Sterkt forsinket selvkritikk (aftenposten.no 12.8.2007)

- Vi har vært for kjappe til å trekke konklusjoner, og det er ekjenner vi, sier administrerende direktør Tove Strand ved Ullevål universitetssykehus til Aftenposten.no. (aftenposten.no 10.8.2007)

Pasientombud mener Ullevål -ledelsen bør gå av (vg.no 30.8.2007)

AMK; akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (no.wikipedia.org).)

Gutt døde av hjertesvikt etter ambulanse-rot (aftenposten.no 21.11.2006)

- Sjekk hvor lang tid legehelikopteret bruker

Sjekk hvor lang tid legehelikopteret bruker
nrk.no 12.5.2014
NRK har satt sammen data som viser samlet utrykningstid for legehelikoptre over hele landet. Skriv inn ditt postnummer eller (…)

(Anm: Tommy Skar, generalsekretær, LHL HjerneslagAvhengige av god ambulansetjeneste. Ifølge Aftenposten skal 1,2 millioner innbyggere i Oslo og Akershus bare få to nye ambulanser i 2015. Det normale er 17–20 nye ambulanser årlig. (…) Bevisbyrden på om tjenesten nå blir medisinsk-faglig  forsvarlig ligger hos ansvarlig overlege ved ambulansetjenesten i OUS, som må god for den. Men fordi ambulansetjenesten er avgjørende del av vår helsetjeneste, er det også nødvendig at ledende politikere har en mening om tjenesten. (aftenposten.no 22.8.2015).)

Europeisk luftambulanse-leder: – 45 minutter er lenge
nrk.no 13.5.2014
Stefan Becker i bransjeorganisasjonen for europeiske luftambulanseselskaper mener helikopter kan være viktig for hardt skadde pasienter.

ZÜRICH (NRK): Flere andre land i Europa har mye tettere basestruktur for legehelikoptre enn Norge. Bransjeorganisasjonen EHAC mener de hardest skadde pasientene må transporteres fort, og at 45 minutter da er lang tid. (…)

(Anm: Jagerfly fra Ørland reddet dødssyk pasient i Tromsø. 338-skvadronen stilte opp da sykehuset i Tromsø trengte en hjerte/lunge-maskin fra St. Olavs hospital i Trondheim. (aftenposten.no 22.4.2016).)

- Nær 62.000 mangler veiadresse. Ambulansesjåfører finner ikke personer i nød.

(Anm: Nær 62.000 mangler veiadresse. Ambulansesjåfører finner ikke personer i nød. – Flere ganger har vi måttet løpe rundt, banke på dører og spurt naboer for å finne ut hvor folk egentlig bor, sier ambulansearbeider. Ambulansearbeider Knut Erik Haugen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Narvik vet godt hvordan det er å være på utrykning og ikke ha en eksakt veiadresse å forholde seg til. – Det er skremmende. Personen kan trenge øyeblikkelig hjelp, og så klarer vi ikke å finne vedkommende. Det skjer fra tid til annen, sier ambulansearbeideren. Ferske tall fra Kartverket viser at nær 62.000 innbyggere over hele landet mangler veiadresse og husnummer. Bare i Nordland gjelder dette 12.000 innbyggere. (nrk.no 21.12.2018).)

- 166.000 bor utenfor kravet om rask helsehjelp

166.000 bor utenfor kravet om rask helsehjelp
nrk.no 12.5.2014
UTENFOR: Flere steder i landet er det befolkede områder som ikke nås innen 45 minutter med legebemannet helikopter, f.eks. i Lofoten.

Mange tusen mennesker bor mer enn 45 minutter unna hjelp fra legehelikopter – og dermed utenfor politikernes mål. Leger sier flere liv kunne vært reddet. (...)

(Anm: – For få alvorlig skadde hentes med helikopter. Drøyt halvparten av alvorlig skadde pasienter i 2013 ble transportert med legebil eller helikopter med anestesilege om bord. – Overraskende lav bruk, mener traumeprofessor. VARIASJONER: Det er ulike kriterier for å bruke ambulansehelikopter ved de forskjellige helikopterbasene, og det finnes ingen felles, nasjonale kriterier. (dagensmedisin.no 26.10.2015).)

(Anm: 113-sentral under enormt press: Ansatte bekymret for pasientenes sikkerhet. AMK-sentralen i Sør-Trøndelag er blant de travleste i hele Norge. – Det kjennes ikke godt når du må legge på til noen, for å ta en annen nødtelefon, sier sykepleier Birgit Brødreskift. (nrk.no 23.3.2016).)

 

– Bilambulanse viktigare enn luftambulanse

– Bilambulanse viktigare enn luftambulanse
nrk.no 13.5.2014
BILAMBULANSE: Ambulansar på vegen vil også i framtida vere viktigast her i landet, meiner Mads Gilbert.

– Fokuset på luftambulansen si manglande dekning fortel ikkje heile sanninga. Dei over 500 bilambulansane vil også i framtida vere den viktigaste delen av akuttberedskapen her i landet, seier overlege Mads Gilbert. (...)

– Dette apparatet kan revolusjonere behandlingen av hjerneslag. Luftambulansen tester ut ny, bærbar hjerneskanner. – Hvis denne virker slik vi håper, kan det revolusjonere behandlingen av hjerneslag, sier sjefen for ambulansetjenesten.

(Anm: – Dette apparatet kan revolusjonere behandlingen av hjerneslag. Luftambulansen tester ut ny, bærbar hjerneskanner. – Hvis denne virker slik vi håper, kan det revolusjonere behandlingen av hjerneslag, sier sjefen for ambulansetjenesten. (…) (Bergens Tidende): Det skjer flere ganger ukentlig: Alarmen går på Luftambulansebasen i Bergen. Mistenkt hjerneslag, og pasienten bor så langt unna at helikopteret må rykke ut. I dag handler alt om å rushe til sykehuset. Før legene kan gi blodproppløsende medisin, må pasienten gjennom en røntgenundersøkelse (CT) for å utelukke hjerneblødning. Bare hjerneslag som skyldes blodpropp, skal få trombolyse, altså behandling med medikamenter. For de med blødning er medisinen livsfarlig. Mange kommer for seint til sykehuset til å ha nytte av trombolyse (se fakta). – Like viktig som EKG En ny, bærbar hjerneskanner åpner helt nye muligheter i behandlingen av hjerneslag og andre hodeskader. (aftenposten.no 2.1.2019).)

- Flere pasienter er ekstremt overvektige – sykehus må kjøpe spesialutstyr. (- Stolen koster 300.000 kroner, sengen 500.000.)

(Anm: Flere pasienter er ekstremt overvektige – sykehus må kjøpe spesialutstyr. TRONDHEIM (NRK): Norske sykehus ruster seg for å ta imot pasienter det stadig blir flere av: Dem på rundt 300 kilo. (…) Seng til en halv million kroner Etter et års arbeid har de nå investert i to spesialsenger og én spesialstol. Sengen, som er beregnet for pasienter på inntil 454 kilo, har mange muligheter: (…) Spesialstolen er beregnet for pasienter opp mot 300 kilo. Den kan senkes til seng og heves slik at pasienten kan stå. Stolen koster 300.000 kroner, sengen 500.000. (…) Flere veier 250–300 kilo Fedmeproblematikken har utviklet seg så raskt at det har vært krevende å henge med. I tillegg til utstyrsmangel ved sykehusene, opererer lærebøkene på sykepleierutdanningene fortsatt med at gjennomsnittspasienten veier 75 kilo. – Gjennomsnittspasienten blir stadig tyngre. Oftere og oftere vi er på grensa til å kunne ha dem i standardseng. Samtidig er flere 250–300 kilo, sier spesialfysioterapeut ved St. Olav, Brynjar Melum. (nrk.no 14.7.2013).) (nrk.no 8.9.2018).)

(Anm: Ambulanse for overvektige. For første gang har ambulansetjenesten i Norge gått til anskaffelse av en ekstra stor spesialbygget sykebil for ekstremt overvektige pasienter. Ifølge VG kan den nye ambulansen frakte pasienter på opp til 400 kilo. (nrk.no 14.7.2013).)

(Anm: Én av fire nordmenn har fedme. Professor kommer med én klar oppfordring for å snu fedmeutviklingen (nettavisen.no 9.9.2018).)

- Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted. (- Fylke)

(Anm: Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted. Denne nasjonale kvalitetsindikatoren viser andel akutte hendelser i tettbygd strøk hvor ambulansen er framme innen 12 minutter og andel akutte hendelser i grisgrendt strøk hvor ambulansen er framme innen 25 minutter. (helsenorge.no).)

(Anm: Fylke: Tid fra AMK varsles til første ambulanse er på hendelsessted. Denne nasjonale kvalitetsindikatoren viser andel akutte hendelser i tettbygd strøk hvor ambulansen er framme innen 12 minutter og andel akutte hendelser i grisgrendt strøk hvor ambulansen er framme innen 25 minutter. (helsenorge.no).)

(Anm: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er en del av Medisinsk nødmeldetjeneste som har til hovedoppgave å besvare det medisinske nødnummeret 113 og ta imot bestillinger på ambulanse. AMK koordinerer ambulanseressursene, alarmerer lokalt legekontor og gir medisinsk rådgivning når nødvendig. (no.wikipedia.org).)

- Vold mot ambulansearbeidere øker – frykter store mørketall. (- Tall NRK har hentet inn fra alle landets sykehus viser at det i hele 2018 ble registrert 198 voldshendelser mot ambulansepersonell.) (- Fra januar til midten av november i år har antallet økt til 258. Det er en økning på 30 prosent – og ennå er ikke året over.)

(Anm: Vold mot ambulansearbeidere øker – frykter store mørketall. Ambulansetjenesten sliter med at ansatte ikke melder i fra om vold og trusler: – Mange godtar nok mer enn de bør, sier tillitsvalgt. – Vi vet det er store mørketall og at det underrapporteres i vesentlig grad, sier fagforeningsleder i Fagforbundet ved sykehuset Østfold, Marius Bjørndalen. Torsdag fortalte NRK om ambulansearbeider Ørjan Kittilsen som ble utsatt for vold av en pasient han skulle hjelpe i Fredrikstad. Men han er langt fra den eneste. Tall NRK har hentet inn fra alle landets sykehus viser at det i hele 2018 ble registrert 198 voldshendelser mot ambulansepersonell. Fra januar til midten av november i år har antallet økt til 258. Det er en økning på 30 prosent – og ennå er ikke året over. Men både ansatte og lederne deres frykter at ambulansearbeiderne blir utsatt for langt flere hendelser enn det som blir registrert. (nrk.no 13.12.2019).)

