En milliard med høyt blodtrykk

Nesten en milliard mennesker verden over har høyt blodtrykk, og i tillegg vil over en halv milliard flere få høyt blodtrykk innen 2025, ifølge ekspertene. (vg.no 21.5.2007)

Hjerte- og karsykdommer - faktaark med helsestatistikk (fhi.no 27.8.2013)

Blodtrykbehandling svigter Halvdelen af alle blodtrykspatienter dropper ud af behandlingen inden et år, viser tal fra WHO. (berlingske.dk 5.5.2007)

Trening reduserer blodtrykket

....Men altfor få leger anbefaler det til sine pasienter, ifølge studie) (healthfinder.gov 14.8.2008)

- Trening "like bra som legemidler" for behandling av hjertesykdommer

Exercise 'as good as medicines' in treating heart disease (Trening "like bra som legemidler " for behandling av hjertesykdommer)
reuters.com 3.10.2013
(Reuters) - Trening kan være like bra som legemidler for å behandle hjertesykdom og bør inngå som en sammenligning når nye legemidler blir utviklet og testet, sier forskere onsdag. (Exercise may be just as good as medication to treat heart disease and should be included as a comparison when new drugs are being developed and tested, scientists said on Wednesday.)

I en stor gjennomgang publisert i British Medical Journal fant forskere ved den britiske London School of Economics og Harvard og Stanford universities i USA ingen statistisk påvisbare forskjeller mellom mosjon og legemidler for pasienter med koronar hjertesykdom eller prediabetes når en person har symptomer som kan utvikle seg til diabetes. (In a large review published in the British Medical Journal, researchers from Britain's London School of Economics and Harvard and Stanford universities in the United States found no statistically detectable differences between exercise and drugs for patients with coronary heart disease or prediabetes, when a person shows symptoms that may develop into full-blown diabetes.)

For pasienter som restitueres fra hjerneslag viste gjennomgangen - som analyserte resultatene fra 305 studier som dekker nesten 340 000 deltakere - at trening var mer effektivt enn medikamentell behandling. (For patients recovering from stroke, the review - which analyzed the results of 305 studies covering almost 340,000 participants - found that exercise was more effective than drug treatment.)

Hjerte- og karsykdommer er det som tar flest liv, og fører til minst 17 millioner dødsfall i året. (Cardiovascular disease is the world's number one killer, leading to at least 17 million deaths a year.)

"I tilfeller der legemiddelalternativer bare gir beskjeden nytte fortjener pasienter å bli opplyst om den relative påvirkningen som fysisk aktivitet kan ha på deres tilstand," skriver forskerne. (...) ("In cases where drug options provide only modest benefit, patients deserve to understand the relative impact that physical activity might have on their condition," the researchers wrote.)

- Effektene av lavkarbo-diett på kardiovaskulære risikofaktorer: En metaanalyse.

(Anm: The effects of low-carbohydrate diets on cardiovascular risk factors: A meta-analysis. (…) Conclusions This meta-analysis confirms that low-carbohydrate diets have a beneficial effect on cardiovascular risk factors but that the long-term effects on cardiovascular risk factors require further research. PLoS ONE 2020 15(1): e0225348.)

(Anm: Effects of Low-Fat, Mediterranean, or Low-Carbohydrate Weight Loss Diets on Serum Urate and Cardiometabolic Risk Factors: A Secondary Analysis of the Dietary Intervention Randomized Controlled Trial (DIRECT). (…) CONCLUSIONS Nonpurine-focused weight loss diets may simultaneously improve SU and cardiovascular risk factors likely mediated by reducing adiposity and insulin resistance. These dietary options could provide personalized pathways to suit patient comorbidity and preferences for adherence. Diabetes Care 2020 Sep; dc201002.)

- Magnesium (Mg), oksidativt stress, betennelse og kardiovaskulær sykdom. (- Lavt serummagnesium (Mg) er en prediktor for kardiovaskulær dødelighet av alle årsaker, og behandling av Mg-mangel kan bidra til å forhindre hjerte- og karsykdommer.)

(Anm: Magnesium, Oxidative Stress, Inflammation, and Cardiovascular Disease. Abstract Hypomagnesemia is commonly observed in heart failure, diabetes mellitus, hypertension, and cardiovascular diseases. Low serum magnesium (Mg) is a predictor for cardiovascular and all-cause mortality and treating Mg deficiency may help prevent cardiovascular disease. In this review, we discuss the possible mechanisms by which Mg deficiency plays detrimental roles in cardiovascular diseases and review the results of clinical trials of Mg supplementation for heart failure, arrhythmias and other cardiovascular diseases. Antioxidants (Basel). 2020 Sep 23;9(10):E907.)

- Derfor får du kramper i beina.

(Anm: Derfor får du kramper i beina. Kramper i beina kan være svært ubehagelig. Det er flere årsaker som kan gi muskelkrampe, men det er sjeldent forårsaket av alvorlig sykdom. (lommelegen.no 6.10.2020).)

- Overforbrug af lakrids førte tilsyneladende til hjertestop hos amerikansk mand.

(Anm: Overforbrug af lakrids førte tilsyneladende til hjertestop hos amerikansk mand. Lakrids kan være farligt for hjertet i for store mængder.  (…) LÆS OGSÅ: Lakrids kan være farligt for hjertet Den skæbnesvangre dag var han på en fastfood-restaurant, da han fik et hjertestop og måtte indlægges på intensivafdelingen af Massachusetts General Hospital. Her konstaterede lægerne, at han også havde nyresvigt. Han døde efter 32 timer. (videnskab.dk 25.9.2020).)

- Åreforkalkning er drevet av betennelse. Når du hører ordet åreforkalkning eller aterosklerose tenker du kanskje kalk eller fettavleiring i åreveggen? Begge kan stemme, men det er faktisk immunceller som driver hele prosessen. (- Vi har B-celler, T-celler, makrofager og nøytrofile celler, og i tillegg finnes det mange underkategorier. En nylig studie med nyutviklet teknologi klarte å identifisere hele 25 ulike typer T-celler i plakk fra pasienter!) (- Betennelse kan utløse infarkt Dersom det stadig tilføres nytt fett til åreveggen, vil immuncellene bli så stappmette at de dør. Dette resulterer i en gravplass av døde immunceller, fett og betennelse i åreveggen. Nå har det aterosklerotiske plakket kommet over i en fase hvor det er ustabilt og kan sprekke.)

(Anm: Ida Gregersen og Maria Belland Olsen, forsker og post doc., Institutt for indremedisinsk forskning, Rikshospitalet, OUS. Åreforkalkning er drevet av betennelse. Å forstå immunforsvarets rolle er viktig for utvikling av bedre diagnostikk og behandling av pasienter. Når du hører ordet åreforkalkning eller aterosklerose tenker du kanskje kalk eller fettavleiring i åreveggen? Begge kan stemme, men det er faktisk immunceller som driver hele prosessen. En tidløs og utbredt sykdom Aterosklerose er hovedårsaken til hjerte- og karsykdom, som er en de vanligste årsakene til død i Norge og i verden. Som i de fleste kroniske tilstander er både gener og livsstil viktige nøkkelord også når vi snakker om aterosklerose. Et usunt kosthold med mye mettet fett, lite fysisk aktivitet, røyking og negativt stress er viktige faktorer som driver ateroskleroseprosessen. (…) En mylder av celler Det finnes et mylder av ulike immunceller i plakkene. Vi har B-celler, T-celler, makrofager og nøytrofile celler, og i tillegg finnes det mange underkategorier. En nylig studie med nyutviklet teknologi klarte å identifisere hele 25 ulike typer T-celler i plakk fra pasienter! (…) Betennelse kan utløse infarkt Dersom det stadig tilføres nytt fett til åreveggen, vil immuncellene bli så stappmette at de dør. Dette resulterer i en gravplass av døde immunceller, fett og betennelse i åreveggen. Nå har det aterosklerotiske plakket kommet over i en fase hvor det er ustabilt og kan sprekke. Om et ustabilt plakk sprekker, kan det forårsake hjerteinfarkt eller hjerneslag. Kroppen vil straks forsøke å reparere skaden i åreveggen, og i denne prosessen vil det kunne dannes blodpropper. Blodproppene kan vandre med blodstrømmen, og om de ikke løses opp, kan de stoppe blodtilførselen til hjertet eller hjernen og forårsake alvorlig sykdom eller død. Hvilket organ som rammes, vil avhenge av i hvilken åre plakket vokste og hvor blodproppen stopper opp. Akutte hendelser kan også oppstå om plakket blir så stort at det tetter hele åren. Her blir blodstrømmen hindret, selv uten blodproppdannelse. Slike plakk kalles ofte «stabile», består av færre immunceller, mindre døde celler og gir ofte noe mindre alvorlige symptomer. Vi jobber for å kartlegge signalstoffer fra stabile og ustabile plakk. Om noen signalstoffer kun skilles ut fra immuncellene i ustabile plakk, men ikke fra de stabile, kan disse signalstoffene brukes til å identifisere personer med størst risiko for alvorlig sykdom. (aftenposten.no 10.9.2020).)

- Det vokser frem en ekstra arterie hos flere mennesker, som viser at vi fremdeles utvikler oss.

(Anm: More Humans Are Growing an Extra Artery in Our Arms, Showing We're Still Evolving. Picturing how our species might appear in the far future often invites wild speculation over stand-out features such as height, brain size, and skin complexion. Yet subtle shifts in our anatomy today demonstrate how unpredictable evolution can be. (sciencealert.com 9.10.2020).)

- Seinskader etter Corona: Dette vet ekspertene. Corona har potensiale til flere seinskader. Dette sier norske leger om langtidseffektene av Covid-19.  (- Han forklarer at virusinfeksjoner generelt, men også for eksempel Covid-19 og influensa, kan ramme hjertet.)

(Anm: Seinskader etter Corona: Dette vet ekspertene. Corona har potensiale til flere seinskader. Dette sier norske leger om langtidseffektene av Covid-19. (…) Rytmeforstyrrelser Kardiologen forklarer at dersom hjertets pumpefunksjon er redusert vil dette normalt ha store konsekvenser for pasientene det gjelder. Over tid vil man kunne utvikle hjertesvikt. Arrdannelser i hjertet etter en infeksjon, kan potensielt føre til rytmeforstyrrelser og i verste fall hjertestans. - Vi vet fra tidligere at mange virusinfeksjoner angriper hjertet, og kan skape en potensielt dødelig betennelsesreaksjon, sier Edvardsen, og utdyper: - Det er sjeldent med hjerteskade ved luftveisinfeksjoner, men ikke helt uvanlig. Betennelsesprosessen i Covid-19 kan være tøff, og vi kjenner ennå ikke alle langtidsvirkningene. Det er en ung sykdom, men i løpet av ett år vil vi vite mye mer. Hjertesvikt og død Edvardsen får støtte fra kardiolog Helge Skulstad, som også bidrar til den nasjonale studien. Han forklarer at virusinfeksjoner generelt, men også for eksempel Covid-19 og influensa, kan ramme hjertet. Det kan skje på to måter. Viruset har potensial til å danne en infeksjon i hele kroppen, og kan slå seg ned i hjertet. Samtidig kan også immunforsvarets antistoffer gjøre skade. Det vil si at kroppens egen reaksjon på viruset kan ramme dens egne organer. (dagbladet.no 6.9.2020).)

- Langt færre innlagt med hjertetrøbbel. Coronapandemien kan også ha gitt positive helseutslag. (- 32 prosent ned - Nedgang i hjerteinfarkt under starten av covid-19-pandemien har en sett over store deler av verden, sier fagansvarlig overlege Geir Øystein Andersen ved Hjertemedisinsk intensiv og overvåkning på Oslo universitetssykehus, Ullevål.)

(Anm: Langt færre innlagt med hjertetrøbbel. Coronapandemien kan også ha gitt positive helseutslag. Langt færre er blitt lagt inn med akutt hjerteinfarkt i Norge og i andre europeiske land, viser ny forskning. - Vi har sett samme trend i mange land, også i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Dagbladet. (…) I perioden med hygienetiltak og regler for sosial distansering har antall sykehusinnleggelser på grunn av alvorlig hjertetrøbbel gått kraftig ned. Den ene studien, nylig publisert i Scandinavian Cardiovascular Journal, omfatter også situasjonen i Norge. (…) 32 prosent ned - Nedgang i hjerteinfarkt under starten av covid-19-pandemien har en sett over store deler av verden, sier fagansvarlig overlege Geir Øystein Andersen ved Hjertemedisinsk intensiv og overvåkning på Oslo universitetssykehus, Ullevål. (…) Forskerne har undersøkt forekomsten av alvorlig akutt hjerteinfarkt ved fem medisinske sentre i Finland, Danmark, Norge og Latvia i perioden januar, februar og mars i 2020, sammenliknet med samme periode i åra 2017 til 2019. I løpet av 2017-2019 var det i årets tre første måneder ingen markante forskjeller å se i forekomsten av alvorlig akutt hjerteinfarkt, men etter pandeminedstengningen i mars, stuper tallene. I gjennomsnitt finner forskerne en nedgang i sykehusinnleggelser etter akutt hjerteinfarkt på 32 prosent i mars. (dagbladet.no 24.9.2020).)

- Sikkerhet og effekt av høyintensitets intervalltrening ved hjerterehabilitering. (- Forfatterne konkluderer at bedringen i maksimalt O2-opptak var den samme for begge gruppene etter 12 måneder. Høyintensitets intervalltrening var gjennomførbart og trygt, og like mange fortsatte treningen sammenlignet med de som trente med moderat intensitet over en 12-måneders oppfølgingsperiode. Funnene støtter bruken av høyintensitets intervalltrening i hjerterehabiliterings program som et tillegg eller en alternativ modalitet til moderat intensitetstrening. For å fastslå sikkerheten med HIIT kreves imidlertid at det gjøres større studier.)

(Anm: Sikkerhet og effekt av høyintensitets intervalltrening ved hjerterehabilitering. Er høyintensitets intervalltrening bedre enn moderat-intensitets kontinuerlig trening når det gjelder å forbedre hjertelunge-funksjonen blant pasienter i hjerterehabilitering? Tradisjonell hjerterehabilitering består av treningsøkter som varer ca. 40 minutter og krever 60-70 prosents intensitet. En alternativ treningsstrategi er høyintensitets intervalltrening (HIIT) der pasienten typisk gjennomfører 4 drag over 4 minutter ("4 x 4") med 80-85 prosent av maksimal kapasitet og med 4 minutter med lavere intensitet imellom. Tidligere korttidsstudier der man har sammenlignet de to metodene, har vist økning i maksimalt O2-opptak ved HIIT, men det er få langtidsstudier. (…) Forfatterne konkluderer at bedringen i maksimalt O2-opptak var den samme for begge gruppene etter 12 måneder. Høyintensitets intervalltrening var gjennomførbart og trygt, og like mange fortsatte treningen sammenlignet med de som trente med moderat intensitet over en 12-måneders oppfølgingsperiode. Funnene støtter bruken av høyintensitets intervalltrening i hjerterehabiliterings program som et tillegg eller en alternativ modalitet til moderat intensitetstrening. For å fastslå sikkerheten med HIIT kreves imidlertid at det gjøres større studier. (nhi.no 28.9.2020).)

(Anm: Short-term and Long-term Feasibility, Safety, and Efficacy of High-Intensity Interval Training in Cardiac Rehabilitation: The FITR H. JAMA Cardiol. 2020 Sep 2.)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Fersk studie: Metoden som senker kolesterolet på tre dager. - Vanligvis oppnås det effekt etter noen ukers periode med kostholdsendringer, men i denne studien skjedde det endringer på få dager, sier førsteamanuensis Vibeke Telle-Hansen. (- Dette bør du spise: - Alt av grønnsaker, frukt og bær. Spis minst fem om dagen. - Grove kornprodukter (spesielt havre og bygg). - Bønner og linser (belgfrukter). - Olivenolje, rapsolje og nøtter. - Fisk, både mager og fet. Spis gjerne fiskepålegg hver dag. - Kylling eller magert kjøtt. - Magre meieriprodukter.)

(Anm: Fersk studie: Metoden som senker kolesterolet på tre dager. - Vanligvis oppnås det effekt etter noen ukers periode med kostholdsendringer, men i denne studien skjedde det endringer på få dager, sier førsteamanuensis Vibeke Telle-Hansen. KOLESTEROL: Det er ugunstig å gå med høyt kolesterol over lang tid da det gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Det er derfor viktig å følge med på utviklingen, selv hos yngre mennesker. (…) Ny studie Nylig ble resultater fra et spennende forskningsprosjekt gjennomført ved OsloMet publisert i British Journal of Nutrition. - Resultatene tyder på at unge, friske mennesker får åtte prosent reduksjon i kolesterolverdiene etter bare tre dager med inntak av umettet fett. Dette er den første studien vi kjenner til hvor man ser effekt etter så få dager. Andre studier viser dette etter noen uker med kostintervensjon, sier Vibeke Telle-Hansen, førsteamanuensis i ernæring ved fakultet for helsevitenskap, OsloMet. (…) Testpersonene spiste to muffinser hver dag. Den ene gruppen spiste muffinser bakt med smørblandet margarin med mettet fett (Bremykt), mens den andre gruppen spise muffins bakt med margarin med umettet fett (Vita Hjertego’). (…) Dette bør du spise: - Alt av grønnsaker, frukt og bær. Spis minst fem om dagen. - Grove kornprodukter (spesielt havre og bygg). - Bønner og linser (belgfrukter). - Olivenolje, rapsolje og nøtter. - Fisk, både mager og fet. Spis gjerne fiskepålegg hver dag. - Kylling eller magert kjøtt. - Magre meieriprodukter. (dagbladet.no 1.10.2020).)

(Anm: Beneficial effect on serum cholesterol levels, but not glycaemic regulation, after replacing SFA with PUFA for three days: a randomised crossover trial (cambridge.org).)

- Halvering av hjerteinnleggelser under pandemien. (– Vi har en halvering av hjerteinnleggelser og ser også mindre lungebetennelser, hjerneslag og andre innleggelser under pandemi-tiltakene. Den nærliggende sammenhengen er ikke frykt for å komme på sykehuset, men at influensa nesten er borte, sier Schirmer til Dagens Medisin.)

(Anm: Halvering av hjerteinnleggelser under pandemien. Tiltakene under pandemien resulterte i nær halvering av hjerteinnleggelser ved Ahus. FØLGER OPP COVID-PASIENTER: Kardiologiprofessor Henrik Schirmer forteller at tiltakene som ble satt inn mot pandemien resulterte i at influensa nesten forsvant fra samfunnet. Det viser en norsk studie nylig publisert i det anerkjente hjertetidsskriftet Circulation. – Det vi ser er at dødeligheten i Norge har gått ned sammenlignet med vanlige år, sier medforfatter Henrik Schirmer, professor i kardiologi ved hjerteavdelingen ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Når koronapandemien slo inn over landet fryktet man at pasienter og syke ville holde seg borte fra sykehus i frykt for smitte. Nå viser tall fra studien at det ikke er tilfelle. –  Vi har en halvering av hjerteinnleggelser og ser også mindre lungebetennelser, hjerneslag og andre innleggelser under pandemi-tiltakene. Den nærliggende sammenhengen er ikke frykt for å komme på sykehuset, men at influensa nesten er borte, sier Schirmer til Dagens Medisin. Grunnen til det, sier Schirmer, er at tiltakene som ble innført, virket. –  Vi kan ikke vise direkte årsakssammenheng. Men tiltakene, som å vaske hender, hoste i albuehulen, og holde avstand resulterte i at influensa nesten forsvant. Dermed er det mindre betennelse. Og vi vet at betennelsesreaksjoner i kroppen gir en økt risiko for infarkt. – Funnene viser at det er ikke økt hjertedød- eller skade. Og de som rammes, kommer til sykehuset. Her på Ahus har vi en stor og god analyseavdeling. Vi er et stort sykehus og har dermed gode tall. (dagensmedisin.no 11.9.2020).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Flytende gelé funnet i corona-lunger. Hos pasienter som har dødd av coronaviruset har det blitt funnet en klar, flytende gelé. (- Ødelagte lunger.) (- Friske lunger ser stort sett svarte ut på medisinske skanninger, nettopp fordi de er fulle av luft. Lungebetennelser forårsaket av virus har en tendens til å dukke opp i form av hvite flekker i seksjoner av lungene, noe som på fagspråket kalles mattglassforfetning.)

(Anm: Flytende gelé funnet i corona-lunger. Hos pasienter som har dødd av coronaviruset har det blitt funnet en klar, flytende gelé. Forsker mener dette kan være med på å forklare den alvorlige lungesvikten covid-19 forårsaker. Alvorlig lungesvikt Han forklarer at hyaluronsyren kan være med på å forklare den alvorlige lungesvikten som oppstår hos dem som dør eller blir alvorlig syke av coronaviruset. - Det er ikke sånn at hyaluronsyre er den enste forklaringen til hvorfor man dør, men det er en viktig ledetråd. Vi har lyktes med å farge hyaluronsyren fra lungene til pasienter som har dødd, for å bevise at det er hyaluronsyre som finnes i lungene, forteller professoren. (dagbladet.no 24.9.2020).)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk? Kenneth R. DeVault, MD reviewing Almario CV et al. 2020. An online survey suggests a dose-dependent association between PPI use and risk for testing positive for COVID-19. Proton-pump inhibitors (PPIs) have become a mainstay in the treatment of acid-related conditions. They were initially felt to be very safe, but multiple studies published in the past several years show associations with increased risks for both infectious and noninfectious conditions, particularly when taken at higher-than-indicated dosages. This is the first report of an increased risk for COVID-19 test positivity in PPI users. In a population-based online survey conducted in the U.S. in May and June 2020, 53,130 adults noted ever having upper GI symptoms. Among them, 3386 (6.4%) reported having received a positive COVID-19 test. A regression model found an odds ratio of 2.15 for having a positive COVID-19 test in those on once-daily PPIs and an odds ratio of 3.67 with twice-daily use. No such relationship was found with histamine-2 receptor antagonist use. All reasonable statistical methods were used to control for confounding factors. COMMENT As is always the case, association does not prove causality, but there are reasonable biological data showing that lower pH impairs the infectivity of coronaviruses, which provides biological plausibility. How should we react to these data? I would continue to suggest that greater-than-indicated PPI dose (i.e., more than once daily) should only be used in the rare situation when it is required to control mucosal damage. In patients with uncomplicated reflux, acid suppression should be given at the lowest effective dose to provide satisfactory control of symptoms. Finally, lifestyle modifications should be stressed to help patients lower their dependence on these medications. Future studies may support or counter this association, but the above suggestions seem reasonable regardless of those results. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Sikkerhet og effekt av høyintensitets intervalltrening ved hjerterehabilitering, Er høyintensitets intervalltrening bedre enn moderat-intensitets kontinuerlig trening når det gjelder å forbedre hjertelunge-funksjonen blant pasienter i hjerterehabilitering? (- Tradisjonell hjerterehabilitering består av treningsøkter som varer ca. 40 minutter og krever 60-70 prosents intensitet. En alternativ treningsstrategi er høyintensitets intervalltrening (HIIT) der pasienten typisk gjennomfører 4 drag over 4 minutter ("4 x 4") med 80-85 prosent av maksimal kapasitet og med 4 minutter med lavere intensitet imellom.) (- Forfatterne konkluderer at bedringen i maksimalt O2-opptak var den samme for begge gruppene etter 12 måneder.) (- For å fastslå sikkerheten med HIIT kreves imidlertid at det gjøres større studier.)

(Anm: Sikkerhet og effekt av høyintensitets intervalltrening ved hjerterehabilitering, Er høyintensitets intervalltrening bedre enn moderat-intensitets kontinuerlig trening når det gjelder å forbedre hjertelunge-funksjonen blant pasienter i hjerterehabilitering? Tradisjonell hjerterehabilitering består av treningsøkter som varer ca. 40 minutter og krever 60-70 prosents intensitet. En alternativ treningsstrategi er høyintensitets intervalltrening (HIIT) der pasienten typisk gjennomfører 4 drag over 4 minutter ("4 x 4") med 80-85 prosent av maksimal kapasitet og med 4 minutter med lavere intensitet imellom. Tidligere korttidsstudier der man har sammenlignet de to metodene, har vist økning i maksimalt O2-opptak ved HIIT, men det er få langtidsstudier. (…) Forfatterne konkluderer at bedringen i maksimalt O2-opptak var den samme for begge gruppene etter 12 måneder. Høyintensitets intervalltrening var gjennomførbart og trygt, og like mange fortsatte treningen sammenlignet med de som trente med moderat intensitet over en 12-måneders oppfølgingsperiode. Funnene støtter bruken av høyintensitets intervalltrening i hjerterehabiliterings program som et tillegg eller en alternativ modalitet til moderat intensitetstrening. For å fastslå sikkerheten med HIIT kreves imidlertid at det gjøres større studier. (nhi.no 29.9.2020).)

(Anm: Short-term and Long-term Feasibility, Safety, and Efficacy of High-Intensity Interval Training in Cardiac Rehabilitation. The FITR Heart Study Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. 2020 Sep 2.)

- Antidepressivas og deres påvirkning av immunsystemet. (- Videre viser resultatene fra en rekke studier presentert i denne artikkelen at virkningsmekanismen til de for tiden brukte antidepressiva er mer komplisert enn bare deres innflytelse på konsentrasjonen av nevrotransmittere i den synaptiske spalte.) (- Antidepressiva kan også påvirke aktivitet og antall immunceller, men ikke bare det. For eksempel har fluoksetin (Prozac) og mirtazapin (Remeron) vist seg å øke ekspresjonen av serotonintransportør på overflaten av T-lymfocytter (Peña et al. 2005), noe som kan forbedre reopptaket av serotonin og dermed senke konsentrasjonen i miljøet til lymfocytter og følgelig på samme tid redusere deres evne til å proliferere (formere seg) (Ahern 2011).)

(Anm: Antidepressivas og deres påvirkning av immunsystemet. (The Influence of Antidepressants on the Immune System.) Hensikten med denne artikkelen er å vise at i tillegg til de klassiske effektene på nevrotransmittersystemet i hjernen kan antidepressiva også modulere immunresponsene hos pasienter som lider av depressive lidelser, og dermed bidra til forbedring av klinisk tilstand hos pasienter under antidepressiv behandling. (…) Videre viser resultatene fra en rekke studier presentert i denne artikkelen at virkningsmekanismen til de for tiden brukte antidepressiva er mer komplisert enn bare deres innflytelse på konsentrasjonen av nevrotransmittere i den synaptiske spalte. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2019; 67(3): 143–151.)

(Anm: Proliferasjon er vekst på grunn av økt antall celler. Læren om hvordan cellene i et vev formerer seg, modner og blir avstøtt, kalles celle-proliferasjonskinetikk. Kilde: Store norske leksikon.)

- Skade i mitokondrienes DNA gir hjertesvikt. (- Hvert år dør over titusen mennesker av hjerte- og karsykdommer, og sammen med kreft er dette sykdommene som tar flest liv i Norge.) 

(Anm: Skade i mitokondrienes DNA gir hjertesvikt. Hvert år dør over titusen mennesker av hjerte- og karsykdommer, og sammen med kreft er dette sykdommene som tar flest liv i Norge. Nå har en forskningsgruppe ved Universitet i Oslo funnet en ny brikke i det fysiologiske puslespillet som kan forklare en av årsakene til at man får hjertesvikt. (…) Ond sirkel Et biprodukt i celleforbrenningen er reaktive oksygenradikaler (ROS). ROS er skadelige oksygenmolekyler som kan ødelegge proteiner og DNA. Hvis elektrontransportkjeden ikke fungerer helt som den skal, blir det dannet mer av disse reaktive molekylene. mtDNA er mer utsatt for skade enn kjerne-DNA, blant annet fordi mtDNA ikke er bundet til histoner, en gruppe proteiner som beskytter DNA mot skade, og fordi mtDNA befinner seg nær en sterk kilde for ROS. Her ligger det an til en ond sirkel hvor mtDNA-skade fører til dårlig mitokondriefunksjon, og derav følgende økt produksjon av ROS, som igjen gir økt mtDNA-skade. (odont.uio.no. 8.2.2016).)

- Sykdommen som får kroppen til å angripe seg selv. Lupus rammer kvinner ni ganger så ofte som menn.

(Anm: Sykdommen som får kroppen til å angripe seg selv. Lupus rammer kvinner ni ganger så ofte som menn. (…) - Tilstanden er vanligst blant kvinner som er i 20- til 40-årene, sier Eide. Menn med lupus kan se ut til å bli oftere angrepet i nyrene enn kvinner med sykdommen, og man kan også oftere se endringer i blodbildet (hemolytisk anemi, lavere antall blodplater eller lavere antall lymfocytter) hos menn. (klikk.no 17.4.2017).)

(Anm: Mitochondrial dysfunction related to cell damage induced by 3-hydroxykynurenine and 3-hydroxyanthranilic acid: non dependent-effect of early reactive oxygen species production. Neurotoxicology. 2015 Aug 5. pii: S0161-813X(15)00118-7. [Epub ahead of print].)

- Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Advarer utøvere mot potensielt dødelig hjertesykdom etter COVID-19. (– Det er alvorlig. Man bør ikke anstrenge seg mye om man har myokarditt. Da kan du risikere å få hjerteinfarkt, alvorlige hjertearytmier eller potensielt dødelige tilstander, sier Torgalsen til TV 2. Han påpeker at en betennelse på hjertemuskelen etter all sannsynlighet vil være en sjelden konsekvens for utøverne, men likefullt en de bør være klar over.)

(Anm: Advarer utøvere mot potensielt dødelig hjertesykdom etter COVID-19. Olympiatoppen har igangsatt arbeidet med å kartlegge hvor mange norske toppidrettsutøvere som har hatt korona. Nå advarer de mot å begynne opptreningen for tidlig etter sykdom. I tillegg til nedsatt lungefunksjon og overtreningssyndrom, kan nemlig en COVID-19-infeksjon i verste fall føre til myokarditt - fagordet for en betennelse på hjertemuskelen. En studie av American College of Cardiology peker på farene ved dette, noe Thomas Torgalsen, lege ved Olympiatoppen, også er helt klar på alvorlighetsgraden av. – Det er alvorlig. Man bør ikke anstrenge seg mye om man har myokarditt. Da kan du risikere å få hjerteinfarkt, alvorlige hjertearytmier eller potensielt dødelige tilstander, sier Torgalsen til TV 2. Han påpeker at en betennelse på hjertemuskelen etter all sannsynlighet vil være en sjelden konsekvens for utøverne, men likefullt en de bør være klar over. Amerikansk lege vil ha hjertetest Rådet for utøvere som har fått påvist korona eller hatt symptomer som antyder koronasmitte er derfor å ta det svært rolig og forsiktig i perioden etter man er friskmeldt. Dermot Phelan, en lege som bidro til studien nevnt over, går så langt som å si at man bør anta at utøvere som har vært smittet har pådratt seg en skade på hjertet, slik at man automatisk undersøker hjertet til utøvere nøye før de eventuelt får grønt lys til å begynne å trene igjen. (…) Videre peker han på faren for at utøvere kan få symptomer som er forenlige med overtrening. – Det er kjent at om man trener for tidlig eller for hardt etter en infeksjonssykdom, og for så vidt mens man har sykdommen, så kan man få en reaksjon vi kaller overtreningssyndrom. Da presterer man dårlig, føler seg slapp, har lite energi, blir fort sur og stiv i bena når man prøver å løpe opp en bakke, for eksempel. Dette vil også gjelde etter en COVID-19-infeksjon, og sannsynligvis i noe større grad enn ved andre luftveisinfeksjoner. (tv2.no 7.6.2020).)

(Anm: Conditions That Can Cause Blood In Your Urine (medicinenet.com 22.1.2019).)

- Forebygging «på resept» reduserte risiko for å dø av hjerte- og karsykdom. (- Studien er publisert i British Journal of Sports Medicine, og har fulgt et forebyggingsprogram med fokus på fysisk aktivitet og en sunn livsstil.)

(Anm: Forebygging «på resept» reduserte risiko for å dø av hjerte- og karsykdom. –  Studien viser at primærhelsetjenesten fyller en viktig funksjon for å redusere både forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom, mener førsteforfatteren av en langtidsstudie som nylig er publisert. Et prosjekt som fulgte pasienter over 22 år viser at fysisk aktivitet og en sunn livsstil reduserer risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom med 21 prosent. Studien er publisert i British Journal of Sports Medicine, og har fulgt et forebyggingsprogram med fokus på fysisk aktivitet og en sunn livsstil. Forskerne fra Karolinska Institutet fant at risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom var redusert med 21 prosent. De fulgte 5671 personer i 22 år, via primærhelsetjenesten. (dagensmedisin.no 4.8.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Hjerte- og karsykdom (ntnu.no).)

(Anm: Slideshow: What Your Nails Say About Your Health (webmd.com).)

(Anm: Hjerteinfarkt: Faresignalene du må være obs på (vg.no 25.9.2020).)

(Anm: Heart Disease: Symptoms, Signs, and Causes (webmd.com 9.8.2020).)

(Anm: Your Face: A Window Into Your Health.  (medicinenet.com 18.8.2017).)

(Anm: What Your Nose Says About Your Health (medicinenet.com 13.6.2019).)

(Anm: Hjerteinfarkt. Lisbeth var bare 43 år da hun fikk sitt første hjerteinfarkt. - Følelsen av halsbrann var så vond at jeg ikke klarte å ligge i sengen. (kk.no 19.9.2020).)

(Anm: Heart Disease: Causes of a Heart Attack (medicinenet.com 18.9.2019).)

(Anm: Everything you need to know about heart disease (medicalnewstoday.com 20.5.2020).)

(Anm: What causes fever and chest pain? When to seek help (medicalnewstoday.com 15.6.2020).)

(Anm: Fungal Skin Infections (medicinenet.com 12.9.2017).)

(Anm: Vitamins and Supplements: What Can You Take to Fight Inflammation? (medicinenet.com 20.8.2020).)

- CRP.

(Anm: CRP. Ved CRP analyserer man et par dråper med blod for å måle om det er en betennelse i kroppen. Den vanligste metoden for å hente ut blod til en slik prøve, er ved et lite stikk i fingeren. (nhi.no 07.01.2019).)

- Blodsenkning.

(Anm: Blodsenkning. Blodsenkningen eller senkningen (SR) inngår svært ofte i de blodprøvene en lege rekvirerer. En forhøyet SR kan bety at noe er galt, men den sier ikke noe om hva som er galt. (nhi.no 24.11.2017).)

- Pillefrie måter å redusere risikoen for hjertesykdommer.

(Anm: Pill-Free Ways to Cut Your Heart Disease Risk (webmd.com 4.3.2020).)

- Tre viktige grep holder hjertet ungt.

(Anm: Tre viktige grep holder hjertet ungt. Tre hjertespesialister deler sine beste råd - og forteller hva de selv gjør for sin egen hjertehelse. (dagbladet.no 4.8.2020).)

- Nivåer av vitamin D kan forutsi fremtidig helserisiko, død hos eldre menn.

(Anm: Vitamin D levels may predict future health risks, death in older men. Advances in science are helping researchers find new ways to identify diseases earlier. A new breakthrough indicates that free, circulating vitamin D levels in the bloodstream may be a good predictor of future health and disease risk in aging men. (medicalnewstoday.com 13.9.2020).)

(Anm: Low Vitamin D in COVID-19 Predicts ICU Admission, Poor Survival (medscape.com 17.9.2020).)

- Forvarsler, symptomer og risikofaktorer. (- Lær FAST-REGELEN som hjelper å avsløre hjerneslag, det kan redde liv!) (- DRYPP – TIA (transitorisk ismisk anfall / transatorisk iskemisk attakk).)

(Anm: Forvarsler, symptomer og risikofaktorer. Et hjerneslag kan varsle sin ankomst og symptomene må tas på alvor selv om «anfallet» er gått over i løpet av 60 minutter eller 24 timer. Et drypp kommer brått og en kan ikke beskytte seg mot det der og da. Lær FAST-REGELEN som hjelper å avsløre hjerneslag, det kan redde liv! (…) DRYPP – TIA (transitorisk ismisk anfall / transatorisk iskemisk attakk) Et drypp (blodforsyningen til hjernen stopper opp) kalles også TIA (transitorisk ischematisk attack). (slag.no.)

- Blodpropp: 4 tegn du kan ha en.

(Anm: Blood Clots: 4 Signs You Could Have One. It's a clump of cells and protein in your blood. A clot helps slow bleeding when you're injured. It usually dissolves as you heal. But if it doesn't, or if it forms when it's not needed, it can clog up or completely block a blood vessel. (medicinenet.com 30.4.2018).)

- Nytt blod, nytt håp: Transfusjoner beskytter hjernen etter hjerneslag, ifølge WVUs nevrovitenskapelige forskning.

(Anm: New blood, new hope: Transfusions protect the brain from stroke damage, according to WVU neuroscience research.  (firstwordpharma.com 25.8.2020).)
(Anm: Blood substitution therapy rescues the brain of mice from ischemic damage. Abstract (…) Acute stroke causes complex, pathological, and systemic responses that have not been treatable by any single medication. (…) Our study is the first to show that BR therapy leads to profoundly improved stroke outcomes in mice and that the improved outcomes are mediated via MMP-9. These results offer new insights into the mechanisms of stroke damage.Nature Communications 2020;11 (Published: 25 August 2020).)

- Kjenn pulsen – reduser risikoen for slag.

(Anm: Kjenn pulsen – reduser risikoen for slag. 1 av 4 utvikler hjerteflimmer i løpet av livet. Personer over 65 år er spesielt utsatt og nærmere 12 prosent av alle over 75 år har hjerteflimmer. Det anslås i tillegg at nærmere 50 000 personer har hjerteflimmer uten å vite det. (lhl.no 16.10.2020).)

- Hjerneblødning symptomer og årsaker. Symptomer på en blødning i hjernen inkluderer alvorlig hodepine, tåkesyn, svakhet på den ene siden av kroppen og en stiv nakke. (- Selv om en hjerneblødning kan være dødelig, er tilfriskning mulig. En person kan også oppleve langvarige komplikasjoner, for eksempel epilepsi, eller hukommelsesproblemer.)

(Anm: Brain bleed symptoms and causes. Symptoms of a brain bleed include severe headaches, blurred vision, weakness on one side of the body, and a stiff neck. A brain bleed is a medical emergency that needs hospital treatment. A bleed on the brain is known as a hemorrhage, which is a type of stroke. The kind of bleed depends on where it occurs in the brain. For example, if a person hits their head, they may experience a subdural hematoma. Here, blood leaks out of damaged veins into the membrane that covers the brain, and causes pressure to build up. Although a brain bleed can be fatal, recovery is possible. A person may also experience long-term complications, such as epilepsy, or memory problems. (medicalnewstoday.com 17.7.2020).)

(Anm: Am I Having a Heart Attack? Symptoms of Heart Disease. (medicinenet.com 27.7.2016).)

(Anm: Nye metoder for behandling av perifer arteriesykdom (PAD) - En rapport fra CADHT. (helsebiblioteket.no 2018).)

(Anm: What causes a sweet taste in the mouth? Eating sugary or sweet foods can cause a temporary sweet aftertaste in the mouth. However, a persistent sweet taste in the mouth can be a sign of a more serious condition. A sweet taste in the mouth can be a signal of the body having trouble regulating blood sugar, which may be due to diabetes. There is also a range of other possible causes, each requiring specific care. (medicalnewstoday.com 11.12.2017).)

(Anm: Foot Problems: Why Are My Toenails That Color? (medicinenet.com 1.5.2018).)

- Hjertemuskelbetennelse (myokarditt). Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen, forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner.

(Anm: Hjertemuskelbetennelse (myokarditt). Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen, forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner. Kan gå over uten behandling, men kan utvikles til behandlingstrengende hjertesvikt. (…) Årsaker. En myokarditt skyldes sjelden en infeksjon i hjertemuskelen. Det dreier seg i de fleste tilfeller om en immunologisk reaksjon sekundært til en infeksjon i kroppen. (…) Når kroppen reagerer med antistoffdannelse mot egen kropp, kalles tilstanden autoimmun. (…) Symptomer og tegn. Diagnosen er i mange tilfeller vanskelig å stille. Sykdomstegnene kan variere fra forstørrede lymfeknuter og uspesifikke influensaliknende symptomer, til akutt hjertesvikt med store pusteproblemer eller plutselig død. (…) Hjertemuskelbetennelse kan gi brystsmerter og derfor ligne på akutt hjerteinfarkt. Opplysninger om forutgående luftveisplager, magetarmsymptomer eller febersykdom kan være til hjelp for å se sammenhengen mellom virusinfeksjon og hjertemuskelbetennelsen. (nhi.no 28.11.2016).)

(Anm: Eosinophilic myocarditis: case series and literature review. Asia Pac Allergy. 2015 Apr; 5(2): 123–127. (Published online 2015 Apr 29).)

- Forskere opfordrer: Gør fysisk træning i arbejdstiden obligatorisk.

(Anm: Forskere opfordrer: Gør fysisk træning i arbejdstiden obligatorisk. Alt for mange timers stillesiddende eller monotont arbejde bringer os i ubalance. Derfor bør vi motionere på jobbet, siger forskere. (…) Men mennesket løber ikke længere for at overleve. I dag tjener mange til føden ved at sidde på den flade foran skærmen dagen lang. (…) »Vi er nødt til at tænke ud af boksen og ændre hele samfundet,« siger Chris MacDonald, der har forsket i motion som behandling mod type 2-diabetes sammen med forskere fra Trygfondens Center for Aktiv Sundhed. Læs om det i artiklen Motion fungerer mod diabetes i videnskabeligt forsøg. (…) LÆS OGSÅ: Studie: Motionister ældes langsommere end inaktive. (…) Kontoransatte, der trænede en time om ugen, mens de var på arbejde, havde et signifikant bedre helbred målt på blandt andet kondition og blodtryk end kontrolgruppen, viser studiet, som er publiceret i Journal of Occupational and Environmental Medicine. (videnskab.dk 10.8.2020).)

(Anm: The Effect of Intelligent Physical Exercise Training on Sickness Presenteeism and Absenteeism Among Office Workers. (…) Conclusion: IPET combined with recommendations of leisure-time PA significantly improved presenteeism and decreased absenteeism if following the protocol. J Occup Environ Med. 2017 Oct;59(10):942-948.)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Arbeids-EKG. Arbeids-EKG er den mest anvendte metode for påvisning av koronar iskemi, men testen brukes også i en rekke andre sammenhenger.

(Anm: Arbeids-EKG. Arbeids-EKG er den mest anvendte metode for påvisning av koronar iskemi, men testen brukes også i en rekke andre sammenhenger. Undersøkelsen krever nøyaktig teknisk utførelse og at man bruker fysiologisk egnede testprotokoller. Den krever også at sikkerhetsregler følges nøye. Testresultatene må bedømmes ut fra indikasjonsstillingen, og det er viktig å kjenne til faktorer som kan forstyrre fortolkningen. Arbeids-EKG har større eller mindre diagnostisk og prognostisk verdi avhengig av den populasjonen som undersøkes. Som diagnostisk hjelpemiddel i forhold til koronarsykdom er den best egnet når pretestsannsynligheten for sykdom er høyest. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 339-41.)

- Tolkning av venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon ved hjertesvikt. Redusert ejeksjonsfraksjon (EF) er assosiert med de alvorligste former for hjertesvikt, men mange pasienter med hjertesvikt har normal eller supernormal EF. (- Ved mistanke om mer subtile forandringer, kan en vurdere nye ultralydteknikker (7). Avbildning av hjertet under belastning og måling av oksygenopptak utføres sjelden. Selv om redusert EF er assosiert med de alvorligste former for hjertesvikt, har mange pasienter med hjertesvikt normal eller supernormal EF. Dette er spesielt viktig ved hjertesvikt i den eldre delen av befolkningen og ved hjertesvikt hos kvinner.)

(Anm: Tolkning av venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon ved hjertesvikt. Redusert ejeksjonsfraksjon (EF) er assosiert med de alvorligste former for hjertesvikt, men mange pasienter med hjertesvikt har normal eller supernormal EF. Dette er spesielt viktig ved hjertesvikt blant eldre og hos kvinner. (…) UTREDNING. Hjertet undersøkes vanligvis med ultralyd med pasienten liggende på en benk. Arbeids-EKG og koronarangiografi utføres ved mistanke om stenoserende koronarsykdom.
Ved hypertensiv hjertesykdom kan hjertefunksjonen se tilfredsstillende ut dersom en er av den oppfatning at jo høyere EF, desto bedre. Geometriske forandringer i venstre ventrikkel og atrium og endringer i fyllingsmønsteret er illustrert i figur 1 og 2, publisert i Dagens Medisin 12/2015. Andre ekkokardiografiske tegn til økte atrie-/fyllingstrykk er: Økt ratio av strømningshastigheten i tidlig fyllingsfase og den tilsvarende hastigheten i myokard (e/e’), dilatasjon av venstre atrium og lungevener, bevegelsen av atrieseptum, endring av strømningsmønsteret i lungevenene og pulmonal hypertensjon (2). ProBNP er dessuten en nyttig indikator på atrietrykket (4). Ved venstre ventrikkelhypertrofi og klare tegn på økte fyllingstrykk er diagnosen enkel. Ved mistanke om mer subtile forandringer, kan en vurdere nye ultralydteknikker (7). Avbildning av hjertet under belastning og måling av oksygenopptak utføres sjelden. Selv om redusert EF er assosiert med de alvorligste former for hjertesvikt, har mange pasienter med hjertesvikt normal eller supernormal EF. Dette er spesielt viktig ved hjertesvikt i den eldre delen av befolkningen og ved hjertesvikt hos kvinner. (dagensmedisin.no 29.6.2015).)

(Anm: (7) Left ventricular global longitudinal strain is associated with exercise capacity in failing hearts with preserved and reduced ejection fraction. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2015 Feb;16(2):217-24.)

- Dårlig kondis var hjertesykdom. (- Hun var sliten, og mente at noe måtte være galt.) (- Ingen tok henne spesielt alvorlig, hun hadde ingen spesifikke symptomer på noe som helst.)

