Dust & Dust Mites (yourtotalhealth.ivillage.com)

Health watchdog to examine risks of asthma drugs The government’s medicines safety watchdog is to investigate widely prescribed asthma drugs amid concerns about their safety record and new evidence suggesting that some patients may be genetically predisposed to react badly to them.(asthmacare.ie 27.3.2007)

Antibiotika till små ökar astmarisk ...barn löpte en fördubblad risk att utveckla astma före sju år jämfört med dem som inte fått antibiotika (svd.se 12.6.2007)

Glaxo's Asthma Drugs May Harm Children, U.S. FDA Staff Says (bloomberg.com 23.11.2007)

Diagnosis of asthma in children Clinical (BMJ 2007;335:198-202 (28 July))

- Astma

Astma
nhi.no (24.2.2011)
Astma er en kronisk tilstand som fører til pustevansker på grunn av trange luftveier som skyldes betennelse (inflammasjon) i bronkialrørene, de videste luftveiene i lungene. Astma forekommer hos 6-10% av den norske befolkningen, noe hyppigere blant barn enn voksne. Alvorlige astmaanfall kan være livstruende.

Tre endringer oppstår i luftveiene til personer med astma: Den første endringen er inflammasjon og hevelse i slimhinnen, samt økt produksjon av seigt slim. Inflammasjonen fører så til sammentrekning av musklene rundt luftveiene, slik at passasjen blir trangere. En slik innsnevring i luftveiene betegnes bronkospasme. Den tredje endringen er økt følsomhet i luftveiene, noe som gjør at astmapasienter reagerer lett på dyrehår, pollen, kald luft, tobakksrøyk, for å nevne noen. (...)

(Anm: Sneaky Allergy Asthma Triggers Slideshow (webmd.com 2.10.2017).)

(Anm: 10 Ways to Reduce Mold Allergies (10 måter å redusere muggsoppallergier) (webmd.com 26.2.2015).)

(Anm: Yeast and Your Body: What You Need to Know. What Is Yeast? It’s a fungus. There are many kinds of yeasts. You use one type to make bread, another to brew beer. One called candida lives inside your body. If it grows out of control, you can get an infection.in one of these places. (webmd.com 13.11.2017).)

(Anm: Lung and Respiratory Health: Reasons You're Short of Breath (medicinenet.com 14.10.2018).)

- Hva du bør vite om nattlig astma. (Selv om årsaken til nattlig astma er ukjent kan det være knyttet til nevrohormonale endringer i en persons kropp om natten.) (- Vanlige symptomer inkluderer hvesing og kortpustethet.)

(Anm: What to know about nocturnal asthma. Asthma is a chronic lung condition affecting people of all ages. People with nocturnal asthma experience asthma symptoms at night which may disrupt their sleep. Some figures suggest that around 60%Trusted Source of people who have continuous asthma experience nocturnal symptoms at some point, and approximately 30-70% of patients with asthma report nocturnal asthma symptoms at least once a month. Common symptoms include wheezing and shortness of breath. Although the cause of nocturnal asthma is unknown, it may be linked to neurohormonal changes in a person’s body at night. This article looks at the causes, symptoms, and treatments of nocturnal asthma. (medicalnewstoday.com 24.5.2021).)

- Ny studie: Høg bruk av reingjeringsmidlar gir auka risiko for astma hos framtidige barn.

(Anm: Ny studie: Høg bruk av reingjeringsmidlar gir auka risiko for astma hos framtidige barn. Barn av mødrer i yrke med høg eksponering for kjemikaliar hadde 71 prosent auka risiko for å utvikle astma. – Sprayprodukt er dei farlegaste, seier forskar. (…) – Det er foruroligande med tanke på kor mykje vi har brukt desse midla under pandemien. Vi veit frå andre studiar at sprayprodukt er dei farlegaste, så det er viktig at vi viser respekt for desse produkta og brukar dei med fornuft. Dagens medisin har tidlegare omtalt ein studie som viser at reinhaldsarbeidarar er meir utsett for å få astma, men også for kols og nedsett lungefunksjon. (…) (nrk.no 6.11.2021).)

- Kreftrisiko funnet å være høyere hos astmapasienter.

(Anm: By Lori Solomon. Cancer risk found to be higher in asthma patients. People with asthma are more likely to develop cancer, particularly those not using inhaled steroids, according to a study published online March 31 in Cancer Medicine. (medicalxpress.com 14.4.2023).)

- Amerikansk forskning: Astma øger risikoen for flere former for kræft. Astma øger ikke bare risikoen for udvikling af kræftformer i luftvejene. Astma øger også risikoen for udvikling af for eksempel kræft i nyrerne eller æggestokkene, viser nyt studie fra USA.

(Anm: Amerikansk forskning: Astma øger risikoen for flere former for kræft. Astma øger ikke bare risikoen for udvikling af kræftformer i luftvejene. Astma øger også risikoen for udvikling af for eksempel kræft i nyrerne eller æggestokkene, viser nyt studie fra USA. Brug af inhalationssteroid ser dog ud til at have en beskyttende effekt. Personer med astma har næsten halvanden gang forhøjet risiko for udvikling af visse former for kræft sammenlignet med personer uden astma. Det er konklusionen i et nyt studie fra forskere ved University of Florida. Med data på flere end 90.000 personer var forskerne i stand til at konkludere, at risikoen for udvikling af blandt andet lungekræft, blodkræft, hudkræft, kræft i nyrerne og kræft i æggestokkene alle er forhøjet hos personer med astma sammenlignet med et bredt udsnit af befolkningen. » Ved... (dagensmedicin.dk 9.5.2023).)

(Anm: Guo Y, Bian J, Chen Z, Fishe JN, Zhang D, Braithwaite D, George TJ, Shenkman EA, Licht JD. Cancer incidence after asthma diagnosis: Evidence from a large clinical research network in the United States. Cancer Med. 2023 Mar 31.)

- Ny analyse: Næsten alle orale lægemidler indeholder allergifremkaldende stoffer.

(Anm: Ny analyse: Næsten alle orale lægemidler indeholder allergifremkaldende stoffer. Laktose, majsstivelse, farvestoffer, polyethylen glycol og andre potentielt allergifremkaldende stoffer forekommer hyppigt i mange lægemidler, viser amerikansk analyse. Allergi over for indholdsstoffer i medicin er et overset problem, siger dansk allergiforsker. 93 pct. af alle orale lægemidler i form af tabletter og kapsler indeholder mindst ét fyldstof, som har potentiale til at fremprovokere en allergisk reaktion. Det viser resultaterne af en større analyse, som fornylig er offentliggjort i tidsskriftet Science Translational Medicine. Forskerne bag undersøgelsen analyserede data fra en national amerikansk database, som indeholder information om […] (dagenspharma.dk 9.5.2019).)

- Tilsetningsstoffet er nå forbudt i mat – men fortsatt tillatt i Paracet og Ibux. (- Allerede i 1967 skrev han om tarmfloraens betydning. (- Selv om mengden av stoffet er mindre i medisiner, kan konsentrasjonen av titandioksid lokalt i tarmen bli høy, ifølge professoren. Det kan ha skadelig effekt på cellene som er i deling, og potensielt føre til kreft.)

(Anm: Tilsetningsstoffet er nå forbudt i mat – men fortsatt tillatt i Paracet og Ibux. – Stoffet er like farlig i medisin som i mat, mener Tore Midtvedt, spesialist i medisinsk mikrobiologi. FORBUD: Alle disse produktene har frem til nå inneholdt tilsetningsstoffet titandioksid. (…) For få dager siden ble det forbudt å bruke tilsetningsstoffet titandioksid i matvarer i Norge og EU, etter en risikovurdering fra Det europeiske organet for matsikkerhet (EFSA). (…) I rapporten kommer det fram at stoffet kan skade DNA, som da kan være kreftfremkallende. Likevel er det fortsatt tillatt å bruke titandioksid i legemidler, blant annet i Paracet og Ibux. (…) – Det er ikke tvil om at titandioksid i medisin er like farlig som i mat, sier han. RIDDER: I 2018 ble Tore Midvtedt utnevnt til ridder 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden for innsatsen innen medisinsk mikrobiologi. Allerede i 1967 skrev han om tarmfloraens betydning. Selv om mengden av stoffet er mindre i medisiner, kan konsentrasjonen av titandioksid lokalt i tarmen bli høy, ifølge professoren. Det kan ha skadelig effekt på cellene som er i deling, og potensielt føre til kreft. (nrk.no 12.8.2022).)

- Astmaanfall sett i primærhelsetjenesten halvert i England under pandemi, ifølge studie. Fastleger i England erfarte at pasientkonsultasjoner angående forverring av astma ble halvert under Storbritannias første lockdown, ifølge en studie,1 selv om antall personer som trenger sykehusbehandling forble det samme.

(Anm: News. Asthma attacks seen in primary care halved in England during pandemic, study finds. GPs in England saw patient consultations for asthma exacerbations halve during the UK’s first lockdown, a study has found,1 although the number of people needing hospital treatment remained the same. BMJ 2021;372:n846 (Published 29 March 2021).)

- Håper ny oppdagelse kan hindre at folk utvikler allergi i framtiden. Forskere har oppdaget at et protein i menneskekroppen kan bidra til å bekjempe astma og allergi.

(Anm: Håper ny oppdagelse kan hindre at folk utvikler allergi i framtiden. Forskere har oppdaget at et protein i menneskekroppen kan bidra til å bekjempe astma og allergi. Norsk professor kaller det et gjennombrudd. VIKTIG FUNKSJON: Dr. Paula Gonzalez-Figueroa har i flere år jobbet ut fra teorien om at neuritin har en viktig funksjon for å stoppe allergiske utbrudd. For noen er pollen eller peanøtter livets fiender. Allergiske reaksjoner kan være alt fra ubehagelige til dødelige, og svært mange er rammet i en eller annen form. Men nå gir en ny studie fra Australia håp. Et protein, som allerede finnes naturlig i menneskekroppen, kan være nøkkelen man har lett etter i mange år. – Dette er et gjennombrudd og viktig nytt. Det går i retning av å kunne bruke kroppens egne styringsmekanismer for å unngå blant annet allergi. Det sier Martinus Løvik til NRK. Han er professor emeritus ved NTNU, og har ekspertise innen immunologi og allergi. (nrk.no 23.3.2021).)

- Ny forskning: – Helt fantastisk, hvis det kan forebygge allergi. (– Ved å gi spedbarn enkelte matvarer i tidlig alder, kan man minske risikoen for å få allergi.)

(Anm: Ny forskning: – Helt fantastisk, hvis det kan forebygge allergi. Ved å gi spedbarn enkelte matvarer i tidlig alder, kan man minske risikoen for å få allergi. Det viser ny norsk forskning. I Norge har tre av 100 matallergi. Blant de yngste har åtte av 100 det. Nasjonale råd er i hovedsak å fullamme i seks måneder, men barnet kan få mat tidligere hvis de trenger det. – Men vi har tenkt motsatt. Hvis man starter tidlig, så kanskje vi kan øve opp immunsystemet til å tåle maten, sier Karin Lødrup Carlsen. Hun er professor ved Universitetet i Oslo, barne- og overlege ved Oslo universitetssykehus og en av forskerne bak studien. Mener de har solide funn Forskningen er ledet av forskere fra Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Funnene er gjort blant 2400 barn, som har blitt fulgt opp ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og ved Karolinska institutet i Stockholm. (nrk.no 4.7.2022).)

(Anm: Skjerven HO, et al. Early food intervention and skin emollients to prevent food allergy in young children (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial. Lancet. 2022 Jun 25;399(10344):2398-2411.)

- Nils Eriks mistanke stemte: Det gule støvet fra bjørka kan gi deg allergi på høsten. Overlegen ved allergisenteret på UNN var ikke overbevist da Nils Erik Bjørklund foreslo at han var allergisk mot bjørkrustsopp.

(Anm: Nils Eriks mistanke stemte: Det gule støvet fra bjørka kan gi deg allergi på høsten. Overlegen ved allergisenteret på UNN var ikke overbevist da Nils Erik Bjørklund foreslo at han var allergisk mot bjørkrustsopp. Men nå er sykehuset først i verden til å beskrive høstallergi. – Vi har bevist at han hadde rett og jeg hadde feil, erkjenner Martin Sørensen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han er overlege på Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, og fikk for tre år siden et besøk på kontoret som fikk han til å rynke på nesa. Nils Erik Bjørklund har i over 30 år slitt med allergisymptomer på høsten. Etter å ha sett et Tv-program slo det han at årsaken kan være bjørkrustsopp. Det var dette forslaget overlegen rynka på nesa av. (nrk.no 30.8.2021).)

- Slimhinden i næse og lunger får forskellige speciallæger til at arbejde sammen. På Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgisk og Audiologiske Klinik er der etableret et frugtbart samarbejde med lungemedicinere baseret på konceptet - Unified Airways - hvor specialister inden for øre-næse-hals- og lungemedicin arbejder sammen om patienter med inflammation i luftvejene. Det har fungeret så godt, at resultaterne for nylig blev omtalt i det lægevidenskabelige tidsskrift The Lancet. Når man kigger på slimhinden i næse/bihuler under et mikroskop, ligner det meget det, man ser, når slimhinden fra lungerne mikroskoperes. Slimhinderne består af samme væv og celler, og der foregår stort set de samme kaskader af betændelsesreaktioner i slimhinden i næse og lunger.

(Anm: Slimhinden i næse og lunger får forskellige speciallæger til at arbejde sammen. På Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgisk og Audiologiske Klinik er der etableret et frugtbart samarbejde med lungemedicinere baseret på konceptet - Unified Airways - hvor specialister inden for øre-næse-hals- og lungemedicin arbejder sammen om patienter med inflammation i luftvejene. Det har fungeret så godt, at resultaterne for nylig blev omtalt i det lægevidenskabelige tidsskrift The Lancet. Når man kigger på slimhinden i næse/bihuler under et mikroskop, ligner det meget det, man ser, når slimhinden fra lungerne mikroskoperes. Slimhinderne består af samme væv og celler, og der foregår stort set de samme kaskader af betændelsesreaktioner i slimhinden i næse og lunger. Derfor har man på Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, HovedOrtoCentret taget teten og kørt et samarbejdsprojekt med lungespecialister i det koncept, der kaldes Unified Airways. ”Hvis man er syg i sine nedre luftveje, ved vi, at der også kan være risiko for, at man bliver syg i sine øvre luftveje – og omvendt, hvis man er syg i de øvre luftveje, er der stor risiko for, at patienten også er syg i de nedre luftveje. Hvis vi snakker om astma og samtidigt kigger på næsepolypper, kan vi altså se, at det stort set er det samme, der foregår i de øvre luftveje nemlig type 2 inflammation, som meget ligner det, der foregår i lungerne. Så er man lidt vovet, kan man sige, at det i virkeligheden er den samme sygdom, som viser sig på hver sin måde i næse, i bihuler og i lunger,” lyder det fra Christian von Buchwald, professor i øre-næse-halskirurgi samt overlæge dr.med. ved Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, HovedOrtoCentret Rigshospitalet. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 12.2.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- 7 steg: Så enkelt kan du trene pusten.

(Anm: 7 steg: Så enkelt kan du trene pusten. Å gjøre enkle pusteøvelser kan lindre ubehaget hos personer med kroniske lungesykdommer. Og nå ser man at pustetrening til og med kan hjelpe mot covid-19, ifølge professor. De fleste vet at vi må trene for å beholde muskelstyrken. Men mange er kanskje ikke klar over at også pustemuskulaturen trenger trening. – Ved pustetrening får pustemuskulaturen bedre kondisjon. Det kan hjelpe oss å takle akutte og alvorlige lungeinfeksjoner bedre, slik at lungens funksjon blir bedre, sier professor emeritus i klinisk fysiologi, Anssi Sovijärvi. Lungenes funksjon forbedres om man aktivt trener denne muskulaturen, mener professoren. I en kronikk i Gøteborgs-Posten får han støtte av professor ved Gøteborgs universitet, Bo Lundbäck. (…) – Det er veldig bra om man for eksempel har KOLS eller astma. Pustetrening gjør det lettere å puste inn oksygen, sier Sovijärvi. Ventilasjonen i lungene skal dessuten bli mer jevn, alle deler i lungene får bedre funksjon og blir mer effektive. Pusten kan trenes på ulike måter, blant annet gjennom kondisjonstrening som jogging, sykling og rask gange. – Men det er ikke like effektivt som å puste mot et mottrykk, for da trenes også mellomgulvet og brystmusklene. (…) Dyp pust er noe man blant annet bruker i yoga. VG har tidligere skrevet om åtte enkle yoga-øvelser du kan gjøre ute. (…) – Så det er aldri for sent for KOLS-pasienter å begynne? – Nei, nei, absolutt ikke. Å begynne treningen hjelper alltid ved KOLS, mer eller mindre. Det er effektivt. Det hjelper på en annen måte enn medisinene. (…) Slik trener du pusten selv Dette trenger du: - En flaske som rommer minst en liter. - Et smalt sugerør. - Vann. (vg.no 24.5.2021).)

- Enkel andningsträning hjälper vid återhämtning efter covid-19.

(Anm: Enkel andningsträning hjälper vid återhämtning efter covid-19. Debatt Att träna sin andningsmuskulatur kan förkorta rehabiliteringen efter covid-19 och även vara förebyggande för att minska risken för intensivvård vid sjukdomen. Det är hög tid att sjukvården rekommenderar regelbunden andningsträning, både till patienter som behöver återhämta sig efter covid-19 och patienter i olika riskgrupper, skriver Anssi Sovijärvi och Bo Lundbäck. (gp.se 22.5.2021).)

- Teknikken som kan lindre astma. (- Noen eksperter mener dette kan virke forebyggende også for friske personer.) (- Godt trente pustemuskler kan nemlig bidra til å lindre symptomer på både kols og astma, ifølge eksperter - i tillegg til å bidra til raskere restitusjon etter en corona-infeksjon.)

(Anm: Teknikken som kan lindre astma. Ifølge eksperter kan både astmatikere, personer med lungesykdom og corona-pasienter ha nytte av å lære seg pusteteknikker som kan lindre symptomene og bidra til raskere restitusjon. PUST: Her til lands er det vanligvis pasienter med lungesykdom som blir anbefalt teknikken, men noen eksperter mener dette kan virke forebyggende også for friske personer. Mens det er godt kjent at vanlig styrketrening sørger for å holde de store musklene ved like, kan trening av pustemusklene være godt for respirasjonssystemet. Dette gjelder spesielt for personer som sliter med tungpust. Godt trente pustemuskler kan nemlig bidra til å lindre symptomer på både kols og astma, ifølge eksperter - i tillegg til å bidra til raskere restitusjon etter en corona-infeksjon. - Veldig viktig Anssi Sovijärvi, professor emeritus i klinisk fysiologi ved Helsingfors Universitet i Finland, understreker overfor Dagbladet at pustetrening er spesielt viktig for personer med corona, astma og kols. - I restitusjonsfasen av corona er det veldig viktig å trene opp pustemuskulaturen siden det ofte kan komme skader på lungevevet. Man ser at slik trening bidrar til raskere restitusjon, sier han, og viser til en studie publisert i American Journal of Medicine. (dagbladet.no 1.6.2021).)

(Anm: Respiratory Muscle Performance Screening for Infectious Disease Management Following COVID-19: A Highly Pressurized Situation. Abstract The 2019-2020 coronavirus pandemic elucidated how a single highly infectious virus can overburden health care systems of even highly economically developed nations. A leading contributor to these concerning outcomes is a lack of available intensive care unit (ICU) beds and mechanical ventilation support. (…) The purpose of this article is to discuss the potential role of respiratory muscle performance from the perspective of the coronavirus pandemic. We also provide a theoretical patient management model to screen for impaired respiratory muscle performance and intervention, if identified, with the goal of unburdening health care systems during future pandemic crises. Am J Med. 2020 Sep;133(9):1025-1032.)

- Forskere har ny teori: Derfor er forekomsten af fødevareallergier steget dramatisk. Stoffer i forarbejdet mad og opvaskemidler får kroppen til at reagere på uskyldige stoffer i maden, mener forskerne.

(Anm: Forskere har ny teori: Derfor er forekomsten af fødevareallergier steget dramatisk. Stoffer i forarbejdet mad og opvaskemidler får kroppen til at reagere på uskyldige stoffer i maden, mener forskerne. Kroppen har et avanceret system, der fører kontrol med, at den mad, vi spiser, ikke er skadelig for os. Vi spiser ikke noget, der lugter eller smager modbydeligt. Og hvis vi indtager giftstoffer, bliver de håndteret i tarmen så godt som muligt. Men hvis man har fødevareallergi, kan kroppen reagere voldsomt på uskadelige – og til og med sunde – fødevarer, som nødder, fisk og skaldyr. Det giver ikke helt mening. I mere end 30 år er forekomsten af fødevareallergier steget dramatisk i rige lande, og forskere har kæmpet for at forstå hvorfor, skriver fire immunbiologer ved Yale School of Medicine i en ny artikel i tidsskriftet Cell. I forskningsartiklen kommer de med en mulig forklaring. De mener, at kemikalier, vi indtager, forstyrrer kroppens kontrolsystem og hjælper med at udløse fødevareallergi. Systemet lægger mærke til disse stoffer, men når immunsystemet bliver mobiliseret, går det bredt til værks og angriber uskyldige madproteiner. 'Guilt by association' (skyld ved association, red.) kalder forskerne det i deres artikel. (videnskab.dk 7.3.2021).)

(Anm: Food allergy as a biological food quality control system. Summary Food is simultaneously a source of essential nutrients and a potential source of lethal toxins and pathogens. Consequently, multiple sensory mechanisms evolved to monitor the quality of food based on the presence and relative abundance of beneficial and harmful food substances. These include the olfactory, gustatory, and gut chemosensory systems. Here we argue that, in addition to these systems, allergic immunity plays a role in food quality control by mounting allergic defenses against food antigens associated with noxious substances. Exaggeration of these defenses can result in pathological food allergy.Cell. 2021 Jan 11:S0092-8674(20)31677-9.)

- Fibrose og skademarkører ved yrkesmessig interstitiell lungesykdommer.

(Anm: Fibrosis and Damage Markers in Occupational Interstitial Lung Diseases. Abstract The investigation of biomarkers for fibrosis and lung tissue damage is very important for the diagnosis and prognosis of interstitial lung disease, as well as treatment strategies. The biomarkers secreted by Type II pneumocytes and cells of the bronchiolar epithelium are most reflective of the formation of pulmonary fibrosis and the degree of damage to the lung tissue. The levels of Krebs von den Lungen-6 (KL-6), alveolomucin (mucin-antigen 3EG5), and Clara cell secretory protein in occupational interstitial lung diseases (e.g., exogenous alveolitis, pneumoconiosis), caused by exposure to organic and inorganic factors, were analysed in dependence of disease activity phase. The level of alveolomucin in pneumoconiosis and in occupational alveolitis remission may reflect the extent of pulmonary fibrosis, which is a prognostic sign of the outcome of the disease. Higher specificity and lower sensitivity of alveolomucin compared to KL-6 can be used as a screening test for exogenous alveolitis. KL-6 and alveolomucin are more useful biomarkers than Clara cell secretory protein for diagnosis, exacerbation, and progression of occupational alveolitis. EMJ Respir. 2019;.)

(Anm: Interstitiell er et uttrykk i medisinen som betegner noe som utfyller mellomrom. Ordet brukes også i forbindelse med visse sykdommer som hovedsakelig finner sted i det interstitielle bindevevet. Eksempler er interstitiell blærekatarr og interstitiell lungebetennelse. Kilde: Store norske leksikon.)

- Luftforurensning og familierelaterte avgjørende faktorer (determinanter) for utbrudd av astma og vedvarende tungpustethet hos barn: landsdekkende case-kontrollstudie. (- Konklusjoner.) (- Funnene i denne studien antyder at barn som er utsatt for høyere nivåer av PM2.5 har større sannsynlighet for å utvikle astma og vedvarende tungpustethet enn barn som ikke er utsatt. Andre risikofaktorer knyttet til disse resultatene var foreldrenes astma, foreldrenes utdanning og mors røyking under graviditet.)

(Anm: Air pollution and family related determinants of asthma onset and persistent wheezing in children: nationwide case-control study. Abstract Objective To identify risk factors (air pollution and family related) for the onset of asthma and persistent wheezing in children. Participants All Danish children born from 1997 to 2014 and followed for asthma onset and persistent wheezing from age 1 year to 15 years. Main outcome measure Onset of asthma and persistent wheezing. (…) Conclusions The findings of this study suggest that children exposed to higher levels of PM2.5 are more likely to develop asthma and persistent wheezing than children who are not exposed. Other risk factors associated with these outcomes were parental asthma, parental education, and maternal smoking during pregnancy. BMJ 2020;370:m2791 (Published 19 August 2020).)

- Magsyrahämmare ökade risken för astma hos barn. I en svensk registerstudie av nära 162 000 barn ökade protonpumpshämmare astmarisken med 57 procent.

(Anm: Magsyrahämmare ökade risken för astma hos barn. I en svensk registerstudie av nära 162 000 barn ökade protonpumpshämmare astmarisken med 57 procent. Det finns ett samband mellan ökad risk för astma hos barn och behandling med så kallade protonpumpshämmare, som omeprazol och esomeprazol. Det visar en ny svensk registerstudie som har publicerats i Jama pediatrics. − Våra data talar för att det nog inte är riskfritt att behandla barn med dessa läkemedel, säger docent Björn Pasternak vid institutionen för medicin, Karolinska institutet, Solna. Han är läkare samt forskare vid avdelningen för klinisk epidemiologi. Björn Pasternak leder ett forskningsprogram om läkemedelssäkerhet för barn där den aktuella studien om protonpumpshämmare och astmarisk ingår. (lakemedelsvarlden.se 18.2.2021).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

– Mange med astmadiagnose har egentlig EILO. Hos de med EILO, lukker strupen seg når de anstrenger seg fysisk. Mange blir feildiagnostisert med astma og får feil behandling, mener norske forskere. Astma og EILO, som står for Exercise Induced Laryngeal Obstruction, er to forskjellige tilstander. (- Men opptelling vi har gjort, viser at opptil 70 prosent av dem ikke trenger astmamedisin i det hele tatt.)

(Anm: – Mange med astmadiagnose har egentlig EILO. Hos de med EILO, lukker strupen seg når de anstrenger seg fysisk. Mange blir feildiagnostisert med astma og får feil behandling, mener norske forskere. Astma og EILO, som står for Exercise Induced Laryngeal Obstruction, er to forskjellige tilstander. Mens astmapasienter først og fremst har problemer med å puste ut, sliter personer som har EILO, med å puste inn. De har det verst mens de anstrenger seg maks fysisk, og rett etterpå. Og mens astma er en tilstand med irritasjon eller betennelse i luftveiene som kan ha mange utløsende årsaker, er det først og fremst i strupen problemet er for EILO-pasienter. Når kroppen jobber hardt, for eksempel ved sport og lek, lukker strupen seg i stedet for å åpne seg som den skal. (…) – De aller fleste som kommer til utredning hos oss, har vært innom astmamedisiner – jeg vil si 80–90 prosent. Men opptelling vi har gjort, viser at opptil 70 prosent av dem ikke trenger astmamedisin i det hele tatt. Noen barn som kommer til klinikken, er blitt utredet før uten å ha fått riktig diagnose. Og noen har hatt dramatiske opplevelser med EILO. – Vi har historier om barn som har kommet inn med luftambulanse og er blitt satt på store doser med steroider og andre astmamedisiner. Men så viser det seg at det er lukking av strupen som er årsaken. (forskning.no 2.6.2019).)

(Anm: Pediatriveiledere. Fra Norsk barnelegeforening. Fra Norsk barnelegeforening. Generell veileder. Øvre og nedre luftveier. 7.9 Exercise indusert laryngeal obstruksjon (helsebiblioteket.no).)

- Fars ungdomsfedme gir dobbel astmarisiko. Gutter som legger på seg i tidlig pubertet, dobler astmarisiko for seg selv og sine fremtidige barn.

(Anm: Fars ungdomsfedme gir dobbel astmarisiko. Gutter som legger på seg i tidlig pubertet, dobler astmarisiko for seg selv og sine fremtidige barn. Perioden mellom åtteårsalderen til puberteten har stor betydning for lungehelsen senere i livet, både til seg selv og sitt fremtidige avkom, viser en ny studie fra Universitetet i Bergen. – Dersom man legger på seg i denne perioden, så fordobles risikoen for astma senere i livet for begge kjønn, men for guttene fordobles risikoen også for hans fremtidige barn, sier stipendiat Marianne Lønnebotn ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. (forskning.no 22.9.2018).)

- Legen trodde Madelene (24) hadde astma – men det var ikke det som feilet henne. Flere tusen norske barn og unge går trolig unødvendig på astmamedisin.

(Anm: Legen trodde Madelene (24) hadde astma – men det var ikke det som feilet henne. Flere tusen norske barn og unge går trolig unødvendig på astmamedisin. Siden 60-tallet har det vært en mangedobling av antall barn med astma. Men forskere mener flere av disse kanskje ikke har astma, men det mer ukjente pusteproblemet EILO. (…) I fjor dro Madelene til en lege på Olympiatoppen. Han mente at hun kunne ha pusteproblemene EILO. Dermed ble det tatt tester og hun ble sendt til Haukeland universitetssykehus og EILO-eksperten Hege Clemm. Fakta om EILO. Kilde: Bergen EILO-group Da ble det tydelig at hun nettopp har EILO - forkortelsen for Exercise Induced Laryngeal Obstruction. – Det var utrolig godt å endelig få vite hva som feiler meg, og at det kunne gjøres noe med, sier 24-åringen. (…) Deilig å kunne prestere Rubinstein måtte da springe på tredemølle med skopi ned i halsen for å se hvordan strupen oppførte seg under anstrengelse. Deretter drev hun styrketrening av strupen, samt at en logoped lærte henne riktig pusteteknikk. – Nå har jeg ikke problemer under trening og i konkurranser lenger. (tv2.no 30.11.2019).)

- Mange astmapasienter får feil diagnose. Mange som behandles mot astma, har kanskje ikke astma idet hele tatt, mener overlege ved Haukeland.) (- Opptelling vi har gjort, viser at opptil 70 prosent av pasientene henvist til vår poliklinikk ikke trenger astmamedisin i det hele tatt. De har EILO, sier Hege Clemm, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssjukehus.)

(Anm: Mange astmapasienter får feil diagnose. Mange som behandles mot astma, har kanskje ikke astma idet hele tatt, mener overlege ved Haukeland. Om strupen lukker seg under anstrengelse, kan det gi problemer med å trekke inn nok luft. Denne tilstanden går under navnet EILO (Exercise Induced Laryngeal Obstruction). - Opptelling vi har gjort, viser at opptil 70 prosent av pasientene henvist til vår poliklinikk ikke trenger astmamedisin i det hele tatt. De har EILO, sier Hege Clemm, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssjukehus. Selv om svært mange av pasientene deres har EILO, kan ikke dette overføres til befolkningen generelt. Her behandler de pasienter med komplisert luftveisproblematikk relatert til anstrengelse. Siden år 2000 har de behandlet over 3000 pasienter ved klinikken på Haukeland. Den yngste de har behandlet var fire år, den eldste 72. EILO rammer altså alle aldersgrupper. - Jeg tror det er store mørketall og jeg tror EILO er veldig vanlig. I land som har undersøkt hvor mange som har EILO, viser tallene mellom 5 og 7,5 prosent, sier Hege Clemm til forskning.no, som først omtalte saken.  (dagbladet.no 6.6.2019).)

- Patienter med astma får mere anti-depressiv behandling end andre danskere. (- Andelen af patienter med astma, som får antidepressiv behandling, er mellem 16 og 22 procent.)

(Anm: Patienter med astma får mere anti-depressiv behandling end andre danskere. Danske patienter med astma har en potentiel højere risiko for at blive behandlet med antidepressiv medicin end den øvrige danske befolkning. Det er ikke fordi, der bliver udskrevet få recepter på antidepressiv medicin herhjemme, snarere tværtimod - men selv om Danmark har ligget øverst på listen over lande med flest forbrugere af antidepressiv behandling, blev førsteforfatteren af et studie offentliggjort i tidsskriftet Journal of Asthma and Allergy alligevel overrasket over, at andelen af patienter med astma, som får antidepressiv behandling, er mellem 16 og 22 procent. ”Undersøgelsen blev til, da vi kiggede vores forskningsdata igennem og bemærkede, at der i kohorten var mange, som ud over deres astmabehandling også tog antidepressiv medicin. Så det undersøgte vi nærmere,” forklarer Kjell E. J. Håkansson, forsker, ph.d.-studerende og læge ved Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 3.3.2022).)

(Anm: Håkansson KEJ, Renzi-Lomholt M, Backer V, Ulrik CS. High Use of Antidepressant Medication in Both Mild-to-Modelate and Possible Severe Asthma - A Nationwide Cohort Study. (…) Conclusion: In asthma, antidepressant use is significantly higher than in the background population. Even after adjusting for known risk factors, asthma remains a predictor of antidepressant use, signalling a psychologic burden related to living with asthma. J Asthma Allergy. 2022 Jan 5;15:13-23.)

(Anm: FDA (…) PRESCRIBING INFORMATION:  «1187 Respiratory System: Infrequent: Asthma, bronchitis, dyspnea, epistaxis, hyperventilation, 1188 pneumonia, respiratory flu; rare: Emphysema, hemoptysis, hiccups, lung fibrosis, pulmonary 1189 edema, sputum increased, stridor, voice alteration.» (fda.gov 2012)

(Anm: FDA (…) PRESCRIBING INFORMATION:  PRESCRIBING INFORMATION: «Respiratory System: Frequent - sinusitis, dyspnea, pneumonia, asthma; Infrequent - epistaxis, hiccup, laryngitis, aspiration pneumonia; Rare - pulmonary edema, increased sputum, pulmonary embolism, hypoxia, respiratory failure, apnea, dry nasal passages, hemoptysis.» (fda.gov 2012)

- Mindre astma, mer allergi og eksem. Nye tall viser at forekomsten av astma er på vei ned blant barn. Samtidig ser vi at flere får allergi og eksem. (- Selv om uttak av medisiner og innleggelser på sykehus ikke er et direkte mål for sykelighet, gir de oss et verdifullt bilde av hvordan situasjonen er.)

(Anm: Mindre astma, mer allergi og eksem. Nye tall viser at forekomsten av astma er på vei ned blant barn. Samtidig ser vi at flere får allergi og eksem. (…) Overvåker helsetilstanden Nå har vi for første gang et solid datagrunnlag for å følge utviklingen videre. Utviklingen av helseregistre gjør det mulig å følge helsetilstanden i Norge på nye måter. Vi kan ut fra antall uttak av medisiner fra norske apotek og antall sykehusinnleggelser til pasienter overvåke helsetilstanden og utviklingen over tid i hele befolkningen. Selv om uttak av medisiner og innleggelser på sykehus ikke er et direkte mål for sykelighet, gir de oss et verdifullt bilde av hvordan situasjonen er. I en fersk undersøkelse i et stort tverrfaglig prosjekt utført på oppdrag fra Helsedirektoratet, viser nye tall at forekomsten av astma ser ut til å synke, mens flere får allergisk nesetetthet og atopisk eksem. (aftenposten.no 23.4.2020).)

- Luftveier har mikrobiom, og det kan også ha en link til astma. (- Barn som opplevde de tidlige advarseltegnene for en astmaoppblussing, hadde større sannsynlighet for å ha bakterier inkludert Staphylococcus, Streptococcus og Moraxella i luftveiene - som alle er forbundet med sykdom.) (-"Selv om studien vår ikke kan bevise årsakssammenheng, reiser den spennende spørsmål som vi planlegger å strekke oss etter».)

(Anm: Your Airways Have a Microbiome, And It Could Even Have a Link to Asthma. It's well established that our guts play host to entire communities we now call the microbiome. But, being as microbe-ridden as our species is, we also have microbiomes in other parts of our bodies - including the lungs. Now, scientists have found what looks like a link between airway microbiomes and asthma severity in children. The research isn't enough to prove that different mixes of bacteria are what makes asthma worse or better, but it does show there's some kind of correlation – and that might eventually help doctors manage asthma more effectively. Nasal mucus samples were collected from 214 kids aged between 5 and 11, all with mild to moderate asthma – once when their asthma was well controlled, and once at the first signs of it flaring up. And the upper airway microbiomes looked rather different at those two points. "Our data demonstrated a rapid change of the airway microbiome in the children who transitioned from respiratory health to disease," says microbiologist Yanjiao Zhou from the University of Connecticut, who was at Washington University at the time of the study. (…) Children who experienced the early warning signs of an asthma flare up were more likely to have bacteria including Staphylococcus, Streptococcus and Moraxella in their airways – all of which are associated with disease. (…) "Though our study can't prove causation, it raises intriguing questions that we plan to pursue," says pediatrician Avraham Beigelman, from Washington University. "If we somehow supplement such patients with what appear to be good bacteria, will they do better?" The research has been published in Nature Communications. (sciencealert.com 19.12.2019).)

- Stemmebåndsdysfunksjon. Denne tilstanden blir ofte feildiagnostisert som astma, men årsaken ligger i stemmebåndene, ikke i lungene. Stemmebåndsdysfunksjon er en samlebetegnelse for tilstander hvor stemmebåndene ikke beveger seg som de skal.

(Anm: Stemmebåndsdysfunksjon. Denne tilstanden blir ofte feildiagnostisert som astma, men årsaken ligger i stemmebåndene, ikke i lungene. Stemmebåndsdysfunksjon er en samlebetegnelse for tilstander hvor stemmebåndene ikke beveger seg som de skal. Det er ikke uvanlig at stemmebåndsdysfunksjon feildiagnostiseres som astma. Hysterisk krupp, munchhausens stridor, pseudoastma, funksjonell øvre luftveisobstruksjon, irritabelt larynx syndrom er alle navn som har vært brukt i forsøk på å beskrive denne tilstanden. Da det er mange lidelser som kan manifestere seg som abnormal bevegelse av stemmebånd kan det gjerne kalles for et klinisk fenomen mer enn en sykdom. Paradoxical vocal fold movement (paradoksal stemmebåndsbevegelse på norsk) er et mer dekkende navn på tilstanden hvor stemmebåndene beveger seg paradoksalt, altså motsatt vei av det de egentlig skal. LES OGSÅ: Luftveisinfeksjoner: Når bør jeg oppsøke lege? (lommelegen.no 12.3.2019).)

(Anm: Andningsbesvär hos ungdomar som tränar förväxlas ofta med astma. Närmare 14 procent av tonåringarna i Uppsala har andningsbesvär vid träning. Orsaken kan vara en förträngning i struphuvudet. Tillståndet är vanligast hos unga kvinnor och förväxlas ofta med astma. Ny forskning vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet visar att operation är effektivt vid kraftig förträngning och att det är viktigt att patienter med långvariga, svåra besvär undersöks noga så att de får rätt behandling. (akademiska.se 31.3.2017).)

(Anm: Mormors røyking kan gi astma. Svensk studie viser at risikoen for barndomsastma kan øke dersom barnets mormor røykte mens hun var gravid. (aftenposten.no 16.10.2015).)

- FDA krever sterkere advarsel om risiko for nevropsykiatriske hendelser forbundet med astma og allergimedisinen Singulair og generisk Montelukast. (- «Boks»-advarselen råder helsepersonell til å unngå forskrivning av montelukast til pasienter med milde symptomer, spesielt de med allergisk rhinitt.)

(Anm: FDA Requires Stronger Warning About Risk of Neuropsychiatric Events Associated with Asthma and Allergy Medication Singulair and Generic Montelukast. The U.S. Food and Drug Administration today announced that it is requiring a boxed warning – the agency’s most prominent warning – for montelukast (sold under the brand name Singulair and in generic form) to strengthen an existing warning about the risk of neuropsychiatric events associated with the drug, which is used to treat asthma and allergic rhinitis (hay fever). The boxed warning advises health care providers to avoid prescribing montelukast for patients with mild symptoms, particularly those with allergic rhinitis. (fda.gov 17.4.2020).)

(Anm: Montelukast (felleskatalogen.no).)

- Utvikling av Churg-Strauss’ syndrom etter bruk av Singulair (montelukast). (- Det er velkjent at enkelte medikamenter kan utløse vaskulitter og andre autoimmune sykdommer. I det siste er det kommet enkelte rapporter som har satt bruk av leukotrienantagonisten montelukast i sammenheng med utvikling av Churg-Strauss’ syndrom. Vi presenterer i denne artikkelen et slikt tilfelle og diskuterer mulige patogenetiske mekanismer.)

(Anm: Utvikling av Churg-Strauss’ syndrom etter bruk av Singulair (montelukast). Singulair (montelukast) er en leukotrienantagonist som kom på markedet for få år siden. Den virker antiastmatisk ved å hemme inflammasjon, konstriksjon og ødem i bronkiene. I litteraturen finnes enkelte kasuistikker som antyder en sammenheng mellom bruken av leukotrienantagonister og utvikling av Churg-Strauss’ syndrom. Dette er en sjelden vaskulittsykdom med nekrotiserende vaskulitt i små blodkar og nekrotiserende granulomer med opphopning av eosinofile granulocytter. Hyppige manifestasjoner er typisk asthma bronchiale, allergisk rhinitt, mononevritt og kardiovaskulær affeksjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 484-6.)

(Anm: Kronisk nesetetthet, rhinitt. Kronisk nesetetthet er en tilstand med kronisk betennelse i neseslimhinnen som ikke skyldes allergi. Irriterende stoffer kan forverre tilstanden. Ikke alle blir bra med medikamentell behandling. (…) Slimet fra nesen er vanligvis fargeløst. Det har en tendens til å renne bak i halsen og medføre mye harking for å "rense" halsen. Kronisk rhinitt kan forverres av tobakksrøyk, eksos, temperaturendringer, sterke parfymer, vaskemidler, alkohol. Tilstanden kan i alvorlige tilfeller gi sekundære fenomener som slapphet, søvnløshet og noen ganger hodepine. Livskvaliteten kan være redusert. Ved en undersøkelse av nesen kan legen noen ganger se at luftpassasjen er trang på grunn av hovne slimhinner og mye slim. Slimhinnen er ofte normal eller litt rødere enn den blåfiolette eller bleke fargen som kan ses ved allergisk rhinitt. (…) Årsak Det kan være forskjellige årsaker til denne tilstanden, og de er ikke alltid enkle å påvise. Det skilles mellom betennelsesutløste og ikke-betennelsesutløste kroniske rhinitter. Hos noen mener man at stadige infeksjoner kan være grunnen. Som regel mistenker man virusinfeksjoner, som forkjølelser og lignende. Andre årsaker kan være forstørrede lymfekjertler bak i nesen, skadet eller skjev neseskillevegg og bihulebetennelser. Hos noen mener man at mye støv og irriterende stoffer i lufta kan starte en langvarig betennelse i neseslimhinnen. I denne sammenhengen spiller røyking en stor rolle. (nhi.no 11.12.2018).)

(Anm: Asthma and allergic rhinitis linked to increased risk of cataracts (news-medical.net 4.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Allergisk rhinitt. Symptomer og funn Nasal kløe og irritasjon. Rikelig vandig sekresjon. Tett nese og nedsatt luktesans. Nysing. Ofte allergisk konjunktivitt samtidig. Differensialdiagnoser Akutt rhinitt. Forkjølelsessymptomer. Som regel serøs væske. Medikamentutløst rhinitt. Langvarig bruk av slimhinneavsvellende nesedråper? Idiopatisk rhinitt. Rikelig, vandig sekresjon. Vekslende hevelse i neseslimhinnen. Nesepolypper. Nasalstenose med oral respirasjon, nedsatt luktesans, snorking, nasal stemme og hodepine. Fremmedlegeme i nesen. Ensidig tett nese. Ev. purulent nasalsekresjon. (lvh.no.no).)

(Anm: Hva er allergisk rhinitt? Allergisk rhinitt forårsakes av en IgE-mediert betennelse i neseslimhinnen. En av fem nordmenn har i dag allergisk rhinitt, og sykdommen øker i den vestlige verden. Allergisk rhinitt er mer vanlig i industrialiserte land enn i utviklingsland, noe man antar skyldes forskjeller i miljø- og livsstilsfaktorer. Andelen rammede i nordlige Europa er ganske lik mellom de ulike landene. (allergiguiden.no 4.12.2020).)

- Hva er Churg-Strauss syndrom? (- En foreslått mekanisme for sykdomsutvikling er eksponering for et uidentifisert stoff (antigen), for eksempel et inhalasjonsstoff, medikament, vaksine eller virus.)

(Anm: Hva er Churg-Strauss syndrom? Churg-Strauss syndrom er en sykdom som nesten utelukkende oppstår hos personer med astma. Tilstanden hører til en gruppe sykdommer som kalles vaskulitter, det vil si at den angriper kroppens blodårer. Dette kan i utgangspunktet skje i alle kroppens organer, men det er særlig lunger, tarm, nyrer, hjerte og hjerne som er utsatt ved Churg-Strauss syndrom. Årsak Årsaken til sykdommen er ukjent. En foreslått mekanisme for sykdomsutvikling er eksponering for et uidentifisert stoff (antigen), for eksempel et inhalasjonsstoff, medikament, vaksine eller virus. Dette angigenet utløser en immunreaksjon som fører til at det oppstår en betennelsesreaksjon i små blodårer. Selv om de fleste som får Churg-Strauss syndrom har astma, er det sannsynligvis ikke slik at astma disponerer for sykdommen. Mer trolig er det at astma er et tidlig tegn på Churg-Strauss syndrom. Symptomer De første symptomene på Churg-Strauss syndrom er ofte uspesifikke, for eksempel langvarig hoste, snue og bihulebetennelse. Dette er vanlige plager, og derfor tar det ofte lang tid før diagnosen blir mistenkt og fastslått. Mange blir behandlet for astma og høysnue i flere år før de mer alvorlige symptomene oppstår. Da kan plagene komme fra mange forskjellige organer. Symptomer kan oppstå fra tarmen, f.eks. magesmerter og blodig avføring. Det kan oppstå nervelammelser som blant annet kan gi muskellammelser eller redusert følsomhet. Mange får ulike former for utslett i huden. Langvarig feber, vekttap og leddsmerter er vanlig. Hjertet kan også bli angrepet, noe som blant annet kan gi tungpusthet, redusert utholdenhet, angina (hjertekrampe) og hjerteinfarkt. (nhi.no 23.07.2018).)

(Anm: Nevrologisk presentasjon av Churg-Strauss’ syndrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1078-80.)

(Anm: Mononeuritis. What Is Mononeuritis Multiplex? Mononeuritis multiplex (MNM) is a disorder of the nervous system. It can result in severe pain, loss of motor ability, and loss of sensation in at least two separate areas of the body. The areas affected by MNM depend on the underlying cause of the condition. (healthline.com 22.2.2016).)

(Anm: Summary Mononeuritis multiplex (MNM) consists of a heterogeneous group of peripheral nerve disorders. Presents with sensory and motor deficits in the distribution of specific peripheral nerves, and may be acute, sub-acute, or, rarely, chronic. MNM is most commonly caused by vasculitis, which may be either systemic or isolated to the nerves. Other causes include hypersensitivity reactions to drugs or infections, or direct viral or bacterial infection of nerves. Diagnosis is based on clinical picture and characteristic changes seen on biopsy. Therapy varies with underlying MNM aetiology, with most vasculitic neuropathies treated with intravenous methylprednisolone, oral corticosteroids, and oral cyclophosphamide. Plasma exchange and intravenous immunoglobulin may be useful in some forms of MNM. Azathioprine and oral cyclophosphamide are used for chronic maintenance therapy. (bestpractice.bmj.com).)

