Om resistensutvikling

Det er hevet over enhver tvil, at helsevesenet har et viktig ansvar når det gjelder å bremse resistensutvikling ved fornuftig bruk av disse legemidlene. (Aftenposten 14.7.2005)

Kommunikation minskar antibiotikaförskrivning ...60-procentig relativ minskning (lakemedelsvarlden.se 5.9.2007)

Ny strategi for å beskytte sunne tarmmikrober mot antibiotika (medicalnewstoday.com 23.3.2015)

Totalresistenta bakterier vanligare (svd.se 17.11.2009)

Resistent bakterie funnet i Sverige (helserevyen.no 11.12.2007)

Fabriker pumpar antibiotika rakt ut i vattnet (lakemedelsvarlden.se 5.9.2007)

Ny antibiotika-app skal gi riktigere bruk (dagensmedisin.no 24.6.2014)

- Allerede på 50-tallet kom advarslene om uvettig bruk av antibiotika.

(Anm: Derfor taper vi mot bakteriene våre. Allerede på 50-tallet kom advarslene om uvettig bruk av antibiotika. Nå må vi begrense bruken kraftig og ikke utrydde vår normale bakterieflora. (nrk.no 17.11.2016).)

- Følg tarmen: Hvordan forskere kommer nærmere å lenke (sammen) mikrobiomet og kroniske sykdommer.

(Anm: Following your gut: How scientists are getting closer to linking the microbiome and chronic diseases. The landscape of our bodies, trillions of microbes accompany us on the journey of life, some of them riding it out in the body’s soft bits from first to dying breath. A decade or so ago, the human microbiome was a revolutionary concept. Its unknown links to disease intrigued researchers across the globe. Now, some microbiome researchers are trying to usher in a new phase, in which modern tools and analytical approaches can show the connection between microbes and disease, and edge the field closer to potential treatments. (statnews.com 4.11.2022).)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser i flere terapeutiske klasser – antipsykotika, andre psykoaktive legemidler, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner – var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

- Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. (- Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika.)

(Anm: Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika. Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Gut i januar 20231. Forskerne fulgte over seks millioner mennesker i Danmark i mer enn ti år. Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom – Crohns sykdom og ulcerøs kolitt - er økende. Bruk av antibiotika har blitt forbundet med økt risiko for slik sykdom hos barn, men innvirkningen hos voksne har vært usikker. (nhi.no 19.1.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Antibiotikarester i avløpsvann kan true folkehelsen. (- Bakterier som blir resistente mot antibiotika er en global trussel.) (- Det kan føre til at bakterieinfeksjoner hos dyr og mennesker ikke lenger kan behandles.)

(Anm: Antibiotikarester i avløpsvann kan true folkehelsen. Det er så høye konsentrasjoner av antibiotika i drikkevann i områder av Asia at det kan gi resistens. – Også i Norge bør vi ha fokus på å rense avløpsvann for antibiotikaresistente bakterier, sier norsk ekspert. Bakterier som blir resistente mot antibiotika er en global trussel. Det kan føre til at bakterieinfeksjoner hos dyr og mennesker ikke lenger kan behandles. Vi kan få resistente bakterier i oss om vi havner på sykehus i visse land med mye antibiotikaresistens. Men hva med drikkevannet? Det kan også utgjøre en trussel, ifølge svenske forskere. (forskning.no 15.1.2023).)

- Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. (- Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet.) (- Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai.)

(Anm: Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. Verden over ser man en dramatisk økning av unge voksne som får kreft, ifølge forskning. (…) Økningen er spesielt stor fra 1990-tallet og fremover.) (…) Risikofaktorer som bearbeidet mat, sukkerholdige drikker, fedme, diabetes type 2, en stillesittende livsstil og alkoholforbruk har alle økt betydelig siden 1950-tallet, noe forskerne mener har ført til at mikroorganismene i fordøyelsessystemet har endret seg. – Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet. Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai. (vg.no 10.11.2022).)

(Anm: Ugai T, Sasamoto N, Lee HY, Ando M, Song M, Tamimi RM, Kawachi I, Campbell PT, Giovannucci EL, Weiderpass E, Rebbeck TR, Ogino S. Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications. Nat Rev Clin Oncol. 2022 Oct;19(10):656-673.)

- Naturlige bakterier fra tarmmikrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (- Mer enn 90 % av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013).)

(Anm: - Naturlige bakterier fra tarmmicrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (Indigenous Bacteria from the Gut Microbiota Regulate Host Serotonin Biosynthesis.) (- Introduksjon.) (- I tillegg til sin rolle som en neurotransmitter i hjernen, er monoaminserotonin (5-hydroksytryptamin [5-HT]) en viktig regulatorisk faktor i gastrointestinal (GI) trakt (mage og tarm) og andre organsystemer. Mer enn 90 % av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013). Cell. 2015 Apr 9;161(2):264-76.)

- Fra mirakelmedisin til multiresistens, legemiddelinteraksjoner, psykiatriske lidelser (mitokondriell dysfunksjon), kreft etc.

(Anm: Fra mirakelmedisin til multiresistens. Det er 80 år siden Alexander Fleming (1881 - 1951) påviste penicillinets bakteriedrepende effekter. Men det var først 15 år senere, i 1943, at man greide å masseprodusere penicillin. I begynnelsen ble det nye medikamentet forbeholdt de stridende soldater på alliert side. Som forsidebildet viser, var entusiasmen stor. Det reddet liv! (...) De siste 20 årene har infeksjoner med multiresistente stafylokokker, streptokokker og gramnegative staver blitt stadig vanligere i den globaliserte verden. Vi lar ikke lenger røykende soldater smile fra sykesengen i forebyggingsøyemed. I stedet isolerer vi pasienter som har vært på sykehus i utlandet av frykt for at de er kolonisert med de nye «supermikrobene». Og vi teller, registrerer, kontrollerer og standardiserer. Er antibiotikaæraen over? spurte bladet Newsweek over hele sin forside i mars 1994 (2). Vi er ikke kommet dit ennå - men overbevisningen om at mirakelmedisinen var funnet, er erstattet av frykt for multiresistente mikrober (3). Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:2324-9 (23.10.2008).)

- Vidunderkuren: – Hvorfor du bør elske og frykte antibiotika. (- I verste fall dreper antibiotikakuren så mange av normalflorabakteriene at de resistente bakteriene får innpass.)

(Anm: Berg, Sophie. Vidunderkuren – hvorfor du bør elske og frykte antibiotika. Innbundet / 2018 / Bokmål. PRODUKTBESKRIVELSE Det finnes virkelig en vidunderkur. Antibiotika tar knekken på bakterier som har skapt sykdom og død gjennom hele historien. Men vi bruker for mye. Når bakterier blir utsatt for antibiotika, vil de finne måter å overleve på. De blir resistente. I verste fall finnes det ingen typer antibiotika som virker. Uten antibiotika vil vi dø av mange sykdommer som vi nå raskt blir friske av, og sykehusene vil bli blant de aller farligste stedene å være. Hver gang du tar en antibiotikakur mot en uskyldig forkjølelse, gjør du mer skade enn nytte: Du blir ikke raskere frisk, normalfloraen i tarmen forstyrres, noe som kan gi dårligere immunforsvar og risiko for kroniske plager og sykdommer. I verste fall dreper antibiotikakuren så mange av normalflorabakteriene at de resistente bakteriene får innpass. Mot dette har vi foreløpig ingen midler. I denne boka forteller Sophie Berg om hvordan antibiotika virker, men også om hva som gjør antibiotika og resistens til en av de største truslene menneskeheten står overfor. Hun viser hva vi som enkeltmennesker og hva helsevesenet må gjøre for å få antibiotikabruken ned. «Bergs bok er en grøsser, men gir også håp» Elisabeth Lunder, Romerikes Blad. (akademika.no).)

- Øyedråper knyttet til utbruddet av amerikansk legemiddel-resistente bakterier. (- Mange av pasientene sa at de hadde brukt produktet, som er et smøremiddel som brukes til å behandle irritasjon og tørrhet.)

(Anm: Eye drops linked to U.S. drug-resistant bacteria outbreak. NEW YORK — U.S. health officials are advising people to stop using over-the-counter eye drops that have been linked to an outbreak of drug-resistant infections. The Centers for Disease Control and Prevention on Wednesday night sent a health alert to physicians, saying the outbreak includes at least 55 people in 12 states. One died. Disease investigators have linked the infections, including some found in blood, urine and lungs, to EzriCare Artificial Tears. Many of the patients said they had used the product, which is a lubricant used to treat irritation and dryness. (statnews.com 2.2.2023).)

- Antibiotikabruk og villfarelser. For å bremse utviklingen av antibiotikaresistente bakterier må vi redusere forbruket. Men det bygges opp myter som gjør kampen lite effektiv. (- Vårt forbruk er dobbelt så høyt (!) som forbruket til de landene som er flinkest.) (- Antibiotika har uten tvil vært viktig for å redusere dødelighet av infeksjonssykdommer, men det underslås at antallet dødsfall på grunn av infeksjonssykdommer ble redusert med ca. 80 prosent i den vestlige verden fra 1900 til 1940 – før vi fikk antibiotika, som ble tilgjengelig i 1945 (S. Berg 2018, Vidunderkuren). (- Statistikk viser også at for svært mange medisinske inngrep reduseres risikoen for infeksjoner med mindre enn 10 prosent ved forebyggende bruk av antibiotika.)

(Anm: Olav Vadstein, professor i mikrobiell økologi, NTNU. Antibiotikabruk og villfarelser. For å bremse utviklingen av antibiotikaresistente bakterier må vi redusere forbruket. Men det bygges opp myter som gjør kampen lite effektiv. (…) Det bygges opp myter som gjør at kampen for å redusere forbruket og å hindre resistensutvikling blir lite effektiv. Jeg skal forklare noen av de alvorlige mytene. Myte 1: Norge ligger i verdenstoppen med hensyn på å ha et lavt forbruk av antibiotika. (…) Statistikken for EU- og OECD-landene viser at Norge er ca. nummer 10 på listene over land som bruker minst antibiotika til befolkningen. Vårt forbruk er dobbelt så høyt (!) som forbruket til de landene som er flinkest. (…) Myte 2: Vi har hatt suksess med å få ned bruken av antibiotika i Norge. Utsagnet sier noe om forbruk av antibiotika som medisin til mennesker. Som nevnt ovenfor har vi redusert forbruket med 31 prosent fra 2012 til 2020. Det som utelates i denne historien, er den kontinuerlige økningen over lang tid frem til 2012. (…) Myte 3: Landbruk og fiskeoppdrett må redusere bruken av antibiotika betydelig. I realiteten har landbruk og fiskeoppdrett i Norge et lavt forbruk av antibiotika pr. tonn produsert mat (data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk). Disse matprodusentene er nummer én globalt sett i å bruke minst antibiotika innen industriell matproduksjon. (…) Myte 4: Vi er sjanseløse i kampen mot infeksjonssykdommer hvis vi ikke har antibiotika. I 1900 var infeksjonssykdommer de helt klart viktigste dødsårsakene i Vesten. Det er de ikke lenger, og i mediene skapes det et inntrykk av at det er antibiotika som er grunnen. Videre hevdes det at uten antibiotika kan mange typer kirurgi bli umulig. Antibiotika har uten tvil vært viktig for å redusere dødelighet av infeksjonssykdommer, men det underslås at antallet dødsfall på grunn av infeksjonssykdommer ble redusert med ca. 80 prosent i den vestlige verden fra 1900 til 1940 – før vi fikk antibiotika, som ble tilgjengelig i 1945 (S. Berg 2018, Vidunderkuren). Statistikk viser også at for svært mange medisinske inngrep reduseres risikoen for infeksjoner med mindre enn 10 prosent ved forebyggende bruk av antibiotika. Årsaken til at vi klarer å unngå farlige infeksjoner uten bruk av antibiotika, er at vi har etablert gode rutiner for hygiene og metoder for å gjøre medisinske inngrep under sterile betingelser. Vi klarer oss ofte bra uten antibiotika, og det er villedende å skape et inntrykk av at vi er fullstendig fortapt uten. Lære av suksessene i matproduksjonen Vi må tenke nytt for å løse antibiotikaproblemet. Villedning, også den utilsiktede, medfører handlingslammelse i arbeidet med å redusere forbruket av antibiotika. (aftenposten.no 31.1.2023).)

- Antibiotika kan utløse mitokondriedysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser.

(Anm: Stefano GB, Samuel J, Kream RM. Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Abstract Clinical usage of several classes of antibiotics is associated with moderate to severe side effects due to the promotion of mitochondrial dysfunction. We contend that this may be due to perturbation of unique evolutionary relationships that link selective biochemical and molecular aspects of mitochondrial biology to conserved enzymatic processes derived from bacterial progenitors. (…) The manifestation of acute and/or chronic psychiatric conditions following antibiotic usage may provide unique insights into key etiological factors of major psychiatric syndromes that involve rundown of cellular bioenergetics via mitochondrial dysfunction. Thus, a potential window of opportunity exists for development of novel therapeutic agents targeting diminished mitochondrial function as a factor in severe behavioral disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

(Anm: Miller M, Singer M. Do antibiotics cause mitochondrial and immune cell dysfunction? A literature review. J Antimicrob Chemother. 2022 Feb 25:dkac025.)

(Anm: van Rensburg DJ, Lindeque Z, Harvey BH, Steyn SF. Reviewing the mitochondrial dysfunction paradigm in rodent models as platforms for neuropsychiatric disease research. Mitochondrion. 2022 May;64:82-102.)

(Anm: University of California - San Diego. How mitochondrial damage ignites the 'auto-inflammatory fire'. (medicalxpress.com 13.7.2022).)

(Anm: Hathaway B. How gut microbes can evolve and become dangerous. Hathaway B. How gut microbes can evolve and bekomme dangerous. Gut microbes have been linked to both good health and the promotion of diseases such as autoimmune disorders, inflammatory bowel diseases, metabolic syndrome, and even neuropsychiatric disorders.(medicalxpress.com 13.7.2022).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Fakta: Fem facts om antibiotika.

(Anm: Fakta: Fem facts om antibiotika. Antibiotika er medicin, der bekæmper bakterier uden at angribe menneskekroppens celler. (jyllands-posten.dk d2.10.2018).)

(Anm: Antibiotics May Soon Become Useless. Now What? (wired.com 12.10.2018).)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer.

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han.(…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft. (nrk.no 13.5.2011.)

- Antibiotika gitt i tidlig barndom kan ha negativ innvirkning på voksen tarmhelse.

(Anm: Antibiotics given in infancy may have adverse impact on adult gut health. Preterm and low birth-weight babies are routinely given antibiotics to prevent⁠—not just treat⁠—infections, which they have a high risk of developing. A new study published in The Journal of Physiology has found that early life exposure to antibiotics in neonatal mice has long-lasting effects on their microbiota, enteric nervous system, and gut function. This could mean that babies given antibiotics may grow up to experience gastrointestinal issues. (medicalnewstoday.com 8.9.2022).)

(Anm: Poon SSB, et l. Neonatal antibiotics have long term sex-dependent effects on the enteric nervous system. J Physiol. 2022 Sep 9.)

- Forskere opbygger et ’Wikipedia’ for resistente bakterier. Antibiotikaresistens er ifølge WHO en af de største trusler mod folkesundheden. (- DTU-forskere har med afsæt i 214.000 mikrobiomprøver skabt en frit tilgængelig platform, der viser, hvor i verden forskellige typer af resistente bakterier findes og i hvilke mængder.)

(Anm: Forskere opbygger et ’Wikipedia’ for resistente bakterier. Antibiotikaresistens er ifølge WHO en af de største trusler mod folkesundheden. DTU-forskere har skabt et nyt værktøj i kampen mod resistente bakterier, der med afsæt i 214.000 mikrobiomprøver kan skabe overblik over problemet på tværs af lande, mennesker og miljøer. I fremtiden kan selv en lille banal infektion blive livstruende for mennesker, hvis sygdomsfremkaldende bakterier bliver resistente overfor traditionel behandling med antibiotika. DTU-forskere har med afsæt i 214.000 mikrobiomprøver skabt en frit tilgængelig platform, der viser, hvor i verden forskellige typer af resistente bakterier findes og i hvilke mængder. 
For at få en forståelse af hvordan antibiotikaresistens spreder sig i verden, er det vigtigt at vide, hvor, hvilke og hvor mange resistensgener, der findes i alle de miljøer, der omgiver os. De gener, der giver resistens, kan nemlig sprede sig imellem dyr, mennesker og miljøet. (…) Læs mere Arbejdet med at udvikle databasen er beskrevet i den videnskabelige artikel A curated data resource of 214K metagenomes for characterization of the global antimicrobial resistome, der er publiceret i tidsskriftet PLOS Biology. (…) Forskningsgruppen for Genetisk Epidemiologi udfører målrettet forskning med henblik på at forudse og forhindre smitsomme sygdomme blandt mennesker og dyr samt understøtte global detektion og kontrol med særlig fokus på antibiotikaresistens. Læs mere om gruppens arbejde på instituttets website. Læs mere på DTU Fødevareinstituttets website om instituttets forskning inden for DNA-sekventeringsteknikker, som er med til at fastsætte internationale standarder for påvisning, overvågning og studier af global spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og antibiotikaresistente bakterier. (food.dtu.dk 12.10.2022).)

(Anm: Martiny HM, Munk P, Brinch C, Aarestrup FM, Petersen TN. A curated data resource of 214K metagenomes for characterization of the global antimicrobial resistome. PLoS Biol. 2022 Sep 6;20(9):e3001792.)

- Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure).

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

- Europas høye dødelighet knyttet til antimikrobiell resistens (antibiotikaresistente bakterier og andre resistente mikrober) trenger handling nå. Den nyeste og mest omfattende analysen av antimikrobiell resistens (AMR) og dens innvirkning på hele WHOs europeiske region (53 land) ble publisert i en vitenskapelig artikkel i dag i The Lancet Public Health. – 541,000 dødsfall var assosiert med bakteriell AMR…)

(Anm: Europe's high mortality linked to antimicrobial resistance needs action now.  The latest and most comprehensive analysis of antimicrobial resistance (AMR) and its impact in the entire WHO European Region (53 countries) was published in a paper today in The Lancet Public Health. Researchers at the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) at the University of Washington's School of Medicine, Oxford Center for Global Health Research, Center for Tropical Medicine and Global Health, and other collaborators analyzed 23 bacterial pathogens and 88 pathogen-drug combinations to release the following findings: – Highest mortality rates both attributable to and associated with AMR were in Eastern Europe, followed by Central Europe. – 541,000 deaths were associated with bacterial AMR. – 133,000 deaths were attributable to bacterial AMR. – 195,000 deaths from bloodstream infections were associated with AMR. – 127,000 deaths from intra-abdominal infections were associated with AMR. – 120,000 deaths from respiratory infections were associated with AMR. – Seven leading pathogens were responsible for 457,000 deaths associated with AMR. – Methicillin-resistant S. aureus was the leading pathogen-drug combination in 27 countries for deaths attributable to AMR. – Aminopenicillin-resistant E. coli was the leading pathogen-drug combination in 47 countries for deaths associated with AMR. (medicalxpress.com 14.10.2022).)

(Anm: European Antimicrobial Resistance Collaborators. The burden of bacterial antimicrobial resistance in the WHO European region in 2019: a cross-country systematic analysis. Lancet Public Health. 2022 Oct 13:S2468-2667(22)00225-0.)

- Ørmå roboter har lykkes med å fjerne lungebetennelse fra lungene hos mus. (- Forskere har vært i stand til å lede en sverm av mikroskopiske svømmeroboter for å fjerne lungebetennelsesmikrober i lungene til mus, noe som gir håp om at en lignende behandling kan utvikles for å behandle dødelig bakteriell lungebetennelse hos mennesker.)

(Anm: Tiny Robots Have Successfully Cleared Pneumonia From The Lungs of Mice. Scientists have been able to direct a swarm of microscopic swimming robots to clear out pneumonia microbes in the lungs of mice, raising hopes that a similar treatment could be developed to treat deadly bacterial pneumonia in humans. (…) In humans, the pneumonia caused byPseudomonas aeruginosa bacteria used in this study occurs after patients are put on a mechanical ventilator in intensive care. The infection often prolongs stays in hospital and significantly increases the risk of death. (…) "Our goal is to do targeted drug delivery into more challenging parts of the body, like the lungs," says chemical engineer Liangfang Zhang from UC San Diego. "And we want to do it in a way that is safe, easy, biocompatible, and long-lasting." "That is what we've demonstrated in this work." The research has been published in Nature Materials. (sciencealert.com 27.9.2022).)

(Anm: Zhang F, Zhuang J, Li Z, Gong H, de Ávila BE, Duan Y, Zhang Q, Zhou J, Yin L, Karshalev E, Gao W, Nizet V, Fang RH, Zhang L, Wang J. Nanoparticle-modified microrobots for in vivo antibiotic delivery to treat acute bacterial pneumonia. Nat Mater. 2022 Sep 22. doi: 10.1038/s41563-022-01360-9.)

- Levering av kapsel med fekal mikrobiotatransplantasjon (FMT) har lignende effektivitet (virkningsgrad) som transplantasjon ved koloskopi. (- Antibiotika brukes også til å behandle Clostridioides difficile-infeksjon (CDI), noe som ytterligere skader tarmmikrobiotaen. U of M-forskerteamet utviklet standardiserte FMT-preparater - som består av tarmmikrober som kan gjenopprette en sunn tarmmikrobiota.)

(Anm: Capsule delivery of fecal microbiota transplant has similar effectiveness to transplant by colonoscopy. Every year in the United States, approximately 500,000 people develop CDI—which is typically a complication of antibiotics. Antibiotics are also used to treat CDI, which further damage the intestinal microbiota. The U of M research team developed standardized FMT preparations—which are composed of intestinal microbes that can restore a healthy intestinal microbiota. This strategy repairs the damage caused by antibiotics and restores resistance against CDI. "Capsule FMT can avoid complications of colonoscopy and facilitate access to this potentially life-saving therapy," said Byron Vaughn, MD, MS, associate professor in the Medical School and gastroenterologist at M Health Fairview. (medicalxpress.com 29.9.2022).)

(Anm: Vaughn BP, Fischer M, Kelly CR, Allegretti JR, Graiziger C, Thomas J, McClure E, Kabage AJ, Khoruts A. Effectiveness and safety of colonic and capsule fecal microbiota transplantation for recurrent Clostridioides difficile infection. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Sep 17:S1542-3565(22)00880-1.)

- Første synlige bevis for irritabel tarm. For bare få år siden mente mange at årsaken til den svært vanlige tarmlidelsen IBS satt i hodet. (- Men nå viser norske forskere at IBS-pasientenes tarm faktisk reagerer annerledes på mat.) (- De hvite områdene viser at personen med IBS har vesentlig mer væske i tynntarmen.)

(Anm: Første synlige bevis for irritabel tarm. For bare få år siden mente mange at årsaken til den svært vanlige tarmlidelsen IBS satt i hodet. Men nå viser norske forskere at IBS-pasientenes tarm faktisk reagerer annerledes på mat. Tydelig forskjell: Til venstre tarmene til en frisk person og til høyre tarmene til en IBS-pasient, 60 minutter etter at de har fått laktulose. De hvite områdene viser at personen med IBS har vesentlig mer væske i tynntarmen. (forskning.no 21.10.2014).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Antibiotika: en trigger for inflammatorisk tarmsykdom? Rollen til tarmmikrobiota i patogenesen (sykdommen) av inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er godt etablert.

(Anm: Antibiotics: a trigger for inflammatory bowel disease? The role of the gut microbiota in the pathogenesis of inflammatory bowel disease (IBD) is well established. As well as alterations in gut microbiota composition and functions associated with IBD, the most convincing arguments for this effect are the pro-colitogenic effect of the microbiota of patients with IBD,1  and modification of the intestinal inflammation phenotype induced by the change of gut microbiota in both mice and human beings, particularly using faecal microbiota transplantation.2 , 3   The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2020 (Published:August 17, 2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Jubler etter funn. Kampen mot en av verdens største helseutfordringer kan ha tatt et stort steg i riktig retning. KAN HA FUNNET SVARET: Multiresistente bakterier som E. Coli har blitt en av verdens største helseutfordringer. En plantegift som nylig ble oppdaget av forskere, kan vise seg å være et gjennombrudd i kampen mot multiresistente bakterier som E. Coli.

(Anm: Jubler etter funn. Kampen mot en av verdens største helseutfordringer kan ha tatt et stort steg i riktig retning. KAN HA FUNNET SVARET: Multiresistente bakterier som E. Coli har blitt en av verdens største helseutfordringer. En plantegift som nylig ble oppdaget av forskere, kan vise seg å være et gjennombrudd i kampen mot multiresistente bakterier som E. Coli. Det melder The Guardian. I den ferske rapporten, publisert i Nature Catalysis, kommer det fram at den nye antibiotika-typen, omtalt som albicidin, angriper bakterier på en helt annen måte enn eksisterende medisiner. - Vi kunne ikke finne noen form for motstand mot albicidin i laboratoriet. Derfor er vi veldig opprømt, for det ser ut som det vil være veldig hardt for bakterier å utvikle motstand mot dette, sier Dmitry Ghilarov til The Guardian. (dagbladet.no 30.1.2023).)

(Anm: Plant toxin hailed as ‘new weapon’ in antibiotic war against bacteria. Scientists say albicidin has allowed them to take a giant step forward to creating a powerful new range of antibacterial drugs. (theguardian.com 29.1.2023).)

- Antibiotikabruk under graviditet knyttet til barneastma.

(Anm: Antibiotic use during pregnancy linked to childhood asthma. Around 4% of seven-year-olds in Norway have asthma. It is established that antibiotic use during pregnancy has been linked to asthma in children, but it has been unclear whether it is antibiotics or the infections that is the main cause. (medicalxpress.com 4.10.2022).)

(Anm: Rantala AK, Tapia G, Magnus MC, Stene LC, Jaakkola JJK, Størdal K, Karlstad Ø, Nystad W. Maternal antibiotic use and infections during pregnancy and offspring asthma: the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study and a nationwide register cohort. Eur J Epidemiol. 2022 Sep;37(9):983-992.)

- Fransk läkemedelsskandal berör hela Europa. (- Siffror från det franska Läkemedelsverket anger dock att 10 procent av de utsatta fostren kan födas med missbildningar och att mellan 30 och 40 procent kan drabbas av utvecklingsstörningar, som autism.)

(Anm: Fransk läkemedelsskandal berör hela Europa. Tiotusentals gravida fransyskor har fått läkemedel innehållande valproinsyra, trots risken för fosterskador. Nu förbereder offren en stämning mot tillverkaren Sanofi. (…) Däremot anges inte hur många barn som kan ha fötts med missbildningar på grund av medicineringen. Siffror från det franska Läkemedelsverket anger dock att 10 procent av de utsatta fostren kan födas med missbildningar och att mellan 30 och 40 procent kan drabbas av utvecklingsstörningar, som autism. (...) – Den historien berörde framförallt Frankrike. Nu står vi inför ett problem som berör Europa. Och världen, säger Dominique Martin till Europe 1. När det gäller valproinsyra är Frankrike inte det enda landet som tycks ha reagerat långsamt. Inte förrän i slutet av 2014 beslutade EUs medlemsländer om särskilda regler vid förskrivning av substansen. (lakemedelsvarlden.se 26.8.2016).)

(Anm: Valproat eller valproinsyre er en fettsyre som brukes som et antiepileptikum. I tillegg til anfallsforebyggende behandling ved epilepsi, brukes legemiddelet ved bipolar lidelse (også behandling av akutt mani) og migrene. Valproat markedsføres i Norge under merkenavnene Orfiril (Desitin Arzneimittel GmbH) og Deprakine (Sanofi-Aventis).Valproinsyre ble første gang syntetisert i 1882, men det var først i 1962 de krampedempende egenskapene ble oppdaget. Virkningsmekanismen er ukjent, antakelig gir valproat økt GABA-nivået i hjernen (no.wikipedia.org).)

(Anm: Valproate (VPA), and its valproic acid, sodium valproate, and divalproex sodium forms, are medications primarily used to treat epilepsy and bipolar disorder and to prevent migraine headaches.[2] It is useful for the prevention of seizures in those with absence seizures, partial seizures, and generalized seizures. It can be given intravenously or by mouth. Long acting formulations exist.[2] (...) In much of Europe, Depakine and Depakine Chrono (tablets) are equivalent to Epilim and Epilim Chrono above. (en.wikipedia.org).)

- Pasientkort for valproat (Orfiril) om prevensjon og graviditet Hva du trenger å vite*

(Anm: Pasientkort for valproat (Orfiril) om prevensjon og graviditet Hva du trenger å vite* • Valproat brukes i behandlingen av epilepsi og bipolar lidelse. • Valproat kan gi alvorlig skade på fosteret når det tas under graviditet. • Du må alltid bruke effektiv prevensjon uten avbrudd, under hele behandlingen med valproat. • Husk å få en spesialistvurdering av behandlingen din minst én gang i året. (felleskatalogen.no).)

- Reversible parkinsonistiske symptomer av valproinsyre.

(Anm: Reversible parkinsonistiske symptomer av valproinsyre. RELIS har mottatt en bivirkningsmelding der en pasient i 50-årene med epilepsi som hadde brukt Orfiril (valproinsyre) i ca. 5 år, utviklet parkinsonistiske symptomer med ustøhet og rigiditet. Valproinsyre (VPA) ble etter hvert seponert, og symptomene forsvant da i løpet av noen uker. Reversibel parkinsonisme er beskrevet i preparatomtalen til Orfiril som en svært sjelden bivirkning (1). En nylig publisert oversiktsartikkel som gjennomgikk data fra de siste 30 år, fant totalt 22 eldre pasienter med VPA-indusert parkinsonisme (2). Mekanismen er ukjent. Det var ikke mulig å identifisere andre risikofaktorer enn alder og kognitiv funksjon. Det ble ikke funnet relasjon med dose eller plasmanivå av VPA. For de fleste pasientene oppsto symptomene flere år etter oppstart med VPA. En assosiasjon mellom VPA og parkinsonisme kan overses siden symptomene kan utvikles svært gradvis. I de fleste rapporterte tilfellene ble pasientene fullstendig restituert 5-24 uker etter seponering av VPA. (relis.no Publisert: 12.11.2012).)

(Anm: Epilepsi og legemidler (mintankesmie.no).)

- Er ikke autisme fullt så arvelig likevel? En ny studie tyder på at miljøfaktorer kan ha større betydning enn tidligere antatt. (- Barn som hadde lav fødselsvekt og streptokokkinfeksjoner i første leveår hadde høyere risiko for å få autisme, viser en ny studie fra Sverige.)

(Anm: Er ikke autisme fullt så arvelig likevel? En ny studie tyder på at miljøfaktorer kan ha større betydning enn tidligere antatt. Barn som hadde lav fødselsvekt og streptokokkinfeksjoner i første leveår hadde høyere risiko for å få autisme, viser en ny studie fra Sverige. Årsaken til autisme har vært en gåte. Forskerne vet at arv er svært viktig. De kjenner i dag til over hundre sjeldne genfeil som øker sannsynligheten for at et barn utvikler autisme. Dette skrev forskning.no om nylig. Tvillingstudier har tidligere vist at arveligheten er på rundt 90 prosent. Men det er diskutert om denne delen er overdrevet, og om miljøfaktorer betyr mer. Dette sa psykolog Ulike Långh i et intervju til Karolinska Institutet i Sverige i 2019. (forskning.no 19.4.2022).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Tidig upptäckt ska hjälpa fler.

(Anm: Tidig upptäckt ska hjälpa fler. Långsamt kommer forskarna allt närmare en förståelse för orsakerna bakom autism. Men forskningsfokus ligger lika mycket på frågan hur man ska hitta och ta hand om barn med autism så tidigt som möjligt. (ki.se 29.9.2021).)

- Hvor mye påvirker egentlig genene vår frie vilje?

(Anm: How Much Do Our Genes Really Influence Our Free Will? (...) Mange av oss tror at vi er herre over egen skjebne, men ny forskning avslører i hvilken grad vår atferd påvirkes av genene våre. Det er nå mulig å dechiffrere vår individuelle genetiske kode, sekvensen av 3,2 milliarder DNA-"bokstaver" som er unike for hver enkelt av oss, som danner en blåkopi for hjernen og kroppen vår. This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article. (sciencealert.com 19.10.2020).)

- Studie: Medisin gir kronisk betennelse. En ny studie viser at bruken av «bakteriedreperen» kan føre til sykdom og flere helseproblemer. (- Inne i kroppen finnes mange milliarder bakterier. De utgjør en tokilosmasse, et eget organ, kalt mikrobiomet, som vi ikke kan leve uten.) (- Antibiotika kan redde liv i slike tilfeller, men bør ellers ikke gis som en generell forholdsregel, sier professor West til Forskning.se.)

(Anm: Studie: Medisin gir kronisk betennelse. En ny studie viser at bruken av «bakteriedreperen» kan føre til sykdom og flere helseproblemer. ALARMERENDE: 1300 familier deltok i studien. Inne i kroppen finnes mange milliarder bakterier. De utgjør en tokilosmasse, et eget organ, kalt mikrobiomet, som vi ikke kan leve uten. Antibiotika, som en livreddende bakteriedreper, tar knekken på infeksjoner som lungebetennelse, streptokokker og vannkopper. Men mirakelkuren har også flere skyggesider: Den forstyrrer hele bakteriefloraen når den tas i bruk. Nå har svenske forskere funnet en kobling mellom antibiotika og sykdom hos små barn. (…) Professor Christine West, forskeren bak studien, forklarer at antibiotika forstyrrer bakteriesammensetningen i tarmsystemet, noe som igjen påvirker utviklingen av immunforsvaret og øker sjansene for astma og eksem. - Dette understreker viktigheten av at antibiotika bare skal foreskrives når det er indikasjon på en alvorlig bakterieinfeksjon. Antibiotika kan redde liv i slike tilfeller, men bør ellers ikke gis som en generell forholdsregel, sier professor West til Forskning.se. (dagbladet.no 17.9.2022).)

(Anm: Kelderer F, Mogren I, Eriksson C, Silfverdal SA, Domellöf M, West CE. Associations between pre- and postnatal antibiotic exposures and early allergic outcomes: A population-based birth cohort study. Pediatr Allergy Immunol. 2022 Sep;33(9):e13848.)

- Rapport fra DDW '22: Older-Onset knytter Irritabel tarm-syndrom (IBS) til bruk av antibiotika. (- Antibiotikabruk hos personer i sekstårsalderen og eldre er forbundet med utvikling av inflammatorisk tarmsykdom (IBD/IBS), ifølge en ny studie presentert ved Digestive Disease Week 2022.)

(Anm: Report from DDW '22: Older-Onset IBD Linked to Antibiotic Use. Antibiotic use in people 60 years of age and older is associated with the development of inflammatory bowel disease, according to a new study presented at Digestive Disease Week 2022. “When you look at older adults, and this is patients or individuals 60 years and older, this is actually one of the most rapidly growing populations of patients with inflammatory bowel disease. So, it's quite important to really understand what's driving this,” said Adam Faye, MD, MS, an assistant professor of medicine and population health at NYU Grossman School of Medicine, in New York City, at a press briefing discussing the study before the meeting. Dr. Faye said there is a clear genetic correlation in younger patients with Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC), but the genetic risk is reduced in older patients, leading researchers to search for an environmental cause for older-onset IBD. Dr. Faye and his co-investigators conducted a population-based cohort study to examine three variables: cumulative antibiotic use, timing of antibiotic use and specific antibiotic classes (abstract 400). By analyzing Denmark’s nationwide registries for 2000 to 2018, they found a cohort of over 2.3 million individuals older than 60 years. They calculated incidence rate ratios (IRRs) for IBD associated with one to five years of antibiotic use before an IBD diagnosis, adjusting for age, sex and calendar period. Out of nearly 23 million person-years of follow-up, 10,773 new cases of UC and 3,825 new cases of CD were documented. The researchers found any antibiotic use resulted in an increased rate of IBD (Table). After a single course of antibiotic treatment, patients were 27% more likely to receive an IBD diagnosis (IRR, 1.27; 95% CI, 1.21-1.34). After two courses, patients were 55% more likely to receive such a diagnosis (IRR, 1.55; 95% CI, 1.47-1.63). After three courses, patients were 67% more likely (IRR, 1.67; 95% CI, 1.57-1.77), and after four courses, they were 96% more likely (IRR, 1.96; 95% CI, 1.83-2.10) to have IBD. (gastroendonews.com 23.5.2022).)

(Anm: Hindson J. Digestive Disease Week 2022. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2022 Aug;19(8):487.)

- Studie finner at antibiotika kan gjøre melanom (føflekkkreft) verre, ved å utarme  tarmmikrobiomet. (- "Enhver sykdom eller terapi som skader tarmmikrobiomet kan ha en negativ innvirkning på helsen vår," sa Dr. Pal, som presenterte rapporten i dag på årsmøtet. of the American Society of Bone and Mineral Research in Austin, Texas, U.S.).)

(Anm: Study finds antibiotics may make melanoma worse, by depleting the gut microbiome. The use of broad-spectrum antibiotics in mice with malignant melanoma, an aggressive form of skin cancer, accelerated their metastatic bone growth, likely because the drugs depleted the mice's intestinal flora and weakened their immune response, according to a new study by researchers at Emory University in Atlanta. The findings underscore the importance of the gut microbiome in overall health and suggest that doctors should carefully weigh the gastrointestinal effects when they use antibiotic therapies while treating cancer or other diseases, said one of the study's authors, Subhashis Pal, Ph.D., a postdoctoral fellow in endocrinology at the Emory University School of Medicine. (...) "Any disease or therapy that harms the gut microbiome could have a negative impact on our health," said Dr. Pal, who presented the report today at the annual meeting of the American Society of Bone and Mineral Research in Austin, Texas, U.S..) (medicalxpress.com 11.9.2022).)

- KI-verktøy kan forutsi IBS hos pasienter før primærdiagnose. En ny kunstig intelligensalgoritme kan oppdage inflammatorisk tarmsykdom hos opptil 38 % av pasientene år før den vil bli diagnostisert i primærhelsetjenesten.

(Anm: AI Tool Can Predict IBD Patients Ahead of Primary Care Diagnosis. A novel artificial intelligence algorithm can detect inflammatory bowel disease in up to 38% of patients years before it would be diagnosed in the primary care setting. The software could reduce tissue damage associated with treatment delays and avoid surgery, according to the algorithm’s developers. “Detecting IBD early would minimize disease deterioration, and thus the need for hospitalizations and surgical interventions,” said senior investigator Shomron Ben-Horin, MD, the chief of the Department of Gastroenterology at Sheba Medical Center and Tel Aviv University, in Israel, who presented the data at the 2022 Crohn’s & Colitis Congress. Dr. Ben-Horin and his colleagues set out to develop a tool to expedite accurate diagnosis of IBD, noting that up to 23.5% of these patients initially receive an incorrect diagnosis that leads to treatment delays (J Clin Med 2019;8[4]:493). The investigators created an AI-based machine-learning algorithm (Predicta Med) that uses electronic health record (EHR) data to identify phttps://www.mintankesmie.no/hjernen.php#legemidler_spesielt_sannsynlig_a_hemme_bakteriefordelingenatients who may have IBD in the primary care setting. (gastroendonews.com 14.4.2022).)

(Anm: First Real-World Data Show Stem Cell Treatment Helps Resolve Perianal Fistulas. Nearly two-thirds of patients with Crohn’s perianal fistulas treated with the novel stem cell–based drug darvadstrocel achieved clinical remission and had significantly improved quality of life, according to new six-month data presented at the 2022 meeting of the European Crohn’s and Colitis Organisation. (gastroendonews.com 29.8.2022).)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser i flere terapeutiske klasser – antipsykotika, andre psykoaktive legemidler, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner – var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

- Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. (- Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika.)

(Anm: Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika. Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Gut i januar 20231. Forskerne fulgte over seks millioner mennesker i Danmark i mer enn ti år. Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom – Crohns sykdom og ulcerøs kolitt - er økende. Bruk av antibiotika har blitt forbundet med økt risiko for slik sykdom hos barn, men innvirkningen hos voksne har vært usikker. (nhi.no 19.1.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. (- Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet.) (- Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai.)

(Anm: Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. Verden over ser man en dramatisk økning av unge voksne som får kreft, ifølge forskning. (…) Økningen er spesielt stor fra 1990-tallet og fremover.) (…) Risikofaktorer som bearbeidet mat, sukkerholdige drikker, fedme, diabetes type 2, en stillesittende livsstil og alkoholforbruk har alle økt betydelig siden 1950-tallet, noe forskerne mener har ført til at mikroorganismene i fordøyelsessystemet har endret seg. – Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet. Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai. (vg.no 10.11.2022).)

(Anm: Ugai T, Sasamoto N, Lee HY, Ando M, Song M, Tamimi RM, Kawachi I, Campbell PT, Giovannucci EL, Weiderpass E, Rebbeck TR, Ogino S. Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications. Nat Rev Clin Oncol. 2022 Oct;19(10):656-673.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- Blodmikrobiota og metabolomisk signatur av alvorlig depresjon før og etter behandling med antidepressiva: en prospektiv case-control studie. (- Konklusjon: Pasienter med depresjon har et tydelig blodmikrobiom og metabolomisk signatur som endres etter behandling.)

(Anm: - Blodmikrobiota og metabolomisk signatur av alvorlig depresjon før og etter behandling med antidepressiva: en prospektiv case-control studie. (Blood microbiota and metabolomic signature of major depression before and after antidepressant treatment: a prospective case–control study.) (- Bakgrunn: Mikrobiota samhandler med hjernen gjennom tarm-hjerneaksen, og en distinkt dysbiose kan føre til alvorlige depressive episoder. (…) Konklusjon: Pasienter med depresjon har et tydelig blodmikrobiom og metabolomisk signatur som endres etter behandling. Dysbiose kan være et nytt terapeutisk mål og prognostisk verktøy for behandling av pasienter som opplever en alvorlig depressiv episode. J Psychiatry Neurosci 2021;46(3):E358-E368PDF |.)

- Studie viser økt medisinbruk blant ungdom og unge voksne.

(Anm: Studie viser økt medisinbruk blant ungdom og unge voksne. Ungdom og unge voksne bruker mye oftere reseptbelagte medisiner mot smerter enn for 15 år siden. – Det økte forbruket av smertestillende blant ungdom og unge voksne de siste 15 årene er særlig bekymringsfullt. Vi må stille oss spørsmål om hvorfor barn og unge har økende behov for slike medisiner, sier forsker Helle Stangeland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) til NTB. (forskning.no 16.9.2022).)

(Anm: Stangeland H, et al. Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2022 Aug 27:1–12.)

- Naturlige bakterier fra tarmmikrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (- Mer enn 90 % av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013).)

(Anm: - Naturlige bakterier fra tarmmicrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (Indigenous Bacteria from the Gut Microbiota Regulate Host Serotonin Biosynthesis.) (- Introduksjon.) (- I tillegg til sin rolle som en neurotransmitter i hjernen, er monoaminserotonin (5-hydroksytryptamin [5-HT]) en viktig regulatorisk faktor i gastrointestinal (GI) trakt (mage og tarm) og andre organsystemer. Mer enn 90 % av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013). Cell. 2015 Apr 9;161(2):264-76.)

- Ny undersøkelse: Vanlige hodepinetabletter kan spre antibiotika-resistens. (- Vanlige smertestillende tabletter med stoffer som ibuprofen eller diclofenac – som millioner av mennesker inntar hver dag – kan være med på å spre uønsket antibiotika-resistens.) (- I tillegg har de testet legemiddelet gemfigrozil, som senker innholdet av fett i blodet, betablokkeren propranolol samt iopromid, som brukes som kontraststoff i forbindelse med for eksempel CT-skanninger. Undersøkelsen viser at bare iopromid gikk fri når det dreide seg om risiko for spredning av resistens.)

(Anm: Ny undersøkelse: Vanlige hodepinetabletter kan spre antibiotika-resistens. Men forskerne vil ikke fraråde folk å ta smertestillende tabletter siden kunnskapen om effekten foreløpig er begrenset. Et studium fra Australia viser at en rekke vanlige, reseptfrie smertestillende preparater gir bakterier en økt mulighet til å spre de resistente genene sine. Vanlige smertestillende tabletter med stoffer som ibuprofen eller diclofenac – som millioner av mennesker inntar hver dag – kan være med på å spre uønsket antibiotika-resistens. Det viser et studium foretatt ved The University of Queensland i Australia. Forskerne har undersøkt seks legemidler: tre antiinflammatoriske, blant annet ibuprofen, som mange har i hjemmeapoteket i form av blant annet Ibux, samt virkestoffene naproksen og diclofenac. Sistnevnte er blant annet kjent som virkestoff i Orifarm og Voltaren. I tillegg har de testet legemiddelet gemfigrozil, som senker innholdet av fett i blodet, betablokkeren propranolol samt iopromid, som brukes som kontraststoff i forbindelse med for eksempel CT-skanninger. Undersøkelsen viser at bare iopromid gikk fri når det dreide seg om risiko for spredning av resistens. (tu.no 12.9.2022).)

(Anm: Wang Y, Lu J, Engelstädter J, Zhang S, Ding P, Mao L, Yuan Z, Bond PL, Guo J. Non-antibiotic pharmaceuticals enhance the transmission of exogenous antibiotic resistance genes through bacterial transformation. ISME J. 2020 Aug;14(8):2179-2196..)

(Anm: Wang Y, Lu J, Engelstädter J, Zhang S, Ding P, Mao L, Yuan Z, Bond PL, Guo J. Correction: Non-antibiotic pharmaceuticals enhance the transmission of exogenous antibiotic resistance genes through bacterial transformation. ISME J. 2022 Feb;16(2):612.)

- Naturlige bakterier fra tarmmikrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (- Mer enn 90 % av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013).)

(Anm: - Naturlige bakterier fra tarmmicrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (Indigenous Bacteria from the Gut Microbiota Regulate Host Serotonin Biosynthesis.) (- Introduksjon.) (- I tillegg til sin rolle som en neurotransmitter i hjernen, er monoaminserotonin (5-hydroksytryptamin [5-HT]) en viktig regulatorisk faktor i gastrointestinal (GI) trakt (mage og tarm) og andre organsystemer. Mer enn 90 % av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013). Cell. 2015 Apr 9;161(2):264-76.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Første synlige bevis for irritabel tarm. For bare få år siden mente mange at årsaken til den svært vanlige tarmlidelsen IBS satt i hodet. (- Men nå viser norske forskere at IBS-pasientenes tarm faktisk reagerer annerledes på mat.) (- De hvite områdene viser at personen med IBS har vesentlig mer væske i tynntarmen.)

(Anm: Første synlige bevis for irritabel tarm. For bare få år siden mente mange at årsaken til den svært vanlige tarmlidelsen IBS satt i hodet. Men nå viser norske forskere at IBS-pasientenes tarm faktisk reagerer annerledes på mat. Tydelig forskjell: Til venstre tarmene til en frisk person og til høyre tarmene til en IBS-pasient, 60 minutter etter at de har fått laktulose. De hvite områdene viser at personen med IBS har vesentlig mer væske i tynntarmen. (forskning.no 21.10.2014).)

- Ny analyse: Næsten alle orale lægemidler indeholder allergifremkaldende stoffer.

(Anm: Ny analyse: Næsten alle orale lægemidler indeholder allergifremkaldende stoffer. Laktose, majsstivelse, farvestoffer, polyethylen glycol og andre potentielt allergifremkaldende stoffer forekommer hyppigt i mange lægemidler, viser amerikansk analyse. Allergi over for indholdsstoffer i medicin er et overset problem, siger dansk allergiforsker. 93 pct. af alle orale lægemidler i form af tabletter og kapsler indeholder mindst ét fyldstof, som har potentiale til at fremprovokere en allergisk reaktion. Det viser resultaterne af en større analyse, som fornylig er offentliggjort i tidsskriftet Science Translational Medicine. Forskerne bag undersøgelsen analyserede data fra en national amerikansk database, som indeholder information om […] (dagenspharma.dk 9.5.2019).)

- Tilsetningsstoffet er nå forbudt i mat – men fortsatt tillatt i Paracet og Ibux. (- Allerede i 1967 skrev han om tarmfloraens betydning. (- Selv om mengden av stoffet er mindre i medisiner, kan konsentrasjonen av titandioksid lokalt i tarmen bli høy, ifølge professoren. Det kan ha skadelig effekt på cellene som er i deling, og potensielt føre til kreft.)

(Anm: Tilsetningsstoffet er nå forbudt i mat – men fortsatt tillatt i Paracet og Ibux. – Stoffet er like farlig i medisin som i mat, mener Tore Midtvedt, spesialist i medisinsk mikrobiologi. FORBUD: Alle disse produktene har frem til nå inneholdt tilsetningsstoffet titandioksid. (…) For få dager siden ble det forbudt å bruke tilsetningsstoffet titandioksid i matvarer i Norge og EU, etter en risikovurdering fra Det europeiske organet for matsikkerhet (EFSA). (…) I rapporten kommer det fram at stoffet kan skade DNA, som da kan være kreftfremkallende. Likevel er det fortsatt tillatt å bruke titandioksid i legemidler, blant annet i Paracet og Ibux. (…) – Det er ikke tvil om at titandioksid i medisin er like farlig som i mat, sier han. RIDDER: I 2018 ble Tore Midvtedt utnevnt til ridder 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden for innsatsen innen medisinsk mikrobiologi. Allerede i 1967 skrev han om tarmfloraens betydning. Selv om mengden av stoffet er mindre i medisiner, kan konsentrasjonen av titandioksid lokalt i tarmen bli høy, ifølge professoren. Det kan ha skadelig effekt på cellene som er i deling, og potensielt føre til kreft. (nrk.no 12.8.2022).)