(Anm: PASIENT LØSNET SKUDD mot ambulanse-arbeidere: – Stadig flere utsettes for vold og trusler. Nå krever Norges Ambulanseforbund at helsepersonell får trening i å takle farlige situasjoner. (…) Episoden er uheldig, men langt ifra sjelden. Ifølge tidsskriftet Ambulanseforum (ikke artikkel på nett), opplever mellom 20 og 40 prosent av alle ambulansearbeidere i Norge vold og trusler i løpet av ett år. Tendensen er i tillegg økende. (tv2.no 5.3.2016).)

- Stor økning i pasientvold på Ullevål sykehus. Pasientvolden ved akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus har økt kraftig de siste årene, viser en ny intern rapport. (- Det var 65 henvendelser fra ansatte som hadde blitt utsatt for vold, trusler eller utagering i 2015. Til sammenligning var det 227 henvendelser bare frem til august 2019, skriver VG.)

(Anm: Stor økning i pasientvold på Ullevål sykehus. Pasientvolden ved akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus har økt kraftig de siste årene, viser en ny intern rapport. Det var 65 henvendelser fra ansatte som hadde blitt utsatt for vold, trusler eller utagering i 2015. Til sammenligning var det 227 henvendelser bare frem til august 2019, skriver VG. Tolv av henvendelsene handlet om betydelig skader på ansatte. Seks av disse medførte hodeskader, mens fire medførte hjerterystelse. Flere av de ansatte har fått langvarige plager etter påført skade. – Vi opplever at voldshendelsene er mer alvorlige enn tidligere. Ikke bare når det gjelder antall hendelser, men også hvor skadelige de er. Slagene er rettet mot mer sårbare områder, sier avdelingsleder Thorbjørn Sundin ved akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus. (aftenposten.no 4.12.2019).)

- En dobling av vold og trusler mot ansatte. Trusler og vold mot ansatte i Psykisk helse og rus-klinikken i Nordlandssykehuset har hatt en voldsom økning. (- Kan ikke dokumentere årsak.)

(Anm: En dobling av vold og trusler mot ansatte. Trusler og vold mot ansatte i Psykisk helse og rus-klinikken i Nordlandssykehuset har hatt en voldsom økning. Klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen har ikke annen forklaring enn endringene i Lov om psykisk helsevern. «BEKYMRET»: Tall som Dagens Medisin har fått, viser at Nordlandssykehuset i 2015 registrerte 179 tilfeller av vold og trusler mot ansatte. I 2019 var tallet 343. Det bekymrer klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen (t.h) og klinikktillitsvalgt for Overlegeforeningen, Janne Sund. (…) Tvang øker ikke Soløy-Nilsen understreker at selv om antall vold og trusler øker, øker ikke tvangsbruken i klinikken. (…) Bruker halve dagen til rapportering På grunn av økt krav til rapportering tilbringer også psykiaterne ved klinikken stadig mer tid foran skrivebordet og mindre med pasienten. – Jeg vil anslå at vi i dag bruker opp mot fire timer på alt som skal dokumenteres i og etter en paragrafvurdering, mot om lag halvannen time før, sier Soløy-Nilsen. Janne Sund er overlege og psykiater ved Psykoseposten og klinikktillitsvalgt for Overlegeforeningen og nikker bekreftende til klinikksjefens uttalelser: – Å dokumentere hva vi gjør, er både nødvendig og viktig for pasientsikkerheten. Det skal være etterprøvbart, men detaljstyringen har gått for langt. Slik det er nå bruker vi mest tid til å fylle ut, side opp og side ned, i lange og til dels uhensiktsmessige vedtaksmaler. Disse bærer lite preg av å være utformet av klinikere, sier hun. (…) Kan ikke dokumentere årsak I 2018 ser man imidlertid et skikkelig hopp til 686 hendelser, som ikke Høifødt har noen god forklaring på. – Det hender jo at det kan være enkeltpasienter som er krevende og utagering over tid er et problem. Denne pukkelen har vi ikke analysert i detalj, men det må bety at det har vært en periode med mer vold og trusler. Om det kommer av endringen i lovverket, det har jeg ikke nok grunnlag for å si. (dagensmedisin.no 11.5.2020).)

- Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted.

(Anm: Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted. Indikatoren viser andel akutte hendelser i tettbygd strøk hvor ambulansen er framme innen 12 minutter og andel akutte hendelser i grisgrendt strøk hvor ambulansen er framme innen 25 minutter. (helsetilsynet.no 9.5.2019).)

(Anm: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er en del av Medisinsk nødmeldetjeneste som har til hovedoppgave å besvare det medisinske nødnummeret 113 og ta imot bestillinger på ambulanse. AMK koordinerer ambulanseressursene, alarmerer lokalt legekontor og gir medisinsk rådgivning når nødvendig. (no.wikipedia.org).)

- Etterlyser tidskrav for ambulanser

Halvparten av ambulansene kommer for sent
aftenposten.no 26.11.2013
Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus klarer ikke følge anbefalte responstider. I fem av bydelene kommer under 50 prosent av oppdragene frem innen 12 minutter. (...)

Slår alarm om beredskap og eksplosiv oppdragsvekst
** Leder av Prehospitalt senter: Allerede streng prioritering ** Sliter med å nå frem til anbefalt respon stid
vg.no 28.8.2012
(VG Nett) Begrenset beredskap, enorm oppdragsvekst og høy responstid gir store utfordringer for ambulansetjenesten i Oslo og Akershus.

VG Nett har tidligere skrevet om brann- og redningstjenesten som selv pekte på flere svakheter i beredskapen. (...)

(Anm: Kvinne kjørte på sjøen, politiet varslet ikke nærmeste dykkere: – Jeg kunne vært på ulykkesstedet i løpet av ti minutter. ** Politiet tar selvkritikk (…) Krav til responstid. (vg.no 31.1.2016).)

– Folk kan ha omkommet på grunn av manglende responstidkrav
tv2nyhetene.no 17.7.2011
I dag er det ingen krav til hvor lang tid det skal ta fra du ringer 113 til ambulansen er hos deg. Nå krever ambulansepersonellet selv responstidkrav.

For å sikre pasientene best mulig etterlyser ambulansepersonellet strengere, lovfestede krav – til seg selv.

– Vi har veldig gode behandlingsmuligheter nå både på hjerteinfarkt og hjerneslag, men det avhenger av at vi kommer kjapt til pasienten. Vi har ikke all verdens tid, sier ambulansearbeider Tor Erling Hauge til TV 2.

Les også: Ventet i to timer på ambulanse som var 100 meter unna – påført hjerneskade og hjerteinfarkt

– Vi ønsker et responstidkrav som gjelder hele Norge, slik at pasienter som blir akutt syke og skadde er helt sikre på å få ambulanse tidsnok, sier Fredrik Westmark, leder i Ambulansepersonellets yrkesorganisasjon til TV 2.

Maks 12 minutter i byen
Det ble foreslått å innføre responstidkrav allerede i 1998. Da skisserte et utvalgt at 12 minutter i byer og tettsteder, og 25 minutter i utkantstrøk er tiden det bør fra ta man ringer 113 til ambulansen er på plass.

13 år senere har ingenting skjedd. Det er opp til helseforetakene å gi retningslinjer, men helsedepartementet vil ikke innføre et slikt krav på landsbasis.

– Det finnes ingen helsemessig argumentasjon for å ikke innføre det. Det som må være grunnen må være en økonomisk argumentasjon, sier Westmark.

Les også: Ambulanse med pasient i trafikkulykke

Legger ansvaret på sykehusene
– Det er veldig viktig å lytte til det ambulansearbeiderne sier, og responstid er kjempeviktig. Men ansvaret det ligger på sykehusene, gjennom de regionale helseforetakene. De avgjørelsene må de ta der. Men vi skal følge opp at det er en sterk og god ambulansetjeneste og at publikum skal være trygge på at de får hjelp raskt, sier statssekretær Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet til TV 2.

Fagorganisasjonen frykter det manglende kravet har tatt liv.

– Det har gått ut over liv og helse. Folk har kanskje i verste fall ha omkommet fordi man ikke har hatt en responstidkrav i Norge, sier Westmark.
Les også: Full 18-åring stjal og krasjet ambulanse

Både Storbritannia og Danmark har krav til responstid. Her kan du lese mer om responstid for ambulanser. (...)

For dårlig
aftenposten.no 12.7.2011
I tettbygde strøk har brannvesenet krav på seg til å være på plass maksimum10 minutter etter at en nødmelding er kommet. For ambulansene er det anbefalt at 90 prosent av befolkningen i byer skal nås innen 12 minutter. For politiet finnes det ingen slike krav eller målsettinger.

I gårsdagens utgave av Aftenposten fortelles det at politiet ofte kommer så sent til et ulykkessted at andre må overta politiets oppgave. Eksempelvis forteller brannsjefen i Flekkefjord at man er blitt så vant til å utføre politiets oppgaver i tillegg til sine egne, at man knapt gidder å klage over det mer. (...)

(Anm: Politiets responstid er analysert Det er betydelige forskjeller i responstiden mellom politidistriktene. De vil derfor få ulike krav til responstid, fremgår det av en ny rapport fra Politidirektoratet. (dn.no 18.1.2015).)

- Veiadresser kan redde liv

Veiadresser kan redde liv
aftenposten.no 13.1.2012
Adresser. Nær 600.000 personer mangler veiadresse i Norge i dag. Det kan koste dyrt.

Hvis ikke ambulanse, politi og brannvesen har en helt konkret veiadresse å rykke ut til, kan det ta lengre tid før de finner frem. I verste fall kan liv gå tapt.
Følgende historie viser tydelig hva dette helt konkret handler om og hva som står på spill: Da kona ble akutt syk, ringte han umiddelbart 113. Ventetiden, sammen med sin kjære, var redselsfull. Etter noen minutter hørtes sirenene, og han løp bort til vinduet for å se. Ambulansen saktnet farten litt idet den kom inn i veien der de bodde, for så - bare hundre meter unna huset - å skyte fart og forsvinne med stor hastighet videre innover veien. Umiddelbart kastet han seg over telefonen og ringte AMK-sentralen og fikk snudd ambulansen. På andre forsøk fant den riktig hus. (...)

Gutt døde av hjertesvikt etter ambulanse-rot
aftenposten.no 21.11.2006
Ambulansfolkene fant ikke frem til fireåringen på grunn av dårlig kart. Nå blir det full oppvask.

De pårørende forsøkte desperat å gjenopplive gutten. Mens de kjempet en fortvilet kamp, kjørte ambulansen på kryss og tvers uten å finne frem til adressen i Aurskog-Høland på Romerike.