- Bakterier øger risiko for astma. Et nyt studie viser for første gang en korrelation mellem forekomsten af de to bakterier Veillonella og Prevotella i luftvejene og astmarisikoen hos børn.

(Anm: Bakterier øger risiko for astma. Et nyt studie viser for første gang en korrelation mellem forekomsten af de to bakterier Veillonella og Prevotella i luftvejene og astmarisikoen hos børn. I alt blev 644 børn undersøgt. Via DNA-analyser kunne man se, at de børn, der havde en høj forekomst af de to bakterier i luftvejene som spædbørn, i dobbelt så mange tilfælde havde udviklet astma som seksårige sammenlignet med dem, der havde en lav forekomst af de to bakterier. Studiet peger desuden på, at en højere relativ forekomst af de to bakterier er forbundet med særlige markører i immunforsvaret, der er kendt for at disponere for astma. En forskergruppe ved Dansk BørneAstma Center står bag studiet, som er publiceret i Nature Communications. (pharmadanmark.dk 15.11.2019).)

(Anm: Infant airway microbiota and topical immune perturbations in the origins of childhood asthma. Abstract Asthma is believed to arise through early life aberrant immune development in response to environmental exposures that may influence the airway microbiota. Here, we examine the airway microbiota during the first three months of life by 16S rRNA gene amplicon sequencing in the population-based Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood 2010 (COPSAC2010) cohort consisting of 700 children monitored for the development of asthma since birth. Microbial diversity and the relative abundances of Veillonella and Prevotella in the airways at age one month are associated with asthma by age 6 years, both individually and with additional taxa in a multivariable model. Higher relative abundance of these bacteria is furthermore associated with an airway immune profile dominated by reduced TNF-α and IL-1β and increased CCL2 and CCL17, which itself is an independent predictor for asthma. These findings suggest a mechanism of microbiota-immune interactions in early infancy that predisposes to childhood asthma. Nat Commun. 2019 Nov 1;10(1):5001.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Sikkerhet ved bruk av langtidsvirkende β₂-agonister ved astma. (- FORTOLKNING.) (- Bruk av langtidsvirkende β2-selektive agonister er assosiert med en liten økning i dødelighet. Det er usikkert om samtidig bruk av inhalasjonssteroider fullt ut opphever denne effekten.)

(Anm: Sikkerhet ved bruk av langtidsvirkende β₂-agonister ved astma. BAKGRUNN Bruk av β-agonister til inhalasjon har siden introduksjonen for mer enn 50 år siden blitt assosiert med økt dødelighet. På 2000-tallet har bekymringene vært spesielt knyttet til langtidsvirkende β2-selektive agonister. Formålet med denne gjennomgangen var å kartlegge dokumentasjonen for en eventuelt økt risiko for død og alvorlige hendelser ved bruk av disse midlene. KUNNSKAPSGRUNNLAG Etter søk i PubMed selekterte vi ti studier som oppfylte forhåndsdefinerte inklusjonskriterier. RESULTATER De ti inkluderte studiene omfattet 66 664 pasienter. Det ble observert 16 astmarelaterte dødsfall i grupper eksponert for langtidsvirkende β2-selektive agonister (totalt 33 043 pasienter) og fire i kontrollgruppene (totalt 33 621 pasienter). Mesteparten av dødsfallene er registrert i én enkelt, stor og pragmatisk studie. FORTOLKNING Bruk av langtidsvirkende β2-selektive agonister er assosiert med en liten økning i dødelighet. Det er usikkert om samtidig bruk av inhalasjonssteroider fullt ut opphever denne effekten. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 18. november 2019.)

(Anm: Medisiner ved astma. Her finner du de vanligste medisinene som brukes ved astma, både forebyggende medisiner, anfallsmedisiner og andre typer lungemedisiner. (lhl.no 9.12.2015).)

(Anm: The beta-2 adrenergic receptor (β2 adrenoreceptor), also known as ADRB2, is a cell membrane-spanning beta-adrenergic receptor that interacts with (bindsepinephrine, a hormone and neurotransmitter (ligand synonym, adrenaline) whose signaling, via adenylate cyclase stimulation through trimeric Gs proteins, increased cAMP, and downstream L-type calcium channel interaction, mediates physiologic responses such as smooth muscle relaxation and bronchodilation.[5] (no.wikipedia.org).)

- 93 prosent av legemidlene inneholder "potensielle allergener". (93 percent of medications contain 'potential allergens'.)

(Anm: 93 prosent av legemidlene inneholder "potensielle allergener". (- Ifølge en nylig studie kan mange av legemiddelingredienser som mennesker anser å være inaktive faktisk forårsake helseproblemer for enkelte forbrukere. (medicalnewstoday.com 15.3.2019).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

(Anm: Allergi (allergier). (mintankesmie.no).)

- Hvordan påvirker luftfuktighet astma? Fuktighet er et mål på hvor mye fuktighet det er i luften. (- Etter å ha opplevd varm, fuktig luft (49° C og 75-80 % fuktighet) i 4 minutter, hadde personer med astma en 112 % økning i luftveisresistens i motsetning til den friske gruppen som bare hadde en 22 % økning i luftveismotstanden.)

(Anm: How does humidity affect asthma? Humidity is a measure of how much moisture there is in the air. Many people with asthma find that humid weather makes their symptoms worse. People can prevent humidity-related asthma symptoms using a range of strategies, including taking medication, controlling indoor humidity levels, and avoiding exercising in humid conditions. Keep reading to learn how humidity and the weather can affect asthma symptoms and what to do to prevent a flare. We also look at the best and worst weather conditions for asthma. (…) High humidity can trigger asthma symptoms, including: - coughing – wheezing - chest tightness Small-scale research has looked into how humid weather affects a person's lungs. The researchers tested airway resistance — a measure of how easy it is to breathe — in six people with asthma and six people without. After experiencing hot, humid air (49°C and 75–80% humidity) for 4 minutes, people with asthma had a 112% increase in airway resistance as opposed to the healthy group that only had a 22% increase in airway resistance. (medicalnewstoday.com 14.6.2019).)

(Anm: Bronchoconstriction Triggered by Breathing Hot Humid Air in Patients with Asthma. Role of Cholinergic Reflex. Am J Respir Crit Care Med. 2012 Jun 1;185(11):1190-6.)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom. (- NYLIGE FUNN: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er linket til mitokondriell dysfunksjon.

(Anm: Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom. (Mitochondrial Function in Allergic Disease.) NYLIGE FUNN: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er linket til mitokondriell dysfunksjon (RECENT FINDINGS: Recent research has shown allergy, asthma and metabolic syndrome to be linked to mitochondrial dysfunction.) Curr Allergy Asthma Rep. 2017 May;17(5):29.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Astma og luftveisinflammasjon.

(Anm: Asthma and airway inflammation. Asthma is a chronic disease associated with inflammation in the airways. Affecting approximately 300 million individuals across the globe, it is the most wide-spread non-communicable condition in the world.7. Asthma can be characterized by recurrent attacks of wheezing, breathlessness and coughing, and differs in frequency and severity from one person to next. When an asthma attack occurs, the bronchial tubes become inflamed restricting the airways and eventually reducing the flow of air into and out of the lungs. (news-medical.net 20.3.2018).)

(Anm: Moving mitochondria - Breathing new signaling into asthmatic airways. Redox Biol. 2018 Jul 21;18:244-245.)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde.

(Anm: Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. (Autoimmune diabetes mellitus and the leaky gut.) I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde. PNAS July 23, 2019 116 (30) 14788-14790 (first published July 9, 2019).)

- Behov for videre analyse for å undersøke sammenhengen mellom ADHD og astma.

(Anm: Need for further analysis to explore the association between ADHD and asthma. The authors report on 49 datasets containing more than 3 300 000 children and adults, of whom 210 363 had ADHD, and a population-based study including 1 575 377 individuals, of whom 57 957 had ADHD and 259 253 had asthma. The strength of the study is that the authors combined the results of meta-analysis and their population-based study to further support the association between ADHD and asthma. 1, 2 Lancet Psychiatry. 2018 Dec;5(12):963.)

- 3.000 får kols av farlige stoffer på jobb hvert år. Mange arbeidsgivere tar for lett på risikoen som kjemikalier utgjør, mener Arbeidstilsynet. (- Hvert år får 3.000 nordmenn kols i forbindelse med jobb, og om lag 200 personer dør av sykdommen årlig. (- 10–15 prosent av alle astmatilfeller som oppstår i voksen alder skyldes eksponeringer på jobb. (- Det anslås at 220 nordmenn får kreft hvert år på grunn av farlige kjemikalier på arbeidsplassen.)

(Anm: 3.000 får kols av farlige stoffer på jobb hvert år. Mange arbeidsgivere tar for lett på risikoen som kjemikalier utgjør, mener Arbeidstilsynet. – Farlige stoffer på arbeidsplassen blir ikke tilstrekkelig tatt på alvor av arbeidsgivere, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Langt flere menn Hvert år får 3.000 nordmenn kols i forbindelse med jobb, og om lag 200 personer dør av sykdommen årlig. 10–15 prosent av alle astmatilfeller som oppstår i voksen alder skyldes eksponeringer på jobb. Det anslås at 220 nordmenn får kreft hvert år på grunn av farlige kjemikalier på arbeidsplassen. Dette gjelder langt flere menn enn kvinner. Hele 20 prosent av alle tilfeller av lungekreft skyldes arbeidet. – Dette er svært alvorlige tall. Mange arbeidsgivere vet ikke at sykdommene som rammer ansatte skyldes farlige stoffer i det daglige arbeidet, påpeker Vollheim. (frifagbevegelse.no 31.8.2018).)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

- Studie: Disse børn har 86 procents risiko for astma. Børn af mødre med astma har "voldsomt" høj risiko for at udvikle astma, hvis børnenes bakteriesammensætning i tarmene ikke udvikler sig normalt i de første leveår, lyder det fra danske forskere.

(Anm: Studie: Disse børn har 86 procents risiko for astma. Børn af mødre med astma har »voldsomt« høj risiko for at udvikle astma, hvis børnenes bakteriesammensætning i tarmene ikke udvikler sig normalt i de første leveår, lyder det fra danske forskere. Et nyt, dansk studie fra Dansk BørneAstma Center peger på vigtigheden af, at børns tarmbakteriesammensætning udvikler sig normalt inden for barnets første leveår. (…) Det nye studie er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications. (videnskab.dk 10.1.2018).)

(Anm: Maturation of the gut microbiome and risk of asthma in childhood. Nature Communications 9, Article number: 141 (2018).)

- Femdoblet inhalerte steroiddoser er kanskje ikke til nytte for barn med astma.

(Anm: Quintupling inhaled steroid doses may not benefit children with asthma. Children with mild to moderate asthma do not benefit from a common practice of increasing their inhaled steroids at the first signs of an asthma exacerbation, according to clinical trial results published in The New England Journal of Medicine. Researchers found short-term increases in inhaled steroids did not prevent attacks in children aged 5 to 11, and may even slow a child's growth. (news-medical.net 20.3.2018).)

- Menneskecellebaserte metoder kan bedre identifisere astmafremkallende kjemikalier, antyder forskning.

(Anm: Human cell-based methods could better identify asthma-causing chemicals, research suggests. Chemicals that could potentially cause asthma through an immune reaction could be better identified with human cell- and computer-based test methods, according to a new research paper co-authored by the Physicians Committee's Kristie Sullivan, M.P.H., in Applied In Vitro Toxicology. Chemical respiratory allergens are chemicals that cause a serious immune reaction known as respiratory sensitization. Sensitized individuals experience coughing, wheezing, difficulty breathing, and obstruction and hyperreactivity of the airways that can worsen upon repeated exposure. Workers in the cleaning, painting, construction, and hairdressing industries are most at risk, but consumers may also be exposed to chemical respiratory allergens and become sensitized to these chemicals. (news-medical.net 6.9.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Forbindelser mellom bruk av syrehemmende (syrenøytraliserende) legemidler (PPI, H2RA etc.) og antibiotika under barndom og allergiske sykdommer i barndommen.

(Anm: Forbindelser mellom bruk av syrehemmende (syrenøytraliserende) legemidler (PPI, H2RA etc.) og antibiotika under barndom og allergiske sykdommer i barndommen. (Association Between Use of Acid-Suppressive Medications and Antibiotics During Infancy and Allergic Diseases in Early Childhood.) Nøkkelpunkter. Spørsmål. Medfører bruk av legemidler, som forstyrrer mikrobiomet (tarmfloraen) i barndommen, etterfølgende risiko for å utvikle allergiske sykdommer? (- Konklusjoner og relevans. Denne studien fant forbindelser mellom bruk av syrehemmende legemidler (PPI) og antibiotika i løpet av de første 6 månedene av barndommen og påfølgende utvikling av allergisk sykdom. Syrehemmende legemidler (PPI) og antibiotika bør kun brukes under barndommen i situasjoner med klar klinisk nytteverdi. JAMA Pediatr. Published online April 2, 2018.)

(Anm: Langvarig bruk av legemidler til behandling av halsbrann, magesår og sure oppstøt kan føre til alvorlige nyreskader, inkludert nyresvikt, ifølge en studie utført av forskere ved Washington University School of Medicine i St. Louis og Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (Extended use of drugs to treat heartburn, ulcers and acid reflux may lead to serious kidney damage, including kidney failure, according to a study by researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis and Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (medicalnewstoday.com 6.5.2016).)

- Antibiotika og syrenøytraliserende/syrehemmende legemidler tidlig i barndommen er forbundet med fedme.

(Anm: Antibiotic and acid-suppression medications during early childhood are associated with obesity. Abstract Objective Gut microbiota alterations are associated with obesity. Early exposure to medications, including acid suppressants and antibiotics, can alter gut biota and may increase the likelihood of developing obesity. We investigated the association of antibiotic, histamine-2 receptor antagonist (H2RA) and proton pump inhibitor (PPI) prescriptions during early childhood with a diagnosis of obesity. (…) Conclusions Antibiotics, acid suppressants and the combination of multiple medications in the first 2 years of life are associated with a diagnosis of childhood obesity. Microbiota-altering medications administered in early childhood may influence weight gain. Gut Published Online First: 30 October 2018.)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: Allergi (allergier). (mintankesmie.no).)

- 93 prosent av legemidlene inneholder "potensielle allergener". (93 percent of medications contain 'potential allergens'.)

(Anm: 93 prosent av legemidlene inneholder "potensielle allergener". (- Ifølge en nylig studie kan mange av legemiddelingredienser som mennesker anser å være inaktive faktisk forårsake helseproblemer for enkelte forbrukere. (medicalnewstoday.com 15.3.2019).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

- Hvorfor har flere kvinner astma enn menn?

(Anm: Why do more women have asthma than men? Blame hormones. Women are twice as likely as men to have asthma, and this gender difference may be caused by the effects of sex hormones on lung cells. Researchers at Vanderbilt University and Johns Hopkins found that testosterone hindered an immune cell linked to asthma symptoms, such as inflammation and mucus production in the lungs. The study in human cells and rodents appears November 28 in the journal Cell Reports. (…) Increased asthma symptoms are regulated by many different factors, including exposure to allergens and viral infections, and the researchers suspected that sex hormones might also be involved. Newcomb and her colleagues looked at human and mouse cells to further study the trend in gender differences that they had observed. They focused on lung cells called Group 2 innate lymphoid cells, or ILC2 cells. These cells make cytokines, proteins that cause inflammation and mucus production in the lungs, which makes it harder to breathe. The researchers collected blood from people with and without asthma and found that those with asthma had more ILC2 cells than those without. Of that group, asthmatic women had more ILC2 cells than asthmatic men. (medicalxpress.com 28.11.2017).)

- Omfanget av trær linket til færre astmatilfeller i forurensede bydeler.

(Anm: Tree cover linked to fewer asthma cases in polluted urban neighborhoods. People living in polluted urban areas are far less likely to be admitted to hospital with asthma when there are lots of trees in their neighborhood, a study by the University of Exeter's medical school has found. The study into the impact of urban greenery on asthma suggests that respiratory health can be improved by the expansion of tree cover in very polluted urban neighborhoods. The study, published in the journal Environment International, looked at more than 650,000 serious asthma attacks over a 15 year period. Emergency hospitalizations were compared across 26,000 urban neighborhoods in England. (news-medical.net 17.11.2017).)

- Innvollsormer har innflytelse på risiko for allergi og astma hos mennesker. (- Mens unge mennesker med parasittormer i øyeblikket har fire ganger høyere risiko for å utvikle allergier og astma enn andre, er deres foreldre vanligvis ikke påvirket.)

(Anm: Intestinal worms have influence on allergy and asthma risk in humans. While young people with parasite worms currently have a four times higher risk for developing allergies and asthma than others. Their parents are generally unaffected. Researchers at the University of Bergen (UiB) in Norway were surprised when they found that intestinal worms, so-called Helminths (Toxocara Canis) from animals, actually have an influence on allergy- and asthma risk in humans. (news-medical.net 4.12.2017).)

- Barndomsastma linket til høyt sukkerinntak hos mødre under svangerskapet.

(Anm: Childhood asthma linked to high maternal sugar intake during pregnancy. New research published today in the Annals of the American Thoracic Society reports that children born to mothers who drank a lot of sugary drinks during pregnancy may be at an increased risk of developing asthma during childhood. (…) In mid-childhood, 19% of the children had asthma and it was shown that a child aged 7 to 9 years was more than 60% more likely to have asthma if their mother had high fructose intake during pregnancy than those whose mothers consumed low levels of fructose during pregnancy. (news-medical.net 8.12.2017).)

- Ingen astma funnet hos en tredel av voksne med tidligere diagnose.

(Anm: Ingen astma funnet hos en tredel av voksne med tidligere diagnose. (No asthma is found in third of adults with previous diagnosis. A third of adults who had had asthma diagnosed in the previous five years showed no evidence of current asthma, a study in JAMA has found.1 The study authors said that this could be due to spontaneous remission or initial misdiagnosis. They recommended that doctors review patients to see whether treatment can be stepped down or discontinued and that they order objective tests such as spirometry before and after bronchodilator administration to avoid unnecessary treatment or incorrect diagnosis.) BMJ 2017;356:j282 (Published 18 January 2017).)

(Anm: Tackling misdiagnosis of asthma in primary care (news-medical.net 13.9.2017).)

(Anm: Asthma might be over diagnosed in children born with HIV (medicalxpress.com 6.10.2017).)

- 240 000 nordmenn feilbehandlet: Silje hadde astma uten å vite det. (- Anna Bistrup er helsefaglig rådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). – Vi tror også det er mange der ute med udiagnostisert astma.)

(Anm: 240 000 nordmenn feilbehandlet: Silje hadde astma uten å vite det. Mange kan ha sykdommen uten å vite det - og 240 000 nordmenn får feil behandling for astma, ifølge ny undersøkelse. Manglende behandling av astma kan på sikt føre til kols, ifølge ekspert. Dette er symptomene du må se opp for. (…) MANGLENDE BEHANDLING KAN FØRE TIL KOLS Nå viser også en ny undersøkelse, utført av Opinion for LHL, at 240 000 får feil og manglende behandling for sykdommen. (…) Ifølge Grøttum lar mange være å bruke forebyggende medisin. – Ved bare å ta anfallsmedisin, vil man ikke behandle årsaken til astmasymptomene. (…) Slik kan du leve best med astma. Anna Bistrup er helsefaglig rådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). – Vi tror også det er mange der ute med udiagnostisert astma. Konsekvensen av å gå med ubehandlet astma kan føre til redusert lungekapasitet, høyt sykefravær og generelt påvirke livskvaliteten. (vg.no 2.5.2018).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Asthma in Older Adults Is Often Misdiagnosed and Undertreated. Researchers say doctors need to watch more carefully for asthma in seniors, and older adults need to adopt healthier lifestyles to avoid developing the ailment. (…) These are some of the findings in a recent study on the effects of asthma on older adults conducted at National Jewish Health (NJH) in Colorado. (healthline.com 8.9.2017).)

(Anm: Scientists unearth cell 'checkpoint' that stops allergic diseases. Scientists from Trinity College Dublin have made a significant breakthrough in understanding the regulation of immune cells that play a pivotal role in allergic diseases such as asthma and eczema. They have identified a 'checkpoint' manned by these immune cells that, if barred, can halt the development of the lung inflammation associated with allergies. (medicalnewstoday.com 14.8.2017).)

- Stemmebåndsdysfunksjon. Denne tilstanden blir ofte feildiagnostisert som astma, men årsaken ligger i stemmebåndene, ikke i lungene.

(Anm: Stemmebåndsdysfunksjon. Denne tilstanden blir ofte feildiagnostisert som astma, men årsaken ligger i stemmebåndene, ikke i lungene. GIR TUNG PUST: Det vanligste symptomet ved stemmebåndsdysfunksjon er tungpust, og da spesielt ved innpust. Det kan også være tungt å puste ut, noe som er et av de vanligste symptomene ved astma. Stemmebåndsdysfunksjon er en samlebetegnelse for tilstander hvor stemmebåndene ikke beveger seg som de skal. Det er ikke uvanlig at stemmebåndsdysfunksjon feildiagnostiseres som astma. Hysterisk krupp, munchhausens stridor, pseudoastma, funksjonell øvre luftveisobstruksjon, irritabelt larynx syndrom er alle navn som har vært brukt i forsøk på å beskrive denne tilstanden. Da det er mange lidelser som kan manifestere seg som abnormal bevegelse av stemmebånd kan det gjerne kalles for et klinisk fenomen mer enn en sykdom. Paradoxical vocal fold movement (paradoksal stemmebåndsbevegelse på norsk) er et mer dekkende navn på tilstanden hvor stemmebåndene beveger seg paradoksalt, altså motsatt vei av det de egentlig skal. LES OGSÅ: Luftveisinfeksjoner: Når bør jeg oppsøke lege? (lommelegen.no 12.3.2018).)

- Allmennpraktiserende leger oppfordres til forsiktighet idet astmatiske barn er dobbelt så sannsynlig å forskrives antibiotika.

(Anm: Allmennpraktiserende leger oppfordres til forsiktighet idet astmatiske barn er dobbelt så sannsynlig å forskrives antibiotika. GP caution urged as asthmatic children twice as likely to receive antibiotics. The study, which was presented this week at the European Respiratory Society International Congress looked at antibiotic prescription data for just under 2 million children from both the UK and the Netherlands, including 180,000 who had asthma. They found that children with asthma were about 1.6 times more likely to be prescribed antibiotics than children who did not have asthma. (pulse.co.uk 12.9.2017).)

- Mindre astmaplager med kostomlegging og trening.

(Anm: Mindre astmaplager med kostomlegging og trening. Trening, deriblant høyintensiv aktivitet, var trygt og effektivt for normalvektige astmapasienter. – Mange leger vet ikke nok, mener lungelege og professor Sigurd Steinshamn. ERS/MILANO: Louise Lindthardt Tønnesen, lege ved Bispebjerg universitetssykehus i København, la frem resultatene fra den danske studien på den europeiske lungekongressen (ERS) onsdag. (…) – Dette er viktige funn som viser at astmapasienter bør oppmuntres til å spise sunt og være fysisk aktive, uttaler Louise L. Tønnessen i en pressemelding fra ERS. (dagensmedisin.no 13.9.2017).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

- Ny forskning: Astmamedisiner har ikke effekt for friske utholdenhetsutøvere.

(Anm: Ny forskning: Astmamedisiner har ikke effekt for friske utholdenhetsutøvere. Astmamedisin gir ikke bedre utholdenhet hos friske idrettsutøvere, viser ny norsk forskning. Astmamedisin i idretten har vært et hett tema de siste årene. Nå kan ny norsk forskning bidra til å fjerne stigmaet rundt medisinbruken. Høgskulen på Vestlandet har i samarbeid med Norges idrettshøgskole undersøkt effekten av en type astmamedisin hos friske utøvere på utholdenhetsprestasjoner. Etter en gjennomgang av funnene fra 47 ulike studier med totalt 680 utøvere involvert, er resultatet klart. Dette er del to av et omfattende forskningsprosjekt. Nylig utførte de en tilsvarende studie på eksplosive prestasjoner. Der viste resultatene at astmamedisin kan ha en effekt, slik vi tidligere har omtalt. (aftenposten.no 29.8.2020).)

- Lungemikrobiom spiller stor rolle for alvorlighetsgraden for astma og respons på behandling.

(Anm: Lung microbiome plays major role in asthma severity and response to treatment. While the microbiome has gained significant attention for its impact on digestive health in recent years, its effect on lung disease has largely remained unstudied. Dr. Patricia Finn says this is a missed opportunity. (…) A second study from the Finn-Perkins lab at UIC, recently published in the American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, showed that even prior to birth, exposure to specific compositions of bacteria may elicit an inflammatory immune response that could predispose individuals to asthma. This is an exciting time in scientific discovery," Finn said. "We are learning that the lung microbiome potentially plays a role in many parts of the body including cord blood cells, which may impact disease onset or symptoms." (news-medical.net 24.10.2017).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika?

(Anm: Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika? (- Konklusjon.) (- Svaret på tittelen på denne korte oversiktsoppgaven synes å være JA. Front Pharmacol. 2018; 9: 1408.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Løb dig rask

Løb dig rask
bt.dk 14.2.2009
Stress, astma, kræft og mange andre sygdomme kan forebygges og helbredes med motion. Du kan vinde helt op til 10 år ekstra af livet ved at hoppe i løbeskoene jævnligt.

Det er ikke kun din BMI, der kan have godt af en løbetur et par gange om ugen. Dit helbred kan optimeres, og du kan undgå adskillige sygdomme ved at motionere.

I denne uge blev resultaterne for en ny dansk undersøgelse af hjertelægen Peter Schnohr offentliggjort, og de viste, at motionsløbere lever 8-10 år længere, end folk der ikke løber.

- Løb og anden fysisk aktivitet er meget vigtigt for at forebygge sygdomme som diabetes 2, forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, kræft, knogleskørhed, demens, depression og angst, siger overlæge Bente Klarlund, der er medlem i Forebyggelseskomiteen. (...)

- Eliminering av astmadødsfall: har vi gå i stå?

(Anm: Eliminating asthma deaths: have we stalled? There has been a marked and progressive reduction in asthma mortality rates since the epidemic of deaths in many countries around the world that preceded major changes in the clinical and public health approaches to asthma in the late 1980s. The effort to turn around rising asthma mortality rates was broad—occurring globally, nationally, and at a local level, through health system change to individual advocacy and clinical leadership.1 Previous approaches to acute and long-term care of asthma, which did not recognise the risks associated with short-acting β2 agonists, were overhauled when it became evident that their overuse was a key reason for the epidemic of asthma deaths at that time, especially in New Zealand, Australia, Canada, and the UK. Lancet 2017; 390(10098): p915–916 (2 September 2017).)

- Jif-spray kan gi astma og kols – nå er den fjernet. (- Resultatet viste at skadelige partikler ble værende i lufta i fire timer etter at sprayen ble brukt. Lilleborg, som selger Jif-sprayene, svarte først at det kunne være lurt å holde pusten ved bruk av sprayen, men de tok affære etter at de nye opplysningene kom fram.)

(Anm: Jif-spray kan gi astma og kols – nå er den fjernet. HELSESKADELIG: Den gamle sprayflasken med Jif universal sprer partiklene slik at det er helseskadelig. De farlige partiklene kan ligge igjen i lufta i opptil fire timer. Hvis det er lenge siden du kjøpte ny Jif-universalspray, er det god grunn til å kvitte deg med den gamle. Lilleborg har nemlig tatt affære etter at det i fjor ble lagt fram forskning som viste at vaskemidlet i sprayform kan være helseskadelig. Årsaken er at kjemikaliene i rengjøringsspray er svært konsentrerte og dusjes ut i pustelufta vår. – Dette resulterer i bittesmå partikler, som vi drar langt ned i lungene våre hvor de gjør skade, forklarte doktorgradsstipendiat og lungelege ved Haukeland, Øistein Svanes til TV 2-programmet Helsekontrollen. (tv2.no 19.11.2017).)

– Legemiddel mot astma linket til nevropsykiatriske symptomer. (- I en studie (…) var legemidlet montelukast (handelsnavn Singulair) limket til nevropsykiatriske reaksjoner som depresjon og aggresjon, mens mareritt er spesielt hyppig hos barn.)

(Anm: Asthma medication linked with neuropsychiatric symptoms. In a Pharmacology Research & Perspectives study, the asthma medication montelukast (trade name Singulair) was linked with neuropsychiatric reactions such as depression and aggression, with nightmares being especially frequent in children. For the study, investigators examined all adverse drug reactions on montelukast in children and adults reported to the Netherlands Pharmacovigilance Center Lareb and the WHO Global database, VigiBase®, until 2016. "Because of the high incidence of neuropsychiatric symptoms--especially nightmares--after using montelukast in both children and adults, the clinician should discuss the possibility of these adverse events with the patient and parents," said Meindina Haarman, lead author of the study. (news-medical.net 18.9.2017).)

- Forbindelse mellom kardiovaskulær risiko for inhalerte langtidsvirkende bronkodilatorer hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom: En nøstet kasus kontroll studie.

(Anm: Association of Cardiovascular Risk With Inhaled Long-Acting Bronchodilators in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Nested Case-Control Study. Abstract Importance: The associations between cardiovascular disease (CVD) and inhaled long-acting β2-agonists (LABAs) or long-acting antimuscarinic antagonists (LAMAs) in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are greatly debated. Pivotal and relevant randomized clinical trials included prior LABA or LAMA users and excluded patients with baseline CVD; therefore, cardiovascular events arising from first-time LABA or LAMA use, if any, could not be observed. There is an urgent need to examine whether new use of and duration since initiating LABAs and LAMAs could act as important determinants of cardiovascular events. (…) Conclusions and Relevance: New initiation of LABAs or LAMAs in patients with COPD is associated with an approximate 1.5-fold increased severe cardiovascular risk, irrespective of prior CVD status and history of exacerbations. JAMA Intern Med. 2018 Jan 2.)

(Anm: Long-acting β adrenoceptor agonists (LABAs, more specifically, long-acting β2 adrenergic receptor agonists) are usually prescribed for moderate-to-severe persistent asthma patients or patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). (...) kardiovaskulær risiko for inhalerte langtidsvirkende bronkodilatorer hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom: En nøstet kasus kontroll studie. Some of the currently available long-acting β2 adrenoceptor agonists include: INN: Trade (brand) name - arformoterol: Brovana (some consider it to be an ultra-LABA)[9]  - bambuterol: Bambec, Oxeol - clenbuterol: Dilaterol, Spiropent - formoterol: Foradil, Oxis, Perforomist - salmeterol: Serevent - Protokylol. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Long-acting muscarinic antagonists (LAMA) added to combination long-acting beta2-agonists and inhaled corticosteroids (LABA/ICS) versus LABA/ICS for adults with asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan 21;(1):CD011721.)

- Sopptoksiner blir enkelt luftbårne, fører til potensiell innendørs helsefare. (- Tilstedeværelsen av mykotoksiner innendørs bør tas i betraktning som et viktig parameter for luftkvalitet.)

(Anm: Sopptoksiner blir enkelt luftbårne, fører til potensiell innendørs helsefare. (Fungal toxins become easily aerosolized, leading to potential indoor health risk.) Toksiner produsert av tre forskjellige sopparter som vokser innendørs på tapet kan bli luftbårne, og kan lett inhaleres. Funnene, som sannsynligvis har implikasjoner for "sick building syndrome", ble publisert i Applied and Environmental Microbiology, et tidsskrift for American Society for Microbiology. (...) "De fleste luftbårne toksiner er sannsynligvis plassert på soppsporer, men vi har også vist at en del av den giftige lasten ble funnet på svært små partikler - støv eller små fragmenter av tapeter, som lett kan inhaleres," sa Bailly. "Tilstedeværelsen av mykotoksiner innendørs bør tas i betraktning som et viktig parameter for luftkvalitet," konkluderer Bailly. (news-medical.net 23.6.2017).)

(Anm: Toxinology.no Norway’s portal to natural toxin research. (toxinology.nilu.no).)

- Muggsopp kan gjøre vannet farlig å drikke. Det finnes overraskende mye muggsopp i norsk drikkevann. Noen av dem kan være direkte farlige.

(Anm: Muggsopp kan gjøre vannet farlig å drikke. Det finnes overraskende mye muggsopp i norsk drikkevann. Noen av dem kan være direkte farlige. (...) Giftige stoffer. I et tidligere prosjekt har forskerne påvist at det finnes overraskende store andeler muggsopp i norsk drikkevann fra springen. Noen av soppene kan produsere giftstoffer (mykotoksiner), i små eller store mengder ved optimale vekstbetingelser. Ida Skaar forsker på mikroskopiske sopper. (nrk.no 5.5.2011).)

- Mugg i mat – direkte farlig eller bare udelikat? Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg. Forekomsten av noen muggsoppgifter ser ut til å øke.

(Anm: Mugg i mat – direkte farlig eller bare udelikat? Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg. Forekomsten av noen muggsoppgifter ser ut til å øke. Folkehelseinstituttet deltar nå i et prosjekt kalt «Mycomix» der målet er å undersøke hvor mye mykotoksiner vi får i oss, og hvorvidt dette har noen betydning for folks helse. For å klargjøre dette vil vi studere effekter av mykotoksiner alene, i blanding og sammen med muggsopp og bakteriekomponenter som kan øke deres evne til å føre til uønskede betennelsesreaksjoner. Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet (fhi.no 15.10.2012).)

- Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst. Investor tjente 77 millioner på midlertidige asylmottaksplasser. (- Malte over mugg på asylmottak.)

(Anm: Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst. Investor tjente 77 millioner på midlertidige asylmottaksplasser. Abri Vekst og investor Alfred Ydstebø tjente 77 millioner kroner da de raskt kunne tilby nærmere 1.000 midlertidige asylmottaksplasser. (…) Gevinsten kom i løpet av noen måneder i fjor. Den Stavanger-baserte investoren leide det forlatte hovedkontoret til oljeselskapet BP og kunne huse opp mot 1.000 flyktninger i fjor, skriver Dagens Næringsliv. • – Private sykehjem og asylmottak genererer millioner til private formuer. (…) • Malte over mugg på asylmottak (frifagbevegelse.no 6.7.2017).)

- Asylmottak trues med hygiene-bøter. (- Blant forholdene det reageres på, er sopp i tak og vegger i dusjen, uhygieniske forhold på kjøkkenet, svært dårlig inneklima og E.coli-bakterier i drikkevannet.)

Asylmottak trues med hygiene-bøter
vg.no 25.5.2010
Vaterholmen Asylmottak i Verdal har fått en ukes frist til å utbedre en rekke forhold som ifølge kommunelegen gjør bygningen uegnet som bolig for mennesker. (...)

Blant forholdene det reageres på, er sopp i tak og vegger i dusjen, uhygieniske forhold på kjøkkenet, svært dårlig inneklima og E.coli-bakterier i drikkevannet. (...)

(Anm: Tarmbakterie i vannet i Rygge. E.coli oppdaget i drikkevann i Østfold - ber folk koke vannet. Oppdaget under en rutinekontroll. (dagbladet.no 14.12.2016).)

(Anm: Bio-Sensing Dipstick Test for E. Coli in Water. The bacterium Escherichia coli, or E. coli, encompasses several hundreds of strains, all of which are often associated with causing both foodborne and waterborne illnesses. While most E. coli strains are present in normal amounts with the intestines of both healthy humans and animals, the production of Shiga toxin by certain strains of E. coli can cause gastrointestinal symptoms of stomach cramps, diarrhea and vomiting when the toxin infects an individual1. To prevent the spread of E. coli infections, individuals must wash their hands regularly, only eat pasteurized dairy products and juices, eat meat that has been thoroughly cooked and avoid swallowing water while swimming. (azosensors.com 23.9.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. (Systemic fungal infections continue to represent a significant unmet medical problem associated with high mortality, making the development of vaccines and novel immune-based treatments highly desirable in order to improve patient outcome.) Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

- Matallergi synes å være knyttet til økte symptomer på sosial angst og generelt høyere angstnivåer, men ikke depresjon, hos etniske minoritetsbarn med lavere sosioøkonomisk status.

(Anm: Food Allergy and Anxiety and Depression among Ethnic Minority Children and Their Caregivers. Abstract OBJECTIVE: To investigate the relationship between food allergy and symptoms of anxiety and depression among ethnic minority, low socioeconomic status (SES) children and their caregivers. (…) CONCLUSIONS: Food allergy appears to be associated with increased symptoms of social anxiety and higher levels of anxiety overall, but not depression, in ethnic minority children of lower socioeconomic status. This finding was not due to confounding by asthma. Food allergy was not associated with higher levels of depression or anxiety symptoms among caregivers of pediatric patients with food allergy. Future studies should investigate potential pathways between food allergy and anxiety that may be unique to children in underserved populations, and develop interventions to reduce anxiety in children with food allergy. J Pediatr. 2017 Aug;187:258-264.e1.)

- Disse vil du ikke ha på badet

Disse vil du ikke ha på badet
kk.no 11.5.2010
Men sølvkreene trives utmerket der det er fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med vaskekluten. Slik unngår du de små krekene. (...)

- Sølvkre er absolutt de vanligste insektene vi finner på bad. Stort sett lever de der hvor det er litt fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med renhold, forteller Johan Mattsson, fagssjef i Mycoteam, ifølge nettsidene til boligmagasinet Vi i Villa.

Sølvkre, eller sølvfisk som de også kalles, er små sølvaktige insekter som kommer krypende om natten, på jakt etter mat på baderomsgulvet ditt. De er vingeløse og har lange antenner og en skjelldekket kropp. Kroppslengden er 7-12 millimeter. (...)

- Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig.

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. (- Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner.)

(Anm: En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. Hvis du blir angrepet av denne soppen finnes det ingen kur. Candida auris spres i et høyt tempo via hender eller på sykehusutstyr, og overføres fra pasienter fra sykehjem til sykehus og tilbake. (…) Må unngå soppdrepende midler i mat. (…) Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner. (…) En britisk undersøkelse viser at allerede i 2050 kan ti millioner mennesker dø på verdensbasis av en slik soppinfeksjon. Da vil denne dødsårsaken overstige de åtte millioner menneskene som dør av kreft. (…) Globalt regner forskere med at 700.000 personer dør hvert år av en infeksjon som ikke lar seg behandle. (aftenposten.no 7.4.2019).)

(Anm: Eksperter bekymret: To bekreftede tilfeller av mystisk soppinfeksjon i Norge. Den mystiske soppinfeksjonen Candida auris er allerede påvist i Norge. Ekspert innrømmer at det kan skyldes flaks at ikke flere er blitt syke. (aftenposten.no 10.4.2019).)

- Vi vet ikke akkurat hva som forårsaker astma, og det er nok mange ting som ligger bak, men det er trolig miljøfaktorer hos de som har en genetisk disposisjon. Det vi vet helt sikkert er at røyking, forurensning og fuktskader i hus kan øke risikoen for astma, forteller hun.

(Anm: Astma: Derfor øker forekomsten av astma. Måten vi lever på kan gjøre oss mer sårbare. I dag antas det at omkring 20 prosent av landets tiåringer har astma. Årsaken til at så mange får astma er sammensatt, forteller Karin Lødrup Carlsen, professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo Universitetssykehus. - Vi vet ikke akkurat hva som forårsaker astma, og det er nok mange ting som ligger bak, men det er trolig miljøfaktorer hos de som har en genetisk disposisjon. Det vi vet helt sikkert er at røyking, forurensning og fuktskader i hus kan øke risikoen for astma, forteller hun. (…) En annen faktor som kan være med på å påvirke er maten vi spiser. For eksempel kan et høyt inntak av fukt, grønt og noen vitaminer kobles til en lavere astmaforekomst. Også en eventuell sammenheng med eksponering av miljøgifter forskes det på, men Carlsen påpeker at årsaken til at noen utvikler astma er kompleks og man ikke vil finne én årsak til økningen. Vi vet også at det er en sterk sammenheng mellom astma og allergi. (kk.no 29.1.2018).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Sopptoksiner i hjemmet kan lett bli luftbårne og innåndes, ifølge studie. (- Forskerne sier at området er understudert.)

(Anm: Sopptoksiner i hjemmet kan lett bli luftbårne og innåndes, ifølge studie. Fungal toxins in the home can easily become airborne and be inhaled, says study. - Toxins from household fungi can easily become airborne. - They can cause health problems, related to "sick building syndrome." - Researchers said the area is understudied. (…) Scientists have highlighted the dangers of indoor air pollution before. While much attention is focused on airborne pollutants from car emissions, factories and power plants, others such as household mold, chemical fumes and smoke can pose dangers within the home. Bailly said energy efficiency efforts may even be exacerbating the problem, as houses are increasingly insulated to save on heating and cooling. (cnc.com 1.7.2017).)

(Anm: New anti-inflammatory agents can control inflammatory responses to fungal infection. The most frequent fungal threat to humans, Candida albicans, is a common cause oral and genital infection. The fungal infections are often worsened by overwhelming inflammatory responses in the body and cause high mortality among risk groups. Doctoral student Ava Hosseinzadeh at Umeå University in Sweden has discovered two novel anti-inflammatory agents, an antioxidant and an anti-inflammatory molecule, which could be used to control the hyper-inflammatory responses to the fungal infection. (medicalnewstoday.com 11.1.2016).)

(Anm: Anti-IgE Drug Might Change Asthma Course. Lung improvement observed in children treated with omalizumab. (…) He told MedPage Today, "Although lung function was significantly improved in adolescents in response to omalizumab treatment compared with placebo, whether this can be considered a clinically meaningful improvement remains to be elucidated." (medpagetoday.com 24.5.2017).)

- Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn.)

Astma drabbar fler med lägre inkomst
netdoktor.se 17.5.2017
Personer med lägre inkomster löper betydligt större risk att drabbas av astma än höginkomsttagare. Det visar siffror från Hjärt-Lungfondens nya Lungrapport som nyligen släppts.

Astma är en sjukdom som kan vara mycket påfrestande och ibland rent dödlig. Symtomen kännetecknas av andnöd som beror på övergående sammandragning av luftrören. Ungefär 800 000 svenskar lider idag av sjukdomen och skillnaden mellan vilka som drabbas är dessutom stor. (…)

Fukt, mögel och rök bakomliggande orsaker 
Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn.

Eftersom barn i socioekonomiska områden på grund av sin situation kan löpa större risk att utveckla astma bör det också finnas tillgänglig behandling och resurser på de ställen det finns större benägenhet. Det menar Hjärt-lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung. (…)

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. (- Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner.)

(Anm: En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. Hvis du blir angrepet av denne soppen finnes det ingen kur. Candida auris spres i et høyt tempo via hender eller på sykehusutstyr, og overføres fra pasienter fra sykehjem til sykehus og tilbake. (…) Må unngå soppdrepende midler i mat. (…) Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner. (…) En britisk undersøkelse viser at allerede i 2050 kan ti millioner mennesker dø på verdensbasis av en slik soppinfeksjon. Da vil denne dødsårsaken overstige de åtte millioner menneskene som dør av kreft. (…) Globalt regner forskere med at 700.000 personer dør hvert år av en infeksjon som ikke lar seg behandle. (aftenposten.no 7.4.2019).)

(Anm: Eksperter bekymret: To bekreftede tilfeller av mystisk soppinfeksjon i Norge. Den mystiske soppinfeksjonen Candida auris er allerede påvist i Norge. Ekspert innrømmer at det kan skyldes flaks at ikke flere er blitt syke. (aftenposten.no 10.4.2019).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Sukkerinntak i svangerskapet er knyttet til barns allergi og allergisk astma.

(Anm: Sugar intake in pregnancy is linked to child’s allergy and allergic asthma. Pregnant women who consume high levels of free sugars during pregnancy are more likely to give birth to a child with allergy or allergic asthma, a study published in the European Respiratory Journal suggests.1 The researchers used data from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), which looks at the offspring of predominantly white women living in Avon, UK, who were due to give birth from 1 April 1991 to 31 December 1992. BMJ 2017;358:j3293 (Published 06 July 2017).)

(Anm: Maternal sugar intake during pregnancy may increase allergy risk in offspring (news-medical.net 5.7.2017).)

- Nytt stöd för koppling mellan smärtstillande och astma

Nytt stöd för koppling mellan smärtstillande och astma
dagensmedicin.se 5.11.2009
En omfattande metaanalys kopplar nu åter ihop astma med användning av smärtstillande läkemedel som Alvedon.

Resultaten visar sammantaget, för både vuxna och barn, på 63 procent ökad risk för astma bland användare av paracetamol. Bland barn som hade fått paracetamol under första levnadsåret var risken för astma 47 procent förhöjd och bland barn som hade fått paracetamol ett år före diagnos var risken 60 procent förhöjd. Riskökningarna var statistiskt signifikanta. (...)

(Anm: Acetaminophen Use and the Risk of Asthma in Children and Adults
A Systematic Review and Metaanalysis. CHEST 2009 vol. 136 no. 5 1316-1323 (November)
.)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

- Har barn med utviklingshemming høyere risiko for astma?

(Anm: Are Children with Developmental Disabilities at Higher Risk for Asthma? James A. Feinstein, MD, MPH reviewing Xie L et al. JAMA Netw Open 2020 Jun 16 In a nationwide survey study, the estimated prevalence of asthma was 10% higher among children with developmental disabilities than in those without. Children with developmental disabilities, for example, cerebral palsy, are thought to have a higher risk of asthma or other breathing-related issues. However, we lack information about the degree of risk associated with specific types of disability. In this cross-sectional analysis of data from the 2016–2017 National Survey of Children's Health, the authors compared the prevalence of asthma between children with developmental disabilities and children with typical development. The presence of disability and the diagnosis of asthma were identified based on parent responses to condition-specific survey items. Five major disability categories were included: behavioral, cognitive, communication, developmental, and motor. Among 71,811 participants, 15% had a developmental disability and 8% had asthma. Overall, the estimated prevalence of asthma associated with disability was 16%, compared to 7% in typically developing children. Estimated asthma prevalence differed by the specific type of disability: - Hearing loss (communication category): 22% - Cerebral palsy (motor): 22% - Learning disability (cognitive): 20% - Seizures (motor): 18% Autism spectrum disorder (behavioral): 18% Even after adjustment for demographic characteristics and birthweight, children with any disability were significantly more likely to have asthma than children without disability (odds ratio, 2.2). COMMENT Unless a parent or child raises a concern, I don't always ask about asthma-related symptoms during routine clinical visits with children with developmental disabilities. Given that 1 in 6 children with developmental disabilities are reported to have asthma, we all should be periodically asking about such symptoms during routine visits. (NEJM 2020 (June 29, 2020).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- PRAC har avslutat en granskning och rekommenderar nu att paracetamoltabletter med modifierad frisättning eller depottabletter som innehåller paracetamol ska dras tillbaka från marknaden. (- När Alvedon 665 används i rekommenderade doser överväger nyttan av detta läkemedel dess risker.)

(Anm: PRAC rekommenderar att Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden. EMAs säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning och rekommenderar nu att paracetamoltabletter med modifierad frisättning eller depottabletter som innehåller paracetamol ska dras tillbaka från marknaden. Skälet är svårigheten att minimera risker vid förgiftning. (…) När Alvedon 665 används i rekommenderade doser överväger nyttan av detta läkemedel dess risker. (…) PRAC drog slutsatsen att risken till följd av överdosering med dessa läkemedel överväger fördelen med att ha långverkande beredningar. Kommittén rekommenderar därför att paracetamolläkemedel med modifierad frisättning dras tillbaka från marknaden. (lakemedelsverket.se 2.9.2017).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Fler förgiftade med paracetamol. Antalet samtal till Giftinformationscentralen om paracetamolförgiftning fortsätter att öka, samtidigt som det sedan november 2015 bara är apoteken som får sälja värktabletter som Alvedon och Panodil. (dagensmedicin.se 15.2.2016).)

