Regelhjelp.no (regelhjelp.no)

Arbeid og lønn: Arbeidsledighet (ssb)

Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2016 (ssb)

Kjenner ikke til arbeidstilsynet (ukeavisenledelse.no 8.10.2007)

Norske flygeledere dør tidlig - men ingen vet hvorfor (nettavisen.no 8.7.2014)

Avslag (Brennpunkt - nrk.no/nett-tv 21.11.06)

Menn får lettest yrkesskadetrygd Ni av ti som fikk godkjent sykdom som yrkesskade i fjor, var menn. (nrk.no 21.11.2006)

Arbeidsgivers plikt til å vurdere tiltak for fysisk aktivitet (arbeidstilsynet.no)

Legers faglige ytringsfrihet (arbeidstilsynet.no 8.9.2008)

Oppreisningserstatning (tort og svie) ved uberettiget avskjed eller usaklig oppsigelse (justorget.no)

Astma på arbeidsplassen

Astma som skyldes forhold på arbeidsplassen er mer vanlig enn det går fram av statistikken. (mozon.no 21.9.2006)

Overtid på jobben øker risikoen for skader og sykdom med over... (VG 19.8.2005)

Arbeidsnarkomani (arbeidstilsynet.no 19.11.2008)

- Kritiserer norsk varslervern

(Anm: Kritiserer norsk varslervern.
Varslere er for dårlig beskyttet i Norge, fastslår Transparency International i en ny rapport. Den drøyt fire år gamle varslerparagrafen i den norske arbeidsmiljøloven er blitt kritisert for å gi varslere lite reelt vern. Få varslere har vunnet frem. I retten dreies oppmerksomheten bort fra de kritikkverdige og lovstridige forhold som det varsles om, og over mot varslerens personlige egenskaper og generelle troverdighet, påpeker norske kritikere. De mener varslerparagrafen stiller altfor strenge krav til varsleren. Nå får de støtte av Transparency International (TI) i en rapport som ble frigitt i dag. (aftenposten.no 24.5.2011).)

(AnmVarslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Destruktiv ledelse på varslingstoppen.

(Anm: Destruktiv ledelse på varslingstoppen. Det er fortsatt risikabelt i norsk arbeidsliv å blåse i fløyta, altså varsle om problematiske forhold på arbeidsplassen. (dagensperspektiv.no 23.9.2022).)

(Anm: Is Your Work Hurting Your Health? (webmd.com 24.5.2016).)

- Varsling: 36 klager på gjengjeldelse – ikke konstatert brudd. Siden 1. juli 2021 har Diskrimineringsnemnda fått inn 36 klager om påstått gjengjeldelse etter varsling i arbeidslivet. Så langt har ingen av de behandlede klagene fått medhold.

(Anm: Varsling: 36 klager på gjengjeldelse – ikke konstatert brudd. Siden 1. juli 2021 har Diskrimineringsnemnda fått inn 36 klager om påstått gjengjeldelse etter varsling i arbeidslivet. Så langt har ingen av de behandlede klagene fått medhold. Ashan Nishantha, direktør i Diskrimineringsnemnda, mener at det kan være forskjell på hva den enkelte oppfatter som gjengjeldelse etter varsling og det som vurderes som gjengjeldelse i lovens forstand.  (dagensperspektiv.no 23.9.2022).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Nesten ingen dømmes når Arbeidstilsynet politianmelder.

(Anm: Nesten ingen dømmes når Arbeidstilsynet politianmelder. Stortinget pålegger Arbeidstilsynet å politianmelde flere saker. Men de siste sju årene har bare en brøkdel av tilsynets anmeldelser ført til dom. KONTROLL: Inspektører fra Arbeidstilsynet sjekker arbeidsplasser over hele landet. De kan gi pålegg om stans, bøter og anmeldte virksomheter til politiet hvis de avdekker alvorlige lovbrudd. – Jeg mener Arbeidstilsynet alltid skal politianmelde i slike tilfeller. Ordene tilhører arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og falt i Stortinget 24. november. Da debatterte de folkevalgte hva Arbeidstilsynet skal gjøre med grove lovbrudd. Ministeren var tydelig: Alvorlige lovbrudd skal anmeldes. (nrk.no 2.1.2023).)

- Stortinget instruerer regjeringen: Full gjennomgang av Arbeidstilsynets regelverk. (- I dag er det slik at Arbeidstilsynet står fritt til å bestemme om lovbrudd skal straffes.)

(Anm: Stortinget instruerer regjeringen: Full gjennomgang av Arbeidstilsynets regelverk. Et enstemmig flertall på Stortinget ber arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) om en storrengjøring i Arbeidstilsynet etter Aftenposten-avsløringer. Aftenposten har i en serie artikler rettet søkelyset mot Arbeidstilsynets regelverk. I dag er det slik at Arbeidstilsynet står fritt til å bestemme om lovbrudd skal straffes. Aftenposten har dokumentert hvordan det kan arte seg i praksis: Arbeidstilsynet satte strek over gebyrer for 800.000 kroner til Norges største hyttefirma. Dette til tross for at gebyrene gjaldt gjentatte brudd på sikkerhetsbestemmelsene, og ansatte som jobbet under livsfarlige forhold. I fjor høst var statsråd Marte Mjøs Persen avventende til å gjøre noe med regelverket. (aftenposten.no 22.2.2023).)

- Sopp-partikler kan påvirke helsa til ansatte i avfallsbransjen. For første gang har forskere beskrevet hvordan soppsporer og sammensetningen av sopparter virker på immunforsvaret til ansatte i sorterings- og gjenvinningsanlegg.

(Anm: Sopp-partikler kan påvirke helsa til ansatte i avfallsbransjen. For første gang har forskere beskrevet hvordan soppsporer og sammensetningen av sopparter virker på immunforsvaret til ansatte i sorterings- og gjenvinningsanlegg. Ansatte i avfallsbransjen utsettes for et høyt antall luftbårne muggsopp-partikler i forskjellige størrelse og form. (…) Betennelsesreaksjon Når celler i lungene kommer i kontakt med sopp-partikler eller bakterier, blir TLR2 og/eller TLR4 aktivert. Disse cellene skiller ut signalstoffer som setter i gang en betennelsesreaksjon i lungene. Slike reaksjoner er viktige for å fjerne soppartikler og bakterier. Men denne reaksjonen bør ikke vare lenge eller pågå hele tiden. – Hvis arbeidere eksponeres daglig for sopp-partikler og denne betennelsesreaksjon varer lenge, så har de økt risiko for utvikling av allergi og astma eller unormal reduksjon i lungekapasitet, forklarer STAMI-forsker Anne Straumfors. Disse artene fant forskerne Samlet sett var sopparter tilhørende Ascomycota mest tallrike (55 prosent), etterfulgt av Basidiomycota (33 prosent) og Mucormycota (3 prosent). Støvet inneholdt også sopparter som Aspergillus fumigatus, A. flavus, Rhizopus microsporus og Candida glaebosa. Alle disse artene sorterer under risikogruppe 2 (klassifisering av smitterisiko for mikroorganismer). I tillegg fant forskerne allergifremkallende arter som PenicilliumCladosporium og Wallemia. (forskning.no 6.6.2023).

- Arbeidstilsynet hemmeligholder lønnen til underbetalte arbeidere. Er ulovlig lav lønn en privatsak? Det er stridens eple i denne historien. (- Men hvor grov var underbetalingene?) (- Men hvor grov var underbetalingene? Se, det vil ikke Arbeidstilsynet fortelle.) (- I brev og rapporter er beløpet gjemt bak en svart sladd.) (- Også på Stortinget skaper sladdingen reaksjoner.)

(Anm: Arbeidstilsynet hemmeligholder lønnen til underbetalte arbeidere. Er ulovlig lav lønn en privatsak? Det er stridens eple i denne historien. Det er ikke bare nysgjerrige naboer og skattekontoret som vil vite hva folk tjener. I de ni bransjene i Norge som har lovfestet minstelønn, sjekker Arbeidstilsynet om folk får pengene de har krav på. Over åtte tusen slike kontroller har tilsynet hatt de siste fem årene. Og funnet lovbrudd i stor skala. Hele 2476 kontroller – nesten én tredjedel – avdekket underbetaling. (…) Men hvor grov var underbetalingene? Se, det vil ikke Arbeidstilsynet fortelle. I brev og rapporter er beløpet gjemt bak en svart sladd. For ordens skyld, slik så en rapport ut som NRK fikk. Den handlet om underbetalte verftsarbeidere. Vidar Sagmyr er oppgitt. Han leder Byggebransjens uropatrulje. Organisasjonen er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og avdekker utnytting av byggearbeidere i Trøndelag. Sagmyr ber hver uke om innsyn i dokumenter fra Arbeidstilsynet. Og får ofte en svart sladd tilbake. – Sladdingen hindrer kampen mot utnytting. Den gjør det mulig å begå lønnstyveri i det skjulte, sier han. – Holder det ikke at Arbeidstilsynet vet beløpene? – Jobben vår er å kartlegge hva som foregår i byggebransjen. Da er det viktig å få frem graden av underbetaling. Vi trenger tallene for å gjøre byggherrer klar over hva som foregår. Og for å vurdere anmeldelse til politiet, sier Sagmyr. (dagbladet.no 5.4.2023).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Rødt og Frp vil la Arbeidstilsynet gi gigantbøter.

(Anm: Rødt og Frp vil la Arbeidstilsynet gi gigantbøter. Arbeidstilsynet ville gi et selskap gebyr på flere millioner kroner, men loven satte en stopper for det. Nå vil flere partier på Stortinget endre loven, slik at tilsynet kan gi langt høyere gebyrer. (nrk.no 17.6.2022).)

-  Prislapp for å sparke topplederen i kommunen. (- Opptil 4 millioner kroner.)

(Anm: Prislapp for å sparke topplederen i kommunen. Opptil 4 millioner kroner. Stadig flere rådmenn går av mot sin vilje etter varsler eller uenigheter med politisk ledelse. Ny rapport peker på kostnadene (dagensperspektiv.no 17.3.2021).)

- Mangeårig leder i Oljefondet saksøker Norges Bank for ugyldig oppsigelse. Mangeårig leder for analyse av verdipapirhandel, Elisabeth Bull Daae (51) saksøker Oljefondets forvalter Norges Bank for ugyldig oppsigelse.

(Anm: Mangeårig leder i Oljefondet saksøker Norges Bank for ugyldig oppsigelse. Mangeårig leder for analyse av verdipapirhandel, Elisabeth Bull Daae (51) saksøker Oljefondets forvalter Norges Bank for ugyldig oppsigelse. For første gang i historien er et søksmål om ugyldig oppsigelse i Oljefondet til behandling i domstolsapparatet. Med sine 18 år i Statens Pensjonsfond Utland, bedre kjent som oljefondet, har Elisabeth Bull Daae (51) jobbet under tre oljefondssjefer: Knut Kjær, Yngve Slyngstad og Nicolai Tangen. Hun har både opplevd finanskrisens turbulens fra innsiden, sett fondets markedsverdi vokse til 13.000 milliarder kroner, og hatt flere lederjobber i organisasjonen. Nå har det dukket opp en stevning i domstolene, der Daae saksøker sin mangeårige arbeidsgiver for ugyldig oppsigelse. Ifølge arbeidsmiljøloven skal ikke en ansatt kunne sies opp uten at det er saklig begrunnet. (dn.no 31.1.2023).)

- Flertall på Stortinget: Nå kan Arbeidstilsynet få sterkere skyts. (- NRK har i en serie saker undersøkt ulovlig arbeid og Arbeidstilsynet reaksjoner.)

(Anm: Flertall på Stortinget: Nå kan Arbeidstilsynet få sterkere skyts. Nå blir det full gjennomgang av Arbeidstilsynets muligheter til å kontrollere og straffe firmaer. Tilsynets ansatte krever blant annet å få beslaglegge dokumenter. NRK har i en serie saker undersøkt ulovlig arbeid og Arbeidstilsynet reaksjoner. Like før jul fremmet SV et tredelt forslag for å styrke Arbeidstilsynet. Partiet krevde blant annet en full gjennomgang av tilsynets muligheter til å hente informasjon og gi sanksjoner ved lovbrudd. (nrk.no 16.1.2023).)

- Arbeidstilsynet får marsjordre: Må politianmelde bedrifter som fortsetter arbeidet på livsfarlige byggeplasser. (- På et av Arbeidstilsynets tilsyn med firmaet oppdaget tilsynet livsfarlige forhold – og stengte byggeplassen på dagen. Men da tilsynet fire dager senere kom tilbake og konstaterte at firmaet fortsatte som før, kontaktet de ikke politiet. Firmaet ble heller ikke anmeldt.)

(Anm: Arbeidstilsynet får marsjordre: Må politianmelde bedrifter som fortsetter arbeidet på livsfarlige byggeplasser. Arbeidsministeren gir marsjordre til Arbeidstilsynet etter Aftenposten-avsløring. Arbeidsminister Marte Mjøs Persen har gitt Arbeidstilsynet klar beskjed om å endre kurs. Nylig kunne Aftenpostens avsløre Arbeidstilsynets oppfølging av firmaet der polske Mariusz jobbet da han falt ned fra byggearbeid i høyden og døde. På et av Arbeidstilsynets tilsyn med firmaet oppdaget tilsynet livsfarlige forhold – og stengte byggeplassen på dagen. Men da tilsynet fire dager senere kom tilbake og konstaterte at firmaet fortsatte som før, kontaktet de ikke politiet. Firmaet ble heller ikke anmeldt. (aftenposten.no 9.12.2022).)

- Økokrim med klar beskjed til Arbeidstilsynet: – Behøver ikke stå og se på at ansatte blir utsatt for livsfare. (– Det er hele tiden et kappløp mot de useriøse, sier Økokrim-topp. – Historien om Mariusz gjør inntrykk på oss.)

(Anm: Økokrim med klar beskjed til Arbeidstilsynet: – Behøver ikke stå og se på at ansatte blir utsatt for livsfare. Økokrim vurderer å foreslå lovendring etter Aftenpostens avsløringer rundt Mariusz Pietrzaks dødsfall. – Det er hele tiden et kappløp mot de useriøse, sier Økokrim-topp. – Historien om Mariusz gjør inntrykk på oss. Den gjør vondt å lese, sier assisterende Økokrim-sjef Inge Svae-Grotli. Han snakker om tobarnsfaren Mariusz Pietrzak (39). Han falt ned og døde på en usikret byggeplass i Bærum. (aftenposten.no 29.11.2022).)

- Arbeidstilsynets politi-dilemma: Antall anmeldelser har falt som en stein. For fem år siden ble 117 firmaer politianmeldt av Arbeidstilsynet. Hittil i år er bare ni firmaer anmeldt. Hva har skjedd? (- Tilsynets dilemma.) (- Arbeidslivskriminalitet oppleves fortsatt som en «betydelig utfordring» i deler av arbeidslivet, står det i regjeringens siste strategi om temaet.) (- Der trekker myndighetene selv frem problemet knyttet til at lovbrudd lønner seg: (…).)

(Anm: Arbeidstilsynets politi-dilemma: Antall anmeldelser har falt som en stein. For fem år siden ble 117 firmaer politianmeldt av Arbeidstilsynet. Hittil i år er bare ni firmaer anmeldt. Hva har skjedd? Det har ikke stått på visjoner eller planer for hvordan norske myndigheter skal bekjempe arbeidslivskriminalitet. Regjeringen har lagt frem fire strategier siden 2015. Men hvert år siden 2018 har antall politianmeldelser fra Arbeidstilsynet blitt redusert. Hva sier dette noe om? – Vår bruk av overtredelsesgebyr er vesentligste årsak til nedgangen, sier Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim til Aftenposten. Tilsynets dilemma Arbeidslivskriminalitet oppleves fortsatt som en «betydelig utfordring» i deler av arbeidslivet, står det i regjeringens siste strategi om temaet. Der trekker myndighetene selv frem problemet knyttet til at lovbrudd lønner seg: «Utstrakt kontrollvirksomhet mot trusselaktørene viser at oppdagelsesrisikoen er forholdsvis høy, men dersom de anmeldes får det sjelden strafferettslige konsekvenser. Sannsynligheten er stor for at det fremdeles lønner seg med kriminalitet». (aftenposten.no 26.11.2022).)

- Valentas ble skadet for livet. Mariusz falt ned og døde. Nå krever Stortinget endringer. (- Torsdag fattet Stortinget et vedtak som innebærer to endringer for norsk arbeidsliv: Arbeidstilsynet må heretter politianmelde alle firmaer som begår alvorlig arbeidslivskriminalitet. – Arbeidstilsynet må få lov til å utstede høyere overtredelsesgebyrer enn i dag.)

(Anm: Valentas ble skadet for livet. Mariusz falt ned og døde. Nå krever Stortinget endringer. Avsløringen av firmaet der polske Mariusz jobbet før han døde, skapte opphetet debatt i Stortinget. Mot regjeringspartienes vilje har Arbeidstilsynet nå fått krystallklar beskjed. Valentas ble skadet for livet da han bygget den norske hyttedrømmen. Mariusz falt ned og døde fra en byggeplass i Bærum. Sakene deres ble en del av debatten på Stortinget om å endre norsk lov. Denne uken avslørte Aftenposten at firmaet der polske Mariusz (39) jobbet før han døde, tidligere var blitt forsøkt stanset av Arbeidstilsynet. Torsdag fattet Stortinget et vedtak som innebærer to endringer for norsk arbeidsliv: Arbeidstilsynet må heretter politianmelde alle firmaer som begår alvorlig arbeidslivskriminalitet. – Arbeidstilsynet må få lov til å utstede høyere overtredelsesgebyrer enn i dag. Denne delen av forslaget må nå utredes av regjeringen – mot regjeringspartienes vilje. Flertallet på Stortinget som står bak vedtaket, består nemlig av alle partiene på Stortinget – unntatt regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. (aftenposten.no 26.11.2022).)

- Regjeringen varsler storreingjøring i arbeidslivet: ETTERLYSER STERKERE TILTAK.  

(Anm: Regjeringen varsler storreingjøring i : ETTERLYSER STERKERE TILTAK.  ENDRINGER: Lars Mamen fra Fair Play Bygg Oslo og omegn er misfornøyd med politiets og politikernes håndtering av migrantutnytting. Han mener bekjemping av den grove utnyttelsen må høyere opp på prioriteringslista. MØRKT: Migrantarbeidere utnyttes i norsk arbeidsliv. Fair Play Bygg ber både politikere og politiet komme på banen. Manglende utbetaling av lønn, ID-tyveri, trusler, vold og et utrygt arbeidsmiljø. (klassekampen.no 13.7.2022).)

- Fikk hard kritikk fra nøkkelansatte. (- Så ble kritikken fjernet og svarene holdt hemmelig.) (- Arbeidstilsynet skal være en spydspiss i kampen for helse, miljø og sikkerhet.)

(Anm: Fikk hard kritikk fra nøkkelansatte. Så ble kritikken fjernet og svarene holdt hemmelig. Arbeidstilsynet ba om tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og ledere. Det endte med ramsalt kritikk mot tilsynets egen toppledelse. Arbeidstilsynet skal være en spydspiss i kampen for helse, miljø og sikkerhet. Når noen har dårlig arbeidsmiljø, kan de klage hit. Arbeidstilsynets inspektører inspiserer jevnlig flere bedrifter i Norge. Men nå er Arbeidstilsynet selv i hardt vær. Aftenposten har i flere artikler fortalt om hvordan de har håndtert livsfarlige arbeidsplasser. (aftenposten.no 15.12.2022).)

- Uriktige påstander om hemmelighold. (- Arbeidstilsynet holder ikke kritikk hemmelig. Vi har presentert tilbakemeldingene Aftenposten viser til, for alle lederne i etaten, tillitsvalgte og noen ansatte.)

(Anm: Trude Vollheim, direktør, Arbeidstilsynet. Uriktige påstander om hemmelighold. Under overskriften «Arbeidstilsynet holder kritikken fra ansatte hemmelig» kommer Aftenposten med påstander vi har behov for å korrigere. Arbeidstilsynet holder ikke kritikk hemmelig. Vi har presentert tilbakemeldingene Aftenposten viser til, for alle lederne i etaten, tillitsvalgte og noen ansatte. I forarbeidet til ny kommunikasjonsstrategi gjennomførte Arbeidstilsynet et innsiktsarbeid hvor vi blant annet kikket til andre lands arbeidstilsyn og andre etater. Kommunikasjonsbyrået Zynk snakket også med 36 ansatte og 30 eksterne interessenter for å finne ut hvor skoen trykker på intern og ekstern kommunikasjon. (aftenposten.no 20.12.2022).)

- Arbeidstilsynet stengte livsfarlig byggeplass. Da firmaet fortsatte å bygge, mente tilsynet at de ikke kunne stoppe dem. (- Det tok tre år før selskapet dokumenterte at de hadde sikkerheten på plass og stansen ble opphevet. Ett år senere døde polske Mariusz Pietrzak (39).)

(Anm: Arbeidstilsynet stengte livsfarlig byggeplass. Da firmaet fortsatte å bygge, mente tilsynet at de ikke kunne stoppe dem. Det tok tre år før selskapet dokumenterte at de hadde sikkerheten på plass og stansen ble opphevet. Ett år senere døde polske Mariusz Pietrzak (39). Fredag fortalte A-magasinet om den polske familiefaren Mariusz Pietrzak. Han døde etter et fall på fem meter på en byggeplass på Lysaker. Sjefen hans ble dømt til 18 dagers betinget fengsel for mangelfull sikring av byggeplassen, men slapp bot. Pietrzak jobbet i Nord Tom Bygg. I dag kan vi avdekke hva Arbeidstilsynet visste om alvorlige sikkerhets-lovbrudd i firmaet fire år før den fatale ulykken. (aftenposten.no 20.11.2022).)

(Anm: Henle, C.A., Shore, T.H., Murphy, K.R. et al. Visible Tattoos as a Source of Employment Discrimination Among Female Applicants for a Supervisory Position. J Bus Psychol 2022;7:107–125).)

- Arbeidsministeren åpner for lovendringer etter Aftenposten-avsløringer. - Arbeidsministeren åpner for lovendringer etter Aftenposten-avsløringer. Arbeidstilsynet lot hyttegigant slippe bøter på 800.000 kroner etter livsfarlige forhold på arbeidsplassen.

(Anm: Arbeidsministeren åpner for lovendringer etter Aftenposten-avsløringer. Arbeidstilsynet lot hyttegigant slippe bøter på 800.000 kroner etter livsfarlige forhold på arbeidsplassen. Nå åpner arbeidsministeren for lovendringer. Aftenposten avdekket før sommeren hvordan en av Norges største hyttebyggere fikk en rekordstor bot på en millioner kroner fra Arbeidstilsynet. Etter boten fortsatte lovbruddene. Firmaet ble stoppet 15 ganger til, fordi det var «overhengende fare for liv og helse» på byggeplassene. Arbeidstilsynet konstaterte at FH Entreprenør kunne blitt straffet med bøter for ytterligere 800.000 kroner. Likevel bestemte de seg for å sette strek over lovbruddene. Dermed slapp hyttegiganten å betale en krone. Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) var sjokkert over det hun leste. – I denne typer saker må det reageres enda strengere, sa Persen. Nå varsler arbeidsministeren at det kan bli aktuelt å vurdere lovendringer hvis Arbeidstilsynet ikke skjerper inn bruken av overtredelsesgebyr: (…) (aftenposten.no 3.9.2022).)

- Arbeidstilsynet-direktør nekter å se på hyttegigant-bøter på nytt.

(Anm: Arbeidstilsynet-direktør nekter å se på hyttegigant-bøter på nytt. Arbeidstilsynet droppet store gebyrer til hyttegigant. Direktør Trude Vollheim ser ingen grunn til å vurdere sakene på nytt. Vi avdekket nylig at Arbeidstilsynet lot FH Entreprenør få slippe gebyrer for 800.000 kroner, fordi de alt hadde fått gebyr for tidligere lovbrudd. Selskapet er datterselskap av FH Gruppen, Norges største hyttebygger. FH Gruppen har beklaget lovbruddene, og sier de forstår Arbeidstilsynets beslutning om å sette strek over gebyrene. Selskapets økonomiske posisjon hadde blitt forverret på grunn av korona det året.  Men Arbeidstilsynets håndtering skapte også sterke reaksjoner. (aftenposten.no 24.6.2022).)

- Jusprofessor: – Her snur Arbeidstilsynet det helt på hodet. Arbeidstilsynet lot hyttegigant slippe bøter for 800.000: – Sviktende vurderinger, mener jusprofessor.

(Anm: Jusprofessor: – Her snur Arbeidstilsynet det helt på hodet. Arbeidstilsynet lot hyttegigant slippe bøter for 800.000: – Sviktende vurderinger, mener jusprofessor. Arbeidstilsynet mener flere bøter for samme type lovbrudd ikke har noen «preventiv» effekt. Det er å snu vilkåret på hodet, mener professor Christoffer C. Eriksen ved Universitetet i Oslo. Aftenposten kunne nylig avdekke at Arbeidstilsynet lot hyttegiganten FH Entreprenør slippe straff etter åtte tilfeller av grovt brudd på arbeidsmiljøloven. De bygger for den største hyttebyggeren i Norge, FH Gruppen. I løpet av to dager slettet Arbeidstilsynet overtredelsesgebyrer på 800.000 kroner som de hadde varslet at selskapet skulle få på grunn av livsfarlige forhold på byggeplassene. (aftenposten.no 13.6.2022).)

- Fritt frem for arbeidskriminelle. Signalet som sendes ut, er at kriminelle kan fortsette sin ferd inn i arbeidslivet, skriver kronikkforfatteren. (- Det gjør ikke saken bedre at også politiet og de tverretatlige A-krimsentrene også er propper i systemet.)

(Anm: Einar Haakaas. Fritt frem for arbeidskriminelle. Signalet som sendes ut, er at kriminelle kan fortsette sin ferd inn i arbeidslivet, skriver kronikkforfatteren. Aftenposten har i en rekke reportasjer den siste tiden satt søkelyset på hvordan Arbeidstilsynet fungerer. Det er rystende å lese historier som den om 39 år gamle Mariusz Pietrzak, tobarnsfaren som mistet livet. Ille er det å se at Arbeidstilsynet dropper bøter selv om de finner åpenbare brudd på loven. Aftenposten har hatt en gjennomgang av 39 saker hvor dette har skjedd. Jeg har selv jobbet med arbeidskriminalitet som journalist og forfatter gjennom flere år og kjenner igjen dette bildet. Gang på gang svikter Arbeidstilsynet, og det er faktisk blitt verre. Da er det ganske alvorlig at det er nettopp dette tilsynet regjeringen lener seg på med flere oppgaver og mer penger når den nå lover opprydding i arbeidslivet. Jeg har tidligere i en kronikk i Klassekampen karakterisert dette som å bære havre til en døende hest. Det gjør ikke saken bedre at også politiet og de tverretatlige A-krimsentrene også er propper i systemet. (aftenposten.no 7.12.2022).)

- Bred innsats mot arbeidslivskriminalitet. Forfatter og journalist Einar Haakaas skriver i Aftenposten at de offentlige etatene er propper i arbeidet med å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet. Det er jeg uenig i.

(Anm: Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister (Ap). Bred innsats mot arbeidslivskriminalitet. Forfatter og journalist Einar Haakaas skriver i Aftenposten at de offentlige etatene er propper i arbeidet med å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet. Det er jeg uenig i. De offentlige etatene har bidratt til samordnet innsats, økt oppmerksomhet og nødvendige lovendringer for å effektivisere kampen mot arbeidslivskriminalitet. For å lykkes trengs det spisset innsats fra politi og kontrolletater, men også en bred innsats i hele det norske samfunnet. Alle må slutte å kjøpe varer og tjenester fra kriminelle aktører. Det gjelder de store offentlige innkjøperne, men også bedriftene og forbrukerne. Derfor trengs det bredt samarbeid og et sterkt førstelinjeforsvar gjennom et seriøst og organisert arbeidsliv. (aftenposten.no 16.12.2022).)

- Regjeringens prestisjefylte skurke-prosjekt skrøt av sin egen innsats. Men var alle faktaene på plass? (- Rapportens harde konklusjon.) (- KPMG påpeker nemlig at det er for mange subjektive vurderinger i årsrapportene.) (- Det svekker troverdigheten, mener selskapet: «Det som finnes av objektive indikatorer, støtter ikke opp om årsrapportenes vurderinger.) (- Statistikken viser ikke noen økning i antall siktelser eller forvaltningstiltak relatert til a-krim.»)

(Anm: Regjeringens prestisjefylte skurke-prosjekt skrøt av sin egen innsats. Men var alle faktaene på plass? I årsrapportene var det hyllest av egen innsats mot kriminalitet i arbeidslivet. Så fikk et anerkjent selskap vurdere innholdet. Regjeringen vil stoppe samfunnets verste kriminelle i arbeidslivet. De har satt flere etater på saken. Politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet og Nav står sentralt i denne prestisjesatsingen. Gjennom flere år har etatene skrytt av hvilke resultater samarbeidet skal ha gitt. Det har de gjort i årsrapportene. Nå har revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG sjekket innholdet i rapportene. Hva var det de fant? (…) Rapportens harde konklusjon KPMG påpeker nemlig at det er for mange subjektive vurderinger i årsrapportene. Det svekker troverdigheten, mener selskapet: «Det som finnes av objektive indikatorer, støtter ikke opp om årsrapportenes vurderinger. Statistikken viser ikke noen økning i antall siktelser eller forvaltningstiltak relatert til a-krim.» (aftenposten.no 8.12.2022).)

- Petter (21) har en utviklingshemming og fast jobb: – Det burde vært flere.

(Anm: Petter (21) har en utviklingshemming og fast jobb: – Det burde vært flere. Jeg tror ikke folk ser potensialet vårt. Alle som er i samme situasjon som Petter, bør få en reell mulighet til å delta i det ordinære arbeidslivet, mener HELT MED. Jobbspesialist kaller det en skandale at det ikke blir bevilget ekstra midler til ordningen. (frifagbevegelse.no 18.12.2021).)

(Anm: HELT MED! Vi inkluderer personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet (heltmed.no).)

- På «klesindustriens kirkegård» i Chiles ørken. (- Ifølge Verdensbanken er klesindustrien en av verdens verste miljø- og klimasyndere. Den står for rundt 10 prosent av alle CO₂-utslipp. Mer enn fly og skipsfart til sammen.)

(Anm: På «klesindustriens kirkegård» i Chiles ørken. Klesbransjen er en av verdens største klima- og miljøsyndere, ifølge tall fra Verdensbanken. (…) Bare det siste året har nærmere 40 000 tonn brukte moteklær havnet her. De brukte klærne kommer til Chile via havna i byen Iquique helt nord i landet. Iquique er en skattefri sone, og et av få steder som tillater import av brukte moteklær fra den rike verden. – Klærne kommer fra Asia, Europa og USA, og Chiles ørken er endestasjonen. Det sier miljøeksperten Franklin Zepeda, som er NRKs kjentmann i området: – Når de brukte klærne kommer til Chile, blir de sortert i første-, andre- og tredjeklasses kvalitet. Den laveste kvaliteten er søppel som ingen vil kjøpe, forteller han. (…) – Til å bli kvalm av Ifølge Verdensbanken er klesindustrien en av verdens verste miljø- og klimasyndere. Den står for rundt 10 prosent av alle CO₂-utslipp. Mer enn fly og skipsfart til sammen. Lederen i «Framtiden i våre hender», Anja Bakken Riise, reagerer sterkt. – Disse bildene fra Chile er til å bli kvalm av. Samtidig er det bra at vi får se disse bildene, for da får vi konsekvensene av overforbruket vårt midt i fleisen. Og det tror jeg at vi trenger. (nrk.no 9.1.2022).)

- Innlegg: Det er fullt mulig å se profesjonell ut uten dress og slips. En diskusjon om klesstil og kleskoder etter koronaen bør fokusere mindre på både dressen og joggedressen.

(Anm: Tore K. Flæte, kontorist, Oslo. Innlegg: Det er fullt mulig å se profesjonell ut uten dress og slips. En diskusjon om klesstil og kleskoder etter koronaen bør fokusere mindre på både dressen og joggedressen. Den bør heller utforske rommet som finnes imellom. Hvordan vil folk kle seg på jobb etter hjemmekontortilværelsen? Det må aksepteres en viss oppmykning av kleskodene, konkluderer Ragnhild Bø Raugland i Juristforbundet (DN 31. august), som tror flere vil kvie seg for å ta på formelle plagg etter en lang periode alene ved kjøkkenbordet. Kontorist Frode Bjerkås mener forbundet med dette har resignert (DN 1. september), og oppfordrer kontorister i alle bransjer til heller å stille i «drakt og dress, bluse og skjorte, jakke og gjerne slips». Kleskoder på arbeidsplassen er et interessant (og underdiskutert) tema, og situasjonen med hjemmekontor burde gi det ekstra aktualitet. (dn.no 12.9.2021).)

- Spanias hetebølge: Statsmininster ber arbeidstagere slutte å bruke slips for å spare energi. (- I 2011 introduserte Japan sin "Super Cool Biz"-kampanje, som oppmuntret kontorarbeidere til å bruke kjøligere klær om sommeren.)

(Anm: Spain heatwave: PM tells workers to stop wearing ties to save energy. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez has called on workers in the public and private sector to stop wearing ties, as an energy saving measure in the heat. Mr Sanchez said his government will adopt "urgent" energy-saving measures on Monday as European countries strive to become less dependent on Russian gas in the wake of the war in Ukraine. On Friday, temperatures reached 36C (96.8 F) in Madrid and 39C in Seville. Over the past few weeks Europe has experienced record-high temperatures. At a news conference in Madrid, Mr Sanchez pointed out that he wasn't wearing a tie - and said he wanted his ministers, public officials, and workers in the private sector to do the same. "This means that we can all save energy," he added. The prime minister said the move will ensure people stay cooler and therefore lower energy costs, because air conditioners will be used less often. Spain is not the first to take this move. In 2011, Japan introduced its "Super Cool Biz" campaign, which encouraged office workers to wear cooler clothes in summer. (bbc.com 30.8.2022).)

- Her er det kjemisk fritt for slips.

(Anm: Her er det kjemisk fritt for slips. Google vil avskaffe slipsbruk, men i mange norske bedrifter er slipset allerede borte. Se video (dn.no 4.8.2007).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Trodde du flyvanene våre var en klimaversting? Ta en titt i klesskapet ditt. (- Tekstilbransjen har høyere utslipp enn all verdens flytrafikk)

(Anm: Trodde du flyvanene våre var en klimaversting? Ta en titt i klesskapet ditt. Tekstilbransjen har høyere utslipp enn all verdens flytrafikk. Samtidig har vi aldri kjøpt mer klær enn nå. (…) Ta en titt på disse tallene: – Hver og én av oss kjøper 13,3 kilo tekstiler i året, ifølge Østfoldforskning. – Drøyt 10 kg av dette er klær, mens de resterende 3 kg er andre tekstiler som sengetøy, håndklær, pynteputer etc. –Nordmenn handler dobbelt så mye klær som for 30 år siden.Og hvis du lurer på hvor mye 13,3 kg tekstiler egentlig er, så kan du la lederen for Framtiden i våre hender demonstrere det her: Samtidig kvitter vi oss med omtrent like mye hvert år: Ifølge rapporten leverer hver nordmann i snitt 6 kg tekstiler til retur. Plukkanalyser fra restavfall viser at ytterligere 6–7 kg tekstil pr. person havner i søppelet. Altså over 13 kilo. Samme mengde som vi handler inn. (aftenposten.no 6.2.2022).)

- De som tror de skal redde oss. Å be barn om å kle av seg er ikke religionskritikk. Frp sin førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde, skriver på Facebook at han havnet i en opphetet diskusjon med en gruppe førstegangsvelgere om hijab på stand.

(Anm: Av Nancy Herz, forfatter. De som tror de skal redde oss. Å be barn om å kle av seg er ikke religionskritikk. Frp sin førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde, skriver på Facebook at han havnet i en opphetet diskusjon med en gruppe førstegangsvelgere om hijab på stand. For å utfordre dem på om det var frivillig eller ikke, tilbød han en femten år gammel jente tusen kroner for å ta av seg hijaben. Det burde få oss alle til å reagere. Jeg har møtt mange voksne menn som skal «frigjøre» kvinner som ser ut som meg. De mener at jeg er mer frigjort enn andre jenter med samme bakgrunn, fordi jeg ikke bruker hodeplagg. Attpåtil er jeg ateist, så jeg har visstnok «skjønt det». I alle land og til alle tider har menn følt at de har rett til å bestemme hvordan kvinner kan kle seg. Mens Tybring-Gjedde hevder at det handler om å «stå opp for friheten», viser han i stedet at patriarkatet ikke fornekter seg i å kontrollere kvinners liv og kropper. Enten vi har på oss for mye eller for lite klær. (dagsavisen.no 12.9.2021).)

- Studie: Overraskende funn om tatoveringer. (- En ny studie avdekker hvordan mennesker med ulike tatoveringer blir vurdert - og inneholder flere overraskelser.) (- Studien, som ble publisert i Journal of Business and Psychology , fant at spesielt de med synlige og «ekstreme» tatoveringer ble ansett som mindre kompetente, selv med sterke kvalifikasjoner. De ble også tilbudt lavere lønn enn de uten tatoveringer.)

(Anm: Studie: Overraskende funn om tatoveringer. En ny studie avdekker hvordan mennesker med ulike tatoveringer blir vurdert - og inneholder flere overraskelser. INTERESSANT: I artikkelen kommenterer blant annet en psykolog en studie som har undersøkt personlighetstrekk hos mennesker med og uten tatoveringer. Før i tiden var det stort sett sjømenn som tok tatoveringer. I dag ser vi dette i alle samfunnslag og hos begge kjønn. Tallene er usikre, men ifølge Nhi, antydes det at så mye som 10 til 20 prosent av befolkningen lar seg tatovere. Tross for den økende utbredelsen, kan tatoveringer virke stigmatiserende i arbeidslivet. Det viser hvert fall en studie fra 2021. Studien, som ble publisert i Journal of Business and Psychology , fant at spesielt de med synlige og «ekstreme» tatoveringer ble ansett som mindre kompetente, selv med sterke kvalifikasjoner. De ble også tilbudt lavere lønn enn de uten tatoveringer. En nyere studie derimot, tyder på at en slik stigmatisering kan være i endring. Her har amerikanske forskere sammenliknet hvordan kunder betrakter ansatte med og uten tatoveringer, og selskapet de jobbet hos. (dagbladet.no 22.9.2022).)

- Synlige tatoveringer som en kilde til ved ansettelse for kvinnelige søkere som  driftsleder (Supervisory Position).

(Anm: Henle, C.A., Shore, T.H., Murphy, K.R. et al. Visible Tattoos as a Source of Employment Discrimination Among Female Applicants for a Supervisory Position. J Bus Psychol 2022;7:107–125).)

- Politiet må betale oppreisning til ansatt for diskriminering. Etter sju år i politiet, var hun plutselig ikke ønsket da hun søkte på en ny stilling.

(Anm: Politiet må betale oppreisning til ansatt for diskriminering. Etter sju år i politiet, var hun plutselig ikke ønsket da hun søkte på en ny stilling. Sjefene skyldte først på etnisitet, deretter på psykisk sykdom tilbake i tid. Klare lovbrudd, mener Diskrimineringsnemnda. 60.000 kroner er beløpet politiet måtte betale den ansatte i oppreisning. I saker som avgjøres av Diskrimineringsnemnda, er dette en høy sum. – Det er en av de groveste diskrimineringssakene jeg har vært borti, sier forbundssekretær Lisa Granlund i Norsk Tjenestemannslag (NTL), der kvinnen er organisert. Selv ønsker ikke kvinnen å uttale seg om saken. Hun hadde jobbet sju år i politiet, sist som rådgiver i Politiets utlendingsenhet, da hun søkte på en stilling som seniorrådgiver. I uttalelsen fra Diskrimineringsnemnda står det at hun ble oppringt av en leder. Kvinnen ble fortalt at hun var kvalifisert for stillingen hun hadde søkt på, men likevel ikke kunne vurderes på grunn av sin etniske opprinnelse. (frifagbevegelse.no 25.10.2022.)

- Vet du ikke hva alderisme er, er du trolig under 40 år og blåøyd Sexisme og rasisme er begreper som alle kjenner til og som de aller, aller fleste av oss tar tydelig avstand fra.

(Anm: Vet du ikke hva alderisme er, er du trolig under 40 år og blåøyd Sexisme og rasisme er begreper som alle kjenner til og som de aller, aller fleste av oss tar tydelig avstand fra. Alderisme derimot, er det trolig færre som vet hva er, skriver Torgeir Flatjord. Det som gjør meg så uendelig trist, ja, kanskje til og med en smule forbannet, er at omtrent annenhver 65-åring som stille og rolig pensjonerer seg, egentlig kunne tenke seg å jobbe noen år til, skriver Torgeir Flatjord. SYNSPUNKT. Alderisme, eller stereotypier, fordommer og diskriminering knyttet til personers alder, får dessverre altfor liten medieomtale til tross for at den er svært utbredt. Trolig skyldes det at aldersdiskriminering i praksis er vanskelig å dokumentere. Det er uansett et faktum at her er «hvite menn som pusher 50» minst like ofte utsatt for diskriminering grunnet alder som folk med andre hudfarger og etnisitet, og her er i tillegg ledere nesten like ofte berørt som øvrige arbeidstakere. (dagensperspektiv.no 12.10.2021).)

(Anm: alderisme (…) ETYMOLOGI etter engelsk ageism, dannet etter mønster av racism 'rasisme', sexism 'sexisme' o.fl.; jf. suffikset -isme BETYDNING OG BRUK diskriminering av eldre mennesker SITAT - vi har fått et nytt ord, alderisme. Det tilsvarer rasisme og går på den formyndermentalitet og diskriminering som rammer eldre mennesker som er kommet i institusjon  (Dagbladet 14.01.1978/32/1) (naob).

- Antall høyt utdannede øker mer enn tallet på jobber. Vi blir flere med bachelor- og masterutdanning, men alle får ikke nødvendigvis en jobb som krever høy utdanning, viser SSBs framskrivinger av sysselsetting og arbeidsstyrke mot 2035.

(Anm: Antall høyt utdannede øker mer enn tallet på jobber. Vi blir flere med bachelor- og masterutdanning, men alle får ikke nødvendigvis en jobb som krever høy utdanning, viser SSBs framskrivinger av sysselsetting og arbeidsstyrke mot 2035. Dette kommer fram i SSB-rapporten Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2035, som studerer sysselsetting og arbeidsstyrke og hvilke drivkrefter som har betydning for sammensetningen av disse to fram mot 2035. (ssb.no 6.11.2018).)

(Anm: Språk, språkforståelse og utdanning (mintankesmie.no).)

- Arbeidstilsynet: Sjokkert over forholdene i hyttekommunene. (- Hvor mye tjener den litauiske håndverkeren?)

(Anm: Arbeidstilsynet: Sjokkert over forholdene i hyttekommunene. Da Arbeidstilsynet kontrollerte hyttebyggingen i Geilo og Uvdal, stanset de alle prosjektene de inspiserte. Ved fem av fem byggeplasser var det livsfarlige arbeidsforhold. (…)  Her risikerer litaueren livet for nordmenns hyttedrøm. Tydeligere kan ikke myndigheten si det. I fjor kjøpte nordmenn hytter for over 37 milliarder kroner. Det var all time high for hyttesalget, og Aftenposten har i flere måneder gransket forholdene i hyttebransjen. (…) Taust fra selskapet Hvor mye tjener den litauiske håndverkeren? Hvor lenge har han jobbet usikret på denne hytta? Arbeidstilsynet finner ham ikke i arbeidstagerregisteret. HMS-kortet er gått ut på dato. (aftenposten.no 16.4.2022).)

- Boikotter Elkjøp. Raymond Johansen (Ap) går hardt ut mot Elkjøp etter at det ble kjent at kjedens fagorganiserte ansatte ikke får månedsbonus.

(Anm: Boikotter Elkjøp. Raymond Johansen (Ap) går hardt ut mot Elkjøp etter at det ble kjent at kjedens fagorganiserte ansatte ikke får månedsbonus. - Jeg kommer ikke til å handle hos dere mer, erklærer byrådslederen. Det ble nylig kjent at fagorganiserte Elkjøp-ansatte ikke får månedsbonus. Til E24 bekrefter kjeden at månedsbonusen er forbeholdt ansatte uten tariffavtale. Dette har fått byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), til å erklære at han boikotter Elkjøp. I et innlegg på Facebook på fredag går byrådslederen hardt ut mot elektronikkjeden. Innlegget har i skrivende stund nesten 5600 likes, og mer enn 900 delinger. - Sorry, Elkjøp. Jeg kommer ikke til å handle hos dere mer, konstaterer byrådslederen. (borsen.no 14.8.2021).)

- Kronikk: Monopol kan gi økt konkurranse. (- En høy grad av koordinering på tvers av bedrifter, bransjer og yrker ser ut til å gi lønnsmoderasjon snarere enn høyere lønn.) (- Samarbeidet ser ut til å styrke konkurranseevnen og sikre sysselsettingen.) (- I USA, for eksempel, påstår konservative at fagforeningene er karteller som begrenser jobbskaping og ødelegger økonomien.) (- Det er en lang meny av uprøvde muligheter, men ingen diskusjon.)

(Anm: Professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og leder for Esop – Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling. Kronikk: Monopol kan gi økt konkurranse. Ulikhetsdebatten dreier seg for mye om skatt og for lite om lønnsdannelse, fagorganisering og spredning av eierskap. Sett utenfra, særlig fra anglosaksiske land, er norske politiske partier overraskende positive til fagorganisering – også på høyresiden. Venstre, KrF og Frp er riktignok litt uklare, men likevel, positive i sin støtte. Høyre uttrykker seg direkte fagforeningsvennlig når partiet vil sikre en høy organisasjonsgrad. Alt dette står i kontrast til hva høyresiden sier i andre land. I USA, for eksempel, påstår konservative at fagforeningene er karteller som begrenser jobbskaping og ødelegger økonomien. Fagforeningene tjener medlemmenes snevre interesser, heter det gjerne, men påfører forbrukere og eiere store kostnader. Noe av forskjellen i holdninger dreier seg trolig om ulike erfaringer. (…) For det første bruker vi samme ord for organisasjoner som er svært forskjellige på tvers av land. I Norge er fagbevegelsen en demokratisk organisering innenfra. I USA er fagforeninger mer å sammenlignes med konsulentfirma som kommer utenfra. For det andre er virkningene av fagorganisering avhengig av hvordan lønnsdannelsen foregår – om det er samarbeid og koordinering, eller ikke. En høy grad av koordinering på tvers av bedrifter, bransjer og yrker ser ut til å gi lønnsmoderasjon snarere enn høyere lønn. Samarbeidet ser ut til å styrke konkurranseevnen og sikre sysselsettingen. Interessene i næringer som er utsatt for internasjonal konkurranse står sentralt. (…) Det er en lang meny av uprøvde muligheter, men ingen diskusjon. (dn.no 6.8.2021).)

- Motstanden mot grunnrenteskatt i oppdrett er norsk politikks største mysterium. (- Mindre til fellesskapet og mer til milliardærene.)

(Anm: Motstanden mot grunnrenteskatt i oppdrett er norsk politikks største mysterium. Mindre til fellesskapet og mer til milliardærene. Lakseskattutvalget ble ledet av økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe. (dn.no 4.11.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(AnmLobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Angriper laksenæringen: – Betaler atskillig mindre skatt enn det som hadde vært naturlig.

(Anm: Angriper laksenæringen: – Betaler atskillig mindre skatt enn det som hadde vært naturlig. Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe synes det er veldig spesielt at akkurat oppdrettsnæringen «klager på formuesskatten». – I mine øyne er dette en gruppe bedrifter som betaler atskillig mindre skatt enn det som hadde vært naturlig. At det er akkurat de som klager på formuesskatten, synes jeg er veldig spesielt. (…)  Får lov til å bruke fellesskapets ressurser. (…) Et flertall i utvalget anbefalte å innføre en ekstraskatt på oppdrett av laks og annet havbruk, en såkalt grunnrenteskatt. (nrk.no 4.8.2021).)

- Ønsker lakseoppdrettsavgift – Lakseoppdrettere bør betale en avgift for å få lov til å benytte areal i norske farvann, mener den tidligere oppdrettsgründeren Tarald Sivertsen fra Steigen i Nordland.

(Anm: Ønsker lakseoppdrettsavgift – Lakseoppdrettere bør betale en avgift for å få lov til å benytte areal i norske farvann, mener den tidligere oppdrettsgründeren Tarald Sivertsen fra Steigen i Nordland. Ifølge Sivertsen må de betale avgifter for å drive ut verdier fra fellesskapet. (nrk.no 24.3.2015).)

- Laksegigantenes «gratistillatelser» ville kostet minst 40 milliarder i dag. Over halvparten av oppdrettstillatelsene til de fem største lakseselskapene ble i sin tid tildelt næringen gratis. I dag ville de kostet minst 40 milliarder kroner.

(Anm: Laksegigantenes «gratistillatelser» ville kostet minst 40 milliarder i dag. Over halvparten av oppdrettstillatelsene til de fem største lakseselskapene ble i sin tid tildelt næringen gratis. I dag ville de kostet minst 40 milliarder kroner. De største lakseselskapene har flesteparten av sine tillatelser fra før staten begynte å ta betalt for dem i 2002. Det viser en gjennomgang E24 har gjort av tall fra Akvakulturregisteret. Disse er altså tildelt selskapene helt gratis eller blitt kjøpt fra andre lakseselskaper som har fått dem gratis av staten. (…) Regnet med faktisk snittpris ved siste auksjon ville «gratistillatelsene» kostet 58,1 milliarder kroner. Regnet med faktisk snittpris på auksjon i 2020, før nyhet om grunnrenteskatt kom, ville prisen kommet opp på 83 milliarder kroner. (e24.no 29.10.2022).)

(Anm: Lakseoppdretter: - Dette er bare tull. Per Sandberg vil kutte i markedsavgiften norske oppdrettere betaler til Norges Sjømatråd. Det er det svært delte meninger om. (hegnar.no 8.10.2016).)

(Anm: Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko. (…) - Det var klondike-stemning. Mange ville satse på blåskjell. I ettertid ser vi at det var for lett å få adgang til fjordene, sier prosjektleder Lene Røkke Mathisen i Kystverket. (…) Selskapene selv har sluppet unna opprydningen enten fordi de er konkurs eller avviklet. Da konsesjoner ble gitt, sikret ikke myndighetene seg med garantier om at anleggene måtte ryddes dersom selskapet opphørte. (bn.no 2.7.2016).)

(Anm: - De tjener helt sinnsykt med penger. Lakseprisene stiger og analytiker tror oppturen fortsetter. (nettavisen.no 5.6.2016).)

- Arbeidstilsynet oppdager brudd på koronareglene i annenhver kontroll i Oslo.

(Anm: Arbeidstilsynet oppdager brudd på koronareglene i annenhver kontroll i Oslo. I januar utførte Arbeidstilsynet i Oslo 142 kontroller for å sjekke om arbeidsgivere overholder koronabestemmelsene. I halvparten av tilfellene ble det avdekket ett eller flere brudd. (vartoslo.no 20.2.2021).)

- Har du også fått en annen arbeidsrytme på hjemmekontor? (- For noe har jeg lært. Klokken er 16:02. Det er på tide å slutte.)

(Anm: Har du også fått en annen arbeidsrytme på hjemmekontor? Arbeidsdagen har est ut under pandemien. Dette sier forskningen om hva som er best. Det var en av disse hjemmekontordagene som kom og gikk. Stirring på skjerm. Intervjuer på telefon. Et digitalt møte der teknikken svikter. (…) Det har fått meg til å tenke over normalen. Hva slags arbeidstid er best? For produktiviteten? For kropp og sjel? Er det gitt at å begynne tidlig og jobbe sammenhengende er optimalt? Hvorfor bruker vi de fineste timene av dagen til å jobbe? Og hvorfor jobber man i noen yrker svært mye, i andre mindre? Jeg gikk til forskningen på jakt etter svar. (…) Risikabel fleksibilitet På mitt hjemmekontor, i et typisk fritidsantrekk, er jeg klar for å oppsummere. Mye av det som er vanlig i dag, skyldes historie og kultur. Det er ikke basert på forskning og trenger ikke fungere best for alle. Samtidig er endringer et tveegget sverd. For selv om noen av dem kan friste, kan mangel på grenser fort slå negativt tilbake. Og det er jo greit at samfunnet har en felles rytme. 8–16 er kanskje en grei standard for mange? Lenger kommer jeg ikke. For noe har jeg lært. Klokken er 16:02. Det er på tide å slutte. (aftenposten.no 7.4.2021).)

- Hardt fysisk arbeid er helseskadelig, mens fysisk aktivitet på fritiden er sunt.

(Anm: Hardt fysisk arbeid er helseskadelig, mens fysisk aktivitet på fritiden er sunt. Fysisk krevende arbeid øker faren for tidlig død, mens fysisk aktivitet på fritiden øker sjansen for et langt liv, viser dansk studie. Personer med tungt manuelt arbeid har 35 prosent økt risiko for tidlig død på grunn av hjerte- og karsykdommer. Personer som mosjonerer og trener flere ganger i uka på fritiden, har derimot 15 prosent redusert risiko for å lide samme skjebne. Det går fram av en ny, st

- Det fysiske aktivitetsparadokset ved hjerte- og karsykdom og dødelighet av alle årsaker: den moderne Copenhagen General Population Study med 104 046 voksne.

(Anm: The physical activity paradox in cardiovascular disease and all-cause mortality: the contemporary Copenhagen General Population Study with 104 046 adults. Eur Heart J. 2021 Apr 14;42(15):1499-1511.)

- Ledere ødelegger helsa til ansatte: – Arbeidstilsynet må stenge slike bedrifter. (- Mellom 4 og 5 prosent blir trakassert jevnlig av sjefen sin, viser spørreundersøkelsen de har gjort med 1500 personer.)

(Anm: Ledere ødelegger helsa til ansatte: – Arbeidstilsynet må stenge slike bedrifter. Opp mot 5 prosent av arbeidstakere har en trakasserende sjef, viser forskning. En advokat i arbeidsrett mener Arbeidstilsynet må ta grep for å stoppe slike saker. – Arbeidstilsynet har full hjemmel til å tre frem i lyset. De kan treffe pålegg om at det lages en faktaundersøkelse som kan være et virkemiddel for å komme videre, sier advokat Arne Oftedal. Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at trakasserende sjefer er helseskadelige. – Langvarig stress på grunn av trakasserende sjef kan gi varige endringer i både hjerne og immunsystemet. Det vil si at folk får fysiske endringer og over tid nedsatt allmenntilstand, sier forskningssjef Johannes Gjerstad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Mellom 4 og 5 prosent blir trakassert jevnlig av sjefen sin, viser spørreundersøkelsen de har gjort med 1500 personer. Men de har også gjort mer for å se om det er en sammenheng mellom trakasserende ledelse og smerte. I dette tilfellet hodepine og nakkesmerter, som er vanlige årsaker til sykefravær. (…) Kan ramme alle I en tidligere sak fra NRK fortalte «Ole» om sine opplevelser på arbeidsplassen. Han ble syk av det han opplevde , og har ennå ettervirkninger. (nrk.no 2.8.2021).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Kommune får halv million i bot for å ha trakassert varslere. Ledere i Fredrikstad kommune skal ha hevnet seg på ansatte som varslet om skattelovbrudd. (- I løpet av perioden januar 2012 til november 2016 skal de ha blitt fratatt arbeidsoppgaver, blitt forbigått ved ansettelser og utsatt for nedsettende omtale og utfrysing fra ledere i egen og andre enheter i kommunen.)