Gutten døde før ambulansefolkene kom frem. Avdelingssjef Rune Larsen ved Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) ved Ullevål universitetssykehus varsler full oppvask etter hendelsen mandag formiddag. (...)

- Loven hindrer ambulansearbeidere fra å lære av sitt eget arbeid. Når ambulansearbeidere har levert fra seg en person på sykehuset, får de ikke vite hvordan det går videre med pasienten. (- Loven hindrer ambulansearbeidere fra å lære av sitt eget arbeid. Når ambulansearbeidere har levert fra seg en person på sykehuset, får de ikke vite hvordan det går videre med pasienten.)

(Anm: Loven hindrer ambulansearbeidere fra å lære av sitt eget arbeid. Når ambulansearbeidere har levert fra seg en person på sykehuset, får de ikke vite hvordan det går videre med pasienten. Det tar fra dem viktige muligheter til å lære av eget arbeid. – Det sliter på oss, og ofte har vi veldig behov for å snakke om hva som har skjedd og om vi gjorde det riktige ute i felt. Det hadde vært så mye enklere dersom vi kunne fått vite hvordan det har gått med pasientene, sier Charles Aune Lundberg, fagutvikler for ambulansestasjonen ved UNN. – Vi tar en del valg på bakgrunn av erfaring. Vi gjenkjenner et problem, gjør konkrete undersøkelser og må noen ganger sette i gang livreddende tiltak i løpet av få minutter. Tror vi for eksempel at det er et hjerteinfarkt, men så viser det seg i ettertid at det likevel var noe annet alvorlig, så må vi få vite det, slik at vi kan erfare og lære. Helsepersonellovens paragraf 29 c sier at helsearbeidere kan få innsyn i journalen til pasienter de har jobbet med, dersom de får tillatelse av en leder. – I dag må hvert enkelt ønske om innsyn i journal i læringsøyemed vurderes av nærmeste leder. Dette er ikke lett å få til i en klinisk hverdag. Et alternativ er å spørre om samtykke fra pasienten, men dette er som oftest ikke mulig å be om fra akutt syke pasienter som får livreddende behandling, sier Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef på UNN. (nrk.no 27.12.2018).)

- Kommunikasjon mellom politi og ambulansepersonell

Politiet måtte bruke faks under redningsarbeidet på Utøya
nrk.no 1.8.2011
Ambulansepersonell i nærheten av Utøya fikk ikke informasjon når de trengte den som mest.

I redningsarbeidet på Utøya opplevde redningsmannskapet store kommunikasjonsproblemer fordi politiet som ledet operasjonen ikke kunne bruke det nye nødnettet.

Dermed måtte politiet i Nordre Buskerud politidistrikt gi beskjeder over ukryptert nett, mobiltelefon, e-post og faks.

I timene mens dramaet foregår på Utøya sitter radioamatør Finn Johannessen klistret til kommunikasjonsradioen sin og lytter til nødetater som bruker ukrypterte kanaler.

I lang tid hører han fortvilte stemmer fra ambulansetjenesten som forgjeves forsøker å få kontakt med politiet:

– Operasjonsleder i AMK var nesten i panikk: «Hvor er politiet, hvor er politiet», forteller radioamatøren til NRK.

– Så operasjonsleder forsøkte mange ganger på få tak i politiet?

– Forferdelig mange ganger, svarer Johannessen. (...)

– AMK ga meg beskjed om å legge ham ut i sola (- Rusmisbruker ble funnet i forkommen tilstand.)

– AMK ga meg beskjed om å legge ham ut i sola
tb.no 16.12.2014
Rusmisbruker ble funnet i forkommen tilstand på Skoppum jernbanestasjon:

Dette skal ha vært beskjeden Karin Haldisdatter Johannessen Rysst fikk da hun ringte AMK.

SJOKKERT: Her ved Skoppum jernbanestasjon fant Karin Haldisdatter Johannessen Rysst en rusmisbruker i svært forkommen tilstand. Hun er sjokkert over beskjeden hun fikk fra AMK, som ikke ville sende ambulanse for å hente vedkommende.

SKOPPUM: Hun hadde funnet en rusmisbruker i svært forkommen tilstand på Skoppum.
Tønsbergs Blad kunne for en tid siden fortelle om rusmisbruker Torbjørn Høier, som opplevde akkurat det samme på Tjøme tidligere i høst.

Han er altså ikke alene i denne gruppen pasienter som AMK har nektet å hente når de har trengt hjelp som aller mest. Høier holdt på å dø.

LES OGSÅ: Ble funnet livløs i veien – ambulansen kom aldri

Dårlig allmenntilstand
Johannessen Rysst fant mannen på Skoppum jernbanestasjon. Hun er konduktør i NSB og skulle på jobb.

– Jeg oppdaget at det lå en ung mann tett inntil pakkhusveggen ved jernbanestasjonen her på Skoppum, sier Johannessen Rysst og peker mot stedet hun fant mannen. (…)

(Anm: Avvist av 113-sentralen – innlagt med alvorlige infeksjoner to dager etter. (budstikka.no 31.3.2016).)

(Anm: Rykket ut 287 ganger til samme pasient. Ambulansetjenesten på Sørlandet rykket ut nesten 300 ganger til en og samme pasient i fjor. Det svekker ambulanseberedskapen, mener fylkesmannen. (…) – Vi har bedt fylkesmennene og Statens helsetilsyn om å se på saken igjen. Vi undrer oss over at kommunen ikke har sett på tiltak for pasienten. Vi synes at saken er så spesiell at vi hadde forventet en annen konklusjon enn den Fylkesmannen i Rogaland kom med. (nrk.no 20.2.2017).)

- Ambulansesjåføren Dennis ble sjokkert over folks oppførsel på ulykkessted. Nå slår han alarm: - Uforståelig. (- Det har vært en utvikling med snapchat og bildetelefoner og slik ting, at alle skal ta bilde av det som skjer. Det er et større og større problem, sier Yttre.)

Ambulansesjåføren Dennis ble sjokkert over folks oppførsel på ulykkessted. Nå slår han alarm: - Uforståelig
dagbladet.no 15.12.2016
Reagerer på folks nysgjerrighet: - Uforståelig.

Dagbladet): «Jeg ble i dag kalt ut til en ambulansetur til en kritisk syk borger midt på central plads i København (på grunn av min taushetsplikt kan jeg ikke gå nærmere inn på omstendighetene). Bakgrunnen for innlegget mitt er den skremmende mangelen på empati og respekt vi blir møtt med på ulykkesstedet.»

Slik starter innlegget til ambulansesjåfør Dennis Thorbech Christensen, som tar et oppgjør med folk på sin Facebook-profil. Han ble nærmest hindret i å gjøre livreddende arbeid, fordi folk var så nysgjerrige.

«Jeg er klar over at blå lys alltid vil tiltrekke oppmerksomhet. Men at man gjentatte ganger blir forstyrret i å utføre livsviktig behandling fordi folk ønsker å se, snapchatte, blande seg i behandlingen eller spørre om «hva som skjer» og «kan vi se ham» (altså den syke borgeren) er for meg uforståelig», skriver Christensen videre.

Han forteller til dansk TV 2 at det var personer fra alle samfunnslag som oppførte seg slik. Både eldre ektepar, unge og barnefamilier var representert. Det gikk så langt at politiet ble tilkalt til stedet. (…)

Større problem
Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet, har også merket den skremmende utviklingen i Norge.

- Det har vært en utvikling med snapchat og bildetelefoner og slik ting, at alle skal ta bilde av det som skjer. Det er et større og større problem, sier Yttre.

Han peker blant annet på at politiets responstid på store deler av landsbasis er 45 minutter, og at lange bilkøer kan hindre nødetatene i å komme fram til ulykkessteder på veiene.

- Det kan nok være et problem, sier Yttre, som kommer med en oppfordring til det norske folk:

- Hvis dere kommer til et ulykkested og ikke kan hjelpe, så kjør videre. Da unngår nødetatene kø og kommer på plassen tidsnok. Hvis ikke kan det bli vanskelig å komme fram. (…)

Bilberger rasende på ulykkesvitner: - Neste gang er det kanskje du som sitter i en av bilene. Vil du at noen skal ta bilder da? (…)

- Medie­organisasjoner inn i legevakt­saken. (- I november 2012 ble psykisk syke Erik Are Stedt (35) kvalt til døde under et basketak med to politibetjenter og en ambulansearbeider på Oslo legevakt.)

Medie­organisasjoner inn i legevakt­saken
journalisten.no 8.7.2015
Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening vil hjelpe NRK til å få innsyn i overvåkningsvideo som viser dødsfall.

I november 2012 ble psykisk syke Erik Are Stedt (35) kvalt til døde under et basketak med to politibetjenter og en ambulansearbeider på Oslo legevakt. Spesialenheten for politisaker har i likhet med Riksadvokaten senere konkludert med at de involverte ikke gjorde noe straffbart.

NRK har søkt om innsyn for å få utlevert en video fra et overvåkingskamera som filmet hendelsen. Familien til avdøde har støttet kampen.

Allmennkringkasteren har fått avslag både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Nylig anket NRK saken inn for Høyesterett, hvor ankeutvalget i første rekke skal ta stilling om saken vil bli prøvet. (…)

(Anm: Oppretter tilsynssak mot ambulansetjenesten. Fylkesmannen har besluttet å opprette tilsynssak mot ambulansetjenesten etter dødsfallet på legevakten i Oslo i 2012. (…) Det opprettes ikke tilsynssak mot ambulansearbeideren som tok halsgrep på pasienten. (nrk.no 4.2.2016).)

(Anm: – Uten videoen hadde politimannen ikke blitt siktet. North Charleston (NRK): Folk i Charleston i Sør-Carolina i USA er lettet og overrasket over at politimannen som skjøt og drepte en svart mann, er arrestert. (nrk.no 8.4.2015).)

(Anm: Professor: – Langt på vei en situasjon politiet selv har fremprovosert. Strafferettsekspert Alf Petter Høgberg er svært kritisk til maktbruken som Erik Are Stedt ble utsatt for på Oslo legevakt. – Jeg er også i tvil om det var en nødvergesituasjon i det hele tatt, sier han. (nrk.no 24.12.2015).)

(Anm: Slik fikk NRK Høyesterett til å styrke medienes innsynsrett. Den tre år lange kampen for å få frigitt legevaktvideoen fra 2012 er midt i kjernen av medienes samfunnsoppdrag, mener Dagsrevyens Simon Solheim. Nå håper han på Skup-pris. (journalisten.no 29.3.2016).)

(Anm: Are Stedt ble kvalt til døde: Jusprofessorer uenige om bruk av nødverge. Her blir Are Stedt (35) kvalt til døde. – Det mye omdiskuterte halsgrepet burde aldri vært brukt, mener professor i strafferett Alf Petter Høgberg. Hans kolleger er ikke like sikre. (vg.no 23.12.2015).)

