Gjeldsregisteret (gjeldsregisteret.com)

Bank (forbrukerradet.no) (SSB -indikatorer) (Wallet Garden) (ID-tyveri)

Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer, (dn.no 11.6.2014)

Internasjonale boligprisindekser. Statistikk om boligpriser (ssb.no).)

Finansportalen.no (Guiden til finansproduktene) (Bytt bank)

Bankrådgivere er sælgere (forbrugerraadet.dk 2.6.2008)

Stadig mer vaskes hvitt Kampen mot hvitvaskere er blitt tøffere. Uten at det har ført til at mindre penger blir vasket rene. (n24.no 16.8.2006)

Enten var bedriftslederne nesten overnaturlig flinke til å forutsi aksjekurser, eller de jukset, konkluderte Lie. Mye tyder på at det siste er sant. (n24.no 2.6.2006)

Kjemper for provisjonen Eiendomsmeglerne er redd provisjonsinntektene kan bli erstattet av en ordning med timebetaling (forbruker.no 30.9.2006)

Om prestisjetunge advokaters lønn I gjennomsnitt blir det 5,5 millioner kroner på hver. (n24.no 9.8.2006)

- Grådige, men naive (dn.no 20.4.2007)

Slik unngår du kid-marerittet (nrk.no 29.11.2007)

Få gunstig lån i trange tider (dinside.no 29.9.2008)

- Ukentlig statistikk over konkurser. (- Norsk økonomi er i en svært spesiell situasjon.)

(Anm: Ukentlig statistikk over konkurser. Norsk økonomi er i en svært spesiell situasjon. For å imøtekomme behovet for aktuell informasjon vil SSB i tiden framover publisere ukentlig statistikk over konkurser. (…) Den ukentlige statistikken er å anse som eksperimentell statistikk. Statistikken er ikke bearbeidet i samme grad som den ordinære kvartalsvise og månedlige konkursstatistikken, og gir dermed ikke nødvendigvis eksakt samme tall som denne. (ssb.no 30.3.2020).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

– Private banker hjelper de rikeste til å flytte penger til skatteparadiser. (– 13 billioner pund: samlet opp og gjemt for skattemyndighetene av global elite.)

£13tn: hoard hidden from taxman by global elite (13 billioner pund: samlet opp og gjemt for skattemyndighetene av global elite)
guardian.com 21.7.2012 (The Observer)
• Studien anslår svimlende størrelse på skjult utenlandsøkonomi (• Study estimates staggering size of offshore economy) nks help wealthiest to move cash into havens)
• Private banker hjelper de rikeste til å flytte penger til skatteparadiser (Private banks help wealthiest to move cash into havens)

En global elite av superrike har utnyttet hull i grensekryssende skatteregler for å skjule ekstraordinære formuer på 13 billioner pund ($ 21tn) i skatteparadiser - like mye som det amerikanske og japanske bruttonasjonalprodukt til sammen - i henhold til forskning på oppdrag fra Tax Justice Network. (A global super-rich elite has exploited gaps in cross-border tax rules to hide an extraordinary £13 trillion ($21tn) of wealth offshore – as much as the American and Japanese GDPs put together – according to research commissioned by the campaign group Tax Justice Network.)

James Henry, tidligere sjeføkonom i konsulentselskapet McKinsey og ekspert på skatteparadiser, har samlet de mest detaljerte anslag på størrelsen på utenlandsøkonomien i en ny rapport, The Price of Offshore Revisited, som ble formidlet eksklusivt til The Observer. (...) (James Henry, former chief economist at consultancy McKinsey and an expert on tax havens, has compiled the most detailed estimates yet of the size of the offshore economy in a new report, The Price of Offshore Revisited, released exclusively to the Observer.)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Siden svartedauen har vi ventet på den neste perfekte stormen, men vi var likevel ikke forberedt. (- It’s the economy, stupid.)

(Anm: Siden svartedauen har vi ventet på den neste perfekte stormen, men vi var likevel ikke forberedt. It’s the economy, stupid. (…) Selv om faren for en epidemi og en pandemi har vært overhengende, og advarslene mange. (…) Gates’ uro la grunnlaget for stiftelsen av CEPI – Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. (…) Ironien er at fortsatt er bare 760 millioner av målet om en milliard dollar i grunnfinansiering inne. (dagsavisen.no 30.3.2020).)

- Kommer med krystallklart råd til deg som har aksjer. (- Frykt rundt koronaviruset har ført til store fall på verdens børser.) (- Effekt fra finanskrisen.) (- Peter Warren er regnet som en nestor i norsk finans, med over 30 års erfaring fra bransjen.) (- Han er sterkt kritisk til hvordan finanskrisen i 2008-2009 ble håndtert av både myndighetene og finansbransjen selv.) (- I USA bidro finansdepartementet med krisepakker til bankene, og i mange år sprøytet sentralbankene penger inn i aksjemarkedene.) (- Warren mener at effekten av koronaviruset på aksjemarkedene kunne vært mye svakere hvis myndighetene hadde tatt et reellt oppgjør med de store bankene, og ikke bidratt til mer risikovilje. – Det bankene gjorde i forkant av finanskrisen var å spekulere med den viten at samfunnet ville måtte trå til med penger. Og det var akkurat det som skjedde, sier Warren.  – De som sto bak finanskrisen klarte faktisk å få bonuser ut av pengene som de fikk fra samfunnet og sentralbankene. Det at vi ikke tok et oppgjør med det, har gjort oss svært risikovillige.)

(Anm: Kommer med krystallklart råd til deg som har aksjer. Mens aksjemarkedene nå raser, er investor Peter Warren klar på hva småsparere bør gjøre. (…) De siste par ukene har vært dramatiske i aksjemarkedene. Frykt rundt koronaviruset har ført til store fall på verdens børser. I programmet Bare business på TV 2 Nyhetskanalen, gir investor Peter Warren sitt råd til de som nå sitter med langsiktige aksjeinvesteringer, for eksempel i fond. – Sitt rolig i båten – Det de ikke burde gjøre er å følge med på børskurser. De burde sitte rolig i båten. Fordi de kanskje har et perspektiv på 20-30 år, bør de ikke la det bli ødelagt av midlertidige svingninger, sier Warren i TV 2-programmet «Bare business». Det er verre for de som har tatt stor risiko med sine investeringer, mener Warren. – For de investorene som har mye risiko og sterk belåning, vel, deres handlingsrom er jo veldig lite. Hvis det er sånn at hvis børsen faller 2 prosent til, så ryker boligen din – da har du hatt for mye risiko. Du må da dempe den risikoen, sier Warren. Effekt fra finanskrisen. Peter Warren er regnet som en nestor i norsk finans, med over 30 års erfaring fra bransjen. Nå konsentrerer han seg om egne investeringer, foredrag og podkasten «Tid er penger». Han er sterkt kritisk til hvordan finanskrisen i 2008-2009 ble håndtert av både myndighetene og finansbransjen selv. I USA bidro finansdepartementet med krisepakker til bankene, og i mange år sprøytet sentralbankene penger inn i aksjemarkedene. Warren mener at effekten av koronaviruset på aksjemarkedene kunne vært mye svakere hvis myndighetene hadde tatt et reellt oppgjør med de store bankene, og ikke bidratt til mer risikovilje. – Det bankene gjorde i forkant av finanskrisen var å spekulere med den viten at samfunnet ville måtte trå til med penger. Og det var akkurat det som skjedde, sier Warren.  – De som sto bak finanskrisen klarte faktisk å få bonuser ut av pengene som de fikk fra samfunnet og sentralbankene. Det at vi ikke tok et oppgjør med det, har gjort oss svært risikovillige. – Ville vi sett en annen reaksjon i markedene som følge av av koronaviruset hvis finanskrisen var håndtert annerledes? – Jeg tror det. Fordi da hadde du hatt naturlige korreksjoner underveis, og markedet hadde vært mer robust. Folk hadde ikke hatt alle eggene i en kurv, og det ville dempet nedsiden, sier Peter Warren. Se hele intervjuet med Peter Warren i Bare business på TV 2 Nyhetskanalen denne helgen, eller gratis på Sumo når som helst. (tv2.no 7.3.2020).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Finanstilsynet har aldri anmeldt noen for hvitvasking.

(Anm: Finanstilsynet har aldri anmeldt noen for hvitvasking (dagbladet.no 20.12.2014).)

- 180 000 småsparere seiret med Forbrukerrådet i ryggen. (- Småsparerne vant frem mot DNB og får tilbake 350 millioner i for mye betalt fondsgebyr.) (— Det prinsipielle i denne saken er nå avklart: Har du betalt for mye for en tjeneste, så har du krav på prisavslag – OGSÅ når du har handlet finansielle produkter.)

(Anm: 180 000 småsparere seiret med Forbrukerrådet i ryggen. Småsparerne vant frem mot DNB og får tilbake 350 millioner i for mye betalt fondsgebyr. Forbrukerrådet igangsatte i 2015 søksmål mot DNB med krav om prisavslag for 180 000 kunder som har betalt for mye for et spareprodukt av lav kvalitet. Det sa Høyesterett seg enig i, og småsparerne kan nå forvente å få til sammen 350 millioner inn på konto. — Det prinsipielle i denne saken er nå avklart: Har du betalt for mye for en tjeneste, så har du krav på prisavslag – OGSÅ når du har handlet finansielle produkter. Det er av stor betydning for svært mange forbrukere, jubler direktør for Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket. (forbrukerradet.no 28.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Innlegg: Er det virkelig med rettssaker banketikken skal bygges? Vi er smigret når Forbrukerrådet trekkes frem som den som må rydde opp i forbrukslånsproblemene - med en ny, stor rettssak. (- Les innlegget fra BN Banks Endre Jo Reite: Innlegg: På tide med gruppesøksmål om forbrukslån. )

(Anm: Inger Lise Blyverket, direktør, og Jorge Jensen, fagdirektør for finans, begge i Forbrukerrådet. Innlegg: Er det virkelig med rettssaker banketikken skal bygges? Vi er smigret når Forbrukerrådet trekkes frem som den som må rydde opp i forbrukslånsproblemene - med en ny, stor rettssak. Men bankene kan rydde opp selv, uten nye rettsavgjørelser. (…) Forbrukerrådet går sjelden rettens vei. Vi deltar heller i et stort antall klagenemnder, megler mellom forbrukere og næringsdrivende og sørger ikke minst for bedre forbrukervern gjennom å argumentere for mer treffsikkert regelverk. Noen ganger får vi også med oss næringslivet i disse prosessene – andre ganger er bedrifter og bransjeorganisasjoner våre motstandere. Når vi først vurderer rettssak, er terskelen høy. De rettssakene vi eventuelt trer inn i må være prinsipielle og ha overføringsverdi til typiske forbrukerproblem som rammer mange. Forbrukerrådet har størst legitimitet når vi engasjerer oss i saker som egentlig ingen andre kan eller vil ta for retten. Les innlegget fra BN Banks Endre Jo Reite: Innlegg: På tide med gruppesøksmål om forbrukslån (dn.no 1.3.2020).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- DNB tapte i Høyesterett – må punge ut 350 millioner til fondskunder. DNB starter utbetaling til fondskunder umiddelbart etter dom i Høyesterett. – DNB har misbrukt sin makt, sier fondskunde.

(Anm: DNB tapte i Høyesterett – må punge ut 350 millioner til fondskunder. DNB starter utbetaling til fondskunder umiddelbart etter dom i Høyesterett. – DNB har misbrukt sin makt, sier fondskunde. (dn.no 28.2.2020).)

- Fra Shippingklubben til Eiendomsklubben. (- Det nye high end kontorfellesskapet for eiendomsbransjen er i gang i Thiisgården.) (- Med en humoristisk tone slår Kristiansen fast at Shippingklubben er byttet ut med «Eiendomsklubben».)

(Anm: Fra Shippingklubben til Eiendomsklubben. Det nye high end kontorfellesskapet for eiendomsbransjen er i gang i Thiisgården. Nå utvides arealet med 250 kvadratmeter, slik at 40 eiendomsfolk får 1000 kvadratmeter å boltre seg på. (…) Thiisgården var tidligere kjent for å huse Shippingklubben, men den ble lagt ned. Med en humoristisk tone slår Kristiansen fast at Shippingklubben er byttet ut med «Eiendomsklubben». Blant de som leier lokaler i det nye felleskapet er Terje Nesbakken. (estatenyheter.no 6.3.2020).)

- Handelsbanken spår resesjon: – Norsk økonomi får seg en trøkk. (- Eksportbedriftene meldte om laveste vekst siden 2009.) (- Og det var før koronaviruset dempet forventningene til global vekst betraktelig, ifølge Norges Banks regionale nettverk.)

(Anm: Handelsbanken spår resesjon: – Norsk økonomi får seg en trøkk. Sjeføkonom Kari Due-Andresen tror norsk økonomi kommer til å krympe i andre og tredje kvartal. – Vi spår resesjon, sier hun. (…) Norsk økonomi har ikke vært i resesjon siden finanskrisen. Nå tror Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets, at det vil skje igjen. – Vi spår resesjon, sier hun. (…) Eksportbedriftene meldte om laveste vekst siden 2009. Og det var før koronaviruset dempet forventningene til global vekst betraktelig, ifølge Norges Banks regionale nettverk. (dn.no 10.3.2020).)

- Statlig topp tar selvkritikk i oljeservice-krisen: – Vi er medskyldige i denne krisen. Statlige Giek har gitt 59 milliarder kroner i finansiering til olje- og oljeservice-bransjene og innrømmer at det har vært for snille med finansieringen.  (- Direktør Wenche Nistad i statlige Giek tror det kan tape ni milliarder kroner på finansieringen det har gitt til oljeserviceselskaper.)

(Anm: Statlig topp tar selvkritikk i oljeservice-krisen: – Vi er medskyldige i denne krisen. Statlige Giek har gitt 59 milliarder kroner i finansiering til olje- og oljeservice-bransjene og innrømmer at det har vært for snille med finansieringen. – Vi er medskyldige i denne krisen, innrømmer toppsjef Wenche Nistad. Direktør Wenche Nistad i statlige Giek tror det kan tape ni milliarder kroner på finansieringen det har gitt til oljeserviceselskaper. (dn.no 10.3.2020).)

- Norsk forsker står i midten av en storm i Verdensbanken: – Vi skjønte at det kom til å bli litt oppstyr. (– Vi kan dokumentere at bistand fra Verdensbanken sammenfaller med pengestrømmer til skatteparadiser, sier Jørgen Juel Andersen ved BI om forskningen som har skapt storm i Verdensbanken.)

(Anm: Norsk forsker står i midten av en storm i Verdensbanken: – Vi skjønte at det kom til å bli litt oppstyr. – Vi kan dokumentere at bistand fra Verdensbanken sammenfaller med pengestrømmer til skatteparadiser, sier Jørgen Juel Andersen ved BI om forskningen som har skapt storm i Verdensbanken. Førsteamanuensis Jørgen Juel Andersen ved BI befinner seg på hytta på Sjusjøen mens forskningsarbeidet han har brukt de siste tre årene på skaper storm i Verdensbanken. (dn.no 19.2.2020).)

- Jukseinvesteringer og juksebistand – to sider av samme sak. (- Korrupte ledere jukser til seg bistandspenger.) (- Det er én grunn til at dette fortsetter.)

(Anm: Jukseinvesteringer og juksebistand – to sider av samme sak. Selskaper barberer skatten via jukseinvesteringer. Korrupte ledere jukser til seg bistandspenger. Det er én grunn til at dette fortsetter. Sjusjøen, Norge: Jørgen Juel Andersen ved BI har jobbet med en forskningsrapport hos Verdensbanken. Ifølge kildene til The Economist har sjefene i banken hindret rapporten å komme ut, og nå har den kvinnelige forskningssjefen gått av. Forskningsartikkelen ble publisert i dag. (dn.no 19.2.2020).)

- Norsk næringsliv hopper åtte plasser opp mot verdenstoppen i åpenhet. (- Men det gjenstår fortsatt en del før Jacobsen er helt fornøyd.) (- Norge fortsatt rangert som dårligst i Norden på finansiell åpenhet.) (- Mangler register pålagt av EU – Norge henger etter når det gjelder et register over reelle eiere i selskaper, sier hun.)

(Anm: Norsk næringsliv hopper åtte plasser opp mot verdenstoppen i åpenhet. Norge er Nordens mest åpne land når det gjelder finansielle forhold i næringslivet. Bare tre land i verden har større åpenhet, viser en ny undersøkelse. (…) Det er blitt økt åpenhet rundt finansene i norsk næringsliv. Hemmeligholdet minker. Det viser 2020-utgaven av den store undersøkelsen nettverket Tax Justice Network (TJN) gjør annethvert år. Etter en omfattende metodikk er åpenheten i 133 land undersøkt. – Bare Slovenia, Estland og Spania har mindre hemmelighold enn Norge når det gjelder finansielle forhold i næringslivet, sier daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen i TJN Norge. (…) I rangeringen for åpenhet hopper Norge fra 12. plass i 2018 til 4. plass nå. Men det gjenstår fortsatt en del før Jacobsen er helt fornøyd. Norge fortsatt rangert som dårligst i Norden på finansiell åpenhet Mangler register pålagt av EU – Norge henger etter når det gjelder et register over reelle eiere i selskaper, sier hun. (aftenposten.no 18.2.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- De store hvitvaskingsskandalene knyttet til banker – som Danske Bank, Standard Chartered Bank, HSBC, Swedbank, og før jul, mistanker om at et islandsk fiskeselskap har betalt bestikkelser til namibiske ledere via DNB, handler om noe mer enn storstilt kriminalitet: De belyser alvorlige svakheter ved det maskineriet vi ganske nylig har fått på plass for å bekjempe problemene.

(Anm: Jon Petter Rui, professor ved juridisk fakultet, UiT (Norges arktiske universitet) og Tina Søreide, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH). De store hvitvaskingsskandalene knyttet til banker – som Danske Bank, Standard Chartered Bank, HSBC, Swedbank, og før jul, mistanker om at et islandsk fiskeselskap har betalt bestikkelser til namibiske ledere via DNB, handler om noe mer enn storstilt kriminalitet: De belyser alvorlige svakheter ved det maskineriet vi ganske nylig har fått på plass for å bekjempe problemene. Les også: Innlegg: Vi har utfordringer i kampen mot økonomisk kriminalitet  Det er gode ambisjoner bak maskineriet. Kriminaliseringen av hvitvasking i tillegg til strafferegulering av primærforbrytelsene, som er de underliggende straffbare handlingene, har gjort det mulig å inndra utbyttet etter alvorlig lovbrudd. Det kan være korrupsjon, skatteunndragelse, narkotikakriminalitet og menneskehandel. Hovedformålet med internasjonale forpliktelser om kriminalisering av hvitvasking var nettopp å øke muligheten for inndragning. (dn.no 8.3.2020).)

- Bankene varslet som aldri før - Økokrim stoppet bare seks mistenkelige transaksjoner. (- Økokrim fikk inn mer enn 11.000 meldinger om mistenkelige transaksjoner i fjor.) (- Samtidig stoppet Økokrim kun seks transaksjoner.)

(Anm: Bankene varslet som aldri før - Økokrim stoppet bare seks mistenkelige transaksjoner. Økokrim fikk inn mer enn 11.000 meldinger om mistenkelige transaksjoner i fjor. Samtidig stoppet Økokrim kun seks transaksjoner. Sven Arild Damslora, førstestatsadvokat og leder av hvitvaskingsenheten i Økokrim, er ikke fornøyd med å bare ha stanset seks mistenkelige transaksjoner i hele 2019. (aftenposten.no 24.1.2020).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Økokrim-sjefen varsler endringer etter hvitvask-kritikk. (- Hedvig Moe, fungerende sjef i Økokrim, skal gjennomføre interne endringer hos enheten for finansiell etterretning, som bekjemper hvitvasking.)

(Anm: Økokrim-sjefen varsler endringer etter hvitvask-kritikk. Økokrim skal evaluere enheten som bekjemper hvitvasking. Politidirektoratet er koblet inn etter uker med offentlig kritikk. Hedvig Moe, fungerende sjef i Økokrim, skal gjennomføre interne endringer hos enheten for finansiell etterretning, som bekjemper hvitvasking. (dn.no 11.2.2020).)

- Økokrim fikk rekordmange varsler - sendte kun 12 saker til politiet. Økokrim anmeldte langt færre hvitvaskingssaker til politiet i fjor sammenlignet med årene før. (- Sven Arild Damslora, leder av enheten for finansiell etterretning i Økokrim, er ikke bekymret for at antall anmeldelser fra hans enhet falt kraftig ifjor.)

(Anm: Økokrim fikk rekordmange varsler - sendte kun 12 saker til politiet. Økokrim anmeldte langt færre hvitvaskingssaker til politiet i fjor sammenlignet med årene før. – Det som slår meg, er at resultatene uteblir, sier korrupsjonsjeger Helge Kvamme. Sven Arild Damslora, leder av enheten for finansiell etterretning i Økokrim, er ikke bekymret for at antall anmeldelser fra hans enhet falt kraftig ifjor. - Det er mange måter å kommunisere etterretningsinformasjon på enn anmeldelser, sier han. (dn.no 10.2.2020).)

- Skattedirektøren slår alarm – får langt færre varsler fra Økokrim. (– Vi står i fare for å løse færre saker, sier skattesjef Hans Christian Holte.)

(Anm: Skattedirektøren slår alarm – får langt færre varsler fra Økokrim. Mens bankene varsler Økokrim som aldri før, har Økokrims meldinger til Skatteetaten stupt. – Vi står i fare for å løse færre saker, sier skattesjef Hans Christian Holte. – I siste instans fører dette til at enkelte kriminelle aktører på dette området kan gå fri, sier skattedirektør Hans Christian Holte. Han er bekymret over at Økokrim sender langt færre varsler til Skatteetaten enn tidligere, til tross for at strømmen av meldinger om mistenkelige transaksjoner fra bankene har økt kraftig. (dn.no 30.1.2020).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

- Skatterådgiver tiltalt for grovt skattesvik – skal ha unndratt 2,1 millioner kroner over en periode på fire år.

(Anm: Skatterådgiver tiltalt for grovt skattesvik – skal ha unndratt 2,1 millioner kroner over en periode på fire år. Både som privatperson og daglig leder for eget firma skal skatterådgiveren over en lengre periode ha unndratt både skatt og merverdiavgift. Saken er nå berammet til Asker og Bærum tingrett. (dn.no 19.2.2020).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

- Dette avgjør Ernas suksess. Norsk økonomi trenger rask omstilling.

(Anm: Leder. Dette avgjør Ernas suksess. Norsk økonomi trenger rask omstilling. Framover må suksessen til norske regjeringer måles sterkere på dette. Norsk økonomi viser nå klare svakhetstegn. Mindre vekstimpulser fra oljerelatert virksomhet vil påvirke oss allerede i år, og det er grunn til å tro at trenden til fortsette. Store, internasjonale aktører har solgt seg ut av norsk sokkel, den politiske debatten om oljevirksomhetens rammevilkår skjerpes og investeringene faller. Samtidig er den private gjeldsbelastningen stor, produktivitetsveksten lav og vilkårene for internasjonal handel mer usikre. Sivs skremmende avskjedsgave (…) Vårt lille land, med vår lille, åpne økonomi er svært sårbar. Oljen kommer ikke til å redde oss denne gangen. Gitt utviklingen har den ikke samme forutsetninger for det som tidligere. Uavhengig av hva du mener om oljevirksomheten begynner det å haste alvorlig med omstillingen. (dagbladet.no 11.2.2020).)

- Offentlige anskaffelser. Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig.

(Anm: Offentlige anskaffelser. Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. (regjeringen.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Først fikk bankene kjeft for å sende for få meldinger om hvitvasking. Nå er problemet et helt annet. Økokrim drukner i hvitvaskingsmeldinger. Det er på tide å se til Storbritannia.

(Anm: Bård Bjerkholt, kommentator i Dagens Næringsliv. Først fikk bankene kjeft for å sende for få meldinger om hvitvasking. Nå er problemet et helt annet. Økokrim drukner i hvitvaskingsmeldinger. Det er på tide å se til Storbritannia. Tidligere sjef for antihvitvasking i DNB, Roar Østby, uttalte seg forrige uke om Økokrims innsats mot hvitvasking. (dn.no 26.1.2020).)

- Økokrim og Finanstilsynet presser bankene i ulik retning: – Det er frustrerende. Bankene får ulike signaler i kampen mot hvitvasking.

(Anm: Økokrim og Finanstilsynet presser bankene i ulik retning: – Det er frustrerende. Bankene får ulike signaler i kampen mot hvitvasking. Julie Odden i Sbanken mener Finanstilsynet er for opptatt av antall rapporter, og Økokrim gjør for lite med dem. Julie Odden leder antihvitvaskingsarbeidet i Sbanken – tidligere Skandiabanken – og sier bankene er frustrert over ulike signaler fra Finanstilsynet og Økokrim. Først og fremst vil bankene at Økokrim følger opp flere av sakene de sender inn. (dn.no 28.1.2020).)

- Tidligere antihvitvaskingssjef i DNB: – Det er ikke noen vits i å ringe Økokrim. (- DNBs tidligere antihvitvaskingssjef Roar Østby ga nesten opp å ringe Økokrim om mistenkelige transaksjoner.) (- Bankene har fått mye større ansvar de senere år og måles svært nøye på innsatsen mot økonomisk kriminalitet.)

(Anm: Tidligere antihvitvaskingssjef i DNB: – Det er ikke noen vits i å ringe Økokrim. DNBs tidligere antihvitvaskingssjef Roar Østby ga nesten opp å ringe Økokrim om mistenkelige transaksjoner. For beskjeden var som regel: «Det har vi ikke kapasitet til». Roar Østby har i over 20 år jobbet for å bekjempe hvitvasking. Tidlig i karrieren ledet han antihvitvaskingsenheten i Økokrim. De siste årene har han vært et ansikt utad i DNB, Norges største bank, som deres antihvitvaskingssjef. Før jul sluttet han i jobben. Nå går han hardt ut mot hvordan Økokrim følger opp bankene, og setter ord på hvordan bankene opplever manglende ressurser og respons hos Økokrim. Om Økokrims evne til å følge opp mistenkelige transaksjoner, oppsummerer Østby: – Det er ikke noen vits i å ringe Økokrim. Bankene har fått mye større ansvar de senere år og måles svært nøye på innsatsen mot økonomisk kriminalitet. Les også: Det var dumskap å dumpe DNB-aksjen på hvitvaskingssaken (dn.no 23.1.2020).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

 - Arbeidspolitisk talsperson Heidi Nordby Lunde (H) bestrider Virkes påstander om at regjeringen gjør for lite for å bekjempe svart arbeid i renholdsbransjen.

(Anm: – Vi må bekjempe kriminalitet med andre virkemidler enn skattefradrag. Arbeidspolitisk talsperson Heidi Nordby Lunde (H) bestrider Virkes påstander om at regjeringen gjør for lite for å bekjempe svart arbeid i renholdsbransjen. (dn.no 3.2.2019).)

- PwC får smekk for grove brudd på revisorloven. (- Finanstilsynet mener revisjonsgiganten PwC ikke skulle gitt forsikringsselskapet Insr grønt lys for regnskapsføringen.

(Anm: PwC får smekk for grove brudd på revisorloven. Finanstilsynet mener revisjonsgiganten PwC ikke skulle gitt forsikringsselskapet Insr grønt lys for regnskapsføringen. – Sjeldent at et av de store revisorselskapene får kritikk for grovt brudd, sier professor Finn Kinserdal. (dn.no 2.2.2019).)

- Tidligere forsikringsrådgiver dømt til fire års fengsel. Tidligere forsikringsrådgiver Ove Gjesdal er i Oslo tingrett dømt for 62 tilfeller av grovt bedrageri. Han dømmes til fengsel i fire år og ni måneder og til å betale 27,7 millioner kroner i erstatning. (- «Han skal nå straffes for 62 grove bedragerier, tre tilfeller av grovt økonomisk utroskap og ett tilfelle av grov hvitvasking,» skriver Oslo tingrett i sin dom.)

(Anm: Tidligere forsikringsrådgiver dømt til fire års fengsel. Tidligere forsikringsrådgiver Ove Gjesdal er i Oslo tingrett dømt for 62 tilfeller av grovt bedrageri. Han dømmes til fengsel i fire år og ni måneder og til å betale 27,7 millioner kroner i erstatning. Tidligere forsikringsrådgiver Ove Clemens Gjesdal er i Oslo tingrett dømt for 62 tilfeller av grovt bedrageri. Han dømmes til fengsel i fire år og ni måneder. Det fremkommer i en fersk dom fra Oslo tingrett. «Han skal nå straffes for 62 grove bedragerier, tre tilfeller av grovt økonomisk utroskap og ett tilfelle av grov hvitvasking,» skriver Oslo tingrett i sin dom. For seks år siden skrev DN om hvordan en rekke eldre kvinner hadde satset sparepengene sine på Gjesdal og hans eiendomsprosjekter. Gjesdal var tilknyttet flere eiendomsselskaper og skal ha lovet høy avkastning på investeringene til de eldre kundene som ble kontaktet. Den høye avkastningen så imidlertid mange investorene aldri noe til. (dn.no 25.2.2020).)

- Louise Brown avslørte hvitvasking i svenske banker. (- Nå tar hun oppgjør med DNB-ledelsen: – De valgte å ikke handle.) (- Wikileaks-lekkasjer viser at det tok tre år før DNB stengte kontoer i skatteparadis, tross «røde flagg».) (– Bankens ledelsessystem har vært dysfunksjonelt, sier hvitvaskingsekspert.)

(Anm: Louise Brown avslørte hvitvasking i svenske banker. Nå tar hun oppgjør med DNB-ledelsen: – De valgte å ikke handle. Wikileaks-lekkasjer viser at det tok tre år før DNB stengte kontoer i skatteparadis, tross «røde flagg». – Bankens ledelsessystem har vært dysfunksjonelt, sier hvitvaskingsekspert. Hvitvaskingsekspert Louise Brown har gransket flere av skandalene som har rystet svenske banker det siste året, og mener det er et mønster som også går igjen i saken som rammer DNB. – De ikke har tilstrekkelig granskning og robuste systemer internt. (dn.no 27.11.2019).)

- DNB avslutter kundeforholdet med Samherji. Det islandske fiskeselskapet Samherji er ikke lenger kunde i DNB, ifølge kilder i banken.

(Anm: DNB avslutter kundeforholdet med Samherji. Det islandske fiskeselskapet Samherji er ikke lenger kunde i DNB, ifølge kilder i banken. NB har «for noe tid tilbake» avsluttet kundeforholdet til det islandske fiskeselskapet Samherji, sier kilder i DNB til DN. Det var NRK som først meldte om saken. Det var 19. november i fjor den islandske avisen Stundin meldte at 70 million dollar, eller 640 millioner kroner etter dagens kurs, er sluset gjennom DNB via et skallselskap i skatteparadiset Marshalløyene til Namibia. Les også:Penger fortsatte å strømme fra DNB-konto til namibisk tjenestemann frem til i år. (dn.no 12.2.2020).)

- Over 200 personer i 31 land er pågrepet for hvitvasking av penger. Europol har pågrepet 228 personer i 31 ulike land i en stor aksjon rettet mot hvitvasking av penger. (- De har dermed avverget tap av 12,9 millioner euro, som tilsvarer 131,3 millioner kroner.)

(Anm: Over 200 personer i 31 land er pågrepet for hvitvasking av penger. Europol har pågrepet 228 personer i 31 ulike land i en stor aksjon rettet mot hvitvasking av penger. (…) 386 personer er mistenkt for å lure folk til å hvitvaske penger, og totalt 228 personer er pågrepet. Over 650 banker og 17 andre finansielle institusjoner har bidratt med å rapportere inn 7.520 tilfeller av bedrageri. De har dermed avverget tap av 12,9 millioner euro, som tilsvarer 131,3 millioner kroner. (aftenposten.no 4.12.2019).)

- Slår alarm: Milliarder flommer ut av Norge. (- Økokrim slo alarm for to år siden. Siden har milliardflommen ut av Norge trolig bare økt.) (- BEKYMRET: Økokrim er bekymret for milliardsummene som hvert år overføres ut av Norge av agenter for utenlandske betalingsforetak.) (- Frykten er at bransjen blir misbrukt til hvitvasking og terrorfinansiering.) (- Et nøkternt Økokrim-anslag fra 2013 viste at agenter for utenlandske betalingsforetak årlig overførte minst tre milliarder kroner ut av landet, uten tilsyn.)

(Anm: Slår alarm: Milliarder flommer ut av Norge. Økokrim slo alarm for to år siden. Siden har milliardflommen ut av Norge trolig bare økt. BEKYMRET: Økokrim er bekymret for milliardsummene som hvert år overføres ut av Norge av agenter for utenlandske betalingsforetak. Frykten er at bransjen blir misbrukt til hvitvasking og terrorfinansiering. For snart to år siden slo Økokrim alarm om at flere milliarder kroner forsvinner ut av landet uten tilsyn, hvert eneste år. Nøyaktig hvor store summer det var snakk om visste ingen. Et nøkternt Økokrim-anslag fra 2013 viste at agenter for utenlandske betalingsforetak årlig overførte minst tre milliarder kroner ut av landet, uten tilsyn. I februar 2018 gikk Sven Arild Damslora, leder for Enheten for finansiell etterretning i Økokrim, ut i Dagens Næringsliv og varslet at det reelle tallet trolig var mye høyere. Frykten er at bransjen kan bli misbrukt til hvitvasking, terrorfinansiering og annen overføring av illegale midler. De siste åra har milliardflommen ut av landet trolig bare økt i styrke. - Vår erfaring er at det er snakk om større beløp nå. Vi ser enkeltaktører som flytter flere hundre millioner kroner, i løpet av ett år, sier Damslora til Børsen. (…) Ny lov Økokrim var i 2018 kritisk til at pengeoverføringer fra disse selskapene kunne foregå uten noen som helst form for kontroll, siden Finanstilsynet ikke førte tilsyn med utenlandske betalingsforetak og deres agenter i Norge (borsen.no 5.1.2020).)

(Anm: Økokrim: Flere milliarder forsvinner ut av landet uten tilsyn. Rundt 500 agenter for utenlandske betalingsforetak er uten tilsyn i Norge. (dn.no 3.1.2018).)

- Konkurstruet advokat sendte millioner til solkysten.

(Anm: Konkurstruet advokat sendte millioner til solkysten. I et bevoktet boligkompleks på den spanske solkysten ender siste spor etter Harald Røers millionoverføringer til utlandet. Den konkurstruede eksadvokaten gråt i forliksmøte forteller bostyrer – men i det stille sendte han millioner ut av landet. (dn.no 6.12.2019).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år.

(Anm: Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år. I fjor sommer avdekket Gjermund Aasbrenn hvordan sakskostnadene i Høyesterett var skutt i været. Nå har han sett nærmere på underrettene. I august i fjor omtalte Rett24 en analyse gjort av daværende høyesterettsdommer Clement Endresen og utreder Gjermund Aasbrenn. Den viste en dramatisk vekst i advokatenes salærkrav, 126 prosent på ti år. (…) Den voldsomme kostnadsveksten er kommet i perioden etter at den nye tvisteloven ble innført, til tross for at ett av formålene med den nye loven var nettopp å redusere sakskostnadene. I forarbeidene skrev departementet: «Kostnadsnivået i sivile saker må dempes. (rett24.no 17.1.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Staten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet.

(Anm: Staten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet. DNB er i hardt vær etter korrupsjonsskandalen rundt det islandske fiskeselskapet Samherji. Både Nærings- og Finansdepartementet mener saken er alvorlig. Hvitvasking har vært tema på flere møter mellom Næringsdepartementet og DNB, bekrefter departementet etter at en stor hvitvaskingsskandale er under opprulling i banken, der staten har en eierandel på 34 prosent. (aftenposten.no 18.11.2019).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år.

(Anm: Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år. I fjor sommer avdekket Gjermund Aasbrenn hvordan sakskostnadene i Høyesterett var skutt i været. Nå har han sett nærmere på underrettene. I august i fjor omtalte Rett24 en analyse gjort av daværende høyesterettsdommer Clement Endresen og utreder Gjermund Aasbrenn. Den viste en dramatisk vekst i advokatenes salærkrav, 126 prosent på ti år. (…) Den voldsomme kostnadsveksten er kommet i perioden etter at den nye tvisteloven ble innført, til tross for at ett av formålene med den nye loven var nettopp å redusere sakskostnadene. I forarbeidene skrev departementet: «Kostnadsnivået i sivile saker må dempes. (rett24.no 17.1.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler.

(Anm: Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler. Kapitalbeskatningen bør evalueres, mener professor Annette Alstadsæter. Annette Alstadsæter er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, og leder av Senter for skatte- og adferdsforskning. (dn.no 18.12.2019).)

- Penger fortsatte å strømme fra DNB-konto til namibisk tjenestemann frem til i år.

(Anm: Penger fortsatte å strømme fra DNB-konto til namibisk tjenestemann frem til i år. DNB fikk en alvorlig advarsel i fjor og avsluttet kontoer knyttet til en kunde i skatteparadis, men penger fortsatte å strømme fra Island til en namibisk tjenestemann helt til januar 2019. Etter at DNB stengte kontoer knyttet til en kunde i skatteparadiset Marshalløyene i mai 2018, hjalp banken til med tre nye overføringer fra Island via et selskap på Kypros og videre til Dubai. Den siste overføringen skjedde i januar 2019. (dn.no 1.12.2019).)

- Nergård-eier fikk 50 millioner kroner fra etterforsket selskap på Kypros. (- Fiskerigiganten Samherji på Island skal ha brukt DNB for å sluse penger via skatteparadis, viser en overføring på 50 millioner kroner til Nergårds eierselskap, ifølge Fiskeribladet.)

(Anm: Nergård-eier fikk 50 millioner kroner fra etterforsket selskap på Kypros. En av eierne i den store norske sjømatprodusenten Nergård as kobles til hvitvaskingsskandalen på Island. Nergård Invest Samherji as eier 39,9 prosent av den norske sjømatprodusenten Nergård as. Overføringer oppført i wikileaks-dokumentene, som tidligere i november viste at fiskerigiganten Samherji på Island skal ha brukt DNB for å sluse penger via skatteparadis, viser en overføring på 50 millioner kroner til Nergårds eierselskap, ifølge Fiskeribladet. (dn.no 1.12.2019).)

(Anm: WikiLeaks (mintankesmie.no).)

- De tre største bankene i Norge har brukt over 15 milliarder kroner på å bekjempe økonomisk kriminalitet. (– Hvis det blir for dyrt å tilpasse seg alle lover og regler, vil man måtte stenge butikken, sier forvalter Hans Thrane Nielsen.)

(Anm: De tre største bankene i Norge har brukt over 15 milliarder kroner på å bekjempe økonomisk kriminalitet. Nå begynner det høye kostnadsnivået å bekymre investorene. – Hvis det blir for dyrt å tilpasse seg alle lover og regler, vil man måtte stenge butikken, sier forvalter Hans Thrane Nielsen. – Kontroll av operasjonene er en nødvendig kostnad, men den må ikke gå på bekostning av inntjeningskulturen i banken, sier forvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand. (dn.no 10.12.2019).)

- KLP går inn i hvitvaskings-søksmål mot Danske Bank. (- Etter hvitvaskings-skandalen stupte aksjekursen til Danske Bank. Nå står banken overfor milliardsøksmål.)

(Anm: KLP går inn i hvitvaskings-søksmål mot Danske Bank. Aksjekursen i Danske Bank stupte da hvitvaskingsskandalen ble rullet opp for drøyt ett år siden. Nå krever KLP sammen med andre investorer milliarderstatning. – Det er ikke riktig at norske pensjonister eller småsparere skal få lavere avkastning fordi et selskap ikke har god nok kontroll på at de ikke medvirker til alvorlig økonomisk kriminalitet, sier bærekraftsdirektør i KLP, Jeanett Bergan. Til høyre, KLPs administrerende direktør Håvard Gulbrandsen. (dn.no 21.1.2020).)

- Tre banker har brukt 15 milliarder mot økonomisk kriminalitet.

(Anm: Tre banker har brukt 15 milliarder mot økonomisk kriminalitet. DNB, Nordea og Danske Bank bruker enorme ressurser for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Likevel har alle opplevd store hvitvaskingssaker de siste årene. Tall Dagens Næringsliv har hentet inn fra de tre største bankene som opererer i Norge viser at de til sammen har 3.800 ansatte som jobber for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Det er brukt mer enn 15 milliarder kroner på dette siden 2015. (…) (aftenposten.no 10.12.2019).)

- Krever milliarderstatning av Danske Bank. (- SØKSMÅL: 70 investorer som har tapt penger på aksjefall som følge av hvitvaskingssaken i Danske Bank, saksøker banken.) (- Investorene mener de kan dokumentere at de har tapt penger som følge av det store fallet i aksjekursen til Danske Bank, skriver avisen Berlingske.)

(Anm: Krever milliarderstatning av Danske Bank. SØKSMÅL: 70 investorer som har tapt penger på aksjefall som følge av hvitvaskingssaken i Danske Bank, saksøker banken. Investorene mener de kan dokumentere at de har tapt penger som følge av det store fallet i aksjekursen til Danske Bank, skriver avisen Berlingske. Investorene som står bak gruppesøksmålet, kommer blant annet fra USA, Canada, Tyskland, Frankrike og Sverige. De mener at Danske Bank har brutt selskapers opplysningsplikt ved ikke å informere om inntjening gjennom det de kaller kjente, ulovlige og risikable hvitvaskingsaktiviteter. Det var Berlingske som i 2017 avslørte at store beløp hadde passert gjennom bankens estiske filial uten at prosedyrer for å avsløre hvitvasking ble fulgt. Ifølge en intern gransking dreide det seg om transaksjoner for nærmere 2.000 milliarder kroner, og en analyse utført av Jyske Bank konkluderte med at opptil 86 prosent av disse transaksjonene kunne være hvitvasking. (borsen.no 27.12.2019).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

- DNB tilbyr grønne investeringer. Miljøorganisasjon mener klimaeffekten er null.

(Anm: DNB tilbyr grønne investeringer. Miljøorganisasjon mener klimaeffekten er null. Miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender beskylder banker for grønnvasking. De bruker helt vanlige boliglån som grunnlag for skaffe seg «grønne penger» i markedet. DNB hevder de bidrar til utslippskutt. Kjerstin Braathen overtok som konsernsjef i DNB 1. september. Hun bruker bankens eksisterende boliglån til å hente inn grønne penger. Også finansnæringen vil bli grønn og bidra til å løse klimaproblemene. Storbanken DNB, Sparebank1 Boligkreditt og et par sparebanker har i fjor og i år lagt ut såkalte «grønne» boliglånsobligasjoner for over 40 milliarder kroner. Dette er lånepapirer bankene tilbyr i det internasjonale finansmarkedet for å skaffe inn penger de i neste omgang kan låne ut. Den som kjøper et slikt papir, tilbyr banken penger mot sikkerhet i bankens eksisterende boliglån. Men leder Anja Bakken Riise i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender (FIVH) har ikke mye pent å si om denne formen for lånepapirer. – Disse grønne lånepapirene er det største og verste eksempelet på grønnvasking jeg har sett i Norge, sier hun. (aftenposten.no 14.12.2019).)

- Grønne obligasjoner øker lønnsomhet. Framtiden i våre hender anklager i en artikkel i Aftenposten 13. desember norske banker for å grønnvaske boliglån.

(Anm: Birgitte Ramm seniorrådgiver Energianalyse Multiconsult. Grønne obligasjoner øker lønnsomhet. Framtiden i våre hender anklager i en artikkel i Aftenposten 13. desember norske banker for å grønnvaske boliglån. I samme artikkel fremstår det feilaktig som at Multiconsult har beregnet at norske CO2-utslipp blir redusert som direkte konsekvens av grønne lånepapirer knyttet til eksisterende boliger. I vår rapport, som er tilgjengelig for investorene og alle andre interesserte, viser vi at boligene som kvalifiserer for grønne obligasjoner, har ca. 50 prosent lavere CO2-utslipp pr. kvadratmeter enn gjennomsnittet for boliger i Norge. (aftenposten.no 19.12.2019).)

- Kronesvekkelsen tiltar - rekorden fra 1985 er slått. Bunnrekorden for kronekursen fra 1985 ble slått torsdag formiddag. Så skjøt kronen ytterligere fart nedover. – To gigantiske sjokk presser kronekursen ned, sier sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen.

(Anm: Kronesvekkelsen tiltar - rekorden fra 1985 er slått. Bunnrekorden for kronekursen fra 1985 ble slått torsdag formiddag. Så skjøt kronen ytterligere fart nedover. – To gigantiske sjokk presser kronekursen ned, sier sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen. (…) En euro koster nå 11,31 kroner, det svakeste nivået noensinne. Bjørn-Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management, karakteriserer dette som en historisk begivenhet. – Det er to gigantiske sjokk som presser kronekursen lavere, sier Wilhelmsen. Sjeføkonomen sikter med det til koronaviruset som er i ferd med å lamme global økonomi, og priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland som senker oljeprisen til det laveste nivået siden 2016. (aftenposten.no 12.3.2020).)

- Kronen har svekket seg kraftig siden 2016, og forskerne i Statistisk sentralbyrås (SSB) tror den vil holde seg på rekordlave nivåer.

(Anm: Kronen har svekket seg kraftig siden 2016, og forskerne i Statistisk sentralbyrås (SSB) tror den vil holde seg på rekordlave nivåer. Teoriene SSB vanligvis bruker, kan imidlertid ikke forklare kronesvekkelsen. Nå vil forskerne dra i gang et nytt prosjekt for å se om det er mulig å forklare svingningene i kronen den siste tiden. SSB-forsker Roger Hammersland har tre arbeidshypoteser: 1. Flukt til trygge havner – Usikkerhet rundt hvordan verdensøkonomien skal utvikle seg kan påvirke investeringer. Når usikkerheten er stor, vil man ofte se en flukt fra utrygge til trygge havner, sier Hammersland. (…) 2. Det grønne skiftet Utsikter til at oljeproduksjonen skal trappes ned kan også skremme investorene. (…) 3. Negative renter i Europa Flere land har nå negative renter, der landets banker må betale for å sette penger i sentralbanken. Dette gjelder både Den europeiske sentralbanken (ECB) og sentralbankene i Sverige, Danmark og Sveits. (…) Usikre prognoser Mulige drivere for bevegelser i valuta er mange og vanskelige å beregne. Førsteamanuensis Espen Henriksen ved institutt for finans ved Handelshøyskolen BI har stilt seg kritisk til valutaprognoser, både fra SSB og sjefsøkonomer i norske banker. (dn.no 11.12.2019).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Øystein Stray Spetalen tror kronen vil kollapse totalt. (- Han viser til at den norske handelen med utlandet, den såkalte handelsbalansen i høst var i minus for første gang på to år, og er kraftig ned sammenliknet med 2018.) (- Han mener også statsminister Erna Solberg er en del av problemet.) (- Problemet er at Solberg ikke gjør noe.) (- Hun har vært en katastrofe for industri og forvaltning.)

(Anm: Øystein Stray Spetalen tror kronen vil kollapse totalt. Utenlandsturene kan bli veldig mye dyrere fremover hvis milliardinvestoren får rett. (…) Han viser til at den norske handelen med utlandet, den såkalte handelsbalansen i høst var i minus for første gang på to år, og er kraftig ned sammenliknet med 2018. Det mener Spetalen er et tegn på en enda verre utvikling. Investoren sier også han har tjent penger på å spekulere mot kronen. – Det er et interessant tema i Norge at handelsbalansen begynner å gå i minus. Det er en gamechanger. Jeg har tjent penger på å ligge kort (short red. anm.) i kronen, sier han. Les også: Rekordsvak krone gir oppdrettsnæringen milliardgevinst (…) Erna ikke stjerne. Han mener også statsminister Erna Solberg er en del av problemet. - Problemet er at Solberg ikke gjør noe. Hun har vært en katastrofe for industri og forvaltning. Hun sitter bare som en administrator, og det blir ikke gjort noen tiltak. Dette kommer til å gå fort utforbakke når det først begynner å rulle. 2020 blir første år med handelsunderskudd, og vi får svekket krone og kanskje økt inflasjon, sier Spetalen. (…) (nettavisen.no 30.12.2019).)

- De siste årene har analytikere og eksperter konkurrert om å komme med den beste forklaringen på den «mystiske» kronesvekkelsen. (- Seniorøkonom Kjetil Martinsen i Swedbank har gjort en analyse som gir et mer urovekkende svar: – De siste årene har utenlandske investorer og selskaper solgt norske eiendeler for rundt 400 milliarder kroner, sier Martinsen.) (- Hvem er det som kjøper disse kronene?) (- Jo, det gjør vi selv, for å dekke underskuddet på statsbudsjettet vårt.)

(Anm: De siste årene har analytikere og eksperter konkurrert om å komme med den beste forklaringen på den «mystiske» kronesvekkelsen. Oljepris, rente, frykt for boligmarkedet, Donald Trump, risikoaversjon og smitte fra svensk valuta er bare noen av forklaringene som er blitt trukket frem. Seniorøkonom Kjetil Martinsen i Swedbank har gjort en analyse som gir et mer urovekkende svar: – De siste årene har utenlandske investorer og selskaper solgt norske eiendeler for rundt 400 milliarder kroner, sier Martinsen. Hvem er det som kjøper disse kronene? Jo, det gjør vi selv, for å dekke underskuddet på statsbudsjettet vårt. (…) «Pengene renner ut» Statistisk sentralbyrå gir utfyllende svar. Deres tall viser at utenlandske direkteinvesteringer nådde toppen i 2015 på rundt 1000 milliarder kroner. Siden har den falt med 400 milliarder. – Pengene renner ut av landet, sier Martinsen. (dn.no 22.1.2020).)

- Debatt: Boligmarkedet. (- Er det et gode at det har blitt så ettertraktet å investere i bolig?) (- Ikke for oss unge.) (- TAPER: Vi taper konkurransen mot investorer som går inn og overtar markedet, men heller ikke næringslivet tjener på at det er mer gunstig å investere i bolig enn i næring som skaper arbeidsplasser, skriver innsenderen.)

(Anm: Av Ina Rangønes Libak, leder i AUF. Debatt: Boligmarkedet. Unge må leie dyrt og dårlig i et spinnvilt leiemarked. Er det et gode at det har blitt så ettertraktet å investere i bolig? Ikke for oss unge. TAPER: Vi taper konkurransen mot investorer som går inn og overtar markedet, men heller ikke næringslivet tjener på at det er mer gunstig å investere i bolig enn i næring som skaper arbeidsplasser, skriver innsenderen. Hvorfor godtar vi at spekulanter har overtatt boligmarkedet mens vi unge selv sitter på utsida og ser inn? Det trenger ikke være sånn. Men fordi de som styrer mener at markedet regulerer seg selv best, så går det utover det som har mest å si for tryggheten og livskvaliteten vår; at vi har et hjem, et sted å bo. (…) Vi unge er lei av å bo oss i hjel. Bolig er for viktig til at vi kan overlate det til markedet. Vi lar ikke andre velferdsgoder styres av markedet alene, fordi vi mener de er så grunnleggende for gode liv at vi vil sikre dem for alle. Hvorfor godtar vi da et marked ute av kontroll når det gjelder noe av det mest essensielle i menneskers liv; å ha et godt sted å bo? (dagbladet.no 13.6.2019).)

- Boligpris. Her er kvadratmeterprisen høyest og lavest i Europa. (- Norge er inkludert for første gang, og debuterer med å toppe listen som det landet med høyest kvadratmeterpris i undersøkelsen.)

(Anm: Boligpris. Her er kvadratmeterprisen høyest og lavest i Europa. Se hvordan boligprisen i Norge stiller seg sammenlignet med andre europeiske land i fersk statistikk. (…) Her ser du komplett oversikt over kvadratmeterpris i 16 europeiske land basert på Deloittes Property Index 2019 (dagbladet.no 2.10.2019).)

- Leieprisene i Oslo og Bærum klart over landsgjennomsnittet. (- Skal du leie en toromsleilighet i Oslo og Bærum, må du ut med over 11.600 kroner i måneden.) (- Det er en økning på 3,65 prosent fra 2018.)

(Anm: Leieprisene i Oslo og Bærum klart over landsgjennomsnittet. Skal du leie en toromsleilighet i Oslo og Bærum, må du ut med over 11.600 kroner i måneden. Gjennomsnittet på landsbasis er så vidt over 9.000 kroner. Den gjennomsnittlige leieprisen i Oslo og Bærum i 2019 ligger på 11.650 kroner måneden, mens gjennomsnittlig årlig leie per kvadratmeter ligger på 3.050 kroner. Det viser leiemarkedsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en økning på 3,65 prosent fra 2018, da den gjennomsnittlige leieprisen i hovedstadsområdet for to rom lå på 11.240 kroner. For Akershus fylke uten Bærum er leieprisen 9.300 kroner måneden (2.380 kroner per kvadratmeter årlig). (aftenposten.no 16.12.2019).)

- Den kraftige økningen i ulikhetsmålet kan bare bety én ting: De rikeste må ha blitt ekstremt mye rikere. (- Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike.)

(Anm: Den kraftige økningen i ulikhetsmålet kan bare bety én ting: De rikeste må ha blitt ekstremt mye rikere. Gøran Skaalmo forklarer Gini-indeksen 2 min. Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike. Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike.  (dn.no 16.12.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Utlendinger eier nesten 40 prosent av aksjene på Oslo Børs. (- Utenlandske investorer eier nå 39,3 prosent av aksjene på Oslo Børs.) (- Det er det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008.)

(Anm: Utlendinger eier nesten 40 prosent av aksjene på Oslo Børs. Utenlandske investorer eier nå 39,3 prosent av aksjene på Oslo Børs. Det er det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008. Andelen aksjer på utenlandske hender har økt jevnt og trutt de siste ti årene, ifølge Oslo Børs. Samtidig har statens eierandel på børsen falt til det laveste nivået siden finanskrisen. Det skyldes at statens tyngste post har vært Equinor, og at Equinor og andre oljerelaterte aksjer har hatt en svakere utvikling enn andre sektorer på børsen. (©NTB) (finansavisen.no 17.12.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- Skatt og substans. (- KRITIKK: Kristin Clemet kritiserer Dagbladets leder.) (- At kapitalen i perioder vokser, er et tegn på at det har gått bra, og at det går bra i norsk økonomi, og det skal vi være glade for.) (- Det betyr at de det gjelder, har muligheten til å investere i ny næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser når anledningen byr seg.)

(Anm: Av Kristin Clemet, leder i Civita. DEBATT: Skattepolitikk og næringsliv. Skatt og substans. Dagbladet peker nese til høyresiden basert på en unyansert og tendensiøst fremstilt sak. KRITIKK: Kristin Clemet kritiserer Dagbladets leder. I en lederartikkel i Dagbladet 17.12. uttrykker avisen begeistring for en reportasje i Dagens Næringsliv 14.12., der det ble hevdet at «Norges rikeste får rundt 80 milliarder i skattefrie inntekter» i året, og at de betaler skatt «når de vil» og «hvis de vil». Eller som Dagbladet selv uttrykker det: Det bygges store, private formuer som er «fritatt for en stor skattebyrde», og som det aldri vil bli betalt skatt av, «ettersom ingen av eierne vil være «dumme nok» til å ta ut alt som utbytte». (…) At kapitalen i perioder vokser, er et tegn på at det har gått bra, og at det går bra i norsk økonomi, og det skal vi være glade for. Det betyr at de det gjelder, har muligheten til å investere i ny næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser når anledningen byr seg. Og uansett hva de (eller deres arvinger) finner på å gjøre med pengene, vil de måtte betale skatt. (dagbladet.no 17.12.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Kristin Clemets blogg. (- Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten. (- Norske forskere er, i likhet med journalister, langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt.) (- Hva Aaberge stemmer vet ikke jeg, men la meg si det slik: Sannsynligheten for at han stemmer det samme som hun de kritiserer, nemlig Siv Jensen, må betraktes som noe nær null.) (- Og sannsynligheten for at han stemmer på et parti på venstresiden, er altså ganske stor.)