(Anm: Dårlig kondis var hjertesykdom. Mariann Sørlie Johansen (45) gikk inn og ut hos leger i ti år. Hun var sliten, og mente at noe måtte være galt. Ingen tok henne spesielt alvorlig, hun hadde ingen spesifikke symptomer på noe som helst. Mariann var ung og så frisk og sunn ut, hun fikk beskjed om at alle var litt slitne innimellom. Derfor valgte hun å tilpasse livsstilen sin så godt hun kunne.  (…) Hun var ofte helt utmattet, men ante ikke hvorfor. Det var frustrerende. Slik holdt Mariann det gående til hun var 30 år. Hun tilpasset livet etter formen. (…) Etter et kvarter på sykkelen besvimte Mariann. Svigermor, som er sykepleier, skjønte at det var noe alvorlig galt. Hun mistenkte plutselig blodtrykksfall, og det viste seg å stemme. I tillegg var pulsen skyhøy. Da Mariann etter kort tid kom til seg selv, sa svigermoren at dette måtte tas alvorlig, nå måtte Mariann bli undersøkt skikkelig. (…) Endelig fikk jeg bekreftelse på det jeg hele tiden hadde kjent. Noe var galt i kroppen min. Legene på Ullevål konfererte med leger i England og USA, og selv om det var mye usikkerhet rundt videre behandling, var det en fin prosess. Marianns sykdom var så spesiell at hun ble gjenkjent både på navn og ansikt på sykehuset, og hun opplevde stor trygghet hele veien. Mariann fikk diagnosen i september 2007. Hun ble operert på Rikshospitalet i november samme år. Hun forklarer enkelt at det var to tilstander som var feil. Det var trangt for blodet å komme inn i hjertet, og det var en lekkasje et annet sted, som gjorde at blodet lekket ut igjen. AKTIV: Takket være operasjon kan Mariann i dag leve et aktivt liv. (…) Det er 13 år siden jeg ble operert, og jeg vet at jeg sannsynligvis må gjennom en ny operasjon. Det får jeg ta når det kommer og leve livet mitt på best mulig måte. Det siste kardiologen sa til meg på forrige kontroll, var: – Husk at du har en skjult hjertesykdom! Det var en grei påminnelse å få. (kk.no 19.10.2020).)

- Fikk kontroll på blodtrykket uten medisiner.

(Anm: Fikk kontroll på blodtrykket uten medisiner. Marthe (44) raste ned 30 kilo og slapp blodtrykksmedisiner. Her er supermetoden som senker vekta, kolesterol og blodtrykk. (dagbladet.no 20.5.2020).)

- Mangedobla sal av oksygenmålarar: – Kan redda liv. Leverandørar av oksygenmålarar til heimebruk mangedobla salet då koronapandemien slo inn som verst. Eit lite apparat som blir sett på fingeren, kan oppdage alvorleg forverring av sjukdommen, meiner kommuneoverlege.

(Anm: Mangedobla sal av oksygenmålarar: – Kan redda liv. Leverandørar av oksygenmålarar til heimebruk mangedobla salet då koronapandemien slo inn som verst. Eit lite apparat som blir sett på fingeren, kan oppdage alvorleg forverring av sjukdommen, meiner kommuneoverlege. Morten Riis-Gjertsen frå Larvik vart som mange andre smitta av korona under ferie i Austerrike. Då han kom heim vart mange hans følgje sjuke. Morten vart dårlegast av alle. – Eg skalv heile tida, hadde høg feber og tidvis pustevanskar. Som ein del av eit prosjekt i kommunen fekk han tildelt ein oksygenmålar han skulle ha heime, såkalla pulsoksymeter. I tillegg til eit termometer. – Apparata var kopla til ein app på telefonen som sende både kroppstemperatur og surstoffverdiane mine til helsepersonell. (nrk.no 13.7.2020).)

(Anm: SPO2-målere som sjekker oksygenmetning. (google.no).)

- Hjemmeovervåker coronasmittede. (– Vi spurte oss selv hvordan vi skal oppdage den stille hypoksemien, at folk er i ferd med å bli alvorlig syke uten å merke det selv. Vi ville ikke sykehusene skal fylles opp av pasienter på respirator, derfor tenkte vi ut en avstandsoppfølging som gjør at vi kan avdekke tidlig forverring.)

(Anm: Hjemmeovervåker coronasmittede. KRISTIANSUND (VG) Allerede i slutten av februar rensket Kristiansund kommune markedet for SPO2-målere som sjekker oksygenmetning. Nå rapporterer innbyggere hjemmefra. Vestlandskommunen var tidlig på banen coronanyhetene ble flere mot slutten av februar. IT-avdelingen i kommunen gjorde beregninger som viste at rundt 140 personer i risikogruppen ville bli såpass syke at de trengte innleggelse, noe som ville resultert i et betydelig press på helsevesenet i kommunen. – Vi spurte oss selv hvordan vi skal oppdage den stille hypoksemien, at folk er i ferd med å bli alvorlig syke uten å merke det selv. Vi ville ikke sykehusene skal fylles opp av pasienter på respirator, derfor tenkte vi ut en avstandsoppfølging som gjør at vi kan avdekke tidlig forverring, sier Benedicte Nyborg, daglig leder Regionalt responssenter og responsteam i Kristiansund kommune. (vg.no 27.4.2020).)

(Anm: hypoksemi BETYDNING OG BRUK MEDISIN for lav konsentrasjon av oksygen i blodet (naob).)

(Anm: Respirasjonssvikt er redusert innhold av oksygen i blodet (hypoksemi) som følge av svikt i respirasjonsapparatets evne til å tilføre blodet oksygen. Hvis hypoksemien ikke er ledsaget av for høyt nivå av karbondioksid i blodet, betegnes tilstanden respirasjonssvikt type I. Hvis hypoksemien ledsages av for høyt nivå av karbondioksid i blodet (hyperkapni) betegnes tilstanden som respirasjonssvikt type II. Kilde: Store norske leksikon.)

- Lundbeckmiddel linket til dødsfald. En omfattende undersøgelse af danske patienter, der er døde af hjertestop, har en af Lundbecks storsællerter i kedelig hovedrolle.

(Anm: Lundbeckmiddel linket til dødsfald. En omfattende undersøgelse af danske patienter, der er døde af hjertestop, har en af Lundbecks storsællerter i kedelig hovedrolle. (...) "Der er en klar overrisiko for hjertestop blandt brugere af citalopram. Vi mener, det er et faresignal set i lyset af, at citalopram er et hyppigt udskrevet lægemiddel i Danmark. Men om man ligefrem skal stoppe behandlingen i nogle tilfælde, skal vurderes i samråd med psykiatere," siger undersøgelsens ophavsmand, ph.d.-studerende Peter Weeke fra Kardiologisk Overafdeling P på Gentofte Hospital, til Videnskab.dk. (medwatch.dk 30.5.2012).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Halvparten av unge voksne med diabetes har diastolisk dysfunksjon.

(Anm: Half of young adults with diabetes have diastolic dysfunction. FROM ADA 2020. Roughly half of adolescents and young adults with either type 1 or type 2 diabetes for about a decade had diastolic dysfunction, a direct precursor to heart failure, in a multicenter echocardiography survey of 479 American patients. Using tissue Doppler echocardiography findings from 258 adolescents and young adults with type 1 diabetes, and 221 with type 2 diabetes, the study found at least one imaging marker of ventricular stiffness – diastolic dysfunction – in 58% of the patients with type 2 diabetes and in 47% of those with type 1 diabetes. The type 1 patients averaged 21 years of age with a median 12 years of diagnosed disease, while the type 2 patients had an average age of 25 years and a median 11 years disease duration. The analysis also identified several measures that significantly linked with the presence of diastolic dysfunction: older age, female sex, nonwhite race, type 2 diabetes, higher heart rate, higher body mass index, higher systolic blood pressure, and higher hemoglobin A1c. (mdedge.com - Publish date: June 14, 2020).)

(Anm: Diastolisk dysfunksjon er nedsatt funksjon av venstre hjertekammer i hvilefasen, diastolen. Dette skyldes stivhet i hjertemuskelen som hindrer hjertekammeret i å utvide seg normal under fyllningsfasen. Tilstanden påvises best ved ultralydundersøkelse. Kilde: Store norske leksikon.)

- Kunstig intelligens kan hjælpe med at navigere i behandlingsmuligheder.

(Anm: Kunstig intelligens kan hjælpe med at navigere i behandlingsmuligheder. DEBAT: Nye resultater for den gunstige effekt af SGLT2-hæmmere ved hjertesvigt understreger kompleksiteten i moderne behandling og behovet for at bruge kunstig intelligens. (dagenspharma.dk 2.9.2020).)

(Anm: Unraveling the Molecular Mechanism of Action of Empagliflozin in Heart Failure With Reduced Ejection Fraction With or Without Diabetes. Highlights • Using artificial intelligence, followed by in vivo validation, this study identified the key cardiac mechanism of action of empagliflozin in heart failure in patients with or without diabetes mellitus. • The most robust mechanism of action involved the NHE-1 co-transporter with 94.7% accuracy. • NHE-1 blockade by empagliflozin administration in rats restored the antiapoptotic activity of XIAP and BIRC5. • The beneficial reduction in cardiomyocyte cell death after empagliflozin treatment is independent of the presence of diabetes mellitus. • Empagliflozin could emerge as a new treatment for heart failure patients regardless of their glycemic status. JACC: Basic to Translational Science 2019;4(7):831-840.)

- Hjertesykdom og stresstester. En stresstest kan bestemme risikoen for å få hjertesykdom.

(Anm: Heart Disease and Stress Tests. A stress test can determine your risk of having heart disease. A doctor or trained technician performs the test. He’ll learn how much your heart can manage before an abnormal rhythm starts or blood flow to your heart muscle drops. (webmd.com).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Ny forskning: Hetetokter øker risikoen for hjertesykdom. Kvinner som har problemer med hetetokter eller nattesvette har en langt høyere risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, viser ny forskning.

(Anm: Ny forskning: Hetetokter øker risikoen for hjertesykdom. Kvinner som har problemer med hetetokter eller nattesvette har en langt høyere risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, viser ny forskning. Her er ekspertenes råd til hva du selv kan gjøre for å senke risikoen – og hvordan du kan lette på overgangsplagene. (…) Ifølge en ny studie gjort ved Universitetet i Queensland i Brisbane i Australia, publisert i the American Journal of Obstetrics and Gynecology, har kvinner med slike plager en økt risiko for alvorlige hjerte- og karsykdommer. I studien ble det benyttet data fra InterLACE, en stor samling av 25 studier med mer enn 500.000 kvinner fra hele verden. (vg.no 24.7.2020).)

- Skade i mitokondrienes DNA gir hjertesvikt. (- Hvert år dør over titusen mennesker av hjerte- og karsykdommer, og sammen med kreft er dette sykdommene som tar flest liv i Norge.) 

(Anm: Skade i mitokondrienes DNA gir hjertesvikt. Hvert år dør over titusen mennesker av hjerte- og karsykdommer, og sammen med kreft er dette sykdommene som tar flest liv i Norge. Nå har en forskningsgruppe ved Universitet i Oslo funnet en ny brikke i det fysiologiske puslespillet som kan forklare en av årsakene til at man får hjertesvikt. (…) Ond sirkel Et biprodukt i celleforbrenningen er reaktive oksygenradikaler (ROS). ROS er skadelige oksygenmolekyler som kan ødelegge proteiner og DNA. Hvis elektrontransportkjeden ikke fungerer helt som den skal, blir det dannet mer av disse reaktive molekylene. mtDNA er mer utsatt for skade enn kjerne-DNA, blant annet fordi mtDNA ikke er bundet til histoner, en gruppe proteiner som beskytter DNA mot skade, og fordi mtDNA befinner seg nær en sterk kilde for ROS. Her ligger det an til en ond sirkel hvor mtDNA-skade fører til dårlig mitokondriefunksjon, og derav følgende økt produksjon av ROS, som igjen gir økt mtDNA-skade. (odont.uio.no. 8.2.2016).)

- Granateple aktiverer TFEB for å fremme autofagi-lysosomal egnethet og mitofagi. (- Samlet sett fremhever studien potensialet for PE-supplering som en fysiologisk terapi for å modulere TFEB-aktivitet for å lindre mitokondriell dysfunksjon ved aldring og mitokondriellrelaterte sykdommer.)

(Anm: Pomegranate activates TFEB to promote autophagy-lysosomal fitness and mitophagy. Abstract Mitochondrial dysfunction underscores aging and diseases. Mitophagy (mitochondria + autophagy) is a quality control pathway that preserves mitochondrial health by targeting damaged mitochondria for autophagic degradation. Hence, molecules or compounds that can augment mitophagy are therapeutic candidates to mitigate mitochondrial-related diseases. However, mitochondrial stress remains the most effective inducer of mitophagy. Thus, identification of mitophagy-inducing regimes that are clinically relevant is favorable. In this study, pomegranate extract (PE) supplementation is shown to stimulate mitophagy. PE activates transcription factor EB (TFEB) to upregulate the expression of autophagy and lysosomal genes for mitochondrial quality control under basal and stress conditions. Basally, PE alters mitochondrial morphology and promotes recruitment of autophagosomes to the mitochondria (mitophagosome formation). Upon onset of mitochondrial stress, PE further augments mitophagosome formation, and engages PINK1 and Parkin to the mitochondria to potentiate mitophagy. This cellular phenomenon of PE-induced mitophagy helps to negate superfluous mitochondrial reactive oxygen species (ROS) production and mitochondrial impairment. Overall, our study highlights the potential of PE supplementation as a physiological therapy to modulate TFEB activity to alleviate mitochondrial dysfunction in aging and mitochondrial-related diseases. Sci Rep. 2019 Jan 24;9(1):727.)

- Sprukne blodkar. Sprukne blodkar er tynne, overfladiske blodårer som synes gjennom huden.

(Anm: Sprukne blodkar. Sprukne blodkar er tynne, overfladiske blodårer som synes gjennom huden. Oftest lokalisert over kinn og nese, men kan også være synlig på bena. SPRENGTE BLODKAR: Synlige utvidete blodkar i kinn og nesevinger hos en ellers frisk pasient. Hva er sprukne blodkar? Sprukne blodkar er en fellesbetegnelse på utvidede, tynne blodårer som ligger overfladisk og synes gjennom huden. Av ulike årsaker kan blodkarveggene bli svakere slik at de blir permanent utvidete. Sprukne blodkar kan være rødlige i farge eller blålige i farge. De er ufarlige, men kan gi kosmetiske plager.  (…) Årsak Sprukne blodkar kan dukke opp hos alle, uansett alder, men noen er mer disponerte enn andre. Under har jeg listet opp noen av årsakene. (lommelegen.no 27.7.2020).)

- Hypoksiterapi - et nytt håp for behandling av mitokondrielle dysfunksjoner.

Hypoxia therapy--a new hope for the treatment of mitochondrial dysfunctions.
Med Gas Res. 2016 Oct 14;6(3):174-176.
Abstract Mitochondrial dysfunctions are characteristic features of numerous diseases and play a critical role in disease pathogenesis. Despite intensive research in this area, there are no approved therapies that directly target mitochondria. Recently a study by Jain et al. from Massachusetts General Hospital, USA reported the effectiveness of hypoxia for treatment of mitochondrial disease in mice. In this commentary, we summarized the potential mechanisms underlying the therapeutic effects of hypoxia on mitochondrial dysfunction, and clinical limitations of hypoxia as a therapy for human patients. We hope that our concerns will be helpful for further clinical studies addressing moderate hypoxia in mitochondrial dysfunction. (…)

(AnmHypoxiaHypoksi (av hypo- og oksygen), tilstand hvor organismen, eller deler av den, får for lite oksygen. Hypoksi kan f.eks. skyldes at den luft (eller gassblanding) som pustes inn, ikke inneholder nok oksygen eller at den innpustede luft ikke i stor nok grad kommer frem til de fine lungeblærene (lungealveolene). KildeStore norske leksikon.)

(AnmExercise Training Alleviates Hypoxia-induced Mitochondrial Dysfunction in the Lymphocytes of Sedentary Males. Abstract This study elucidates how interval and continuous exercise regimens affect the mitochondrial functionality of lymphocytes under hypoxic stress. (…) Thus, we concluded that either HIIT or MICT effectively improves lymphocyte mitochondrial functionality by enhancing oxidative phosphorylation and suppressing oxidative damage under hypoxic conditions. Sci Rep. 2016 Oct 12;6:35170.)

- Høyt blodtrykk, betennelser og smertefølelsen kan delvis være avhengig av små hull på overflaten av celler, kalt porer. (- Levende celler reagerer på miljøet (omgivelser), ofte ved å la vann og andre molekyler passere gjennom cellens overflatemembran.)

(Anm: High blood pressure, inflammation, and the sensation of pain may rely in part on tiny holes on the surface of cells, called pores. Living cells react to the environment, often by allowing water and other molecules to pass through the cell’s surface membrane. Protein-based pores control this flow. Images of ‘invisible’ holes on cells may jumpstart research. (…) “The way pannexin 1 is shaped on a cell is different from another kind of pore that my lab recently revealed,” added Professor Hiro Furukawa, who oversaw the research. “It appears that there are more kinds of pores than scientists originally anticipated. How and when they open and close are important questions to be explored.” (firstwordpharma.com 8.3.2020).)

(Anm: New look at odd holes involved in taste, Alzheimer’s, asthma. The Takeaway. Large holes in our cells have been implicated in depression, Alzheimer’s disease, asthma, and even taste. Now, we know what two kinds of these pores look like, potentially creating new opportunities to discover effective treatment options. (cshl.edu.no 27.1.2020).)

- Oversikt: Blodtrykksjokk av vanlige medisiner. - Det er spesielt bruken av to typer medikamenter som bekymrer oss, sier overlege. BIVIRKNINGER: Over 400 vanlige medikamenter, inkludert reseptfrie medisiner som Ibux, Naproxen og Voltarol, kan føre til at blodtrykket ditt blir farlig høyt. Det er mange og forskjellige årsaker til at du kan få høyt blodtrykk. Én vanlig årsak er bruk av medisiner og det finnes nå over 400 legemidler som lister høyt blodtrykk som en mulig bivirkning. (- Det vi er mest redd for at skal skje og som vi også ser at skjer, er at folk som tar NSAIDs får akutt nyresvikt, sier hun.)

(Anm: Oversikt: Blodtrykksjokk av vanlige medisiner. - Det er spesielt bruken av to typer medikamenter som bekymrer oss, sier overlege. BIVIRKNINGER: Over 400 vanlige medikamenter, inkludert reseptfrie medisiner som Ibux, Naproxen og Voltarol, kan føre til at blodtrykket ditt blir farlig høyt. Det er mange og forskjellige årsaker til at du kan få høyt blodtrykk. Én vanlig årsak er bruk av medisiner og det finnes nå over 400 legemidler som lister høyt blodtrykk som en mulig bivirkning. - Det er et høyt tall og noe man skal være oppmerksom på, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk. (…) Farlig langtidsbruk Ifølge overlege Kjeldsen bør du ikke bruke medisiner som Ibux i mer enn noen dager, uten å konferere med lege. - Det som bekymrer oss er den langvarige bruken, sier Kjeldsen. Det som kan virke som uskyldige medisiner og som leger ser at brukes mot «småplager», kan få alvorlige konsekvenser. Avdelingsleder Aud-Eldrid Stenehjem ved Nyremedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål har sett flere eksempler på at bruk av NSAIDs har gjort folk alvorlig syke. - Det vi er mest redd for at skal skje og som vi også ser at skjer, er at folk som tar NSAIDs får akutt nyresvikt, sier hun. Stenehjem synes det er bekymringsfullt at mange tar lett på det å bruke denne typen medisiner. (…) Legemidler som kan gi høyt blodtrykk. Paracetamol: Kan gi en liten blodtrykksstigning hos noen pasienter, men som oftest er det ikke av praktisk betydning. Sentralstimulerende legemidler ved ADHD: Kan gi høyt blodtrykk hos opptil ti prosent av alle pasientene. Blodtrykket bør måles regelmessig. Kortikosteroider (prednisolon): Kan gi væskeansamling i kroppen og høyt blodtrykk. P-piller og hormontilskudd ved overgangsalderen: Kan gi høyt blodtrykk hos noen pasienter. Blodtrykket bør kontrolleres jevnlig. NSAIDs: Kan gi blodtryksstigning i seg selv, men kan også redusere virkningen av mange legemidler mot høyt blodtrykk. Pasienter med høyt blodtrykk og andre hjertesykdommer bør unngå NSAIDs og heller bruke paracetamol. Immundempende legemidler: Noen av disse legemidlene som brukes for å hindre avstøtning av transplanterte organer kan gi høyt blodtrykk, og nøyaktig dosering er viktig for å unngå dette. Legemidler mot kreft: Flere typer legemidler mot kreft kan føre til høyt blodtrykk, og noen pasienter kan trenge behandling av blodtrykk. Kilde: Statens legemiddelverk (dagbladet.no 27.11.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- ADHD-patienter forbruger mere medicin af alle slags. Både unge og ældre, der får ADHD-medicin, har et større forbrug af anden medicin end befolkningen generelt. (- Og i forhold til forbruget af lægemidler mod hjertekarsygdom mener han ikke, man kan udelukke, at det for enkelte af ADHD-patienter også kan tilskrives eventuelle bivirkninger af ADHD-medicinen.)

(Anm: ADHD-patienter forbruger mere medicin af alle slags. Både unge og ældre, der får ADHD-medicin, har et større forbrug af anden medicin end befolkningen generelt. Det gælder især medicin mod somatiske sygdomme som astma, allergi, forstyrret stofskifte og hjerte-kar-sygdom eller medicin mod andre psykiske lidelser. Sådan konkluderer svenske forskere i tidsskriftet Journal of Attention Disorders efter i en ny stor undersøgelse blandt voksne med ADHD. Tidligere studier har set på det samme i forhold til unge ADHD-patienter, hvor problemerne således er velkendt. Den svenske undersøgelse viser, at andelen af polyfarmaci med fem eller flere slags medicin stiger fra 10,1 procent til 60,4 procent i takt med patienternes alder – dvs. fra 18 til 64 år. Mest handler om somatisk medicin, og lidt mindre om medicin mod andre psykiske lidelser. ”Det er spændende resultater, som udfordrer den måde vi behandler og følger ADHD-patienter på. Undersøgelsen understreger, hvor vigtigt det er, at vi får diagnosticeret disse patienter i tide, at vi også udreder dem somatisk og at vi efterfølgende holder mere snor i dem, end vi plejer,” siger Per Hove Thomsen, klinisk professor, overlæge og dr.med. fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdelings forskningsafsnit ved Psykiatrien i Region Midtjylland. Han peger også på en anden forklaring, som kan være at nogle af lægemidlerne, f.eks. mod luftvejslidelser, også bliver brugt mod søvnforstyrrelser og til at dæmpe angst e.l. Sådan er det i hvert fald nok for nogle, da mennesker med ADHD har en højere forekomst end andre af både søvnproblemer og angst, mener professoren. Og i forhold til forbruget af lægemidler mod hjertekarsygdom mener han ikke, man kan udelukke, at det for enkelte af ADHD-patienter også kan tilskrives eventuelle bivirkninger af ADHD-medicinen. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 26.6.2020).)

(Anm: Comedication and Polypharmacy With ADHD Medications in Adults: A Swedish Nationwide Study. (…) Conclusion: Comedication was more common in adults receiving ADHD medications. Potential benefits and harms of comedication and polypharmacy require further research. J Atten Disord. 2020 Jun 1;1087054720923725.)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

- Advarer utøvere mot potensielt dødelig hjertesykdom etter COVID-19. (– Det er alvorlig. Man bør ikke anstrenge seg mye om man har myokarditt. Da kan du risikere å få hjerteinfarkt, alvorlige hjertearytmier eller potensielt dødelige tilstander, sier Torgalsen til TV 2. Han påpeker at en betennelse på hjertemuskelen etter all sannsynlighet vil være en sjelden konsekvens for utøverne, men likefullt en de bør være klar over.)

(Anm: Advarer utøvere mot potensielt dødelig hjertesykdom etter COVID-19. Olympiatoppen har igangsatt arbeidet med å kartlegge hvor mange norske toppidrettsutøvere som har hatt korona. Nå advarer de mot å begynne opptreningen for tidlig etter sykdom. I tillegg til nedsatt lungefunksjon og overtreningssyndrom, kan nemlig en COVID-19-infeksjon i verste fall føre til myokarditt - fagordet for en betennelse på hjertemuskelen. En studie av American College of Cardiology peker på farene ved dette, noe Thomas Torgalsen, lege ved Olympiatoppen, også er helt klar på alvorlighetsgraden av. – Det er alvorlig. Man bør ikke anstrenge seg mye om man har myokarditt. Da kan du risikere å få hjerteinfarkt, alvorlige hjertearytmier eller potensielt dødelige tilstander, sier Torgalsen til TV 2. Han påpeker at en betennelse på hjertemuskelen etter all sannsynlighet vil være en sjelden konsekvens for utøverne, men likefullt en de bør være klar over. Amerikansk lege vil ha hjertetest Rådet for utøvere som har fått påvist korona eller hatt symptomer som antyder koronasmitte er derfor å ta det svært rolig og forsiktig i perioden etter man er friskmeldt. Dermot Phelan, en lege som bidro til studien nevnt over, går så langt som å si at man bør anta at utøvere som har vært smittet har pådratt seg en skade på hjertet, slik at man automatisk undersøker hjertet til utøvere nøye før de eventuelt får grønt lys til å begynne å trene igjen. (…) Videre peker han på faren for at utøvere kan få symptomer som er forenlige med overtrening. – Det er kjent at om man trener for tidlig eller for hardt etter en infeksjonssykdom, og for så vidt mens man har sykdommen, så kan man få en reaksjon vi kaller overtreningssyndrom. Da presterer man dårlig, føler seg slapp, har lite energi, blir fort sur og stiv i bena når man prøver å løpe opp en bakke, for eksempel. Dette vil også gjelde etter en COVID-19-infeksjon, og sannsynligvis i noe større grad enn ved andre luftveisinfeksjoner. (tv2.no 7.6.2020).)

(Anm: Conditions That Can Cause Blood In Your Urine (medicinenet.com 22.1.2019).)

- Hjertemuskelbetennelse (myokarditt). Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner.

(Anm: Hjertemuskelbetennelse (myokarditt). Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner. Tilstanden kan gå over uten behandling, men det kan utvikles behandlingstrengende hjertesvikt. Hva er hjertemuskelbetennelse? Hjertemuskelbetennelse (myokarditt) er definert som en betennelse i hjertemuskulaturen. Betennelsen kan skyldes virus eller bakterier, giftstoffer (toksiner) eller autoimmune reaksjoner. Sistnevnte innebærer at kroppen utvikler antistoffer som angriper hjertemuskulaturen. Tilstanden fører til nedsatt funksjon av hjertet. Hjertemuskelbetennelse er ingen hyppig sykdom, men milde varianter blir ikke alltid oppdaget og er sannsynligvis hyppigere enn tidligere antatt. Nøyaktige opplysninger om forekomsten mangler av den grunn. Hjertemuskelbetennelse er en av de hyppigste årsakene til plutselig død hos unge mennesker uten kjent sykdom. (nhi.no 14.10.2019).)

(Anm: Myocarditis (medicinenet.com 22.10.2018).)

- Hva er myokarditt (hjertemuskelbetennelse). (What is myocarditis?) (- De forårsakende infiserende forbindelser (substanser) som skader myokardium (hjertemuskel, vev etc.) inkluderer følgende: - Cytotoksiske effekter av infiserende forbindelser (substanser) som virus, bakterier, sopper og / eller parasitter - Immunrespons utløst (trigget) av infiserende forbindelser (substanser) og cytokiner produsert i myokardium (hjertemuskel, vev etc.) som respons på infeksjoner eller betennelser (inflammasjoner).)

(Anm: Myocarditis. What is myocarditis? (…) What causes myocarditis? The causative agents that damage myocardium include the following:  - Cytotoxic effects of infecting agents like viruses, bacteria fungi, and/or parasites - Immune response triggered by infecting agents and cytokines produced in the myocardium in response to infection or inflammation - Chemicals released during myocardial cell death - Autoimmune responses can also trigger myocardial inflammation - Some medications and/or toxins such as clozapineradiation therapy, arsenic, carbon monoxide, and many others - Certain diseases like lupus, Wegener's granulomatosis, and others About half of the time, the triggering agent for myocardial inflammation is not known (idiopathic). This is especially true in pediatric population where the majority of patients are diagnosed with idiopathic myocarditis. (medicinenet.com 22.10.2018).)

- Tilbaketrekking og republisering (ny utgave): hjertetoksisitet for hydroksyklorokin i COVID-19. (- Flere argumenter støtter hypotesen om at hydroksyklorokin, i tillegg til at det ikke har noen gunstig effekt hos innlagte pasienter med COVID-19, kan ha potensielt dødelige hjerteeffekter.)

(Anm: Retraction and republication: cardiac toxicity of hydroxychloroquine in COVID-19. A recent Lancet Article by Mandeep Mehra and colleagues, which reported adverse events associated with hydroxychloroquine or chloroquine treatment in patients with COVID-19, has been retracted by three of the authors,1  along with our linked Comment that provided a commentary on the Article and its findings,2  because the veracity of the data underlying this observational study could not be assured by the study authors. Subsequently, an article that used data from the same Surgisphere database, and which was authored by some of the same individuals, was retracted from the New England Journal of Medicine. Nevertheless, the debate about hydroxychloroquine for COVID-19 continues. Here, we provide a discussion of what is currently known about its proven and potential harms. (…) The hydroxychloroquine arm of the RECOVERY trial, which used high doses of hydroxychloroquine, was stopped with preliminary results showing possible excess mortality with hydroxychloroquine (25·7% with hydroxychloroquine vs 23·5% with usual care; hazard ratio 1·11 [95% CI 0·98–1·26]; p=0·10).13  The same trend was found in an observational study in which the adjusted odds ratio of cardiac arrest with hydroxychloroquine alone compared with no hydroxychloroquine was 1·91 (95% CI 0·96–3·81)and was significantly increased if hydroxychloroquine was combined with azithromycin (2·13 [1·12–4·05]);8  however, mortality was not increased. Several arguments support the hypothesis that hydroxychloroquine, in addition to having no beneficial effect in hospitalised patients with COVID-19, might have potentially fatal cardiac effects. Lancet 2020 (Published online July 9, 2020).)

(Anm: WHO (World Health Organization) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk etc. (mintankesmie.no).)

- Forskere mener influensavaksine beskytter hjertet. (- Forskningsarbeidet er ledet av Texas Tech-universitetet, og funnene ble lagt fram for Den amerikanske hjerteforeningen mandag, melder CNN.) (- Det er vanskelig å ignorere den positive effekten influensavaksinen kan ha på alvorlige hjerteproblemer, sier Roshni Mandania fra Texas Tech.)

(Anm: Forskere mener influensavaksine beskytter hjertet. Influensavaksinen kan føre til mindre risiko for hjerteinfarkt, slag og andre hjerteproblemer for mennesker i risikogruppen, hevder amerikanske forskere. Forskningsarbeidet er ledet av Texas Tech-universitetet, og funnene ble lagt fram for Den amerikanske hjerteforeningen mandag, melder CNN.
Voksne over 50 år som fikk influensavaksinen, hadde en 28 prosent lavere risiko for å få et hjerteinfarkt det følgende året, 47 prosent lavere risiko for et drypp og 85 prosent lavere risiko for hjertestans, ifølge forskerne. Totalt hadde denne gruppen en 73 prosent lavere risiko for å dø generelt det påfølgende året. – Resultatene vi fant er slående. Det er vanskelig å ignorere den positive effekten influensavaksinen kan ha på alvorlige hjerteproblemer, sier Roshni Mandania fra Texas Tech. I tillegg til redusert dødelighet gir influensavaksinen redusert risiko for Alzheimers, skriver CNN. (nettavisen.no 28.7.2020).)

Vaksine mot høyt blodtrykk
dinside.no 6.1.2008
Mange sliter med å kontrollere blodtrykket. Nå kan en ny vaksine gjøre behandlingen sikrere. (...)

- God løsning
Professor Jeremy Pearson ved British Heart Foundation slutter seg til Bachmann, men mener vaksinering ligger enda et stykke frem i tid.

- Det beste man selv kan gjøre for å unngå høyt blodtrykk er imidlertid å sørge for regelmessig mosjon, å kutte ned på saltmengden og drikke alkohol i moderate mengder, sier han til BBC News. (...)

- Overtrening og overbelastningssyndrom.

(Anm: Overtrening og overbelastningssyndrom. Treningsbelastning kan på riktig måte føre til at du blir i bedre form. Men hvis du drar strikken for langt, kan overtrening tvert i mot føre til langvarig overbelastningssyndrom. (…) Typiske følgesymptomer kan være: - Søvnforstyrrelser (økt mengde, innsovningsvansker, oppvåkninger) - Humørforandringer og irritabilitet - Manglende motivasjon å trene, og gjøre andre ting - Redusert seksuell lyst hos både kvinner og menn - Endret matlyst og vekt - Manglende følelse av å være uthvilt, og ha overskudd - Endret muskelfølelse : tunge, såre, stive muskler - Redusert muskelstyrke - Redusert koordinasjon. (…) Et godt råd er å konsultere fastlegen som kan gjøre en grundig gjennomgang av symptomene, en generell undersøkelse og bestille noen blodprøver som utelukker annen sykdom som for eksempel: - Stoffskiftesykdom - Kyssesyken (mononukleose) - Lav blodprosent (anemi) Kommer man fram til at man er overbelastet, må man hvile og redusere totalbelastningen inntil kroppen igjen responderer normalt. Det viktigste er å være tålmodig og gi kroppen tid til regenerasjon. Det kan være av nytte å få hjelp til endring av søvnvaner, kosthold og stressmestring. (…) Gode råd kan være: - Periode med kraftig økt mengde trening og/eller intensitet (loadperioden) bør ikke overstige 2-3 uker. - Regelmessige «restitusjon/hvileuker» der man reduserer belastningen betydelig under det normale for å hente seg inn igjen og samle overskudd - Alternere dager med lett og hard trening, f.eks. en lett pr 2-3 harde. - Minst en fridag pr uke. - Unngå monotone treningsprogram uten variasjon i lange strekk og innfør alternative treningsformer i ny og ned. - Driver man idrett hvor vekt er viktig (for eksempel sykling), kun kortvarige perioder med redusert inntak og kaloriunderskudd. (lommelegen.no 25.6.2019).)

- Hjerteskanning "kan oppdage tegn på risiko for plutselig død". (- Forskere sier at en ny skanningsteknikk kan identifisere mennesker som risikerer å kollapse og dø plutselig av en skjult hjertesykdom.) (- Vanligvis kan tegn strukturelle forandringer på i hjertet hos mennesker med hypertrofisk kardiomyopati bare oppdages etter døden.)

(Anm: Heart scan 'could pick up signs of sudden death risk'. Scientists say a new scan technique could identify people at risk of collapsing and dying suddenly from a hidden heart condition. Normally, in people with hypertrophic cardiomyopathy, signs of structural changes in the heart can only be picked up after death. But University of Oxford researchers used microscopic imaging to spot the same patterns in living patients. The condition is the top cause of sudden cardiac death in young people. It is a common, inherited condition, affecting one in 500 people in the UK, which can be fatal in small numbers of people. (bbc.com 20.5.2020).)

(Anm: Arvelig fortykket hjertemuskel (hypertrofisk kardiomyopati). Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) er en arvelig hjertemuskelsykdom som innebærer at deler av eller hele hjertemuskelen fortykkes. De fleste som har sykdommen lever et normalt liv med lite plager, men den kan gi alvorlige symptomer og svekket hjertefunksjon. (helsenorge.no 10.12.2019).)

- Dansk hjertepatient har fået et helt kunstigt hjerte. (- Danmark er det tredje land i verden og det første i Nordeuropa, der som en del af et studie indopererer Carmat i en patient. Den danske patient er nu den 13. i verden, der har fået Carmat.)

(Anm: Dansk hjertepatient har fået et helt kunstigt hjerte. Det kunstige hjerte vejer 1.055 g og måler 12,3 cm x 10,2 cm x 14,5 cm. (…) Carmat, som hjertet hedder, er verdens første fuldt elektriske kunstige hjerte. Carmat tilpasser sig selv kroppen og kan for eksempel sætte pumperytmen op, hvis personen med det kunstige hjerte bliver forpustet, skriver DR Nyheder. Danmark er det tredje land i verden og det første i Nordeuropa, der som en del af et studie indopererer Carmat i en patient. Den danske patient er nu den 13. i verden, der har fået Carmat. Videnskab.dk har tidligere skrevet om Carmat i artiklen Kunstigt hjerte klar til mennesker. (videnskab.dk 25.5.2020).)

- Løsningen til det norske selskapet kan redde hundretusener med hjertesvikt. En innovativ norskutviklet hjertepumpe kan redde livet til mennesker med hjertesvikt.

(Anm: Løsningen til det norske selskapet kan redde hundre­­tusener med hjertesvikt. En innovativ norskutviklet hjertepumpe kan redde livet til mennesker med hjertesvikt. Det norske selskapet Northern Development har utviklet en liten pumpe som kan avlaste hjerte til mennesker som lider av såkalt diastolisk hjertesvikt. PulsVAD, som pumpen heter, og som indikerer at den jobber i takt med hjerte og bevarer, er den eneste pumpen som kan redde slike pasienter. Om under to år skal den første pumpen opereres inn i den første pasienten. Vi snakker med administrerende direktør Tor Kristoffersen i selskapet, og leder ved hjertekirugisk avdeling ved UOS professor Arnt E. Fiane, som tester ut pumpen. – Man har ikke hatt medikamenter eller tekniske løsninger som har gitt lindring til en stor gruppe pasienter verden over, forklarer Fiane. (tu.no 11.6.2020).)

(Anm: En norskutviklet hjertepumpe kan årlig redde livet til titusener av hjertesyke. Med Pulsevad får pasientene en slags ytre krets i det venstre kretsløpet. (tu.no 15.6.2020).)

- Interaksjoner mellom hjerte og hjerne former somatosensorisk persepsjon (oppfatningsevne) og fremkalte potensialer.

(Anm: Heart–brain interactions shape somatosensory perception and evoked potentials. Significance Our brain continuously receives signals from the body and the environment. Although we are mostly unaware of internal bodily processes, such as our heartbeats, they can affect our perception. Here, we show two distinct ways in which the heartbeat modulates conscious perception. First, increased heartbeat-evoked neural activity before stimulation is followed by decreased somatosensory detection. This effect can be explained by subjects adopting a more conservative decision criterion, which is accompanied by changes in early and late somatosensory-evoked responses. Second, stimulus timing during the cardiac cycle affects sensitivity but not criterion for somatosensory stimuli, which is reflected only in late somatosensory-evoked responses. We propose that these heartbeat-related modulations are connected to fluctuations of interoceptive attention and (unconscious) predictive coding mechanisms. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2020 (PNAS first published April 27, 2020).)

(Anm: Somatosensorisk fremkalt respons, undersøkelse av følebanene fra hender eller føtter. (oslo-universitetssykehus.no 24.10.2019).)

(Anm: Kliniske observasjoner av funksjonsforstyrrelser i sentralnervesystemet ved post-infeksiøs ME/CFS med akutt start Post-viralt utmattelsessyndrom. (me-foreningen.net Høsten 2003).)

- Mange mennesker med overvekt utvikler også høyt blodtrykk, men mekanismen som fører til dette er fortsatt uklart. (- I studien forklarer forskerne at for å regulere blodstrømmen utvider karene seg og trekker seg sammen etter behov. Dette skjer pga. kalciumsignalering: Kalsium-ioner kommuniserer med celler og regulerer vasodilatasjon ved effektivt å fortelle karene når de skal utvides.)

(Anm: Many people with obesity also develop high blood pressure, but the mechanism that leads to this remains unclear. A new study using human tissue samples and mouse models may now have found an explanation. Obesity is a top risk factor for elevated blood pressure, though researchers remain unsure as to the exact mechanisms underlying this relationship. Past research has suggested that to find the mechanism that mediates the relationship between obesity and high blood pressure, scientists should look to the endothelium — that is, the cells that line the insides of blood vessels. (…) They report their findings in a study paper in the journal Circulation. (…) In their study paper, the investigators explain that to regulate blood flow, vessels dilate and contract as appropriate. This happens due to calcium signaling: Calcium ions communicate with cells, regulating vasodilation by effectively telling the vessels when to dilate. In obesity, however, calcium signaling within blood vessels appears to be impaired. This affects vasodilation and contributes to high blood pressure. (…) They found that, normally, a protein called TRPV4 — which is present on the membranes of endothelial cells — allows calcium ions to enter the cells and maintain normal blood pressure. However, the researchers also found that in obesity, this protein stops “doing its job” — but only in myoendothelial projections, which are specialized extensions of the endothelial cells. “Under healthy conditions, TRPV4 at these tiny microdomains [the myoendothelial projections] helps maintain normal blood pressure,” explains lead study author Swapnil Sonkusare, Ph.D. (medicalnewstoday.com 13.3.2020).)

- En skjev registering for blodtrykksmedisiner: Hvorfor en gruppe forsøker å rydde opp i litteraturen. I 2015 bestemte en gruppe forskere i Spania seg for å skrive en gjennomgangsartikkel på høyt blodtrykk. Men da de gjennomgikk åtte artikler medforfattet av samme person la de merke til noen ubestridelige likheter. (- All villledende vitenskapelig litteratur kan mulig påvirke pasientbehandling. Når beviser forvrenges på en eller annen måte kan fremtidige kliniske beslutninger lett påvirkes. I en nylig artikkel i BMJ Evidence-Based Medicine beskriver Saiz og hans kollegaer deres søken etter å avdekke omfanget av Derosas påståtte duplisering.)

(Anm: A distorted record on blood pressure drugs: Why one group is trying to clean up the literature. In 2015, a group of researchers based in Spain decided to write a review article on high blood pressure. But when they looked over eight articles co-authored by the same person, they noticed some undeniable similarities. Over the last few years, Giuseppe Derosa, based at the University of Pavia in Italy, has racked up 10 retractions after journals determined he’d published the same material multiple times. (…)  All misleading scientific literature can have a potential impact on patient care. When evidence is distorted in some way, future clinical decisions can be easily affected. In a recent article in BMJ Evidence-Based Medicine, Saiz and his colleagues describe their quest to uncover the scope of Derosa’s alleged duplication. After discovering the eight similar papers, the researchers first contacted Derosa. Saiz told Retraction Watch: We asked him for more information on his articles, to decide whether they might be included in our review or not and to confirm that they were different studies. He only replied briefly that they were different. Then we asked him if we could have access to the eight protocols to prove they were really different studies. Due to a lack of response from his side we contacted the editors. (retractionwatch.com 23.5.2018).)

- Ved blodtrykk under 160/100 mm Hg. I mangel av andre risikofaktorer er ikke antihypertensive legemidler berettiget.

(Anm: Blood pressure below 160/100 mm Hg. In the absence of other risk factors, antihypertensive drugs are not justified p.76. (Prescrire International - March 2020).)

- Sjekk om du er blant de utsatte for skjult hjertesykdom. En ny studie viser at 50 000 kan ha skjult hjertesykdom - og at flere bør undersøkes for tilstanden.

(Anm: Sjekk om du er blant de utsatte for skjult hjertesykdom. En ny studie viser at 50 000 kan ha skjult hjertesykdom - og at flere bør undersøkes for tilstanden. Hjerteflimmer er en av de viktigste risikofaktorene for hjerneslag, men det trenger ikke gi noen symptomer. Hvert år får rundt 12 000 nordmenn hjerneslag. En tredjedel av alle hjerneslag skyldes hjerteflimmer. Det betyr at hver dag får i gjennomsnitt åtte nordmenn hjerneslag på grunn av hjerteflimmer, eller atrieflimmer. (...) – Hvert år gjør vi 65 000 undersøkelser i Norge med langtids-EKG, men ingen har undersøkt om det virker. Vi må bruke undersøkelsen der det kan ha betydning, sier Jortveit. (dagbladet.no 18.2.2020).)

(Anm: Funn og konsekvenser ved langtidsregistrering av EKG. BAKGRUNN Langtids-EKG-registrering er en hyppig benyttet undersøkelse. Det finnes ingen klare retningslinjer for hvem som bør undersøkes med denne metoden, og vi mangler oversikt over funn og behandlingsmessige konsekvenser av undersøkelsen. (…) FORTOLKNING Langtids-EKG-registrering ble i stor grad benyttet til å undersøke pasientgrupper med lite hjerterytmeforstyrrelser, og fikk sjelden behandlingsmessige konsekvenser. Studien kan indikere at langtidsregistrering av EKG i større grad bør benyttes til pasienter der funn ved undersøkelsen vil få behandlingsmessige og prognostiske konsekvenser, slik som hos pasienter med indikasjon for slagforebyggende behandling dersom det påvises atrieflimmer. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 10. februar 2020.)

- Hjertemuskelbetennelse (myokarditt). Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner.

(Anm: Hjertemuskelbetennelse (myokarditt). Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner. Tilstanden kan gå over uten behandling, men det kan utvikles behandlingstrengende hjertesvikt. Hva er hjertemuskelbetennelse? Hjertemuskelbetennelse (myokarditt) er definert som en betennelse i hjertemuskulaturen. Betennelsen kan skyldes virus eller bakterier, giftstoffer (toksiner) eller autoimmune reaksjoner. Sistnevnte innebærer at kroppen utvikler antistoffer som angriper hjertemuskulaturen. Tilstanden fører til nedsatt funksjon av hjertet. Hjertemuskelbetennelse er ingen hyppig sykdom, men milde varianter blir ikke alltid oppdaget og er sannsynligvis hyppigere enn tidligere antatt. Nøyaktige opplysninger om forekomsten mangler av den grunn. Hjertemuskelbetennelse er en av de hyppigste årsakene til plutselig død hos unge mennesker uten kjent sykdom. (nhi.no 14.10.2019).)

- Immuncellemetabolisme endret i ME / CFS. (Immune cell metabolism altered in ME/CFS.) (- I korte trekk.) (- Noen immunceller hos personer med myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom (ME / CFS) viser forstyrrelser i måten de produserer og bruker energi på.) (- CD4 + T-celler varsler andre immunceller om invaderende patogener.) (- CD8 + T-celler angriper infiserte celler i kroppen.)