(Anm: Fylkeslegen skal granske dødsfall på legevakt. Fylkeslegen skal føre tilsyn med legevakta i Oslo etter at Erik Are Stedt (35) døde under en pågripelse i november 2012, melder NRK. (…) En video av pågripelsen, som endte med at Stedt døde av kvelning, ble vist på NRK før jul. (aftenposten.no 19.1.2016).)

(Anm: NRK vant i Høyesterett – får se video fra legevakt. Andre seier på kort tid for norske medier. Spesialenheten for politisaker må levere ut videoen fra legevakta i Oslo der en mann døde under en pågripelse. (…) Statskanalen har flere ganger fått avslag på å få innsyn i videoen som viser hvordan 35-årige Erik Are Stedt, som led av paranoid schizofreni, den 29. november 2012 forsøkte å komme seg unna politiet. (journalisten.no 18.12.2015).)

(Anm: Advokater om henleggelsen: – Det er en skandale. Videoen som viser at Erik Are Stedt (35) blir kvalt under arrestasjon, har fått flere til å reagere. – Det var sjokkerende å se videoen. Det er umulig å forstå at saken er henlagt, mener advokat Øyvind Bratlien. (nrk.no 26.12.2015).)

(Anm: Pressen vant ny prinsipp-seier i Høyesterett. (…) Vi er glade og tilfredse over å ha vunnet frem. Dette er en viktig, prinsipiell avgjørelse for pressens rett til innsyn, sier advokat Jon Wessel-Aas, som var partshjelp for NRK da saken gikk for Høyesterett i slutten av november. (aftenposten.no 18.12.2015).)

- Mange ofre har en forhistorie som blir brukt mot dem

- Mange ofre har en forhistorie som blir brukt mot dem
aftenposten 21.05.2014
Lise Arntzen i Dixi Ressurssenter mot voldtekt er rystet overe saken der en 33 år gammel kvinne ikke ble trodd da hun forklarte at hun var voldtatt.

Det er dessverre ikke første gang vi opplever at folk me problematisk atferd blir avvist av politiet og helsevesen, sier Dagfinn Bjørtgen i Mental Helse. (...)

(Anm: Politikvinne hylles for å ha spist frokost med hjemløs mann på gaten. – Han var der helt alene, så jeg kjøpte noe mat og gikk å satte meg, sa politikvinnen Erica Hay. (tv2.no 28.7.2015).)

- Rystet over politiets behandling av voldtatt kvinne

Rystet over politiets behandling av voldtatt kvinne
aftenposten.no 21.5.2014
- Mange voldtektsofre bærer på en tung forhistorie som blir brukt mot dem etter overgrepet, sier Lisa Arntzen i Dixi Ressurssenter mot voldtekt.

Arntzen er rystet over måten politiet møtte kvinnen på som Aftenposten omtaler tirsdag.

- Dette går ikke an. Politiet har misforstått kvinnens sårbarhet. Mange voldtektsofre bærer på en tung forhistorie som blir brukt mot dem etter overgrepet, sier Arntzen.

Den 33 år gamle kvinnen ble voldtatt av to menn ved Akerselva i juni i fjor. Etter det brutale overgrepet gikk hun selv til Legevakten og ba om hjelp. Hun var psykisk ustabil og ble beskrevet som utagerende. Derfor sørget to vektere å legge henne i jern, mens politiet ble tilkalt.

Les også: Voldtektsoffer lagt i jern - deretter avvist av politiet

Hun roet seg og fortalte politiet at hun hadde blitt voldtatt og ga en detaljert beskrivelse. Men politiet avviste henne.

Hun ble undersøkt ved Overgrepsmottaket, der det ble sikret biologiske spor fra gjerningsmennene.

Etter voldtekten ble hun igjen innlagt ved en psykiatrisk avdeling. Først en drøy uke etterpå, 3. juli i fjor, ble hun fulgt av ansatte ved institusjonen til politiet, slik at hun kunne innlevere en formell politianmeldelse. Da åpnet politiet etterforskning. (…)

- Politiet rykker ut 20 000 ganger årlig på psykiatrisaker – krever avklaring

Politiet rykker ut 20 000 ganger årlig på psykiatrisaker – krever avklaring
nrk.no 7.2.2014
MÅ HJELPE HELSEVESENET: NRK var med ut sammen med en politipatrulje som måtte hjelpe lege og ambulansearbeidere med å hente en psykisk syk kvinne i Trondheim til tvangsinnleggelse.

Politiet har 20.000 årlige utrykninger til psykisk syke, viser undersøkelse. Politiansatte advarer mot konsekvensene – og helseminister Bent Høie ber helsevesenet komme tidligere inn og hjelpe.

– De ringer fra hjemmesykepleien om en dame som er krakilsk. Hun kaster ting rundt seg, ser syner og lege er på vei, men de vil ha hjelp fra politiet.
Det spraker på politiradioen. Politipatruljen Sierra 05 er akkurat gått på vakt i Trondheim.

– Vi tar den, svarer Sierra 05 og setter kursen mot boligen. Situasjonen ble fanget på kamera da et reportasjeteam fra NRK fulgte politiet i 2010.

Det var verken første eller siste gang. Oppdraget er ett av svært mange norsk politi må håndtere knyttet til psykisk syke mennesker.

En analyse utført i 2010 av politiets ressursbruk viste at norsk politi rykker ut over 20.000 ganger årlig med slike ærender. Det tilsvarer over 50 oppdrag om dagen. Av og til havner de psykisk syke i arresten.

Nå advares det mot mengden ressurser som politiet bruker på oppdrag knyttet til psykiatriske pasienter. (...)

(Anm: Underkjente mer enn hver fjerde tvangsinnleggelse. Samlet ble 27,2 prosent av tvangsinnleggelsene underkjent. Og hos nesten halvparten av suicidale pasienter, var det ikke lenger grunnlag for tvang ved en ny vurdering. En studie som forskere i Bergen står bak, finner at mer enn hver fjerde tvangsinnleggelse ble underkjent når de ble vurdert av psykologspesialist eller psykiater på sykehuset. (dagensmedisin.no 2.2.2016).)

- Politiets responstid økte med 53 minutter

Politiets responstid økte med 53 minutter
vg.no 16.11.2011
** Bruker mye lengre tid på å reagere enn i 2005

På bare fem år økte tiden folk må vente på politiet med nesten 40 prosent.

Over 3,3 millioner oppdrag i årene fra 2005 til 2009 er analysert. Konklusjonen er klar:

Ventetiden det tar fra oppdraget ble loggført til politiet avga ressurser økte fra 137 minutter til 190 minutter - en økning på 53 minutter (38,6 prosent).

Utviklingen er enda mer nedslående når det anmodes om bistand i psykiatriske sykdomstilfeller. Der økte ventetiden på politiet fra 48 minutter i 2005 til 73 minutter fem år senere - en økning på 52 prosent. (...)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Prehospital akuttmedisin uten legevaktlege?

Prehospital akuttmedisin uten legevaktlege?
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1176 – 7 (11.6.2013)
Legevakten og ambulansetjenesten utgjør sammen den lokale akuttmedisinske beredskapen. De senere år har organiseringen av legevaktene endret seg, og ambulansetjenesten er blitt mer avansert. Vi har gjennomført en studie som viser at legevaktlegen i liten grad involverer seg i akuttmedisinske hendelser prehospitalt. Dette er også vår erfaring fra flere års arbeid i ambulansetjenesten i Trondheim. Skal legevaktlegen fremdeles bidra i det prehospitale arbeidet, eller er det ønskelig at ambulansetjenesten overtar dette ansvaret alene?

Når AMK mottar en henvendelse, blir denne kategorisert i henhold til Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Dersom pasienten vurderes å være i en manifest eller potensielt livstruende tilstand, skal det utløses akutt respons. Dette betyr umiddelbar varsling av ambulanse og vakthavende legevaktlege (1). «Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus» fra 2005 skal sikre forsvarlig organisering og drift av de prehospitale akuttmedisinske tjenestene (2).

Legevakten er en del av primærhelsetjenesten og en viktig del av den lokale helseberedskapen. Alle kommuner plikter å ha en legevakttjeneste for sin befolkning. I dag er interkommunalt legevaktsamarbeid vanlig, noe som gjør at legevaktdistriktene i dag er større enn tidligere (3). Forskriften sier følgende om legevaktens oppgaver:

«Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å:

a) diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander og sørge for henvisning til spesialisthelsetjenesten ved behov
b) vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp.»

Forskriften stiller imidlertid ingen konkrete krav til legen om utrykning og deltakelse prehospitalt. (...)

Diverse artikler

Slipper å dokumentere 20.000 blink
dagensmedisin.no 6.3.2014
BYRÅKRATI: Ambulanseledere har lenge irritert seg over dokumentasjonskravet som følger hver gang en ambulanse utløser et blink i fotobokser.

Hver gang en ambulanse utløser blink i fotoboks, åpnes en etterforskning.

Men dette blir det nå slutt på, ifølge Ambulanseforum. (...)

Høyesterett vil vurdere Schjenken-saken
journalisten.no 10.9.2013
Erik Schjenken . Foto: Martin Huseby Jensen

Skal ta stilling til ytringer i meningsjournalistikken. (...)

Rapport: Flere ambulansesjåfører sender SMS mens de kjører
vg.no 10.8.2013
Tillitsvalgte: Kjenner oss ikke igjen

(VG Nett) En rapport viser at nesten halvparten av de som sitter ved siden av en som kjører ambulanse, har opplevd at kollegaen leser, skriver eller sender SMS mens vedkommende kjører.

I tillegg innrømmer over 30 prosent at de snakker i håndholdt mobiltelefon mens de kjører, hvis de har «kontroll», skriver Ambulanseforum.

- Sånn som jeg kjenner ambulansetjenesten, så kjenner jeg meg ikke igjen i det momentet, men det er ikke tvil om at vi ikke synes det er akseptabelt å sende SMS og lignende når man kjører ambulanse, sier Ola Borstad, leder for ambulansetjenesten i Oslo og Akershus, til VG. (...)

Ambulansesjåfør i fengsel for uaktsom kjøring
vg.no 11.7.2013
En ambulansesjåfør er dømt til 21 dagers fengsel for grov uaktsom kjøring i Tjeldsund kommune i fjor.

En mislykket forbikjøring langs E10 endte svært galt for tre ambulansepersonell på vei fra Harstad og Evenes i mars 2012.

Ambulansen smalt inn i et møtende vogntog, og to av passasjerene fikk skader som medførte seks måneders sykmelding.