- Antibiotika kan utløse mitokondriedysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser.

(Anm: Stefano GB, Samuel J, Kream RM. Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Abstract Clinical usage of several classes of antibiotics is associated with moderate to severe side effects due to the promotion of mitochondrial dysfunction. We contend that this may be due to perturbation of unique evolutionary relationships that link selective biochemical and molecular aspects of mitochondrial biology to conserved enzymatic processes derived from bacterial progenitors. (…) The manifestation of acute and/or chronic psychiatric conditions following antibiotic usage may provide unique insights into key etiological factors of major psychiatric syndromes that involve rundown of cellular bioenergetics via mitochondrial dysfunction. Thus, a potential window of opportunity exists for development of novel therapeutic agents targeting diminished mitochondrial function as a factor in severe behavioral disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

- Spiller munnbakterier en rolle i høyt blodtrykk? En fersk studie undersøker sammenhenger mellom orale bakterier og høyt blodtrykk.

(Anm: Do oral bacteria play a role in hypertension? A recent study investigates links between oral bacteria and high blood pressure. Almost half of adults in the United States have high blood pressure, or hypertension. – People with hypertension have an increased risk of stroke and heart disease. – The researchers behind a new study have found a connection between certain types of oral bacteria and the risk of hypertension in people who have experienced menopause. – The researchers associate specific bacteria with both baseline blood pressure and the risk of developing hypertension. The study appears in the Journal of the American Heart Association. The authors believe there is ground for further research to determine whether this association between oral bacteria and hypertension is causal. (medicalnewstoday.com 8.3.2022).)

(Anm: LaMonte MJ, Gordon JH, Diaz-Moreno P, Andrews CA, Shimbo D, Hovey KM, Buck MJ, Wactawski-Wende J. Oral Microbiome Is Associated With Incident Hypertension Among Postmenopausal Women. J Am Heart Assoc. 2022 Mar 2:e021930.)

- #antibiotikaresistens. Bakteriene slår tilbake.

(Anm: #antibiotikaresistens. Bakteriene slår tilbake. En stakket stund trodde menneskene de hadde overtaket. Nå forsvarer bakteriene seg med alt de har. Fagfolk trodde at med antibiotika og vaksiner var infeksjonssykdommene under kontroll for alltid. De tok grundig feil: I år vil 33 000 mennesker i Europa dø av antibiotikaresistente bakterier. (sykepleien.no 12.6.2021).)

- Inflammatorisk tarmsykdom knyttet til mer tannkjøttsykdom. Pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) har en betydelig høyere frekvens av periodontitt enn friske kontrollere, ifølge en studie publisert online 16. september i Journal of Periodontology.

(Anm: Inflammatory bowel disease tied to more gum disease. Patients with inflammatory bowel disease (IBD) have a significantly higher frequency of periodontitis than healthy controls, according to a study published online Sept. 16 in the Journal of Periodontology. (…) Overall, individuals with IBD had ~3.5 times higher chances of having moderate/severe periodontitis. Older age, presence of IBD, and higher full-mouth plaque scores were significantly associated with periodontitis in the full sample, while gender (male), IBD-associated surgery, IBD duration, and localization (pancolitis) were significant factors in the IBD group. "Relevant associations between IBD and periodontitis were found, being modified by CD and UC clinical characteristics," the authors write. "Preventive and therapeutic strategies involving the gum-gut axis should be enforced in IBD patients." (medicalxpress.com 11.10.2022).)

(Anm: Baima G, et al. Periodontitis Prevalence and Severity in Inflammatory Bowel Disease: A Case-Control Study. J Periodontol. 2022 Sep 16.)

- Mikrober som forårsaker hulrom kan danne superorganismer som kan "krype" og spre seg på tenner.

(Anm: Microbes that cause cavities can form superorganisms able to 'crawl' and spread on teeth. (…) Found in the saliva of toddlers with severe childhood tooth decay, these assemblages can effectively colonize teeth. They were stickier, more resistant to antimicrobials, and more difficult to remove from teeth than either the bacteria or the fungi alone, according to the research team, led by University of Pennsylvania School of Dental Medicine scientists. What's more, the assemblages unexpectedly sprout "limbs" that propel them to "walk" and "leap" to quickly spread on the tooth surface, despite each microbe on its own being non-motile, the team reported in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences. (phys.org 5.10.2022).)

(Anm: Ren Z, Jeckel H, Simon-Soro A, Xiang Z, Liu Y, Cavalcanti IM, Xiao J, Tin NN, Hara A, Drescher K, Koo H. Interkingdom assemblages in human saliva display group-level surface mobility and disease-promoting emergent functions. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Oct 11;119(41):e2209699119.)

- Vi må endre hvordan antibiotika målretter seg mot bakterier hvis vi vil at de skal fortsette å fungere. (- En nylig publisert studie fant at i 2019 var rundt 5 millioner dødsfall forbundet med antibiotikaresistens, mer enn dobbelt så mange som på grunn av COVID i 2020.)

(Anm: We need to change how antibiotics target bacteria if we want them to keep working. While much of our attention during the past few years has been focused on COVID, a more insidious and more dangerous pandemic has been spreading unabated. This pandemic concerns antimicrobial resistance, which is when bacteria evade the antibiotics we use to treat them. You've probably heard these bacteria called "superbugs" in the mainstream press. A recently published study found that in 2019 around 5 million deaths were associated with antibiotic resistance, more than twice those due to COVID in 2020. The two main contributors to the emergence and persistence of antibiotic resistance are the ways antibiotics work and the ability of bacteria to combat them. Bacteria are highly evolved lifeforms that have significant evolutionary advantages over us. One of these is their doubling time, which, for many of the common varieties of bacteria that infect us, is only 15 to 40 minutes. (phys.org 30.8.2022).)

(Anm: Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022 Feb 12;399(10325):629-655.)

- Hvorfor utvikles det ikke nye antibiotika? (- Det er rett og slett ikke lønnsomt nok.) (- I 2014 kom Verdens helseorganisasjon (WHO) med en rapport som anslo at antibiotikaresistens kom til å kreve 10 millioner liv årlig i 2050.)

(Anm: Marit Otterlei, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU. Stener Kvinnsland, professor emeritus, styreleder Trond Mohn Stiftelse. Hvorfor utvikles det ikke nye antibiotika? Norge har et spesielt ansvar for å motvirke antibiotikaresistens, den neste store globale krisen. Forskningen krever støtte fra statlige hold, mener kronikkforfatterne. Vi står i fare for å få tilstander vi hadde før penicillinet ble oppdaget. Utvikling av antibiotikaresistens øker over hele verden og er en av de største truslene mot folkehelsen. Likevel utvikles det få nye antibiotika. Det er rett og slett ikke lønnsomt nok. I 2014 kom Verdens helseorganisasjon (WHO) med en rapport som anslo at antibiotikaresistens kom til å kreve 10 millioner liv årlig i 2050. (aftenposten.no 7.8.2022).)

- Eksperimentell antibiotika torpederer det beskyttende slimet som gjør resistente bakterier tøffere å bekjempe. (- (...) "Legemiddelresistente Gram-positive bakterielle infeksjoner er fortsatt en betydelig byrde for det offentlige helsevesenet, med to bakterier, Staphylococcus aureus og Streptococcus pneumoniae, som står for over 1,5 millioner stoffresistente infeksjoner i USA alene," skriver  Blaskovich i Science Translational Medicine.)

(Anm: Experimental antibiotic torpedoes the protective slime that makes resistant bacteria tougher to fight. An experimental antibiotic is under development that is capable of neutralizing a wide range of drug-resistant, Gram-positive bacteria—pathogens that protect themselves in a slimy shield, called a biofilm, designed by nature to keep threats out. (…) "Drug-resistant Gram-positive bacterial infections are still a substantial burden on the public health system, with two bacteria, Staphylococcus aureus and Streptococcus pneumoniae, accounting for over 1.5 million drug-resistant infections in the United States alone," Blaskovich wrote in Science Translational Medicine. (medicalxpress.com 13.10.2022).)

(Anm: Blaskovich MAT, Hansford KA, Butler MS, Ramu S, Kavanagh AM, Jarrad AM, Prasetyoputri A, Pitt ME, Huang JX, Lindahl F, Ziora ZM, Bradford T, Muldoon C, Rajaratnam P, Pelingon R, Edwards DJ, Zhang B, Amado M, Elliott AG, Zuegg J, Coin L, Woischnig AK, Khanna N, Breidenstein E, Stincone A, Mason C, Khan N, Cho HK, Karau MJ, Greenwood-Quaintance KE, Patel R, Wootton M, James ML, Hutton ML, Lyras D, Ogunniyi AD, Mahdi LK, Trott DJ, Wu X, Niles S, Lewis K, Smith JR, Barber KE, Yim J, Rice SA, Rybak MJ, Ishmael CR, Hori KR, Bernthal NM, Francis KP, Roberts JA, Paterson DL, Cooper MA. A lipoglycopeptide antibiotic for Gram-positive biofilm-related infections. Sci Transl Med. 2022 Sep 14;14(662):eabj2381.)

- Oppdagelse av et nytt antibiotikum mot resistente patogener. (- Forskerne oppdaget det nye antibiotikumet Dynobactin ved en datalingvistikk screening tilnærming. Denne forbindelsen dreper gramnegative bakterier, som inkluderer mange farlige og resistente patogener.) 

(Anm: Discovery of a new antibiotic against resistant pathogens. For a long time, antibiotics were considered a silver bullet against bacterial infections. Over time, many pathogens have adapted to resist antibiotics, so the search for new drugs is becoming increasingly important. (…) Tough opponents The researchers discovered the new antibiotic Dynobactin by a computational screening approach. This compound kills Gram-negative bacteria, which include many dangerous and resistant pathogens. "The search for antibiotics against this group of bacteria is far from trivial," says Hiller. "They are well protected by their double membrane and therefore offer little opportunity for attack. And in the millions of years of their evolution, the bacteria have found numerous ways to render antibiotics harmless." (medicalxpress.com 11.10.2022).)

(Anm: Patogen betyr 'sykdomsfremkallende'. Det motsatte er apatogen, ikke sykdomsfremkallende. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Miller RD, Iinishi A, Modaresi SM, Yoo BK, Curtis TD, Lariviere PJ, Liang L, Son S, Nicolau S, Bargabos R, Morrissette M, Gates MF, Pitt N, Jakob RP, Rath P, Maier T, Malyutin AG, Kaiser JT, Niles S, Karavas B, Ghiglieri M, Bowman SEJ, Rees DC, Hiller S, Lewis K. Computational identification of a systemic antibiotic for gram-negative bacteria. Nat Microbiol. 2022 Oct;7(10):1661-1672. doi: 10.1038/s41564-022-01227-4.)

- Minst 1,2 millioner mennesker døde av antibiotika­resistens i 2019. (- Tallet kan være så høyt som 4,9 millioner, viser en stor studie.)

(Anm: Minst 1,2 millioner mennesker døde av antibiotika­resistens i 2019. Tallet kan være så høyt som 4,9 millioner, viser en stor studie. Det bør få helseministre til å sperre opp øynene, mener forskere. Antibiotikaresistens er en av en vår tids store trusler mot folkehelsen. Nå viser en fersk studie i tidsskriftet The Lancet hvor ille det egentlig står til. En gruppe forskere har regnet seg fram til at over 1,2 millioner mennesker døde som direkte følge av antibiotikaresistente infeksjoner i 2019. Tallet kan faktisk være så høyt som 4,9 millioner, mener forskerne. (forskning.no 16.2.2022).)

(Anm: Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022 Feb 12;399(10325):629-655.)

- Antibiotika kan utløse mitokondriedysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser.

(Anm: Stefano GB, Samuel J, Kream RM. Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Abstract Clinical usage of several classes of antibiotics is associated with moderate to severe side effects due to the promotion of mitochondrial dysfunction. We contend that this may be due to perturbation of unique evolutionary relationships that link selective biochemical and molecular aspects of mitochondrial biology to conserved enzymatic processes derived from bacterial progenitors. (…) The manifestation of acute and/or chronic psychiatric conditions following antibiotic usage may provide unique insights into key etiological factors of major psychiatric syndromes that involve rundown of cellular bioenergetics via mitochondrial dysfunction. Thus, a potential window of opportunity exists for development of novel therapeutic agents targeting diminished mitochondrial function as a factor in severe behavioral disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

(Anm: Miller M, Singer M. Do antibiotics cause mitochondrial and immune cell dysfunction? A literature review. J Antimicrob Chemother. 2022 Feb 25:dkac025.)

- Kan fiber hjelpe tarmbakterier med å bekjempe antibiotikaresistens?

(Anm: Can fiber help gut bacteria fight against antibiotic resistance? (…) Antimicrobial resistanceTrusted Source is an ever-growing problem. It happens when microorganisms like bacteria adapt so, antibiotics cannot kill them off. People can have more severe infections and illnesses when antibiotic resistance increases. Experts are working to understand why antibiotic resistance happens and how to reduce it. A study published in mBio examined the impact fiber has on antimicrobial resistance. Researchers found that a diverse diet with high fiber was associated with lower levels of antimicrobial resistance in gut bacteria. (medicalnewstoday.com 15.5.2022).)

(Anm: Oliver A, et al. Association of Diet and Antimicrobial Resistance in Healthy U.S. Adults. mBio. 2022 May 10:e0010122.)

- Bruk av antibiotika knyttet til tykktarmskreftrisiko hos yngre mennesker. Forekomst av tykktarmskreft  øker blant yngre mennesker i USA. – Forskere tror at antibiotika kan forstyrre balansen i tarmmikrobiomet, noe som fører til dysregulering av immunsystemet og forårsaker sykdom.

(Anm: Antibiotic use linked to colon cancer risk in younger people. Colon cancer rates are increasing among younger people in the United States. – Scientists think that antibiotics could upset the balance of the gut microbiome, leading to immune system dysregulation and causing disease. – New research has found a link between oral antibiotic use and the risk of developing colon cancer. ­– These results could help increase awareness of the potential harms associated with unnecessary antibiotic use. Colorectal cancer (CRC) is currently the second most common cause of cancer-related deaths in the U.S. Traditionally, CRC develops in older people. However, the incidence of CRC in younger people — meaning those below 50 years of age — has increased over the last 25 years. Researchers from the United Kingdom recently conducted a large population-based case-controlled study involving data from almost 40,000 people. They identified a link between antibiotic use and the risk of developing colon cancer before 50 years of age. This link was stronger in younger people. Their findings appear in the British Journal of Cancer. Lead author Dr. Leslie Samuel, who is based at the University of Aberdeen, explained the situation to Medical News Today: (…)  (medicalnewstoday.com 1.3.2022).)

(Anm: McDowell R et al. Oral antibiotic use and early-onset colorectal cancer: findings from a case-control study using a national clinical database. Br J Cancer. 2021 Dec 17.)

- Milliardfond med Novo Nordisk, Lundbeck, Leo Pharma og 20 medicinalselskaber klar med første investeringer.

(Anm: Milliardfond med Novo Nordisk, Lundbeck, Leo Pharma og 20 medicinalselskaber klar med første investeringer. AMR Action Fund, der med 6,6 mia. kr. i ryggen blev stiftet i sommeren 2020 af en lang række af verdens største medicinalselskaber og blandt andre Novo Nordisk Fonden, har nu lavet sine første to investeringer og er dermed trådt et skridt nærmere målet om at bringe to til fire nye antibiotika til patienter inden for et årti. (medwatch.dk 5.4.2022).)

- Gir resept på medisin uten å møte eller snakke med pasienter.

(Anm: Gir resept på medisin uten å møte eller snakke med pasienter. – Det er flere ting ved denne praksisen som vi mener er problematisk og som kan ha en rekke uheldige effekter, mener Helsetilsynet. OMSTRIDT: Helsetilsynet er kritisk til at man kan få resepter på p-piller og antibiotika ved å fylle ut et enkelt skjema på få minutter. (tv2.no 4.2.2022).)

- Antibiotika etter fødselen påvirker tarmmikrober hos babyer, ifølge studie. (- Eksperter sier at klinikere bør vurdere å bruke antibiotika på en måte som forårsaker minst skade på det nyfødte mikrobiomet - samfunnet av mikrober som lever i kroppen vår. I henhold til gjeldende retningslinjer er antibiotika rettet mot et bredt spekter av bakterier – kjent som bredspektret – foreskrevet for tiden til fire til ti prosent av alle nyfødte for mistenkte infeksjoner.) (- Bare en liten andel av dem som mottar medikamentene blir til slutt diagnostisert med en  infeksjon.)

(Anm: Antibiotics after birth affects gut microbes of babies, study finds. Treating babies with antibiotics in the first week of life is linked with a decrease in healthy bacteria necessary amongst others to digest milk and an increase in antimicrobial resistance, research suggests. Experts say that clinicians should consider using antibiotics in a way that causes least harm to the newborns microbiome—the community of microbes that live in our body. Under current guidelines, antibiotics directed at a wide range of bacteria—known as broad-spectrum—are currently prescribed to four to 10 percent of all newborns for suspected infections. However, experts say that in most cases the antibiotics are prescribed unnecessarily as only a small proportion of those who receive the drugs are eventually diagnosed with an infection. (medicalxpress.com 18.2.2022).)

- Effekter av antibiotika tidlig i livet på det utviklende mikrobiomet i spedbarns tarm og resistome: en randomisert studie. (- Disse data tyder på at det empiriske (erfaringsmessige) valget av antibiotika er relevant for uheldige økologiske bivirkninger.)

(Anm: Reyman M, van Houten MA, Watson RL, Chu MLJN, Arp K, de Waal WJ, Schiering I, Plötz FB, Willems RJL, van Schaik W, Sanders EAM, Bogaert D. Effects of early-life antibiotics on the developing infant gut microbiome and resistome: a randomized trial. (…) These data suggest that the choice of empirical antibiotics is relevant for adverse ecological side-effects. Nat Commun. 2022 Feb 16;13(1):893.)

- Bakterier som ikke dør av antibiotika, er en trussel.

(Anm: Bakterier som ikke dør av antibiotika, er en trussel. Dette kan være en del av løsningen. Dzung Diep professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ingvild Reinseth stipendiat Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Viten Bakteriene har egne våpen for å bekjempe infeksjoner. Kanskje kan vi ta dem i bruk selv. Bakterier som ikke lar seg knekke av antibiotika, er en av vår tids største utfordringer. (aftenposten.no 15.4.2021).)

- Forskarar driv kjemisk detektivarbeid for å bekjempa antibiotikaresistens. (- Titan har tidlegare skrive om korleis stipendiat Amalie Føreid Reinertsen har lukkast i å framstella molekylet RvE4 i laboratoriet ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. – RvE4 tilhøyrer ei gruppe stoff som vi veit kan dempa betennelsar.) (– RvD2n-3 DPA har god effekt mot bakterien Staphylococcus aureus, betre kjent som gule stafylokokkar. Når vi høyrer om antibiotikaresistente bakteriar ved norske sjukehus, er det som regel stammar av desse bakteriane som er dei skuldige, fortel Reinertsen.)

(Anm: Syntetisk tilverka utgåver av stoff som finst i kroppen, gjev håp om nye, målretta legemiddel mot betennelsar som ikkje går over. Betennelsar er ein viktig del av immunforsvaret vårt. Når kroppen lukkast med å slå tilbake angrepet, skal betennelsen helst gå over av seg sjølv, og alt vera ved det normale. Men nokre bakteriebetennelsar gjev seg ikkje, og då har antibiotika lenge vore eit mykje brukt legemiddel for å få has på dei. Så mykje brukt, har det vist seg, at stadig fleire sjukdomsframkallande mikrobar har utvikla resistens, altså blitt motstandsdyktige mot antibiotika. Utan nye behandlingsmetodar kan farlege smittsame sjukdommar bli langt vanskelegare å behandla i framtida. (…) Titan har tidlegare skrive om korleis stipendiat Amalie Føreid Reinertsen har lukkast i å framstella molekylet RvE4 i laboratoriet ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. – RvE4 tilhøyrer ei gruppe stoff som vi veit kan dempa betennelsar. Kroppen vår produserer dei sjølv, men i mengder som er altfor små til å forska på, forklarar Reinertsen. – Skal vi utvikla legemiddel på grunnlag av desse stoffa, må vi derfor framstella dei i laboratoriet, i langt større mengder. (…) No har ho gått gjennom den same prosessen med eit nært slekta stoff, RvD2n-3 DPA. Dette stoffet har ho og kollega Karoline Primdahl, begge frå forskargruppa LIPCHEM, òg testa biologisk. Eksperimenta vart utførde i samarbeid med professor Jesmond Dalli ved Queen Mary-universitetet i London. – RvD2n-3 DPA har god effekt mot bakterien Staphylococcus aureus, betre kjent som gule stafylokokkar. Når vi høyrer om antibiotikaresistente bakteriar ved norske sjukehus, er det som regel stammar av desse bakteriane som er dei skuldige, fortel Reinertsen. Det er for tidleg å spretta champagnen og starta samlebandet endå, og ikkje berre fordi dei to aktivitetane nok helst ikkje bør gjerast samstundes. RvD2n-3 DPA-molekylet er så kjemisk komplekst at det er upraktisk å bruka i legemiddelproduksjon. (titan.uio.no 27.1.2021).)

- Over 1,2 millioner mennesker anslås å ha dødd som følge av antibiotikaresistente bakterielle infeksjoner i 2019: Den siste GBD-artikkelen finner at antimikrobiell resistens nå er en ledende dødsårsak over hele verden, høyere enn HIV / AIDS eller malaria. Read this Article

(Anm: Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis Antimicrobial Resistance Collaborators. Summary Background Antimicrobial resistance (AMR) poses a major threat to human health around the world. Previous publications have estimated the effect of AMR on incidence, deaths, hospital length of stay, and health-care costs for specific pathogen–drug combinations in select locations. To our knowledge, this study presents the most comprehensive estimates of AMR burden to date. (…) Interpretation To our knowledge, this study provides the first comprehensive assessment of the global burden of AMR, as well as an evaluation of the availability of data. AMR is a leading cause of death around the world, with the highest burdens in low-resource settings. Understanding the burden of AMR and the leading pathogen–drug combinations contributing to it is crucial to making informed and location-specific policy decisions, particularly about infection prevention and control programmes, access to essential antibiotics, and research and development of new vaccines and antibiotics. There are serious data gaps in many low-income settings, emphasising the need to expand microbiology laboratory capacity and data collection systems to improve our understanding of this important human health threat. Lancet 2022 (Published: January 19, 2022).)

(Anm: Editorial. Antimicrobial resistance: time to repurpose the Global Fund Lancet 2022 (Published: January 22, 2022).)

- Antibiotikaresistens kan bremses. Alternativet er førkrigstidens medisinske mareritt. Å åpne en kropp, uansett om det er for et venekateter for kreftmedisin eller et brystimplantat, innebærer å lage en inngangsport for bakterier. Uten antibiotika som virker, kan vanlige sår eller operasjoner være livsfarlige. (- Sover norske politikere i timen?)

(Anm: Antibiotikaresistens kan bremses. Alternativet er førkrigstidens medisinske mareritt. Å åpne en kropp, uansett om det er for et venekateter for kreftmedisin eller et brystimplantat, innebærer å lage en inngangsport for bakterier. Uten antibiotika som virker, kan vanlige sår eller operasjoner være livsfarlige. (…) Først: Antibiotikaresistens. Fremtidens pesters protagonist. Nylig publiserte en av verdens mest anerkjente medisinske tidsskrifter The Lancet en studie som viser at over 1,2 millioner mennesker mistet livet til antibiotikaresistente bakterier i 2019. Innen 2050 kan dødstallet være 10 millioner. Hvert. Eneste. År. Utviklingen av resistens skjer nemlig raskere enn utviklingen av nye antibiotika. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sa det slik i 2017: «Konsekvenser av antibiotikaresistens ser vi allerede i dag, men det er økningen på sikt som er virkelig skummel.» Det er «på sikt» nå. Sover norske politikere i timen? Min diagnose er nei. Tvert imot. Tross et utall kriser gis denne plass. Torsdag denne uken dreide en stor del av debatten i Stortinget seg om farer ved og tiltak mot antibiotikaresistens. Høyres Tone Wilhelmsen Trøen utfordret helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på Nordisk råds anbefaling om en felles nordisk handlingsplan mot antibiotikaresistens med finansiering, rapportering og politisk kontroll. (aftenposten.no 12.3.2022).)

- Antibiotika: Legemiddeltopp slår bakteriealarm. Den danske legemiddeltoppen Mads Krogsgaard Thomsen er svært bekymret og mener noe må gjøres for å unngå skrekkscenario. Norsk professor er kritisk til uttalelsene.

(Anm: SKUMMEL UTVIKLING: Ny forskning fra Harvard-universitetet viser at E. coli bakterien kan utvikle kraftig resistens ekstremt raskt. Mange er bekymret for dette og mener utviklingen av antibiotika må gå raskere. Årlig dør rundt 750 000 personer i verden fordi de ikke reagerer på antibiotikumet som de blir behandlet med. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det to årsaker til at dette skjer. Enten er bakteriene naturlig motstandsdyktige overfor enkelte antibiotika, eller så har det oppstått mutasjoner i bakterienes arvestoff, som gjør dem motstandsdyktige mot antibiotikabehandling. Dette kalles for ervervet resistens, skriver FHI. Nå slår den danske forretningsmannen og administrerende direktør i legemiddelselskapet Novo Nordisk Foundation, Mads Krogsgaard Thomsen, alarm og mener noe må gjøres. - Hvis ikke noe blir gjort nå, så vil det bli verdens nest største dødsårsak etter hjerte- og karsykdommer. Det hevder han overfor det danske nettstedet Finans. (borsen.no 8.12.2021).)

- Mycoplasma: Kønssygdommen, som lægerne ikke vil tjekke, om du har. (- Mycoplasma og klamydia har det tilfælles, at bakterierne i yderste tilfælde kan gøre det sværere at få børn uden hjælp.) (- Men på ét særligt punkt adskiller de sig også fra hinanden.) (- Nogle mycoplasma-bakterier er resistente over for azithromycin og moxifloxacin, hvilket betyder, at behandlingen ikke virker.)

(Anm: Mycoplasma: Kønssygdommen, som lægerne ikke vil tjekke, om du har. Tusindvis af danskere rammes hvert år af bakterien, men faktorer såsom resistens har den konsekvens, at læger helst undgår at udskrive en recept.  Du kender sandsynligvis til kønssygdommen klamydia, men du har formentlig ikke hørt om dens ’fætter’, mycoplasma. Forskerne er ikke sikre på det præcise antal, men de vurderer, at mellem 25.000 til 30.000 danskere hvert år bliver ramt af mycoplasma (med det latinske navn mycoplasma genitalium). Det er en anelse færre end de, der smittes med klamydia, som omkring 35.000 bliver ramt af hvert år. Mycoplasma og klamydia har det tilfælles, at bakterierne i yderste tilfælde kan gøre det sværere at få børn uden hjælp. Men på ét særligt punkt adskiller de sig også fra hinanden. Hvor læger er ivrige efter at behandle folk med klamydia, er de mere tilbageholdne med at behandle dig for mycoplasma - i hvert fald så længe, du ikke er generet af sygdommen. Men hvorfor vil lægerne helst undgå at behandle mycoplasma? Hvor stort er problemet egentlig? Og hvilke symptomer skal du være opmærksom på? Det får du forklaringerne på i den nye video på Tjek, der er Videnskab.dk’s YouTube-kanal målrettet unge. (…) Nogle mycoplasma-bakterier er resistente over for azithromycin og moxifloxacin, hvilket betyder, at behandlingen ikke virker. Halvdelen af de mycoplasma-infektioner, man finder i Danmark, kan ikke behandles med azithromycin, og tallene er endnu mere grelle, når man behandler med moxifloxacin. Langt værre står det til i eksempelvis Kina, hvor næsten 90 procent af alle tilfælde er resistente over for begge stoffer. (videnskab.dk 8.12.2021).)

– Det kan bli forbudt å tømme bæsj i Oslofjorden.

(Anm: Det kan bli forbudt å tømme bæsj i Oslofjorden. Resultatet kan bli landets lengste do-kø. Med mindre kommunen tar møkkagrep. Når du er i båt kan du tømme deg rett i fjorden. Det vil flere gjøre noe med. Men det er bare fire tømmestasjoner for båt-septik i hele fjorden. Og de stinker. Badegleden er stor i Oslofjorden om sommeren. Men de færreste vil vel egentlig vite hva som kanskje ligger og dupper i overflaten. (…) Kan bli nasjonalt forbud I Hurdalsplattformen, som er en framforhandla plan mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet for regjeringas arbeid, står det at man vil «innføre forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i hele fjorden». Altså Oslofjorden. Mange Oslo-politikere vil ha et sånt forbud. (dagsavisen.no 23.11.2021).)

- Norsk klimadebatt er for selvopptatt. (- Den norske klimadebatten bærer preg av å være lokal, eller endog individorientert.)

(Anm: Norsk klimadebatt er for selvopptatt. Klimakrisen er et globalt problem som ikke kan løses i Norge. (…) Programledere spurte stadig hvordan klimakrisen kan løses, og politikere ramset opp en rekke nasjonale tiltak som om problemet kan løses av Norge. Det kan det ikke. - Den norske klimadebatten bærer preg av å være lokal, eller endog individorienter. (…) Istedenfor å fokusere på betydningen av de grunnleggende driverne bak økningen av utslippene, bærer den norske klimadebatten preg av å være lokal, eller endog individorientert; alt fra fossilfrie soner for biler i Oslo, til litt mindre kjøtt og færre flyreiser for norske borgere. (nrk.no 8.10.2021).)

- Nye retningslinjer for antibiotikabruk: − En trussel som har kommet raskt innover oss. (– Et eksempel er behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner: Før brukte man antibiotika gjerne i en uke for å behandle det, men nå har vi nye studier som viser at man kan klare seg med bare et par dagers behandling, forteller han.)

(Anm: Nye retningslinjer for antibiotikabruk: − En trussel som har kommet raskt innover oss. Nå strammer Helsedirektoratet inn legerådene for bruk av antibiotika. Målet er å unngå overforbruk og antibiotikaresistens. Vi klarer oss fint med mindre bruk, mener eksperter. (…) – På mange av rådene har vi gått ned til lavest mulig dose i kortest mulig tid basert på kunnskap og konkrete studier, sier Svein Høegh Henrichsen seniorrådgiver og lege i Helsedirektoratet. Tirsdag vedtok Helsedirektoratet nye retningslinjer for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, som vil være veiledende blant annet for fastleger. – Et eksempel er behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner: Før brukte man antibiotika gjerne i en uke for å behandle det, men nå har vi nye studier som viser at man kan klare seg med bare et par dagers behandling, forteller han. (vg.no 17.11.2021).)

- Er hjernen blot en 'forudsigelses-maskine'?

(Anm: Er hjernen blot en 'forudsigelses-maskine'? Vores hjerner forsøger hele tiden at forudse, hvad der sker, for at øge vores chancer for at overleve. Når du skal løfte noget, har du for det meste en nogenlunde idé om, hvad det vejer. Når du taler med en anden, kan du fornemme, hvornår de har færdiggjort en sætning. Og når du færdes i trafikken, ved du for det meste, hvornår det er sikkert at krydse vejen - ret smart. Alt det kan du takke din hjernes evne til at forudse for. Men er hjernen virkelig bare én stor forudsigelsesmaskine, hvorfor er det så belejligt, at hjernen kan forudse - og hvordan måler man lige, hvordan hjernen bærer sig ad med at forsøge at regne ud, hvad der kommer til at ske? Hjernepodcasten Brainstorm er tilbage med sin tredje sæson, og denne uges afsnit undersøger hjernens forudseende egenskaber. (videnskab.dk 24.9.2021).)

- Antibiotika ökade risken för cancer. (- Forskare har sett ett samband mellan antibiotikaanvändning och en ökad risk för tjocktarmscancer. Att antibiotika påverkar tarmens bakterieflora kan vara orsaken. En studie i Umeå visar ett tydligt samband mellan långvarig antibiotikabehandling och att drabbas av tjocktarmscancer inom de närmsta fem till tio åren.) (- Antibiotika ökade risken med 17 procent) (– Det finns absolut ingen anledning till oro bara för att man har ätit antibiotika. Riskökningen är måttlig och den absoluta risken för individen påverkas ganska lite.)

(Anm: Antibiotika ökade risken för cancer. Forskare har sett ett samband mellan antibiotikaanvändning och en ökad risk för tjocktarmscancer. Att antibiotika påverkar tarmens bakterieflora kan vara orsaken. En studie i Umeå visar ett tydligt samband mellan långvarig antibiotikabehandling och att drabbas av tjocktarmscancer inom de närmsta fem till tio åren. Orsaken tros vara att antibiotika påverkar tarmens bakterieflora. – Resultaten understryker att det finns flera skäl att vara restriktiv med antibiotika. Antibiotikabehandling är i många fall nödvändig och räddar liv, men vid mindre allvarliga åkommor som kan förväntas läka ut ändå bör man vara försiktig. Framförallt för att förhindra att bakterier utvecklar resistens men också, som denna studie visar, för att antibiotika kan öka risken för framtida tjocktarmscancer, säger Sophia Harlid, cancerforskare vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande. Antibiotika ökade risken med 17 procent Studien, som är publicerad i Journal of the national cancer institute, är en registerstudie där forskarna har tittat på 40 000 patienter med cancer i tjocktarmen eller ändtarmen. Informationen har hämtats från det svenska kolorektalcancerregistret mellan åren 2010 och 2016. Patienterna har sedan jämförts med en kontrollgrupp på 200 000 personer utan cancerdiagnos. Informationen om personernas antibiotikaanvändning kommer från läkemedelsregistret mellan 2005 och 2016. (lakemedelsvarlden.se 3.9.2021).)

(Anm: Antibiotika ökade risken för cancer. (umu.se 1.9.2021).

(Anm: Lu SSM, Mohammed Z, Häggström C, Myte R, Lindquist E, Gylfe Å, Van Guelpen B, Harlid S. Antibiotics Use and Subsequent Risk of Colorectal Cancer: A Swedish Nationwide Population-Based Study. J Natl Cancer Inst. 2021 Sep 1:djab125. )

(Anm: Sokol H. Antibiotics: a trigger for inflammatory bowel disease? Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Nov;5(11):956-957.)

- Antibiotika knyttet til økning i tidlig kolonkreft?

(Anm: Antibiotic Linked to Rise in Early-Onset Colon Cancer? Exposure to antibiotics appears to be associated with the development of colon cancer, particularly in younger people, and could be contributing to the increase in early onset colorectal cancer (CRC) that is being documented, say UK researchers. The team conducted a nested case-control study using data from primary care in Scotland, which involved almost 8000 cases of CRC and over 30,000 healthy controls. The analysis suggests that a history of antibiotic use among individuals younger than 50 appeared to increase the risk of developing colon cancer (but not rectal) by 49%. "To our knowledge, this is the first study to link antibiotic use with the growing risk of early onset colon cancer, a disease which has been increasing at a rate of at least 3% per year over the last two decades," said study presenter Sarah Perrott, a medical student at the University of Aberdeen, Scotland, UK. (medscape.com 5.7.2021).)

- Tykktarmskreft og endetarmskreft. Kreft i tykktarm eller endetarm, kolorektal kreft, er en av de vanligste kreftformene i Norge.

(Anm: Tykktarmskreft og endetarmskreft. Kreft i tykktarm eller endetarm, kolorektal kreft, er en av de vanligste kreftformene i Norge. Femårsoverlevelsen for både tykk- og endetarmskreft er rundt 70 prosent både for menn og for kvinner. (…) I løpet av livet vil 1 av 20 personer utvikle tykktarmskreft. I Norge påvises rundt 3000 nye tilfeller av kolonkreft og vel 1300 nye tilfeller av rektumkreft hvert år. (nhi.no 30.8.2021).)

- Genomisk og funksjonell karakterisering av en mucosal symbiont involvert i tidlig fase av kolorektal kreft.

(Anm: Genomic and functional characterization of a mucosal symbiont involved in early-stage colorectal cancer. Highlights • Differences in microbiota found between patients with polyps and between polyp subtypes • NTBF is enriched in patients with polyps • NTBF from polyps is enriched for LPS biosynthesis genes, activates TLR4, and induces IL-12 • Presence of LPS genes and elevated expression of LPS are found in polyp tissues. Cell Host & Microbe 2021 (Available online 17 September 2021).)

- Tarmbakterier muliggjør vekst av prostatakreft. (- Hos mus kan disse androgenproduserende bakteriene målrettes for langsom progresjon fra HSPC til CRPC.)

(Anm: McCulloch JA, Trinchieri G. Gut bacteria enable prostate cancer growth. Abstract Prostate cancer is driven by androgens (particularly testosterone), so androgen deprivation therapy (ADT) is the standard of care for patients with advanced prostate cancer. After an initial response, hormone-sensitive prostate cancer (HSPC) usually progresses to castration-resistant prostate cancer (CRPC) owing to various mechanisms that may include altered androgen receptor (AR) signaling and intratumor accumulation of androgens even during ADT. On page 216 of this issue, Pernigoni et al. (1) show that gut commensal bacteria that are able to synthesize the sex hormone precursor dehydroepiandrosterone (DHEA) and testosterone increase in patients and mice with CRPC and prevent complete suppression of androgens during ADT. In mice, these androgen-producing bacteria can be targeted to slow progression from HSPC to CRPC. (Science. 2021 Oct 8;374(6564):154-155.).)

- Innlegg: Den minste plasten er det største problemet. (- Plasten kan bidra til blant annet å spre antibiotikaresistens.) (- Mellom fem og 13 millioner tonn plast havner i havet hvert eneste år. Rundt én prosent flyter på overflaten.) (- Det aller meste synker til bunns. Likevel utgjør denne ene prosenten ifølge forskningen et sted mellom 15 og 50 billioner (millioner) plastartikler på havets overflate.) (- Plastforsøplingen kan dermed bidra til å spre antibiotikaresistens, som gjør at medisiner plutselig ikke lenger virker mot infeksjonssykdommer.)

(Anm: Sissel Rogne, direktør, og Michael Bank, forsker, begge Havforskningsinstituttet. Innlegg: Den minste plasten er det største problemet. Mengden mikroplast i havet kan ha doblet seg innen 2030, dersom vi ikke gjør noe. Og den kommer ikke alene. Plasten kan bidra til blant annet å spre antibiotikaresistens. Mellom fem og 13 millioner tonn plast havner i havet hvert eneste år. Rundt én prosent flyter på overflaten. Det aller meste synker til bunns. Likevel utgjør denne ene prosenten ifølge forskningen et sted mellom 15 og 50 billioner (millioner) plastartikler på havets overflate. All plasten i havet og på strendene gnures langsomt ned til mindre og mindre partikler. De minste partiklene, de vi aldri vil greie å samle opp, er også de skumleste. (dn.no 14.10.2021).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Hvor vanlig er TBE -virus i flått?

(Anm: FORSKNINGSNYTT Hvor vanlig er TBE -virus i flått? I denne studien ble 47 000 skogflått fra 62 forskjellige steder langs norskekysten (fra Østfold til Nordland) analysert for TBE-virus. I snitt ble det funnet TBE-virus i 0,3% av nymfene, og 4,3 % av voksne flått. Det var store variasjoner fra sted til sted.  Det var høyest forekomst av TBE-virus i voksne flått i Rogaland og Vestfold, mens for nymfene var forekomsten høyest i Vestfold, Agder og Rogaland. Studien viser at TBE-viruset er utbredt langs store deler av norskekysten, men per dags dato har det kun blitt meldt inn sykdomstilfeller hos mennesker i Agder, Vestfold og Telemark og (tidligere) Buskerud. Vi vet fremdeles ikke hvorfor det er slik. (forskningsnytt.no - Oppdatert august 26, 2021).)

- Flere har henvendt seg til Flåttsenteret om prøvesvar på Phelix Phage test, som tilbys ved enkelte private klinikker i utlandet. (- Testen er foreløpig ikke godt nok utprøvd til å kunne brukes i diagnostikk.)

(Anm: Forskningsnytt. Flere har henvendt seg til Flåttsenteret om prøvesvar på Phelix Phage test, som tilbys ved enkelte private klinikker i utlandet. Teamet bak testen publiserte metoden i mars 2021 og hevder at testen kan påvise arvestoff fra bakterier i viruspartikler (bakteriofager), som derved kan indikere forekomst av forskjellige flåttbårne infeksjoner. Nå får publikasjonen kraftig kritikk.  Det å se på genetisk materiale i bakteriofager er en interessant, og muligens lovende metode, men publikasjonen fra mars 2021 baserer seg på ikke-verifiserte antagelser, bruker uklare metoder og analyser, samt presenterer konklusjoner som ikke støttes av framlagte data. Testen er foreløpig ikke godt nok utprøvd til å kunne brukes i diagnostikk. (forskningsnytt.no 13.1.2022).)

- Unngå sykdom: Staale (49) ble flått-sykmeldt.

(Anm: Unngå sykdom: Staale (49) ble flått-sykmeldt. Selve bittet husker ikke Staale Reiersen (49), men da han våknet opp dagen etter med skyhøy feber og hodebank skjønte han at noe ikke stemte. Her er rådene slik at du unngår det samme. Vi er på vei inn i flåttsesongen, og ifølge Flåttsenteret er det ventet et nytt kjempeår for turgåing i norsk natur. Staale Reiersen fra Arendal ble alvorlig syk da han i mars i fjor ble bitt av flått. Selve bittet husker han ikke, men da han våknet opp dagen etter med skyhøy feber og hodebank skjønte han at noe ikke stemte. (…) Ble alvorlig syk Etter tre dager følte han seg bedre. Men plutselig var sykdomsfølelsen der igjen – nå verre enn tidligere. – Det ble så ille at kona måtte ringe etter ambulanse. Flått kan i sjeldne tilfeller være bærer av TBE-virus, som kan forårsake skogflåttencefalitt, en infeksjon i sentralnervesystemet. – TBE står for Tick-borne encephalitis-virus og smitter gjennom flåttbitt, sier spesialist i nevrologi, Randi Eikeland. Reiersen visste ikke så mye om viruset fra før, men nok til at han og familien planla å ta TBE-vaksinen. – Men jeg ble smitta så tidlig på året at jeg ikke rakk å ta den, sier han. (dagbladet.no 3.5.2021).)

- Akutt hjernebetennelse (encefalitt). Hjernebetennelse er en betennelse i hjerne og hjernehinner.

(Anm: Akutt hjernebetennelse (encefalitt). Hjernebetennelse er en betennelse i hjerne og hjernehinner. Typiske symptomer kan være hodepine, irritabilitet, utilpasshet, mental sløring, lysskyhet, hukommelsesvansker, personlighetsendringer, konsentrasjonsvansker og/eller epileptiske kramper (nhi.no 13.2.2020).)

- Pesten kommer. Stortinget vil ha sterkere internasjonalt samarbeid om antibiotika. (- Det er ikke et sekund for tidlig.) (- For en fiende langt mer alvorlig enn koronaviruset truer.)

(Anm: Ingeborg Senneset, journalist. Pesten kommer. Stortinget vil ha sterkere internasjonalt samarbeid om antibiotika. Det er ikke et sekund for tidlig. Én av tre tror vi er der alt til jul: Ingen pandemi i verden, ingen epidemi i Norge. Ingen flere såre antibachender og svette overlepper bak klamme munnbind. Tilbake til samfunnet som vi kjenner det. Nærhet. Reiser. Frihet. Hva passer vel dårligere da enn å si at neste pandemi ulmer under overflaten, og at den vil få koronaen til å virke som en vag oppvarming til den virkelige kampen? For en fiende langt mer alvorlig enn koronaviruset truer. (aftenposten.no 22.6.2021).)

- Forskeren forteller: Den ukjente resistensen. Hvert år dør nesten 1,5 millioner mennesker av soppinfeksjoner.

(Anm: Ida Skaar. SENIORFORSKER, FORSKNINGSGRUPPE TOKSINOLOGI, VETERINÆRINSTITUTTET. Forskeren forteller: Den ukjente resistensen. Hvert år dør nesten 1,5 millioner mennesker av soppinfeksjoner. Dette er like mange liv som tuberkulose tar, og mange flere dødsfall enn det malaria forårsaker. Men oppmerksomheten problemet får står i sterk kontrast den høye dødeligheten. (forskning.no 24.6.2021).)

- Studie bekræfter svamperesistens i det meste af Europa.

(Anm: Studie bekræfter svamperesistens i det meste af Europa. For første gang har et studie bekræftet svamperesistens i det meste af Europa. Det betyder, at flere svampeinfektioner ikke reagerer på flere typer behandling. I 17 ud af 20 europæiske lande er der observeret bekræftet resistens. Det viser et studie med dansk deltagelse, som fornylig blev publiceret i Journal of European Academy of Dermatology and Venereology. To lande offentliggjorde senere studier af resistens, og ét land rapporterede ingen kendt resistens. Svampeinfektionerne blev fundet i hårbunden, på kroppen (nogle meget udbredte), i lysken, håndfladen, på fødderne (med samtidig infektion af negle) og i huden ved kønsorganerne. Der findes ifølge forskerne to forklaringer på resistensen: Primær resistens over for et specifikt lægemiddel. Den anden forklaring er sekundær (erhvervet) resistens, der opstår efter eksponering for svampedræbende midler. De tre mest udbredte svampearter med resistens viste sig i studiet at være T. rubrum, M. canis og T. mentagrophytes. Men også andre svampearter blev rapporteret som resistente mod svampebehandling. Behandlingssvigt blev rapporteret enten som manglende reaktion på et eller flere lægemidler, og mistanken lød på terbinafin-resistens hos 64 procent, itraconazol hos 41 procent, fluconazol i 16 procent og griseofulvin i fire procent af tilfældene. Nogle af svampene var resistente over for flere midler. Deltagerne i undersøgelsen blev spurgt, hvilken alternativ behandling de havde brugt til patienter, der ikke reagerede på orale svampedræbende medicin og behandlingsvarigheder, som normalt ville fjerne infektionen. Når der var mistanke om eller bekræftet terbinafinresistens, blev terbinafin erstattet med itraconazol, fluconazol eller griseofulvin. Følsomhedstest var tilgængelig på anmodning i 55 procent af landene, men var ikke en rutinemæssig diagnostisk procedure. Hudsvamp, også kaldet ringorm, er en meget almindelig infektion, som findes i hele verden. Men selvom det betragtes som en mild infektion, er den smitsom og forårsager betydelig forringelse af patienternes livskvalitet på grund af kløe, brændende fornemmelse, depression, stigmatisering og søvnforstyrrelser. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 15.11.2017).)

- Høyre-topp: − Frykter antibiotikaresistens mer enn covid-19. (- I 2019 anslo FN at det globalt dør minst 700.000 mennesker årlig som følge av bakterier som er resistente mot antibiotika eller av andre resistente mikrober – et tall de frykter kan stige til ti millioner årlig innen 2050.)

(Anm: Høyre-topp: − Frykter antibiotikaresistens mer enn covid-19. Coronapandemien er en «mild bris» sammenlignet med antibiotikaresistens, mener Høyres helsepolitiske talsperson. Han vil ha statlige støtteordninger for å utvikle nye medisiner. – Nå snakker vi veldig mye om corona og vaksiner, og det er en sykdom vi alle er redde for. Men faktum er at før vi hadde antibiotika, var bakteriesykdommer en stor trussel mot folkehelsen. Det sier Sveinung Stensland som er helsepolitisk talsperson i Høyre. Han er bekymret for hvordan antibiotikaresistens vil påvirke folkehelsen i årene som kommer. I 2019 anslo FN at det globalt dør minst 700.000 mennesker årlig som følge av bakterier som er resistente mot antibiotika eller av andre resistente mikrober – et tall de frykter kan stige til ti millioner årlig innen 2050. – Jeg frykter antibiotikaresistens mer enn jeg frykter covid-19, sier Stensland. I dag er Norge blant landene med lavest antibiotikaresistens i verden. (vg.no 16.8.2021).)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.)

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser i flere terapeutiske klasser – antipsykotika, andre psykoaktive legemidler, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner – var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

- Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. (- Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika.)

(Anm: Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika. Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Gut i januar 20231. Forskerne fulgte over seks millioner mennesker i Danmark i mer enn ti år. Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom – Crohns sykdom og ulcerøs kolitt - er økende. Bruk av antibiotika har blitt forbundet med økt risiko for slik sykdom hos barn, men innvirkningen hos voksne har vært usikker. (nhi.no 19.1.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. (- Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet.) (- Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai.)

