Allergiviten (allergiviten.no)

Pollen utløser matallergi (vg.no 20.4.2007)

Dust & Dust Mites (yourtotalhealth.ivillage.com)

Varmare klimat ger allergiker mer besvär (sr.se 26.4.2007)

»Hvis blot man har den mindste tilbøjelighed til pollenallergi, sker det ofte ved så kraftig en påvirkning, som vi har i disse dage, at den får læsset til at vælte - at den udløser en allergisk reaktion. Og de mennesker, der nu bliver ramt, vil have allergi resten af deres liv. En gang allergi - altid allergi,« siger Anne Holm Hansen, informationschef i Astma- og Allergiforbundet. (berlingske.dk 8.5.2006)

Om pollenspredning

Tirsdag ble det målt 4.300 pollenkorn per kubikkmeter luft på Ringebu. Grensen for å varsle om kraftig spredning er 100 pollenkorn per kubikkmeter. (aftenposten.no 10.5.2006)

- Allergier

Allergier
nhi.no (24.2.2011)
En allergi opptrer når kroppen reagerer på stoffer den ikke kan tolerere. Stoffer som trepollen eller støvmidd, kalles miljø-antigener, eller bare allergener, og er vanligvis harmløse. Men immunsystemet hos en person med allergi kan oppfatte allergenene som skadelige.

Hvis en person er allergisk mot pollen for eksempel, og blir utsatt, eksponert, for dette allergenet, så skjer følgende i kroppens immunsystem:

Etter kroppens første kontakt med et allergen, danner de hvite blodcellene antistoffer, spesielt det som kalles IgE antistoffer, som forbereder immunsystemet på neste møte med det samme allergenet. Den første eksponeringen for pollen vil altså ikke gi noen ytre allergisymptomer, men inne i kroppen vil IgE-antistoffer knytte seg til mastceller. Mastceller er celler som kan finnes i luftveiene, i magetarmkanalen og i huden. (...)

(Anm: Allergisymptomer. Allergi gir ofte plager fra nese og øyne, men kan også forårsake symptomer som eksem, kvalme, hodepine, slapphet, tretthet og nedsatt konsentrasjonsevne. (lommelegen.no 25.5.2018).)

(Anm: Drug Allergies - Topic Overview (webmd.com 2016).)

(Anm: Lung and Respiratory Health: Reasons You're Short of Breath (medicinenet.com 14.10.2018).)

(Anm: Allergic to Your Pet? Coping With Animal Allergens (medicinenet.com 21.10.2014).)

(Anm: How to Allergy Proof Your Home (medicinenet.com 8.5.2017).)

(Anm: 10 Signs Your Allergies Are Out of Control (webmd.com 10.5.2016).)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2016).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).)

(Anm: Britiske Niah Selway er allergisk mot vann - får sterke smerter hver gang hun tar et bad. (nettavisen.no 22.4.2019).)

- Håper ny oppdagelse kan hindre at folk utvikler allergi i framtiden. Forskere har oppdaget at et protein i menneskekroppen kan bidra til å bekjempe astma og allergi.

(Anm: Håper ny oppdagelse kan hindre at folk utvikler allergi i framtiden. Forskere har oppdaget at et protein i menneskekroppen kan bidra til å bekjempe astma og allergi. Norsk professor kaller det et gjennombrudd. VIKTIG FUNKSJON: Dr. Paula Gonzalez-Figueroa har i flere år jobbet ut fra teorien om at neuritin har en viktig funksjon for å stoppe allergiske utbrudd. For noen er pollen eller peanøtter livets fiender. Allergiske reaksjoner kan være alt fra ubehagelige til dødelige, og svært mange er rammet i en eller annen form. Men nå gir en ny studie fra Australia håp. Et protein, som allerede finnes naturlig i menneskekroppen, kan være nøkkelen man har lett etter i mange år. – Dette er et gjennombrudd og viktig nytt. Det går i retning av å kunne bruke kroppens egne styringsmekanismer for å unngå blant annet allergi. Det sier Martinus Løvik til NRK. Han er professor emeritus ved NTNU, og har ekspertise innen immunologi og allergi. (nrk.no 23.3.2021).)

(Anm: Gonzalez-Figueroa P. Follicular regulatory T cells produce neuritin to regulate B cells. Cell. 2021 ; 184(7) : 1775-1789.e19.)

(Anm: Brzozowska A. Maternal diet during pregnancy and risk of allergic diseases in children up to 7-9 years old from Polish Mother and Child Cohort study. Environ Res. 2022 ; 208 : 112682.)

(Anm: Cukrowska B, et al. The Relationship between the Infant Gut Microbiota and Allergy. The Role of Bifidobacterium breve and Prebiotic Oligosaccharides in the Activation of Anti-Allergic Mechanisms in Early Life. Nutrients. 2020  ; 12(4) : 946.)

- Nils Eriks mistanke stemte: Det gule støvet fra bjørka kan gi deg allergi på høsten. Overlegen ved allergisenteret på UNN var ikke overbevist da Nils Erik Bjørklund foreslo at han var allergisk mot bjørkrustsopp.

(Anm: Nils Eriks mistanke stemte: Det gule støvet fra bjørka kan gi deg allergi på høsten. Overlegen ved allergisenteret på UNN var ikke overbevist da Nils Erik Bjørklund foreslo at han var allergisk mot bjørkrustsopp. Men nå er sykehuset først i verden til å beskrive høstallergi. – Vi har bevist at han hadde rett og jeg hadde feil, erkjenner Martin Sørensen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han er overlege på Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, og fikk for tre år siden et besøk på kontoret som fikk han til å rynke på nesa. Nils Erik Bjørklund har i over 30 år slitt med allergisymptomer på høsten. Etter å ha sett et Tv-program slo det han at årsaken kan være bjørkrustsopp. Det var dette forslaget overlegen rynka på nesa av. (nrk.no 30.8.2021).)

- Ny forskning: – Helt fantastisk, hvis det kan forebygge allergi. (– Hvis man starter tidlig, så kanskje vi kan øve opp immunsystemet til å tåle maten, sier Karin Lødrup Carlsen.)

(Anm: Ny forskning: – Helt fantastisk, hvis det kan forebygge allergi. Ved å gi spedbarn enkelte matvarer i tidlig alder, kan man minske risikoen for å få allergi. Det viser ny norsk forskning. I Norge har tre av 100 matallergi. Blant de yngste har åtte av 100 det. Nasjonale råd er i hovedsak å fullamme i seks måneder, men barnet kan få mat tidligere hvis de trenger det. – Men vi har tenkt motsatt. Hvis man starter tidlig, så kanskje vi kan øve opp immunsystemet til å tåle maten, sier Karin Lødrup Carlsen. Hun er professor ved Universitetet i Oslo, barne- og overlege ved Oslo universitetssykehus og en av forskerne bak studien. Mener de har solide funn Forskningen er ledet av forskere fra Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Funnene er gjort blant 2400 barn, som har blitt fulgt opp ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og ved Karolinska institutet i Stockholm. (nrk.no 4.7.2022).)

(Anm: Skjerven HO, et al. Early food intervention and skin emollients to prevent food allergy in young children (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial. Lancet. 2022 Jun 25;399(10344):2398-2411.)

- Strengere krav til luftkvalitet vil hindre astma hos barn.

(Anm: Strengere krav til luftkvalitet vil hindre astma hos barn. Astma er den vanligste kroniske sykdommen hos barn – også i Norge. Nå viser forskning at mange av tilfellene kunne vært unngått. Astma er en kronisk betennelsestilstand i lungene som rammer mange. Hoste, tung pust og surkling i brystet er noen av plagene ved lidelsen. Årsakene til astma kan være flere, men en studie knytter nå for dårlig luftkvalitet til en tredjedel av alle nye tilfeller av astma hos barn i Europa. Stor studie Studien er gjennomført ved Institutt for Global Helse i Barcelona (ISGLOBAL) og viser at særlig mengden svevestøv kan knyttes til nye tilfeller av astma. (nrk.no 3.9.2019).)

(Anm: Outdoor Air Pollution and the Burden of Childhood Asthma across Europe. European Respiratory Journal 2019;.)

- Magsyrahämmare ökade risken för astma hos barn. I en svensk registerstudie av nära 162 000 barn ökade protonpumpshämmare astmarisken med 57 procent.

(Anm: Magsyrahämmare ökade risken för astma hos barn. I en svensk registerstudie av nära 162 000 barn ökade protonpumpshämmare astmarisken med 57 procent. Det finns ett samband mellan ökad risk för astma hos barn och behandling med så kallade protonpumpshämmare, som omeprazol och esomeprazol. Det visar en ny svensk registerstudie som har publicerats i Jama pediatrics. − Våra data talar för att det nog inte är riskfritt att behandla barn med dessa läkemedel, säger docent Björn Pasternak vid institutionen för medicin, Karolinska institutet, Solna. Han är läkare samt forskare vid avdelningen för klinisk epidemiologi. Björn Pasternak leder ett forskningsprogram om läkemedelssäkerhet för barn där den aktuella studien om protonpumpshämmare och astmarisk ingår. (lakemedelsvarlden.se 18.2.2021).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Støvprøver registrerte flere sopp-arter innendørs enn på utsiden. – Overraskende, men dette er stort sett ikke farlig sopp, sier forsker Eva Lena Fjeld Estensmo. (- De fant også hudlevende eller infeksjonsutløsende sopper fra blant annet slektene Candida og Rhodotorula.) (- Analysene viser at noen av de vanligste soppene innendørs tilhører slektene PenicilliumAspergillus og Cladosporium. Disse soppene kan assosieres med allergier, men er i de fleste tilfeller harmløse.) (– Det er ikke helt uvanlig at folk som tror de er allergiske mot pollen, egentlig er allergiske mot muggsopp som for eksempel Cladosporium og Alternaria, som gjerne vokser på planter eller i jord. Disse har sporer som kan spres med luften, på lik linje med pollen. Dette er årsaken til at tester for sesongbasert allergi innebærer at du blir testet for reaksjoner på både pollen og muggsopp, fordi de kan forårsake de samme symptomene, kommenterer Estensmo.)

(Anm: Støvprøver registrerte flere sopp-arter innendørs enn på utsiden. – Overraskende, men dette er stort sett ikke farlig sopp, sier forsker Eva Lena Fjeld Estensmo. (…) – Det er interessant at vi finner DNA-rester etter flere sopparter inne i huset enn på utsiden. Årsaken er antakelig at soppfloraen innendørs har sine kilder både inne i huset og utenfra, forklarer Estensmo. Det er ikke kantareller og steinsopp og andre storsopper det er snakk om i dette prosjektet, men isteden ørsmå, ofte mikroskopiske sopper som utgjør en vesentlig del av støvet i huset ditt. Men forskerne finner også DNA fra store sopper i støvprøvene. – Sporer fra sopper utendørs kan fraktes med vinden over lange avstander og blåse inn gjennom åpne vinduer og dører eller følge med inn på klærne dine – eller i soppkurven – når at du har vært på tur i skogen. Men disse støvprøvene ble samlet inn i mai, og da er det jo ikke mye kantarell i skogen, forteller Estensmo. (…) DNA fra gjærsopper i slekten Saccharomyces i mange av prøvene, og dette er jo sopparter som er assosiert med brødbaking og fermentering. I tillegg er det noen Saccharomyces-arter som lever utendørs. Vi finner også spor etter en del muggsopper som typisk vokser på mat. Det er også mange som tar med seg sopp utenfra for å spise, tørke eller bruke sopp til farging av garn, og det kan sette spor etter seg, forteller Estensmo. Forskerne har også funnet DNA fra mikroskopiske sopper som vokser på menneskers hud eller i pelsen hos kjæledyrene våre. De har for eksempel påvist flere arter i soppslekten Malassezia, som vokser naturlig på hud, men som også kan forårsake blant annet flassseboreisk eksem og andre hudsykdommer. De fant også hudlevende eller infeksjonsutløsende sopper fra blant annet slektene Candida og Rhodotorula. Analysene viser at noen av de vanligste soppene innendørs tilhører slektene PenicilliumAspergillus og Cladosporium. Disse soppene kan assosieres med allergier, men er i de fleste tilfeller harmløse. Penicillium finner man for øvrig også blant annet på de mange blåmuggost-typene som finnes i handelen. Når forskerne legger sammen alle disse soppartene, blir resultatet altså at antallet arter innendørs er større enn utendørs. Fakta DNA-strekkoding - DNA-strekkoding går ut på at korte biter av en ukjent organismes arvestoff (DNA) sammenlignes med DNA fra kjente arter i et kvalitetssikret DNA-bibliotek. - Det er altså ikke nødvendig å undersøke hele genomer: Forskerne leter isteden etter korte DNA-sekvenser som er karakteristiske for hver enkelt art. - Navnet henviser til likheten med strekkoder kjent fra detaljhandelen, der varer har unike strekkoder for maskinell identifisering. - Bulkprøver og miljøprøver identifiserer flere arter i samme prøve og kalles DNA meta-strekkoding. Kilder: Norwegian Barcode of Life og Store Norske leksikon– Det er ikke helt uvanlig at folk som tror de er allergiske mot pollen, egentlig er allergiske mot muggsopp som for eksempel Cladosporium og Alternaria, som gjerne vokser på planter eller i jord. Disse har sporer som kan spres med luften, på lik linje med pollen. Dette er årsaken til at tester for sesongbasert allergi innebærer at du blir testet for reaksjoner på både pollen og muggsopp, fordi de kan forårsake de samme symptomene, kommenterer Estensmo.(titan.uio.no 2.11.2020).)

- Patienter fik svampeinfektioner, men hospital undlod at indberette og hjælpe efterladte med at søge erstatning.

(Anm: Patienter fik svampeinfektioner, men hospital undlod at indberette og hjælpe efterladte med at søge erstatning. Aarhus Universitetshospital har i løbet af fire år registreret flere alvorlige svampeinfektioner og 21 dødsfald, som sygehuset ikke kan afvise skyldes indtrængende skimmelsvampesporer på patientstuerne. Men ud over at sygehuset har orienteret Region Midtjylland, har ingen myndigheder kendt til sagen. Nu kræver Styrelsen for Patientsikkerhed en redegørelse. (jyllands-posten.dk 28.3.2023).)

- Forstudie på antisoppmekanisme for vandig ekstrakt av cnidium monnieri mot Trichophyton rubrum.

(Anm: Preliminary Study on Antifungal Mechanism of Aqueous Extract of Cnidium monnieri Against Trichophyton rubrum. Trichoderma rubrum (T. rubrum) is one of the important pathogens because it is the cause of most dermatomycosis. The treatment of Trichophyton rubrum infection is time-consuming and very expensive; it is easy for the infections to reoccur, leading to therapeutic failures, persistence, and chronic infection. These issues have inspired researchers to study natural alternative therapies instead. Cnidium monnieri (L.), as a kind of traditional Chinese medicine, has a variety of pharmacological activities and a wide range of applications, so it has a high potential for researching and economic value. (…) The antifungal effect of aqueous extract of C. monnieri (L.) may be related to the downregulation of the expression of CHS in T. rubrum, and CHS may be one of the potential targets of its antifungal mechanism. We concluded that aqueous extract from C. monnieri (L.) may be a potential candidate for antifungal agents. Front. Microbiol., 19 August 2021.)

(Anm: Trichophyton er en slekt med trådsopper som hører til dermatofyttene. Den viktigste Trichophyton-arten er Trichophyton rubrum, som i Norge er den vanligste årsak til soppinfeksjoner i huden, håret og neglene. Klinisk kalles disse soppsykdommene ofte tinea (pedis, capitius, unguis etter lokalisasjon) eller «ringorm». Sopparter som tilhører slektene Microsporum og Epidermophyton kan også gi opphav til flekker eller utslett som ser helt like ut. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Cnidium monnieri (L.) Cusson ex Juss., Monnier's snowparsley, is a flowering plant species in the genus Cnidium.[1] Also known as ShechuangziOstholeJashoshiCnidii Fructus (Fruits of Cnidium). Do not confuse with Bacopa monneriCnidium officinale, (both similar but different plants).[2] The coumarins ostholimperatorin and xanthotoxol can be found in C. monnieri. (en.wikipedia.org).)

- Sopp-partikler kan påvirke helsa til ansatte i avfallsbransjen. For første gang har forskere beskrevet hvordan soppsporer og sammensetningen av sopparter virker på immunforsvaret til ansatte i sorterings- og gjenvinningsanlegg.

(Anm: Sopp-partikler kan påvirke helsa til ansatte i avfallsbransjen. For første gang har forskere beskrevet hvordan soppsporer og sammensetningen av sopparter virker på immunforsvaret til ansatte i sorterings- og gjenvinningsanlegg. Ansatte i avfallsbransjen utsettes for et høyt antall luftbårne muggsopp-partikler i forskjellige størrelse og form. (…) Betennelsesreaksjon Når celler i lungene kommer i kontakt med sopp-partikler eller bakterier, blir TLR2 og/eller TLR4 aktivert. Disse cellene skiller ut signalstoffer som setter i gang en betennelsesreaksjon i lungene. Slike reaksjoner er viktige for å fjerne soppartikler og bakterier. Men denne reaksjonen bør ikke vare lenge eller pågå hele tiden. – Hvis arbeidere eksponeres daglig for sopp-partikler og denne betennelsesreaksjon varer lenge, så har de økt risiko for utvikling av allergi og astma eller unormal reduksjon i lungekapasitet, forklarer STAMI-forsker Anne Straumfors. Disse artene fant forskerne Samlet sett var sopparter tilhørende Ascomycota mest tallrike (55 prosent), etterfulgt av Basidiomycota (33 prosent) og Mucormycota (3 prosent). Støvet inneholdt også sopparter som Aspergillus fumigatus, A. flavus, Rhizopus microsporus og Candida glaebosa. Alle disse artene sorterer under risikogruppe 2 (klassifisering av smitterisiko for mikroorganismer). I tillegg fant forskerne allergifremkallende arter som PenicilliumCladosporium og Wallemia. (forskning.no 6.6.2023).)

- Hudlege svarer: Hvordan ser ringorm ut? Veldig forskjellig! Ringorm har ikke noe med orm å gjøre, men bildene kan gi inntrykk av noe som kryper i huden.

(Anm: Hudlege svarer: Hvordan ser ringorm ut? Veldig forskjellig! Ringorm har ikke noe med orm å gjøre, men bildene kan gi inntrykk av noe som kryper i huden. Ringorm har ikke noe med orm å gjøre, men er en folkelig betegnelse for et utslett som av og til gir inntrykk av noe som kryper eller vandrer i huden. Utslettet har den medisinske betegnelsen tinea, og skyldes en soppart som kalles dermatofytter. (lommelegen.no 10.10.2022).)

- Ny forskning gir håp for gluten-intolerante.

(Anm: Ny forskning gir håp for gluten-intolerante. Urhvete kan være løsningen, mener forskere ved universitetet i Ås. Personer som ikke har cøliaki men likevel mener de ikke tåler gluten, kan reagere på noe annet i hveten. Det viser ny forskning. – Det kan bety at de ikke må gå i allergihylla i butikken. I stedet kan de bruke urhvete. Det sier forsker Tora Asledottir ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Hun forsker på om urhvete fører til færre reaksjoner hos dem som mener de er glutensensitive. (nrk.no 3.4.2021).)

- Barnelege om matallergi: – Man kan ikke stole på allergitesten. (- Barnelege Bente Krane Kvenshagen mener flere tusen nordmenn kan være feildiagnostisert med allergi.)

(Anm: Barnelege om matallergi: – Man kan ikke stole på allergitesten. Barnelege Bente Krane Kvenshagen mener flere tusen nordmenn kan være feildiagnostisert med allergi. Stadig flere nordmenn plages med allergi. Tall fra Folkehelseinstittutet viser at en av fem brukte allergimidler i 2019. Barnelege Bente Krane Kvenshagen tror imidlertid det er mange nordmenn som ikke har en reell allergi. Selv om du har testet positivt for gluten-, skalldyr eller nøtteallergi, kan allergitesten ha vært feil. – En allergitest kan ikke gi deg sikkert svar på om du er allergisk eller ikke. I halvparten av tilfellene er testen feilaktig, sier Kvenshagen, som har doktorgrad i matallergi. Hun reagerer på at det er mye feilinformasjon om allergi, og krever bedre utredning og oppfølging. (tv2.no 26.8.2020).)

- Vepsestikk. – Ikke drikk av brusbokser!

(Anm: Vepsestikk. – Ikke drikk av brusbokser! Sensommeren er høysesong for veps. Når det stripete insektet surrer rundt utemåltidene våre, er tilværelsen livsfarlig for vepseallergikere. (vi.no 17.8.2019).)

- Advarer. - Ikke drikk rett fra boksen. Å drikke brus eller annen søt drikke rett fra boks ute kan være spesielt risikabelt nå. (- UNNGÅ DRIKKE FRA BOKS: Har du allergi mot insekter, eller tror du kan ha det, kan det være risikabelt å drikke søt drikke fra boks - som en veps i verste fall har forvillet seg nedi.)

(Anm: Advarer. - Ikke drikk rett fra boksen. Å drikke brus eller annen søt drikke rett fra boks ute kan være spesielt risikabelt nå. UNNGÅ DRIKKE FRA BOKS: Har du allergi mot insekter, eller tror du kan ha det, kan det være risikabelt å drikke søt drikke fra boks - som en veps i verste fall har forvillet seg nedi. For personer med akutt insektallergi kan stikk fra veps eller bie være en meget alvorlig hendelse, og i enkelte tilfeller føre til allergisk sjokk, ifølge Norges astma- og allergiforbund (NAAF). (…) Vepsen tiltrekkes av det som er søtt, og kan fly nedi boksen som du har stående på verandabordet. (…) I tillegg til å være forsiktig med å drikke av boks bør du også unngå å sette ut syltetøy på et frokostbord ute, uten å dekke det til. - Det er mye mer alvorlig å bli stukket i svelget, enn i en arm eller lignende, selv om det og kan gi en kraftig reaksjon og i verste fall gi deg allergisk sjokk om du er veldig allergisk, sier Grøttum. (dinside.no 24.7.2020).)

- Har du plutselig fått utslett og skjønner ikke hvorfor?

(Anm: Har du plutselig fått utslett og skjønner ikke hvorfor? Det kan faktisk komme av sol, stress, kremer og pollen. (kk.no 10.6.2019).)

- Hva du skal vite om en havreallergi.

(Anm: What to know about an oat allergy. Oats contain a protein called avenin, which can cause an allergic reaction in some people. A person who has eaten oats can sometimes feel unwell and experience the symptoms of an oat allergy. However, it could be that they have a gluten intolerance. Around 1 out of 100 people worldwide have a serious form of gluten intolerance called celiac disease. Although oats do not contain gluten, processing oats alongside foods that contain gluten can lead to cross-contamination. This can result in a misdiagnosis. This article looks at the symptoms of an oat allergy, as well as some diagnosis and treatment options. (medicalnewstoday.com 6.2.2020).)

- Slimhinden i næse og lunger får forskellige speciallæger til at arbejde sammen. På Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgisk og Audiologiske Klinik er der etableret et frugtbart samarbejde med lungemedicinere baseret på konceptet - Unified Airways - hvor specialister inden for øre-næse-hals- og lungemedicin arbejder sammen om patienter med inflammation i luftvejene. Det har fungeret så godt, at resultaterne for nylig blev omtalt i det lægevidenskabelige tidsskrift The Lancet. Når man kigger på slimhinden i næse/bihuler under et mikroskop, ligner det meget det, man ser, når slimhinden fra lungerne mikroskoperes. Slimhinderne består af samme væv og celler, og der foregår stort set de samme kaskader af betændelsesreaktioner i slimhinden i næse og lunger.

(Anm: Slimhinden i næse og lunger får forskellige speciallæger til at arbejde sammen. På Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgisk og Audiologiske Klinik er der etableret et frugtbart samarbejde med lungemedicinere baseret på konceptet - Unified Airways - hvor specialister inden for øre-næse-hals- og lungemedicin arbejder sammen om patienter med inflammation i luftvejene. Det har fungeret så godt, at resultaterne for nylig blev omtalt i det lægevidenskabelige tidsskrift The Lancet. Når man kigger på slimhinden i næse/bihuler under et mikroskop, ligner det meget det, man ser, når slimhinden fra lungerne mikroskoperes. Slimhinderne består af samme væv og celler, og der foregår stort set de samme kaskader af betændelsesreaktioner i slimhinden i næse og lunger. Derfor har man på Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, HovedOrtoCentret taget teten og kørt et samarbejdsprojekt med lungespecialister i det koncept, der kaldes Unified Airways. ”Hvis man er syg i sine nedre luftveje, ved vi, at der også kan være risiko for, at man bliver syg i sine øvre luftveje – og omvendt, hvis man er syg i de øvre luftveje, er der stor risiko for, at patienten også er syg i de nedre luftveje. Hvis vi snakker om astma og samtidigt kigger på næsepolypper, kan vi altså se, at det stort set er det samme, der foregår i de øvre luftveje nemlig type 2 inflammation, som meget ligner det, der foregår i lungerne. Så er man lidt vovet, kan man sige, at det i virkeligheden er den samme sygdom, som viser sig på hver sin måde i næse, i bihuler og i lunger,” lyder det fra Christian von Buchwald, professor i øre-næse-halskirurgi samt overlæge dr.med. ved Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, HovedOrtoCentret Rigshospitalet. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 12.2.2020).)

- Fibrose og skademarkører ved yrkesmessig interstitiell lungesykdommer.

(Anm: Fibrosis and Damage Markers in Occupational Interstitial Lung Diseases. Abstract The investigation of biomarkers for fibrosis and lung tissue damage is very important for the diagnosis and prognosis of interstitial lung disease, as well as treatment strategies. The biomarkers secreted by Type II pneumocytes and cells of the bronchiolar epithelium are most reflective of the formation of pulmonary fibrosis and the degree of damage to the lung tissue. The levels of Krebs von den Lungen-6 (KL-6), alveolomucin (mucin-antigen 3EG5), and Clara cell secretory protein in occupational interstitial lung diseases (e.g., exogenous alveolitis, pneumoconiosis), caused by exposure to organic and inorganic factors, were analysed in dependence of disease activity phase. The level of alveolomucin in pneumoconiosis and in occupational alveolitis remission may reflect the extent of pulmonary fibrosis, which is a prognostic sign of the outcome of the disease. Higher specificity and lower sensitivity of alveolomucin compared to KL-6 can be used as a screening test for exogenous alveolitis. KL-6 and alveolomucin are more useful biomarkers than Clara cell secretory protein for diagnosis, exacerbation, and progression of occupational alveolitis. EMJ Respir. 2019;.)

(Anm: Interstitiell er et uttrykk i medisinen som betegner noe som utfyller mellomrom. Ordet brukes også i forbindelse med visse sykdommer som hovedsakelig finner sted i det interstitielle bindevevet. Eksempler er interstitiell blærekatarr og interstitiell lungebetennelse. Kilde: Store norske leksikon.)

- Vond lukt fra sluk (- Lukt fra ulike kilder - Lukt betyr forekomst i luften av kjemiske stoffer som fri gass eller på svevestøv. -  Luktesansen er meget mer følsom enn noe måleinstrument. - Mangel på lukt betyr ikke at luften er fri for kjemiske stoffer (mange av dem er luktløse i lave konsentrasjoner). - Lukt av mugg betyr vekst av muggsopper. - Forverring av astma eller andre helseplager knyttet til spesielle lukter kan skyldes overfølsomhet for kilden til lukten, hyperreaktivitet, betinget refleks, reaksjon sekundært til luktbetinget stress eller tilfeldig sammentreff.)

(Anm: Vond lukt fra sluk Duftoverfølsomhet Inneklima Lukt Overfølsomhet Lukt fra ulike kilder - Lukt betyr forekomst i luften av kjemiske stoffer som fri gass eller på svevestøv. -  Luktesansen er meget mer følsom enn noe måleinstrument. - Mangel på lukt betyr ikke at luften er fri for kjemiske stoffer (mange av dem er luktløse i lave konsentrasjoner). - Lukt av mugg betyr vekst av muggsopper. - Forverring av astma eller andre helseplager knyttet til spesielle lukter kan skyldes overfølsomhet for kilden til lukten, hyperreaktivitet, betinget refleks, reaksjon sekundært til luktbetinget stress eller tilfeldig sammentreff. - Vedvarende vond lukt har lett for å redusere trivsel og livskvalitet og kan føre til stress og forsterke mange sykdommer gjennom dette. Det rapporteres mistrivsel, kvalme, hodepine, irriterte slimhinner og astma m.m - Det kan være vanskelig å finne kilden. Lukt skyldes ett eller flere kjemiske stoffer som avgasser fra materialer, smuss og støv, mikroorganismer, dyr eller mennesker). Det dreier seg mye om nedbryting fra organiske materialer som gir gasser i flyktig form.(se VOC, MVOC, volatile organic compounds). Når luft med atomer av en luktende gass pustes inn gjennom nesen, fanges slike atomer opp av luktepitel som har mottakere (reseptorer) for slike atomer. Det sender impulser videre til hjernen gjennom spesielle nerver. Les også: Du er fabelaktig og om reseptorer. Vi har ikke luktreseptorer for alle kjemiske stoffer. Det er genetisk bestemt og  individuelt. (naaf.no/AllergivitenSite/Miljoforhold/Lukt-og-helse 13.1.2010).)

- Pityriasis versicolor. Pityriasis versicolor er betegnelsen på en soppinfeksjon som forårsakes av gjærsoppen Malassezia. Den viser seg som hvite, brune eller lyserøde flekker i huden.

(Anm: Pityriasis versicolor. Pityriasis versicolor er betegnelsen på en soppinfeksjon som forårsakes av gjærsoppen Malassezia. Den viser seg som hvite, brune eller lyserøde flekker i huden. LYSE FLEKKER: En gjærsopp i huden lager flekker som er lyse (som her) eller mørkere enn resten av huden. (…) Årsak Pityriasis versicolor er forårsaket av overvekst av gjærsoppen Malassezia. Malassezia er en del av den normale floraen av mikroorganismer på huden. Gjærsoppen er avhengig av talg for overlevelse. 14 ulike varianter av Malassezia er identifisert. Vanligvis vokser Malassezia på seborreiske (talgrike) områder som hodebunn, ansikt, bryst uten å forårsake utslett. (…) Behandling 1. Lokalbehandling: - Ketokonazol sjampo (reseptfritt på apotek)(3): For eksempel Fungoral sjampo: Påføres i 10 minutter før dusj i 3-5 påfølgende dager. Man kan gjenta behandlingen med en behandling i uken i noen uker. Behandlingen er vellykket hvis flekkene slutter å flasse. De vil normalt få normal brunfarge neste gang du soler deg, men kan være hvite, men uten flassingen, en tid etter vellykket behandling. - Selenholdig sjampo: Selsun shampoo: Påføres på kroppsoverflaten i 15 minutter, deretter dusjing. Behandlingen må gjentas 2 ganger i uken i 3 uker. Behandlingen gjentas omtrent hver 3. Mnd. (3,4) - Selukos sjampo: Påføres på angrepet hud og lar den virke i 12 timer før den skylles av. Behandlingen gjentas etter en uke. Ved behov gjentas behandling hver 3. måned.(3,4) - Terbinafin gel/hudspray/krem (Lamisil) kan forsøkes (3,4), men brukes ikke så ofte som behandlingene nevnt over. - Propylenglykol oppløsning (3)er et annet alternativ, men brukes heller ikke så ofte. 2. Tablettbehandling: Ved særlig utbredt pityriasis versicolor kan det være aktuelt med tablettbehandling. Virkestoffet er da Fluconazol eller Itrakonazol (Diflucan/Sporanox). Dette er behandling som skal igangsettes av legespesialist (3,4). (lommelegen.no 30.12.2019).)

- FDA krever sterkere advarsel om risiko for nevropsykiatriske hendelser forbundet med astma og allergimedisinen Singulair og generisk Montelukast. (- «Boks»-advarselen råder helsepersonell til å unngå forskrivning av montelukast til pasienter med milde symptomer, spesielt de med allergisk rhinitt.)

(Anm: FDA Requires Stronger Warning About Risk of Neuropsychiatric Events Associated with Asthma and Allergy Medication Singulair and Generic Montelukast. The U.S. Food and Drug Administration today announced that it is requiring a boxed warning – the agency’s most prominent warning – for montelukast (sold under the brand name Singulair and in generic form) to strengthen an existing warning about the risk of neuropsychiatric events associated with the drug, which is used to treat asthma and allergic rhinitis (hay fever). The boxed warning advises health care providers to avoid prescribing montelukast for patients with mild symptoms, particularly those with allergic rhinitis. (fda.gov 17.4.2020).)

(Anm: Montelukast (felleskatalogen.no).)

- Utvikling av Churg-Strauss’ syndrom etter bruk av Singulair (montelukast). (- Det er velkjent at enkelte medikamenter kan utløse vaskulitter og andre autoimmune sykdommer. I det siste er det kommet enkelte rapporter som har satt bruk av leukotrienantagonisten montelukast i sammenheng med utvikling av Churg-Strauss’ syndrom. Vi presenterer i denne artikkelen et slikt tilfelle og diskuterer mulige patogenetiske mekanismer.)

(Anm: Utvikling av Churg-Strauss’ syndrom etter bruk av Singulair (montelukast). Singulair (montelukast) er en leukotrienantagonist som kom på markedet for få år siden. Den virker antiastmatisk ved å hemme inflammasjon, konstriksjon og ødem i bronkiene. I litteraturen finnes enkelte kasuistikker som antyder en sammenheng mellom bruken av leukotrienantagonister og utvikling av Churg-Strauss’ syndrom. Dette er en sjelden vaskulittsykdom med nekrotiserende vaskulitt i små blodkar og nekrotiserende granulomer med opphopning av eosinofile granulocytter. Hyppige manifestasjoner er typisk asthma bronchiale, allergisk rhinitt, mononevritt og kardiovaskulær affeksjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 484-6.)

(Anm: Kronisk nesetetthet, rhinitt. Kronisk nesetetthet er en tilstand med kronisk betennelse i neseslimhinnen som ikke skyldes allergi. Irriterende stoffer kan forverre tilstanden. Ikke alle blir bra med medikamentell behandling. (…) Slimet fra nesen er vanligvis fargeløst. Det har en tendens til å renne bak i halsen og medføre mye harking for å "rense" halsen. Kronisk rhinitt kan forverres av tobakksrøyk, eksos, temperaturendringer, sterke parfymer, vaskemidler, alkohol. Tilstanden kan i alvorlige tilfeller gi sekundære fenomener som slapphet, søvnløshet og noen ganger hodepine. Livskvaliteten kan være redusert. Ved en undersøkelse av nesen kan legen noen ganger se at luftpassasjen er trang på grunn av hovne slimhinner og mye slim. Slimhinnen er ofte normal eller litt rødere enn den blåfiolette eller bleke fargen som kan ses ved allergisk rhinitt. (…) Årsak Det kan være forskjellige årsaker til denne tilstanden, og de er ikke alltid enkle å påvise. Det skilles mellom betennelsesutløste og ikke-betennelsesutløste kroniske rhinitter. Hos noen mener man at stadige infeksjoner kan være grunnen. Som regel mistenker man virusinfeksjoner, som forkjølelser og lignende. Andre årsaker kan være forstørrede lymfekjertler bak i nesen, skadet eller skjev neseskillevegg og bihulebetennelser. Hos noen mener man at mye støv og irriterende stoffer i lufta kan starte en langvarig betennelse i neseslimhinnen. I denne sammenhengen spiller røyking en stor rolle. (nhi.no 11.12.2018).)

(Anm: Asthma and allergic rhinitis linked to increased risk of cataracts (news-medical.net 4.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Allergisk rhinitt. Symptomer og funn Nasal kløe og irritasjon. Rikelig vandig sekresjon. Tett nese og nedsatt luktesans. Nysing. Ofte allergisk konjunktivitt samtidig. Differensialdiagnoser Akutt rhinitt. Forkjølelsessymptomer. Som regel serøs væske. Medikamentutløst rhinitt. Langvarig bruk av slimhinneavsvellende nesedråper? Idiopatisk rhinitt. Rikelig, vandig sekresjon. Vekslende hevelse i neseslimhinnen. Nesepolypper. Nasalstenose med oral respirasjon, nedsatt luktesans, snorking, nasal stemme og hodepine. Fremmedlegeme i nesen. Ensidig tett nese. Ev. purulent nasalsekresjon. (lvh.no.no).)

(Anm: Hva er allergisk rhinitt? Allergisk rhinitt forårsakes av en IgE-mediert betennelse i neseslimhinnen. En av fem nordmenn har i dag allergisk rhinitt, og sykdommen øker i den vestlige verden. Allergisk rhinitt er mer vanlig i industrialiserte land enn i utviklingsland, noe man antar skyldes forskjeller i miljø- og livsstilsfaktorer. Andelen rammede i nordlige Europa er ganske lik mellom de ulike landene. (allergiguiden.no 4.12.2020).)

- Blir kalt superpille mot pollen, men få fastleger vet at den finnes. Norsk professor mener 500.000 nordmenn kan få en ny hverdag med den nye vaksinen. (- Den nye vaksinepillen har også høye utgifter for det norske samfunnet. En behandling vil koste omtrent 30.000 kroner. Men gevinsten vil uansett være større, dersom folk holder seg friske nok til å gå på jobb, forklarer fastlege Anders Østrem.) (- Den nye vaksinen heter Itulazax, og den inneholder store mengder med bjørkepollenprotein.)

(Anm: Blir kalt superpille mot pollen, men få fastleger vet at den finnes. Norsk professor mener 500.000 nordmenn kan få en ny hverdag med den nye vaksinen. (…) – Kan ha god effekt på mange Allergiske sykdommer påvirker flere millioner mennesker på verdensbasis. I Norge sliter omtrent en million mennesker med pollen- og gressallergi. Rundt halvparten av disse har i dag ikke god nok effekt av den behandlingen de får. Dette kan være nesespray eller andre allergitabletter. Det forklarer overlege og professor ved Sørlandet sykehus, Sverre Steinsvåg. Han tror svært mange vil kunne nyte godt av den nye vaksinen – problemet er bare at få fastleger kjenner til den. – Fastleger har ekstremt mye de skal holde styr på, og det er ikke bestandig man får med seg alt av nye medisiner som dukker opp. – Fastleger har ekstremt mye de skal holde styr på, og det er ikke bestandig man får med seg alt av nye medisiner som dukker opp. Men da må vi i spesialisthelsetjenesten sørge for at budskapet når ut, sier han til NRK. (nrk.no 26.4.2021).)

(Anm: Itulazax ALK Allergenekstrakt. V01A A05 (Allergenekstrakter, Betula verrucosa) (felleskatalogen.no).)

- Vaksinen reddet nesten livet mitt. (- Etter ett års tid anbefalte Sødlunds lege å vurdere pollenvaksinen Grazax.)

(Anm: - Vaksinen reddet nesten livet mitt. Våren 2016 var fotballspiller André Sødlund (24) i storform, men så forsvant all energien hans. Redningen ble en vaksine. (…) - En helt annen verden Sødlund ble satt på kortisonbehandling som en midlertidig løsning mot plagene, men etter ett års tid anbefalte Sødlunds lege å vurdere pollenvaksinen Grazax. (…) - Kom ut av det blå Etter en stund mistenkte klubblegen at det kunne være snakk om gresspollen-allergi, og etter å ha gjennomført en test, viste det seg at han hadde ekstrem pollenallergi. (dagbladet.no 10.7.2021).)

- Hva er Churg-Strauss syndrom? (- En foreslått mekanisme for sykdomsutvikling er eksponering for et uidentifisert stoff (antigen), for eksempel et inhalasjonsstoff, medikament, vaksine eller virus.)

(Anm: Hva er Churg-Strauss syndrom? Churg-Strauss syndrom er en sykdom som nesten utelukkende oppstår hos personer med astma. Tilstanden hører til en gruppe sykdommer som kalles vaskulitter, det vil si at den angriper kroppens blodårer. Dette kan i utgangspunktet skje i alle kroppens organer, men det er særlig lunger, tarm, nyrer, hjerte og hjerne som er utsatt ved Churg-Strauss syndrom. Årsak Årsaken til sykdommen er ukjent. En foreslått mekanisme for sykdomsutvikling er eksponering for et uidentifisert stoff (antigen), for eksempel et inhalasjonsstoff, medikament, vaksine eller virus. Dette angigenet utløser en immunreaksjon som fører til at det oppstår en betennelsesreaksjon i små blodårer. Selv om de fleste som får Churg-Strauss syndrom har astma, er det sannsynligvis ikke slik at astma disponerer for sykdommen. Mer trolig er det at astma er et tidlig tegn på Churg-Strauss syndrom. Symptomer De første symptomene på Churg-Strauss syndrom er ofte uspesifikke, for eksempel langvarig hoste, snue og bihulebetennelse. Dette er vanlige plager, og derfor tar det ofte lang tid før diagnosen blir mistenkt og fastslått. Mange blir behandlet for astma og høysnue i flere år før de mer alvorlige symptomene oppstår. Da kan plagene komme fra mange forskjellige organer. Symptomer kan oppstå fra tarmen, f.eks. magesmerter og blodig avføring. Det kan oppstå nervelammelser som blant annet kan gi muskellammelser eller redusert følsomhet. Mange får ulike former for utslett i huden. Langvarig feber, vekttap og leddsmerter er vanlig. Hjertet kan også bli angrepet, noe som blant annet kan gi tungpusthet, redusert utholdenhet, angina (hjertekrampe) og hjerteinfarkt. (nhi.no 23.07.2018).)

(Anm: Nevrologisk presentasjon av Churg-Strauss’ syndrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1078-80.)

(Anm: Mononeuritis. What Is Mononeuritis Multiplex? Mononeuritis multiplex (MNM) is a disorder of the nervous system. It can result in severe pain, loss of motor ability, and loss of sensation in at least two separate areas of the body. The areas affected by MNM depend on the underlying cause of the condition. (healthline.com 22.2.2016).)

(Anm: Summary Mononeuritis multiplex (MNM) consists of a heterogeneous group of peripheral nerve disorders. Presents with sensory and motor deficits in the distribution of specific peripheral nerves, and may be acute, sub-acute, or, rarely, chronic. MNM is most commonly caused by vasculitis, which may be either systemic or isolated to the nerves. Other causes include hypersensitivity reactions to drugs or infections, or direct viral or bacterial infection of nerves. Diagnosis is based on clinical picture and characteristic changes seen on biopsy. Therapy varies with underlying MNM aetiology, with most vasculitic neuropathies treated with intravenous methylprednisolone, oral corticosteroids, and oral cyclophosphamide. Plasma exchange and intravenous immunoglobulin may be useful in some forms of MNM. Azathioprine and oral cyclophosphamide are used for chronic maintenance therapy. (bestpractice.bmj.com).)

- Landsdekkende medisinske journaler konkluderer økt risiko for allergi for syrehemmere (protonpumpehemmere (PPI) etc.). (- Vi rapporterer om en epidemiologisk relasjon mellom magesyrehemmere og utvikling av allergiske symptomer.)

(Anm: Country-wide medical records infer increased allergy risk of gastric acid inhibition. Gastric acid suppression promotes allergy in mechanistic animal experiments and observational human studies, but whether gastric acid inhibitors increase allergy incidence at a population level remains uncharacterized. Here we aim to assess the use of anti-allergic medication following prescription of gastric acid inhibitors. We analyze data from health insurance records covering 97% of Austrian population between 2009 and 2013 on prescriptions of gastric acid inhibitors, anti-allergic drugs, or other commonly prescribed (lipid-modifying and antihypertensive) drugs as controls. Here we show that rate ratios for anti-allergic following gastric acid-inhibiting drug prescriptions are 1.96 (95%CI:1.95–1.97) and 3.07 (95%-CI:2.89–3.27) in an overall and regional Austrian dataset. These findings are more prominent in women and occur for all assessed gastric acid-inhibiting substances. Rate ratios increase from 1.47 (95%CI:1.45–1.49) in subjects <20 years, to 5.20 (95%-CI:5.15–5.25) in > 60 year olds. We report an epidemiologic relationship between gastric acid-suppression and development of allergic symptoms. Nature Communications volume 10, Article number: 3298 (2019).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

- Kan bruk av magesyrehemmere (PPI) øke risikoen for allergi? (- Ny forskning linker bruken av reseptbelagte magesyrehemmere (PPI) til en økt sannsynlighet for å utvikle allergier etterpå.)

(Anm: Could the use of stomach acid drugs raise the risk of allergies? New research has linked the use of prescription drugs for stomach acid to a higher likelihood of developing allergies afterward. Due to the study's design, the results do not prove that gastric acid reducers — such as proton pump inhibitors (PPIs) — actually cause allergies. In a Nature Communications paper about their work, however, the authors suggest that the findings "infer" an increased risk of allergy. The data for the study came from health insurance records that cover around 8.2 million people living in Austria. This number represents 97% of the Austrian population. (…) Principal investigator Erika Jensen-Jarolim, of the Institute of Pathophysiology and Allergy Research at MedUni Vienna, cautions people not to use gastric acid inhibitors "any longer than necessary." (medicalnewstoday.com 5.8.2019).)

- Emily (8) hadde vært plaget av magesmerter og liten matlyst siden hun var baby.

(Anm: Emily (8) hadde vært plaget av magesmerter og liten matlyst siden hun var baby. En undersøkelse ga henne et bedre liv. Dette er den ukjente allergien som fører til plager hos både barn og voksne. (…) Fakta Eosinofil øsofagitt Kronisk spiserørsbetennelse med opphopning av en type hvite blodceller i spiserørets slimhinne. Kalles også allergi i spiserøret. Hovedsymptomet hos voksne er problemer med å svelge mat. Hos barn dreier det seg ofte om mer diffuse plager og dårlig vekst. Man vet ikke hva som er årsaken, men tilstanden ser ut til å være knyttet til genetiske-, immunologiske- og miljøfaktorer. Opp mot 70 prosent av pasientene er atopikere. Speiselt matallergi og mulig også reaksjoner på luftbårne allergener som pollen, ser ut til å ha en sammenheng med symptomutvikling ved eosinofil øsofagitti. Forskning indikerer at det kan dreie seg om en blanding av både IgE-medierte og ikke-IgE-medierte allergier. Blodprøver gir derfor ikke gode holdepunkt for hvilke matvarer som kan trigge sykdommen. Ifølge Norsk barnelegeforening antas det at én til fem pr. 10.000 barn har denne sykdommen, men tallene varierer. Barn og unge voksne er mest utsatt. Forekomsten er tre ganger så hyppig blant gutter som hos jenter. Det er nærliggende å tro at tilstanden er underdiagnostisert og økende. Kilde: Norges astma- og allergiforbund (NAAF) (aftenposten.no 30.3.2021).)

(Anm: Eosinofil øsofagitt. Bakgrunn. Eosinofil øsofagitt er en kronisk inflammasjonstilstand i spiserøret. De siste årene er man blitt mer oppmerksom på denne sykdommen som en vanlig årsak til dysfunksjon av oesophagus hos både barn og vokne. (…)  Fortolkning. Eosinofil øsofagitt diagnostiseres hos stadig flere, men det er usikkert om dette skyldes økt forekomst eller økt oppmerksomhet fra det medisinske miljøet. Kunnskap om sykdommen er viktig, da enkel endoskopisk eller medisinsk behandling gir et godt resultat hos flertallet av pasientene og kan forhindre komplikasjoner som strikturdanning og fastsittende mat i spiserøret.Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2470 – 4 (13.12.2011).)

- 93 prosent av legemidlene inneholder "potensielle allergener". (93 percent of medications contain 'potential allergens'.)

(Anm: 93 prosent av legemidlene inneholder "potensielle allergener". (- Ifølge en nylig studie kan mange av legemiddelingredienser som mennesker anser å være inaktive faktisk forårsake helseproblemer for enkelte forbrukere. (medicalnewstoday.com 15.3.2019).)

(Anm: 9 Surprising Things You Could Be Allergic To (webmd.com 15.11.2016).)

(Anm: Unusual Skin Conditions and What They Look Like. Uncommon Skin Conditions15 (webmd.com 18.9.2018).)

- Vond lukt fra sluk (- Lukt fra ulike kilder - Lukt betyr forekomst i luften av kjemiske stoffer som fri gass eller på svevestøv. - Luktesansen er meget mer følsom enn noe måleinstrument. - Mangel på lukt betyr ikke at luften er fri for kjemiske stoffer (mange av dem er luktløse i lave konsentrasjoner). - Lukt av mugg betyr vekst av muggsopper. - Forverring av astma eller andre helseplager knyttet til spesielle lukter kan skyldes overfølsomhet for kilden til lukten, hyperreaktivitet, betinget refleks, reaksjon sekundært til luktbetinget stress eller tilfeldig sammentreff.)