- Leietakere bor dårligere enn eiere.

(Anm: Leietakere bor dårligere enn eiere. Leietakere bor dårligere enn eiere, med mindre tilgang på utearealer, mindre plass og høyere boutgifter, viser Statistisk Sentralbyrå sin store sammenlignende undersøkelse av leie-og eieboliger i Norge (leieboerforeningen.no 1.4.2016).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

- Slik påvirker kjøp av bolig nummer to prisene i Oslo. (- Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet, som ofte leier.)

(Anm: Slik påvirker kjøp av bolig nummer to prisene i Oslo. Erlend Eide Bø, forsker, Statistisk sentralbyrå. Boligpriser og prissvingninger kan reduseres ved å gjøre det dyrere å investere i sekundærbolig, men på bekostning av noe høyere leiepriser. Økte kostnader for de fattigste. (…) Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet, som ofte leier. Artikkelen er basert på «Buy to let: Endogenous rents and investment buyers in a housing search model», første kapittel av doktorgraden til Erlend Eide Bø. (aftenposten.no 5.9.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes.

(Anm: Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes. UTGRAVNINGER: Slik så det ut i kjelleren, da Brann- og redningsetaten (BRE) kom på befaring i Gamle Brennavei 24 den 12. mai. Foto: Brann og redningsetaten (BRE). (dagbladet.no 15.7.2017).)

(Anm: – Folk ringer fortvilt etter å ha fått rotter opp gjennom sluket i dusjen. Det blir stadig flere og flere rotter i norske byer. Og det blir neppe færre utover vinteren. – Vi blir stadig oppringt av fortvilte folk som har fått rotter opp gjennom sluket i dusjen, sier avdelingsleder for Nokas skadedyrkontroll i Nord-Norge, Tom Arild Jensen. Skrekkeksemplene er mange, og skadedyrkontrollen i Tromsø har hatt nok å gjøre den siste tiden. (…) – Det finnes ingen konkrete tall på rottebestanden i Norge, sier seniorforsker ved avdelingen for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet, Arnulf Soleng. (nrk.no 18.1.2018).)

- Mikrobiom i lunger. I løpet av det siste tiåret har kultur-uavhengige mikrobielle undersøkelsesteknikker ført til en bedre forståelse av det komplette settet av mikrober som lever på og i menneskekroppen.

(Anm: Lung microbiome. Over the past decade, culture-independent microbial investigation techniques have led to an improved understanding of the complete set of microbes that live on and within the human body. This set of human-associated microbes is collectively known as the microbiome. The human body is host to trillions of microbes and the gene set that makes up the microbiome is 360 times more abundant than that comprising the human genome. (…)  The healthy lung. It is generally presumed that the fetal lungs are sterile and that infants acquire their lung microbiota after birth. Immediately after birth, the mother’s microbes rapidly populate the mucosal surfaces of the infant. At first, the colonization is uniform across the infant’s body sites, but the microbiota soon differentiates into site-specific communities in the days or weeks to come. Many studies have characterized the microbiome of the adult lung using BAL samples taken from healthy human adults. These have shown that the most common phyla include Bacteroides, Firmicutes and Proteobacteria, with the most common genera being Streptococcus, Pseudomonas, Veillonella and Prevotella. (…) Asthma and allergies. One important study, published in PLoS ONE in 2010 by Markus Hilty and colleagues, compared the lung microbiome of asthma patients with asthma-free controls. The authors reported an increase in Proteobacteriae and a decrease in Bacteroidetes among the asthma versus control patients. The bacterial species driving the relative increase in Proteobacteriae were Moraxella, Neisseria and Haemophilus. (news-medical.net 30.6.2017).)

(Anm: Leietakere bor dårligere enn eiere. Leietakere bor dårligere enn eiere, med mindre tilgang på utearealer, mindre plass og høyere boutgifter, viser Statistisk Sentralbyrå sin store sammenlignende undersøkelse av leie-og eieboliger i Norge (leieboerforeningen.no 1.4.2016).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. Eierandelen har økt fra 82 prosent i 1997 til 84 prosent i 2015. (…) Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

(Anm: Forekomsten av «dickensiansk» lungesykdom øker hos britiske pensjonister. 'Dickensian' lung disease rates on the rise in UK pensioners. (…) Bronchiectasis is a disease in which the airways taking air into the lungs are damaged. It can be caused by a previous chest infection, weaknesses of the immune system and by conditions that cause inflammation of the airways such as rheumatoid arthritis. The damaged airways are less able to clear mucus and bacteria away, causing recurrent chest infections. The patients cough up mucus and blood, and develop shortness of breath and sometimes respiratory failure. The disease is incurable and although the resulting infections can be treated with antibiotics, resistant bacteria are becoming an increasing problem. (medicalnewstoday.com 5.11.2015).)

(Anm: Sjekk om huset ditt tåler fuktigere vær. Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs. Med disse enkle grepene kan du beskytte boligen. (nrk.no 6.3.2017).)

(Anm: Middsikkert trekk kan redusere alvorlighetsgraden av forverring av astma- hos allergiske barn. Mite-proof covers may reduce severity of asthma exacerbations in allergic children. Bedcovers that form a barrier to house dust mites appear to reduce asthma flare-ups in children, according to new research published online, ahead of print in the American Thoracic Society's American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. (news-medical.net 14.3.2017).)

(Anm: 7 av 10 nordmenn inhalerer feil: Tone brukte astma-medisinen feil i 15 år. (…) – Vi ble litt sjokkerte over at det er 7 av 10 nordmenn som gjør feil, sier Per Kristian Faksvåg, fagdirektør i Apotekforeningen, til God morgen Norge mandag. (tv2.no 28.2.2017).)

(Anm: Inhaler patients’ common mistakes can impact amount of medicine that reaches the lungs (nettavisen.no 28.2.2017).)

(Anm: Granskningsutvalget stusser: - Utøverne er heller undermedisinert enn overmedisinert. Norges Skiforbund har stort sett gjort alt etter boken, konkluderte granskningsutvalget. (…) En rekke viktige spørsmål skulle besvares. Har friske norske utøvere fått astmamedisiner? Har det vært for enkelt for norske utøvere å bli diagnostisert med astma? Har skiforbundet brukt forstøverapparat på en uforsvarlig måte? Konklusjonen fra granskningsutvalget var det samme på alle de tre spørsmålene: Nei. (aftenposten.no 16.2.2017).)

(Anm: An international research team has revealed for the first time that testosterone protects males against developing asthma, helping to explain why females are two times more likely to develop asthma than males after puberty. The study showed that testosterone suppresses the production of a type of immune cell that triggers allergic asthma. The finding may lead to new, more targeted asthma treatments. One in nine Australians (2.5 million people) and around one in 12 Americans (25 million) have asthma, an inflammatory airway condition. During an asthma attack, the airways swell and narrow, making it difficult to breathe. In adults asthma is two times more prevalent and more severe in women than men, despite more being more common in boys than girls before puberty. (news-medical.net 8.5.2017).)

- Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom. (- NYLIGE FUNN: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er linket til mitokondriell dysfunksjon.

(Anm: Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom. (Mitochondrial Function in Allergic Disease.) NYLIGE FUNN: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er linket til mitokondriell dysfunksjon (RECENT FINDINGS: Recent research has shown allergy, asthma and metabolic syndrome to be linked to mitochondrial dysfunction.) Curr Allergy Asthma Rep. 2017 May;17(5):29.)

(Anm: Vitamin D supplements in pregnancy could help protect children against asthma. A new study published today in the Journal of Allergy and Clinical Immunology has found that taking Vitamin D supplements in pregnancy can positively modify the immune system of the newborn baby, which could help to protect against asthma and respiratory infections, a known risk factor for developing asthma in childhood. (news-medical.net 26.5.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved luftveissykdom.  Mitochondrial Dysfunction in Airway Disease. Abstract. There is increasing appreciation that mitochondria serve cellular functions beyond oxygen sensing and energy production. Accordingly, it has become important to explore non-canonical roles of mitochondria in normal and pathophysiological processes that influence airway structure and function in the context of diseases such as asthma and COPD. Mitochondria can sense upstream processes such as inflammation, infection, tobacco smoke and environmental insults important in these diseases, and in turn can respond to such stimuli via altered mitochondrial protein expression, structure, and resultant dysfunction. Chest. 2017 Mar 21. pii: S0012-3692(17)30398-7.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: - Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Ber helsepersonell melde. Statens legemiddelverk (SLV) har fått meldinger om alvorlige allergiske reaksjoner ved bruk av reseptfrie halstabletter. (…) Statens legemiddelverk minner om at for personer som har reagert allergisk på betennelsesdempende legemidler (NSAID) eller acetylsalisylsyre eller har astma, så kan Zyx og Strefen utløse alvorlige bivirkninger i form av allergiske reaksjoner eller astmaanfall. Halstablettene Zyx og Strefen bør brukes med forsiktighet av disse personene, ber Legemiddelverket: av personer som har astma av personer som har reagert allergisk på acetylsalisylsyre (for eksempel Albyl- E) eller NSAID (for eksempel diklofenak eller ibuprofen) (dagensmedisin.no 5.10.2016).)

(Anm: Søvnløshet er knyttet til høyere risiko for å utvikle astma. (Insomnia is linked to higher risk of developing asthma. People with chronic insomnia are three times more likely to develop asthma than those without sleep problems, a study in the European Respiratory Journal suggests.1) BMJ 2017;356:j591 (Published 03 February 2017).)

(Anm: News Feature: Cleaning up the hygiene hypothesis. The rise of allergy and autoimmune diseases is due to much more than rampant cleanliness. Is it time to throw out the hygiene hypothesis? Graph the data points, and the trend is unmistakable. Since the 1950s, rates of multiple sclerosis, Crohn’s disease, type 1 diabetes, and asthma have soared by 300% or more (1). Similar graphs depict concurrent spikes in hay fever and food allergies (2). PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(8) (February 21, 2017).)

(Anm: Possible new treatment pathway for severe allergic asthma. Research demonstrates that blocking the action of two pro-inflammatory molecules significantly reduces symptoms of allergic asthma in mice, which could lead to development of a new treatment for people with a severe form of the condition. The findings, which are published in the journal Clinical Science, show that severe allergic lung inflammation was significantly reduced in the mice when the activity of the pro-inflammatory molecules interleukin (IL)-17A and IL-17F was prevented using specific antibodies. "Blocking either of these molecules stopped symptoms of allergic asthma in mice and we hope this could lead to development of a new therapy for severe (Th17) allergic asthma in humans," commented senior author Bernhard Ryffel from the CNRS-University of Orleans, France. (sciencedaily.com 12.10.2017).)

- Oppdagelse kan påvirke forståelse, behandling av autoimmune og inflammatoriske sykdommer.

(Anm: Discovery could impact understanding, treatment of autoimmune and inflammatory diseases. Scientists from the Research Institute of the McGill University Health Centre (RI-MUHC) may have cracked the code to understanding the function of special cells called regulatory T Cells. Treg cells, as they are often known, control and regulate our immune system to prevent excessive reactions. The findings, published in Science Immunology, could have a major impact in our understanding and treatment of all autoimmune diseases and most chronic inflammatory diseases such as arthritis, Crohn's disease as well as broader conditions such as asthma, allergies and cancer. Researchers made this discovery by investigating a rare human mutation in a gene called FOXP3. Although the importance of the FOXP3 gene in the proper function of Treg cells has been well documented, its mechanisms were still not fully understood by scientists. (news-medical.net 5.7.2017).)

(Anm: Surprising finding provides more support for Alzheimer's being an autoimmune disease. Brain levels of the lipid ceramide are high in Alzheimer's disease, and now scientists have found increased levels of an antibody to the lipid in their disease model. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Relationships Between Mitochondria and Neuroinflammation: Implications for Alzheimer's Disease. Curr Top Med Chem. 2015 Aug 26. [Epub ahead of print].)

(Anm: Problems finding your way around may be earliest sign of Alzheimer's disease (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

(Anm: T cell type that promotes damaging immune response discovered. For the first time, researchers have identified a type of T cell that plays a key role in promoting the damaging autoimmune response that inflames and attacks the joints in rheumatoid arthritis. The discovery - made with technologies that help to analyze just a "handful of cells" - offers vital new clues to the biology of the disease and could lead to more powerful, targeted treatments. The study - led by Brigham and Women's Hospital (BWH), a teaching affiliate of Harvard Medical School in Boston, MA - is published in the journal Nature. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: Study offers hope of improved treatment for people with severe asthma. (…) To our knowledge, this is the first study to show a direct effect of HMGB1 on enhancing airway muscle contraction in response to stimuli. The findings of this research bring us a step closer to improved treatments for people with severe asthma." (medicinenet.com 1.3.2017).)

(Anm: Urban living can worsen asthma in poor kids, study shows. Results of a new study by Johns Hopkins researchers using national data add to evidence that living in inner cities can worsen asthma in poor children. They also document persistent racial/ethnic disparities in asthma. (news-medical.net 15.3.2017).)

- Babyer med tarm-gjær kan være i fare for astma

Babies with gut yeast may be at risk of asthma (Babyer med tarm-gjær kan være i fare for astma)
medicalnewstoday.com 18.2.2017
Astma rammer hundrevis av millioner av mennesker over hele verden. Ny Forskning knytter tarmmikrober til risiko for å utvikle astma, og identifiserer en bestemt sopp hos babyer som kan øke risikoen for astma. (Asthma affects hundreds of millions of people across the world. New research links the gut's microbes with the risk of developing asthma, and identifies a specific fungus in babies that might increase the risk of childhood asthma.)

Asthma is a chronic disease of the lungs' airways that affects approximately 334 million people worldwide, and around 25 million people in the United States.

Historically, it was believed that asthma is a disease of high-income countries, but this theory is no longer valid as most people living with asthma are from low- and middle-income countries.

Forekomsten av astma er ujevnt fordelt over hele verden. Den høyeste forekomsten i verden skjer i Latin-Amerika og i engelsktalende land (der over 20 prosent av befolkningen lever med astma), mens den laveste forekomsten (på mindre enn 5 prosent) er registrert i India, Asia-Stillehavsområdet, og den østlige delen av Middelhavet , samt Nord- og Øst-Europa. (…) (Across the world, asthma prevalence is distributed unevenly. The highest prevalence worldwide occurs in Latin America and in English-speaking countries (where over 20 percent of the population live with asthma), whereas the lowest prevalence (at less than 5 percent) was noted in India, Asia-Pacific, and the Eastern part of the Mediterranean, as well as Northern and Eastern Europe.)

Countries such as Canada and Ecuador both have a significant incidence of the disease, with approximately 10 percent of the population living with asthma. (…)

The findings were presented at the annual meeting for Association for the Advancement of Science in Boston, MA. (…)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.) (nrk.no 13.5.2011.)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2016).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

(Anm: Yeast found in gut of new babies may be strong predictor of childhood asthma. University of British Columbia microbiologists have found a yeast in the gut of new babies in Ecuador that appears to be a strong predictor that they will develop asthma in childhood. The new research furthers our understanding of the role microscopic organisms play in our overall health. "Children with this type of yeast called Pichia were much more at risk of asthma," said Brett Finlay, a microbiologist at UBC. "This is the first time anyone has shown any kind of association between yeast and asthma." (medpagetoday.com 17.2.2017).)

- Bevis peker på fiskeolje for å bekjempe astma

Evidence points to fish oil to fight asthma
medicalnewstoday.com 13.2.2017
University of Rochester Medical Center scientists have discovered new essential information about omega 3 fatty acids contained in fish oil and how they could be used for asthma patients.

In a paper published in the Journal of Clinical Investigation Insight, researchers using cell cultures from local asthma patients, found that:

  • Omega-3 fatty acid products can reduce the production of IgE, the antibodies that cause allergic reactions and asthma symptoms in people with milder cases of asthma;
  • But in patients with severe asthma who use high doses of oral steroids, the omega-3 fatty acids are less effective because the corticosteroids block the beneficial effects.

Lead author Richard P. Phipps, Ph.D., the Wright Family Research Professor of Environmental Medicine, and his lab had previously shown that certain fatty acids contained in fish oil regulate the function of immune cells (B cells). They wanted to further investigate the effects on asthma.

People with asthma have an imbalance between molecules that dampen inflammation and those that increase inflammation. Using steroids as treatment controls the inflammation and relieves symptoms, but does not cure the underlying disease. (…)

(Anm: Fire tarmbakterier reduserer astmarisiko hos spedbarn. (Four gut bacteria decrease asthma risk in infants.) (medicalnewstoday.com 1.10.2015).)

(Anm: COPD; Kronisk obstruktiv lungesykdom, ofte forkortet til KOLS, er en samlediagnose for en rekke nært beslektede sykdommer med kronisk og mer eller mindre irreversibel nedsettelse av lungefunksjonen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: COPD vs. Emphysema: Which Is Worse? Are They Fatal? (webmd.com 31.8.2017).)

- Forskere finner nytt mål for å bekjempe lungesykdom. Forskning ledet av Centenary Institute og University of Technology Sydney (UTS) har identifisert et lite RNA-molekyl kalt microRNA-21 som et terapeutisk mål og dets hemming som en potensiell behandling for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

(Anm: Researchers find new target to combat lung disease. Research led by the Centenary Institute and University of Technology Sydney (UTS) has identified a small RNA molecule called microRNA-21 as a therapeutic target and its inhibition as a potential treatment for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). An inflammatory lung disease that makes it hard to breathe, COPD is often caused by smoking tobacco products or inhaling air pollution. It is the third most common cause of death in the world. In the pre-clinical study, the researchers found elevated levels of microRNA-21 in experimental COPD models involving mice. Use of a microRNA-21 inhibitor (antagomir-21) as a therapeutic treatment was shown to reduce inflammation and improve lung capacity and function in these models. (medicalxpress.com 24.11.2021).)

- Svær KOL skal behandles med prednisolon i blot et par dage.

(Anm: Svær KOL skal behandles med prednisolon i blot et par dage. LUNGER: Stor dansk sammenfatning af tidligere studier viser, at der er yderligere at hente i forhold til at reducere længden på prednisolon-behandlinger til patienter under indlæggelser for KOL-forværring. (dagensmedisin.no 16.9.2021).)

- Prednisolon forbedrer ikke funksjon for lukteorgan etter COVID-19: en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie.

(Anm: Schepens EJA, et al. Prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. (…) Conclusions: This trial shows that prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19. Therefore, we recommend not prescribing prednisolone for patients with persistent olfactory disorders after COVID-19. BMC Med. 2022 Nov 16;20(1):445.)

- Hvilke lungelyder kan KOLS (COPD) forårsake?

(Anm: What lung sounds can COPD cause? (medicalnewstoday.com 13.5.2021).)

(Anm: Fatigue in COPD: an important yet ignored symptom. Lancet Respir Med. 2017 Apr 21. pii: S2213-2600(17)30158-3. [Epub ahead of print].)

(Anm: Hva du bør vite om KOLS og hoste. (What to know about COPD and coughing.) (medicalnewstoday.com 9.3.2021)

(Anm: Outcomes of patients with chronic obstructive pulmonary disease diagnosed with or without pulmonary function testing. (…) INTERPRETATION: Confirmation of a COPD diagnosis using pulmonary function testing is associated with a decreased risk of death and admission to hospital for COPD. In ambulatory patients, this effect may be from increased use of appropriate COPD medications. The findings of this study validate current guideline recommendations that encourage pulmonary function testing for diagnosis in all patients with suspected. COPD. CMAJ 2017;189(14) (First published November 14, 2016).)

(Anm: What are pulmonary function tests (PFTs)? Pulmonary function tests (PFTs) are a group of tests that measure how well your lungs work. This includes how well you’re able to breathe and how effective your lungs are able to bring oxygen to the rest of your body. (healthline.com 4.11.2015).)

(Anm: Potential of stem cell therapy to repair lung damage. A new study has found that stem cell therapy can reduce lung inflammation in an animal model of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cystic fibrosis. Although, still at a pre-clinical stage, these findings have important potential implications for the future treatment of  patients. (sciencedaily.com 27.3.2017).)

(Anm: Asthma vs. COPD: Differences and Similarities (medicalnewstoday.com 11.2.2017).)

(Anm: Inhalers for COPD: What Types Are There? What are the different types of COPD inhalers available and how do they affect the body? What are the possible risks and side effects? (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

(Anm: COPD and Pneumonia: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Kan rødbetjuice være bra for kolspasienter? (…) Nitrat reduserer oksygenforbruket. (…) Lavere oksygentrykk i blodet under søvn. Søvnrelaterte pusteforstyrrelser kan gi dårlig søvnkvalitet og symptomer som trøtthet og hodepine. Kolspasienter kan oppleve å sove ganske mye, men føler seg likevel ikke uthvilt, forteller avdelingsoverlege på Glittre Nils Henrik Holmedahl. Holmedahl er medisinsk ansvarlig for forskningsprosjektet. (aftenposten.no 20.2.2017).)

(Anm: Exacerbation of COPD: Causes, Warning Signs, and Treatment (medicalnewstoday.com 4.2.2017).)

(Anm: What is the Pathophysiology of COPD? Treatment and prevention (medicalnewstoday.com 8.2.2017).)

(Anm: Diet Tips for COPD. COPD is a chronic lung condition that includes two conditions: emphysema and chronic bronchitis. Together, these conditions damage the lungs and airways, making it more difficult to breathe. Common symptoms include shortness of breath, chronic cough with mucus, wheezing, and fatigue. (medicalnewstoday.com 7.2.2017).)

(Anm: - Flere hundre tusen nordmenn går rundt med lungesykdommer de ikke vet om. (…) Sykdommen er økende på verdensbasis, og siden 2010 har det i Norge blitt 40% økning i antall sykhusinnleggelser for kolsbehandling, ifølge Dagens Medisin. (lommelegen.no 23.1.2017).)

(Anm: Incidence of GOLD-defined chronic obstructive pulmonary disease in a general adult population. (…) CONCLUSION: Approximately 6% developed COPD over 9 years. Smoking and aging were important incidence predictors. Our study suggests a substantial underdiagnosis of COPD among adults in this community.Int J Tuberc Lung Dis. 2005 Aug;9(8):926-32.)

(Anm: COPD and Life Expectancy: What's the Outlook? (…) When a person has COPD, the damage to their lungs cannot be reversed, and the condition therefore tends to worsen with time. Currently, there is no cure for COPD. (medicalnewstoday.com 3.1.2017).)

(Anm: COPD vs. Emphysema: What's the Difference? (medicalnewstoday.com 23.12.2016).)

(Anm: COPD - what causes the lungs to lose their ability to heal? (medicalnewstoday.com 19.12.2016).)

(Anm: Key Facts and Common Myths About COPD (medicalnewstoday.com 1.2.2017).)

(Anm: Breathing Exercises for People with COPD (medicalnewstoday.com 7.1.2017).)

(Anm: Breathing molecule discovered: Vital to treating respiratory conditions. Respiratory conditions could be better targeted and treated, thanks to the discovery of the vital molecule which regulates breathing - according to research by the University of Warwick. Professor Nicholas Dale at the School of Life Sciences has identified Connexin26 (Cx26) as a key molecule that reacts to CO2 in our bodies and activates breathing. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

- Forsker: "Undgå e-cigaretter hvis du har astma". (- Den nyeste forskning viser, at de varme dampe fra e-cigaretter har en høj koncentration af meget skadelige ultrafine nanopartikler, der går direkte ned i lungerne. Desuden findes der i dampen stærkt vævsirriterende, giftige og kræftfremkaldende stoffer, siger hun og tilføjer.) (- E-sigaretter kan øke kardiovaskulær risiko.)

Forsker: "Undgå e-cigaretter hvis du har astma"
astma-allergi.dk 29.1.2017
Dampe fra e-cigaretter udgør ifølge overlæge og ekspert i rygning, Charlotta Pisinger, et helbredsproblem for mennesker med astma. Men også dem med allergi kan være i farezonen, viser ny forskning om konsekvenserne ved brug af e-cigaretter. (…)

- Den nyeste forskning viser, at de varme dampe fra e-cigaretter har en høj koncentration af meget skadelige ultrafine nanopartikler, der går direkte ned i lungerne. Desuden findes der i dampen stærkt vævsirriterende, giftige og kræftfremkaldende stoffer, siger hun og tilføjer:

- Så har man astma, er de mange fine partikler ikke gode for ens helbred. (…)

(Anm: E-cigarettes may increase cardiovascular risk. (…) The study was led by Dr. Holly R. Middlekauff, of the David Geffen School of Medicine at the University of California in Los Angeles, and the findings were published in the journal JAMA Cardiology. (medicalnewstoday.com 1.2.2017).)

(Anm: A systematic review of health effects of electronic cigarettes. Document prepared for the World Health Organization December 2015. (who.int/tobacco/industry/product_regulation 2015).)

(Anm: Antipsykotika kan øke risiko for respirasjonssvikt ved KOLS. Risiko var doseavhengig; ingen trygg dose påvist. (Antipsychotics May Boost Respiratory Failure Risk in COPD. Risk was dose-dependent; no safe dose found. (medpagetoday.com 8.1.2017).)

(Anm: - Flere hundre tusen nordmenn går rundt med lungesykdommer de ikke vet om. (…) Sykdommen er økende på verdensbasis, og siden 2010 har det i Norge blitt 40% økning i antall sykhusinnleggelser for kolsbehandling, ifølge Dagens Medisin. (lommelegen.no 23.1.2017).)

(Anm: New drug target for asthma, autoimmune disorders identified. Using a new tool for probing the molecular makeup of cells, researchers have discovered that PD-1 - a marker that already serves as a drug target for some cancers - may also serve as a drug target for asthma and other autoimmune disorders. The researchers, led by a group from the Wellcome Trust Sanger Institute in the United Kingdom, report their work in the journal Nature. (…) Scientists have observed that levels of ILC2 cells shoot up when triggered by pollen or toxins, causing lung inflammation. (medicalnewstoday.com 4.10.2016).)

(Anm: ACAAI: Asthma-COPD Overlap Studies Needed. Proliferation of ACOS papers, but, as yet, no clinical trials. It is very difficult to know what to do in asthma-COPD overlap syndrome because we don't have randomized trials looking specifically at this patient population," said R. Stokes Peebles, MD, of Vanderbilt University in Nashville, speaking at the American College of Allergy, Asthma and Immunology 2016 Annual Scientific Meeting. (medpagetoday.com 18.11.2016).)

(Anm: Physical activity may help preserve lung function in individuals with asthma. In a study of adults with asthma, active individuals had slightly less lung function decline than inactive individuals. (medicalnewstoday.com 5.10.2016).)

- Astma knyttet til økt risiko for komplikasjoner under graviditet og fødsel.

(Anm: Asthma linked to increased risk of complications during pregnancy and childbirth. Women with asthma suffer more often from preeclampsia (PE) and run a higher risk of giving birth to underweight babies. These and other complications during pregnancy and delivery can not be explained by hereditary or environmental factors, according to a study from Karolinska Institutet published in The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. (news-medical.net 4.10.2017).)

(Anm: Tarmbakterier hos kejsersnitsbørn kan være skyld i astma. Sammensætningen af tarmbakterier er forskellig hos nyfødte børn født ved kejsersnit og naturlig fødsel. Det kan måske forklare, hvorfor børn født ved kejsersnit har større risiko for at udvikle astma og andre immunologiske sygdomme. (…) »Vores hypotese er, at hvis du bliver udsat for det forkerte bakteriemiljø, får du en uheldig modning af dit immunapparat, der senere kan føre til sygdom. I vores undersøgelse adskilte sammensætningen af bakterier hos børn født ved kejsersnit sig væsentligt fra den hos børn født naturligt,« siger Hans Bisgaard. (videnskab.dk 12.5.2016).)

(Anm: Svangerskabsforgiftning øger barnets risiko for astma. Ny dansk forskning viser for første gang, at hvis mor har svangerskabsforgiftning under graviditeten, stiger barnets risiko for at udvikle astma. (…) »Det falder godt i tråd med vores generelle hypotese om, at en lang række kroniske sygdomme starter meget tidligt i livet, og det derfor er her, man skal sætte ind, hvis man vil forebygge dem,« fortsætter han. Studiet er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. (videnskab.dk 6.10.2016).)

(Anm: Medfødt immunitet og astmarisiko.Innate Immunity and Asthma Risk. Stein et al. (Aug. 4 issue)1 present evidence suggesting that differences in the incidence of asthma among Old Order Amish versus the genetically related Hutterites may be due to lifestyle variations that result in differences in the environmental microbiome (specifically, house dust). N Engl J Med 2016; 375:1897-1899 (November 10, 2016).)

(Anm: «Astmadebatten» kan risikere å sette barn og unge på sidelinjen. Den pågående jakten på syndebukker og sannheter i toppidrettens gråsoner, må ikke føre til at astmasykdom hos barn og unge bagatelliseres. Det vil være katastrofalt overfor en allerede utsatt gruppe. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) frykter nå at debatten om astmamedisinbruk innen toppidretten vil føre til at barn og unge med astma settes på sidelinjen fordi blir redde for å ta fram inhalatoren sin, eller de lar være å delta i idrett og fysisk aktivitet sammen med andre barn. (us12.campaign-archive2.com(25.9.2016)).)

(Anm: Worsening Asthma Tied to Sausage and Ham. Dose effect: four or more weekly servings had strongest association. Diets rich in processed meats such as ham, sausage, and salami were associated with worsening asthma symptoms over time, according to researchers in France. (…) In addition, body mass index (BMI), which has previously been associated with exacerbating asthma symptoms, accounted for just 14% of the total effect (OR 1.07; 95% CI 1.01-1.14), they wrote online in Thorax. (medpagetoday.com 20.12.2016).)

(Anm: Mange ignorerer symptomer på KOL. (…) Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. (sundhedsstyrelsen.dk 19.9.2016).)

(Anm: Ekstreme klimaforandringer er allerede et faktum i Europa. Uanset hvor meget, der diskuteres – ekstrem tørke, hedebølger og voldsom regn er allerede et faktum i Europa, konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer om nye sygdomme og hårde vilkår for landbruget i Østeuropa. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, der udsendes hvert fjerde år, og han er ikke i tvivl: »Vi har allered... (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: Exercise Good for Asthma, COPD Even With Pollution Exposure. Outdoor activity should be encouraged, with caveats. (medpagetoday.com 26.9.2016).)

(Anm: Flere døde av astma etter torden i Australia. (…) Dødsfallene er koblet til et uvanlig værfenomen, der tordenvær inntraff samtidig med store mengder pollen og utløste astmaanfall og høysnue blant flere tusen pollenallergikere. Mer enn 8.500 personer ble sendt til akuttavdelinger på sykehus i delstaten Victoria etter mandagens pollenstorm. (vg.no 27.11.2016).)

(Anm: Alcohol and Asthma: What's the Connection? (...) The researchers highlighted two components of some alcoholic beverages that appeared to be particularly allergenic and could contribute to an asthma attack: sulfites and histamines. (medicalnewstoday.com 16.10.2016).)

(Anm: Should Inhaled Steroids Be Used for Mild Intermittent Asthma? Recommending inhaled steroids routinely would be premature, although a small proportion of these patients might benefit. NEJM 2016 (December 15, 2016).)

- Barn med astma kan få kol tidigt.

Barn med astma kan få kol tidigt.
dagensmedicin.se 17.5.2016
Barn med ihållande astma verkar ha en högre risk för att drabbas av kol som unga vuxna, enligt en observationsstudie i New England Journal of Medicine. (…)

Tidigare forskning har indikerat att astma är en riskfaktor för att utveckla kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Nu har ett internationellt forskarlag följt nästintill 700 barn med mild till medelsvår astma för att ta reda på hur sjukdomen påverkar lungfunktionen över tid.

Forskarna fann att 11 procent av barnen uppfyllde kriterierna för kol innan de fyllt 30 år. De kunde även se att 75 procent hade en försämrad lungfunktion redan i 20-årsåldern. (…)
Resultaten antyder att det kan gå att identifiera barn som har en hög risk för kronisk obstruktion av luftvägarna senare i livet, menar forskarna. (…)
(Anm: Patterns of Growth and Decline in Lung Function in Persistent Childhood Asthma. N Engl J Med. 2016 May 12;374(19):1842-52.)

(Anm: CDC: Obese Women Have Higher Asthma Prevalence. —Overall asthma prevalence in U.S. adults also rose in 2013-2014. Current asthma prevalence among obese women in the U.S. is almost double that of normal-weight women, but the same association was not seen in men, according to a CDC report. (medpagetoday.com 16.3.2016).)

(Anm: Forskere mener tran senker risiko for barneastma. En ny dansk studie viser at gravide som drikker tran i siste trimester av svangerskapet, senker risikoen for astma hos barna med 30 prosent. (…) – Dette er helt klart høydepunktet i mine 35 år med forskning på barneastma. Det blir ikke større enn dette, dette er storartede resultater, sier Bisgaard til Videnskab.dk. (vg.no 30.12.2016).)

(Anm: Exercise induced bronchoconstriction in adults: evidence based diagnosis and management. Exercise induced bronchoconstriction (EIB) is most common in individuals with asthma but also occurs in those without. (…) Other conditions can cause shortness of breath during exercise and may be mistaken for EIB. Asthma and exercise induced laryngeal obstruction (EILO, previously called vocal cord dysfunction) are two of the most common (see table 2⇓). BMJ 2016;352:h6951 (Published 13 January 2016).)

(Anm: Lack of asthma testing could risk the careers of young footballers. (…) Undiagnosed and poorly controlled asthma often leads to respiratory symptoms, such as coughing, wheezing, a shortness of breath and tightness in the chest, during heavy exercise, making it hard for those athletes to keep up with their 'healthy' peers. If the condition is left untreated, the inflammation may grow in the air passages and cause permanent damages to the lungs. (medicalnewstoday.com 15.2.2016).)

- Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes.

(Anm: Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes. (Oral steriods linked with ten-fold increased risk of diabetes.) Pasienter som tar orale steroider for revmatoid artritt kan ha en ti-fold økt risiko for diabetes, estimerer forskere. Teamet, som utførte en gruppestudie fant at pasienter som tar 5 mg per dag av prednisolon tilsvarende dose for hhv. en, tre og seks måneder hadde en økt risiko for på 20 %, 43 % og 48 % for diabetes, sammenlignet med ikke-brukere av glukokortikoider.(pulsetoday.co.uk 5.5.2016).)

- Prednisolon forbedrer ikke funksjon for lukteorgan etter COVID-19: en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie.

(Anm: Schepens EJA, et al. Prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. (…) Conclusions: This trial shows that prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19. Therefore, we recommend not prescribing prednisolone for patients with persistent olfactory disorders after COVID-19. BMC Med. 2022 Nov 16;20(1):445.)

- Glukokortikoid-indusert fedme utvikler seg uavhengig av UCP1. (- Dermed viser våre resultater at utviklingen av glukokortikoid-indusert fedme ikke er forårsaket av en redusert UCP1-avhengig termogen kapasitet.)

(Anm: Glucocorticoid-Induced Obesity Develops Independently of UCP1. Abstract An excess of glucocorticoids leads to the development of obesity in both mice and humans, but the mechanism for this is unknown. Here, we determine the extent to which decreased BAT thermogenic capacity (as a result of glucocorticoid treatment) contributes to the development of obesity. (…) Thus, our results demonstrate that the development of glucocorticoid-induced obesity is not caused by a decreased UCP1-dependent thermogenic capacity. Cell Rep. 2019 May 7;27(6):1686-1698.e5.)

(Anm: Glukokortikoider er en gruppe av kjemisk nært beslektede steroidhormoner som dannes i binyrebarken (kortisol), samt syntetiske stoffer med lignende virkning, for eksempel betametasondeksametason og prednisolon. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Vanlige legemidler, uvanlig risiko? Høyere frekvens av alvorlige problemer etter kortvarig steroidbruk. (Common drugs, uncommon risks? Higher rate of serious problems after short-term steroid use.) (…) Personer som tok legemidlene var mer sannsynlig å brekke et ben, få en potensielt farlig blodpropp eller få en livstruende sykdom som sepsis i månedene etter deres behandling. (…) Selv om bare en liten prosentandel av begge gruppene kom på sykehus for disse alvorlige helsetruslene, viste det høyere antallet blant mennesker som tok steroider bare noen få dager, at det er grunn til forsiktig og til og med bekymringer, sier forskerne. (news-medical.net 14.4.2017).)

(Anm: Forekomst og markører for ikke-bevisbaser bruk av protonpumpehemmere / syrehjemmere (PPI-er) blant eldre sykehjem bosatt i USA. (Prevalence and predictors of non-evidence based proton pump inhibitor use among elderly nursing home residents in the US.) (…) KONKLUSJONER Den nåværende studien viste at nesten halvparten av de eldre sykehjemsbeboere brukte PPI-er (protonpumpehemmere / syrehemmere) på ikke-bevisbaserte indikasjoner. Gitt sikkerhetsproblemene og høy ikke-bevisbaser bruk av PPI i sykehjem, er det et presserende behov for å optimalisere PPI-bruk hos eldre.  Res Social Adm Pharm. 2017 Mar - Apr;13(2):358-363. Epub 2016 Mar 8.)

(Anm: Glukokortiokoider. Glukokortikoider har et vidt spekter av forbruksområder; og er uunnværlige i behandlingen av mange alvorlige sykdommer. På folkemunne kalles denne typen medisiner ofte "kortison". Det er egentlig ikke helt riktig. Kortison er riktignok et glukokortikoid, men det finnes også mange andre. Glukokortikoider finnes i: Betametason (Celeston Chronodose®). Deksametason (Decadron®). Metylprednisolon (Depo-Medrol®, Medrol®, Solu-Medrol®). Prednisolon. Prednison. Triamcinolon (Kenacort-T®, Lederspan®). Hydrokortison (Solu-Cortef®). Kortison (Cortison®, Cortone®). Disse preparatene er enten tabletter eller injeksjonsvæske som settes med sprøyte. Glukokortikoider finnes også i en rekke salver, kremer, øyedråper, øredråper, nesesprayer, inhalasjonsprayer og stikkpiller. (lommelegen.no 17.9.2004).)

(Anm: Solu-Medrol 40 mg kan gi alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter med melkeproteinallergi. Legemidler med metylprednisolon til injeksjon som inneholder laktose kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter som er allergiske for melkeproteiner. (legemiddelverket.no 28.8.2017).)

- Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat risken för lunginflammation hos KOL-patienter som använder inhalerade kortikosteroider och kan konstatera att risken gäller samtliga läkemedel i denna klass.

(Anm:  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat risken för lunginflammation hos KOL-patienter som använder inhalerade kortikosteroider och kan konstatera att risken gäller samtliga läkemedel i denna klass. Det finns inga bevis för några skillnader i risk mellan de olika preparaten. (...) Information till patienter Det är känt att inhalerade kortikosteroider ökar risken för lunginflammation då de används för att behandla kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). (lakemedelsverket.se 16.5.2016).)

- Patienter kan få erstatning, hvis en langvarig behandling med prednisolon har medført knogleskørhed, fordi lægen har glemt at supplere med kalk og D-vitamin.

(Anm: Ny sag om fejlbehandling af 50.000. Patienter kan få erstatning, hvis en langvarig behandling med prednisolon har medført knogleskørhed, fordi lægen har glemt at supplere med kalk og D-vitamin. Danmark er på vej mod en historisk stor sag om forkert behandling af en stor patientgruppe, skriver Dagens Medicin. Det handler om binyrebarkhormonet prednisolon, som nedbryder knoglerne, hvis ikke patienterne får tilskud af kalk og D-vitamin. Sundhedsstyrelsen har siden 1999 anbefalet, at alle i længerevarende behandling med prednisolon skal knogleskannes og sikres kalk og D-vitamin som supplement. Det er også almen viden for danske læger. Alligevel har lægerne ikke sikret, at en stor patientgruppe har fået kalk og D-vitamin. 50.000 patienter i farezonen De første 15 patienter har fået tilkendt erstatning på i gennemsnit 440.000 kroner og mange flere kan være på vej. Op mod 50.000 danskere er i en højrisikogruppe, idet de har fået prednisolon i meget lang tid. (ekstrabladet.dk 12.11.2010).)

(Anm: Prednisolone. Not to be confused with Prednisone. Prednisolone is a synthetic glucocorticoid, a derivative of cortisol, used to treat a variety of inflammatory and autoimmuneconditions and some cancers. (en.wikipedia.org).)

(Anm: How to deal with prednisone withdrawal. Prednisone withdrawal occurs when a person stops taking prednisone abruptly or reduces their dose too quickly. Symptoms of prednisone withdrawal can include body aches, mood swings, and extreme fatigue. Prednisone is a corticosteroid that doctors prescribe to treat swelling and inflammation. It relieves swelling, itching, and redness by suppressing the immune system. (medicalnewstoday.com 20.7.2018).)

(Anm: Alendronate may cut hip fracture risk in older patients taking prednisolone. Older patients who take the anti-inflammatory steroid prednisolone would benefit from treatment with the osteoporosis drug alendronate because it reduces the risk of hip fracture, a retrospective cohort study published in JAMA has found.1 BMJ 2017;358:j3348 (Published 11 July 2017).)

- Steroider kan gjøre mer skade enn nytte i noen tilfeller av alvorlig astma. (- De nye funnene har viktige kliniske implikasjoner, som tyder på at kortikosteroider, den viktigste behandlingen for astma, kan forverre sykdommen hos denne gruppen av pasienter.)

(Anm: Steroids may do more harm than good in some cases of severe asthma. Researchers from the University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences and UPMC have uncovered the molecular mechanism underlying corticosteroid resistance in severe asthma. The new findings have important clinical implications, suggesting that corticosteroids, the main treatment for asthma, may worsen the disease in this group of patients. The research was published in the journal JCI Insight. (medicalnewstoday.com 7.7.2017).)

- Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat risken för lunginflammation hos KOL-patienter som använder inhalerade kortikosteroider och kan konstatera att risken gäller samtliga läkemedel i denna klass.

(Anm:  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat risken för lunginflammation hos KOL-patienter som använder inhalerade kortikosteroider och kan konstatera att risken gäller samtliga läkemedel i denna klass. Det finns inga bevis för några skillnader i risk mellan de olika preparaten. (...) Information till patienter Det är känt att inhalerade kortikosteroider ökar risken för lunginflammation då de används för att behandla kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). (lakemedelsverket.se 16.5.2016).)

(Anm: Legene undervurderte pusteproblemene. Forskerne ble overrasket over forskjellen mellom respirator-pasientenes egen opplevelse av pustevansker og legenes og sykepleiernes bedømming. Det viser forskningen til Hege Selnes Haugdahl, som disputerte ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø (UiT) i fjor. Studien er publisert i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. (…) Da pasientene mente problemene lå på nivå 5 på skalaen, hadde helsepersonell vurdert det som nivå 2. (dagensmedisin.no 20.1.2017).)

(Anm: Interventions to improve adherence to inhaled steroids for asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 18;4:CD012226.)

(Anm: Interventions to improve inhaler technique and adherence to inhaled corticosteroids in children with asthma. Paediatr Respir Rev. 2017 Jun;23:53-55.)

- Ledetråder i mikrobiomet (bakteriar, sopp og virus...) hos spedbarn peker på fremtidige allergier og astma. (- Enkelte mikrober tredoblet risikoen for astma.)

Clues in microbiome of infants point to future allergies and asthma
medicalnewstoday.com 13.9.2016
Mikrober som lever i tarmen hos nyfødte kan direkte påvirke deres fremtidige immunsystem, ifølge en studie publisert i Nature Medicine. Innholdet i mikrobiomer kan øke risikoen for allergi og astma senere i barndommen. The contents of the microbiome may increase the risk of allergies and asthma later in childhood. (…) (The microbes living in the gut of newborns could directly affect their future immune system, says a study published in Nature Medicine. The contents of the microbiome may increase the risk of allergies and asthma later in childhood.)

A 2014 study - by Susan Lynch of the University of California-San Francisco (UCSF), co-senior author of the current study, and colleagues - found that children are more likely to develop asthma if they grow up in a house with fewer bacterial species in the dust and more fungi. (…)

Enkelte mikrober tredoblet risikoen for astma (Certain microbes increase asthma risk threefold)

Now, researchers at UCSF and the Henry Ford Health System in Detroit, MI, have linked a particular pattern of microbes in the guts of 1-month-old infants to a threefold higher risk of developing allergic reactions by the time they are 2 years old and asthma by 4 years of age. (…)

The scientists also collected and preserved stool samples from the infants. Recently, the availability of new genetic technology has made it possible to analyze these samples for microbiome features that might link to asthma later in life.

The researchers studied the gut microbes of 130 1-month-old infants. The results fell into three clear groups, each with different types of bacterial and fungal species.

On matching the results of the analyses with the 2- and 4-year follow-up data, 11 infants had three times the risk of developing allergies and asthma, compared with the others. This group also lacked certain normal gut bacteria, but they had higher levels of certain fungal species.

Forskerne så på de metabolske biprodukter av mikrober i avføringsprøver. Disse molekylene gir et hint om hva mikrobene har gjort i tarmen. (…) (The researchers then looked at the metabolic byproducts of the microbes in the stool samples. These molecules provide clues about what the microbes have been doing in the gut.)

Infants with asthma risk appear to lack certain lipids
Newborns with healthy microbiomes have a range of molecules in their gut that can reduce inflammation, including a set of fat molecules that are thought to nourish T-regulatory immune cells. These cells keep the rest of the immune system in check. (…)

(Anm: Bakteriecocktailar kan bli framtidas medisin Mikroorganismane i kroppen vår påverkar alt frå psykisk helse til kreftrisiko. – Dette kjem til å bli svært viktig i behandling av sjukdommar, trur bioteknologi-ekspert. Menneskets mikrobiom - Bakteriar, sopp og virus som lever i kroppen vår, og det samla genomet til alle desse organismane utgjer vårt mikrobiom. - Tarmen er blant dei tettast befolka mikrobielle økosystema i verda, med om lag 100 milliardar – 1 billion celler per milliliter. - Mikrobiomet består av totalt 100 000 000 000 000 bakterieceller, 3 gongar meir enn menneskets eigne celler. - Sidan mikrobane er mindre enn menneskeceller får mikrobiomet plass i om lag 3 halvlitersglas. - Mikrobane lever på alle overflater av kroppen som er eksponert for utanomverda. Kjelde: The American Academy of Microbiology. (nrk.no 13.9.2016).)

(Anm: Hookworms could help treat asthma. The number of Americans with asthma is rising every year, highlighting the need for new treatments for the respiratory condition. Now, a new study reveals how the quest for new asthma treatments may have been given a helping hand by an unlikely foe: the hookworm (medicalnewstoday.com 28.10.2016).)

- Barneastma er overdiagnostisert

Barneastma er overdiagnostisert
nhi.no 11.5.2016
- Leger overdiagnostiserer astma, og inhalatorer blir ofte utlevert uten god grunn. Det skriver to engelske lungeleger i en lederartikkel i britiske Archives of Disease in Childhood1.

Tidligere har astma uten tvil vært underdiagnostisert, men nå har pendelen svingt for langt den andre veien, skriver forfatterne av artikkelen.

Bivirkninger
Overbehandling er ugunstig, ikke bare på grunn av kostnadene som går med til å dekke inhalatorene, men også fordi medisinene har bivirkninger som oftere oppstår hos pasienter som får upassende doser. Hos personer som har astma, kan kortikosteroider (astmamedisin) gi en dramatisk forbedring av livskvalitet, og redusere risikoen for astmaanfall og tidlig død, skriver de.