(Anm: Kristin Clemets blogg. Her skriver jeg om ideer, verdier og politikk. Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten. Norske forskere er, i likhet med journalister, langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt. Forskerforbundet undersøker med jevne mellomrom hva forbundets medlemmer har stemt eller vil stemme, og bildet som tegnes, er veldig tydelig: Både i 2009, i 2013 og i 2017 var Forskerforbundets medlemmer langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt. (…) Hva Aaberge stemmer vet ikke jeg, men la meg si det slik: Sannsynligheten for at han stemmer det samme som hun de kritiserer, nemlig Siv Jensen, må betraktes som noe nær null. Og sannsynligheten for at han stemmer på et parti på venstresiden, er altså ganske stor. (clemet.blogg.no 19.12.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (- Hvordan endte vi opp å være slik?)

(Anm: Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (Why Facts Don’t Change Our Minds.) Nye funn om det menneskelige sinn viser begrensningene mht. å tenke (trekke fornuftsslutninger). Den pralende menneskelige kapasitet for diskusjon kan dreie seg mer om vinnende argumenter enn å tenke rett. (…) Likevel gjenstår en viktig gåte, vanskelig nøtt (å knekke): Hvordan endte vi opp å være slik? (newyorker.com 27.2.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Bygger gigantbolig med skattefrie inntekter. (- Suksessgründer Odd Johnny «O.J.» Winge skal bygge en privatbolig på Bygdøy.) (- Tomtekjøp for 119 millioner kroner og bygging er finansiert av skattefrie aksjegevinster i holdingselskapet hans.)

(Anm: Bygger gigantbolig med skattefrie inntekter. Suksessgründer Odd Johnny «O.J.» Winge skal bygge en privatbolig på Bygdøy. Tomtekjøp for 119 millioner kroner og bygging er finansiert av skattefrie aksjegevinster i holdingselskapet hans. (dn.no 19.12.2019).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Tiårets beste investeringer. (- Anta at du kjøpte en bolig i Oslo med 80 prosent belåning i 2010.) (- Vel, da har egenkapitalavkastningen vært 430 prosent i perioden.) (- Det slår det meste.)

(Anm: Tiårets beste investeringer (…) «Alle» går glipp av superinvesteringer. Men det finnes ett unntak, påpeker Robert Næss. En belånt bolig i hovedstaden har de seneste årene vært en fantastisk investering. (…) Det er igjen Robert Næss som kjører dette regnestykket for oss. Anta at du kjøpte en bolig i Oslo med 80 prosent belåning i 2010. Vel, da har egenkapitalavkastningen vært 430 prosent i perioden. Det slår det meste. Selv den verste indeksen i Norge, småhus i Stavanger, har gått i pluss, påpeker han. (abcnyheter.no 10.1.2019).)

- Utenlandsk eierskap på høyeste nivå siden finanskrisen. Utenlandske investorer eier nå 39,3 prosent av aksjene på Oslo Børs. Vi må tilbake til 2008 for å finne en høyere eierandel.

(Anm: Utenlandsk eierskap på høyeste nivå siden finanskrisen. Utenlandske investorer eier nå 39,3 prosent av aksjene på Oslo Børs. Vi må tilbake til 2008 for å finne en høyere eierandel. Utlendingers appetitt på Oslo Børs aksjer har vokst jevnt og trutt de siste 10 årene. Under finanskrisen flyttet utenlandske investorer seg i flokk bort fra aksjer, og eierandelen på Oslo Børs ble redusert fra over 40 prosent til bunnivået på 31,6 prosent februar 2009. Statens eierandel til laveste nivå siden 2007 Den økte eierandelen skyldes også at utenlandske investorer har vært investert i aksjer som har gitt god avkastning. Dette ser vi i figuren under, der også utviklingen i statens eierskap vises. De 10 siste årene har i hovedsak staten ikke endret sine eierposisjoner. Statens eierandel har likevel falt til det laveste nivået siden før finanskrisen. Det skyldes at statens tyngste post har vært i Equinor, og at Equinor – og andre oljerelaterte aksjer – har hatt en svakere utvikling enn andre sektorer på Børsen. (oslobors.no 17.12.2019).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Skattedirektøren advarer mot internasjonal momssvindel med grønne sertifikater. Norske skattemyndigheter advarer kraftbransjen om såkalt momskarusellsvindel. Denne typen bedrageri koster EU 480 milliarder hvert år.

(Anm: Skattedirektøren advarer mot internasjonal momssvindel med grønne sertifikater. Norske skattemyndigheter advarer kraftbransjen om såkalt momskarusellsvindel. Denne typen bedrageri koster EU 480 milliarder hvert år. Norge er med sin store andel av vannkraft et yndet marked for europeiske kraftaktører som ønsker å kjøpe grønne opprinnelsessertifikater for strøm de bruker eller omsetter. Dette blir nå forsøkt utnyttet av svindlere, advarer skattedirektøren. Den skriftlige advarselen blir nå sendt ut til alle aktører i kraftbransjen i Norge. Det skjer etter at nær 30 utenlandske selskaper siden januar har forsøkt å registrere seg i Statnetts NECS-register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier. Dette må de gjøre for å kunne kjøpe og selge slike sertifikater. – Vi ser nå at opprinnelsesgarantier kan bli forsøkt brukt som verktøy for organisert momssvindel fra kriminelle miljøer i utlandet. Fenomenet er alvorlig. Vi mistenker også at disse useriøse aktørene kan ta kontakt med flere registre i EU samtidig, sier skattedirektør Hans Christian Holte. (aftenposten.no 11.4.2019).)

- Medier: Islandsk fiskegigant brukte DNB til å sluse penger via skatteparadiser. (- Samherji har nå hyret det norske advokatfirmaet Wikborg Rein til å granske saken. – Ingenting skal utelates, og vi vil kunngjøre resultatene av granskingen så fort de er tilgjengelige, lover selskapet.)

(Anm: Medier: Islandsk fiskegigant brukte DNB til å sluse penger via skatteparadiser. Selskapet Samherji skal ha brukt DNB til å overføre 640 millioner kroner til et skatteparadis, ifølge islandske medier. DNB sier banken stengte kontoene i 2018. (…) Avsløringen ble kjent i islandske medier tirsdag kveld, skriver Fiskeribladet , som først omtalte saken i Norge. Noe av overføringene ble brukt til å bestikke tjenestemenn i Namibia, ifølge nettavisa Stundin , som har samarbeidet med TV-dokumentarprogrammet Kveikur og den arabiske fjernsynskanalen Al Jazeera om saken. De har fått dokumenter som viser Samherjis bestikkelser og hvitvasking av penger gjennom skatteparadiser og Kypros fra WikiLeaks. (…) Hyrer norske advokater Samherji har nå hyret det norske advokatfirmaet Wikborg Rein til å granske saken. – Ingenting skal utelates, og vi vil kunngjøre resultatene av granskingen så fort de er tilgjengelige, lover selskapet. I WikiLeaks-notatet står det at norske myndigheter er involvert i saken. Økokrim bekrefter overfor Dagens Næringsliv at de er kjent med saken. – Økokrim er kjent med saken, men når og hvordan vi ble oppmerksom på den kan jeg ikke si noe om, sier jourhavende jurist Trude Stanghelle i Økokrim. (aftenposten.no 13.11.2019).)

- Økokrim: Bankene må reagere raskere på mistenkelige transaksjoner. Økokrim har stoppet bare seks transaksjoner etter varsling. – Vi må få det til å fungere bedre, sier førstestatsadvokat Sven Arild Damslora.

(Anm: Økokrim: Bankene må reagere raskere på mistenkelige transaksjoner. Økokrim har stoppet bare seks transaksjoner etter varsling. – Vi må få det til å fungere bedre, sier førstestatsadvokat Sven Arild Damslora. Både Økokrim og Finanstilsynet har brukt store ressurser på å avdekke hvitvasking gjennom bankene i Norge de siste årene. I fjor kom en ny hvitvaskingslov. Myndighetene kan nå gi bøter om bankenes rutiner eller innsats mot hvitvasking ikke er god nok – det har blant annet Komplett Bank og DNB Næringsmegling fått merke. Likevel mener Økokrim at finansnæringen kan gjøre langt mer – og ta kontakt oftere. De vil at næringen skal reagere raskere – og melde inn mistenkelige transaksjoner som kan stoppes umiddelbart. Både gammel og ny hvitvaskingslov har en slik bestemmelse, men den er brukt i svært liten grad. (dn.no 19.11.2019).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Hvitvasking er blitt dårlig business. (- Korrupsjonsjeger Eva Joly slakter DNBs innsats mot hvitvasking.)

(Anm: Hvis bankene var slappe før, har de utvilsomt fått seg en oppstrammer nå. Hvitvasking er blitt dårlig business. Korrupsjonsjeger Eva Joly slakter DNBs innsats mot hvitvasking. (dn.no 30.11.2019).)

- DNBs børsverdi falt med 16,8 milliarder.

(Anm: DNBs børsverdi falt med 16,8 milliarder. Storbankens aksje falt tungt og trakk ned Oslo Børs etter at Økokrim varslet etterforskning. (e24.no 30.11.2019).)

– En katastrofe som utspiller seg i langsom kino. 800 milliarder kroner er investert. 133 milliarder kroner er tatt i nedskrivninger. Equinors internasjonale satsing siden børsnoteringen får kraftig kritikk etter ny omfattende analyse.

(Anm: – En katastrofe som utspiller seg i langsom kino. 800 milliarder kroner er investert. 133 milliarder kroner er tatt i nedskrivninger. Equinors internasjonale satsing siden børsnoteringen får kraftig kritikk etter ny omfattende analyse. Det er de store investeringene på land i USA, som her fra Bakken-feltet i Nord-Dakota, som særlig har påført Equinor store tap. Bare i USA har selskapet skrevet ned investeringene med over 80 milliarder kroner. (dn.no 26.11.2019).)

- Godtroende styremedlemmer noe av årsaken til Equinors tap i utlandet, mener riksrevisoren. (- Riksrevisor Per-Kristian Foss mener staten er blitt en mer profesjonell eier, men at de fortsatt er for dårlig til å stille forventninger til selskapenes avkastning og lønnsomhet.)

(Anm: Godtroende styremedlemmer noe av årsaken til Equinors tap i utlandet, mener riksrevisoren. Staten etterspør ikke nok tall fra selskaper og er for naive, ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss. Han trekker frem Equinor utenlandsfiasko som et eksempel. Riksrevisor Per-Kristian Foss mener staten er blitt en mer profesjonell eier, men at de fortsatt er for dårlig til å stille forventninger til selskapenes avkastning og lønnsomhet. (dn.no 3.12.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- Disse journalistene har kostet aksjonærene i Swedbank og SEB 115 milliarder kroner.

(Anm: Disse journalistene har kostet aksjonærene i Swedbank og SEB 115 milliarder kroner. Milliardverdier har forsvunnet for aksjonærene i Swedbank og SEB etter at gravejournalistene i Uppdrag Granskning satte i gang arbeidet sitt. 19. februar i år: Aksjonærene i den svenske storbanken Swedbank aner fred og ingen fare. Aksjekursen ligger på 210 svenske kroner per aksje – bare 20 kroner under toppnivået noen år tidligere. De vet ingenting om bomben SVT-programmet «Uppdrag Granskning» skal slippe et døgn senere. 20. februar smeller det. Ifølge dokumentaren har Swedbank sluset 40 milliarder svenske kroner mellom kontoer i banken og Danske Bank i Baltikum. Transaksjonene skal ha pågått mellom 2007 og 2015, og knyttes til hvitvasking. Aksjekursen raser umiddelbart. Når børsen stenger 21. februar har aksjekursen falt med over 45 kroner. Men marerittet er ikke over for selskapet. De kommende ukene og månedene åpner svensk Økokrim etterforskning av banken, og administrerende direktør Birgitte Bonnesen får sparken. (dn.no 22.11.2019).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

- Eva Joly: – Jeg har lenge sett med svært kritiske øyne på hva som foregår i DNB. (– Hva er det Økokrim egentlig driver med, spør Eva Joly etter at angivelige korrupte utbetalinger for fiskekvoter i Namibia skal ha gått gjennom kontoer i DNB.) (- Hun slakter både DNB og myndighetenes innsats i saken.)

(Anm: Eva Joly: – Jeg har lenge sett med svært kritiske øyne på hva som foregår i DNB. – Hva er det Økokrim egentlig driver med, spør Eva Joly etter at angivelige korrupte utbetalinger for fiskekvoter i Namibia skal ha gått gjennom kontoer i DNB. Hun slakter både DNB og myndighetenes innsats i saken. Eva Joly og hennes datter, Caroline Joly, kritiserer DNB, Økokrim og norske myndigheter etter hvitvaskingsskandalen i Namibia. – Man kan ikke yte stort helt alene. Her på advokatkontoret i Paris er det 15 ansatte, en blanding av svært erfarne og unge advokater, sier Eva Joly. (dn.no 28.11.2019).)

- DN mener: Nei, vi trenger ikke et mer «visjonært» Økokrim.

(Anm: DN mener: Nei, vi trenger ikke et mer «visjonært» Økokrim. Én enkelt sak er et spinkelt grunnlag for å felle en dom over det norske innsatsen mot hvitvasking. (dn.no 2.12.2019).)

- Økokrim starter etterforskning av DNB i forbindelse med islandsk fiskerisak. (- Skal ha overført 640 millioner gjennom DNB.)

(Anm: Økokrim starter etterforskning av DNB i forbindelse med islandsk fiskerisak. Økokrim har startet etterforskning av DNB etter avsløringer om mulig korrupsjon og hvitvasking i et islandsk fiskeriselskap der DNB har vært bankforbindelse. Det islandske fiskerikonsernet Samherji beskyldes for korrupsjon og ulovlig samarbeid med namibiske toppledere. Flere av dem er nå pågrepet, og andre er etterlyst i hjemlandet. Samherji skal ha brukt DNB for å sluse penger via skatteparadis, og til en afrikansk tjenestemann som eier et selskap i Dubai. Skal ha overført 640 millioner gjennom DNB Totalt skal Samherji ha brukt DNB til å overføre 640 millioner kroner til et skatteparadis, ifølge islandske medier. Nå starter Økokrim etterforskning av Norges største finanskonsern. (aftenposten.no 28.11.2019).)

- SVT: Mistenkt hvitvasking i storbanken SEB. (- Nå mistenkes også den svenske storbanken SEB for å ha bidratt til å flytte penger.)

(Anm: SVT: Mistenkt hvitvasking i storbanken SEB. Det siste halvannet året har stadig flere nordiske storbanker blitt koblet til den omfattende hvitvaskingssaken i Baltikum. Nå mistenkes også den svenske storbanken SEB for å ha bidratt til å flytte penger. (…) Gent Jansson, som er høyeste ansvarlig for at banken følger regelverket, sier til SVT at de ikke har sett noen tegn til at banken systematisk har blitt utnyttet for hvitvasking. – I etterkant kan man mene at vi burde ha reagerte raskere og hardere i enkelte saker, sier Jansson. Han forteller samtidig at 95 prosent av kundene på listen ikke lenger er kunder i banken. (e24.no 27.11.2019).)

- Eksperter: DNB risikerer etterforskning for hvitvasking i USA.

(Anm: Eksperter: DNB risikerer etterforskning for hvitvasking i USA. En amerikansk bank varslet DNB i fjor – nå risikerer banken å bli etterforsket i USA i kjølvannet av hvitvaskingsskandalen på Island, ifølge eksperter. NHH-professor Tina Søreide tror DNB risikerer etterforskning for hvitvasking også i USA. (dn.no 25.11.2019).)

- Norske laksegiganter risikerer 11,6 milliarder kroner i bot hvis de blir felt for kartellvirksomhet.

(Anm: Norske laksegiganter risikerer 11,6 milliarder kroner i bot hvis de blir felt for kartellvirksomhet. Kostnadene kan bli enorme dersom de norske oppdrettsselskapene Mowi, Lerøy, Salmar, og Grieg Seafood blir felt for prissamarbeid av Europakommisjonen og USA. Tidlig i april ble det klart at Europakommisjonen startet etterforskning av de norske oppdrettsselskapene Mowi, Salmar, Grieg Seafood og Lerøy Seafood. I midten av november ble det klart at justisdepartementet i USA setter i gang en egen etterforskning av selskapene. Dersom de blir funnet skyldige i prissamarbeid, kan bøtene bli skyhøye. Europakommisjonens maksbot er ti prosent av selskapets årlige driftsinntekter. Maksboten i USA ligger på 100 millioner dollar – rundt en milliard norske kroner. Selskapene nekter for at det er noe grunnlag for søksmål eller etterforskning. (dn.no 29.11.2019).)

- Hemmeleghald om skatte- paradis må bekjempes. Norge må presse på for å endre internasjonale avtalar som står i veien for ny kunnskap om skatteunndragelse.

(Anm: Annette Alstadsæter, professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, leiar av Senter for skatte- og adferdsforskningHemmeleghald om skatte- paradis må bekjempes. Norge må presse på for å endre internasjonale avtalar som står i veien for ny kunnskap om skatteunndragelse. Det er også viktig å få meir informasjon om nordmenns realformuer i utlandet, som eigedom til dømes i Dubai, meiner skribenten. (dn.no 25.11.2019).)

- Aftenposten mener: SV har helt rett. BSU-ordningen bør fjernes.  (- Å oppmuntre til boligsparing er hele ordningens begrunnelse, men står seg dårlig i møte med virkeligheten.) (- SV er forholdsvis alene om dette standpunktet i norsk politikk, og Høyres Henrik Asheim er blant dem som har tatt til motmæle.) (- SSB-tall viser at andelen som får maksimalt skattefradrag, er nesten tre ganger så høy blant dem som har foreldre med høy formue, enn blant dem med foreldre med lav formue.) (- BSU-ordningen inngår også i de mange subsidiene som er med på å gjøre det mer fordelaktig å investere i bolig enn i andre næringer.)

(Anm: Aftenposten mener: SV har helt rett. BSU-ordningen bør fjernes. (…) For det første går nesten annenhver krone i BSU-fradrag til personer som allerede eier egen bolig. Disse personene hadde altså ikke behov for BSU for å kjøpe bolig, men mottar likevel over en halv milliard kroner i skattelette gjennom ordningen. Muligheten til å spare i BSU er dessuten knyttet til hvor velstående foreldrene er. Det er god grunn til å anta at BSU-ordningen i mange tilfeller egentlig bare er overføring av formue internt i familier, ettersom foreldre gjerne hjelper til med boligkjøp eller -sparing. SSB-tall viser at andelen som får maksimalt skattefradrag, er nesten tre ganger så høy blant dem som har foreldre med høy formue, enn blant dem med foreldre med lav formue. BSU-ordningen inngår også i de mange subsidiene som er med på å gjøre det mer fordelaktig å investere i bolig enn i andre næringer. BSU alene har nok begrenset effekt, men samlet er det grunn til å tro at boligprisene drives opp av disse incentivene. Også derfor er omsorg for dem som ønsker å komme inn på boligmarkedet, en svak begrunnelse for subsidiene. (aftenposten.no 22.11.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Aftenposten mener: BSU-ordningen bør avvikles. For det første er insentivene til å investere i bolig allerede store i Norge, blant annet takket være gunstige skatteregler. (- Tall gjengitt i Dagens Næringsliv i 2015 viser også at rundt 6 av 10 beholder BSU-kontoen etter at de har kjøpt, noe som indikerer at mange som benytter seg av spareordningen ikke har behov for den for å komme inn på boligmarkedet.)

(Anm: Aftenposten mener: BSU-ordningen bør avvikles. For det første er insentivene til å investere i bolig allerede store i Norge, blant annet takket være gunstige skatteregler. (…) tillegg er det dokumentert at det er unge med høyt utdannede og velstående foreldre som drar klart mest nytte av BSU-ordningen. Ikke overraskende er muligheten til å spare tusenvis av kroner hvert år sosialt skjevfordelt blant landets unge. Helt utenkelig er det heller ikke at en del kontoer i praksis fylles ved å flytte formue internt i familien. (…) Tall gjengitt i Dagens Næringsliv i 2015 viser også at rundt 6 av 10 beholder BSU-kontoen etter at de har kjøpt, noe som indikerer at mange som benytter seg av spareordningen ikke har behov for den for å komme inn på boligmarkedet. (aftenposten.no 26.8.2017).)

- BØR SKROTES: BSU-ordningen. (- Skatt: BSU-ordningen er blodig urettferdig. Helsprøtt: 9 av 10 nordmenn støtter en ordning som årlig overfører flere hundre millioner skattekroner til dem med mest.)

(Anm: Skatt: BSU-ordningen er blodig urettferdig. Helsprøtt: 9 av 10 nordmenn støtter en ordning som årlig overfører flere hundre millioner skattekroner til dem med mest. Det bør vi se bort ifra. Det er på tide å skrote BSU. I fjor fikk 38 prosent av alle unge i Norge mellom 17 og 33 år fradrag på skatten for å spare penger i Boligspareordningen for ungdom (BSU). Det er en eksplosiv økning siden 90-tallet. Året etter ordningen ble innført i 1992, fikk bare bare 9 prosent av de med tilgang på ordningen skattefradrag. (dagbladet.no 9.11.2017).)

- En fattigdomsfelle ikke å eie bolig i Norge. Single sliter mest på boligmarkedet

(Anm: En fattigdomsfelle ikke å eie bolig i Norge. Single sliter mest på boligmarkedet (e24.no 25.4.2015).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.)

(Anm: - 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.) (- Flere bor alene. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 960.000 aleneboende i Norge, og tallet er økende.) (p4.no 31.5.2016).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- 1 av 6 boliger i Oslo er en sekundærbolig. Byrådet vil skattlegge dem hardere, men regjeringen sier nei. (- 77 prosent av sekundærboligene i Oslo, flere enn 45.000 boliger, slipper eiendomsskatt helt.) (– Heldigvis har vi en finansminister som bryr seg om Oslos svakeste, sa Lars P. Solås (Frp) fra talerstolen i bystyret da han presenterte nyheten i forrige uke.)

(Anm: 1 av 6 boliger i Oslo er en sekundærbolig. Byrådet vil skattlegge dem hardere, men regjeringen sier nei. 77 prosent av sekundærboligene i Oslo, flere enn 45.000 boliger, slipper eiendomsskatt helt. Det viser nye tall fra Eiendomsmeglerforbundet og Ambita. Sunniva Eidsvoll, gruppeleder for SV i bystyret i Oslo, vil ha mulighet til å skattlegge eiere av utleieboliger hardere enn andre boligeiere.  Hvor mange sekundærboliger er det der du bor? Se kart og oversikt lenger ned i saken. – I dag er det altfor gunstig for dem som har penger fra før å kjøpe flere boliger. Det ønsker vi å gjøre noe med, og ett av virkemidlene er å se på skattleggingen av sekundærboliger, sier Sunniva Eidsvoll, gruppeleder for SV i bystyret i Oslo. Det var i byrådserklæringen i oktober at byrådspartiene Ap, SV og MDG lovet å jobbe opp mot Stortinget for å få en lovendring. De vil ha mulighet til å sette eiendomsskatten høyere for sekundærboliger enn for andre boliger.
Men finansminister Siv Jensen (Frp) har satt ned foten, det blir ikke aktuelt på hennes vakt. Med Frp i regjering er mulighetene for eiendomsskatt i senere år strammet inn. – Heldigvis har vi en finansminister som bryr seg om Oslos svakeste, sa Lars P. Solås (Frp) fra talerstolen i bystyret da han presenterte nyheten i forrige uke. Han mener at kostnaden bare vil bli lempet videre på leietagere i form av økt husleie. – Eiendomsskatten i Oslo er unødvendig, og boligmarkedet er presset nok allerede. Derfor reagerer vi på at byrådet vil ta inn enda flere skattekroner, sier Solås. (aftenposten.no 22.11.2019).)

- Storbank brøt hvitvaskingslovene 23 millioner ganger.

(Anm: Storbank brøt hvitvaskingslovene 23 millioner ganger. Den australske storbanken Westpac skal ha brutt hvitvaskingslovene over 23 millioner ganger i løpet av en seksårsperiode. Ledelsen beskyldes for å ha vært «likegyldig» og styret har manglet kontroll. Australia Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) anmeldte på onsdag Westpac Banking Corp. - Australias nest største bank. (dn.no 20.11.2019).)

- SVT: Russisk minister fikk sluse seks milliarder kroner gjennom Swedbank.

(Anm: SVT: Russisk minister fikk sluse seks milliarder kroner gjennom Swedbank. En bankansatt i Swedbank skal ha latt en russisk minister som er anklaget for korrupsjon sluse milliarder av kroner gjennom den svenske banken. SVTs Uppdrag Granskning melder onsdag ettermiddag at en bankansatt ved Swedbanks filial i Estland skal ha latt den tidligere russiske ministeren Mikhail Abyzov overføre tilsvarende seks milliarder svenske kroner til et skatteparadis via en konto i Swedbank. (dn.no 20.11.2019).)

- En høy pris. Hvordan finansiere den nyeste Porschen og strandvillaen? (- De sniffer neppe kokain hele tiden. De investerer jo. Handler aksjer og eiendom, går inn i emisjoner, trader opsjoner og futures.) (- «Helt sjuke dealer».) (- Exit 2 kan boltre seg i gullhistorier om ulovlig innsidehandel.)

(Anm: Bjørn Olav Nordahl, forfatter og journalist i Brennpunkt. En høy pris. Hvordan finansiere den nyeste Porschen og strandvillaen? Exit 2 kan boltre seg i gullhistorier om ulovlig innsidehandel. Det er lett å la seg sjokkere over forbruk av prostituerte, kokain og biler som mennene i serien Exit forlyster seg med. Men det som er enda mer spennende, er hvordan dette forbruket finansieres. For hva er det disse gutta egentlig gjør på kontoret? De sniffer neppe kokain hele tiden. De investerer jo. Handler aksjer og eiendom, går inn i emisjoner, trader opsjoner og futures. (…) «Helt sjuke dealer». Som journalist har jeg fulgt finansmiljøet over flere år. I sesong to håper jeg serieskaperne bak Exit tar for seg den hardeste varen i finans: innsideinformasjon. Hvem handler før alle andre og oppnår den fortjenesten ingen andre i markedet oppnår? Det er de som har den riktige informasjonen og som bruker den til å gjøre «helt sjuke dealer», som enkelte ville uttrykt det. Hvordan finansiere den nyeste Porschen og strandvillaen? Exit 2 kan boltre seg i gullhistorier om ulovlig innsidehandel. (nrk.no 9.10.2019).)

- Husholdningene skylder 3555 milliarder: - Gudskjelov at renten er lav.

(Anm: Husholdningene skylder 3555 milliarder: - Gudskjelov at renten er lav. AKER BRYGGE (Nettavisen Økonomi): Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag morgen viser at norske husholdninger ved utgangen av juli skyldte 3555 milliarder kroner. (nettavisen.no 28.8.2019).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Ingen har tatt et større veddemål på at renten skal holde seg lav enn norske husholdninger.

(Anm: Ingen har tatt et større veddemål på at renten skal holde seg lav enn norske husholdninger. Norske låntagere er i ferd med å bli avhengig av lave renter. (dn.no 25.11.2019).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Boliglånsundersøkelsen 2019 viser en fortsatt økning i gjelds- og belåningsgraden blant låntakere som tar opp nye nedbetalingslån. (- I alt 23 prosent av samlede nye nedbetalingslån ble tatt opp av låntakere med belåningsgrad over 75 prosent og gjeldsgrad over 400 prosent.)

(Anm: Boliglånsundersøkelsen 2019. Boliglånsundersøkelsen 2019 viser en fortsatt økning i gjelds- og belåningsgraden blant låntakere som tar opp nye nedbetalingslån. Mange låntakere har høy gjelds- og belåningsgrad, og andelen nye nedbetalingslån som gikk utover kravene i forskriften, økte fra 2018 til 2019. (finanstilsynet.no 25. november 2019 - Dokumentnummer: 15/2019).)

(Anm: Bustadlånsundersøkingar. Finanstilsynet har sidan 1994 gjort årlege undersøkingar av bankane sin praksis for lån med pant i bustad. Undersøkingane har vore retta mot eit utval bankar, i hovudsak dei største bankane innanfor utlån med pant i bustad. (finanstilsynet.no).)

- Passerer dollarseddelen som verdens mest utbredte. (– Leiligheter og hus i større byer over hele verden betales med kofferter fulle av kontanter hver dag, og det er ikke fordi kjøperne frykter at bankene skal gå konkurs, sier professoren til IMF-bloggen.)

(Anm: Passerer dollarseddelen som verdens mest utbredte. For første gang i historien er 100-dollarseddelen mer sirkulert enn 1-dollarseddelen. (- Samtidig er det tett kobling mellom store sedler og kriminell aktivitet, samt skatteunngåelse. Dette påpekes også av Harvard-professor Kenneth Rogoff. – Leiligheter og hus i større byer over hele verden betales med kofferter fulle av kontanter hver dag, og det er ikke fordi kjøperne frykter at bankene skal gå konkurs, sier professoren til IMF-bloggen. (dn.no 30.7.2019).)

- DN mener: Et forbrukertilsyn som gjør hårklipp dyrere, er på ville veier.

(Anm: DN mener: Et forbrukertilsyn som gjør hårklipp dyrere, er på ville veier. Myndighetenes insistering på at frisørkjeden Cutters skal ta imot kontanter er håpløs.  (dn.no 20.12.2019).)

- Forbrukertilsynet vil tvinge Cutters til å ta imot kontanter fra kunder. – Unødvendig byråkrati som vil føre til økte priser, sier Cutters-sjefen.

(Anm: Forbrukertilsynet vil tvinge Cutters til å ta imot kontanter fra kunder. – Unødvendig byråkrati som vil føre til økte priser, sier Cutters-sjefen. Han er overrasket over pålegget frisørkjeden nå har fått. (…) Daglig leder Kristian Solheim i Cutters er oppgitt: – Vi er overrasket over pålegget fra myndighetene, men må bare ta det til etterretning. Vi må nå vurdere hva vi skal foreta oss. Det vil være kostnadskrevende og en stor operasjon å etablere et nytt betalingssystem, sier han. (dn.no 18.12.2019).)

- Tusenlappen har fått ny drakt. (- Spøkefullt er det hevdet at bare kriminelle og pensjonister bruker tusenlappen.) (- Selv offentlige etater har ment at tusenkroneseddelen ikke lenger bør ha en plass.) (- Men Norges Bank mener det er nødvendig å ha tusenlappen som betalingsmiddel.)

(Anm: Tusenlappen har fått ny drakt. Den nye 1000-kroneseddelen ble innført torsdag. Med det er den nye seddelserien komplett. Motiv av Edvard Munch er byttet ut med en bølge på åpent hav. På baksiden av den nye seddelen kan man se havet strekke seg ut i horisonten. – Bølgen forteller oss om havet som en motkraft vi bryner oss på, og om en drivkraft som bringer oss framover, forteller Norges Bank om motivvalget. (…) Foreslo å fjerne tusenlappen Spøkefullt er det hevdet at bare kriminelle og pensjonister bruker tusenlappen. Selv offentlige etater har ment at tusenkroneseddelen ikke lenger bør ha en plass. Skattedirektør Hans Christian Holte har argumentert for at vi vil kunne redusere den svarte økonomien hvis seddelen ble faset ut. Til og med Finansdepartementet sendte for noen år siden ut høringsforslag om å fjerne seddelen. Men Norges Bank mener det er nødvendig å ha tusenlappen som betalingsmiddel. (aftenposten.no 14.11.2019).)

- Beskylder Facebook-sjefen for å stille seg over loven. (- Hun mener det er problem at et selskap som har mer enn en tredel av verdens befolkning som kunder, 2,7 milliarder mennesker, nå vil utfordre den amerikanske dollaren og etablere en egen valuta. – Du har åpnet opp for en seriøs diskusjon om hvorvidt Facebook bør splittes opp, sa Waters.)

(Anm: Beskylder Facebook-sjefen for å stille seg over loven. Facebook-sjef Mark Zuckerberg beskyldes for å stille seg over loven og for å bidra til å manipulere amerikanske valg under onsdagens kongresshøring. Maxine Waters, demokraten som leder finanskomiteen i Representantenes hus, gikk til frontalangrep mot Facebook-sjefen da høringen startet i Washington sent onsdag. (…) – Din påstand om å fremme ytringsfrihet virker ikke sann, mister Zuckerberg. Kanksje du mener du står over loven. Det synes som du aggressivt fremmer selskapets vekst, og at du er villig til å tråkke over hvem som helst, tordnet Waters. Hun mener det er problem at et selskap som har mer enn en tredel av verdens befolkning som kunder, 2,7 milliarder mennesker, nå vil utfordre den amerikanske dollaren og etablere en egen valuta. – Du har åpnet opp for en seriøs diskusjon om hvorvidt Facebook bør splittes opp, sa Waters. (dn.no 23.10.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Islandske medier: Fiskerigigant skal ha brukt DNB for å sluse penger via skatteparadis.

(Anm: Islandske medier: Fiskerigigant skal ha brukt DNB for å sluse penger via skatteparadis. Det islandske fiskeindustriselskapet Samherji skal ha bestukket tjenestemenn i Namibia og brukte DNB for å overføre 70 millioner dollar via et skatteparadis. DNB understreker at de tar arbeidet mot korrupsjon og hvitvasking på stort alvor, og at DNB de siste årene har forsterket deres innsats mot økonomisk kriminalitet kraftig. Fiskerigiganten Samherji på Island skal ha brukt DNB for å sluse penger via skatteparadis, ifølge det islandske nettstedet Stundin. Den islandske kringkasteren Ruv sendte også en tv-sak om dette tirsdag kveld.  Fiskeribladet omtalte saken først i Norge. (nrk.no 13.11.2019).)

- DNB brukte flere år på å stenge omstridte kontoer. (- Informasjonen viser hvordan Samherji og datterselskaper – via et stort antall DNB-kontoer – har sendt og mottatt store pengesummer til skatteparadiser, blant annet Dubai og Marshalløyene i Stillehavet.)

(Anm: DNB brukte flere år på å stenge omstridte kontoer. Dokumenter viser at DNB ikke visste hvem som var reelle eiere av omstridte kontoer som knyttes til hvitvaskingsskandalen som et islandsk fiskerikonsern er involvert i. DNBs konsernsjef Kjerstin R. Braathen har tidligere uttalt til NRK at banken samarbeider med Økokrim. Den nye informasjonen går frem av dokumenter NRK nylig har fått tilgang til gjennom Wikileaks og den islandske kringkasteren RUV. Skatteparadis Dokumentene omfatter interne DNB-e-poster, kontoutskrifter, risikovurderinger av kunder og kundeoppdateringer. Informasjonen viser hvordan Samherji og datterselskaper – via et stort antall DNB-kontoer – har sendt og mottatt store pengesummer til skatteparadiser, blant annet Dubai og Marshalløyene i Stillehavet.  (nrk.no 26.11.2019).)

- Korrupsjonsekspert Tina Søreide om hvitvaskingssaken på Island: – Lyste varsellampene hos DNB rødt?

(Anm: Korrupsjonsekspert Tina Søreide om hvitvaskingssaken på Island: – Lyste varsellampene hos DNB rødt? NHH-professoren stiller en rekke spørsmål ved DNBs kontrollsystemer etter avsløringer om pengeoverføringer fra Islands største fiskeselskap. Professor og korrupsjonsekspert Tina Søreide ved NHH mener den mulige korrupsjonssaken på Island er alvorlig for DNB. (dn.no 14.11.2019).)

- Advokat for fiskerivarsler vil ha etterforskning av DNBs rolle. (- Eva Joly, advokat for den islandske fiskerivarsleren, retter skarp kritikk mot DNB for å svikte i arbeidet mot tvilsomme pengeoverføringer i skatteparadiser.)

(Anm: Advokat for fiskerivarsler vil ha etterforskning av DNBs rolle. Eva Joly, advokat for den islandske fiskerivarsleren, retter skarp kritikk mot DNB for å svikte i arbeidet mot tvilsomme pengeoverføringer i skatteparadiser. Nå mener hun bankens rolle bør etterforskes. KORRUPSJONSJEGER OG ADVOKAT: Eva Joly jobber for den islandske varsleren. Hun mener DNB burde reagert da Samherji utbetalte store summer til selskaper med ukjente eiere. (nrk.no 16.11.2019).)

- Mistenkte bestikkelser betalt fra DNB-konto - sluset via Dubai til Namibia.

(Anm: Mistenkte bestikkelser betalt fra DNB-konto - sluset via Dubai til Namibia. Lekkede dokumenter fra Dubai viser at DNB kan ha vært direkte involvert i korrupsjonsbetalinger for titall millioner kroner til afrikanske tjenestemenn. (dn.no 15.11.2019).)

- Verdien av SEB er barbert med 24,3 milliarder kroner på få timer.

(Anm: Verdien av SEB er barbert med 24,3 milliarder kroner på få timer. Aksjen til den svenske banken SEB stuper allerede før programmet som skal knytte dem til hvitvasking er sendt på tv. (dn.no 16.11.2019).)

- Hvitvaskingsekspert: – Uten sidestykke den største saken som har rammet en bank i Norge. (- Jusprofessor Jon Petter Rui sier hvitvaskingssaken der DNB er innblandet, mangler sidestykke.) (- Han mener Økokrim må etterforske saken.)

(Anm: Hvitvaskingsekspert: – Uten sidestykke den største saken som har rammet en bank i Norge. Jusprofessor Jon Petter Rui sier hvitvaskingssaken der DNB er innblandet, mangler sidestykke. Han mener Økokrim må etterforske saken. Det kom helt uventet på offentligheten onsdag at Norges største bank, DNB, er involvert i en alvorlig hvitvaskingssak rundt det islandske fiskeselskapet Samherji. Banken – som var ledet av Rune Bjerke frem til september i år – skal ifølge den islandske avisen Stundin ha stengt flere kontoer i mai i fjor. Nå er det Bjerkes etterfølger Kjerstin Braathen og DNBs styreleder Olaug Svarva som må rydde opp. (dn.no 13.11.2019).)

- Fiskegiganten Samherji hyrer First House i Wikileaks-saken. (- First House skal hjelpe det islandske fiskeriselskapet i saken der namibiske politikere og tjenestemenn skal ha blitt bestukket for å få tilgang til landets fiskekvoter.)

(Anm: Fiskegiganten Samherji hyrer First House i Wikileaks-saken. Det islandske sjømat-konsernet Samherji har hyret inn det norske kommunikasjonsbyrået First House for å håndtere Wikileaks-avsløringene. First House skal hjelpe det islandske fiskeriselskapet i saken der namibiske politikere og tjenestemenn skal ha blitt bestukket for å få tilgang til landets fiskekvoter. Fiskerigiganten skal ha brukt DNB for å sluse penger via skatteparadis, ifølge det islandske nettstedet Stundin. - Vi hjelper dem med koordinering, bekrefter partner og rådgiver Håkon Borud i First House. - De må svare på selv hvorfor de har kontaktet oss. Vi er flere her som jobber med det, vi er et team. Samherji har sendt ut en offisiell uttalelse der de bekrefter at de har satt i gang en intern undersøkelse, legger han til. (dn.no 14.11.2019).)

- NRK får kritikk for hyppig «Exit»-omtale: - Har et sterkt behov for å pusse støv av Vær varsom-plakaten. Ekspert frykter det vil svekke kanalens troverdighet. Mediebyrået Retriever har på forespørsel fra Klassekampen undersøkt hvor mye NRK bruker sine nyhetsflater til å omtale egne programmer. - NRK har et sterkt behov for å pusse støv av Vær varsom-plakatens punkt 2.7, sier ekspert på presseetikk Svein Brurås.

(Anm: NRK får kritikk for hyppig «Exit»-omtale: - Har et sterkt behov for å pusse støv av Vær varsom-plakaten. Ekspert frykter det vil svekke kanalens troverdighet. Mediebyrået Retriever har på forespørsel fra Klassekampen undersøkt hvor mye NRK bruker sine nyhetsflater til å omtale egne programmer. - NRK har et sterkt behov for å pusse støv av Vær varsom-plakatens punkt 2.7, sier ekspert på presseetikk Svein Brurås. Punktet slår fast at «journalistisk omtale av produkter, tjenester, merkenavn og kommersielle interesser, også mediets egne, skal være journalistisk motivert og ikke fremstå som reklame». Brurås tror det svekker NRKs troverdighet når det som presenteres som nyheter, handler om egne underholdningsprogrammer. Programredaktør Kyrre Nakkim i NRK tilbakeviser at kanalen bryter med regelverket, eller at omtalen går på troverdigheten løs. – Regelen hos oss er at nyhetskriteriet skal legges til grunn for egne produkter. Dersom disse produktene skaper stort engasjement i befolkningen, så skal engasjementet også gjenspeiles i våre nyhetssendinger, sier han. (kampanje.no 12.10.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- NRK får reklame-kritikk. NRK omtaler egne programmer daglig i nyhetssendinger. (- Medieforsker advarer mot brudd på presseetikk.)

(Anm: NRK får reklame-kritikk. NRK omtaler egne programmer daglig i nyhetssendinger. Medieforsker advarer mot brudd på presseetikk. I år er «Exit» og andre NRK-serier blitt omtalt 243 ganger på kanalens egne nyhetsflater. Ekspert på presseetikk Svein Brurås mener det svekker NRKs troverdighet. Medier Fredag 26. september hadde NRK premiere på sin nye serie «Exit». I Lørdagsrevyen dagen etter fulgte nyhets­anker Ingvill Bryn opp med å introdusere et fire minutter langt innslag om den samme serien: «I den nye NRK-serien ‘Exit’ blir det norske finansmiljøet framstilt som utagerende, fylt av fester, prostitusjon og rus». At NRK lager omtaler av egne tv-serier og programmer på nyhetsplass, er blitt kritisert tidligere. På forespørsel fra Klassekampen har mediebyrået Retriever undersøkt hvor hyppig denne formen for egenomtale skjer i NRKs egne nyhetssendinger, enten det er på tv, radio eller på nett. For å begrense søket ble fem av høstens største NRK-satsinger valgt ut: de nye tv-seriene «Exit» og «Nudes» og nye sesonger av «Stjernekamp», «Parterapi» og «Folkeopplysningen». (klassekampen.no 14.10.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Kunsthandler i retten: Hevder han overleverte bærepose med penger.

(Anm: Kunsthandler i retten: Hevder han overleverte bærepose med penger. Per Orveland (69) hevder han overleverte store pengesummer til torpedoen Jan Erik Iversen. – Jeg visste ikke hvorfor Kjell Inge Røkke skulle gjøre opp med ham, forklarer han i retten. (vg.no 10.10.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Mens bankene underlegges stadig strengere regler mot hvitvasking, er det fortsatt et område der kriminelle kan boltre seg nesten fritt.

(Anm: Mens bankene underlegges stadig strengere regler mot hvitvasking, er det fortsatt et område der kriminelle kan boltre seg nesten fritt. Kunst er ikke bare noe man henger på veggen. DNs journalister kunne, uten å identifisere seg, plassere en pakke på logistikkgigantens DHLs lager på Kaldbakken i Oslo. Pakken kunne i prinsippet inneholde hva som helst, ingen tok seg bryet med å sjekke den. (dn.no 2.12.2019).)

- Nazi-trøbbel for norske Munch-samlere. Nazistenes plyndring av jødiske kunstsamlinger skaper problemer for den norske milliardæren Carl Erik Krefting.

(Anm: Nazi-trøbbel for norske Munch-samlere. Nazistenes plyndring av jødiske kunstsamlinger skaper problemer for den norske milliardæren Carl Erik Krefting. Adolf Hitler var selv landskapsmaler, men han likte ikke det han mente var «degenerert kunst». Derfor beslagla og plyndret hans naziregime kunst over store deler av Europa. I dag skaper nazistenes kunstraid problemer for kunstsamlere over hele verden. Ett Munch-maleri det kan bli vanskelig å få solgt på grunn av store hull i eierskapshistorikken i naziperioden, har stått bortgjemt på et tollager i Oslo i 13 år. Til venstre for Adolf Hitler på bildet, som er tatt på åpningen av Großen Deutschen Kunstausstellung i München i 1939, står propagandaminister Joseph Goebbels. (dn.no 19.12.2019).)

- Politiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken. Politiet vurderer om de skal starte etterforskning på grunn av påstandene mot Kjell Inge Røkke som kom fram under rettssaken mot Jan Erik «Jannik» Iversen.

(Anm: Politiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken. Politiet vurderer om de skal starte etterforskning på grunn av påstandene mot Kjell Inge Røkke som kom fram under rettssaken mot Jan Erik «Jannik» Iversen. Påtaleleder Audun Kristiansen i felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) opplyser til Nettavisen at politiet kontrollerer opplysningene som kom fram i rettssaken. Han understreker at det ikke er dyptgående undersøkelser, men at de gjøres for å avgjøre om etterforskning skal iverksettes. I slutten av oktober ble Jan Erik «Jannik» Iversen dømt til 20 måneders fengsel for forsøk på utpressing av finansmann Kjell Inge Røkke. Dommen er anket. (dn.no 20.11.2019).)

 (Anm: Per Orveland sier han overleverte bæreposer med penger fra Kjell Inge Røkke til Jan Erik «Jannik» Iversen. Avdøde Kari Monsen Røkkes tidligere samboer støttet flere av de mest oppsiktsvekkende påstandene fra Jan Erik Iversen i sin vitneforklaring. (dn.no 10.10.2019).)

- Medicinalkæmpe sætter ingen penge til side - trods 100.000 søgsmål. (- Den amerikanske medicinalkæmpe Johnson & Johnson forventer at vinde en stor del af de utroligt mange retssager, som er anlagt mod selskabet, og derfor har ledelsen ikke tænkt sig at sætte penge til side til at betale erstatninger.)

(Anm: Medicinalkæmpe sætter ingen penge til side - trods 100.000 søgsmål. Den amerikanske medicinalkæmpe Johnson & Johnson forventer at vinde en stor del af de utroligt mange retssager, som er anlagt mod selskabet, og derfor har ledelsen ikke tænkt sig at sætte penge til side til at betale erstatninger. (borsen.dk 15.10.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien.

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Bestselgende korrupsjonsforfatter: – Dere er ikke trygge i Norge. Det er ikke mulig å kalle noen land korrupte og andre ærlige. Skitne penger kjenner ingen grenser, heller ikke i Norge, ifølge «Moneyland»-forfatter Oliver Bullough.

(Anm: Bestselgende korrupsjonsforfatter: – Dere er ikke trygge i Norge. Det er ikke mulig å kalle noen land korrupte og andre ærlige. Skitne penger kjenner ingen grenser, heller ikke i Norge, ifølge «Moneyland»-forfatter Oliver Bullough. – To av mine favoritthistorier om korrupsjon kommer fra Norge, sier Bullough. Den britiske forfatteren, journalisten og Russland-eksperten er for tiden i Oslo for å lansere den norske utgaven av sin internasjonale bestselger «Moneyland» («Pengeland»). (…) Og nei, Norge er intet unntak, ifølge forfatteren. Snarere tvert imot: Bullough mener vi tjener som et godt eksempel på hvordan «Pengeland» fungerer. Les også: Finansrådgiver om NRK-«Exit»: – Det er bare å ta seg en tur på Tjuvholmen en lørdag kveld. Da ser du mye rart (…) Skandalene han viser til, er for de fleste godt kjent: I 2004 ble Statoil, nå Equinor, bøtelagt av Økokrim etter å ha betalt bestikkelser til den iranske presidentens sønn via et selskap registrert i skatteparadiset Turks- og Caicosøyene. Rundt ti år senere ble det kjent at Vimpelcom, som da var et deleid datterselskap av Telenor, hadde overført store summer til et postboksselskap på Gibraltar tilknyttet den usbekiske diktatordatteren Gulnara Karimova. (dagsavisen.no 22.10.2019).)

– Noen veldig rike mennesker har sitt eget «land» som vi andre ikke har adgang til. (– For å virkelig forstå hvordan disse superrike klarer å stjele så mye penger og slippe unna med det, må man se på verden på ny. Derfor fant jeg opp «Pengeland», sier forfatter Oliver Bullough, som kommer til Norge til uken.)

(Anm: – Noen veldig rike mennesker har sitt eget «land» som vi andre ikke har adgang til. Forfatter Oliver Bullough vil gjøre livet tøffere for de superrike. – For å virkelig forstå hvordan disse superrike klarer å stjele så mye penger og slippe unna med det, må man se på verden på ny. Derfor fant jeg opp «Pengeland», sier forfatter Oliver Bullough, som kommer til Norge til uken. DETTE ER SAKEN: Intervju med «Moneyland»-forfatter Oliver Bullough. – For å virkelig forstå hvordan disse superrike klarer å stjele så mye penger og slippe unna med det, må man se på verden på ny. Derfor fant jeg opp «Pengeland», sier forfatter Oliver Bullough, som kommer til Norge til uken. (dn.no 19.10.2019).)

- Bli med på en reise inn i Pengeland - et sted der de rike skjuler sin formue for å slippe skatt og de mektige utnytter systemet til å stjele.

(Anm: OMTALE Pengeland. Forfatter: Oliver Bullough - Utgivelsesår: 2019. Bli med på en reise inn i Pengeland - et sted der de rike skjuler sin formue for å slippe skatt og de mektige utnytter systemet til å stjele. Det er et land hvor gigantiske summer flyttes rundt, utenfor all kontroll. De superrike lever globalt og pengene strømmer over grensene, der eventuelle kontrollinstanser ikke kan følge etter. Gjennom alle historiene i boken fletter forfatter Oliver Bullough inn en rød tråd: Når finansinstitusjoner i Europa og USA har blitt sentre for hvitvasking, er noe fundamentalt galt med hvordan økonomien fungerer. Skatteparadiser, maltesiske pass, korrupsjon, amerikansk hemmelighold, skallselskaper i Panama, truster i Jersey, stiftelser i Liechtenstein - når de superrike på denne måten kan betale seg fri fra gjeldende lover og regler, undergraves demokratiet. Pengeland er en rystende fortelling fra 2000-tallet om rikdom, makt og hemmelighold. (tanum.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hørte ikke på ekspertene: – Svart hull i hvitvaskingsloven. Auksjonshus slipper å rapportere mistenkelige kunsttransaksjoner til Økokrim. – En stor svakhet, mener jusprofessor. (- Finansminister Siv Jensen og Finansdepartementet valgte å se bort fra dette da den nye Hvitvaskingsloven ble sendt til avstemning i Stortinget.)

(Anm: Hørte ikke på ekspertene: – Svart hull i hvitvaskingsloven. Auksjonshus slipper å rapportere mistenkelige kunsttransaksjoner til Økokrim. – En stor svakhet, mener jusprofessor. Flertallet i Hvitvaskingsutvalget ville at auksjonshusene skulle ha en plikt til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Finansminister Siv Jensen og Finansdepartementet valgte å se bort fra dette da den nye Hvitvaskingsloven ble sendt til avstemning i Stortinget. (dn.no 3.11.2019).)

- Equinor-toppene gjorde supergevinst etter at de slapp aksjebombe. TRAFF GODT: Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor (stort bilde), styreformann Jon Erik Reinhardsen (t.v.) og konserndirektør Torgrim Reitan traff godt med sine aksjekjøp i juli og august.  (- Blant de som hadde aller mest grunn til å juble, var ledelsen i Equinor selv, som sto bak tilbakekjøpsprogrammet. De hadde nemlig handlet aksjer i stor stil i ukene før denne aksjebomben ble detonert.) (- Slik kunnskap kalles innsideinformasjon, og det er straffbart å bruke slik informasjon til egen gevinst. Som det står i Equinors eget regelverk: «Enhver bruk av innsideinformasjon til personlig vinning, enten det gjelder Equinor eller et annet børsnotert selskap, er forbudt».)

(Anm: Equinor-toppene gjorde supergevinst etter at de slapp aksjebombe. TRAFF GODT: Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor (stort bilde), styreformann Jon Erik Reinhardsen (t.v.) og konserndirektør Torgrim Reitan traff godt med sine aksjekjøp i juli og august. Equinor-sjefene tjente 351.000 kroner på én dag etter å ha hamstret aksjer i forkant av en kjempenyhet. - Nå bør alarmklokkene gå, sier finansekspert. Sjefene i Equinor hamstret aksjer i stor stil i slutten av juli og august. 5. september kom børsmeldingen som sendte Equinor-aksjen i været. Selskapet kunngjorde nemlig at de ville kjøpe tilbake aksjer i sitt eget selskap for inntil 5 milliarder dollar, svimlende 45 milliarder kroner. Det er det desidert største tilbakekjøpet noensinne hos et børsnotert norsk selskap. Tilbakekjøp betyr at selskapet selv kjøper aksjer i eget selskap fra markedet. Et slikt kjøpsprogram er gull verdt for aksjekursen, blant annet fordi det presser opp verdien av selskapet, og det fungerer i praksis som godt alternativ til utbytte. Ved å kjøpe tilbake egne aksjer, betyr det at verdiene i selskapet spres på færre hender. (…) Siden 5. september har aksjen fortsatt å stige, og den ligger nå 12 prosent høyere enn hva den gjorde før nyheten ble kjent (se grafen under). (…) Blant de som hadde aller mest grunn til å juble, var ledelsen i Equinor selv, som sto bak tilbakekjøpsprogrammet. De hadde nemlig handlet aksjer i stor stil i ukene før denne aksjebomben ble detonert. (…) Forbudt Disse kjøpene er ekstra pikante, ettersom de vil være forbudt hvis ledelsen hadde kunnskap om tilbakekjøpsprogrammet, som altså skjedde kun uker senere. Slik kunnskap kalles innsideinformasjon, og det er straffbart å bruke slik informasjon til egen gevinst. Som det står i Equinors eget regelverk: «Enhver bruk av innsideinformasjon til personlig vinning, enten det gjelder Equinor eller et annet børsnotert selskap, er forbudt». En som reagerer på handlene og hendelsesforløpet i Equinor de seneste ukene, er førsteamanuensis Knut Sagmo ved Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI. Han presiserer at han selv ikke har aksjer i Equinor. Han har uttalt til Finansvisen at han ble «forbanna» da han leste dette første gang. (nettavisen.no 30.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå. - Lang vei å gå for mange. (- Internasjonale erfaringer viser at kjøp av fast eiendom er en av de mest benyttede metoder for å hvitvaske utbytte fra kriminalitet.) (- Man kan faktisk risikere bøter i millionklassen.) (- Populær metode.)

(Anm: Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå. - Lang vei å gå for mange. (...) I slutten av juni ble det kjent at syv av ni eiendomsmeglingsforetak som fikk besøk av Finanstilsynet i november/desember i fjor hadde fått overtredelsesgebyr for alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket. (...) Gebyrer på mellom 100.000 og 300.000 kroner. (...) Man kan faktisk risikere bøter i millionklassen. (...) Populær metode. (...) 5. juli publiserte Finanstilsynet en oppdatert vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn. (hegnar.no 10.7.2019).)