(Anm:Immuncellemetabolisme endret i ME / CFS. (Immune cell metabolism altered in ME/CFS. (…) I korte trekk. (…) Noen immunceller hos personer med myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom (ME / CFS) viser forstyrrelser i måten de produserer og bruker energi på. (…) Mer forskning er nødvendig for å forstå hvordan disse metabolske endringene påvirker hvordan immunceller fungerer hos personer med sykdommen. (…) Hvorvidt spesifikke mikrober - for eksempel et virus - kan spille en rolle i ME / CFS, er ikke godt forstått. (…) Antyder at immunforsvaret er involvert i ME / CFS. (…) Spesielt er forskere interessert i metabolisme - hvordan energi produseres og brukes - i immunceller. (…) Men det var unntak. (…) CD8 + T-celler fra personer med ME / CFS viste en nedgang i energiproduksjon etter aktivering. (…) Spesielt påfallende var at de hadde endringer i deres mitokondrier - strukturene som produserer mesteparten av cellenes energi. (…) Teamet fokuserte på CD4 + og CD8 + T celler. (…) CD4 + T-celler varsler andre immunceller om invaderende patogener. (…) CD8 + T-celler angriper infiserte celler i kroppen. (…) Sammenlignet med celler tatt fra personer uten sykdommen hadde både CD4 + og CD8 + -celler fra personer med ME / CFS redusert glykolose i hvile. (nih.gov 7.1.2020 National Institutes of Health).)

(Anm: Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome patients exhibit altered T cell metabolism and cytokine associations. Mandarano AH, Maya J, Giloteaux L, Peterson DL, Maynard M, Gottschalk CG, Hanson MR. J Clin Invest. 2019 Dec 12.)

(Anm: Glykolysen er en kjemisk prosess inni celler hvor glukose brytes ned. Prosessen leverer energi, for eksempel til muskelarbeid, og danner forløpere for syntesen av andre stoffer i cellene. Ved aerob glykolyse er endepunktet pyrodruesyre (pyruvat), mens i anaerob glykolyse er endepunktet melkesyre (laktat). KildeStore norske leksikon.)

- Robust T cell response towards spike, membrane, and nucleocapsid SARS-CoV-2 proteins is not associated with recovery in critical COVID-19 patients. (- Conversely, it indicates that activation of differentiated memory effector T cells could cause hyper-reactivity and immunopathogenesis in critical patients.)

(Anm: Robust T cell response towards spike, membrane, and nucleocapsid SARS-CoV-2 proteins is not associated with recovery in critical COVID-19 patients. Highlights - M-, N-, and S-proteins induce T cell reactivity with differing immune dominance - M-protein triggers a strong CD4+ T cell response - ICU and non-ICU COVID-19 patients have comparable SARS-CoV-2 T cell responses - Viral clearance and COVID-19 survival are not associated with SARS-CoV-2 immunity Summary T cell immunity toward SARS-CoV-2 spike (S-), membrane (M-), and nucleocapsid (N-) proteins may define COVID-19 severity. Therefore, we compare the SARS-CoV-2-reactive T cell responses in moderate, severe, and critical COVID-19 patients and unexposed donors. Overlapping peptide pools of all three proteins induce SARS-CoV-2-reactive T cell response with dominance of CD4+ over CD8+ T cells and demonstrate interindividual immunity against the three proteins. M-protein induces the highest frequencies of CD4+ T cells, suggesting its relevance for diagnosis and vaccination. The T cell response of critical COVID-19 patients is robust and comparable or even superior to non-critical patients. Virus clearance and COVID-19 survival are not associated with either SARS-CoV-2 T cell kinetics or magnitude of T cell responses, respectively. Thus, our data do not support the hypothesis of insufficient SARS-CoV-2-reactive immunity in critical COVID-19. Conversely, it indicates that activation of differentiated memory effector T cells could cause hyperreactivity and immunopathogenesis in critical patients. Cell Reports Medicine 2020 (Published: August 29, 2020).)

– Viser at T-cellebasert behandling kan virke for større pasientgrupper. (- Det kan bety at det i fremtiden kan være mulig å bruke T-cellebasert behandling for å behandle flere kreftformer, mener overlege Kjetil Boye ved Radiumhospitalet.)

(Anm: – Viser at T-cellebasert behandling kan virke for større pasientgrupper. Ny behandling viser effekt på pasienter med sarkomer, ifølge studieresultater lagt frem på ASCO-kongressen. Det kan bety at det i fremtiden kan være mulig å bruke T-cellebasert behandling for å behandle flere kreftformer, mener overlege Kjetil Boye ved Radiumhospitalet. FINNER EFFEKT: – Effekten vi ser hos de 16 pasientene med synovialt sarkom er uomtvistelig. Dette er et klart bevis for at behandlingen virker for denne pasientgruppen, sier overlege Kjetil Boye. En av studiene som er presentert på årets «Clinical Science Symposium» på ASCO i år viser funn fra utprøving av t-cellebasert-behandling mot sarkomer. – Dette er et meget interessant felt hvor jeg tror det vil komme mange viktige framskritt den nærmeste tiden, sier overlege Kjetil Boye i Sarkomgruppa ved OUS Radiumhospitalet om resultatene, som er tilgjengelig på ASCOs nettsider. Sarkomer er kreftsvulster som vokser ut fra bindevev og utgjør rundt en prosent av krefttilfellene. LES OGSÅ Ny genterapi til barn med leukemi innføres i Norge – Denne studien er en av de første som viser at T-cellebasert behandling har effekt ved sarkomer. Omtrent halvparten av sarkompasientene i studien hadde respons og mange av pasientene hadde langvarig respons. (dagensmedisin.no 1.6.2020).)

- Coronavirus: Immunologiske spor gir håp om behandling. (- T-celler fjerner infeksjon fra kroppen.) (- I en mikroliter (0,001 ml) bloddråpe har normale friske voksne mellom 2 000 og 4 000 T-celler, også kalt T-lymfocytter.) (- Covid-pasientene som teamet testet hadde mellom 200-1 200.) (- Interleukin 7 er allerede testet hos en liten gruppe pasienter med sepsis og viste seg å øke produksjonen av disse spesifikke cellene på en trygg måte.)

(Anm: Coronavirus: Immunologiske spor gir håp om behandling. (Coronavirus: Immune clue sparks treatment hope.) Britiske forskere skal begynne å teste en behandling som de håper kan motvirke effekten av Covid-19 hos de alvorlig syke pasientene. Det har vist seg at de med den alvorligste sykdomsformen har ekstremt lave antall immunceller kalt en T-celle. T-celler fjerner infeksjon fra kroppen. (…) "De prøver å beskytte oss, men viruset ser ut til å gjøre noe som trekker teppet under dem, fordi antallet deres har sunket dramatisk. I en mikroliter (0,001 ml) bloddråpe har normale friske voksne mellom 2 000 og 4 000 T-celler, også kalt T-lymfocytter. Covid-pasientene som teamet testet hadde mellom 200-1 200. (…) 'Ekstremt oppmuntrende'. (…) Interleukin 7 er allerede testet hos en liten gruppe pasienter med sepsis og viste seg å øke produksjonen av disse spesifikke cellene på en trygg måte. (…) "At en slik behandling som denne kommer i forbindelse med en klinisk studie er ekstremt oppmuntrende for leger i kritisk omsorg i Storbritannia." (bbc.com 22.5.2020).)

- Flere studier viser at koronapasienter får blodpropp og nerveskader. (- Eksemplene er beskrevet i en studie som ble publisert i forskningstidsskriftet Brain denne uken. Nå forsøker forskerne å forstå hvordan koronaviruset påvirker nervesystemet, hvorfor noen får blodpropper, og hvorvidt viruset er luftbårent.) (- Hun viser til en studie i Journal of rehabilitation medicine der en tredjedel av pasientene som hadde blitt behandlet for de tidligere koronavirusene, sars og mers, viste tegn til posttraumatisk stresslidelse.)

(Anm: Flere studier viser at koronapasienter får blodpropp og nerveskader. Nå vet forskerne mer om koronaviruset. Koronaviruset fremsto først som et influensavirus. Nye funn viser at pasienter får slag og nerveskader. Det tyder på at viruset er luftbårent. Den 55 år gamle britiske kvinnen var nettopp skrevet ut av sykehuset for koronabehandling da hun begynte å oppføre seg merkelig. Hun tok kåpen av og på. Av og på. Flere ganger. I tillegg begynte hun å hallusinere. Hun sa hun så løver og apekatter i huset sitt. En annen britisk kvinne (47) ble innlagt på sykehus med hodepine og nummenhet i høyre hånd. Dette skjedde en uke etter at hun hadde hatt hoste og feber. Litt senere ble hun sløv og responderte ikke på kontakt. Hun måtte opereres for å fjerne trykket i hjernen. Eksemplene er beskrevet i en studie som ble publisert i forskningstidsskriftet Brain denne uken. Nå forsøker forskerne å forstå hvordan koronaviruset påvirker nervesystemet, hvorfor noen får blodpropper, og hvorvidt viruset er luftbårent. (…) Blodpropper som ikke kan behandles I Atlanta har leger ved ti forskjellige sykehus en felles gruppechat der de utveksler erfaringer om koronapasienter. En morgen i april var det en lege som hadde hatt en koronapasient med blodpropp. Til tross for at pasienten hadde fått blodfortynnende medisiner, fortsatte blodpropper å dannes, skriver Washington Post. Det viste seg å ikke være et enkelttilfelle. Alle legene i gruppen hadde hatt koronapasienter med samme symptomer. (…) I Sverige er mellom 3000 og 4000 pasienter nå skrevet ut etter intensivbehandling. Felles for dem alle er at de har hatt opplevelsen av ikke å få puste tilstrekkelig. – For mange er det første gang de har innsett at de er dødelige, sier Sunnerhagen. Hun viser til en studie i Journal of rehabilitation medicine der en tredjedel av pasientene som hadde blitt behandlet for de tidligere koronavirusene, sars og mers, viste tegn til posttraumatisk stresslidelse. (aftenposten.no 10.7.2020).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Overlege om slagrammede på sykehus: – Flere har blitt pleiepasienter.

(Anm: Overlege om slagrammede på sykehus: – Flere har blitt pleiepasienter. Flere slagrammede pasienter kommer til sykehus nå, etter en dramatisk nedgang i vår. Overlege frykter de langsiktige konsekvensene av at pasientene har kommet for sent. (…) I april slo flere norske leger alarm fordi de så en dramatisk nedgang i antall slagpasienter ved norske sykehus. De fryktet nedgangen skyldtes at slagrammede pasienter ikke oppsøkte helsehjelp som følge av coronapandemien. (…) – Alarmerende Ingen av de tre fagpersonene tror hele nedgangen skyldes at folk sluttet å få slag i mars og april. (vg.no 19.7.2020).)

- Å pusse tennene kan holde hjertet sunt. (- Ny forskning finner at å pusse tennene tre eller flere ganger om dagen reduserer risikoen for atrieflimmer og hjertesvikt betydelig.) (- Forskere har funnet spennende ledetråder om risiko for kreft i bukspyttkjertelen og spiserør i munnbakterier, og noen studier har linket dårlig munnhygiene med luftveisproblemer. Økende bevis er også styrket for linken mellom munnhelse og hjerte- og karsykdommer. Noen studier har for eksempel funnet munnbakterier i blodproppene hos personer som får akuttbehandling for hjerneslag, og eksperter har linket alvorlig tannkjøttsykdom med en betydelig høyere risiko for hypertensjon (høyt blodtrykk).) (- Omvendt kan ødeleggelse av "vennlige" munnbakterier som hjelper med å opprettholde et sunt og balansert munnmikrobiom forstyrre blodtrykksnivået og også føre til hypertensjon (høyt blodtrykk).)

(Anm: Brushing your teeth may keep your heart healthy. New research finds that brushing the teeth three or more times a day significantly reduces the risk of atrial fibrillation and heart failure. The bacteria in our mouths may hold the key to many facets of our health. Researchers have found intriguing clues about pancreatic and esophageal cancer risk in mouth bacteria, and some studies have linked poor oral hygiene with respiratory problems. Mounting evidence is also strengthening the link between oral health and cardiovascular health. For instance, some studies have found oral bacteria in the blood clots of people receiving emergency treatment for stroke, and experts have linked severe gum disease with a significantly higher risk of hypertension. Conversely, destroying "friendly" oral bacteria that help maintain a healthy and balanced oral microbiome could disrupt blood pressure levels and also lead to hypertension. (…) Now, a new study that appears in the European Journal of Preventive Cardiology suggests that regular toothbrushing may keep heart failure and atrial fibrillation (A-fib) — a type of arrhythmia — at bay. Dr. Tae-Jin Song of Ewha Womans University in Seoul, Korea, is the senior author of the new study. In their paper, Dr. Song and team explain that the motivation for the study hinges on the mediating role of inflammation. They write, "Poor oral hygiene can provoke transient bacteremia and systemic inflammation, a mediator of atrial fibrillation and heart failure." (medicalnewstoday.com 3.12.2019).)

(Anm: Improved oral hygiene care is associated with decreased risk of occurrence for atrial fibrillation and heart failure: A nationwide population-based cohort study. Eur J Prev Cardiol, 2047487319886018 2019 Dec.)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Immunoppdagelse «kan behandle all kreft». (Immune discovery 'may treat all cancer'.) (- En nyoppdaget del av immunforsvaret vårt kan utnyttes til å behandle alle kreftformer, sier forskere.)

(Anm: Immunoppdagelse «kan behandle all kreft». (Immune discovery 'may treat all cancer'.) (- En nyoppdaget del av immunforsvaret vårt kan utnyttes til å behandle alle kreftformer, sier forskere.) (- Hvordan virker det? T-celler har "reseptorer" på overflaten som lar dem "se" på et kjemisk nivå. Cardiff-teamet oppdaget en T-celle dets reseptor som kunne finne og drepe et bredt spekter av kreftceller i laboratoriet, inkludert lungekreft, hud, blod, tykktarm, bryst, bein, prostata, eggstokk, nyre og livmorhalskreft. Særdeles viktig, det etterlater seg normalt urørt vev. (bbc.com 21.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Slik senker du blodtrykket raskest. (- Et helsesegrep kan for noen gi effekt allerede etter to uker.)

(Anm: Slik senker du blodtrykket raskest. Et helsesegrep kan for noen gi effekt allerede etter to uker. (…) Dette holder trykket nede Flere studier viser at kostholdsdietten DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension - kosthold for å stanse høyt blodtrykk) kan senke blodtrykket med opptil 20 mmHg, dersom man i tillegg holder saltinntaket lavt. DASH-dietten ble utviklet spesielt for å få ned blodtrykket, men virker i tillegg positivt på kolesterolet. Dietten likner på det middelhavsinspirerte kostholdet Helsedirektoratet anbefaler og består av: - Mye frukt og grønnsaker. - Magre meieriprodukter. - Grove kornprodukter. - Rent kjøtt, fugl og fisk. - Nøtter, frø og belgvekster. - Mye kalium, magnesium, fiber og proteiner. - Lite salt, sukker, alkohol, fett og mettet fett. DETTE HOLDER TRYKKET OPPE - Høyt - alkoholforbruk. - Røyking. - Snusing. - Inaktivitet. - Stress. - Kosthold bestående av mye sukker, fett og salt. Kilde: Erik Arnesen, LHL. (dagbladet.no 2.1.2020).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- 9 grep mot høyt blodtrykk. (- Ved enkle grep kan du selv raskt bedre blodtrykket ditt.) (- Mer kalium og magnesium.) (– Kalium og magnesium utvider blodårene, mens natrium får blodårene til å trekke seg sammen, for å si det enkelt, sier lege Berit Nordstrand.) (- Gode kaliumkilder er for eksempel søtpotet, rødbeter, gresskar, rosenkål, avokado, bønner, spinat og banan.)

(Anm: 9 grep mot høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk er den største enkelte risikofaktoren for død, ifølge overlege Marit Dahl Solbu. Ved enkle grep kan du selv raskt bedre blodtrykket ditt. I løpet av ni måneder fikk Ernst Jegtvik (66) kontroll over både vekta og blodtrykket. Omtrent 50 prosent av alle over 60 år har høyt blodtrykk i Norge og antallet stiger med alderen. Høyt blodtrykk er ikke en sykdom i seg selv, men det øker risikoen for hjerteinfarkt, nyreskade og slag. Selv om det fortsatt er mange som har høyt blodtrykk i befolkningen, er tallene nå faktisk på vei nedover. (…) Mer kalium og magnesium Har du høyt blodtrykk er det særlig to mineraler du bør få opp, og ett du bør ha mindre av. – Kalium og magnesium utvider blodårene, mens natrium får blodårene til å trekke seg sammen, for å si det enkelt, sier lege Berit Nordstrand. (…) – Magnesium finner du i alle grønne grønnsaker, fordi klorofyll er magnesiumrikt, og i mørk sjokolade. Lag for eksempel en grønn smoothie, damp mer brokkoli og spis noen biter mørk sjokolade, foreslår Nordstrand. Frukt og grønnsaker inneholder mye kalium. Gode kaliumkilder er for eksempel søtpotet, rødbeter, gresskar, rosenkål, avokado, bønner, spinat og banan. Nordstrand synes vi skal drikke rødbetjuice for blodtrykket og hun nevner også en litt overraskende kaliumkilde. (…) 9 enkle grep du kan gjøre selv  (…) 1. Kosthold (…) (vg.no 12.1.2020).)

- Mislykket hjernemedisin kan bli effektiv kur mot hjertestans. Forskere ved UiO har funnet sammenhengen mellom et spesielt enzym og hjertestans. (- For lite kalium er faktisk en av de mest kjente risikofaktorene for hjertestans.) (- Tanken deres er at den nye kunnskapen kan brukes til å lage en enzymhemmer for å hindre at aktiviteten til det spesielle proteinet blir for lavt.)

(Anm: Mislykket hjernemedisin kan bli effektiv kur mot hjertestans. Forskere ved UiO har funnet sammenhengen mellom et spesielt enzym og hjertestans. Et mislykket legemiddel for hjernen kan fungere bra mot denne dødelige sykdommen. De foreløpige forsøkene er svært positive. Hjertestans er en folkesykdom og en av de vanligste dødsårsakene. Dagens medisiner er ikke gode nok til å forebygge hjertestans. Dessuten fører de til plagsomme bivirkninger, beklager førsteamanuensis Jan Magnus Aronsen på Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Han har i mange år forsket på elektriske strømmer i hjertet. I doktorgraden sin undersøkte han hvorfor en rekke pasienter fikk hjertestans. (…) Løsning på rytmekaos Mange av dem som havner på sykehus etter hjertestans, har for lavt nivå av kalium i blodet. For lite kalium er faktisk en av de mest kjente risikofaktorene for hjertestans. Jan Magnus Aronsen har nå slått fast at det lave nivået av kalium senker aktiviteten til et bestemt og viktig protein med det eksotiske navnet natriumkalium-pumpen. Det amerikanske laboratoriet til James Weiss ved Universitetet i California har bekreftet de samme resultatene. Jonas Skogestad, som er stipendiat hos Aronsen, har gjort en stor oppdagelse som kan øke håpet for hjertepasienter. Han fant et helt spesielt enzym som sitter fast i det viktige proteinet. Tanken deres er at den nye kunnskapen kan brukes til å lage en enzymhemmer for å hindre at aktiviteten til det spesielle proteinet blir for lavt. (tu.no 29.8.2020).)

(Anm: kalium; metallisk grunnstoff, kjemisk symbol K, atomnummer 19, tilhører alkalimetallene.(...) Både for lav og for høy konsentrasjon (hhv. hypokalemi og hyperkalemi) påvirker den elektriske aktiviteten i cellene og kan forårsake hjertearytmier, slapphet og muskelsvekkelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Magnesium Supplementation in Vitamin D Deficiency. Abstract BACKGROUND: Vitamin D and magnesium (Mg) are some of the most studied topics in medicine with enormous implications for human health and disease. Majority of the adults are deficient in both vitamin D and magnesium but continue to go unrecognized by many health care professionals. (…) Adequate magnesium supplementation should be considered as an important aspect of vitamin D therapy. Am J Ther. 2019 Jan/Feb;26(1):e124-e132.)

- Nina (52) trodde sorg gjorde henne tungpustet under maratonløpet. Det var noe helt annet. (- Bilyden viste seg å være full åpning på klaffen.)

(Anm: Nina (52) trodde sorg gjorde henne tungpustet under maratonløpet. Det var noe helt annet. Nina Hanssen fikk en ubehagelig opplevelse under en maraton i fjor. (…) Takket være en italiener som stoppet og tok henne i hånden, kom Hanssen i mål. Fikk seg en overraskelse Vel hjemme på Rasta dro hun til hjerteundersøkelse, som var planlagt før dette. Bilyden viste seg å være full åpning på klaffen. Oksygen kom ikke ut i kroppen, noe som slet på hjertet og lungene. Det endte med at hun ble innlagt på sykehus, og i mai måtte hun gjennom en omfattende, åpen hjerteoperasjon. (…) Fakta: Hjertelidelser Sykdommer som hjerneslag, hjerteinfarkt, hjertekrampe (angina pectoris), aortaaneurisme og røykeben (claudicatio intermittens) har alle til felles at de oppstår i hjertet eller pulsårene (arterier). Fellesbetegnelsen for disse og andre tilsvarende sykdommer er hjerte- og karsykdommer. Over 450.000 nordmenn lever med hjerte- og karsykdom, hvilket betyr at nesten alle kjenner noen som berøres av denne typen sykdom. Hjerte- og karsykdom er en hyppig dødsårsak, og forårsaker en av tre norske dødsfall. Selv om dødeligheten av hjerte- og karsykdom har sunket drastisk de siste 30 årene, øker antallet unge som får hjerteinfarkt. Kilde: Cardiac Exercise Research Group (CERG) (aftenposten.no 23.12.2019).)

- Klaffefeil i hjertet . – Stenose eller insuffisiens. (- Risikoen er spesielt til stede ved behandling av infiserte tenner eller tannkjøtt. Viktig at du informerer tannlegen om at du har en hjerteklaffefeil/-sykdom slik at du kan behandles forbyggende med bakteriedrepende medisiner før tannbehandlingen.)

(Anm: Klaffefeil i hjertet . – Stenose eller insuffisiens (…) Når man har en hjerteklaffefeil/-sykdom, er det en viss risiko for betennelse på hjerteklaffen i situasjoner der det kommer bakterier over i blodet. Risikoen er spesielt til stede ved behandling av infiserte tenner eller tannkjøtt. Viktig at du informerer tannlegen om at du har en hjerteklaffefeil/-sykdom slik at du kan behandles forbyggende med bakteriedrepende medisiner før tannbehandlingen.(lhl.no 23.4.2019).)

(Anm: Hjerteklaff-feil. Hva er hjerteklaff-feil? (netdoktor.no 2018).)

- Oversett lungeemboli i allmennpraksis. Ved tilfeller av oversett lungeemboli med fatalt utfall har legen gjerne stilt en vanligere diagnose, som astma eller infeksjon, ofte med et tillegg av et psykisk element, som engstelse eller uro. (- Lungeemboli hos unge kvinner er svært sjeldent, det er en forekomst på 6,8 per 100 000 kvinneår i aldersgruppen 15 – 45 år. Blant p-pillebrukere er insidensen høyere, 21 per 100 000 kvinneår (1). Det innebærer at en allmennlege gjennomsnittlig kan møte en slik pasient 1 – 2 ganger i løpet av yrkeslivet.)

(Anm: Oversett lungeemboli i allmennpraksis. Ved tilfeller av oversett lungeemboli med fatalt utfall har legen gjerne stilt en vanligere diagnose, som astma eller infeksjon, ofte med et tillegg av et psykisk element, som engstelse eller uro. Dette viser en gjennomgang av klagesaker til Helsetilsynet. Helsepersonellovens krav om forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp forutsetter at pasienters bekymring og uro gjennom gjentatte henvendelser må tas på alvor. (…) I Norsk elektronisk legehåndbok (2) står det: «Mange tilfeller av LE [lungeemboli] blir oversett, og legen må derfor tenke på tilstanden ved uklare eller vage symptomer dersom disponerende faktorer er tilstede. Symptomene er avhengige av utbredelse og lokalisasjon og om det utvikles lungeinfarkt. Symptomene på underliggende dyp venøs trombose mangler hos minst halvparten av pasientene. Ingen kombinasjoner av symptomer og funn har særlig høy prediksjonsverdi. Legen bør spørre systematisk etter risikofaktorer og lete etter utløsende faktorer. Gjentatte episoder taler for LE.» Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 317-9.)

- Det tok tre år før Vivian fekk vite kva hjartesjukdom ho hadde. (- Årsaka til at sjukdomen ikkje blei oppdaga tidlegare, er at hjartesjukdomar kan slå ulikt ut hjå kvinner og menn.)

(Anm: Det tok tre år før Vivian fekk vite kva hjartesjukdom ho hadde. Hjartesjukdom er framleis den største dødsårsaka blant kvinner, men nesten all forskinga skjer på hjarta til menn. No skal eit nytt, nasjonalt forskingssenter sjå nærare på kvinnehjartet. – Her er medisinane mine, seier Vivian Bruvik (47) og hentar ut ein isboks full av små pappesker frå kjøkenskapet i heimen på Landås i Bergen. Kvar dag må ho ta fem tablettar om morgonen og to tablettar om kvelden for å halde hjartekrampen i sjakk. (…) Veit for lite om rett behandling Eva Gerdts er overlege og professor i kardiologi ved Universitetet i Bergen (UiB). Ho har forska på kvinnehjartet i 20 år, og meiner at staten har satsa alt for lite på forsking på sjukdomar som den Bruvik har. (…) Uroa for å innbille seg sjukdom I fleire år har ho kjent på smerter i brystkassa og vore tungpusten når ho går turar. For tre år sidan blei det så ille at ho prøvde å finne ut kva som var gale. Men det var først i vår at ho fekk diagnosen: angina pectoris, såkalla hjartekrampe. Årsaka til at sjukdomen ikkje blei oppdaga tidlegare, er at hjartesjukdomar kan slå ulikt ut hjå kvinner og menn. (nrk.no 24.6.2020).)

- Infeksiøs endokarditt. Infeksiøs endokarditt er en bakteriebetennelse (infeksjon) i årehinnen (endokard) inne i hjertet, der smitten (bakteriene) oftest har kommet med blodstrømmen. (- Kjennskap til at pasienten er i en risikogruppe kombinert med symptomer som nedsatt matlyst, vekttap, sykdomsfølelse, frysninger, kvalme, oppkast og nattesvette - kan gi mistanke om sykdommen.) (- Noen ganger kan legen finne at det har oppstått en bilyd over hjertet eller at en tidligere bilyd har endret seg.) (- Påvisning av bakterier i blodet bekrefter diagnosen, men lykkes ikke alltid.) (- Ved mistanke om affeksjon av lungene eller hjernen kan moderne bildeundersøkelser (CT, MR) anvendes for å utrede tilstanden)

(Anm: Infeksiøs endokarditt. Infeksiøs endokarditt er en bakteriebetennelse (infeksjon) i årehinnen (endokard) inne i hjertet, der smitten (bakteriene) oftest har kommet med blodstrømmen. Infeksiøs endokarditt kan forårsakes av en rekke organismer. Blant de hyppigste (mer enn 80 prosent) er stafylokokker, streptokokker eller enterokokker. Sykdommen kan også forårsakes av andre bakterier og sopp (candida). (…) Diagnostikk.) (- Diagnosen kan være vanskelig å stille. Kjennskap til at pasienten er i en risikogruppe kombinert med symptomer som nedsatt matlyst, vekttap, sykdomsfølelse, frysninger, kvalme, oppkast og nattesvette - kan gi mistanke om sykdommen. Noen ganger kan legen finne at det har oppstått en bilyd over hjertet eller at en tidligere bilyd har endret seg. Blodprøver, røntgen av brystkassen, ultralyd av hjertet og elektrokardiografi (EKG) bidrar til å fastslå diagnosen. Påvisning av bakterier i blodet bekrefter diagnosen, men lykkes ikke alltid. Ved mistanke om affeksjon av lungene eller hjernen kan moderne bildeundersøkelser (CT, MR) anvendes for å utrede tilstanden nærmere. (nhi.no 28.2.2018).)

(Anm: Transøsofageal ekkoundersøkelse er en ekkokardiografisk undersøkelse som foretas via spiserøret for å komme nærmere de delene av hjertet som baktil grenser mot spiserøret. Ultralydhodet er da påmontert et øsofagoskop. Undersøkelsen inngår som rutineundersøkelse ved hjertemedisinske avdelinger og gir spesielt godt innblikk i venstre forkammer og mitralklaffen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Blodpropp i lungene. En blodpropp i lungene skyldes at en blodpropp som har dannet seg i en vene i bena eller bekkenet, har løsnet og fulgt blodstrømmen opp til lungene.

(Anm: Blodpropp i lungene. En blodpropp i lungene skyldes at en blodpropp som har dannet seg i en vene i bena eller bekkenet, har løsnet og fulgt blodstrømmen opp til lungene. Der vil blodproppen kile seg fast. (…) Flere forhold gjør deg mer utsatt for å utvikle lungeemboli: - Noen akutte tilstander kan føre til blodpropp i en legg/lår og til lungeemboli: bruddskader, andre fysiske traumer, operasjoner, bruk av skinner/gips, immobilisering, infeksjoner eller uttørring - Underliggende sykdommer kan utløse blodpropp og lungeemboli: aktiv kreftsykdom, hjertesvikt, nyresvikt, kols, betennelsessykdommer i tarm, beinmargssykdommer. Blodpropprisiko øker også i svangerskap og ved fødsel, og risikoen er noe økt hos kvinner som bruker p-piller eller østrogener mot plager i overgangsalderen - Medfødte feil i blodlevringssystemet kan være en årsak til blodpropp. Dette mistenkes spesielt dersom yngre personer uten andre underliggende sykdommer, får blodpropp. Slike feil kan avsløres i en serie med ulike blodtester - Hos ca. 20-30% av alle som får blodpropp og lungeemboli finner man ingen årsak på tross av utredning. (nhi.no 15.10.2019).)

- Fred Willard: Avslører dødsårsaken. (- Myelodysplastisk syndrom omfatter en rekke tilstander med skader på stamcellene i beinmargen, skriver NHI, mens kransarteriesykdom betyr trange blodårer i hjertemuskelen på grunn av åreforkalkninger.)

(Anm: Fred Willard: Avslører dødsårsaken. En knapp måned etter hans bortgang, er dødsårsaken til Fred Willard kjent. (…) Fram til nå har dødsårsaken vært ukjent, men onsdag skriver TMZ, som har tilgang på dødsattesten, at stjerna gikk bort som følge av et hjerteinfarkt. (…) Underliggende sykdom Ifølge dokumentene hadde Willard også underliggende sykdommer som Myelodysplastisk syndrom og kransarteriesykdom. Myelodysplastisk syndrom omfatter en rekke tilstander med skader på stamcellene i beinmargen, skriver NHI, mens kransarteriesykdom betyr trange blodårer i hjertemuskelen på grunn av åreforkalkninger. Ifølge dødsattesten gikk skuespilleren bort i sitt eget hjem klokka 18.45 den 15. mai. (dagbladet.no 3.6.2020).)

- Johanna med dysfagi: "Maten fastnar i halsen". Johanna Sjögren från Trelleborgs kommun fick dysfagi, ät- och sväljsvårigheter, som en följd av hennes underliggande muskelsjukdom.

(Anm: Johanna med dysfagi: "Maten fastnar i halsen". Johanna Sjögren från Trelleborgs kommun fick dysfagi, ät- och sväljsvårigheter, som en följd av hennes underliggande muskelsjukdom. All dryck måste numera innehålla kolsyra och hon kan endast äta specifika livsmedel. Bröd, vetebullar och svårtuggat kött ingår inte i dieten. – Det sätter sig i halsen och så blir jag inte av med det. Jag kan inte svälja undan det på något sätt heller, säger Johanna Sjögren. (…) För Johannas del upptäcktes sjukdomen när hon vaknade upp efter en gråstarrsoperation. Nyvaken och groggy av narkosen märke den då 23-åriga Johanna att hon inte kunde röra på kroppen. Det är känt att personer med dystrofia myotonika har en ökad känslighet för många narkosmedel, framför allt barbiturater, opiater och vissa muskelavslappande läkemedel. En särskild försiktighet måste därför tas vid narkos, risken är nämligen stor för andningssvikt och arytmi. Efter tre månaders utredningar fick Johanna Sjögren diagnosen Dystrofia Myotonica typ 1. När hon väl blev införstådd med sjukdomens företeelse och hur den visar sig hos barn och unga, fick hon en viss igenkänning. (netdoktor.se 20.2.2019).)

(Anm: New model could help identify root cause of swallowing disorder dysphagia (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

- Dysfagi og beinmargsvikt: En sjelden neoplastisk mimikk.

(Anm: Dysphagia and Bone Marrow Failure: A Rare Neoplastic Mimic. Abstract A 54-year-old male with a history of multiple autoimmune arthritides was admitted following a 3-week history of progressive dysphagia with odynophagia to solids and liquids, with significant weight loss, night sweats, and exertional dyspnoea. Oesophagogastroduodenoscopy revealed an obstructing oesophageal stricture. Blood tests showed neutropaenia and high levels of inflammatory markers, suggestive of primary oesophageal malignancy. Oesophageal and bone marrow biopsies demonstrated inflammatory change not suggestive of malignancy. PET showed highly active nodules in the left lung and sigmoid colon, but the oesophagus was clear. Following a clinical rheumatology review, a differential diagnosis of inflammatory lesions, most likely secondary to systemic rheumatoid, was considered. The patient responded well to high-dose intravenous steroid therapy. Subsequent outpatient interval high-resolution CT demonstrated complete resolution of the lung nodule. He was maintained on oral prednisolone and methotrexate, having no further symptoms of dysphagia or neutropenia. A literature search revealed no published reports or case studies outlining a similar history to the reported patient: rheumatoid arthritis presenting to hospital as potential  oesophageal malignancy. EMJ Gastroenterol. 2019;8[1]:81-85.)

(Anm: Dysfagi (svelgevansker). Vansker med å spise og svelge kalles dysfagi. Dysfagi er et symptom på en underliggende sykdom og hjerneslag er en av de vanligste årsakene til dysfagi. Studier har rapportert at 18 til 81 prosent av slagpasientene får en grad av dysfagi som enten er forbigående eller varig (1). Til vanlig svelger vi mellom 600-1000 ganger per døgn og gjør det oftest helt automatisk uten å tenke på det (2). (…) Helsebiblioteket.no: Svelgevansker etter akuttfasen (lhl.no 9.12.2016).)

- Stadig flere nordmenn avhengig av dialyse: – Behandlingen spiser mye av livet mitt.

Stadig flere nordmenn avhengig av dialyse: – Behandlingen spiser mye av livet mitt
vg.no 1.1.2017
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (VG) Øivind Hansen (48) er avhengig av å kjøre en time til sykehuset tre dager i uken for å overleve – også når det er jul.

– Selvfølgelig er det ufattelig kjedelig, men det tenker jeg ikke på. Jeg har jo ikke noe valg, sier Hansen.

Han har kronisk nyresvikt og er blant et økende antall pasienter i Norge som trenger dialyse for å overleve. Dette er det eneste behandlingsalternativet for ham, med unntak av transplantasjon av ny nyre. Han har stått på venteliste siden i sommer.

Stor økning
De siste ti årene har antall dialysepasienter økt med 43 prosent, viser tall fra Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT). Det er nå over 1350 pasienter i dialysebehandling i Norge.

Samtidig har pasienter som får tilbud om hjemmedialyse stått stille, og er svært lavt sammenlignet med andre vesteuropeiske land. Hjemmedialyse vil si at pasienten selv kan utføre behandlingen, uten å måtte dra til sykehus. For Øivind vil det bety at han kan begynne å jobbe igjen, og ta opp interesser som skogsturer og fiske.

– For meg ville det vært en stor avlastning å få en slik maskin. Da kan jeg jobbe på dagen, og gjennomføre dialyse hjemme på kvelden, sier Hansen, som er utdannet IT-konsulent.

Les også: Nesten 1 av 3 sier nei til organdonasjon – Andreas (26) døde i organkø (…)

- Hovedleder: Organdonasjon. For mange dør i organkø.

(Anm: Hovedleder: Organdonasjon. For mange dør i organkø. Det kan være loven sin feil. Det har ikke skortet på mørke nyheter fra 2016. Én av dem som har fått lite oppmerksomhet er at antallet organdonorer går ned. Tallene for året er ikke bekreftet ennå, men vi ser ut til å få den høyeste avslagsprosenten på ti år. I løpet av fjorårets første ni måneder døde 26 personer på sykehus i påvente av transplantasjon. Mange flere venter med betraktelig redusert livskvalitet. Loven må opp til vurdering for å sikre at flere donerer. (…) Bare 200 000 nordmenn har lastet ned donor-appen som gjør det klart at du vil at dine organer skal kunne gå til å redde liv når du dør. (dagbladet.no 2.1.2017).)

(Anm: Organdonasjoner og transplantasjoner. (mintankesmie.no).)

- Smertestillende legemidler kan øke risiko for nyresvikt.

Pain drugs may raise risk of kidney failure (Smertestillende legemidler kan øke risiko for nyresvikt)
reutershealth.com 3.11.2006
NEW YORK (Reuters Health) - The use of nonsteroidal antiinflammatory drugs ("NSAID"), which include pain relievers like ibuprofen (Motrin, Advil) may increase the risk of kidney failure, according to a report in the American Journal of Epidemiology.

"NSAIDs are associated not uncommonly with renal failure," Dr. James M. Brophy from McGill University in Montreal told Reuters Health. "This rate of renal failure is approximately twice that observed for (heart attack). Clinicians should, therefore, be concerned not only about cardiac but also renal adverse effects and, therefore, restrict NSAID use only for those situations where the benefit is expected to outweigh the risks." (...)

(AnmAmerican Journal of Epidemiology 2006 164(9):881-889.)

- Autoimmun angrep er årsaken til nyresvikt.

(Anm: Autoimmune attack underlying kidney failure. Interstitial nephritis, a common cause of kidney failure, has a complex and largely unknown pathogenesis. In a new published paper in The Journal of the American Society of Nephrology, a team of researchers led from Karolinska Institutet shows how interstitial nephritis can develop from an autoimmune attack on the kidney's collecting duct. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

- Paracetamol kan trigge leverskade.

Acetaminophen Use Could Trigger Liver Damage (Paracetamol kan trigge leverskade)
healthfinder.gov 4.7.2006
Even high-normal doses of the painkiller in Tylenol might be harmful, study suggests.

-- In a new study, people who repeatedly took the maximum recommended daily dose of acetaminophen developed abnormalities in blood tests that can be a signal for liver damage.

The study researchers said they first noted the potential for liver toxicity in patients treated for pain with a combination of the opioid hydrocodone plus acetaminophen. But, before this study, the scientists had assumed the threat came from the hydrocodone.

So, the new findings came as a somewhat of a shock, the researchers said.
"This clearly showed, much to our jaw-dropping surprise, that it had nothing to do with the opiate," said Dr. Paul Watkins, lead author of the study and professor of medicine at the University of North Carolina, Chapel Hill. "It was a previously unrecognized but pretty remarkable effect of acetaminophen alone when taken as directed for four days."

- Rutinemessig SSRI etter hjerneslag? (- Konklusjonen er at fluoksetin (Prozac) ikke kan anbefales for å bedre funksjon, og heller ikke for å forebygge depresjon hos pasienter med hjerneslag.) (- Det er derved gode grunner til å stole mer på denne ene studien enn på resultatene fra meta-analysen av 52 studier med usikker kvalitet. (- Gruppen som ble behandlet med SSRI hadde også signifikant flere benbrudd – 2,8% vs 1,4% - som gir NNH 70 – ett ekstra benbrudd for hver 70 pasienter behandlet.)

(Anm: Rutinemessig SSRI etter hjerneslag? (…) Konklusjonen er at fluoksetin ikke kan anbefales for å bedre funksjon, og heller ikke for å forebygge depresjon hos pasienter med hjerneslag. (…) Det er derved gode grunner til å stole mer på denne ene studien enn på resultatene fra meta-analysen av 52 studier med usikker kvalitet. (…) Resultatet var svært tydelig – funksjonsnivået basert på et godt validert måleverktøy (modified Rankin Scale), var helt likt i gruppene. (…) Gruppen som ble behandlet med SSRI hadde også signifikant flere benbrudd – 2,8% vs 1,4% - som gir NNH 70 – ett ekstra benbrudd for hver 70 pasienter behandlet. (nhi.no 14.12.2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (CONCLUSION: In people aged 60 and older in Norway, those who took an antipsychotic drug had twice the risk of sustaining a hip fracture during exposure than during nonexposure. (mintankesmie.no).)

- Disse blodmarkørene kan indikere en høyere risiko for sykdom og død. (- En ny studie antyder at noen målinger fra rutinemessige blodprøver kan bidra til å identifisere personer med høyere risiko for sykdom og død relatert til sykdom.) (- Imidlertid økte den prediktive kraften til det lave lymfocyttantallet da forskerne la til to andre mål på blodavvik: det ene angår betennelse og det andre om evnen til å opprettholde en tilførsel av røde blodlegemer.)

(Anm: These blood markers may indicate a higher risk of disease and deathA new study suggests that some readings from routine blood tests could help identify people at higher risk of disease and death related to disease. Doctors currently use the readings as markers of immune condition and inflammation. The study investigators analyzed 12 years of data from 31,178 participants in the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANESTrusted Source). They found that those with low levels of lymphocytes, a type of white blood cell, were more likely to die from heart disease, cancer, and respiratory illnesses, such as pneumonia and influenza. The analysis showed that the link between low lymphocytes — a condition called lymphopenia — and higher risk of disease and death did not vary with age or other common risk factors. However, the predictive power of the low lymphocyte count increased when the scientists added two other measures of blood abnormality: one relating to inflammation and the other to the ability to maintain a supply of red blood cells. The research is the work of teams from the University Hospitals Cleveland Medical Center, in Ohio, and other institutions. They report their findings in a recent JAMA Network Open paper. (…) Around 20–40%Trusted Source of white blood cells are lymphocytes. A shortage of lymphocytes leaves the body susceptible to infection. While scientists have recognized that a low lymphocyte count is a strong risk factor for premature death in people with a particular heart valve condition, there has been little research on its value as a more general predictor of survival. (…) In addition, they calculated that the chance of dying within the next 10 years for those with the highest risk profiles was 28%, compared with only 4% for those with the lowest risk profiles. (medicalnewstoday.com 3.12.2019).)

- Blåmerker etter blodprøve: Hva du skal vite. Hvorfor det oppstår. Hvorfor kontakte lege. Etter at en person har tatt blodprøve kan det oppstå et blåmerke.

(Anm: Bruising after a blood draw: What to know. Why it occurs Seeing a doctor. After a person has a blood draw, a bruise may appear. Bruising is not an uncommon occurrence, but it can be uncomfortable. (…) Some causes of easy bruising include: a history of excessive alcohol consumption and liver damage taking certain medications, including antiplatelet agents, anticoagulants, and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS), such as ibuprofen - a vitamin C deficiency - a vitamin K deficiency some medical conditions, such as hemophilia and von Willebrand's disease (medicalnewstoday.com 13.1.2020).)

(Anm: Blodprøve, prøve tatt av blodet for å kartlegge normale og sykelige forhold i kroppen, eller for å påvise legemidler eller giftstoffer som er tilført. Blodprøver tas oftest av medisinske grunner, men noen ganger også av rettslige og forvaltningsmessige hensyn, som ved undersøkelse av rusmiddelpåvirkede bilførere og i farskapssaker. I medisinsk praksis er det en hovedregel at blodprøver bare kan tas med samtykke fra pasienten. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: What to know about Von Willebrand's disease. Von Willebrand's disease is a hereditary blood-clotting disorder. It is the most common bleeding condition that a person can inherit. However, a person might also acquire it as a result of other medical conditions, such as lymphomas, leukemias, and autoimmune disorders such as lupus, as well as by taking certain medications. People with von Willebrand's disease either lack, or have ineffective supplie. (medicalnewstoday.com 25.2.2019).)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

(Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

- Serotonin / noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) er mye brukt til behandling av alvorlig depressiv lidelse, men disse legemidlene induserer flere bivirkninger, inklusive økt aggresjon og impulsivitet, som er risikofaktorer for rusmisbruk, kriminell atferd og selvmord.

(Anm: Milnacipran affects mouse impulsive, aggressive, and depressive-like behaviors in a distinct dose-dependent manner. Abstract Serotonin/noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) are widely used for the treatment for major depressive disorder, but these drugs induce several side effects including increased aggression and impulsivity, which are risk factors for substance abuse, criminal involvement, and suicide. (…) Although the most effective dose for depressive-like behavior was 30 mg/kg, the highest dose increased aggressive behavior and unaffected impulsive behavior. Increased dopamine levels in the NAc could be responsible for the effects. In addition, the mice basal impulsivity was negatively correlated with the latency to the first agonistic behavior. Thus, the optimal dose range of milnacipran is narrower than previously thought. Finding drugs that increase serotonin and dopamine levels in the mPFC without affecting dopamine levels in the NAc is a potential strategy for developing novel antidepressants.J Pharmacol Sci. 2017 Jul;134(3):181-189.)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

- Stor studie finner at mange hjerteprosedyrer ikke vil redusere risikoen for å få hjerteinfarkt. (PHILADELPHIA) - Mennesker med alvorlig, men stabil hjertesykdom fra tilstoppede arterier kan ha mindre smerter i brystet hvis de får en prosedyre for å forbedre blodstrømmen i stedet for bare å gi legemidler en sjanse til å hjelpe, men det vil ikke redusere risikoen for å få et hjerteinfarkt eller dø i løpet av de følgende årene, ifølge en stor statlig finansiert studie. (- Resultatene utfordrer medisinsk dogme og stiller spørsmål ved noen av de vanligste praksisene innen hjertebehandlinger.)

(Anm: Big Study Finds Many Heart Procedures Won't Cut Risk of Having Heart Attack. (PHILADELPHIA) — People with severe but stable heart disease from clogged arteries may have less chest pain if they get a procedure to improve blood flow rather than just giving medicines a chance to help, but it won’t cut their risk of having a heart attack or dying over the following few years, a big federally funded study found. The results challenge medical dogma and call into question some of the most common practices in heart care. They are the strongest evidence yet that tens of thousands of costly stent procedures and bypass operations each year are unnecessary or premature for people with stable disease. That’s a different situation than a heart attack, when a procedure is needed right away to restore blood flow. For non-emergency cases, the study shows “there’s no need to rush” into invasive tests and procedures, said New York University’s Dr. Judith Hochman. (time.com 16.11.2019).)