(Anm: Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. Verden over ser man en dramatisk økning av unge voksne som får kreft, ifølge forskning. (…) Økningen er spesielt stor fra 1990-tallet og fremover.) (…) Risikofaktorer som bearbeidet mat, sukkerholdige drikker, fedme, diabetes type 2, en stillesittende livsstil og alkoholforbruk har alle økt betydelig siden 1950-tallet, noe forskerne mener har ført til at mikroorganismene i fordøyelsessystemet har endret seg. – Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet. Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai. (vg.no 10.11.2022).)

(Anm: Ugai T, Sasamoto N, Lee HY, Ando M, Song M, Tamimi RM, Kawachi I, Campbell PT, Giovannucci EL, Weiderpass E, Rebbeck TR, Ogino S. Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications. Nat Rev Clin Oncol. 2022 Oct;19(10):656-673.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- Blodmikrobiota og metabolomisk signatur av alvorlig depresjon før og etter behandling med antidepressiva: en prospektiv case-control studie. (- Konklusjon: Pasienter med depresjon har et tydelig blodmikrobiom og metabolomisk signatur som endres etter behandling.)

(Anm: - Blodmikrobiota og metabolomisk signatur av alvorlig depresjon før og etter behandling med antidepressiva: en prospektiv case-control studie. (Blood microbiota and metabolomic signature of major depression before and after antidepressant treatment: a prospective case–control study.) (- Bakgrunn: Mikrobiota samhandler med hjernen gjennom tarm-hjerneaksen, og en distinkt dysbiose kan føre til alvorlige depressive episoder. (…) Konklusjon: Pasienter med depresjon har et tydelig blodmikrobiom og metabolomisk signatur som endres etter behandling. Dysbiose kan være et nytt terapeutisk mål og prognostisk verktøy for behandling av pasienter som opplever en alvorlig depressiv episode. J Psychiatry Neurosci 2021;46(3):E358-E368PDF |.)

- Studie viser økt medisinbruk blant ungdom og unge voksne.

(Anm: Studie viser økt medisinbruk blant ungdom og unge voksne. Ungdom og unge voksne bruker mye oftere reseptbelagte medisiner mot smerter enn for 15 år siden. – Det økte forbruket av smertestillende blant ungdom og unge voksne de siste 15 årene er særlig bekymringsfullt. Vi må stille oss spørsmål om hvorfor barn og unge har økende behov for slike medisiner, sier forsker Helle Stangeland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) til NTB. (forskning.no 16.9.2022).)

(Anm: Stangeland H, et al. Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2022 Aug 27:1–12.)

- Naturlige bakterier fra tarmmikrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (- Mer enn 90 % av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013).)

(Anm: - Naturlige bakterier fra tarmmicrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (Indigenous Bacteria from the Gut Microbiota Regulate Host Serotonin Biosynthesis.) (- Introduksjon.) (- I tillegg til sin rolle som en neurotransmitter i hjernen, er monoaminserotonin (5-hydroksytryptamin [5-HT]) en viktig regulatorisk faktor i gastrointestinal (GI) trakt (mage og tarm) og andre organsystemer. Mer enn 90 % av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013). Cell. 2015 Apr 9;161(2):264-76.)

- Nye bevis gir hint om rollen til tarmmikrobiota i autistisk spektrumforstyrrelse. (- "Fekal mikrobiotatransplantasjon (FMT) via tube fra autistiske barnedonorer til mus, førte til kolonisering av ASD-lignende mikrobiota og autistisk atferd sammenlignet med barn av gravide kvinner utsatt for valproinsyre (VPA)," skrev Ennio Avolio og hans kolleger i studien. "Slike variasjoner så ut til å være tett forbundet med økte populasjoner av Tenericutes pluss en merkbar reduksjon (p < 0,001) av Actinobacteria og Candidatus S. i den gastrointestinale regionen hos FMT-mus sammenlignet med kontrollere.")

(Anm: New evidence hints at the role of gut microbiota in autistic spectrum disorder. Autism spectrum disorder (ASD) is a neurological and developmental condition that affects how humans communicate, learn new things and behave. Symptoms of ASD can include difficulties in interacting with others and adapting to changes in routine, repetitive behaviors, irritability and restricted or fixated interests for specific things. (…) Interestingly, recent neuroscience studies have found that the biological makeup of the gut could contribute to some of the most characteristic symptoms of ASD. More specifically, experiments on mice suggest that the pathway between gut bacteria and the central nervous system can affect social behaviors. (…) Building on previous findings, researchers at University of Rome 'Tor Vergata' and University of Calabria have recently carried out a new study on mice, investigating the effects of transplanting fecal microbiota gathered from autistic donors to mice. Their results, published in Neuroscience, provide further evidence that links gut microbiota with social behaviors typical of ASD. "Fecal microbiota transplant (FMT) via gavage from autistic children donors to mice, led to the colonization of ASD-like microbiota and autistic behaviors compared to the offspring of pregnant females exposed to valproic acid (VPA)," Ennio Avolio and his colleagues wrote in their paper. "Such variations seemed to be tightly associated with increased populations of Tenericutes plus a notable reduction (p < 0.001) of Actinobacteria and Candidatus S. in the gastrointestinal region of FMT mice as compared to controls." (medicalxpress.com 29.7.2022).)

(Anm: Avolio E, et al. Modifications of Behavior and Inflammation in Mice Following Transplant with Fecal Microbiota from Children with Autism. Neuroscience. 2022 ; 498 : 174-189.)

(Anm: Gut disorders and Alzheimer's: Scientists find genetic link (medicalnewstoday.com 28.7.2022).)

(Anm: Cui X, et al. Metagenomic and metabolomic analyses unveil dysbiosis of gut microbiota in chronic heart failure patients. Sci Rep. 2018 Jan 12;8(1):635.)

- Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (- Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika.) (- Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser.)

(Anm: Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (Gut microbiota composition is associated with polypharmacy in elderly hospitalized patients.) (…) Virkningen av tarmmikrobiotas biologiske mangfold på dødelighet, reinnleggelse på sykehus og episoder med sepsis ble også vurdert etter en 2 års oppfølging ved hjelp av Cox regresjonsanalyse. Vi fant en signifikant negativ korrelasjon mellom antall legemidler og Chao1 Index ved multivariat analyse. (…) Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika. (…) Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser. Sci Rep. 2017 Sep 11;7(1):11102.)

(Anm: Hathaway B. How gut microbes can evolve and become dangerous. Hathaway B. How gut microbes can evolve and bekomme dangerous. Gut microbes have been linked to both good health and the promotion of diseases such as autoimmune disorders, inflammatory bowel diseases, metabolic syndrome, and even neuropsychiatric disorders.(medicalxpress.com 13.7.2022).)

(Anm: Yang Y, et al. Within-host evolution of a gut pathobiont facilitates liver translocation. Nature. 2022 Jul 13.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- Sopp kan også utvikle resistens. (- Infeksjon med Candida-gjærsopper er den vanligste årsaken til systemiske soppinfeksjoner, men infeksjoner med Aspergillus og andre muggsopparter er økende. )

(Anm: Sopp kan også utvikle resistens. Antibiotikaresistens har vært i søkelyset en stund, av god grunn. Men visste du at sopp, på samme måte som bakterier, også kan utvikle resistens? Sopp finnes overalt i miljøet rundt oss og i vår normalflora uten å gi symptomer. Friske personer får sjelden alvorlige soppinfeksjoner, men det kan være et problem for de svakeste av oss, for eksempel de med svekket immunforsvar etter kreftbehandling.
Når vi hører om antimikrobiell resistens (AMR), er det nesten alltid om antibakteriell resistens. Utvikling av resistens mot soppmidler (antimykotika) er imidlertid også et folkehelseproblem av økende betydning. Soppinfeksjoner kan bli svært alvorlige Soppinfeksjoner kan forekomme som lokale infeksjoner, som i munnhulen (trøske), eller som systemiske soppinfeksjoner. Ved systemisk soppinfeksjon kommer soppen over i blodet og kan spres rundt i kroppen. Det er en meget alvorlig tilstand. Cellegift kan gi tørre og såre slimhinner lokalt, noe som kan medføre risiko for infeksjon. Infeksjon med Candida-gjærsopper er den vanligste årsaken til systemiske soppinfeksjoner, men infeksjoner med Aspergillus og andre muggsopparter er økende. Soppinfeksjoner har økt sterkt de siste 20–30 år i alle vestlige land. (kreftforeningen.no 15.4.2021).)

(Anm: Resistens i soppverdenen - er det grunn til bekymring. (legeforeningen.no Vårmøtet i Oslo 14.06.2019).)

- Forskere tror de har funnet ut en viktigste synder bak inflammatorisk tarmsykdom (IBD). (- Forskere mener nå at IBD utløses når et overaktivt immunsystem angriper ufarlige bakterier i tarmene.)

(Anm: Scientists Think They've Figured Out a Main Culprit of Inflammatory Bowel Disease. Between 6 and 8 million people worldwide suffer from inflammatory bowel disease, a group of chronic intestinal disorders that can cause belly pain, urgent and frequent bowel movements, bloody stools and weight loss. New research suggests that a malfunctioning member of the patient's own immune system called a killer T cell may be one of the culprits. This discovery may provide a new target for IBD medicines. The two main types of IBD are ulcerative colitis, which mainly affects the colon, and Crohn's disease, which can affect the entire digestive tract. Researchers currently believe that IBD is triggered when an overactive immune system attacks harmless bacteria in the intestines. Although there are many treatments for IBD, for as many as 75 percent of individuals with IBD there are no effective long-term treatments. This leaves many patients without good options. I am a physician-scientist conducting research in immunology and IBD and in a new studymy team and our colleagues specializing in immunologygastroenterology and genomics examined immune cells from the blood and intestines of healthy individuals and compared them with those collected from patients with ulcerative colitis to gain a better understanding of how the immune system malfunctions in IBD. (sciencealert.com 30.8.2020).)

- Heterogenitet og klonrelasjoner mellom adaptive immunceller for ulcerøs kolitt vist ved enkeltcelleanalyser. (- Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) omfatter et spekter av gastrointestinale lidelser drevet av dysregulert immunrespons mot tarmmikrobiota.)

(Anm: Heterogeneity and clonal relationships of adaptive immune cells in ulcerative colitis revealed by single-cell analyses. Abstract Inflammatory bowel disease (IBD) encompasses a spectrum of gastrointestinal disorders driven by dysregulated immune responses against gut microbiota. We integrated single-cell RNA and antigen receptor sequencing to elucidate key components, cellular states, and clonal relationships of the peripheral and gastrointestinal mucosal immune systems in health and ulcerative colitis (UC). UC was associated with an increase in IgG1+ plasma cells in colonic tissue, increased colonic regulatory T cells characterized by elevated expression of the transcription factor ZEB2, and an enrichment of a γδ T cell subset in the peripheral blood. Moreover, we observed heterogeneity in CD8+ tissue-resident memory T (TRM) cells in colonic tissue, with four transcriptionally distinct states of differentiation observed across health and disease. In the setting of UC, there was a marked shift of clonally related CD8+ TRM cells toward an inflammatory state, mediated, in part, by increased expression of the T-box transcription factor Eomesodermin. Together, these results provide a detailed atlas of transcriptional changes occurring in adaptive immune cells in the context of UC and suggest a role for CD8+ TRM cells in IBD.Sci Immunol. 2020 Aug 21;5(50):eabb4432.)

- Pasienter med IBS har høy risiko for NAFLD (ikke-alkoholisk fettleversykdom). (- Pasienter med irritabelt tarmsyndrom har tre ganger større sannsynlighet for å ha ikke-alkoholisk fettleversykdom enn personer uten IBS, ifølge en analyse av nasjonale data.)

(Anm: Patients With IBS Have High Risk for NAFLD. Patients with irritable bowel syndrome are three times more likely to have non-alcoholic fatty liver disease than people without IBS, according to an analysis of national data. The study is not the first to propose an association between the two conditions, but it used a database with over 84 million patients, of whom more than 600,000 had IBS. The study was not designed to explain the reason for this association, but it does indicate that some link, such as change in gut microbiota, might be involved, according to Muhammad Talal Sarmini, MD, who presented the results at the 2019 annual meeting of the American College of Gastroenterology (abstract P0347). This association was drawn from the National Inpatient Sample database. Data were analyzed for the years 2003 to 2014. The 637,942 patients (0.75%) with IBS according to diagnostic coding were compared with the nearly 84 million without the condition. (gastroendonews.com 21.5.2020).)

- Gener fra bakteriene sprer antibiotikaresistens. (- Hvert år dør flere hundre tusen mennesker fordi sykdomsbakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika. Slike infeksjoner er også pekt på som medvirkende årsak til død som følge av covid-19. Et viktig spørsmål er hvorfor resistensen sprer seg så uhyggelig raskt.)

(Anm: Reidun Sirevåg, professor emerita, Institutt for biovitenskap, Universitetet i OsloGener fra bakteriene sprer antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens er et stort globalt problem som stadig blir mer alvorlig. Genene for antibiotikaresistens ligger på plasmider. Antallet plasmider i en bakteriecelle varierer fra noen få til flere hundre, og de kan overføres til andre bakterier ved fysisk kontakt, såkalt konjugasjon. Hvert år dør flere hundre tusen mennesker fordi sykdomsbakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika. Slike infeksjoner er også pekt på som medvirkende årsak til død som følge av covid-19. Et viktig spørsmål er hvorfor resistensen sprer seg så uhyggelig raskt. (aftenposten.no 3.9.2020).)

- Største globale studie på sikkerhet for hydroksyklorokin finner økt kardiovaskulær risiko med Azitromycin. (- Denne behandlingen ga også en 15-20 % økt rate av angina / brystsmerter og hjertesvikt. Hele studien er tilgjengelig her.)

(Anm: Largest Global Study on Hydroxychloroquine Safety Finds Increased Cardiovascular Risk with Azithromycin (…) The combination of hydroxychloroquine (HCQ) and azithromycin has been linked to significant cardiovascular risks, including mortality, in the largest safety study ever performed on both HCQ and HCQ+AZM. This network study, led by the Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI) community, was recently published in Lancet Rheumatology. OHDSI has established an international network of researchers and observational health databases with a central coordinating center housed at the Department of Biomedical Informatics at Columbia University. In patients with rheumatoid arthritis, HCQ treatment in the short term (30 days) was found to not carry an excess risk of complications associated with its use, but HCQ treatment in the long term had a 65% relative increase in cardiovascular-related mortality, compared to sulfasalazine. HCQ + AZM had a cardiovascular mortality risk that was more than twice (2.19) as high as the comparative treatment even in the short term based on findings from more than 320,000 users of that combination therapy. This treatment also produced a 15-20% increased rate of angina/chest pain and heart failure. The full paper is available here. (firstwordpharma.com 25.8.2020).)

 - Antibiotics for the treatment of COVID-19. (- We are certain that risk of death in hospitalised COVID-19 patients is not reduced by treatment with azithromycin after 28 days. Further, based on moderate-certainty evidence, patients in the inpatient setting with moderate and severe disease probably do not benefit from azithromycin used as potential antiviral and anti-inflammatory treatment for COVID-19 regarding clinical worsening or improvement.)

(Anm: Popp M, Stegemann M, Riemer M, Metzendorf MI, Romero CS, Mikolajewska A, Kranke P, Meybohm P, Skoetz N, Weibel S. Antibiotics for the treatment of COVID-19. Authors' conclusions: We are certain that risk of death in hospitalised COVID-19 patients is not reduced by treatment with azithromycin after 28 days. Further, based on moderate-certainty evidence, patients in the inpatient setting with moderate and severe disease probably do not benefit from azithromycin used as potential antiviral and anti-inflammatory treatment for COVID-19 regarding clinical worsening or improvement. For the outpatient setting, there is currently low-certainty evidence that azithromycin may have no beneficial effect for COVID-19 individuals. There is no evidence from RCTs available for other antibiotics as antiviral and anti-inflammatory treatment of COVID-19. With accordance to the living approach of this review, we will continually update our search and include eligible trials to fill this evidence gap. However, in relation to the evidence for azithromycin and in the context of antimicrobial resistance, antibiotics should not be used for treatment of COVID-19 outside well-designed RCTs. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Oct 22;10(10):CD015025.)

- Azitromycin hos pasienter innlagt på sykehus med COVID-19 (RECOVERY): en randomisert, kontrollert, åpent, plattformforsøk. (- Fortolkning.) (- Hos pasienter som ble innlagt på sykehus med COVID-19 forbedret ikke azitromycin overlevelse eller andre forhåndsspesifiserte kliniske resultater. Bruk av azitromycin hos pasienter som ble innlagt på sykehus med COVID-19 bør begrenses til pasienter der det er en klar antimikrobiell indikasjon.)

(Anm: Azithromycin in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. Summary Background Azithromycin has been proposed as a treatment for COVID-19 on the basis of its immunomodulatory actions. We aimed to evaluate the safety and efficacy of azithromycin in patients admitted to hospital with COVID-19. (…) Interpretation In patients admitted to hospital with COVID-19, azithromycin did not improve survival or other prespecified clinical outcomes. Azithromycin use in patients admitted to hospital with COVID-19 should be restricted to patients in whom there is a clear antimicrobial indication. Lancet (Published: February 02, 2021).)

- Risiko for hydroksyklorokin alene og i kombinasjon med azitromycin ved behandling av revmatoid artritt: en multinasjonal, retrospektiv studie. (- Fortolkning.) (- Hydroksyklorokinbehandling ser ut til å ikke ha noen økt risiko på kort sikt blant pasienter med revmatoid artritt, men på lang sikt ser det ut til å være forbundet med økt kardiovaskulær dødelighet.

(Anm: Risk of hydroxychloroquine alone and in combination with azithromycin in the treatment of rheumatoid arthritis: a multinational, retrospective study. Summary Background Hydroxychloroquine, a drug commonly used in the treatment of rheumatoid arthritis, has received much negative publicity for adverse events associated with its authorisation for emergency use to treat patients with COVID-19 pneumonia. We studied the safety of hydroxychloroquine, alone and in combination with azithromycin, to determine the risk associated with its use in routine care in patients with rheumatoid arthritis. (…) Interpretation Hydroxychloroquine treatment appears to have no increased risk in the short term among patients with rheumatoid arthritis, but in the long term it appears to be associated with excess cardiovascular mortality. The addition of azithromycin increases the risk of heart failure and cardiovascular mortality even in the short term. We call for careful consideration of the benefit–risk trade-off when counselling those on hydroxychloroquine treatment. Lancet Rheumatol. 2020 Nov;2(11):e698-e711.)

- Tarmbakterie viser potentiale som ny behandling af psoriasis . Et fase-1b forsøg med et nyt præparat udviklet fra en naturligt forekommende tarmbakterie bringer håb om helt nye behandlingsmetoder mod psoriasis.

(Anm: Tarmbakterie viser potentiale som ny behandling af psoriasis . Et fase-1b forsøg med et nyt præparat udviklet fra en naturligt forekommende tarmbakterie bringer håb om helt nye behandlingsmetoder mod psoriasis. Nye resultater offentliggjort i et britisk studie på årets virtuelle europæiske dermatologiske kongres, EADV, viser første kliniske evidens for mulig behandling af psoriasis ved at modulere systemisk inflammation ved anvendelse af den ikke-levende bakterie´ Prevotella histicola. Den kliniske fase 1b-undersøgelse foretaget af et nyt biotekfirma, Evelo Biosciences, evaluerede et nyt middel kaldet EDP1815, som er fra en ikke-levende enkelt stamme Prevotella histicola, som er blevet isoleret fra tyndtarmen hos et menneske. Midlet blev brugt i to grupper på 12 og 18 patienter med mild til moderat psoriasis i 28 dage med opfølgning på behandling gennem 42 dage. EDP1815 er et oralt, eksperimentelt præparat, og teorien bag er, at tyndtarmen spiller en central rolle i styringen af ​​kroppens immunsystem, metaboliske og neurologiske systemer, og at præparater derfor ved oral indtagelse vil interagere med et netværk af forbindelser mellem tyndtarmen og resten af ​​kroppen og herved skabe en systemisk, terapeutisk immunrespons uden at blive absorberet i kroppen. Denne fysiologiske kontrolmekanisme har ikke vist sig at forårsage immunsuppression, hvilket angiveligt skal reducere risikoen for bivirkninger såsom infektioner. Læge Douglas Maslin, dermatolog og farmakolog ved Addenbrooke's Hospital i Cambridge og som fremlagde studiet, forklarede om baggrunden: (sundhedspolitisktidsskrift.dk 11.11.2020).)

(Anm: Does disease start in the mouth, the gut or both? Elife. 2019 Mar 19;8:e45931.)

(Anm: New therapeutic approach brings hope for treating psoriasis. Disruptive innovations in psoriasis are leading the way at EADV's 29th Congress, EADV Virtual. New data published today shows the first clinical evidence of modulating systemic inflammation by oral delivery of a non-living single strain commensal microbe. This new therapeutic class brings hope for a completely new way of treating this debilitating skin condition. The phase 1b clinical study, by Evelo Biosciences, evaluated EDP1815, a preparation of a non-living single strain of the bacterium Prevotella histicola, isolated from the small intestine of a human donor, in two cohorts of 12 and 18 patients with mild to moderate psoriasis for 28 days, with follow-up off treatment through 42 days. EDP1815 is an orally-delivered investigational therapy that is being developed for treatment of inflammatory diseases but has never been used for a human disease before. The small intestine plays a central role in governing the body's immune, metabolic and neurological systems. (medicalnewstoday.com 29.10.2020).)

- Regulering af tarmbakterierne kan blive en ny facet i behandlingen af psoriasis. (- Mikrobiomet er i dag genstand for forskning i forbindelse med en række inflammatoriske sygdomme. Eksempelvis har tidligere studier vist, at diversiteten i mikrobiomet hos patienter med tarmsygdommen Morbus Crohn bliver markant lavere i perioder, hvor patienten har opblussen af sygdommen.)

(Anm: Regulering af tarmbakterierne kan blive en ny facet i behandlingen af psoriasis. Patienter med psoriasis har markant mindre variation i deres tarmbakterier og færre funktioner i deres mikrobiom (alle mikroorganismer i kroppen) end gennemsnitsbefolkningen. Det viser nye studier fra Herlev og Gentofte Hospital. Præcis hvad fundet betyder, ved man endnu ikke, men den nye viden kan bruges som trinbræt til bedre forståelse og måske også bedre behandling af psoriasis, fortæller lægen bag studierne, Tanja Todberg. (…) “Patienter med psoriasis har en lavere diversitet af tarmbakterier sammenlignet med raske kontroller, og faktisk fandt vi også en række forskelle hos patienter med psoriasis og deres raske samboende partnere, som ellers må formodes at have meget ens kostvaner og livsstil,” siger Tanja Todberg. Mikrobiomet er i dag genstand for forskning i forbindelse med en række inflammatoriske sygdomme. Eksempelvis har tidligere studier vist, at diversiteten i mikrobiomet hos patienter med tarmsygdommen Morbus Crohn bliver markant lavere i perioder, hvor patienten har opblussen af sygdommen. (…) “Det, alle forskere spørger sig selv om i øjeblikket, er kausaliteten. Ser vi denne dysbiose på grund af sygdommen, eller leder dysbiosen til sygdommen? Det er der stadig ingen, der ved. Men man ved, at mikrobiomet har stor betydning for, hvordan immunsystemet udvikler sig, så på den måde kunne man godt forestille sig, at der kunne være noget om, at det er dysbiosen, der påvirker immunsystemet og giver et dysreguleret immunrespons. Dette kan måske i kombination med genetisk sårbarhed påvirke sygdommen, men det kan også sagtens være den anden vej rundt. Eller måske mest oplagt begge veje,” siger Tanja Todberg. (propatienter.dk 3.8.2022).)

- Denne vinteren blir ekstra ille. Psoriasispasienter går vinteren i møte uten nødvendige behandlingsreiser til Syden.

(Anm: Denne vinteren blir ekstra ille. Psoriasispasienter går vinteren i møte uten nødvendige behandlingsreiser til Syden. – Jeg får store, røde utslett, søvnløse netter og ekstrem kløe, sier Siw Nicolaisen. Hun er en av rundt 120.000 nordmenn som har hudsykdommen psoriasis. – Det klør så mye at jeg kan klø meg til blods, forteller hun. Den beste medisinen for Siw er å dra på en behandlingstur til varmere strøk om vinteren. Sol og bading i saltvann er gunstig for personer med psoriasis, i motsetning til kaldt og tørt vær. Andre behandlingsformer, som biologiske medisiner og salver, virker dårlig på henne. (nrk.no 20.11.2020).)

- Norske forskere har funnet en ny bakterie. (- Forskerne har gitt den navnet Staphylococcus borealis fordi den er funnet i nord, og fordi den kan være tilpasset et nordlig klima.)

(Anm: Norske forskere har funnet en ny bakterie. Forskere ved UiT Norges arktiske universitet har oppdaget en helt ny stafylokokk-bakterie. (…) Forskerne har gitt den navnet Staphylococcus borealis fordi den er funnet i nord, og fordi den kan være tilpasset et nordlig klima. (…) Usikkert hvilke sykdommer den gir Forskerne vet ikke enda hvilke sykdommer den nye bakterien kan gi. – Foreløpig tror vi at den er en del av vår normalflora, sier Cavanagh. Det betyr at bakterien finnes på kroppene til de fleste av oss, og at den vanligvis ikke kan gjøre oss syke. Den kan derimot være farlig for personer med nedsatt immunforsvar. Dette gjelder blant annet eldre, pasienter med kreft og for fortidligfødte spedbarn. (…) Pauline Cavanagh mener Staphylococcus borealis er en viktig bakterie å kjenne til. – Det er nødvendig med god diagnostikk slik at vi kan få til en så riktig behandling som mulig, sier hun. (forskning.no 25.11.2020).)

- Slik vil de bruke sola til å stoppe antibiotikaresistens. (- Psykiske problemer er selvsagt et enormt tabu i arbeidslivet.) (- UV-stråler med ødeleggende kraft De tre forskerne har nylig publisert en forskningsartikkel i tidsskriftet til The Royal Society of Chemistry, RSC Advances.)

(Anm: Slik vil de bruke sola til å stoppe antibiotikaresistens. Forskere prøver å utnytte solstrålenes kraft for å redde liv. Håpet er færre farlige bakterier i framtida. For professor Magne Sydnes i Stavanger slo ideen ned som et glimt for fem år siden. Han så bokstavelig talt lyset da han satt i samtale med sin far i naustet. Far Leiv Sydnes er også professor i kjemi. Det har lenge vært kjent at lys påvirker kjemiske forbindelser og prosesser. – Vi begynte å spørre oss om strålene fra sola også kunne brukes til å ta knekken på skadelige kjemikalier som slippes ut i naturen, sier Magne Sydnes til NRK. (…) UV-stråler med ødeleggende kraft De tre forskerne har nylig publisert en forskningsartikkel i tidsskriftet til The Royal Society of Chemistry, RSC Advances. I artikkelen dokumenteres de første forsøkene på å utvikle lysfølsom antibiotika. – Metoden vår kan på mange vis sammenliknes med hvordan farger falmes og tekstiler etter hvert går i oppløsning når de utsettes for solskinn, forteller Sydnes. De benytter altså de samme UV-strålene som gjør oss solbrente og skader huden vår. Slik ser forskerne for seg at framtida kan bli: (…) (nrk.no 15.10.2021).)

- En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. (- Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner.)

(Anm: En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. Hvis du blir angrepet av denne soppen finnes det ingen kur. Candida auris spres i et høyt tempo via hender eller på sykehusutstyr, og overføres fra pasienter fra sykehjem til sykehus og tilbake. (…) Må unngå soppdrepende midler i mat. (…) Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner. (…) En britisk undersøkelse viser at allerede i 2050 kan ti millioner mennesker dø på verdensbasis av en slik soppinfeksjon. Da vil denne dødsårsaken overstige de åtte millioner menneskene som dør av kreft. (…) Globalt regner forskere med at 700.000 personer dør hvert år av en infeksjon som ikke lar seg behandle. (aftenposten.no 7.4.2019).)

(Anm: Eksperter bekymret: To bekreftede tilfeller av mystisk soppinfeksjon i Norge. Den mystiske soppinfeksjonen Candida auris er allerede påvist i Norge. Ekspert innrømmer at det kan skyldes flaks at ikke flere er blitt syke. (aftenposten.no 10.4.2019).)

(Anm: Muggsopp i boligen. (…) Muggsopp og helseskader. (juss.info 2012).)

- Whataboutism er en uting. Med ett unntak. En pandemi som vil få oss til å drømme om hvor lett koronaen var.

(Anm: Whataboutism er en uting. Med ett unntak. En pandemi som vil få oss til å drømme om hvor lett koronaen var. (…) Den saken. Den pandemien. For det er én ting vi burde snakket om hver eneste dag og i omtrent alle sammenhenger. En skrekkfilm vi stadig ser traileren på – og snart kan befinne oss midt i. Lukker jeg øynene, ser jeg råtnende hud og rygger i stivkrampebue. (aftenposten.no 24.10.2020).)

- Antibiotikaresistens: den skjulte trusselen som lurer bak Covid-19. (- Den pågående Covid-19-pandemien fremhever det kritiske behovet for rask utvikling av vaksiner og antivirale behandlinger for å redusere antall sykehusinnleggelser og dødsfall forårsaket av dette farlige nye coronavirus, SARS-CoV-2.) (- Men det er en enda større trussel som lurer bak det nåværende utbruddet, en som allerede dreper hundretusener av mennesker rundt om i verden og som vil komplisere omsorgen for mange Covid-19 pasienter.) (- Det er den skjulte trusselen fra antibiotikaresistens - bakterier som ikke blir drept av standard antibiotika.)

(Anm: Antibiotic resistance: the hidden threat lurking behind Covid-19. The ongoing Covid-19 pandemic highlights the critical need for rapid development of vaccines and antiviral treatments to reduce the number of hospitalizations and deaths caused by this dangerous new coronavirus, SARS-CoV-2. The biopharmaceutical industry has quickly responded and at least 80 candidates are already in development. With good luck, we will eventually have some of the tools we need to fight this new global threat. But there is an even larger threat lurking behind the current outbreak, one that is already killing hundreds of thousands of people around the world and that will complicate the care of many Covid-19 patients. It is the hidden threat from antibiotic resistance — bacteria that are not killed by standard antibiotics. Unfortunately, the pipeline of drugs to manage these deadly infections is nearly dry. Although antibiotic resistance haven’t gotten our attention in the same way that SARS-CoV-2 has, antibiotic-resistant bacteria present a growing global menace. In the U.S. alone, we see 2.8 million antibiotic-resistant infections each year and more than 35,000 deaths, though experts fear that the real number is much higher. The so-called superbugs that cause these infections thrive in hospitals and medical facilities, putting all patients — whether they’re getting care for a minor illness or major surgery — at risk. (statnews.com 23.3.2020).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Professor: I disse tilfellene skal antibiotika brukes. Dette er skadene av overforbruk, og tilfellene man skal la være å bruke antibiotika. (- PROFESSOR: - Vi har en pandemi av resistente bakterier, som er mye større og mer langvarig enn covid-19, mener antibiotika-forsker.) (- Det verste er at det har blitt gitt som vekstfremmere i slaktedyr, sier han, og legger til: - Derfor har vi nå en pandemi av resistente bakterier, som er mye større og mer langvarig enn covid-19.) (- Overdreven bruk øker faren for resistensutvikling, som betyr at bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika.)

(Anm: Professor: I disse tilfellene skal antibiotika brukes. Dette er skadene av overforbruk, og tilfellene man skal la være å bruke antibiotika. Antibiotikabruken er redusert med 33 prosent siden 2012, viser ferske tall fra Apotekforeningen. I regjeringens nasjonale strategi mot antibiotikaresistens ble det satt et mål om å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent målt per 1000 innbygger fra 2012 til 2020. (…) I apotekene i primærhelsetjenesten er nedgangen på over 34 prosent, mens den er på 23 prosent i sykehusapotekene, opplyser Apotekforeningen i en pressemelding. - Dette er en veldig gledelig utvikling, og viser at helsetjenesten har tatt et krafttak for å redusere bruken. Utviklingen er positiv i både primær- og spesialisthelsetjenesten, men det ser ut til å være primærhelsetjenesten og fastlegene som har tatt det største løftet, sier Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen. (…) - En pandemi Berild, som har jobbet med forbedring av antibiotikabruk i 30 år, forklarer at all antibiotika fører til resistens - som vil si motstandsdyktige bakterier. - Hovedproblemet er et enormt overforbruk over hele verden. Det skyldes nok at antibiotika revolusjonerte medisinen da det kom på markedet, det var en slags vidundermedisin som etter hvert ble gitt for både snørr og tårer. Det verste er at det har blitt gitt som vekstfremmere i slaktedyr, sier han, og legger til: - Derfor har vi nå en pandemi av resistente bakterier, som er mye større og mer langvarig enn covid-19. (dagbladet.no 16.2.2021).)

- Antibiotikaresistens er en enda mer alvorlig og langvarig pandemi enn covid-19. (- Mediene og politikere agerer raskt på akutte problemer som koronapandemien, og det er bra.) (- Langsomt voksende problemer får mindre oppmerksomhet i mediene, og mange politikere har en tendens til å skyve den slags ikke-sensasjonelle problemer foran seg og tenke at det går nok over.) (- Antibiotikaresistens er et ekstremt komplekst problem, og vi kan aldri «vinne» kampen mot bakteriene.)

(Anm: Dag Berild, professor dr. med., spesialist i infeksjonssykdommer, OsloMet/OUS/UIO - Fredrik Müller, overlege og professor dr. med, Mikrobiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Antibiotikaresistens er en enda mer alvorlig og langvarig pandemi enn covid-19. Politikere og offentlige institusjoner har lenge glimret med sitt fravær på tross av advarsler fra infeksjonsmiljøet. Mediene og politikere agerer raskt på akutte problemer som koronapandemien, og det er bra. Langsomt voksende problemer får mindre oppmerksomhet i mediene, og mange politikere har en tendens til å skyve den slags ikke-sensasjonelle problemer foran seg og tenke at det går nok over. Antibiotikaresistens er en langsomt voksende pandemi. Den er en enda mer alvorlig og langvarig pandemi enn covid-19. Og den går ikke over. Antibiotikaresistens er et ekstremt komplekst problem, og vi kan aldri «vinne» kampen mot bakteriene. (aftenposten.no 13.4.2020).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Jeg lever fordi antibiotika finnes. Nicholas Wilkinson (SV) advarer mot helsefaren ekspertene mener kan bli verre enn corona-pandemien. (- Coronapandemien er farlig, men den kan være småplukk hvis antibiotikaresistens øker mer, sier Nicholas Wilkinson (32).)

(Anm: - Jeg lever fordi antibiotika finnes. Nicholas Wilkinson (SV) advarer mot helsefaren ekspertene mener kan bli verre enn corona-pandemien. - MÅ LÆRE: Stortingsrepresentant for SV, Nicholas Wilkinson (32) håper at corona-pandemien kan gjøre at også faren for antibiotikaresistens tas på alvor. - Vi bør lære av denne krisa slik at vi kan være bedre forberedt neste gang vi rammes. Coronapandemien er farlig, men den kan være småplukk hvis antibiotikaresistens øker mer, sier Nicholas Wilkinson (32). SV-politikeren, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, vet bedre enn de fleste hvordan velfungerende antibiotika kan være forskjellen på liv og død. Våren for to år siden ble han innlagt på sykehuset i all hast og lagt i kunstig koma. Han svevde mellom liv og død i flere dager før han omsider våknet opp. Det viste seg at han hadde blitt rammet av sepsis, blodforgiftning. - Jeg hadde bakterier i absolutt hele kroppen. Det er én medisin som hjelper, og det er antibiotika. Jeg lever fordi det finnes og fortsatt virker, sier han. Nå mener han vi må bruke bevisstheten om hvor sårbare vi er som corona-pandemien har brakt med seg, til om mulig å avverge en antibiotikakrise. Myntet på dette, fremmer SV-politikeren nå flere forslag for Stortinget. (dagbladet.no 30.4.2020).)

- Mistet språket - vil endre loven. Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson måtte lære å snakke på nytt. Nå vil han endre loven for å sikre alle slagrammede tilbud om logoped.

(Anm: Mistet språket - vil endre loven. Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson måtte lære å snakke på nytt. Nå vil han endre loven for å sikre alle slagrammede tilbud om logoped. - FORFERDELIG: Nicholas Wilkinson (SV) ble rammet av slag. Her fremmer han forslag i Stortinget om lovfestet rett til logoped for alle som opplever det samme. Den unge SV-politikeren mistet språket etter alvorlige hjerneslag. Onsdag fremmet Nicholas Wilkinson forslag i Stortinget om å lovfeste logopedtilbud i alle kommuner. 32-åringen fra Akershus takker logoped Katrine Kvisgaard for at han har funnet språket tilbake. - Hjemkommunen min Oppegård hadde ikke ressurser til å hjelpe meg, men familien min fant ut at staten kunne dekke behandlingen hos privat logoped i Oslo. Så heldig er ikke andre som sitter igjen alene uten språk etter en hodeskade, sier Nicholas Wilkinson. Var døden nær 17. mai 2018 ble han rammet av flere hjerneslag etter blodforgiftning og svevde mellom liv og død i flere døgn. (dagbladet.no 22.10.2020).)

- Antibiotikaresistens sprer seg. Forskere har funnet en metode for å varsle når det skjer. (- De har funnet en metode for å oppdage og varsle når slike bakterier sprer seg. Forskergruppen har sett på genene i bakteriene, og der har de funnet en del svar på om og hvordan antibiotikaresistens sprer seg.) (- Hvert år dør flere hundre tusen mennesker som følge av antibiotikaresistens.)

(Anm: Antibiotikaresistens sprer seg. Forskere har funnet en metode for å varsle når det skjer. Forskere i Tromsø og Spania har studert genene i antibiotikaresistente bakterier. De har funnet en metode for å oppdage og varsle når slike bakterier sprer seg. Forskergruppen har sett på genene i bakteriene, og der har de funnet en del svar på om og hvordan antibiotikaresistens sprer seg. – Denne kunnskapen gjør det mulig for et sykehus å legge planer og lage strategier for å hindre at bakterien sprer seg. Et av spørsmålene er hvordan antibiotikaresistens kan forhindres eller bremses på best mulig måte, sier forsker Vidar Sørum ved Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. (…) De kan forutsi hvordan antibiotikaresistens sprer seg Hvert år dør flere hundre tusen mennesker som følge av antibiotikaresistens. Stadig flere bakterier blir resistente – altså motstandsdyktige – mot antibiotika. Det innebærer at forskjellige typer antibiotika ikke lengre kan brukes mot de samme bakteriene og sykdommene som tidligere. Den nye studien publisert i PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United Statens of America) viser hvordan gener sprer seg mellom bakterier. Dette avhenger av genenes dominans, dvs. hvilke gener som bestemmer hvilke egenskaper som skal komme til uttrykk. (aftenposten.no 15.7.2020).)

- Ny studie styrker samband mellan antibiotika och IBD. Antibiotikabehandling ökar risken att drabbas av inflammatorisk tarmsjukdom enligt en studie i Sverige. (- Bekräftar hypotes om antibiotika och IBD. (- Svenska och amerikanska forskare publicerar nu en stor epidemiologisk studie som ger ett tydligt stöd för att antibiotikakonsumtion är en riskfaktor för IBD.) (- Studien är gjord av forskare vid Karolinska institutet och Harvard medical school och publicerad i The Lancet gastroenterology & hepatology.)

(Anm: Ny studie styrker samband mellan antibiotika och IBD. Antibiotikabehandling ökar risken att drabbas av inflammatorisk tarmsjukdom enligt en studie i Sverige. Forskare och läkare har på senare år allt mer börjat diskutera möjliga samband mellan antibiotika och IBD, inflammatorisk tarmsjukdom. Inom samlingstermen IBD ryms ulcerös kolit, Chrohns sjukdom och flera andra, mindre vanliga diagnoser. Gemensamt för dem är att de blir allt vanligare i Europa, USA och i andra områden med snabb ekonomisk utveckling. I Sverige är närmare en procent av befolkningen drabbad. En hypotes är att utbredd antibiotikaanvändning kan bidra till IBD-ökningen. Enligt hypotesen beror sambandet mellan antibiotika och IBD på att antibiotikabehandling förändrar bakteriefloran i tarmen. Det pågår också forskning om olika sätt att återställa den rubbade balansen bland annat som ett sätt att motverka IBD. Bekräftar hypotes om antibiotika och IBD Svenska och amerikanska forskare publicerar nu en stor epidemiologisk studie som ger ett tydligt stöd för att antibiotikakonsumtion är en riskfaktor för IBD. Studien är gjord av forskare vid Karolinska institutet och Harvard medical school och publicerad i The Lancet gastroenterology & hepatology. – Våra resultat bekräftar vad många av oss har misstänkt – att antibiotika, som negativt påverkar tarmfloran, är en riskfaktor för IBD, säger huvudförfattare dr. Long Nguyen vid Massachusetts general hospital, Boston, i ett pressmeddelande. – Trots att vi vet att tarmfloran är viktig vid IBD och att antibiotika påverkar tarmfloran har det fram tills nu saknats större populationsstudier som undersöker sambandet mellan antibiotikakonsumtion och risk för IBD senare i livet. (lakemedelsvarlden.se 18.8.2020).)

(Anm: Antibiotic use and the development of inflammatory bowel disease: a national case-control study in Sweden. The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2020 (Published:August 17, 2020).)

- Tarmbakterier som potensiell nøkkel til forebygging av IBD- og tykktarmskreft.

(Anm: University of Queensland. Gut bacteria potential key to IBD and colon cancer prevention. Researchers have isolated five strains of gut bacteria that could pave the way for new inflammatory bowel disease treatments and potentially help prevent some forms of bowel cancer. The study by University of Queensland and Mater researchers identified gut bacterial strains that suppress inappropriate gut inflammation and debilitating inflammatory bowel disease (IBD) symptoms. (medicalxpress.com 5.7.2022).)
(Anm: Giri R, et al. Secreted NF-κB suppressive microbial metabolites modulate gut inflammation. Cell Rep. 2022 Apr 12;39(2):110646.)

- Slideshow: En visuell guide til IBD. Hva er inflammatorisk tarmsykdom?

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to IBD. What Is Inflammatory Bowel Disease? Inflammatory bowel disease (IBD) refers to chronic conditions that cause inflammation in some part of the intestines. The intestinal walls become swollen, inflamed, and develop ulcers, which can cause discomfort and serious digestive problems. The exact symptoms depend on which part of the digestive tract is involved. (webmd.com 4.2.2021).)

- Svekket tarmflora kan gi svekket immunisering. En ny studie viser at antibiotika svekker tarmfloraen og at dette kan gi dårligere immunrespons på influensavaksine.

(Anm: Svekket tarmflora kan gi svekket immunisering. En ny studie viser at antibiotika svekker tarmfloraen og at dette kan gi dårligere immunrespons på influensavaksine. Tidsskriftet Cell har nylig publisert en studie av tarmfloraens rolle i immunitetsutvikling (1). Over to sesonger fulgte forskere immunresponsen til 22 friske mennesker som ble vaksinert med en trivalent vaksine mot sesonginfluensa. Deltakerne ble randomisert til å få en bredspektret antibiotikakur som ble påbegynt like før vaksinering, eller ingen slik behandling. Blant dem som fikk antibiotika fant man klar reduksjon i både mengde og artsmangfold av tarmbakterier, men immunresponsen var lik i de to gruppene. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 6. januar 2020.)

- Risikovurdering har sat skub i udredning af penicillinallergi. (- Et meget stort antal danskere under mistanke for at have penicillinallergi har i længere tid lagt et alt for stort pres på Klinik 1, Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme på Gentofte Hospital.)

(Anm: Risikovurdering har sat skub i udredning af penicillinallergi. Et meget stort antal danskere under mistanke for at have penicillinallergi har i længere tid lagt et alt for stort pres på Klinik 1, Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme på Gentofte Hospital. Ved at sortere patienterne på baggrund af en risikovurdering er en ph.d.-studerende godt i gang med at få afviklet puklen. Så snart COVID-19-pandemien er overstået vil venteværelset atter være fyldt til bristepunktet af patienter, der skal udredes for penicillinallergi. Udredningen er speedet op ved hjælp af en ny metode kaldet ’fast track’, fortæller overlæge Lene Heise Garvey. (dagensmedicin.dk 3.4.2020).)

- KAPITTEL 22 Penicillinallergi og antibiotikabivirkninger. (- Allergi utgjør 5-10 prosent av alle bivirkninger og av disse utgjør antibiotika den viktigste legemiddelgruppen [1,2].)

(Anm: KAPITTEL 22 Penicillinallergi og antibiotikabivirkninger. (…) Antibiotikaallergi Allergi utgjør 5-10 prosent av alle bivirkninger og av disse utgjør antibiotika den viktigste legemiddelgruppen [1,2]. Antibiotika er vanligste årsak til legemiddelindusert straksallergi, og betalaktamantibiotika er hyppigst involvert. Rundt 10 prosent av pasientene angir at de har penicillinallergi, men av disse vil 9 av 10 tolerere penicillin, de har altså ikke ekte allergi. Anafylaktiske reaksjoner forekommer hos et fåtall, bare 15-40 per 100 000 brukere og får dødelig utgang hos 1,5-2 per 100 000 brukere. Minst halvparten av pasienter som angir å ha penicillinallergi, refererer til bivirkninger (f.eks. gastrointestinalt besvær) som har blitt feiltolket som en allergisk reaksjon. Cefalosporinallergi er ikke så hyppig, bare hos ca. 1-4 per 100 000 brukere [3].  (helsedirektoratet.no 28.4.2020).)

- Luftforurensning kan være en ledende global dødsårsak. (- 8,8 millioner predikerte dødsfall.) (- Forskerne anslår at i løpet av 2015 døde rundt 8,8 millioner mennesker som en konsekvens av luftforurensning.)

(Anm: Luftforurensning kan være en ledende global dødsårsak. (Air pollution may be a leading global cause of death. (…) Ny forskning har funnet ut at luftforurensning er en av de ledende dødsårsakene over hele verden, langt overgår røyking, malaria og andre viktige faktorer.) (- 8,8 millioner predikerte dødsfall. (…) Studien fant at luftforurensning er en av de viktigste globale dødsårsakene. (…) Forskningen, som nå publisert i tidsskriftet Cardiovascular Research, antyder at beslutningstakere, helseorganisasjoner og media bør fokusere langt mer på luftforurensning, gitt alvorlighetsgraden av dens effekter (virkninger). (…) The greatest effect that air pollution had on health was related to cardiovascular diseases, which accounted for 43% of these global deaths. In terms of age, it was overwhelmingly the case that older people were most at risk. In fact, approximately 75% of the deaths occurred in people over the age of 60.) (...) The researchers estimate that during 2015, around 8.8 million people died as a consequence of air pollution. (medicalnewstoday.com 30.3.2020).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Korona-dødeligheten i Italia kan skyldes resistente bakterier.

(Anm: Korona-dødeligheten i Italia kan skyldes resistente bakterier. Resistente bakterier kan være det som gjør koronaviruset så dødelig i Italia, mener forfatter. Sannsynligvis vil vår restriktive antibiotika-politikk nå spare livet til mange korona-pasienter. Det skriver forfatteren av den kritikerroste boken «Krigen mot bakteriene», Erik Martiniussen. I en kronikk i Aftenposten går han løs på det han mener kan være en hovedårsak til at Italia har rekordmange som dør med Covid-19: Antibiotikaresistens. Men hvilken sammenheng er det mellom koronaviruset og resistente bakterier? De bakterielle infeksjonene kommer gjerne i tillegg når kroppens immunforsvar allerede er svekket av et virus. Og det kan være en forklaring på at så mange dør i Italia. (nrk.no 26.3.2020).)

- Kan antibiotika behandle COVID-19 (coronavirus) og annet. Kan de? Antibiotika virker ikke på virus, og er bare effektive mot bakterieinfeksjoner. Personer med COVID-19 kan forskrives antibiotika for å behandle sekundære bakterieinfeksjoner.

(Anm: Can antibiotics treat COVID-19 (coronavirus) and other treatments. Can they? Antibiotics do not treat viruses but are only effective against bacterial infections. People with COVID-19 may receive antibiotics to treat secondary bacterial infections. Researchers are currently carrying out investigations to see if other drugs could be potential treatment options for COVID-19. Here, we look at the role of antibiotics in COVID-19, the latest research into other potential medications, and the current treatment available for COVID-19. (medicalnewstoday.com 27.6.2020).)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer.

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Hostemedisiner (hostesaft) (mintankesmie.no).)

- Antibiotikakrise knyttes til høye dødstall for koronautbrudd i Italia. (- Antibiotikaresistens er allerede et alvorlig problem i blant annet Italia og Spania, som også har høy dødsrate i pandemien.) (- Italia er det landet i Europa der flest mennesker dør av resistente bakterier.) (- Årlig dør nesten 11.000 pasienter i Italia av resistente mikrober.) (- Tilsvarende tall for Norge er 69, skriver Martiniussen.) (- Han mener den langt mer restriktive forskrivingen av antibiotika i Norge vil spare mange liv her i landet.)