(Anm: Vond lukt fra sluk Duftoverfølsomhet Inneklima Lukt Overfølsomhet Lukt fra ulike kilder - Lukt betyr forekomst i luften av kjemiske stoffer som fri gass eller på svevestøv. -  Luktesansen er meget mer følsom enn noe måleinstrument. - Mangel på lukt betyr ikke at luften er fri for kjemiske stoffer (mange av dem er luktløse i lave konsentrasjoner). - Lukt av mugg betyr vekst av muggsopper. - Forverring av astma eller andre helseplager knyttet til spesielle lukter kan skyldes overfølsomhet for kilden til lukten, hyperreaktivitet, betinget refleks, reaksjon sekundært til luktbetinget stress eller tilfeldig sammentreff. - Vedvarende vond lukt har lett for å redusere trivsel og livskvalitet og kan føre til stress og forsterke mange sykdommer gjennom dette. Det rapporteres mistrivsel, kvalme, hodepine, irriterte slimhinner og astma m.m - Det kan være vanskelig å finne kilden. Lukt skyldes ett eller flere kjemiske stoffer som avgasser fra materialer, smuss og støv, mikroorganismer, dyr eller mennesker). Det dreier seg mye om nedbryting fra organiske materialer som gir gasser i flyktig form.(se VOC, MVOC, volatile organic compounds). Når luft med atomer av en luktende gass pustes inn gjennom nesen, fanges slike atomer opp av luktepitel som har mottakere (reseptorer) for slike atomer. Det sender impulser videre til hjernen gjennom spesielle nerver. Les også: Du er fabelaktig og om reseptorer. Vi har ikke luktreseptorer for alle kjemiske stoffer. Det er genetisk bestemt og  individuelt. (naaf.no/AllergivitenSite/Miljoforhold/Lukt-og-helse 13.1.2010).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

(Anm: Astmalegemidler (astma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Eierskifteselskapet avviste at det var grunn til prisavslag, men ble overkjørt av Finansklagenemnda. (- Nå er selgeren felt for å ha solgt en eiendom full av sopp.)

(Anm: Eierskifteselskapet avviste at det var grunn til prisavslag, men ble overkjørt av Finansklagenemnda. RÅTE: Småbruket i Vestfold så pent ut på utsiden, men straks etter overtakelsen ble det oppdaget store mengder med sopp og råte. «Hvis man ikke faller for denne eiendommen, skjønner jeg ikke mye», het det i prospektet. Nå er selgeren felt for å ha solgt en eiendom full av sopp Småbruk står høyt på mange nordmenns ønskeliste. Denne historien viser at drømmen om småbruk også kan gi søvnløse netter. (estatenyheter.no 24.9.2021).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

- Leger advarer mot farene ved «dundyne-lunger». En britisk legegruppe sier uforklarlige pusteproblemer kan skyldes innholdet i dynen din. (- Legene bak rapporten sier tilstanden er en form for hypersensitivitetspneumoni, også kalt allergisk alveolitt, som oppstår som en immun respons hos enkelte etter at de har pustet inn organisk støv fra ting som sopp, bakterier, dyreprotein og fjær. Typiske symptomer er nattesvette, tørrhoste og kortpustethet.) (- Fikk beskjed om å kaste dynen.)

(Anm: Leger advarer mot farene ved «dundyne-lunger». En britisk legegruppe sier uforklarlige pusteproblemer kan skyldes innholdet i dynen din. Når vinteren er her er det fristende å krølle seg sammen under en tykk dyne fylt med fjær og dun, men eksperter sier det i noen få tilfeller kan føre til mer enn bare varme tær. En gruppe britiske leger ved Victoria sykehus og Aberdeen kongelige sykestue har rapportert om et tilfelle av «dundyne-lunger», en betennelse i lungene forårsaket av å puste inn støv fra fjærene i dyna. De oppfordrer andre leger om å være på alerten hvis pasienter møter opp på legekontoret med uforklarlig pustebesvær. Legene bak rapporten sier tilstanden er en form for hypersensitivitetspneumoni, også kalt allergisk alveolitt, som oppstår som en immun respons hos enkelte etter at de har pustet inn organisk støv fra ting som sopp, bakterier, dyreprotein og fjær. Typiske symptomer er nattesvette, tørrhoste og kortpustethet. Ved langvarig eksponering kan lungene få irreversible skader. (…) Pasienten brukte 30 minutter opp trappen Det ene sykdomstilfellet legene har oppdaget er beskrevet i tidsskriftet BMJ Case Reports. Pasienten var en 43 år gammel mann, ikke-røyker, som gikk til fastlegen etter å ha slitt med pustebesvært i tre måneder, i tillegg til at han hadde følt seg slapp og dårlig. (…) Fikk beskjed om å kaste dynen Blodprøver viste normale verdier, og det ble tatt røntgen av brystet hans. Også der var resultatene normale. Likevel hadde mannen like store pustevansker, og legen hans henviste ham til en lungeklinikk for grundigere undersøkelser. Der ble han møtte av lege Owen Dempsey, som dykket inn i mannens personlige livssituasjon og fikk vite at pasienten nylig hadde gått over fra en syntetisk dyne til en dundyne med fjær. (abcnyheter.no 23.11.2019).)

(Anm: Søk «Feather duvet lung» - (PubMed).)

(Anm: hypersensitivitetspneumonitt Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Feather Duvet Lung. BMJ Case Rep12 (11) 2019 Nov 18.)

- Allergikere må betale titusener for ny pollenpille. (- 40.000 kroner.) (- Den nye vaksinasjonspilla mot bjørkepollen skal virke godt mot pollen fra bjørk, men også or og hassel, og er godkjent for salg i Norge.)

(Anm: Allergikere må betale titusener for ny pollenpille. Bjørkeallergikere fortviler over at staten foreløpig ikke vil betale for den nye vaksinasjonspilla. (…) 40.000 kroner Den nye vaksinasjonspilla mot bjørkepollen skal virke godt mot pollen fra bjørk, men også or og hassel, og er godkjent for salg i Norge. Pilla er ment for allergikere med de mest alvorlige plagene. Behandlinga til over 1100 kroner i måneden over tre år må de dekke selv. Totalt vil det koste 40.000 kroner. (nrk.no 4.1.2020).)

- Vaksinepille for bjørkepollen er godkjent i Norge. (- Pillen skal tas én gang om dagen, og behandlingen skal pågå i tre år.)

(Anm: Vaksinepille for bjørkepollen er godkjent i Norge. Legemiddelverket har godkjent en vaksinepille for dem som er allergiske mot bjørkepollen. Pillen vil trolig være tilgjengelig i løpet av to måneder. (…) – Behandlingen som har vært godkjent til nå, er i sprøyteform. Pillebehandling vil spare både pasientene og helsemyndighetene for mye ressurser, sier Bistrup. (…) Pillen skal tas én gang om dagen, og behandlingen skal pågå i tre år. (aftenposten.no 24.7.2019).)

- Ny analyse: Næsten alle orale lægemidler indeholder allergifremkaldende stoffer. Laktose, majsstivelse, farvestoffer, polyethylen glycol og andre potentielt allergifremkaldende stoffer forekommer hyppigt i mange lægemidler, viser amerikansk analyse. (- Allergi over for indholdsstoffer i medicin er et overset problem, siger dansk allergiforsker. 93 pct. af alle orale lægemidler i form af tabletter og kapsler indeholder mindst ét fyldstof, som har potentiale til at fremprovokere en allergisk reaktion.)

(Anm: Ny analyse: Næsten alle orale lægemidler indeholder allergifremkaldende stoffer. Laktose, majsstivelse, farvestoffer, polyethylen glycol og andre potentielt allergifremkaldende stoffer forekommer hyppigt i mange lægemidler, viser amerikansk analyse. Allergi over for indholdsstoffer i medicin er et overset problem, siger dansk allergiforsker. 93 pct. af alle orale lægemidler i form af tabletter og kapsler indeholder mindst ét fyldstof, som har potentiale til at fremprovokere en allergisk reaktion. Det viser resultaterne af en større analyse, som fornylig er offentliggjort i tidsskriftet Science Translational Medicine. Forskerne bag undersøgelsen analyserede data fra en national amerikansk database, som indeholder information om […] (dagenspharma.dk 9.5.2019).)

- Tilsetningsstoffet er nå forbudt i mat – men fortsatt tillatt i Paracet og Ibux. (- Allerede i 1967 skrev han om tarmfloraens betydning. (- Selv om mengden av stoffet er mindre i medisiner, kan konsentrasjonen av titandioksid lokalt i tarmen bli høy, ifølge professoren. Det kan ha skadelig effekt på cellene som er i deling, og potensielt føre til kreft.)

(Anm: Tilsetningsstoffet er nå forbudt i mat – men fortsatt tillatt i Paracet og Ibux. – Stoffet er like farlig i medisin som i mat, mener Tore Midtvedt, spesialist i medisinsk mikrobiologi. FORBUD: Alle disse produktene har frem til nå inneholdt tilsetningsstoffet titandioksid. (…) For få dager siden ble det forbudt å bruke tilsetningsstoffet titandioksid i matvarer i Norge og EU, etter en risikovurdering fra Det europeiske organet for matsikkerhet (EFSA). (…) I rapporten kommer det fram at stoffet kan skade DNA, som da kan være kreftfremkallende. Likevel er det fortsatt tillatt å bruke titandioksid i legemidler, blant annet i Paracet og Ibux. (…) – Like farlig i medisin som i mat I Norge brukes titandioksid i over 700 legemidler. Det brukes for å gi hvit farge, i tillegg til å beskytte mot UV-stråler som kan trenge inn og bryte ned virkestoffene. Stoffet finnes blant annet i reseptfrie midler som Paracet, Ibux og Viagra. Magasinet Vi omtalte EFSAs konklusjon tidligere i sommer. Tore Midvedt, spesialist i medisinsk mikrobologi, mener bruken burde forbys på samme måte som i mat. – Det er ikke tvil om at titandioksid i medisin er like farlig som i mat, sier han. RIDDER: I 2018 ble Tore Midvtedt utnevnt til ridder 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden for innsatsen innen medisinsk mikrobiologi. Allerede i 1967 skrev han om tarmfloraens betydning. Selv om mengden av stoffet er mindre i medisiner, kan konsentrasjonen av titandioksid lokalt i tarmen bli høy, ifølge professoren. Det kan ha skadelig effekt på cellene som er i deling, og potensielt føre til kreft. (nrk.no 12.8.2022).)

- Paracet kan svekke effekten av immunterapi hos kreftpasienter: – Jeg ble litt overrasket og skremt.

(Anm: Paracet kan svekke effekten av immunterapi hos kreftpasienter: – Jeg ble litt overrasket og skremt. Den mye brukte tabletten kan ha en hittil ukjent virkning på moderne kreftbehandling. (Bergens Tidende): Mange kreftpasienter bruker paracetamol for å dempe smertene. Nå viser en fersk studie, som nylig ble lagt frem på den amerikanske kreftkongressen ASCO, at det hyppig brukte legemiddelet kan redusere effekten av immunterapi. Det skriver Dagens Medisin. Immunterapi er en ny type kreftbehandling som aktiverer kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftcellene. Basert på de nye funnene, skriver forskerne at paracetamol (virkestoffet i blant annet Paracet) bør brukes med forsiktighet på pasienter som behandles med immunterapi. (aftenposten.no 7.7.2022).)

(Anm: Bessede A, et AL. Impact of acetaminophen on the efficacy of immunotherapy in cancer patients. Ann Oncol. 2022 30 : S0923-7534(22)01208-X.)

- Kan dette tilsetningsstoffet vende våre tarmbakterier mot oss? Titandioxid nanopartikler utgjør et felles tilsetningsstoff - E171 – som brukes som fargemiddel i mange produkter. Så langt har tilsetningsstoffets sikkerhet vært debattert, men ny forskning på mus har funnet bevis på at det kan gjøre tarmen mer utsatt for sykdom.)

(Anm: Can this food additive turn our gut bacteria against us? Titanium dioxide nanoparticles make up a common additive — E171 — used as a coloring agent in many products. So far, the additive's safety has been a matter of debate, but new research in mice has found evidence that it could render the gut more susceptible to disease. E171 is a food additive that manufacturers use to whiten various products, including chewing gum, cake icing, and candy, for instance. While the addition of this substance may render certain products more appealing, there is an ongoing debate about its safety. France, for instance, will ban the use of E171 in food products starting next year, over concerns that the additive could lead to health problems. Research in mice, which appeared last year in Scientific Reports, actually tied E171 consumption to the formation of colon cancer tumors. Moreover, a study in vitro, published in the journal Environmental Science: Nano in April this year, also found that E171 can lead to the alteration of normal cell function and upkeep in the gastrointestinal tract, which could mean that the substance can damage the gut's self-protective mechanisms. (medicalnewstoday.com 14.5.2019).)

(Anm: Transcriptomics analysis reveals new insights in E171-induced molecular alterations in a mouse model of colon cancer. (…) To conclude on 21 days of exposure, both pathway analyses showed an effect of E171 on the immune response, neuronal response, signalling, and extracellular matrix organisation. In addition, the GSEA indicated modulation in cancer signalling pathways, cellular processes, haemostasis, and metabolism of protein. Furthermore, the reaction of the immune system was larger (33 pathways) in the GSEA.Sci Rep. 2018; 8: 9738.)

- Fjerner omstridt tilsetningsstoff: – Vi ønsker å være føre var. (- Flere dyrestudier har pekt på at det har ført til endring i tarmfloraen hos blant annet mus.) (– Først de siste årene har det kommet studier som viser en potensiell negativ effekt på tarmhelsen.)

(Anm: Fjerner omstridt tilsetningsstoff: – Vi ønsker å være føre var. Etter press fra forbrukerne fjerner noen av Norges største matprodusenter stoffet som omtales som «matsminke». Ta en titt i kjøleskapet ditt. Hva finner du der? Har du kanskje leverpostei? Skivet bacon? Eller kokt skinke? Til nå har disse produktene inneholdt et tilsetningsstoff kalt karragenan, også kjent som E407. Snart er den tid forbi. Men hvorfor kutter de norske matprodusentene ut dette stoffet? (…) Flere dyrestudier har pekt på at det har ført til endring i tarmfloraen hos blant annet mus. – Vil det si at dere vedgår at dere har brukt et tilsetningsstoff som kan være helseskadelig? – Først de siste årene har det kommet studier som viser en potensiell negativ effekt på tarmhelsen. Derfor ønsker vi nå å være føre var, og ta det helt ut av våre produkter, sier Waage. For at ikke forbrukerne skal merke noen forskjell, har selskapet funnet et alternativ til stoffet. Det heter Tapiokastivelse, og er ikke et e-stoff. (nrk.no 14.8.2022).)

- Tilsetningsstoff forbudt i mat - men fremdeles tillatt i legemidler. (- Titandioksid er imidlertid fortsatt godkjent til bruk i legemidler, og finnes i en rekke vanlige medisiner som Ibux, Paracet og Panodil. Tilsetningsstoffet det er snakk om, er titandioksid (E 171).)

(Anm: Tilsetningsstoff forbudt i mat - men fremdeles tillatt i legemidler. Tilsetningsstoffet anses ikke lenger som trygt brukt i mat og er forbudt både i Norge og EU - men det er fremdeles tillatt i medisiner, blant annet i reseptfrie smertestillende tabletter. HELSERISIKO I MAT - MEN IKKE I IBUX OG PARACET? Inntak av store mengder titandioksid (E171) kan utgjøre en helserisiko, og det er derfor innført et forbud mot bruk av dette i næringsmidler i EU. Titandioksid er imidlertid fortsatt godkjent til bruk i legemidler, og finnes i en rekke vanlige medisiner som Ibux, Paracet og Panodil. Tilsetningsstoffet det er snakk om, er titandioksid (E 171). Og problemet er at man ikke har kunnet fastsette et trygt nivå for daglig inntak av dette stoffet, som man frykter kan ha genotoksiske effekter - og som da kan være kreftfremkallende. Men på tross av at det er forbudt brukt i næringsmiddelproduksjon, og selv om det har vært diskutert hvorvidt dette kan eller bør slå inn også for legemiddelbransjen, er det fremdeles tillatt i legemiddelproduksjon. (…) Ifølge Legemidelverket er stoffet fortsatt godkjent til bruk i legemidler fordi det utgjør svært små mengder. Hortemo understreker også dette: - Titandioksid brukes som hjelpestoff i mange legemidler, men i svært små doser. Mengden titandioksid man får i seg ved å ta tabletter er liten sammenliknet med det inntaket man får via mat. (vi.no 24.6.2022).)

- Vanlig tilsetningsstoff (matadditiv) kan ha "skadelig" innflytelse på menneskers helse: studie. Et vanlig tilsetningsstoff som finnes i mer enn 900 produkter, inkludert tyggegummi og majones, kan gjøre betydelig skade på folks tarmhelse og føre til alvorlige sykdommer som kreft.

(Anm: Common food additive may have ‘harmful’ influence on human health: study. A common food additive found in more than 900 products including chewing gum and mayonnaise could be doing significant damage to people’s gut health and even cause serious diseases such as cancer. (dailytelegraph.com 12.5.2019).)

(Anm: Transcriptomics analysis reveals new insights in E171-induced molecular alterations in a mouse model of colon cancer. Sci Rep. 2018; 8: 9738.)

- Kan visse tarmbakterier beskytte mot matallergi? Ny forskning underbygge idéen om at fraværet av visse bakterier i tarmen kan forårsake matallergi, en tilstand som rammer millioner av mennesker.

(Anm: Could certain gut bacteria protect against food allergy? New research reinforces the idea that the absence of certain bacteria in the gut can cause food allergy, a condition that affects millions of people. The study also suggests that replenishing key gut bacteria could offer a way to treat food allergy. Scientists at Boston Children's Hospital and Brigham and Women's Hospital, also in Boston, MA, found that babies and children with food allergies are missing certain species of gut bacteria. When the team gave the missing bacteria to mice, the microbes protected the animals from food allergies. The researchers also mapped the mouse cell and bacteria interactions behind the protective effect. They describe their findings in a recent Nature Medicine paper. Previous studies have reached similar conclusions about the links between gut bacteria and food allergy. However, they did not conduct detailed analyses of the interactions at the cellular level. "We identified culturable human-origin bacteria that modulate the immune system to become tolerant to food allergens," says co-senior study author Dr. Lynn Bry, director of the Massachusetts Host-Microbiome Center at Brigham and Women's Hospital. The findings point to a new way to treat food allergy that uses beneficial bacteria to alter the wiring of the immune system. Rather than targeting any particular food allergen, this method could potentially treat all food allergies in one go. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Microbiota therapy acts via a regulatory T cell MyD88/RORγt pathway to suppress food allergy. Nature Medicine (2019).)

- Kuttet én ting - kvitt eksem. For Sandra (30) ble eksemen så ille at hun måtte sykemeldes i en måned. (- Han rådet meg til å kutte ut gluten, melk og sukker fra kostholdet mitt i en periode. Det viste seg å bli vendepunktet for Sandra. Bare uker etter å ha lagt om kostholdet sitt, skal hun ha begynte å se klare bedringer. Og da hun etter hvert prøvde å gjeninnføre både sukker, melk og gluten, skjønte hun at det var gluten som trigget eksemen hennes, forteller hun.)

(Anm: Kuttet én ting - kvitt eksem. For Sandra (30) ble eksemen så ille at hun måtte sykemeldes i en måned. Da ingenting hjalp, bestemte hun seg for å prøve noe helt annet. ATOPISK EKSEM: Da Sandra testet ut et alternativt grep mot eksemen sin, så hun klar bedring etter bare fire uker.  Jeg har slitt med tørr hud og atopisk eksem hele livet. Før fikk jeg eksem i knefoldene, og av og til på armene - men så eskalerte det, sier Sandra Callermo (33). Småbarnsmoren fra Upplands Väsby, rett utenfor Stockholm, brukte flere år på finne ut av hva som trigget de voldsomme eksemutbruddene hennes - som på et punkt ble så ille at hun måtte sykmeldes. (…) Da Sandra hadde prøvd det meste for å bli kvitt den atopiske eksemen uten resultater, bestemte hun seg for å prøve alternative metoder. - Jeg fikk kontakt med en homøopat. Han rådet meg til å kutte ut gluten, melk og sukker fra kostholdet mitt i en periode. Det viste seg å bli vendepunktet for Sandra. Bare uker etter å ha lagt om kostholdet sitt, skal hun ha begynte å se klare bedringer. Og da hun etter hvert prøvde å gjeninnføre både sukker, melk og gluten, skjønte hun at det var gluten som trigget eksemen hennes, forteller hun. Introduserte hun gluten til kosten igjen, skal også eksemen ha kommet tilbake, ifølge Sandra.  (dagbladet.no 29.7.2022).)

- Kontakteksem: Ulike typer, symptomer og behandling. Kontakteksem opptrer når huden blir irritert over stoffer den har blitt utsatt for eller er allergisk mot. (- Allergisk kontakteksem Et allergisk kontakteksem oppstår når du eksponeres for noe du er allergisk mot.)

(Anm: Kontakteksem: Ulike typer, symptomer og behandling. Kontakteksem opptrer når huden blir irritert over stoffer den har blitt utsatt for eller er allergisk mot. Hender er ofte rammet. Kontakteksem kalles på fagspråket dermatitis, og er eksem som skyldes eksponering for stoffer av irritativ årsak (80%) eller allergisk årsak (20%). – De som er mest utsatt for dette er personer med atopisk eksem, forteller Caroline Strandhagen, hudlege ved Hudklinikken. (…) Allergisk kontakteksem Et allergisk kontakteksem oppstår når du eksponeres for noe du er allergisk mot. Når eksemet skyldes ytre irritasjon fra for eksempel nikkel, vil utslettet være avgrenset til det området hvor irritasjonsmomentet er i direkte kontakt med huden, ifølge LHL, Astma og allergi. (…) ALLERGI: Hvis du først har utviklet allergi for et stoff kan det oppstå allergisk eksem hvor som helst på kroppen når du kommer i kontakt med stoffet, og allergien vil være varig. Foto: FreeBirdPhotos / Shutterstock / NTB scanpix. (lommelegen.no 22.3.2017).)

- Forskere tror at de endelig vet hva som skjer i huden når du har eksem.

(Anm: Scientists Think They Finally Know What Happens in The Skin When You Have Eczema. Scientists have pinpointed a bunch of processes that go wrong in the skin for people who have eczema (also known as atopic dermatitis), and it could help us finally figure out how to combat this chronic condition. (…) For the past decade, scientists have known that eczema is associated with a genetic lack of filaggrin (filament aggregating protein) in the skin. This protein helps shape individual skin cells, and plays an important role in our skin's barrier function. (…) If you suffer from random bouts of dermatitis, that's a really exciting prospect. The study was published in the Journal of Allergy and Clinical Immunology. A version of this article was first published in May 2017. (sciencedaily.com 16.6.2019).)

- Et nytt legemiddel kan forbedre dermatitt etter en enkelt dose. (- Atopisk eksem (atopisk dermatitt) er en vanlig form for eksem som rammer millioner av mennesker i USA.) (- "Dette kliniske forsøket er første gang vi har sett på hvordan blokkering av IL-33 kan hjelpe [mennesker] med atopisk eksem, og vi har funnet at de opplevde betydelig forbedring av symptomene deres etter en enkelt dose," sier hovedforsker prof. Graham Ogg.)

(Anm: A new drug could improve dermatitis after a single dose. Atopic dermatitis is a common form of eczema that affects millions of people in the United States. Now, a new proof-of-concept study suggests that a novel drug could relieve symptoms after just one dose. Significant symptom improvements For their new study, the researchers recruited 12 participants with atopic dermatitis. Their findings appear in the journal Science Translational Medicine, and the researchers thank AnaptysBio, a clinical stage antibody development company, for funding the small trial. All participants received a dose of etokimab. This drug targets a signaling molecule called interleukin 33 (IL-33), which has a role in targeting immune responses. After 29 days, 83% of those who received the treatment displayed significant improvements in physical symptoms of dermatitis, reducing their scores of disease severity by at least half. At the end of the study period, the participants also showed a 40% reduction in the levels of a particular type of immune cell in the bloodstream. This cell is called eosinophil, and it is linked to how sensitive a person is to different allergens. "This clinical trial is the first time we've looked at how blocking IL-33 can help [people] with atopic dermatitis, and we have found they experienced significant improvement in their symptoms after a single dose," says lead researcher Prof. Graham Ogg. "These results are only very preliminary, and we need to be cautious," he notes, "but we're currently testing the therapy in a larger double-blind randomized trial in people with atopic dermatitis, and we look forward to seeing the results." (medicalnewstoday.com 25.10.2019).)

- Fiskehud (iktyose). Denne hudsykdommen er en forstyrrelse i det øverste hudlaget. Skjellende, flassende hud og kløe er vanlige symptomer. Hva er fiskehud?

(Anm: Fiskehud (iktyose). Denne hudsykdommen er en forstyrrelse i det øverste hudlaget. Skjellende, flassende hud og kløe er vanlige symptomer. Hva er fiskehud? Når vi betrakter huden vår under mikroskopet vil vi finne at huden er bygd opp av forskjellige lag. Det øverste laget består av hornceller og skal beskytte huden og kroppen mot ytre påvirkninger. Fiskehud (iktyose) er en fellesbetegnelse for sykdommer der den vanlige prosessen av nydannelse av hudceller og avstøtning av gamle hudceller, altså modningsprosessen av hudcellene, ikke fungerer på samme måten som den gjør hos friske mennesker. På grunn av dette har huden et skjellende utseende og er som regel tørr og fortykket. (…) Fellestrekk for alle iktyose er: Skjellende, flassende hud - Tørr hud - Fortykket hud (ofte) - Kløe (hyppig). Forskjellen i de ulike typer sykdommen kan blant annet ligge i måten skjellingen ser ut, hvor skjellingen opptre på kroppen og hvor tidlig i livet det manifesterer seg. LES OGSÅ: Ordliste om hud, slik beskriver hudlegene ulike eksem og hudforandringer. (lommelegen.no 29.1.2019).)

- Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom. (- NYLIGE FUNN: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er linket til mitokondriell dysfunksjon.

(Anm: Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom. (Mitochondrial Function in Allergic Disease.) NYLIGE FUNN: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er linket til mitokondriell dysfunksjon (RECENT FINDINGS: Recent research has shown allergy, asthma and metabolic syndrome to be linked to mitochondrial dysfunction.) Curr Allergy Asthma Rep. 2017 May;17(5):29.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sinus Attack! Pain in the forehead or between the eyes? Upper teeth ache? Face feeling full, nose stuffy and congested? You may have a common complaint that sends many people to a doctor's office: sinus trouble. (webmd.com 5.5.2017).)

(Anm: Cold or Allergies? How to Tell the Difference (medicalnewstoday.com 12.2.2017).)

(Anm: Sneaky Allergy Asthma Triggers Slideshow (webmd.com 2.10.2017).)

- Stemmebåndsdysfunksjon. Denne tilstanden blir ofte feildiagnostisert som astma, men årsaken ligger i stemmebåndene, ikke i lungene. Stemmebåndsdysfunksjon er en samlebetegnelse for tilstander hvor stemmebåndene ikke beveger seg som de skal.

(Anm: Stemmebåndsdysfunksjon. Denne tilstanden blir ofte feildiagnostisert som astma, men årsaken ligger i stemmebåndene, ikke i lungene. Stemmebåndsdysfunksjon er en samlebetegnelse for tilstander hvor stemmebåndene ikke beveger seg som de skal. Det er ikke uvanlig at stemmebåndsdysfunksjon feildiagnostiseres som astma. Hysterisk krupp, munchhausens stridor, pseudoastma, funksjonell øvre luftveisobstruksjon, irritabelt larynx syndrom er alle navn som har vært brukt i forsøk på å beskrive denne tilstanden. Da det er mange lidelser som kan manifestere seg som abnormal bevegelse av stemmebånd kan det gjerne kalles for et klinisk fenomen mer enn en sykdom. Paradoxical vocal fold movement (paradoksal stemmebåndsbevegelse på norsk) er et mer dekkende navn på tilstanden hvor stemmebåndene beveger seg paradoksalt, altså motsatt vei av det de egentlig skal. LES OGSÅ: Luftveisinfeksjoner: Når bør jeg oppsøke lege? (lommelegen.no 12.3.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Allergi mot rødt kjøtt kan øke risikoen for hjertesykdom. Det er opplyst at mange mennesker i USA er allergiske mot rødt kjøtt. En ny studie tyder på at immunresponsen som det utløser kan øke hjertesykdomsrisikoen.

(Anm: Red meat allergy may increase heart disease risk. It has come to light that many people in the United States are allergic to red meat. A new study suggests that the immune response that it triggers may increase heart disease risk. That red meat can be bad for our health is not news; red meat is the nutritional pariah of the 21st century, and not without good reason. Now implicated in diabetes, stroke, cancer, and cardiovascular disease, it is certainly a foodstuff to eat in moderation — if at all. Primarily, the levels of saturated fat in red meat are known to contribute to heart disease. However, according to a recent study, some people are more at risk than others. Perhaps surprisingly, this increased risk is due to a food allergen. The latest findings are published in the journal Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. It was only relatively recently that the main allergen in red meat — a complex sugar called galactose-alpha-1,3-galactose (alpha-gal) — was identified. (medicalnewstoday.com 15.6.2018).)

(Anm: IgE to the Mammalian Oligosaccharide Galactose-α-1,3-Galactose Is Associated With Increased Atheroma Volume and Plaques With Unstable Characteristics. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2018;ATVBAHA.118.311222 (Originally published June 14, 2018).)

- Hudmikrobiotika og allergiske symptomer assosierer med eksponering for miljømikrober. (- Derfor ser både miljø og livsstil ut til å påvirke mikrobiota, og trolig, følgelig, immuntoleranse.)

(Anm: Skin microbiota and allergic symptoms associate with exposure to environmental microbes. Significance Urban, Westernized populations suffer extensively from noncommunicable diseases such as allergies. However, the overlapping effects of living environment and lifestyle are difficult to separate(…) Hence, both environment and lifestyle seem to influence the microbiota and, probably consequently, immune tolerance. Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2018.)

(Anm: 10 Ways to Reduce Mold Allergies (10 måter å redusere muggsoppallergier) (webmd.com 26.2.2015).)

(Anm: Yeast and Your Body: What You Need to Know. What Is Yeast? It’s a fungus. There are many kinds of yeasts. You use one type to make bread, another to brew beer. One called candida lives inside your body. If it grows out of control, you can get an infection.in one of these places. (webmd.com 13.11.2017).)

(Anm: Hormonal factors play role in making women more susceptible to asthma and allergies. (news-medical.net 1.3.2017).)

(Anm: Candidalysin sets off the innate alarm. Abstract Candidalysin-induced epithelial cell damage promotes expansion of innate TCRαβ+ cells during oropharyngeal candidiasis. Sci Immunol. 2017 Nov 3;2(17). pii: eaao5703.)

(Anm: Candidalysin is a fungal peptide toxin critical for mucosal infection. Nature. 2016 Apr 7;532(7597):64-8.)

- Hårsekkbetennelse (follikulitt). Når det er infeksjon i en eller flere hårsekker, kalles det for follikulitt. (- Betennelsen er vanligvis bakterielt betinget, men også sopp, virus og enkelte parasitter kan gi follikulitt, sier Danielsen.)

(Anm: Hårsekkbetennelse (follikulitt). Når det er infeksjon i en eller flere hårsekker, kalles det for follikulitt. Det er svært vanlig og ser ofte ut som røde nupper eller kviser. Du bør ikke klemme på dem. Hva er follikulitt? En hårsekkbetennelse er en betennelse i de øvre eller nedre deler av hårfolliklene, som ligger som en sekk rundt hvert enkelt hår i huden. (…) Hvis det oppstår en dypere betennelse, vil det kjennes ut som en øm, rød kul i huden. – Betennelsen er vanligvis bakterielt betinget, men også sopp, virus og enkelte parasitter kan gi follikulitt, sier Danielsen. (…) Ved stafylokokkinfeksjoner kan follikulitten utvikle seg til større pussfylte byller, se furunkel. Soppen malassezia er en annen hyppig årsak. Den finnes normalt i hudfloraen, men som under gitte forutsetninger kan blomstre opp og forårsake hårsekkbetennelse. Ifølge Store Medisinske Leksikon kan follikulitt også forårsakes av kjemisk irritasjon, for eksempel tjære på lårene hos asfaltarbeidere. Ved sjeldne tilfeller kan hårsekkbetennelse være et symptom på mer alvorlig sykdom og nedsatt immunforsvar. (lommelegen.no 19.9.2018).)

- Nye funn tyder på at allergiske reaksjoner kan beskytte mot hudkreft. Komponentene i immunsystemet som trigger allergiske reaksjoner kan også bidra til å beskytte huden mot kreft, antyder nye funn.

(Anm: New findings suggest allergic responses may protect against skin cancer. The components of the immune system that trigger allergic reactions may also help protect the skin against cancer, suggest new findings. The research, led by Imperial College London, highlights previously unknown skin defences—and could open avenues for developing new skin cancer treatments. The early-stage study, published in the journal Nature Immunology, may also provide clues into why allergies are on the rise. Estimates suggest 44 per cent of Britons now suffer from at least one allergy—but the reasons behind the increase are unknown. The team behind the latest research suggest their findings support the so-called 'Toxin Hypothesis', which proposes that exposure to environmental toxins and chemicals foreign to our body may trigger allergic responses. The new research focuses on a type of antibody called Immunoglobulin E, or IgE. This protein, which is part of the immune system, triggers allergic reactions by mistakenly recognising a harmless substance—such as peanuts—as a danger. A full-blown attack is launched by the body, under instruction from IgE, resulting in skin rashes, and swelling of face, mouth—and in severe cases—the airway. However, despite the actions of IgE having such serious consequences in the body, scientists are still puzzled by its original role—and whether it serves any useful purpose. (medicalxpress.com 17.7.2018).)

(Anm: Epithelial damage and tissue γδ T cells promote a unique tumor-protective IgE response. Abstract IgE is an ancient and conserved immunoglobulin isotype with potent immunological function. Nevertheless, the regulation of IgE responses remains an enigma, and evidence of a role for IgE in host defense is limited. Nat Immunol. 2018 Aug;19(8):859-870.)

- Kommer ut av skyggene: En ny behandling kan hjelpe mennesker som er "allergiske" mot solen.

(Anm: Coming out of the shadows: A new treatment may help people who are ‘allergic’ to the sun. Jennifer Beck had learned to cope with her disability. She’d park close to buildings to limit her sun exposure. She’d avoid bright patches of sunlight, even indoors. She’d wear long sleeves on hot summer days. “Yes, I know it’s hot,” she would respond to people who thought it was funny to comment. (…) Erythropoietic porphyria, or EPP, is caused by a genetic mutation that leads to a buildup of the chemical protoporphyrin in the skin, making it extremely light sensitive. Many patients report that if they ignore the initial tingling sensation and don’t get out of the light immediately, they feel intense pain, usually in their hands or face, which can last hours or days, in addition to redness and swelling. Some patients have worse symptoms than others, or report changes in symptoms, like Beck did. (statnews.com 2.1.2019).)

(Anm: Erythropoietic porphyria is a type of porphyria associated with erythropoietic cells. In erythropoietic porphyrias, the enzyme deficiency occurs in the red blood cells.[1]  (en.wikipedia.org).)

- Vanlige allergiske lidelser linket til mental helse. I en ny storskala studie er eksem, høysnue og astma linket til økt risiko for å utvikle psykiske lidelser.

(Anm: Common allergic conditions linked to mental health. In a new, large-scale study, eczema, hay fever, and asthma are linked to an increased risk of developing mental illnesses. The study backs up previous work and may help to guide clinicians as they treat these people. A new study, published in the journal Frontiers in Psychiatry, uncovers links between mental health and the "three A's": asthma, allergic rhinitis (or hay fever), and atopic dermatitis (or eczema). As someone who has all three of these, I was particularly interested to see the results. But I must also admit that I felt slightly unnerved. I've had asthma and eczema since I was a baby, and I developed hay fever in my late teens. I've also had a few run-ins with mental health over the years, but I would never have thought that they could be related. (medicalnewstoday.com 23.4.2018).)

- Kunstige søtningsmidler kan skade blodårene. Vi vet at sukker, konsumert i store mengder, øker risikoen for en rekke helseproblemer. En nylig studie viste at kunstige søtningsmidler kan ha lignende konsekvenser, men gjennom helt forskjellige biokjemiske veier.

(Anm: Artificial sweeteners may damage blood vessels. We know that sugar, consumed in large amounts, increases the risk of a range of health concerns. A recent study showed that artificial sweeteners may have similar consequences, but through completely different biochemical pathways. During recent years, excessive sugar intake has been conclusively paired with obesity, diabetes, and cardiovascular disease — all of which are now solidly tied to the overconsumption of sugar. As sugar's sweet reputation grew steadily more sour, artificial sweeteners took the opportunity to rise to fame. (…) The findings of the most recent study to fling mud at artificial sweeteners were presented at the Experimental Biology 2018 conference, held in San Diego, CA, yesterday. (medicalnewstoday.com 23.4.2018).)

- Forbindelser mellom bruk av syrehemmende (syrenøytraliserende) legemidler (PPI, H2RA etc.) og antibiotika under barndom og allergiske sykdommer i barndommen.

(Anm: Forbindelser mellom bruk av syrehemmende (syrenøytraliserende) legemidler (PPI, H2RA etc.) og antibiotika under barndom og allergiske sykdommer i barndommen. (Association Between Use of Acid-Suppressive Medications and Antibiotics During Infancy and Allergic Diseases in Early Childhood.) Nøkkelpunkter. Spørsmål. Medfører bruk av legemidler, som forstyrrer mikrobiomet (tarmfloraen) i barndommen, etterfølgende risiko for å utvikle allergiske sykdommer? (- Konklusjoner og relevans. Denne studien fant forbindelser mellom bruk av syrehemmende legemidler (PPI) og antibiotika i løpet av de første 6 månedene av barndommen og påfølgende utvikling av allergisk sykdom. Syrehemmende legemidler (PPI) og antibiotika bør kun brukes under barndommen i situasjoner med klar klinisk nytteverdi. JAMA Pediatr. Published online April 2, 2018.)

(Anm: Langvarig bruk av legemidler til behandling av halsbrann, magesår og sure oppstøt kan føre til alvorlige nyreskader, inkludert nyresvikt, ifølge en studie utført av forskere ved Washington University School of Medicine i St. Louis og Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (Extended use of drugs to treat heartburn, ulcers and acid reflux may lead to serious kidney damage, including kidney failure, according to a study by researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis and Veterans Affairs St. Louis Health Care System. (medicalnewstoday.com 6.5.2016).)

- Antibiotika og syrenøytraliserende/syrehemmende legemidler tidlig i barndommen er forbundet med fedme.

(Anm: Antibiotic and acid-suppression medications during early childhood are associated with obesity. Abstract Objective Gut microbiota alterations are associated with obesity. Early exposure to medications, including acid suppressants and antibiotics, can alter gut biota and may increase the likelihood of developing obesity. We investigated the association of antibiotic, histamine-2 receptor antagonist (H2RA) and proton pump inhibitor (PPI) prescriptions during early childhood with a diagnosis of obesity. (…) Conclusions Antibiotics, acid suppressants and the combination of multiple medications in the first 2 years of life are associated with a diagnosis of childhood obesity. Microbiota-altering medications administered in early childhood may influence weight gain. Gut Published Online First: 30 October 2018.)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Ta over legemiddelindustrien for å fremstille nye medisiner, sier topprådgiver. (- Lord Jim O'Neill, (…) sjokkert over legemiddelfirmaer som feiler å takle legemiddelresistente infeksjoner.)

(Anm: Ta over legemiddelindustrien for å fremstille nye medisiner, sier topprådgiver. (Take over pharma to create new medicines, says top adviser.) En del av legemiddelindustrien bør overtas for å utvikle nye antibiotika, har en innflytelsesrik økonom hevdet. Lord Jim O'Neill, som ga råd til regjeringen på antibiotikaresistens, sa at han er sjokkert over legemiddelfirmaer som feiler å takle legemiddelresistente infeksjoner. Han sier at løsningen kan være å "bare ta det fra dem og ta over". (bbc.com 27.3.2019).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

- Alvorlige allergiske reaksjoner ved kirurgi "forårsaket av antibiotika". Antibiotika er hovedårsaken til livstruende allergiske reaksjoner under operasjon, antyder en ny rapport.

(Anm: Severe allergic reactions in surgery 'caused by antibiotics'. Antibiotics are the main cause of life-threatening allergic reactions during surgery, a new report suggests. The Royal College of Anaesthetists says more patients are claiming to be allergic to penicillin, leading to other riskier antibiotics being used. Out of nearly 300 life-threatening reactions, there were 10 deaths in one year in the NHS in the UK. Anaesthetists said some of the deaths could have been prevented. Anaphylaxis in the operating theatre is a life-threatening reaction to a drug that happens without warning. In extreme cases, it rapidly progresses to cardiac arrest or even death. (bbc.com 14.5.2018).)

- Bivirkninger av allergimedisin. Når nesen renner og øynene klør er det viktig å finne medisiner som lindrer. Men av og til kan medisinene gjøre vondt verre.

(Anm: Bivirkninger av allergimedisin. Når nesen renner og øynene klør er det viktig å finne medisiner som lindrer. Men av og til kan medisinene gjøre vondt verre. POLLENALLERGI: Det er ikke alle som føler seg bedre selv om de bruker allergimedisiner. De vanligste medisinene mot allergi som i dag brukes av voksne og barn er antihistamintabletter og kortison nesespray. Mange bruker også øyedråper med antihistamin, eller nesespray som kombinerer kortison med antihistamin. (…) Kort lunte Mange pollenallergikere mener de blir både sure og uopplagte i pollensesongen. Foreldre til barn med pollenallergi opplever kanskje også at barna blir ekstra vanskelige å ha med å gjøre i pollensesongen og lurer på om det skyldes medisinene de tar? Eller skyldes det rett og slett allergien som stjeler både krefter og humør? - Pollenallergi kan i aller høyeste grad gjøre oss både sure og uopplagte, sier Grethe Amdal som er sykepleier i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).
- Allergien i seg selv påvirker hverdagen i større eller mindre grad med slitenhet og dårlig konsentrasjon. Mange får så alvorlige plager at det går utover skole og jobb, sier hun og forteller at det ofte er de minste som blir mest påvirket av allergien. (lommelegen.no 6.4.2018).)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: The new study shows that the loss of cells that use dopamine could impair function in brain regions that create new memories. The results of the study were recently published in the Journal of Alzheimer's Disease. Its authors believe that this finding has the potential to transform the way in which Alzheimer's is diagnosed.Their recent findings may also pave the way to much-needed new treatments for the debilitating condition. (...) Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Volume and Connectivity of the Ventral Tegmental Area are Linked to Neurocognitive Signatures of Alzheimer's Disease in Humans. Abstract BACKGROUND: There is an urgent need to identify the earliest biological changes within the neuropathological cascade of Alzheimer's disease (AD) processes. Recent findings in a murine model of AD showed significant preclinical loss of dopaminergic neurons in the ventral tegmental area (VTA), accompanied by reduced hippocampal innervation and declining memory. It is unknown if these observations can be translated in humans. CONCLUSION: Diminished dopaminergic VTA activity may be crucial for the earliest pathological features of AD and might suggest new strategies for early treatment. Memory encoding processes may represent cognitive operations susceptible to VTA neurodegeneration. J Alzheimers Dis. 2018;63(1):167-180.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser.

(Anm: Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser. To hjerneforskere rydder op i myterne om dopamin og fortæller, hvad man ved om signalstoffet. (videnskab.dk 6.8.2022).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- Støvmiddallergi: symptomer, behandling og forebygging.

(Anm: Støvmiddallergi: symptomer, behandling og forebygging. Dust mite allergy: Symptoms, treatment, and prevention. Microscopic bugs that live in our homes can mean huge problems for people with allergies and asthma. Dust mites that feed on dead skin cells are one of the most common environmental allergens. (…) Prevention: Getting rid of dust mites. As with any allergen, limiting exposure is the best means of preventing an allergy to dust mites. Unfortunately with microscopic dust mites potentially living on any number of surfaces in the home, limiting exposure can be difficult. Following these tips might help limit exposure and prevent symptoms from flaring: (medicalnewstoday.com 15.7.2017).)

- Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen.

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

– Muggen spredde seg som en støvsky. (- Det kan være farlig fordi en del muggsporer kan ha giftstoffer i seg.)

(Anm: – Muggen spredde seg som en støvsky. Det tok ikke lang tid før maten var uspiselig etter at emballasjen ble åpnet. Da Kira Sundberg skulle rydde i kjøkkenskapene hjemme i Larvik, fant hun en bagettpakke hun hadde kjøpt for rundt tre uker siden. Hun forteller at den ene pakningen var åpnet to-tre dager tidligere. Det var nok. Muggen hadde rukket å spre seg kraftig. (…) – Det svei i lungene, forteller hun. 35-åringen lukket dørene til kjøkkenet for å hindre spredning til andre rom. (…) – Jeg tror kanskje personer uten astma også ville reagert når det kommer så mye muggsporer i lufta man puster inn. Det kan være farlig fordi en del muggsporer kan ha giftstoffer i seg. Vi som jobber med muggsopp, jobber alltid med det inne i spesielle kabinetter for å unngå å puste inn muggporer. Kure forteller videre at man ikke blir akutt syk av å puste inn muggsporer, men at en langtidseksponering ikke er heldig. Hun ville tatt kontakt med lege om plagene varer over flere dager. Les også: Se hva som skjedde med gulrøttene og grønnsakene uten plast (nrk.no 21.10.2018).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- Candida auris er farlig og er her for å bli.

(Anm: Candida auris is dangerous and here to stay. Critical care units and long-term care facilities are on alert for cases of Candida auris, a novel fungal infection that is both dangerous to vulnerable patients and difficult to eradicate. The increased profile of C. auris is not a welcome development but is no surprise to critical care physicians. (mdedge.com April 18, 2019).)

- En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. (- Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner.)

(Anm: En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. Hvis du blir angrepet av denne soppen finnes det ingen kur. Candida auris spres i et høyt tempo via hender eller på sykehusutstyr, og overføres fra pasienter fra sykehjem til sykehus og tilbake. (…) Må unngå soppdrepende midler i mat. (…) Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner. (…) En britisk undersøkelse viser at allerede i 2050 kan ti millioner mennesker dø på verdensbasis av en slik soppinfeksjon. Da vil denne dødsårsaken overstige de åtte millioner menneskene som dør av kreft. (…) Globalt regner forskere med at 700.000 personer dør hvert år av en infeksjon som ikke lar seg behandle. (aftenposten.no 7.4.2019).)

(Anm: Eksperter bekymret: To bekreftede tilfeller av mystisk soppinfeksjon i Norge. Den mystiske soppinfeksjonen Candida auris er allerede påvist i Norge. Ekspert innrømmer at det kan skyldes flaks at ikke flere er blitt syke. (aftenposten.no 10.4.2019).)

- Toksinproducerende bakterier på overfladen af vores hud fremkalder et protein, der får vores egne celler til at reagere og forårsage betændelse som atopisk dermatitis. Det viser en ny undersøgelsen fra Johns Hopkins, hvor forskere har vist, hvordan Staphylococcus aureus påvirker IL-36, der er et protein, som normalt produceres i vores hud og tidligere har vist sig at have betydning for udbrud af generaliseret pustuløs psoriasis.

(Anm: Almindelig bakterie sætter fut i eksem. Toksinproducerende bakterier på overfladen af ​​vores hud fremkalder et protein, der får vores egne celler til at reagere og forårsage betændelse som atopisk dermatitis. Det viser en ny undersøgelsen fra Johns Hopkins, hvor forskere har vist, hvordan Staphylococcus aureus påvirker IL-36, der er et protein, som normalt produceres i vores hud og tidligere har vist sig at have betydning for udbrud af generaliseret pustuløs psoriasis. "Vores hud er dækket af bakterier som en del af vores normale hudmikrobiom og fungerer typisk som en barriere, der beskytter os mod infektion og inflammation. Men når den barriere bliver brudt, forårsager den øgede eksponering for visse bakterier virkelig problemer," siger dr. Lloyd Miller, der er lektor i dermatologi ved Johns Hopkins University School of Medicine samt chefforsker på undersøgelsen, som er udgivet i tidsskriftet Cell Host & Microbe. (medicinsktidsskrift.dk19.12.2017).)

(Anm: Staphylococcus aureus Epicutaneous Exposure Drives Skin Inflammation via IL-36-Mediated T Cell Responses. Cell Host Microbe. 2017 Nov 8;22(5):653-666.e5.)

(Anm: Treat Psoriasis: A New Era is Coming. EMJ Dermatol. 2020;81:2-11.)

- Forteller om livet med psoriasis: – Huden min er som en gammel gummistrikk. – Jeg tror noe av det mest slitsomme med å ha psoriasis, er søvnmangelen.

(Anm: Forteller om livet med psoriasis: – Huden min er som en gammel gummistrikk. – Jeg tror noe av det mest slitsomme med å ha psoriasis, er søvnmangelen. Søvnmangelen tar livet av meg, sier Jassem Ahmed (28). Psoriasis er en kronisk hudsykdom. Karakteristisk for sykdommen er røde, skjellende utslett. Både intensitet og utbredelse på kroppen varierer mye fra person til person. En av dem som er svært hardt rammet, er Jassem Ahmed (28) fra London. – Jeg tror noe av det mest slitsomme med å ha psoriasis, er søvnmangelen. Søvnmangelen tar livet av meg, sier han i videoen øverst i artikkelen. Han forteller at det klør voldsomt. Hele tiden. (abcnyheter.no 7.4.2019).)