– Legen må levere godt, faglig skuespill.

(Anm:  – Legen må levere godt, faglig skuespill (– Hvis pasienten ikke tar medisinen, oppnår man iallfall ikke noe, sier fagsjef Steinar Madsen) (dagensmedisin.no 30.3.2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Kardiovaskulær sykdom som bivirkning av legemidler.

(Anm: Kardiovaskulær sykdom som bivirkning av legemidler. Nesten alle kardiovaskulært aktive legemidler har potensielt kardiovaskulære bivirkninger: • Hjerteglykosider (digitoksin) • Antiarytmika (flekainid) • Kardilaterende midler (nitroglyserin) • Betablokkere (metoprolol) • Kalsiumantagonister (diltiazem) • ACE-hemmere/AT2-antagonister (ramipril) (…) NSAIDs og kardiovaskulær sykdom (…) Legemidler og lang QT-tid • CredibleMeds.org QTdrugs Lists • 57 medikamenter med klar assosiasjon til TdP, bl.a.: • Antiarytmika (amiodaron, sotalol, flekainid) • Antibiotika (azitromycin, ciprofloxacin, amoxicillin, erytromycin, klaritromycin) • Antidepressiva (escitalopram, citalopram) • Antipsykotika (haloperidol, klorpromazin) • Midler mot demens (donepezil) • Opioidagonister (metadon) (…) Kardiotoksisitet som komplikasjon av kreftbehandling (…) Glitazoner og kardiovaskulær sykdom (…) Andre legemidler • HIV-medikamenter og antipsykotika • Hyperlipidemi, hyperglykemi og økt kardiovaskulær risiko • Klozapin • Myokarditt og kardiomyopati • Parkinsonmidler/midler mot prolaktinom • Kabergolin (Cabaser®/Dostinex®) • Kan gi valvulær fibrose og hjertesvikt, skal følges jenvlig med ekko cor • Kortikosteroider • Natrium- og væskeretensjon, øker blodtrykket og gir fare for hjertesvikt (…) Legemidler og lang QT-tid • CredibleMeds.org QTdrugs Lists • 57 medikamenter med klar assosiasjon til TdP, bl.a.: • Antiarytmika (amiodaron, sotalol, flekainid) • Antibiotika (azitromycin, ciprofloxacin, amoxicillin, erytromycin, klaritromycin) • Antidepressiva (escitalopram, citalopram) • Antipsykotika (haloperidol, klorpromazin) • Midler mot demens (donepezil) • Opioidagonister (metadon) (relis.no 6.11.2017).)

(Anm: Heart Symptoms You Shouldn't Ignore (webmd.com 4.5.2018).)

(Anm: What are the symptoms of heart disease in men? (medicalnewstoday.com 22.6.2018).)

(Anm: Skin Problems: Weird Things That Happen to Your Skin as You Age (medicinenet.com 19.10.2019).)

(Anm: Why Are My Toenails That Color? (webmd.com 1.5.2018).)

- Metoprolol for å forhindre akutte forverringer av KOLS. (- Konklusjoner: Blant pasienter med moderat eller alvorlig KOLS som ikke hadde en etablert indikasjon for betablokker var tiden til den første KOLS-forverring lik i metoprololgruppen og placebogruppen.) (- Sykehusinnleggelser for forverring var mer vanlig blant pasientene som ble behandlet med metoprolol.)

(Anm: Metoprolol for the Prevention of Acute Exacerbations of COPD. (…) Conclusions: Among patients with moderate or severe COPD who did not have an established indication for beta-blocker use, the time until the first COPD exacerbation was similar in the metoprolol group and the placebo group. Hospitalization for exacerbation was more common among the patients treated with metoprolol. (Funded by the Department of Defense; BLOCK COPD ClinicalTrials.gov number, NCT02587351.). N Engl J Med. 2019 Oct 20.)

- Interaksjoner mellom metoprolol og antidepressive legemidler. (- Norge er det ca. 250 000 personer som bruker metoprolol daglig, hvorav halvparten er over 70 år (1). Metoprolol er en selektiv hemmer av adrenerge beta₁-reseptorer. Doseavhengige bivirkninger av metoprolol omfatter bl.a. slapphet, kalde hender og føtter, urolig søvn, impotens, bradykardi og AV-blokk. Hjertesvikt kan også utløses eller forverres hvis systemisk eksponering blir for høy. Omsetningen av metoprolol skjer i stor grad via enzymet cytokrom P450 (CYP) 2D6.)

(Anm: Interaksjoner mellom metoprolol og antidepressive legemidler. BAKGRUNN. Metoprolol, som er den mest brukte betablokkeren i Norge, elimineres primært via cytokrom P450 (CYP) 2D6. Dette er et enzym som i varierende grad hemmes av ulike antidepressive legemidler. Hensikten med denne artikkelen er å gi en oversikt over interaksjoner mellom antidepressiver og metoprolol med særlig vekt på CYP2D6-hemming. MATERIALE OG METODE. Relevant litteratur ble identifisert ved søk i PubMed med søkeord «metoprolol» kombinert med navn på nyere antidepressive legemidler. RESULTATER. Paroksetin er vist å øke biologisk tilgjengelig dose av metoprolol i størrelsesorden 4 – 6 ganger. Det samme vil trolig gjelde de to andre potente CYP2D6-hemmerne i samme gruppe, fluoksetin og bupropion. Det er publisert tilfeller med alvorlig bradykardi og AV-blokk ved kombinasjon av metoprolol og disse tre midlene. Escitalopram, citalopram og duloksetin er mindre potente CYP2D6-hemmere, som er vist å gi 2 – 3 ganger økning i biologisk tilgjengelig metoprololdose. Sertralin, venlafaksin, mianserin og mirtazapin forårsaker begrenset eller ingen hemming av CYP2D6 og forventes ikke å gi klinisk relevante interaksjoner med metoprolol. FORTOLKNING. Metoprolol bør generelt ikke brukes sammen med paroksetin, fluoksetin eller bupropion grunnet fare for alvorlige bivirkninger. Dosereduksjon bør vurderes ved samtidig behandling med metoprolol og citalopram, escitalopram eller duloksetin. Kombinasjon med sertralin, venlafaksin, mianserin og mirtazapin anses som uproblematisk. Betablokkere har en sentral plass i behandlingen av en rekke kardiovaskulære tilstander, inklusive hypertensjon, angina pectoris, arytmier og hjertesvikt. I Norge er det ca. 250 000 personer som bruker metoprolol daglig, hvorav halvparten er over 70 år (1). Metoprolol er en selektiv hemmer av adrenerge beta₁-reseptorer. Doseavhengige bivirkninger av metoprolol omfatter bl.a. slapphet, kalde hender og føtter, urolig søvn, impotens, bradykardi og AV-blokk. Hjertesvikt kan også utløses eller forverres hvis systemisk eksponering blir for høy. Omsetningen av metoprolol skjer i stor grad via enzymet cytokrom P450 (CYP) 2D6. Dette enzymet utviser genetisk betinget variasjon i aktiviteten. Ca. 5 – 10 % av personer av kaukasisk (vesteuropeisk) avstamning har en homozygot defekt i CYP2D6-funksjonen og er såkalte langsomme omsettere. Disse har en økt risiko for bivirkninger, spesielt bradykardi, ved bruk av anbefalte doser metoprolol (2, 3). For den resterende delen av befolkningen – de som har funksjonell CYP2D6-metabolisme – innebærer bruk av metoprolol sammen med legemidler som hemmer CYP2D6, en risiko for forhøyet plasmakonsentrasjon av metoprolol og økt fare for bivirkninger. Flere antidepressive legemidler har egenskaper som CYP2D6-hemmere. Hensikten med denne artikkelen er å gi en oversikt over i hvilken grad ulike antidepressiver interagerer med metoprolol. Tidsskr Nor Laegeforen. 2011 Sep 20;131(18):1777-9.)

(Anm: [Interactions between metoprolol and antidepressants]. Abstract BACKGROUND: Metoprolol, the most commonly used beta-receptor antagonist in Norway, is eliminated mainly via the enzyme cytochrome P450 (CYP) 2D6. (…) CONCLUSION: Metoprolol should not be used concomitantly with paroxetine, fluoxetine or bupropion due to extensive interactions and the risk of serious adverse effects. Dose reductions of metoprolol should be considered for combined treatment with citalopram, escitalopram or duloxetine, while concurrent use with sertraline, venlafaxine, mianserin and mirtazapine should be safe. Tidsskr Nor Laegeforen. 2011 Sep 20;131(18):1777-9.)

- Metoprolol succinate-bivirkninger (sideeffekter) på akuttmottak. (Metoprolol sSuccinate ER Side Effects.)

(Anm: Metoprolol Succinate ER Side Effects. Warning Oral route (Tablet, Extended Release) Exacerbations of angina pectoris and, in some cases, myocardial infarction have occurred after abrupt cessation of therapy with certain beta-blocking agents. When discontinuing chronic therapy, gradually reduce the dose over a period of 1 to 2 weeks and monitor the patient carefully. If angina markedly worsens or acute coronary insufficiency develops, reinstate administration promptly, at least temporarily, and take other measures appropriate for the management of unstable angina. Warn patients not to interrupt or discontinue therapy without physician advice. (drugs.com 11.7.2020).)

(Anm: Prodrug er et legemiddel som ikke er aktivt i sin opprinnelige form, men som virker ved at det omdannes kjemisk (metaboliseres), enten spontant eller ved enzymatisk reaksjon, til sin aktive form. Kilde: Store norske leksikon. Kilde: Store norske leksikon.)

- Mitokondriell funksjon forblir nedsatt i den hypertrofiserte høyre ventrikkelen hos lungehypertensive rotter etter kortvarig metoprololbehandling.

(Anm: Mitochondrial Function Remains Impaired in the Hypertrophied Right Ventricle of Pulmonary Hypertensive Rats Following Short Duration Metoprolol Treatment. Pulmonary hypertension (PH) increases the work of the right ventricle (RV) and causes right-sided heart failure. This study examined RV mitochondrial function and ADP transfer in PH animals advancing to right heart failure, and investigated a potential therapy with the specific β1-adrenergic-blocker metoprolol. Adult Wistar rats (317 ± 4 g) were injected either with monocrotaline (MCT, 60 mg kg-1) to induce PH, or with an equivalent volume of saline for controls (CON). At three weeks post-injection the MCT rats began oral metoprolol (10 mg kg-1 day-1-) or placebo treatment until heart failure was observed in the MCT group. Mitochondrial function was then measured using high-resolution respirometry from permeabilised RV fibres. Relative to controls, MCT animals had impaired mitochondrial function but maintained coupling between myofibrillar ATPases and mitochondria, despite an increase in ADP diffusion distances. Cardiomyocytes from the RV of MCT rats were enlarged, primarily due to an increase in myofibrillar protein. The ratio of mitochondria per myofilament area was decreased in both MCT groups (p ≤ 0.05) in comparison to control (CON: 1.03 ± 0.04; MCT: 0.74 ± 0.04; MCT + BB: 0.74 ± 0.03). This not only implicates impaired energy production in PH, but also increases the diffusion distance for metabolites within the MCT cardiomyocytes, adding an additional hindrance to energy supply. Together, these changes may limit energy supply in MCT rat hearts, particularly at high cardiac workloads. Metoprolol treatment did not delay the onset of heart failure symptoms, improve mitochondrial function, or regress RV hypertrophy. PLoS One. 2019 Apr 9;14(4):e0214740.)

- Risiko for akutt bradykardi (lav puls) forbundet med initiering av øyeblikkelig eller langsom frigjøring Metoprolol (Selo-Zok).

(Anm: Risk of Emergent Bradycardia Associated with Initiation of Immediate- or Slow-Release Metoprolol. Objectives To estimate and compare the risk of emergent bradycardia associated with initiation of immediate-release (IR) and slow-release (SR) formulations of metoprolol. (…) Bradycardia is a potentially serious adverse effect of metoprolol. Its incidence in large clinical trials is low, ranging from 0.8-9%., Despite widespread use of the drug, however, the incidence in clinical practice outside of controlled experimental settings is unknown. Metoprolol reduces heart rate by antagonizing beta1 receptors in the heart. Importantly, the degree of heart rate reduction positively correlates with the blood concentrations of metoprolol.- Thus, patients with elevated metoprolol blood concentrations may have an increased risk of bradycardia. Pharmacotherapy. 2013 Dec; 33(12).)

- Bradykardi: langsom hjerterytme.

(Anm: Bradycardia: Slow Heart Rate. (…) Symptoms of bradycardia A heart rate that’s too slow can cause insufficient blood flow to the brain. Symptoms of bradycardia include: - Fatigue or feeling weak - Dizziness or lightheadedness – Confusion - Fainting (or near-fainting) spells - Shortness of breath - Difficulty when exercising - Cardiac arrest (in extreme cases) Complications of bradycardia Left untreated, severe or prolonged bradycardia can cause: - Heart failure - Fainting (syncope) - Chest pain (angina pectoris) - Low blood pressure (hypotension)  (heart.org 30.9.2016).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Slik kan du senke blodtrykket. Slå fire fluer i ett smekk. (- Blodtrykksmedisin har kanskje vært viktigst for å forebygge disse sykdommene, sier Madsen.)

(Anm: Slik kan du senke blodtrykket. Slå fire fluer i ett smekk. Få ned blodtrykket og reduser risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag, nyresvikt og demens. (…) – Reduksjonen i hjerte-karsykdommer i Norge har vært fenomenal. Blodtrykksmedisin har kanskje vært viktigst for å forebygge disse sykdommene, sier Madsen. Men å stumpe røyken, mer frukt og grønnsaker og mindre mettet fett har også gjort sitt. (…) – En av mytene er at hvis man har høyt blodtrykk og lever sunt, så behøver man ikke medisiner. Du skal selvfølgelig slutte å røyke, men har du fått påvist høyt blodtrykk er det gjerne snakk om livslang behandling. Blodtrykkssenkende medisiner sparer mange liv hvert år og har få bivirkninger, mener Madsen. (vg.no 4.7.2020).)

- Mitokondriell funksjon forblir nedsatt i den hypertrofiserte høyre ventrikkelen hos lungehypertensive rotter etter kortvarig metoprololbehandling.

(Anm: Mitochondrial Function Remains Impaired in the Hypertrophied Right Ventricle of Pulmonary Hypertensive Rats Following Short Duration Metoprolol Treatment. Pulmonary hypertension (PH) increases the work of the right ventricle (RV) and causes right-sided heart failure. This study examined RV mitochondrial function and ADP transfer in PH animals advancing to right heart failure, and investigated a potential therapy with the specific β1-adrenergic-blocker metoprolol. Adult Wistar rats (317 ± 4 g) were injected either with monocrotaline (MCT, 60 mg kg-1) to induce PH, or with an equivalent volume of saline for controls (CON). At three weeks post-injection the MCT rats began oral metoprolol (10 mg kg-1 day-1-) or placebo treatment until heart failure was observed in the MCT group. Mitochondrial function was then measured using high-resolution respirometry from permeabilised RV fibres. Relative to controls, MCT animals had impaired mitochondrial function but maintained coupling between myofibrillar ATPases and mitochondria, despite an increase in ADP diffusion distances. Cardiomyocytes from the RV of MCT rats were enlarged, primarily due to an increase in myofibrillar protein. The ratio of mitochondria per myofilament area was decreased in both MCT groups (p ≤ 0.05) in comparison to control (CON: 1.03 ± 0.04; MCT: 0.74 ± 0.04; MCT + BB: 0.74 ± 0.03). This not only implicates impaired energy production in PH, but also increases the diffusion distance for metabolites within the MCT cardiomyocytes, adding an additional hindrance to energy supply. Together, these changes may limit energy supply in MCT rat hearts, particularly at high cardiac workloads. Metoprolol treatment did not delay the onset of heart failure symptoms, improve mitochondrial function, or regress RV hypertrophy. PLoS One. 2019 Apr 9;14(4):e0214740.)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- Stor forskningsgjennomgang: Friske trenger ikke ta aspirin for å forebygge hjertesykdom. (– Verdien i å ta aspirin for å forebygge hjertesykdom, dersom du er frisk i utgangspunktet, er veldig begrenset. Det har ingen effekt på dødeligheten, verken dødelighet generelt, eller dødelighet av hjerte-karsykdom, sier Sigrun Halvorsen.)

(Anm: Stor forskningsgjennomgang: Friske trenger ikke ta aspirin for å forebygge hjertesykdom. Har du allerede hjertesykdom skal du fortsette å ta medisinen, men for friske er bivirkningene så alvorlige at de nuller ut den gode effekten. – Verdien i å ta aspirin for å forebygge hjertesykdom, dersom du er frisk i utgangspunktet, er veldig begrenset. Det har ingen effekt på dødeligheten, verken dødelighet generelt, eller dødelighet av hjerte-karsykdom, sier Sigrun Halvorsen. Hun er avdelingsleder ved hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetsssykehus, og professor ved Universitetet i Oslo, og en av forskerne bak den nye europeiske metastudien, eller forskningsgjennomgangen, der forskere har gått gjennom 13 store studier med informasjon om til sammen over 160 000 pasienter. Halvorsen sier den nye gjennomgangen bekrefter mye av det som andre, ferske studier har vist. Metastudien er publisert i tidsskriftet BMC Medicine. (forskning.no 19.11.2019).)

(Anm: Aspirin for primary prevention of cardiovascular disease: a meta-analysis with a particular focus on subgroups. BMC Med. 2019; 17: 198. (Published online 2019 Nov 4).)

- Metoprolol Sandoz versus Selo-Zok. RELIS database 2008; spm.nr. 2783, RELIS Midt-Norge. SPØRSMÅL: Apotekene bytter ut Selo-Zok (metoprolol) med Metoprolol Sandoz depottabletter. Er dette identiske preparater, eller er det ulikheter i formuleringen som gjør dem forskjellige? (- Metoprolol Sandoz og Selo-Zok er altså ikke identiske med tanke på hjelpestoffer, men de er godkjent som byttbare legemidler av Statens legemiddelverk.)

(Anm: Metoprolol Sandoz versus Selo-Zok. RELIS database 2008; spm.nr. 2783, RELIS Midt-Norge. SPØRSMÅL: Apotekene bytter ut Selo-Zok (metoprolol) med Metoprolol Sandoz depottabletter. Er dette identiske preparater, eller er det ulikheter i formuleringen som gjør dem forskjellige? SVAR: Hjelpestoffer i Selo-Zok depottabletter er: etylcellulose, hydroksypropylcellulose, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, parafin, polyetylenglykol, silika, natriumstearylfumarat og titandioksid (E171) (1). Hjelpestoffer i Metoprolol Sandoz depottabletter er: mikrokrystallinsk cellulose (E 460), krysspovidon, glukose, hypromellose, laktose monohydrat, makrogol 4000, magnesiumstearat, maisstivelse, polyakrylat, vannfri, kolloidal silika, sukrose, talkum og titandioksid (E 171). Og kun i 100 mg tabletter: jernoksid, gul (E 172) (2). Metoprolol Sandoz og Selo-Zok er altså ikke identiske med tanke på hjelpestoffer, men de er godkjent som byttbare legemidler av Statens legemiddelverk. Det er ingen åpenbar grunn til at hjelpestoffene i de to formuleringene skulle gi ulike effekter av preparatene, men noe variasjon i galenisk profil kan ikke utelukkes. Detaljert informasjon om byttbare/generiske legemidler finnes på deres nettsider og et sammendrag under i denne teksten (3). (relis.no 25.6.2008).)

- Betablokkere brukes mot en rekke tilstander som høyt blodtrykk, hjertesvikt, angina pectoris, migrene, skjelvinger. De har også en stabiliserende virkning på hjerterytmen og kan beskytte mot rytmeforstyrrelser (- Nedtrappingen skal skje gradvis over flere uker og kun i samråd med legen din. For rask nedtrapping kan få alvorlig konsekvenser, f.eks. svært høyt blodtrykk, hjerteinfarkt eller hjerneblødning.) (- Det finnes en lang rekke beta-blokkere på det norske markedet per mai 2018: Propranolol (Hemangiol®, Pranolol®), sotalol (Sotalol®), metoprolol (Betaloc zok®, Metoprolol®, Selo-Zok®, Selosok®, Seloken®), atenolol (Atenolol®), bisoprolol (Bisoprolol®, Emconcor®), esmolol (Brevibloc®) og nebivolol (Hypoloc®).

(Anm: Betablokkere. Betablokkere brukes mot en rekke tilstander som høyt blodtrykk, hjertesvikt, angina pectoris, migrene, skjelvinger. De har også en stabiliserende virkning på hjerterytmen og kan beskytte mot rytmeforstyrrelser. (…) Betablokkere virker også på en rekke andre organer, blant annet nyrene, lungene, blodårene, leveren, skjelettmuskulatur og sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen). Det finnes en lang rekke beta-blokkere på det norske markedet per mai 2018: Propranolol (Hemangiol®, Pranolol®), sotalol (Sotalol®), metoprolol (Betaloc zok®, Metoprolol®, Selo-Zok®, Selosok®, Seloken®), atenolol (Atenolol®), bisoprolol (Bisoprolol®, Emconcor®), esmolol (Brevibloc®) og nebivolol (Hypoloc®). (…) Dersom gravide bruker betablokkere gjennom store deler av svangerskapet, er det økt risiko for at barnet får redusert vekst (intrauterin vekstretardasjon). Nedsatt vekst øker risikoen for en rekke problemer i sped- og småbarnsalderen. (…) Det er svært viktig å ikke slutte brått med betablokkere. Nedtrappingen skal skje gradvis over flere uker og kun i samråd med legen din. For rask nedtrapping kan få alvorlig konsekvenser, f.eks svært høyt blodtrykk, hjerteinfarkt eller hjerneblødning. (nhi.no 2.5.2020).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- Aspirin øker mitokondriell fettsyreoksidasjon. (- These studies provide insight into the pathophysiology of Reye Syndrome, which is known to be triggered by aspirin ingestion in patients with fatty acid oxidation disorders.)

Aspirin increases mitochondrial fatty acid oxidation.
Biochem Biophys Res Commun. 2016 Nov 14. pii: S0006-291X(16)31922-2. [Epub ahead of print]
Abstract The metabolic effects of salicylates are poorly understood. This study investigated the effects of aspirin on fatty acid oxidation. Aspirin increased mitochondrial long-chain fatty acid oxidation, but inhibited peroxisomal fatty acid oxidation, in two different cell lines. Aspirin increased mitochondrial protein acetylation and was found to be a stronger acetylating agent in vitro than acetyl-CoA. However, aspirin-induced acetylation did not alter the activity of fatty acid oxidation proteins, and knocking out the mitochondrial deacetylase SIRT3 did not affect the induction of long-chain fatty acid oxidation by aspirin. Aspirin did not change oxidation of medium-chain fatty acids, which can freely traverse the mitochondrial membrane. Together, these data indicate that aspirin does not directly alter mitochondrial matrix fatty acid oxidation enzymes, but most likely exerts its effects at the level of long-chain fatty acid transport into mitochondria. The drive on mitochondrial fatty acid oxidation may be a compensatory response to altered mitochondrial morphology and inhibited electron transport chain function, both of which were observed after 24 h incubation of cells with aspirin. These studies provide insight into the pathophysiology of Reye Syndrome, which is known to be triggered by aspirin ingestion in patients with fatty acid oxidation disorders. (…)

(Anm: Hva er Reyes syndrom? Reyes syndrom er en svært sjelden men alvorlig tilstand, som man mener kan utløses når et barn med virusinfeksjon og feber behandles med acetylsalisylsyre (albyl/globoid). Det typiske forløpet er at man kort tid etter at virusinfeksjonen er over på ny blir syk med forandret bevissthet, etter hvert kramper, bevisstløshet og i mange tilfeller død. Magesmerter og oppkast er også vanlig. Symptomene skyldes alvorlig betennelse i hjerne og lever. Dette er også årsaken til at helsemyndigheter advarer mot bruk av acetylsalisylsyre ved feber hos barn. (nhi.no 28.1.2014).)

(Anm: - Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Hva du bør vite om blodfortynnende for hjertesykdommer. (- Vi diskuterer også sideeffekter (bivirkninger) og risiko ved å ta blodfortynnende.)

(Anm: What to know about blood thinners for heart disease. Blood thinners help prevent and treat blood clots. Blood clots can partially or completely block blood flow through a blood vessel. Doctors refer to blood clots as thromboses. A blood clot can cause serious health effects, such as a heart attack, stroke, or pulmonary embolism. In this article, learn about blood thinners for different types of heart disease and how they prevent and treat blood clots. We also discuss the side effects and risks of taking blood thinners. (…) Side effects People who take blood thinners are at an increased risk of excessive bleeding. If they cut themselves, it may take longer for the bleeding to stop. Sometimes, bleeding may require medical attention. The most common side effectsTrusted Source of antiplatelet medications include: (…) (medicalnewstoday.com 28.11.2019).)

- Da Petters hjerte stanset. (- Hjertekammeret svulmer opp Blodet ledes gjennom hjertet av hjerteklaffer.) (- I 1990 klarte forskere i Japan å påvise en lidelse hvor venstre hjertekammer endrer form. Forskerne ga tilstanden navnet Takotsubo, fordi hjertekammeret blir seende ut som en slags krukke.) (- Forskere mener at sykdommen skyldes en bombardering av stresshormoner på hjertet, som for eksempel adrenalin. )

(Anm: Da Petters hjerte stanset. Du kan ikke se det på ham, men Petter Lende stresset seg nesten til døde. Nå forsvinner jeg. Få sekunder senere ligger han på gulvet på Rikshospitalet. Han har nettopp falt ned fra stolen han satt på. Flere leger og sykepleiere kommer løpende. (…) Bombarderer hjertet med stresshormoner Kortvarig stress er ikke skadelig. Det er noe de fleste av oss opplever. Det kan være både sunt og gi oss ekstra energi. Det er derimot stress over lang tid som kan føre til fysisk sykdom, ifølge fagfolk. (…) Og data tyder på at en stor andel oppgir å være fysisk utmattet av jobb ukentlig, mellom 45 og 50 prosent. (…) Hjertekammeret svulmer opp Blodet ledes gjennom hjertet av hjerteklaffer. Vi har fire slike klaffer i hjertet. Klaffene ligger mellom de fire hulrommene i hjertet, to forkamre og to hjertekamre. I 1990 klarte forskere i Japan å påvise en lidelse hvor venstre hjertekammer endrer form. Forskerne ga tilstanden navnet Takotsubo, fordi hjertekammeret blir seende ut som en slags krukke. På japansk betyr ordet en krukke som brukes for å fange blekksprut. Forskere mener at sykdommen skyldes en bombardering av stresshormoner på hjertet, som for eksempel adrenalin. (…) Sykdommen er også kjent som «knust hjerte-syndrom». Syndromet er en midlertidig hjerte-tilstand som ofte er en følge av stressende situasjoner, for eksempel at en som står deg nær dør. – Livshendelser påvirker hjernen som igjen kan påvirke hjertet. Det vi opplever i livene våre, kan sette spor i kroppen vår, sier Løchen. I en undersøkelse i det anerkjente legetidsskriftet The England Journal of Medicine var 89,8 prosent av dem som fikk diagnosen kvinner og gjennomsnittsalderen var nærmere 67 år. (nrk.no 22.11.2019).)

- Ny faktor kan doble risikoen for at du utvikler hjerteinfarkt. (- Ekspertene gir deg rådene som får deg på den sikre siden.) (- UTSATT: Forskning avslører hva som gjør deg mest utsatt for hjerteinfarkt - og det er mye du kan gjøre for å forhindre dette.) (-Akutt eller kortvarig stress er ikke farlig.) (- Det mobiliserer energi og krefter og gjør at vi får gjort en masse ting vi ellers ikke er motivert for. Stress blir farlig først når det oppleves negativt og varer lenge.)

(Anm: Ny faktor kan doble risikoen for at du utvikler hjerteinfarkt. Ekspertene gir deg rådene som får deg på den sikre siden. UTSATT: Forskning avslører hva som gjør deg mest utsatt for hjerteinfarkt - og det er mye du kan gjøre for å forhindre dette. - Det som belaster hjertet mest i et stressperspektiv er frykt og bekymring, sier professor i arbeids- og organisasjonspsykologi Anette Harris ved Universitetet i Bergen. Hun forsker på stress, søvn og prestasjon og har lang erfaring med stress både hos friske arbeidere og blant pasienter. (…) Håpløshet gir stress Ifølge Harris kan funnene forklares ut fra stressteorien CATS (Kognitiv aktiveringsteori om stress). - Tankene styrer stressaktivering. Dersom du har forventing om at utfallet blir bra, vil du få en kortvarig fasisk aktivering som er oppbyggende. Du føler mestring og har tro på at du har ressurser til å lykkes. Dersom du tenker at du ikke kan påvirke utfallet, at du ikke kommer i mål, føler du hjelpeløshet. Dersom du tenker at det er din skyld at det går til helvete, føler du håpløshet og det vil gi en vedvarende stressreaksjon som er forbundet med sykdom. Hun legger til at det kan være flere mekanismer i spill. En studie publisert i Lancet i 2017 viste for eksempel at bekymring er assosiert med vedvarende aktivering i området i hjernen kalt amygdala, som igjen var assosiert med betennelsestilstander både i ryggmarg og blodårer. - Dette vet vi er en risikofaktor for hjertesykdom. En annen forklaring er at en person som opplever håpløshet vil havne i en negativ spiral hvor en sunn livsstil ikke blir prioritert fordi personen tenker «Det nytter jo ikke likevel». Slike tanker kan bidra til en livsstil som igjen er en risikofaktor for hjertesykdom, sier Harris. Langvarig stress farlig Hilde Grønningsæter er stressforsker og førsteamanuensis ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge: - Akutt eller kortvarig stress er ikke farlig. Det mobiliserer energi og krefter og gjør at vi får gjort en masse ting vi ellers ikke er motivert for. Stress blir farlig først når det oppleves negativt og varer lenge. (dagbladet.no 18.12.2019).)

- Dansk forskning advarer mod brugen af udbredt smertestillende medicin.

(Anm: Dansk forskning advarer mod brugen af udbredt smertestillende medicin. Piller, der indeholder stoffet diclofenac, som kan findes i blandt andet Voltaren, kan øge risikoen for hjertekarsygdomme. Det viser et nyt dansk studie. (…) Flere smertestillende lægemidler af typen NSAID, der især bruges i behandlingen af gigt, ser ud til at øge risikoen for hjertekarsygdomme. Et nyt, dansk studie konkluderer, at risikoen øges mest med piller, der indeholder det virksomme stof diclofenac. Det gælder blandt andet Voltaren-tabletter, skriver Videnskab.dk. Derfor opfordrer de danske forskere nu til at reducere brugen af diclofenac. I Norge har forskningsresultatet vakt opsigt, da diclofenac-piller kan fås i håndkøb på norske apoteker, ligesom de i mange andre lande i stor stil langes over disken uden recept. (jyllands-posten.dk 5.10.2018).)

- Flere smertestillende lægemidler af typen NSAID (se faktaboks længere nede), der især bruges i behandlingen af gigt, ser ud til at øge risikoen for hjertekarsygdomme. (- Paul Hjemdahl siger til det svenske SVT, at de fleste, som køber diclofenac-lægemidler i håndkøb, ikke bliver advaret godt nok.) (- Tabletter som Voltarol, Ibux og Naproxen tilhører gruppen af non-steroide antiinflamatoriske stoffer (NSAID).)

(Anm: Diclofenac: Danske forskere advarer mod udbredt smertestillende medicin. Stoffet diclofenac, der findes i blandt andet Voltaren, kan på pilleform øge risikoen for hjertekarsygdomme, viser stort, dansk studie. Flere smertestillende lægemidler af typen NSAID (se faktaboks længere nede), der især bruges i behandlingen af gigt, ser ud til at øge risikoen for hjertekarsygdomme. Et nyt, dansk studie konkluderer, at risikoen øges mest med piller, der indeholder det virksomme stof diclofenac. Det gælder blandt andet Voltaren-tabletter. (…) I Norge har forskningsresultatet vakt opsigt, da diclofenac-piller kan fås i håndkøb på norske apoteker, ligesom de i mange andre lande i stor stil langes over disken uden recept. (…) Paul Hjemdahl er professor i klinisk farmakologi ved Karolinska Institut i Stockholm. Han er heller ikke overrasket over resultaterne af det nye danske studie. (…) Paul Hjemdahl siger til det svenske SVT, at de fleste, som køber diclofenac-lægemidler i håndkøb, ikke bliver advaret godt nok. (jyllands-posten.dk 4.10.2018).)

(Anm: Mange NSAID knyttet til hjertefeil. Many NSAIDs Associated With HF. 'A clear risk to some... and tighter regulation is justified'. (…) For the individual drugs, odds ratios ranged from 1.16 (95% CI 1.07-1.27) for naproxen to 1.83 (95% CI 1.66-2.02) for ketorolac, and were significant for the following: Diclofenac – Ibuprofen – Indomethacin – Ketorolac – Naproxen – Nimesulide – Piroxicam – Etoricoxib - Rofecoxib (medpagetoday.com 29.9.2016).)

- Etterlyser felles oversikt over medisiner: – Vil redde liv. – Ved å få en felles legemiddelliste vil vi få ordentlig framdrift og vi vil redde liv. (– Vi hørte på Ehin at det i Nederland legges inn 75 pasienter hver dag på grunn av feil medisinering.) (- Det skjer sikkert like ofte i Norge, sier Olafsson og Johannsen.)

(Anm: Etterlyser felles oversikt over medisiner: – Vil redde liv. – Ved å få en felles legemiddelliste vil vi få ordentlig framdrift og vi vil redde liv. OSLO SPEKTRUM (Dagens Medisin): Dette sier Egil Johannesen, fastlege ved Medisinsk senter Fornebu i Oslo. Sammen med Florø-fastlege Kjartan Olafsson deltok han på e-helsekonferansen Ehin denne uken, der spørsmålet om felles legemiddelliste var oppe i flere av debattene. Foruten å bidra til pasientsikkerheten vil en felles oversikt over pasienters legemidler som både sykehus, sykehjem og fastleger kan se, også bidra til mindre sløsing av tid og ressurser mener de to. – Vi hørte på Ehin at det i Nederland legges inn 75 pasienter hver dag på grunn av feil medisinering. Det skjer sikkert like ofte i Norge, sier Olafsson og Johannsen. (dagensmedisin.no 149.11.2019).)

(Anm: Atrial Fibrillation and Injected Aripiprazole: A Case Report. Abstract Background: Aripiprazole is a widely clinically employed antipsychotic drug for a range of indications. It has unusual pharmacodynamics as a dopamine D2 receptor partial-agonist with complex interactions with serotonin receptors and, a relatively unusual long elimination half-life. Although other atypical antipsychotics have been associated with an increased risk of atrial fibrillation, aripiprazole is considered to be relatively neutral in regard to its cardiac risk. We report a case of a 45-year-old Caucasian patient with schizoaffective disorder who developed acute atrial fibrillation (AF) several days after an intramuscular injection of a large long-acting dose of the drug after low oral doses had been well-tolerated. The patient responded to intravenous metoprolol and amiodarone and converted back to normal sinus rhythm within 24 hours, after having his oral aripiprazole dose lowered. The timing and dose-dependent effect of aripiprazole administration suggests an association between aripiprazole and the new onset of AF in this case, which calls for added clinical vigilance in patients with risk factors for stroke and in younger patients who could have predisposing factors for arrhythmias. Innov Clin Neurosci. 2018 Jun 1;15(5-6):43-45.)

– Legen må levere godt, faglig skuespill.

(Anm:  – Legen må levere godt, faglig skuespill (– Hvis pasienten ikke tar medisinen, oppnår man iallfall ikke noe, sier fagsjef Steinar Madsen) (dagensmedisin.no 30.3.2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Innleggelser øker med en tredjedel, viser analyse. Antall sykehusinnleggelser i England på grunn av hjertesvikt har økt med en tredjedel de siste fem årene, ifølge British Heart Foundation.

(Anm: Admissions rise by a third, analysis shows. The number of hospital admissions in England due to heart failure has risen by a third in the past five years, the British Heart Foundation found. Its analysis showed that heart failure admissions had risen from 65 025 in 2013-14 to 86 474 in 2018-19, a 33% increase. In the same period, the charity noted, all other hospital admissions rose by 11%. It said that better detection, diagnosis, and treatment of heart failure were urgently needed. BMJ 2019;367:l6344.)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Acute kidney injury (AKI), previously called acute renal failure (ARF),[1][2] is an abrupt loss of kidney function that develops within 7 days.[3] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(AnmSepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. KildeStore norske leksikon.)

- ER-membraner assosiert med mitokondrier: Mulige terapeutiske mål ved hjerte-assosierte sykdommer.

(Anm: ER membranes associated with mitochondria: Possible therapeutic targets in heart-associated diseases. Abstract Cardiovascular system cell biology is tightly regulated and mitochondria play a relevant role in maintaining heart function. In recent decades, associations between such organelles and the sarco/endoplasmic reticulum (SR) have been raised great interest. Formally identified as mitochondria-associated SR membranes (MAMs), these structures regulate different cellular functions, including calcium management, lipid metabolism, autophagy, oxidative stress, and management of unfolded proteins. In this review, we highlight MAMs' alterations mainly in cardiomyocytes, linked with cardiovascular diseases, such as cardiac ischemia-reperfusion, heart failure, and dilated cardiomyopathy. We also describe proteins that are part of the MAMs' machinery, as the FUN14 domain containing 1 (FUNDC1), the sigma 1 receptor (Sig-1R) and others, which might be new molecular targets to preserve the function and structure of the heart in such diseases. Understanding the machinery of MAMs and its function demands our attention, as such knowledge might contribute to strengthen the role of these relative novel structures in heart diseases. Pharmacol Res. 2020 Mar 18:104758.)

(Anm: Mitochondria-associated ER membranes (MAM) is a mechanism that results from communications between the endoplasmic reticulum (ER) and mitochondria. This linkage comprises some proteins and a region on the ER containing lipid biosynthetic enzymes connected reversibly to mitochondria.[1]  (en.wikipedia.org).)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober.) (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

- Ny blodprøve markerer fremgang i kampen mot sepsis. (- En ny blodprøve kan redde liv i behandlingen av sepsis.) (- Forskere fra flere barnesykehus i USA har utviklet testen - som de kaller PERSEVERE - i mer enn 10 år.)

(Anm: New blood test marks progress in battle against sepsis. A new blood test could save lives in the treatment of sepsis. It assesses five markers in the blood to predict who is at low, medium, and high risk of death. With this knowledge, doctors could start treating the serious condition much earlier and with more precision. Researchers from several children's hospitals in the United States have been developing the test – which they call PERSEVERE – for more than 10 years. They recently evaluated it in two ways. First, they used the test to predict the risk of death in more than 400 children severely ill with sepsis. They then used it on mice with experimental sepsis to compare treatment decisions. A recent paper in Science Translational Medicine gives a full account of the study and its findings. Dr. Hector Wong, a director of Critical Care Medicine at Cincinnati Children's Hospital Medical Center in Ohio, is the study's senior investigator and first author. He says that PERSEVERE not only puts patients into groups according to the deadliness of the sepsis but that it also enables doctors to decide which treatments to give to specific patients, such as picking the right drugs and dosages. (medicalnewstoday.com 17.11.2019).)

- Nye blodprøver kan afsløre Alzheimer tidligt i forløbet.

(Anm: Nye blodprøver kan afsløre Alzheimer tidligt i forløbet. Blodprøve påviste begyndende Alzheimers sygdom i 9 ud af 10 tilfælde, viser et amerikansk studie. Lignende studie i Sverige viser også høj træfsikkerhed. (videnskab.dk 9.11.2019).)

- Trening kan redusere arteriestivhet assosiert med hjertesvikt.

(Anm: Exercise can reduce artery stiffness associated with heart failure. Source: University of Missouri-Columbia. Summary: Generally, exercise is considered good for you. However, physicians and medical doctors previously prescribed bedrest to people with heart failure, fearing exercise could potentially lead to additional health problems. (sciencedaily.com 22.10.2019).)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (- Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.) (- Likevel ville det være perverst dersom leger fortsatte å foreskrive disse legemidlene.)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities. (...) Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. Trenger vi fortsatt å bli minnet på at legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming ofte er langvarig og ikke uten farer? Vi gjør sannsynligvis det. (Do we still need to be reminded that the drug treatment of people with intellectual disability is often prolonged and not without dangers? We probably do.) (…)  Hvilke bevis er det for nytten av disse legemidler i behandlingen av utfordrende atferd? Praktisk talt ingen. Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.7 8 Likevel ville det være perverst hvis legene fortsatte å foreskrive disse legemidlene, vel vitende om deres uheldige effekter, dersom de var helt uten effekt, og mange hevder at de ikke i tilstrekkelig grad kan ta vare på sine pasienter uten muligheter for legemiddelbehandling. BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Én av fem pasienter med hjerterehabilitering er deprimerte, engstelige eller stressede.

(Anm: One in five cardiac rehab patients are depressed, anxious, or stressed. (…) Source: European Society of Cardiology Summary: Patients with depression, anxiety or stress are more likely to drop out of cardiac rehabilitation, reports a new study. Patients with depression, anxiety or stress are more likely to drop out of cardiac rehabilitation, reports a study published on World Mental Health Day in the European Journal of Preventive Cardiology, a journal of the European Society of Cardiology (ESC). 'Heart patients living with depression are more likely to feel despondent and hopeless, which reduces their ability to manage their symptoms,' said study author Angela Rao, of the University of Technology Sydney, Australia. 'They may minimise successes and exaggerate failures, thereby reducing their motivation to exercise and complete a cardiac rehabilitation programme.' 'Anxiety may lead to fear of another cardiac event and stop people from being active,' she continued. 'Depression and anxiety can also impair the ability to retain new information needed to make health-related behaviour changes.' (sciencedaily.com 10.10.2019).)

(Anm: The prevalence and impact of depression and anxiety in cardiac rehabilitation: A longitudinal cohort study. European Journal of Preventive Cardiology, 2019; 204748731987171.)

- LEDERARTIKKEL. Betennelse som et behandlingsmål etter akutt hjerteinfarkt. Inflammasjoner antas å spille en sentral rolle i patogenesen av åreforkalkning og akutte koronarhendelser.1,2

(Anm: EDITORIAL. Inflammation as a Treatment Target after Acute Myocardial Infarction. Inflammation is widely believed to play a central role in the pathogenesis of atherosclerosis and acute coronary events.1,2 Although treatments with proven benefits for secondary prevention of coronary artery disease (e.g., statins and aspirin) appear to have salutary effects on inflammation, the identification of an effective treatment specifically targeting inflammation has been elusive.3 The Canakinumab Antiinflammatory Thrombosis Outcomes Study (CANTOS) provided encouragement that targeting inflammation may be an effective treatment in chronic coronary artery disease. In CANTOS, canakinumab, a monoclonal antibody inhibiting interleukin-1β, reduced the level of high-sensitivity C-reactive protein and resulted in a modestly lower risk of the composite end point of death from cardiovascular causes, myocardial infarction, or stroke than did placebo.4 Results were driven by a lower risk of nonfatal myocardial infarction, and there was a higher incidence of fatal infections among canakinumab-treated patients than among patients who received placebo, arousing concerns about risk–benefit trade-offs. Subsequently, nonspecific antiinflammatory treatment with methotrexate in the Cardiovascular Inflammation Reduction Trial (CIRT) showed no reduction in the level of high-sensitivity C-reactive protein and no benefit with regard to cardiovascular outcomes,5 leaving open the question of whether direct intervention on inflammation can improve cardiovascular outcomes. NEJM (November 16, 2019).)

- Din ånde kan formentlig afsløre blodprop i lungen. Danske forskere arbejder på at udvikle et nyt og mere præcist diagnose-værktøj ved blodprop i lungen.

(Anm: Din ånde kan formentlig afsløre blodprop i lungen. Danske forskere arbejder på at udvikle et nyt og mere præcist diagnose-værktøj ved blodprop i lungen. Biomarkører i kondensen fra vores udåndingsluft kan måske i snarlig fremtid give en hurtigere diagnose og behandling. Lungeemboli, eller blodprop i lungen, er den tredje hyppigste kardio-vaskulære sygdom - og diagnosen er vanskelig at stille. Hvert år rammes omkring 300.000 europæere af en blodprop i lungen og yderligere 200.000 dør af ikke-diagnosticerede blodpropper i lungen (lunge-emboli). Diagnosen kan give udfordringer, fordi symptomerne er uspecifikke og ofte også ses ved andre sygdomme, fortæller Inger Lise Gade, som er læge og ph.d. ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 4.10.2019).)

- Første bevis som tyder på at fett kan samle seg i lungene. (- Nå viser en studie publisert i European Respiratory Journal) som viser at fettvev kan samle seg i luftveisveggene.)

(Anm: First-time evidence suggests that fat can accumulate in the lungs. A new study has found that fatty tissue can accumulate in the airways of people with obesity, possibly contributing to asthma and other respiratory problems. In the United States, as well as across the world, obesity has become a top health issue. According to data cited by the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, in the U.S. alone, more than one in three adults have obesity. While this condition is associated with a heightened risk for many other health problems, it is unclear through which mechanisms it contributes to some of these issues. One such mysterious link is that between obesity and asthma. Although researchers have provided different explanations for it, how obesity contributes to respiratory problems remains unclear. Now a study whose results appear in the European Respiratory Journal shows that fatty tissue can accumulate in the airway walls. It explains how this may be problematic for people who are overweight or who have obesity, as it may contribute to the development of respiratory conditions, such as asthma. "Our research team studies the structure of the airways within our lungs and how these are altered in people with respiratory disease," explains first author John Elliot, from Sir Charles Gairdner Hospital in Perth, Australia. (medicalnewstoday.com 20.10.2019).)

- Hvordan blodårers helse kan drive (utløse) IBD. (- Inflammatoriske tarmsykdommer rammer millioner av mennesker over hele verden, som forårsaker svekkende (invalidiserende) symptomer.) (- Imidlertid kan ny forskning nå ha identifisert en skyldig (synder) - dysfunksjon i blodkar.)