(Anm: Kommune får halv million i bot for å ha trakassert varslere. Ledere i Fredrikstad kommune skal ha hevnet seg på ansatte som varslet om skattelovbrudd. Politimesteren i Øst har gitt Fredrikstad kommune et forelegg på 500.000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven. Saken handler om at kommunen ikke har klart å ivareta tre ansatte i teknisk drift som varslet om kritikkverdige forhold i kommunen. I løpet av perioden januar 2012 til november 2016 skal de ha blitt fratatt arbeidsoppgaver, blitt forbigått ved ansettelser og utsatt for nedsettende omtale og utfrysing fra ledere i egen og andre enheter i kommunen. (nrk.no 10.5.2019).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Å bli mobbet på jobb kan føre til alvorlige søvnproblemer.

(Anm: Å bli mobbet på jobb kan føre til alvorlige søvnproblemer. Den som blir utsatt for langvarig trakassering eller sosial ekskludering på arbeidsplassen, har økt risiko for å utvikle skadelige søvnproblemer, konkluderer norske forskere. Søvn er den viktigste restitusjonsmekanismen til oss mennesker, og god søvn er nært forbundet med bedre livskvalitet og mestring. (psykologisk.no 24.3.2021).)

(Anm: Associations between exposure to workplace bullying and insomnia: a cross-lagged prospective study of causal directions. (…) Conclusion: Workplace bullying is a risk factor for later insomnia. There is a need for further studies on moderating and mediating variables that can explain how and when bullying influence sleep. Int Arch Occup Environ Health. 2021 Feb 6.)

(Anm: Workplace bullying and sleep - A systematic review and meta-analysis of the research literature. Sleep Med Rev. 2020 Jun;51:101289.)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

- Forskere opfordrer: Gør fysisk træning i arbejdstiden obligatorisk.

(Anm: Forskere opfordrer: Gør fysisk træning i arbejdstiden obligatorisk. Alt for mange timers stillesiddende eller monotont arbejde bringer os i ubalance. Derfor bør vi motionere på jobbet, siger forskere. (…) Men mennesket løber ikke længere for at overleve. I dag tjener mange til føden ved at sidde på den flade foran skærmen dagen lang. (…) »Vi er nødt til at tænke ud af boksen og ændre hele samfundet,« siger Chris MacDonald, der har forsket i motion som behandling mod type 2-diabetes sammen med forskere fra Trygfondens Center for Aktiv Sundhed. Læs om det i artiklen Motion fungerer mod diabetes i videnskabeligt forsøg. (…) LÆS OGSÅ: Studie: Motionister ældes langsommere end inaktive. (…) Kontoransatte, der trænede en time om ugen, mens de var på arbejde, havde et signifikant bedre helbred målt på blandt andet kondition og blodtryk end kontrolgruppen, viser studiet, som er publiceret i Journal of Occupational and Environmental Medicine. (videnskab.dk 10.8.2020).)

(Anm: The Effect of Intelligent Physical Exercise Training on Sickness Presenteeism and Absenteeism Among Office Workers. (…) Conclusion: IPET combined with recommendations of leisure-time PA significantly improved presenteeism and decreased absenteeism if following the protocol. J Occup Environ Med. 2017 Oct;59(10):942-948.)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Ny rapport: Høyt utdannede vil rammes hardere av automatisering enn vi har trodd. Økonomers, legers og juristers arbeidshverdag vil bli radikalt forandret.

(Anm: Ny rapport: Høyt utdannede vil rammes hardere av automatisering enn vi har trodd. Økonomers, legers og juristers arbeidshverdag vil bli radikalt forandret. Først var det fabrikkarbeiderne og andre manuelle yrker. Nå står leger, samfunnsvitere, jurister, tannleger og andre høyt utdannende for tur. I rapporten Hvordan påvirker digitalisering i akademikeryrkene? viser Sintef til at høyt utdannende ikke er fredet fra konsekvensene av digitalisering og automatisering. – Noe av det mest interessante vi fant, er at alle de ulike akademiske yrkesgruppene kommer til å bli berørt i langt større grad enn de har vært til nå, og også̊ mye mer enn de selv tror, sier forskningsleder i Sintef Digital, Thale Kvernberg Andersen. Trener maskinene i forretningsjus Fra sine kontorer med sjøutsikt på Aker brygge har advokatfirmaet Wiersholm alt begynt å mate maskinene. Firmaet spesialiserer seg på forretningsjus og behandler store kontraktsmengder og eiendomstransaksjoner. De siste årene har de benyttet kunstig intelligens til dokumentautomatisering og -gjennomgang. Programmene de bruker, er spesielt utviklet for advokatbransjen. – Disse programmene er alt lært opp i en masse klausuler i engelsk rett, så vi er avhengig av å trene dem selv på norsk rett, forteller daglig leder i Wiersholm, Morten Goller. Han sammenligner opplæringen med en prosess hvor du viser en maskin tusen ulike bilder av katter og hunder. Etter hvert vil den selv skille katter og hunder fra hverandre. – Du må ha et veldig stort volum av likeartede kontraktsbestemmelser, og til slutt vil den vite at dette er en «sånn klausul», og finne det for deg. (aftenposten.no 11.7.2020).)

(Anm: Rapport. Hvordan påvirker digitalisering i akademikeryrkene? (akademikerne.no 2020-04-03 ).)

(Anm: Akademikere vil også oppleve at arbeidsoppgavene endrer seg radikalt. Stadig flere kognitive oppgaver og analysearbeid vil overtas av maskiner, viser ny SINTEF-rapport. Økt teknologikompetanse hos ledere og ansatte, medvirkning i arbeidslivet og livslang læring er avgjørende. (…) Les rapporten her. (akademikerne.no 3.7.2020).)

- SV vil ha anonymiserte jobbsøknader. (- Siden i fjor har det pågått et prøveprosjekt med anonyme jobbsøknader i staten.) (- SVs Solfrid Lerbrekk vil allerede nå innføre dette for å hindre diskriminering.)

(Anm: SV vil ha anonymiserte jobbsøknader. Siden i fjor har det pågått et prøveprosjekt med anonyme jobbsøknader i staten. SVs Solfrid Lerbrekk vil allerede nå innføre dette for å hindre diskriminering. – Det er ingen grunn til å vente, sier stortingsrepresentant Lerbrekk til Dagsavisen. – Det er rett og slett fordi vi har sett i forskjellige rapporter og undersøkelser de siste årene at navnet ditt og bakgrunnen din har for mye å si. Vi mener det er kvalifikasjonene og erfaringen du skal ansettes på, sier hun videre. (aftenposten.no 10.7.2020).)

- I kampen mot diskriminering vil regjeringen teste anonyme jobbsøknader.

(Anm: I kampen mot diskriminering vil regjeringen teste anonyme jobbsøknader. Regjeringen vil teste ut anonyme jobbsøknader i staten for å hjelpe søkere med innvandrerbakgrunn. – Det vil nok øke sannsynligheten for å bli innkalt til intervju, sier Abdoollah Hosseini til NRK. Han kom som enslig mindreårig asylsøker fra Afghanistan til Norge da han var 16 år gammel. Nå er Hosseini utdannet jurist og arbeider i Nav forvaltning fram til juni. I fjor søkte 31-åringen på omtrent 60 stillinger, men ble kun innkalt til intervju tre ganger. (dagsavisen.no 8.4.2019).)

- Klimaendringer: Somrene kan bli 'for varme for mennesker'. Millioner av mennesker rundt om i verden kan bli utsatt for farlige nivåer av varmestress - en farlig tilstand som kan føre til organsvikt.

(Anm: Climate change: Summers could become 'too hot for humans'.  Millions of people around the world could be exposed to dangerous levels of heat stress - a dangerous condition which can cause organs to shut down. Many live in developing countries, and do jobs that expose them to potentially life threatening conditions. These include being out in the open on farms and building sites or indoors in factories and hospitals. Global warming will increase the chances of summer conditions that may be "too hot for humans" to work in. (…) - Heatwaves and the human body - More than 3bn could live in extreme heat by 2070 - Siberian heatwave 'clear evidence' of climate change - 2019 was Europe's warmest year on record (bbc.com 16.7.2020).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- «Covid-darwinisme» treffer hjertet av tek-industrien. Titalls tusen har mistet jobben i Silicon Valley. Det kan gi teknologigigantene fordeler. (- Selv om lavtlønnede tjenesteyrker er hardest rammet, er teknologisektoren på ingen måte spart.)

(Anm: «Covid-darwinisme» treffer hjertet av tek-industrien. Titalls tusen har mistet jobben i Silicon Valley. Det kan gi teknologigigantene fordeler. MISTET JOBBEN: Layne McIntyre jobbet som iOS-utvikler i teknologiselskapet Tally da hun ble oppsagt i begynnelsen av mai. SAN FRANCISCO (E24): Da Layne McIntyre (38) mistet jobben som iOS-utvikler i finansteknologiselskapet Tally, bestemte hun seg for å finne jobb i en større bedrift. – Jeg var redd for å havne i den samme situasjonen igjen, at midlene tørket inn og de ble nødt til å si opp ansatte, sier hun. McIntyre fikk beskjed om at hun måtte gå fra selskapet tidlig i mai. Samme måned mistet 1.900 jobben i Airbnb og 6.700 måtte gå fra Uber i to nedbemanningsrunder, ifølge nettstedet Layoffs.fyi. – Det har vært noen tøffe måneder, sier Roger Lee til E24. (…) Frykter fremtiden Selv om lavtlønnede tjenesteyrker er hardest rammet, er teknologisektoren på ingen måte spart. (…) Flyttet ut av byen Nick Peterson (33) hadde bare hatt stillingen som iOS-utvikler for teknologiselskapet Ridecell i fem måneder da han fikk beskjeden om at han var oppsagt. Det kom som et sjokk. – Vi ble helt tatt på sengen, sier 33-åringen. Nå har han flyttet ut til en forstad i Sacramento, halvannen times kjøring fra San Francisco, sammen med golden retrieveren Pepper. (e24.no 12.7.2020).)

- Voldsom økning av varsler om vold og trusler på skoler i Bærum.

(Anm: Voldsom økning av varsler om vold og trusler på skoler i Bærum. Skole. Antall varsler om vold og trusler mot lærere i Bærum-skolen har eksplodert den siste tiden, rapporterer de ansatte ved skolene. Skolesjefen i Bærum sier det ofte er de yngste barna som er voldelige eller truer de ansatte ved skolene i Bærum. I Bærum-skolen ble det i tredje kvartal, fram til 3. oktober, rapportert inn 60 tilfeller av vold og trusler. Deretter økte det voldsomt. Mellom 4. oktober og 17. desember ble det meldt inn 213 volds- og trusselhendelser. 52 av dagene i perioden er skoledager, noe som betyr at det i snitt skjedde fire volds- eller trusselhendelser per dag i perioden. Les også: Forbund mener voldsutsatte lærere står alene Les også: Stadig færre ungdommer trives på skolen – Vi får rapporter om voksne folk som blir slått av barn. Om spytting, biting, spark, kasting av møbler og slike ting, sier leder Bjørn Sigurd Hjetland i Utdanningsforbundet i Bærum til NRK. (©NTB) (kommunal-rapport.no 23.12.2019).)

- Må ut med 1 million for ikke å skjønne loven. Jus. Kommunen har ikke skjønt hvilket ansvar den har for å legge til rette arbeidet for en ansatt utsatt for sykdom eller slitasje, mener Agder lagmannsrett.

(Anm: Må ut med 1 million for ikke å skjønne loven. Jus. Kommunen har ikke skjønt hvilket ansvar den har for å legge til rette arbeidet for en ansatt utsatt for sykdom eller slitasje, mener Agder lagmannsrett. Advokat Børge Benum førte saken for omsorgsarbeideren. Han mente Tønsberg kommunes saksbehandling var mangelfull, og at kommunen ikke hadde oppfylt tilretteleggingsplikten. Det er lagmannsretten enig i. Tønsberg kommune sa opp omsorgsarbeideren fordi hun av helsemessige årsaker ikke kunne gå tilbake til sin opprinnelige stilling, og fordi kommunen mente den ikke hadde annet passende arbeid å tilby. En enstemmig tingrett mente oppsigelsen var ugyldig og var ikke i tvil om at kommunen ikke hadde gjort nok for å legge til rette for at omsorgsarbeideren kunne fortsette å jobbe for Tønsberg kommune. (kommunal-rapport.no 3.12.2019).)

- Alle sjefar bør ha meisterbrev. (- I dag er det altfor enkelt å etablere ei bedrift.) (- Det er svært enkelt å tene seg rik utan å kjenne på samfunnsansvar.) (- Det er ingen krav om kjennskap til faget, eller til ansvaret det inneber å vere arbeidsgjevar.) (- Det er ikkje krav til kunnskap om rapportering, skattebetaling, kvalitetsvilkår, eller til korleis ein skal føre ein ungdom fram til fagbrev.) (- Den delen av tenestesektoren som rettar seg mot private kundar, har store utfordringar med seriøsitet både når det gjeld skattemoral og sosial dumping.)

(Anm: Solfrid Lerbrekk, fagarbeidar og stortingsrepresentant, SV. Alle sjefar bør ha meisterbrev. I dag er det altfor enkelt å etablere ei bedrift. Det er på høg tid å ta eit realt oppgjer med svart økonomi og sosial dumping. Me må stille strengare krav til kven som kan starte ei bedrift innan utsette bransjar. I dag er det nesten ingen krav for å starte ei bedrift. Det er svært enkelt å tene seg rik utan å kjenne på samfunnsansvar. Det er ingen krav om kjennskap til faget, eller til ansvaret det inneber å vere arbeidsgjevar. Det er ikkje krav til kunnskap om rapportering, skattebetaling, kvalitetsvilkår, eller til korleis ein skal føre ein ungdom fram til fagbrev.  Meisterbrev har vore ein lang tradisjon innanfor fleire handverksfag. Den delen av tenestesektoren som rettar seg mot private kundar, har store utfordringar med seriøsitet både når det gjeld skattemoral og sosial dumping. Dette gjeld spesielt i utsette bransjar som bygg og reinhald, men også for eksempel i frisørbransjen. Konkurransen er hard, og hardast for dei bedriftene som ønskjer å drive seriøst. (nrk.no 2.3.2020).)

- Oppsøkende team må leve videre. (- De oppsøkende teamene gir hjelp til mennesker som sliter med å benytte vanlige tjenester, og kommer hjem til dem som sliter med å møte til avtaler.)

(Anm: Oppsøkende team må leve videre. De oppsøkende teamene gir hjelp til mennesker som sliter med å benytte vanlige tjenester, og kommer hjem til dem som sliter med å møte til avtaler. Debatt. ACT- og FACT-team gir oppsiktsvekkende god hjelp til de med størst psykisk helse- og rusutfordringer, som tjenestene tidligere ofte ga opp. (kommunal-rapport.no 9.12.2019).)

- Anders Jordal jobbet i ett av yrkene som er mest utsatt for astma. Derfor måtte han skifte jobb. (- På det nasjonale senteret for yrkesastma på Haukeland blir pasienter testet for alt fra mel til fiskeslim og vippelim.) (- «Depresjon» var astma.) ( – Vi har hatt fått inn frisører her som har trodd de hadde depresjon eller angst, sier Cecilie Svanes.) (- 15 prosent av voksne som får astma, får det på grunn av jobben sin.)

(Anm: Anders Jordal jobbet i ett av yrkene som er mest utsatt for astma. Derfor måtte han skifte jobb. På det nasjonale senteret for yrkesastma på Haukeland blir pasienter testet for alt fra mel til fiskeslim og vippelim. (…) BERGENS TIDENDE: Slapp og sliten, vondt i bihulene, tungpustet og hele tiden en følelse av å brygge på en influensa. Anders Jordal begynte å slite med helsen allerede da han gikk i lære som baker. Når han var borte fra jobben i lengre perioder, ble han merkbart bedre. Lett i kroppen og mye mer opplagt. De mest utsatte yrkene – Jeg hadde ikke de typiske astmasymptomene. Derfor var det ekstra vanskelig å finne ut hva som egentlig feilte meg, sier han til Bergens Tidende. Løsningen ble utredning på yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland. Hit henvises pasienter for å finne ut om det er stoffer i luften på jobben som gjør dem syke. Ansatte i skjønnhetsbransjen og fiskeforedlingsindustrien, frisører, mekanikere, bakere, sveisere, overflatebehandlere og rengjørere er gjengangere. 15 prosent av voksne som får astma, får det på grunn av jobben sin. «Depresjon» var astma. – Vi har hatt fått inn frisører her som har trodd de hadde depresjon eller angst, sier Cecilie Svanes. Hun er overlege i lungemedisin, og leder det tverrfaglige teamet ved avdelingen. I disse dager får teamet hennes status som nasjonalt senter. Her skal de pasientene som det er vanskeligst å stille årsaksdiagnose på, få komme for å bli målt, testet og observert i opptil én uke i slengen. Før har avdelingen bare kunne tatt imot rundt 20 pasienter i året. Fra neste år økes tallet til 40–50, og fra hele landet. (aftenposten.no 10.10.2019).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Statlig forskning: Høyere sykefravær med kontorlandskap. (- De som deler kontor har 18 prosent høyere sykefravær enn de som sitter på eget kontor.) (- Forskning viser også at kontorlandskap gir 12 prosent høyere risiko for legemeldt sykefravær.)

(Anm: Statlig forskning: Høyere sykefravær med kontorlandskap. De som deler kontor har 18 prosent høyere sykefravær enn de som sitter på eget kontor. Forskning viser også at kontorlandskap gir 12 prosent høyere risiko for legemeldt sykefravær. Kontorlandskap og delte kontorer er blitt normalen på norske arbeidsplasser. Målet er gjerne å spare plass, penger og øke effektiviteten. Men de gir også økte kostnader i form av langt flere sykemeldinger, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt. – Når kontorlandskap kan bety 12 prosent høyere sykefravær og delt kontor 18 prosent høyere sykefravær, er det åpenbart at en del regnestykker kanskje bør gjøres om igjen, sier Stein Knardahl, avdelingsdirektør hos Statens arbeidsmiljøinstitutt. (…) – Vi har kontrollert for ting som kan ha noe å si som alder, kjønn, utdannelsesnivå og hvilken bedrift de jobber i, sier avdelingsdirektør Knardahl. Han mener Nav-tallene gir en mye mer pålitelig studie og at utslagene er så tydelige at de ikke kan skyldes tilfeldigheter. (nrk.no 27.12.2019).)

- Dette gir deg dobbelt så stor risiko for å bli ufør. De som sitter i åpne kontorlandskap har nesten dobbel så høy sannsynlighet for å bli uføretrygdet, sammenlignet med ansatte som sitter på eget kontor. – Oppsiktsvekkende, mener forsker.

(Anm: Dette gir deg dobbelt så stor risiko for å bli ufør. De som sitter i åpne kontorlandskap har nesten dobbel så høy sannsynlighet for å bli uføretrygdet, sammenlignet med ansatte som sitter på eget kontor. – Oppsiktsvekkende, mener forsker. – Vi hadde virkelig ikke ventet at det skulle være en slik sammenheng, en kobling mellom kontorløsning og det å bli uføretrygdet. Dette er oppsiktsvekkende, sier professor og forsker ved STAMI, Morten Birkeland Nielsen. En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) overrasker erfarne forskere og vekker internasjonal oppmerksomhet. Sammenlignet med ansatte som sitter på eget kontor har de som sitter i åpne kontorlandskap nesten dobbel så høy sannsynlighet for å bli uføretrygdet. De som deler kontor har 50 prosent høyere sannsynlighet for å bli ufør. Gjelder også veldig utadvendte personer Tidligere forskning fra STAMI har vist at ansatte som jobber i delte og åpne kontorløsninger har økt risiko for helseplager og sykefravær. Nå har man altså gått videre i forskningen og sett på sannsynligheten for å bli uføretrygdet. (nrk.no 21.6.2020).)

- Dette er veldig sjokkerende. (- I 90 prosent av tilfellene bidro åpne kontorlandskap til mer stress, flere konflikter, høyere blodtrykk og større turnover blant de ansatte, sier forsker Vinesh Oommen fra QUT, ifølge australske News.com.au.)

- Dette er veldig sjokkerende
dinside.no 14.1.2009
Forskere advarer mot å jobbe i åpne landskap. (...)

- Resultatet er veldig sjokkerende. I 90 prosent av tilfellene bidro åpne kontorlandskap til mer stress, flere konflikter, høyere blodtrykk og større turnover blant de ansatte, sier forsker Vinesh Oommen fra QUT, ifølge australske News.com.au.

I tillegg blir man lettere eksponert for smittsomme sykdommer, som influensa. Den omfattende studien viser også at produktiviteten går ned når en jobber i åpne landskap.

- Høye støynivåer gjør at ansatte mister konsentrasjonen, noe som fører til lavere produktivitet, sier Oommen. (...)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

Nattarbeid og lange arbeidsøkter er farlig
vg.no 11.1.2009
Lange arbeidsdager, natt- og skiftarbeid øker faren for ulykker betydelig og øker risikoen for helseproblemer, viser et prosjekt fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Rapporten «Arbeidstid og helse» viser at lange arbeidsdager øker risikoen for ulykker betydelig. Arbeidsdager på over åtte timer gir en økt risiko for ulykker med 50 prosent, og med 100 prosent når arbeidsdagen overstiger tolv timer, skriver Aftenposten. (...)

Flere tusen får astma på jobben
ukeavisenledelse.no 4.12.2008
Får du astma av jobben din må du selv sørge for at sykdommen registreres som yrkessykdom. Hvis ikke kan du gå glipp av erstatning som du har krav på.

I en artikkel som offentliggjøres i Tidsskrift for Den norske legeforening torsdag, konkluderer overlege Håkon Lasse Leira med at altfor få pasienter med astma registreres og meldes med yrkesrelatert sykdom. (...)

Astma i norsk arbeidsliv
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:2719-21 (4.12.2008)
(...) Fortolkning. Personer med allergisk yrkesastma må omplasseres for å forhindre at sykdommen blir kronisk. Ved ikke-allergisk astma kan tilrettelegging i arbeidsmiljøet og tett oppfølging forsøkes. Det er betydelig underrapportering av arbeidsrelatert astma. Dette skyldes trolig at leger har for lite kunnskap om arbeidsmedisin. (...)

Pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Krafttak for å kartlegge kjemikaliebruken i arbeidslivet

arbeidstilsynet.no 3.12.2008
– Vi tar nå et krafttak med en langsiktig satsing for å forebygge helseskader som skyldes kjemikaliebruk i arbeidslivet. En mer effektiv innsamling og systematisering av opplysninger om kjemikaliebruk i virksomhetene settes i gang umiddelbart, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. (...)

Pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Krafttak for å kartlegge kjemikaliebruken i arbeidslivet (...)

- Anders så det røde lyset og visste at skjermen hans ble overvåket. (- Nå har Datatilsynet grepet inn og stoppet overvåkingen.)

(Anm: Anders så det røde lyset og visste at skjermen hans ble overvåket. Til slutt gikk det for langt. Telenor filmet dataskjermene og gjorde opptak av telefonsamtalene til Anders Staveland og kollegaene hans. Nå har Datatilsynet grepet inn og stoppet overvåkingen. Se for deg at du sitter foran en datamaskin og arbeider. Du svarer på spørsmål fra kunder på telefon. Og så plutselig popper det opp en liten rød lampe på skjermen foran deg. Lampen betyr at sjefen din filmer det som skjer på datamaskinen din og tar opp lyden av det du sier på telefonen. – Det var kanskje 10-15 sånne opptak hver dag, forteller Anders Staveland, kundebehandler og tillitsvalgt i Telenor. – Opptakene skulle brukes til evaluering og opplæring, men vi opplevde at det først og fremst var ment som et kontrolltiltak overfor oss. (…) I sin konklusjon skriver Datatilsynet at de mener at å filme de ansattes skjermer brøt med e-postforskriften, noe som gjorde den ulovlig. Når det gjaldt lydopptak skriver de at det «neppe er i strid med personvernregelverket», men at de setter spørsmålstegn ved «omfanget av bruken, og da særlig sett i sammenheng med et stort antall andre kontrolltiltak som virksomheten benytter». (frifagbevegelse.no 17.4.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Dette viser hvordan 16 km (10-mile) pendling kan skade din helse. For mange amerikanere er daglig pendling ikke bare den verste delen av dagen - det utgjør også en helserisiko. (- Studier har bekreftet at de som pendler, enkelte så kort som ca. 16 km (10-miles), har mange skadelige effekter på helsen som inkluderer alt fra redusert lykkefølelse til høyt blodtrykk.)

(Anm: Here’s How a 10-Mile Commute Can Hurt Your Health. For many Americans, a daily commute isn’t just the worst part of the day — it’s also a health risk. With the cost of living increasing in many urban areas, and technological advances allowing for more work to be done from home, it’s not surprising that more Americans are commuting to work from farther and farther away. Studies have confirmed that these commutes, some as short as 10 miles, have numerous detrimental effects on health that include everything from lower happiness to high blood pressure. But even as more evidence points to traffic jams or lengthy commutes as being harmful to health, the average U.S. commute time and distance continues to rise. This month, Haven Life released new findings on the top 10 worst commuting cities include New York, New Jersey, Chicago, and Newark. In the most highly-trafficked areas, commuters can spend over 80 minutes going to and from work, according to the research that was pulled from data released by the U.S. Census Bureau. (…) A commute that was just 10 miles long was associated with an increase in high blood pressure. On the other hand, research supports the notion that individuals who physically commute to work — through biking or walking — actually have lower risk of both heart attack and stroke. (…) According to Reisinger, humans are well-equipped to deal with acute moments of stress — say getting cut off in traffic — but when these moments happen day after day, those acute moments of stress turn into long-term chronic stress. A Canadian study in 2015 found that people with longer commutes had lower satisfaction with life for exactly those reasons. More time in the car equated to more stress, pressure, and FOMO. (healthline.com 29.1.2019).)

(Anm: Commuting distance, cardiorespiratory fitness, and metabolic risk. Abstract BACKGROUND: Limited evidence exists on the metabolic and cardiovascular risk correlates of commuting by vehicle, a habitual form of sedentary behavior. (…) CONCLUSIONS: Commuting distance was adversely associated with physical activity, CRF, adiposity, and indicators of metabolic risk. Am J Prev Med. 2012 Jun;42(6):571-8.)

(Anm: Your Commute Could Be Killing Your Happiness. Study says if you want to be happy, change your commute or change your attitude. (psychologytoday.com 30.6.2015).)

- Pendlere risikerer å ødelegge helsen. (- Daglig pendling på mer enn én time øker risikoen for stressykdommermedopptil 50 prosent, viser de første resultatene fra en omfattende svensk studie, skriver Metroxpress.)

Pendlere risikerer å ødelegge helsen
aftenposten.no 19.12.2010
Pendlere risikerer å ødelegge helsen

Stressrelaterte sykdommer øker markant jo lengre du må pendle til jobb, viser ny undersøkelse.

Lange bilkøer, forsinkede tog og stappfulle busser. Slik starter dagen for hundretusener av nordmenn, og det kan gå ut over helsen. Daglig pendling på mer enn én time øker risikoen for stressykdommermedopptil 50 prosent, viser de første resultatene fra en omfattende svensk studie, skriver Metroxpress. (...)

- Kristin spiser frokost i bilen for å sikre seg parkeringsplass ved togstasjonen. (- Mange pendlerparkeringer blir stappfulle tidlig om morgenen. Bane Nor tviler på at det kommer mange flere i framtiden.)

(Anm: Kristin spiser frokost i bilen for å sikre seg parkeringsplass ved togstasjonen. MJØNDALEN/DRAMMEN (NRK): Mange pendlerparkeringer blir stappfulle tidlig om morgenen. Bane Nor tviler på at det kommer mange flere i framtiden. – Jeg prøver å drøye tida med å spise og svare på noe jobbmail. Kristin Koldsland sitter i en av de parkerte bilene ved Mjøndalen stasjon med en brødskive i hånda. Hun har kommet over en halvtime før toget går for å sikre seg en plass. Klokken er 07.30, og på parkeringsplassen utenfor togstasjonen ble siste ledige parkeringsplass akkurat tatt. – Problemet med parkering er noe jeg «hater» litt hver dag. Får jeg plass eller ikke? sier pendler Rune Wiulsrød oppgitt mens han haster mot toget etter å ha funnet et sted å sette bilen. Seks av ti villige til å bytte bil med kollektivtransport (nrk.no 6.2.2019).)

- Arbeidsliv: Dagbladet mener: Useriøse aktører truer det norske arbeidslivet. Nå må det mobiliseres i førstelinja. Myndigheter, fagforeninger og arbeidsgivere må få opp organisasjonsgraden.

(Anm: Leder. Arbeidsliv: Dagbladet mener: Useriøse aktører truer det norske arbeidslivet. Nå må det mobiliseres i førstelinja. Myndigheter, fagforeninger og arbeidsgivere må få opp organisasjonsgraden. Den siste uka har Dagbladet omtalt sjokkerende arbeidsforhold på den populære sportsrestauranten O'Learys i Oslo. Ansatte ved franchise-restauranten har fortalt oss om trusler og trakassering fra ledelsen, underbemanning, manglende kontrakter, utestående overtidsbetaling, samt vakter som strekker seg 14–15 timer uten pause. Det siste året har de ansatte kjempet hardt for sine rettigheter. Blant annet for å få utbetalt lønn de har krav på, og gjennomføring av kontraktfestede arbeidstimer. Alt til ledelsens store misnøye. I en tekstmelding om en kvinnelig servitør skal daglig leder ved O'Learys ha skrevet «No worries i will fuck her on the floor if she wants to work no problem, go and wash dishes. [..] Fuck her. Bitch.» (dagbladet.no 19.2.2019).)

(Anm: Working long hours increases depression risk in women (medicalnewstoday.com 4.3.2019).)

- Etikkutvalg foreslår informasjonsplikt for næringslivet. (- Etikkinformasjonsutvalget foreslår at næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.)

(Anm: Etikkutvalg foreslår informasjonsplikt for næringslivet. Etikkinformasjonsutvalget foreslår at det innføres en lov som pålegger næringslivet åpenhet. Forbrukertilsynet skal kunne gi dagbøter til dem som bryter loven. Etikkinformasjonsutvalget foreslår at næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. Forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fikk overlevert utvalgets rapport om dette torsdag. (…) Kjell Ingolf Ropstad (KrF) som torsdag fikk overlevert rapporten av utvalgets leder, professor Ola Mestad. Statsråden påpeker at tvangsarbeid og annet slaverilignende arbeid er utbredt, og at dette er noe vi må bekjempe. – Globale leverandørkjeder er svært komplekse og sprer seg gjennom mange land. Det er derfor vanskelig for forbrukere og organisasjoner å få kunnskap om forholdene der produkter blir produsert. En informasjonsplikt vil hjelpe oss med å ta gode forbrukervalg, sier Ropstad. (aftenposten.no 28.11.2019).)

- Her jobbet polakker til 69 kroner timen og uten rettigheter. Det polske vikarbyrået ble avslørt for en rekke lovbrudd. Da Mar Vask fikk pålegg om å stanse driften, fortsatte de å leie ut personell ulovlig i mer enn ett år.

(Anm: Her jobbet polakker til 69 kroner timen og uten rettigheter. Det polske vikarbyrået ble avslørt for en rekke lovbrudd. Da Mar Vask fikk pålegg om å stanse driften, fortsatte de å leie ut personell ulovlig i mer enn ett år. Da Arbeidstilsynet dukket opp på kontroll hos BL Bilpleie Handz On på Lagunen kjøpesenter i Bergen, fant de en rekke brudd på lovfestede lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidstakerne, som alle var innleid fra det polske vikarbyrået Mar Vask, hadde mangelfulle arbeidskontrakter, ulovlige arbeidstidsordninger uten overtidsbetalt og manglende rutiner for helse, miljø og sikkerhet. (…) Når virksomheter ikke retter seg etter våre vedtak, undergraves vår kontrollvirksomhet, skriver tilsynsleder Marita Scott i en e-post til FriFagbevegelse. Anmeldelsen av Mar Vask ligger nå til vurdering hos Oslo politidistrikt. Påtalejurist Christian Stenberg ved påtaleavsnittet for finans- og spesiallovbrudd opplyser på generell basis at saker som anmeldes fra tilsynsorganer ofte er alvorlige og vel begrunnet. Det er likevel for tidlig å si om denne saken vil resultere i en påtale. (frifagbevegelse.no 11.9.2019).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Fiskebrukeier dømt for å ha utnyttet utenlandsk arbeidskraft.

(Anm: Fiskebrukeier dømt for å ha utnyttet utenlandsk arbeidskraft. Elleve litauiske arbeidere vant frem i sin sak mot fiskebruket de jobbet på i Finnmark. Den tidligere lederen står personlig ansvarlig for å betale over 2 millioner, selv om selskapet er konkurs. Striden mellom de utenlandske arbeiderne i fiskebruket Johan B. Larsen i Skarsvåg dreiede seg om overtidsbetaling. De litauiske arbeiderne fikk ikke overtidsbetalt, selv om de arbeidet betydelig overtid. Andre norske arbeidstakere fikk derimot overtidsbetalt. Nå har Lofoten tingrett bestemt at Johan B. Larsen AS, styrelederen og daglig leder på fiskebruket er økonomisk ansvarlig for den urettmessige behandlingen av litauerne. (nrk.no 13.9.2019).)

- Redaktør saksøkte staten – tapte i tingretten. Vurderer anke, sier advokat til Folkebladet. Salangen-Nyheter-redaktør Jon Henrik Larsen tapte tingrettssaken mot staten, skriver Folkebladet fredag kveld.

(Anm: Redaktør saksøkte staten – tapte i tingretten. Vurderer anke, sier advokat til Folkebladet. Salangen-Nyheter-redaktør Jon Henrik Larsen tapte tingrettssaken mot staten, skriver Folkebladet fredag kveld. Larsen saksøkte staten for å få omgjort et vedtak om tilgangen til brukerstyrt personlig assistent (BPA). Larsen, som har autisme, mener han er avhengig av at assistenten kan bistå ham i arbeidet med mediehuset han har bygget opp på Sjøvegan. Men i dommen støtter tingretten statens syn om at «bistandsbehov i tilknytning til arbeid» ikke gir grunnlag for krav på BPA. Larsens advokat, Olav Lægreid, sier til Folkebladet at han knapt har hatt anledning til å se over dommen fredag ettermiddag. – Dette er en ganske lang dom, hvor det er mange spørsmål som har blitt vurdert. Vi skal vurdere begrunnelsen nøye for å ta stilling til om det blir aktuelt å anke til lagmannsretten, sier advokaten til avisa. (journalisten.no 25.9.2021).)

- Jon Henrik (34) fra Salangen-Nyheter føler seg dolket i ryggen og hånet av kommunen. (- Gjennom snart 20 år har Jon Henrik Larsen fra Salangen i Troms bygget opp nettstedet Salangen-Nyheter.) (- Nå frykter redaktøren med autisme at alt må legges ned fordi kommunen har redusert støtten til assistent.)

(Anm: Jon Henrik (34) fra Salangen-Nyheter føler seg dolket i ryggen og hånet av kommunen. Gjennom snart 20 år har Jon Henrik Larsen fra Salangen i Troms bygget opp nettstedet Salangen-Nyheter. Nå frykter redaktøren med autisme at alt må legges ned fordi kommunen har redusert støtten til assistent. (…) Et av hovedelementene i saken er at Jon Henrik ønsker en kommunal brukerstyrt personlig assistent (BPA) som skal utføre økonomiske og administrative oppgaver som er knyttet til daglig drift i aksjeselskapet. En slik praksis er utenfor det kommunale ansvaret gitt i helse og omsorgstjenesteloven. Vedtaket som Salangen kommune fattet i november 2018 om Jon Henriks tjenestetilbud er basert på en grundig kartlegging, behovsvurdering og er hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven. Dette vedtaket ble påklaget av Jon Henrik. Saken ble da videresendt til Fylkesmannen i Troms. Fylkesmannen opprettholdt og stadfestet kommunens vedtak.» – Trist Nyvalgt leder i Norges Handikapforbund, Tove Brandvik, mener kommunen har håndtert saken dårlig. (tv2.no 27.6.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- De hjemløse som forsvinner fra systemet. (- Flere hjemløse nordmenn er meldt utvandret fra Norge, selv om de oppholder seg i landet.) (- De har ikke ID, ingen krav på fastlege og lever helt på utsiden av samfunnet.)

(Anm: De hjemløse som forsvinner fra systemet. Flere hjemløse nordmenn er meldt utvandret fra Norge, selv om de oppholder seg i landet. De har ikke ID, ingen krav på fastlege og lever helt på utsiden av samfunnet. (– Det er forferdelig. De som er sykest, med minst ressurser, blir fratatt rettigheter og tjenester som alle i samfunnet trenger regelmessig, noe som gjør det enda vanskeligere å komme på rett kjøl igjen og få helsehjelpen de har krav på. (abcnyheter.no 14.7.2019).)

(Anm: Statistikk (Big Data), byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

– Fikk sjokkbeskjed fra legen: – Du eksisterer ikke. Alvorlig hjertesyke Øyvind Velten har alltid bodd i Norge. (- Kodeord «død/utgått/UFB») (- Men flere av utmeldingsvedtakene var åpenbart uriktige: Mange som aldri hadde forlatt Norge, og som heller ikke hadde noen planer om å gjøre det, ble registrert som utflyttet.) (- For dem har Skatteetatens «opprydning» i Folkeregisteret fått alvorlige følger.) (– Jeg har blir møtt med mye arroganse de siste årene hos offentlige instanser siden de i fullt alvor mener at jeg er utflyttet, og ikke har noen rettigheter i Norge, sier han.)

(Anm: Fikk sjokkbeskjed fra legen: – Du eksisterer ikke. Alvorlig hjertesyke Øyvind Velten har alltid bodd i Norge. Men da han oppsøkte fastlegen fikk han beskjed om at han var registrert som utflyttet fra landet. Hvordan kunne det skje? (…) I 2016 fikk han hjerteproblemer og oppsøkte fastlegen. Da oppdaget han noe underlig: Det var ingen kobling mellom navnet hans og fødselsnummeret. – Jeg var fysisk borte fra systemet, forteller han. Kodeord «død/utgått/UFB» Det viste seg at Skatteetaten hadde sendt et brev om at han var registrert som utflyttet. Men fordi han ikke hadde fast bosted mottok han ikke brevet før flere år etter at det var sendt. Adressen på brevet var Død/Utgått/UFB. Postnummeret var 0000 UKJENT. Først i år fikk han se brevet, og det som ble kalt et vedtak om at han var utflyttet. (…) Men flere av utmeldingsvedtakene var åpenbart uriktige: Mange som aldri hadde forlatt Norge, og som heller ikke hadde noen planer om å gjøre det, ble registrert som utflyttet. For dem har Skatteetatens «opprydning» i Folkeregisteret fått alvorlige følger. (…) Får bare akuttbehandling Øyvind Velten har vært innlagt på sykehus flere ganger. I epikrisene har legene påpekt hvor viktig det er at han får tett og god oppfølging av fastlegen etter utskriving. (nrk.no 8.12.2019).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- 3.000 får kols av farlige stoffer på jobb hvert år. Mange arbeidsgivere tar for lett på risikoen som kjemikalier utgjør, mener Arbeidstilsynet. (- Hvert år får 3.000 nordmenn kols i forbindelse med jobb, og om lag 200 personer dør av sykdommen årlig. (- 10–15 prosent av alle astmatilfeller som oppstår i voksen alder skyldes eksponeringer på jobb. (- Det anslås at 220 nordmenn får kreft hvert år på grunn av farlige kjemikalier på arbeidsplassen.)

(Anm: 3.000 får kols av farlige stoffer på jobb hvert år. Mange arbeidsgivere tar for lett på risikoen som kjemikalier utgjør, mener Arbeidstilsynet. – Farlige stoffer på arbeidsplassen blir ikke tilstrekkelig tatt på alvor av arbeidsgivere, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Langt flere menn Hvert år får 3.000 nordmenn kols i forbindelse med jobb, og om lag 200 personer dør av sykdommen årlig. 10–15 prosent av alle astmatilfeller som oppstår i voksen alder skyldes eksponeringer på jobb. Det anslås at 220 nordmenn får kreft hvert år på grunn av farlige kjemikalier på arbeidsplassen. Dette gjelder langt flere menn enn kvinner. Hele 20 prosent av alle tilfeller av lungekreft skyldes arbeidet. – Dette er svært alvorlige tall. Mange arbeidsgivere vet ikke at sykdommene som rammer ansatte skyldes farlige stoffer i det daglige arbeidet, påpeker Vollheim. (frifagbevegelse.no 31.8.2018).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) etc. (mintankesmie.no).)

- Toksisk encefalopati er hjerneskade fremkalt ved påvirkning av giftstoffer. (- Symptomene er imidlertid avhengig av hvilke hjernestrukturer som rammes, for eksempel vil kronisk manganforgiftning medføre parkinsonisme (se Parkinsons sykdom) og psykiske forstyrrelser.)

(Anm: Toksisk encefalopati er hjerneskade fremkalt ved påvirkning av giftstoffer. Vanligste årsak i vår del av verden er nå løsemiddelskade, inklusive skader som følge av alkohol. (…) De vanligste symptomene er unormalt tidlig svekkelse av korttidshukommelse, konsentrasjon og innlæringsevne, ofte med personlighetsforandringer som irritabilitetdepresjon eller angst. Symptomene er imidlertid avhengig av hvilke hjernestrukturer som rammes, for eksempel vil kronisk manganforgiftning medføre parkinsonisme (se Parkinsons sykdom) og psykiske forstyrrelser. Kilde: Store norske leksikon.)

- Kvartseksponering øker risiko for sykdom. (- Eksponering for kvarts kan gi silikose, som også er kalt steinstøvlunge.) (- Sarkoidose er en kronisk betennelsessykdom som kan opptre i alle organer. Organer som oftest er angrepet er lymfeknuter i relasjon til lungene, lunger, hud, lever, øyne og ledd.) (- Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsessykdom i tykktarmens slimhinne, som fører til at overflateepitelet ødelegges, og gir blødninger og diaré. Crohns sykdom er en betennelsestilstand i tarmen som kan forekomme overalt i fordøyelseskanalen, men som hyppigst sees i tykktarmen og tynntarmen, ifølge Store medisinske leksikon.)

(Anm: Kvartseksponering øker risiko for sykdom. Studier fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) tyder på at eksponering for kvarts øker risiko for flere betennelsessykdommer som sarkoidose, leddgikt, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Kvarts er et mineral som består av silisiumdioksid, ifølge Store norske leksikon. Eksponering for kvarts kan gi silikose, som også er kalt steinstøvlunge. At eksponering for kvarts også kan gi økt risiko for andre sykdommer er ikke like godt beskrevet. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) skriver at forskerne som utførte studiene hadde en hypotese om at eksponering for kvarts kan påvirke kroppens regulering av immunsystemet og derfor kan føre til økt risiko for inflammatoriske sykdommer. (…) Sarkoidose er en kronisk betennelsessykdom som kan opptre i alle organer. Organer som oftest er angrepet er lymfeknuter i relasjon til lungene, lunger, hud, lever, øyne og ledd. Leddgikt er blant de vanligste kronisk revmatiske sykdommene som medfører leddbetennelser.  Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsessykdom i tykktarmens slimhinne, som fører til at overflateepitelet ødelegges, og gir blødninger og diaré. Crohns sykdom er en betennelsestilstand i tarmen som kan forekomme overalt i fordøyelseskanalen, men som hyppigst sees i tykktarmen og tynntarmen, ifølge Store medisinske leksikon. (dagensmedisin.no 14.9.2021).)

- Oljearbeidere som fikk alvorlige skader etter arbeid på norsk sokkel kan få oppreisning:

(Anm: Oljearbeidere som fikk alvorlige skader etter arbeid på norsk sokkel kan få oppreisning: OLJEPIONERENE KAN VINNE FRAM. SKADD. Jan Terje Biktjørn jobbet 26 år i oljesektoren. Det ga ham alvorlige helseproblemer. Sammen med andre i ALF har han jobbet for en erstatningsordning. STØTTE: Etter mange års kamp kan det gå mot løsning for arbeidere som ble skadd i oljesektoren. Men en helhetlig reform av yrkesskadereglene kan la vente på seg. (klassekampen.no 26.4.2021).)

- Hans (68) vart kreftsjuk etter jobb i oljeindustrien. No kan han få erstatning. Dei jobba utan vern mot giftige gassar, olje og damp. – Kompensasjonen må koma fort, seier Hans Marwoll, som er dødssjuk etter jobbing i Nordsjøen.

(Anm: Hans (68) vart kreftsjuk etter jobb i oljeindustrien. No kan han få erstatning. Dei jobba utan vern mot giftige gassar, olje og damp. – Kompensasjonen må koma fort, seier Hans Marwoll, som er dødssjuk etter jobbing i Nordsjøen. SKAL DØY: Hans Marwoll (68) frå Bømlo er ulækjeleg sjuk av beinmergskreft. No anbefaler ein kommisjon ei eiga erstatningsordning. – Me pusta inn rein gift. Hans Marwoll frå Bømlo skildrar episodar med gasslekkasjar frå tida på plattformer. I 42 år jobba han i oljeindustrien. I dag er han 68 år og ulækjeleg sjuk av beinmergskreft. Haukeland sjukehus har fastslått at kreften kjem av oljejobben. – Eg skal døy av den jobben eg har gjort for at landet har fått den velstanden det har. (nrk.no 16.12.2022).)

- Vil kartlegge alle som har jobbet i Nordsjøen de siste tjue åra. De som jobbet på de første oljeriggene ble utsatt for en cocktail av kjemikalier. Hvordan har det gått med dem på sikt, og hvordan er det i dag? (- Det har vært et ekstremt fokus på sikkerhet i Nordsjøen, og etter hvert på miljø, men ikke så mye på helse, sier forsker Jo Stenehjem ved Kreftregisteret.)

(Anm: Vil kartlegge alle som har jobbet i Nordsjøen de siste tjue åra. De som jobbet på de første oljeriggene ble utsatt for en cocktail av kjemikalier. Hvordan har det gått med dem på sikt, og hvordan er det i dag? Nordsjøen har på det meste vært daglig arbeidsplass for 28.000 mennesker. De har jobbet i en rekke selskaper, og til alle døgnets tider, under tøffe forhold. – Det har vært et ekstremt fokus på sikkerhet i Nordsjøen, og etter hvert på miljø, men ikke så mye på helse, sier forsker Jo Stenehjem ved Kreftregisteret. Dette ønsker de å gjøre noe med. Kreftregisteret skal forske på kreft blant oljearbeidere på plattformer i Nordsjøen, men også kartlegge andre helseplager de har fått. Første   er å få oversikt over så mange som mulig som har jobbet i Nordsjøen de siste 22 åra. Sist gang det ble gjort noe lignende, var i 1998. Forsker Jo Stenehjem ved Kreftregisteret ser fram til å få inn data fra oljearbeidere de siste tjue åra. – Vi tror det kan dreie seg om rundt 50.000 mennesker, sier Jo Stenehjem. (nrk.no 27.1.2021).)

- Frykter over 100 personer har blitt utsatt for giftige gasser uten å vite om det. (- Frykter over 100 personer har blitt utsatt for giftige gasser uten å vite om det.) (- Dette ble starten på en prosess som endte med at Kjørsvik mistet jobben.)

(Anm: Frykter over 100 personer har blitt utsatt for giftige gasser uten å vite om det. Oljearbeider Bjørn Tore Røshol frykter at minst 100 personer kan ha blitt utsatt for det kreftfremkallende stoffet benzen uten at de selv vet om det. Nå krever han at Shell kartlegger. (…) I 2014 varslet vernetjenesten og hovedverneombud Runar Kjørsvik om at ansatte hadde blitt eksponert for farlige mengder benzen på anlegget. Han varslet også om det han kalte en «fryktkultur» på Nyhamna. Dette ble starten på en prosess som endte med at Kjørsvik mistet jobben. (…) Røshol mener at Shell ikke tar benzen-faren på alvor – fem år etter at problemet først kom skikkelig fram i lyset. Han har sendt brevet til Petroleumstilsynet, Helsetilsynet og Riksrevisjonen – i tillegg til arbeidsgiveren Shell. Det var Aftenbladet som først omtalte varselet til Røshol. (nrk.no 11.5.2019).)

- Ny forskning skærper mistanken om at styren kan give kræft. Plastkemikaliet styren kan sandsynligvis føre til kræft, hvis man bliver udsat for det i store mængder.

(Anm: Ny forskning skærper mistanken om at styren kan give kræft. Plastkemikaliet styren kan sandsynligvis føre til kræft, hvis man bliver udsat for det i store mængder. En ny dansk undersøgelse, som har fulgt 73.000 personer i den danske plastfiberindustri, bringer os tættere på et svar. Styren er et plastkemikalie, der bruges eksempelvis i produktionen af vindmøller og lystbåde. De fleste af os er kun udsat for lave niveauer af stoffet, mens specielt ansatte i plastfiberplastindustrien tidligere har været udsat for høje niveauer. I mange år har det været omdiskuteret om udsættelse for stoffet kan føre til kræft. En ny stor dansk undersøgelse bringer os tættere på et endeligt svar. (…) - Studiet viser en stigende risiko for at udvikle den sjældne sygdom akut myeloid leukæmi jo højere doser af styren, man er blevet udsat for. Risikoen for de højt eksponerede var det dobbelte af de lavt eksponerede, fortæller Henrik Kolstad, professor på Aarhus Universitetshospital, der har været projektleder for undersøgelsen. (arbejdsmiljoviden.dk 25.9.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Ny forskning: Selv lovlig forurensning kan gjøre deg syk. (- Blir man eksponert for lav forurensning over lang nok tid, kan det skade, sier forsker Ane Johannessen ved Universitetet i Bergen.)

(Anm: Ny forskning: Selv lovlig forurensning kan gjøre deg syk. (…) Nå viser ny forskning at luftforurensning kan skade luftveiene over tid selv på dager der varsellampene lyser grønt. – La oss sammenligne det med røyking. Hvis du røyker 20 sigaretter på en gang får du en akutt effekt. Røyker du en halv sigarett hver dag i 20 år, er det også en form for eksponering. Blir man eksponert for lav forurensning over lang nok tid, kan det skade, sier forsker Ane Johannessen ved Universitetet i Bergen. (nrk.no 29.9.2018).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Anklager om trakassering i Bærum kommune: Ansatte fikk kjeft, irettesettelser og mistet vakter etter å ha snakket med fagforeningen. (- Represalier har eskalert.) (- Grov trakassering.)

(Anm: Anklager om trakassering i Bærum kommune: Ansatte fikk kjeft, irettesettelser og mistet vakter etter å ha snakket med fagforeningen. (…) Morten Svarverud, kommunalsjef for helse og omsorg i Bærum kommune, mener ansatte trygt skal kunne gå til fagforeningen. (…) Represalier har eskalert. (…) Det har vært flere tilfeller av at avdelingsleder har tatt dem til side og fortalt at det å gå til fagforeningen er illojalt og forkastelig. (…) Grov trakassering (…) (Ansatte blir irettesatt og refset av tjenestelederne etter at de har tatt kontakt med Fagforbundet. Mange av disse medlemmene kommer gråtende tilbake etter samtalene med sine ledere. (fagbladet.no 28.2.2018).)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Omsorgsfirma fikk oppdrag for over 125 mill. uten anbud. (…) - Kuttet nattevakt. Bærum kommune utbetalte i fjor til sammen 45 millioner kroner til Vitalegruppen, for hovedsakelig botilbud til ni personer med psykiske lidelser eller mennesker med en utviklingshemming. (aftenposten.no 3.3.2017).)

- KOMMUNALE BOLIGER. Naboer levde med forferdelig stank i to måneder etter at kommunen kuttet strømmen. (- Beboerne har kontaktet Bærum kommune flere ganger for at de skal rydde opp. (- Først fredag ettermiddag, etter at Budstikka hadde vært på besøk og kontaktet kommunen, kom det noen som tømte leiligheten.)

(Anm: KOMMUNALE BOLIGER. Naboer levde med forferdelig stank i to måneder etter at kommunen kuttet strømmen. Da den kommunale leiligheten ble tom var det ingen som ryddet ut av kjøleskap og fryser. (…) Etter et dødsfall har den stått tom siden slutten av april. Eller, helt tomt har det ikke vært. Da kommunen skrudde av strømmen var det fortsatt mat og drikke i kjøleskap og i fryser, som ble stående i sommervarmen i ukevis. (…) Beboerne har kontaktet Bærum kommune flere ganger for at de skal rydde opp. (…) Først fredag ettermiddag, etter at Budstikka hadde vært på besøk og kontaktet kommunen, kom det noen som tømte leiligheten. (budstikka.no 10.7.2018).)

- Bruk av tvang i psykisk helsevern. (- Målt som andeler av alle innlagte, var landsgjennomsnittet 25 prosent. De tvangsinnlagte pasientene i Asker og Bærum HF utgjorde 40 prosent av alle innlagte, og i Blefjell HF 7 prosent.)

(Anm: Bruk av tvang i psykisk helsevern. Resultatene viste enda større variasjon i bruken av tvungent psykisk helsevern med døgnopphold; fra henholdsvis 0,5 til 6,1 person per 10 000 innbyggere over 18 år i helseforetaksområdene med lavest og høyest rate. Det var altså mer enn ti ganger så mange personer innlagt under tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i Asker og Bærum HF-område som i Helgeland. Målt som andeler av alle innlagte, var landsgjennomsnittet 25 prosent. De tvangsinnlagte pasientene i Asker og Bærum HF utgjorde 40 prosent av alle innlagte, og i Blefjell HF 7 prosent. 34 (helsetilsynet.no - BRUK AV TVANG I PSYKISK HELSEVERN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 4/2006).)

(Anm: Rapport, fra, tilsyn, med, helse-, og, omsorgstjenester, til, mennesker, med og utviklingshemming. (helsetilsynet.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Redusert kognitiv funksjon under en varmebølge blant de som oppholder seg i bygninger uten klimaanlegg: En observasjonsstudie av unge voksne sommeren 2016. (- Konklusjoner. Kognitiv funksjonsnedsettelse som følge av innendørs termiske forhold under hetebølger (HWs) går ut over flere enn sårbare befolkninger. Våre resultater understreker viktigheten av å inkorporere bærekraftige tilpasninger i bygninger for å opprettholde undervisnings-prestasjoner, økonomisk produktivitet og sikkerhet i lys av et endret klima.)

(Anm: Reduced cognitive function during a heat wave among residents of non-air-conditioned buildings: An observational study of young adults in the summer of 2016. Abstract Background In many regions globally, buildings designed for harnessing heat during the cold exacerbate thermal exposures during heat waves (HWs) by maintaining elevated indoor temperatures even when high ambient temperatures have subdued. While previous experimental studies have documented the effects of ambient temperatures on cognitive function, few have observed HW effects on indoor temperatures following subjects’ habitual conditions. The objective was to evaluate the differential impact of having air conditioning (AC) on cognitive function during a HW among residents of AC and non-AC buildings using a prospective observational cohort study. Conclusions Cognitive function deficits resulting from indoor thermal conditions during HWs extend beyond vulnerable populations. Our findings highlight the importance of incorporating sustainable adaptation measures in buildings to preserve educational attainment, economic productivity, and safety in light of a changing climate. PLoS Med 15(7): e1002605.)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

– Dørvakta greip inn i slagsmål og blei ufør – får ikkje erstatning. (- Fagforbund kallar dommen farleg.)

(Anm: Dørvakta greip inn i slagsmål og blei ufør – får ikkje erstatning. BEKKJARVIK (NRK): Forsikringsselskapet og tingretten meiner dørvakta sjølv valde å gå inn i slåstkampen og difor ikkje har krav på erstatning. Fagforbund kallar dommen farleg. FEKK AVSLAG: Hugo Rojas Roldan blei uføretrygda etter å ha stoppa eit slagsmål ved ein utestad, men får ikkje yrkesskadeerstatning. – Om dottera mi er ute på byen, forventar eg at ein dørvakt beskyttar henne om nokon hoppar på henne. Når eg er på jobb, må eg gjera det same. Hugo Rojas Roldan var nattevakt då det oppstod ein slåstkamp utanfor Bekkjarvik Gjestgiveri i Austevoll i august 2014. Til saman var sju personar involverte i det som skal ha vore eit angrep på éin mann. – Eg såg berre eit par bein på bakken og eit blodig andlet. Rundt stod fem personar som gav både spark og slag, fortel den tidlegare dørvakta. (nrk.no 25.2.2019).)