- Regulering af tarmbakterierne kan blive en ny facet i behandlingen af psoriasis. (- Mikrobiomet er i dag genstand for forskning i forbindelse med en række inflammatoriske sygdomme. Eksempelvis har tidligere studier vist, at diversiteten i mikrobiomet hos patienter med tarmsygdommen Morbus Crohn bliver markant lavere i perioder, hvor patienten har opblussen af sygdommen.)

(Anm: Regulering af tarmbakterierne kan blive en ny facet i behandlingen af psoriasis. Patienter med psoriasis har markant mindre variation i deres tarmbakterier og færre funktioner i deres mikrobiom (alle mikroorganismer i kroppen) end gennemsnitsbefolkningen. Det viser nye studier fra Herlev og Gentofte Hospital. Præcis hvad fundet betyder, ved man endnu ikke, men den nye viden kan bruges som trinbræt til bedre forståelse og måske også bedre behandling af psoriasis, fortæller lægen bag studierne, Tanja Todberg. (…) “Patienter med psoriasis har en lavere diversitet af tarmbakterier sammenlignet med raske kontroller, og faktisk fandt vi også en række forskelle hos patienter med psoriasis og deres raske samboende partnere, som ellers må formodes at have meget ens kostvaner og livsstil,” siger Tanja Todberg. Mikrobiomet er i dag genstand for forskning i forbindelse med en række inflammatoriske sygdomme. Eksempelvis har tidligere studier vist, at diversiteten i mikrobiomet hos patienter med tarmsygdommen Morbus Crohn bliver markant lavere i perioder, hvor patienten har opblussen af sygdommen. (…) “Det, alle forskere spørger sig selv om i øjeblikket, er kausaliteten. Ser vi denne dysbiose på grund af sygdommen, eller leder dysbiosen til sygdommen? Det er der stadig ingen, der ved. Men man ved, at mikrobiomet har stor betydning for, hvordan immunsystemet udvikler sig, så på den måde kunne man godt forestille sig, at der kunne være noget om, at det er dysbiosen, der påvirker immunsystemet og giver et dysreguleret immunrespons. Dette kan måske i kombination med genetisk sårbarhed påvirke sygdommen, men det kan også sagtens være den anden vej rundt. Eller måske mest oplagt begge veje,” siger Tanja Todberg. (propatienter.dk 3.8.2022).)

(Anm: New review examines link between psoriasis and psychiatric illnesses. A new review examines the potential link between psoriasis and mental health conditions. Psoriasis can be a socially isolating disease due to debilitating physical symptoms and the stigma patients feel because of the appearance of their skin. Anxiety, depression, and suicidal ideation and behavior are prevalent in these individuals. Evidence suggests that inflammatory molecules—such as interleukin 1 and interleukin 6, which are elevated in both psoriasis and depression—may underlie the relationship between psoriasis and mental health comorbidities. The review is published in the Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. (netdoktor.se 11.8.2017).)

- Innvollsormer har innflytelse på risiko for allergi og astma hos mennesker. (- Mens unge mennesker med parasittormer i øyeblikket har fire ganger høyere risiko for å utvikle allergier og astma enn andre, er deres foreldre vanligvis ikke påvirket.)

(Anm: Intestinal worms have influence on allergy and asthma risk in humans. While young people with parasite worms currently have a four times higher risk for developing allergies and asthma than others. Their parents are generally unaffected. Researchers at the University of Bergen (UiB) in Norway were surprised when they found that intestinal worms, so-called Helminths (Toxocara Canis) from animals, actually have an influence on allergy- and asthma risk in humans. (news-medical.net 4.12.2017).)

(Anm: Symptoms, triggers of food intolerance found to be similar in animals and humans. People are not the only ones suffering from the symptoms and problems of food intolerance and allergies. (medicalnewstoday.com 23.8.2017).)

(Anm: Hjelpemidler til allergikere. Ved ulike typer allergier finnes det hjelpemidler som bedrer sykdomsfølelsen i perioder med store plager. Minsk f.eks. pollen innendørs til et minimum eller reduser midd i sengetøy. (apotek1.no).)

(Anm: Are food allergies overdiagnosed? There has been a significant rise in the number of people affected by food allergies over the past 20 years. (medicalnewstoday.com 18.5.2017).)

- Oral Immunotherapy for Food Allergy: What Have We Achieved So Far?

(Anm: Oral Immunotherapy for Food Allergy: What Have We Achieved So Far? Abstract The burden of food allergy is significant, multi-faceted, and well documented. In an effort to improve food-allergic patients’ quality of life, there is a continuous effort to provide novel treatment options for food allergy. Food immunotherapy is an exciting area of research that has seen tremendous progress over the last decade. This review examines the current literature and provides insights into key oral immunotherapy studies published so far. Areas requiring further study, the role of food oral immunotherapy, and its potential future applications for patient care are also discussed. EMJ Allergy Immunol. 2017;2[1]:94-99.)

- Sukkerinntak i svangerskapet er knyttet til barns allergi og allergisk astma.

(Anm: Sugar intake in pregnancy is linked to child’s allergy and allergic asthma. Pregnant women who consume high levels of free sugars during pregnancy are more likely to give birth to a child with allergy or allergic asthma, a study published in the European Respiratory Journal suggests.1 The researchers used data from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), which looks at the offspring of predominantly white women living in Avon, UK, who were due to give birth from 1 April 1991 to 31 December 1992. BMJ 2017;358:j3293 (Published 06 July 2017).)

(Anm: Maternal sugar intake during pregnancy may increase allergy risk in offspring (news-medical.net 5.7.2017).)

- Peanøttallergi kan kurers med probiotika. (- Lactobacillus rhamnosus.)

(Anm: Peanut allergy could be cured with probiotics. (…) The original PPOIT trial. Four years ago, the initial trial examined two groups of children: one group was administered PPOIT - that is, the Lactobacillus rhamnosus probiotic in combination with gradually increasing amounts of peanut protein - and a control group received a placebo. Both groups were administered either the treatment or the placebo once per day over a period of 18 months. At the end of the trial, the children were tested for peanut tolerance. Significantly, the vast majority of the children (82 percent) had become tolerant to peanuts. By contrast, in the placebo group, only 4 percent acquired the tolerance. Since then, the children who were deemed tolerant to peanuts were asked to consume them as part of their regular diet for a period of 4 years after the trial ended, while the children who remained peanut allergic continued to avoid eating them. (medicalnewstoday.com 18.8.2017).)

(Anm: Study: Most pediatricians do not tell parents about early peanut introduction to prevent allergy. (news-medical.net 27.10.2017).)

(Anm: Allergi kan dämpas med jordnötsplåster. Ett plåster med jordnötprotein skulle kunna hjälpa personer med jordnötsallergi,  extra god effekt har det bland barn. (netdoktor.se 20.11.2017).)

– Peanøttpartikler flakser ikke rundt. Hvor farlig er det for personer med peanøttallergi å være i samme rom som en åpen pose med peanøtter?

(Anm: – Peanøttpartikler flakser ikke rundt. Hvor farlig er det for personer med peanøttallergi å være i samme rom som en åpen pose med peanøtter? Nettopp det ønsker forsker Bente Krane Kvenshagen ved Sykehuset Østfold å finne svaret på. (…) Lukter mye – Teorien for oss som har jobbet med allergi og mat i mange år, er at det å være i samme rom som peanøtter i åpen emballasje ikke er en stor risiko for allergikere. Det er en enkel og rask test å gjøre, og hvis vi klarer 50 deltakere hver i året, kan studien være ferdig sommeren 2019, sier Kvenshagen og poengterer: – I motsetning til andre nøtter, lukter peanøtter ganske mye. Det tror jeg kan være en av årsakene til at det er rapportert så mye reaksjoner på peanøtter. Jeg tror folk reagerer på lukten og blir bekymret, sier hun. Hun forteller at peanøttpartikler er bundet opp i selve nøtten, og at det ikke flakser rundt. (dagsavisen.no 12.12.2017).)

- Terapi mot peanøttallergi er 'beskyttelse ikke en kur'. Å behandle peanøttallergi med regelmessig eksponering for små mengder av maten er effektivt - men bare hvis en pasient forblir på terapien, antyder en studie.

(Anm: Peanut-allergy therapy 'protection not a cure'. Treating peanut allergy with regular exposure to small amounts of the food is effective - but only if a patient stays on the therapy, a study suggests. King's College London scientists looked at the underlying behaviour of patients' cells - and found it did not change. They say that shows immunotherapy offers "protection but not a cure" for peanut allergies. Allergy UK said that, even so, the treatment was a "positive step". It is estimated about one in 50 UK children has a peanut allergy. There is no cure. The only way most people can manage it is by trying to avoid peanuts - which can be difficult and restrictive. In immunotherapy, people are given a small amount of the substance they are allergic to - in this case peanut - every day. (bbc.com 30.10.2019).)

- Sopptoksiner blir enkelt luftbårne, fører til potensiell innendørs helsefare. (- Tilstedeværelsen av mykotoksiner innendørs bør tas i betraktning som et viktig parameter for luftkvalitet.)

(Anm: Sopptoksiner blir enkelt luftbårne, fører til potensiell innendørs helsefare. (Fungal toxins become easily aerosolized, leading to potential indoor health risk.) Toksiner produsert av tre forskjellige sopparter som vokser innendørs på tapet kan bli luftbårne, og kan lett inhaleres. Funnene, som sannsynligvis har implikasjoner for "sick building syndrome", ble publisert i Applied and Environmental Microbiology, et tidsskrift for American Society for Microbiology. (...) "De fleste luftbårne toksiner er sannsynligvis plassert på soppsporer, men vi har også vist at en del av den giftige lasten ble funnet på svært små partikler - støv eller små fragmenter av tapeter, som lett kan inhaleres," sa Bailly. "Tilstedeværelsen av mykotoksiner innendørs bør tas i betraktning som et viktig parameter for luftkvalitet," konkluderer Bailly. (news-medical.net 23.6.2017).)

(Anm: Toxinology.no Norway’s portal to natural toxin research. (toxinology.nilu.no).)

- Follikulært lymfom forklart.

(Anm: Follicular lymphoma explained. Follicular lymphoma is a slow-growing cancer that spreads through a person’s lymphatic system. Because of its slow growth rate, people may not have any symptoms at diagnosis. It can be more aggressive in later stages, but it is rare for a person to reach this level of advancement. Doctors may treat follicular lymphoma as they would a chronic condition, and the outlook is generally positive. (medicalnewstoday.com 17.9.2021).)

(Anm: Everything to know about indolent lymphoma. Indolent lymphoma is a type of non-Hodgkin lymphoma that grows and spreads particularly slowly. Because of this, it may not cause any symptoms. Non-Hodgkin lymphoma is a blood cancer that starts in the lymphatic system. The lymphatic system is part of the immune system. It includes the tissues and organs that carry infection-fighting white blood cells around the body. (medicalnewstoday.com 15.9.2021).)

- Studien identifiserer en ny måte å forhindre at en dødelig soppinfeksjon sprer seg til hjernen. (- Det er mange sykdommer, ikke bare kryptokokker, hvor patogener - bakterier, virus, sopp eller parasitter kan forårsake sykdom - som overlever ved bevisst å kapre immunforsvaret på denne måten.)

Study identifies a new way to prevent a deadly fungal infection spreading to the brain
medicalnewstoday.com 21.8.2017
Forskning ledet av University of Birmingham har oppdaget en måte å stoppe en dødelig sopp fra å "kapre" kroppens immunsystem og spre seg til hjernen. (Research led by the University of Birmingham has discovered a way to stop a deadly fungus from 'hijacking' the body's immune system and spreading to the brain.)

The team studied Cryptococcosis, a disease that infects humans and animals after breathing in airborne fungi. The disease can result in a lung infection that may subsequently spread to the brain by hitching a lift inside our own white blood cells.

Professor Robin May, Director of the Institute of Microbiology & Infection at the University of Birmingham, said: "When an infection starts, the first white blood cell to respond is called a macrophage. This identifies the invading bacteria or fungus, 'eats it', destroys it and then alerts the rest of the immune system.

"However, in the case of some diseases like Cryptococcosis, the invading organism has evolved to be able to survive inside that white blood cell and then use them like a public transport system to help move around the body.

"We know that many white blood cells overcome this by throwing those hijackers out, using a mechanism called 'vomocytosis'. However, we don't know how vomocytosis is controlled.

"Det er mange sykdommer, ikke bare kryptokokker, hvor patogener - bakterier, virus, sopp eller parasitter kan forårsake sykdom - som overlever ved bevisst å kapre immunforsvaret på denne måten. ("There are many diseases, not only Cryptococcosis, in which pathogens - bacteria, viruses, fungi or parasites that can cause disease - survive by deliberately hijacking the immune system in this way.)

"This research aimed to identify the mechanism that allows white blood cells to recognise and expel these hijackers.

"If we can develop ways to manipulate this and encourage the white blood cells to recognise and expel organisms like this, we might be able to limit the spread of infection not only for Cryptococcosis but for other invasive pathogens that are a significant threat to human health world-wide."

The findings of the study, carried out in collaboration with the Universities of Sheffield, Dundee, and Manchester in the UK, as well as the University of Leuven in Belgium and Harvard Medical School in the US, were published in Science Advances.

(Anm: Vomocytosis of live pathogens from macrophages is regulated by the atypical MAP kinase ERK5. Science Advances 2017;3(8) (published online 16 August 2017).)

(Anm: An Entire Frog Species Was Almost Wiped Out by a Deadly Fungus, But Then They Evolved. We're witnessing evolution happen in front of our eyes, and it's incredible. Within a decade of a massive die off due to a fungus commonly known as chytrid, the frog species left in El Copé, Panama developed the ability to coexist with the deadly fungus. (sciencealert.com 6.10.2018).)

- Gelatinøse pseudocyster i kryptokokkinfeksjon i sentralnervesystemet.

(Anm: Gelatinous pseudocysts in cryptococcal infection of the central nervous system. A 44-year-old man from British Columbia was admitted to hospital with a 2-week history of increasing headaches, vomiting, and substantial neck and back pain. The patient was immunosuppressed because he was taking ocrelizumab, azathioprine and prednisone for multiple sclerosis (MS) and immune thrombocytopenic purpura. He had no nuchal rigidity or fever, and his clinical examination was unchanged from his baseline of stable neurological deficits related to his MS. Magnetic resonance imaging (MRI) of his brain with gadolinium showed tiny cysts in the basal ganglia, which were not present in an MRI performed 4 weeks earlier (Figure 1A; Appendix 1, Supplemental Figure, available at www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.201547/tab-related-content). CMAJ April 12, 2021 193 (15) E522;.)

- Mitokondriell complex I-aktivitet signalerer antioksidantrespons gjennom ERK5.

(Anm: Mitochondrial Complex I activity signals antioxidant response through ERK5. Abstract Oxidative phosphorylation (OXPHOS) generates ROS as a byproduct of mitochondrial complex I activity. ROS-detoxifying enzymes are made available through the activation of their antioxidant response elements (ARE) in their gene promoters. NRF2 binds to AREs and induces this anti-oxidant response. We show that cells from multiple origins performing OXPHOS induced NRF2 expression and its transcriptional activity. The NRF2 promoter contains MEF2 binding sites and the MAPK ERK5 induced MEF2-dependent NRF2 expression. Blocking OXPHOS in a mouse model decreased Erk5 and Nrf2 expression. Furthermore, fibroblasts derived from patients with mitochondrial disorders also showed low expression of ERK5 and NRF2 mRNAs. Notably, in cells lacking functional mitochondrial complex I activity OXPHOS did not induce ERK5 expression and failed to generate this anti-oxidant response. Complex I activity induces ERK5 expression through fumarate accumulation. Eukaryotic cells have evolved a genetic program to prevent oxidative stress directly linked to OXPHOS and not requiring ROS. Sci Rep. 2018 May 9;8(1):7420.)

(Anm: Vomocytosis of live pathogens from macrophages is regulated by the atypical MAP kinase ERK5. Science Advances 2017;3(8) (published online 16 August 2017).)

(Anm: Cryptococcosis (Not to be confused with Cryptosporidiosis.) Micrograph of cryptococcosis showing the characteristically thick capsule of cryptococcus. Field stain. Cryptococcosis, also known as cryptococcal disease, is a potentially fatal fungal disease. It is caused by one of two species; Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii. These were all previously thought to be subspecies of C. neoformans but have now been identified as distinct species. Cryptococcosis is believed to be acquired by inhalation of the infectious propagule from the environment. Although the exact nature of the infectious propagule is unknown, the leading hypothesis is the basidiospore created through sexual or asexual reproduction. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Kryptokokkose. Infeksjon forårsaket av Cryptococcus neoformans som oppstår nesten utelukkende hos immunsvekkede og i 80-90% av tilfellene hos personer med aids. Hva er kryptokokkose? Det er en infeksjon forårsaket av Cryptococcus neoformans, en gjærsopp. Infeksjonen oppstår nesten utelukkende hos immunsvekkede og 80-90% av tilfellene oppstår hos personer med AIDS. Av de resterende tilfellene oppstår om lag halvparten hos immunfriske, mens kreftsykdom, særlig Hodgkins sykdom og non-Hodgkins sykdom, og organtransplantasjon er viktige risikofaktorer i den siste gruppen. Infeksjonen oppstår først i lungene og er oftest uten symptomer. Utbredt sykdom viser seg oftest som hjernehinnebetennelse (kryptokokkmeningitt). Forekomsten av kryptokokkose har økt i takt med økningen i forekomsten av HIV og AIDS. Likevel er det en meget sjelden sykdom. Vi regner med det oppstår 1-2 nye tilfeller per år i Norge. (…) Årsaker De viktigste disponerende faktorene for kryptokokksykdom er HIV-infeksjon, steroidbehandling, organtransplantasjon, kronisk leukemi, lymfom og sarkoidose. Hos disse pasientgruppene er immunforsvaret svekket. Soppen (kryptokokkene) som menneskekroppen vanligvis ikke har noe problem å kvitte seg med, blir værende og kan forårsake en infeksjon. Inngangsporten er via luftveiene og lungene. Dersom det utvikler seg infeksjon, sprer soppen seg med blodet, blant annet til hjernen. Diagnostikk Utbredt sykdom kan involvere hvilket som helst organ, men sykdom i sentralnervesystemet dominerer. Symptomene er gjerne milde og uspesifikke og har ikke sjelden et forløp der symptomene kommer og går. Hodepine, slapphet, feber er ganske vanlig. Forvirring og andre mentale forandringer så vel som hjernenerveutfall, kvalme og brekninger kan observeres etter som sykdommen øker på. Dyrkningsprøver fra blodet kan gi oppvekst av sopp, men det tar mange dager før svaret foreligger. Immunologiske metoder med påvisning av såkalt antigen, gir en rask diagnose. Ved hjernehinnebetennelse tas det prøver fra spinalvæsken. (…) Behandling Ubehandlet er kryptokokkmeningitt en sykdom med 100% dødelighet. Tidlig diagnostikk og behandling kan være avgjørende for utfallet. Behandlingen innebærer bruk av soppdrepende midler. Først gis medisinen direkte i blodet (intravenøst), senere fortsetter gjerne behandlingen med tabletter i opptil 6-8 uker. Intensiteten i behandlingen avgjøres av sykdommens alvorlighetsgrad. Prognose Utfallet avhenger mye av den tilgrunnliggende sykdommen. Kryptokokkose kan være en sykdom som oppstår i sluttfasen av en AIDS- eller kreftsykdom. Men dersom pasienten ikke er alvorlig syk, er utsiktene gode for å bli kvitt denne soppinfeksjonen. (nhi.no 24.1.2014).)

- Muggsopp kan gjøre vannet farlig å drikke. Det finnes overraskende mye muggsopp i norsk drikkevann. Noen av dem kan være direkte farlige.

(Anm: Muggsopp kan gjøre vannet farlig å drikke. Det finnes overraskende mye muggsopp i norsk drikkevann. Noen av dem kan være direkte farlige. (...) Giftige stoffer. I et tidligere prosjekt har forskerne påvist at det finnes overraskende store andeler muggsopp i norsk drikkevann fra springen. Noen av soppene kan produsere giftstoffer (mykotoksiner), i små eller store mengder ved optimale vekstbetingelser. Ida Skaar forsker på mikroskopiske sopper. (nrk.no 5.5.2011).)

- Mugg i mat – direkte farlig eller bare udelikat? Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg. Forekomsten av noen muggsoppgifter ser ut til å øke.

(Anm: Mugg i mat – direkte farlig eller bare udelikat? Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg. Forekomsten av noen muggsoppgifter ser ut til å øke. Folkehelseinstituttet deltar nå i et prosjekt kalt «Mycomix» der målet er å undersøke hvor mye mykotoksiner vi får i oss, og hvorvidt dette har noen betydning for folks helse. For å klargjøre dette vil vi studere effekter av mykotoksiner alene, i blanding og sammen med muggsopp og bakteriekomponenter som kan øke deres evne til å føre til uønskede betennelsesreaksjoner. Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet (fhi.no 15.10.2012).)

- Nylige estimater av den globale byrden av soppsykdom antyder at deres forekomst har blitt drastisk undervurdert, og at dødeligheten kan konkurrere med malaria eller tuberkulose.

(Anm: Mitochondrial Complex I Is a Global Regulator of Secondary Metabolism, Virulence and Azole Sensitivity in Fungi. Abstract Recent estimates of the global burden of fungal disease suggest that that their incidence has been drastically underestimated and that mortality may rival that of malaria or tuberculosis. (...) Evidence presented in this paper suggests that complex I may play a role in the hypoxic response and that one possible mechanism for cell death during azole treatment is a dysfunctional hypoxic response that may be restored by dysregulation of complex I. Both deletion of the 29.9 KD subunit of complex I and azole treatment alone profoundly change expression of gene clusters involved in secondary metabolism and immunotoxin production raising potential concerns about long term azole therapy. PLoS One. 2016 Jul 20;11(7):e0158724. eCollection 2016.)

(Anm: Azoles are a class of five-membered heterocyclic compounds containing a nitrogen atom and at least one other non-carbon atom (i.e. nitrogen, sulfur, or oxygen) as part of the ring.[1] Use as anti-fungal agents. The search for antifungal agents with acceptable toxicity profiles led first to the discovery of ketoconazole, the first azole-based oral treatment of systemic fungal infections, in the early 1980s. Later, triazoles fluconazole and itraconazole, with a broader spectrum of antifungal activity and improved safety profile were developed. In order to overcome limitations such as sub-optimal spectra of activity, drug-drug interactions, toxicity, development of resistance and unfavorable pharmacokinetics, analogues (en.wikipedia.org).)

(Anm: Local Probiotic Lactobacillus crispatus and Lactobacillus delbrueckii Exhibit Strong Antifungal Effects Against Vulvovaginal Candidiasis in a Rat Model. Front. Microbiol., 08 May 2019.)

(Anm: Fluconazole versus itraconazole for the prevention of fungal infections in haemato-oncology. J Clin Pathol. 1999 May; 52(5): 376–380.)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Studien identifiserer en ny måte å forhindre at en dødelig soppinfeksjon sprer seg til hjernen. Study identifies a new way to prevent a deadly fungal infection spreading to the brain. (- Det er mange sykdommer, ikke bare kryptokokker, hvor patogener - bakterier, virus, sopp eller parasitter kan forårsake sykdom - som overlever ved bevisst å kapre immunforsvaret på denne måten. (medicalnewstoday.com 21.8.2017).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst. Investor tjente 77 millioner på midlertidige asylmottaksplasser. (- Malte over mugg på asylmottak.)

(Anm: Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst. Investor tjente 77 millioner på midlertidige asylmottaksplasser. Abri Vekst og investor Alfred Ydstebø tjente 77 millioner kroner da de raskt kunne tilby nærmere 1.000 midlertidige asylmottaksplasser. (…) Gevinsten kom i løpet av noen måneder i fjor. Den Stavanger-baserte investoren leide det forlatte hovedkontoret til oljeselskapet BP og kunne huse opp mot 1.000 flyktninger i fjor, skriver Dagens Næringsliv. • – Private sykehjem og asylmottak genererer millioner til private formuer. (…) • Malte over mugg på asylmottak (frifagbevegelse.no 6.7.2017).)

- Asylmottak trues med hygiene-bøter. (- Blant forholdene det reageres på, er sopp i tak og vegger i dusjen, uhygieniske forhold på kjøkkenet, svært dårlig inneklima og E.coli-bakterier i drikkevannet.)

Asylmottak trues med hygiene-bøter
vg.no 25.5.2010
Vaterholmen Asylmottak i Verdal har fått en ukes frist til å utbedre en rekke forhold som ifølge kommunelegen gjør bygningen uegnet som bolig for mennesker. (...)

Blant forholdene det reageres på, er sopp i tak og vegger i dusjen, uhygieniske forhold på kjøkkenet, svært dårlig inneklima og E.coli-bakterier i drikkevannet. (...)

(Anm: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. (Systemic fungal infections continue to represent a significant unmet medical problem associated with high mortality, making the development of vaccines and novel immune-based treatments highly desirable in order to improve patient outcome.) Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

(Anm: Tarmbakterie i vannet i Rygge. E.coli oppdaget i drikkevann i Østfold - ber folk koke vannet. Oppdaget under en rutinekontroll. (dagbladet.no 14.12.2016).)

(Anm: Bio-Sensing Dipstick Test for E. Coli in Water. The bacterium Escherichia coli, or E. coli, encompasses several hundreds of strains, all of which are often associated with causing both foodborne and waterborne illnesses. While most E. coli strains are present in normal amounts with the intestines of both healthy humans and animals, the production of Shiga toxin by certain strains of E. coli can cause gastrointestinal symptoms of stomach cramps, diarrhea and vomiting when the toxin infects an individual1. To prevent the spread of E. coli infections, individuals must wash their hands regularly, only eat pasteurized dairy products and juices, eat meat that has been thoroughly cooked and avoid swallowing water while swimming. (azosensors.com 23.9.2017).)

- E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom. (E. coli toxin linked with inflammatory bowel disease.) Ny forskning tyder på at et toksin produsert av bakterien E. coli kan være det som utløser betennelse ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Forskerne fant at microcin B17 faktisk induserer tarmbetennelse in vivo. Denne betennelsen var avhengig av CD1d-proteiner. CD1d-proteiner er molekyler som "formidler presentasjonen av primært lipid- og glykolipidantigener" til T-celler - en type hvite blodlegemer som spiller en nøkkelrolle ved immunitet. Prof. Maxwell forklarer funnene videre og sier "bakteriene som bor i oss har stor innvirkning på velvære." (medicalnewstoday.com 19.5.2018).)

- Matallergi synes å være knyttet til økte symptomer på sosial angst og generelt høyere angstnivåer, men ikke depresjon, hos etniske minoritetsbarn med lavere sosioøkonomisk status.

(Anm: Food Allergy and Anxiety and Depression among Ethnic Minority Children and Their Caregivers. Abstract OBJECTIVE: To investigate the relationship between food allergy and symptoms of anxiety and depression among ethnic minority, low socioeconomic status (SES) children and their caregivers. (…) CONCLUSIONS: Food allergy appears to be associated with increased symptoms of social anxiety and higher levels of anxiety overall, but not depression, in ethnic minority children of lower socioeconomic status. This finding was not due to confounding by asthma. Food allergy was not associated with higher levels of depression or anxiety symptoms among caregivers of pediatric patients with food allergy. Future studies should investigate potential pathways between food allergy and anxiety that may be unique to children in underserved populations, and develop interventions to reduce anxiety in children with food allergy. J Pediatr. 2017 Aug;187:258-264.e1.)

- Hvorfor feildiagnostiserer mennesker seg selv med matoverfølsomhet?

(Anm: Why Do People Misdiagnose Themselves with Food Hypersensitivity? An Exploration of the Role of Biopsychosocial Factors. Abstract Up to 35% of people self-diagnose food allergy or intolerance (food hypersensitivity [FH]), or diagnose it in their child, and self-manage the condition rather than seek a clinical diagnosis. This is much higher than the latest FH prevalence rate, estimated to affect 2–5% of the general population. The actual prevalence rate may be underestimated due to the lack of diagnostic services; however, this can only account for a small proportion of the discrepancy because only a small percentage of self-reported FH can be clinically confirmed. EMJ. 2019;4[1]:30-37.)

- Leietakere bor dårligere enn eiere.

(Anm: Leietakere bor dårligere enn eiere. Leietakere bor dårligere enn eiere, med mindre tilgang på utearealer, mindre plass og høyere boutgifter, viser Statistisk Sentralbyrå sin store sammenlignende undersøkelse av leie-og eieboliger i Norge (leieboerforeningen.no 1.4.2016).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Slik påvirker kjøp av bolig nummer to prisene i Oslo. (- Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet, som ofte leier.)

(Anm: Slik påvirker kjøp av bolig nummer to prisene i Oslo. Erlend Eide Bø, forsker, Statistisk sentralbyrå. Boligpriser og prissvingninger kan reduseres ved å gjøre det dyrere å investere i sekundærbolig, men på bekostning av noe høyere leiepriser. Økte kostnader for de fattigste. (…) Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet, som ofte leier. Artikkelen er basert på «Buy to let: Endogenous rents and investment buyers in a housing search model», første kapittel av doktorgraden til Erlend Eide Bø. (aftenposten.no 5.9.2017).)

- Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes.

(Anm: Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes. UTGRAVNINGER: Slik så det ut i kjelleren, da Brann- og redningsetaten (BRE) kom på befaring i Gamle Brennavei 24 den 12. mai. Foto: Brann og redningsetaten (BRE). (dagbladet.no 15.7.2017).)

(Anm: – Folk ringer fortvilt etter å ha fått rotter opp gjennom sluket i dusjen. Det blir stadig flere og flere rotter i norske byer. Og det blir neppe færre utover vinteren. – Vi blir stadig oppringt av fortvilte folk som har fått rotter opp gjennom sluket i dusjen, sier avdelingsleder for Nokas skadedyrkontroll i Nord-Norge, Tom Arild Jensen. Skrekkeksemplene er mange, og skadedyrkontrollen i Tromsø har hatt nok å gjøre den siste tiden. (…) – Det finnes ingen konkrete tall på rottebestanden i Norge, sier seniorforsker ved avdelingen for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet, Arnulf Soleng. (nrk.no 18.1.2018).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Sygdom trækker danskere ned i gæld.

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Full opprydding på asylmottak etter biletavsløring.  Etter at ein ungdomspolitikar i AUF avslørte omfattande mangelfullt vedlikehald på Førde mottakssenter vart bebuarane sette i arbeid med både målarkosten og vaskekosten.

(Anm: Full opprydding på asylmottak etter biletavsløring.  Etter at ein ungdomspolitikar i AUF avslørte omfattande mangelfullt vedlikehald på Førde mottakssenter vart bebuarane sette i arbeid med både målarkosten og vaskekosten. No varslar både UDI og Førde kommune tilsyn hos mottaket. (…) Bildeserien, først publisert i avisa Firda i helga, har ført til at både Førde kommune, og UDI no varslar tilsyn med mottaket. (nrk.no 22.8.2016).)

- Disse vil du ikke ha på badet

Disse vil du ikke ha på badet
kk.no 11.5.2010
Men sølvkreene trives utmerket der det er fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med vaskekluten. Slik unngår du de små krekene. (...)

- Sølvkre er absolutt de vanligste insektene vi finner på bad. Stort sett lever de der hvor det er litt fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med renhold, forteller Johan Mattsson, fagssjef i Mycoteam, ifølge nettsidene til boligmagasinet Vi i Villa.

Sølvkre, eller sølvfisk som de også kalles, er små sølvaktige insekter som kommer krypende om natten, på jakt etter mat på baderomsgulvet ditt. De er vingeløse og har lange antenner og en skjelldekket kropp. Kroppslengden er 7-12 millimeter. (...)

- Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig.

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. (- Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner.)

(Anm: En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. Hvis du blir angrepet av denne soppen finnes det ingen kur. Candida auris spres i et høyt tempo via hender eller på sykehusutstyr, og overføres fra pasienter fra sykehjem til sykehus og tilbake. (…) Må unngå soppdrepende midler i mat. (…) Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner. (…) En britisk undersøkelse viser at allerede i 2050 kan ti millioner mennesker dø på verdensbasis av en slik soppinfeksjon. Da vil denne dødsårsaken overstige de åtte millioner menneskene som dør av kreft. (…) Globalt regner forskere med at 700.000 personer dør hvert år av en infeksjon som ikke lar seg behandle. (aftenposten.no 7.4.2019).)

(Anm: Eksperter bekymret: To bekreftede tilfeller av mystisk soppinfeksjon i Norge. Den mystiske soppinfeksjonen Candida auris er allerede påvist i Norge. Ekspert innrømmer at det kan skyldes flaks at ikke flere er blitt syke. (aftenposten.no 10.4.2019).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Mikrobiom i lunger. I løpet av det siste tiåret har kultur-uavhengige mikrobielle undersøkelsesteknikker ført til en bedre forståelse av det komplette settet av mikrober som lever på og i menneskekroppen.

(Anm: Lung microbiome. Over the past decade, culture-independent microbial investigation techniques have led to an improved understanding of the complete set of microbes that live on and within the human body. This set of human-associated microbes is collectively known as the microbiome. The human body is host to trillions of microbes and the gene set that makes up the microbiome is 360 times more abundant than that comprising the human genome. (…)  The healthy lung. It is generally presumed that the fetal lungs are sterile and that infants acquire their lung microbiota after birth. Immediately after birth, the mother’s microbes rapidly populate the mucosal surfaces of the infant. At first, the colonization is uniform across the infant’s body sites, but the microbiota soon differentiates into site-specific communities in the days or weeks to come. Many studies have characterized the microbiome of the adult lung using BAL samples taken from healthy human adults. These have shown that the most common phyla include Bacteroides, Firmicutes and Proteobacteria, with the most common genera being Streptococcus, Pseudomonas, Veillonella and Prevotella. (…) Asthma and allergies. One important study, published in PLoS ONE in 2010 by Markus Hilty and colleagues, compared the lung microbiome of asthma patients with asthma-free controls. The authors reported an increase in Proteobacteriae and a decrease in Bacteroidetes among the asthma versus control patients. The bacterial species driving the relative increase in Proteobacteriae were Moraxella, Neisseria and Haemophilus. (news-medical.net 30.6.2017).)

- Bakterier øger risiko for astma. Et nyt studie viser for første gang en korrelation mellem forekomsten af de to bakterier Veillonella og Prevotella i luftvejene og astmarisikoen hos børn.

(Anm: Bakterier øger risiko for astma. Et nyt studie viser for første gang en korrelation mellem forekomsten af de to bakterier Veillonella og Prevotella i luftvejene og astmarisikoen hos børn. I alt blev 644 børn undersøgt. Via DNA-analyser kunne man se, at de børn, der havde en høj forekomst af de to bakterier i luftvejene som spædbørn, i dobbelt så mange tilfælde havde udviklet astma som seksårige sammenlignet med dem, der havde en lav forekomst af de to bakterier. Studiet peger desuden på, at en højere relativ forekomst af de to bakterier er forbundet med særlige markører i immunforsvaret, der er kendt for at disponere for astma. En forskergruppe ved Dansk BørneAstma Center står bag studiet, som er publiceret i Nature Communications. (pharmadanmark.dk 15.11.2019).)

(Anm: Infant airway microbiota and topical immune perturbations in the origins of childhood asthma. Abstract Asthma is believed to arise through early life aberrant immune development in response to environmental exposures that may influence the airway microbiota. Here, we examine the airway microbiota during the first three months of life by 16S rRNA gene amplicon sequencing in the population-based Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood 2010 (COPSAC2010) cohort consisting of 700 children monitored for the development of asthma since birth. Microbial diversity and the relative abundances of Veillonella and Prevotella in the airways at age one month are associated with asthma by age 6 years, both individually and with additional taxa in a multivariable model. Higher relative abundance of these bacteria is furthermore associated with an airway immune profile dominated by reduced TNF-α and IL-1β and increased CCL2 and CCL17, which itself is an independent predictor for asthma. These findings suggest a mechanism of microbiota-immune interactions in early infancy that predisposes to childhood asthma. Nat Commun. 2019 Nov 1;10(1):5001.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde.

(Anm: Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. (Autoimmune diabetes mellitus and the leaky gut.) I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde. PNAS July 23, 2019 116 (30) 14788-14790 (first published July 9, 2019).)

- Slår alarm om matallergi. Foreldrene holdt barna unna flere matvarer. Da forskerne undersøkte, hadde bare én av ti allergi. - Kan gi ernæringsmessige konsekvenser.

(Anm: Slår alarm om matallergi. Foreldrene holdt barna unna flere matvarer. Da forskerne undersøkte, hadde bare én av ti allergi. - Kan gi ernæringsmessige konsekvenser. Dagbladet): Det går fram av en ny studie fra Umeå universitet i Sverige. - Det er veldig bra at slikt dokumenteres. Dette er nemlig noe vi nå ser mye av både i Norge og i store deler av verden ellers, sier professor og spesialist på allergi blant barn og unge, Karin Lødrup Carlsen ved Universitetet i Oslo (UiO) til Forskning.no. (dagbladet.no 30.4.2017).)

- Formand: Autisme-debat om mad er skadelig. Mange går galt af forkert råd om særlig kost for autister, mener autismeforeningens formand, Heidi Thamstrup. Autisme kureres ikke med mad uden gluten og mælkeprotein.

(Anm: Formand: Autisme-debat om mad er skadelig. Mange går galt af forkert råd om særlig kost for autister, mener autismeforeningens formand, Heidi Thamstrup. Autisme kureres ikke med mad uden gluten og mælkeprotein. Det viser et studie i tidsskriftet Pediatrics om børnesygdomme, som Politiken skriver om fredag. Derfor har debatten, som blev rejst af forfatter Ninka-Bernadette Mauritson i BT, været "meget skadelig". (…) Ninka-Bernadette Mauritson hævdede, at hun havde helbredt sin søn for autisme ved hjælp af sund mad uden mælk, gluten, sukker og farvestoffer. I Pediatrics gennemgår forskere 19 studier af kosttilskud til børn med autisme at tage kosttilskud. - Der er ringe dokumentation, der kan bakke op om brugen af kosttilskud eller særlige diæter for børn med autisme, fastslår forskerne i Politiken. Forskere afviser at autisme kan spises væk  Ninka-Bernadette Mauritson hævdede, at hun havde helbredt sin søn for autisme ved hjælp af sund mad uden mælk, gluten, sukker og farvestoffer. (jyllands-posten.dk 16.6.2017).)

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. (- Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner.)

(Anm: En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. Hvis du blir angrepet av denne soppen finnes det ingen kur. Candida auris spres i et høyt tempo via hender eller på sykehusutstyr, og overføres fra pasienter fra sykehjem til sykehus og tilbake. (…) Må unngå soppdrepende midler i mat. (…) Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner. (…) En britisk undersøkelse viser at allerede i 2050 kan ti millioner mennesker dø på verdensbasis av en slik soppinfeksjon. Da vil denne dødsårsaken overstige de åtte millioner menneskene som dør av kreft. (…) Globalt regner forskere med at 700.000 personer dør hvert år av en infeksjon som ikke lar seg behandle. (aftenposten.no 7.4.2019).)

(Anm: Eksperter bekymret: To bekreftede tilfeller av mystisk soppinfeksjon i Norge. Den mystiske soppinfeksjonen Candida auris er allerede påvist i Norge. Ekspert innrømmer at det kan skyldes flaks at ikke flere er blitt syke. (aftenposten.no 10.4.2019).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Sjekk om huset ditt tåler fuktigere vær. Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs. Med disse enkle grepene kan du beskytte boligen.

(Anm: Sjekk om huset ditt tåler fuktigere vær. Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs. Med disse enkle grepene kan du beskytte boligen. (nrk.no 6.3.2017).)

(Anm: Successful treatment of reactive airways dysfunction syndrome by high-dose vitamin D. J Asthma Allergy. 2011; 4: 87–91. Published online 2011 Sep 22.)

(Anm: Low blood levels of vitamin D linked to increased risk of interstitial lung disease. Reviewing medical information gathered on more than 6,000 adults over a 10-year period, Johns Hopkins researchers have found that lower than normal blood levels of vitamin D were linked to increased risk of early signs of interstitial lung disease (ILD). (news-medical.net 19.6.2018).)

(Anm: Anti-IgE Drug Might Change Asthma Course. Lung improvement observed in children treated with omalizumab. (…) He told MedPage Today, "Although lung function was significantly improved in adolescents in response to omalizumab treatment compared with placebo, whether this can be considered a clinically meaningful improvement remains to be elucidated." (medpagetoday.com 24.5.2017).)

(Anm: Slik takler du pollensesongen. Her er tipsene som kan gjøre maidagene enklere for allergikere. (nrk.no 5.5.2017).)

- Candida albicans-inhiberende aktivitet av ekstraktet for papaya (Carica papaya L.) frø relateres til mitokondriell dysfunksjon.

(Anm: The Candida albicans Inhibitory Activity of the Extract from Papaya (Carica papaya L.) Seed Relates to Mitochondria Dysfunction. Abstract The inhibitory activity of the papaya seed extract (PSE) on Candida albicans (C. albicans) was determined by turbidimetry method. The inhibitory mechanisms were also evaluated from the prospective of reactive oxygen species (ROS) generation, mitochondrial membrane potential (MMP) decrease, and the activities of four complex enzymes in mitochondria respiratory chain. Results obtained from this study indicated that the PSE exhibited an effective inhibitory activity on C. albicans and induced significant accumulation of ROS and collapse of MMP. The Complex I and Complex III exhibited continues significant decrease in mitochondrial enzyme activity assays, but the Complex II and Complex IV activities were not positively correlated. Furthermore, the GC-MS analysis demonstrated that the PSE represents a rich and high-purity source of benzyl isothiocyanate (BITC), which indicated the BITC may be responsible for the mitochondrial dysfunction. Int J Mol Sci. 2017 Aug 25;18(9). pii: E1858.)

(Anm: New anti-inflammatory agents can control inflammatory responses to fungal infection. The most frequent fungal threat to humans, Candida albicans, is a common cause oral and genital infection. The fungal infections are often worsened by overwhelming inflammatory responses in the body and cause high mortality among risk groups. Doctoral student Ava Hosseinzadeh at Umeå University in Sweden has discovered two novel anti-inflammatory agents, an antioxidant and an anti-inflammatory molecule, which could be used to control the hyper-inflammatory responses to the fungal infection. (medicalnewstoday.com 11.1.2016).)

(Anm: Candidalysin is a fungal peptide toxin critical for mucosal infection. Nature. 2016 Apr 7;532(7597):64-8.)

- En ny blodbehandlingsteknologi for enkel og rask molekylær diagnostisering av candidiainfeksjon.

(Anm: A Novel Blood Processing Technology for Simple and Rapid Molecular Diagnosis of Candidiasis. Introduction Candida species are fungal pathogens that can commonly cause infection. Candida albicans (C. albicans), for example, is commonly detected in the blood of post-operative and immunocompromised patients. However, although tests have been developed to identify the presence of circulating Candida antigens for diagnosis of candida infection (candidiasis), testing in clinic continues to be predominantly based on culture-based methods rather than PCR-based molecular diagnosis. Preparation and Extraction of DNA with ARCIS Technology Recently, a solution to this issue has been presented by ARCIS-Biotechnology, who offer a rapid system for blood processing that allows extraction and stabilization of fungal genomic targets. This happens within a rapid two-step process, whereby diluted blood samples are initially incubated with ARCIS stabilization reagent to protect from degradation of genomic contents, before being mixed a reagent enabling samples to be directly used with a PCR master mix for amplification and sequencing analysis. Research using this procedure on clinical fungi specimens, such as C. albicans, has shown that all samples processed using the ARCIS system maintain stability, are compatible with PCR and qPCR, and can be correctly identified by Sanger or pyro sequencing analysis. (medicalnewstoday.com 12.7.2018).)

(Anm: Candidalysin sets off the innate alarm. Abstract Candidalysin-induced epithelial cell damage promotes expansion of innate TCRαβ+ cells during oropharyngeal candidiasis. Sci Immunol. 2017 Nov 3;2(17). pii: eaao5703.)

- Innsikt i de intracellulære mekanismene av citronellal i Candida albicans: implikasjoner for reaktiv oksygenartsmediert nekrose, mitokondriell dysfunksjon og DNA-skade.

(Anm: Insights into the intracellular mechanisms of citronellal in Candida albicans: implications for reactive oxygen species-mediated necrosis, mitochondrial dysfunction, and DNA damage. Abstract INTRODUCTION: Citronellal (Cit) possesses antifungal activity and has possible implications for reactive oxygen species (ROS) generation in Candida albicans. In this study, the effects of Cit on ROS generation and the mechanisms by which Cit exerts anti-Candida effects were examined. METHODS: A 2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate assay was used to assess oxidative damage. Cell necrosis was determined by flow cytometry after FITC-Annexin V staining. Mitochondrial function was studied based on mitochondrial potential, metabolic activity (MTT assay), and phenotypic susceptibility on a non-fermentable carbon source. Membrane intactness and DNA damage were estimated by a propidium iodide (PI) uptake assay and 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) staining. RESULTS: ROS generation was enhanced in response to Cit, leading to necrosis (2%). Additional hallmarks of cell death in response to Cit, such as mitochondrial membrane depolarization and DNA damage, were also observed. Cit treatment resulted in dysfunctional mitochondria, as evidenced by poor labeling with the mitochondrial membrane potential-sensitive probe rhodamine B, reduced metabolic activity (61.5%), and inhibited growth on a non-fermentable carbon source. Furthermore, Cit induced DNA damage based on DAPI staining. These phenotypes were reinforced by RT-PCR showing differences in gene expression (30-60%) between control and Cit-treated cells. Finally, PI uptake in the presence of sodium azide confirmed non-intact membranes and suggested that Cit activity is independent of the energy status of the cell. CONCLUSIONS: Cit possesses dual anticandidal mechanisms, including membrane-disruptive and oxidative damage. Taken together, our data demonstrated that cit could be used as a prominent antifungal drug. Rev Soc Bras Med Trop. 2017 Jul-Aug;50(4):524-529.)

(Anm: Citronellal or rhodinal or 3,7-dimethyloct-6-en-1-al (C10H18O) is a monoterpenoid, the main component in the mixture of terpenoid chemical compounds that give citronella oil its distinctive lemon scent. Citronellal is a major isolate in distilled oils from the plants Cymbopogon,[2] lemon-scented gum, and lemon-scented teatree. The (–)-(S)-enantiomer of citronellal makes up to 80% of the leaf oil from kaffir lime leaves and is the compound responsible for its characteristic aroma. Citronellal has insect repellent properties, and research shows high repellent effectiveness against mosquitoes.[3] Research shows that citronellal has strong antifungal qualities.[4] (en.wikipedia.org).)

- Mitochondrial complex I bridges a connection between regulation of carbon flexibility and gastrointestinal commensalism in the human fungal pathogen Candida albicans.

(Anm: Mitochondrial complex I bridges a connection between regulation of carbon flexibility and gastrointestinal commensalism in the human fungal pathogen Candida albicans. Abstract Efficient assimilation of alternative carbon sources in glucose-limited host niches is critical for colonization of Candida albicans, a commensal yeast that frequently causes opportunistic infection in human. C. albicans evolved mechanistically to regulate alternative carbon assimilation for the promotion of fungal growth and commensalism in mammalian hosts. However, this highly adaptive mechanism that C. albicans employs to cope with alternative carbon assimilation has yet to be clearly understood. Here we identified a novel role of C. albicans mitochondrial complex I (CI) in regulating assimilation of alternative carbon sources such as mannitol. Our data demonstrate that CI dysfunction by deleting the subunit Nuo2 decreases the level of NAD+, downregulates the NAD+-dependent mannitol dehydrogenase activity, and consequently inhibits hyphal growth and biofilm formation in conditions when the carbon source is mannitol, but not fermentative sugars like glucose. Mannitol-dependent morphogenesis is controlled by a ROS-induced signaling pathway involving Hog1 activation and Brg1 repression. In vivo studies show that nuo2Δ/Δ mutant cells are severely compromised in gastrointestinal colonization and the defect can be rescued by a glucose-rich diet. Thus, our findings unravel a mechanism by which C. albicans regulates carbon flexibility and commensalism. Alternative carbon assimilation might represent a fitness advantage for commensal fungi in successful colonization of host niches. PLoS Pathog. 2017 Jun 1;13(6):e1006414. eCollection 2017 Jun.)

- Mitochondrial complex I deficiency enhances skeletal myogenesis but impairs insulin signaling through SIRT1 inactivation

Mitochondrial complex I deficiency enhances skeletal myogenesis but impairs insulin signaling through SIRT1 inactivation
J Biol Chem. 2014 Jun 3. pii: jbc.M114.560078. [Epub ahead of print]
Abstract To address whether mitochondrial biogenesis is essential for skeletal myogenesis, C2C12 myogenesis was investigated after knockdown of NADH dehydrogenase [ubiquintone] flavoprotein 1 (NDUFV1), which is an oxidative phosphorylation complex I (CI) subunit that is the first subunit to accept electrons from NADH. The NDUFVI knockdown enhanced C2C12 myogenesis by decreasing the NAD+/NADH ratio and subsequently inactivating SIRT1 and SIRT1 activators (pyruvate, SRT1720 and resveratrol) abolished the NDUFV1 knockdown-induced myogenesis enhancement. However, the insulin-elicited activation of insulin receptor (IR) and insulin receptor substrate-1 (IRS-1) was reduced with an elevated levels of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) after NDUFV1 knockdown in C2C12 myotubes. The NDUFV1 knockdown-induced blockage of insulin signaling was released by PTP1B knockdown in C2C12 myotubes and we found that NDUFV1 or SIRT1 knockdown did not affect mitochondria biogenesis during C2C12 myogenesis. Based on these data, we can conclude that CI dysfunction-induced SIRT1 inactivation leads to myogenesis enhancement but blocks insulin signaling without affecting mitochondria biogenesis. (…)

- Oppdagelse kan påvirke forståelse, behandling av autoimmune og inflammatoriske sykdommer.