(Anm: How blood vessel health may drive (utløse) IBD. Inflammatory bowel diseases affect millions of people worldwide, causing debilitating symptoms. Researchers have been unsure about what factors cause these conditions. However, new research may now have identified a culprit — blood vessel dysfunction. (…) In a research paper featured in The Journal of Clinical Investigation, the investigators argue that certain dysfunctions in blood vessels are an important contributor to the development of IBD. The researchers also argue that eradicating these dysfunctions in blood vessels could significantly slow down the progression of these chronic conditions. (medicalnewstoday.com 11.10.2019).)

(Anm: Vaskularisering, mengden av blodårer til et organ. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Definition of debilitating: causing serious impairment of strength or ability to function (merriam-webster.com/dictionary/debilitating).)

- Hjerneslag: legen som pasient.

(Anm: Stroke: the doctor as patient. I was a consultant in neurological rehabilitation for acquired brain injury when, at the age of 62 years, I had a stroke. Running for a train, I experienced pain in the right side of my head and mild weakness and sensory loss in my left limbs. I thought I'd had a stroke, but I was remarkably calm. It was late and my instinct was to get home, where I went to the study. In the morning, I found myself on the floor, half-blind, half-paralysed, and terrified. Lancet 2019 (Published:October 28, 2019).)

- Tarmbakterier er nøglen til et godt helbred.

(Anm: Tarmbakterier er nøglen til et godt helbred. Det vrimler med nye forskningsresultater om tarmbakterier. Her får du et overblik over, hvorfor de er afgørende for din sundhed. (…) Faktisk er hele kroppen påvirket, hvis tarmen er i ubalance, og forskerne giver i stigende omfang dette forskningsområde opmærksomhed, idet flere forbindelser mellem tarmen og andre organsystemer i kroppen måske er relevante i forskellige sygdomme, som f.eks. lungesygdomme og depression. (videnskab.dk 13.4.2018).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

 - Tarmmikrobiom påvirker saltfølsom hypertensjon (høyt blodtrykk) hos mus og mennesker.

(Anm: Tarmmikrobiom påvirker saltfølsom hypertensjon (høyt blodtrykk) hos mus og mennesker. (…) Hos mus førte en diett med mye salt til uttømming av Lactobacillus-arter, spesielt av en Lactobacillus-art, L. murinus. Dette ble etterfulgt av en økning i antall spesifikke lymfocytter (T-helper [TH] 17) som driver mange autoimmune sykdommer og deretter ved en økning i blodtrykket. Når forskerne supplementerte maten til mus med de utarmede artene av laktobaciller, ble disse endringene reversert. (…) Tidligere rapporter har vist at tarmmikrobiomet sannsynligvis spiller en rolle i å forårsake fedme, type 2 diabetes og aterosklerose.) NEJM 2017 (January 2, 2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

- Aktiverte T-celler fremmer hjertesvikt etter hjerteinfarkt. Kronisk betennelse etter hjerteinfarkt kan fremme hjertesvikt og død. (- To nøkkeleksperimenter demonstrerte denne nødvendige og tilstrekkelige rollen for de aktiverte T-cellene, som antagelig angriper hjertemuskelvev på en autoimmun måte. Det første nøkkeleksperimentet innebar fjerning av en spesifikk undergruppe (subset) av aktiverte T-celler fra musemodeller. Behandling av mus med antistoffer mot CD4 + T-celler fire uker etter eksperimentelle hjerteinfarkt - for å utarme undergruppen av T-celler - forhindret den progressive unormale utvidelsen av venstre ventrikkel som fører til hjertesvikt, sammenlignet med ubehandlede mus.)

(Anm: Activated T-cells promote heart failure after heart attack. Chronic inflammation after a heart attack can promote heart failure and death. University of Alabama at Birmingham researchers have now shown that activated T-cells — part of the immune system's inflammatory response — are both necessary and sufficient to produce such heart failure. "These studies," Shyam Bansal, Ph.D., Sumanth Prabhu, M.D., and colleagues write in the journal Circulation: Heart Failure, "provide important proof-of-concept for T-cells as disease mediators in heart failure." Two key experiments demonstrated this necessary and sufficient role for the activated T-cells, which presumably attack heart muscle tissue in an auto-immune fashion. The first key experiment involved removing a specific subset of activated T-cells from mouse models. Treating the mice with antibodies against CD4+ T-cells four weeks after experimental heart attacks — to deplete that subset of T-cells — prevented the progressive abnormal enlargement of the left ventricle that leads to heart failure, as compared with untreated mice. (…) So the UAB researchers began to look for changes in subsets of T-cells over an eight-week period after heart attack. They found the CD4+ T-cells were globally expanded and activated during chronic ischemic heart failure, and that there was an expansion of memory T-cells in the spleen. In particular, they found significant expansion of CD3+CD8+ cytotoxic T-cells and CD3+CD4+ helper T-cells in circulating blood, as well as increased CD4+ subsets of Th1, Th2, Th17 and Treg cells, indicating a pro-inflammatory response. In the failing heart, they found increased CD8+ and CD4+ T-cells, and increased Th1, Th2, Th17 and Treg CD4+ subsets. They also found a marked reduction of the Th1/Th2 ratio, and an increased Th17/Treg ratio, as well as upregulation of the inflammatory Th2-type cytokines. (medicalnewstoday.com 28.2.2017).)

- Sirkulerende T-cellekloner i prekliniske faser av revmatoid artritt (revmatisk leddgikt).

(Anm: Circulating T Cell Clones in Preclinical Phases of Rheumatoid Arthritis. (…) Next-generation sequencing of the T Cell Receptor β (TCRβ) complementarity-determining region 3 (CDR3) repertoire was performed on genomic DNA isolated from blood samples of individuals genetically at risk for RA, namely first-degree relatives of RA patients (RA-FDR) at different preclinical phases of disease development (SCREEN-RA cohort),4 and of matched RA patients used as a control group (SCQM cohort).5,6 (…) Conclusions Highly expanded T cell clones were detected in the peripheral blood of at-risk individuals before the clinical onset of RA, particularly in the later preclinical phases of RA development. Tracking these dominant T cell clones in longitudinal analyses and elucidating their role might help to better understand the earliest pathogenic events in RA. EMJ Rheumatol. 2019;6[1]:75-77. AR No. AR3.)

- Ny blodprøve oppdager hjernesvulster med 87 % nøyaktighet. En ny studie har introdusert en lovende blodprøve som helsepersonell snart kan bruke for nøyaktig å påvise hjernekreft.

(Anm: New blood test detects brain tumors with 87% accuracy. A new study has introduced a promising blood test that health professionals may soon use to accurately detect brain cancer. Dr. Matthew J. Baker, a reader in the Department of Pure and Applied Chemistry at the University of Strathclyde in Glasgow, United Kingdom, is the lead author of the new research. He and his colleagues have now published their findings in the journal Nature Communications. Of the study, Dr. Baker says, "This is the first publication of data from our clinical feasibility study, and it is the first demonstration that our blood test works in the clinic." Although it is quite rare, brain cancer often has a poor outlook. According to the National Cancer Institute, around 0.6% of people will develop brain cancer or another cancer of the nervous system in their lifetime. (medicalnewstoday.com 11.10.2019).)

- Hva forårsaker følelsesløshet (nummenhet) på venstre side av ansikt?

(Anm: What causes left sided facial numbness? Left sided facial numbness is a symptom that involves a decreased or complete loss of sensation in this area of the body. It can be the result of several different conditions, including a stroke or migraine. (medicalnewstoday.com 2.10.2019).)

- Molekylært hydrogen demper superoksydgenerering hos mitokondriell kompleks I og redusert mitokondriell membranpotensial. (- KONKLUSJON: Studien kan vise til en generell mekanisme for å forklare de hemmende effekter av CO på T-celle-aktivering og celledeling (proliferasjon), og favoriserer dens fremtidige anvendelse på T-cellemedierte sykdommer.)

(Anm: Molecular hydrogen suppresses superoxide generation in the mitochondrial complex I and reduced mitochondrial membrane potential. Abstract Aims: Carbon monoxide (CO) confers anti-proliferative effects on T cells; however, how these effects are produced remains unclear. Reactive oxygen species (ROS) have recently emerged as important modulators of T-cell proliferation. In this study, we aimed to determine whether the inhibitory effects of CO on T-cell proliferation are dependent on the inhibition of ROS signaling. RESULTS: Pretreatment with CO-releasing molecule-2 (CORM-2) had potent inhibitory effects on mouse T-cell proliferation stimulated by anti-CD3/CD28 antibodies. Interestingly, CORM-2 pretreatment markedly suppressed intracellular ROS generation as well as the activity of NADPH oxidase and mitochondrial complexes I-IV in T cells after stimulation. The inhibitory effects of CORM-2 on both ROS production and T-cell proliferation were comparable to those produced by the use of antioxidant NAC or a combined administration of mitochondrial complex I-IV inhibitors. Moreover, increasing intracellular ROS via H2O2 supplementation largely reversed the inhibitory effect of CORM-2 on the proliferation of T cells. The inhibitory effects of CORM-2 on both cell proliferation and intracellular ROS production were also shown in a T-cell proliferation model involving stimulation by allogeneic dendritic cells or PMA/ionomycin, as well as in spontaneous cell proliferation models in EL-4 and RAW 264.7 cells. In addition, CORM-2 treatment significantly inhibited T-cell activation in vivo and attenuated concanavalin A-induced autoimmune hepatitis. INNOVATION: CO inhibits T-cell proliferation via suppression of intracellular ROS production. CONCLUSION: The study could supply a general mechanism to explain the inhibitory effects of CO on T-cell activation and proliferation, favoring its future application in T cell-mediated diseases. Biochem Biophys Res Commun. 2019 Dec 3. pii: S0006-291X(19)32263-6.)

(Anm: Karbonmonoksid - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Karbonmonoksid (CO) er en ikke-irriterende gass uten farge, lukt eller smak. Gassen har tilnærmet lik tetthet som oksygen (litt lettere). Karbonmonoksid dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale, i hovedsak hydrokarboner. Forgiftninger med karbonmonoksid kan oppstå i mange situasjoner, for eksempel ved ufullstendig forbrenning i branner, propandrevne apparater, eksos, kullgriller, sigaretter og bruk av vannpiper. (…) Symptomer og kliniske tegn Alle organer påvirkes av karbonmonoksid. De mest følsomme vevene er de med høy metabolisme og stort oksygenforbruk, altså hjerne og hjerte. En alvorlig forgiftning gir høy risiko for utvikling av nevrologiske senskader, men disse effektene kan også oppstå etter mindre alvorlige forgiftninger. En forgiftning med karbonmonoksid viser seg ofte med uspesifikke symptomer som kvalme, oppkast, diaré, hodepine, svimmelhet, pustevansker og utmattelse. Feildiagnostisering er vanlig. Symptomer og tegn kan lett forveksles med influensa eller omgangssyke. Hos barn kan det være spesielt vanskelig å stille diagnosen. Vanlige symptomer og kliniske tegn Lett forgiftning: - Hodepine - Kvalme/oppkast, diaré – Svimmelhet - Slapphet/uvelhet -  Forvirring/desorientering, irritabilitet (no.wikipedia.org).)

- Nikotinamid adenin dinukleotid (fosfat). (- NAD(P)H gir metabolisk reduksjonskraft i cellen. NADPH gir elektroner og protoner til biosyntesereaksjoner. NADPH lages i fotosyntesen. NADH som lages i mitokondriene og cytoplasma har en viktig funksjon ved å frakte elektroner til elektrontransportkjeden i respirasjonen.)

(Anm: Nikotinamid adenin dinukleotid (fosfat). Nikotinamid adenin dinukleotid (fosfat) - NAD(P)+ (oksidert form). De to viktigste redoksintermediatene i metabolismen er NAD+ og NADP+ (bruker pluss fordi molekylet har en positiv ladning). Stoffer som kan avgi eller motta elektroner og protoner og den reduserte formen har 2 elektroner og ett proton mer enn den oksiderte formen. Forskjellen på NAD+ og NADP+ er at NADP har en fosfatgruppe forestret til C-2´-karbonet i adenylat ribose. NAD(P)+ er den oksiderte formen og NAD(P)H er den reduserte formen av NAD(P)+. Reduksjon og oksidasjon kan lett måles ved å se på absorbansen ved 340 nm. NAD(P)H gir metabolisk reduksjonskraft i cellen. NADPH gir elektroner og protoner til biosyntesereaksjoner. NADPH lages i fotosyntesen. NADH som lages i mitokondriene og cytoplasma har en viktig funksjon ved å frakte elektroner til elektrontransportkjeden i respirasjonen. Noen ganger skriver vi NAD(P)H + H+ for å indikere at NAD(P)+ kan motta to elektroner, men bare ett proton. Det andre H+ frigis. Nikotinsyre og nikotinamid virker som vitaminer hos mennesker. (mn.uio.no.no 37.2013).)

- Legemiddel som målrettes kroppens indre ur kan forhindre skader ved hjerteinfarkt. (- Forskerne har brukt et legemiddel for å målrette aspekter ved kroppens indre ur som utløser skadelige immunresponser.)

(Anm: Drug that targets body clock may prevent heart attack damage. A preclinical study in mice has tested a new method that could prevent the scarring that occurs after a heart attack and thus prevent heart failure. The researchers have used a drug to target aspects of the body clock that trigger harmful immune responses. (…) New approach produces promising results In a study paper that appeared today, in Nature Communications Biology, Prof. Tami Martino and Cristine Reitz, a doctoral researcher at Guelph, explain that they have used a research drug called SR9009 to target aspects of the circadian clock, or body clock. This "clock" regulates the body's automatic functions, such as breathing, as well as other more subtle mechanisms, including some immune system responses. When it comes to heart health, circadian mechanisms control, among other things, the ways in which this organ responds to damage and repairs itself. In the current research, Prof. Martino and Reitz used SR9009 to block the expression of certain genes that play a role in triggering harmful immune responses that eventually lead to the formation of scar tissue following a heart attack. (medicalnewstoday.com 3.10.2019).)

- Leger: Denne treningen kan være dårlig for hjertet. Trening er sunt. Det er stort sett alle medisinskfaglige eksperter enige om. Men det er ikke sånn at alt er like bra. (- Fibrose er en risikofaktor for alvorlig arytmi, dessuten kan det føre til åresykdom.)

(Anm: Leger: Denne treningen kan være dårlig for hjertet. Trening er sunt. Det er stort sett alle medisinskfaglige eksperter enige om. Men det er ikke sånn at alt er like bra. – Men det betyr altså ikke at jo mer fysisk hard trening, jo bedre, sier hjerteekspert. Selv den sprekeste supermosjonist er ikke «fritatt» for risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom, viser fersk forskning fra University of British Columbia. – Alle vet at mosjon er bra for oss. Det kan forebygge en rekke helseproblemer og sykdom som alt fra kreft til depresjon. Men likevel, selv om du er trener veldig mye, viser forskningen vår at du ikke kan trene vekk alle risikofaktorene, uttaler Barbara Morrison, doktorgradsstudent i eksperimentell medisin og hovedforfatteren bak studien, til Science Daily. I studien fulgte forskerne 798 supermosjonister i alderen 35 og eldre, som trente hardt tre eller flere ganger i uken. Deltagerne drev med alt fra løping, sykling og triatlon, til roing og hockey. Etter diverse tester, fant forskerne at 11 prosent av forsøkspersonene hadde betydelig kardiovaskulær sykdom. Ti prosent av dem hadde en alvorlig kranspulsåresykdom, altså en arterieblokkering på 70 prosent eller mer, uten at de hadde noen symptomer på det, ifølge studien som nylig ble publisert i tidsskriftet BMJ Open Sport and Exercise Medicine. Bekrefter tidligere funn Jostein Grimsmo, overlege ved klinikk for rehabilitering og fagansvarlig for hjerterehabilitering ved LHL-sykehuset, sier at den ferske studien bekrefter både mistanker og funn fra tidligere forskning. – De siste årene har det kommet flere studier som kan tilsi at hard utholdenhetstrening gjennom mange år kan føre til hjerteproblemer, sier han og viser blant annet til en studie som fant at over halvparten av menn i alderen 50–67 år, som tidligere hadde vært langdistanseutøvere, hadde fibrose i hjertemuskelen. Fibrose er en risikofaktor for alvorlig arytmi, dessuten kan det føre til åresykdom. (vg.no 27.9.2018).)

- Myokardfibrose. (- Fibrose kan forårsake ugunstige endringer i hjertets elektriske og mekaniske funksjon, og forverrer prognosen ved mange hjertesykdommer.)

(Anm: Myokardfibrose. BAKGRUNN Myokardfibrose oppstår sekundært til kardial belastning eller skade. I denne oversiktsartikkelen presenteres sentrale aspekter ved myokardfibrose. (…) RESULTATER Myokardfibrose klassifiseres som interstitiell fibrose og erstatningsfibrose. Fibrose kan forårsake ugunstige endringer i hjertets elektriske og mekaniske funksjon, og forverrer prognosen ved mange hjertesykdommer. Bildediagnostikk og forskning på biomarkører har forbedret mulighetene for å påvise fibrose. Det ultimate målet er å utvikle medikamenter som kan bremse eller reversere myokardfibrose. FORTOLKNING Moderne diagnostikk har forbedret mulighetene for å påvise myokardfibrose og økt forståelsen av fibrosens betydning ved hjertesykdommer. Utvikling av medikamenter som hemmer fibroseutviklingen, vil kunne få stor betydning for moderne hjertemedisin. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 12. oktober 2018.)

(Anm: The role of decreased cardiolipin and impaired electron transport chain in brain damage due to cardiac arrest. Neurochem Int. 2018 Nov;120:200-205.)

- Spennende studie antyder at mennesker har skjulte «salamander-liknende» evner for å regenerere vev.

(Anm: Intriguing Study Suggests Humans Have Hidden 'Salamander-Like' Ability to Regrow Tissue. Unlike some creatures, humans can't regenerate their limbs – but a new study suggests we do have a hidden 'salamander-like' ability to regrow cartilage in the body, a finding which could help treatment for joint injuries and even arthritis. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Analysis of “old” proteins unmasks dynamic gradient of cartilage turnover in human limbs. Science Advances 09 Oct 2019: Vol. 5, no. 10, eaax3203.)

- Forskjeller i tarmbakterier kan predisponere for hjerteinfarkt. (- En liten studie har nylig gjort to banebrytende funn.)

(Anm: Differences in gut bacteria may predispose to heart attacks. A small study has recently made two breakthrough discoveries. First, that the bacteria present in coronary (heart) plaques are pro-inflammatory, and second, that some people with heart disease harbor different sets of gut bacteria that may contribute to their risk of a heart attack. (…) Last week, Eugenia Pisano from the Catholic University of the Sacred Heart in Rome, Italy, and her colleagues presented their findings on this topic at the European Society of Cardiology Congress. This year, the congress took place in Paris, France.In a small study, Pisano and team investigated how bacteria might influence the stability of coronary plaques. Coronary plaques form in the heart's arteries, and when they become unstable, a heart attack can follow. (…) A new lead for therapeutic research? For the study, the researchers worked with 30 individuals who had acute coronary syndrome. Coronary syndrome refers to a multitude of conditions and events characterized by reduced blood flow to the heart. These conditions and health events include unstable angina and myocardial infarction (heart attack). (medicalnewstoday.com 4.9.2019).)

- Hjertepatienter får medicin, de ikke kan tåle. (- Torsades de pointes er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som kan føre til hjertestop, og blandt de lægemidler, der kan forårsage TdP hos patienter med langt QT-syndrom, er forskellige typer antibiotika, mavesyredæmpende midler, antidepressive midler og svampemidler. Ifølge forskerne vil man i mange tilfælde kunne finde et alternativ og undgå at udsætte patienten for risiko. ”Det er overraskende mange patienter, der får udskrevet risikolægemidler, selvom de faglige retningslinjer klart foreskriver, at denne patientgruppe ikke skal have dem.)

(Anm: Hjertepatienter får medicin, de ikke kan tåle. Mere end halvdelen af alle patienter med den særlige hjertesygdom langt QT-syndrom får udskrevet medicin, som kan give dem unødige og alvorlige bivirkninger. Det viser et studie med deltagelse fra Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet. Ifølge de faglige anbefalinger skal man undgå at udskrive lægemidler, som kan forårsage såkaldte ’torsades de pointes’ (TdP) til patienter med langt QT-syndrom, men i løbet af et studie fra Rigshospitalet fik seks ud af ti danske patienter med langt QT-syndrom alligevel udskrevet et eller flere af den type lægemidler. Det skriver Rigshospitalet. Torsades de pointes er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som kan føre til hjertestop, og blandt de lægemidler, der kan forårsage TdP hos patienter med langt QT-syndrom, er forskellige typer antibiotika, mavesyredæmpende midler, antidepressive midler og svampemidler. Ifølge forskerne vil man i mange tilfælde kunne finde et alternativ og undgå at udsætte patienten for risiko. ”Det er overraskende mange patienter, der får udskrevet risikolægemidler, selvom de faglige retningslinjer klart foreskriver, at denne patientgruppe ikke skal have dem. Det drejer sig om en bred gruppe af lægemidler, og derfor er det svært som læge at have et overblik over dem alle, uden at man slår dem op. Men budskabet er, at man ofte vil kunne finde alternative lægemidler, som ikke udgør en risiko for patienter med langt QT-syndrom,” siger førsteforfatter til en videnskabelig artikel om studiet, som er publiceret i European Heart Journal, Peter Weeke, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet. (politiken.dk 30.7.2019).)

(Anm: Long-term proarrhythmic pharmacotherapy among patients with congenital long QT syndrome and risk of arrhythmia and mortality. Conclusion Torsades de pointes risk drug usage was common among cLQTS patients after time of diagnosis and increased over time. (…) A critical need for more awareness in prescribing patterns for this high-risk patient group is needed.Eur Heart J. 2019 May 11. pii: ehz228.)

- Maskinlæring for å forutsi risikoen for hjertesvikt sykehusinnleggelse blant pasienter med diabetes: WATCH-DM-risikoskår.

(Anm: Machine Learning to Predict the Risk of Incident Heart Failure Hospitalization Among Patients With Diabetes: The WATCH-DM Risk Score. Abstract OBJECTIVE To develop and validate a novel, machine learning–derived model to predict the risk of heart failure (HF) among patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM). (…) CONCLUSIONS We developed and validated a novel, machine learning–derived risk score that integrates readily available clinical, laboratory, and electrocardiographic variables to predict the risk of HF among outpatients with T2DM. Diabetes Care 2019 Sep; dc190587.)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

- FDA-fase 1-forsøk viser at hydrogel for å reparere hjertet er trygt å injisere i mennesker - en første.

(Anm: FDA phase 1 trial shows hydrogel to repair heart is safe to inject in humans -- a first. (…) Source: University of California - San Diego Summary: Scientists successfully conducted a first-in-human, FDA-approved Phase 1 clinical trial of an injectable hydrogel that aims to repair damage and restore cardiac function in heart failure patients who previously suffered a heart attack. The trial is the first to test a hydrogel designed to repair cardiac tissue. It is also the first to test a hydrogel made from the natural scaffolding of cardiac muscle tissue. (sciencedaily.com 11.9.2019).)

(Anm: First-in-Man Study of a Cardiac Extracellular Matrix Hydrogel in Early and Late Myocardial Infarction Patients. JACC: Basic to Translational Science, 2019. (Available online 11 September 2019).)

- Ny blodprøve utvikles: Ett steg nærmere å kunne avsløre når du skal dø. (- Liste med 14 markører.)

(Anm: Ny blodprøve utvikles: Ett steg nærmere å kunne avsløre når du skal dø. BLODPRØVE: Forskere har kommet et steg nærmere muligheten for å kunne avsløre risiko for dødelighet de neste 10 årene. Men vil du vite hvor lenge du har igjen? Forskere er overrasket over hvor presise fremtidsutsikter en blodprøve faktisk kan gi for de neste 10 årene. Men vil vi egentlig vite hvor lenge vi kan leve? (…) Liste med 14 markører Forskere ved Leiden University Medical Center i Nederland har gjennomført et forskningsprosjekt som de mener bringer oss ett steg nærmere muligheten til å kunne avsløre levetid. Forskerne har greid å identifisere 14 biomarkører, som kan måles i én enkel blodprøve, og som sier noe om risikoen for å dø de neste fem til ti årene. Studien er publisert i «Nature Communications», og er den største i sin sjanger. (nettavisen.no 31.8.2019).)

(Anm: A metabolic profile of all-cause mortality risk identified in an observational study of 44,168 individuals. Abstract Predicting longer-term mortality risk requires collection of clinical data, which is often cumbersome. (…) Table 1 Description of the cohorts included in this study From: A metabolic profile of all-cause mortality risk identified in an observational study of 44,168 individuals  (…) Table 2 Association of the 14 identified metabolic biomarkers with all-cause mortality in the fully adjusted model From: A metabolic profile of all-cause mortality risk identified in an observational study of 44,168 individuals Nature Communicationsvolume 10, Article number: 3346 (2019).)

– Brennende eller hovne føtter? Hva fotsmerter sier om din helse.

(Anm: Burning or Swollen Feet? What Foot Pain Says About Your Health (medicinenet.com 5.11.2016).)

(Anm: Foot Health: Reasons You Feel Burning in Your Feet (medicinenet.com 4.11.2018).)

- Din helse: Hvorfor prikker (kribler, prikker, stikker, klør etc.) det i mine hender og føtter?

(Anm: Your Health: Why Are My Hands and Feet Tingling? Nerve damage caused by high blood sugar is the most common cause of numb or tingly hands and feet. Untreated diabetes may have other symptoms, too. You might feel thirsty, pee a lot, or your breath may smell fruity. Your doctor can test your blood to see if you have diabetes. If you do, she'll tell you how to prevent nerve damage or keep it from getting worse. (medicinenet.com 13.10.2019).)

- Hva du bør vite om splittede negler. Splittede negler er vanlig.

(Anm: What to know about split nails. Split nails are common. They can affect both fingernails and toenails and are usually the result of physical trauma, such as an object crushing them. However, wear and tear, as well as nutrient deficiencies, are also potential causes. (…) Causes a split nail on a toenail. Trauma or injury may cause a split nail. There are many common causes of nail splitting, the medical term for which is onychoschizia. (…) Trauma or injury Fingers and fingernails are easy to injure. (…) Biting or picking (…) Excessive exposure to moisture (…) Nail psoriasis (…) Other underlying conditions Though much less common, several potential underlying conditions can cause nails to split more easily. Some potential conditions include: - bacterial, fungal, or yeast infections - thyroid disease - kidney disease - skin cancers - liver disease (medicalnewstoday.com 9.8.2019).)

(Anm: Bruised heels and how to treat them (medicalnewstoday.com 16.4.2019).)

(Anm: What does period blood smell like and why? Some people might notice different types of smell to their period blood, such as a metallic, rotten, or fishy smell. Some odors are normal, while others may be a sign of a problem. Several factors can influence the smell of menstrual blood, such as the vagina's pH and the presence of bacteria. This article will discuss different types of period blood smell and when to contact a doctor. (medicalnewstoday.com 26.7.2019).)

- Intenst lys kan bedre hjertehelse. (- En ny bruk av intens lysbehandling kan bidra til å redusere vevsskadene som oppleves under hjerteinfarkt avslører ny forskning på mus.)

(Anm: Intense light may boost heart health. A novel use of intense light therapy may help decrease the tissue damage experienced during heart attacks, reveals new research in mice. The study, out of the University of Colorado and appearing in the journal Cell Reports, shows that exposing lab mice to intense light for a week improved their outcomes after heart attacks. The research also suggests that this procedure could benefit humans, and the researchers outline the reason why. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

(Anm: Intense Light-Mediated Circadian Cardioprotection via Transcriptional Reprogramming of the Endothelium. Cell Rep. 2019 Aug 6;28(6):1471-1484.e11.)

- Aldrig før kortlagt: Det strømmer med blod i knoglers yderste lag. Blodkarrene var kendte, men ny forskning viser for første gang, hvor omfattende de er. Opdagelsen kan måske bruges til at forebygge knogleskørhed.

(Anm: Aldrig før kortlagt: Det strømmer med blod i knoglers yderste lag. Blodkarrene var kendte, men ny forskning viser for første gang, hvor omfattende de er. Opdagelsen kan måske bruges til at forebygge knogleskørhed. Et fint netværk af blodkar er fundet i det yderste lag af kompakt knoglevæv i både mus og mennesker. Blodkarrene er de hvide kanaler, der løber mellem det turkise og det øverste hvide lag. Forskning er altid en disciplin i tålmodighed, men det studie, du nu skal læse om, sprænger skalaen for, hvor meget tålmodighed man kan kræve af en forsker. For at studiet kunne blive til, måtte studiets ledende forfatter nemlig ligge helt musestille i en MR-skanner i næsten syv timer. Hvad gør man dog ikke i videnskabens navn ... (…) Det nye studie om fundet er udgivet i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Metabolism. (…) »Man skulle ellers tro, at musens anatomi efterhånden var blevet endevendt, så det var et ekstremt overraskende fund,« siger professoren i molekylær immunologi. (videnskab.dk 2.2.2019).)

(Anm: A network of trans-cortical capillaries as mainstay for blood circulation in long bones. Abstract Closed circulatory systems underlie the function of vertebrate organs, but in long bones their structure is unclear although they constitute the exit route for bone marrow (BM) leukocytes. To understand neutrophil migration from BM, we studied the vascular system of murine long bones. Nature Metabolism (Published: 21 January 2019).)

- Kan benlignende partikler i blodet bidra til tilstopping av arterier?

(Anm: Could bone-like particles in blood contribute to artery clogging? Scientists have discovered that blood circulating around the body contains bone-like particles. They found the particles in blood samples from healthy humans and rats. They suggest that the bone-like particles could be evidence of ossification in bone marrow vessels. The team also proposes that the particles may contribute to conditions such as atherosclerosis, a process that causes plaques, or deposits of fats and other substances, to build up inside arteries. A recent paper in the journal Microcirculation gives a detailed account of the study. Although most of the bone-like particles were very small, a significant proportion were large enough "to block small blood vessels throughout the vascular tree," write the authors. The study follows previous research that uncovered a process in bone marrow whereby blood vessels "progressively and theoretically convert into bone tissue with advancing age."  (medicalnewstoday.com 29.8.2019).)

(Anm: Brainy bones: new research reveals how our skeleton is a lot like our brain. (...) "Taking recent imaging data, we calculated that the human skeleton contains about 42 million osteocytes. That's about six times the Earth's population. In comparison, the human brain contains 86 billion neurons, packed in a volume (1.2L) comparable with that of the skeleton (1.75L)," Dr Buenzli said. (medicalnewstoday.com 20.4.2015).)

- Trening og type 2-diabetes. (- Vi bør legge mer vekt på fysisk aktivitet som forebyggende hjertemedisin.) (- Regelmessig fysisk trening gir vidstrakte gevinster og påvirker så å si alle organsystemer i kroppen (1).)

(Anm: Trening og type 2-diabetes. Vi bør legge mer vekt på fysisk aktivitet som forebyggende hjertemedisin. Regelmessig fysisk trening gir vidstrakte gevinster og påvirker så å si alle organsystemer i kroppen (1). Trening er derfor utmerket forebyggende medisin. Personer med type 2-diabetes er mindre fysisk aktive enn den generelle befolkningen. Blant de som er fysisk aktive, er risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer den samme som for inaktive personer uten diabetes (2). Den europeiske foreningen for preventiv kardiologi (European Association of Preventive Cardiology, EAPC) har nylig publisert to referanseartikler om trening ved type 2-diabetes. Den første artikkelen beskriver mekanismene for hvordan trening påvirker ulike organsystemer i kroppen (3). Den andre har et klinisk fokus og omhandler særlig relevante utfallsmål for denne pasientgruppen, hvilke treningsformer man bør velge, individuelle responser på trening og barrierer som gjør at pasientene ikke gjennomfører trening (4). Vi tror at artiklene kan være en god rettesnor for de som ønsker å bruke trening mer aktivt i diabetesbehandlingen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 24. juni 2019.)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Both blood pressure numbers may predict heart disease. According to new research, both high systolic and high diastolic blood pressure can lead to heart attack and stroke. Researchers at Kaiser Permanente, a healthcare company in Oakland, CA, carried out the study, which appears in the New England Journal of Medicine. (medicalnewstoday.com 28.7.2019).)

– Trening som legemiddel for behandling av aldersrelatert svakelighet. (- Vi foreslår at individuelt multikomponent tilpassede treningsprogrammer er en av de beste måtene for å forebygge og behandle aldersrelatert svakhet.)

(Anm: Exercise training as a drug to treat age associated frailty. Abstract Exercise causes an increase in the production of free radicals [1]. As a result of a hormetic mechanism antioxidant enzymes are synthesised and the cells are protected against further oxidative stress. Thus, exercise can be considered as an antioxidant [2]. Age-associated frailty is a major medical and social concern as it can easily lead to dependency. In this review we describe that oxidative stress is associated with frailty and the mechanism by which exercise prevents age-associated frailty. We propose that individually tailored multicomponent exercise programmes are one of the best ways to prevent and to treat age-associated frailty. Free Radic Biol Med. 2016 Sep;98:159-164.)

(Anm: Styrketrening mot type 2-diabetes. Styrketrening kan redusere risikoen for å utvikle type 2-diabetes. (fhi.no 16.8.2012).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Plantebasert kosthold kan redusere risiko for hjerte- og karsykdom med 32 %. (- Konsumenter (forbrukere) av høyt nivå av plantebasert mat hadde også 25 % mindre sannsynlighet å dø av en eller annen årsak og hadde 32 % lavere risiko for å dø av en hjerte- og kartilstand.)

(Anm: Plant based diet may reduce cardiovascular death risk by 32%. (…) By way of example, one such recent study found that eating more plant based foods slashes the risk of heart failure by 40%, while another one found that a vegetarian diet cuts the risk of heart disease death by the same percentage. Now, a new study appearing in the Journal of the American Heart Associationstrengthens these findings, as researchers find that eating more vegetables, legumes, nuts, and whole grains and fewer animal products correlate with a much lower risk of dying of a heart attack or other serious cardiovascular event.  25% lower risk of death from any cause The findings reveal that the participants who had the highest intake of plant based foods and scored the highest on the indexes were 16% less likely to have a cardiovascular condition — such as a heart attack, stroke, or heart failure — when the researchers compared them with adults who consumed the smallest amount of plant based foods. High plant based food consumers were also 25% less likely to die from any cause and had a 32% lower risk of dying from a cardiovascular condition. (medicalnewstoday.com 10.8.2019).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

(Anm: Plant-Based Diets Are Associated With a Lower Risk of Incident Cardiovascular Disease, Cardiovascular Disease Mortality, and All-Cause Mortality in a General Population of Middle-Aged Adults. J Am Heart Assoc. 2019 Aug 20;8(16):e012865.)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

- Kliniske vurderinger, ikke algoritmer, er nøkkelen til pasientsikkerhet - et essay av David Healy og Dee Mangin. (- Post-SSRI seksuell dysfunksjon (PSSD).)

(Anm: Kliniske vurderinger, ikke algoritmer, er nøkkelen til pasientsikkerhet - et essay av David Healy og Dee Mangin. De fleste opplever genital (som gjelder kjønnsorganene) følelsesløshet anestesi (anestesi) umiddelbart etter inntak av en SSRI (selektiv serotonin reopptakshemmer) har.1 Dette kan bli forverret ved seponering (avslutte bruken) av legemidlet og kan bestå i mange år etter at behandlingen er avsluttet, hvilket betegnes post-SSRI seksuell dysfunksjon (PSSD).2 BMJ 2019;367:l5777 (Published 02 October 2019).)

– Menn med erektil dysfunksjon er dobbelt så sannsynlig å ha hjertesykdom, ifølge studien.

(Anm: Men With Erectile Dysfunction Are Twice As Likely to Have Heart Disease, Study Says. By now, most people are familiar with the factors that can increase the risk of having a heart attack: gaining too much weight, having high blood pressure or high cholesterol levels, smoking and not exercising enough. In a study published Monday in the journal Circulation, researchers say they have documented another risk factor that could help identify men at greatest risk of heart problems: Among a group of 1,900 men aged 60 to 78, those with erectile dysfunction were twice as likely as men without the condition to have a heart attack, stroke, or die of a heart problem. (time.com 11.6.2018).)

(Anm: Erectile Dysfunction as an Independent Predictor of Future Cardiovascular Events: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Circulation 2018 (Originally published June 11, 2018.)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. (…) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Legene ved min avdeling sier at coronapasientene ofte er veldig forvirrede. Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet. Alt dette, mener Winblad, kan tyde på at coronaviruset rammer hjernen, og i verste fall kan forårsake hjernebetennelse. I ytterste konsekvens kan det føre til demens hos noen, frykter han. Han har tidligere luftet de samme tankene for svenske Aftonbladet. - En langtidseffekt kan bli en økt demensforekomst, og flere tilfeller av tidlig demens. Nøyaktig hvordan det vil arte seg, vet vi ikke. (dagbladet.no 23.5.2020).)

- Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (- Både fysisk og kognitivt.)

(Anm: Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (Slow walking speed in midlife linked with faster aging.) (- Ny forskning finner at personer som har en tendens til å gå saktere i 45-årsalderen fremviser tegn på for tidlig akselerert aldring, både fysisk og kognitivt.(medicalnewstoday.com 12.10.2019).)

- Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ.

(Anm: Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ. Spøjs korrelation: Børn med lav IQ går langsommere som voksne og ældes hurtigere end folk med højere IQ. (- Der er mulighed for at rette op på situationen, fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen. Det vender vi tilbage til senere i artiklen. (videnskab.dk 21.10.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid. (- Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer's disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger.

(Anm: Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger. Likevel er det en av de vanskeligste tingene å få rett, og det synes å bli vanskeligere. (Start stopping smartly.. There can be little that’s more central to a doctor’s role than clearly communicating the benefits and harms of treatments. Yet it’s one of the hardest things to get right, and it seems to be getting harder.) BMJ 2016;353:i3209 (Published 09 June 2016).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

- Her er symptomene på åreknuter, behandlingen som funker.

(Anm: Thomas (23) er hardt rammet: Slik behandler du åreknuter. Rundt en av fire nordmenn får åreknuter. Thomas (23) har hatt lidelsen i flere år. Her er symptomene på åreknuter, behandlingen som funker. De fleste forbinder åreknuter med noe som du kun ser på eldre mennesker når du er på stranden eller ved bassengkanten. Men sannheten er at mange unge også blir rammet. – Åreknutene har vært en del av livet mitt siden jeg var ung gutt, sier Thomas Rosendal (23), som har slitt med åreknuter hele ungdomstiden. Faktisk har han vært under kniven to ganger for å få dem fjernet. Åreknuter er knuteformede eller slyngede utvidelser av store blodårer like under hudoverflaten, særlig på leggen og innsiden av låret. Det er svært vanlig, og opptrer hos 20–25 prosent av voksne kvinner og menn, ifølge Norsk helseinformatikk. Åreknuter går ikke bort av seg selv, med unntak av dem som oppstår under graviditet. Disse kan forsvinne etter fødselen, skriver helsenorge.no Symptomer på åreknuter - Tyngdefornemmelse i beinet. - Det ene eller begge beina hovner opp på en unaturlig måte. - En konstant spenning i beinet. - Kløe og eksem på beinet. - Uro i beinet. - Brunlig misfarging av beinet. - Sår på beinet heler ikke lenger som normalt. - Nattlige kramper. Kilde: Karkirurg Espen Gubberud, Bergen Venesenter (vg.no 9.4.2018).)

- Trening like effektivt som legemidler for høyt blodtrykk.

(Anm: Structured exercise achieves modest but consistent reductions in high systolic blood pressure (>140 mm Hg) that are comparable to those seen with commonly used antihypertensives, a meta-analysis of randomised trials found.3 Results reported in the British Journal of Sports Medicine showed that exercise reduced systolic blood pressure by a mean of 8.96 mm Hg in hypertensive patients when compared with matched controls. No difference was found between the lowering effects of the medicines and types of exercise evaluated, including endurance training such as running and resistance training. BMJ 2018;363:k5398 (Published 28 December 2018).)

(Anm: How does exercise treatment compare with antihypertensive medications? Br J Sports Med Published Online First: 18 December 2018.)

- Hvordan en omega-6 fettsyre kan holde hjertesykdom i sjakk.

(Anm: How an omega-6 fatty acid may keep heart disease at bay. New research in a mouse model zooms in on the cellular mechanisms that may explain the cardiovascular benefits of a specific kind of omega-6 fatty acid. New research explains the potential benefit of an omega-6 fatty acid for heart health. A plethora of studies have tackled the role of omega-3 fatty acids in heart health. (medicalnewstoday.com 20.7.2019).)

(Anm: Omega-6 fats for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Abstract BACKGROUND: Omega-6 fats are polyunsaturated fats vital for many physiological functions, but their effect on cardiovascular disease (CVD) risk is debated. (…) AUTHORS' CONCLUSIONS: We found no studies examining the effects of either increased or decreased omega 6 on our primary outcome CVD clinical endpoints and insufficient evidence to show an effect of increased or decreased omega 6 intake on CVD risk factors such as blood lipids and blood pressure. Very few trials were identified with a relatively small number of participants randomised. There is a need for larger well conducted RCTs assessing cardiovascular events as well as cardiovascular risk factors. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jul 18;7:CD011094.)

- Leger: Slik hjelper omega-3 deg. Sørg for å få i deg nok av dette.

(Anm: Leger: Slik hjelper omega-3 deg. Sørg for å få i deg nok av dette. Ny forskning tyder på at styrketrening i kombinasjon med mat som er rik på omega-3-fettsyrer bidrar til at eldre kvinner beholder både styrke og bevegelighet. Det er idrettsfysiolog og universitetslektor ved Örebro universitet i Sverige, Peter Edholm, som slår fast konklusjonen i sin avhandling om hvordan mosjon, trening og kosthold påvirker eldre kvinner. Han understreker også viktigheten av trening for en sunn aldring. (dagbladet.no 12.6.2020).)

- Kæmpestudie: Langt de fleste kosttilskud hjælper ikke mod hjertesygdomme eller døden. Nyt projekt lægger sig i rækken af forskning, der forholder sig kritisk til forskellige kosttilskud. Alligevel er området en milliardforretning i USA. (- Udover forsøg med kosttilskud kiggede forskerne også på forsøg med alternative diæter som for eksempel en middelhavsdiæt, en diæt med mindre mættet fedt (fra kød og mælk) og en diæt med øget omega-6 fedtsyrer.)

(Anm: Kæmpestudie: Langt de fleste kosttilskud hjælper ikke mod hjertesygdomme eller døden. Nyt projekt lægger sig i rækken af forskning, der forholder sig kritisk til forskellige kosttilskud. Alligevel er området en milliardforretning i USA. (…) »Den magiske løsning, folk bliver ved med at søge efter i kosttilskud, er der ikke,« siger seniorforfatter på studiet og lektor i medicin på Johns Hopkins University School of Medicine i Maryland, USA, Erin D. Michos, til mediet. »Folk bør i stedet fokusere på at få deres næringsstoffer fra en sund kost, fordi data i stigende grad viser, at de fleste sunde voksne ikke behøver at tage kosttilskud,« fortsætter hun. Læs også: Forbrugerne lades i stikken, når de køber vitaminer og kosttilskud (…) Læs også: Vitaminer: Derfor har din krop brug for vitamin A, B, C, D, E og K  Udover forsøg med kosttilskud kiggede forskerne også på forsøg med alternative diæter som for eksempel en middelhavsdiæt, en diæt med mindre mættet fedt (fra kød og mælk) og en diæt med øget omega-6 fedtsyrer. Af de forskellige diæter var der i nogle af dem nogle få hjertemæssige og livsforlængende fordele, som du kan læse mere om her.  Men alt i alt var forskerne ikke imponerede. (videnskab.dk 21.7.2019).)

(Anm: Effects of Nutritional Supplements and Dietary Interventions on Cardiovascular Outcomes: An Umbrella Review and Evidence Map. Ann Intern Med. 2019 Jul 9.)

- De fleste kosttilskudd forbedrer ikke hjertehelsen eller utsetter døden, ifølge studie. (- Selv om de fant ut at de fleste kosttilskuddene eller kostholdene ikke var forbundet med noen skade viste analysen mulige helsemessige nytte bare fra et lite saltholdig kosthold, omega-3 fettsyre kosttilskudd og muligens folsyre kosttilskudd for noen mennesker. Forskere fant også at kosttilskudd som kombinerer kalsium og vitamin D, faktisk kan linkes til en svak økt risiko for hjerneslag.) (- "Analysen vår bærer en enkel melding om at selv om det kan være noen bevis for at noen få intervensjoner har innvirkning på død og hjerte- og karsykdommer, hadde de aller fleste multivitaminer, mineraler og forskjellige typer dietter ingen målbar effekt på overlevelse eller risikoreduksjon av hjerte- og karsykdommer, sier hovedforfatter Safi U. Khan, MD, adjunkt i medisin ved West Virginia University.)

(Anm: Vast majority of dietary supplements don't improve heart health or put off death, study finds. Date: July 16, 2019 Source: Johns Hopkins Medicine Summary: In a massive new analysis of findings from 277 clinical trials using 24 different interventions, researchers say they have found that almost all vitamin, mineral and other nutrient supplements or diets cannot be linked to longer life or protection from heart disease. In a massive new analysis of findings from 277 clinical trials using 24 different interventions, Johns Hopkins Medicine researchers say they have found that almost all vitamin, mineral and other nutrient supplements or diets cannot be linked to longer life or protection from heart disease. Although they found that most of the supplements or diets were not associated with any harm, the analysis showed possible health benefits only from a low-salt diet, omega-3 fatty acid supplements and possibly folic acid supplements for some people. Researchers also found that supplements combining calcium and vitamin D may in fact be linked to a slightly increased stroke risk. Results of the analysis were published on July 8 in Annals of Internal Medicine. (…) "Our analysis carries a simple message that although there may be some evidence that a few interventions have an impact on death and cardiovascular health, the vast majority of multivitamins, minerals and different types of diets had no measurable effect on survival or cardiovascular disease risk reduction," says lead author Safi U. Khan, M.D., an assistant professor of Medicine at West Virginia University. (sciencedaily.com 16.7.2019).)