Bivirkningene ved bruk av kortikosteroider er veksthemming og svekket funksjon til immuncellene i luftveiene, med påfølgende økt risiko for luftveisinfeksjoner. (…)

(Anm: Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. De er usynlige for det nakne øye, og de invaderer og formerer seg i kroppen og forårsaker sykdom. Infeksjoner er forårsaket av bittesmå organismer som er usynlige for det nakne øye, og som invaderer og formerer seg i kroppen. Noen bakterier, virus, protozoer og sopp kan forårsake infeksjoner hos friske personer. Andre mikroorganismer forårsaker infeksjoner hos mennesker der kroppens forsvarsverk er svekket. Dette forsvarsverket betegnes immunsystemet. Vanligvis er kroppen i stand til motangrep gjennom immunsystemet mot slike invaderende mikroorganismer. En infeksjon opptrer når motangrepet mislykkes, og kroppen ikke får kontroll over de inntrengende organismene. (nhi.no 4.4.2017).)

(Anm: Leading article. Is asthma overdiagnosed? Arch Dis Child. 2016 (Apr 5).)

(Anm: Asthma symptoms linked to increased stress, anxiety levels in teens. A Henry Ford Hospital study has found that common asthma symptoms like waking up in the middle of the night and shortness of breath are associated with increased levels of stress and anxiety in teens with asthma. In a small study of 38 asthma patients ages 14-17, researchers found that their average scores for stress and anxiety levels were higher than those seen in the general population. (medicalnewstoday.com 7.3.2016).)

(Anm: Intestinal Interleukin-17 Receptor Signaling Mediates Reciprocal Control of the Gut Microbiota and Autoimmune Inflammation. (…) Conditional deletion of IL-17R in the enteric epithelium demonstrated that there was a reciprocal relationship between the gut microbiota and enteric IL-17R signaling that controlled dysbiosis, constrained Th17 cell development, and regulated the susceptibility to autoimmune inflammation. Immunity. 2016 Mar 15;44(3):659-71.)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika?

(Anm: Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika? (- Konklusjon.) (- Svaret på tittelen på denne korte oversiktsoppgaven synes å være JA. Front Pharmacol. 2018; 9: 1408.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: Asthma Phenotypes and the Microbiome EMJ Allergy Immunol. 2016;1[1]:82-90.)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

- Probiotika: Den neste C. Difficile Behandling? Forskning åpner muligheten for å redusere risikoen for bakterielle infeksjoner med neste generasjon probiotika.

(Anm: Probiotics: The Next C. Difficile Treatment? Research opens possibility of reducing risk of gut bacterial infections with next-generation probiotic. A team of researchers is exploring the possibility that next-generation probiotics—live bacteria that are good for your health—would reduce the risk of infection with the bacterium Clostridium difficile. In laboratory-grown bacterial communities, the researchers determined that, when supplied with glycerol, the probiotic Lactobacillus reuteri produced reuterin, an antibacterial compound that selectively killed C. difficile. The study appears in Infection and Immunity. (pharmapro.com 10.8.2017).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert probiotika som brukes i kosttilskudd til friske barn fra fødsel til tre år. Mangel på kunnskap gjør at VKM ikke kan trekke konklusjoner om hvilke langtidseffekter bruk av denne typen probiotika kan ha for barns helse. Risikovurderingen er gjort på oppdrag for Mattilsynet, med bakgrunn i kravet om mattrygghet. (…) Ukjente langtidseffekter. Mangel på kunnskap om effekt av langvarig bruk gjør at VKM ikke kan vurdere eventuelle langtidseffekter for barn i alderen 0 – 3 år, men VKM peker på at det er en økende erkjennelse av at sammensetningen av bakterier i tarmen hos nyfødte kan ha avgjørende betydning for senere utvikling av tarmflora og immunsystem. (…) Ingen rapporterte bivirkninger. Ingen av studiene som VKM har vurdert har rapportert om bivirkninger eller uønskede korttidseffekter. VKM konkluderer med at det ikke er noen grunn til å anta at bakteriestammen som er vurdert, og i de dosene som er anbefalt, vil kunne ha uønsket effekt på helsa. (vkm.no 11.3.2016).)

(Anm: Semper Dråper Melkesyrebakt 0mnd+. (…) Sammensetning. Solsikkeolje, kokosolje, palmekjerneolje, Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Lactobacillus reuteri protectis ). (boots.no).)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: Comorbid depression worsens asthma outcomes in older adults. (…) Comorbid depression also is associated with more asthma-related sleep disturbances and worse health-related quality of life, even though spirometry findings are similar in asthma patients with and without depression, added Dr. Patel of the University of Michigan, Ann Arbor. (clinicalpsychiatrynews.com 7.3.2016).)

- Risk för lunginflammation med inhalationssteroider

Risk för lunginflammation med inhalationssteroider
dagensmedicin.se 17.5.2016
En uppdatering av produktinformationen för inhalerade kortikosteroider vid kol är på gång inom EU.

Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, ställer sig bakom EMA:s slutsats att alla typer av inhalerade kortikosteroider medför risk för pneumoni. Utlåtandet skickas nu vidare till EU-kommissionen, vilket därmed sätter punkt för granskningen som myndigheten inledde för ganska exakt ett år sedan.

I Sverige är inhalationssteroiderna bekometason, budesonid och flutikason godkända för kol-behandling. (…)

(Anm: Citizen science app to track UK allergy sufferers. British allergy sufferers are to turn citizen scientists in a bid to decode the poorly understood world of seasonal allergies thanks to a free new app. The app - called #BritainBreathing - a collaboration between the Royal Society of Biology, the British Society for Immunology, and The University of Manchester, aims to help the one in four people in the UK who suffer from seasonal allergies like hay fever and asthma. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

(Anm: #BritainBreathing (britainbreathing.org).)

(Anm: Study reveals new way lungs respond in asthma attacks. (…) In a study published in the Proceedings of the National Academy of Sciences USA, the researchers at the Leicester Respiratory Biomedical Research Unit at the University of Leicester and the Medical Research Council (MRC) Toxicology Unit have identified a new biochemical process that controls how air enters and leaves the lungs during normal lung function and during asthma. (…) In asthma and other airway diseases such as COPD the airway muscle contracts causing the airways to become narrow and restricting the flow of air in and out of the lung. (medicalnewstoday.com 4.4.2016).)

(Anm: Late-onset asthma linked to increased heart disease, stroke risk. People who develop asthma as adults (late onset asthma) may also be at greater risk of developing heart disease and having a stroke, according to new research in Journal of the American Heart Association, the Open Access Journal of the American Heart Association/American Stroke Association. (medicalnewstoday.com 25.8.2016).)

- Vi bruker inhalasjonslegemidler for en milliard. (- 430 000 personer brukte legemidler mot astma og kols i 2014.)

apotekstatistikk.no 19.10.2015)
Nesten en halv million nordmenn bruker
inhalasjonslegemidler mot astma og kols. Pasienter over 60 år står for mer enn halvparten av bruken. Mange av dem har for dårlig effekt av behandlingen.

Det er dokumentert at mer enn halvparten av pasientene med kols ikke har god nok effekt av behandling. Neste år skal astma- og kols-pasienter få tilbud om en strukturert veiledning om inhalasjonsteknikk og råd om legemiddelbruken sin i apotekene. Apotek.no har sett nærmere på statistikken for de pasientene som bruker legemidler som skal inhaleres. Kildene er Apotekforeningens bransjestatistikk og Folkehelseinstituttets Reseptregisteret.

430 000 personer brukte legemidler mot astma og kols i 2014, ifølge Reseptregisteret. Det finnes mer enn 20 forskjellige legemidler til inhalasjon mot astma og kols. De fleste av virkestoffene finnes i ulike styrker og mengder, og de har alle inhalatorer som skal brukes for å ta inn legemiddelet.

I 2014 ble det solgt inhalasjonslegemidler til behandling av astma og kols for rett i overkant av en milliard kroner. (...)

(Anm: Dame med kols. (…) Takket være trening har Berit økt lungekapasiteten til 50%. (…)  Det finnes muligheter for KOLS-pasienter. (…) Lungerehabiliteringskurset. (nrk.no 04.01.2016) (Distriktsnyheter Østafjells).)

(Anm: Physical therapy treatment proves to notably improve quality of life of COPD patients. Researchers at the University of Granada and the Virgen de las Nieves University Hospital in Granada have shown that a brief physical therapy program of 7 to 10 days significantly improves the quality of life of patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). The therapy also allows for cost savings to the health system as it reduces the need for the patient to remain in hospital. (medicalnewstoday.com 25.4.2016).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: Vi bruker inhalasjonslegemidler for en milliard Nesten en halv million nordmenn bruker inhalasjonslegemidler mot astma og kols. Pasienter over 60 år står for mer enn halvparten av bruken. Mange av dem har for dårlig effekt av behandlingen. (...) 50 % feilbruk. (apotekstatistikk.no 19.10.2015).)

(Anm: Kortison ger ökad risk för lunginflammation. Europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté, PRAC, bekräftar efter en genomgång en tidigare känd risk för lunginflammation hos patienter med lungsjukdomen KOL som behandlas med inhalerbara kortikosteroider. Kommittén menar dock att fördelarna med inhalerade kortikosteroider överväger riskerna. (lakemedelsvarlden.se 21.3.2016).)

(Anm: When Air Quality Improves, So Do Kids' Asthma Symptoms. —Reduced air pollution linked to fewer respiratory problems (medpagetoday.com 13.4.2016).)

(Anm: Asthma: study may explain why some patients do not respond to treatment. (…) AHR is a key characteristic of asthma, where the airways demonstrate increased sensitivity in response to inhaled stimuli. This can lead to airway inflammation and breathing problems. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

- Det är känt att inhalerade kortikosteroider ökar risken för lunginflammation då de används för att behandla kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

EMA avslutar granskning av inhalerade kortikosteroider vid KOL
lakemedelsverket.se 16.5.2016
Uppdatering 2016-05-16: CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) uttryckte stöd till PRACs rekommendationer vid gruppens möte den 25-28 april 2016. CHMPs utlåtande kommer nu att sändas vidare till Europakommissionen för ett legalt bindande beslut i alla medlemsstater.

Information till patienter

  • Det är känt att inhalerade kortikosteroider ökar risken för lunginflammation då de används för att behandla kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
  • Inhalerade kortikosteroider reducerar inflammationen och svullnaden i lungorna och underlättar därmed andningen för patienter med KOL. Inhalerade kortikosteroider ingår i en grupp läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser: beklometason, budesonid och flutikason.
  • Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat risken för lunginflammation hos KOL-patienter som använder inhalerade kortikosteroider och kan konstatera att risken gäller samtliga läkemedel i denna klass. Det finns inga bevis för några skillnader i risk mellan de olika preparaten.
  • Patienter ska informera sin läkare om de får symtom som tyder på begynnande lunginflammation, så att diagnos kan ställas och behandling kan sättas in i ett tidigt skede. Symtomen kan likna försämringsperioder (exacerbationer) av KOL med feber och frossa, ökad produktion och ändrad färg av slem eller förvärrad hosta eller ökad andnöd.
  • Om du har några frågor eller funderingar, prata med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Gör inte några förändringar i din medicinering och sluta inte använda din inhalator utan att rådfråga läkare. (…)

- Kortikosteroider til inhalasjon og intranasal bruk kan gi psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger.

Kortikosteroider til inhalasjon og intranasal bruk kan gi psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger
legemiddelverket.no 18.2.2011
Kortikosteroider som gis i form av inhalasjon eller via nesen, kan i sjeldne tilfeller forårsake psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger i form av hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon. Barn er mest utsatt. Det er også viktig å regelmessig måle høyden til barn som bruker disse preparatene over lengre perioder.

Kortikosteroider til inhalasjon brukes ved astma, mens bruksområdet til intranasale preparater er rhinitt (snue, ofte i forbindelse med allergi) og nesepolypper.

Det er godt kjent at kortikosteroider som gis i form av injeksjon eller tabletter, kan forårsake bivirkninger som Cushings syndrom, hemming av binyrebark-funksjonen, redusert bentetthet, øye bivirkninger i form av grå eller grønn stær, samt veksthemming hos barn og unge. De kan også føre til psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger. (...)

(Anm: EMA granskar kol-mediciner. Risker av inhalationssteroider som används vid lungsjukdomen kol ska granskas av EMA. (lakemedelsvarlden.se 12.5.2015).)

(Anm: Granskning av inhalationssteroider vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inleds. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en detaljerad granskning av den sedan tidigare kända risken för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider då de används vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). (lakemedelsverket.se 11.5.2015).)

- Prebiotika kan hjelpe mot anstrengelsesutløst astma

Prebiotics could help treat exercise-induced asthma (Prebiotika kan hjelpe mot anstrengelsesutløst astma)
medicalnewstoday.com 6.8.2016
Å fremme gunstige tarmbakterier gjennom bruk av prebiotika kan bidra til å lette astma som er utløst av fysisk aktivitet viser en ny studie publisert i British Journal of Nutrition. (Promoting beneficial gut bacteria through the use of prebiotics could help ease asthma caused by physical activity, shows a new study published in the British Journal of Nutrition.)

Det finnes to typer av astma: allergisk og ikke-allergisk. Allergisk astma kan utløses av allergener, slik som pollen, støv og mugg, mens ikke-allergisk astma kan utløses av andre faktorer, bl.a. stress, trening, sykdommer og legemidler. (There are two types of asthma: allergic and nonallergic. Allergic asthma can be triggered by allergens, such as pollen, dust and mold, while nonallergic asthma can be triggered by other factors, including stress, exercise, illnesses, and medications.)

Imidlertid erfarer opp til 90 prosent av pasienter med astma - enten allergisk eller ikke-allergisk - symptomer under eller etter trening. (…) (However, up to 90 percent of patients with asthma - whether allergic or nonallergic - experience symptoms during or after exercise.)

Nå tyder forskning ledet av vitenskapsmenn ved Nottingham Trent University i Storbritannia på en mulig ny behandling for personer med anstrengelsesutløst astma: prebiotika. (…) (Now, research led by scientists from Nottingham Trent University in the United Kingdom suggests a possible new avenue of treatment for individuals with exercise-induced asthma: prebiotics.)

Prebiotika og magebakterier (Prebiotics and gut bacteria)
Prebiotika er ikke fordøyelige karbohydrater som til stede i en rekke matvarer inkludert bananer, havremel, og jordskokk. De fremmer veksten av "gode" tarmbakterier, som bidrar til å opprettholde et sunt fordøyelsessystem. (Prebiotics are nondigestible carbohydrates present in a number of foods, including bananas, oatmeal, and Jerusalem artichokes. They promote the growth of "good" gut bacteria, helping to maintain a healthy digestive system.)

Førsteforfatter av studien, dr. Neil Williams, og kolleger - ved Department of Sport Science and the Sport, Health and Performance Enhancement (SHAPE) Research Centre i Nottingham - bemerker at en rekke studier har antydet en sammenheng mellom tarmmikrober, immunsystemaktivitet, og allergier. (Lead study author Dr. Neil Williams - of the Department of Sport Science and the Sport, Health and Performance Enhancement (SHAPE) Research Centre at Nottingham - and colleagues note that a number of studies have suggested a link between gut microbes, immune system activity, and allergies.)

"Vi er bare så vidt begynt å forstå rollen mikrobiomer I tarmen spiller for helse og sykdom, og det blir stadig mer anerkjent at mikrober som lever i tarmen kan ha en betydelig innvirkning på immunforsvaret og allergier som kan tenkes å være viktig for luftveissykdommer, "sier dr. Williams. ("We are only just starting to understand the role the gut microbiome plays in health and disease, and it is becoming increasingly recognized that microbes living in the gut can have a substantial influence on immune function and allergies which is likely to be important in airway disease," says Dr. Williams.)

For deres dobbeltblindede, placebokontrollerte studie, undersøkte dr. Williams og kolleger hvordan et prebiotisk supplement kalt Bimuno-galactooligosaccharide (B-GOS) kan påvirke alvorlighetsgrad på astma. (…) (For their double-blind, placebo-controlled trial, Dr. Williams and colleagues set out to investigate how a prebiotic supplement called Bimuno-galactooligosaccharide (B-GOS) might affect asthma severity.)

I tillegg opplevde deltakerne med anstrengelsesutløst astma reduksjoner i blodmarkører for luftveisinflammasjon – inklusive C-reaktivt protein (CRP) og chemokine CC ligand 17 (CCL17) – etter inntak av B-GOS. (…) (What is more, participants with exercise-induced asthma experienced reductions in blood markers of airway inflammation - including C-reactive protein (CRP) and chemokine CC ligand 17 (CCL17) - after taking B-GOS.)

(Anm: A prebiotic galactooligosaccharide mixture reduces severity of hyperpnoea-induced bronchoconstriction and markers of airway inflammation. British Journal of Nutrition 2016.)

(Anm: Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler. ... (se tabell) virkestoff og påstand. Virkestoff og påstand: Bimuno®GOS. Et regelmessig inntak av 1,37 g galakto-oligosakkarider fra Bimuno® kan redusere mageubehag EFSA-nummer: ... (europalov.no 12.2.2016).)

(Anm: Tarmbakterier indikerar om barn utvecklar astma. Forskare har upptäckt fyra bakterier som tycks minska risken för barn att få astma. (…) I avföringsproven såg forskarna att hos barn som vid fem års ålder utvecklat astma hade förekomsten av fyra bakteriesläkten minskat kraftig i avföringsprovet som togs när barnen var tre månader. Avsaknaden av de fyra bakteriesläktena, Lachnospira, Veillonella, Faecalibacterium och Rothia vid tre månader var vid ett årsprovet återställd. (dagensmedicin.se 6.10.2015).)
(Anm: Early infancy microbial and metabolic alterations affect risk of childhood asthma Science Translational Medicine  2015;7(307):307ra152 (30 Sep 2015).)

(Anm: Reseptfrie medikamenter kan utløse astmaanfall. Medisinene er helt vanlige å bruke mot smerte. (…) -  Jeg tror det er mange som ikke er klar over at det å bruke såkalt NSAIDs øker risikoen for anfall betraktelig, sier rådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund Anna Bistrup. Det betyr at astmatikere ikke bør velge smertestillende som har virkestoffet ibuprofen, som for eksempel Ibux. (klikk.no 13.6.2016).)

(Anm: Fiskeolie kan mindske risiko for astma: Et nyt studie viser, at børn har mindre risiko for at udvikle astma, hvis de får fiskeolie i sidste trimester af graviditeten. Dermed ser det ud til, at fiskeolie kan have en beskyttende effekt mod astma. En effekt der endda ser ud til at vare ved senere i livet, når børnene er voksne. (astma-allergi.dk 23.6.2016).)

(Anm: Symptomer ved anafylaktisk sjokk. Anafylaktisk sjokk er en akutt allergisk tilstand som kan være livstruende. Anafylaktisk sjokk inntreffer når kroppens immunforsvar blir overfølsomt og overreagerer på et stoff (allergen). Hele kroppen kan bli påvirket, vanligvis i løpet av noen minutter, men reaksjonen kan også komme flere timer senere. Et anafylaktisk eller allergisk sjokk når ofte toppen i løpet av 5-30 minutter, men det kan i sjeldne tilfeller pågå i flere dager.  Den som rammes av anafylaktisk sjokk, utvikler hurtig pusteproblemer og/eller sirkulasjonssvikt. Ofte forekommer det forandringer i huden og slimhinnene med kraftig rødhet og kløe i halsen. (allergiguiden.no (8.8.2016)).)

(Anm: Tarmflora kan føre til bedre diagnoseverktøy for leversykdom og åpne nye veier for behandling. (Gut flora may lead to better diagnosis tool for liver disease and open new avenues for treatment. Primary sclerosing cholangitis, also known as PSC, is a liver disease with no effective medical treatment. Liver transplantation is the only proven long-term treatment of PSC, although only a fraction of individuals with PSC will ultimately require it. The vast majority of patients with PSC also have inflammatory bowel disease (Crohn's disease or ulcerative colitis), possibly implying that the intestine plays a role in the origin of this PSC. Researchers from VIB, UZ Leuven and KU Leuven now describe for the first time how changes in the intestinal microbiota are specifically associated with this disease.) (medicalnewstoday.com 23.5.2016).)

- For alle typer inhalationssteroid udvikler mellem 1 og 10 ud af 100 patienter lungebetændelse, og der er ikke videnskabeligt belæg belæg for at hænge enkelte præparater

Stor EMA-undersøgelse: Risiko for lungebetændelse er fælles for alle KOL-præparater.
dagenspharma.dk 19.5.2016
Det er ikke muligt at pege på bestemte typer af inhalationssteroid til behandling af KOL-patienter, som giver særlig høj risiko for lungebetændelser. Den mulige bivirkning er fælles for alle præparater, konkluderer det europæiske lægemiddelagentur EMA i undersøgelse.

Efter et års granskning af de videnskabelige data konkluderer Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA nu, at risikoen for lungebetændelser ved behandling af KOL-patienter med inhalationssteroid er fælles for alle præparater. For alle typer inhalationssteroid udvikler mellem 1 og 10 ud af 100 patienter lungebetændelse, og der er ikke videnskabeligt belæg belæg for at hænge enkelte præparater […]

- Risiko for medfødte misdannelser etter eksponering for astmamedisin i første trimester av svangerskapet - en kohort koblingsstudie.

Risk of congenital anomalies after exposure to asthma medication in the first trimester of pregnancy - a cohort linkage study. Risiko for medfødte misdannelser etter eksponering for astmamedisin i første trimester av svangerskapet - en kohort koblingsstudie.
BJOG. 2016 May 12. [Epub ahead of print]
(…) OBJECTIVE: To examine the effect of maternal exposure to asthma medications on the risk of congenital anomalies.

DESIGN: Meta-analysis of aggregated data from three cohort studies.

SETTING: Linkage between healthcare databases and EUROCAT congenital anomaly registries.

POPULATION: 519 242 pregnancies in Norway (2004-2010), Wales (2000-2010) and Funen, Denmark (2000-2010).

METHODS: Exposure defined as having at least one prescription for asthma medications issued (Wales) or dispensed (Norway, Denmark) from 91 days before to 91 days after the pregnancy start date. Odds ratios (ORs) were estimated separately for each register and combined in meta-analyses.

MAIN OUTCOME MEASURES: ORs for all congenital anomalies and specific congenital anomalies.

RESULTS: Overall exposure prevalence was 3.76%. For exposure to asthma medication in general, the adjusted OR (adjOR) for a major congenital anomaly was 1.21 (99% CI 1.09-1.34) after adjustment for maternal age and socioeconomic position. The OR of anal atresia was significantly increased in pregnancies exposed to inhaled corticosteroids (3.40; 99% CI 1.15-10.04). For severe congenital heart defects, an increased OR (1.97; 1.12-3.49) was associated with exposure to combination treatment with inhaled corticosteroids and long-acting beta-2-agonists. Associations with renal dysplasia were driven by exposure to short-acting beta-2-agonists (2.37; 1.20-4.67).

CONCLUSION: The increased risk of congenital anomalies for women taking asthma medication is small with little confounding by maternal age or socioeconomic status. The study confirmed the association of inhaled corticosteroids with anal atresia found in earlier research and found potential new associations with combination treatment. The potential new associations should be interpreted with caution due to the large number of comparisons undertaken. (…)

(Anm: Kortikosteroider kan forverre sykdommen hos noen pasienter med alvorlig astma. Corticosteroids may worsen disease in some patients with severe asthma. Researchers from the University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences and UPMC have uncovered the molecular mechanism underlying corticosteroid resistance in severe asthma. The new findings have important clinical implications, suggesting that corticosteroids, the main treatment for asthma, may worsen the disease in this group of patients. The research was published today in the journal JCI Insight. (news-medical.net 6.7.2017).)

- Astma er en sygdom præget af lungesymptomer, der er til stede hele tiden, i perioder eller ved fysisk aktivitet. Men det er ikke alle med lungesymptomer, der har astma og en bedre diagnosticering vil derfor sikre, at det kun er patienter med astma, som sættes i astmabehandling.

Bedre styr på astmabehandling.
astma-allergi.dk 6.1.2016
Astma kan ramme ung som gammel, og sygdommen kan give udfordringer både i det daglige og i perioder med forværringer. Derfor er det et skridt i den rigtige retning, at der nu kommer en ny database for astma i Danmark, som skal forbedre og kontrollere astmabehandling, mener Astma-Allergi Danmark.

En helt ny database for astma i Danmark skal følge og forbedre kvaliteten af astmabehandling hos børn og voksne, uanset om de er i behandling på sygehuset, hos en speciallæge eller hos den praktiserende læge. (...)

Astmakontrol øger livskvaliteten
Astma er en sygdom præget af lungesymptomer, der er til stede hele tiden, i perioder eller ved fysisk aktivitet. Men det er ikke alle med lungesymptomer, der har astma og en bedre diagnosticering vil derfor sikre, at det kun er patienter med astma, som sættes i astmabehandling.

Et fast program for astmaopfølgning og -behandling kan desuden give den enkelte netop den mængde medicin, der skal til for at holde sygdommen i kontrol – og det er der mange fordele ved.

Blandt andet giver en velkontrolleret astma bedre vækst i højde og lungefunktion hos børn og mindsker tabet i lungefunktion over tid hos den unge voksne med astma. Samtidig øger god astmakontrol livskvaliteten, mindsker sygefravær på arbejdspladsen, udskyder pensionen og giver mindre risiko for alvorlige bivirkninger af at have en kronisk sygdom. (…)

(Anm: Bedre styr på astmabehandling. (…) Astma er en sygdom præget af lungesymptomer, der er til stede hele tiden, i perioder eller ved fysisk aktivitet. Men det er ikke alle med lungesymptomer, der har astma og en bedre diagnosticering vil derfor sikre, at det kun er patienter med astma, som sættes i astmabehandling. (astma-allergi.dk 6.1.2016).)

(Anm: Skøytetopper: Bruker to astmamedisiner. •Bøkko: – Er ikke blitt dårligere etter at jeg begynte å ta mindre (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika?

(Anm: Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika? (- Konklusjon.) (- Svaret på tittelen på denne korte oversiktsoppgaven synes å være JA. Front Pharmacol. 2018; 9: 1408.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert probiotika som brukes i kosttilskudd til friske barn fra fødsel til tre år. Mangel på kunnskap gjør at VKM ikke kan trekke konklusjoner om hvilke langtidseffekter bruk av denne typen probiotika kan ha for barns helse. Risikovurderingen er gjort på oppdrag for Mattilsynet, med bakgrunn i kravet om mattrygghet. (…) Ukjente langtidseffekter. Mangel på kunnskap om effekt av langvarig bruk gjør at VKM ikke kan vurdere eventuelle langtidseffekter for barn i alderen 0 – 3 år, men VKM peker på at det er en økende erkjennelse av at sammensetningen av bakterier i tarmen hos nyfødte kan ha avgjørende betydning for senere utvikling av tarmflora og immunsystem. (…) Ingen rapporterte bivirkninger. Ingen av studiene som VKM har vurdert har rapportert om bivirkninger eller uønskede korttidseffekter. VKM konkluderer med at det ikke er noen grunn til å anta at bakteriestammen som er vurdert, og i de dosene som er anbefalt, vil kunne ha uønsket effekt på helsa. (vkm.no 11.3.2016).)

(Anm: Semper Dråper Melkesyrebakt 0mnd+. (…) Sammensetning. Solsikkeolje, kokosolje, palmekjerneolje, Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Lactobacillus reuteri protectis ). (boots.no).)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: Big data and bacteria explain why your diet isn't working. A study published in the journal Cell links the bacteria that live in the human gut - the microbiome - with how the body manages food. "Our research suggests that each person's microbiome is driving food effects on the body," said Eran Elinav, of the Weizmann Institute of Science in Israel, and lead immunologist on the study. (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

(Anm: Asthma Boosts Abdominal Aneurysm Rupture Risk. —Use of asthma meds were linked to abdominal aortic aneurysm. (…) Use of asthma medication was associated with a 45% greater risk for having an abdominal aortic aneurysm (AAA) in a cohort of men age 65 to 74. (medpagetoday.com 12.2.2016).)

(Anm: Et aneurisme (fra gresk ανευρυσμα, en dilatasjon) er en patologisk lokal dilatasjon eller utvidelse av en arterie. Aneurismer forekommer hyppigst i aorta (hovedpulsåren) og Willis' arterielle sirkel (blodårene under hjernen). (en.wikipedia.org).)

(Anm: Asthma Associates With Human Abdominal Aortic Aneurysm and Rupture. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2016 Feb 11. pii: ATVBAHA.115.306497. [Epub ahead of print].)

- Vennlige bakterier regulerer immunforsvaret i lungeceller

Friendly bacteria regulate immune function in lung cells (Vennlige bakterier regulerer immunforsvaret i lungeceller)
medicalnewstoday.com 6.1.2016
Recent times have revealed remarkable discoveries about the microbiome - the bacteria that co-exist with and vastly outnumber the cells of our bodies. Most revelations have centered on gut bacteria - but now, a new study shows that the lungs are also home to bacteria that help regulate the immune system.

The study, led by researchers from the Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York, NY, is published in The Journal of Experimental Medicine.

Senior author Saurabh Mehandru, an assistant professor of medicine in gastroenterology, says they found bacteria have a clear role in regulating immune function in the lungs - a place in the body that was once thought to be sterile - and notes:

"This provides the basis to study other aspects of lung immune function that may be affected by microbial communities, and may also help with improving nasal vaccines used to protect against infections of the lung and elsewhere in the body."

The human body is home to trillions of "friendly" bacteria - known as commensal bacteria - that exist in mutually beneficial relationships with their host. We are only beginning to understand the important role they play in health and disease.

While most previous studies have focused on how this relationship works in the digestive system, the new study looks at how bacteria in the lungs influence the immune system through specialized cells called dendritic cells. (…)

Bacteria help lung dendritic cells regulate IgA antibody production
(…) Indiscriminate use of antibiotics for medicine and agriculture is interfering with the mutually beneficial relationship between humans and their microbiome, giving rise to the steep increases we are seeing in asthma and food allergies, note the researchers.

They also note how there is evidence that low levels of IgA are linked to asthma and other allergic disorders. (…)

(Anm: The role of the microbiota in preventing allergies. (…) It is well established that a loss of bacterial symbionts promotes the development of allergies. Scientists at Helmholtz Zentrum Munich, at the Technical University of Munich (TUM), and Institut Pasteur in Paris have succeeded in explaining this phenomenon, and demonstrate how the microbiota acts on the balance of the immune system: the presence of microbes specifically blocks the immune cells responsible for triggering allergies. These results are published in the journal Science. (...) Microbiota is essential for preventing allergies (medicalnewstoday.com 10.7.2015).)

(Anm: Antibiotics in early life could raise children's food allergy risk. Infection in the first year of life can be deadly for an infant, and antibiotic treatment is often the first port of call. But such treatment may have a downside; new research from the University of South Carolina finds early antibiotic exposure could raise a child's risk of food allergies. While the study did not investigate the reasons behind this association, the researchers say it is likely down to changes in gut microbiota as a result of antibiotic treatment. Lead author Dr. Bryan Love, of the Department of Clinical Pharmacy and Outcomes Sciences at the South Carolina College of Pharmacy, and colleagues report their results in the journal Allergy, Asthma & Clinical Immunology. (medicalnewstoday.com 2.9.2016).)

(Anm: Immunotherapy could benefit patients with advanced non-small-cell lung cancer. Promising results from a clinical trial show more patients with advanced non-small-cell lung cancer could benefit from the immunotherapy drug pembrolizumab. In the trial, compared with chemotherapy, the immunotherapy drug improved survival in all patients whose tumors express a protein called PD-L1 (medicalnewstoday.com 22.12.2016).)

(Anm: Immune system link to dementia. An out of control immune system has been identified as a possible cause of neurodegenerative diseases such as Alzheimer's. Researchers at the University of Adelaide in South Australia have assembled strong evidence to suggest the body's immune system can develop an inflammatory response that kills brain cells. Research Assistant Danielle Fornarino said millions of people were affected by neurodegenerative diseases and dementia but there had previously been no definitive cause. (medicalnewstoday.com 13.5.2016).)

(Anm: Found: A potential new way to sway the immune system. A new international collaboration involving scientists at The Scripps Research Institute (TSRI) opens a door to influencing the immune system, which would be useful to boost the effectiveness of vaccines or to counter autoimmune diseases such as lupus and rheumatoid arthritis. The research, published in The Journal of Experimental Medicine, focused on a molecule called microRNA-155 (miR-155), a key player in the immune system's production of disease-fighting antibodies. "It's very exciting to see exactly how this molecule works in the body," said TSRI Associate Professor Changchun Xiao, who co-led the study with Professor Wen-Hsien Liu of Xiamen University in Fuijan province, China. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: TSRI researchers find 'lead actors' in immune cell development. A new study, led by scientists at The Scripps Research Institute (TSRI), reveals a surprising twist in immune biology. The research in animal models suggests that members of a cluster of microRNAs (miRNAs) - small non-coding RNA molecules that play a role in regulating gene expression - work together throughout the different stages of immune cell generation. (medicalnewstoday.com 2.8.2016).)

(Anm: Is a 'too-clean' environment to blame for childhood asthma? (…) First study to link gut bacteria and asthma development in humans. According to Prof. Finlay, the study "supports the hygiene hypothesis that we're making our environment too clean. It shows that gut bacteria play a role in asthma, but it is early in life when the baby's immune system is being established." (medicalnewstoday.com 1.10.2015).)

(Anm: Exercise Aids Some Outcomes in Asthma. —Symptoms, medication use, waist size all improve (medpagetoday.com 30.10.2015).)

(Anm: Weaker breaths in kids linked to early pesticide exposure. Taking a deep breath might be a bit harder for children exposed early in life to a widely used class of pesticides in agriculture, according to a new paper by researchers at the University of California, Berkeley. (…) The findings, published Thursday, Dec. 3, in the journal Thorax, are the first to link chronic, low-level exposures to organophosphate pesticides -- chemicals that target the nervous system -- to lung health for children. (medicalnewstoday.com 4.12.2015).)

- Astma øker blandt barn

Astma ökar bland barn
dagensmedicin.se 13.5.2013
En högre andel barn än tidigare har astma, visar en nationell rapport.

Mellan åren 2003 och 2011 hade andelen 4-åringar med diagnostiserad astma ökat från 6 till 9,5 procent. Under samma period hade antalet drabbade 12-åringar ökat från 6,4 procent till nästan 9 procent, uppger TT.

Det är i en nationell rapport om barns miljö och hälsa som presenteras i dag, måndag, som uppgifterna finns. Den grundar sig på 36 000 enkätsvar och visar även att barn oftare skyddas mot solen och exponeras mindre för tobaksrök. (...)

(Anm: Even low levels of air pollution appear to affect a child's lungs (medicalnewstoday.com 12.4.2016).)

(Anm: Witnessing drug problems or domestic violence causes greater asthma incidence (medicalnewstoday.com 7.4.2015).)

(Anm: Diagnosis and management of asthma in children BMJ 2015;350:h996 (Published 05 March 2015).)

(Anm: Schrødingers katt: Allergi-epidemien. Flere og flere blir allergiske, men pussig nok bare i den vestlige verden. Er det noe med måten vi lever på som gjør oss ekstra utsatte for allergi? Vi møter to allergiske familier som gjennomgår unike tester på leting etter svaret. BBC dokumentar. (nrk.no 26.3.2015).)

(Anm: Adverse childhood experiences may increase the risk of asthma, study finds (medicalnewstoday.com 2.4.2015).)

(Anm: Mormors røyking kan gi astma. Svensk studie viser at risikoen for barndomsastma kan øke dersom barnets mormor røykte mens hun var gravid. (aftenposten.no 16.10.2015).)

(Anm: Asthma linked to increased risk of shingles. In their lifetime, around one third of Americans contract shingles or herpes zoster, a common virus with potentially serious consequences. Now, a new study finds that having asthma may increase the risk of developing shingles (medicalnewstoday.com 29.12.2016).)

(Anm: What Causes Shingles? (medicinenet.com 18.8.2016).)

(Anm: Asthma linked to an increased time to pregnancy. (sciencedaily.com 12.2.2016).)

(Anm: Fertility outcomes in asthma: a clinical study of 245 women with unexplained infertility. Eur Respir J. 2016 Feb 11. pii: ERJ-01389-2015. [Epub ahead of print].)

- Etter å ha lest dette, kommer du til å kikke bak senga (- Vannskade? Da bør du handle raskt)

Etter å ha lest dette, kommer du til å kikke bak senga
nordlys.no 9.3.2014
Ser det slik ut når du trekker senga ut fra veggen? Da har du et problem.

Bor du i et murhus, er sannsynligheten stor for at det vokser muggsopp rett bak hodet ditt på soverommet.

– I murhus bygd fram til 1990-tallet ble det brukt lite isolasjon. Derfor er slike bygg ekstra utsatt for muggsopp om vinteren, forteller daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam. det er på soverommet eksponeringen for potensielt helseskadelig mugg utgjør den største faren.

– Mange sover med soppvekst rett bak hodegavlen, ofte i tapetet. Mugg på soverom er et økende problem om vinteren av flere grunner, sier Jenssen.

Den viktigste årsaken er endret bruk av boligene.

– Før var det vanlig å lufte soverom morgen og ettermiddag, fordi det var noen hjemme på dagtid. Det skjer ikke lenger når både mor og far er på jobb.
Murbygg er i utgangspunktet langt tettere enn bygg av tre, og det er ikke alltid bra for inneklimaet.

– I mange bygninger har man byttet vinduer. Ventiler kan ha blitt tapetsert over eller blitt tette, og dermed blir ventilasjonen enda dårligere. (...)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. Eierandelen har økt fra 82 prosent i 1997 til 84 prosent i 2015. (…) Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

(Anm: "Forbedret" miljø styrker immunforsvar hos mus. (...) For eksempel har faktorer som miljøforurensning, lokalisering (bosted), sosial status, og psykologiske tilstander alle vist seg å spille en rolle ved autoimmune sykdommer. (...) Immunsystemet er det "språket" som kroppen bruker til å få informasjon om sine omgivelser gjennom immunrespons, vi lærer om andre organismer (bakterier, virus, etc.) eller visse forhold (stress, avslapping etc.) er egnet og bidrar til vår eksistens eller overlevelse.) ('Enhanced' environment boosts mouse immune systems) (medicalnewstoday.com 1.10.2016).)

(Anm: Richardson T, Elliott P, Roberts R, Jansen M. A Longitudinal Study of Financial Difficulties and Mental Health in a National Sample of British Undergraduate Students. Community Ment Health J. 2017 Apr;53(3):344-352.)

(Anm: Fakta om ulike skadedyr - Skadedyrkategorier - oversikt (fhi.no 26.2.2015).)

(Anm: Fortsatt kraftig økning i bekjempelse av veggedyr. Skadedyrstatistikken fra 2015 viser en fortsatt økning i årlige bekjempelser av veggedyr. Fra 2007 til 2015 har antall registrerte årlige veggedyrbekjempelser økt med over 400 prosent. (…) Veggedyr er blant skadeinsektene Folkehelseinstituttet holder et særlig årvåkent øye med. (fhi.no 18.3.2016).)

(Anm: - Det klør 20-30 ganger verre enn et myggstikk. Utenfor Vikasenteret sitter Alf Richard Nygaard. Her tilbringer han store deler av dagen. I sin kommunale leilighet orker han ikke være. Den er angrepet av veggedyr. (…) Det var tidligere i år Nygaard merket problemene med veggedyr. Han merket at han hadde fått stikk som klødde, og meldte fra til Stange kommune i juli. (ha-a.no 16.9.2016).)

(Anm: Muggsopp i boligen. (…) Muggsopp og helseskader. (juss.info 2012).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) (cdc.gov).)

(Anm: Én av to norske boliger har fuktskader. Mugg i kjeller kan gi helseskader til de som bor i hust, og være en kilde til konflikt mellom selger og kjøper. Mer en halvparten av alle norske boliger har fuktskader. Det skaper store helseproblemer, og gir trøbbel ved kjøp og salg. Mugg-, fukt- og råteskader er et stort problem i flere hus. For takstrapportene avdekker ikke fukt- og muggskader. Nå kreves det en obligatorisk tilstandsrapport på boliger. En ny undersøkelse fra Standard Norge viser at mer enn 66% av kjellergulv har skader og mer enn halvparten av norske bad har fukt og råteskader. (nrk.no 18.1.2012).)

(Anm: Fikk ekstraregning på én million kroner etter huskjøp. HAMAR (NRK): Eirik Dahl og Katrine Oreld kjøpte drømmeboligen med utsikt til Mjøsa, uten å vite at huset hadde omfattende fuktskader. (nrk.no 15.8.2017).)

(Anm: Det beste testutstyr for muggsopp. The Best Mold Test Kits of 2017 (toptenreviews.com 10.5.2017).)

(Anm: Undersøkelse: Dårligere og dårligere håndverk - byggeskader florerer. (…) En fersk undersøkelse blant takstmenn viser at det blir dårligere og dårligere håndverk her i landet, og bare i fjor ble det registrert byggeskader for til sammen 17 milliarder kroner i Norge, viser tall fra SSB, skriver Teknisk Ukeblad. (…) Ifølge tall fra Finans Norge ble det registrert 4610 vannskader i Norge ifjor som tilskrives dårlig håndverk. (dn.no 23.5.2017).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

(Anm: Skin Infections: What You Should Know (webmd.com 24.3.2017).)

(Anm: Ringorm. Ringorm er en soppinfeksjon i det ytterste laget av huden. Tilstanden er karakterisert ved et kløende utslett som har form av en rød ring med tilsynelatende normal hud i midten. (nhi.no 31.12.2015).)

(Anm: Sopppinfeksjoner i huden. Hodebunnen, føttene, lysken og neglene kan angripes av sopp. Dette er soppinfeksjonene som angriper hornlaget i huden. (lommelegen.no 21.2.2018).)

(Anm: Myokarditt, hjertemuskelbetennelse som forekommer som komplikasjon ved en lang rekke allmenninfeksjoner med virus og bakterier, ved visse forgiftninger og som ledd i overfølsomhetsreaksjoner. Ekkokardiografi og EKG er til god hjelp ved diagnosen. Symptomene på at hjertemuskelen er blitt akutt svekket, kan være åndenød, hjertebank, trykkfølelse for brystet og forstyrrelser av hjerterytmen. Det kan også utvikle seg hjertesvikt, som må behandles sammen med grunnlidelsen. Myokarditt underdiagnostiseres ofte. Sykdommen kan være meget alvorlig med dødelig utgang. Den kan også gi senfølger som dilaterende kardiomyopati, selv om den oftest helbredes uten men. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Kan kardiomyopati være forårsaket være muggsopp i hjemmet? Can cardiomyopathy be caused be mold at home? Infectious Diseases Specialist,  Dr. Arun's  Response. Black mold is usually a aspergillus niger. Usually aspergillus infection occurs after chronic exposure. Again if you are immunocompromised than chances of infections increase to heart. It requires constant fungemia to cause cardiomyopathy. (healthcaremagic.com 20.7.2014).)

(Anm: Myokarditt. – Betennelse i hjertemuskelen. Årsak. Myokarditt er en betennelsessykdom i hjertemuskulaturen. Den kan være akutt eller kronisk. Virusinfeksjon er den hyppigste årsaken, men også en rekke bakterier, sopp og protozoer (encellete parasitter) kan forårsake sykdommen. (…) Symptomer. De vanligste symptomene er slitenhet, tungpust og brystsmerter. I mange tilfeller ser man symptomer på hjertesvikt. Myokarditt antas å være årsaken til 5-10 % av tilfellene med plutselig hjertedød hos unge. (lhl.no 17.2.2017).)

- Fungemia – Fungemi.

(Anm: Fungemia – Fungemi. Svensk definition Förekomst av svamp i cirkulerande blod. Opportunistisk svampseptis ses oftast hos patienter med nedsatt immunförsvar vid svår neutropeni, postoperativt i samband med intravenösa katetrar, eller i samband med långvarig antibiotikabehandling. Engelsk definition The presence of fungi circulating in the blood. Opportunistic fungal sepsis is seen most often in immunosuppressed patients with severe neutropenia or in postoperative patients with intravenous catheters and usually follows prolonged antibiotic therapy. (sv.wikipedia.org).)

(Anm: En ung mann med akutt dilatert kardiomyopati. En 17 år gammel gutt med diagnosene AD/HD (attention deficit hyperactivity disorder) og Tourettes syndrom ble innlagt ved lokalsykehuset med akutt dyspné. Han hadde brukt metylfenidat 15 mg tre ganger daglig i ti år. Fire uker forut for innleggelsen hadde han influensaliknende symptomer og oppsøkte fastlegen. Tilstanden ble oppfattet som lungebetennelse, og han ble antibiotikabehandlet med erytromycin. Etter hvert utviklet han betydelig dyspné ved gange på flat mark og ortopné. (…) Det er tidligere beskrevet et tilfelle med kardiomyopati der man mistenker at langvarig bruk av metylfenidat var årsaken (10). Det finnes også en pasienthistorie på Internett der foreldrene til en 14 år gammel gutt med AD/HD som døde av hjertesvikt, advarer mot metylfenidat (11). Det er kjent at stoffet gir økt hjertefrekvens og at det kan gi økning av både det systoliske og det diastoliske n undergruppe av amfetaminene der dilatert kardiomyopati er en kjent bivirkning. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126:1338-9 (11.5.2006).)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Broken heart syndrome (Takotsubo syndrome) kan føre til varig skade, sier forskere.

(Anm: Broken heart syndrome may have lasting damage, say researchers.  A condition known as "broken heart syndrome" may cause longer-lasting damage than previously thought, a study has found. Aberdeen University researchers looked at 52 patients with Takotsubo syndrome. This latest research, funded by the British Heart Foundation (BHF), has been published in the Journal of the American Society of Echocardiography. (…) The team from Aberdeen used ultrasound and cardiac MRI scans to look at how the patients' hearts were functioning. The results suggested that the syndrome permanently affected the heart's pumping motion, delaying the twisting or "wringing" motion made by the muscle during a heartbeat. The heart's squeezing motion was also reduced. (…) Dr Dana Dawson, who led the research, said: "We used to think that people who suffered from takotsubo cardiomyopathy would fully recover, without medical intervention. "Here we've shown that this disease has much longer lasting damaging effects on the hearts of those who suffer from it." (bbc.com 19.6.2017).)

- Kjønn- og aldersbaserte temporale trender i forekomst av Takotsubo syndrom (TTS) i USA. (- Ikke desto mindre var tilgjengeligheten på diagnosedata > 135 000 tilfeller dokumentert over en periode på nesten to tiår rikelig statistisk kraft til å oppdage ikke bare økende forekomst av TTS i USA, men en kraftig økning blant spesielt middelaldrendetileldre kvinner.)

(Anm: Pattisapu VK, Hao H, Liu Y, Nguyen TT, Hoang A, Bairey Merz CN, Cheng S. Sex- and Age-Based Temporal Trends in Takotsubo Syndrome Incidence in the United States. Takotsubo syndrome (TTS) is an uncommon but important cause of myocardial infarction that has been increasingly recognized in the United States.12 The extent to which documented TTS incidence in the United States may have changed over time, across age groups as well as by sex, is not well understood. All data supporting the findings are publicly available through the National Inpatient Sample (NIS) database provided by the Healthcare Cost and Utilization Project. J Am Heart Assoc. 2021 Oct 19;10(20):e019583.)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Inflammatoriske hjertesykdommer: årsaker, symptomer og behandlinger. (- Symptomene inkluderer brystsmerter, angina, smerter i hjertemuskelen, og kortpustethet, ødem, hevelse i føtter eller ankler, og tretthet.)