- Bill Browder mener kriminelle i Russland brukte en liten norsk sparebank til å hvitvaske penger. En russisk investor kjøpte eiendom på Hitra i Trøndelag, og korrupsjonsjeger Bill Browder slår alarm om mulig hvitvasking. Små banker er spesielt utsatt, mener hvitvaskekspert.

(Anm: Bill Browder mener kriminelle i Russland brukte en liten norsk sparebank til å hvitvaske penger. En russisk investor kjøpte eiendom på Hitra i Trøndelag, og korrupsjonsjeger Bill Browder slår alarm om mulig hvitvasking. Små banker er spesielt utsatt, mener hvitvaskekspert. Fra kontorene i Londons finanssentrum City har korrupsjonsjeger Bill Browder gransket en rekke eiendomshandler fra russiske kontoer som han mener kan knyttes til hvitvasking av penger. Et av sporene leder til en sparebank på Kyrksæterøra i Trøndelag. (dn.no 9.2.2020).)

– Advarer mot hvit-vasking med bolig. Et eiendomsmeglerhus i Fredrikstad er dømt til å betale 4,8 millioner kroner i erstatning etter brudd på hvitvaskingsloven, skriver Dagens Næringsliv. (- Roper varsko.)

(Anm: Advarer mot hvit-vasking med bolig. Et eiendomsmeglerhus i Fredrikstad er dømt til å betale 4,8 millioner kroner i erstatning etter brudd på hvitvaskingsloven, skriver Dagens Næringsliv. (...) Det er imidlertid få rapporter om mistenkelige transaksjoner fra eiendomsbransjen, og det får Økokrim og revisorer til å rope varsko. – Det er ingen grunn til å tro at hvitvasking ikke skjer gjennom eiendomsbransjen. Det er også derfor eiendomsmeglere er rapporteringspliktig i henhold til hvitvaskingsloven, sier Sven Arild Damslora, førstestatsadvokat i enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim, til DN. Ifølge Damslora er eiendomssalg ett av mange velegnede virkemidler for å legitimere ulovlige penger. Roper varsko Kristian Thaysen og Karl-Ludvig Mauland jobber med risikorådgivning i revisjons- og rådgivningsselskapet BDO. De er bekymret for at eiendomsbransjen ikke er observante nok på mulighetene som finnes for å hvitvaske penger gjennom eiendomsinvesteringer. Thaysen mener bankenes avanserte system for å oppdage mistenkelige transaksjoner tvinger hvitvaskerne til å tenke nytt. – Hvitvaskingen foregår ved at kriminelle kjøper en eiendom som er et legitimt oppussingsobjekt. Videre bruker de store summer på å pusse opp, og betaler dette svart. Ved salg får de ut et overskudd som ser legitimt ut, sier Thaysen til DN. Hans bekymring understøttes av en rapport fra Økokrim fra 2011. Eiendom går igjen som et investeringsprosjekt, der det investeres i eiendommer med behov for oppussing med legale midler, mens utbedringer og oppussingskostnader – som øker eiendommens verdi – betales kontant med utbytte fra kriminell aktivitet. (nettavisen.no 23.7.2013).)

- Topforsker advarer: Regelstramning er nytteløs – bankers forsvar mod hvidvask har spillet fallit. (- Den anerkendte professor Tom Kirchmaier opfordrer til en gennemgribende reform af det system, som er sat op i kampen mod hvidvask.)

(Anm: Topforsker advarer: Regelstramning er nytteløs – bankers forsvar mod hvidvask har spillet fallit. Den anerkendte professor Tom Kirchmaier opfordrer til en gennemgribende reform af det system, som er sat op i kampen mod hvidvask. Det nuværende har spillet fallit, lyder konklusionen. Bankernes hvidvaskforsvar er brudt sammen, og det vil aldrig blive stærkt nok, selvom hvidvaskreglerne fra politisk side igen og igen er blevet strammet. (finans.dk 17.7.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Passerer dollarseddelen som verdens mest utbredte. (– Leiligheter og hus i større byer over hele verden betales med kofferter fulle av kontanter hver dag, og det er ikke fordi kjøperne frykter at bankene skal gå konkurs, sier professoren til IMF-bloggen.)

(Anm: Passerer dollarseddelen som verdens mest utbredte. For første gang i historien er 100-dollarseddelen mer sirkulert enn 1-dollarseddelen. (- Samtidig er det tett kobling mellom store sedler og kriminell aktivitet, samt skatteunngåelse. Dette påpekes også av Harvard-professor Kenneth Rogoff. – Leiligheter og hus i større byer over hele verden betales med kofferter fulle av kontanter hver dag, og det er ikke fordi kjøperne frykter at bankene skal gå konkurs, sier professoren til IMF-bloggen. (dn.no 30.7.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år.

(Anm: Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år. I fjor sommer avdekket Gjermund Aasbrenn hvordan sakskostnadene i Høyesterett var skutt i været. Nå har han sett nærmere på underrettene. I august i fjor omtalte Rett24 en analyse gjort av daværende høyesterettsdommer Clement Endresen og utreder Gjermund Aasbrenn. Den viste en dramatisk vekst i advokatenes salærkrav, 126 prosent på ti år. (…) Den voldsomme kostnadsveksten er kommet i perioden etter at den nye tvisteloven ble innført, til tross for at ett av formålene med den nye loven var nettopp å redusere sakskostnadene. I forarbeidene skrev departementet: «Kostnadsnivået i sivile saker må dempes. (rett24.no 17.1.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler.

(Anm: Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler. Kapitalbeskatningen bør evalueres, mener professor Annette Alstadsæter. Annette Alstadsæter er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, og leder av Senter for skatte- og adferdsforskning. (dn.no 18.12.2019).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Installasjonsleder dømt for grov korrupsjon. Fikk penger under bordet for oppdrag.

(Anm: Installasjonsleder dømt for grov korrupsjon. Fikk penger under bordet for oppdrag. Hadde muntlig prosentavtale om provisjon. To rumenske statsborgere måtte tidligere i høst møte i Oslo tingrett tiltalt for grov korrupsjon. Den ene var installasjonsleder i et firma som spesialiserte seg på å pusse opp bad, den andre var murer. Installasjonslederen krevde provisjon fra mureren for at hans firma skulle få oppdrag, slår Oslo tingrett fast. Nå er begge dømt for grov korrupsjon. Dommen ble først omtalt av e24. (tu.no 17.10.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

Hvor mye gjeld tåler nordmenn?

(Anm: Øystein Kløvstad Langberg, kommentator. Hvor mye gjeld tåler nordmenn? (aftenposten.no 21.7.2019).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022.

(Anm: Pressemelding, Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022 (finanstilsynet.no 29.1.2019).)

- Equinor på svarteliste. Equinor kastet ut av dansk pensjonsfond: – Dette er riktig beslutning for avkastningen vår.

(Anm: Equinor på svarteliste. Equinor kastet ut av dansk pensjonsfond: – Dette er riktig beslutning for avkastningen vår. Ekskluderer verdens ti største oljeselskaper fra porteføljen. Det danske pensjonsfondet MP Pension annonserte tirsdag at de selger alle sine aksjer i ti av verdens største oljeselskaper. Det gjelder ExxonMobil, BP, Chevron, PetroChina, Rosneft, Royal Dutch Shell, Sinopec, Total, Petrobras - og Equinor. (tu.no 4.9.2019).)

- Støres fond er en ikke-sak. (- Oljefondet har også plassert milliarder av kroner i legemiddelskapene Novartis, Roche – og ikke minst Johnson & Johnson, som nylig ble dømt i den mye omtalte opioidsaken.)

(Anm: Støres fond er en ikke-sak. Men det er retorikken hans også. NRKs avsløring av Ap-lederens «velferdsprofitt» avslører mest av alt den meningsløse retorikken som ligger bak. (…) Oljefondet har også plassert milliarder av kroner i legemiddelskapene Novartis, Roche – og ikke minst Johnson & Johnson, som nylig ble dømt i den mye omtalte opioidsaken. Alle ganske naturlige investeringer. I lovlige, lønnsomme og ganske viktige bransjer. SKULLE MAN KRITISERT Ap-lederens investeringer, er det strengt tatt større problemer enn helse og omsorg. For eksempel har han investert i det svært lønnsomme DNB Teknologi, et fond som tjener gode penger på tech-giganter som Facebook og Google. Selskaper som ikke akkurat bidrar til velferdsstaten, knapt betaler skatt i Norge, sprer falske nyheter og tjener penger på svindel. MEN, DET KUNNE vært verre. De kunne drevet norske sykehjem og barnehager. (e24.no 29.8.2019).)

- Johnson & Johnson må betale 5,1 milliarder kroner etter opioid-skandale.

(Anm: Johnson & Johnson må betale 5,1 milliarder kroner etter opioid-skandale. Farmasigiganten må ut med 572 millioner dollar etter den første rettssaken hvor en legemiddelprodusent holdes ansvarlig for å ha bidratt til opioid-epidemien i USA. (e24.no 26.8.2019).)

(Anm: Opioid crisis: Johnson & Johnson hit by landmark ruling (bbc.com 27.8.2019).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA og Sarepta: et vindu inn i legemiddelreguleringens virkelige verden.

(Anm: - FDA og Sarepta: et vindu inn i legemiddelreguleringens virkelige verden. (statnews.com 3.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Holder legemiddelkontrollen FDA tilbake data om et kontroversielt legemiddel for å beskytte legemiddelfirmaet?

(Anm: - Holder legemiddelkontrollen FDA tilbake data om et kontroversielt legemiddel for å beskytte legemiddelfirmaet? (scientificamerican.com 29.11.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Skal negativismen sejre? Såvel i Europa som globalt er der tale om et politisk svigt af historiske dimensioner. (- Få penge for at låne penge lyder som et godt tilbud, men negative renter er ingen guds gave til menneskeheden. De er tværtimod udtryk for en verdensøkonomi i en så miserabel forfatning, at der er grund til alvorlig bekymring.)

(Anm: Skal negativismen sejre? Såvel i Europa som globalt er der tale om et politisk svigt af historiske dimensioner. Ikke blot har mange regeringer undladt at gennemføre de reformer, som de er vel vidende om er påkrævede. Få penge for at låne penge lyder som et godt tilbud, men negative renter er ingen guds gave til menneskeheden. De er tværtimod udtryk for en verdensøkonomi i en så miserabel forfatning, at der er grund til alvorlig bekymring. Her hjemme har først Jyske Bank og i går Sydbank bebudet at ville indføre negative renter – dog kun for indeståender over 7,5 mio. kr. Det vil således kun være et fåtal af kunder i de to banker, der vil blive ramt. Indtil videre. Virkeligheden er imidlertid, at bankindustrien ...  (jyllands-posten.dk 30.8.2019).)

- Milliardmeglerne. (- 24 menn: 1,1 mrd. i inntekter 1,7 mrd. i formue.) (- Har omklassifisert store beløp fra kapitalinntekt, til lønnsinntekt.)

(Anm: Milliardmeglerne. (- 24 menn: 1,1 mrd. i inntekter 1,7 mrd. i formue.) (- Grunnen til at meglerne må betale mer skatt er at myndighetene har omklassifisert store beløp fra kapitalinntekt, til lønnsinntekt. Skattesatsen på kapitalinntekt er 28 prosent, mens høye lønnsinntekter beskattes med rundt 50 prosent. (aftenposten.no 23.10.2011).)

- Slutter etter å ha tjent 263 millioner på åtte år. (- Ole Henrik Bjørge (49) gir seg som toppleder for Norges mest lukrative meglerhus Pareto Securities.)

(Anm: Slutter etter å ha tjent 263 millioner på åtte år. Ole Henrik Bjørge (49) gir seg som toppleder for Norges mest lukrative meglerhus Pareto Securities. – Det er trist for oss alle at Ole Henrik ønsker å se på muligheter andre steder, sier Pareto-eier Svein Støle. Ole Henrik Bjørge (49) har gitt styret beskjed om at han ønsker å slutte som toppsjef i meglerhuset Pareto Securities. Han slutter i dag mandag. – Jeg har satt stor pris på å være en del av Pareto Securities-gruppen i 23 år, men alle gode ting må komme til en slutt. Tiden har kommet for å søke muligheter andre steder, sier Bjørge i en epost som ble sendt til alle ansatte mandag formiddag. Han forteller at toppjobben til tider har vært både oppmuntrende og utfordrende. (dn.no 26.8.2019).)

- Selger Valle-eiendommer for 1,83 milliarder. (- Det er det nyopprettede Pareto Securities-selskapet Valle Eiendom Holding som er kjøper av de to nybyggprosjektene, samt det resterende av NCCs regulerte areal på Valle.)

(Anm: Selger Valle-eiendommer for 1,83 milliarder. NCC selger Valle Wood og Valle View via et nytt Pareto-selskap til UNION Real Estate Fund II Holding for 1,83 milliarder kroner. Det er det nyopprettede Pareto Securities-selskapet Valle Eiendom Holding som er kjøper av de to nybyggprosjektene, samt det resterende av NCCs regulerte areal på Valle. Pareto plasserte så prosjektet hos UNION Real Estate Fund II Holding.– Vi tar over 100 prosent av prosjektet. Investeringen passer godt inn i UREF II sin investeringsstrategi, og vi ser frem til å arbeide videre med eiendommene sier Bjørn Henningsen, Partner i UNION Eiendomskapital. Ifølge NCC vil avtalen bli implementert i to faser, den første i fjerde kvartal i 2019 og den andre i 2021. (estatenyheter.no 27.8.2019).)

- Passerer dollarseddelen som verdens mest utbredte. For første gang i historien er 100-dollarseddelen mer sirkulert enn 1-dollarseddelen. (- Samtidig er det tett kobling mellom store sedler og kriminell aktivitet, samt skatteunngåelse. Dette påpekes også av Harvard-professor Kenneth Rogoff. – Leiligheter og hus i større byer over hele verden betales med kofferter fulle av kontanter hver dag, og det er ikke fordi kjøperne frykter at bankene skal gå konkurs, sier professoren til IMF-bloggen.)

(Anm: Passerer dollarseddelen som verdens mest utbredte. For første gang i historien er 100-dollarseddelen mer sirkulert enn 1-dollarseddelen. De fleste befinner seg utenfor USA. D en amerikanske hundredollarseddelen, ofte kalt en «Benjamin», passerte i forrige uke den amerikanske éndollar-seddelen som verdens mest omsatte, ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF). Volumet av 100-dollarsedler har nær doblet seg siden finanskrisen. «En underlig ting har skjedd i amerikansk valuta: 100-dollarseddelen tok nylig over den overalt tilstedeværende 1-dollarseddelen i sirkulasjonsvolum for første gang i historien. Med andre ord, den mest verdifulle seddelen i USA er blitt den mest utbredte», skriver IMF på sin nettblogg. (…) Nyheten er også omtalt av Financial Times tirsdag. 100-dollarseddelen overraskende dominans skjer parallelt med stadig flere kontantløse betalingsløsninger. Det er imidlertid neppe amerikanernes nostalgiske forhold til sedler som ligger bak. Faktisk befinner de fleste 100-dollarsedlene seg utenfor USA, påpeker IMF, som viser til tall fra Federal Reserve Bank of Chicago. «Nær 80 prosent av 100-dollarsedlene – og over 60 prosent av alle amerikanske sedler – befinner seg utenlands, opp fra rundt 30 prosent i 1980», heter det. Geopolitisk ustabilitet kan også medvirke til utviklingen ettersom amerikanske dollar anses som en «trygg havn», ifølge IMF, som viser til Fed-økonom Ruth Judson. Blant annet var det merkbart økt etterspørsel etter amerikanske dollar etter finanskrisen. (dn.no 30.7.2019).)

(Anm: US$100 Bill on the Rise (blogs.imf.org July 25, 2019).)

- Tollerne fant 700.000 kroner i bærepose.

(Anm: Tollerne fant 700.000 kroner i bærepose. Under gulvmatta i bilen til en tysk mann som skulle ta ferja fra Larvik, fant tollerne 700.000 kroner i en pose. Mannen ville ikke si hvor han fikk pengene fra. (…) Hvis man skal ha med seg valuta tilsvarende mer enn 25.000 kroner til eller fra Norge, må man melde ifra til Tolletaten. Gjør man ikke det, risikerer man å måtte betale 20 prosent av hele beløpet i straffegebyr eller bli politianmeldt. (aftenposten.no 3.10.2019).)

(Anm: Skattedirektøren vil fjerne 500- og 1000-lappene (nettavisen.no 23.1.2017).)

- Kunsthandler i retten: Hevder han overleverte bærepose med penger.

(Anm: Kunsthandler i retten: Hevder han overleverte bærepose med penger. Per Orveland (69) hevder han overleverte store pengesummer til torpedoen Jan Erik Iversen. – Jeg visste ikke hvorfor Kjell Inge Røkke skulle gjøre opp med ham, forklarer han i retten. (vg.no 10.10.2019).)

 (Anm: Per Orveland sier han overleverte bæreposer med penger fra Kjell Inge Røkke til Jan Erik «Jannik» Iversen. Avdøde Kari Monsen Røkkes tidligere samboer støttet flere av de mest oppsiktsvekkende påstandene fra Jan Erik Iversen i sin vitneforklaring. (dn.no 10.10.2019).)

- Sedler for 4,8 milliarder kan snart avvises i butikken. (- Store verdier Ifølge VG er fremdeles 50- og 500-kronesedler verdt rundt 4,8 milliarder kroner – i noen uker til – i omløp. Det er fordelt på 8,4 millioner 500-kronesedler, verdt totalt 4,2 milliarder kroner, og 12,5 millioner 50-kronesedler, verdt rundt 600 millioner kroner.) (- Norges Bank innfører for øvrig en ny seddel i havserien, 1000-kroneseddelen, i fjerde kvartal i år.)

(Anm: Sedler for 4,8 milliarder kan snart avvises i butikken. Fredag 18. oktober er det ett år siden de nye 50- og 500-lappene kom i bruk. Da kan de gamle sedlene nektes som betalingsmiddel, men fremdeles veksles i banken. Store verdier Ifølge VG er fremdeles 50- og 500-kronesedler verdt rundt 4,8 milliarder kroner – i noen uker til – i omløp. Det er fordelt på 8,4 millioner 500-kronesedler, verdt totalt 4,2 milliarder kroner, og 12,5 millioner 50-kronesedler, verdt rundt 600 millioner kroner. (…) Ny 1000-lapp Norges Bank innfører for øvrig en ny seddel i havserien, 1000-kroneseddelen, i fjerde kvartal i år. «Bølgen forteller oss om havet som en motkraft vi bryner oss på, og om en drivkraft som bringer oss fremover,» skriver Norges Bank om det nye motivet. (dagsavisen.no 19.9.2019).)

- Skattedirektøren vil fjerne 500- og 1000-lappene.

(Anm: Skattedirektøren vil fjerne 500- og 1000-lappene (nettavisen.no 23.1.2017).)

- Skattedirektøren: – Vi trenger ikke 500- og 1000-lapper. Skatteetaten, store deler av næringslivet og bankene vil ha bort de store sedlene. Men Norges Bank lar seg ikke overbevise.

(Anm: Skattedirektøren: – Vi trenger ikke 500- og 1000-lapper. Skatteetaten, store deler av næringslivet og bankene vil ha bort de store sedlene. Men Norges Bank lar seg ikke overbevise. (…) Aftenposten har tidligere skrevet om den kjente Harvard-økonomen Kenneth Rogoffs siste bok The Curse of Cash. Der foreslår han å fase ut store sedler for å redusere økonomisk kriminalitet. (…)  (aftenposten.no 23.1.2017).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres.) (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Pengeoverføringsforordningen gjennomføres i norsk rett. (- Forordningen ((EU) 2015/847) avløser forordning (EF) nr. 1781/2006, og har som hensikt å forbedre sporbarheten ved pengeoverføringer, ved å oppdatere og utvide forpliktelsene i 2006-forordningen.)

(Anm: Pengeoverføringsforordningen gjennomføres i norsk rett. EUs pengeoverføringsforordningen er nå gjennomført i norsk rett. Forordningen ((EU) 2015/847) avløser forordning (EF) nr. 1781/2006, og har som hensikt å forbedre sporbarheten ved pengeoverføringer, ved å oppdatere og utvide forpliktelsene i 2006-forordningen. Mer informasjon på Finansdepartementets nettsted: Pengeoverføringsordningen gjennomføres i norsk rett. Ytterligere detaljer om hvordan forordningen skal etterleves er gitt av EUs tilsynsmyndigheter, i veiledning av 22. september 2017: ESAs provide guidance to prevent terrorist financing and money laundering in electronic fund transfers (finanstilsynet.no 14.8.2019).)

- Finanstilsynet refser Vipps i en fersk tilsynsrapport: – Det er oppsiktsvekkende. (- Professor Jon Petter Rui ved Universitetet i Tromsø mener det er oppsiktsvekkende at Vipps ikke har fulgt retningslinjene for kontrolleringen av transaksjoner.)

(Anm: Finanstilsynet refser Vipps i en fersk tilsynsrapport: – Det er oppsiktsvekkende. Vipps hadde ingen kontroll på om betalinger havnet hos terrorister, diktatorer eller korrupsjonsutsatte personer da Finanstilsynet kom på besøk i fjor høst. «Meget alvorlige brudd», konstaterte tilsynet. Forrige uke mottok Vipps et brev de har ventet på siden i fjor høst. I oktober 2018 troppet nemlig Finanstilsynet opp i Vipps' kontorlokaler for å sjekke om selskapet overholder lover og regler når det lar kundene betale regninger og overføre penger. Resultatet er refs på flere punkter. Nå krever Finanstilsynet at selskapet bruker flere ressurser på å overholde reglene mot hvitvasking og terrorfinansiering. (dn.no 29.7.2019).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hvitvaskingskandale senker Swedbank. Swedbank faller markant på Stockholm-børsen etter at det ble kjent at finansmyndighetene vurderer milliardbøter for hvitvasking i Baltikum.

(Anm: Hvitvaskingskandale senker Swedbank. Swedbank faller markant på Stockholm-børsen etter at det ble kjent at finansmyndighetene vurderer milliardbøter for hvitvasking i Baltikum. Swedbank-aksjen faller over tre prosent på Stockholm-børsen tirsdag formiddag. Årsaken er at Finansinspektionen i Sverige har besluttet å gå videre i korrupsjons- og hvitvaskingssaken mot Swedbank. I en kunngjøring skriver Finansinspektionen - Sveriges svar på Finanstilsynet - at det nå vurderes sanksjoner mot Swedbank i forbindelse med hvitvaskingsskandalen i Baltikum. Saken etterforskes nå videre sammen med økokrimmyndighetene i de baltiske landene. Jus om bøter Swedbank sier en i kunngjøring tirsdag formiddag at banken samarbeider fullt ut med Finansinspektionen. Swedbank sier bankens egne iakttakelser stemmer godt overens med Finansinspektionens. (dn.no 29.10.2019).)

- Politiet: Brødre hvitvasket millioner på frisørsalong rett ved politihuset.

(Anm: Politiet: Brødre hvitvasket millioner på frisørsalong rett ved politihuset. I mange år hørte politiet rykter om en frisørsalong der kriminelle leverte penger. Nå er mer enn 30 personer siktet i politiets hittil ukjente «Operasjon Esquina». (…) Totalt er 22 personer pågrepet og over 30 siktet i saken – de fleste fra Albania og Kosovo. Syv personer sitter fremdeles varetektsfengslet, og politiet har opprettet 40 straffesaker. – Vi så at dette var et sentralt kriminelt nettverk i Oslo, og vi ønsket å ta ned det nettverket. Det har vi langt på vei gjort nå, sier seksjonsleder Rune Skjold i Oslo-politiet. (tv2.no 2.9.2019).)

- Banken Santander ilagt milliongebyr av Finanstilsynet. Finanstilsynet har ilagt banken Santander et gebyr på 9 millioner kroner fordi 1,6 millioner transaksjoner ikke er kontrollert etter hvitvaskingsloven.

(Anm: Banken Santander ilagt milliongebyr av Finanstilsynet. Finanstilsynet har ilagt banken Santander et gebyr på 9 millioner kroner fordi 1,6 millioner transaksjoner ikke er kontrollert etter hvitvaskingsloven. Santander Consumer Bank har fått et gebyr på 9 millioner kroner av Finanstilsynet for brudd på hvitvaskingsloven. Gebyret fremkommer i et brev fra Finanstilsynet som ble offentliggjort tirsdag, melder E24. Det var banken selv som i desember i fjor varslet Finanstilsynet om avviket. «Hendelsen gjaldt en feil Santander hadde avdekket i ett av bankens kildesystemer til den elektroniske transaksjonsovervåkingen for å avdekke mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering», heter det i brevet fra Finanstilsynet. (...) Ikke enig i gebyret Santander Consumer Bank har tidligere fått et forhåndsvarsel om gebyret og har i et tilsvar uttrykt at de er uenig i at overtredelsen utgjør et brudd på hvitvaskingsloven som bør sanksjoneres med et overtredelsesgebyr. Banken mener også uansett at gebyret er satt for høyt i forhold til overtredelsens grovhet. (aftenposten.no 2.7.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Fredrik fikk feilaktig krav fra Santander – ble ringt 500 ganger det neste året. Santander ringte Fredrik Eriksen flere ganger om dagen i over et år. De ville ha ham til å betale forsikring på en bil han ikke hadde.

(Anm: Fredrik fikk feilaktig krav fra Santander – ble ringt 500 ganger det neste året. Santander ringte Fredrik Eriksen flere ganger om dagen i over et år. De ville ha ham til å betale forsikring på en bil han ikke hadde. Nå legger banken seg flat. LEI: Fredrik Eriksen er glad for at 16 måneder med daglige oppringninger er over. Nå ønsker han seg en unnskyldning fra Santander. – Jeg ser på dette som trakassering, sier Fredrik Eriksen (29). Han har sett seg mektig lei av de gjentatte oppringningene fra Santander Consumer Bank. De har kommet flere ganger om dagen, seks dager i uken, forteller han. – Jeg må jo ha blitt ringt nesten 1.000 ganger de siste 16 månedene, sier han og viser skjermdump av de siste dagers telefonlogg. (e24.no 12.8.2019).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Skuldsatta försöker ta sitt liv. (- Var sjätte skuldsatt person i Sverige har försökt ta sitt liv.)

(Anm: Skuldsatta försöker ta sitt liv Var sjätte skuldsatt person i Sverige har försökt ta sitt liv. Det visar en kommande rapport som genomförts på uppdrag av Konsumentverket. Författaren kräver nu att den utsatta gruppen får snabbare hjälp av samhället. (dagensmedicin.se 26.3.2015).)

- Skremmende gjeldsinnkrevere presser briter til selvmord - rapport.

Intimidating debt collectors push Britons to suicide - report (Skremmende gjeldsinnkrevere presser briter til selvmord - rapport)
reuters.com 23.1.2013
(Reuters) - Irresponsible lending and intimidating debt collectors are pushing thousands of people in Britain into depression and suicide, a report said on Wednesday and separate data showed more people are taking their own lives.

Many people already struggling with the economic slowdown, wage freezes and benefit cuts were often overwhelmed by tactics used by some money lenders, including persistent phone calls and threatening letters, said the paper. (...)

SIGNIFICANT RISE
The total number of suicides in the UK hit 6,045 in 2011, a 7.8 percent increase on 2010 with deaths among men accounting for the largest proportion, according to figures from the ONS.

A total of 4,552 men took their own lives in 2011 compared with 1,493 women. (...)

- Selvmordstall blant unge bekymrer. Selvmordstallene blant unge i Norge går ikke ned. Nå skal ungdom få hjelp til å håndtere livet.

- Selvmordstall blant unge bekymrer. Selvmordstallene blant unge i Norge går ikke ned. Nå skal ungdom få hjelp til å håndtere livet. – Det er mer sannsynlig at du møter noen personer i selvmordsfare enn at du møter noen som skal få hjerteinfarkt, sier psykolog Elisabeth Kehlet i Sandefjord kommune. Mellom 500 og 600 tar selvmord hvert år, viser statistikk fra Folkehelseinstituttet. (nrk.no 5.8.2019).)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Studentene fant ut at bankansatte har for stor tro på evnen til å avsløre hvitvasking. Og de gjør ikke manuelle undersøkelser ofte nok, ifølge NHH-studentene Hanne Ulfsnes og Annett L. Hafthun. Det kan gjøre at kriminelle slipper unna i norske banker. Kampen mot hvitvasking har for alvor fanget oppmerksomheten i bankene.

(Anm: Studentene fant ut at bankansatte har for stor tro på evnen til å avsløre hvitvasking. Og de gjør ikke manuelle undersøkelser ofte nok, ifølge NHH-studentene Hanne Ulfsnes og Annett L. Hafthun. Det kan gjøre at kriminelle slipper unna i norske banker. Kampen mot hvitvasking har for alvor fanget oppmerksomheten i bankene. Det begynte med opprulling av store hvitvaskingsskandaler i Danske Bank og Swedbank i fjor og i år – kriminelle aktører har på ulovlig vis sluset enorme pengesummer fra Russland via Baltikum til Vesten i en årrekke gjennom de nordiske storbankene. Så kom en ny hvitvaskingslov, og både banker og enkeltpersoner kan nå få bøter om håndverket er for slapt. Hvitvasking opptar også studentene ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. – Bankansatte er veldig bevisste på at det er viktig å bekjempe hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet, og generelt er de veldig fornøyd med egen innsats. Det stemmer ikke nødvendigvis med virkeligheten, sier siviløkonomstudent Hanne Ulfsnes (27). Les også: Nordiske banker får merke på lommeboken hva det koster å hindre h… (dn.no 4.8.2019).)

- Estiske myndigheter har beslaglagt 20 millioner kroner hos en tidligere Danske Bank-ansatt.

(Anm: Estiske myndigheter har beslaglagt 20 millioner kroner hos en tidligere Danske Bank-ansatt. I juli slo estiske myndigheter til mot en tidligere Danske Bank-ansatt, og beslagla to millioner euro. (berlingske.dk 9.8.2019).)

- Estiske myndigheter har beslaglagt 20 millioner kroner hos en tidligere Danske Bank-ansatt.

(Anm: Estiske myndigheter har beslaglagt 20 millioner kroner hos en tidligere Danske Bank-ansatt. I juli slo estiske myndigheter til mot en tidligere Danske Bank-ansatt, og beslagla to millioner euro. (berlingske.dk 9.8.2019).)

- Nordiske banker får merke på lommeboken hva det koster å hindre hvitvasking. (- Danske Bank i København er hardt rammet av hvitvaskingsskandalen det siste året, og konsernet har i dag 1900 eksperter som skal hindre hvitvasking og sikre etterlevelse av regler.) (- Danske Bank har satt av over 23 milliarder kroner for mulige bøter i Danmark og andre land.)

(Anm: Nordiske banker får merke på lommeboken hva det koster å hindre hvitvasking. Både Nordea og Danske Bank forklarer resultatnedgang med flere eksperter som skal overvåke transaksjoner og bekjempe hvitvasking. Danske Bank i København er hardt rammet av hvitvaskingsskandalen det siste året, og konsernet har i dag 1900 eksperter som skal hindre hvitvasking og sikre etterlevelse av regler. ordea og Danske Bank ramlet på børsene i Stockholm og København etter at halvårsresultatet ble lagt frem torsdag morgen. Det kommer på toppen av kursfall på mellom 20 og 40 prosent det siste året. Begge bankene – særlig Danske Bank – er siste år dratt inn i alvorlige hvitvaskingssaker, og de to bankene har satt til side enorme beløp for å dekke fremtidige bøter. Danske Bank har satt av over 23 milliarder kroner for mulige bøter i Danmark og andre land. (dn.no 18.7.2019).)

- Bitcointrader kastet ut av 12 banker - nå krangler han med ny. (– Det er veldig frustrerende å bli kastet ut av banker. Da hender det også at jeg mister kontooversikt og historikken. Da blir det vanskelig å undersøke hvitvasking, når jeg ikke lengre har tilgang til historikken, forteller Sturle Melvær Sunde, som driver markedplassen Sunde Bitmynthandel.)

(Anm: Bitcointrader kastet ut av 12 banker - nå krangler han med ny. Sturle Melvær Sunde ble kastet ut av ny bank etter han overførte et beløp på 500.000 til kjøp av bitcoin. Da han klagde saken inn for Finansklagenemnda, vant han frem. Sturle Melvær Sunde er en av Norges største vekslere av bitcoin. Tidligere er han blitt nektet å handle bitcoin av Nordea. Til sammen er han nå blitt kastet ut av 13 banker. (…) I sin nyeste bankkrangel har Sunde nettopp vunnet frem. Klagen til Finansklagenemnda var rettet mot den norske shippingbanken Maritime og Merchant Bank asa. – Det er veldig frustrerende å bli kastet ut av banker. Da hender det også at jeg mister kontooversikt og historikken. Da blir det vanskelig å undersøke hvitvasking, når jeg ikke lengre har tilgang til historikken, forteller Sturle Melvær Sunde, som driver markedplassen Sunde Bitmynthandel. (dn.no 12.8.2019).)

- Det er enkelt å svindle norske banker. (- Det var litt tilfeldig at vi kom over banksvindelen som involverer nærmere 30 ulike banker og finansinsinstitusjoner, sier Røed.)

(Anm: Det er enkelt å svindle norske banker.  (…) Det var litt tilfeldig at vi kom over banksvindelen som involverer nærmere 30 ulike banker og finansinsinstitusjoner, sier Røed.) (…) – Myndighetene har gitt kriminelle mulighet til å utnytte hull i systemet. Det hullet bør tettes, sier politiadvokat Richard Røed i Innlandet politidistrikt. (…) I en e-post til NRK uttaler Torstein Hoem, avdelingsdirektør i Skatteetaten: – Vi har grunn til å tro at dette bare skjer i begrenset omfang. (…) NRK har vært i kontakt med kilder i politiet som sier det er store mørketall i forbindelse med lånesvindel. (…) Et system basert på tillit. (nrk.no 21.7.2019).)

- Bankforbund skyder igen: Politikere har selv travlt i svingdøren. Flere politikere vil sætte et stop for "svingdøren" mellem Finanstilsynet og den finansielle sektor.

(Anm: Bankforbund skyder igen: Politikere har selv travlt i svingdøren. Flere politikere vil sætte et stop for "svingdøren" mellem Finanstilsynet og den finansielle sektor. Men måske politikerne også skulle kigge indad, lyder kritikken fra Finansforbundets næstformand. (policywatch.dk 7.3.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Staten setter penger i «lovende» bedrifter. Siden starten har kostnaden vært 700 millioner kroner. (- Tapene og kostnadene har vært store. Stortinget og Torbjørn Røe Isaksen (H) setter statens penger inn i «lovende» bedrifter som vil bli «verdensledende».) (- Det har kostet store penger.) (- For å få til dette har Investinor fått tildelt i alt 4,2 mrd. kroner fra staten.)

(Anm: Staten setter penger i «lovende» bedrifter. Siden starten har kostnaden vært 700 millioner kroner. Gjennom det statlige selskapet Investinor er staten i gang med å plassere 4,2 mrd. kroner for å gjøre utvalgte bedrifter «verdensledende». Tapene og kostnadene har vært store. Stortinget og Torbjørn Røe Isaksen (H) setter statens penger inn i «lovende» bedrifter som vil bli «verdensledende». Det har kostet store penger. «Vi bygger morgendagens næringsliv».
Slik står det på forsiden av den siste kvartalsrapporten fra det helstatlige selskapet Investinor. Selskapet ble opprettet av Stortinget i februar 2008 for å kjøpe aksjer og være en aktiv statlig deleier i lovende oppstartsbedrifter. Investinor har i sum gått på store tap i sine aksjekjøp siden de startet i 2009. 2018 ble det verste av alle år med et underskudd på 198 mill. kroner. Heller ikke 2019 har startet bra med et underskudd på 33 mill. kroner i 1. kvartal. Ved å ta eierandeler med statens penger skal Investinor bidra til å «utvikle utvalgte norske bedrifter til å bli verdensledende, og derav generere markedsmessig avkastning». For å få til dette har Investinor fått tildelt i alt 4,2 mrd. kroner fra staten. (aftenposten.no 22.6.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Kan inntak av Jarlsbergost gi bedre helse? (- Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut 1,25 milliarder kroner til FoU-støtte til næringslivet før jul.)

(Anm: Kan inntak av Jarlsbergost gi bedre helse? Dette skal Tine finne ut på skattebetalernes regning. Når det er snakk om bærekraft, sitter pengene løst. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut 1,25 milliarder kroner til FoU-støtte til næringslivet før jul. (dn.no 26.12.2019).)

- Bankene dobler innsatsen mot hvitvasking – og nå kommer bøtene. (- Både selskaper og enkeltpersoner kan straffes for hvitvasking.)

(Anm: Bankene dobler innsatsen mot hvitvasking – og nå kommer bøtene. De første bankene har fått bøter for dårlig hvitvaskingsarbeid, og bøtene kan bli flere og større. – Alle kjenner vel på det, sier Ragnhild Georgsen i Fana Sparebank. På Nordeas hovedkontor i Oslo sitter flere titall ansatte med overvåkning og oppfølging av kunder og pengestrømmer. Nordea vil hverken gå ut med navn eller ansikt på de ansatte her. Hvitvasking av penger – å sikre økonomisk utbytte fra kriminelle handlinger – har på ett år blitt et dominerende tema for styre og ledelse i norske banker. (…) Dette er hvitvasking - Hvitvasking av penger er alle handlinger som bidrar til å sikre utbytte fra kriminelle handlinger, ved enten å skjule hvor pengene kom fra, hvor pengene blir av, eller hvem pengene kom fra eller endte opp hos. - Hvitvasking kan gjøres på et utall måter, fra bruk av kontanter, til finansielle transaksjoner gjennom flere land, hvor skatteparadis-selskaper kan skjule hvor pengene kommer fra. - Den som kamuflerer utbytte fra kriminelle handlinger kan straffes selv om han eller hun ikke kjenner til hva slags forbrytelse utbyttet stammer fra, så lenge han eller hun forstår at det dreier seg om en eller annen kriminell handling. Både selskaper og enkeltpersoner kan straffes for hvitvasking. (dn.no 4.8.2019).)

- Topforsker advarer: Regelstramning er nytteløs – bankers forsvar mod hvidvask har spillet fallit. (- Den anerkendte professor Tom Kirchmaier opfordrer til en gennemgribende reform af det system, som er sat op i kampen mod hvidvask.)

(Anm: Topforsker advarer: Regelstramning er nytteløs – bankers forsvar mod hvidvask har spillet fallit. Den anerkendte professor Tom Kirchmaier opfordrer til en gennemgribende reform af det system, som er sat op i kampen mod hvidvask. Det nuværende har spillet fallit, lyder konklusionen. Bankernes hvidvaskforsvar er brudt sammen, og det vil aldrig blive stærkt nok, selvom hvidvaskreglerne fra politisk side igen og igen er blevet strammet. Uden drastiske forandringer vil forbryderne fortsat have for let spil, advarer professor i hvidvaskbekæmpelse og økonomisk kriminalitet Tom Kirchmaier. »Vi har et hvidvaskbekæmpelsessystem, som ikke virker. Derfor skal vi ikke bare indføre flere regler. Det hjælper ikke. Der er akut behov for en omfattende reform,« siger professor Tom Kirchmaier, der forsker ved Copenhagen Business School og London School of Economics. (…) »Når vi lader hvidvaskforsvaret være op til bankerne, gør vi dem blinde. De ser kun et fragment af det store billede. De er hver især alt for små til at kunne se mønstrene af den organiserede kriminalitet, som kører på tværs af banker og lande.« (finans.dk 17.7.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Høyre-topp innrømmer skjulte bomhonorar.

(Anm: Uten å informere hverken Erna Solberg eller Stortinget mottok Høyre-topp Øyvind Halleraker titusener i honorarer for sitt europeiske presidentverv i bompengebransjen. (vg.no 25.4.2013).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Faktisk.no: Nei, mannen til statsministeren tjener ikke penger på bomstasjoner. – Sindre Finnes, mannen til statsminister Erna Solberg tjener penger bomstasjoner, hevdes det i Facebook-grupper. (- KONKLUSJON Statsministerens ektemann, Sindre Finnes, har ikke lenger aksjer i selskaper som tjener penger på bomstasjoner. Han solgte seg ut av teknologiselskapet Q-Free ASA i september 2017.) (- Siden da har ikke Finnes vært registrert med aksjer verken i Q-Free eller tilsvarende selskaper.) (- De største enkeltinvesteringene var ifølge Dagbladet i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest.)

(Anm: Faktisk.no: Nei, mannen til statsministeren tjener ikke penger på bomstasjoner. – Sindre Finnes, mannen til statsminister Erna Solberg tjener penger bomstasjoner, hevdes det i Facebook-grupper. Faktisk helt feil, konkluderer Faktisk.no. Konklusjon Statsministerens ektemann, Sindre Finnes, har ikke lenger aksjer i selskaper som tjener penger på bomstasjoner. Han solgte seg ut av teknologiselskapet Q-Free ASA i september 2017. Siden da har ikke Finnes vært registrert med aksjer verken i Q-Free eller tilsvarende selskaper. (…) Eide aksjer i 2017 I september 2017 publiserte Dagbladet en artikkel med tittelen «Statsministerens ektemann setter pengene sine i bompenge-Norge» (krever abonnement). Ifølge artikkelen eide Finnes ved inngangen til 2017 aksjer verdt omlag 1,5 millioner kroner i 18 forskjellige selskaper. (…) De største enkeltinvesteringene var ifølge Dagbladet i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest. Aksjene i Q-Free hadde da artikkelen ble publisert en anslått verdi på 617 000 kroner. Dette var grunnlaget for Dagbladets påstand om at Finnes «setter pengene sine i bompenge-Norge». (…) Aksjonærregisteret kan man finne ut hvem som eier aksjer i hvilke selskaper. Registeret oppdateres ikke kontinuerlig, men viser bare opplysninger som er registrert 31. desember hvert år. (…) De seks selskapene Finnes eide aksjer i ved inngangen til 2019 var Wallenius Wilhelmsen ASA, Schibsted ASA, Norsk Hydro ASA, Independent Tankers Corporation LT, Western Bulk Chartering AS og Blueye Robotics AS. (faktisk.no 31.7.2019).)

(Anm: Søk i aksjonærregisteret (aksjeeiere.no).)

- Solgte seg ut etter Dagbladet-sak i 2017: Statsministerens mann kvittet seg med bompenge-aksjer. Har fortsatt eierandeler i seks aksjeselskaper.

(Anm: Solgte seg ut etter Dagbladet-sak i 2017: Statsministerens mann kvittet seg med bompenge-aksjer. Har fortsatt eierandeler i seks aksjeselskaper. I 2014 nektet statsministerens mann Sindre Finnes å offentliggjøre overfor NRK hvilke selskaper han hadde aksjer i. Det kunne han gjøre fordi det ikke fantes noe regelverk som påla ham å gjøre det. Siden er skatteetatens aksjonærregister blitt åpnet for innsyn, og i september 2017 omtalte Dagbladet Finnes' investeringer.  (dagbladet.no 31.7.2019).)

- Statsministerens ektemann setter pengene sine i bompenge-Norge. (- Erna og jeg har delt økonomi.) (- De største enkeltinvesteringene er i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest.) ( - Når statsministerens mann investerer i bompenger gjennom Q-Free, sier det kanskje noe om at statsministeren ikke forventer å avskaffe bompenger i Norge med det første? - Det har jeg ingen kommentar til, sier Finnes.)

(Anm: Statsministerens ektemann setter pengene sine i bompenge-Norge. - Erna og jeg har delt økonomi. SATSER PÅ BOMPENGER: Sindre Finnes, statsministerens ektemann, forteller åpent om sine private investeringer. (…) De største enkeltinvesteringene er i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest. (…) Mens Erna Solbergs regjering krever inn rekordsummer i bompenger, er statsministerens mann altså blant dem som potensielt kan tjene penger på at vi har bompenger i Norge. (…) - Jeg har vært forberedt på å bli stilt spørsmål om dette helt siden Dagens Næringsliv laget den appen hvor det ble mye enklere å søke på aksjene til folk. Jeg synes jo det er fornuftig å investere i selskaper, og foreløpig er renta så lav at bankinnskudd ikke lønner seg, forklarer Finnes til Dagbladet. - Når statsministerens mann investerer i bompenger gjennom Q-Free, sier det kanskje noe om at statsministeren ikke forventer å avskaffe bompenger i Norge med det første? - Det har jeg ingen kommentar til, sier Finnes. (dagbladet.no 28.9.2017).)

- Byggeprojekter rammer skævt: Tomme luksuslejligheder hober sig op i de store byer. (- Nye tal viser, at udbuddet af store lejligheder i København og Aarhus stiger markant.)

(Anm: Byggeprojekter rammer skævt: Tomme luksuslejligheder hober sig op i de store byer
Nye tal viser, at udbuddet af store lejligheder i København og Aarhus stiger markant. Det får videnscenter til at kritisere projektmagerne, herunder pensionskasserne, for at prioritere forkert i relation til efterspørgslen på boligmarkedet. (…) »Der er blevet bygget ekstremt meget i de store byer, men udbuddet af lejligheder stemmer ikke overens med efterspørgslen. Der er rigtig mange store lejligheder, der indebærer en økonomisk forpligtigelse, som de færreste har råd til,« siger Anders Hyldborg, adm. direktør for Boligpotal. (finans.dk 18.7.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Konkurransetilsynet kritiserer garantiordning – mener den fører til flere forbrukslån. (– Jeg ser problemer med ordningen slik den er nå. Vi ser at forbrukslånsbankene bruker dette som finansiering for sine utlån. Det blir nærmest bensin på bålet, for de får en lav kostnad for å låne ut til en høy margin. Det er problematisk, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.)

(Anm: Konkurransetilsynet kritiserer garantiordning – mener den fører til flere forbrukslån. – Det blir nærmest bensin på bålet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard om hvordan det i dag garanteres for innskudd i forbrukslånsbanker. Bankenes sikringsfond garanterer for bankinnskuddene til alle norske bankkunder. Grunnen er at folk ikke skal miste sparepengene sine, selv om banken skulle få økonomiske problemer. Dersom banken skulle gå konkurs, så dekker fondet inntil to millioner kroner per bankkunde. Dette gjelder også de som har pengene sine i en bank som primært driver med forbrukslån. Direktør i Konkurransetilsynet, Lars Sørgard, mener at ordningen bidrar til flere forbrukslån. – Jeg ser problemer med ordningen slik den er nå. Vi ser at forbrukslånsbankene bruker dette som finansiering for sine utlån. Det blir nærmest bensin på bålet, for de får en lav kostnad for å låne ut til en høy margin. Det er problematisk, sier konkurransedirektør Lars Sørgard. Ved hjelp av denne ordningen kan bankene tilby høye renter på bankinnskudd, og låne ut igjen pengene til folk som ønsker forbrukslån. Ofte er den effektive renta på forbrukslånet minst fem ganger så høy som renta på innskuddene. Les også: Hadde 12 kredittkort og forbrukslån i ni ulike banker: – Fikk aldri et kritisk spørsmål (nrk.no 15.4.2019).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Rundskriv Forholdet mellom teieplikta etter eigedomsmeklingslova og opplysningsplikta etter skatteforvaltningslova.

(Anm: Rundskriv Forholdet mellom teieplikta etter eigedomsmeklingslova og opplysningsplikta etter skatteforvaltningslova. Forholdet mellom teieplikta etter eigedomsmeklingslova og opplysningsplikta etter skatteforvaltningslova  2 | Finanstilsynet 1 Innleiing Likningslova inneheldt tidlegare reglar om tredjepartar si plikt til å gi opplysningar til likningsmyndigheitene, som gjekk føre eigedomsmeklaren si teieplikt. Finanstilsynet publiserte i samband med dette rundskriv 6/2014. Likningslova blei oppheva da skatteforvaltningslova trådde i kraft 1. januar 2017. Dei tilsvarande føresegnene er no vidareførde i skatteforvaltningslova. Dette rundskrivet erstattar Finanstilsynet sitt rundskriv 6/2014. (finanstilsynet.no 18.10.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- «Gjeldsregister» brukes til å pushe forbrukslån. (- Forbrukerrådet reagerer skarpt på annonseringen. Direktør Inger Lise Blyverket mener det samme initiativet som skulle hjelpe nordmenn ut av gjeldsproblemene, snus på hodet av låneaktører.) (- Gjeldsregister-annonseringen.) (- Stygt og ugreit.)

(Anm: «Gjeldsregister» brukes til å pushe forbrukslån. Det nye gjeldsregisteret skal holde nordmenn unna gjeldsfellen. Men de som googler det på nettet, blir pepret med tilbud om nye forbrukslån. «Er meslingvaksinen farligere enn meslinger?» het en kronikk forfattet av pediatriprofessorene Torstein Vik og Henrik Døllner og overlege Svein Arne Nordbø, alle tilknyttet NTNU /St.Olav. Kronikken har store faglige svakheter og bidrar til å undergrave tilliten til fagmiljøene og skape ubegrunnet sykdomsangst. (…) Forbrukerrådet reagerer skarpt på annonseringen. Direktør Inger Lise Blyverket mener det samme initiativet som skulle hjelpe nordmenn ut av gjeldsproblemene, snus på hodet av låneaktører. (...) DNB: – Stygt og ugreit Storbanken DNB, som nylig inntok forbrukslån-markedet, reagerer også på annonsene.(e24.no 7.7.2019).)

(Anm: Gjeldsregisteret. (gjeldsregisteret.com).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- Siden nyttår har Oljefondet tjent 446 millioner på fem cannabis-aksjer.

(Anm: Siden nyttår har Oljefondet tjent 446 millioner på fem cannabis-aksjer. I løpet av 2018 investerte Oljefondet i tre av verdens fremste cannabis-aksjer. Så langt i 2019 har fondet tjent penger som gress på investeringen. – Det er en ny sektor som vi for første gang begynte å se på i fjor, sier kommunikasjonssjef Thomas Sevang (til høyre) i Norges Bank Investment Management (NBIM) om Oljefondets Cannabis-investeringer. (dn.no 8.3.2019).)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

- I denne systematiske gjennomgangen og metaanalysen av 11 studier og 23 317 individer var ungdommers cannabisforbruk knyttet til økt risiko for å utvikle depresjon og selvmordsatferd senere i livet, selv i fravær av en premorbid tilstand.

(Anm: Association of Cannabis Use in Adolescence and Risk of Depression, Anxiety, and Suicidality in Young Adulthood. A Systematic Review and Meta-analysis. Key Points Question Is adolescent cannabis consumption associated with risk of depression, anxiety, and suicidality in young adulthood? Findings In this systematic review and meta-analysis of 11 studies and 23 317 individuals, adolescent cannabis consumption was associated with increased risk of developing depression and suicidal behavior later in life, even in the absence of a premorbid condition. There was no association with anxiety. Meaning  Preadolescents and adolescents should avoid using cannabis as use is associated with a significant increased risk of developing depression or suicidality in young adulthood; these findings should inform public health policy and governments to apply preventive strategies to reduce the use of cannabis among youth. JAMA Psychiatry 2019 (Published online February 13, 2019).)

(Anm: Premorbid personlighet er en psykiatrisk betegnelse om atferdsmønster før en sykdom bryter ut. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Debatten er stor om små økonomiske forskjeller, men liten om de virkelig store.

(Anm: Debatten er stor om små økonomiske forskjeller, men liten om de virkelig store. (…) Politisk debatt som ikke føres. (…) Liten debatt om store forskjeller. (…) Den som mye har, skal mye få. (…) Taushet og tomgang. (…) Slik bygger vi opp under de internasjonale trendene som driver etablerte formuesverdier i været. (…) Men vi diskuterer det egentlig ikke, for ingen har noe å tjene på debatten.) (- Ikke i noen aldersgruppe er formuesulikheten så stor som i gruppen unge voksne, og her spiller arv opplagt en viktig rolle. (…) Den langsiktige økonomiske tryggheten er der for dem som er godt stilt, for dem selv, og til dels for deres barn. (…) De andre har et langt og krevende økonomisk avansement, med et gap til dem som ligger midt i fordelingen, som knapt lar seg lukke gjennom et livsløp med sparsommelighet. (aftenposten.no 23.3.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Konkurransetilsynet kritiserer garantiordning – mener den fører til flere forbrukslån. (– Jeg ser problemer med ordningen slik den er nå. Vi ser at forbrukslånsbankene bruker dette som finansiering for sine utlån. Det blir nærmest bensin på bålet, for de får en lav kostnad for å låne ut til en høy margin. Det er problematisk, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.)

(Anm: Konkurransetilsynet kritiserer garantiordning – mener den fører til flere forbrukslån. – Det blir nærmest bensin på bålet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard om hvordan det i dag garanteres for innskudd i forbrukslånsbanker. Bankenes sikringsfond garanterer for bankinnskuddene til alle norske bankkunder. Grunnen er at folk ikke skal miste sparepengene sine, selv om banken skulle få økonomiske problemer. Dersom banken skulle gå konkurs, så dekker fondet inntil to millioner kroner per bankkunde. Dette gjelder også de som har pengene sine i en bank som primært driver med forbrukslån. Direktør i Konkurransetilsynet, Lars Sørgard, mener at ordningen bidrar til flere forbrukslån. – Jeg ser problemer med ordningen slik den er nå. Vi ser at forbrukslånsbankene bruker dette som finansiering for sine utlån. Det blir nærmest bensin på bålet, for de får en lav kostnad for å låne ut til en høy margin. Det er problematisk, sier konkurransedirektør Lars Sørgard. Ved hjelp av denne ordningen kan bankene tilby høye renter på bankinnskudd, og låne ut igjen pengene til folk som ønsker forbrukslån. Ofte er den effektive renta på forbrukslånet minst fem ganger så høy som renta på innskuddene. Les også: Hadde 12 kredittkort og forbrukslån i ni ulike banker: – Fikk aldri et kritisk spørsmål (nrk.no 15.4.2019).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Smekk fra Finanstilsynet: Bankene gir lån til folk som aldri skulle fått det.

(Anm: Smekk fra Finanstilsynet: Bankene gir lån til folk som aldri skulle fått det. KRAFTIG KRITIKK: Direktør i Finanstilsynet, Morten Baltzersen, retter skarp kritikk mot bankenes praksis innenfor forbrukslån. Finanstilsynet har i løpet av det seneste årene studert utlånspraksisen til bankene innenfor forbrukslån. En viktig del av undersøkelsen har vært å se på om kundene som tilbys lån, har en tilstrekkelig evne til å betjene lånet. (…) Mange får problemer - Utviklingen viser at en betydelig andel av bankenes kunder selv i gode tider får problemer med å betjene lånene bankene innvilger, fortsetter han. Finanstilsynet nevner ikke konkrete banker i pressemeldingen. (nettavisen.no 10.5.2019).)

- Kyniske forbrukslånsbanker bør straffes. Finanstilsynets rapport om forbrukslånsbankene er nitrist lesning.

(Anm: Kyniske forbrukslånsbanker bør straffes. Finanstilsynets rapport om forbrukslånsbankene er nitrist lesning. (dn.no 10.5.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Finanstilsynet refser forbrukslånsbankene etter tilsyn. (- Manglende kredittvurdering og pushing av høyere lån.)