(Anm: Discovery could impact understanding, treatment of autoimmune and inflammatory diseases. Scientists from the Research Institute of the McGill University Health Centre (RI-MUHC) may have cracked the code to understanding the function of special cells called regulatory T Cells. Treg cells, as they are often known, control and regulate our immune system to prevent excessive reactions. The findings, published in Science Immunology, could have a major impact in our understanding and treatment of all autoimmune diseases and most chronic inflammatory diseases such as arthritis, Crohn's disease as well as broader conditions such as asthma, allergies and cancer. Researchers made this discovery by investigating a rare human mutation in a gene called FOXP3. Although the importance of the FOXP3 gene in the proper function of Treg cells has been well documented, its mechanisms were still not fully understood by scientists. (news-medical.net 5.7.2017).)

(Anm: News Feature: Cleaning up the hygiene hypothesis. The rise of allergy and autoimmune diseases is due to much more than rampant cleanliness. Is it time to throw out the hygiene hypothesis? Graph the data points, and the trend is unmistakable. Since the 1950s, rates of multiple sclerosis, Crohn’s disease, type 1 diabetes, and asthma have soared by 300% or more (1). Similar graphs depict concurrent spikes in hay fever and food allergies (2). PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(8) (February 21, 2017).)

(Anm: Ber helsepersonell melde bivirkninger av halstabletter. Statens legemiddelverk (SLV) har fått meldinger om alvorlige allergiske reaksjoner ved bruk av reseptfrie halstabletter. Halstabletten Zyx, som inneholder virkestoffet benzydamin, og Strefen, som inneholder flurbiprofen, er begge betennelsesdempende legemidler som brukes for smertelindring i svelg og hals. (dagensmedisin.no 4.10.2016).)

- Ftalateksponering linket til økt risiko for allergi hos barn.

(Anm: Ftalateksponering linket til økt risiko for allergi hos barn. Phthalate exposure linked to increased risk of allergies among children. Phthalates, which are used as plasticizers in plastics, can considerably increase the risk of allergies among children. This was demonstrated by UFZ researchers in conjunction with scientists from the University of Leipzig and the German Cancer Research Center (DKFZ) in a current study published in the Journal of Allergy and Clinical Immunology. According to this study, an increased risk of children developing allergic asthma exists if the mother has been particularly heavily exposed to phthalates during pregnancy and breastfeeding. The mother-child cohort from the LINA study was the starting and end point of this translational study. (news-medical.net 3.5.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Pollen: Atsjo, for en deilig vår!

Pollen: Atsjo, for en deilig vår!
aftenposten.no 30.4.2010
Så er endelig våren her! Så utrolig vakker – men også forbundet med desperate uker i «snørr og tårer» for de stadig flere med pollenallergi. (...)

Advarer mot kortison
De siste årene har stadig flere tydd til kortisonsprøyter for å dempe pollenallergien. Og sprøytene kan være et viktig hjelpemiddel – selv for barn, erkjenner professor Kai-Håkon Carlsen ved Voksentoppen Astma- og Allergisenter. Men, understreker han:

– Akkurat nå, når mange skal opp til en viktig eksamen, kan det være godt å ty til en kortisonsprøyte. Men kortison i sprøyter er en effektiv, sterk medisin som gir systemeffekt. Man skal være veldig tilbakeholden med å bruke kortisonsprøyter år etter år, understreker Carlsen. (...)

- Økende bruk av antihistaminer linket til mannlige fruktbarhetsproblemer.

(Anm: Rising use of antihistamines linked to male fertility problems. - A review published in the journal Reproduction found that a number of animal studies reported adverse effects of antihistamines on normal testicular function, The Scotsman reported Friday. - Specifically, antihistamines were likely to affect the production of male sexual hormones in the testicles, which could lead to altered morphology and decreased motility of sperm, along with a lower sperm count. - The authors said further research was needed as clinical trials were still very limited, but they cautioned against antihistamine overuse. (firstwordpharma.com 9.3.2018).)

- Allergireaksjonen blir dempet ved at vi tar antihistaminer og i tillegg kan selve immunresponsen reduseres ved bruk av kortisonpreparater.

(Anm: Langt over en million nordmenn bør IKKE styrke immunforsvaret | Erik Boye, professor ved Oslo Universitetssykehus, og Anne Spurkland, professor ved Universitetet i Oslo. Ikke stol på landsomfattende reklamekampanjer. Oppsøk heller fastlegen. (…) Allergi og autoimmune sykdommer. En allergi betyr at kroppens immunforsvar har reagert på noe den ikke burde ha reagert mot; immunforsvaret klarer ikke helt å skille farlig fra ufarlig. Det som utløser allergireaksjonen, kan være pollen, en medisin, en ingrediens i mat eller kanskje til og med kroppen selv. Allergireaksjonen blir dempet ved at vi tar antihistaminer og i tillegg kan selve immunresponsen reduseres ved bruk av kortisonpreparater. Ferske tall viser at 875.050 nordmenn tok medisiner mot allergi i 2016. Ingen av dem har noe ønske om å styrke det samme immunforsvaret som gir dem allergi. Ved autoimmune sykdommer angriper immunsystemet feilaktig kroppens egne, friske celler. Igjen har immunapparatet mistet noe av evnen til å skille mellom farlig og ufarlig. Det er mange i Norge som lider av autoimmune sykdommer, slik som cøliaki, diabetes type 1, psoriasis og forskjellige typer revmatologiske tilstander.(aftenposten.no 20.5.2017).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Frygter selvmord og misbrug: Reglerne for sløvende antihistaminer strammes igjen.

(Anm: Frygter selvmord og misbrug: Reglerne for sløvende antihistaminer strammes igjen. Lægemiddelstyrelsen må atter tage hammeren i brug for hindre et farligt og uhensigtsmæssigt forbrug af cyclizin og to andre lignende præparater. Tidligere stramning har ikke vist tilstrækkelig effekt, da selvmord og over 100 årlige opkald til Giftlinjen stadig peger i retning af misbrug og bevidst overdosering. Der er tale om en afvejning, hvor man begrænser risikoen for ukorrekt anvendelse, men samtidig fastholder tilgængeligheden for alle dem, der anvender lægemidlerne korrekt, siger enhedschef i Lægemiddelstyrelsen Hanne Lomholt Larsen om beslutningen om at stramme udleveringsbestemmelsen for sløvende antihistaminer. (dagenspharma.dk 20.4.2022).)

(Anm: Legemidler på godkjenningsfritak - R06A E03 Syklizin/Cyclizin 50 mg/ml (felleskatalogen.no).)

- Bevidst overdosis med cyclizin (Gotur og Marzine®). Styrelsen for Patientsikkerhed har identificeret fire utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor det sløvende antihistamin cyclizin er blevet anvendt til selvmordsforsøg blandt yngre kvinder. (- Styrelse advarer mod selvmordsforsøg med middel mod transportsyge.)

(Anm: Bevidst overdosis med cyclizin (Gotur og Marzine®). Styrelsen for Patientsikkerhed har identificeret fire utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor det sløvende antihistamin cyclizin er blevet anvendt til selvmordsforsøg blandt yngre kvinder. I en hændelse resulterede overdoseringen i dødsfald. I en anden hændelse har en patient over en periode gentagne gange bevidst indtaget en overdosis af cyclizin. Giftlinjen har set tilsvarende tilfælde og en generel stigning i henvendelser om overdosering med cyclizin de seneste år. (stps.dk 26.6.2017).)

(Anm: Legemidler på godkjenningsfritak - R06A E03 Syklizin/Cyclizin 50 mg/ml (felleskatalogen.no).)

- Kan tarmbakterier være et mål for å forhindre autoimmunitet? Resultatene i en ny studie kan være lovende for fremtidig behandling av kroniske autoimmune tilstander som systemisk lupus og autoimmun leversykdom, ifølge forfatterne.

(Anm: Could targeting gut bacteria prevent autoimmunity? The findings of a new study might hold promise for the future of treating chronic autoimmune conditions such as systemic lupus and autoimmune liver disease, according to its authors. In the study, researchers from Yale University in New Haven, CT, discovered that bacteria in the small intestine can travel to other organs and induce an autoimmune response. Importantly, the team also found that this reaction can be treated by targeting the bacteria with an antibiotic or vaccine. The study results were recently published in the journal Science. In autoimmune diseases, the immune system mistakingly attacks healthy cells and tissues. Some of the most common autoimmune diseases include type 1 diabetes, lupus, and celiac disease. According to the National Institutes of Health (NIH), around 23.5 million people in the United States are affected by autoimmune diseases. A variety of autoimmune conditions have been linked to bacteria in the gut. Using a mouse model, the Yale team specifically looked at a bacterium called Enterococcus gallinarum, which can travel beyond the gut to the spleen, lymph nodes, and liver. (medicalnewstoday.com 9.3.2018).)

(Anm: What is Insulin? Important hormone allows your body to use sugar (glucose) Written by Amy Hess-Fischl MS, RD, LDN, BC-ADM, CDE (endocrineweb.com).)

- Kan antibiotika målrettet tarmbakterie behandle autoimmun sykdom?

(Anm: Antibiotic targeting gut bacteria may treat autoimmune disease: study. A study published in the journal Science suggests that targeting certain gut bacteria with an antibiotic or vaccine may provide a new approach for treating chronic autoimmune conditions, as reported The Economic Times Friday. - In models of genetically susceptible mice, the researchers observed that in tissues outside the gut, Enterococcus gallinarum initiated the production of auto-antibodies and inflammation. - The researchers found that they could suppress autoimmunity in mice with an antibiotic or a vaccine aimed at E gallinarum. - "When we blocked the pathway leading to inflammation, we could reverse the effect of this bug on autoimmunity," said Martin Kriegel, Yale University. - "The vaccine against E gallinarum was a specific approach, as vaccinations against other bacteria we investigated did not prevent mortality and autoimmunity," he added. (firstwordpharma.com 9.3.2018).)

- Fødevareallergi og krydsreaktioner (Fødevareoverfølsomhed)

Fødevareallergi og krydsreaktioner (Fødevareoverfølsomhed)
netdoktor.dk 23.4.2017
Hvad er fødevareallergi?
Fødevareallergi er en allergisk reaktion , det vil sige en overfølsomhed over for noget i kosten. Fødevareallergi må ikke forveksles med fødevaremiddel intolerance (for eksempel laktoseintolerans) . I begge tilfælde får man symptomer, når man spiser en bestemt fødevare i sædvanlig eller mindre mængde, hvorfor de nemt kan forveksles, men den mekanisme, der ligger bag er forskellig.

Fødevareallergi er sjælden, specielt hos voksne. Mange afholder sig fra at spise ting, som de fejlagtigt tror, de er overfølsomme overfor uden at være ordentligt undersøgt. (…)

Eksempler på fødevaremiddel-allergener
I princippet kan man reagere allergisk på alle fødevarer, men de mest almindelige allergener er:

 • skaldyr
 • mælk
 • fisk
 • sojabønner
 • hvede
 • æg
 • nødder
 • frisk frugt
 • grøntsager
 • jordnødder

Krydsreagerende allergener

 • Birk krydsreagerer med hasselnød og andre nødder, æble, pære, kirsebær, valnød, mandel, blomme, kiwi, kartoffelskræl, tomat, gulerod og forskellige andre frugter og grøntsager.
 • Græs krydsreagerer blandt andet med bønner, linser og grønærter og jordnødder.

Hvordan føles fødevareallergi? (…)

Hvad kan man selv gøre for at undgå fødevareallergi? (…)

Hvordan stiller lægen diagnosen fødevareallergi?
Undersøgelserne afhænger i høj grad af, hvilke symptomer der er.

Ofte vil det være muligt at finde en anden årsag til symptomerne, som for eksempel manglende evne til at fordøje visse fødeemner (blandt andet laktoseintolerans ), ikke-immunologiske reaktioner (f.eks. histamin i skaldyr) og mindre forgiftninger. Dette ses hos cirka to procent af befolkningen. Det kan også være irriteret tyktarm eller en kronisk betændelsestilstand i tarmkanalen (colitis ulcerosa og Crohns sygdom ), som kan give tarmsymptomer. (…)

- Eksempasienters mangel på sykdomskunnskap kan føre til feilinformerte behandlingsvalg.

(Anm: Eczema patients’ lack of disease knowledge could lead to misinformed treatment choices. To mark National Eczema Week, Gladskin is releasing a new survey showing that two thirds of UK eczema patients don’t know bacteria play a role in their condition, whereas studies show the bacterium Staphylococcus aureus is present on the skin of over 70% of patients and is associated with the severity and flares of the eczema.​ Eczema affects the lives of over 6 million people in the UK and these new findings highlight and confirm the unrelenting nature of the skin condition with 80% of patients experiencing at least one flare-up in the past year, 90% in more severe cases. (news-medical.net 20.9.2017).)

(Anm: What is scrotal eczema? Eczema is a non-contagious, itchy, and dry skin condition that affects individuals differently. There are many forms of eczema that have different underlying causes. Scrotal eczema is a form of eczema that affects the scrotum, the bag of skin containing the testicles. (medicalnewstoday.com 30.1.2018).)

- Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom. (- NYLIGE FUNN: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er linket til mitokondriell dysfunksjon.)

Mitochondrial Function in Allergic Disease. (Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom.)
Curr Allergy Asthma Rep. 2017 May;17(5):29
Abstrakt HENSIKTEN MED GJENNOMGANGEN: Forbindelsene mellom allergi, astma og metabolsk syndrom blir stadig klarere. Nylig forskning tyder på en samlende mitokondriell link mellom de forskjellige fenotyper av disse sammenlinkede sykdommene. Oppgavebeskrivelsen for denne vurderingen var å belyse cellulære mekanismer, epidemiologi og miljøallerger som påvirker mitokondriell funksjon og dens betydning for allergi og astma. Vi vurderer også potensialet for mitokondriere målrettede terapier for forebygging og kur. (Abstract PURPOSE OF THE REVIEW: The connections between allergy, asthma and metabolic syndrome are becoming increasingly clear. Recent research suggests a unifying mitochondrial link between the diverse phenotypes of these interlinked morbidities. The scope of this review is to highlight cellular mechanisms, epidemiology and environmental allergens influencing mitochondrial function and its importance in allergy and asthma. We briefly also consider the potential of mitochondria-targeted therapies in prevention and cure.)

NYLIGE FUNN: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er linket til mitokondriell dysfunksjon. Miljøgifter og allergener observeres å forårsake mitokondriell dysfunksjon først og fremst ved å indusere oksidativt stress og ROS-produksjon. Dysfungerende mitokondrier forandrer bioenergetikken til cellen og dens metabolske profil til fordel for systemisk betennelse, som driver alle tre typer sykdommer. Gitt det eksisterende eksperimentelle beviset blir tilnærminger rettet mot mitokondrier (for eksempel antioksidantbehandling og mitokondriell erstatning) gjennomført i relevante sykdomsmodeller - med noen fremskritt iht. kliniske studier, hvilket gjør mitokondriell funksjon til forskning innen translasjonell terapi ved astma, allergi og koblet metabolsk syndrom. (…) (RECENT FINDINGS: Recent research has shown allergy, asthma and metabolic syndrome to be linked to mitochondrial dysfunction. Environmental pollutants and allergens are observed to cause mitochondrial dysfunction, primarily by inducing oxidative stress and ROS production. Malfunctioning mitochondria change the bioenergetics of the cell and its metabolic profile to favour systemic inflammation, which drives all three types of morbidities. Given the existing experimental evidence, approaches targeting mitochondria (e.g. antioxidant therapy and mitochondrial replacement) are being conducted in relevant disease models-with some progressing towards clinical trials, making mitochondrial function the focus of translational therapy research in asthma, allergy and linked metabolic syndrome. )

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: - Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Forskere finner tidligere ukjent sammenheng mellom metabolisme, hjernehelse. (- De fant at metabolske profiler er knyttet til nevroradiologi (neuroimaging)-karakteristikker som indikerer kognitiv svekkelse og økt demensrisiko.)

(Anm: Scientists find previously unknown link between metabolism, brain health. – Researchers investigated the link between metabolic profile and brain health. – Factors such as high blood pressure and high basic metabolic rate (BMR) were linked to worse brain health. – The researchers noted that further studies are needed to determine causation. (…) Other research indicates that metabolic factors such as diabetes, dyslipidemia (having blood lipid levels that are too high or low), and high blood pressure are linked to cognitive decline and dementia. One study found that patients aged 60 years and over with metabolic risk factors are 11.48 times more likely to develop Alzheimer’s disease than those without. Investigating the link between metabolic risk factors and dementia could aid preventative approaches based on metabolic risk profiles. Recently, researchers investigated the link between metabolic biomarkers and brain health, captured via brain imaging data. They found that metabolic profiles are linked to neuroimaging characteristics that indicate cognitive decline and increased dementia risk. The study was published in Diabetes, Obesity, and MetabolismTrusted Source(medicalnewstoday.com 6.10.2022).)
(Anm: Lumsden AL, et al. Metabolic profile-based subgroups can identify differences in brain volumes and brain iron deposition. Diabetes Obes Metab. 2022 Aug 30.)

- Rollen for mitokondriell dysfunksjon ved kardiovaskulær sykdom: En kort gjennomgang. (- Nøkkelbudskap.) (- Mitokondriell dysfunksjon spiller en avgjørende rolle i kardiovaskulær sykdomspatogenese.) (- Kardiovaskulær sykdom er assosiert med endret mitokondriell biogenese og rensing.) (- Ved kardiovaskulær sykdom resulterer nedsatt mitokondriefunksjon i redusert ATP-produksjon og økt ROS-dannelse.)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon i kardiovaskulær sykdom: En kort gjennomgang. Abstrakt kardiovaskulær sykdom (CVD) er en ledende årsak til dødelighet over hele verden. Korrekt mitokondriell funksjon er nødvendig for vev og organer som har høy etterspørsel etter energi, inkludert hjertet. Mitokondrier er svært sensitive (følsomme) overfor næringsstoffer og oksygenforsyning og gjennomgår metabolsk tilpasning til de skiftende endringer i miljøet. Ved CVD er en slik tilpasning svekket, hvilket, i sin tur, fører til en progressiv reduksjon av den mitokondrielle funksjonen assosiert med avvik (misdannelser) i respiratorisk kjede og ATP-syntese, økt oksidativt stress og tap av mitokondriers strukturelle integritet. (…) Deregulering av denne prosess ved sviktende hjerte, akkumulering av dysfunksjonelle mitokondrier, gjør situasjonen enda mer ugunstig. I hjertepatologi kan avvik i aktiviteten til respiratorisk kjede og ATP-produksjon betraktes som en kjerne ved mitokondriell dysfunksjon. Faktisk, terapeutisk. Ann Med. 2017 Dec 14:1-15.)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

- Ber helsepersonell melde. Statens legemiddelverk (SLV) har fått meldinger om alvorlige allergiske reaksjoner ved bruk av reseptfrie halstabletter.

(Anm: Ber helsepersonell melde. Statens legemiddelverk (SLV) har fått meldinger om alvorlige allergiske reaksjoner ved bruk av reseptfrie halstabletter. (…) Statens legemiddelverk minner om at for personer som har reagert allergisk på betennelsesdempende legemidler (NSAID) eller acetylsalisylsyre eller har astma, så kan Zyx og Strefen utløse alvorlige bivirkninger i form av allergiske reaksjoner eller astmaanfall. Halstablettene Zyx og Strefen bør brukes med forsiktighet av disse personene, ber Legemiddelverket: av personer som har astma av personer som har reagert allergisk på acetylsalisylsyre (for eksempel Albyl- E) eller NSAID (for eksempel diklofenak eller ibuprofen) (dagensmedisin.no 5.10.2016).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved luftveissykdom.  Mitochondrial Dysfunction in Airway Disease. Abstract. There is increasing appreciation that mitochondria serve cellular functions beyond oxygen sensing and energy production. Accordingly, it has become important to explore non-canonical roles of mitochondria in normal and pathophysiological processes that influence airway structure and function in the context of diseases such as asthma and COPD. Mitochondria can sense upstream processes such as inflammation, infection, tobacco smoke and environmental insults important in these diseases, and in turn can respond to such stimuli via altered mitochondrial protein expression, structure, and resultant dysfunction. Chest. 2017 Mar 21. pii: S0012-3692(17)30398-7.)

(Anm: Kvinne døde etter MS-behandling ved sykehus i Moskva. En 45 år gammel MS-syk kvinne døde av en kraftig allergisk reaksjon under stamcellebehandling ved «norsk» sykehus i Moskva. – Dette er en stor tragedie, både for familien og for oss, sier overlege. (…) Alle former for behandling ved sykehus har en fare over seg. Spesielt det å behandle MS-syke med medisiner utgjør en risiko. Men basert på våre erfaringer er ikke denne typen behandling mer utrygg enn for eksempel å behandle MS-syke med bremsemedisiner. (nrk.no 12.4.2017).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Viktig informasjon om reseptfrie halstabletter som inneholder betennelsesdempende legemidler. Legemiddelverket har fått meldinger om alvorlige allergiske reaksjoner ved bruk av Zyx halstabletter. Zyx selges reseptfritt på apotek. (…) Halstablettene Zyx og Strefen bør brukes med forsiktighet: - av personer som har astma - av personer som har reagert allergisk på acetylsalisylsyre (for eksempel Albyl- E) eller NSAID (for eksempel diklofenak eller ibuprofen) (legemiddelverket.no 30.9.2016).)

- Legemiddelallergi: Forsinkede hudrelaterte hypersensitive legemiddelreaksjoner

Drug Allergy: Delayed Cutaneous Hypersensitivity Reactions to Drugs (docs.google.com)
EMJ Allergy Immunol. 2016;1[1]:92-101.
Drug allergies, also termed adverse drug reactions (ADRs), are a problem for individuals of all ages, from paediatric to geriatric, and in all medical settings. They may be a predictable reaction to a specific drug (termed Type A) or particular to the individual (termed Type B). Health professionals, especially those caring for patients at the point of entry into the medical system, have a very important role in determining if and when a patient is having an ADR. The purpose of this article is to review the pathophysiology of ADRs, describe the signs and symptoms of different classifications of ADRs, and present the medical and wound treatment for patients with systemic and cutaneous reactions to drug allergies. (…)

Multiple DHS (MDH) was first described by Sullivan et al.14 in 1989 and is defined as a drug allergy to two or more chemically different drugs, mainly antibiotics. Chiriac and Demoly15 further described the multiple drug intolerance syndrome in which patients reported “various adverse drug reactions to three or more chemically, pharmacologically, and immunogenically unrelated drugs, taken independently, and who display certain negative allergological tests.” Two subtypes of MDH syndrome were proposed by Gex-Collet et al.,15 one which develops against different drugs given simultaneously and a second which develops when sensitisations appear sequentially, sometimes years apart. Using both a skin patch test and the lymphocyte transformation test, they found sensitivity to antibiotics as well as anti-epileptics, hypnotics, antidepressants, local anaesthetics, and corticosteroids.16 Studies have shown that
1–5% of all patients with drug allergies have MDH syndrome.17 (...)

Table 1: Most common drugs that induce drug hypersensitivity reactions. (…) (PDF)

(Anm: Download the module. — Cutaneous hypersensitivity reactions in children — Powerpoint version (To open, click Read Only when prompted for a password) —  PDF version. (aad.org).)

(Anm: Multiple Drug Hypersensitivity Syndrome. Introduction. Drug hypersensitivity reactions (DHR) affect more than 7% of the general population and therefore represent an important public health problem.[1] Both underdiagnosis (due to underreporting[1,2]) and overdiagnosis (due to the overuse of the term 'allergy'[1,3]) are potential problems. There are certain false assumptions regarding DHR, and misclassification based on the DHR history alone may have consequences on individual treatment choices. Patients frequently report 'multiple drug allergies' (most of which are not validated) leading to a negative impact on the quality of medical care.[4] About one-third of patients consulting in a drug allergy unit report 'multiple drug allergies'.[5,6]  Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2013;13(4):323-329.)

(Anm: Mange NSAID knyttet til hjertefeil. Many NSAIDs Associated With HF. 'A clear risk to some... and tighter regulation is justified'. (…) For the individual drugs, odds ratios ranged from 1.16 (95% CI 1.07-1.27) for naproxen to 1.83 (95% CI 1.66-2.02) for ketorolac, and were significant for the following: Diclofenac – Ibuprofen – Indomethacin – Ketorolac – Naproxen – Nimesulide – Piroxicam – Etoricoxib - Rofecoxib (medpagetoday.com 29.9.2016).)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: «Ufarlige» smertestillende knyttet til økt risiko for hjertestans. 'Harmless' Painkillers Associated With Increased Risk of Cardiac Arrest. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly used drugs worldwide and some, including ibuprofen, are available over the counter. (pharmpro.com 16.3.2017).)

(Anm: Combination of NSAIDs and gastric protection can lead to inflammation in small intestine. Patients with inflammatory diseases are often prescribed non-steroidal anti-inflammatory drugs. They are also often recommended to use a proton pump inhibitor to protect their stomach. (news-medical.net 11 .4.2017).)

(Anm: Reseptfrie NSAID-er linkes til økt risiko for hjertestans, ifølge studie. Smertestillende legemidler som anses ufarlige for publikum er assosiert med økt risiko for hjertestans, ifølge forskning publisert i dagens utgave av European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) Disse inkluderte de ikke-selektive NSAID-er (diclofenac, naproxen, ibuprofen) og COX-2-hemmere (rofecoxib celekoksib). Over-the-counter NSAIDs linked to elevated risk of cardiac arrest, study finds. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published today in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) These included the non-selective NSAIDs (diclofenac, naproxen, ibuprofen), and COX-2 selective inhibitors (rofecoxib, celecoxib). (news-medical.net 15.3.2017).

- Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. (- Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs.)

(Anm: Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. Er du en ung mand og har taget de smertestillede gigtpiller ibuprofen i bare 14 dage, så kan du risikere at skade produktionen af hormonet testosteron. Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs. (dr.dk 9.1.2018).)

- Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. (- De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.)

(Anm: Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction. (lakemedelsvarlden.se 2.2.2018).)

(Anm: Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reproduction 2018 (Published: 02 February 2018).)

– Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår.

(Anm: Forskere: Ibux gjør unge menn eldre. Testosteronnivået synker markant i unge menn som tar ibuprofen over flere uker, sier danske forskere. (…) – For menn er det viktig at testosteronnivået ligger på et stabilt nivå, sier seniorforsker David Møbjerg Kristensen ved Rigshospitalet i København. Ifølge Norsk Helseinformasjon, nhi.no, kan menn med lavt testosteronnivå føle seg slitne, ha lav sexlyst, og ha risiko for tap av muskel- og beinmasse. (…) Advarte mot blanding I 2012 advarte Statens legemiddelverk i Norge mot å blande de to vanlige smertestillende medisinene Ibux og Paracet, noe mange gjør for å lindre smerte og få ned feberen. – Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår. (NTB) (dagsavisen.no 9.1.2018).)

(Anm: Forskere advarer mot bivirkninger av ibuprofen. Unge menn som tar smertestillende medisiner som inneholder virkestoffet ibuprofen, får lavere nivåer av kjønnshormonet testosteron, viser dansk forskning. (…) Etter to uker viste det seg at gruppen som fikk ibuprofen hadde forhøyet nivå av hormonet LH, noe som skjer når hjernen forsøker å kompensere for det reduserte testosteronnivået, såkalt kompensert hypogonadisme. (nrk.no 9.1.2018).)

(Anm: Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadism. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (January 8, 2018).)

(Anm: Mannlig hypogonadisme. Mannlig hypogonadisme skyldes nedsatt produksjon av kjønnshormonet testosteron. Det kan skyldes svikt i reguleringen i hjernen eller produksjonen i testiklene. (…) Prognose Menn med varige årsaker til hypogonadisme - genetiske feil, skader på testiklene, skader på hypofysen - trenger livslang behandling. Menn med forbigående hypogonadisme som følge av annen sykdom eller medisinbruk vil ofte bli bra igjen når den underliggende sykdommen er gått tilbake eller man stanser medisinbruken som fører til lavt testosteron, for eksempel kortison. (nhi.no 10.1.2018).)

(Anm: Bakgrunn. Hypogonadisme hos menn er et klinisk syndrom som kan oppstå gjennom hele livssyklusen og beror vanligst på sykdom som direkte eller indirekte medfører at testiklene ikke klarer produsere et fysiologisk testosteron nivå og et normalt antall spermatozoer. Diagnosen hypogonadisme kan ikke stilles kun gjennom måling av testosteron nivået, men det må også være symptomer forenlig med denne tilstanden. Klassiske årsaker er hypofyse tumorer, Kallman’s syndrom (sekundær hypogonadisme), Klinefelter syndrom og XX-males syndrom (primær hypogonadisme). (helsebiblioteket.no - Versjon 2015: Johan B. Svartberg og Anders P. Jørgensen).)

- NSAID kan forårsake endringer i cellemembraner; funn kan ha store konsekvenser for legemiddelutviklere.

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers Researchers have discovered that three commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, alter the activity of enzymes within cell membranes. Their finding suggests that, if taken at higher-than-approved doses and/or for long periods of time, these prescription-level NSAIDs and other drugs that affect the membrane may produce wide-ranging and unwanted side effects. (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: L17.1.1 Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) Ikke-selektive NSAID: Acetylsalisylsyre, deksibuprofen, deksketoprofen, diklofenak, diklofenak-misoprostol, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, ketorolak, meloksikam, nabumeton, naproksen, naproksen-esomeprazol, piroksikam, tolfenam  (legemiddelhandboka.no 20.1.2017).)

- Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®.

(Anm: NSAIDs utgjør en stor gruppe legemidler med relativt lik, betennelsesdempende virkning. Ulempen er at midlene kan forårsake mageplager, i noen tilfeller mageblødninger. (…) Det finnes mange ulike NSAIDs å få kjøpt. Enkelte selges uten resept, for eksempel Ibux® og naproxen. Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®. Det finnes også en variant av denne medisinen som kalles COX-2 hemmere. Disse gir noe mindre bivirkninger fra magen og mindre risiko for magesår, men medfører økt risiko for hjerte/kar-sykdom. (nhi.no 30.5.2013).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

- Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

(Anm: Ibuprofen er et ikkesteroid antiinflammatorisk middel (NSAID), et propionsyrederivat. Medikamentet brukes hovedsakelig ved smerter, som febernedsettende og ved menstruasjonsplager. Ibuprofen er tilgjengelig som tabletter og som gel til utvortes bruk. Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox. (…) Se artikkel om NSAIDs for mer om virkningsmekanisme og bivirkninger (no.wikipedia.org).)

(Anm: Kardiovaskulære risici ved behandling med nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID). KONKLUSION NSAID-behandling er associeret med en lang række kardiale komplikationer i form af destabilisering af blodtryksbehandling, hjertesvigt, myokardieinfarkt, atrieflimren, venøs tromboemboli, blødning ved kombinationsbehandling med antitrombotika og pludselig hjertedød. Selv korttidsbehandling synes at være associeret med en øget risiko, og særligt diclofenac har en uheldig risikoprofil. Dertil kommer, at der er en dosisrelateret øgning i de kardiovaskulære risici forbundet med NSAID-behandling, hvorimod den terapeutiske og smertestillende effekt ikke øges tilsvarende. NSAID-behandling frarådes derfor til patienter med hjerte-kar-sygdom, og anvendelse af diclofenac frarådes generelt. Ugeskr Læger 2016;178:V08160612.)

(Anm: Extracorporeal IgE Immunoadsorption in Allergic Asthma: Safety and Efficacy. EBioMedicine. 2017 Feb 12. pii: S2352-3964(17)30066-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: New technique removes the cause of allergic asthma: Antibodies are suctioned off. Allergies are the commonest cause of asthma. The immune system over-reacts to harmless substances such as birch or grass pollen, for example, forming immunoglobulin E antibodies (IgE). Together with the inflammatory cells in the skin and mucous membranes, the "mast cells", IgE antibodies are responsible for certain allergic diseases, such as asthma and hay fever, for example, and are also partly responsible for the development of neurodermatitis. Scientists from MedUni Vienna have now successfully developed a technique for suctioning the IgE antibodies out of the blood, thereby significantly improving the quality of life for people who suffer from severe allergic asthma. (…) The researchers now want to conduct follow-up studies to optimise the use of IgEnio - currently patients have to have IgE antibodies removed from their blood for a morning approximately once a week during the pollen season - and to test its use for treating inflammatory skin diseases, in which IgE antibodies are also implicated. (medicalnewstoday.com 7.7.2017).)

(Anm: Extracorporeal IgE Immunoadsorption in Allergic Asthma: Safety and Efficacy. EBioMedicine. 2017 Feb 12. pii: S2352-3964(17)30066-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Autoimmune disease: Could modified red blood cells lead to new treatments? (medicalnewstoday.com 7.3.2017).)

(Anm: Using NSAIDs during a cold may increase heart attack risk. Taking ibuprofen or other nonsteroidal anti-inflammatory drugs to help relieve cold or flu symptoms may seem harmless, but new research suggests otherwise. It could increase the risk of heart attack. Study co-author Dr. Cheng-Chung Fang, of the National Taiwan University Hospital, and colleagues recently reported their findings in The Journal of Infectious Diseases. (medicalnewstoday.com 6.2.2017).)

(Anm: NSAIDs offer little benefit for spinal pain, review finds. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen offer little more clinical benefit to patients with spinal pain than a placebo, a systematic review and meta-analysis has found. The review of 35 randomised placebo controlled trials involving 6065 people, published in the Annals of the Rheumatic Diseases,1 found that NSAIDs did provide some relief from pain and disability but found little evidence that they were more effective than placebo. Researchers found that, in every six patients treated with an NSAID, only one would benefit. BMJ 2017;356:j605 (Published 06 February 2017).)

(Anm: Demente rammes i højere grad af hjerte-kar-sygdom. Hjerteforeningen følger ministerens arbejde med handlingsplan om demens, der er essentiel for hjertepatienter også. Demens og hjerte-kar-sygdomme har fælles risikofaktorer, siger forskningschef. (hjerteforeningen.dk 3.10.2016).)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

- Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (- Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper.)

(Anm: Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (Trends in unintentional injury deaths, U.S., 1999-2005: age, gender, and racial/ethnic differences.) Detaljene som er skjult i den siste økningen (1999-2004) for utilsiktet dødelighet ved skade, er ikke undersøkt. (…) De totale utilsiktede antall dødsfall grunnet skade økte betydelig bare hos hvite, en økning på 2 % per år for hvite menn / gutter og en økning på 2,8 % for hvite kvinner / jenter (p <0,05). Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper. (…) KONKLUSJONER: Spesifikke undergrupper av hvite har nylig opplevd de mest markante økningene i fatale utilsiktede skader, inkludert fall, forgiftning, kollisjoner fra kjøretøyer, kvelning, brann / brann og drukning. Disse økninger fortjener mer oppmerksomhet fra forskere og de politiske ansvarlige personer. Am J Prev Med. 2009 Sep;37(3):188-94.)

- 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.)

(Anm: 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.) (- Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om.) (- I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger.) (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret. (tv2.no 26.2.2019).)

(Anm: Behandla 90 000 skadar etter ulykker i heimen i 2017. Heimen er den vanlegaste skadestaden. I 2017 behandla norske sjukehus 90 000 ulykkesskadar der heimen var skadestad. Det viser ein rapport frå Folkehelseinstituttet. (fhi.no 26.2.2019).)

(Anm: Ohm E, Madsen C, og Alver K. "Skadebildet i Norge - Fordeling etter utvalgte temaområder". Rapport 2019: Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. (fhi.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mange ignorerer symptomer på KOL. (…) Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. (sundhedsstyrelsen.dk 19.9.2016).)

(Anm: Ekstreme klimaforandringer er allerede et faktum i Europa. Uanset hvor meget, der diskuteres – ekstrem tørke, hedebølger og voldsom regn er allerede et faktum i Europa, konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer om nye sygdomme og hårde vilkår for landbruget i Østeuropa. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, der udsendes hvert fjerde år, og han er ikke i tvivl: »Vi har allered... (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: Nesten ni av ti vet ikke at alkohol kan forverre allergi. Man kan bli mer døsig eller få nedsatt konsentrasjonsevne. (...) Når man drikker alkohol, kommer immunsystemet i kontakt med allergenet man reagerer på fordi alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet av fremmedstoffer, opplyser Randen. (dagbladet.no 6.5.2016).)

(Anm: 5 merkelige allergier du ikke vet om. ALLERGI: Allergi oppstår når immunforsvaret plutselig oppfatter harmløse stoffer som giftige for kroppen. Derfor kan selv stoffer kroppen trenger plutselig bli betraktet som fiender, og resultatet er kløe og utslett. Her er fem av de underligste allergiene. (illvit.no 1.7.2016).)

(Anm: In-house test kits help motivate parents to reduce allergens in their homes (medicalnewstoday.com 3.11.2015).)

(Anm: Worsening Asthma Tied to Sausage and Ham. Dose effect: four or more weekly servings had strongest association. Diets rich in processed meats such as ham, sausage, and salami were associated with worsening asthma symptoms over time, according to researchers in France. (…) In addition, body mass index (BMI), which has previously been associated with exacerbating asthma symptoms, accounted for just 14% of the total effect (OR 1.07; 95% CI 1.01-1.14), they wrote online in Thorax. (medpagetoday.com 20.12.2016).)

(Anm: Hay fever's hidden supporting substances. Non-allergenic substances in pollen heighten the immune response. (…) The results were clear: In both the skin prick test and the nasal inhalation approach, the reactions were much stronger when the low molecular substances were administered along with the allergen. (medicalnewstoday.com 13.5.2016).)

(Anm: Probiotic could help alleviate hay fever symptoms. Researchers found that a probiotic consisting of both Lactobacilli and Bifidobacteria helped to alleviate hay fever symptoms and improved quality of life during allergy season. (medicalnewstoday.com 3.3.2017).)

(Anm: Microbiota promotes systemic T-cell survival through suppression of an apoptotic factor. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017 (Published ahead of print May 9, 2017).)

(Anm: Probiotic combination may help reduce hay fever symptoms, research shows. Many published studies have shown a probiotic's ability to regulate the body's immune response to allergies, but not all of the probiotics show a benefit, UF/IFAS researchers say. "Not all probiotics work for allergies. This one did," said Jennifer Dennis, a doctoral student in the UF/IFAS food science and human nutrition department and first author on the latest study. Scientists already know that the probiotic combination of lactobacilli and bifidobacteria, sold as Kyo-Dophilus in stores, helps maintain digestive health and parts of the immune system. They suspect that probiotics might work by increasing the human body's percentage of regulatory T-cells, which in turn might increase tolerance to hay fever symptoms. (medicinenet.com 2.3.2017).)

(Anm: Ny immunterapi i tabletform på vej til flere allergiområder. Immunterapi har været en stor forandring for patienter med allergi. Det ser ud til at tabletbehandlingen vil blive udvidet til patienter, der ikke kan tåle birkepollen eller dyr. Samtidig bliver der eksperimenteret med intralymfatisk immunterapi. (pharmatimes.com 27.3.2017).)

- Skuleborn har blitt sjuke i mange år – no er det funne fukt og asbest

Skuleborn har blitt sjuke i mange år – no er det funne fukt og asbest
nrk.no 5.10.2016
Bergen kommune beklagar etter at det er avdekt fuktskadar og mogleg asbestlekkasje på Varden skule i Fyllingsdalen. – Det er dette me har sagt heile vegen, seier FAU-leiar.

Tysdag informerte Bergen kommune tilsette ved Varden skule at det er funne fuktskadar og gjennombora asbestplater under arbeidet med rehabiliteringa av skulen. Det skriv Bergen kommune i ei pressemelding tysdag.

Mangeårige helseplager
I fleire år meldte tilsette og elevar om helseplager på grunn av det dårlege inneklimaet.

Allereie i 2010 fortalde NRK om helseproblema ved barneskulen.

2010: Lufta gjør elever syke

For tre år sidan fekk heile 7. trinn ved skule to dagars varsel om flytting. Grunnen var at personale var blitt dårlege av å vera i bygget.

2013: Flytter elever til ny skole på to dagers varsel

Kommunen har gjennomført tiltak for å betra klimaet, men problema med helseplager har heldt fram. Elevar og tilsette flytta difor i tur og orden frå dei tre skulebygga mellom 2012 og 2014.

Sidan då har skulen stått tom. No er truleg kjelda til problema funnen.

Eg beklagar på det sterkaste at elevar og tilsette har vore utsette for så dårlege bygg at det har ført til helseskader Kommunaldirektør Anne-Marit Presterud (…)

(Anm: Astmalegemidler (astma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rise in spring allergens linked to increased dry eye cases (medicalnewstoday.com 28.4.2015).)

(Anm: Vaccine for dust-mite allergies being tested by researchers (medicalnewstoday.com 25.7.2014).)

(Anm: Key paper on proteomics in the field of allergy published (medicalnewstoday.com 10.8.2015).)

(Anm: Symptomer ved anafylaktisk sjokk. Anafylaktisk sjokk er en akutt allergisk tilstand som kan være livstruende. Anafylaktisk sjokk inntreffer når kroppens immunforsvar blir overfølsomt og overreagerer på et stoff (allergen). Hele kroppen kan bli påvirket, vanligvis i løpet av noen minutter, men reaksjonen kan også komme flere timer senere. Et anafylaktisk eller allergisk sjokk når ofte toppen i løpet av 5-30 minutter, men det kan i sjeldne tilfeller pågå i flere dager.  Den som rammes av anafylaktisk sjokk, utvikler hurtig pusteproblemer og/eller sirkulasjonssvikt. Ofte forekommer det forandringer i huden og slimhinnene med kraftig rødhet og kløe i halsen. (allergiguiden.no (8.8.2016)).)

(Anm: Hay fever might alter the brain. (…) Increased neurogenesis, reduced microglia activity with allergic reaction. (…) The researchers say they are unable to say how these allergy-induced brain changes affect CNS function. They point out that neurogenesis in the hippocampus normally declines with age, contributing to memory-related disorders such as Alzheimer's disease, and this study suggests that allergic reaction increases neurogenesis. (medicalnewstoday.com 9.8.2016).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Genomics study points to origins of pollen allergens. (medicalnewstoday.com 8.8.2016).)

- Rektor om forfallen skole: – Er ikke et utedo verdig engang. (– Når jeg kommer inn her så kjenner jeg med en gang at dette er et rom jeg ikke vil være i. (- Ulovlige forhold.) (- I en tilstandsrapport fra Mycoteam står det at mange av klasserommene har forhøyede verdier soppspor og karbondioksid i luften.)

(Anm: Rektor om forfallen skole: – Er ikke et utedo verdig engang. Mens politikerne vurderer hva som skal gjøres med Ramberg skole, er rektor redd for at videre muggfunn kan stenge hele skolen. (…) – Når jeg kommer inn her så kjenner jeg med en gang at dette er et rom jeg ikke vil være i. (…) Det er et av rommene kommunelegen har stengt på grunn av store mengder fukt og muggsopp. Nå skal resten av klasserommene undersøkes. Hvis tilstanden er like dårlig der, kan hele skolen bli stengt. – De undersøkelsene som har vært gjort nå har kun vært stikkprøver. Om de går grundigere til verks må vi kanskje stenge helt ned, uten forvarsel. (nrk.no 21.2.2019).)

(Anm: Kraftig økning i allergier. Listen over hva de ikke kan spise i familien Neergård er lang. Professor mener minst 30 prosent av voksne og halvparten av dagens barn er plaget av allergi. (…)  Viktig med tidlig diagnose. Overlege og professor Karin C. Lødrup Carlsen mener det er viktig å få rett diagnose tidlig, spesielt viktig er dette om man tror man er allergisk mot mat. (aftenposten.no 13.8.2016).)

(Anm: Her er det forbudt med fisk. På Os barneskule har en elev med fiskeallergi satt stopper for alle former for fisk på skolen. (…) Les også Syk av mat. (…) Eleven er ifølge skrivet allergisk og sensitiv mot alle typer fisk og mat som inneholder spor av fisk. (…) Bra at skolen tar det på alvor. Torgeir Storaas, seksjonsleder ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, synes det er bra at skolen tar matallergi på alvor. (bt.no 22.8.2016).)

(Anm: Forskere advarer mot å sette barn på allergi-diett. En forskningsgruppe ved Oslo universitetssykehus er bekymret over at stadig flere foreldre setter barn på allergi-dietter uten at det er nødvendig. (forskning.no 15.8.2016).)

- Ledetråder i mikrobiomet (bakteriar, sopp og virus...) hos spedbarn peker på fremtidige allergier og astma. (- Enkelte mikrober tredoblet risikoen for astma.)

Clues in microbiome of infants point to future allergies and asthma
medicalnewstoday.com 13.9.2016
Mikrober som lever i tarmen hos nyfødte kan direkte påvirke deres fremtidige immunsystem, ifølge en studie publisert i Nature Medicine. Innholdet i mikrobiomer kan øke risikoen for allergi og astma senere i barndommen. The contents of the microbiome may increase the risk of allergies and asthma later in childhood. (…) (The microbes living in the gut of newborns could directly affect their future immune system, says a study published in Nature Medicine. The contents of the microbiome may increase the risk of allergies and asthma later in childhood.)

A 2014 study - by Susan Lynch of the University of California-San Francisco (UCSF), co-senior author of the current study, and colleagues - found that children are more likely to develop asthma if they grow up in a house with fewer bacterial species in the dust and more fungi. (…)

Enkelte mikrober tredoblet risikoen for astma (Certain microbes increase asthma risk threefold)

Now, researchers at UCSF and the Henry Ford Health System in Detroit, MI, have linked a particular pattern of microbes in the guts of 1-month-old infants to a threefold higher risk of developing allergic reactions by the time they are 2 years old and asthma by 4 years of age. (…)

The scientists also collected and preserved stool samples from the infants. Recently, the availability of new genetic technology has made it possible to analyze these samples for microbiome features that might link to asthma later in life.

The researchers studied the gut microbes of 130 1-month-old infants. The results fell into three clear groups, each with different types of bacterial and fungal species.

On matching the results of the analyses with the 2- and 4-year follow-up data, 11 infants had three times the risk of developing allergies and asthma, compared with the others. This group also lacked certain normal gut bacteria, but they had higher levels of certain fungal species.

Forskerne så på de metabolske biprodukter av mikrober i avføringsprøver. Disse molekylene gir et hint om hva mikrobene har gjort i tarmen. (…) (The researchers then looked at the metabolic byproducts of the microbes in the stool samples. These molecules provide clues about what the microbes have been doing in the gut.)

Infants with asthma risk appear to lack certain lipids
Newborns with healthy microbiomes have a range of molecules in their gut that can reduce inflammation, including a set of fat molecules that are thought to nourish T-regulatory immune cells. These cells keep the rest of the immune system in check. (…)

(Anm: Bakteriecocktailar kan bli framtidas medisin Mikroorganismane i kroppen vår påverkar alt frå psykisk helse til kreftrisiko. – Dette kjem til å bli svært viktig i behandling av sjukdommar, trur bioteknologi-ekspert. Menneskets mikrobiom - Bakteriar, sopp og virus som lever i kroppen vår, og det samla genomet til alle desse organismane utgjer vårt mikrobiom. - Tarmen er blant dei tettast befolka mikrobielle økosystema i verda, med om lag 100 milliardar – 1 billion celler per milliliter. - Mikrobiomet består av totalt 100 000 000 000 000 bakterieceller, 3 gongar meir enn menneskets eigne celler. - Sidan mikrobane er mindre enn menneskeceller får mikrobiomet plass i om lag 3 halvlitersglas. - Mikrobane lever på alle overflater av kroppen som er eksponert for utanomverda. Kjelde: The American Academy of Microbiology. (nrk.no 13.9.2016).)

(Anm: Repositive adds microbiome data into data catalog. The data, according to a company blog post, was derived from several sources including GigaDB, Human Microbiome Project and dbGaP and also includes data from the Personal Genome Project and personal collections including The Corpasome. (…) As FierceBiotech reported, the company debuted the first full version of its online genomics data platform late this summer, offering access to 992,000 data sets, 23 times as many as were available previously. (fiercepharma.com 7.11.2016).)

- Prebiotika kan hjelpe mot anstrengelsesutløst astma

Prebiotics could help treat exercise-induced asthma (Prebiotika kan hjelpe mot anstrengelsesutløst astma)
medicalnewstoday.com 6.8.2016
Å fremme gunstige tarmbakterier gjennom bruk av prebiotika kan bidra til å lette astma som er utløst av fysisk aktivitet viser en ny studie publisert i British Journal of Nutrition. (Promoting beneficial gut bacteria through the use of prebiotics could help ease asthma caused by physical activity, shows a new study published in the British Journal of Nutrition.)