The Inflammatory Heart Diseases: Causes, Symptoms, and Treatments.
Cell Biochem Biophys. 2015 Jul;72(3):851-5. doi: 10.1007/s12013-015-0550-7.
Abstract The inflammation of the heart muscles, such as myocarditis, the membrane sac which surrounds the heart called as pericarditis, and the inner lining of the heart or the myocardium, heart muscle as endocarditis are known as the inflammatory heart diseases. Inflammation of heart is caused by known infectious agents, viruses, bacteria, fungi or parasites, and by toxic materials from the environment, water, food, air, toxic gases, smoke, and pollution, or by an unknown origin. Myocarditis is induced by infection of heart muscle by virus like sarcoidosis and immune diseases. The symptoms include chest pain, angina, pain in heart muscle, and shortness of breath, edema, swelling of feet or ankles, and fatigue. The ECG, X-ray, and MRI can diagnose the disease; blood test and rise in enzymes levels provide abnormality in heart function. The treatment includes use of antibiotics for inflammation of heart muscle and medications. The ultrasound imaging indicates further damage to the heart muscle. In severe cases of infection heart failure can occur so long-term medications are necessary to control inflammation. The various biomarkers are reported for the inflammatory heart diseases. The causes, symptoms and treatments of inflammatory heart diseases are described. (…)

(Anm: MR avdekker alvorlig hjertesykdom. Mer enn syv av ti mistenkte infarktpasienter som har normale funn på angiografi, har likevel en alvorlig hjertesykdom. MR avdekker sykdom hos pasienter som ofte ville ha blitt sendt hjem dagen etter og vurdert som «friske», sier seksjonsoverlege Knut Haakon Stensæth. Blant 1145 personer som ble innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt ved Ullevål universitetssykehus i perioden fra mars 2007 til august 2008, hadde 4,3 prosent av dem normale kransarterier ved angiografi, mange med forhøyet troponin. Ofte sendes disse pasientene hjem uten videre oppfølging. (dagensmedisin.no 7.4.2016).)

(Anm: Nya trådlösa sensorer ska stoppa fuktskador. En ny typ av tryckta sensorer ska hjälpa byggföretag att upptäcka och begränsa fuktskador i ett tidigt skede. Bakom tekniken står det svenska bolaget Invisense – som precis har fått sin första stora kund. Fuktskador kostar ofta stora summor att åtgärda. Det unga Linköpingsbolaget Invisense kan vara en lösning på spåret. (nyteknik.se 15.2.2017).)

(Anm: Allergic Fungal Airway Disease. (Allergisk sopp-luftveissykdom). J Investig Allergol Clin Immunol. 2016;26(6):344-354).)

(Anm: Rengjøre baderomsvifte. Gir dårlig luftkvalitet. Over tid blir nemlig avtrekkskanalen i baderomsvifta tilsmusset og forurenset av insekter, pollen, veistøv, sot og annet som finnes i lufta. - Dette kan skape grobunn for mikroorganismer, spesielt på badet der det tilføres fuktig luft, forteller Cato Ove Karlsen, daglig leder i Fagrådet for våtrom. Mikroorganismer i form av bakterier, gjærsopp og muggsopp kan produsere plagsomme lukter - og våtrom er altså mest utsatt. Ifølge Norges byggforskningsinstitutt kan forurensede ventilasjonsanlegg utgjøre en hygienisk risiko på badet ditt.  En baderomsvifte som ikke er rengjort vil gi redusert luftkvalitet og dårligere utnyttelse av energi. (nettavisen.no 5.3.2016).)

(Anm: Ble syk av å bo i drømmehuset. Robert måtte flytte. (…) Først ble han slapp og svimmel, deretter kom kvalmen. – Jeg trodde det var influensa, og tenkte ikke noe særlig over det. (…) Jeg ble bra noen dager, så kom det plutselig tilbake. (…) Det vokste også mugg i møblene, på gulvet og på veggene. Det var overalt. Det viste seg etter hvert at det var nettopp muggen som gjorde ham syk. (spaniaavisen.no 6.4.2017).)

(Anm: Reactive airways dysfunction syndrome and considerations (RADS) of irritant-induced Asthma. J Occup Environ Med. 2013 Sep;55(9):1118-20.)

(Anm: Allergic Fungal Sinusitis (emedicine.medscape.com.com 2.2.2017).)

(Anm: Additive effect of continuous low-dose ofloxacin on erythromycin therapy for sinobronchial syndrome. Respir Med. 1995 Nov;89(10):677-84.)

(Anm: Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease. (…) Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print].)

(Anm: [Sinobronchial syndrome--a meaningful diagnosis?].. Kinderarztl Prax. 1993 Jun;61(4-5):129-33.)

(Anm: Test av Tesla HEPA-filter og Bioweapon Defense Mode. Luftforurensning har betydelig effekt på befolkningens helse. Det er verdens største miljømessige enkeltrisiko for helsen, i følge WHO, og mer enn tre millioner mennesker dør hvert år av nettopp dette. Dette er mer enn dobbelt så mange som antall døde i kjøretøyulykker hvert år. (…) Vi ville være sikre på at systemet fanget finkornede partikler og gassforurensning, i tillegg til bakterier, virus, pollen og muggsporer. (…) Tesla vil fortsette å forbedre mikrogeometrien og de kjemiske passiviseringsforsvarene i de primære og sekundære filterne. Disse er lette å bytte, så dette vil forbedres jo lengre du eier bilen din. (tesla.com 2.5.2016).)

(Anm: Gautrin D, et al. Reactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthma. Taylor & Francis, New York 2006. p.581. (uptodate.com).)

(Anm: Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. (…) Infeksjoner er forårsaket av bittesmå organismer som er usynlige for det nakne øye, og som invaderer og formerer seg i kroppen. Noen bakterier, virus, protozoer og sopp kan forårsake infeksjoner hos friske personer. Andre mikroorganismer forårsaker infeksjoner hos mennesker der kroppens forsvarsverk er svekket. Dette forsvarsverket betegnes immunsystemet. Vanligvis er kroppen i stand til motangrep gjennom immunsystemet mot slike invaderende mikroorganismer. En infeksjon opptrer når motangrepet mislykkes, og kroppen ikke får kontroll over de inntrengende organismene. (nhi.no 28.1.2014).)

(Anm: 10 Ways to Reduce Mold Allergies (10 måter å redusere muggsoppallergier) (webmd.com 26.2.2015).)

(Anm: Yeast and Your Body: What You Need to Know. What Is Yeast? It’s a fungus. There are many kinds of yeasts. You use one type to make bread, another to brew beer. One called candida lives inside your body. If it grows out of control, you can get an infection.in one of these places. (webmd.com 13.11.2017).)

(Anm: Autoimmunity and infections: When the body fights itself. Basel-based doctors are on the trail of a possible connection between autoimmune diseases and infections: errors can occur when immune cells absorb certain proteins from pathogen cells. These findings were reported in the journal PNAS by researchers from the Department of Biomedicine at the University of Basel and University Hospital Basel, as well as colleagues in the USA. (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: UK burden of fungal asthma greatly exceeds prior estimates new study warns. (…) Experts are warning of a significant increase in the number of people in the UK who are living with invasive and serious fungal diseases that affect the lungs, bloodstream and brain and can sometimes lead to death. While invasive fungal infections were estimated by the Health Protection Agency in 2006 a new report is the first comprehensive attempt to capture how many people in the UK suffer from fungal asthma. Asthma in adults is common in the UK with over 4 million reported cases, and researchers in Manchester believe as many as 300,000 of them are affected by fungal asthma. (medicalnewstoday.com 20.11.2016).)

(Anm: Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte. (aftenposten.no 6.10.2016).)

(Anm: Hva gjør du hvis boligen har feil og mangler? KAN SKJE: Hva gjør du om du oppdager at badet i din nye bolig er utett eller at det regner rett inn via taket? (…) Det er feilinformasjon om selger ikke har oppgitt at badet er pusset opp med egeninnsats. (aftenposten.no 3.11.2016).)

(Anm: Veggedyr i madrass: Møblene er kastet, og rommet kan ikke brukes på flere måneder. - Det er første gangen vi hører om at kunder finner veggedyr i brukte madrasser man kjøper av andre, men vi er ikke overrasket. Veggedyr er blitt et økende problem de siste årene, legger han til. - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte:  Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? (aftenposten.no 12.10.2016).)

(Anm: Dette er de vanligste skadedyrene i hjemmet ditt – og slik blir du kvitt dem. Det er den store skrekken til ganske mange i det langstrakte land. Bittesmå dyr som piler over gulvet skaper langt større reaksjoner enn størrelsen skulle tilsi. (…) Skadedyret selv eksperten frykter Det er spesielt ett skadedyr som skremmer selv eksperten – nemlig veggedyr. – Det er jo et dyr som folk ikke liker, og det skjønner jeg godt. Det er et av de dyrene jeg minst ville hatt hjemme hos meg selv, for det bor på soverommet ditt og kommer frem om natten for å suge blod. (tv2.no 29.12.2017).)

(Anm: What's Eating You? Pictures of Parasites (webmd.com 28.2.2017).)

(Anm: Bed Bug Bites: Fighting Back Against Bedbugs (medicinenet.com 4.4.2017).)

(Anm: Mange ignorerer symptomer på KOL. (…) Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. (sundhedsstyrelsen.dk 19.9.2016).)

(Anm: Ekstreme klimaforandringer er allerede et faktum i Europa. Uanset hvor meget, der diskuteres – ekstrem tørke, hedebølger og voldsom regn er allerede et faktum i Europa, konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer om nye sygdomme og hårde vilkår for landbruget i Østeuropa. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, der udsendes hvert fjerde år, og han er ikke i tvivl: »Vi har allered... (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: - Noen år før sin død ble mannen diagnostisert med allergisk alveolitt, en sjelden gruppe betennelsessykdommer som rammer lungevevet. (tv2.no 24.8.2016).)

(Anm: Slet med sykdom i sju år, uten at legene klarte å redde ham. Hobbyen var synderen. Saksofonister og trombonister også utsatt. Det var Washington Post som først omtalte saken, som er publisert i det medisinske tidsskriftet Thorax. (…) 61-åringen hadde en betennelse som utvikles ved at immunforsvaret reagerer på noe pasienten har inhalert. Det ble funnet fibrose i lungene og han ble diagnostisert med alveolitt med ukjent årsak, og fikk behandling for dette. (dagbladet.no 26.8.2016).)

(Anm: Sjekklisten om det blir oversvømmelse hjemme hos deg. Antallet vannskader på norske boliger er ifølge Finans Norge økende. I 2014 viste de til at det hvert åttende minutt oppdages en vannskade i norske hjem, som tilsvarer 175 vannskader i hus, hytter og leiligheter hver dag. (…) - Jo lenger man venter, jo lettere blir det for muggsoppen å etablere seg, understreker Geving, og legger til at enkelte materialer er mer utsatt enn andre. - Mugg krever næring, og for eksempel gipsplater gir mye næring til muggsoppen. Her kan det komme mugg etter bare et par dager, sier Geving. (dinside.no 8.8.2016).)

(Anm: Tidlig diagnose er fortsatt nøkkelen til vellykket behandling av dødelig soppinfeksjon. (Early diagnosis remains key to successful treatment of deadly fungal infection) (…) De oppdaterte retningslinjene gjelder tre viktige former for aspergillose: allergisk, kronisk lungerelatert, og invasiv (invaderende). Den allergiske formen er vanligst og påvirker millioner av mennesker over hele verden. De med astma og cystisk fibrose har høyest risiko for å utvikle allergisk aspergillose. (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

(Anm: Skuleborn har blitt sjuke i mange år – no er det funne fukt og asbest. Bergen kommune beklagar etter at det er avdekt fuktskadar og mogleg asbestlekkasje på Varden skule i Fyllingsdalen. – Det er dette me har sagt heile vegen, seier FAU-leiar. Tysdag informerte Bergen kommune tilsette ved Varden skule at det er funne fuktskadar og gjennombora asbestplater under arbeidet med rehabiliteringa av skulen. Det skriv Bergen kommune i ei pressemelding tysdag. Mangeårige helseplager. I fleire år meldte tilsette og elevar om helseplager på grunn av det dårlege inneklimaet. Allereie i 2010 fortalde NRK om helseproblema ved barneskulen. (nrk.no 4.10.2016).)

(Anm: Infection-related cancers: prioritising an important and eliminable contributor to the global cancer burden. The Lancet Global Health 2016;4(9):e580–e581 (September 2016).)

(Anm: Hay fever might alter the brain. (…) Increased neurogenesis, reduced microglia activity with allergic reaction. (…) The researchers say they are unable to say how these allergy-induced brain changes affect CNS function. They point out that neurogenesis in the hippocampus normally declines with age, contributing to memory-related disorders such as Alzheimer's disease, and this study suggests that allergic reaction increases neurogenesis. (medicalnewstoday.com 9.8.2016).)

(Anm: Indeklima og sundhed i boliger (dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima).)

(Anm: Indeklima og sundhed i boliger. Læs om resultater og få gode råd til et sundere indeklima fra forskningssamarbejdet CISBO til byg- og driftsherrer, rådgivere i byggeriet, sundhedspersonale og beboere. (…) Ved hjælp af elektrostatiske klude kan beboere selv opsamle støvprøver. På laboratoriet ”vaskes” kludene, og det beskidte vand analyseres for svampesporer, bakterier og giftstoffer, som det ses her i et af NFA’s laboratorie. (dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima 2016).)

(Anm: Studie: Dålig luft ökar psykisk ohälsa. Barn och ungdomar som bor i områden med högre koncentrationer av luftföroreningar löper högre risk att medicineras för psykiatriska diagnoser. Risken att ha minst ett läkemedelsuttag ökade med nio procent per 10 mikrogram per kubikmeter högre halt av kvävedioxid i luften för dessa personer, visar studien som är gjord vid Umeå universitet och som publiceras i tidskriften BMJ Open. (nyteknik.se 8.6.2016).)

(Anm: Association between neighbourhood air pollution concentrations and dispensed medication for psychiatric disorders in a large longitudinal cohort of Swedish children and adolescents. BMJ Open. 2016 Jun 3;6(6):e010004.)

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. (- Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner.)

(Anm: En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. Hvis du blir angrepet av denne soppen finnes det ingen kur. Candida auris spres i et høyt tempo via hender eller på sykehusutstyr, og overføres fra pasienter fra sykehjem til sykehus og tilbake. (…) Må unngå soppdrepende midler i mat. (…) Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner. (…) En britisk undersøkelse viser at allerede i 2050 kan ti millioner mennesker dø på verdensbasis av en slik soppinfeksjon. Da vil denne dødsårsaken overstige de åtte millioner menneskene som dør av kreft. (…) Globalt regner forskere med at 700.000 personer dør hvert år av en infeksjon som ikke lar seg behandle. (aftenposten.no 7.4.2019).)

(Anm: Eksperter bekymret: To bekreftede tilfeller av mystisk soppinfeksjon i Norge. Den mystiske soppinfeksjonen Candida auris er allerede påvist i Norge. Ekspert innrømmer at det kan skyldes flaks at ikke flere er blitt syke. (aftenposten.no 10.4.2019).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sjekk om huset ditt tåler fuktigere vær. Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs. Med disse enkle grepene kan du beskytte boligen. (nrk.no 6.3.2017).)

(Anm: Forbedring av oppmerksomhet og reaksjonstid med hyperbar oksygenbehandling hos pasienter med giftige skader på grunn av eksponering for muggsopp. Det er, nå, vel etablert at muggsoppgifter (soppgifter) kan føre til betydelige negative helseeffekter. (Improvement of attention span and reaction time with hyperbaric oxygen treatment in patients with toxic injury due to mold exposure. It is, by now, well established that mold toxins (mycotoxins) can cause significant adverse health effects.) Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2011 Jan; 30(1): 1–6.)

(Anm: What is hyperbaric oxygen therapy good for? (medicalnewstoday.com 28.9.2016).)

(Anm: Hyperbaric Oxygen therapy helps toddler survive brain damage – case report. (…) After HBOT treatment the child underwent an MRI examination at 5 months after the incident and 27 days after the HBOT treatment was given. The ventricles or empty sac like spaces within the brain appeared to have normalized and further the cerebral atrophy of brain matter loss was seen to have been restored. According to lead author of the case report and hyperbaric specialist Paul Harch from the LSU Health New Orleans School of Medicine, this treatment worked because the intervention was early and timely before the brain tissues could undergo degeneration and also because it was done on a growing child. The case report was published this week in the journal Medical Gas Research. This was the first study where HBOT has been tried in a a pediatric drowning incident. Normobaric or normal oxygen therapy has been used in the past with moderate success. At present Eden is on physical therapy, speech therapy and occupational therapy. (news-medical.net 20.7.2017).)

(Anm: Country-sanger Meghan (31) våknet til sitt livs mareritt. (…) Det viste seg at edderkoppen var en av de to mest giftige som finnes i USA; en brun eneboer, eller Loxosceles reclusa. Ikke alle som blir bitt av edderkoppen får alvorlige symptomer, men kan i ytterste konsekvens ha dødelig potensiale. Man kan også få nekrose, som betyr at kroppsvev og celler dør i området du blir bitt, og man får sår og arrvev. (…) Just finished my 3rd hyperbaric chamber treatment in 2 days! They say it has to get worse before it get better. At least my eyebrows are on point. (tv2.no 5.3.2017).)

(Anm: Hver tredje bolig har fuktskade som bør utbedres. Fuktskader kan være en helserisiko, og bør tas på alvor, sier Folkehelseinstituttet. Hver tredje bolig har fuktskade som bør utbedres. Det viser en fersk undersøkelse forsker Anja Hortemo Høie ved Folkehelseinstuttet har gjennomført, og som abito.no, Fvns boligsatsing på nett gjengir. I studien, som ennå ikke er publisert, har Høie saumfart over 10.000 boligrapporter, og sett på hvor mange av boligene som hadde merknader for fuktskader. (aftenposten.no 10.5.2016).)

(Anm: En av tre boliger har fuktskader. - Hold boligen tørr og ren. Da unngås mange problemer, sier seniorforsker Johan Øvrevik ved Folkehelseinstituttet. (…) Plagene man kan få av å bo i en bolig med fuktskader omfatter først og fremst allergi og luftveisplager som astma, pustebesvær, bronkitt, pipende pust og eksem, men også mer diffuse helseplager som tretthet og hodepine. Øvrevik forteller at barn er spesielt utsatte for å utvikle helseplager i forbindelse med fuktproblemer. (nhi.no 9.6.2016).)

(Anm: Kjøpe brukt bolig? Les papirene nøye før du kjøper, og ikke vent med å klage på det du tror er en mangel. (dinside.no 27.5.2016).)

(Anm: Dette kan gjøre husleien din lavere. Ikke bare positivt, mener ekspertene. UTLEIE: Det blir enklere å leie ut deler av egen bolig. (…) Med andre ord kan det bli flere og billigere leiligheter og hybler til utleie i tiden fremover, dog av lavere standard enn i dag. (…) Flere muligheter, men dårligere luft. (…) Men dårlig inneklima, begrenset dagslys og utsyn kan også få helsekonsekvenser. Kort botid for de fleste leietakere begrenser likevel risikoen.» (abcnyheter.no 28.3.2016).)

(Anm: Husleietvistutvalget (HTU) (htu.no).)

(Anm: Annnonsørinnhold fra Husleietvistutvalget. Ville spare strøm – varmet hele leiligheten med dusjen. Du bruker kanskje panelovn, varmekabler, varmepumpe, peis eller fyringsovn for å varme opp leiligheten. Det finnes andre løsninger, men ikke alle er like gode. (…) Husleietvistutvalget (HTU) tilbyr parter i boligleieforhold rask, rimelig og kompetent behandling av husleietvister, virker som en domstol og kan både megle og treffe avgjørelser. Denne saken er basert på tvistesaker som er behandlet av HTU. Av hensyn til partene er historien omskrevet. (aftenposten.no 7.12.2016).)

(Anm: Les flere klager og avgjørelser her. (htu.no).)

(Anm: Leieprisen for «gammel brakke» opp med 62 prosent. (…) Boligen er så dårlig isolert at jeg bruker 1.200 kroner i måneden på å holde 43 kvadratmeter varme. Det er så dårlig lydisolert at jeg kan følge med på naboenes samtaler. (…) Kan anke. – Det er fullt mulig å anke dersom man har grunner til å tro at leien er satt for høyt, sier eiendomsdirektør Ragnar Slaastad Studsrød i Asker kommune. (budstikka.no 9.4.2016).)

(Anm: Ber folk leie ut til flyktninger. For å få det til har har han lansert et nytt garantidokument, som skal være bedre enn husleiegarantiene som kommunene og Nav tilbyr i dag. (…) Pengekrav mot kommunen. Etter den nye garantien kan du kreve pengene fra kommunen alt når leietakeres er ti dager forsinket med leia. (dagbladet.no 31.3.2016).)

(Anm: Leieboerforeningen (lbf) Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon. Foreningen ble stiftet i 1933 og har 4.000 medlemmer. (leieboerforeningen.no).)

(Anm: Vi er et resurssenter for privatutleie i Norge og er deleid av Schibsted. Du finner oss blant annet på Finn.no (husleie.no).)

(Anm: Eier eller leier du ut bolig? Dette er skattefradragene det er lett å glemme (aftenposten.no 27.5.2017).)

(Anm: Nyttig å vite om husleieloven. Publikasjonskode H-2204 - 2217 (regjeringen.no 1.9.2009).)

(Anm: Leieboerforeningens rådgivningstjeneste er åpen. Mandag 18. januar åpnet Leieboerforeningen sin gratis rådgivningstjeneste for alle kommuner som skal bosette flyktninger. I første halvdel av 2016 vil kommunene kunne ringe inn og få direkte kontakt med advokat eller advokatfullmektig, for å få svar på spørsmål knyttet til bosetting. Vi tilbyr også en pakke med ulike husleiekontrakter og veiledere til disse, samt kurs i husleierett over hele landet. (leieboerforeningen.no 25.1.2016).)

- Deler av dette boligtilbudet er akseptabelt, mens noe kan være farlig for helse og sikkerhet.

Asylstrømmen kommer ikke til å gi økt husleie
Direktør i Husleie.no. Nikolaos Farmakis
e24.no 10.2.2016
Med titusenvis av nye asylsøkere som kommer til Norge i årene fremover er det nærliggende å tro at landets utleieboliger blir fylt opp og at husleien spretter i været. Men så enkelt er det ikke.

Årsaken er at denne gruppen ikke kommer til å bli en del av det ordinære leiemarkedet på mange år. De har ikke kjøpekraft til å betale vanlig husleie og må finne andre alternativer, som de vanlige leietagerne ikke finner attraktivt. (…)

Etter oppholdet i mottak, vil asylsøkere leie seg inn i boliger og andre bygninger som de vanlige leietagerne synes er for trangt, har for dårlig standard eller er uegnet til bolig. Dette er den uregulerte delen av leiemarkedet som alltid har vært der. Deler av dette boligtilbudet er akseptabelt, mens noe kan være farlig for helse og sikkerhet. Dette markedet er kjennetegnet av lav pris og leietagere med dårlig betalingsevne. Her kommer også begrepet overbefolkning inn, hvor en bolig huser langt flere enn den er beregnet for. (…)

(Anm: Nikolaos Farmakis. slutter i jobben som kommunikasjon- og markedssjef i Utleiemegleren for å bli direktør i Husleie.no. Dette selskapet er 60 prosent eid av Schibsted Vekst. Farmakis har tidligere vært journalist i VG, DN, Memo og NA24. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en Mastergrad i eiendomsfinans fra Kungliga Tekniska Högskulan i Stockholm. (journalisten.no 3.9.2015).)

(Anm: Vi er et resurssenter for privatutleie i Norge og er deleid av Schibsted. Du finner oss blant annet på Finn.no (husleie.no).)

(Anm: Eier eller leier du ut bolig? Dette er skattefradragene det er lett å glemme (aftenposten.no 27.5.2017).)

(Anm: Husleietvistutvalget (HTU) (htu.no).)

(Anm: Annnonsørinnhold fra Husleietvistutvalget. Ville spare strøm – varmet hele leiligheten med dusjen. Du bruker kanskje panelovn, varmekabler, varmepumpe, peis eller fyringsovn for å varme opp leiligheten. Det finnes andre løsninger, men ikke alle er like gode. (…) Husleietvistutvalget (HTU) tilbyr parter i boligleieforhold rask, rimelig og kompetent behandling av husleietvister, virker som en domstol og kan både megle og treffe avgjørelser. Denne saken er basert på tvistesaker som er behandlet av HTU. Av hensyn til partene er historien omskrevet. (aftenposten.no 7.12.2016).)

(Anm: Les flere klager og avgjørelser her. (htu.no).)

(Anm: Leieprisen for «gammel brakke» opp med 62 prosent. (…) Boligen er så dårlig isolert at jeg bruker 1.200 kroner i måneden på å holde 43 kvadratmeter varme. Det er så dårlig lydisolert at jeg kan følge med på naboenes samtaler. (…) Kan anke. – Det er fullt mulig å anke dersom man har grunner til å tro at leien er satt for høyt, sier eiendomsdirektør Ragnar Slaastad Studsrød i Asker kommune. (budstikka.no 9.4.2016).)

(Anm: Ber folk leie ut til flyktninger. For å få det til har har han lansert et nytt garantidokument, som skal være bedre enn husleiegarantiene som kommunene og Nav tilbyr i dag. (…) Pengekrav mot kommunen. Etter den nye garantien kan du kreve pengene fra kommunen alt når leietakeres er ti dager forsinket med leia. (dagbladet.no 31.3.2016).)

(Anm: Leieboerforeningen (lbf) Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon. Foreningen ble stiftet i 1933 og har 4.000 medlemmer. (leieboerforeningen.no).)

(Anm: Nyttig å vite om husleieloven. Publikasjonskode H-2204 - 2217 (regjeringen.no 1.9.2009).)

- Flere krangler i leiemarkedet

Flere krangler i leiemarkedet
dagbladet.no 18.1.2016
(Finansavisen): Mange Antall tvister mellom boligutleier og leietaker økte med 6,7 prosent i fjor. Erstatning for forskader er det vanligste tvistetemaet.
Krangler mer: Tvistene mellom utleier og leietaker har blitt fler. Her fra Stovner i Oslo.

Mange utleieboliger i Norge gir en god biinntekt for utleierne. Men for en del gir også utleieboligen bekymringer. Noen av disse problemene havner hos Husleietvistutvalget, som løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag, skriver Finansavisen.

I fjor fikk Husleietvistutvalget inn 1600 klagesaker i disse områdene. Det er en økning på 6,7 prosent fra året før.

I Oslo har spesielt antallet klager som gjelder erstatning økt kraftig.

- Mye tyder på at konfliktnivået i Oslo er blitt høyere, sier Stein Stavrum, direktør i Husleietvistutvalget, til Finansavisen. (…)

(Anm: Husleietvistutvalget (HTU) (htu.no).)

(Anm: Annnonsørinnhold fra Husleietvistutvalget. Ville spare strøm – varmet hele leiligheten med dusjen. Du bruker kanskje panelovn, varmekabler, varmepumpe, peis eller fyringsovn for å varme opp leiligheten. Det finnes andre løsninger, men ikke alle er like gode. (…) Husleietvistutvalget (HTU) tilbyr parter i boligleieforhold rask, rimelig og kompetent behandling av husleietvister, virker som en domstol og kan både megle og treffe avgjørelser. Denne saken er basert på tvistesaker som er behandlet av HTU. Av hensyn til partene er historien omskrevet. (aftenposten.no 7.12.2016).)

(Anm: Les flere klager og avgjørelser her. (htu.no).)

(Anm: Leieprisen for «gammel brakke» opp med 62 prosent. (…) Boligen er så dårlig isolert at jeg bruker 1.200 kroner i måneden på å holde 43 kvadratmeter varme. Det er så dårlig lydisolert at jeg kan følge med på naboenes samtaler. (…) Kan anke. – Det er fullt mulig å anke dersom man har grunner til å tro at leien er satt for høyt, sier eiendomsdirektør Ragnar Slaastad Studsrød i Asker kommune. (budstikka.no 9.4.2016).)

(Anm: Ber folk leie ut til flyktninger. For å få det til har har han lansert et nytt garantidokument, som skal være bedre enn husleiegarantiene som kommunene og Nav tilbyr i dag. (…) Pengekrav mot kommunen. Etter den nye garantien kan du kreve pengene fra kommunen alt når leietakeres er ti dager forsinket med leia. (dagbladet.no 31.3.2016).)

(Anm: Leieboerforeningen (lbf) Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon. Foreningen ble stiftet i 1933 og har 4.000 medlemmer. (leieboerforeningen.no).)

(Anm: Vi er et resurssenter for privatutleie i Norge og er deleid av Schibsted. Du finner oss blant annet på Finn.no (husleie.no).)

(Anm: Eier eller leier du ut bolig? Dette er skattefradragene det er lett å glemme (aftenposten.no 27.5.2017).)

(Anm: Nyttig å vite om husleieloven. Publikasjonskode H-2204 - 2217 (regjeringen.no 1.9.2009).)

(Anm: Leieboerforeningens rådgivningstjeneste er åpen. Mandag 18. januar åpnet Leieboerforeningen sin gratis rådgivningstjeneste for alle kommuner som skal bosette flyktninger. I første halvdel av 2016 vil kommunene kunne ringe inn og få direkte kontakt med advokat eller advokatfullmektig, for å få svar på spørsmål knyttet til bosetting. Vi tilbyr også en pakke med ulike husleiekontrakter og veiledere til disse, samt kurs i husleierett over hele landet. (leieboerforeningen.no 25.1.2016).)

- Vannskade? Da bør du handle raskt

Vannskade? Da bør du handle raskt
dinside.no 16.1.2012
Etter tre til fem dager kan det allerede være for sent å begynne tørking av problemområdet.

DinSide Tall fra Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) viser at det i slutten av november i fjor var meldt inn hele 53.000 vannskader på norske boliger og hytter. I snitt oppstår det en vannskade hvert syvende minutt.

Skulle din bolig bli utsatt for en vannskade, er det viktig å ta tak i problemet umiddelbart. (...)

Årsaken er at jo lenger konstruksjoner står fuktige, jo større risiko er det for muggvekst. Danner det seg muggsopp, kan denne spre seg videre i konstruksjonen og bli et potensielt helseproblem. (...)

- Mugg krever næring, og for eksempel gipsplater gir mye næring til muggsoppen. Her kan det komme mugg etter bare et par dager, sier Geving.

Mens man venter på å få utbedret vannskaden, anbefaler han boligeiere å lufte godt for å gjøre luftfuktigheten så lav som mulig. (...)

(Anm: Vi dusjer oss til vannskader. Hver dag får 15 nordmenn vannskader på badet på grunn av dusjing. Ikke bli en av dem. (dinside.no 4.6.2015).)

(Anm: – Soldater syke av muggsopp. Flere vernepliktige i Bodin leir skal ha utviklet astma på grunn av muggsopp på kasernen de bodde. Forsvaret har nå satt i gang undersøkelser av kasernen. Atle Hundeide i Forsvarsbygg må bruke munnbind når han nå inspiserer den infiserte kasernen i Bodin leir. (nrk.no 15.6.2010).)

(Anm: - 10 prosent av barnehagene, med omtrent 25.000 barn, mangler godkjenning. Inneklima er oppgitt som hovedårsaken til dette. (…) - Dårlig inneklima kan både forverre og utløse allergi og astma. (nrk.no 24.2.2016).)

(Anm: Sjekk din barnehage. Hele 25.000 barn går i ikke-godkjente barnehager, der innemiljøet faktisk er ulovlig. Er barnehagen din godkjent? Sjekk selv. I NRKs nye «Sjekk din barnehage»-søkemotor får du opp helsevernstatus for tusenvis av barnehager. I kartet over kan du skrive navnet på barnehagen du vil sjekke, eller zoome deg inn på kommune eller område. Hvis du ikke har eksakt navn på barnehagen i søkefeltet, så zoomer du deg bare inn på kartet i stedet. (nrk.no 24.2.2016).)

(Anm: Full opprydding på asylmottak etter biletavsløring.  Etter at ein ungdomspolitikar i AUF avslørte omfattande mangelfullt vedlikehald på Førde mottakssenter vart bebuarane sette i arbeid med både målarkosten og vaskekosten. No varslar både UDI og Førde kommune tilsyn hos mottaket. (…) Bildeserien, først publisert i avisa Firda i helga, har ført til at både Førde kommune, og UDI no varslar tilsyn med mottaket. (nrk.no 22.8.2016).)

(Anm: Does your coffee contain mycotoxins? That first cup of coffee is pure bliss for those people needing their morning caffeine fix, whether it is prepared with milk, sugar or simply black. But how about a splash of mycotoxins? A new study confirms the presence of these toxic metabolites produced by fungi in commercial coffee samples, leading to concerns about potential public health risks. The study - led by Dr. Emilia Ferrer of the University of Valencia in Spain - is published in the journal Food Control. (…) She and her colleagues explain that mycotoxins are compounds produced by filamentous fungi - such as Aspergillus or Fusarium - that cause disease and health issues. These compounds can be carcinogenic and may affect the hormonal and immune systems. Mycotoxicoses is the toxic effect of mycotoxins on animal and human health. Exposure to these compounds is typically by ingestion, but it can also occur through the skin or by inhalation. (medicalnewstoday.com 31.10.2015).)

(Anm: Larmet: Lågenergihus riskerar bli mögelhärdar. Vatten från slagregn tränger djupare in i fasader än vad som tidigare varit känt - vilket kan leda till en ökad risk för mögelskador när nya hus blir allt mer välisolerade. Det visar en rapport från Villaägarna. (nyteknik.no 23.10.2015).)

(Anm: NORD publishes guide to promote physician awareness of rare lung disorder. Nontuberculous mycobacteria (NTM) are naturally occurring organisms found in water and soil that, when inhaled, may cause lung infection in some susceptible individuals. More than 140 species of these mycobacteria have been identified to date. In most cases, these organisms do not cause infection. However, in some individuals, for reasons that are not fully understood, exposure to NTM in the environment can lead to infection that, in severe cases, may result in chronic lung disease requiring ongoing treatment. (medicalnewstoday.com 1.11.2015).)

(Anm: Toxoplasma vaccine steps closer with new cell molecule discovery. There are 60 million people in the US - and billions in the rest of the world - infected with the parasite that causes toxoplasmosis. The infection rarely causes symptoms, but in pregnant women and those with weakened immune systems, it can flare up and cause significant health problems. As yet, there is no vaccine, but scientists are closing in on one. (…) Progress is also being made toward more effective treatments for toxoplasmosis. For example, in January 2014, Medical News Today reported how a new protein discovery could help treat toxoplasmosis. A study led by Indiana University School of Medicine and published in PLOS Pathogens identified a protein called GCN5b - that is active in both undeveloped and severe forms of toxoplasmosis - as a potential drug target. (medicalnewstoday.com 30.10.2015).)

(Anm: U of T research sheds new light on mysterious fungus that has major health consequences. Researchers at the University of Toronto examined fungi in the mucus of patients with cystic fibrosis and discovered how one particularly cunning fungal species has evolved to defend itself against neighbouring bacteria. A regular resident of our microbiome - and especially ubiquitous in the lungs of cystic fibrosis patients -the Candida albicans fungus is an "opportunistic pathogen."  (medicalnewstoday.com 23.11.2015).)

(Anm: New anti-inflammatory agents can control inflammatory responses to fungal infection. The most frequent fungal threat to humans, Candida albicans, is a common cause oral and genital infection. The fungal infections are often worsened by overwhelming inflammatory responses in the body and cause high mortality among risk groups. Doctoral student Ava Hosseinzadeh at Umeå University in Sweden has discovered two novel anti-inflammatory agents, an antioxidant and an anti-inflammatory molecule, which could be used to control the hyper-inflammatory responses to the fungal infection. (medicalnewstoday.com 11.1.2016).)

(Anm: Anti-IgE Drug Might Change Asthma Course. Lung improvement observed in children treated with omalizumab. (…) He told MedPage Today, "Although lung function was significantly improved in adolescents in response to omalizumab treatment compared with placebo, whether this can be considered a clinically meaningful improvement remains to be elucidated." (medpagetoday.com 24.5.2017).)

(Anm: Friendly bacteria regulate immune function in lung cells. Recent times have revealed remarkable discoveries about the microbiome - the bacteria that co-exist with and vastly outnumber the cells of our bodies. Most revelations have centered on gut bacteria - but now, a new study shows that the lungs are also home to bacteria that help regulate the immune system. The new study looks at how bacteria in the lungs influence the immune system through immune cells that trigger antibody production. The study, led by researchers from the Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York, NY, is published in The Journal of Experimental Medicine. (medicalnewstoday.com 6.1.2016).)

(Anm: Lung cell found to act as sensor, regulator of immune response. An uncommon and little-studied type of cell in the lungs has been found to act like a sensor, linking the pulmonary and central nervous systems to regulate immune response in reaction to environmental cues. The cells, known as pulmonary neuroendocrine cells or PNECs, are implicated in a wide range of human lung diseases, including asthma, pulmonary hypertension, cystic fibrosis and sudden infant death syndrome, among others. (medicalnewstoday.com 13.1.2016).)

(Anm: Lung cancer clinical trial finds lung function without additional imaging. A newly NIH funded clinical trial (NCT02528942) by University of Colorado Cancer Center investigators and collaborators at Beaumont Health in Michigan and the University of Texas Medical Branch is evaluating a new method for pinpointing and sparing healthy lung tissue during lung cancer radiotherapy. The group is applying advanced image analysis techniques to 4D CT scans already performed as a standard step in targeting lung cancer radiotherapy, to map areas of lung function without additional testing. (medicalnewstoday.com 7.1.2016).)

– Ikke sett møbler mot ytterveggen på soverommet
dinside.no 28.3.2012
Det er det samme som å be om å få et muggproblem.

Hvordan har du møblert langs ytterveggene dine? Med mindre boligen din er ekstremt godt isolert, bør du være varsom med å møblere tett inntil yttervegger som er kalde.

Ifølge Kai Gustavsen, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er nemlig slik møblering det samme som å be om å få et muggsopproblem.

– Der kald og varm luft møtes bør det være luftig og god luftsirkulasjon. Ellers vil det dannes kondens, som etter hvert kan utvikle seg til muggsopp, sier Gustavsen til DinSide. Han anbefaler derfor minst 5-10 cm klaring mellom møbler og kalde yttervegger. (...)

- Disse krypene kan bo i hjemmet ditt

Disse krypene kan bo i hjemmet ditt
aftenposten.no 23.11.2011
- Har man insektsspredning i flere rom og av flere arter, kan det tyde på at alt ikke er som det burde i huset, sier biolog Johan Mattsson.

De kommer inn med veden, i pelsen på husdyret, med frukten, melet eller nøttene. Eller de trives med å gnage på treverket eller klærne, og koser seg hvis du har en fuktskade. (...)

Tegn på fuktskade
Har man imidlertid mange sølvkre, skrukketroll, borebiller eller stokkmaur i hus, kan det være tegn på at man også har en fuktskade. Sølvkre spiser muggsopp og kan være en indikasjon på fuktproblemer i rommet der de observeres.

- Har man insektsspredning i flere rom og av flere arter, kan det tyde på at alt ikke er som det burde i huset, sier Mattsson.

Av de vanligste husgjestene er husedderkoppen, som typisk kryper inn når høsten kommer.

Selv om mange anser det som en høyst ubuden gjest, er den for den rene vaktmesteren å regne. (...)

(Anm: Insektet skjeggkre har spredt seg over hele Norge. (…) De første skjeggkreene i Norge ble oppdaget i Oslo-området i oktober i 2013. I dag finnes eksemplarer av arten over hele landet. (…) Skjeggkre er en slektning av sølvkre, som trives på (Anm: Insektet skjeggkre har spredt seg over hele Norge. (…) De første skjeggkreene i Norge ble oppdaget i Oslo-området i oktober i 2013. I dag finnes eksemplarer av arten over hele landet. (…) Skjeggkre er en slektning av sølvkre, som trives på baderommet og andre fuktige steder, men skjeggkre er annerledes og kan gjøre større skade. (nettavisen.no 3.3.2016).)

(Anm: Nytt skadedyr kommer med pappesker. – Skjeggkre kan spres som «blindpassasjerer» med pappesker, sier fagsjef. Dette kan du gjøre for å unngå skjeggkre i huset. (nrk.no 14.3.2018).)

- Fikk slike besøk i fuktig studentkåk
adressa.no 13.8.2012
Dette dyret, sølvkre, kom stadig vekk løpende inne i leiligheten på Falkenborg studentby. Student Sigurd Berg Pedersen forteller at dyrene kom fra veggen mellom badeet og soverommet hans. Sølvkre er et dyr som trives der det er fuktig. Tidligere eier, samt driftsleder ved studentbyen mener studentene ikke har luftet godt nok. (...)

Studenter på Falkenborg studentby levde i leilighet med fuktig luft og muggsopp. (...)

- Fukt i huset like farlig som passiv røyking

- Fukt i huset like farlig som passiv røyking
aftenposten.no 22.2.2012
- Ser man bort fra kreft, er helserisikoen den samme ved fukt i hus som ved passiv røyking, sier overlege og spesialist på inneklima. (...)

- Hvis fukt av betydning forekommer i 50 prosent av norske boliger, medfører det 50 prosent økt risiko for allergiske og ikke-allergiske luftveissykdommer, inkludert astma, bronkitt, KOLS og alle luftveisinfeksjoner i disse boligene, mener Bakke.

- Ut fra disse dataene vil jeg grovt anslå at 20 prosent av alle astma- og luftveisproblemer kunne vært unngått hvis vi ikke hadde hatt fukt i norske hjem, sier han. (...)

(Anm: Mycoteam AS er et rådgivende konsulentfirma som arbeider innenfor fagfeltet biologiske bygningsskader (sopp, muggsopp, råtesopp, vannskader, fukt og insekter). Vi gir nøytrale råd basert på biologisk fagkompetanse og uten økonomisk interesse i sanering. (mycoteam.no).)

(Anm: Har du muggsopp-allergi. Har du disse plagene, kan det være en reaksjon på mikrober som forekommer i fuktige bygninger: (vg.no 7.3.2001).)

(Anm: Drying laundry indoors is bad for your health - especially if you have asthma and allergies. (…) Stachybotrys chartarum: Often known as the toxic mould this fungus may produce spores poisonous by inhalation. (dailymail.co.uk 2.11.2012).)

(Anm: Derfor bør du ikke tørke klær innendørs. Det kan i verste fall være helsefarlig. (…) Luftfuktigheten i leiligheten kan øke med så mye som 30 prosent de dagene klærne henger til tørk, skriver Daily Mail. Dette gjelder spesielt nye leiligheter med god isolasjon, og kan føre til fuktskader og mugg. (sol.no 27.1.2016).)

- Mykotoksinforgiftning - veileder for helsepersonell.

Mykotoksinforgiftning - veileder for helsepersonell.
fhi.no 13.10.2015
Symptomer og forløp Aflatoksin: leverskader, kreftutvikling. Ochratoksin: nyreskader, kreftutvikling. Patulin: diaré. Zearalenon: abort, nedsatt fruktbarhet. Trichothecener: blødninger i tam og hud, diaré. En del mykotoksiner gir generelt en svekkelse av immunsystemet.

Diagnostikk
Kjemiske metoder for påvisning av toksiner.

Forekomst i Norge
Ukjent, lite problem hos mennesker.

Behandling
Ingen spesifikk behandling.

Forebyggende tiltak
Unngå inntak av muggbefengt mat, spesielt frukt, bær, syltetøy og saft. Unngå å lage saft på nedfallsfrukt og annen råteskadede varer. Dyr bør ikke fôres med muggen fôr. Utsatte produkter og dyrefôr kontrolleres regelmessig av Mattilsynet.

Muggsoppgifter (matportalen.no)

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd
Miljøundersøkelse med undersøkelse på muggsopp og evt. toksin kan være aktuelt. Analyser av kjente mykotoksiner i fòr og mat gjøres ved Veterinærinstituttet.

Meldings- og varslingsplikt
Ikke meldingsplikt til MSIS eller varslingsplikt, men ved mistanke om flere tilfeller av forgiftning (felleskildeutbrudd) anbefales det at legen samme dag varsler kommuneoverlegen og det lokale Mattilsynet.

Gresk: mykes (sopp), toxicon (gift), ergon (arbeid) (…)

(Anm: Sønnen var ofte syk – så åpnet faren tåteflasken. Flere småbarnsforeldre raser etter å ha oppdaget gjemt mugg inne i sine barns tåteflasker. Dette melder Journal de Montreal. (tv2.no 25.2.2016).)

- "Alle" har muggsoppgift i kroppen (- Muggsoppforgiftning/Mykotoksinforgiftning)

"Alle" har muggsoppgift i kroppen
nrk.no 12.10.2015
Hos så godt som alle deltakerne i en norsk undersøkelse er det funnet muggsoppgift i urinen. Kilden er brød og andre kornprodukter. (…)

For to år siden fastslo Vitenskapskomiteen for mattrygghet at det blir stadig mer av muggsoppgiften deoksynivalenol (DON) i korn, og at situasjonen er spesielt bekymringsfull for barn som spiser mye brød og grøt. (…)

– Er funnene alarmerende?
– Det er for tidlig å si. Men en fransk studie har påvist betennelsesreaksjoner (…)

– Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål forbundet med inntak av muggsoppgifter. Men for å være på den sikre siden har vi ganske lave grenseverdier, ikke minst for barnemat, sier hun. (…)

Ble syk av mugg på skolen - fikk erstatning
vg.no 20.8.2012
Åtte av ti skoler har uforsvarlig inneklima

(VG Nett) Arbeidstilsynet slakter inneklimaet ved norske skoler i en ny rapport. Tom Thorsen ble syk for livet av muggsopp ved skolen hvor han jobbet. (...)

En undersøkelse foretatt i fjor av Arbeidstilsynet konkluderte med at åtte av ti skoler har et uforsvarlig inneklima og dermed bryter loven. (...)

Sopp kan gjøre deg bilsyk
klikk.no 12.7.2009
Mikroorganismer fra klimaanlegget kan være grunnen til at du blir trøtt eller syk i bilen.

Vi har hørt om skoler som har måttet holde stengt på grunn av muggsopp. Få er klar over at også bilen kan være et gigantisk muggsopplager.

Sitter i kjøleanlegget
Det er nemlig godt mulig å dyrke muggsopp i kjøleanlegget i bilen.

Når du setter på viften, suser i så fall de mikroskopiske organismene og bakteriene rett inn i kupeen, med stø kurs for luftveiene til deg og dine medpassasjerer. (...)

- Mugg, sopp og bakterier elsker bilen (- Joda, vi plukket fra hverandre anlegget på en bil og fant grønne, lange og slimete greier som tettet igjen)

Mugg, sopp og bakterier elsker bilen
aftenposten.no 19.9.2011
Du har ikke lyst til å vite hva som kan vokse og gro i ventilasjonsanlegget.

Det hjelper ikke stort å vaske bilen ofte både utvendig og innvendig. Du kommer nemlig ikke til overalt, spesielt ikke inn i dyser, rør og maskineri som til sammen utgjør bilens ventilasjonsanlegg.

Ventilasjonsanlegget er et eldorado for mugg, forskjellige typer sopp og andre bakterier.

- Joda, vi plukket fra hverandre anlegget på en bil og fant grønne, lange og slimete greier som tettet igjen, forteller Svein Andersen hos firmaet Auto-Utrustning AS.

Som fagfolk på klimaanlegg vet han at dårlig vedlikehold kan gi dårlig inneklima på selv nyere biler i sommervarmen. (…)

Dårlig for astmatikere
- Ventilasjonsanlegget er grobunn for bakterier, muggsopp og mikroflora som kan påvirke inneklimaet. Det finnes ingen gode tall på dette, men vi har på oppdrag tatt prøver fra ventilasjonsanlegg og funnet flere organismer, forteller avdelingsleder for mikrobiologi hos Unilabs Telelab, Eirik Ask.