(Anm: Finanstilsynet refser forbrukslånsbankene etter tilsyn. Manglende kredittvurdering og pushing av høyere lån. Finanstilsynet er ikke fornøyd etter å ha vært på besøk hos forbrukslånsbankene. Finanstilsynet har vært på besøk hos forbrukslånsbankene for blant annet å kartlegge bankenes utlånspraksis. I en fersk melding fra tilsynet får forbrukslånsbankene solid refs. (dn.no 10.5.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Ber regjeringen forby råtne forbrukslån. Sjefen i Forbrukerrådet ber regjeringen endre finansavtaleloven slik at bankene kan straffes for å gi forbrukslån til nordmenn som ikke er betalingsdyktige.

(Anm: Ber regjeringen forby råtne forbrukslån. Sjefen i Forbrukerrådet ber regjeringen endre finansavtaleloven slik at bankene kan straffes for å gi forbrukslån til nordmenn som ikke er betalingsdyktige. – Vi trenger en ny lovbestemmelse om avslagsplikt: Dersom den ansatte i banken ser at forbrukeren ikke er i stand til å betjene gjelden, plikter de å avslå lånesøknaden. Bryter de loven og låner ut likevel, må de stå til ansvar for det, sier Inger Lise Blyverket til E24. Direktøren i Forbrukerrådet sier regjeringen fortjener ros for grepene mot forbrukslån-eksplosjonen – men advarer mot å bli for komfortabel. Hun er urolig etter Finanstilsynets nyeste rapport, som viser hvordan stadig flere forbrukslån ender som inkassosaker – fordi nordmenn ikke betaler for seg i tide. Overfor E24 har forbrukslånsbanker innrømmet svikt i utlånspraksisen, slik også Finanstilsynet har avdekket – men lovet bedre tider når de nye gjeldsregistrene kommer 1. juli. (e24.no 16.6.2019).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Statens fond ansatte Kina-hjelperen. Så rakk de ut en hjelpende hånd til selskapet hans. (- Samtidig som Kina-investor Chris Rynning hadde rådgiverstilling for Investinor, tilbød det statseide investeringsfondet å hjelpe trønderens eget selskap - og ble medinvestor for millionbeløp.)

(Anm: Statens fond ansatte Kina-hjelperen. Så rakk de ut en hjelpende hånd til selskapet hans. Samtidig som Kina-investor Chris Rynning hadde rådgiverstilling for Investinor, tilbød det statseide investeringsfondet å hjelpe trønderens eget selskap - og ble medinvestor for millionbeløp. Investinor er heleid av den norske staten og forvalter rundt fire milliarder kroner. I mars 2016 ble Chris Rynning engasjert som industriell rådgiver i investeringsfondet. Mens Rynning hadde denne rådgiverstillingen tilbød Investinor å yte rådgivende bistand til trønderens eget selskap, venturefondet Nhack i Kina. Dette er det samme selskapet som Innovasjon Norge har henvist norske gründere til. E24-spesial: Les hele historien om Kina-hjelperen og milliardene som forsvant (dn.no 14.5.2019).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Stein Erik Hagen gir en million til Rajas Venstre. (- For å være ærlig har Raja vært så pågående at jeg har latt meg overbevise.)

(Anm: Stein Erik Hagen gir en million til Rajas Venstre. Stein Erik Hagen gir en million kroner til Akershus Venstre, for å støtte Venstre og den jobben Abid Raja gjør. (…) – For å være ærlig hadde jeg ingen planer om at vi skulle gi til Venstre i forbindelse med kommunevalgkampen, men for å være ærlig har Raja vært så pågående at jeg har latt meg overbevise. – Det kan tolkes som om du blander deg inn i en maktkamp i Venstre? – Nei, dette bidraget kan på ingen måte tolkes slik. (vg.no 7.3.2019).)

- Raja mener regjeringen bør få ned byråkratiet og avskaffe skatteendringene for frynsegoder på jobb.

(Anm: Skatt på frynsegoder. Abid Raja langer ut mot skatt på personalrabatt: - Vi bør snu i tide. Abid Raja er finanspolitisk talsperson i Venstre. Raja mener regjeringen bør få ned byråkratiet og avskaffe skatteendringene for frynsegoder på jobb. De nye reglene gir mye frustrasjon og byråkrati, men lite tilbake i skattekroner, mener Venstre-toppen om egen regjerings politikk. (nettavisen.no 30.1.2019).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Riksadvokaten vil ha mer inndragning av utbytte fra arbeidslivskriminalitet: Politiet beslaglegger mindre penger fra kriminelle enn før: – Forbrytelser lønner seg, sier ekspert.

(Anm: Riksadvokaten vil ha mer inndragning av utbytte fra arbeidslivskriminalitet: Politiet beslaglegger mindre penger fra kriminelle enn før: – Forbrytelser lønner seg, sier ekspert. Fra 2017 til 2018 ble inndragningen av utbytte fra kriminelle handlinger halvert til tross for at Riksadvokaten i mange år har krevd å øke inndragningene. Riksadvokaten mener inndragning av utbytte bør stå sentralt i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Det kommer fram i et rundskriv fra riksadvokat Tor Aksel Busch. «Inndragning av utbytte fra straffbare handlinger skal i 2019 stå sentralt i bekjempelsen av alle former for profittbasert kriminalitet», heter det i skrivet. – Dette har Riksadvokaten påpekt i flere år, uten at det har hjulpet, påpeker høyskolelektor ved Politihøyskolen, Inger Coll. • Les også: Riksadvokaten vil ha strengere straff for arbeidslivskriminalitet (frifagbevegelse.no 19.3.2019).) 

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Selv ikke i USAs egen økonomi virket oppskriftene i «the Washington consensus» med å stole på selvregulerende krefter i finansmarkedet.) (- Økonomer får også mye urettmessig kjeft fordi de ikke forutså finanskrisen.) (- Her tror jeg økonomi er som meteorologi som kan mer om klimaet enn om været.)

(Anm: Uken etter at Lehman Brothers gikk konkurs – og innledet finanskrisen – var verdens ledere samlet til FN-toppmøte i New York. I boken Crashed forteller Adam Tooze om de tidlige politiske reaksjonene på krisen slik de kom til uttrykk her: George W. Bush ville heller snakke om noe annet. Krisen på Wall Street var en isolert utfordring for USA, mente han, og ikke noe andre land skulle bry seg med. De andre møtedeltagerne var uenige. De stilte spørsmål ved USAs ledende rolle i en globalisert verden. President Lula i Brasil fordømte egoismen og kaoset bak krisen. President Arroyo i Filippinene pekte på hvordan krisen skapte en verdensomspennende «tsunami av usikkerhet (attac.no 19.8.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- På overflaten ser norsk økonomi fin ut. Men i industrien foregår en blodrød omstilling.

(Anm: På overflaten ser norsk økonomi fin ut. Men i industrien foregår en blodrød omstilling. ÅLESUND/HARØYA/OSLO (Aftenposten): Store deler av industrien blør fortsatt etter oljeprisfallet i 2014. Underskuddene i fjor ble ytterlige forverret. I andre næringer strømmer derimot pengene inn. De store tallene viser at norsk økonomi går bra, målt gjennom vekst og sysselsetting. Men under overflaten er virkeligheten langt mer sammensatt. Svært gode og svært dårlige tall opptrer side om side for 2018. Statistisk sentralbyrås tall for driftsresultater forteller historiene om de ulike næringenes ferd gjennom oljeopptur til 2014 og nedturen som fulgte etterpå: - Ressursnæringene fiskeri, oppdrett og kraftproduksjon går stadig bedre. - Innenlands transport, matindustri og leverandørindustrien til olje og offshore har hatt sterkt fallende driftsresultat.  - Særlig i industrien som leverer direkte eller indirekte til oljevirksomheten, har driftsresultatet gått fra eventyrlig bra for noen år siden til svært dårlig i fjor. (aftenposten.no 24.3.2019).)

- Norsk gass kan bli utkonkurrert lenge før det går tomt på norsk sokkel. Equinor ser lyst på fremtiden for norsk gass, særlig fordi Tyskland skal fase ut kullkraft. Men selv europeiske energiselskaper sår nå tvil om det er gass som blir vinneren.

(Anm: Norsk gass kan bli utkonkurrert lenge før det går tomt på norsk sokkel. Equinor ser lyst på fremtiden for norsk gass, særlig fordi Tyskland skal fase ut kullkraft. Men selv europeiske energiselskaper sår nå tvil om det er gass som blir vinneren. Oljefondet er i ferd med å bli en gassballong. Totalt ble det solgt gass fra norsk sokkel for 200 milliarder kroner i 2017. Hele 77 milliarder kroner av dette var gass staten eier direkte. Hele overskuddet går rett inn i Oljefondet. Til sammenligning var statens olje verdt 60 milliarder. Det er antatt at bare en tredjedel av gassressursene på sokkelen er hentet opp, ifølge Oljedirektoratet. Men hva slags fremtid har den norske gassen? (aftenposten.no 21.2.2019).)

- DNB får kraftig kritikk av Finanstilsynet for dårlig anti-hvitvaskingsarbeid. «Kritikkverdig.» «Mangelfull etterlevelse.»

(Anm: DNB kritiseres kraftig i nedslående rapport. Finans. DNB får kraftig kritikk av Finanstilsynet for dårlig anti-hvitvaskingsarbeid. «Kritikkverdig.» «Mangelfull etterlevelse.» Både ledelsen og styret i Norges største bank får refs i nedslående rapport. Konserndirektør Mirella Wassiluk i DNB har ansvar for at banken etterlever regler for å hindre hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. (dn.no 29.11.2018).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- VPS-forslag svekker hvitvaskingsarbeidet. Aktivt, målrettet og helhetlig arbeid for å motarbeide hvitvasking og økonomisk kriminalitet står høyt på dagsordenen hos myndigheter, tilsyn og finansnæringen selv. Det er derfor oppsiktsvekkende at Finansdepartementet i sitt forslag til lov om verdipapirsentraler foreslår å svekke dette vernet ved å innføre svært liberale regler for hvem som skal ha rett til å etablere verdipapirkontoer i Norge. (- Stortinget må ta hensyn til de vesentlige endringene i hvitvaskingslovgivningen som påfører finansinstitusjonene en helt annet risiko enn tidligere.)

(Anm: Ole Morten Geving, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt, Finans Norge. VPS-forslag svekker hvitvaskingsarbeidet. Aktivt, målrettet og helhetlig arbeid for å motarbeide hvitvasking og økonomisk kriminalitet står høyt på dagsordenen hos myndigheter, tilsyn og finansnæringen selv. Det er derfor oppsiktsvekkende at Finansdepartementet i sitt forslag til lov om verdipapirsentraler foreslår å svekke dette vernet ved å innføre svært liberale regler for hvem som skal ha rett til å etablere verdipapirkontoer i Norge. Slik forslaget er utformet, kan enhver person, hvor som helst fra i verden, kreve opprettet en VPS konto i sitt navn i Norge. Dette vil stille norske kontoførere – altså banker og verdipapirforvaltere – overfor en nesten uoverstigelig oppgave knyttet til kunde- og hvitvaskingskontroll. Økonomisk kriminalitet profesjonaliseres, og kriminelle nettverk leter aktivt etter svakeste ledd. Det er ingen grunn til at Norge skal innta den rollen. (dn.no 7.2.2019).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Vil endre husleieloven. (– Forskjellsmaskin.) (– Boligmarkedet er blitt en forskjellsmaskin, hvor de som leier er med på å øke formuene til de som leier ut, sier hun.)

(Anm: Vil endre husleieloven. Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) reagerer sterkt på historien om funksjonshemmede Kristoffer Væhle Rodriquez som får mer enn doblet husleia. Nå vil hun endre husleieloven. (…) ( Boligmarkedet er blitt en forskjellsmaskin, hvor de som leier er med på å øke formuene til de som leier ut, sier hun. (dagsavisen.no 6.2.2019).)

- Boligdrevet ulikhet. (- Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt.) (- Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt.)

(Anm: Boligdrevet ulikhet. Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt. (...) Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt. (...) I Oslo er det nå mer enn 53.300 sekundærboliger. (...) Samtidig sank eierandelen for husholdninger med lav inntekt fra 39 prosent til 29 prosent fra 2003 til 2016.) (aftenposten.no 11.4.2019).)

- Unge som ikke har foreldre med mulighet til å hjelpe til blir stående lenger utenfor boligmarkedet, og ulikhet reproduseres gjennom generasjoner.

(Anm: Syv av ti av DNBs unge lånekunder har foreldrene som medlåntager eller pant i foreldrenes bolig (DN 1. februar). (...) Prisene på leiligheter i Oslo steg med 229 prosent fra 1992 til 2018 – ut over lønnsveksten. (...) Når prisene vokser raskere enn lønningene, blir det stadig vanskeligere for førstegangskjøpere. (...) Unge som ikke har foreldre med mulighet til å hjelpe til blir stående lenger utenfor boligmarkedet, og ulikhet reproduseres gjennom generasjoner. (dn.no 8.2.2019).)

- Poenget med velferdsstaten. Hva tenker kommunen, ved Boligbygg, når de gjennomfører "gjengs leie" for psykisk utviklingshemmede? (- For noen av mine beboere er økningen i husleie opp mot 100%. I kroner og øre er det snakk om en økning på nesten 6000 kroner i måneden.

(Anm: Poenget med velferdsstaten. Hva tenker kommunen, ved Boligbygg, når de gjennomfører "gjengs leie" for psykisk utviklingshemmede? (- For noen av mine beboere er økningen i husleie opp mot 100%. I kroner og øre er det snakk om en økning på nesten 6000 kroner i måneden. Dette er nok til å vippe en helt vanlig økonomi av pinnen.) (- Er det da riktig å tyne markedsleie ut av dem, å sette dem i en ufrivillig luksusfelle, med økonomi som går i minus hver måned? (frifagbevegelse.no 12.11.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden. Statsministeren advarer i en tale om, at sager om hvidvask og svindel er gift for ethvert samfund.

(Anm: Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden. Statsministeren advarer i en tale om, at sager om hvidvask og svindel er gift for ethvert samfund. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) erkender på den antikorruptionskonference, der indledes i København mandag, at der fortsat er noget at arbejde med i Danmark på dette område. Det sker, efter en periode hvor sagen om hvidvask i Danske Banks estiske afdeling og sagen om svindel for mere end 100 millioner kroner i Socialstyrelsen har fyldt medierne. - Intet land i verden er fri for korruption, og lad os bare være ærlige. Danmark har også plads til forbedring. - I løbet af de seneste par måneder har vi været vidne til skammelige eksempler på hvidvask og det, der ser ud til at være bedrageri med offentlige midler, siger han i talen. Og Løkke understreger, hvor ødelæggende disse sager kan være for tilliden til samfundet. - Vi er ikke vant til at støde på disse problemer. Det er derfor, at vi bliver chokeret, når de opstår. - Men mest af alt er vi forargede. Fordi bedrageri og hvidvask underminerer et af de vigtigste fundamenter i vores samfund: Vores tillid til institutioner, virksomheder og hinanden, siger han. (jyllands-posten.dk 22.10.2018).)

- Danske Bank siktet for hvitvasking. Økokrim i Danmark har tatt ut formell siktelse mot Danske Bank, som anklages for hvitvasking av milliarder av kroner.

(Anm: Danske Bank siktet for hvitvasking. Økokrim i Danmark har tatt ut formell siktelse mot Danske Bank, som anklages for hvitvasking av milliarder av kroner. Bakgrunnen for siktelsen er en internrapport der banken erkjenner å ha hatt dårlige kontrollrutiner fra 2007 til 2015 ved sin filial i Estland. Rundt 200 milliarder euro, nærmere 2.000 milliarder kroner, passerte i løpet av dette tidsrommet gjennom filialen, uten at verken kunder eller mistenkelige forhold ble tilstrekkelig gransket. Les også: Danske Bank etterforskes for hvitvasking. (nettavisen.no 28.11.2018).)

- Journalisterne, der har afdækket Danske Banks hvidvasksag, modtager Cavlingpris. (- Den fornemme journalistpris går til Berlingske-journalister for at afdække en af de største hvidvasksager.)

(Anm: Journalisterne, der har afdækket Danske Banks hvidvasksag, modtager Cavlingpris. Den fornemme journalistpris går til Berlingske-journalister for at afdække en af de største hvidvasksager. (…) I hvidvasksagen blev milliarder og atter milliarder euro så godt som uden kontrol ført igennem filialen i Estland. En stor del kan være hvidvask. På et år faldt Danske Banks aktier med 48 procent som følge af sagen. Det svarer til, at markedsværdien er faldet med ikke mindre end 105 milliarder kroner. (jyllands-posten.dk 4.1.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Sveitsisk storbank får milliardbot for skattesvindel. Sveits' største bank, UBS, er i Frankrike dømt til å betale bøter og erstatning tilsvarende 44 milliarder kroner for skattesvindel. (- Onsdag ble finansgiganten funnet skyldig i hvitvasking av penger og ulovlig markedsføring av banktjenester.)

(Anm: Sveitsisk storbank får milliardbot for skattesvindel. Sveits' største bank, UBS, er i Frankrike dømt til å betale bøter og erstatning tilsvarende 44 milliarder kroner for skattesvindel. Onsdag ble finansgiganten funnet skyldig i hvitvasking av penger og ulovlig markedsføring av banktjenester. Banken må betale en bot på 3,7 milliarder euro, som skal være den største i sitt slag i Frankrike. I tillegg må UBS betale 800 millioner euro i erstatning til den franske staten. – Skjulingen av eiendom og skatteunndragelsen forårsaket usedvanlig store finansielle tap, heter det i dommen. Etter at den ble kjent, falt UBS-aksjene med over 4 prosent.  (aftenposten.no 20.2.2019).)

- 33-åringen avslørte korrupsjon og hengte ut embetsmenn i sosiale medier. De tok en grufull hevn. KIEV (Aftenposten): Skritt for skritt blir Ukraina mer demokratisk, mindre korrupt og mer vestvendt. Milliardærer og sentrale politikere kjemper med nebb og klør mot utviklingen.

(Anm: 33-åringen avslørte korrupsjon og hengte ut embetsmenn i sosiale medier. De tok en grufull hevn. KIEV (Aftenposten): Skritt for skritt blir Ukraina mer demokratisk, mindre korrupt og mer vestvendt. Milliardærer og sentrale politikere kjemper med nebb og klør mot utviklingen. I fjor sommer advarte Kateryna Handzjuk (33) mot korrupte embetsmenn i hjembyen Kherson sør i Ukraina. I sosiale medier skrev hun om hvordan korrupsjonen foregikk, blant annet om hvordan en politiker i regionen forlangte penger under bordet fra dem som fikk offentlige kontrakter. «Hvem skal stoppe dem», skrev hun. De som hun hadde navngitt, avviste påstandene. Likevel skal hun ha mottatt mange trusler, og noen begynte å følge etter henne, ifølge venner og familie. Historien om Kateryna Handzjuk skulle etter hvert bli langt verre, men den startet ikke der. (aftenposten.no 17.2.2019).)

- Tidligere banksjef saksøkes for 3,7 milliarder. En gruppe investorer har saksøkt tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen for 3,7 milliarder kroner. Søksmålet kommer etter hvitvaskingssaken i banken.

(Anm: Tidligere banksjef saksøkes for 3,7 milliarder. En gruppe investorer har saksøkt tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen for 3,7 milliarder kroner. Søksmålet kommer etter hvitvaskingssaken i banken. Det er det belgiske selskapet Deminor Recovery Services står for organiseringen av søksmålet. 155 institusjonelle investorer står bak kravet, skriver den danske næringslivsavisen Børsen, som viser til en pressemelding fra Deminor. Søksmålet er på 2,7 milliarder danske kroner, som tilsvarer 3,65 milliarder norske kroner. Søksmålet er mot den norske tidligere banksjefen personlig, og ikke mot banken han tidligere var toppleder i. Borgen var banksjef mellom 2013 og 2018. Overfor Dagens Næringsliv bekrefter Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet, at de er med i søksmålet mot den tidligere banktoppen. Les også: Danske Banks toppsjef går av etter hvitvaskingsskandale (nrk.no 21.2020).)

– Pensjonsfond saksøker Thomas Borgen og tre andre Danske Bank-topper.

(Anm: Pensjonsfond saksøker Thomas Borgen og tre andre Danske Bank-topper. Thomas Borgen ledet Danske Bank gjennom hvitvaskingsskandalen som til slutt gjorde at han trakk seg fra stillingen. Nå går en aksjonærgruppe til rettslige skritt. Danske Bank og fire eks-toppsjefer saksøkes i USA for påstått investorbedrag, hvor banken anklages for å ha gitt misvisende informasjon egnet til å underspille følgene av hvitvaskingsskandalen, skriver Reuters. Etter at skandalen sprakk har storbankens markedsverdi blitt skrelt med over 2,5 milliarder dollar. Søksmålet anklager både selve banken, den norske eks-konsernsjefen Thomas Borgen, og tre andre tidligere banktopper. (e24.no 9.1.2019).)

- Hvitvaskingsekspert ut mot DNB-sjefen: – Taushet vil bare skape ny mistanke mot bankene.

(Anm: Hvitvaskingsekspert ut mot DNB-sjefen: – Taushet vil bare skape ny mistanke mot bankene. DNB-sjef Rune Bjerke har vært taus om hvitvaskingsskandalene, og aksjekursen ramler. Tidligere korrupsjonsjeger i USA Dan Schneider sier det haster for DNB og de nordiske bankene å gjøre noe. (dn.no 4.3.2019).)

- Krisen var skapt i «the first economy of the world». I realiteten ble krisen i USA en global finanskrise. (- «The first economy» kunne ikke ordne opp.) (- Selv ikke i USAs egen økonomi virket oppskriftene i «the Washington consensus» med å stole på selvregulerende krefter i finansmarkedet.) (- Økonomer får også mye urettmessig kjeft fordi de ikke forutså finanskrisen.) (- Her tror jeg økonomi er som meteorologi som kan mer om klimaet enn om været.)

(Anm: Karl Ove Moene. Karl Ove «Kalle» Moene (1949) er en norsk økonom og professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hans viktigste arbeidsfelt har vært fordelingsspørsmål og sammenlikning av økonomiske institusjoner, særlig i arbeidsmarkedet. Kanskje vi skal prise oss lykkelige over at økonomer ikke klarer å forutsi finansielle kriser? Uken etter at Lehman Brothers gikk konkurs – og innledet finanskrisen – var verdens ledere samlet til FN-toppmøte i New York. I boken Crashed forteller Adam Tooze om de tidlige politiske reaksjonene på krisen slik de kom til uttrykk her: George W. Bush ville heller snakke om noe annet. Krisen på Wall Street var en isolert utfordring for USA, mente han, og ikke noe andre land skulle bry seg med. De andre møtedeltagerne var uenige. De stilte spørsmål ved USAs ledende rolle i en globalisert verden. President Lula i Brasil fordømte egoismen og kaoset bak krisen. President Arroyo i Filippinene pekte på hvordan krisen skapte en verdensomspennende «tsunami av usikkerhet». Argentinas Cristina Fernandez de Kirchner understreket – ikke uten skadefryd – at periferien denne gangen ikke var den skyldige. Krisen var skapt i «the first economy of the world». I realiteten ble krisen i USA en global finanskrise. «The first economy» kunne ikke ordne opp. Selv ikke i USAs egen økonomi virket oppskriftene i «the Washington consensus» med å stole på selvregulerende krefter i finansmarkedet. Uten denne ydmykende krisen, hadde vi kanskje sluppet unna kravene om å gjøre Amerika «great again». Vi hadde fått mindre gjeldsproblemer i Europa og mindre turbulens i resten av verdensøkonomien. Ti år med finanskrise har kanskje ikke endret verden, men maktforholdene er ikke de samme som før – hverken i politikken eller i økonomien. Har finanskrisen også endret økonomisk teori og økonomenes maktposisjon? (attac.no 19.8.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- USA kan forbli verdens overlegne supermakt. (- Den kinesiske økonomien er allerede størst om man tar hensyn til at varer er billigere å produsere der.) (- USA bruker fortsatt mest penger på forsvar, men Kinas budsjett øker raskt.)

(Anm: USA kan forbli verdens overlegne supermakt | Øystein K. Langberg. kommentator. Feilsteg på hjemmebane er kanskje en like stor trussel mot USAs hegemoni som Kina. «La Kina sove, for når hun våkner, vil hele verden skjelve», skal Napoleon ha uttalt. Sitatet brukes ofte i artikler om Kinas ferd mot supermaktsstatus. Landet har lenge vært verdens mest folkerike. Snart kan også Kinas bruttonasjonalprodukt (BNP), den samlede verdien av alle varer og tjenester som produseres, være størst i verden. Den kinesiske økonomien er allerede størst om man tar hensyn til at varer er billigere å produsere der. (aftenposten.no 23.2.2019).)

- I løpet av de siste tyve årene forut for finanskrisen fordoblet den rikeste ene prosenten i USA sin andel av nasjonalinntekten, samtidig som stagnerende private husholdninger doblet sine låneopptak fra 50 til 100 prosent av nasjonalinntekten. (- Kort sagt: Økende ulikhet har betydd at de rikeste gjennom sine mellommenn har gitt lån til middelklassen som på grunn av den samme økende ulikheten ikke har hatt inntektsvekst til å betjene lånene.) (- Slik er «lånt likhet» blitt en oppskrift på makroøkonomisk krise.) (- Derfor kan finanskrisen være et symptom på en mer grunnleggende ulikhetskrise, et tiltagende gap mellom de rike og resten.)

(Anm: Karl Ove Moene. Karl Ove «Kalle» Moene (1949) er en norsk økonom og professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hans viktigste arbeidsfelt har vært fordelingsspørsmål og sammenlikning av økonomiske institusjoner, særlig i arbeidsmarkedet. Kanskje vi skal prise oss lykkelige over at økonomer ikke klarer å forutsi finansielle kriser? (…) I dag legger mange også vekt på å forstå finanskrisen i en større sammenheng. Problemene ligger selvsagt ikke bare i finanssektoren selv. De dreier seg om alt fra økonomisk ulikhet til økonomisk politikk – og om sammenhengene mellom ulikhet og politikk. I stedet for å begrense ulikheten gjennom omfordeling, har flere land prøvd å oppnå det vi kan kalle lånt likhet, eller sosialpolitikk gjennom finansmarkedene. Det skjer gjennom en lånefinansiert forbedringer i levestandard til grupper som er blitt liggende etter i inntektsutviklingen. Noen sparer som kjent for å kunne klatre oppover, mens andre låner for å annonsere sin ankomst høyere opp. Når ulikheten stiger, øker som kjent inntektene for de aller rikeste, mens inntektene til den store majoriteten kan stagnere. På den ene siden må de rike investere deler av sine økte inntekter. På den andre siden ønsker middelklassen økt levestandard til tross for stagnerende inntekter. De to kan finne hverandre gjennom et ekspanderende finansmarked der middelklassen får tilgang til økt lånefinansiering og de rike får plassert sine store inntektsøkninger.  (attac.no 19.8.2018).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Carlos Ghosn brenner formuen på flukten. (- Nyhetsbyrået Bloomberg har gjort et regnestykke som viser at så mye som 40 prosent av Ghosns formue gikk med. Bloomberg anslår at hans formue var på 120 millioner dollar da han første gang møtte for retten i Japan for et år siden.)

(Anm: Carlos Ghosn brenner formuen på flukten. Livet på som rømling er kostbart. Søkkrike Carlos Ghosn kan ha brukt opp nesten halve formuen på å flykte fra Japan til Libanon. Den legendariske bildirektøren Carlos Ghosn (65) flyktet i nyttårshelgen fra Japan, der han satt i husarrest anklaget for underslag og korrupsjon. Den spektakulære rømningen til barndomsbyen Beirut var som tatt ut av en kriminlaroman, og den ble toppnyheter verden over. Det massive apparatet som ble satt i gang for å smugle Ghosn ut av Japan var ikke gratis. Nyhetsbyrået Bloomberg har gjort et regnestykke som viser at så mye som 40 prosent av Ghosns formue gikk med. Bloomberg anslår at hans formue var på 120 millioner dollar da han første gang møtte for retten i Japan for et år siden. Selve flukten skal ha kostet rundt 30 millioner dollar, og formuen anslås nå til å være på 70 millioner dollar. (dn.no 12.1.2020).)

- Statens bank pøste ut millioner til uønsket kunde. Godt hjulpet av flyktningbølgen fikk to menn millionene til å flomme fra banken som låner ut skattepenger. Men var de bedragere – eller bare smarte? (- Da Solberg-regjeringen tok over i 2013, satte de sitt preg ved å legge inn et nytt mål i det årlige tildelingsbrevet: «Husbanken skal stimulere til flere private utleieboliger.») (- På bankens nettsider står det at «Husbanken skal setje i verk regjeringa sin budstadsosiale politikk».) (- Konsulentselskapet BDO med tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad i spissen ble leid inn for å granske. Etter noen ukers jobbing var konklusjonen klar: – Gjennom sin intense gransking fant de ut at det var stor sannsynlighet for at Husbanken var utsatt for lånebedrageri, sier Robertsen.)

(Anm: Statens bank pøste ut millioner til uønsket kunde. Godt hjulpet av flyktningbølgen fikk to menn millionene til å flomme fra banken som låner ut skattepenger. Men var de bedragere – eller bare smarte? (…) Det er bare seks år siden huset var en rønne som ble solgt på tvangsauksjon. Nå ser den ut som en lys og moderne enebolig med downlights og stort kjøkken. Huset leies ut til en flyktningfamilie. Men det siste året har eierne forsøkt å selge. (…) En enkel plan Historien startet i 2010. Da kjøpte forretningsmannen Asbjørn Aakvaag fra Bærum et bitte lite firma. Han døpte det om til Clyron AS – inspirert av yndlingsbandet Biffy Clyro. Shahid Aslam var utdannet økonom, hadde jobbet i bank og vært innom firmaer som Lilleborg Renhold og Christiania Interiør Montering. Nå hadde han og Aakvaag funnet en måte å tjene mye penger på. Planen var ganske enkel. Clyron skulle kjøpe opp hus og leiligheter uten å ta noe særlig risiko. Men hvordan gjør man egentlig det når man ikke har masse penger på bok? Ved hjelp av en bank – en som nesten var for god til å være sann. Etter krigen er halvparten av alle boliger i Norge bygd med penger fra denne banken. Husbanken ble først opprettet for å gjenreise hus. Landet skulle bygges etter ødeleggelsene i andre verdenskrig. Men tidene har endret seg. På bankens nettsider står det at «Husbanken skal setje i verk regjeringa sin budstadsosiale politikk». Husbanken ble først opprettet for å gjenreise hus. Landet skulle bygges etter ødeleggelsene i andre verdenskrig. Men tidene har endret seg. På bankens nettsider står det at «Husbanken skal setje i verk regjeringa sin budstadsosiale politikk». Banken er altså blitt et politisk verktøy for å skaffe tak over hodet til rusmisbrukere, fattige og flyktninger. Da Solberg-regjeringen tok over i 2013, satte de sitt preg ved å legge inn et nytt mål i det årlige tildelingsbrevet: «Husbanken skal stimulere til flere private utleieboliger.» Selskaper som ville leie ut til flyktninger, skulle favoriseres. Siden 2014 har Husbanken delt ut mer enn 3,5 milliarder kroner i billige lån og rene pengegaver til private aktører. Denne ordningen ville Aslam og Aakvaag bruke for å bygge et stort eiendomsselskap. Det ble starten på et eiendomseventyr som skulle ende i en bitter skyttergravskrig. (...) Konsulentselskapet BDO med tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad i spissen ble leid inn for å granske. Etter noen ukers jobbing var konklusjonen klar: – Gjennom sin intense gransking fant de ut at det var stor sannsynlighet for at Husbanken var utsatt for lånebedrageri, sier Robertsen. (nrk.no 26.1.2019).)

– I morgen får 2300 studenter en ubehagelig overraskelse. (- Husbanken skriver i en pressemelding at de for februar har spart fellesskapet for 5,7 millioner kroner i utbetaling av bostøtte til studenter som ikke har krav på det.)

(Anm: I morgen får 2300 studenter en ubehagelig overraskelse. Husbanken har for første gang fått tilgang til hvem som får støtte fra Lånekassen. 2300 studenter får i morgen beskjed om at de ikke har krav på bostøtte. Husbanken skriver i en pressemelding at de for februar har spart fellesskapet for 5,7 millioner kroner i utbetaling av bostøtte til studenter som ikke har krav på det. De 2300 studentene har ikke krysset av i søknaden for at de mottar støtte fra Lånekassen, noe som har gjort at de tidligere ville ha fått støtte. I snitt ville de 2300 studentene fått om lag 2500 kr hver. Årsaken til at de ble avslørt er at Husbanken nå har fått tilgang til registre fra Lånekassen. (dagbladet.no 19.3.2019).)

- Et misbruk av Husbankens ordninger, mener økonomiprofessor Kalle Moene. Fire barnehagekjemper har 5,7 milliarder i billige Husbanklån.

(Anm: - Et misbruk av Husbankens ordninger, mener økonomiprofessor Kalle Moene. Fire barnehagekjemper har 5,7 milliarder i billige Husbanklån. Private kjeder har stukket av med halvparten av Husbankens barnehagelån på 11,5 milliarder kroner. SUBSIDIE-MOTTAKERE: Ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby eier Læringsverkstedet-kjeden, som i 2018 hadde et overskudd på 90 millioner kroner og har Husbank-lån på 2,4 milliarder kroner. Etter barnehageforliket i 2002 fikk Husbanken - som skal «setje i verk regjeringa sin bustadsosiale politikk» - også oppgaven med å gi lån til barnehageutbygging. Slik skulle målet nås om full barnehagedekning. Nå viser det seg at cirka 5,7 milliarder av bankens totale utestående barnehagelån på 11,5 milliarder kroner har gått til barnehager i fire milliardkonserner. Lånene har gått til barnehageutbygging i kjedene Læringsverkstedet, Norlandia, Trygge Barnehager og Espira, som til sammen eier 600 av landets 3000 private barnehager. Blant Norges rikeste Praksisen får økonomiprofessor Kalle Moene ved Universitet i Oslo til å stusse. - Jeg tror ikke det har vært intensjonen at barnehagekjedene skulle få billige lån gjennom Husbanken. Det strider nærmest direkte mot beskrivelsen av sånn som Husbanken skulle være, sier Moene til Dagbladet. (dagbladet.no 14.8.2019).)

- Dette skattet Norges utleiekonger. Gallopperende priser, lave renter og gunstige skatteregler har gjort det norske boligmarkedet svært lønnsomt. (- I 2015 hadde selskapet rundt 1,2 milliarder kroner i leieinntekter og en driftsmargin på hele 43 prosent.)

(Anm: Dette skattet Norges utleiekonger. Gallopperende priser, lave renter og gunstige skatteregler har gjort det norske boligmarkedet svært lønnsomt. Her er noen av utleiekongene som gjør det aller best. (...) I 2015 hadde selskapet rundt 1,2 milliarder kroner i leieinntekter og en driftsmargin på hele 43 prosent.) (– Med over 20.000 utleieboliger i Norge, Sverige og Danmark er Tollefsen Norges 12. rikeste ifølge Kapitals rikingliste.) (e24.no 14.10.2016).)

- Smekk fra Finanstilsynet: Bankene gir lån til folk som aldri skulle fått det.

(Anm: Smekk fra Finanstilsynet: Bankene gir lån til folk som aldri skulle fått det. KRAFTIG KRITIKK: Direktør i Finanstilsynet, Morten Baltzersen, retter skarp kritikk mot bankenes praksis innenfor forbrukslån. Finanstilsynet har i løpet av det seneste årene studert utlånspraksisen til bankene innenfor forbrukslån. En viktig del av undersøkelsen har vært å se på om kundene som tilbys lån, har en tilstrekkelig evne til å betjene lånet. (…) Mange får problemer - Utviklingen viser at en betydelig andel av bankenes kunder selv i gode tider får problemer med å betjene lånene bankene innvilger, fortsetter han. Finanstilsynet nevner ikke konkrete banker i pressemeldingen. (nettavisen.no 10.5.2019).)

- Avgift for å ha penger i banken. Belønning for å ta opp lån. Økonomien er blitt et bakvendtland. (- Å få betalt for å låne penger høres ut som en ønskedrøm for alle med boliglån, men det er først og fremst bekymringsfullt.) (- Det er et tegn på at økonomien er syk.)

(Anm: Avgift for å ha penger i banken. Belønning for å ta opp lån. Økonomien er blitt et bakvendtland. | Øystein K. Langberg, kommentator. Når folk får negativ rente på sine boliglån, er det et dårlig tegn. (…) Drøm og mareritt Dagens rentenivå er langt lavere enn det som var vanlig for noen tiår siden. Den grunnleggende forklaringen er at det har oppstått et spareoverskudd – altså at etterspørselen etter sparing er større enn etterspørselen etter lån.Hypotesene om hvorfor det er sånn, er mange. Noen trekker frem laber innovasjonstakt, andre peker på eldrebølgen, økende ulikhet og at teknologigiganter som Google ikke trenger like mye kapital som de gamle industrigigantene. Å få betalt for å låne penger høres ut som en ønskedrøm for alle med boliglån, men det er først og fremst bekymringsfullt. Det er et tegn på at økonomien er syk. (aftenposten.no 16.8.2019).)

- Nej, det er ikke sundt med negative renter. Hen over sommeren har de negative renter sat nye rekorder. Boligøkonomerne kan næsten ikke være i sig selv af bar begejstring, og danskerne konverterer lån som aldrig før. Og med god grund: Det er jo helt fantastisk at få penge for at låne penge.

(Anm: Kent Damsgaard, direktør i Dansk Industri. Nej, det er ikke sundt med negative renter. Hen over sommeren har de negative renter sat nye rekorder. Boligøkonomerne kan næsten ikke være i sig selv af bar begejstring, og danskerne konverterer lån som aldrig før. Og med god grund: Det er jo helt fantastisk at få penge for at låne penge. Men det giver også meget foruroligende fremtidsudsigter. Normalt sænker centralbankerne renten i dårlige tider for at sætte gang i økonomien, og omvendt hæver de renten i de gode tider for at sikre opsparing. Målet er, at inflationen skal ligge i underkanten af to pct. Men inflationen er denne gang forblevet meget lav, selv langt inde i højkonjunkturen. Og dermed også renten.  (jyllands-posten.dk 17.8.2019).)

- Tollefsen med nye giganttransaksjoner. Ivar Tollefsens Heimstaden AB har kjøpt boliger i Nederland for nesten 14 milliarder kroner.

(Anm: Tollefsen med nye giganttransaksjoner. Ivar Tollefsens Heimstaden AB har kjøpt boliger i Nederland for nesten 14 milliarder kroner. Samtidig selger Heimstaden AB boliger i Sverige og Danmark til Heimstaden Bostad for 15 milliader. (estatenyheter.no 29.3.2019).)

- Gutteklubb eier eiendommer for 86 milliarder kroner.

(Anm: Gutteklubb eier eiendommer for 86 milliarder kroner. (…) Til sammen eier de eiendommer for 86 milliarder kroner. Det er Finansavisen som har laget listen over Norges eiendomskonger, hvor også investorer fra Asker og Bærum er godt representert (budstikka.no 23.11.2018).)

- Finanstilsynet frikender sig selv i Danske Banks hvidvaskskandale. (- Det er afgørende, at arbejdet med at rette op på dette fortsætter med øget styrke. Vi er nødt til at tage ved lære af dette forløb,« siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg. Forslagene er inddelt i fire hovedkategorier: - Bedre og mere effektive forsvarslinjer i bankerne - Oplysningspligt og strafansvar samt bedre beskyttelse af whistleblowere - Hårdere konsekvenser, når bankledelsen svigt.)

(Anm: Finanstilsynet frikender sig selv i Danske Banks hvidvaskskandale. Bestyrelsen vurderer, at Finanstilsynet igennem hele perioden 2007-2018 har levet op til sine forpligtelser som ansvarlig tilsynsmyndighed for Danske Bank, siger formand David Lando. (…) Finanstilsynets redegørelse indeholder også et idékatalog med 23 initiativer, der kan bidrage til et bedre hvidvasktilsyn. »Estland-sagen har været dybt skadelig for befolkningens tillid til det finansielle system og for Danmarks internationale omdømme. Det er afgørende, at arbejdet med at rette op på dette fortsætter med øget styrke. Vi er nødt til at tage ved lære af dette forløb,« siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg. Forslagene er inddelt i fire hovedkategorier: - Bedre og mere effektive forsvarslinjer i bankerne - Oplysningspligt og strafansvar samt bedre beskyttelse af whistleblowere - Hårdere konsekvenser, når bankledelsen svigt. (finans.dk 23.1.2019).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet - Danmark (finanstilsynet.dk 30.1.2019).)

- Sprogjury har kåret hvidvask til årets ord. (- I marts sidste år begyndte Berlingske at skrive om mistænkelige forhold i Danske Bank. (- Igennem den estiske filial strømmede knap 1500 milliarder kroner, hvoraf en stor del er betegnet som mistænkelige penge.)

(Anm: Sprogjury har kåret hvidvask til årets ord. Hvidvask har haft så stor betydning i årets løb, at det løber med titlen som Årets Ord foran habitbandit. (…) Ordet blev valgt med henvisning til sagen om hvidvask i Danske Bank. Flere af medlemmerne i juryen sagde efterfølgende, at de ikke var overraskede, da hvidvask har fyldt meget i 2018 både i Danmark og i Europa. I marts sidste år begyndte Berlingske at skrive om mistænkelige forhold i Danske Bank. Igennem den estiske filial strømmede knap 1500 milliarder kroner, hvoraf en stor del er betegnet som mistænkelige penge. (jyllands-posten.dk 16.12.2018).)

– IMF vil trappe opp kampen mot korrupsjon. (– Vi vet at korrupsjon rammer de fattige, hemmer økonomiske muligheter og sosial mobilitet, undergraver tillit til institusjoner og ødelegger sosial samhørighet, sier IMF-sjef Christine Lagarde.) (– Korrupsjon er ifølge IMF et alvorlig hinder for økonomisk vekst og fører til økt ulikhet mellom fattig og rik.)

(Anm: IMF vil trappe opp kampen mot korrupsjon. Det internasjonale pengefondet (IMF) vil trappe opp kampen mot korrupsjon, forårsaket av rike lands investeringer i utviklingsland. – Vi vet at korrupsjon rammer de fattige, hemmer økonomiske muligheter og sosial mobilitet, undergraver tillit til institusjoner og ødelegger sosial samhørighet, sier IMF-sjef Christine Lagarde. Pengefondets nye retningslinjer, som ble lagt fram søndag, er et forsøk på å hindre at rike land bidrar til korrupsjon og hvitvasking. (…) Korrupsjon er ifølge IMF et alvorlig hinder for økonomisk vekst og fører til økt ulikhet mellom fattig og rik. Pengefondet vil imidlertid ikke granske rapporter om korrupsjon, og ifølge tjenestemenn i IMF er det heller ikke ventet at de nye retningslinjene vil føre til skjerpede utlånsrutiner. (©NTB) (nettavisen.no 22.4.2018).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

– Kriminelle kan bruke maskinen din til å utvinne monero. Såkalt «kryptokapring» er siste skrik blant kriminelle hackere og regnes som en av de største fremtidige cybertruslene.

(Anm: Kriminelle kan bruke maskinen din til å utvinne monero. Såkalt «kryptokapring» er siste skrik blant kriminelle hackere og regnes som en av de største fremtidige cybertruslene. Metoden, som på engelsk kalles cryptojacking, går ut på å bruke andres datamaskiner til å utvinne kryptovaluta – ofte uten at ofrene merker noe. En fersk rapport om denne nye metoden er nylig publisert av sikkerhetsforskere ved Universitetet Carlos III i Madrid og King’s College i London. Den viser at en av de illegale gruppene har klart å tilegne seg 154 millioner kroner på denne måten. En undersøkelse fra i fjor høst tyder på at nær 1 prosent av de mest populære nettstedene i verden misbrukes til dette formålet. (aftenposten.no 25.1.2019).)

- Noreg – eit paradis for kryptovaluta. (- Medan du betalte 16,58 øre per kWh i elavgift i fjor, betalte selskap som produserte kryptovaluta 0,48 øre. Denne avgiftsreduksjonen lokka mange partyløver til datafesten.)

(Anm: Noreg – eit paradis for kryptovaluta. Dette er historia om då politikarane inviterte til fest, men fekk panikk då dei såg kven som kom. Noreg har vore gode på fest. På oljefest. Men den siste tida har stemninga dalt litt. Regjeringa har leita etter nye, gjerne elleville, temafester. Ideen om datasenter dukka opp. Noreg har grøn og billig kraft. Datasenter treng store mengder kraft. Kva med å toppe invitasjonen med sterkt redusert elavgift? Kanskje Facebook, Google, Microsoft eller Amazon ville kome? Regjeringa lanserte «Noreg som datasenternasjon». Det var tid for party! Russarane kjem Ein kald desemberdag i 2017 kom to russarar til Alvdal. Dei fekk ein varm velkomst på rådhuset. Her presenterte dei planane sine. Den vesle fjellbygda i Østerdalen kunne vente investeringar opp mot ein milliard kroner dei neste to åra. (…) Tilgang til billig kraft er avgjerande for kor utvinning av kryptovaluta skjer. Den norske datasenterfesten kunne tilby både grøn, billig og nærast avgiftsfri kraft. Medan du betalte 16,58 øre per kWh i elavgift i fjor, betalte selskap som produserte kryptovaluta 0,48 øre. Denne avgiftsreduksjonen lokka mange partyløver til datafesten. (…) Kommunen hadde næringsområde tilgjengeleg. Ordføraren hadde hatt håp om at Facebook eller Google ville etablere seg i bygda. I staden kom altså det russiske selskapet New Mining Company. – Vi veit vel fælt lite om kven dei er. Vi veit at det er russiske bakmenn. Eit norsk firma er registrert som tiltakshavar. Det kan virke som det er god økonomi. (nrk.no 2.2.2019).)

– Bitcoins Norge-kunder har bestemt seg: Saksøker Ole-André Torjussen for 10 millioner kroner.

(Anm: Bitcoins Norge-kunder har bestemt seg: Saksøker Ole-André Torjussen for 10 millioner kroner. 127 av dem som så kryptovalutaen sin forsvinne i fjor sommer, går nå til søksmål for å få tilbakebetalt verdiene etter kursen som gjaldt den dagen midlene ble solgt. (dn.no 5.1.2020).)

-  Høyres justistalsperson om kryptorisikoen: – Ingen ny og fancy bitcoinlov kan endre på dette. (- Forrige uke ble det kjent at en gruppe brukere av kryptobørsen Bitcoins Norge har samlet seg for et mulig søksmål etter at børsen uttalte at det var forsvunnet kryptovaluta til en verdi av 500.000 dollar, eller 4,35 millioner kroner.)

(Anm: Høyres justistalsperson om kryptorisikoen: – Ingen ny og fancy bitcoinlov kan endre på dette. Peter Frølich (H) ser to alternativer for å unngå store tap i bitcoinmarkedet. Den ene mener han er helt uaktuell. – Teoretisk sett er det ingen grunn til at forbrukervernet skal være dårligere her enn ved andre kjøp. Men den harde sannheten er fortsatt at om kjøperne skal få igjen pengene de har investert, må selger være betalingsdyktig for at man skal hente penger ut. Og det har man ingen garanti for ved slike kjøp, sier Peter Frølich, som er andre nestleder i justiskomiteen og Høyres justispolitiske talsperson på Stortinget. Forrige uke ble det kjent at en gruppe brukere av kryptobørsen Bitcoins Norge har samlet seg for et mulig søksmål etter at børsen uttalte at det var forsvunnet kryptovaluta til en verdi av 500.000 dollar, eller 4,35 millioner kroner. (dn.no 9.7.2019).)

– Kineserne ler av norske politikere. Et politisk ustabilt land med useriøse politikere. (- Selskapet som brøt kontrakten med Troll Housing flytter milliardinvesteringen til Sverige.) (- Der får datasentrene lave avgifter på 0,5 øre per kilowattime, samtidig nyter de godt av tilgang på norsk importert kraft.) (- Noreg – eit paradis for kryptovaluta.) (- Regjeringen avviser kritikk.)

(Anm: – Kineserne ler av norske politikere. Et politisk ustabilt land med useriøse politikere. Slik oppfattes Norge av kinesiske selskaper etter at Norge vedtok å endre avgiftspolitikken for datasentre. (…) ALT PÅ IS: For Troll Housing AS har Regjeringens snuoperasjon for visse typer datasentre ført til store tap. (…) Les: Noreg – eit paradis for kryptovaluta (…) Etter at regjeringspartiene gikk inn for elavgift på datamaskiner som benyttes til utvinning av digital valuta som bitcoin, ønsket ikke kineserne å være i Norge. – Jeg vet ingen måte å skille ut kryptovaluta på uten å ramme annen blokkjedeteknologi, sier Bryhni, en kjent skikkelse i det norske datamiljøet. (…) Etter at regjeringspartiene gikk inn for elavgift på datamaskiner som benyttes til utvinning av digital valuta som bitcoin, ønsket ikke kineserne å være i Norge. (…) – Norge har blitt et av de meste attraktive landene i verden å produsere kryptovaluta, uttalte kinesiske Julie Zhaodi Hvideberg, talsperson for kinesiske Bitmain, da NRK Brennpunkt møtte henne i november 2018. Hvideberg pekte på lave avgifter, politisk stabilitet og grønn kraft som viktige grunner til å utvinne kryptovaluta i Norge. (…) Regjeringen avviser kritikk Det er selskaper som Bitmain norske politikere ønsket å ramme. (…) TAR LITE SELVKRITIKK: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, hevder de kun vil ramme datasentre som driver med kryptovaluta. (…) – Endrede norske rammetingelser ble en snakkis rundt bordet og kineserne lo av Norge. Nå oppfattes vi som et politisk ustabilt land, forteller Bryhni. Selskapet som brøt kontrakten med Troll Housing flytter milliardinvesteringen til Sverige. Der får datasentrene lave avgifter på 0,5 øre per kilowattime, samtidig nyter de godt av tilgang på norsk importert kraft. (nrk.no 3.2.2019).)

- En stor forhandler av Bitcoin kan ikke utbetale 1,6 milliarder kroner til kundene. (- Grunnen? Han som satt med passordet er død.)

(Anm: Espen Teigen. En stor forhandler av Bitcoin kan ikke utbetale 1,6 milliarder kroner til kundene. Grunnen? Han som satt med passordet er død. Digitale valutaer har fått sterk medfart de senere årene. Flere og flere bruker det. Det er fortsatt langt unna folk flests virtuelle lommebøker, og nylig er det kommet nok én god grunn til at folk flest kanskje bør holde seg unna digitale valutamarkeder. (nettavisen.no 4.2.2019).)

- Kryptovalutaselskapet QuadrigaCX: 1,6 mrd. kan være tapt. (- Selskapets styre søkte 31. januar om beskyttelse fra kreditorer.) (- Forretningsjus-selskapet Ernst & Young forventes å bli utnevnt til å bistå i forhandlingene.)

(Anm: Kryptovalutaselskapet QuadrigaCX: 1,6 mrd. kan være tapt. Gerald Cotten (30), sjef for Canadas største kryptovaluta-selskap, var den eneste som hadde tilgang til kundenes passord. Så døde han brått. Sjefen for kryptovalutaselskapet QuadrigaCX hadde tilgang til kunders Kryptovaluta-passord verdt 190 millioner dollar, tilsvarende 1,6 milliarder norske kroner, skriver Sky News. (…) Selskapets styre søkte 31. januar om beskyttelse fra kreditorer. Forretningsjus-selskapet Ernst & Young forventes å bli utnevnt til å bistå i forhandlingene. (vg.no 5.2.2019).)

- Kryptovalutaer må nok kalles en fiasko. Utvinning av bitcoin er strømsluk, og det har ingenting med noen teknologisk revolusjon å gjøre.

(Anm: Innlegg. Kai A. Olsen, professor i informatikk, Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen og Oslo Met. Kryptovalutaer må nok kalles en fiasko. Utvinning av bitcoin er strømsluk, og det har ingenting med noen teknologisk revolusjon å gjøre. Sylvia Johnsen mener at regjeringens nei til å subsidiere strøm til datasentre betyr at Norge er meldt ut av den største teknologiske revolusjonen i verden (innlegg i DN 9. februar). Men hun sier ikke noe om hvorfor Norge på noen måte skulle tape teknologisk på at vi ikke drifter strømslukende datasentre for utvinning av bitcoin og andre kryptovalutaer. For strøm bruker de. Les også: Uvitenhet eller politisk manipulasjon?  Strømforbruket for utvinning av bitcoin er på linje med det totale forbruket i Danmark. (dn.no 12.2.2019).)

- Bitcoins strømforbrug er større end hele Danmarks, men det kan nedsættes med 99,99 procent. Så hvorfor sker det ikke?

(Anm: Bitcoins strømforbrug er større end hele Danmarks, men det kan nedsættes med 99,99 procent. Så hvorfor sker det ikke? Denne video giver dig alt, hvad du skal vide for at forstå hovedprincipperne ved blockchain, der er teknologien bag bitcoin. (…) Samtidig er kryptovalutaens energiforbrug dobbelt så stort som både kobber- og guldindustriens, viste et studie fra november 2018, der blev bragt i Nature Sustainability. (…) Han bakkes op af flere danske forskere, som Videnskab.dk har snakket med. Der er et enormt energispild forbundet med bitcoin. Man kunne ligeså godt gå ud og tænde en radiator midt på en mark. Det er fuldstændig idiotisk Professor Peter Sestoft, IT Universitetet LÆS OGSÅ: Bitcoin: Her er alt, du skal vide (videnskab.dk 16.3.2019).)

- »Fuldstændig idiotisk«: Bitcoins strømforbrug er større end hele Danmarks. (- Ja, faktisk omkring lige så meget strøm som hele Ungarn.)

(Anm: »Fuldstændig idiotisk«: Bitcoins strømforbrug er større end hele Danmarks. I princippet kunne man nedsætte strømforbruget ved bitcoin med mere end 99,99 procent. Det er op til flere gange blevet påvist, at kryptovalutaen bitcoin er en storstilet strømslyngel. Selvom der er uenigheder om, hvor meget energi bitcoin præcist bruger, så har analyser peget på, at bitcoin forbruger mindst 1.200 gange mere strøm per transaktion end den almene bankindustri. Det skriver Videnskab.dk. Samme analyser har vist, at bitcoin i 2018 brugte mere strøm end hele Danmark - ja, faktisk omkring lige så meget strøm som hele Ungarn. (videnskab.dk 15.3.2019).)

- Uvitenhet eller politisk manipulasjon? Bitcoin er sporbart, og norske myndigheter har navnene på 30.000 nordmenn som eier bitcoin. (- Chainalysis har kartlagt 96 prosent av alle verdens bitcoin-transaksjoner.)

(Anm: Sylvia Johnsen, rådgiver. Innlegg. Uvitenhet eller politisk manipulasjon? Bitcoin er sporbart, og norske myndigheter har navnene på 30.000 nordmenn som eier bitcoin. Likevel snakker politikerne om anonymitet og hvitvasking. (…) Norsk politi bruker programvare fra Chainalysis, i likhet med amerikanske FBI bruker. Chainalysis har kartlagt 96 prosent av alle verdens bitcoin-transaksjoner. Derfor kunne selskapet sist sommer gi norske myndigheter 30.000 norske navn med bitcoin-verdier på til sammen ti milliarder kroner. Det viser at alle illusjoner om anonymitet i bitcoin bør være grundig tilbakevist. (dn.no 8.2.2019).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme.