(Anm: Effects of Nutritional Supplements and Dietary Interventions on Cardiovascular Outcomes: An Umbrella Review and Evidence Map. Ann Intern Med. 2019 Jul 9.)

- Matvaren som beskytter hjertet. - Interessant at det har så sterk effekt, sier hjertespesialist. (- Er du en person som er glad i sterk mat, og gjerne spiser chili flere dager i uka?) (- Det bør du fortsette med! Chili er verdens mest brukte krydder, og inneholder blant annet A-, B- og E-vitamin, i tillegg til capsaicin – det kjemiske stoffet som gjør at chili er sterkt og gir en brennende smak i munnen.)  (- Middelhavskosthold.) (- Personene som deltok i testen bor i en region ved Napoli i Italia, hvor middelhavskosthold er svært utbredt.) (- Om man skulle ha kommet frem til en sikker konklusjon hvor det er bevist at chili har positiv effekt mot hjerte- og karsykdom, ville man ha valgt to grupper forsøkspersoner, hvor begge spiser presist det samme over mange år, unntatt chili, som bare den ene gruppen spiser. Det sier seg selv at det ikke er mulig å gjennomføre.)

(Anm: Matvaren som beskytter hjertet. - Interessant at det har så sterk effekt, sier hjertespesialist. Er du en person som er glad i sterk mat, og gjerne spiser chili flere dager i uka? Det bør du fortsette med! Chili er verdens mest brukte krydder, og inneholder blant annet A-, B- og E-vitamin, i tillegg til capsaicin – det kjemiske stoffet som gjør at chili er sterkt og gir en brennende smak i munnen. Det kan tyde på at dette stoffet øker adrenalinet i kroppen, som fører til at fettet brytes ned raskere, og at det derfor har positiv effekt for fettforbrenning. Dette ble beskrevet i en studie som ble publisert i The Journal of Nutrition Biochemistry. (…) - Maten som er bra for hjertet - Grønnsaker (23 prosent redusert risiko)  - Frukt og grønnsaker (21 prosent redusert risiko) - Nøtter (33 prosent redusert risiko) - Fullkorn (19 prosent redusert risiko) - Alkohol (28 prosent redusert risiko) - Fiber (22 prosent redusert risiko) - Melk (6 prosent redusert risiko) - Enumettet fett (oliven, avokado, raps) (20 prosent redusert risiko) - Omega-3 (11 prosent redusert risiko) - Folat (32 prosent redusert risiko) - Vitamin E (22 prosent redusert risiko) - Vitamin C (18 prosent redusert risiko) - Matvarene som øker risiko for hjertesykdom, er kjøtt (23 prosent) og egg (seks prosent). (…) Middelhavskosthold Personene som deltok i testen bor i en region ved Napoli i Italia, hvor middelhavskosthold er svært utbredt. - Middelhavskosthold, som inkluderer mye oliven, nøtter, grønnsaker, frukt og bønner, har vist seg å være gunstig for helsa. Men effekten av chili, kommer på toppen av dette. Det er interessant at et krydder har så sterk effekt, sier Sirnes. (…) - Om man skulle ha kommet frem til en sikker konklusjon hvor det er bevist at chili har positiv effekt mot hjerte- og karsykdom, ville man ha valgt to grupper forsøkspersoner, hvor begge spiser presist det samme over mange år, unntatt chili, som bare den ene gruppen spiser. Det sier seg selv at det ikke er mulig å gjennomføre. Kilde: Fedon Lindberg (dagbladet.no 26.12.2019).)

(Anm: Chili Pepper Consumption and Mortality in Italian Adults. Journal of the American College of Cardiology. J Am Coll Cardiol, 74 (25), 3139-3149.)

- Hvor mye kaffe er for mye for hjertet? (- Faktisk, alle de som ofte drakk seks eller flere kopper kaffe per dag - forskerne definerte en kopp å inneholde rundt 75 milligram koffein - gav en liten økning i risiko for kardiovaskulær sykdom.)

(Anm: How much coffee is too much for the heart? (…) Not only can drinking too much coffee create ill effects in the short-term — some of the symptoms of overcaffeination are headaches, dizziness, and nausea — but consistently having too much of this drink could increase a person's risk of developing cardiovascular disease. How much is "too much" for the heart? This is the question that scientists at the University of South Australia in Adelaide aimed to answer in their new study, the findings of which now appear in The American Journal of Clinical Nutrition. (…) In fact, all the people who frequently drank six or more cups of coffee per day — the scientists defined one cup as containing around 75 milligrams of caffeine — had a modest increase in cardiovascular disease risk. (medicalnewstoday.com 17.5.2019).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

- Denne treningen kan redde hjertet. (- Spesielt kvinner har meget god effekt, viser ny studie.) (- Så hvor hardt og hvor mye må du trene for å få bedre kondis? 12 minutter i uka.) (- Jeg ville gjerne sagt at en rusletur er nok, men det holder ikke.) (- Du må opp i puls, over 85 prosent av makspuls, sier Ulrik Wisløff ved CERG, NTNU.)

(Anm: Denne treningen kan redde hjertet. Spesielt kvinner har meget god effekt, viser ny studie. (…) - Folk vet ikke hva de går glipp av ved ikke å få pulsøkning i aktivitetene sine. Å rusle en tur med bikkja er positivt, men det gir dårlig uttelling med tanke på kondisjon. De som blir svette og andpustne bare én gang hver uke, kommer langt bedre ut, sier Linda Ernstsen, førsteamanuensis ved NTNU. (…) - Våre data antyder at høyt O2-opptak kan redusere risikoen for førstegangs-hjerteinfarkt, konkluderer studien. (…) - God kondisjon så ut til å få en spesielt stor betydning for middelaldrende kvinner. Kvinner kan ha ekstra stor nytte av kondisjonstrening, sier Ernstsen. (…) Sammenhengen mellom fysisk form og hjerte-risiko er vist i flere tidligere undersøkelser, først og fremst hos menn, forteller Sigmund A. Andersen, professor og leder av seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole (NIH). (dagbladet.no 21.5.2019).)

(Anm: Cardiorespiratory Fitness and the Risk of First Acute Myocardial Infarction: The HUNT Study. (…) Conclusions eCRF was inversely associated with risk of AMI event among women but not in men. Our data suggest that high eCRF may have substantial benefit in reducing the risk of AMI. Therefore, our data suggest that an increased focus on eCRF as a cardiovascular disease risk marker in middle‐aged and older adults is warranted. J Am Heart Assoc. 2019 May 7;8(9):e010293.)

- 30 kilo slankere - kastet medisinene.

(Anm: 30 kilo slankere - kastet medisinene. Torhild var tung, syk og utbrent da hun bestemte seg for å endre livsstil. I dag er hun lykkelig over sitt lettere liv. (…) FRUKT OG GRØNT: Torhild Bjørnrud fra Bergen har fått et lettere liv etter at hun endret matvaner. Helsegevinsten er enorm etter at hun byttet ut medisiner mot grønnsaker og trening flere ganger i uken. (dagbladet.no 9.6.2019).)

- Kan vi regenerere hjertemuskel med stamceller? Hjertet er en av de minst regenerative organer i menneskekroppen -- en viktig faktor som gjør at hjertesvikt tar flest liv over hele verden.

(Anm: Can we regenerate heart muscle with stem cells? The heart is one of the least regenerative organs in the human body -- a big factor in making heart failure the number one killer worldwide. What if we could help heart muscle regenerate after injury? Physician and scientist Chuck Murry shares his groundbreaking research into using stem cells to grow new heart cells -- an exciting step towards realizing the awesome promise of stem cells as medicine. (ted.com - November 2018).)

(Anm: Innovative patch may reduce muscle damage after a heart attack (medicalnewstoday.com 26.4.2019).)

- Kan målretting mot dette hjertehormonet bidra til å kontrollere blodtrykket?

(Anm: Could targeting this heart hormone help control blood pressure? Recent insights into a hormone released by muscle cells could lead to improved ways to treat high blood pressure. When the hormone, which has the name atrial natriuretic peptide (ANP), enters the bloodstream, it lowers blood pressure by triggering blood vessel dilation and excretion of sodium in urine. Scientists from the University of Copenhagen and Rigshospitalet in Denmark studied the function of ANP in rats. They report their findings in a paper that features in the Journal of Biological Chemistry. The team discovered that ANP's effect on blood pressure appears to depend on the presence or absence of a certain sugar molecule on the peptide. "We can see," says study author Katrine Schjoldager, assistant professor in the Copenhagen Center for Glycomics at the University of Copenhagen, "that when that particular sugar is located on the peptide hormone, it regulates the fluid balance and blood pressure differently than if the sugar is not located there." (medicalnewstoday.com 8.7.2019).)

- 14 grunner til at du alltid er sulten.

(Anm: 14 Reasons Why You're Always Hungry. Hunger is your body’s natural cue that it needs more food. When you’re hungry, your stomach may “growl” and feel empty, or you may get a headache, feel irritable, or be unable to concentrate. Most people can go several hours between meals before feeling hungry again, though this isn’t the case for everyone. There are several possible explanations for this, including a diet that lacks protein, fat, or fiber, as well as excessive stress or dehydration. This article discusses 14 reasons for excessive hunger. (healthline.com 2.10.2019).)

- Mange hjerteinfarktpasienter kan unødvendig behandles på intensiven (ICU), ifølge studie.

(Anm: Many heart attack patients may be needlessly treated in ICU, study suggests. Many patients who suffer a type of heart attack known as an ST-elevation myocardial infarction (STEMI) are treated in the intensive care unit (ICU), despite a relatively low risk of developing a complication requiring ICU care, according to a new study published in JACC: Cardiovascular Interventions.  (medicalxpress.com 15.4.2019).)

(Anm: Intensive Care Utilization in Stable Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Treated With Rapid Reperfusion, JACC: Cardiovascular Interventions (2019).)

- Distal flyt ved posterior sirkulasjon forutsier risiko for vertebrobasilar hjerneslag. (- Ingen tidligere studier har målt blodstrømmen i vertebrobasilarsystemet og undersøkt effekten av redusert distal flyt på slagrisiko.)

(Anm: Distal Flow in Posterior Circulation Predicts Risk of Vertebrobasilar Stroke. (…) In contrast with stroke related to carotid disease, few studies have examined risk factors for vertebrobasilar stroke, said Dr. Amin-Hanjani. “Our study used novel MR imaging to assess hemodynamic compromise as a risk factor. No prior studies have measured blood flow in the vertebrobasilar system and examined the effect of reduced distal flow on stroke risk.” Neurology Reviews. 2015 May;23(5):7.)

- En av tre blev dement efter återkommande stroke

En av tre blev dement efter återkommande stroke
dagensmedicin.se 24.9.2009
Multipla stroke medför högre risk för insjuknande i demens än kardiovaskulära riskfaktorer, enligt forskarna bakom en ny metaanalys.

Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009.

Av analysen framgår att demens var cirka tre gånger vanligare efter återkommande stroke som efter ny stroke. Efter en första stroke utvecklade cirka 10 procent av patienterna demens de första månaderna. Efter en återkommande stroke hade mer än 30 procent av patienterna demens. (...)

(AnmPrevalence, incidence, and factors associated with pre-stroke and post-stroke dementia: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Neurology, Early Online Publication, 24 September 2009.)

(Anm: Pre-stroke risk factors influence long-term future stroke, dementia risk. If you had heart disease risk factors, such as high blood pressure, before your first stroke, your risk of suffering subsequent strokes and dementia up to five years later may be higher, according to new research in the American Heart Association's journal Stroke. (medicalnewstoday.com 16.7.2016).)

- Mønstre på bruk av antibiotika kan forutsi kardiovaskulær risiko. (- "Tidligere studier har vist en link mellom endringer i tarmens mikrobiotika, miljø og betennelser og innsnevring av blodårene, hjerneslag og hjertesykdom," tilføyer han.) (- Kvinner som tok antibiotika i svært lange perioder (i 2 måneder eller lenger) ved 60 års alder eller eldre hadde 32 % høyere risiko for å oppleve kardiovaskulær sykdom sammenlignet med de som aldri hadde tatt antibiotika.)

(Anm: Patterns of antibiotic use may predict cardiovascular risk. A new study that analyzed the health information of thousands of women found that prolonged antibiotic use is correlated with a higher risk of experiencing a cardiovascular event. (…) "Previous studies have shown a link between alterations in the microbiotic environment of the gut and inflammation and narrowing of the blood vessels, stroke, and heart disease," he adds. The study — the findings of which appear in the European Heart Journal — analyzes information the scientists collected from a cohort of 36,429 women enrolled in the Nurses' Health Study. (…) Women who took antibiotics for very long periods of time (for 2 months or longer) at age 60 or over had a 32% higher risk of experiencing cardiovascular disease compared with those who had never taken antibiotics. Those who took antibiotics for 2 months or longer at ages 40–59 were 28% more likely to develop cardiovascular problems than women who did not take antibiotics at that age. However, the team found no correlation between prolonged antibiotic use at ages 20–39 and cardiovascular risk. "By investigating the duration of antibiotic use in various stages of adulthood," points out first study author Yoriko Heianza, Ph.D., "we have found an association between long-term use in middle age and later life and an increased risk of stroke and heart disease during the following 8 years." (medicalnewstoday.com 26.4.2019).)

- Hvilken rolle spiller immunsystemet ved hypertensjon (høyt blodtrykk)? (- Studien, som British Heart Foundation finansierte, fant at en type spesialisert immuncelle kan utgjøre en reell forskjell for risikoen for hypertensjon (høyt blodtrykk).)

(Anm: What role does the immune system play in hypertension? Millions of people in the United States and across the world have hypertension, a condition that, without proper management, can contribute to the risk of heart disease and stroke. (…) The AHA also name lack of physical activity, an unhealthful diet, high cholesterol, and stress as some of the primary modifiable factors that increase the risk of hypertension. (…) The study, which the British Heart Foundation funded, found that a type of specialized immune cell could make a real difference to the risk of hypertension. "Hypertension affects millions of people across the globe, including 70 percent of people over 70," says lead researcher Prof. Matthew Bailey. (…) "Our discovery sheds light on risk factors and, crucially, opens routes to investigate new drugs that could help patients," he adds. Prof. Bailey and team's findings appear in the European Heart Journal, and they are available online. (…) To see whether these findings were also valid in humans, the research team analyzed macrophage activity in individuals who took drugs for the management of antineutrophil cytoplasmic antibody vasculitis, a condition that affects the immune system and damages blood vessels. The scientists found that the drugs that lowered macrophage levels, such as cyclophosphamide, led to higher blood pressure readings in the people who took them. (medicalnewstoday.com 19.1.2019).)

(Anm: A novel role for myeloid endothelin-B receptors in hypertension. Abstract AIMS: Hypertension is common. Recent data suggest that macrophages (Mφ) contribute to, and protect from, hypertension. Endothelin-1 (ET-1) is the most potent endogenous vasoconstrictor with additional pro-inflammatory properties. We investigated the role of the ET system in experimental and clinical hypertension by modifying Mφ number and phenotype. (…) CONCLUSION: Mφ and ET-1 may play an important role in BP control and potentially have a critical role as a therapeutic target in hypertension. Eur Heart J. 2019 Mar 1;40(9):768-784.)

- Legemiddel mot diabetes kan reversere hjertesvikt.

(Anm: Diabetes drug may reverse heart failure. Summary: Researchers have demonstrated that the recently developed antidiabetic drug empagliflozin can treat and reverse the progression of heart failure in non-diabetic animal models. Their study also shows that this drug can make the heart produce more energy and function more efficiently. (sciencedaily.com 18.4.2019).)

(Anm: Empagliflozin Ameliorates Adverse Left Ventricular Remodeling in Nondiabetic Heart Failure by Enhancing Myocardial Energetics. Journal of the American College of Cardiology, 2019; 73 (15): 1931.)

- Diabetes linkes til ulike former for kreft hos menn mot kvinner.

(Anm: Diabetes linked to different forms of cancer in males vs. females. Previous research has suggested a link between the presence of diabetes and a person's risk of cancer. Now, a large study in a Chinese population shows that type 2 diabetes is associated with an increased risk of cancer — though females and males seem to be more at risk of different forms. (…) Now, investigators — many from the Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, in China — have published the results of an analysis conducted using the medical data of a large Chinese cohort. The research paper, the first author of which is Jiying Qi, appears in the Journal of Diabetes. The researchers also note that their country has a very high prevalence of both diabetes and prediabetes, as reports have shown. The team identified 410,191 adults — aged between 20 and 99 — who had a diagnosis of type 2 diabetes between July 2013 and December 2016. At that time, none of these people had cancer. (medicalnewstoday.com 10.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Mitochondria and Cardiovascular Disease: A Brief Account.

(Anm: Mitochondria and Cardiovascular Disease: A Brief Account. Abstract Mitochondria represent the heart unit of the cardiac cell because they are involved in ATP production and in the transfer to the contractile apparatus. Furthermore, mitochondria modulate Ca2+ homeostasis, manage redox status, and regulate response to cellular and environmental stresses. Abnormalities in mitochondrial organelle structure and function have been observed in many cardiovascular diseases, such as ischemic cardiomyopathy, heart failure, and stroke, and in drug-induced cardiomyopathies. This review summarizes the recent literature in this field. Crit Rev Eukaryot Gene Expr. 2019;29(4):295-304.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Diabetes hos middelaldrende kan faktisk øke dine odds for hjerneslag år senere.

(Anm: Midlife Diabetes Can Really Raise Your Odds for Stroke Years Later. THURSDAY, June 6, 2019 (HealthDay News) -- In a finding that further confirms the link between type 2 diabetes and stroke, a new study shows that having the blood sugar disease during middle age may boost your risk of having the most common type of stroke later in life. In addition to a 30% greater chance of an ischemic stroke, the researchers also found that people who had type 2 diabetes in their 40s or 50s were twice as likely to have narrower blood vessels in their brain in their 60s and beyond. "Our findings highlight the need for controlling midlife type 2 diabetes mellitus to help prevent [ischemic stroke and narrowing of the blood vessels in the brain]," said study author Rongrong Yang. Yang is a Ph.D. candidate at Tianjin Medical University in China. (usnews.com 6.6.2019).)

(Anm: Stroke in women. Stroke in women. (…) Conclusion Death and disability from stroke can be reduced with modification, treatment, and better control of risk factors like hypertension, diabetes and atrial fibrillation. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2010 Jul; 20(6): 419–425.)

- Forekomst og utbredelse av demens assosiert med forbigående drypp (TIA) og hjerneslag: analyse av populasjonsbasert Oxford Vascular Study. (- Risikoen for demens etter slag er et stort problem for pasienter og omsorgspersoner. Pålitelige data for risikoen for demens, spesielt etter forbigående (kortvarig) drypp (TIA) eller mindre hjerneslag er mangelfulle.)

(Anm: Incidence and prevalence of dementia associated with transient ischaemic attack and stroke: analysis of the population-based Oxford Vascular Study. Abstract BACKGROUND: Risk of dementia after stroke is a major concern for patients and carers. Reliable data for risk of dementia, particularly after transient ischaemic attack or minor stroke, are scarce. We studied the risks of, and risk factors for, dementia before and after transient ischaemic attack and stroke. (…) INTERPRETATION: The incidence of dementia in patients who have had a transient ischaemic attack or stroke varies substantially depending on clinical characteristics including lesion burden and susceptibility factors. Incidence of dementia is nearly 50 times higher in the year after a major stroke compared with that in the general population, but excess risk is substantially lower after transient ischaemic attack and minor stroke. Lancet Neurol. 2019 Mar;18(3):248-258.)

- ERS-meddelelse om fysisk trening og rehabilitering hos pasienter med alvorlig kronisk pulmonal hypertensjon (PH). (- Det er et sterkt behov for å etablere spesialiserte rehabiliteringsprogrammer for PH-pasienter for å forbedre pasienters tilgang til denne behandlingsintervensjonen.)

(Anm: ERS statement on exercise training and rehabilitation in patients with severe chronic pulmonary hypertension. (…) As exercise training appears to be effective, cost-efficient and safe, but is scarcely reimbursed, support from healthcare institutions, commissioners of healthcare and research funding institutions is greatly needed. There is a strong need to establish specialised rehabilitation programmes for PH patients to enhance patient access to this treatment intervention. Eur Respir J. 2019 Feb 28;53(2).)

- Ny studie: Alarm om oppfølgingen av norske hjertepasienter. Bare 1 prosent av hjertepasientene når alle behandlingsmålene, viser ny studie. (- Samme år døde 2 122 nordmenn av akutt hjerteinfarkt, og 1 426 nordmenn av annen iskemisk hjertesykdom (sykdom som skyldes for liten blodtilførsel til selve hjertemuskelen). Det viser statistikk fra Dødsårsaksregisteret.)

(Anm: Ny studie: Alarm om oppfølgingen av norske hjertepasienter. Bare 1 prosent av hjertepasientene når alle behandlingsmålene, viser ny studie. En ny, norsk studie publisert i BMC Cardiovascular Disorders viser at oppfølgningen av norske hjerteinfarktpasienter er mangelfull. - Studien viser at de fleste pasientene ikke når behandlingsmålene, og vi spør oss om det skyldes mangelfull oppfølgning, sier Jarle Jortveit, førsteforfatter av studien og overlege og hjertespesialist ved Sørlandet sykehus. Studien har inkludert 28 000 pasienter under 80 år med den vanligste typen akutt hjerteinfarkt innlagt ved norske sykehus i perioden 2013-2016. I 2017 fikk 12 953 nordmenn hjerteinfarkt, viser Norsk Hjerteinfarktregister. Samme år døde 2 122 nordmenn av akutt hjerteinfarkt, og 1 426 nordmenn av annen iskemisk hjertesykdom (sykdom som skyldes for liten blodtilførsel til selve hjertemuskelen). Det viser statistikk fra Dødsårsaksregisteret. (dagbladet.no 9.4.2019).)

(Anm: Unsatisfactory risk factor control and high rate of new cardiovascular events in patients with myocardial infarction and prior coronary artery disease. BMC Cardiovascular Disorders201919:71.)

- Høyt blodtrykk i lungekretsløpet. (- Høyt blodtrykk i lungekretsløpet, pulmonal hypertensjon (PH), kan ha mange årsaker og inndeles i flere hovedgrupper.) (- Hva er symptomene?)

(Anm: Høyt blodtrykk i lungekretsløpet. Høyt blodtrykk i lungekretsløpet, pulmonal hypertensjon, kan ha mange årsaker og inndeles i flere hovedgrupper. Hva er symptomene? De vanligste symptomene er økende tungpusthet ved anstrengelser, generell slitenhet og tendens til besvimelser. Dette er en følge av at oksygeninnholdet i blodet går ned, og at hjertet ikke klarer å øke sin pumpekapasitet under fysisk aktivitet. I de mange tilfellene der høyt lungeblodtrykk skyldes annen sykdom, vil det ofte være ulike plager på grunn av disse sykdommene som dominerer - f. eks. KOLS, blodpropp, hjertesvikt. (nhi.no 7.3.2019).)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

- Høyere nivå kolesterol, inntak av egg linket til hjertesykdom.

(Anm: Higher cholesterol, egg consumption linked to heart disease. A recent study has linked higher consumption of eggs or dietary cholesterol to a higher risk of cardiovascular disease and premature death. The finding is likely to rekindle the debate on eggs and heart health. (…) The team describes the findings in a JAMA paper. (medicalnewstoday.com 18.3.2019).)

(Anm: Associations of Dietary Cholesterol or Egg Consumption With Incident Cardiovascular Disease and Mortality. (…) Meaning  Among US adults, higher consumption of dietary cholesterol or eggs was significantly associated with higher risk of incident CVD and all-cause mortality in a dose-response manner. JAMA. 2019;321(11):1081-1095.)

- Kolesterolnivåer hos unge voksne kan forutsi risiko for hjertesykdommer. En nylig studie undersøker forholdet mellom kolesterolnivåer i ung voksen alder og risiko for hjerte- og karsykdom i senere liv - med interessante anbefalinger for videre forskning.

(Anm: Cholesterol levels in young adults can predict heart disease risk. A recent study investigates the relationship between cholesterol levels in young adulthood and cardiovascular risk in later life — with interesting recommendations for further research. Research has already well documented that high cholesterol levels can lead to heart disease, the leading cause of death in the United States, and stroke, the fifth leading cause of death. Cholesterol is a fatty substance that the liver and foods we eat, such as eggs, cheese, and certain meat products produce. Cholesterol is necessary for the body to function. However, too much "bad" cholesterol, which is also called low-density lipoprotein (LDL), can clog the arteries with a fatty buildup, increasing the risk of heart attack, stroke, or peripheral artery disease. Scientists have also linked high total cholesterol to overweight, lack of exercise, smoking, and alcohol consumption. (…) A new, comprehensive study, appearing in The Lancet, follows almost 400,000 people in 19 countries for up to 43.5 years (1970–2013). The findings shine a spotlight on the link between bad cholesterol (non-HDL) levels in people under 45 years of age and the long-term risk of heart disease and stroke. (medicalnewstoday.com 29.12.2019).)

– Tyd tegnene: Kroppens alarm før hjerteinfarktet.

(Anm: Tyd tegnene: Kroppens alarm før hjerteinfarktet. For noen rammer hjerteinfarkt som lyn fra klar himmel. For andre kan kroppen ha gitt et signal i dager, uker, måneder eller til og med år i forveien. (dagbladet.no 3.2.2019).)

(Anm: Heart Disease (Cardiovascular Disease, CVD) Heart (cardiovascular) disease definition and facts - What is heart (cardiovascular) disease? - Who is at risk for heart (cardiovascular) disease? - What are the signs and symptoms of heart (cardiovascular) disease? - What causes heart (cardiovascular) disease? - How is heart (cardiovascular) disease diagnosed? - What is the treatment for heart (cardiovascular) disease? - What lifestyle changes can a person make to prevent further heart disease or heart attack? What is the medical treatment for heart (cardiovascular) disease? - How many people have heart (cardiovascular) disease, and what is the prognosis? Can cardiovascular disease be prevented?  (medicinenet.com 29.9.2017).)

- Hjertelæger frygter unødvendige dødsfald efter nej til screening af pulsåren.

(Anm: Hjertelæger frygter unødvendige dødsfald efter nej til screening af pulsåren. Sundhedsstyrelsen forudser mange komplikationer – fysisk og psykisk – ved at indføre screening af udposninger på pulsåren. Hjertelægerne afviser bekymringen. Da Jørgen Ove Hansen fra Haarby på Fyn for et par år siden takkede ja til at deltage i et forsøg og få sin hovedpulsåre i maven scannet, reddede det efter eget udsagn hans liv. Scanningen på Odense Universitetshospital afslørede nemlig en 7,5 cm stor udposning på blodåren i maven, som han ikke anede, han havde, og hvis den såkaldte aneurisme ikke var blevet opdaget ved scanningen og straks bortopereret, ville der være en stor risko for, at udposningen var bristet, og Jørgen Ove Hansen var død. (jyllands-posten.dk 18.3.2019).)        

- Studien hjelper med å løse mysteriet om hvordan søvn beskytter mot hjertesykdom. (- I studier med mus oppdaget de en tidligere ukjent mekanisme mellom hjernen, beinmarg og blodkar som ser ut til å beskytte mot utvikling av aterosklerose eller herding av arteriene - men bare når søvn er sunn.)

(Anm: Study helps solve mystery of how sleep protects against heart disease. (…) In studies using mice, they discovered a previously unknown mechanism between the brain, bone marrow, and blood vessels that appears to protect against the development of atherosclerosis, or hardening of the arteries—but only when sleep is healthy and sound. The study, funded by the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), part of the National Institutes of Health, will appear in the journal Nature. (…) "We've identified a mechanism by which a brain hormone controls production of inflammatory cells in the bone marrow in a way that helps protect the blood vessels from damage," explained Filip Swirski, Ph.D., the study's lead author who also is an associate professor at Harvard Medical School and Massachusetts General Hospital, Boston. "This anti-inflammatory mechanism is regulated by sleep, and it breaks down when you frequently disrupt sleep or experience poor sleep quality. It's a small piece of to a larger puzzle." (medicalnewstoday.com 13.2.2019).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

- Leggsmerter: Årsaker og behandling for legg, baksiden av legg og underlår. Hva er perifer arteriesykdom (PAD)?

(Anm: Leg Pain: Causes and Treatment for Leg, Calf, and Thigh Pain. What Is Peripheral Artery Disease (PAD)? Peripheral artery disease is a condition where there is inadequate blood flow to reach your limbs due to narrowed arteries. It is one cause of leg pain. People with PAD suffer from leg weakness, numbness, and cramps when they walk. Symptoms typically occur with walking and other types of physical exertion and they resolve with rest. The condition may cause color changes in the legs and may make you feel cold when they do not receive enough blood flow. (medicinenet.com 10.3.2019).)

(Anm: Nye metoder for behandling av perifer arteriesykdom (PAD) - En rapport fra CADHT. (helsebiblioteket.no 2018).)

- Ny behandling mot røykebein (intermittent claudication). Pasienter med aterosklerose eller åreforkalkning har nå tilgang til ny behandling som har vist god effekt.

(Anm: Ny behandling mot røykebein. Pasienter med aterosklerose eller åreforkalkning har nå tilgang til ny behandling som har vist god effekt. 450 000 nordmenn har hjerte- og karlidelse, og mange av disse får problemer med ekstremiteter (vonde legger grunnet tette årer). I den vestlige verden regner man med at fire-seks prosent av mennesker over 60 år har røykebein. Den er en del av sykdommene innenfor kategorien hjerte- og karsykdommer. En ny studie publisert i The New England Journal of Medicine, viser at kombinasjonen av Aspirin sammen med den blodfortynnende medisinen Xarelto forhindrer dødsfall, hjerneslag og hjerteinfarkt, og nå har denne kombinasjonsbehandlingen kommet på blå resept for pasienter med aterosklerose eller åreforkalkning. (dagbladet.no 29.4.2020).)

(Anm: Anticoagulation After Lower-Limb Revascularization? Allan S. Brett, MD reviewing Bonaca MP et al. N Engl J Med 2020 Mar 28 Rivaroxaban plus aspirin (vs. aspirin alone) lowered risk for lower-limb ischemic events, but increased bleeding risk. After lower-extremity revascularization for peripheral artery disease (PAD), patients generally receive antiplatelet therapy. In the industry-sponsored, placebo-controlled, randomized VOYAGER PAD trial (NCT02504216), researchers sought to determine whether a direct-acting oral anticoagulant, added to aspirin, conferred additional benefit. Estimated 3-year incidence of the primary outcome was significantly lower with aspirin plus rivaroxaban than with aspirin alone (17.3% vs. 19.9%); a lower incidence of acute limb ischemia (5.2% vs. 7.8%) essentially accounted for this difference. There was no significant difference in mortality. Major bleeding (fatal bleeding, bleeding into a critical organ, drop in hemoglobin ≥2 g/dL, or ≥2-unit transfusion) was significantly more common in the aspirin-plus-rivaroxaban group (5.9% vs. 4.1%). Comment Low-dose rivaroxaban, added to aspirin, lowered the incidence of vascular events — mainly acute limb ischemia — after revascularization for lower-extremity PAD. About 40 people were treated with combination therapy to prevent one vascular event. However, inspection of event curves in the article suggests that most of the benefit accrued during the first year of follow-up. Thus, the optimal duration of treatment remains unclear; after a year or two, the bleeding risks might begin to outweigh benefits. NEJM 2017 March 28, 2020).)

(Anm: Comorbidities and exercise capacity in older patients with intermittent claudication. Vasc Med. 2001;6(3):157-62.)

(Anm: Hjerte- og karsykdom (ntnu.no).)

- Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie.

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

(Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerational Effects of Two Antidepressants. The low levels of antidepressants detected in surface waters currently raise concern about their potential long-term risks to nontarget aquatic organisms. (...) Venlafaxine exposure decreased the offspring number of F0-daphnids and resulted in drug tolerance in the F1 generation. Sertraline, unlike venlafaxine, may turn out to be a true environmental threat due to its accumulation in algae and the physiological weakness observed over generations. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Forskere i Tromsø knytter hjerteflimmer til demens. Tre studier, den første fra Norge, har uavhengig av hverandre vist økt risiko for svekket kognitiv funksjon hos personer med hjerteflimmer. (– Når vi nå har tre uavhengige studier som viser det samme, da kan vi slå fast at det er en sammenheng mellom atrieflimmer og demens.)

(Anm: Forskere i Tromsø knytter hjerteflimmer til demens. Tre studier, den første fra Norge, har uavhengig av hverandre vist økt risiko for svekket kognitiv funksjon hos personer med hjerteflimmer. Tre studier, den første fra Norge, har uavhengig av hverandre vist økt risiko for svekket kognitiv funksjon hos personer med hjerteflimmer. Det er forskning.no som omtaler sammenhengen mellom hjerteflimmer og demens, som lenge har vært mistenkt, men ikke så tydelig påvist før. – Når vi nå har tre uavhengige studier som viser det samme, da kan vi slå fast at det er en sammenheng mellom atrieflimmer og demens. Vi finner det både i tverrsnittsstudie og når vi følger personene over år, sier hjerteforsker Henrik Schirmer, en av forskerne bak den norske studien blant de tre, en test av kognitiv funksjon i den såkalte Tromsøundersøkelsen. Han er nå professor ved Universitetet i Oslo. (...) 40 prosent dårligere resultat Når forskerne skal studere kognitiv funksjon, altså blant annet det som dreier seg om oppmerksomhet, hukommelse og evnen til problemløsning, bruker de standardiserte tester. Disse er grundig utprøvd for å si noe om nettopp dette. Det var tre tester med i denne studien. Det var en ren hukommelsestest, en test som dreide seg om tall og tegn, og en tempotest. Den siste målte hvor fort forskningsdeltakeren kunne slå ned en bokstav på tastaturet over en viss tid. På de to første testene så de ingen forskjell mellom de som hadde atrieflimmer og de som ikke hadde det. Men på tempotesten så de stor forskjell. De med atrieflimmer hadde 40 prosent større nedgang i kognitiv funksjon over sju år enn de som ikke hadde flimmer. (aftenposten.no 4.3.2019).)

- Tromsø-forskere finner sammenheng mellom hjerteflimmer og demens.

(Anm: Tromsø-forskere finner sammenheng mellom hjerteflimmer og demens. De som beveger seg aller minst og de som trener aller mest har økt risiko for å få urolige hjerter. Om de ikke får behandling, kan det også gå ut over hjernen. Uregelmessig puls. Svimmelhet. Tung pust. Press over brystet. Angst. Dette er alle vanlige symptomer ved hjerteflimmer. (…) Topptrente rammes også Men sykdommen rammer også de mest veltrente. For ett år siden gikk skiskytteren Ole Einar Bjørndalen ut og fortalte NRK at han hadde hatt hjerteflimmer i ti år. Han er ikke den eneste toppidrettsutøveren som er rammet. Også skidronningen Marit Bjørgen har merket uro i hjertet, skrev NRK i 2012. (forskning.no 4.3.2019).)

- Økning av trening over 6-årsperiode beskytter hjertet.

(Anm: Increasing exercise over 6-year span protects the heart. (…) In a new study — the findings of which have now been published in the journal Circulation — Dr. Ndumele and team investigate whether individuals who are active until middle age, but then become more sedentary, are more exposed to heart failure and vice versa. "The population of people with heart failure is growing," says first study author Dr. Roberta Florido, "because people are living longer and surviving heart attacks and other forms of heart disease." (medicalnewstoday.com 18.5.2018).)

(Anm: Ny norsk studie vekker oppsikt: Halvert sjanse for hjerteinfarkt. SUNNERE HJERTER: Bedre medisiner har bare litt av æren for at tromsøværinger har langt færre hjerteinfarkt enn før årtusenskiftet. Hovedansvaret har vi selv, viser doktorgraden til Jan Mannsverk, overlege ved hjertemedisinsk avdeling ved UNN Tromsø. (vg.no 26.12.2015).)

- Blåbær kan redusere kardiovaskulær risiko med opptil 20 prosent. Fytokjemikaliene som gir blåbær deres blå farge kan betydelig forbedre kardiovaskulær helse, viser en ny todelt studie.

(Anm: Blueberries may lower cardiovascular risk by up to 20 percent. The phytochemicals that give blueberries their blue color can significantly improve cardiovascular health, finds a new two-part study. (…) But should you eat anything in particular to keep your arteries healthy? In a previous Spotlight feature, we rounded up 16 foods that studies have suggested can improve cardiovascular health. Along with broccoli, spinach, pulses, and fish, berries may also reduce heart disease, due to their antioxidant polyphenols. New research zooms in on the cardiovascular effects of blueberries and finds that anthocyanins — the phytochemicals that give blueberries their color — mediate the beneficial effects that this fruit has on the cardiovascular system. The lead author of the study is Ana Rodriguez-Mateos, Ph.D., from the Department of Nutritional Sciences at King's College London, in the United Kingdom. The researchers published their findings in The Journals of Gerontology: Series A. (medicalnewstoday.com 23.2.2019).)

- Trening kan forhindre hjerteinfarkt hos ellers sunne mennesker. Ny forskning publisert i European Heart Journal tyder på at selv personer uten tegn på hjerte-og karsykdommer bør trene for å forhindre et hjerteinfarkt.

(Anm: Exercise may prevent heart attacks in otherwise healthy people. New research published in the European Heart Journal suggests that even people with no signs of cardiovascular disease should exercise to prevent a heart attack. Cardiorespiratory fitness can be a predictor of future problems, warn the researchers. (…) However, even healthy people might be at risk of a heart attack, new research points out. Even if someone has no signs of cardiovascular problems, low cardiorespiratory fitness may predict future heart disease. For this reason, healthy individuals should exercise regularly to keep heart disease at bay. Jon Magne Letnes, Ph.D., of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim, is the lead author of the new paper. (medicalnewstoday.com 29.11.2018).)

(Anm: Peak oxygen uptake and incident coronary heart disease in a healthy population: the HUNT Fitness Study. European Heart Journal, ehy708.)

- Push-ups. Harvard-forskere: Så mange push-ups må du klare for å minske risikoen for hjertefeil.

(Anm: Push-ups. Harvard-forskere: Så mange push-ups må du klare for å minske risikoen for hjertefeil. Ti år lang studie har funnet en sammenheng mellom push-ups og risiko for å bli rammet av hjerte- og karsykdommer. Hvor mange push-ups klarer du å ta på en gang? Under 10? Over 40? Et sted midt i mellom? En ti år lang studie gjennomført ved Institutt for miljøhelse ved Harvard har sett en sammenheng mellom antall push-ups middelaldrende menn klarte å gjennomføre og risikoen for å bli rammet av hjerte- og karsykdommer. (nrk.no 17.2.2019).)

(Anm: Association Between Push-up Exercise Capacity and Future Cardiovascular Events Among Active Adult Men. (…) Meaning  Push-up capacity is a no-cost, fast, and simple measure that may be a useful and objective clinical assessment tool for evaluating functional capacity and cardiovascular disease risk. JAMA Netw Open. 2019;2(2):e188341.)

- Trening øker velvære ved å styrke tarmhelsen. (- Dataene indikerer således at trening med en intensitet som er tilstrekkelig høy og kan øke kardiorespiratorisk effektivitet vil bedre den generelle helsen ved å underbygge en bedre balansert tarm.)

(Anm: Exercise boosts well-being by improving gut health. (…) In the colon alone — the tract that contains the largest number of bacterial cells — there are approximately 38 trillion bacteria. These bacteria have important effects on the state of our health, and loss of bacterial diversity in the gut is linked to a heightened risk of disease. Now, a new study suggests that the level of a person's physical activity may affect the bacterial diversity in their gut, and thus influence their health. In a paper that appears in the journal Experimental Physiology, the authors, from Indiana University Bloomington and the University of Alabama at Birmingham, also explain the biological mechanism that makes this possible. (…) The data thus indicate that exercising with an intensity that is adequately high and can boost cardiorespiratory effectiveness will improve overall health by supporting a better-balanced gut. (medicalnewstoday.com 16.2.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og spredning av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Hjerne. Enda flere unge får hjerneslag. Her er symptomene du bør være obs på.

(Anm: Hjerne. Enda flere unge får hjerneslag. Her er symptomene du bør være obs på. (…) Symptomer på slag = FAST Er du ung og sprek er det fortsatt relativt liten risiko for å få hjerneslag, men det er likevel smart å kjenne symptomene - ikke bare for egen del, men for å kunne tilkalle medisinsk hjelp raskt dersom noen andre nær deg skulle rammes. I Storbritannia viser tall at to av tre ikke vet hva slags symptomer et slag gir. Det finnes ingen slike tall i Norge, men det er grunn til å tro at veldig mange av oss ikke har nok kunnskap. De vanligste symptomene på slag sammenfattet i ordet FAST:  (Kilde: Hjerne.no) - lammelser i ansiktsmuskulatur/fjes (=facialisparese) - lammelse i en arm (armparese) S - språkforstyrrelser, for eksempel problemer med å finne riktig ord - taleforstyrrelse, utydelig tale LES OGSÅ: Kreftsymptomene vi ofte overser (kk.no 28.10.2013).

– Dette apparatet kan revolusjonere behandlingen av hjerneslag. Luftambulansen tester ut ny, bærbar hjerneskanner. – Hvis denne virker slik vi håper, kan det revolusjonere behandlingen av hjerneslag, sier sjefen for ambulansetjenesten.

(Anm: – Dette apparatet kan revolusjonere behandlingen av hjerneslag. Luftambulansen tester ut ny, bærbar hjerneskanner. – Hvis denne virker slik vi håper, kan det revolusjonere behandlingen av hjerneslag, sier sjefen for ambulansetjenesten. (…) (Bergens Tidende): Det skjer flere ganger ukentlig: Alarmen går på Luftambulansebasen i Bergen. Mistenkt hjerneslag, og pasienten bor så langt unna at helikopteret må rykke ut. I dag handler alt om å rushe til sykehuset. Før legene kan gi blodproppløsende medisin, må pasienten gjennom en røntgenundersøkelse (CT) for å utelukke hjerneblødning. Bare hjerneslag som skyldes blodpropp, skal få trombolyse, altså behandling med medikamenter. For de med blødning er medisinen livsfarlig. Mange kommer for seint til sykehuset til å ha nytte av trombolyse (se fakta). – Like viktig som EKG En ny, bærbar hjerneskanner åpner helt nye muligheter i behandlingen av hjerneslag og andre hodeskader. (aftenposten.no 2.1.2019).)

(Anm: Ambulansetjenester. (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell regulering av kardial aldring (hjertealdring). (- Akkumulerende bevis i modellorganismer og mennesker forbinder kardial aldring til mitokondriell regulering, som omfatter et komplekst samspill mellom mitokondriell morfologi, mitokondriell ROS, mitokondrielle DNA-mutasjoner, mitokondrielt utviklet proteinrespons, nikotinamid-adenin-dinukleotidnivåer og sirtuiner, samt myofagi.)

(Anm: Mitochondrial regulation of cardiac aging. Abstract Aging is associated with progressive decline in cardiac structure and function. Accumulating evidence in model organisms and humans links cardiac aging to mitochondrial regulation, encompassing a complex interplay of mitochondrial morphology, mitochondrial ROS, mitochondrial DNA mutations, mitochondrial unfolded protein response, nicotinamide adenine dinucleotide levels and sirtuins, as well as mitophagy. This review summarizes the recent discoveries on the mitochondrial regulation of cardiac aging and the possible molecular mechanisms underlying the anti-aging effects, as well as the potential interventions that alleviate aging-related cardiac diseases and attenuate cardiac aging via the regulation of mitochondria. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2018 Dec 26. pii: S0925-4439(18)30494-0.)

(Anm: ALDRING ER IKKE EN GUDDOMMELIG KRAFT, DEN KAN FORMENTLIG STOPPES. Forskning: Aldring er ikke styret af guddommelige kræfter, og derfor kan vi formentlig bremse eller ligefrem vende processen. Kunstig intelligens kan være et vigtigt redskab, når vi skal forstå, hvorfor vi ældes. (universe.ida.dk 1.3.2018).)

(Anm: The Triangle of Death of Neurons: Oxidative Damage, Mitochondrial Dysfunction, and Loss of Choline-Containing Biomolecules in Brains of Mice Treated with Doxorubicin. Advanced Insights into Mechanisms of Chemotherapy Induced Cognitive Impairment ("Chemobrain") Involving TNF-α. (…) These results are consistent with the notion that oxidative stress and elevated TNF-α in brain underlie the damage to mitochondria and other pathological changes that lead to CICI. The results are discussed with reference to our identifying a potential therapeutic target to protect against cognitive problems after chemotherapy. Free Radic Biol Med. 2018 Dec 26. pii: S0891-5849(18)32457-2.)

- Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom.

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

- Leggsmerter: Hva kan årsaken være? Smerter i leggen kan ha årsak i karsystemet, eller stamme fra muskel eller ledd.

(Anm: Leggsmerter: Hva kan årsaken være? Smerter i leggen kan ha årsak i karsystemet, eller stamme fra muskel eller ledd. Det kan være mange ulike årsaker bak leggsmerter. I denne artikkelen skal det omtales noen vanlige årsaker med sine mest typiske fremtredende symptomer: (lommelegen.no 26.9.2018).)

(Anm: What to know about a blood clot in the leg. (…) The symptoms of a pulmonary embolism include: - shortness of breath - pain when breathing - rapid breathing - increased heart rate - A pulmonary embolism is a life-threatening condition that requires immediate emergency treatment. (medicalnewstoday.com 3.5.2019).)

- Sunn livsstil: Hvordan høyden påvirker helsen din.

(Anm: Healthy Living: How Your Height Impacts Your Health. (…) Taller People and Blood Clot Risk Here’s a big health advantage for shorter people: the taller you are, the higher your risk of forming blood clots inside your veins (often your legs). The medical term for this is “venous thromboembolism” or VTE. It almost always affects one leg at a time, and can lead to swelling, pain, redness, and warmth at the VTE site. In the worst cases, this condition can be fatal when the blood clot breaks off and blocks blood flow to the lungs. If this is happening, you will experience chest pain, light-headedness, rapid heart rate and breathing, and sudden shortness of breath. (medicinenet.com 21.11.2014).)

- Mitokondriell dysfunksjon-assosierte arytmi-substrater ved diabetes mellitus.