- Erstatningskrav på minst 17 millioner. Massesøksmål mot Aleris. Tidligere konsulenter snakker ut: fryktkultur, systematisk innleie, og flere døgn i strekk på jobb uten søvn.

(Anm: Erstatningskrav på minst 17 millioner. Massesøksmål mot Aleris. Tidligere konsulenter snakker ut: fryktkultur, systematisk innleie, og flere døgn i strekk på jobb uten søvn. 17 tidligere konsulenter i Aleris omsorg har gått til sak mot sin tidligere oppdragsgiver for brudd på arbeidsmiljøloven. De krever også erstatning på opptil halvannen million per person. Nå snakker fire av dem ut i Dagbladet. – Det var en fryktkultur på hele bruket. Man måtte gjøre det man fikk beskjed om, eller så var man vanskelig, hevder «Marius». Han er en av konsulentene som nå går til sak. (dagbladet.no 11.8.2018).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Korrupsjonsskandalen i Stendi: Fire menn dømt for grov korrupsjon.

(Anm: Korrupsjonsskandalen i Stendi: Fire menn dømt for grov korrupsjon. Tre tidligere direktører og en underleverandør i Norges største velferdsselskap Stendi er dømt for grov korrupsjon. Luksusbiler. Sykler til seg selv og kona. Tomtekjøp og millionoppussing. Det er noen av ingrediensene i korrupsjonsskandalen i Stendi, Norges største velferdsselskap. Nå er dommen mot tre av de involverte klar. (aftenposten.no 31.3.2022).)

- Aleris Omsorg betalte millioner til selskap med omfattende regnskapsrot. (- Kim Richard Larsen hadde verken drevet bemanningsforetak eller eiendomsselskap før. Selskapene hans fikk påpekt omfattende rot i regnskapene av revisor. Likevel fortsatte han å få kontrakter for flere titalls millioner kroner med Norges største omsorgsselskap.)

(Anm: Aleris Omsorg betalte millioner til selskap med omfattende regnskapsrot. Kim Richard Larsen hadde verken drevet bemanningsforetak eller eiendomsselskap før. Selskapene hans fikk påpekt omfattende rot i regnskapene av revisor. Likevel fortsatte han å få kontrakter for flere titalls millioner kroner med Norges største omsorgsselskap. I juli 2012 starter Kim Richard Larsens karriere som foretrukken underleverandør til Norges største omsorgsselskap. Han stifter selskapet Skagerak Entreprise Eiendom, og begynner å leie ut biler til Stendi, eller Aleris Omsorg som det het den gangen. I løpet av få år skal han bli en foretrukken underleverandør av både bil, eiendom, sikkerhet og personell til omsorgsgiganten. (dagsavisen.no 3.7.2019).)

- Aleris selges for 2,6 milliarder kroner. (- Aleris solgte tidligere i år helse- og omsorgsvirksomheten Aleris Omsorg til helsegiganten Ambea, som også er eid av Triton. Virksomheten ble deretter omdøpt til «Stendi».)

(Anm: Aleris selges for 2,6 milliarder kroner. Wallenberg-familien selger seg ut når den private helsekjeden selges til oppkjøpsfondet Triton. (…) Privat helsegigant Oppkjøpet gjelder omkring 100 sykehus- og røntgenvirksomheter i Norge, Sverige og Danmark med tilsammen 3300 medarbeidere. (…) Omsorgsvirksomheten får igjen samme eier Aleris solgte tidligere i år helse- og omsorgsvirksomheten Aleris Omsorg til helsegiganten Ambea, som også er eid av Triton. Virksomheten ble deretter omdøpt til «Stendi». (dn.no 12.7.2019).)

- Kraftig kritikk mot Aleris: – Overgår enhver fantasi. Flere Aleris-ansatte har følt seg presset til å kjøre en av beboerne til Oslo for å kjøpe narkotika. Nå får Aleris kraftig kritikk for praksisen. MODIG: Hadia Tajik synes det er modig av varslene å stå fram.

(Anm: Kraftig kritikk mot Aleris: – Overgår enhver fantasi. Flere Aleris-ansatte har følt seg presset til å kjøre en av beboerne til Oslo for å kjøpe narkotika. Nå får Aleris kraftig kritikk for praksisen. MODIG: Hadia Tajik synes det er modig av varslene å stå fram. Flere omsorgsarbeidere forteller at de opplevde å bli presset til å kjøre en av beboerne på deres institusjon i Akershus til Plata i Oslo for å kjøpe narkotika. LOs største forbund, Fagforbundet, anmeldte kjøreturene til Økokrim 9. august i år. – Denne praksisen overgår enhver fantasi om hva jeg trodde var mulig i norsk arbeidsliv. Her har Aleris tvunget sine medarbeidere til å velge mellom å miste jobben eller å bryte loven, sier nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik. BAKGRUNN: Aleris-ansatte: Måtte kjøre beboer til Oslo så hun kunne kjøpe narkotika (vg.no 25.8.2018).)

- Aleris-ansatte: Måtte kjøre beboer til Oslo så hun kunne kjøpe narkotika.

(Anm: Aleris-ansatte: Måtte kjøre beboer til Oslo så hun kunne kjøpe narkotika. Flere omsorgsarbeidere i Aleris forteller at de opplevde at de ble presset til å kjøre en kvinne fra deres institusjon i Akershus inn til Plata i Oslo, slik at hun kunne kjøpe narkotika. Denne omstridte kjøringen ble anmeldt til Økokrim 9. august i år, av LOs største forbund, Fagforbundet. Andmeldelsen kom i forbindelse med det forbundet mener er en rekke lovbrudd knyttet til arbeidsavtaler i Aleris. Aleris og Fagforbundet skal etter planen møte en dommer i Oslo tingrett i slutten av august, for å planlegge rettsforhandlinger i tingretten senere i høst. (vg.no 25.8.2018).)

(Anm: Omsorg fra cowboyer og konsulenter. Vil du at en som ikke har sovet på flere døgn skal passe på sønnen eller dattera di på sitt mest sårbare? (dagsavisen.no 19.8.2018).)

- Aleris-saken: Dagbladet mener: Aleris-saken vokser i omfang og alvorlighet. Kreativ organisering av arbeidskraft, med mål om å slippe unna ansvar for arbeidere, er verken nødvendig eller ønskelig innovasjon i velferden.

(Anm: Aleris-saken: Dagbladet mener: Aleris-saken vokser i omfang og alvorlighet. Kreativ organisering av arbeidskraft, med mål om å slippe unna ansvar for arbeidere, er verken nødvendig eller ønskelig innovasjon i velferden. For noen uker siden gikk 17 tidligere konsulenter i velferdsaktøren Aleris Omsorg Norge til sak mot selskapet for det de mener er grove brudd på arbeidsmiljøloven. Denne avisa har for eksempel omtalt arbeidsuker på 120 timer for folk som har vært på vakt i omsorgsboliger for mennesker som sliter med rus og psykiatri. Ifølge timelistene til en vi snakket med ble han satt opp på et ni dager langt skift. Bare to av nattevaktene på skiftet var såkalt hvilende, der det er lov å sove. Flere har stått fram og fortalt om fryktkultur på arbeidsplassen. (dagbladet.no 1.9.2018).)

- Fagforbundet ber om etterforskning av Aleris. Fagforbundet har anmeldt helseforetaket Aleris for mulig arbeidsmiljøkriminalitet og en rekke andre forhold. Samtidig saksøker 17 konsulenter selskapet. – Fagforbundet har anmeldt helse- og omsorgsselskapet Aleris Ungplan & Boi AS til Økokrim.

(Anm: Fagforbundet ber om etterforskning av Aleris. Fagforbundet har anmeldt helseforetaket Aleris for mulig arbeidsmiljøkriminalitet og en rekke andre forhold. Samtidig saksøker 17 konsulenter selskapet. – Fagforbundet har anmeldt helse- og omsorgsselskapet Aleris Ungplan & Boi AS til Økokrim. Forbundet ber om at selskapet etterforskes for mulig grov arbeidsmiljøkriminalitet, mulig brudd på kravene om forsvarlige helse- og omsorgstjenester, bedrageri, dokumentfalsk og avgiftsunndragelser, heter det i en pressemelding fra Fagforbundet lørdag formiddag. (…) – Grove påstander – Dette blir rene spekulasjoner og svært grove påstander fra Fagforbundets side og medfører ikke riktighet. Aleris Omsorg Norge er en åpen og transparent organisasjon som jevnlig har varslede og uanmeldte tilsyn fra myndighetene, skriver han. Sandøy viser også til at virksomheten er gjennomregulert og styrt gjennom godkjenninger, krav og jevnlige tilsyn fra oppdragsgivere og ulike tilsynsmyndigheter. – Vi finner det underlig at Fagforbundet viser så liten innsikt i omsorgsbedrifters daglige drift, skriver han. (aftenposten.no 11.8.2018).)

- Aleris-saken: Økokrim avviser Fagforbundets Aleris-anmeldelse.

(Anm: Aleris-saken: Økokrim avviser Fagforbundets Aleris-anmeldelse. Økokrim har ikke funnet grunnlag for å starte etterforskning av Aleris Ungplan & BOI etter at nåværende og tidligere ansatte i selskapet gikk til søksmål. Saksøkerne mente de hadde krav på flere millioner kroner i ubetalt overtid, pensjon og ulovlig pålagte utlegg. Verken skatteetaten eller Arbeidstilsynet har funnet grunn til å be om politietterforskning, og heller ikke fylkesmannen i Oslo og Akershus har sett seg nødt til å følge opp saken. (…) Konsulentenes søksmål baserer seg på at de mener seg snytt for store summer etter å ha blitt innleid som enkeltpersonforetak da de i realiteten har vært fast ansatte. (frifagbevegelse.no 1.10.2018).)

(Anm: Working long hours increases depression risk in women (medicalnewstoday.com 4.3.2019).)

- Aleris-direktør: – Ser fram til å få alle sider av saken belyst i rettssystemet.

(Anm: Aleris-direktør: – Ser fram til å få alle sider av saken belyst i rettssystemet. Økokrim bekrefter å ha mottatt anmeldelse. – Vi ser fram til å få alle sider av saken avklart i rettssystemet, sier Aleris-direktør Erik Sandøy. Lørdag ble det kjent at Fagforbundet anmelder helseforetaket Aleris for mulig arbeidsmiljøkriminalitet, deriblant for brudd på kravene om forsvarlige helse- og omsorgstjenester, bedrageri, dokumentfalsk og avgiftsunndragelser. – Dette er et av de verste utslagene vi har sett av sosial dumping i offentlig finansierte velferdstjenester, uttalte Mette Nord, leder i Fagforbundet, i en pressemelding hvor de lørdag varslet om anmeldelsen. (dn.no 14.8.2018).)

- Fellesforbundet: Massiv ulovlig innleie i byggebransjen i Oslo. (- Sosial dumping, og innleie fra bemanningsbyråer der de fleste er fra Øst-Europa, truer et seriøst arbeidsliv, mener forbundet.)

(Anm: Fellesforbundet: Massiv ulovlig innleie i byggebransjen i Oslo. Ledelsen i Fellesforbundet mener et forbud mot hele bransjen kan være veien å gå, hvis dette ikke bedrer seg. NHO sier dette er alvorlig, hvis tallene er riktige. Landsmøtet i Fellesforbundet, som er det største fagforbundet i privat sektor, foregår i Oslo denne helgen. En av sak- Fellesforbundet: Massiv ulovlig innleie i byggebransjen i Oslo. (- Sosial dumping, og innleie fra bemanningsbyråer der de fleste er fra Øst-Europa, truer et seriøst arbeidsliv, mener forbundet.)

(Anm: Fellesforbundet: Massiv ulovlig innleie i byggebransjen i Oslo. Ledelsen i Fellesforbundet mener et forbud mot hele bransjen kan være veien å gå, hvis dette ikke bedrer seg. NHO sier dette er alvorlig, hvis tallene er riktige. Landsmøtet i Fellesforbundet, som er det største fagforbundet i privat sektor, foregår i Oslo denne helgen. En av sakene på dagsorden er forholdene i byggebransjen. Sosial dumping, og innleie fra bemanningsbyråer der de fleste er fra Øst-Europa, truer et seriøst arbeidsliv, mener forbundet. Fellesforbundet i Oslo har skrevet en rapport som nok vil bli flittig delt og lest på landsmøtet. Rapporten vil trolig fyre oppunder diskusjonen om et forbud mot hele bemanninngsbarnsjen i byggebransjen. Innleie på byggeplassene i Oslo-regionen er på 35 prosent, ifølge rapporten. Dette er en liten nedgang fra 2017, da tallet var 38 prosent. (nrk.no 12.10.2019).)

ene på dagsorden er forholdene i byggebransjen. Sosial dumping, og innleie fra bemanningsbyråer der de fleste er fra Øst-Europa, truer et seriøst arbeidsliv, mener forbundet. Fellesforbundet i Oslo har skrevet en rapport som nok vil bli flittig delt og lest på landsmøtet. Rapporten vil trolig fyre oppunder diskusjonen om et forbud mot hele bemanninngsbarnsjen i byggebransjen. Innleie på byggeplassene i Oslo-regionen er på 35 prosent, ifølge rapporten. Dette er en liten nedgang fra 2017, da tallet var 38 prosent. (nrk.no 12.10.2019).)

- Advarer mot innstramminger. Heidi Nordby Lunde (H) frykter at en helrød koalisjon vil skyve private ut av velferden. - Jeg forventer en strøm av forslag i Stortinget, sier hun.

(Anm: Privat velferd. Advarer mot innstramminger. Heidi Nordby Lunde (H) frykter at en helrød koalisjon vil skyve private ut av velferden. - Jeg forventer en strøm av forslag i Stortinget, sier hun. Lørdag snakket fire tidligere konsulenter for Aleris ut i Dagbladet om ekstreme arbeidstider, fryktkultur og at de har jobbet som fast ansatte selv om de ble innleid som selvstendig næringsdrivende. Fagforbundet støtter nå søksmål fra minst 17 tidligere konsulenter mot selskapet. - Velferd egner seg ikke som butikk. Arbeiderpartiet vil stoppe den økte kommersialiseringen innen velferden, og vi vil gi arbeidsfolk tryggheten tilbake, sa Hadia Tajik lørdag. Nå tar Heidi Nordby Lunde (H), andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, til motmæle. - Arbeiderpartiet, SV og Rødt går langt i å generalisere enkelthendelser og forlange innstramminger for hele bransjer, sier hun til Dagbladet. - Jeg forventer nå en strøm av forslag i Stortinget om å forby eller stramme inn regelverket. Da står alle de private omsorgsleverandørene som i årevis har bidratt til å øke kvaliteten i omsorgstjenestene i fare for å bli skjøvet ut av en helrød koalisjon, fortsetter hun. (dagbladet.no 12.8.2018).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Arbeidsmiljøloven: Dagbladet mener: Aleris-saken belyser en urovekkende organisering i deler av arbeidslivet. (- Å organisere store deler av arbeidskraften i et selskap som selvstendig næringsdrivende konsulenter framfor å ansette dem formelt, er en frekk ansvarsfraskrivelse.) (- Lørdag fortalte Dagbladet om 17 tidligere konsulenter i Aleris Omsorg som nå går til sak mot sin tidligere arbeidsgiver for blant annet grove brudd på arbeidsmiljøloven og arbeidsuker på opptil 120 timer.)

(Anm: Arbeidsmiljøloven: Dagbladet mener: Aleris-saken belyser en urovekkende organisering i deler av arbeidslivet. Å organisere store deler av arbeidskraften i et selskap som selvstendig næringsdrivende konsulenter framfor å ansette dem formelt, er en frekk ansvarsfraskrivelse. Lørdag fortalte Dagbladet om 17 tidligere konsulenter i Aleris Omsorg som nå går til sak mot sin tidligere arbeidsgiver for blant annet grove brudd på arbeidsmiljøloven og arbeidsuker på opptil 120 timer. Arbeidsoppgavene har vært utført i omsorgsboliger kommuner leier til folk med rus- eller psykiatriproblemer, som ikke klarer å bo alene. Timelistene til en Dagbladet har snakket med viser at han ble satt opp på et ni dager langt skift, hvorav bare to av nattevaktene var hvilende. Ni dager på jobb, to netter med tillat søvn. Saken er ikke behandlet i rettssystemet, men Ingvild Kristiansen, direktør for omsorgstjenester i Aleris Omsorg Norge, sier til Dagbladet at hun tar sterk avstand fra slike forhold, hvis de har forekommet. (dagbladet.no 15.8.2018).)

- Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år. 25 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011. Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år. – Mange av ulykkene kunne vært unngått med bedre opplæring, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

(Anm: Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år. 25 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011. Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år. – Mange av ulykkene kunne vært unngått med bedre opplæring, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Hvert år blir rundt 1100 arbeidstakere under 25 år alvorlig skadet i arbeidsulykker, viser tall fra SSB. – Unge arbeidstakere er en uvurderlig arbeidskraft som gleder seg til å ta fatt på jobben. Samtidig har de mindre erfaring og kjennskap til jobben de skal gjøre. Ofte mangler de forståelse for risikoen knyttet til oppgavene de skal utføre.  Det gjør dem til en utsatt gruppe. Noe av det viktigste arbeidsgivere kan gjøre er å sørge for å gi god opplæring til sine arbeidstakere, sier Vollheim. (regelhjelp.no 30.4.2018).)

- Der skal styr på kemien i hele Europa. Farlig kemi på jobbet fylder ikke meget i den brede offentlige debat, men det er fortsat en del af danskernes arbejdsliv. (-Kemi er næsten forsvundet fra den offentlige debat i Europa. Men i mange sektorer er brugen af kemikalier vokset, fordi kemisk baserede teknologier har erstattet traditionelle måder at arbejde på. Det gælder blandt andet i forhold til pesticider, plastik og isolering, sagde Estelle Viard, kommunikationsmedarbejder i Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, da hun holdt åbningsoplæg på konferencen.)

(Anm: Der skal styr på kemien i hele Europa. Farlig kemi på jobbet fylder ikke meget i den brede offentlige debat, men det er fortsat en del af danskernes arbejdsliv. Det var en af pointerne på åbningskonferencen for den europæiske kampagne ’Et sikkert og sundt arbejdsmiljø – styr på kemien’. Hudlidelser på grund af kemiske påvirkninger har et stort potentiale for at blive forebygget bedre, fortalte Jeanne Duus Johansen.  Det er vigtigt, at der er styr på de farlige stoffer på arbejdspladserne rundt omkring i Europa. Eksempelvis ved man, at byggestøv og dieseludstødning kan skade vores helbred. D. 2. maj blev der sat fokus på den nyeste forskning og erfaringer fra praksis med en konference, der markerede starten på den europæiske kampagne ’Et sikkert og sundt arbejdsmiljø – styr på kemien’. - Kemi er næsten forsvundet fra den offentlige debat i Europa. Men i mange sektorer er brugen af kemikalier vokset, fordi kemisk baserede teknologier har erstattet traditionelle måder at arbejde på. Det gælder blandt andet i forhold til pesticider, plastik og isolering, sagde Estelle Viard, kommunikationsmedarbejder i Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, da hun holdt åbningsoplæg på konferencen. (…) - Men samtidig oplever vi, at der er mange, som fortsat er udsat for et stigende antal kemiske påvirkninger.  I 2016 fik mere end 400 mennesker anerkendt en hudlidelse som en erhvervsbetinget sygdom, og mere end 2000 anmeldte en hudlidelse som erhvervsbetinget sygdom. Det er store tal, sagde han. (…) Læs mere om EU’s kampagne ’styr på kemien. (politiken.dk 8.5.2018).)

- Aftenposten mener: Et arbeidsliv i endring gagner ikke alle. Mens det i 2004 var bosatt under 7000 østeuropeere i Norge, var tallet steget til over 200.000 i 2017. Yrkesfagarbeiderne var et sentralt tema på Fremskrittspartiets (Frp) landsmøte i helgen. «Vi er arbeidernes parti», sa partileder Siv Jensen.

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Et arbeidsliv i endring gagner ikke alle. Mens det i 2004 var bosatt under 7000 østeuropeere i Norge, var tallet steget til over 200.000 i 2017. Yrkesfagarbeiderne var et sentralt tema på Fremskrittspartiets (Frp) landsmøte i helgen. «Vi er arbeidernes parti», sa partileder Siv Jensen. En undersøkelse fagtidsskriftet utdanningsnytt.no gjorde i desember, viser at Fremskrittspartiet er i en helt egen klasse når det gjelder tillitsvalgte med arbeiderklassebakgrunn. Likevel viste fjorårets medlemsundersøkelse i LO at bare 8,5 prosent av LOs medlemmer stemte på Frp ved valget i 2017, mot 17,5 prosent i 2013. Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på 38 prosent – tilbake fra 45 prosent i 2013. Dersom politiske partier som hevder å representere arbeiderklassen, ikke får frem tillitsvalgte med arbeiderbakgrunn, skaper det et troverdighetsproblem. (aftenposten.no 1.5.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Et norsk paradoks. Norge er blant verdens mest likestilte land. Men ikke i næringslivet. (- Kvinner utgjør 15 prosent av styrelederne og under en femtedel av gründerne i aksjeselskaper. I det internasjonale gründermesterskapet er Norge blant landene med færrest kvinner i troppen, og vi er fortsatt i bunnsjiktet internasjonalt.)

(Anm: Et norsk paradoks. Norge er blant verdens mest likestilte land. Men ikke i næringslivet. Der går det for langsomt. (…) Henger etter Da Norge fikk sin egen grunnlov i 1814 var kvinner umyndige. Kvinner hadde ikke rett til å stemme, råde over egen økonomi, eller til å drive handel og håndverk. Siden da har samfunnet vårt utviklet seg til et sted der både menn og kvinner har de samme rettighetene. Kvinner har fått friheten til å ta egne karrierevalg – på lik linje med menn. (…) Kvinner utgjør 15 prosent av styrelederne og under en femtedel av gründerne i aksjeselskaper. I det internasjonale gründermesterskapet er Norge blant landene med færrest kvinner i troppen, og vi er fortsatt i bunnsjiktet internasjonalt. (nrk.no 2.7.2018).)

- Stanset arbeid på 4 av 10 byggeplasser.

(Anm: Stanset arbeid på 4 av 10 byggeplasser. (…) Nesten 90 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr. (arbeidstilsynet.no 8.9.2017).)

(Anm: Oljegigant sparket verneombud som varslet om kritikkverdige forhold. Hovedverneombudet Runar Kjørsvik varslet om fryktkultur i Norske Shell. Noen måneder senere var han arbeidsledig. (nrk.no 3.12.2016).)

(Anm: Blei alvorleg kreftsjuk etter oljeeventyret. (…) Dei neste dagane ligg han på lugaren og er plaga av forferdeleg hovudverk, oppkast og dårleg form. (…) Wiik hevdar det er bevisst uthaling og frys nedover ryggen når han høyrer reklamen til Tryg Forsikring: "Det handler om å være trygg". (…) Rapportane frå dei sakkunnige er ikkje til å misforstå, nærkontakten med dei svært giftige stoffa benzen, kvikksølv og saltsyre er årsaka til spiserørskreften og hudproblema. (…)  (nrk.no 8.4.2017).)

(Anm: Certain occupations linked to an increased risk of rheumatoid arthritis. New research indicates that certain occupations may put workers at an elevated risk of developing rheumatoid arthritis. The findings, which appear in Arthritis Care & Research, suggest that work-related factors, such as noxious airborne agents, may contribute to the pathogenesis of rheumatoid arthritis. (medicalnewstoday.com 16.8.2017).)

- Seks oppsagte anleggsarbeidere i retten. «Kanskje har Skanska opplevd meg som for brysom. Kanskje mener de jeg har sagt ifra om ting jeg ikke hadde noe med».

(Anm: Seks oppsagte anleggsarbeidere i retten. «Kanskje har Skanska opplevd meg som for brysom. Kanskje mener de jeg har sagt ifra om ting jeg ikke hadde noe med». En 56 år gammel maskinfører forklarte i Borgarting lagmannsrett hvordan han av bedriften ble stemplet som «en pådriver til å skape konflikt». (frifagbevegelse.no 16.1.2018).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Leder. Arbeidskriminalitet: Dagbladet mener: Bekjempelse av arbeidskriminalitet må prioriteres høyere.

(Anm: Leder. Arbeidskriminalitet: Dagbladet mener: Bekjempelse av arbeidskriminalitet må prioriteres høyere. Den alvorlige karakteren, samt det store omfanget på kriminaliteten, utgjør en trussel mot samfunnet som helhet. (dagbladet.no 10.2.2018).)

- Kontrollør i byggebransjen truet på livet – må gå med voldsalarm. (- Byggebransjens uropatrulje er sentral i et nettverk av flere hundre seriøse håndverkere som tipser om kriminelle eller tvilsomme aktører. Tipsene blir deretter sendt til Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politi og A-krimgrupper.)

(Anm: Kontrollør i byggebransjen truet på livet – må gå med voldsalarm. Prosjektleder i Byggebransjens uropatrulje i Trondheim må gå med voldsalarm etter draps- og voldstrusler. (…) Byggebransjens uropatrulje er sentral i et nettverk av flere hundre seriøse håndverkere som tipser om kriminelle eller tvilsomme aktører. Tipsene blir deretter sendt til Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politi og A-krimgrupper. (nrk.no 6.11.2017).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Økokrim-sjefen: Politiet kan ha brutt loven. Økokrim-sjef Pål Lønseth sier politiet i noen tilfeller kan ha brutt loven i kampen mot arbeidslivskriminalitet. (- Ap og LO reagerer kraftig.) (- LO-leder Hans Christian Gabrielsen reagerer kraftig. – Det er utrolig at regjeringen ikke har sørget for at politiets innsats ved a-krimsentrene har vært hjemlet og avklart opp mot lovgivningen.)

(Anm: Økokrim-sjefen: Politiet kan ha brutt loven. Økokrim-sjef Pål Lønseth sier politiet i noen tilfeller kan ha brutt loven i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Fem år skal gjennomgås for å sjekke lovbrudd. LO og Ap er sterkt kritisk. Økokrim har laget en utredning om det juridiske grunnlaget politiet har hatt i a-krimsamarbeidet, hvor politi, NAV og andre samarbeider for å avsløre kriminalitet på arbeidsplasser. I utredningen går Økokrim langt i å konkludere med at politiet ikke har hjemmel til å delta ute på arbeidsplassene, slik de har gjort. (…) Ap og LO reagerer kraftig Aps Arild Grande er kritisk. – Akrimsentrene er regjeringens halmstrå når vi utfordrer dem på den mangelfulle satsingen mot arbeidslivskriminalitet. Når regjeringen ikke en gang har sørget for å rydde unna tvil om politiets hjemler sier det alt om den manglende handlekraften, sier han. LO-leder Hans Christian Gabrielsen reagerer kraftig. – Det er utrolig at regjeringen ikke har sørget for at politiets innsats ved a-krimsentrene har vært hjemlet og avklart opp mot lovgivningen. (vg.no 7.2.2021).)

- Ønsker du å stoppe arbeidskrim, Erna? (- Erna Solbergs kontor har fullstendig sviktet sin rolle i dette arbeidet. I statsbudsjettet for 2018 er temaet nevnt kun et par ganger, og da bare i forbifarten knyttet til ønsket om mer effektiv organisering av kontrolletatene.)

(Anm: Ønsker du å stoppe arbeidskrim, Erna? | Einar Haakaas Journalist og forfatter av boken Svartmaling – kriminelle bygger Norge. De siste 10 -15 årene har kriminelle nettverk jobbet seg inn i norsk byggebransje. Vi snakker om flere hundre selskaper opprettet med et eneste formål, å svindle med moms og skatt. Hvor lenge vil norske myndigheter sitte stille og se på at dette skjer, spør EInar Haakaas. Mens kriminelle nettverk befester sin stilling i norsk arbeidsliv, ser vi en stadig mer passiv regjering i kampen mot arbeidskriminalitet.  Arbeidslivskriminalitet er et betydelig samfunnsproblem. Vi snakker om anslagsvis milliarder i tapt skatt og moms hvert år. Vi snakker om vold og trusler på arbeidsplassene. Forhåpningene var derfor store da den blåblå regjeringen 13. januar 2015 la frem en tiltaksplan kalt «Strategi mot arbeidslivskriminalitet», som senere er fornyet. Punkt 1 i strategien var at Statsministerens kontor (SMK) skulle samordne alle tiltak mot denne kriminaliteten. Erna Solbergs kontor har fullstendig sviktet sin rolle i dette arbeidet. I statsbudsjettet for 2018 er temaet nevnt kun et par ganger, og da bare i forbifarten knyttet til ønsket om mer effektiv organisering av kontrolletatene. (aftenposten.no 8.11.2017).)

- Forsterket innsats mot arbeidslivskriminalitet. (- Innsatsen mot useriøse aktører i arbeidslivet er betydelig styrket de senere årene.) (- Innsatsen mot useriøse aktører er styrket med over 100 millioner kroner siden 2015.)

(Anm: Forsterket innsats mot arbeidslivskriminalitet. Jeg er enig med LO i at vi hele tiden må skaffe oss nye verktøy i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Derimot stusser jeg litt over at fagforeningen sjelden sier noe om alt det som faktisk gjøres – heller ikke egne gjennomslag. Innsatsen mot useriøse aktører i arbeidslivet er betydelig styrket de senere årene. Det bør LO også anerkjenne, skriver Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. (…) Innsatsen mot useriøse aktører er styrket med over 100 millioner kroner siden 2015. Markedet for kriminelle aktører skal være så lite som mulig. Tallene tyder på at det går i riktig retning. (nrk.no 19.2.2021).)

- Jobbet 70-timers arbeidsuker uten overtid eller helgefri. (- Avdekket sosial dumping flere ganger. I starten av februar ble syv spisesteder stengt på dagen i Bergen, nettopp på grunn av slike forhold som NRK sine kilder hevder at florerer i denne bransjen.)

(Anm: Jobbet 70-timers arbeidsuker uten overtid eller helgefri. Kokken Diyar jobbet opptil 12 timer om dagen, seks dager i uka og hver helg. Fellesforbundet mener det har oppstått et regime der restauranteiere konsekvent bryter norske lover og truer ansatte til taushet. (…) Avdekket sosial dumping flere ganger. I starten av februar ble syv spisesteder stengt på dagen i Bergen, nettopp på grunn av slike forhold som NRK sine kilder hevder at florerer i denne bransjen. Ifølge Bergens Tidende er det snakk om alt fra ulovlig kjøtt til ulovlig arbeidskraft og svart omsetning. Skatt Midt-Norge har flere kontroller rettet mot restaurantbransjen, både alene og sammen med andre etater. Skatteetaten er med i prosjektet A-krimsenter Trondheim, som er et samarbeid mellom politiet, Arbeidstilsynet, NAV Kontroll, Tollvesenet og Trondheim kemnerkontor. (nrk.no 24.3.2018).)

(Anm: Working long hours increases depression risk in women (medicalnewstoday.com 4.3.2019).)

- Over 200 000 ansatte opplever vold og trusler på jobb.

(Anm: Over 200 000 ansatte opplever vold og trusler på jobb. 7,5 prosent av de ansatte i norsk arbeidsliv oppgir at de blir utsatt for vold- og trusselsituasjoner hvert år, viser tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, NOA. Ansatte i helse- og sosialsektoren er særlig utsatt. (regelhjelp.no 6.11.2017).)

(Anm: Parkeringsbetjent Bente (54) ble overfalt og drapstruet på jobb. Over 200.000 nordmenn opplever vold og trusler på jobben hvert år, og kommunalt ansatte er en særlig utsatt yrkesgruppe. Se listen over de mest utsatte yrkene. (…) Vold på jobben. Totalt sett oppgir 7,5 prosent, dvs. om lag 203 000 yrkesaktive, at de det siste året har vært utsatt for vold eller trusler om vold, og 2,6 prosent sier at de har vært utsatt for vold som ga synlige merker. Ytterligere 4 prosent sier at de har vært utsatt for vold som ikke har gitt synlige merker, og 4,2 prosent oppgir at de har blitt utsatt for trusler om vold. Kilde: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). (…) Kommunalt ansatte er overrepresentert i statistikken. (tv2.no 6.7.2017).)

- Jobbet skjult Amazon og helseomsorgen, advarer Norge mot britiske tilstander i arbeidslivet.

(Anm: Jobbet skjult Amazon og helseomsorgen, advarer Norge mot britiske tilstander i arbeidslivet. Etter å ha kjent forholdene i det nye arbeidslivet på kroppen, advarer forfatter James Bloodworth Norge mot utviklingen i Storbritannia de siste 40 år. (…) – I dag er det en betydelig skjevhet i favør av arbeidsgiverne. Jeg er usikker på hvordan forholdene er her i Norge, men det som er blitt gjort i Storbritannia, er en lærepenge om hva man ikke skal gjøre, sa Bloodworth da han onsdag talte under Svart økonomi-konferansen, som arrangeres av Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet. (…) – Det var utstrakt bruk av nulltimerskontrakter, hvilket innebærer at antallet arbeidstimer varierer fra uke til uke. Du vet ikke om du til uken skal jobbe fem eller 35 timer. Det gjør økonomisk planlegging praktisk talt umulig, sa journalisten. (aftenposten.no 30.1.2019).)

- 4 prosent utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. 4 prosent av alle sysselsatte ble jevnlig utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016.

(Anm: 4 prosent utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. 4 prosnt av alle sysselsatte ble jevnlig utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016. Sykepleiere er den yrkesgruppen som er mest utsatt. #Metoo-kampanjen har satt et sterkt preg på nyhetsbildet de siste månedene. Menn og kvinner som brøt tausheten rundt seksuell trakassering og startet kampanjen ble kåret til «Årets person» av amerikanske Time Magazine like før jul, og temaet sørget nylig for en politisk ladet Golden Globe-utdeling. #Metoo har også skapt mye oppmerksomhet rundt seksuell trakassering i Norge i løpet av høsten, både innen politikken og i kulturlivet. (ssb.no 11.1.2018).)

- Utlendinger dør oftest på jobb. Er du fra et annet land enn Norge har du 1,6 ganger så stor sannsynlighet for å dø på en norsk byggeplass, viser ny rapport.

(Anm: Utlendinger dør oftest på jobb. Er du fra et annet land enn Norge har du 1,6 ganger så stor sannsynlighet for å dø på en norsk byggeplass, viser ny rapport. (…) En ny rapport utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser at det er en unaturlig høy andel utlendinger som omkommer på norske byggeplasser. (…) Forskerne estimerer at risikoen for å dø i arbeidsulykker er 5,0 per 100.000 utlending er og 3,9 per 100.000 nordmenn. (dagsavisen.no 7.11.2017).)

- Professor om voldelige klasserom: – Barnemishandling å tvinge barna til å være der. (- Vold i skolen – Hele 36.000 arbeidstakere innen undervisning rammes årlig av vold og trusler på arbeidsplassen viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Verst er det i grunnskolen der 26 prosent av lærerne rammes.)

(Anm: Professor om voldelige klasserom: – Barnemishandling å tvinge barna til å være der. Vold, trusler, utagerende atferd og krenkende språkbruk er blitt hverdagskost i mange norske klasserom. For medelever kan konsekvensene bli dramatiske, mener eksperter. – Barnevernet tar barn ut av voldelige hjem, men ingen tilsvarende instans tar barn ut av voldelige klasserom, sier Ole Martin Moen, forfatter, filosof og professor i helsefaglig etikk ved OsloMet storbyuniversitetet. – Det er ingen tvil om at mange barn tar skade av dette. Særlig hvis de allerede har andre sårbarheter i livet sitt. Men denne formen for pågående stress påvirker også helt vanlige barn, sier Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder. Lund har i en årrekke forsket på forhold i skolen knyttet til psykisk helse, atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling. Hun har ledet flere store forskningsprosjekter der resultatene har vakt internasjonal interesse. Vold i skolen – Hele 36.000 arbeidstakere innen undervisning rammes årlig av vold og trusler på arbeidsplassen viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Verst er det i grunnskolen der 26 prosent av lærerne rammes. I videregående er tallet noe lavere. En lokal kartlegging i Trondheim i 2019, viste at nesten tre av fire lærere på 1.– 4. trinn var utsatt for vold og trusler på jobb. På 5.–7. trinn gjaldt det over halvparten av lærerne, ifølge en rapport fra forskningsinstituttet SINTEF. Dagsavisen fortalte nylig historien om hvordan daglig vold, trusler og utagering i klasserommet, endret livet for lærer Anne Marte Nesdal Sandnes, og gjorde skolen til et utrygt sted å være også for elevene hennes. I Elevundersøkelsen oppgir seks prosent av elevene at de utsettes for mobbing to til tre ganger i måneden eller oftere. I Ungdata sier stadig færre unge at de trives på skolen, mens flere gruer seg til neste skoledag. Nylig viste «Årsrapport 2022» fra Elevombudet og Mobbeombudet i Oslo at mange elever opplever sitt eget skolemiljø som direkte farlig. (dagsavisen.no 21.4.2023).)

- Voldsutsatt lærer i Oslo fikk beklagelse fra ordføreren. En voldsutsatt lærer ble i april lovet 350.000 kroner i erstatning og en beklagelse fra Oslo kommune.

(Anm: Voldsutsatt lærer i Oslo fikk beklagelse fra ordføreren. En voldsutsatt lærer ble i april lovet 350.000 kroner i erstatning og en beklagelse fra Oslo kommune. Onsdag fikk han beklagelsen. Clemens Saers ble arbeidsufør etter at han i 2014 ble angrepet av en elev mens han underviste på Oslo Handelsgymnasium. Onsdag fikk han et brev med en beklagelse fra Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), skriver Utdanningsnytt. – Endelig, på min 71-årsdag, kommenter Saers. I april i år bestemte Oslo bystyre at Saers skulle få 350.000 kroner i erstatning, samt en beklagelse for måten saken har blitt håndtert på. Erstatningen er ennå ikke utbetalt, men det skal være nært forestående. (kommunal-rapport.no 22.9.2022).)

- Bystyret vil gi erstatning og beklage til voldsutsatt lærer. Åtte år etter at en elev angrep ham i klasserommet, vil et flertall i bystyret gi lærer Clemens Saers erstatning og en beklagelse.

(Anm: Bystyret vil gi erstatning og beklage til voldsutsatt lærer. Åtte år etter at en elev angrep ham i klasserommet, vil et flertall i bystyret gi lærer Clemens Saers erstatning og en beklagelse. Det var en maidag i 2014 at den 18 år gamle eleven tok kvelertak på Saers mens han underviste på Oslo Handelsgym. Andre elever i klassen oppfattet at læreren var i livsfare og grep inn, ifølge dommen fra Oslo tingrett. Saers fikk varige skader i strupen og posttraumatisk stressyndrom etter hendelsen. Eleven ble dømt til seks måneders fengsel. (aftenposten.no 27.4.2022).)

- Bystyret vil gi erstatning og beklage til voldsutsatt lærer. Åtte år etter at en elev angrep ham i klasserommet, vil et flertall i bystyret gi lærer Clemens Saers erstatning og en beklagelse.

(Anm: Bystyret vil gi erstatning og beklage til voldsutsatt lærer. Åtte år etter at en elev angrep ham i klasserommet, vil et flertall i bystyret gi lærer Clemens Saers erstatning og en beklagelse. Det var en maidag i 2014 at den 18 år gamle eleven tok kvelertak på Saers mens han underviste på Oslo Handelsgym. Andre elever i klassen oppfattet at læreren var i livsfare og grep inn, ifølge dommen fra Oslo tingrett. Saers fikk varige skader i strupen og posttraumatisk stressyndrom etter hendelsen. Eleven ble dømt til seks måneders fengsel. (aftenposten.no 27.4.2022).)

- Ville gi voldsutsatt lærer 250.000 kroner - må vente på ny kompensasjonsordning.

(Anm: Ville gi voldsutsatt lærer 250.000 kroner - må vente på ny kompensasjonsordning. Finansutvalget i Oslo kommune avviste torsdag å gi den voldsutsatte læreren Clemens Saers penger og beklagelse, men vil etablere en kompensasjonsordning han kan søke på. Saken til den voldsutsatte læreren Clemens Saers og spørsmålet om Oslo kommune bør gi ham oppreisning og en beklagelse, var torsdag kveld tema i et møte i finansutvalget. Utvalget stemte over et forslag om å gi Saers 250.000 kroner etter voldsepisoden i 2014. Forslaget falt, mens bystyret i stedet skal få en sak på bordet om en ny ordning voldsutsatte ansatte kan søke på. Denne saken får bystyret på bordet i februar. Forslagsstiller Bjørn Revil (FNB) mente Saers, selv om han tapte søksmålet mot Oslo kommune i to rettsinnstanser, burde få oppreisning på 250.000 kroner og beklagelse fordi læreren avslørte kritikkverdige forhold i Oslo-skolen. (nettavisen.no 3.2.2022).)

- Lager ny støtteordning for voldsofre. (- Men uklart om det mest kjente offeret får hjelp.)

(Anm: Lager ny støtteordning for voldsofre. Men uklart om det mest kjente offeret får hjelp. To forslag om å gi den voldsutsatte læreren Clemens Saers får ikke flertall. Nå opprettes i stedet en ny kompensasjonsordning for ansatte i Oslo kommune som er blitt uttatt for grov vold på jobb. En ny ordning skal sikre økonomisk kompensasjon for ansatte i Oslo kommune som blir utsatt for alvorlige voldshendelser i arbeidstiden. Det er den betente Clemens Saers-saken som er bakgrunnen for ordningen. Læreren Clemens Saers ble varig skadet etter og blitt angrepet av en elev mens han underviste på Oslo Handelsgym i 2014. Venstre og byrådet går nå sammen for å skaffe flertall for ordningen – som gis ti års tilbakevirkende kraft. (aftenposten.no 14.1.2022).)

- Oslo kommune har misbrukt offentlighetsloven til å begrense den politiske debatten i Saers-saken. Ny vending? (- Saers fikk støtte for denne virkelighetsbeskrivelsen i både ting- og lagmannsretten, men ble likevel dømt til å betale 1,7 millioner kroner i saksomkostninger – både sine og kommunens.)

(Anm: Oslo kommune har misbrukt offentlighetsloven til å begrense den politiske debatten i Saers-saken. Ny vending? KAFKAPROSESSEN: Den voldsskadde læreren Clemens Saers har måttet kjempe en ensom kamp mot Oslo kommune i rettssystemet. Nå kan det endelig se ut til at ting i ferd med å snu, skriver Petter Mejlænder. Den voldsskadde læreren Clemens Saers har kjempet en ensom kamp for å få Oslo kommune til å forstå at den bryter loven og konstruerer et falskt bilde av vold i skolen, og at den av den grunn har ødelagt helsen hans og svekket tryggheten for elever og lærere. Saers fikk støtte for denne virkelighetsbeskrivelsen i både ting- og lagmannsretten, men ble likevel dømt til å betale 1,7 millioner kroner i saksomkostninger – både sine og kommunens. (klassekampen.no 26.11.2020).)

- Voldsutsatt lærer venter fortsatt på erstatningspenger: – Skammelig.

(Anm: Voldsutsatt lærer venter fortsatt på erstatningspenger: – Skammelig. Den voldsutsatte læreren ble lovet 350 000 kroner i erstatning og beklagelse fra Oslo kommune i april, men har ikke fått noen av delene. – Skammelig, sier Clemens Saers. I 2014 ble Clemens Saers angrepet av en elev mens han underviste på Oslo Handelsgymnasium. Eleven som angrep ble dømt til seks måneders fengsel, mens Saers selv ble påført så store skader at han ble arbeidsufør. Saers gikk til søksmål mot Oslo kommune for manglende risikovurdering av eleven, samt at lærerne ikke var informert om elevens voldshistorikk. I april i år, åtte år etter hendelsen som gjorde han arbeidsufør, besluttet Oslo bystyre at Saers skulle få 350.000 kroner i erstatning og en beklagelse fra Oslo kommune for måten hans arbeidsgiver har taklet saken på. Men han har foreløpig ikke sett hverken pengene eller den skriftlige beklagelsen han er blitt lovet. (dagsavisen.no 20.9.2022).)

- EMD avviste saken til voldsutsatt Oslo-lærer.

(Anm: EMD avviste saken til voldsutsatt Oslo-lærer. Den voldsutsatte Oslo-læreren Clemens Saers har fått saken sin mot Norge avslått av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Saers fikk livsvarige skader da han ble angrepet av en 18 år gammel elev som forsøkte å ta seg inn i klasserommet hans på Oslo handelsgymnasium i mai 2014. Etter å ha tapt i to rettsinstanser anket han saken til Høyesterett. Anken ble avvist i mars i år. (aftenposten.no 19.10.2020).)

- Voldsutsatt Oslo-lærer fikk saken mot Norge avslått av europeisk domstol. (- Læreres rettsvern har klare mangler også i Norge, sier en skuffet advokat John Christian Elden.)

(Anm: Voldsutsatt Oslo-lærer fikk saken mot Norge avslått av europeisk domstol. - Læreres rettsvern har klare mangler også i Norge, sier en skuffet advokat John Christian Elden. Den voldsutsatte Oslo-læreren Clemens Saers har fått saken sin mot Norge avslått av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Saers fikk livsvarige skader da han ble angrepet av en 18 år gammel elev som forsøkte å ta seg inn i klasserommet hans på Oslo handelsgymnasium i mai 2014. Etter å ha tapt i to rettsinstanser anket han saken til Høyesterett. Anken ble avvist i mars i år. (nettavisen.no 18.10.2020).)

- Clemens Saers-saken: – Tvilen kommer makta til gode. Lar norske domstoler offentlig virksomhet slippe unna med grove brudd på arbeidsmiljøloven? Det er et nærliggende spørsmål etter dommen i Clemens Saers-saken. Det er påfallende hvordan Borgarting lagmannsrett konsekvent tolker hendelser og bevis til fordel for arbeidsgiver Oslo kommune og dermed systematisk bagatelliserer drapsforsøket på læreren ved Oslo Handelsgym.

(Anm: LISA WADE, bedriftsrådgiver. Clemens Saers-saken: – Tvilen kommer makta til gode. Lar norske domstoler offentlig virksomhet slippe unna med grove brudd på arbeidsmiljøloven? Det er et nærliggende spørsmål etter dommen i Clemens Saers-saken. Det er påfallende hvordan Borgarting lagmannsrett konsekvent tolker hendelser og bevis til fordel for arbeidsgiver Oslo kommune og dermed systematisk bagatelliserer drapsforsøket på læreren ved Oslo Handelsgym. Clemens Saers har saksøkt Oslo kommune for grov uaktsomhet. Han mener angrepet kunne vært unngått om ledelsen ved skolen hadde tatt ansvaret for sikkerheten på skolen mer alvorlig. Han har nå tapt i to rettsinstanser. Lagmannsretten finner det klart at «det under ingen omstendighet var tale om grov uaktsomhet». Dommen er i mine øyne uforståelig av flere grunner: – Gjerningsmannen hadde tatt kvelertak på en medelev seks måneder før drapsforsøket på læreren. – Skolens ledelse var fullt klar over at eleven var livsfarlig. – Skolens ledelse unnlot å iverksette nødvendige tiltak som kunne forhindret angrepet. (vg.no 4.1.2020).)

- Dagsavisen har i en serie artikler satt søkelys på vold og trusler mot lærere i osloskolen.

Var ikke informert – fulgte ikke opp
dagsavisen.no 29.5.2017
– Ingen må være i tvil om at lærernes og elevenes trygghet har høyeste prioritet, sier skoledirektør Astrid Søgnen. Onsdag måtte hun forklare seg om omfattende systemsvikt.

Dagsavisen har i en serie artikler satt søkelys på vold og trusler mot lærere i osloskolen.

De siste to ukene har det kommet fram at det dreier seg om en alvorlig systemsvikt i så vel rapportering som håndtering og oppfølging av de totalt 1.940 registrerte tilfellene av vold mot lærere i 2016.

Les også: Clemens Saers ble skadet for livet av en elev. Nå krever han 250.000 i oppreisning fra kommunen. (…)

Les også: Dobling i rapportert skolevold

Les også: Arbeidstilsynet ble ikke varslet

Først i månedsskiftet februar-mars i år, fikk utdanningsdirektøren kjennskap til at voldstallene for 2016 hadde skutt i været. (…)

(Anm: Slik brukes vektere i osloskolen. Flere skoler i Oslo bruker sivile vektere fra Securitas for å passe på truende og utagerende elever og skape ro i skolen. (…) – Det kan være en skole som ønsker ekstra trygghet i skolegården eller en-til-en oppfølging av en enkeltelev, sier eksvekteren. (dagsavisen.no 31.5.2017).)

- Ren tortur. (- Clemens Saers ble utsatt for vold på jobb i Oslo-skolen, men bystyret avviser trolig å gi læreren oppreisning.)

(Anm: - Ren tortur. Clemens Saers ble utsatt for vold på jobb i Oslo-skolen, men bystyret avviser trolig å gi læreren oppreisning. Saers sier at behandlingen fra Oslos skoleledelse er langt verre enn volden som endret livet hans. - Vi jobber systematisk for å sikre et trygt arbeidsmiljø, svarer byråden. - Det har vært ren tortur. Det arbeidsgiveren min har gjort mot meg, er tusen ganger verre enn volden jeg ble utsatt for. Clemens Saers (70) never dirrer over kjøkkenbordet. De rister ikke av sinne: Dette er bare ett av lytene den tidligere læreren er tvunget til å leve med etter volden. Saers ble utsatt for vold av en elev ved Oslo Handelsgymnasium i 2014. Den 18 år gamle eleven ble dømt for angrepet året etter, og Saers ble 25 prosent arbeidsinvalid. (dagbladet.no 19.2.2022).)

- Livsvarig skadet av elev – nå saksøker han kommunen. Mandag starter rettssaken mot Oslo kommune, som er saksøkt av lærer Clemens Saers. Han mener arbeidsgiveren burde advart mot eleven som overfalt ham i 2014.

(Anm: Livsvarig skadet av elev – nå saksøker han kommunen. Mandag starter rettssaken mot Oslo kommune, som er saksøkt av lærer Clemens Saers. Han mener arbeidsgiveren burde advart mot eleven som overfalt ham i 2014. I mai 2014 underviser lektor Clemens Saers en klasse på Oslo handelsgymnasium. En 18 år gammel elev kommer inn i klasserommet og krever penger av en annen elev. I et basketak ender 18-åringen opp med å gripe tak i Saers' strupehode, og drar til.– Jeg kunne høre et «klikk» i halsen, og hodet falt bakover, fortalte lektoren i ettertid. Eleven ble senere dømt i lagmannsretten til 60 dagers fengsel og samfunnsstraff for to tilfeller av vold og trusler. Saers mener verken skolen eller kommunen har gjort jobben sin. – Det er ikke samme liv jeg har nå som før overfallet. (nrk.no 19.3.2018).)

(Anm: - Lektor Clemens Saers anker tingrettsdom. Voldsutsatt lærer tapte søksmål mot Oslo kommune. Nå anker han dommen. OSLO (Nettavisen): Lektor Clemens Saers (67) tapte et privat søksmål han anla mot Oslo kommune og Utdanningsetaten i kjølvannet av en voldssak. Nå anker han dommen. (nettavisen.no 23.5.2018).)

(Anm: Voldsutsatt lærer tapte søksmål mot Oslo kommune. Oslo-læreren følte seg sviktet av arbeidsgiver etter å ha blitt angrepet i klasserommet. Oslo kommune får kritikk, men vant saken. (…) Kommunen får kritikk Retten fant ikke at det var tale om grov uaktsomhet etter skadeerstatningsloven, men sier samtidig at skoleledelsen kunne ha gitt informasjon om sikkerhetssituasjonen knyttet til eleven som angrep Saers: «Retten finner etter dette tilbakeholdelsen av informasjon kritikkverdig, idet taushetsplikten vanskelig kan forstås slik at informasjon om det farepotensial eleven representerte ikke kunne formidles til alle som kunne tenkes å komme i kontakt med ham», heter det i domspremissene. (nettavisen.no 13.4.2018).)

– Stiller man kritiske spørsmål så blir man feid av banen. En ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet konkluderes det med at ansatte har stadig mindre de skulle ha sagt på arbeidsplassen.

(Anm: – Stiller man kritiske spørsmål så blir man feid av banen. En ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet konkluderes det med at ansatte har stadig mindre de skulle ha sagt på arbeidsplassen. – Jeg tror dette er en generell trend, og jeg tror dette henger sammen med globaliseringen, sier forsker og leder av teamet bak «Medbestemmelsesbarometeret», Eivind Falkum. (…) En av dem som fikk oppleve hvor vanskelig det er å være verneombud, er tidligere Shell-ansatte, Runar Kjørsvik. Les hans historie: Oljegigant sparket verneombud som varslet om kritikkverdige forhold (nrk.no 3.12.2016).)

(Anm: Debatt: Varsling. Norge trenger varslere. BRA FOR DEMOKRATIET: Vi må ha et samfunn der det er trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, hvor varslere kan føle seg trygge og hvor arbeidsgivere forstår og fremmer varsling som noe positivt, konstruktivt og samfunnsnyttig, skriver innleggsforfatterne. De er nødvendige for å få avdekket kritikkverdige forhold som korrupsjon, lovbrudd og maktmisbruk. (dagbladet.no 10.2.2017).

- Varslingsreglene i arbeidsmiljøloven ble oppdatert sommeren 2017. Målet var å sikre et bedre vern for arbeidstakere som varsler og å tydeliggjøre at varsling både er lovlig og ønskelig.

(Anm: Artikkel av: Advokatfullmektig Mari Støle Hanssen, Bing Hodneland advokatselskap DA. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Senere års medieoppslag om varsling i arbeidslivet viser et reelt behov for et tilgjengelig og effektivt varslingsvern. Varslingsreglene i arbeidsmiljøloven ble oppdatert sommeren 2017. Målet var å sikre et bedre vern for arbeidstakere som varsler og å tydeliggjøre at varsling både er lovlig og ønskelig. (hegnar.no 13.8.2017).)

(Anm: Vil ha strengere straffer for arbeidsmiljøkriminalitet (dagbladet.no 16.12.2014).)

- Flere spillavhengige tar kontakt med Akan. (- Akan, et kompetansesenter som jobber med å forebygge rus og avhengighet i arbeidslivet, har hatt en økning i antall henvendelser på 70 prosent siden i fjor. Mange fortvilte arbeidsgivere, pårørende og spillavhengige selv tar kontakt, forteller seniorrådgiver i Akan Jarle Wangen.)

(Anm: Flere spillavhengige tar kontakt med Akan. Flere arbeidstakere sliter med spillavhengighet og milliongjeld. Mange tar kontakt med Akan. Akan, et kompetansesenter som jobber med å forebygge rus og avhengighet i arbeidslivet, har hatt en økning i antall henvendelser på 70 prosent siden i fjor. Mange fortvilte arbeidsgivere, pårørende og spillavhengige selv tar kontakt, forteller seniorrådgiver i Akan Jarle Wangen. – Vi har en økning fra å ha én sak i måneden til to i uken, sier Wangen til P4. I de verste tilfellene er det nettcasino og andre hurtigspill fra utenlandske aktører som har ført til avhengighet og høy spillgjeld. Noen tyr til underslag for å dekke spillegjeld. (frifagbevegelse.no 21.9.2017).)

(Anm: Spilleavhengighet, dataspillavhengighet, (spilleavhengige/problemspillere/problemgambling) (mintankesmie.no).)

- Studie: Bruk av rengjøringsmidler kan skade lungene. Rengjøringsmidler kan redusere lungefunksjon tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter om dagen i 20 år.