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

- Politisk pres for skærpet kurs mod finanssektoren. Politisk flertal ønsker nu at stramme lovgivningen over for finanssektoren, så den nemmere kan stilles til ansvar i de mange skandalesager. (- Det er konsekvensen af to år med en perlerække af afsløringer af, hvordan finanssektoren har spillet en hovedrolle i skandaler om hvidvask, udbytteska...)

(Anm: Politisk pres for skærpet kurs mod finanssektoren. Politisk flertal ønsker nu at stramme lovgivningen over for finanssektoren, så den nemmere kan stilles til ansvar i de mange skandalesager. Det er kun lidt mere end to år siden, at den daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) meldte ud, at det var tid til at stoppe med at mobbe bankerne. I dag er tonen på Christiansborg en helt anden. Et bredt flertal af partier presser nu på for lovstramninger, så det bliver lettere at gribe ind over for de ansvarlige i finanssektoren. Det er konsekvensen af to år med en perlerække af afsløringer af, hvordan finanssektoren har spillet en hovedrolle i skandaler om hvidvask, udbytteska... (jyllands-posten.dk 21.1.2019).)

- Sudans Bashir i retten for korrupsjon. Sudans avsatte leder Omar al-Bashir, som styrte landet med hard hånd i 30 år, har i avhør erkjent å ha mottatt millioner av dollar fra Saudi-Arabia. (- Hjemme hos «Darfur-slakteren» ble det funnet en milliard i kontanter. Nå skal han stilles for retten.)

(Anm: Sudans Bashir i retten for korrupsjon. Sudans avsatte leder Omar al-Bashir, som styrte landet med hard hånd i 30 år, har i avhør erkjent å ha mottatt millioner av dollar fra Saudi-Arabia. Sudans styrtede president Omar al-Bashir har i avhør erkjent å ha mottatt millioner av dollar fra kronprins Mohammad bin Salman i Saudi-Arabia. 75 år gamle Bashir ble styrtet 11. april etter flere måneder med protester og demonstrasjoner mot regimet. Han har siden sittet fengslet og mandag åpnet rettssaken mot ham i Khartoum. Tiltalen lyder på ulovlig besittelse av utenlandsk valuta og korrupsjon, og han er også tiltalt for å ha tatt imot gaver i strid med loven. Etter at han ble styrtet, opplyste den militære ledelsen i Sudan at det ble funnet over 1 milliard kroner i kontanter i tre forskjellige valutaer i Bashirs bolig. Hjemme hos «Darfur-slakteren» ble det funnet en milliard i kontanter. Nå skal han stilles for retten. (aftenposten.no 19.8.2019).)

– Miljøkriminalitet finansierer terror og krig. Plyndring av naturressurser har blitt største inntektskilde for mange terrororganisasjoner og væpnede grupper i konfliktområder, viser ny rapport fra Interpol. (- Rapporten har fått navnet «Verdensatlas for illegale pengestrømmer».) (- Den illegale omsetningen i konfliktområder hvert år er på rundt 250 milliarder kroner.)

(Anm: – Miljøkriminalitet finansierer terror og krig. Plyndring av naturressurser har blitt største inntektskilde for mange terrororganisasjoner og væpnede grupper i konfliktområder, viser ny rapport fra Interpol. Terror- og geriljagrupper tjener enorme beløp på illegale gull- og diamantgruver, plyndring av oljebrønner, ulovlig hogst av tropisk tømmer og rovdrift på andre naturressurser, ifølge rapporten. Inntekter fra miljøkriminalitet er nå mer lukrativt enn narkohandel og kidnappinger som tidligere var største inntektskilder for mange organiserte, kriminelle grupper. Rapporten har fått navnet «Verdensatlas for illegale pengestrømmer», og det er den mest omfattende rapporten som er laget om finansiering av opprørsgrupper og terror i konfliktområder. Rapporten ble presentert for FNs sikkerhetsråd denne uka. Det er ikke småpenger vi snakker om. Det er vanskelig å få oversikt over de nøyaktige beløpene, men rapporten anslår at den illegale omsetningen i konfliktområder hvert år er på rundt 250 milliarder kroner. – Dette forklarer hvorfor mange grupper tjener på å opprettholde konflikter. Det forklarer hvorfor vi ikke får fred i Sør-Sudan og Kongo, og hvorfor det tar så lang tid å få fred i Colombia. (nrk.no 26.9.2018).)

- Seks menn tiltalt for smugling av nesten 400 kilo gull. Seks menn må møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha smuglet inn til sammen 397 kilo gull. Gullets samlede verdi skal være på minst 143 millioner kroner. (- Gullet ble ikke fortollet, og de to firmaeierne alene skal være skyldig om lag 28 millioner kroner i unndratt tollavgift.)

(Anm: Seks menn tiltalt for smugling av nesten 400 kilo gull. Seks menn må møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha smuglet inn til sammen 397 kilo gull. Gullets samlede verdi skal være på minst 143 millioner kroner. I tiltalen heter det at to av de seks tiltalte sammen skal ha innført eller tilrettelagt for innførsel av 397 kilo gull. Gullet ble ikke fortollet, og de to firmaeierne alene skal være skyldig om lag 28 millioner kroner i unndratt tollavgift. Gullet skal ha blitt innført for videresalg i to firmaer eid av de to, og de fire andre tiltalte skal ha bistått med å transportere gullet over grensen. Forholdet anses som grovt spesielt fordi de skal ha vært flere om smuglingen, at gullet skal ha vært ment for videresalg og det påståtte omfanget på innførslene og tollunndragelsene. Av de tiltalte har fem svensk opphav, mens en er finsk. Forholdene de er tiltalt for fant sted mellom 2011 og 2012.Rettssaken går i Oslo tingrett fra 8. oktober til 2. november. (aftenposten.no 6.10.2018).)

- Politiet etterforsker norsk-pakistansk gullhandler for hvitvasking. (- I sommer ble gullhandleren politianmeldt av bostyreren, da han oppdaget at gullhandleren hadde sendt 4,7 millioner kroner ut av landet etter at Skatteetaten varslet et stort krav mot ham i 2015.)

(Anm: Politiet etterforsker norsk-pakistansk gullhandler for hvitvasking. Politiet etterforsker en gullhandler i Oslo som skylder 4,6 millioner kroner i skatt. Samtidig har han oppgitt en formue i Pakistan på 36 millioner kroner. (…) I sommer ble gullhandleren politianmeldt av bostyreren, da han oppdaget at gullhandleren hadde sendt 4,7 millioner kroner ut av landet etter at Skatteetaten varslet et stort krav mot ham i 2015. Politianmeldelsen gjaldt hvitvasking, falsk forklaring og for å hindre inndriving av restskatten. (aftenposten.no 21.12.2019).)

- Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere.

(Anm: Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere. CBS-professor mener dog ikke, at udviklingen generelt er problematisk. Internationale virksomheder påvirker beslutningstagere i EU i så voldsom grad, at det går udover europæerne. (…) “Store virksomheder har en ekstrem indflydelse på bestemmelser og faren er, at beslutningerne ender med at gavne virksomhederne, men går ud over befolkningen,” siger Paul De Clerck fra græsrodsbevægelsen Friends of the Earth. Han er medforfatter til rapporten. (danwatch.dk 28.9.2018).)

(Anm: Number of organisations and European Parliament accreditations on the EU transparency register. This graph shows the evolution since February 2012, of: (danwatch.dk 17.9.2018).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter.

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules».

(Anm: Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (…) Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre. (…) Mener de verste slipper unna. (vg.no 7.8.2016).)

- Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. (- Politiet beklager at han ikke er stanset.) (– Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag.)

(Anm: Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. Marius Vidar Jensen har vært involvert i 20 konkurser de siste 20 årene. Politiet beklager at han ikke er stanset. (…) Fikk bøter der andre får fengsel (…) Tre ganger har han hatt konkurskarantene. Hver gang har han i to år blitt nektet å ta på seg roller i nye selskaper. Men dette har ikke hindret nye konkurser. – Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag. Et av firmaene til Jensen leverte ikke et eneste regnskap på fem år. Firmaet hadde 15 millioner kroner i gjeld da det gikk konkurs i 2015. Politiet i Oslo reagerte med bot. Ifølge en nasjonal standard for straff i økonomiske saker skal slike forhold normalt gi fengsel. (nrk.no 18.2.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Høyeste konkurstall på 25 år. Over 5000 norske aksjeselskaper gikk konkurs i fjor. Det er det høyeste antallet siden 1993. – Vi har hatt litt problemer med å forklare de høye konkurstallene i 2018.

(Anm: Høyeste konkurstall på 25 år. Over 5000 norske aksjeselskaper gikk konkurs i fjor. Det er det høyeste antallet siden 1993. – Vi har hatt litt problemer med å forklare de høye konkurstallene i 2018. For totalbildet i norsk økonomi er jo ganske positivt. Gjennomsnittsbedriften i Norge går bra og folk flest har minst like mye penger å rutte med, sier Per Einar Ruud, fagsjef i data- og analyseselskapet Bisnode. (dn.no 5.1.2019).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Cappelen mener at Jensen har gjemt bort penger. Selv er han blakk. Gjermund Cappelen opptrådte som «investeringsrådgiver» for politimannen. (- Har du selv lagt penger til side? spør aktor Guro Glærum Kleppe. - Nei, jeg har ingen penger, og jeg har heller ingen formening om hvor Eirik har gjemt unna sine, svarer Cappelen.)

(Anm: Inge D. Hanssen (rettskommentator). Cappelen mener at Jensen har gjemt bort penger. Selv er han blakk. Gjermund Cappelen opptrådte som «investeringsrådgiver» for politimannen. Statsadvokat Lars Erik Alheim har sagt i retten at påtalemyndigheten ikke har noen illusjon om at alt Cappelen har av verdier er beslaglagt, han må ha skjulte verdier et eller annet sted. Nå snakker vi om penger her i rettssal 250. Store penger – og kun kontanter. Slik er det i den kriminelle verden. Hasjbaron Gjermund Cappelen er overbevist om at Eirik Jensen har lagt penger til side. Politimannen tenkte på pensjonisttilværelsen, og overfor sin gode venn, nå verste uvenn, skal Jensen ha sagt at det kunne være greit å ha en romslig økonomi når han ikke lenger var i arbeid som politimann. - Har du selv lagt penger til side? spør aktor Guro Glærum Kleppe. - Nei, jeg har ingen penger, og jeg har heller ingen formening om hvor Eirik har gjemt unna sine, svarer Cappelen. (aftenposten.no 21.9.2018).)

- Pengene flyr, men lederne blir. Det er et paradoks at skatteunndragelse straffes med ubetinget fengsel, mens de som kaster bort fellesskapets midler sjelden blir stilt reelt til ansvar.

(Anm: Henning Carr Ekroll. Forfatter og journalist. Pengene flyr, men lederne blir. Det er et paradoks at skatteunndragelse straffes med ubetinget fengsel, mens de som kaster bort fellesskapets midler sjelden blir stilt reelt til ansvar. Byggingen av tunnel fram til Stortingets nye post- og varemottak er bare ett av flere eksempler på enorme kostnadsoverskridelser i offentlige prosjekter. Slike skandaler må få større konsekvenser for de som er ansvarlige, skriver kronikkforfatteren. (nrk.no 11.9.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Danske Bank klarer ikke å tallfeste hvor mye som er hvitvasket – gir 1,5 milliarder til kampen mot økonomisk kriminalitet.

(Anm: Danske Bank klarer ikke å tallfeste hvor mye som er hvitvasket – gir 1,5 milliarder til kampen mot økonomisk kriminalitet. En ekstern gransking ser på betalinger for nesten 2000 milliarder kroner. Banken donerer 1,5 milliarder danske kroner til å bekjempe økonomisk kriminalitet. (aftenposten.no 19.9.2018).)

– Analyse: Vi har ikke et værn mod de store bankers spekulation. Når statsministeren taler om griskhed af dimensioner i finansverdenen, kalder det på nye tiltag fra samfundet.

(Anm: Analyse: Vi har ikke et værn mod de store bankers spekulation. Når statsministeren taler om griskhed af dimensioner i finansverdenen, kalder det på nye tiltag fra samfundet. Sagen om store bankers medvirken i den internationale skandale om spekulation og svindel med udbytteskat for 410 milliarder kroner slår hovedet på et søm, som i forvejen var særdeles synligt. (politiken.dk 18.10.2018).)

– Forbrukerrådet mener Gunnvors «skrekkeksempel» bekrefter det de frykter: At for mange betaler altfor mye i boliglånsrenter. (– Hun sparte, eller tjente, 22.000 kroner i året, sier Skoland – som selv er en bevisst forbruker, men som frykter at mange ikke er det.)

(Anm: Gunnvor (70) var trofast kunde hos Sparebank 1: Betalte 4,23 prosent rente på boliglånet. Forbrukerrådet mener Gunnvors «skrekkeksempel» bekrefter det de frykter: At for mange betaler altfor mye i boliglånsrenter. Forbrukerrådet mener Gunnvors «skrekkeksempel» bekrefter det de frykter: At for mange betaler altfor mye i boliglånsrenter. (…) Sparte 22.000 kroner (…) På en liten time avsluttet sønnen kundeforholdet, fikk nytt lån i en konkurrerende bank med 1,99 prosent rente, og mye bedre betingelser både på forsikringer og sparepengene til moren sin. – Hun sparte, eller tjente, 22.000 kroner i året, sier Skoland – som selv er en bevisst forbruker, men som frykter at mange ikke er det. (e24.no 23.9.2018).)

- Anklager Nordea for hvitvasking. Bill Browder, en nøkkelperson i Danske Bank-saken, har levert dokumenter til svensk økokrim som angivelig knytter Nordea til hvitvasking.

(Anm: Anklager Nordea for hvitvasking. Bill Browder, en nøkkelperson i Danske Bank-saken, har levert dokumenter til svensk økokrim som angivelig knytter Nordea til hvitvasking. Sveriges svar på Økokrim, Ekobrottsmyndigheten, sier tirsdag at de har motatt dokumenter som viser at Nordea har brutt lovene for hvitvasking, skriver Reuters. (hegnar.no 16.10.2018).)

- Hvidvaskjæger anklager Nordea i Danmark for omfattende hvidvask. (- Det sker, efter at Nordens største bank er blevet politianmeldt for at have hvidvasket omkring 1 mia. kr. Finans er i besiddelse af to anmeldelser af Nordea, som er sendt til myndigheder i Sverige og Norge, og det danske bagmandspoliti bekræfter at have modtaget en anmeldelse af Nordea.)

(Anm: Hvidvaskjæger anklager Nordea i Danmark for omfattende hvidvask. Hvidvaskning af mindst 151 mio. dollars er sket gennem Nordeas danske filial, lyder det i en politianmeldelse til de svenske politimyndigheder fra den kendte amerikansk-britiske forretningsmand Bill Browder. Nordea trækkes ind i nye hvidvaskanklager. Det sker, efter at Nordens største bank er blevet politianmeldt for at have hvidvasket omkring 1 mia. kr. Finans er i besiddelse af to anmeldelser af Nordea, som er sendt til myndigheder i Sverige og Norge, og det danske bagmandspoliti bekræfter at have modtaget en anmeldelse af Nordea.  (jyllands-posten.dk 17.10.2018).)

- Mener Økokrim feier norsk hvitvasking under teppet.

(Anm: Mener Økokrim feier norsk hvitvasking under teppet. Korrupsjonsjeger Bill Browder mener norske banker var like ille som Danske Bank, og sier Økokrim har bestemt seg for å feie Norges rolle i hvitvaskingen av russiske penger under teppet. (dn.no 28.9.2018).)

- Dansk avis: Norsk tidligere toppsjef i Danske Bank siktet av dansk politi.

(Anm: Dansk avis: Norsk tidligere toppsjef i Danske Bank siktet av dansk politi. Tidligere toppsjef i Danske Bank, norske Thomas Borgen, er siktet i saken om hvitvasking i bankens filial i Estland, melder den danske avisen Børsen. Det er statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (SØIK) som står bak siktelsen, ifølge avisen. Statsadvokaten skal også ha beordret ransaking av Borgens hjem. – Jeg kan bekrefte at SØIK ransaket Thomas Borgens bolig den 12. mars. Og jeg kan også bekrefte at de har valgt å sikte Thomas Borgen, som et ledd i sin etterforskning av saken, sier Borgens advokat Peter Schradieck til Børsen. (aftenposten.no 7.5.2019).)

(Anm: Bagmandspolitiet har fået en anmeldelse af Nordea. Bagmandspolitiet vil nu se på materialet, skriver det på Twitter. (jyllands-posten.dk 17.10.2018).)

- Dansk økokrim har ransaket Nordeas danske hovedkvarter.

(Anm: Dansk økokrim har ransaket Nordeas danske hovedkvarter. Dansk økokrim har ransaket Nordeas danske hovedkvarter i forbindelse med anklager om hvitvasking, melder den danske avisen Børsen. Nordea bekrefter at politiet var på besøk onsdag i forrige uke og at det skjedde i forbindelse med en gransking av bankens internasjonale avdeling. – Vi samarbeider fullt ut med politiet for å sikre at de har adgang til alle relevante opplysninger. Ut over det har vi ingenting å tilføye, skriver Frank Vang-Jensen til Børsen. Han er sjefen for Nordea i Danmark. LES MER OM SAKEN HER: Slik ble mistenkelige millioner sluset gjennom Nordea.(aftenposten.no 18.6.2019).)

- Nordea setter av 920 millioner til hvitvasking. – Dette er et sammensatt og omfattende problem i samfunnet, og vi tar ansvaret vårt på alvor, sier konsernsjef Casper von Koskull. (– Dette kvartalet har det pågått en intens debatt om ulike saker knyttet til hvitvasking. Dette er et sammensatt og omfattende problem i samfunnet, og vi tar ansvaret vårt på alvor, sier Nordeas konsernsjef Casper von Koskull i en melding.)

(Anm: Nordea setter av 920 millioner til hvitvasking. – Dette er et sammensatt og omfattende problem i samfunnet, og vi tar ansvaret vårt på alvor, sier konsernsjef Casper von Koskull. Nordea legger tirsdag frem resultatet for første kvartal. I meldingen fra banken kommer det frem at det nå settes av 95 millioner euro, tilsvarende 920 millioner kroner til saker knyttet til hvitvasking. Venter å bli bøtelagt i Danmark – Dette kvartalet har det pågått en intens debatt om ulike saker knyttet til hvitvasking. Dette er et sammensatt og omfattende problem i samfunnet, og vi tar ansvaret vårt på alvor, sier Nordeas konsernsjef Casper von Koskull i en melding. (…) Han viser til at de tidligere har uttalt at de å bli bøtelagt i Danmark på grunn av tidligere mangelfulle rutiner knyttet til hvitvasking. – Fra 2016 til 2018 har vi investert mer enn 700 millioner euro i å styrke innsatsen vår innenfor risiko og compliance. Vi er overbevist om at kvaliteten på complianceplattformen vår er bedre nå, og at vi er en trygg og pålitelig partner», sier han. (dn.no 30.4.2019).)

- WSJ: Nesten 1000 milliarder blir undersøkt i Danske Banks hvitvaskingssak.

(Anm: WSJ: Nesten 1000 milliarder blir undersøkt i Danske Banks hvitvaskingssak. Samlede overføringer av nesten tusen milliarder kroner sjekkes for mulig hvitvasking i etterforskningen av Danske Bank, ifølge Wall Street Journal. Den amerikanske næringslivsavisen henviser til opplysninger fra ikke navngitte kilder. Opplysningene kan tyde på at omfanget av saken er større enn tidligere antatt. Tidligere har avisa Berlingske Business anslått at beløp tilsvarende minst 53 milliarder danske kroner ble hvitvasket i bankens filial i Estland. Det samlede beløpet på nesten tusen milliarder har imidlertid ikke nødvendigvis noen direkte sammenheng med hvor mye som ble hvitvasket. Ifølge estiske myndigheter skjedde hvitvaskingen typisk ved hjelp av flere overføringer i banken. (aftenposten.no 7.9.2018).)

(Anm: Russia-Linked Money-Laundering Probe Looks at $150 Billion in Transactions (wsj.com 7.9.2018).)

- Trump-familien saksøker Deutsche Bank. (– Den tyske storbanken Deutsche Bank sier at den er forpliktet til å dele all relevant informasjon med «pågående lovlige etterforskninger».)

(Anm: Trump-familien saksøker Deutsche Bank. Den amerikanske kongressen har forlangt at to av Trump-familiens bankforbindelser må utlevere regnskaper. Nå er Deutsche Bank og Capital One saksøkt av Donald Trump og hans tre eldste barn. (…) – Ment å trakassere Trump Advokatene mener stevningene og innsynsbegjæringene fra House Financial Services Committee og Intelligence Committee er utstedt for å «trakassere» Trump og at de er ulovlige. (…) Lover å samarbeide Den tyske storbanken Deutsche Bank sier at den er forpliktet til å dele all relevant informasjon med «pågående lovlige etterforskninger». De vil begynne å dele informasjon med etterforskerne innen fristen, som er satt til 6. mai. Deutsche Bank lånte ut rundt to milliarder dollar til Donald Trump og hans eiendomsprosjekter i de to tiårene opp til han ble valgt til USAs president i 2016. I noen tilfeller overdrev Trump sin formue og lovet bankforbindelsene helgeopphold på resorten Mar-a-Lago i Florida dersom han fikk lånene, ifølge New York Times. (dn.no 30.4.2019).)

- Mener Økokrim feier norsk hvitvasking under teppet.

(Anm: Mener Økokrim feier norsk hvitvasking under teppet. Korrupsjonsjeger Bill Browder mener norske banker var like ille som Danske Bank, og sier Økokrim har bestemt seg for å feie Norges rolle i hvitvaskingen av russiske penger under teppet. (dn.no 28.9.2018).)

- Dansk avis: Norsk tidligere toppsjef i Danske Bank siktet av dansk politi.

(Anm: Dansk avis: Norsk tidligere toppsjef i Danske Bank siktet av dansk politi. Tidligere toppsjef i Danske Bank, norske Thomas Borgen, er siktet i saken om hvitvasking i bankens filial i Estland, melder den danske avisen Børsen. Det er statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (SØIK) som står bak siktelsen, ifølge avisen. Statsadvokaten skal også ha beordret ransaking av Borgens hjem. – Jeg kan bekrefte at SØIK ransaket Thomas Borgens bolig den 12. mars. Og jeg kan også bekrefte at de har valgt å sikte Thomas Borgen, som et ledd i sin etterforskning av saken, sier Borgens advokat Peter Schradieck til Børsen. (aftenposten.no 7.5.2019).)

- Stadig vanskeligere å skjule utenlandsformuer. Nettet snører seg inn rundt folk som har skjulte formuer i utlandet.

(Anm: Stadig vanskeligere å skjule utenlandsformuer. Nettet snører seg inn rundt folk som har skjulte formuer i utlandet. Fra 30. september får norske myndigheter bank- og investeringsopplysninger fra 103 land. (dagsavisen.no 22.9.2018).)

- Korrupsjonsforsker om Danske Bank: «Systemsvikt i toppen». (- Onsdag trakk Danske Banks norske toppsjef Thomas Borgen seg fra jobben.)

(Anm: Korrupsjonsforsker om Danske Bank: «Systemsvikt i toppen». Korrupsjonsforsker Tina Søreide ved NHH mener det som har skjedd i Danske Bank er «fullstendig uakseptabelt». Betalingsstrømmer på nesten 2.000 milliarder kroner blir gransket i Danske Bank. (…) Onsdag trakk Danske Banks norske toppsjef Thomas Borgen seg fra jobben. Samtidig la banken frem rapporten fra den eksterne granskingen. Den avdekket omfattende svikt i kontrollen med det som forgikk i bankens filial i Estland 2007–2015. (aftenposten.no 19.9.2018).)

(Anm: Kommentar: Danske Bank var mer opptatt av pengene enn av regler mot hvitvasking. Thomas Borgen hadde knapt noen annen mulighet enn å trekke seg. (dn.no 19.9.2018).)

- Hvitvaskingsskandalen: - Norsk banktopp kan få sluttpakke på 13,7 mill.

(Anm: Hvitvaskingsskandalen: - Norsk banktopp kan få sluttpakke på 13,7 mill. Lukrativ sluttpakke. Borgen kan regne med å få en lukrativ sluttpakke når han nå velger å forlate banken, skriver danske medier. Når han selv sier opp, og ikke blir avskjediget eller forvist, får han i henhold til kontrakten med seg lønn for tolv måneder. I 2017 fikk Borgen en samlet lønn på 17,4 millioner danske kroner, hvorav 11,5 millioner var lønn, 2,2 millioner var pensjon, mens bonuser i form av penger og aksjer utgjorde 3,7 millioner kroner. I henhold til kontrakten kan altså Borgen forlate banken med minst 13,7 millioner kroner, som er grunnlønnen, ifølge Børsen.dk. (nettavisen.no 19.9.2018).)

(Anm: Danske Banks norske toppsjef går av etter hvitvaskingskandale (nettavisen.no 19.9.2018).)

- Hvorfor gikk banktoppene bak finanskrisen fri? Mange millioner mennesker mistet jobb, hjem og sparepenger som følge av finanskrisen i 2008. Toppene i amerikanske storbanker sitter i jobbene sine fortsatt. (- Ett eksempel: Toppsjefen i investeringsbanken Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, fikk i 2006 over 54 millioner dollar i lønn og bonuser. Det tilsvarte hele 345 millioner kroner.)

(Anm: Hvorfor gikk banktoppene bak finanskrisen fri? Mange millioner mennesker mistet jobb, hjem og sparepenger som følge av finanskrisen i 2008. Toppene i amerikanske storbanker sitter i jobbene sine fortsatt. (…) Boblen i det amerikanske boligmarkedet hadde sprukket. Da viste det seg at bankene gjennom flere år hadde gitt enorme mengder lån til folk som ikke kunne betjene dem. Det kom også fram at bankene hadde skapt svært kompliserte spareprodukter som de solgte til kundene med løfter om stor avkastning – men som sto igjen uten verdi. (…) Ett eksempel: Toppsjefen i investeringsbanken Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, fikk i 2006 over 54 millioner dollar i lønn og bonuser. Det tilsvarte hele 345 millioner kroner. (tv2.no 15.9.2018).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter.)

(Anm: Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. Flere sammenligner sagen med den såkaldte Car Wash-undersøgelse i det tilstødende Brasilien. Mindst 16 personer er blevet arresteret i en ny, stor korruptionssag i Argentina. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger, hvor det fremgår, at han gennem ti år - fra 2005-15 - har transporteret tasker med penge til forskellige embedsmænd.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter. (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Tidenes politiskandale. (- Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring.)

(Anm: Tidenes politiskandale. Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. (…) Lovens strengeste straff. 21 års fengsel. Det er en sensasjon, hvis denne dommen blir stående. (…) Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring. (adressa.no 18.9.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. Flere sammenligner sagen med den såkaldte Car Wash-undersøgelse i det tilstødende Brasilien. Mindst 16 personer er blevet arresteret i en ny, stor korruptionssag i Argentina. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger, hvor det fremgår, at han gennem ti år - fra 2005-15 - har transporteret tasker med penge til forskellige embedsmænd.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter.)

(Anm: Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. Flere sammenligner sagen med den såkaldte Car Wash-undersøgelse i det tilstødende Brasilien. Mindst 16 personer er blevet arresteret i en ny, stor korruptionssag i Argentina. Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger, hvor det fremgår, at han gennem ti år - fra 2005-15 - har transporteret tasker med penge til forskellige embedsmænd. Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter. I alt er otte notesbøger blevet centrum for en omfattende korruptionssag, der har ført til 16 arrestationer af forskellige personer i den argentinske elite. Det sker i et land, hvor korruption sjældent har ført til betydningsfuld straf, skriver New York Times. (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Trumps advokat «solgte» seg som fikser (mellommann (ofte om ulovlige ting)) til Novartis og fikk betalt 1,2 millioner dollar. (- Lovet hjelp med å få tilgang til Trump og innflytelsesrike tjenestemenn i den nye administrasjonen.)

(Anm: Trump’s lawyer pitched himself as a fixer to Novartis and got paid $1.2 million. The curious relationship between one of the world’s biggest drug makers and President Trump’s personal lawyer began early last year when Michael Cohen, a longtime fixer for the president, reached out to Novartis’s then-chief executive officer Joe Jimenez, promising help gaining access to Trump and influential officials in the new administration, according to an employee inside Novartis familiar with the matter. (statnews.com 9.5.2018).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Kommafeil til 58 millioner. En kommafeil hos DNB gjorde at Marius Gylseth i halvannen måned hadde fondsandeler for over 58 millioner kroner for mye på konto. – Hendelsen vitner om dårlig kontroll i bransjen, mener han.

(Anm: Kommafeil til 58 millioner. En kommafeil hos DNB gjorde at Marius Gylseth i halvannen måned hadde fondsandeler for over 58 millioner kroner for mye på konto. – Hendelsen vitner om dårlig kontroll i bransjen, mener han. Da Marius Gylseth i sommer skulle overføre en aksjesparekonto fra DNB til Nordnet, gikk noe veldig galt. – På kontoen hadde jeg andeler til en verdi av rundt 58.000 kroner i fondet DNB Teknologi. Etter en stund så jeg at jeg plutselig hadde verdier for over 58 millioner kroner på kontoen. Jeg kontaktet Nordnet mandag 20. august for å melde fra og fikk beskjed om at de skulle se på dette. Ingenting skjedde, og jeg tok igjen kontakt og fikk beskjed om at dette var endret og alt nå skulle være i orden, men det var det ikke, sier Gylseth som selv jobber med finansteknologi i selskapet FDC as. (dn.no 9.9.2018).)

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasterens kilder i Kiev sier at utbetalingen, som var på i overkant av 3,2 millioner kroner etter dagens kurs, skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. (aftenposten.no 23.5.2018).)

- Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (- Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten.

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

- Advokatene støtter hemmelighold fullt ut.

(Anm: Advokatene støtter hemmelighold fullt ut. Åpenhet. Straffansvar for lokalpolitikere, hemmelige sakslister og lukkete møter med kommuneadvokaten. Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Jens Johan Hjort og Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Det framgår av høringsuttalelsen fra Advokatforeningen, som er signert foreningens leder og eks-ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort (H). (kommunal-rapport.no 13.10.2016).)

(Anm:  CHRISTINA STEIMLER, partner og daglig leder i Indem Advokatfirma AS.  Advokatene har et samfunnsansvar. Advokatbransjen er en konservativ bransje preget av kollegial lojalitet. Det er mange som snakker om urimelige advokatpriser, men få som faktisk gjør noe med det.  (vg.no 29.4.2016).)

– Trump innrømmer motivet bak møte med russisk advokat. (- I epostene går det frem at Trump junior i 2016 fikk tilbud om en «drittpakke» om Clinton som stammet fra Russlands regjering.)

(Anm: Trump innrømmer motivet bak møte med russisk advokat. President Donald Trump innrømmer at sønnen hans møtte en russisk advokat i 2016 for å få informasjon om Hillary Clinton. – Dette var et møte for å få informasjon om en motstander, fullstendig lovlig og noe som skjer i politikken hele tiden, skrev Trump på Twitter søndag. Han skrev også at det ikke kom noe ut av møtet, og at han selv ikke hadde visst om det. Møtet ble mye omtalt i fjor sommer, etter at en rekke eposter skrevet og mottatt av Trumps sønn Donald junior ble offentliggjort. I epostene går det frem at Trump junior i 2016 fikk tilbud om en «drittpakke» om Clinton som stammet fra Russlands regjering. (dn.no 6.8.2018).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år.

(Anm: Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år. I fjor sommer avdekket Gjermund Aasbrenn hvordan sakskostnadene i Høyesterett var skutt i været. Nå har han sett nærmere på underrettene. I august i fjor omtalte Rett24 en analyse gjort av daværende høyesterettsdommer Clement Endresen og utreder Gjermund Aasbrenn. Den viste en dramatisk vekst i advokatenes salærkrav, 126 prosent på ti år. (…) Den voldsomme kostnadsveksten er kommet i perioden etter at den nye tvisteloven ble innført, til tross for at ett av formålene med den nye loven var nettopp å redusere sakskostnadene. I forarbeidene skrev departementet: «Kostnadsnivået i sivile saker må dempes. (rett24.no 17.1.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler.

(Anm: Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler. Kapitalbeskatningen bør evalueres, mener professor Annette Alstadsæter. Annette Alstadsæter er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, og leder av Senter for skatte- og adferdsforskning. (dn.no 18.12.2019).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser.

(Anm: Norge rammet av europeisk skatteskandale. Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser. (dagbladet.no 18.10.2018).)

- Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake?

(Anm: Halvard Leirvik (f. 1972), cand.jur. 1997, er lagdommar i Borgarting lagmannsrett. Han har tidlegare vore utgreiar i Noregs Høgsterett, dommarfullmektig i Nedre Romerike tingrett og advokat i advokatfirmaet Hjort DA. Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake? Sammendrag. I utkastet til ny straffeprosesslov (NOU 2016: 24) er det føreslått at lyd- og biletopptak av forklaringar i tingretten som regel skal erstatta direkte forklaringar i lagmannsretten. Utkastet byggjer blant anna på korleis opptak blir brukt i svenske ankedomstolar. Artikkelen tar for seg skilnader mellom svensk og norsk straffeprosess, og er kritisk til det norske lovutkastet. Det er ikkje slik at ny teknikk alltid betrar kvaliteten og effektiviteten. Lov og Rett 08 / 2018 (Volum 57).)

(Anm: Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sven Marius Urke direktør, Domstoladministrasjonen. Domstolene skal bli heldigitale. Uten en politisk satsing vil domstolene henge igjen, mens digitaliserings- og moderniseringstoget går fra oss. For å utvikle domstolene i takt med tidens krav, må de digitaliseres. Domstoladministrasjonen forbereder dette. (aftenposten.no 24.11.2015).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten.

(Anm: Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten. President Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen møtte i retten i New York tirsdag kveld. Cohen sa blant annet at han fikk ordre fra en politisk kandidat om å utbetale penger til to kvinner for å påvirke et valg. (…)– Vil du erklære deg skyldig, spurte dommeren, det skriver Reuters. – Ja, var det korte svaret fra Cohen. (nrk.no 21.8.2018).)

- Panama Papers. Mossack Fonseca var et diskret advokatfirma i Panama, lige indtil medier verden over begyndte afsløringerne af, hvordan firmaet hjælper politikere, våbenhandlere, sportsstjerner, narkogangstere og ganske almindelige rigmænd med at skjule deres formuer.

(Anm: Panama Papers. Mossack Fonseca var et diskret advokatfirma i Panama, lige indtil medier verden over begyndte afsløringerne af, hvordan firmaet hjælper politikere, våbenhandlere, sportsstjerner, narkogangstere og ganske almindelige rigmænd med at skjule deres formuer. (politiken.dk 24.6.2018).)

(Anm: Danske Bank giver for første gang indblik i de hemmelige hvidvaskundersøgelser: 50 er blevet afhørt i operation Acorn og Blue. Indsigt: Det er et kæmpe arbejde med læsning af millioner af mails, omfattende analyser og masser af afhøringer at kortlægge hvidvasksagen i Danske Bank. Her fortæller formand Ole Andersen om arbejdet.  (jyllands-posten.dk 31.7.2018).)

- Kripos-sjef slår alarm om mafialignende tilstander i Norge.

(Anm: Kripos-sjef slår alarm om mafialignende tilstander i Norge. Kripos-topp Eivind Borge er bekymret for det han mener er en alvorlig kriminalitetsutvikling i Norge. (…) Faren for korrupsjon er overhengende med en sånn type utvikling, og at det kan spre seg til offentlige myndigheter. Det vil være naivt å tro at de kriminelle ikke kan utnytte en sånn type posisjon man får gjennom denne type kriminalitet. (abcnyheter.no 15.7.2018).)

- Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker.

(Anm: Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker. (hegnar.no 7.5.2016).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Derfor er whistleblower så vigtig for at komme til bunds i Danske Banks hvidvaskskandale.

(Anm: Derfor er whistleblower så vigtig for at komme til bunds i Danske Banks hvidvaskskandale. Danske Bank giver nu central whistleblower ret til at bryde sin tavshedspligt og fortælle myndighederne, hvad han ved om hvidvask i banken. Rystelserne efter hvidvaskskandalen i Danske Bank får nu landets største bank til at give en tidligere medarbejder og helt central whistleblower ret til at bryde sin tavshedspligt og give finanstilsynene i både Danmark og Estland alle de informationer, han måtte ligge inde med i forhold til den hvidvask, der er sket i bankens estiske filial. Men hvorfor dette usædvanlige træk? Finans giver dig her et indblik i, hvorfor whistleblowerens informationer er så vigtige - også for Danske Bank ... (jyllands-posten.dk 29.7.2018).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Danske Bank etterforskes for hvitvasking.

(Anm: Danske Bank etterforskes for hvitvasking. Dansk Økokrim etterforsker banken for mulig brudd på hvitvaskingsloven via deres filial i Estland. Det bekrefter statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) mandag ettermiddag. Etterforskningen dreier seg om transaksjoner som kan være ledd i kriminell hvitvasking av et større milliardbeløp i Danske Banks estiske filial, opplyser den danske anklagemyndigheten. (dn.no 6.8.2018).)

(Anm: Danske Bank giver for første gang indblik i de hemmelige hvidvaskundersøgelser: 50 er blevet afhørt i operation Acorn og Blue. Indsigt: Det er et kæmpe arbejde med læsning af millioner af mails, omfattende analyser og masser af afhøringer at kortlægge hvidvasksagen i Danske Bank. Her fortæller formand Ole Andersen om arbejdet.  (jyllands-posten.dk 31.7.2018).)

- Politisk flertal: Bankerne skal kunne indefryse penge, mens bagmandspolitiet tjekker for hvidvask.

(Anm: Politisk flertal: Bankerne skal kunne indefryse penge, mens bagmandspolitiet tjekker for hvidvask. I en stribe vidtrækkende forslag til stramninger lægger Socialdemokratiet op til en reform, der skal bekæmpe hvidvask og samtidig gøre det lettere at straffe uredelig adfærd i den finansielle sektor. Danske Banks hvidvaskskandale har vist, at der er behov for en række stramninger for at få den finansielle sektor til at løfte sit ansvar og gribe ind over for bl.a. økonomisk kriminalitet. Så klar er meldingen fra Socialdemokratiet, som nu lancerer fem forslag, der skal sikre, at bankerne fremover ikke svigter deres ansvar. (finans.dk 7.8.2018).)

- Estiske myndigheder efterforsker Danske Banks hvidvasksag - hvidvaskjæger venter stadig på samme melding fra dansk politi.

(Anm: Estiske myndigheder efterforsker Danske Banks hvidvasksag - hvidvaskjæger venter stadig på samme melding fra dansk politi. Danske Bank vil samarbejde fuldt ud med myndighederne, som i Estland har åbnet efterforskning af hvidvasksagen efter Bill Browders politianmeldelse af bl.a. 26 tidligere Danske Bank-medarbejdere. (jyllands-posten.dk 31.7.2018).)

- Nyt læk afslører, at hvidvask-skandalen i Danske Bank kan være dobbelt så stor. (- Ifølge Berlingske Business har man informationer om suspekte pengestrømme for nye 28 milliarder kroner, hvilket bringer det samlede beløb af potentielt hvidvaskede penge op på 53 milliarder kroner.)

(Anm: Nyt læk afslører, at hvidvask-skandalen i Danske Bank kan være dobbelt så stor. Berlingske har fået nye informationer, der indikerer, at Danske Banks hvidvask af penge kan være endnu større. Berlingske Business har via et nyt læk af informationer om transaktioner i Danske Banks estiske afdeling fået indsigt i, at bankens hvidvask af penge kan være endnu større end hidtil antaget. Ifølge Berlingske Business har man informationer om suspekte pengestrømme for nye 28 milliarder kroner, hvilket bringer det samlede beløb af potentielt hvidvaskede penge op på 53 milliarder kroner. (politiken.dk 3.8.2018).)

- Kryptovault satser på bitcoin i Glomfjord og Sauda – vil trekke like mye strøm som Stavanger.

(Anm: Kryptovault satser på bitcoin i Glomfjord og Sauda – vil trekke like mye strøm som Stavanger. Med en japansk storkunde på laget, satser den hurtigvoksende datasenterbedriften Kryptovault på to nye anlegg for produksjon av bitcoin. (dn.no 26.8.2018).)

- Ny hvitvaskingssak: Milliarder fra diktatur strømmet gjennom Danske Bank. (- Pengene har blant annet gått til mektige politikere, høytstående embetsmenn og innflytelsesrike mediefolk verden over, som samtidig har forsvart regimet offentlig.)

(Anm: Ny hvitvaskingssak: Milliarder fra diktatur strømmet gjennom Danske Bank. Regimet i Aserbajdsjan har sendt milliarder gjennom Danske Bank, ifølge en omfattende lekkasje av data som avisen Berlingske har fått tak i. Grovt brudd på hvitvaskingsregler, sier eksperter. Danske Bank erkjenner feil. Danmarks største bank, Danske Bank, lot i flere år regimet i Aserbajdsjan sende milliarder gjennom fire kontoer i storbankens estiske avdeling. Pengene har blant annet gått til mektige politikere, høytstående embetsmenn og innflytelsesrike mediefolk verden over, som samtidig har forsvart regimet offentlig. Det fremgår av et omfattende materiale som storavisen Berlingske har fått tak i. (e24.no 4.9.2017).)

- Nye lekkasjer: Hvitvasking i Danske Bank mye alvorligere enn først antatt.

(Anm: Nye lekkasjer: Hvitvasking i Danske Bank mye alvorligere enn først antatt. Nye lekkasjer viser at anklagene om hvitvasking av penger i den estiske filialen av Danske Bank er mye alvorligere enn først antatt. Berlingske Business har skaffet frem informasjon om mistenkelige pengestrømmer for nye 28 milliarder danske kroner, noe som bringer det samlede beløp på hvitvaskede penger i Danske Bank opp i 53 milliarder kroner. (dn.no 4.7.2018).)

– Hvordan utføres hvitvasking av penger? (– How does money laundering work?)

(Anm: How does money laundering work? - Delena D. Spann Let’s Begin… Money laundering is the term for any process that “cleans” illegally obtained funds of their “dirty” criminal origins, allowing them to be used within the legal economy. And the practice is about as old as money itself. But how does it actually work? Delena D. Spann describes the ins and outs of money laundering. (ed.ted.com).)'

- Sanksjonering av markedsmisbruk – tid for reformer. (- Vi har mange flere saker enn andre, selv om markedene våre er små. Flere års ubetinget fengsel er normalen, rekorden er ni år.) (- Det handler også om industriell logikk og Økokrims kamper for tilværelsen. Økokrims fremtid har vært diskutert, etter nederlag i saker med høy publisitet. Det ble foreslått en omorganisering, men den er alt droppet. Jeg mener at det er behov for større reformer: Finanstilsynet bør få hovedansvaret for å sanksjonere markedsmisbruk med overtredelsesgebyr og vinningsavståelser.)

(Anm: Av Knut Bergo. Sanksjonering av markedsmisbruk – tid for reformer. Innsidehandel og kursmanipulasjon håndteres mye strengere hos oss enn ellers i Europa. Vi har mange flere saker enn andre, selv om markedene våre er små. Flere års ubetinget fengsel er normalen, rekorden er ni år. Det handler gjerne om spekulanters handel i børsmygger. Det er litt amerikanske tilstander, og kanskje et utslag av en felles markedsfetisjisme, der det å tjene på markedsoppgang er «verdiskapning» og rettferdig lønn, mens de som misbruker Markedet, er vår tids verstinger, slik som de som før i tiden krenket Gud og Konge. Selv de som ellers er skeptiske til kapitalmarkedene og straff som virkemiddel, roper her på streng straff. Det handler også om industriell logikk og Økokrims kamper for tilværelsen. Økokrims fremtid har vært diskutert, etter nederlag i saker med høy publisitet. Det ble foreslått en omorganisering, men den er alt droppet. Jeg mener at det er behov for større reformer: Finanstilsynet bør få hovedansvaret for å sanksjonere markedsmisbruk med overtredelsesgebyr og vinningsavståelser. Dette vil bringe oss på linje med EUs Markedsmisbruksforordning («MAR»), som nå skal innføres i Norge med basis i NOU 2017: 14. Utvalget vil videreføre straffesporet, men overser bl.a. at sentrale definisjoner av innsidehandel og kursmanipulasjon er objektive – vi må da straffe uten krav til subjektiv skyld. Finanstilsynet bør styrkes for jobben, og det bør innføres en klagenemnd, slik Børsklagenemnden er for børsen. Børsen håndterer selskapenes brudd på informasjonsplikten, som bygger på samme definisjon av innsideinformasjon, men som alltid har vært administrativt sanksjonert, kanskje fordi samfunnsstøtter oftere er synderne. Med en klagenemd på plass bør dette flyttes til Finanstilsynet, som alt har ansvaret for selskapenes føring av innsiderlister og annen håndtering av innsideinformasjon. Lov og Rett 06 / 2018 (Volum 57) Side: 323-324.)

- Overførte 745.000 kr til kriminelle – klager på DNB fordi hun ikke får sende mer penger.

(Anm: Overførte 745.000 kr til kriminelle – klager på DNB fordi hun ikke får sende mer penger. En DNB-kunde overførte i fjor 745.000 kroner til personer i USA og Sør-Afrika, som Økokrim knytter til tung kriminalitet. Nylig klaget kunden DNB inn til Finansklagenemnda, fordi hun ikke fikk overføre mer penger til de kriminelle (dn.no 16.5.2018).)

- Atea vant milliardkontrakt med staten – var mutters alene om tilbud på én av tre digre rammeavtaler. – Konkurransen fungerer, sier Atea-sjefen.

(Anm: Atea vant milliardkontrakt med staten – var mutters alene om tilbud på én av tre digre rammeavtaler. – Konkurransen fungerer, sier Atea-sjefen. Beate Eriksen, assisterende direktør i DSS undertegner milliardkontrakten med Børge Hansen, Ateas regiondirektør øst. Han er også direktør for selskapets konsulenttjenester. (digi.no 28.10.2019).)

- Nu tager Atea-chefen på safari: »En langvarig sag er langsomt ved at nå sin slutning«. Ateas topchef, Steinar Sønsteby, håber, at virksomheden snart kan lægge bestikkelsessagen i Danmark bag sig, sagde han på et pressemøde fredag.

(Anm: Nu tager Atea-chefen på safari: »En langvarig sag er langsomt ved at nå sin slutning«. Ateas topchef, Steinar Sønsteby, håber, at virksomheden snart kan lægge bestikkelsessagen i Danmark bag sig, sagde han på et pressemøde fredag. Atea blev idømt en bøde 10 mio. kr. for to uger siden, og virksomheden er desuden blevet ramt af et offentligt indkøbsstop på grund af sagen. Ateas topchef, Steinar Sønsteby, ser frem til endelig at kunne lægge den ubehagelige sag om bestikkelse af offentlige kunder i Danmark bag sig, efter at virksomheden har indgået et forlig med bagmandspolitiet. Det fortalte han på et pressemøde fredag i Oslo i forbindelse med præsentationen af Ateas seneste kvartalsregskab. Regnskabet er præget af vækst og solid ... (jyllands-posten.dk 13.7.2018).)

- Atea betaler 3 mio. kr. for at slippe for ny retssag. Der kommer ingen ny bestikkelsessag mod Atea, der har lukket den med et forlig med bagmandspolitiet.

(Anm: Atea betaler 3 mio. kr. for at slippe for ny retssag. Der kommer ingen ny bestikkelsessag mod Atea, der har lukket den med et forlig med bagmandspolitiet. Den korruptionsdømte it-koncern Atea har indgået et forlig med bagmandspolitiet om at betale 3 mio. kr. for at undgå endnu en retssag. Det fremgår af en børsmeddelelse, som Atea har offentliggjort via Oslo Børs torsdag aften. »Atea Danmark er et fuldstændigt andet selskab i dag, end det var i den periode, som er blevet efterforsket. Vi accepterer bøden fra SØIK (bagmandspolitiet, red.) og ser frem til at læg... (jyllands-posten.dk 13.7.2018).)

(Anm: Sluker små selskaper: Slik har Atea blitt giganten de er i dag. Har en rekke selskaper på oppkjøpslista. Hva har norske IT-selskaper som Umoe IKT, Imento, FotoPhono, Kongsberg Systec og Datatech til felles? (digi.no 9.5.2018).)

- Wall Street Journal: Stormanipulasjon av prisene på kryptovaluta.

(Anm: Wall Street Journal: Stormanipulasjon av prisene på kryptovaluta. Wall Street Journal: Stormanipulasjon av prisene på kryptovaluta. En analyse utført av Wall Street Journal viser at flere grupper de siste seks månedene har manipulert prisene i kryptovalutamarkedet, noe som har generert handelsaktiviteten for 825 millioner dollar. (dn.no 6.8.2018).)

- Økokrim ønsker skjerpet regelverk: Nær halvparten av all krypto-handel kobles til kriminalitet. (- Ifølge den internasjonal studien som Schea refererer til, knyttes omlag 72 milliarder dollar til illegal virksomhet som betales via Bitcoin og annen kryptovaluta.)

(Anm: Økokrim ønsker skjerpet regelverk: Nær halvparten av all krypto-handel kobles til kriminalitet. I september må tre nordmenn møte i retten for å ha solgt narkotika for millioner av kroner, i hovedsak betalt med Bitcoin. Nå ønsker Økokrim å skjerpe regelverket for kryptovaluta. Nær halvparten av alle transaksjoner som gjennomføres med Bitcoin og annen kryptovaluta er knyttet til ulovlig virksomhet. Økokrim mener kryptovaluta utgjør en økende trussel fordi mange kriminelle benytter dette som betalingsmiddel. – Kryptovaluta er godt egnet til å finansiere kriminell aktivitet og hvitvasking av kriminelt utbytte. En studie viser at omtrent en fjerdedel av brukerne, og nesten halvparten av transaksjonene med Bitcoin kunne kobles til ulovligheter, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til TV 2. Ifølge den internasjonal studien som Schea refererer til, knyttes omlag 72 milliarder dollar til illegal virksomhet som betales via Bitcoin og annen kryptovaluta. (tv2.no 19.9.2018).)

- Kidnapperne tar ekstra risiko med kryptovaluta. NYHETSANALYSE: Kidnapperne i Lørenskog-saken skal ha krevd betaling i kryptovalutaen monero, trolig fordi den angivelig er sporingsfri.

(Anm: Kidnapperne tar ekstra risiko med kryptovaluta. NYHETSANALYSE: Kidnapperne i Lørenskog-saken skal ha krevd betaling i kryptovalutaen monero, trolig fordi den angivelig er sporingsfri. (…) Det er likevel er viktig å være klar over, er at det langt fra er trivielt å spore hvem som står bak en monero-transaksjon. De kan skjule seg bak krypterte nettlinjer i flere lag, og det kan gjøre det svært vanskelig å finne frem til de skyldige, selv om selve valutaen viser seg gjennomsiktig. Alle sårbarhetene som ble avslørt av sikkerhetsforskerteamet i fjor handlet også om å avsløre hvem som er avsenderen av et pengebeløp. Mottagerens identitet er skjult med en annen metode i monero. Aftenposten er foreløpig ikke kjent med at kriminelle mottagere faktisk er sporet opp etter å ha brukt monero til sine transaksjoner. Men de kriminelle kan heller ikke være sikre på at dette ikke vil skje i fremtiden. Helt trygge på å ha sluppet unna vil de altså aldri kunne føle seg.  (aftenposten.no 11.1.2019).)

- Vil ha slutt på skattelette til bitcoin: –Skitten industri.  (- Mens du og jeg betaler 16,58 øre per kilowattime, betaler den kraftkrevende industrien 0,48 øre. Det gjelder også produsentene av bitcoin i Norge.)

(Anm: Vil ha slutt på skattelette til bitcoin: –Skitten industri. SV vil fjerne skattelette for datasenter som leter etter kryptovalutaen bitcoin i Norge. Det vil føre til at mange arbeidsplasser i Norge går tapt, sier talsperson for bitcoin-selskap. Antallet store datasentre i verden vil øke kraftig de neste årene, og Stortinget har bestemt at Norge skal ta del i veksten. Regjeringen gir derfor selskaper som vil satse på såkalt blokkjedeteknologi og bitcoin i Norge skattelette, gjennom blant annet kutt i elavgiften på strøm. Mens du og jeg betaler 16,58 øre per kilowattime, betaler den kraftkrevende industrien 0,48 øre. Det gjelder også produsentene av bitcoin i Norge. – Dette er et kjempestort problem. Vi vil innføre full elavgift til datasentre som brukes til å produsere bitcoin og vil be regjeringen vurderer dette, sier Lars Haltbrekken i Sosialistisk Venstreparti. (nrk.no 5.10.2018).)

- Hacking. Sikkerhetseksperter tatt på senga: - Dette hadde vi ikke forventet for et år siden. Kriminelle endret taktikk totalt etter Bitcoin-eksplosjon. - Et av de største områdene vi ser nå om dagen er cryptomining eller cryptojacking. Vi har jo sett selskaper som har planlagt å investere milliarder i datasentre for å grave etter Bitcoin. Dette er en prosess som er utrolig strømintensivt, og spørsmålet er «hvordan kan jeg få andre til å betale for den strømmen, samtidig som jeg får pengene mine?», sier Sandberg.)

(Anm: Hacking. Sikkerhetseksperter tatt på senga: - Dette hadde vi ikke forventet for et år siden. Kriminelle endret taktikk totalt etter Bitcoin-eksplosjon. OSLO (Nettavisen): Har mobilen din brukt opp batteriet litt fort i det siste? Eller har PC-en din kjørt viftene litt mer enn de pleier? (…) Så i stedet for å presse sine ofre til å betale ut Bitcoin til bakmennene, har de funnet ut at det beste en kan gjøre er å utnytte datamaskinene de hacker til å «grave» etter Bitcoin eller annen kryptovaluta. Helt uten at den som angripes merker noe som helst. Kanskje bortsett fra litt mer aktive vifter eller dårligere batterikapasitet. (…) Et av de største områdene nå om dagen - Et av de største områdene vi ser nå om dagen er cryptomining eller cryptojacking. Vi har jo sett selskaper som har planlagt å investere milliarder i datasentre for å grave etter Bitcoin. Dette er en prosess som er utrolig strømintensivt, og spørsmålet er «hvordan kan jeg få andre til å betale for den strømmen, samtidig som jeg får pengene mine?», sier Sandberg. Les også: Bitcoinselskap vurderer å klage Norge inn til ESA (nettavisen.no 16.12.2018).)

- En studie viser at omtrent en fjerdedel av brukerne, og nesten halvparten av transaksjonene med bitcoin, kunne kobles til ulovligheter, ifølge rapporten fra politiorganet. (- Bruken av kryptovaluta øker. I sin trusselvurdering for 2018 trekker Økokrim også frem bruk av kryptovaluta til å finansiere kriminell aktivitet.)