Det finnes to typer av astma: allergisk og ikke-allergisk. Allergisk astma kan utløses av allergener, slik som pollen, støv og mugg, mens ikke-allergisk astma kan utløses av andre faktorer, bl.a. stress, trening, sykdommer og legemidler. (There are two types of asthma: allergic and nonallergic. Allergic asthma can be triggered by allergens, such as pollen, dust and mold, while nonallergic asthma can be triggered by other factors, including stress, exercise, illnesses, and medications.)

Imidlertid erfarer opp til 90 prosent av pasienter med astma - enten allergisk eller ikke-allergisk - symptomer under eller etter trening. (…) (However, up to 90 percent of patients with asthma - whether allergic or nonallergic - experience symptoms during or after exercise.)

Nå tyder forskning ledet av vitenskapsmenn ved Nottingham Trent University i Storbritannia på en mulig ny behandling for personer med anstrengelsesutløst astma: prebiotika. (…) (Now, research led by scientists from Nottingham Trent University in the United Kingdom suggests a possible new avenue of treatment for individuals with exercise-induced asthma: prebiotics.)

(Anm: Astmalegemidler (astma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Asthma Phenotypes and the Microbiome EMJ Allergy Immunol. 2016;1[1]:82-90.)

(Anm: New research: Danish nasal filter more than halves symptoms of hay fever. Getting through the pollen season can now become easier for some of the approximately 500 million people worldwide who suffer from sneezing and a runny nose, watery eyes and drowsiness during the allergy season (seasonal allergic rhinitis). (medicalnewstoday.com 10.6.2015).)

(Anm: Næsefilter, der er udviklet i Aarhus, mere end halverer generne ved høfeber (tv2oj.dk 9.6.2015).)

- Kuldeurticaria. Kuldeurticaria er utslett som kommer som følge av at man blir utsatt for kulde.

(Anm: Kuldeurticaria. Kuldeurticaria er utslett som kommer som følge av at man blir utsatt for kulde. Mange kan ha så milde plager at de aldri søker hjelp for det, mens andre kan ha store plager. (…) Kuldeurticaria er en av flere former av fysikalsk urticaria (elveblest). Andre former av fysikalsk urtikaria er trykkurticaria, dermografisme, varmeurticaria og solurticaria. Ved trykkurticaria oppstår utslett og blemmer under ryggsekkreimer eller andre trykkpunkter. Ved dermografisme vil stryking, kløing eller annen lett berøring kunne framprovosere utslettet. Ved skraping eller risping i huden kan man etter kort tid se en rød, hoven stripe der man skrapte. (nhi.no 22.1.2019).)

(Anm: Mysterious allergy to vibrations: gene provides clue. Imagine clapping your hands or taking a bumpy bus ride and coming out with a rash. For some people, these activities, as well as drying their hands with a towel or running, can lead to a form of hives called vibratory urticaria. (...) Itchy red welts, or hives, and other allergic symptoms such as flushing, headaches, fatigue, blurry vision or a metallic taste in the mouth can then occur. (medicalnewstoday.com 5.1.2016).)

- Matallergi eller intoleranse ble dokumentert for 3,6 prosent av befolkningen som ble studert.

(Anm: New study documents prevalence of food allergies. Anecdotal evidence of food allergies abounds, but just how common are these allergies and intolerances? In a new study, investigators from Brigham and Women's Hospital combed through medical records from more than 2.7 million patients, identifying more than 97,000 with one or more documented food allergy or intolerance. Their findings are published in the Journal of Allergy and Clinical Immunology. (…) Some of the team's findings include: - Food allergy or intolerance were documented for 3.6 percent of the population studied - Shellfish was the most commonly reported food allergy - The highest rates of food allergies or intolerance were among females and Asians (news-medical.net 31.5.2017).)

(Anm: Kjendislege mener 750.000 med matallergi tar feil (tv2nyhetene.no 17.12.2014.).)

(Anm: Diæt som socialt samlingspunkt. Nogle familier vil være så sunde, at deres børn får et sygt forhold til kost, siger behandlere af spiseforstyrrelser. En overlæge taler om ortoreksibæltet nord for København. (jyllands-posten.dk 1.7.2016).)

(Anm: Allergimedicin mindsker risikoen for at dø af kræft. Ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse viser, at almindelig allergimedicin kan forstærke effekten af kemoterapi med op til 24 pct. For visse lungekræftpatienter er effekten endda endnu større. (dagenspharma.dk 16.6.2016).)

(Anm: Tumsugare mindre utsatta för allergi. Bebisar och småbarn som suger på tummen eller biter på sina naglar verkar vara mindre utsatta för allergier, enligt nyzeeländska forskare. Studien stödjer teorin om att exponering av mikroorganismer tidigt i livet minskar risken för att utveckla allergier. (svt.se 12.7.2016).)

- Nesten ni av ti vet ikke at alkohol kan forverre allergi. (- Alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet av fremmedstoffer.)

Nesten ni av ti vet ikke at alkohol kan forverre allergi
dagbladet.no 6.5.2016
Man kan bli mer døsig eller få nedsatt konsentrasjonsevne.

Når man drikker alkohol, kommer immunsystemet i kontakt med allergenet man reagerer på fordi alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet av fremmedstoffer, opplyser Randen.

I tillegg reduserer alkohol kroppens evne til å bryte ned histamin. Samtidig inneholder gjerne øl, vin og sprit histamin som blant annet kan føre til at blodkarene utvider seg og slimhinnene hovner opp. Resultatet kan være hodepine, utslett og rennende nese og øyne. (…)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika?

(Anm: Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika? (- Konklusjon.) (- Svaret på tittelen på denne korte oversiktsoppgaven synes å være JA. Front Pharmacol. 2018; 9: 1408.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. De er usynlige for det nakne øye, og de invaderer og formerer seg i kroppen og forårsaker sykdom. Infeksjoner er forårsaket av bittesmå organismer som er usynlige for det nakne øye, og som invaderer og formerer seg i kroppen. Noen bakterier, virus, protozoer og sopp kan forårsake infeksjoner hos friske personer. Andre mikroorganismer forårsaker infeksjoner hos mennesker der kroppens forsvarsverk er svekket. Dette forsvarsverket betegnes immunsystemet. Vanligvis er kroppen i stand til motangrep gjennom immunsystemet mot slike invaderende mikroorganismer. En infeksjon opptrer når motangrepet mislykkes, og kroppen ikke får kontroll over de inntrengende organismene. (nhi.no 4.4.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Allergies during pregnancy linked with autism, ADHD. Already, lines have been drawn between allergies and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and autism. Similarly, links are known to exist between inflammation and the risk of schizophrenia, ADHD, and autism. (medicalnewstoday.com 17.11.2016).)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Giving antibiotics to children increases allergy risk. Giving antibiotics to children increases their risk of developing allergies later in life, according to new research. (…) Use of antibiotics in early life increased risk of hay fever in later life by 14% to 56% – again depending on the type of study analysed. (pharmaphorum.com 6.9.2016).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: Hormone and neurotransmitter systems disturbed in alcoholics' brains (medicalnewstoday.com 29.4.2016).)

(Anm: Scientists Have Finally Figured out How Herpes Tricks the Immune System. (theconversation.com 8.2.2016).)

(Anm: Immune system link to dementia. An out of control immune system has been identified as a possible cause of neurodegenerative diseases such as Alzheimer's. Researchers at the University of Adelaide in South Australia have assembled strong evidence to suggest the body's immune system can develop an inflammatory response that kills brain cells. Research Assistant Danielle Fornarino said millions of people were affected by neurodegenerative diseases and dementia but there had previously been no definitive cause. (medicalnewstoday.com 13.5.2016).)

(Anm: Found: A potential new way to sway the immune system. A new international collaboration involving scientists at The Scripps Research Institute (TSRI) opens a door to influencing the immune system, which would be useful to boost the effectiveness of vaccines or to counter autoimmune diseases such as lupus and rheumatoid arthritis. The research, published in The Journal of Experimental Medicine, focused on a molecule called microRNA-155 (miR-155), a key player in the immune system's production of disease-fighting antibodies. "It's very exciting to see exactly how this molecule works in the body," said TSRI Associate Professor Changchun Xiao, who co-led the study with Professor Wen-Hsien Liu of Xiamen University in Fuijan province, China. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: TSRI researchers find 'lead actors' in immune cell development. A new study, led by scientists at The Scripps Research Institute (TSRI), reveals a surprising twist in immune biology. The research in animal models suggests that members of a cluster of microRNAs (miRNAs) - small non-coding RNA molecules that play a role in regulating gene expression - work together throughout the different stages of immune cell generation. (medicalnewstoday.com 2.8.2016).)

(Anm: 12 Natural Ways to Defeat Allergies. Breathe easier -- once you learn these tricks and treatments to help block triggers and ease nasal symptoms. (webmd.com 4.10.2015).)

(Anm: Eating peanuts in early years reduces allergy risk even with later abstinence. BMJ 2016;352:i1343 (Published 07 March 2016).)

(Anm: Citizen science app to track UK allergy sufferers. British allergy sufferers are to turn citizen scientists in a bid to decode the poorly understood world of seasonal allergies thanks to a free new app. The app - called #BritainBreathing - a collaboration between the Royal Society of Biology, the British Society for Immunology, and The University of Manchester, aims to help the one in four people in the UK who suffer from seasonal allergies like hay fever and asthma. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

(Anm: - I virkeligheten kan kløe og kloring hos mennesker være bivirkninger av antidepressiva, som kan øke nivået av serotonin i huden. (- I tillegg til eksem kan kronisk kløe stamme fra systemiske forhold, inkludert nyresvikt, skrumplever og visse typer kreft. Forståelse av det molekylære grunnlaget for kronisk kløe er av vesentlig klinisk interesse, og nå er det et nytt mål tilgjengelig for forskning.) Serotonin receptor is involved in eczema and other itch conditions (Serotoninreseptor er involvert i eksem og andre kløende tilstander) (medicalnewstoday.com 12.6.2015).)

(Anm: HTR7 Mediates Serotonergic Acute and Chronic Itch. Highlights • Activation of peripheral HTR7 receptors triggers itch but not pain behaviors • HTR7 promotes opening of the inflammatory ion channel TRPA1 • Serotonin- and SSRI-evoked itch is mediated by HTR7 and TRPA1 • HTR7 and TRPA1 are required for the development of atopic dermatitis in mice. Neuron. 2015 Jul 1;87(1):124-38.)

- Ny forskning bekrefter korrelasjon mellom vanlige bakterier (inkludert MRSA) og eksem.

(Anm: New research confirms correlation of common bacteria (including MRSA) and eczema. A new study published in the British Journal of Dermatology has shown that, on average, 70% of eczema patients are colonised with Staphylococcus aureus bacteria (S. aureus, including MRSA) on their skin lesions. Patients with more severe disease had a greater risk of being colonised. These results provide an indication of the importance of colonisation as a possible trigger in eczema. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Prevalence and odds of Staphylococcus aureus carriage in atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2016 Mar 19. doi: 10.1111/bjd.14566. [Epub ahead of print].)

(Anm: Association of Evidence-Based Care Processes With Mortality in Staphylococcus aureus Bacteremia at Veterans Health Administration Hospitals, 2003-2014. Questions  Have outcomes for patients with Staphylococcus aureus bacteremia improved, and how have changes in use of evidence-based care processes affected outcomes? (…) Conclusions and Relevance Mortality associated with S aureus bacteremia decreased significantly in VHA hospitals, and a substantial portion of the decreasing mortality may have been attributable to increased use of evidence-based care processes. The experience in VHA hospitals demonstrates that increasing application of these care processes may improve survival among patients with S aureus bacteremia in routine health care settings. JAMA Intern Med. Published online September 5, 2017.)

(Anm: Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) Forekomsten av infeksjoner med meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) har økt betydelig i de fleste land i de siste 10 årene, men det registreres en tendens til avflatning av hyppighet i noen land. Infeksjonene opptrer særlig på sykehus, og de fører til økt sykelighet, økte kostnader og høyere dødelighet. MRSA sprer seg nå i økende grad også i primærhelsetjenesten1-2. Fakta - Tidlig etter at penicillinet ble oppdaget, greide noen av bakteriene å forandre seg slik at de ikke lot seg drepe av penicillin. - Meticillin ble utviklet, et spesial-penicillin beregnet for motstandsdyktige stafylokokker. - Bakteriestammer som også var motstandsdyktige mot meticillin, utviklet seg; MRSA - Meticillin Resistent Stafylokokkus Aureus. - En frisk person med påvist MRSA kalles en bærer av MRSA. - Når MRSA-bakterier kommer over på huden til personer med sår eller skader, eller med svekket immunapparat, kan bakteriene trenge gjennom huden og inn i kroppen og forårsake alvorlige infeksjoner. - En MRSA-infeksjon kan bli livstruende blant annet fordi en rekke antibiotika ikke hjelper. - Det viktigste tiltaket for å holde andelen av MRSA-infeksjoner så lav som mulig, er å bruke antibiotika på riktig måte. (nhi.no 20.9.2017).)

- Danske myndigheder undersøger mulig sammenhæng mellem COVID-19 og sjælden lidelse hos børn. (- De inflammationstilstande, man har set i udlandet, ligner det sjældne Kawasaki syndrom og toksisk shock syndrom, der begge skyldes unormale reaktioner i immunsystemet.)

(Anm: Danske myndigheder undersøger mulig sammenhæng mellem COVID-19 og sjælden lidelse hos børn. Meldinger fra udlandet peger på en mulig forbindelse mellem COVID-19-infektion og sjældne inflammationstilstande hos børn. Derfor er der blevet iværksat landsdækkende undersøgelser af den mulige sammenhæng, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. (…)  De inflammationstilstande, man har set i udlandet, ligner det sjældne Kawasaki syndrom og toksisk shock syndrom, der begge skyldes unormale reaktioner i immunsystemet.  Læger i Bergamo, der er den by med flest smittede og døde med COVID-19 i Italien, er særligt optagede af den mulige sammenhæng. Siden virussens udbrud i Bergamo er antallet af Kawasaki-lignende tilstande steget til omkring 10 tilfælde om måneden. Normalt ses tilstanden kun hos et barn hver tredje måned, skriver lægerne fra Bergamo i et nyt studie udgivet i det ansete medicinske tidsskrift The Lancet. (videnskab.dk 16.5.2020).)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

(Anm: Urosepsis er blodforgiftning (sepsis) som utgår fra urinveiene. Dette skyldes at bakterier som har forårsaket urinveisinfeksjon eller en akutt nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), sprer seg til blodbanen. Samme bakterie kan påvises i urinen og blodet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Svenske Melvin (9) fikk sjeldne symptomer på corona. (-  Leger i USA og Storbritannia har varslet om symptomene de mener ser ut som Kawasakis sykdom og toksisk sjokksyndrom (TSS).)

(Anm: Svenske Melvin (9) fikk sjeldne symptomer på corona. I flere land har leger begynt å undersøke sjeldne symptomer hos barn med coronaviruset. For ni år gamle Melvin føltes det som at huden brant. SJELDNE SYMPTOMER: Legene mistenkte Kawasakis sykdom da Melvin fikk en rekke sjeldne symptomer tidligere i mai. Kawasakis sykdom er ifølge norske FHI sjeldent, men noen tilfeller påvises i Norge hvert år. Sammenheng med covid-19 er per i dag hverken etablert eller godt forstått. (…) Sjeldne symptomer hos barn 14. mai skrev BBC at opptil 100 barn i Storbritannia har vært rammet av en sjelden inflammatorisk sykdom. Allerede 27. april ble britiske barneleger oppfordret til å se etter «sjeldne, men farlige» symptomer hos barn, etter åtte barn ble syke i London. En av dem var en 14-åring som døde. Alle de åtte barna hadde symptomer som høy feber, utslett, rød øyne, hevelser og generelle smerter, ifølge BBC. De fleste av barna hadde ingen store problemer med lunger eller pusting. Leger i USA og Storbritannia har varslet om symptomene de mener ser ut som Kawasakis sykdom og toksisk sjokksyndrom (TSS). Nå gransker leger i blant annet USA, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania og Sveits tilstanden hos barn, ifølge The Guardian. Også Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge har siden 27. april bedt norske barneleger være årvåkne og varsle om tilfeller med mulig sammenheng med covid-19. (vg.no 21.5.2020).)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

- Modellen Lauren (29) mistet beinet etter tampongbruk. Nå frykter den unge kvinnen at hun også må amputere sitt andre bein på grunn av «tampongsyken».

(Anm: Modellen Lauren (29) mistet beinet etter tampongbruk. Nå frykter den unge kvinnen at hun også må amputere sitt andre bein på grunn av «tampongsyken». (…) Den amerikanske modellen fikk den sjeldne toksisk sjokksyndrom, også kjent som TSS eller «tampongsyken». Sykdommen er sjelden, men kan i verste fall få fatale konsekvenser. For Wasser førte den alvorlige infeksjonen til at hun som 24-åring måtte amputere det høyre beinet fra kneet og ned. (…) – Jeg mistet det helt. Jeg skrek og gråt, sier Wasser i et intervju med Washington Post denne måneden. (…) I januar i år gikk Sørlandet sykehus ut i NRK og advarte jenter mot å ha tamponger for lenge inne, etter to jenter på kort tid ble innlagt med TSS. – Det som er felles for våre pasienter er at de har hatt tampongen inne lenge. De har ikke vært klar over at det kan være farlig, sa overlege Ole Bjørn Kittang til kanalen. (tv2.no 23.12.2017).)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

- Mooncups (menskopp) kan utgjøre større risiko for toksisk sjokk syndrom enn tamponger, hevder studie.

(Anm: Mooncups may pose greater risk of toxic shock syndrome than tampons, study claims. Toxic shock syndrome (TSS) has long-been associated with tampon use, but a new study claims that menstrual cups could pose an even greater risk. Favoured for their economical and eco-friendly properties, menstrual cups have risen in popularity in recent years and are viewed by many as an ethical and more hygienic alternative to more traditional sanitary products, such as towels and tampons. However, the study, published today in the journal of Applied and Environmental Microbiology, claims that a common infectious bacteria linked to TSS can remain on the cup, regardless of model or composition, even after being washed as advised. (independent.co.uk 20.4.2018).)

(Anm: Impact of currently marketed tampons and menstrual cups on Staphylococcus aureus growth and TSST-1 production in vitro. Abstract Fifteen currently marketed intravaginal protection products (11 types of tampon and four menstrual cups) were tested by the modified tampon sac method to determine their effect on Staphylococcus aureus growth and toxic shock toxin 1 (TSST-1) production. Most tampons reduced S. aureus growth and TSST-1 production, with differences based on brand and composition, and S. aureus growth was higher in de-structured than in unaltered tampons. We observed higher S. aureus growth and toxin production in menstrual cups than in tampons, potentially due to the additional air introduced to the bag by cups, with differences based on cup composition and size.Importance Menstrual toxic shock syndrome is a rare but severe disease. (…)  Notably, our results do not show that menstrual cups are safer than tampons and suggest that they require similar precautions. Appl Environ Microbiol. 2018 Apr 20. pii: AEM.00351-18.)

- Advarer mot tampongsyke: – Man tenker ikke at man kan få alvorlige sykdommer. (- Sykehuset er bekymret etter flere tilfeller av toksisk sjokksyndrom, såkalt tampongsyke, hos unge jenter.)

(Anm: Advarer mot tampongsyke: – Man tenker ikke at man kan få alvorlige sykdommer. På to uker har to jenter blitt innlagt på intensivavdelinga ved Sørlandet sykehus med tampongsyke. (…) Sykehuset er bekymret etter flere tilfeller av toksisk sjokksyndrom, såkalt tampongsyke, hos unge jenter. (…) Tampongråd fra overlege overrasker jenter NRK har snakket med. (…) – Jentene risikerer blodforgiftning, dårlig sirkulasjon og sviktende organer. I verste fall kan det være dødelig, sier overlege ved barneavdelingen Ole Bjørn Kittang. Han legger til at det heldigvis går det bra med de fleste. (nrk.no 10.1.2017).)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

- Ingen grense for kjemikalier i tamponger. Det finnes heller ingen grenseverdi for kreftfremkallende og hormonforstyrrende stoffer i tamponger. Før NRK testet tampongene var det bare produsentene selv som visste hva de inneholdt.

(Anm: Ingen grense for kjemikalier i tamponger. Det finnes heller ingen grenseverdi for kreftfremkallende og hormonforstyrrende stoffer i tamponger. Før NRK testet tampongene var det bare produsentene selv som visste hva de inneholdt. Det er ikke noe regelverk for kjemikalier i intimhygiene. Det betyr at både hormonforstyrrende og kreftfremkallende stoffer er tillatt i tamponger. SJEKK TESTEN: Billige tamponger suger like bra som dyre (…) Ikke ulovlig – Det er riktig at det ikke er regelverk spesifikt for tamponger, skriver Heidi Morka, seksjonsleder i Miljødirektoratet i en e-post. De som selger slike produkter har ansvar for at de ikke inneholder farlige stoffer. Skulle det vise seg at mengden utgjør en helserisiko, kan andre tiltak være nødvendig. – En slik regulering kan gjøres av EU, som gjennom EØS-avtalen også vil gjelde i Norge, legger hun til. Det utredes nå om det er behov for forbud mot kjemikalier nettopp i tamponger. (nrk.no 2.3.2020).)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

- Farliga kemikalier kan finnas i tamponger och bindor. Ämnen som finns i vardagsprodukter kan vara farliga, hormonstörande och kan påverka möjligheten att få barn.

(Anm: Farliga kemikalier kan finnas i tamponger och bindor. Ämnen som finns i vardagsprodukter kan vara farliga, hormonstörande och kan påverka möjligheten att få barn. Därför ska nu Kemikalieinspektionen göra en kartläggning. – Det är inte de enskilda kemikalierna i enskilda produkter som i sig utgör skadlighet, utan det är den sammantagna exponeringen från alla skadliga ämnen som vi är oroliga för och som på sikt kan orsaka cancer och infertilitet, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen till Sveriges Radio. Innehållet i gummi, silikon och papper ska undersökas. Två skadliga ämnen som redan är kända är ftalater och bly, men det kan finnas fler. Läs också: Minskad spermaproduktion hos män i västvärlden. (netdoktor.se 19.9.2017).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Farliga ämnen ska kartläggas av Kemikalieinspektionen. Tamponger, bindor och menskoppar skal granskas. Tamponger, kläder och kammar. Hormonstörande ämnen och andra farliga kemikalier kan finnas i mycket i vår vardag.

(Anm: Farliga ämnen ska kartläggas av Kemikalieinspektionen. Tamponger, bindor och menskoppar skal granskas. Tamponger, kläder och kammar. Hormonstörande ämnen och andra farliga kemikalier kan finnas i mycket i vår vardag. Nu ska Kemikalieinspektionen kartlägga farliga ämnen i vanliga produkter. – Att det förekommer farliga ämnen i en del produkter det vet vi. Men exakt var de förekommer, det är det vi hoppas att det här uppdraget ska kasta ljus över, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen. – Det är inte de enskilda kemikalierna i enskilda produkter som i sig utgör skadlighet, utan det är den sammantagna exponeringen från alla skadliga ämnen som vi är oroliga för och som på sikt kan orsaka cancer och infertilitet, säger han. (sverigesradio.se 17.9.2017).)

- Ny studie: Mange kvinner som tar abort, har brukt prevensjon. Professor emerita i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Oslo, Britt-Ingjerd Nesheim, sier til nettavisen at flere kvinner bør gå over fra å bruke p-piller til såkalte langtidsvirkende reversible prevensjoner, som kobberspiral, hormonspiral og p-stav.

(Anm: Ny studie: Mange kvinner som tar abort, har brukt prevensjon. Professor emerita i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Oslo, Britt-Ingjerd Nesheim, sier til nettavisen at flere kvinner bør gå over fra å bruke p-piller til såkalte langtidsvirkende reversible prevensjoner, som kobberspiral, hormonspiral og p-stav. Hun vet fra sin praksis som kvinnelege at det er stor risiko for å bruke p-piller feil, i og med at du må huske på å bruke den hver eneste dag. (aftenposten.no 21.12.2015).)

- Legene trodde at Gabriella (8) bare reagerte på nøtter – to dager senere kom skrekkbeskjeden. Gang på gang ble Gabriella Bondi (8) sendt hjem fra legen og sykehuset.

(Anm: Legene trodde at Gabriella (8) bare reagerte på nøtter – to dager senere kom skrekkbeskjeden. Gang på gang ble Gabriella Bondi (8) sendt hjem fra legen og sykehuset. Først da moren satte ned foten, ble det slått full alarm. Nå advarer hun andre. (…) Først to dager senere slo sykehuset full alarm, etter å ha funnet ut at hun hadde toksisk sjokksyndrom (TSS). – Hadde vi bare akseptert allergi-diagnosen og ikke fortsatt å dra tilbake til sykehuset, hadde Gabby trolig ikke vært med oss i dag. (…) Sjelden og alvorlig TSS er ifølge Norsk Helseinformatikk en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kjennetegnes av hurtig innsettende høy feber, oppkast, diaré, sår hals, muskelsmerter og hodepine. TSS kan angripe de fleste organer i kroppen og kan i løpet av 24 til 72 timer bli livstruende dersom rask behandling ikke igangsettes. Christine deler nå bilder av Gabrielle for å sette fokus på den sjeldne tilstanden, slik at andre foreldre kan være obs hvis barna deres blir syke. (tv2.no 2.10.2019).)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

- Bakteriemi med gule stafylokokker forekommer hyppigere enn ellers hos slektninger av dem som har vært innlagt for dette.

(Anm: Arvelig disposisjon for bakteriemi? Bakteriemi med gule stafylokokker forekommer hyppigere enn ellers hos slektninger av dem som har vært innlagt for dette. Det viser en dansk studie. Staphylococcus aureus er en del av vår normalflora og en vanlig årsak til hudinfeksjoner, men det er uklart hvorfor enkelte utvikler bakteriemi. I en dansk kohortstudie fulgte man nesten 35 000 personer med førstegradsslektning som hadde vært innlagt med bakteriemi forårsaket av S. aureus (1). I løpet av median 7,8 år hadde disse personene forhøyet risiko for bakteriemi sammenliknet med normalbefolkningen (RR 2,49; 95 % KI 1,95 – 3,19). Risikoen var særlig høy hos søsken (RR 5,01; 95 % KI 3,3 – 7,62). – Ut fra tidligere studier har man antydet at vertsfaktorer kan være av betydning for å få denne type infeksjoner. I denne studien vises sammenhengen tydelig, sier Truls Leegaard, som er avdelingsoverlege ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Akershus universitetssykehus. – Bakteriemi med S. aureus har en dødelighet på 14 – 30 % og er derfor en fryktet sykdom. I 2015 ble det registrert ca. 18 000 positive blodkulturer i Norge, hvorav 11 % var S. aureus. Studien gir oss viktig kunnskap for å undersøke målrettet hvorfor noen har økt risiko for denne typen infeksjoner, sier Leegaard. Tidsskr Nor Legeforen 2016 136:1885 (6.12.2016).)

(Anm: Are prebiotics or probiotics effective against dermatitis? Evidence supporting a key role for an altered gut microbiome in the development of atopic dermatitis (AD) would suggest that the use of probiotics or prebiotics to correct microbial imbalances in the gut could help prevent or treat AD. A comprehensive review examining clinical studies of probiotics and prebiotics, given separately or combined, and factors affecting their efficacy is published in Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology, a peer-reviewed journal from Mary Ann Liebert, Inc., publishers. The article is available free on the Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology website. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: Intestinal Interleukin-17 Receptor Signaling Mediates Reciprocal Control of the Gut Microbiota and Autoimmune Inflammation. (…) Conditional deletion of IL-17R in the enteric epithelium demonstrated that there was a reciprocal relationship between the gut microbiota and enteric IL-17R signaling that controlled dysbiosis, constrained Th17 cell development, and regulated the susceptibility to autoimmune inflammation. Immunity. 2016 Mar 15;44(3):659-71.)

- Det är känt att inhalerade kortikosteroider ökar risken för lunginflammation då de används för att behandla kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

EMA avslutar granskning av inhalerade kortikosteroider vid KOL
lakemedelsverket.se 16.5.2016
Uppdatering 2016-05-16: CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) uttryckte stöd till PRACs rekommendationer vid gruppens möte den 25-28 april 2016. CHMPs utlåtande kommer nu att sändas vidare till Europakommissionen för ett legalt bindande beslut i alla medlemsstater.

Information till patienter

 • Det är känt att inhalerade kortikosteroider ökar risken för lunginflammation då de används för att behandla kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
 • Inhalerade kortikosteroider reducerar inflammationen och svullnaden i lungorna och underlättar därmed andningen för patienter med KOL. Inhalerade kortikosteroider ingår i en grupp läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser: beklometason, budesonid och flutikason.
 • Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat risken för lunginflammation hos KOL-patienter som använder inhalerade kortikosteroider och kan konstatera att risken gäller samtliga läkemedel i denna klass. Det finns inga bevis för några skillnader i risk mellan de olika preparaten.
 • Patienter ska informera sin läkare om de får symtom som tyder på begynnande lunginflammation, så att diagnos kan ställas och behandling kan sättas in i ett tidigt skede. Symtomen kan likna försämringsperioder (exacerbationer) av KOL med feber och frossa, ökad produktion och ändrad färg av slem eller förvärrad hosta eller ökad andnöd.
 • Om du har några frågor eller funderingar, prata med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Gör inte några förändringar i din medicinering och sluta inte använda din inhalator utan att rådfråga läkare. (…)

(Anm: Kortikosteroider (også binyrebarkhormoner eller kortikoider) er en gruppe bestående av ca. 50 steroidhormoner som produseres i binyrebarken (cortex glandulae adrenalis), hvorav navnet. Begrepet brukes også om syntetiske forbindelser med lignende effekt, disse brukes i behandlingen av et vidt spekter medisinske tilstander. Kolesterol er utgangspunktet for syntese av de naturlige kortikosteroidene, og progesteron utgjør grunnstrukturen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Corticosteroids are a class of steroid hormones that are produced in the adrenal cortex of vertebrates, as well as the synthetic analogues of these hormones. Two main classes of corticosteroids, glucocorticoids and mineralocorticoids, are involved in a wide range of physiologic processes, including stress response, immune response, and regulation of inflammation, carbohydrate metabolism, protein catabolism, blood electrolyte levels, and behavior.[1] (en.wikipedia.org).)

- Steroider kan gjøre mer skade enn nytte i noen tilfeller av alvorlig astma. (- De nye funnene har viktige kliniske implikasjoner, som tyder på at kortikosteroider, den viktigste behandlingen for astma, kan forverre sykdommen hos denne gruppen av pasienter.)

(Anm: Steroids may do more harm than good in some cases of severe asthma. Researchers from the University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences and UPMC have uncovered the molecular mechanism underlying corticosteroid resistance in severe asthma. The new findings have important clinical implications, suggesting that corticosteroids, the main treatment for asthma, may worsen the disease in this group of patients. The research was published in the journal JCI Insight. (medicalnewstoday.com 7.7.2017).)

- Bruk av inhalerte steroider (glukokortikoider) linket til økt risiko for lungebetennelse hos astma pasienter.

(Anm: Bruk av inhalerte steroider (glukokortikoider) linket til økt risiko for lungebetennelse hos astma pasienter. Use of inhaled steroids linked to increased pneumonia risk in asthma patients. Use of inhaled corticosteroids was linked with an increased risk of pneumonia in a study of individuals with asthma. In the study of 152,412 asthma patients (of whom 1928 had a pneumonia event during follow-up), current use of inhaled corticosteroids was associated with an 83% increased risk of being hospitalized for pneumonia. This risk was greatest with higher doses, and dispensing of 500 µg or more of fluticasone-equivalent per day was associated with a 96% increase. Increased risks were seen with both budesonide (167% increase in risk) and fluticasone (93% increase in risk). (medicalnewstoday.com 20.4.2017).)

(Anm: Kortikosteroider (også binyrebarkhormoner eller kortikoider) er en gruppe bestående av ca. 50 steroidhormoner som produseres i binyrebarken (cortex glandulae adrenalis), hvorav navnet. Begrepet brukes også om syntetiske forbindelser med lignende effekt, disse brukes i behandlingen av et vidt spekter medisinske tilstander. Kolesterol er utgangspunktet for syntese av de naturlige kortikosteroidene, og progesteron utgjør grunnstrukturen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Corticosteroids are a class of steroid hormones that are produced in the adrenal cortex of vertebrates, as well as the synthetic analogues of these hormones. Two main classes of corticosteroids, glucocorticoids and mineralocorticoids, are involved in a wide range of physiologic processes, including stress response, immune response, and regulation of inflammation, carbohydrate metabolism, protein catabolism, blood electrolyte levels, and behavior.[1] (en.wikipedia.org).)

- Kortikosteroider til inhalasjon og intranasal bruk kan gi psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger.

Kortikosteroider til inhalasjon og intranasal bruk kan gi psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger
legemiddelverket.no 18.2.2011
Kortikosteroider som gis i form av inhalasjon eller via nesen, kan i sjeldne tilfeller forårsake psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger i form av hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon. Barn er mest utsatt. Det er også viktig å regelmessig måle høyden til barn som bruker disse preparatene over lengre perioder.

Kortikosteroider til inhalasjon brukes ved astma, mens bruksområdet til intranasale preparater er rhinitt (snue, ofte i forbindelse med allergi) og nesepolypper.

Det er godt kjent at kortikosteroider som gis i form av injeksjon eller tabletter, kan forårsake bivirkninger som Cushings syndrom, hemming av binyrebark-funksjonen, redusert bentetthet, øye bivirkninger i form av grå eller grønn stær, samt veksthemming hos barn og unge. De kan også føre til psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger. (...)

(Anm: EMA granskar kol-mediciner. Risker av inhalationssteroider som används vid lungsjukdomen kol ska granskas av EMA. (lakemedelsvarlden.se 12.5.2015).)

(Anm: Granskning av inhalationssteroider vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inleds. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en detaljerad granskning av den sedan tidigare kända risken för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider då de används vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). (lakemedelsverket.se 11.5.2015).)

- For alle typer inhalationssteroid udvikler mellem 1 og 10 ud af 100 patienter lungebetændelse, og der er ikke videnskabeligt belæg belæg for at hænge enkelte præparater

Stor EMA-undersøgelse: Risiko for lungebetændelse er fælles for alle KOL-præparater.
dagenspharma.dk 19.5.2016
Det er ikke muligt at pege på bestemte typer af inhalationssteroid til behandling af KOL-patienter, som giver særlig høj risiko for lungebetændelser. Den mulige bivirkning er fælles for alle præparater, konkluderer det europæiske lægemiddelagentur EMA i undersøgelse.

Efter et års granskning af de videnskabelige data konkluderer Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA nu, at risikoen for lungebetændelser ved behandling af KOL-patienter med inhalationssteroid er fælles for alle præparater. For alle typer inhalationssteroid udvikler mellem 1 og 10 ud af 100 patienter lungebetændelse, og der er ikke videnskabeligt belæg belæg for at hænge enkelte præparater […]

- Vennlige bakterier regulerer immunforsvaret i lungeceller.

Friendly bacteria regulate immune function in lung cells (Vennlige bakterier regulerer immunforsvaret i lungeceller)
medicalnewstoday.com 6.1.2016
Recent times have revealed remarkable discoveries about the microbiome - the bacteria that co-exist with and vastly outnumber the cells of our bodies. Most revelations have centered on gut bacteria - but now, a new study shows that the lungs are also home to bacteria that help regulate the immune system.

The study, led by researchers from the Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York, NY, is published in The Journal of Experimental Medicine.

Senior author Saurabh Mehandru, an assistant professor of medicine in gastroenterology, says they found bacteria have a clear role in regulating immune function in the lungs - a place in the body that was once thought to be sterile - and notes:

"This provides the basis to study other aspects of lung immune function that may be affected by microbial communities, and may also help with improving nasal vaccines used to protect against infections of the lung and elsewhere in the body."

The human body is home to trillions of "friendly" bacteria - known as commensal bacteria - that exist in mutually beneficial relationships with their host. We are only beginning to understand the important role they play in health and disease.

While most previous studies have focused on how this relationship works in the digestive system, the new study looks at how bacteria in the lungs influence the immune system through specialized cells called dendritic cells. (…)

Bacteria help lung dendritic cells regulate IgA antibody production
(…) Indiscriminate use of antibiotics for medicine and agriculture is interfering with the mutually beneficial relationship between humans and their microbiome, giving rise to the steep increases we are seeing in asthma and food allergies, note the researchers.

They also note how there is evidence that low levels of IgA are linked to asthma and other allergic disorders. (…)

(Anm: The role of the microbiota in preventing allergies. (…) It is well established that a loss of bacterial symbionts promotes the development of allergies. Scientists at Helmholtz Zentrum Munich, at the Technical University of Munich (TUM), and Institut Pasteur in Paris have succeeded in explaining this phenomenon, and demonstrate how the microbiota acts on the balance of the immune system: the presence of microbes specifically blocks the immune cells responsible for triggering allergies. These results are published in the journal Science. (...) Microbiota is essential for preventing allergies (medicalnewstoday.com 10.7.2015).)

(Anm: Antibiotics in early life could raise children's food allergy risk. Infection in the first year of life can be deadly for an infant, and antibiotic treatment is often the first port of call. But such treatment may have a downside; new research from the University of South Carolina finds early antibiotic exposure could raise a child's risk of food allergies. While the study did not investigate the reasons behind this association, the researchers say it is likely down to changes in gut microbiota as a result of antibiotic treatment. Lead author Dr. Bryan Love, of the Department of Clinical Pharmacy and Outcomes Sciences at the South Carolina College of Pharmacy, and colleagues report their results in the journal Allergy, Asthma & Clinical Immunology. (medicalnewstoday.com 2.9.2016).)

(Anm: Even low levels of air pollution appear to affect a child's lungs (medicalnewstoday.com 12.4.2016).)

(Anm: Infection-related cancers: prioritising an important and eliminable contributor to the global cancer burden. The Lancet Global Health 2016;4(9):e580–e581 (September 2016).)

(Anm: Immunotherapy could benefit patients with advanced non-small-cell lung cancer. Promising results from a clinical trial show more patients with advanced non-small-cell lung cancer could benefit from the immunotherapy drug pembrolizumab. In the trial, compared with chemotherapy, the immunotherapy drug improved survival in all patients whose tumors express a protein called PD-L1 (medicalnewstoday.com 22.12.2016).)

(Anm: Protein implicated in allergic reactions to medications (medicalnewstoday.com 18.12.2014).)

(Anm: Kryssallergi rammer hyppig. Reagerer du på pollen og opplever i tillegg ubehag ved å spise rå frukt og grønnsaker? Da er du muligens rammet av kryssallergi. (lommelegen.no 10.8.2015).)

(Anm: Forskere mener babyer bør få peanøtter Babyer som er i risikosonen for peanøttallergi bør få slik mat regelmessig før de fyller 11 måneder, konkluderer forskerne, som presenterer sin undersøkelse i siste utgave av New England Journal of Medicine. (vg.no 24.2.2015).)

(Anm: Tree nut allergy: Avoiding all tree nuts 'may not be necessary'. The study results were recently published in the Annals of Allergy, Asthma, and Immunology. According to the ACAAI, tree nuts - such as cashew nuts, Brazil nuts, hazelnuts, and walnuts - are among the eight most common food allergens in children and adults. Symptoms of tree nut allergies may include abdominal pain, diarrhea, nausea, vomiting, itching of the mouth, throat, eyes, or skin, shortness of breath, and - in severe cases - anaphylaxis. If an individual is allergic to one type of tree nut, then they are more likely to be allergic to other types. As a result, they are often told to avoid other types of tree nuts. The new study, however, suggests that such caution may not be needed. (medicalnewstoday.com 27.3.2017).)

(Anm: Scientists identify central neural circuit for itch sensation. Itch-mediating spinal neurons, which express the gastrin-releasing peptide receptor (GRPR), are disynaptically connected to the parabrachial nucleus (PBN) via glutamatergic spinal projection neurons (PN). Credit: SUN Yangang's lab. (…) A recent study carried out by Dr. SUN Yangang's lab at the Institute of Neuroscience of the Chinese Academy of Sciences discovered a central neural circuit that is critical for transmitting the itch signal. By using optogenetic, chemogenetic, patch clamp recording, and in vivo fiber photometry techniques, the researchers demonstrated that the spino-parabrachial pathway plays a key role in transmitting itch signals from the spinal cord to the brain, and identified the parabrachial nucleus (PBN) as a first central relay for the itch sensation. The study was published in Science. (medicalxpress.com 17.8.2017).)

(Anm: Ingen forbindelse mellem allergi og dødelige sygdomme. Risikoen for kræft, type 2-diabetes, åreforsnævring i hjertet, autoimmune sygdomme og tidlig død er ikke øget, når man har allergi, viser nyt dansk registerstudie. »En stor lettelse,« siger allergiforsker. (pharmadanmark.dk 16.10.2015).)

(Anm: Children with common allergies have twice heart disease risk. Children with allergic disease, particularly asthma and hay fever, have about twice the rate of high blood pressure and high cholesterol, setting them on a course for heart disease at a surprisingly early age, reports a new Northwestern Medicine study. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

(Anm: Gut Microbiome Might Play Important Role in Allergies and Autoimmune Diseases. (…) Comment. These results suggest that a greater number of Bacteroides species in the gut microbiome in early life can increase vulnerability to autoimmune diseases and allergies and show a possible explanatory molecular mechanism. An infant's gut microbiome is influenced strongly by the mother's gut microbiome (during vaginal birth); a mother's microbiome is influenced by diet and other lifestyle factors, which in turn might be related to a region's economic development and standard of living. This report also raises the tantalizing possibility that characterization and probiotic alteration of the infant gut microbiome someday might limit risks for autoimmune disease in genetically vulnerable babies. NEJM 2016 (July 19, 2016).)

- Kan hydrasjonsnivåer påvirke kognitiv funksjon? (- Dehydrering kan forårsake hodepine og flere fysiologiske problemer, og eldre voksne er mest utsatt for å oppleve det. Påvirker det imidlertid også kognitiv funksjon? Og kan overhydrering også påvirke mental ytelse? Dehydrering kan forårsake hodepine, slapphet, svimmelhet og mange andre problemer, avhengig av hvor alvorlig det er.)

(Anm: Could hydration levels influence cognitive function? Dehydration can cause headaches and several physiological issues, and older adults are most at risk of experiencing it. Does it also affect cognitive function, however? And might overhydration also affect mental performance? Dehydration can cause headaches, lethargy, dizziness, and many other issues, depending on how severe it is. Studies have tended to focus on the effects of dehydration in younger populations — especially in the context of sports and fitness, where overexertion and abundant sweating can cause people to lose more fluids than they than ingest. However, one segment of the population is particularly susceptible to dehydration: older adults. "As we age, our water reserves decline due to reductions in muscle mass, our kidneys become less effective at retaining water, and hormonal signals that trigger thirst and motivate water intake become blunted," explains Hilary Bethancourt, Ph.D., from the Pennsylvania State University College of Health and Human Development in State College. Older adults also have a higher risk of cognitive impairment. Are their hydration levels and their cognitive performance linked in any way? Bethancourt and colleagues set out to answer this question in a new study. Their findings now appear in the European Journal of Nutrition. (…) "Once we accounted for age, education, hours of sleep, physical activity level, and diabetes status and analyzed the data separately for men and women, the associations with hydration status and water intake were diminished," says Bethancourt. After these readjustments, only some of the links remained of interest. In particular, the researchers saw that women appeared to display poorer cognitive performance when they were underhydrated. The same applied when they were overhydrated. "A trend toward lower scores on [one of the cognitive function tests] among women who were categorized as either underhydrated or overhydrated was the most prominent finding that remained after we accounted for other influential factors," explains Bethancourt. The test that those who were overhydrated or underhydrated performed the worst in was "the test of attention, processing speed, and working memory," she says. (medicalnewstoday.com 5.1.2020).)

(Anm: Gut bacteria may protect infants from intestinal infection. Gastroenteritis is one of the main causes of death in children under 5 years old, leading to 2.5 million deaths annually, with younger infants being most at risk. New research in mice has shown promising evidence that a type of gut bacteria could provide protection against the adverse effects of gastrointestinal infections in babies. Gastrointestinal infections are a common cause of diarrhea and vomiting and are triggered by germs including viruses, bacteria, and parasites. Bacteria - such as Salmonella and Escherichia coli - are estimated to be responsible for between 10 and 20 percent of cases of gastroenteritis in children. Most cases of Salmonella and E. coli infection get better without treatment within 4 to 10 days. However, in young children with weak immune systems, there is a greater risk of complications, some of which include dehydration, kidney failure, and even death. The University of Michigan Medical School explored mice of different ages to evaluate whether the gut bacteria Clostridia may play a role in protecting the mice from the life-threatening consequences of Salmonella and E. coli. The findings could lead to new approaches to protect human infants from gastrointestinal infections. The researchers' results were published in Science. (medicalnewstoday.com 21.4.2017).)

- 1,2 mill nordmenn tror de har matintoleranse.

1,2 mill nordmenn tror de har matintoleranse.
vg.no 1.7.2015
Friske Marie (21) tok intoleranse-test: «Synd at en så ung jente som deg kan være så syk»

** Tusener av nordmenn tar testen
** Medisinske eksperter advarer: - Svært uheldig helsemessig

Titusener av nordmenn har tatt testen som skal kunne avsløre om du har matintoleranse. Medisinske eksperter mener testene er ubrukelige og kan være helseskadelige.

Etter at VGs journalist Marie Moen Kingsrød testet seg for matintoleranse ved tre ulike klinikker på Østlandet, har VG konfrontert medisinske eksperter med resultatene:

* Alle klinikkene konkluderte med at hun har matintoleranse.

* VGs journalist ble testet mot 96 matvarer. Hun ble anbefalt å kutte ut mange av produktene.

I et dokument hun fikk av den ene klinikken står det:

«For å reparere tarmslimhinnen og bli kvitt matintoleransen er det flere ting du må gjøre samtidig: 1. Hold deg borte fra matvarer du reagerer på (fjerner belastningen i en periode). Vær konsekvent!» (…)

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, har sett på testene VG tok.

– Det at de tre testene VG tok, som er tatt av samme laboratoriet, ikke er like, er påfallende. Det beviser at testen ikke er pålitelig. Et slikt testresultat skal ikke forandre seg fra dag til dag eller over et halvt år. En korrekt medisinsk test kjennetegnes og kvalitetssikres ved at testen skal gi det samme resultatet hver gang, sier Madsen til VG.

Professor i alternativ behandling ved NAFKAM, Vinjar Fønnebø, mener også at testen er ubrukelig. Likevel synes han at målingene av IgG og IgA var godt teknisk gjennomført av laboratoriet.

– Jeg synes at reproduserbarheten var veldig lik i testene, sier Fønnebø.

Per definisjon er man syk dersom man har en matintoleranse, ifølge fagpersonene ved allergi- og overfølsomhetsavdelingen ved Oslo Universitetssykehus. (...)

(Anm: Probiotic formula may hold key to cow's milk allergy (medicalnewstoday.com 23.9.2015).)

(Anm: Her er Maries (21) testresultater. BLE ANBEFALT Å SLUTTE Å SPISE DETTE: Ifølge matintoleranse-testen BioTek burde VG-journalist Marie Kingsrød (21) slutte å spise 45 matvarer som hun «reagerer» på.(vg.no 1.7.2015).)

(Anm: Legemiddelverket sjekket kosttilskuddene Marie (21) ble anbefalt: - Helt ubrukelige ** Klinikken: «Vi anbefaler det vi mener og tror hjelper våre pasienter». VURDERER KOSTTILSKUDDENE: Legemiddelverkets Steinar Madsen har sett på produktene som VG fikk anbefalt. (vg.no 2.7.2015).)

(Anm: Den nye folkesyken (vg.no 3.7.2015).)

(Anm: Ikke bare tull og hysteri (vg.no 3.7.2015).)

(Anm: Matoverfølsomhet bør tas på alvor (vg.no 2.7.2015).)

(Anm: Tar blodtester av spedbarn - eksperter bekymret. ** Ernæringsfysiolog: Barn kan bli syke av dette ** Tas på barn av personer som ikke er helsepersonell ** Forbrukerrådet: – Svært betenkelig (vg.no 1.7.2015).)

(Anm: Kjendislege: – Synd at folk bruker en formue på fullstendig verdiløse tester. ** VGs friske journalist fikk beskjed om å unngå 45 matvarer ** «Twitter-legen»: – En blodprøve er ingen fasit (vg.no 1.7.2015).)

(Anm: Dette svarer klinikkene på kritikken. Dette svarer klinikkene VG testet i forbindelse med granskningen av matintoleranse-industrien. (…) ** Alle medisinske eksperter og Legemiddelverket, og all forskning, konkluderer med at målingene denne testen sjekker (IgG og IgA) ikke kan si noe som helst om man har en matintoleranse eller ei. (vg.no 1.7.2015).)

(Anm: Hit sendes blodet ditt: Laboratoriet: – Tror virkelig på prøvene. Til tross for at medisin-Norge slakter testen til BioTek, tror BioTek fortsatt på sin egen metode. (…) Her blir prøvene analysert for innhold av antistoffene IgG og IgA. Disse stoffene, mener tilhengerne av testmetoden, skal kunne påvise matintoleranse hos pasienten på de 96 matvarene det testes for. (vg.no 1.7.2015).)