Sjåføren må sone 21 dager i fengsel etter det Ofoten tingrett bedømmer som uforsvarlig og grovt uaktsom kjøring, skriver Nordlys.

Farten skal ha ligget på om lag 75 kilometer i timen i kollisjonsøyeblikket. (...)

Dagbladet anker Schjenken-dommen
na24.no 24.5.2013
SISTE ORD ER IKKE SAGT: Dagbladet anker Schjenken-dommen. Her ambulansesjåfør Erik Schjenken da saken var oppe i Borgarting lagmannsrett.

Nå kan saken havne i Høyesterett.

Dagbladet anker nå dommen fra Borgarting lagmannsrett. Avisen ble dømt til å betale den tidligere ambulansesjåføren Erik Albin Schjenken med 200.000 kroner i oppreisning og 1 million kroner i saksomkostninger.

- Vi mener lagmannsretten legger sterke begrensninger for meningsjournalistikk. Det er negativt for den offentlig debatt. Dommen legger også streke begrensninger i det vi mener er å diskutere rasisme. Vi opplever også at lagmannsretten med sin avgjørelse redigerer Dagbladet. Det er kanskje det mest alvorlige punktet, sier John Arne Markussen, redaktør i Dagbladet, til Nettavisen NA24. (...)

Får ikke erstatning for langvarig medietrykk
dagbladet.no 10.5.2013
Høyesterett opphevet dom i Schjenken-sak. Forsikringsselskap frikjent.

TAPTE - VANT - TAPTE: Etter tap og seier i de to første rettsrunden, har nå Høyesterett avslått yrkesskadekravet fra tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken mot Ullevål Universitetssykehus' forsikringsselskap Gjensidige. Her Schjenken i 2009 i forbindelse med lanseringen av en bok om saken i Sofienbergsaken i august

(Dagbladet): Høyesterett har avvist et krav fra tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken om yrkesskadeerstatning for langvarige belastninger etter ambulansesaken i Sofienbergparken i Oslo 6. august 2007.

Schjenken vant forrige rettsrunde i Borgarting lagmannsrett etter først å ha tapt i Oslo tingrett.

Søksmålet var rettet mot Gjensidige Forsikring, som er forsikringsselskap for ambulansesjåførenes arbeidsgiver Ullevål universitetssykehus i yrkesskadesaker. (...)

Redusert erstatning i ambulansesjåførsaken
osloby.no 23.4.2013
Tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken fikk medhold i søksmålet mot Dagbladet i Oslo tingrett. Nå har lagmannsretten redusert erstatningen.

Lagmannsretten reduserer oppreisningen til tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken med 800.000 til 200.000 kroner i injuriesaken mot Dagbladet. (...)

Ambulansemannskapet trodde Christoffer begikk selvmord
aftenposten.no 6.2.2013
TØNSBERG (Aftenposten.no): En antagelse blant ambulansemannskapene førte til at politi og sykehus fikk beskjed om at Christoffer hadde tatt sitt eget liv.

Ingen stilte spørsmålstegn ved sannsnynligheten for at en åtte år gammel gutt selv stappet nese og svelg så fullt av papir at han ble kvalt.

Christoffer blir ganske snart over sambandet omtalt som «ADHD-gutten», og det at stefaren sier at luftveiene var tettet med papir blir tatt som et tegn på at man her sto overfor et selvmord.

Minutt for minutt
Agder lagmannsrett fikk i dag høre de originale lydloggene fra onsdag 2. februar 2005 med opptak av alt som ble sagt mellom Christoffers mor og medisinsk nødtelefon (AMK-sentralen) i Tønsberg.

Her blir moren instruert om hvordan stefaren skal gjøre gjenopplivingsforsøk. Flere ganger spør hun stefaren om han trenger hjelp, men hver gang svarer han at dette skal han klare selv.

Stefaren soner en dom på åtte års fengsel for å ha mishandlet Christoffer slik at han døde, mens moren nå sitter tiltalt for ikke å ha verget sønnen sin fra mishandlingen. (...)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen». (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

Ambulanse snudde på vei til selvmord - pasient døde
vg.no 26.7.2012
UNDERSØKES: Helsetilsynet undersøker om AMK-operatørene ved Helgelandssykehuset avdeling Sandnessjøen kan ha brutt forsvarlighetskravet i håndteringen av en nødsamtale om overdose i fjor.

(VG Nett) Ambulansen var på vei til en mulig overdose da pasienten selv ringte for å avlyse nødhjelpen. Så kom telefonen om at han var funnet livløs.

Fylkesmannen i Nordland undersøker nå om AMK-operatørene ved Helgelandssykehuset i Nordland opptrådte forsvarlig da hendelsen fant sted i desember i fjor.

Det var pasienten selv som varslet om at han hadde tatt store doser medisiner. Ambulansen rykket straks ut og varslet akuttmottaket, men før den nådde frem ringte pasienten tilbake til nødnummeret.

Denne gangen forklarte han at han hadde lest på pakken at dosen ikke var farlig likevel, og at han derfor ikke ønsket ambulanse eller lege.

Til tross for at pasientens historikk viser flere lignende tilfeller tidligere, ble oppdraget avlyst og ambulansen satte kurs tilbake til sykehuset uten å sjekke pasientens tilstand.

Så kom en ny 113-telefon om pasienten. Denne gangen var det en annen oppringer, som fortalte at pasienten var funnet livløs og uten puls. Det ble innledet hjerte og lungeredning og en ny ambulanse ble kalt ut, men livet sto ikke til å redde. (...)

Pårørende måtte rykke ut med bensin da ambulansen gikk tom
nrk.no 26.7.2012
GA BENSINHJELP: Morten Overrein Raade måtte rykke ut med bensin fra gressklipperen sin da Røde Kors-bilen som skulle frakte moren fra sykehuset gikk tom for bensin.

– Jeg trodde det var en spøk, men tømte gressklipperen og tok med meg 1,5-literskanne slik at mor kunne komme trygt hjem.

Ambulansjåføren som fraktet Morten Raades mor hjem fra sykehus ringte de pårørende og ba dem rykke ut med ei bensinkanne.

– Sjåføren forklarte at ambulansen var tom for bensin, sier sønnen.

Videre forklarte sjåføren at Røde Kors, som hadde ambulanseoppdraget, kun har rabatt på Shellstasjoner, og det var bare Esso i nærheten, skriver Helgelands Blad.

– Det var en veldig spesiell henvendelse. Først lurte jeg på om det var en spøk, sier Morten Overrein Raade til NRK.no. (...)

–Så slitne at de vurderer å slutte
nrk.no 30.4.2012
– Ambulansepersonell ved Nordlandssykehuset jobber farlig mye overtid, mener tillitsvalgte. En av de ansatte sto registrert med 1000 timer overtid i løpet av 2011.

Ifølge overtidslistene hadde tre fast ansatte over 800 og 1000 timer i overtid i året som gikk. Tre er registrert med over 600 timer overtid. Fem med over 450 timer, skriver ambulanseforum.no.

– Vurderer å slutte
– Folk er så slitne at de vurdere å slutte, sier Jøran Følvik, som er klinikktillitsvalgt i ambulansetjenesten til forumet.

Så langt i år fortsetter overtidstimene å overstige det loven tillater, og enkelte har allerede nådd 300 timer.

– Det viser et bilde av en tjeneste som ikke er frisk, og som driver rovdrift på de ansatte, sier Følvik. (...)

Vil bidra i skarpere oppdrag
aftenposten.no 9.3.2012
Helsepersonell bør få bidra mer i skarpe operasjoner, ifølge Helsedirektoratets evaluering. Ambulanseteamene som brøt politiets sikkerhetsordre den 22. juli får støtte i ny rapport.

Terrorofre må klare seg selv

Ambulansepersonell skal ikke dra inn i områder som politiet ikke har sikret. Det var ordren som de første helsepersonell måtte forholde seg til på, både på Regjeringskvartalet og ved Utøya.

Men da Norge ble rammet av de verste terrorangrepene, ble denne instruksen brutt flere ganger: Ambulansepersonell trosset ordren fra politiet om å holde seg borte fra Utvika kai. I tillegg dro et medisinsk team ut til legevakt ut til Utøya lenge før området var sikret av politiet.

- Det er en refleksjon at helsepersonell etter vår oppfatning i for liten grad slapp til, i hvert fall på landsiden i Utvika, sier helsedirektør Bjørn Inge Larsen til Aftenposten.no. (...)

– Ambulanse kjørte for fort da pasient døde
nrk.no 27.2.2012
Pasienten som satt i denne ambulanse ble drept da bilen kjørte ut på E16 ved Nestunnelen 21. november i fjor. Fire andre, som alle var ansatt i ambulansetjenesten, ble skadet.

Ambulansen som kjørte i fjellveggen ved Nestunnelen på E16 i november holdt for stor fart etter vær – og føreforhold. Pasienten som døde var også for dårlig sikret, ifølge ulykkesgruppe fra Statens vegvesen.

Det er konklusjonen til Nasjonal ulykkesgruppe Ambulanse, skriver Ambulanseforum.

Fire personer ble skadet i ulykken, og pasienten som lå på båre ble drept.

– Etter våre konklusjoner har farten vært for stor i forhold til forholdene på strekningen den dagen. Det er også en kombinasjon med at det var omlegging av veien akkurat der ulykken skjedde, sier lederen av Statens vegvesens ulykkesgruppe Stein Erichsrud til NRK. (...)

Ambulansearbeidere kan få viljen sin – går mot lovendring
nrk.no 13.1.2012
De som henter deg, og tar deg med til sykehuset får aldri vite hvordan det går med deg som pasient. Nå kan det komme en lovendring.

Helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen åpner nå for en lovendring som skal gjøre det mulig for ambulansepersonell å få tilgang til pasientopplysninger. (...)

Ambulansepersonell måtte rømme fra pasient
tv2nyhetene.no 23.11.2011
Mannen truet dem med pistol.

Mannen i 20-årene ringte selv nødtelefonen natt til onsdag.

Hadde tatt for mange piller
Han forklarte at han hadde tatt for mange piller og trengte hjelp. En ambulanse med lege ble sendt til huset i Skånevik i Hordaland for å ta hånd om ham.

Men da ambulansen kom fram til stedet, ble personalet møtt av en pistolmunning.

– Hjelperne ble forskrekket, men fikk slått pistolen ut av hånden på mannen slik at den falt i gulvet, opplyser operasjonsleder Svein Roald Vikse ved Haugland og Sunnhordland politidistrikt. (...)

Pasient omkom etter at ambulanse kjørte av veien
nrk.no 21.11.2011
Pasienten i ambulansen som kjørte ut ble bekreftet omkommet på stedet.