(Anm: – Kan gjøre det lettere for politiet å finne bevis. Bruken av digitale betalingsløsninger blant kriminelle øker. Det er bra for Økokrim. (…) Bruken av kryptovaluta øker. I sin trusselvurdering for 2018 trekker Økokrim også frem bruk av kryptovaluta til å finansiere kriminell aktivitet. En studie viser at omtrent en fjerdedel av brukerne, og nesten halvparten av transaksjonene med bitcoin, kunne kobles til ulovligheter, ifølge rapporten fra politiorganet. Den samme studien estimerer at illegal aktivitet for omtrent 72 milliarder dollar hvert år betales via bitcoin. Økokrim tror kriminelle sannsynligvis vil velge andre kryptovalutaer som er mindre sporbare enn bitcoin i fremtiden. Fremvekst av kryptovalutaer og vekslingstjenester knyttet til virtuelle valutaer er også trukket frem av Finanstilsynet som en risiko, i tilsynets oppdaterte versjon av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoen som rapporteringspliktige utsettes for. (e24.no 8.6.2018).)

- I bakvendtland kan alt gå an. Staten bruker milliarder av kroner på energisparetiltak. Kraften vi sparer, havner på billigsalg, og brukes til produksjon av spekulativ og totalt verdiløs kryptovaluta.

(Anm: I bakvendtland kan alt gå an. Staten bruker milliarder av kroner på energisparetiltak. Kraften vi sparer, havner på billigsalg, og brukes til produksjon av spekulativ og totalt verdiløs kryptovaluta. Arne O. Holm er spaltist i Ytring på radio og nett. Kryptovaluta, eller bitcoin om man vil, er fortsatt et ukjent begrep for de fleste. Like fullt har staten bestemt at dette er en form for digital pengeproduksjon det er verdt å satse på. (nrk.no 2.9.2018).)

- Stjeler datakraft for å utvinne kryptovaluta: – Kan ramme hvem som helst. Alt som skal til, er at en ansatt åpner en obskur epost.

(Anm: Stjeler datakraft for å utvinne kryptovaluta: – Kan ramme hvem som helst. Alt som skal til, er at en ansatt åpner en obskur epost. Derfra kan «kryptokaprere» stjele datakraft fra alle maskinene i bedriften din for å utvinne kryptovaluta. (…) Dette går ut på at man hacker seg inn i datamaskiner og stjeler datakraft for å utvinne kryptovaluta. Ifølge it-sikkerhetsselskapet Trend Micro har dette fenomenet økt med 1000 prosent så langt i år. (dn.no 11.9.2018).)

- Atferdsforskning og korrupsjon: Et nytt løft for staten?

(Anm: Behavioural research and corruption: A new promise for governments? Abstract This essay explores the link between corruption and behavioural economics. The findings of behavioural economics may widen the analysis of corruption and improve strategies to face it. The first part describes bounded rationality theory, according to which human cognitive capacities are not infinite and individuals are affected by behavioural biases and heuristics. The second part focuses on specific biases, limitations and motivations—such as misperception of risks, context, trust, moral sentiments and others—that can influence criminal behaviour. The third section illustrates how these new behaviourally informed regulatory approaches can be integrated into the regulatory State. Finally, the essay attempts to provide some suggestions for regulators, including some positive and negative points about the behavioural approach. The European Law Journal 2018 (First Published: 16 August 2018).)

- Har kjøpt Rolex, bil og leilighet for bitcoin-penger. (- Den ferske ligningen viser at de har null i formue og knapt noen inntekt. I fjor steg markedsverdien på alle kryptovalutaer i omløp med 549 milliarder dollar.) (- Man får tilleggsskatt hvis man ikke rapporterer, men det er litt vrient for Skatteetaten at de ikke vet hvem som har bitcoin og ikke, sa han videre.) (- Må selv rapportere.) (- Seksjonssjef Astrid M. Dugstad Tveter i Skattedirektoratet sier skattepliktige personer selv fastsetter grunnlaget for sin formues- og inntektsbelastning.)

(Anm: Har kjøpt Rolex, bil og leilighet for bitcoin-penger. Ifjor skattet Philip Eriksen 29.000 kroner. Harstadværingene Philip Eriksen og Roy Arne Olsen har opplyst at de har tjent millioner på bitcoin. Den ferske ligningen viser at de har null i formue og knapt noen inntekt. I fjor steg markedsverdien på alle kryptovalutaer i omløp med 549 milliarder dollar.  (…) I intervjuet med ITromsø sa Eriksen at det garantert er mange som ikke rapporterer inn på skattemeldingen, enten fordi det er for avansert, eller fordi de ikke vil. – Man får tilleggsskatt hvis man ikke rapporterer, men det er litt vrient for Skatteetaten at de ikke vet hvem som har bitcoin og ikke, sa han videre. Må selv rapportere Seksjonssjef Astrid M. Dugstad Tveter i Skattedirektoratet sier skattepliktige personer selv fastsetter grunnlaget for sin formues- og inntektsbelastning. (dn.no 20.8.2018).)

(Anm: – Vi shorter det som gale for øyeblikket. Kryptoforvalteren Crypto Asset Management tror bitcoin kan falle så lavt som til 1000 dollar. (dn.no 14.6.2018).)

- Goldman Sachs: Bitcoin kommer aldri tilbake. Meningene om bitcoin og andre kryptovalutaer er mange og sterke, og frontene mellom skeptikerne og de «frelste» er hard.

(Anm: Goldman Sachs: Bitcoin kommer aldri tilbake. Meningene om bitcoin og andre kryptovalutaer er mange og sterke, og frontene mellom skeptikerne og de «frelste» er hard. Den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs, som tidligere i år planla å starte en egen avdeling for bitcoin, er fortsatt ikke overbevist om bitcoin har noen stor fremtid. Les også: Wall Street Journal: Stormanipulasjon av prisene på kryptovaluta (dn.no 6.8.2018).)

–  Statsstøtte til bitcoin er sløsing.

(Anm: Statsstøtte til bitcoin er sløsing. Kryptovault i Dale bruker like mye strøm som Mandal kommune på bitcoinproduksjon. (dn.no 7.8.2018).)

- Kryptovault satser på bitcoin i Glomfjord og Sauda – vil trekke like mye strøm som Stavanger.

(Anm: Kryptovault satser på bitcoin i Glomfjord og Sauda – vil trekke like mye strøm som Stavanger. Med en japansk storkunde på laget, satser den hurtigvoksende datasenterbedriften Kryptovault på to nye anlegg for produksjon av bitcoin. (dn.no 26.8.2018).)

– Bitcoinproduksjon er veldig nyttig for Norge. Stephan Nilsson i Norges bitcoin- og blockchainforening vil gi produsenter av kryptovaluta enda billigere strøm – og ber SV sette seg inn i hva bitcoin handler om.

(Anm: – Bitcoinproduksjon er veldig nyttig for Norge. Stephan Nilsson i Norges bitcoin- og blockchainforening vil gi produsenter av kryptovaluta enda billigere strøm – og ber SV sette seg inn i hva bitcoin handler om. I dag sparer selskaper som produserer kryptovalutaer slik som bitcoin millioner av kroner på å betale redusert sats for elavgiften siden de i praksis prosesserer informasjon og lagrer data. Bitcoinprodusenter betaler en brøkdel av den ordinære avgiften: 0,48 øre per kilowattime i stedet for 16,58 øre. – Det virker meningsløst å «subsidiere» bitcoinproduksjon på denne måten, sa SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til DN nylig, og fikk støtte fra Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen på Stortinget. Haltbrekken vil be regjeringen utrede muligheten for at strømforbruk knyttet til bitcoin blir ilagt full avgift. Les også: Norske bitcoinutvinnere får lettelser i elavgiften (dn.no 6.8.2018).)

- Sykehus skal kurere krypto-galskap. Det britiske sykehuset Castle Craig mener mange av dem som handler digital valuta lider av en form for spillegalskap.

(Anm: Sykehus skal kurere krypto-galskap. Det britiske sykehuset Castle Craig mener mange av dem som handler digital valuta lider av en form for spillegalskap. FINANSAVISEN: Castle Craig-sykehuset i den skotske landsbyen West Linton er hovedsakelig fokusert på å helbrede narkomane og alkoholikere. Imidlertid har senteret også utviklet en kur for dem som lider av en sykelig trang til å drive med krypto-trading. Form for spillegalskap På sykehusets nettside ligger et verktøy som lar folk selv bedømme hvorvidt de er rammet av denne formen for spillegalskap. (…) Blant spørsmålene er «fortsetter jeg å handle kryptovaluta, etter å ha tapt penger – i et forsøk på å tjene tilbake det tapte?» Andre symptomer er at man bruker store pengesummer og konstant tenker på denne typen investeringer. Kryptoavhengige har dessuten en tendens til å lyve om hvor mye tid og kapital de bruker på kryptohandel, i tillegg til å bli irritable og rastløse, dersom de forsøker å redusere sin sjekking av kryptokursene. (hegnar.no 23.6.2018).)

(Anm: Spilleavhengighet, dataspillavhengighet, (spilleavhengige/problemspillere/problemgambling) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Investor tjente over 100 millioner - puttet ni millioner i kryptovaluta. – Jeg mener alle burde ha bitte litt granne av det i sin portefølje, sier investor Carsten Hjelde. (- Den desidert største kryptovalutaen, bitcoin, er av noen kalt en helt revolusjonerende teknologi, mens sentralbankenes sentralbank har kalt det en boble, ponzisvindel og miljøkatastrofe.) (- Produksjon av bitcoin bruker nå mer energi enn Sveits.)

(Anm: Investor tjente over 100 millioner - puttet ni millioner i kryptovaluta. – Jeg mener alle burde ha bitte litt granne av det i sin portefølje, sier investor Carsten Hjelde. I fjor tredoblet han verdien på investeringer i kryptovaluta. (…) Den desidert største kryptovalutaen, bitcoin, er av noen kalt en helt revolusjonerende teknologi, mens sentralbankenes sentralbank har kalt det en boble, ponzisvindel og miljøkatastrofe. Produksjon av bitcoin bruker nå mer energi enn Sveits. – Det er et kjempeproblem, men jeg tror det er en midlertidig sak og det kan ikke vedvare. Det er så mye penger og ressurser inne i dette. Jeg tror noen smarte hoder klarer å finne en måte å drive dette videre på, sier Hjelde, som er overbevist om at kryptovaluta vil bestå i en eller annen form. (dn.no 29.6.2018).)

- Medie: Medicinalselskab flettes ind i Stormy Daniels-sag.

(Anm: Medie: Medicinalselskab flettes ind i Stormy Daniels-sag. Den prekære sag, hvor USA's præsident Donald Trump beskyldes for at have haft et seksuelt forhold til en pornostjerne og betalt hende for at tie stille om det, trækker nu også tråde til medicinalindustrien, skriver et amerikansk medie. (medwatch.dk 11.5.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre. (videnskab.dk 21.1.2019).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

- Politiet er på gaden, mens tyvene er online.

(Anm: Politiet er på gaden, mens tyvene er online. Politieleverne lærer stadigvæk at fange tyve på gaden, selvom berigelseskriminaliteten er flyttet over på internettet. (...) Der er behov for at lære mere om datakriminalitet og internationalt samarbejde allerede i løbet af politiuddannelsen. (...) Tyvene går ikke længere efter den enkelte bankkunde. De går efter hele banken.) (videnskab.dk 26.7.2017).)

(Anm: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Milliardær på pengespillaksjer. Nyrike nordmenn fra pokermiljøet og Oljefondet dominerer gamblingmarkedet. Internasjonale pengespillselskaper er blitt god butikk for norske investorer. Nordmenn, norske fond og staten sitter på gamblingaksjer for minst 35 milliarder kroner.

(Anm: Milliardær på pengespillaksjer. Nyrike nordmenn fra pokermiljøet og Oljefondet dominerer gamblingmarkedet. Internasjonale pengespillselskaper er blitt god butikk for norske investorer. Nordmenn, norske fond og staten sitter på gamblingaksjer for minst 35 milliarder kroner. Oslo, natt til 2. mars: Etter at politiet har slått til mot illegale pokerklubber på fem adresser i hovedstaden, tas det beslag i alt som finnes av pokermateriell i lokalene. Utpå natten bæres pokerbordene ut og fraktes vekk. På filten skinner de fargerike logoene til flere av de mest kjente utenlandske spillselskapene som opererer på det norske markedet, som Coolbet og Betsson. (…) Det svenske spillselskapet eier blant annet ComeOn. Denne aktøren er blant de mest aktive selskapene på det norske markedet og skal ha over 100.000 registrerte spillere i Norge. Tidligere fotballproff John Carew er selskapets ansikt i TV-reklamer som formidles av norske kanaler som sender fra London, for å unngå det norske reklameforbudet. (aftenposten.no 7.5.2018).)

(Anm: Spilleavhengighet, dataspillavhengighet, (spilleavhengige/problemspillere/problemgambling) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mange utenlandske spillselskaper har en ting felles: De har norske eiere. Morten Klein (49) er en av dem. Internasjonale pengespillselskaper er blitt god butikk for norske investorer. Nordmenn, norske fond og staten sitter på gamblingaksjer for minst 35 milliarder kroner. (aftenposten.no 9.5.2018).)

- Nordmenn må fylle magen med is. (- Oljefondet er blitt så stort at et statsbudsjett kan forsvinne «over natten».) (- Kommer det en finanskrise, à la den i 2008, kan tapene bli enda større. 30 prosent er ikke umulig å se for seg. Med dagens fond vil det tilsvare en skrell på over 2600 milliarder kroner. Det er det samme som to norske statsbudsjett.)

(Anm: Nordmenn må fylle magen med is | Øystein K. Langberg, kommentator. Oljefondet er blitt så stort at et statsbudsjett kan forsvinne «over natten». Faktisk er det sannsynlig at det vil skje. 8 forsvarsbudsjetter, 16 Follobaner, 81 Nasjonalmuseer eller 211 stortingsgarasjer. Oljefondet tapte svimlende beløp i fjor. Smellen på 485 milliarder kroner er den nest største i fondets historie. Nyheten ble presentert på en udramatisk pressekonferanse onsdag formiddag. Ingen forvaltere eller ledere mister jobben. På sosiale medier er det riktignok enkelte kritiske røster, men gigatapet utløser ingen stor debatt om forvaltningen av fondet. Folk flest har is i magen. Akkurat slik det bør være. Fremover må nordmenn nemlig være forberedt på langt større svingninger enn dette. Faktisk er det å forvente at fondets verdi faller med rundt tusen milliarder kroner omtrent hvert sjette år, ifølge Oljefondets sjef Yngve Slyngstad. Kommer det en finanskrise, à la den i 2008, kan tapene bli enda større. 30 prosent er ikke umulig å se for seg. Med dagens fond vil det tilsvare en skrell på over 2600 milliarder kroner. Det er det samme som to norske statsbudsjett. (aftenposten.no 2.3.2019).)

- Korrupsjonseksperter ut mot Oljefondets kasinoer. – Jeg skjønner ikke vitsen med at vi skal investere i virksomhet som i mange tiår har hatt koblinger til organiserte kriminelle, sier NHH-professor.

(Anm: Korrupsjonseksperter ut mot Oljefondets kasinoer. – Jeg skjønner ikke vitsen med at vi skal investere i virksomhet som i mange tiår har hatt koblinger til organiserte kriminelle, sier NHH-professor. Oljefondet har 26 milliarder kroner i gambling, og E24 har funnet 6,7 milliarder plassert i selskaper med kasinovirksomhet på Macao. Den kinesiske halvøya har blitt verdens største gamblingdestinasjon, men bak den glitrende fasaden lurer en kriminell underverden med korrupte mellommenn og lokal kasino-mafia, ifølge eksperter på området. Utenlandske kasinoaktører advares mot høy risiko for å bli skitten på hendene – noe som allerede har fått konsekvenser for en av Oljefondets største enkeltinvesteringer, Las Vegas Sands, som i fjor vedtok millionbot for bestikkelser. (e24.no 10.3.2018).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten.

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

- Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden.

(Anm: Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden. Statsministeren advarer i en tale om, at sager om hvidvask og svindel er gift for ethvert samfund. (jyllands-posten.dk 22.10.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Dagbladet mener: Regjeringen slanker rettsstaten. Vi er vitne til en bekymring som omfatter hele rettsområdet. (- Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er meget tydelig i sin kritikk av nedskjæringene.)

(Anm: Dagbladet mener: Regjeringen slanker rettsstaten. Vi er vitne til en bekymring som omfatter hele rettsområdet. (…) Domstolene er en sektor der tre år med kutt nå gir alarmerende effekter. (…)  (…) 62 årsverk er blitt borte de siste årene (…) Direktøren i Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er meget tydelig i sin kritikk av nedskjæringene. (…) Dermed blir den dømmande makta svekka på kostnad av den utøvande makta». Ifølge Urke vil slike kutt utarme domstolene, saksbehandlingstida vil bli lang og tilliten til domstolene blir undergravd. (dagbladet.no 27.9.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

– Professor: Bopriserna bör halveras. Bostadspriserna är absurt höga och bör halveras.

(Anm: – Professor: Bopriserna bör halveras. Bostadspriserna är absurt höga och bör halveras. Det säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. (– Priserna på svenska bostäder har i princip femdubblats på 20 år.) (– Enligt Hans Lind, som är en av Sveriges mest meriterade forskare på området, är ett rimligt riktmärke för bostadspriserna att en familj med normalinkomst ska kunna köpa ett radhus i en storstadsförort, något han anser är nästan omöjligt i dag. (enklaflytten.se 14.3.2018).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Vil ha slutt på at lånerenter kan trekkes fra på skatten.

(Anm: Vil ha slutt på at lånerenter kan trekkes fra på skatten. I Sverige diskuterer sentralbanken og regjeringen å fjerne muligheten til å trekke boliglånsrenter fra på skatten. Det bør også gjøres i Norge, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten ved UIO. – Hvis du lånefinansierer hele boligen så får du et ganske stort rentefradrag, og betaler faktisk negativ skatt på den kapitalen. (nrk.no 1.6.2018).)

- Finansminister Siv Jensen tar selv høyde for ti prosent rente. Men Frp-lederen tror ikke det kommer til å skje. DN møter finansminister og Frp-leder Siv Jensen på Civita-frokost der hun har diskutert hva vi har lært av finanskrisen ti år etter.

(Anm: Finansminister Siv Jensen tar selv høyde for ti prosent rente. Men Frp-lederen tror ikke det kommer til å skje. DN møter finansminister og Frp-leder Siv Jensen på Civita-frokost der hun har diskutert hva vi har lært av finanskrisen ti år etter. De siste års lave renter har ikke fått Siv Jensen til å slippe løs gjelden i egen økonomi. – Jeg har opplevd et helt annet rentenivå. Da jeg studerte på 90-tallet, var regelen at du skulle legge til grunn ti prosent rente på alle beregninger du gjorde. Jeg gjør det fortsatt, selv om det er helt latterlig med det lavrenteregimet vi har. Så forsiktig er jeg, forteller Jensen. (dn.no 12.9.2018).)

- Sliter med å forklare konkursskred. Antall konkurser og tvangsavviklinger vil i år sannsynligvis passere rekorden fra finanskriseåret 2009.

(Anm: Sliter med å forklare konkursskred. Antall konkurser og tvangsavviklinger vil i år sannsynligvis passere rekorden fra finanskriseåret 2009. – Jeg sliter med å forklare årsaken, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode. (…) Første halvår i år er økningen på nær ti prosent, og de siste 12 måneder har antallet konkurser økt 7,3 prosent. Det vil si at 6437 selskaper har gått konkurs eller er tvangsavviklet det siste året. Det er nesten identisk (6449) med tallene for 2009, året etter at finanskrisen slo inn. (dn.no 4.7.2018).)

(Anm: En forgjeldet verden. Island er det landet i verden med den høyeste private gjelden (bedrifter pluss husholdninger) som noensinne er registrert, skriver Terje Erikstad (innfelt).  (dn.no 28.6.2018).)

- Han har sett att det är en kurva som avviker kraftigt. Det är bopriserna.

(Anm: Professor: Bopriserna bör falla med 50 procent. (…) Han har jämfört den historiska utvecklingen av bland annat inkomster, BNP och räntor med boprisutvecklingen. Han har sett att det är en kurva som avviker kraftigt. Det är bopriserna. (svd.se 12.3.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (...) Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

- Kreml presser oligarkerne: Træk pengene hjem eller få 30 år i skyggen. (- Magtspil i Moskva sender politisk vigtige oligarker bag tremmer.)

(Anm: Magtspil i Moskva sender politisk vigtige oligarker bag tremmer. Kampen om indflydelse efter Putins valgsejr er i fuld gang. Zija Magomedov og hans bror blev anholdt i sidste uge på anklager om svindel for ca. 250 mio. MOSKVA — De var uadskillelige i begyndelsen af 90’erne: den lille, forsigtige Arkadij og den store, hårdtslående Zija. Begge læste de økonomi på Moskvas Statsuniversitet, og en tid delte de værelse på universitetets kollegium. Hvis nogen i de år trådte Arkadij for nær, fik de med Zija at bestille. »Et par gange gav Zija folk, der var efter Arkadij, en lærestreg,« skriver Moskva-avisen Novaja Gazeta. Derefter skiltes deres veje for en tid. Arkadij med efternavnet Dvorkovitj gi... (jyllands-posten.dk 6.4.2018).)

- Vil konfiskere kriminelles luksushus i London. Oligarker, sjeiker og andre superrike som har skaffet penger ulovlig, kan få konfiskert eiendommene sine i Storbritannia. (- Det kan gi prisfall på de dyreste boligene i London.)

(Anm: Vil konfiskere kriminelles luksushus i London. Oligarker, sjeiker og andre superrike som har skaffet penger ulovlig, kan få konfiskert eiendommene sine i Storbritannia. Det kan gi prisfall på de dyreste boligene i London. (…) En ny britisk lov gjør nå at myndighetene kan konfiskere blant annet fast eiendom som er kjøpt med svarte penger, tilegnet gjennom korrupsjon, underslag, tyveri eller på annet kriminelt vis. Diktatorer og undertrykkere som bryter menneskerettighetene risikerer samme skjebne. (dn.no 6.12.2016).)

- Hemmeligt arkiv åbnet: En blodtørstig diktators arrangerede vrangbilleder af virkeligheden. (- Idi Amin Dada Ourne – Ugandas forhadte diktator, der i 1970’erne blandt så mange andre uhyrligheder angiveligt gemte hoveder af sine henrettede fjender i sin fryser, men i øvrigt afviste rygter om, at han spiste menneskekød: Han fandt det alt for salt …)

(Anm: Hemmeligt arkiv åbnet: En blodtørstig diktators arrangerede vrangbilleder af virkeligheden. I mange år har 1970'erne og dermed Idi Amins terrorregime i Uganda været slettet af den offentlige hukommelse - men nu vækker man med stor udstilling af hidtil usete billeder erindringen om de mørke år til live. an havde en kongstanke. Idi Amin Dada Ourne – Ugandas forhadte diktator, der i 1970’erne blandt så mange andre uhyrligheder angiveligt gemte hoveder af sine henrettede fjender i sin fryser, men i øvrigt afviste rygter om, at han spiste menneskekød: Han fandt det alt for salt … Både ind- og udadtil ville Idi Amin, der som diktator styrede Uganda med jernhånd fra 1971 til 1979, for enhver pris give i... (jyllands-posten.dk 30.7.2019).)

- Han bosatte seg senere i Saudi-Arabia, der han levde frem til sin død i 2003.[4] 

(Anm: Idi Amin Dada Oumee (født ca. 1928[1] i Koboko, død 16. august 2003 i Jidda, Saudi-Arabia) var en ugandisk offiser som satt som president og diktator i Uganda i perioden 19711979. Nøyaktig fødselsdato er ukjent, men Amin brukte 1. januar som fødselsdag. (…) I 1978 ble Uganda invadert av eksilnasjonalister og tanzanianske styrker, og året etter greide man å styrte Amin, som da flyktet til Libya. Han bosatte seg senere i Saudi-Arabia, der han levde frem til sin død i 2003.[4]  (en.wikipedia.org).)

- Han har vært beryktet i det svarte arbeidslivet siden 1990-tallet. Nå er han dømt til en historisk streng straff.

(Anm: Han har vært beryktet i det svarte arbeidslivet siden 1990-tallet. Nå er han dømt til en historisk streng straff. Finske Jouko Kilpimaa er dømt til seks år og seks måneders fengsel og må i tillegg betale tilbake 11,3 millioner kroner. Jouko Kilpimaa, som nå heter Tapani Bøe, er dømt til seks år og seks måneders fengsel for økonomiske forhold knyttet til driften av selskapet Hus og Hytte Bygg. I tillegg må han betale staten 11,3 millioner kroner. Dette er norgeshistoriens strengste straffen for fiktiv fakturering. Retten mener at Kilpimaa har hatt svarte inntekter på til sammen 38,5 millioner kroner. Helt siden 1990-tallet har Kilpimaa vært en kjent størrelse i byggebransjen i Oslo. Allerede i 1991 ledet han to store firmaer som gikk konkurs. Firmaene hadde mellom 300 og 400 ansatte svenske og finske bygningsarbeidere som fikk svart betaling under byggingen av Ring1 og Operatunnelen. Oppdragsgiver var blant annet Veidekke. (frifagbevegelse.no 28.5.2018).)

- Kunnskapen om prisdriverne i boligmarkedet må økes.

(Anm: Kunnskapen om prisdriverne i boligmarkedet må økes. (…) NEF har ikke avfeid investorene som irrelevante for prisdannelsen. Tvert i mot har vi i skattedebatten argumentert for et skarpere skattemessig skille mellom primærbolig og sekundærbolig, til fordel for de som er i markedet for boformål. Politiske og kommersielle aktører trenger et bedre beslutningsgrunnlag for å dempe de farlige svingningene i boligmarkedet. (e24.no 9.8.2017)

- Slik beskyttes konkursrytterne. Norsk lov gjør det vanskelig å finne informasjon om konkursrytterne og deres selskaper. Lederen av Konkursrådet advarer om at skurkene får det lettere framover. - Jeg synes personlig man har gått for langt i loven for å verne konkursryttere, sier leder av Konkursrådet, Knut Ro, til Dagbladet.

(Anm: Slik beskyttes konkursrytterne. Norsk lov gjør det vanskelig å finne informasjon om konkursrytterne og deres selskaper. Lederen av Konkursrådet advarer om at skurkene får det lettere framover. - Jeg synes personlig man har gått for langt i loven for å verne konkursryttere, sier leder av Konkursrådet, Knut Ro, til Dagbladet. Rådet har medlemmer fra politiet, advokatbransjen, skattemyndigheter og domstoler som skal «bidra til en samordnet og målrettet forebygging og bekjempelse av konkurskriminalitet». Ro mener dagens hemmelighold omkring konkurser og konkursryttere er for omfattende. Med EUs nye personverndirektiv, som innføres i Norge i mai, frykter han at skurkene får enda bedre muligheter til å begå kriminalitet - fordi sporene etter dem slettes raskt og effektivt. (dagbladet.no 5.4.2018).

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

- Justisministeren jobbet for Finance Credit-toppene – måtte svare Erna om Økokrim-granskning. Tor Mikkel Wara (Frp) jobbet som innleid rådgiver for Finance Credit-eierne, og forsøkte samtidig å ansette journalisten som skrev kritiske saker om selskapet.

(Anm: Justisministeren jobbet for Finance Credit-toppene – måtte svare Erna om Økokrim-granskning. Tor Mikkel Wara (Frp) jobbet som innleid rådgiver for Finance Credit-eierne, og forsøkte samtidig å ansette journalisten som skrev kritiske saker om selskapet. (- «I oktober i fjor ble det utbetalt 86.000 britiske pund (snaut en million kroner) fra Finance Credit til Madland & Wara, men pengene gikk via et selskap eid av en forretningsmann uten noen som helst tilknytning til saken.» (nrk.no 4.4.2018).)

(Anm: Ukens «Lunch» (dn.no 6.4.2018).)

- Wara unnlatt å registrere verv og økonomiske interesser. (- Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) skulle ha registrert sine verv og økonomiske interesser innen 4. mai. Men fortsatt har ikke Stortinget fått informasjonen. Wara ble utnevnt til justisminister 4. april.)

(Anm: Wara unnlatt å registrere verv og økonomiske interesser. Justisminister Tor Mikkel Wara har brutt Stortingets reglement og ikke registrert sine verv og økonomiske interesser. Nå skal Stortinget purre statsråden. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) skulle ha registrert sine verv og økonomiske interesser innen 4. mai. Men fortsatt har ikke Stortinget fått informasjonen. Wara ble utnevnt til justisminister 4. april. Ifølge «Reglement om register for stortingsrepresentantens verv og økonomiske interesser», skal opplysninger til registeret meldes innen én måned etter at nyvalgt storting har trådt sammen. «Registerets reglement gjelder også for regjeringens medlemmer. Det er med andre ord obligatorisk for regjeringsmedlemmene å registrere verv og økonomiske interesser i registeret» heter det i reglementet. Det betyr at Wara senest 4. mai skulle ha registrert sine verv og økonomiske interesser. Les også Harald Stanghelle: Makten vandrer fra PR-byråene til Regjeringen(aftenposten.no 13.6.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre. (videnskab.dk 21.1.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Comeback-Wara vil ikke bli leder: – Jeg har ingen karrierevei foran meg i Frp. Og så kom Wara. (– Filosofene bruker uttrykkene det sanne, det gode og det skjønne, forklarer Tor Mikkel Wara under en flytur hjemover fra Bodø til Gardermoen. – Javel? – I tråd med naturvitenskapelige termer vet vi mye om hva som er sant, fordi vi kan teste det empirisk. Men det gode – hvordan tester vi det? Og hva som er stygt og vakkert – hvordan tester vi det? Har det rablet for fyren? Nei, ikke på noen måte.)

(Anm: Comeback-Wara vil ikke bli leder: – Jeg har ingen karrierevei foran meg i Frp. Og så kom Wara. Det går alltid en brent bro tilbake. Hvem hadde trodd det? I 2018, dette ellers så bekmørke år for politiske nestledere, med Trond Giske (Ap) og Ola Borten Moe (Sp) ute av sine verv, dukker plutselig Frps forlengst avgåtte kronprins opp igjen. – Filosofene bruker uttrykkene det sanne, det gode og det skjønne, forklarer Tor Mikkel Wara under en flytur hjemover fra Bodø til Gardermoen. – Javel? – I tråd med naturvitenskapelige termer vet vi mye om hva som er sant, fordi vi kan teste det empirisk. Men det gode – hvordan tester vi det? Og hva som er stygt og vakkert – hvordan tester vi det? Har det rablet for fyren? Nei, ikke på noen måte. Rett fra levra-partiet har byttet ut Sylvi Listhaug med en First House-partner som gjennom flere år fordypet seg i filosofiske studier på deltid, og som avla en mastergrad over temaet “evolusjon og moralsk realisme” på vårparten i fjor. (aftenposten.no 27.4.2018).)

(Anm: Wara gir nytt håp til liberalistene. Frps liberalistiske fløy vil legge ned hele velferdsstaten. De jubler for Tor Mikkel Waras comeback i partiet. Svaret fra Christoffer Thomsen, leder i Bergen Frp, kommer raskt. Spørsmålet: Hvordan ser ditt idealsamfunn ut? –  Det er en veldig energi hos oss nå. Wara var lederen vi aldri fikk. Wara er helten, sier Christoffer Tomsen fornøyd. I Fremskrittspartiets ungdom, som i sitt program går inn for å legge ned hele Folketrygden, altså velferdsstaten, er stemningen på topp. (…) Comeback-kid Tor Mikkel Wara er svært fornøyd med støtten fra liberalistene, og mener liberalismen lever godt i Fremskrittspartiet. (dagsavisen.no 29.4.2018).)

- Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules».

(Anm: Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (…) Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre. (…) Mener de verste slipper unna. (vg.no 7.8.2016).)

- Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. (- Politiet beklager at han ikke er stanset.) (– Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag.)

(Anm: Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. Marius Vidar Jensen har vært involvert i 20 konkurser de siste 20 årene. Politiet beklager at han ikke er stanset. (…) Fikk bøter der andre får fengsel (…) Tre ganger har han hatt konkurskarantene. Hver gang har han i to år blitt nektet å ta på seg roller i nye selskaper. Men dette har ikke hindret nye konkurser. – Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag. Et av firmaene til Jensen leverte ikke et eneste regnskap på fem år. Firmaet hadde 15 millioner kroner i gjeld da det gikk konkurs i 2015. Politiet i Oslo reagerte med bot. Ifølge en nasjonal standard for straff i økonomiske saker skal slike forhold normalt gi fengsel. (nrk.no 18.2.2019).)

– Forbrukerrådet anker dom i DNB-saken. – Vi er uenige i tingrettens dom og ønsker å løfte spørsmålene knyttet til riktig prising av fond til en høyere rettsinstans, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.  (– Vi mener domstolen må se nærmere på gapet mellom hva som stod i avtalen, og hva som faktisk ble levert til kundene i forhold til den høye prisen som er betalt. Kundene har betalt dyrt for tomme løfter, og det bør ikke DNB slippe unna med, sier Flesland.)

(Anm: Forbrukerrådet anker dom i DNB-saken. – Vi er uenige i tingrettens dom og ønsker å løfte spørsmålene knyttet til riktig prising av fond til en høyere rettsinstans, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet. Oslo tingrett argumenterte med at søksmålet sprengte rammene for hva en domstol kan gi seg inn på, og at saken derfor hører hjemme hos lovgiverne. Forbrukerrådet mener tingretten tar feil når de sier dette er et lovgiveransvar. — Det bør absolutt være mulig for en domstol å ta stilling til innholdet i en avtale. Forbrukerrådet velger å anke tingrettens dom, da vi mener en slik avgjørelse etterlater forbrukerne i en tilstand hvor de ikke kan etterprøve om de har fått det de har betalt for, sier Flesland. Forbrukerrådet mener at tingretten ikke har tatt stilling til en svært viktig problemstilling – nemlig om kundene har fått det de ble lovet av DNB. — Vi mener domstolen må se nærmere på gapet mellom hva som stod i avtalen, og hva som faktisk ble levert til kundene i forhold til den høye prisen som er betalt. Kundene har betalt dyrt for tomme løfter, og det bør ikke DNB slippe unna med, sier Flesland. (forbrukerradet.no 1.2.2018).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Mindre end et år efter sit farvel tjener Obama kassen på Wall Street. Som præsident skældte han ud på bankernes "fat cats" Nu tjener han penge på dem. (- Den tidligere præsident accepteret flere anmodninger fra Wall Street-banker om at stille op til arrangementer som hovedtaler. Ifølge Bloomberg vil Obama bare på en måned hive 1,2 mio. dollar ind i ekstra indtjening på den måde.)

(Anm: Mindre end et år efter sit farvel tjener Obama kassen på Wall Street. Som præsident skældte han ud på bankernes "fat cats" Nu tjener han penge på dem. Som præsident var Barack Obama ofte kritisk over for bankfolk. »Jeg stillede ikke op som præsident for at hjælpe en flok ”fat cat” bankfolk på Wall Street,« sagde han i et berømt citat fra et 60 Minutes-interview i slutningen af sin første periode, som var mærket af finanskrisen. I interviewet skældte Obama også ud over, at mange bankfolk blev ved med at hæve bonusser på 10-20 mio. dollar, selvom de var med til at udløse krisen. (jyllands-posten.dk 21.9.2017).)

(Anm: Obamas regjering varsler kamp mot skatteparadiser og hemmelighold (aftenposten.no 6.5.2016).)

– Hemmeligholder Barack Obamas Oslo-honorar. Hvis du skal se Barack Obamas foredrag i Oslo i høst, vil det koste deg alt fra 6400 til 32.000 kroner. (– Avlyser i Danmark om kontrakten blir kjent.)

(Anm: Hemmeligholder Barack Obamas Oslo-honorar. Hvis du skal se Barack Obamas foredrag i Oslo i høst, vil det koste deg alt fra 6400 til 32.000 kroner. (…) Det er en kjent sak at USAs ekspresidenter tjener gode penger på boksalg og foredrag. Obama fikk angivelig betalt 400.000 dollar i honorar, som tilsvarer 3,3 millioner kroner, for å tale til et Wall Street-selskap i fjor. Til sammenligning fikk Obama samme beløp i årslønn da han satt i Det hvite hus. (…) - Avlyser i Danmark om kontrakten blir kjent Den tidligere presidenten skal opptre på et lignende arrangement i Kolding i Danmark 28. september. Den danske arrangøren opplyser til danske medier at Obama avlyser opptreden dersom opplysninger om økonomi eller e-postkorrespondanse rundt forhandlingene om opptreden i Kolding blir gjort offentlig kjent. - Er det en klausul i kontrakten om at han avlyser opptreden i Oslo dersom noe av innholdet i kontrakten blir offentlig kjent, Omberg? - Det kan jeg ikke gå ut med, sier Omberg. (nettavisen.no 29.8.2018).)

(Anm: Åpnet med Norge-flørt og Trump-stikk. Onsdag ettermiddag ble Barack Obama intervjuet i Norge. SKJETTEN / OSLO (Dagbladet:) Onsdag ettermiddag ble Barack Obama intervjuet foran 3000 tilskuere under «Oslo Business Forum» som arrangeres på Hellerudsletta på Skjetten. (…) Ifølge tidligere rapporter har Obama fått opp mot 3,5 millioner kroner for å holde foredrag. Det er ukjent hva han fikk for dagens opptreden, men billettprisene var i hvert fall stive. (dagbladet.no 26.9.2018).)

- Vetle Lid Larssen: «Det ikke finnes noe mer avkledd i verden enn en amerikansk ekspresident.»

(Anm: Vetle Lid Larssen: «Det ikke finnes noe mer avkledd i verden enn en amerikansk ekspresident.» Det var ikke Jesus Kristus som steg ned til Hellerudsletta en småkald septemberdag i forrige uke, men fetteren hans, Barack Obama. (…) Denne gang var det åpent for vanlige folk. For 32.000 kroner kunne du høre ekspresidenten i samtale med en ukjent norsk næringslivsleder om «technology and sustainability»; og selv om vi alle strever med det første og ingen skjønner hva det andre er, spiller ikke det noen rolle, så lenge du får møte 3000 andre hungrige sjeler fra hele landet. (aftenposten.no 5.10.2018).)

- Hvor etisk er banken din? (- Det hjelper ikke å gi hundrevis av kroner til veldedige formål og gå i tog mot atomvåpen, hvis pengene du setter i banken investeres i selskap som produserer sentrale komponenter i kjernevåpen.)

(Anm: Hvor etisk er banken din? - Etisk bankguide er urettferdig. Femten norske banker er rangert av Forbrukerrådet og Framtiden i våre hender, men ikke alle er enig i den etiske vurderingen de har fått. Det hjelper ikke å gi hundrevis av kroner til veldedige formål og gå i tog mot atomvåpen, hvis pengene du setter i banken investeres i selskap som produserer sentrale komponenter i kjernevåpen. - I utgangspunktet står bankene helt fritt til å investere kundenes sparepenger, sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet. Motytelsen består i at kundene enten mottar renter på sine bankinnskudd eller avkastning på sine fondsplasseringer, legger Jensen til. Etisk bankguide er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance Guide, som skal gi forbrukere, organisasjoner og myndigheter innsyn i hvordan bankene forholder seg til viktige temaer innenfor etikk og bærekraft. (forbrukerradet.no 20.11.2017).)

(Anm: Slik rangeres din bank Etisk bankguide er basert på en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter. Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har sjekket hver enkelt bank opp i mot 1012 ulike punkter. Jo høyere poengsum, jo bedre retningslinjer har bankene når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft. (etiskbankguide.no 20.11.2017).)

- Økokrim: Flere milliarder forsvinner ut av landet uten tilsyn. Rundt 500 agenter for utenlandske betalingsforetak er uten tilsyn i Norge. Årlig overfører betalingsagenter flere milliarder kroner for kunder fra Norge til utlandet. Nøyaktig hvor mange milliarder disse agentene overfører fra Norge til utlandet, vet ingen.

(Anm: Økokrim: Flere milliarder forsvinner ut av landet uten tilsyn. Rundt 500 agenter for utenlandske betalingsforetak er uten tilsyn i Norge. Årlig overfører betalingsagenter flere milliarder kroner for kunder fra Norge til utlandet. Nøyaktig hvor mange milliarder disse agentene overfører fra Norge til utlandet, vet ingen. – I 2013 foretok vi et nøktern anslag. Vi anslo da at disse agentene årlig overfører minst tre milliarder kroner ut av landet. Anslaget var en forsiktig vurdering. Det reelle tallet er trolig mye høyere, sier Sven Arild Damslora, leder for Enheten for finansiell etterretning i Økokrim. Les også: Betalingsagent hadde 21 forfalskede id-er (DN+) Økokrim er kritisk til at pengeoverføringer fra disse foretakene ofte foregår uten noen form for kontroll. Finanstilsynet, som fører tilsyn med norske banker, har ikke tilsyn med utenlandske betalingsforetak og deres agenter. (…) Norge får stryk I 2014 ble Norges innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering kraftig kritisert i en evaluering fra Financial Action Task Force (FATF), et internasjonalt organ etablert på initiativ fra G7-landene. Rapporten ga strykkarakter på en rekke punkter, og påviste at Norge manglet en overordnet strategi, politikk og kontrollmekanisme for hvitvasking. Les også: «Alvorlig svikt» i norske rutiner I det regjeringsoppnevnte hvitvaskingsutvalget fremheves agenter for utenlandske betalingsforetak som en risikogruppe i forhold til hvitvasking og terrorfinansiering. (dn.no 3.1.2018).)

- Sentralbanksjef arrestert: Mener storbank hvitvasket Nord-Korea-penger.

(Anm: Sentralbanksjef arrestert: Mener storbank hvitvasket Nord-Korea-penger. Bare timer seinere, ble landets tredje største bank anklaget for å samarbeide med Nord-Korea. (Dagbladet): Søndag tok politiet seg inn i Latvias sentralbanksjef, Ilmars Rimsevics' hjem og kontor etter mistanker om at han hadde tatt imot bestikkelser på minst 100 000 euro (970 000 norske kroner journ.anm.). Det skriver Reuters. Latvias korrupsjonsforebyggende byrå har ikke utgitt detaljer- eller sagt noe om etterforskningens omfang. Landets statsminister, Maris Kucinskis, innkalte likevel til et krisemøte mandag morgen. (dagbladet.no 20.2.2018).)

- Bør ha mer børs, mindre bolig. (- Det er flere grunner til at nordmenn eier så mye eiendom.)

(Anm: Bør ha mer børs, mindre bolig. Det er flere grunner til at nordmenn eier så mye eiendom. Først og fremst trenger vi jo et sted å bo og kanskje et sted å feriere, samtidig som det er et sosialt stigma blant godt voksne nordmenn å ikke eie disse stedene, skriver artikkelforfatteren. (dn.no 20.11.2017).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

– Nå får Bjerke oftere spørsmål fra investorer og økonomer om bankene kan få problemer fordi boligprisene faller i både Norge og Sverige samtidig. – Det er et fenomen som har overrasket oss, sier Bjerke om responsen i utlandet.

(Anm: Bjerke presset av svensk boliguro. I London møter DNB-sjef Rune Bjerke investorer som blir urolige fordi boligprisene i Sverige og Norge faller samtidig. (…) Vanligvis står utviklingen i norsk økonomi og bankmarkedet i Norge høyest på agendaen. Nå får Bjerke oftere spørsmål fra investorer og økonomer om bankene kan få problemer fordi boligprisene faller i både Norge og Sverige samtidig. – Det er et fenomen som har overrasket oss, sier Bjerke om responsen i utlandet. (dn.no 21.11.2017).)

- Ny forskning gir nytt bilde av finanskrisen i USA. Boliginvestorer bak finanskrisen, ikke «subprime». Boliginvestorer sto for gjeldsvekst og påfølgende tap i finanskrisen i USA, ikke lavinntektsgrupper. Noe å bekymre seg for her hjemme?

(Anm: Ny forskning gir nytt bilde av finanskrisen i USA. Boliginvestorer bak finanskrisen, ikke «subprime». Boliginvestorer sto for gjeldsvekst og påfølgende tap i finanskrisen i USA, ikke lavinntektsgrupper. Noe å bekymre seg for her hjemme? Dersom en av de viktigste driverne bak boligfesten i USA og den etterfølgende krisen var boliginvestorer, er det grunn til å stille spørsmål om disse funnene bør bekymre norske politikere. (dn.no 24.3.2017).)

(Anm: Subprimelån (også kjent som bare subprime) beskriver praksisen med å gi lån til låntagere som ikke kvalifiserer for de beste lånerentene på grunn av deres dårlige kreditthistorie. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Grunnsteinen i norsk boligpolitikk og det vi kaller den norske boligmodellen har i hele etterkrigstiden vært at folk i størst mulig grad skal kunne kjøpe og eie sin egen bolig. (…) Blant annet gjennom ulike tiltak for boligbygging og skattepolitikk som er gunstig for boligeiere. (…) Og selv om det også finnes enkelte offentlige virkemidler som skal hjelpe svakerestilte inn på boligmarkedet, er hovedprinsippet likevel at det er et privat ansvar å skaffe seg et sted å bo. At folk kan kjøpe og beholde sin bolig ses som vesentlig både for å forebygge boligsosiale problemer generelt og for å fremme integrering av innvandrere spesielt (KMD 2014, KRD2004:18). (ssb.no 11.12.2017).)

- Bygg utleieboliger for vanlige folk.

(Anm: Sigrid Nielsen, mormor. Bygg utleieboliger for vanlige folk. (…) Oslo kommune bruker millioner av kroner på kjøp av leiligheter på vestkanten for å huse flyktninger, samtidig bygges det ikke en rimelig utleiebolig til mennesker med alminnelige inntekter i hovedstaden. (…) Vi trenger boliger tilpasset vår inntekt og våre forutsetninger. STORT BEHOV: Se til Danmark, som bygger utleieboliger for vanlige folk «som ikke har politikerlønn», skriver artikkelforfatteren. (dagbladet.no 23.6.2016).)

- De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig.

(Anm: - De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig. Salget av nye boliger har falt i år. Til tross for fall i boligprisen må det bygges flere boliger, mener boligprodusentene. (dn.no 15.6.2017).)

- Huseier håver inn 48.00 kroner i måneden på seks kvinner som er stuet sammen i smårom i tidligere kommunal leilighet på Tøyen. – Grotesk mener SV.

(Anm: SV om kvinnene på Tøyen: – Grotesk. – Vi kan ikke ha et boligmarked som legger til rette for spekulasjon, mener stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV). Nå ber hun regjeringen ta grep. Leieboerforeningen er krystallklar: – Dette er helt klart ulovlig. Huseier håver inn 48.00 kroner i måneden på seks kvinner som er stuet sammen i smårom i tidligere kommunal leilighet på Tøyen. – Grotesk mener SV. (dagsavisen.no 20.3.2018).)

- Småleiligheter opp 5,6 prosent på to måneder. Eiendomsmegler Tina Marie Stålborg merker større pågang på små leiligheter, som mange investorer er på jakt etter.

(Anm: Småleiligheter opp 5,6 prosent på to måneder. Eiendomsmegler Tina Marie Stålborg merker større pågang på små leiligheter, som mange invstorer er på jakt etter. Men Christian Dreyer i Eiendom Norge advarer om store prissvingninger. – Det er betraktelig bedre respons enn for noen måneder siden. Det er flere på visning, gode budrunder og vi har hatt flere salg som har gått langt over prisantydning, sier daglig leder og eiendomsmegler Tina Marie Stålborg i Nordvik & Partners Nydalen. Hun har også tro på en jevn bedring i markedet fremover. (dn.no 14.3.2018).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Christine Meyers utradisjonelle åpenhet. Og teflonlag. SSB-sjef Christine Meyer har gitt oss et unikt innblikk i hvordan makt utøves på toppnivå i offentlig sektor. (dn.no 19.11.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Færre boliger, flere næringsbygg. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 11 prosent fra april til mai, viser sesongjusterte tall. Samtidig økte næringsarealet som det gis tillatelse til å bygge. (ssb.no 23.6.2017).)

(Anm: Prisene på nye boliger øker. Nye blokkleiligheter og småhus har blitt 15,3 prosent dyrere fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i 2017. I denne perioden steg prisene på nye eneboliger bare 1,8 prosent. (ssb.no 23.6.2017).)

- Laveste bygningsvekst på 20 år. (- Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011.)

(Anm: Laveste bygningsvekst på 20 år. Per 1. januar 2018 var det registrert 4,2 millioner bygninger i Norge, viser statistikk over bygningsmassen. Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017, som er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Veksten har vært avtagende siden 2011. Synkende netto vekst kan skyldes en dreining fra småhus til boligblokker. (ssb.no 20.2.2018).)

(Anm: Færre byggetillatelser. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. (ssb.no 23.11.2017).)

- De gikk til Nav for å få hjelp da de ble bostedsløse. Nå har de bodd i Nav-telt i to uker: Ba om bolig, fikk telt. (- Nav sentralt slår fast at telt som hovedregel ikke oppfyller vilkårene i loven.)

(Anm: De gikk til Nav for å få hjelp da de ble bostedsløse. Nå har de bodd i Nav-telt i to uker: Ba om bolig, fikk telt. (…) FAKTA Hjelp til hjemløse: • Nav Drammen har gitt akutt bostedsløse telt da de ba om hjelp til tak over hodet. • Sosialtjenesteloven §27 sikrer personer som er akutt bostedsløse rett til midlertidig botilbud og hjelp fra Nav til å finne dette hvis man ikke finner selv. • Botilbudet må være kvalitetsmessig forsvarlig ut fra den enkelte tjenestemottakers behov. Normalt innebærer det tilgang på bad, toalett, vann, strøm og kjøkken. • Nav sentralt slår fast at telt som hovedregel ikke oppfyller vilkårene i loven. (…) UNDERSAK Unisont kritiske Klassekampen har snakket med flere av medlemmene i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, komiteen som har ansvar for spørsmål om Nav. Blant politikerne i komiteen er det tverrpolitisk enighet om at telt ikke er et alternativ til tak over hodet. (klassekampen.no 27.6.2018).)

(Anm: Færre byggetillatelser. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. (ssb.no 23.11.2017).)

- Boligmarked i ubalanse (- Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.)

(Anm: - Boligmarked i ubalanse (...) Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.) (idunn.no (Plan 06 / 2015).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- Nye regler kan gi større boliglån. (- Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). I en presisering åpner også departementet for at stabile leieinntekter kan tas med i regnestykket.)

(Anm: Nye regler kan gi større boliglån. Fortsatt er det slik at du som hovedregel ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten. Men fra 1. juli kan stabile leieinntekter gjøre boligdrømmen litt mer oppnåelig. (…) Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). (…) Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge mener oppmykningen kan gjøre det lettere for enkelte å komme inn på boligmarkedet. (nrk.no 4.7.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- For komplisert å søke om byggetillatelse. Forbrukerrådet har testet hvor lett det er å søke om byggetillatelse på nett. (- Kan spare tid, frustrasjoner og kroner Forbrukerrådet håper Direktoratet for byggkvalitet, som er ansvarlig for løsningen, vil ta rapporten med seg i det videre arbeidet, så det blir enklere å søke om byggetillatelse.) (- Noen gir også rabatt når søknaden leveres på nett. Asker kommune gir for eksempel hele 25 prosent reduksjon i gebyret.)

(Anm: For komplisert å søke om byggetillatelse. Forbrukerrådet har testet hvor lett det er å søke om byggetillatelse på nett. Resultatet viser at det krever sin fagmann. Forbrukerrådet har tidligere sett på at det er altfor vanskelig å sjekke om kommunene tar seg for mye betalt i gebyr når du skal søke om å bygge. Nå har vi sett nærmere på nettløsningen for å søke. Rapporten ble skrevet av konsulentfirmaet Knowit i mars, og består av en brukertest samt en faglig vurdering av løsningen. (…) Kan spare tid, frustrasjoner og kroner Forbrukerrådet håper Direktoratet for byggkvalitet, som er ansvarlig for løsningen, vil ta rapporten med seg i det videre arbeidet, så det blir enklere å søke om byggetillatelse. Fagdirektøren sier at det vil spare tid og frustrasjoner for den som bygger. I tillegg vil det sikre bedre at regler følges, og det er et gode også for naboer. Videre bør flere søknader på nett være mer effektivt og kostnadsbesparende, og dette er det mange kommuner som legger vekt på. Noen gir også rabatt når søknaden leveres på nett. Asker kommune gir for eksempel hele 25 prosent reduksjon i gebyret. (forbrukerradet.no 7.5.2018).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: - Det skal bygges veldig, veldig mye mer for at boligprisene skal falle. Boligbyggingen i Oslo er helt ute av sporet, ifølge partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret. (dn.no 12.2.2016).)

(Anm: Igangsettingen falt 5 prosent – Langer ut mot politikerne. Igangsettingen av nye boliger falt 5 prosent i mai. Salget falt i samme måned 8 prosent. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening gir politikerne det glatte lag. (…) – Vi ser med bekymring på situasjonen for førstegangsetablerere. (…) Kritisk til Oslo-byrådet. Jæger er svært kritisk over hva byrådet i Oslo foretar seg, han mener reguleringer i Oslo går alt for sakte. (e24.no 15.6.2017).)

(Anm: Regjeringen kjemper fremdeles for norsk bankgaranti. Den særnorske bankgarantien sikrer norske kunder tilbakebetaling av inntil to millioner kroner ved bankkollaps. Regjeringen jobber for å få bevare garantien. EUs innskuddsgarantidirektiv tillater i dag bare tilbakebetaling av 100.000 euro, om lag 880.000 kroner, så den norske ordningen garanterer mer enn dobbelt så mye.EU-direktivet skal også gjelde Norge, som i flere år har kjempet en tilsynelatende resultatløs kamp for å beholde særordningen. (hegnar.no 26.2.2017).)

- Gransker Oslo kommunes boligkjøp. Boligbygg iverksetter ekstern granskning av boligkjøp fra konkursgjengangere.

(Anm: Gransker Oslo kommunes boligkjøp. Boligbygg iverksetter ekstern granskning av boligkjøp fra konkursgjengangere. To timer etter at DN publiserte en dokumentar om Oslo kommunes eiendomskjøp, meldte kommunens foretak Boligbygg at transaksjonene nå skal granskes.  Les også: Skatterazzia etter kommunens eiendomskjøp I dokumentaren forteller DN at Oslo kommune har kjøpt 51 leiligheter for 222 millioner kroner av konkursgjengangere. Det er svært lite dokumentasjon knyttet til mange av kjøpene. Det mangler takster, eposter og andre dokumenter som kan vise hva som har foregått i transaksjonene. (dn.no 13.10.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Tempelridder konket igjen. (- Konkursgjengangeren er nestleder i styret i St. Hallvard Av Tempel Ridder Ordenen, hvor medlemmene skal «utvikle sin egen karakter».)