(Anm: Mitochondrial Dysfunction-Associated Arrhythmogenic Substrates in Diabetes Mellitus. Abstract There is increasing evidence that diabetic cardiomyopathy increases the risk of cardiac arrhythmia and sudden cardiac death. While the detailed mechanisms remain incompletely understood, the loss of mitochondrial function, which is often observed in the heart of patients with diabetes, has emerged as a key contributor to the arrhythmogenic substrates. In this mini review, the pathophysiology of mitochondrial dysfunction in diabetes mellitus is explored in detail, followed by descriptions of several mechanisms potentially linking mitochondria to arrhythmogenesis in the context of diabetic cardiomyopathy. Front . While the detailed mechanisms remain incompletely understood, the loss of mitochondrial function, which is often observed in the heart of patients with diabetes, has emerged as a key contributor to the arrhythmogenic substrates. In this mini review, the pathophysiology of mitochondrial dysfunction in diabetes mellitus is explored in detail, followed by descriptions of several mechanisms potentially linking mitochondria to arrhythmogenesis in the context of diabetic cardiomyopathy. Front Physiol. 2018 Dec 6;9:1670.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Mitokondriell transplantasjon for hjertebeskyttelse i diabetiske hjerter.

(Anm: Mitochondrial transplantation for myocardial protection in diabetic hearts. (…) CONCLUSIONS: Mitochondrial transplantation significantly enhances post-ischaemic myocardial functional recovery and significantly decreases myocellular injury in the diabetic heart. Eur J Cardiothorac Surg. 2019 Nov 28. pii: ezz326.)

- Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

- Mitokondriell dysfunksjon-assosierte arytmi-substrater ved diabetes mellitus.

(Anm: Mitochondrial Dysfunction-Associated Arrhythmogenic Substrates in Diabetes Mellitus. Abstract There is increasing evidence that diabetic cardiomyopathy increases the risk of cardiac arrhythmia and sudden cardiac death. While the detailed mechanisms remain incompletely understood, the loss of mitochondrial function, which is often observed in the heart of patients with diabetes, has emerged as a key contributor to the arrhythmogenic substrates. In this mini review, the pathophysiology of mitochondrial dysfunction in diabetes mellitus is explored in detail, followed by descriptions of several mechanisms potentially linking mitochondria to arrhythmogenesis in the context of diabetic cardiomyopathy. Front . While the detailed mechanisms remain incompletely understood, the loss of mitochondrial function, which is often observed in the heart of patients with diabetes, has emerged as a key contributor to the arrhythmogenic substrates. In this mini review, the pathophysiology of mitochondrial dysfunction in diabetes mellitus is explored in detail, followed by descriptions of several mechanisms potentially linking mitochondria to arrhythmogenesis in the context of diabetic cardiomyopathy. Front Physiol. 2018 Dec 6;9:1670.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Mitokondriell transplantasjon for hjertebeskyttelse i diabetiske hjerter.

(Anm: Mitochondrial transplantation for myocardial protection in diabetic hearts. (…) CONCLUSIONS: Mitochondrial transplantation significantly enhances post-ischaemic myocardial functional recovery and significantly decreases myocellular injury in the diabetic heart. Eur J Cardiothorac Surg. 2019 Nov 28. pii: ezz326.)

- MOLEKULÆR MEKANISME I forbindelsen mellom atrieflimmer og hjertesvikt INKLUDERER EnergiMETABOLSK DYSREGULASJON TIL MITOKONDRIELL DYSFUNKSJON.

(Anm: MOLECULAR MECHANISM OF the association between atrial fibrillation and heart failure inCLUDEs Energy METABOLIC DYSREGULATION DUE to MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION. Abstract BACKGROUND: Atrial fibrillation (AF) and heart failure (HF) commonly coexist, yet the molecular mechanisms of this association have not been determined. We hypothesized that an energy deficit due to mitochondrial dysfunction plays a significant role in pathogenic link between AF and HF. (…) Molecular mechanisms of the association between HF and AF include an energy deficit due to mitochondrial dysfunction in atrial myocardium. Mitochondrial functional and structural remodeling in human and mouse atria is associated with energy metabolic dysregulation and oxidative stress that promote AF in HF and vice versa. J Card Fail. 2019 Aug 12. pii: S1071-9164(19)30141-1.)

- Abdominal fedme (bukfedme) er tett knyttet til diabetisk nyresykdom.

(Anm: Abdominal Obesity Is More Closely Associated With Diabetic Kidney Disease Than General Obesity. Diabetes Care  2016 Aug; dc161025).) 

(Anm: Mitochondrial Dysfunction and Signaling in Diabetic Kidney Disease: Oxidative Stress and Beyond. Abstract The kidneys are highly metabolic organs that produce vast quantities of adenosine triphosphate via oxidative phosphorylation and, as such, contain many mitochondria. Although mitochondrial reactive oxygen species are involved in many physiological processes in the kidneys, there is a plethora of evidence to suggest that excessive production may be a pathologic mediator of many chronic kidney diseases, including diabetic kidney disease. (…) Accordingly, in this review, mitochondrial dysfunction in a broader context is discussed, specifically focusing on mitochondrial respiration and oxygen consumption, intrarenal hypoxia, oxidative stress, mitochondrial uncoupling, and networking. Semin Nephrol. 2018 Mar;38(2):101-110.) 

(Anm: Fedme og viktige følgesykdommer. (…) Forekomsten av type 2-diabetes og andre fedmerelaterte følgesykdommer øker parallelt med den økende vekten i befolkningen. (indremedisineren.no 19.3.2013).)

- Overflødig magefett vanlig hos personer med høy hjerterisiko.

(Anm: Excess belly fat common in those with high heart risk. Excess waist fat is common in many people with a high risk of heart disease and stroke, according to a recent European study.The study, called EUROASPIRE V, is a survey of cardiovascular disease prevention and diabetes. It forms part of a European Society of Cardiology research program. The findings featured recently at the World Congress of Cardiology & Cardiovascular Health in Dubai in the United Arab Emirates. (medicalnewstoday.com 10.12.2018).)

- Vanlig brukte antidepressiva kan bidra til fedmeepidemien i utviklede land, ifølge forfatterne av en ny studie som fant at mennesker som brukte dem i lengre tid var 21 prosent mer sannsynlig å oppleve vektøkning.

(Anm: Widely used antidepressants might be contributing to the obesity epidemic in developed nations, according to the authors of a new study which found people using them for a prolonged period were 21 per cent more likely to put on weight. This effect was greatest after two to three years of continued use, researchers at King's College London found. At this point the risk of patients, who were previously classed as “normal” weight, being obese or overweight was 29 per cent higher. (independent.co.uk 23.5.2018).)

- Hjerneslag. Det finnes flere uttrykk som brukes om hjerneslag, men det trengs egentlig ikke. Hjerneslag er godt nok. Hjerneslag er et paraplybegrep som brukes om kliniske tilstander som skyldes en plutselig forstyrrelse av blodsirkulasjonen i en del av hjernen og omfatter hjerneinfarkt og hjerneblødning (intracerebral blødning).

(Anm: Hjerneslag. Det finnes flere uttrykk som brukes om hjerneslag, men det trengs egentlig ikke. Hjerneslag er godt nok. Hjerneslag er et paraplybegrep som brukes om kliniske tilstander som skyldes en plutselig forstyrrelse av blodsirkulasjonen i en del av hjernen og omfatter hjerneinfarkt og hjerneblødning (intracerebral blødning). Hjerneinfarkt skyldes redusert blodtilførsel på grunn av en blodpropp (trombe eller embolus) i en arterie eller en arteriole eller en sjelden gang spasme i et kar eller en okkluderende fortykket karvegg. Hjerneblødning skyldes ruptur av en arterie eller en arteriole. Definisjonen er ikke entydig, da subaraknoidalblødning også noen ganger blir inkludert. Ekstracerebrale blødninger som subduralt hematom og epiduralt hematom kommer ikke inn under hjerneslagbegrepet. Det viktigste kjennetegnet for hjerneslag er akutt innsettende nevrologiske symptomer. Flere andre uttrykk brukes om hjerneslag. Det vanligste og mest brukte på folkemunne er den forkortede versjonen slag. Andre uttrykk som brukes er cerebrovaskulær sykdom, cerebralt insult og apopleksi. Tidsskr Nor Legeforen 2018Publisert: 5. februar 2018.)

- Enkelte blodceller har en overraskende kilde - din tarm. Den menneskelige tarm kan stå for opptil 10 prosent av blodcellene i omløp fra sitt eget reservoar av bloddannende stamceller, har en overraskende ny studie fra forskere ved Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons funnet. Forskere hadde tidligere trodd at blodceller blir dannet utelukkende i beinmargen fra en spesiell populasjon av hematopoietiske stamceller.

(Anm: Some blood cells have a surprising source—your gut. The human intestine may provide up to 10 percent of blood cells in circulation from its own reservoir of blood-forming stem cells, a surprising new study from researchers at Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons has found. Scientists had previously thought that blood cells are created exclusively in the bone marrow from a special population of hematopoietic stem cells. Why It Matters Intestinal transplantation is the only long-term option for patients with Crohn's and other diseases if their intestines fail. But high rejection rates and life-threatening complications from immunosuppression have limited the success of human intestinal transplantation. When a person receives a transplanted organ, the immune system often recognizes the new organ as foreign and destroys it. Powerful immunosuppressive drugs blunt these responses, but that makes the patient much more susceptible to infections and other complications. (medicalxpress.com 29.11.2018).)

(Anm: Human Intestinal Allografts Contain Functional Hematopoietic Stem and Progenitor Cells that Are Maintained by a Circulating Pool. Highlights • Human intestine contains hematopoietic stem cells and multiple types of progenitors • Donor graft HSPCs contribute to multilineage blood chimerism in the recipient • Long-term circulating donor T cells are tolerant to the recipient but functional • Intestinal HSPCs undergo replacement by the recipient from a circulating pool. Cell Stem Cell. 2018 Nov 21. pii: S1934-5909(18)30543-5.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og spredning av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- 5 tegn på at du kan ha blodpropp.

(Anm: 5 Signs You May Have A Blood Clot. While blood clots can help seal injuries and stop excessive bleeding, the clotting can be harmful if it takes place in the deep veins of the body. Often occurring in the legs, this condition is known as deep vein thrombosis (DVT). (…) 1. Swelling in one leg In most cases, DVT will result in swelling in the affected leg. It is noticeable below the knee and rarely affects both legs. (…) 2. Discoloration of skin When blood flow is blocked in the veins, the skin over that area can begin to appear discolored, like a bruise. It is possible to see shades of blue, purple, or even red. If the discolored skin also feels itchy or warm to touch, it is highly recommended that you have it examined by a professional. (…) 3. Shortness of breath Due to the blood flow being affected, oxygen levels may start falling. As a result, you can feel an increase in your heart rate, develop a bad cough and have trouble breathing. (…) 4. Pain in one leg or arm This kind of pain can occur by itself or can be accompanied by signs of discoloration and swelling. "Unfortunately, pain from a blood clot can easily be mistaken for a muscle cramp or strain, which is why the issue often goes undiagnosed and is specifically dangerous," Dr. Navarro said. (…) 5. Sharp pain in the chest When the clot travels to your lungs, it can cause pulmonary embolism and produce symptoms similar to that of a heart attack. According to Dr. Thomas Maldonado from NYU Langone Medical Center, a dull ache which feels centered on the chest but radiates to surrounding parts of the body is most likely a heart attack. On the other hand, he said, pulmonary embolism may feel like a sharp pain which seems to get worse with each breath you take. (medicaldaily.com 4.7.2018).)

- Blodmangel. Symptomer på blodmangel kan være slapphet, tretthet. Du kan føle deg i dårligere form enn tidligere, være blek og du blir lett andpusten.

(Anm: Blodmangel. Symptomer på blodmangel kan være slapphet, tretthet. Du kan føle deg i dårligere form enn tidligere, være blek og du blir lett andpusten. Blodmangel vil si at det er lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin er et protein som finnes i de røde blodcellene, og som transporterer oksygen (surstoff). Når blodet sirkulerer gjennom lungene, binder oksygenet seg til hemoglobinet. Seinere, når blodet kommer ut i kroppen, frigjøres oksygenet til vevene. For lite hemoglobin (for lav blodprosent) angis enten som antall gram hemoglobin per dl blod, eller som et prosenttall. Grensen for hva som er for lite, er avhengig av kjønn og alder. (lommelegen.no 11.11.2018).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Drypp – TIA. Et drypp (TIA) er et forbigående anfall. Symptomer kan være talevansker, synsforstyrrelse, svimmelhet. Ikke «se det an», men ring 113 med en gang etter et slikt anfall. (- TALEVANSKER; SYNSFORSTYRRELSE; SVIMMELHET OG NEDSATT KRAFT I EN ARM: Oppsøk lege.)

(Anm: Drypp – TIA. Et drypp (TIA) er et forbigående anfall. Symptomer kan være talevansker, synsforstyrrelse, svimmelhet. Ikke «se det an», men ring 113 med en gang etter et slikt anfall. TALEVANSKER; SYNSFORSTYRRELSE; SVIMMELHET OG NEDSATT KRAFT I EN ARM: Oppsøk lege. Et tia-anfall må man ta svært alvorlig. Drypp er den folkelige betegnelsen på et transitorisk iskemisk anfall (TIA/drypp). Definisjon Et drypp er en forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til deler av hjernen, og i et mindre omfang enn ved hjerneslag. TIA pleide å være definert som en forstyrrelse hvor alle symptomer var borte innen 24 timer, men man har funnet at opptil 67% av pasienter med klassisk tidsdefinert TIA har forandringer i hjernevevet akkurat som ved et hjerneslag. Det er derfor viktig å forstå at TIA må behandles og utredes skikkelig for å forhindre nye episoder og større hjerneslag. (lommelegen.no 6.12.2018).)

(Anm: Ikke overse disse hjertesymptomene. Oppfatter du ikke at du har akutte symptomer på hjerteinfarkt? Da kan det i verste fall stå om livet, advarer professor i hjertesykdommer. Omtrent 12 000 personer får hjerteinfarkt i Norge per år. 40 prosent av dem som dør av hjerteinfarkt, dør før de kommer til sykehus. (nrk.no 14.1.2019).)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie.

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Koronar mikrovaskulær dysfunksjon ved diabetes mellitus.

(Anm: Coronary microvascular dysfunction in diabetes mellitus. Abstract The significance, mechanisms and consequences of coronary microvascular dysfunction associated with diabetes mellitus are topics into which we have insufficient insight at this time. It is widely recognized that endothelial dysfunction that is caused by diabetes in various vascular beds contributes to a wide range of complications and exerts unfavorable effects on microcirculatory regulation. The coronary microcirculation is precisely regulated through a number of interconnected physiological processes with the purpose of matching local blood flow to myocardial metabolic demands. Dysregulation of this network might contribute to varying degrees of pathological consequences. This review discusses the most important findings regarding coronary microvascular dysfunction in diabetes from pre-clinical and clinical perspectives. J Int Med Res. 2017 Dec;45(6):1901-1929.)

- Hvordan røde blodlegemer skader kardiovaskulær helse ved diabetes. (- De har avdekket at røde blodlegemer gjennomgår visse endringer hos mennesker med type 2 diabetes, hvilket betyr at disse individer er mer utsatt for hjerteproblemer og i mindre grad tilfriskner etter en kardiovaskulær hendelse.)

(Anm: How red blood cells harm cardiovascular health in diabetes. (…) People with type 2 diabetes are more exposed to cardiovascular injury and recover with more difficulty from events such as heart attacks. Still, it has so far been unclear why that is, exactly. Two new studies now explain the causes. (…) Now, scientists from the Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden, have conducted a series of studies to further investigate the causes of cardiovascular risk in diabetes. They have revealed that red blood cells undergo certain changes in the case of people with type 2 diabetes, which means that those individuals are more predisposed to heart problems and less well equipped to recover following a cardiovascular event. These findings now appear in two related papers: the first one published in The Journal of the American College of Cardiology, and the second one in JACC: Basic to Translational Science. (medicalnewstoday.com 9.8.2018).)

- Infeksjoner kan utløse hjerte- og karsykdommer. Forskere finner en høyere risiko for koronarhendelser i løpet av 3 måneder etter en infeksjon. Kroppens immunrespons, antyder de, kan forklare hvorfor infeksjoner "utløser" hjerteinfarkt og hjerneslag. Begrepet kardiovaskulær sykdom (CVD) dekker en rekke forhold: fra hjerteinfarkt og hjertesykdom til hjerneslag, hypertensjon og hjertesvikt.

(Anm: Infections could trigger cardiovascular disease. Researchers find a higher risk of coronary events during the 3 months after an infection. The body's immune response, they suggest, may explain why infections "trigger" heart attack and stroke. The term cardiovascular disease (CVD) covers a range of conditions: from heart attack and heart disease to stroke, hypertension, and heart failure. As many as 84 million people in the United States are living with one of the conditions above, and 2,200 people die every day as a result. Several factors may raise the risk of cardiovascular conditions. Some of these factors are modifiable, such as smoking, high cholesterol, and high blood pressure. Other factors, such as sex, race, age, and family history, cannot be modified. However, there are also a number of "acute" risk factors, or triggers, that can lead to CVD. Some research has linked urinary infections and pneumonia, for instance, with the risk of having heart attacks and stroke. A new study, published in the Journal of the American Heart Association, zooms in on the link between infections and adverse cardiovascular events. (medicalnewstoday.com 30.11.2018).)

(Anm: Inpatient and Outpatient Infection as a Trigger of Cardiovascular Disease: The ARIC Study. Background Acute infections are known cardiovascular disease (CVD) triggers, but little is known regarding how CVD risk varies following inpatient versus outpatient infections. We hypothesized that in‐ and outpatient infections are associated with CVD risk and that the association is stronger for inpatient infections. (…) Conclusions In‐ and outpatient infections are associated with CVD risk. Patients with an inpatient infection may be at particularly elevated CVD risk and should be considered potential candidates for CVD prophylaxis. Journal of the American Heart Association. 2018;7:e009683.)

- Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som må skades (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en riskikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Konklusjoner. (- For røyking eksisterer ikke et sikkert nivå for hjertesykdom.)

(Anm: Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports. (…) Conclusions Smoking only about one cigarette per day carries a risk of developing coronary heart disease and stroke much greater than expected: around half that for people who smoke 20 per day. No safe level of smoking exists for cardiovascular disease. Smokers should aim to quit instead of cutting down to significantly reduce their risk of these two common major disorders. BMJ 2018;360:j5855 (Published 24 January 2018).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Dansk læge har opdaget hidtil ukendt arvelig hjertesygdom. Forskerne arbejder nu på højtryk for at finde ud af, hvilket gen der er ansvarligt for sygdommen.

(Anm: Dansk læge har opdaget hidtil ukendt arvelig hjertesygdom. Forskerne arbejder nu på højtryk for at finde ud af, hvilket gen der er ansvarligt for sygdommen. (…) Henning Bundgaard har identificeret og beskrevet hjertesygdommen sammen med kollegaer fra Rigshospitalet, Herlev Hospital, DTU og Københavns Universitet samt forskere fra Oxford og Amsterdam. Resultatet er lige blevet offentliggjort i et 'letter to the editor' (typisk en kort tekst, der kommenterer på tidligere eller ny forskning) i det fine medicinske tidsskrift New England Journal of Medicine. (…) Sygdommens navn - Forskerne har døbt den nye hjertesygdom det ikke så mundrette 'familiær ST-despressions-syndrom'. 'Familiær' fordi sygdommen er arvelig. - 'ST-depressions-syndrom' har ikke noget med psykiske lidelser at gøre. - Det såkaldte 'ST-stykke' i hjertekardiogrammet er 'trykket ned' ved sygdommen – et fænomen, som kaldes en depression indenfor medicin. Kilde: Henning Bundgaard (videnskab.dk 2.11.2018).)

- Arsenikk-indusert kardiotoksitet korrelerer med mitokondriell skade og ubalanse sporelementer hos kyllinger.

(Anm: Arsenic-induced cardiotoxicity correlates with mitochondrial damage and trace elements imbalance in broiler chickens. In conclusion, As2O3 can disturb the trace elements homeostasis, which might favor the development of mitochondrial damage. Moreover, we suspected that As2O3-increased mitochondrial dynamics might trigger the apoptosis to limit cell metabolism. These features might identify the role of the mitochondrial dynamics under arsenic-induced cardiovascular disease in the chickens. Poult Sci. 2018 Oct 18.)

- Mitokondriens rolle i sepsis-indusert kardiomyopati.

(Anm: The role of mitochondria in sepsis-induced cardiomyopathy. Abstract Sepsis is defined as a life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection. Myocardial dysfunction, often termed sepsis-induced cardiomyopathy, is a frequent complication and is associated with worse outcomes. Numerous mechanisms contribute to sepsis-induced cardiomyopathy and a growing body of evidence suggests that bioenergetic and metabolic derangements play a central role in its development; however, there are significant discrepancies in the literature, perhaps reflecting variability in the experimental models employed or in the host response to sepsis. The condition is characterised by lack of significant cell death, normal tissue oxygen levels and, in survivors, reversibility of organ dysfunction. The functional changes observed in cardiac tissue may represent an adaptive response to prolonged stress that limits cell death, improving the potential for recovery. In this review, we describe our current understanding of the pathophysiology underlying myocardial dysfunction in sepsis, with a focus on disrupted mitochondrial processes. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2018 Oct 17. pii: S0925-4439(18)30388-0.)

(Anm: Kardiomyopati, tilstand som skyldes sykelige forandringer i selve hjertemuskelen. Kardiomyopati inndeles gjerne i såkalt dilaterende (utvidende), hypertrofisk (fortykkende) og restriktiv form. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Restriktiv kardiomyopati Ved restriktiv kardiomyopati vil hjertemuskelen bli stivere og føre til dårligere blodfylning av hjertet. Årsaken kan være idiopatisk, arvelig betinget eller sekundær til en systemsykdom. Behandlingen vil ofte være som ved hjertesvikt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hadde blodpropp i én uke uten å vite det. (- Hver fjerde time dør minst en nordmann av en blodpropp-relatert tilstand, og forskerne mener befolkningen vet for lite om symptomene.)

(Anm: Stille hjerteinfarkt - disse varslene du må være obs på. Oppdager du det ikke i tide, kan skadene på hjertet og din helse være uopprettelig. Ved et stille hjerteinfarkt kjenner man sjelden brystsmerte. Ett av fem hjerteinfarkt oppdages ikke. VÆR OBS: Prognosene for stumme hjerteinfarkt er omtrent like dårlige som ved klassiske hjerteinfarkt, både når det gjelder risiko for død og risikoen for å få nye infarkt. (…) Ved et stille hjerteinfarkt kjenner man sjelden brystsmerte. Tung pust, ryggsmerter og magesmerter, etterfulgt av en slags influensafølelse, kan også være tegn på at man har hatt hjerteinfarkt - uten at man har visst det. - Det er vanskelig å si hvor mange som rammes av stumme hjerteinfarkt hvert år. Men det er sannsynlig å anta at hver femte person som rammes av hjerte­infarkt ikke merker det, sier hjertelege og spesialist i indremedisin Helge Istad. (…) Ifølge en studie publisert i det amerikanske tidsskriftet Circulation i 2016, er halvparten av alle hjerteinfarkt stille. På lik linje som et klassisk hjerteinfarkt, øker et stille hjerteinfarkt også risikoen for hjertesvikt og død. Stille hjerteinfarkt er spesielt skumle fordi den som rammes ikke nødvendigvis oppsøker lege etterpå. Arr etter infarktet og skade på hjertet i kombinasjon med at en ikke oppsøker hjelp, kan forverre helsetilstanden og øke faren for et nytt og potensielt mer skadelig hjerteinfarkt, advarer ekspertene. Personer som tåler smerte godt, er mer utsatt for å få stumme hjerteinfarkt, viser en norsk studie fra i fjor. (dagbladet.no 13.10.2018).)

(Anm: Nearly half of all heart attacks may be ‘silent’. American Heart Association Rapid Access Journal Report. (newsroom.heart.org.no).)

(Anm: Heart Disease: Causes of a Heart Attack. Heart disease refers to conditions that involve the heart, its vessels, muscles, valves, or internal electric pathways responsible for muscular contraction. Common heart disease conditions include: - Coronary artery disease - Heart failure – Cardiomyopathy - Heart valve disease - Arrhythmias (medicinenet.com 6.8.2016).)

- Ny behandling mot røykebein. Pasienter med aterosklerose eller åreforkalkning har nå tilgang til ny behandling som har vist god effekt. (- Det er ikke farlig å presse seg hvis man får verking i leggmusklene. Gå til du ikke klarer mer på grunn av smertene, ta en pause, før du fortsetter å gå. Dersom smertene vedvarer bør man oppsøke lege, da forskning viser at medisinsk behandling sammen med trening er den optimale kombinasjonen for å oppnå bedring. Dersom du får brystsmerter, skal du ikke fortsette å presse deg, understreker Rognerud. Om man har fulgt legens råd, uten å oppleve bedring, vil det bli aktuelt med utredning av den reduserte blodsirkulasjonen til beina.)

(Anm: Ny behandling mot røykebein. Pasienter med aterosklerose eller åreforkalkning har nå tilgang til ny behandling som har vist god effekt. RØYKEBEIN: 450 000 nordmenn har hjerte- karlidelse, og mange av disse får problemer med ekstremiteter (vonde legger grunnet tette årer). (…) En ny studie publisert i The New England Journal of Medicine, viser at kombinasjonen av Aspirin sammen med den blodfortynnende medisinen Xarelto forhindrer dødsfall, hjerneslag og hjerteinfarkt, og nå har denne kombinasjonsbehandlingen kommet på blå resept for pasienter med aterosklerose eller åreforkalkning. (…) Om studien Studien viser at denne kombinasjonsbehandlingen reduserer risiko for: - Slag - med 42 prosent - Død grunnet hjerte- og karsykdom - med 22 prosent, sammenlignet med konvensjonell behandling - Amputasjoner - med 70 prosent hos pasienter med såkalte røykebein Behandlingen bidrar til å forhindre nye hjerneslag, hjerteinfarkt og redusere risikoen for amputasjoner hos pasienter med hjerte- og karsykdom/tette årer. (…) Flere sykehus har etablert organiserte treningsgrupper for de med røykebein. Her får pasientene hjelp til både kostholdsråd, råd om røykeslutt og treningsopplegg. Blant annet har Oslo universitetssykehus hatt dette tilbudet ved Aker sykehus i mange år. - Det er ikke farlig å presse seg hvis man får verking i leggmusklene. Gå til du ikke klarer mer på grunn av smertene, ta en pause, før du fortsetter å gå. Dersom smertene vedvarer bør man oppsøke lege, da forskning viser at medisinsk behandling sammen med trening er den optimale kombinasjonen for å oppnå bedring. Dersom du får brystsmerter, skal du ikke fortsette å presse deg, understreker Rognerud. Om man har fulgt legens råd, uten å oppleve bedring, vil det bli aktuelt med utredning av den reduserte blodsirkulasjonen til beina. (dagbladet.no 29.4.2020).)

- Stille hjerteinfarkt - disse varslene du må være obs på. (- Oppdager du det ikke i tide, kan skadene på hjertet og din helse være uopprettelig.) (- Ved et stille hjerteinfarkt kjenner man sjelden brystsmerte. Tung pust, ryggsmerter og magesmerter, etterfulgt av en slags influensafølelse, kan også være tegn på at man har hatt hjerteinfarkt - uten at man har visst det.)

(Anm: Stille hjerteinfarkt - disse varslene du må være obs på. Oppdager du det ikke i tide, kan skadene på hjertet og din helse være uopprettelig. Ved et stille hjerteinfarkt kjenner man sjelden brystsmerte. Ett av fem hjerteinfarkt oppdages ikke. VÆR OBS: Prognosene for stumme hjerteinfarkt er omtrent like dårlige som ved klassiske hjerteinfarkt, både når det gjelder risiko for død og risikoen for å få nye infarkt. (…) Ved et stille hjerteinfarkt kjenner man sjelden brystsmerte. Tung pust, ryggsmerter og magesmerter, etterfulgt av en slags influensafølelse, kan også være tegn på at man har hatt hjerteinfarkt - uten at man har visst det. - Det er vanskelig å si hvor mange som rammes av stumme hjerteinfarkt hvert år. Men det er sannsynlig å anta at hver femte person som rammes av hjerte­infarkt ikke merker det, sier hjertelege og spesialist i indremedisin Helge Istad. (…) Ifølge en studie publisert i det amerikanske tidsskriftet Circulation i 2016, er halvparten av alle hjerteinfarkt stille. På lik linje som et klassisk hjerteinfarkt, øker et stille hjerteinfarkt også risikoen for hjertesvikt og død. Stille hjerteinfarkt er spesielt skumle fordi den som rammes ikke nødvendigvis oppsøker lege etterpå. Arr etter infarktet og skade på hjertet i kombinasjon med at en ikke oppsøker hjelp, kan forverre helsetilstanden og øke faren for et nytt og potensielt mer skadelig hjerteinfarkt, advarer ekspertene. Personer som tåler smerte godt, er mer utsatt for å få stumme hjerteinfarkt, viser en norsk studie fra i fjor. (…) Diabetikere er ekstra utsatt for slike stumme infarkt fordi følenervene til brystregionen har svekket evne til å kjenne brystsmertene. (...) Influensaliknende symptomer Etter ethvert hjerteinfarkt, stille så vel som klassisk, gjennomgår kroppen en inflammasjonsprosess. Kroppen begynner å reparere den skadde hjertemuskelen, og økt temperatur er en naturlig konsekvens av det.(dagbladet.no 13.10.2018).)

(Anm: Nearly half of all heart attacks may be ‘silent’. American Heart Association Rapid Access Journal Report. (newsroom.heart.org.no 14.10.2018).)

– Stille hjerteinfarkt like farlig som vanlig. (- Ved et stille hjerteinfarkt føler man sjeldent smerter i brystet. – Det kan være smerter i kjever, nakke, rygg eller i buken, som en vanlig sykdomsfølelse.) (- Enkelte beskriver det som at de ikke orker noe og er trøtte. I tillegg kan man føle seg svimmel, sier Jernberg. Enkelte kan ikke huske når infarktet har skjedd, andre kan få en slags influensafølelse som et symptom.)

(Anm: Stille hjerteinfarkt like farlig som vanlig. Mellom 20 og 30 prosent av alle hjerteinfarkt oppdages ikke før senere i livet. For noen kan det oppleves som en vanlig influensa. Slik kan du oppdage om du har hatt et «stille hjerteinfarkt». Minst hver femte person som rammes av hjerteinfarkt, merker det ikke. Disse hjerteinfarktene kalles for stille hjerteinfarkt, forklarer hjertelege og professor Tomas Jernberg. – Et stille hjerteinfarkt er like alvorlig som et vanlig hjerteinfarkt, sier Jernberg, som jobber som kardiolog ved Danderyd Hospital og er professor i epidemiologi ved Karolinska institutet. – Hvorfor merker man ikke at man har et hjerteinfarkt? – Det finnes to forklaringer: Den ene er at det er så milde symptomer at man ikke kjenner hjerteinfarktet. Den andre er at symptomene er svært atypiske, så man kobler de ikke opp til hjerteinfarkt, fortsetter Jernberg. (…) Symptomer på «stille infarkt» Klassiske symptomene ved et hjerteinfarkt er smerter over brystet som stråler ut til armen, gjerne den venstre. Ved et stille hjerteinfarkt føler man sjeldent smerter i brystet. – Det kan være smerter i kjever, nakke, rygg eller i buken, som en vanlig sykdomsfølelse. Enkelte beskriver det som at de ikke orker noe og er trøtte. I tillegg kan man føle seg svimmel, sier Jernberg. Enkelte kan ikke huske når infarktet har skjedd, andre kan få en slags influensafølelse som et symptom. Når hjerteinfarkt inntreffer, stopper blodforsyningen til en del av hjertemuskelen på grunn av en tett kransarterie (hjertekaronarien i hjertet). Et vanlig hjerteinfarkt gir ofte symptomer i flere timer. (vg.no 31.10.2018).)

Ny risikotest for sepsis for hjertepasienter. Nesten én av fire dødsfall hos personer med hjertesvikt skyldes sepsis, ifølge ny forskning.

(Anm: New risk test for sepsis for heart patients. Nearly one in four deaths in people with heart failure are caused by sepsis, according to new research. Now scientists from the University of Leeds, who are funded by the British Heart Foundation, have developed a 'risk profile' to identify patients who are most at risk, often years before they become ill. The researchers hope the tool will help doctors determine which patients may benefit from closer monitoring and help to ensure they receive rapid treatment when they fall ill. Sepsis is a very serious complication of an infection. Without treatment it can lead to multiple organ failure and death. Catching cases early could save thousands of lives every year. Professor Richard Cubbon, senior author of the study from the University of Leeds, said: "We have created a simple way to identify people with heart failure who are at greatest risk of dying from sepsis. "It could be part of a routine check which is already performed when they visit their doctors. (…) The team analysed this data and found several distinct markers which flagged higher risk of death from sepsis specifically, rather than progressively worsening heart failure or sudden cardiac arrest. Blood samples from high-risk patients contained lower levels of vitamin D and higher counts of platelets—cells which help blood clot. Those at high risk were also older, more likely to have chronic lung disease (chronic obstructive pulmonary disease) and more likely to be male. The researchers used this data to create the 'risk profile' which could be used in future to flag patients at highest risk of dying from sepsis. These patients could receive counselling, closer monitoring by their GP and vaccines to prevent respiratory infections – the root cause of 70% of sepsis cases in the study. Sepsis, sometimes called blood poisoning, occurs when the immune system goes into overdrive in response to an infection and starts attacking the body's own cells, causing damage to vital organs. It can take hold quickly and, without rapid treatment, can lead to multiple organ failure and death. (medicalxpress.com 5.10.2018).)

- Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere (- Antidepressant users have higher risk of death than non-users, researchers find.) (- Forskerne gjennomførte studier som involverte hundretusener av mennesker og fant at brukere av antidepressiva hadde 33 % høyere sjanse for dødsfall enn ikke-brukere.)

(Anm: Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere (- Det er imidlertid mindre kjent at alle kroppens store organer - hjertet, nyrene, lungene, leveren - bruker serotonin fra blodstrømmen.) (- Antidepressiva blokkerer også absorpsjonen av serotonin i disse organene, og forskerne advarer mot at antidepressiva kan øke risikoen for død ved å hindre at flere organer fungerer som de skal.) (- Forskerne gjennomførte studier som involverte hundretusener av mennesker og fant at brukere av antidepressiva hadde 33 % høyere sjanse for dødsfall enn ikke-brukere.)- Brukere av antidepressiva hadde også 14% høyere risiko for kardiovaskulære hendelser, for eksempel hjerneslag og hjerteinfarkt. Resultatene ble publisert i dag i tidsskriftet Psychotherapy and Psychosomatics.) (news-medical.net 14.9.2017).)

(Anm: Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). DIC (Disseminert intravaskulær koagulasjon) er en tilstand som skyldes alvorlige forstyrrelser i kroppens blodlevringssystem. Inne i blodårene dannes masse små blodpropper, og det oppstår etterhvert ukontrollerte blødninger. DIC er en akutt alvorlig tilstand der det dannes en rekke blodpropper i kroppens blodårer. Det skyldes at blodlevringssystemet - som styrer blodets evne til å levre seg - plutselig aktiveres og danner masse små og større blodpropper. (…) Fakta - DIC er en akutt tilstand hvor det dannes en rekke blodpropper rundt omkring i kroppen. - Det skyldes at blodlevringsssystemet plutselig settes i gang og danner blodpropper. Høyt forbruk av blodlevringsfaktorer vil etter hvert føre til blødninger. - Utløsende årsak er ofte alvorlige infeksjoner (blodforgiftning), store skader, komplikasjoner under fødsel eller kreftsykdom. - Blant de første tegnene er små hudblødninger, eventuelt mindre blødninger fra slimhinnene. Små blodpropper rundt i kroppen vil kunne medføre svikt i flere organer. (nhi.no 13.12.2016).)

- FDA advarer mot høye doser av citalopram (Cipramil; Celexa.)

FDA Warns Against High-Dose Citalopram (FDA advarer mot høye doser av citalopram (Cipramil; Celexa).)
medpagetoday.com 24.8.2011
Citing increased risk of cardiac arrhythmias and a lack of therapeutic benefit associated with high doses of the selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) citalopram hydrobromide (Celexa), the FDA has reduced the recommended maximum to 40 mg/day.

Previously, the agency had approved a 60-mg/day dose of the antidepressant for certain patients.

The new dosing instruction was prompted by postmarketing surveillance reports and a prospective trial linking the 60-mg dose to unacceptable QT interval prolongations and Torsade de Pointes.

The trial -- a randomized, placebo-controlled, crossover study in 119 adults -- examined citalopram's effects on QT intervals at doses of 20 mg and 60 mg, the FDA said. (...)

(Anm: Lægemiddelinduceret QT forlængelse og arytmirisiko (irf.dk 28.8.2012 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).)

- Arm som dovner bort om natten. De fleste har opplevd å våkne om natten med en arm som har dovnet bort. Stort sett får man følelsen tilbake i løpet av noen minutter. Men dersom presset på nerven blir langvarig, kan også skaden bli det.

(Anm: Arm som dovner bort om natten. De fleste har opplevd å våkne om natten med en arm som har dovnet bort. Stort sett får man følelsen tilbake i løpet av noen minutter. Men dersom presset på nerven blir langvarig, kan også skaden bli det. Ulike skader kan forårsake nerveskade som gir slike symptomer, men dersom du opplever at slike lammelser kommer mens du sover, er årsaken vanligvis at nerven har kommet i klem. De fleste våkner av ubehaget, og ved å skifte stilling eller bevege armen litt, kommer følelsen tilbake. (nhi.no 27.7.2018).)

- Kan tarmbakterier hjelpe oss med å oppnå en "universell" blodtype?

(Anm: Can gut bacteria help us achieve a 'universal' blood type? In light of the global relief efforts required after natural disasters, which have often called for blood transfusions, researchers are looking for effective ways of turning other blood types into the "universal donor," blood type O. (…) For years, researchers have been looking into effective ways of converting other blood types into type O by developing enzymes that would remove the antigens that make blood types A, B, and AB so "discriminating." Now, researchers from the University of British Columbia — with branches in both Vancouver and Kelowna, Canada — have presented the results of a new study at the 256th National Meeting & Exposition of the American Chemical Society, held in Boston, MA. They explained that they may have found an effective and safe way of converting blood types A and B into type O: by using certain enzymes found in the gut. "We have been particularly interested," says study co-author Stephen Withers, "in enzymes that allow us to remove the A or B antigens from red blood cells," adding: "If you can remove those antigens, which are just simple sugars, then you can convert A or B to O blood." (medicalnewstoday.com 21.8.2018).)

- Tarmmikrobiom påvirker saltfølsom hypertensjon (høyt blodtrykk) hos mus og mennesker. (- Hos mus førte en diett med mye salt til uttømming av Lactobacillus-arter, spesielt av en Lactobacillus-art, L. murinus. Dette ble etterfulgt av en økning i antall spesifikke lymfocytter (T-helper [TH] 17) som driver mange autoimmune sykdommer og deretter ved en økning i blodtrykket. Når forskerne supplementerte maten til mus med de utarmede artene av laktobaciller, ble disse endringene reversert.) (- Tidligere rapporter har vist at tarmmikrobiomet sannsynligvis spiller en rolle i å forårsake fedme, type 2 diabetes og aterosklerose.)

(Anm: Gut Microbiome Affects Salt-Sensitive Hypertension in Mice and Humans. Anthony L. Komaroff, MD reviewing Wilck N et al. Nature 2017 Nov 30. When dietary salt intake increases, lactobacilli are lost and blood pressure rises. Salt-sensitive hypertension is caused, at least in part, by expansion of intravascular volume due to a high-salt diet. In a new study, researchers investigated an additional mechanism: the gut microbiome's response to a high-salt diet. In mice, a high-salt diet led to depletion of Lactobacillus species, particularly of one Lactobacillus species, L. murinus. This was followed by an increase in the number of particular lymphocytes (T-helper [TH]17) that drive many autoimmune diseases and then by a rise in blood pressure. When researchers supplemented the mouse feed with the depleted species of lactobacilli, these changes were reversed. To examine this phenomenon in humans, 12 healthy nonhypertensive men received slow-release salt tablets in addition to their normal diets for 2 weeks. Several species of lactobacilli became depleted, TH17 lymphocytes increased, and blood pressure rose by the end of the trial. (…) COMMENT Previous reports have indicated that the gut microbiome likely plays a role in causing obesity, type 2 diabetes, and atherosclerosis. Now comes evidence of its possible role in salt-sensitive hypertension. In mice and humans, a high-salt diet depletes several Lactobacillus species, activates a lymphocyte subset that is important in autoimmunity, and raises blood pressure. This is consistent with previous reports that a high-salt diet causes flares of experimental autoimmune encephalomyelitis in an animal model of multiple sclerosis and that Lactobacillus-rich probiotics reduce blood pressure in humans. Might we someday treat salt-sensitive hypertension with probiotics? NEJM 2017 (January 2, 2018).)

(Anm: Salt-responsive gut commensal modulates TH17 axis and disease. Nature. 2017 Nov 30;551(7682):585-589.)

(Anm: Association Study of Gut Flora in Coronary Heart Disease through High-Throughput Sequencing. (…) Conclusion. The diversity and compositions of gut flora were different between CHD patients and healthy controls. The incidence of CHD might be associated with the alteration of gut microbiota. Biomed Res Int. 2017; 2017: 3796359.)

- Å målrette bakterier for å redusere hjertesykdom. (- Faktisk reduserte en oral dose av inhibitoren TMAO nivåer i 3 dager. Det senket også blodplaterresponsiviteten og for stor koagulasjonsdannelse etter arteriell skade.) (- En ny viktig tilnærming, denne eksperimentelle tilnærmingen tar ikke livet av tarmbakterier, den er rett og slett fjerner deres evne til å produsere TMAO.)

(Anm: Targeting gut bacteria to reduce heart disease. Led by Dr. Stanley Hazen, Ph.D., the Cleveland researchers are interested in a particular chemical called atrimethylamine N-oxide (TMAO), which gut bacteria produce. When gut bacteria break down choline, lechithin, and carnitine — compounds found in particularly high levels in high-fat dairy producs, egg yolk, liver, and red meat — the process produces TMAO. (…) In fact, one oral dose of the inhibitor reduced TMAO levels for 3 days. It also lowered platelet responsiveness and excessive clot formation following arterial injury. Commonly, drugs that reduce clot formation also increase the risk of excessive bleeding. With this inhibitor, that was not the case. (…) A novel approach Importantly, this experimental approach does not kill gut bacteria; it simply removes their ability to produce TMAO. Compared with antibiotics that indiscriminately destroy potentially useful gut bacteria, this novel technique could be a game-changer. "To our knowledge, this is the most potent therapy to date for 'drugging' the microbiome to alter a disease process. In addition, gut bacteria are altered but not killed by this drug, and there were no observable toxic side effects." - Dr. Stanley Hazen, Ph.D. (medicalnewstoday.com 6.8.2018).)

(Anm: Common Food Nutrient Tied to Risky Blood Clotting. MONDAY, April 24, 2017 (HealthDay News) -- A nutrient in meat and eggs may conspire with gut bacteria to make the blood more prone to clotting, a small study suggests. (…) Past studies have linked higher TMAO levels in the blood to heightened risks of blood clots, heart attack and stroke, said Dr. Stanley Hazen, the senior researcher on the new study. (medicinenet.com 24.4.2017).)

(Anm: Red meat compound linked to worse outcomes in heart failure patients. A new study finds that worse outcomes in patients with acute heart failure are linked to higher levels of TMAO - the major source of which is thought to be L-carnitine, a compound that is metabolized by gut bacteria during the digestion of red meat. (…) The new study - from the University of Leicester in the UK - is published in the journal Heart. (medicalnewstoday.com 19.2.2016).)

(Anm: Gut Microbial Metabolite TMAO Enhances Platelet Hyperreactivity and Thrombosis Risk Cell. 2016 Mar 24;165(1):111-24. Epub 2016 Mar 10..)

- Aktiverte T-celler fremmer hjertesvikt etter hjerteinfarkt. Kronisk betennelse etter hjerteinfarkt kan fremme hjertesvikt og død. (- To nøkkeleksperimenter demonstrerte denne nødvendige og tilstrekkelige rollen for de aktiverte T-cellene, som antagelig angriper hjertemuskelvev på en autoimmun måte. Det første nøkkeleksperimentet innebar fjerning av en spesifikk undergruppe (subset) av aktiverte T-celler fra musemodeller. Behandling av mus med antistoffer mot CD4 + T-celler fire uker etter eksperimentelle hjerteinfarkt - for å utarme undergruppen av T-celler - forhindret den progressive unormale utvidelsen av venstre ventrikkel som fører til hjertesvikt, sammenlignet med ubehandlede mus.)

(Anm: Activated T-cells promote heart failure after heart attack. Chronic inflammation after a heart attack can promote heart failure and death. University of Alabama at Birmingham researchers have now shown that activated T-cells — part of the immune system's inflammatory response — are both necessary and sufficient to produce such heart failure. "These studies," Shyam Bansal, Ph.D., Sumanth Prabhu, M.D., and colleagues write in the journal Circulation: Heart Failure, "provide important proof-of-concept for T-cells as disease mediators in heart failure." Two key experiments demonstrated this necessary and sufficient role for the activated T-cells, which presumably attack heart muscle tissue in an auto-immune fashion. The first key experiment involved removing a specific subset of activated T-cells from mouse models. Treating the mice with antibodies against CD4+ T-cells four weeks after experimental heart attacks — to deplete that subset of T-cells — prevented the progressive abnormal enlargement of the left ventricle that leads to heart failure, as compared with untreated mice. (…) So the UAB researchers began to look for changes in subsets of T-cells over an eight-week period after heart attack. They found the CD4+ T-cells were globally expanded and activated during chronic ischemic heart failure, and that there was an expansion of memory T-cells in the spleen. In particular, they found significant expansion of CD3+CD8+ cytotoxic T-cells and CD3+CD4+ helper T-cells in circulating blood, as well as increased CD4+ subsets of Th1, Th2, Th17 and Treg cells, indicating a pro-inflammatory response. In the failing heart, they found increased CD8+ and CD4+ T-cells, and increased Th1, Th2, Th17 and Treg CD4+ subsets. They also found a marked reduction of the Th1/Th2 ratio, and an increased Th17/Treg ratio, as well as upregulation of the inflammatory Th2-type cytokines. (medicalnewstoday.com 28.2.2017).)