En kvinnelig pasient omkom og fire andre er skadd etter at en ambulanse under utrykning kjørte ut på E16 på Sollihøgda i Hole. (...)

Ambulanse kolliderte med personbil i Oslo
tv2nyhetene.no 17.11.2011
En ambulanse under uttrykning kolliderte med en personbil i krysset Uelands gate og Colletts gate i Oslo torsdag formiddag.

Daniel Mattioli bor ved ulykkeskrysset og ble vitne til episoden.

– Det kom fire ambulanser og mye politi til stedet, forteller Mattioli til tv2.no.

Operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Tor Grøttum, forteller at tre personer var involvert i ulykken.

Kolliderte under uttrykning
– Det som skjedde var at en ambulanse under uttrykning kolliderte med en personbil. Sjåføren av ambulansen ble fraktet til Ullevål sykehus med nakkeskader, mens pasienten i ambulansen også ble kjørt til Ullevål med en ny ambulanse. Føreren av personbilen ble kjørt til legevakten, sier Grøttum til tv2.no. (...)

Mener det er uklokt å rykke inn i farlige situasjoner
aftenposten.no 24.8.2011
Det er uklokt å utsette ambulansepersonell for betydelig fare, mener Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon.

– Vårt viktigste oppdrag er å redde liv og helse. Det er viktig å ivareta personellets egen sikkerhet nettopp for at de skal kunne utføre oppdraget sitt, sier Fredrik Westmark, leder i Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY), til Aftenposten.no.

Yrkesorganisasjonen reagerte på helsedirektørens utspill i Aftenposten onsdag om at det bør vurderes om ambulansepersonell skal rykke inn på et åsted før politiet har sikret området. (...)

Støtter konklusjon i Schjenken-dom
journalisten.no 9.6.2011
Norsk ytringsfrihetsekspert avviser Lars Helles kritikk av tingretten. Se utsagnene Dagbladet ble dømt for. (...)

Stort medietrykk
Dagen etter hendelsen i Sofienbergparken ble Schjenken pålagt taushetsplikt fra sin arbeidsgiver. Han forble anonym inntil han sto fram i Aftenposten åtte måneder senere.

I et blogginnlegg skriver tidligere VG-sjef Bernt Olufsen at han mener Schjenken burde forblitt anonym. Borvik mener at den anonyme ambulansesjåføren skapte store utfordringer for mediene etter hendelsen i Sofienbergparken i august 2007.

– Hele grunntanken bak ytringsfriheten er at ytring skal møte ytring. Dersom en av partene har taushetsplikt vil ikke denne prosessen være mulig å få til. Det betyr ikke at mediene er forhindret fra å omtale slike saker, men de stiller mediene overfor svært krevende utfordringer.

– Det bør likevel nevnes at medietrykket og folkeopinionen i denne saken var av en slik karakter at det kanskje ikke hadde gjort noe særlig fra eller til om Schjenken hadde kommet til orde. (...)

Juks med fakta i Farah-saken
NILS NORDBERG- svigerfar til Ali Farah
aftenposten.no 9.6.2011

Ambulansesjåfør Erik Schjenken (t.h) hilste på Ali Farah (t.v) etter at han ble frifunnet i Oslo tingrett for utilbørlig opptreden mot Ali Farah i ambulansesaken.

Les også: Rekord i krenkelser Ytringsfridom trumfar

Ambulanse-saken. I Aftenposten 6. juni skriver advokat Carl Bore at Dagbladet er «dømt for å ha jukset med fakta». Bore kommer farlig nær å jukse selv. Han skriver: «Pasienten lå ikke nede, og han var ikke bevisstløs. Han tisset ikke i buksa.»

Jo, pasienten lå nede da ambulansen kom. Det er faktisk en vesentlig detalj. Den andre ambulansemannen skal til og med ha sagt, ifølge et vitne, en sykepleier: «Det er ikke så farlig. Bare la ham ligge der og sprelle.» Ambulansemennene hjalp skadelidte opp i sittende stilling. Han ble så reist opp på bena, men måtte ha støtte for å stå og gå. Det fremgår faktisk i dommen fra Oslo tingrett, men den har kanskje Bore ikke lest så nøye? (...)

Dagbladet tapte injuriesak
vg.no 31.5.2011
Dagbladet må betale ambulansesjåfør Erik Schjenken 1 million kroner i oppreisning for ærekrenkende uttalelser etter Ali Farah-saken. (...)

I dommen understreker tingrettsdommer Thorleif Waaler at pressens oppgave er å informere, avdekke kritikkverdige forhold, og også selv å ta standpunkt i ulike saker. (...)

- Etter rettens oppfatning utviste ikke Dagbladet tilstrekkelig aktsomhet ved sin journalistikk, heter det i dommen, som konkluderer med at Dagbladet fremsatte en lang rekke rettsstridige ærekrenkende uttalelser, som ikke er beskyttet av den alminnelige ytringsfriheten etter Grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). (...)

- Sovnet på jobb
nettavisen.no 20.4.2011
Ambulansearbeideren våknet ikke til oppkallingen fra AMK. (...)

Arbeideren skal ha møtt uopplagt på døgnvakt, sovnet i bilen og ikke våknet det den akuttmedisinske sentralen (AMK) tok kontakt. Denne sentralen koordinerer utrykninger og kommuniserer med ambulansene nå de er på veien. (...)

Ambulanse under utrykning kolliderte
nrk.no 9.4.2011
En ambulanse som var på vei til en trafikkulykke i Siljan kolliderte i Skien. (...)

– Svært glatte veier
Ambulanse fra Porsgrunn er på vei til ulykken i Siljan.
En bilfører som kjører fylkesvei 32 mellom Skien og Siljan, sier at det er ekstremt glatt i området.

– Det er ser ut som det er tørt og fint, men det er speilblankt på veien, sier Arne Ettestad til NRK.no. (...)

Omsorg mens blålyset blinkar
arbeidstilsynet.no 30.3.2011
Dagleg hentar ambulansepersonell pasientar på stader der dei ikkje kjem fram med båra. Då gjeld det å finne alternative løysingar for å løfte og bere. Kva slags turar som ventar veit dei aldri. Det einaste dei veit er at dei skal hente alvorleg sjuke og skadde menneskje. (...)

For lang ventetid på nødanrop
aftenposten.no 24.3.2011
AMK-sentralen får kritikk Helsetilsynet mener bemanningen er uforsvarlig lav. Opp til to minutters ventetid på nødsamtaler i Oslo og Akershus. (...)

(Anm: AMK; akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (no.wikipedia.org).)

AMK-operatør i Tøyen-saken fikk advarsel etter dødsfall
vg.no 23.3.2011
Etter at en tyrkisk kvinne døde på Tøyen i Oslo i fjor, har helsetilsynet slått fast AMK-operatørens hjelp var uforsvarlig og ikke omsorgsfull. (...)

Ambulanse med pasient i trafikkulykke
tv2nyhetene.no 14.3.2011
Fire personer involvert, skadeomfanget er ukjent. (...)

Ambulanse kolliderte i Majorstukrysset
aftenposten.no 16.2.2011
Kaos i trafikken etter kollisjon. (...)

Mann truet ambulansepersonell med våpen
aftenposten.no 31.1.2011
Bevæpnet politiet har rykket ut til et bolighus på Hundvåg ved Stavanger.Politiet i Stavanger fikk klokken 21.00 mandag kveld melding fra en ambulanse om at de trengte bistand med en utagerende person.

– En mann født i 1960 har en pistol. Flere patruljer er på vei til stedet, sier operasjonsleder i Rogaland politidistrikt, Arild Bjørnevold til Aftenbladet.no. (...)

Ambulanse kjørte av veien
bt.no 31.1.2011
Kjørte av veien og stoppet i et tre. (...)

- Det var ingen pasienter i bilen og ingen skal være skadet, sier kommunikasjonsrådgiver Øyvind Blom ved Haukeland universitetssykehus til bt.no. (...)

Kjørte i grøfta med skadd pasient
nrk.no 27.1.2011
Ambulansen som skulle frakte en skadd pasient til sykehus etter en trafikkulykke havnet selv utfor veien. (...)

Den norske ensomheten
- Flere dør av ensomhet i julen

vg.no 23.12.2010
Lege: - Venner og familie viktigere enn å være røykfri

(VG Nett) Dødstallene i Norge stiger markant i og etter julen. - Ensomhet er blant årsakene, sier leder Gisle Roksund i Norsk forening for allmennmedisin.

VG Nett skrev tidligere torsdag at hver fjerde nordmann er ensom. Samtidig viser tall fra SSB en markant stigning i dødstallene i desember og januar. I desember 2009 døde 3713 nordmenn, mot 3125 i september samme år. (...)

Travelt for ambulansene
Også 113-sentralen i Oslo har mer å gjøre i, under og etter julen. (...)

Ambulansen sendt feil sted - sjømann døde
vg.no 9.8.2010
SELJE (VG) AMK-sentralen sendte ambulansen til feil sted da den russiske sjømannen fikk akutte hjerteproblemer.

Da sykebilen kom frem, en time og tre minutter etter at det var ringt etter hjelp første gang, var mannen død. (...)

- Operatøren sa at han ville sende en ambulanse fra Sogndal, og at de ville være der om 15-20 minutter. Da ambulansen var fremme tok de kontakt med sentralen og sa at de ikke fant noen gate som het Borgundveg. Da skjønte man at det var snakk om Borgundvåg i Leikanger i Selje, og ambulansen i Selje ble varslet. Dahle tror ambulansen kunne vært ved skipet 20-30 minutter tidligere, dersom det ikke hadde vært for feilen som ble gjort. (...)

Avlyser operasjoner etter ambulansestopp
dagbladet.no 5.7.2010
- Pasientene hoper seg opp. Vi kan ikke bare ta i mot nye, sier sykehusdirektør i Oslo.

(Dagbladet): De streikende ambulansesjåførenes fagforbund Delta tror streiken kan bli langvarig - kanskje for resten av juli måned. (...)

Niåring som døde sendt til feil sykehus
vg.no 29.3.2010
(...) Mona Holsæter Fjelnset burde i stedet ha blitt sendt til St. Olavs hospital i Trondheim hvor de har dette utstyret, skriver overlege Eivinn Årdal Skjærseth i et notat.

- Hovedbudskapet er at vi i lufta på vei til åstedet, fikk feilaktig informasjon om tilgjengelig utstyr. Dette er svært alvorlig, skriver overlegen, ifølge Tidens Krav. (...)

Mann stjal ambulanse fra sykehus
tv2nyhetene.no 13.3.2010
Natt til lørdag ble 27-åringen pågrepet i Holmestrand med ambulansen som var stjålet i Oslo. (...)