(Anm: Tempelridder konket igjen. Konkursgjengangeren er nestleder i styret i St. Hallvard Av Tempel Ridder Ordenen, hvor medlemmene skal «utvikle sin egen karakter». Nå er han involvert i enda en konkurs. Estate Nyheter har i flere artikler omtalt en personkrets som står bak en rekke konkurser. I denne kretsen inngår blant andre den tidligere politimannen Sturle Ingemann Sandnes, som er dømt for bedrageri. Han var sentral da eiendomsutvikleren Bonum ble ført bak lyset i Bygdøy allé. En annen sentral person er Geir Anders Paulsen, som ble slått personlig konkurs i 2018. I sluttinnberetningen til Oslo byfogdembete skrev bostyrer, advokat Per Omreng, at «personen har drevet som konkursgjenganger i en årrekke». – Det typiske for konkursene er overtredelser av bokføringsloven og regnskapsloven. Paulsen tar ut midler fra selskap hvor han sitter i ledelsen, i samme perioder hvor selskapet ikke er i stand til å betjene ordinær gjeld, heter det i sluttinnberetningen, som Estate Nyheter omtalte i januar. (estatenyheter.no 21.2.2020).)

 

- Konkursgjenganger nestleder i Tempelridderordenen.

(Anm: Konkursgjenganger nestleder i Tempelridderordenen. I kjølvannet av oslomannen ligger det en rekke konkurser og tvangsavviklinger. Samtidig er han nestleder i styret i St. Hallvard Av Tempel Ridder Ordenen, hvor menn samles for å arbeide i det godes tjeneste og for et høyere etisk mål. – Personen har drevet som konkursgjenganger i en årrekke. Det typiske for konkursene er overtredelser av bokføringsloven og regnskapsloven. Paulsen tar ut midler fra selskap hvor han sitter i ledelsen, i samme perioder hvor selskapet ikke er i stand til å betjene ordinær gjeld. Unnlatt bokføring gjør det ressurskrevende å avdekke uttakene, heter det i sluttinnberetning til Oslo byfogdembete for konkursboet til Geir Anders Paulsen i april 2018. Gjorde ikke opp for seg Gjennom flere artikler har Estate Nyheter satt søkelyset på hvordan Paulsen og den bedrageridømte eks-politimannen Sturle Ingemann Sandnes har vært involvert i aksjeselskaper, som har fått budaksept på to bygårder i Oslo. Disse selskapene har aldri gjort opp for seg. Les også: Bonum ført bak lyset i Bygdøy allé (estatenyheter.no 10.1.2020).)

- Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere. Slik skaffet de seg milliongevinst på kjappe videresalg.

(Anm: Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere. Slik skaffet de seg milliongevinst på kjappe videresalg. Oslo rådhus, onsdag 14. juni 2017: Oslos folkevalgte har diskutert og votert seg gjennom mer enn 50 saker. Nå skal de avgjøre om Oslo kommune skal kjøpe en bygård på Ullern. – Jeg håper det ikke blir en stor debatt, slik at vi kan bli ferdig til klokken ti, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen. Handelen er en del av kommunens store boligkjøpsprosjekt. Saken er allerede behørig behandlet, først av det kommunale foretaket Boligbygg, så av byrådet, deretter av bystyrets egen finanskomité. Nå bankes kjøpet også gjennom i Oslo kommunes viktigste sal. (dn.no 13.10.2017).)

- I flere artikler har Estate Nyheter omtalt at den bedrageridømte eks-politimannen Sturle Ingemann Sandnes fremdeles er involvert i næringsvirksomhet og at det ligger en rekke konkurser i kjølvannet av virksomhetene. (– I januar skrev Estate Nyheter at Geir Anders Paulsen, som linkes til Sturle Ingemann Sandnes gjennom flere konkurser, er nestleder i styret i St. Hallvard av Tempel Ridder Ordenen, hvor menn samles for å arbeide i det godes tjeneste og for et høyere etisk mål.)

(Anm: I flere artikler har Estate Nyheter omtalt at den bedrageridømte eks-politimannen Sturle Ingemann Sandnes fremdeles er involvert i næringsvirksomhet og at det ligger en rekke konkurser i kjølvannet av virksomhetene. Sandnes var blant annet sentral da Bonum ble ført bak lyset i Bygdøy allé. Nå er han involvert i enda en konkurs. Denne gangen er det selskapet Hytter og Vedlikehold AS, som Sandnes skal ha overtatt vederlagsfritt av en nabo «mot at han skulle ta hånd om noen slepebåter selskapet hadde». – Det er uklart hva som deretter skjedde, men selskapets virksomhet siden 2017 har bestått i å drive med bygge- og grunnarbeider for ulike oppdragsgivere, både som underentreprenør og direkte for ulike byggherrer, skriver bostyrer – advokat Jon Skjørshammer – i sluttredegjørelse til Oslo byfogdembete. (…) Les også: – Det er mange sinte kreditorer (…) DETTE ER SAKEN – Fredag den13. desember skrev Estate Nyheter at den bedrageridømte eks-politimannen Sturle Ingemann Sandnes var sentral da et lite aksjeselskap ville kjøpe Bygdøy allé 14 av eiendomsutvikleren Bonum. – Selskapet bladde aldri opp de avtalte 66 millionene, og senere ble det sendt en falsk melding til Brønnøysundregistrene om at styret i eierselskapet Bygdøy Alle 14 AS skulle skiftes ut. – Etter at Estate Nyheter avdekket hvor lett det er å svindle et aksjeselskap, skal Næringsdepartementet se på dagens rutiner i Brønnøysundregistrene. – Bygdøy allé 14 er ikke den eneste bygården som Sturle Ingemann Sandnes angivelig skulle være med å kjøpe. Også kjøpet av Parkveien 73 i Vika strandet fordi kjøperen – Ødegaard Snekkerverksted AS – ble slått konkurs. – I januar skrev Estate Nyheter at Geir Anders Paulsen, som linkes til Sturle Ingemann Sandnes gjennom flere konkurser, er nestleder i styret i St. Hallvard av Tempel Ridder Ordenen, hvor menn samles for å arbeide i det godes tjeneste og for et høyere etisk mål. (estatenyheter.no 14.2.2020).)

- Boligbygg la plan for å holde avtale til 140 millioner skjult for politikerne. Boligbygg fryktet at kjøp av en leiegård for 140 millioner kroner ikke skulle gå gjennom i bystyret. Derfor hadde de klargjort «alternative avtaler» så kjøpet kunne holdes unna Oslos folkevalgte.

(Anm: Boligbygg la plan for å holde avtale til 140 millioner skjult for politikerne. Boligbygg fryktet at kjøp av en leiegård for 140 millioner kroner ikke skulle gå gjennom i bystyret. Derfor hadde de klargjort «alternative avtaler» så kjøpet kunne holdes unna Oslos folkevalgte. Her i Neuberggaten ved Majorstuen i Oslo kjøpte Boligbygg en gård til 140 millioner. Det var 16 millioner mer enn markedspris, mener revisorene fra Deloitte. Deloitte la tirsdag formiddag frem sin rapport etter å ha gransket de store leilighetskjøpene i det kommunale foretak Boligbygg Oslo KF. Granskerne gjennomgår i rapporten alle handlene i årene 2015–2017. Noen av dem er detaljert omtalt. Kjøpet av Neuberggaten 24 på Majorstuen er en av dem. (aftenposten.no 4.9.2018).)

- Boligbygg-skandalen: 110 boliger ble kjøpt «betydelig over markedsverdi».

(Anm: Boligbygg-skandalen: 110 boliger ble kjøpt «betydelig over markedsverdi». Oslo kommune betalte tilsammen 80–115 millioner kroner for mye for boliger kjøpt utenfor det ordinære markedet. Blant annet kjøpet av boligene i bygården Grønnegata 21 trekkes frem i granskningen. Det kommunale foretaket Boligbygg lot være å benytte seg av kommunens lovfestede forkjøpsrett da gården ble solgt mellom private aktører. I stedet kjøpte de på et senere tidspunkt, til en vesentlig høyere pris. (aftenposten.no 4.9.2018).)

- Dette er adressene Oslo kommune betalte minst 80 millioner kroner for mye for. Toppleilighet med skråtak var angivelig like stor som leilighet med full takhøyde. Her er listen som viser hvor kommunen lot millionene flagre.

(Anm: Dette er adressene Oslo kommune betalte minst 80 millioner kroner for mye for. Toppleilighet med skråtak var angivelig like stor som leilighet med full takhøyde. Her er listen som viser hvor kommunen lot millionene flagre. De fleste av boligene som kostet kommunen dyrt, ligger på Oslos vestkant. Tirsdag presenterte de eksterne granskerne i Deloitte funnene sine i Boligbygg-saken. I kartet under kan du se adressen til boligene som Deloitte konkluderer med at Oslo kommune kjøpte «over» eller «betydelig over» markedspris. Flere av adressene er bygårder med mer enn én leilighet. Tabellen viser kjøpsprisen og avviket fra Deloittes estimerte markedsverdi (oppgitt i prosent). (aftenposten.no 5.9.2018).)

- Oslo kommune bruker hundrevis av millioner på å presse opp boligprisene. (- Mener de ikke har noe annet valg. (- Dette er det mange vil beskrive som en usunn vekst som ingen ønsker seg.)

(Anm: Oslo kommune bruker hundrevis av millioner på å presse opp boligprisene. (…) Mener de ikke har noe annet valg. - Dette er det mange vil beskrive som en usunn vekst som ingen ønsker seg. (...) Dette sa administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge etter at han la frem de siste boligpristallene for juli. Det er spesielt boligprisveksten i Oslo som bekymrer. Både IMF og OECD har lenge advart mot altfor høye boligpriser i Norge, som kan føre til en boligboble og gjeldskrise. (side3.no 31.8.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Harald Magnus Andreassen tror boligprisene kan falle opp til 40 prosent. - Det er all grunn til å være bekymret. - Det er lett å argumentere for at boligprisene skal falle 30 til 40 prosent. Historisk sett er det normale ved slike boligprisfall et fall på 35 prosent, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank1 Markets til Nettavisen. (nettavisen.no 4.12.2017).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (- Ifølge rapporten et langt høyere antall korrupsjonssaker enn det som involverer banksektoren.)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

- Dobling på kort tid: Meglere varsler oftere om hvitvasking av eiendom. Antall hvitvaskingsmeldinger fra eiendomsmeglere vokser kraftig.

(Anm: Dobling på kort tid: Meglere varsler oftere om hvitvasking av eiendom. Antall hvitvaskingsmeldinger fra eiendomsmeglere vokser kraftig. Bransjen registrerer at det brukes kreative transaksjonsmetoder. (…) – Når en ung kunde kjøper en dyr eiendom, og oppgjøret kommer gjennom ulike transaksjoner til vår klientkonto, vekker det mistanke, forteller Mariell Hernandez Berg som er kvalitetssjef i Eie Eiendomsmegling. Fra 2015 til 2016 gikk antall hvitvaskingsmeldinger til Økokrim fra 45 til 135 – altså en tredobling. Nye tall viser at det er registrert 295 hvitvaskingsmeldinger fra meglere så langt i år. (…) Som kvalitetssjef har hun ansvar for transaksjonene og rutinene i Eies sentrale oppgjørssystem. I tillegg har hvert enkelt meglerkontor en hvitvaskingsansvarlig. Les også: Megler må betale 4,5 millioner i erstatning etter «off marked»-salg Se Brennpunkt-dokumentaren «Boligbobla» tirsdag kveld. (…) Mørketall Meglerne er flinkere, men mørketallene er nok store, tror Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendoms-meglerforbund. Regjeringen la nylig fram en rapport som blant annet belyser at det er mangelfull kunnskap blant meglere om hvordan hvitvasking foregår. Det har ført til mangelfull rapportering. (nrk.no 24.10.2017).)

- Pengefondet advarer om ny finanskrise: - Det kan ha gått for langt. Forsikringsselskapene er en reell trussel mot nasjonal og internasjonal økonomi.

(Anm: Pengefondet advarer om ny finanskrise: - Det kan ha gått for langt. Forsikringsselskapene er en reell trussel mot nasjonal og internasjonal økonomi. Det internasjonale pengefondet (IMF) advarer om at en ny finanskrise er rett rundt hjørnet. Norsk økonom sier finanskrisen kan svekke norske oljepriser. (dagbladet.no 15.10.2017).)

- Har du pengene dine i norske aksjer er dette et skummelt slitasjetegn. Mørkeblå strek øverst er oljeprisen.

(Anm: Har du pengene dine i norske aksjer er dette et skummelt slitasjetegn. Mørkeblå strek øverst er oljeprisen. Lysegrønn strek er hovedindeksen på Oslo Børs. Lyseblå strek nederst er S&P 500. Kilde: Infront. (dn.no 28.11.2017).)

- Kremmere i krise: Kan Norge få et butikk-krakk?

(Anm: Kremmere i krise: Kan Norge få et butikk-krakk? Vi har flere butikkjeder enn vi har råd til. 40 kjeder driver med underskudd. Flere kan følge i fotsporene til Moods of Norway. En bransjeekspert spår en betydelig økning i antall konkurser og nedleggelser blant norske kjeder. (abcnyheter.no 21.10.2017).)

(Anm: Varekonsumindeksen (ssb.no).)

(Anm: Halvparten med omsetningsfall. Halvpartene av de 20 største kjøpesentrene i Norge hadde fall i butikkomsetningen i årets første halvår. (estatenyheter.no 26.8.2019).)

- Satser på pop-ups i kjøpesentrene. Onlinebestilling skal gjøre det enkelt å få plass i kjøpesenterets fellesareal. – Pop-ups gir retailere muligheten til å teste ut nye konsepter, sier Kathrine Knudsen Tilrem i en pressemelding. (– Mange forsøker å forstå kundeatferd og butikkenes behov for å lykkes i fremtiden. Vi oppfordrer retailere til å være der kundene er – på kjøpesentre. I Citycon har vi 3,5 millioner besøkende hver uke som gir retailere en god mulighet til å treffe mange mennesker, sier hun.) (– Like enkelt som å bestille en kinobillett. Bare noen enkle klikk, så har man for eksempel reservert en plass ved rulletrappen.)

(Anm: Satser på pop-ups i kjøpesentrene. Onlinebestilling skal gjøre det enkelt å få plass i kjøpesenterets fellesareal. – Pop-ups gir retailere muligheten til å teste ut nye konsepter, sier Kathrine Knudsen Tilrem i en pressemelding. Hun er direktør for specialty leasing i Citycon og tror pop-ups blir naturlig elementer i fremtidens kjøpesenter. LES OGSÅ: Vil rive butikksenteret å bygge boliger. – De gir mulighet for eksperimentering samtidig som de er en inngang til markedet for de små aktørene. Vi skal være en testlab for kjeder og selskaper som vil finne ut om nye konsepter fungerer og vi skal være en handelsplass for aktører som kanskje ønsker å tilby produkter i en bestemt periode av året, påpeker hun. Knudsen Tilrem forteller at pop-ups kan være alt fra en lokal honningprodusent til en stor bilforhandler eller et boligselskap. (…) Citycon eier 15 og forvalter ytterligere 10 kjøpesentre i Norge. Gjennom et nytt bookingsystem kan retailere booke  plass på det kjøpesentret de vil være til stede på. LES OGSÅ: Vil rive kjøpesenter å bygge bykvartal (…) – Like enkelt som å bestille en kinobillett. Bare noen enkle klikk, så har man for eksempel reservert en plass ved rulletrappen, sier Knudsen Tilrem og peker på at retailbransjen er i en omstilling. – Mange forsøker å forstå kundeatferd og butikkenes behov for å lykkes i fremtiden. Vi oppfordrer retailere til å være der kundene er – på kjøpesentre. I Citycon har vi 3,5 millioner besøkende hver uke som gir retailere en god mulighet til å treffe mange mennesker, sier hun. (estatenyheter.no 16.12.2019).)

- Butikkdøden har inntatt USA for fullt. Norge kan være neste land i køen.

(Anm: Butikkdøden har inntatt USA for fullt. Norge kan være neste land i køen | Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke Camilla Tepfers, partner, inFuture Nikolai Stefanovic. Vi ligner mer på amerikanerne enn vi liker å tro. Norge kan bli Europas USA. Teknologi og fremtidens arbeidsmarked. Butikkdøden inntar USA, skriver Aftenposten 10. oktober. Finansavisen rapporterer nå også om samme tendens. Mange avskriver dette foreløpig som et amerikansk fenomen. Kan vi være sikre på at butikkdøden ikke også kan ramme norsk handel? (aftenposten.no 25.10.2017).)

- Gap mellom leietaker og gårdeiers forventinger. Dårlig omsetning og nedleggelser har preget handelsstanden. (- Den konkluderer at tidlig barnehagestart hverken har positiv eller negativ effekt på sosial kompetanse og psykiske helse.) (- Flere sitter på gjerdet og ikke vet om de tør å flytte eller åpne nye butikker.) (– Butikkaktørene er redde for å signere lange leieavtaler med høy minimumsleie. De ønsker at utleier skal ta mer av risikoen.)

(Anm: Gap mellom leietaker og gårdeiers forventinger. Dårlig omsetning og nedleggelser har preget handelsstanden. Lars Simen Paulgaard ser et stort gap mellom hva leietakere er villig til å betale, og hva gårdeierne ser for seg av leieinntekter. – Vi merker at det er roligere i markedet nå. Det er få aktører som er ute og titter. Serveringssiden går fortsatt veldig bra. Derimot går det mer trått i retail. Kort oppsummert – liten aktivitet første halvår, sier Lars Simen Paulgaard, partner/Head of Retail i Malling & Co. Han var trolig en av de som signerte flest leiekontrakter innenfor high-street retail og servering i 2018. Totalt signerte han leiekontrakter for 10.000 kvadratmeter i disse segmentene. Han påpeker at prosessene tar lenger tid. Samt at flere sitter på gjerdet og ikke vet om de tør å flytte eller åpne nye butikker. – Butikkaktørene er redde for å signere lange leieavtaler med høy minimumsleie. De ønsker at utleier skal ta mer av risikoen. Vi tror fremover at leietaker og gårdeier må dele mer av risikoen. Det vil bli mer omsetningsbaserte leiekontrakter, understreker retaileksperten. Primært opplever Paulgaard dette i CBD, Karl Johan og sidegatene rundt. (estatenyheter.no 8.8.2019).)

- Vil endre husleieloven. (– Forskjellsmaskin.) (– Boligmarkedet er blitt en forskjellsmaskin, hvor de som leier er med på å øke formuene til de som leier ut, sier hun.)

(Anm: Vil endre husleieloven. Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) reagerer sterkt på historien om funksjonshemmede Kristoffer Væhle Rodriquez som får mer enn doblet husleia. Nå vil hun endre husleieloven. (…) ( Boligmarkedet er blitt en forskjellsmaskin, hvor de som leier er med på å øke formuene til de som leier ut, sier hun. (dagsavisen.no 6.2.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- Bitcoins massive vækst fortsætter: Ganske få mennesker sidder på verdens beholdning. 1000 mennesker ejer 40 pct. af verdens bitcoinbeholdning, skriver amerikansk medie.

(Anm: Bitcoins massive vækst fortsætter: Ganske få mennesker sidder på verdens beholdning. 1000 mennesker ejer 40 pct. af verdens bitcoinbeholdning, skriver amerikansk medie. Bitcoin-manien fortsætter til nye højder, hvor en enkelt bitcoin i skrivende stund har en værdi på mere end 17.000 dollars. Men nu advarer flere eksperter, at den alternative valuta er udsat for massiv spekulation, hvor en gruppe på ca. 1000 mennesker ejer 40 pct. af alle bitcoins. Det skriver det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg. (finans.dk 8.12.2017).)

(Anm: Naboer fortviler over støy fra bitcoin-fabrikk. DALE (NRK): Det utvinnes bitcoins for millioner på Dale i Hordaland, men støynivået fra fabrikken er langt over lovlige verdier. Naboer sier de må flytte hvis støyen fortsetter. (nrk.no 22.6.2018).)

– Det er primært kinesiske banker og selskaper som holder det nordkoreanske regimet oppe, sier Nord-Korea-ekspert Lee ved Tufts University. (- Lee sier USA har en liste over slike selskaper, men

- Kryptovalutaer er en gavepakke til kriminelle. De kriminelles hverdag er blitt så uendelig mye enklere med bitcoin.

(Anm: Kryptovalutaer er en gavepakke til kriminelle. De kriminelles hverdag er blitt så uendelig mye enklere med bitcoin. Det er anonymiteten som gjør bitcoin og andre kryptovalutaer så attraktive for kriminelle, skriver artikkelforfatteren. Bitcoin bør forbys. (dn.no 6.9.2017).)

(Anm: Kvinne skal ha bestilt leiemord på nettet – ville betale med bitcoin. Rettssaken mot en 58 år gammel kvinne starter i den danske byen Lyngby i dag. (nrk.no 7.12.2017).)

- 2009: Betalte 200 kr for 5000 bitcoins 2017: Solgte 100 bitcoins for ti millioner.

(Anm: 2009: Betalte 200 kr for 5000 bitcoins 2017: Solgte 100 bitcoins for ti millioner. Kristoffer Koch er blitt søkkrik på bitcoin. Kristoffer Koch kjøpte 5000 bitcoin for 200 kroner i 2009. Det har finansiert leilighet og hytte, ga ti millioner kroner i salgsinntekter forrige uke, samt verdier for ytterligere ti millioner kroner i de siste 100 myntene han har igjen. Foto: Fartein Rudjord  (dn.no 13.12.2017).)

(Anm: Kaos ved digitale valutabørser – påstander om innsidehandel. Det er fullt kaos ved en av verdens største digitale valutabørser etter at Coinbase åpnet for handel med utbrytervalutaen «bitcoin cash» i natt. I løpet av det siste døgnet har bitcoin-kursen falt med 3500 dollar på det meste. (dn.no 20.12.2017).)

- Bitcoin er ikke en valuta - og med mindre den blir det, kan den være verdiløs.

(Anm: Bitcoin isn’t a currency – and unless it becomes one it could be worthless. Bitcoin is in decline. Not its price, which has increased 900% this year and (at the time of writing) stands at over US$12,000 per unit, but its actual use as a currency. And this makes its rapid appreciation all the more puzzling.  (theconversation.com 6.12.2017).)

- Myndighetene tar kontroll på bitcoin. Handel i bitcoin kan bli underlagt myndighetenes reguleringer og kontroll fra 18. desember.

(Anm: Myndighetene tar kontroll på bitcoin. Handel i bitcoin kan bli underlagt myndighetenes reguleringer og kontroll fra 18. desember. Samtidig er Coinbase blitt dømt til å oppgi alle handler over 20.000 dollar mellom 2013 og 2015. (…) Det neste blir nok også at Coinbase og andre handelsplasser må utlevere alle transaksjoner for perioden 2016 til 2017. Skattemyndighetene i Norge ser ikke annerledes på det. (hegnar.no 1.12.2017).)

- Norsk pyramide­system står bak ny kryptert valuta.

(Anm: Norsk pyramide­system står bak ny kryptert valuta. Tor Anders Petterøe (62) har tjent millioner på Norges mest utskjelte pyramidespill. Nå reiser en ny kryptert valuta seg ut av Petterøes siste konkursbo. (…) Titus-mynten er en såkalt kryptovaluta – et kontroversielt betalingsmiddel som i en årrekke har vært det foretrukne betalingsmiddelet for kriminelle, nettsikkerhetsentusiaster og datanerder, spesielt i handler på det såkalte «mørke nettet». Den mest kjente kryptovalutaen er Bitcoin. (dagbladet.no 10.10.2017).)

- Bitcoin kan rasere velferdsstaten. En kryptovaluta gjør det enklere å risikofritt snyte på skatten, droppe å betale moms eller ta del i korrupsjon. Derfor skal vi frykte anonyme betalingsmidler som Bitcoin.

(Anm: Bitcoin kan rasere velferdsstaten. En kryptovaluta gjør det enklere å risikofritt snyte på skatten, droppe å betale moms eller ta del i korrupsjon. Derfor skal vi frykte anonyme betalingsmidler som Bitcoin. «Bitcoin is a «fraud» that should only be invested in by murderers, drug dealers and people living in North Korea, Ecuador and Venezuela». Sitatet er fra Jamie Dimon, sjef for investeringsbanken JPMorgan. Nesten alle pengene våre er digitale. Når du drar kortet, vippser eller betaler i nettbanken, er det med digitale penger. Disse pengene er dessuten bokført av aktører som er under tilsyn av bl.a. Skatteetaten og Finanstilsynet. (nrk.no 20.9.2017).)

- Nobelprisvinner: Bitcoin burde ha vært forbudt. (– Bitcoin er en suksess bare på grunn av sitt potensial for å omgå overvåkning og skjule bedrageri. Derfor burde den slik jeg ser det ha vært forbudt, sa Stiglitz i et intervju med Bloomberg Television.)

(Anm: Nobelprisvinner: Bitcoin burde ha vært forbudt. (…) Meningene om bitcoin er sterke, og advarslene om at det er en gigantisk boble har haglet fra mange hold den siste tiden. Siste i rekken av kjente økonomer til å fordømme bitcoin er amerikanske Joseph Stiglitz, som vant Nobelprisen i økonomi i 2001, eller «Sveriges Riksbanks pris i økonomi til Alfred Nobels minne» som prisen formelt heter. – Bitcoin er en suksess bare på grunn av sitt potensial for å omgå overvåkning og skjule bedrageri. Derfor burde den slik jeg ser det ha vært forbudt, sa Stiglitz i et intervju med Bloomberg Television. (dn.no 30.11.2017).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Bitcoin er som tulipanen på 1600-tallet?

(Anm: Bitcoin er som tulipanen på 1600-tallet? Tulipanmanien på 1600-tallet endte i en fryktelig kollaps i 1637. Kan det gå like ille med Bitcoin 380 år senere? Bitcoin passerte 9.000 dollar i dag og da 8.000 ble passert tidligere i uken spurte Marketwatch om det noensinne har vært noe som har lignet på denne boblen. Svaret er ja - tulipanmanien på 1600-tallet, som for øvrig endte i en kollaps etter at toppen ble nådd i februar 1637. Ifølge grafen i et nyhetbrev fra Convoy Investments, gjengitt av The Long View (@HayekAndKeynes) på twitter, viser også at det bare er tulipanmanien som har vært større. (hegnar.no 26.11.2017).)

(Anm: Kryptovaluten var egentlig en parodi – er nå verdt mer enn 1 milliard dollar (hegnar.no 5.1.2018).)

(Anm: Tulip mania: the classic story of a Dutch financial bubble is mostly wrong. (…) Yes, it makes an exciting story. The trouble is, most of it is untrue. My years of research in Dutch archives while working on a book, Tulipmania: Money, Honor and Knowledge in the Dutch Golden Age, told me a different story. It was just as illuminating, but it was different. (theconversation.com 12.2.2018).)

- Bitcoin er verdens­historiens største boble. «Dr. Doom» mener fallet er begynnelsen på en total kollaps, som ikke vil ende før verdien av bitcoin raser helt ned til null.

(Anm: Bitcoin. Tror kryptovaluta er på full fart over stupet: - Bitcoin er verdens­historiens største boble. «Dr. Doom» mener fallet er begynnelsen på en total kollaps, som ikke vil ende før verdien av bitcoin raser helt ned til null. (…) I et intervju med Bloomberg beskriver han kryptovaluta generelt og bitcoin spesielt som «alle boblers mor», etter at den digitale valutaens voldsomme verdifall de siste ukene. - Jeg sier at det er alle boblers mor. Det er også den største bobla i menneskehetens historie, sier Roubini. «Dr. Doom» mener videre at «kryptoboblen» overgår Mississippi-bobla, dot com-bobla og tulipankrakket. (dagbladet.no 4.2.2018).)

(Anm: Finansprofessor: - Jeg ville aldri kjøpt bitcoin. - Kanskje jeg går glipp av noen penger, men det kan også være jeg går glipp av noen tap, sier professor ved CBS i København. (…) Også er spørsmålet, som en meget klok dame en gang påpekte, man kan først vite at det er en boble når den har sprukket. Det betyr at mens vi står midt i det, er det vanskelig å si om det er en boble, men når den faller med veldig mange prosent, er det nok slik at man konkluderer med at det var en boble, sier Rangvid. (hegnar.no 2.12.2017).)

- Tror hele kryptovalutamarkedet vil krasje. – Hva skjer når verden slipper opp for tullinger?

(Anm: Tror hele kryptovalutamarkedet vil krasje. – Hva skjer når verden slipper opp for tullinger? Det er det interessante spørsmålet, sier it-forsker Gisle Hannemyr. – Jeg er like forvirret omkring dette fenomenet som alle andre. Jeg tilhører nok de folkene som mener dette ligner veldig mye på tulipanløker, sier forsker og lektor ved Institutt for informatikk, Gisle Hannemyr, ved Universitetet i Oslo, som sikter til tulipanmanien på starten av 1600-tallet da tulipanløker var verdt like mye som et hus før boblen brast i 1637 og en løk var verdt en løk. Hannemyr oppdaget først bitcoin i 2015 og leste seg kjapt opp. Han skjønner ikke hva som gjør at det skal ha så stor verdi. Les også: Oskar (17) «graver frem» kryptovaluta for 50.000 i måneden (dn.no 3.1.2018).)

- Én bitcoin-betaling krever én ukes strømforbruk. Bitcoin-kursen er tidoblet på et år. (- I takt med dette har strømforbruket som går med til å drive den digitale valutaen skutt i været. Deler av utvinningen skjer ved hjelp av kullkraft, og totalforbruket er blitt et miljøproblem.)

(Anm: Én bitcoin-betaling krever én ukes strømforbruk. Bitcoin-kursen er tidoblet på et år. Det gjør det lønnsomt å nesten tidoble strømforbruket. Bitcoin-kursen er tidoblet det siste året, fra 700 til over 7000 dollar per mynt. I takt med dette har strømforbruket som går med til å drive den digitale valutaen skutt i været. Deler av utvinningen skjer ved hjelp av kullkraft, og totalforbruket er blitt et miljøproblem. – Per dags dato krever det 200 kwh å bekrefte en betaling, skriver Teunis Brosens, seniorøkonom i den nederlandske banken ING. (dn.no 6.11.2017).)

(Anm: Is your computer secretly mining bitcoin alternatives? A guide to ‘cryptojacking’. (…) The problem for the computer’s owner is that this takes up processor power, making other operations take much longer. (theconversation.com 19.12.2017).)

- Strømforbruk og bitcoin - Bitcoinsystemet bruker nå i snitt 800 kwh per betaling, som tilsvarer strømforbruket til en norsk husholdning i over to uker. - Hele systemet bruker nå strøm tilsvarende 54,7 twt per år ifølge Digiconomists estimater - Det tilsvarer 0,24 prosent av verdens totale energiforbruk, litt mer enn Bangladesh og på vei forbi Israel.

(Anm: Så mange titusener koster det å utvinne én bitcoin i Norge. Etter de nye fallene i bitcoinkursen er det knapt lønnsomt å drive utvinning i Norge, men ett land gir superprofitt. (…) Ifølge rapporten koster det 7784 dollar å utvinne én bitcoin i Norge, drøyt 61.000 kroner. Dagens kurs på bitcoin er 9400 dollar, ned fra 20.000 på toppen. (…) Strømforbruk og bitcoin - Bitcoinsystemet bruker nå i snitt 800 kwh per betaling, som tilsvarer strømforbruket til en norsk husholdning i over to uker. - Hele systemet bruker nå strøm tilsvarende 54,7 twt per år ifølge Digiconomists estimater - Det tilsvarer 0,24 prosent av verdens totale energiforbruk, litt mer enn Bangladesh og på vei forbi Israel. (dn.no 12.3.2018).)

- Bitcoin: Bitcoin-kupp er tidenes største tyveri på Island. (- Produksjon av kryptovalutaer er svært energikrevende og unormalt høyt strømforbruk kan avsløre hvor datamaskinene befinner seg.)

(Anm: Bitcoin: Bitcoin-kupp er tidenes største tyveri på Island. Rundt 600 datamaskiner som ble brukt til å «utvinne» bitcoin og andre kryptovalutaer er stjålet i det politiet omtaler som tidenes største tyveri på Island. (…) I et håp om å fakke tyvene, følger politiet med på strømforbruket, i tillegg til å be kraftselskaper, nettleverandører og utleiere av lagerplass om hjelp. Produksjon av kryptovalutaer er svært energikrevende og unormalt høyt strømforbruk kan avsløre hvor datamaskinene befinner seg. (dagbladet.no 3.3.2018).)

-  Sentralbankenes bank kaller bitcoin boble, ponzisvindel og miljøkatastrofe.

(Anm: Sentralbankenes bank kaller bitcoin boble, ponzisvindel og miljøkatastrofe. – Myndighetene må være forberedt på å aksjonere mot den angripende spredningen av kryptovalutaer for å beskytte forbrukere og investorer, sier sjef i sentralbankenes bank, Agustin Carstens. (dn.no 6.2.2018).)

(Anm: Bitcoin for gull? Flere analytikere tror nå at den digitale valutaen bitcoin er i ferd med å ta over gullets posisjon som en trygg havn i usikre tider, ifølge Marketwatch. (dn.no 3.11.2017).)

(Anm: Satser stort på bitcoin-eventyret. Her bygger de Norges største bitcoin-fabrikk. Vil sluke strøm for 50 millioner. (dn.no 17.12.2017).)

- Bitcoin-mining i Norge vil gi økte strømpriser.  Bitcoin-mining er energikrevende og flyttes 50 produksjonen til Norge vil det gi høyere strømpriser.

(Anm: Bitcoin-mining i Norge vil gi økte strømpriser.  Bitcoin-mining er energikrevende og flyttes 50 produksjonen til Norge vil det gi høyere strømpriser. Før jul meldte Finansavisen at dataingeniør Erik Solberg vil flytte 50 prosent av verdens bitcoin-mining fra Kina til Norge. Avisen skrev at dette vil kunne øke den samlede strømetterspørselen i Norge med 5 prosent, mens den reelle økningen trolig blir liggende litt under det halve. (hegnar.no 1.1.2018).)

- For eksempel kastet australske Campbell Simpson for sju år siden ved en feil en harddisk som inneholdt 1400 bitcoin. Disse ville i dag være verdt 111 millioner norske kroner.

(Anm: Ny rapport: Nesten 1 av 4 bitcoin kan være tapt for alltid. Verdien på kryptovalutaen bitcoin når stadig nye rekorder, og mandag var 1 bitcoin verdt så mye som 9600 dollar – nesten 80.000 kroner. En bitcoin kan imidlertid på samme måte som fysiske penger, eller gull, mistes om lagringsmediet kommer på avveie. For eksempel kastet australske Campbell Simpson for sju år siden ved en feil en harddisk som inneholdt 1400 bitcoin. Disse ville i dag være verdt 111 millioner norske kroner. Nå viser en ny rapport fra analyseselskapet Chainalysis at mellom 2,78 og 3,79 millioner bitcoin kan være tapt for alltid. Dette utgjør mellom 17 og 23 prosent av eksisterende bitcoin. Det skriver Fortune.com.  (digi.no 27.11.2017).)

– Det er også oppdaget apper som utnytter mobiltelefonen til å «mine» bitcoins, altså å kjøre de tunge formlene som skal til for å verifisere transaksjonene for denne valutaen. Som kjent trenger en mye datakraft til dette. Istedenfor å betale for datakraften, tar de denne fra din mobiltelefon. Du vil merke dette ved at batteriet tømmes fort.

(Anm: Vær appmerksom - den digitale verden kan være farlig | Kai A. Olsen professor i informatikk, Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen og HiOA. (…) De fleste av disse piratversjonene bruker appen til å gi deg uønsket reklame. Gjerne av pop-up varianten som dekker hele skjermen. Det er også oppdaget apper som utnytter mobiltelefonen til å «mine» bitcoins, altså å kjøre de tunge formlene som skal til for å verifisere transaksjonene for denne valutaen. Som kjent trenger en mye datakraft til dette. Istedenfor å betale for datakraften, tar de denne fra din mobiltelefon. Du vil merke dette ved at batteriet tømmes fort. (aftenposten.no 5.11.2017).)

- WSJ: Bitcoin kan bli verdens mest dramatiske boble noensinne. (- Analytikere i Bank of Amerika advarte nylig investorene om at finansielle bobler blir mer «boblete» enn noensinne.)

(Anm: WSJ: Bitcoin kan bli verdens mest dramatiske boble noensinne. Til tross for at prisen på én bitcoin den siste uken har rast nesten 20 prosent fra i overkant av 7.700 dollar til rundt 6.200 dollar mandag morgen, er oppgangen hittil i år likevel heftige 550 prosent. For tre år siden var prisen 200 dollar, og for seks år siden to dollar. Etter det kraftige prisfallet de siste dagene og et forsøk fra utbrytere med å få kontroll over bitcoin og erstatte den opprinnelige digitale valutaen med «bitcoin cash», er bitcoin-miljøet på randen av borgerkrig. (…) Ifølge Wall Street Journal (WSJ) kan bitcoin være på vei til å utvikle seg til den mest dramatiske boblen verden har opplevd. (dn.no 13.11.2017).)

- Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer.

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

– Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett.

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Tåkelegger millionlønninger (…) millonlønningene til de politiske toppene.

(Anm: Tåkelegger millionlønninger. Bortforklaringer hjelper ikke - det rødgrønne flertallet i Oslo bystyre har hatt tre år på seg til å gjøre noe med millonlønningene til de politiske toppene. (nettavisen.no 28.8.2018).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Jusleksikon Online er et gratis oppslagsverk (…) benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, lærere, næringsliv og offentlig forvaltning m.fl. (jusleksikon.no).)

– Vi vil vite mer om skatterådgiverne.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (nrk.no 21.12.2010).)

- Eierne tok ut flere hundre millioner kroner før søppelgigant gikk konkurs (- Et nytt selskap har på kort tid slått seg opp som storaktør, og det er drevet av de samme som i sin tid startet RenoNorden.)

(Anm: RenoNorden-konkursen: Slik har det gått med kommunene som ble rammet av den store renovasjonskonkursen. Se hele oversikten over de tidligere RenoNorden-kommunene. Et nytt selskap har på kort tid slått seg opp som storaktør, og det er drevet av de samme som i sin tid startet RenoNorden. (…) Gründerne returnerte NordRen er en ubestridt vinner blant de private selskapene. Selskapet har på få dager gått fra et knøttlite renovasjonsselskap til et av landets største. Det er etablert av den samme trioen som i sin tid startet det konkursrammede RenoNorden: Svein Morten Sørensen, Roy Åsheim og Asbjørn Haugen. Gründerne solgte seg ut av RenoNorden da oppkjøpsfond kjøpte seg inn, deretter startet utbyttefest som ble etterfulgt av katastrofeåret 2016. • Eierne tok ut flere hundre millioner kroner før søppelgigant gikk konkurs (frifagbevegelse.no 24.10.2017).)

- Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules».

(Anm: Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (…) Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre. (…) Mener de verste slipper unna. (vg.no 7.8.2016).)

- Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. (- Politiet beklager at han ikke er stanset.) (– Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag.)

(Anm: Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. Marius Vidar Jensen har vært involvert i 20 konkurser de siste 20 årene. Politiet beklager at han ikke er stanset. (…) Fikk bøter der andre får fengsel (…) Tre ganger har han hatt konkurskarantene. Hver gang har han i to år blitt nektet å ta på seg roller i nye selskaper. Men dette har ikke hindret nye konkurser. – Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag. Et av firmaene til Jensen leverte ikke et eneste regnskap på fem år. Firmaet hadde 15 millioner kroner i gjeld da det gikk konkurs i 2015. Politiet i Oslo reagerte med bot. Ifølge en nasjonal standard for straff i økonomiske saker skal slike forhold normalt gi fengsel. (nrk.no 18.2.2019).)

– De finner at gjennomsnittet i befolkningen unndrar tre prosent skatt. Den rikeste 0,01 prosenten blant oss unndrar hele 30 prosent av sin skatt for skattemyndighetene. Dette er alvorlig økonomisk kriminalitet, og det handler om svimlende summer.

(Anm: Tiril Rustand Halvorsen, rådgiver i Tankesmien Agenda. Vipps, så vokste ulikheten. Ikke bare viser ny forskning at skattemoralen er svært lav blant de aller rikeste, den viser også at ulikheten er høyere enn antatt. SVEITS: Norges rikeste hadde 4100 millioner dollar i sveitsiske banker alene. 90–95 prosent av kontoene disse pengene sto på var ikke rapportert inn til norske myndigheter, skriver artikkelforfatteren. (...) Det forskerne fra NMBU nå har gjort er å koble tall fra lekkasjene med tall fra selvangivelsene til nordmenn, svenske og dansker. De finner at gjennomsnittet i befolkningen unndrar tre prosent skatt. Den rikeste 0,01 prosenten blant oss unndrar hele 30 prosent av sin skatt for skattemyndighetene. Dette er alvorlig økonomisk kriminalitet, og det handler om svimlende summer.(dagbladet.no 14.6.2017).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det.

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Advokater som er lovgivere står overfor interessekonflikter. (Lawyers who are legislators face conflicts.) En lovgiver arbeidet som advokat for et konstruksjons- og broleggingsfirma som hadde statlige veikontrakter. På samme tid ledet han komitéen som fastsatte transportpolitikken. (boston.com 4.7.2011).)

- Norges Bank har plassert over 50 milliarder kroner i Facebook og Google. Nylig stemte banken «nei» til å tvinge selskapene til å lage rapporter om omfanget av falske nyheter. (- Norge stemte «nei» hos Facebook ... Flere andre aksjonærer, deriblant finansdepartementet i delstaten Illinois, støttet forslaget.)

(Anm: Facebook og Google ble oppfordret til åpenhet om falske nyheter. Forslaget ble nedstemt av Oljefondets forvaltere. Norges Bank har plassert over 50 milliarder kroner i Facebook og Google. Nylig stemte banken «nei» til å tvinge selskapene til å lage rapporter om omfanget av falske nyheter. (…) Norge stemte «nei» hos Facebook ... Flere andre aksjonærer, deriblant finansdepartementet i delstaten Illinois, støttet forslaget. Men Zuckerberg og resten av styret anbefalte en nei-stemme, noe som også ble resultatet. – Vi har et spesielt fokus på å redusere omfanget av falske nyheter i systemet, og det er mange forskjellige måter vi skal gjøre det på, sa Zuckerberg til aksjonærene i salen. (aftenposten.no 2.10.2017).

- Skattedirektøren: – Vi trenger ikke 500- og 1000-lapper. Skatteetaten, store deler av næringslivet og bankene vil ha bort de store sedlene. Men Norges Bank lar seg ikke overbevise.

(Anm: Skattedirektøren vil fjerne 500- og 1000-lappene (nettavisen.no 23.1.2017).)

(Anm: Høyre vil sikre kontant betaling. Et forslag om å utrede om bedrifter skal få mulighet til å velge det bort, falt da forslagene ble satt opp mot hverandre. (dn.no 12.3.2017).)

(Anm: Skattedirektøren: – Vi trenger ikke 500- og 1000-lapper. Skatteetaten, store deler av næringslivet og bankene vil ha bort de store sedlene. Men Norges Bank lar seg ikke overbevise. (…) Aftenposten har tidligere skrevet om den kjente Harvard-økonomen Kenneth Rogoffs siste bok The Curse of Cash. Der foreslår han å fase ut store sedler for å redusere økonomisk kriminalitet. (…)  (aftenposten.no 23.1.2017).)

(Anm: Skattedirektøren vil fjerne 500- og 1000-lappene (nettavisen.no 23.1.2017).)

(Anm: Roy Steffensen, stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen (Frp). Debatt: Det kontantfrie samfunn. Stå opp for personvernet – si ja til kontanter. Hele debatten om det kontantfrie samfunn er et godt eksempel på at veien til helvete er brolagt med de beste intensjoner. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Hyppige flyreiser. Flotte biler. Kostbare klær. Umulig å ta. Gjermund Cappelen reiste utenlands to ganger i måneden og hadde et voldsomt forbruk. Politiet «visste hva han drev med i 15 år», men klarte ikke å ta ham. Dette er bilen Gjermund Cappelen kjørte rundt i da han ble tatt. Det var BMWs flaggskip til 2,3 millioner kroner. Han var den første i landet som kjøpte denne bilen. Senere fikk statsministeren en. (…) Hvorfor våknet ikke skattemyndighetene av at en mann hadde en kontantøkonomi og livsstil som ifølge påtalemyndigheten kvalifiserer til inndragning av 825 millioner kroner? Uten at han ifølge påtalemyndigheten har betalt nevneverdig skatt? (aftenposten.no 20.2.2017).)

- Norges Bank kritiseres for å ikke lytte til eget etikkråd. (- To av sakene handler om tilfeller der Etikkrådet mener er uakseptabel fare for at selskapet blir innblandet i grov korrupsjon, nemlig det statlige oljeselskapet PetroChina og den italienske helikopterprodusenten Leonardo.)

(Anm: Norges Bank kritiseres for å ikke lytte til eget etikkråd. De fem siste gangene Etikkrådet for Oljefondet har anbefalt tiltak overfor selskaper i fondets portefølje har Norges Bank valgt å gjøre noe annet. Eksperter stusser over avgjørelsene. – Det er ingenting som tilsier at Etikkrådet generelt er for strenge. De vurderer få selskaper, de går grundig inn i sakene og begrunner godt hvorfor man anbefaler uttrekk, sier professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Beate Sjåfjell. Hun mener det er underlig at Norges Bank flere ganger det siste året har valgt å «vanne ut» Etikkrådets anbefalinger overfor selskaper rådet mener bryter etiske normer. To av sakene handler om tilfeller der Etikkrådet mener er uakseptabel fare for at selskapet blir innblandet i grov korrupsjon, nemlig det statlige oljeselskapet PetroChina og den italienske helikopterprodusenten Leonardo. I begge tilfellene pekte Etikkrådet på at selskapene hadde vært innblandet i korrupsjonsskandaler og mente det ikke var iverksatt tilstrekkelige tiltak for å hindre at det skulle skje igjen. Etikkrådet anbefalte derfor i desember 2016 at Oljefondet skulle selge seg ut av begge selskapene. Norges Bank valgte i mai i år «kun» å sette selskapene til observasjon. (nrk.no 12.11.2017).)

- Portrett · Ferd-eier Johan H. Andresen: Fra tobakkprins til etikksjef. Han gikk fra å være mediesky tobakksarving til å bli et sosialt fyrtårn og siden leder i Etikkrådet for Oljefondet.

Anm: Portrett · Ferd-eier Johan H. Andresen: Fra tobakkprins til etikksjef. Han gikk fra å være mediesky tobakksarving til å bli et sosialt fyrtårn og siden leder i Etikkrådet for Oljefondet. – Noen synes kanskje den siste etappen var vel kort, medgir Johan H. Andresen (57). (…) Bare et par dager etter at Kapital hadde besøkt Ferd-eieren før sommeren, startet en medieføljetong om ansettelsen av eldstedatteren i Innovasjon Norge. Flere reagerte på at 23-åringen hadde fått en deltidsstilling i HR-avdelingen, angivelig uten at stillingen var utlyst eller at “Norges rikeste kvinne” var kvalifisert for jobben. Og, som sin far, tok 23-åringen i bruk Twitter for å fremme sitt syn. Når vi – i etterkant – spør Andresen om hans syn på og opplevelse av saken, takker han nei til å avgi noen kommentar. (kapital.no 21.1.2020).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Kan en film fremkalle store endringer hos de store firmaer? (- Filmen Dark Waters, et forbitret faktabasert drama om det kjemiske firmaet DuPont, som forgiftet en liten by, håper å rette oppmerksomhet på et større spørsmål.) (- Hans dyre, omfattende korstog vokste idet han oppdaget at DuPont med overlegg forgiftet Vest-Virginias vannforsyning med toksiske kjemikalier (nærmere bestemt PFA-er, eller per-og-polyfluoroalkyl), som resulterte i forliket av et gruppesøksmål mot et storkonsern (DuPont Chemical Company) på 671 millioner dollar i 2017.)

(Anm: Can a movie bring about major corporate change? The release of Dark Waters, an angry fact-based drama about chemical company DuPont poisoning a small town, hopes to bring attention to a wider issue. Last weekend saw the US release of Dark Waters, director Todd Haynes’s true-life account of corporate defense attorney turned environmental activist Robert Bilott’s (Mark Ruffalo) decade-plus struggle to expose DuPont Chemical Company. His expensive, exhaustive crusade grew from his discovery that DuPont was knowingly poisoning West Virginia’s water supply with toxic chemicals (specifically, PFAs, or per-and-polyfluoroalkyl), which resulted in the conglomerate settling a class-action lawsuit to the tune of $671m in 2017. (theguardian.com 20.11.2020).)

(AnmKlima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- ‘Dark Waters’ og den sanne historien om hvordan DuPont forgifter oss alle. (- Dette er kampen som miljøadvokat Rob Bilott har vært implisert i de siste to tiårene. Hans reise med imøtegåelse av multimilliard-dollar-selskapet DuPont for deres vilkårlige forurensninger av et uskyldig vest-virginisk samfunn - avbildet i en New York Times-artikkel i 2016 - er grunnlaget for Todd Haynes spennende nye film, Dark Waters.)

(Anm: ‘Dark Waters’ and the True Story of How DuPont is Poisoning All of Us. If a company was infecting our bloodstream with chemicals that can never be broken down, should they be beholden to communicating this to consumers? Furthermore, should the public have the right to stop them? This is the fight that environmental lawyer Rob Bilott has been embroiled in for the last two decades. His journey in taking on the multi-billion dollar company DuPont for their haphazard contamination of an innocent West Virginian community–depicted in a New York Times article in 2016–is the basis for Todd Haynes’ thrilling new film, Dark Waters. (thefilmstage.com 3.12.2019).)

(AnmKlima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- Kunnskapen om prisdriverne i boligmarkedet må økes.

(Anm: Kunnskapen om prisdriverne i boligmarkedet må økes. (…) NEF har ikke avfeid investorene som irrelevante for prisdannelsen. Tvert i mot har vi i skattedebatten argumentert for et skarpere skattemessig skille mellom primærbolig og sekundærbolig, til fordel for de som er i markedet for boformål. Politiske og kommersielle aktører trenger et bedre beslutningsgrunnlag for å dempe de farlige svingningene i boligmarkedet. (e24.no 9.8.2017)

(Anm: Seniorøkonom: Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over. Antall usolgte boliger har ikke vært så høyt siden rett etter finanskrisen. Negativ årsvekst i hovedstaden er nå rett rundt hjørnet, ifølge seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Les også: Boligprisoppgang i august, men …  (dn.no 6.9.2017).)

- Aftenposten mener: SV har helt rett. BSU-ordningen bør fjernes.  (- Å oppmuntre til boligsparing er hele ordningens begrunnelse, men står seg dårlig i møte med virkeligheten.) (- SV er forholdsvis alene om dette standpunktet i norsk politikk, og Høyres Henrik Asheim er blant dem som har tatt til motmæle.) (- SSB-tall viser at andelen som får maksimalt skattefradrag, er nesten tre ganger så høy blant dem som har foreldre med høy formue, enn blant dem med foreldre med lav formue.) (- BSU-ordningen inngår også i de mange subsidiene som er med på å gjøre det mer fordelaktig å investere i bolig enn i andre næringer.)

(Anm: Aftenposten mener: SV har helt rett. BSU-ordningen bør fjernes. (…) For det første går nesten annenhver krone i BSU-fradrag til personer som allerede eier egen bolig. Disse personene hadde altså ikke behov for BSU for å kjøpe bolig, men mottar likevel over en halv milliard kroner i skattelette gjennom ordningen. Muligheten til å spare i BSU er dessuten knyttet til hvor velstående foreldrene er. Det er god grunn til å anta at BSU-ordningen i mange tilfeller egentlig bare er overføring av formue internt i familier, ettersom foreldre gjerne hjelper til med boligkjøp eller -sparing. SSB-tall viser at andelen som får maksimalt skattefradrag, er nesten tre ganger så høy blant dem som har foreldre med høy formue, enn blant dem med foreldre med lav formue. BSU-ordningen inngår også i de mange subsidiene som er med på å gjøre det mer fordelaktig å investere i bolig enn i andre næringer. BSU alene har nok begrenset effekt, men samlet er det grunn til å tro at boligprisene drives opp av disse incentivene. Også derfor er omsorg for dem som ønsker å komme inn på boligmarkedet, en svak begrunnelse for subsidiene. (aftenposten.no 22.11.2019).)

- Aftenposten mener: BSU-ordningen bør avvikles. For det første er insentivene til å investere i bolig allerede store i Norge, blant annet takket være gunstige skatteregler. (- Tall gjengitt i Dagens Næringsliv i 2015 viser også at rundt 6 av 10 beholder BSU-kontoen etter at de har kjøpt, noe som indikerer at mange som benytter seg av spareordningen ikke har behov for den for å komme inn på boligmarkedet.)

(Anm: Aftenposten mener: BSU-ordningen bør avvikles. For det første er insentivene til å investere i bolig allerede store i Norge, blant annet takket være gunstige skatteregler. (…) tillegg er det dokumentert at det er unge med høyt utdannede og velstående foreldre som drar klart mest nytte av BSU-ordningen. Ikke overraskende er muligheten til å spare tusenvis av kroner hvert år sosialt skjevfordelt blant landets unge. Helt utenkelig er det heller ikke at en del kontoer i praksis fylles ved å flytte formue internt i familien. (…) Tall gjengitt i Dagens Næringsliv i 2015 viser også at rundt 6 av 10 beholder BSU-kontoen etter at de har kjøpt, noe som indikerer at mange som benytter seg av spareordningen ikke har behov for den for å komme inn på boligmarkedet. (aftenposten.no 26.8.2017).)

- BØR SKROTES: BSU-ordningen. (- Skatt: BSU-ordningen er blodig urettferdig. Helsprøtt: 9 av 10 nordmenn støtter en ordning som årlig overfører flere hundre millioner skattekroner til dem med mest.)

(Anm: Skatt: BSU-ordningen er blodig urettferdig. Helsprøtt: 9 av 10 nordmenn støtter en ordning som årlig overfører flere hundre millioner skattekroner til dem med mest. Det bør vi se bort ifra. Det er på tide å skrote BSU. I fjor fikk 38 prosent av alle unge i Norge mellom 17 og 33 år fradrag på skatten for å spare penger i Boligspareordningen for ungdom (BSU). Det er en eksplosiv økning siden 90-tallet. Året etter ordningen ble innført i 1992, fikk bare bare 9 prosent av de med tilgang på ordningen skattefradrag. (dagbladet.no 9.11.2017).)

- En fattigdomsfelle ikke å eie bolig i Norge. Single sliter mest på boligmarkedet

(Anm: En fattigdomsfelle ikke å eie bolig i Norge. Single sliter mest på boligmarkedet (e24.no 25.4.2015).)

- Dette kan bety at oljemarkedet har snudd.

(Anm: Dette kan bety at oljemarkedet har snudd. Prisforskjellen på et fat med olje med levering nå og et for levering senere indikerer nå at oljemarkedet strammer seg til. (dn.no 11.8.2017).)

– Storbank venter renteheving i 2018. Tiden med rekordlav norsk styringsrente er snart forbi, mener britisk storbank. (– Ingen steder i den utviklede verden er det bedre grunn til å øke renten enn i Skandinavia.)

(Anm: Storbank venter renteheving i 2018. Tiden med rekordlav norsk styringsrente er snart forbi, mener britisk storbank. Nedturen i oljenæringen ga sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank grunn til å kutte i styringsrenten. Men etter flere år med rekordlave renter, kan ting snart være i ferd med å snu, mener HSBC-økonom James Pomeroy. I en fersk analyse av landene i Skandinavia, skriver Pomeroy at han nå endrer sin prognose: Nå venter han en norsk renteheving allerede i andre kvartal neste år. Faktisk slår han fast følgende: – Ingen steder i den utviklede verden er det bedre grunn til å øke renten enn i Skandinavia. (e24.no 11.8.2017).)