Først og fremst gir det dårlig luft og vond lukt, og allergikere og astmatikere kan få reaksjoner. (…)

(Anm: Eosinofil øsofagitt. Bakgrunn. Eosinofil øsofagitt er en kronisk inflammasjonstilstand i spiserøret. De siste årene er man blitt mer oppmerksom på denne sykdommen som en vanlig årsak til dysfunksjon av oesophagus hos både barn og voksne. (…)  Fortolkning. Eosinofil øsofagitt diagnostiseres hos stadig flere, men det er usikkert om dette skyldes økt forekomst eller økt oppmerksomhet fra det medisinske miljøet. Kunnskap om sykdommen er viktig, da enkel endoskopisk eller medisinsk behandling gir et godt resultat hos flertallet av pasientene og kan forhindre komplikasjoner som strikturdanning og fastsittende mat i spiserøret. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2470 – 4 (13.12.2011).)

(Anm: Barrett's Esophagus: Symptoms, Causes, and Treatments (webmd.com 2016).)

(Anm: Barrett’s Esophagus and Cancer Risk. Barrett’s esophagus (BE) is a condition where the tissues present in the esophagus undergo transformation and become similar to those found in the intestinal lining. It is present mostly in people who have gastroesophageal reflux disease (GERD), especially if it has been present for a very long period. This in turn is related to an increased risk for developing esophageal cancer. (news-medical.net 12.10.2017).)

(Anm: CUMC researchers discover ‘cell of origin’ for esophageal cancer. (…) The discovery of this "cell of origin" promises to accelerate the development of more precise screening tools and therapies for Barrett's esophagus and esophageal adenocarcinoma, the fastest growing form of cancer in the U.S. The findings, made in mice and in human tissue, were published in today's online edition of Nature. (news-medical.net 11.10.2017).)

Slik unngår du «tåfis»-lukt i bilen
vg.no 1.5.2011
(...) Mange bileiere er uvitende om at rens og vedlikehold av klimaanlegget ikke inngår som en del av servicen på bilen.

- Dette er vedlikehold som folk må påregne. Vi anbefaler desinfisering av klimaanlegget en til to ganger i året. Det danner seg mugg og bakterier som må drepes, eller kan det bli en svært vond lukt fra klimaanlegget, sier verkstedsjef Lasse Bråten hos Volvo-forhandleren Bilia på Økern. (...)

- Desinfisering bør gjøres en gang i året. Det er en operasjon for å motvirke at det blir vond lukt. Da kobler vi på en forstøvingsmaskin, som forstøver desifisjonsvæske til damp, og sender den gjennom luftekanalene for å drepe bakterier. Den andre biten, som vi anbefaler hvert andre eller tredje år, er en prosess der anlegget blir grundig testet for lekkasjer, samt at det blir tappet ned og etterfylt med kjølemedium, sier Mohamedi Azagouag. (...)

- Hvis bilen går tom for kjølegass, kan det føre til at kompressoren som pumper gassen rundt i anlegget ikke får smøring, og da ryker den. En bytte av kompressoren kan koste 15.000 kroner. Vi ser en økende tendens til kompressorhavarier.

- Hvordan merker vi at det er på tide med etterfylling av klimaanlegget? (...)

- Er det 60 prosent kjølegass igjen, merker du ikke noe forskjell i kjølevirkningen fra klimaanlegget. Kommer du ned mot 30 prosent, vil du tydelig merke at anlegget kjøler dårligere. Da er det kritisk for kompressoren. (...)

Muggsopp tok øyet og halve ansiktet til Janopp spiste øyet
bt.no 26.12.2014
Sopp spiste øyet Det skjer utrolig sjelden. Jan Preben Christensen fikk en soppinfeksjon bak øyet. Etter 15 operasjoner er soppen borte. Vi er med på kontroll til Haukeland sjukehus. VIDEO: BTTV

Norske leger har knapt sett tilstanden som kostet Jan Preben øyet og store deler av ansiktet. 47-åringen synes han har fått et bedre syn på livet.

Puster inn sporer Muggsopp i form av mikrober finnes overalt rundt oss. Hele tiden puster vi inn bitte små sporer av soppen - uten at det er et problem. Ikke for mennesker med et normalt immunforsvar.

Men trebarnspappa Jan Preben Christensens immunforsvar var ikke normalt denne mandagsmorgenen. Da døtrene fant ham i sengen 21. januar i fjor, var han akutt rammet av ukontrollert sukkersyke. (...)

- Mer enn én av ti norske toåringer får astmamedisin av legen. For nesten halvparten kan det være unødvendig.

Norsk forskning: Små barn feilbehandles med astmamedisin
vg.no 17.7.2015
IKKE NØDVENDIGVIS ASTMA: Mange små barn har astmalignende symptomer, som er forbigående eller kan skyldes blant annet bronkiolitt. Likevel får mange kortisonlignende legemidler mot astma.

Mer enn én av ti norske toåringer får astmamedisin av legen. For nesten halvparten kan det være unødvendig.

Det opplyser barnelege og professor Knut Øymar til VG.

Sammen med fire andre norske forskere har han studert data fra Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister fra 2004 til 2013. (…)

Studien er publisert i Pediatric Allergy and Immunology og omtalt av Dagens Medisin.

Han påpeker at astmamedisiner stort sett ikke gir bivirkninger i små doser, men dersom det gis store doser over lengre tid kan kortisonlignende preparater gi bivirkninger i form av veksthemning og hemme immunforsvaret. (…)

(Anm: Ny studie: Astmamedisiner kan hindre vekst hos barn. ** Forskere undersøkte veksten til 12.000 barn ** Norsk ekspert: - Problematikken er norske leger kjent med. (…)Forsker: Vær forsiktig med å utskrive steroider til barn. (…) – Derfor er det viktig at fastleger tenker to ganger før de skriver ut medisiner inneholdende steroider til barn i denne aldersgruppen, sier Saari. (…) – Derfor skal barn som bruker astmamedisiner gå til jevnlige kontroller for å holde øye med høyde og vekt. Hun råder foreldre til ikke å slutte å gi barnet sitt astmamedisin. (vg.no 11.10.2015).)

- Mager tarmflora ökade risk för astma

Mager tarmflora ökade risk för astma
dagensmedicin.se 8.1.2014
Spädbarn med en mager bakterieflora i tarmen hade ökad risk att få astma i sjuårsåldern. Det visar en studie vid Linköpings universitet.

Mångfalden av bakteristammar i de 47 barnens tarmflora undersöktes när de var en vecka, en månad respektive ett år gamla. När barnen fyllt sju år hade 17 procent av dem fått kronisk astma. Det kan jämföras med 5–8 procent i normalbefolkningen.

– Alla utom ett av de åtta barnen låg klart under medianen för mångfald i tarmfloran vid en månads ålder jämfört med de barn som inte utvecklat astma, säger Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet.

Forskarna hade också förväntat sig ett samband mellan mager tarmflora som spädbarn och hösnuva, eksem och pricktest mot allergiframkallande ämnen utan att finna något.

­ – Det var vår hypotes, så vi blev lite förvånade att det bara var astma som föll ut. När vi undersökte barnen vid två års ålder såg vi ett samband mellan minskad mångfald i tarmfloran och eksem men det fanns inte längre vid sju års ålder. Eksem växer ofta bort.

Nu spekulerar forskarna i om en bristande mognad av immunsystemet i tidig ålder och en försämrad barriärfunktion vid slemhinnorna, kan öppna för vissa typer av virusinfektioner som är kopplade till astmautveckling, enligt Maria Jenmalm. (...)

- Astmarisiko økes ved tidlig bruk av antibiotika

Asthma Risk Up With Early Antibiotic Use (Astma risiko økes ved tidlig bruk av antibiotika)
medpagetoday.com 13.5.2014
Kids treated with antibiotics before their first birthday have increased risk of asthma, researchers reported.

And the risk increases the more often antibiotics are prescribed, according to Kenneth Mandl, MD, of Harvard Medical School, and colleagues.

The finding supports the so-called hygiene and microbiota hypotheses put forward to explain the increasing prevalence of asthma, Mandl and colleagues concluded online in Annals of Allergy, Asthma, and Immunology. (…)

- Paradoksal virkning av kunstige søtningsmidler (- Kan øke risikoen for å utvikle metabolsk syndrom/astma)

Paradoksal virkning av kunstige søtningsmidler
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:321 (24.2.2015)
Mange bruker kunstige søtningsmidler for å unngå vektøkning eller for å gå ned i vekt, men kan dermed øke risikoen for å utvikle metabolsk syndrom.

Kalorifrie, kunstige søtningsmidler som sakkarin, sukralose eller aspartam er blant de mest brukte tilsetningsstoffene i mat. De brukes i slankedietter, men kan virke mot sin hensikt. Endringer i tarmens mikrobiom kan være en forklaring.

I en nylig publisert studie utviklet mus som fikk sakkarin og andre kunstige søtningsmidler i drikkevannet, etter kort tid glukoseintoleranse (1). Glukoseintoleransen ble borte etter behandling med antibiotika mot gramnegative og -positive bakterier. Bakteriefloraen i tarmen ble forandret av sakkarin, og transplantasjon av avføring til tarmen hos mikrobefrie mus gjorde også disse glukoseintolerante. (…)

(Anm: Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature. 2014 Oct 9;514(7521):181-6. doi: 10.1038/nature13793. Epub 2014 Sep 17.)

(Anm: Mom's, Kid's Fructose Intake Linked to Asthma. —Sugar-sweetened drinks in pregnancy, juice at age 2 may be drivers. (medpagetoday.com 26.2.2015).)

- Tilbakeviser sammenheng mellom antibiotika og astma (- Den nye studien ikke frikjenner antibiotika når det kommer til utvikling av astma)

Tilbakeviser sammenheng mellom antibiotika og astma
nhi.no 14.8.2014
Forskning har tidligere konkludert med at antibiotikabruk under svangerskapet øker risikoen for at barnet utvikler astma. Men nå tilbakeviser danske forskere dette.

Det var også danske forskere fra Dansk BørneAstma Center som mot slutten av 2012 viste at om mor bruker antibiotika under graviditeten, øker risikoen for at barnet innlegges på sykehus med astma med omtrent 20 prosent.

Studien ble den gang publisert i tidsskriftet The Journal of Pediatrics, og fikk stor oppmerksomhet.

Les mer om denne studien i vår artikkel: Kobler antibiotika i svangerskapet til barnets astma

Nå viser en ny studie fra Dansk BørneAstma Center at resultatene fra den første studien ikke stemmer: det er ikke antibiotikabruken som fører til astma - men mors dårlige immunforsvar. Det skriver Videnskab.dk

Den nye studien er publisert i tidsskriftet The Lancet Respiratory Medicine .

Hans Bisgaard er overlege i barnesykdommer ved Københavns Universitet og leder av Dansk BørneAstma Center. Han sier til Videnskab.dk at de med denne nye studien har veltet sine egne teorier og motbevist sine egne konklusjoner.

Les også: Barneallergistudien snart i mål

I den nye studien ønsket forskerne å teste den tidligere studien. Det gjorde de ved å undersøke om risikoen for å utvikle astma hos barnet kun økte om mor brukte antibiotika under selve graviditeten. De sjekket derfor hva som skjedde med risikoen om mor også brukte antibiotika før og etter graviditeten.

Resultatene viste at bruk av antibiotika hos mor var forbundet med økt risiko for at barnet skulle utvikle astma i alle de tre periodene. Forskerne konkluderer dermed med at barnet har en økt risiko for å utvikle astma hvis moren bruker antibiotika - uansett på hvilket tidspunkt.

- Derfor har ikke dette noe å gjøre med antibiotikaens inflytelse på fosteret, sier Hans Bisgaard.

Den nye studien viser også at det er en direkte sammenheng mellom morens samlede antall antibiotikabehandlinger og risikoen for om barnet utvikler astma.

- Bruk av antibiotika er dermed en markør for risikoen for morens infeksjonshyppighet, sier Bisgaard.

Les også: Allergiutredning av barn

Svaret ligger i immunforsvaret
Dermed viser den nye studien at årsaken til sammenhengen mellom antibiotikabruken til mor og barns risiko for astma er å finne i mors immunforsvar.

Det er fordi: Om mor ofte får infeksjoner og har et stort forbruk av antibioitka, har hun trolig også et svakt immunforsvar. Dermed er det mors generelle bruk av antibiotika den økte risikoen for astma kommer an på - ikke bare bruken under selve graviditeten. (...)

(Anm: Maternal propensity for infections and risk of childhood asthma: a registry-based cohort study. The Lancet Respiratory Medicine 2014.)

- Les mer om immunsystemet her.

Les mer om immunsystemet her

Sterkt eller svakt immunforsvar er genetisk, og en mor med svakt immunforsvar har en større risiko for å få barn med svakt immunforsvar - som dermed også har større sjanse for å utvikle astma.

Bisgaard sier at de i kommende studier vil se på fars og søskens antibiotikabruk og koble dette opp mot utviklingen av astma.

- Alt tyder på at det er en klar genetisk komponent i dette, sier han til Videnskab.dk.

Men Bisgaard sier også at den nye studien ikke frikjenner antibiotika når det kommer til utvikling av astma. Han sier at antibiotika forstyrrer den naturlige bakteriefloraen i kroppen og kan dermed føre til at man utvikler forskjellige lidelser - som astma og allergi.

(Anm: Maternal propensity for infections and risk of childhood asthma: a registry-based cohort study. The Lancet Respiratory Medicine 2014.)

- Skal undersøke hvorfor vi får astma og allergi

Skal undersøke hvorfor vi får astma og allergi
fhi.no 23.8.2013
Forekomsten av astma hos barn ser ut til å øke, men det er fortsatt uklart hvorfor. Folkehelseinstituttet skal undersøke årsaker til utvikling av luftveisplager og astma hos barn. I løpet av høsten inviteres barn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen til å delta i studien «BraPust».

- For at studien skal gi sikre svar, er det viktig at så mange som mulig av de inviterte barna blir med i studien, også barna uten astma for å gi et sammenligningsgrunnlag med astmatiske barn, sier Wenche Nystad, seniorforsker på Folkehelseinstituttet (FHI).

Barna som deltar i studien vil blant annet få tilbud om å undersøke lungefunksjonen og om de har allergi. Undersøkelsene vil foregå ved Haukeland og Stavanger universitetssjukehus, Sykehuset Østfold Fredrikstad eller Norges idrettshøgskole. (...)

(Anm: Forskere: Astma begynner før fødselen (vg.no 18.7.2014).)

- Studie: Kvinner høyere risiko for allergi, astma

Study: Women at Higher Risk for Allergies, Asthma (Studie: Kvinner høyere risiko for allergi, astma)
medicalnewstoday.com 9.11.2013
FRIDAY, Nov. 8 (HealthDay News) -- Women are more likely than men to have asthma, allergies and autoimmune diseases, a new study says.

Before puberty, boys are more likely than girls to have these health issues. But that changes when they become young adults, allergist Dr. Renata Engler said in a Friday presentation at an annual meeting of the American College of Allergy, Asthma and Immunology in Baltimore.

The reasons for these gender differences are complex and vary with age. But what is clear is the need for improved understanding of how gender affects diagnosis, treatment and outcomes, he said.

"The importance of sex differences in the practice of allergy-immunology cannot be overstated," Engler said in an ACAAI news release. "Improved sex/gender-based medicine and research practices will benefit men and women alike."

Genetics also play an important role in allergy and asthma risk. If parents have either of these conditions, their children are at increased risk, according to the ACAAI.

This study was presented at a medical meeting, so it should be viewed as preliminary until published in a peer-reviewed journal. (...)

(Anm: Cat Allergies Double Among Asthma Sufferers, Study Reveals - Experts say findings may lead to improvements in diagnosis and treatment. (consumer.healthday.com 8.11.2013).)

- Midler i sprayform er verst (- klorbaserte blekemidler, og desinfeksjonsmidler er assosiert med astma)

- Midler i sprayform er verst
aftenposten.no 29.10.2013
Blir du irritert i halsen, eller klør det i nesen når du vasker?- Gulvet blir ikke renere med grønnsåpe, sier yrkeshygieniker Kai Gustavsen. Renhold kan gi helseskader, ved for høy eksponering av kjemikalier.

- Blir det rent uten vann og kjemikalier? Hva er rent, spurte Knut R. Skulberg, lege og førsteamanuensis ved Høgskolen i på Inneklimadagen forrige uke.
Godt renhold gir mindre helseplager, viser mange undersøkelser, ifølge Skulberg. Samtidig kan renhold gi helseskader, ved for høy eksponering av kjemikalier.

- Midler i sprayform er verst, men også klorbaserte blekemidler, og desinfeksjonsmidler er assosiert med astma, sier Skulberg.

Sprayer man for eksempel hele flater med renholdsmiddel, vil aerosoler legge seg på benken og i luften. I tillegg til at man puster inn aerosolene, vil noen binde seg til støv som kan virvles opp, og man kan bli eksponert over lengre tid, forklarer Skulberg. (...)

- Trening øker livskvaliteten ved astma

Exercise Raises Quality of Life in Asthma (Trening øker livskvaliteten ved astma)
medpagetoday.com 3.3.2012
ORLANDO -- Patients with persistent asthma reported significant improvements in quality of life after four months of structured exercise in a gym, researchers reported here.

Among adult patients participating in the three-times weekly sessions, 78% reported improvements on the asthma quality of life questionnaire compared with 39.5% of controls (P=0.05), according to Thomas A.E. Platts-Mills, MD, PhD, and colleagues from the University of Virginia in Charlottesville.

"It's very difficult to get patients with asthma to exercise, even though we know that stretching the smooth muscle in the lungs decreases airway resistance," Platt-Mills said at the annual meeting of the American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology. (...)

Obesity, lack of exercise reported in asthmatics (Fedme, mangel på trening rapportert hos asmatikere)
reuters.com 25.11.2008
NEW YORK (Reuters Health) - Study findings suggest less than one quarter of asthmatic adults meet national exercise guidelines and, among this group, obesity may be a greater exercise deterrent actual asthma symptoms.

People with asthma may get caught in a vicious cycle, note Dr. Carol A. Mancuso and colleagues from Weill Cornell Medical College and the Hospital for Special Surgery in New York City.

"Obesity leads to worse asthma, which can be associated with less exercise, which predisposes to obesity and long-term (worsening) asthma," Mancuso told Reuters Health. (...)

Their findings, published in Annals of Allergy, Asthma and Immunology, show that of the obese group only 25 percent reported any exercise and just 14 percent met national guidelines of 20 to 30 minutes of exercise on 3 to 5 days each week. (...)

More Sweat Equals Lower Risk of Exercise-Induced Asthma
healthfinder.gov 8.9.2008
Same mechanism that controls one affects the other, study finds. (...)

MONDAY, Sept. 8 (HealthDay News) -- The more an athlete sweats, the lower the risk of exercise-induced asthma, a new study suggests.

"The same mechanism that makes you sweat controls airway secretion," explained study author Dr. Warren Lockette, head of clinical investigation at the Naval Medical Center, in San Diego.

His report was published in the September issue of Chest.

This latest study follows other research, just published in The Journal of Allergy and Clinical Immunology, that found obese people with asthma likely to have worse control and quality of life than non-obese patients with asthma. (...)

- Problemene forveksles ofte med anstrengelsesastma

Mystisk pustebesvær under trening
nrk.no 22.8.2013
Problemene forveksles ofte med anstrengelsesastma. .

Mange får akutt pustebesvær under trening, og blir fryktelig redde. Ventelistene er lange for å få utredet dette. (...)

Hva skjer?
Denne tilstanden kalles EILO, og betyr anstrengelsesutløst pustebesvær ved innpust. Det som skjer når disse symptomene oppstår, er at det blir trangt i strupen når du puster inn. (...)

Det sier Ola Drange Røksund, spesialfysioterapeut på Barneklinikken ved Haukeland sykehus. Han er en av dem som forsker mest på denne formen for pusteproblem i Norge. (...)

Forveksles med anstrengelsesastma
– Denne tilstanden forveksles ofte med anstrengelsesastma. Da oppstår ofte pusteproblemene tre til femten minutter etter at du har presset deg, og du har problemer med å puste ut, sier Ola Drange Røksund ved Haukeland sykehus.

– En slik forveksling har gjort at mange er blitt behandlet med astmamedisiner over lang tid uten at det har virket fordi de har fått feil diagnose, forteller han.

Dette kan professor Kai-Håkon Carlsen ved Oslo universitetssykehus også bekrefte.

Les mer om anstrengelsesastma her (...)

– Solskinn kan dempe astmaplager

– Solskinn kan dempe astmaplager
nrk.no 24.5.2013
Forskningsresultatene kan ha spesielt stor betydning hvis man har astma som er vanskelig å behandle.

D-vitaminer fra solskinn kan lindre symptomene av astma, mener britiske forskere. De har funnet ut at vitaminene demper hyperaktivitet i immunsystemet hos astmapasienter. (...)

- Fler ungdomar än förväntat får andnöd vid träning

Fler ungdomar än förväntat får andnöd vid träning
mynewsdesk.com 17.1.2012
Fler ungdomar än förväntat får andnödsattacker när de anstränger sig vid träning och idrott. Det framgår av en större andningsstudie i Uppsala. I enkäten, som skickades ut till 3 800 unga i 12-13 årsåldern i januari 2011, svarade 14 procent att de haft en andnödsattack någon gång det senaste året i samband med fysisk aktivitet. I februari inleds fas två av studien med uppföljande undersökningar, bland annat på Akademiska barnsjukhuset.

– Att drygt åtta procent av ungdomarna hade astma var förväntat. Däremot förvånas vi över att så många hade haft en andnödsattack efter ansträngning utan känd orsak, och besvären var vanligare bland flickor. Dessutom nådde endast 12 procent upp till nationella och internationella rekommendationer för fysisk aktivitet, att röra på sig minst en timme om dagen, säger Henrik Johansson, sjukgymnast på Akademiska sjukhuset, som genomför studien i samarbete med öronläkaren Katarina Norlander.

De senaste åren har allergispecialister, öronläkare och sjukgymnaster på Akademiska sjukhuset uppmärksammat en grupp ungdomar med ansträngningsutlöst förträngning i struphuvudet. Många har sökt vård i samband med att de ökat sin träningsmängd eller gjort en elitidrottssatsning där andningsbesvären varit ett stort hinder. Inte sällan har ungdomarna felaktigt diagnostiserats som astmatiker och behandlats med kortison och luftrörsvidgande läkemedel utan effekt. (...)

- Keisersnitt gir økt risiko for astma

Keisersnitt gir økt risiko for astma
aftenposten.no 23.1.2012
Barn født ved keisersnitt har 17 prosent økt risiko for å utvikle astma ved treårsalderen, sammenlignet med barn som er forløst vaginalt, viser en ny studie

Funnet viser en lavere risiko enn tidligere funn, men samsvarer med samlestudier, skriver forskning.no.

Studien er basert på data fra 37.000 deltakere i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet.

– En mulig grunn til at barn født ved keisersnitt får luftveisproblemer, er at svangerskapene er kortere og barna mindre ved fødsel i forhold til ved vaginale fødsler, sier Maria Magnus ved Folkehelseinstituttets avdeling for folkesykdommer.

En annen mulig årsak er forskjellen i tarmfloraen hos barn født på de to forskjellige måtene.

– En teori er at barn som fødes vaginalt, blir mer eksponert for morens bakterieflora. Studier tyder på at tarmfloraen kan ha en innvirkning på utviklingen av immunsystemet, sier Magnus.

Ingen studier viser at det er selve keisersnittet som har noen innvirkning på at barna utvikler astma.

– Mange studier viser at det er forhøyet fare for astma hos barn forløst med keisersnitt, så våre funn underbygger denne teorien ytterligere, sier Magnus. (©NTB)

- Bruk av inhalasjonssteroider hos førskolebarn

Bruk av inhalasjonssteroider hos førskolebarn
Tidsskr Nor Legeforen 2012; -1868:160-2 (24.1.2012)
Inhalasjonssteroidbehandling er effektivt og godt dokumentert ved astma hos større barn. Det er stor variasjon i symptomer og prognose hos barn i førskolealderen, slik at det er vanskelig å stille diagnosen og vurdere hvilke barn som skal behandles med inhalasjonssteroider. Muligheten for over- og underbehandling i denne aldersgruppen er derfor stor.

Det har i flere tiår vært anerkjent at astma er en kronisk inflammatorisk tilstand. Fra 1980-årene har retningslinjer for håndtering av sykdommen inkludert forebyggende antiinflammatorisk grunnbehandling, og inhalasjonssteroider har vært den dominerende anbefaling for både barn og voksne.

Barn i førskolealder, spesielt de under tre år, er en gruppe der det er vanskelig å stille diagnosen astma og velge behandling (1, 2). Symptomer og funn varierer betydelig, og det er store ulikheter med henblikk på patofysiologi, effekt av eventuell antiastmatisk behandling og prognose. Det er derfor fare for feildiagnostisering og over- og underbehandling i denne aldersgruppen. Hensikten med denne artikkelen er å gi en oversikt over internasjonale anbefalinger om bruk av inhalasjonssteroider hos førskolebarn.

Grunnlaget for artikkelen er et litteratursøk i PubMed. Det er gjort et skjønnsmessig utvalg av artikler ut fra forfatterens erfaring innen feltet. Det ble lagt vekt på å finne nyere oversiktsartikler, behandlingsretningslinjer og konsensusrapporter.

Data om reseptuttak av inhalasjonssteroider i Norge i perioden 2004 - 10 er hentet fra Reseptregisteret ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (E. Eriksen, personlig meddelelse), opplysninger om antall barn i Norge fra Statistisk sentralbyrå (M.T. Dzamarija, personlig meddelelse). (...)

(Anm: Vi bruker inhalasjonslegemidler for en milliard Nesten en halv million nordmenn bruker inhalasjonslegemidler mot astma og kols. Pasienter over 60 år står for mer enn halvparten av bruken. Mange av dem har for dårlig effekt av behandlingen. (…)De fem mest brukte inhalasjonslegemidlene i 2014 er salbutamol (Ventoline), salmeterol og flutikason (Seretide), formoterol og budesonid (Symbicort), og ipratropiumbromid (Atrovent) tiotropiumbromid (Spiriva). Til sammen utgjør disse fem legemidlene 77 prosent av totalforbruket av inhalasjonslegemidler mot astma og kols. (apotek.no 19.10.2015).)

- Astmalegemidler kan være linket til uregelmessig hjerteslag

Asthma Meds May Be Linked to Irregular Heartbeat (Astmalegemidler kan være linket til uregelmessig hjerteslag)
health.usnews.com 22.5.2012
Early study found more arrhythmias in young people on certain inhalers

TUESDAY, May 22 (HealthDay News) -- New research suggests that young asthma patients who use drugs known as inhaled anticholinergics -- such as ipratropium [Atrovent] -- could be more likely than others to suffer from potentially dangerous irregular heartbeat.

However, the increased risk was not seen for some types of anticholinergics.

"Obviously, this finding raises concern because of the recent interest in use of anticholinergics in asthma," study author Todd Lee of the University of Illinois at Chicago, said in a news release from the American Thoracic Society.

Still, "while we did find an increase in the risk of events associated with the use of anticholinergics, the overall number of events we found was relatively small," Lee said. "Therefore, the absolute risk of an event for an individual patient is relatively low."

Asthma patients use anticholinergic drugs when they have flare-ups to get quick relief. The medications have shown promise for use in the long term to prevent exacerbations, the release noted.

But based on research with patients who have chronic obstructive pulmonary disease, scientists wonder if the drugs could boost the risk of heart problems. In the new study, researchers studied data on more than 280,000 asthma patients aged 5 to 24. They found 7,656 new users of asthma drugs who had at least 6 months' usage and compared them to about 76,000 other patients.

The researchers found that those who used the drugs faced a risk of irregular heartbeat. The abstract of the study doesn't say how many developed the problem, but reports that the anticholinergic users had 1.56 times the risk of non-users.

The type of anticholingeric drug used made a difference. No signficant risk was seen for tiotropium (Spiriva) or with ipratropium when it was combined with other asthma drugs called short-acting beta agonists, like albuterol.

The increased risk was only seen with higher anticholinergic doses. (...)

- Barns bruk av visse astmalegemidler kan redusere høyde som voksen

Child's Use of Certain Asthma Drugs Could Shorten Adult Height (Barns bruk av visse astmalegemidler kan redusere høyde som voksen)
drugs.com 3.9.2012
MONDAY Sept. 3, 2012 -- Young adults who used inhaled steroid drugs to treat their asthma when they were children are slightly shorter -- about half an inch -- than those who didn't use the drugs, a new study finds.

Researchers followed 943 children, ages 5 to 12, who were treated for mild to moderate asthma for more than four years. The children were divided into three groups. One group took the inhaled corticosteroid medication budesonide (brand names Pulmicort, Rhinocort) twice a day; the second group took the inhaled non-steroid medication nedocromil (brand name Tilade); and the third group took a placebo.

All the children took albuterol, a fast-acting drug for relief of acute asthma symptoms, and oral corticosteroids as needed to treat asthma symptoms.

The children were followed until they reached their full adult height -- age 18 or older for females and age 20 or older for males. The average height of patients who took budesonide was one-half inch shorter than those who took nedocromil or placebo. The slower growth occurred during the first two years of the study. As the study continued, the children who took budesonide remained one-half inch shorter than the other children until they reached their adult height.

"We found it made no difference if they were boys or girls or how long they had had asthma, or any other of these factors," study senior author Dr. Robert Strunk, a professor of pediatrics at Washington University School of Medicine in St. Louis, said in a university news release. "We also looked at the height of the parents, and that didn't have any impact, either."

The study was presented Sept. 3 at the European Respiratory Society meeting, in Vienna, and published online the same day in the New England Journal of Medicine. (...)

(Anm: Budesonide (BUD), sold under the brand name Pulmicort among others, is a medication of the corticosteroid type.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Fluticasone furoate is a synthetic corticosteroid derived from fluticasone, marketed by GlaxoSmithKline as Veramyst and Flonase Sensimist (US), Allermist (Japan, アラミスト) and Avamys (Australia, Canada, EU, South Africa, South America, Mexico, Israel, and South Korea) for the treatment of allergic rhinitis administered by a nasal spray.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Effect of Inhaled Glucocorticoids in Childhood on Adult Height. NEJM 2012 (September 3).)

(Anm: Inhaled steroids may increase pneumonia risk in people with asthma. Use of inhaled corticosteroids was linked with an increased risk of pneumonia in a study of individuals with asthma. (…) Increased risks were seen with both budesonide (167% increase in risk) and fluticasone (93% increase in risk). (…) (medicalnewstoday.com 25.4.2017).)

(Anm: Pneumonia Risk in Asthma Patients using Inhaled Corticosteroids: A Quasi-Cohort Study. Br J Clin Pharmacol. 2017 Mar 28. Epub ahead of print].)

- Astmalegemidler knyttet til veksthemming hos barn

Asthma medication linked to growth suppression in children
medicalnewstoday.com 18.7.2014
Two new reviews of studies involving inhaled corticosteroids - the drugs found in inhalers given to people with asthma - have found that the drugs appear to impede the growth rate of children. These findings could be of concern to both parents and physicians.

Asthma is a chronic lung condition that occurs widely in the US. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), around 25 million people (about 1 in 12) have asthma. This percentage is much higher in children; around 9.3% of children (6.8 million) are believed to have the condition.

The National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) have stated that inhaled corticosteroids (ICS) are the preferred medicine for long-term control of asthma, and that they are the most effective medicine for treating the inflammation and narrowing of the airways that are caused by the disease.

The NHLBI also state that young children who wheeze and develop respiratory infections frequently are most at risk from asthma. This fact suggests that the group of people who are most likely to require ICS are the same group who would be most affected by any growth suppressing side effects, should they be found to exist. (…)

- Studien identifiserer muligheten for tryggere antiinflammatoriske (betennelsesdempende) legemidler

Study identifies potential for safer anti-inflammatory drugs
medicalnewstoday.com 17.1.2015
For people with chronic inflammatory diseases, treatment with glucocorticoids - a class of steroid hormones - is common. While this medication may be effective for reducing inflammation, it can cause severe side effects when used long term. Now, researchers from Georgia State University say they may have identified a new way to suppress inflammation without the harmful side effects.

Inflammation is part of the body's natural immune response, but an overactive inflammatory response can cause damage to the body's tissues. Chronic inflammation is when the inflammation is persistent. It occurs in a number of diseases, including arthritis, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), ear infections and obesity.

There are a number of treatments for chronic inflammatory diseases, but glucocorticoids are among the most common. However, the study researchers, led by Dr. Jian-Dong Li, director of the Institute for Biomedical Sciences at Georgia State, note that exactly how glucocorticoids work to reduce chronic inflammation was unclear.

Past studies have suggested that glucocorticoids work by binding to glucocorticoid receptors before suppressing proinflammatory regulators - such as nuclear factor-κB (NF-κB) or ​activator protein 1 (​AP-1).
In this study, published in the journal Nature Communications, the team found that glucocorticoids also boost expression of interleukin-1 receptor-associated kinase 3 (IRAK-M), which plays a major role in the regulation of inflammatory pathways.

From experiments in mice with inflammation triggered by Haemophilus influenzae - bacteria known to cause meningitis and septic arthritis - the team found that increasing expression of IRAK-M with glucocorticoids reduced inflammation, while use of glucocorticoids among IRAK-M-deficient mice did not.
They explain that boosting IRAK-M expression blocked the activity of MyD88 and IRAK1/4 - proteins that drive inflammation. (…)

(Anm: COPD; Kronisk obstruktiv lungesykdom, ofte forkortet til KOLS, er en samlediagnose for en rekke nært beslektede sykdommer med kronisk og mer eller mindre irreversibel nedsettelse av lungefunksjonen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: COPD vs. Emphysema: Which Is Worse? Are They Fatal? (webmd.com 31.8.2017).)

- Forskere finner nytt mål for å bekjempe lungesykdom. Forskning ledet av Centenary Institute og University of Technology Sydney (UTS) har identifisert et lite RNA-molekyl kalt microRNA-21 som et terapeutisk mål og dets hemming som en potensiell behandling for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

(Anm: Researchers find new target to combat lung disease. Research led by the Centenary Institute and University of Technology Sydney (UTS) has identified a small RNA molecule called microRNA-21 as a therapeutic target and its inhibition as a potential treatment for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). An inflammatory lung disease that makes it hard to breathe, COPD is often caused by smoking tobacco products or inhaling air pollution. It is the third most common cause of death in the world. In the pre-clinical study, the researchers found elevated levels of microRNA-21 in experimental COPD models involving mice. Use of a microRNA-21 inhibitor (antagomir-21) as a therapeutic treatment was shown to reduce inflammation and improve lung capacity and function in these models. (medicalxpress.com 24.11.2021).)

- Svær KOL skal behandles med prednisolon i blot et par dage.

(Anm: Svær KOL skal behandles med prednisolon i blot et par dage. LUNGER: Stor dansk sammenfatning af tidligere studier viser, at der er yderligere at hente i forhold til at reducere længden på prednisolon-behandlinger til patienter under indlæggelser for KOL-forværring. (dagensmedisin.no 16.9.2021).)

- Prednisolon forbedrer ikke funksjon for lukteorgan etter COVID-19: en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie.

(Anm: Schepens EJA, et al. Prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. (…) Conclusions: This trial shows that prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19. Therefore, we recommend not prescribing prednisolone for patients with persistent olfactory disorders after COVID-19. BMC Med. 2022 Nov 16;20(1):445.)

- Hvilke lungelyder kan KOLS (COPD) forårsake?

(Anm: What lung sounds can COPD cause? (medicalnewstoday.com 13.5.2021).)

(Anm: Fatigue in COPD: an important yet ignored symptom. Lancet Respir Med. 2017 Apr 21. pii: S2213-2600(17)30158-3. [Epub ahead of print].)

(Anm: Hva du bør vite om KOLS og hoste. (What to know about COPD and coughing.) (medicalnewstoday.com 9.3.2021)

(Anm: Outcomes of patients with chronic obstructive pulmonary disease diagnosed with or without pulmonary function testing. (…) INTERPRETATION: Confirmation of a COPD diagnosis using pulmonary function testing is associated with a decreased risk of death and admission to hospital for COPD. In ambulatory patients, this effect may be from increased use of appropriate COPD medications. The findings of this study validate current guideline recommendations that encourage pulmonary function testing for diagnosis in all patients with suspected. COPD. CMAJ 2017;189(14) (First published November 14, 2016).)

(Anm: What are pulmonary function tests (PFTs)? Pulmonary function tests (PFTs) are a group of tests that measure how well your lungs work. This includes how well you’re able to breathe and how effective your lungs are able to bring oxygen to the rest of your body. (healthline.com 4.11.2015).)

(Anm: Potential of stem cell therapy to repair lung damage. A new study has found that stem cell therapy can reduce lung inflammation in an animal model of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cystic fibrosis. Although, still at a pre-clinical stage, these findings have important potential implications for the future treatment of  patients. (sciencedaily.com 27.3.2017).)

(Anm: Asthma vs. COPD: Differences and Similarities (medicalnewstoday.com 11.2.2017).)

(Anm: Inhalers for COPD: What Types Are There? What are the different types of COPD inhalers available and how do they affect the body? What are the possible risks and side effects? (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

(Anm: COPD and Pneumonia: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Kan rødbetjuice være bra for kolspasienter? (…) Nitrat reduserer oksygenforbruket. (…) Lavere oksygentrykk i blodet under søvn. Søvnrelaterte pusteforstyrrelser kan gi dårlig søvnkvalitet og symptomer som trøtthet og hodepine. Kolspasienter kan oppleve å sove ganske mye, men føler seg likevel ikke uthvilt, forteller avdelingsoverlege på Glittre Nils Henrik Holmedahl. Holmedahl er medisinsk ansvarlig for forskningsprosjektet. (aftenposten.no 20.2.2017).)

(Anm: Exacerbation of COPD: Causes, Warning Signs, and Treatment (medicalnewstoday.com 4.2.2017).)

(Anm: What is the Pathophysiology of COPD? Treatment and prevention (medicalnewstoday.com 8.2.2017).)

(Anm: Diet Tips for COPD. COPD is a chronic lung condition that includes two conditions: emphysema and chronic bronchitis. Together, these conditions damage the lungs and airways, making it more difficult to breathe. Common symptoms include shortness of breath, chronic cough with mucus, wheezing, and fatigue. (medicalnewstoday.com 7.2.2017).)

(Anm: - Flere hundre tusen nordmenn går rundt med lungesykdommer de ikke vet om. (…) Sykdommen er økende på verdensbasis, og siden 2010 har det i Norge blitt 40% økning i antall sykhusinnleggelser for kolsbehandling, ifølge Dagens Medisin. (lommelegen.no 23.1.2017).)

(Anm: Incidence of GOLD-defined chronic obstructive pulmonary disease in a general adult population. (…) CONCLUSION: Approximately 6% developed COPD over 9 years. Smoking and aging were important incidence predictors. Our study suggests a substantial underdiagnosis of COPD among adults in this community.Int J Tuberc Lung Dis. 2005 Aug;9(8):926-32.)

(Anm: COPD and Life Expectancy: What's the Outlook? (…) When a person has COPD, the damage to their lungs cannot be reversed, and the condition therefore tends to worsen with time. Currently, there is no cure for COPD. (medicalnewstoday.com 3.1.2017).)

(Anm: COPD vs. Emphysema: What's the Difference? (medicalnewstoday.com 23.12.2016).)

(Anm: COPD - what causes the lungs to lose their ability to heal? (medicalnewstoday.com 19.12.2016).)

(Anm: Key Facts and Common Myths About COPD (medicalnewstoday.com 1.2.2017).)

(Anm: Breathing Exercises for People with COPD (medicalnewstoday.com 7.1.2017).)

(Anm: Antipsykotika kan øke risiko for respirasjonssvikt ved KOLS. Risiko var doseavhengig; ingen trygg dose påvist. (Antipsychotics May Boost Respiratory Failure Risk in COPD. Risk was dose-dependent; no safe dose found. (medpagetoday.com 8.1.2017).)

(Anm: ACAAI: Asthma-COPD Overlap Studies Needed. Proliferation of ACOS papers, but, as yet, no clinical trials. It is very difficult to know what to do in asthma-COPD overlap syndrome because we don't have randomized trials looking specifically at this patient population," said R. Stokes Peebles, MD, of Vanderbilt University in Nashville, speaking at the American College of Allergy, Asthma and Immunology 2016 Annual Scientific Meeting. (medpagetoday.com 18.11.2016).)

(Anm: COPD patients with moderately low oxygen deficiencies don't benefit from long-term oxygen.- (…) The findings, published in the New England Journal of Medicine, are based on research examining oxygen treatment outcomes in 738 COPD patients with moderately low blood oxygen levels at 42 clinical centers in the United States. The study began in 2009 and ended in 2015. Patients who received supplemental oxygen over the course of the study showed no significant differences in rate of hospitalizations, time to death after diagnosis, exercise capacity or quality of life when compared to patients who did not receive supplemental oxygen. (medicalnewstoday.com 28.10.2016).)

(Anm: Mange ignorerer symptomer på KOL. (…) Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. (sundhedsstyrelsen.dk 19.9.2016).)

(Anm: Ekstreme klimaforandringer er allerede et faktum i Europa. Uanset hvor meget, der diskuteres – ekstrem tørke, hedebølger og voldsom regn er allerede et faktum i Europa, konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer om nye sygdomme og hårde vilkår for landbruget i Østeuropa. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, der udsendes hvert fjerde år, og han er ikke i tvivl: »Vi har allered... (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: CDC: COPD-Related Deaths Down in Men, Less So in Women. —COPD death rates continue to climb among black women. (…) From 2000 through 2014, age-adjusted COPD-related deaths decreased by 22.5% in men, versus just 3.8% among women. These decreases were mainly in the 65-84 age group. Still, the death rate remained higher for men than women, although this gender gap has decreased, the report noted. (medpagetoday.com 9.9.2016).)

(Anm: Forskning giver nyt håb for KOL-patienter. Lungesygdommen KOL dræber hvert år tusindvis af danskere. Men det skal forskning fra SDU være med til at forhindre. Nøglen er særlige bio-markører. (…) Kronisk obstruktiv lungesygdom, i daglig tale KOL, er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. Det skyldes ikke mindst, at sygdommen er svær at opdage i tide. (…) I Center for Kronisk Obstruktiv Lungesyndrom (CeKOL) arbejder man på at udvikle en teknik med såkaldte biomarkører – dvs. målbare stoffer i kroppen, der øges eller sænkes, i takt med at KOL udvikler sig. (sdu.dk 16.8.2016).)

(Anm: Opioids May Up Mortality Risk in COPD Patients. —Increased risk for adverse outcomes in older adults regardless of dose (medpagetoday.com 19.7.2016).)

(Anm:  Svakelighet er vanlig hos pasienter med KOLS. — Kan gå utover tiltak for å forlenge overlevelse. (Frailty Is Common in Patients With COPD. — May compromise interventions to prolong survival. The rate of frailty in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) referred for pulmonary rehabilitation is over twice that of the general population of older people, and these patients have a high risk for discontinuing the exercise therapy. (…) He added that pulmonary rehabilitation exercise programs tailored to frail patients with COPD would help more people access the treatment.) (medpagetoday.com 18.6.2016).)

(Anm: Sleep Quality Tied to COPD Exacerbation Risk. —Causality direction still uncertain. SAN FRANCISCO -- Poor sleep quality was strongly associated with an increased risk for COPD exacerbations over 18 months of follow up in an analysis of data from a Canadian prospective cohort study reported here. (…) Shorofsky presented the analysis of data from the Canadian Cohort of Obstructive Lung Disease (CanCOLD) in poster presentation at the American Thoracic Society annual meeting. "Our finding suggest that poor sleep and COPD are strongly related, but it is a chicken-egg issue," Shorofsky told MedPage Today. (medpagetoday.com 20.5.2016).)

(Anm: New way to predict COPD progression; new treatment may be on the horizon. New research has found that a process initiated in white blood cells known as neutrophils may lead to worse outcomes for some patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The discovery may help identify patients at higher risk for COPD progression, who might also show little benefit from standard treatments. (medicalxpress.com 15.5.2016).)

(Anm: Nytt KOL-test ska rädda liv. Identifieras lungsjukdomen KOL i ett tidigt skede skulle antalet som diagnostiseras öka med över 50 procent men dödligheten skulle minska. Genom ett extra utandningstest är detta möjligt. Den dödliga sjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är relativt vanligt och orsakas huvudsakligen av tobaksrökning. Sjukdomen leder till svår invaliditet och risken för tidig död ökar kraftigt. Det rapporterar Dagens nyheter. (netdoktor.se 6.5.2016).)

(Anm: COPD health-care delivery: a holistic and dynamic approach is needed. (…) The proposed stratification reflects a very traditional, provider oriented and static assessment approach. Particularly in the group with so-called simple COPD, medicalisation should be avoided: People should be empowered not only to actively adapt a healthy lifestyle, with smoking cessation and regular physical activity, but also to manage the diversity of factors, determinants, and contexts that can influence health.The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(6)e30–e31 (June 2016).)

(Anm: Study reveals COPD linked to increased bacterial invasion. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common smoking-related lung illness and the third leading cause of death in the United States. Scientists have long believed that inhaling toxic gases and particles from tobacco smoke causes inflammation of the small airways in the lungs, leading to the development of COPD. However, the theory doesn't explain why airway inflammation and disease progression continue even after the patient stops smoking. (medicalnewstoday.com 28.4.2016).)

(Anm: COPD may cause structural changes within the brain. Patients with COPD demonstrate decrease in areas of the brain that process breathlessness, fear, and sensitivity to pain. (medicalnewstoday.com 10.2.2016).)

(Anm: Avføring avslører: Vikingene ga oss KOLS. Forskerne har lenge diskutert hvorfor lungesykdommer som KOLS og emfysem forekommer så hyppig i dag. Nå viser det seg at de livsfarlige lungesykdommene stammer fra vikingene. (…) Proteinet førte i stedet til lungesykdommer A1AT skulle beskytte vikingene mot det enorme ormeangrepet de ble utsatt for, og virket proteinet som det skulle, ville det beskytte lungene og leveren mot de skadelige proteasene. Men var proteinet defekt, førte det til antitrypsinmangel, som er den prosessen som i dag fører til lungesykdommer som astma samt KOLS, pluss leversykdommer som skrumpelever. (historienet.no 10.2.2016).)

(Anm: Inflammatory bowel disease and risk of mortality in COPD. Eur Respir J. 2016 May;47(5):1357-64. Epub 2016 Feb 11.)

(Anm: Når håpet kveles. Morten Wanvik er syk i kroppen, men frisk i sinnet. Hans verste fiende er hans egne lunger. (…) Hvert år de siste årene har 60 personer stått i kø for å få nye lunger i Norge. Morten Wanvik er alvorlig syk, men er blant dem som ikke kommer seg inn i køen. Han har 18 prosent lungekapasitet igjen. (…) Lungen til venstre er frisk. Til høyre ser du en kols-lunge. (nrk.no 27.2.2016).)

(Anm: NICE recommends pulmonary rehabilitation programmes for patients with COPD. BMJ 2016;352:i768 (Published 08 February 2016).)

(Anm: Do asthma and COPD truly exist? Defining a patient's symptoms using the historical diagnostic labels of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an outdated approach to understanding an individual's condition, according to experts writing in the European Respiratory Journal. (medicalnewstoday.com 29.1.2016).)

(Anm: New studies published in Nature Immunology further understanding of immune system in COPD and lupus (medicalnewstoday.com 26.4.2016).)