(Anm: Antibiotikakrise knyttes til høye dødstall for koronautbrudd i Italia. Den høye dødeligheten i Italia kan ha sammenheng med høy grad av antibiotikaresistens i landet. Det sier journalist og forfatter Erik Martiniussen, som har skrevet boken «Krigen mot bakteriene». Den underliggende antibiotikakrisen i Italia har sannsynligvis forverret koronautbruddet dramatisk, skriver han i en kronikk i Aftenposten. (…) Antibiotikaresistens er allerede et alvorlig problem i blant annet Italia og Spania, som også har høy dødsrate i pandemien. Italia er det landet i Europa der flest mennesker dør av resistente bakterier. Årlig dør nesten 11.000 pasienter i Italia av resistente mikrober. Tilsvarende tall for Norge er 69, skriver Martiniussen. Han mener den langt mer restriktive forskrivingen av antibiotika i Norge vil spare mange liv her i landet. (©NTB) (adressa.no 25.3.2020).)

- Hva er antibiotikaresistens? (- Antimikrobiell resistens (AMR) oppstår når mikroorganismer som forårsaker infeksjoner overlever behandling som normalt vil drepe dem.) (- Kombinasjonen av økende forekomst av antibiotikaresistens og stopp i utvikling av nye antibiotika, kan bli en av verdens største trusler mot folkehelsen.) (- I 2050 kan tallet på dødsfall relatert til antibiotikaresistens stige til 10 millioner.) (- Ett menneske vil dø hvert tredje sekund.) (- Hurtige diagnostiske tester kan hindre unødvendig bruk av antibiotika).

(Anm: Hva er antibiotikaresistens? (…) Mange kreftpasienter trenger antibiotika for å overleve kreftbehandling. Vi må ta vare på virksom antibiotika til de som trenger det, både til kreftpasienter, andre alvorlig syke og de svakeste blant oss – som spedbarn og eldre. Antimikrobiell resistens (AMR) oppstår når mikroorganismer som forårsaker infeksjoner overlever behandling som normalt vil drepe dem. For eksempel oppstår antibiotikaresistens når bakterier overlever infeksjonsbehandling med antibiotika. Kombinasjonen av økende forekomst av antibiotikaresistens og stopp i utvikling av nye antibiotika, kan bli en av verdens største trusler mot folkehelsen. I 2050 kan tallet på dødsfall relatert til antibiotikaresistens stige til 10 millioner. Ett menneske vil dø hvert tredje sekund. Det er viktig at alle tar ansvar f or å redusere bruk av antibiotika. Prøv å unngå smitte og å smitte andre. Les gjerne mer om antibiotikaresistens på Helsedirektoratets nettside og hos Folkehelseinstituttet. (kreftforeningen.no).)

- Nye funn: Slik dreper tuberkulosebakteriene. Forskere har klart å filme hvordan tuberkulosebakterien oppfører seg inne i kroppen vår.

(Anm: Nye funn: Slik dreper tuberkulosebakteriene. Forskere har klart å filme hvordan tuberkulosebakterien oppfører seg inne i kroppen vår. DØDSPROSESS: Ved hjelp av et svært avansert mikroskop klarte forskere å filme i detalj hvordan dødsprosessen er inne i en celle. (…) Til tross for fremskritt i behandlinga dør mellom 1 og 2 millioner mennesker av tuberkulose hvert år. Det antas at rundt en fjerdedel av jordas befolkning er bærer av sykdommen. Bakterien kan ligge i dvale i mange år, faktisk hele livet, men med en risiko for at sykdommen blusser opp dersom kroppen blir svekka. (nrk.no 2.7.2020).)

(Anm: A nucleotidyltransferase toxin inhibits growth of Mycobacterium tuberculosis through inactivation of tRNA acceptor stems. Science Advances 29 Jul 2020;6(31):eabb6651.)

- Bruk av antibiotika forutsier økt risiko for kreft.

(Anm: Antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Antibiotic use has been hypothesized to be associated with the risk of cancer but the evidence is sparse and inconsistent. The aim of the present study was to determine whether antibiotic use predicts the development of various cancers. This nationwide cohort study included 3,112,624 individuals, aged 30-79 years, with no history of cancer. Information on their antibiotic use between 1995 and 1997 was obtained from the Drug Prescription Registry. During the period 1998-2004, 134,070 cancer cases were ascertained from the Finnish Cancer Registry. Cox proportional hazards regression was used to estimate the relative risks (RRs) with 95% confidence intervals (95% CIs). Antibiotic use was associated with an increased risk of cancer: for categories of increasing antibiotic use (0-1, 2-5 and >/=6 prescriptions), RRs (95% CIs) for cancer were 1.0 (reference), 1.27 (1.26-1.29) and 1.37 (1.34-1.40). RRs (for comparison of lowest and highest exposure group) for the most common primary sites i.e. prostate, breast, lung and colon were 1.39 (1.31-1.48), 1.14 (1.09-1.20), 1.79 (1.67-1.92), and 1.15 (1.04-1.26), respectively. RRs for other primary sites varied between 0.90 (0.76-1.05) for ovary to 2.60 (1.60-4.20) for endocrine gland (excluding thyroid). In conclusion, antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Because of the design of our study the possibility of residual confounding cannot be excluded and further studies are required to confirm the results. Int J Cancer. 2008 Nov 1;123(9):2152-5.)

- Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning. (- Her har vi screenet mer enn 1 000 markedsførte legemidler mot 40 representative tarmbakterielle stammer, og fant at 24 % av legemidler med menneskelige mål, inkludert medlemmer av alle terapeutiske klasser, hemmet veksten av minst en bakteriestamme in vitro. (- Potensiell risiko for (…) antibiotikaresistens.)

(Anm: Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning, men omfanget av dette fenomenet er ukjent. (- Den potensielle risikoen for ikke-antibiotisk promotering av antibiotikaresistens rettferdiggjør videre undersøkelser. (…) Virkningene av legemidler målrettet mennesker på tarmbakterier gjenspeiles i deres antibiotika-lignende bivirkninger hos mennesker og er overensstemmende med eksisterende kohortstudier på mennesker. (…) Våre resultater gir en ressurs for fremtidig forskning på legemiddel-mikrobiom interaksjoner, åpner nye veier for kontroll av bivirkninger og endrede bruksområder, og utvider vårt perspektiv på antibiotikaresistens. Nature 2018 (Published: 19 March 2018).)

(AnmHjernen (mintankesmie.no).)

- Gjentagende forskrivninger av antibiotika linket til høyere risiko for sykehusinnleggelser. (- Epidemiologer ved University of Manchester har oppdaget en sammenheng mellom antall resepter for antibiotika og en høyere risiko for innleggelser på sykehus.)

(Anm: Repeat antibiotic prescribing linked to higher risk of hospital admissions. Epidemiologists at The University of Manchester have discovered an association between the number of prescriptions for antibiotics and a higher risk of hospital admissions. The study, published in BMC Medicine and funded by The National Institute for Health Research and the Connected Health Cities Programme, is based on the data of 2 million patients in England and Wales. Patients who have had 9 or more antibiotic prescriptions for common infections in the previous 3 years are, say the team, 2.26 times more likely to go to hospital with another infection in three or more months. The patient records, from 2000 to 2016, covered common infections such as upper respiratory tract, urinary tract, ear and chest infections and excluded long term conditions such as cystic fibrosis and chronic lung disease. It not clear why hospital admissions are linked to higher prescriptions and, the team say, research is needed to show what or if any biological factors exist. (firstwordpharma.com 8.3.2020).)

(Anm: The effectiveness of frequent antibiotic use in reducing the risk of infection-related hospital admissions: results from two large population-based cohorts. BMC Medicine volume 18, Article number: 40 (2020).)

- Anmeldelse: Erik Martiniussen, «Krigen mot bakteriene». (- Pageturner om den stille pesten.)

(Anm: Anmeldelse: Erik Martiniussen, «Krigen mot bakteriene». Pageturner om den stille pesten. 10 millioner kan dø innen 2050: Det er et av mange skrekkscenarioer i krigen mot superbakteriene. SKREMMENDE: Den imponerende «Krigen mot bakterier» er skremmende lesning, men ingen dystopi, skriver anmelderen. Her closeup av antibiotikaresistente bakterier. BOK: «Det farer en stille pest over Europa» fastslås det i «Krigen mot bakteriene». Og nei, det dreier seg ikke om coronaviruset, selv om boka på sitt vis er tragisk godt timet. Det dreier seg om smitten fra såkalte multiresistente bakterier, eller superbakterier som de også kalles. De har intetsigende og for mange skremmende navn som E. Coli, MRSA, ESBL, CRE, VRE, og de blir mer og mer motstandsdyktige mot antibiotika. Ifølge forfatter Erik Martinussen dør det nå 700 000 mennesker av antibiotikaresistente bakterier hvert år på verdensbasis. Det tallet kan øke til 10 millioner innen 2050. (dagbladet.no 19.3.2020).)

(Anm: «Krigen mot bakteriene». Erik Martiniussen. Utgivelsesår: 2020. «Pageturner om den stille pest». (ark.no).)

(Anm: pageturner BETYDNING OG BRUK bok som er så spennende at man ikke klarer å stoppe lesingen. (naob).)

- Frykta tarmbakterie gjev frå seg hemmelegheiter. Med aukande antibiotikaresistens treng vi ny behandling mot sjukdomsframkallande E. coli. Men då må vi forstå meir om korleis bakterien fungerer. (- Makrofagar er ein type kvite blodceller som tek opp i seg bakteriar og døde cellerestar, og er dermed både reinhaldarar og ein del av immunsystemet til kroppen.)

(Anm: Frykta tarmbakterie gjev frå seg hemmelegheiter. Med aukande antibiotikaresistens treng vi ny behandling mot sjukdomsframkallande E. coli. Men då må vi forstå meir om korleis bakterien fungerer. Escherichia coli, meir kjend som E. coli, er ein viktig tarmbakterie hjå menneske og andre dyr. Han bryt ned sukker, produserer K-vitamin, som er nødvendig for at blod skal koagulera, og finst i slike mengder at døde E. coli-bakteriar utgjer ein tredjedel av avføringa vår. Men nokre stammer av denne nyttige bakterien er det motsette av nyttige, dei kan vera direkte livsfarlege. Eit utbrot av farleg E. coli i Tyskland i 2011 tok livet av rundt 50 personar, og utbrot skjer jamleg fleire stader i verda. I land med dårlegare utbygd helsesystem enn i Europa kan slike utbrot få alvorlege fylgjer. E. coli-infeksjonar kan enn så lenge behandlast med antibiotika, men antibiotikaresistens er som kjend ein overhengande risiko. Julia Weikum er blant dei som forskar på moglege alternative angrepsstrategiar. 20. november disputerer ho for doktorgraden ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo. (…) Når visse stammer av sjukdomsframkallande E. coli infiserer ein vertsorganisme, festar bakteriane seg til cellene i tarmveggen ved hjelp av eit protein som heiter intimin. Proteinet kan festa seg til bestemde stader, reseptorar, i vertscella. (…) Potensielt mål for framtidige medisinar Eit anna område som fyrst dei siste par åra har fått forskarane si merksemd, er rolla magnesium spelar som forsvar for bakteriar mot makrofagar. Makrofagar er ein type kvite blodceller som tek opp i seg bakteriar og døde cellerestar, og er dermed både reinhaldarar og ein del av immunsystemet til kroppen. – Makrofagane angrip bakteriane ved å hemma tilgangen deira til magnesium. Eit av bakteriane sine mottrekk er eit protein med namnet Magnesium transporter A, forkorta MgtA, fortel Weikum. (…) Førebels utvidar vi fyrst og fremst kunnskapen vår, tida vil visa om det openberrar seg nye forskingsområde som ser lovande ut. (titan.uio.no 30.10.2020).)

- Antibiotika kan være linket til risiko for kreft.

Antibiotics may be linked to risk of cancer (Antibiotika kan være linket til risiko for kreft)
BMJ 2008;337:a1381 (21 August 2008)
The risk of developing prostate, breast, lung, and colon cancer rises with use of antibiotics, a large observational study has found (International Journal of Cancer 2008 Aug 14, doi: 10.1002/ijc.23622). The risk of less common cancer has also been linked with antibiotic use. The study shows that the risk of being diagnosed with non-melanoma skin, duodenum, pancreas, kidney, bladder, male genitals (excluding prostate), and thyroid cancers as well as myeloma and leukaemia, was more than 1.5 times more among participants with six or more antibiotic prescriptions, compared with the group with lowest exposure. (...)

(AnmFosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(AnmLegemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Kan tarmbakterier være en driver for tykktarmskreft? Tarmmikrobiota kan spille en rolle i utviklingen av tykktarmskreft, avslører en ny studie.

(Anm: Could gut bacteria drive colon cancer? Gut microbiota could play a role in the development of colon cancer, a new study reveals. If this is true, then it may, in time, lead to treatments that would arrest the growth of cancerous tumors. (…) Lately, researchers are becoming more and more interested in whether variations in the bacterial populations of our guts impact the regulation of gene expression and facilitate the development of colon cancer. A new study from the University of Minnesota in Twin Cities, which has now been published in the journal mSystems, suggests that there is a link between the composition of a person's gut microbiome and the emergence of colon cancer. (…) "This is a correlation, but it is still very exciting, because if we see a causal effect, you can think of ways to manipulate the microRNA in the tumors by changing the microbiome, and that could potentially be used as a cancer therapy." Ran Blekhman. (medicalnewstoday.com 16.5.2018).)

(Anm: Interaction between Host MicroRNAs and the Gut Microbiota in Colorectal Cancer. mSystems 2018;(3) e00205-17.)

- ‘Vennlige’ E. coli kan beskytte tarmen mot deres dødelige fetter. En studie antyder at en ufarlig stamme av Escherichia coli kalt Nissle 1917 beskytter tynntarmen for å forsvare seg selv mot en annen stamme som forårsaker potensielt dødelige infeksjoner.

(Anm: ‘Friendly’ E. coli may protect the gut from their deadly cousin. A study suggests that a harmless strain of Escherichia coli called Nissle 1917 primes the small intestine to defend itself against another strain that causes potentially fatal infections. Most strains of the bacterium E. coli are benign, but some can cause severe illness, including stomach cramps, vomiting, and diarrhea. The bacteria can spread via contaminated food and water or through contact with an animal or person who has the infection. Other strains can cause urinary tract infections, respiratory illness, and pneumonia. Some of the most dangerous E. coli strains produce a toxin called Shiga. In the United States, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimate that these strains are responsible for 265,000 infections annually. They note that a strain called E. coli O157 causes about 36% of these infections. E. coli O157 can infect people of all ages, but infections can be particularly severe, and even fatal, in younger children. Antibiotics are unsuitable for treating these infections because they can provoke the bacteria to produce more Shiga toxin, which can trigger a potentially fatal kidney condition called hemolytic uremic syndrome.“Right now, there is no cure for an E. coli infection,” says Alison Weiss, Ph.D., a professor at the University of Cincinnati College of Medicine, OH. “We can give individuals fluids, but [the infection] can be really deadly, and it would be really nice for us to figure out how to cure it.” Weiss and her colleague Suman Pradhan, Ph.D., wondered whether a probiotic could prevent infections, based on observations dating back to the early 20th century. (medicalnewstoday.com 19.7.2020).)

- C. difficile: Gammel sykdom. Nye behandlingsendringer.

(Anm: C. difficile: Old Disease, New Changes in Management. Decades have passed since Clostridioides difficile infection (CDI) was first documented as the primary cause of antibiotic-associated diarrhea, but the optimal management of primary and recurrent CDI keeps evolving. Changes in Testing For example, new data published in The New England Journal of Medicine underscore the shortcomings of advances in testing technology, suggested Sahil Khanna, MBBS, an associate professor of medicine at Mayo Clinic College of Medicine and Science in Rochester, Minn. (2020;382[14]:1320-1330). At first glance, the study, which used data from 10 sites around the United States to derive a national estimate of the incidence of CDI, reported a relatively unchanged rate of the disease over a six-year period: 476,400 cases in 2011 and 462,100 cases in 2017. However, after adjusting for the increasing use of nucleic acid amplification testing (NAAT), the researchers concluded that the incidence of CDI had actually decreased by 24% during the study period, including a 36% drop in health care–acquired CDI cases. (gastroendonews.com 22.10.2020).)

- FDA-rådgivere støtter mikrobiotabasert behandling for tarminfeksjon.

(Anm: FDA advisers back microbiota-based treatment for gut infection. Committee members voted in support of Rebiotix’s treatment for recurrent C. diff infections of the intestines, a condition with no regulated options after antibiotics fail. (fda.gov 22.9.2022).)

- Mikrobiombasert terapi: Det neste forskningsfelt i behandlingen av Clostridioides difficile infeksjoner og nytt anfall (tilbakefall).

(Anm: Microbiome-Based Therapy: The Next Frontier in the Management of Clostridioides difficile Infections and Recurrence. This Special Report describes the gut microbiome, the burden of Clostridioides difficile infection (CDI) and recurrent CDI, and outlines the current approach to managing infections, including… (gastroendonews.com 12.1.2021).)

- CDC tilskriver en kraftig nedgang i C. diff infeksjoner til sjekklister og mindre forskrivninger av antibiotika. (- De nye dataene fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) viste en reduksjon på omtrent 24 % i infeksjoner mellom 2011 og 2017, selv om antallet personer som døde på sykehus fra infeksjonen ikke så ut til å endre seg nevneverdig.)

. The new data from the Centers for Disease Control and Prevention showed a roughly 24% reduction in infections between 2011 and 2017, though the number of people who died in hospitals from the infection did not seem to change significantly.
(Anm: CDC credits a sharp decline in C. diff infections to checklists and better antibiotic stewardship. The rate of Americans contracting potentially fatal Clostridium difficile bacterial infections in hospitals fell between 2011 and 2017, according to a paper published Wednesday in the New England Journal of Medicine. The new data from the Centers for Disease Control and Prevention showed a roughly 24% reduction in infections between 2011 and 2017, though the number of people who died in hospitals from the infection did not seem to change significantly. (statnews.com 1.4.2020).)

(AnmSignaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm- Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Kriser truer utviklingen av antibiotika idet legemiddelprodusenter går konkurs. (- I en tid hvor bakterier blir mer motstandsdyktige mot vanlig antibiotika taper mange firmaer som utvikler nye versjoner av legemidlene penger og avvikler sin virksomhet, noe som undergraver arbeidet for å begrense spredningen av dødelige, legemiddelresistente bakterier.)

(Anm: Crisis Looms in Antibiotics as Drug Makers Go Bankrupt. First Big Pharma fled the field, and now start-ups are going belly up, threatening to stifle the development of new drugs. At a time when germs are growing more resistant to common antibiotics, many companies that are developing new versions of the drugs are hemorrhaging money and going out of business, gravely undermining efforts to contain the spread of deadly, drug-resistant bacteria. (nytimes.com 25.12.2019).)

- WHO-larm: Få nya antibiotika i pipeline. Det utvecklas för få nya antibiotika larmar Världshälsoorganisationen WHO.

(Anm: WHO-larm: Få nya antibiotika i pipeline. Det utvecklas för få nya antibiotika larmar Världshälsoorganisationen WHO. Nu uppmanar organisationen regeringar och läkemedelsindustrin att ta sitt ansvar. I två nya rapporter har Världshälsoorganisationen, WHO, kartlagt pipelinen för utvecklingen av nya antibiotika – både i klinisk och preklinisk fas. Och det är ingen upplyftande läsning. Totalt identifierades 60 antimikrobiella produkter (50 antibiotika och tio biologiska läkemedel) i klinisk fas. De flesta med endast en liten fördel över redan befintliga behandlingar. Bara ett fåtal av kandidaterna är dessutom riktade mot gram-negativa bakterier, där resistensproblematiken är som störst, konstaterar WHO. – Aldrig har hotet från antibiotikaresistens varit så omedelbart och behovet av lösningar mer brådskande, säger WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus, i ett uttalande. (lakemedelsvarlden.se 23.1.2020).)

- Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika? (- Konklusjon.) (- Svaret på tittelen på denne korte gjennomgangsstudien synes å være JA.)

(Anm: Obesity: A New Adverse Effect of Antibiotics? (…) Conclusion The answer to the title of this short review paper seems to be YES. The scientific community has reached a consensus on the relationship between antibiotics and obesity, showing beyond any doubt that the use of antibiotics causes dysbiosis to varying degrees, especially in children (with less than 3 years of age), which can trigger an increased energy intake from the diet with concomitant increase of weight. There is no doubt whatsoever that antibiotics have been, and still are, drugs with vital importance in the fight against bacterial infections. However, the need for prudent and rational use of antibiotics is more and more clear so as to avoid both collective health problems (increase in bacterial resistance to these antimicrobial drugs) and individual health problems (increase in weight). The alternative for replacing the microbiota with probiotics seems to be an important strategy for the safe use of antibiotics to fight bacterial infections in children, without the associated risk of dysbiosis and concomitant increase in body weight. It is the vital role of the health-care professionals to orient both themselves and their patients toward the correct and prudent use of antibiotics, and to wait until further scientific studies enlighten even more the relationship between antibiotics, dysbiosis, and obesity. Front Pharmacol. 2018; 9: 1408.)

(Anm: Antibiotic use in early childhood and risk of obesity: longitudinal analysis of a national cohort. CONCLUSIONS: Number of antibiotic courses, rather than antibiotic use, may be an important factor in any link between early antibiotic exposure and subsequent childhood obesity. Research is needed to confirm differential effects on babies of normal versus overweight/obese mothers independent of socioeconomic factors. World J Pediatr. 2019 Aug;15(4):390-397.)

- WHO-larm: Få nya antibiotika i pipeline. Det utvecklas för få nya antibiotika larmar Världshälsoorganisationen WHO.

(Anm: WHO-larm: Få nya antibiotika i pipeline. Det utvecklas för få nya antibiotika larmar Världshälsoorganisationen WHO. Nu uppmanar organisationen regeringar och läkemedelsindustrin att ta sitt ansvar. I två nya rapporter har Världshälsoorganisationen, WHO, kartlagt pipelinen för utvecklingen av nya antibiotika – både i klinisk och preklinisk fas. Och det är ingen upplyftande läsning. Totalt identifierades 60 antimikrobiella produkter (50 antibiotika och tio biologiska läkemedel) i klinisk fas. De flesta med endast en liten fördel över redan befintliga behandlingar. Bara ett fåtal av kandidaterna är dessutom riktade mot gram-negativa bakterier, där resistensproblematiken är som störst, konstaterar WHO. – Aldrig har hotet från antibiotikaresistens varit så omedelbart och behovet av lösningar mer brådskande, säger WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus, i ett uttalande. (lakemedelsvarlden.se 23.1.2020).)

- ”Antibiotikarester i miljön bör övervakas”. Den svenska regeringen stödjer förslagen från EU:s hälsoministrar för att bekämpa antimikrobiell resistens.

(Anm: ”Antibiotikarester i miljön bör övervakas”. Den svenska regeringen stödjer förslagen från EU:s hälsoministrar för att bekämpa antimikrobiell resistens. I en kommenterad dagordning inför EU-rådsmötet i mitten av juni framkommer att regeringen avser att stödja de europeiska hälsoministrarnas hållning i arbetet mot antimikrobiell resistens (AMR), vilket inkluderar antibiotikaresistens. Den svenska regeringen framhåller tydligt att antibiotika ska vara receptbelagda läkemedel och inte säljas över disk utan recept. Regeringen stödjer också att EU bör verka för att utvecklingen av nya antibiotika och ny diagnostik främjas, och att antibiotikaanvändningen till djur minskas. Som Läkemedelsvärlden rapporterat om tidigare saknas det i dag maxgränser för utsläppt av antibiotika och andra aktiva substanser vid tillverkning av läkemedel. I den kommenterade dagordningen framgår att regeringen anser att ”antibiotikarester i miljön, både från användning och tillverkning, bör övervakas …”. Man bör även överväga reglering för att hantera miljöföroreningar som orsak till AMR, skriver regeringen. (lakemedelsvarlden.se 5.6.2019).)

- Fekal mikrobiota transplantasjon trygg, reduserer ammoniakk i plasma hos pasienter med avansert cirrhose (Skrumplever): Presentert ved ILC. CHICAGO - 1. september 2020.

(Anm: Fecal Microbiota Transplantation Safe, Reduces Plasma Ammonia in Patients With Advanced Cirrhosis: Presented at ILC. CHICAGO -- September 1, 2020 -- Fecal microbiota transplantation (FMT) significantly reduced plasma ammonia in patients with advanced stable cirrhosis, according to a study presented at the Digital International Liver Conference (ILC) 2020. “Patients with cirrhosis are predisposed to small intestinal bacterial overgrowth and disrupted gut permeability, allowing translocation of bacteria directly into the circulation, driving systemic inflammation and disease progression,” explained explained Charlotte Woodhouse, MD, King’s College Hospital, Institute of Liver Studies, London, United Kingdom. “Interest in FMT to treat conditions linked to gut dysbiosis has grown exponentially. This is the first FMT trial undertaken in patients with advanced cirrhosis in Europe.” For the study, single donor FMT was prepared from 6 donors in a MHRA-licensed facility and administered via a nasojejunal tube inserted at gastroscopy, after bowel preparation. Donors were rigorously screened for pathogens and samples stored for analysis in case of transmissible infection. (firstwordpharma.com 2.9.2020).)

- Skrumplever og kronisk leversvikt.

(Anm: Skrumplever og kronisk leversvikt. Skrumplever, levercirrhose, skyldes i de fleste tilfeller alkoholmisbruk, hepatitt C, eller overvekt. Det er en tilstand som utvikler seg i det stille. Når diagnosen settes, er tilstanden så langtkommen at den er vanskelig å behandle. (nhi.no 1.9.2020).)

- Behandling med avföring väcker frågor. Tillförsel av avföring från en givare är en behandling som intresserar forskare och som många patienter hoppas på. Men mer kunskap behövs och risker finns. (- Fekal transplantation kan då återställa balansen i tarmfloran och botar enligt studier nio av tio patienter.)

(Anm: Behandling med avföring väcker frågor. Tillförsel av avföring från en givare är en behandling som intresserar  forskare och som många patienter hoppas på. Men mer kunskap behövs och risker finns. Tarmflorans betydelse diskuteras för allt fler sjukdomar. Ofta tillsammans med idén att behandla dem med så kallad fecestransplantation, eller fekal transplantation. Vid en sådan tillför läkaren avföring från en donator till patientens tarm för att förändra bakteriesammansättningen. Sådan behandling har på senare år blivit en etablerad metod vid svåra fall av tarminfektion med bakterien clostridium difficile. Hos dessa patienter har antibiotikabehandling rubbat tarmfloran så att den normalt sett ofarliga clostridium difficile växer till och kan skapa ett livshotande tillstånd med allvarliga diarréer. Fekal transplantation kan då återställa balansen i tarmfloran och botar enligt studier nio av tio patienter. (lakemedelsvarlden.se 29.6.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Antibiotikaresistens dödar snart miljoner varje år. (- De samhällsekonomiska skadorna kommer att bli lika stora som den finanskrisen 2008-2009 åsamkade världen.)

(Anm: Antibiotikaresistens dödar snart miljoner varje år. Det finns inte tid att vänta. Det är budskapet i en ny FN-rapport om globala åtgärder mot antibiotikaresistensen. För närvarande dör omkring 700 000 människor världen runt varje år på grund av att antibiotika som tidigare kunde ha räddat dem inte längre hjälper mot många infektioner. Och läget förvärras allt mer. Allt fler sjukdomsframkallande bakterier utvecklar resistens mot viktiga antibiotika. Tuberkulos, men även luftvägsinfektioner, sexuellt överförbara sjukdomar och urinvägsinfektioner, blir allt svårare att behandla och ofta går det inte alls. Detta konstaterar FN:s samordningsgrupp mot antimikrobiell resistens, Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance (IACG), i något som måste kallas en larmrapport till FN. Om länderna inte snabbt gör kraftiga åtgärder kommer antibiotikaresistenta infektioner att kosta omkring tio miljoner människor livet varje år omkring 2050. De samhällsekonomiska skadorna kommer att bli lika stora som den finanskrisen 2008-2009 åsamkade världen. Redan 2030 kan antibiotikaresistens ha tvingat in 24 miljoner människor i extrem fattigdom. – Antimikrobiell resistens är ett av de största hoten mot världssamfundet. Den här rapporten visar på djupet och omfattningen av de åtgärder som behövs för att motverka skydda ett helt århundrade av medicinska framgångar”, kommenterade Amina Mohammed, vice generalsekreterare för FN, i ett pressmeddelande vid publiceringen av rapporten. (lakemedelsvarlden.se 30.4.2019).)

- Mulig ny kilde til antibiotika funnet i havet. (- Det var ved en ren tilfeldighet Alexander Fleming oppdaga at en sopp kunne ødelegge farlige bakterier.) (- Det ble starten på en medisinsk revolusjon. Penicillin og antibiotika har spart mange liv.) (- Fleming var raskt ute med å advare mot overforbruk.) (- Han mistenkte at bakterier var i stand til å gjøre seg resistente mot vidundermiddelet.)

(Anm: Mulig ny kilde til antibiotika funnet i havet. Nede i det mørke, kalde dypet lever organismer som kan bli våre nye våpen i kampen mot antibiotikaresistente bakterier. Det var ved en ren tilfeldighet Alexander Fleming oppdaga at en sopp kunne ødelegge farlige bakterier. Det ble starten på en medisinsk revolusjon. Penicillin og antibiotika har spart mange liv. Fleming var raskt ute med å advare mot overforbruk. Han mistenkte at bakterier var i stand til å gjøre seg resistente mot vidundermiddelet. Og det er nettopp det som har skjedd. I dag er det mange bakterier som ikke lar seg knekke av antibiotika, og da kan selv den minste infeksjon bli dødelig. Behovet for å finne nye typer antibiotika er stort, men det er svært få bakterier som har evnen til å produsere det nødvendige stoffet. I tillegg er bakteriene vanskelige å forske på. Derfor letes det nå på helt nye steder. Et internasjonalt forskerteam har funnet bakterier i havet som kan bli vårt nye verktøy for å ta knekken på de farlige bakteriene. Forskningsrapporten som er et samarbeid mellom flere europeiske universitet, deriblant Universitetet i Bergen, er publisert i Nature Microbiology. Antibiotika som våpen I likhet med soppen på Flemmings kontor lever det mange organismer i havet som produserer antibiotika. Oppskriften på framtidas antibiotika ligger i organismens genmateriale. Det handler bare om å finne dem. (nrk.no 22.11.2019).)

(Anm: Cultivation and Functional Characterization of 79 Planctomycetes Uncovers Their Unique Biology. Nat Microbiol 2019 Nov 18[Online ahead of print].)

- Nåværende forståelse av tarmmikrobiota ved psykiske lidelser: En oppdatering av humane studier. (- Current Understanding of Gut Microbiota in Mood Disorders: An Update of Human Studies.) (- Tarmmikrobiota kan utskille en serie nevrotransmittere, for eksempel γ-aminobutyric acid (GABA) (Barrett et al., 2012), acetylcholine (Stephenson and Rowatt, 1947), serotonin (Mittal et al., 2017), dopamin ( Asano et al., 2012Mittal et al., 2017), og histamin (Devalia et al., 1989). For eksempel produseres Lactobacillus spp. GABA og acetylcholine; Bifidobacterium spp. produserer GABA; Escherichia spp. produserer noradrenalin og serotoninin; Bacillus spp. produserer noradrenalin og dopamin; Saccharomyces spp. produserer noradrenalin; Candida spp., Streptococcus spp., og Enterococcus spp. produserer serotonin (Cryan and Dinan, 2012). Det bemerkes at mer enn 90 % av neurotransmitteren serotonin i den menneskelige kropp er produsert i tarmen, hvilket kan påvirke reguleringen av følelser når det overføres til CNS (The central nervous system (CNS); sentralnervesystemet) (Smith, 2015).)

(Anm: Current Understanding of Gut Microbiota in Mood Disorders: An Update of Human Studies. Abstract Gut microbiota plays an important role in the bidirectional communication between the gut and the central nervous system. Mounting evidence suggests that gut microbiota can influence the brain function via neuroimmune and neuroendocrine pathways as well as the nervous system. Advances in gene sequencing techniques further facilitate investigating the underlying relationship between gut microbiota and psychiatric disorders. In recent years, researchers have preliminarily explored the gut microbiota in patients with mood disorders. The current review aims to summarize the published human studies of gut microbiota in mood disorders. The findings showed that microbial diversity and taxonomic compositions were significantly changed compared with healthy individuals. (…) The Neuroendocrine Pathway Gut microbiota can secrete a series of neurotransmitters, such as γ-aminobutyric acid (GABA) (), acetylcholine (), serotonin (), dopamine (), and histamine (). For instance, Lactobacillus spp. produces GABA and acetylcholine; Bifidobacterium spp. produces GABA; Escherichia spp. produces noradrenalin and serotonin; Bacillus spp. produces noradrenalin and dopamine; Saccharomyces spp. produces noradrenalin; Candida spp., Streptococcus spp., and Enterococcus spp. produces serotonin (). Notably, More than 90% of the neurotransmitter, serotonin, in the human body is produced in the gut, which can affect emotion regulation when transmitted to the CNS (). Studies in GF mice showed higher levels of noradrenalin, dopamine, and serotonin in the striatum and the hippocampus (). It is conceivable that neurotransmitters secreted by gut microbiota can influence the level of central neurotransmitters and then affect behavior and mood. Furthermore, bacterial metabolites, such as SCFAs (e.g., acetic acid, propionate, butyrate, isobutyric acid, valeric acid, and isovaleric acid) (), have physiological effects including the regulation of food intake, glucose/insulin or lipid metabolism, anti-inflammatory and antitumorigenic functions, and can even activate the sympathetic nervous system (). In addition, butyrate can alter the activity of cells located in the blood–brain barrier and exert an antidepressant-like effect in animal models (). Therefore, brain function and behavior can also be modulated by gut microbiota through the neuroendocrine pathway. Front Genet. 2019; 10: 98.)

(Anm: Effects of Psychological, Environmental and Physical Stressors on the Gut Microbiota. Front Microbiol. 2018; 9: 2013.

- Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning. (- Her har vi screenet mer enn 1 000 markedsførte legemidler mot 40 representative tarmbakterielle stammer, og fant at 24 % av legemidler med menneskelige mål, inkludert medlemmer av alle terapeutiske klasser, hemmet veksten av minst en bakteriestamme in vitro. (- Potensiell risiko for (…) antibiotikaresistens.)

(Anm: Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning, men omfanget av dette fenomenet er ukjent. (- Den potensielle risikoen for ikke-antibiotisk promotering av antibiotikaresistens rettferdiggjør videre undersøkelser. (…) Virkningene av legemidler målrettet mennesker på tarmbakterier gjenspeiles i deres antibiotika-lignende bivirkninger hos mennesker og er overensstemmende med eksisterende kohortstudier på mennesker. (…) Våre resultater gir en ressurs for fremtidig forskning på legemiddel-mikrobiom interaksjoner, åpner nye veier for kontroll av bivirkninger og endrede bruksområder, og utvider vårt perspektiv på antibiotikaresistens. Nature 2018 (Published: 19 March 2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Metabolisme, ikke gener, kan gi mer innsikt i risiko for enkelte sykdommer.

(Anm: Metabolism, not genes, may offer more insight into risk of some diseases. Our ancestry can be detected not only in our genes, but also in our metabolism, a new Yale-led study has found. In an analysis of the metabolic profiles of healthy American babies, researchers found surprising differences among ethnic groups, which may help make screening for inherited metabolic disorders, cystic fibrosis, or hypothyroidism much more accurate than traditional genetic disease screens.  (medicalxpress.com 17.10.2022).)

- Hvordan blodårers helse kan drive (utløse) IBD. (- Inflammatoriske tarmsykdommer rammer millioner av mennesker over hele verden, som forårsaker svekkende (invalidiserende) symptomer.) (- Imidlertid kan ny forskning nå ha identifisert en skyldig (synder) - dysfunksjon i blodkar.)

(Anm: How blood vessel health may drive (utløse) IBD. Inflammatory bowel diseases affect millions of people worldwide, causing debilitating symptoms. Researchers have been unsure about what factors cause these conditions. However, new research may now have identified a culprit — blood vessel dysfunction. (…) In a research paper featured in The Journal of Clinical Investigation, the investigators argue that certain dysfunctions in blood vessels are an important contributor to the development of IBD. The researchers also argue that eradicating these dysfunctions in blood vessels could significantly slow down the progression of these chronic conditions. (medicalnewstoday.com 11.10.2019).)

- Hvordan påvirker antidepressiva tarmbakterier? (How do antidepressants affect gut bacteria?)

(Anm: Hvordan påvirker antidepressiva tarmbakterier? (How do antidepressants affect gut bacteria?) Flere og flere studier støtter rollen til tarmen mikrobiota ved psykiatriske tilstander. (- "Vi fant at visse legemidler, inkludert sinnstemningsstabilisator litium og antidepressiva fluoxetin, påvirket sammensetningen og variasjonen i tarmens mikrobiota," sier Cussotto. (medicalnewstoday.com 10.9.2019).)

- 'Hold jer væk, venner': Se hvordan farlige bakterier advarer hinanden om antibiotika. (- Video viser, hvordan døende bakterier bruger deres sidste timer på at sikre andre bakteriers overlevelse.) (- Deres advarselssignaler består af små kemiske molekyler.) (- Hvis vi kan udvikle noget, der blokerer den kommunikationsvej, så er der mulighed for at ødelægge en af bakteriens overlevelsesmekanismer.)

(Anm: 'Hold jer væk, venner': Se hvordan farlige bakterier advarer hinanden om antibiotika. Video viser, hvordan døende bakterier bruger deres sidste timer på at sikre andre bakteriers overlevelse. 'Hold jer væk, venner': Se hvordan farlige bakterier advarer hinanden om antibiotika. Video viser, hvordan døende bakterier bruger deres sidste timer på at sikre andre bakteriers overlevelse. Under kampen sender de advarselssignaler ud. Signaler, som bakterierne fra den midterste koloni opfanger og bruger til at bevæge sig i en stor bue uden om det ramte område. Der er dét, du kan se ske i videoen: I stedet for at fortsætte lige ind i områderne med antibiotika, styrer bakterierne i kolonien i midten pænt udenom, når de vokser. Det snedige advarselssystem overrasker Nina Molin Høyland-Krogsbo, der er adjunkt på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet og en af forskerne bag forsøget: - Vi ved godt, at visse bakterier sender signalmolekyler ud for at eksempelvis blive enige om, hvad kolonien skal foretage sig. Men at de bruger det til at advare søster-kolonier, har vi ikke set før, forklarer hun. (dr.dk 22.11.2019).)

- Bakterier dør ikke i stilhed, når de udsættes for antibiotika. (- Under kampen sender de advarselssignaler ud, som andre bakteriekolonier opfanger og bruger til at bevæge sig i en stor bue uden om det ramte område.) (- Men at de bruger det til at advare søster-kolonier, har vi ikke set før," forklarer hun. Nina Molin Høyland har tidligere i Pharma fortalt om sin forskning i multiresistente bakterier.)

(Anm: Bakterier dør ikke i stilhed. Bakterier dør ikke i stilhed, når de udsættes for antibiotika. Under kampen sender de advarselssignaler ud, som andre bakteriekolonier opfanger og bruger til at bevæge sig i en stor bue uden om det ramte område. Det viser forsøg, som Nina Molin Høyland-Krogsbo, adjunkt på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, er en af forskerne bag: "Vi ved godt, at visse bakterier sender signalmolekyler ud for at eksempelvis blive enige om, hvad kolonien skal foretage sig. Men at de bruger det til at advare søster-kolonier, har vi ikke set før," forklarer hun. Nina Molin Høyland har tidligere i Pharma fortalt om sin forskning i multiresistente bakterier. Læs artiklen (pharmadanmark.anp.se 29.11.2019).)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober.) (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

- Norske forskere med oppsiktsvekkende oppdagelse – kan ha funnet ny type antibiotika.

(Anm: Norske forskere med oppsiktsvekkende oppdagelse – kan ha funnet ny type antibiotika. Antibiotikaresistens er ventet å bli den vanligste dødsårsaken innen år 2050. Nå har forskere funnet et nytt stoff med antibiotisk effekt – det første på flere tiår. SPENNENDE FUNN: Overingeniør Siri Bachke (t.v.) og forsker Marit Otterlei i laboratoriet på St. Olavs hospital. Da de fikk bakterier i kreftcellene, skulle det vise seg å være mer spennende enn de forventet. – Det var jo en litt sånn «Fleming-aktig» observasjon, sier Marit Otterlei, kreftforsker og professor ved NTNU. For det hele var ren tilfeldighet – akkurat som da Alexander Fleming oppdaget det første antibiotikumet penicillin, etter at celleprøver hadde blitt forurenset med sopp i 1928. Denne bakteriedrepende soppen endret verden og har spart mange liv. Men Fleming var raskt ute med å advare mot overforbruk. I dag tar ikke antibiotika lenger knekken på alle bakterier. Og uten nye antibiotika kan selv små infeksjoner bli fatale. (…) De hadde vært uheldige og fått bakterieinfeksjon i kreftcellene de skulle teste. Det var da de oppdaget at det ikke vokste bakterier i celleprøvene som hadde fått tilsatt en spesiell medisin. Etter hvert så de at kreftmedisinen hadde antibiotisk effekt mot flere bakterier. (nrk.no 24.6.2020).)

- Fremtidens lægemidler gemmer sig i naturens skatkammer. (- Forskere på Københavns Universitet undersøger bioaktive molekyler i svampe for at finde morgendagens medicin. (- Analyser viser, at i 2050 vil 10 millioner dø årligt af infektioner fra multiresistente bakterier, og at flere end 630 millioner vil være diagnosticeret med livsstilssygdommen type 2-diabetes.)

(Anm: Fremtidens lægemidler gemmer sig i naturens skatkammer. Forskere på Københavns Universitet undersøger bioaktive molekyler i svampe for at finde morgendagens medicin. Analyser viser, at i 2050 vil 10 millioner dø årligt af infektioner fra multiresistente bakterier, og at flere end 630 millioner vil være diagnosticeret med livsstilssygdommen type 2-diabetes. For at bryde denne tendens og tage kampen op mod de kæmpe helbredsmæssige udfordringer samfundet står over for, er der brug for udvikling af nye lægemidler. I naturstof-gruppen på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet dykker vi ned i naturens skatkammer for at finde de stoffer, der har potentiale til at blive fremtidens medicin. Jeg vil i det følgende se nærmere på, hvordan vi naturstofforskere navigerer rundt i naturens gigantiske samling af molekyler for at finde netop dem, der har potentiale til at blive fremtidens lægemidler. (…) 'Hellig bark' kurerede malaria Traditionelt set har naturen været vores vigtigste kilde til både behandling af sygdomme – i form af traditionel medicin og nydelsesmidler som for eksempel coca-blade – og en lang række gifte til brug i jagt-øjemed. Foruden at være beriget med en masse bioaktive stoffer, spænder naturen over en fabelagtig kemisk diversitet, der giver anledning til lægemidler med nye behandlings-mekanismer og dermed en mulig løsning på den stigende resistensudvikling, vi for eksempel ser blandt bakterier. Et af det bedste eksempler på naturens kreativitet skal findes i behandlingen af malaria, der er en feberlignende lidelse, som skyldes infektion af parasitter af slægten Plasmodium, overført via myggestik. I Amazonjunglen har barken fra cinchona-træet (kinabark) traditionelt været brugt til behandling af feber og blev i 1600-tallet beskrevet som 'hellig bark' af sydamerikanske missionærer. På baggrund af denne etno-farmakologiske viden blev stoffet kinin isoleret fra kinabark og benyttet til behandling af malaria i 1820 – og er stadig i brug den dag i dag. Læs også: Hvordan får vi ny medicin forbi 'hjernens udsmidere'? (videnskab.dk 22.3.2020).)

- Beinet eller døden. (- De kalte det bakteriofager - «bakterieslukere» på gresk.) (- Etter et par år var bakteriofag-behandling hyppig brukt i store deler av Sovjetunionen, og i særdeleshet Josef Stalins fødeland Georgia, for å behandle bakterielle infeksjoner.) (- Derfor har New York Times beskrevet bakteriofager som «Stalins antibiotika».)

(Anm: Beinet eller døden. Håvard Olsen (58) fra Namsos sitter på en behandlingsbenk på en privat klinikk i Georgias hovedstad Tbilisi. Trønderen følger nøye med på den georgiske kirurgen som injiserer en klar væske inn like under den venstre kneskålen hans. (…) I Norge vil legene amputere beinet hans. I Georgia håper legene at «Stalins antibiotika» kan få ham på beina igjen. (…) Elleve år før Sir Alexander Fleming i 1928 beskrev penicillin for første gang, oppdaget franskmannen Félix d'Hérelle og georgieren George Eliava en type parasittisk virus som spiser bakterier. (…) De kalte det bakteriofager - «bakterieslukere» på gresk. Etter et par år var bakteriofag-behandling hyppig brukt i store deler av Sovjetunionen, og i særdeleshet Josef Stalins fødeland Georgia, for å behandle bakterielle infeksjoner. Derfor har New York Times beskrevet bakteriofager som «Stalins antibiotika». Bakteriofag-behandling ble også brukt i deler av Vesten, deriblant i Frankrike, men da penicillin ble gjort viden tilgjengelig under andre verdenskrig, opphørte Vestens interesse for virusene med de bakteriespisende evnene. (…) Fungerer det ikke, fungerer det ikke. Da har han prøvd. Skulle det fungere, ligger motorsykkelen hans i deler hjemme. Å få kjøre motorsykkel igjen med eget venstrebein, er håpet. - Sluttresultatet vil vise seg etter hvert. (dagbladet.no 23.1.2022).)

- Global spredning av tre multiresistente linjer av Staphylococcus epidermidis.

(Anm: Global spread of three multidrug-resistant lineages of Staphylococcus epidermidis. Abstract Staphylococcus epidermidis is a conspicuous member of the human microbiome, widely present on healthy skin. Here we show that S. epidermidis has also evolved to become a formidable nosocomial pathogen. Using genomics, we reveal that three multidrug-resistant, hospital-adapted lineages of S. epidermidis (two ST2 and one ST23) have emerged in recent decades and spread globally. These lineages are resistant to rifampicin through acquisition of specific rpoB mutations that have become fixed in the populations. Analysis of isolates from 96 institutions in 24 countries identified dual D471E and I527M RpoB substitutions to be the most common cause of rifampicin resistance in S. epidermidis, accounting for 86.6% of mutations. Furthermore, we reveal that the D471E and I527M combination occurs almost exclusively in isolates from the ST2 and ST23 lineages. By breaching lineage-specific DNA methylation restriction modification barriers and then performing site-specific mutagenesis, we show that these rpoB mutations not only confer rifampicin resistance, but also reduce susceptibility to the last-line glycopeptide antibiotics, vancomycin and teicoplanin. Our study has uncovered the previously unrecognized international spread of a near pan-drug-resistant opportunistic pathogen, identifiable by a rifampicin-resistant phenotype. It is possible that hospital practices, such as antibiotic monotherapy utilizing rifampicin-impregnated medical devices, have driven the evolution of this organism, once trivialized as a contaminant, towards potentially incurable infections. Nat Microbiol. 2018 Oct;3(10):1175-1185.)

- Tykktarmskreft: Endringer i tarmbakterier kan føre til ny blodtest. (- Colon cancer: Changes in gut bacteria may lead to new blood test.)

(Anm: Tykktarmskreft: Endringer i tarmbakterier kan føre til ny blodtest. (...) Colon cancer: Changes in gut bacteria may lead to new blood test. (...) Ny forskning på mus og mennesker antyder at ubalanser i tarmbakterier kan spille en nøkkelrolle i å fremme utviklingen av tykktarmskreft. (...) Funnet hjelper forskere med å utvikle en blodprøve som kan hjelpe dem med å diagnostisere denne formen for kreft. (medicalnewstoday.com 21.11.2019).)

- Ny blodprøve oppdager nøyaktig mer enn 50 typer kreft. (- Studien med tittelen "Sensitiv og spesifikk multikreftdeteksjon og lokalisering ved bruk av metyleringssignaturer i cellefritt DNA," ble publisert i den siste utgaven av tidsskriftet Annals of Oncology.)

(Anm: New blood test accurately detects more than 50 types of cancer. Researchers have developed a blood test that could accurately detect up to 50 types of cancers, and some of these detections could be even before the symptoms appear. The test would help physicians detect the origin or the source of cancer within the body explain the researchers from the European Society of Oncology. The study titled, "Sensitive and specific multi-cancer detection and localization using methylation signatures in cell-free DNA," was published in the latest issue of the journal Annals of Oncology. (medicalnewstoday.com 30.3.2020).)

(Anm: Sensitive and specific multi-cancer detection and localization using methylation signatures in cell-free DNA. Annals of Oncology 2020 (Published online: March 30, 2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Britisk helseekspert tror antibiotikaresistens kan ta livet av menneskene før klimaendringene. (- Dame Sally Davies, seniorrådgiver for den britiske regjeringen i helsespørsmål, sier at inntil 10 millioner mennesker kan dø i året dersom antibiotikabruken ikke reduseres.)