(Anm: Matintoleranse-granskningen: Siv Cathrine (39): – Jeg ble bedre etter matintoleranse-test. ** Elin Mathisen (45): – Testen ga meg nytt liv ** Norsk forening for allmennmedisin: – Vi tar pasientene på alvor (vg.no 2.7.2015).)

(Anm: Matintoleranse-granskningen: Mener lovverket bør endres. Flere politikere i helsekomiteen på Stortinget mener det er på tide med en gjennomgang av lovverket etter VGs gransking av matintoleranse. (vg.no 2.7.2015).)

(Anm: Preben Aavitsland. Naive politikere og sleipe behandlere. Historien bak matintoleranseindustrien er historien om sleipe behandlere, naive politikere, tafatte forbrukermyndigheter, fantasiløse massemedier og passive leger. Flere må nå arbeide for å holde de alternative behandlerne i ørene og hjelpe forbrukerne å velge riktig. (vg.no 12.7.2015).)

(Anm: Vaske nye klær. Du bør ikke bruke nye plagg før de er vasket. Kan gi flere uheldige reaksjoner på kroppen. (…) Det bør du ikke gjøre, ifølge Ingunn Grimstad Klepp, tekstilekspert og forskningsleder ved Statens institutt for forbrukerforskning (SIFO). - Før førstegangsbruk er det viktig å vaske nye klær. Dette for å fjerne rester av uønskede kjemikalier i plagget, sier Klepp. (klikk.no 25.5.2016).)

– Ja, men dette handler om studier som i prinsippet ikke har noe med disse stoffene, IgG og IgA, i blodet å gjøre.

Hit sendes blodet ditt: Laboratoriet: – Tror virkelig på prøvene.
vg.no 1.7.2015
Til tross for at medisin-Norge slakter testen til BioTek, tror BioTek fortsatt på sin egen metode. (…)
Her blir prøvene analysert for innhold av antistoffene IgG og IgA. Disse stoffene, mener tilhengerne av testmetoden, skal kunne påvise matintoleranse hos pasienten på de 96 matvarene det testes for. (…)

– Ingen årsakssammenheng i studiene
Medisinprofessor ved NTNU, som har forsket på tematikken i over ti år, Per Farup, mener dog at studiene som Tveiten viser til ikke har noe for seg.

Men enkelte studier viser vel at den fungerer?

– Ja, men dette handler om studier som i prinsippet ikke har noe med disse stoffene, IgG og IgA, i blodet å gjøre. De registrerer at folk som kutter ut matvarer som er kjent for å gi matintoleranse blir bedre. Det har ingenting med om antistoffene i blodet øker eller minker. Det er ingen årsakssammenheng her, sier Farup.

Klinikkenes kommentar til saken kan du lese her. (…)

(Anm: Matintoleranse og matallergi: Dette er forskjellene. Skal vi tro ekspertene er det store forskjeller på matintoleranse og det å ha matallergi. En av dem kan faktisk være livstruende. For mens allergi i verste fall kan være dødelig, er matintoleranse en diagnose som kan gi sterkt ubehag.– Matintoleranse er en overfølsomhets reaksjon og er ikke knyttet til immunsystemet, slik som allergi. Det er en reaksjon på mat, og mengden mat som gjør at man kan få ubehag i tarm. De vanligste intoleransene er melkesukker, laktose og ulike typer sukkerarter. (nrk.no 3.7.2015).)

- Immunrelaterte forstyrrelser assosiert med dysbiose (ubalanse av bakterier) i tarmen

Immune-related disorders associated with bacteria dysbiosis in the gut
medicalnewstoday.com 14.7.2014
In recent years, it has become increasingly clear that many diseases are triggered or maintained by changes in bacterial communities in the gut. However, the general view up until now has been rather simple: bacteria stimulate the immune system, leading to inflammation or autoimmune disorders in a single direction.

Now, in work published in Immunity, scientists led by Sidonia Fagarasan from the RIKEN Center for Integrative Medical Science in Japan have painted a more complex picture: the gut immune system does not simply prevent the influx of pathogens, but is actively involved in the maintenance of a rich and healthy community of gut bacteria. They propose that faults in the immune regulation lead to changes in the bacterial community that in turn feed back into the immune system.

In the study, the group demonstrated that the regulation by immune T cells of immunoglobulin A (IgA), an antibody that plays a key role in immunity in the gut, is critical for the maintenance of rich bacterial communities in mammal guts. (…)

(Anm: T cell type that promotes damaging immune response discovered. For the first time, researchers have identified a type of T cell that plays a key role in promoting the damaging autoimmune response that inflames and attacks the joints in rheumatoid arthritis. The discovery - made with technologies that help to analyze just a "handful of cells" - offers vital new clues to the biology of the disease and could lead to more powerful, targeted treatments. The study - led by Brigham and Women's Hospital (BWH), a teaching affiliate of Harvard Medical School in Boston, MA - is published in the journal Nature. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika?

(Anm: Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika? (- Konklusjon.) (- Svaret på tittelen på denne korte oversiktsoppgaven synes å være JA. Front Pharmacol. 2018; 9: 1408.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Compromised immune system can be re-activated. Failure of the immune system during blood poisoning (sepsis) can be reversed by a specific sugar. This restores the ability of immune cells to respond effectively to infections. This week, researchers from Radboud University and Radboudumc published an article on this topic in Cell. These insights can lead to improved treatment of sepsis. (…) Sepsis is a life threatening complication during infections that occurs when the immune system is unable to gain control of the infection-causing microorganism. (…) As a result, he discovered one of the "control switches" of the immune system that is driven by a sugar, beta-glucan. "By adding beta-glucan to blood samples of trial subjects with a disabled immune system, the macrophages were re-activated". (medicalnewstoday.com 21.11.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert probiotika som brukes i kosttilskudd til friske barn fra fødsel til tre år. Mangel på kunnskap gjør at VKM ikke kan trekke konklusjoner om hvilke langtidseffekter bruk av denne typen probiotika kan ha for barns helse. Risikovurderingen er gjort på oppdrag for Mattilsynet, med bakgrunn i kravet om mattrygghet. (…) Ukjente langtidseffekter. Mangel på kunnskap om effekt av langvarig bruk gjør at VKM ikke kan vurdere eventuelle langtidseffekter for barn i alderen 0 – 3 år, men VKM peker på at det er en økende erkjennelse av at sammensetningen av bakterier i tarmen hos nyfødte kan ha avgjørende betydning for senere utvikling av tarmflora og immunsystem. (…) Ingen rapporterte bivirkninger. Ingen av studiene som VKM har vurdert har rapportert om bivirkninger eller uønskede korttidseffekter. VKM konkluderer med at det ikke er noen grunn til å anta at bakteriestammen som er vurdert, og i de dosene som er anbefalt, vil kunne ha uønsket effekt på helsa. (vkm.no 11.3.2016).)

(Anm: Semper Dråper Melkesyrebakt 0mnd+. (…) Sammensetning. Solsikkeolje, kokosolje, palmekjerneolje, Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Lactobacillus reuteri protectis ). (boots.no).)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: Big data and bacteria explain why your diet isn't working. A study published in the journal Cell links the bacteria that live in the human gut - the microbiome - with how the body manages food. "Our research suggests that each person's microbiome is driving food effects on the body," said Eran Elinav, of the Weizmann Institute of Science in Israel, and lead immunologist on the study. (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

(Anm: Dysbiosis (also called dysbacteriosis) refers to microbial imbalance on or inside the body.[1] Dysbiosis is most commonly reported as a condition in the digestive tract. It has been associated with illnesses, such as inflammatory bowel disease[3],[4][5] chronic fatigue syndrome,[6] obesity,[7][8] cancer,[9][10] bacterial vaginosis,[11] and colitis.[12] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Bakomliggande dysbios kan vara orsak till vissa former av IBS. Patienter blev symtomfria efter tillförsel av mikrobiota. (…) Andra studier antyder att intestinal dysbios kan ligga bakom så vitt skilda sjukdomar som metabola syndromet, autoimmmunitet, astma, ischemisk hjärtsjukdom och Crohns sjukdom [12-14]. Mot denna bakgrund finns ett behov av att diskutera ett nytt begrepp i den medicinska terminologin – nämligen dysbiotic bowel syndrome (DBS), eller på svenska dysbiotiskt tarmsyndrom – vilket kan förklara den bakomliggande patofysiologiska mekanismen. Läkartidningen. 2015;112:DF7I.)

(Anm: What should you not eat for IBS? Irritable bowel syndrome or IBS is a medical condition where a person experiences frequent abdominal symptoms, such as diarrhea, constipation, or both. While doctors do not know what the exact cause of the condition is, they do know that it is a disorder that affects how the brain and gut interact. When a person has IBS, they may notice that certain foods seem to trigger or worsen their condition. (medicalnewstoday.com 10.2.2018).)

(Anm: IBS: Five facts you need to know. With over a tenth of the worldwide population living with irritable bowel syndrome and many more going undiagnosed, it's time to shine the spotlight on this condition, which causes abdominal discomfort, pain, or both for so many. We have your need-to-know facts. (medicalnewstoday.com 29.11.2017).)

- Mitokondriell dysfunksjon i Crohns sykdom. (- To nye studier publisert i Gut gir mer bevis for rollen som mitokondriell svekkelse og Paneth-celledysfunksjon ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD).) (- Avgjørende er at behandling med en mitokondriell målrettet antioksidant for å undertrykke mitokondrielle reaktive oksygenarter lindret mitokondriell dysfunksjon, Paneth-celle abnormaliteter og ileitt hos disse musene.)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction in Crohn's Disease. Two new studies published in Gut provide more evidence for the role of mitochondrial impairment and Paneth cell dysfunction in inflammatory bowel disease (IBD). “Many studies have revealed the involvement of mitochondrial stress in the pathophysiology of IBD but whether this is a cause or consequence of the disease is not known,” explains the corresponding author of the first study, Arianne Theiss. The researchers observed that mice lacking prohibitin 1 (PHB1, a major component of the inner mitochondrial membrane) in intestinal epithelial cells (IECs) developed spontaneous ileal inflammation that was preceded by mitochondrial dysfunction in IECs and early abnormalities in Paneth cells. Crucially, treatment with a mitochondrial-targeted antioxidant to suppress mitochondrial reactive oxygen species alleviated mitochondrial dysfunction, Paneth cell abnormalities and ileitis in these mice. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2020 May;17(5):260.)

(Anm: Hva er Crohns sykdom? Crohns sykdom er en betennelsessykdom som kan ramme alle deler av tarmsystemet fra leppene til endetarmsåpningen (anus). Den vanligste delen av tarmsystemet som er påvirket, er overgangspartiet mellom tynntarmen og tykktarmen. (nhi.no 9.8.2013).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Selv om den eksakte etiologien av sykdommen er ukjent, er IBD anerkjent som en kompleks, multifaktoriell sykdom som skyldes et intrikat samspill mellom genetisk predisposisjon, en endret immunrespons, endringer i tarmmikrobiota og miljøfaktorer. Sammen bidrar disse til ødeleggelse av tarmepitelbarrieren, økt tarmpermeabilitet og tilstrømning av immunceller.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in inflammatory bowel disease. Abstract Inflammatory Bowel Disease (IBD) represents a group of idiopathic disorders characterized by chronic or recurring inflammation of the gastrointestinal tract. While the exact etiology of disease is unknown, IBD is recognized to be a complex, multifactorial disease that results from an intricate interplay of genetic predisposition, an altered immune response, changes in the intestinal microbiota, and environmental factors. Together, these contribute to a destruction of the intestinal epithelial barrier, increased gut permeability, and an influx of immune cells. Given that most cellular functions as well as maintenance of the epithelial barrier is energy-dependent, it is logical to assume that mitochondrial dysfunction may play a key role in both the onset and recurrence of disease. Front Cell Dev Biol. 2015; 3: 62.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell dysfunksjon i Crohns sykdom. (Mitochondrial Dysfunction in Crohn's Disease.) (- To nye studier publisert i Gut gir mer bevis for rollen som mitokondriell svekkelse og Paneth-celledysfunksjon ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon i Crohns sykdom. (Mitochondrial Dysfunction in Crohn's Disease.) To nye studier publisert i Gut gir mer bevis for rollen som mitokondriell svekkelse og Paneth-celledysfunksjon ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD). (…) Avgjørende er at behandling med en mitokondriell målrettet antioksidant for å undertrykke mitokondrielle reaktive oksygenarter lindret mitokondriell dysfunksjon, Paneth-celle abnormaliteter og ileitt hos disse musene. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2020 May;17(5):260.)

(Anm: Kosthold ved inflammatorisk tarmsykdom. Vår kunnskap om sammenhengen mellom inflammatorisk tarmsykdom og kost er høyst begrenset. Det er lite som er vitenskapelig bevist. Anbefalingene nedenfor er derfor ikke absolutte, og det er stort rom for skjønn. Hva er inflammatorisk tarmsykdom? Inflammatorisk tarmsykdom er en kronisk betennelse i tarmen. Det skilles mellom to sykdommer: Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Crohns sykdom angriper i første rekke nedre del av tynntarmen, men tilstanden kan også finnes i tykktarmen og andre deler av fordøyelseskanalen. Ulcerøs kolitt forekommer bare i tykktarmen, ofte bare i endetarmen eller nedre del av tykktarmen. Crohns sykdom er karakterisert ved perioder med magesmerter og diaré. Ulcerøs kolitt er karakterisert ved blodig og slimete diaré. Noen ganger kan det være vanskelig å skille mellom Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. I store trekk er behandlingen av de to sykdommene den samme, men det er også viktige forskjeller. (nhi.no 11.11.2019).)

- Mikrobielle endringer fremskynder tilbakefall ved Crohns sykdom. Endringer i mikrobiotika til en person med Crohns sykdom under remisjon kan forutse en gjentakelse av symptomer, har forskere funnet.

(Anm: Microbial Changes Precipitate a Crohn’s Relapse. Changes in the microbiota of a person with Crohn’s disease during remission may predict a recurrence of symptoms, researchers have found. The results support the view that microbial dysbiosis can trigger Crohn’s rather than simply reflect the effect of the disease activity. Colleen Kelly, MD, an associate professor of medicine in the Division of Gastroenterology at the Warren Alpert Medical School of Brown University, in Providence, R.I., applauded the study for addressing “the... (gastroendonews.com 9.5.2018).)

(Anm: Tarmens mikrobiota inverkar på hälsa och sjukdom. Kostintag och genetiska faktorer styr bakterieflorans sammansättning  Läkartidningen. 2015;112:DFH6.)

(Anm: Prevalence of celiac disease and gluten sensitivity in the United States clinical antipsychotic trials of intervention effectiveness study population.Schizophr Bull. 2011 Jan;37(1):94-100. (…) Psychopathology in schizophrenia patients was assessed using the Positive and Negative Symptoms Scale (PANSS). Logistic regression was used to assess the difference in the frequency of AGA, immunoglobulin A (IgA), and tTG antibodies, adjusting for age, sex, and race. Epub 2009 Jun 3.)

(Anm: Immunglobulin, ofte forkortet Ig, en bestemt gruppe proteiner i blodet som virker som antistoffer. Produksjon av antistoffer er av livsviktig betydning i forsvar mot infeksjon. Immunglobulinene blir produsert i spesielle celler i lymfeknuter, milt og benmarg. Inndeling Immunglobulinene er inndelt i fem klasser: immunglobulin G (IgG), immunglobulin A (IgA), immunglobulin M (IgM), immunglobulin D (IgD) og immunglobulin E (IgE). Alle virker som antistoffer, men hver enkelt klasse har sine typiske egenskaper og funksjoner. Kilde: Store norske leksikon.)

- Derfor får vi allergi

Derfor får vi allergi
videnskab.dk 1.4.2009
Foråret banker på, og det samme gør irriterende nys, røde øjne og kløen. Kroppen reagerer voldsomt på uskadeligt pollen, fordi en del af immunforsvaret har misforstået sin opgave. (...)

(Anm: Study reveals high food allergy risks among inner-city kids (medicalnewstoday.com 15.8.2014).)

(Anm: Mugg i hjemmet: hvor stort et helseproblem er det? (Mold in the home: how big a health problem is it?) (medicalnewstoday.com 28.1.2015).)

(Anm: Schrødingers katt: Allergi-epidemien. Flere og flere blir allergiske, men pussig nok bare i den vestlige verden. Er det noe med måten vi lever på som gjør oss ekstra utsatte for allergi? Vi møter to allergiske familier som gjennomgår unike tester på leting etter svaret. BBC dokumentar. (nrk.no 26.3.2015).)

(Anm: – Kan kalle det en allergiepedemi. Stadig flere blir allergiske mot kjemikaliet MI i skjønnhetsprodukter og maling. Det røde, væskende eksemet i ansiktet til Birgitte Viksund (30) skyldes MI-allergi. (…) Ifølge Thune er dette en allergi hvem som helst kan bli rammet av. Kontaktallergi bygger seg opp over tid. Man kan ha brukt et produkt i flere år før man begynner å reagere allergisk. Det er derfor vanskelig å si hvordan man kan unngå allergien. – For de fleste av oss er MI ufarlig, men vi vet jo ikke hvem i fremtiden som kan utvikle denne typen allergi, sier Thune. (nrk.no 1.10.2015).)

(Anm: Babyer skal hjelpe til med å forebygge allergi. Allergi er blitt den nye folkesykdommen i Norge. Nå skal Oslo universitetssykehus forebygge allergier gjennom et forskningsprosjekt med spedbarn. (nrk.no 18.4.2016).)

- Nye allergier skyller inn over Europa

Nye allergier skyller inn over Europa
forskningsradet.no 30.5.2015
Overalt i Europa utvikler folk nye allergier fordi vi blir påvirket av stadig flere kjemikalier. Forskerne er særlig frustrerte over MI – et veldig allergifremkallende stoff som har erstattet de utskjelte parabenene.

Verden er etter hvert så full av kontroller, forbud og merker om allergivennlige produkter at du kan få inntrykk av at du er godt beskyttet.

Det er du ikke.

Hver dag foregår en kamp i laboratorier rundt om i Europa mot en lang rekke allergifremkallende stoffer som industrien tilsetter alle slags produkter.

Folk har fått eksem og andre allergiske reaksjoner av: dongeribukser, leggbeskyttere, implantater, våtservietter, gel til ultralydskanninger, motorsager, gummihansker, madrasstrekk mot midd, vannsenger, lærprodukter, brusbokser, tapet og mye mer. (…)

(Anm: Birgitte blei alvorleg sjuk av ny type allergi. Birgitte blei alvorleg sjuk av MI, eit allergiframkallande stoff som finst i måling og vaskemiddel. No oppmodar ho produsentane om å fjerne stoffet frå produkta. (…)Ho blei sendt til Haukeland sjukehus der ho etter kvart fekk diagnosen alvorleg kontaktallergi mot MI, eller Methylisothiazolinone. (nrk.no 3.6.2015).)

(Anm: Airborne allergic contact dermatitis caused by methylisothiazolinone in a child sensitized from wet wipes.Contact Dermatitis. 2014 Mar;70(3):183-4.)

- Skal undersøke hvorfor vi får astma og allergi

Skal undersøke hvorfor vi får astma og allergi
fhi.no 23.8.2013
Forekomsten av astma hos barn ser ut til å øke, men det er fortsatt uklart hvorfor. Folkehelseinstituttet skal undersøke årsaker til utvikling av luftveisplager og astma hos barn. I løpet av høsten inviteres barn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen til å delta i studien «BraPust».

- For at studien skal gi sikre svar, er det viktig at så mange som mulig av de inviterte barna blir med i studien, også barna uten astma for å gi et sammenligningsgrunnlag med astmatiske barn, sier Wenche Nystad, seniorforsker på Folkehelseinstituttet (FHI).

Barna som deltar i studien vil blant annet få tilbud om å undersøke lungefunksjonen og om de har allergi. Undersøkelsene vil foregå ved Haukeland og Stavanger universitetssjukehus, Sykehuset Østfold Fredrikstad eller Norges idrettshøgskole. (...)

(Anm: Cause of mysterious food allergy determined, new treatment strategy suggested (medicalnewstoday.com 14.7.2014).)

(Anm: Alkohol kan trigge allergi. Reagerer du på pollen? Hvis du i tillegg drikker alkohol, kan symptomene bli sterkere, sier overlege og allergiekspert. (nrk.no 21.4.2015).)

(Anm: Glutenintolerans kan öka risken för neuropatier. Ett förmodat samband mellan glutenintolerans och perifera nervsjukdomar, neuropatier, rapporterades första gången 1966. Nu kommer nya svenska data som stöder detta samband. (dagensmedicin.se 12.5.2015).)

(Anm: Sønnen var ofte syk – så åpnet faren tåteflasken. Flere småbarnsforeldre raser etter å ha oppdaget gjemt mugg inne i sine barns tåteflasker. Dette melder Journal de Montreal. (tv2.no 25.2.2016).)

- Tidlig diagnose er fortsatt nøkkelen til vellykket behandling av dødelig soppinfeksjon. (- De oppdaterte retningslinjene gjelder tre viktige former for aspergillose: allergisk, kronisk lungerelatert, og invasiv (invaderende). Den allergiske formen er vanligst og påvirker millioner av mennesker over hele verden. De med astma og cystisk fibrose har høyest risiko for å utvikle allergisk aspergillose.)

Early diagnosis remains key to successful treatment of deadly fungal infection (Tidlig diagnose er fortsatt nøkkelen til vellykket behandling av dødelig soppinfeksjon)
medicalnewstoday.com 4.7.2016
Mens erkjennelse av at forbedrede terapier har ført til bedre behandling av pasienter med invasiv (invaderende) aspergillose - en potensielt dødelig soppinfeksjon - understreker nye retningslinjer for praksis at det fortsatt er et livsviktig behov for tidlig diagnose. (While acknowledging that improvements in therapies have led to better care of patients with invasive aspergillosis - a potentially deadly fungal infection - new practice guidelines emphasize that there remains a critical need for early diagnosis.)

The Infectious Diseases Society of America (IDSA) har oppdatert retningslinjer for diagnostisering og behandling av aspergillose og publisert dem i tidsskriftet Clinical Infectious Diseases. (The Infectious Diseases Society of America (IDSA) har oppdatert retningslinjer for diagnostisering og behandling av aspergillose og publisert dem i tidsskriftet Clinical Infectious Diseases.)

Aspergillose er en infeksjon forårsaket av vanlig muggsopp eller soppen Aspergillus som er overalt, både innendørs og utendørs. Den kan bli funnet, for eksempel i enheter for air condition, komposthauger og fuktige eller flomskadde boliger og bygninger. (Aspergillosis is an infection caused by the common mold or fungus Aspergillus that is everywhere, both indoors and outdoors. It can be found, for instance, in air conditioning units, compost heaps, and damp or flood-damaged homes and buildings.)

De fleste av oss puster inn sporer av Aspergillus hver dag uten å bli syk. Men for mennesker med lungesykdommer eller svekket immunforsvar, kan eksponering for Aspergillus føre til helseproblemer - som allergiske reaksjoner, lungeinfeksjoner og infeksjoner i andre organer. (Most of us breathe in Aspergillus spores every day without getting sick. However, for people with lung diseases or weakened immune systems, exposure to Aspergillus can lead to health problems - such as allergic reactions, lung infections, and infections in other organs.)

De oppdaterte retningslinjene gjelder tre viktige former for aspergillose: allergisk, kronisk lungerelatert, og invasiv (invaderende). Den allergiske formen er vanligst og påvirker millioner av mennesker over hele verden. De med astma og cystisk fibrose har høyest risiko for å utvikle allergisk aspergillose. (The updated guidelines concern three major forms of aspergillosis: allergic, chronic pulmonary, and invasive. The allergic form is most common and affects millions of people worldwide. Those with asthma and cystic fibrosis are at highest risk of developing allergic aspergillosis.)

Kronisk pulmonal aspergillose, som kan påvirke friske mennesker, forekommer hos omlag 400 000 mennesker over hele verden. (Chronic pulmonary aspergillosis, which can affect healthy people, occurs in about 400,000 people worldwide.)

Selv om de trenger behandling, tar de allergiske og kroniske former for aspergillose sjelden liv. Men invasiv (invaderende) aspergillose, som rammer om lag 200 000 mennesker over hele verden, tar livet av 40-80 prosent av de med utbredt infeksjon. (Although they require treatment, the allergic and chronic forms of aspergillosis rarely kill. However, invasive aspergillosis, which affects about 200,000 people worldwide, kills 40-80 percent of those with widespread infection.)

Thomas Patterson, sjef for Division of Infectious Disease and professor of medicine ved University of Texas Health Science Center, og South Texas Veterans Health Care System – begge i San Antonio - er hovedforfatter av de nye retningslinjene. Han forklarer: (Thomas Patterson, chief of the Division of Infectious Disease and professor of medicine at The University of Texas Health Science Center, and of the South Texas Veterans Health Care System - both in San Antonio - is lead author of the updated guidelines. He explains:)

"Dette er kompliserte infeksjoner med en rekke behandlingstilbud. Pasienter drar virkelig nytte av en tverrfaglig tilnærming, herunder ekspertisen til spesialister på smittsom sykdom." ("These are complicated infections with a number of treatment options. Patients really benefit from a multidisciplinary approach, including the expertise of an infectious disease specialist.")

Retningslinjer "kan ikke gjøre rede for individuell variasjon» (Guidelines 'cannot account for individual variation')

Bedre diagnostiske verktøy har satt leger i stand til å diagnostisere invasiv aspergillose tidlig. Men de nye retningslinjene - som oppdaterer retningslinjer for 2008 - synliggjør de økende bevis for anbefalinger for soppdrepende terapi samt diagnostiske tester. (Improved diagnostic tools have enabled doctors to diagnose invasive aspergillosis early. However, the new guidelines - which update the 2008 guidelines - highlight the increased evidence for antifungal therapy recommendations as well as diagnostic tests.)

De nye diagnostiske metoder omfatter blodprøver, dyrkningsprøver og computertomografi (CT) bildebehandling. Noen av disse er invasive, og leger kan være motvillige til å bruke dem. For eksempel krever dyrkingsprøver tatt direkte fra lungene. Men prof. Patterson oppfordrer leger til å være aggressive med å diagnostisere pasienter med mistanke om invasiv aspergillose fordi infeksjonen kan være livstruende. (The new diagnostic methods include blood tests, cultures, and computed tomography (CT) imaging. Some of these are invasive, and doctors may be reluctant to use them. For example, cultures require samples taken directly from the lungs. However, Prof. Patterson urges doctors to be aggressive in diagnosing patients suspected of having invasive aspergillosis because the infection could be life-threatening.)

IDSA oppfordrer alle praktiserende i henhold til retningslinjene til å forstå at de ikke kan gjøre rede for individuelle variasjoner, og at de ikke og en erstatning for deres faglige skjønn. Etterlevelse er frivillig og bør gjøres i lys av hver enkelt pasients situasjon, bemerker de. (The IDSA urge all practitioners using the guidelines to understand they cannot account for individual variation and are not a substitute for their professional judgment. Adherence is voluntary and should be made in the light of each patient's circumstances, they note.)

Retningslinjene er i seksjoner som dekker ulike aspekter av diagnostikk og behandling av aspergillose. De er kort oppsummert som følger: (…) (The guidelines are in sections that cover different aspects of diagnosis and treatment of aspergillosis. They are briefly summarized as follows:)

 • Seksjon 1 gjelder å beskytte sårbare pasienter, å ta seg av risikofaktorer for infeksjon, kilder for eksponering, hvordan å redusere eksponering og miljøovervåking Section 1 concerns how to protect vulnerable patients, deals with risk factors for infection, sources of exposure, how to decrease exposure, and environmental monitoring
 • Seksjon2 omhandler diagnostisering av invasiv (invaderende) aspergillose, inklusive hvordan de bør identifiseres (å ta vev- og væskeprøver inntil molekylære verktøy er mer tilgjengelig) og diagnostiske verdier for nye metoder, slik som nukleinsyre testing og Serum og BAL galactomannan (GM) Section 2 deals with diagnosis of invasive aspergillosis, including how it should be identified (tissue and fluid specimens until molecular tools are more widely available) and the diagnostic value of new methods, such as nucleic acid testing and Serum and BAL galactomannan (GM)
 • Seksjon 3 har anbefalinger om soppdrepende midler og følsomhetstesting Section 3 has recommendations about antifungal agents and susceptibility testing
 • Seksjon 4 omhandler behandlinger for ulike kliniske invasive aspergilloser - inkluderer ikke bare typer som påvirker lungene, men også som påvirker alle andre deler av kroppen Section 4 deals with treatments for different clinical types of invasive aspergillosis - including not only types that affect the lungs, but also types that affect all other parts of the body
 • Seksjon 5 gjelder anbefalinger om forebygging (profylakse) for invasiv aspergillose - for eksempel hvilke regimer, hvem som skal motta dem, og hvordan man administrerer gjennombruddsinfeksjoner Section 5 concerns recommendations about preventing (prophylaxis) invasive aspergillosis - for example, which regimens, who should receive them, and how to manage breakthrough infections
 • Seksjon 6 angår empirisk terapi - hvor, på grunn av ufullstendig eller ikke god nok klinisk informasjon foreligger, må leger basere deres beslutninger på erfaring eller kvalifisert gjetning Section 6 concerns empiric therapy - where, due to incomplete or less than perfect clinical information, doctors have to base decisions on experience or educated guesses
 • Seksjon 7 omhandler kronisk, allergisk og noninvasiv aspergillose. Section 7 deals with chronic, allergic, and noninvasive aspergillosis.

(Anm: Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Aspergillosis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America.  Clin Infect Dis. (2016)  doi: 10.1093/cid/ciw326 (First published online: June 29, 2016).)

- En ny vaksine for å bekjempe soppinfeksjoner har bestått kliniske studier. (- Med sin evne til å adressere tre forskjellige patogener har denne vaksinen potensial til å revolusjonere måten vi nærmer oss invasive soppinfeksjoner på.") (- 1.5 million deaths worldwide every year.)

(Anm: A new vaccine to fight fungal infections has passed clinical trials. "With its ability to address three different pathogens, this vaccine has the potential to revolutionize the way we approach invasive fungal infections. The University of Georgia has developed a new vaccine that has the potential to become the first vaccine to receive clinical approval for the protection against invasive fungal infections. Invasive fungal infections have recently become a significant concern due to the increasing resistance to antifungal drugs. The new vaccine, if clinically approved, could provide a much-needed solution to this growing problem and help prevent the spread of these infections. 1.5 million deaths worldwide every year Fungal infections are a major public health problem that results in a significant number of deaths each year. According to estimates, these infections cause over 1.5 million deaths worldwide every year and result in billions of dollars in economic costs. The impact of these infections is particularly severe in hospitalized patients, where they increase the duration of stay in a hospital and double the risk of death. (interestingengineering.com 1.2.2023).)

(Anm: (…) III. What Antifungal Agents Are Available for the Treatment and Prophylaxis of Invasive Aspergillosis, Including Pharmacologic Considerations, and What Is the Role for Susceptibility Testing? (…) Amphotericin B Recommendations 17. Amphotericin B (AmB) deoxycholate and its lipid derivatives are appropriate options for initial and salvage therapy of Aspergillus infections when voriconazole cannot be administered. However, AmB deoxycholate should be reserved for use in resource-limited settings in which no alternative agents are available. Lipid formulations of AmB should be considered in settings in which azoles are contraindicated or not tolerated (strong recommendation; moderate-quality evidence). Clin Infect Dis. (2016) doi: 10.1093/cid/ciw326 (First published online: June 29, 2016).)

(Anm: Potential Antifungal Targets against a Candida Biofilm Based on an Enzyme in the Arachidonic Acid Cascade—A Review. Candida is an important opportunistic fungal pathogen, especially in biofilm associated infections. The formation of a Candida biofilm can decrease Candida sensitivity to antifungal drugs and cause drug resistance. Although many effective antifungal drugs are available, their applications are limited due to their high toxicity and cost. Seeking new antifungal agents that are effective against biofilm-associated infection is an urgent need. Many research efforts are underway, and some progress has been made in this field. Front. Microbiol. 2016 (06 December 2016).)

(Anm: New antifungal drug developed to help in treatment of invasive fungal infections. University of Liverpool researchers, working with F2G Limited (Eccles, Manchester), have developed a new antifungal drug to help in the treatment of life threatening invasive fungal infections such as invasive aspergillosis. Invasive fungal infections are common and often lethal. Despite optimal medical care mortality is 20-30% at six weeks and dramatically rises to 80-100% for drug resistant infection. These infections occur most commonly in the context of leukemia and bone marrow transplantation and often in young patients with otherwise curable disease. (…) The 'orotomides', discovered by F2G Limited, have a novel mechanism of action which is the specific biochemical interaction through which a drug substance produces its pharmacological effect. This is the first new class of antifungal agent to be discovered in the last three decades. (news-medical.net 6.10.2017).)

(Anm: Allergic Fungal Sinusitis (emedicine.medscape.com.com 2.2.2017).)

(Anm: Additive effect of continuous low-dose ofloxacin on erythromycin therapy for sinobronchial syndrome. Respir Med. 1995 Nov;89(10):677-84.)

(Anm: Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease. (…) Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print].)

(Anm: [Sinobronchial syndrome--a meaningful diagnosis?].. Kinderarztl Prax. 1993 Jun;61(4-5):129-33.)

(Anm: Advarer mot bytte av middel mot soppinfeksjoner. Noxafil tabletter kan ikke byttes mot Noxafil mikstur eller omvendt, slår Legemiddelverket fast. Å erstatte Noxafil (posakonazol) mikstur med Noxafil tabletter kan føre til overdosering, med risiko for alvorlige bivirkninger. Mens å bytte den andre veien, fra tabletter til mikstur, kan gi manglende effekt, siden doseringen er ulik. Soppinfeksjoner. Posakonazol er et bredspektret triazolantimykotikum til behandling av soppinfeksjoner og forebygging av invasive soppinfeksjoner. Det er tilgjengelig som mikstur (40 mg/ml), tabletter (100 mg) og konsentrat til infusjonsvæske (300 mg). (dagensmedisin.no 29.8.2016).)

(Anm: Cough and haemoptysis in an older woman. A 72 year old woman was referred to the respiratory clinic with a recent history of cough and haemoptysis. She had no history of smoking or weight loss. What does this plain chest radiograph show (fig 1)? (…) Patients may be asymptomatic or present with symptoms such as mild cough or mild to severe haemoptysis. The patients are often immunocompetent although they usually have a pre-existing pulmonary cavity where the aspergilloma can form. Most commonly, these cavities arise from previous tuberculosis although they may also be a result of bronchiectasis, bullous emphysema, lung abscesses, or sarcoidosis. Computed tomography can be helpful to clarify relations to surrounding structures. Treatment should be tailored to the specific patient with involvement of a multidisciplinary team. It usually involves antifungal medication and sometimes requires thoracic surgery.BMJ 2016;354:i4493 (Published 26 August 2016).)

(Anm: Oddly shaped immune cells cause fibrosis. Scientists at the Immunology Frontier Research Center (IFReC) at Osaka University, Japan, report a new group of monocytes they call SatM. Studies in mice show that SatM may be responsible for causing fibrosis and creates a new drug target for an ailment that has little effective therapies. Fibrosis is a form of scarring that could if uncontrolled cause deleterious thickening of tissues. Although it is known that fibrosis is caused by an activated immune system, which specific cells are responsible continuous to elude researchers. Scientists at IFReC may have found this subgroup, as they report in Nature a class of monocyte cells with strange morphology. "The cells had a bi-lobed segmented nuclear shape and many cytoplasmic granules. We therefore called them 'Segregated nucleus atypical monocytes (SatM)'", said IFReC Professor Shizuo Akira. (medicalnewstoday.com 4.1.2017).)

- Viktig del av immunforsvaret mot soppinfeksjoner oppdaget. (- En snigende trussel mod vores helbred? Viden: De dræber flere mennesker end malaria, og eksperter forventer, at dødstallet vil stige i fremtiden. Alligevel er det først nu, at man begynder at finde ud af, hvordan svampe inficerer mennesker.)

Important element of immune defense against fungal infections discovered
medicalnewstoday.com 23.12.2016
Fungal infections are a serious health risk. They can be harmful especially to patients whose immune system is compromised through illness or chemotherapy. A team working at the Technical University of Munich (TUM) has discovered an important mechanism in the body's defenses against fungi. The discovery explains, among other things, why people with certain genetic variations are more susceptible to fungal infections.

To fight pathogens such as viruses, bacteria and fungi, the body has a complex security system. The widespread notion of white blood cells operating as the "body police," tracking down and incapacitating invaders, falls far short of adequately describing how the immune system actually works. Before the body's defense response gets started, complex chains of biochemical reactions occur at the molecular level. The scientists studying a certain immune reaction are often not yet aware of all links in these chains.

This is true, for example, in the case of the innate immune response to certain fungi studied by the team under Professor Jürgen Ruland, who holds the chair in Clinical Chemistry and Pathobiochemistry at TUM. It was known that the reaction began with protein elements known as C-type lectin receptors of blood and tissue cells recognizing certain molecules on fungus cells and triggering the chain reaction, also known as a signal pathway. It has also been known for some time that the protein CARD9 plays an important role in this chain. Only when CARD9 is present is it possible for the body to trigger an immune response that destroys the fungus cells. (…)

(Anm: Important element of immune defense against fungal infections discovered. Fungal infections are a serious health risk. They can be harmful especially to patients whose immune system is compromised through illness or chemotherapy. (…) To fight pathogens such as viruses, bacteria and fungi, the body has a complex security system. (medicalnewstoday.com 23.12.2016).)

(Anm: UofL researcher receives NIH grant to study microbes responsible for protecting against malaria. (…) "Now we are hoping to determine which bacteria or metabolites are interacting to determine the severity or lack of severity of illness in the individual," Schmidt said. "If we can identify the bacteria, it raises hope that we can target those mechanisms to prevent severity of the disease, thereby reducing illness and death from malaria in sub-Saharan Africa." (news-medical.net 21.2.2017).)

(Anm: En snigende trussel mod vores helbred? Viden: De dræber flere mennesker end malaria, og eksperter forventer, at dødstallet vil stige i fremtiden. Alligevel er det først nu, at man begynder at finde ud af, hvordan svampe inficerer mennesker. (…) Svampe er i fremmarch. Nye arter, som inficerer alt fra afgrøder til amfibier, er dukket op. En af forklaringerne er international rejseaktivitet, som spreder svampesporerne til nye steder. En anden forklaring er, at naturlige habitater ødelægges, og det giver svampe nye muligheder for at udvikle... (jyllands-posten.dk 15.9.2016).)

Hallucinations not unusual with antifungal therapy
reutershealth.com 21.9.2007
CHICAGO (Reuters Health) - Physicians, nurses and other health care providers should be aware that patients receiving intravenous treatment with the antifungal drug voriconazole may develop a range of neurological side effects, including auditory and visual hallucinations, according to a report presented at the 47th annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. (...)

(Anm: VFEND (Vorikonazol; Fornorsket: Voriconazol) (felleskatalogen.no).)

(Anm: VORICONAZOLE (dailymed.nlm.nih.gov).)

Vfend og risiko for hudkreft
legemiddelverket.no 7.10.2010
Det er sett noen få tilfeller av hudkreft ved langtidsbehandling med Vfend (vorikonazol). Ingen tilfeller er meldt i Norge.

Vfend brukes til behandling av progressive og potensielt livstruende infeksjoner. (...)

(Anm: VFEND (Vorikonazol; Fornorsket: Voriconazol) (felleskatalogen.no).)

(Anm: VORICONAZOLE (dailymed.nlm.nih.gov).)

(Anm: Muggsopp i boligen. (…) Muggsopp og helseskader. (juss.info 2012).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) (cdc.gov).)

(Anm: Én av to norske boliger har fuktskader. Mugg i kjeller kan gi helseskader til de som bor i hust, og være en kilde til konflikt mellom selger og kjøper. Mer en halvparten av alle norske boliger har fuktskader. Det skaper store helseproblemer, og gir trøbbel ved kjøp og salg. Mugg-, fukt- og råteskader er et stort problem i flere hus. For takstrapportene avdekker ikke fukt- og muggskader. Nå kreves det en obligatorisk tilstandsrapport på boliger. En ny undersøkelse fra Standard Norge viser at mer enn 66% av kjellergulv har skader og mer enn halvparten av norske bad har fukt og råteskader. (nrk.no 18.1.2012).)

(Anm: Fikk ekstraregning på én million kroner etter huskjøp. HAMAR (NRK): Eirik Dahl og Katrine Oreld kjøpte drømmeboligen med utsikt til Mjøsa, uten å vite at huset hadde omfattende fuktskader. (nrk.no 15.8.2017).)

(Anm: Det beste testutstyr for muggsopp. The Best Mold Test Kits of 2017 (toptenreviews.com 10.5.2017).)

(Anm: Undersøkelse: Dårligere og dårligere håndverk - byggeskader florerer. (…) En fersk undersøkelse blant takstmenn viser at det blir dårligere og dårligere håndverk her i landet, og bare i fjor ble det registrert byggeskader for til sammen 17 milliarder kroner i Norge, viser tall fra SSB, skriver Teknisk Ukeblad. (…) Ifølge tall fra Finans Norge ble det registrert 4610 vannskader i Norge ifjor som tilskrives dårlig håndverk. (dn.no 23.5.2017).)

(Anm: Svensk test av utendørsmaling og beis. Husmaling: Tre produkter er så dårlige at du frarådes å kjøpe dem. Svensk test avslører så store svakheter ved malingsprodukter at de advarer forbrukere mot å kjøpe dem. (…) Hun forteller til Dinside at vanlige sopptyper i bygninger er råtesopper og fargeskadesopper - hvorav råtesopper kan gi store skader fordi de angriper trevirke og bryter dette ned. (…) Disse oppstår når fuktnivået i trevirket er høyt (over 20 vektprosent). Derfor er det viktig å beskytte trevirke mot oppfuktning. (dinside.no 11.6.2017).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

(Anm: Skin Infections: What You Should Know (webmd.com 24.3.2017).)

(Anm: Ringorm. Ringorm er en soppinfeksjon i det ytterste laget av huden. Tilstanden er karakterisert ved et kløende utslett som har form av en rød ring med tilsynelatende normal hud i midten. (nhi.no 31.12.2015).)

(Anm: Sopppinfeksjoner i huden. Hodebunnen, føttene, lysken og neglene kan angripes av sopp. Dette er soppinfeksjonene som angriper hornlaget i huden. (lommelegen.no 21.2.2018).)

(Anm: Nya trådlösa sensorer ska stoppa fuktskador. En ny typ av tryckta sensorer ska hjälpa byggföretag att upptäcka och begränsa fuktskador i ett tidigt skede. Bakom tekniken står det svenska bolaget Invisense – som precis har fått sin första stora kund. Fuktskador kostar ofta stora summor att åtgärda. Det unga Linköpingsbolaget Invisense kan vara en lösning på spåret. (nyteknik.se 15.2.2017).)

(Anm: Allergic Fungal Airway Disease. (Allergisk sopp-luftveissykdom). J Investig Allergol Clin Immunol. 2016;26(6):344-354).)

(Anm: Rengjøre baderomsvifte. Gir dårlig luftkvalitet. Over tid blir nemlig avtrekkskanalen i baderomsvifta tilsmusset og forurenset av insekter, pollen, veistøv, sot og annet som finnes i lufta. - Dette kan skape grobunn for mikroorganismer, spesielt på badet der det tilføres fuktig luft, forteller Cato Ove Karlsen, daglig leder i Fagrådet for våtrom. Mikroorganismer i form av bakterier, gjærsopp og muggsopp kan produsere plagsomme lukter - og våtrom er altså mest utsatt. Ifølge Norges byggforskningsinstitutt kan forurensede ventilasjonsanlegg utgjøre en hygienisk risiko på badet ditt.  En baderomsvifte som ikke er rengjort vil gi redusert luftkvalitet og dårligere utnyttelse av energi. (nettavisen.no 5.3.2016).)

(Anm: Ble syk av å bo i drømmehuset. Robert måtte flytte. (…) Først ble han slapp og svimmel, deretter kom kvalmen. – Jeg trodde det var influensa, og tenkte ikke noe særlig over det. (…) Jeg ble bra noen dager, så kom det plutselig tilbake. (…) Det vokste også mugg i møblene, på gulvet og på veggene. Det var overalt. Det viste seg etter hvert at det var nettopp muggen som gjorde ham syk. (spaniaavisen.no 6.4.2017).)

(Anm: Reactive airways dysfunction syndrome and considerations (RADS) of irritant-induced Asthma. J Occup Environ Med. 2013 Sep;55(9):1118-20.)

(Anm: Allergic Fungal Sinusitis (emedicine.medscape.com.com 2.2.2017).)

(Anm: Additive effect of continuous low-dose ofloxacin on erythromycin therapy for sinobronchial syndrome. Respir Med. 1995 Nov;89(10):677-84.)

(Anm: Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease. (…) Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print].)

(Anm: [Sinobronchial syndrome--a meaningful diagnosis?].. Kinderarztl Prax. 1993 Jun;61(4-5):129-33.)

(Anm: Test av Tesla HEPA-filter og Bioweapon Defense Mode. Luftforurensning har betydelig effekt på befolkningens helse. Det er verdens største miljømessige enkeltrisiko for helsen, i følge WHO, og mer enn tre millioner mennesker dør hvert år av nettopp dette. Dette er mer enn dobbelt så mange som antall døde i kjøretøyulykker hvert år. (…) Vi ville være sikre på at systemet fanget finkornede partikler og gassforurensning, i tillegg til bakterier, virus, pollen og muggsporer. (…) Tesla vil fortsette å forbedre mikrogeometrien og de kjemiske passiviseringsforsvarene i de primære og sekundære filterne. Disse er lette å bytte, så dette vil forbedres jo lengre du eier bilen din. (tesla.com 2.5.2016).)

(Anm: Gautrin D, et al. Reactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthma. Taylor & Francis, New York 2006. p.581. (uptodate.com).)

- Den beste behandlinga mot fotsopp. Fotsopp er en av de mest vanlige hudsykdommene, er veldig smittsomt og bør behandles.

(Anm: Den beste behandlinga mot fotsopp. Fotsopp er en av de mest vanlige hudsykdommene, er veldig smittsomt og bør behandles. Du kan også ha det uten å vite det. Her er de beste rådene. FOTSOPP: Vanlige plager er kløe, stikking, sprekkdannelse og skjellende hud. Fotsopp kan være både plagsomt og sjenerende, men det finnes hjelp å få. (…) Det finnes flere typer lokalbehandling som kan brukes for å behandle fotsopp, men midler som inneholder terbinafin ansees som førstevalg. – Lamisil og Terbinafinhydroklorid Norfri er reseptfrie legemidler som inneholder terbinafin. Begge har en soppdrepende effekt og anbefales som førstevalg mot fotsopp. – Midlene finnes som krem, gel, liniment og hudspray. Kremen kan brukes av voksne og barn over 12 år. Kremen skal påføres en gang daglig i en uke. – Gel, liniment og hudspray kan brukes av voksne over 18 år. Gelen og sprayen skal påføres en gang daglig i en uke, mens linimentet er en engangsbehandling som kun skal påføres en gang. Ved bruk av linimentet må ikke føttene vaskes de første 24 timene etter påføring. – Det er viktig at lege kontaktes ved forverring av symptomer eller ved manglende bedring. Før bruk av reseptfrie legemidler må pakningsvedlegg og informasjon på pakken leses nøye før bruk.  (dagbladet.no 23.5.2022).)

- Har du fodsvamp? Så bør du desinficere dine sokker på denne måde. Behandlingsresistent fodsvamp og neglesvamp er svær at bekæmpe og kræver god hygiejne. Et dansk studie viser, at sokker skal langtidsbade i Rodalon for at blive fri for svamp. Ditte Marie Saunte, som er overlæge ved Dermatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, står bag et nyt studie, der blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift Mycoses i juli.

(Anm: Har du fodsvamp? Så bør du desinficere dine sokker på denne måde. Behandlingsresistent fodsvamp og neglesvamp er svær at bekæmpe og kræver god hygiejne. Et dansk studie viser, at sokker skal langtidsbade i Rodalon for at blive fri for svamp. Ditte Marie Saunte, som er overlæge ved Dermatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, står bag et nyt studie, der blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift Mycoses i juli. Fod- og neglesvamp skyldes hovedsageligt infektion med gærsvampe af slægten Trichophyton, og førstelinjebehandling med terbinafin er generelt effektiv. Særligt i Indien, men også i Danmark, er svampen imidlertid ved at udvikle resistens mod dette lægemiddel, og da Trichophyton er særdeles smitsom og ofte giver anledning til reinfektion efter vellykket behandling, er der behov for at begrænse smitten ved desinfektion af sokker og andet tøj, der har været i kontakt med inficeret hud. Ditte Marie Saunte og hendes kolleger udførte derfor et studie, hvor bomuldssokker blev podet med svampen og derefter udsat for forskellige, potentielle desinfektionsbehandlinger. Efterfølgende blev sokkerne sat til dyrkning i fire uger, og desinfektionsmetodens effektivitet blev vurderet ud fra andelen af prøver uden vækst. Forskerne afprøvede seks forskellige desinfektionsmetoder, og i hvert tilfælde blev de udført på 13 prøver af Trichophyton, der inkluderede tre arter (T. rubrum, T. interdigitale og T. indotineae) i både resistente og ikke-resistente udgaver. Vask og frysning har ingen desinficerende virkning Resultaterne af undersøgelsen viste, at frysning ved -20°C i op til 24 timer ikke var i stand til at desinficere én eneste sok. Et næsten lige så dårligt resultat blev nået ved almindelig vask eller dampvask ved 40°C, hvor kun en enkelt ud af 26 sokker blev desinficeret. Langt mere effektivt var det at lægge sokkerne i blød i Rodalon INDENDØRS, og når det foregik over 24 timer, var alle sokkerne - uanset hvilken type Trichophyton, de i forvejen var inficeret med - fuldstændigt smittefri og gav ikke anledning til nogen genvækst i løbet af fire uger. Rodalon-behandling i kortere tid var derimod mindre effektiv. Iblødlægning i en halv time desinficerede kun 46 procent af sokkerne, mens to timer med Rodalon INDENDØRS førte til desinfektion af 85 procent af sokkerne. Der var ingen tendens til, at nogen typer af Trichophyton var sværere at eliminere end andre. (propatienter.dk 27.8.2022).)