(Anm: Studie: Bruk av rengjøringsmidler kan skade lungene. Rengjøringsmidler kan redusere lungefunksjon tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter om dagen i 20 år. Det viser ny studie. Kvinner som arbeider som renholdere eller vasker regelmessig hjemme får på lang sikt redusert lungekapasitet, sammenliknet med dem som ikke vasker. Det viser en ny studie fra forskere ved Universitetet i Bergen. Forskerne analyserte data fra 6235 menn og kvinner. Disse ble fulgt i 20 år, fra de var i snitt 34 år gamle. Mens rengjøringsmidlene tilsynelatende ikke skadet menn, hadde de en stor negativ effekt på kvinners lunger. Kvinner som jobbet som renholdere eller vasket hjemme hadde en reduksjon i lungekapasitet tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter daglig i 20 år. (nrk.no 16.2.2018).)

- Rengjøring hjemme og på jobb i relasjon til lungefunksjonstap og luftveisobstruksjon. (- KONKLUSJONER: Kvinner som rengjør hjemme har yrke som rengjørere har akselerert reduksjon av lungefunksjon, hvilket tyder på at eksponering i forbindelse med rengjøringsaktiviteter kan utgjøre en risiko for langsiktig luftveishelse.)

(Anm: Cleaning at Home and at Work in Relation to Lung Function Decline and Airway Obstruction.. (…) Abstract RATIONALE: Cleaning tasks may imply exposure to chemical agents with potential harmful effects to the respiratory system, and increased risk of asthma and respiratory symptoms among professional cleaners and in persons cleaning at home has been reported. The long-term consequences of cleaning agents on respiratory health are, however, not well described. (…) CONCLUSIONS: Women cleaning at home or working as occupational cleaners had accelerated decline in lung function, suggesting that exposures related to cleaning activities may constitute a risk to long-term respiratory health.) Am J Respir Crit Care Med. 2018 Feb 16.)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

- Ny undersøkelse: Ingeniører med innvandrer-bakgrunn overrepresentert på ledighetsstatistikken. I en ny undersøkelse sier nesten ni av ti virksomheter at de ikke er skeptiske til å ansette en ingeniør med «synlig minoritetsbakgrunn». Men tallene stemmer ikke overens med virkeligheten.

(Anm: Ny undersøkelse: Ingeniører med innvandrer-bakgrunn overrepresentert på ledighetsstatistikken. I en ny undersøkelse sier nesten ni av ti virksomheter at de ikke er skeptiske til å ansette en ingeniør med «synlig minoritetsbakgrunn». Men tallene stemmer ikke overens med virkeligheten. I slutten av desember skrev TV 2 om Laila Doudouh, som ikke fikk jobb på tross av mastergrad som ingeniør. 24-åringen mente det var enda vanskeligere for henne å bli kalt inn til jobbintervju, på grunn av hennes utenlandske etternavn. For å finne ut av om denne påstanden kan stemme, har Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) gjort en undersøkelse som handler om hvorvidt arbeidsgivere lar seg påvirke av arbeidssøkeres navn og bakgrunn. (…)86 prosent av arbeidsgiverne svarer at de ikke er skeptiske til å ansette ingeniører med synlig minoritetsbakgrunn, og det er et positivt høyt tall, sier Markussen. (…) – En gjennomgang av de arbeidsledige medlemmene viser at 21 prosent har synlig minoritetsbakgrunn, sier Markussen. (…) Samtidig viser en telling i et representativt utvalg av medlemmene at personer med synlig minoritetsbakgrunn utgjør mindre enn ti prosent av ingeniører i NITO totalt. – Dette gir en indikasjon på at de med synlig minoritetsbakgrunn er overrepresentert på ledighetsstatistikken. Nå gjelder det å få ord til handling, sier presidenten. (…) Når det gjelder de 86 prosentene av arbeidsgivere som svarte at de ikke er skeptiske til å ansette ingeniører med synlig minoritetsbakgrunn, tror hun ikke alle snakker sant. (tv2.no 10.2.2018).)

- Hundretusener kan ha rett på gratis databrille. Norges Optikerforbund tror mange ikke vet om den nye rettigheten.

(Anm: Hundretusener kan ha rett på gratis databrille. Norges Optikerforbund tror mange ikke vet om den nye rettigheten. Bruker du mye skjerm på jobb, har du rett til å sjekke om du trenger en databrille, betalt av arbeidsgiveren din. I fjor fikk nemlig en kassadame og 370.000 kollegaer i varehandelen denne rettigheten etter at en sak som førte til at Arbeidstilsynet endret sin veileder. Tidligere var det kun dem som sitter ved en såkalt data-arbeidsplass, altså et kontor hvor man primært sitter foran en dataskjerm, som hadde rett på databriller dekket av arbeidsgiver. Nå er det langt flere som har denne rettigheten, sier generalsekretær Hans Thorvald Haugo i Norges Optikerforbund. (nrk.no 29.1.2018).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner kan øke risiko ved kjøring. (- Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag.) (- Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene.)

(Anm: Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner kan øke risiko ved kjøring. (…) Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag. (Drugs prescribed to treat anxiety, depression and insomnia may increase patients’ risk of being involved in motor vehicle accidents, according to a recent study.) Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene. Br J Clin Pharmacol. 2013;75(4):1125-33.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Nav-undersøking: Dei yngste i klassen tek oftare imot stønad frå Nav. Ei ny undersøking frå Nav viser at born som er fødde seint på året oftare får hjelpestønad enn andre born – dette er fordi dei oftare får diagnosen ADHD.

(Anm: Nav-undersøking: Dei yngste i klassen tek oftare imot stønad frå Nav. Ei ny undersøking frå Nav viser at born som er fødde seint på året oftare får hjelpestønad enn andre born – dette er fordi dei oftare får diagnosen ADHD. – Av dei som er fødde seint på året, får 34 prosent fleire hjelpestønad frå Nav enn dei som er fødde tidleg på året. Det seier Ivar Lima, forskar i Nav. Nav publiserte onsdag ei undersøking som viser at born som er fødde seint på året oftare tek imot hjelpestønad, ei økonomisk støtte som vert gitt til foreldre med born som krev særskild tilsyn og pleie, mellom anna på grunn av sjukdom. – Denne samanhengen vert særleg tydeleg når borna byrjar på skulen. Det er grunn til å tru at dei yngste borna er meir umodne enn dei eldre borna i ein klassesituasjon, og dei har ein oppførsel som gjer at dei oftare får ein diagnose. Det er 51 prosent fleire desemberborn som får ein ADHD-diagnose enn dei som er fødde i januar, seier Iver Lima. Nav anslår at det er om lag 200 born i året som tek imot hjelpestønad, og seinare arbeidsavklaringspengar, fordi dei er fødde seint på året. (nrk.no 13.6.2019).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Regjeringen beklager. (- Sammen med Friele sto flere og flere andre modige pionerer fram, og etter hvert ble det en kraftfull bevegelse som endret Norge for alltid.)

(Anm: Jonas Gahr Støre. Statsminister. Anette Trettebergstuen. Kultur- og likestillingsminister. Regjeringen beklager. (…) Men først og fremst vil vi i dag si unnskyld. Det er 50 år siden Stortinget avskaffet paragrafen i straffelovens § 213 som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Regjeringen beklager at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter. (nrk.no 20.4.2022).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Problemer med vitenskapelig forskning (- Hvordan forskning går galt.) (- Én enkel idé underbygger forskning: "tillit, men etterprøv, verifiser, kontroller, påvis".) (- Resultatene skal alltid være gjenstand for utfordrende forsøk.) (- En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv.)

(Anm: Problems with scientific research. How science goes wrong. (Problemer med vitenskapelig forskning. Hvordan forskning går galt.) Vitenskapelig forskning har endret verden. Nå må den endre seg selv. (Scientific research has changed the world. Now it needs to change itself.) En enkel idé underbygger forskning: «tillit, men bekreftelse». (…) Moderne forskere er for godtroende og ikke nok verifiserinde – til skade for all forskning, og menneskeheten. Men suksess kan avle selvtilfredshet. For mange av resultatene som fyller akademika er enten et resultat av jukseeksperimenter eller dårlige analyser (se artikkel). (…) I fjor fant forskere ved et bioteknologisk firma, Amgen, at de bare kunne reprodusere seks av 53 «landemerke»-studier innen kreftforskning. Tidligere klarte en gruppe hos Bayer, et legemiddelfirma bare å gjenta en fjerdedel av 67 tilsvarende viktige forsøksstudier. En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv. I 2000-2010 deltok omtrent 80 000 pasienter i kliniske studier basert på forskning som senere ble trukket tilbake på grunn av feil eller kritikkverdige forhold. (…) (Too many of the findings that fill the academic ether are the result of shoddy experiments or poor analysis (see article). (economist.com 19.11.2015).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Big Data må følges av Big Theory.

(Anm: Big Data må følges av Big Theory. (Big Data Needs a Big Theory to Go with It.) Akkurat som den industrielle tidsalder laget lover for termodynamikk trenger vi universelle lover for den kompleksitet som kan løse våre tilsynelatende uløselige problemer. (…) For å bringe vitenskapen på høyde med utfordringene i vår tid må vi utvikle en dypere forståelse av kompleksiteten i seg selv. (scientificamerican.com 1.5.2013).)

- Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten.

(Anm: Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten (Data transparency is the only way) Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief. BMJ 2016;352:i1261.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.2019).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

(Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

- Å være oppe hele natten skader kvinners arbeidsminne.

(Anm: Most of us have experienced the "brain fog" that comes after a bad night's sleep. A new study, however, reveals that when it comes to the effect of sleep deprivation on working memory, women fare worse than men. (…) Previous research found that working memory can be negatively impacted by a lack of sleep. (…) Rångtell and colleagues recently reported their findings in the Journal of Sleep Research. (medicalnewstoday.com 11.2.2018).)

(Anm: A single night of sleep loss impairs objective but not subjective working memory performance in a sex-dependent manner. (…) Our findings suggest that sleep-deprived young women are at particular risk for overestimating their working memory performance. J Sleep Res. 2018 Jan 31.)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

- Alarmerende funn om nattevakter i Danmark: - Vi vil ha fritak for de over 55, sier norsk sykepleieleder. Danske forskerne mener nattarbeid øker risikoen for dødsfall med 26 prosent sammenlignet med arbeid på dagtid.

(Anm: Alarmerende funn om nattevakter i Danmark: - Vi vil ha fritak for de over 55, sier norsk sykepleieleder. Danske forskerne mener nattarbeid øker risikoen for dødsfall med 26 prosent sammenlignet med arbeid på dagtid. En dansk undersøkelse blant 18.000 sykepleiere viser at de som jobber natt, står i fare for å utvikle alvorlige og dødelige sykdommer. – Det mest alarmerende i studien vår er at det er stor risiko for at nattsykepleiere utvikler Alzheimers, hjerneskader og andre former for alvorlig helsesvikt, sier Zorana Jovanovic Andersen til fagtidsskriftet Sykepleien som først omtalte studien. Andersen er professor ved Københavns Universitet. (aftenposten.no 14.12.2017).)

(Anm: Sykepleiere (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Jobs That May Ruin Sleep (medicinenet.com 12.7.2017).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Dårlig søvn kan føre til depression. En række nye studier indikerer, at søvnmangel gør os deprimerede, forklarer forsker. Historisk set er søvnmangel altid blevet anset som en konsekvens af andre lidelser såsom depression. Men ny forskning tyder på, at det faktisk er helt omvendt. At det er for lidt og for dårlig søvn, der er skyld i depression. Det skriver en britisk forsker på Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 30.10.2016).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Is Your Work Hurting Your Health? (webmd.com 24.5.2016).)

– Vi ble glemt av Arbeidstilsynet. (– Vi følte at vi ikke levde.) (– Vi forventet at politiet skulle gripe inn og hjelpe oss. (– Men vi ventet forgjeves.) (– Ingen brydde seg om oss, forteller Razvan.)

– Vi ble glemt av Arbeidstilsynet
nrk.no 11.5.2017
Samme dag som arbeiderne rømte fra vaskehallen og ba om hjelp, lukket Arbeidstilsynet saken og konkluderte med at alt var i orden hos Alnabru Bilvask og Bilpleie.

– Vi følte at vi ikke levde. Vi jobbet hele tiden, på morgenen, på kvelden, på dagen, sier en mann i 20-årene fra Romania som vi velger å kalle «Razvan».

Han jobbet over ett år som bilvasker hos Alnabru Bilvask og Bilpleie. I januar i år ble eieren siktet for tvangsarbeid. Nå har Razvan og hans arbeidskamerat «Claudiu» fått beskyttelse i Norge i påvente av eventuell rettssak mot sjefen de anmeldte.

Begge er redde og ønsker å være anonyme.

Se Brennpunkt-dokumentaren «Prisen for en ren bil» i kveld (…)

Ingenting skjedde
Etter at arbeiderne hadde varslet om arbeidsforholdene under tilsynet i juli 2016, skjedde imidlertid ingenting, forteller de.

– Vi forventet at politiet skulle gripe inn og hjelpe oss. Men vi ventet forgjeves. Vi ble glemt, ingen brydde seg om oss, forteller Razvan, som opplevde at han jobbet som et slave i vaskehallen på Alnabru.

Etter tilsynet i 2014 ble bilvaskeriet stengt på grunn av alvorlige avvik.

Arbeidstilsynet mener imidlertid at de tok grep ved at deres representant under tilsynet i juli informerte arbeiderne om Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA), et felles kontor for politiet, Skatteetaten, Utlendingsdirektoratet og Arbeidstilsynet.

– Arbeidstilsynet er en av etatene på Servicesenteret, og her gir vi direkte veiledning. Vi gjorde altså arbeidstakerne oppmerksom på hvor de kunne få snakket om saken sin og få hjelp med denne, sier Ørnulf Halmrast, regiondirektør i Arbeidstilsynet. (...)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Fysisk anstrengende arbejde og lav indflydelse øger risikoen for hjertesygdom.

(Anm: Fysisk anstrengende arbejde og lav indflydelse øger risikoen for hjertesygdom. Sygeplejersker med fysisk anstrengende arbejde i kombination med lav indflydelse i jobbet havde en øget risiko for hjertesygdom sammenlignet med sygeplejersker med moderat fysisk arbejde og høj indflydelse i arbejdet. Det viser et studie blandt 12.000 sygeplejersker i Danmark. (arbejdsmiljoviden.dk 27.6.2017).)

- Kriminelle skal bort fra markedet. (- Vi arbeider for å få de kriminelle ut av arbeidsmarkedet og redusere deres handlingsrom. La det ikke herske tvil om det.)

Kriminelle skal bort fra markedet
Av: Direktør Trude Vollheim Webb i Arbeidstilsynet
arbeidstilsynet.no 11.5.2017
Brennpunkt setter søkelys på hvordan kriminelle aktører utnytter utenlandske arbeidstakere i programmet «Prisen for en ren bil». Et viktig tema som også står høyt på Arbeidstilsynets dagsorden.

Vi arbeider for å få de kriminelle ut av arbeidsmarkedet og redusere deres handlingsrom. La det ikke herske tvil om det.

Det er positivt at Brennpunkt gjør forbrukerne oppmerksomme på hva man bidrar til ved å kjøpe bilpleietjenester til en lav pris. Det har en høy kostnad. Arbeidstilsynet kjenner godt igjen Brennpunkts beskrivelse av utfordringene i deler av bilpleiebransjen. Vi kjenner oss imidlertid ikke igjen i fremstillingen av Arbeidstilsynet som en etat som lar de kriminelle slippe unna.

Historien Brennpunkt forteller fra vaskehallen på Strømmen er fra 2013 og gir ikke et riktig bilde av hvordan Arbeidstilsynet jobber med kriminelle aktører i dag. De kriminelle utvikler stadig nye metoder - og det gjør vi også. (…)

(Anm: Is Your Work Hurting Your Health? (webmd.com 24.5.2016).)

(Anm: Pressen vil ha ny gjennomgang av varslervernet – mener lovforslag kan skremme folk fra å si fra. NJ, NR og NP med tydelig høringsuttalelse om regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. (medier24.no 3.10.2016).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

- Ny undersøkelse: Arbeidslivet går i mer autoritær retning

Ny undersøkelse: Arbeidslivet går i mer autoritær retning
aftenposten.no 8.11.2016
For første gang har seks fagforbund gått sammen om å få kartlagt ansattes innflytelse og medbestemmelse på egen arbeidsplass.

Tidligere undersøkelser viste tegn på at arbeiderne har fått mindre å si de siste årene – nå ville de finne ut om den norske arbeidslivsmodellen er på vikende front. (…)

Les også:

Utrolig nok blir det vanskeligere, ikke lettere, å komme med kritikk på sin egen arbeidsplass | Knut Olav Åmås

Arbeidslivsforsker: - Klager du, gjør du deg selv til et offer (…)

(Anm: Medarbejdere, som oplever en kombination af høje krav og lav kontrol i arbejdet, har en øget risiko for depression. Medarbejdere, som oplever en kombination af høje krav og lav kontrol i arbejdet, har øget risiko for at blive hospitalsbehandlet for depression end medarbejdere, der ikke oplever denne kombination. Det viser et stort europæisk studie, der omfatter over 120.000 personer fra 14 studier i 4 europæiske lande. (arbejdsmiljoviden.dk 9.5.2017).)

(Anm: Norske bedrifter overvåker ansatte, googler jobbsøkere og får falske fakturaer, viser ny rapport (aftenposten.no 23.9.2015).)

– Fagbladet: Vikar ble diskriminert på grunn av hudfargen. Oslo kommune måtte betale erstatning. En svensk helsefagarbeider rakk knapt å begynne i vikarjobben på et sykehjem i Oslo før hun opplevde å bli diskriminert, skriver Fagbladet.

(Anm: Fagbladet: Vikar ble diskriminert på grunn av hudfargen. Oslo kommune måtte betale erstatning. En svensk helsefagarbeider rakk knapt å begynne i vikarjobben på et sykehjem i Oslo før hun opplevde å bli diskriminert, skriver Fagbladet. Kvinnen hadde fått et vikariat på et sykehjem i Oslo. Helsefagarbeideren hadde erfaring fra lignende jobber i Norge. Men samme dag som hun begynte, var vikariatet over, på grunn av hennes mørke hudfarge. Det skriver Fagbladet. Det oppgir å ha fått innsyn i saken, som havnet på Likestillings- og diskrimineringsombudets bord. Ønsket «etnisk norsk vikar» – Jeg ble frosset ut og diskriminert av de andre kollegene, sier kvinnen til Fagbladet. Hun vil være anonym for å unngå problemer i fremtidige jobber. Diskrimineringen skal ha skjedd i november 2015 på Lille Tøyen sykehjem i Oslo. Sykehjemmet er nedlagt, nå er planen at det skal bygges en landsby for demente på tomten. (aftenposten.no 24.1.2019).)

(Anm: Diskriminert varsler vil kreve oppreisning. Varslere i Fredrikstad kommune har hevdet at de har vært utsatt for gjengjeldelse. Nå har Likestillings- og diskrimineringsnemnda slått fast at en av varslerne ble diskriminert på grunn av kjønn. (nrk.no 5.11.2016).)

(Anm: Vant mot Fredrikstad i diskrimineringssak. Administrasjon. En tidligere ansatt i Fredrikstad kommune har fått medhold i at hun ble diskriminert på grunn av kjønn i en ansettelsessak. Nå varsler hun erstatningskrav. (kommunal-rapport.no 4.11.2016).)

- Medarbejdere, som oplever en kombination af høje krav og lav kontrol i arbejdet, har en øget risiko for depression. (- Resultaterne viser også, at jo flere gange, man oplever høje krav og lav kontrol i sit arbejde, jo højere er risikoen for at få hospitalsbehandling for depression.)

Medarbejdere, som oplever en kombination af høje krav og lav kontrol i arbejdet, har en øget risiko for depression
arbejdsmiljoviden.dk 9.5.2017
Medarbejdere, som oplever en kombination af høje krav og lav kontrol i arbejdet, har øget risiko for at blive hospitalsbehandlet for depression end medarbejdere, der ikke oplever denne kombination. Det viser et stort europæisk studie, der omfatter over 120.000 personer fra 14 studier i 4 europæiske lande.

Resultaterne viser også, at jo flere gange, man oplever høje krav og lav kontrol i sit arbejde, jo højere er risikoen for at få hospitalsbehandling for depression.

Stor arbejdsmængde, højt tidspres, lav indflydelse og ringe udviklingsmuligheder på arbejdet. Medarbejdere, som oplever denne kombination – i fagsprog kaldet høje krav og lav kontrol i arbejdet – rapporterer oftere om depressive symptomer i spørgeskemaundersøgelser end medarbejdere, som ikke oplever denne kombination. Det viser tidligere videnskabelige studier. 

Et tilbagevendende spørgsmål er dog, om kombination af høje krav og lav kontrol på arbejdet, også giver en forhøjet risiko for depression, når depression ikke er målt som spørgeskemasvar, men er en klinisk diagnose, som stilles af en psykiater. Det ville en gruppe af internationale forskere gerne finde ud af i et nyt studie, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø stod i spidsen for. 

Statistisk signifikant højere risiko for klinisk depression
Forskerne analyserede resultater fra 7 publicerede studier og data fra 14 ikke-publicerede studier fra fire forskellige europæiske lande for at finde svar. Resultaterne viser overordnet set, at medarbejdere, som oplever en kombination af høje krav og lav kontrol på arbejdet, har en signifikant højere risiko for at få stillet diagnosen ’klinisk depression’ sammenlignet med medarbejdere, som ikke oplever denne kombination på deres arbejdsplads. Studiet bestod af to dele. (…)

1,8 gange højere risiko for klinisk depression målt med et diagnostisk interview (…)

1,3 gange højere risiko for klinisk depression målt ved hospitalsbehandling (…)

Jo flere tilfælde af høje krav og lav kontrol, jo højere risiko (…)

Hvad betyder høje krav og lav kontrol på arbejdet?

  • Høje krav = høje psykiske krav: Det kan fx være stor arbejdsmængde, højt arbejdstempo og tidspres. 
  • Lav kontrol består af to forhold: 1) lav indflydelse, fx lav indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet eller på vigtige beslutninger og 2) ringe muligheder for at anvende og udvikle nye færdigheder, fx at lave meget ensartet arbejde eller arbejde som ikke giver muligheder for at lære nyt. 

Krav-kontrol-modellen (’Job strain model’)

Krav-kontrol-modellen blev udviklet i 1970’erne og er den mest brugte og mest velundersøgte model indenfor forskningen om sammenhæng mellem psykosocialt arbejdsmiljø og helbred.

I modellen antager man,

  • at kombinationen af høje krav og lav kontrol i arbejdet giver en større sundhedsrisiko, end hvis man oplever de to faktorer hver for sig selv.
  • at kombinationen af høje psykiske krav på den ene side og lav kontrol på arbejdet på den anden side (hvilket til sammen kaldes ’job strain’) er en belastning, som kan føre til helbredsproblemer, fx hjertekarsygdomme og depression. (…)

Se den videnskabelige artikel og den danske rapport på NFA's hjemmeside (...)

(Anm: Kronikk: «Sitt stille, gjør jobben din og hold munn!» | Maria Amelie, Dag Yngve Dahle. Det brukes sjokkerende metoder for å få ansatte på norske arbeidsplasser til å tie stille. (…) Utfrysningstriks og overvåking. Vi var ikke ukjent med at dette forekommer, men ble like fullt overrasket over vreden, aggresjonen og den vonde viljen i arbeidsgivernes handlemåte.  (aftenposten.no 15.1.2016).)

(Anm: Over 101.000 er registrert som arbeidsledige: Professoren er spesielt bekymret for en gruppe. I november 2014 var 86.658 registrert som helt ledige eller ledige på tiltak hos NAV. I oktober 2016 hadde tallet steget til 101.442. – De langsiktige konsekvensene av at unge faller ut av markedet er større enn for eldre, men eldre som faller ut av arbeidslivet er også et stort problem. Holden sier til at ledighet kan få store konsekvenser for den det gjelder. (tv2.no 20.11.2016).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet (mintankesmie.no).)

- Utfører farlig arbeid med ulovlig utstyr

Utfører farlig arbeid med ulovlig utstyr
dagbladet.no 11.11.2006
Denne vernemaska er ulovlig, skrev Dagbladet.no i april. Likevel blir arbeidere i en rekke entreprenørselskaper som driver overflatebehandling offshore og i annen tungindustri utstyrt med Viking Safe-Blast sandblåsemaske som mangler lovpålagt CE-merking. (...)

(Anm: Beskytt skismørere mot helsefarlig fluor-eksponering. Å puste inn røyk og støv som oppstår når du preparerer ski med fluorholdige pulverprodukter, kan skade helsa. Derfor må alle skismørere som bruker fluorprodukter, beskyttes mot helseskadelig eksponering. (arbeidstilsynet.no 3.2.2017).)

(Anm: – Brannfolk må beskyttes bedre mot farlig eksponering. Arbeidstilsynet har gjort 171 tilsyn i brann og feiervesen i 2016, og tre av fire virksomheter fått beskjed om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for helsefarlig eksponering av brannrøyk. Det er flest mangler knyttet til det å iverksette nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere helserisikoen forbundet med kjemikalier eller forurensninger. (arbeidstilsynet.no 24.4.2017).)

(Anm: Frykter vi har glemt hvor farlig asbest er. Arbeidstilsynet har avslørt brudd på regelverket for asbest i hver fjerde inspeksjon. Nå frykter arbeidsmedisiner Ebba Wergeland en ny bølge av kreft som skyldes asbeststøv. (…) Mange av de gamle asbestarbeiderne fikk kreft og døde fordi de ikke hadde tilstrekkelig beskyttelsesutstyr. (nrk.no 21.8.2016).)

(Anm: VG fulgte kampen for erstatning i ett år: Brannmann vant frem med kreftkrav. VANT: Steinar Thunold (68) fikk kreft få år etter at han gikk av med pensjon. Nå har han fått NAVs godkjenning på at sykdommen sannsynligvis er forårsaket av yrket hans. I mars fikk tidligere brannmann Steinar Thunold godkjent sin kreftsykdom som en av de første i Norge. Nå anbefaler aksjonsgruppen andre brannmenn til å gjenoppta sine saker. (vg.no 24.4.2017).)

- Nav: – Kreft er yrkesskade. Brannmenn får endelig medhold - Nav bekrefter at prostatakreft er en yrkessykdom. Flere studier har funnet ut at brannfolk har høyere risiko for enkelte krefttyper enn gjennomsnittsbefolkningen.

(Anm: Nav: – Kreft er yrkesskade. Brannmenn får endelig medhold - Nav bekrefter at prostatakreft er en yrkessykdom. Flere studier har funnet ut at brannfolk har høyere risiko for enkelte krefttyper enn gjennomsnittsbefolkningen. Brannmenn som har blitt rammet av prostatakreft har til nå fått avslag på søknaden om at det er en yrkesskade. - Brannmenn tråkket over Hardangervidda med kreftkrav til Regjeringen Men denne uka kom beskjeden mange har ventet på - NAV snur og godkjenner denne kreftformen som en yrkessykdom på lik linje som yrkesskade for brannmenn, skriver Fagbladet. – Dette er gjennombruddet. Brannmenn og kreft har vært den nye kvikksølvsaken for oss, sier advokat Anne-Gry Rønning-Aaby til bladet. Hun har ført flere saker for brannmenn som har fått kreft (se faktaboks). (nrk.no 13.12.2017).)

(Anm: Forsikring (pensjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) etc. (mintankesmie.no).)

- Høyesterett denne uka: Da forskning viste at brannmanns­yrket er kreft­fremkallende, fikk Henry nytt håp. Lik (- Støttet av forskning Da vi møtte Sørensen noen uker før rettssaken går i gang, var han preget av sykdommen. Men resignasjonen var vendt til optimisme. Det skyldtes ikke minst at Verdens Helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt IARC for første gang hadde erklært at brannmannsyrket er sikkert kreftfremkallende. – Jeg tror det endrer hele saken, at bevisbyrden endelig snus. Heretter slipper hver enkelt kreftsyk brannmann å bevise at jobben har skylden. Nå må i stedet arbeidsgiver dokumentere at det ikke var jobben som gjorde oss syke.)

(Anm: Ola Henmo, spesialrådgiver. Høyesterett denne uka: Da forskning viste at brannmanns­yrket er kreft­fremkallende, fikk Henry nytt håp. Like før saken hans skulle behandles i Høyesterett, var Henry Sørens en trygg på at dommerne ville slå fast at det var jobben som brannmann som ga ham kreft. (…) Sikkert kreftfremkallende Mange brannmenn sliter med å få kreft godkjent som yrkesskade. Både trygderetten og lagmannsretten har avvist Henry Sørensens krav om erstatning. De har ment at han ikke i tilstrekkelig grad har bevist at arbeidsforholdene er sykdommens utløsende årsak. Etter det siste nederlaget i vår slengte Sørensen resignert alle permene med dokumentasjon innerst i et skap, fast bestemt på aldri igjen å plukke dem fram. Men da Fagforbundet foreslo å anke saken til Høyesterett, fattet han nytt mot. Siden gikk også Kreftforeningen inn i saken på Sørensens side, for å hjelpe ham med ressurser og kunnskap, når den skal behandles 11. og 12. oktober. – Det gjør vi fordi denne saken er så viktig, ikke bare for Henry, men for tusener av andre, kommenterte generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross. Støttet av forskning Da vi møtte Sørensen noen uker før rettssaken går i gang, var han preget av sykdommen. Men resignasjonen var vendt til optimisme. Det skyldtes ikke minst at Verdens Helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt IARC for første gang hadde erklært at brannmannsyrket er sikkert kreftfremkallende. – Jeg tror det endrer hele saken, at bevisbyrden endelig snus. Heretter slipper hver enkelt kreftsyk brannmann å bevise at jobben har skylden. Nå må i stedet arbeidsgiver dokumentere at det ikke var jobben som gjorde oss syke. Dette skulle skjedd for lenge, lenge, lenge siden, sa han. Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross var også tilfreds. – Det er bra at den internasjonale klassifiseringen nå er på linje med det vi gjennom lang tid har sett i ulike studier, nemlig at arbeid i brannyrket fører med seg en økt risiko for kreft, sa hun. – Og jeg tror Henry har hele Norge med seg på ønsket om at bevisbyrden må ligge hos arbeidsgiver, ikke hos den enkelte brannkonstabel, la hun til. (forskning.no 10.10.2022).)

- Kreftsyk brannmann saksøker staten. BERGEN (VG) I femten år var Henry Sørensen røykdykker i Bergen. I 2011 fikk han prostatakreft. Nå saksøker Fagforbundet Staten for å sikre at Henry og andre brannmenn kan få kreft godkjent som yrkessykdom.

(Anm: Kreftsyk brannmann saksøker staten. BERGEN (VG) I femten år var Henry Sørensen røykdykker i Bergen. I 2011 fikk han prostatakreft. Nå saksøker Fagforbundet Staten for å sikre at Henry og andre brannmenn kan få kreft godkjent som yrkessykdom. – Jeg er ikke i tvil om at kreftdiagnosen har sammenheng med den jobben jeg hadde som brannmann og hvor dårlig verneutstyr vi hadde den gangen. Vi fikk i oss så mye gift og skit, sier Henry Sørensen (78). I 2011 fikk han konstatert prostatakreft. Noen år senere fikk han også påvist hudkreft. Selv om livskvaliteten er blitt dårligere, lever han. Det er det mange av hans tidligere kolleger fra brannyrket som ikke gjør. (vg.no 16.4.2021).)

- Undersøgelsen viste, at brandmænd har en let øget risiko for modermærke-, testikel- og prostatakræft.  (- Kræftrisikoen for brandfolk er ikke højere end hos andre.)

(Anm: Kræftrisikoen for brandfolk er ikke højere end hos andre. Ny kræftforskning blandt brandmænd kolliderer med tidligere undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Der er ikke noget, der tyder på, at arbejdet som brandmand er forbundet med en øget risiko for at udvikle kræft. Det viser to nye forskningsrapporter, som har været drøftet i Erhvervssygdomsudvalget. De to forskningsresultater betyder, at der ikke bliver foretaget ændringer på erhvervssygdomsfortegnelsen, fremgår det af en pressemeddelelse. (…) De forskningsresultater kolliderer med en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra efteråret. Her kiggede man på 9061 danske brandmænds kræftdiagnoser for at undersøge, om der var en sammenhæng med deres arbejde. Undersøgelsen viste, at brandmænd har en let øget risiko for modermærke-, testikel- og prostatakræft. (jyllands-posten.dk 6.4.2018).)

- Dødsårsak: Ikke flink nok

Dødsårsak: Ikke flink nok
arbeidstilsynet.no 5.1.2015
De sa det om asbestarbeiderne som døde av lungefibrose. De sa det om gruvearbeiderne som fikk silikose og om arbeiderne i smelteverksindustrien som fikk KOLS: «De er ikke flinke nok til å bruke maske».

De har sagt det i hundre år, og de sier det i dag. Hvem sier det? Legene, dessverre. Også bedriftslegene, som burde vite bedre. Jeg hørte det igjen i et legemøte for noen dager siden. (…)

I hundre år har vi visst at masker er absolutt siste utvei for å beskytte lungene mot støv og gass. En nødløsning, sier myndighetene. Men alle vet at det tvert i mot er førstevalget og standardløsningen. Og vi vet at effekten er dårlig. Fordi de bruker feil maske, fordi det blir lekkasje, fordi masken tas av og på eller ikke blir brukt i det hele tatt, fordi maskene er tunge og alltid ubehagelige å bruke, fordi arbeidet er tungt og skiftene lange, fordi instruksen om når og hvordan de skal brukes er uklar, fordi, fordi. «Vi har gitt dem beskjed om at de kan bruke maske hvis det blir ubehagelig.» «Dere kan kjøpe masker på samvirkelaget.» Vi snakker om den seriøse delen av arbeidslivet. Hvor er bedriftshelsetjenesten? (…)

(Anm: Frykter vi har glemt hvor farlig asbest er. Arbeidstilsynet har avslørt brudd på regelverket for asbest i hver fjerde inspeksjon. Nå frykter arbeidsmedisiner Ebba Wergeland en ny bølge av kreft som skyldes asbeststøv. (…) Mange av de gamle asbestarbeiderne fikk kreft og døde fordi de ikke hadde tilstrekkelig beskyttelsesutstyr. (nrk.no 21.8.2016).)

Lungefibrose er en tilstand med arrdannelse i lungevevet.

(Anm: Lungefibrose er en tilstand med arrdannelse i lungevevet. Det reduserer gassutvekslingen mellom lunge og blod, noe som skaper økende pusteproblemer. (…) Symptomer Symptomene kommer nesten alltid snikende, og tungpust ved anstrengelse kombinert med kronisk hoste er hovedsymptomene. Etter hvert som sykdommen utvikler seg blir man mer og mer tungpust, og ved alvorlig lungefibrose kan man ha åndenød også i hvile. På grunn av den utbredte arrdannelsen blir det vanskeligere for hjertet å pumpe blod gjennom lungevevet. Den økte motstanden mot blodstrømmen forplanter seg bakover i systemet, slik at blodet blir stående "i kø" (det stuver seg opp) foran hjertet. Dette medfører hevelser i ankler og legger, etter hvert forstørret lever, og er en form for hjertesvikt. (nhi.no 23.7.2018).)

- Lungefibrose: Ragna trodde hun hadde dårlig kondis - fikk nye lunger. (- Lungefibrose Idiopatisk lungefibrose er en relativt sjelden sykdom, men man anslår at rundt 100 til 200 nye pasienter blir diagnostisert med IPF i Norge hvert år.)

(Anm: Lungefibrose: Ragna trodde hun hadde dårlig kondis - fikk nye lunger. Hun trodde hun bare var dårlig trent. Men Ragna Hosarøygarden Eriksen (60) fikk samme diagnose som kronprinsesse Mette Marit, og måtte gjennom en lungetransplantasjon for å kunne leve normalt. Lungefibrose Idiopatisk lungefibrose er en relativt sjelden sykdom, men man anslår at rundt 100 til 200 nye pasienter blir diagnostisert med IPF i Norge hvert år. Gjennomsnittsalderen på pasienter diagnostisert med IPF er 65 år. Ragna var 40. – Mennesker under 50 år blir sjelden diagnostisert med idiopatisk lungesykdom, sier Olav Kåre Refvem, lungespesialist og indremedisiner i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Kronprinsesse Mette Marit (46) er diagnostisert med en form for kronisk lungefibrose som legene mener er autoimmun, altså at immunforsvaret angriper kroppens egne celler. (vi.no 2.6.2020).)

- Lungespesialist: – Lungefibrose er en uhelbredelig sykdom. Sykdommen lungefibrose er ikke en veldig hyppig sykdom, men den er uhelbredelig og kronisk. (- Oppdages den tidlig, kan utviklingen bremses.) (- Lungefibrose kan oppstå av mange forskjellige eksterne årsaker, som damper man puster inn, medikamenter, cellegift og strålebehandling.)

(Anm: Lungespesialist: – Lungefibrose er en uhelbredelig sykdom. Sykdommen lungefibrose er ikke en veldig hyppig sykdom, men den er uhelbredelig og kronisk. Oppdages den tidlig, kan utviklingen bremses. Lungefibrose kan oppstå av mange forskjellige eksterne årsaker, som damper man puster inn, medikamenter, cellegift og strålebehandling. Noen revmatiske sykdommer kan også føre til utvikling av sykdommen, mens noen tilfeller har ukjente årsaker. – Det er vanskelig å si hvor mange som har sykdommen lungefibrose i Norge ettersom den har mange ulike forløp og årsaker, men det dreier seg nok om noen tusen, sier lungespesialist Olav Kåre Refvem til NTB. Refvem er medisinskfaglig rådgiver hos Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og lege både i privat praksis og på LHL-sykehuset på Gardermoen. (forskning.no 25.10.2018).)

- Lunger med symptomer på arrdannelser og årsaker. (- Arrdannelser i lungene kan være et resultat av sykdom eller medisinsk behandling, og de er permanente.)

(Anm: Lung scarring symptoms and causes. Lung scars can result from illness or medical treatment, and they are permanent. Small scars may not cause noticeable symptoms, but extensive scarring can make it hard for a person to breathe, as it can affect the transfer of oxygen into the bloodstream. As a result, the brain and other organs may not receive the oxygen that they need. Idiopathic pulmonary fibrosis is a long-term condition in which lung scarring becomes gradually worse. It can be life threatening. In this article, we look at why lung scarring happens and discuss some of the treatment options available. (medicalnewstoday.com 12.3.2020).)

- Minister vil beskytte ansatte mod farlig kemi. (- Det er meget alvorligt, at der er mennesker, der er blevet kronisk syge af kemi, mens de har passet deres arbejde, udtaler beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.)

Minister vil beskytte ansatte mod farlig kemi
arbejdsmiljoviden.dk 23.3.2017
Beskæftigelsesministeren gennemfører en række forslag fra Arbejdsmiljørådet, der skal beskytte ansatte bedre, så de ikke bliver syge af at gå på arbejde, hvis de arbejder med farlig kemi.

Et bredt flertal af folketingets partier bakker op om 19 forslag fra Arbejdsmiljørådet, der skal forebygge og beskytte medarbejdere på arbejdspladser, der anvender epoxy og isocyanater. Baggrunden er, at det sidste år kom frem, at ansatte på Siemens Wind Power og Vestas er blevet syge af deres arbejde med særligt epoxy.

- Jeg vil nu sikre, at forslagene bliver til virkelighed – og at de nye tiltag rulles ud på landets arbejdspladser. Det er meget alvorligt, at der er mennesker, der er blevet kronisk syge af kemi, mens de har passet deres arbejde, udtaler beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse. (…)

(Anm: Ny metode styrker arbejdsmiljø-gruppernes arbejde. Et pilotprojekt i Varde Kommune skal hæve kvaliteten af de handlingsplaner, som arbejdsmiljøgrupperne udarbejder. Derfor har de fået konsulentbistand til at tage hånd om processen. (arbejdsmiljoviden.dk (Magasinet Arbejdsmiljø Nr. 3 2017).)

(Anm: Færre ulykker og millionbesparelse i Billund Lufthavn. I Billund Lufthavn taler de ikke om ulykker. I stedet taler de om, hvordan de gør arbejdet sikkert og passer på hinanden. Den bevidsthed har reduceret antallet af arbejdsulykker med næsten 40 procent og sparet lufthavnen for mere end 2 millioner kroner i løbet af et år. (arbejdsmiljoviden.dk 28.3.2017).)

– Blei alvorleg kreftsjuk etter oljeeventyret. (– Dei neste dagane ligg han på lugaren og er plaga av forferdeleg hovudverk, oppkast og dårleg form.) (– Rapportane frå dei sakkunnige er ikkje til å misforstå, nærkontakten med dei svært giftige stoffa benzen, kvikksølv og saltsyre er årsaka til spiserørskreften og hudproblema.) (– Dersom du ankar i 1000 rettssaker, så langt som det berre går, så er det eit visst tal som ramlar av lasset undervegs.)

Blei alvorleg kreftsjuk etter oljeeventyret
nrk.no 8.4.2017
Dagfinn Wiik var berre 41 år gamal då han fekk alvorleg kreft med spreiing. Ekspertar konkluderer med at giftige stoff i oljebransjen gjorde han sjuk. No kjempar han sin livs kamp for å bli trudd.

Plattform Tor 2/4-E, Ekofisk-feltet, juli 1980: (…)
Dagfinn Wiik (22) fell i dekk med eit smell. Den 186 centimeter lange kroppen ligg rett ut på det harde metallgolvet utanfor oljetanken. Han kjem til seg sjølv i det han kjenner kor våt den oransje kjeledressen blir.

Spylerslangen han heldt i hendene pumpar ukontrollert ut veldige vassmengder. Yngstemann på arbeidslaget er nede for teljing, og skal raskt få kjenne effekten av det han har vore med på. Dei neste dagane ligg han på lugaren og er plaga av forferdeleg hovudverk, oppkast og dårleg form.

Reingjering av oljetankar inneber nærkontakt med dei svært giftige stoffa benzen, kvikksølv og saltsyre, og gassen som oppstår i vaskeprosessen har slått ut 22-åringen. Ikkje veit han at det skal skje mange gongar, og på ulike måtar, dei neste åra.

Det er ingen alarmklokker som ringjer i det fjerne. Ingen som kviskrar han i øyra at han gitt seg ut på ei farleg ferd.

Det visste heller ikkje statsministeren som nokre få år før steig i land på Ekofisk-feltet. (…)

Pumpestasjon B-11, utanfor kysten av Emden i Tyskland, vinteren 1998: (…)
Han skjer eit stykke av biffen. Prøvar å tygge og svelgje, men klarer det ikkje. Så tek han eit mindre stykke. Heller innpå vatn, prøvar å true ned middagen ved hjelp av drikke.

Sjukepleiaren om bord på pumpestasjonen trur det kan vere halsbetennelse og antibiotikaen han får, har ei stund effekt. Men i det han sluttar medisineringa, kjenner han igjen kor det pressar på.

Dagfinn Wiik har vore i Nordsjøen i snart 20 år, og har stadig klatra i systemet. Dei siste åra har han arbeidd med den enorme gassrøyrleidningen til Emden i Tyskland. Han driv mellom anna med reingjering av reinsepluggar i røyrleidningen. (…)

Dagfinn Wiik prøvar å finne lyspunkt i kvardagen, og er ein lidenskapleg kokk.

Han skjønar det i det avdelingssjukepleiaren og legen i kvit frakk kjem inn på rommet hans. Dei ber han setje seg på senga.

Han har kreft i matrøyret, og det har allereie spreidd seg til magen og lymfekjertlane, truleg også til høgre lunge.

Sakte, men sikkert går det opp for han at han snart kan vere ved vegs ende i livet, berre vel 40 år gamal. Han er ikkje bitter, og skjønar ikkje at den aggressive kreften kan ha noko med arbeidet i Nordsjøen å gjere. (…)

Budapest, sommaren 2003:
Ein dag ringjer ein av telefonane heime hos Dagfinn Wiik. (…)

Ein tidlegare arbeidskollega frå tida på Ekofisk-feltet presenterer seg. Seier han har høyrt kor sjuk Wiik har vore. Fortel om kollegaer som har liknande symptom, folk som er alvorleg sjuke, nokre døde.

Kollegaen lurer på om plagene til Dagfinn Wiik kan ha noko med livet i Nordsjøen å gjere.

– Eg trudde ikkje heilt på det, eg trudde det var konspiratorisk tenking utan nokon substans, seier han meir enn ti år seinare.

Lenge bryr han seg ikkje når kollegaer tek kontakt i tur og orden. Men sakte, men sikkert, begynner han å tenkje at han kan vere eitt av ofra for oljeeventyret.

Den konklusjonen skal kome til å endre livet hans.

For Dagfinn Wiik er ikkje av typen som gir seg når han først har bestemt seg. Av far sin, som er handelsmann på Vestnes, har han lært å behandle andre med respekt, at ein mann er ein mann og eit ord er eit ord. Og no gir han seg i kast med å kjempe for rettferd.

Men endå veit ikkje han at skal kome til å kjempe i årevis mot Tryg Forsikring, forsikringsselskapet til arbeidsgjevaren Phillips Petroleum.

Dei neste åra skal gå med til å skaffe dokumentasjon på kva han har vore med på i Nordsjøen.  

Romsdal tingrett, 9. oktober 2013:
I det dommaren slår klubba i bordet i Romsdal tingrett er det ein siger for Dagfinn Wiik. Rapportane frå dei sakkunnige er ikkje til å misforstå, nærkontakten med dei svært giftige stoffa benzen, kvikksølv og saltsyre er årsaka til spiserørskreften og hudproblema.

Sambuaren sit i salen og følgjer nøye med. Ho veit kva dette har kosta. (…)

Allereie har advokaten hans jobba i fleire år for å bli samd med forsikringsselskapet. Men Wiik veit ingenting om at kampen langt frå er over. (…)

Allereie har advokaten hans jobba i fleire år for å bli samd med forsikringsselskapet. Men Wiik veit ingenting om at kampen langt frå er over.

For Tryg ankar dommen til Frostating lagmannsrett, men trekkjer etter ei stund anken.

I ettertid skal det vise seg at dei også kjem til å anke når Dagfinn Wiik tre år seinare blir tilkjent 11,7 millionar kroner i erstatning.

Det betyr endå ein runde i retten, nye førebuingar, nye utspørjingar. Men først og fremst at livet blir sett på vent. Igjen.

Wiik hevdar det er bevisst uthaling og frys nedover ryggen når han høyrer reklamen til Tryg Forsikring: "Det handler om å være trygg".

– Dersom du ankar i 1000 rettssaker, så langt som det berre går, så er det eit visst tal som ramlar av lasset undervegs. Som gir opp, eller dør, forsvinn, og dette er kynisk matematikk, ingenting anna. Då er det lønsamt å jobbe på den måten, så lenge vi har styresmakter som tillèt det, seier han. (…)

- Også lave forurensningsnivåer kan påvirke helsa. (- Utvikler parkinsonsymptomer selv om deres eksponering for mangan er under gjeldende myndighetskrav.)

Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet lanserer nye luftkvalitetskriterier: Også lave forurensningsnivåer kan påvirke helsa
fhi.no 12.11.2013
Forurensninger i uteluft kan ha større betydning for helsa enn det vi tidligere har antatt. Det viser de nye vurderingene i rapporten «Luftkvalitetskriterier» fra Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet. Det er etablert strengere kriterier for noen komponenter av luftforurensning. Spesielt er kriteriet til svevestøvnivået innskjerpet.

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe med deltakere fra Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Svevestøv, metaller og ulike gasser i uteluft kan påvirke helsa på uønskede måter. Oppdateringen er basert på nyere forskning på området.

På grunnlag av arbeidsgruppens gjennomgang lanserer Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet nye kriterier for noen luftforurensnings-komponenter. Dersom forurensningsnivået er under disse kriteriene, skal de aller fleste unngå skadevirkninger på helsa.

Enkelte av kriteriene er strengere enn WHOs retningslinjer, og flere er lavere enn forskriftsfestede grenseverdier for uteluft. (...)

(Anm: Luftkvalitetskriterier - Virkninger av luftforurensning på helse - rapport 2013:9 (fhi.no).)

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. (- Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner.)

(Anm: En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. Hvis du blir angrepet av denne soppen finnes det ingen kur. Candida auris spres i et høyt tempo via hender eller på sykehusutstyr, og overføres fra pasienter fra sykehjem til sykehus og tilbake. (…) Må unngå soppdrepende midler i mat. (…) Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner. (…) En britisk undersøkelse viser at allerede i 2050 kan ti millioner mennesker dø på verdensbasis av en slik soppinfeksjon. Da vil denne dødsårsaken overstige de åtte millioner menneskene som dør av kreft. (…) Globalt regner forskere med at 700.000 personer dør hvert år av en infeksjon som ikke lar seg behandle. (aftenposten.no 7.4.2019).)

(Anm: Eksperter bekymret: To bekreftede tilfeller av mystisk soppinfeksjon i Norge. Den mystiske soppinfeksjonen Candida auris er allerede påvist i Norge. Ekspert innrømmer at det kan skyldes flaks at ikke flere er blitt syke. (aftenposten.no 10.4.2019).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sjekk om huset ditt tåler fuktigere vær. Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs. Med disse enkle grepene kan du beskytte boligen. (nrk.no 6.3.2017).)

(Anm: Parkinsons-lignende symptomer hos sveisere forverres med mer mangan eksponering. Parkinson-like symptoms in welders worsen with more manganese exposure. The study - led by the Washington University School of Medicine in St. Louis, MO - is published in the journal Neurology. Lead author Brad A. Racette, a neurology professor at the School, says that the welders they studied "are developing parkinsonian symptoms even though their exposure to manganese is below the current regulatory limits." («utvikler parkinsonsymptomer selv om deres eksponering for mangan er under gjeldende myndighetskrav.») (medicalnewstoday.com 3.1.2017).)

(Anm: En undersøkelse av nervesystemet hos sveisere. Mangan er et essensielt sporgrunnstoff hos mennesker. Det har vært vist at høy eksponering for mangan i arbeid kan forårsake alvorlig, irreversibel nevrologisk sykdom (manganisme). Dette har vært påvist hos bl.a. sveisere. Sveiserøyk kan inneholde mangan. Sveisere er den yrkesgruppen med flest eksponerte for mangan i arbeid. (stami.no - Prosjekt 2008–2016).)

(Anm: Parkinson-like symptoms in welders worsen with more manganese exposure. (…) The new study concerns 886 Midwestern workers at two shipyards and a heavy machinery fabrication shop. At the start of the study, all the participants were examined by neurologists who specialize in movement disorders. After that, 398 of the participants had further follow-up examinations for up to 10 years. (medicalnewstoday.com 3.1.2017).)

(Anm: Dose-dependent progression of parkinsonism in manganese-exposed welders. (…) CONCLUSIONS: Exposure to Mn-containing welding fume may cause a dose-dependent progression of parkinsonism, especially upper limb bradykinesia, limb rigidity, and impairment of speech and facial expression. Neurology. 2016 Dec 28. pii: 10.1212/WNL.0000000000003533.)

- Alle arbeidsplasser kan trenge en vaktbikkje som Robin Schaefer

Alle arbeidsplasser kan trenge en vaktbikkje som Robin Schaefer
Hadia Tajik, nestleder, Arbeiderpartiet.
aftenposten.no 31.7.2016
Ytringsfrihet som arbeidstagerrettighet er truet av dårlige ledere, manglende kultur for takhøyde og et stadig svakere arbeidstagervern. En 8-åring ble drept og ingen ville vite om det. Først denne uken, fem år senere, blir stefaren dømt til 18 års forvaring på drapet av Monika fra Hordaland. (…)

Offentlig ansatte svakest
Offentlig sektor utmerker seg på en dårlig måte i rapporten. Kanskje er det en misforstått lojalitetsplikt? (...)

Mange som har kastet lys over kritikkverdige forhold kan fortelle at de har opplevd å bli uglesett, isolert og ansett som lite attraktive på arbeidsmarkedet i ettertid. Derfor er det viktig å understreke at alle arbeidsplasser kan trenge en vaktbikkje som Schaefer. (…)

(Anm: – Viktig verktøy for å avverge overgrep mot barn blir ikke brukt. – Paragraf som åpner for å straffe de som ikke sier ifra om overgrep, må brukes mer, mener ledere ved Barnehusene i Nord-Norge. (…) Han mener det er for stor uvitenhet rundt avvergingsplikten i straffeloven. (nrk.no 11.7.2016).)

(Anm: Arbeidslivsforsker: - Klager du, gjør du deg selv til et offer. – Arbeidslivet krever at vi endrer oss. I dag er det en del av å være et ansvarlig menneske. Det mener arbeidslivsforsker Anne Grethe Solberg. (aftenposten.no 28.7.2016).)

(Anm: Inge D. Hanssen: Dommen må være en lettelse for moren. Trodde ikke på selvmord. Kristina Sviglinskaja får aldri datteren tilbake. I sorgen over å ha mistet Monika må det likevel være en lettelse for henne at drapsmannen nå er dømt. Hun trodde aldri på politiets teori om selvmord og mente hele tiden at hennes tidligere samboer Lukosevicius sto bak drapet. Nå har hun fått rett. (aftenposten.no 25.7.2016).)

(Anm: Retten feide all tvil til side. Knusende dom mot tiltalte i Monika-saken – men også over politiet. Tingretten veide all tvil om skyldspørsmålet, men fant at den ikke hadde tilstrekkelig vekt. Donatas Lukosevicius (34) ble dømt til atten års forvaring for å ha kvalt og drept åtte år gamle Monika Sviglinskaja i 2011. (dagbladet.no 25.7.2016).)

(Anm: Arbeidsrelatert sykdom, ulykker og arbeidsskadedødsfall i 2014. I fjor mottok Arbeidstilsynet 2 824 meldinger om arbeidsrelatert sykdom. I perioden ble det innrapportert 2 173 arbeidsskader. Arbeidstilsynet registrerte 44 arbeidsskadedødsfall i 2014. (arbeidstilsynet.no 8.4.2015).)

(Anm: Poor work-life balance leads to poor health later in life (medicalnewstoday.com 29.10.2016).)

(Anm: Sykdom og skader på jobb koster Norge 30 milliarder årlig (arbeidstilsynet.no 27.4.2016).)

- Databasen for kjemiske stoffer i ECHA.

Databasen for kjemiske stoffer i ECHA
arbeidstilsynet.no 16.2.2016
Fra januar 2016 ble det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) sin database over kjemiske stoffer registrert under REACH eller meldt til CLP Inventory gjort mer brukervennlig.

Stoffdatabasen inneholder informasjon om ca. 120 000 stoffer på det europeiske markedet. ECHA sin database er en av verdens største regulatoriske databaser for kjemikalier.

Myndighetenes harmoniserte klassifiseringer for stoffer og spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL), i Norge tidligere kjent som «Stofflisten», er inkludert i databasen.

Informasjonen kan kanskje være av interesse i ditt daglige arbeid. Informasjonen omfatter blant annet farlige egenskaper, klassifisering og merking, informasjon for sikker bruk, autorisasjoner og restriksjoner. Informasjonen er et verdifullt verktøy for å fremme sikker bruk av kjemikalier og erstatte de farligste stoffene med sikrere alternativ.

Informasjonen for de kjemiske stoffene finnes på ECHA sin nettside: http://echa.europa.eu/ 
Les mer under menyfanen “Information on Chemicals”. (…)

(Anm: Arbeidstilsynet: – Mange liv kunne vært spart. Risikoen for å dø i arbeidsulykker på jobb er dobbelt så høy i bygg- og anleggsbransjen som gjennomsnittet i andre næringer, viser en ny rapport. (nrk.no 28.10.2015).)

(Anm: Frode Solberg, sjefadvokat i Legeforeningen. Avtale om endringer i arbeidsmiljøloven. I helsesektoren er det særdeles viktig at arbeidstakere kan si fra om kritikkverdige forhold uten at de risikerer gjengjeldelse fra arbeidsgiver. (dagensmedisin.no 20.4.2015).)