- Sentralbanksjefen advarer om kraftig økning i handelsunderskuddet: – Dette kan ikke fortsette. (- Sentralbanksjef Øystein Olsen mener det er et tankekors at handelsunderskuddet har økt såpass mye i en periode hvor kronekursen har vært svekket.)

(Anm: Sentralbanksjefen advarer om kraftig økning i handelsunderskuddet: – Dette kan ikke fortsette. Handelsunderskuddet har økt kraftig og er nå større enn forventet avkastning fra Oljefondet. Sentralbanksjef Øystein Olsen advarer om utviklingen. Sentralbanksjef Øystein Olsen mener det er et tankekors at handelsunderskuddet har økt såpass mye i en periode hvor kronekursen har vært svekket. (aftenposten.no 13.2.2020).)

– Høy gjeld øker risikoen for at husholdningene vil stramme inn på konsumet dersom boligprisene faller mye eller rentenivået øker merkbart, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i en pressemelding. – Det gjør det finansielle systemet sårbart og kan forsterke et tilbakeslag i økonomien. (- DN mener: Det er ingen menneskerett å låne mer enn fem ganger inntekten.)

(Anm: – Kan forsterke et tilbakeslag i økonomien. Høy gjeld og høye eiendomspriser gjør det finansielle systemet sårbart, advarer Norges Bank i fersk rapport. Norges Bank er bekymret for husholdningenes høye gjeldsbelastning. Det kommer torsdag frem i rapporten «Finansiell stabilitet 2017». Rapporten gis ut én gang i året. – Høy gjeld øker risikoen for at husholdningene vil stramme inn på konsumet dersom boligprisene faller mye eller rentenivået øker merkbart, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i en pressemelding. – Det gjør det finansielle systemet sårbart og kan forsterke et tilbakeslag i økonomien. I neste omgang kan det gi bankene økte tap på utlån til foretak, sier han. Les også: DN mener: Det er ingen menneskerett å låne mer enn fem ganger inntekten (DN+) (dn.no 2.11.2017).)

- Oljealderens slutt. Styrkes krona i verdi, kan Norge tape 1000 milliarder over natta. (- Neste år blir nesten 14 prosent av statens utgifter finansiert av inntekter fra oljefondet. Disse inntektene kommer i stadig større grad fra investeringene oljefondet foretar, ikke direkte fra olje- og gassnæringen.

(Anm: Oljealderens slutt. Styrkes krona i verdi, kan Norge tape 1000 milliarder over natta. Økonomene sier AS Norges nye hverdag handler mer om aksje- og kronekurs, og mindre om oljepris. (…) Neste år blir nesten 14 prosent av statens utgifter finansiert av inntekter fra oljefondet. Disse inntektene kommer i stadig større grad fra investeringene oljefondet foretar, ikke direkte fra olje- og gassnæringen. Noen av landets fremste økonomer advarer mot hvor sårbare norske statsfinanser kan være i møte med svingende aksjekurser og en mulig styrking av krona. (dagbladet.no 13.10.2017).)

- Renterådet: Dette er den største risikoen for norsk økonomi.

(Anm: Renterådet: Dette er den største risikoen for norsk økonomi. Oljebremsen er i ferd med å slippe taket og det er lysere tider i økonomien igjen. Men boligmarkedet, som har vært en vekstmotor, seiler nå opp som en av de største risikofaktorene, mener E24s Renteråd. (…) – Nå fremstår boligmarkedet som den delen av økonomien det er knyttet mest usikkerhet til og der risikoen for negative impulser til norsk økonomi er størst, sier makroanalytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets. (…) Blant analytikerne er det bred enighet om at renten blir liggende på 0,5 prosent ved det som kalles et mellomliggende møte. (…) I Norges Banks prognose for renteutviklingen fremover, den såkalte rentebanen, ligger det nå inne at den første endringen er opp. Men ifølge Norges Bank behøver ikke nordmenn med boliglån å frykte noe rentesjokk – først i september 2019 er det inne en full renteheving i prognosen. (e24.no 25.10.2017).)

- 300.000 boligeiere har aldri opplevd et rentehopp. (- Motpartens advokat beskrives som «aggressiv» etter å ha ringt Frodes vitner for å høre hva de skal si i retten.)

(Anm: 300.000 boligeiere har aldri opplevd et rentehopp. Om alt går slik sentralbanksjef Øystein Olsen planlegger, vil hundretusener av norske husholdninger havne i en helt ny situasjon i 2018. For første gang på mer enn syv år skal styringsrenten heves. (…) Siden det siste rentehoppet i mai 2011 har rundt 300.000 personer mellom 20 og 39 år kjøpt sin første bolig i Norge, ifølge tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Det skriver Dagens Næringsliv (DN) tirsdag. Det betyr at det finnes rundt 300.000 norske boligeiere som aldri har opplevd et rentehopp. Dersom nye boligeiere fortsetter å øke i samme tempo som gjennomsnittet de siste syv årene, kan tallet komme opp i nærmere 350.000 før renten etter planen settes opp. (nettavisen.no 3.1.2018).)

- Dette gjør det tyngre for Norges Bank å tenke på en renteøkning. Dersom inflasjonen i Norge holder seg så lav som nå, vil det ta lengre tid før Norges Bank kan begynne å tenke på en renteøkning, mener økonomer. 

(Anm: Dette gjør det tyngre for Norges Bank å tenke på en renteøkning. Dersom inflasjonen i Norge holder seg så lav som nå, vil det ta lengre tid før Norges Bank kan begynne å tenke på en renteøkning, mener økonomer.  (…) Kjerneinflasjonen, som viser den underliggende prisveksten, var på 1,0 prosent på årsbasis i september, mot ventet 1,2 prosent. Det er denne Norges Bank legger mest vekt på. Etter at tallene kom svekket kronen seg med rundt to øre mot euroen, og en euro koster nå 9,39 kroner.  (dn.no 10.10.2017).)

(Anm: Kronen styrker seg umiddelbart på sterke inflasjonstall. Den underliggende prisstigningen, den såkalte kjerneinflasjonen, steg mye mer enn analytikerne hadde ventet. Kronen styrker seg mot alle de store valutaene. (…) Høyeste strømpris på syv år Det var særlig strømprisene som bidro til oppgangen i desember, med en økning på 8,0 prosent de siste tolv månedene. Strømprisene er nå på sitt høyeste nivå siden januar 2011. (dn.no 10.1.2018).)

(Anm: Dette er et argument for høyere rente. Analytikerne tviler imidlertid på at den overraskende utviklingen får Norges Bank til å reagere. Prisveksten har overrasket Norges Bank i sommer. I juli falt kjerneinflasjonen, som er et mål på den underliggende prisveksten, til 1,2 prosent fra 1,6 prosent måneden før, ifølge tall som SSB la frem torsdag. Dermed har begge de to inflasjonstallene som er kommet siden Norges Bank la frem sine nye prognoser i slutten av juni vært høyere enn sentralbankens anslag. I juli økte gapet mellom prognosen og faktisk utvikling til 0,4 prosentpoeng. (…) Prisveksten er det sentrale målet for sentralbankens rentepolitikk. Høyere prisvekst enn ventet trekker derfor isolert sett i retning av en høyere rente. (dn.no 10.8.2017).)

- Inflasjonen er ikke lav - den bare «gjemmer» seg i aksjemarkedet. (- Vær derfor ikke overrasket om du bommer på inflasjonsmålet på 2 prosent, sier han. I FED diskuteres det om man skal heve renten eller ikke i desember. Frenkel mener at at markedet vil ønske en renteheving velkommen. - FED må bare gjøre det, sier han.)

(Anm: Inflasjonen er ikke lav - den bare «gjemmer» seg i aksjemarkedet. - Inflasjon er ikke lav, og den er ikke et mysterium, sier den tidligere sjefen for Bank of Israel, Jacob Frenkel, nå styrleder i JPMorgan Chase International. Styreleder i JPMorgan Chase International, Jacob Frenkel, har funnet inflasjonen, som har vært et mysterium for USAs sentralbanksjef, Janet Yellen. Han mener det er på tide å heve renten og forklarer at å holde rentene lav lenge bare gir incentiver til å investere i aksjemarkedet og ingen andre steder. - Da er all inflasjonen reflektert i aksjemarkedet, noe som ikke er inkludert i konsumprisene, sier han. Han sier også at de lave rentene svekker forsikringsselskapene og pensjonssystemet. Og når man svekker systemet forsvinner også effektene av politikken. - Vær derfor ikke overrasket om du bommer på inflasjonsmålet på 2 prosent, sier han. I FED diskuteres det om man skal heve renten eller ikke i desember. Frenkel mener at at markedet vil ønske en renteheving velkommen. - FED må bare gjøre det, sier han. (hegnar.no 15.10.2017).)

- Bolighaiene sluker byene. (- Hver sjette bybolig eies av folk som bor et annet sted.)

(Anm: Hver sjette bybolig eies av folk som bor et annet sted: Bolighaiene sluker byene (aftenposten.no 29.7.2015).)

- Leieprisene øker: Filip (26) leier ut alle sine leiligheter - og jakter bolig nummer fire. (- Leiemarkedet har ikke blitt med på eiemarkedets prisnedtur denne sommeren. Utleiemegleren har tvert imot registrert leieprishopp på mindre leiligheter.)

(Anm: Leieprisene øker: Filip (26) leier ut alle sine leiligheter - og jakter bolig nummer fire. Samtidig som boligprisene har falt i Oslo, har leieprisene økt. Utleier merker nå stor pågang fra boligselgere som har blitt husløse. (…) Leiemarkedet har ikke blitt med på eiemarkedets prisnedtur denne sommeren. Utleiemegleren har tvert imot registrert leieprishopp på mindre leiligheter. (e24.no 17.9.2017).)

- Det frie markedet eksisterer ikke.

(Anm: Det frie markedet eksisterer ikke. Finanskrisen burde vært spikeren i kisten for frimarkedsideologien. Men myten om det frie markedet har fått leve videre og bidratt til både Brexit og Trump. (dagbladet.no 5.5.2017).)

(Anm: – Man får jo håpe at boligprisene fortsetter nedover. Sykepleiere og andre med rundt 500.000 kroner i inntekt har nå fått langt bedre muligheter til å komme seg inn på boligmarkedet, viser den såkalte «Sykepleierindeksen». (dn.no 4.11.2017).)

- Renteøkning kan gi bolignedtur.

(Anm: Renteøkning kan gi bolignedtur | Elisabeth Holvik. Den største risikoen for norsk økonomi nå, er at renten skal stige for raskt og forsterke nedturen i boligprisene. (…) Politikernes unnlatelser. En uheldig bivirkning ved rekordlave renter er at politikere kan utsette å gjennomføre strukturelle reformer. Temaet for årets viktigste sentralbankkonferanse i USA var «Fostering a Dynamic Global Recovery». Når sentralbankene nå må heve renten, vil presset på politikerne øke for å gjennomføre tiltak som kan øke produktivitetsveksten og skape balanse i statsbudsjettet og i utenrikshandelen. (aftenposten.no 10.9.2017).)

– Boligprisfall setter bom for renteheving. Det bratte boligprisfallet de siste månedene gjør det enda mindre sannsynlig at Norges Bank hever renten med det første, mener eksperter. (– Med fallende boligpriser er det imidlertid uaktuelt å sette opp renten.) (– Fall i boligpriser kan forsterkes om renten skulle bli satt opp, istemmer sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.)

(Anm: Boligprisfall setter bom for renteheving. Det bratte boligprisfallet de siste månedene gjør det enda mindre sannsynlig at Norges Bank hever renten med det første, mener eksperter. Analytikere NTB har vært i kontakt med, tror styringsrenten holdes uendret på rekordlave 0,5 prosent når Norges Banks hovedstyre kunngjør sin beslutning torsdag. Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse peker på at veksten har tatt seg klart opp i norsk økonomi i år, og at ledigheten har falt noe, men legger til: – Med fallende boligpriser er det imidlertid uaktuelt å sette opp renten. Nedturen i boligmarkedet virker også dempende på husholdningenes konsum. – Fall i boligpriser kan forsterkes om renten skulle bli satt opp, istemmer sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1. – Hensynet til å ikke forsterke nedgangen i boligpriser taler også for å gå svært forsiktig fram når nye rentesignal skal gis, sier hun. Norsk økonomi er kommet til hektene igjen etter oljeprissjokket i 2014, men i vår falt plutselig boligprisene kraftig. Det skjedde etter en ekstrem oppgang de siste årene, mye drevet av lave renter. (hegnar.no 17.9.2017).)

- Ny forskning gir nytt bilde av finanskrisen i USA. Boliginvestorer bak finanskrisen, ikke «subprime». Boliginvestorer sto for gjeldsvekst og påfølgende tap i finanskrisen i USA, ikke lavinntektsgrupper. Noe å bekymre seg for her hjemme?

(Anm: Ny forskning gir nytt bilde av finanskrisen i USA. Boliginvestorer bak finanskrisen, ikke «subprime». Boliginvestorer sto for gjeldsvekst og påfølgende tap i finanskrisen i USA, ikke lavinntektsgrupper. Noe å bekymre seg for her hjemme? Dersom en av de viktigste driverne bak boligfesten i USA og den etterfølgende krisen var boliginvestorer, er det grunn til å stille spørsmål om disse funnene bør bekymre norske politikere. (dn.no 24.3.2017).)

(Anm: Subprimelån (også kjent som bare subprime) beskriver praksisen med å gi lån til låntagere som ikke kvalifiserer for de beste lånerentene på grunn av deres dårlige kreditthistorie. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) (- FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter.) (- Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

- DNB klar for å sperre 3000 kontoer med én milliard kroner. (- DNB jobber på spreng med å kontrollere at kundeinformasjonen er i henhold til hvitvaskingsloven.)

(Anm: DNB klar for å sperre 3000 kontoer med én milliard kroner. DNB jobber på spreng med å kontrollere at kundeinformasjonen er i henhold til hvitvaskingsloven. Resultatet kan bli at omtrent 3000 bedriftskunder får kundeforholdet sperret i løpet av året. (…) Det er konsekvensen når kunden ikke besvarer DNBs henvendelse tilstrekkelig. (…) Når en konto er sperret, vil det ikke være mulig med andre utbetalinger enn lønn, skatt og merverdiavgift. (dn.no 9.7.2017).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- DNB sa de solgte seg ut av «The Black Snake» – har fremdeles 7 milliarder i lån til oljerør-firmaene.

(Anm: DNB sa de solgte seg ut av «The Black Snake» – har fremdeles 7 milliarder i lån til oljerør-firmaene. DNB sa de solgte seg ut av den omstridte oljerørledningen og ringte opp kunder på flukt. Allikevel har de fremdeles gigantlån til firmaene som bygger «The Black Snake». (nrk.no 8.11.2017).)

- Tilgang til aksjeanalyser kan koste opp til 3,5 mill. Meglerhusene må ta direkte betalt for analysene i fremtiden.

(Anm: Tilgang til aksjeanalyser kan koste opp til 3,5 mill. Meglerhusene må ta direkte betalt for analysene i fremtiden. Foreløpig er det stort sprik i prisanslagene. I 2018 planlegger EU å innføre nye regler som skal øke effektiviteten og transparensen i det europeiske aksjemarkedet, samt bidra til økt beskyttelse av investorene. Det betyr høyere krav til rapportering av transaksjoner, og et viktig prinsipp er at alle kostnadene til investor skal gjøres rede for. Mifid II - revisjonen av Mifid I, et EU-direktiv for finansielle instrumenter, kan etter innføringen medføre store endringer, spesielt for analytikerne. Pr i dag betaler kundene for analyser indirekte gjennom å handle aksjer hos meglerhuset som har distribuert analysene. (hegnar.no 13.8.2017).)

- Ernas skatteplan: Milliardærarvinger kan bli nullskattytere.

(Anm: Ernas skatteplan: Milliardærarvinger kan bli nullskattytere. Erna Solbergs løfte om å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital vil gi Norges to rikeste kvinner, Ferd-arvingene Alexandra (21) og Katharina Andresen (22), muligheten til å bli nullskattytere. Nye tall fra finansminister Siv Jensen (Frp) avdekker hvordan en fjerning av formuesskatt på såkalt arbeidende kapital vil slå ut: • 3900 flere personer vil bli nullskattytere. • 1100 av disse har nettoformuer over tre millioner kroner. • 500 flere personer med nettoformuer over 20 millioner kroner vil betale under 50.000 kroner i året i skatt. (…) Så lenge du ikke har en reell inntekt, så mener jeg at du ikke skal betale formuesskatt på arbeidende kapital, sa Solberg til VG 1. august i år. (vg.no 14.8.2017).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

– Skadelig profittmaksimering.

Skadelig profittmaksimering
dn.no 25.4.2016
Ideen om at å maksimere avkastning for aksjonærer er en plikt, er rettslig gal og rettsøkonomisk forfeilet.

Profittmaksimeringspresset er en hovedbarriere for den nødvendige omstillingen til et bærekraftig næringsliv. Det har utviklet seg til en rettslig myte: at styret og ledelse er rettslig forpliktet til å maksimere avkastning for aksjonærene, skriver artikkelforfatteren. (…)

(Anm: Skadelig profittmaksimering. Ideen om at å maksimere avkastning for aksjonærer er en plikt, er rettslig gal og rettsøkonomisk forfeilet. Profittmaksimeringspresset er en hovedbarriere for den nødvendige omstillingen til et bærekraftig næringsliv. Det har utviklet seg til en rettslig myte: at styret og ledelse er rettslig forpliktet til å maksimere avkastning for aksjonærene, skriver artikkelforfatteren. (dn.no 25.4.2016).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

– Vi må slutte å se på vekst som noe normalt.

(Anm: – Vi må slutte å se på vekst som noe normalt. Øystein Dørum mener at vekst ikke er normalt og at skjev fordeling er farlig. Det kan bli gøy i NHO. (dn.no 25.11.2016).)

(Anm: Professorens utdaterte rettsoppfatning. Det er bred enighet i norsk rett om at styret og ledelsen i bedrifter er kompetente til å ta samfunnshensyn, selv om dette kan gå på bekostning av (kortsiktig) profittmaksimering, skriver artikkelforfatteren. (dn.no 1.5.2016).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Frykter at 30 prosent av artene i havet dør ut grunnet havforsuring. Forskerne mener at havet nå surner raskere enn på 300 millioner år - og at innen år 2100 kan havet ha surnet med hele 170 prosent. I 2012 samlet over 500 av verdens fremste eksperter på havsuring seg i California - og en gjennomgang av tilstanden i vitenskapen blir publisert i en studie som legges fram neste uke. (dagbladet.no 17.11.2013).)

(Anm: Fann 30 plastposar i magen på den sjeldne kvalen. Gåsenebbkvalen var aldri dokumentert i Noreg før han blei avliva. I magesekken fann forskarane 30 plastposar og store mengder småplast. Det var reint tilfeldig at zoologar ved Universitetet i Bergen blei gjort merksame på kvalen som stranda på Sotra utanfor Bergen i helga. (nrk.no 1.2.2017).)

(Anm: Adams (28) bilde går verden rundt: Fanget fisk med plastring rundt magen. Adam Turnbull (28) fanget lørdag en fisk som hadde vokst rundt en plastring. Nå ber han alle tenke seg godt om før de kaster søppel i naturen. (tv2.no 8.12.2017).)

(Anm: Advarer turister mot giftige alger på Kanariøyene. (…) Årsaken er at de inneholder en gift som kan føre til kløe og irritasjon på huden, skriver nyhetsbyrået AFP. – Siden slutten av juni har det vært en stor oppblomstring av mikroalger, som noen ganger rammer strendene, sier José Juan Aleman i helsevesenet på Kanariøyene. (vg.no 8.8.2017).

(Anm: Giftige alger smadrer søløvers hukommelse. Et giftstof i alger kan give søløver permanente hjerneskader. Studiet er vigtigt, fordi søløvers hjerner minder om menneskets. Giftstoffet domoninsyre i alger kan give søløver permanente hjerneskader. Dermed er de giftige alger en medvirkende årsag til, at mange søløver dør under algeopblomstringer kendt som 'røde tidevand'. Det viser forskere fra Emory University i Atlanta, USA, i et nyt studie ifølge sciencemag.org. Det skriver Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 2.1.2016).)

- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

– Ny forskning: De aller rikeste unndro mest skatt.

(Anm: Ny forskning: De aller rikeste unndro mest skatt. (…) For første gang har forskere koblet lekkede opplysninger om penger på kontoer i Sveits mot kontoeiernes selvangivelser. Forskerne har sjekket om pengene er oppgitt til skattemyndighetene i Norge, Sverige og Danmark. Resultatet: Nesten ingenting var oppgitt. (aftenposten.no 30.5.2017).)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

– Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (– Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i.)

Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker
nrk.no 3.5.2017
Profesjonelle medhjelpere, som advokater og meglere, er oftere involvert i store bedragerisaker enn tidligere, mener Økokrim.

SEKS DØMT: Siden 2014 har det ifølge Økokrim vært tre store saker hvor advokater var involvert i økonomisk svindel. Fem advokater og én mekler ble dømt.

– Siden 2014 har vi hatt tre store saker hvor advokater har vært involvert i økonomisk svindel, sier førstestatsadvokat i Økokrim Geir Kavlie til NRK.

Han sier fem advokater og én mekler ble dømt i disse sakene. (…)

– Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i.

Les: Advokat siktet for narkotikasmugling

Advokatforeningen ser ikke samme tendens
– Det strider mot alt det en advokat skal stå for. En advokat skal bidra til å fremme rett og påse at folk og bedrifter gjør ting lovlig, så hvis det stemmer at advokater oftere enn før er involvert i bedragerisaker, så er det veldig alvorlig, sier generalsekretær i Den

– Jeg mener at på bakgrunn av enkelttilfeller, så kan man ikke rette beskyldninger mot en hel yrkesgruppe, sier leder i advokatforeningen, Merete Smith. (…)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Jusleksikon Online er et gratis oppslagsverk (…) benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, lærere, næringsliv og offentlig forvaltning m.fl. (jusleksikon.no).)

– Vi vil vite mer om skatterådgiverne.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (nrk.no 21.12.2010).)

– Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker.

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

(Anm: Rekordmye penger i Panama-banker tross avsløringer. Panamapapirene har ikke ført til flukt fra bankene i landet. Banker forvaltet midler for over 1.000 milliarder kroner i fjor, som er ny rekord. (aftenposten.no 17.3.2017).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Jusleksikon Online er et gratis oppslagsverk (…) benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, lærere, næringsliv og offentlig forvaltning m.fl. (jusleksikon.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

– Si meg hva du studerte og jeg skal si deg hvem du er. (– Økonomistudenter er over snittet psykopatiske og maktglade. Psykologer-in-spe er mer åpne og greie enn de fleste, men også mer nevrotiske. De som velger seg jus, kan fort bli småtverre.)

Si meg hva du studerte og jeg skal si deg hvem du er
dn.no 28.5.2017
Økonomistudenter er over snittet psykopatiske og maktglade. Psykologer-in-spe er mer åpne og greie enn de fleste, men også mer nevrotiske. De som velger seg jus, kan fort bli småtverre.

I overkant åpen og nevrotisk? Da studerte du kanskje psykologi eller humanistiske fag. Folk med businesstudier eller jus i bagasjen derimot, har langt bedre nerver. Og store, lukkede ego.

Ap-leder Jonas Gahr Støre studerte statsvitenskap. Midelfart Holding-sjef Celina Midelfart studerte økonomi, management og finans. Norwegian-sjef Bjørn Kjos studerte jus. Rikspsykolog og skribent Sissel Gran studerte psykologi. (…)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

– Mange psykopater i lederstillinger.

(Anm: – Mange psykopater i lederstillinger. (…) Når man merker at det er noe som skurrer, skal man ta tak i det i stedet for å overse det. De fleste venter for lenge, for de tror at andre vil deres eget beste, men slik er det ikke alltid, mener Johansen. (nrk.no 19.6.2017).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

– Offentlig sektor er preget av en lydighetskultur der lojaliteten går vekk fra medarbeiderne og oppover i systemet.

(Anm: Offentlige sjefer mest lojale mot sine overordnede. Sjefer i private bedrifter er generelt mer lojale mot sine medarbeidere enn mot sine overordnede, mener de yrkesaktive. Men i offentlig sektor er det annerledes. Offentlig sektor er preget av en lydighetskultur der lojaliteten går vekk fra medarbeiderne og oppover i systemet. Det mener leder av fagforeningen Unio, Anders Folkestad. (aftenposten.no 6.1.2013).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

– Skattedirektøren gransker skatterådgiverne. (- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.)

Skattedirektøren gransker skatterådgiverne
aftenposten.no 21.4.2017
200 skattytere kom under lupen etter Panama Papers. 60 av dem vil snart få brev i posten fra skattemyndighetene. Nå flytter skattedirektøren lupen over på skatterådgiverne.

Vi vil vite mer om skatterådgiverne.

Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

Men dette betyr at han må se bak ryggen på den enkelte skattyteren.

– I de sakene vi behandler særskilt ser vi at rådgiverne spiller en rolle. I noen saker ser vi at rådgiverne har solgt skattyterne fullstendige opplegg for å planlegge skatten, sier Holte. (…)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

- Skatterådgiver tiltalt for grovt skattesvik – skal ha unndratt 2,1 millioner kroner over en periode på fire år.

(Anm: Skatterådgiver tiltalt for grovt skattesvik – skal ha unndratt 2,1 millioner kroner over en periode på fire år. Både som privatperson og daglig leder for eget firma skal skatterådgiveren over en lengre periode ha unndratt både skatt og merverdiavgift. Saken er nå berammet til Asker og Bærum tingrett. (dn.no 19.2.2020).)

– Som investor skal man ha eid boligen relativt kort tid for ikke å hente ut svimlende gevinst etter flere år med skyhøy prisvekst i hovedstaden. (- Kan ta til takke med et par hundre tusen under prisantydning, for gevinsten er likevel tilstrekkelig til å gni seg i hendene.)

(Anm: Slik kan gevinstmette investorer utløse boligprisfall. – Det investorene gjør nå er å teste markedet for å se om de kan gå ut på topp og ta gevinst, sier kredittsjef Endre Jo Reite. (…) Som investor skal man ha eid boligen relativt kort tid for ikke å hente ut svimlende gevinst etter flere år med skyhøy prisvekst i hovedstaden. Nettopp dét er Reites største bekymring: Investorer som fint kan ta til takke med et par hundre tusen under prisantydning, for gevinsten er likevel tilstrekkelig til å gni seg i hendene. (e24.no 18.6.2017).)

– Investorene selger unna leiligheter.  (– Nå har boligprisene korrigert seg ganske kraftig ned, mens leieprisene har skutt i været. Nå er det gull, sier han.)

(Anm: Investorene selger unna leiligheter. Småinvestorene i Oslo bruker sommeren til å kvitte seg med leiligheter. - Jeg merker at noen har kastet kortene, sier investor Oddvar Skogseth, som går mot strømmen. Oddvar Skogseth (58) er på visning i en liten leilighet på 29 kvadrat på St. Hanshaugen som er lagt ut for 2,89 millioner. (…) – Nå har boligprisene korrigert seg ganske kraftig ned, mens leieprisene har skutt i været. Nå er det gull, sier han. (…) (dn.no 3o.7.2017).)

(Anm: Økonom: – Boligprisene kan falle med 20 prosent. (…) Ned 20 prosent. Sjeføkonom i Swedbank, Øystein Børsum mener at nedgangen i boligprisene ikke er over, og at de siste års kunstig høye prisnivå – spesielt i Oslo-området, må korrigeres ytterligere (tv2.no 4.8.2017).)

- Meglerne melder om at investorene praktisk talt har forsvunnet fra visningene, og flytter seg over til nabokommunene, sier Macic.

(Anm: – Nå har psykologien i markedet tatt overhånd. Prisfallet i Oslo synes å være en overreaksjon på de nye boliglånsreglene, sier makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret. (…) Meglerne melder om at investorene praktisk talt har forsvunnet fra visningene, og flytter seg over til nabokommunene, sier Macic. Macic viser til at det sesongjusterte fallet for Oslo var på 2,6 prosent i juni. (dn.no 5.7.2017).)

- Nejra Macic vant pris for de unge og lovende. (- Du har gjort boligmarkedet forståelig for veldig mange gjennom TV, radio eller foredrag, og har vist evnet gjennom din karriere til å formidle komplisert makroøkonomi, boligøkonomi og boligpolitikk på en god måte», uttalte juryen for Cityglød.)

(Anm: Nejra Macic vant pris for de unge og lovende. Prognosesenterets sjeføkonom vant Cityglød-prisen under Citykonferansen. Prognosesenterets 28 år gamle sjeføkonom Nejra Macic ble kåret til Cityglød 2019. «Komiteen er svært imponert over hvilken plass du har tatt i bransjen. På kort tid har du utpekt deg som en dyktig sjeføkonom og en fremgangsrik faglig debattant, som står for sine meninger. Du har gjort boligmarkedet forståelig for veldig mange gjennom TV, radio eller foredrag, og har vist evnet gjennom din karriere til å formidle komplisert makroøkonomi, boligøkonomi og boligpolitikk på en god måte», uttalte juryen for Cityglød. (estatenyheter.no 14.2.2019).)

- DNB advarer: – Nye regler vil hindre 20.000 unge å komme ut i boligmarkedet. Forslaget til ny boligforskrift vil hindre 20.000 unge å kjøpe bolig neste år, hevder DNB.

(Anm: DNB advarer: – Nye regler vil hindre 20.000 unge å komme ut i boligmarkedet. Forslaget til ny boligforskrift vil hindre 20.000 unge å kjøpe bolig neste år, hevder DNB. Finanstilsynet mener mange har for mye gjeld. (…) Sjeføkonom: Ikke bekymret for de unge. Innstrammingene foreslås iverksatt fra 1. januar 2020. (…) Hun sier hun er mer bekymret for aleneforeldre enn for de unge i dagens boligmarked. – Det er ingen andre land i verden der unge i så stor grad som i Norge eier egen bolig, poengterer hun. (nrk.no 11.9.2019).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse.

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Psykologien i markedet. Bård Bjerkholt: «Et udiskutabelt og ubehagelig faktum: Boligprisene faller og den jevne boligeier blir fattigere».

(Anm: Psykologien i markedet. Bård Bjerkholt: «Et udiskutabelt og ubehagelig faktum: Boligprisene faller og den jevne boligeier blir fattigere». Det er foreløpig lite som tilsier at situasjonen skal utarte til en mer ondartet kollaps i boligmarkedet slik mange land opplevde under finanskrisen for snart ti år siden. Men det er et udiskutabelt og ubehagelig faktum: Boligprisene faller og den jevne boligeier blir fattigere. (dn.no 6.10.2017).)

(Anm: Mener prisfallet på boliger er større enn statistikken viser. NTNU-professor Ragnar Torvik tror boligmarkedet i Oslo blir verre. (…) I Oslo var prisfallet på 3,1 prosent. Siden april har boligene i Oslo blitt 4,4 prosent billigere. (…) – Det er grunn til å tro at det er de mest attraktive boligene som er solgt, og at disse dermed i gjennomsnitt oppnår en bedre pris enn de boligene som ikke er solgt, sier Torvik. Han tror de mindre attraktive boligene må prises enda lavere enn de gjør i dag. (hegnar.no 6.7.2017).)

- Millioner på eiendom: De seneste årene er det boliginvesteringene som gir mest penger i kassa for den aktive investoren, Tore Aksel Voldberg. Tore (54) satset på eiendom - håvet inn 360 millioner.

(Anm: Millioner på eiendom: De seneste årene er det boliginvesteringene som gir mest penger i kassa for den aktive investoren, Tore Aksel Voldberg. Tore (54) satset på eiendom - håvet inn 360 millioner. Aksje- og eiendomsinvestor Tore Aksel Voldberg tjente 358 millioner kroner i fjor. (dagbladet.no 15.7.2017).)

- Dagbladets lederartikkel. Boligmarkedet: Regjeringens boligpolitikk minner mer om førstehjelp enn klok forebygging.

(Anm: Dagbladets lederartikkel. Boligmarkedet: Regjeringens boligpolitikk minner mer om førstehjelp enn klok forebygging. Innstramming i boligforskriften er ikke godt nok. (…) I Dagens Næringsliv i går kunne vi lese at æren for prisfallet går til finansminister Siv Jensen og regjeringens innstrammingstiltak for boliglån. (…) For dem som hadde penger å investere, var eiendom et attraktivt investeringsobjekt. Kombinert med lave renter presset det prisene ytterligere oppover. Det førte til uønsket vekst i både boligmarkedet og ulikheten. Selv om det tok tid før regjeringen fikk ut fingeren, skal finansministeren ha ros for å ha gjennomført innstrammingene. (dagbladet.no 27.6.2017).)

(Anm: Slik vil partiene løse boligfloka. De fleste enes om at det må bygges flere boliger. Les hva de ulike partiene tenker om boligpolitikk for unge. (frifagbevegelse.no 26.7.2017).)

- Foreldregenerasjonen kjøpte bolig på midten av 90-tallet, og uten å gjøre noe annet enn å sitte på ræva har de sett sine boliger mangedoblet i verdi. Nå bruker de verdistigningen til å kjøpe sin andre og tredje bolig som investeringsobjekter.Det er irriterende og urettferdig.

(Anm: Boligmarkedet og boligboble. Vi er alle spekulanter i det norske boligmarkedet. (…) Foreldregenerasjonen kjøpte bolig på midten av 90-tallet, og uten å gjøre noe annet enn å sitte på ræva har de sett sine boliger mangedoblet i verdi. Nå bruker de verdistigningen til å kjøpe sin andre og tredje bolig som investeringsobjekter.Det er irriterende og urettferdig. (dagbladet.no 17.9.2016).)

(Anm: Krever at Jensen skroter boliglånsforskriften. Privatmegleren-sjef Grethe Wittenberg Meier og finansminister Siv Jensen er uenige om hva som er et balansert boligmarked. (…) «Forskriften er blitt et klart hinder for et dynamisk og velfungerende boligmarked. Den oppleves som en urimelig stresstesting av boligkjøpere som må innfri krav som generasjoner før ikke er blitt påført.", skriver Meier i brevet. (dn.no 5.7.2017).)

(Anm: Megler-strid om Siv Jensens boligmedisin. Boliglånsforskriften må endres «så raskt som mulig», mener Privatmegleren-sjef Grethe Meier. – Nå må vi holde hodet kaldt, sier NEF-direktøren. (…) Direktøren i Norges Eiendomsforbund, Carl O. Geving, er helt uenig. – Nå må vi holde hodet kaldt og ha is i magen. Det er ingen grunn til å gjøre noe med forskriften nå, sier han. Det synes heller ikke Siv Jensen, tross økende press fra flere boligaktører. (e24.no 16.9.2017).)

- Den norske boligmodellen har sikret en fordeling av velstand og formue som de fleste andre land kan misunne oss. Den har minsket avstanden mellom fattig og rik og den har hindret etablering av getto-bydeler, slik vi finner rundt i Europa. Den norske boligmodellen har vært en større suksess for Norge enn oljen. Fornuftig forvaltning av oljeformuen har forsterket virkningen av boligsuksessen.

(Anm: Den norske boligmodellen har vært en større suksess for Norge enn oljen. Fornuftig forvaltning av oljeformuen har forsterket virkningen av boligsuksessen, sier forfatteren. (…) Mathilde Fasting fra tankesmien Civita prøver seg på en historieomskrivning i sitt debattinnlegg om skatt og bolig i DN 12. juni. (…) Den norske boligmodellen har sikret en fordeling av velstand og formue som de fleste andre land kan misunne oss. Den har minsket avstanden mellom fattig og rik og den har hindret etablering av getto-bydeler, slik vi finner rundt i Europa. Den norske boligmodellen har vært en større suksess for Norge enn oljen. Fornuftig forvaltning av oljeformuen har forsterket virkningen av boligsuksessen. (dn.no 22.6.2017).)

(Anm: – Skulle du gått like hardt inn i aksjemarkedet som du gjør i boligmarkedet, ville folk trodd du var gal.  Jeg synes det er positivt at boligmarkedet roer seg, men ingen er tjent med at det blir en knekk, sier Sven Bjørn Lilleslåtten. Han stortrives i rekkehuset han og kona Cecilie Blytt kjøpte i Kampen hageby i fjor. (dn.no 19.6.2017).)

- Den sikreste formen for Lotto-gevinst har vært nettopp boligmarkedet. ( - Vi er nærmest blitt euforiske, med en tro på at boligkjøp er den beste investeringen man kan gjøre.)

(Anm: Hurra, boligprisene synker! Medisinen virker på oss. Boligprisene går ned blant annet fordi politikerne endelig har foreskrevet en mild medisin mot en folkesykdom. Kunststykket nå blir å unngå en overreaksjon. (…) Den sikreste formen for Lotto-gevinst har vært nettopp boligmarkedet. Vi er nærmest blitt euforiske, med en tro på at boligkjøp er den beste investeringen man kan gjøre. Troen på høy og sikker gevinst er så sterk at det kan kalles en folkesykdom. I tillegg kommer det viktige faktum at vi ved å putte penger i bolig kommer svært godt ut av det skattemessig. (aftenposten.no 5.7.2017).)

- Bank: Fire av fem «boligspekulanter» i Oslo ville ikke fått lån i år.

(Anm: Bank: Fire av fem «boligspekulanter» i Oslo ville ikke fått lån i år. Norske banker melder om kraftig nedgang i antall kunder i Oslo som får innvilget boliglån for å kjøpe en bolig de selv ikke skal bo i, såkalte sekundærboliger. (…) Fra nyttår kom kruttet i form av inngripende endringer i boliglånsforskriften. Boliginvestorer i Oslo må binde opp minst 40 prosent egenkapital for å få boliglån, mens ingen boligkjøpere skal få innvilget lån som overstiger fem ganger personinntekt etter skatt. (dn.no 20.6.2017).)

(Anm: Er boligspekulanter virkelig entreprenører? (dn.no 16.1.2018).)

(Anm: Espen Eckbo tjener millioner på eiendom. Komikeren henter ut fem millioner kroner i utbytte fra sitt eget eiendomsselskap. (dn.no 28.6.2017).)

(Anm: Hver fjerde boligkjøper i Oslo er spekulant. De som kjøper boliger kun for å investere – ikke for å bo – tar nå en stadig større del av markedet i Oslo, og unge boligkjøpere fortviler over at de ikke kommer inn på markedet. (tv2.no 6.6.2017).)

(Anm: Nedkjølingen. Æraen der man ble rik i boligmarkedet, er over (dn.no 6.8.2017).)

- Boligspekulanter ser ut av Oslo. Profesjonelle boligkjøpere ser på andre byer enn Oslo. I Bergen dominerer nå spekulantene på boligmarkedet.

(Anm: Boligspekulanter ser ut av Oslo. Profesjonelle boligkjøpere ser på andre byer enn Oslo. I Bergen dominerer nå spekulantene på boligmarkedet. Det kommer fram i en ringerunde NRK har gjort til eiendomsmeglere i de fem største norske byene: Firmaer som tidligere kun drev i Oslo, kjøper nå leiligheter over hele Norge. For å bremse veksten I Oslo, strammet regjeringen inn på boliglånskravene og innførte egne særkrav. (…) Byråd for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti (Ap), vil beskytte vanlige boligkjøpere i budkrigen med eiendomsinvestorer. – Vi er i dialog med statsråd Jan Tore Sanner. De store byene ønsker seg virkemidler som sikrer levende bomiljøer med barnefamilier i sentrum, sier Tryti. (helsetilsynet.no 15.11.2017).)

– Spekulantene er borte. Nordea Norge-topp merker en klar nedgang i kjøp som er knyttet til rene investeringer. (- En av de store snakkisene har omhandlet i hvor stor grad de såkalte spekulantene har bidratt til den krasse prisveksten i Oslo.)

(Anm: – Spekulantene er borte. Nordea Norge-topp merker en klar nedgang i kjøp som er knyttet til rene investeringer. (…) – Borte. Det er tredje måned på rad med boligprisfall, også i hovedstaden. Boligprisene begynte tydelig å bikke nedover i mai. Fallet har imidlertid kommet etter knallsterk vekst. En av de store snakkisene  har omhandlet i hvor stor grad de såkalte spekulantene har bidratt til den krasse prisveksten i Oslo. (…) Inntektsgrensen. Forskriften, som trådte i kraft fra 1. januar, innebærer blant annet at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, mens kjøpere av sekundærbolig i Oslo må ha 40 prosent egenkapital for å få lån. – Det er spesielt grensen på fem ganger inntekt som har effekt. Vi ser at vi må jobbe mye mer aktivt med hver enkelt kunde for å finne løsninger, slik at man kommer i mål med ønske om å kjøpe en ny bolig, sier Sætre. (e24.no 3.8.2017).)

(Anm: Tror boligprisfrykt senker kronen. Glem oljeprisbyks og bedring i norsk økonomi. En ny frykt inntar kronemarkedet, mener valutaeksperter. (…) Risikoen for at boligmarkedet skal kjølne kraftig og dra med seg norsk økonomi nedover. – Denne historien handler om overvurderte boligpriser og konsekvenser ved boligprisfall som kan bli store og stygge, sier Eek-Nielsen til E24. Han trekker også frem en rekordlav norsk pengemarkedsrente som årsak til den svake kronen. (e24.no 15.11.2017).)

(Anm: Økonomer frykter boligboble i Oslo. (…) Det kan bli en selvforsterkende, spekulativ boble, sier han. (…) – Får vi slike selvforsterkende mekanismer, er det egentlig ikke noe tak. Det er boliger i Asia som koster en milliard kroner, sier Andreassen. (e24.no 27.05.2016).)

- Her kan pengene til «boligspekulantene» havne. – Jeg tror mange vil komme til å foreta en spredning i porteføljen, sier NHH-professor Ola H. Grytten.

(Anm: Her kan pengene til «boligspekulantene» havne. – Jeg tror mange vil komme til å foreta en spredning i porteføljen, sier NHH-professor Ola H. Grytten. Færre kjøpere av sekundærbolig i Oslo får innvilget lån etter nye forskriftskrav, samtidig som utflatingen i boligprisene øker fristelsen til å realisere gevinsten av boliginvesteringen etter flere år med voldsom prisoppgang. Når en betydelig andel personer med penger til overs ikke kan eller ønsker å plassere pengene i eiendom, finner pengene nye veier. Spørsmålet er hvor pengene plasseres. (…) – Det er ikke sikkert man får den effekten, men det er ikke helt usannsynlig at boliginvestorer vil ta gevinst når markedet viser tegn til utflating. Gitt antagelsen om utflating, er det tenkelig at penger skal ut av boligmarkedet og inn i noe annet, sier informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi, til E24. (e24.no 24.6.2017).)

- De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig.

(Anm: - De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig. Salget av nye boliger har falt i år. Til tross for fall i boligprisen må det bygges flere boliger, mener boligprodusentene. (dn.no 15.6.2017).)

- Huseier håver inn 48.00 kroner i måneden på seks kvinner som er stuet sammen i smårom i tidligere kommunal leilighet på Tøyen. – Grotesk mener SV.

(Anm: SV om kvinnene på Tøyen: – Grotesk. – Vi kan ikke ha et boligmarked som legger til rette for spekulasjon, mener stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV). Nå ber hun regjeringen ta grep. Leieboerforeningen er krystallklar: – Dette er helt klart ulovlig. Huseier håver inn 48.00 kroner i måneden på seks kvinner som er stuet sammen i smårom i tidligere kommunal leilighet på Tøyen. – Grotesk mener SV. (dagsavisen.no 20.3.2018).)

- Småleiligheter opp 5,6 prosent på to måneder. Eiendomsmegler Tina Marie Stålborg merker større pågang på små leiligheter, som mange investorer er på jakt etter.

(Anm: Småleiligheter opp 5,6 prosent på to måneder. Eiendomsmegler Tina Marie Stålborg merker større pågang på små leiligheter, som mange invstorer er på jakt etter. Men Christian Dreyer i Eiendom Norge advarer om store prissvingninger. – Det er betraktelig bedre respons enn for noen måneder siden. Det er flere på visning, gode budrunder og vi har hatt flere salg som har gått langt over prisantydning, sier daglig leder og eiendomsmegler Tina Marie Stålborg i Nordvik & Partners Nydalen. Hun har også tro på en jevn bedring i markedet fremover. (dn.no 14.3.2018).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Færre boliger, flere næringsbygg. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 11 prosent fra april til mai, viser sesongjusterte tall. Samtidig økte næringsarealet som det gis tillatelse til å bygge. (ssb.no 23.6.2017).)

(Anm: Prisene på nye boliger øker. Nye blokkleiligheter og småhus har blitt 15,3 prosent dyrere fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i 2017. I denne perioden steg prisene på nye eneboliger bare 1,8 prosent. (ssb.no 23.6.2017).)

- 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.)

(Anm: - 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.) (- Flere bor alene. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 960.000 aleneboende i Norge, og tallet er økende.) (p4.no 31.5.2016).)

(Anm: Lykke (Happiness) (mintankesmie.no).)

 (Anm: På tide med en ny boligpolitikk. Leder. (aftenposten.no 21.5.2012).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Mener kommunene ikke har god nok styring på boligutbyggingen.

(Anm: Bekymret for dype daler i boligmarkedet. Det kraftige boligprisfallet i Oslo er et tegn på at det trengs enda mer styring for å hindre høye topper og kraftige nedturer, ifølge Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg. Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener kommunene ikke har god nok styring på boligutbyggingen. Han er redd for svingninger i spesielt Oslo-markedet. (dn.no 7.7.2017).)

(Anm: Boligkvalitet bør også være et tema i valgkampen | Camilla Moneta, arkitekt MNAL og fagsjef Norske arkitekters landsforbund. (aftenposten.no 17.8.2017).)

- Stadig flere bor alene. Likevel bygges det ikke for at folk skal gjøre det. 4 av 10 boliger som ble bygd i fjor var for dem som bor alene. Det viser at vi bygger feil, mener Norske arkitekters landsforbund.

(Anm: Stadig flere bor alene. Likevel bygges det ikke for at folk skal gjøre det. 4 av 10 boliger som ble bygd i fjor var for dem som bor alene. Det viser at vi bygger feil, mener Norske arkitekters landsforbund. Tall fra folke- og boligtellingen fra SSB for 2016 viser at det var 894 126 enpersonshusholdninger her til lands i fjor. Dette betyr at 38 prosent av alle innbyggerne i Norge bodde alene. Til sammenligning viser tall fra Eurostat at andelen aleneboende i Europa lå på 33,4 prosent i samme periode. Alexandria Algard, president i Norske arkitekters landsforbund, mener at dette er bekymringsfulle tall med tanke på hvilken boligmasse som bygges her til lands. (aftenposten.no 15.8.2017).)

- Tidligere megler tjente 49 millioner på utleie og villasalg.

(Anm: Tidligere megler tjente 49 millioner på utleie og villasalg. Tidligere eiendomsmegler Steinar Moe eier rundt 500 utleieleiligheter. Slikt blir det penger av. Hoppet av og startet for seg selv. På 90-tallet hoppet han av karrieren som eiendomsmegler og startet i stedet for seg selv. Gjennom selskapet Steinar Moe Eiendom har han bygget opp en portefølje av rundt 500 utleieleiligheter, hvorav 400 av dem ligger i Oslo. (dagbladet.no 20.7.2017).)

– Student fikk inndratt 1,2 millioner kroner. (– Hvitvasket penger og sendte dem ut av landet.)

Student fikk inndratt 1,2 millioner kroner
dagsavisen.no 29.5.2017
Hvitvasket penger og sendte dem ut av landet.

31-åringen kom til Norge i Januar 2014 og skulle sammen med 58 andre personer fra hjemlandet gjennomføre et ingeniørstudium.

Studiet ble finansiert av FN. Studentene fikk også et bidrag fra hjemlandet på 200 amerikanske dollar hver tredje måned fra hjemlandet som skulle brukes til finansiering av livsopphold. (…)

Revisoren konkluderte med at 31-åringen hadde et overforbruk på 1.189.467 kroner.

Ifølge tiltalen skal han ha hvitvasket 1.123.373 kroner gjennom en rekke transaksjoner til personer i utlandet og i Norge.

 – Hjalp de andre
31-åringen har forklart at flere av de andre studentene ønsket å sende penger til familiemedlemmer i hjemlandet – og at han bisto disse med dette. Grunnen var at han visste hvordan han skulle gjøre dette.

Han ble også kjent med andre personer gjennom sin deltakelse på et kirkearrangement.

Han hjalp også personer han traff der med å sende hjem penger til hjemlandet. (…)

– Går mot gigantisk pensjonsunderskudd. (– Økt levetid og skuffende avkastning på sparepengene vil gi et gap i pensjonssparingen på 400.000 milliarder dollar i år 2050 – tilsvarende 3.360.000 milliarder kroner, ifølge en rapport fra World Economic Forum (WEF).)

Går mot gigantisk pensjonsunderskudd
dn.no 28.5.2017
World Economic Forum sammenligner pensjonsgapet med klimaendringene. – Det er fortsatt mulig å gjøre noe, sier WEF-topp.

Økt levetid og skuffende avkastning på sparepengene vil gi et gap i pensjonssparingen på 400.000 milliarder dollar i år 2050 – tilsvarende 3.360.000 milliarder kroner, ifølge en rapport fra World Economic Forum (WEF).

Det gigantiske beløpet tilsvarer mer enn fem ganger verdensøkonomien, og gapet vil øke gradvis for hvert eneste år frem mot år 2050.

224.000 milliarder dollar av totalen knytter seg til pensjonssystemene i USA, Storbritannia, Japan, Nederland, Canada og Australia.

De innskuddsbaserte ordningene dytter risikoen over på enkeltpersoner, som ikke nødvendigvis har hverken muligheter eller forutsetninger for å velge det som er best for dem, ifølge rapporten fra WEF.

Det siste tiåret har avkastningen fra aksjer og verdipapirer vært lavere enn tidligere. Dermed får man i fremtiden mindre igjen for pengene man har satt av til pensjon. Dette har bidratt til det økte pensjonsgapet.

– Vi er virkelig ved et knekkpunkt, sier Michael Drexler, som er leder for finansielle systemer i WEF.

Han sammenligner situasjonen for verdens pensjonssystemer i dag med det man står overfor når det gjelder klimaendringene på kloden.

– Det er fortsatt mulig å gjøre noe. Men hvis vi ikke gjør noe, vil samfunnet få et stort problem om 20–30 år. (…)

– Men Norge går trolig klar av denne «økonomiske tidsbomba» som kan ramme andre land. (– 3 388 000 000 000 000 er summen på differansen mellom hva verdens stater klarer å betale innbyggerne i pensjon, og hva de har krav på.)

(Anm: I 2050 kan verden få en regning på 3,3 millioner milliarder: En «økonomisk tidsbombe». 3 388 000 000 000 000 er summen på differansen mellom hva verdens stater klarer å betale innbyggerne i pensjon, og hva de har krav på. «ØKONOMISK TIDSBOMBE»: I 2050 kan verdenssamfunnet stå overfor et gigantisk økonomisk gap de ikke har mulighet til å tette. Den «økonomiske tidsbomba» er til sammenligning tre til fire ganger større en hele verdensøkonomien i dag. (…)  Går trolig klar. Men Norge går trolig klar av denne «økonomiske tidsbomba» som kan ramme andre land. Den såkalte pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011, har vært et viktig tiltak for å motvirke dette, forteller SSB-seniorforskeren. (dagbladet.no 13.6.2017).)

– Ett år etter Panama Papers: Finanstilsynet maser på trege banker

Ett år etter Panama Papers: Finanstilsynet maser på trege banker
aftenposten.no 3.4.2017
Bankene er for trege med å gjennomføre tiltak mot hvitvasking. Finanstilsynet mener sjekkingen av kundene ikke er god nok.

– Det er ikke god nok etterlevelse av reglene mot hvitvasking. Dette skulle vært i orden, sier sjefen i Finanstilsynet, Morten Baltzersen.
Han viser til formuleringer i tilsynets årsrapporter for de siste årene.

– Dette har vi påpekt over mange år, og vi har etterlyst forbedringer. Vi er ikke fornøyd, sier han.Hvitvasking består i å få ulovlige penger til å fremstå som lovlige. Finandepartrementet la fredag frem forslag til nye tiltak mot hvitvasking.

Ett år siden Panama Papers
Mandag er det ett år siden Aftenposten startet avsløringene fra de såkalte Panama Papers.
De viste blant annet at DNB og Nordea via sine filialer i Luxembourg hjalp kunder med å opprette postboksselskaper i skatteparadiser. (…)

(Anm: Ny bok: SKJULT RIKDOM. Hvordan de superrike gjemmer formuene sine i skatteparadiser. Av Gabriel Zucman. Svimlende 7600 milliarder dollar er gjemt i skatteparadiser rundt om i verden.  Aldri før har så mye penger blitt sendt til Sveits, Caymanøyene eller andre steder der de rike slipper å betale skatt. Dette er blant de banebrytende funnene Gabriel Zucman presenterer i denne internasjonale bestselgeren. (aftenposten.no 14.3.2017).)

- DNB Luxembourg bøtelagt etter Panama Papers. Luxembourgs finanstilsyn har ilagt DNB Luxembourg, Nordea og syv andre finansinstitusjoner en bot på over to millioner euro. DNB aksepterer sin bot på i underkant av 3 millioner kroner.

(Anm: DNB Luxembourg bøtelagt etter Panama Papers. Luxembourgs finanstilsyn har ilagt DNB Luxembourg, Nordea og syv andre finansinstitusjoner en bot på over to millioner euro. DNB aksepterer sin bot på i underkant av 3 millioner kroner. (…) Aftenposten publiserte våren 2016 en rekke artikler om hvordan DNBs datterbank i Luxembourg hadde hjulpet 45 norske kunder med å opprette 36 selskaper på skatteparadiset Seychellene. I tillegg kom åtte selskaper som var etablert av utlendinger. Avsløringene var en del av Panama Papers-sakene, som over 100 mediehus verden over samarbeidet om, under ledelse av International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Her kan du selv søke i skatteparadisdatabasen. (aftenposten.no 8.1.2018).)

- Danske banker brukt til hvitvasking av milliarder av kroner. (- Ifølge avisen skal det ha blitt overført over 7 milliarder danske kroner fordelt på 1.700 transaksjoner i perioden 2011 til 2014.)

Danske banker brukt til hvitvasking av milliarder av kroner
dagsavisen.no 20.3.2017
To av Skandinavias største banker har blitt brukt til hvitvasking av milliarder av kroner, skriver danske medier.

Ifølge avisen Berlingske har etterforskning som blant annet myndighetene i Latvia og Moldova står bak, avdekket at et internasjonalt, kriminelt nettverk gjennom flere år har skjult milliarder av kroner fra illegale aktiviteter via kontoer i en rekke store, internasjonale banker – deriblant Nordea Bank Danmark og Danske Banks filial i Estland.

Ifølge avisen skal det ha blitt overført over 7 milliarder danske kroner fordelt på 1.700 transaksjoner i perioden 2011 til 2014. (…)

Saken har tråder tilbake til 2014, da det kom fram i flere europeiske medier at opp mot 20 milliarder dollar – tilsvarende rundt 170 milliarder kroner på dagens kurs – hadde blitt hvitvasket gjennom de to bankene Trasta Komercbanka og Moldindcon i henholdsvis Latvia og Moldova, skriver E24.

Peng