(Anm: Activated T-cells drive post-heart attack heart failure. Chronic inflammation after a heart attack can promote heart failure and death. University of Alabama at Birmingham researchers have now shown that activated T-cells — part of the immune system’s inflammatory response — are both necessary and sufficient to produce such heart failure. “These studies,” Shyam Bansal, Ph.D., Sumanth Prabhu, M.D., and colleagues write in the journal Circulation: Heart Failure, “provide important proof-of-concept for T-cells as disease mediators in heart failure.” Two key experiments demonstrated this necessary and sufficient role for the activated T-cells, which presumably attack heart muscle tissue in an auto-immune fashion. (uab.edu 27.2.2017).)

(Anm: CD4+ T cells promote the transition from hypertrophy to heart failure during chronic pressure overload. Circulation. 2014 May 27;129(21):2111-24.)

- Resetting microbiota by Lactobacillus reuteri inhibits T reg deficiency-induced autoimmunity via adenosine A2A receptors.

Resetting microbiota by Lactobacillus reuteri inhibits T reg deficiency-induced autoimmunity via adenosine A2A receptors.
J Exp Med. 2017 Jan;214(1):107-123. Epub 2016 Dec 19.
Abstract Regulatory T (T reg) cell deficiency causes lethal, CD4+ T cell-driven autoimmune diseases. Stem cell transplantation is used to treat these diseases, but this procedure is limited by the availability of a suitable donor. The intestinal microbiota drives host immune homeostasis by regulating the differentiation and expansion of T reg, Th1, and Th2 cells. It is currently unclear if T reg cell deficiency-mediated autoimmune disorders can be treated by targeting the enteric microbiota. Here, we demonstrate that Foxp3+ T reg cell deficiency results in gut microbial dysbiosis and autoimmunity over the lifespan of scurfy (SF) mouse. Remodeling microbiota with Lactobacillus reuteri prolonged survival and reduced multiorgan inflammation in SF mice. L. reuteri changed the metabolomic profile disrupted by T reg cell deficiency, and a major effect was to restore levels of the purine metabolite inosine. Feeding inosine itself prolonged life and inhibited multiorgan inflammation by reducing Th1/Th2 cells and their associated cytokines. Mechanistically, the inhibition of inosine on the differentiation of Th1 and Th2 cells in vitro depended on adenosine A2A receptors, which were also required for the efficacy of inosine and of L. reuteri in vivo. These results reveal that the microbiota-inosine-A2A receptor axis might represent a potential avenue for combatting autoimmune diseases mediated by T reg cell dysfunction. (…)

(Anm: Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve. (...)  Abstract. There is increasing, but largely indirect, evidence pointing to an effect of commensal gut microbiota on the central nervous system (CNS). However, it is unknown whether lactic acid bacteria such as Lactobacillus rhamnosus could have a direct effect on neurotransmitter receptors in the CNS in normal, healthy animals. GABA is the main CNS inhibitory neurotransmitter and is significantly involved in regulating many physiological and psychological processes. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2011 (Published online before print August 29).)

- Menneskelig tarmmikrobe kan bidra til å behandle autoimmune sykdommer, sier forskere. (Av tre bakteriestammer oppdaget de at en mikrobe, Prevotella histicola, effektivt undertrykte immunforsvar i den prekliniske modellen av MS.)

(Anm: Human gut microbe may help treat autoimmune diseases, say researchers. Mayo Clinic researchers, along with colleagues at the University of Iowa, report that a human gut microbe discovered at Mayo Clinic may help treat autoimmune diseases, such as multiple sclerosis. The findings appear in Cell Reports. (medicalnewstoday.com 8.8.2017).)

- Selvreparerende organer kan redde dit liv. Vores celler er mere påvirkelige, end vi troede – og ved at omdanne dem inde i kroppen kan vi reparere hjerter og degenererende hjerner indefra. (- Og til forskel fra hud- og leverceller kan hjertemuskler ikke gendanne sig selv. Når de bliver beskadiget eller dør, er de væk for altid.)

(Anm: Selvreparerende organer kan redde dit liv. Vores celler er mere påvirkelige, end vi troede – og ved at omdanne dem inde i kroppen kan vi reparere hjerter og degenererende hjerner indefra. Hvad sker der, når ens hjerte ikke længere fungerer? Inden for hjertemedicin er svaret oftest brutalt enkelt: Man dør. Hjertesygdomme er den primære dødsårsag på verdensplan, og der er for det meste ikke ret meget, vi kan stille op. Pacemakere er en hjælp, og transplantationer kan også fungere, men der doneres langtfra hjerter nok til alle. Og til forskel fra hud- og leverceller kan hjertemuskler ikke gendanne sig selv. Når de bliver beskadiget eller dør, er de væk for altid. Stamceller dyrket i laboratorier var engang det store håb i forhold til at reparere hjerter, men det levede ikke op til forventningerne. I de senere år har cellebiologer i ro og mag udf... (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

- Ingen sammenheng mellom LDL-kolesterolnivå og hjertesykdom, ifølge forskere. En ny gjennomgang av publisert forskning fra en internasjonal gruppe av leger og forskere utfordrer femtiårig lang tro på at LDL, den såkalte "slemme typen" av kolesterol, forårsaker hjertesykdom.

(Anm: No connection between LDL cholesterol levels and heart disease, according to researchers. A new review of published research from an international group of physicians and researchers is challenging the half-century long belief that LDL, the so-called 'bad kind' of cholesterol, causes heart disease. Published in Expert Review of Clinical Pharmacology, the review also questions the use of statins as the primary prevention tool for cardiovascular disease (CVD). The study could have widespread implications as tens-of-millions of Americans currently take statins to help lower their cholesterol levels and risk of heart attack. "There have been decades of research designed to deceive the public and physicians into believing that LDL causes heart disease, when in fact, it doesn't," said David Diamond, Ph.D., a professor in USF's Departments of Psychology and Molecular Pharmacology & Physiology, and a co-author of the article. "The research that has targeted LDL is terribly flawed. Not only is there a lack of evidence of causal link between LDL and heart disease, the statistical approach statin advocates have used to demonstrate benefits has been deceptive." (medicalxpress.com 1.10.2018).)

- Hvordan munnbakterier kan skade lungene. (- Disse bakteriene ble funnet overveiende hos eldre med mer plakk, flere hull (kaviteter) og færre tenner. I tillegg fant studien mer sopp hos disse eldres mikrobiota, samt blant dem som hadde proteser.)

(Anm: How your mouth bacteria can harm your lungs. New research now published in the journal mSphere examines the effects of poor dental hygiene on the respiratory health of elderly Japanese people. The recent results shed light on the importance of the tongue microbiota for our respiratory health. The new study was carried out by a team of Japanese-based scientists affiliated with the Kyushu University in Fukuoka. (…) Medical News Today have reported on a number of studies highlighting the link between the gut microbiota and cancer, obesity, heart conditions, depression, anxiety, and other conditions. Also, explain the authors of the new research, not only do the bacteria in our tongue microbiota reach our guts, but seniors are also particularly likely to inhale some of these microorganisms. Problems such as difficulty swallowing and cough reflux may cause the elderly to accidentally inhale bacteria that could lead to pulmonary infections such as pneumonia. (…) The main bacteria identified were Prevotella histicola, Veillonella atypica, Streptococcus salivarius, and Streptococcus parasanguinis. Previous studies, say the researchers, have linked these microorganisms with a higher risk of death from pneumonia. These bacteria were found predominantly in seniors with more plaque, more cavities, and fewer teeth. Additionally, the study found more fungi in these seniors' microbiotas, as well as among those who wore dentures.  (medicalnewstoday.com 17.8.2018).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Professor: Hjerteinfarkt-årsak vekker oppsikt. Åreforkalkning er en av hovedårsakene til både hjerteinfarkt og hjerneslag - og funnene i en ny studie overrasker ekspertene. Dette er professorens beste tips for å beskytte blodårene. (- Aterosklerose er en folkesykdom, og en av de viktigste årsakene til invaliditet og død. Derfor er det viktig å vite at åreforkalkning både kan forebygges og bremses dersom man får det påvist. Oppmerksomhet på aterosklerose kan gi stor helsegevinst, sier hun til Dagbladet.)

(Anm: Professor: Hjerteinfarkt-årsak vekker oppsikt. Åreforkalkning er en av hovedårsakene til både hjerteinfarkt og hjerneslag - og funnene i en ny studie overrasker ekspertene. Dette er professorens beste tips for å beskytte blodårene. PROFESSOR: Studie om åreforkalkning overrasker Carl Johan Östgren, professor i allmennmedisin. I enkelte aldersgrupper har menn tre ganger så mye åreforkalkning som kvinner, og forekomsten øker nesten til det dobbelte hos begge kjønn fra 50 til 60 års alderen. Dette finner en studie nylig publisert i European Journal of Preventive Cardiology. (…) Mona Skjelland, professor i nevrologi, forklarer at dette plakket kan tette igjen blodåra og forhindre blodgjennomstrømning til ulike organer, avhengig av hvilken blodåre det gjelder. Plakket kan også løsne fra arterieveggen, og danne en blodpropp som kan gi både hjerneslag og hjerteinfarkt. - Aterosklerose er en folkesykdom, og en av de viktigste årsakene til invaliditet og død. Derfor er det viktig å vite at åreforkalkning både kan forebygges og bremses dersom man får det påvist. Oppmerksomhet på aterosklerose kan gi stor helsegevinst, sier hun til Dagbladet. Ifølge Folkehelseinstituttet, ble 13 499 nordmenn behandlet for akutt hjerneslag og 13 209 for akutt hjerteinfarkt på sykehuset i 2018. Selv om vi får en stadig eldre befolkning, går heldigvis disse tallene nedover. I 2018 falt forekomsten på hjerteinfarkt med 24 prosent og 13 prosent for hjerneslag sammenliknet med 2012. (dagbladet.no 13.7.2020).)

- Vanlig brukte antidepressiva kan bidra til fedmeepidemien i utviklede land, ifølge forfatterne av en ny studie som fant at mennesker som brukte dem i lengre tid var 21 prosent mer sannsynlig å oppleve vektøkning.

(Anm: Widely used antidepressants might be contributing to the obesity epidemic in developed nations, according to the authors of a new study which found people using them for a prolonged period were 21 per cent more likely to put on weight. This effect was greatest after two to three years of continued use, researchers at King's College London found. At this point the risk of patients, who were previously classed as “normal” weight, being obese or overweight was 29 per cent higher. (independent.co.uk 23.5.2018).)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

- Sentral fedme knyttet til hjernekrymping.

(Anm: Sentral fedme knyttet til hjernekrymping. Å være overvektig kan føre til flere helseproblemer. Forskere tror nå at fedme i mageområdet selv kan også være assosiert med mindre hjernestørrelse. Central obesity linked to brain shrinkage. Being overweight can lead to several health problems. Scientists now believe that obesity in the stomach area could even have associations with a smaller brain size. (medicalnewstoday.com 20.1.2019).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Hjertesvikt: ødeleggelse av tarmbakterier kan forbedre utfallet.

(Anm: Hjertesvikt: ødeleggelse av tarmbakterier kan forbedre utfallet. (Heart failure: Destroying gut bacteria could improve outcomes.) Overraskende viser en nylig studie at det å viske ut en persons tarmbakterier kan bidra til å forbedre hjertefunksjonen og redusere nivåer av hjerteskader etter hjertesvikt. (- "Det faktum at vi ser fullstendig hjertefunksjon er overraskende, og jeg gleder meg til spennende nye data om hva som skjer i hjertet når en annen bakterie rekoloniser tarmen." (medicalnewstoday.com 24.4.2018).)

(Anm: Salt-responsive gut commensal modulates TH17 axis and disease. Nature. 2017 Nov 30;551(7682):585-589.)

(Anm: Association Study of Gut Flora in Coronary Heart Disease through High-Throughput Sequencing. (…) Conclusion. The diversity and compositions of gut flora were different between CHD patients and healthy controls. The incidence of CHD might be associated with the alteration of gut microbiota. Biomed Res Int. 2017; 2017: 3796359.)

(Anm: Prognostic value of elevated levels of intestinal microbe-generated metabolite trimethylamine-N-oxide in patients with heart failure: refining the gut hypothesis. J Am Coll Cardiol. 2014 Nov 4;64(18):1908-14.)

- Tarmbakterier kan brukes som mål for å redusere risikoen for hjertesykdom. BAKTERIER i tarmen kan være en indikator for hjertesykdom og brukes som mål for å redusere risikoen for at en slik tilstand oppstår, ifølge forskere fra University of Nottingham og King's College London, Storbritannia.

(Anm: Gut Bacteria Could be Targeted to Reduce the Risk of Cardiovascular Disease. BACTERIA in the gut could be an indicator for heart disease and be targeted to reduce the risk of such a condition occurring, according to researchers from the University of Nottingham, and King’s College London, UK. The study reveals an association between levels of bacterial diversity in the gut and hardening of the arteries, a known risk factor for cardiovascular disease. (…) Importance of Diet The findings also suggest that dietary interventions that improve the quantity and diversity of useful microbes in the gut, such as a high fibre diet, could be used to reduce the risk of heart disease. They acknowledge, however, that further research is needed to understand the effect dietary fibre has in this respect. (europeanmedical-group.com - 15 May 2018).)

- Adrenalin etter hjertestans dobler risiko for alvorlig hjerneskade, ifølge forsøk.) (- Bedre i Sverige og Danmark.) (- Resultatene fører sannsynligvis til endringer i retningslinjene for behandling av hjertestans, selv om forsøkets førsteforfatter, Gavin Perkins ved Warwick University, var motvillig til å ta stilling til det.)

(Anm: Adrenaline after cardiac arrest doubles risk of serious brain damage, finds trial. A randomised trial of use of adrenaline in patients who have a cardiac arrest outside hospital leaves paramedics with a dilemma. More patients were alive 30 days after their hearts had been restarted with adrenaline, but their chances of serious brain damage were almost doubled, show the findings, reported in the New England Journal of Medicine.1 The finding is likely to lead to a change in guidelines for treating cardiac arrest, though the trial’s lead author, Gavin Perkins of Warwick University, was reluctant to commit himself. Speaking at a briefing at the Science Media Centre in London, Perkins said it would need a broader consideration of the findings by bodies such as the UK Resuscitation Council to make any such change. The council said that it would consult widely but that it did expect a change in guidelines. BMJ 2018;362:k3145 (Published 19 July 2018).)

(Anm: A Randomized Trial of Epinephrine in Out-of-Hospital Cardiac Arrest. N Engl J Med. 2018 Jul 18.)

- Hjerteinfarkt skal ikke tolkes som omgangssyke. Forskning har vist at ansatte ved sykehjem og hjemmetjenester mangler nødvendig kompetanse til å ivareta alvorlig og akutt syke gamle.

(Anm: Hjerteinfarkt skal ikke tolkes som omgangssyke. Forskning har vist at ansatte ved sykehjem og hjemmetjenester mangler nødvendig kompetanse til å ivareta alvorlig og akutt syke gamle. I Bergen ble et hjerteinfarkt forvekslet med omgangssyke. (…) FEILTOLKNING. Våre sårbare gamle og deres pårørende fortjener å bli ivaretatt av dedikert og dyktig helsepersonell. Bergens Tidende har de siste ukene hatt en debattserie vedrørende historier fra sykehjem. Flere av innleggene har omhandlet manglende kompetanse hos helsepersonell og feiltolkning av pasientens sykdomsbilde. Ett av innleggene var om hvordan hjerteinfarkt hos en gammel dame ble forvekslet med omgangssyke. De pårørende ble frarådet å besøke henne på grunn av fare for smitte. Manglende tiltak og feil behandling førte til at pasienten døde: Et uventet dødsfall hvor både pasient og pårørende dessverre ble frarøvet muligheten til å ta farvel. (dagensmedisin.no 13.6.2018).)

- Molekylær bildebehandling av hjertemetabolisme, innervasjon og ledning. (- Abstrakt Hjertesykdommer har komplekse molekylære opprinnelser. Men nåværende kliniske diagnostiske verktøy er ofte utilstrekkelige for å avdekke spesifikke molekylære komponenter for hjertesykdommer.)

(Anm: Molecular Imaging of Cardiac Metabolism, Innervation, and Conduction. Abstract Cardiac diseases have complex molecular origins. However, current clinical diagnostic tools are often inadequate to uncover specific molecular components of cardiac pathologies. Thus, we are still lacking a detailed understanding of disease progression, and both patient diagnosis and treatment are often inaccurate. Molecular imaging could play a leading role in translating basic research to both preclinical and clinical cardiac research, ultimately improving our understanding and management of human disease. In this review, we highlight the diversity of current molecular imaging tools that have been used in clinical research or have reached the stage of clinical translation. Facilitated by the steadily increasing infrastructure of clinical positron emission tomography and positron emission tomography-magnetic resonance imaging cameras and advancing gating analysis, these tools allow the implementation of clinical cardiac molecular imaging trials to deepen our knowledge of human disease and improve patient care. EMJ Cardiol. 2017;5[1]:70-78.)

- Høyt blodtrykk? Å drikke kefir kan senke det. (- Denne probiotiske drikken har tradisjonelt vært knyttet til mange fordeler - særlig de sunne effektene på tarmmikrobiomet og fordøyelsen. Men nå vet vi at bakteriene i vår tarm påvirker mer enn bare god fordøyelse.) (- Mikroorganismer som befolker vår tarm har vist seg å kommunisere med hjernen, noe som gir dem muligheten til å påvirke mange prosesser i kroppen vår. En studie i fjor år viste til og med at personer med hjerteinfarkt hadde forskjeller i sammensetningen av deres tarmmikrobiota sammenlignet med mennesker uten denne tilstanden.)

(Anm: High blood pressure? Drinking kefir could lower it. Creamy and just a little sour, kefir is becoming a favorite among gourmands and health enthusiasts worldwide. This fermented milk drink has been shown to bring many health benefits, and now, researchers explain how it could protect cardiovascular health. (…) This probiotic drink has traditionally been tied to numerous benefits — especially its wholesome effects on the gut microbiome and digestion. But now we know that the bacteria in our guts influence more than just a good digestion. The microorganisms that populate our guts have been shown to communicate with the brain, which gives them the potential to influence plenty of processes in our body. A study from last year even showed that people with coronary heart disease exhibited differences in the composition of their gut microbiota, compared with people without this condition. (medicalnewstoday.com 28.4.2018).)

- «Bedøving» av mikrobiomet kan behandle hjertesykdom. En substans som er den første av sitt slag som intervenerer metabolisk aktivitet for tarmmikrober kan en dag behandle hjertesykdom hos mennesker, ifølge en musestudie publisert i Cell.

(Anm: Drugging the microbiome may treat heart disease. A first-of-a-kind drug that interferes with the metabolic activity of gut microbes could one day treat heart disease in humans, according to a mouse study published in Cell. Dietary supplementation with a compound that is naturally abundant in red wine and olive oil prevented gut microbes from turning unhealthy foods into metabolic byproducts that clog arteries. (…) "This study shows for the first time that one can target a gut microbial pathway to inhibit atherosclerosis," says senior study author Stanley Hazen of the Cleveland Clinic. "This new approach opens the door to the concept of drugging the microbiome to affect a therapeutic benefit in the host."  (medicalnewstoday.com 30.4.2018).)

(Anm: Non-lethal Inhibition of Gut Microbial Trimethylamine Production for the Treatment of Atherosclerosis. Cell. 2015 Dec 17;163(7):1585-95.)

- Legemidler som kan forårsake Raynauds — Forekomsten av sideeffekter (bivirkninger) er sannsynligvis undervurdert.

(Anm: RheumNow: Drugs That May Induce Raynaud's —Incidence of side effect is probably underestimated. A systematic review by Charles Khouri and colleagues examined the extent drugs are capable of inducing Raynaud's phenomenon (RP). The authors found 12 different classes of drugs responsible for RP, with cisplatin and bleomycin having the greatest risk, followed by beta-blockers. The Framingham Heart Study found beta-blocker use was the most common cause of secondary RP (34.2% of secondary RP). A 2012 meta-analysis found a prevalence of 14.7% of RP in patients receiving beta-blockers. (medpagetoday.com 14.3.2016).)

(Anm: Drug-induced Raynaud's phenomenon: beyond β-adrenoceptor blockers. Br J Clin Pharmacol. 2016 Jul;82(1):6-16.)

(Anm: Peripheral vasoconstriction induced by β-adrenoceptor blockers: a systematic review and a network meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2016 Aug;82(2):549-60.)

- Unik norsk studie viser at kostholdsendringer påvirker kreftrisiko. De nye, ganske ukjente kostholdsrådene som ble de overvektige, røykende mennene til del, inkluderte å spise mer fisk og grønnsaker og bytte ut fete meieriprodukter med planteoljer. (- Dramatisk. Oslo-undersøkelsens deltakere ble plukket ut etter at man på 1960- og 1970-tallet opplevde en dramatisk økning i dødsfall blant norske menn på grunn av hjerteinfarkt.) (- Etter kun kort tid ga omleggingen resultater: en dramatisk reduksjon i hjertekarsykdom og også en reduksjon i dødelighet generelt hos gruppa som gjennomførte livsstilsendringer, sammenlignet med dem som ikke fikk råd.)

(Anm: Unik norsk studie viser at kostholdsendringer påvirker kreftrisiko. De nye, ganske ukjente kostholdsrådene som ble de overvektige, røykende mennene til del, inkluderte å spise mer fisk og grønnsaker og bytte ut fete meieriprodukter med planteoljer. På 1970-tallet fikk norske menn i 40-åra kostholdsråd for å ikke dø av hjerte- og karsykdom. Livsstilsendringene viser seg å ha påvirket kreftrisiko også. Forsker Paula Berstad og kollegene hennes i Kreftregisteret har dypdykket i data fra Oslo-undersøkelsen, som fulgte drøyt 1.200 menn i 40-åra fra begynnelsen av 1970-tallet og 43 år framover. (…) Nå har Berstad sett på forekomst av kreft hos de to gruppene og gjort unike funn. – De første 18 årene er det ikke så stor forskjell, kreft utvikler seg sakte, men så kommer effekten. Når mennene er i 60-årene, har de som endret kostholdet sitt, en signifikant lavere risiko for å få kreft enn kontrollgruppa, sier Berstad til NTB. (…) Dramatisk Oslo-undersøkelsens deltakere ble plukket ut etter at man på 1960- og 1970-tallet opplevde en dramatisk økning i dødsfall blant norske menn på grunn av hjerteinfarkt. (…) Den gang hadde leger en annen autoritet, man gjorde som legen sa. Så rådene ble fulgt og førte i stor grad til langvarig livsstilsendring, påpeker Berstad. Etter kun kort tid ga omleggingen resultater: en dramatisk reduksjon i hjertekarsykdom og også en reduksjon i dødelighet generelt hos gruppa som gjennomførte livsstilsendringer, sammenlignet med dem som ikke fikk råd. (©NTB) (nettavisen.no 27.5.2018).)

- Forsker mener det ikke er helsemessig problem å være overvektig. Overvekt er den nye normalen. (- Problemene kommer når man får fedmeplager. Da er man mer utsatt for diabetes type 2, slitasjegikt og andre kroppssmerter.) (- Har man over 30, betegnes det som et fedmeproblem.)

(Anm: Forsker mener det ikke er helsemessig problem å være overvektig. Overvekt er den nye normalen. – Vi bør kanskje endre BMI-skalaen for å følge utviklingen, mener forsker. Helseforsker mener det ikke er et helsemessig problem å være overvektig. Problemene kommer når man får fedmeplager. Da er man mer utsatt for diabetes type 2, slitasjegikt og andre kroppssmerter. – Dette er den standarden vi er vant til, men i dag er det mest normalt å være overvektig, så det spørs i grunn om vi må endre standarden, sier Steinar Krogstad til NRK. Han er leder av den store helseundersøkelsen HUNT som er gjennomført siden 1984. HUNT 4 kom i gang høsten 2017 og varer til januar 2019. Syv av ti nordmenn er i dag overvektige. Det betyr at man har en kroppsmasseindeks (BMI) på mellom 25 og 30. Har man over 30, betegnes det som et fedmeproblem. – Man sier jo ofte at det som er gjennomsnittlig er normalt, men når det som er normalt har endret seg såpass mye, så er vi i en spesiell situasjon, sier forskeren. (aftenposten.no 18.10.2018).)

– En kjempedårlig idé å gjøre det normalt å være overvektig. (– Det er en veldig, veldig, veldig dårlig idé. Det blir ikke noe mindre farlig av at du sier at det er normalt, sier Jøran Hjelmesæth.)

(Anm: – En kjempedårlig idé å gjøre det normalt å være overvektig. Forskere på fedme mener det er en dårlig idé å endre grensene for hva som er normalvektig, selv om flesteparten av nordmenn nå regnes som overvektig. NÅ ER DET NORMALT Å VÆRE OVERVEKTIG: Disse to har en BMI på henholdsvis 25,2 og 31,9 – og havner dermed i kategoriene overvekt og fedme. Nye funn fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) viser at nesten sju av ti nordmenn er overvektige. – I dag er det mest normalt å være overvektig, så det spørs i grunn om vi må endre standarden, uttalte HUNT-leder Steinar Krokstad til NRK. Dette er ikke veien å gå, mener behandlere av overvekt og fedme i Norge. – Det er en veldig, veldig, veldig dårlig idé. Det blir ikke noe mindre farlig av at du sier at det er normalt, sier Jøran Hjelmesæth. Hjelmesæth er professor ved Universitetet i Oslo og leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. Han får støtte for sitt syn om at det er feil å normalisere overvekt. – Hvis man normaliserer at befolkningen har blitt stor, så kanskje man tar bort litt av initiativet til å gjøre noe med det, sier Bård Eirik Kulseng, leder for fedmeforskningen ved NTNU og St. Olavs hospital. (nrk.no 18.10.2018).)

- Studie kaster tvil om "sunn fedme".

(Anm: Study casts doubt on 'healthy obesity'. Women who are overweight or obese but otherwise healthy are still at an increased risk of cardiovascular disease, a large study suggests. (…) That risk was even greater in women who were overweight and obese, said the study, published in The Lancet Diabetes & Endocrinology journal. Experts also found that the majority of metabolically healthy women developed either high blood pressure, excess cholesterol or diabetes as they got older, even if they were normal weight. (bbc.com 31.5.2018).)

(Anm: Transition from metabolic healthy to unhealthy phenotypes and association with cardiovascular disease risk across BMI categories in 90 257 women (the Nurses' Health Study): 30 year follow-up from a prospective cohort study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29859908.) - Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere formår at gøre sit job ordentligt.

(Anm: Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere formår at gøre sit job ordentligt. Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Det betyder, at blodtilførslen til de indre organer bliver mindre. En god del af patienterne ender med at få indopereret et nyt hjerte. Tilstanden kan være dødelig. Nu har norske forskere opdaget noget, som muligvis kan give fremtidens hjertesvigtpatienter en bedre chance. Et nyt studie viser nemlig, at hjertesvigtpatienter har en anderledes tarmmikrobiota (tarmbakterier) end raske personer. Er det muligt at behandle dem ved at behandle tarmen? (…) Historien kort - Nyt norsk studie har fundet, at hjertesvigtpatienter har en anderledes tarmmikrobiota end raske personer. - Hjertesvigtpatienternes tarmflora var mindre mangfoldig; hele 15 bakteriegrupper var ikke til stede. (videnskab.dk 28.5.2018).)

(Anm: Metagenomic and metabolomic analyses unveil dysbiosis of gut microbiota in chronic heart failure patients. Sci Rep. 2018 Jan 12;8(1):635.)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.)

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser (legemidler) fra flere terapeutiske klasser - antipsykotika, andre psykoaktive stoffer, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner - var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.) NEJM 2017 (April 26, 2018).)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).

- Mikroskopisk kolitt (tykktarmbetennelse) knyttet til økt dødelighet. (- Den befolkningsbaserte studien viste at pasienter med mikroskopisk kolitt i mer enn 10 år hadde omtrent 20 % større sannsynlighet for å dø enn de som ikke hadde lidelsen i samme periode.)

(Anm: Microscopic Colitis Linked to Increased Mortality. San Diego—Patients with microscopic colitis have an increased risk for premature death, particularly from cardiovascular, gastrointestinal and infectious conditions, researchers have found. The population-based study showed that patients with microscopic colitis for more than 10 years were roughly 20% more likely to die than those without the disorder during the same period. (gastroendonews.com 16.8.2019).)

(Anm: Mikroskopisk kolitt. Mikroskopisk kolitt er en betennelse i tykktarmen. Den finnes i to varianter: Lymfocytær og kollagen. Tilstanden går i mange tilfeller tilbake av seg selv. (nhi.no 18.8.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Avføring kan erstatte antibiotika. En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen. (- Sykdomsøkning på verdensbasis Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile.)

(Anm: Avføring kan erstatte antibiotika. En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen. Gastroseksjon og mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold undersøkte om tilførsel av tarmbakterier fra en frisk person kan gjenopprette en frisk og motstandsdyktig tarmflora, slik at pasienten blir kvitt infeksjonen uten å ty til antibiotika. (…) Sykdomsøkning på verdensbasis Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile. (…) Stor internasjonal interesse Friske tarmbakterier har tidligere blitt brukt på noen pasienter med tilbakefall av sykdommen, men den norske pilotstudien som publiseres i New England Journal of Medicine denne uken viser altså at bakteriene kan være bedre enn antibiotika for alle pasienter med sykdommen, også de som har den for første gang. Studien presenteres på verdens største konferanse for tarmsykdommer, Digestive Desease Week, lørdag 2. juni, og rett over sommeren starter gruppen «Klinisk Effektforskning» en større studie for å bekrefte funnene. (nrk.no 2.6.2018).)

- Har tarmbakterier skylden for angst, depresjon i fedme? (- Globale tall for 2016 anslår at rundt 650 millioner mennesker, eller 13 prosent av verdens befolkning, er overvektige.)

(Anm: Har tarmbakterier skylden for angst, depresjon i fedme? (…) I studien la de merke til hvordan dyrene som fikk antibiotika - endret sammensetningen av deres tarmbakterier - reduserte betennelser, forbedret "insulinsignalering i hjernen" og redusert "tegn på angst og depresjon." (…)  Siden 1975 er forekomsten på verdensbasis nesten tredoblet. Globale tall for 2016 anslår at rundt 650 millioner mennesker, eller 13 prosent av verdens befolkning, er overvektige. Mye av denne fedmeepidemien er drevet av dietter med mye fett og "energitette matvarer", sammen med reduksjoner i fysisk aktivitet. (medicalnewstoday.com 18.6.2018).)

- Transplantasjon av tarmmikrobiota for primær Clostridium difficile-infeksjon. (- Et fase 3-forsøk for å vurdere transplantasjon av tarmmikrobiota som primær behandling for C. difficile infeksjon er i gang.)

(Anm: Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile Infection. Clostridium difficile infection is a major health problem.1 Antibiotic treatment is associated with a considerable rate of recurrence of infection and is related to the emergence of antibiotic-resistant bacteria. Recently, fecal microbiota transplantation has been shown to be effective in the treatment of recurrent C. difficile infection.2 We undertook a proof-of-concept trial (ClinicalTrials.gov number, NCT02301000) to evaluate the use of fecal microbiota transplantation as treatment for primary C. difficile infection. (…) This was a small trial, but the results suggest that fecal microbiota transplantation may be an alternative to antibiotic therapy in primary C. difficile infection. A phase 3 trial to assess fecal microbiota transplantation as primary treatment for C. difficile infection is under way. (nejm.org - June 2, 2018).)

- Livsfarlige epidemier spres med full kraft. (- Antibiotikaresistens. Det er en annen dimensjon som gjør utbruddene av kolera, meslinger og difteri i Jemen ekstra skummelt: Den siste tiden har helsepersonell oppdaget stadig flere pasienter med multiresistente bakterier. Disse bakteriene lar seg ikke knekke av noen form for antibiotika. Det er en skremmende utvikling.)

(Anm: Livsfarlige epidemier spres med full kraft. ABYAN/ADEN (VG) Lutfattige og krigsherjede Jemen rammes av difteri og meslinger. I bakgrunnen lurer en antibiotikakrise. Antibiotikaresistens Det er en annen dimensjon som gjør utbruddene av kolera, meslinger og difteri i Jemen ekstra skummelt: Den siste tiden har helsepersonell oppdaget stadig flere pasienter med multiresistente bakterier. Disse bakteriene lar seg ikke knekke av noen form for antibiotika. Det er en skremmende utvikling. Jeg tror dette kan utvikle seg til en katastrofe for samfunnet vårt, sier Omar al Nagda (32). Han er sjef for laboratoriet ved sykehuset til Leger uten grenser i Aden, og har nettopp startet å forske på den økte antibiotikaresistensen i Jemen. Ingen kjenner omfanget av problemet ennå. (vg.no 3.6.2018).)

– Antibiotika kurerte ikke deres infeksjoner. Tarmbakterier gjorde det.

(Anm: Antibiotics Didn't Cure Their Infections. Fecal Bacteria Did. Research data published in the NEJM appear to have similar efficacy as antibiotics in eliminating Clostridium difficile infection, The New York Times reported. - In the study, the investigators randomly assigned 20 people with C. difficile infections to receive antibiotics or faecal transplants. - The researchers found that five of nine people who received faecal transplants were cured of infection, compared to five of 11 people treated with antibiotics. - The research team noted that two of three people who received antibiotics after faecal transplants were cured, while a second course of antibiotics was not effective in any patient previously exposed to the drugs. - The investigators plan to confirm these findings in a larger study involving about 200 patients. - Study author Michael Bretthauer said the findings "speak for themselves" but cautioned that larger studies are needed for practice-changing results. (firstwordpharma.com 3.6.2018).)

(Anm: Antibiotics Weren’t Used to Cure These Patients. Fecal Bacteria Were. In a small study, doctors used so-called fecal transplants to treat a serious gut infection in patients. The transplants, from healthy donors, were as effective as antibiotics. (nytimes.com 2.6.2018).)

- Antibiotika reduserer effektiviteten av kreftbehandling - studie.

(Anm: Antibiotics greatly reduce effectiveness of cancer treatment – study.   Study data presented at the American Society of Clinical Society annual meeting reveal that antibiotics greatly reduce the efficacy of immunotherapy, The Guardian reported. - "Clearly, we need to treat serious or life threatening infections with antibiotics," remarked study author Nadina Tinsley, adding "the challenge is striking the right balance." - In the study, the researchers retrospectively examined outcomes for 303 patients with melanoma, non-small cell lung cancer or renal cancer who underwent treatment with checkpoint inhibitors, about a third of whom also received antibiotics around the time of treatment. - The investigators observed that the median time to progression was 178 days among people who did not receive antibiotics, compared to 97 days for those to antibiotics, while overall survival among people who used antibiotics was 317 days, versus 651 days for those who were not exposed to the drugs. - (firstwordpharma.com 3.6.2018).)

- Bukspyttkjertelkreft: Enkelte blodtrykksmedisiner utsetter kvinner for fare. Ny forskning tyder på at visse blodtrykksmedisiner kan øke risikoen for bukspyttkjertelkreft hos postmenopausale kvinner.

(Anm: Pancreatic cancer: Some blood pressure drugs put women at risk. New research suggests that certain blood pressure drugs may increase the risk of pancreatic cancer in postmenopausal women. Zhensheng Wang, a postdoctoral researcher at the Dan L. Duncan Comprehensive Cancer Center at Baylor College of Medicine in Houston, TX, along with his colleagues, set out to examine the effects of a class of drugs called calcium channel blockers (CCBs) on the risk of pancreatic cancer. CCBs are used to stop calcium from entering the heart's muscle cells, which, in turn, relaxes the blood vessels. This relaxation makes them useful drugs for the treatment of hypertension. Previous studies, the authors of the new research explain, have shown that antihypertensive medication increases levels of a receptor called soluble receptor for advanced glycation end-product (sRAGE). sRAGE receptors help control the body's immune response and inflammation; Wang and team point out that earlier research found that sRAGE reduces inflammation and lowers the risk of pancreatic cancer. Blood pressure drugs, on the other hand, raise sRAGE levels, so the authors started out with the hypothesis that, on the contrary, antihypertensive medication would lower the risk of pancreatic cancer. But the results of the study surprised the researchers. The findings were presented at the American Association for Cancer Research Annual Meeting, which took place in Chicago, IL. (medicalnewstoday.com 19.4.2018).)

(Anm: Bukspyttkjertelkreft er en alvorlig sykdom. Blir kreften oppdaget i tidlig stadium kan det være mulig å operere den bort. Har sykdommen kommet lengre, finnes det imidlertid behandlinger som kan bremse sykdommen og gi lengre levetid. (helsebiblioteket.no Publisert 11.8.2017. ).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Kvinner og hjerteinfarkt: Kvinner har dårligere overlevelse enn menn etter hjerteinfarkt.

(Anm: Kvinner og hjerteinfarkt: Kvinner har dårligere overlevelse enn menn etter hjerteinfarkt. (…) Her er tegnene du må se opp for. Hjerteinfarkt - Tre hovedårer forsyner hjertemuskelen med blod (kransarterier). - En plutselig blokkering av en kranspulsåre i hjertet forårsaker hjerteinfarkt. - Hvis hjertemuskelen ikke får blod, begynner den å ta skade. - I 2016 ble det registrert 13 190 hjerteinfarkt hos 12 437 pasienter, 8 030 menn og 4 407 kvinner. - I aldersgruppa under 80 år, er det langt flere menn enn kvinner som får hjerteinfarkt. I aldersgruppa 80-89 år er kjønnsfordelingen nokså lik. - 25,8 prosent av dem som får hjerteinfarkt, røyker daglig.  - Menn har ofte mer typiske symptomer på hjerteinfarkt, som brystsmerter, trykk for brystet og utstråling til én eller begge armer. - Kvinners symptomer er mer diffuse. Smerten kan sitte i andre deler av overkroppen, som i skulderen, hals, kjeve, rygg eller øvre del av magen. - Nesten en tredjedel av alle kvinner, og en fjerdedel av alle menn som får et hjerteinfarkt, har ingen smerter. - Kilde: LHL, Norsk hjerteinfarktregister og Norsk helseinformatikk (dagbladet.no 5.11.2018).)

- Kathe (53) fikk hjerteinfarkt: – Alle sa «men du er jo jente». Visste du at flest kvinner dør av hjerte- og karsykdommer? Visste du også at flere menn enn kvinner har diabetes?

(Anm: Kathe (53) fikk hjerteinfarkt: – Alle sa «men du er jo jente». Visste du at flest kvinner dør av hjerte- og karsykdommer? Visste du også at flere menn enn kvinner har diabetes? Det finnes flere myter rundt typiske manne- og kvinnesykdommer, som gjør at mange ikke tar faresignalene på alvor. I en fersk rapport fra Norske Kvinners Sanitetsforening kommer det fram at den største helserisikoen for kvinner er hjerte- og karsykdommer. Problemet er at kun én av tre kvinner vet at det er hjerteproblemer som er deres største dødsårsak. (tv2.no 17.2.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva øker risiko for åreforkalkning (arteriosklerose), erektil dysfunksjon, hjertesykdom og hjerneslag. (- Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center.)

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Studie: Kun de som har hatt hjerteinfarkt har nytte av å forebygge med aspirin. (- Friske mennesker kan droppe aspirinbruken, viser studie.) (Men tre store studier fra i fjor fant bare minimale, om noen, fordeler, spesielt for eldre voksne.) (- Bare de som har hatt et hjerteinfarkt, har nytte av å forebygge nytt infarkt ved å ta aspirin daglig.)

(Anm: Studie: Kun de som har hatt hjerteinfarkt har nytte av å forebygge med aspirin. Unødvendig for friske å ta medisinen. Bare de som har hatt et hjerteinfarkt, har nytte av å forebygge nytt infarkt ved å ta aspirin daglig. Friske mennesker kan droppe aspirinbruken, viser studie. (…) 2016-tall fra Statens legemiddelverk viser at 368.000 pasienter fikk acetylsalisylsyre i Norge. (…) Minimale fordeler (…) Leger har i mange år anbefalt folk om å innta aspirin daglig for å redusere risikoen for å få et første hjerteinfarkt eller slag. Men tre store studier fra i fjor fant bare minimale, om noen, fordeler, spesielt for eldre voksne. (…) Virkestoffet i aspirin, acetylsalisylsyre, hemmer blodplatenes evne til å klumpe seg sammen og forårsake blodpropp. (tu.no 24.7.2019).)

(Anm: Prevalence of Aspirin Use for Primary Prevention of Cardiovascular Disease in the United States: Results From the 2017 National Health Interview Survey. Ann Intern Med. 2019 Jul 23.)

Aspirin utan positiv effekt (archive.org)
dagensmedicin.se 28.12.2007
Behandling med Aspirin ger ingen positivt effekt hos patienter med Alzheimers sjukdom, utan medför endast en ökad risk för blödningar. Det visar en ny studie som presenteras i Lancet Neurology. (...)

(Anm: Aspirin in Alzheimer’s disease (AD2000): a randomised open-label trial. Lancet Neurology 2008;7:41-49).)

(Anm: Aspirin-bruk forebygde ikke hjerte- og karsykdom. Det er lite som tyder på at acetylsalisylsyre/ASA (Aspirin) som primærforebygging av hjerte- og karsykdom har effekt – og i hvert fall hos personer med lav sykdomsrisiko. (dagensmedisin.no 28.8.2018).)

- Apotekene tømmes for superpilla alle bør ha. Hjertespesialist Steinar Madsen i Legemiddelverket har en liten, hvit pille i lomma, som han ikke går noe sted uten.

(Anm: Apotekene tømmes for superpilla alle bør ha. Hjertespesialist Steinar Madsen i Legemiddelverket har en liten, hvit pille i lomma, som han ikke går noe sted uten. Den kan bety forskjellen mellom liv og død, når et hjerteinfarkt inntreffer. Kredittkort, pass - og to hvite piller. Det er alt Steinar Madsen har med seg til enhver tid. - Mange kunne ha reddet livet sitt, hadde de hatt en slik pille i lomma, sier Madsen, som er fagdirektør i Legemiddelverket. Pillen inneholder acetylsalisylsyre, som demper betennelse, reduserer smerte, motvirker feber og forebygger blodpropp, ifølge Norsk helseinformatikk. (dagbladet.no 7.8.2019).)

– Flere kunne ha vært reddet. En reseptfri tablett kan redde mange fra hjertedøden.

(Anm: – Flere kunne ha vært reddet. En reseptfri tablett kan redde mange fra hjertedøden. Nå reagerer både en hjertespesialist og overlevende på at leger ikke har informert om legemiddelet. (…) Advarer mot blødningsfare En av bivirkningene av tablettene er økt blødningsfare. Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin mener det kan være risikofylt at folk diagnostiserer seg selv. – Det er ikke alle brystsmerter som dreier seg om hjerteinfarkt. Noen ganger kan det være en sprukket hovedpulsåre, eller blødende magesår. Da er det farlig å ta en slik tablett, sier Brelin. (nrk.no 5.8.2019).)

– Denne tabletten kan redde liv. (– Vi er veldig gode på å behandle hjerteinfarkt i Norge. De aller fleste steder kommer ambulansen i løpet av et kvarter, og da får du denne tabletten med en gang, sier han.)

(Anm: Denne tabletten kan redde liv. DRAMMEN (NRK): En eneste reseptfri tablett kan redde livet ditt, dersom du får et hjerteinfarkt. (…) – Eldre som er i risikosonen bør vurdere å ha disse tablettene tilgjengelig, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen. Smertestillende som inneholder acetylsalisylsyre har vist seg å være svært effektive i behandling av pasienter som har fått hjerteinfarkt. (…) – Det kan være lurt for de over 65 år å ha disse tilgjengelig. Vi vet at det å tilføre 300 gram acetylsalisylsyre reduserer risikoen for å dø betraktelig. Disse tablettene kan redde liv ved hjerteinfarkt, sier Madsen. (…) – Ring alltid 113 Til tross for den åpenbare effekten, vil ikke Madsen gå ut med en generell anbefaling til folk om å gå til innkjøp av smertestillende med acetylsalisylsyre. – Vi er veldig gode på å behandle hjerteinfarkt i Norge. De aller fleste steder kommer ambulansen i løpet av et kvarter, og da får du denne tabletten med en gang, sier han. (nrk.no 4.8.2019).)

- Lege ut mot NRKs aspirin-sak: – Skaper hysteri og sykdoms­angst hos befolkningen.

(Anm: Lege ut mot NRKs aspirin-sak: – Skaper hysteri og sykdoms­angst hos befolkningen. – Vi ønsker ikke å skape hysteri og det mener jeg ikke at vår journalistikk gjør, sier distriktsredaktør Chris Carlsen i NRK Buskerud. NRK Buskerud publiserte søndag en sak om at aspirin kan redde livet ditt dersom du får et hjerteinfarkt.  (medier24.no 8.8.2019).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Mitochondrial Deformation During the Cardiac Mechanical Cycle. Anat Rec (Hoboken). 2018 Oct 10.)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Kognisjon og hjerneutvikling påvirkes uavhengig av sosioøkonomisk status og polygenisk skår for pedagogisk prestasjon.

(Anm: Cognitive and brain development is independently influenced by socioeconomic status and polygenic scores for educational attainment. Significance The influence of socioeconomic status (SES) inequalities on brain and cognitive development is a hotly debated topic. However, previous studies have not considered that genetic factors overlap with SES. Here we show that SES and EduYears-PGS (a score from thousands of genetic markers for educational attainment) have independent associations with both cognition and global cortical surface area in adolescents. EduYears-PGS also had a localized association in the brain: the intraparietal sulcus, a region related to nonverbal intelligence. In contrast, SES had global, but not regional, associations, and these persisted throughout adolescence. This suggests that the influence of SES inequalities is widespread—a result that opposes the current paradigm and can help inform policies in education. PNAS June 2, 2020 117 (22) 12411-12418 (first published May 19, 2020).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. (…) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(AnmLegemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 21.6.2017).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villede leger og forbrukere om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet i en uttalelse. Dette tatt i betraktning en tidligere, separat - og avslørende sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt saken bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.) Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DE