Fraktet slagpasient - kolliderte i lyskryss
tb.no 31.1.2010
TØNSBERG: En ambulanse som fraktet en slagpasient, var involvert i en kollisjon med to andre biler søndag ettermiddag. (...)

Ambulansesjåfører sovner bak rattet
nrk.no 19.1.2010
En arbeidsøkt kan medføre 200 til 250 mil bak rattet – en avstand som tilsvarer avstanden mellom Finnmark og Oslo. (...)

Arbeidsbelastningen er så stor at flere forteller at de har gjennomført turer de ikke husker i ettertid, og at de har sovnet ved rattet. (...)

- Kunne enkelt ha unngått AMK-bråket
vg.no 13.1.2010
(VG Nett) Psykiater og psykoanalytiker Sverre Varvin mener saken der en kvinne døde mens familien kranglet om å få ambulanse, burde vært håndtert helt annerledes. (...)

Fylkeslegen: – Banning skal ikke skremme AMK
aftenposten.no 13.1.2010
Han kommenterer lydloggen som ble tatt opp av i alt åtte samtaler mellom AMK og familien på Tøyen i Oslo som ba om ambulanse etter at en dame i 60-årene i begynnelsen av januar falt bevisstløs om på stuegulvet.

Det var TV 2 som tirsdag offentliggjorde loggen der det virker som om kvinnen på Medisinsk nødtelefon er mest forskrekket over språkbruken hos en av innringerne. (...)

Ny ambulanseklage i Oslo
aftenposten.no 12.1.2010
En som sier han ble skjelt ut da han purret på en ambulanse til en alvorlig syk kvinne, har klaget på AMK-sentralen i Oslo. (...)

Avdelingsoverlege Gunnar Farstad på AMK sier de vil se om situasjonen burde ha vært håndtert annerledes, men kan ikke kommentere den konkrete hendelsen. (...)

Helsetilsynet ber om tilbakemelding fra AMK i Oslo
aftenposten.no 4.1.2010
Helsetilsynet har bedt om tilbakemelding fra AMK-sentralen (ambulansetjenesten) ved Ullevål universitetssykehus for å få vite hva som ble sagt i telefonen i forkant av en utrykning til en hjertesyk kvinne på Tøyen søndag. (...)

Ambulansesjåfør sparket på grunn av dårlig kondisjon
nrk.no 24.12.2009
Ambulansesjåfør i 40-årene ble sparket av Nordlandssykehuset på grunn av dårlig kondisjon. Nå tar han saken til retten. (...)

- En alvorlig situasjon
nrk.no 21.11.2009
Luftambulanseberedskapen ved flere av landets sykehus er svekket. Ett helikopter er satt på bakken på grunn av en arbeidskonflikt i Norsk Luftambulanse. (...)

Ambulanser hindret av veiarbeid - pasient døde
vg.no 12.11.2009
(VG Nett) To ambulanser var på et akuttoppdrag i Verdal, men ble plutselig stoppet av veiarbeid. Da ambulansene endelig kom fram, var pasienten død.

VET DU NOE OM DENNE SAKEN? TIPS OSS!

Det skal ha vært svært dramatisk da ambulansearbeiderne oppdaget at veien var sperret ved Ørmelen i Verdal onsdag ettermiddag, ifølge verdalingen.no. (...)

Streik i Norsk Luftambulanse avblåst
aftenposten.no 1.10.2009
Regjeringen grep inn etter én time.

27 piloter i Norsk Luftambulanse skulle etter planen gå ut i streik fra klokken 8 torsdag morgen etter brudd i meklingen natt til torsdag. (...)

Hanssen får krass kritikk
aftenposten.no 26.9.2009
Laila Dåvøy (KrF) mener at helseforetakene ikke retter seg etter politiske pålegg, og at ambulanse-saken er nok et eksempel på dette. (...)

Hver fjerde ambulanse uten rett bemanning
aftenposten.no 25.9.2009
- Kan få fatale konsekvenser, mener medisinprofessor.

Hver fjerde bilambulanse på veien er ikke bemannet i henhold til forskriftskravene, selv om disse kravene anses som absolutte minimumskrav. (...)

Da Helsetilsynets undersøkelse ble gjennomført den 14. juli i år, var 111 av i alt 488 ambulanser på vakt ikke bemannet i henhold til forskriftene. Dette til tross for at helseforetakene ble varslet om kontrollen nesten tre uker i forveien. (...)

Ambulanser finner ikke frem
nrk.no 12.9.2009
Kart-sommel hos kommunene kan få fatale konsekvenser, mener ambulansesjefen ved Sykehuset Østfold. (...)

Ambulancen kørte forkert - patienten døde
bt.dk 6.8.2009
Hvis ambulanceføren havde kunne finde vej, havde patienten måske overlevet. (...)

Småskadde nordmenn krever ambulanse
tv2nyhetene.no 6.7.2009
Ambulanse er blitt et «folkekrav» også når vi skader oss lett. Det fører til økt press på ambulansene. - Bruk oss fornuftig, ber de ambulanseansatte.

I Midt-Norge økte antall ambulanseoppdrag med over 2000 i fjor. Og økningen fortsetter i byer og tettbygde strøk. (...)

Korrekte opplysninger
Ambulansetjenesten skulle heller ønske seg at vi som ringer 113 kan bli enda flinkere til å gi korrekte og nøkterne opplysninger om det som har skjedd. Da kan operatørene på AMK lettere gjøre en egen vurdering av behovet for ambulanse. I dag kommer det ofte mangelfulle eller ukorrekte opplysninger. Dermed sendes ambulanse for å være på den sikre siden. (...)

Kjørte ambulanse fra Praha til Førde for å hente pasient
vg.no 18.6.2009
(...) Dermed kom ambulansen kjørende til Førde sentralsykehus onsdag i forrige uke, med tre ambulansesjåfører og en lege om bord. Da hadde de brukt to dager og tilbakelagt 2000 kilometer på veien, skriver Helse Førde på sin nettside. (...)

Helse Midt-Norge slaktes
nrk.no 16.6.2009
Helse Midt-Norge brøt grunnleggende krav til likebehandling da de inngikk kontrakter for ambulansedrift. Riksrevisjonen kommer med flengende kritikk av Helse Midt-Norge. Rapporten oversendes nå Stortinget. (...)

Riksadvokaten frikjente ambulansesjåfør
aftenposten.no 28.4.2009
Ambulansesjåfør Espen Smith er frikjent av Riksadvokaten i Ali Farah-saken. (...)

- Hadde hjerneblødning - ble nektet ambulanse
vg.no 28.4.2009
(VG Nett) En Oslo-kvinne med hjerneblødning skal ha blitt nektet ambulanse til tross for store plager. Pasientombudet mener saken er et eksempel på at pasientgrupper diskrimineres.

Helse- og sosialombud Petter Holm i Oslo beskriver hendelsen på ombudets nettsider, og mener pasienten ble diskriminert på grunn av tidligere rusproblemer. (...)

Psykisk syke blir utsatt for tilfeldig tvang
ambulanseforum.no 21.4.2009
Én psykiater tvangsinnlegger 68 prosent av sine pasienter. En annen finner tvang nødvendig bare for 11 prosent, viser kartlegging ved Psykiatrisk legevakt i Oslo. (...)

Spetalen gir 100.000 kroner til ambulansesjåfør
aftenposten.no 10.3.2009
Ambulansesjåfør Erik Schjenken, som ble anklaget for rasisme, får 100.000 kroner fra Medieofferfondet. Fondet er etablert av finansmannen Øystein Stray Spetalen.

Formålet er å støtte personer som har fått urettmessig behandling i mediene. Pengene kommer fra forliket som Spetalen inngikk med Dagbladet i februar etter at avisen skrev at en finanskjendis gikk amok på et utested i Oslo. (...)

- Tiltalen var feil
nrk.no 4.12.2008
Ambulansesjåfør Erik Schjenken ble i dag frifunnet i retten. - Det forbauser meg ikke i det hele tatt, jeg sitter med et inntrykk av at tiltalen er feil, forteller Ali Farah. (...)

- Det forbauser meg ikke i det hele tatt, jeg sitter med et inntrykk av at tiltalen er feil, forteller Ali Farah.

Farah selv mener sjåførene burde ha vært tiltalt for å ha forlatt en hardt skadet person i Sofienbergparken, ikke tiltalt etter en vurdering over hvem som sa hva.
(...)

Ambulansesjåfør: - Ikke skyldig
nrk.no 24.11.2008
(...) Innrømmet feil, nekter for rasistisk motiv (...)

Ambulansesjåfør fyllekjørte
vg.no 6.11.2008
(VG Nett) Ambulansesjåføren fortalte selv sin arbeidsgiver, Sykehuset Østfold, om fyllekjøringen som ble foretatt etter å ha drukket en flaske rødvin.

Det skriver Fredriksstad Blad som i dag bringer historien som startet da en personbil havnet i grøften i Spydeberg i indre Østfold.

I kjøretøyet satt en person som til daglig jobber som ambulansesjåfør ved Sykehuset Østfold. Det famøse kjøreturen skjedde på fritiden til den ansatte. (...)

Kraftig kritikk i ambulansesak
nrk.no 28.10.2008
Helse Midt-Norge får kraftig kritikk i en ekstern gransking av måten abulansesaken er blitt håndtert på. (...)

Styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid skriver i en pressemelding at konklusjonene i rapporten er alvorlige for Helse Midt-Norges generelle omdømme og at de bidrar til å så tvil om det regionale helseforetakets kompetanse når det gjelder avtale- og kontraktsforhold, men han understreker at det ikke er grunn til å reise tvil om kvaliteten på ambulansetjenesten. (...)

Advarsel til ambulansepersonellet
aftenposten.o 23.4.2008
I forbindelse med den såkalte ambulansesaken i Sofienbergparken vurderer Statens helsetilsyn at de to ambulansearbeidernes handlinger var uforsvarlige og ikke i tråd med kravet om omsorgsfull hjelp, og dermed er lovbrudd. (...)

I februar gjorde Helsetilsynet det klart at de ikke ville komme til å begjære påtale i forbindelse med saken. Men Helsetilsynet sa samtidig at det ville sende et varsel til ambulansearbeiderne om at de ville bli ilagt en advarsel. Nå er altså ambulansesjåførene formelt ilagt advarselen. (...)

Ambulansesjåførene lettet
vg.no 7.2.2008
Slipper med advarsel i Ali-saken

Ambulansesjåførene som forlot hardt skadde Ali Farah i Sofienbergparken i Oslo i august, er lettet etter at de slapp med en advarsel fra Helsetilsynet.