(Anm: Cardiac dysfunction during exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Summary. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cardiovascular disease often coexist, and acute cardiac events frequently occur during COPD exacerbations. Even when cardiac complications are not clinically apparent, biochemical evidence of cardiac dysfunction is often noted during exacerbations and portends poor prognosis. Diagnosis of cardiac disease in COPD can be difficult and necessitates a high degree of clinical suspicion. However, the additional strain of an exacerbation could be a pivotal moment, during which previously unsuspected cardiac dysfunction is exposed. In this Review, we present evidence about cardiac involvement in exacerbations of COPD, and discuss diagnostic challenges and treatment opportunities. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(2):138–148 (February 2016).)

(Anm: Neuromuscular electrical stimulation to improve exercise capacity in patients with severe COPD: a randomised double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(1):27-36.)

(Anm: Researchers develop new method for looking into the lungs. For the first time, researchers have succeeded in producing 3D images showing oxygen and CO2 transport in the lungs. The new method provides hope for better treatment of COPD and lung cancer. (medicalnewstoday.com 21.12.2015).)

(Anm: A man with COPD, fever, and leucocytosis. A 68 year old man with severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD), who was on home oxygen and still smoked, presented to the emergency room with fever, fatigue, and leucocytosis (14×109 white blood cells/L). Computed tomography was performed (fig 1⇓). What is the diagnosis? BMJ 2015;351:h6067 (Published 13 November 2015).)

(Anm: Leading researchers call for action on inhaled corticosteroid overuse in patients with COPD. A new study published in the International Journal of COPD highlights a problem with over-prescription of inhaled corticosteroids for low-risk patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). (medicalnewstoday.com 19.10.2015).)

(Anm: Risiko for medfødte misdannelser etter eksponering for astmamedisin i første trimester av svangerskapet - en kohort koblingsstudie. (Risk of congenital anomalies after exposure to asthma medication in the first trimester of pregnancy - a cohort linkage study. (…) CONCLUSION: The increased risk of congenital anomalies for women taking asthma medication is small with little confounding by maternal age or socioeconomic status. The study confirmed the association of inhaled corticosteroids with anal atresia found in earlier research and found potential new associations with combination treatment. The potential new associations should be interpreted with caution due to the large number of comparisons undertaken.) BJOG. 2016 May 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Inhaled Corticosteroids Are Associated with Pneumonia in COPD Patients. David J. Amrol, MD reviewing Suissa S et al. Chest 2015 Nov. In a case-control study, discontinuing ICS in patients with chronic obstructive pulmonary disease lowered relative risk for pneumonia. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) guidelines recommend adding inhaled corticosteroids (ICS) when patients continue to have exacerbations while taking long-acting bronchodilators. However, ICS use in COPD patients is associated with excess risk for pneumonia and, in some studies, patients who discontinue their ICS exhibit little or no deterioration. Researchers performed a case-control study using the Canadian national healthcare database to determine if withdrawal of ICS in COPD patients leads to a shorter time to first severe pneumonia (i.e., causing death or hospitalization). NEJM 2015 (November 19, 2015).)

(Anm: pneumonia; pneumoni; (SML-artikkel) det samme som lungebetennelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bacterial Pneumonia: Get the Facts (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)
(Anm: Mycoplasma Pneumoniae: What You Need to Know (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Inflammatory markers linked with an increased risk of premature death in adults with COPD (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

- Brus øker risikoen for astma

Brus øker risikoen for astma
kk.no 18.2.2012
Enda en god grunn til å droppe den usunne væsken.

Brus er ikke akkurat helsekost, for den er full av sukker vi ikke trenger. Drikker du brus hver dag, kan det gjøre deg magefeit viser ny dansk forskning.

LES OGSÅ: Drikke som saboterer slankekuren

Nå kommer det dessuten forskningsresultater som viser at å drikke mye brus kan øke risikoen for å utvikle astma eller KOLS. Det skriver ScienceDaily (ekstern lenke).

Med brus regnes både vanlig brus som Cola, Sprite osv., men også lemonade, Powerade, Gatorade og andre søte leskedrikker.

Forskere i Australia gjorde en studie over to år som viste at jo mer brus testpersonene drakk daglig, jo større var risikoen for at de utviklet astma eller KOLS. 13,3 prosent av testpersonene med astma og 15,6 prosent av testpersonene med KOLS drakk mer enn en halvliter brus om dagen.

Vi forbinder jo ofte KOLS med røyking, og studien viste også at de som både drakk mye brus OG røykte hadde enda større risiko for å utvikle KOLS. (...)

- Fukt i huset like farlig som passiv røyking

- Fukt i huset like farlig som passiv røyking
aftenposten.no 22.2.2012
- Ser man bort fra kreft, er helserisikoen den samme ved fukt i hus som ved passiv røyking, sier overlege og spesialist på inneklima. (...)

- Hvis fukt av betydning forekommer i 50 prosent av norske boliger, medfører det 50 prosent økt risiko for allergiske og ikke-allergiske luftveissykdommer, inkludert astma, bronkitt, KOLS og alle luftveisinfeksjoner i disse boligene, mener Bakke.

- Ut fra disse dataene vil jeg grovt anslå at 20 prosent av alle astma- og luftveisproblemer kunne vært unngått hvis vi ikke hadde hatt fukt i norske hjem, sier han. (...)

- New treatment for children with Acute Respiratory Distress Syndrome. (- ARDS is a catch-all term associated with the inability of lung tissue to take up oxygen, the lungs become very stiff and are incapable of transferring oxygen into the blood.)

New treatment for children with Acute Respiratory Distress Syndrome
medicalnewstoday.com 9.5.2016
Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) affects hundreds of thousands of people each year, many of them children. Those with this life threatening condition have severely injured and wet lungs, and are treated with mechanical ventilation. Now, a study led by Professor Kanwaljeet Anand published in Frontiers in Pediatrics, investigates the effects of a new steroid treatment on children suffering from ARDS.

"Over the last 20-30 years researchers have come up with novel therapies but have not been able to move the needle substantially in terms of reducing mortality of ARDS patients," explains Professor Anand of Stanford University, USA. "In this work, we conducted the first-ever randomized control trial and saw clinical differences in children treated with steroids."

ARDS is a catch-all term associated with the inability of lung tissue to take up oxygen, the lungs become very stiff and are incapable of transferring oxygen into the blood. ARDS can occur following direct injury of the lungs, such as pneumonia, bronchiolitis, following inhalation of toxic gas and near drowning. It can also develop in patients with severe systemic illnesses. Understanding why ARDS occurs and the differences between mechanisms is key to being able to treat ARDS effectively.

In this pilot study, children diagnosed with ARDS in intensive care units requiring mechanical ventilation, were treated with the corticosteroid, methylprednisolone. The treatment showed suppressed inflammation, "although the trial did not improve mortality or the duration that mechanical ventilation was required, the children's ventilation and blood oxygenation improved," explains co-worker Dr. Dai Kimura. Anand adds that "this is a very significant outcome as, even with a small pilot study, we were able to demonstrate significant differences in those treated with steroids."

To develop an effective steroid treatment for ARDS, the team needed more information how steroids affect lung inflammation. They isolated five biomarkers that are at abnormal levels in ARDS sufferers. These are associated with the blood clotting system, white blood cell activation, and injury of cells lining the lung and blood vessels.

"The study found that there are important differences in biomarker levels in the children that received the steroids, compared with those who did not," says Kimura. In developing this framework for biomarker identification, the team has made the first major steps towards being able to understand the causes of ARDS and develop targeted treatment.

In the next phase of research, they will study larger groups of children and identify how the biomarkers are affected when the source of lung trauma is different. They will also be able to look for more correlations, for example in children of similar age or the same sex. Anand notes that "our studies have already found that steroids reduce the activation of neutrophils (white blood cells) and this reduces the amount of MMP-8 biomarker in the blood, so if a patent has high levels of this biomarker, we can assume they will be more responsive to steroid therapy."

Although still in the early stages of research, these preliminary results indicate that steroid treatment may have potential for improving the outcomes of children suffering from ARDS. The team has also laid the foundations for understanding of the underlying causes of ARDS. They will continue to investigate the biomarkers present in sufferers to identify children who will most likely benefit from steroid treatment. (...)

– Legemidlet, dupilumab (Dupixent), var statistisk signifikant i forbedring av evnen til å svelge hos voksne med moderat til alvorlig eosinofil øsofagitt, sammenlignet med en placebo.

(Anm: Regeneron-Sanofi drug succeeds mid-stage study. (Reuters) - Regeneron Pharmaceuticals Inc and Sanofi SA said on Monday their drug to treat inflammation in the esophagus, mainly caused by food allergies, met the main goal of a mid-stage study. The drug, dupilumab, was statistically significant in improving the ability to swallow in adults with moderate-to-severe eosinophilic esophagitis, when compared with a placebo. Eosinophilic esophagitis is a chronic, allergic inflammatory disease that damages the pipe that connects the throat and the stomach, and can lead to food getting stuck in the esophagus and difficulties in swallowing. The U.S. Food and Drug Administration in late-March approved dupilumab to treat adults with moderate-to-severe eczema. The drug is marketed under the trade name Dupixent, with a list price of $37,000 a year. (reuters.com 16.10.2017).)

- Ny behandling mot astma. Medisinen Dupixent, som har god effekt mot alvorlig astma, har nylig blitt godkjent av Beslutningsforum - på rekordtid.

(Anm: Ny behandling mot astma. Medisinen Dupixent, som har god effekt mot alvorlig astma, har nylig blitt godkjent av Beslutningsforum - på rekordtid. Medisinen Dupixent, som har god effekt mot alvorlig astma, har nylig blitt godkjent av Beslutningsforum - på rekordtid. Medisinen vil være et alternativ for astmatikere som ikke får god nok effekt av ordinær astmabehandling. Dupixent vil bidra til å forhindre alvorlige astmaanfall, og forbedre pusteevnen. (…) Slik fungerer medisinen Dupixent er en medisin som gis som en sprøyteinjeksjon i huden på magen, armen eller låret. - Dupixent inneholder dupilumab, som er et antistoff. Det blokkerer virkningen av signalmolekyler som kroppens celler sender ut, og det er denne blokkeringen som medfører bedring av astma hos pasienter med type 2-inflammasjon, sier Teresa Løvold Berents, spesialist i hud og veneriske sykdommer ved Oslo universitetssykehus. (…) Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket, forklarer hvorfor medisinen foreløpig ikke er tilgjengelig for personer med eksem: - Den enkle årsaken til at pasienter med eksem foreløpig ikke får dekket behandlingen av det offentlige, er på grunn av for høy pris, sier han, og fortsetter: - Det er synd at legemiddelfirmaet har lagt seg på en så høy pris at norske pasienter ikke får tilbud om behandlingen. I september 2019 ble det vedtatt at det skulle gjøres en ny vurdering, blant annet på grunn av flere langtidsdata. - Legemiddelverket vil gjøre denne vurderingen så snart som mulig, sier Madsen. (dagbladet.no 10.12.2019).)

- Lungemedicinere bakker op om øre-næse-halslæger efter kontroversiel afgørelse. (- Alligevel bakker lungemedicinerne op om øre-næse-halslægernes kritik af, at Medicinrådet 23. marts afviste behandlingen Dupixent (dupilumab) til kronisk bihulebetændelse med næsepolypper.)

(Anm: Lungemedicinere bakker op om øre-næse-halslæger efter kontroversiel afgørelse. Det vakte harme blandt øre-næse-halslæger, da Medicinrådet afviste at godkende biologisk behandling til patienter med kronisk bihulebetændelse (kronisk rhinosinuitis), da samme behandling er godkendt til astma-patienter. Nu bakker lungemedicinerne op om kritikken. Det er ikke deres patienter – for deres patienter har allerede adgang til behandlingen. Alligevel bakker lungemedicinerne op om øre-næse-halslægernes kritik af, at Medicinrådet 23. marts afviste behandlingen Dupixent (dupilumab) til kronisk bihulebetændelse med næsepolypper. En behandling, der er godkendt til astma og patienter med atopisk eksem. Overlæge ved Nordsjællands Hospitals øre-næse-halskirurgiske afdeling, Grethe Samuelsen, sagde efter afvisningen til Sundhedspolitisk Tidsskrift: ”Alle danske rhinologer (øre-næse-halslæger, red.) er dybt rystede over denne beslutning. Vi forstår det ikke, og vi synes, det er så synd for denne patientgruppe. Når man endelig kunne give dem en behandling, der behandler deres grundlæggende sygdom, undlader man at gøre det.” (sundhedspolitisktidsskrift.dk 8.4.2022).)

- Primary ciliary dyskinesia in the genomics age.

(Anm: Primary ciliary dyskinesia in the genomics age. Summary Primary ciliary dyskinesia is a genetically and clinically heterogeneous syndrome. Impaired function of motile cilia causes failure of mucociliary clearance. Patients typically present with neonatal respiratory distress of unknown cause and then continue to have a daily wet cough, recurrent chest infections, perennial rhinosinusitis, otitis media with effusion, and bronchiectasis. Approximately 50% of patients have situs inversus, and infertility is common. While understanding of the underlying genetics and disease mechanisms have substantially advanced in recent years, there remains a paucity of evidence for treatment. Next-generation sequencing has increased gene discovery, and mutations in more than 40 genes have been reported to cause primary ciliary dyskinesia, with many other genes likely to be discovered. Increased knowledge of cilia genes is challenging perceptions of the clinical phenotype, as some genes reported in the last 5 years are associated with mild respiratory disease. Developments in genomics and molecular medicine are rapidly improving diagnosis, and a genetic cause can be identified in approximately 70% of patients known to have primary ciliary dyskinesia. Groups are now investigating novel and personalised treatments, although gene therapies are unlikely to be available in the near future. The Lancet Respiratory Medicine, Vol. 8, No. 2, p202–216.)

(Anm: Primary ciliary dyskinesia (PCD), is a rare, ciliopathicautosomal recessive genetic disorder that causes defects in the action of cilia lining the respiratory tract (lower and upper, sinusesEustachian tubemiddle ear), fallopian tube, and flagellum of sperm cells. The phrase "immotile ciliary syndrome" is no longer favored as the cilia do have movement, but are merely inefficient or unsynchronized. Respiratory epithelial motile cilia, which resemble microscopic "hairs" (although structurally and biologically unrelated to hair), are complex organelles that beat synchronously in the respiratory tract, moving mucus toward the throat. Normally, cilia beat 7 to 22 times per second, and any impairment can result in poor mucociliary clearance, with subsequent upper and lower respiratory infection. Cilia also are involved in other biological processes (such as nitric oxide production), currently the subject of dozens of research efforts. (en.wikipedia.org).)

Diverse artikler

Antibiotika gir astma
aftenposten.no 4.1.2013
Om mor behandles med antibiotika gjennom graviditeten, øker barnets risiko for å pådra seg astma med 20 prosent, viser en bredt anlagt dansk studie. Årsaken
er at den naturlige bakteriesammensetningen hos mor forstyrres, og at dette på en eller annen måte forhøyer barnets risiko for å få astma. Resultatene er publisert i Journal of Pediatrics. (...)

Advair: How Safe Is This Drug?
medpagetoday.com 18.11.2012
(...) The Serious Business of Asthma
Millions of people with asthma, including many children, have gone on the drug and, according to data from IMS, Advair sales have exceeded $4 billion every year since 2007.

Yet even as profits mounted evidence began to emerge from independent medical studies and court records suggesting that the drug can be dangerous, especially to children and that overuse of the drug exacerbated the danger. (...)

At the time that recommendation was written, 15 of the 18 member writing group had financial ties to GlaxoSmithKline or other companies that market beta-agonists, according to research by the Journal Sentinel/MedPage Today.

The chairman of the panel, William Busse, MD, is a doctor and professor at the University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, whose financial relationships with asthma drug makers include years of work as an adviser, speaker and consultant.

At the time the guidelines were issued, Busse disclosed that he worked as a speaker and adviser for GlaxoSmithKline and several other drug companies, though specific amounts of money were not listed.

Another UW professor who served on the panel, physician Robert Lemanske, MD, also had financial ties to the companies. His financial conflicts required that he get a special waiver from the FDA so that he could speak at its 2008 hearing on the drugs.

In emails, both Busse and Lemanske said they followed the panel's rules for transparency and for managing conflicts of interest. Precisely how much they and the other panel members were paid at the time could not be established. Only recently, in the face of new rules passed by Congress, have some drug companies publicly listed their payments to doctors.

From 2009 through 2011, companies that make long-acting beta-agonists paid more than $400,000 to nine doctors on the panel, according a database operated by the watchdog organization ProPublica. (...)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

Work-Related Asthma Takes a Heavy Toll
JAMA 2012 (May 25)
Nearly 1 in 10 US adults with asthma who’ve ever worked full or part time can chalk up at least some of their symptoms to conditions at work, according to a new federal study.

In today’s Morbidity and Mortality Weekly Report, researchers from the National Institute for Occupational Safety and Health and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) report that in 9% of adults with asthma, the illness is work-related. That statistic represents 1.4 million adult asthma cases that could be prevented annually, the researchers wrote. (...)

Work-Related Asthma a Significant Problem: CDC
philly.com 24.5.2012
THURSDAY, May 24 (HealthDay News) -- About nine percent of all asthma cases in the United States are caused or made worse by work-related exposures, a new federal study says.

That means work-related asthma affects about 1.4 million adults annually, the researchers said.

State-by-state rates of workplace-related asthma ranged from 4.8 percent (Arizona) to just over 14 percent (Florida), according to the study by researchers at the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. (...)

Secondhand smoke again tied to asthma in kids (Astma hos barn igjen knyttet til passiv røyking)
reuters.com 22.3.2012
(Reuters Health) - A fresh look at past studies suggests kids who live with a smoker are more likely to wheeze or get asthma, providing more evidence for the link between secondhand smoke and breathing problems.

Researchers found that the biggest effect on wheeze and asthma symptoms was seen in babies and toddlers whose moms smoked while they were pregnant or soon after kids were born.

The findings don't prove that secondhand smoke caused kids to get asthma, but they add to other research suggesting smoke exposure may trigger respiratory problems in youngsters, researchers said.

“What this really clearly demonstrates is that the research and data documenting the adverse effects of tobacco smoke exposure on children's asthma is very strong," said Dr. Harold J. Farber, who studies smoking exposure and asthma at Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital in Houston. (...)

Antibiotics Linked to Allergic Asthma Increase
ivanhoe.com 21.3.2012
(Ivanhoe Newswire) – Allergic asthma affects more than 100 million people worldwide and its prevalence is increasing on average by 50% every decade! A study suggests that widely used antibiotics may be the cause for the increased incidences and severity of allergic asthma in children.

University of British Columbia study is the first of its kind to link kids’ exposure to certain antibiotics, like those in developed countries, to allergic asthma.

The human gut is colonized by approximately 100 trillion bacteria, and contains upwards of 1,000 bacterial species. While not fully understood, these micro-organisms, known as "gut flora," performs a host of useful functions, UBC microbiologist Brett Finlay was quoted saying. (...)

Are asthma inhalers linked to birth defects? Thousands of pregnant women at centre of inquiry into health problems in babies
dailymail.co.uk 11.3.2012
Probe: A Europe-wide study is looking into the health effects of asthma inhalers

Thousands of pregnant women taking prescription drugs for asthma, epilepsy, diabetes and depression are at the centre of a major inquiry into birth defects and health problems in babies.

Asthma inhalers, man-made insulin, new anti-epileptics and Prozac-style anti-depressants called SSRIs, are being probed in the Europe-wide study of nearly four million births.

Pregnant women with long-term conditions have no choice but to take their medicines, and around one in five expectant mothers suffer from depression which could require treatment.

Last night, the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists urged women to keep taking their medication in spite of the investigation, and to talk to their doctor if worried.

In the Euromedicat study, due to be published next year, medical records are being matched with national registers of congenital abnormalities in newborns, including cleft palate, spina bifida and heart defects.

Scientific co-ordinator Dr Marian Bakker, of the University Medical Centre in Groningen, in the Netherlands, said: ‘It is very important work because for many drugs, the safety evidence has not been established yet. We are absolutely not saying to women to avoid all drugs during pregnancy but it should be very carefully weighed up because it is very difficult to establish safety in pregnancy.’ (...)

Children, Asthma, and Proton Pump Inhibitors
Editorial
JAMA. 2012;307(4):406-407 (January 25)
(...) In conclusion, the study by Holbrook et al in this issue of JAMA indicates that chronic use of PPIs does not improve symptom control in children with asthma. Moreover, the observation that such use might be associated with serious adverse effects should suggest great caution in prescribing PPIs in general pediatric practice. (...)

Barn med astma löper högre risk för ADHD
svd.se 21.8.2011
Barn med astma löper dubbelt så hög risk att få ADHD-symptom i tonåren än andra barn. Det visar svenska forskningsrön. En förklaring kan vara bieffekter från vanliga astmamediciner.

Barn som lider av astma som åttaåringar har en fördubblad risk att få ADHD-symptom i trettonårsåldern. Den slutsatsen drar forskare vid Karolinska institutets tvillingregister efter att ha skickat ut enkäter till omkring 1 800 svenska barnfamiljer.

Studien som pågått sedan 1993 ska presenteras i vetenskapstidskriften Allergys septembernummer.

Ännu är det för tidigt att säga exakt varför sambandet finns, enligt studiens projektledare Catarina Almqvist Malmros. Därför genomför Karolinska institutet nu en fortsättningsstudie på 15 000 svenska barn. (...)

Med de nya rönen från Karolinska institutets studie kan ytterligare två miljöfaktorer läggas till: Astmabesvären i sig och astmamedicinernas bieffekter.

Kirsten Holmberg tror dock inte att sambandet mellan koncentrationssvårigheter och astmasjuka barn går att förklara med felmedicinering. (...)

Author Insights: Magnetic Fields May Increase Asthma Risks
JAMA 2011 (August 1)
Electric and magnetic fields are everywhere. They’re generated by thunderstorms, microwave ovens, power lines, and even hybrid cars. Scientists for years have examined their impact on human health, but results have been conflicting.

In today’s Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, researchers present the first study to show an association between maternal exposure to magnetic fields (MF) during pregnancy and an increased risk of asthma in their offspring. The study included 801 pregnant women whose children were followed up for 13 years. To measure their MF exposures, the women wore 24-hour meters.

The researchers found that for each 1-milligauss (mG) increase in exposure per day, children had a significant 15% increased risk of asthma. What’s more, children born to women with the highest MF exposures during their pregnancy had a 3.5-fold increased risk of asthma compared with children whose mothers had the lowest exposures. (As a point of reference, other studies have linked increased cancer rates with workday exposures above 4 mG.) (...)

(Anm: Maternal Exposure to Magnetic Fields During Pregnancy in Relation to the Risk of Asthma in Offspring. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011 (Published online August 1).)

Influensa gir astma
aftenposten.no 24.6.2011
Astmatikere som smittes av influensa, blir ofte sykere enn andre. Årsaken er at de rammes av en allergisk reaksjon. Dette er kjent, men nå har forskere ved Harvard Medical School oppdaget at mekanismen som forårsaker den allergiske reaksjonen, skiller seg fra vanlig allergi. Sistnevnte skyldes at de såkalte T2-cellene overreagerer, mens ved influensa-allergi er det noen andre hvite blodceller som kalles hjelpeceller. Dermed kan man utvikle egne medikamenter som møter denne mekanismen. Resultatene er publisert i Nature Immunology. (...)

Too Many Kids Getting Antibiotics for Asthma (For mange barn får antibiotika mot astma)
news.yahoo.com 24.5.2011
TUESDAY, May 24 (HealthDay News) -- Although guidelines don't recommend antibiotics for asthma, almost 1 million children with the respiratory condition are prescribed the medications each year in the United States, a new study finds.

"We are trying to reduce unnecessary antibiotic prescriptions, and this suggests that we as pediatricians are prescribing them way too often," said lead researcher Dr. Ian M. Paul, an associate professor of pediatrics at the College of Medicine of Pennsylvania State University in Hershey.

Why doctors are prescribing antibiotics for asthma is not clear, Paul said. One reason might be that doctors treating severe asthma attacks "feel the need to cover all their bases by also prescribing antibiotics," he suggested. (...)

Astmaspray kan gi munnsopp
nrk.no 13.5.2011
Symptomer ved mye sopp i munnen er et hvitt belegg på tungen eller på innsiden av kinnene.

Dersom soppen Candida albicans bosetter seg i munnen din, kan det bli svært ubehagelig. Slik unngår du problemet.

Det er ikke uvanlig å få soppen Candida albicans i munnen av astmaspray som inneholder kortison.

- Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no.

Les også: Munnen avslører sykdom

Skyll munnen
Inhalasjonsspray med kortison er en veldig vanlig medisin for både astmatikere og personer med KOLS.

Det er mange som bruker dette, da det er grunnsteinen i astmabehandlingen. Tall fra reseptregisteret viser at 91.564 personer fikk utdelt ren inhalasjonsspray med kortison, og 168.403 fikk utdelt kombinasjonsspray med kortison i 2010.

- De som er veldig plaget av soppinfeksjon kan bytte til et annet inhalasjonssystem i samråd med legen. Det er kjempeviktig at apotekene, leger og annen helsepersonell informerer om at soppen kan oppstå og at de må si ifra dersom problemet vedvarer, sier Amdal fra NAAF. (...)

Real world trials challenge asthma guidelines
BMJ 2011; 342:d2841 (11 May)
All you need to read in the other general journals

N Engl J Med2011;364:1695-707 [CrossRef] [Medline]

Randomised trials tell us that established treatments for asthma relieve symptoms and improve lung function for selected people treated under ideal conditions. But they tell us next to nothing about the real world effectiveness of asthma treatments for the heterogeneous group of people who come through the doors of primary care doctors every day. Two new pragmatic trials from the UK go some way to bridging the gap by including diverse patients, treated by their usual doctor, in their usual clinic. (...)

U.S. asthma rates rising but reasons unclear: CDC (Amerikanske astmahyppighet øker men årsaker er uklare, ifølge CDC)
reuters.com 14.4.2011
(Reuters) - About 25 million Americans, or 1 in 12 people, have asthma, a figure that is rising despite efforts to control key asthma triggers such as indoor smoking, U.S. government researchers said on Tuesday.

According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, an additional 4.3 million people were diagnosed with asthma from 2001 to 2009. The life-long disease causes wheezing, tightness in the chest, coughing and shortness of breath.

"Despite the fact that outdoor air quality has improved, we've reduced two common asthma triggers - secondhand smoke and smoking in general -- asthma is increasing," Paul Garbe, chief of the CDC's Air Pollution and Respiratory Health Branch, said in a statement.

"While we don't know the cause of the increase, our top priority is getting people to manage their symptoms better."

Asthma diagnoses increased among all demographic groups between 2001 and 2009, but children were hit hardest, with asthma affecting 9.6 percent of children, compared with 7.7 percent of U.S. adults. (...)

Kids' Eczema, Hay Fever Linked to Allergic Asthma Later
healthland.time.com 20.4.2011
WEDNESDAY, April 20 (HealthDay News) -- New research finds that adults who suffered from eczema as children -- especially if they also had hay fever -- are nine times more likely to have allergic asthma when they're in their 40s.

The findings are based on about 1,400 adults who have been followed for five decades as part of Australia's Tasmanian Longitudinal Health Study. The study participants were assessed in 1968, when they were 7 years old, and then again in 2004 when they were about 44 years of age. (...)

According to Martin, the study is the first to examine childhood eczema and hay fever and their connection to allergic versus nonallergic asthma. The linkage between childhood illnesses and adult asthma is called the "atopic march." (...)

The study findings were released online in advance of publication in an upcoming print issue of the Journal of Allergy and Clinical Immunology. (...)

(Anm: Childhood eczema and rhinitis predict atopic but not nonatopic adult asthma: A prospective cohort study over 4 decades. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2011 (published online 04 April).)

Acetaminophen in Pregnancy May Up Kids' Asthma Risk (Paracetamol (acetaminophen) i svangerskapet kan øke barns risiko for astma)
medpagetoday.com 29.3.2011
Mothers who use acetaminophen when they are pregnant may be placing their unborn children at risk for asthma, a meta-analysis of six observational studies suggested.

In a pooled result, any prenatal exposure to acetaminophen was associated with greater odds of the children ages 1½ to 7 having current wheeze (OR 1.21, 95% CI 1.02 to 1.44), according to Sally Eyers, MBChB, of the Medical Research Institute of New Zealand in Wellington, and colleagues.

The findings are consistent with a 2009 meta-analysis that identified an association between use of acetaminophen during pregnancy and both asthma (OR 1.28) and wheeze (OR 1.50), the researchers reported in the April issue of Clinical & Experimental Allergy. (...)

(Anm: Acetaminophen Use and Risk of Asthma, Rhinoconjunctivitis and Eczema in Adolescents: ISAAC Phase Three. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2010 (August 13).)

(Anm: Gravides bruk av Paracet kan øke risikoen for barne-astma. Også spedbarn som får paracetamol får økt astma-risiko. – Men det er ingen grunn til alarm, sier Folkehelseinstituttet. (forskning.no 12.2.2016).)

(Anm: Prenatal and infant paracetamol exposure and development of asthma: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Int J Epidemiol. 2016 Feb 9. pii: dyv366. [Epub ahead of print].)

(Anm: - I virkeligheten kan kløe og kloring hos mennesker være bivirkninger av antidepressiva, som kan øke nivået av serotonin i huden. (- I tillegg til eksem kan kronisk kløe stamme fra systemiske forhold, inkludert nyresvikt, skrumplever og visse typer kreft. Forståelse av det molekylære grunnlaget for kronisk kløe er av vesentlig klinisk interesse, og nå er det et nytt mål tilgjengelig for forskning.) Serotonin receptor is involved in eczema and other itch conditions (Serotoninreseptor er involvert i eksem og andre kløende tilstander) (medicalnewstoday.com 12.6.2015).)

(Anm: HTR7 Mediates Serotonergic Acute and Chronic Itch. Highlights • Activation of peripheral HTR7 receptors triggers itch but not pain behaviors • HTR7 promotes opening of the inflammatory ion channel TRPA1 • Serotonin- and SSRI-evoked itch is mediated by HTR7 and TRPA1 • HTR7 and TRPA1 are required for the development of atopic dermatitis in mice. Neuron. 2015 Jul 1;87(1):124-38.)

(Anm: New research confirms correlation of common bacteria (including MRSA) and eczema. A new study published in the British Journal of Dermatology has shown that, on average, 70% of eczema patients are colonised with Staphylococcus aureus bacteria (S. aureus, including MRSA) on their skin lesions. Patients with more severe disease had a greater risk of being colonised. These results provide an indication of the importance of colonisation as a possible trigger in eczema. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Prevalence and odds of Staphylococcus aureus carriage in atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2016 Mar 19. doi: 10.1111/bjd.14566. [Epub ahead of print].)

(Anm: Stive muskler? Du kan ha fibromyalgi. (...) - Vi pleier å forklare fibromyalgi med at stressystemet har “hengt seg opp”, sier Elisebeth K. Bærheim, landsleder ved NRF Fibromyalgi. (...) Årsaken til fibromyalgi er ukjent, men den mistenkes å ha en sammenheng med ubalanse i signalstoffer i sentralnervesystemet. (klikk.no 10.6.2015).)

(Anm: Fibromyalgi: Fibromyalgi rammer over 100.000 norske kvinner. - En del tror sykdommen bare er tøys. Også blant leger er det en del som flirer av den, forteller professor. (…)   Når leger blir bedt om å rangere hvilke sykdommer det er mest prestisje å jobbe med, så havner alltid fibromyalgi nederst, forteller hun. Professor Egil Andreas Fors ved Institutt for samfunnsmedisin og allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU er blant Norges fremste eksperter på sykdommen. Han bekrefter holdningene Slydal beskriver. (…) Sykdommen kjennetegnes gjerne ved at man har kroniske muskelsmerter, andre symptomer kan være utmattelse, hodepine, stivhet i kroppen, svimmelhet, kvalme, indre frost, depresjoner, angst og søvnproblemer. (kk.no 8.3.2016).)

(Anm: Lettere at diagnosticere fibromyalgi. På University of Colorado har forskere opdaget en speciel hjernesignatur, der med 93 pct. sikkerhed kan fastslå, hvorvidt en person lider af fibromyalgi eller ej. (pharmadanmark.anp.se 27.10.2016).)

(Anm: Blockage of muscle and neuronal nicotinic acetylcholine receptors by fluoxetine (Pr ozac). Proc Natl Acad Sci U S A. 1997 Mar 4;94(5):2041-4.)

(Anm: Antidepressants noncompetitively inhibit nicotinic acetylcholine receptor functioJ Neurochem. 1999 Mar;72(3):1117-24.)

(Anm: Fluoxetine-induced bradycardia and syncope in two patients. J Clin Psychiatry. 1990 Sep;51(9):385-6.)

(Anm: Drug-induced myopathies. Baillieres Clin Rheumatol. 1991 Apr;5(1):21-38.)

(Anm: Drug-induced myasthenic syndromes. Acta Neurol Scand Suppl. 1984;100:39-47.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

Ingen koppling mellan paracetamol och barnastma
lakemedelsvarlden.se 11.3.2011
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inte hittat någon klar koppling mellan gravidas intag av paracetamol och ökad risk för astma hos barn. Men myndigheten manar ändå till försiktighet. (...)

Microbes May Be Reason Farm Kids Breathe More Easily (Mikrober kan være grunnen til at barn som bor på bondegårder puster lettere)
medpagetoday.com 23.2.2011
Children growing up on farms have a much lower risk of asthma than others, but it's not all that fresh air and exercise that turns the trick.

Instead, it's exposure to a larger range of bacteria and fungi in the barnyard.

That's the conclusion of investigators who reported in the Feb. 24 issue of the New England Journal of Medicine on two large European cross-sectional studies that looked at asthma and atopy in more than 16,500 elementary school children.

Exposure to microbes "explains a substantial fraction of the inverse relation between asthma and growing up on a farm," according to Markus Ege, MD, of the University of Munich, and colleagues.

If specific microbes can be found that are involved in the protective effect, Ege said in a statement, it might be possible to develop a vaccine against asthma. (...)

(Anm: Barnyard Microbes and Childhood Asthma - Editorial - N Engl J Med 2011; 364:769-770 (February 24).)

(Anm: Exposure to Environmental Microorganisms and Childhood Asthma. N Engl J Med 2011; 364:701-709 (February 24).)

Kortikosteroider til inhalasjon og intranasal bruk kan gi psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger
legemiddelverket.no 18.2.2011
Kortikosteroider som gis i form av inhalasjon eller via nesen, kan i sjeldne tilfeller forårsake psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger i form av hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon. Barn er mest utsatt. Det er også viktig å regelmessig måle høyden til barn som bruker disse preparatene over lengre perioder.

Kortikosteroider til inhalasjon brukes ved astma, mens bruksområdet til intranasale preparater er rhinitt (snue, ofte i forbindelse med allergi) og nesepolypper.
Det er godt kjent at kortikosteroider som gis i form av injeksjon eller tabletter, kan forårsake bivirkninger som Cushings syndrom, hemming av binyrebark-funksjonen, redusert bentetthet, øye bivirkninger i form av grå eller grønn stær, samt veksthemming hos barn og unge. De kan også føre til psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger. (...)

(Anm: EMA granskar kol-mediciner. Risker av inhalationssteroider som används vid lungsjukdomen kol ska granskas av EMA. (lakemedelsvarlden.se 12.5.2015).)

(Anm: Granskning av inhalationssteroider vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inleds. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en detaljerad granskning av den sedan tidigare kända risken för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider då de används vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). (lakemedelsverket.se 11.5.2015).)

FDA warns against certain uses of asthma drug terbutaline for preterm labor
fda.gov 17.2.2011
Certain uses could lead to maternal heart problems and death

The U.S. Food and Drug Administration is warning that terbutaline administered by injection or through an infusion pump should not be used in pregnant women for prevention or prolonged (beyond 48-72 hours) treatment of preterm labor due to the potential for serious maternal heart problems and death. In addition, oral terbutaline tablets should not be used for prevention or treatment of preterm labor. The FDA is requiring the addition of a Boxed Warning and Contraindication to the drug prescribing information (labeling) to warn against these uses.

Terbutaline is FDA-approved to prevent and treat narrowing of the airways (bronchospasm) associated with asthma, bronchitis, and emphysema. The drug is used off-label for obstetric purposes, including treating preterm labor and treating uterine hyperstimulation. Terbutaline has also been used in an attempt to prevent recurrent preterm labor. There is no evidence, however, that use of terbutaline to prevent preterm labor improves infant outcomes. Serious adverse events, including maternal deaths, have been reported with such use in pregnant patients. (...)

Road traffic tied to poverty-stricken kids' asthma
reuters.com 4.2.2011
(Reuters Health) - Teenagers living close to a busy road are more likely to have allergies and asthma than those living farther from traffic, a study of one shantytown in Peru suggests.

The findings, published in the Journal of Allergy & Clinical Immunology, extend evidence linking traffic pollution to children's asthma risk. Until now, most studies have been done in urban areas of wealthier nations, where specific pollution sources can be hard to pin down.

But in the shantytown in the current study -- located in the outskirts of Lima -- there is only one high-traffic roadway. And there are no nearby sources of industrial air pollution, said senior researcher Dr. William Checkley, of Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland.

That setting, he told Reuters Health, makes it easier to zero in on the potential effects of road traffic on asthma risk. (...)

Mener antibiotika til babyer øker astmarisiko
vg.no 24.1.2011
Når spedbarn får antibiotika, øker risikoen for astma med 50 prosent. Det viser en ny undersøkelse fra NTNU i Trondheim.

Sammenhengen mellom antibiotika til barn under et halvt år og risiko for astma blir dokumentert i en vitenskapelig artikkel der NTNU-forsker og overlege Kari Risnes er førsteforfatter, skriver Adresseavisen.

I undersøkelsen som danner bakgrunnen for artikkelen, er 1.400 barn og deres mødre fulgt tett fra svangerskapets begynnelse til barna var seks år. Forskerne fant ut at risikoen for å få astma som seksåring var 50 prosent høyere hvis barna hadde fått antibiotika som spedbarn.

- Vi tror at antibiotika forstyrrer de gunstige bakteriene i tarmene, bakterier som bidrar til å modne barnets immunsystem. Når disse bakteriene påvirkes, kan det føre til at barnet får et «umodent» immunsystem som igjen gir allergiske reaksjoner, sier Risnes. (...)

Influensa; skydd mot astma?
sverigesradio.se 13.12.2010
Feber, trötthet, muskel- och ledvärk. Influensan är en lika ovälkommen som återkommande inkräktare i våra kroppar så här års. Men, om man ska tro forskarna så är inte smittan endast av ondo.

Nej, det verkar som om den faktiskt har egenskaper som kan skydda oss från ett annat lika oönskat tillstånd, nämligen astma. Astma har ökat kraftigt under de senaste decennierna, något som tros bero på en minskad exponering för mikroorganismer som bakterier eller virus. (...)

Nye advarsler: Begræns børns forbrug af Panodil
24dk.dk 29.11.2010
Endnu en undersøgelse advarer mod, at børn får allergi af hovedpinepiller. Men der står ingen advarsler om astma og allergi i pillernes indlægssedler

Babyer og børn risikerer at få astma og allergi af hovedpinepiller.

Det er konklusionen på endnu en undersøgelse af hovedpinepillers virkning på de mindste. Ifølge det nye australsk studie af Panodils mulige effekt på børn er det mere end tre gange så sandsynligt, at de børn, der får paracetamol, før de er 15 måneder gamle, udvikler allergi. Og risikoen for, at seksårige børn udvikler astma er fordoblet sammenlignet med, hvis de ikke havde fået paracetamol. (...)

- Muggsopp gir ikke astma og allergi hos barn
vg.no 24.11.2010
Det finnes ingen sammenheng mellom muggsopp i inneluft og utvikling av astma og allergi hos barn, slår en doktorgradsavhandling ved NTNU fast.

I avhandlingen fra forsker Jonas Holme ved SINTEF Byggforsk går det fram at det er begrenset kunnskap om hvilke komponenter i inneluft eller støv som skaper slike negative helseeffekter. (...)

Vanlig väggfärg ökar risken för astma
svt.se 19.10.2010
För första gången kan nu svenska forskare visa att risken för att barn ska utveckla astma och allergier ökar om de utsätts för en viss typ av ämnen, så kallade glykoletrar, i inomhusluften.

De senaste femtio åren har mängden kemikalier i vår allra närmaste miljö ökat dramatiskt. Vid Karlstad universitet har man nu studerat hur en viss typ av kemikalier, så kallade glykoletrar som finns bland annat i vattenbaserad väggfärg och i vanliga rengöringsmedel, påverkar barns hälsa när ämnena läcker ut i luften.

-Ju mer av de här gruppen kemikalier de har, ju mer sjukdom har barnen. Och dessutom har vi för första gången hittat att det här verkar hänga ihop med om de är överkänsliga mot katt, hund och pollen, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstad Universitet. (...)

Paracetamol kan gi astma
nrk.no 2.9.2010
For små babyer er det en tett sammenheng mellom bruk av paracetamol og risikoen for å utvikle astma og allergi, viser en ny norsk undersøkelse.

Risikoen for luftveisallergi dobles når spedbarn får paracetamol i løpet av de første seks månedene, eller når mor tar legemiddelet under svangerskapet, skriver Aftenposten.

Det kommer fram i en studie der overlege Egil Bakkeheim ved Barneklinikken på Oslo universitetssykehus er førsteforfatter.

Resultatene er publisert i Acta Paediatrica (...)

(Anm: Paracetamol in early infancy: the risk of childhood allergy and asthma. Acta Pædiatrica 2010 (23 JUL).)

Acetaminophen May Cause Asthma (Paracetamol (acetaminophen) kan forårsake astma)
ivanhoe.com 23.8.2010
(Ivanhoe Newswire) -- Adolescents who use acetaminophen, even monthly, may risk development of asthma and eczema.

"This study has identified that the reported use of acetaminophen in 13- and 14-year-old adolescent children was associated with an exposure-dependent increased risk of asthma symptoms," first author Richard Beasley, M.D., professor of medicine, at the Medical Research Institute of New Zealand and director of the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), was quoted as saying. (...)

(Anm: Acetaminophen Use and Risk of Asthma, Rhinoconjunctivitis and Eczema in Adolescents: ISAAC Phase Three. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2010 (August 13).)

Tylenol use linked to asthma, other allergies in teens (Paracetamol (Tylenol) linket til astma, andre allergier hos ungdommer)
abc3340.com 13.8.2010
FRIDAY, Aug. 13 (HealthDay News) -- Teens from around the world who regularly take acetaminophen, best known as Tylenol, were more than twice as likely to have asthma as teens who never take the over-the-counter pain and fever reducer, new research finds.

Taking acetaminophen was also linked to an increased chance of eczema and rhinoconjunctivitis, or allergic nasal congestion, in adolescents. (...)

But the study is one of several in recent years that has linked acetaminophen usage during pregnancy or childhood to an increased risk of developing asthma. (...)

The study will be published Aug. 13 on the American Thoracic Society's Web site and will later appear in the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. (...)

(Anm: Tylenol, acetaminophen (called "paracetamol" outside North America). (en.wikipedia.org).)

Asthmatics at higher risk for other diseases, study finds
theglobeandmail.com 13.7.2010
People with asthma face much greater risks of suffering from additional diseases than those without it, a problem that has long been overlooked by the medical community, according to a new study by Canadian researchers.

Asthmatics will often see their physicians or visit hospitals more often than the general population for treatment of their lung ailment.

But the study found that people with asthma are also more likely to see their doctors, go to the emergency room or end up in hospital for health problems unrelated to asthma. (...)

Suicide tied to air pollution and asthma (Selvmord knyttet til forurensning og astma)
msnbc.msn.com 15.7.2010
NEW YORK (Reuters Health) - Air pollution and asthma symptoms may increase suicide risk, two new studies from Asia suggest.

According to Taiwanese researchers, as many as 1 in 14 suicides among Taiwanese youth may have been caused by asthma, a condition that affects about 10 percent of children.

"It points out another negative part of air pollution," said Dr. Wayne Katon, a psychiatrist at the University of Washington in Seattle.

"In a way, suicide is a proxy for a bad effect on the whole society," added Katon, who was not involved in the new research.

Asthma has been linked to suicide before, but researchers say this is the first time the role of air quality has been tested. (...)

(Anm: Asthma and Suicide Mortality in Young People: A 12-Year Follow-Up Study. Am J Psychiatry 2010 (Published July 15).)

Asthma drugs 'could cause attacks'
pharmacyeurope.net 9.4.2010
The Food and Drug Administration (FDA) has linked four asthma treatments to an increased risk of asthma attacks, especially in children.

GlaxoSmithKline's Serevent and Advair, Novartis AG and Schering-Plough's Foradil and AstraZeneca's Symbicort, all of which fall into a class of medications known as long-acting beta-agonists, or LABAs, were investigated in the study.

The agency said: "LABAs were associated with an increased risk of asthma-related events relative to non-LABA treatment as measured by the asthma composite endpoint consisting of asthma-related death, asthma-related intubation and asthma-related hospitalisations."

More than 60,000 patients took part in the trial, with 20 deaths being recorded. (...)

Piller kan ersätta sprutor mot allergier
sverigesradio.se 13.4.2010
En ny stor studie om pollen- och luftvägsallergi hos barn inleds nu för att se om ett piller kan ersätta sprutvaccination.

Tanken är att fler barn skall kunna vaccineras och förhoppningen är att vaccination med piller också skall förhindra att barn senare i livet utvecklar astma.

– Om det visar sig att barn med lite mindre besvär som senare kanske kommer att utveckla besvär kan ha nytta av denna behandlingen så kan man ju tidigare gå in med behandling och på så sätt undvika en försämring i deras allergisjukdom, säger Hampus Kiotseridis som är barnläkare på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. (...)

(Anm: Allergi (allergier). (mintankesmie.no).)

- Tepper gir helseplager
dinside.no 12.4.2010
- Tepper er negativt for inneklimaet og fører til større helseplager enn innemiljø med glatte gulvflater, hevder Norges Astma- og Allergiforbund. (...)

(Anm: Teppegulv – skadelig for inneklima og helse? Bruk av heldekkende teppegulv synes å øke, særlig for å dempe støy i åpne kontorlandskap. Tepper kan virke negativt på opplevd inneklima og luftkvalitet og forverre plager hos personer med astma og allergi, sier seniorforsker Rune Becher ved Folkehelseinstituttet. Sammen med forskere fra Arbeidstilsynet og SINTEF Byggforsk, har forskere fra Folkehelseinstituttet skrevet en utredning om teppegulv på oppdrag fra Helsedirektoratet. (fhi.no 30.5.2016).)

Stressede foreldre og astma hos barna
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:468 (11.3.2010)
Foreldrenes stressnivå kan påvirke barnas sårbarhet for luftforurensning og dermed bidra til utvikling av astma.

Trafikkrelatert forurensning gir trolig økt risiko for utvikling av astma hos barn. Det har dessuten vært diskutert om stress i hjemmet også kan påvirke barns sårbarhet for sykdommen. En amerikansk forskergruppe har nå forsøkt å undersøke dette (1). (...)

Katter kan øke astmarisiko
forskning.no 22.2.2010
(...) – Det ser ut til at eksponering for katteallergener tidlig i barndommen øker risikoen for å utvikle astma og overfølsomhet i luftveiene, men ikke allergi.

– Når det gjelder hundeallergener ser vi ingen sammenheng med risiko for astma eller allergi, forteller Randi Jacobsen Bertelsen.

Hun har akkurat levert en doktorgradsavhandling fra Nasjonalt folkehelseinstitutt og Oslo universitetssykehus, Ullevål. Resultatene fra denne studien er publisert i tidsskriftet Clinical & Experimental Allergy. (...)

(Anm: Childhood asthma and early life exposure to indoor allergens, endotoxin and β(1,3)-glucans. Clinical & Experimental Allergy 2010;40(2):307-316) (11 january).)