(Anm: Britisk helseekspert tror antibiotikaresistens kan ta livet av menneskene før klimaendringene. Dame Sally Davies, seniorrådgiver for den britiske regjeringen i helsespørsmål, sier opp til 10 millioner mennesker kan dø i året dersom antibiotikabruken ikke reduseres. Økt bruk av antibiotika har blitt et problem for verdens helse. I takt med den økte bruken får man også bakterier som utvikler resistens mot medisinene. Nå advarer Storbritannias sjefrådgiver i medisinske spørsmål, Dame Sally Davies, om den alvorlige utviklingen. Hun mener det er fare for at antibiotikaresistens tar livet av oss før klimaendringene, skriver avisen Euronews. Helsedepartementet i England melder at bruken av antibiotika har økt med 65 prosent i 76 land mellom 2000 og 2015. – Akkurat som med klimaendringene, gjør vi mennesker dette mot oss selv, og det kan ta livet av oss før klimaendringene gjør det. Dette er veldig viktig, men vi gjør ikke nok for å stoppe det. Det ser ut til at menneskeheten ikke er veldig god til å ordne opp i problemer som vokser veldig sakte, sier hun. (…) Antibiotikaresistens er foreløpig et begrenset problem i Norge, skriver Folkehelseinstituttet. Men allikevel ser man at antibiotikabruken øker i en høyere takt enn det omfanget av infeksjonssykdommene skulle tilsi. (nationen.no 3.9.2019).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Sitter tidligere legevitenskap på svaret på antibiotikaresistens? (– Ved å se tilbake på hvordan legene behandlet infeksjoner før bruk av antibiotika.)

(Anm: Do past medicines hold the answer to antibiotic resistance? Historically, doctors used metals to treat infections. Researchers think that this treatment method may be worth a modern reexamination. As an increasing number of bacteria develop antibiotic resistance, scientists are looking beyond this family of medications that has served us so well up until now. As the usefulness of antibiotics begins to wane, there is an urgent need to develop new ways to treat infections. Now, researchers at the University of Connecticut (UCONN) in Storrs say they may have found a way forward – by looking back at how doctors treated infections before the advent of antibiotics. Kumar Venkitanarayanan led the research team. (…) The researchers examined the samples under scanning electron microscopes. They also performed DNA analysis to determine if the selenium produced any genetic changes in the bacteria.
In the selenium samples, the biofilms produced by A. baumannii were severely degraded, diffuse, and structurally unsound. "There are no clear data for how selenium works," says Venkitanarayanan, but "there appears to be toxicity against the outer membrane of the bacteria, and it might also cause toxicity against the DNA, potentially in genes that are involved in biofilm creation." Genetic analysis supported this suspicion, showing a reduction, or down-regulation, of genes responsible for biofilm production. Also, the bacteria treated with selenium were no longer as good at sticking to and invading skin cells. Venkitanarayanan's team has also looked at the use of selenium for addressing other challenging infections, such as enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) and Clostridium difficile (C. diff). Venkitanarayanan advocates further exploration into the use of metals and metalloids as a way out of the antibiotic resistance dilemma, even as a stopgap, while researchers investigate and develop other treatments. (medicalnewstoday.com 30.11.2019).)

- Antibiotikaresistens dödar 36 000 om året i USA. (- Sluta tro att antibiotikaresistens är ett hot som ligger i framtiden, uppmanar myndigheten CDC i en ny rapport.)

(Anm: Antibiotikaresistens dödar 36 000 om året i USA. Sluta tro att antibiotikaresistens är ett hot som ligger i framtiden, uppmanar myndigheten CDC i en ny rapport. Den amerikanska folkhälsomyndigheten Centers for disease control and prevention, CDC, har publicerat en andra lägesrapport om antibiotikaresistens i USA. Den första kom 2013. Enligt Antibiotic threats in the USA 2019 insjuknar nu varje år omkring 2,9 miljoner amerikaner i infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Det är en ökning med 300 000 sedan 2013. Dödsfallen på grund av antibiotikaresistens har däremot minskat något enligt CDC. Idag dör närmare 36 000 personer om året i USA av sådana infektioner, 2013 var siffran 44 000. CDC lyfter i den nya rapporten även fram det växande problemet med sjukhusförvärvade tarminfektioner med clostridium diffiicile. Dessa allvarliga och även livshotande infektioner kan uppkomma när antibiotikabehandling rubbar balansen i tarmfloran. Patienten kan få svår diarré och då finns även risk för smittspridning. Clostridiuminfektioner i samband med antibiotikabehandling orsakar enligt rapporten 12 800 dödsfall om året i USA. (lakemedelsvarlden.se 14.11.2019).)

- Blindhet av en kjønnssykdom. Amputasjon etter beinbrudd. Bitte små kister. Antibiotika er historien om det som ikke skjedde. (- Resistente bakterier kan gjøre mirakelmedisinen ubrukelig. Og det vil være vår egen skyld.) (- Årlig dør 37.000 personer i Europa av komplikasjoner knyttet til antibiotikaresistens.)

(Anm: Blindhet av en kjønnssykdom. Amputasjon etter beinbrudd. Bitte små kister. Antibiotika er historien om det som ikke skjedde | Ingeborg Senneset, kommentar. Resistente bakterier kan gjøre mirakelmedisinen ubrukelig. Og det vil være vår egen skyld. Antibiotikaresistente bakterier er med rette blitt kalt helsetjenestens klimakrise. Årlig dør 37.000 personer i Europa av komplikasjoner knyttet til antibiotikaresistens. Men det bekymrer ikke oss nordmenn så veldig. I Helsedirektoratets nye statusrapport svarte hele 15 prosent av de spurte at de mener legen bør gi dem antibiotika når de selv mener at de trenger det. Det er vanskelig ikke å tenke på uttrykket «pisse i buksene for å holde seg varm». (aftenposten.no 24.11.2019).)

- Orme i tarmen kan blive kilde til ny antibiotika. (- Forskere ved Aarhus Universitetshospital har kastet sig ud i at undersøge om orme i tarmen udskiller sekreter, der slår bakterier ihjel.) (- Viser det sig at holde stik kan ormene blive kilde til ny antibiotika, der kan redde millioner af menneskeliv.) 

(Anm: Orme i tarmen kan blive kilde til ny antibiotika. Forskere ved Aarhus Universitetshospital har kastet sig ud i at undersøge om orme i tarmen udskiller sekreter, der slår bakterier ihjel. Viser det sig at holde stik kan ormene blive kilde til ny antibiotika, der kan redde millioner af menneskeliv.  Orme, der lever i tarmen, kan inden længe gå fra at blive afskyet til at blive hyldet for deres egenskaber. I hvert fald hvis der er hold i den mistanke, som ledende overlæge og professor Lars Østergaard ved infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital og hans forskergruppe har om, at sådanne orme udskiller sekreter, der kan […] (dagenspharma.dk 9.12.2019).)

- Bruker for mye antibiotika. I regjeringens handlingsplan for antibiotikaresistens settes det et mål om å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen 2020. (- Dette målet når man ikke, ifølge Helsedirektoratet.)

(Anm: Bruker for mye antibiotika. I regjeringens handlingsplan for antibiotikaresistens settes det et mål om å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen 2020. Dette målet når man ikke, ifølge Helsedirektoratet. (…) Tiltak Guldvog er tydelig på hva som må til for å nå målet. - Vi må i enda større grad bruke antibiotika bare når det trengs. Noen fastleger, sykehjem og sykehus klarer å nå målene for redusert antibiotikabruk, Guldvog. (dagbladet.no 21.11.2019).)

- Dødelige resistent bakterier (immune mot antibiotika; superbug) utgjør en større trussel enn tidligere anslått. (Legemidelresistente bakterier og sopp forårsaker nesten 3 millioner infeksjoner og 35 000 dødsfall i året, melder CDC.)

(Anm: Deadly superbugs pose greater threat than previously estimated. Drug-resistant bacteria and fungi cause almost 3 million infections and 35,000 deaths a year, the CDC reports. Drug-resistant germs sicken about 3 million people every year in the United States and kill about 35,000, representing a much larger public health threat than previously understood, according to a long-awaited report released Wednesday by the Centers for Disease Control and Prevention. The new estimates show that, on average, someone in the United States gets an antibiotic-resistant infection every 11 seconds, and every 15 minutes, someone dies. Bacteria, fungi and other germs that have developed a resistance to antibiotics and other drugs pose one of the gravest public health challenges and a baffling problem for modern medicine. Scientists, doctors and public health officials have warned of this threat for decades, and the new report reveals the top dangers and troubling trends. More pathogens are developing new ways of fending off drugs designed to kill them, and infections are spreading more widely outside of hospitals. No new classes of antibiotics have been introduced in more than three decades. (washingtonpost.com 14.11.2019).)

(Anm: Biggest Threats and Data. 2019 AR Threats Report. CDC’s Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2019 (2019 AR Threats Report) includes the latest national death and infection estimates that underscore the continued threat of antibiotic resistance in the U.S. (cdc.gov 2019).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

- Utvikling av ny antibiotika må lønne seg. (- Utvikling av nye legemidler er en risikabel aktivitet som krever omfattende investeringer og mange års tålmodig forskning, skriver kronikkforfatteren.)

(Anm: Utvikling av ny antibiotika må lønne seg | Sissel Lønning Andresen, , daglig leder, Pfizer i Norge. Vil helseministeren bidra til å utvikle nye økonomiske modeller for innkjøp av legemiddelet? Multiresistente bakterier som ikke lar seg stoppe av antibiotika, blir av Verdens helseorganisasjon ansett som en av de største helsetruslene vi står overfor. Det er vår tids store mareritt. Vi kan være på vei inn i en virkelighet hvor helt vanlige infeksjoner igjen blir dødelige. Hvordan kan vi stanse denne utviklingen? Vi som bor i Norge, har på mange områder trukket vinnerloddet. Slik er det også når det kommer til antibiotikaresistens. (aftenposten.no 3.10.2019).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Legemiddelresistente UTI-bakterier (UTI; urinveisinfeksjon) kan gjemme seg i tarmen.

(Anm: Drug resistant UTI bacteria can hide in the gut. Doctors are finding it more and more difficult to treat a common infection because the bacteria that cause it are becoming increasingly resistant to antibiotics. Now, new research may have uncovered one reason for the pervasiveness of these superbugs. (…) Urinary tract infections (UTIs) arise when bacteria enter the urinary tract. It is one of the most common infections to affect people. Although any part of the urinary tract can become infected, UTIs most commonly occur in the bladder. (medicalnewstoday.com 25.7.2019).)

- Norsk antibiotika-forskning kan være med og redde tusenvis av liv. (- Riktig diagnose kan bli stilt mye raskere. – Det langsiktige målet er å gi svar på bakterietype raskere enn i dag) (- Feil bruk av antibiotika koster årlig 700.000 mennesker livet, og er enormt dyrt for samfunnet.) (- Fra 2–4 dager til 6 timer.) (- I dag tar det mellom to og fire dager å dyrke fram en bakteriekultur for å se hvilken bakterie man står overfor.)

(Anm: Norsk antibiotika-forskning kan være med og redde tusenvis av liv. HAMAR/LILLEHAMMER (NRK): Norske forskere er nærmere et gjennombrudd som kan bety en revolusjon innen bruk av antibiotika. Riktig diagnose kan bli stilt mye raskere. – Det langsiktige målet er å gi svar på bakterietype raskere enn i dag. Per i dag har vi gjort hurtigdiagnostisering på 20 timer, sier Rafi Ahmad. Han er professor ved institutt for bioteknologi på Høgskolen i Innlandet, og leder i Bioinformatics and Biodiscovery Research Group (B & B). Feil bruk av antibiotika koster årlig 700.000 mennesker livet, og er enormt dyrt for samfunnet. Forskningen de nå er i gang med omtales som potensielt banebrytende, og det forskes mange steder i verden på dette. (nrk.no 15.11.2019).)

-Subletal antibiotika kollapser tarmbakteriepopulasjoner ved å styrke aggregering og fordrivelse. (- Det store antallet mikrober som befinner seg i tarmen til mennesker og andre dyr påvirker normale fysiologiske funksjoner og kan, når de blir forstyrret, bidra til mange lidelser.) (-Antibiotika induserer store og svært variable endringer i tarmmikrobiomet selv ved subletale konsentrasjoner, gjennom mekanismer som fortsatt er vanskelig å definere.) (- I motsetning til konvensjonelle betraktninger av antimikrobiell toleranse var forstyrrelser mer uttalt for sakte voksende, aggregerte bakterier enn for raskt voksende, planktoniske arter.) (-Mikrobiell dynamikk er fanget av en biofysisk modell som forbinder antibiotika-indusert sammenbrudd til gelation faseoverganger i myke stoffer, og gir et rammeverk for å forutsi effekten av antibiotika på tarmmikrobiomet.)

(Anm: Sublethal antibiotics collapse gut bacterial populations by enhancing aggregation and expulsion. Significance The vast numbers of microbes that reside in the intestines of humans and other animals influence normal physiological functions and, when perturbed, can contribute to many disorders. Antibiotics can dramatically alter gut communities, even at concentrations far below lethal doses, for reasons that remain unclear. We directly imaged native bacterial species inside living larval zebrafish as they reacted to low concentrations of the common antibiotic ciprofloxacin. We found that antibiotics enhanced aggregation of live bacterial cells, resulting in their increased expulsion from the gut by the intestine’s mechanical contractions. Our observations and biophysical model suggest that gut bacterial populations may be especially sensitive to environmental antibiotic contamination, as cell-scale responses are amplified by the material transport characteristic of gastrointestinal systems. Abstract Antibiotics induce large and highly variable changes in the intestinal microbiome even at sublethal concentrations, through mechanisms that remain elusive. Using gnotobiotic zebrafish, which allow high-resolution examination of microbial dynamics, we found that sublethal doses of the common antibiotic ciprofloxacin cause severe drops in bacterial abundance. Contrary to conventional views of antimicrobial tolerance, disruption was more pronounced for slow-growing, aggregated bacteria than for fast-growing, planktonic species. Live imaging revealed that antibiotic treatment promoted bacterial aggregation and increased susceptibility to intestinal expulsion. Intestinal mechanics therefore amplify the effects of antibiotics on resident bacteria. Microbial dynamics are captured by a biophysical model that connects antibiotic-induced collapses to gelation phase transitions in soft materials, providing a framework for predicting the impact of antibiotics on the intestinal microbiome. PNAS October 22, 2019 116 (43) 21392-21400.)

- Rød stripe på huden. Lymfangitt er betennelse i lymfesystemet. Tegnet på lymfangitt er røde streker i huden som strekker seg fra det infiserte området til de nærmeste lymfeknutene.

(Anm: Lymfangitt: Rød stripe på huden. Lymfangitt er betennelse i lymfesystemet. Tegnet på lymfangitt er røde streker i huden som strekker seg fra det infiserte området til de nærmeste lymfeknutene. Lymfangitt er en lymfeårebetennelse som skyldes infeksjon i deler av lymfesystemet, lymfekanaler eller lymfeårer. Lymfesystemet - slik fungerer det normalt Lymfesystemet er en viktig del av immunforsvaret vårt. Lymfesystemet består av organer, celler, lymfeårer, lymfekanaler, lymfekjertler og lymfeknuter. Lymfeknuter kjenner mange for eksempel i halsen, i armhulen eller i lysken. Organer i lymfesystemet inkluderer mandler, milten og thymus (brissel). (…) Kan det være noe annet? Tilstanden kan forveksles med overfladisk tromboflebitt. En annen diagnose som kan gi striper i huden er betennelse i blodårer (vaskulitt) Lymfangitt kan også ha andre årsaker som for eksempel anatomiske feil i lymfesystemet og svulster, herunder lymfekreft. Oppsøk lege eller legevakt! Hvis det blir behandlet raskt og korrekt, forsvinner lymfangitt som regel uten varige men. Hvis lymfangitt ikke behandles raskt eller korrekt, kan det være livstruende. (lommelegen.no 12.8.2021).)

- Hvordan antibiotika kan gjøre infeksjoner farligere. (- Leger vet allerede at misbruk av antibiotika kan føre til antibiotikaresistens, noe som kan gjøre det vanskelig å bekjempe bakterielle infeksjoner, som lungebetennelse.)

(Anm: How antibiotics may render flu infections more dangerous. Doctors already know that misusing antibiotics can cause antibiotic resistance, which can make it difficult to fight bacterial infections, such as pneumonia. Now, a study in mice suggests that antibiotic use could also make the lungs more vulnerable to viral infections, such as the flu. (…) A new study in mice by researchers from the Francis Crick Institute in London, United Kingdom, now suggests that antibiotics could actually also "prime" the lungs for viral infections. The researchers' findings, which feature in the journal Cell Reports, also show that gut bacteria drive a type of protein signaling that helps the cells that line the lungs keep the flu virus from spreading. Antibiotic use, it seems, interferes with this protein signaling and thus impairs this first line of defense. "We found that antibiotics can wipe out early flu resistance, adding further evidence that they should not be taken or prescribed lightly," explains lead researcher Andreas Wack, Ph.D. (medicalnewstoday.com 3.7.2019).)

(Anm: Gut microbes protect against flu virus infection in mice. eurekalert.org 2.7.2019).)

(Anm: Microbiota-Driven Tonic Interferon Signals in Lung Stromal Cells Protect from Influenza Virus Infection. Cell Rep. 2019 Jul 2;28(1):245-256.e4.)

- Undergrunnen i London full av «superbakterier». (- De multiresistente stafylokokkbakteriene som ble funnet er ikke vurdert å utgjøre noen stor fare i dag, men hvis de skulle forårsake en infeksjon, så kan denne bli vanskelig å behandle.)

(Anm: Undergrunnen i London full av «superbakterier». Alarmerende, ifølge forskere. Forskere har testet forekomsten av multiresistente bakterier i London på ulike overflater som berøres hyppig av folk i det daglige. Resultatet skremmer forskerne. Av totalt 600 prøver av stafylokokkbakterier som ble isolert fra ulike overflater i undergrunnen i London og offentlige områder på flere sykehus, som håndtak, billettautomater med videre, ble det funnet 11 ulike stammer med multiresistente bakterier i 281 prøver, ifølge en studie som nylig ble publisert i Scientific Reports. Med multiresistente bakterier, eller «superbakterier» som de også kalles, menes bakterier som er resistente mot minst to ulike typer antibiotika. (…) Av bakteriefunnene i London var resistensen størst mot antibiotikumet penicillin (80,42 prosent, eller 226 av 281 funn), etterfulgt av fucidin (72,4 prosent, eller 203 av 281 funn) og erytromycin (54,45 prosent, eller 153 av 281 funn), ifølge ITV. (…) De multiresistente stafylokokkbakteriene som ble funnet er ikke vurdert å utgjøre noen stor fare i dag, men hvis de skulle forårsake en infeksjon, så kan denne bli vanskelig å behandle. Det er imidlertid en risiko for at de kan overføre sin resistens til enda farligere bakterier, skriver Scientific American. (…) (dn.no 6.8.2019).)

(Anm: Whole genome sequencing revealed new molecular characteristics in multidrug resistant staphylococci recovered from high frequency touched surfaces in London. Sci Rep. 2019 Aug 1;9(1):9637.)

(Anm: Mind the Staph: London Is Crawling with Antibiotic-Resistant Microbes. The bacteria are not a major threat, but they could transfer their resistance to more dangerous pathogens. (scientificamerican.com 1.8.2019)

- Resistente bakterier blir med hjem fra ferien. MRSA – Methicillinresistente Staphylococus aureus – er en type resistens som finnes hos gule stafylokokker.

(Anm: Resistente bakterier blir med hjem fra ferien. MRSA – Methicillinresistente Staphylococus aureus – er en type resistens som finnes hos gule stafylokokker. Stafylokokker er normalt en del av floraen på huden vår, men kan også gi sårinfeksjoner, og kommer de inn i blodet gir de alvorlige og livstruende infeksjoner. MRSA – Methicillinresistente Staphylococus aureus – er en type resistens som finnes hos gule stafylokokker. Stafylokokker er normalt en del av floraen på huden vår, men kan også gi sårinfeksjoner, og kommer de inn i blodet gir de alvorlige og livstruende infeksjoner. (aftenposten.no 15.8.2019).)

- 17 smittet av MRSA-bakterien ved nyfødtintensiven.

(Anm: 17 smittet av MRSA-bakterien ved nyfødtintensiven. Åtte barn, seks ansatte og tre pårørende har fått påvist MRSA-bakterien på Sykehuset Østfold. Smitten er knyttet til nyfødtintensivavdelingen. (…) Det første smittetilfellet ble påvist ved en rutinemessig prøve av et barn med øyekatarr forrige uke. – Vi ser at det er et stort utbrudd, sier smittevernoverlege ved Sykehuset Østfold, Jon Birger Haug. (…) – Man ønsker ikke spredning av MRSA på et sykehus, fordi vi har så mange voksne pasienter som kan få stafylokokkinfeksjoner, altså sårinfeksjoner. – Det er sykehusinnlagte pasienter med alvorlige sykdommer som dette kan være farlig for, sier Haug. (nrk.no 2.8.2021).)

- Generelt om MRSA. (- Gule stafylokokker er bakterier som de fleste av oss kan ha på huden eller i nesen.) (- Alvorlige infeksjoner oppstår sjelden, men kan forekomme. )

(Anm: Generelt om MRSA. Informasjon om hva MRSA er og hvordan det smitter, hvem som må teste seg for sykdommen, sykdomsrisiko og mer. Hva er MRSA? Gule stafylokokker er bakterier som de fleste av oss kan ha på huden eller i nesen. Vanligvis merker vi ikke at de er der, men av og til kan de gi infeksjoner, som regel i hud og sår. Alvorlige infeksjoner oppstår sjelden, men kan forekomme. Enkelte gule stafylokokker er motstandsdyktige (resistente) mot viktige typer antibiotika. Ett av disse er meticillin (eller oxacillin, som er en type penicillin). Da kalles bakterien MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus). (…) – Ikke farlig for de smittede Alle barna på avdelingen har blitt testet. – Det er viktig å understreke at MRSA-bærerskap ikke er farlig for barna, de pårørende og de ansatte, sier smittevernoverlege Haug. Sykehuset tar likevel situasjonen alvorlig. – Det er sykehusinnlagte pasienter med alvorlige sykdommer som dette kan være farlig for, sier Haug. (fhi.no 15.4.2014).)

- »Det er enkeltstående tilfælde, som tilfældigvis falder sammen i tid«. (- To børn fra henholdsvis Fyn og i København-området har mistet livet som følge af en sjælden komplikation af E. coli-baktieren VTEC.)

(Anm: »Det er enkeltstående tilfælde, som tilfældigvis falder sammen i tid«. To børn er døde efter en sjælden bakterieinfektion, mens et tredje har været smittet i løbet af den seneste måned. Ifølge Statens Serum Institut er der dog ingen grund til bekymring. To børn fra henholdsvis Fyn og i København-området har mistet livet som følge af en sjælden komplikation af E. coli-baktieren VTEC. Et tredje barn har været smittet af komplikationen i løbet af august og september. Det oplyser Statens Serum Institut til Jyllands-Posten. (jyllands-posten.dk 5.9.2019).)

- Utbrudd av alvorlig bakterie i flere fylker. (- Siden august er det funnet samme variant av bakterien Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC) hos tre personer, og det er mulig at prøver fra ytterligere to personer kan ha samme variant.) (- DNA-profilen til bakteriene i dette utbruddet er ikke tidligere sett i Norge.)

(Anm: Utbrudd av alvorlig bakterie i flere fylker. Folkehelseinstituttet har satt i gang utbruddsetterforskning sammen med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Siden august er det funnet samme variant av bakterien Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC) hos tre personer, og det er mulig at prøver fra ytterligere to personer kan ha samme variant. Det opplyser FHI i en pressemelding. Pasientene er bosatt i Hordaland, Aust-Agder, Trøndelag og Hedmark. Det skal være snakk om ett barn og fire personer over 70 år. (...) – Etterforskningsarbeid kan være komplisert og ta tid. I mange saker er det dessverre slik at man ikke klarer å finne smittekilden eller avklare om det dreier seg om en felles kilde, sier Vold. (…) Ikke sett i Norge tidligere DNA-profilen til bakteriene i dette utbruddet er ikke tidligere sett i Norge. Folkehelseinstituttet har tatt kontakt med internasjonale samarbeidspartnere for å undersøke om andre har sett denne bakterievarianten. (…) To døde i Danmark Torsdag opplyste Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark, at to barn døde av nyresvikt som en komplikasjon forårsaket av en E.colibakterie. Det skriver Ekstra Bladet. (nrk.no 6.9.2019).)

- Fortsatt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier. (- Også i 2018 fortsatte reduksjonen med 3 prosent sammenliknet med 2017.) (- Det påvises imidlertid en jevnt økende forekomst av multiresistente bakterier i prøver fra norske pasienter.)

(Anm: Føre-var prinsippet viktig i behandlingen av gravide i LAR. I ny retningslinje for LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) og gravide anbefaler Helsedirektoratet bruk av langtidsvirkende reversibel prevensjon for kvinner ved oppstart i LAR. – Målet med den sterke anbefalingen er å redusere antallet svangerskap før rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd sier helsedirektør Bjørn Guldvog. (…) Multiresistente bakterier og reisevirksomhet Det påvises imidlertid en jevnt økende forekomst av multiresistente bakterier i prøver fra norske pasienter. Dette kan ofte settes i sammenheng med reisevirksomhet eller kontakt med helsetjenester i utlandet. Meldesystemet for infeksjonssykdommer (MSIS) registrerte 905 tilfeller av MRSA-infeksjon i 2018 mot 887 i 2016 og 763 i 2017. (helsedirektoratet.no 17.9.2019).)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Fyrdubbling inom trettio år av antibiotikaresistens.

(Anm: Fyrdubbling inom trettio år av antibiotikaresistens. Folkhälsomyndigheten har gjort beräkningar på antibiotikaresistensens utveckling fram till år 2050. År 2030 kommer vi att ha 32 000 fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens. Tjugo år senare, år 2050, kommer siffran att vara drygt 70 000. Det kan jämföras med 2016, då antalet fall var drygt 15 500. Det skriver Folkhälsomyndigheten, som på uppdrag av regeringen har gjort beräkningar på framtida kostnader för den ökade antibiotikaresistensen. Rapporten som nu publiceras utgör slutredovisningen för uppdraget. Prognoserna baseras på data från perioden 2012 – 2016 och bygger på simuleringsmodeller. Direkta vårdkostnader såväl som indirekta kostnader, bland annat i form av förlorad arbetskraft, ingår i prognoserna. (lakemedelsvarlden.se 25.1.2018).)

(Anm: First WHO antimicrobial surveillance data reveal high levels of resistance globally. The first data from the World Health Organization Global Antimicrobial Surveillance System (GLASS) have reported high rates of resistance to antibiotics commonly used to treat serious bacterial infections in many countries across the world.1 BMJ 2018;360:k462 (Published 30 January 2018).)

- Så starkt hänger resistens och konsumtion i hop.

(Anm: Så starkt hänger resistens och konsumtion i hop. Forskare har jämfört antibiotikaanvändning och resistensutveckling i Grekland, Serbien och Norge. (…) Varje år dör omkring 33 000 människor i Europa av infektioner med antibiotikaresistenta bakterier. Trots att alla larm om resistenshotet och dess samband med konsumtionen av antibiotika, ökar också fortfarande antibiotikaanvändningen per invånare i många länder, även i Europa. (…) I den jämförande studien (sid 10 i kongressdokumentationen) använde forskarna data om konsumtionen av antimikrobiella läkemedel per invånare i de tre länderna under åren 2012-2015. Redan 2012 hade Norge den lägsta konsumtionen med cirka 20 dygnsdoser per invånare och dygn medan Serbien låg på nära 30 och Grekland på drygt 37 dygnsdoser. Fram till 2015 ökade skillnaden mellan Norge och de två andra länderna eftersom den norska antibiotikakonsumtionen minskade till 19 dygnsdoser per invånare och dygn medan Serbiens konsumtion ökade till nästan 36 och Greklands till närmare 44 dygnsdoser. (lakemedelsvarlden.se 3.7.2019).)

- Virus genetisk konstruert for å drepe bakterier redder jente med antibiotikaresistent infeksjon.

(Anm: Viruses genetically engineered to kill bacteria rescue girl with antibiotic-resistant infection. One week after Helen Spencer's 15-year-old cystic fibrosis patient had a double lung transplant in September 2017, the incision wound turned bright red. For half her life, Isabelle Carnell had been battling a drug-resistant infection of Mycobacterium abscessus, and now it was rapidly spreading, erupting in weeping sores and swollen nodules across her frail body. "My heart sinks when I see that a [lung transplant] patient has got a wound infection, because I know what the trajectory is going to be," says Spencer, Isabelle's respiratory pediatrician at Great Ormond Street Hospital in London. "It's a torturous course that has ended in death for all those children." (sciencemag.org 8.5.2019).)

- 17-åring reddet av ny behandling. Kan erstatte antibiotika. (- Bakteriofager ble opprinnelige oppdaget for mer enn hundre år siden, men måtte vike til fordel for antibiotika, som var lettere å bruke. Nå er bakteriofagene i vinden igjen.)

(Anm: 17-åring reddet av ny behandling. Kan erstatte antibiotika. Antibiotikaresistente bakterier er på fremmarsj. Nå kan et virus være løsningen på helseproblemet som skremmer mange. Bakteriofager ble opprinnelige oppdaget for mer enn hundre år siden, men måtte vike til fordel for antibiotika, som var lettere å bruke. Nå er bakteriofagene i vinden igjen. (aftenposten.no 10.5.2019).)

(Anm: Engineered bacteriophages for treatment of a patient with a disseminated drug-resistant Mycobacterium abscessus. Nature Medicinevolume 25, pages730–733 (2019).)

- Laksemillionær mener han har en mulig løsning på resistente bakterier – nå støtter Innovasjon Norge prosjektet med 60 mill. (- Han snakker på inn- og utpust om bakteriofager, noe han har jobbet med i 12–13 år.)

(Anm: Laksemillionær mener han har en mulig løsning på resistente bakterier – nå støtter Innovasjon Norge prosjektet med 60 mill. – Det er utrolig artig, sier Jim-Roger Nordly etter det er klart at hans selskap ACD Pharma får den største tildelingen fra Innovasjon Norge så langt i år. ACD Pharma bygger en bakteriofagfabrikk på Leknes i Lofoten. Kontordelen skal så ferdig våren 2022, mens produksjonslokalene forventer å være ferdige i 2023. (…) Han snakker på inn- og utpust om bakteriofager, noe han har jobbet med i 12–13 år. Metoden kan knekke bakterier som er resistente mot antibiotika, mener han. Bakteriofager er en slags virus som lever naturlig over alt, blant annet i menneskekroppen. Ifølge en rapport fra en tverrfaglig arbeidsgruppe ble bakteriofagers effekt mot bakterier først beskrevet på 1920-tallet. Bruken av det i medisinsk sammenheng ble imidlertid mer eller mindre stoppet da penicillin ble oppdaget, men i enkelte land som i Sovjetunionen ble det fortsatt brukt. (dn.no 23.12.2021).)

- Ber Erna Solberg ta grep i kampen mot antibiotikaresistens. (- UiT Norges arktiske universitet trur at bakteriofagar kan bli viktige for å redusere bruk av antibiotika og antibiotikaresistens.)

(Anm: Ber Erna Solberg ta grep i kampen mot antibiotikaresistens. Noreg bør ta ei verdsleiande rolle i arbeidet mot antibiotikaresistens, meiner forskarar som tysdag leverte ein rapport til statsministeren. Virus som et bakteriar kan bli viktige. Antibiotikaresistens har blitt ein av dei største trusselane mot folkehelsa dei siste tiåra. Dette er venta å vere den viktigaste dødsårsaka innan 2050. Det hastar å finne alternativ. Men i naturen finst det allereie virus som er spesialiserte på å drepe bakteriar. UiT Norges arktiske universitet trur at bakteriofagar kan bli viktige for å redusere bruk av antibiotika og antibiotikaresistens. Tysdag overleverte dei, saman med fleire sentrale leiarar frå helse, forsking og samfunnsliv, ein rapport til statsminister Erna Solberg. Der ber dei om at Noreg tar ansvaret for forsking på bakteriofagar, og for å finne alternativ til antibiotika vi bruker i dag. (nrk.no 6.4.2021).)

- Bakteriofagene: Verdens farligste rovdyr. Forskere prøver å utnytte bakteriofager for å redde menneskeheten fra en antibiotikakatastrofe. (- Forskeren Steffanie Strathdee opplevde dette da mannen hennes fikk en alvorlig infeksjon av bakterien Acinetobacter baumannii på ferie i Egypt.)

(Anm: Jakob Træland Rostøl, doktorgradsstipendiat, The Rockefeller University, New York. Bakteriofagene: Verdens farligste rovdyr. Forskere prøver å utnytte bakteriofager for å redde menneskeheten fra en antibiotikakatastrofe. Bakteriofager er eksepsjonelt gode til én ting, nemlig å gjøre bakterier syke. De ser typisk ut som et månelandingsfartøy, og de sprøyter arvematerialet sitt inn i bakterien. (…) I milliarder av år har det foregått en konstant, mikroskopisk krig av enorme proposisjoner. På den ene siden av slagmarken finner vi bakterier, bitte små organismer som de fleste av oss kjenner til, på godt og på vondt. På den andre siden finner vi såkalte bakteriofager (se fakta), virus som er enda mindre enn bakterier. Bakteriofager er eksepsjonelt gode til én ting, nemlig å gjøre bakterier syke. Når viruset angriper, blir bakterien tvunget til å lage viruskopier: Bakterien blir til en virusfabrikk. Til slutt sprekker bakterien, omtrent som en ballong, og de nye viruskopiene kan begynne å lete etter nye bakterieofre. (…) De kan hverken gjøre en flue, eller et menneske, fortred, for de kan ikke angripe våre celletyper. (…) Disse virusene, som jo er spesialister i å ta knekken på bakterier, kan hjelpe oss med å bekjempe infeksjoner. Bakteriofagene kan angripe bakteriene som gjør oss syke, mens de lar oss mennesker være i fred. (…) Forskeren Steffanie Strathdee opplevde dette da mannen hennes fikk en alvorlig infeksjon av bakterien Acinetobacter baumannii på ferie i Egypt. Tilbake i San Diego kontaktet hun diverse forskere, og ble tilsendt bakteriofager som reddet mannens liv. Hun har siden skrevet boken om denne hendelsen, The Perfect Predator: A Scientist's Race to Save Her Husband from a Deadly Superbug: A Memoir som ble utgitt tidligere i år. (aftenposten.no 20.8.2019).)

- Ta over legemiddelindustrien for å fremstille nye medisiner, sier topprådgiver. En del av legemiddelindustrien bør overtas for å utvikle nye antibiotika har en innflytelsesrik økonom hevdet. Lord Jim O'Neill, som ga råd til regjeringen på antibiotikaresistens, sa at han er sjokkert over legemiddelfirmaer som feiler å takle legemiddelresistente infeksjoner. Han sier at løsningen kan være å "bare ta det fra dem og ta over".

(Anm: Take over pharma to create new medicines, says top adviser. Part of the drugs industry should be taken over to make new antibiotics, an influential economist has argued. Lord Jim O'Neill, who advised the government on antibiotic resistance, said he was shocked by pharmaceutical companies failing to tackle drug-resistant infections. He said the solution may be to "just take it away from them and take it over". The pharmaceutical industry said it was not standing still on the issue. Bacteria evolving resistance to antibiotics threatens to take medicine back to the dark ages. Some infections could become untreatable and losing the drugs would make surgery and cancer therapy far more risky. It is known as the antibiotic apocalypse. Global antibiotics 'revolution' needed Analysis: Antibiotic apocalypse Part of the solution is developing new drugs, however, there has not been a new class of antibiotic since the 1980s. The problem is there is simply no money in it - any new drug would need to be cheap and used rarely to minimise the risk of resistance. Three years ago, Lord O'Neill proposed solutions in his Review on Antimicrobial Resistance, including giving pharmaceutical companies around a billion dollars for each novel antibiotic they developed. Lord O'Neill said that since then there had been empty words from global policy makers and that he was coming round to the idea of, in effect, nationalising part of the pharmaceutical industry. He told the BBC: "If you had asked me three years ago, I would have thought that would have been a bit crazy. "But nearly three years after our review came out, there's endless talk but there's no progress in waking up the pharmaceutical industry to want to do this. (bbc.com 27.3.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Fylt av farlige mengder antibiotika. Verdens elver inneholder farlige mengder antibiotika, ifølge en ny studie

(Anm: Fylt av farlige mengder antibiotika. Verdens elver inneholder farlige mengder antibiotika, ifølge en ny studie. NEW YORK (Dagbladet): - Det er ganske skummelt og deprimerende. (- Forskerne bak studien beskriver situasjonen som et «globalt problem».) (- En rapport fra verdensorganisasjonen anslår at situasjonen kan kreve 10 millioner menneskeliv innen 2050. - Det kommer til å være en enorm utfordring å løse dette problemet. Det vil kreve investering i infrastruktur for avfall og kloakkutslipp, strengere reguleringer og opprydning av områdene som allerede er forurenset, sier Boxall. (dagbladet.no 28.5.2019).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Kloakk kan gi tidlig varsel om COVID-19-utbrudd. (- Avløpsbasert epidemiologi er allerede mye brukt i USA og Europa for å måle omfanget av ulovlig substansbruk.) (- en foreleser i sensorteknologi ved Cranfield Universitys Water Science Institute, Storbritannia, og et team av forskere ved Chinese Academy of Sciences, i Guiyang, beskriver den foreslåtte testen i tidsskriftet Environmental Science & Technology.)

(Anm: Sewage could provide early warning of COVID-19 outbreaks. A simple to use, paper-based test for the novel coronavirus in wastewater could help identify the infection in communities, including those with people who carry the virus but show no symptoms. In January 2020, doctors treating the first confirmed case of COVID-19 in the United States identified the SARS-CoV-2 virus not only in nasal and oral swabs but also in stool samples. This has led scientists in the U.K. and China to propose that wastewater in sewer systems could provide early indications of the spread of the virus among communities. Wastewater-based epidemiology is already widely used in the U.S. and Europe to gauge the extent of illicit drug use. (…) It can also provide data about dietary factors, such as sugar intake and alcohol consumption, as well as exposure to environmental toxins. Zhugen Yang, Ph.D., a lecturer in sensor technology at Cranfield University’s Water Science Institute, in the U.K., and a team of scientists at the Chinese Academy of Sciences, in Guiyang, describe the proposed test in the journal Environmental Science & Technology. (medicalnewstoday.com 8.4.2020).)

- Avloppsvatten från sjukhus ökar antibiotikaresistens.

(Anm: Avloppsvatten från sjukhus ökar antibiotikaresistens. Forskare i Göteborg har undersökt effekter av avloppssvatten från Sahlgrenska universitetssjukhuset. (lakemedelsvarlden.se 13.3.2021).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Ny diæt til svin skal mindske medicinbrug. Den farlige bakterie MRSA kan måske bremses, hvis foderet til grisene ændres, så de undgår antibiotika. (- Men måske kan en ændret diæt til grisene begrænse brugen.)

(Anm: Ny diæt til svin skal mindske medicinbrug. Den farlige bakterie MRSA kan måske bremses, hvis foderet til grisene ændres, så de undgår antibiotika. Danske smågrise, som får diarré, når de tages fra soen efter 28 dage, er en væsentlig årsag til landbrugets hyppige brug af antibiotika i svinestalden. (…) Hun leder et forskningsprojekt, som har til formål at gøre svin mere modstandsdygtige, så de undgår diarré forårsaget af tyktarmsbetændelse - og så landmændene kan lade sprøjten med antibiotika stå. (…) Men måske kan en ændret diæt til grisene begrænse brugen. (…) Således vil forskerne - for at minimere brugen af antibiotika - analysere, hvordan forskellige fodertyper og ingredienser påvirker grisenes tarm, i håb om at det kan løse problemet. (jyllands-posten.dk 18.7.2019).)

-  Spyfluelarver lever av død hud. Det kan være med på å løse problemet med resistente bakterier. Sterile fluelarver renser sår som ikke vil gro. Larvene kan være viktige i kampen mot antibiotikaresistente bakterier. (- Men i 1928 kom oppdagelsen av antibiotika. Utover i 1940-årene ble det gamle trikset glemt.)

(Anm: Spyfluelarver lever av død hud. Det kan være med på å løse problemet med resistente bakterier. Sterile fluelarver renser sår som ikke vil gro. Larvene kan være viktige i kampen mot antibiotikaresistente bakterier. Larver av vanlig spyflue lever av dødt ved og kan hjelpe moderne legevitenskap med vanskelig sårbehandling. Djengis Khan gjorde det. Napoleon også: De pakket alltid med seg horder av hvitgule spyfluelarver når de skulle ut på tokt. Ved å legge fluelarver i soldatenes sår var det nemlig mange flere som overlevde. De små hjelperne var med på krigsmarken til og med første verdenskrig. Men i 1928 kom oppdagelsen av antibiotika. Utover i 1940-årene ble det gamle trikset glemt. (…) – Det er viktig å understreke at larvene kun spiser dødt vev. Det er altså ingen fare for at man skal bli spist opp av larvene, sier Falch. (aftenposten.no 1.5.2019).)

- Halverad penicillinkur mot halsfluss ger likvärdig effekt. En penicillinkur på fem dagar mot halsfluss ger inte sämre effekt än den vanligtvis rekommenderade 10-dagarskuren.

(Anm: Halverad penicillinkur mot halsfluss ger likvärdig effekt. En penicillinkur på fem dagar mot halsfluss ger inte sämre effekt än den vanligtvis rekommenderade 10-dagarskuren. Det visar en nyligen avslutad studie som Folkhälsomyndigheten har gjort på uppdrag av regeringen. (…) Nu är resultatet av studien klart och har presenterats på den vetenskapliga konferensen ECCMID i Amsterdam. Det visar att 5-dagarskuren inte hade en sämre effekt mot halsfluss i studien jämfört med 10-dagarskuren. Hos hälften av patienterna försvann deras halsont helt inom fyra dygn i båda grupperna. Omkring 90 procent av patienterna var friska en vecka efter avslutad behandling, oavsett behandlingstidens längd. Antalet patienter som återinsjuknade inom en månad och antalet patienter som utvecklade komplikationer var som väntat få, och det var ingen skillnad mellan grupperna. – Studien bidrar med ökad kunskap som är viktig, och som kan användas när nya behandlingsrekommendationer ska tas fram, säger Gunilla Skoog Ståhlgren, utredare på Folkhälsomyndigheten. (folkhalsomyndigheten.no 16.4.2019).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Tätare doser kan korta kurer och spara antibiotika. (- Enligt forskarnas uppskattningar skulle vi kunna spara nästan tre ton penicillin varje år i Sverige genom att tillämpa den studerade doseringen i stället för dagens standardbehandling.)

(Anm: Tätare doser kan korta kurer och spara antibiotika. Penicillinkuren kunde halveras med bibehållen effekt i en studie av 433 svenska patienter med halsfluss. (…) Den svenska studien, som genomfördes av Folkhälsomyndigheten i samarbete med primärvården, handlade om behandling med penicillin V vid faryngotonsillit, halsfluss. (…) Trots tätare doser innebar femdagarskuren sammantaget att patienten fick en betydligt mindre mängd antibiotika. Enligt forskarnas uppskattningar skulle vi kunna spara nästan tre ton penicillin varje år i Sverige genom att tillämpa den studerade doseringen i stället för dagens standardbehandling. (lakemedelsvarlden.se 17.4.2019).)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer.

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

- Hardt ut mot nettlegevakt-tjeneste: – Faglig suspekt. Nettjenesten Nettlegevakt.no kan føre til økt antibiotikabruk, mener helsepolitiker. (- Ved å svare på 13 spørsmål kan man få skrevet ut antibiotika for urinveisinfeksjon i løpet av fem minutter hos legetjenesten på nett. Dette uten direkte kontakt med en lege. – Jeg er usikker på den faglige forsvarligheten.)

(Anm: Hardt ut mot nettlegevakt-tjeneste: – Faglig suspekt. Nettjenesten Nettlegevakt.no kan føre til økt antibiotikabruk, mener helsepolitiker. God tilgjengelighet er bra, svarer selskapet. Ved å svare på 13 spørsmål kan man få skrevet ut antibiotika for urinveisinfeksjon i løpet av fem minutter hos legetjenesten på nett. Dette uten direkte kontakt med en lege. – Jeg er usikker på den faglige forsvarligheten. Utskrift av antibiotika bør baseres på at man har undersøkt pasienten eller kjenner til dem fra før, sier helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe. Hun er selv utdannet lege. Bekymret for økt bruk Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan mot antibiotikaresistens. Målet er å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen 2020. Flere med Toppe er bekymret for at Nettlegevaktens tjeneste vil føre til det motsatte, nemlig økt bruk av antibiotika. Leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin, Morten Lindbæk, sier det er nettopp ved urinveisinfeksjon at resistens er tydeligst. (nrk.no 24.7.2019).)

- Tarmmikrober kan anspore immunsystemet til å angripe kreft. (- Informasjonen gjelder molekylære mekanismer som gjennom tarmbakterier samhandler med immunsystemet for å påvirke dets evne til å bekjempe kreft.) (- Forskerne identifiserte 11 stammer av tarmbakterier hvis interaksjon med immunsystemet bidro til å senke veksten av melanomtumorer hos mus).

(Anm: Gut microbes can spur immune system to attack cancer. A worldwide study has identified gut bacteria that can boost the immune system's ability to fight t

- Hardt ut mot nettlegevakt-tjeneste: – Faglig suspekt. Nettjenesten Nettlegevakt.no kan føre til økt antibiotikabruk, mener helsepolitiker. (- Ved å svare på 13 spørsmål kan man få skrevet ut antibiotika for urinveisinfeksjon i løpet av fem minutter hos legetjenesten på nett. Dette uten direkte kontakt med en lege. – Jeg er usikker på den faglige forsvarligheten.)

(Anm: Hardt ut mot nettlegevakt-tjeneste: – Faglig suspekt. Nettjenesten Nettlegevakt.no kan føre til økt antibiotikabruk, mener helsepolitiker. God tilgjengelighet er bra, svarer selskapet. Ved å svare på 13 spørsmål kan man få skrevet ut antibiotika for urinveisinfeksjon i løpet av fem minutter hos legetjenesten på nett. Dette uten direkte kontakt med en lege. – Jeg er usikker på den faglige forsvarligheten. Utskrift av antibiotika bør baseres på at man har undersøkt pasienten eller kjenner til dem fra før, sier helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe. Hun er selv utdannet lege. Bekymret for økt bruk Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan mot antibiotikaresistens. Målet er å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen 2020. Flere med Toppe er bekymret for at Nettlegevaktens tjeneste vil føre til det motsatte, nemlig økt bruk av antibiotika. Leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin, Morten Lindbæk, sier det er nettopp ved urinveisinfeksjon at resistens er tydeligst. (nrk.no 24.7.2019).)

umors. The finding should help improve and personalize immunotherapy treatments for cancer. Immunotherapy is a general term for treatments that increase the body's own ability to tackle disease. One such treatment uses drugs called immune checkpoint inhibitors. These block proteins that cancer cells produce and that protect them from attack by immune cells. However, not all cases of cancer respond to treatment with immune checkpoint inhibitors, and the drugs can also cause severe side effects. The new Nature Communications study reveals information that should help identify which people are most likely to benefit from treatment with immune checkpoint inhibitors. The information concerns the molecular mechanisms through which gut bacteria interact with the immune system to influence its ability to fight cancer. (…) The investigators identified 11 strains of gut bacteria whose interaction with the immune system helped slow the growth of melanoma tumors in mice. (…) Although much rarer than most types of skin cancer, melanoma is the most likely to invade nearby tissue and spread to other places in the body. Its tendency to spread makes melanoma a serious and potentially life-threatening cancer. (...) The recent study adds to growing evidence that gut microbes can influence the effectiveness of immunotherapy. Past research has shown, for example, that some strains of gut bacteria can increase treatment effectiveness, while certain antibiotics and probiotics can reduce it. (...) The finding that commensal B. rodentium enhances antitumor immunity in vivo is consistent with effects reported for related family members (i.e., B. fragilis, B. thetaiotaomicron) ability to activate the immune system4. (medicalnewstoday.com 2.4.2019).)

(Anm: Gut microbiota dependent anti-tumor immunity restricts melanoma growth in Rnf5-/- mice. Abstract Accumulating evidence points to an important role for the gut microbiome in anti-tumor immunity. Here, we show that altered intestinal microbiota contributes to anti-tumor immunity, limiting tumor expansion. Nat Commun. 2019 Apr 2;10(1):1492.)

- Allerede på 50-tallet kom advarslene om uvettig bruk av antibiotika.

(Anm: Derfor taper vi mot bakteriene våre. Allerede på 50-tallet kom advarslene om uvettig bruk av antibiotika. Nå må vi begrense bruken kraftig og ikke utrydde vår normale bakterieflora. (nrk.no 17.11.2016).)