(Anm:  Ulovlig e-postinnsyn er et økende problem i arbeidslivet  (datatilsynet.no 24.9.2015 ).)

(Anm: Norske bedriftsledere rapporterer at ansatte overvåkes. En undersøkelse gjort av Næringslivets sikkerhetsråd viser at næringslivsledere både kameraovervåker ansatte og overvåker e-posten deres. (datatilsynet.no 24.9.2015 ).)

- Vil ha egen varsler-enhet

- Vil ha egen varsler-enhet
dagbladet.no 2.3.2015
Venstre vil ha en egen enhet i Arbeidstilsynet som skal bistå de som varsler. (…)
- Det er åpenbart et behov for å styrke rettsvernet for varslere. Selve loven er grei, men vi opplever at de som skal varsle ikke vet hvordan de skal gå fram og hvordan de skal gå fram for å få hjelp, sier Rotevatn til Dagbladet.

Styrke varslere
Etter Monika-saken i Bergen, hvor politioverbetjent Robin Schaefer varslet om rettsskandalen ved Hordaland politidistrikt, tror Rotevatn at det nå er mulig å flertall på Stortinget til å styrke vernet for varslere.

- Det er ikke først og fremst lovverket vi trenger å endre. Men det er et problem at mange varslere ikke kjenner rettighetene sine, og ikke vet hvordan de skal gå fram når de skal varsle. Vi ønsker å opprette en egen enhet i Arbeidstilsynet som har ansvar for varslere, sier Sveinung Rotevatn.

Han håper nå å få med seg regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet samt KrF i å styrke rettighetene til varslerne. (…)

(Anm: Politiets Fellesforbund om Monika-saken: Hver stein må snus. Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund understreker viktigheten av at politiet tar saker som Monika-saken, på alvor fra begynnelsen av. Hvis ikke, frykter han tilliten til norsk politi ødelegges. (nrk.no 14.3.2015).)

(Anm: Notat viser hvorfor politiet holdt fast på selvmord i Monika-saken. Politiet avviste varsleren Robin Schaefers innvendinger i Monika-saken punkt for punkt, (nrk.no 14.3.2015).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Aftenposten redaksjon. Ansattes ytringsfrihet er for svak (aftenposten.no 6.3.2015).)

(Anm: De tverretatlige samarbeidsprosjektene mot arbeidsmarkedskriminalitet i Bergen og Oslo fant flere alvorlige feil da 55 byggeplasser fikk uanmeldt besøk i slutten av september. (arbeidstilsynet.no 30.10.2015).)

- NRK vant pensjonsstrid i retten

NRK vant pensjonsstrid i retten
vg.no 4.5.2015
NRK har vunnet over Likestillings- og diskrimineringsnemnda i spørsmålet om tidligere økonomikommentator Steinar Mediaas kan fortsette i jobben til han fyller 70 år.

Nemnda slo i august i fjor fast at NRK brøt arbeidsmiljøloven og aldersdiskriminerte Mediaas da han ikke fikk fortsette i jobben som økonomikommentator etter at han i fjor fylte 67 år.
NRK anket avgjørelsen inn for Oslo tingrett som ga statskanalen fullt medhold. Nå må nemnda også betale NRKs sakskostnader på snaut 500.000 kroner, melder NTB.

– Den er som forventet, noe vi selvsagt er glad for. Dommen bekrefter at avtalen som NRK har praktisert med fagforeningene om aldersgrensen på 67 år er gyldig, sier Olav Nyhus, direktør for juridisk, rettigheter og personal for statskanalen, til NRK mandag ettermiddag. 

Ivar Danielsen, leder for Likestillings- og diskrimineringsnemda, sier til kanalen at de vil vurdere om avgjørelsen skal ankes. (…)

(Anm: Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsnemnda.no).)

(Anm: Likestillings- og diskrimineringsombodet. (ido.no).)

- Arbeidstilsynet truer rettssikkerheten

Arbeidstilsynet truer rettssikkerheten
ukeavisenledelse.no 3.2.2014
Dagens astronomiske advokathonorarer har i praksis fratatt enkeltpersoner og mindre bedrifter rettssikkerheten når det er staten eller kapitalsterke bedrifter som begår overtramp. Arbeidstilsynet leverer et skrekkens eksempel, skriver redaktør Magne Lerø.

Investor Eigil Stray Spetalen vant en knusende seier i rettssaken han anla mot tilsynsingeniøren i Arbeidstilsynet som offentlig hevdet han drev en «moderne slaveleir». Tingretten mener likevel at han må betale egne saksomkostninger på 850.000 kroner. Spetalen tilkjennes 35.000 kroner for ærekrenkende utsagn.

– Dette er en kjempeviktig sak for å belyse hvordan Arbeidstilsynet går fram og arbeider, sier Spetalen til Dagens Næringsliv (DN). (...)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Metrobyggeriet har udsat ansatte for kræftfremkaldende stoffer Ekspert og ansat kritiserer utilstrækkelig ventilation og anden beskyttelse. Metroen afviser kritikken. (politiken.dk 28.1.2015).)

(Anm: Flere bliver ramt af mobning, stress og depression. På ti år er antallet af anmeldte psykiske arbejdsskader steget med 170 procent (jyllands-posten.dk 8.2.2015).)

- 3 av 10 nordmenn mener jobben påvirker helsen deres negativt (- 37 prosent av arbeidstakerne som sier jobben går ut over privatlivet)

3 av 10 nordmenn mener jobben påvirker helsen deres negativt
vg.no 1.3.2015
** Arbeidspsykolog: – Urovekkende
** Slik tar du grep om jobben tar for mye plass

Mange føler at jobben tar mer plass i livet enn man skulle ønske. Stadig flere opplever også at jobben går på helsen løs, ifølge arbeidspsykolog.

I en representativ undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av organisasjonen British Heart Foundation, svarer 41 prosent at de mener jobben deres har hatt en negativ innvirkning på helsen deres de siste fem årene. 

2.096 briter deltok i undersøkelsen, hvorav 1.384 var i jobb.

Samtidig svarte 3 av 10 de har lagt på seg på grunn av jobben og 1 av 5 at jobben gir høyere alkoholinntak (se flere funn i faktaboks til høyre).

– For oss maler funnene fra undersøkelsen et bilde av at helse på arbeidsplassen ikke blir tatt seriøst nok. Det er derfor vi vil få alle arbeidsgivere med på vårt «Helse på jobben-program», for å reversere problemene som undersøkelsen viser, sier pressekontakt Jacqueline McMillan i British Heart Foundation, til VG.

LES OGSÅ: Utbrent av jobbstress (…)

(Anm: Massiv interesse for stress-app. Flere og flere medarbejdere får hjælp til at forebygge stress via en app, der blev lanceret i 2014. Interessen har siden været massiv - også i udlandet. Chefpsykolog Michael Danielsen mener, den kan være med til at knække stresskurven. (arbejdsmiljoviden.dk 1.3.2016).)

(Anm: Over 40 timer på jobb i uka kan være skadelig. Du øker risikoen for slag og hjerteinfarkt om du har lengre arbeidsuker, ifølge ny studie. (nrk.no 23.8.2015).)

(Anm: Mange irriterer seg over usunne kolleger. Usunne arbeidstakere er minst lønnsomme. Er du i god nok form til å yte maksimalt på jobben? Antagelig ikke. Det er en klar sammenheng mellom livsstil og arbeidsevne. Jo sunnere vi lever, jo bedre presterer vi på jobb. (aftenposten.no 12.12.2015).)

(Anm: Cognitive function worsened by dull and dirty workplaces. Working in a dull, unclean work environment may have negative implications for employees' long-term cognitive health, according to a new study. Professor of Family and Child Sciences at Florida State University, and colleagues publish their findings in Journal of Occupational and Environmental Medicine. When it comes to memory and thinking skills, previous research has shown that a person's occupation may play an important role. One study published in 2014, for example, found that job burnout - that is, physical, emotional, or mental occupational exhaustion - can lead to later-life deficits in cognitive function. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: Mange mener jobben går ut over privatlivet. 340.000 arbeidstakere opplever at jobben får konsekvenser for privatlivet, viser en kartlegging fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). (…) Tar man med andelen som sier de av og til opplever dette, er det 37 prosent av arbeidstakerne som sier jobben går ut over privatlivet. (nettavisen.no 27.6.2015).)

(Anm: Dårlige tider gir rush av arbeidsrettsaker . Tøffe tider fører til flere arbeidsrettssaker. Saksbunken med arbeidstvister har vokst med 30 prosent hos tingrettene siden 2012. (dagbladet.no 2.3.2015).)

(Anm: Autoimmunity Rising in 9/11 Workers —Each month spent working at World Trace Center site tied to 13% increased risk developing autoimmune disease later. (medpagetoday.com 13.3.2015).)

(Anm: Ökad risk för hudcancer inom flera yrkesgrupper. Många yrkesgrupper utsätter sig för UV-strålning på arbetstid och löper därför en ökad risk för hudcancer. Det visar en undersökning som genomförts av hudläkarinitiativet Euromelanoma. (netdoktor.se  9.5.2016).)

- Sykepleier saksøkte sykehus for diskriminering - får erstatning.

Sykepleier saksøkte sykehus for diskriminering - får erstatning.
vg.no 25.2.2016
OSLO (VG) Margrethe Salvesen (43) går seirende ut av arbeidskonflikten med sin tidligere arbeidsgiver Ålesund sykehus.

Sykehuset i Ålesund erkjenner at de har opptrådt diskriminerende mot den tidligere ansatte sykepleieren, og betaler henne nå 100.000 kroner i erstatning.

Rettssaken mellom Salvesen og Helse Møre og Romsdal skulle opprinnelig ha startet i Sunnmøre tingrett 8. mars, men nå har hennes tidligere arbeidsgiver valgt å inngå et forlik fremfor å møte henne i retten.

Salvesen tok ut stevning mot helseforetaket i juni i fjor, fordi hun mente hun hadde vært utsatt for diskriminering på grunn etnisitet og politikk. (…)

Da Salvesens fortid ble kjent blant hennes tidligere kolleger, forteller hun at hun ble frosset ut fra arbeidsmiljøet og hetset av medsykepleiere i sosiale medier. Hun mener ekskollegene fryktet at hun skulle utføre en terroraksjon. (...)

- Sykepleiere blir syke av jobben. SYKEFRAVÆR: En tredel av sykefraværet blant sykepleiere skyldes høy arbeidsbelastning, viser en ny undersøkelse fra SINTEF.

(Anm: Sykepleiere blir syke av jobben. SYKEFRAVÆR: En tredel av sykefraværet blant sykepleiere skyldes høy arbeidsbelastning, viser en ny undersøkelse fra SINTEF. En tredel av sykefraværet blant sykepleiere skyldes høy arbeidsbelastning, viser en ny undersøkelse fra SINTEF. – Ille, mener forbundsleder. – Dette er illevarslende. Jeg forventer at både politikere og arbeidsgivere tar disse funnene på største alvor og gjør sitt for at arbeidshverdagene skal bli mindre belastende, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Ifølge SINTEF-rapporten er nesten en tredel av sykefraværet blant sykepleierne arbeidsrelatert. Fraværet skyldes blant annet høy fysisk arbeidsbelastning og høyt arbeidstempo over tid, søvnproblemer på grunn av turnusarbeid og smitte fra pasienter eller kolleger. (nettavisen.no 13.12.2017).)

- Sluntrer du unna lunsjen? Det kan være et tegn på at noe ikke er som det skal være.

Lunsjen viser at det er forskjell på folk
aftenposten.no 16.6.2015
Sluntrer du unna lunsjen? Det kan være et tegn på at noe ikke er som det skal være.

- Vi har gjort undersøkelser som kan tyde på at de som trives på arbeidsplassen også legger mest vekt på lunsjpausen, sier Tone Rose Todalshaug, prosjektleder i HR Norge. De la nylig frem arbeidsundersøkelsen Global Employee and Leadership Index (GELx) med respondenter fra 5600 norske arbeidstakere og 36.000 globalt.

- Jeg synes det var overraskende å se at de som rapporterer om dårlig ledelse også var de som tar kortest lunsjpause. Jeg ville trodd at de som mistrivdes ville la det skure og gå, og trekke ut lunsjen lengst mulig.

Isteden er det altså omvendt. De som er mest fornøyd med sjefen, er også mest opptatt av lunsjpausen – og vil gjerne at den varer lenge.

- Kanskje har det noe å gjøre med at de som trives ser hvordan lunsjpausen fungerer som et pustehull, et sted for uformell kunnskapsutveksling og tid for å dele både private og faglige erfaringer i ro og mak – noe som kan føles både motiverende og utviklende, sier Todalshaug.

GELx-undersøkelsen viser at det er stor forskjell på hvor lenge og hvor jevnlig ulike yrkesgrupper tar lunsj. Helsearbeidere er blant dem som kommer dårlig ut. (…)

- Full drift i razzia-stengt vaskehall (- Arbeidstilsynet: Tillit til at de har utbedret forholdene)

Full drift i razzia-stengt vaskehall
vg.no 20.4.2015
Arbeidstilsynet: Tillit til at de har utbedret forholdene

 Politiet: Eieren burde vært arrestert (…)

Virksomheten ble stengt på dagen på grunn av en rekke lovbrudd: Flere ansatte bodde ulovlig i vaskehallens annenetasje. To personer hadde ikke arbeidstillatelse i Norge. En ansatt fortalte at han tjente 11 kroner timen.
– Dette er slaveri, sier politioverbetjent Alf-Magne Fredriksen.

Siden høsten 2011 har han aksjonert mot vaskehaller i Oslo-området og avslørt økonomisk svindel og grov utnyttelse av underbetalte arbeidere

Vaskehallen som tirsdag ble vedtatt stengt, var imidlertid i full drift igjen på søndag – med Arbeidstilsynets velsignelse. (…)

Vil ha lovendring
I dag er det ingen lovhjemmel som holder utleier ansvarlig ved ulovlig virksomhet i leieobjektet, med unntak av prostitusjon.

Straffelovens paragraf 202, den såkalte hallikparagrafen, slår fast at den som «leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte, straffes med bøter eller fengsel inntil 5 år.» (…)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Fengslet åtte personer etter stor razzia mot bilpleiefirmaer i Follo. AKSJONERTE: Follo-politiet, i samarbeid med blant andre Politiets utlendingsenhet, kontrollerte torsdag sju firmaer i henholdsvis Oppegård, Drøbak, Vestby, Ski og Ås. De pågrep åtte personer som jobbet og oppholdt seg ulovlig i landet. (text) Samarbeidet med Kemneren, Arbeidstilsynet og PU. (nettavisen.no 24.4.2015).)

- Ny forskning: Disse blir lettest arbeidsnarkomane

Ny forskning: Disse blir lettest arbeidsnarkomane
nrk.no 14.8.2014
Forskere som har undersøkt hvordan nordmenn forholder seg til jobben, har funnet ut at over 8 prosent av oss lider av arbeidsnarkomani. Unge, kreative og omgjengelige blir oftest rammet.

8,3 prosent av alle ansatte lider av arbeidsnarkomani, viser en ny studie som psykologer har gjort blant et representativt utvalg av norske ansatte.

Studien er den første slike undersøkelsen i verden, ifølge forsker og klinisk psykologspesialist Cecilie Schou Andreassen, som sammen med et internasjonalt team av forskere har analysert dataene.

Undersøkelsen bygger på svar fra et landsomfattende utvalg på 1124 arbeidstakere. Funnene er offentliggjort av Universitetet i Bergen og i det internasjonale og anerkjente tidsskriftet PLOS ONE.

Andreassen har tatt doktorgraden i hva som kjennetegner en arbeidsnarkoman. (...)

TEST DEG SELV: Er du arbeidsnarkoman? (Se faktarammen til høyre eller nederst i saken) (...)

- Feilslåtte reformer ekskluderer unge funksjonshemmede

Feilslåtte reformer ekskluderer unge funksjonshemmede
arbeidslivinorden.org 4.3.2015
Økt fleksibilitet fører ikke til et mer inkluderende arbeidsliv. Politiske reformer som er satt i verk i Norden i tiåret fra 2000, viser heller ingen målbar suksess, konkluderer den nordiske forskergruppen bak rapporten ”Ny politikk for å fremme inkludering av unge i arbeidsmarkedet”. (…)

- Det er liten tvil om at en stor andel unge med funksjonshemming praktisk talt har vært ekskludert fra nyttig sysselsetting i de nordiske landene, sier prosjektleder Rune Halvorsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Når det gjelder diskusjonen i Norge om økt mulighet til å ansette midlertidig kan bidra til å senke tersklene til arbeidslivet, har forskerne ikke funnet noe som tyder på at økt fleksibilitet fører til et mer inkluderende arbeidsliv. (…)

(Anm: Unge funksjonshemmede (ungefunksjonshemmede.no).)

- Sjekker du framtidige ansattes nettilstedeværelse? Det kan være ulovlig, ifølge advokat.

Advokat advarer mot nettsnoking
ukeavisenledelse.no 11.8.2014
Sjekker du framtidige ansattes nettilstedeværelse? Det kan være ulovlig, ifølge advokat.

I et intervju med Dagens Næringsliv mandag uttaler senioradvokat Thorkil H. Aschehoug i advokatfirmaet Grette at det kan være ulovlig å sjekke mulige jobbkandidaters tilstedeværelse på sosiale medier. I så fall er det svært mange rekruttere som bryter loven, kanskje uten å vite det selv, skriver avisen.

– Arbeidsgivere og rekrutteringsbyråer som bruker sosiale medier aktivt til å innhente opplysninger om jobbsøkere kan i verste fall gjøre seg skyldig i lovbrudd, slår han fast.

Samtidig er han tydelig på at det for noen stillinger kan være aktuelt å sjekke kandidaters oppførsel på internett, og at dette i de tilfellene er helt legitimt.

– For noen stillinger vil det utvilsomt være relevant å se på hvilken "bagasje" søkeren har med seg fra sosiale medier. Men dette må antas å gjelde noen få stillingstyper, sier han til avisen.

Vil ha åpnere prosess
Også likestillings - og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er enig i at det forekommer diskriminering i ulike ansettelsesprosesser. (…)

- Politiet bekymret for slaveri i norsk bilvaskbransje

– Vi har møtt folk som har tjent 19 kroner timen
osloby.no 3.6.2014

Politiet og Arbeidstilsynet har avdekket omfattende mangler ved 100 bilvaskehaller her i landet. Flere av verstingene er i Oslo.

Politiet bekymret for slaveri i norsk bilvaskbransje. Mange verstinger i Oslo.

Politiet og Arbeidstilsynet har avdekket omfattende mangler ved 100 bilvaskehaller her i landet. De mener det foregår slaveri i bransjen.

– Vi har møtt folk som har tjent 19 kroner timen. Dette er slaveri, sier politioverbetjent Alf-Magne Fredriksen til Dagens Næringsliv. (…)

Politiet og Arbeidstilsynet har kontrollert 100 vaskehaller de to siste årene i «Operasjon Vaskebjørn». Arbeidstilsynet har gitt 390 pålegg så langt i år.

– Minstekravene er ikke oppfylt i en eneste kontroll, sier seniorinspektør Knut Morten Alvestad i Arbeidstilsynet. (...)

- Vil gi erstatning for belastningsskader

Vil gi erstatning for belastningsskader
dagbladet.no 19.5.2012
For å ha krav på erstatning innenfor dagens yrkesskadeordning må skaden man har fått, være et resultat av en unormal hendelse på arbeidsplassen. Belastningsskader har derfor falt utenom ordningen, men nå varsler regjeringen endringer, skriver Dagsavisen.

Lovendringen kan komme til å få stor betydning for kvinnedominerte yrker som blant annet helse- og omsorgssektoren og renholdsbransjen.

- Til nå har ikke disse yrkene vært omfattet av sikkerhetsnettet som yrkesskadereglene gir, sier Anne-Gry Rønning-Aaby ved advokatkontoret til Fagforbundet. Noen belastningsskader er med i den nåværende ordningen, men dette er skader som er typisk for mannsdominerte yrker, slik at Rønning-Aaby mener reglene har virket diskriminerende for kvinner.

Nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken sier han er godt fornøyd med endringene i loven, og leder for Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By er også positiv.

- Dette er et skritt i riktig retning, sier hun.

En av de viktigste endringene i reglene er at skader som følge av tunge løft nå vil omfattes av ordningen, noe som er daglig kost i nettopp helse- og omsorgsyrkene. (NTB)

- Flystøy kan gi hjertesykdom

Flystøy kan gi hjertesykdom
nrk.no 10.10.2013
Vegtrafikkstøy er forska på i flere land i Europa. Virkninger av flystøy er mindre studert. Ny forskning fra England linker flystøy til slag og hjerte- og karsykdommer.

Flystøy er ikke bare irriterende, men kan også gi slag og hjertesykdom, ifølge ny britisk forskning. – På høy tid med mer norsk støyforskning, mener støyeekspert.

Flystøy over et visst nivå kan gi opptil 20 prosent større risiko for slag og hjerte- og karsykdommer. Det viser britisk forskning publisert denne uka.

Støyekspert i SINTEF, Truls Gjestland, tar studien som nok et bevis på at støy er helsefarlig og mener Norge må begynne å ta støy på alvor.

– Vi har sett det samme i forskning på støy fra vegtrafikk. Det bør ikke forbause noen at man nå ser det samme resultatet ved flystøy. Konsekvensen blir den samme uansett hvor støyen kommer fra, sier han. (...)

(Anm: Aircraft noise and cardiovascular disease near Heathrow airport in London: small area study. BMJ 2013;347:f5432 (8 October 2013).)

(Anm: Aircraft noise may cause hypertension and organ damage. Is living near an airport bad for your health? A Swedish research team recently uncovered an increase in both hypertension and asymptomatic organ damage in those who are exposed to aircraft sounds over prolonged periods of time. In 2013, there were 64 million take-offs and landings - a 1.2 percent rise from 2012. The International Civil Aviation Organization believe that this figure is likely to double in the next 2 decades. (mediekritikk.no 18.6.2016).)

(Anm: Kan trafikkstøy øke risiko for fedme? Det er en sammenheng mellom vegtrafikkstøy og risiko for fedme blant personer som er spesielt sensitive for støy. Dette kommer fram i en studie fra Folkehelseinstituttet. (fhi.no 27.2.2015).)

Killing You Loudly: Living Near Airports Can Be Lethal
healthland.time.com 9.10.2013 (Time)
The rent is cheaper, but the hospital bills could be way higher

Despite the availability of cheaper property and rent, recent studies suggest that living in close proximity to an airport may not pay back in spades. According to two studies published Wednesday in the British Medical Journal, people who endure high levels of aircraft noise are more likely to suffer from stroke and cardiovascular disorders, including heart disease. (…)

(Anm: Aircraft noise and cardiovascular disease near Heathrow airport in London: small area study. BMJ 2013;347:f5432 (8 October 2013).)

- Hjernen blir stresset. Dagen vil komme da mennesket blir nødt til å bekjempe støy like knallhardt som kolera og pest, spådde den tyske legen, bakteriologen og nobelprisvinneren Robert Koch allerede i 1905.

(Anm: Vi testet Norges stilleste rom: Kan jeg virkelig høre mitt eget blod? Knapt noe sted i naturen kan du ta fri fra en menneskeskapt lyd. Men hva med Norges stilleste rom? Greide VGs reporter å kople verden helt bort? (…) Stillhet er i ferd med å bli det sjeldneste av alle goder, erklærte Erik Dammann, miljøforkjemper og grunnlegger av Fremtiden i våre hender, i 1981. I naturen finnes det snart ikke flere steder hvor du kan unnslippe menneskeskapt lyd. (vg.no 9.2.2018).)

- Blir syke av rengjøringsspray (- Tørrere metoder er mer effektive for å fjerne støv.)

Blir syke av rengjøringsspray
arbeidstilsynet.no 2.2.2015
Renholdere er mer utsatt enn andre yrkesgrupper for å utvikle astma og KOLS. Forskning viser en klar sammenheng mellom sykdom hos renholderne og bruk av rengjøringsmidler i sprayform.

Arbeidstilsynet retter nå fokus på denne problemstillingen i samarbeid med Helsedirektoratet, partene i renholdsbransjen og fagmiljøene. Målet er å forhindre at så mange renholdere blir syke på jobb.

Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, klor og andre desinfeksjonsmidler utgjør også en spesiell risiko. Problemene har tiltatt de siste tjue årene.

Samtidig har det vært en teknologisk utvikling som gjør det mulig å gjøre rent med mikrofiberkluter uten bruk av rengjøringsmidler. Likevel vet vi at flertallet av profesjonelle renholdere i Norge bruker rengjøringsmiddel i sprayform sammen med mikrofiberklutene.

Tørre metoder har god rengjøringseffekt
Forskning har vist at tørrere metoder har god rengjøringseffekt. Ved å begrense bruk av rengjøringsmidler og vann vil man også redusere risikoen for luftveis- og hudplager blant renholderne.

Tørrere metoder er mer effektive for å fjerne støv, noe som resulterer i et bedre inneklima. Begrenset kjemikaliebruk vil også bidra til dette. Tørrere metoder er også tidsbesparende. Man slipper tapping av vann, utblanding av rengjøringsløsning og tørking. Reduserte utslipp av rengjøringsmidler vil også ha en positiv effekt på miljøet.

Mikrofiberkluter kan rengjøre overflater helt uten bruk av renholdskjemikalier. Mikrofiberkluter fjerner bakterier dersom de brukes på riktig måte. Ved fjerning av vanskelige flekker og ved rengjøring av toaletter og dusjanlegg kan det være behov for å bruke rengjøringsmidler. Kjemikaliene bør da påføres ved hjelp av spruteflasker eller skum. Spruteflasker har en annen type dyse enn sprayflasker, og gir en konsentrert stråle og større dråper. På denne måten begrenses dannelsen av aerosolene som man puster inn.

Arbeidstilsynet har laget et nytt faktaark om temaet som kan lastes ned her (.pdf)

- Ammonia-induced mitochondrial dysfunction and energy metabolism disturbances in isolated brain and liver mitochondria, and the effect of taurine administration: relevance to hepatic encephalopathy treatment.

(Anm: Ammonia-induced mitochondrial dysfunction and energy metabolism disturbances in isolated brain and liver mitochondria, and the effect of taurine administration: relevance to hepatic encephalopathy treatment. Abstract INTRODUCTION: Ammonia-induced oxidative stress, mitochondrial dysfunction, and energy crisis are known as some the major mechanisms of brain injury in hepatic encephalopathy (HE). Hyperammonemia also affects the liver and hepatocytes. Therefore, targeting mitochondria seems to be a therapeutic point of intervention in the treatment of HE. Taurine is an abundant amino acid in the human body. Several biological functions including the mitochondrial protective properties are attributed to this amino acid. The aim of this study is to evaluate the effect of taurine administration on ammonia-induced mitochondrial dysfunction. MATERIAL AND METHODS: Isolated mice liver and brain mitochondria were exposed to different concentrations of ammonia (1, 5, 10, and 20 mM) and taurine (1, 5, and 10 mM), and several mitochondrial indices were assessed. RESULTS: It was found that ammonia inhibited mitochondrial dehydrogenases activity caused collapse of mitochondrial membrane potential (MMP), induced mitochondrial swelling (MPP), and increased reactive oxygen species (ROS) in isolated liver and brain mitochondria. Furthermore, a significant amount of lipid peroxidation (LPO), along with glutathione (GSH) and ATP depletion, was detected in ammonia exposed mitochondria. Taurine administration (5 and 10 mM) mitigated ammonia-induced mitochondrial dysfunction. CONCLUSIONS: The current investigation demonstrates that taurine is instrumental in preserving brain and liver mitochondrial function in a hyperammonemic environment. The data suggest taurine as a potential protective agent with a therapeutic capability against hepatic encephalopathy and hyperammonemia.Clin Exp Hepatol. 2017 Sep;3(3):141-151.)

- Når ammoniakk blir som gift. Ammoniakk er svært giftig for hjernen og ny forskning viser hvorfor: Gliacellenes evne til å fjerne kalium forstyrres.

(Anm: Når ammoniakk blir som gift. Ammoniakk er svært giftig for hjernen og ny forskning viser hvorfor: Gliacellenes evne til å fjerne kalium forstyrres. Tidligere har man hatt mangelfull kunnskap om akkurat hva ammoniakken gjør i det øyeblikket den blir som gift for hjernen vår. Hjernen består av både gliaceller og nerveceller, og ny forskning har avdekket betydningsfulle funn om ammoniakkens giftige effekt på hjernens glia- og nerveceller. Hos friske mennesker omgjør leveren ammoniakk til urea, et stoff som skylles ut i urinen. Personer med nedsatt leverfunksjon klarer derimot ikke å fjerne ammoniakk raskt nok fra kroppen. Resultatet blir forhøyet konsentrasjon av ammoniakk i blodet. - Man får ammoniakkforgiftning, noe som kan føre til kramper, koma og i verste fall død, forteller Vinita Rangroo Thrane. Hun og ektemannen Alexander Thrane er hovedforskerne bak funnene som nylig ble publisert i det tidsskriftet Nature Medicine. (forskning.no 24.1.2017).)

(Anm: Ammonia triggers neuronal disinhibition and seizures by impairing astrocyte potassium buffering. Nat Med. 2013 Dec;19(12):1643-8.Epub 2013 Nov 17.)

- Etter å ha lest dette, kommer du til å kikke bak senga (- Vannskade? Da bør du handle raskt)

Etter å ha lest dette, kommer du til å kikke bak senga
nordlys.no 9.3.2014
Ser det slik ut når du trekker senga ut fra veggen? Da har du et problem.

Bor du i et murhus, er sannsynligheten stor for at det vokser muggsopp rett bak hodet ditt på soverommet.

– I murhus bygd fram til 1990-tallet ble det brukt lite isolasjon. Derfor er slike bygg ekstra utsatt for muggsopp om vinteren, forteller daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam. det er på soverommet eksponeringen for potensielt helseskadelig mugg utgjør den største faren.

– Mange sover med soppvekst rett bak hodegavlen, ofte i tapetet. Mugg på soverom er et økende problem om vinteren av flere grunner, sier Jenssen.

Den viktigste årsaken er endret bruk av boligene.

– Før var det vanlig å lufte soverom morgen og ettermiddag, fordi det var noen hjemme på dagtid. Det skjer ikke lenger når både mor og far er på jobb.
Murbygg er i utgangspunktet langt tettere enn bygg av tre, og det er ikke alltid bra for inneklimaet.

– I mange bygninger har man byttet vinduer. Ventiler kan ha blitt tapetsert over eller blitt tette, og dermed blir ventilasjonen enda dårligere. (...)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. Eierandelen har økt fra 82 prosent i 1997 til 84 prosent i 2015. (…) Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

(Anm: "Forbedret" miljø styrker immunforsvar hos mus. (...) For eksempel har faktorer som miljøforurensning, lokalisering (bosted), sosial status, og psykologiske tilstander alle vist seg å spille en rolle ved autoimmune sykdommer. (...) Immunsystemet er det "språket" som kroppen bruker til å få informasjon om sine omgivelser gjennom immunrespons, vi lærer om andre organismer (bakterier, virus, etc.) eller visse forhold (stress, avslapping etc.) er egnet og bidrar til vår eksistens eller overlevelse.) ('Enhanced' environment boosts mouse immune systems) (medicalnewstoday.com 1.10.2016).)

(Anm: Richardson T, Elliott P, Roberts R, Jansen M. A Longitudinal Study of Financial Difficulties and Mental Health in a National Sample of British Undergraduate Students. Community Ment Health J. 2017 Apr;53(3):344-352.)

(Anm: Fakta om ulike skadedyr - Skadedyrkategorier - oversikt (fhi.no 26.2.2015).)

(Anm: Fortsatt kraftig økning i bekjempelse av veggedyr. Skadedyrstatistikken fra 2015 viser en fortsatt økning i årlige bekjempelser av veggedyr. Fra 2007 til 2015 har antall registrerte årlige veggedyrbekjempelser økt med over 400 prosent. (…) Veggedyr er blant skadeinsektene Folkehelseinstituttet holder et særlig årvåkent øye med. (fhi.no 18.3.2016).)

(Anm: - Det klør 20-30 ganger verre enn et myggstikk. Utenfor Vikasenteret sitter Alf Richard Nygaard. Her tilbringer han store deler av dagen. I sin kommunale leilighet orker han ikke være. Den er angrepet av veggedyr. (…) Det var tidligere i år Nygaard merket problemene med veggedyr. Han merket at han hadde fått stikk som klødde, og meldte fra til Stange kommune i juli. (ha-a.no 16.9.2016).)

(Anm: Muggsopp i boligen. (…) Muggsopp og helseskader. (juss.info 2012).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) (cdc.gov).)

(Anm: Én av to norske boliger har fuktskader. Mugg i kjeller kan gi helseskader til de som bor i hust, og være en kilde til konflikt mellom selger og kjøper. Mer en halvparten av alle norske boliger har fuktskader. Det skaper store helseproblemer, og gir trøbbel ved kjøp og salg. Mugg-, fukt- og råteskader er et stort problem i flere hus. For takstrapportene avdekker ikke fukt- og muggskader. Nå kreves det en obligatorisk tilstandsrapport på boliger. En ny undersøkelse fra Standard Norge viser at mer enn 66% av kjellergulv har skader og mer enn halvparten av norske bad har fukt og råteskader. (nrk.no 18.1.2012).)

(Anm: Fikk ekstraregning på én million kroner etter huskjøp. HAMAR (NRK): Eirik Dahl og Katrine Oreld kjøpte drømmeboligen med utsikt til Mjøsa, uten å vite at huset hadde omfattende fuktskader. (nrk.no 15.8.2017).)

(Anm: Det beste testutstyr for muggsopp. The Best Mold Test Kits of 2017 (toptenreviews.com 10.5.2017).)

(Anm: Undersøkelse: Dårligere og dårligere håndverk - byggeskader florerer. (…) En fersk undersøkelse blant takstmenn viser at det blir dårligere og dårligere håndverk her i landet, og bare i fjor ble det registrert byggeskader for til sammen 17 milliarder kroner i Norge, viser tall fra SSB, skriver Teknisk Ukeblad. (…) Ifølge tall fra Finans Norge ble det registrert 4610 vannskader i Norge ifjor som tilskrives dårlig håndverk. (dn.no 23.5.2017).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

(Anm: Skin Infections: What You Should Know (webmd.com 24.3.2017).)

(Anm: Ringorm. Ringorm er en soppinfeksjon i det ytterste laget av huden. Tilstanden er karakterisert ved et kløende utslett som har form av en rød ring med tilsynelatende normal hud i midten. (nhi.no 31.12.2015).)

(Anm: Sopppinfeksjoner i huden. Hodebunnen, føttene, lysken og neglene kan angripes av sopp. Dette er soppinfeksjonene som angriper hornlaget i huden. (lommelegen.no 21.2.2018).)

(Anm: Myokarditt, hjertemuskelbetennelse som forekommer som komplikasjon ved en lang rekke allmenninfeksjoner med virus og bakterier, ved visse forgiftninger og som ledd i overfølsomhetsreaksjoner. Ekkokardiografi og EKG er til god hjelp ved diagnosen. Symptomene på at hjertemuskelen er blitt akutt svekket, kan være åndenød, hjertebank, trykkfølelse for brystet og forstyrrelser av hjerterytmen. Det kan også utvikle seg hjertesvikt, som må behandles sammen med grunnlidelsen. Myokarditt underdiagnostiseres ofte. Sykdommen kan være meget alvorlig med dødelig utgang. Den kan også gi senfølger som dilaterende kardiomyopati, selv om den oftest helbredes uten men. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Kan kardiomyopati være forårsaket være muggsopp i hjemmet? Can cardiomyopathy be caused be mold at home? Infectious Diseases Specialist,  Dr. Arun's  Response. Black mold is usually a aspergillus niger. Usually aspergillus infection occurs after chronic exposure. Again if you are immunocompromised than chances of infections increase to heart. It requires constant fungemia to cause cardiomyopathy. (healthcaremagic.com 20.7.2014).)

(Anm: Myokarditt. – Betennelse i hjertemuskelen. Årsak. Myokarditt er en betennelsessykdom i hjertemuskulaturen. Den kan være akutt eller kronisk. Virusinfeksjon er den hyppigste årsaken, men også en rekke bakterier, sopp og protozoer (encellete parasitter) kan forårsake sykdommen. (…) Symptomer. De vanligste symptomene er slitenhet, tungpust og brystsmerter. I mange tilfeller ser man symptomer på hjertesvikt. Myokarditt antas å være årsaken til 5-10 % av tilfellene med plutselig hjertedød hos unge. (lhl.no 17.2.2017).)

- Fungemia – Fungemi.

(Anm: Fungemia – Fungemi. Svensk definition Förekomst av svamp i cirkulerande blod. Opportunistisk svampseptis ses oftast hos patienter med nedsatt immunförsvar vid svår neutropeni, postoperativt i samband med intravenösa katetrar, eller i samband med långvarig antibiotikabehandling. Engelsk definition The presence of fungi circulating in the blood. Opportunistic fungal sepsis is seen most often in immunosuppressed patients with severe neutropenia or in postoperative patients with intravenous catheters and usually follows prolonged antibiotic therapy. (sv.wikipedia.org).)

(Anm: En ung mann med akutt dilatert kardiomyopati. En 17 år gammel gutt med diagnosene AD/HD (attention deficit hyperactivity disorder) og Tourettes syndrom ble innlagt ved lokalsykehuset med akutt dyspné. Han hadde brukt metylfenidat 15 mg tre ganger daglig i ti år. Fire uker forut for innleggelsen hadde han influensaliknende symptomer og oppsøkte fastlegen. Tilstanden ble oppfattet som lungebetennelse, og han ble antibiotikabehandlet med erytromycin. Etter hvert utviklet han betydelig dyspné ved gange på flat mark og ortopné. (…) Det er tidligere beskrevet et tilfelle med kardiomyopati der man mistenker at langvarig bruk av metylfenidat var årsaken (10). Det finnes også en pasienthistorie på Internett der foreldrene til en 14 år gammel gutt med AD/HD som døde av hjertesvikt, advarer mot metylfenidat (11). Det er kjent at stoffet gir økt hjertefrekvens og at det kan gi økning av både det systoliske og det diastoliske n undergruppe av amfetaminene der dilatert kardiomyopati er en kjent bivirkning. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126:1338-9 (11.5.2006).)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Broken heart syndrome (Takotsubo syndrome) kan føre til varig skade, sier forskere.

(Anm: Broken heart syndrome may have lasting damage, say researchers.  A condition known as "broken heart syndrome" may cause longer-lasting damage than previously thought, a study has found. Aberdeen University researchers looked at 52 patients with Takotsubo syndrome. This latest research, funded by the British Heart Foundation (BHF), has been published in the Journal of the American Society of Echocardiography. (…) The team from Aberdeen used ultrasound and cardiac MRI scans to look at how the patients' hearts were functioning. The results suggested that the syndrome permanently affected the heart's pumping motion, delaying the twisting or "wringing" motion made by the muscle during a heartbeat. The heart's squeezing motion was also reduced. (…) Dr Dana Dawson, who led the research, said: "We used to think that people who suffered from takotsubo cardiomyopathy would fully recover, without medical intervention. "Here we've shown that this disease has much longer lasting damaging effects on the hearts of those who suffer from it." (bbc.com 19.6.2017).)

- Kjønn- og aldersbaserte temporale trender i forekomst av Takotsubo syndrom (TTS) i USA. (- Ikke desto mindre var tilgjengeligheten på diagnosedata > 135 000 tilfeller dokumentert over en periode på nesten to tiår rikelig statistisk kraft til å oppdage ikke bare økende forekomst av TTS i USA, men en kraftig økning blant spesielt middelaldrendetileldre kvinner.)

(Anm: Pattisapu VK, Hao H, Liu Y, Nguyen TT, Hoang A, Bairey Merz CN, Cheng S. Sex- and Age-Based Temporal Trends in Takotsubo Syndrome Incidence in the United States. Takotsubo syndrome (TTS) is an uncommon but important cause of myocardial infarction that has been increasingly recognized in the United States.12 The extent to which documented TTS incidence in the United States may have changed over time, across age groups as well as by sex, is not well understood. All data supporting the findings are publicly available through the National Inpatient Sample (NIS) database provided by the Healthcare Cost and Utilization Project. J Am Heart Assoc. 2021 Oct 19;10(20):e019583.)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Inflammatoriske hjertesykdommer: årsaker, symptomer og behandlinger. (- Symptomene inkluderer brystsmerter, angina, smerter i hjertemuskelen, og kortpustethet, ødem, hevelse i føtter eller ankler, og tretthet.)

The Inflammatory Heart Diseases: Causes, Symptoms, and Treatments.
Cell Biochem Biophys. 2015 Jul;72(3):851-5. doi: 10.1007/s12013-015-0550-7.
Abstract The inflammation of the heart muscles, such as myocarditis, the membrane sac which surrounds the heart called as pericarditis, and the inner lining of the heart or the myocardium, heart muscle as endocarditis are known as the inflammatory heart diseases. Inflammation of heart is caused by known infectious agents, viruses, bacteria, fungi or parasites, and by toxic materials from the environment, water, food, air, toxic gases, smoke, and pollution, or by an unknown origin. Myocarditis is induced by infection of heart muscle by virus like sarcoidosis and immune diseases. The symptoms include chest pain, angina, pain in heart muscle, and shortness of breath, edema, swelling of feet or ankles, and fatigue. The ECG, X-ray, and MRI can diagnose the disease; blood test and rise in enzymes levels provide abnormality in heart function. The treatment includes use of antibiotics for inflammation of heart muscle and medications. The ultrasound imaging indicates further damage to the heart muscle. In severe cases of infection heart failure can occur so long-term medications are necessary to control inflammation. The various biomarkers are reported for the inflammatory heart diseases. The causes, symptoms and treatments of inflammatory heart diseases are described. (…)

(Anm: MR avdekker alvorlig hjertesykdom. Mer enn syv av ti mistenkte infarktpasienter som har normale funn på angiografi, har likevel en alvorlig hjertesykdom. MR avdekker sykdom hos pasienter som ofte ville ha blitt sendt hjem dagen etter og vurdert som «friske», sier seksjonsoverlege Knut Haakon Stensæth. Blant 1145 personer som ble innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt ved Ullevål universitetssykehus i perioden fra mars 2007 til august 2008, hadde 4,3 prosent av dem normale kransarterier ved angiografi, mange med forhøyet troponin. Ofte sendes disse pasientene hjem uten videre oppfølging. (dagensmedisin.no 7.4.2016).)

(Anm: Nya trådlösa sensorer ska stoppa fuktskador. En ny typ av tryckta sensorer ska hjälpa byggföretag att upptäcka och begränsa fuktskador i ett tidigt skede. Bakom tekniken står det svenska bolaget Invisense – som precis har fått sin första stora kund. Fuktskador kostar ofta stora summor att åtgärda. Det unga Linköpingsbolaget Invisense kan vara en lösning på spåret. (nyteknik.se 15.2.2017).)

(Anm: Allergic Fungal Airway Disease. (Allergisk sopp-luftveissykdom). J Investig Allergol Clin Immunol. 2016;26(6):344-354).)

(Anm: Rengjøre baderomsvifte. Gir dårlig luftkvalitet. Over tid blir nemlig avtrekkskanalen i baderomsvifta tilsmusset og forurenset av insekter, pollen, veistøv, sot og annet som finnes i lufta. - Dette kan skape grobunn for mikroorganismer, spesielt på badet der det tilføres fuktig luft, forteller Cato Ove Karlsen, daglig leder i Fagrådet for våtrom. Mikroorganismer i form av bakterier, gjærsopp og muggsopp kan produsere plagsomme lukter - og våtrom er altså mest utsatt. Ifølge Norges byggforskningsinstitutt kan forurensede ventilasjonsanlegg utgjøre en hygienisk risiko på badet ditt.  En baderomsvifte som ikke er rengjort vil gi redusert luftkvalitet og dårligere utnyttelse av energi. (nettavisen.no 5.3.2016).)

(Anm: Ble syk av å bo i drømmehuset. Robert måtte flytte. (…) Først ble han slapp og svimmel, deretter kom kvalmen. – Jeg trodde det var influensa, og tenkte ikke noe særlig over det. (…) Jeg ble bra noen dager, så kom det plutselig tilbake. (…) Det vokste også mugg i møblene, på gulvet og på veggene. Det var overalt. Det viste seg etter hvert at det var nettopp muggen som gjorde ham syk. (spaniaavisen.no 6.4.2017).)

(Anm: Reactive airways dysfunction syndrome and considerations (RADS) of irritant-induced Asthma. J Occup Environ Med. 2013 Sep;55(9):1118-20.)

(Anm: Allergic Fungal Sinusitis (emedicine.medscape.com.com 2.2.2017).)

(Anm: Additive effect of continuous low-dose ofloxacin on erythromycin therapy for sinobronchial syndrome. Respir Med. 1995 Nov;89(10):677-84.)

(Anm: Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease. (…) Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print].)

(Anm: [Sinobronchial syndrome--a meaningful diagnosis?].. Kinderarztl Prax. 1993 Jun;61(4-5):129-33.)

(Anm: Test av Tesla HEPA-filter og Bioweapon Defense Mode. Luftforurensning har betydelig effekt på befolkningens helse. Det er verdens største miljømessige enkeltrisiko for helsen, i følge WHO, og mer enn tre millioner mennesker dør hvert år av nettopp dette. Dette er mer enn dobbelt så mange som antall døde i kjøretøyulykker hvert år. (…) Vi ville være sikre på at systemet fanget finkornede partikler og gassforurensning, i tillegg til bakterier, virus, pollen og muggsporer. (…) Tesla vil fortsette å forbedre mikrogeometrien og de kjemiske passiviseringsforsvarene i de primære og sekundære filterne. Disse er lette å bytte, så dette vil forbedres jo lengre du eier bilen din. (tesla.com 2.5.2016).)

(Anm: Gautrin D, et al. Reactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthma. Taylor & Francis, New York 2006. p.581. (uptodate.com).)

(Anm: Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. (…) Infeksjoner er forårsaket av bittesmå organismer som er usynlige for det nakne øye, og som invaderer og formerer seg i kroppen. Noen bakterier, virus, protozoer og sopp kan forårsake infeksjoner hos friske personer. Andre mikroorganismer forårsaker infeksjoner hos mennesker der kroppens forsvarsverk er svekket. Dette forsvarsverket betegnes immunsystemet. Vanligvis er kroppen i stand til motangrep gjennom immunsystemet mot slike invaderende mikroorganismer. En infeksjon opptrer når motangrepet mislykkes, og kroppen ikke får kontroll over de inntrengende organismene. (nhi.no 28.1.2014).)

(Anm: 10 Ways to Reduce Mold Allergies (10 måter å redusere muggsoppallergier) (webmd.com 26.2.2015).)

(Anm: Yeast and Your Body: What You Need to Know. What Is Yeast? It’s a fungus. There are many kinds of yeasts. You use one type to make bread, another to brew beer. One called candida lives inside your body. If it grows out of control, you can get an infection.in one of these places. (webmd.com 13.11.2017).)

(Anm: Autoimmunity and infections: When the body fights itself. Basel-based doctors are on the trail of a possible connection between autoimmune diseases and infections: errors can occur when immune cells absorb certain proteins from pathogen cells. These findings were reported in the journal PNAS by researchers from the Department of Biomedicine at the University of Basel and University Hospital Basel, as well as colleagues in the USA. (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: UK burden of fungal asthma greatly exceeds prior estimates new study warns. (…) Experts are warning of a significant increase in the number of people in the UK who are living with invasive and serious fungal diseases that affect the lungs, bloodstream and brain and can sometimes lead to death. While invasive fungal infections were estimated by the Health Protection Agency in 2006 a new report is the first comprehensive attempt to capture how many people in the UK suffer from fungal asthma. Asthma in adults is common in the UK with over 4 million reported cases, and researchers in Manchester believe as many as 300,000 of them are affected by fungal asthma. (medicalnewstoday.com 20.11.2016).)

(Anm: Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte. (aftenposten.no 6.10.2016).)

(Anm: Hva gjør du hvis boligen har feil og mangler? KAN SKJE: Hva gjør du om du oppdager at badet i din nye bolig er utett eller at det regner rett inn via taket? (…) Det er feilinformasjon om selger ikke har oppgitt at badet er pusset opp med egeninnsats. (aftenposten.no 3.11.2016).)

(Anm: Veggedyr i madrass: Møblene er kastet, og rommet kan ikke brukes på flere måneder. - Det er første gangen vi hører om at kunder finner veggedyr i brukte madrasser man kjøper av andre, men vi er ikke overrasket. Veggedyr er blitt et økende problem de siste årene, legger han til. - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte:  Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? (aftenposten.no 12.10.2016).)

(Anm: Dette er de vanligste skadedyrene i hjemmet ditt – og slik blir du kvitt dem. Det er den store skrekken til ganske mange i det langstrakte land. Bittesmå dyr som piler over gulvet skaper langt større reaksjoner enn størrelsen skulle tilsi. (…) Skadedyret selv eksperten frykter Det er spesielt ett skadedyr som skremmer selv eksperten – nemlig veggedyr. – Det er jo et dyr som folk ikke liker, og det skjønner jeg godt. Det er et av de dyrene jeg minst ville hatt hjemme hos meg selv, for det bor på soverommet ditt og kommer frem om natten for å suge blod. (tv2.no 29.12.2017).)

(Anm: What's Eating You? Pictures of Parasites (webmd.com 28.2.2017).)

(Anm: Bed Bug Bites: Fighting Back Against Bedbugs (medicinenet.com 4.4.2017).)

(Anm: Mange ignorerer symptomer på KOL. (…) Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. (sundhedsstyrelsen.dk 19.9.2016).)

(Anm: Ekstreme klimaforandringer er allerede et faktum i Europa. Uanset hvor meget, der diskuteres – ekstrem tørke, hedebølger og voldsom regn er allerede et faktum i Europa, konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer om nye sygdomme og hårde vilkår for landbruget i Østeuropa. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, der udsendes hvert fjerde år, og han er ikke i tvivl: »Vi har allered... (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: - Noen år før sin død ble mannen diagnostisert med allergisk alveolitt, en sjelden gruppe betennelsessykdommer som rammer lungevevet. (tv2.no 24.8.2016).)

(Anm: Slet med sykdom i sju år, uten at legene klarte å redde ham. Hobbyen var synderen. Saksofonister og trombonister også utsatt. Det var Washington Post som først omtalte saken, som er publisert i det medisinske tidsskriftet Thorax. (…) 61-åringen hadde en betennelse som utvikles ved at immunforsvaret reagerer på noe pasienten har inhalert. Det ble funnet fibrose i lungene og han ble diagnostisert med alveolitt med ukjent årsak, og fikk behandling for dette. (dagbladet.no 26.8.2016).)

(Anm: Sjekklisten om det blir oversvømmelse hjemme hos deg. Antallet vannskader på norske boliger er ifølge Finans Norge økende. I 2014 viste de til at det hvert åttende minutt oppdages en vannskade i norske hjem, som tilsvarer 175 vannskader i hus, hytter og leiligheter hver dag. (…) - Jo lenger man venter, jo lettere blir det for muggsoppen å etablere seg, understreker Geving, og legger til at enkelte materialer er mer utsatt enn andre. - Mugg krever næring, og for eksempel gipsplater gir mye næring til muggsoppen. Her kan det komme mugg etter bare et par dager, sier Geving. (dinside.no 8.8.2016).)

(Anm: Tidlig diagnose er fortsatt nøkkelen til vellykket behandling av dødelig soppinfeksjon. (Early diagnosis remains key to successful treatment of deadly fungal infection) (…) De oppdaterte retningslinjene gjelder tre viktige former for aspergillose: allergisk, kronisk lungerelatert, og invasiv (invaderende). Den allergiske formen er vanligst og påvirker millioner av mennesker over hele verden. De med astma og cystisk fibrose har høyest risiko for å utvikle allergisk aspergillose. (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

(Anm: Skuleborn har blitt sjuke i mange år – no er det funne fukt og asbest. Bergen kommune beklagar etter at det er avdekt fuktskadar og mogleg asbestlekkasje på Varden skule i Fyllingsdalen. – Det er dette me har sagt heile vegen, seier FAU-leiar. Tysdag informerte Bergen kommune tilsette ved Varden skule at det er funne fuktskadar og gjennombora asbestplater under arbeidet med rehabiliteringa av skulen. Det skriv Bergen kommune i ei pressemelding tysdag. Mangeårige helseplager. I fleire år meldte tilsette og elevar om helseplager på grunn av det dårlege inneklimaet. Allereie i 2010 fortalde NRK om helseproblema ved barneskulen. (nrk.no 4.10.2016).)

(Anm: Infection-related cancers: prioritising an important and eliminable contributor to the global cancer burden. The Lancet Global Health 2016;4(9):e580–e581 (September 2016).)

(Anm: Hay fever might alter the brain. (…) Increased neurogenesis, reduced microglia activity with allergic reaction. (…) The researchers say they are unable to say how these allergy-induced brain changes affect CNS function. They point out that neurogenesis in the hippocampus normally declines with age, contributing to memory-related disorders such as Alzheimer's disease, and this study suggests that allergic reaction increases neurogenesis. (medicalnewstoday.com 9.8.2016).)

(Anm: Indeklima og sundhed i boliger (dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima).)

(Anm: Indeklima og sundhed i boliger. Læs om resultater og få gode råd til et sundere indeklima fra forskningssamarbejdet CISBO til byg- og driftsherrer, rådgivere i byggeriet, sundhedspersonale og beboere. (…) Ved hjælp af elektrostatiske klude kan beboere selv opsamle støvprøver. På laboratoriet ”vaskes” kludene, og det beskidte vand analyseres for svampesporer, bakterier og giftstoffer, som det ses her i et af NFA’s laboratorie. (dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima 2016).)

(Anm: Studie: Dålig luft ökar psykisk ohälsa. Barn och ungdomar som bor i områden med högre koncentrationer av luftföroreningar löper högre risk att medicineras för psykiatriska diagnoser. Risken att ha minst ett läkemedelsuttag ökade med nio procent per 10 mikrogram per kubikmeter högre halt av kvävedioxid i luften för dessa personer, visar studien som är gjord vid Umeå universitet och som publiceras i tidskriften BMJ Open. (nyteknik.se 8.6.2016).)

(Anm: Association between neighbourhood air pollution concentrations and dispensed medication for psychiatric disorders in a large longitudinal cohort of Swedish children and adolescents. BMJ Open. 2016 Jun 3;6(6):e010004.)

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. (- Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner.)

(Anm: En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. Hvis du blir angrepet av denne soppen finnes det ingen kur. Candida auris spres i et høyt tempo via hender eller på sykehusutstyr, og overføres fra pasienter fra sykehjem til sykehus og tilbake. (…) Må unngå soppdrepende midler i mat. (…) Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner. (…) En britisk undersøkelse viser at allerede i 2050 kan ti millioner mennesker dø på verdensbasis av en slik soppinfeksjon. Da vil denne dødsårsaken overstige de åtte millioner menneskene som dør av kreft. (…) Globalt regner forskere med at 700.000 personer dør hvert år av en infeksjon som ikke lar seg behandle. (aftenposten.no 7.4.2019).)

(Anm: Eksperter bekymret: To bekreftede tilfeller av mystisk soppinfeksjon i Norge. Den mystiske soppinfeksjonen Candida auris er allerede påvist i Norge. Ekspert innrømmer at det kan skyldes flaks at ikke flere er blitt syke. (aftenposten.no 10.4.2019).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sjekk om huset ditt tåler fuktigere vær. Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs. Med disse enkle grepene kan du beskytte boligen. (nrk.no 6.3.2017).)

(Anm: Forbedring av oppmerksomhet og reaksjonstid med hyperbar oksygenbehandling hos pasienter med giftige skader på grunn av eksponering for muggsopp. Det er, nå, vel etablert at muggsoppgifter (soppgifter) kan føre til betydelige negative helseeffekter. (Improvement of attention span and reaction time with hyperbaric oxygen treatment in patients with toxic injury due to mold exposure. It is, by now, well established that mold toxins (mycotoxins) can cause significant adverse health effects.) Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2011 Jan; 30(1): 1–6.)