Hadde forklaringen til vitnene og konklusjonen til Fylkeslegen blitt lagt til grunn, ville sjåførene mistet autorisasjon og risikert påtale.

Men i den 25 sider lange redegjørelsen fra Statens helsetilsyn som ble klar i går, kommer det fram at sjåførenes versjon ble lagt til grunn på to avgjørende punkter: (...)

- Akutt syke kan havne i ambulansekø
vg.no 30.1.2008
(VG Nett) Flere pasienter i Oslo må vente på akutt medisinsk hjelp fordi alle ambulansene er opptatt. I helgen måtte en ambulanse kjøre uten ønsket ekspertise. (...)

Helsetilsynet vurderer advarsel til ambulansepersonell
vg.no 4.1.2008
(VG Nett) Helsetilsynet vil ha alle opplysninger på bordet etter at ambulansepersonellet forlot en mann med brudd i hodeskallen i Tønsberg i fjor sommer.

Onsdag skrev Helsetilsynet brev til Sykehuset i Vestfold (SiV). Der ber tilsynet om å få alle kort på bordet i saken, skriver Tønsbergs Blad. (...)

Lang ventetid
dagbladet.no 11.12.2007
Ali Farah, som ble slått ned i Sofienbergparken i Oslo og som ble etterlatt av ambulansepersonalet, har startet på et omfattende rehabiliteringsprogram. Søndag ble han intervjuet i NRKs Søndagsrevyen, og etterlot et sterkt inntrykk: Det var ikke noe hevngjerrig voldsoffer som uttalte seg.

Men det er nå over fire måneder siden hendelsen som kunne ha fått fatal utgang for ham, og fortsatt har ikke Helsetilsynet tatt stilling til helsepersonellets befatning med saken. (...)

29 åring forlatt etter sjekk i 40 sek.
vg.no 7.10.2007
Ambulansefolk granskes for behandling av voldsoffer med kraniebrudd

STAVANGER (VG) Med kraniebrudd og indre blødninger i hodet forlot ambulansesjåførene voldsofferet (29) - etter 40 sekunders undersøkelse. (...)

Rapport: - Ali-saken var et unntak
aftenposten.no 28.9.2007
Men Ullevål får kritikk for mangel på etisk regelverk. (...)

Ambulansesjåfører takker nei
vg.no 14.9.2007
Ambulansesjåfører i Trøndelag-fylkene og Møre og Romsdal sier nei til et nytt lønnstilbud fra Namsos Trafikkselskap. (...)

Halvparten i ambulansetjenesten uten fagbrev
vg.no 6.9.2007
Bare halvparten av dem som jobber i ambulansetjenesten har fagbrev og autorisasjon. (...)

Nestleder Erik Kollerud i Kommuneansattes fellesorganisasjon er bekymret over utviklingen, og sier til at mange kvalifiserte ambulansemedarbeidere er på vei ut av yrket som følge av konkurranseutsetting. (...)

Pasientombud mener Ullevål -ledelsen bør gå av
vg.no 30.8.2007
Pasientombudet i Oslo mener ledelsen ved Ullevål universitetssykehus bør vurdere stillingene sine etter ambulansesaken.

Pasientombud Petter Holm sier at det er ledelsens jobb å vite hva som skjer i de ulike avdelingene i virksomheten. Når ledelsen ved Ullevål ikke har fanget opp hva som har skjedd blant ambulansesjåførene, må de ta ansvar for det, sier Holm til NRK.

Utspillet kommer dagen etter at Helsetilsynet i Oslo og Akershus rettet krass kritikk mot Ullevål universitetssykehus etter at ambulansepersonell ikke tok med seg hardt skadde Ali Farah fra Sofienbergparken tidligere i august. (...)

Ullevål har aldri spurt oss
dagbladet.no 26.8.2007
Vitner som så ambulansen forlate Ali Farah (37) med hjerneblødning, føler seg forbigått av Ullevål universitetssykehus. (...)

Må få innsyn
dagbladet.no 23.8.2007
Ledelsen ved Ullevål universitetssykehus har understreket hvor viktig det er med åpenhet i den såkalte ambulansesaken. (...)

Longer Ambulance Ride, Higher Risk of Death
ivanhoe.com 22.8.2007
(Ivanhoe Newswire) -- The longer the ambulance ride to the hospital, the greater the risk of a seriously ill person dying, according to new research. (...)

(Anm: Emergency Medicine Journal, 2007;24:665-668.)

Ambulansefolkene angrer ikke
vg.no 16.8.2007
Ambulansefolkene som lot Ali Farah ligge igjen i Sofienbergparken angrer ikke på sin avgjørelse. Det skal ha kommet fram under den interne granskningen. (...)

Lagrer info om vriene pasienter
vg.no 14.8.2007
Alis navn kan ha blitt forvekslet med «uønsket»

Pasienters journaler dukker automatisk opp på skjermen når man bestiller ambulanse. Der lagres også informasjon om «vanskelige pasienter».

Hvis en pasient har oppført seg truende, eller særlig vrient under en tidligere transport med ambulanse, så lagres dette i pasientens elektroniske journal.

Denne informasjonen kommer automatisk opp både hos AMK-sentralen på Ullevål universitetssykehus og hos Legevakten, får VG bekreftet.

Småbarnsfaren Ali Haji Mohamed Farah kan dermed ha blitt forvekslet med en annen pasient, som ambulansepersonalet var skeptiske til. (...)

Falsk trygghet
dagbladet.no 14.8.2007
(...) Han sier til Dagsavisen at de som jobber i denne tjenesten kommer med viktige signaler til sykehusene og sine ledelser. De roper et varsku om at ambulansetjenesten er blitt for rutinepreget og dehumanisert.

Dehumaniseringen er blitt svært synlig etter at Ali Haji Mohamed Farah verken ble undersøkt eller hjulpet av ambulansepersonell etter at han ble slått ned i Sofienbergparken i Oslo. Reaksjonene som er kommet i etterkant er sjokkpreget. (...)

Sterkt forsinket selvkritikk
aftenposten.no 12.8.2007
DEN TRAGISKE HENDELSENi Sofienbergparken der en 37 år gammel hardt skadet norsk-somalier ble møtt med mistro og hånsord fra ambulansepersonellet, har opprørt hele landet. (...)

Til tross for at en rekke øyenvitner bekreftet at ambulansesjåførene reiste fra stedet uten å undersøke mannen, gikk det flere dager før ledelsen ved Ullevål universitetssykehus innrømmet at det var foretatt feilvurderinger.

De første uttalelser fra mellomledere ved sykehuset etterlot et beklemmende inntrykk av ufølsomhet og arroganse. Ingen av dem som uttalte seg de to første dagene, ga uttrykk for selvkritikk fordi ambulansesjåførene hadde latt være å ta med seg den hardt sårede mannen til sykehus eller legevakt. (...)

Det var altså først etter fire døgn med et sterkt press fra en opprørt opinion at ledelsen viste en ydmykhet og selvkritikk som burde ha vært til stede fra første stund. Tidligere oste sakshåndteringen av lettvint informasjonsrådgivning og kortsiktig ansvarsfraskrivelse. (...)

«Vi er mennesker selv om vi har en tøff jobb»
dagbladet.no 11.8.2007
Tillitsvalgt for ambulansepersonellet i Oslo, Terje Gulliksen, føler seg trygg på at Ali Haji Mohamed Farah (37) ikke er blitt utsatt for rasisme. (...)

Ullevål innrømmer feil
aftenposten.no 10.8.2007
Tidligere har Ullevål universitetssykehus holdt fast ved at det ble gjort en skikkelig medisinsk vurdering av Ali i Sofienbergparken.

- Vi har vært for kjappe til å trekke konklusjoner, og det er ekjenner vi, sier administrerende direktør Tove Strand ved Ullevål universitetssykehus til Aftenposten.no. (...)

Politiet anmeldt
nrk.no 10.8.2007
Spesialenheten for politisaker vurderer å undersøke Oslo-politiet etter den mye omtalte ambulanse-saken. (...)

Ambulansesjåførene også anmeldt
Raja har på vegne av de pårørende anmeldt både politifolkene og ambulansepersonellet for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand, og for grov uforstand i tjenesten. (...)

Spydde blod, ble bedt om å ta taxi
dagbladet.no 10.8.2007
Spydde blod, ble bedt om å ta taxi
I svaret som kommer nå et halvt år etter episoden, legger ledelsen ved Ullevål seg flat for den behandlingen begge fikk da de ringte 113 for nødhjelp. (...)

Sinte folk viser fingeren til ambulanseansatte
aftenposten.no 8.8.2007
Ullevål universitetssykehus har fått hard kritikk etter at hodeskadede Ali ikke ble tatt med i ambulansen som kom til stedet etter at 37-åringen ble slått ned. (...)

Småbarnsfar (37) i respirator
vg.no 6.8.2007
Ble forlatt blødende av ambulansepersonell

(VG Nett) 37-åringen som ambulansen i Oslo nektet å ta med, ligger nå alvorlig skadet i respirator på Ullevål sykehus. (...)

JAMA 100 Years Ago
August 3, 1907
AMBULANCE SPEED
JAMA. 2007;298:691 (August 8)
As the traffic in the streets of our large cities becomes greater, and the number of rapidly-speeding trolley cars, automobiles, mail and express wagons and other vehicles becomes larger, the accidents to hospital ambulances grow constantly more frequent. This is lamentable because the ambulance service is primarily intended to save life and suffering and many of these accidents add to the amount of suffering and sometimes even cause fatalities. (...)

Ambulanse kjørte ut - to skadd
vg.no 8.7.2007
To personer ble skadd da en ambulanse under utrykning kjørte av veien ved Slobrua i Sør-Odal i Hedmark søndag morgen. (...)

Pasient stjal ambulanse
aftenposten.no 28.5.2007
En ambulanse ble stjålet fra legevakta i Oslo mandag morgen. (...)

Innrømmer ambulanse-tabbe
vg.no 23.5.2007
(VG Nett) Nordlandssykehuset innrømmer at rutinene sviktet da Daniel Stensland (23) ikke fikk sykebil til sin skadde kamerat. (...)

Ambulansemedarbeider granskes
nrk.no 21.10.2006
En ambulansemedarbeider anklages for å ha kommet med rystende beskrivelser av utseende til en trafikkdrept person overfor vedkommendes pårørende. (...)

Avviser ny utredning
dagensit.no 20.10.2006
Statssekretær Terje Moland Pettersen avviser at nødnettet skal utredes på nytt. - Men vi ser på store ubesvarte spørsmål, bekrefter han.
Regjeringen holder fremdeles kortene tett til brystet når det gjelder startsignalet for nødnettutbyggingen. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009