-  Hva er antibiotikaresistens?

(Anm: Hva er antibiotikaresistens? Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av resistente bakterier, og til at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene. (kreftforeningen.no).)

- Den største trusselen mot kreftbehandling. (- Én av fem kreftpasienter trenger antibiotika i forbindelse med kreftbehandling.)

(Anm: Den største trusselen mot kreftbehandling. Én av fem kreftpasienter trenger antibiotika i forbindelse med kreftbehandling. For å unngå antibiotikaresistens må bruken begrenses til de som virkelig trenger det. Gjør vi ikke det, vil antibiotikaresistens bli en av de største truslene mot folkehelsen generelt – og kreftpasienter spesielt. (kreftforeningen.no).)

- Milliardkrav mod J&J for at skjule bivirkninger på antibiotika. (- Udover J&J er den tidligere FDA-kommisær Margaret Hamburg også blevet sagsøgt af de fem personer.)

Milliardkrav mod J&J for at skjule bivirkninger på antibiotika
medwatch.dk 22.1.2016
Amerikanske Johnson & Johnson må føje endnu et søgsmål til puljen om skjulte bivirkninger ved brugen af antibiotikummet Levaquin. Kravet fra sagsøgerne lyder denne gang på næsten 6 mia. kr.

Fem personer har rejst et milliardkrav mod amerikanske Johnson & Johnson, fordi de mener, at medicinalselskabet bevidst har skjult en række alvorlige bivirkninger ved brugen af antibiotikummet Levaquin. Det skriver FierceBiotech.

Sagsøgerne mener, at J&J og Janssen har fejlmærket og fejlbranded Levaquin, der bliver brugt til behandling af bronkitis, lungebetændelse, klamydia, gonoré og hudinfektioner, ved at nedtone skadelige bivirkninger for deres egen økonomiske gevinst.

Udover J&J er den tidligere FDA-kommisær Margaret Hamburg også blevet sagsøgt af de fem personer, der har rejst et krav om 120 mio. dollars, svarende til 822 mio. kr. i kompenserende erstatning, og 750 mio. dollars, 5,1 mia. kr., som straffende erstatning for "alvoren af deres ekstreme adfærd og afskrække lignende adfærd i fremtiden."

Det er ikke første gang, at Levaquin er omdrejningspunkt i juridiske tvister. Ifølge FierceBioteh har J&J haft tusindvis af søgsmål over de seneste år fra sagsøgere, der hævder, at man ikke tilstrækkeligt har advaret patienterne om faren ved lægemidlet. (…)

(Anm: Levaquin users slap J&J with $800M RICO suit, claiming pharma giant hid serious side effects. Johnson & Johnson ($JNJ) is facing yet another lawsuit over its antibiotic Levaquin from people who claim that the company hid serious side effects. The latest legal action comes a couple of months after an FDA panel flagged serious problems associated with the entire class of antibiotics and voted to change the meds' labels. (fiercepharma.com 21.6.2016).)

(Anm: FDA committee recommends approval for “female Viagra” (…)  Adriane Fugh-Berman, a professor at Georgetown University’s medical school who had testified in opposition to the drug, said that flibanserin was “a mediocre aphrodisiac with some side effects.” After the vote she said, “Marketing won out over science. ”BMJ 2015;350:h3097 (Published 05 June 2015).)

- Ny type klamydia påvist i Norge. - Kommer fra Finland. (- Dermed kan personer som har testet seg for kjønnssykdommen ha den, selv om de har fått beskjed om det motsatte. (- Bør teste seg på nytt.)

(Anm: Ny type klamydia påvist i Norge. - Kommer fra Finland. En ny type klamydia er påvist i Norge. Dermed kan personer som har testet seg for kjønnssykdommen ha den, selv om de har fått beskjed om det motsatte. (…) Bør teste seg på nytt - Det laboratoriet vi bruker testet da alle klamydiaprøvene fra 2019 på nytt. De fant da prøver fra 122 pasienter som kan ha fått et negativt svar men som likevel kan ha klamydia. Disse har vi nå kontaktet og de bør teste seg på nytt, forteller Johansen. Den nye klamydiavarianten gir akkurat de samme symptomene og behandles på samme måte som vanlig klamydia. (p4.no 19.8.2019).)

- Derfor klarer vi ikke å utrydde pneumokokk-infeksjoner. (- Pneumokokkenes evne til å kapre gener fra andre bakterier er en utfordring både for antibiotika- behandling og vaksinasjon.)

(Anm: Morten Kjos, førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Daniel Straume, seniorforsker, NMBU, Leiv Sigve Håvarstein, professor, NMBU. Derfor klarer vi ikke å utrydde pneumokokk-infeksjoner. Pneumokokkenes evne til å kapre gener fra andre bakterier er en utfordring både for antibiotikabehandling og vaksinasjon. Pneumokokker er som oftest harmløse. De lever sammen med en rekke andre bakteriearter på slimhinnene i svelget vårt. Undersøkelser viser at 5–10 prosent av den voksne befolkningen og 40–50 prosent av barn under seks år er bærere av bakterien. Noen ganger går bakterien fra å være ufarlig til å forårsake lungebetennelser og andre sykdommer som hjernehinnebetennelse, blodforgiftning, mellomørebetennelse og bihulebetennelse. Årsakene til dette er ikke kjent, men trolig er vevskader og forutgående infeksjoner med influensavirus med på å utløse sykdommen. (…) Pneumokokker er blant bakteriene som har krevd flest liv opp gjennom historien. (…) Faktisk tar pneumokokkene fremdeles 1 - 2 millioner liv hvert år på verdensbasis. (…) Resistens i denne sammenhengen betyr nødvendigvis ikke at pneumokokkene er blitt fullstendig motstandsdyktige mot et antibiotikum, men at de tåler høyere doser enn før. Dette kompliserer behandlingen og kan føre til at det tar lengre tid å bli frisk, eventuelt lengre sykehusopphold, og høyere dødelighet. Tilsammen blir dette svært kostbart for samfunnet. Unødvendig bruk av antibiotika forverrer denne situasjonen ytterligere, og det er derfor viktig at leger blir mer restriktive i bruk av antibiotika. Heldigvis har ikke resistensutviklingen kommet så langt i Norge som i mange andre land, men det ville være naivt å tro at vi for all fremtid skal unngå at særlig motstandsdyktige stammer også spres her. (…)  Høyere risiko for noen Det er i første rekke barn under 2 år og eldre over 65, samt personer med nedsatt immunforsvar, som har høyere risiko for pneumokokksykdom enn andre. (…) For å holde stand mot pneumokokker og andre bakterier på sikt, er det imidlertid helt nødvendig både å utvikle nye antibiotika og vaksiner. På grunn av bakteriers genetiske fleksibilitet kan kampen mot slike infeksjoner sannsynligvis aldri vinnes, men vi må sørge for alltid å ligge et hestehode foran. (aftenposten.no 15.4.2019).)

(Anm: Pneumokokkinfeksjon - veileder for helsepersonell (fhi.no 7.4.2019).)

- Antibiotika forstyrrer tarmbakterier, påvirker beinhelsen. En ny studie om bivirkningene av antibiotikabehandling viser at de kan dysregulere postpubertal skjelettutvikling ved å forstyrre tarmbakterier.

(Anm: Antibiotics disrupt gut bacteria, impact bone health. A new study about the side effects of antibiotic treatment reveals that it may dysregulate postpubertal skeletal development by interfering with gut bacteria. (…) Linking gut microbes and skeletal health Some researchers from the Medical University of South Carolina (MUSC) in Charleston specialize in osteoimmunology, the "interface of the skeletal and immune systems." The scientists analyzed the impact of antibiotics on postpubertal skeletal development and published their results in The American Journal of Pathology. The study demonstrated that antibiotic disruption of the gut microbiota causes a pro-inflammatory response that may lead to less bone resorption, a process by which osteoclasts, or large bone cells, release the minerals and transfer them to the blood. (medicalnewstoday.com 28.1.2019).)

- Vanlige smertestillende legemidler kan forverre C. difficile infeksjon.

(Anm: Vanlige smertestillende legemidler kan forverre C. difficile infeksjon. (Common pain relievers may worsen C. difficile infection.) En studie finner at visse smertestillende midler kan fremme Clostridium difficile infeksjon. (...) Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID), som reduserer smerte og reduserer feber og betennelser, kan også fremme C. difficile-infeksjon. (...) Selv om indometacin var den eneste NSAID som studien testet mener Aronoff at resultatene også kan være gyldig for vanlige NSAID, som ibuprofen og aspirin, fordi de har lignende biologiske mekanismer. (medicalnewstoday.com 13.1.2019).)

- Fekal transplantasjon av mikrobiota er overlegen til Fidaxomicin for behandling av gjentatt Clostridium difficile infeksjon.

(Anm: Fecal Microbiota Transplantation Is Superior to Fidaxomicin for Treatment of Recurrent Clostridium difficile Infection. (…) Conclusions In a randomized trial of patients with rCDI, we found the FMTv combination superior to fidaxomicin or vancomycin based on end points of clinical and microbiological resolution or clinical resolution alone. ClinicalTrials.gov, number NCT02743234; EudraCT, j.no 2015-003004-24. (medicalnewstoday.com 14.4.2019).)

- Tarmflorabehandling. Hvilken norsk fagterm skal vi benytte for den engelske betegnelsen faecal microbiota transplantation og annen tarmfloramodulerende behandling?

(Anm: Tarmflorabehandling. Hvilken norsk fagterm skal vi benytte for den engelske betegnelsen faecal microbiota transplantation og annen tarmfloramodulerende behandling? Samlingen av mikroorganismene som lever i eller på et menneske kan med en samlebetegnelse kalles mikrobiota eller mikroflora (1). Det er mye som tyder på at en «ubalanse» i tarmens mikroflora og metabolske miljø – samlet kalt tarmfloraen – kan føre til sykdom (2). Dermed utgjør tarmfloraen et terapeutisk angrepspunkt som kan moduleres ved å tilføre mikroorganismer og/eller andre modifiserende substanser for eksempel prebiotika, probiotika eller avføring fra donorer.Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 16. mai 2019.)

- Hva er normal farge på urin? (- Fargeskala Normal farge har et større spekter innenfor lyse gultoner.) (- For helsepersonell kan utseende, farge og lukt på urinen til en syk pasient gi viktig informasjon om helsen.)

(Anm: Hva er normal farge på urin? Spekteret er stort - fra vannfarget eller lys gul til oransje eller brun. Farge og lukt kan avsløre at du har drukket for lite, eller om du er syk. (…) Fargeskala Normal farge har et større spekter innenfor lyse gultoner. Friske mennesker trenger ikke kontrollere fargen på sin urin, men for helsepersonell kan utseende, farge og lukt på urinen til en syk pasient gi viktig informasjon om helsen. (lommelegen.no 21.8.2020).)

- Det kan färgen på din avföring säga om magens hälsa.

(Anm: Det kan färgen på din avföring säga om magens hälsa. Ens avföring kan variera i både färg och form. Men vad kan egentligen färgerna och utseendet säga om magens hälsotillstånd? Netdoktor frågade magexperten Jan Brun. (netdoktor.se 19.6.2019).)

- Bristol stool scale, også kalt Bristol stool chart eller Bristol skala, er et medisinsk apparat designet for å være i stand til å klassifisere teksturen og formen til menneskelig avføring i syv forskjellige kategorier.

(Anm: Bristol stool scale, også kalt Bristol stool chart eller Bristol skala, er et medisinsk apparat designet for å være i stand til å klassifisere teksturen og formen til menneskelig avføring i syv forskjellige kategorier. Den ble utviklet av forskningsduoen Heaton og Lewis ved universitetet i Bristol og ble først publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal of Gastroenterology i 1997.[1] Krakk form avhenger av hvor lenge den har vært i tykktarmen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Bristol stool chart (sthk.nhs.uk).)
(Anm: Stool color: When to worry (mayoclinic.org).)
(Anm: The scoop on poop:What Does Your Poop Say About Your Health? (Penn Medicine).)
(Anm: Hvor godt kjenner du bæsjen din? (illvit.no 12.4.2016).)
(Anm: What Your Poop Type and Color Mean (webmd 23.5.2016).)
(Anm: Worst Foods for Constipation (webmd 23.5.2016).)
(Anm: Breastfed baby poop: What is cause for concern? (medicalnewstoday.com 17.4.2020).)

(Anm: Baby's first stool can alert doctors to future cognitive issues, new CWRU study finds (medicalnewstoday.com 14.7.2015).)

(Anm: Hva betyr fargen på avføring? Brun, oransje, rød, grønn, svart, gul, grå eller lys? Noen ganger kan forandring i farge være tegn på sykdom, men oftest er det helt normale variasjoner. (lommelegen.no 17.6.2020).)

(Anm: Urine: Things That Can Affect the Smell of Your Pee. (medicinenet.com 21.4.2020).)

- Hvorfor rumler magen? Lyder fra magen skyldes tarmbevegelser og passasje av maten vi spiser, forklarer overlege. Det er helt normalt at magen rumler, forsikrer Trygve Hausken, overlege ved Gastroenterologisk avdeling ved Haukeland sykehus.

(Anm: Hvorfor rumler magen? Lyder fra magen skyldes tarmbevegelser og passasje av maten vi spiser, forklarer overlege. Det er helt normalt at magen rumler, forsikrer Trygve Hausken, overlege ved Gastroenterologisk avdeling ved Haukeland sykehus. Han forklarer at hele tarmen er rundt sju meter lang og består av spiserør, magesekk, tynntarm, tykktarm og endetarm. Maten man spiser faller ikke nedover med tyngdekraften, men må presses gjennom systemet ved hjelp av tarmbevegelser som på fagspråket kalles peristaltikk. (…) - Ved tarmslyng (ileus) stopper tarmen helt opp, og da er det ingen slike lyder fra tarmen. Dette er en alvorlig tilstand med sterke smerter som krever sykehusinnleggelse, sier Hausken. Tarmslyng er ifølge Oslo Universitetssykehus når passasjen gjennom tynntarmen eller tykktarmen stopper opp. Da vil væske hope seg opp i tarmen, og tarmen spiles ut. Væsken som hoper seg opp, er sekretene som kommer fra magesekken, galleveiene, lever og bukspyttkjertelen. Gastrokirurg ved Sykehuset i Vestfold, Marius Svanevik, fortalte til Lommelegen tidligere at disse symptomene er typiske for tarmslyng: - Magesmerter - Kvalme og oppkast - Utspilt mage - Ingen luft eller avføring fra tarm  (lommelegen.no 20.1.2020).)

- Blir motilitetsforstyrrelser oversett? Ny studie avslører at noen pasienter blir oversett.

(Anm: Are You Missing Motility Disorders? New Study Reveals Some Patients Are Overlooked. The current iteration of the Chicago Classification of Esophageal Motility Disorders does not identify a particular subset of these conditions, researchers have found. As a result, patients with so-called “focal hypercontractility” are at risk for being misdiagnosed and receiving suboptimal treatment. “These are patients who are currently being classified as normal,” Tarun Sharma, MD, a gastroenterologist at Advocate Aurora Health, in Milwaukee, and the leader of the study, told Gastroenterology & Endoscopy News. Sharma’s group presented their findings at the 2020 virtual meeting of the American College of Gastroenterology (poster P0849). (gastroendonews.com 21.12.2020).)

(Anm: Motilitetsforstyrrelser er tilstander kjennetegnet av at tarmbevegelsene ikke lenger fungerer normalt, noe som ofte stammer fra feil i fordøyelseskanalens vegg. Funksjonen i de ulike delene av fordøyelseskanalen er avhengig av spesielle bevegelsesmønstre i veggmuskulaturen. Maten og tarminnholdet skal eltes, lagres, flyttes og blandes i en nøye koordinert rekkefølge som involverer mange muskelfibrer. Bevegelsene i tarmveggen styres av et sinnrikt nervesystem som er innebygd i tarmveggen (det enteriske nervesystemet) og påvirkes i tillegg via andre nervefibrer. Kilde: Store norske leksikon.)

- Økt risiko for nyresykdom hos unge i militæret som bruker NSAID. (- Hyppig bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler var assosiert med mer enn ≈50 tilfeller av nyresykdom per 100 000 mennesker årlig.)

(Anm: Excess Risk for Kidney Disease in Young Military Personnel Who Use NSAIDs. Thomas L. Schwenk, MD reviewing Nelson DA et al. JAMA Netw Open 2019 Feb 15 Frequent use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs was associated with ≈50 more kidney disease cases per 100,000 people annually. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have been associated with kidney disease in older patients. In this retrospective cohort study, researchers explored the health effects of NSAIDs in 760,000 young and middle-aged active-duty U.S. Army personnel (mean age, 29; 86% men) without known kidney disease. (…) I have seen at least two patients in their 40s whose renal failure and subsequent need for dialysis and transplant were thought to be due to chronic NSAID use associated with recreational sports. (NEJM 2019 (February 28, 2019).)

- Större risk än nytta med NSAID vid alzheimer. Förebyggande behandling med antiinflammatoriska läkemedel hjälpte inte vid tidig Alzheimers sjukdom.

(Anm: Större risk än nytta med NSAID vid alzheimer. Förebyggande behandling med antiinflammatoriska läkemedel hjälpte inte vid tidig Alzheimers sjukdom. (…) Forskarna slår därför fast att förebyggande behandling med NSAID inte minskar risken att få alzheimer, men att dagligt intag av NSAID däremot ökar risken för negativa hälsoeffekter hos annars friska individer. (…) Vi tror att detta vägs ände för användning av NSAID för behandling eller förebyggande av Alzheimers sjukdom, och det tyder också på att vi behöver vara försiktiga med att använda andra antiinflammatoriska läkemedel för detta ändamål, sade John Breitner, en av forskarna bakom studien, i ett uttalande i samband med att studien publicerades. (lakemedelsvarlden.se 8.4.2019).)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober.) (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

- Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning. (- Her har vi screenet mer enn 1 000 markedsførte legemidler mot 40 representative tarmbakterielle stammer, og fant at 24 % av legemidler med menneskelige mål, inkludert medlemmer av alle terapeutiske klasser, hemmet veksten av minst en bakteriestamme in vitro. (- Potensiell risiko for (…) antibiotikaresistens.)

(Anm: Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning, men omfanget av dette fenomenet er ukjent. (- Den potensielle risikoen for ikke-antibiotisk promotering av antibiotikaresistens rettferdiggjør videre undersøkelser. (…) Virkningene av legemidler målrettet mennesker på tarmbakterier gjenspeiles i deres antibiotika-lignende bivirkninger hos mennesker og er overensstemmende med eksisterende kohortstudier på mennesker. (…) Våre resultater gir en ressurs for fremtidig forskning på legemiddel-mikrobiom interaksjoner, åpner nye veier for kontroll av bivirkninger og endrede bruksområder, og utvider vårt perspektiv på antibiotikaresistens. Nature 2018 (Published: 19 March 2018).)

- [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (aripripazol (ABILIFY)).

(Anm: - [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (ABILIFY). [Eosinophilic myocarditis and sudden unexpected death in a younger patient treated with antipsychotics].  Abstrakt En 36 år gammel mann som led av schizofreni ble funnet død i sin leilighet. Rettslig obduksjon ble utført på grunn av plutselig uventet død, men fant ikke dødsårsaken. Histologisk undersøkelse av hjertet viste eosinofil myokarditt (EM), mens rettsmedisinske kjemiske undersøkelser viste økt nivå av aripripazol (Abilify). Vi diskuterer risikoen for plutselig hjertedød hos pasienter som får antipsykotika og mulig sammenheng mellom forhøyede nivåer av legemiddel og EM, og vi understreker viktigheten av obduksjon, og håper på bedre måter i fremtiden for å påvise pasienter utsatt for risiko. Ugeskr Laeger. 2011 Oct 31;173(44):2799-800.)

(Anm: Clozapine-induced myocarditis, a widely overlooked adverse reaction. Acta Psychiatr Scand. 2015 Apr 11. [Epub ahead of print].)

- Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) endrer mikrobiota og forverrer Clostridium difficile Colitis samtidig som de dysregulerer inflammatorisk respons.

(Anm: Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs Alter the Microbiota and Exacerbate Clostridium difficile Colitis while Dysregulating the Inflammatory Response. MBio. 2019 Jan 8;10(1).)

(Anm: Clostridium difficile-infeksjon - veileder for helsepersonell. Clostridium difficile er en av de vanligste årsakene til diaré som følge av antibiotikabehandling i helseinstitusjoner. (fhi.no 12.1.2019).) (web.archive.org - 13.04.2015)

- Clostridium difficile infeksjon (CDI) er en stor folkehelsetrussel over hele verden. Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) er assosiert med økt sensitivitet for og alvorlighetsgrad av CDI; imidlertid har mekanismene som driver dette fenomenet ikke blitt belyst.

(Anm: Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs Alter the Microbiota and Exacerbate Clostridium difficile Colitis while Dysregulating the Inflammatory Response. ABSTRACT Clostridium difficile infection (CDI) is a major public health threat worldwide. The use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is associated with enhanced susceptibility to and severity of CDI; however, the mechanisms driving this phenomenon have not been elucidated. (…) IMPORTANCE Clostridium difficile infection (CDI) is a spore-forming anaerobic bacterium and leading cause of antibiotic-associated colitis. MBio. 2019 Jan 8;10(1). pii: e02282-18.)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: Hva er NSAID? NSAID'er er medikamenter som gir en smertestillende, febernedsettende og en betennelsesdempende effekt. Noen kan få kraftige bivirkninger, og bør derfor være forsiktige. (…) Liste over ulike typer NSAID preparater: Ibux Brexidol Voltaren Orudis Relifex Naproxen (lommelegen.no 20.11.2018).)

(Anm: Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (non-steroid antiinflammatory drugs (NSAIDs)) er en legemiddelgruppe med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende og smertelindrende egenskaper. En annen betegnelse er antiflogistika. (no.wikipedia.org).)

- Mikroroboter bruker minutter på å oppdage C. diff i avføringsprøver. (- Teknologien er avhengig av soppspore-inspirerte mikroroboter som har fluorescerende funksjonaliserte karbon nanodots.)

(Anm: Microrobots Take Minutes to Detect C. diff in Stool Samples. Detecting bacterial infestations within the GI system, particularly using low cost methods, takes so much time that treatment is often administered too late. Clostridium difficile (C. diff) is a particular nasty nuisance that kills many frail patients, and even with a hospital lab it can take up to two days to get the results. (…) The technology relies on fungi spore-inspired microrobots that feature fluorescent functionalised carbon nanodots. When the microrobots encounter toxins produced by C. diff, the brightness of the fluorescence changes, something that can be detected with digital photo equipment. (medgadget.com 15.2.2019).)

(Anm: Real-time tracking of fluorescent magnetic spore–based microrobots for remote detection of C. diff toxins. Abstract A rapid, direct, and low-cost method for detecting bacterial toxins associated with common gastrointestinal diseases remains a great challenge despite numerous studies and clinical assays. (…) These microrobots were synthesized rapidly and inexpensively by the direct deposition of magnetic nanoparticles and the subsequent encapsulation of sensing probes on the porous natural spores. Sci Adv. 2019 Jan 11;5(1):eaau9650.)

- Slik vil de bekjempe antibiotikaresistens. Hvert år dør om lag 33.000 mennesker i Europa som følge av multiresistente bakterier. (- Først når testresultatene kommer tilbake etter 1-2 døgn kan man begynne med spesifikk antibiotika.) (- Vi håper at vi i løpet av høsten skal få det ned i én time, sier Elling Ulvestad. – Dette er et stort ledd i å bekjempe antibiotikaresistens-problematikken, supplerer Harleen Grewal.)

(Anm: Slik vil de bekjempe antibiotikaresistens. Hvert år dør om lag 33.000 mennesker i Europa som følge av multiresistente bakterier. (…) – Når vi får inn pasienter med lungebetennelse, behandler vi alle helt likt fordi vi ikke vet om sykdommen skyldes virus eller bakterie, sier Rune Bjørneklett, klinikkoverlege ved Mottaksklinikken. Problemet er at tilstanden er så kritisk at man må bruke antibiotika som tar livet av mange slags typer bakterier for å være sikker på å ta den sykdomsfremkallende bakterien i hvert tilfelle. Først når testresultatene kommer tilbake etter 1-2 døgn kan man begynne med spesifikk antibiotika. (…) Flere døgn Professor Grewal og Professor Ulvestad skal sammen med akuttavdelingen på Haukeland universitetssjukehus forske på å få ned tiden det tar å få svar på en test. – Nå tar det ett til to døgn, av og til mer. Vi håper at vi i løpet av høsten skal få det ned i én time, sier Elling Ulvestad. – Dette er et stort ledd i å bekjempe antibiotikaresistens-problematikken, supplerer Harleen Grewal (tv2.no 17.2.2019).)

- Bagsiden af antibiotika: Nyt fund af multiresistente bakterier bekymrer forskere. Et nyt fund af multiresistente bakterier udfordrer muligheden for at helbrede alvorlige infektioner og er en advarsel mod overdreven brug af antibiotika, ifølge forskere. (- Forskere advarer: Superbakterie spreder sig på alverdens hospitaler.)

(Anm: Bagsiden af antibiotika: Nyt fund af multiresistente bakterier bekymrer forskere. Et nyt fund af multiresistente bakterier udfordrer muligheden for at helbrede alvorlige infektioner og er en advarsel mod overdreven brug af antibiotika, ifølge forskere. Den resistente bakterie, som et australsk studie advarer imod, er i familie med de multiresistente bakterier MRSA. Hvis man bliver ramt af en infektion, kan den almindeligt brugte antibiotika være løsningen. Men det er ikke længere altid sikkert, at det virker. Den store brug af antibiotika har gjort flere bakterier multiresistente. Det vil sige, at den hurtige antibiotikakur ikke virker. Endnu en ny multiresistent bakterie er fundet og spreder sig over hele verden, ifølge et australsk studie. »Det nye er, at man har fundet ud af, at der er endnu flere måder, at en bakterie kan være resistent på end før. Det gælder også overfor de antibiotika, man plejer at bruge« siger fagchef ved Statens Seruminstitut Brian Kristensen med speciale i infektionsepidemologi og forebyggelse. (…) Forskere advarer: Superbakterie spreder sig på alverdens hospitaler (jyllands-posten.dk 4.9.2018).)

- Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens.

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Legemiddelinformasjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Helsedirektoratet: Vil endre rådene for antibiotikabruk. (– Kunnskap trekker i retning av at man kan avslutte antibiotikakuren tidligere enn man har trodd før. Det er viktig å redusere antibiotikabruken her i landet, sier Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet.)

(Anm: Helsedirektoratet: Vil endre rådene for antibiotikabruk. Helsedirektoratet jobber med å endre rådene til norske leger for å få ned pasientenes bruk av antibiotika. Ifølge Verdens helseorganisasjon er antibiotikaresistens vår største helsetrussel. (…) – Kunnskap trekker i retning av at man kan avslutte antibiotikakuren tidligere enn man har trodd før. Det er viktig å redusere antibiotikabruken her i landet, sier Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet. (nrk.no 13.1.2019).)

- Antibiotika i barndommen er blitt linket til økt risiko for psykisk sykdom. Sykehusinnleggelse for en infeksjon kan utsette deg for større risiko for psykisk lidelse, ifølge en nylig studie publisert i JAMA Psychiatry, som bruker data for ungdommer i Danmark opp til 17 år.

(Anm: Antibiotics in Childhood Have Been Linked to an Increased Risk of Mental Illness. Hospitalization for an infection might leave you at greater risk for mental illness, according to a recent study published in JAMA Psychiatry, which draws on data from youth in Denmark up to the age of 17 years. The authors also found that antibiotic use was associated with even higher risk for mental illness. This connection is thought to be, in part, because antibiotics affect bacteria in the intestinal microbiome. The study - which supports emerging theories about the functional interaction between infection, the gut microbiome and mental illness - is one of close to 50 papers published using data from the Danish Psychiatric Central Research Register since the latter half of 2018. This registry tracks, for the first time, the clinical data of more than one million people - in this case, data from 1995 onwards on Danes who were treated for mental illness over their first 17 years of life, either in a hospital or as outpatients. Every measure of general and mental health status, including prescriptions and family histories, were documented for each individual as they aged. The sheer size of this registry is providing international researchers with unprecedented opportunities to answer targeted questions about the links between life history and mental health status. Antibiotics, autism and depression It has been suggested that the gut microbiome, the hugely diverse bacterial community that we host in our intestines, sends out signals to the brain, modulating our moods and, possibly, our susceptibility to mental illness. Studies in animal models have already documented the association between bacteria and depression. One research group showed that mice treated with antibiotics showed alterations in the diversity of the gut microbiome and performed worse on memory tests. (sciencedaily.com 28.2.2019).)

(Anm: A Nationwide Study in Denmark of the Association Between Treated Infections and the Subsequent Risk of Treated Mental Disorders in Children and Adolescents. JAMA Psychiatry. 2018 Dec 5.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

- Ny rapport: Resistente bakterier slår flere europæere ihjel end nogensinde før. (- I lande i EU og EEA (EU + Island, Liechtenstein og Norge) dør cirka 33.000 mennesker årligt på grund af antibiotikaresistens.)

(Anm: Ny rapport: Resistente bakterier slår flere europæere ihjel end nogensinde før. Problemet er størst i Italien og Grækenland. Og det er især spædbørn og ældre, der bliver ramt, viser ny undersøgelse. (…) De 33.000 dødsfald svarer til cirka seks personer for hver 100.000 indbyggere i Europa. I Danmark er tallet noget lavere med knap to dødsfald for hver 100.000 indbyggere. Forskerne bag rapporten understreger, at tallene er estimater. (…) I lande i EU og EEA (EU + Island, Liechtenstein og Norge) dør cirka 33.000 mennesker årligt på grund af antibiotikaresistens. Det viser en ny undersøgelse fra det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (ECDC). (dr.dk 6.11.2018).)

- Antibiotikaresistens er årsaken til 69 dødsfall årlig i Norge.

(Anm: Antibiotikaresistens er årsaken til 69 dødsfall årlig i Norge. I Europa knyttes 33.000 dødsfall årlig til antibiotikaresistens. Det viser en ny, europeisk studie. Studien fra Det Europeiske smitteverninstituttet (EDCD) har brukt overvåkningsdata fra 30 europeiske land i 2015, og forskerne har sett på 16 ulike kombinasjoner av bakterier og antibiotikaresistens. I tillegg til de estimerte tallene på dødsfall er det også regnet ut at det hvert år oppstår rundt 672.000 infeksjoner av de resistente bakteriene som er undersøkt. (dagensmedisin.no 7.11.2018).)

- Legemidlene virker ikke: WHOs rolle for utviklingen av nye antibiotika. (- The drugs don't work: WHO's role in advancing new antibiotics.)

(Anm: The drugs don't work: WHO's role in advancing new antibiotics. The increasing emergence and spread of antimicrobial resistance is jeopardising the effectiveness of existing antibiotics.1 Since the golden age of antibiotic discovery in the 1950s and 1960s, few innovative antibiotics have been developed due to the scientific challenges and limited investment.2 Increasing antimicrobial resistance globally and inadequate development of new antibacterial treatments are threatening the achievement of universal health coverage (UHC) and the Sustainable Development Goals (SDGs).3 The Lancet 2018;392(10144):264-266 (July 28, 2018).)

- Infektion øger risikoen for at udvikle epilepsi. Risikoen for at få konstateret epilepsi øges efter en bred vifte af infektioner.

(Anm: Infektion øger risikoen for at udvikle epilepsi. Risikoen for at få konstateret epilepsi øges efter en bred vifte af infektioner. Det viser et nyt studie baseret på næsten to mio. børn og yngre mennesker i Danmark. (…) - Undersøgelsen viste, risikoen for at få en epilepsi diagnose blev øget efter en bred vifte af infektioner, hvilket tyder på, at infektionsprocesser og immunforsvar kan være involveret i udviklingen af ​​epilepsi, siger overlæge Jakob Christensen, der står bag undersøgelsen. 1.938.555 personer født i Danmark mellem 1982 og 2012 indgik i undersøgelsen, og forskerne undersøgte i registre, hvor mange af disse personer, der havde været på hospital på grund infektion, og om de senere havde fået en epilepsi-diagnose. (health.au.dk 25.1.2019).)

(Anm: Infections and risk of epilepsy in children and young adults: A nationwide study. Epilepsia. 2018 Dec 21.)

- NYE TALL FOR ANTIBIOTIKABRUK: Flere pasienter med resistente bakterier på norske sykehus. (– Situasjonen i Norge er gunstig sammenlignet med andre land, men resistensen øker jevnt og trutt, sier Gunnar Skov Simonsen til TV 2.)

(Anm: NYE TALL FOR ANTIBIOTIKABRUK: Flere pasienter med resistente bakterier på norske sykehus. En del alvorlige typer antibiotikaresistente bakterier øker år for år. Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier er fortsatt lav blant pasienter ved norske sykehus, men det oppdages flere tilfeller av såkalt ESBL både i Norge og resten av verden. Det kommer fram i den årlige rapporten om bruk av antibiotika og antibiotikaresistens. – Situasjonen i Norge er gunstig sammenlignet med andre land, men resistensen øker jevnt og trutt, sier Gunnar Skov Simonsen til TV 2. (tv2.no 18.9.2018).)

– Danske forskere: Farlige bakterier overlever antibiotika med en overraskende taktikk.

(Anm: Danske forskere: Farlige bakterier overlever antibiotika med en overraskende taktikk. Uten å være resistente. (…) Skrekkscenarioet er at vi er på vei tilbake til den tiden da man kunne dø av et lite rift fordi antibiotika ikke lenger vil kunne kurere det som i dag er harmløse infeksjoner. (…) En dyster rapport fra 2016 anslår ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) at det globalt dør 700.000 personer hvert år som følge av antibiotikaresistente bakterier. Innen 2050 kan derimot antallet øke til ti millioner per år. Samme rapport anslår at dette i 2050 vil koste verden 100.000 milliarder dollar hvis ikke noe gjøres for å snu utviklingen. Beløpet tilsvarer nesten 100 ganger størrelsen på det norske Oljefondet. Går «i dvale» I den sammenheng er et nytt funn fra forskere på Universitetet i København interessant. Forskerne har ifølge en pressemelding undersøkt hvorfor noen bakterier, blant annet E.coli, klarer å overleve antibiotika. Det gjør de ved å gjemme seg i en hvilende, dvalelignende tilstand, for så å våkne til liv igjen når antibiotikakuren er over og ute av kroppen. (dn.no 26.9.2018).)

- Økning i antibiotikaresistente infeksjoner i England kan utsette millioner for fare og sette medisinen tilbake til «den mørke middelalderen».

(Anm: Rise in antibiotic resistant infections in England could put millions at risk and push medicine 'back to dark ages'. Resistance to one or more major drug types up 35 per cent in five years could make routine operations life-threatening, Public Health England says. Millions of routine operations could become life threatening, experts have warned as a rise in drug-resistant bacterial infections risks pushing medicine “back to the dark ages”. Too many people are putting themselves, their families and vulnerable members of the public at risk by taking antibiotics when they’re not needed, Public Health England (PHE) has said. In a new report, the health body said bacterial infections of the blood stream which are resistant to at least one major antibiotic group have risen 35 per cent in four years. The data shows that in 2013, when warnings about antibiotic resistance were first sounded by PHE, there were 12,250 resistant infections diagnosed – but that had risen to 16,504 in 2017. PHE has calculated that if antibiotics become ineffective then three million operations and cancer treatments would become life threatening. (independent.co.uk 23.10.2018).)

- Terapihunder kan spre resistente bakterier (immune mot antibiotika) til barn, ifølge sykehusfunn.

(Anm: Therapy dogs can spread superbugs to kids, hospital finds. NEW YORK — Therapy dogs can bring more than joy and comfort to hospitalized kids. They can also bring stubborn germs. Doctors at Johns Hopkins Hospital in Baltimore were suspicious that the dogs might pose an infection risk to patients with weakened immune systems. So they conducted some tests when Pippi, Poppy, Badger, and Winnie visited 45 children getting cancer treatment. They discovered that kids who spent more time with the dogs had a six times greater chance of coming away with superbug bacteria than kids who spent less time with the animals. But the study also found that washing the dogs before visits and using special wipes while they’re in the hospital took away the risk of spreading that bacteria. The results of the unpublished study were released Friday at a scientific meeting in San Francisco. (statnews.com 5.10.2018).)

(Anm: Terapihund er en betegnelse på en hund som er trent for sosialterapeutiske oppgaver. Disse hundene benyttes til terapeutiske besøk hos mennesker som er innlagt ved f.eks. sykehus, sykehjem, fengsler og psykiatriske institusjoner, for å bedre livskvaliteten deres. Hundene må tåle å bli klappet og kjælt med av helt ukjente mennesker. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Flere tilfeller av hudinfeksjon hos nyfødte. Syv nyfødte barn har fått gule stafylokokker og er innlagt på sykehus bare kort tid etter at de har kommet heim.

(Anm: Flere tilfeller av hudinfeksjon hos nyfødte. Syv nyfødte barn har fått gule stafylokokker og er innlagt på sykehus bare kort tid etter at de har kommet heim. – Det at det kommer så mange nyfødte med denne infeksjonen i løpet av bare en måned er svært uvanlig. Vi ser veldig alvorlig på dette, sier smittevernkoordinator Anne-Gro Fjellingsdal ved Sykehuset Levanger. Syv nyfødte har blitt innlagt på barneavdelingen på Sykehuset Levanger med sår i huden og gule stafylokokker siden 9. juli. – De tilfellene vi har er heldigvis lette hudinfeksjoner. De har fått behandling og blitt helt frisk, sier Fjellingdal. Hun sier gule stafylokokker gir hudavskallinger, som kan være farlig om immunforsvaret er nedsatt hos spedbarn. (nrk.no 30.7.2019).)

- Ny forskning: Forskere: - Bakterien Bacillus kan bekjempe multiresistente bakterier (superbugs).

(Anm: Ny forskning: Forskere: - Bakterien Bacillus kan bekjempe multiresistente bakterier. Den «gode» bakterien sender ut et signalstoff som får gule stafylokokker til å forsvinne. Nylig publiserte danske DR en artikkel om bakterien Bacillus og hvordan den en gang i fremtiden kanskje kan være med på å bekjempe gule stafylokokker, også kalt MRSA. (…) Hemmer kommunikasjonen mellom MRSA-bakteriene I en studie publisert i tidsskriftet Nature skriver forskerne at om man har en annen bakterie i kroppen, Bacillus, er risikoen for å ha gule stafylokokker langt mindre. Ifølge Bergh er Bacillus en slekt med Gram-positive stavbakterier og mange arter påvises normalt og ved infeksjoner. (nettavisen.no 24.10.2018).)

(Anm: Pathogen elimination by probiotic Bacillus via signalling interference. Nature (2018).)

- Antibiotika pluss kombinasjon av probiotika kan drepe superbugs.

(Anm: Antibiotic plus probiotic combination may kill off superbugs. An innovative approach uses a biocompatible material to encapsulate probiotic bacteria and combines them with antibiotics to tackle treatment-resistant infections. Only a month ago, for example, a study suggested that simply consuming probiotics on a regular basis could reduce the need for antibiotics, thus helping to curb the drug resistance crisis. (…) Zhihao Li is the first author of the paper, now published in the journal Advanced Materials. (…) For their study, Li and colleagues chose a probiotic made up of three strains of Lactobacillus bacteria — a type of bacteria that can kill off methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). The researchers combined the probiotics with the antibiotic tobramycin, which is known to kill Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa). (medicalnewstoday.com 23.10.2018).)

- Engangskluter kan ha forårsaket alvorlig bakterie-utbrudd på norske sykehus. (- Ved Oslo universitetssykehus (OUS) ble det nylig påvist Pseudomonas aeruginosa i en pakke med en type engangskluter, av merket Oasis Bedbath.)

(Anm: Engangskluter kan ha forårsaket alvorlig bakterie-utbrudd på norske sykehus. Norske helseforetak stanser bruken av en type klut etter funn av Pseudomonas-bakterier. – Det er veldig viktig at vi nå har funnet den sannsynlige årsaken til utbruddet med denne Pseudomonas-bakterien som foreløpig har rammet 239 pasienter ved 33 sykehus i Norge, sier Bjørn Iversen, overlege ved Folkehelseinstituttet til NRK. De siste månedene har norske sykehus som er rammet av bakterien jobbet med å kartlegge utbruddene. Ved Oslo universitetssykehus (OUS) ble det nylig påvist Pseudomonas aeruginosa i en pakke med en type engangskluter, av merket Oasis Bedbath. (nrk.no 21.3.2022).)

- FHI om Pseudomas-bakterie: Seks dødsfall knyttet til utbrudd. (- FHI bekrefter overfor Dagbladet at de er varslet om 22 dødsfall som kan være knyttet til et pågående utbrudd av bakterien Pseudomonas aeruginosa i norske sykehus.) (- Den er svært motstandsdyktig mot antibiotika og er ikke sjelden årsak til sykehusinfeksjoner.)

(Anm: FHI om Pseudomonas -bakterie: Seks dødsfall knyttet til utbrudd. FHI bekrefter overfor Dagbladet at de er varslet om 22 dødsfall som kan være knyttet til et pågående utbrudd av bakterien Pseudomonas aeruginosa i norske sykehus. - Av disse 22 er det kun seks tilfeller hvor Pseudomonas ble vurdert som sterkt medvirkende årsak til død, og de fleste av disse seks hadde annen alvorlig underliggende sykdom. De færreste som smittes med utbruddsbakterien er blitt alvorlig syke, sier overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Kirsten Gravningen, til Dagbladet. - Hvor alvorlig betegner FHI utbruddet? - Vi anser dette som en alvorlig situasjonen, og vi samarbeider tett med sykehusene for å avklare mer og begrense utbruddet. Utbruddet ble først oppdaget i november på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø, men har nå spredd seg til 28 sykehus i Norge. (…) Svært motstandsdyktig Analyser gjort av bakterien viser imidlertidig at utbruddsstammen ikke er blitt beskrevet i Norge eller noen andre land tidligere. Tre pasientene døde i begynnelsen av november og ble intensivbehandlet for coronaviruset, men døde av blodforgiftning og akutt sirkulasjonssvikt som følge av infeksjon med bakterien. (dagbladet.no 9.3.2022).)

(Anm: Pseudomonas aeruginosa in Healthcare Settings (cdc.gov 13.11.2019).)

- Gjert Ingebrigtsen tror antibiotikakur ødela Diamond League-finalen: – Idiotfeil. Etter fallet i EM-semifinalen måtte Filip Ingebrigtsen (25) gjennom en antibiotikakur. (- Han klarer ikke å kvitte seg med syre underveis.)

(Anm: Gjert Ingebrigtsen tror antibiotikakur ødela Diamond League-finalen: – Idiotfeil. Etter fallet i EM-semifinalen måtte Filip Ingebrigtsen (25) gjennom en antibiotikakur. Det mener Gjert Ingebrigtsen ble avgjørende i Diamond League-finalen. (…) Mener antibiotikakur ødela Etter løpet var pappa, og trener, Gjert Ingebrigtsen meget skuffet på sønnens vegne. – Han reagerte på antibiotikumet han tok etter såret han fikk i benetunder EM. Han klarer ikke å kvitte seg med syre underveis. I EM falt Filip Ingebrigtsen i semifinalen på 1500 meteren. Der fikk han et kutt i benet, og bristet flere ribbein. På grunn av infeksjonsfare tok 25-åringen antibiotika. Noe han ikke tåler. Gjert Ingebrigtsen mener det var en feilvurdering. (nrk.no 30.8.2018).)

- Om irrasjonaliteten i helsefeltet. (- Sammendrag. Helsefeltet er i en farlig fase, idet mange pseudovitenskapelige, ikke-vitenskapelige og / eller utdaterte behandlinger blir mer og mer «høyrøstede» og invaderende.)

(Anm: Om irrasjonaliteten i helsefeltet. (About the Irrationality of the Health Field.) (- Sammendrag. Helsefeltet er i en farlig fase, idet mange pseudovitenskapelige, ikke-vitenskapelige og / eller utdaterte behandlinger blir mer og mer «høyrøstede» og invaderende. (Summarizing, the health field is in a dangerous phase, as many pseudo-scientific, non-scientific, and/or outdated treatments are more and more vocal and invasive.) Front. Psychiatry, 10 April 2018.)

- Snille bakterier finnes ikke. Vi må slutte å besjele bakterier og andre mikrober. (- De nye forskningsfunnene betyr ikke at alle former for probiotika eller annen tarmflorabehandling er hensiktsløs eller skadelig. Visse sykdomstilstander, som Clostridium difficile-assosiert diaré, lar seg for eksempel forebygge ved inntak av bestemte typer probiotika (11). Det ser imidlertid ikke ut til å eksistere noen universell probiotisk «superbakterie» som kan behandle alle former for forstyrrelser i tarmfloraen.)

(Anm: Snille bakterier finnes ikke. Vi må slutte å besjele bakterier og andre mikrober. Etter inntak av antibiotika og ved flere sykdommer er det påvist forstyrrelser i tarmfloraen. Det har gitt opphav til en utbredt forestilling om at tilførsel av utvalgte mikrober vil kunne gjenopprette forstyrrelsene i tarmfloraen. Denne oppfatningen er spesielt fremtredende i reklamer for probiotika, og de utvalgte mikrobene – oftest bakterier – blir fremstilt som «snille» eller «gode». Nyere forskning sår imidlertid tvil om probiotikas positive helseeffekter (1), og vi mener det er uheldig å menneskeliggjøre mikrober, uavhengig av om de oppfattes som probiotika eller ikke. Tarmfloraen er kompleks Ny klinisk og basalmedisinsk forskning tyder på at vi må nyansere og revurdere probiotikas tidligere dokumenterte helsegevinst for verten. Blant annet har to store kliniske randomiserte studier vist at probiotika ikke var bedre enn placebo i behandling av barn med gastroenteritt (6, 7), og i dyremodeller er det påvist forstyrrelser i tarmfloraen etter probiotikabehandling (8, 9). (…) Probiotika som behandlingsprinsipp De nye forskningsfunnene betyr ikke at alle former for probiotika eller annen tarmflorabehandling er hensiktsløs eller skadelig. Visse sykdomstilstander, som Clostridium difficile-assosiert diaré, lar seg for eksempel forebygge ved inntak av bestemte typer probiotika (11). Det ser imidlertid ikke ut til å eksistere noen universell probiotisk «superbakterie» som kan behandle alle former for forstyrrelser i tarmfloraen. For å trekke en analogi til kardiologien: Det er åpenbart at én enkelt «hjertepille» ikke kan behandle hele spekteret av hjertesykdommer. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

(Anm: GG versus Placebo for Acute Gastroenteritis in Children. (…) articipants received a 5-day course of Lactobacillus rhamnosus GG at a dose of 1×1010 colony-forming units twice daily or matching placebo. Follow-up surveys were conducted daily for 5 days and again 14 days after enrollment and 1 month after enrollment. N Engl J Med 2018; 379:2002-2014).)

(Anm: Multicenter trial of a combination probiotic for children with gastroenteritis. N Engl J Med 2018; 379: 2015–26.)

(Anm: Probiotics: elixir or empty promise? Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019 Feb;4(2):81.)

(Anm: Probiotika hjälpte inte vid magsjuka. Barn med akut gastroenterit mådde inte bättre eller blev friska snabbare om de åt probiotika än magsjuka barn som inte fick kosttillskottet, visar en ny studie. Probiotikan Lactobacillus rahmnosus GG marknadsförs med att bland annat kunna lindra besvär vid akut gastroenterit, det vill säga magsjuka. I en studie publicerad i tidskriften New England journal of medicine har amerikanska forskare undersökt effekten av probiotikan på knappt 1 000 magsjuka barn i åldern tre månader till fyra år. Resultaten visar att kosttillskottet inte har någon effekt på sjukdomslängd, mängden diarrér eller kräkningar. I den prospektiva, randomiserade och dubbelblinda studien ingick barn med akut gastroenterit som sökt behandling vid någon av tio barnakuter i USA kopplade till ett universitetssjukhus. (lakemedelsvarlden.se 21.11.2018).)

- Hvor lang tid tar det før probiotika fungerer? (- Another studyTrusted Source demonstrated that people who consumed a high-dose probiotic drink containing Lactobacillus paracasei, Lactobacillus casei, and Lactobacillus fermentium for 12 weeks experienced significantly less upper respiratory infections and flu-like symptoms compared to a placebo group.)