(Anm: Skaastrup KN, Astvad KMT, Arendrup MC, Jemec GBE, Saunte DML. Disinfection trials with terbinafine-susceptible and terbinafine-resistant dermatophytes. Mycoses. 2022 Jul;65(7):741-746..)

- Hudleger: Det beste neglesopp-middelet.

(Anm: Hudleger: Det beste neglesopp-middelet. Neglsopp rammer mange, og kan være sjenerende og plagsomt. Her får du vite hva slags behandling som har best mulig effekt. NEGLESOPP: Slik kan det se ut å ha neglesopp. Her er spesielt lilletå og storetå rammet. (…) Ifølge hudlege Miray Al-Mustafa, er det mest effektivt å behandle neglesopp med tabletter, gjerne i kombinasjon med lokal lakkbehandling.- Vanligvis brukes Terbinafin. Men det er viktig å ta prøver for å finne ut hvilken type sopp det er. Er det Candida-sopp for eksempel, så finnes det andre tabletter, understreker Al-Mustafa. - Det pleier å ta seks uker for fingernegler og tolv uker for tånegler før bedring sees (dagbladet.no 8.6.2022).)

- Derfor får menn oftere fotsopp. (- Har du gulbrune negler og lurer på om du har neglesopp? Klipp av en bit og ta med til fastlegen. Slik kan du få sjekket hva slags sopp det er og få riktig behandling.)

(Anm: Derfor får menn oftere fotsopp. Fotsopp trives godt på føtter som sjelden får lufta seg. En enkel test avslører om du har sopp. (…) Har du gulbrune negler og lurer på om du har neglesopp? Klipp av en bit og ta med til fastlegen. Slik kan du få sjekket hva slags sopp det er og få riktig behandling. Det finnes lakk, krem og tabletter som kan stoppe soppen. Lokalbehandling kan være nok dersom soppen bare er i huden, men kurerer sjelden neglesopp. Hvis selve neglen er angrepet må det behandles med tabletter i 6 til 12 måneder. Over halvparten bli bra, men tilbakefall er vanlig. (…) Soppen kan overleve i både sokker og sko om de ikke vaskes ofte nok og i varmt nok vann. Fotsopp kan smitte fra person til person ved direkte hudkontakt, men det vanligste er å bli smittet ved å gå barbent i garderober og dusjer. – Soppen lever lenge i fuger på våte fliser. I alle andre dusjer enn din egen bør du derfor bruke flip-flopp-sandaler. Ellers kan du være uheldig å få soppsmitte i svømmehallen eller på treningssenteret, avslutter hun. (nrk.no 30.6.2020).)

- Hudlege: Neglene røper sykdom. (- Neglsopp er mulig å bli kvitt, men kan være krevende.)

(Anm: Hudlege: Neglene røper sykdom. Hudlege Jan-Øivind Holm forteller hvilke tre sykdommer som kan gi negleforandringer - og behandlingen du raskt bør iverksette. Har du noen gang tenkt over hvorfor du har negler? Egentlig er negler bare flate former for klør, spesielt utviklet for oss mennesker fordi vi har brede fingre og tær. Så kan du si at vi kanskje ikke klorer så mye lenger, men vi griper ting med fingrene og vi sparker fra oss med tærne. Neglene er derfor uunnværlige for motorikken vår! Så var det dette med skjønnhet og kommunikasjon, og hvordan negler signaliserer helse og velvære. (…) Neglsopp er mulig å bli kvitt, men kan være krevende. Du må komme tidlig i gang med riktig diagnose og behandling. Hvis én eller noen få negler er ødelagt ytterst inntil halve negleplaten, kan du bruke neglelakk, som inneholder soppdrepende stoff, eksempelvis amorolfin. Dette får du på apoteket, også uten resept. Har du mer utbredte forandringer, blir det nødvendig med terbinafin tabletter, du må få på resept hos legen din. En slik tablettkur må gis over mange måneder. Neglpsoriasis: Hudsykdommen psoriasis er en av våre vanligste folkesykdommer, og kjennetegnes ved flekker med tykk, rød og flassende hud, særlig på hodebunn, albuespisser og knær. Sykdommen har også lett for å sette seg på negler, både fingre og tær. De fleste med neglpsoriasis utvikler en snikende deformering av negler, over noen få eller alle negler, mens noen kan ha hissige betennelser med opphovning av finger- eller tåtupper, og smerter. Hvis du har psoriasis leddgikt, har du også lettere for å få psoriasis på neglene.  (dagbladet.no 16.6.2022).)

- Hudleger: Supermetoden som fjerner neglesopp.

(Anm: Hudleger: Supermetoden som fjerner neglesopp. En av ti nordmenn har neglesopp - og det er særlig én type behandling hudlegene anbefaler. (…) Slik forbygger du: Først og fremst må hud og negler holdes hele. En skade på neglen eller en rift i huden gir direkte inngang for soppen. - Unngå at føttene og neglene blir for tørre slik at de sprekker. Smør derfor huden jevnlig med krem og negleolje. - Sopp trives i basisk miljø. Har du hatt sopp tidligere eller er føttene stadig fuktige vil et surt fotbad nøytralisere miljøet på føttene. - Hold føttene tørre! Sko som puster og er store nok slik at tærne får nok luft hjelper. (dagbladet.no 4.10.2019).)

(Anm: Metoden som fjerner neglesopp. Mange nordmenn er rammet av neglesopp. Det er én kombinasjonsbehandling som er mer effektiv enn andre. (dagbladet.no 17.7.2021).)

(Anm: Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. (…) Infeksjoner er forårsaket av bittesmå organismer som er usynlige for det nakne øye, og som invaderer og formerer seg i kroppen. Noen bakterier, virus, protozoer og sopp kan forårsake infeksjoner hos friske personer. Andre mikroorganismer forårsaker infeksjoner hos mennesker der kroppens forsvarsverk er svekket. Dette forsvarsverket betegnes immunsystemet. Vanligvis er kroppen i stand til motangrep gjennom immunsystemet mot slike invaderende mikroorganismer. En infeksjon opptrer når motangrepet mislykkes, og kroppen ikke får kontroll over de inntrengende organismene. (nhi.no 28.1.2014).)

(Anm: 10 Ways to Reduce Mold Allergies (10 måter å redusere muggsoppallergier) (webmd.com 26.2.2015).)

(Anm: Yeast and Your Body: What You Need to Know. What Is Yeast? It’s a fungus. There are many kinds of yeasts. You use one type to make bread, another to brew beer. One called candida lives inside your body. If it grows out of control, you can get an infection.in one of these places. (webmd.com 13.11.2017).)

(Anm: Autoimmunity and infections: When the body fights itself. Basel-based doctors are on the trail of a possible connection between autoimmune diseases and infections: errors can occur when immune cells absorb certain proteins from pathogen cells. These findings were reported in the journal PNAS by researchers from the Department of Biomedicine at the University of Basel and University Hospital Basel, as well as colleagues in the USA. (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte. (aftenposten.no 6.10.2016).)

(Anm: Hva gjør du hvis boligen har feil og mangler? KAN SKJE: Hva gjør du om du oppdager at badet i din nye bolig er utett eller at det regner rett inn via taket? (…) Det er feilinformasjon om selger ikke har oppgitt at badet er pusset opp med egeninnsats. (aftenposten.no 3.11.2016).)

(Anm: Veggedyr i madrass: Møblene er kastet, og rommet kan ikke brukes på flere måneder. - Det er første gangen vi hører om at kunder finner veggedyr i brukte madrasser man kjøper av andre, men vi er ikke overrasket. Veggedyr er blitt et økende problem de siste årene, legger han til. - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte:  Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? (aftenposten.no 12.10.2016).)

(Anm: Dette er de vanligste skadedyrene i hjemmet ditt – og slik blir du kvitt dem. Det er den store skrekken til ganske mange i det langstrakte land. Bittesmå dyr som piler over gulvet skaper langt større reaksjoner enn størrelsen skulle tilsi. (…) Skadedyret selv eksperten frykter Det er spesielt ett skadedyr som skremmer selv eksperten – nemlig veggedyr. – Det er jo et dyr som folk ikke liker, og det skjønner jeg godt. Det er et av de dyrene jeg minst ville hatt hjemme hos meg selv, for det bor på soverommet ditt og kommer frem om natten for å suge blod. (tv2.no 29.12.2017).)

(Anm: Forskere har funnet ut hva veggedyr liker aller best. Veggedyr er små blodsugende insekter som du absolutt ikke vil ha på soverommet ditt. (…) – Konsekvensen er, at skitne klær i en åpen koffert eller i en haug på gulvet tiltrekker seg veggedyr, skriver forskerne i rapporten sin, som ble publisert i Nature i september. (tv2.no 14.10.2017).)

(Anm: Veggedyr: - Denne vil du ikke ha med hjem fra ferie. Ditt nærmeste ferieland kan være den største veggedyr-formidleren. (…) - Det er faktisk mye veggedyr i Norge, Sverige og Finland, og påfallende mye mindre nedover på kontinentet. Der er det ofte turistene som kommer med veggdyrene. Det er forekomster av veggedyr i Øst-Europa, og USA har slitt mye med veggedyr, opplyser biolog og skadedyrekspert i Anticimex, Stein Norstein til Nettavisen. (nettavisen.no 22.4.2017).)

(Anm: What's Eating You? Pictures of Parasites (webmd.com 28.2.2017).)

(Anm: Bed Bug Bites: Fighting Back Against Bedbugs (medicinenet.com 4.4.2017).)

(Anm: Hva gjør du hvis boligen har feil og mangler? KAN SKJE: Hva gjør du om du oppdager at badet i din nye bolig er utett eller at det regner rett inn via taket? (…) Det er feilinformasjon om selger ikke har oppgitt at badet er pusset opp med egeninnsats. (aftenposten.no 3.11.2016).)

(Anm: Veggedyr i madrass: Møblene er kastet, og rommet kan ikke brukes på flere måneder. - Det er første gangen vi hører om at kunder finner veggedyr i brukte madrasser man kjøper av andre, men vi er ikke overrasket. Veggedyr er blitt et økende problem de siste årene, legger han til. - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte:  Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? (aftenposten.no 12.10.2016).)

(Anm: Dette er de vanligste skadedyrene i hjemmet ditt – og slik blir du kvitt dem. Det er den store skrekken til ganske mange i det langstrakte land. Bittesmå dyr som piler over gulvet skaper langt større reaksjoner enn størrelsen skulle tilsi. (…) Skadedyret selv eksperten frykter Det er spesielt ett skadedyr som skremmer selv eksperten – nemlig veggedyr. – Det er jo et dyr som folk ikke liker, og det skjønner jeg godt. Det er et av de dyrene jeg minst ville hatt hjemme hos meg selv, for det bor på soverommet ditt og kommer frem om natten for å suge blod. (tv2.no 29.12.2017).)

(Anm: What's Eating You? Pictures of Parasites (webmd.com 28.2.2017).)

(Anm: Bed Bug Bites: Fighting Back Against Bedbugs (medicinenet.com 4.4.2017).)

(Anm: Mange ignorerer symptomer på KOL. (…) Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. (sundhedsstyrelsen.dk 19.9.2016).)

(Anm: Ekstreme klimaforandringer er allerede et faktum i Europa. Uanset hvor meget, der diskuteres – ekstrem tørke, hedebølger og voldsom regn er allerede et faktum i Europa, konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer om nye sygdomme og hårde vilkår for landbruget i Østeuropa. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, der udsendes hvert fjerde år, og han er ikke i tvivl: »Vi har allered... (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: - Noen år før sin død ble mannen diagnostisert med allergisk alveolitt, en sjelden gruppe betennelsessykdommer som rammer lungevevet. (tv2.no 24.8.2016).)

(Anm: Slet med sykdom i sju år, uten at legene klarte å redde ham. Hobbyen var synderen. Saksofonister og trombonister også utsatt. Det var Washington Post som først omtalte saken, som er publisert i det medisinske tidsskriftet Thorax. (…) 61-åringen hadde en betennelse som utvikles ved at immunforsvaret reagerer på noe pasienten har inhalert. Det ble funnet fibrose i lungene og han ble diagnostisert med alveolitt med ukjent årsak, og fikk behandling for dette. (dagbladet.no 26.8.2016).)

(Anm: Sjekklisten om det blir oversvømmelse hjemme hos deg. Antallet vannskader på norske boliger er ifølge Finans Norge økende. I 2014 viste de til at det hvert åttende minutt oppdages en vannskade i norske hjem, som tilsvarer 175 vannskader i hus, hytter og leiligheter hver dag. (…) - Jo lenger man venter, jo lettere blir det for muggsoppen å etablere seg, understreker Geving, og legger til at enkelte materialer er mer utsatt enn andre. - Mugg krever næring, og for eksempel gipsplater gir mye næring til muggsoppen. Her kan det komme mugg etter bare et par dager, sier Geving. (dinside.no 8.8.2016).)

(Anm:: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

(Anm: Skuleborn har blitt sjuke i mange år – no er det funne fukt og asbest. Bergen kommune beklagar etter at det er avdekt fuktskadar og mogleg asbestlekkasje på Varden skule i Fyllingsdalen. – Det er dette me har sagt heile vegen, seier FAU-leiar. Tysdag informerte Bergen kommune tilsette ved Varden skule at det er funne fuktskadar og gjennombora asbestplater under arbeidet med rehabiliteringa av skulen. Det skriv Bergen kommune i ei pressemelding tysdag. Mangeårige helseplager. I fleire år meldte tilsette og elevar om helseplager på grunn av det dårlege inneklimaet. Allereie i 2010 fortalde NRK om helseproblema ved barneskulen. (nrk.no 4.10.2016).)

(Anm: Infection-related cancers: prioritising an important and eliminable contributor to the global cancer burden. The Lancet Global Health 2016;4(9):e580–e581 (September 2016).)

(Anm: Hay fever might alter the brain. (…) Increased neurogenesis, reduced microglia activity with allergic reaction. (…) The researchers say they are unable to say how these allergy-induced brain changes affect CNS function. They point out that neurogenesis in the hippocampus normally declines with age, contributing to memory-related disorders such as Alzheimer's disease, and this study suggests that allergic reaction increases neurogenesis. (medicalnewstoday.com 9.8.2016).)

- Invasive soppinfeksjoner – definert som infeksjon i normalt sterile områder – har høy dødelighet og øker i insidens i den vestlige verden (2, 3). Spesielt har invasive aspergillusinfeksjoner en dødelighet på over 80 %.

Resistensproblemer ved behandling av invasive soppinfeksjoner
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:8607 – 11 (20.11.2008)
Sammendrag
Bakgrunn. Insidensen av invasive soppinfeksjoner har de siste tiårene økt parallelt med antall pasienter med immunsvikt. Til tross for flere og bedre behandlingsalternativer er resistensutvikling mot disse midlene i ferd med å bli et problem.

Materiale og metode. Grunnlagsmaterialet er fremskaffet ved søk i Medline, i tillegg er artikkelen basert på egne funn og erfaringer.

Resultater. Candida albicans er fremdeles den vanligste årsaken til invasive soppinfeksjoner, men Candida ikke-albicans-arter øker i forekomst. Invasive aspergillusinfeksjoner og infeksjoner med andre muggsopparter enn Aspergillus forekommer, men utgjør intet stort tallmessig problem. Vi har per i dag fire klasser av soppmidler til systemisk bruk, sju midler er registrert i Norge. Disse har noe forskjellige virkningsmekanismer. Primær resistens mot flere av disse midlene er observert hos mange arter av Candida og Aspergillus. Dette er den dominerende form for resistens vi observerer. Sekundær resistens som følge av behandling ses langt sjeldnere. Klinisk resistens, der behandling til tross for in vitro-følsomhet ikke fører til eradikering av mikroben, er ikke uvanlig.

Fortolkning. Forekomsten av de naturlige resistente soppartene øker noe. Hovedutfordringen i dag er å kunne identifisere den aktuelle sopp raskt og presist, slik at behandling startes på riktig indikasjon, riktig tidspunkt og med gunstigste middel. (…)

Hva slags sykdom kan sopp gi?
Sopp kan gi infeksjoner, de kan gi toksinbetingede sykdommer og de kan utløse allergi. Mest vanlig og mest kjent er sopper som gir hudinfeksjon og/eller negleinfeksjon. Disse kan være plagsomme, men er ikke livstruende. Det samme kan sies om soppinfeksjoner som rammer slimhinner i munnen og i urogenitalregionen. Andre infeksjoner er invasive, de blir systemiske og dermed potensielt livstruende, og det er i lys av denne type infeksjoner vi her vurderer behandlingsalternativer og problemet med resistensutvikling. Invasive soppinfeksjoner – definert som infeksjon i normalt sterile områder – har høy dødelighet og øker i insidens i den vestlige verden (2, 3). Spesielt har invasive aspergillusinfeksjoner en dødelighet på over 80 %.

Majoriteten av invasive soppisolater utgjøres av Candida albicans, Candida ikke-albicans-arter, Pneumocystis jirovecii og Aspergillus fumigatus. I Norge er insidensen av candidemi 4,9/100 000 innbyggere per år, og ca. 65,2 % av isolatene utgjøres av C albicans (Nordøy, Sandven og Gaustad: upubliserte data). Tall for invasive infeksjoner med Aspergillus og Pneumocystis foreligger ikke, men forekomsten er betydelig lavere. (…)

(Anm: Pneumocystis er en slekt av sekksporesopper som koloniserer dyr og mennesker, og kan føre til alvorlig sykdom hos personer med svekket immunforsvar. Hos mennesker er lungebetennelse forårsaket av denne organismen (Pneumocystis-pneumoni (PCP)) en av de viktigste årsakene til død hos pasienter med aids eller andre alvorlige svekkelser av immunsystemet. Den forekommer også hos pasienter med ondartede sykdommer slik som leukemi og myelomatose. Lungebetennelse med denne organismen er ofte den sykdommen som varsler at hiv-infeksjonen har utviklet seg til aids.[1] (no.wikipedia.org).)

- Hvilke smertefulle symptomer er vanlige med myelomatose?

(Anm: What painful symptoms are common with multiple myeloma? Multiple myeloma is the term for cancer of the plasma cells, a type of white blood cell that fights infection. The disease causes the body to produce too many plasma cells inside the bone marrow, which can cause tumors to develop. A common symptom of multiple myeloma is pain in certain areas of the body. Plasma cells are a type of white blood cell present in the bone marrow. These cells are an important partTrusted Source of the immune system, as they produce antibodies and fight infection. In people with multiple myeloma, the body produces too many plasma cells in the bone marrow. (medicalnewstoday.com 24.4.2022).)

(Anm: Myelomatose. Myelomatose er en kreftform kjennetegnet av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av beinmargens celler, de såkalte plasmacellene. Hva er myelomatose? Myelomatose eller multiple myelomer er en kreftform kjennetegnet av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av beinmargens celler, plasmacellene. (nhi.no 18.1.2022).)

- Myelomatose. Myelomatose er en kreftform kjennetegnet av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av beinmargens celler, de såkalte plasmacellene. Hva er myelomatose? Myelomatose eller multiple myelomer er en kreftform kjennetegnet av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av beinmargens celler, plasmacellene.

(Anm: Myelomatose. Myelomatose er en kreftform kjennetegnet av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av beinmargens celler, de såkalte plasmacellene. Hva er myelomatose? Myelomatose eller multiple myelomer er en kreftform kjennetegnet av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av beinmargens celler, plasmacellene. (…) Diagnosen Symptomene gir mistanke om sykdommen, men de er ikke tilstrekkelige til å stille diagnosen. Ved legeundersøkelse kan det gjøres funn som styrker mistanken om sykdommen: – Blek hud og hudblødninger på grunn av anemi og lavt antall blodplater. Tendens til gjentatte og langvarige infeksjonssykdommer (eks. lungebetennelser, hudinfeksjoner) på grunn av feilproduksjon av antistoffer og for lite hvite blodlegemer. Ømhet eller smerter i bein/knokler, eventuelt beinbrudd uten skade, eller etter uvanlig milde skader. Man kan også få væskeopphopning (ødem) i kroppen på grunn av sviktende nyrefunksjon. Det kan oppstå skader i nerver som fører til endret følsomhet i deler av kroppen. – Det er økt risiko for blodpropp. Ved analyse av såkalte immunantistoffer i blodet ser man ved myelomatose at en undergruppe av antistoffene finnes i svært høy konsentrasjon - dette kalles en M-komponent. Lignende funn kan også påvises i urin (Bence-Jones proteiner). I tillegg kan det ofte påvises forandringer i skjelettet ved bildeundersøkelser. Mistenkelige undersøkelsesfunn, sammen med symptomer som beskrevet, kan gi sterk mistanke om sykdommen. For å få bekreftet diagnosen må pasienten henvises til spesialavdeling for beinmargsundersøkelse eller eventuelt annen aktuell vevsprøve. Denne undersøkelsen er også viktig for å kartlegge omfanget og alvorlighetsgrad av sykdommen, samt for valg av behandling. Vanlige blodprøver vil ofte vise lav blodprosent og høy senkning. Under utredningen på sykehus blir det utført en rekke mer avanserte tester av blod og beinmarg. Det vil også bli tatt CT- eller røntgenundersøkelse, eventuelt MR. (nhi.no 18.1.2022).)

(Anm: The Editorial on the Research Topic. Antifungal Drug Discovery: New Theories and New Therapies. Medically important fungal infections can be broadly classified into superficial surface infections and invasive mycoses (Samaranayake and MacFarlane, 1990; Roemer and Krysan, 2014). Superficial surface infections include mucosal candidiasis, dermatophyte infections whereas invasive mycoses affect sterile body sites such as bloodstream, central nervous system, kidney, lungs, and liver. Rise of fungal infections has caused a substantial morbidity and mortality globally (Vallabhaneni et al., 2016). It is reported that mortality among patients with invasive candidiasis is as high as 40%, even when patients receive antifungal therapy (Kullberg and Arendrup, 2015). (...) Front Microbiol. 2016;23(7):728 eCollection 2016. (May).)

(Anm: A Putative Mitochondrial Iron Transporter MrsA in Aspergillus fumigatus Plays Important Roles in Azole-, Oxidative Stress Responses and Virulence. Front. Microbiol., 12 May 2016.)

- Forskere finner en ny måte å beskytte mot dødelige soppinfeksjoner

Scientists find a new way to protect against lethal fungal infections
medicalnewstoday.com 19.7.2016
Forskere ved Institutt for molekylær bioteknologi (IMBA) og Max F. perutz Laboratories (MFPL) i Wien har oppdaget en ny måte å slå på immunsystemets våpen mot soppinntrengere. Denne kunnskap vil kunne føre til utvikling av nye og forbedrede anti-fungal behandlinger. (Scientists at the Institute of Molecular Biotechnology (IMBA) and the Max F. Perutz Laboratories (MFPL) in Vienna have discovered a new way to turn the immune system's weapons against fungal invaders. This knowledge could lead to the development of new and improved anti-fungal treatments.)

For most people, a simple case of thrush or athlete's foot can be quickly and easily treated using over-the-counter anti-fungal creams and pills. However, even with medication, fungal pathogens can overwhelm a weakened immune system and cause systemic infections - as in people with HIV/AIDS, or organ transplant recipients, for example - posing a severe health risk. (For most people, a simple case of thrush or athlete's foot can be quickly and easily treated using over-the-counter anti-fungal creams and pills. However, even with medication, fungal pathogens can overwhelm a weakened immune system and cause systemic infections - as in people with HIV/AIDS, or organ transplant recipients, for example - posing a severe health risk.)

Faktisk er sopp-patogener blitt klassifisert som "skjulte mordere" og anslagsvis 1,5 millioner mennesker over hele verden dør av slike systemiske infeksjoner hvert år. Det er likevel ingen effektive legemidler tilgjengelig for systemiske soppinfeksjoner . (In fact, fungal pathogens have been classified as "hidden killers" and an estimated 1.5 million people around the world die from such systemic infections every year. There is yet no effective medicine available for systemic fungal infections.)

Å kjenne fienden (Knowing the enemy)
Når soppceller trenger inn i kroppen skiller deseg ut fra våre egne celler fordi de er "flagget" med unike mønstre av molekylære markører. Disse "patogen-assosierte molekylære mønstre ', eller forkortet PAMPs , blir gjenkjent av reseptorproteiner på celler i immunsystemet. Disse reseptorene aktivere deretter signalmolekyler som utløser en kaskade av ulike immunfunksjoner, slik som betennelser, med sikte på å rekruttere immunceller til de infiserte området. Disse rekruttert immunceller vil da, for eksempel via fremstilling av svært giftige reaktive oksygenforbindelser, eliminere sopp-patogener. (When fungal cells enter the body, they stand out from our own cells because they are 'flagged' with unique patterns of molecular markers. These 'pathogen-associated molecular patterns', or PAMPs for short, are recognised by receptor proteins on cells of the immune system. These receptors then activate signalling molecules triggering a cascade of different immune functions, such as inflammation, aimed at recruiting immune cells to the infected area. Those recruited immune cells will then, for example via the production of highly toxic reactive oxygen species, eliminate fungal pathogens.)

"Slippe løs" en immunrespons ("Unleashing" an immune response")
Candida albicans er anerkjent av visse PAMP-reseptorer kalt Dectins, og utløser aktivering av signalmolekylet SYK. Førsteforfatterne av studien, Gerald Wirnsberger (IMBA) og Florian Zwolanek (MFPL), oppdaget at protein CBL-B fungerer som en "brems" for disse formene når CBL-B er til stede, Dectin / SYK aktivitet er dempet og immunresponser er "slått av", men når CBL-B er fraværende, blir Dectin / SYK over-aktivert og en beskyttende antisoppimmunresponser oppstår. (Candida albicans is recognized by certain PAMP receptors, called Dectins, and triggers activation of the signalling molecule SYK. The first authors of the study, Gerald Wirnsberger (IMBA) and Florian Zwolanek (MFPL), now discovered that the protein CBL-B acts as a 'brake' in this pathway: when CBL-B is present, Dectin and SYK activity are dampened and immune responses are eventually 'switched off', but when CBL-B is absent, Dectin/SYK get over-activated and a protective anti-fungal immune responses occur.)

Ved å bruke denne kunnskapen utviklet de to forskergrupper rundt Josef Penn (IMBA) og Karl Kuchler (MFPL) - et hemmende peptid for å blokkere CBL-B aktivitet og dermed utløse forsvarsmekanismer mot invaderende sopp-patogener. Etter vellykket testing av dette peptid med dyrkede lab-celler ble peptidet brukt til å behandle Candida albicans infiserte mus. Mens ubehandlet mus bukket under for den dødelige infeksjonen, gav peptid behandling fullstendig beskyttelse mot soppsykdommer. (Using this knowledge, the two research groups around Josef Penninger (IMBA) and Karl Kuchler (MFPL) - designed an inhibitory peptide to block CBL-B activity and thereby unleash defence mechanisms against invading fungal pathogens. After successfully testing this peptide with lab-grown cells, the peptide was used to treat Candida albicans infected mice. While untreated mice succumbed to the lethal infection, peptide treatment provided complete protection from fungal disease.)

Gerald Wirnsberger forklarer: "Dette arbeidet utgjør et nytt paradigme for behndlinmger av soppinfeksjon - en farmakologisk modulering av vertens immunrespons mediert av CBLB. En grunnleggende forståelse av hvordan molekylære mekanismer enten styrker eller demper vår immunrespons mot Candida albicans vil bane vei for en et legemiddel mot dødelige soppinfeksjoner " (…) (Gerald Wirnsberger explains: "This work constitutes a novel paradigm in antifungal therapy - a pharmacological modulation of the host immune response mediated by CBLB. A fundamental understanding of how molecular mechanisms either boost or damp our immune response against Candida albicans will pave the way for a drugs against deadly fungal infections".)

- MALDI-TOF MS-applikasjoner for deteksjon av antisopp resistans: Siste nytt og fremtidsperspektiver. MALDI-TOF MS-teknologien har muliggjort revolusjonerende fremskritt i diagnosen av infeksjonssykdommer. Foruten å tillate rask og pålitelig identifisering av bakterier og sopp har denne teknologien nylig blitt brukt til å påvise antimikrobiell resistens.

(Anm: MALDI-TOF MS Applications to the Detection of Antifungal Resistance: State of the Art and Future Perspectives. MALDI-TOF MS technology has made possible revolutionary advances in the diagnosis of infectious diseases. Besides allowing rapid and reliable identification of bacteria and fungi, this technology has been recently applied to the detection of antimicrobial resistance. Several approaches have been proposed and evaluated for application of MALDI-TOF MS to antimicrobial susceptibility testing of bacteria, and some of these have been or might be applied also to yeasts. In this context, the comparison of proteomic profiles of bacteria/yeasts incubated with or without antimicrobial drugs is a very promising method. Another recently proposed MALDI-TOF MS-based approach for antifungal susceptibility testing is the application of the semi-quantitative MALDI Biotyper antibiotic susceptibility test rapid assay, which was originally designed for antimicrobial susceptibility testing of bacteria, to yeast isolates. Increasingly effective and accurate MS tools and instruments as well as the possibility to optimize analytical parameter settings for targeted applications have generated an expanding area in the field of clinical microbiology diagnostics, paving the way for the development and/or optimization of rapid methods for antifungal susceptibility testing in the near future. In the present study, the state of the art of MALDI-TOF MS applications to antifungal susceptibility testing is reviewed, and cutting-edge developments are discussed, with a particular focus on methods allowing rapid detection of drug resistance in pathogenic fungi causing systemic mycoses. Front. Microbiol., 30 October 2018.)

- Antisoppforbindelser mot Candida-infeksjoner fra tradisjonell kinesisk medisin.

(Anm: Antifungal Compounds against Candida Infections from Traditional Chinese Medicine. Abstract Infections caused by Candida albicans, often refractory and with high morbidity and mortality, cause a heavy burden on the public health while the current antifungal drugs are limited and are associated with toxicity and resistance. Many plant-derived molecules including compounds isolated from traditional Chinese medicine (TCM) are reported to have antifungal activity through different targets such as cell membrane, cell wall, mitochondria, and virulence factors. Here, we review the recent progress in the anti-Candida compounds from TCM, as well as their antifungal mechanisms. Considering the diverse targets and structures, compounds from TCM might be a potential library for antifungal drug development. Biomed Res Int. 2017;2017:4614183.)

- Etter å ha lest dette, kommer du til å kikke bak senga (- Vannskade? Da bør du handle raskt)

Etter å ha lest dette, kommer du til å kikke bak senga
nordlys.no 9.3.2014
Ser det slik ut når du trekker senga ut fra veggen? Da har du et problem.

Bor du i et murhus, er sannsynligheten stor for at det vokser muggsopp rett bak hodet ditt på soverommet.

– I murhus bygd fram til 1990-tallet ble det brukt lite isolasjon. Derfor er slike bygg ekstra utsatt for muggsopp om vinteren, forteller daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam. det er på soverommet eksponeringen for potensielt helseskadelig mugg utgjør den største faren.

– Mange sover med soppvekst rett bak hodegavlen, ofte i tapetet. Mugg på soverom er et økende problem om vinteren av flere grunner, sier Jenssen.

Den viktigste årsaken er endret bruk av boligene.

– Før var det vanlig å lufte soverom morgen og ettermiddag, fordi det var noen hjemme på dagtid. Det skjer ikke lenger når både mor og far er på jobb.
Murbygg er i utgangspunktet langt tettere enn bygg av tre, og det er ikke alltid bra for inneklimaet.

– I mange bygninger har man byttet vinduer. Ventiler kan ha blitt tapetsert over eller blitt tette, og dermed blir ventilasjonen enda dårligere. (...)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. Eierandelen har økt fra 82 prosent i 1997 til 84 prosent i 2015. (…) Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

(Anm: "Forbedret" miljø styrker immunforsvar hos mus. (...) For eksempel har faktorer som miljøforurensning, lokalisering (bosted), sosial status, og psykologiske tilstander alle vist seg å spille en rolle ved autoimmune sykdommer. (...) Immunsystemet er det "språket" som kroppen bruker til å få informasjon om sine omgivelser gjennom immunrespons, vi lærer om andre organismer (bakterier, virus, etc.) eller visse forhold (stress, avslapping etc.) er egnet og bidrar til vår eksistens eller overlevelse.) ('Enhanced' environment boosts mouse immune systems) (medicalnewstoday.com 1.10.2016).)

(Anm: Richardson T, Elliott P, Roberts R, Jansen M. A Longitudinal Study of Financial Difficulties and Mental Health in a National Sample of British Undergraduate Students. Community Ment Health J. 2017 Apr;53(3):344-352.)

(Anm: Fakta om ulike skadedyr - Skadedyrkategorier - oversikt (fhi.no 26.2.2015).)

(Anm: Fortsatt kraftig økning i bekjempelse av veggedyr. Skadedyrstatistikken fra 2015 viser en fortsatt økning i årlige bekjempelser av veggedyr. Fra 2007 til 2015 har antall registrerte årlige veggedyrbekjempelser økt med over 400 prosent. (…) Veggedyr er blant skadeinsektene Folkehelseinstituttet holder et særlig årvåkent øye med. (fhi.no 18.3.2016).)

(Anm: - Det klør 20-30 ganger verre enn et myggstikk. Utenfor Vikasenteret sitter Alf Richard Nygaard. Her tilbringer han store deler av dagen. I sin kommunale leilighet orker han ikke være. Den er angrepet av veggedyr. (…) Det var tidligere i år Nygaard merket problemene med veggedyr. Han merket at han hadde fått stikk som klødde, og meldte fra til Stange kommune i juli. (ha-a.no 16.9.2016).)

- Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen.

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. (- Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner.)

(Anm: En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. Hvis du blir angrepet av denne soppen finnes det ingen kur. Candida auris spres i et høyt tempo via hender eller på sykehusutstyr, og overføres fra pasienter fra sykehjem til sykehus og tilbake. (…) Må unngå soppdrepende midler i mat. (…) Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner. (…) En britisk undersøkelse viser at allerede i 2050 kan ti millioner mennesker dø på verdensbasis av en slik soppinfeksjon. Da vil denne dødsårsaken overstige de åtte millioner menneskene som dør av kreft. (…) Globalt regner forskere med at 700.000 personer dør hvert år av en infeksjon som ikke lar seg behandle. (aftenposten.no 7.4.2019).)

(Anm: Eksperter bekymret: To bekreftede tilfeller av mystisk soppinfeksjon i Norge. Den mystiske soppinfeksjonen Candida auris er allerede påvist i Norge. Ekspert innrømmer at det kan skyldes flaks at ikke flere er blitt syke. (aftenposten.no 10.4.2019).)

(Anm: Muggsopp i boligen. (…) Muggsopp og helseskader. (juss.info 2012).)

(Anm: Én av to norske boliger har fuktskader. Mugg i kjeller kan gi helseskader til de som bor i hust, og være en kilde til konflikt mellom selger og kjøper. Mer en halvparten av alle norske boliger har fuktskader. Det skaper store helseproblemer, og gir trøbbel ved kjøp og salg. Mugg-, fukt- og råteskader er et stort problem i flere hus. For takstrapportene avdekker ikke fukt- og muggskader. Nå kreves det en obligatorisk tilstandsrapport på boliger. En ny undersøkelse fra Standard Norge viser at mer enn 66% av kjellergulv har skader og mer enn halvparten av norske bad har fukt og råteskader. (nrk.no 18.1.2012).)

(Anm: Fikk ekstraregning på én million kroner etter huskjøp. HAMAR (NRK): Eirik Dahl og Katrine Oreld kjøpte drømmeboligen med utsikt til Mjøsa, uten å vite at huset hadde omfattende fuktskader. (nrk.no 15.8.2017).)

(Anm: Det beste testutstyr for muggsopp. The Best Mold Test Kits of 2017 (toptenreviews.com 10.5.2017).)

(Anm: Undersøkelse: Dårligere og dårligere håndverk - byggeskader florerer. (…) En fersk undersøkelse blant takstmenn viser at det blir dårligere og dårligere håndverk her i landet, og bare i fjor ble det registrert byggeskader for til sammen 17 milliarder kroner i Norge, viser tall fra SSB, skriver Teknisk Ukeblad. (…) Ifølge tall fra Finans Norge ble det registrert 4610 vannskader i Norge ifjor som tilskrives dårlig håndverk. (dn.no 23.5.2017).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

(Anm: Skin Infections: What You Should Know (webmd.com 24.3.2017).)

(Anm: Ringorm. Ringorm er en soppinfeksjon i det ytterste laget av huden. Tilstanden er karakterisert ved et kløende utslett som har form av en rød ring med tilsynelatende normal hud i midten. (nhi.no 31.12.2015).)

(Anm: Sopppinfeksjoner i huden. Hodebunnen, føttene, lysken og neglene kan angripes av sopp. Dette er soppinfeksjonene som angriper hornlaget i huden. (lommelegen.no 21.2.2018).)

(Anm: Myokarditt, hjertemuskelbetennelse som forekommer som komplikasjon ved en lang rekke allmenninfeksjoner med virus og bakterier, ved visse forgiftninger og som ledd i overfølsomhetsreaksjoner. Ekkokardiografi og EKG er til god hjelp ved diagnosen. Symptomene på at hjertemuskelen er blitt akutt svekket, kan være åndenød, hjertebank, trykkfølelse for brystet og forstyrrelser av hjerterytmen. Det kan også utvikle seg hjertesvikt, som må behandles sammen med grunnlidelsen. Myokarditt underdiagnostiseres ofte. Sykdommen kan være meget alvorlig med dødelig utgang. Den kan også gi senfølger som dilaterende kardiomyopati, selv om den oftest helbredes uten men. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Kan kardiomyopati være forårsaket være muggsopp i hjemmet? Can cardiomyopathy be caused be mold at home? Infectious Diseases Specialist,  Dr. Arun's  Response. Black mold is usually a aspergillus niger. Usually aspergillus infection occurs after chronic exposure. Again if you are immunocompromised than chances of infections increase to heart. It requires constant fungemia to cause cardiomyopathy. (healthcaremagic.com 20.7.2014).)

(Anm: Myokarditt. – Betennelse i hjertemuskelen. Årsak. Myokarditt er en betennelsessykdom i hjertemuskulaturen. Den kan være akutt eller kronisk. Virusinfeksjon er den hyppigste årsaken, men også en rekke bakterier, sopp og protozoer (encellete parasitter) kan forårsake sykdommen. (…) Symptomer. De vanligste symptomene er slitenhet, tungpust og brystsmerter. I mange tilfeller ser man symptomer på hjertesvikt. Myokarditt antas å være årsaken til 5-10 % av tilfellene med plutselig hjertedød hos unge. (lhl.no 17.2.2017).)

- Fungemia – Fungemi.

(Anm: Fungemia – Fungemi. Svensk definition Förekomst av svamp i cirkulerande blod. Opportunistisk svampseptis ses oftast hos patienter med nedsatt immunförsvar vid svår neutropeni, postoperativt i samband med intravenösa katetrar, eller i samband med långvarig antibiotikabehandling. Engelsk definition The presence of fungi circulating in the blood. Opportunistic fungal sepsis is seen most often in immunosuppressed patients with severe neutropenia or in postoperative patients with intravenous catheters and usually follows prolonged antibiotic therapy. (sv.wikipedia.org).)

(Anm: En ung mann med akutt dilatert kardiomyopati. En 17 år gammel gutt med diagnosene AD/HD (attention deficit hyperactivity disorder) og Tourettes syndrom ble innlagt ved lokalsykehuset med akutt dyspné. Han hadde brukt metylfenidat 15 mg tre ganger daglig i ti år. Fire uker forut for innleggelsen hadde han influensaliknende symptomer og oppsøkte fastlegen. Tilstanden ble oppfattet som lungebetennelse, og han ble antibiotikabehandlet med erytromycin. Etter hvert utviklet han betydelig dyspné ved gange på flat mark og ortopné. (…) Det er tidligere beskrevet et tilfelle med kardiomyopati der man mistenker at langvarig bruk av metylfenidat var årsaken (10). Det finnes også en pasienthistorie på Internett der foreldrene til en 14 år gammel gutt med AD/HD som døde av hjertesvikt, advarer mot metylfenidat (11). Det er kjent at stoffet gir økt hjertefrekvens og at det kan gi økning av både det systoliske og det diastoliske n undergruppe av amfetaminene der dilatert kardiomyopati er en kjent bivirkning. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126:1338-9 (11.5.2006).)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil

Immune cell may turn heart inflammation into heart failure (Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil)
medicalnewstoday.com 16.3.2017
Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Myocarditis occurs when an infection has reached the heart. During an infection, the body's immune system produces disease-fighting cells - but in heart inflammation, these cells enter the heart and can damage its muscle.)

Myokarditt oppstår når en infeksjon har nådd hjertet. Under en infeksjon produserer kroppens immunsystem sykdomsbekjempende celler - men ved hjertebetennelser kan disse cellene komme inne i hjertet og skade dets muskler. (Myocarditis occurs when an infection has reached the heart. During an infection, the body's immune system produces disease-fighting cells - but in heart inflammation, these cells enter the heart and can damage its muscle.)

Tilstanden er ikke ofte diagnostisert; den fører sjelden til alvorlige symptomer og å oppdage den krever en hjertebiopsi - en ganske invasiv prosedyre med moderat risiko. (The condition is not often diagnosed; it rarely causes severe symptoms and detecting it requires a heart biopsy - a rather invasive procedure of moderate risk.)

I noen tilfeller utvikler myokarditt seg til inflammatorisk dilatert kardiomyopati (DCMI) - en lidelse der hjertets muskel utvides, svekkes, og ikke lenger riktig kan pumpe blod. I USA er DCMI en av de viktigste årsakene til hjertesvikt hos yngre voksne, med en prevalens på mellom 300 og 400 pasienter per million amerikanske voksne. (In some cases, myocarditis progresses into inflammatory dilated cardiomyopathy (DCMi) - a disorder in which the heart's muscle dilates, weakens, and can no longer properly pump blood. In the United States, DCMi is one of the leading causes of heart failure among younger adults, with a prevalence of between 300 and 400 patients per million U.S. adults.)

New research, led by Dr. Daniela Cihakova from the Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, MD - set out to understand why in some cases the heart heals from the inflammation, while in others it progresses into DCMi.

As the authors of the new paper mention, previous studies have pointed to the role of eosinophils - a specific type of immune cell - in the development of heart disease. As Dr. Cihakova explains, the new research "provide[s] more details about how these immune system cells may lead to deterioration of heart muscle function in mice in a way that lets us draw some parallels to human disease processes."

The findings were published in The Journal of Experimental Medicine. (…)

(Anm: Eosinophil-derived IL-4 drives progression of myocarditis to inflammatory dilated cardiomyopathy. Abstract Inflammatory dilated cardiomyopathy (DCMi) is a major cause of heart failure in children and young adults. DCMi develops in up to 30% of myocarditis patients, but the mechanisms involved in disease progression are poorly understood. Patients with eosinophilia frequently develop cardiomyopathies. In this study, we used the experimental autoimmune myocarditis (EAM) model to determine the role of eosinophils in myocarditis and DCMi. Eosinophils were dispensable for myocarditis induction but were required for progression to DCMi. (…) In conclusion, eosinophils drive progression of myocarditis to DCMi, cause severe DCMi when present in large numbers, and mediate this process through IL-4. J Exp Med. 2017 Apr 3;214(4):943-957.)

- Inflammatoriske hjertesykdommer: årsaker, symptomer og behandlinger. (- Symptomene inkluderer brystsmerter, angina, smerter i hjertemuskelen, og kortpustethet, ødem, hevelse i føtter eller ankler, og tretthet.)

The Inflammatory Heart Diseases: Causes, Symptoms, and Treatments.
Cell Biochem Biophys. 2015 Jul;72(3):851-5. doi: 10.1007/s12013-015-0550-7.
Abstract The inflammation of the heart muscles, such as myocarditis, the membrane sac which surrounds the heart called as pericarditis, and the inner lining of the heart or the myocardium, heart muscle as endocarditis are known as the inflammatory heart diseases. Inflammation of heart is caused by known infectious agents, viruses, bacteria, fungi or parasites, and by toxic materials from the environment, water, food, air, toxic gases, smoke, and pollution, or by an unknown origin. Myocarditis is induced by infection of heart muscle by virus like sarcoidosis and immune diseases. The symptoms include chest pain, angina, pain in heart muscle, and shortness of breath, edema, swelling of feet or ankles, and fatigue. The ECG, X-ray, and MRI can diagnose the disease; blood test and rise in enzymes levels provide abnormality in heart function. The treatment includes use of antibiotics for inflammation of heart muscle and medications. The ultrasound imaging indicates further damage to the heart muscle. In severe cases of infection heart failure can occur so long-term medications are necessary to control inflammation. The various biomarkers are reported for the inflammatory heart diseases. The causes, symptoms and treatments of inflammatory heart diseases are described. (…)

(Anm: MR avdekker alvorlig hjertesykdom. Mer enn syv av ti mistenkte infarktpasienter som har normale funn på angiografi, har likevel en alvorlig hjertesykdom. MR avdekker sykdom hos pasienter som ofte ville ha blitt sendt hjem dagen etter og vurdert som «friske», sier seksjonsoverlege Knut Haakon Stensæth. Blant 1145 personer som ble innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt ved Ullevål universitetssykehus i perioden fra mars 2007 til august 2008, hadde 4,3 prosent av dem normale kransarterier ved angiografi, mange med forhøyet troponin. Ofte sendes disse pasientene hjem uten videre oppfølging. (dagensmedisin.no 7.4.2016).)

(Anm: Nya trådlösa sensorer ska stoppa fuktskador. En ny typ av tryckta sensorer ska hjälpa byggföretag att upptäcka och begränsa fuktskador i ett tidigt skede. Bakom tekniken står det svenska bolaget Invisense – som precis har fått sin första stora kund. Fuktskador kostar ofta stora summor att åtgärda. Det unga Linköpingsbolaget Invisense kan vara en lösning på spåret. (nyteknik.se 15.2.2017).)

(Anm: Allergic Fungal Airway Disease. (Allergisk sopp-luftveissykdom). J Investig Allergol Clin Immunol. 2016;26(6):344-354).)

(Anm: Rengjøre baderomsvifte. Gir dårlig luftkvalitet. Over tid blir nemlig avtrekkskanalen i baderomsvifta tilsmusset og forurenset av insekter, pollen, veistøv, sot og annet som finnes i lufta. - Dette kan skape grobunn for mikroorganismer, spesielt på badet der det tilføres fuktig luft, forteller Cato Ove Karlsen, daglig leder i Fagrådet for våtrom. Mikroorganismer i form av bakterier, gjærsopp og muggsopp kan produsere plagsomme lukter - og våtrom er altså mest utsatt. Ifølge Norges byggforskningsinstitutt kan forurensede ventilasjonsanlegg utgjøre en hygienisk risiko på badet ditt.  En baderomsvifte som ikke er rengjort vil gi redusert luftkvalitet og dårligere utnyttelse av energi. (nettavisen.no 5.3.2016).)

(Anm: Ble syk av å bo i drømmehuset. Robert måtte flytte. (…) Først ble han slapp og svimmel, deretter kom kvalmen. – Jeg trodde det var influensa, og tenkte ikke noe særlig over det. (…) Jeg ble bra noen dager, så kom det plutselig tilbake. (…) Det vokste også mugg i møblene, på gulvet og på veggene. Det var overalt. Det viste seg etter hvert at det var nettopp muggen som gjorde ham syk. (spaniaavisen.no 6.4.2017).)

(Anm: Reactive airways dysfunction syndrome and considerations (RADS) of irritant-induced Asthma. J Occup Environ Med. 2013 Sep;55(9):1118-20.)

(Anm: Allergic Fungal Sinusitis (emedicine.medscape.com.com 2.2.2017).)

(Anm: Additive effect of continuous low-dose ofloxacin on erythromycin therapy for sinobronchial syndrome. Respir Med. 1995 Nov;89(10):677-84.)

(Anm: Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease. (…) Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print].)

(Anm: [Sinobronchial syndrome--a meaningful diagnosis?].. Kinderarztl Prax. 1993 Jun;61(4-5):129-33.)

(Anm: In vivo T2* weighted MRI visualizes cardiac lesions in murine models of acute and chronic viral myocarditis. OBJECTIVE: Acute and chronic forms of myocarditis are mainly induced by virus infections. As a consequence of myocardial damage and inflammation dilated cardiomyopathy and chronic heart failure may develop. The gold standard for the diagnosis of myocarditis is endomyocardial biopsies which are required to determine the etiopathogenesis of cardiac inflammatory processes. However, new non-invasive MRI techniques hold great potential in visualizing cardiac non-ischemic inflammatory lesions at high spatial resolution, which could improve the investigation of the pathophysiology of viral myocarditis. CONCLUSION: This T2*w MRI technique provides a fast and sensitive diagnostic tool to determine the patterns and the severity of acute and chronic enteroviral myocarditis and the precise localization of tissue damage free of MR contrast agents. PLoS One. 2017 Mar 6;12(3):e0172084. eCollection 2017.)

(Anm: Test av Tesla HEPA-filter og Bioweapon Defense Mode. Luftforurensning har betydelig effekt på befolkningens helse. Det er verdens største miljømessige enkeltrisiko for helsen, i følge WHO, og mer enn tre millioner mennesker dør hvert år av nettopp dette. Dette er mer enn dobbelt så mange som antall døde i kjøretøyulykker hvert år. (…) Vi ville være sikre på at systemet fanget finkornede partikler og gassforurensning, i tillegg til bakterier, virus, pollen og muggsporer. (…) Tesla vil fortsette å forbedre mikrogeometrien og de kjemiske passiviseringsforsvarene i de primære og sekundære filterne. Disse er lette å bytte, så dette vil forbedres jo lengre du eier bilen din. (tesla.com 2.5.2016).)

(Anm: Gautrin D, et al. Reactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthma. Taylor & Francis, New York 2006. p.581. (uptodate.com).)

(Anm: Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. (…) Infeksjoner er forårsaket av bittesmå organismer som er usynlige for det nakne øye, og som invaderer og formerer seg i kroppen. Noen bakterier, virus, protozoer og sopp kan forårsake infeksjoner hos friske personer. Andre mikroorganismer forårsaker infeksjoner hos mennesker der kroppens forsvarsverk er svekket. Dette forsvarsverket betegnes immunsystemet. Vanligvis er kroppen i stand til motangrep gjennom immunsystemet mot slike invaderende mikroorganismer. En infeksjon opptrer når motangrepet mislykkes, og kroppen ikke får kontroll over de inntrengende organismene. (nhi.no 28.1.2014).)

(Anm: 10 Ways to Reduce Mold Allergies (10 måter å redusere muggsoppallergier) (webmd.com 26.2.2015).)

(Anm: Yeast and Your Body: What You Need to Know. What Is Yeast? It’s a fungus. There are many kinds of yeasts. You use one type to make bread, another to brew beer. One called candida lives inside your body. If it grows out of control, you can get an infection.in one of these places. (webmd.com 13.11.2017).)

(Anm: Autoimmunity and infections: When the body fights itself. Basel-based doctors are on the trail of a possible connection between autoimmune diseases and infections: errors can occur when immune cells absorb certain proteins from pathogen cells. These findings were reported in the journal PNAS by researchers from the Department of Biomedicine at the University of Basel and University Hospital Basel, as well as colleagues in the USA. (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: UK burden of fungal asthma greatly exceeds prior estimates new study warns. (…) Experts are warning of a significant increase in the number of people in the UK who are living with invasive and serious fungal diseases that affect the lungs, bloodstream and brain and can sometimes lead to death. While invasive fungal infections were estimated by the Health Protection Agency in 2006 a new report is the first comprehensive attempt to capture how many people in the UK suffer from fungal asthma. Asthma in adults is common in the UK with over 4 million reported cases, and researchers in Manchester believe as many as 300,000 of them are affected by fungal asthma. (medicalnewstoday.com 20.11.2016).)

(Anm: Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte. (aftenposten.no 6.10.2016).)

(Anm: Hva gjør du hvis boligen har feil og mangler? KAN SKJE: Hva gjør du om du oppdager at badet i din nye bolig er utett eller at det regner rett inn via taket? (…) Det er feilinformasjon om selger ikke har oppgitt at badet er pusset opp med egeninnsats. (aftenposten.no 3.11.2016).)

(Anm: Veggedyr i madrass: Møblene er kastet, og rommet kan ikke brukes på flere måneder. - Det er første gangen vi hører om at kunder finner veggedyr i brukte madrasser man kjøper av andre, men vi er ikke overrasket. Veggedyr er blitt et økende problem de siste årene, legger han til. - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte:  Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? (aftenposten.no 12.10.2016).)

(Anm: Dette er de vanligste skadedyrene i hjemmet ditt – og slik blir du kvitt dem. Det er den store skrekken til ganske mange i det langstrakte land. Bittesmå dyr som piler over gulvet skaper langt større reaksjoner enn størrelsen skulle tilsi. (…) Skadedyret selv eksperten frykter Det er spesielt ett skadedyr som skremmer selv eksperten – nemlig veggedyr. – Det er jo et dyr som folk ikke liker, og det skjønner jeg godt. Det er et av de dyrene jeg minst ville hatt hjemme hos meg selv, for det bor på soverommet ditt og kommer frem om natten for å suge blod. (tv2.no 29.12.2017).)

(Anm: What's Eating You? Pictures of Parasites (webmd.com 28.2.2017).)

(Anm: Bed Bug Bites: Fighting Back Against Bedbugs (medicinenet.com 4.4.2017).)

(Anm: Mange ignorerer symptomer på KOL. (…) Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. (sundhedsstyrelsen.dk 19.9.2016).)

(Anm: Ekstreme klimaforandringer er allerede et faktum i Europa. Uanset hvor meget, der diskuteres – ekstrem tørke, hedebølger og voldsom regn er allerede et faktum i Europa, konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer om nye sygdomme og hårde vilkår for landbruget i Østeuropa. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, der udsendes hvert fjerde år, og han er ikke i tvivl: »Vi har allered... (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: - Noen år før sin død ble mannen diagnostisert med allergisk alveolitt, en sjelden gruppe betennelsessykdommer som rammer lungevevet. (tv2.no 24.8.2016).)

(Anm: Slet med sykdom i sju år, uten at legene klarte å redde ham. Hobbyen var synderen. Saksofonister og trombonister også utsatt. Det var Washington Post som først omtalte saken, som er publisert i det medisinske tidsskriftet Thorax. (…) 61-åringen hadde en betennelse som utvikles ved at immunforsvaret reagerer på noe pasienten har inhalert. Det ble funnet fibrose i lungene og han ble diagnostisert med alveolitt med ukjent årsak, og fikk behandling for dette. (dagbladet.no 26.8.2016).)

(Anm: Sjekklisten om det blir oversvømmelse hjemme hos deg. Antallet vannskader på norske boliger er ifølge Finans Norge økende. I 2014 viste de til at det hvert åttende minutt oppdages en vannskade i norske hjem, som tilsvarer 175 vannskader i hus, hytter og leiligheter hver dag. (…) - Jo lenger man venter, jo lettere blir det for muggsoppen å etablere seg, understreker Geving, og legger til at enkelte materialer er mer utsatt enn andre. - Mugg krever næring, og for eksempel gipsplater gir mye næring til muggsoppen. Her kan det komme mugg etter bare et par dager, sier Geving. (dinside.no 8.8.2016).)

(Anm: Tidlig diagnose er fortsatt nøkkelen til vellykket behandling av dødelig soppinfeksjon. (Early diagnosis remains key to successful treatment of deadly fungal infection) (…) De oppdaterte retningslinjene gjelder tre viktige former for aspergillose: allergisk, kronisk lungerelatert, og invasiv (invaderende). Den allergiske formen er vanligst og påvirker millioner av mennesker over hele verden. De med astma og cystisk fibrose har høyest risiko for å utvikle allergisk aspergillose. (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Indeklima og sundhed i boliger (dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima).)

(Anm: Indeklima og sundhed i boliger. Læs om resultater og få gode råd til et sundere indeklima fra forskningssamarbejdet CISBO til byg- og driftsherrer, rådgivere i byggeriet, sundhedspersonale og beboere. (…) Ved hjælp af elektrostatiske klude kan beboere selv opsamle støvprøver. På laboratoriet ”vaskes” kludene, og det beskidte vand analyseres for svampesporer, bakterier og giftstoffer, som det ses her i et af NFA’s laboratorie. (dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima 2016).)

(Anm: Studie: Dålig luft ökar psykisk ohälsa. Barn och ungdomar som bor i områden med högre koncentrationer av luftföroreningar löper högre risk att medicineras för psykiatriska diagnoser. Risken att ha minst ett läkemedelsuttag ökade med nio procent per 10 mikrogram per kubikmeter högre halt av kvävedioxid i luften för dessa personer, visar studien som är gjord vid Umeå universitet och som publiceras i tidskriften BMJ Open. (nyteknik.se 8.6.2016).)

(Anm: Association between neighbourhood air pollution concentrations and dispensed medication for psychiatric disorders in a large longitudinal cohort of Swedish children and adolescents. BMJ Open. 2016 Jun 3;6(6):e010004.)

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. (- Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner.)

(Anm: En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. Hvis du blir angrepet av denne soppen finnes det ingen kur. Candida auris spres i et høyt tempo via hender eller på sykehusutstyr, og overføres fra pasienter fra sykehjem til sykehus og tilbake. (…) Må unngå soppdrepende midler i mat. (…) Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner. (…) En britisk undersøkelse viser at allerede i 2050 kan ti millioner mennesker dø på verdensbasis av en slik soppinfeksjon. Da vil denne dødsårsaken overstige de åtte millioner menneskene som dør av kreft. (…) Globalt regner forskere med at 700.000 personer dør hvert år av en infeksjon som ikke lar seg behandle. (aftenposten.no 7.4.2019).)

(Anm: Eksperter bekymret: To bekreftede tilfeller av mystisk soppinfeksjon i Norge. Den mystiske soppinfeksjonen Candida auris er allerede påvist i Norge. Ekspert innrømmer at det kan skyldes flaks at ikke flere er blitt syke. (aftenposten.no 10.4.2019).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sjekk om huset ditt tåler fuktigere vær. Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs. Med disse enkle grepene kan du beskytte boligen. (nrk.no 6.3.2017).)

- Kan eksisterende oksygenbehandling behandle Alzheimers? Å puste inn oksygen ved et høyere enn normalt lufttrykk kan lindre noen av symptomene på Alzheimers sykdom, dersom nyere undersøkelser gjort på mus har de samme resultatene hos mennesker. (- Det antas at ved å forbedre blodets tilførsel av oksygen hjelper HBOT å påvirke vev for å bekjempe infeksjon eller gjenopprette det fra skade ved å frigjøre stamceller og vekstfaktorer.)

(Anm: Could an existing oxygen therapy treat Alzheimer's? Breathing oxygen at a higher-than-normal air pressure might ease some of the symptoms of Alzheimer's disease, if recent research done in mice has the same results in humans. Mice genetically engineered to develop some human features of Alzheimer's disease showed significant reductions in physical and behavioral symptoms after 2 weeks of daily treatment with hyperbaric oxygen therapy (HBOT). This was the result that a team hailing from the University of Tel Aviv (TAU) in Israel reported in a paper that was published recently in the journal Neurobiology of Aging. "This research is extremely exciting," notes lead investigator Uri Ashery, a professor in TAU's Faculty of Life Sciences, "as it explores a new therapy that holds promise as a treatment of Alzheimer's disease." Alzheimer's is a progressive disease that gradually destroys brain tissue and people's ability to remember, think, communicate, and lead independent lives. It is the most common form of dementia. (…) During 2000–2014, deaths from heart disease — the number one killer — fell by 14 percent, while deaths from Alzheimer's rose by 89 percent. A classic hallmark of Alzheimer's disease is the presence of "plaques" of amyloid protein fragments and "tangles" of another protein called tau in the brain. Damage to cells by free radicals, known as "oxidative stress," is another hallmark, as is brain inflammation. (…) It is thought that, by improving the blood's delivery of oxygen, HBOT helps affected tissue to fight infection or recover from injury by releasing stem cells and growth factors. In the U.S., the Food and Drug Administration (FDA) have approved HBOT for the treatment of certain conditions, such as the "bends," or decompression sickness in divers. The FDA have also approved HBOT for 13 other medical uses, including: treating burns caused by heat or fire; carbon monoxide poisoning; and embolism, a condition wherein bubbles of air or gas can block the bloodstream. The researchers note in their study paper that, while HBOT "has been used successfully to treat several neurological conditions," its effects on Alzheimer's disease "have never been thoroughly examined." (medicalnewstoday.com 7.12.2017).)

- Hva er hyperbar oksygenbehandling (HBO-behandling) godt for?

(Anm: What is hyperbaric oxygen therapy good for? (medicalnewstoday.com 28.9.2016).)

(Anm: Hyperbaric Oxygen therapy helps toddler survive brain damage – case report. (…) After HBOT treatment the child underwent an MRI examination at 5 months after the incident and 27 days after the HBOT treatment was given. The ventricles or empty sac like spaces within the brain appeared to have normalized and further the cerebral atrophy of brain matter loss was seen to have been restored. According to lead author of the case report and hyperbaric specialist Paul Harch from the LSU Health New Orleans School of Medicine, this treatment worked because the intervention was early and timely before the brain tissues could undergo degeneration and also because it was done on a growing child. The case report was published this week in the journal Medical Gas Research. This was the first study where HBOT has been tried in a a pediatric drowning incident. Normobaric or normal oxygen therapy has been used in the past with moderate success. At present Eden is on physical therapy, speech therapy and occupational therapy. (news-medical.net 20.7.2017).)

(Anm: Cannellotto M, Duarte M, Keller G, Larrea R, Cunto E, Chediack V, Mansur M, Brito DM, García E, Di Salvo HE, Verdini F, Domínguez C, Jorda-Vargas L, Roberti J, Di Girolamo G, Estrada E. Hyperbaric oxygen as an adjuvant treatment for patients with COVID-19 severe hypoxaemia: a randomised controlled trial. Emerg Med J. 2021 Dec 14:emermed-2021-211253.)

- Hyperbar oksygenbehandling gir håp om behandling mot opioidavhengighet. (- De rapporterte også halvparten av nivået av opplevde abstinenssymptomer enn hos kontrolldeltakere etter bare én dag med hyperbar oksygenbehandling.)  

(Anm: Hyperbaric oxygen therapy shows promise for opioid addiction treatment. Hyperbaric oxygen therapy may help people being treated for opioid addiction reduce their methadone dose and better manage pain and withdrawal symptoms, according to a pair of studies led by Washington State University scientists. The research team recruited participants enrolled in a local opioid treatment program to test the effects of hyperbaric oxygen therapy, a treatment that involves breathing pure oxygen in a pressurized environment. Published in the Journal of Addictions Nursing, the first paper describes a pilot study of 31 participants that showed that those who had received hyperbaric oxygen therapy as part of a planned methadone taper were able to maintain a significantly larger dose reduction of 4.3 mg three months after the study, as compared to 0.25 mg in participants who did not receive the therapy. They also reported half the level of withdrawal symptoms experienced by control participants after only one day of hyperbaric oxygen therapy. (medicalxpress.com 11.4.2022).)

(Anm: Nicoara D, et al. Hyperbaric oxygen treatment suppresses withdrawal signs in morphine-dependent mice. Brain Res. 2016 Oct 1;1648(Pt A):434-437.)

- Har betalt 500.000 for behandlingen legene advarer mot. (- I januar i år reiste hun til Cascais i Portugal for å prøve hyperbar oksygenbehandling. – Det var et logisk neste steg for meg, sier hun.) (– Tror du bedringen vil fortsette selv etter jeg kommer hjem? spør hun legen. – Erfaringene så langt tilsier at behandlingen hjelper og at bedringen vedvarer.)  

(Anm: Har betalt 500.000 for behandlingen legene advarer mot. I et lite, klinisk hvitt rom tar Britt Elin av seg alle klærne. (…) At 39 år gamle Britt Elin Gihleengen skulle ende opp i et trykkammer i havnebyen Cascais i Portugal, var utenkelig for bare tre år siden. (…) I mars 2020 ble Britt Elin smittet av korona. Mens de fleste rundt henne ble bedre etter noen uker, ble formen hennes bare verre. Hun raste ned i prosent på jobb. Etter noen måneder var hun sykemeldt på heltid. – Det siste jeg hørte, var at jeg vil miste jobben. Det er utrolig trist. Jeg har vært syk for lenge, og jeg kan ikke gi et svar på når jeg kan komme tilbake. (…) Ifølge forskerne bak den norske koronastudien har trolig flere enn 400.000 voksne merket ettervirkninger etter korona. Britt Elin er én av anslagsvis 40.000 som har blitt alvorlig og langvarig syk. Til tross for at pasientgruppen med long covid vokser i omfang, finnes det knapt et behandlingstilbud – og i hvert fall ingen kur. Etter tre år vet forskerne fortsatt ikke hva sykdommen er. (…) I januar i år reiste hun til Cascais i Portugal for å prøve hyperbar oksygenbehandling. – Det var et logisk neste steg for meg, sier hun. TV 2 er kjent med at en håndfull andre nordmenn med long covid har valgt å forsøke behandling i utlandet. Hvor vanlig dette er, finnes det ingen oversikt over. (…) Britt Elin har finansiert oppholdene og behandlingene med sparepenger og pensjonssparing. Så langt har det kostet henne rundt 500.000 kroner. Men hun mener muligheten for å bli bedre ikke kan settes en prislapp på. – Jeg så ingen mulighet til å få hjelp i Norge. Derfor tenkte jeg at jeg bare må ta sjansen og gjøre dette. (…) – Jeg føler meg veldig bra. Hodet føles veldig lett. Siden hun begynte behandlingen har Britt Elin opplevd at hun orker litt mer i løpet av en dag. Hun har også lettere for å konsentrere seg og husker litt mer. – Tror du bedringen vil fortsette selv etter jeg kommer hjem? spør hun legen. – Erfaringene så langt tilsier at behandlingen hjelper og at bedringen vedvarer. Noen pasienter kan ha behov for å følge opp med noen behandlinger i etterkant, men det er ikke sikkert det gjelder for deg, sier Guerreiro. (tv2.no 7.4.2023).)

- Britisk forsker til TV 2: Fraråder nordmenn å reise. CASCAIS/OSLO (TV 2): Det er i ferd med å vokse frem et marked hvor private aktører profitterer på long covid-pasienter, mener eksperter.

(Anm: Britisk forsker til TV 2: Fraråder nordmenn å reise. CASCAIS/OSLO (TV 2): Det er i ferd med å vokse frem et marked hvor private aktører profitterer på long covid-pasienter, mener eksperter. At norske long covid-pasienter velger å reise utenlands for eksperimentell behandling, er kanskje ikke så rart. Det finnes ingen kur mot sykdommen, og behandlingstilbudet er svært begrenset. Symptomene er ofte mange, og for noen så invalidiserende at de som rammes ikke lenger klarer hverdagen. TV 2 har tidligere fortalt om Britt Elin Gihleengen (39) som er sykmeldt på tredje året. Hun satset alt og reiste utenlands for å prøve eksperimentell behandling på Kypros og i Portugal. Noen leger og forskere mener behandlingsmetodene viser lovende resultater. Andre er mer skeptiske, og advarer mot å betale dyre dommer for behandlingen utenlands. (…) Behandlingene Gihleengen har vært igjennom er ikke rimelige. Ved The Long Covid Center på Kypros koster én aferesebehandling i overkant av 19.000 norske kroner. Ved Hyperbaric Center of Cascais koster ti behandlinger i trykkammer, som klinikken selv mener et minimum antall behandlinger, omtrent det samme. (tv2.no 8.4.2023).)

- Hyperbar oksygenbehandling (HBOT) for å forhindre mekanisk ventilasjon hos COVID-19 pasienter: en retrospektiv caseserie. (- KONKLUSJON: Dette lille utvalg av pasienter viste dramatisk forbedring med HBOT. Viktigst av alt, forhindret HBOT potensielt behov for mekanisk ventilasjon. Større studier vil sannsynligvis definere HBOTs rolle i behandlingen av denne nye sykdommen.)

(Anm: Hyperbaric oxygen therapy in preventing mechanical ventilation in COVID-19 patients: a retrospective case series. Abstract OBJECTIVE: A pandemic afflicts the entire world. The highly contagious SARS-CoV-2 virus originated in Wuhan, China in late 2019 and rapidly spread across the entire globe. According to the World Health Organization (WHO), the novel Coronavirus (COVID-19)has infected more than two million people worldwide, causing over 160,000 deaths. Patients with COVID-19 disease present with a wide array of symptoms, ranging from mild flu-like complaints to life threatening pulmonary and cardiac complications. Older people and patients with underlying disease have an increased risk of developing severe acute respiratory syndrome (SARS) requiring mechanical ventilation. Once intubated, mortality increases exponentially. A number of pharmacologic regimens, including hydroxychloroquine-azithromycin, antiviral therapy (eg, remdesevir), and anti-IL-6 agents (e.g., toclizumab), have been highlighted by investigators over the course of the pandemic, based on the therapy's potential to interrupt the viral life-cycle of SARS-CoV-2 or preventing cytokine storm. At present, there have been no conclusive series of reproducible randomised clinical trials demonstrating the efficacy of any one drug or therapy for COVID-19. CASES: COVID-19 positive patients (n=5) at a single institution received hyperbaric oxygen therapy (HBOT) between 13 and 20 April 2020. All the patients had tachypnoea and low oxygen saturation despite receiving high FiO2. HBOT was added to prevent the need for mechanical ventilation. A standard dive profile of 2.0ATA for 90 minutes was employed. Patients received between one and six treatments in one of two dedicated monoplace hyperbaric chambers. RESULTS: All the patients recovered without the need for mechanical ventilation. Following HBOT, oxygen saturation increased, tachypnoea resolved and inflammatory markers fell. At the time of writing, three of the five patients have been discharged from the hospital and two remain in stable condition. CONCLUSION: This small sample of patients exhibited dramatic improvement with HBOT. Most importantly, HBOT potentially prevented the need for mechanical ventilation. Larger studies are likely to define the role of HBOT in the treatment of this novel disease. J Wound Care. 2020 May 1;29(Sup5a):S4-S8..)

- Cytokin storm. (- En overreaksjon i kroppens immunforsvar.) (- Cytokiner er små proteiner som frigjøres av mange forskjellige celler i kroppen, inkludert immunsystemet der de koordinerer kroppens respons mot infeksjon og utløser betennelse.)

(Anm: Cytokine storm. An overreaction of the body's immune system. Diseases such as covid-19 and influenza can be fatal due to an overreaction of the body’s immune system called a cytokine storm. Cytokines are small proteins released by many different cells in the body, including those of the immune system where they coordinate the body’s response against infection and trigger inflammation. The name ‘cytokine’ is derived from the Greek words for cell (cyto) and movement (kinos). Sometimes the body’s response to infection can go into overdrive. For example, when SARS -CoV-2 – the virus behind the covid-19 pandemic – enters the lungs, it triggers an immune response, attracting immune cells to the region to attack the virus, resulting in localised inflammation. But in some patients, excessive or uncontrolled levels of cytokines are released which then activate more immune cells, resulting in hyperinflammation. This can seriously harm or even kill the patient. Cytokine storms are a common complication not only of covid-19 and flu but of other respiratory diseases caused by coronaviruses such as SARS and MERS. They are also associated with non-infectious diseases such as multiple sclerosis and pancreatitis. (newscientist.com 20.3.2020).)

- Legemidler som roer ned ‘cytokin storm’ kan redusere COVID-19 dødeligheten. En observasjonsstudie finner at pasienter på respiratorer som fikk et legemiddel som demper overdreven immunrespons, hadde 45 % lavere risiko for å dø sammenlignet med kontrollere. (- Leger foreskriver vanligvis legemidlet kalt tocilizumab for revmatoid artritt, (revmatisk leddgikt) en smertefull tilstand der en persons immunsystem angriper deres ledd.)

(Anm: Drug that calms ‘cytokine storm’ may reduce COVID-19 mortality. An observational study finds that patients on ventilators who received a drug that dampens excessive immune responses had a 45% lower risk of dying compared with controls. Despite being twice as likely to develop secondary infections, patients who received a single dose of the immune suppressing drug appeared to have a better chance of survival, researchers at the University of Michigan discovered. Doctors usually prescribe the drug, called tocilizumab, for rheumatoid arthritis, a painful condition in which a person’s immune system attacks their joints. The immune system of people with COVID-19, the illness that the coronavirus SARS-CoV-2 causes, can also go into overdrive, producing excessive quantities of immune signaling molecules called cytokines. (medicalnewstoday.com 19.7.2020).)
(Anm: Tocilizumab for treatment of mechanically ventilated patients with COVID-19, Clinical Infectious Diseases. Clinical Infectious Diseases 2020 ciaa954. (Published: 11 July 2020).)

(Anm: Risiko for alvorlig leverskade ved bruk av tocilizumab (RoActemra). Det er observert alvorlige tilfeller av leverskader hos pasienter som er behandlet med tocilizumab, inkludert hepatitt, gulsott og akutt leversvikt. (legemiddelverket.no 1.7.2019).)

(Anm: Tocilizumab in patients with severe COVID-19: a retrospective cohort study. The Lancet Rheumatology 2020 (Published:June 24, 2020).)

(Anm: RoActemra (felleskatalogen.no).)

(Anm: Tocilizumab, also known as atlizumab, is an immunosuppressive drug, mainly for the treatment of rheumatoid arthritis (RA) and systemic juvenile idiopathic arthritis, a severe form of arthritis in children. It is a humanized monoclonal antibody against the interleukin-6 receptor (IL-6R). Interleukin 6 (IL-6) is a cytokine that plays an important role in immune response and is implicated in the pathogenesis of many diseases, such as autoimmune diseasesmultiple myeloma and prostate cancer. It was developed by Hoffmann–La Roche and Chugai.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: COVID-19: Tocilizumab / Risk in Young Adults / TB, Malaria, HIV Risk. (…) Tocilizumab: Among patients with COVID-19 who required mechanical ventilation, receipt of tocilizumab was associated with a 45% lower mortality risk relative to not receiving it, according to an observational study in Clinical Infectious Diseases. Researchers studied roughly 150 patients. Roughly half received tocilizumab, an interleukin-6 receptor antagonist. During a median follow-up of 47 days, tocilizumab was associated with a higher rate of superinfections (54% vs. 26%), mostly driven by ventilator-associated pneumonia; however, tocilizumab patients who had a superinfection didn't have higher mortality rates than those without a superinfection. Tocilizumab recipients had lower 28-day mortality rates than other patients (18% vs. 36%). (NEJM 2017 (July 13, 2020).)

- Uventede resultater i nye COVID-19 'Cytokine Storm' data. Immunsystemets overaktivering kjent som en "cytokin storm" spiller ikke en viktig rolle i mer alvorlige COVID-19 utfall, ifølge uventede funn i ny forskning.

(Anm: Unexpected Results in New COVID-19 'Cytokine Storm' Data. The immune system overactivation known as a "cytokine storm" does not play a major role in more severe COVID-19 outcomes, according to unexpected findings in new research. The findings stand in direct contrast to many previous reports. "We were indeed surprised by the results of our study," senior study author Peter Pickkers, MD, PhD, told Medscape Medical News. In a unique approach, Pickkers and colleagues compared cytokine levels in critically ill people with COVID-19 to those in patients with bacterial sepsis, trauma, and after cardiac arrest. "For the first time, we measured the cytokines in different diseases using the same methods. Our results convincingly show that the circulating cytokine concentrations are not higher, but lower, compared to other diseases," said Pickkers, who is affiliated with the Department of Intensive Care Medicine at Radboud University Medical Center in Nijmegen, the Netherlands.
The team's research was published online on September 3 in a letter in JAMA. (medscape.com 10.9.2020).)

(Anm: Cytokine Levels in Critically Ill Patients With COVID-19 and Other Conditions. An abnormally strong proinflammatory response known as “cytokine storm” may play an important role in the pathophysiology of coronavirus disease 2019 (COVID-19), although cytokine storm remains ill defined.1 Sinha and colleagues2 reported that although IL-6 levels are elevated in severe COVID-19, they are lower than levels usually observed in (non–COVID-19) acute respiratory distress syndrome (ARDS). However, this comparison is limited by the use of different assays, which are not well standardized.3 We compared cytokine levels in critically ill patients with COVID-19 vs levels in patients with other critical illnesses. JAMA 2020 Sep 3.)

- Femti plutselige dødsfall kan ha sammenheng med sentral undertrykkelse.

Fifty sudden deaths may be related to central suppression
BMJ 2007;335:59 (14 July)
(...) Thus adverse reactions to oseltamivir may be roughly classified into three groups: (a) sudden onset reactions related to central suppressive action of oseltamivir-P during cytokine storm, including sudden death, abnormal behaviours, and other sudden neuropsychiatric disorders3 4; (b) late onset reactions such as pneumonia, sepsis, hyperglycaemia, and late onset neuropsychiatric disorders possibly related to inhibition of human cytosolic neuraminidase (sialidase) activity by oseltamivir carboxylate5; and (c) allergic reactions and others. (...)

(Anm: Tamiflu (oseltamivir), Relenza (zanamivir) etc. (influensabehandling) (mintankesmie.no).)

- IVW: Sterk immunrespons kan stå bak dødsfall av svineinfluensa.

IVW: Strong Immune Response Could Be Behind Swine Flu Deaths
medpagetoday.com 30.4.2009
CANNES, France, April 30 -- In the absence of hard data about what is killing swine flu victims in Mexico and why the virus seems to be attacking younger adults, researchers here speculated that it could have to do with the body's immune response.

Younger adults have a much stronger immune response to invading pathogens than young children and older adults, said Robert Webster, Ph.D., of St. Jude Children's Research Hospital in Memphis, at the conference on Influenza Vaccines for the World.

It's this exaggerated response -- called "cytokine storm" or hypercytokinemia -- that may be causing death more frequently in younger adults, he said. (...)

(Anm: cytokine; cytokin; polypeptid som blir utsende av makrofagar, T-lymfocyttar og andre celler i immunforsvaret; dei tener som intercellulære signalmolekyl, stundom som vevshormon; dei har mange ulike biologiske verknader, blir framstilte med rekobinantteknikk og utprøvde som legemiddel mot kreft, virussjukdommar, leukemi m v; viktige cytokin: interleukin, tumornekrosefaktor, CSF, interferon, PDGF, transformerande vekstfaktor; fibroblast vekstfaktor, angiogenese faktor, thymosin, kjemokin; mange cytokin er koda for av gen på kromosom 5; jf veksthormon/prolaktin-reseptorar og cytokinreseptorar EN cytokine ET [gr kytos holt kjerald, celle + kinesis rørsle] Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

- Forbedring av oppmerksomhet og reaksjonstid med hyperbar oksygenbehandling hos pasienter med giftige skader på grunn av eksponering for muggsopp.

(Anm: Forbedring av oppmerksomhet og reaksjonstid med hyperbar oksygenbehandling hos pasienter med giftige skader på grunn av eksponering for muggsopp. Det er, nå, vel etablert at muggsoppgifter (soppgifter) kan føre til betydelige negative helseeffekter. (Improvement of attention span and reaction time with hyperbaric oxygen treatment in patients with toxic injury due to mold exposure. It is, by now, well established that mold toxins (mycotoxins) can cause significant adverse health effects.) Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2011 Jan; 30(1): 1–6.)

(Anm: What is hyperbaric oxygen therapy good for? (medicalnewstoday.com 28.9.2016).)

(Anm: Country-sanger Meghan (31) våknet til sitt livs mareritt. (…) Det viste seg at edderkoppen var en av de to mest giftige som finnes i USA; en brun eneboer, eller Loxosceles reclusa. Ikke alle som blir bitt av edderkoppen får alvorlige symptomer, men kan i ytterste konsekvens ha dødelig potensiale. Man kan også få nekrose, som betyr at kroppsvev og celler dør i området du blir bitt, og man får sår og arrvev. (…) Just finished my 3rd hyperbaric chamber treatment in 2 days! They say it has to get worse before it get better. At least my eyebrows are on point. (tv2.no 5.3.2017).)

- Hyperbar oksygenbehandling (HBOT): Et nytt blikk på behandling av hjerneslag og traumatisk hjerneskade.

(Anm: Hyperbaric oxygen therapy: A new look on treating stroke and traumatic brain injury. Abstract Although hyperbaric oxygen therapy (HBOT) is common as a treatment for injuries, this study aimed to research the ability of HBOT in preconditioning to diminish any potential damage. The hypothesis stated that HBOT preconditioning alleviated the death of cells in primary rat neuronal cells (PRNCs) by transferring mitochondria from astrocytes. In this experiment, PRNCs were given an HBOT treatment before a tumor necrosis factor-alpha or lipopolysaccharide injury which resembled cell death associated with stroke and traumatic brain injury (TBI). After being examined, the study found more cell viability in the PRNCs that had received HBOT precondition and a mitochondrial transfer. The mitochondrial transfer was visualized by a series of images showing the transfer after the HBOT treatment. This study demonstrated the ability of HBOT preconditioning as a treatment for inflammation in stroke and TBI, with the transfer of mitochondria from astrocytes to PRNCs reducing cell death. Along with discussion of the study, this review also focuses on different stroke treatments in comparison with HBOT. Brain Circ. 2019 Sep 30;5(3):101-105.)

- Tillegg av hyperbar oksygenbehandling (HBOT) til konvensjonelle behandlingsmodaliteter påvirker utfallet hos soldater med idiopatisk plutselig sensorinevralt hørselstap? (- Konklusjoner.) (-HBOT pluss eksisterende konvensjonell behandling var forbundet med et bedre resultat enn konvensjonell behandling alene.)

(Anm: Does the addition of hyperbaric oxygen therapy to conventional treatment modalities influence the outcome of soldiers with idiopathic sudden sensorineural hearing loss? Abstract Background Idiopathic sudden sensorineural hearing loss (ISSNHL) is defined as a 30-decibel (dB) loss in hearing over three contiguous frequencies within 3 days. The cause remains unknown, and there is currently no consensus in the literature as to how it is best treated. Conventional treatment in our unit comprises steroids, pentoxyphiline and dextran, with the potential addition of hyperbaric oxygen therapy (HBOT). Conclusions HBOT plus existing conventional treatment was associated with a better outcome than conventional treatment alone. We would recommend the addition of HBOT is recommended as a first-line treatment modality for all soldiers presenting with ISSNHL. Does the addition of hyperbaric oxygen therapy to conventional treatment modalities influence the outcome of soldiers with idiopathic sudden sensorineural hearing loss? Journal of the Royal Army Medical Corps 2018;164:69-71.)

- Hyperbaric Oxygen therapy helps toddler survive brain damage – case report.

(Anm: Hyperbaric Oxygen therapy helps toddler survive brain damage – case report. (…) After HBOT treatment the child underwent an MRI examination at 5 months after the incident and 27 days after the HBOT treatment was given. The ventricles or empty sac like spaces within the brain appeared to have normalized and further the cerebral atrophy of brain matter loss was seen to have been restored. According to lead author of the case report and hyperbaric specialist Paul Harch from the LSU Health New Orleans School of Medicine, this treatment worked because the intervention was early and timely before the brain tissues could undergo degeneration and also because it was done on a growing child. The case report was published this week in the journal Medical Gas Research. This was the first study where HBOT has been tried in a a pediatric drowning incident. Normobaric or normal oxygen therapy has been used in the past with moderate success. At present Eden is on physical therapy, speech therapy and occupational therapy. (news-medical.net 20.7.2017).)

– Iltbehandling får antibiotika til at virke igjen. Antibiotika Ved at flytte antibiotikabehandling ind i et trykkammer med mere ilt end normalt, kan man få antibiotika til at virke på bakterier, der ellers ikke kan slås ned af behandlingen.

(Anm: Iltbehandling får antibiotika til at virke igjen. Antibiotika Ved at flytte antibiotikabehandling ind i et trykkammer med mere ilt end normalt, kan man få antibiotika til at virke på bakterier, der ellers ikke kan slås ned af behandlingen. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet. Den nye viden kan hjælpe patienter med kroniske infektioner, mener forskerne. (sund.ku.dk 8.12.2017).)

(Anm: Hyperbaric chamber eases drug withdrawal symptoms. Washington State University researchers have found that treatments of pure oxygen in a high-pressure chamber can relieve the symptoms of opiate withdrawal. Writing this month in the journal Brain Research, Quock and his colleagues say implications of the discovery are of "profound importance." While current therapies for treating heroin addiction can provide relief from withdrawal, they themselves can be addictive. (medicalnewstoday.com 1.9.2016).)

- KONKLUSJONER: Denne metaanalysen bekrefter at rutinemessig oksygenbehandling hos pasienter med akutt myokardinfarkt med normale oksygenmetningsnivåer ikke har nytteverdi.

(Anm: Oxygen Therapy in Patients with Acute Myocardial Infarction: A Systemic Review and Meta-Analysis. Abstract OBJECTIVE: Oxygen therapy is frequently used for patients with acute myocardial infarction. The aim of this study is to perform a systematic review and meta-analysis to compare the outcomes of oxygen therapy versus no oxygen therapy in post-acute myocardial infarction settings. (…) CONCLUSIONS: This meta-analysis confirms the lack of benefit of routine oxygen therapy in patients with acute myocardial infarction with normal oxygen saturation levels. Am J Med. 2018 Mar 5. pii: S0002-9343(18)30017-2.)

(Anm: Hver tredje bolig har fuktskade som bør utbedres. Fuktskader kan være en helserisiko, og bør tas på alvor, sier Folkehelseinstituttet. Hver tredje bolig har fuktskade som bør utbedres. Det viser en fersk undersøkelse forsker Anja Hortemo Høie ved Folkehelseinstuttet har gjennomført, og som abito.no, Fvns boligsatsing på nett gjengir. I studien, som ennå ikke er publisert, har Høie saumfart over 10.000 boligrapporter, og sett på hvor mange av boligene som hadde merknader for fuktskader. (aftenposten.no 10.5.2016).)

(Anm: En av tre boliger har fuktskader. - Hold boligen tørr og ren. Da unngås mange problemer, sier seniorforsker Johan Øvrevik ved Folkehelseinstituttet. (…) Plagene man kan få av å bo i en bolig med fuktskader omfatter først og fremst allergi og luftveisplager som astma, pustebesvær, bronkitt, pipende pust og eksem, men også mer diffuse helseplager som tretthet og hodepine. Øvrevik forteller at barn er spesielt utsatte for å utvikle helseplager i forbindelse med fuktproblemer. (nhi.no 9.6.2016).)

(Anm: Kjøpe brukt bolig? Les papirene nøye før du kjøper, og ikke vent med å klage på det du tror er en mangel. (dinside.no 27.5.2016).)

(Anm: Dette kan gjøre husleien din lavere. Ikke bare positivt, mener ekspertene. UTLEIE: Det blir enklere å leie ut deler av egen bolig. (…) Med andre ord kan det bli flere og billigere leiligheter og hybler til utleie i tiden fremover, dog av lavere standard enn i dag. (…) Flere muligheter, men dårligere luft. (…) Men dårlig inneklima, begrenset dagslys og utsyn kan også få helsekonsekvenser. Kort botid for de fleste leietakere begrenser likevel risikoen.» (abcnyheter.no 28.3.2016).)

(Anm: Har du muggsopp-allergi. Har du disse plagene, kan det være en reaksjon på mikrober som forekommer i fuktige bygninger: (vg.no 7.3.2001).)

- Hva er effekten av eksponering av svart mugg? (- Noe forskning antyder at mykotoksiner fra S. chartarum (Stachybotrys chartarum; svart: vannskademugg, svartsopp) har en link til alvorlige helseproblemer hos mennesker som bor i forurensede bygninger. Et slikt helseproblem er mykotoksikose - muggforgiftning.)

(Anm: What are the effects of black mold exposure? Despite the commonly held belief that black mold exposure is a serious health concern, no convincing research suggests that exposure to this type of mold causes conditions such as cancer or lung disease. (…) There is no single type of mold called "black mold" — many molds are black. When people use the term, they may be referring to a type called Stachybotrys chartarum (S. chartarum), also known as Stachybotrys atra. There is no scientific evidence to suggest that exposure to S. chartarum is more dangerous than exposure to any other type of mold. (…) Some research suggests that mycotoxins from S. chartarum have a link to serious health problems in people who live in contaminated buildings. One such health concern is mycotoxicosis — mold poisoning. Others include: - aches and pains - changes in mood - headaches - memory loss - nosebleeds - To date, there is no proof that inhaling mold spores causes these symptoms. - Mold exposure can cause other symptoms, however. According to the Florida Department of Health, it can cause the following types of health problems: (…) Infection For most people with healthy immune systems, molds are not a problem. However, people with weakened immune systems — such as those with uncontrolled HIV, transplant patients, or people undergoing cancer treatment — are at risk of fungal infections. (medicalnewstoday.com 17.9.2019).)

(Anm: Mykotoksikose er det samme som soppforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Drying laundry indoors is bad for your health - especially if you have asthma and allergies. (…) Stachybotrys chartarum: Often known as the toxic mould this fungus may produce spores poisonous by inhalation. (dailymail.co.uk 2.11.2012).)

(Anm: Derfor bør du ikke tørke klær innendørs. Det kan i verste fall være helsefarlig. (…) Luftfuktigheten i leiligheten kan øke med så mye som 30 prosent de dagene klærne henger til tørk, skriver Daily Mail. Dette gjelder spesielt nye leiligheter med god isolasjon, og kan føre til fuktskader og mugg. (sol.no 27.1.2016).)

(Anm: Husleietvistutvalget (HTU) (htu.no).)

- Veggdyr-krangel endte i retten. (- Saken ble så klaget inn for Husleietvistutvalget, med krav om fritak for leie i august og fremover, samt tilbakebetaling for leie for juli.) (- Leietaker fikk (…)  ikke medhold om betalingsfritak etter heving.) (- Utvalget fant det heller ikke bevist at legeutgifter leietaker hadde hatt i mai, juni og juli, hadde sammenheng med veggdyrplagene, og ga ikke erstatning for disse.) (- Når det gjelder leietakers motkrav, slår retten fast at det har vært en mangel på grunn av veggdyrene i mai, juni og juli. Leietaker får 100 prosent refusjon i perioden fra hun flyttet ut av leiligheten og 50 prosent refusjon fra veggdyrene ble oppdaget til hun flyttet ut. Det gir en total refusjon av husleien på 19 209 kroner. I tillegg får leietaker dekket legeutgifter fra seks legekonsultasjoner på grunn av veggdyrbittene på til sammen 1727 kroner.)

(Anm: Veggdyr-krangel endte i retten. Veggdyr i utleiebolig endte med strid om husleiebetaling og hvem som skulle betale for sanering av boligen. (…) Skadedyrkontrolløren Anticimex konkluderte med at det var veggdyr i boligen og den kvinnelige leietakeren flyttet ut. Utleieren Oslo Eiendomsinvest sendte brev til leietakeren med informasjon om at det var funnet veggdyr i leiligheten og påla samtidig leietaker å dekke kostnadene ved sanering. (…) Saken ble så klaget inn for Husleietvistutvalget, med krav om fritak for leie i august og fremover, samt tilbakebetaling for leie for juli. (…) Men fordi nøklene til leiligheten ikke var levert tilbake til Oslo Eiendomsinvest, og leietakers eiendeler sto igjen i leiligheten, kom utvalget til at leiligheten ikke var tilbakelevert. Leietaker fikk dermed ikke medhold om betalingsfritak etter heving. Utvalget fant det heller ikke bevist at legeutgifter leietaker hadde hatt i mai, juni og juli, hadde sammenheng med veggdyrplagene, og ga ikke erstatning for disse. Oslo Eiendomsinvest brakte så saken inn for Oslo tingrett, med krav om husleie frem til leiligheten var overlevert. (…) Retten mener det er rimelig åpenbart at leietaker ikke hadde tenkt til å bli boende i leiligheten etter at det i hevingsbrevet ble slått fast at leiligheten var ubeboelig. (…) Retten mener det er rimelig åpenbart at leietaker ikke hadde tenkt til å bli boende i leiligheten etter at det i hevingsbrevet ble slått fast at leiligheten var ubeboelig. Det trekkes også frem at leietaker brakte saken inn for Husleietvistutvalget med påstand om å bli fritatt fra å betale leie fremover i tid. Retten la derfor til grunn at leiligheten ble tilbakelevert ved hevingserklæringen i juli. Retten fant at utleier misligholdt avtalen ved å ikke sanere eller rense leiligheten for veggdyr. Dermed er ikke leietaker forpliktet til å betale for sanering eller andre kostnader utleier har krevd. Når det gjelder leietakers motkrav, slår retten fast at det har vært en mangel på grunn av veggdyrene i mai, juni og juli. Leietaker får 100 prosent refusjon i perioden fra hun flyttet ut av leiligheten og 50 prosent refusjon fra veggdyrene ble oppdaget til hun flyttet ut. Det gir en total refusjon av husleien på 19 209 kroner. I tillegg får leietaker dekket legeutgifter fra seks legekonsultasjoner på grunn av veggdyrbittene på til sammen 1727 kroner. Oslo Eiendomsinvest må også dekke saksomkostningene. Det er dommerfullmektig Martin Ø. Kveim som er dommer i saken. Advokat Espen Holm Jensen (Advokatfirmaet Stadheim Vollen Parelius DA) hadde saken for Oslo Eiendomsinvest, mens advokat Øystein Haugland ( hadde saken for leietakeren). (estatenyheter.no 28.10.2019).)

(Anm: Annnonsørinnhold fra Husleietvistutvalget. Ville spare strøm – varmet hele leiligheten med dusjen. Du bruker kanskje panelovn, varmekabler, varmepumpe, peis eller fyringsovn for å varme opp leiligheten. Det finnes andre løsninger, men ikke alle er like gode. (…) Husleietvistutvalget (HTU) tilbyr parter i boligleieforhold rask, rimelig og kompetent behandling av husleietvister, virker som en domstol og kan både megle og treffe avgjørelser. Denne saken er basert på tvistesaker som er behandlet av HTU. Av hensyn til partene er historien omskrevet. (aftenposten.no 7.12.2016).)

(Anm: Les flere klager og avgjørelser her. (htu.no).)

(Anm: Leieprisen for «gammel brakke» opp med 62 prosent. (…) Boligen er så dårlig isolert at jeg bruker 1.200 kroner i måneden på å holde 43 kvadratmeter varme. Det er så dårlig lydisolert at jeg kan følge med på naboenes samtaler. (…) Kan anke. – Det er fullt mulig å anke dersom man har grunner til å tro at leien er satt for høyt, sier eiendomsdirektør Ragnar Slaastad Studsrød i Asker kommune. (budstikka.no 9.4.2016).)

(Anm: Ber folk leie ut til flyktninger. For å få det til har har han lansert et nytt garantidokument, som skal være bedre enn husleiegarantiene som kommunene og Nav tilbyr i dag. (…) Pengekrav mot kommunen. Etter den nye garantien kan du kreve pengene fra kommunen alt når leietakeres er ti dager forsinket med leia. (dagbladet.no 31.3.2016).)

(Anm: Leieboerforeningen (lbf) Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon. Foreningen ble stiftet i 1933 og har 4.000 medlemmer. (leieboerforeningen.no).)

(Anm: Vi er et resurssenter for privatutleie i Norge og er deleid av Schibsted. Du finner oss blant annet på Finn.no (husleie.no).)

(Anm: Eier eller leier du ut bolig? Dette er skattefradragene det er lett å glemme (aftenposten.no 27.5.2017).)

(Anm: Nyttig å vite om husleieloven. Publikasjonskode H-2204 - 2217 (regjeringen.no 1.9.2009).)

(Anm: Leieboerforeningens rådgivningstjeneste er åpen. Mandag 18. januar åpnet Leieboerforeningen sin gratis rådgivningstjeneste for alle kommuner som skal bosette flyktninger. I første halvdel av 2016 vil kommunene kunne ringe inn og få direkte kontakt med advokat eller advokatfullmektig, for å få svar på spørsmål knyttet til bosetting. Vi tilbyr også en pakke med ulike husleiekontrakter og veiledere til disse, samt kurs i husleierett over hele landet. (leieboerforeningen.no 25.1.2016).)

- Flere krangler i leiemarkedet

Flere krangler i leiemarkedet
dagbladet.no 18.1.2016
(Finansavisen): Mange Antall tvister mellom boligutleier og leietaker økte med 6,7 prosent i fjor. Erstatning for forskader er det vanligste tvistetemaet.

Krangler mer: Tvistene mellom utleier og leietaker har blitt fler. Her fra Stovner i Oslo.

Mange utleieboliger i Norge gir en god biinntekt for utleierne. Men for en del gir også utleieboligen bekymringer. Noen av disse problemene havner hos Husleietvistutvalget, som løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag, skriver Finansavisen.

I fjor fikk Husleietvistutvalget inn 1600 klagesaker i disse områdene. Det er en økning på 6,7 prosent fra året før.

I Oslo har spesielt antallet klager som gjelder erstatning økt kraftig.

- Mye tyder på at konfliktnivået i Oslo er blitt høyere, sier Stein Stavrum, direktør i Husleietvistutvalget, til Finansavisen. (…)

(Anm: Husleietvistutvalget (HTU) (htu.no).)

(Anm: Annnonsørinnhold fra Husleietvistutvalget