FDA Issues Warning on Four Widely-Used Asthma Drugs
pharmpro.com (19.2.2010)
WASHINGTON (AP) — The U.S. government is taking steps to curb use of some long-acting asthma drugs used by millions, issuing safety restrictions Thursday to lower a life-threatening risk that asthma could worsen suddenly.

The Food and Drug Administration's warnings cover the drugs Advair, Symbicort, Foradil and Serevent. The FDA said they should be used only by asthmatics who cannot control their lung disease with other medications — and even then only for the shortest time possible.

Nor should LABA-containing drugs ever be used without simultaneous use of a different asthma-controlling medication, such as an inhaled corticosteroid — a move that specifically targets two of the drugs, Foradil and Serevent, the FDA said. (...)

GSK unconvinced about restrictions on asthma drugs
pharmatimes.com 19.2.2010
GlaxoSmithKline has defended its blockbuster Advair after regulators in the USA included the drug as one of four asthma treatments they wish to see used less often by patients.

The US Food and Drug Administration has announced that long-acting beta agonists (LABAs) should never be used alone in the treatment of asthma in children or adults and manufacturers will be required to include this warning in the product labels. The drugs in question are Advair (fluticasone/salmeterol) and GSK’s single agent Serevent (salmeterol), as well as AstraZeneca's combo Symbicort (budesonide/formoterol) and Novartis and Merck & Co’s Foradil (formoterol). (...)

(Anm: Steroid therapy increases risk of blood clots 5-fold in IBD patients (medicalnewstoday.com 1.2.2015).)

Hormonersättning kopplas till astma
lakemedelsvarlden.se 10.2.2010
Behandling med hormonersättning hos kvinnor i klimakteriet kan öka risken för astma. Störst är risken för de som behandlats med östrogen, det visar en fransk studie som studerat 58 000 franska kvinnor. (...)

Paracetamol till gravida kopplat till barnastma
lakemedelsvarlden.se 10.2.2010
En amerikansk studie av 300 barn tyder på att mammans användning av paracetamol under graviditeten kan kopplas till ökad risk för astmasymptom hos barnen. Den ökade risken var högre hos barn med en viss genvariant. (...)

Resultaten har publicerats i veckans utgåva av tidsskriften Thorax och studien är finansierad av amerikansk National Institute of Environmental Health Sciences och Environmental Protection Agency. (...)

Pollen og mider koster 7,5 mia.
astma-allergi.dk (31.1.2010)
Så meget belaster høfeber pga. pollen eller husstøvmider den danske økonomi, når man regner alle udgifter med, viser ny undersøgelse.

Karin Dam Petersen fra Center for Folkesundhed har regnet på, hvad høfeberpatienter med allergi over for husstøvmider eller pollen det koster det danske samfund. Og hun er kommet frem til ganske betragtelige beløb. (...)

Rekordhøye forurensingsnivåer i flere byer
vg.no 10.1.2010
- Kan medføre betennelser i luftveiene (...)

Flere steder i Oslo og Bergen er forurensingsnivået nå så høyt at luften utgjør en høy helserisiko, ifølge Statens forurensingstilsyn (Sft) og Statens vegvesen.

Astmatikere og andre med luftveisrelaterte sykdommer som bor i de utsatte områdene, bør vurdere å holde seg innendørs, råder Norges Astma- og allergiforbund. (...)

(Anm: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) (tidligere Statens forurensingstilsyn (SFT)).)

Traffic, Dust Linked to Asthma in Kids
medicinenet.com 24.11.2009
TUESDAY, Nov. 24 (HealthDay News) -- Infants exposed to outdoor traffic pollution and indoor endotoxin are at increased risk for asthma, researchers say.
Endotoxin -- a component of bacteria believed to trigger an immune response in humans -- is found in dust.

University of Cincinnati College of Medicine researchers found persistent wheezing (an early warning sign of asthma and other lung conditions) in 36% of 3-year-olds who were exposed to high levels of traffic pollution and indoor endotoxin as infants.

In comparison, wheezing was seen in 11% of children exposed to low levels of outdoor and indoor allergens as infants, and in 18% of children exposed to high levels of traffic pollution and low levels of indoor endotoxin. Endotoxin exposure alone appeared to have little effect on children, the study authors noted. (...)

Astma kan gi kols
side2.no 18.11.2009
Astma i barnealder kan være like risikofylt som å røyke.

(SIDE2): En større europeisk befolkningsundersøkelse viser at astma i barnealder er en vel så risikofylt faktor for å utvikle kols som røyking.

- Vi synes funnene er oppsiktsvekkende, og tenker at det gjør det enda viktigere med det som er våre hjertesaker, nettopp at veksten i antall barn som utvikler astma må stoppes, sier informasjonsansvarlig Tonje Waaktaar Gamst i Norges astma og allergiforbund (NAAF) til Side2. (...)

Nytt stöd för koppling mellan smärtstillande och astma
dagensmedicin.se 5.11.2009
En omfattande metaanalys kopplar nu åter ihop astma med användning av smärtstillande läkemedel som Alvedon.

Resultaten visar sammantaget, för både vuxna och barn, på 63 procent ökad risk för astma bland användare av paracetamol. Bland barn som hade fått paracetamol under första levnadsåret var risken för astma 47 procent förhöjd och bland barn som hade fått paracetamol ett år före diagnos var risken 60 procent förhöjd. Riskökningarna var statistiskt signifikanta. (...)

(Anm: Acetaminophen Use and the Risk of Asthma in Children and Adults
A Systematic Review and Metaanalysis. CHEST 2009 vol. 136 no. 5 1316-1323 (November)
.)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- Sink- og kobbermetabolisme i babytenner kan bidra til å forutsi ASD-risiko.

(Anm: Zinc and copper metabolism in baby teeth may help predict ASD risk. Mount Sinai Research Could Result in Future Diagnostic System for Autism Spectrum Disorder. Using evidence found in baby teeth, researchers from the Department of Environmental Medicine and Public Health at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai report that cycles involved in zinc and copper metabolism are dysregulated in autism spectrum disorder (ASD), and can be used to predict who will later develop the disease. The researchers used the teeth to reconstruct prenatal and early-life exposures to nutrient and toxic elements in healthy and autistic children. Results of the study will be published online in Scientific Advances, a journal published by the American Association for the Advancement of Science, at 2PM EST on May 30th. This is the first study to generate a 90 percent accurate fetal and early childhood biomarker of ASD using a longitudinal analysis of distinct metabolic pathways. The results of this research could produce a new diagnostic approach for ASD. (news-medical.net 30.5.2018).)

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

(Anm: Studie: Hovedpinepiller reducerer din evne til at føle empati. (videnskab.dk 15.7.2016).)

Husstøvet kartlagt
aftenposten.no 31.10.2009
60 prosent kommer utenfra.

- Men vi støvsuget jo i går. Hvor i all verden kommer egentlig alt dette støvet fra? (...)

I studien viser forskerne David Layton og Paloma Beamer at husholdningsstøv består av en god blanding – med blant annet død hud fra mennesker, fibre fra tepper og møbler, samt skitt og luftbårne partikler utenfra.

De to sistnevnte komponentene utgjør omkring 60 prosent av støvet, ifølge rapporten.

Les forskningsartikkelen her. (...)

- «Skitne» barn ikke bedre beskyttet mot allergier likevel
vg.no 10.9.2009
(VG Nett) Myten om at barn som utsettes for mange mikrober tidlig i oppveksten har mindre astma og allergi senere kan være i ferd med å briste. (...)

Astmamottagningar gav inte bättre sjukdomskontroll
dagensmedicin.se 31.7.2009
2009-07-31Vårdcentraler med särskilda astmamottagningar hade inte friskare patienter än de som saknade sådana.

Patienter som gick till vårdcentraler med särskilda mottagningar för astmatiker hade enligt en stor enkätstudie varken bättre kontroll över sin sjukdom eller skattade sin livskvalitet högre än astmatiker vid vanliga vårdcentraler, skriver Upsala Nya tidning.

Däremot hade de patienter som besökte de speciella astmamottagningarna markant mer kunskap om sjukdomen än de som gick till vanliga mottagningar. (...)

Web-based care may improve asthma control
reuters.com 20.7.2009
NEW YORK (Reuters Health) - People with asthma may be able to better manage their symptoms with the help of Web-based resources and interactivity, a study published Monday suggests. (...)

(Anm: Internet-Based Program to Assist Patients in Asthma Care. Annals of Internal Medicine 2009;151(2):I-42 (21 July).)

Sleep disorder linked to behavior woes in some kids (Søvnlidelser linket til atferdsproblemer hos enkelte barn)
reuters.com 10.7.2009
NEW YORK (Reuters Health) - Sleep-disordered breathing (SDB) is associated with behavior problems in children with asthma, researchers have found.

"Studies have linked asthma symptoms with both childhood behavior problems and troubled sleep," according to the study team, and there is "growing, but limited, evidence that children with SDB may have worse behavior."

Dr. Maria Fagnano and colleagues from the University of Rochester School of Medicine, New York, studied 194 children with asthma who were between 4 and 10 years old.

A third of the children had SDB and nearly a third had significant behavioral issues, they report in the latest issue of the journal Pediatrics. (...)

Bivirkninger skræmmer patienter
astma-allergi.dk 3.7.2009
Ny undersøgelse viser, at angsten for bivirkninger får danskerne til at droppe medicinen. Informationen hos lægerne er for dårlig.

Hos en stor del af den danske befolkning har holdningen ændret sig i de seneste årtier, og i dag er lægens ord ikke længere lov. Nutidens patienter stiller spørgsmål og vil gerne forstå, hvorfor de skal følge en bestemt behandling.

En ny undersøgelse fra Zapera viser, at 41 % af danskerne én eller flere gange har undladt at tage den medicin, som lægen anbefaler, af frygt for bivirkninger. (...)

Asthma Discovery May Lead to Better Treatments
healthfinder.gov 19.6.2009
Researchers come closer to understanding key airway changes.

FRIDAY, June 19 (HealthDay News) -- A key element in the development of chronic asthma has been identified by British researchers, who suggest that their finding may lead to new treatments.

The study by a team from King's College London and Imperial College London helps explain why the structure and function of airways in people with asthma are remodeled and how these changes contribute to chronic asthma.

"It is widely believed that this remodeling in asthma is in large part responsible for the chronicity of the disease. There are many features responsible for remodeling, but a key component of this process involves an increased amount of smooth muscle in the airways," study leader Dr. Tak Lee, head of the division of asthma and allergy research at King's College, said in a news release from the college.

The study appears in this week's online issue of the Proceedings of the National Academy of Sciences. (...)

Ny forståelse av kronisk astma
vg.no 16.6.2009
(VG Nett) Britiske forskere tror de har funnet et stoff som kan forhindre at folk utvikler kronisk astma.

Etter hvert som astma utvikles, forandrer strukturen i luftveiene seg. Muskelcellene i de små luftrørsgrenene vokser, noe som snevrer inn luftveiene og fører til tyngre åndedrett hos astmatikerne.

Nå håper forskere ved King's College London og Imperial College London at de har funnet en måte å stoppe denne forandringen, skriver BBC. (...)

De har funnet ut at muskelforandringen kan skyldes mangel på stoffet SERCA2, som får luftveismusklene til å slappe av ved å regulere kalsiumnivået.

I forsøkene reduserte de mengden av SERCA2 i cellene til friske mennesker. Resultatet var at luftveiscellene til forsøkspersonene begynte å oppføre seg som astmaceller. (...)

FDA flags psychiatric risks of asthma drugs (FDA flagger psykiatrisk risiko for astmalegemidler)
forbes.com 12.6.2009 (Associated Press)
WASHINGTON -- New labels on popular asthma drugs like Merck's Singulair must highlight language about suicidal behavior, depression and anxiousness seen in a small number of patients, federal regulators said Friday.

After 15 months of investigation, the Food and Drug Administration said Merck & Co. Inc., AstraZeneca and Cornerstone Therapeutics will have to raise label warnings about psychiatric problems reported by a handful of patients taking their drugs.

"Patients and healthcare professionals should be aware of the potential for neuropsychiatric events with these medications," the FDA said in a posting to its Web site. (...)

- Eksem kan være signal om astma
vg.no 25.5.2009
(VG Nett) Forskere mener de nå har funnet hva som gjør at mange barn med atopisk eksem også utvikler astma. (...)

En kvart million bruger astmamedicin forkert
fri.dk 5.5.2009
Op i mod en halv million danskere lider i dag af lungesygdommen astma, hvilket er dobbelt så mange som for tyve år siden.

Men en stor del af astmatikerne får ikke fuldt udbytte af deres medicin, da de ikke er klar over præcis, hvordan den skal inhaleres. (...)

Høfeber kan give astma
bt.dk 1.5.2009
Du bør være mere opmærksom på din høfeber, da den giver dig 30 pct. risiko for at udvikle astma.

Dine små forårs-nys kan udvikle sig til helårs-host og åndenød. Op mod hver tredje dansker med høfeber vil nemlig udvikle den ofte kroniske sygdom astma

Det skriver Astma-Allergi Forbundet i sit nye blad. Men flere af den million danskere, der i dag lider af høfeber, er ikke klar over risikoen. (...)

Har du pollenallergi, kan det også være en god idé at få målt din lungefunktion uden for pollensæsonen, så både du selv og din læge kender dine optimale værdier, siger Hans-Jørgen Malling til Astma-Allergi Forbundets blad.

Når nys og løbende næse i så mange tilfælde fører til astma, er det fordi slimhinderne i næse og lunger er forbundne. Ved høfeber er næsen ofte stoppet, og vejret trækkes gennem munden. Dermed kan du få flere allergigener fra f.eks. pollen direkte ned i lungerne, hvor det kan udvikle sig til astma. (...)

Operasjon skal hjelpe astmabarn
vg.no 28.4.2009
BERGEN (VG) Norske leger bak banebrytende studie.

For aller første gang skal kirurgi prøves ut i behandling av astma hos barn.
- Vi er veldig optimistiske, og har store forhåpninger til dette prosjektet, sier avdelingsoverlege Sverre Steinsvåg ved Sørlandet Sykehus til VG. (...)

Risks of Long-Acting Beta-Agonists in Achieving Asthma Control
NEJM 2009;360:1671-1672 (April 16)
In early December 2008, the Food and Drug Administration (FDA) held an unusual joint meeting of the Pulmonary–Allergy Drugs Advisory Committee, the Drug Safety and Risk Management Advisory Committee, and the Pediatric Advisory Committee to consider the safety of long-acting beta-agonists (LABAs). The meeting is described in detail in a Perspective in this issue of the Journal by Kramer,1 who points out that decision making by the advisers and the FDA was hampered by the lack of data about the safety of LABAs. (...)

Antibiotic use in children is associated with increased risk of asthma.
Pediatrics. 2009 Mar;123(3):1003-10.
(...) RESULTS: Antibiotic exposure in the first year of life was associated with a small risk of developing asthma in early childhood after adjusting for gender, socioeconomic status at birth, urban or rural address at birth, birth weight, gestational age, delivery method, frequency of physician visits, hospital visit involving surgery, visits to an allergist, respirologist, or immunologist, congenital anomalies, and presence of otitis media, acute, or chronic bronchitis, and upper and lower respiratory tract infections during the first year of life. (...)

CONCLUSIONS: This study provides evidence that the use of antibiotics in the first year of life is associated with a small risk of developing asthma, and this risk increases with the number of courses of antibiotics prescribed. (...)

Asthma
NEJM 360:1002-1014 (March 5)
According to survey data for which the diagnosis of asthma was based on a physician's assessment, it is estimated that approximately 7% of Americans have current asthma.1,2 (...)

Estimates suggest that as many as 300 million persons are affected worldwide.5 (...)

Nasal spray may trigger migraine (Nesespray kan trigge migrene)
reuters.com 2.3.2009
NEW YORK (Reuters Health) - People with hay fever -- more accurately termed allergic rhinitis -- may find themselves with a migraine after they use a nasal steroid spray to relieve their stuffy noses.

Dr. Jitka Pokladnikova, of Charles University in Prague, and colleagues reviewed the World Health Organization's global database and other sources and found an unexpected cluster of 38 cases of migraine suspected to be related to the use of intranasal corticosteroids.

The suspected intranasal corticosteroids included six different drugs: fluticasone, beclomethasone, budesonide, mometasone, flunisolide, and triamcinolone. In 24 cases the intranasal corticosteroid was the only drug used, the researchers report in the medical journal Cephalalgia. (...)

(Anm: Steroid therapy increases risk of blood clots 5-fold in IBD patients (medicalnewstoday.com 1.2.2015).)

Prenatal Exposure to Pollution Linked to Future Asthma
ivanhoe.com 18.2.2009
(Ivanhoe Newswire) -- Children born in areas with high traffic-related pollution may have a greater risk of developing asthma due to genetic changes that occur in the womb, a new study found.

Researchers examined umbilical cord blood from New York City infants and discovered evidence of a possible new biomarker associated with prenatal exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). PAHs are chemical compounds that are created as byproducts of incomplete combustion from carbon-containing fuels. There are typically high levels of PAHs in heavily trafficked areas, and exposure to the chemicals have been linked to diseases such as cancer and childhood asthma. (...)

The researchers reported finding a significant association between changes in ACSL3 methylation, a gene expressed in the lung, and maternal PAH exposure. ACSL3 was also associated with a parental report of asthma symptoms in children before the age of 5. (...)

(Anm: Relation of DNA Methylation of 5′-CpG Island of ACSL3 to Transplacental Exposure to Airborne Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Childhood Asthma. PLoS ONE 4(2): e4488. doi:10.1371/journal.pone.0004488.)

Større risiko for astma blant p-pillebrukere
Mari Rian Hanger
dagensmedisin.no 12.2.2009
En undersøkelse av 5791 kvinner viste at kvinner som brukte p-piller, hadde 42 prosent større risiko for å ha astma enn andre kvinner.

Studien ble gjort på kvinner som er bosatt i Norge, Danmark, Sverige, Island og Estland. 961 av kvinnene brukte p-piller. Det viste seg at det var 42 prosent større risiko for at p-pillebrukerne hadde astma - sammenlignet med dem som ikke brukte p-piller.

Bør være oppmerksomme
Spørreundersøkelsen ble utført i 1999-2001, og svarprosenten var på 77 prosent. Risikoen for å ha astma, kombinert med høysnue, var 48 prosent høyere hos p-pillebrukerne.

- Leger bør være oppmerksomme på denne sammenhengen. Dersom en kvinne begynner med p-piller og deretter utvikler astmasymptomer, bør legen være klar over at det kan være en sammenheng, sier studiens førsteforfatter, gynekolog Ferenc Macsali ved Haukeland universitetssykehus.

Gravide, kvinner som brukte hormonterapi og kvinner over 45 år, ble ekskludert fra studien. Forskerne har også justert for blant annet røyking, uregelmessig menstruasjon, BMI og alder. (...)

Kortikosteroider vid KOL kopplas till lunginflammation
lakemedelsvarlden.se 10.2.2009
KOL-patienter som använder inhalerade kortikosteroider under en längre tid drabbas i högre grad än andra att drabbas av lunginflammation. Det visar siffror från en metaanalys publicerad i Archives of Internal Medicine.

LUNGSJUKDOM Amerikanska forskare har gått igenom data från 18 randomiserade och kontrollerade studier av patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, som behandlats med inhalationssteroider. (...)

- Dansk forskning viser, at nasale øvre luftvejssymptomer er hyppige hos KOL-patienter. I behandling af patienter med KOL er fokus oftest rettet mod de mange nedre luftvejsproblematikker og de andre sygdomme, der ofte følger patientgruppen.

(Anm: Dansk forskning viser, at nasale øvre luftvejssymptomer er hyppige hos KOL-patienter. I behandling af patienter med KOL er fokus oftest rettet mod de mange nedre luftvejsproblematikker og de andre sygdomme, der ofte følger patientgruppen. Derimod er øvre luftvejssymptomer blandt KOL-patienter ofte oversete, præcis som viden om de bagvedliggende årsager til de øvre luftvejssymptomer halter noget bagefter. Det forsøger dansk forskning at rette op på i et studie offentliggjort i tidsskriftet Respiratory Medicine, hvor forskere blandt andet har kigget på patofysiologien bag symptomer i de øvre luftveje, og på hvilken betændelsestyper der sparker gang i KOL-patienters irritation i næsen og det nasale område. ”I studiet viser vi blandt andet, at nasale øvre luftvejssymptomer er et hyppigt fænomen hos patienter med KOL, ligesom vi viser, at disse symptomer er associeret med tegn på inflammation,” fortæller forskeren bag studiet, Nicolai Obling, 1. reservelæge og ph.d. på Lungemedicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital og tilknyttet Forskningsenheden på Lungemedicinsk Afdeling Næstved Sygehus, da studiet blev til. (…) Desuden udviste patienter med øvre luftvejssymptomer tegn på både neutrofil og eosinofil inflammation med forhøjede niveauer i de prøver, der blev taget fra deres næsehule,” forklarer Nicolai Obling. (…) Med intranasale steroider reduceres graden af symptomerne, og nogle tidligere undersøgelser har desuden peget på, at nogle inflammationsmarkører (IL-8) i næsen mindskes af at behandlingen - de studier er dog ret små,” fortæller Nicolai Obling og runder af: (propatienter.dk 3.5.2022).)

(Anm: Obling N, Backer V, Hurst JR, Bodtger U. Nasal and systemic inflammation in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Highlights • Upper airways symptoms are common in COPD. Upper airways symptoms are associated with both neutrophilic and eosinophilic inflammatory profile. Patients exhibit signs of inflammation both systemically and in the nasal lining. Respir Med. 2022 Apr-May;195:106774.)

Long-term Use of Inhaled Corticosteroids and the Risk of Pneumonia in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Arch Intern Med. 2009;169(3):219-229. (February 9)
Background Recent studies have suggested a possible association between pneumonia and the use of inhaled corticosteroids. We aimed to ascertain the risk of pneumonia with long-term inhaled corticosteroid use among patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). (...)

Conclusion Among patients with COPD, inhaled corticosteroid use for at least 24 weeks is associated with a significantly increased risk of serious pneumonia, without a significantly increased risk of death. (...)

- Hormonstatus påvirker astmarisiko
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:168 (29.1.2009)
Kvinner i fruktbar alder som har uregelmessig menstruasjon, har mer astma, mer allergi og dårligere lungefunksjon enn kvinner med regelmessig menstruasjon. (...)

FDA Panel: Ban 2 Popular Asthma Drugs (FDA-panel: Forby to populære astmalegemidler)
JAMA. 2009;301(4):365-366 (January 28)
A panel of advisors to the US Food and Drug Administration (FDA) recommended that the agency ban the marketing of 2 popular asthma drugs that have been associated with an increased risk of rare but serious adverse events and, in some cases, death.

The panel was charged with assessing the risks and benefits of certain asthma treatments, specifically the long-acting β-agonist (LABA) drugs formoterol and salmeterol and combination products containing both a LABA and an inhaled corticosteroid (formoterol plus budesonide and salmeterol plus fluticasone). Previously, the FDA’s Office of Drug Safety and the agency’s pulmonary and allergy drug products division had made contradictory recommendations concerning LABAs. (...)

Oral prednisolone for preschool children with acute virus-induced wheezing.
N Engl J Med. 2009 Jan 22;360(4):329-38.
(...) CONCLUSIONS: In preschool children presenting to a hospital with mild-to-moderate wheezing associated with a viral infection, oral prednisolone was not superior to placebo. (...)

Studies: Steroids do not help wheezing kids
forbes.com 21.1.2009
Steroid drugs, a common treatment for young children prone to wheezing and colds, do not help and may even be harmful, according to new research. Preschoolers in Britain who were hospitalized with a wheezing attack and treated with the steroid prednisolone stayed just as long as other children who were given dummy pills.

In another study, Canadian children who had previous wheezing trouble and who took the steroid fluticasone as a preventive measure showed modest improvement, but the side effect of possible stunted growth outweighed the benefit, researchers said. (...)

Hospitals commonly give such children steroids to open up airways. That's a standard treatment for adults and for children who have asthma, but its effectiveness for children with transient wheezing is unknown. (...)

The British research was paid for by the nonprofit Asthma UK. Several authors report receiving fees and support from various drug makers that make asthma medication.

Dr. Bradley Chipps, an allergy specialist in Sacramento, Calif., said the research "gives us good information that what we've been doing doesn't work." (...)

(Anm: Steroid therapy increases risk of blood clots 5-fold in IBD patients (medicalnewstoday.com 1.2.2015).)

Hvert femte skolebarn har astma
nrk.no 19.1.2009
En ny stor undersøkelse viser at hvert femte skolebarn i Nordland har eller har hatt astma. (...)

- Vi har kommet fram til at fra 1995 var det ca. 10 prosent og nå havner vi en plass mellom 15 og 20 prosent av unger som har hatt astma. Det er kraftig økning fra tidligere undersøkelser som er gjennomført, sier hun. (...)

FDA probe finds no link with asthma drugs, suicide
forbes.com 13.1.2009
Federal health officials said Tuesday that asthma drugs, including Merck's Singulair, do not appear tied to suicide - though regulators continue to examine possible links to behavioral problems. (...)

FDA advisers: restrict some asthma drugs
forbes.com 12.12.2008 (Associated Press)
Government health advisers recommended restrictions Thursday on some long-acting asthma drugs, although not Advair, a top-selling medication.

Outside experts advising the Food and Drug Administration said Foradil and Serevent no longer should be used for asthma. But they said the benefits of the more widely used Advair and Symbicort clearly outweigh the risks. (...)

Advarer mot astmamedisiner
abcnyheter.no 11.12.2008
Det amerikanske legemiddelverket advarer mot bruk av to astmamedisiner.

Food and Drug Administration (FDA) anbefalte torsdag at astmamedikamentene Foradil og Serevent ikke lenger skal brukes mot astma, melder AP.

Ifølge Reseptregisteret var det i 2007 11.104 nordmenn som brukte Serevent, mens 18.701 brukte Foradil (best kjent som Oxis i Norge).

Ifølge Statens legemiddelverk i Norge har flere studier vist at denne typen medisiner – langtidsvirkende beta-2-agonister – til innhalasjon gir økt risiko for alvorlige astmaanfall og dødsfall.

Etter at dette ble kjent, bestemte Europeiske legemiddelmyndigheter at preparatomtaler og pakningsvedlegg for alle slike preparater skulle oppdateres. (...)

F.D.A. Panel Votes to Ban Asthma Drugs
nytimes.com 11.12.2008
ROCKVILLE, Md. — A panel of federal drug experts voted on Thursday that the drugs Serevent and Foradil should be banned from use in the treatment of asthma, but the experts said that Advair and Symbicort, which together are far more popular, should continue to be used. (...)

Høstbarn får oftere astma
nrk.no 11.12.2008
(...) De har opptil 30 prosent høyere sjanse for å utvikle luftveissykdommen, ifølge desemberutgaven av The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

En mulig forklaring er at høstbarn er omtrent fire måneder gamle når forkjølelses- og influensasesongen er på sitt mest intense.

Særlig er barn født i stjernetegnet skorpionen utsatt, men det er ikke astrologien som har skylden, ifølge New York Times.

Lungene holder fortsatt på å utvikle seg og immunforsvaret har ennå ikke bygget opp nok motstandskraft. (...)

FDA Advisers Would End Asthma Indications for Two Long-Acting Beta2 Agonists
medpagetoday.com 11.12.2008
ROCKVILLE, Md., Dec. 11 - Advisers to the FDA voted today to recommend to the agency that two single-agent long-acting beta2 agonist inhalers be stripped of their asthma indications.

The drugs, salmeterol (Serevent) and formoterol (Foradil), carry too high a risk for asthma-related complications and death, and too small of an apparent health benefit when they are used absent a steroid, said the panel. For children, the panel was unanimous that the risks are too great.

If the FDA follows the panel's recommendations, which it usually does, Serevent and Foradil would still be indicated for chronic obstructive pulmonary disease, which makes up about half of the drugs' users. (...)

Nyheter fra Tidsskrift for Den norske legeforening:
Astma i norsk arbeidsliv

arbeidstilsynet.no 10.12.2008
Fordi 15 % av personer med astma ikke ville fått sykdommen uten eksponering for støv, røyk, gass eller damp på arbeid, bør arbeidsanamnesen vurderes for alle voksne med astma. Dette er en sykdom som kunne vært forebygget, men det forutsetter mer oppmerksomhet fra helse- og arbeidslivsmyndigheter, leger, arbeidsgivere og fagbevegelse. (...)

Les hele artikkelen på legeforeningens nettsider: Astma i Norsk arbeidsliv (...)

Les hele saken på legeforeningens nettsider: Arbeidsrelatert astma og kols - forsømt og oversett (...)

Experter på FDA vill stoppa astmapreparat till barn
lakemedelsvarlden.se 8.12.2008
Experter på den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, menar att långverkande beta-2-agonister mot astma innebär ökad risk för astmarelaterad död hos barn under 18 år.

RISKFYLLDA Det är personer på FDA:s avdelning för läkemedelssäkerhet som ansvarar för att undersöka riskerna med redan godkända preparat som höjer ett varnande finger. De har gått igenom kliniska data för omkring 61 000 patienter och sett ett samband mellan långverkande beta-2-agonister och astmarelaterad död och sjukhusvistelse till följd av svåra astmaattacker. Riskerna är framför allt tydliga för barn under 18 år menar FDA-experterna. (...)

Warning Given on Use of 4 Popular Asthma Drugs, but Debate Remains
NYTIMES.COM 5.12.2008
WASHINGTON — Two federal drug officials have concluded that asthma sufferers risk death if they continue to use four hugely popular asthma drugs — Advair, Symbicort, Serevent and Foradil. But the officials’ views are not universally shared within the government. (...)

FDA: Asthma drugs pose increased risks
philly.com 6.12.2008
The Food and Drug Administration said yesterday that three popular asthma medicines may increase risks of hospitalization and death in some asthma patients.

The safety of the drugs - Serevent, manufactured by GlaxoSmithKline P.L.C.; Symbicort, made by AstraZeneca P.L.C.; and Foradil, from Novartis AG - will be reviewed by outside medical advisers to the FDA at a two-day hearing next week in Rockville, Md.

While three of the medications, known as long-acting beta agonists, or LABAs, had a "positive risk difference" in clinical studies, it was only "statistically significant" for Serevent, FDA staff said, in briefing materials posted yesterday on the agency's Web site.

A fourth drug, Advair made by GlaxoSmithKline, had no increased risk of respiratory complications, FDA staff said. Advair has about $4 billion in annual sales and is Glaxo's biggest product.

Medical experts will consider the potential risks of all LABAs, including Advair, at the two-day hearing Wednesday and Thursday, will hear presentations by the drugmakers, and will make recommendations. The drugs already carry strong warnings, but the findings next week could lead to more specific instructions for patients.

Children ages 4 to 11 taking LABA drugs appeared to be at greatest risk for complications than those taking older treatments, FDA staff said. African Americans showed elevated risk compared with other groups, and females had higher risks than males.

In clinical studies, there were 20 asthma-related deaths - 16 in patients treated with LABA drugs, and four among patients taking other non-LABA medications. "All the asthma-related deaths were among Serevent-treated subjects," the FDA said.

Separately, the FDA is investigating a possible link between Singulair, Merck & Co. Inc.'s popular allergy and asthma drug, and suicide.

In March, the FDA said it was reviewing Singulair for potential safety issues after receiving a handful of reports of mood changes, suicidal behavior and suicide in patients who had taken the drug. (...)

FDA Documents Say Drugs Increase Risk of Asthma-Related Death
medpagetoday.com 5.12.2008
ROCKVILLE, Md., Dec. 5 -- Long-acting beta agonists are associated with an increased risk of asthma-related death and hospitalization compared with other medications used to treat the condition, according to an FDA meta-analysis.
The increased risk was particularly marked in children ages 4 to 11, with a risk difference estimate of 14.83 (95% CI, 3.24, 26.45) per 1,000 participants, the report said.

The analysis, which was released today, was prepared as a briefing document for the Joint Meeting of the FDA's Pulmonary-Allergy Drugs Advisory Committee, Drug Safety and Risk Management Advisory Committee and Pediatric Advisory Committee scheduled for December 10 and 11.

The "risk difference estimate for the asthma composite endpoint of [long-acting beta agonist] rate minus the non-long acting beta agonist rate was 2.80 (95% CI 1.11 to 4.49) per 1,000 subjects," the FDA said.

That relative risk estimate was "supported by both the asthma-related hospitalizations and the asthma-related death components. However, findings for individual drugs and subgroups were driven by the asthma-related hospitalization component."

The FDA analyzed data from 110 trials of four long-acting beta agonists: salmeterol/fluticasone (Advair), formoterol (Foradil), salmeterol (Serevent), and formoterol/budesonide (Symbicort). (...)

Flere tusen får astma på jobben
ukeavisenledelse.no 4.12.2008
Får du astma av jobben din må du selv sørge for at sykdommen registreres som yrkessykdom. Hvis ikke kan du gå glipp av erstatning som du har krav på.

I en artikkel som offentliggjøres i Tidsskrift for Den norske legeforening torsdag, konkluderer overlege Håkon Lasse Leira med at altfor få pasienter med astma registreres og meldes med yrkesrelatert sykdom. (...)

Astma i norsk arbeidsliv
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:2719-21 (4.12.2008)
(...) Fortolkning. Personer med allergisk yrkesastma må omplasseres for å forhindre at sykdommen blir kronisk. Ved ikke-allergisk astma kan tilrettelegging i arbeidsmiljøet og tett oppfølging forsøkes. Det er betydelig underrapportering av arbeidsrelatert astma. Dette skyldes trolig at leger har for lite kunnskap om arbeidsmedisin. (...)

Caesarean increases asthma risk (Keisesnitt øker astmarisiko)
bbc.co.uk 2.12.2008
One in four births in the UK is by Caesarean
Babies born by Caesarean section are more prone to developing asthma, say Dutch researchers.

In a study of almost 3,000 children, birth by Caesarean was associated with a 80% increased risk of asthma by age eight compared with vaginal birth.

The association was even stronger in children whose parents had allergies, suggesting a genetic predisposition to the disease, it is reported in Thorax.
Previous research has linked Caesareans with the development of allergies. (...)

One third of diagnoses of asthma in Canada are wrong, study finds (En tredjedel av astmadiagnoser i Kanada er feil, viser studie)
BMJ 2008;337:a2665 (21 November)
Almost a third of people diagnosed as having asthma in Canada did not have the condition when retested using clinical guidelines, a study has found (CMAJ 2008;179:1121-31, doi:10.1503/cmaj.081665).

The study shows "a major problem in our system of asthma care: rather than just being overdiagnosed, asthma is misdiagnosed," said Matthew Stanbrook, deputy editor of CMAJ, the journal of the Canadian Medical Association, and Alan Kaplan, chairman of the Family Physician Airways Group of Canada, in an accompanying editorial (CMAJ 2008;179:1099-100, doi:10.1503/cmaj.081665).
Such misdiagnosis "has important and potentially serious consequences to both patients and the healthcare system," which may extend over many years, they say. Yet spirometry can accurately diagnose most cases of asthma.

"Physicians who do not use spirometry for their asthma patients should not be managing asthma, yet primary care physicians cannot avoid managing this very common disease," they say.

The authors conducted the study to determine the proportion of Canadian adults who have an incorrect diagnosis of asthma and to investigate whether asthma was more likely to be overdiagnosed among people who were obese.

They also wanted to establish what proportion of obese and non-obese patients could safely discontinue their asthma drugs once a diagnosis of asthma was excluded. (...)

Regular treatment with formoterol for chronic asthma: serious adverse events
Cochrane Database Syst Rev. 2008 Oct 8;(4):CD006923.
BACKGROUND: Epidemiological evidence has suggested a link between beta-agonists and increases in asthma mortality. There has been much debate about possible causal links for this association, and whether regular (daily) long-acting beta(2)-agonists are safe. (...)

AUTHORS' CONCLUSIONS: In comparison with placebo, we have found an increased risk of serious adverse events with regular formoterol, and this does not appear to be abolished in patients taking inhaled corticosteroids. The effect on serious adverse events of regular formoterol in children was greater than the effect in adults, but the difference between age-groups was not significant. Data on all-cause serious adverse events should be more fully reported in journal articles, and not combined with all adverse events or limited to those events that are thought by the investigator to be drug-related. (...)

Paracetamol gir astma
kk.no 17.9.2008
Tar du Paracet, Panodil eller Pinex en gang i uka, går det utover lungene dine. (...)

Det viser en studie utført i regi av Global Allergy and Asthma European Network. Andre typer smertestillende midler kunne ikke knyttes til astma. (...)

Årsaken kan være at paracetamol reduserer nivået av antioksidant-stoffet glutation i lungene, og dette stoffet trengs for å beskytte lungene mot luftforurensing og tobakksrøyk. (...)

Hevder nøtter øker astmafaren drastisk
vg.no 23.7.2008
(VG Nett) En nederlandsk studie hevder gravide som spiser nøtter under svangerskapet drastisk øker astmafaren for barnet. (...)

Salmeterol (Serevent) Increases Serious Adverse Events in Chronic Asthma
medpagetoday.com 17.7.2008
LONDON, July 17 -- For chronic asthma, twice-daily use of salmeterol (Serevent) was associated with small but significant increases in serious adverse events, a meta-analysis showed.

In a review of 26 double-blind randomized controlled trials, regular users of the long-acting beta2-agonist had a 14% increased likelihood of having a non-fatal serious adverse event than those taking placebo (OR 1.14, 95% CI 1.01 to 1.28, P=0.032), Christopher Cates, B.M.B.Ch., of St. George's University of London, and Matthew Cates, B.M.B.Ch., of Bristol Royal Infirmary in England, reported in a Cochrane Review.

That means that, for every 1,000 patients treated with salmeterol, 45 will have a serious adverse event, compared with 40 taking placebo who will have such an event. (...)

Muggsopp kan doble astmarisikoen
Av Lisbeth Nilsen (Dagens Medisin)
vg.no 24.6.2008
Oppvekst av muggsopp i hjemmet, kan doble risikoen for at barn utvikler astma.

Det viser doktoravhandlingen til cand.scient. Britt Rydjord ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hun har studert immunforsvarets respons ved muggsoppeksponering i forhold til astma og allergi. (...)

Skåringstall kan forutsi astma hos barn
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1262 (29.5.2008)
En enkel poengberegning basert på astmatisk besvær innen første to leveår kan forutsi astma hos ti år gamle barn.

Det viser Chandra Sekhar Devulapalli i sin avhandling Inhaled corticosteroids in children: use and effects of early treatment on asthma and lung function. Prevalence of asthma and the impact of severity in early life on later asthma in childhood, som utgår fra Universitetet i Oslo. (...)

Tree-lined streets may cut city kids' asthma risk (Tre langs gater kan redusere barns risiko for astma)
reuters.com 9.5.2008
NEW YORK (Reuters Health) - City blocks boasting plenty of trees aren't only more pleasing to the eye; they may be healthier for children's lungs, according to research conducted in New York City. (...)

"We think that trees might have a beneficial effect on air quality -- affecting air quality right at the street level," Lovasi told Reuters Health. While the effects were independent of poverty and pollution, the researcher added, its possible street trees may simply be a stand-in for a healthful environment. "We're not confident that it's the trees themselves that are what's driving this." (...)

SOURCE: Journal of Epidemiology and Community Health, May 2008. (...)

Obesity May Worsen Impact of Asthma
healthfinder.gov 1.5.2008
Heaviest lose ability to inhale as deeply or exhale as fully as normal weight individuals. (...)

The study also found that simple spirometry couldn't determine the level of pulmonary dysfunction in obese people with asthma.

The findings were published in the first issue for May of the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. It's the first prospective study to find a significant comparative difference between obese and non-obese people in how the lungs and airways respond to a simulated asthma attack. (...)

Astmautsyr til liten nytte
(VG Nett) Spesialutstyr for å bekjempe midd, har liten eller ingen virkning for astmatikere, mener forskere. (...)

FDA Investigates Suicide With Merck Drug
forbes.com 27.3.2008
WASHINGTON - The Food and Drug Administration said Thursday it is investigating a possible link between Merck's best-selling Singulair and suicide.

FDA said it is reviewing reports of mood changes, suicidal behavior and suicide in patients who have taken the popular allergy drug.

Merck has updated the drug's labeling four times in the past year to include information on a range of side effects: tremors, anxiousness, depression and suicidal behavior. (...)

FDA Panel Cites Glaxo Drugs' Asthma Risk
forbes.com 29.11.2007
WASHINGTON - Government advisers recommended Wednesday that GlaxoSmithKline add more language about risks in children to its asthma drugs Serevent and Advair.

The Food and Drug Administration said it would continue studying the safety of the treatments for children and plans to hold another panel meeting to address that question.

Both drugs already carry black box warnings, the most serious a drug can carry, indicating they can increase the risk of asthma-related death. However, a panel of outside experts told the FDA that those warnings should specifically detail the risks to children. (...)

Glaxo confident as FDA probes asthma drugs in kids
reuters.com 26.11.2007
(...) There were nine cases of adverse events in children under 16 using Serevent, or salmeterol, in the year following granting of pediatric market exclusivity in March 2006, including five deaths, papers posted on the FDA Web site show (http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/07/briefing/2007-4325b_03_05_Salmeterol%20Adverse%20Event%20Review.pdf).

Serevent, a long-acting beta agonist used to ease breathing, is also included in Advair, Glaxo's biggest product with worldwide sales of 3.3 billion pounds ($6.8 billion) in 2006. U.S. sales accounted for 1.9 billion pounds last year.

The British-based company said it had provided clinical information to the FDA, which it believed backed the safety of both products. (...)

Glaxo's Asthma Drugs May Harm Children, U.S. FDA Staff Says
bloomberg.com 23.11.2007
Nov. 23 (Bloomberg) -- GlaxoSmithKline Plc's asthma drugs Serevent and Advair, the company's biggest-selling medications, may have rare and deadly side effects for children, safety officials at the U.S. Food and Drug Administration said.

Nine patients under age 16 were harmed, including five who died, while taking Serevent in the 13 months after it was approved in the U.S. for children in 2006, a safety review found. An advisory panel of pediatricians is slated to discuss side effects from Serevent and other medications on Nov. 27.

The FDA strengthened the warning labels for Serevent, Advair and Novartis AG's Foradil almost two years ago, limiting use to patients who don't benefit from other drugs. A study found patients using Serevent had a fourfold increase in asthma- related deaths, while others showed it and Foradil increased asthma exacerbations and hospitalizations in adults and children, according to the FDA staff memo Oct. 24, 2007. (...)

A more "formal'' analysis of their risks and benefits in treating asthma in children is needed, they said. (...)

Overlege: Forby elovner, de kan gi astma
vg.no 5.11.2007
Det finnes mange indikasjoner på sammenheng mellom bruk av elektriske ovner og astma, og overlege Jan Wilhelm Bakke ved Arbeidstilsynet mener forbud mot slike ovner vil være god forebyggende medisin. (...)

Mindre biverkning av sponsring
passagen.se 24.10.2007
I de studier som betalas av läkemedelsföretag är läkemedelsbiverkningar betydligt ovanligare jämfört med de studier som finansierats på annat sätt. Det visar en sammanställning som gjorts på astmaläkemedel. Den innefattar 504 publicerade studier av inhalerade kortikosteroider, som används vid bland annat astma. Av dessa studier var 275 studier sponsrade av läkemedelsföretag och 229 av andra finansiärer. (...)

(Anm: Adverse Effects of Inhaled Corticosteroids in Funded and Nonfunded Studies. Arch Intern Med. 2007;167:2047-2053 (October 22).)

Adverse Effects of Inhaled Corticosteroids in Funded and Nonfunded Studies
Arch Intern Med. 2007;167:2047-2053 (October 22)
(...) Among studies finding a statistically significant increase in adverse effects associated with the study drug, the authors of PF articles concluded that the drug was "safe" more frequently than the authors of NoPF studies (prevalence ratio, 3.68; 95% confidence interval, 2.14-6.33).

Conclusions The type of funding may have determinant effects on the design of studies and on the interpretation of findings: funding by the industry is associated with design features less likely to lead to finding statistically significant adverse effects and with a more favorable clinical interpretation of such findings. Disclosure of conflicts of interest should be strengthened for a more balanced opinion on the safety of drugs. (...)

Full uenighet blant ekspertene:
- Astmatikere bør endre behandlingen

vg.no 18.10.2007
Bytt ut de gamle inhalatorene med en ny, oppfordrer en britisk professor i det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal. Norske eksperter er uenige. (...)

Sprej ökar astmarisken
unt.se 16.10.2007
Flitig användning av rengöringssprejer i hemmet ökar risken för att insjukna i astma i vuxen ålder. Däremot påverkar inte flytande rengöringsmedel risken för sjukdomen. (...)

Astma genom jobbet vanligare än väntat
unt.se 15.10.2007
Kontakt med latex, mjöl, mögel och flera andra ämnen i jobbet ökar risken för att insjukna i astma. Särskilt hög är risken för dem som inandats kemikalier i samband med olyckor på arbetsplatsen. För sjuksköterskor och städare är risken för astma mer än fördubblad. (...)

Diagnosis of asthma in children
Clinical Review
BMJ 2007;335:198-202 (28 July)
Children presenting with wheeze are likely to have either atopic asthma or episodic viral wheeze; distinguishing between these has important implications for management (...)

Antibiotic Use Early in Life Increases Risk for Asthma
pediatrics.jwatch.org 18.7.2007
This population-based study confirms previous studies that found an association between antibiotic use and development of childhood asthma. (...)

- Dårlig kosthold gir lungeproblemer
vg.no 10.7.2007
(VG Nett) Ungdommer som ikke får i seg vanlige næringsstoffer man blant annet finner i frukt og fisk, utvikler lettere astma, pusteproblemer og hoste. (...)

Clinical trial results often overstate benefits of treatment
BMJ 2007;334:1341 (30 June)
Failings in the way that clinical trials are designed and presented may lead doctors to overstate the benefit of treatments, experts warned last week.
The conference on clinical trials, organised by the James Lind Alliance and the Lancet and held at the Royal Society of Medicine in London, also heard that key groups of participants were often excluded from clinical studies and as a result were denied the benefits of evidence based medicine. Stephen Holgate, professor of immunopharmacology at Southampton University, said that children and elderly people were "especially neglected" in this area.
As another example he noted that the routine exclusion of smokers from asthma studies meant that it has only recently been discovered that inhaled steroids do not work in this group—decades after millions of smokers began taking these drugs for their asthma. (...)

(Anm: Evidence based medicine: a movement in crisis? BMJ 2014;348:g3725 (13 June 2014).)

Antibiotika till små ökar astmarisk
svd.se 12.6.2007
Risken att utveckla astma i sjuårsåldern är förhöjd bland dem som fick antibiotika som spädbarn, säger kanadensiska forskare. (...)

Det visade sig att dessa barn löpte en fördubblad risk att utveckla astma före sju år jämfört med dem som inte fått antibiotika. (...)

- Astma og allergi kan helbredes
aftenposten.no 8.6.2007
Om 10-15 år kan nys og rennende øyne være en saga blott, spår forskere. (...)

Serevent: No Cause to Breathe Any Easier
lawyersandsettlements.com 6.5.2007
It could take your breath away, but Serevent is anything but romantic.The popular anti-asthma medication, manufactured by GlaxoSmithKline, is known scientifically as long-acting beta-agonist salmeterol, and has the potential for serious and even life-threatening complications.

For now, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) agrees with supporters of the drug - the manufacturer among them - that the benefits far outweigh the risks, and emphasize that problems with Serevent are rare.

And Dr. Jeffrey Glassroth, Professor of Medicine at Tufts University in Boston, maintains that if the drugs weren