(Anm: How Long Does It Take for Probiotics to Work? Probiotics are so popular today that global sales are over $40 billionTrusted Source, and only projected to grow. (…) How long should it take your probiotic to work? The answer depends on why you’re taking it, what type you’re taking, and how much you’re taking. (…) According to an expert panel of the International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP)Trusted Source , manufacturers need to use more evidence-based studies in order to claim health benefits. Unfortunately, today there are plenty of products on the market making claims with no proof they workTrusted Source. The Food and Drug Administration (FDA) doesn’t review the quality of probiotics since they’re sold as either dietary supplements, fermented foods, or in food additives. (…) Recent researchTrusted Source found that the type of microbe strain, health condition, product formula, dose, and the quality of the product are all important for effectiveness. (…) For example, research from 2010Trusted Source has shown that, when used in combination with rehydration therapy, treatment with probiotics can reduce the duration and frequency of infectious diarrhea in as little as 2 days. Another studyTrusted Source demonstrated that people who consumed a high-dose probiotic drink containing Lactobacillus paracasei, Lactobacillus casei, and Lactobacillus fermentium for 12 weeks experienced significantly less upper respiratory infections and flu-like symptoms compared to a placebo group. Plus, it was shown that the probiotic drink boosted the immune system of the participants by increasing levels of antibodies including sIgA in the gut after 12 weeks. Yet another study from 2011Trusted Source found that people with irritable bowel syndrome (IBS) who supplemented with Saccharomyces boulardii for 4 weeks experienced significant improvements in IBS-related symptoms compared to a control group. Depending on what you’re taking probiotics for, you may see symptom improvements anywhere between a few days to a few months. (healthline.com 14.1.2020).)

- Er det en sammenheng mellom hjerneslag og endringer i tarmbakterier? (- Et slag kan forårsake endringer i tarmbakterier som kan vare lenge og påvirke helsemessige resultater.)

(Anm: Is there a link between stroke and changes in gut bacteria? New research investigates whether a stroke can affect the diversity of bacterial populations in the gut and whether these changes could influence the brain's recovery process. (…) Doctoral student Allison Brichacek and associate professor Candice Brown, Ph.D., — from the West Virginia University School of Medicine in Morgantown — led this study, and they presented their findings last month at the International Stroke Conference in Honolulu, HI. "We're interested in the gut-brain axis — how the gut influences the brain and vice versa," explains Brichacek. (...) A stroke can cause changes in gut bacteria that could last for a long time and impact health outcomes. (medicalnewstoday.com 15.3.2019).)

(Anm: Abstract TP117: Experimental Stroke Induces Chronic Gut Dysbiosis in Male C57BL/6J Mice. Stroke. 2019;50:ATP117.)

- Resistente bakterier: Landsbylaug er bekymret over nyt sønderjysk renseanlæg. Flere forskningsresultater har tydet på, at rensningsanlæg kan sprede antibiotikaresistente bakterier. Men forskningen kan hverken frikende eller anklage rensningsanlæg for at øge problemet med resistens.

(Anm: Resistente bakterier: Landsbylaug er bekymret over nyt sønderjysk renseanlæg. Flere forskningsresultater har tydet på, at rensningsanlæg kan sprede antibiotikaresistente bakterier. Men forskningen kan hverken frikende eller anklage rensningsanlæg for at øge problemet med resistens. (…)  På Als er beboerne på Kær Halvø bekymrede over Sønderborg Kommunes planer om at lukke fire af kommunens fem rensningsanlæg og i stedet opføre et nyt, stort anlæg umiddelbart nord for Sønderborg, tæt på landsbyen Kær og det nyligt fredede naturområde på Kær Vestermark. I første omgang gjaldt bekymringen risikoen for lugtgener, for anlæggets bassiner bliver ikke overdækkede. Men nu er man mere bekymrede for risikoen for spredning af resistente bakterier gennem luften, eftersom flere internationale forskningsprojekter de seneste år har vist, at der kan være en fare for det. (ing.dk 10.8.2018).)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.)

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser i flere terapeutiske klasser – antipsykotika, andre psykoaktive legemidler, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner – var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

- Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. (- Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika.)

(Anm: Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika. Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Gut i januar 20231. Forskerne fulgte over seks millioner mennesker i Danmark i mer enn ti år. Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom – Crohns sykdom og ulcerøs kolitt - er økende. Bruk av antibiotika har blitt forbundet med økt risiko for slik sykdom hos barn, men innvirkningen hos voksne har vært usikker. (nhi.no 19.1.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. (- Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet.) (- Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai.)

(Anm: Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. Verden over ser man en dramatisk økning av unge voksne som får kreft, ifølge forskning. (…) Økningen er spesielt stor fra 1990-tallet og fremover.) (…) Risikofaktorer som bearbeidet mat, sukkerholdige drikker, fedme, diabetes type 2, en stillesittende livsstil og alkoholforbruk har alle økt betydelig siden 1950-tallet, noe forskerne mener har ført til at mikroorganismene i fordøyelsessystemet har endret seg. – Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet. Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai. (vg.no 10.11.2022).)

(Anm: Ugai T, Sasamoto N, Lee HY, Ando M, Song M, Tamimi RM, Kawachi I, Campbell PT, Giovannucci EL, Weiderpass E, Rebbeck TR, Ogino S. Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications. Nat Rev Clin Oncol. 2022 Oct;19(10):656-673.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- Blodmikrobiota og metabolomisk signatur av alvorlig depresjon før og etter behandling med antidepressiva: en prospektiv case-control studie. (- Konklusjon: Pasienter med depresjon har et tydelig blodmikrobiom og metabolomisk signatur som endres etter behandling.)

(Anm: - Blodmikrobiota og metabolomisk signatur av alvorlig depresjon før og etter behandling med antidepressiva: en prospektiv case-control studie. (Blood microbiota and metabolomic signature of major depression before and after antidepressant treatment: a prospective case–control study.) (- Bakgrunn: Mikrobiota samhandler med hjernen gjennom tarm-hjerneaksen, og en distinkt dysbiose kan føre til alvorlige depressive episoder. (…) Konklusjon: Pasienter med depresjon har et tydelig blodmikrobiom og metabolomisk signatur som endres etter behandling. Dysbiose kan være et nytt terapeutisk mål og prognostisk verktøy for behandling av pasienter som opplever en alvorlig depressiv episode. J Psychiatry Neurosci 2021;46(3):E358-E368PDF |.)

- Studie viser økt medisinbruk blant ungdom og unge voksne.

(Anm: Studie viser økt medisinbruk blant ungdom og unge voksne. Ungdom og unge voksne bruker mye oftere reseptbelagte medisiner mot smerter enn for 15 år siden. – Det økte forbruket av smertestillende blant ungdom og unge voksne de siste 15 årene er særlig bekymringsfullt. Vi må stille oss spørsmål om hvorfor barn og unge har økende behov for slike medisiner, sier forsker Helle Stangeland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) til NTB. (forskning.no 16.9.2022).)

(Anm: Stangeland H, et al. Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2022 Aug 27:1–12.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- Naturlige bakterier fra tarmmikrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (- Mer enn 90 % av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013).)

(Anm: - Naturlige bakterier fra tarmmicrobiota regulerer og er vert for serotonin biosyntese. (Indigenous Bacteria from the Gut Microbiota Regulate Host Serotonin Biosynthesis.) (- Introduksjon.) (- I tillegg til sin rolle som en neurotransmitter i hjernen, er monoaminserotonin (5-hydroksytryptamin [5-HT]) en viktig regulatorisk faktor i gastrointestinal (GI) trakt (mage og tarm) og andre organsystemer. Mer enn 90 % av kroppens 5-HT syntetiseres i tarmen, hvor 5-HT aktiverer så mange som 14 forskjellige 5-HT-reseptorsubtyper (Gershon og Tack, 2007) lokalisert til enterocytter (Hoffman et al., 2012), enteriske neuroner (Mawe og Hoffman, 2013), og immunceller (Baganz og Blakely, 2013). Cell. 2015 Apr 9;161(2):264-76.)

- Nye bevis gir hint om rollen til tarmmikrobiota i autistisk spektrumforstyrrelse. (- "Fekal mikrobiotatransplantasjon (FMT) via tube fra autistiske barnedonorer til mus, førte til kolonisering av ASD-lignende mikrobiota og autistisk atferd sammenlignet med barn av gravide kvinner utsatt for valproinsyre (VPA)," skrev Ennio Avolio og hans kolleger i studien. "Slike variasjoner så ut til å være tett forbundet med økte populasjoner av Tenericutes pluss en merkbar reduksjon (p < 0,001) av Actinobacteria og Candidatus S. i den gastrointestinale regionen hos FMT-mus sammenlignet med kontrollere.")

(Anm: New evidence hints at the role of gut microbiota in autistic spectrum disorder. Autism spectrum disorder (ASD) is a neurological and developmental condition that affects how humans communicate, learn new things and behave. Symptoms of ASD can include difficulties in interacting with others and adapting to changes in routine, repetitive behaviors, irritability and restricted or fixated interests for specific things. (…) Interestingly, recent neuroscience studies have found that the biological makeup of the gut could contribute to some of the most characteristic symptoms of ASD. More specifically, experiments on mice suggest that the pathway between gut bacteria and the central nervous system can affect social behaviors. (…) Building on previous findings, researchers at University of Rome 'Tor Vergata' and University of Calabria have recently carried out a new study on mice, investigating the effects of transplanting fecal microbiota gathered from autistic donors to mice. Their results, published in Neuroscience, provide further evidence that links gut microbiota with social behaviors typical of ASD. "Fecal microbiota transplant (FMT) via gavage from autistic children donors to mice, led to the colonization of ASD-like microbiota and autistic behaviors compared to the offspring of pregnant females exposed to valproic acid (VPA)," Ennio Avolio and his colleagues wrote in their paper. "Such variations seemed to be tightly associated with increased populations of Tenericutes plus a notable reduction (p < 0.001) of Actinobacteria and Candidatus S. in the gastrointestinal region of FMT mice as compared to controls." (medicalxpress.com 29.7.2022).)

(Anm: Avolio E, et al. Modifications of Behavior and Inflammation in Mice Following Transplant with Fecal Microbiota from Children with Autism. Neuroscience. 2022 ; 498 : 174-189.)

(Anm: Gut disorders and Alzheimer's: Scientists find genetic link (medicalnewstoday.com 28.7.2022).)

(Anm: Cui X, et al. Metagenomic and metabolomic analyses unveil dysbiosis of gut microbiota in chronic heart failure patients. Sci Rep. 2018 Jan 12;8(1):635.)

- Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (- Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika.) (- Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser.)

(Anm: Tarmmikrobiotasammensetningen er assosiert med polyfarmasi hos eldre pasienter på sykehus. (Gut microbiota composition is associated with polypharmacy in elderly hospitalized patients.) (…) Virkningen av tarmmikrobiotas biologiske mangfold på dødelighet, reinnleggelse på sykehus og episoder med sepsis ble også vurdert etter en 2 års oppfølging ved hjelp av Cox regresjonsanalyse. Vi fant en signifikant negativ korrelasjon mellom antall legemidler og Chao1 Index ved multivariat analyse. (…) Legemiddelklassene som utviser den sterkeste forbindelsen med «single taxa abundance» var protonpumpehemmere (PPI), antidepressiva og antipsykotika. (…) Ved aldring kan polyfarmasi derfor være en avgjørende faktor for tarmmikrobiotasammensetningen, med skadelige kliniske konsekvenser. Sci Rep. 2017 Sep 11;7(1):11102.)

(Anm: Hathaway B. How gut microbes can evolve and become dangerous. Hathaway B. How gut microbes can evolve and bekomme dangerous. Gut microbes have been linked to both good health and the promotion of diseases such as autoimmune disorders, inflammatory bowel diseases, metabolic syndrome, and even neuropsychiatric disorders.(medicalxpress.com 13.7.2022).)

(Anm: Yang Y, et al. Within-host evolution of a gut pathobiont facilitates liver translocation. Nature. 2022 Jul 13.)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).

- Mikroskopisk kolitt (tykktarmbetennelse) knyttet til økt dødelighet. (- Den befolkningsbaserte studien viste at pasienter med mikroskopisk kolitt i mer enn 10 år hadde omtrent 20 % større sannsynlighet for å dø enn de som ikke hadde lidelsen i samme periode.)

(Anm: Microscopic Colitis Linked to Increased Mortality. San Diego—Patients with microscopic colitis have an increased risk for premature death, particularly from cardiovascular, gastrointestinal and infectious conditions, researchers have found. The population-based study showed that patients with microscopic colitis for more than 10 years were roughly 20% more likely to die than those without the disorder during the same period. (gastroendonews.com 16.8.2019).)

(Anm: Mikroskopisk kolitt. Mikroskopisk kolitt er en betennelse i tykktarmen. Den finnes i to varianter: Lymfocytær og kollagen. Tilstanden går i mange tilfeller tilbake av seg selv. (nhi.no 18.8.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

- Antibiotika og syrenøytraliserende/syrehemmende legemidler tidlig i barndommen er forbundet med fedme.

(Anm: Antibiotic and acid-suppression medications during early childhood are associated with obesity. Abstract Objective Gut microbiota alterations are associated with obesity. Early exposure to medications, including acid suppressants and antibiotics, can alter gut biota and may increase the likelihood of developing obesity. We investigated the association of antibiotic, histamine-2 receptor antagonist (H2RA) and proton pump inhibitor (PPI) prescriptions during early childhood with a diagnosis of obesity. (…) Conclusions Antibiotics, acid suppressants and the combination of multiple medications in the first 2 years of life are associated with a diagnosis of childhood obesity. Microbiota-altering medications administered in early childhood may influence weight gain. Gut Published Online First: 30 October 2018.)

- Bruk honning først mot hoste, ifølge nye retningslinjer. (- Antibiotika bør sjelden foreskrives av leger mot hoste fordi de i de fleste tilfeller gjør lite for å forbedre symptomene, sier helsemyndighetene.)

(Anm: Use honey first for a cough, new guidelines say. Honey and over-the-counter medicines should be the first line of treatment for most people with coughs, new guidelines recommend. Antibiotics should rarely be prescribed by doctors for coughs because in most cases they do little to improve symptoms, health officials say. Most of the time a cough will improve on its own within two to three weeks. The new recommendations for doctors are intended to help tackle the problem of antibiotic resistance. Overusing antibiotics is making infections harder to treat, by creating drug-resistant superbugs. (bbc.com 23.8.2018).)

(Anm: Hostemedisiner (hostesaft) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

- Etter forfalskningene i Kina: Produksjon av antibiotika og vaksiner bør vurderes «insourcet» til Europa. (- Ingen medikamentgrupper har redusert dødelighet og sykelighet mer enn vaksiner og antibiotika, men nå har flere hundre tusen barn i Kina har fått falske vaksiner. Flere ofre og journalister er blitt straffet for å rette søkelyset mot problemene.)

(Anm: Etter forfalskningene i Kina: Produksjon av antibiotika og vaksiner bør vurderes «insourcet» til Europa | Dag Berild, overlege, professor dr. med. Vi forlanger at en T-skjorte fra India skal være produsert på en etisk måte, men vi stiller åpenbart ikke de samme krav til produksjon av livsviktige medikamenter. Ingen medikamentgrupper har redusert dødelighet og sykelighet mer enn vaksiner og antibiotika, men nå har flere hundre tusen barn i Kina har fått falske vaksiner. Flere ofre og journalister er blitt straffet for å rette søkelyset mot problemene. Brått leveringsstopp For ca. fem år siden ble det importert forfalskninger av et livsviktig antibiotikum fra Kina til Norge, og for to år siden ble det brått leveringsstopp av et annet viktig antibiotikum fordi den eneste fabrikken som produserte dette (i Kina), brant ned. I et brennpunktprogram i NRK i 2016 ble det dokumentert at en farmasøytisk fabrikk i India slapp store kvanta antibiotika rett ut i omgivelsene med påfølgende katastrofale følger for miljøet. Et annet lite påaktet og alvorlig pasientsikkerhetsproblem er leveringsvansker av vanlige «gammeldagse» antibiotika. Disse antibiotika er mindre resistensdrivende enn de nye, men gir liten fortjeneste for produsentene. Det er 30 år siden det siste nye antibiotikum kom på markedet, og det er ingen nye antibiotika i sikte. (aftenposten.no 26.7.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Tarmmikrober viktig for serotoninproduksjon (- Gut microbes important for serotonin production.)

Gut microbes important for serotonin production
medicalnewstoday.com 21.4.2015
Serotonin is probably best known as a brain chemical that affects emotions and behavior, an imbalance of which is thought to contribute to depression. Less well-known is that scientists estimate 90% of serotonin is made in the gut, and imbalances in this peripheral serotonin have been linked to diseases ranging from irritable bowel syndrome and cardiovascular disease, to osteoporosis.

Now, researchers from the California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena report a study in the journal Cell that shows certain bacteria in the gut play an important role in the production of peripheral serotonin.

Senior author Elaine Hsiao, research assistant professor of biology and biological engineering at Caltech, says studies of mice and other lab animals are increasingly showing that changes in gut microbes affect behavior. (…)

Researchers are also discovering other surprising things about serotonin in the body. For example, Medical News Today recently learned how a previously unknown source of serotonin could affect antidepressant activity. (…)

- Tarmmikrober viktig for serotoninproduksjon (- Gut microbes important for serotonin production.) (- Mindre kjent er at forskere anslår at 90 % av serotonin er laget i tarmen, og ubalanser i denne perifere serotonin har vært knyttet til sykdommer som spenner fra irritabel tarmsyndrom og kardiovaskulær sykdom til osteoporose.)

(Anm: Gut microbes important for serotonin production. Serotonin is probably best known as a brain chemical that affects emotions and behavior, an imbalance of which is thought to contribute to depression. Less well-known is that scientists estimate 90% of serotonin is made in the gut, and imbalances in this peripheral serotonin have been linked to diseases ranging from irritable bowel syndrome and cardiovascular disease, to osteoporosis. (medicalnewstoday.com 21.4.2015).)

(Anm: Serotonin deficiency implicated in rheumatoid arthritis. For the first time, serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been directly implicated in the pathophysiology of rheumatoid arthritis (RA). Although 5-HT is predominantly known as a neurotransmitter within the central nervous system, new evidence points to additional important functions for serotonin in the periphery. A report in The American Journal of Pathology shows that experimentally-induced RA in serotonin-deficient mice is worse than disease reported in controls and that some effects of RA can be reduced by serotonin or its agonists (compounds that activate serotonin receptors). (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Immune study shows how gut keeps deadly infections at bay. Treatment and prevention of life-threatening infections could be improved by research that reveals how bacteria are kept in check. Researchers have discovered how the immune system stops bacteria in our gut from leaking into the blood stream and causing body-wide inflammation, such as sepsis. (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

- Tarmmikrobiota: linken til din «andre hjerne». (- En rekke bevis, inkludert det nåværende arbeidet av Hsiao og kolleger, viser at mikrobielle avledede metabolitter i tarmen påvirker produksjonen av serotonin som igjen påvirker vertenes fysiologiske funksjoner.)

(Anm: Gut microbiota: the link to your second brain. Abstract Serotonin is a highly ubiquitous signaling molecule that plays a role in the regulation of various physiological functions. Several lines of evidence, including the present work from Hsiao and colleagues, demonstrate that, in the gut, microbial-derived metabolites affect the production of serotonin that in turn impacts host physiological functions. Cell. 2015 Apr 9;161(2):193-4.)

- Hjemmehørende bakterier i tarmmikrobiota regulerer vert-serotonin-biosyntese.

(Anm: Indigenous bacteria from the gut microbiota regulate host serotonin biosynthesis. The gastrointestinal (GI) tract contains much of the body's serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT), but mechanisms controlling the metabolism of gut-derived 5-HT remain unclear. Here, we demonstrate that the microbiota plays a critical role in regulating host 5-HT. Indigenous spore-forming bacteria (Sp) from the mouse and human microbiota promote 5-HT biosynthesis from colonic enterochromaffin cells (ECs), which supply 5-HT to the mucosa, lumen, and circulating platelets. Importantly, microbiota-dependent effects on gut 5-HT significantly impact host physiology, modulating GI motility and platelet function. We identify select fecal metabolites that are increased by Sp and that elevate 5-HT in chromaffin cell cultures, suggesting direct metabolic signaling of gut microbes to ECs. Furthermore, elevating luminal concentrations of particular microbial metabolites increases colonic and blood 5-HT in germ-free mice. Altogether, these findings demonstrate that Sp are important modulators of host 5-HT and further highlight a key role for host-microbiota interactions in regulating fundamental 5-HT-related biological processes. Cell. 2015 Apr 9;161(2):264-76.)

(Anm: Serotonin Biosynthesis (medicalnewstoday.com 27.2.2019).)

- Forskere avslører ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose.

(Anm: Forskere avslører ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose. (Researchers show novel relationship between gut microbiome and atherosclerosis.) Forskere ved Western University og Lawson Health Research Institute har vist en ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose, en av de viktigste årsakene til hjerteinfarkt og hjerneslag. (medicalnewstoday.com 3.5.2018).)

(Anm: Metabolic products of the intestinal microbiome and extremes of atherosclerosis. (…) Conclusions The intestinal microbiome appears to play an important role in atherosclerosis. These findings raise the possibility of novel approaches to treatment of atherosclerosis such as fecal transplantation and probiotics. Atherosclerosis, 2018; 273: 91.)

(Anm: Mikrobiom og kreft. Menneskekroppen huser 10-100 billioner mikrober (små mikroorganismer som bakterier, virus og sopp) og deres grupperinger eller samfunn refereres til som mikrobiota. (…) Dysbiosis is a condition when these microbes become imbalanced in the gut. (medicalnewstoday.com 8.5.2018).)

- En overraskende kilde til serotonin kan påvirke antidepressiv aktivitet. (- Nå viser Boris Mlinar og kolleger fra Universitetet i Firenze at, bemerkelsesverdig nok, at serotoninet som medierer autoinhibisjon ser ut til å bli frigitt i det ekstracellulære rommet gjennom en distinkt prosess. I stedet for å bli frigjort fra vesikler som respons på nevron avfyring (i en prosess kjent som eksocytose), indikerer studien at denne sammenslutning av serotonin kan tilføres ved enkel diffusjon over cellemembranen.)

(Anm: A surprising source of serotonin could affect antidepressant activity. Depression affects an estimated 350 million people worldwide and poses a major public health challenge, according to the World Health Organization. Researchers have discovered an unconventional way that serotonin is released from neurons that could play an important role in the mechanism through which antidepressant drugs work. The Journal of General Physiology study is highlighted in the April issue. (…) Now, Boris Mlinar and colleagues from the University of Florence show that, remarkably, the serotonin that mediates autoinhibition appears to be released into the extracellular space through a distinct process. Rather than being released from vesicles in response to neuronal firing (in a process known as exocytosis), the study indicates that this pool of serotonin may be supplied by simple diffusion across the cell membrane. Mlinar and colleagues believe that a full understanding of this process might inform better strategies of modulating serotonin signaling in order to treat depression. (medicalnewstoday.com 1.4.2015).)

(Anm: Eksocytose er en mekanisme for utskillelse av store molekyler, spesielt proteiner, fra celler. Molekylene pakkes inn i membranavgrensede blærer (vesikler) som smelter sammen med cellemembranen, slik at innholdet frigjøres til utsiden av cellen. Til dette bruker cellen SNARE-proteiner. Kilde: Store norske leksikon.)

- Avdekket leversykdom hos personer med tarmsykdom. (- MR av gallegangene hos personer som med langvarig Crohns sykdom, avdekket mer enn tre ganger høyere forekomst av PSC enn det som allerede var kjent.)

(Anm: Avdekket leversykdom hos personer med tarmsykdom. MR avdekket langt høyere forekomst av leversykdommen primær skleroserende cholangitt enn det som var kjent hos personer med inflammatorisk tarmsykdom.Aida Kapic Lunders, som disputerte ved Universitetet i Oslo 20. juni, har i en populasjonsbaserte studie benyttet MR for å undersøke forekomsten av primær skleroserende cholangitt (PSC) hos pasienter som har hatt inflammatorisk tarmsykdom (IBD) i mer enn 20 år. MR av gallegangene hos personer som med langvarig Crohns sykdom, avdekket mer enn tre ganger høyere forekomst av PSC enn det som allerede var kjent.(…) Aida Kapic Lunders viser til at det ikke finnes noen god medisinsk behandling for PSC – og at levertransplantasjon er den eneste potensielt kurative behandlingen. (dagensmedisin.no 22.8.2018).)

- Mikrobiota fra by og land er forskjellig fra ung alder, ifølge ny studie. (- Kan hjelpe forskere til å forstå mekanismene som fører til brist i disse mikrobiome-vertrelasjoner.) (- "Dette kan også potensielt resultere i en større forståelse av de betennelser og immundysreguleringer som følger.")

(Anm: Mikrobiota fra by og land er forskjellig fra ung alder, ifølge ny studie. (Rural and urban microbiota differ from a young age, finds new study.) En ny studie har vist at forskjeller i det menneskelige tarmmikrobiom mellom mennesker som bor i landlige kontra byområder i Nigeria begynner i svært ung alder. (…) De karakteristiske mikrobielle og metabolske egenskaper som observeres i tradisjonelle populasjoner, som har en tendens til å ha mye lavere nivåer av vestlige sykdommer, kan hjelpe forskere til å forstå mekanismene som fører til brist i disse mikrobiome-vertrelasjoner. "Dette kan også potensielt resultere i en større forståelse av de betennelser og immundysreguleringer som følger." (news-medical.net 7.6.2018).)

- Ubalanse mellom tarmmikroorganismer, immunceller kan rede grunnen for autoimmune sykdommer.

(Anm: Imbalance between gut microorganisms, immune cells could set stage for autoimmune disease. An imbalance in the reciprocal relationship between common gut bacteria and certain immune cells can set the stage for the development of autoimmune inflammation, according to a study conducted by researchers at Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC and the University of Pittsburgh School of Medicine, who described their findings recently in Immunity. (...) described their findings recently in Immunity. (...) (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

- «Intestinal interleukin-17 reseptorsignalisering formidler gjensidig kontroll av tarmmikrobiota og autoimmun betennelse (inflammasjon).

(Anm: Intestinal Interleukin-17 Receptor Signaling Mediates Reciprocal Control of the Gut Microbiota and Autoimmune Inflammation. (…) «(…) Betinget sletting av IL-17R i tarmepitelet viste at det var et gjensidig forhold mellom tarmmikrobiota og tarmenes IL-17R-signalering som kontrollerte dysbiose, fremtvunget utvikling av Th17 og regulert følsomhet (mottakelighet) for autoimmun betennelse (inflammasjon).» (Conditional deletion of IL-17R in the enteric epithelium demonstrated that there was a reciprocal relationship between the gut microbiota and enteric IL-17R signaling that controlled dysbiosis, constrained Th17 development, and regulated the susceptibility to autoimmune inflammation.) Immunity. 2016 Mar 15;44(3):659-671).)

(Anm: Differentiating Between Microbial Species. Differentiating bacterial strains within a single sample can be a daunting challenge. Microscopic studies of the sample can be used for simple identification and differentiation tasks. Microbiologists can identify the microbe by its morphological features and document all of the organisms in the sample. Staining, culturing, and simple biochemical tests are other traditional methods for distinguishing between microbial species. (medpagetoday.com 18.6.2018).)

- Menneskelig tarmmikrobe kan bidra til å behandle autoimmune sykdommer, sier forskere. (Av tre bakteriestammer oppdaget de at en mikrobe, Prevotella histicola, effektivt undertrykte immunforsvar i den prekliniske modellen av MS.)

(Anm: Human gut microbe may help treat autoimmune diseases, say researchers. Mayo Clinic researchers, along with colleagues at the University of Iowa, report that a human gut microbe discovered at Mayo Clinic may help treat autoimmune diseases, such as multiple sclerosis. The findings appear in Cell Reports. (medicalnewstoday.com 8.8.2017).)

- Avføringstransplantasjon var like effektivt som antibiotika. Norske forskere står bak en studie der pasienter med primær Clostridium difficile-infeksjon er randomisert til antibiotika eller fekal mikrobiota transplantasjon.

(Anm: Avføringstransplantasjon var like effektivt som antibiotika. Norske forskere står bak en studie der pasienter med primær Clostridium difficile-infeksjon er randomisert til antibiotika eller fekal mikrobiota transplantasjon. Førsteforfatter er stipendiat Frederik Emil Juul ved Universitetet i Oslo, Klinisk effektforskning. Han la frem resultatene på verdens største konferanse for tarmsykdommer, Digestive Disease Week, i USA 2. juni. – Vår studie indikerer at alle pasienter med Clostridium difficile-infeksjon kan starte behandling med tarmbakterier istedenfor antibiotika, uttaler Frederik Emil Juul. (…) Syv av ni friske FMT er tilførsel av tarmbakterier (mikrobiota) fra frisk donors avføring. I denne studien er mikrobiota, som er behandlet i laboratorium, tilført via rektum. Syv av ni pasienter i FMT-gruppen ble friske, mens det samme gjaldt fem av 11 i antibiotika-gruppen, ifølge studien. Seks av 11 pasienter i antibiotika-gruppen hadde ikke full respons av behandlingen, eller hadde fått tilbakefall etter 70 dager. I FMT-gruppen hadde én ikke full respons, og én hadde fått tilbakefall etter 70 dager. Resultatene av pilotstudien, som er publisert i New England Journal of Medicine, har vakt internasjonal oppmerksomhet og er blant annet omtalt i New York Times. (dagensmedisin.no 4.6.2018).)

(Anm: N Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile Infection. To the Editor: Clostridium difficile infection is a major health problem.1 Antibiotic treatment is associated with a considerable rate of recurrence of infection and is related to the emergence of antibiotic-resistant bacteria. Recently, fecal microbiota transplantation has been shown to be effective in the treatment of recurrent C. difficile infection.2 We undertook a proof-of-concept trial (ClinicalTrials.gov number, NCT02301000) to evaluate the use of fecal microbiota transplantation as treatment for primary C. difficile infection. Engl J Med. 2018 Jun 28;378(26):2535-2536.)

(Anm: Antibiotics Weren’t Used to Cure These Patients. Fecal Bacteria Were. In a small study, doctors used so-called fecal transplants to treat a serious gut infection in patients. The transplants, from healthy donors, were as effective as antibiotics. (nytimes.com 2.6.2018).)

(Anm: Melting bacteria to decipher antibiotic resistance. Scientists investigate how bacteria melt to study their reaction to drugs. Summary: With antibiotic resistance spreading worldwide, there is a strong need for new technologies to study bacteria. Researchers have adapted an existing technique to study the melting behavior of proteins so that it can be used for the study of bacteria. (sciencedaily.com 6.7.2018).)

(Anm: Thermal proteome profiling in bacteria: probing protein state in vivo. Mol Syst Biol. 2018 Jul 6;14(7):e8242.)

- Forskere har utviklet tre nye antibiotika som bruker antisensterapi for å drepe Clostridium difficile infeksjon (CDI), mens de ikke påvirker andre bakterier.

(Anm: Antisense Antimicrobials Make Sense for CDI. Researchers have developed three new antibiotics that use antisense therapy to kill Clostridium difficile infection (CDI) while not affecting other bacteria. By targeting the bacterial genes that are important for C. difficile to survive, the new drugs may be able to better target the specificity that current antibiotics (J Antibiot 2018 Apr 19. [Epub ahead of print]). “These drugs are organism specific,” said David B. Stewart, MD, FACS, FASCRS, an associate professor of (gastroendonews.com 5.7.2018).)

(Anm: Antisense therapy is a form of treatment for genetic disorders or infections. When the genetic sequence of a particular gene is known to be causative of a particular disease, it is possible to synthesize a strand of nucleic acid (DNA, RNA or a chemical analogue) that will bind to the messenger RNA (mRNA) produced by that gene and inactivate it, effectively turning that gene "off". This is because mRNA has to be single stranded for it to be translated. Alternatively, the strand might be targeted to bind a splicing site on pre-mRNA and modify the exon content of an mRNA.[1]  (en.wikipedia.org).)

- Avføring kan erstatte antibiotika. En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen. (- Sykdomsøkning på verdensbasis Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile.)

(Anm: Avføring kan erstatte antibiotika. En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen. Gastroseksjon og mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold undersøkte om tilførsel av tarmbakterier fra en frisk person kan gjenopprette en frisk og motstandsdyktig tarmflora, slik at pasienten blir kvitt infeksjonen uten å ty til antibiotika. (…) Sykdomsøkning på verdensbasis Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile. (…) Stor internasjonal interesse Friske tarmbakterier har tidligere blitt brukt på noen pasienter med tilbakefall av sykdommen, men den norske pilotstudien som publiseres i New England Journal of Medicine denne uken viser altså at bakteriene kan være bedre enn antibiotika for alle pasienter med sykdommen, også de som har den for første gang. Studien presenteres på verdens største konferanse for tarmsykdommer, Digestive Desease Week, lørdag 2. juni, og rett over sommeren starter gruppen «Klinisk Effektforskning» en større studie for å bekrefte funnene. (nrk.no 2.6.2018).)

- Kan avføring erstatte antibiotika? (- I en åpen intervensjonsstudie som nylig er publisert i The New England Journal of Medicine (2), ble 20 pasienter med førstegangsinfeksjon med C. difficile ved seks norske sykehus randomisert til engangsbehandling med et mikrobiotaprodukt fra avføring, gitt som klyster, eller standard antibiotikabehandling med metronidazol. Primærendepunktet var klinisk helbredelse uten tilbakefall innen 70 dager. Syv av ni pasienter i mikrobiotagruppen ble friske, mot fem av 11 i antibiotikagruppen.)

(Anm: Kan avføring erstatte antibiotika? En norsk pilotstudie tyder på at mikrobiota fra avføring kan ha like god effekt som antibiotika mot C. difficile-infeksjon. Clostridium difficile-infeksjon er en alvorlig tarmsykdom som utløses av antibiotikabehandling mot andre infeksjoner. Standardbehandling er bruk av andre antibiotika, noe som opprettholder den oppståtte dysbiosen. For noen år siden ble det vist at såkalt fekal mikrobiotatransplantasjon kan ha god effekt ved residiverende sykdom (1). I en åpen intervensjonsstudie som nylig er publisert i The New England Journal of Medicine (2), ble 20 pasienter med førstegangsinfeksjon med C. difficile ved seks norske sykehus randomisert til engangsbehandling med et mikrobiotaprodukt fra avføring, gitt som klyster, eller standard antibiotikabehandling med metronidazol. Primærendepunktet var klinisk helbredelse uten tilbakefall innen 70 dager. Syv av ni pasienter i mikrobiotagruppen ble friske, mot fem av 11 i antibiotikagruppen. Tidsskr Nor Legeforen 2018. Publisert: 1. oktober 2018.)

- Transplantasjon av tarmmikrobiota for primær Clostridium difficile-infeksjon. (- Et fase 3-forsøk for å vurdere transplantasjon av tarmmikrobiota som primær behandling for C. difficile infeksjon er i gang.)

(Anm: Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile Infection. Clostridium difficile infection is a major health problem.1 Antibiotic treatment is associated with a considerable rate of recurrence of infection and is related to the emergence of antibiotic-resistant bacteria. Recently, fecal microbiota transplantation has been shown to be effective in the treatment of recurrent C. difficile infection.2 We undertook a proof-of-concept trial (ClinicalTrials.gov number, NCT02301000) to evaluate the use of fecal microbiota transplantation as treatment for primary C. difficile infection. (…) This was a small trial, but the results suggest that fecal microbiota transplantation may be an alternative to antibiotic therapy in primary C. difficile infection. A phase 3 trial to assess fecal microbiota transplantation as primary treatment for C. difficile infection is under way. (nejm.org - June 2, 2018).)

- Norske leger behandler tabubelagt folkesykdom med banebrytende metode. (- Metoden går ut på at pasienter får frisk avføring fra nær familie.)

(Anm: Norske leger behandler tabubelagt folkesykdom med banebrytende metode. Nesten 20 prosent av Norges befolkning sliter med irritabel tarm-syndrom. Men norske leger har utviklet en metode som gir håp for mange. (…) Overlege og professor ved Haukeland universitetssykehus, Trygve Hausken står bak studien hvor nærmere åtte av ti pasienter med irritabel tarm ble bedre etter én dose frisk avføring. (…) Studien er gjennomført og skrevet av Trygve Hausken, overlege Tarek Mazzawi, og overlege og professor Odd Helge Gilja med flere. Metoden går ut på at pasienter får frisk avføring fra nær familie. Avføringen tynnes ut med saltvann, siles og blir deretter ført inn i pasientens tarm. Etterpå skylles det to omganger med vann, og pasienten kjenner verken lukt eller ekkel smak. (…) Ved fecal transplantasjon kan plagene komme igjen etter to-tre måneder. Da må man eventuelt gjennomføre denne behandlingen fire ganger i året for å holde symptomene og sykdommen i sjakk. Kan man derimot spise kapsler hjemme et par ganger i året, vil det være mye bedre. (tv2.no 4.7.2018).)

- Uterine (livmor) mikrobiota: En rolle utover infeksjon. (Uterine Microbiota: A Role Beyond Infection.)

(Anm: Uterine Microbiota: A Role Beyond Infection. The human body is colonised by many more bacteria than there are human cells. In addition to bacteria, there are other micro-organisms, although less abundant, such as viruses, fungi, microscopic eukaryotes, and archaea that contribute to the general microbiota. Recent research has highlighted the role of the microbiota in regulating human physiology in health and disease.1,2 Considering the abundance of microbiota, the totality of micro-organisms and their collective genetic material present in the human body, known as the human microbiome, has even been termed the second genome. The body’s second genome offers new insights into the physiological condition and the dynamics between homeostasis and the pathogenesis of disease, with further extension to the promise of novel diagnostic and therapeutic approaches. (…) MICROBIOTA MAY MODULATE IMMUNITY IN THE UTERUS Although the exact role and mechanisms of micro-organisms in the uterus are unknown, new studies have suggested that microbiota could be responsible for a receptive, fertile endometrium by influencing uterine immunity.20 The immune system is involved in all aspects of reproductive success, especially during the time of conception and in the peri-implantation period,21 and it has been shown that local and systemic immunity is greatly influenced by microbiota.22 Indeed, lessons learned from the gut microbiome suggest that the microbiota of the uterus could modulate immune cells involved in implantation and have implications for tissue morphology.20 Microbiota can also be important in protection against infections by competing with invading pathogens in the uterus.20 EMJ Repro Health. 2018;6[1]:70-75.)

- «Det sitter i hodet». Har du min diagnose, skal du ikke føle deg trygg på at legene gjør jobben sin. (- Legene sa til meg: «Dette er en spiseforstyrrelse» eller «dette sitter mellom øra».)

(Anm: Anniken Bye Humberset, student og vikarlærer. «Det sitter i hodet». Har du min diagnose, skal du ikke føle deg trygg på at legene gjør jobben sin. Mange kvinner føler skam over å ha endometriose. Måten legene møter endometriose på, gjør skammen enda større, skriver kronikkforfatteren. Jeg var 19 år og en nokså normal tenåring, men slet voldsomt med menstruasjonssmerter. Det var så vondt at jeg kunne være borte fra skolen hele uken. Jeg ble satt på p-piller, og fikk beskjed om å ta smertestillende. P-pillene hjalp litt, men smertene utviklet seg, de ble helt uhåndterlige. Legene sa til meg: «Dette er en spiseforstyrrelse» eller «dette sitter mellom øra». Jeg drev både med kampsport og styrketrening, men det var frustrerende når kroppen ikke fungerte. På det verste ble smertene så ille at jeg både kastet opp og svimte av. Samtidig ble menstruasjonssyklusen min fullstendig uregelmessig. Jeg blødde av og på hele tiden, med krampene på slep. Det føltes som om noe var virkelig galt. (…) Jeg oppsøkte fastlege og legevakt flere ganger, men ble ikke hørt. Legene sa til meg: «Dette er en spiseforstyrrelse» eller «dette sitter mellom øra». Men jeg visste at jeg aldri hadde slitt med mat. Så nevnte en lege endometriose, en tilstand der vev av samme type som slimhinnen i livmoren, vokser utenfor livmoren. Vevet kan vokse blant annet på eggstokker, urinblære og tarm. Legene fulgte ikke opp, men det jeg leste, stemte overraskende bra med alt jeg slet med: Kramper fra helvete, uregelmessige blødninger, smerter under sex og trøbbel med mat og tarm. Så mange som hver tiende norske kvinne kan være rammet av endometriose. Ifølge eksperten Anton Langebrekke tar det i gjennomsnitt sju år før en kvinne med endometriose får diagnosen. Lidelsen har fått mye oppmerksomhet den siste uka etter at Nav avslo en søknad om uføretrygd fra en kvinne med endometriose dersom hun ikke opererte bort livmoren. Nav omgjorde senere vedtaket etter at kvinnen klagde. - Fastleger og leger på sykehus var sikre på at smertene bare var «litt magevondt». (nrk.no 10.7.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Tarmbakterier styrte utviklingen av endometriose hos mus, viser ny undersøkelse. (- Flere studier på mennesker har vist at endometriose henger sammen med endringer i tarmfloraen.)

(Anm: Tarmbakterier styrte utviklingen av endometriose hos mus, viser ny undersøkelse. Flere studier på mennesker har vist at endometriose henger sammen med endringer i tarmfloraen. Nå antyder en studie på mus at tarmbakteriene kan være en del av årsaken til sykdommen. Så mange som én av ti kvinner i fruktbar alder kan være rammet av endometriose. Det tilsvarer nesten 200 millioner kvinner på verdensbasis. Sykdommen gjør at livmorslimhinnevev begynner å vokse utenfor livmoren, for eksempel rundt eggstokkene, i bukhinnen eller rundt endetarmen og urinblæren. Dette kan igjen gi sammenvoksinger, cyster og betennelser. For kvinnene som er rammet, kan dette blant annet føre til sterke smerter, voldsom mensblødning og problemer med å bli gravid. Forskere vet imidlertid lite om årsakene til endometriose. Behandlingsmetodene som finnes i dag kan bare lindre symptomene, ikke kurere sykdommen. I de siste årene er det kommet flere studier som kobler endometriose til forstyrrelser i bakteriefloraen i tarmen. (…) Retrograd menstruasjon Chadchan og kollegaene tror det kan handle kommunikasjon mellom tarmfloraen og immunsystemet. (…) Foreløpig vi vet ikke om det som skjer i musene, også gjelder mennesker. Det gjenstår mye forskning før vi kan si hva slags rolle tarmflora, bakterieproduserte stoffer og immunsystemet har å si for mennesker med endometriose. (forskning.no 28.1.2023).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Helicobacter pylori Infection Modulates Host Cell Metabolism through VacA-Dependent Inhibition of mTORC1. Abstract Helicobacter pylori (Hp) vacuolating cytotoxin (VacA) is a bacterial exotoxin that enters host cells and induces mitochondrial dysfunction. However, the extent to which VacA-dependent mitochondrial perturbations affect overall cellular metabolism is poorly understood. (…) Overall, these studies support a model that Hp modulate host cell metabolism through the action of VacA at mitochondria. Cell Host Microbe. 2018 May 9;23(5):583-593.e8.)

(Anm: Study: Disease-causing stomach bug attacks energy generation in host cells. CHAMPAIGN, Ill. — Researchers report in a new study that the bacterium Helicobacter pylori – a major contributor to gastritis, ulcers and stomach cancer – resists the body’s immune defenses by shutting down energy production within the cells of the stomach lining that serve as a barrier to infection. (news.illinois.edu 30.5.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Fekal mikrobiotatransplantasjon (FMT) endrer tarmmikrobiota hos pasienter med irritabel tarmsyndrom (IBS): Resultater fra en randomisert, dobbeltblindet placebokontrollert studie. (- Konklusjon: I denne randomiserte dobbeltblindede placebokontrollerte studien fant vi at FMT endret tarmmikrobiota hos pasienter med IBS. Men pasienter i placebogruppen opplevde større symptomlindring sammenlignet med FMT-gruppen etter 3 måneder. Endring av tarmmikrobiota er ikke nok til å oppnå klinisk forbedring i IBS. Imidlertid er det nødvendig med ulike studiedesign og større studier for å undersøke FMTs rolle for IBS.)

(Anm: Faecal microbiota transplantation alters gut microbiota in patients with irritable bowel syndrome: results from a randomised, double-blind placebo-controlled study. Abstract OBJECTIVE: IBS is associated with an intestinal dysbiosis and faecal microbiota transplantation (FMT) has been hypothesised to have a positive effect in patients with IBS. We performed a randomised, double-blind placebo-controlled trial to investigate if FMT resulted in an altered gut microbiota and improvement in clinical outcome in patients with IBS. (…) CONCLUSION: In this randomised double-blinded placebo-controlled study, we found that FMT changed gut microbiota in patients with IBS. But patients in the placebo group experienced greater symptom relief compared with the FMT group after 3 months. Altering the gut microbiota is not enough to obtain clinical improvement in IBS. However, different study designs and larger studies are required to examine the role of FMT in IBS. Gut. 2018 Jul 6. pii: gutjnl-2018-316434.)

- Forskere verden over har brugt 25 år på at identificere sølle 2 millioner ud af verdens estimerede 1 milliard bakteriearter.

(Anm: Danske forskere har i løbet af få uger ved hjælp af ny metode til identifikation af bakterier identificeret lige så mange bakteriearter, som det har taget alle verdens bakterieforskere 25 år at identificere. (…) Forskere verden over har brugt 25 år på at identificere sølle 2 millioner ud af verdens estimerede 1 milliard bakteriearter. (videnskab.dk 12.2.2018).)

- Dansk forsøg: Patienter med tarmsygdom skal drikke parasit-æg. (- Parasitterne kan stimulere tarmcellerne til at danne immunstoffer, som dæmper sygdommen, viser tidligere forsøg.)

(Anm: Dansk forsøg: Patienter med tarmsygdom skal drikke parasit-æg. 120 danske patienter med blødende tyktarmsbetændelse skal i et forsøg drikke mikroskopiske parasit-æg fra piskeorm, skriver dr.dk. Parasitterne kan stimulere tarmcellerne til at danne immunstoffer, som dæmper sygdommen, viser tidligere forsøg. »Vi håber, at vi fremover vil have parasit-æggene som behandlingsmulighed for de patienter, der står overfor at skulle i gang med en stærkere immundæmpende behandling,« siger Andreas Munk Petersen, der er overlæge på gastroenheden på Hvidovre Hospital, til dr.dk. »Det kan nok ikke fjerne selve sygdommen, men vi håber, at behandlingen kan holde sygdommen i ro eller dæmpe symptomer, når sygdommen blusser op,« fortsætter han. Læs også: Katteparasitten Toxoplasma gondii kobles til flere hjernesygdomme (videnskab.dk 5.7.2018).)

- Hvordan behandles sammenpresset avføring (fecal impaction)? Sammenpresset avføring er en alvorlig tarmtilstand der en hard, tørr masse med avføring blir sittende fast i tykktarmen eller endetarmen.

(Anm: How do you treat a fecal impaction? Fecal impaction is a severe bowel condition in which a hard, dry mass of stool becomes stuck in the colon or rectum. This immobile mass will block the passage and cause a buildup of waste, which a person will be unable to pass. (medicalnewstoday.com 12.6.2018).)

- Har tarmbakterier skylden for angst, depresjon i fedme? (- Globale tall for 2016 anslår at rundt 650 millioner mennesker, eller 13 prosent av verdens befolkning, er overvektige.)

(Anm: Har tarmbakterier skylden for angst, depresjon i fedme? (…) I studien la de merke til hvordan dyrene som fikk antibiotika - endret sammensetningen av deres tarmbakterier - reduserte betennelser, forbedret "insulinsignalering i hjernen" og redusert "tegn på angst og depresjon." (…)  Siden 1975 er forekomsten på verdensbasis nesten tredoblet. Globale tall for 2016 anslår at rundt 650 millioner mennesker, eller 13 prosent av verdens befolkning, er overvektige. Mye av denne fedmeepidemien er drevet av dietter med mye fett og "energitette matvarer", sammen med reduksjoner i fysisk aktivitet. (medicalnewstoday.com 18.6.2018).)

- Forsker mener det ikke er helsemessig problem å være overvektig. Overvekt er den nye normalen. (- Problemene kommer når man får fedmeplager. Da er man mer utsatt for diabetes type 2, slitasjegikt og andre kroppssmerter.) (- Har man over 30, betegnes det som et fedmeproblem.)

(Anm: Forsker mener det ikke er helsemessig problem å være overvektig. Overvekt er den nye normalen. – Vi bør kanskje endre BMI-skalaen for å følge utviklingen, mener forsker. Helseforsker mener det ikke er et helsemessig problem å være overvektig. Problemene kommer når man får fedmeplager. Da er man mer utsatt for diabetes type 2, slitasjegikt og andre kroppssmerter. – Dette er den standarden vi er vant til, men i dag er det mest normalt å være overvektig, så det spørs i grunn om vi må endre standarden, sier Steinar Krogstad til NRK. Han er leder av den store helseundersøkelsen HUNT som er gjennomført siden 1984. HUNT 4 kom i gang høsten 2017 og varer til januar 2019. Syv av ti nordmenn er i dag overvektige. Det betyr at man har en kroppsmasseindeks (BMI) på mellom 25 og 30. Har man over 30, betegnes det som et fedmeproblem. – Man sier jo ofte at det som er gjennomsnittlig er normalt, men når det som er normalt har endret seg såpass mye, så er vi i en spesiell situasjon, sier forskeren. (aftenposten.no 18.10.2018).)

- Forskere viser ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose. Forskere ved Western University og Lawson Health Research Institute har vist en ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose, en av de viktigste årsakene til hjerteinfarkt og hjerneslag.