(Anm: What is hyperbaric oxygen therapy good for? (medicalnewstoday.com 28.9.2016).)

(Anm: Hyperbaric Oxygen therapy helps toddler survive brain damage – case report. (…) After HBOT treatment the child underwent an MRI examination at 5 months after the incident and 27 days after the HBOT treatment was given. The ventricles or empty sac like spaces within the brain appeared to have normalized and further the cerebral atrophy of brain matter loss was seen to have been restored. According to lead author of the case report and hyperbaric specialist Paul Harch from the LSU Health New Orleans School of Medicine, this treatment worked because the intervention was early and timely before the brain tissues could undergo degeneration and also because it was done on a growing child. The case report was published this week in the journal Medical Gas Research. This was the first study where HBOT has been tried in a a pediatric drowning incident. Normobaric or normal oxygen therapy has been used in the past with moderate success. At present Eden is on physical therapy, speech therapy and occupational therapy. (news-medical.net 20.7.2017).)

(Anm: Country-sanger Meghan (31) våknet til sitt livs mareritt. (…) Det viste seg at edderkoppen var en av de to mest giftige som finnes i USA; en brun eneboer, eller Loxosceles reclusa. Ikke alle som blir bitt av edderkoppen får alvorlige symptomer, men kan i ytterste konsekvens ha dødelig potensiale. Man kan også få nekrose, som betyr at kroppsvev og celler dør i området du blir bitt, og man får sår og arrvev. (…) Just finished my 3rd hyperbaric chamber treatment in 2 days! They say it has to get worse before it get better. At least my eyebrows are on point. (tv2.no 5.3.2017).)

(Anm: Hver tredje bolig har fuktskade som bør utbedres. Fuktskader kan være en helserisiko, og bør tas på alvor, sier Folkehelseinstituttet. Hver tredje bolig har fuktskade som bør utbedres. Det viser en fersk undersøkelse forsker Anja Hortemo Høie ved Folkehelseinstuttet har gjennomført, og som abito.no, Fvns boligsatsing på nett gjengir. I studien, som ennå ikke er publisert, har Høie saumfart over 10.000 boligrapporter, og sett på hvor mange av boligene som hadde merknader for fuktskader. (aftenposten.no 10.5.2016).)

(Anm: En av tre boliger har fuktskader. - Hold boligen tørr og ren. Da unngås mange problemer, sier seniorforsker Johan Øvrevik ved Folkehelseinstituttet. (…) Plagene man kan få av å bo i en bolig med fuktskader omfatter først og fremst allergi og luftveisplager som astma, pustebesvær, bronkitt, pipende pust og eksem, men også mer diffuse helseplager som tretthet og hodepine. Øvrevik forteller at barn er spesielt utsatte for å utvikle helseplager i forbindelse med fuktproblemer. (nhi.no 9.6.2016).)

(Anm: Kjøpe brukt bolig? Les papirene nøye før du kjøper, og ikke vent med å klage på det du tror er en mangel. (dinside.no 27.5.2016).)

(Anm: Dette kan gjøre husleien din lavere. Ikke bare positivt, mener ekspertene. UTLEIE: Det blir enklere å leie ut deler av egen bolig. (…) Med andre ord kan det bli flere og billigere leiligheter og hybler til utleie i tiden fremover, dog av lavere standard enn i dag. (…) Flere muligheter, men dårligere luft. (…) Men dårlig inneklima, begrenset dagslys og utsyn kan også få helsekonsekvenser. Kort botid for de fleste leietakere begrenser likevel risikoen.» (abcnyheter.no 28.3.2016).)

(Anm: Husleietvistutvalget (HTU) (htu.no).)

(Anm: Annnonsørinnhold fra Husleietvistutvalget. Ville spare strøm – varmet hele leiligheten med dusjen. Du bruker kanskje panelovn, varmekabler, varmepumpe, peis eller fyringsovn for å varme opp leiligheten. Det finnes andre løsninger, men ikke alle er like gode. (…) Husleietvistutvalget (HTU) tilbyr parter i boligleieforhold rask, rimelig og kompetent behandling av husleietvister, virker som en domstol og kan både megle og treffe avgjørelser. Denne saken er basert på tvistesaker som er behandlet av HTU. Av hensyn til partene er historien omskrevet. (aftenposten.no 7.12.2016).)

(Anm: Les flere klager og avgjørelser her. (htu.no).)

(Anm: Leieprisen for «gammel brakke» opp med 62 prosent. (…) Boligen er så dårlig isolert at jeg bruker 1.200 kroner i måneden på å holde 43 kvadratmeter varme. Det er så dårlig lydisolert at jeg kan følge med på naboenes samtaler. (…) Kan anke. – Det er fullt mulig å anke dersom man har grunner til å tro at leien er satt for høyt, sier eiendomsdirektør Ragnar Slaastad Studsrød i Asker kommune. (budstikka.no 9.4.2016).)

(Anm: Ber folk leie ut til flyktninger. For å få det til har har han lansert et nytt garantidokument, som skal være bedre enn husleiegarantiene som kommunene og Nav tilbyr i dag. (…) Pengekrav mot kommunen. Etter den nye garantien kan du kreve pengene fra kommunen alt når leietakeres er ti dager forsinket med leia. (dagbladet.no 31.3.2016).)

(Anm: Leieboerforeningen (lbf) Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon. Foreningen ble stiftet i 1933 og har 4.000 medlemmer. (leieboerforeningen.no).)

(Anm: Vi er et resurssenter for privatutleie i Norge og er deleid av Schibsted. Du finner oss blant annet på Finn.no (husleie.no).)

(Anm: Eier eller leier du ut bolig? Dette er skattefradragene det er lett å glemme (aftenposten.no 27.5.2017).)

(Anm: Nyttig å vite om husleieloven. Publikasjonskode H-2204 - 2217 (regjeringen.no 1.9.2009).)

(Anm: Leieboerforeningens rådgivningstjeneste er åpen. Mandag 18. januar åpnet Leieboerforeningen sin gratis rådgivningstjeneste for alle kommuner som skal bosette flyktninger. I første halvdel av 2016 vil kommunene kunne ringe inn og få direkte kontakt med advokat eller advokatfullmektig, for å få svar på spørsmål knyttet til bosetting. Vi tilbyr også en pakke med ulike husleiekontrakter og veiledere til disse, samt kurs i husleierett over hele landet. (leieboerforeningen.no 25.1.2016).)

- Deler av dette boligtilbudet er akseptabelt, mens noe kan være farlig for helse og sikkerhet.

Asylstrømmen kommer ikke til å gi økt husleie
Direktør i Husleie.no. Nikolaos Farmakis
e24.no 10.2.2016
Med titusenvis av nye asylsøkere som kommer til Norge i årene fremover er det nærliggende å tro at landets utleieboliger blir fylt opp og at husleien spretter i været. Men så enkelt er det ikke.

Årsaken er at denne gruppen ikke kommer til å bli en del av det ordinære leiemarkedet på mange år. De har ikke kjøpekraft til å betale vanlig husleie og må finne andre alternativer, som de vanlige leietagerne ikke finner attraktivt. (…)

Etter oppholdet i mottak, vil asylsøkere leie seg inn i boliger og andre bygninger som de vanlige leietagerne synes er for trangt, har for dårlig standard eller er uegnet til bolig. Dette er den uregulerte delen av leiemarkedet som alltid har vært der. Deler av dette boligtilbudet er akseptabelt, mens noe kan være farlig for helse og sikkerhet. Dette markedet er kjennetegnet av lav pris og leietagere med dårlig betalingsevne. Her kommer også begrepet overbefolkning inn, hvor en bolig huser langt flere enn den er beregnet for. (…)

(Anm: Nikolaos Farmakis. slutter i jobben som kommunikasjon- og markedssjef i Utleiemegleren for å bli direktør i Husleie.no. Dette selskapet er 60 prosent eid av Schibsted Vekst. Farmakis har tidligere vært journalist i VG, DN, Memo og NA24. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en Mastergrad i eiendomsfinans fra Kungliga Tekniska Högskulan i Stockholm. (journalisten.no 3.9.2015).)

(Anm: Vi er et resurssenter for privatutleie i Norge og er deleid av Schibsted. Du finner oss blant annet på Finn.no (husleie.no).)

(Anm: Eier eller leier du ut bolig? Dette er skattefradragene det er lett å glemme (aftenposten.no 27.5.2017).)

(Anm: Husleietvistutvalget (HTU) (htu.no).)

(Anm: Annnonsørinnhold fra Husleietvistutvalget. Ville spare strøm – varmet hele leiligheten med dusjen. Du bruker kanskje panelovn, varmekabler, varmepumpe, peis eller fyringsovn for å varme opp leiligheten. Det finnes andre løsninger, men ikke alle er like gode. (…) Husleietvistutvalget (HTU) tilbyr parter i boligleieforhold rask, rimelig og kompetent behandling av husleietvister, virker som en domstol og kan både megle og treffe avgjørelser. Denne saken er basert på tvistesaker som er behandlet av HTU. Av hensyn til partene er historien omskrevet. (aftenposten.no 7.12.2016).)

(Anm: Les flere klager og avgjørelser her. (htu.no).)

(Anm: Leieprisen for «gammel brakke» opp med 62 prosent. (…) Boligen er så dårlig isolert at jeg bruker 1.200 kroner i måneden på å holde 43 kvadratmeter varme. Det er så dårlig lydisolert at jeg kan følge med på naboenes samtaler. (…) Kan anke. – Det er fullt mulig å anke dersom man har grunner til å tro at leien er satt for høyt, sier eiendomsdirektør Ragnar Slaastad Studsrød i Asker kommune. (budstikka.no 9.4.2016).)

(Anm: Ber folk leie ut til flyktninger. For å få det til har har han lansert et nytt garantidokument, som skal være bedre enn husleiegarantiene som kommunene og Nav tilbyr i dag. (…) Pengekrav mot kommunen. Etter den nye garantien kan du kreve pengene fra kommunen alt når leietakeres er ti dager forsinket med leia. (dagbladet.no 31.3.2016).)

(Anm: Leieboerforeningen (lbf) Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon. Foreningen ble stiftet i 1933 og har 4.000 medlemmer. (leieboerforeningen.no).)

(Anm: Nyttig å vite om husleieloven. Publikasjonskode H-2204 - 2217 (regjeringen.no 1.9.2009).)

(Anm: Inneklima i kommunale bygg. Denne uken har NRK Forbrukerinspektørene sett nærmere på inneklima i norske barnehager. Arbeidstilsynet ser flere paralleller til funn fra vår inneklimasatsing i skolene fra 2011 til 2012. (…) Som huseier og arbeidsgiver har kommunen ansvar for å forebygge helseplager og sikre et godt inneklima. Det er viktig å tenke helhetlig og gjøre forebyggende vedlikehold. (arbeidstilsynet.no 25.2.2016).)

- Flere krangler i leiemarkedet

Flere krangler i leiemarkedet
dagbladet.no 18.1.2016
(Finansavisen): Mange Antall tvister mellom boligutleier og leietaker økte med 6,7 prosent i fjor. Erstatning for forskader er det vanligste tvistetemaet.
Krangler mer: Tvistene mellom utleier og leietaker har blitt fler. Her fra Stovner i Oslo.

Mange utleieboliger i Norge gir en god biinntekt for utleierne. Men for en del gir også utleieboligen bekymringer. Noen av disse problemene havner hos Husleietvistutvalget, som løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag, skriver Finansavisen.

I fjor fikk Husleietvistutvalget inn 1600 klagesaker i disse områdene. Det er en økning på 6,7 prosent fra året før.

I Oslo har spesielt antallet klager som gjelder erstatning økt kraftig.

- Mye tyder på at konfliktnivået i Oslo er blitt høyere, sier Stein Stavrum, direktør i Husleietvistutvalget, til Finansavisen. (…)

(Anm: Husleietvistutvalget (HTU) (htu.no).)

(Anm: Annnonsørinnhold fra Husleietvistutvalget. Ville spare strøm – varmet hele leiligheten med dusjen. Du bruker kanskje panelovn, varmekabler, varmepumpe, peis eller fyringsovn for å varme opp leiligheten. Det finnes andre løsninger, men ikke alle er like gode. (…) Husleietvistutvalget (HTU) tilbyr parter i boligleieforhold rask, rimelig og kompetent behandling av husleietvister, virker som en domstol og kan både megle og treffe avgjørelser. Denne saken er basert på tvistesaker som er behandlet av HTU. Av hensyn til partene er historien omskrevet. (aftenposten.no 7.12.2016).)

(Anm: Les flere klager og avgjørelser her. (htu.no).)

(Anm: Leieprisen for «gammel brakke» opp med 62 prosent. (…) Boligen er så dårlig isolert at jeg bruker 1.200 kroner i måneden på å holde 43 kvadratmeter varme. Det er så dårlig lydisolert at jeg kan følge med på naboenes samtaler. (…) Kan anke. – Det er fullt mulig å anke dersom man har grunner til å tro at leien er satt for høyt, sier eiendomsdirektør Ragnar Slaastad Studsrød i Asker kommune. (budstikka.no 9.4.2016).)

(Anm: Ber folk leie ut til flyktninger. For å få det til har har han lansert et nytt garantidokument, som skal være bedre enn husleiegarantiene som kommunene og Nav tilbyr i dag. (…) Pengekrav mot kommunen. Etter den nye garantien kan du kreve pengene fra kommunen alt når leietakeres er ti dager forsinket med leia. (dagbladet.no 31.3.2016).)

(Anm: Leieboerforeningen (lbf) Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon. Foreningen ble stiftet i 1933 og har 4.000 medlemmer. (leieboerforeningen.no).)

(Anm: Vi er et resurssenter for privatutleie i Norge og er deleid av Schibsted. Du finner oss blant annet på Finn.no (husleie.no).)

(Anm: Eier eller leier du ut bolig? Dette er skattefradragene det er lett å glemme (aftenposten.no 27.5.2017).)

(Anm: Nyttig å vite om husleieloven. Publikasjonskode H-2204 - 2217 (regjeringen.no 1.9.2009).)

(Anm: Leieboerforeningens rådgivningstjeneste er åpen. Mandag 18. januar åpnet Leieboerforeningen sin gratis rådgivningstjeneste for alle kommuner som skal bosette flyktninger. I første halvdel av 2016 vil kommunene kunne ringe inn og få direkte kontakt med advokat eller advokatfullmektig, for å få svar på spørsmål knyttet til bosetting. Vi tilbyr også en pakke med ulike husleiekontrakter og veiledere til disse, samt kurs i husleierett over hele landet. (leieboerforeningen.no 25.1.2016).)

- Vannskade? Da bør du handle raskt

Vannskade? Da bør du handle raskt
dinside.no 16.1.2012
Etter tre til fem dager kan det allerede være for sent å begynne tørking av problemområdet.

DinSide Tall fra Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) viser at det i slutten av november i fjor var meldt inn hele 53.000 vannskader på norske boliger og hytter. I snitt oppstår det en vannskade hvert syvende minutt.

Skulle din bolig bli utsatt for en vannskade, er det viktig å ta tak i problemet umiddelbart. (...)

Årsaken er at jo lenger konstruksjoner står fuktige, jo større risiko er det for muggvekst. Danner det seg muggsopp, kan denne spre seg videre i konstruksjonen og bli et potensielt helseproblem. (...)

- Mugg krever næring, og for eksempel gipsplater gir mye næring til muggsoppen. Her kan det komme mugg etter bare et par dager, sier Geving.

Mens man venter på å få utbedret vannskaden, anbefaler han boligeiere å lufte godt for å gjøre luftfuktigheten så lav som mulig. (...)

(Anm: Vi dusjer oss til vannskader. Hver dag får 15 nordmenn vannskader på badet på grunn av dusjing. Ikke bli en av dem. (dinside.no 4.6.2015).)

(Anm: – Soldater syke av muggsopp. Flere vernepliktige i Bodin leir skal ha utviklet astma på grunn av muggsopp på kasernen de bodde. Forsvaret har nå satt i gang undersøkelser av kasernen. Atle Hundeide i Forsvarsbygg må bruke munnbind når han nå inspiserer den infiserte kasernen i Bodin leir. (nrk.no 15.6.2010).)

(Anm: - 10 prosent av barnehagene, med omtrent 25.000 barn, mangler godkjenning. Inneklima er oppgitt som hovedårsaken til dette. (…) - Dårlig inneklima kan både forverre og utløse allergi og astma. (nrk.no 24.2.2016).)

(Anm: Sjekk din barnehage. Hele 25.000 barn går i ikke-godkjente barnehager, der innemiljøet faktisk er ulovlig. Er barnehagen din godkjent? Sjekk selv. I NRKs nye «Sjekk din barnehage»-søkemotor får du opp helsevernstatus for tusenvis av barnehager. I kartet over kan du skrive navnet på barnehagen du vil sjekke, eller zoome deg inn på kommune eller område. Hvis du ikke har eksakt navn på barnehagen i søkefeltet, så zoomer du deg bare inn på kartet i stedet. (nrk.no 24.2.2016).)

(Anm: Full opprydding på asylmottak etter biletavsløring.  Etter at ein ungdomspolitikar i AUF avslørte omfattande mangelfullt vedlikehald på Førde mottakssenter vart bebuarane sette i arbeid med både målarkosten og vaskekosten. No varslar både UDI og Førde kommune tilsyn hos mottaket. (…) Bildeserien, først publisert i avisa Firda i helga, har ført til at både Førde kommune, og UDI no varslar tilsyn med mottaket. (nrk.no 22.8.2016).)

(Anm: Does your coffee contain mycotoxins? That first cup of coffee is pure bliss for those people needing their morning caffeine fix, whether it is prepared with milk, sugar or simply black. But how about a splash of mycotoxins? A new study confirms the presence of these toxic metabolites produced by fungi in commercial coffee samples, leading to concerns about potential public health risks. The study - led by Dr. Emilia Ferrer of the University of Valencia in Spain - is published in the journal Food Control. (…) She and her colleagues explain that mycotoxins are compounds produced by filamentous fungi - such as Aspergillus or Fusarium - that cause disease and health issues. These compounds can be carcinogenic and may affect the hormonal and immune systems. Mycotoxicoses is the toxic effect of mycotoxins on animal and human health. Exposure to these compounds is typically by ingestion, but it can also occur through the skin or by inhalation. (medicalnewstoday.com 31.10.2015).)

(Anm: Immune system link to dementia. An out of control immune system has been identified as a possible cause of neurodegenerative diseases such as Alzheimer's. Researchers at the University of Adelaide in South Australia have assembled strong evidence to suggest the body's immune system can develop an inflammatory response that kills brain cells. Research Assistant Danielle Fornarino said millions of people were affected by neurodegenerative diseases and dementia but there had previously been no definitive cause. (medicalnewstoday.com 13.5.2016).)

(Anm: Found: A potential new way to sway the immune system. A new international collaboration involving scientists at The Scripps Research Institute (TSRI) opens a door to influencing the immune system, which would be useful to boost the effectiveness of vaccines or to counter autoimmune diseases such as lupus and rheumatoid arthritis. The research, published in The Journal of Experimental Medicine, focused on a molecule called microRNA-155 (miR-155), a key player in the immune system's production of disease-fighting antibodies. "It's very exciting to see exactly how this molecule works in the body," said TSRI Associate Professor Changchun Xiao, who co-led the study with Professor Wen-Hsien Liu of Xiamen University in Fuijan province, China. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: TSRI researchers find 'lead actors' in immune cell development. A new study, led by scientists at The Scripps Research Institute (TSRI), reveals a surprising twist in immune biology. The research in animal models suggests that members of a cluster of microRNAs (miRNAs) - small non-coding RNA molecules that play a role in regulating gene expression - work together throughout the different stages of immune cell generation. (medicalnewstoday.com 2.8.2016).)

(Anm: Larmet: Lågenergihus riskerar bli mögelhärdar. Vatten från slagregn tränger djupare in i fasader än vad som tidigare varit känt - vilket kan leda till en ökad risk för mögelskador när nya hus blir allt mer välisolerade. Det visar en rapport från Villaägarna. (nyteknik.no 23.10.2015).)

(Anm: NORD publishes guide to promote physician awareness of rare lung disorder. Nontuberculous mycobacteria (NTM) are naturally occurring organisms found in water and soil that, when inhaled, may cause lung infection in some susceptible individuals. More than 140 species of these mycobacteria have been identified to date. In most cases, these organisms do not cause infection. However, in some individuals, for reasons that are not fully understood, exposure to NTM in the environment can lead to infection that, in severe cases, may result in chronic lung disease requiring ongoing treatment. (medicalnewstoday.com 1.11.2015).)

(Anm: Toxoplasma vaccine steps closer with new cell molecule discovery. There are 60 million people in the US - and billions in the rest of the world - infected with the parasite that causes toxoplasmosis. The infection rarely causes symptoms, but in pregnant women and those with weakened immune systems, it can flare up and cause significant health problems. As yet, there is no vaccine, but scientists are closing in on one. (…) Progress is also being made toward more effective treatments for toxoplasmosis. For example, in January 2014, Medical News Today reported how a new protein discovery could help treat toxoplasmosis. A study led by Indiana University School of Medicine and published in PLOS Pathogens identified a protein called GCN5b - that is active in both undeveloped and severe forms of toxoplasmosis - as a potential drug target. (medicalnewstoday.com 30.10.2015).)

(Anm: U of T research sheds new light on mysterious fungus that has major health consequences. Researchers at the University of Toronto examined fungi in the mucus of patients with cystic fibrosis and discovered how one particularly cunning fungal species has evolved to defend itself against neighbouring bacteria. A regular resident of our microbiome - and especially ubiquitous in the lungs of cystic fibrosis patients -the Candida albicans fungus is an "opportunistic pathogen."  (medicalnewstoday.com 23.11.2015).)

(Anm: New anti-inflammatory agents can control inflammatory responses to fungal infection. The most frequent fungal threat to humans, Candida albicans, is a common cause oral and genital infection. The fungal infections are often worsened by overwhelming inflammatory responses in the body and cause high mortality among risk groups. Doctoral student Ava Hosseinzadeh at Umeå University in Sweden has discovered two novel anti-inflammatory agents, an antioxidant and an anti-inflammatory molecule, which could be used to control the hyper-inflammatory responses to the fungal infection. (medicalnewstoday.com 11.1.2016).)

(Anm: Friendly bacteria regulate immune function in lung cells. Recent times have revealed remarkable discoveries about the microbiome - the bacteria that co-exist with and vastly outnumber the cells of our bodies. Most revelations have centered on gut bacteria - but now, a new study shows that the lungs are also home to bacteria that help regulate the immune system. The new study looks at how bacteria in the lungs influence the immune system through immune cells that trigger antibody production. The study, led by researchers from the Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York, NY, is published in The Journal of Experimental Medicine. (medicalnewstoday.com 6.1.2016).)

(Anm: Lung cell found to act as sensor, regulator of immune response. An uncommon and little-studied type of cell in the lungs has been found to act like a sensor, linking the pulmonary and central nervous systems to regulate immune response in reaction to environmental cues. The cells, known as pulmonary neuroendocrine cells or PNECs, are implicated in a wide range of human lung diseases, including asthma, pulmonary hypertension, cystic fibrosis and sudden infant death syndrome, among others. (medicalnewstoday.com 13.1.2016).)

(Anm: Lung cancer clinical trial finds lung function without additional imaging. A newly NIH funded clinical trial (NCT02528942) by University of Colorado Cancer Center investigators and collaborators at Beaumont Health in Michigan and the University of Texas Medical Branch is evaluating a new method for pinpointing and sparing healthy lung tissue during lung cancer radiotherapy. The group is applying advanced image analysis techniques to 4D CT scans already performed as a standard step in targeting lung cancer radiotherapy, to map areas of lung function without additional testing. (medicalnewstoday.com 7.1.2016).)

– Ikke sett møbler mot ytterveggen på soverommet
dinside.no 28.3.2012
Det er det samme som å be om å få et muggproblem.

Hvordan har du møblert langs ytterveggene dine? Med mindre boligen din er ekstremt godt isolert, bør du være varsom med å møblere tett inntil yttervegger som er kalde.

Ifølge Kai Gustavsen, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er nemlig slik møblering det samme som å be om å få et muggsopproblem.

– Der kald og varm luft møtes bør det være luftig og god luftsirkulasjon. Ellers vil det dannes kondens, som etter hvert kan utvikle seg til muggsopp, sier Gustavsen til DinSide. Han anbefaler derfor minst 5-10 cm klaring mellom møbler og kalde yttervegger. (...)

- Disse krypene kan bo i hjemmet ditt

Disse krypene kan bo i hjemmet ditt
aftenposten.no 23.11.2011
- Har man insektsspredning i flere rom og av flere arter, kan det tyde på at alt ikke er som det burde i huset, sier biolog Johan Mattsson.

De kommer inn med veden, i pelsen på husdyret, med frukten, melet eller nøttene. Eller de trives med å gnage på treverket eller klærne, og koser seg hvis du har en fuktskade. (...)

Tegn på fuktskade
Har man imidlertid mange sølvkre, skrukketroll, borebiller eller stokkmaur i hus, kan det være tegn på at man også har en fuktskade. Sølvkre spiser muggsopp og kan være en indikasjon på fuktproblemer i rommet der de observeres.

- Har man insektsspredning i flere rom og av flere arter, kan det tyde på at alt ikke er som det burde i huset, sier Mattsson.

Av de vanligste husgjestene er husedderkoppen, som typisk kryper inn når høsten kommer.

Selv om mange anser det som en høyst ubuden gjest, er den for den rene vaktmesteren å regne. (...)

(Anm: Insektet skjeggkre har spredt seg over hele Norge. (…) De første skjeggkreene i Norge ble oppdaget i Oslo-området i oktober i 2013. I dag finnes eksemplarer av arten over hele landet. (…) Skjeggkre er en slektning av sølvkre, som trives på (Anm: Insektet skjeggkre har spredt seg over hele Norge. (…) De første skjeggkreene i Norge ble oppdaget i Oslo-området i oktober i 2013. I dag finnes eksemplarer av arten over hele landet. (…) Skjeggkre er en slektning av sølvkre, som trives på baderommet og andre fuktige steder, men skjeggkre er annerledes og kan gjøre større skade. (nettavisen.no 3.3.2016).)

(Anm: Nytt skadedyr kommer med pappesker. – Skjeggkre kan spres som «blindpassasjerer» med pappesker, sier fagsjef. Dette kan du gjøre for å unngå skjeggkre i huset. (nrk.no 14.3.2018).)

- Fikk slike besøk i fuktig studentkåk
adressa.no 13.8.2012
Dette dyret, sølvkre, kom stadig vekk løpende inne i leiligheten på Falkenborg studentby. Student Sigurd Berg Pedersen forteller at dyrene kom fra veggen mellom badeet og soverommet hans. Sølvkre er et dyr som trives der det er fuktig. Tidligere eier, samt driftsleder ved studentbyen mener studentene ikke har luftet godt nok. (...)

Studenter på Falkenborg studentby levde i leilighet med fuktig luft og muggsopp. (...)

- Fukt i huset like farlig som passiv røyking

- Fukt i huset like farlig som passiv røyking
aftenposten.no 22.2.2012
- Ser man bort fra kreft, er helserisikoen den samme ved fukt i hus som ved passiv røyking, sier overlege og spesialist på inneklima. (...)

- Hvis fukt av betydning forekommer i 50 prosent av norske boliger, medfører det 50 prosent økt risiko for allergiske og ikke-allergiske luftveissykdommer, inkludert astma, bronkitt, KOLS og alle luftveisinfeksjoner i disse boligene, mener Bakke.

- Ut fra disse dataene vil jeg grovt anslå at 20 prosent av alle astma- og luftveisproblemer kunne vært unngått hvis vi ikke hadde hatt fukt i norske hjem, sier han. (...)

(Anm: Mycoteam AS er et rådgivende konsulentfirma som arbeider innenfor fagfeltet biologiske bygningsskader (sopp, muggsopp, råtesopp, vannskader, fukt og insekter). Vi gir nøytrale råd basert på biologisk fagkompetanse og uten økonomisk interesse i sanering. (mycoteam.no).)

(Anm: Har du muggsopp-allergi. Har du disse plagene, kan det være en reaksjon på mikrober som forekommer i fuktige bygninger: (vg.no 7.3.2001).)

(Anm: Drying laundry indoors is bad for your health - especially if you have asthma and allergies. (…) Stachybotrys chartarum: Often known as the toxic mould this fungus may produce spores poisonous by inhalation. (dailymail.co.uk 2.11.2012).)

(Anm: Derfor bør du ikke tørke klær innendørs. Det kan i verste fall være helsefarlig. (…) Luftfuktigheten i leiligheten kan øke med så mye som 30 prosent de dagene klærne henger til tørk, skriver Daily Mail. Dette gjelder spesielt nye leiligheter med god isolasjon, og kan føre til fuktskader og mugg. (sol.no 27.1.2016).)

- Mykotoksinforgiftning - veileder for helsepersonell.

Mykotoksinforgiftning - veileder for helsepersonell.
fhi.no 13.10.2015
Symptomer og forløp Aflatoksin: leverskader, kreftutvikling. Ochratoksin: nyreskader, kreftutvikling. Patulin: diaré. Zearalenon: abort, nedsatt fruktbarhet. Trichothecener: blødninger i tam og hud, diaré. En del mykotoksiner gir generelt en svekkelse av immunsystemet.

Diagnostikk
Kjemiske metoder for påvisning av toksiner.

Forekomst i Norge
Ukjent, lite problem hos mennesker.

Behandling
Ingen spesifikk behandling.

Forebyggende tiltak
Unngå inntak av muggbefengt mat, spesielt frukt, bær, syltetøy og saft. Unngå å lage saft på nedfallsfrukt og annen råteskadede varer. Dyr bør ikke fôres med muggen fôr. Utsatte produkter og dyrefôr kontrolleres regelmessig av Mattilsynet.

Muggsoppgifter (matportalen.no)

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd
Miljøundersøkelse med undersøkelse på muggsopp og evt. toksin kan være aktuelt. Analyser av kjente mykotoksiner i fòr og mat gjøres ved Veterinærinstituttet.

Meldings- og varslingsplikt
Ikke meldingsplikt til MSIS eller varslingsplikt, men ved mistanke om flere tilfeller av forgiftning (felleskildeutbrudd) anbefales det at legen samme dag varsler kommuneoverlegen og det lokale Mattilsynet.

Gresk: mykes (sopp), toxicon (gift), ergon (arbeid) (…)

(Anm: Sønnen var ofte syk – så åpnet faren tåteflasken. Flere småbarnsforeldre raser etter å ha oppdaget gjemt mugg inne i sine barns tåteflasker. Dette melder Journal de Montreal. (tv2.no 25.2.2016).)

(Anm: Muggsoppgifter (matportalen.no 6.7.2015).)

- "Alle" har muggsoppgift i kroppen (- Muggsoppforgiftning/Mykotoksinforgiftning)

"Alle" har muggsoppgift i kroppen
nrk.no 12.10.2015
Hos så godt som alle deltakerne i en norsk undersøkelse er det funnet muggsoppgift i urinen. Kilden er brød og andre kornprodukter. (…)

For to år siden fastslo Vitenskapskomiteen for mattrygghet at det blir stadig mer av muggsoppgiften deoksynivalenol (DON) i korn, og at situasjonen er spesielt bekymringsfull for barn som spiser mye brød og grøt. (…)

– Er funnene alarmerende?
– Det er for tidlig å si. Men en fransk studie har påvist betennelsesreaksjoner (…)

– Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål forbundet med inntak av muggsoppgifter. Men for å være på den sikre siden har vi ganske lave grenseverdier, ikke minst for barnemat, sier hun. (…)

Ble syk av mugg på skolen - fikk erstatning
vg.no 20.8.2012
Åtte av ti skoler har uforsvarlig inneklima

(VG Nett) Arbeidstilsynet slakter inneklimaet ved norske skoler i en ny rapport. Tom Thorsen ble syk for livet av muggsopp ved skolen hvor han jobbet. (...)

En undersøkelse foretatt i fjor av Arbeidstilsynet konkluderte med at åtte av ti skoler har et uforsvarlig inneklima og dermed bryter loven. (...)

Sopp kan gjøre deg bilsyk
klikk.no 12.7.2009
Mikroorganismer fra klimaanlegget kan være grunnen til at du blir trøtt eller syk i bilen.

Vi har hørt om skoler som har måttet holde stengt på grunn av muggsopp. Få er klar over at også bilen kan være et gigantisk muggsopplager.

Sitter i kjøleanlegget
Det er nemlig godt mulig å dyrke muggsopp i kjøleanlegget i bilen.

Når du setter på viften, suser i så fall de mikroskopiske organismene og bakteriene rett inn i kupeen, med stø kurs for luftveiene til deg og dine medpassasjerer. (...)

- Mugg, sopp og bakterier elsker bilen (- Joda, vi plukket fra hverandre anlegget på en bil og fant grønne, lange og slimete greier som tettet igjen)

Mugg, sopp og bakterier elsker bilen
aftenposten.no 19.9.2011
Du har ikke lyst til å vite hva som kan vokse og gro i ventilasjonsanlegget.

Det hjelper ikke stort å vaske bilen ofte både utvendig og innvendig. Du kommer nemlig ikke til overalt, spesielt ikke inn i dyser, rør og maskineri som til sammen utgjør bilens ventilasjonsanlegg.

Ventilasjonsanlegget er et eldorado for mugg, forskjellige typer sopp og andre bakterier.

- Joda, vi plukket fra hverandre anlegget på en bil og fant grønne, lange og slimete greier som tettet igjen, forteller Svein Andersen hos firmaet Auto-Utrustning AS.

Som fagfolk på klimaanlegg vet han at dårlig vedlikehold kan gi dårlig inneklima på selv nyere biler i sommervarmen. (…)

Dårlig for astmatikere
- Ventilasjonsanlegget er grobunn for bakterier, muggsopp og mikroflora som kan påvirke inneklimaet. Det finnes ingen gode tall på dette, men vi har på oppdrag tatt prøver fra ventilasjonsanlegg og funnet flere organismer, forteller avdelingsleder for mikrobiologi hos Unilabs Telelab, Eirik Ask.

Først og fremst gir det dårlig luft og vond lukt, og allergikere og astmatikere kan få reaksjoner. (…)

(Anm: Eosinofil øsofagitt. Bakgrunn. Eosinofil øsofagitt er en kronisk inflammasjonstilstand i spiserøret. De siste årene er man blitt mer oppmerksom på denne sykdommen som en vanlig årsak til dysfunksjon av oesophagus hos både barn og voksne. (…)  Fortolkning. Eosinofil øsofagitt diagnostiseres hos stadig flere, men det er usikkert om dette skyldes økt forekomst eller økt oppmerksomhet fra det medisinske miljøet. Kunnskap om sykdommen er viktig, da enkel endoskopisk eller medisinsk behandling gir et godt resultat hos flertallet av pasientene og kan forhindre komplikasjoner som strikturdanning og fastsittende mat i spiserøret. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2470 – 4 (13.12.2011).)

(Anm: Barrett's Esophagus: Symptoms, Causes, and Treatments (webmd.com 2016).)

(Anm: Barrett’s Esophagus and Cancer Risk. Barrett’s esophagus (BE) is a condition where the tissues present in the esophagus undergo transformation and become similar to those found in the intestinal lining. It is present mostly in people who have gastroesophageal reflux disease (GERD), especially if it has been present for a very long period. This in turn is related to an increased risk for developing esophageal cancer. (news-medical.net 12.10.2017).)

(Anm: CUMC researchers discover ‘cell of origin’ for esophageal cancer. (…) The discovery of this "cell of origin" promises to accelerate the development of more precise screening tools and therapies for Barrett's esophagus and esophageal adenocarcinoma, the fastest growing form of cancer in the U.S. The findings, made in mice and in human tissue, were published in today's online edition of Nature. (news-medical.net 11.10.2017).)

Slik unngår du «tåfis»-lukt i bilen
vg.no 1.5.2011
(...) Mange bileiere er uvitende om at rens og vedlikehold av klimaanlegget ikke inngår som en del av servicen på bilen.

- Dette er vedlikehold som folk må påregne. Vi anbefaler desinfisering av klimaanlegget en til to ganger i året. Det danner seg mugg og bakterier som må drepes, eller kan det bli en svært vond lukt fra klimaanlegget, sier verkstedsjef Lasse Bråten hos Volvo-forhandleren Bilia på Økern. (...)

- Desinfisering bør gjøres en gang i året. Det er en operasjon for å motvirke at det blir vond lukt. Da kobler vi på en forstøvingsmaskin, som forstøver desifisjonsvæske til damp, og sender den gjennom luftekanalene for å drepe bakterier. Den andre biten, som vi anbefaler hvert andre eller tredje år, er en prosess der anlegget blir grundig testet for lekkasjer, samt at det blir tappet ned og etterfylt med kjølemedium, sier Mohamedi Azagouag. (...)

- Hvis bilen går tom for kjølegass, kan det føre til at kompressoren som pumper gassen rundt i anlegget ikke får smøring, og da ryker den. En bytte av kompressoren kan koste 15.000 kroner. Vi ser en økende tendens til kompressorhavarier.

- Hvordan merker vi at det er på tide med etterfylling av klimaanlegget? (...)

- Er det 60 prosent kjølegass igjen, merker du ikke noe forskjell i kjølevirkningen fra klimaanlegget. Kommer du ned mot 30 prosent, vil du tydelig merke at anlegget kjøler dårligere. Da er det kritisk for kompressoren. (...)

Muggsopp tok øyet og halve ansiktet til Janopp spiste øyet
bt.no 26.12.2014
Sopp spiste øyet Det skjer utrolig sjelden. Jan Preben Christensen fikk en soppinfeksjon bak øyet. Etter 15 operasjoner er soppen borte. Vi er med på kontroll til Haukeland sjukehus. VIDEO: BTTV

Norske leger har knapt sett tilstanden som kostet Jan Preben øyet og store deler av ansiktet. 47-åringen synes han har fått et bedre syn på livet.

Puster inn sporer Muggsopp i form av mikrober finnes overalt rundt oss. Hele tiden puster vi inn bitte små sporer av soppen - uten at det er et problem. Ikke for mennesker med et normalt immunforsvar.

Men trebarnspappa Jan Preben Christensens immunforsvar var ikke normalt denne mandagsmorgenen. Da døtrene fant ham i sengen 21. januar i fjor, var han akutt rammet av ukontrollert sukkersyke. (...)

- Løsemiddeleksponering på arbeidsplassen linket til kognitiv svikt senere i livet

Workplace solvent exposure linked to later-life cognitive decline (Løsemiddeleksponering på arbeidsplassen linket til kognitiv svikt senere i livet)
medicalnewstoday.com 13.5.2014
Workplace solvent exposure linked to later-life cognitive decline

Past research has associated exposure to solvents with liver and kidney damage, respiratory impairments, reproductive damage and even cancer. Now, a new study suggests that individuals exposed to solvents - such as paint, glue and degreasers - at work may be at increased risk of memory and thinking problems later in life.

The research team, including Erika L. Sabbath of the Harvard School of Public Health in Boston, MA, recently published their findings in the journal Neurology.

Health problems as a result of chemical exposure is something of a hot topic at present. Earlier this year, Medical News Today reported on a study associating low-level pesticide exposure with Parkinson's disease. Other research found that food packaging chemicals may impact long-term health. (…)

(Anm: Hvert fjerde kontrollerte kjemikalie har mangler (arbeidstilsynet.no 21.1.2015).)

– Du har stoffer som ikke skal være i kroppen (- Smørerne kan ha betalt dyrt for revolusjonen i skisporten.)

– Du har stoffer som ikke skal være i kroppen
nrk.no 20.5.2015
Hukommelsestap, skjelvende våkenetter og oppkast. Smørerne kan ha betalt dyrt for revolusjonen i skisporten. (…)

Da kom det et nytt gliprodukt på markedet; et fluorpulver som revolusjonerte jakten på verdens beste ski. Fluorpulveret er fortsatt det som gir best gli, men baksiden av medaljen er helserisikoen smørerne løper ved å jobbe med det dag ut og dag inn en hel vinter.

Høsten 2014 kom det en doktorgrad som for første gang påviser en sammenheng mellom de farlige fluorstoffene i produktene og de helseskadelige fluorverdiene i blodet til skismørere. (…)

«Cera-sjuka»
Etter hvert som fluorpulveret spredte seg på 90-tallet opplevde flere smørere helseplager. De begynte å snakke om «Cera-sjuka» og fluorsjokk etter hvert som stadig flere fikk feber og kastet opp.

– Fluorsjokk har vi hatt mange ganger, sier en av Norges mest erfarne skismørere Ivar Michael Ulekleiv.

48-åringen har smurt for det norske skiskytterlandslaget siden 1990-tallet. Blant annet for Ole Einar Bjørndalen og Halvard Hanevold da de tok hvert sitt gull i Nagano-OL.

Han har opplevd ting ingen tv-seer noen gang har sett.

– Det er mange måter å reagere på, forteller han.

– Noen kaster opp, og en tidligere kollega visste ikke hvor han var hen. Han var helt borte vekk. Han husket ikke at han hadde kjørt bil. Husket ikke at han hadde handlet mat og vært i butikken. (…)

- Nye lyskilder kan skade helbredet

Nye lyskilder kan skade helbredet
arbejdsmiljoviden.dk (December 2013)
Der er behov for at rense ud i flimrende LED-belysning, vurderer en svensk forsker, som mener, at det er et voksende og overset arbejdsmiljøproblem.

Trætte øjne, hovedpine, manglende koncentration og irritabilitet. Det er nogle af de fysiske gener, som kan opstå, hvis man arbejder i lokaler med flimrende LED-lys. For mennesker, der lider af migræne, kan LED-lys være en stor belastning.

– Vi har sagt farvel til årtiers flimrende edb-skærme og lysstofrør – og goddag til LED-lys, som bliver mere og mere udbredt rundt omkring på arbejdspladserne. Det er et voksende og overset arbejdsmiljøproblem, fordi de fysiske gener kan blive permanente.

Sådan lyder det fra docent Per Nylén fra det svenske Arbejdstilsyn. Han henviser til et nyt forskningsstudie, der problematiserer emnet. Her kan man også finde generelle råd til LED-belysning på eksempelvis hospitaler, daginstitutioner og produktionslokaler.

– Det går ikke alene ud over den enkeltes velbefindende, men det kan også påvirke effektiviteten, lyder hans advarsel. (...)

– Det tyder på, at der er større grund til at interessere sig for følsomhed overfor flimrende lys end eksempelvis for elektronmagnetiske felter, siger han. Og generelt mener han også, at der er et øget behov for at rense ud i flimrende LED-installationer.

– Det er ikke kun et svensk problem, for disse lysdæmpere findes overalt i verden, siger han.

Samtidig understreger han, at forskerne endnu ikke kender omfanget af problemet, ligesom man heller ikke må få det indtryk, at alle LED-installationer fremkalder usynligt flimmer.

Læs også den videnskabelige artikel ”Flicker in Solid-State Lighting: Measurement Techniques, and Proposed Reporting and Application Criteria” af professor Michael Poplawski. (...)

(Anm: Kan disse astronaut-bildene slå beina under en lysende idé? - Kan få uante konsekvenser med tanke på lysforurensning i Norge, mener ekspert. (…) Ifølge en artikkel gjort av nettstedet Tech Insider skaper LED-pærer mer lysforurensning enn andre ved å gi fra seg sterkere blå- og grønntoner enn natriumsbaserte lyskilder. (dagbladet.no 13.8.2015).)

(Anm: Stjernemangel rammer helsen vår. På våre breddegrader er det vanskelig å se Melkeveien. Belysningen vår forurenser natten og gjør at stjernene ikke lenger er synlige. Og det har store helsemessige konsekvenser. Den kraftige lysforurensningen kan bidra til at døgnrytmen blir forstyrret. Og en forstyrret døgnrytme er koblet til en lang rekke lidelser. Blant annet: • Søvnmangel • Fedme • Diabetes • Depresjon • Enkelte kreftformer, f.eks. brystkreft. (natgeo.no 28.6.2016).)

(Anm: Sun exposure at work could lead to one skin cancer death a week. Working in the sun could lead to one death and around five new cases of melanoma skin cancer a week, according to research published in the British Journal of Cancer. (medicalnewstoday.com 18.1.2017).)

(Anm: LED leder kundene. LED-lamper skal sende ut nyttig informasjon til Carrefour-kundene i Lille, skriver E24. Philips lysdivisjon har funnet ut at LED-lamper kan sende ut en digital kode i form av lys, uten at øyet oppfatter annet enn god belysning. Dette er perfekt for butikker som vil hjelpe kundene til å finne frem - eller lede dem i retningen de vil, skriver E24. (daglivarehandelene.no 17.8.2015).)

- Naturlig lys på jobb gir bedre livskvalitet

Naturlig lys på jobb gir bedre livskvalitet
aftenposten.no 12.8.2014
Man gjør riktig i å misunne de med vindusplass på kontoret. De har ikke bare en utsikt å bli distrahert av, men kan også skryte på seg bedre helse og livskvalitet. Forskere fra Northwestern Medicine i USA har slått fast at de som sitter i naturlig lys mens de jobber, sover lengre og bedre om kveldene, har overskudd til mer fysisk aktivitet og bedre helse sammenlignet med dem som arbeider i kunstig lys. (...)

(Anm: Natural office daylight improves overall health and sleep quality (examiner.com 11.8.2014).)

(Anm: Study suggests that a causal pathway may link job stress and sleep disturbances.  Promoting healthy sleep may be an effective strategy to improve life at work. (medicalnewstoday.com 1.7.2015).)

– 130.000 har fått kols på jobb (– såkalt yrkesrelatert kols)

– 130.000 har fått kols på jobb
dn.no 1.7.2013
Rundt en tredel av de nesten 400.000 som er rammet av den alvorlige lungesykdommen kols i Norge, er blitt syke av ting de er utsatt for på jobb – såkalt yrkesrelatert kols.

Støv, gass, damp, røyk og partikler fra kjemikalier og andre stoffer gir større helseskade i form av kols enn forskerne hittil har trodd. I dag er over 130.000 nordmenn rammet av såkalt yrkesrelatert kols, basert på tall fra Hordalandsundersøkelsen, skriver Dagsavisen.

Ikke bare er dette omfanget langt større enn forskerne har trodd – utbredelsen av kols øker også mye raskere enn forventet.

– Vi har alltid forklart kols med røyking, og det er fortsatt den viktigste årsaken til kols. Men vi ser nå at stadig flere grener av yrkeslivet har belastninger som har stor betydning for utvikling av kols – og en mye større betydning enn vi lenge har trodd, sier Olav Kåre Refvem, lungespesialist og tidligere leder av Nasjonalt Kolsråd.

Han mener det nå er behov for en mye bredere oppmerksomhet rundt yrkesrelatert kols. At smelteverk, metallindustri, gruve- og tunnelarbeid har vært utsatt, har vært kjent en stund. Også i asfaltbransjen har erkjennelsen av sammenhengen mellom skadelige avgasser og kols, vært et hett tema.

Men også yrker som frisør, baker, renholder og bonde, viser seg å innebære økt risiko for kols. Arbeidstilsynet oppdager årlig mellom 2.000 og 3.000 nye tilfeller av arbeidsrelatert kols. Samtidig dør rundt 200 personer hvert år av det samme. Det er fire til fem ganger så mange som omkommer i arbeidsulykker. (©NTB)

Astma på jobben kan forebygges
arbeidstilsynet.no 17.6.2011
Astma er den kroniske luftveislidelsen som forekommer hyppigst i befolkningen, og den øker i hele verden, også i Norge. Astma i arbeidslivet øker, men godt arbeidsmiljø kan forebygge sykdom og utstøting.

20 prosent av 10 år gamle barn i Oslo hadde eller hadde hatt astma i 2004, tilsvarende tall publiseres i år fra Nord-Norge. Dessuten er det nylig vist at barn med astma løper like stor risiko for KOLS senere i livet som røykere. Økning av astma hos barn og unge medfører tilsvarende økning hos arbeidstakere noen år senere. (...)

Sammenheng mellom betennelsesreaksjoner og kreftrisiko
arbeidstilsynet.no (29.10.2009)
En ny studie ved STAMI bidrar til økt kunnskap om sammenhengen mellom betennelsesreaksjoner og kjemisk indusert kreft.

Kjemisk eksponering er en viktig faktor for utvikling av lungesykdommer som astma, allergi, KOLS og lungekreft. Kronisk betennelse, sammen med eksponering for forbindelser som kan skade arvematerialet vårt, er viktige komponenter i kreftutvikling.

STAMI har i flere publikasjoner studert gener og deres rolle i betennelsesreaksjoner, og funnet at gener spiller en viktig rolle i betennelsesreaksjoner. Individuelle variasjoner i disse genene kan påvirke risikoen for å utvikle lungekreft.

Du kan lese mer om studien og funnene på STAMIs nettside (stami.no) (...)

Nyheter fra Tidsskrift for Den norske legeforening:
Astma i norsk arbeidsliv

arbeidstilsynet.no 10.12.2008
Fordi 15 % av personer med astma ikke ville fått sykdommen uten eksponering for støv, røyk, gass eller damp på arbeid, bør arbeidsanamnesen vurderes for alle voksne med astma. Dette er en sykdom som kunne vært forebygget, men det forutsetter mer oppmerksomhet fra helse- og arbeidslivsmyndigheter, leger, arbeidsgivere og fagbevegelse. (...)

Les hele artikkelen på legeforeningens nettsider: Astma i Norsk arbeidsliv (...)

Les hele saken på legeforeningens nettsider: Arbeidsrelatert astma og kols - forsømt og oversett (...)

Nyheter fra Stami:
Yrkesbetinget KOLS

arbeidstilsynet.no 28.5.2008
Den nye folkesykdommen: Mer enn 300.000 nordmenn kan ha utviklet sykdommen KOLS, mange uten å vite det. Man antar at bare 30 prosent av de som har KOLS i Norge har fått diagnose. (...)

Helsepersonell bør spørre om yrkeseksponering når de har pasienter de mistenker har kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Selv om røyking er den viktigste risikofaktoren, kan også yrkeseksponering gi KOLS. (...)

KOLS-pasientene er blant de sosialt sett mest vanskeligstilte i Norge. De røyker mer enn folk flest og er yrkesmessig mest eksponert for støv og gasser. (...)

- Nattskift/turnus kan være ødeleggende for din helse (- I tillegg til søvnproblemer og høyere risiko for kreft, diabetes og hjertesykdommer, medfører skiftarbeid dobbelt så høy sannsynlighet for å utvikle psykiske lidelser.)

Disse faktorene predikerer søvnvansker hos sykepleiere
dagensmedisin.no 8.1.2015
NATTEVAKT: I undersøkelse slet 29 prosent av sykepleierne med søvnproblemer.

1533 sykepleiere fra hele landet har deltatt i studien, som nylig er publisert i Sleep Medicine. Forskere fra Universitetet i Bergen, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og Australia har undersøkt hvilke faktorer som kan være assosiert med utvikling av skiftarbeidslidelse hos sykepleiere.

NATTEVAKT: I undersøkelse slet 29 prosent av sykepleierne med søvnproblemer. 

Forskere har undersøkt hvilke faktorer som er forbundet med skiftarbeidslidelse hos norske sykepleiere. (…)

- BMJ-studie: Nattskift førte til større risiko for spontanabort.

(Anm: BMJ-studie: Nattskift førte til større risiko for spontanabort. Etter åtte ukers graviditet hadde kvinner som jobbet to eller flere nattskift den foregående uken 32 prosent høyere risiko for spontanabort, viser studien. (medicalnewstoday.com 27.3.2019).)

- Forskere identifiserer nevroner som styrer hjernens indre ur. (- Neurotransmitteren dopamin, styrer også hjernens sirkadiske senter (døgnrytmesenteret), eller "indre ur" - området som regulerer spisesykluser, metabolisme og våkne / hvilesykluser - en nøkkelforbindelse som muligens påvirker kroppens evne til å tilpasse seg jetlag og roterende skiftarbeid.)

(Anm: Forskere identifiserer nevroner som styrer hjernens indre ur. (Researchers identify neurons that control brain's body clock.) Neuroner i hjernen som produserer den glede-signaliserende neurotransmitteren dopamin, styrer også hjernens sirkadiske senter (døgnrytmesenteret), eller "indre ur" - området som regulerer spisesykluser, metabolisme og våkne / hvilesykluser - en nøkkelforbindelse som muligens påvirker kroppens evne til å tilpasse seg jetlag og roterende skiftarbeid, har en ny studie ved University of Virginia vist. (medicalxpress.com 3.8.2017).)

(Anm: Direct Midbrain Dopamine Input to the Suprachiasmatic Nucleus Accelerates Circadian Entrainment. Current Biology 2017;27(16):2465–2475.e3 (21 August 2017).)

- Skiftarbeid, søvn og helse blant sykepleiere. Roterende turnus påvirker søvnen mer negativt enn ikke-roterende turnus og nattarbeid.

(Anm: Skiftarbeid, søvn og helse blant sykepleiere. Roterende turnus påvirker søvnen mer negativt enn ikke-roterende turnus og nattarbeid. Hovedbudskap Roterende turnusarbeid er forbundet med et konstant høyere nivå av insomnisymptomer sammenliknet med ikke-roterende turnusarbeid. Det å erfare at jobben virker negativt inn på familielivet, eller motsatt, er assosiert med en økning i insomnisymptomer over tid. Spørreundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (SUSSH) har siden 2008/2009 årlig blitt sendt ut til om lag 2900 norske sykepleiere. Årets spørreskjema, som sendes ut i løpet av våren og sommeren 2017, er nummer ni i rekken. For å gjøre resultatene fra spørreundersøkelsen kjent for norske sykepleiere har vi med jevne mellomrom rapportert resultatene i Sykepleien (1–7). (sykepleien.se 30.5.2017).)

- To danske studier om skifteholdsarbejde og demens peger i hver sin retning. Mænd med skifteholdsarbejde fik ikke oftere demens, mens kvinder med skifteholdsarbejde hyppigere døde af demens end deres kolleger med dagarbejde.

(Anm: To danske studier om skifteholdsarbejde og demens peger i hver sin retning. Mænd med skifteholdsarbejde fik ikke oftere demens, mens kvinder med skifteholdsarbejde hyppigere døde af demens end deres kolleger med dagarbejde. Det viser resultater fra to meget forskellige nye danske studier.  Man kan derfor ikke konkludere, om skifteholdsarbejde kan resultere i demens. (arbejdsmiljoviden.dk 5.9.2017).)

- Rotteforsøk viste at nok søvn ikke hjelper mot trøtte nattevakter.

(Anm: Rotteforsøk viste at nok søvn ikke hjelper mot trøtte nattevakter. BERGEN (NRK): Forskerene på UiB simluerte åtte timers nattevakter på rotter. Det gav uventede resultater. SKIFTARBEID: Forskere ved Universitetet i Bergen lot denne og flere andre rotter jobbe åtte timers nattevakter. Det gav nye svar som kan hjelpe oss mennesker. (…)  – Vi har funnet ut at når rottene våre jobber i det som er deres natt, får de sakte hjernebølger som tyder på at de er trøtte. Men vi så også at rottene sover like mye, både de som jobber om dagen og de som jobber om natten, forklarer Marti. Med andre ord fikk rottene «trøtte» hjernebølger, selv om de sov normalt. – Så trøttheten kommer sannsynligvis ikke fra hvor mye de har sovet, men fra døgnrytmen. (nrk.no 12.8.2017).)

(Anm: Skiftarbete får hjärnan att åldras. Skift- och nattarbetare verkar ha svårare att lösa problem, dra slutsatser och förstå samband. Det kan ta flera år innan hjärnan återhämtar sig efter att man återgått till ett vanligt dagjobb, visar en studie från Uppsala universitet. (…) Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neurobiology of aging. (dagensmedicin.se 18.5.2016).)

(Anm: Natarbejde øger kræftrisiko. En undersøgelse med over 25.000 deltagere har fundet en sammenhæng mellem mange års natarbejde og forhøjet kræftrisiko hos mænd. I årene 2008 til 2013 blev over 25.000 personer fulgt af forskere, som registrerede nye tilfælde af kræft blandt dem. Resultaterne viste, at mænd, som havde haft natarbejde i mere end 20 år, havde 27 procent højere risiko for at udvikle kræft. (netdoktor.dk 9.11.2016).)

(Anm: Turnusarbeid svekker hjernen og gjør den gammel. Folk som arbeider i turnus eller jobber natt sliter mer med å løse problemer, trekke konklusjoner og forstå sammenhenger. De trenger mer tid før hjernen klarer å hente seg inn, viser svensk studie. De spurte fikk i oppgave å klikke på tall fra 1 til 25 i rett rekkefølge, det vil si 1,2, 3 og så videre. Deretter skulle de gjøre det samme, men ved å legge til bokstaver bak tallene, det vil si 1a, 2b, 3c og så videre. (…) Tar fem år før effektene går over. Forskerne fant ingen forskjeller mellom dem som sluttet i turnusarbeid for mer enn fem år siden, sammenlignet med dem som aldri har jobbet i turnus. (aftenposten.no 18.5.2016).)

(Anm: Shift workers perform worse on cognitive test. A study of middle-aged and older men and women found that compared with non-shift workers, shift workers performed less well on a test that doctors use to screen for cognitive impairment. However, people who had not been shift-working for at least 5 years completed the test just as well as non-shift workers. Corresponding author Christian Benedict, an associate professor in the neuroscience department at Uppsala University, says: "Our results indicate that shift work is linked to poorer performance on a test that is frequently used to screen for cognitive impairment in humans." (medicalnewstoday.com 21.5.2016).)

(Anm: Shift Work in Midlife Increases Risk of Dementia. The risk of dementia appears to increase with longer duration of shift work. BOSTON—Midlife shift work is associated with an increased risk of incident dementia in later life, according to research presented at the 31st Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies. The association is stronger with longer duration of shift work, said Kathleen Bokenberger, a doctoral student in the Department of Medical Epidemiology and Biostatistics at the Karolinska Institutet in Stockholm. Neurology Reviews. 2017 August;25(8):8-9.)

(Anm: Women's long work hours linked to alarming increases in cancer, heart disease.- Women who put in long hours for the bulk of their careers may pay a steep price: life-threatening illnesses, including heart disease and cancer. Work weeks that averaged 60 hours per week or more over three decades appear to triple the risk of diabetes, cancer, heart trouble and arthritis for women, according to new research from The Ohio State University. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: Insufficient sleep cycle - especially for shift workers - may increase heart disease risk. The body's involuntary processes may malfunction in shift workers and other chronically sleep-deprived people, and may lead to an increased risk of cardiovascular disease, according to new research in the American Heart Association's journal Hypertension. (medicalnewstoday.com 7.6.2016).)

(Anm: Stroke severity worse for shift workers. New research provides further evidence of the harms of shift work, after finding it may increase stroke severity by interfering with the body's internal clock, with men faring worst. (medicalnewstoday.com 5.6.2016).)

(Anm: Skifteholdsarbejde. Månedens dilemma handler om, hvad du gør som arbejdsmiljørepræsentant, når du er bekymret over kollegaernes sundhedstilstand på grund af skiftende arbejdstider og natarbejde. (arbejdsmiljoviden.dk (Magasinet Arbejdsmiljø Nr. 8 2015).)

(Anm: Kan mangel på søvn give smerter i muskler og led? Den direkte sammenhæng mellem skiftearbejde og smerter i muskler og led bør undersøges, mener norsk forsker. (arbejdsmiljoviden.dk 22.6.2015).)

(Anm: Søvnlængden påvirker hjertet. For få timer på puden kan øge risikoen for at dø af hjerte-kar-sygdomme. Det konkluderer norske og taiwanske forskere i et nyt studie. (…) Mindst fire timers søvn i træk. Ifølge Linn Beate Strand er det bedst at få mindst fire timers søvn i træk. – Vi har foretaget andre studier, der viser, at hvis man vågner op flere gange i løbet af natten, så har man øget risiko for at rammes af en hjerte-kar-sygdom, siger hun. (arbejdsmiljoviden.dk 26.4.2016).)

(Anm: Mouse Studies May Explain Night Shift, Breast Cancer Link. Circadian rhythm disturbance resulted in earlier tumors in a breast cancer mouse model. (medpagetoday.com 25.7.2015).)

(Anm: Night shift workers have higher risk of obesity, analysis reveals (news-medical.net 4.10.2017).)

(Anm: New 'late-life cycler' circadian genes linked to aging and stress. Researchers from Oregon State University have discovered a subset of circadian genes that only become active as an organism ages or during times of stress. They could provide a new lens through which to view the process of cellular aging. (…) Disrupted circadian rhythms have been linked to a number of illnesses; from psychiatric and neurodegenerative diseases to cancer. There is also evidence that interference with the biological clock might shorten overall lifespan. (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

(Anm: Night Shifts May Not Increase Risk of Cancer After All. Large meta-analysis dispels idea that shift work is carcinogenic to humans. (…) The study, published in the Journal of the National Cancer Institute, identified a total of 4,660 cases of breast cancer in women who reported night shift work. (medpagetoday.com 7.10.2016).)

(Anm: How night shifts can increase cancer risk. Working night shifts disrupts the body's circadian rhythm, which a number of studies have found may raise the risk of cancer development. Now, researchers have shed light on the mechanisms behind this association. Scientists from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) reveal that disruption to the circadian rhythm also leads to the impairment of two tumor suppressor genes, which can spur tumor growth. Lead author Thales Papagiannakopoulos, of MIT's Koch Institute for Integrative Cancer Research, and colleagues publish their findings in the journal Cell Metabolism. (medicalnewstoday.com 2.8.2016).)

(Anm: Chronically Alternating Light Cycles Increase Breast Cancer Risk in Mice. (…) Finally, our data suggest internal desynchronization and sleep disturbance as mechanisms linking shift work with cancer development and obesity. Curr Biol. 2015 Jul 20;25(14):1932-7.)

(Anm: Heart disease risk higher among shift workers. Female registered nurses who work a rotating night shift for 5 years or more have a slightly higher risk of heart disease, according to a new study published in JAMA. Shift work can disrupt social and biological rhythms, which may increase the risk of chronic disease. The National Sleep Foundation list a number of conditions that people who work shifts are more likely to experience, including cancer, metabolic disease, ulcers, and obesity, not to mention depression and reduced performance due to disrupted circadian rhythms. Previous studies have suggested an association between shift work and coronary heart disease (CHD), cancer, and metabolic disorders. (medicalnewstoday.com 26.4.2016).)

(Anm: Ny studie: Du kan sove deg til suksess. Kanskje er hardt arbeid overvurdert? Nok søvn er i hvert fall avgjørende for hvordan du oppfattes som medarbeider og leder. Det er en ny studie gjort ved Stockholms universitet som viser dette. Forskeren har kartlagt hva vi tenker om mennesker som har sovet for lite. (vg.no 5.7.2015).)

(Anm: Sov dig till framgång. Att sova ordentligt, och därmed se piggare ut, kan gynna dig både privat och i arbetslivet. Det visar en avhandling i psykologi vid Stockholms universitet där sömnbristens effekter på utseendet studerats. (forskning.se 15.6.2015).)

(Anm: Study suggests that a causal pathway may link job stress and sleep disturbances.  Promoting healthy sleep may be an effective strategy to improve life at work. (medicalnewstoday.com 1.7.2015).)

(Anm: Shift work linked to sleep problems, poor metabolic health (medicalnewstoday.com 23.5.2015).)

(Anm: Predictors of shift work disorder among nurses: a longitudinal study.Sleep Med. 2014 Dec;15(12):1449-55. Epub 2014 Sep 17.)

Rotating night shift work linked to all-cause, CVD and lung cancer mortality
medicalnewstoday.com 5.1.2015
Women who work rotating night shifts for 5 years or more may be at increased risk of all-cause and cardiovascular disease mortality, while working such shifts for 15 years or more may raise the risk of lung cancer mortality. This is according to a new study published in the American Journal of Preventive Medicine.
An array of past research has linked shift work to greater risk of illness. Last July, Medical News Today reported on a study associating shift work with increased risk of type 2 diabetes, while a 2012 study found shift work may raise the risk of heart attack and stroke.

Shift work has been strongly associated with greater risk of cardiovascular disease (CVD) and cancer. A 2013 study, for example, found women who work night shifts may be more likely to develop ovarian cancer. And in 2007, the World Health Organization (WHO) even classed night shift work as a potential carcinogen because it disrupts the body's circadian rhythm.

This latest study, according to the international team of researchers, adds to the increasing evidence that shift work may be detrimental to health and longevity.

To reach their findings, the team analyzed data of almost 75,000 women from the Nurses' Health Study - a cohort of 121,700 female nurses aged 30-55 years that began in 1976. (…)

(Anm: Mouse Studies May Explain Night Shift, Breast Cancer Link. Circadian rhythm disturbance resulted in earlier tumors in a breast cancer mouse model. (medpagetoday.com 25.7.2015).)

(Anm: Night Shifts May Not Increase Risk of Cancer After All. Large meta-analysis dispels idea that shift work is carcinogenic to humans. (…) The study, published in the Journal of the National Cancer Institute, identified a total of 4,660 cases of breast cancer in women who reported night shift work. (medpagetoday.com 7.10.2016).)

(Anm: Chronically Alternating Light Cycles Increase Breast Cancer Risk in Mice. (…) Finally, our data suggest internal desynchronization and sleep disturbance as mechanisms linking shift work with cancer development and obesity. Curr Biol. 2015 Jul 20;25(14):1932-7.)

Ny studie: Skiftarbeid øker diabetes-risiko
vg.no 29.7.2014
Det viser en studie utført av forskere ved to kinesiske universiteter. De har analysert 12 studier fra fem land, Japan, Sverige, USA, Belgia og Kina.

Studien omfatter mer enn 220.000 personer.

Tidligere forskning har påvist sammenheng mellom skiftarbeid og økt risiko for en rekke helseproblemer, som fordøyelsessykdommer, visse kreftformer og hjerte-og karsykdommer. Men om skiftabeid kunne gi diabetes type 2, har hittil ikke vært klart. (...)

(Anm: Shift work and diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies. Occup Environ Med 2014 (Published Online First 16 July 2014).)

Turnusarbeid kan føre til hjertesykdom
vg.no 20.2.14
SKADELIG: En ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at turnusarbeid kan gi store helseskader.

24 prosent av norske arbeidstakere, over 570.000 ansatte, jobber i turnus eller skift - en økning på tre prosent siden 2009. En ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser at slikt arbeid kan gi alvorlige helseskader, skriver Aftenposten. (...)

(Anm: Irregular Work Hours May Increase Diabetes Risk, Study Shows JAMA 2014 (July 24, 2014).)

Forskere mener turnusarbeid kan føre til hjertesykdom
dagbladet.no 20.2.2014
- ALVORLIGE LIDELSER: Forskere mener folk som jobber skiftarbeid har større sjanse for å utvikle blant annet psykiske lidelser, kreft og diabetes.

- Belastende å jobbe mot kroppens egen klokke.

Statens arbeidsmiljøinstitutt mener arbeidsdager som er lengre enn elleve timer kan medføre alvorlige helseskader.

24 prosent av norske arbeidstakere, over 570.000 ansatte, jobber i turnus eller skift - en økning på tre prosent siden 2009.

Rapporten viser at slikt arbeid kan gi alvorlige helseskader, skriver Aftenposten.

Den inneholder forskning fra hele verden om hva slags effekt skift- og nattearbeid og arbeidsdager på over elleve timer kan ha for helsen.

I tillegg til søvnproblemer og høyere risiko for kreft, diabetes og hjertesykdommer, medfører skiftarbeid dobbelt så høy sannsynlighet for å utvikle psykiske lidelser.

- Rapporten styrker det vi allerede visste, nemlig at det er belastende å jobbe mot kroppens egen klokke, og at mange tar skade av det. Dette kan sammenlignes med å være i konstant jetlag, sier Jenny-Anne Sigstad Lie, som er forskeren bak rapporten. (NTB)

(Anm: Irregular Work Hours May Increase Diabetes Risk, Study Shows JAMA 2014 (July 24, 2014).)

Turnusjobb dobler risiko for psykisk sykdom
aftenposten.no 20.2.2014
Thea Indahl Mæhlum jobbet ofte på dagtid, kveldstid og nattestid i løpet av én uke, og endte opp med å bli deprimert og utvikle sosial angst. Hun ønsker å fortelle sin historie til Aftenposten for å vise at sykepleiere ofte ofrer økonomisk trygghet og helse for en viktig jobb. (...)

Night Shifts May Be Wrecking Your Health (Nattskift kan være ødeleggende for din helse)
ivanhoe.com 5.7.2013
(Ivanhoe Newswire) – En ny kanadisk studie som involverer over 2000 kvinner har funnet at mennesker som jobber nattskift 30 år eller mer dobler risikoen for å utvikle brystkreft, uavhengig av hva slags jobb de har. (A new Canadian study involving over 2,000 women found that individuals who work night shifts for 30 years or more have double the risk of developing breast cancer, regardless of what kind of job they have.)

It is believed that working night shifts raises the likelihood of breast cancer because the sleep hormone melatonin is disrupted, which may cause more estrogen to be produced. However, other problems with night shift work such as, sleep disturbances, upset body rhythms, vitamin D, or lifestyle differences, should also not be discounted as possible factors.

(Anm: Increased risk of breast cancer associated with long-term shift work in Canada. Occup Environ Med 2013 (July).)

(Anm: Study suggests that a causal pathway may link job stress and sleep disturbances.  Promoting healthy sleep may be an effective strategy to improve life at work. (medicalnewstoday.com 1.7.2015).)

(Anm: Vitamin D found to increase bowel cancer survival (medicalnewstoday.com 11.7.2014).)

(Anm: Vitamin D in inflammatory diseases Front. Physiol. 2014 (01 July 2014).)

Nattskift kan gi brystkreft
nrk.no 20.11.2007
Det danske arbeidstilsynet, Arbejdsstyrelsen, oppfordrer alle i landet som har jobbet nattskift gjennom flere år og utviklet brystkreft til å anmelde det. Det kan være en yrkesskade. (...)

Nattarbetets mörka sida
dagensmedicin.se 22.10.2010
En ny forskningsrapport visar att nattarbete inte bara ger sömnstörningar och försämrad patientsäkerhet utan även förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom och cancer. Men det finns en ljusning.

Rapporten bygger både på internationella studier (se faktaruta) samt en studie av två sjukhus i Mälardalen och kommer sammanfattningsvis fram till följande:

Skiftarbete med nattskiftsinslag ger ”kraftig störning” av sömn, det vill säga att den förkortas med två till tre timmar, och vakenhet. Sammantaget leder det till trötthet, försämrad patientsäkerhet och ökad risk för medicinska felbehandlingar. (...)

- Anmeldelser af psykiske erhvervssygdomme er steget voldsomt de seneste år

Boom i psykiske arbejdsskader
jyllands-posten.dk 13.7.2014
Folk anmelder psykiske erhvervssygdomme som aldrig før, men kun 4,1 pct. får anerkendt deres arbejdsskade.

Øget arbejdspres, gentagne trusler og mobning på arbejdspladsen kan føre til depression eller stress. Men det er svært at dokumentere.

Sidste år anmeldte 5.099 arbejdstagere en psykisk erhvervssygdom, hvilket er en stigning på 65 pct. siden 2010. Men kun 4,1 pct. af de sygdomsramte fik arbejdsskaden anerkendt som arbejdsrelateret.

»Svært at bevise«
Flere af fagbevægelsens aktører, deriblandt FTF, Foa og Bupl, finder det problematisk, at anerkendelsesprocenten er så lav.

»Det er meget svært at identificere en arbejdsskade, hvis den ikke knytter sig direkte til en konkret hændelse. Gentagne trusler på en skadestue kan knække folk, men det er svært at bevise, når nedslidningen er sket over en længere periode,« siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF. (...)

Inflation i arbejdsskader
Imidlertid er reaktionen fra en række eksperter, at udviklingen er et udtryk for, at der er gået inflation i arbejdsskadeanmeldelser.

»Jeg tror ikke på, at det er et udtryk for, at flere bliver syge. Derimod er der en stor industri, der profiterer på psykiske arbejdsskader og bidrager til anmeldelserne,« siger professor Tage Søndergaard Kristensen, der er en af landets førende forskere i arbejdsmiljø.

Henrik Kolstad, professor og overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital, peger på, at man ikke ud fra et videnskabeligt grundlag kan dokumentere, at en psykisk lidelse er betinget af arbejdsmiljøet, og han anfører, at hvis man ønsker flere sager anerkendt, skal det ikke ske på et fagligt grundlag, men et politisk grundlag.

Psykiske arbejdsskader kan ikke dokumenteres
Anmeldelser af psykiske erhvervssygdomme er steget voldsomt de seneste år. Arbejdsskader er blevet en voksende industri uden faglige argumenter, siger eksperter. (...)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

(Anm: - Boligmarked i ubalanse (...) Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.) (idunn.no (Plan 06 / 2015).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- Nye regler kan gi større boliglån. (- Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). I en presisering åpner også departementet for at stabile leieinntekter kan tas med i regnestykket.)

(Anm: Nye regler kan gi større boliglån. Fortsatt er det slik at du som hovedregel ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten. Men fra 1. juli kan stabile leieinntekter gjøre boligdrømmen litt mer oppnåelig. (…) Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). (…) Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge mener oppmykningen kan gjøre det lettere for enkelte å komme inn på boligmarkedet. (nrk.no 4.7.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Feil boligpolitikk kan koste dyrt, kommunene må derfor styre. Sammendrag. Boligmeldingen for Arendal kommune fokuserer på de store utfordringene fremover som blant annet omfatter «eldrebølgen» og boforholdene for én-persons husholdninger og familier med skolebarn. Vi må tenke nytt fordi det trengs mer fokus på folkehelse og levekår, og dette påvirkes av hvor og hvordan vi bor. Plan 06 / 2016 (Volum 47) Side: 28-31.)

(Anm: Boligdrøm må bli tilgjengelig for flere. Det er vanskelig å se for seg at det vil lønne seg å bygge «lysfattige boliger og nitriste rom», skriver artikkelforfatteren. (dn.no 6.1.2017).)

(Anm: - Nylig gikk en leilighet for 26 mill. Hva skjedde med hele folkets boligbyggelag? (aftenposten.no 27.5.2017).)

- Aktor går hardt ut i Boligbygg-prosedyre: – Det er smøring, det er korrupsjon, det er kickback.

(Anm: Aktor går hardt ut i Boligbygg-prosedyre: – Det er smøring, det er korrupsjon, det er kickback. Tusenvis av dokumenter, hundretalls av smser og eposter, timevis med avhør og en rekke vitner er blitt presentert for retten. Påtalemyndigheten mener det ikke hersker noen tvil. – Det er smøring, det er korrupsjon, det er kickback. Førstestatsadvokat Håvard Kampen legger ingenting imellom på avslutningen av Boligbygg-saken, som har gått for Oslo tingrett i 20 dager. Saken gjelder grov korrupsjon i forbindelse med en rekke eiendomssalg til Oslo kommune, og er ifølge Økokrim den største korrupsjonssaken noen sinne i Oslo. «Utilbørlig fordel» Geir Fredriksen ble i 2014 rekruttert til kjøpsteamet til det kommunale foretaket Boligbygg. Tre år senere ble han pågrepet og siktet for grov korrupsjon. Flere transaksjoner har dannet grunnlaget for tiltalen. Det er snakk om en oppussing utført av Carl Thomas Andersson på Fredriksens bolig, en pengeoverføring fra forretningsmannen Niels Johan Waldre Wiig og pengeoverføringer fra Mano Eiendom til Fredriksens selskap Norand Eiendom. Økokrim mener det er bestikkelser som har gitt både Fredriksen og de tiltalte en «utilbørlig fordel», og dermed er korrupsjon. Alle de fem tiltalte nekter straffskyld. (dn.no 24.1.2022).)

(Anm: Tjener grovt på boligbygging. (…) Ap-leder Jonas Gahr Støre er med på to boligprosjekter som gir en gevinst på rundt 280 millioner kroner. (…) Dersom regnestykket stemmer, får Jonas Gahr Støres slekt en gevinst på 25-30 millioner kroner på boligprosjektet. (stavrum.blogg.no 16.5.2017).)

(Anm: Ap-Jonas får uventet Høyre-støtte etter byggekritikk. (…) Nå går Høyre-veteran Michael Tetzschner i rette med på kritikerne, og tar Ap-lederen i forsvar. (…) Det som kjennetegner en rettsstat er at det er slik at vi har handlefrihet ut til grensene for hva som er tillatt, mens kritikk utover det blir smaksdom, en sneverssynt amatørmoralisme, hvor noen gjør seg til overinstans for enkeltes privatliv, sier Høyre-veteranen. Kan ikke klandres. Med det mener Høyre-politikeren at Støre bare er ubetydelig investor i selskapet... (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Støre selger eierandeler for 4,5 millioner i omstridt boligprosjekt. En håndfull kjendisinvestorer kjøper ut Støre. (…) Ap-lederen - som investerte omlag 1,5 millioner kroner til sammen i de to boligprosjektene i 2011 og 2012 - sitter altså igjen med en fortjeneste på tre millioner sammenlignet med hva han skjøt inn. (dagbladet.no 17.8.2017).)

(Anm: Dagbladets Lederartikkel. Tema: Støres investering i et boligprosjekt i Oslo. Det er lov å være rik ... men det er ikke så dumt å være klok samtidig. (…) Støre-saken har også en annen politisk side. Når Ap-lederen kaster seg inn i et stort privat boligprosjekt, er det lett å spørre om hvor det er blitt av den sosiale boligbyggingen. Særlig fordi han skal tjene penger sammen med Stein Erik Hagen, kjent for sine pengegaver til Høyre. Det er mulig Støre fikk gode investeringsråd, men det manglet politisk rådgivning. (dagbladet.no 18.5.2017).)

(Anm: Skatteekspert: - Støre nyter godt av skattefordelen. Satser på boligutbygging med steinrike Stein Erik Hagen (H). (nettavisen.no 16.5.2017).)

(Anm: Nå er det nesten umulig for folk uten rike foreldre eller arv å kjøpe leilighet i Oslo. Nå hjelper det ikke med fet lønn og egenkapital hvis du vil kjøpe leilighet i Oslo. (…) Med utgangspunktet i gjennomsnittslønnen til en nordmann i 2015 pålydende 518100 kroner, har du ikke råd til å kjøpe bolig i Oslo, med mindre du har betraktelig egenkapital fra før. (aftenposten.no 3.2.2017).)

(Anm: Bedre byer for alle. Plan 06 / 2016 (Volum 47).)

(Anm: Trenger storbyområdene flere utleieboliger? Sammendrag. Høy verdiskaping er en forutsetning for å opprettholde våre velferdsordninger. Arbeidskraft og kompetanse representerer sentrale innsatsfaktorer. Storbyene er motorer i landets verdiskaping og har over tid trukket til seg arbeidskraft og kompetanse fra resten av landet og fra utlandet. Tilgang på bolig er en forutsetning for å tiltrekke seg arbeidskraft, og påvirker derved storbyens evne til verdiskaping.. Plan 06 / 2016 (Volum 47) Side: 32-35.)

(Anm: Ikke alle utleiere tar markedspris. Norge har et av verdens minst regulerte leiemarkeder. Til og med kommunale boliger for vanskeligstilte styres av markedspris. Nå snakkes det igjen om ikke-kommersielle utleieboliger i hovedstaden. Vi har besøkt et av de få ikke-kommersielle boligprosjektene som eksisterer i dag. Oslo har prisene på leiemarkedet hatt en eksplosiv vekst de siste årene, og det er god butikk å drive utleie. (leieboerforeningen.no 7.5.2017).)

(Anm: Et velfungerende leiemarked? (…) Norsk boligpolitikk er preget av en tydelig prioritering av eierboligen, og hovedmålet er at flest mulig skal ha mulighet til å eie egen bolig. Denne eierlinjen har bidratt til en stemoderlig behandling av leiesektoren. Tidsskrift for velferdsforskning 01 / 2017 (Volum 20) Side: 45-59.)

(Anm: Det er en fordobling i antall personer som er meldt skadet som følge av vold og trusler på jobben i perioden 2011-2014. I samme periode er det en dobling i antall registrerte vold- og trusselhendelser. Mest utsatt er ansatte i helse og sosial og i offentlig administrasjon. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Rapporten gir en oversikt over vold og trussel-relaterte hendelser som er meldt inn til Arbeidstilsynet. Den sier noe om hva som utgjør risiko og hvordan slike hendelser kan forebygges. (arbeidstilsynet.no 11.3.2016).)

– Helsefarlig å «myke opp» arbeidslivet (– Det er ikke mulig å være opplagt i tolv timer )

– Det er ikke mulig å være opplagt i tolv timer
nrk.no 16.7.2014
Ansatte i helsevesenet frykter at arbeidsdager på opptil tolv timer kan føre til flere alvorlige feil som kan gå utover pasienters liv og helse, viser en ny undersøkelse.

– Jeg er stolt av yrket mitt og ønsker å stå lenge i jobben. For å få til dette må arbeidsmiljøloven være slik den er i dag, sier hjelpepleier og tillitsvalgt i Fagforbundet, Elin Kvarekval Hansen.

Den erfarne hjelpepleieren har prøvd det meste og mener turnus er flott - også i helgene, men ikke med for lange vakter.

– Vi kjempet for åtte timers arbeidsdag for mange år tilbake. Nå skal vi tilbake til lange vakter på tolv timer. Da blir man fryktelig sliten. Det er ikke mulig å være opplagt så lenge og det vil pasientene fort merke, sier hun.

Risikoen for alvorlige feil øker med lange vakter
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) har foreslått endringer av arbeidsmiljøloven. Han vil utvide antall timer det er lov å arbeide per dag og fjerne regelen om at folk som jobber turnus skal ha fri minst annen hver helg.

Eriksson vil dessuten fjerne fagorganisasjonenes rett til å behandle spørsmål der arbeidsgiver ønsker arbeidstider som går ut over arbeidsmiljølovens grenser.

Les mer: Slik foreslår regjeringen å endre norsk arbeidsliv

Dette reagerer Fagforbundet på. For en ny undersøkelse (se faktaboks) gjort blant ansatte som jobber på sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien viser at over halvparten har opplevd at risikoen for å gjøre alvorlige feil øker i svært stor eller stor grad når de jobber lange vakter.

14 prosent har svart at dette skjer i liten eller svært liten grad. 27 prosent svarer både og.

LES OGSÅ: Helsefarlig å «myke opp» arbeidslivet  (…)

(Anm: Helsefarlig å «myke opp» arbeidslivet (aftenposten.no 16.7.2014).)

- Brannmenn hevder jobben har gitt dem kreft

Brannmenn hevder jobben har gitt dem kreft
nrk.no 27.5.2013
KREFTFARLIG? Utsettes brannmenn for kreftfarlige stoffer når de slukker branner? Bildet viser brannmenn som slukker storbrannen i Bergen 11. april.

Et 30-talls norske brannmenn jobber for å bevise at de har fått kreft på jobb. – Omfanget som er kartlagt i andre land har urovekkende funn, sier lederen av «Brannmenn mot kreft».

Gruppen «Brannmenn mot kreft» kjemper nå for å få bevist at kreften mange norske brannmenn har utviklet har sammenheng med jobben de har hatt.

Over 30 norske brannmenn har kontaktet gruppen, og alle har fått kreft etter et langt yrkesliv. De hevder alle å ha fått kreft av jobben sin. (...)

(Anm: VG fulgte kampen for erstatning i ett år: Brannmann vant frem med kreftkrav. VANT: Steinar Thunold (68) fikk kreft få år etter at han gikk av med pensjon. Nå har han fått NAVs godkjenning på at sykdommen sannsynligvis er forårsaket av yrket hans. I mars fikk tidligere brannmann Steinar Thunold godkjent sin kreftsykdom som en av de første i Norge. Nå anbefaler aksjonsgruppen andre brannmenn til å gjenoppta sine saker. (vg.no 24.4.2017).)

(Anm: Tordis (75) kjempet for yrkesskadeerstatning i 23 år: – Brannmenn burde få slippe den samme kampen. 75-åringen kjempet en hard kamp for å få myndighetene til å tro på at hun ble syk av å jobbe med kvikksølv på 70-tallet. Nå føler hun med brannmennene som må slåss for oppreisning. Stigen Klausens sak om yrkesskadeerstatning ble endelig avgjort i Høyesterett i 2016, etter flere runder i rettssystemet. (dagbladet.no 25.4.2017).)

(Anm: Kvikksølvforgiftninger (kvikksølv-saken - tannlegeassistenter) (mintankesmie.no).)

(Anm: Brandfolks påvirkning fra røg skal kortlægges. Forskere vil nu undersøge om danske brandfolk udsættes for helbredsskadende påvirkninger fra sod og skadelige partikler fra røg, både når de slukker brande, og når de er under uddannelse til røgdykkere. (arbejdsmiljoviden.dk (18.8.2015).)

(Anm: – Brannfolk må beskyttes bedre mot farlig eksponering. Arbeidstilsynet har gjort 171 tilsyn i brann og feiervesen i 2016, og tre av fire virksomheter fått beskjed om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for helsefarlig eksponering av brannrøyk. Det er flest mangler knyttet til det å iverksette nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere helserisikoen forbundet med kjemikalier eller forurensninger. (arbeidstilsynet.no 24.4.2017).)

(Anm: Alkoholbruk og suicidalitet hos brannmenn: Forbindelser mellom depressive symptomer og posttraumatisk stress. (Alcohol use and suicidality in firefighters: Associations with depressive symptoms and posttraumatic stress. Abstract. Both suicidality and alcohol use disorders are significant public health concerns among firefighters, and alcohol use is associated with increased suicide risk. In addition, firefighters endorse high rates of symptoms of depression and posttraumatic stress disorder (PTSD). Thus, the current investigation examined associations between alcohol dependence and suicide risk among a large sample of firefighters.) Compr Psychiatry. 2017 Jan 7;74:44-52.)

(Anm: Mener brannslokkingen ga han kreft. Flere brannmenn har fått avslag på kreft som en yrkessykdom hos NAV. Snart er de klare for prøve den første av disse sakene i retten. (nrk.no 1.4.2015).)

- Internasjonale studier fra 2011 viser at brannfolk har betydelig forhøyet risiko for å utvikle 14 forskjellige kreftvarianter som følge av kjemikaliene de utsettes for i jobben

Brannmenn tråkket over Hardangervidda med kreftkrav til Regjeringen
nrk.no 4.6.2014
Et tjuetalls brannmenn fra Bergen syklet til Stortinget denne uka med krav om at regjeringen tar grep mot kreftrisikoen som følger med yrket.

Vanligvis er de å se i kjeledresser og store brannbiler på vei for å redde liv og eiendom.

I dag var de kledd i sykkelshorts og trillet inn på Eidsvoll plass på to hjul for å verne om sine egen helse.  (…)

Internasjonale studier fra 2011 viser at brannfolk har betydelig forhøyet risiko for å utvikle 14 forskjellige kreftvarianter som følge av kjemikaliene de utsettes for i jobben.

Må regnes som yrkesskade
Leder for Brannmenn mot kreft Tommy Kristoffersen sier til NRK at man i alle år har trodd at det fokuset man har hatt på å beskytte seg mot giftig røyk har vært nok.

– Men mange av kjemikaliene man utsettes for under en brann trenger gjennom klesbarrierene og absorberes av huden. Over tid fører det til en høyere risiko for at vi utvikler ulike krefttyper, sier Kristoffersen.

Brannmennene vil derfor at disse krefttypene også blir anerkjent som noe som må tas med i vurderingen for yrkessykdom og i ytterste konsekvens utløse yrkesskadeerstatning. (…)

- Norske flygeledere dør tidlig - men ingen vet hvorfor

Norske flygeledere dør tidlig - men ingen vet hvorfor
nettavisen.no 8.7.2014
Mange flygeledere døde som unge gamle, nå har fagforeningen engasjert forsker for å se nærmere på tallene.

Nå skal det granskes.
(AN.no): Mellom 1993 og 2013 døde 52 flygeledere eller pensjonerte flygeledere. Den gjennomsnittlige dødsalderen var 68 år. Av 308 yrkesaktive flygeledere i 1993, var 41 døde 20 år senere. De levde i gjennomsnitt i 65,1 år.

Det kommer fram i en uformell undersøkelse som Norsk flygelederforenings (NFF) tidligere leder Rolf Skrede har gjort. Funnene er gjengitt i foreningens magasin Flygelederen.

Påfallende mange dør tidlig
- Dette var verre enn jeg fryktet. Jeg har lenge tenkt at det er påfallende mange som dør tidlig, men at det var så ille hadde jeg ikke trodd. Senvirkninger av slitasje og overtidsbruk er baksiden av medaljen, sier Skrede til magasinet. (...)

Forsker
Nå har foreningen engasjert Helge Brunborg, forsker ved Statistisk sentralbyrå, til å foreta en nærmere analyse av funnene.

- Nå er det på tide å finne ut hvilke konsekvenser skiftarbeid og høy belastning har for flygeledernes liv og helse, og hva denne statistikken over døde flygeledere egentlig betyr, sier Robert Gjønnes leder i NFF. (…)

(Anm: OVERTID TAR LIV (Medisin) En sammenlignende studie i The Lancet som inkluderer mer enn en halv million mennesker i Europa, USA og Australia, viser at risikoen for hjerneslag øker med 10 prosent når du går fra å jobbe vanlig 37,5-timers arbeidsuke til å jobbe mellom 41 og 48 timer. Greit. Jeg får nesten runde av her. news.sciencemag.org (aftenposten.no 4.9.2015).)

- Oljearbeidere har utviklet kreft selv om benzen-nivåene de ble utsatt for er lavere enn det myndighetene regner som forsvarlig.

Norske forskere slår alarm: Oljearbeidere har utviklet kreft selv om benzen-nivåene de ble utsatt for er lavere enn det myndighetene regner som forsvarlig.
dagbladet.no 31.3.2015
- Urovekkende.
KREFTFUNN: Oljearbeidere i Nordsjøen er mer utsatt for kreft enn normalbefolkningen, viser forskningen til postdoktor Jo S. Stenehjem ved Kreftregisteret. Her er plattformen Gullfaks sett fra helikoptervindu i oktober 2002.

(Dagbladet): I en fersk studie har postdoktor Jo S. Stenehjem og medarbeidere ved Kreftregisteret sett på sammenhengen mellom benzeneksponering i arbeidsmiljøet på oljeplattformer i Nordsjøen og risiko for lymfe- og blodkreft blant 25 000 mannlige offshorearbeidere.

Studien er nylig publisert i anerkjente British Journal of Cancer.

Undersøkelsen er utført i samarbeid med ledende forskere på benzen-relatert kreftsykdom fra det amerikanske, føderale kreftforskningsinstituttet U.S. National Cancer Institute. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd. (…)

(Anm: Benzene exposure and risk of lymphohaematopoietic cancers in 25 000 offshore oil industry workers British Journal of Cancer 2015 (24 March 2015).)

Fant kreft hos 129 av 675 kolleger
dagbladet.no 9.6.2014
Og de syke oljearbeiderne har rapportert sine funn til Kreftregisteret. GIFTSKADD: Tidligere Ekofisk-arbeider Jan Terje Biktjørn må holde seg unna oljeprodukter og kjemikalier. Ellers blir han fort slik som dette på hender og andre steder på kroppen.

(Dagbladet): - Jeg kjente personlig 67 kolleger i Nordsjøen som fikk kreft, så det er liten tvil om at vi tilhører en kreftutsatt yrkesgruppe, sier tidligere Ekofisk-arbeider Jan Terje Biktjørn, som selv fikk kroniske hud- og giftskader av jobben på oljeplattform.

Fredag skrev Dagbladet om doktorgradsavhandlingen til stipendiat Jo S. Stenehjem ved Kreftregisteret som disputerer ved Universitetet i Oslo senere denne måneden.

Kreftregisteret har studert kreftrisiko og eksponering for kjemiske stoffer i arbeidsmiljøet blant kvinner og menn som arbeidet på norsk sokkel mellom 1965 og 1999.

For mye kreft
Blant 41 140 offshorearbeidere som ble fulgt for kreftsykdom i perioden 1999-2009, ble det observert 2191 krefttilfeller. For noen krefttyper er det klare forskjeller mellom offshorearbeidere og den øvrige norske befolkningen.

Blant oljearbeiderne fant forskerne for mye brysthinnekreft, blærekreft, spiserørskreft, akutt myelogen leukemi og kronisk lymfatisk leukemi.

- Vi har sett flere av de krefttypene Kreftregisteret trekker fram, men vi har også sett mye tarmkreft, nyrekreft og prostatakreft blant dem som jobbet på Ekofisk, sier Biktjørn, som nå kjemper de syke oljearbeidernes sak gjennom organisasjonen ALF Offshore.

ALF Offshore har gjort sin egen kreftundersøkelse blant operatøransatte som var ansatt på Ekofisk i 1997. De fikk sjekket 675 personer. 129 av dem var rammet av kreft. (...)

Mer spiserørskreft blant oljearbeidere
uib.no 30.10.2009
Oljearbeidere har fire ganger så høy risiko for å få spiserørskreft enn andre arbeidstakere, viser ny studie fra UiB.

– Jobber du med produksjon av råolje og naturgass har du opp til fire ganger så høy sjanse for å få spiserørskreft enn ellers i den yrkesaktive befolkningen, sier postdoktor Jorunn Kirkeleit ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB.

Kirkeleit har nylig publisert en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Occupational and Environmental Medicine. I studien sammenligner hun krefthyppighet mellom 25 000 offshorearbeidere og 400 000 andre yrkesaktive i perioden 1981 til 2003. (...)

- Sosial dumping fortsatt utbredt

Sosial dumping fortsatt utbredt
nrk.no 27.9.2011
Arbeidstilsynet fant flere brudd på forskrifter og regler da de gjennomførte et varslet tilsyn hos det polsk-norske selskapet Norstec 16.mai i år.

Arbeidstilsynet ga i fjor over fire tusen reaksjoner i forbindelse med tilsyn innen sosial dumping i Norge. – Bare toppen av isfjellet, mener Helge Larsen i Fellesforbundet.

Brennpunkt har gjennomført en spørreundersøkelse hos Arbeidstilsynet som avdekket flere tilfeller av sosial dumping rundt omkring i Norge i 2010.

Av i underkant 3000 tilsyn avdekket undersøkelsen sosial dumping i 1958 av tilfellene.

Under disse tilsynene ble det gitt hele 4177 reaksjoner i henhold til regelverket. Dette er regelverk som regulerer arbeidsforhold som kan knyttes til sosial dumping, teknisk sikkerhet og utlevering av opplysninger.

Se Brennpunkt-dokumentaren 'Verdifulle menn' (...)

Arbeidstilsynets innsats mot sosial dumping
arbeidstilsynet.no 27.9.2011
Det blir i dag satt søkelys på Arbeidstilsynets innsats i kampen mot sosial dumping. Å bidra til at arbeidsinnvandrere i Norge ikke får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, er og har vært en av Arbeidstilsynets hovedsatsinger de siste årene.

- I løpet av siste fem år har Arbeidstilsynets inspektører vært på mer enn 10.000 tilsyn hvor formålet har vært å avdekke sosial dumping. I ca. 2 av 3 tilsyn har vi funnet regelbrudd, noe som viser at vi treffer godt i vår tilsynsvirksomhet. Samtidig må vi huske på at vi er en etat med 350 inspektører i et land med ca. 280.000 virksomheter. Det finnes tilfeller vi ikke har avdekket og det dukker stadig opp nye utfordringer. Vi fortsetter derfor vår satsing med full tyngde fremover, sier Arbeidstilsynets direktør, Ingrid Finboe Svendsen. (...)

– Arbeidsgivere ønsker ikke syke folk

– Arbeidsgivere ønsker ikke syke folk
nrk.no 11.2.2013
Det er lov å spørre om helseopplysninger som er nødvendige for å utføre arbeidsoppgavene, men arbeidsgiver skal ikke spørre hvilken diagnose du har.
– Arbeidsgivere bryter loven i ansettelsesprosesser, mener rekrutteringsselskaper. (…)

Sjekker sosiale medier
Har du en psykisk lidelse bør du tenke over hvor du deler den informasjonen, er rådet fra talentjegerne.

Det hjelper lite å ikke nevne det på jobbintervjuet dersom intervjueren allerede vet det.

– Vi sjekker sosiale medier som Facebook, LinkedIn, blogger og liknende, sier Mette Marklund.

Når de sjekker, hender det de kommer over sykdom hos kandidater til forskjellige jobber. Arbeidsgivere reagerer sjelden positivt på funnene.

– De fleste sier de har nok sykdom fra før, om de ikke skal ta inn nye med ekstra bagasje, legger hun til.

Å google en kandidat er ikke ulovlig, men å forkaste en søker på bakgrunn av den informasjonen de finner på Facebook eller andre nettsteder, er ifølge Arbeidsmiljøloven ikke tillatt.

– Å lete etter informasjon på kandidater på Facebook er uproft, sier Werner Fredriksen, rådgiver på arbeidsliv ved Rådet for psykisk helse til NRK.no. (…)

– En del er allergiske mot fisk (- Tilsynet viser til at 11 ansatte har luftveisplager, eller andre helseplager, som med stor sannsynlighet kan spores tilbake til jobben deres i slakteriet eller videreforedlingsanlegget.)

– En del er allergiske mot fisk
dn.no 5.8.2014
LAKSEINDUSTRI. Rundt 500 personer jobber ved Salmars moderne lakseslakteri og videreforedlingsanlegg på Frøya. Storparten av disse kommer fra land utenfor Norge.

Støy og luftveisplager preger oppdrettsnæringen. Hos oppdrettskjempen Salmar er 11 trolig blitt syke på grunn av arbeidsmiljøet.

Arbeidstilsynet var på tilsyn hos lakseoppdrettsselskapet Salmar i juni. I rapporten som er sendt selskapet varsler tilsynet at det vurderer å ilegge den børsnoterte oppdretteren pålegg for flere forhold. Deriblant bes Salmar om å utarbeide planer og igangsette tiltak for å hindre at folk fremover blir syke av det fysiske arbeidsmiljøet. Tilsynet viser til at 11 ansatte har luftveisplager, eller andre helseplager, som med stor sannsynlighet kan spores tilbake til jobben deres i slakteriet eller videreforedlingsanlegget. Tallet på 11 er hentet fra Bedriftshelsetjenesten.

Vannplager
– 11 av rundt 500 ansatte er ikke så mange, men at ansatte får luftveisplager er et økende problem i næringen, og vi råder nå næringen til å se på problemet sammen og samarbeide om å løse det, sier senioringeniør Anne Marit Kjelbergnes i Arbeidstilsynet.

I rapporten, som IntraFish har fått innsyn i, oppgir Arbeidstilsynet økt bruk av maskinelt utstyr, flere dyser og mer vann, som hovedgrunnene til sykdomsproblemene hos Salmar. (…)

- De leverer til Norges oppdrettsgiganter: Nå knyttes de til rystende anklager. (- Tre brasilianske selskaper som leverer soyaproteinkonsentrat til norske fiskefôrgiganter knyttes til grov kriminalitet i hjemlandet.)

(Anm: De leverer til Norges oppdrettsgiganter: Nå knyttes de til rystende anklager. Tre brasilianske selskaper som leverer soyaproteinkonsentrat til norske fiskefôrgiganter knyttes til grov kriminalitet i hjemlandet. Slavelignende arbeidsforhold, voldelige konflikter om landområder, ulovlig avskoging, bruk av ulovlige sprøytemidler, soya dyrket på urfolksterritorier og landområder gitt til jordløse. Det er de grove anklagene mot tre brasilianske soyagiganter som kommer fram i en rapport utarbeidet av Framtiden i våre hender og Regnskogfondet, med bistand fra organisasjonen Reporter Brasil, som Dagbladet har fått tilgang til. (dagbladet.no 28.10.2018).)

- Ny merking av kjemikalier

Ny merking av kjemikalier
arbeidstilsynet.no 19.5.2011
Merkeetiketten er for mange den første - og ofte den eneste informasjonen til brukerne av kjemiske produkter. Nye regler for merking fører til at de gamle faresymbolene fases ut i løpet av få år og erstattes av nye.

Det nye CLP-regelverket (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) har trådt i kraft i EU og vil trolig tre i kraft i Norge i 2011. Alle som daglig omgir seg med kjemikalier må forholde seg til regelverket enten det er som forbrukere eller i yrkesmessig sammenheng. (...)

- Frisørbarn har økt risiko for misdannelser

- Frisørbarn har økt risiko for misdannelser
nettavisen.no 20.7.2011
Det viser ny dansk forskning.

Danske forskere har påvist økt forekomst av misdannelser hos barn av frisører og tror hormonforstyrrende kjemikalier på jobben har skylden, skriver Avisen DK.
Undersøkelsen blant 43.000 danske guttebarn viser en forddobling av misdannelser på kjønnsorganene hos dem som har mødre i frisøryrket.

Seks av 1.000 gutter blir i gjennomsnitt født med misdannelser av penis, kjent som «hypospadi», men blant frisører, rengjøringsassistenter, laboranter og landbruksarbeidere var forekomsten dobbelt så høy.

- Undersøkelsen peker på at det kanskje kan være et problem her, sier professor Jens Peter Bonde ved Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Universitetshospital. (...)

– Giftige kjemikalier i hårprodukter gjør at frisører pådrar seg eksem, astma, kols, muskel- og skjelettplager. (– Frisørenes helse anses som lite viktig og prioriteres ikke, sier hms-ansvarlig i Frisørenes fagforening Fagforbundet, Vivian Jacobsen.)

Giftige kjemikalier i hårprodukter gjør at frisører pådrar seg eksem, astma, kols, muskel- og skjelettplager
frifagbevegelse.no 31.3.2017
Omfattende helseplager gjør at frisørene krever endring fra kosmetikkprodusentene. Nå er en underskriftsaksjon i gang.

– Frisørenes helse anses som lite viktig og prioriteres ikke, sier hms-ansvarlig i Frisørenes fagforening Fagforbundet, Vivian Jacobsen.

Hun viser til at frisører har ti ganger mer eksem enn normalt, fem ganger mer risiko for skjelett- og muskelplager, og er i toppen av yrkesgrupper som rammes av astma og kols. Svært mange slutter de første årene, nettopp på grunn av eksem- eller astmaplager.

– Likevel finnes ikke en gang plikt til å levere datablad med produktene. Det er på en måte vedtatt at kosmetikk er ufarlig, sier Jacobsen.

Frisørproduktene er regulertsom kosmetikk, et regelverk som ivaretar kundene og ikke dem som jobber med produktene til daglig. (…)

- Er hårfarge skyldig i frisørers økte risiko for blærekreft?

Is hair dye to blame for hairdressers' increased risk of bladder cancer? (Har hårfarge skylden i frisørers økte risiko for blærekreft?)
medicalnewstoday.com 11.6.2014
A new study in Occupational & Environmental Medicine has linked frequency of dye and perm use to raised levels of carcinogens found in hairdressers' blood.

Previous studies have found that hairdressers have an excess risk for bladder cancer. Researchers believe this excess risk comes from exposure to carcinogenic aromatic amines in some hair dyes, which have also been linked to increased risk for non-Hodgkin lymphoma and leukemia.

These carcinogens were present in 89% of commercial hair dyes during the 1970s but were subsequently phased out as restrictions on hair dye formulas were introduced.

However, studies in the US and Turkey screening for these banned substances in commercial hair dye products still report levels of carcinogenic aromatic amines.

In the new study, researchers from the Division of Occupational and Environmental Medicine in Lund, Sweden, wanted to measure long-term exposure to known and suspected carcinogenic aromatic amines among hairdressers. (…)

The researchers note the findings of a recent study that found o-toluidines to be responsible for an increase in bladder cancer among workers at a chemical manufacturing plant. (…)

The researchers also recommend that hairdressers should minimize exposure risk by wearing gloves and by doing any tasks that cannot be performed wearing gloves - such as cutting hair - before any dyes or perms are applied.

In 2011, Medical News Today reported on a study by researchers from the National Allergy Research Centre at Copenhagen University in Denmark. They found that people with allergies to substances such as hair dye and latex rubber may have an immune system that can be triggered into defending against some types of cancer. (…)

(Anm: What is leukemia? - Danilo Allegra and Dania Puggioni (ed.ted.com).)

(Anm: The contemporary landscape of occupational bladder cancer within the United Kingdom: A meta-analysis of risks over the last 80 years. A new analysis of UK workers reveals that certain occupations may increase the risk of bladder cancer. After analyzing 25 articles, investigators found that the greatest risk of developing bladder cancer occurred in workers within the chemical, rubber, and dye industries. In contrast, the greatest risk of death from bladder cancer was in electrical, chemical, and transport workers. Such deaths were also higher in the North of England, probably reflecting smoking patterns and industrial distributions. BJU International 206 (published online 22 June 2016).)

- Sammenhengen mellom eksponering for hormonforstyrrende stoffer og en rekke sykdommer som bryst- og testikkelkreft, type 2 diabetes, fedme, ADHD og andre effekter på nervesystemet

Ny FN-rapport om hormonforstyrrende kjemikalier
fhi.no 19.2.2013
En internasjonal forskergruppe har i en omfattende rapport uttrykt stor bekymring for effekten av hormonforstyrrende stoffer. Dette er stoffer som både mennesker og dyr utsettes for i stadig økende grad. Rapporten er skrevet på oppdrag av FNs miljøprogram og Verdens helseorganisasjon og ble offentliggjort 19. februar i Nairobi.

Forskningssjef Georg Becher ved Folkehelseinstituttets Avdeling for miljøgifter – kilder og risiko, har bidratt til den snaut 300 sider lange rapporten med sin kompetanse om menneskers eksponering for miljøgifter.

- Rapporten fremhever betydningen av det forsknings- og overvåkingsarbeidet som utføres ved Folkehelseinstituttet for å øke kunnskapen om hvordan og i hvilken grad den norske befolkning eksponeres for skadelige stoffer, sier Becher.

Hormonforstyrrende stoffer finnes spredt overalt i miljøet. Mennesker kan få i seg stoffene gjennom luft, vann, mat og støv. Rapporten retter søkelyset på sammenhengen mellom eksponering for hormonforstyrrende stoffer og en rekke sykdommer som bryst- og testikkelkreft, type 2 diabetes, fedme, ADHD og andre effekter på nervesystemet. Dette er sykdommer med økende forekomst i mange vestlige land.

Rapporten peker til slutt på behovet for økt kunnskap om sammenhengen mellom inntak og effekt av hormonforstyrrende stoffer og behovet for å utvikle egnede testmetoder som kan avsløre disse stoffene både i miljøet og i produkter. Denne utviklingen må skje gjennom mer forskning og bedre samarbeid mellom forskningsmiljøene.

(Anm: State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals 2012 - United Nations Environment Programme (UNEP) and World Health Organization (WHO).)

- Hvorfor øger nogle nanopartikler risikoen for kræft, mens andre er uskadelige?

Nyt Dansk Center for Nanosikkerhed vil forbedre risikovurdering af nanopartikler
arbejdsmiljoviden.dk 1.5.2012
Hvorfor øger nogle nanopartikler risikoen for kræft, mens andre er uskadelige? Hvorfor klumper nogle nanopartikler sammen i luften, mens andre ikke gør? Og hvordan beskytter vi bedst mennesker mod farlige nanopartikler i arbejdsmiljøet? De næste tre år vil forskerne bag det nye Dansk Center for Nanosikkerhed udforske disse og andre spørgsmål for at forbedre risikovurderingen af nanopartikler. Centret ledes af professor Ulla Vogel fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøforskningsfonden støtter centret med 30 mio. kr. (...)

Forskellig effekt på helbredet
Maling, kosmetik, ketsjere og beton. Nanopartikler har særlige egenskaber, som gør, at virksomheder i stigende grad udvikler, producerer og anvender dem i deres produkter. Problemet er, at frie nanopartiklerne er så små, at de trænger dybt ned i lungerne, hvis man indånder dem i arbejdsmiljøet. Herfra kan de gå over i blodbanen og blive transporteret rundt i kroppen til blandt andet leveren. Indånding af nanopartikler giver inflammation i lungerne, og nogle nanopartikler kan forårsage DNA-skader samt forårsage kræft, hjertekarsygdom eller akut lungesygdom.

Risikovurdere nanopartikler
Ulla Vogel er professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og daglig leder af det nye nanosikkerhedscenter. Hun forklarer: (...)

(Anm: Nanoteknologi. (mintankesmie.no).)

Redder flere som får blodpropp
nrk.no 27.5.2013
Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 13.000 nordmenn får hjerneslag hvert år.

Effektiviseringen av sykehusene har ført til at flere får langt raskere behandling av blodpropp i hjernen. Ved ankomst sykehus kan det ta så lite som sju minutter før man får behandling.

Behandlingsmetoden er såkalt trombolyse, som løser opp blokkeringer i årene ved hjelp av sterkt oppløselige medisiner, skriver VG.

– Det pågår en hjernerevolusjon. Omfattende effektivisering av sykehusene har ført til at stadig flere får raskere trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen, sier Kristin Gran Olsen, overlege ved slagenheten på Oslo universitetssykehus (OUS) til avisen.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 13.000 nordmenn får hjerneslag hvert år. Halvparten dør av dette, men får man rask behandling, er sjansen for å overleve og redde helsen større. (...)

Professor: Nanopartikler kan være en bombe under folkesundheden
politiken.dk 9.7.2010
De menneskeskabte nanopartikler breder sig overalt i vores hverdagsprodukter. Området følges tæt, lover minister.

Svedafvisende løbetøj, ultralette tennisketsjere, transparent solcreme og maling, der aldrig skaller af.

Listen af hverdagsprodukter baseret på nanoteknologi tæller mange hundrede, og alt tyder på, at mange flere varer vil komme til. Men forskere advarer mod de mikroskopiske, menneskeskabte partikler, fordi de bliver udviklet langt hurtigere, end de bliver undersøgt for eventuelle skadevirkninger.

»Det er meget bekymrende, hvor lidt vi egentlig ved om de risici, der kan være forbundet med nanopartikler. Der bliver brugt oceaner af penge på udviklingen, men der er virkelig behov for at få mere fokus på sikkerheden«, siger professor Ulla Birgitte Vogel fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. (...)

Nanopartikler - den ukendte faktor i arbejdsmiljøet
arbejdsmiljoviden.dk 28.4.2010
(28.04.2010)
Farerne ved den stadig større brug af nanopartikler er på det seneste blevet diskuteret intenst i de danske medier. Men i virkeligheden ved vi meget lidt om partiklernes effekt på arbejdsmiljøet. Alt for lidt ifølge eksperterne. (...)

Skader på mus
Debatten fik nyt liv, da en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø for nylig viste, at et sprayprodukt, der bruges til at forsegle gulve, giver alvorlige lungeskader hos mus. Resultaterne fik Miljøstyrelsen til at forbyde produktet og det fjernet fra butikshylderne.

Otto Melchior Poulsen advarer mod den manglende viden om risiciene ved brugen af nano-produkter.

- Det er helt uforsvarligt for arbejdstagernes og forbrugernes sikkerhed, at der er så ringe viden om, hvordan nanoprodukter påvirker folks helbred og miljøet, siger forskningsdirektør Otto Melchior Poulsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø til Ugebrevet A4. (...)

Storkontroll av smøremiljøet
aftenposten.no 14.3.2009
Nå skal forskere sjekke om arbeidsmiljøet til de proffe skismørerne er helsefarlig. (...)

Seniorforskeren håper også å få mer kunnskap om hva som skjer når skismøring varmes opp og det frigis ørsmå partikler, såkalte nanopartikler.

Kunnskap om dette kan også ha stor overføringsverdi til andre industrier, for eksempel olje– og asfaltindustrien. (...)

- Skiftjobb som ung ökar risken för ms

Skiftjobb som ung ökar risken för ms
testfakta.se 18.10.2011
Personer som arbetar skift redan i unga år riskerar i högre utsträckning än andra att drabbas av multipel skleros, ms. De tonåringar som arbetar skift i mer än tre år före de fyllt 20 år löper dubbelt så stor risk att drabbas av den neurologiska sjukdomen.

Det visar två svenska studier med totalt nära 14.000 personer som gjorts oberoende av varandra, och som publicerats i tidningen Annals of Neurology.

Det är oklart varför tonåringar är extra känsliga, men troligtvis beror det på sömnhormonet melatonin, enligt läkaren och forskaren Anna Karin Hedström vid Karolinska institutet.

- Om man jobbar skift får man en störning i den biologiska klockan. Det är också väl visat att skiftarbetare har en sämre sömn än andra, och båda dessa saker påverkar immunförsvaret på ett sätt som kan leda till ms senare i livet, säger hon till SR Ekot.

Äldre person som jobbar oregelbundna tider löper ingen utökad risk att drabbas av sjukdomen, som innebär att det egna immunförsvaret bryter ned nervsystemet. (...)

- Tvinges til å bli stående i helsefarlig nattarbeid

- Tvinges til å bli stående i helsefarlig nattarbeid
aftenposten.no 12.1.2012
Dørene stenges for slitne nattarbeidere. - De alternative dagjobbene er outsourcet til eksterne selskaper, sier tillitsvalgt.

545.000 nordmenn jobber skift eller turnus med vakter utenfor normalarbeidstiden mellom klokken 06 og 18. Rundt 15 prosent av den totale arbeidsstokken har regelmessige nattevakter, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Dagjobbene forsvinner
Helserisikoen ved langvarig nattarbeid er kjent: Kreft, diabetes 2, hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager og trolig nedsatt fruktbarhet.

- Men muligheten for å bli flyttet over til dagvakter er nærmest lik null, sier HMS-ansvarlig Jon Arne Mo i forbundet Industri Energi, som organiserer mange av operatørene i landets prosessindustri. (...)

- Skiftarbeid er assosiert med vaskulære hendelser, som kan ha implikasjoner for offentlig politikk og yrkesmedisin

Skiftarbeid og risiko for hjertekarsykdom
nhi.no 4.2.2013
I følge en studie i BMJ fører skiftarbeid til økt risiko for hjerteinfarkt. Mange mennesker har ikke en regelmessig 8 til 4 jobb, de har ulike former for skiftarbeid.

Tidligere studier har vist motstridende Resultateter om sammenheng mellom skiftarbeid og hjertekarsykdom, men det er vist at dårlig søvn og søvnlidelser øker denne risikoen. Siden skiftarbeid påvirker døgnrytmen og gir dårligere søvnkvalitet, skulle man forvente at også skiftarbeid var ugunstig for døgnrytmen.

I følge tidligere studier er skiftarbeid forbundet med økt risiko for hypertensjon, metabolsk syndrom, høyt kolesterol og diabetes. I en ny studie publisert i BMJ har forskere samlet resultater fra en rekke observasjonsstudier. (...)

(Anm: Shift work and vascular events: systematic review and meta-analysis. BMJ 2012; 345: e4800 (26 July 2012).)

Skiftarbeid øker risikoen for hjerte- og karsykdom
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:2372 (12.11.2012)
Skiftarbeid er assosiert med økt risiko for hjerteinfarkt, iskemisk hjerneslag og koronare hendelser. Det viser en ny metaanalyse.

Tidligere studier indikerer at dårlig søvn og søvnlidelser bidrar til utvikling av hjerte- og karsykdom. Det er velkjent at skiftarbeid påvirker cirkadiane rytmer og søvnkvalitet. I tillegg har skiftarbeidere oftere dyslipidemi, hypertensjon og diabetes mellitus. Likevel har studier om sammenheng mellom skiftarbeid og hjerte- og karsykdom vist motstridende resultater. (...)

(Anm: Bare én av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling i tide (tv2.no 16.2.2014).)

(Anm: – Får du hjerneslag har du dårlig tid. Dersom du rammes av hjerneslag risikerer du å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Får du ikke behandling innen 4,5 timer, er risikoen for invaliditet og uførhet stor. (…) Slagambulanse med CT. (nrk.no 8.2.2016).)

(Anm: Ja til ny akuttmetode: Flere slagpasienter kan få tilbud om å «fiske ut» blodpropp av hjernen. To år etter mange andre land gis det nå klarsignal til å videreføre ny og effektiv behandlingsmetode for slagpasienter. I fjor fikk bare 150 pasienter inngrepet - som opptil tusen kan ha nytte av hvert år. (aftenposten.no 2.5.2017).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

Shift work and vascular events: systematic review and meta-analysis (Skiftarbeid og vaskulære hendelser: systematisk oversikt og metaanalyse)
BMJ 2012;345:e4800 (26 July)
Objective To synthesise the association of shift work with major vascular events as reported in the literature. (...)

Results 34 studies in 2 011 935 people were identified. Shift work was associated with myocardial infarction (risk ratio 1.23, 95% confidence interval 1.15 to 1.31; I2=0) and ischaemic stroke (1.05, 1.01 to 1.09; I2=0). Coronary events were also increased (risk ratio 1.24, 1.10 to 1.39), albeit with significant heterogeneity across studies (I2=85%). Pooled risk ratios were significant for both unadjusted analyses and analyses adjusted for risk factors. All shift work schedules with the exception of evening shifts were associated with a statistically higher risk of coronary events. Shift work was not associated with increased rates of mortality (whether vascular cause specific or overall). Presence or absence of adjustment for smoking and socioeconomic status was not a source of heterogeneity in the primary studies. 6598 myocardial infarctions, 17 359 coronary events, and 1854 ischaemic strokes occurred. On the basis of the Canadian prevalence of shift work of 32.8%, the population attributable risks related to shift work were 7.0% for myocardial infarction, 7.3% for all coronary events, and 1.6% for ischaemic stroke.

Konklusjoner Skiftarbeid er assosiert med vaskulære hendelser, som kan ha implikasjoner for offentlig politikk og yrkesmedisin. (...) (Conclusions Shift work is associated with vascular events, which may have implications for public policy and occupational medicine.)

- Stress på jobbet påverkar hjärnan

Stress på jobbet påverkar hjärnan
dn.no 23.6.2013
I en ny studie kan forskare vid Karolinska institutet och Stressforskningsinstitutet för första gången peka på ett samband mellan långvarig arbetsrelaterad stress och förändringar i hjärnvävnad. – Det intressanta är att personer har berättat om sina symtom, som dålig koncentration och försämrat minne, men man har ibland negligerat dem som ”psykiska”. Här ser vi direkta hjärnkorrelat till det personen upplever, säger Ivanka Savic, professor i neurologi vid Karolinska institutet, en av fyra forskare som utfört studien.

Studien genomfördes på 30 personer som uppvisar symtom på kronisk arbetsrelaterad stress och resultaten jämfördes mot en grupp individer som inte är stressade, men matchade i kön och ålder. Med magnetkamera studerade forskarna hjärnans grå substans, som bland annat visar nervcellernas täthet. Hos de stressade personerna hade den delen av hjärnan som ska kanalisera stressimpulser på ett rationellt sätt mindre grå substans, jämfört med hos dem som inte var stressade.

– Det är ganska anmärkningsvärt, för det här är friska, högpresterande människor och det är första gången man ser direkta hjärnförändringar som kan vara relaterade till arbetsrelaterad stress, även om vi fortfarande inte kan bevisa att det inte är dessa förändringar som betingar en ökad stresskänslighet, säger Ivanka Savic.

I studiens andra del tittade forskarna på kärnor i hjärnan som bland annat styr motorik. Volymen på kärnorna var mindre hos de stressade personerna, än hos de som inte var stressade.

– Vi har också sett att volymen är direkt korrelerad till stress. Ju mer av rapporterad stress, desto mindre av den här volymen, säger Ivanka Savic.

– Betydelsen av den här studien är att rapporter från människor som har varit högpresterande och plötsligt går in i väggen, dem ska man ta på allvar. De här personerna blir ofta ganska styvmoderligt behandlade av samhället. (...)

- Stressende arbejdsforhold har sandsynligvis ingen sammenhæng med kræft

Stressende arbejdsforhold har sandsynligvis ingen sammenhæng med kræft
arbejdsmiljoviden.dk 8.2.2013
Høje krav og ringe kontrol i arbejdet er sandsynligvis ikke årsag til kræft. Det viser en analyse af 5.700 tilfælde af kræft blandt 116.000 europæiske mænd og kvinder.

Største studie af sin art
Sammenhængen mellem arbejdsrelateret stress og kræft er kun undersøgt i få studier, som ikke gav entydige resultater. Dette nye studie er det største af sin art, som ser på sammenhængen mellem arbejdsrelateret stress og kræft. Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) samt forskere fra seks forskellige lande har foretaget en analyse af 5.700 tilfælde af kræft blandt 116.000 europæiske mænd og kvinder.

Forskerne konkluderer, at studiet ikke giver nogen evidens for at sige, at der er en sammenhæng mellem de målte potentielt stressende arbejdsforhold og risikoen for kræft. De fastslår derfor, at denne form for arbejdsrelateret psykologisk stress sandsynligvis ikke er en afgørende risikofaktor for udviklingen af kræft. (...)

(Anm: Work stress and risk of cancer: meta-analysis of 5700 incident cancer events in 116 000 European men and women. BMJ 2013;346:f165 (7 February 2013).)

- Ved bruk av PET har vi nylig funnet at personer som lider av kronisk yrkesmessig stress hadde limbiske reduksjoner i 5-HT1A-reseptorbindingspotensial. Her undersøker vi om kronisk arbeidsrelatert stress også er forbundet med endringer i hjernestruktur. (- Vi utførte MR-basert voxelbasert morfometri og strukturell volumetri hos stressede personer og ikke-stressede kontrollere som fokuserer på grå (GM) og hvit substans (WM) volumer, og volumene av hippocampus, caudate og putamen - strukturer kjent for å være mottagelige for nevrotoksiske endringer.)

(Anm: Long-term occupational stress is associated with regional reductions in brain tissue volumes. Abstract There are increasing reports of cognitive and psychological declines related to occupational stress in subjects without psychiatric premorbidity or major life trauma. The underlying neurobiology is unknown, and many question the notion that the described disabilities represent a medical condition. Using PET we recently found that persons suffering from chronic occupational stress had limbic reductions in the 5-HT1A receptor binding potential. Here we examine whether chronic work-related stress is also associated with changes in brain structure. We performed MRI-based voxel-based morphometry and structural volumetry in stressed subjects and unstressed controls focusing on gray (GM) and white matter (WM) volumes, and the volumes of hippocampus, caudate, and putamen - structures known to be susceptible to neurotoxic changes. Stressed subjects exhibited significant reductions in the GM volumes of the anterior cingulate cortex and the dorsolateral prefrontal cortex. Furthermore, their caudate and putamen volumes were reduced, and the volumes correlated inversely to the degree of perceived stress. Our results add to previous data on chronic psychosocial stress, and indicate a morphological involvement of the frontostriatal circuits. The present findings of morphological changes in these regions confirm our previous conclusion that symptoms from occupational stress merit careful investigations and targeted treatment. PLoS One. 2013 Jun 11;8(6):e64065.)

- Fysisk inaktivitet og fedme øker risiko for kroniske smerter

Motion hjælper mod ledsmerter
arbejdsmiljoviden.dk 22.5.2012
Det er vigtigt at dyrke motion, hvis man plages af smerter i leddene. De danskere, som trodser smerterne og dyrker motion, har færre 30 pct. færre sygedage end de danskere, der ikke dyrker motion.

Fysisk aktivitet mindsker smerterne
Det hjælper at dyrke motion, hvis man har ledsmerter.

Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital og kampagnesiden Aktiveled.dk - som skal hjælpe danskere med smerter - har fået undersøgt 2.348 danskere. Resultaterne viser, at smerteplagede, som dyrker motion, har 30 pct. færre sygedage end de danskere, der ikke dyrker motion.

Skulder-, ryg- og knæsmerter opstår ofte i takt med, at brusk i leddet nedbrydes - med store smerter til følge. Og smerterne - de følger med på jobbet.

To ud af tre adspurgte i undersøgelsen svarer, at ledsmerterne påvirker arbejdsevnen, og samtidig er 49 pct. ikke i stand til at klare fysisk belastende opgaver på jobbet.

Knap en tredjedel har problemer med stillesiddende arbejde i længere perioder. (...)

Fysisk inaktivitet og fedme øger risiko for kroniske smerter
arbejdsmiljoviden.dk 28.6.2011
Kombinationen af manglende motion og overvægt er forbundet med en øget risiko for kroniske smerter i lænderyg, nakke og skuldre i den voksne befolkning. Det viser norsk undersøgelse.

Sammenhæng mellem motion, BMI og kroniske smerter
Fysisk inaktivitet og høj BMI er i den almindelige voksne befolkning forbundet med en øget risiko for kroniske smerter i lænderyg samt i nakke og skuldre.

Det viser resultaterne af et studie i Norge, hvor forskere har fulgt ca. 30.000 mænd og kvinder over en tiårig periode.

Smerter koster dyrt
Kroniske smerter i bevægeapparatet udgør en stor samfundsøkonomisk udfordring, og derfor er det afgørende at kunne dokumentere, hvilke forebyggende foranstaltninger, det er berettiget at sætte i værk.

Forskernes formål med undersøgelsen var at lave en undersøgelse af sammenhængen mellem motion, BMI (Body Mass Index) og risikoen for at udvikle kroniske smerter i lænderyggen samt i nakke og skuldre. (...)

- Arbeidslivet har ikke blitt tøffere

Arbeidslivet har ikke blitt tøffere
aftenposten.no 28.11.2011
Det har ikke blitt vanskeligere for personer med kort utdanning og svake kvalifikasjoner å få jobb til tross for store teknologiske endringer i arbeidslivet.

Arbeidslivet har hatt store teknologiske endringer, spesielt knyttet til endringer innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Flere har hevdet at dette favoriserer høyt kvalifiserte arbeidstagere, men ny forskning avkrefter dette:

Personer med lave kvalifikasjoner har like høy arbeidsdeltagelse som før, noe som indikerer at arbeidslivet ikke har blitt tøffere, viser en ny undersøkelse.

Kompetanse og arbeidsdeltagelse
Undersøkelsen benytter seg av data fra Canada, Norge og USA, der man ser på sammenhengen mellom kompetanse målt i utdanningslengde, leseferdigheter og tallforståelse og arbeidsdeltagelse i perioden 1990-tallet til 2003.

Det er ingen tvil om at høyere utdanning og kompetanse gir bedre muligheter i arbeidslivet og høyere yrkesdeltagelse, men denne forskningsrapporten finner ingen holdepunkter for at denne sammenhengen har blitt forsterket fra 1990-tallet frem til i dag. (...)

– Nesten umulig å bevise mobbing på arbeidsplassen

– Nesten umulig å bevise mobbing på arbeidsplassen
nrk.no 31.7.2013
– Det er nesten umulig å bevise mobbing på jobb, og det går ut over rettsvernet, sier LO-advokat.

Om lag 10.000 arbeidstakere slutter hvert år på grunn av mobbing på jobben.

– Arbeidstakere som har blitt mobbet ut av jobb, har i praksis ikke rettsvern, mener LO-advokat Karl Inge Rotmo.

Strenge krav til bevis
Ifølge arbeidsmiljøloven er det ulovlig å mobbe og trakassere ansatte, men kravene til bevis er så strenge at nesten ingen som hevder å ha blitt mobbet ut av jobb, får saken sin opp i retten.

• Les også: Voksne mobbes på jobb

Karl Inge Rotmo må si nei til nesten alle som ønsker å anmelde arbeidsgiveren for mobbing eller trakassering.

– Det er slik at sakene må vurderes veldig konkret. Hva var det som skjedde, hva ble sagt og hva ble ikke gjort osv. Det er den som har opplevd trakassering som har bevisbyrden. Det er han eller hun som må sannsynliggjøre alle vilkårene for at det skal kunne ende i en erstatning, sier han.

Rotmo mener derfor at trakasseringsvernet sånn sett avviker fra en del andre variasjoner av vern som arbeidsmiljøloven gir til arbeidstakere.

50.000 mobbet
Hvis arbeidstaker har blitt diskriminert så må også arbeidsgiver bevise at det ikke har skjedd. Slik er det ikke for arbeidstakere som har blitt mobbet.
– Arbeidstaker skal vise at det har vært noe som kan være diskriminering. Men i trakasseringssaker er det helt annerledes. Her er det arbeidstakeren som må bevise absolutt alt, sier Rotmo.

Over 50.000 arbeidstakere sier de har blitt mobbet, og nesten dobbelt så mange opplever sex-kommentarer og lignende. Det er flere enn for sju år siden, viser tall fra arbeidsmiljøinstituttet.

For dem som til slutt slutter i jobben er rettsvernet elendig, mener Rotmo. (...)

(Anm: Bliver du ofte mobbet af dine kollegaer? Så er din risiko for at udvikle depression ni gange større end hos den almene befolkning. Det viser ny dansk forskning. (videnskab.dk 30.1.2015).)

(Anm: Ny rapport: Voksne oppdager ikke skolemobbing. Over 50.000 elever opplevde mobbing i norsk skole. 40 prosent av dem svarer at voksne ikke visste om mobbingen. (…) – Det er svært alvorlig at barn blir mobbet uten at det blir fanget opp. De voksne på skolen og i barnehagen må bli flinkere til å oppdage mobbing. (aftenposten.no 24.1.2017).)

(Anm: Mobbing koster samfunnet milliarder - Samfunnet kunne vært spart for enorme summer hvis mobbing hadde blitt forebygget bedre. (nrk.no 27.2.2011).)

(Anm: Nye funn om mobbing: – Må tas tak i, sier forskeren. (…) – Mobbing er en form for kronisk sosialt stress (…)  som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig. (…) Økt risiko for hjertesykdom og diabetes. Tidligere er det kjent at mobbing kan knyttes til psykiske lidelser. Den nye forskningen viser at unge mobbeofrene også kan ha større sjanse for å få hjertesykdom og diabetes i voksen alder. (aftenposten.no 14.3.2017).)

(Anm: Sammenheng mellom mobbing og posttraumatisk stress. Forskning viser at nær seks av ti som er blitt mobbet har symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse. (dagensmedisin.no 6.3.2015).)

(Anm: Harket om mobbingen: – Det var mange vonde år - Flere mobbeofre fortalte i dag sine historier til landets toppolitikere. En av dem var popstjernen Morten Harket, som ble mobbet som barn. – Jeg ble banket opp. Det husker jeg godt. I perioder skjedde det daglig. (nrk.no 30.1.2015).)

(Anm: Maktbruk i arbeidslivet: Forstå makt­spillet. I sin nye bok om makt i arbeidslivet beskriver NTNU-forsker og konsulent Endre Sjøvold seks kilder til makt som kan hjelpe deg til å forstå mer av maktspillet på jobben. – Vær ekstra obs hvis maktbrukere plutselig endrer adferd, råder Sjøvold. (dagensperspektiv.no 4.3.2016).)

(Anm: Maktbruken i næringslivet er verre enn du tror. – Hvis du er utsatt for maktbruk, er du sannsynligvis det, og sannsynligvis er det ti ganger verre enn du tror, sier Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi. (dagensperspektiv.no 4.3.2016).)

- Lange arbeidsdager gjør oss deprimerte

Lange arbejdsdage gør os deprimerede
fpn.dk 26.1.2012
Risikoen for at udvikle en depression mere end fordobles, når arbejdsdagene bliver lange.

Et tidskrævende arbejde med masser af timer væk fra familien går hårdt ud over psyken og øger risikoen for at udvikle en egentlig depression.

En ny og omfattende britisk undersøgelse viser, at personer, der arbejder mere end 11 timer om dagen, har mere end dobbelt så stor risiko for at gå ned med en depression. Det skriver Daily Mail.

Mere end 2.000 offentligt ansatte med vidt forskellige indkomster, stillingsbetegnelser og arbejdstider er siden starten af 1990´erne blevet fulgt i en af de mest detaljerede undersøgelser af arbejdstid og sundhed i Storbritannien nogensinde. (...)

Depression a Hazard With Long Work Days
medpagetoday.com 25.1.2012
Employees who put in excessively long hours on the job may be dedicated and hard-working, but they also are at risk for major depression, European researchers found.

After adjustment for socioeconomic factors, the risk of depression more than doubled for individuals who worked 11 or more hours a day compared with those working seven to eight hours (OR 2.43, 95% CI 1.11 to 5.30, P=0.026), according to Marianna Virtanen, PhD, of the Finnish Institute of Occupational Health in Helsinki, and colleagues.

Even after adjustment for factors such as job strain and social support on the job, the increased risk persisted (OR 2.52, 95% CI 1.12 to 5.65, P=0.025), the researchers reported online in PLoS One. (...)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Deprimerte av urettferdighet på jobben

Deprimerte av urettferdighet på jobben
ukeavisenledelse.no 9.11.2013
Urettferdig sjef og urettferdig arbeidsmiljø gir større risiko for depresjon enn mye å gjøre.

Det kommer frem i en dansk studie gjort av blant annet forsker og psykolog Matias Brødsgaard Grynderup ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Aarhus universitetssykehus. Ifølge forskning.no uttaler Grynderup at studien viser at arbeidspress faktisk ikke har noen innflytelse på om folk blir deprimerte eller ikke. Det er andre faktorer som spiller inn.

Undersøkelsen er gjort blant 4500 ansatte i offentlig sektor i Danmark. Forskerne har brukt spørreskjemaer, de har intervjuet en del deltagere og de har undersøkt mengden av stresshormonet kortisol i spyttet.

Undersøkelsen viste at følelsen av rettferdighet er mye viktigere enn arbeidspress når det gjelder faren for å utvikle depresjon.

De danske forskerne fant ingen negativ sammenheng mellom mye kortisol og høy risiko for å utvikle depresjon. Faktisk var det motsatt. De fant at høy kortisolkonsentrasjon var forbundet med lav risiko for å utvikle depresjon. (...)

(Anm: Sjefen gir depresjon – ikke arbeidsmengden (forskning.no 6.11.2013).)

- Sjefen gir depresjon – ikke arbeidsmengden

Sjefen gir depresjon – ikke arbeidsmengden
forskning.no 6.11.2013
Det er ikke arbeidsmengden som gjør folk deprimerte, men en urettferdig sjef og et urettferdig arbeidsmiljø.

Psykolog Matias Brødsgaard Grynderup fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Aarhus universitetssykehus er en av forskerne bak den nye studien. Han forteller:

– Studien viser at arbeidspresset faktisk ikke har noen innflytelse på om folk blir deprimerte. Det er andre faktorer som spiller inn, og det er de områdene som bør fokuseres på i fremtiden.

Resultatet er nylig presentert i tre forskjellige artikler i de vitenskapelige tidsskriftene Occupational and Environmental Medicine, Psychoneuroendocrhinology og Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. (...)

(Anm: A two-year follow-up study of salivary cortisol concentration and the risk of depression. Psychoneuroendocrinology. 2013 Oct;38(10):2042-50. Epub 2013 Apr 15.)

(Anm: A two-year follow-up study of risk of depression according to work-unit measures of psychological demands and decision latitude.Scand J Work Environ Health. 2012 Nov;38(6):527-36. Epub 2012 Aug 10.)

(Anm: Work-unit measures of organisational justice and risk of depression--a 2-year cohort study. Occup Environ Med. 2013 Jun;70(6):380-5. doi: 10.1136/oemed-2012-101000. Epub 2013 Mar 8.)

- Mosjon for psyken

Mosjon for psyken
ukeavisenledelse.no 7.3.2012
Ansatte som trente var bedre rustet mot psykiske problemer som utbrenthet og depresjon.

At fysisk trening kan være bra for det psykiske velværet, er ikke noe nytt, og en ny, stor studie fra forskere fra universitetet i Tel Aviv bekrefter da også dette.
Forskerne har fulgt 1600 ansatte i privat og offentlig sektor, og delte medarbeiderne inn i grupper etter aktivitetsnivå. Én gruppe trente ikke overhodet, en annen gruppe mosjonerte minst fire timer i uken.

Det viste seg at det var mest depresjon og utbrenthet i gruppen som ikke mosjonerte. Forskerne fant også at jo større den fysiske aktiviteten var, jo mindre var sannsynligheten for psykiske vansker, skriver nettstedet Du och Jobbet.

Forskerne fant at helseeffektene begynte å merkes ved 2,5 timer med trening i uken. Størst positiv effekt fant de blant dem som trente fire timer i uken. I sistnevnte gruppe var risikoen for dårligere psykisk helse redusert til halvparten sammenlignet med dem som ikke mosjonerte i det hele tatt. (...)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Mindre stress, når musikken spiller

Mindre stress, når musikken spiller
arbejdsmiljoviden.dk 24.4.2012
Musik vækker positive følelser og sænker stressniveauet. Så lytter man regelmæssigt til musik, oplever man et bedre velbefindende sammenlignet med dem, der ikke hører musik, viser ny forskning.

Musik forbedrer velvære og helbred
Folk, der jævnligt hører musik, som de selv har valgt, har det bedre og er mindre stressede.

Det viser en ny doktorafhandling i psykologi fra Göteborgs Universitet, som samler forskning udført af ph.d.-studerende Marie Helsing.

Hendes konklusioner stammer dels fra en spørgeskemaundersøgelse med 207 deltagere, dels fra et interventionsstudie. Her lyttede 21 deltagere i to uger til musik, de selv havde valgt, mens lige så mange var henvist til at slappe af uden musik. (...)

Musikken skal være selvvalgt
Resultatet var entydigt: Musik har en afslappende virkning, som kan forbedre velvære og helbred hos dem, der lytter. Og blandt deltagerne i interventionsstudiet fandt hun også, at stresshormonet kortisol mindskedes hos dem, der hørte musik. Men én forudsætning er helt afgørende: Man skal selv have valgt musikken efter sin egen smag.

– Oplevelsen af musik er individuel, understreger Marie Helsing. Det, der beroliger den ene, kan virke stressende på den anden. Så hvis man bliver tvunget til at lytte til en skvaldrende radio på sin arbejdsplads, kan man godt ende med et øget stressniveau i stedet for et mindre. Derfor ved hun heller ikke hvilken musik, der har den bedste effekt – om det for eksempel er klassisk musik eller heavy rock.

– Hvad det er for en slags musik, spiller ingen rolle – så længe man selv synes om det, siger hun.

Kilde: Marie Helsing: “Everyday music listening: The importance of individual and situational factors for musical emotions and stress reduction”, afhandling, Göteborgs Universitet 2012.

Denne historie kommer fra Magasinet Arbejdsmiljø (...)

(Anm: Making music in the operating theatre Christmas 2014: Editorial BMJ 2014;349:g7436 (Published 11 December 2014).)

(Anm: The power of music: how it can benefit health (medicalnewstoday.com 19.11.2015).)

(Anm: Live music shown to reduce stress hormones. For the first time, a study has demonstrated that attending a public cultural event can induce a measurable effect on an individual's internal hormone levels. The "stress hormone" - cortisol - was reduced across the board, among other intriguing changes (medicalnewstoday.com 12.4.2016).)

- Nina var utbrent: Slik puster du deg til et bedre liv. Som stresset hadde Nina Hansen (33) pusten høyt oppe i brystet. Hun fikk sjeldent de dype, gode pustene som går ned i magen, hele henne var på «høygir». Helt til det plutselig var tomt for krefter. Nå har hun lært å forebygge en ny smell før det skjer.

(Anm: Nina var utbrent: Slik puster du deg til et bedre liv. Som stresset hadde Nina Hansen (33) pusten høyt oppe i brystet. Hun fikk sjeldent de dype, gode pustene som går ned i magen, hele henne var på «høygir». Helt til det plutselig var tomt for krefter. Nå har hun lært å forebygge en ny smell før det skjer. Mennesker som møter veggen, er hypersensitive, har dårlig immunforsvar, er slitne og har smerter. Dette er bare noen av tilstandene der lege Audun Myskja mener bedre pustemønster kan være til hjelp ved å nullstille stress. – Pusten har den fordelen at du ikke trenger å dra på et treningssenter eller kjøre en time for å komme til et skitrekk. Treningen kan gjøres hvor som helst og når som helst, fremholder Myskja. Som lege ser han konsekvensene av det moderne livet inn mot 2020-tallet. Siden Audun Myskja kom til verden i 1953, er antall sanseinntrykk blitt tidoblet. – Jeg møter stadig flere mennesker som føler seg overveldet og bruker ord som «invadert» og «det blir for mye for meg», forteller Myskja. Skjorten som han har gjort seg flid med å stryke om morgenen, ser ustrøket ut etter mye reising og løping. Men Myskja vet hvordan han kan raskt kan falle til ro. Pusten er nøkkelen. VG møter Myskja på legekontoret i lokalene for Senter for Livshjelp i sentrum av Ski. Senteret drives sammen med kona Reidun som er naturterapeut. Som lege og spesialist i allmennmedisin er Audun Myskja kjent som en brobygger mellom vanlig og komplementær medisin. (vg.no 15.2.2019).)

- Eks-overlegens spillelister erstatter piller: – De behandlet meg som om jeg var en idiot. (- Musikk-medisinen. I over 30 år har han forsøkt å endre det norske helsevesenet med musikk. Han har blitt hånet og latterliggjort. Av sine egne.)

(Anm: Musikk-medisinen. I over 30 år har han forsøkt å endre det norske helsevesenet med musikk. Han har blitt hånet og latterliggjort. Av sine egne. Pasienten foran ham er vill i blikket og slår rundt seg med armene. Den unge Audun Myskja er i villrede. Livet så langt har ikke forberedt ham på det han nå står overfor. Året er 1974. Han jobber som assistent på et psykiatrisk sykehus. Pasienten roper høyt og skremmende, men øynene er redde. Det er nå han egentlig skal tilkalle forsterkninger og overmanne med rå styrke. Binde fast med reimer og dope ham ned. Men Audun Myskja nøler. Han følger de desperate øynene med blikket sitt. Så begynner han å slå hendene på låret. Åpningstakten til en sang av Simon og Garfunkel. En sang han har hørt pasienten nynne på før. dunk shaka dunk dunk dunk shaka dunk dunk (nrk.no 24.12.2017).)

- Ny forskningsstudie: Musikk demper korona-fortvilelsen best.

(Anm: Ny forskningsstudie: Musikk demper korona-fortvilelsen best. Din favorittartist på øret danker ut både Netflix-maraton, løpeturer, oppussing og matorgier som psykologisk selvhjelp i krisetid. Har du erfart at bomullen letter fra hodet når du hører musikk? At tunge tanker kan kveles med klimpring på gitar? Det er godt dokumentert at musikk kan lindre psykiske problemer, som angst og depresjon. Men hvilken betydning har lytting, sang og spill for psyken sammenlignet med annen aktivitet? Og hvordan virker musikken på oss under sosial isolasjon i krisetid? Det ønsker et internasjonalt forskerteam å komme til bunns i. (…) Skjold mot mollstemte pressekonferanser Da forskerne analyserte svarene, pekte én syssel seg ut. Musikk trumfet alle andre aktiviteter for å føle mer oppstemt, redusere angst, stress og sinne, samt det noe diffuse målet «self-Connection». Det siste handler om å finne en indre ro, ifølge forsker Jonna Katariina Vuoskoski. (aftenposten.no 18.5.2021).)

(Anm: Music may reduce pain, anxiety after surgery (medicalnewstoday.com 13.8.2015).)

(Anm: New music strategy shows 70 percent increase in exercise adherence (medicalnewstoday.com 22.5.2015).)

(Anm: Everyday music listening: The importance of individual and situational factors for musical emotions and stress reduction. Universitet: Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. University of Gothenburg. Faculty of Social Sciences (gupea.ub.gu.se 27.1.2013).)

- Søvnmangel gir trøbbel på jobb

Søvnmangel gir trøbbel på jobb
aftenposten.no 11.3.2012
Hver tredje arbeidstager ligger ofte våken og tenker på ting som har med jobben å gjøre, viser en ny, svensk undersøkelse. Søvnproblemer er undervurdert i arbeidslivet, mener søvnforsker Børge Sivertsen.

Søvnproblemer gjør at vi jobber saktere, konsentrerer oss dårligere og husker mindre.

- Tradisjonelt sett er søvnproblemer sett på som et symptom på en annen lidelse, og det er ikke blitt tatt på alvor, sier søvnforsker Børge Sivertsen.
Men mye tyder på at arbeidsgivere bør gjøre nettopp det.

Risikoen for å bli langtidssykemeldt eller uføretrygdet er dobbelt så stor blant dem som lider av alvorlige og langvarige søvnproblemer, viser en studie som er gjennomført av Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen fra 2008.

Undersøkelsen er korrigert for andre faktorer som kan påvirke bildet. Det betyr at søvnproblemer er en minst like sterk risikofaktor for å bli uføretrygdet som depresjon. (...)

Fakta - Soveråd
- Craig Hudsons syvdagers program for å sove bedre går enkelt forklart ut på å endre adferd, sovemiljø og maten man spiser. Flere av rådene er kjente «søvnhygieneråd»:

- Adferd. Du skal blant annet legge deg og stå opp på likt tidspunkt hver dag, unngå å sove på dagtid, ikke trene før leggetid, ikke legge deg før du er trøtt, ikke se på klokken dersom du ikke får sove. Stå opp av sengen dersom du våkner og ikke får sove, og legg deg igjen når du kjenner deg trøtt.

- Sovemiljø. Du må blokkere lyset helt ute fra rommet for at hjernen skal produsere nok melatonin som gjør at du kommer inn i dyp søvn. Ifølge Hudson skal du
ikke en gang kunne se hånden foran deg i mørket. Blokker også ut lyder og fjern ting som kan distrahere deg i soverommet. Behold en jevn, lav varme.

- Mat. Ikke bruk alkohol eller koffeinholdig drikke i timene før du legger deg. Unngå proteiner på kveldstid. Spis i stedet karbohydrater, det vil ifølge Hudson
hjelpe til med opptaket av aminosyren tryptophan som er viktig for melatoninbalansen og dermed dyp søvn. (...)

- Skader hørselen på jobb

Skader hørselen på jobb
regelhjelp.no 25.4.2012
Arbeidstilsynet mottar årlig nærmere 1700 meldinger om arbeidsrelaterte støyskader. Nå kontrollerer Arbeidstilsynet hvordan 520 virksomheter jobber for å redusere sjenerende og hørselskadelig støy.

- Hørselstap er uhelbredelig, og det er bekymringsfullt at så mange får hørselsskader på jobb. Arbeidstilsynets satsning på støy skal bidra til at virksomhetene jobber forebyggende for å redusere risikoen for hørselsskader på arbeidsplassen, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet. (...)

Arbeidstilsynet skal ta støyverstingene
Sjekker støynivå i barnehager og byggebransjen

vg.no 24.4.2012
BRÅKER: Barna i Solkollen Barnehage på Hellemyr i Kristiansand leker og koser seg i sola. Barnehager er en av støyverstingene.

(VG Nett) 1700 personer skader hørselen på jobb hvert år. Mange bedrifter slurver med støykrav, ifølge Arbeidstilsynet. (...)

Headset kan gi hørselskade
aftenposten.no 21.2.2009
Støyskader topper statistikken hos Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet advarer mot kombinasjonen av headset og PC i jobbsammenheng.

Arbeidsrelaterte støyskader var det desidert største problemet i skadestatistikkene til Arbeidstilsynet i 2008, viser nye tall Aftenposten har fått tilgang til. (...)

- Kveldsjobbing øker brystkreftrisiko

Kveldsjobbing øker brystkreftrisiko
kk.no 30.5.2012
ØKER BRYSTKREFTRISIKO: En ny studie viser at det å jobbe to kveldsvakter i uka er nok til å øke risikoen for utvikling av brystkreft betraktelig.

Det å jobbe mer enn to nattevakter i uka, kan øke risikoen med 40 prosent, viser ny forskning.

Det er en kjent sak at en stillesittende jobb – hvor du tilbringer mange timer på rumpa hver eneste dag, er skadelig for helsen i lengden.

Ja, forskning har til og med vist at en inaktiv jobb øker risikoen for å rammes av kreft.

Og det er ikke bare arbeidstagere som sitter mye som er i faresonen for å få kreft. (...)

Danmark utbetaler erstatning til nattarbeidere med kreft
nrk.no 4.4.2011
En ny norsk undersøkelse viser at kvinnelige sykepleiere som jobber mye nattevakt oftere får brystkreft enn andre kvinner. Resultatene er delvis sammenfallende med en dansk undersøkelse.

I Danmark har vel 80 kvinner som har fått brystkreft som følge av natt- og skiftarbeid fått utbetalt erstatning fra helsemyndighetene. (...)

(Anm: Night Work and Breast Cancer Risk Among Norwegian Nurses: Assessment by Different Exposure Metrics. Am. J. Epidemiol. 2011 (March 31).)

Mange nattevakter øker kreftrisikoen
adressa.no 4.4.2011
Å jobbe mange nattevakter på rad øker faren for å rammes av brystkreft. Det viser en banebrytende ny norsk studie, utført blant sykepleiere.

– Risikoen for å få brystkreft øker med 80 prosent hos sykepleiere som har arbeidet mer enn fem år i en turnus med minst seks påfølgende nattevakter. Og tendensen er klar: Jo flere nattevakter man jobber sammenhengende, desto mer øker risikoen for å rammes. De som er inkludert i studien er utdannet før 1985, og har fått påvist brystkreft fra 1990 og frem til 2007.

Det sier forsker Jenny Anne Sigstad Lie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) til Aftenposten. Hun kan nå legge frem nye, oppsiktsvekkende funn fra en omfattende studie av brystkreft blant norske sykepleiere. Her blir det for første gang påvist en sammenheng mellom antall nattevakter og hvor stor risikoen for brystkreft er.

Resultatene blir i disse dager publisert i det anerkjente medisinske fagtidsskriftet American Journal of Epidemiology. (...)

(Anm: Night Work and Breast Cancer Risk Among Norwegian Nurses: Assessment by Different Exposure Metrics. Am. J. Epidemiol. 2011 (March 31).)

Jobbet natt og fikk brystkreft
aftenposten.no 14.5.2009
(...) Danske myndigheter, trolig som verdens første, betaler yrkesskadeerstatning til kvinner som får brystkreft. Dette er foreløpig en prøveordning i påvente at en konklusjon var Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Mahnkopf er første flyvertinne som har mottatt erstatning. Også kvinner i det danske helsevesenet og i Forsvaret har fått godkjent brystkreft som en yrkesskade. (...)

Dansk erstatning til brystkreftrammede nattarbeidere
21.3.2009
Norske kvinner må vente

(VG Nett) I Danmark har flere titalls kvinner med brystkreft fått yrkesskadeerstatning etter nattarbeid. Professor Bente Moen mener Norge også burde vurdere det samme. (...)

Diverse artikler

(Anm: Færre unge har deltidsjobb. Stadig færre tenåringer har i dag erfaring fra arbeidslivet, for eksempel i form av en deltidsjobb eller sommerjobb. Mens nærmere tre av fire 17-åringer hadde inntekter fra slike jobber på slutten av 1990-tallet, gjaldt dette bare om lag halvparten av 17-åringene i 2015. (ssb.no 13.6.2017).)

Dårligt psykisk arbejdsmiljø kan give fysiske smerter
arbejdsmiljoviden.dk 27.5.2014
Er der eksempelvis konflikter mellem kollegerne på jobbet, kan det give nakkesmerter og hovedpine, siger norsk professor.

Psykiske belastninger kan blandt andet påvirke søvn, hvile, helbredsrelateret opførelse og familielivet, fortæller Professor Stein Knardahl. Foto: Thomas Tolstrup.

Kommer du op at skændes med en kollega på jobbet, kan du risikere at få ondt i hovedet og nakken.

Det fortalte Stein Knardahl, professor ved Statens arbeidsmiljøinstitutt i Oslo, på andendagen af Wellbeing at Work-konferencen, der bliver afholdt i København 26.-28. maj.

- Det er eksempelvist muligt, at hvis du har lav jobtilfredshed, så kan det øge din opfattelse af ubehag eller smerte i nakken, sagde Stein Knardahl. (...)

Workplace solvent exposure linked to later-life cognitive decline (Løsemiddeleksponering på arbeidsplassen linket til kognitiv svikt senere i livet)
medicalnewstoday.com 13.5.2014
Workplace solvent exposure linked to later-life cognitive decline

Past research has associated exposure to solvents with liver and kidney damage, respiratory impairments, reproductive damage and even cancer. Now, a new study suggests that individuals exposed to solvents - such as paint, glue and degreasers - at work may be at increased risk of memory and thinking problems later in life.

The research team, including Erika L. Sabbath of the Harvard School of Public Health in Boston, MA, recently published their findings in the journal Neurology.

Health problems as a result of chemical exposure is something of a hot topic at present. Earlier this year, Medical News Today reported on a study associating low-level pesticide exposure with Parkinson's disease. Other research found that food packaging chemicals may impact long-term health. (…)

Study shows higher cancer deaths at Camp Lejeune
tampabay.com 19.2.2014
Marines and Navy personnel stationed at Camp Lejeune, N.C., during years when its drinking water was highly polluted with toxic chemicals died of cancer far more frequently than those who lived at a base without fouled water, a federal study said Wednesday.

The federal Agency for Toxic Substances and Disease Registry's long-awaited mortality study provides persuasive evidence polluted water sickened people who lived at the North Carolina base, say members of a panel advising ATSDR.

Death rates for all cancers at Camp Lejeune were 10 percent higher than at Camp Pendleton, a Marine Corps base in California whose water was never contaminated, the study said. (...)

Lasse (53) ble mobbet på jobb og begikk selvmord - NÅ ER SJEFENE DØMT
tv2.no 21.2.2014
TOK LIVET SITT: Svenske kommuneansatte Lasse Persson valgte å ende livet sitt etter uholdbar mobbing på arbeidsplassen.

I 2010 tok den 53 år gamle sosialarbeideren Lasse Persson livet sitt. Kollegaer hevder i ettertid at han ble mobbet på arbeidsplassen og at sjefene ikke forsøkte å bedre situasjonen - tvert imot.

To av 53-åringens ledere ble denne uken dømt etter to år med etterforskning, melder svenske Aftonbladet.

Søkte hjelp hos ledelsen
Det var da Persson fikk en ny vikarierende nestleder høsten 2009 at problemene startet. Før dette ble han beskrevet som arbeidsglad, omgjengelig og dyktig. Men den nye veilederen kritiserte stadig vekk arbeid hans. Etter hvert begynte Persson å klage over mageproblemer og søvnvansker. Han søkte støtte hos sine øverste ledere, men det var forgjeves.

Han ba om å bli omplassert, men ble ikke hørt. Lederne ba ham om å søke hjelp hos bedriftshelsetjenesten, selv om Perssons budskap var at arbeidsmiljøet var problemet. Han fikk beskjed fra sjefene sine at han hadde fått «mange klager fra kunder og partnere», men aldri fra hvilke slik at han ikke kunne forsvare seg. (...)

Dobbelt så mye vold på norske arbeidsplasser
aftenposten.no 6.10.2013
I Europa er kun franske arbeidstagere mer voldsutsatt enn nordmenn.

3,7 prosent av norske arbeidstagere oppgir at de er blitt utsatt for fysisk vold det siste året.

Til sammenligning ligger det europeiske gjennomsnittet på 1,9 prosent. Bare Frankrike opplever mer vold på arbeidsplassen enn Norge, ifølge en rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt, som bruker tall fra en stor europeisk spørreundersøkelse.

Også i kategorien trusler og ydmykende oppførsel ligger Norge over gjennomsnittet. 7,8 prosent av de norske arbeidstagerne svarer at de har opplevd dette, noe som er to prosentpoeng over snittet.

Helse- og sosialarbeidere Vold og trusler rammer særlig dem som jobber med helse- og sosialarbeid, ifølge rapporten, som kom i desember i fjor. Rapportforfatter Cecilie Aagestad forteller at Norge ligger høyt blant annet fordi helse- og sosialsektoren her er stor sammenlignet med mange andre land. (…)

(Anm: Det er en fordobling i antall personer som er meldt skadet som følge av vold og trusler på jobben i perioden 2011-2014. I samme periode er det en dobling i antall registrerte vold- og trusselhendelser. Mest utsatt er ansatte i helse og sosial og i offentlig administrasjon. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Rapporten gir en oversikt over vold og trussel-relaterte hendelser som er meldt inn til Arbeidstilsynet. Den sier noe om hva som utgjør risiko og hvordan slike hendelser kan forebygges. (arbeidstilsynet.no 11.3.2016).)

(Anm: Parkeringsbetjent Bente (54) ble overfalt og drapstruet på jobb. Over 200.000 nordmenn opplever vold og trusler på jobben hvert år, og kommunalt ansatte er en særlig utsatt yrkesgruppe. Se listen over de mest utsatte yrkene. (…) Vold på jobben. Totalt sett oppgir 7,5 prosent, dvs. om lag 203 000 yrkesaktive, at de det siste året har vært utsatt for vold eller trusler om vold, og 2,6 prosent sier at de har vært utsatt for vold som ga synlige merker. Ytterligere 4 prosent sier at de har vært utsatt for vold som ikke har gitt synlige merker, og 4,2 prosent oppgir at de har blitt utsatt for trusler om vold. Kilde: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). (…) Kommunalt ansatte er overrepresentert i statistikken. (tv2.no 6.7.2017).)

Sygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold
arbejdsmiljoviden.dk 13.10.2015
Kommentér  Af Ida Marie Winge  - 13. oktober 2015
Volden er stigende på de psykiatriske afdelinger. Det oplever over halvdelen af psykiatripersonalet i en ny undersøgelse.

Vrede patienter, der slår eller slynger trusler ud, er en stor del af arbejdslivet for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i psykiatrien. Det viser en ny undersøgelse lavet af Dansk Sygeplejeråd, FOA og Bedre Psykiatri.

Mere end halvdelen af psykiatripersonalet i undersøgelsen oplever, at der er kommet en stigning i antallet af vold og trusler. Samtidig fortæller ni ud af ti, at nogen på deres arbejdsplads er blevet truet eller slået i løbet af det seneste år.

Dorte Stenberg næstformand i Dansk Sygeplejeråd fortæller, at den stigende vold gør de ansatte utrygge.

- Det er ikke altid de hårdeste episoder, der er de værste. Nogle gange er det antallet af episoder, som gør at folk bliver langtidssygemeldt, siger hun. (…)

Læg 4 1/2 år til dit liv med motion
arbejdsmiljoviden.dk 17.9.2013
Uanset hvor meget eller lidt man bevæger sig på arbejde, kan man forlænge sit liv med fysisk aktivitet i fritiden. For folk med de mest stillesiddende job kan det dreje sig om op mod fire et halvt år, konkluderer ny forskning.

Løb, spinning og bænkpres kan være med til at udskyde datoen for, hvornår du dør. Faktisk kan du leve op mod fire et halvt år længere, hvis du træner i fritiden. Det viser en undersøgelse foretaget af en gruppe danske forskere. (...)

De glemte voldsofrene
Johnny Gimmestad – Journalist
aftenposten.no 31.8.2013
Arbeidsmiljø. Norske arbeidstagere slås og trues mer enn de mobbes. Hvor er voldsalarmen?

Mandag skjedde nok et angrep på en Nav-ansatt – i Ålesund. Denne gangen ble det ikke brukt kniv – og det ble bare en liten notis nederst på side 5 i vår avis.

Nav-ansatte er blant de mest utsatte for et merkelig lite påaktet problem i vårt arbeidsliv: Fysisk vold og trusler mot arbeidstagere. I årets fem første måneder kan etaten rapportere om 598 slike tilfeller mot egne medarbeidere. Og antallet ser ut til å øke.

Men Nav-medarbeiderne er dessverre ikke alene. Nærmere 150 000 mennesker opplever årlig fysisk vold og trusler på sin egen arbeidsplass, ifølge offisielle tall fra Statistisk sentralbyrå. Det utgjør rundt regnet 6 prosent av alle norske arbeidstagere.

Tøffest i det offentlige
Ansatte i stat og kommune er sterkt overrepresentert på statistikken. Her er risikoen gjennomgående seks ganger så høy som i privat sektor, selv om forskjellene fra bransje til bransje er store. Men den som trodde at lovens håndhevere er mest utsatt til for slag, spark og det som verre er må tro om igjen:

Å arbeide i helse- og sosialsektoren er noe av det mest risikofylte du kan gjøre, hvis du frykter fysiske angrep og trusler. To av ti sykepleiere oppgir at de i løpet av et år er utsatt for vold på arbeidsplassen. Det er nesten dobbelt så ofte som hva politifolk og lærere i grunnskolen opplever.

Statistikken vitner også om klare kjønnsforskjeller: Kvinner rammes mer enn dobbelt så ofte som menn. Og slik kan vi fortsette talleksersisen. Visste du for eksempel at det hvert år utbetales rundt regnet 50 millioner kroner i yrkesskadeforsikring til arbeidstagere som utsettes for fysisk vold?

Og i Sverige, der man er kommet lenger enn oss i å kartlegge omfanget av dette problemet, peker forskerne på at vold og trusler er den tredje viktigste årsaken til sykmeldinger som var lenger enn én måned. Generelt mener fagfolkene at mørketallene er store. Det skyldes dels at terskelen for å rapportere om voldsepisoder varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass – samtidig som definisjonen av hva det vil si å bli utsatt for vold er langt fra entydig.

Og her ligger en av de mange utfordringene på dette feltet: Når volden blir en fast, nærmest unngåelig ingrediens i ditt arbeidsmiljø, da kan det lett skje en form for tilpasning, der grensen for hva du og din arbeidsgiver definerer som vold eller trussel viskes vekk – kanskje også av hensyn til de pasientene, elevene eller klientene du til daglig arbeider med. Det er en farlig mekanisme – som både arbeidsgiverne og vår egen vaktbikkje for arbeidslivet, Arbeidstilsynet, bør være sørge for å motvirke.

Samtidig peker forskerne på en annen utfordring – som går til oss alle: Som kunder, brukere og klienter blir du og jeg stadig mer kravstore og bevisste om våre rettigheter. Det kan også bidra til å strekke strikken for hvor langt vi går i retning av å kreve vår rett – til et punkt der de som har jobben med å møte oss ansikt til ansikt føler seg truet. (...)

Tredobling av trusler mot Nav-ansatte
tv2nyhetene.no 5.8.2013
– Jeg er forferdet, sier arbeidsministeren etter at en kvinnelig Nav-ansatt ble knivstukket på jobb mandag morgen.

FORFERDET: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) vurderer å styrke sikkerheten ved Nav-kontorene etter mandagens hendelse.

Saksbehandleren var på jobb på Nav Grorud på Ammerud i Oslo da hun ble angrepet mandag morgen. Hun ble knivstukket minst to ganger i ryggen og ble sendt til sykehus med kritiske skader.

En 26 år gammel mann ble pågrepet etter ti minutter og er nå siktet for drapsforsøk.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) er preget etter at den brutale voldsepisoden.

– Jeg er forferdet over det som har skjedd. Ansatte i Nav gjør en veldig viktig jobb. Ofte stiller de krav og ofte sier de nei. Derfor ser vi at flere rapporterer om trusler. Dette er en veldig alvorlig hendelse, sier Huitfeldt til TV 2.

Mot trussel-rekord
Antall rapporterte trusler og voldsepisoder mot Nav-ansatte har blitt tredoblet de siste årene. I 2012 ble det rapportert om 1261 episoder, mens det i 2010 var 481 hendelser.

2013 kan bli et rekordår. Per 3. juni 2013 var det registrert 598 saker totalt for landet, som er en økning fra 460 på samme tid i 2012.

– Vi har sett gjennom flere år at ansatte i Nav ikke har meldt fra. Vi har gitt klar beskjed om at det skal meldes fra når man blir utsatt for trusler slik at vi får gode rapporter på dette. Dette for at vi kan gjøre mer for sikkerheten, sier Huitfeldt. (...)

- NAV-ansatte har måttet flytte etter trusler
aftenposten.no 5.8.2013
Kontoret er stengt, og helsepersonell tar hånd om de resterende ansatte.

Mandag morgen ble en kvinnelig ansatt i 30-årene knivstukket på Nav Grorud. En person er pågrepet.

- Vårt fokus nå er å gi best mulig hjelp til ansatte og pårørende, sier Henrik Mevold, informasjonssjef i bydel Grorud.

Han besvarer henvendelser rundt hendelsen fordi den skadde Nav-arbeideren er kommunalt ansatt.

- Bedriftshelsetjenesten er koblet inn, og de ansatte på Nav samles nå for å få informasjon og oppfølging fra kvalifisert helsepersonell , sier Mevold.

Politiet var bevæpnet under arrestasjonen. Den pågrepne er en 26 år gammel mann. Han er en kjenning av politiet, og bor i nærområdet. (...)

Mistet jobben etter at de varslet om dårlige arbeidsforhold
tv2nyhetene.no 4.8.2013
FIKK SPARKEN: Disse seks rørleggerne, som slo alarm om elendige arbeidsforhold ved byggingen av cooplageret i Norge, er i dag arbeidsledige hjemme i Spania.

Coop lovet å ta ansvar for arbeidstakerne som slo alarm om dårlige arbeidsforhold i april. TV 2 møtte seks av dem tre måneder etterpå.

TV 2 avslørte tidligere i år at disse arbeiderne ble lønnet ned mot 50 kroner timen mens de jobbet under livsfarlige forhold på det som skal bli et nytt gigantlager for matkjeden Coop.

– Jeg føler vi blir utnyttet, sa en av arbeidstakerne da TV 2 besøkte arbeidsplassen i april. (...)

Hårdt fysisk arbejde ender med nye hofter
arbejdsmiljoviden.dk 14.5.2013
Mænd i brancher med hårdt fysisk arbejde får oftere brug for en ny hofte. Behovet opstår knap tre år tidligere end hos resten af de erhvervsaktive, viser en ny dansk undersøgelse. (...)

Ledere: Arbejdsmiljø mindre vigtigt end tidligere
arbejdsmiljoviden.dk 15.2.2013
Ledere tillægger arbejdet med arbejdsmiljø og sygefravær mindre betydning end tidligere, viser nye tal.

Arbejdsmiljø uden for top 10
Bedre arbejdsmiljø og mindre sygefravær er langt nede på listen, når danske ledere selv skal sige, hvad de vil bruge mest energi på fremadrettet.

Det viser svar fra 1.035 respondenter i en ny undersøgelse blandt topledere, mellemledere og linjeledere.

Lederne er blevet spurgt om, hvor vigtige 23 forskellige områder er for virksomheden.

Undersøgelsen er foretaget af Lederne, og den viser - sammenlignet med tidligere undersøgelser - at ledelsen tillægger arbejdsmiljø og bekæmpelse af sygefravær mindre betydning end tidligere. (...)

Work-Related Asthma Takes a Heavy Toll
JAMA 2012 (May 25)
Nearly 1 in 10 US adults with asthma who’ve ever worked full or part time can chalk up at least some of their symptoms to conditions at work, according to a new federal study.

In today’s Morbidity and Mortality Weekly Report, researchers from the National Institute for Occupational Safety and Health and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) report that in 9% of adults with asthma, the illness is work-related. That statistic represents 1.4 million adult asthma cases that could be prevented annually, the researchers wrote. (...)

Work-Related Asthma a Significant Problem: CDC
philly.com 24.5.2012
THURSDAY, May 24 (HealthDay News) -- About nine percent of all asthma cases in the United States are caused or made worse by work-related exposures, a new federal study says.

That means work-related asthma affects about 1.4 million adults annually, the researchers said.

State-by-state rates of workplace-related asthma ranged from 4.8 percent (Arizona) to just over 14 percent (Florida