(Anm: Researchers show novel relationship between gut microbiome and atherosclerosis. Researchers at Western University and Lawson Health Research Institute have shown a novel relationship between the intestinal microbiome and atherosclerosis, one of the major causes of heart attack and stroke. This was measured as the burden of plaque in the carotid arteries. (…) The study, published in the journal Atherosclerosis, noted that these differences could not be explained by diet or kidney function, pointing to a difference in the make-up of their intestinal bacteria. (…) The study indicates that the gut microbiome plays an important role in an individual's risk for atherosclerosis, opening the door for new treatment options for those patients with unexplained plaque build-up in the arteries. (medicalnewstoday.com 3.5.2018).)

(Anm: Metabolic products of the intestinal microbiome and extremes of atherosclerosis. (…) Conclusions The intestinal microbiome appears to play an important role in atherosclerosis. These findings raise the possibility of novel approaches to treatment of atherosclerosis such as fecal transplantation and probiotics. Atherosclerosis, 2018; 273: 91.)

- Hvordan høye lipidnivåer forårsaker betennelse og skader nyrer og blodkar. (- Dette fører til betennelse, som, hvis det blir kronisk, kan skade nyrene eller forårsake aterosklerose - innsnevring av arteriene på grunn av en oppbygging av avleiringer på den indre arterieveggen.) (- Og aterosklerose er en av hovedårsakene til hjerteinfarkt og hjerneslag, "forklarer Timo Speer fra Saarland University.) (- Speer, som har en doktorgrad i medisin så vel som biologi, er hovedforfatter av studien nylig ble publisert i Nat Immunol 2019 Dec 9 [Online ahead of print].)

(Anm: How high lipid levels cause inflammation and damage kidneys and blood vessels.  Doctors interested in ways to minimize the risk of cardiovascular disease have long had blood cholesterol levels in their sights. But other types of blood fats (also known as 'lipids') can also be damaging to health. "Our work has involved studying a special group of lipids, the triglycerides. We've been able to show that when these naturally occurring fats are present at elevated concentrations they can alter our defence cells in such a way that the body reacts as if responding to a bacterial infection. This leads to inflammation, which, if it becomes chronic, can damage the kidneys or cause atherosclerosis—the narrowing of arteries due to a build up of deposits on the inner arterial wall. And atherosclerosis is one of the main causes of heart attacks and strokes," explains Timo Speer of Saarland University. Speer, who has a doctorate in medicine as well as biology, is the lead author of the work just published in Nature Immunology. (medicalxpress.com 9.12.2019).)

(Anm: Apolipoprotein C3 induces inflammation and organ damage by alternative inflammasome activation. Abstract NLRP3-inflammasome-driven inflammation is involved in the pathogenesis of a variety of diseases. Identification of endogenous inflammasome activators is essential for the development of new anti-inflammatory treatment strategies. Here, we identified that apolipoprotein C3 (ApoC3) activates the NLRP3 inflammasome in human monocytes by inducing an alternative NLRP3 inflammasome via caspase-8 and dimerization of Toll-like receptors 2 and 4. Nat Immunol 2019 Dec 9 [Online ahead of print].)

- Mikrobiom og kreft. Menneskekroppen huser 10-100 billioner mikrober (små mikroorganismer som bakterier, virus og sopp) og deres grupperinger eller samfunn refereres til som mikrobiota.

(Anm: Microbiome and Cancer. Human body hosts 10-100 trillion microbes (small microorganisms such as bacteria, viruses and fungi) and their groupings or community is referred to as microbiota. The complete collection of genes of all the microbes in a community is termed as microbiome. Microbes and Human Body. Microbes start inhabiting the human body soon after the birth. They colonize in the areas exposed directly to the environment such as human respiratory tract (most commonly the nose), the skin (especially lined with the mucous membrane such as groin), the urinary tract, and the digestive tract (mainly colon and the mouth). (…) Dysbiosis is a condition when these microbes become imbalanced in the gut. Studies have indicated that imbalance in the community of gut microbes is associated with CRC development. Also, there is a scope of managing gut bacteria which can help in curing the CRC. (medicalnewstoday.com 8.5.2018).)

(Anm: Lou Gehrig's disease: new immune link uncovered. Lou Gehrig's disease, also known as amyotrophic lateral sclerosis, is a frighteningly progressive and almost unanimously fatal condition. Despite furious research, the exact causes are yet to come to light. New research published in the journal Science slots a new piece into the puzzle. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a disease that attacks the nervous system, rapidly destroying the patient's motor neurons. (...) C9orf72 was the first gene to be linked to ALS and is also known to play a role in frontotemporal dementia, another neurological disease without a cure. (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

(Anm: Researchers find that immune cells play unexpected role in Lou Gehrig's diseasea. Cedars-Sinai research scientists have found that immune cells in the brain play a direct role in the development of amyotrophic lateral sclerosis, or ALS, offering hope for new therapies to target the neurodegenerative disease that gradually leads to paralysis and death.The findings will appear in the journal Science on March 18, 2016. (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

(Anm: Low serotonin is mythical cause of depression, says psychiatry professor (medicalnewstoday.com 22.4.2015).)

(Anm: A Brean. Fra redaktøren. Forførende forskningsfortellinger. (…) «Forskning er ikke sannhet, men fortellinger.» (…) «- Du har for lavt serotoninnivå. Her er en pille som høyner det.» Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:291 (23.2.2016).)

(Anm: Manipulating novel target could lead to new treatments. Northwestern Medicine scientists have shown how manipulating a novel target in the brain using gene therapy could lead to new treatments for depression. The investigators showed decreasing a set of proteins called HCN channels reduced depression-like behavior in mice. If replicated in humans, the findings could inform fresh therapies for millions of patients who do not respond to existing treatments for depression. The study will be published July 12 in the journal Molecular Psychiatry. Most existing antidepressants affect mood and emotions by increasing levels of neurotransmitters called monoamines, namely serotonin, dopamine and norepinephrine. But the fact that these drugs are not effective for many patients suggests there are additional mechanisms underlying depression yet to be uncovered that could be targeted with new therapies. (medicalnewstoday.com 14.7.2016).)

(Anm: Startup Spotlight: Vedanta Biosciences eyes large-scale clinical trials for microbiome drugs. Hundreds of millions of dollars have flowed to Boston-area companies investigating how to manipulate the microbiome within everyone to treat a plethora of illnesses, from serious gastrointestinal infections to food allergies to cancer. The latest addition to that figure is $27 million to Vedanta Biosciences, which announced its Series C round on Dec. 24. The company has raised $82 million since it launched in 2010, making it one of the best-funded private companies working on microbiome therapeutics in the area. It also announced a partnership with Bristol-Myers Squibb in December. (statnews.com 4.1.2019).)

(Anm: Antidepressant target discovery could lead to gene therapy treatment. In 2010, researchers at Weill Cornell Medical College thought they hit on a novel way to treat depression--by delivering a gene called p11 directly to the brain. The gene therapy looked promising in mice but hasn’t yet moved into clinical trials. (fiercepharma.com 20.7.2016).)

(Anm: Individuals with social phobia have too much serotonin (medicalnewstoday.com 18.6.2015).)

(Anm: Antibiotic Exposure in Infancy May Lead to Overweight Toddlers. NEHM 2015 (April 24, 2015).)

(Anm: The brain may show signs of aging earlier than old age. A new study published in Physiological Genomics suggests that the brain shows signs of aging earlier than old age. The study found that the microglia cells - the immune cells of the brain - in middle-aged mice already showed altered activity seen in microglia from older mice. Parkinson's, Alzheimer's and other aging-related neurodegenerative disorders are associated with excessive inflammation in the brain. Scientists believe that overactive microglia cells contribute to the excess inflammation. Normally, microglia protect the brain from infection and ensure the brain functions properly. Their immune response is tightly controlled. Microglia produce pro-inflammatory molecules to turn the inflammation process on, followed by anti-inflammatory molecules to turn inflammation off. With aging, microglial cells can overreact, and their immune activity can become less controlled - they turn inflammation on too quickly or turn it off too slowly. The prolonged or constant inflammation that results can damage the brain. (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

(Anm: What is the gut microbiota? What is the human microbiome? The human body is host to around 100 trillion microbes - we have more of these microorganisms than we have our own human cells, which are outnumbered by about 10 to 1. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

- Serotonin / noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) er mye brukt til behandling av alvorlig depressiv lidelse, men disse legemidlene induserer flere bivirkninger, inklusive økt aggresjon og impulsivitet, som er risikofaktorer for rusmisbruk, kriminell atferd og selvmord.

(Anm: Milnacipran affects mouse impulsive, aggressive, and depressive-like behaviors in a distinct dose-dependent manner. Abstract Serotonin/noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) are widely used for the treatment for major depressive disorder, but these drugs induce several side effects including increased aggression and impulsivity, which are risk factors for substance abuse, criminal involvement, and suicide. (…) Although the most effective dose for depressive-like behavior was 30 mg/kg, the highest dose increased aggressive behavior and unaffected impulsive behavior. Increased dopamine levels in the NAc could be responsible for the effects. In addition, the mice basal impulsivity was negatively correlated with the latency to the first agonistic behavior. Thus, the optimal dose range of milnacipran is narrower than previously thought. Finding drugs that increase serotonin and dopamine levels in the mPFC without affecting dopamine levels in the NAc is a potential strategy for developing novel antidepressants.J Pharmacol Sci. 2017 Jul;134(3):181-189.)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

- Visse antibiotika øker risikoen for nyrestein. En ny studie har konkludert med at mennesker behandlet med visse antibiotika har en økt risiko for å utvikle nyresteiner. Barn og unge synes å være mest berørt. Eksperter vet allerede at våre mikrobiomer - eller koloniene av mikroorganismer som forekommer naturlig i kroppene våre - påvirkes av antibiotika.

(Anm: Certain antibiotics increase kidney stone risk. A new study has concluded that people treated with certain oral antibiotics have a heightened risk of developing kidney stones. Children and adolescents seem to be the most affected. Experts already know that our microbiomes — or the colonies of microorganisms that occur naturally in our bodies — are affected by antibiotics. And, it is also worth noting that changes to the intestines' microbiome have previously been linked with increased risk of kidney stones. But, for the first time, research published in the Journal of the American Society of Nephrology pinpoints a link between antibiotics and kidney stones. (…) "The reasons for the increase are unknown, but our findings suggest that oral antibiotics play a role, especially given that children are prescribed antibiotics at higher rates than adults." Study co-author Michelle Denburg. (…) 'Twice as likely' to develop kidney stones The scientists analyzed the electronic health records of 13 million adults and children in the United Kingdom who saw their doctor between 1994 and 2015. The data included the treatment history of 26,000 individuals with kidney stones, which the team compared with the health records of almost 260,000 people who had not developed kidney stones (the controls). (medicalnewstoday.com 12.5.2018).)

- Antibiotika i barndommen: En risikofaktor for fedme? (- Antibiotika forstyrrer tarmfloraen (intestinal mikrobiota) og kan være en faktor i vektøkning.)

(Anm: Antibiotics during infancy: a risk factor for obesity? Antibiotics: repeated treatments before the age of two could be a factor in obesity. Antibiotics disrupt the intestinal flora (intestinal microbiota) and could be a factor in weight gain. Prescription of antibiotics for children should not be automatic but should be evaluated on a case-by-case basis. (…) Although the level of evidence for all these data is low, there is convergence: obesity, excess weight and weight gain appear to be more frequent in children exposed to several systemic antibiotic treatments during their first two years. The harm-benefit balance of antibiotic treatments for children should be considered on a case-by-case basis, and they should not be prescribed widely or automatically; macrolides should be reserved for cases of penicillin intolerance or treatment failure. Prescrire Int 2018; 27 (194): 155-157.)

- Nyreskade forårsaket av legemidler Man bør alltid vurdere legemidler som årsak ved både akutt og kronisk nyreskade. Medikamenter kan forårsake alle former for nyreskade med forskjellige kliniske manifestasjoner og ulik patogenese.

(Anm: Nyreskade forårsaket av legemidler Man bør alltid vurdere legemidler som årsak ved både akutt og kronisk nyreskade. Medikamenter kan forårsake alle former for nyreskade med forskjellige kliniske manifestasjoner og ulik patogenese. Pasientens alder, hydreringsstatus, opprinnelig nyrefunksjon og eventuell aterosklerose påvirker risikoen for legemiddelrelatert nyreskade. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1462-4.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Fem pasienter døde av feilbehandling med antibiotika – kunne vært unngått. Norsk pasientskadeerstatning har de siste fem årene mottatt 77 klager på feil antibiotikabehandling. Fem pasienter har mistet livet. – Dette er fem dødsfall som kunne vært unngått, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til NTB. 

(Anm: Fem pasienter døde av feilbehandling med antibiotika – kunne vært unngått. Norsk pasientskadeerstatning har de siste fem årene mottatt 77 klager på feil antibiotikabehandling. Fem pasienter har mistet livet. – Dette er fem dødsfall som kunne vært unngått, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til NTB. (…) Alvorlige konsekvenser I noen av tilfellene har pasientene fått blodforgiftning, fått svekket syn eller hørsel, eller utviklet eller fått forverret en infeksjon. Pasientene har blant annet fått for høy eller lav dose antibiotika, fått feil type antibiotika eller fått medisinen på feil måte, for eksempel intravenøst i stedet for gjennom munnen. – Antibiotikabehandling gjennomføres for at folk skal få behandling for infeksjoner og etter medisinske inngrep. Det er mye snakk om at vi skal redusere bruken av antibiotika, men i noen tilfeller må man bruke det, sier hun. (nettavisen.no 6.6.2018).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Livsfarlige epidemier spres med full kraft. (- Antibiotikaresistens. Det er en annen dimensjon som gjør utbruddene av kolera, meslinger og difteri i Jemen ekstra skummelt: Den siste tiden har helsepersonell oppdaget stadig flere pasienter med multiresistente bakterier. Disse bakteriene lar seg ikke knekke av noen form for antibiotika. Det er en skremmende utvikling.)

(Anm: Livsfarlige epidemier spres med full kraft. ABYAN/ADEN (VG) Lutfattige og krigsherjede Jemen rammes av difteri og meslinger. I bakgrunnen lurer en antibiotikakrise. Antibiotikaresistens Det er en annen dimensjon som gjør utbruddene av kolera, meslinger og difteri i Jemen ekstra skummelt: Den siste tiden har helsepersonell oppdaget stadig flere pasienter med multiresistente bakterier. Disse bakteriene lar seg ikke knekke av noen form for antibiotika. Det er en skremmende utvikling. Jeg tror dette kan utvikle seg til en katastrofe for samfunnet vårt, sier Omar al Nagda (32). Han er sjef for laboratoriet ved sykehuset til Leger uten grenser i Aden, og har nettopp startet å forske på den økte antibiotikaresistensen i Jemen. Ingen kjenner omfanget av problemet ennå. (vg.no 3.6.2018).)

– Antibiotika kurerte ikke deres infeksjoner. Tarmbakterier gjorde det.

(Anm: Antibiotics Didn't Cure Their Infections. Fecal Bacteria Did. Research data published in the NEJM appear to have similar efficacy as antibiotics in eliminating Clostridium difficile infection, The New York Times reported. - In the study, the investigators randomly assigned 20 people with C. difficile infections to receive antibiotics or faecal transplants. - The researchers found that five of nine people who received faecal transplants were cured of infection, compared to five of 11 people treated with antibiotics. - The research team noted that two of three people who received antibiotics after faecal transplants were cured, while a second course of antibiotics was not effective in any patient previously exposed to the drugs. - The investigators plan to confirm these findings in a larger study involving about 200 patients. - Study author Michael Bretthauer said the findings "speak for themselves" but cautioned that larger studies are needed for practice-changing results. (firstwordpharma.com 3.6.2018).)

(Anm: Antibiotics Weren’t Used to Cure These Patients. Fecal Bacteria Were. In a small study, doctors used so-called fecal transplants to treat a serious gut infection in patients. The transplants, from healthy donors, were as effective as antibiotics. (nytimes.com 2.6.2018).)

- Antibiotika reduserer effektiviteten av kreftbehandling - studie.

(Anm: Antibiotics greatly reduce effectiveness of cancer treatment – study.   Study data presented at the American Society of Clinical Society annual meeting reveal that antibiotics greatly reduce the efficacy of immunotherapy, The Guardian reported. - "Clearly, we need to treat serious or life threatening infections with antibiotics," remarked study author Nadina Tinsley, adding "the challenge is striking the right balance." - In the study, the researchers retrospectively examined outcomes for 303 patients with melanoma, non-small cell lung cancer or renal cancer who underwent treatment with checkpoint inhibitors, about a third of whom also received antibiotics around the time of treatment. - The investigators observed that the median time to progression was 178 days among people who did not receive antibiotics, compared to 97 days for those to antibiotics, while overall survival among people who used antibiotics was 317 days, versus 651 days for those who were not exposed to the drugs. - (firstwordpharma.com 3.6.2018).)

- Måter å øke kampen mot global antimikrobiell resistans (AMR). (- Nå blir forskningsprosjektet lagt på is.) (- Bruk av antibiotika for å hindre diaré kan kuttes med 60 % i India, Nigeria, Indonesia og Brasil, ganske enkelt ved å forbedre folks tilgang til vann og sanitæranlegg, samt forbedre hygieneatferd," sier Margaret Batty.) (- Med legemiddelresistente infeksjoner, som nå forårsaker en halv million dødsfall i året, har tilgang til rent vann og anstendig sanitet aldri vært mer viktig i kappløpet for å hindre en global antimikrobiell resistenskatastrofe.)

(Anm: Ways to step up the fight against global antimicrobial resistance. Decision-makers must acknowledge the pivotal role that water, sanitation and hygiene play in preventing infection, writes WaterAid’s Margaret Batty. Meanwhile Matt Ball of the The Good Food Institute says moving to plant-based and clean meat is the best thing we can do to avoid pandemics of antibiotic-resistant superbugs. Containers filled with drinking water at a tribal settlement in Mumbai. ‘Antibiotic use to prevent diarrhoea could be cut by 60% in India, Nigeria, Indonesia and Brazil simply by improving people’s access to water and sanitation, and improving hygiene behaviours,’ says Margaret Batty.With drug-resistant infections now causing the deaths of half a million people a year, access to clean water and decent sanitation has never been more vital in the race to prevent a global antimicrobial resistance catastrophe. As Dame Sally Davies poignantly highlighted in your report (Experts issue new warning on overuse of antibiotics, 27 March), “the importance of clean water, sanitation and vaccination must not be forgotten to avoid infections occurring in the first place”. This point, alongside the critical role of hygiene, is absolutely key. (theguardian.com 7.4.2018).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

(Anm: Senter for antimikrobiell resistens  (AMR). Senteret studerer hvilke effekter intervensjoner mot AMR har på folkehelsen og utarbeider policy for tiltak. (fhi.no).)

(Anm: Drug companies are starting to tackle antimicrobial resistance but could do more, report shows. Just two of 28 new antibiotics in development have adequate stewardship and access provisions in place, a review of the drug industry’s progress on tackling antimicrobial resistance (AMR) has found. BMJ 2018;360:k269 (Published 23 January 2018).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: More than 8,000 individual GPs warned over their antibiotics prescribing. The Chief Medical Officer has sent personalised letters to more than 8,000 GPs telling them that they are overprescribing antibiotics. The letters were targeted at all GPs in the 20% highest prescribing practices, as well as GPs in practices who have seen their numbers rise by at least 4% each yea (pulsetoday.co.uk 6.4.2018).)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober.) (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

- Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning. (- Her har vi screenet mer enn 1 000 markedsførte legemidler mot 40 representative tarmbakterielle stammer, og fant at 24 % av legemidler med menneskelige mål, inkludert medlemmer av alle terapeutiske klasser, hemmet veksten av minst en bakteriestamme in vitro. (- Potensiell risiko for (…) antibiotikaresistens.)

(Anm: Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning, men omfanget av dette fenomenet er ukjent. (- Den potensielle risikoen for ikke-antibiotisk promotering av antibiotikaresistens rettferdiggjør videre undersøkelser. (…) Virkningene av legemidler målrettet mennesker på tarmbakterier gjenspeiles i deres antibiotika-lignende bivirkninger hos mennesker og er overensstemmende med eksisterende kohortstudier på mennesker. (…) Våre resultater gir en ressurs for fremtidig forskning på legemiddel-mikrobiom interaksjoner, åpner nye veier for kontroll av bivirkninger og endrede bruksområder, og utvider vårt perspektiv på antibiotikaresistens. Nature 2018 (Published: 19 March 2018).)

- [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (aripripazol (ABILIFY)).

(Anm: - [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (ABILIFY). [Eosinophilic myocarditis and sudden unexpected death in a younger patient treated with antipsychotics].  Abstrakt En 36 år gammel mann som led av schizofreni ble funnet død i sin leilighet. Rettslig obduksjon ble utført på grunn av plutselig uventet død, men fant ikke dødsårsaken. Histologisk undersøkelse av hjertet viste eosinofil myokarditt (EM), mens rettsmedisinske kjemiske undersøkelser viste økt nivå av aripripazol (Abilify). Vi diskuterer risikoen for plutselig hjertedød hos pasienter som får antipsykotika og mulig sammenheng mellom forhøyede nivåer av legemiddel og EM, og vi understreker viktigheten av obduksjon, og håper på bedre måter i fremtiden for å påvise pasienter utsatt for risiko. Ugeskr Laeger. 2011 Oct 31;173(44):2799-800.)

(Anm: Clozapine-induced myocarditis, a widely overlooked adverse reaction. Acta Psychiatr Scand. 2015 Apr 11. [Epub ahead of print].)

- Danske forskere slår vannalarm: Multiresistente bakterier sprer seg via avløpsvannet. Vi har samme situasjon i Norge, sier professor. RASKT: Denne videoen fra Harvard viser hvor raskt en E. coli-bakterie kan utvikle kraftig resistens.

(Anm: Danske forskere slår vannalarm: Multiresistente bakterier sprer seg via avløpsvannet. Vi har samme situasjon i Norge, sier professor. RASKT: Denne videoen fra Harvard viser hvor raskt en E. coli-bakterie kan utvikle kraftig resistens. Video: Harvard Medical School. Danske forskere ved København universitets biologisk institutt gikk torsdag ut med oppsiktsvekkende oppdagelser om multiresistente bakterier. Universitetets undersøkelser har avdekket at bakterienes evne til å utvikle multiresistens er langt større enn hva man tidligere har trodd. I tillegg sprer antibiotikaresistente bakterier seg via avløpsvannet. Det skriver danske Information. (…) Bakterier følger også her til lands avløpsvannet, gjennom renseanlegget, ut i vassdrag igjen og tilbake til forbrukerne. Særlig lekkasjer fra dårlige avløpssystem til drikkevann er en viktig smittekilde, ifølge professoren. - Det som skjer, er at pasienter får antibiotika, og at dette virker i hele kroppen. Dermed blir bakteriene som normalt finnes i tarmen mer resistente, før de sprer seg via avløpsvannet. Spillvann fra sykehus og sykehjem er veldig undervurdert som smittekilde til antibiotikaresistente bakterier, forteller Tønjum. (…) Ifølge professoren er det nettopp sykehus og sykehjem som er hovedkilde til resistente bakterier her i landet. Hun trekker særlig fram de stedene hvor man har svekkede pasienter som krever mer bredspektret antibiotika. (dagbladet.no 24.5.2018).)

- Ufullstendige bevis for støtte til dopaminhypotesen for psykose: Hvorfor nevromobiologisk forskning må vurdere bruk av medisinering, justere for viktige konfundere, velge strenge komparatorer og bruke større utvalg.

(Anm: Ufullstendige bevis for støtte til dopaminhypotesen for psykose: Hvorfor nevromobiologisk forskning må vurdere bruk av medisinering, justere for viktige konfundere, velge strenge komparatorer og bruke større utvalg. (Inconclusive Evidence in Support of the Dopamine Hypothesis of Psychosis.) Til tross for flere inkonsekvenser og metodologiske biaser (1) forblir dopaminhypotesen (DH) et populært tema innen schizofreniforskningen. Front. Psychiatry, 01 May 2018.)

- Denne pasienten reagerte godt på kreftbehandling, og et forskerteam fra MD Anderson Cancer Center mener at tarmbakterier kan være en grunn til hvorfor.

(Anm: How gut bacteria impact cancer treatment: meet the STAT Madness 2018 Editors’ Pick. High-resolution microscopy of a melanoma patient's fecal sample. This patient responded well to cancer therapy, and a research team from MD Anderson Cancer Center thinks gut bacteria may be a reason why. The idea came to her during someone else’s talk. Dr. Jennifer Wargo listened as a researcher described mice responding differently to certain cancer therapies depending on the composition of bacteria in their guts. She was intrigued. “I got up to the microphone, and I was like, ‘This is amazing! Have you studied this in patients?’” Wargo recalled. “They said they were planning to do so, but I saw this as a huge opportunity. … So I ran back home to MD Anderson and wrote a protocol.” Three years later, Wargo, from MD Anderson Cancer Center in Houston, published her team’s findings in Science. On Monday, STAT announced that Wargo’s work was the “Editors’ Pick” in STAT Madness 2018, a tournament in its second year that highlights top projects in science and medicine. “It’s a total honor,” said Wargo, adding that a clinical trial is now in the works to see if changing someone’s gut bacteria while they are in the cancer treatment she studied will improve their response to the treatment. (statnews.com 2.4.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Forskerne Nils Søli og Kari Grave mener bøndene har egne lagre av medisin og selv styrer forbruket.

Grisete antibiotikabruk
dn.no 9.11.2005
Forskere ved Norges veterinærhøgskole mener Mattilsynet mangler kontroll med antibiotika-bruken blant svinebønder på Jæren i Rogaland.

Forskerne Nils Søli og Kari Grave mener bøndene har egne lagre av medisin og selv styrer forbruket.

-Fulle av antibiotika og hormoner
– Nå må Mattilsynet ta ansvar. Jeg frykter at medikamentene flyter. Kjøleskapene på enkelte svinegårder er trolig fulle av antibiotika og hormoner, slik at bønder selv kan medisinere grisen, sier professor Nils Søli ved Norges veterinærhøgskole til Nationen. (...)

- Bakterier med en usædvanlig antibiotikaresistans sprer seg i USA.

(Anm: Germs with Unusual Antibiotic Resistance Widespread in U.S. Ramped-up CDC strategy helps providers stop spread of new germs, prevents large outbreaks. Health departments working with CDC’s Antibiotic Resistance (AR) Lab Network found more than 220 instances of germs with “unusual” antibiotic resistance genes in the United States last year, according to a CDC Vital Signs report released today. Germs with unusual resistance include those that cannot be killed by all or most antibiotics, are uncommon in a geographic area or the U.S., or have specific genes that allow them to spread their resistance to other germs. (cdc.gov 3.4.2018).)

- Pasienter krever ikke så ofte antibiotika. Pasienter spør ikke lege om antibiotika så ofte som i tidligere år, antyder forskere.

(Anm: Patients request antibiotics less often. Patients are not asking GPs for antibiotics as frequently as in previous years, research suggested. But, while UK GPs are reducing antibiotic prescriptions, a lack of access to diagnostic tools means that over a third are prescribing antibiotics unnecessarily, said two polls commissioned by the Longitude Prize. The prize fund was launched in 2014 with a challenge to develop a point-of-care test to detect and understand infections, to help ensure that the right antibiotics are used at the right time. BMJ 2017;359:j5283 (Published 16 November 2017).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

- Men fastleger merker presset fra barnehager som ønsker medikamenter mot øyekatarr samt skoleelever som ikke vil ha sykefravær.

(Anm: Stor nedgang i bruk av antibiotika: – Vi er i rute, folk har forstått alvoret. Vi bruker mye mindre antibiotika, men fastleger merker presset fra barnehager som ønsker medikamenter mot øyekatarr samt skoleelever som ikke vil ha sykefravær. (aftenposten.no 2.3.2018).)

- Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet. Sludder og vrøvl, siger en filosof. Hvem er du? Ikke nogen uden dine bakterier, siger forskere. (- Tidligere tænkte man primært på bakterier som sygdomsfremkaldende bæster, der skulle udryddes.)

(Anm: Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet. Sludder og vrøvl, siger en filosof. Hvem er du? Ikke nogen uden dine bakterier, siger forskere. Genforskning var hot omkring årtusindskiftet, hvor man sagde, at kortlægningen af menneskets gener ville revolutionere forståelsen af, hvorfor vi er, som vi er. Så begyndte forskere at bruge gensekventering til at kortlægge vores mikrobiota - de billioner af bakterier, svampe og virus, der lever på alle overflader af kroppen, i kropsåbningerne og i tarmene. (…) Mikroorganismerne har vist sig at have langt større betydning for, hvordan vi udvikler os både fysisk og psykisk, end man tidligere har troet. (…) Tidligere tænkte man primært på bakterier som sygdomsfremkaldende bæster, der skulle udryddes. (videnskab.dk 2.3.2018).)

- Næbdyr kan redde os fra antibiotika-resistens. Mælk fra næbdyr kan være et middel mod superresistente bakterier.

(Anm: Næbdyr kan redde os fra antibiotika-resistens. Mælk fra næbdyr kan være et middel mod superresistente bakterier. Et af verdens måske mest specielle dyr, Næbdyret, kan redde os fra antibiotikaresistens. Dyrets mælk indeholder nemlig et potent protein, der kan bekæmpe såkaldte superbakterier. Det skriver BBC. (…) Forskere mener, at pattedyr udviklede brystvorter, fordi det er en steril måde at give sine unger mælk på. Men næbdyret har slet ikke brystvorter. Den sveder sin mælk ud gennem kroppen og fordrer sine unger på den måde. Og netop derfor giver det mening, at dyrets mælk er antibakteriel, da dyrets overflade kan blive udsat for mange skadelige bakterier. (…) Superresistente bakterier opstår, når en bakterie bygger en tolerance op over for antibiotika, og derefter videregiver resistensen til næste generation af bakterier. (jyllands-posten.dk 16.3.2018).)

- «Nytenkende» antibiotika kan drepe resistent bakterie. 

(Anm: 'Game-changing' antibiotic can kill off superbugs. A new study, published in the Journal of Medicinal Chemistry, offers the first proof that a new synthetic form of the antibiotic teixobactin can neutralize drug-resistant bacteria. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) say that antibiotic resistance is "one of the world's most pressing public health problems." In the United States alone, 2 million people are believed to become infected by drug-resistant bacteria per year, and more than 23,000 U.S. individuals die as a result. The new antibiotic has been called "game-changing," and the findings may "lead to the first new class of antibiotic drug in 30 years." Ishwar Singh, a drug design specialist and senior lecturer in biological chemistry at the University of Lincoln's School of Pharmacy in the United Kingdom, is the corresponding author of the new study. (…) The team then tested these synthetic versions in vitro. "These [analogs]," write the authors, "showed highly potent antibacterial activities against Staphylococcus aureus, MRSA, and [VRE]." Also, one of these analogs was found to be noncytotoxic both in vitro and in vivo, report the scientists. (medicalnewstoday.com 27.3.2018).)

- Hvordan mikrobiomet utfordrer vårt konsept (forestilling) om selvet. (- Fig. 1. Det endrede syn på det menneskelige selvet. (a) Det tradisjonelle synspunktet: mennesker er skilt fra naturen. (b) Synspunkter i mikrobiomets era (epoke): interaksjoner med mikroorganismer definerer det individuelle menneskelige selvet.)

(Anm: How the microbiome challenges our concept of self. (…) Fig 1. The changing perspective of the human self. (a) The traditional view: humans are set apart from nature. (b) View in the era of the microbiome: interactions with microorganisms define the individual human self. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005358.g001 / PLoS Biol 16(2): e2005358.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Selvet, en sentral og unik side ved menneskets personlighet; karakterisert ved individets organiserte og varige opplevelser av egen identitet. Selvet er et sentralt begrep i nyere personlighetspsykologiske teorier, hvor det blant annet fremheves at mennesket til enhver tid forsøker å handle i overensstemmelse med sitt eget selvbilde.

(Anm: Selvet, en sentral og unik side ved menneskets personlighet; karakterisert ved individets organiserte og varige opplevelser av egen identitet. Selvet er et sentralt begrep i nyere personlighetspsykologiske teorier, hvor det blant annet fremheves at mennesket til enhver tid forsøker å handle i overensstemmelse med sitt eget selvbilde. Det antas også at realisering av iboende muligheter er en fundamental drivkraft hos mennesket. Personlighetsmessige problemer kan skyldes et urealistisk selvbilde, enten i form av et altfor optimistisk eller pessimistisk syn på eget verd og muligheter. (…) - jeg - jeg i filosofien - selvaktelse - selvfølelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

– Leger kan for lite om antibiotika.

(Anm: – Leger kan for lite om antibiotika. Den norske legestanden jobber iherdig for å redusere overforbruket av antibiotika med 30 prosent, men flere fastleger kjenner fortsatt presset fra pasienter til å skrive ut resept. (nrk.no 21.11.2017).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

- Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens.

(Anm: Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens. (Pharma pollution an 'ignored' cause of antibiotic resistance.) Forurensning med legemidler i forsyningskjeder bidrar til spredning av antimikrobiell resistens (AMR), ifølge en ny rapport. (Pollution in pharma supply chains is contributing to the spread of antimicrobial resistance (AMR), says a new report.) I dokumentet beskriver European Public Health Alliance (EPHA) forurensningen til legemiddelfirmaer som en "ignorert årsak" til AMR, og sier at "betydelige mengder" av antibiotika frigjort fra fabrikker kombinert med avrenning fra gårder og menneskelig kloakk for å skape en perfekt yngleplass for legemiddelresistente bakterier. (In the document , the European Public Health Alliance (EPHA) describes pollution by pharma manufacturers as an "ignored cause" of AMR, saying that "substantial quantities" of antibiotics released from factories are combining with runoff from farms and human waste to create a perfect breeding ground for drug-resistant bacteria.) (outsourcing-pharma.com 25.8.2016).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotic-Resistant Infection Treatment Costs Have Doubled Since 2002, Now Exceeding $2 Billion Annually. Abstract Antibiotic-resistant infections are a global health care concern. The Centers for Disease Control and Prevention estimates that 23,000 Americans with these infections die each year. (healthaffairs 21.3.2018).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Social, demographic, and economic correlates of food and chemical consumption measured by wastewater-based epidemiology. Significance To date, wastewater-based epidemiology has focused on reporting drug and pharmaceutical consumption patterns by analyzing domestic wastewater. Here we explore the relationships between chemicals in wastewater and social, demographic, and economic parameters of the respective populations. We show the extent to which consumption of chemicals such as opioids and illicit drugs are associated with sociodemographics. We also examine chemicals that reflect individuals’ consumption of food components in wastewater and show that disparities in diet are associated with educational level. Our study shows that chemicals in wastewater reflect the social, demographic, and economic properties of the respective populations and highlights the potential value of wastewater in studying the sociodemographic determinants of population health. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Oct 22;116(43):21864-21873.)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Frykter at 30 prosent av artene i havet dør ut grunnet havforsuring. Forskerne mener at havet nå surner raskere enn på 300 millioner år - og at innen år 2100 kan havet ha surnet med hele 170 prosent. I 2012 samlet over 500 av verdens fremste eksperter på havsuring seg i California - og en gjennomgang av tilstanden i vitenskapen blir publisert i en studie som legges fram neste uke. (dagbladet.no 17.11.2013).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: 'Superbug' bacteria gang up on us, fueled by antibiotic use, nursing home study suggests (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

(Anm: Oslo kommune stenger Sørenga sjøbad. Kloakkutslipp i forbindelse med byggingen av Follobanen fører til at Oslo kommune vil stenge det populære sjøbadet på Sørenga noen dager denne måneden. Så mye som 50 liter kloakk i sekundet (rundt 720.000 liter) kan renne ut i Alnaelva og videre ut i fjorden i løpet av to netter i juli på grunn av utslippene. (dagsavisen.no 10.7.2018).)

- Hva skjer med havet? Gjør vi havet til varme, prangende, livløse syrebad? Det korte svaret er, ja - men det er fortsatt håp.

(Anm: What's happening to the ocean? Are we turning the oceans into warm, noisy, uninhabitable bodies of acid? The short answer is, yes -- but there's still hope. (ted.com 2016).)

- Hva havmikrober avslører om det endrede klimaet.

(Anm: What ocean microbes reveal about the changing climate. When the ocean changes, the planet changes -- and it all starts with microbes, says biological oceanographer Angelicque White. Backed by decades of data, White shares how scientists use these ancient microorganisms as a crucial barometer of ocean health -- and how we might rejuvenate them as marine temperatures steadily rise. (ted.com November 2019).)

- OECD: Medisiner kan utgjøre en global miljørisiko. (- Rester fra milliarder av doser med antibiotika, smertestillende og antidepressiva kan utgjøre en risiko for miljøet, ifølge en ny studie.)

(Anm: OECD: Medisiner kan utgjøre en global miljørisiko. Rester fra milliarder av doser med antibiotika, smertestillende og antidepressiva kan utgjøre en risiko for miljøet, ifølge en ny studie. (…) – En ond sirkel. (…) - Leckie kaller det en ond sirkel. (…) – Menneskelig aktivitet som befolkningsvekst og transport, kombinert med klimaendringer, øker bakterienes resistens. Dermed trenger vi mer medisiner, sier Leckie. (…) Klimaendringene fører også til at flere smittsomme sykdommer, som malaria og dengue, sprer seg raskere. (dn.no 16.11.2019).)

(Anm: Ocean acidification is the ongoing decrease in the pH of the Earth's oceans, caused by the uptake of carbon dioxide (CO2) from the atmosphere.[2] Seawater is slightly basic (meaning pH > 7), and the process in question is a shift towards pH-neutral conditions rather than a transition to acidic conditions (pH < 7).[3] Ocean alkalinity is not changed by the process, or may increase over long time periods due to carbonate dissolution.[4] An estimated 30–40% of the carbon dioxide from human activity released into the atmosphere dissolves into oceans, rivers and lakes.[5][6] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- 10 ting om bakterier som bør skremme vettet av deg. Har du hørt at resistente bakterier er litt skummelt på sikt? Beklager, fremtiden er her nå. I år tar de livet av 700.000 mennesker.  (- Spredning av antibiotika i naturmiljøet heises nå opp som en av de største miljøtruslene. Kloakken er en hovedkilde, fra hver og en av oss som bruker bakteriedrepende medisiner, bakteriehemmende såpe eller steriliserende væsker.)

(Anm: 10 ting om bakterier som bør skremme vettet av deg. ar du hørt at resistente bakterier er litt skummelt på sikt? Beklager, fremtiden er her nå. I år tar de livet av 700.000 mennesker.  Helsemyndigheter har vært redde i årevis. Nå slår også verdens miljømyndigheter – FNs miljøprogram – alarm: Enorme mengder antibiotika og antibiotikaresistente bakterier pøses ut i naturen rundt i verden. Spredning av antibiotika i naturmiljøet heises nå opp som en av de største miljøtruslene. Kloakken er en hovedkilde, fra hver og en av oss som bruker bakteriedrepende medisiner, bakteriehemmende såpe eller steriliserende væsker. Og fra sykehus, selvsagt. Det kommer fra industrien og ikke minst fra husdyrene. (…) Dette er hovedtemaet i årets rapport fra FNs miljøprogram UNEP – «UN Environment Frontiers 2017». (aftenposten.no 5.12.2017).)

(Anm: 'Superbug' bacteria gang up on us, fueled by antibiotic use, nursing home study suggests (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

(Anm: Antibiotic resistance fight could get a little help from ants (theconversation.com 7.2.2018).)

- Gassdetekteringspille kan diagnostisere dårlig tarmhelse.

(Anm: Gas detecting pill could diagnose poor gut health. Researchers at RMIT in Australia have recently conducted the first human trials of a pill-sized sensor capsule which transmits live data from the intestines of patients. The capsule can measure gas levels and transmit this information to a mobile phone app. The researchers hope that their sensor will provide unprecedented levels of information to better diagnose gastrointestinal disorders and diseases. (bbc.com 23.1.2018).)

(Anm: Nøkkelen til kronisk utmattelsessyndrom sitter i tarmen, ikke hodet. (Key to chronic fatigue syndrome is in your gut, not head.) (mediarelations.cornell.edu 27.6.2016).)

- Tarm-hjerne-aksen og neurodegenerative lidelser. (- Dette omfatter toveis kommunikasjonskanaler mellom sentralnervesystemet, det enteriske nervesystemet og det endokrine systemet.)

(Anm: Tarm-hjerne-aksen og neurodegenerative lidelser. (Gut-Brain Axis and Neurodegenerative Disorders.) Det er økende anerkjennelse i det medisinske og vitenskapelige samfunnet av forbindelsen mellom tarmen og det sentrale nervesystemets mikrobielle sammensetning, kjent som "tarm-hjerne-aksen". Dette omfatter toveis kommunikasjonskanaler mellom sentralnervesystemet, det enteriske nervesystemet og det endokrine systemet. Videre er tarm-hjerne-aksen ansvarlig for regulering av immunrespons i både tarmene og hjernen, med alle aspekter sterkt påvirket av aktiviteten til intestinale mikroorganismer. (news-medical.net 16.1.2018).)

(Anm: Det enteriske nervesystemet består av flettverk av nerveceller som ligger i veggen i mage-tarmkanalen i hele dens lengde. Det består av et flertall ulike typer av nerveceller med både aktiverende og hemmende synaptiske effekter. Det totale antall nerveceller i det enteriske systemet er meget stort, sammenlignbart med det totale antall nerveceller i hele ryggmargen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hvordan tarmen din kan få deg til å virke smartere enn du egentlig er.

(Anm: How your gut can make you seem smarter than you really are. We've all been hungry — or even "hangry" — at one point in our lives, but is there a scientific explanation for this phenomenon? And might there be some hidden value to this otherwise irritating feeling? A new study explores, suggesting that our gut helps us make good decisions and come across as smarter than we really are. (…) Neuroscience shows that most of our decisions are emotional, not rational (although our efforts to post-rationalize are pretty ingenious, to say the least) and our brains are prone to a myriad of biases that hijack our decisions without us even knowing. (…) Not only do we share more with animals than we might think, but sensations as basic as hunger drive a lot of our decision making, reveals the new study. (medicalnewstoday.com 28.1.2018).)

(Anm: Trust your gut: using physiological states as a source of information is almost as effective as optimal Bayesian learning. Proc Biol Sci. 2018 Jan 31;285(1871). pii: 20172411.)

- Fakta: Antibiotika virker ikke mod resistente bakterier. Flere danskere smittes ifølge ny rapport med resistente bakterier, der ikke kan behandles med antibiotika.

(Anm: Fakta: Antibiotika virker ikke mod resistente bakterier. Flere danskere smittes ifølge ny rapport med resistente bakterier, der ikke kan behandles med antibiotika. Antallet af danskere, der smittes med to typer multiresistente bakterier, er ifølge ny rapport stigende. - Det drejer sig om de multiresistente bakterier CPE og VRE. -Mulitiresistent betyder, at det kan være vanskeligt at behandle personer med disse bakterier med visse typer antibiotika. - Det er især et problem for svækkede personer, hvis de bliver smittet med multiresistente bakterier. – VRE står for Vancomycin resistente enterokokker. Disse bakterier er født resistente over for en lang række antibiotika. - VRE giver kun sjældent alvorlige infektioner, men findes ofte hos hospitalspatienter og kan herfra smitte videre til meget svækkede personer. I 2016 fik 51 patienter blodforgiftning med VRE-bakterier. - CPE står for Carbapenemase-producerende enterobakterier. - Enterobakterierne lever i tarmen hos alle mennesker, hvor de normalt ikke gør skade, men de kan for eksempel give urinvejsinfektion. Svækkede patienter kan også risikere mere alvorlige infektioner. Kilde: Statens Serum Institut. (jyllands-posten.dk 27.10.2017).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Sengepost stengt etter funn av antibiotikaresistent bakterie.

(Anm: Sengepost stengt etter funn av antibiotikaresistent bakterie. DRAMMEN (NRK): Den motstandsdyktige bakterien VRE er oppdaget på Drammen sykehus. Den står på WHOs liste over de mest fryktede antibiotikaresistente bakteriene i verden. (…) Sengeposten ved Drammen sykehus er stengt. Syv pasienter har fått påvist bakterien, men ingen har blitt syke. Nå ligger kun én av pasientene igjen på sykehuset. – Pasientene ble isolert og screenet. Det man er redd for i en sånn situasjon som dette er at vi blir tvunget til å bruke andre typer antibiotika, slik at antibiotikabruken endrer seg, forteller Walberg. Utviklinga er urovekkande (nrk.no 19.12.2017).)

- Sundhetsmininster: Færre patienter skal smittes av multiresistente bakterier. (- Resistente bakterier overlever bedre, hvis der er antibiotika til stede. Derfor er det vigtigt at have fokus på at minimere brugen af antibiotika.)

(Anm: Sundhetsmininster: Færre patienter skal smittes av multiresistente bakterier. PRESSEMEDDELELSE: Som en del af velfærdsreserven foreslår regeringen at give Statens Serum Institut et varigt løft til at bekæmpe antibiotikaresistens. (…) Fakta om antibiotikaresistens Behandling med antibiotika kan som en negativ effekt føre til, at bakterier bliver resistente over for den type antibiotika, der behandles med. Bakterierne kan smitte mellem mennesker og overføre resistens til hinanden. Resistente bakterier overlever bedre, hvis der er antibiotika til stede. Derfor er det vigtigt at have fokus på at minimere brugen af antibiotika. (sum.dk 27.10.2017).)

- Bakteriealarm: For få år siden slæbte vi de multiresistente bakterier med hjem fra udlandsrejser. Nu smittes de fleste på sygehusene herhjemme. Længere behandlingstid og større risiko for at dø af selv banale infektioner.

(Anm: Multiresistente bakterier spreder sig voldsomt og smitter typisk på sygehusene. (…) Bakteriealarm: For få år siden slæbte vi de multiresistente bakterier med hjem fra udlandsrejser. Nu smittes de fleste på sygehusene herhjemme. Længere behandlingstid og større risiko for at dø af selv banale infektioner. Det er konsekvenserne af, at de multiresistente bakterier de seneste fire år har spredt sig. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) opruster i kampen mod de farlige bakterier med en ekstrabevilling til Statens Serum Institut. (jyllands-posten.dk 27.10.2017).)

- Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (- Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner.)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Alvorlige allergiske reaksjoner ved kirurgi "forårsaket av antibiotika". Antibiotika er hovedårsaken til livstruende allergiske reaksjoner under operasjon, antyder en ny rapport.

(Anm: Severe allergic reactions in surgery 'caused by antibiotics'. Antibiotics are the main cause of life-threatening allergic reactions during surgery, a new report suggests. The Royal College of Anaesthetists says more patients are claiming to be allergic to penicillin, leading to other riskier antibiotics being used. Out of nearly 300 life-threatening reactions, there were 10 deaths in one year in the NHS in the UK. Anaesthetists said some of the deaths could have been prevented. Anaphylaxis in the operating theatre is a life-threatening reaction to a drug that happens without warning. In extreme cases, it rapidly progresses to cardiac arrest or even death. (bbc.com 14.5.2018).)

– Iltbehandling får antibiotika til at virke igjen. Antibiotika Ved at flytte antibiotikabehandling ind i et trykkammer med mere ilt end normalt, kan man få antibiotika til at virke på bakterier, der ellers ikke kan slås ned af behandlingen.

(Anm: Iltbehandling får antibiotika til at virke igjen. Antibiotika Ved at flytte antibiotikabehandling ind i et trykkammer med mere ilt end normalt, kan man få antibiotika til at virke på bakterier, der ellers ikke kan slås ned af behandlingen. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet. Den nye viden kan hjælpe patienter med kroniske infektioner, mener forskerne. (sund.ku.dk 8.12.2017).)

- Lungemikrobiom spiller stor rolle for alvorlighetsgraden for astma og respons på behandling.

(Anm: Lung microbiome plays major role in asthma severity and response to treatment. While the microbiome has gained significant attention for its impact on digestive health in recent years, its effect on lung disease has largely remained unstudied. Dr. Patricia Finn says this is a missed opportunity. (…) A second study from the Finn-Perkins lab at UIC, recently published in the American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, showed that even prior to birth, exposure to specific compositions of bacteria may elicit an inflammatory immune response that could predispose individuals to asthma. This is an exciting time in scientific discovery," Finn said. "We are learning that the lung microbiome potentially plays a role in many parts of the body including cord blood cells, which may impact disease onset or symptoms." (news-medical.net 24.10.2017).)

(Anm: Astmalegemidler (astma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser.

(Anm: Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser. Dette var hovedresultatet i en studie ledet av University of Connecticut i Storrs som nylig ble publisert i Journal of Lipid Research. (Clogged arteries may be down to bacteria, not diet. The fat molecules in the plaques that clog up our arteries and raise risk of heart attack and stroke may come from bacteria that live in our mouths and guts, not just from what we eat. This was the main result of a study led by the University of Connecticut in Storrs that was published recently in the Journal of Lipid Research. (medicalnewstoday.com 3.11.2017).)

(Anm: [Medicin]  - Ateromer dannet af aflejring af fedt og kolesterol kan føre til åreforkalkning (Atheromas formed by deposits of fat and colesterol may lead to arteriosclerosis) (ordbogen.com).)

(Anm: