Alkoholomsetning (ssb.no)

- Passiv drikking (sciencealert.com 28.7.2019)

Fyll koster arbeidslivet 12 milliarder kroner årlig, viser ny for forskning (nrk.no 6.11.2007)

- Et syndrom du kan unngå (nrk.no 22.7.2010)

Hva kommer først? Alkohol eller depresjon? (ivanhoe.com 9.3.2009)

Moderat drikking: mange studier som rapporterer helsemessige fordeler er "mangelfulle" (medicalnewstoday.com 22.3.2016)

How Does It Affect the Body? Alcohol is a depressant, which means it slows the function of the central nervous system. Alcohol actually blocks some of the messages trying to get to the brain. This alters a person's perceptions, emotions, movement, vision, and hearing. (kidshealth.org)

Prisreduksjon på alkohol er knyttet til høyere dødelighet, ifølge studie (BMJ 2008;337:a1504 (1 September))

Harmful drinkers would be affected 200 times more than low risk drinkers if a Minimum Unit Price was introduced (medicalnewstoday.com 1.8.2014).)

... 350 ganger høyere dødsrisiko (tv2nyhetene.no 1.3.2011)

antidepressiva forårsaker alkoholmisbruk Bivirkninger Seroxat: ...infrequent: Abnormal thinking, alcohol abuse, ataxia, dystonia, dyskinesia, euphoria, hallucinations, hostility,... (fda.gov)

Medienes dobbeltmoral (aftenposten.no 5.10.2008)

Norske kvinner på alkoholtoppen (nrk.no 31.5.2007)

Svenske kvinner drikker seg sjuke (nrk.no 30.8.2008)

- Anbefaler å merke alkohol med kreftadvarsel.

(Anm: Anbefaler å merke alkohol med kreftadvarsel. Helsedirektoratet anbefaler å merke alkoholholdige produkter med en advarsel om at det kan være kreftfremkallende. (…) I det over 30 sider lange brevet støtter Helsedirektoratet at advarselsmerking kan være et viktig virkemiddel for å øke befolkningens kunnskap om mulige helseskader av alkoholbruk.  Det påpekes at dette særlig gjelder sammenhengen alkoholforbruk og kreft og hjerte – og karsykdommer. (nrk.no 5.4.2022).)

- Gravide - ta et glass! (- Det kan nemlig hende at den som virkelig vil være føre var bør ta seg et glass i ny og ne, skriver Jan Arild Snoen.)  

(Anm: Jan Arild Snoen. Gravide - ta et glass! Det kan nemlig hende at den som virkelig vil være føre var bør ta seg et glass i ny og ne, skriver Jan Arild Snoen.  ALKOHOL. Resultatene fra en nederlandsk rapport om alkohol under svangerskapet forfalskes i de norske helsemyndighetenes utlegning av den. (aftenposten.no 24.7.2010).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Mødres alkoholforbruk før og under graviditet er knyttet til endringer i barns ansiktsformer. (- Funnet er viktig fordi formen på barnas ansikter kan være en indikasjon på helse- og utviklingsproblemer.)

(Anm: By European Society of Human Reproduction and Embryology. Mothers' alcohol consumption before and during pregnancy is linked to changes in children's face shapes. Researchers have used artificial intelligence (AI) and deep learning technology to find a link between alterations in the shape of children's faces and the amount of alcohol their mothers drank, both before becoming pregnant and during pregnancy. The study, which is published today in Human Reproduction, is the first to detect this association in the children of mothers who drank alcohol up to three months before becoming pregnant but stopped during pregnancy. In addition, it found the association with altered face shape existed even if mothers drank less than 12g of alcohol a week—the equivalent of a small, 175 ml glass of wine or 330ml of beer. The finding is important because the shape of children's faces can be an indication of health and developmental problems. (medicalxpress.com 15.2.2023).)

(Anm: Liu X, Kayser M, Kushner SA, Tiemeier H, Rivadeneira F, Jaddoe VWV, Niessen WJ, Wolvius EB, Roshchupkin GV. Association between prenatal alcohol exposure and children's facial shape: a prospective population-based cohort study. Hum Reprod. 2023 Feb 16:dead006.)

- Dick Chiang vil ikke lenger la ungene feire 17. mai i sentrum: − Det er en sorg i det, det skal jo være barnas dag. (- Politiet sier at det blir stadig mer fyll på nasjonaldagen.)

(Anm: Dick Chiang vil ikke lenger la ungene feire 17. mai i sentrum: − Det er en sorg i det, det skal jo være barnas dag. Politiet sier at det blir stadig mer fyll på nasjonaldagen. – Det har blitt så ille at vi har bestemt oss for å feire hjemme i år, for første gang, sier tobarnsfar Dick Chiang i Tromsø. FEIRER HJEMME: Restauranteier og tobarnsfar, Dick Chiang, synes 17. mai-fylla har gjort dagen utrivelig for barnefamilier. Derfor feirer de hjemme i år. (vg.no 17.5.2023).)

- Alkohol øker risiko for tidlig demens. (- At demens bare rammer dem som er genetisk betinget? Glem det.) (- Å rammes av slag eller bruke antipsykotiske legemidler øker risikoen for demens nesten tre ganger.)

(Anm:. Alkohol øker risiko for tidlig demens. At demens bare rammer dem som er genetisk betinget? Glem det. (…) Å rammes av slag eller bruke antipsykotiske legemidler øker risikoen for demens nesten tre ganger. Depresjon eller å ha en far med demens fordobler nesten risikoen. (aftenposten.no 24.8.2013).)

- Toril ble alkoholiker etter fedmeoperasjon. Fedmeoperasjonen skulle gjøre livet bedre. Det ble starten på 12 års alkoholmisbruk. (– Plutselig ble jeg fortere full og fikk ingen hangover. )

(Anm: Toril ble alkoholiker etter fedmeoperasjon. Fedmeoperasjonen skulle gjøre livet bedre. Det ble starten på 12 års alkoholmisbruk. Eksperter mener at informasjon om farene for alkoholavhengighet er misvisende. – Plutselig ble jeg fortere full og fikk ingen hangover. Jeg tenkte at dette er jo kjempegøy, sier Toril Egilsdatter Bøhn (58) fra Lier. I juni 2008 veide hun 105 kilo og ble fedmeoperert ved Bærum sykehus. Tre måneder etter inngrepet begynte hun å drikke alkohol igjen. (…) Seksjonsoverlege Jan Cyril Wexels ved Bærum sykehus svarer på kritikken på generelt grunnlag.  – Vi underviser alle pasienter som skal opereres for sykelig overvekt og idet inngår informasjon om utfordringer i forhold til alkohol, sier seksjonsoverlege Wexels. (nrk.no 15.5.2023).)

- Tomme ølhyller er kanskje like greit. Men bare kanskje. (- Kostnaden for tapte leveår, redusert livskvalitet og konsekvenser for pårørende og andre beløper seg til mellom 68 og 77 milliarder kroner i året. Selvfølgelig har alkohol skadevirkninger.)

(Anm: Joacim Lund. Tomme ølhyller er kanskje like greit. Men bare kanskje. «Å være opptatt av helsen er den største hindring for et godt liv», sa salig Platon. Han overdrev, selvfølgelig. Ifølge helsemyndighetene er blant annet stillesitting og røyking verre. Og drikking, da. (…) Klart det er skadelig Folk drikker på seg skrumplever, høyt blodtrykk, hjertesvikt og nerveskader. Folk ødelegger vennskap og familierelasjoner, havner i ulykker, pådrar seg angst og depresjoner og blir voldelige. Helsedirektoratet anslår at kostnadene forbundet med sykefravær og produktivitetstap er på mellom 10 og 13 milliarder i året. I tillegg kommer utgifter til helsevesenet (1,4–7 mrd/år), politi- og rettsvesen med en milliard og barnevernet med en milliard. Kostnaden for tapte leveår, redusert livskvalitet og konsekvenser for pårørende og andre beløper seg til mellom 68 og 77 milliarder kroner i året. Selvfølgelig har alkohol skadevirkninger. (aftenposten.no 20.4.2023).)

- Alkohol og tarmutviklet betennelse.

(Anm: Bishehsari F, et al. Alcohol and Gut-Derived Inflammation. Abstract In large amounts, alcohol and its metabolites can overwhelm the gastrointestinal tract (GI) and liver and lead to damage both within the GI and in other organs. Specifically, alcohol and its metabolites promote intestinal inflammation through multiple pathways. (…) Understanding the mechanisms of alcohol-induced intestinal inflammation can aid in the discovery of therapeutic approaches to mitigate alcohol-induced organ dysfunctions.Alcohol Res. 2017;38(2):163-171.)

- Eksperimentell bruk av probiotika kan forhindre organskader fra alkohol, sier forskere. De verste effektene av alkohol er langt mer enn den siste kraftige hodepinen, og tarmplagende bakrusen du hadde og helst vil glemme.

(Anm: Experimental Probiotic May Prevent Organ Damage From Alcohol, Scientists Say. The worst effects of alcohol go far beyond the last head-splitting, gut-wrenching hangover you had and would rather forget. Dehydration is part of it, but consuming alcohol also inflames the intestines and leaves the body with a bunch of toxic byproducts it has to deal with – which over time can lead to serious health harms. Aiming to alleviate the burden of alcoholism, a team of Chinese researchers has been trialing a modified probiotic supplement that they say can protect mice – and maybe one day humans – against the acute effects of consuming too much booze. Given its widespread use, alcohol remains one of the leading contributors to death and disease worldwide, responsible for some 5 percent of yearly mortalities and roughly the same fraction of global burden of disease and injury. (sciencealert.com 14.4.2023).)

(Anm: Jiang X, Yan C, Zhang H, Chen L, Jiang R, Zheng K, Jin W, Ma H, Liu X, Dong M. Oral Probiotic Expressing Human Ethanol Dehydrogenase Attenuates Damage Caused by Acute Alcohol Consumption in Mice. Microbiol Spectr. 2023 Apr 11:e0429422.)

(Anm: Looming behind antibiotic resistance is another bacterial threat – antibiotic tolerance. (theconversation.com 11.4.2023).)

- Identifisering av akutt syke mennesker og ansiktssignaler for sykdom.

(Anm: Axelsson J, et al. Identifisering av akutt syke mennesker og ansiktssignaler for sykdom. (Identification of acutely sick people and facial cues of sickness.) Abstrakt Påvisning og avkreftelse av sykdom hos individer er foreslått som essensielle komponenter i et atferdsmessig forsvar mot sykdom, noe som begrenser risikoen for sammenblanding. (...) Akutt syke mennesker ble vurdert av naive (deltakende) observatører som å ha blekere lepper og hud, et mer hovent ansikt, hengende munnviker, mer hengende øyelokk, rødere øyne og blekere mindre skinnende hud, og virker mer  slitne. Våre funn tyder på at ansiktssignaler forbundet med hud, munn og øyne kan hjelpe til med å oppdage akutt syke og potensielt smittebærere. Proc Biol Sci. 2018 Jan 10;285(1870):20172430.)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

- Kan det bli slutt på alkohol i befalsmessene?

(Anm: Kan det bli slutt på alkohol i befalsmessene? Forsvaret vurderer muligheten. Forsvaret står midt i en varslingskrise. Neste uke kommer tiltakene. Dette er de viktigste punktene som vurderes. (aftenposten.no 16.3.2023).)

- Alkoholforbud. Det er forandring i lufta på Old Trafford.

(Anm: Alkoholforbud. Det er forandring i lufta på Old Trafford. Inn har Erik ten Hag kommet som ny hovedtrener. Nederlenderen skal forsøke å snu Manchester United-skipet som har vært på villspor siden 2013. Den tidligere Ajax-treneren er kjent for å drive et beinhardt regime. (dagbladet.no 23.7.2022).)

- Den norske drikkekulturen gjør det vanskelig å ta avstand fra alkohol. – Jo mer fjern jeg ble, jo mer interessant var jeg for de andre. De ville ikke ha oppgående Julie med klare ord. (- Vi veiver med flasker og glass, vi skåler og vi tilbyr.)

(Anm: Den norske drikkekulturen gjør det vanskelig å ta avstand fra alkohol. – Jo mer fjern jeg ble, jo mer interessant var jeg for de andre. De ville ikke ha oppgående Julie med klare ord. De ville ha hun som sjanglet med en flaske i hånden, forteller Julie Synnøve Thorsen. DRIKKEKULTUR: – Vi er veldig opptatt av at vi drikker når vi drikker. Det er vel nesten ingen andre kulturer som viser det like tydelig. Vi veiver med flasker og glass, vi skåler og vi tilbyr. Da blir det veldig synlig hvis du ikke deler det, sier professor i psykologi og klinisk spesialist, Fanny Duckert. (psykologisk.no 24.2.2023).)

- Redd for bivirkninger av østrogen? Drikk mindre, er kreftforskerens råd. Kvinner kan utjevne risikoen for kreft som østrogen kan gi, ved å drikke mindre alkohol og trene mer.

(Anm: Redd for bivirkninger av østrogen? Drikk mindre, er kreftforskerens råd. Kvinner kan utjevne risikoen for kreft som østrogen kan gi, ved å drikke mindre alkohol og trene mer. – Kvinner må sette seg inn i hvilken risiko det medfører og spørre seg: «Hva er viktig for meg i livet?» sier seniorforsker Paula Berstad ved Kreftregisteret. I underkant av 4000 kvinner får hvert år diagnosen brystkreft i Norge. Kreftregisteret har estimert at drøye 200 av tilfellene skyldes hormonterapi i overgangsalderen. – Dette er cirka 5 prosent av alle nye brystkrefttilfeller, sier Berstad. (nrk.no 19.1.2023).)

- Overdreven drikking endrer tarmfloraen, følelser og kognisjon. Humør og tarmflora henger sterkt sammen med hverandre.

(Anm: Overdreven drikking endrer tarmfloraen, følelser og kognisjon. Humør og tarmflora henger sterkt sammen med hverandre. Det virker kanskje litt merkelig at tarmfloraen din skal kunne påvirke hjernen din? Men som en av forskerne av den nye studien sier: «Hvis tarmfloraen kontrollerer hjernen, så kontrollerer tarmfloraen alt». TARMFLORAEN DIN BLIR PÅVIRKET AV ALKOHOL: Spesielle typer av tarmflora er assosiert med impulsiv oppførsel og dermed cravings for alkohol. Det kan derfor være lurt å tenke gjennom den siste ølen du tar. (psykologisk.no 14.2.2023).)

(Anm: Carbia C, Bastiaanssen TFS, Iannone LF, García-Cabrerizo R, Boscaini S, Berding K, Strain CR, Clarke G, Stanton C, Dinan TG, Cryan JF. The Microbiome-Gut-Brain axis regulates social cognition & craving in young binge drinkers. EBioMedicine. 2023 Feb 1:104442.)

(Anm: Jeon KH, Han K, Jeong SM, Park J, Yoo JE, Yoo J, Lee J, Kim S, Shin DW. Changes in Alcohol Consumption and Risk of Dementia in a Nationwide Cohort in South Korea. JAMA Netw Open. 2023 Feb 1;6(2):e2254771.)'

- Hva overstadig drikking gjør med tarmen og hjernen din.

(Anm: What Binge Drinking Does to Your Gut and Your Brain. Alcohol alters your gut microbes, affecting your emotions and cognition. Binge drinking alters the gut microbiota. Changes in specific bacteria are associated with emotional and cognitive deficits. Binge drinking in young people can establish lifelong habits that may be hard to overcome. (psychologytoday.com 13.2.2023).)

- Én dose av alkohol er nok til å modifisere hjernen. (- Spesielt er strukturen til synapsene samt dynamikken i mitokondrier påvirket av alkohol.)

(Anm: One dose of alcohol is enough to modify the brain. A research team from the University of Cologne and the Universities of Mannheim and Heidelberg has found that even the single administration of alcohol permanently alters the morphology of neurons. In particular, the structure of the synapses as well as the dynamics of mitochondria are influenced by alcohol. (medicalxpress.com 26.8.2022).)

- Nyt kæmpestudie: Nej, moderat alkoholindtag er ikke sundt.

(Anm: Nyt kæmpestudie: Nej, moderat alkoholindtag er ikke sundt. »Med vores nuværende viden bør vi nok anvende et forsigtighedsprincip og sige, at der ikke er et “sundt” forbrug af alkohol,« fortæller overlæge. (…) Går imod tidligere viden Det har ellers været en udbredt opfattelse, at alkohol i små mængder skulle være sundt. Blandt andet beskrev en rapport fra Sundhedsstyrelsen i 2008, at »et lille alkoholforbrug – under 2 genstande om dagen – mindsker risikoen for sygdomme i hjertets kranspulsårer.« (videnskab.dk 7.4.2023).)

(Anm: Zhao J, Stockwell T, Naimi T, Churchill S, Clay J, Sherk A. Association Between Daily Alcohol Intake and Risk of All-Cause Mortality: A Systematic Review and Meta-analyses. JAMA Netw Open. 2023 Mar 1;6(3):e236185.)

- 4 av 10 studenter drikker for mye – nå tas det grep. (- Det ble også tydelig i studentundersøkelsen SHoT fra 2022, som viste at over 4 av 10 studenter har et risikofylt eller skadelig forhold til alkohol.)

(Anm: 4 av 10 studenter drikker for mye – nå tas det grep. Studenters alkoholforbruk har vært høyt over flere år. Universitet ønsker å gjøre noe med dette ved økt fokus på «lykkepromille». – Jeg tror mange bruker studietiden som en unnskyldning for å drikke mer, sier Sofie Bjerknes. Hun studerer ved Universitetet i Agder (UiA), som fra høsten skal sette mer fokus på studentenes forhold til alkohol. – Vi må innse at studietida er ei tid hvor man vil ha det gøy og utforske livet, og at det innebærer alkohol for mange unge mennesker. Det sier Eli Stålesen, som leder helseavdelingen i Studentskipnaden i Agder. Hun sier bakgrunnen for satsingen er at studenters alkoholforbruk har vært høyt over flere år. Det ble også tydelig i studentundersøkelsen SHoT fra 2022, som viste at over 4 av 10 studenter har et risikofylt eller skadelig forhold til alkohol. – Jeg tenker at vi må ta tallene innover oss, sier Stålesen. (nrk.no 19.3.2023).)

- Gravide - ta et glass! (- Det kan nemlig hende at den som virkelig vil være føre var bør ta seg et glass i ny og ne, skriver Jan Arild Snoen.)  

(Anm: Jan Arild Snoen. Gravide - ta et glass! Det kan nemlig hende at den som virkelig vil være føre var bør ta seg et glass i ny og ne, skriver Jan Arild Snoen.  ALKOHOL. Resultatene fra en nederlandsk rapport om alkohol under svangerskapet forfalskes i de norske helsemyndighetenes utlegning av den. (aftenposten.no 24.7.2010).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Politikk mot tobakk virker. Men det får være grenser. (- Det er aksept for at aldersgrensen for å kjøpe sprit er på 20 år selv om myndighetsalderen er ved 18 år.) (- En aldersgrense som følger nye generasjoner, vil være noe helt nytt og problematisk.) (- Den må reguleres strengt.) (- Men voksne mennesker må behandles som voksne mennesker.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener. Politikk mot tobakk virker. Men det får være grenser. (…) Regjeringen forbereder en ny folkehelsemelding. Den skal komme i mars. I den forbindelse diskuteres det i regjeringen nye tiltak mot både røyking og snusing. Ifølge VG vurderes det blant annet å foreslå et livsvarig forbud mot kjøp av tobakk for nye generasjoner. Helseminister Bent Høie fra Høyre hadde lyst til å innføre 25-årsgrense for e-sigaretter. Det er aksept for at aldersgrensen for å kjøpe sprit er på 20 år selv om myndighetsalderen er ved 18 år. En aldersgrense som følger nye generasjoner, vil være noe helt nytt og problematisk. Det er ikke rart at Senterpartiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad skyter ned forslaget. Tobakksbransjen er en næring som lever av å skape avhengighet hos brukerne. Den må reguleres strengt. Men voksne mennesker må behandles som voksne mennesker. (aftenposten.no 26.2.2023).)

- Mødres alkoholforbruk før og under graviditet er knyttet til endringer i barns ansiktsformer. (- Funnet er viktig fordi formen på barnas ansikter kan være en indikasjon på helse- og utviklingsproblemer.)

(Anm: By European Society of Human Reproduction and Embryology. Mothers' alcohol consumption before and during pregnancy is linked to changes in children's face shapes. Researchers have used artificial intelligence (AI) and deep learning technology to find a link between alterations in the shape of children's faces and the amount of alcohol their mothers drank, both before becoming pregnant and during pregnancy. The study, which is published today in Human Reproduction, is the first to detect this association in the children of mothers who drank alcohol up to three months before becoming pregnant but stopped during pregnancy. In addition, it found the association with altered face shape existed even if mothers drank less than 12g of alcohol a week—the equivalent of a small, 175 ml glass of wine or 330ml of beer. The finding is important because the shape of children's faces can be an indication of health and developmental problems. (medicalxpress.com 15.2.2023).)

(Anm: Liu X, Kayser M, Kushner SA, Tiemeier H, Rivadeneira F, Jaddoe VWV, Niessen WJ, Wolvius EB, Roshchupkin GV. Association between prenatal alcohol exposure and children's facial shape: a prospective population-based cohort study. Hum Reprod. 2023 Feb 16:dead006.)

- Det nevroaktive potensialet til det menneskelige tarmmikrobiota i livskvalitet og depresjon. (- Relasjonen mellom tarmmikrobiell metabolisme og mental helse er et av de mest spennende og kontroversielle temaene i mikrobiomforskning.)

(Anm: The neuroactive potential of the human gut microbiota in quality of life and depression. Abstract The relationship between gut microbial metabolism and mental health is one of the most intriguing and controversial topics in microbiome research. Bidirectional microbiota-gut-brain communication has mostly been explored in animal models, with human research lagging behind. (…) Our results provide population-scale evidence for microbiome links to mental health, while emphasizing confounder importance. Nat Microbiol. 2019 Feb 4.)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Én enkeltdose etanolforgiftning forårsaker akutte og varige nevronforandringer i hjernen. (- Denne studien introduserer mitokondriell trafficking som en prosess som er involvert i belønningslæring og fremhever potensialet i høyoppløselig proteomikk (studiet av alle proteiner i en celle) for å identifisere cellulære mekanismer som er relevante for vanedannende atferd.)

(Anm: Knabbe J, Protzmann J, Schneider N, Berger M, Dannehl D, Wei S, Strahle C, Tegtmeier M, Jaiswal A, Zheng H, Krüger M, Rohr K, Spanagel R, Bilbao A, Engelhardt M, Scholz H, Cambridge SB. Single-dose ethanol intoxication causes acute and lasting neuronal changes in the brain. (…) This study introduces mitochondrial trafficking as a process implicated in reward learning and highlights the potential of high-resolution proteomics to identify cellular mechanisms relevant for addictive behavior. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Jun 21;119(25):e2122477119.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Etanol er den mest kjente av alle alkoholer. Den kjemiske formelen er C2H5OH, og etanol er således (etter metanol) den nest enklest sammensatte alkoholen. Faktaboks UTTALE etanˈol OGSÅ KJENT SOM etylalkohol, i dagligtale omtales etanol ofte som sprit eller bare «alkohol» Etanol er et av de mest brukte rusmidlene. Se alkohol – rusmiddel. Kilde: Store norske leksikon.)

- Tradisjonen tro. Forsvaret selger billig alkohol over hele landet. (- Fanny Duckert – Jo billigere og mer lett tilgjengelig alkohol er, jo mer drikkes.) (- Går det over til fyll, er det ikke en god kultur.)

(Anm: Tradisjonen tro. Forsvaret selger billig alkohol over hele landet. Fanny Duckert – Jo billigere og mer lett tilgjengelig alkohol er, jo mer drikkes. Thomas Norman Hansen, hovedverneombud i forsvaret. – Det må stoppe med tre-fire øl og ikke gå over til fyll. Går det over til fyll, er det ikke en god kultur. Bildet er tatt denne vinteren i en av Forsvarets mange messer. NRK fikk ta disse bildene, under forutsetning av at det ikke fortelles hvor i landet bildet er tatt. Hålogaland lagmannsrett: Fornærmede og tiltalte, to befal i Forsvaret, sitter på hver sin side av rettssalen. Ingen av dem har på seg den grønne uniformen. De forteller begge om sommerkvelden som utviklet seg til en varslingssak som skulle ende i retten. Kvelden startet i en av Forsvarets mange barer, eller befalsmesser, der alkohol selges billig. Fornærmede forteller om det hun opplever som et høyt drikkepress. I løpet av kvelden blir hun invitert inn i Ridderrommet, et rom kun noen få har tilgang til, men andre kan bli invitert inn i. (…) Ett glass øl: 60 kroner Forsvaret har 49 skjenkebevillinger rundt om i landet. Noen av dem tilhører Forsvarets leirer og messer, som er langt unna nærmeste by eller bygd. Andre ligger i Oslo sentrum. (nrk.no 22.2.2023).)

- Slik kan alkoholvanene dine påvirke muligheten for et langt liv. (- BARE ET LITE GLASS: Kun små mengder alkohol kan ha betydning for hvor gammel du blir, ifølge ny forskning.)

(Anm: Slik kan alkoholvanene dine påvirke muligheten for et langt liv. Hvor ofte du drikker i 50-årene, kan påvirke hvor lenge du lever. Forsker er overrasket hvor lite alkohol som har negativt utslag. BARE ET LITE GLASS: Kun små mengder alkohol kan ha betydning for hvor gammel du blir, ifølge ny forskning. (…) 120 bikket 90 år Den nye studien, som nylig ble publisert i Scandinavian Journal of Public Health, er basert på data fra Tromsøundersøkelsen. Rundt 800 menn har deltatt. (nrk.no 25.8.2022).)

(Anm: Brenn T, Løvsletten O. Mid-life alcohol consumption and survival to age 90 in men: The Tromsø Study 1979-1980 with follow-up to 2019. Scand J Public Health. 2022 Jul 25:14034948221111264.)

– Studie: Høyt drikkepress blant studenter.

(Anm: Studie: Høyt drikkepress blant studenter. Over halvparten av norske studenter sier de opplever drikkepress fra medstudenter og tøying av egne grenser. viser ny studie. – Urovekkende, mener Vinmonopolet. (dagsavisen.no 21.8.2020).)

(Anm: How Alcohol Affects Your Body (webmd.com 4.11.2021).)

- Johanna (20) dropper alkohol på fest. (– Jeg fant ut at det egentlig ikke ga meg noen ting, så da stoppet jeg.)  

(Anm: Johanna (20) dropper alkohol på fest. Med et økende fokus på helse og redsel for å miste kontrollen, velger flere unge alkoholfrie alternativer. Da Johanna Evelyn Foote (20) var ute med venninnene sine for rundt to år siden, begynte hun å reflektere over eget alkoholbruk.  Hun stilte seg selv spørsmålet: «Hvorfor drikker jeg?» – Jeg begynte å lete etter svar på hva det ga meg. Foote forsto at hun ikke lenger drakk alkohol fordi det fristet eller smakte noe særlig godt, men fordi det hadde blitt en vane. – Jeg fant ut at det egentlig ikke ga meg noen ting, så da stoppet jeg. (vg.no 5.1.2023).)

(Anm: Alcohol: How it Affects Your Body (medicinenet.com 2.11.2017).)

- Oljefondet kaster ut cannabis- og tobakksselskaper. Til sammen ni selskaper utelukkes fra Oljefondet, ifølge en melding onsdag kveld. (- Det er styret i Norges Bank som har tatt beslutningen, som er basert på råd fra Etikkrådet.)

(Anm: Oljefondet kaster ut cannabis- og tobakksselskaper. Til sammen ni selskaper utelukkes fra Oljefondet, ifølge en melding onsdag kveld. Det er styret i Norges Bank som har tatt beslutningen om utelukkelsene fra Oljefondet, som ledes av Nicolai Tangen.  Fire av dem er cannabisselskapene Aurora Cannabis, Canopy Growth, Cronos Group og Tilray Brands. Bakgrunnen er at fondet ikke skal være investert i selskaper «som produserer cannabis til rusformål,» ifølge en melding på Oljefondets nettsider. I tillegg utelukkes også tobakksprodusentene Scandinavian Tobacco Group, Eastern CO og Hanjaya Mandala Sampoerna. Dette fordi fondet ikke skal være investert i selskaper som produserer tobakk eller tobakksvarer, ifølge meldingen. Også selskapene NHPC Ltd og Young Poong Corp kastes ut. Her viser styret til en «uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlige miljøskader». Det er styret i Norges Bank som har tatt beslutningen, som er basert på råd fra Etikkrådet.  (e24.no 8.9.2022).)

(Anm: Cannabis (Big Pot) (mintankesmie.no).)

- Vi kan få 740.000 færre krefttilfeller i verden om vi slutter å drikke alkohol.

(Anm: Vi kan få 740.000 færre krefttilfeller i verden om vi slutter å drikke alkohol. – Slik jeg leser forskningen er det ikke tvil i at alkohol øker risikoen for kreftsykdom, sier lege og forfatter Kaveh Rashidi. (…) Mer alkohol, høyere risiko Ved å drikke alkohol øker du risikoen for kreft i munn, svelg, magesekk, tarm, lever og bryster. Til sammen bidro disse kreftformene til 6,3 millioner krefttilfeller og 3,3 millioner dødsfall globalt i 2020, ifølge en Lancet-studie. Forskerne fant ut at lever- og brystkreft var de vanligste kreftformene som følge av alkoholdrikking. (forskning.no 24.4.2022).)

- Ny studie: Så mye eldes du av alkohol.

(Anm: Ny studie: Så mye eldes du av alkohol. Er virkelig et glass vin om dagen bra for oss? En ny studie har sett på hvordan alkohol påvirker hjernen – og aldringsprosessen. Et glass vin om dagen er sunt, det har flere tidligere studier påpekt. Men ny forskning viser nå at selv moderat mengde alkohol kan få hjernen din til å eldes flere år for tidlig, ifølge en ny studie fra universitetet i Pennsylvania. (vg.no 26.4.2022).)

- Eksperter: Slik påvirker alkohol risikoen for kreft. (– Vi vet at kreftrisikoen øker for hvert glass man drikker, og det finnes ingen trygg nedre grense.)

(Anm: Eksperter: Slik påvirker alkohol risikoen for kreft. Vi vet at både røyking og livsstil kan øke risikoen for flere kreftformer. Men hva med alkohol? Eksperter og studier har svaret du kanskje ikke vil ha. En kald øl eller et glass rosévin når solen steker er ren nytelse og avkobling for mange, men det er fort gjort at det blir for mye av det gode.  Noen har kanskje hatt for vane å drikke hver eller annenhver dag i løpet av ferien, som kan gjøre det vanskeligere å trappe ned når høsten nærmer seg. Men det er ikke bare risikoen for å havne i et alkoholmisbruk som kan være konsekvensene av hverdagsdrikkingen. På sikt kan det også lede til en økt risiko for å rammes av kreft. Også mindre mengder alkohol, som ett eller to glass om dagen, kan være nok. – Vi vet at kreftrisikoen øker for hvert glass man drikker, og det finnes ingen trygg nedre grense. Det spiller heller ingen rolle om det er øl, vin eller sprit da det er alkoholen i seg selv som er kreftfremkallende. Hvert glass mindre bidrar positivt til helsen, sier lege og forfatter Kaveh Rashidi, til VG. (vg.no 7.9.2022).)

(Anm: Daviet R, et aøl. Associations between alcohol consumption and gray and white matter volumes in the UK Biobank. Nat Commun. 2022 Mar 4;13(1):1175.) 

- Alkoholens pris: - Et helvete. Mailinn drakk 34 øl om dagen. (- Det fikk enorme konsekvenser. Nå er hun nesten ikke til å kjenne igjen.) (- FORANDRING: To år skiller mellom bildet fra venstre til høyre. Nå er 30-åringen 90 kilo lettere og nesten ikke til å kjenne igjen.)

(Anm: Alkoholens pris: - Et helvete. Mailinn drakk 34 øl om dagen. Det fikk enorme konsekvenser. Nå er hun nesten ikke til å kjenne igjen. (…) - Det var et sju år langt helvete, sier 30-åringen. Hun smiler skjevt mens hun forteller om de vonde åra som alkoholiker. Hun synes det er vondt å tenke tilbake til fortvilelsen hun følte på den tida. Men samtidig føles det viktig, og riktig å kunne dele. Hun har fått en ny sjanse i livet. (dagbladet.no 18.7.2022).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

- Ung alkoholiker: – Jeg kunne kjøpe en treliters spritdunk - og drikke alt på ett døgn.

(Anm: Ung alkoholiker: – Jeg kunne kjøpe en treliters spritdunk - og drikke alt på ett døgn. Mailinn holdt på å drikke seg hjel. Etter mange uker i koma grunnet en sykdom hun aldri hadde hørt om, grep hun sjansen til en ny start. (…) – Ansatte i helsevesenet sa gang på gang at de aldri hadde hatt en pasient som drakk så mye som meg, og samtidig var oppegående, sier Mailinn, som fikk målt 3,9 i promille av en psykolog, som i utgangspunktet trodde hun var edru. (…) Fjerde gangen hun ble innlagt, var Mailinn kjempedårlig. Da fikk hun beskjeden som var med på å redde livet hennes: – Det er ingen på avdelingen som kommer til å legge seg opp i hva du drikker. Men vær så snill, ikke skrive deg ut. Du er svært syk, og neste gang kommer du ikke tilbake, sa en av legene. Mailinn fikk diagnosen Guillain Barré syndrom. Det er en sykdom som gir akutt svakhet og smerter i beina, det oppstår lammelser og pustemusklene svekkes. – Jeg var så utkjørt og hostet hele tiden, at jeg selv ba om å bli lagt i kunstig koma. Senere fikk jeg vite at leveren slet og jeg fikk tilstanden multiorgansvikt. Mailinn ble lagt på respirator og hun lå i kunstig koma i nesten to måneder, hele tiden med høy feber. Da hun kom på lungeavdelingen på Haukeland sykehus, fikk de etter hvert bukt med dette, og Mailinn kunne sendes videre på opptrening. (kk.no 13.8.2022).)

- Guillain-Barré er et syndrom med akutt innsettende svakhet og smerter i beina.

(Anm: Guillain-Barré syndrom. Guillain-Barré er et syndrom med akutt innsettende svakhet og smerter i beina. Det oppstår lammelser som brer seg oppover og som i cirka 25 prosent av tilfellene også svekker pustemusklene. Hva er Guillain-Barré syndrom? Guillain-Barré syndrom er en såkalt autoimmun sykdom som fører til nerveskade og lammelser i bein og underkropp, sjeldnere i armene. Lammelsene sprer seg i de fleste tilfeller fra musklene nederst i beina til de store muskelgruppene, kan ramme øvrige deler av kroppen og i verste fall lamme pustemuskulaturen. Det finnes flere varianter av sykdommen, men den dominerende formen (90 prosent) er den som beskrives i denne artikkelen (akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati - AIDP). (nhi.no 12.4.2021).)

- Ny studie: Ingen mengde alkohol bra for de under 40 år. (- Lite tyder på at alkohol, uansett inntaksvolum, er et helsefremmende middel.)

(Anm: Ny studie: Ingen mengde alkohol bra for de under 40 år. Studien forteller at faren for alkoholrelaterte ulykker og skader er større jo yngre du er. (…) Rapporten, som ble utgitt torsdag i tidsskriftet Lancet, er den første som rapporterer om risikoen ved alkohol etter både global geografisk region, alder og kjønn, ifølge Institute for Health Metrics and Evaluation, som utarbeidet studien. Den viser at ingen mengde alkohol er bra for deg om du er yngre enn 40 år, mest på grunn av alkoholrelaterte dødsulykker og andre skader. (…) Lite tyder på at alkohol, uansett inntaksvolum, er et helsefremmende middel. (dagsavisen.no 21.7.2022).)

(Anm: GBD 2020 Alcohol Collaborators. Population-level risks of alcohol consumption by amount, geography, age, sex, and year: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2020. (…) Interpretation. There is strong evidence to support recommendations on alcohol consumption varying by age and location. Stronger interventions, particularly those tailored towards younger individuals, are needed to reduce the substantial global health loss attributable to alcohol. Lancet. 2022 Jul 16;400(10347):185-235.)

- Forbindelser mellom alkoholforbruk og grå og hvit substansvolumer i den britiske biobanken. (- Abstrakt.) (- Tungt alkoholforbruk har vært assosiert med hjerneatrofi, nevrontap og dårligere hvit substans-integritet.) (- Det er imidlertid motstridende bevis på om lett til moderat alkoholforbruk viser lignende negative assosiasjoner til hjernestruktur.) (- Her viser vi imidlertid at de negative sammenhengene mellom alkoholinntak og hjernemakrostruktur og mikrostruktur allerede er synlig hos personer som bruker i gjennomsnitt bare én til to daglige alkoholenheter, og blir sterkere etter hvert som alkoholinntaket øker.)

(Anm: Daviet R, Aydogan G, Jagannathan K, Spilka N, Koellinger PD, Kranzler HR, Nave G, Wetherill RR. Associations between alcohol consumption and gray and white matter volumes in the UK Biobank. Abstract Heavy alcohol consumption has been associated with brain atrophy, neuronal loss, and poorer white matter fiber integrity. However, there is conflicting evidence on whether light-to-moderate alcohol consumption shows similar negative associations with brain structure. To address this, we examine the associations between alcohol intake and brain structure using multimodal imaging data from 36,678 generally healthy middle-aged and older adults from the UK Biobank, controlling for numerous potential confounds. Consistent with prior literature, we find negative associations between alcohol intake and brain macrostructure and microstructure. Specifically, alcohol intake is negatively associated with global brain volume measures, regional gray matter volumes, and white matter microstructure. Here, we show that the negative associations between alcohol intake and brain macrostructure and microstructure are already apparent in individuals consuming an average of only one to two daily alcohol units, and become stronger as alcohol intake increases. Nat Commun. 2022 Mar 4;13(1):1175.)

(Anm: Hvit substans er den delen av nervesystemet som inneholder margkledde (myeliniserte) nervefibre fra nerveceller i hjernen og ryggmargen. Kilde: Store norske leksikon.)

- 371 personer drakk seg i hjel i fjor. (- I 2020 og 2021 var det i alt 758 personer som drakk seg i hjel mot 650 i 2018 og 2019.)

(Anm: 371 personer drakk seg i hjel i fjor. Pandemien førte til en økning i antallet alkoholutløste dødsfall i Norge. I 2020 og 2021 var det i alt 758 personer som drakk seg i hjel mot 650 i 2018 og 2019. Bare i fjor var det 371 personer som drakk seg i hjel, viser tall fra Dødsårsaksregisteret til Folkehelseinstituttet (FHI). Seniorforsker i FHI, professor Jørgen Gustav Bramness, sier til P4 at de som drakk mye før, drakk enda mer under coronapandemien. - Det kan ha ført til at man tippet over, både når gjaldt sykelighet og dødelighet, på alkoholbruken for de som drakk mye fra før. En del av de som drakk mye fra før, de drakk enda mer, sier Bramness. (NTB) (dagbladet.no 13.6.2022).)

- 371 personer drakk seg i hjel i 2021. (- Av de 371 personene som døde på grunn av alkoholmisbruk døde 173 av leversykdommer.)

(Anm: 371 personer drakk seg i hjel i 2021. Koronapandemien har ført til flere dødsfall som følge av alkoholbruk. (…) Problemer under pandemien Seniorforsker i FHI, professor Jørgen Gustav Bramness, mener de som drakk mye før, drakk enda mer under koronapandemien. - Det kan ha ført til at man tippet over, både når gjaldt sykelighet og dødelighet, på alkoholbruken for de som drakk mye fra før. En del av de som drakk mye fra før de drakk enda mer, forteller Bramness til P4-nyhetene. Sten-Rune Roland er daglig leder ved Vangseter, en klinikk for alkoholavhengige. Han mener problemene som kom under pandemien har blitt værende. - Pandemien har gjort flere ensomme, og da vet vi at alkohol er et rusmiddel folk bruker for å dempe følelser, sier Roland. (…) Mer fokus på skadene Av de 371 personene som døde på grunn av alkoholmisbruk døde 173 av leversykdommer. Bramness sier pandemien hadde en overraskende rask effekt på sykdommer som var relatert til alkoholbruk. - For eksempel er skrumplever en vanlig tilstand som skyldes alkoholbruk, sier Bramness. Videre mener han vi trenger mer oppmerksomhet rundt skadene av alkoholbruk. - Denne type økning kan føre til at folk blir mer oppmerksomme på at alkohol ikke er noe helsekost, men det er et problematisk rusmiddel og forårsaker betydelig sykdom, forteller Bramness. (p4.no 13.6.2022).)

- Et glass vin om dagen kan endre hjernen din. (- For ifølge en studie gjort at et forskerteam fra Universitetet i Pennsylvania kan alkoholforbruk selv på nivåer de fleste ville vurdere som beskjedne – noen få øl eller glass vin i uken – også medføre risiko for hjernen.)

(Anm: Et glass vin om dagen kan endre hjernen din. Ny studie avslørte at å gå fra en til to enheter om dagen er knyttet til endringer i hjernen som tilsvarer to års alder. Ny forskning viser at selv små mengder alkohol påvirker hjernen. (…) Vitenskapen har gjort det klart: Å drikke mye alkohol ikke er bra for hjernen. Men et glass eller to om dagen gjør vel ikke noe? Tidligere forskning har til og med påstått at et glass rødvin om dagen er sunt. (…) For ifølge en studie gjort at et forskerteam fra Universitetet i Pennsylvania kan alkoholforbruk selv på nivåer de fleste ville vurdere som beskjedne – noen få øl eller glass vin i uken – også medføre risiko for hjernen. (forskning.no 12.3.2022).)

- Én av ti arbeidstakere er «risikodrikkere».

(Anm: Én av ti arbeidstakere er «risikodrikkere». 11 % av norske arbeidstakere er i risikogruppen for å utvikle et alkoholproblem. Bedriftshelsetjenesten kommer derimot på banen først etter at problemet har oppstått. I forskningsprosjektet WIRUS (Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick Leave) har forskere fra Universitetet i Stavanger og OsloMet samarbeidet med folk i Nederland og Sverige for å kartlegge hvor mange arbeidstakere som er i risikogruppen for å utvikle en alkoholavhengighet, og hvilke tiltak som kan forebygge dette. (dagensperspektiv.no 22.9.2021).)

- Alkoholbrukslidelser: Kun syv prosent får behandling.

(Anm: Alkoholbrukslidelser: Kun syv prosent får behandling. Ifølge Folkehelserapporten «Rusmiddellidelser i Norge» er alkoholbrukslidelser de hyppigste rusmiddellidelsene i Norge, men kun et fåtall får hjelp. FANGES IKKE OPP: Tall fra Norsk pasientregister (NPR) viser at omtrent 20.000 pasienter får behandling hvert år. – Urovekkende at bare syv av hundre med alkoholbrukslidelse får behandling, sier seniorforsker Jørgen G. Bramness. (dagensmedisin.no 15.6.2022).)

- Hvorfor liker vi alkohol så godt? (- Dudley kaller dette the «drunken monkey hypothesis», eller «full ape-hypotesen».)

(Anm: Hvorfor liker vi alkohol så godt? Det kan være en slags arv fra våre forfedre. For aller første gang skal forskere ha klart å bevise at aper foretrekker frukt som inneholder alkohol. Funnet er med på å styrke kjent teori. (…) Dudley kaller dette the «drunken monkey hypothesis», eller «full ape-hypotesen». Og nå mener han den nye studien er med på å underbygge teorien. (nrk.no 6.4.2022).)

(Anm: How Alcohol Affects Your Body (webmd.com 13.10.20191).)

- Silje A. Pedersen (30) droppet alkohol i ett år. (- Effekten overrasket henne.)

(Anm: Silje A. Pedersen (30) droppet alkohol i ett år. Effekten overrasket henne. Så mye kan du drikke hver uke, mener lege. Usikker på om du drikker for mye? Se forskerens sjekkliste. Det begynte som en spøk en desemberdag i 2015. (aftenposten.no 6.1.2022).)

- Alkoholbruk knyttes til svekkede forbindelser i hjernens følelsessentre. (- Har større problemer med å tolke andres følelser og ansiktsuttrykk, hevder ny studie.)

(Anm: Alkoholbruk knyttes til svekkede forbindelser i hjernens følelsessentre. Personer som er tilbøyelige til overdreven drikking, har større problemer med å tolke andres følelser og ansiktsuttrykk, hevder ny studie. ALKOHOL: Fagpersoner anslår at cirka åtte prosent av norske menn og tre prosent av norske kvinner har en alkoholbrukslidelse. (psykologisk.no 10.2.2022).)

(Anm: Alcohol Use Linked to Lower Connectivity in Brain Areas that Process Emotions.  (ucsdnews.ucsd.edu 7.4.2022).)

(Anm: McKenna BS, et al. Low versus high level of response to alcohol affects amygdala functional connectivity during processing of emotional stimuli. Alcohol Clin Exp Res. 2022 Jan;46(1):66-76.)

- Ingen ville drukket alkohol hvis bakrusen kom med en gang.

(Anm: - Ingen ville drukket alkohol hvis bakrusen kom med en gang. (tv2.no 29.7.2019).

- Studie knytter kræft til alkohol i et ud af 25 tilfælde globalt.

(Anm: Studie knytter kræft til alkohol i et ud af 25 tilfælde globalt. 741..300 nye tilfælde af kræft i 2020 var forbundet til indtag af alkohol, viser nyt, internationalt studie. Indtag af alkohol kunne sidste år knyttes til fire procent af alle nye kræfttilfælde på verdensplan. Det viser et nyt studie offentliggjort onsdag. Mænd tegnede sig sidste år for mere end tre fjerdedele af de anslåede tilfælde, som hovedsageligt var forbundet med risikabelt eller omfattende alkoholindtag. Dog var et ud af syv af disse alkoholrelaterede kræfttilfælde knyttet til et moderat alkoholforbrug bestående af omkring to genstande om dagen. (jyllands-posten.dk 14.7.2021).)

- Vitenskapelig julebord: Slik lammes hjernen din. (- Forskeren har et tips for å unngå bakrusen og fyllenervene: – Vær edru!)

(Anm: Vitenskapelig julebord: Slik lammes hjernen din. Denne saken bør leses før korka spretter. Kanskje unngår du den upassende flørtinga med sjefen utpå senkvelden. (…) Forskeren har et tips for å unngå bakrusen og fyllenervene: – Vær edru! Men dette er kun et tips – overhodet ingen anbefaling. (nrk.no 29.11.2021).)

- Martine Halvorsen ut mot drikkepress på julebordet: – Det holder ikke at jeg sier «nei takk».

(Anm: Martine Halvorsen ut mot drikkepress på julebordet: – Det holder ikke at jeg sier «nei takk». Mange nordmenn føler seg sosialt ekskludert fordi de ikke drikker alkohol. – Det føles fryktelig kjipt og urettferdig, sier forfatter og influenser Martine Halvorsen. Årets julebordsesong står på trappene, og mye tyder på at nordmenn lengter etter å ta seg en skikkelig jobbfest. (…) – Jeg skjønner veldig godt dem som holder seg unna, særlig på grunn av drikkepresset. Du skal være ganske sosialt smart for å takle det, sier professor Runar Døving ved Høyskolen Kristiania til Dagsavisen. (dagsavisen.no 29.10.2021).)

- Lobbyfirma førte pennen, da central drukrapport blev skrevet. (- Fagfolk piller nu undersøgelsen, som blev betalt af Bryggeriforeningen, fra hinanden.)

(Anm: Lobbyfirma førte pennen, da central drukrapport blev skrevet. Med en 10 sider lang befolkningsundersøgelse i hænderne troppede unge politikere op i Folketingets Sundhedsudvalg for at overbevise de folkevalgte om, at en aldersgrænse for køb af alkohol ville være uden den store effekt. Fagfolk piller nu undersøgelsen, som blev betalt af Bryggeriforeningen, fra hinanden. Unge under 18 år skal ikke forbydes at købe alkohol – for et forbud vil slet ikke have den ønskede effekt. Sådan har det lydt fra ungdomspartier og ungdomsorganisationer i netværket Ansvarlig Ungdom, som har brugt en befolkningsundersøgelse til at argumentere imod et forbud. (jyllands-posten.dk 11.7.2022).)

(Anm: Big Oil. (mintankesmie.no).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Cannabis (Big Pot) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(AnmBank, børs og finans (Big Bank) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: PhRMA - Pharmaceutical Research og Manufacturers of America. (phrma.org).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Lobbyister skal have klare leveregler. (- Reel politisk afvejning af synspunkter og interesser kræver mest muligt lys i lokalet.) (- Det har der mildest talt ikke været i sagen om en ny aldersgrænse for køb af alkohol.) (- Som lobbyist skal man opføre sig ordentligt og være tydelig om, hvem man repræsenterer.)

(Anm: JESPER BEINOV, adm. direktør, Dansk Gartneri, tidl. pressechef, rådgiver og redaktør. Lobbyister skal have klare leveregler. Reel politisk afvejning af synspunkter og interesser kræver mest muligt lys i lokalet. Det har der mildest talt ikke været i sagen om en ny aldersgrænse for køb af alkohol. Som lobbyist skal man opføre sig ordentligt og være tydelig om, hvem man repræsenterer. Den varedeklaration mangler i tilfældet “Ansvarlig Ungdom”, skriver Jesper Beinov. Så skete det igen. Jyllands-Posten afdækker, hvordan Bryggeriforeningen har kanaliseret midler til en førende lobbyvirksomhed, der har smidt penge efter “Ansvarlig Ungdom”. Formålet var med et ungenetværk at modvirke den socialdemokratisk ledede regerings forslag om at hæve grænsen for køb af øl mv. fra 16 til 18 år. (jyllands-posten.dk 11.7.2022).)

- Økning i antall cannabis-utløste psykoser. (- Funnene viser at antallet psykoser utløst av cannabis har økt betydelig.) (- Borger Rognli tror vi ser effekten av et noe økt forbruk, kombinert med mer betydelig mer potente cannnabisprodukter.)

(Anm: Økning i antall cannabis-utløste psykoser. Antall cannabis-utløste psykoser har økt betydelig de siste 20 årene både i Norge, Sverige og Danmark. Det viser en ny forskningsartikkel som har undersøkt forekomsten av rusutløst psykose i Skandinavia. Rusutløst psykose er en alvorlig tilstand hvor man opplever psykotiske symptomer i forbindelse med rusbruk. Selv om symptomene oftest avtar etter noen dager uten rusbruk, kan tilstanden likevel være en indikator for fremtidige alvorlige psykiske lidelser. Tross dette vet vi lite om hvor vanlig rusutløste psykoser er. Sammen med kollegaer fra Sverige og Danmark har Eline Borger Rognli, forsker hos RusForsk, brukt registerdata for å undersøke forekomsten av rusutløst psykose i de skandinaviske landene. Funnene viser at antallet psykoser utløst av cannabis har økt betydelig. Borger Rognli tror vi ser effekten av et noe økt forbruk, kombinert med mer betydelig mer potente cannnabisprodukter. - Flere studier indikerer at mer potent cannabis lettere utløser psykotiske symptomer og psykose. Både hasj og marihuana har blitt sterke de siste årene, altså med høyere innhold av den psykoaktive komponenten tetrahydrocannabinol, THC, forklarer hun. Forskningsartikkelen er publisert i tidsskriftet Psychological Medicine. Les den her. (oslo-universitetssykehus.no 2.9.2022).)

(Anm: Cannabis (Big Pot) (mintankesmie.no).)

- Årlig forekomst av substansinduserte psykoser (SIP) i Skandinavia fra 2000 til 2016. (- Konklusjoner.) (- Vi fant tilsvarende og stabil forekomst av SIP i alle skandinaviske land gjennom observasjonsperioden.) (- Forekomsten av alkoholindusert psykose gikk ned.) (- Forekomsten av cannabisindusert psykoser økte.)

(Anm: Rognli EB, et al. Annual incidence of substance-induced psychoses in Scandinavia from 2000 to 2016. Annual incidence of substance-induced psychoses in Scandinavia from 2000 to 2016. (…)  Conclusions We found similar and stable incidence rates of any SIP in all Scandinavian countries through the observation period. The incidence of alcohol-induced psychosis decreased. The incidence of cannabis-induced psychosis increased. Psychol Med. 2022 Aug 19:1-10.)

(Anm: Cannabis (Big Pot) (mintankesmie.no).)

- Nyere generasjons antidepressiva og abstinenseffekter: revurdering av antidepressivas rolle og hjelp til pasienter for å stoppe. (- Mye av de bevis på deres effekt kommer fra kortsiktige placebokontrollerte studier som har en tendens til ikke å inkludere de resultater som er av størst relevans for pasienter, for eksempel sosial funksjon eller livskvalitet, men snarere begrenser resultatene nøye til symptommålinger.) (- En rekke bivirkninger er også anerkjent, ofte større i naturalistiske studier på langsiktige brukere av antidepressiva enn de som måles i kortsiktige effektstudier, inkludert emosjonell nummenhet, seksuelle vanskeligheter, tretthet (fatigue) og vektøkning. Det er økende erkjennelse av at abstinenssymptomer fra antidepressiva er vanlige, og at disse symptomene kan være alvorlige og langvarige hos noen pasienter.)

(Anm: Horowitz M, Wilcock M. Newer generation antidepressants and withdrawal effects: reconsidering the role of antidepressants and helping patients to stop. Abstract In England, the prescribing of antidepressants, primarily the newer generation antidepressant classes, has steadily increased over recent years. There is ongoing debate about how the efficacy of these drugs is viewed, their place in therapy and the harms associated with stopping them. Much of the evidence of their efficacy comes from short-term placebo-controlled trials which tend not to include outcomes that are of greatest relevance to patients, such as social functioning or quality of life, but rather restrict outcomes narrowly to symptom measures. On such measures these studies do not demonstrate clinically significant differences from placebo for depression. A range of adverse effects are also recognised, often greater in naturalistic studies of long-term antidepressants users than those measured in short-term efficacy studies, including emotional numbing, sexual difficulties, fatigue and weight gain. There is increasing recognition that withdrawal symptoms from antidepressants are common and that these symptoms can be severe and long-lasting in some patients. Recent guidance on how to stop antidepressants in a tolerable way has been presented by the Royal College of Psychiatrists. We believe that increasing awareness about the difficulty that some patients have in stopping antidepressants should lead to more cautious prescribing practice, with antidepressants given to fewer patients and for shorter periods of time. This article discusses the perceived benefits and harms of antidepressant use. Newer generation antidepressants and withdrawal effects: reconsidering the role of antidepressants and helping patients to stop. Drug Ther Bull. 2022 Jan;60(1):7-12.)

- Er det trygt å blande Zoloft og alkohol? Medisinske fagfolk fraråder generelt å drikke alkohol ved bruk av sertralin (Zoloft). (Selv om personer metaboliserer legemidler og alkohol forskjellig, kan samspillet være svært farlig og til og med livstruende.)

(Anm: Is it safe to mix Zoloft and alcohol? Medical professionals generally advise against drinking alcohol while taking sertraline (Zoloft). Though each person metabolizes medication and alcohol differently, the interaction can be very dangerous and even life threatening. Zoloft belongs to a group of antidepressants called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI). They work by blocking the brain’s serotonin receptors, causing more serotonin molecules to circulate. Serotonin stabilizes a person’s mood and is known as the “feel-good” hormone. Having more of this hormone in the brain can benefit mood, sleep, and emotions. Anyone taking any medication should try to prevent drug interactions. If a person is taking Zoloft, they should avoid drinking alcohol. This is because alcohol temporarily increases serotonin levels. It also has some of the same side effects as Zoloft. Having the drug and alcohol in the body can be dangerous. In some people it can, for example, cause oversedation and a higher risk of suicidal behavior. Below, learn more about the risks of consuming alcohol while taking Zoloft. (medicalnewstoday.com 19.12.2021).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

- Flere kvinner dør av overdose, og det skjer på andre måter enn menn. (– Det ble funnet ulike medikamenter som kan fås på resept.) (– Typisk kvinnelig overdose består av sterke smertestillende som oksykodon, gjerne i kombinasjon med sovemedisin, antidepressiva og alkohol.) (Kvinner dominerer blant de som begår selvmord med rusmidler.) (Da er det snakk om opioide piller.) (Rundt 30 av de 100 kvinnene som døde av overdose i 2020, var selvmord med smertestillende medikamenter.)

(Anm: Flere kvinner dør av overdose, og det skjer på andre måter enn menn. Kvinner utgjør rundt 30 prosent av alle overdosedødsfall, og kvinneandelen er antagelig stigende. Mens menn dominerer gruppen som dør av heroinoverdose, dør flest kvinner av smertestillende piller. Fra 2013 til i dag, har antall overdoser blant kvinner doblet seg fra 55 til 100. Det er ingen dobling i samme tidsrom blant menn. Rundt halvparten av kvinnene som døde av overdose i 2020, hadde ikke illegale rusmidler i blodet. Det ble funnet ulike medikamenter som kan fås på resept. I tillegg ble det i en del tilfeller funnet alkohol. Til sammen var det 324 overdosedødsfall i Norge i 2020. (…) Fortsatt er opioider involvert i 8 av 10 overdosedødsfall, men i dag er det smertestillende legemidler som dominerer. Heroinoverdoser er på en fallende trend. (…) Kvinner skiller seg ut Kvinneoverdoser skiller seg fra menn på flere punkter:  Kvinner har høyere gjennomsnittsalder enn menn ved overdose. Kvinner er i snitt 47,6 år mens menn er 43,2 år. – Typisk kvinnelig overdose består av sterke smertestillende som oksykodon, gjerne i kombinasjon med sovemedisin, antidepressiva og alkohol. Kvinnene har ofte fått medikamentene på resept av legen. Mange er utenfor arbeidslivet, gjerne uføretrygdet, har høyere formue enn ved de klassiske overdosene, bor utenfor de store byene, har ulike smertediagnoser og depresjon. Kvinner dominerer blant de som begår selvmord med rusmidler. Da er det snakk om opioide piller. Rundt 30 av de 100 kvinnene som døde av overdose i 2020, var selvmord med smertestillende medikamenter. (rop.no 13.1.2022).)

- Opioid-overdoser rammer ny norsk pasientgruppe. (- En ny studie viser at de som dør av overdose etter å ha tatt kraftig smertemedisin, skiller seg fra andre overdosedødsfall.) (- De kom da frem til at 1224 personer døde av overdose av reseptbelagte opioider, og 1432 personer døde av overdoser av andre stoffer, som heroin.) (- Leger må bli oppmerksomme på denne gruppen.)

(Anm: Opioid-overdoser rammer ny norsk pasientgruppe. En ny studie viser at de som dør av overdose etter å ha tatt kraftig smertemedisin, skiller seg fra andre overdosedødsfall. De er oftere eldre og kvinner, slår en ny studie fra FHI og Universitetet i Oslo fast. NRK skriver at Norge ligger over de andre skandinaviske landene hva gjelder forskriving av reseptbelagte opioider. Dette var hovedfunnene 550 000 personer, nesten ti prosent av befolkningen, fikk utskrevet smertestillende opioider i 2020. (…) Studien fra FHI og UiO er basert på data fra det sentrale helseregisteret i Norge, og er en del av et prosjekt finansiert av Forskningsrådet der tema er hvordan vi kan unngå en opioid-epidemi i Norge. Forskerteamet har gransket dødsårsaker i perioden 2010 til 2019 i hele befolkningen. De kom da frem til at 1224 personer døde av overdose av reseptbelagte opioider, og 1432 personer døde av overdoser av andre stoffer, som heroin. (…) Leger må bli oppmerksomme på denne gruppen Skurtveit forteller til NRK at konklusjonen deres er at de som dør av overdose på grunn av reseptbelagte smertemedisiner ofte er eldre, de er ofte kvinner med kroniske smerter, og de bruker store doser av smertestillende medisiner. – Denne gruppen må man kanskje ha en annen strategi overfor enn den tradisjonelle overdosestrategien som retter seg mer mot brukere av illegale rusmidler som heroin, sier Skurtveit til kanalen. Forskeren sier det nå er viktig for legene å finne fram til denne nye risikogruppen før det går galt. – Det viktigste er kanskje at leger blir oppmerksomme på at denne pasientgruppen finnes og dermed også blir noe mer bevisst sin egen praksis og kanskje involverer andre deler av helsevesenet i større grad, sier Skurtveit. (psykologisk.no 3.10.2022).)

- Overdoser blant kvinner har doblet seg siden 2013. (- I dag er det mest av smertestillende legemidler, og kvinneandelen ser ut til å stige, melder rop.no.)

(Anm: Overdoser blant kvinner har doblet seg siden 2013. For 20 år siden var heroin hovedårsaken til overdosedødsfall, og menn var den dominerende gruppen. I dag er det mest av smertestillende legemidler, og kvinneandelen ser ut til å stige, melder rop.no. ØKNING: Kvinner tar sjelden overdose av illegale rusmidler, men tar oftere overdose av smertestillende legemidler. I 2020 var det til sammen 324 overdosedødsfall i Norge. 100 av disse var kvinner. Hos rundt halvparten av kvinner som dør av overdose, blir det ikke funnet illegale rusmidler i blodet, skriver nettstedet rop.no, som drives av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. (psykologisk.no 18.1.2022).)

- Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects.) (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects.) (...) Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Nevertheless, fluoxetine also induces undesirable effects, such as anxiety, sexual dysfunction, sleep disturbances, and gastrointestinal impairments.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- "Lekk tarmsyndrom" er en foreslått tilstand som enkelte helsepersonell hevder er årsaken til et bredt spekter av langvarige tilstander, inkludert kronisk utmattelsessyndrom og multippel sklerose (MS). (- Alkohol, aspirin og ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) som ibuprofen er velkjente irriterende substanser i tarmen. De kan skade tetningen mellom cellene slik at noen substanser kan passere gjennom gapene og inn i blodomløpet.)

(Anm: "Leaky gut syndrome" "Leaky gut syndrome" is a proposed condition some health practitioners claim is the cause of a wide range of long-term conditions, including chronic fatigue syndrome and multiple sclerosis (MS). Proponents of "leaky gut syndrome" claim that many symptoms and conditions are caused by the immune system reacting to germs, toxins or other substances that have been absorbed into the bloodstream via a porous ("leaky") bowel. (…) Alcohol, aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen are well-known irritants of the bowel lining. They can damage the seals between cells, allowing some substances to pass through the gaps and into the bloodstream. (nhs.uk 9.3.2018).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- 1 av 5 fedmeopererte kan utvikle alkoholproblem.

(Anm: 1 av 5 fedmeopererte kan utvikle alkoholproblem. Linn Cecilie Gjertsen (30) fekk alkoholproblem etter at ho la seg under kniven. No vil forskarar finne ut kvifor fedmeopererte står i faresona. TØFT: Tida etter fedmeoperasjonen blei tøff. Då blei øl ei trøyst for Linn Cecilie Gjertsen. Ho visste ikkje at operasjonen ho tok auka risikoen for alkoholmisbruk. (…) – Det blei eit problem, seier 30- åringen. På det verste drakk ho kvar helg og kvar dag, men greidde å vere i jobb. I fleire år var det store mengder som gjekk ned. (…) – Det er eit overraskande høgt tal og eit stort problem, seier seniorforskar Jørgen Bramnes ved Folkehelseinstituttet (FHI). – Vi kjenner ikkje andre grupper med så høge tal. Det er fleire biverknader av fedmeoperasjon. Det kan vere av både fysisk og psykisk art. Me, det er først dei siste åra at risikoen med alkohol har kome fram. – Det er både psykologiske og fysiske grunnar til at alkohol er spesielt farleg for denne gruppa, seier Bramnes. (…) John Roger Andersen i Helse Førde seier det er viktig å følge opp pasientgruppa meir, både før og etter operasjonen. Samstundes strekar Andersen under at mange fedmeopererte er nøgde med resultatet. I ein fersk rapport frå Helse Førde seier 2 av 3 at operasjonen hadde god effekt. Men 1 av 3 svarte at dei var misnøgde eller usikre på effekten av operasjonen. (nrk.no 19.9.2022).)

- FHI-studie: Sniffer kokain for å «kontrollere» helgefylla. (- Mange av dem som bruker kokain i Oslo gjør det for å ha mer kontroll når de drikker.)

(Anm: FHI-studie: Sniffer kokain for å «kontrollere» helgefylla. Mange av dem som bruker kokain i Oslo gjør det for å ha mer kontroll når de drikker. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. – De beskriver at de kan gå ut på byen og drikke mye. Så kan de sniffe litt kokain, og så føler de seg mer våkne og edru, og kan dermed drikke mer etterpå. Det sier Marit Edland-Gryt. Hun er stipendiat ved avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet. Som en del av Utelivsstudien ved FHI har hun gjennomført dybdeintervjuer med unge voksne som bruker kokain når de går ut på byen i helgene. – Det som overrasket meg mest var at de var mer opptatt av at kokain var en måte å moderere fyll på enn kicket i seg selv, sier Edland-Gryt. (nrk.no 27.10.2021).)

- "Til og med moderat alkoholforbruk øker slagrisiko". (- Disse resultatene, som vises i tidsskriftet The Lancet, er basert på analyse av data samlet på over 500 000 mennesker i Kina.)

(Anm: 'Even moderate alcohol consumption increases stroke risk'. Some research has suggested that drinking alcohol in moderation could have protective effects against stroke. However, a large cohort study in a Chinese population shows that this is not the case at all. (…) These findings, which appear in the journal The Lancet, are based on the analysis of data collected from over 500,000 people in China. (medicalnewstoday.com 5.4.2019).)

(Anm: Conventional and genetic evidence on alcohol and vascular disease aetiology: a prospective study of 500 000 men and women in China. Lancet 2019 (Published:April 04, 2019).)

- Ny forskning: Slik påvirker alkohol hjertet. (- Selv moderate mengder med alkohol kan øke risikoen for en av de vanligste hjertesykdommene, viser ny forskning.)

(Anm: Ny forskning: Slik påvirker alkohol hjertet. Selv moderate mengder med alkohol kan øke risikoen for en av de vanligste hjertesykdommene, viser ny forskning. Her er grensen du ikke bør overskride, vanlige årsaker til sykdommen og symptomer du må kjenne til. Atrieflimmer, også kjent som hjerteflimmer, er den vanligste formen for hjerterytmeforstyrrelse. Rundt 100.000 nordmenn er rammet, ifølge Legemiddelhåndboka. Forekomsten vil øke i årene som kommer, ettersom det blir stadig flere eldre. En femtedel, 21 prosent, av hele befolkningen lever i dag med hjerte- og karsykdom eller har høy risiko for slik sykdom. Om lag 1,1 million nordmenn bruker legemidler for å forebygge eller behandle hjerte- og karsykdom, ifølge Folkehelseinstituttet. Nå viser ny forskning fra University of California i San Francisco at selv små mengder med alkohol, som en øl eller et glass vin, raskt kan øke risikoen for hjerteflimmer hos dem som lever med denne tilstanden. Studien ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Annals of Internal Medicine. Legene har lenge mistenkt at det er en sammenheng mellom alkohol og hjerteflimmer, men de hadde ingen dokumentasjon på det. Studien skal være blant de grundigste på dette feltet. (vg.no 20.9.2021).)

(Anm: Marcus GM, et al. Acute Consumption of Alcohol and Discrete Atrial Fibrillation Events. Ann Intern Med. 2021 Aug 31.)

- Forbindelsen mellom betennelser, bakterier, tarmen og hjernen ved alkoholavhengighet.

(Anm: Leclercq S, de Timary P, Delzenne NM, Stärkel P. The link between inflammation, bugs, the intestine and the brain in alcohol dependence. Abstract In recent years, some new processes have been proposed to explain how alcohol may influence behavior, psychological symptoms and alcohol seeking in alcohol-dependent subjects. In addition to its important effect on brain and neurotransmitters equilibrium, alcohol abuse also affects peripheral organs including the gut. By yet incompletely understood mechanisms, chronic alcohol abuse increases intestinal permeability and alters the composition of the gut microbiota, allowing bacterial components from the gut lumen to reach the systemic circulation. These gut-derived bacterial products are recognized by immune cells circulating in the blood or residing in target organs, which consequently synthesize and release pro-inflammatory cytokines. Circulating cytokines are considered important mediators of the gut–brain communication, as they can reach the central nervous system and induce neuroinflammation that is associated with change in mood, cognition and drinking behavior. These observations support the possibility that targeting the gut microbiota, by the use of probiotics or prebiotics, could restore the gut barrier function, reduce systemic inflammation and may have beneficial effect in treating alcohol dependence and in reducing alcohol relapse. Transl Psychiatry. 2017 Feb 28;7(2):e1048.)

- Er alkohol mere usundt end cannabis? (- I denne uges podcast forklarer forskeren blandt andet, hvordan alkohol helt konkret påvirker din krop og hjerne, og han slår fast, hvad der egentlig er det mest skadelige rusmiddel: alkohol eller hash?)

(Anm: Er alkohol mere usundt end cannabis? Hvorfor får man tømmermænd? Den anerkendte rusmiddel-professor David Nutt besvarer spørgsmål om alkohol og hjernen i ugens afsnit af Videnskab.dk’s hjerne-podcast Brainstorm. Hvordan kan man drikke alkohol på en måde, der skader krop og hjerne mindst muligt? er ét af mange spørgsmål, David Nutt besvarer i podcasten. (…)  Er alkohol mere skadeligt end hash? David Nutt er psykiater og professor i neuropsykofarmakologi på Imperial College London, og han er bredt anerkendt for sin forskning på området. I 2020 udgav han desuden bogen: ‘Drink? The New Science of Alcohol + Your Health’.  I denne uges podcast forklarer forskeren blandt andet, hvordan alkohol helt konkret påvirker din krop og hjerne, og han slår fast, hvad der egentlig er det mest skadelige rusmiddel: alkohol eller hash? Hør David Nutt præsentere en kondenseret bouillonterning af den forskning, vi har om alkohol. Du får blandt andet svar på: – Hvordan du kan drikke alkohol på en måde, der skader din krop mindst muligt – Hvorfor du får hangover-blues efter at have drukket alkohol – Hvor meget alkohol, der skal til, for at gøre skade på din hjerne. Hvor skadelig alkohol reelt er for kroppen sammenlignet med stoffer som heroin, crack og metamfetamin. LÆS OGSÅ : Renser alkohol virkelig din hjerne? LÆS OGSÅ: Stort studie: Selv den mindste mængde alkohol er skidt for helbredet LÆS OGSÅ: Ti myter om alkohol: Branderten (videnskab.dk 27.5.2022).)

(Anm: Cannabis (Big Pot) (mintankesmie.no).)

(Anm: anerkjenne (…) ETYMOLOGI fra tysk anerkennen, sammensatt av an og erkennen 'kjenne igjen, se; skjelne; erkjenne, innse, forstå'; se også anerkjennelse BETYDNING OG BRUK 1 erkjenne som riktig eller gyldig SITATER – en given og almindelig anerkjendt sandhed  (Morgenbladet 24.09.1857/1) – den dygtighed og iver, som han anerkjendes for at være i besiddelse af (naob).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- DANMARK: STATSMINISTEREN VIL BREMSE DRIKKEKULTUR. (– En slik kultur har også sammenheng med vold, som kan oppstå fordi folk rett og slett er for påvirket, sier hun.) (- Forslaget innebærer en delvis tilbakerulling av liberaliseringen i 2005, da det ble åpnet for å selge alkohol til alle døgnets tider.)

(Anm: DANMARK: STATSMINISTEREN VIL BREMSE DRIKKEKULTUR. Ifølge forslaget skal alkoholsalg forbys i butikker mellom klokken 24 og 5 i typiske utelivsstrøk som Jomfru Anes Gade i Aalborg, Gothers gade i København og andre nattelivssoner. Forslaget er et av flere som har til hensikt å skape tryggere forhold i utelivet nattetid, skriver Politiken. Restauranter får også påbud om godkjente dørvakter, og politiet får myndighet til å bortvise folk som skaper utrygghet. Statsminister Mette Frederiksen sier at alle er interessert i at det drikkes mindre, og at man går bort fra «en drikkekultur der folk går fra sans og samling». – En slik kultur har også sammenheng med vold, som kan oppstå fordi folk rett og slett er for påvirket, sier hun. Forslaget innebærer en delvis tilbakerulling av liberaliseringen i 2005, da det ble åpnet for å selge alkohol til alle døgnets tider. (NTB) (vg.no 14.11.2021).)

- Overlegen: Demensen som kan bremses. (- Slutter man å drikke helt, kan hjernen regenereres, sier Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved hukommelsesklinikken på Oslo universitetssykehus.)

(Anm: Overlegen: Demensen som kan bremses. - Dette er en sykdom man kan bli betydelig bedre av, sier overlege om én type demens. Sykdommen kan være vanskelig å skille fra andre typer demens, men særlig én ting er ulikt. Alkoholisk demens er en type demens som er utløst av et høyt alkoholforbruk over tid. Årsaken til sykdommen skyldes direkte skader på hjernen. I motsetning til andre demenssykdommer, kan man imidlertid bremse utviklingen av sykdommen. - Dette er en demenssykdom man kan bli betydelig bedre av. Hjerneskadene er til en viss grad reversible. Slutter man å drikke helt, kan hjernen regenereres, sier Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved hukommelsesklinikken på Oslo universitetssykehus. (dagbladet.no 26.7.2022).)

- Mette Frederiksen vil stoppe »heftig drukkultur« med fire konkrete forslag. (- I nattelivszoner skal det være slut med butikssalg af alkohol om natten.)

(Anm: Mette Frederiksen vil stoppe »heftig drukkultur« med fire konkrete forslag. Kritikere tvivler på deres effekt. I nattelivszoner skal det være slut med butikssalg af alkohol om natten. Og politiet skal kunne bortvise potentielle bøller, også selv om de ikke har gjort noget ulovligt, foreslår regeringen. (politiken.dk 13.11.2021).)

- Fant ut hvorfor hjernen sveller ved leverskade. (- Om leveren svikter på grunn av alkoholmisbruk eller leverbetennelser, kan ammoniakken hope seg opp i blodbanen. Etter hvert kan den havne i hjernen. – Vi ser at pasientene blir forvirret og at hjernen sveller. Pasientene kan endre personlighet, bli irritable og aggressive. Etter hvert kan pasientene bli slappe og døsige og havne i koma. Svellingen gjør at trykket i hodeskallen øker.) (- Da presses hjernen sammen, og pasienten kan dø, sier Chaudhry.)

(Anm: Fant ut hvorfor hjernen sveller ved leverskade. Ute i verden er leverencefalopati en av sykdommene som tar flest liv. Viktige prosesser i hjernen forstyrres, fant en ny norsk studie. Kronisk leverskade/skrumplever er 12. hyppigste dødsårsak i USA, og over halvparten av disse har utviklet leverencefalopati. I EU er det like høy andel som får leverencefalopati som andelen som dør på grunn av diabetes og trafikkulykker. Likevel er det en tilstand vi hører lite om. Tilstanden leverencefalopati starter med at leveren blir akutt eller kronisk skadet. Årsaken kan være alkoholmisbruk eller leverbetennelser. Betennelsene kan oppstå gjennom virusinfeksjoner som hepatitter. Deretter fører en rekke prosesser i kroppen til at hjernen sveller opp. Til slutt kan tilstanden sende pasienten i koma, og vedkommende dør. (…) Ammoniakken havner i blodet Om leveren svikter på grunn av alkoholmisbruk eller leverbetennelser, kan ammoniakken hope seg opp i blodbanen. Etter hvert kan den havne i hjernen. – Vi ser at pasientene blir forvirret og at hjernen sveller. Pasientene kan endre personlighet, bli irritable og aggressive. Etter hvert kan pasientene bli slappe og døsige og havne i koma. Svellingen gjør at trykket i hodeskallen øker. Da presses hjernen sammen, og pasienten kan dø, sier Chaudhry. (med.uio.no 8.9.2021).)

- Leveren har et image-problem. (- Forsterker stigmatisering.) (- Stigmatisering av personer med leversykdom er et stort problem.) (- Vi leger kan bidra til å forsterke stigmatiseringen gjennom navnene vi gir leversykdommene i medisinsk fagspråk for eksempel «alkoholisk leversykdom» og «fettlever». Vi finner ikke lignende navngivning for sykdommer relatert til røyking. Hvem har vel hørt om tobakkslunger?)

(Anm: Mette Vesterhus. førsteamanuensis og overlege ved Haraldsplass Diakonale sykehus. Tom Hemming Karlsen, professor og overlege ved Oslo universitetssykehus. Leveren har et image-problem. Mange leversykdommer kan forebygges og behandles. Likevel er leversykdommer i liten grad på agendaen både hos leger og «folk flest», skriver innleggsforfatterne. Personer med leversykdom blir stigmatisert. Det resulterer i at liv går tapt. Leversykdom er nå den andre ledende årsaken til tapte arbeidsår i Europa, kun slått av hjertesykdom. Det viser tall fra den anerkjente studien «Global Burden of Disease». Samtidig vet vi at mange leversykdommer kan forebygges og behandles. Likevel er leversykdommer i liten grad på agendaen både hos leger og «folk flest». Hvorfor er det slik? Forsterker stigmatisering Stigmatisering av personer med leversykdom er et stort problem. Det viser en rykende fersk rapport fra det ledende medisinske tidsskriftet Lancet. Mange i risikogruppene oppsøker ikke helsehjelp. Det skyldes til dels moralisme og stigmatisering knyttet til faktorer som mange forbinder med leversykdom (høyt inntak av alkohol og andre rusmidler, samt overvekt og usunn livsstil). Mange oppsøker legehjelp på et stadium av sykdommen der det ikke lenger er mulig å reversere skadene. (aftenposten.no 15.12.2021).)

- Selektive effekter av akutt lavgradig betennelse på menneskelig visuell oppmerksomhet.

(Anm: Selective effects of acute low-grade inflammation on human visual attention. Highlights • Typhoid vaccination induced a transient mild inflammatory state. • Mild inflammation selectively increased alerting-related alpha suppression. • A greater inflammatory response was correlated with more alpha suppression. Neuroimage. 2019 Nov 15;202:116098.)

- Global kreftbyrde i 2020 som tilskrives alkoholforbruk: en befolkningsbasert studie.

(Anm: Global burden of cancer in 2020 attributable to alcohol consumption: a population-based study. Summary Background Alcohol use is causally linked to multiple cancers. We present global, regional, and national estimates of alcohol-attributable cancer burden in 2020 to inform alcohol policy and cancer control across different settings globally. Interpretation Our findings highlight the need for effective policy and interventions to increase awareness of cancer risks associated with alcohol use and decrease overall alcohol consumption to prevent the burden of alcohol-attributable cancers. Lancet Oncol. 2021 (Published:July 13, 2021).)

- Aldri solgt mer. (- Det ble solgt 283 millioner liter øl i Norge i løpet av de siste 12 månedene.)

(Anm: - Aldri solgt mer. Det ble solgt 283 millioner liter øl i Norge i løpet av de siste 12 månedene. ØKT KRAFTIG: Øl- og brussalget har økt med henholdsvis 12 og 25 prosent i løpet av det siste året. (borsen.no 26.4.2021).)

- Prisen på Frps valgløfte: 10,6 milliarder. (- Alliansepartner Høyre vender tommelen ned for Frps krav om nye og kraftigere kutt i avgiftene på såkalte grensehandelsvarer.)

(Anm: Prisen på Frps valgløfte: 10,6 milliarder. Fremskrittspartiet spurte hva det ville koste å innfri egne valgløfter om avgiftskutt på blant annet alkohol og tobakk. Svar: 10,6 milliarder kroner årlig i tapte inntekter for staten. (…) Alliansepartner Høyre vender tommelen ned for Frps krav om nye og kraftigere kutt i avgiftene på såkalte grensehandelsvarer. (nrk.no 18.7.2021).)

- Innlegg: Alkoholindustrien er et hinder for staters utvikling.

(Anm: Ida Oleanna Hagen og Cecilie WidnesIda Oleanna Hagen, generalsekretær i Forut og Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT. Innlegg: Alkoholindustrien er et hinder for staters utvikling. Norge spenner ben på fattige lands mulighet til å nå bærekraftsmålene. Norge ligger langt fremme for å nå mange av FNs bærekraftsmål, også mål 3.5, som handler om å styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk. Dette har Norge fått til gjennom sterke og gode reguleringer av alkohol, som for eksempel reklameforbud, begrenset tilgjengelighet og prisincentiver. (…) Årlig kan rundt 2,8 millioner dødsfall knyttes direkte til alkoholbruk, og i Afrika er hvert fjerde dødsfall blant mennesker under 40 år alkoholrelatert. Alkohol rammer også fattige hardere enn det rammer rike. Det betyr at de mest sårbare får det verst, inkludert barn og unge. Samtidig investerer Norge svimlende 124 milliarder kroner i den globale alkoholindustrien gjennom Oljefondet. Med andre ord støtter vi en industri som bidrar til å undergrave svake staters arbeid for å nå bærekraftsmålene. (dn.no 4.10.2021).)

- Bakrus fra akohol induserer endringer i nitrogenoksidmetabolismen ved å svekke NMDA-reseptor-PSD95-nNOS-banen. (- Her viser sterke bevis på at bakruseffekter på NO metabolisme i synaptosomer sannsynligvis skyldes en forstyrrelse i NMDAR / PSD-95 / nNOS-banen.)

(Anm: Alcohol hangover induces nitric oxide metabolism changes by impairing NMDA receptor-PSD95-nNOS pathway. Abstract Alcohol hangover is defined as the combination of mental and physical symptoms experienced the day after a single episode of heavy drinking, starting when blood alcohol concentration approaches zero. We previously evidenced increments in free radical generation and an imbalance in antioxidant defences in non-synaptic mitochondria and synaptosomes during hangover. It is widely known that acute alcohol exposure induces changes in nitric oxide (NO) production and blocks the binding of glutamate to NMDAR in central nervous system. (…) Here we demonstrated that hangover effects on NO metabolism are strongly evidenced in synaptosomes probably due to a disruption in NMDAR/PSD-95/nNOS pathway. Nitric Oxide. 2021 May 4;S1089-8603(21)00044-6.)

- Adolfsen-brødrene kjøper Skandinavias største vinkjeller: – Ikke verst for to avholdsfolk fra Andøya.

(Anm: Adolfsen-brødrene kjøper Skandinavias største vinkjeller: – Ikke verst for to avholdsfolk fra Andøya. Eiendomsinvestorene Roger og Kristian Adolfsen blar opp for Park Hotel på Voss, som har en av verdens beste vinkjellere. – Aldri sett lignende, sier kjøper. (dn.no 7.7.2021).)

- Et synaptosom er en isolert synaptisk terminal fra et nevron.

(Anm: A synaptosome is an isolated synaptic terminal from a neuron. Synaptosomes are obtained by mild homogenization of nervous tissue under isotonic conditions and subsequent fractionation using differential and density gradient centrifugation. Liquid shear detaches the nerve terminals from the axon and the plasma membrane surrounding the nerve terminal particle reseals. Synaptosomes are osmotically sensitive, contain numerous small clear synaptic vesicles, sometimes larger dense-core vesicles and frequently one or more small mitochondria. They carry the morphological features and most of the chemical properties of the original nerve terminal. Synaptosomes isolated from mammalian brain often retain a piece of the attached postsynaptic membrane, facing the active zone. (en.wikipedia.org).)

- Nevroner, eller nerveceller, er en anatomisk-histologisk betegnelse på celler i nervesystemet.

(Anm: Nevron. Nevroner, eller nerveceller, er en anatomisk-histologisk betegnelse på celler i nervesystemet. Nervecellers hovedoppgave er å omdanne elektriske og kjemiske påtrykk til et signal som kan sendes videre for ytterligere bearbeiding. Hos virveldyr finner man nevroner både i sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg) og i det perifere nervesystemet (forhorns-ganglia). (no.wikipedia.org).)

- Minste enhetspris avskrekker de tyngste alkoholforbrukerne. Bruk av alkohol er en av de ledende risikofaktorene for ikke-smittsomme sykdommer og forsettlige og utilsiktede skader, noe som bidrar til anslagsvis 3 millioner dødsfall hvert år.1 2 Å sette en minimumspris på alkohol anses av WHO for å være et av de mest kostnadseffektive tiltak å forebygge og redusere skadelig bruk av alkohol og tilhørende helseproblemer.3

(Anm: Minimum unit price deters heaviest alcohol purchasers. Alcohol use is one of the leading risk factors for non-communicable diseases and intentional and unintentional injuries, contributing to an estimated 3 million deaths each year.1 2 Setting a floor price on alcohol is considered by WHO to be one of the most cost-effective means to prevent and reduce the harmful use of alcohol and associated health issues.3 By use of large-scale panel data on alcohol purchasing obtained through product barcodes, Anderson and colleagues4 provide strong evidence that the introduction of a minimum unit price (MUP) might reduce off-trade alcohol purchases (eg, from shops or online) and consumption, seemingly despite COVID-19-associated changes, and that the effect is considerably concentrated in households that generally purchase the most alcohol. the Lancet Public Health 2021 (Published:May 28, 2021).)

- Advarer mot at pasienter bagatelliserer eget alkoholforbruk. (- Det finnes ikke presise tall, men helsemyndighetene regner med at mellom 20 og 30 prosent av alle pasienter på norske sykehus har en sykdom knyttet til alkohol.)

(Anm: Advarer mot at pasienter bagatelliserer eget alkoholforbruk. Det finnes ikke presise tall, men helsemyndighetene regner med at mellom 20 og 30 prosent av alle pasienter på norske sykehus har en sykdom knyttet til alkohol. Ifølge Nasjonal kompetansetjeneste TSB oppdages ikke skadelig alkoholforbruk fordi pasientene ikke forteller hvor mye de faktisk drikker. Nå skal sykehusene bli bedre til å fange opp disse pasientene. – Mange pasienter forteller ikke sannheten om hvor mye de drikker. Det er alvorlig og i verste fall kan pasienten dø, sier Sasa Katadzic ved Oslo universitetssykehus. Lenger ned i artikkelen kan du teste deg selv og ditt eget forbruk.(nrk.no 26.4.2021).)

- Over halvparten av skadde i elsparkesykkelulykker i Oslo i helgene var alkoholpåvirket.

(Anm: Over halvparten av skadde i elsparkesykkelulykker i Oslo i helgene var alkoholpåvirket. 55 prosent av dem som skadet seg på elsparkesykkel i Oslo i helgen, var alkoholpåvirket, ifølge Oslo universitetssykehus. I juni måned var det 421 ulykker. I juni måned var det for første gang flere skader med elsparkesykkel enn sykkel. Gjennomsnittsalderen for skadde i juni var 27 år, mens snittalderen siden april 2019 er 30 år. Hittil i år har det vært 856 skader med elsparkesykkel. Overlegene Henrik Siverts, Tina Gaarder og Pål Aksel Næss fra Oslo universitetssykehus presenterte tirsdag oppdatert statistikk over behandlede skader som følge av bruk av elsparkesykler i Oslo. De anbefaler at det stenges for utleie av elsparkesykler mellom klokken 23 og klokken 5, samt promillegrense. (dn.no 6.7.2021).)

- VIL TILBY GRATIS MARIHUANA-JOINTS TIL VAKSINERTE. Delstaten Washington i USA vil tilby en gratis marihuana-joint til voksne personer som tar coronavaksinen. (- I Washington kan man også belønnes med en gratis øl, vin eller en drink.)

(Anm: VIL TILBY GRATIS MARIHUANA-JOINTS TIL VAKSINERTE. Delstaten Washington i USA vil tilby en gratis marihuana-joint til voksne personer som tar coronavaksinen. Grepet er et ledd i strategien om å få flere til å vaksinere seg. Delstatens alkohol- og cannabis-komité godkjente programmet «Joints for Jabs» mandag. Det trer i kraft umiddelbart og varer fram til 12. juli, skriver New York Times. Marihuana-butikker som deltar i programmet, får gi kunder, som er 21 år eller eldre, en ferdigrullet joint etter at de har fått første eller andre dose ved en vaksineklinikk. Programmet omfatter kun joints, og ikke andre marihuanaprodukter. 58 prosent av befolkningen i Washington har fått første dose av vaksinen, mens 49 prosent er fullvaksinert. Også delstaten Arizona tilbyr marihuana til voksne over 21 som tar vaksinen. I Washington kan man også belønnes med en gratis øl, vin eller en drink. (NTB) (vg.no 9.6.2021).)

- Bent Høie med uvanlig varsko til eget parti: Advarer mot å liberalisere alkoholpolitikken.

(Anm: Bent Høie med uvanlig varsko til eget parti: Advarer mot å liberalisere alkoholpolitikken. LANDSMØTE: Høyre ligger an til å liberalisere alkoholpolitikken sin med få motstemmer. Men på oppløpet til landsmøtet serverer Bent Høie en sterk advarsel på uvanlig vis. (vl.no 14.5.2021).)

- Utepilsmas. Hvorfor er helsetopper så aktive i dette utepilshysteriet? (- Helseministeren blir spurt om han ikke misunner helsetopper i Danmark som nå kan ta seg sin utepils. Han gir grundig svar.) (-  Jeg som har brukt hele yrkeskarrieren til å hjelpe personer med rusproblemer, vil komme med noen faglige innvendinger mot at helsetopper er så aktive i dette «utepilshysteriet».)

(Anm: Utepilsmas. Hvorfor er helsetopper så aktive i dette utepilshysteriet? Utepilsmas er det motsatte av solidaritet! mener Harald Munkvold. To ord kommer man ikke utenom i dagens mediebilde: utepils og gjenåpning. Er disse fenomenene nødvendige betingelser for hverandre? Hverken helsepolitikere eller fagfolk problematiserer eller drøfter faglige konsekvenser av denne merkelige symbiosen! Avisoverskrifter av «krigstyper» lyser mot oss: - «Gjenåpningen av Norge har startet»: Bryggen er fredag kveld stappfull av bergensere som endelig får smake årets første utepils. (NRK) - «Ingen utepils i midten av april – men barnehagene kan kanskje åpne snart» (Aftenposten) - «Klemme, dra på hyttetur og drikke utepils: Dette gleder TA-leserne seg til å gjøre når koronakrisen er over» (Telemarksavisa) - «Nyter sola og en utepils» (Sandefjords Blad) Nakstad, Solberg og Høie Ille blir det når dr. Espen Nakstad fra Helsedirektoratet lar seg forføre til å uttale seg om utepilsen av VGTV. Overskrift: «Nakstad om utepilsen» Her svarer han om utepilsen knyttet opp mot vaksinesituasjonen (og at det er en sammenheng her), om flerstegsmodellen for gjenåpningen og om utepilssituasjonen i London! Statsministeren svarer også om utepilsen på ulike pressekonferanser. Helseministeren blir spurt om han ikke misunner helsetopper i Danmark som nå kan ta seg sin utepils. Han gir grundig svar. Jeg som har brukt hele yrkeskarrieren til å hjelpe personer med rusproblemer, vil komme med noen faglige innvendinger mot at helsetopper er så aktive i dette «utepilshysteriet». (aftenposten.no 23.5.2021).)

- Dødelighet blant pasienter med hyppig bruk på akuttmottak grunnet alkoholrelaterte årsaker i Ontario: en befolkningsbasert kohortestudie. (- Anslagsvis 3 millioner dødsfall i 2016 – 5 % av alle globale dødsfall - skyldtes alkoholforbruk.2 ) (- 2016 Global Burden of Disease Study viste at alkohol var den største singel risikofaktor for dårlig helse over hele verden hos mennesker i alderen 15–49 år.3)

(Anm: Mortality among patients with frequent emergency department use for alcohol-related reasons in Ontario: a population-based cohort study. INTERPRETATION: We observed a high mortality rate among relatively young, mostly urban, lower-income people with frequent emergency department visits for alcohol-related reasons. These visits are opportunities for intervention in a high-risk population to reduce a substantial mortality burden. Alcohol is a leading driver of morbidity and mortality worldwide.1 An estimated 3 million deaths in 2016 — 5% of all global deaths — were attributable to alcohol consumption.2 The 2016 Global Burden of Disease Study showed that alcohol was the single greatest risk factor for ill health worldwide among people aged 15–49 years.3 In Canada, hospital admissions for alcohol-attributable conditions out-number those for myocardial infarction.4 Alcohol-related harms cost Canadians about $14.6 billion annually, with $3.3 billion in health care costs.5 CMAJ 2020;192(47) (23 Nov 2020).)

(Anm: Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol-use disorders. Abstract Alcohol consumption has been identified as an important risk factor for chronic disease and injury. (…) The net effect of alcohol consumption on health is detrimental, with an estimated 3.8% of all global deaths and 4.6% of global disability-adjusted life-years attributable to alcohol. (…) Overall, we conclude that alcohol consumption is one of the major avoidable risk factors, and actions to reduce burden and costs associated with alcohol should be urgently increased. Lancet. 2009 Jun 27;373(9682):2223-33.)

- Forbindelser mellom stort alkoholinntak og avvikende utvikling av fiberkanal i frontale hjernesystemer («white matter tracts») hos ungdom. (- Denne case-kontroll studien av ungdommer fant en skadelig (ødeleggende) forbindelse mellom alkoholbruk i mikrostrukturell integritet for hvit substans.)

(Anm: Association of Heavy Drinking With Deviant Fiber Tract Development in Frontal Brain Systems in Adolescents. (…) Conclusions and Relevance This case-control study of adolescents found a deleterious association of alcohol use with white matter microstructural integrity. These findings support the concept of heightened vulnerability to environmental agents, including alcohol, associated with attenuated development of major white matter tracts in early adolescence. JAMA Psychiatry. Published online December 30, 2020.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Venstre-nei til cannabis på apotek og pol.

(Anm: Venstre-nei til cannabis på apotek og pol. Venstres landsmøte vil hverken at man skal selge cannabis på apoteket eller Vinmonopolet, men de ønsker regulert omsetning. Det ble klart i en avstemning lørdag kveld. Programkomiteen, som ledes av nestleder Sveinung Rotevatn, ønsket å vurdere om man kunne selge cannabis på apoteket, men dette ble avvist. (vg.no 24.4.2021).)

- Venstre-landsmøtet: Kan si ja til både apotek-cannabis og butikkvin.

(Anm: Venstre-landsmøtet: Kan si ja til både apotek-cannabis og butikkvin. Venstres programkomité vil ha både cannabis-salg på apoteket og vin i butikken. Men et mindretall i komiteen advarer landsmøtet mot rusmiddel-frislipp. (…) – Fornuftig Unge Venstre-leder Sondre Hansmark er en av forkjemperne for vin i butikk og cannabis på apoteket. (vg.no 23.4.2021).)

(Anm: Cannabis (Big Pot) (mintankesmie.no).)

- Når drikkepresset blir uutholdelig. (- Hun mener at folk legger seg opp i om man drikker eller ikke – uansett om man har en god unnskyldning.)

(Anm: Når drikkepresset blir uutholdelig, bruker Martine en unnskyldning hun har lært av onkelen. (…) Ingen unnskyldning er god nok Hun mener at folk legger seg opp i om man drikker eller ikke – uansett om man har en god unnskyldning. (…) «Jeg er alkoholiker» De gangene drikkepresset har vært uutholdelig, har hun brukt en unnskyldning som onkelen hennes kom opp med. Fem gylne regler for avholdsfolk – Han sa at jeg skulle si at jeg er alkoholiker, for da ville folk slutte å mase.. (tv2.no 4.8.2019).)

- Leder. Aftenposten mener: Perfekt å kutte taxfree-ordningen nå.

(Anm: Aftenposten mener: Perfekt å kutte taxfree-ordningen nå. Faren for å være festbrems er ikke så stor når det ikke er noen fest. Den norske taxfree-ordningen er en underlig fugl. Ikke bare subsidieres den flyreisende middelklassen med billig alkohol. Salget finansierer også driften av norske flyplasser i distriktene. Hverken for folkehelsen, klimaet, den sosiale rettferdigheten eller næringslivet er ordningen spesielt gunstig. (aftenposten.no 6.4.2021).)

- Legg ned taxfree-tullet. (- I forrige uke leverte utvalgsleder Jon Gunnar Pedersen sin innstilling. Hans utvalg ble satt ned for ett år siden og fikk i oppdrag å vurdere hvordan konsekvenser av pandemien, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi fram mot 2025.)

(Anm: Legg ned taxfree-tullet. Atter et offentlig utvalg har konkludert med at den statlige taxfree-ordningen bør legges ned. Det nærmer seg nå slutten for en absurd norsk ordning. Den såkalte grønne skattekommisjonen la før jul i 2015 fram sine konklusjoner. Blant dem var å legge ned taxfree-ordninga. I forrige uke leverte utvalgsleder Jon Gunnar Pedersen sin innstilling. Hans utvalg ble satt ned for ett år siden og fikk i oppdrag å vurdere hvordan konsekvenser av pandemien, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi fram mot 2025. Pedersen og utvalget var tydelige: «Taxfree-ordningen undergraver det norske avgiftssystemet og den norske alkohol- og tobakkspolitikken, øker tilgjengeligheten og forbruket av alkohol og tobakk, og utfordrer Vinmonopolets stilling». I tillegg til at taxfree-ordningen har åpenbart uheldige klima- og miljøeffekter: «Den bidrar til lavere billettpriser, slik at flytrafikk og utslipp er høyere enn de ellers ville vært». (dagsavisen.no 29.3.2021).)

- Mange innsatte i norske fengsler har alkoholproblemer. Halvparten av alle innsatte hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet.

(Anm: Mange innsatte i norske fengsler har alkoholproblemer. Halvparten av alle innsatte hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet. Det viser en vitenskapelig artikkel FHI har bidratt i. I artikkelen rettes fokus mot følgende spørsmål: Hvor utbredt er alkoholproblemer blant dem som blir fengslet i Norge? Er problemene ofte kombinert med narkotikaproblemer, og hvor stor andel av de innsatte har et rusrelatert behandlingsbehov? – Svarene til de innsatte viste at drøyt halvparten – rundt 55 prosent, hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet, forteller Hilde Pape. Hun er forsker ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og Folkehelseinstituttet. (fhi.no 28.12.2020).)

- Lykkepromille på 0,5 er mest en drøm. Hadde det ikke vært fint om alkoholpromille på 0,5 innebar en slags universell idealtilstand?

(Anm: Jørgen G. Bramness, seniorforsker, Folkehelseinstituttet. Lykkepromille på 0,5 er mest en drøm. Hadde det ikke vært fint om alkoholpromille på 0,5 innebar en slags universell idealtilstand? (…) Filmen Et glass til er en flott hyllest til denne drømmen. Det er godt å være på lett stigende rus, og 0,5 promille er ikke så galt anslått for de fleste. Filmen har dessuten svært mange gode dybder, nyanser og nokså grundig forståelse også for medaljens bakside. Den er faktisk ganske god. Så god at den er sin Oscar verdig. (aftenposten.no 28.4.2021).)

- Flere unge med alkoholforgiftning.

(Anm: Flere unge med alkoholforgiftning. Tallene på unge som blir lagt inn med alkoholforgiftning har økt ved Oslo legevakt. Regjeringen mener de har løsningen. I dag la de frem sin alkoholstrategi. (…) Tidlig hjelp for unge Regjeringen har et mål om å få ned alkoholbruken med 10 prosent innen 2025. Dette er en del av WHOs globale handlingsplan mot ikke-smittsomme sykdommer. (nrk.no 11.3.2021).)

- Alkoholproblemer blant innsatte: Variasjoner i undergrupper, samtidige narkotikaproblemer og behandlingsbehov.

(Anm: Pape H, Rossow I, Bukten A: Alcohol Problems among Prisoners: Subgroup Variations, Concurrent Drug Problems, and Treatment Needs. Abstract Background/Aims: Alcohol problems in the prison population are understudied, underdetected, and undertreated. Our aims were to identify subgroups of inmates whose pre-prison drinking behavior indicated a high need for alcohol-related interventions, to assess the prevalence of concurrent alcohol and drug problems, and to compare dual-dependent inmates and those who were alcohol-dependent alone with respect to the severity of their drinking problems. (…) Conclusions: More than half of the prisoners in Norway had AUDIT scores that indicated they could benefit from alcohol-related interventions, and the prevalence was elevated in younger, less educated groups of previously convicted DWI, and violent offenders. Alcohol problems were most often combined with drug problems, and possible dual dependence was associated with particularly severe drinking problems. Eur Addict Res 2020.)

- Nå er det trendy med alkoholfritt.

(Anm: Nå er det trendy med alkoholfritt. Fra 2015 til 2016 økte salget av alkoholfritt drikke med 25 prosent på Vinmonopolet. (tv2.no 3.3.2017).)

- «Alkohol» uten alkohol er den nye trenden. (- Det nye fenomenet NoLo, som står for «No Low», som igjen betyr ingen eller lavt alkoholinnhold, tar markedet med storm.)

(Anm: «Alkohol» uten alkohol er den nye trenden. På denne festivalen får du kjøpt sprit – helt uten alkohol. Og det er unge som drikker mest alkoholfritt, ifølge Vinmonopolet. I gin & tonic-baren finner du nemlig også gin uten alkohol. Det nye fenomenet NoLo, som står for «No Low», som igjen betyr ingen eller lavt alkoholinnhold, tar markedet med storm. Arrangøren har tidligere tilbydd alkoholfritt øl og vin under sine konserter, men i år er repertoaret betraktelig utvidet. (nrk.no 3.8.2019).)

- Passiv drikking er det folkehelseproblemet du sannsynligvis aldri har hørt om. - Passiv drikking er det folkehelseproblemet du sannsynligvis aldri har hørt om. (- En av fem voksne kvinner (21 %) og nesten en av fire voksne menn (23 %) opplevde minst en AHTO det siste året.) (-Dermed anslås det at 53 millioner voksne (26 millioner kvinner, 27 millioner menn) i USA hvert år opplever minst en type skade fra andres drikking; med 4 millioner til 20 millioner kvinner og 3 millioner til 19 millioner menn som anslås å oppleve hver spesifikke AHTO-type (Table 1).)

(Anm: 'Second-Hand Drinking' Is The Public Health Problem You've Probably Never Heard Of. It's easy to imagine how second-hand smoke can impact an innocent bystander - most of us have probably inhaled the smoke from someone else's tobacco without wanting to. But it's not the only habit that can affect others; 'second-hand drinking' is a thing, too. (…) One in five adult women (21%) and almost one in four adult men (23%) experienced at least one AHTO in the past year. Thus, each year 53 million adults (26 million women, 27 million men) in the United States are estimated to experience at least one type of harm from someone else’s drinking; with 4 million to 20 million women and 3 million to 19 million men estimated to experience each specific AHTO type (Table 1). (sciencealert.com 28.7.2019).)

(Anm: Alcohol’s Secondhand Harms in the United States: New Data on Prevalence and Risk Factors. Objective: This study examined a range of indicators of alcohol’s harm to others (AHTO) among U.S. adults and assessed sociodemographic and alcohol-related risk factors for AHTO. (…) Results: One in five adults experienced at least one of ten 12-month harms because of someone else’s drinking. (…) Conclusions: Secondhand effects of alcohol in the United States are substantial and affected by sociodemographics, the harmed individual’s own drinking, and the presence of a heavy drinker in the household. Broad-based and targeted public health measures that consider AHTO risk factors are needed to reduce alcohol’s secondhand harms. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 80(3), 273–281 (2019).)

(Anm: Trends in Alcohol’s Harms to Others (AHTO) and Co-occurrence of Family-Related AHTO: The Four US National Alcohol Surveys, 2000–2015. (…) To our knowledge, this is the first US paper examining trends in a number of harms from other people’s drinking based on a series of comparable, cross-sectional national population surveys. Subst Abuse. 2015; 9(Suppl 2): 23–31.)

- Ny metode kan fjerne alkohol fra kroppen mer effektivt. (…) Hvert år dør omtrent 3 millioner mennesker på verdensbasis som følge av alkohol. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. (- For å klare å hyperventilere trenger man hjelp.) (- Men ved hjelp av en innretning bestående av et ventilsystem, noen forbindelsesrør, en maske og en liten tank med komprimert karbondioksid, kan hyperventileringen skje kontrollert.)

(Anm: Ny metode kan fjerne alkohol fra kroppen mer effektivt. (…) Hvert år dør omtrent 3 millioner mennesker på verdensbasis som følge av alkohol. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Når alkoholen kommer i blodet vårt, påvirker den store deler av kroppen. Blant annet hjernefunksjon, sirkulasjon og til og med neglevekst. Ved et visst nivå kan spriten skade sentrale organer og føre til død. Nå har en gruppe forskere fra Canada funnet en metode som får kroppen til å kvitte seg med alkohol raskere enn noen gang. Hele tre ganger raskere enn leveren kan klare (…) Studien er publisert i tidsskriftet Scientific Reports, som eies og drives av anerkjente Nature. (…) For å klare å hyperventilere trenger man hjelp. Å gjøre dette ukontrollert er ikke et alternativ, ifølge forskerne. Når man puster i et slikt tempo, kvitter kroppen seg med store mengder karbondioksid. Dette fører igjen til at man kan miste bevisstheten. Men ved hjelp av en innretning bestående av et ventilsystem, noen forbindelsesrør, en maske og en liten tank med komprimert karbondioksid, kan hyperventileringen skje kontrollert. Selve apparatet i denne studien er ikke nytt. Det brukes i andre sammenhenger, som ved forgiftning av blant annet karbonmonoksid. Men aldri før har utstyret vært testet i forbindelse med alkohol. (nrk.no 17.11.2020).)

(Anm: Accelerated ethanol elimination via the lungs. Abstract Ethanol poisoning is endemic the world over. Morbidity and mortality depend on blood ethanol levels which in turn depend on the balance between its rates of absorption and clearance. (…) We hypothesized that isocapnic hyperpnea (IH), previously shown to be effective in acceleration of clearance of vapour anesthetics and carbon monoxide, would also accelerate the clearance of ethanol. (…) These data indicate that IH is a nonpharmacologic means to accelerate the elimination of ethanol by superimposing first order elimination kinetics on underlying zero order liver metabolism. Such kinetics may prove useful in treating acute severe ethanol intoxication.Sci Rep. 2020 Nov 12;10(1):19249.)

- Fravær av alkohol gir så mye positivt. Hvorfor ikke fremme det?

(Anm: Fravær av alkohol gir så mye positivt. Hvorfor ikke fremme det? Åsmund Kleivenes, prosjektleder, Idrett uten alkohol. Er det rart vi får episoder som Petter Northugs når omgivelsene sier at rusgift er noe vi fortjener? (…) Kultur for rusgift ved feiring Vi vet at noen toppidrettsmiljøer fester hardere enn andre når sesongen er over. Vår kultur sier at når noe skal feires, må det feires med alkohol. Burde ikke den organiserte idretten være en motvekt til det? (aftenposten.no 24.8.2020).)

- Fri oss fra taxfree

(Anm: Fri oss fra taxfree. Johnnie Walker finansierer norske flyplasser og ingen vil egentlig være tidenes festbrems. Bare spør SV-dronninga Kristin Halvorsen. (…) Spriten har en helt unik stilling i Norge. Unik? Vel, mer absurd. Et dobbelt og trippelt forhold famlet fram over tid. Vi drikker oss enormt fulle på fredag og/eller lørdag, men kunne inntil ganske nylig ikke gå på restaurant og ta oss en konjakk på en søndag. (dagsavisen.no 4.9.2020).)

- Carlsen kuttet ut alkohol i 2019: – Det har vært en suksess. (- Nordmannen har også nærmet seg sin egen rekord 2882 ratingpoeng, som er den høyeste poengsummen noen sjakkspiller har oppnådd. )

(Anm: Carlsen kuttet ut alkohol i 2019: – Det har vært en suksess. Magnus Carlsen har fortsatt ikke tapt et parti i 2019. Selv tror han det har en sammenheng med at han har kuttet ut alkohol. – Det er en sammensatt greie. Jeg har vært på et bra sted i livet. Hatt det rolig. Ikke tatt turneringene så tungt og hatt mentalt overskudd på den måten, sier Magnus Carlsen podkasten «Sjakksnakk» før VM i fischersjakk. Nylig slo Carlsen verdensrekord på toppnivå i antall partier på rad uten å tape. Han har vunnet syv store turneringer og kommet på annenplass i to. Nordmannen har også nærmet seg sin egen rekord 2882 ratingpoeng, som er den høyeste poengsummen noen sjakkspiller har oppnådd. Det er neppe tilfeldig. (nrk.no 26.10.2019).)

- Big alcohol fanger opp tenåringsjenter

Big alcohol catches up with adolescent girls (Big alcohol fanger opp tenåringsjenter)
Editorial
Den alkoholholdige drikkevareindustrien har brukt reklame og "events promotion" til å gi en form for likestilling til unge kvinner som kanskje til og med kvinnebevegelsen aldri har tenkt på. Industrien vet at markedet for alkoholholdige drikkevarer er økonomisk "drikkemoden". Enkelte selskaper kan øke fortjenesten hovedsakelig ved å øke sine markedsandeler eller ved å målrette unge kvinner. (...) (The alcoholic beverages industry has used advertising and events promotion to grant a form of equality to young women that perhaps even the women’s movement never intended. The industry knows that the alcoholic beverages market is economically mature. Individual companies can increase profits mainly by increasing their market share or by targeting young women.)

(Anm: Nordström P, Nordström A, Eriksson M, Wahlund LO, Gustafson Y. Risk factors in late adolescence for young-onset dementia in men: a nationwide cohort study. JAMA Intern Med. 2013 Sep 23;173(17):1612-8.)

- Vestkant-ungdom var verst på smittevern: – Åpenbart at alkohol er en akilleshæl, mener forsker.

(Anm: Vestkant-ungdom var verst på smittevern: – Åpenbart at alkohol er en akilleshæl, mener forsker. Over 12.000 ungdommer ble spurt av forskere om koronalivet. 18-åringene Emil Reidar Henriksson og Mathias Morberg kjenner seg igjen i flere av funnene. (aftenposten.no 1.7.2020).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Cannabis (Big Pot) (marihuana hasj, pot etc.) (mintankesmie.no).)

- Studien finner ut at ingen mengder alkohol er trygg under graviditeten. (- Forskere bekreftet at å drikke alkohol under graviditet fører til barn med dårligere kognitive funksjoner og øker risikoen for lavere fødselsvekt.) (- Forskere sier dette er første gang resultatene fra en rekke forskjellige studieutforminger ble sammenlignet relatert til effekten av å drikke alkohol under graviditet.)

(Anm: Study Finds That No Amount of Alcohol Is Safe During Pregnancy. - Researchers confirmed that drinking alcohol during pregnancy leads to children with poorer cognitive functions and increases the risk of lower birth weight. - Researchers say this is the first time results from a number of different study designs were compared relating to the effect of drinking alcohol during pregnancy. - A recent study found that alcohol industry-funded websites routinely omit or misrepresent evidence on the risks of alcohol consumption during pregnancy. For expectant parents, few issues have the ability to cause controversy like consuming alcohol while pregnant. (healthline.com 30.1.2020).)

(Anm: Pregnancy, Fertility, Breastfeeding, and Alcohol Consumption: An Analysis of Framing and Completeness of Information Disseminated by Alcohol Industry-Funded Organizations. (…) CONCLUSIONS: Alcohol industry-funded websites omit and misrepresent the evidence on key risks of alcohol consumption during pregnancy. This may "nudge" women toward continuing to drink during pregnancy. These findings suggest that alcohol industry-funded bodies may increase risk to pregnant women by disseminating misinformation. The public should be made widely aware of the risks of obtaining health information from alcohol industry-funded sources.J Stud Alcohol Drugs. 2019 Sep;80(5):524-533.)

- WHO ville forebygge at «fødedyktige kvinner» drikker alkohol.

(Anm: WHO ville forebygge at «fødedyktige kvinner» drikker alkohol. I et førsteutkast til en handlingsplan skriver WHO at man bør jobbe for å forebygge at kvinner som er i fruktbar alder drikker alkohol. – Leave my beer alone, svarer Sofie Frøysaa. (nrk.no 22.6.2021).)

- Høyre vil senke avgiftene på øl og vin.

(Anm: Høyre vil senke avgiftene på øl og vin. Coronakrisen har gjort at Høyres programkomité enstemmig går inn for å redusere særavgiftene på alkohol og sukker. Målet er å få bukt med grensehandelen. (e24.no 30.8.2020).)

- Sivs hestehandel: Bytter billigere alkohol mot flere flyktninger.

(Anm: Sivs hestehandel: Bytter billigere alkohol mot flere flyktninger. KrF må trolig svelge nedpå billigere alkohol for å gi Erna Solberg et statsbudsjett å styre landet på. Siv Jensen bytter billigere alkohol og snus mot flere kvoteflyktninger. HARDE KRAV: Det kan gå mot enighet for neste års statsbudsjett, men Frp-leder Siv Jensen har satt harde krav som vil være vanskelig for særlig KrF å svelge. Solid på overtid er de fire borgerlige partiene i ferd med å lande en budsjettenighet. Avtalen skal innebære store avgiftskutt på vin og øl, opplyser kilder flere medier. Etter det Dagbladet forstår legges det ikke opp til kutt i avgiftene på brennevin. Avgiftene på alkohol skal settes ned med 10 prosent og avgiften på snus med 25 prosent, hvis budsjettavtalene signeres, opplyser TV 2s kilder. I bytte skal Jensen ha gått med på at Norge tar imot 3000 kvoteflyktninger neste år. (dagbladet.no 1.12.2020).)

- Aftenposten mener: La utestedene få skjenke etter midnatt..

(Anm: Aftenposten mener: La utestedene få skjenke etter midnatt. Regjeringens innstramming i skjenketidene får store konsekvenser, men er svakt begrunnet. I forrige uke ble det dokumentert en klar sammenheng mellom alkohol, festing og smittespredning da et stort antall unge voksne hadde fått påvist smitte. (…) Utelivsbransjen kan selvsagt potensielt bidra til smittespredning. Mye av smitten i den første bølgen kunne spores tilbake til barer i Østerrike. (…) Regjeringens nasjonale innskrenkning av skjenketidene rammer utelivsbransjen hardt. Den er svakt begrunnet, og ferske erfaringer viser at den i verste fall kan virke mot sin hensikt. (aftenposten.no 11.8.2020).)

(Anm: På tide med billigere alkohol og tobakk. (aftenposten.no 17.7.2020).)

- Aftenposten mener: Ja til øl på bensinstasjon – hvis kommunene vil.

(Anm: Aftenposten mener: Ja til øl på bensinstasjon – hvis kommunene vil. I forrige uke kom bransjeorganisasjonen Virke Servicehandel med et utspill som var egnet til å provosere avholdsfolk så vel som hurraliberalister: Enten bør bensinstasjoner få selge øl, eller så bør alt ølsalg inn på Vinmonopolet. (aftenposten.no 23.6.2020).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

- Kraftig lobbypress for øl på bensinstasjon: – Det er helt uaktuelt. (– Det er aldeles uforståelig at Frp går inn for en politikk hvor de skal pushe alkohol helt ut til veikanten, sier KrF-politiker Steinar Reiten.)

(Anm: Kraftig lobbypress for øl på bensinstasjon: – Det er helt uaktuelt. – Det er aldeles uforståelig at Frp går inn for en politikk hvor de skal pushe alkohol helt ut til veikanten, sier KrF-politiker Steinar Reiten. Siden 2013 har alkoholpolitikken i Norge nærmest ligget fast. Men den siste tiden har Virke Servicehandel som representerer kiosker og bensinstasjoner forsøkt å få politikerne med på en ny åpning: Ølsalg på bensinstasjoner. (nettavisen.no 9.7.2020).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- ALKOHOLSALGET ØKER STORT. (- Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at økningen er størst for vin, med 46,5 prosent. For brennevin og rusbrus var økningen henholdsvis 36,0 og 38,1 prosent, mens øl hadde en økning i omsetning på 13,3 prosent.)

(Anm: ALKOHOLSALGET ØKER STORT. (…) I tredje kvartal i år kjøpte nordmenn 8.561.000 liter ren alkohol, opp 29,3 prosent mer enn i 3. kvartal i fjor, viser nye SSB-tall. Totalt ble det omsatt 1,93 liter ren alkohol per innbygger i 3. kvartal i år, noe som er en økning på 27,8 prosent fra samme kvartal 2019. Årsaken til det økte alkoholsalget er trolig fraværet av grensehandel i tredje kvartal. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at økningen er størst for vin, med 46,5 prosent. For brennevin og rusbrus var økningen henholdsvis 36,0 og 38,1 prosent, mens øl hadde en økning i omsetning på 13,3 prosent. Målt i antall liter alkoholholdig drikke, ble det omsatt 113.887.000 liter. Det er en økning på 22,1 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2019. (NTB) (vg.no 4.12.2020).)

- På tide med billigere alkohol og tobakk. (- Tall fra Philip Morris viser at annenhver sigarett som røykes i Norge, er kjøpt i utlandet eller som smuglervare.)

(Anm: På tide med billigere alkohol og tobakk | Therese Sollien, kommentator.  For mange er det en fest i seg selv å dra på såkalt harrytur og fylle opp bilen. (…) Fysj Det er gode grunner til at enkelte varer er dyre i Norge. Alkohol og tobakk er to selvsagte eksempler. De er både dårlig for folkehelsen og en fin inntektskilde på avgiftsfronten. (…) Tall fra Philip Morris viser at annenhver sigarett som røykes i Norge, er kjøpt i utlandet eller som smuglervare. Det er mange avgiftskroner som Erna egentlig skulle hatt i statsbudsjettet. (…) Det er på tide å harmonisere prisnivået mellom Sverige og Norge, for klimaet og kanskje til og med folkehelsens skyld. (aftenposten.no 18.7.2020).)

- Hemmelighold er roten til all kriminalitet. (- Bankene får pepper fordi de bidrar til å hvitvaske ulovlige midler.) (- Men de som bør få mest kritikk er hyklerske politikere, som gir skurker nærmest fritt spillerom.) (- Uten at bankene vet hvem som er de reelle eierne av selskaper som sender eller mottar penger, er det begrenset hvor effektive de kan være.)

(Anm: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Hemmelighold er roten til all kriminalitet. (…) Bankene får pepper fordi de bidrar til å hvitvaske ulovlige midler. (…) Men de som bør få mest kritikk er hyklerske politikere, som gir skurker nærmest fritt spillerom. (…) Et utvalg banker slapp gjennom suspekte transaksjoner for over 2000 milliarder dollar i perioden 1999 til 2017. (…) «Mer personlig informasjon er nødvendig for å få et lånekort på et bibliotek enn for å etablere en juridisk enhet, som kan brukes til fasilitere skatteunndragelser, hvitvasking, svindel og korrupsjon». (dn.no 30.9.2020).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Kan en film fremkalle store endringer hos de store firmaer? (- Filmen Dark Waters, et forbitret faktabasert drama om det kjemiske firmaet DuPont, som forgiftet en liten by, håper å rette oppmerksomhet på et større spørsmål.) (- Hans dyre, omfattende korstog vokste idet han oppdaget at DuPont med overlegg forgiftet Vest-Virginias vannforsyning med toksiske kjemikalier (nærmere bestemt PFA-er, eller per-og-polyfluoroalkyl), som resulterte i forliket av et gruppesøksmål mot et storkonsern (DuPont Chemical Company) på 671 millioner dollar i 2017.)

(Anm: Can a movie bring about major corporate change? The release of Dark Waters, an angry fact-based drama about chemical company DuPont poisoning a small town, hopes to bring attention to a wider issue. Last weekend saw the US release of Dark Waters, director Todd Haynes’s true-life account of corporate defense attorney turned environmental activist Robert Bilott’s (Mark Ruffalo) decade-plus struggle to expose DuPont Chemical Company. His expensive, exhaustive crusade grew from his discovery that DuPont was knowingly poisoning West Virginia’s water supply with toxic chemicals (specifically, PFAs, or per-and-polyfluoroalkyl), which resulted in the conglomerate settling a class-action lawsuit to the tune of $671m in 2017. (theguardian.com 20.11.2020).)

- Miljøgifter regner ned over hele kloden. (– Det er absolutt bekymringsfulle funn, sier Miljødirektoratet.)

(Anm: Miljøgifter regner ned over hele kloden. (…) EVIGHETSKJEMIKALIER: Det finnes ingen steder hvor man slipper helt unna PFAS, sier svenske forskere som har funnet det i regnet over hele verden.) – Det er absolutt bekymringsfulle funn, sier Miljødirektoratet. (…) Disse er menneskeskapte, blir forkorta PFAS og uttales pefas. (…) Det finnes rundt 7000 perfluorerte stoffer. Disse er menneskeskapte, blir forkorta PFAS og uttales pefas. De hoper seg opp i naturen og kroppen, og kan være skadelige for helsa. (nrk.no 6.8.2022).)

(AnmKlima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Aftenposten mener: Aye, aye til strengere krav på sjøen. (- Frps gjennomslag for liberalisering av reglene for vannscooter har ført til mange alvorlige ulykker og dødsfall.)

(Anm: Aftenposten mener: Aye, aye til strengere krav på sjøen. Høy fart er medvirkende årsak til svært mange av ulykkene med fritidsbåter og vannscootere. Høy fart på sjøen gir høy risiko. Frps gjennomslag for liberalisering av reglene for vannscooter har ført til mange alvorlige ulykker og dødsfall. Fra 2009 til 2018 omkom i snitt 35 personer i Norge hvert år i forbindelse med bruk av fritidsbåter. Visjonen er null omkomne, og det er lagt en plan for hvordan visjonen skal bli virkelighet. I fjorårets Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker er ambisjonen at det årlige dødstallet skal halveres innen 2023. Men tallene fra 2018 til 2019 gikk gal vei. Uten nye tiltak ser det derfor mørkt ut for denne ambisjonen. (aftenposten.no 4.7.2020).)

- Hoksrud vil ikke ha sertifikat på vannskuter. (- Til tross for to dødsulykker på kort tid, mener Bård Hoksrud at sertifikat på vannskuter ikke er veien å gå.)

(Anm: Hoksrud vil ikke ha sertifikat på vannskuter. Til tross for to dødsulykker på kort tid, mener Bård Hoksrud at sertifikat på vannskuter ikke er veien å gå. (…) Han er forsiktig med å kommentere de to dødsulykkene med vannskuter som har skjedd den siste uken, men peker likevel på at begge ulykkene skjedde om natten. Les egen sak om Skofterud-ulykken: Etterforskningen av Skofterud-ulykke nærmer seg slutten (h-avis.no 30.7.2019).)

- Vil ha alkolås på resept for folk med rusproblemer. (- Hver dag i Norge kjøres 200.000 kilometer der fører er alkoholpåvirket. Det viser den siste vegkantundersøkelsen.)

(Anm: Vil ha alkolås på resept for folk med rusproblemer. MA-Rusfri Trafikk og Legeforeningen vil at leger skal ha mulighet til å skrive ut alkolås som et alternativ til å ta førerkortet fra folk med alkoholproblemer. Det er mange notoriske fyllekjørere på norske veier. Hver dag i Norge kjøres 200.000 kilometer der fører er alkoholpåvirket. Det viser den siste vegkantundersøkelsen. (nrk.no 4.7.2020).)

- Alkohol øker risiko for tidlig demens. (- At demens bare rammer dem som er genetisk betinget? Glem det.) (- Å rammes av slag eller bruke antipsykotiske legemidler øker risikoen for demens nesten tre ganger.)

(Anm:. Alkohol øker risiko for tidlig demens. At demens bare rammer dem som er genetisk betinget? Glem det. (…) Å rammes av slag eller bruke antipsykotiske legemidler øker risikoen for demens nesten tre ganger. Depresjon eller å ha en far med demens fordobler nesten risikoen. (aftenposten.no 24.8.2013).)

- Fekal (avførings-) transplantasjon gir håp om redusert trang til alkohol. Fekal mikrobiota-transplantasjon resulterer i en kortsiktig reduksjon i trang til alkohol hos pasienter med alkoholindusert skrumplever, som ikke klarer å slutte å drikke, viser resultater fra en ny studie.

(Anm: Fecal transplant shows promise in reducing alcohol craving. Fecal microbiota transplantation results in a short-term reduction in alcohol craving in patients with alcohol-induced cirrhosis who can’t stop drinking, results from a new study show. And that reduction could lead to a better psychosocial quality of life for patients with cirrhosis and alcohol use disorder, said investigator Jasmohan Bajaj, MD, from Virginia Commonwealth University, Richmond. “This is the most common addiction disorder worldwide, but we have nothing to treat these patients with,” he said. Cirrhosis is associated with an altered gut-brain axis. It leads to organ damage in several parts of the body, including the brain, gut, pancreas, and liver. This makes changing the gut microbes “an attractive target,” Dr. Bajaj said at the Digital International Liver Congress 2020. For their phase 1, double-blind study, he and his colleagues assessed 20 men from a Virginia veteran’s hospital with untreatable alcohol use disorder who were not eligible for liver transplantation. All had failed behavioral or pharmacologic therapy and were unwilling to try again. “That’s what made them good candidates to try something new,” Dr. Bajaj said during a press briefing. (mdedge.com - Publish date: September 2, 2020).) 

- Sanner tror ikke svenske ølpriser i Norge vil gi jobb-boom.

(Anm: Sanner tror ikke svenske ølpriser i Norge vil gi jobb-boom. Høyres programkomité vil skape jobber ved å gjøre alkohol og sukkervarer billigere i Norge, og dermed stoppe grensehandelen. Finansministeren i eget parti tviler på at tiltaket er jobbskapende. (…) Leder for Høyres programkomité, Linda Helleland, vakte oppsikt da hun for et par uker siden annonserte at Høyre var villig til å senke alkoholavgiften - og ikke bare litt, men en gradvis harmonisering av svenske avgifter. (e24.no 11.9.2020).)

– Demenstypen som kan kurerast. Drikk du to flasker vin dagleg i fleire år, kan du få alkoholdemens. (- Men ulikt andre typar demens, kan denne forma settast tilbake med behandling.) (- Alkoholdemens eller alkoholassosiert demens kjem av direkte skader av alkohol på hjernen, saman med mangel på vitamin B1 på grunn av dårleg kosthald.)

(Anm: Demenstypen som kan kurerast. Drikk du to flasker vin dagleg i fleire år, kan du få alkoholdemens. Men ulikt andre typar demens, kan denne forma settast tilbake med behandling. Alkoholdemens eller alkoholassosiert demens kjem av direkte skader av alkohol på hjernen, saman med mangel på vitamin B1 på grunn av dårleg kosthald. Hovudskadar etter fall kan medverke til tilstanden. – Det er typisk at ein har problem med korttidsminnet, og dårleg dømekraft og vurderingsevne. Ein kan ha vanskar med å forstå konsekvensen av handlingane sine, til dømes økonomisk, seier Peter Bekkhus-Wetterberg. Han er overlege ved Hukommelsesklinikken på Oslo universitetssjukehus. (…) Kan bli frisk ved å unngå alkohol Men det finst behandling. Fråhald og ein kraftig B-vitaminkur kan til ein viss grad reversere alkoholdemens. – Får ein pasientar med alkoholdemens til å slutte å drikke, kan ein kome ganske langt. Det er unikt for demens. Ein fjernar det som øydelegg hjernen, og pasienten kan bli ganske frisk igjen, seier Bekkhus-Wetterberg. Slik skil alkoholdemens seg frå den vanlege demenstypen Alzheimers sjukdom, som er dødeleg. Ein annan forskjell er at alkoholdemens ikkje gir språk- eller orienteringsvanskar. (nrk.no 20.4.2020).)

- Hvor lang tid tar det å avruses (avvennes) fra alkohol? Når en person er avhengig av alkohol kan det ikke å drikke være en utfordring.

(Anm: How long does it take to detox from alcohol? When a person is dependent on alcohol, not drinking can be a challenge. An alcohol detox occurs once a person stops drinking, and alcohol starts to leave the person’s system. But how long does the detox process take? While a person goes through alcohol detox, they can develop several symptoms of withdrawal. In some cases, symptoms can become life threatening. When a person is ready to quit drinking, they should consider seeking professional help to reduce the intensity of the symptoms. Keep reading to learn more about how long it takes to detox from alcohol. We also discuss signs of addiction, some withdrawal symptoms that a person can expect when detoxing, and how to treat these symptoms. How long does it take? According to the American Addiction Centers, initial detox takes about a week. However, a person may find that their symptoms continue for longer. In most cases, a person can expect the following timeline: - About 8 hours after the first drink, the initial stage of withdrawal symptoms begins. - After about 24–72 hours, symptoms generally peak. - After about 5–7 days, symptoms may decrease in intensity. - After the first week, some side effects, particularly the psychological ones, may continue. (medicalnewstoday.com 3.4.2020).)

- Bidrag fra røyking og alkoholforbruk på inntektsforskjeller i forventet levealder: bevis ved bruk av danske, finske, norske og svenske registerdata. (- Alkoholrelatert og røykerelatert dødelighet ga også betydelige bidrag til forskjeller etter inntekt på dødelighet mht. forventet levealder i de ulike land. Størrelsen på bidragene var omtrent 30 % i Norge, Sverige og blant finske kvinner til omtrent 50 % blant finske menn og i Danmark).

(Anm: Contribution of smoking and alcohol consumption to income differences in life expectancy: evidence using Danish, Finnish, Norwegian and Swedish register data. (…) Results About 40%–70% of the between-country differences in life expectancy in the Nordic countries can be attributed to smoking and alcohol. Alcohol-related and smoking-related mortality also made substantial contributions to income differences in life expectancy within countries. The magnitude of the contributions were about 30% in Norway, Sweden and among Finnish women to around 50% among Finnish men and in Denmark. Conclusions Smoking and alcohol consumption make substantial contributions to both between-country differences in mortality among the Nordic countries and within-country differences in mortality by income. The size of these contributions vary by country and sex. J Epidemiol Community Health. 2019 Apr;73(4):334-339.)

- Dette handler vi «over grensa». (- 2 milliarder.) (- Drøyt halvparten ble brukt på varer som brus og mineralvann, alkohol, snus og tobakk og søtsaker.)

(Anm: Dette handler vi «over grensa». En ny pilotundersøkelse for grensehandel viser at nordmenn handlet for til sammen 2 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i september 2019. Drøyt halvparten ble brukt på varer som brus og mineralvann, alkohol, snus og tobakk og søtsaker. (ssb.no 8.1.2020).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- REAGERER PÅ ALKOHOLMYTER: – Det får ungdom til å drikke mer (- ALKOHOL: En ny undersøkelse om foreldres holdning til alkohol skaper bekymring.)

(Anm: REAGERER PÅ ALKOHOLMYTER: – Det får ungdom til å drikke mer. En fersk undersøkelse viser at én av tre foreldre tenker de kan lære ungdom å drikke ansvarlig om de tilbyr alkohol hjemme. – Dette er helt feil, sier alkovettorganisasjon. I en fersk undersøkelse fra alkovettorganisasjonen Av-og-til kommer det fram at 16 prosent av foreldre synes det er greit å sende alkohol med ungdommen på fest. Én av tre foreldre opplever at man kan lære ungdom under 18 år å drikke ansvarlig ved å la dem smake alkohol hjemme. Organisasjonen selv mener det er en seiglivet myte, og at det tvert om kan få ungdom til å drikke mer. – Det vet vi at er helt feil. Forskning viser at ungdom som får med seg alkohol drikker oftere og mer enn andre jevnaldrende, sier generalsekretær i Av-og-til Randi Hagen Eriksrud til TV 2. Undersøkelsen viser i tillegg at mange syns det er vanskelig å snakke med barna om alkoholbruk. (tv2.no 21.9.2019).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Amerikansk studie: 'Passiv druk' er et overset sundhedsproblem. Forskere bag nyt studie om 'passiv druk' synes, at vi skal til at tage følgevirkninger af alkohol - på andre - mere alvorligt. (- Forskerne bag studiet har anvendt data fra US national survey fra 2015 og fundet, at 1 ud af 5 voksne amerikanere hvert år skades som følge af en andens alkoholindtag. Det svarer til 53 millioner mennesker årligt)

(Anm: Amerikansk studie: 'Passiv druk' er et overset sundhedsproblem. Forskere bag nyt studie om 'passiv druk' synes, at vi skal til at tage følgevirkninger af alkohol - på andre - mere alvorligt. Det skriver Science Alert. (…) Det skal forstås sådan, at en persons alkoholindtag, modsat rygningen, selvfølgelig ikke havner i de tilstedeværendes blodbaner. Til gengæld kan alkoholindtaget føre til, at andre påføres skade ved eksempelvis trusler, chikane, fysisk vold og spirituskørsel, eller det kan føre til problemer i familien. (…) Forskerne bag studiet har anvendt data fra US national survey fra 2015 og fundet, at 1 ud af 5 voksne amerikanere hvert år skades som følge af en andens alkoholindtag. Det svarer til 53 millioner mennesker årligt. (…) Forskerne fandt også, at: - Unge mennesker under 25 oftere var ofre for passiv druk end udøvere af den. - 21 procent kvinder og 23 procent mænd sagde, at de var blevet udsat for skade på grund af en andens alkoholdindtag. – For mænd blev skaden oftest påført af fremmede og bestod i ødelagt ejendom, hærværk eller vold. – For kvinder blev skaden oftest påført af et familiemedlem og bestod i økonomiske problemer eller problemer i hjemmet. - Når forskerne således sammenligner forskellige substansers indvirkning på både bruger og på andre (altså, passiv brug), skiller alkohol sig, ifølge studiet, ud som den substans, der tilfører andre allerstørst skade. Studiet er udgivet i Journal of Studies on Alcohol and Drugs. (videnskab.dk 29.7.2019).)

(Anm: Alcohol’s Secondhand Harms in the United States: New Data on Prevalence and Risk Factors. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 80(3), 273–281 (2019).)

- Carlsen kuttet ut alkohol i 2019: – Det har vært en suksess. (- Nordmannen har også nærmet seg sin egen rekord 2882 ratingpoeng, som er den høyeste poengsummen noen sjakkspiller har oppnådd. )

(Anm: Carlsen kuttet ut alkohol i 2019: – Det har vært en suksess. Magnus Carlsen har fortsatt ikke tapt et parti i 2019. Selv tror han det har en sammenheng med at han har kuttet ut alkohol. – Det er en sammensatt greie. Jeg har vært på et bra sted i livet. Hatt det rolig. Ikke tatt turneringene så tungt og hatt mentalt overskudd på den måten, sier Magnus Carlsen podkasten «Sjakksnakk» før VM i fischersjakk. Nylig slo Carlsen verdensrekord på toppnivå i antall partier på rad uten å tape. Han har vunnet syv store turneringer og kommet på annenplass i to. Nordmannen har også nærmet seg sin egen rekord 2882 ratingpoeng, som er den høyeste poengsummen noen sjakkspiller har oppnådd. Det er neppe tilfeldig. (nrk.no 26.10.2019).)

– Alkohol svekker hippokampal funksjon: Fra synaptisk transmisjon fra NMDA-reseptoren til mitokondriell funksjon. (- Til slutt diskuterer vi den direkte rollen som mitokondriell dysfunksjon som medierer kognitiv og hukommelsesreduksjon produsert av alkoholeksponering og deres konsekvenser knyttet til nevrodegenerasjon.)

(Anm: Alcohol impairs hippocampal function: From NMDA receptor synaptic transmission to mitochondrial function. Abstract Many studies have reported that alcohol produces harmful effects on several brain structures, including the hippocampus, in both rodents and humans. The hippocampus is one of the most studied areas of the brain due to its function in learning and memory, and a lot of evidence suggests that hippocampal failure is responsible for the cognitive loss present in individuals with recurrent alcohol consumption. Mitochondria are organelles that generate the energy needed for the brain to maintain neuronal communication, and their functional failure is considered a mediator of the synaptic dysfunction induced by alcohol. In this review, we discuss the mechanisms of how alcohol exposure affects neuronal communication through the impairment of glutamate receptor (NMDAR) activity, neuroinflammatory events and oxidative damage observed after alcohol exposure, all processes under the umbrella of mitochondrial function. Finally, we discuss the direct role of mitochondrial dysfunction mediating cognitive and memory decline produced by alcohol exposure and their consequences associated with neurodegeneration. Drug Alcohol Depend. 2019 Oct 17;205:107628.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction induces muscle atrophy during prolonged inactivity: A review of the causes and effects. Arch Biochem Biophys. 2019 Feb 15;662:49-60.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

- FASD (Fetal alcohol spectrum disorders; føtalt alkoholsyndrom) fra barndom til voksen alder: en svensk populasjonsbasert naturalistisk kohortstudie av adoptivbarn fra Øst-Europa. (- Konklusjon.) (- Alvorlig kognitiv svikt, psykiatrisk sykelighet, ansiktsdysmorfologi, vekstbegrensning og oftalmologiske abnormiteter følger med FASD i voksen alder. Anerkjennelse av FASD i barndommen hjemler  habilitering over hele levetiden.)

(Anm: Fetal alcohol spectrum disorders from childhood to adulthood: a Swedish population-based naturalistic cohort study of adoptees from Eastern Europe. (…) Abstract Background Fetal alcohol spectrum disorders (FASD) are a global health concern. To further understand FASD in adulthood is a major public health interest. (…) Conclusion Major cognitive impairments, psychiatric morbidity, facial dysmorphology, growth restriction and ophthalmological abnormalities accompanies FASD in adulthood. Recognition of FASD in childhood warrants habilitation across the lifespan. BMJ Open 2019;9:e032407.)

- Fekal mikrobiota transplantasjon trygg, reduserer ammoniakk i plasma hos pasienter med avansert cirrhose (Skrumplever): Presentert ved ILC. CHICAGO - 1. september 2020.

(Anm: Fecal Microbiota Transplantation Safe, Reduces Plasma Ammonia in Patients With Advanced Cirrhosis: Presented at ILC. CHICAGO -- September 1, 2020 -- Fecal microbiota transplantation (FMT) significantly reduced plasma ammonia in patients with advanced stable cirrhosis, according to a study presented at the Digital International Liver Conference (ILC) 2020. “Patients with cirrhosis are predisposed to small intestinal bacterial overgrowth and disrupted gut permeability, allowing translocation of bacteria directly into the circulation, driving systemic inflammation and disease progression,” explained explained Charlotte Woodhouse, MD, King’s College Hospital, Institute of Liver Studies, London, United Kingdom. “Interest in FMT to treat conditions linked to gut dysbiosis has grown exponentially. This is the first FMT trial undertaken in patients with advanced cirrhosis in Europe.” For the study, single donor FMT was prepared from 6 donors in a MHRA-licensed facility and administered via a nasojejunal tube inserted at gastroscopy, after bowel preparation. Donors were rigorously screened for pathogens and samples stored for analysis in case of transmissible infection. (firstwordpharma.com 2.9.2020).)

- Avføringstransplantasjon var like effektivt som antibiotika.

(Anm: Avføringstransplantasjon var like effektivt som antibiotika. Norske forskere står bak en studie der pasienter med primær Clostridium difficile-infeksjon er randomisert til antibiotika eller fekal mikrobiota transplantasjon. (dagensmedisin.no 4.6.2018).)

(Anm: N Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile Infection. To the Editor: Clostridium difficile infection is a major health problem.1 Antibiotic treatment is associated with a considerable rate of recurrence of infection and is related to the emergence of antibiotic-resistant bacteria. Recently, fecal microbiota transplantation has been shown to be effective in the treatment of recurrent C. difficile infection.2 We undertook a proof-of-concept trial (ClinicalTrials.gov number, NCT02301000) to evaluate the use of fecal microbiota transplantation as treatment for primary C. difficile infection. Engl J Med. 2018 Jun 28;378(26):2535-2536.)

(Anm: Antibiotics Weren’t Used to Cure These Patients. Fecal Bacteria Were. In a small study, doctors used so-called fecal transplants to treat a serious gut infection in patients. The transplants, from healthy donors, were as effective as antibiotics. (nytimes.com 2.6.2018).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Alkohol gjør oss lykkelige, men ikke lenge. (- I USA, ansvarlig for rundt 88 000 dødsfall hvert år.) (- Men vil en drink eller to virkelig gjøre oss lykkelige?) (- Dette er hva forskningsguppen ønsket å finne ut av.)

Drinking alcohol makes us happy, but not for long." Alkohol gjør oss lykkelige, men ikke lenge."
medicalnewstoday.com 8.5.2016
Studieleder, dr. Ben Bamburg Geiger, fra University of Kent i Storbritannia, fant at alkohol gjør oss lykkelige i øyeblikket, men mislykkes når det gjeldrer langsiktig livstilfredshet og trivsel. (Study leader Dr. Ben Bamburg Geiger, from the University of Kent in the United Kingdom, found that while drinking alcohol makes us momentarily happy, it fails to offer long-term life satisfaction and well-being.)

Forskerne har nylig publisert sine resultater i tidsskriftet Social Science & Medicine. (The researchers recently published their findings in the journal Social Science & Medicine.)

Det er ingen overraskelse at alkoholbruk er assosiert med redusert trivsel. Ifølge National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), er alkoholbruk den fjerde ledende forhinderbare dødsårsak i USA, ansvarlig for rundt 88 000 dødsfall hvert år. (It is no surprise that alcohol use is associated with reduced well-being. According to the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), alcohol use is the fourth leading preventable cause of death in the United States, responsible for around 88,000 deaths each year.)

Dr. Bamburg Geiger og kolleger bemerker imidlertid at inntak av alkohol også er ansett som en kilde til nytelse. Mange av oss liker for eksempel å ta en drink etter en hard arbeidsdag, eller i sosialt samvær med venner. (Dr. Bamburg Geiger and colleagues note, however, that drinking alcohol is also deemed a source of pleasure. Many of us enjoy a drink after a hard day's work, for example, or when socializing with friends.)

Men vil en drink eller to virkelig gjøre oss lykkelige? Dette er hva forskningsguppen ønsket å finne ut av. (…) (But does having a drink or two really make us happy? This is what the team wanted to find out.)

(Anm: - Ingen ville drukket alkohol hvis bakrusen kom med en gang. (tv2.no 29.7.2019).)

- Kan alkohol gjøre deg lykkelig?

(Anm: Can alcohol make you happy? A subjective wellbeing approach. Soc Sci Med. 2016 May;156:184-91. Epub 2016 Mar 26.)

- Dødelig druk overbelaster danske hospitaler. »Det er et problem, der ikke rigtigt bliver gjort noget ved.« (- Alkohol medfører hyppige indlæggelser Tidligere i år publicerede Gro Askgaard og kolleger et studie, som dokumenterer stor overdødelighed og gentagne indlæggelser blandt 38.885 personer, som blev indlagt første gang i 1998 - 2002, fordi de havde drukket for meget.)

(Anm: Dødelig druk overbelaster danske hospitaler. »Det er et problem, der ikke rigtigt bliver gjort noget ved.« I Danmark nyder vi alkohol. Berusende dråber er med, når vi fejrer store vendepunkter i livet, fester, er på ferie og spiser ude. De fleste kan nøjes med at drikke en gang imellem. Men nogle mister kontrollen: De udvikler en ubalance i hjernen og bliver så afhængige af øl, vin og sprut, at de får abstinenser, når de forsøger at stoppe med at drikke. De mest uheldige mister frihed, familie og helbred til flasken. »Jeg møder dem igen og igen på hospitalet, hvor jeg arbejder. Det er et problem, der ikke rigtig bliver gjort noget ved,« siger Gro Askgaard, der er postdoc og læge på Sjællands Universitetshospital, Køge, til Videnskab.dk. (…) Alkohol medfører hyppige indlæggelser Tidligere i år publicerede Gro Askgaard og kolleger et studie, som dokumenterer stor overdødelighed og gentagne indlæggelser blandt 38.885 personer, som blev indlagt første gang i 1998 - 2002, fordi de havde drukket for meget. Dengang var de i gennemsnit 44 år. I de efterfølgende 15 år blev de 38.885 personer i gennemsnit indlagt 3 gange så ofte som resten af befolkningen - i alt 226.885 gange på hospitaler og 50.178 gange på psykiatriske afdelinger. (videnskab.dk 14.10.2019).)

(Anm: Hospital admissions and mortality in the 15 years after a first-time hospital contact with an alcohol problem: a prospective cohort study using the entire Danish population. (…) Conclusions Individuals hospitalized with alcohol problems have much higher rates of subsequent alcohol-related hospital admission and mortality than the general population. Increased focus on preventing continued alcohol consumption in these individuals may reduce their subsequent morbidity and mortality. Int J Epidemiol. 2019 Jul 23. pii: dyz159.)

– Hjernen blir deprimert av alkohol. - Depresjon er en folkesykdom. Det samme er alkoholmisbruk.

(Anm: – Hjernen blir deprimert av alkohol. - Depresjon er en folkesykdom. Det samme er alkoholmisbruk. (modum-bad.no - Fra Badeliv nr.4 2012).)

- Alkoholinntak og redusert hjernevolum: Hva forklarer linken?

(Anm: Alcohol intake and reduced brain volume: What explains the link? Does drinking more alcohol shrink the brain, or does a smaller brain volume actually predispose individuals to drink more alcohol?  (medicalnewstoday.com 30.10.2019).)

- REAGERER PÅ ALKOHOLMYTER: – Det får ungdom til å drikke mer (- ALKOHOL: En ny undersøkelse om foreldres holdning til alkohol skaper bekymring.)

(Anm: REAGERER PÅ ALKOHOLMYTER: – Det får ungdom til å drikke mer. En fersk undersøkelse viser at én av tre foreldre tenker de kan lære ungdom å drikke ansvarlig om de tilbyr alkohol hjemme. – Dette er helt feil, sier alkovettorganisasjon. I en fersk undersøkelse fra alkovettorganisasjonen Av-og-til kommer det fram at 16 prosent av foreldre synes det er greit å sende alkohol med ungdommen på fest. Én av tre foreldre opplever at man kan lære ungdom under 18 år å drikke ansvarlig ved å la dem smake alkohol hjemme. Organisasjonen selv mener det er en seiglivet myte, og at det tvert om kan få ungdom til å drikke mer. – Det vet vi at er helt feil. Forskning viser at ungdom som får med seg alkohol drikker oftere og mer enn andre jevnaldrende, sier generalsekretær i Av-og-til Randi Hagen Eriksrud til TV 2. Undersøkelsen viser i tillegg at mange syns det er vanskelig å snakke med barna om alkoholbruk. (tv2.no 21.9.2019).)

- Tar du danskebåten til Sverige må du blåse i denne. (- I Sverige viser det seg at 30 prosent av alle dødsulykker på en eller annen måte skyldes alkohol eller narkotika, skriver nettstedet Trailer.se.)

(Anm: Tar du danskebåten til Sverige må du blåse i denne. Vil hindre at danskeferjefylla bidrar til dødsfall på svenske veier. Det er ikke bare i Norge vi tar danskebåten. Fra Fredrikshavn i Danmark seiler tre forskjellige skip til Gøteborg, i tillegg går det to skip fra tyske Kiel til Sveriges nest største by. I Sverige viser det seg at 30 prosent av alle dødsulykker på en eller annen måte skyldes alkohol eller narkotika, skriver nettstedet Trailer.se. For få få bukt med dette innviet infrastrukturminister Tomas Eneroth Gøteborgs første automatiserte nykterhetskontroll. (abcnyheter.no 20.8.2019).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Hvordan alkohol skader hjernen og andre organer. (- Forskningen viser nemlig at bakrusen ikke bare gjør deg svimmel, kvalm og engstelig. Den gjør også at hjernen din vil fungere dårligere enn normalt)

Alkohol gjør deg dum dagen derpå
kk.no 4.8.2013
Bakrusen svekker faktisk funksjonene til hjernen.
Vi har alle hørt den samme gamle leksa om at det å drikke kan gjøre oss dumme og at alkohol kan drepe hjernecellene våre.

Vel, det viser seg at det er sant. Alkohol gjør oss faktisk dummere.

Svekker hjernen
Ifølge The Telegraph viser en ny forskning at bakrusen dagen derpå påvirker hjernen negativt.

Psykologer som har studert bakrus som følge av alkohol, altså - de symptomene som henger igjen etter at alkoholen har forsvunnet fra blodet, har funnet ut at det svekker hjernens funksjon.

Funnet tyder på at påvirkningen du får av en vill natt på byen med mye alkohol kan vare mye lengre enn tiden det tar å bli edru igjen.

Forskningen viser nemlig at bakrusen ikke bare gjør deg svimmel, kvalm og engstelig. Den gjør også at hjernen din vil fungere dårligere enn normalt. (...)

- Finnes egentlig «ølbriller»? Forskere bak unikt eksperiment er forbløffet over resultatet. (– Det mest overraskende ved denne studien er at folkene bare var relativt mildt beruset, som kan bety at du ikke må være særlig full for at du skal ta på deg ølbrillene, for å si det sånn, sier doktor Monk.) (- Både kvinner og menn ser ut til å få på seg «ølbriller» når de drikker alkohol, viser en ny studie. Det som overrasker forskerne, er mengden alkohol som skal til.)

(Anm: Finnes egentlig «ølbriller»? Forskere bak unikt eksperiment er forbløffet over resultatet. Kan det stemme at folk rundt deg virker penere jo mer beruset du er? Det spørsmålet har fascinert folk og festgåere i årevis, og nå har to britiske forskere ved Edge Hill University ønsket å finne ut om dette kan verifiseres i forskningen. (…) Ølbrillene er kanskje nærmere enn du tror Det var da de interessante funnene dukket opp. Resultatene viste nemlig at både berusede og edru studenter ble distrahert da pene ansikter dukket opp på skjermen. Likevel klarte forskerne å styrke troen på at ølbriller faktisk eksisterer. Studiene viste at de berusede testpersonene lettere lot seg distrahere av ansiktene, enten det var attraktive eller uattraktive fjes som dukket opp. – Vi fant ingen markante forskjeller når det gjaldt kjønn, forteller Monk. Forskerne gjorde likevel et noe uventet funn, som forbløffer dem nå i etterkant. – Det mest overraskende ved denne studien er at folkene bare var relativt mildt beruset, som kan bety at du ikke må være særlig full for at du skal ta på deg ølbrillene, for å si det sånn, sier doktor Monk. Dermed er ikke ølbrillene kun forbundet med heftig alkoholkonsum og grøftefyll, de kan altså dukke opp allerede etter en pils i vårsola. (nettavisen.no 4.3.2020).)

- Kan skjønnhet ignoreres? En forhåndsregistrert implisitt undersøkelse av ølbrilleeffekten.

(Anm: Can beauty be-er ignored? A preregistered implicit examination of the beer goggles effect. Abstract The beer goggles effect refers to heightened perceptions of attractiveness resulting from intoxication. However, research in this area has produced mixed findings and has largely been reliant on self-report measures of perceived attractiveness. This study aimed to utilize an implicit measure to assess the beer goggles phenomenon in a preregistered study. One hundred twenty-nine heterosexual U.K. university students were recruited (74 female, Mage = 24.12 years, SDage = 9.09 years) in real-life drinking environments (classified post hoc as sober or lightly intoxicated based on Blood Alcohol Concentration [BAC]) to conduct a spatial cuing paradigm that measured the effect of distracting stimuli on task performance. Participants were asked to determine the orientation of a letter while ignoring any incidentally presented (un)attractive facial stimuli. Sober participants appeared to find attractive faces equally distracting, regardless of whether they were being cued to look toward or away from the face-a traditional attractiveness bias. Intoxicated participants, on the other hand, appeared to find attractive and unattractive faces equally distracting. Findings highlight the possibility that the beer goggles phenomenon results from a leveling of the playing field whereby attentional biases toward attractive faces are dampened as a result of light intoxication. Psychol Addict Behav. 2020 Feb 13.)

Begrepet ølbriller har endelig blitt bevist
klikk.no 29.5.2013
ØLBRILLER: Greier du ikke se forskjell på bildene? Da har du antakeligvis på deg ølbriller.

Derfor blir folk rundt deg vakrere etter et par øl

Forskere mener nå å kunne dokumentere at de rundt deg faktisk blir penere etter et par øl innabords. (...)

- Tarmens permeabilitet (gjennomtrengelighet), tarm-bakteriell dysbiose og atferdsmarkører for alkoholavhengighet og alvorlighetsgrad. (- Vi fant at noen, men ikke alle alkoholavhengige forsøkspersoner utviklet tarmlekkhet som var assosiert med høyere skår på depresjon, angst og alkoholtrang etter 3 uker med avholdenhet, hvilket kan være viktige psykologiske faktorer ved tilbakefall.) (- Dermed ser det ut til at tarmens mikrobiota er et tidligere uidentifisert mål i behandlingen av alkoholavhengighet.)

(Anm: Intestinal permeability, gut-bacterial dysbiosis, and behavioral markers of alcohol-dependence severity. Abstract Alcohol dependence has traditionally been considered a brain disorder. Alteration in the composition of the gut microbiota has recently been shown to be present in psychiatric disorders, which suggests the possibility of gut-to-brain interactions in the development of alcohol dependence. The aim of the present study was to explore whether changes in gut permeability are linked to gut-microbiota composition and activity in alcohol-dependent subjects. We also investigated whether gut dysfunction is associated with the psychological symptoms of alcohol dependence. Finally, we tested the reversibility of the biological and behavioral parameters after a short-term detoxification program. We found that some, but not all, alcohol-dependent subjects developed gut leakiness, which was associated with higher scores of depression, anxiety, and alcohol craving after 3 wk of abstinence, which may be important psychological factors of relapse. Moreover, subjects with increased gut permeability also had altered composition and activity of the gut microbiota. These results suggest the existence of a gut-brain axis in alcohol dependence, which implicates the gut microbiota as an actor in the gut barrier and in behavioral disorders. Thus, the gut microbiota seems to be a previously unidentified target in the management of alcohol dependence. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Oct 21;111(42):E4485-93.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Lekk tarm biomarkører for depresjon og selvmordsatferd. (- Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior.)

(Anm: Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior. Abstract OBJECTIVE: Inflammation is associated with major depressive disorder (MDD) and suicidal behavior. According to the "leaky gut hypothesis", increased intestinal permeability may contribute to this relationship via bacterial translocation across enterocytes. We measured plasma levels of gut permeability markers, in patients with a recent suicide attempt (rSA), MDD subjects with no history of a suicide attempt (nsMDD), and healthy controls (HC), and related these markers to symptom severity and inflammation. CONCLUSION: The "leaky gut hypothesis" may improve our understanding of the link between inflammation and suicidal behavior. These findings should be considered preliminary until replicated in larger cohorts. Acta Psychiatr Scand. 2018 Oct 22.)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Er tarmbetennelse linket til dysbiose og dysfunksjon i tarmen ved leversykdom? (- Forandringer i mikrobiomet kan føre til tarmbetennelse og bidra til dysfunksjon i tarmen.) (- Når tarmbarrieren er forstyrret (splittet) kan bakterieprodukter translokere og kan forsterke leversykdommen.)

(Anm: Is intestinal inflammation linking dysbiosis to gut barrier dysfunction during liver disease? Key issues - Changes in the microbiome are associated with liver disease. - Several factors can contribute to changes in the microbiome including genetic factors, diet and other environmental factors. - Change in the microbiome can lead to intestinal inflammation and contribute to gut barrier dysfunction. - Once the intestinal barrier is disrupted, bacterial products can translocate and can enhance liver disease. - The understanding of the microbiome–host interactions will help to develop patient-specific therapies for liver disease. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2015;9(8):1069-76.)

- Tarmbakterier kan skade leveren ved å gjøre karbohydrater om til alkohol. Forskere fant at stammer av tarmbakterien Klebsiella pneumonia kan heve en persons alkoholnivå i blod i fravær av alkoholforbruk.

(Anm: Gut bacteria may damage liver by turning carbs into alcohol. Researchers found that strains of the gut bacterium Klebsiella pneumonia can raise a person's blood alcohol level in the absence of alcohol consumption. They link this to nonalcoholic fatty liver disease in mice and humans. Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a common condition in which excess fat accumulates in a person's liver. A 2019 study in the Journal of Hepatology estimates the global prevalence of NAFLD to be around 25%. In the United States, the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), which is part of the Institutes of Health (NIH), puts the number of adults living with NAFLD at between 30 and 40%. They estimate the number of children aged 2–19 with NAFLD at close to 10%. The majority of people with NAFLD have simple fatty liver or nonalcoholic fatty liver (NAFL). This is the most common type and has no links with long term liver damage. However, the NIDDK estimate that between 3 and 12% of adults have nonalcoholic steatohepatitis, or NASH, which is a more severe form of NAFLD. NASH is accompanied by inflammation in the liver, which can lead to long term scarring and liver cancer. It is not clear why some people develop simple fatty liver, and others develop NASH. A new study in Cell Metabolism points to our microbiomes as a contributing factor. Here, the study team found several strains of the gut bacterium Klebsiella pneumonia, which can ferment carbohydrates into high levels of alcohol and cause liver damage. (medicalnewstoday.com 19.9.2019).)

(Anm: Fatty Liver Disease Caused by High-Alcohol-Producing Klebsiella pneumoniae. Cell Metabolism 2019 (Published:September 19, 2019).)

- En placebokontrollert studie av subkutan semaglutid ved Ikke-alkoholisk steatohepatitt.

(Anm: A Placebo-Controlled Trial of Subcutaneous Semaglutide in Nonalcoholic Steatohepatitis. (…) CONCLUSIONS This phase 2 trial involving patients with NASH showed that treatment with semaglutide resulted in a significantly higher percentage of patients with NASH resolution than placebo. However, the trial did not show a significant between-group difference in the percentage of patients with an improvement in fibrosis stage. (Funded by Novo Nordisk; ClinicalTrials.gov number, NCT02970942. opens in new tab.) New Engl J Med 2021; 384:1113-1124.)

- Forskning: Én av tre har fettlever. Én av tre nordmenn har fettlever som ikke skyldes alkohol, de fleste uten symptomer. Dette øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, skrumplever og kreft.

(Anm: Forskning: Én av tre har fettlever. Én av tre nordmenn har fettlever som ikke skyldes alkohol, de fleste uten symptomer. Dette øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, skrumplever og kreft. Norsk forskning gir håp om ny behandling. Ikke-alkoholisk fettlever (IAFL) er den vanligste leversykdommen i Vesten. Tilstanden innebærer en økt mengde fettvev i leveren hos personer som drikker så lite alkohol at dette ikke er årsaken, ifølge Norsk Helseinformatikk. Studier viser at sykdommen henger tett sammen med overvekt, diabetes type 2 og dyslipidemi, som refererer til usunne nivåer av fett i blodet. – Noen får lettere fettlever enn andre. Selv om det først og fremst knyttes til overvekt, kan også normalvektige personer få det, sier førsteamanuensis Frode Norheim ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. (…) – På verdensbasis er fettlever den største årsaken til levertransplantasjoner, sier han. (vg.no 31.3.2021).)

- B-vitaminer kan potensielt brukes til å behandle avansert ikke-alkoholisk fettleversykdom.

(Anm: Duke-NUS Medical School. B vitamins can potentially be used to treat advanced non-alcoholic fatty liver disease. Scientists at Duke-NUS Medical School in Singapore have uncovered a mechanism that leads to an advanced form of fatty liver disease—and it turns out that vitamin B12 and folic acid supplements could reverse this process. These findings could help people with non-alcoholic fatty liver disease, an umbrella term for a range of liver conditions affecting people who drink little to no alcohol, which affects 25% of all adults globally, and four in 10 adults in Singapore. (medicalxpress.com 5.8.2022).)

(Anm: Tripathi M, et al. Vitamin B12 and folate decrease inflammation and fibrosis in NASH by preventing Syntaxin 17 homocysteinylation. J Hepatol. 2022 Jul 9:S0168-8278(22)02932-4.)

- Mitokondriedysfunksjon spiller sentral rolle i sykdeommen ikke-alkoholisk fettlever (IAFL). (- Det er sterke bevis på at mitokondriell dysfunksjon spiller en betydelig rolle i utvikling og progresjon av IAFL. Nedsatt mitokondriefettsyreoksidasjon og, mer nylig, en reduksjon i mitokondriekvalitet er antudet å spille en viktig rolle i utviklingen av IAFL og progresjon.)

(Anm: Ramanathan R, Ali AH, Ibdah JA. Mitochondrial Dysfunction Plays Central Role in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Abstract Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a global pandemic that affects one-quarter of the world’s population. NAFLD includes a spectrum of progressive liver disease from steatosis to nonalcoholic steatohepatitis (NASH), fibrosis, and cirrhosis and can be complicated by hepatocellular carcinoma. It is strongly associated with metabolic syndromes, obesity, and type 2 diabetes, and it has been shown that metabolic dysregulation is central to its pathogenesis. Recently, it has been suggested that metabolic- (dysfunction) associated fatty liver disease (MAFLD) is a more appropriate term to describe the disease than NAFLD, which puts increased emphasis on the important role of metabolic dysfunction in its pathogenesis. There is strong evidence that mitochondrial dysfunction plays a significant role in the development and progression of NAFLD. Impaired mitochondrial fatty acid oxidation and, more recently, a reduction in mitochondrial quality, have been suggested to play a major role in NAFLD development and progression. In this review, we provide an overview of our current understanding of NAFLD and highlight how mitochondrial dysfunction contributes to its pathogenesis in both animal models and human subjects. Further we discuss evidence that the modification of mitochondrial function modulates NAFLD and that targeting mitochondria is a promising new avenue for drug development to treat NAFLD/NASH. Keywords: livermitochondrial dysfunctionβ-oxidationnonalcoholic fatty liver diseasemitophagy Int J Mol Sci. 2022 ; 23(13) : 7280 .)

- Ekstrahepatiske manifestasjoner av ikke-alkoholisk fettleversykdom. ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD) er en multisystemsykdom med vidtrekkende effekter som går ut over mer enn leveren. (- Metabolsk syndrom og diabetes mellitus tradisjonelt, NAFLD ble ansett som den hepatiske manifestasjonen av metabolsk syndrom, men forholdet mellom NAFLD og metabolsk syndrom og dets komponenter, spesielt diabetes mellitus, er kompleks.)

(Anm: Extrahepatic Manifestations Of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a multisystem disease with far-reaching effects that go beyond the liver. Evidence for extrahepatic manifestations of NAFLD, such as metabolic syndrome, cardiovascular disease (CVD), chronic kidney disease (CKD), endocrinopathies, and extrahepatic malignancies, has been growing. This article reviews evidence on the major extrahepatic. Metabolic Syndrome And Diabetes Mellitus Traditionally, NAFLD was considered the hepatic manifestation of metabolic syndrome, but the relationship between NAFLD and metabolic syndrome and its components, especially diabetes mellitus, is complex. The relationship between NAFLD and diabetes is bidirectional, with insulin resistance acting as a key pathophysiologic phenomenon underlying both. Several researchers have explored the impact of NAFLD on risk for incident diabetes. Two large meta-analyses found a 2-fold risk for incident diabetes among patients with NAFLD.1,2 One of these meta-analyses showed that the risk for incident diabetes was greater with increasing severity of NAFLD.2 Another study showed a reduction in rates of incident diabetes with improvement in NAFLD.3 (gastroendonews.com 8.11.2020).)

- B-vitaminer kan potensielt brukes til å behandle avansert ikke-alkoholisk fettleversykdom.

(Anm: Duke-NUS Medical School. B vitamins can potentially be used to treat advanced non-alcoholic fatty liver disease. Scientists at Duke-NUS Medical School in Singapore have uncovered a mechanism that leads to an advanced form of fatty liver disease—and it turns out that vitamin B12 and folic acid supplements could reverse this process. These findings could help people with non-alcoholic fatty liver disease, an umbrella term for a range of liver conditions affecting people who drink little to no alcohol, which affects 25% of all adults globally, and four in 10 adults in Singapore. (medicalxpress.com 5.8.2022).)

- Pasienter med IBS har høy risiko for NAFLD (ikke-alkoholisk fettleversykdom). (- Pasienter med irritabelt tarmsyndrom har tre ganger større sannsynlighet for å ha ikke-alkoholisk fettleversykdom enn personer uten IBS, ifølge en analyse av nasjonale data.)

(Anm: Patients With IBS Have High Risk for NAFLD. Patients with irritable bowel syndrome are three times more likely to have non-alcoholic fatty liver disease than people without IBS, according to an analysis of national data. The study is not the first to propose an association between the two conditions, but it used a database with over 84 million patients, of whom more than 600,000 had IBS. The study was not designed to explain the reason for this association, but it does indicate that some link, such as change in gut microbiota, might be involved, according to Muhammad Talal Sarmini, MD, who presented the results at the 2019 annual meeting of the American College of Gastroenterology (abstract P0347). This association was drawn from the National Inpatient Sample database. Data were analyzed for the years 2003 to 2014. The 637,942 patients (0.75%) with IBS according to diagnostic coding were compared with the nearly 84 million without the condition. (gastroendonews.com 21.5.2020).)

- Norske forskarar jaktar på bakterien som sjukehus over heile verda fryktar. TROMSØ/BERGEN (NRK): Både Verdas helseorganisasjon og EU har ropa varsku om den resistente tarmbakterien. (- Klebsiella pneumonia trivst i sjukehusmiljøet, og kan vere farleg for sårbare pasientar.)

(Anm: Norske forskarar jaktar på bakterien som sjukehus over heile verda fryktar. TROMSØ/BERGEN (NRK): Både Verdas helseorganisasjon og EU har ropa varsku om den resistente tarmbakterien. No leitar forskarar i Noreg etter måtar å stoppe den på. Den er liten, men skaper store problem på norske sjukehus. Klebsiella pneumonia trivst i sjukehusmiljøet, og kan vere farleg for sårbare pasientar. I 2016 døydde eit tre veker gamalt spedbarn på Rikshospitalet etter å ha blitt smitta av tarmbakterien på Universitetssykehuset i Stavanger. Også fleire andre norske sjukehus har hatt utbrot av den antibiotikaresistente bakterien. Klebsiella reagerer stadig oftare ikkje på forskjellige typar antibiotika. Det gjer den ekstra farleg. Nå skjerpar både sjukehus og forskarar kampen mot klebsiella, med støtte frå Trond Mohn-stiftinga. (nrk.no 28.12.2019).)

- Atrieflimmer: daglig alkoholinntak er mer risikabelt enn fyllekule (binge drinking; flatfyll). En ny studie antyder at å drikke små mengder alkohol ofte i stedet for å ha sjeldne fyllekuler, er mer sannsynlig å øke risikoen for å utvikle atrieflimmer (A-fib), en tilstand der hjertet slår uregelmessig. (- De vanlige symptomene på A-fib inkluderer uregelmessig eller rask puls, hjertebank, kortpustethet, tretthet (utmattelse), svimmelhet og smerter i brystet.)

(Anm: Atrial fibrillation: Daily alcoholic drink riskier than binge drinking. A new study suggests that drinking small amounts of alcohol frequently rather than having infrequent bouts of binge drinking is more likely to increase the risk of developing atrial fibrillation (A-fib), a condition in which the heart beats irregularly. "Recommendations about alcohol consumption have focused on reducing the absolute amount rather than the frequency," says study author Dr. Jong-Il Choi, a professor in the department of internal medicine at the Korea University College of Medicine in Seoul. "Our study suggests that drinking less often may also be important to protect against atrial fibrillation," he adds. Prof. Choi, who also works at the Korea University Anam Hospital in Seoul, and his colleagues report their findings in a recent EP Europace study paper. A-fib is the most common form of heart arrhythmia, a condition in which the heart beats too quickly, too slowly, or in an irregular way. Prof. Choi observes that "atrial fibrillation is a disease with multiple dreadful complications and significantly impaired quality of life." The common symptoms of A-fib include an irregular or fast pulse, palpitations, shortness of breath, fatigue, dizziness, and chest pain. (medicalnewstoday.com 18.10.2019).)

- «Tarmkløe» kan forklare smerter ved IBS. (- Kløe-reseptorer i huden forklarer også tarmsmerter.)

(Anm: 'Gut itch' may explain pain in IBS. Between 25 and 45 million people in the United States are living with IBS, and up to 15% of the world's population may have the condition. The most common IBS symptoms include abdominal pain, bloating, and changes in bowel movements. Although other symptoms can accompany the illness, chronic pain is a key marker of the condition. So what causes chronic pain in IBS? This is the question that researchers from Flinders University in Adelaide, Australia, set out to investigate in the hope that a better understanding of pain will lead to better treatments. As it stands, there is no cure for IBS, and the most common pain relievers are opioids. This is despite the lack of evidence that opioids can help in the long run and their addiction risks. Professor Stuart Brierley, who is also a Matthew Flinders Research Fellow in Gastrointestinal Neuroscience, is the senior author of the new study, which appears in the journal JCI Insight. Itch receptors in skin also explain gut pain Prof. Brierley and colleagues set out to investigate how the nerves in the gut trigger chronic pain in IBS, and whether it is the "irritated" nerves themselves that cause the irritability in IBS. To do so, the team examined skin tissue because the skin is prone to both pain and itching. The authors explain in their paper that itching, like pain, has a protective role. Itching causes scratching, which clears the skin of irritants, just like pain triggers withdrawal or avoidance of harmful stimuli. (medicalnewstoday.com 18.10.2019).)
(Anm: Activation of pruritogenic TGR5, MrgprA3, and MrgprC11 on colon-innervating afferents induces visceral hypersensitivity. In this episode, Stuart Brierley and colleagues link itch in the gut to nerve sensitization and chronic intestinal pain and provide an animation illustrating the potential clinical implications of this work. JCI Insight. 2019 Oct 17;4(20). pii: 131712.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- "Lekk tarmsyndrom" er en foreslått tilstand som enkelte helsepersonell hevder er årsaken til et bredt spekter av langvarige tilstander, inkludert kronisk utmattelsessyndrom og multippel sklerose (MS). (- Alkohol, aspirin og ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) som ibuprofen er velkjente irriterende substanser i tarmen. De kan skade tetningen mellom cellene slik at noen substanser kan passere gjennom gapene og inn i blodomløpet.)

(Anm: "Leaky gut syndrome" "Leaky gut syndrome" is a proposed condition some health practitioners claim is the cause of a wide range of long-term conditions, including chronic fatigue syndrome and multiple sclerosis (MS). Proponents of "leaky gut syndrome" claim that many symptoms and conditions are caused by the immune system reacting to germs, toxins or other substances that have been absorbed into the bloodstream via a porous ("leaky") bowel. (…) Alcohol, aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen are well-known irritants of the bowel lining. They can damage the seals between cells, allowing some substances to pass through the gaps and into the bloodstream. (nhs.uk 9.3.2018).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- "Til og med moderat alkoholforbruk øker slagrisiko". (- Disse resultatene, som vises i tidsskriftet The Lancet, er basert på analyse av data samlet på over 500 000 mennesker i Kina.)

(Anm: 'Even moderate alcohol consumption increases stroke risk'. Some research has suggested that drinking alcohol in moderation could have protective effects against stroke. However, a large cohort study in a Chinese population shows that this is not the case at all. (…) These findings, which appear in the journal The Lancet, are based on the analysis of data collected from over 500,000 people in China. (medicalnewstoday.com 5.4.2019).)

(Anm: Conventional and genetic evidence on alcohol and vascular disease aetiology: a prospective study of 500 000 men and women in China. Lancet 2019 (Published:April 04, 2019).)

- Lege Nicolai (33) jobber for å bli minst 130 år: – Røyk og snus er selvsagt utelukket. (- Alkoholkonsumet bør nærme seg null.)

(Anm: Lege Nicolai (33) jobber for å bli minst 130 år: – Røyk og snus er selvsagt utelukket. Alkoholkonsumet bør nærme seg null. (...) Det viktigste, sier Tell, er egentlig hva man ikke gjør. Røyk og snus er selvsagt utelukket. Alkoholkonsumet bør nærme seg null. – Mitt alkoholforbruk begrenser seg til ett årlig glass sangria, med familien i Spania. – Jeg har aldri vært full, det er jeg veldig stolt av.(aftenposten.no 13.7.2019).)

- Danskernes internationale ry for at være drikfældige stammer fra Middelalderen (- Det gik ikke stille for sig, når middelalderens danskere stimlede sammen for at feste.) (- Allerede dengang var drukspil, 'dummebøder' og drikfældighed en integreret del af alkoholkulturen.)

(Anm: Danskernes internationale ry for at være drikfældige stammer fra Middelalderen. Middelalderens danskere sagde ikke nej til 'en lille en'. Tværtimod skålede de i vildskab. Det gik ikke stille for sig, når middelalderens danskere stimlede sammen for at feste. Allerede dengang var drukspil, 'dummebøder' og drikfældighed en integreret del af alkoholkulturen. Billedet er fra midten af 1300-tallet og stammer fra et engelsk håndskrift. Det illustrerer, at drukkulturen var udbredt i England. (...) Mange andre danske kilder vidner dog om et dansk samfund, hvor alkoholkonsumering spillede vigtige roller i forskellige sociale kontekster. Men kilderne fortæller også en historie om et samfund, der på forskellige måder forsøgte at regulere alkoholkulturen, idet i hvert fald visse gejstlige aktører anså drikfældighed og beruselse som fænomener, der skulle bekæmpes.(videnskab.dk 31.5.2015).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Ketil Slagstad. FRA REDAKTØREN. Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Alkohol beskytter ikke mot slag. (- At litt alkohol hver dag kan gi bedre hjertehelse og beskytte mot slag tilbakevises i en stor studie publisert i The Lancet.)

(Anm: Alkohol beskytter ikke mot slag. At litt alkohol hver dag kan gi bedre hjertehelse og beskytte mot slag tilbakevises i en stor studie publisert i The Lancet. Moderat alkoholinntak er blitt forbundet med redusert risiko for hjerte- og karsykdom om man har sammenlignet med avholdsfolk eller med de som drikker ofte og mye. En studie publisert i The Lancet1 viser at denne sammenhengen ikke holder vann, og at blodtrykk og slagrisiko øker jevnt med økende alkoholinntak. (nhi.no 23.5.2019).)

(Anm: Millwood IY, et al. Conventional and genetic evidence on alcohol and vascular disease aetiology: a prospective study of 500 000 men and women in China. Lancet. 2019 May 4;393(10183):1831-1842.)

- Ny studie: Selv ett glass om dagen øker sjansen for slag. Også et lavt alkoholinntak øker sjansen for slag, viser en ny studie. (- Ifølge BBC motsier dermed den nye undersøkelsen tidligere anbefalinger om at en eller to enheter alkohol daglig kan beskytte mot hjerte- og karsykdommer.)

(Anm: Ny studie: Selv ett glass om dagen øker sjansen for slag. Også et lavt alkoholinntak øker sjansen for slag, viser en ny studie. Forskere anbefaler måtehold. Forskere har lenge hevdet at et høyt alkoholkonsum er usunt, og at det øker risikoen for hjerneslag. Men en ny studie viser at selv et lavt til moderat alkoholinntak øker blodtrykket, og dermed sjansene for å få hjerneslag. Undersøkelsen er publisert i velrenommerte The Lancet. Ifølge BBC motsier dermed den nye undersøkelsen tidligere anbefalinger om at en eller to enheter alkohol daglig kan beskytte mot hjerte- og karsykdommer. Funnene skal være de mest konkrete bevis hittil for den direkte effekten alkohol har på kroppen. Funnene underbygger dermed studier som hevder at det ikke finnes et gitt mengde alkohol du kan drikke uten at det er helseskadelig. Forskerne fra Universitetet i Oxford, Peking Universitetet og Chinese Academy of Medical Sciences fulgte en halv million kinesere i ti år. Da fant de ut følgende: (…) (aftenposten.no 13.4.2019).)

- Alkoholforbruk, psykisk lidelse knyttet til mulig RBD. (- REM sleep behavior disorder (RBD).) (- REM-søvnatferdsforstyrrelse (RBD).)

(Anm: Alcohol use, psychological distress associated with possible RBD. Alcohol consumption and psychological distress are associated with possible REM sleep behavior disorder (RBD), according to a population-based cohort study published in Neurology. In addition, the results also replicate previous findings of an association between possible RBD and smoking, low education, and male sex.Neurology Reviews. 2019 February;27(2):16 (mdedge.com 9.4.2019).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Har du et stort forbrug af alkohol? Så har du langt større risiko for at blive ramt af demens. Særligt folk med et stort alkoholforbrug er i fare for at blive ramt af tidlig demens, der rammer personer under 65 år, viser et nyt studie. (- Ifølge Verdensundhedsorganisationen WHO er et stort alkoholforbrug defineret ved 60 gram ren alkohol per dag for mænd og 40 gram per dag for kvinder.)

(Anm: Har du et stort forbrug af alkohol? Så har du langt større risiko for at blive ramt af demens. Særligt folk med et stort alkoholforbrug er i fare for at blive ramt af tidlig demens, der rammer personer under 65 år, viser et nyt studie. Et massivt alkoholindtag er den største risikofaktor for at udvikle alle former for demens. Det viser et nyt fransk studie, der er publiceret i The Lancet Public Health og som angiveligt er det største af sin slags nogensinde. Forskerne har undersøgt over en mio. franskmænd, der blev diagnosticeret med demens i årene 2008-2013. De fandt cirka 57.000 personer under 65 år, som udviste tegn på demens, og ud af dem havde 57 procent et stort alkoholforbrug. Stort svensk studie: Hovedskader kan øge risikoen for demens Ifølge Verdensundhedsorganisationen WHO er et stort alkoholforbrug defineret ved 60 gram ren alkohol per dag for mænd og 40 gram per dag for kvinder. Det svarer til henholdsvis fire-fem genstande om dagen for mænd og tre genstande om dagen for kvinder. I gennemsnit forkorter folk med et stort alkoholforbrug deres liv med 20 år, og en af de vigtigste årsager er demens. (jyllands-posten.dk 5.3.2018).)

- Alkohol- og demensrisiko: En kompleks relasjon. Selv om alkohol har vært populær i årtusener, og demens er stadig mer utbredt, er forskere ennå ikke i stand til å forstå forholdet mellom de to.

(Anm: Alcohol and dementia risk: A complex relationship. Although alcohol has been popular for millennia, and dementia is increasingly prevalent, scientists are yet to understand the relationship between the two. A recent study sets out for answers. (…) Other studies muddy the water further by looking at the links between alcohol, dementia risk, and the presence of apolipoprotein E4 (APOE E4). This gene variant has associations with an increased risk of developing Alzheimer's. An earlier study concluded that alcohol consumption increases the risk of dementia and that people with the APOE E4 variant have a higher chance of developing dementia. Another unknown is how alcohol influences dementia risk for individuals with mild cognitive impairment (MCI). Scientists consider MCI to be the stage between normal age-related cognitive decline and dementia. (…) The authors of another study concluded that binge drinking in midlife increases the risk of dementia. However, it is still not clear whether regularly drinking smaller amounts of alcohol has the same effect. (…) However, dementia risk appeared to be highest for the individuals with MCI who drank 14 drinks per week compared with those who drank less than one drink each week — a relative risk increase of 72%. (medicalnewstoday.com 28.9.2019).)

- Globalt alkoholinntak har økt med 70 %, advarer studie.

(Anm: Global alcohol intake has increased by 70%, study warns. A large new study published in The Lancet found that, across the globe, rates of individual alcohol consumption have soared. This, the authors warn, is a dangerous pattern that policymakers must address. (…) The research — the findings of which appear in The Lancet — analyzes trends in alcohol intake in 189 countries from 1990–2017 and estimates the rates through to 2030. Manthey and the team analyzed levels of alcohol consumption per capita (per individual), as well as the implications of this consumption, working with data sourced by the World Health Organization (WHO) and the Global Burden of Disease study. (medicalnewstoday.com 9.5.2019).)

- Nå drikker nordmenn som italienere! (- I 1975 drakk italienere tre ganger så mye alkohol som nordmenn.) (- I dag drikker vi like mye.)

(Anm: Nå drikker nordmenn som italienere! | Joacim Lund, kommentator. I 1975 drakk italienere tre ganger så mye alkohol som nordmenn. I dag drikker vi like mye. «Italienerne har en helt annen drikkekultur enn nordmenn.» Det kan vi kalle en klassisk frase i selskapslivet. Fordi det stemmer, antar jeg. Har stemt, i alle fall. (aftenposten.no 14.6.2019).)

- Influensere og alkoholeksponering: Skremt av ny «trend»: - Tone Damli en av verstingene. (- Ser et mønster En rask gjennomgang av Tone Damlis Instagram-profil, viser uansett at 31-åringen har delt minst ti innlegg de siste åra som viser alkoholholdig drikke.)

(Anm: Influensere og alkoholeksponering: Skremt av ny «trend»: ­­- Tone Damli en av verstingene. Eksperter frykter potensielle brudd på loven om alkoholreklame. - Tone Damli har aldri reklamert eller tatt imot betaling, sier sangerens manager. ALKOHOLEKSPONERING: Tone Damli er blant dem som jevnlig publiserer bilder av de samme alkoholmerkene på sin Instagram-profil. Det får eksperter til å reagere. (…) Ser et mønster En rask gjennomgang av Tone Damlis Instagram-profil, viser uansett at 31-åringen har delt minst ti innlegg de siste åra som viser alkoholholdig drikke. I tillegg poster hun alkoholbilder med jevne mellomrom på Instagrams historiefunksjon. I brorparten av innleggene er det de samme merkene som fremmes - Corona og Peroni. (dagbladet.no 9.6.2019).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- Leder. Globale alkoholmål er usannsynlig å bli møtt. Globale mål for reduksjon av skadelig bruk av alkohol er usannsynlige å bli oppfylt, ifølge en modelleringsstudie publisert i The Lancet.

(Anm: Editorial. Global alcohol targets unlikely to be met. Global targets for the reduction of harmful use of alcohol are unlikely to be met, according to a modelling study published in The Lancet. Global per-head consumption increased from 5·9 L in 1990 to 6·5 L in 2017, with the most notable increases observed in the WHO southeast Asia and western Pacific regions. Projections to 2030 forecast further growth to a global per-head consumption of 7·6 L, driven by changes in alcohol use in the WHO southeast Asia and western Pacific regions, where large increases in heavy episodic drinking and decreases in lifetime abstinence are predicted. The WHO global action plan for the prevention and control of non-communicable diseases goal of a 10% relative reduction in harmful alcohol use by 2025 seems even more ambitious than when first proposed in 2013.The Lancet Gastroenterology & Hepatology. 2019;4(7) P489 (July 01, 2019).)

- Barnepsykiaterens sterke oppfordring: – Dropp champagnefrokosten! (- Av alle hendelsene som ble innmeldt i 2018, ble 26 anmeldt til politiet. To av hendelsene ble meldt til Arbeidstilsynet.)

(Anm: Barnepsykiaterens sterke oppfordring: – Dropp champagnefrokosten! Når barne- og ungdomspsykiater Paul Joachim Thorsen går på vakt i dagene etter 17. mai, frykter han at det blir et skred av innleggelser. Paul Joachim Thorsen er psykiater og jobber som seksjonsoverlege på barneposten på Haukeland universitetssykehus. Han er skremt over hvor mange foreldre som ikke ser konsekvensen av sitt eget alkoholforbruk. – Jeg skal ha vakt 17. 18. og 19. mai, og på disse vaktene ser vi fort at mange barn trenger hjelp fra spesialisthelsetjenesten, sier han til TV 2. Dette sier han av erfaring. Det er alltid en økning i akuttinnleggelser på barne- og ungdomspsykiatrisk i dagene etter 17. mai, og spesielt ille er det når nasjonaldagen kommer opp mot en helg. (tv2.no 13.5.2019).)

- Omsatt 0,5 prosent mer alkohol.

(Anm: Omsatt 0,5 prosent mer alkohol. Alkoholomsetningen, målt i antall alkoholliter, har i tredje kvartal i 2018 gått opp med 0,5 prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2017. Taxfreesalg

og grensehandel er ikke regnet med. I 3. kvartal 2017 var omsetningen av alkoholliter på omtrent 6 467 000. I samme periode i år har omsetningen vært 6 503 000 alkoholliter, viser nye tall fra statistikken Alkoholomsetning. (aftenposten.no 6.12.2018).)

- Ny trend: Unge dropper alkohol helt.

(Anm: Ny trend: Unge dropper alkohol helt. Opplevelsen i en hotellseng for fem år siden gjorde at Cornelia Grimsmo (26) tok et livsvalg: Hun kuttet helt ut alkoholen. I store deler av den vestlige verden sverger unge til en ny edrutrend, ifølge ruspsykolog Kari Lossius. (vg.no 3.6.2018).)

(Anm: How Alcohol Affects Your Body (webmd.com 2.10.2017).)

- Hvor mange sigaretter i en flaske vin? Å drikke en 750 ml flaske vin i uken øker risikoen for å utvikle kreft i løpet av levetid tilsvarer 10 sigaretter i uken for kvinner og fem for menn, ifølge en studie.

(Anm: How many cigarettes in a bottle of wine? Drinking one 750ml bottle of wine a week increases the risk of developing cancer over a lifetime by the equivalent of 10 cigarettes a week for women and five for men, a study says. The UK researchers said this was a good way of communicating the health risks of moderate drinking. But experts said that smoking carried much greater cancer risks than alcohol, for most drinkers. And the only way to cut the risks from smoking was to quit completely. (bbc.com 28.3.2019).)

(Anm: A comparison of gender-linked population cancer risks between alcohol and tobacco: how many cigarettes are there in a bottle of wine? BMC Public Health201919:316.)

- Alkohol beskytter ikke mot slag. (- At litt alkohol hver dag kan gi bedre hjertehelse og beskytte mot slag tilbakevises i en stor studie publisert i The Lancet.)

(Anm: Alkohol beskytter ikke mot slag. At litt alkohol hver dag kan gi bedre hjertehelse og beskytte mot slag tilbakevises i en stor studie publisert i The Lancet. Moderat alkoholinntak er blitt forbundet med redusert risiko for hjerte- og karsykdom om man har sammenlignet med avholdsfolk eller med de som drikker ofte og mye. En studie publisert i The Lancet1 viser at denne sammenhengen ikke holder vann, og at blodtrykk og slagrisiko øker jevnt med økende alkoholinntak. (…) Til BBC Health, som også omtaler studien, sier Stephen Burgess ved University of Cambridge at studien har noen begrensninger - blant annet at den kun inkluderte kinesiske deltagere. (…) Han fortsetter med å si at siden risikoen for å få slag øker proporsjonalt med mengden alkohol som drikkes, bør mennesker som velger å drikke, begrense sitt alkoholforbruk. (nhi.no 23.5.2019).)  

(Anm: Conventional and genetic evidence on alcohol and vascular disease aetiology: a prospective study of 500 000 men and women in China. Lancet. 2019 May 4;393(10183):1831-1842.)

- Tross nedgangen ble det på årsbasis solgt mer alkohol i 2018 enn året før. Taxfreesalg og grensehandel er ikke regnet med. (- Mindre alkohol omsatt i 4. kvartal 2018.)

(Anm: Mindre alkohol omsatt i 4. kvartal 2018. Fra 4. kvartal 2017 til samme kvartal 2018 gikk alkoholomsetningen ned 1,8 prosent, målt i alkoholliter. Tross nedgangen ble det på årsbasis solgt mer alkohol i 2018 enn året før. Taxfreesalg og grensehandel er ikke regnet med. (ssb.no 6.3.2019).)

- Flere velger alkoholfritt i påsken. (– Pilsner øker mest men får nå kraftig konkurranse fra alkoholfritt øl, sier salgssjef Lauritz Aass.) (- De alkoholfrie drikkene har hatt en økning på 42 prosent.)

(Anm: Flere velger alkoholfritt i påsken. DRAMMEN (NRK): Sein påske og fint vær har ført til at bryggeriene har hatt en sterk økning i ølsalget. Men det er ikke bare den tradisjonelle utepilsen som får salgstallene til å gå til værs. (…) – Pilsner øker mest men får nå kraftig konkurranse fra alkoholfritt øl, sier salgssjef Lauritz Aass. De alkoholfrie drikkene har hatt en økning på 42 prosent. Det er butikkene som selger mest av disse varene, men også utestedene har bestilt mer i år enn de gjorde i fjor. (nrk.no 17.4.2019).)

- Skær ned: Alkohol skader mere med alderen. (- Alkohol øger risikoen for kræft i organer, der er i kontakt med alkohol, oplyser Kræftens Bekæmpelse. (- Det gælder mundhule, svælg, spiserør, strube, bryst, lever, tyk- og endetarm.)

(Anm: Skær ned: Alkohol skader mere med alderen. Det er vigtigt at have fokus på indtaget af alkohol som ældre. Der følger nemlig flere tømmermænd og større risiko for skader og sygdom med. (…) Derudover gælder det, at jo flere år man indtager alkohol, jo større er risikoen for at udvikle alkoholrelateret cancer. Alkohol øger risikoen for kræft i organer, der er i kontakt med alkohol, oplyser Kræftens Bekæmpelse. Det gælder mundhule, svælg, spiserør, strube, bryst, lever, tyk- og endetarm. Den svenske rapport om ældre og alkohol er lavet af IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening og CERA ved Göteborgs universitet i samarbejde med Stiftelsen Ansvar för Framtiden. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

(Anm: Sosial angst kan auke risikoen for alkoholmisbruk. Personar med sosial angst har auka risiko for alkoholmisbruk. Det viser ein studie frå Folkehelseinstituttet. Mens sosial angst ofte startar i 14-årsalderen, startar alkoholproblem i 19-årsalderen. (fhi.no 7.3.2019).)

- Holdninger til promillekjøring: Vesentlig mer liberale til promillekjøring. (- «OK MED EN ØL BAK RATTET»: Folk fra Oslo vest viser seg å være klart mest liberale til å ta seg en øl eller et glass vin før de kjører bil. Eldre menn kommer også dårlig ut, ifølge statistikken.)

(Anm: Holdninger til promillekjøring: Vesentlig mer liberale til promillekjøring. Én gruppe nordmenn skiller seg kraftig ut fra resten av befolkningen, når det gjelder kjøring av bil etter inntak av alkohol. «OK MED EN ØL BAK RATTET»: Folk fra Oslo vest viser seg å være klart mest liberale til å ta seg en øl eller et glass vin før de kjører bil. Eldre menn kommer også dårlig ut, ifølge statistikken. Folk fra Oslo vest er mest tilbøyelige til å kjøre bil med promille. Andelen derfra som sier det er sannsynlig at de vil drikke alkohol og kjøre bil når de er i utlandet er nesten dobbelt så stor, sammenlignet med resten av Norge. Dette viser en fersk undersøkelse Ipsos har gjort på vegne av Gjensidige i år. Om lag 4.200 nordmenn svart på spørsmålet «hvor sannsynlig er det at du kunne ha kjørt bil i Syd-Europa etter et glass øl eller vin?». Mer enn fire av ti som bor på hovedstadens vestkant svarer at det er mer eller mindre sannsynlig, mens tilsvarende tall for resten av den norske befolkningen er litt over to av ti. (dinside.no 26.6.2019).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

- Forskere: Så meget påvirker to daglige glas vin hjertet. Alkoholskader kan have stor betydning for de elektriske signaler, der kontrollerer hjertets rytme. (- »Men et moderat alkoholforbrug udgør en risikofaktor i forbindelse med udvikling af atrieflimmer (en af de hyppigste hjerterytmeforstyrrelser, red.),« siger forskningsleder Peter Kistler.)

(Anm: Forskere: Så meget påvirker to daglige glas vin hjertet. Alkoholskader kan have stor betydning for de elektriske signaler, der kontrollerer hjertets rytme. Forskere: Så meget påvirker to daglige glas vin hjertet. Alkoholskader kan have stor betydning for de elektriske signaler, der kontrollerer hjertets rytme. De fleste ved, at et for højt alkoholforbrug gennem længere tid øger risikoen for at udvikle en lang række sygdomme. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at mænd drikker højst 14 genstande om ugen og kvinder højst 7 for at opretholde en lav risiko for at blive syg. Nu har Alfred Hospital i Melbourne, Australien, undersøgt ét aspekt ved indtaget af alkohol. Nemlig hvordan de elektriske signaler, der styrer hjertets rytme, påvirkes, skriver ScienceDaily. (…) Konklusionen er, at selv ved et forbrug på op til otte genstande om ugen er der tegn på vævsbeskadigelse - omend de australske forskere mener, at det ikke er et bekymrende niveau. »Men et moderat alkoholforbrug udgør en risikofaktor i forbindelse med udvikling af atrieflimmer (en af de hyppigste hjerterytmeforstyrrelser, red.),« siger forskningsleder Peter Kistler. (jyllands-posten.dk 11.1.2019).)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Studien finner link mellom inflammatoriske signaler i hjerte muskelceller og atrieflimmer.

(Anm: Study finds link between inflammatory signals in heart muscle cells and atrial fibrillation. Interfering with inflammatory signals produced by heart muscle cells might someday provide novel therapeutic strategies for atrial fibrillation, according to an international team of researchers who have published their findings in the journal Circulation. (news-medical.net 14.6.2018).)

(Anm: Enhanced Cardiomyocyte NLRP3 Inflammasome Signaling Promotes Atrial Fibrillation. Circulation. 2018 May 25. pii: CIRCULATIONAHA.118.035202.)

(Anm: Evidence for Mitochondrial Genome Methylation in the Yeast Candida albicans: A Potential Novel Epigenetic Mechanism Affecting Adaptation and Pathogenicity? (…) Mitochondria play important roles in fungal energetic metabolism, regulation of nuclear epigenetic mechanisms and pathogenicity. However, the specific impact of inter-strain mitochondrial genome variability and mitochondrial epigenetics in pathogenicity is unclear. Here, we draw attention to this relevant organelle and its potential role in C. albicans pathogenicity and provide preliminary evidence, for the first time, for methylation of the yeast mitochondrial genome. (…) Although intraspecific variation in the nuclear DNA is well-established, the evolutionary rate of C. albicans mitochondrial DNA (mtDNA) and its effect on its fitness and virulence is not clear. Front. Genet., 29 May 2018.)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

- Trenden snur: – Mer rus, kriminalitet og skulking blant ungdom. Etter mange år med mindre rus og kriminalitet blant ungdom er trenden i ferd med å snu.

(Anm: Trenden snur: – Mer rus, kriminalitet og skulking blant ungdom. Etter mange år med mindre rus og kriminalitet blant ungdom er trenden i ferd med å snu. Flere ungdommer drikker alkohol, røyker hasj og skulker skolen, viser undersøkelse. (…) – Ny rustrend Utviklingen de siste 10–15 årene har vært klar: mindre rus og mindre kriminalitet blant ungdom. Men de ferskeste tallene fra Ungdata viser endring. – Andelen ungdom som drikker alkohol og som mener det gir status, øker. Samtidig øker bruken av hasj, sier leder for Ungdata-senteret ved OsloMet, Anders Bakken. (nrk.no 30.11.2018).)

(Anm: Cannabis (Big Pot) (marihuana hasj, pot etc.) (mintankesmie.no).)

- Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet.

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

- Langer ut mot NRK: - Drikkepress. (- Mener NRK har for stort fokus på fyll og alkohol.) (- De sender et signal om at idrettsprestasjoner skal feires med alkohol.) (- Det er veldig uheldig, sett fra vår side, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Langer ut mot NRK: - Drikkepress. Mener NRK har for stort fokus på fyll og alkohol. Forbundsleder Knut Reinås i Forbundet mot rusgift mener NRK legger opp til alkoholbruk både under vanlige settinger som middagene i «Mesternes mester», men også spesielt når noe skal feires i idrettssammenheng. - De sender et signal om at idrettsprestasjoner skal feires med alkohol. Det er veldig uheldig, sett fra vår side, sier han til Dagbladet. (…) - Det avspeiler en alkoholkultur som allerede er for omfattende. Idrettsbevegelsen er en av de største bevegelsene i landet, og de tar et stort ansvar for barn og unge. NRK bør føle seg forpliktet til å gi klarere signaler, motsatt av det de egentlig gjør i dag. (dagbladet.no 8.3.2019).)

- EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (- Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt.) (- Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu.) (- I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.)

(Anm: - EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (…) Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. - Det er interessant, at de påtager sig sådan en faglig rolle, som de ingen forudsætninger har for at gøre. Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu. (…) I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.) (jyllands-posten.dk 5.12.2018).)

- Ikke et sunt nivå for alkoholforbruk, ifølge stor studie. (- Alkohol, ifølge deres rapport publisert i Lancet Medical Journal, førte til 2,8 millioner dødsfall i 2016. Det var den ledende risikofaktoren for tidlig dødelighet og funksjonshemming i aldersgruppen 15 til 49, og utgjorde 20 % av dødsfallene.)

(Anm: No healthy level of alcohol consumption, says major study. Governments should consider advising people to abstain entirely, say authors. (…) The uncompromising message comes from the authors of the Global Burden of Diseases study, a rolling project based at the University of Washington, in Seattle, which produces the most comprehensive data on the causes of illness and death in the world. Alcohol, says their report published in the Lancet medical journal, led to 2.8 million deaths in 2016. It was the leading risk factor for premature mortality and disability in the 15 to 49 age group, accounting for 20% of deaths. (theguardian.com 23.8.2018).)

(Anm: Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet medical journal 2018 (Published:August 23, 2018).)

- Som svar på kritikk endrer National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (hos NIH) hjemmesidens forklaringen på kreftrisiko grunnet drikking.

(Anm: In response to critic, NIH alcoholism institute changes online explanation of cancer risk from drinking. In response to criticism that it soft-pedaled the cancer risk from consuming alcohol, the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism changed information on its website to say that “there is a strong scientific consensus of an association between alcohol drinking and several types of cancer” and that the Department of Health and Human Services lists alcohol as a known human carcinogen. (statnews.com 17.9.2018).)

- Spørsmålet er om Norge mener alvor med at alkoholforbruket skal ned. (- Mange kjenner ikke til at alkohol øker risikoen for mange kreftformer, blant annet brystkreft og tarmkreft. Alkohol har også mange andre negative effekter for både fysisk og psykisk helse, som økt risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes, luftveissykdommer og leversykdom.)

(Anm: - Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse, HelsedirektoratetVi må snakke om alkohol | Bjørn Guldvog, Helsedirektør og Linda Granlund, Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse, Helsedirektoratet. Spørsmålet er om Norge mener alvor med at alkoholforbruket skal ned. Da må vi være villige til å se på tiltak som kan ha effekt.  Kreftrisiko Men dessverre er det mange som ikke tenker at alkoholens skadevirkninger angår dem så lenge de ikke utvikler avhengighet. Mange kjenner ikke til at alkohol øker risikoen for mange kreftformer, blant annet brystkreft og tarmkreft. Alkohol har også mange andre negative effekter for både fysisk og psykisk helse, som økt risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes, luftveissykdommer og leversykdom. Dette kommer i tillegg til skader, ulykker og vold som følge av alkoholbruk. (aftenposten.no 1.2.2019).)

- Vi skåler mer uten rus. Salget av alkoholfritt øl tar helt av. – Mye lettere å ta med alkoholfritt øl enn brus på fest, mener psykolog.

(Anm: Vi skåler mer uten rus. Salget av alkoholfritt øl tar helt av. – Mye lettere å ta med alkoholfritt øl enn brus på fest, mener psykolog. (…) – Jeg har blant annet en god del gravide kvinner som kunder. De har tidligere vært ølhunder. Og nå finner de gode alternativer blant de alkoholfrie sortene, sier Brock. (…) Mer innenfor enn brus Hele 62 prosent av norske studenter etterlyser flere alkoholfrie tilbud og arrangementer, viser Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse for 2018 (SHoT). – Unge i dag er nødt til å være mer fornuftige. Det er større krav til utdanning og jobb, og det tror jeg preger dem, sier psykologspesialist Lill Kjersti Skryten. (nrk.no 16.11.2018).)

(Anm: Lykke (Happiness) (mintankesmie.no).)

- Skål for helsa!: sier russerne når de skåler. (- Alkoholkonsumet går ned, og det er særlig de unge som drikker mindre enn tidligere generasjoner.)

(Anm: Skål for helsa! MOSKVA (NRK): «For helsa!» sier russerne når de skåler. Men, nå innser stadig flere av dem at drikking ikke er så sunt for helsa. Alkoholkonsumet går ned, og det er særlig de unge som drikker mindre enn tidligere generasjoner. (…) HARDE BUD. Tsar Peter den store av Russland mente at kvinner som forsøkte å få mennene sine hjem fra kroa før de hadde drukket opp, burde piskes. (nrk.no 10.11.2018).)

- Røykelovens far om ny statistikk: – Dette hadde jeg ikke drømt om.

(Anm: Røykelovens far om ny statistikk: – Dette hadde jeg ikke drømt om. Nesten ingen tenåringer i Norge røyker daglig, ifølge foreløpige tall fra en stor helseundersøkelse. Ungdommer selv mener antirøykekampanjer virker, og at røyking ikke er kult. (nrk.no 25.9.2018).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Skremmende funn i omfattende alkoholforskning. (- Den store alkoholmengden gjør forskerne bekymret.) (– Vi forstår nå at alkohol er en av de største dødsårsakene i verden i dag. Vi må handle raskt for å forhindre millioner av dødsfall, skriver redaktøren i The Lancent, Richard Horton.) (- Forskere er bekymret over at Norge ligger på andreplass i den ferske og verdensomfattende undersøkelsen som omhandler konsumering av alkohol.)

(Anm: Skremmende funn i omfattende alkoholforskning. Forskere er bekymret over at Norge ligger på andreplass i den ferske og verdensomfattende undersøkelsen som omhandler konsumering av alkohol. Forskerne har analysert drikkevanene i rundt 200 land, og funnet ut at det på verdensbasis har vært over tre millioner alkoholrelaterte dødsfall på 26 år. Dette er et illustrasjonsbilde. (…) Drikking gir store helseskader, på mange måter, over hele verden, sier Max Griswold, hovedforfatteren bak rapporten, som er publisert i forskningstidsskriftet The Lancent. Han mener blant annet å ha bevist at alkoholinntak gir større sjanser for å få kreft og hjertesykdommer. (…) Forskerne mener også å ha bevist at det ikke finnes en sunn mengde alkohol man kan innta hver dag, som andre forskere har hevdet. (tv2.no 2.9.2018).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Helsedirektoratet vil avskaffe pappvin. Helsedirektoratet ønsker å forby store vinkartonger og mener det vil kunne redusere nordmenns alkoholforbruk. Regjeringen mener forslaget er uaktuelt.

(Anm: Helsedirektoratet vil avskaffe pappvin. Helsedirektoratet ønsker å forby store vinkartonger og mener det vil kunne redusere nordmenns alkoholforbruk. Regjeringen mener forslaget er uaktuelt. – Hvis man har en åpnet treliter i skapet, er det lettere å ta et glass vin enn hvis man må åpne en flaske, sier folkehelsedirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet til NRK. Direktoratet viser til at alkohol er en risikofaktor for flere sykdommer og mener det vil føre til lavere forbruk om Vinmonopolet ikke selger de store forpakningene. – Vi har blant annet sett på hva de har gjort i Australia hvor de selger maks enliterstørrelser. Der så man at man reduserte alkoholinntaket ganske mye, og det er verdt å se på erfaringene deres, sier Granlund. Forslaget fremmes i en rapport som er bestilt av Helsedepartementet før de skal legge fram en ny folkehelsemelding. (aftenposten.no 23.1.2019).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

- Alkoholikerens trofaste venn. Pappvinen var min beste venn, helt til jeg lå i rennesteinen. (- Å fjerne kartongvinen bør ikke være noe stort offer, skriver Bente Røstad.)

(Anm: Alkoholikerens trofaste venn. Pappvinen var min beste venn, helt til jeg lå i rennesteinen. Pappvinen var en god hjelp på veien mot alkoholismen, og jeg vet at veldig mange andre har det slik, spesielt kvinner. Å fjerne kartongvinen bør ikke være noe stort offer, skriver Bente Røstad. (…) Det er ingenting som er bedre enn vin i pappkartong hvis du skal drikke i smug. (nrk.no 26.1.2019).)

- Aftenposten mener: Ja til pappvin. Lite tyder på at Helsedirektoratet har rett i at pappvin øker konsumet.

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Ja til pappvin. Lite tyder på at Helsedirektoratet har rett i at pappvin øker konsumet. Helsedirektoratet vil utrede et forbud mot pappvin. – Har man har en åpnet treliter i skapet, er det lettere å ta et glass vin enn hvis man må åpne en flaske, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet. (…) Årsaken til at Helsedirektoratets argumentasjon vakler, er at den er svakt fundert. Ingen studier slår fast at et forbud vil redusere inntaket. (aftenposten.no 25.1.2019).)

– Uaktuelt med pappvinforbud. Folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) sier det er uaktuelt å følge anbefalingen fra Helsedirektoratet om å vurdere et pappvinforbud. (- Hos fersk regjeringspartner KrF er det ingen som vil kommentere saken.)

(Anm: – Uaktuelt med pappvinforbud. Folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) sier det er uaktuelt å følge anbefalingen fra Helsedirektoratet om å vurdere et pappvinforbud. Hos fersk regjeringspartner KrF er det ingen som vil kommentere saken. Et forbud mot kartongvin i store forpakninger kan redde 30 liv i året, ifølge Helsedirektoratet. Derfor har de foreslått for Helse- og omsorgsdepartementet at de bør vurdere å begrense eller avskaffe treliters pappvin. (nrk.no 24.1.2019).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Alkoholafvænning: Pupiller kan måske sladre om risiko for tilbagefald. Pupillerne er et vindue til de dele af hjernen, der styrer lyst og motivation. Kokain, MDMA og andre opkvikkende stoffer gør pupillerne store som tekopper. (- Synet af alkohol kan få pupillerne til at udvide sig, hvis man tidligere har haft et alkoholmisbrug og har svært ved at holde sig fra sprutten. Hvad!? Ja, du læste rigtigt.)

(Anm: Alkoholafvænning: Pupiller kan måske sladre om risiko for tilbagefald. Pupillerne er et vindue til de dele af hjernen, der styrer lyst og motivation. Kokain, MDMA og andre opkvikkende stoffer gør pupillerne store som tekopper. Skarpt lys i øjnene får pupillerne til at skrumpe. Synet af alkohol kan få pupillerne til at udvide sig, hvis man tidligere har haft et alkoholmisbrug og har svært ved at holde sig fra sprutten. Hvad!? Ja, du læste rigtigt. Jo større pupiller, des højere risiko I et pilotforsøg med 21 personer, der var i behandling for alkoholafhængighed, har forskere fra Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet for første gang nogensinde fundet en forunderlig sammenhæng: Jo større pupillerne blev hos forsøgspersonerne, når de så på billeder af alkohol, desto højere var risikoen for, at de fik et tilbagefald inden for fire måneder. De 21 forsøgspersoner kiggede på skift på billeder af alkohol og billeder af noget, der ikke betød noget særligt for dem. Samtidig blev størrelsen af deres pupiller målt med et særligt eyetracking-apparat. Inden for bare 200-250 millisekunder voksede pupillerne hos nogle af forsøgspersonerne, når de så et billede af alkohol. Hos andre forsøgspersoner ændrede pupillernes størrelse sig ikke, når de kiggede på billeder af alkohol. »Efter fire måneder ringede jeg dem op og spurgte, om de havde haft tilbagefald,« siger studiets førsteforfatter Timo Kvamme, der har lavet forsøget i samarbejde med blandt andre forskere fra Cambridge University i England, til Videnskab.dk. Læs også: Paradoks: Hvorfor drikker vi alkohol?  (videnskab.dk 4.1.2019).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Alkomerking: – Et mikroskopisk, men godt tiltak, Leder for Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er glad for vedtaket om at alkohol skal merkes som helsefarlig for gravide, men understreker at det er et lite grep i den store sammenheng.

(Anm: Alkomerking: – Et mikroskopisk, men godt tiltak, Leder for Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er glad for vedtaket om at alkohol skal merkes som helsefarlig for gravide, men understreker at det er et lite grep i den store sammenheng. (…) – Vi må starte et sted for å endre kulturen og holdningen i positiv retning. Det er merking av tobakk. Selvfølgelig bør også alkohol merkes. Det er bra og viktig, sier Røstad. (…) I NRKs dokumentarserie «Forført av spriten» fortalte Røstad sin egen historie. (nrk.no 21.11.2018).)

- En unødvendig påskrift på avdødes gravstein. - Det handler om å vise respekt for avdøde personer som ikke kan forsvare sine handlinger eller imøtegå personlig kritikk, skriver Bernt Olufsen. (- Så hva da med allmennhetens behov for å vite? Det er neppe tilstede.)

(Anm: - En unødvendig påskrift på avdødes gravstein. - Det handler om å vise respekt for avdøde personer som ikke kan forsvare sine handlinger eller imøtegå personlig kritikk, skriver Bernt Olufsen. Denne kommentaren ble først publisert på Bernt Olufsens egen blogg. Så fikk vi alle vite det vi hadde ant: Den pensjonerte skistjernen var påvirket av alkohol da hun omkom i vannscooterulykken ved Arendal i slutten av juli. I en oppsiktsvekkende og høyst uvanlig pressemelding skriver politiet at obduksjonen viser en promille som overstiger 0,8-grensen for båtførere. (…) Var det rettmessig av politiet å sende ut pressemeldingen? Nei, mener advokat John Christian Elden. Politiets handling kan ha vært ulovlig. Var det i overensstemmelse med god presseskikk å formidle innholdet i pressemeldingen? Det er et godt spørsmål. (…) Så hva da med allmennhetens behov for å vite? Det er neppe tilstede. (kampanje.no 10.9.2018).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Vil ha samme promillegrense på sjøen som i trafikken. MA – Rusfri Trafikk vil senke promillegrensen til sjøs. Høyre mener dagens grense må håndheves bedre.

(Anm: Vil ha samme promillegrense på sjøen som i trafikken. MA – Rusfri Trafikk vil senke promillegrensen til sjøs. Høyre mener dagens grense må håndheves bedre. (…) Tom-Christer Nilsen, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av næringskomiteen på Stortinget mener det ikke er automatikk i at holdninger endres selv om en endrer tall i et regelverk. Han sier at man i stedet for å diskutere akkurat tallet 0,2 må sørge for at det blir gode holdninger til alkohol og sjøliv. – Det er viktig å sørge for at folk er klar over regelverket man har, at holdninger endres slik at det følges, og at kontrollen blir sterkere slik at folk faktisk overholder det. (nrk.no 6.8.2019).)

- En av fem drikker på sjøen.

(Anm: En av fem drikker på sjøen. Hver femte fører av fritidsbåter nyter alkohol mens de fører båt på sjøen, viser en fersk undersøkelse. – Det er et skremmende høyt tall, og forteller litt om de liberale holdningene båteiere har på sjøen, sier er generalsekretær i MA – rusfri trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen. Hun frykter at så mange som 100.000 berusede båtførere kan befinne seg på sjøen i sommer. Les også: – Mange spekulerer i promillegrense til sjøs (nrk.no 6.7.2017).)

- Politikerne i kraftig utakt med velgerflertallet. (- Hele 72 pst av nordmenn mener vi bør ha samme promillegrense til sjøs som på veien.)

(Anm: Politikerne i kraftig utakt med velgerflertallet. 7 av 10 nordmenn vil ha lavere promillegrense til sjøs. Hele 72 pst av nordmenn mener vi bør ha samme promillegrense til sjøs som på veien. En rykende fersk undersøkelse viser et overveldende flertall for å senke dagens promillegrense for fritidsbåtførere fra 0,8 til 0,2. Dette viser tallene i en rykende fersk meningsmåling gjennomført av Kantar TNS Gallup på oppdrag for MA - rusfri trafikk. (marusfritrafikk.no 2.6.2017).)

- Kartlegging av fritidsbåtulykker.

(Anm: Kartlegging av fritidsbåtulykker. Statens havarikommisjon for transport (SHT) har kartlagt ulykker med fritidsbåter i Norge. Kartleggingen gir en mer omfattende fremstilling av nyansene og omstendighetene til fritidsbåtulykker enn det som tidligere har blitt gjort i Norge. (…) Ruspåvirkning på antatt ulykkestidspunkt 13 personer (av til sammen 36 personer) var ruspåvirket på ulykkestidspunktet, se figur 25. I tillegg kan ytterligere to personer ha vært ruspåvirket. Denne antagelsen er basert på vitneopplysninger, men uten at blodprøver kan bekrefte dette. Med unntak av én person var alle personene påvirket av alkohol8. Til sammen utgjør det at 15 personer, tilsvarende 42 % av alle personene involvert i ulykkene, var ruspåvirket på ulykkestidspunktet. (havarkommisjonen.no 1.1.2018).)

- Stort studie: Selv den mindste mængde alkohol er skidt for helbredet. (- Heri konkluderes det nemlig, at de sundhedsskadelige virkninger ved alkohol langt overstiger eventuelle fordele, og at selv en lille mængde alkohol har konsekvenser for helbredet.)

(Anm: Stort studie: Selv den mindste mængde alkohol er skidt for helbredet. Kilde: The Guardian (…) Heri konkluderes det nemlig, at de sundhedsskadelige virkninger ved alkohol langt overstiger eventuelle fordele, og at selv en lille mængde alkohol har konsekvenser for helbredet. Det skriver The Guardian. Videnskab.dk skrev i 2015 denne artikel om et studie, der ligeledes sår tvivl om alkohols gavnlige virkninger. Bag det nye studie står forskere fra Global Burden of Diseases study, et projekt ved amerikanske University of Washington, der producerer omfattende data om årsagerne til sygdom og død i verden. Læs også: Studie: Alkohol i brystmælk kobles til nedsatte mentale evner hos 6-årige (…) Sundhedsstyrelsens 7 udmeldinger om alkohol - Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred - Drik ikke alkohol for din sundheds skyld - Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd - Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 14/21 om ugen - Stop før 5 genstande ved samme lejlighed - Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld - Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol Kilde: Sundhedsstyrelsen (videnskab.dk 24.8.2018).)

(Anm: Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet medical journal 2018 (Published:August 23, 2018).)

- WHO: Alkohol dreper flere enn aids, tuberkulose og vold til sammen. (- Fyllekjøring dreper hundretusener Ifølge rapporten dør 370.000 mennesker hvert år i trafikkulykker som skyldes alkohol.)

(Anm: WHO: Alkohol dreper flere enn aids, tuberkulose og vold til sammen. Mer enn hvert tjuende dødsfall i verden er knyttet til alkohol, viser en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon. Til sammen dør over tre millioner mennesker hvert år av årsaker knyttet til alkohol. Tre av fire av dem, dør av alkoholrelaterte årsaker er menn. Det går frem av en 476 sider lang rapport som Verdens helseorganisasjon WHO la frem fredag. Mens fem prosent av verdens befolkning dør som en følge av alkoholbruk er tilsvarende tall for tuberkulose 2,3 prosent, for aids 1,8 prosent og for vold 0,8 prosent. Fyllekjøring dreper hundretusener Ifølge rapporten dør 370.000 mennesker hvert år i trafikkulykker som skyldes alkohol. (nrk.no 23.9.2018).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Hva vet du om verdens alkoholbruk? Hvor mange dreper alkohol? (- Ta NRKs quiz som er basert på rapporten.)

(Anm: Hva vet du om verdens alkoholbruk? Hvor mange dreper alkohol? Hvor drikker man mest? Hvor mange er avholdsfolk? Verdens helseorganisasjon kom fredag med en rapport om alkoholbruk. Les: WHO: Alkohol dreper flere enn aids, tuberkulose og vold til sammen Ta NRKs quiz som er basert på rapporten. (nrk.no 29.9.2018).)

- Alkohol og endogene aldehyder skader kromosomer og muterer stamceller.

(Anm: Alcohol and endogenous aldehydes damage chromosomes and mutate stem cells. Nature 2017 (Published online: 03 January 2018).)

(Anm: Endogen; som skyldes indre forhold; indre | til forskjell fra eksogen (naob.no).)

(Anm: Aldehyder ETYMOLOGI sammentrukket form av nylatin alcohol dehydrogenatum 'avhydrogenisert alkohol'. 1 kjemi gruppe av kjemiske forbindelser som inneholder den funksjonelle gruppen –CHO og er viktige i kjemiske synteser, bl.a. brukt i parfymeindustrien (naob.no).)

- Fire måter alkohol negativt påvirker helsen din. (...) 1. Kreft (...) 2. Hjertesykdom (...) 3. Skader (...) 4. Nevropsykiatriske lidelser.

(Anm: Four ways alcohol is bad for your health. (…) 1. Cancer (…) 2. Heart disease (…) 3. Injury (…) 4. Neuropsychiatric disorders (medicalxpress.com 2.3.2018).)

- Hva forårsaker alkoholavhengighet?

(Anm: What causes alcohol addiction? Study investigates. Is a faulty signaling mechanism in the brain area that processes emotion the reason that only a minority of those who drink alcohol become addicted to it? (medicalnewstoday.com 27.6.2018).)

(Anm: A molecular mechanism for choosing alcohol over an alternative reward. Abstract Alcohol addiction leads to increased choice of alcohol over healthy rewards.Science. 2018 Jun 22;360(6395):1321-1326.)

- Drikking endrer ungdommers metabolittprofil. Ungdommers drikking er forbundet med endringer i metabolittprofilen, ifølge en studie publisert i tidsskriftet Alcohol. Noen av disse endringene ble funnet å korrelere med redusert volum av grå substans i hjernen, særlig hos unge kvinner som er gravide.

(Anm: Drinking Changes Young Adults’ Metabolite Profile. Adolescent drinking is associated with changes in the metabolite profile, according to a study published in the journal Alcohol. Some of these changes were found to correlate with reduced brain grey matter volume, especially in young women who are heavy drinkers. The findings shed new light on the biological implications of adolescent drinking, and could contribute to the development of new treatments. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: Grå substans er en betegnelse på de områdene av hjernen og ryggmargen som hovedsakelig består av nerveceller, i motsetning til de hvite partiene (hvit substans), som består av nervetråder og gliaceller. Kilde: Store norske leksikon.)

- Derfor vågner du tidligt dagen efter julefrokosten. Kroppen sender et signal om, at den har brug for væske for at komme i balance igen, forklarer overlæge. (- Men tømmermændssymptomer som kvalme, træthed, tørre slimhinder og et dunkende hoved kan sagtens undgås. Det bedste råd mod tømmermænd er noget så banalt som at drikke mindre, siger Jens Meldgaard Bruun.)

(Anm: Derfor vågner du tidligt dagen efter julefrokosten. Kroppen sender et signal om, at den har brug for væske for at komme i balance igen, forklarer overlæge. Holder du dig til de lyse alkoholiske drikke, når du skal til julefrokost, fordi du har hørt, at det får hovedet til at dunke lidt mindre dagen efter? Det er der ingen grund til. For det er i sidste ende mængderne, der tæller, forklarer professor Jens Meldgaard Bruun, som er overlæge på Regionshospitalet Randers' medicinske afdeling. (…) - Når du tisser meget, som man gør af den dehydrerende alkohol, så skyller du salt ud, så det er meget forståeligt, at man har lyst til vand og salt, forklarer Jens Meldgaard Bruun. Trods kvalme kan man stadig have appetit. (…) - Jo mildere alkohol man drikker ud fra procenten, jo bedre er det, fordi du bliver mindre beruset. Det er procenterne, der afgør det, men det, der i er problemet til julefrokosten, er ofte mængderne, man drikker. (…) Men tømmermændssymptomer som kvalme, træthed, tørre slimhinder og et dunkende hoved kan sagtens undgås. Det bedste råd mod tømmermænd er noget så banalt som at drikke mindre, siger Jens Meldgaard Bruun. (jyllands-posten.dk 25.11.2018).)

- Aldrig set før: Sygdom får kvinde til at tisse alkohol. En ny og højst usædvanlig tilstand får en kvinde til at tisse alkohol. For første gang har læger observeret, at en levende person brygger alkohol i sin blære på grund af en usædvanlig medicinsk tilstand. Det skriver Science Alert.

(Anm: Aldrig set før: Sygdom får kvinde til at tisse alkohol. En ny og højst usædvanlig tilstand får en kvinde til at tisse alkohol. For første gang har læger observeret, at en levende person brygger alkohol i sin blære på grund af en usædvanlig medicinsk tilstand. Det skriver Science Alert. Den mystiske sag begyndte, da en 61-årig kvinde med leverskader og dårligt behandlet diabetes besøgte University of Pittsburg Medical Centre Presbyterian Hospital i USA. Kvinden skulle på venteliste til en levertransplantation. Lægerne mistænkte, at hendes problemer skyldtes et skjult alkoholmisbrug, fordi der dukkede alkohol op i hendes urinprøver. De selvsamme prøver viste dog efter nærmere analyse, at kvinden ikke var alkoholiker. Læs også: Mand hoster blodklump op - og den er faktisk ret smuk Det hele blev endnu mere usædvanligt, da lægerne målte store mængder af glukose i kvindens urin. Glukose kendes også som blodsukker, og sygdommen diabetes er kendetegnet ved et for højt niveau af glukose i blodet. Sammen med de høje niveauer af glukose fandt lægerne også høje mængder af gærsvampe i urinprøverne. »Disse fund fik os til at teste, om gæret i blæren kunne gære sukker til at producere alkohol,« står der i sagsrapporten i Annals of Internal Medicine, skriver Science Alert. Og den teori viste sig at holde stik. (videnskab.dk 25.2.2020).)

- Hvem er mest sannsynlig å oppleve "hangxiety?" (fylleangst; fyllenerver; flatfylla etc.) Ny forskning har funnet ut at svært sjenerte mennesker er mer sannsynlig å ha fylleangstnerver som mulig svekker helsen.

(Anm: Who is most likely to experience 'hangxiety?' New research has found that very shy people are more likely to have anxiety, possibly at debilitating levels, during a hangover. The findings also suggest that for these people, "hangxiety" might signal a higher risk of alcohol dependence. Alcohol use disorder (AUD), a chronic condition, is characterized by a person's inability to "stop or control alcohol use despite adverse social, occupational, or health consequences." AUB reportedly affects around 15 million adults in the United States and over 620,000 adolescents aged 12–17. Its symptoms may be either mild or severe, and there are several factors that raise the risk of AUD. These include family history, social pressure, and stress. New research suggests that experiencing anxiety during a hangover might also indicate whether a person is more likely to develop AUD — at least if that person is an introvert. Beth Marsh — currently a research assistant in the Department of Clinical, Educational, and Health Psychology at University College London in the United Kingdom — is the first author of the study, which now appears in the journal Personality and Individual Differences.  (medicalnewstoday.com 9.12.2018).)

(Anm: Hangxiety (drugs) The feeling of overwhelming guilt, stress, and worry you experience the day after a drinking bingeHang-over Anxiety. Hangxiety! (urbandictionary.com).)

- ALKOHOLIKERE: Flere hundre ungdommer som blir innbragt med alkoholforgiftning har alkoholproblemer. Dette kommer fram i en kartlegging Legevakten har gjort.

Ungdom på flatfylla har alkoholproblemer
dagbladet.no 28.12.2011
- Mange drikker daglig, sier forsker, mens Legevakten slår alarm.

ALKOHOLIKERE: Flere hundre ungdommer som blir innbragt med alkoholforgiftning har alkoholproblemer. Dette kommer fram i en kartlegging Legevakten har gjort. (...)

(Anm: EU-domstolen stanset skotsk tiltak mot flatfylla. Irske og skotske myndigheter ville innføre minstepris på alkohol for å demme opp for flatfylla. EU-domstolen sier nei, fordi det hindrer flyten av billig importert øl. (aftenposten.no 10.1.2016).)

- Leger vegrer seg for å spørre om alkoholvaner. (- Venter til det har blitt et problem, sier forsker.) (- Det er mange gode grunner til å snakke om alkohol, mener Lid. Spesielt ved helseproblemer som kan skyldes alkohol, for eksempel søvnproblemer, depresjon eller høyt blodtrykk. Så hvorfor tør ikke, eller utsetter, helsepersonell å snakke om det?)

(Anm: Alkohol og helse. Leger vegrer seg for å spørre om alkoholvaner. - Venter til det har blitt et problem, sier forsker. (Vi.no): - Hvis vi ikke gjør alkohol til et tema, får vi heller ikke anledning til å gjøre noe, sier Torgeir Gilje Lid. Han er forsker, spesialist i allmennmedisin og har jobbet som fastlege i 25 år. I sin doktorgradsavhandling intervjuet han et titalls leger og avdekket en høy terskel for å snakke om alkohol. Mange sa de ventet til det var gått for langt og blitt et problem. - Før det blir et problem kan man lettere gjøre endringer. Men da snakker man jo ikke om det. Det er mange gode grunner til å snakke om alkohol, mener Lid. Spesielt ved helseproblemer som kan skyldes alkohol, for eksempel søvnproblemer, depresjon eller høyt blodtrykk. Så hvorfor tør ikke, eller utsetter, helsepersonell å snakke om det? (vi.no 6.8.2018).)

- Advarer mot ungdomsfylla i SYDEN: Professor: – Norske foreldre må skjerpe seg.

(Anm: Advarer mot ungdomsfylla i SYDEN: Professor: – Norske foreldre må skjerpe seg. Ungdommene dro på tur i forkant av neste års russetid, og ble fredag morgen arrestert på den greske ferieøya Kos. Fredag ettermiddag ble ungdommene løslatt. De skal ha blitt pågrepet for slåssing og for å ikke samarbeide med politiet. Professor i pedagogikk ved UiO Stein Erik Ulvund mener det er foreldrenes ansvar å unngå slike situasjoner, så lenge barna enda ikke er myndige. (tv2.no 31.7.2018).)

- Forsker mener det er mer synlig slåssing blant russen etter NRK-serien «Skam». (- For kort tid siden kom det også tall fra ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo om at flere ungdommer i dag er utsatt for vold enn før. Rusmiddelbruk har også økt, sier von Soest til NTB.)

(Anm: Forsker mener det er mer synlig slåssing blant russen etter NRK-serien «Skam». Det er ikke noe nytt at russen bryter grenser, men forsker Willy Pedersen er bekymret for at vold i økende grad er blitt en del av pakka. Den siste tiden har flere representanter for neste års russekull vært involvert i slåsskamper og voldsepisoder i Hellas. (…) Han mener fenomenet ble mer synlig med NRK-serien Skam, der «vestkant-badboy» William slår en gutt fra en annen russebuss i hodet med en flaske. «Hipsterjenta» Nora er fascinert av William, på tross av at hun ikke liker oppførselen hans. (…) For kort tid siden kom det også tall fra ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo om at flere ungdommer i dag er utsatt for vold enn før. Rusmiddelbruk har også økt, sier von Soest til NTB. (…) – Det er ikke et hellig sted hvor ungdom har total frihet og kontroll. Hver eneste mai er det episoder med voldtekter. At ungdom skal få være i fred og overstadig beruset i autonome soner, er noe vi kan stille spørsmål ved, sier han. (NTB) (dagsavisen.no 7.8.2018).)

- Arm som dovner bort om natten. De fleste har opplevd å våkne om natten med en arm som har dovnet bort. Stort sett får man følelsen tilbake i løpet av noen minutter. Men dersom presset på nerven blir langvarig, kan også skaden bli det. (- Alkohol kan bidra til langvarige plager.)

(Anm: Arm som dovner bort om natten. De fleste har opplevd å våkne om natten med en arm som har dovnet bort. Stort sett får man følelsen tilbake i løpet av noen minutter. Men dersom presset på nerven blir langvarig, kan også skaden bli det. Ulike skader kan forårsake nerveskade som gir slike symptomer, men dersom du opplever at slike lammelser kommer mens du sover, er årsaken vanligvis at nerven har kommet i klem. De fleste våkner av ubehaget, og ved å skifte stilling eller bevege armen litt, kommer følelsen tilbake. (…) Alkohol kan bidra til langvarige plager Det som ofte har skjedd når plagene blir mer langvarige, er at man legger seg beruset, og sovner med armen i en ugunstig posisjon. Er du beruset oppdager du ikke ubehaget så lett. (nhi.no 27.7.2018).)

- Høyre innfører nye retningslinjer etter varslingssakene. (- «Vi vil alltid sørge for at det er tilstrekkelig antall ansvarlige til stede som er edru. Alle sentrale tillitsvalgte og ansatte skal ha en ansvarlig omgang med alkohol».)

(Anm: Høyre innfører nye retningslinjer etter varslingssakene. (…) NYE REGLER: generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset, og resten av partiet har nå innført nye retningslinjer. (…)  «Vi vil alltid sørge for at det er tilstrekkelig antall ansvarlige til stede som er edru. Alle sentrale tillitsvalgte og ansatte skal ha en ansvarlig omgang med alkohol». Det er en av retningslinjene som partiet Høyre nå har innført i kjølvannet av #metoo-skandalen. På et sentralstyremøte søndag diskuterte – og vedtok – partiet de nye retningslinjene til partiet. (nrk.no 10.6.2018).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Halvparten av norske drap begått av rusede.

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

- Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk.

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

- Sjøfartsdirektoratet: Bekymret for at det skal skje flere alvorlige vannscooterulykker. (- I helgen var det to vannscooterulykker, den ene endte fatalt.) (- Den profilerte og populære langrennsløperen Vibeke Skofterud omkom i en vannscooterulykke i Arendal sommeren for to år siden.)

(Anm: Sjøfartsdirektoratet: Bekymret for at det skal skje flere alvorlige vannscooterulykker. I helgen var det to vannscooterulykker, den ene endte fatalt. Sjøfartsdirektoratet frykter flere nå som sesongen er i gang. To menn i 30-årene ble lørdag formiddag funnet døde etter en vannscooterulykke ved Hvaler utenfor Fredrikstad. Lørdag ettermiddag var det en ny vannscooterulykke, i Sykkylven på Sunnmøre. Der ble to menn, en i 20-årene og en i 30-årene, fraktet til Ålesund sykehus med ambulanse og luftambulanse. Hvordan det går med dem, kunne ikke politiet si noe om søndag ettermiddag. (…) To av vannscooter-dødsfallene skjedde i 2018 og to nå i helgen. Den profilerte og populære langrennsløperen Vibeke Skofterud omkom i en vannscooterulykke i Arendal sommeren for to år siden. (aftenposten.no 24.5.2020).)

- Hoksrud vil ikke ha sertifikat på vannskuter. (- Til tross for to dødsulykker på kort tid, mener Bård Hoksrud at sertifikat på vannskuter ikke er veien å gå.)

(Anm: Hoksrud vil ikke ha sertifikat på vannskuter. Til tross for to dødsulykker på kort tid, mener Bård Hoksrud at sertifikat på vannskuter ikke er veien å gå. (…) Han er forsiktig med å kommentere de to dødsulykkene med vannskuter som har skjedd den siste uken, men peker likevel på at begge ulykkene skjedde om natten. Les egen sak om Skofterud-ulykken: Etterforskningen av Skofterud-ulykke nærmer seg slutten (h-avis.no 30.7.2019).)

- Elden kritisk til at politiet oppga at Vibeke Skofterud hadde promille.

(Anm: Elden kritisk til at politiet oppga at Vibeke Skofterud hadde promille. Advokat John Christian Elden er kritisk til at politiet gikk ut med at Vibeke Skofterud hadde over 0,8 i promille da hun omkom i en vannscooter-ulykke. (…) Politiadvokat Unni Guldberg i Agder-politiet svarer VG at opplysningen ble gitt ut til pressen i samråd med Skofteruds pårørende og at det ville vært rart om politiet holdt opplysningen tilbake. (nrk.no 4.9.2018).)

- Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens.

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

- Hvordan forårsaker alkohol kreft? En ny studie som ser på blodstamceller avdekket ferske detaljer som omgir mekanismene der alkohol øker risikoen for å utvikle kreft. Alkohol er kjent for å øke risikoen for ikke færre enn syv typer kreft.

(Anm: How does alcohol cause cancer? A new study looking at blood stem cells uncovered fresh details surrounding the mechanisms by which alcohol raises the risk of developing cancer. Alcohol is known to raise the risk of no fewer than seven types of cancer. These are mouth, upper throat (pharynx), voice box (laryngeal), esophageal, breast, liver, and bowel cancer. Though the links are established, exactly how alcohol works to induce malignancy is not as well-understood. Several mechanisms are thought to be at work. Most previous studies have only examined cells in the laboratory, looking at changes in them after exposure to alcohol (ethanol). Recently, researchers from MRC Laboratory of Molecular Biology in Cambridge, United Kingdom, set out to gain a clearer picture of the alcohol-cancer relationship using whole animals. Their study, which was funded by Cancer Research U.K., is published this week in the journal Nature. (medicalnewstoday.com 4.1.2018).)

- Rasende over taxfree-feller på Gardermoen. (- Rektor Trond Blindheim (innfelt) ved Høyskolen Kristiania er sterk kritisk til at Avinor leder folk unødvendig inn i taxfree-butikkene på Gardermoen.) (- Tenk å bli belønnet med rabatt på alkohol, sigaretter og sukker fordi man har vært ute og reist? Det er like dumt som å gi de hjemkomne reisende kvoterabattkort på Vinmonopolet, sier Blindheim.)

(Anm: Rasende over taxfree-feller på Gardermoen. (…) Rektor Trond Blindheim (innfelt) ved Høyskolen Kristiania er sterk kritisk til at Avinor leder folk unødvendig inn i taxfree-butikkene på Gardermoen. Når du reiser til utlandet fra Oslo Lufthavn blir reisende ledet rett inn i taxfree-butikkene. Selv om det er mulig å gå utenom viser alle skilt deg rett inn i butikkene med stabler av sprit, øl og sjokolade. – Kynisk, mener markedsføringsekspert. (…) -Det er frekt og kynisk, mener Blindheim. Han setter følgende ord på Avinors fremgangsmåte: -Grådighet. (…) Blindheim er ikke bare rasende over taxfree-korridorene på Gardermoen, men mener at hele taxfree-ordningen er noe stort tøys som burde vært avskaffet: -Taxfree-ordningen er noe med det mest idiotiske jeg kan tenke meg. Tenk å bli belønnet med rabatt på alkohol, sigaretter og sukker fordi man har vært ute og reist? Det er like dumt som å gi de hjemkomne reisende kvoterabattkort på Vinmonopolet, sier Blindheim. (flysmart.no 1.6.2018).)

- Kabinansatte i SAS og Norwegian vil bremse alkoholsalget på norske flyplasser. Økt fyll blant reisende setter flysikkerheten i fare, mener kabinforeningene i SAS og Norwegian. (- Antall innmeldte saker med passasjerer som lager bråk på norsk fly, økte fra 161 saker i 2017 til 254 saker i fjor.)

(Anm: Kabinansatte i SAS og Norwegian vil bremse alkoholsalget på norske flyplasser. Økt fyll blant reisende setter flysikkerheten i fare, mener kabinforeningene i SAS og Norwegian. De ber om kutt i skjenking på flyplasser og taxfree-salg. Foreningene ber også om at taxfree-poser ved avgangsutsalgene blir forseglet, ifølge medlemsbladet for Parat Luftfart. De tar også til orde for at det må innføres forbud mot taxfree-salg av små miniatyrflasker med brennevin, ifølge Flysmart24. – Vi ser at passasjerer stadig oftere drikker seg overstadig beruset og slår seg vrang om bord. Dette truer sikkerheten for alle, sier leder René-Charles Gustavsen i Norwegian Kabinforening til Parat Luftfart. (…) Overfor Parat Luftfart bekrefter Luftfartstilsynet at antall innmeldte saker med passasjerer som lager bråk på norsk fly, økte fra 161 saker i 2017 til 254 saker i fjor. Gustavsen tror det egentlige tallet er langt høyere. Han mener det er en underrapportering hos selskapene. Avinor opplyser at de er i dialog med de ulike aktørene på norske flyplasser. (aftenposten.no 30.9.2019).)

- Alkohol og endogene aldehyder skader kromosomer og muterer stamceller.

(Anm: Alcohol and endogenous aldehydes damage chromosomes and mutate stem cells. Nature 2017 (Published online: 03 January 2018).)

(Anm: Endogen; som skyldes indre forhold; indre | til forskjell fra eksogen (naob.no 7.1.2018).)

(Anm: Aldehyder ETYMOLOGIsammentrukket form av nylatin alcohol dehydrogenatum 'avhydrogenisert alkohol'. 1 kjemi gruppe av kjemiske forbindelser som inneholder den funksjonelle gruppen –CHO og er viktige i kjemiske synteser, bl.a. brukt i parfymeindustrien (naob.no 7.1.2018).)

- Actis reagerer på slapt forslag til alkoholmerking i EU. Rusfeltets samarbeidsorganisasjon Actis mener forslag til alkoholmerking i EU er for dårlig.

(Anm: Actis reagerer på slapt forslag til alkoholmerking i EU. Rusfeltets samarbeidsorganisasjon Actis mener forslag til alkoholmerking i EU er for dårlig. Organisasjonen mener Norge bør kjøre sitt eget løp. For ett år siden fikk alkoholbransjen pålegg fra EU om å legge fram forslag til en frivillig merkeordning av drikkevarer med alkoholinnhold, og mandag ettermiddag kom forslagene. Øl-, vin-, sider- og spritbransjen i EU vil innen 2021 gi digital informasjon om innhold i varene, men går ikke inn for krav om å merke emballasje. (aftenbladet.no 13.3.2018).)

- Ny studie: Ett ekstra glass vin i uken kan forkorte livet med 30 minutter.

(Anm: Ny studie: Ett ekstra glass vin i uken kan forkorte livet med 30 minutter. De anbefalte grensene for alkoholinntak er altfor høye i mange land, slår en omfattende studie fast. Folk som drikker mer enn syv alkoholenheter i uken, har større risiko for å dø tidlig enn dem som drikker mindre, er konklusjonen i et nytt, stort forskningsprosjekt. Studien ble publisert i fagtidsskriftet Lancet torsdag. Den baserer seg på tall fra 83 forskningsprosjekter i 19 land som har fulgt over 600.000 mennesker som drikker alkohol. Konklusjonen er at folk som drikker mer enn syv alkoholenheter i uken, har større risiko for å dø tidlig enn dem som drikker mindre. I Norge regnes én enhet alkohol som en 0,33 cl flaske øl eller ett lite glass vin på 12,5 cl. Se faktaboks. (…) Kronikk: Ungdomsvold halvert på åtte år. Mindre alkohol og mer skjermbruk kan være forklaringer  (aftenposten.no 13.4.2018).)

(Anm: Study backs alcohol UK limit of six glasses of wine a week. A massive study supports the UK’s latest guidance on alcohol, which recommends a limit of 100 g alcohol a week—around five to six standard glasses of wine or pints of beer.1 This limit is much lower than that recommended in many other countries. The study, published in the Lancet, includes data from 599 912 current drinkers taken from 83 prospective studies in 19 high income countries. It found an increase in all causes of death above 100 g alcohol a week. BMJ 2018;361:k1630 (Published 13 April 2018).)

(Anm: Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies. (…) Interpretation In current drinkers of alcohol in high-income countries, the threshold for lowest risk of all-cause mortality was about 100 g/week. For cardiovascular disease subtypes other than myocardial infarction, there were no clear risk thresholds below which lower alcohol consumption stopped being associated with lower disease risk. These data support limits for alcohol consumption that are lower than those recommended in most current guidelines. Lancet 2018;391(10129):1513–1523 (14 April 2018).)

- Alkoholstudie mislyktes å søke FDA om godkjenning, bryter muligens mot statlige regler. (- Innrulleringen i "Moderate Alcohol and Cardiovascular Health" ble suspendert i mai i forbindelse med bekymringer for at statlige tjenestemenn anmodet om økonomisk støtte til studien fra firmaer som selger alkoholholdige drikker, og sist uke annonserte Anheuser-Busch InBev at de hadde trukket sin støtte.)

(Anm: Alcohol study failed to seek FDA approval, possibly violating federal rules. The controversy surrounding a study of whether moderate drinking might prevent cardiovascular disease isn’t over: If one interpretation of federal regulations is correct, the study may be in violation of Food and Drug Administration requirements meant to protect the health of research volunteers. (…) The $100 million study has already been derailed by other issues. Enrollment in the “Moderate Alcohol and Cardiovascular Health” study was suspended in May over concerns that federal officials solicited funding for it from alcohol beverage makers, and last week Anheuser-Busch InBev announced that it had withdrawn its funding. (statnews.com 12.6.2018).)

- Alkoholkultur: Lykkepromillen ser annerledes ut med barneøyne. (- Plutselig og uforklarlig atferdsendring skaper utrygghet og kan være vanskelig for små å forstå.)

(Anm: Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i AV-OG-TIL. Alkoholkultur: Lykkepromillen ser annerledes ut med barneøyne. Har du spurt barna dine hvor mye alkohol de tenker det er greit at du drikker på ferie? Det har vi. (…) Det er ikke så rart. Barn trives best med voksne som oppfører seg som de pleier. Plutselig og uforklarlig atferdsendring skaper utrygghet og kan være vanskelig for små å forstå. (dagbladet.no 26.6.2018).)

- Ser du barna?  (- Nesten 1 av 10 barn lever med en forelder som sliter med alkohol. Ser du dem?  Ligger våkne på natten. Barna bak tallet kan ofte være trøtte og slitne.) (- Og det er ikke så rart, for de har ligget våkne om natten og ventet på at bråket snart skal slutte.)

(Anm: Ser du barna? | Frid A. Hansen Psykolog- spesialist Randi Hagen Eriksrud Gen.sekr. Av-og-til. (...) Nesten 1 av 10 barn lever med en forelder som sliter med alkohol. Ser du dem?  Ligger våkne på natten. Barna bak tallet kan ofte være trøtte og slitne. Og det er ikke så rart, for de har ligget våkne om natten og ventet på at bråket snart skal slutte. Barna bak tallet har gjerne vondt i hodet eller magen, eller har muskelsmerter. Det er ikke så rart når de bærer på en stor bekymring for hvordan alt er der hjemme og hvordan det skal gå med dem og deres familie. (aftenposten.no 29.3.2018).)

- Lavt alkoholkonsum knyttes til høyere levealder. (- Personene i gruppen som rapporterte at de drakk mindre enn 100 gram alkohol per uke, hadde lavest dødelighet.) (- Avholdspersoner var ikke med i studien.)

(Anm: Lavt alkoholkonsum knyttes til høyere levealder. De som reduserer alkoholkonsumet sitt, kan øke sannsynligheten for å leve lenger og samtidig redusere risikoen for mange typer hjerte- og karsykdommer. Det viser en internasjonal befolkningsundersøkelse Folkehelseinstituttet har bidratt.  til. I undersøkelsen ble 600 000 mennesker i 19 land spurt om egen helse og alkoholkonsum. Analysene viste at det å drikke mer enn 100 gram alkohol per uke (5-6 glass vin) kunne knyttes til kortere forventet levetid. Personene i gruppen som rapporterte at de drakk mindre enn 100 gram alkohol per uke, hadde lavest dødelighet. (…) Avholdspersoner var ikke med i studien Studien omfattet kun personer som drikker alkohol, ikke de som er avholds. I følge Selmer har studien noen begrensninger. Deltagerne ble rekruttert mellom 1964 og 2010, og hver deltager ble fulgt i minimum 12 måneder. Studien så ikke på effekt av alkoholkonsum over livsløpet, og den tok ikke hensyn til at noen deltagere kunne ha redusert sitt konsum på grunn av helseproblemer. Studien var også basert på selvrapportert alkoholkonsum. (fhi.no 26.4.2018).)

(Anm: Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies. Lancet. 2018 Apr 14;391(10129):1513-1523.)

- Alkoholproblemer blant eldre. Alkoholbruken blant eldre øker. Dagens eldre har doblet sitt alkoholkonsum på bare et par tiår. En helseundersøkelse fra Nord-Trøndelag viser at 29 prosent av alkoholkonsumenter over 65 år, bruker vanedannende legemidler.

(Anm: Alkoholproblemer blant eldre. Alkoholbruken blant eldre øker. Dagens eldre har doblet sitt alkoholkonsum på bare et par tiår. En helseundersøkelse fra Nord-Trøndelag viser at 29 prosent av alkoholkonsumenter over 65 år, bruker vanedannende legemidler. Alkohol kan også påvirke andre typer legemidler og problembruk kan hindre medisinering for tilstander som diabetes og høyt blodtrykk. Utfordringene kan stille eldre ut av stand til å ivareta seg selv. (…) Ofte våger verken pårørende eller helsepersonell å spørre om alkoholvaner eller adressere alkoholrelaterte problemer. Tegn på alkoholproblematikk er dessuten vanskeligere å gjenkjenne hos eldre fordi de ofte likner generelle alderskomplikasjoner som depresjon, dehydrering, forvirrelsestilstander og demens. Rusproblemer er enklere å takle når man er yngre, fri for sykdom, stadig har en partner og ambisjoner om en fremtid. (dagsavisen.no 24.5.2018).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

- Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens.

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen.

(Anm: Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen. (Study finds link between memory loss, cognitive decline and small vessel disease in the brain. (…) The study by senior author José Biller, MD, first author Victor Del Brutto, MD, and colleagues is published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Dr. Biller is chair of Loyola Medicine's department of neurology. Dr. Del Brutto is a University of Chicago resident who did a neurology rotation at Loyola. (news-medical.net 6.6.2017).)

(Anm: Influence of antidepressants on hemostasis. (…) The data from this study, showing a direct inhibitory effect on platelets of therapeutic concentrations of sertraline, suggest that it may account for a substantial portion of the association between depression and adverse outcomes of IHD by a thrombotic mechanism. Mohammad and Mason also demonstrated an inhibition of ADP-induced platelet aggregation by the tricyclics imipramine and amitriptyline.  (...) Patients with a medical history of coagulation disorders, especially suspected or documented thrombo? cytopenia or platelet disorder, should be monitored in case of prescription of any SRI. (...) Platelet aggregation measurement by PFA is the most sensitive laboratory test in these situations, and should be considered if hemostasis tests are requested, for example before surgery. Dialogues Clin Neurosci. 2007 Mar; 9(1): 47–59.)

(Anm: Fibrinogen er et protein (globulin) som finnes oppløst i blodet. Ved blodets koagulering omdannes det til uoppløselig fibrin. Fibrinogen dannes i leveren. Lav konsentrasjon av fibrinogen, som medfører økt blødningstendens, sees ved leverlidelser og ved visse sykdommer hvor koagulasjonen finner sted diffust i blodbanen. Fibrinogenet brukes da opp (disseminert intravasal koagulasjon, DIC). Forhøyet konsentrasjon av fibrinogen ses ved en rekke tilstander som ledd i en akuttfasereaksjon (akuttfaseprotein). Forhøyet fibrinogenkonsentrasjon i blodet er forbundet med økt blodpropptendens. Kilde: Store norske leksikon.)

- Kokainavhengighet: forårsaker akselerert hjernealdring? (Cocaine dependence: a fast-track for brain ageing?)

(Anm: Kokainavhengighet: akselerert hjernealdring? (Cocaine dependence: a fast-track for brain ageing? Kokainvaner medfører tidlig aldring av hjernen (Cocaine Habit Ages Brain Prematurely) (- Brukere som regelmessig inntar kokain erfarer ofte kognitiv svikt og hjernesvinn (hjerneatrofi), og nye funn viser hvordan disse brukerne faktisk mister grå hjernemasse mye raskere enn de som ikke bruker midlet. Mol Psychiatry. 2013 Feb;18(2):134-5.)

(Anm: What happens when you mix cocaine and alcohol? (medicalnewstoday.com 3.6.2020).)

- Kokain og ecstasy (MDMA) forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner.

(Anm: Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner (Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study.) (...) "Kokain og ecstasy har vist seg å være farligere enn vi hadde forestilt oss," sa Giorgio Bronzetti, sjefsforsker ved bioteknologisk avdeling ved National Centre for Research's (CNR) . ("Cocaine and ecstasy have proved to be more dangerous than we had imagined," said Giorgio Bronzetti, chief scientist at the National Centre for Research's (CNR) biotechnology department.) Disse midlene, med sine sterke toksikologiske effekter, angriper DNA, utløser mutasjoner og endrer arvematerialet. Dette er svært bekymringsfullt for den effekten de kan ha på fremtidige generasjoner," sa han. ("These drugs, on top of their toxicological effects, attack DNA, provoking mutations and altering the hereditary material. This is very worrying for the effects it could have on future generations," he said.) (Reuters Health 5.12.2003).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus. (webmd.com 22.2.2023).)

(Anm: Mitochondrial dysfunction induces muscle atrophy during prolonged inactivity: A review of the causes and effects. Arch Biochem Biophys. 2019 Feb 15;662:49-60.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

- "Skinny fat" («tynnfet») linket til kognitiv svikt, advarer studie. Sarkopeni, som er tap av muskelmasse har en tendens til å skje naturlig med alderen.

(Anm: "Skinny fat" («tynnfet») linket til kognitiv svikt, advarer studie. Sarkopeni, som er tap av muskelmasse har en tendens til å skje naturlig med alderen. Derfor er overflødig fett hos eldre med sarkopi ikke alltid lett synlig. Men skjult fett, kombinert med tap av muskelmasse senere i livet, kan forutsi risiko Alzheimers sykdom, advarer forskere. (medicalnewstoday.com 6.7.2018).)

- Serotonin forbedrer læring, ikke bare (sinns)stemning, humør, lune. Nevrotransmitteren serotonin er knyttet til kontroll av (sinns)stemning, men bidrar også til å regulere ulike andre funksjoner, som søvn og seksuell lyst.

(Anm: Serotonin forbedrer læring, ikke bare (sinns)stemning, humør, lune. Nevrotransmitteren serotonin er knyttet til kontroll av (sinns)stemning, men bidrar også til å regulere ulike andre funksjoner, som søvn og seksuell lyst. More specifically, it appears to contribute to the speed at which we learn new information, as the researchers explain in a paper now published in the journal Nature Communications. (medicalnewstoday.com 26.6.2018).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

- Han tilføyer at Frp ikke er tilhengere av høy sukkeravgift eller høye alkohol- og tobakksavgifter, og mener norske priser bør være konkurransedyktige.

(Anm: Norsk alkoholrekord – i Sverige. Aldri før har Systembolagets grensebutikker solgt så mye alkohol. NHO-direktør mener sukkeravgiften er årsaken. (…) – Frp har i lang tid ment at norske skatter og avgifter har innvirkning på handelskonkurransen mellom land, og det ser ut til at flere nå innser at høye særavgifter er en konkurranseulempe for Norge, svarer finanspolitisk talsperson i Frp, Helge André Njåstad. Han tilføyer at Frp ikke er tilhengere av høy sukkeravgift eller høye alkohol- og tobakksavgifter, og mener norske priser bør være konkurransedyktige. (adressa.no 22.4.2018).)

- Jo mer alkohol du drikker, jo høyere blir hjertefrekvensen din, ifølge forskning presentert i dag på EHRA 2018 Congress, organisert av European Society of Cardiology. Flatfyll er blitt linket til atrieflimmer, et fenomen som kalles "feriehjertesyndrom".

(Anm: Drinking alcohol makes your heart race. The more alcohol you drink, the higher your heart rate gets, according to research presented today at EHRA 2018 Congress, organized by the European Society of Cardiology. Binge drinking has been linked with atrial fibrillation, a phenomenon called "the holiday heart syndrome". The connection was initially based on small studies and anecdotal evidence from the late 1970s. The Munich Beer Related Electrocardiogram Workup (MunichBREW) study was conducted by researchers from the LMU University Hospital Munich Department of Cardiology, supported by the German Cardiovascular Research Centre (DZHK) and the European Commission. It was the first assessment of the acute effects of alcohol on electrocardiogram (ECG) readings. The study included more than 3,000 people attending the 2015 Munich Oktoberfest. (medicalxpress.com 18.3.2018).)

(Anm: Julestress og ”feriehjerte”. Derfor er måtehold viktig i høytidene. (…) Tilstanden “feriehjerte” eller “feriehjertesyndrom” oppsto på 1970-tallet, og er en betegnelse på hjerterytmeforstyrrelser, særlig høy puls og hjerteflimmer, blant friske personer. (lhl.no 18.12.2014).)

- Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk.

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

- Smertestillende: Derfor bør du droppe smertestillende dagen derpå. (- Det som skjer når du drikker alkohol er at du blir glemsk, koordinasjonen blir dårlig og du blir desorientert. ) (- Samtidig kan et høyt alkoholinntak gi skader på flere organer, som igjen kan gi blødninger - spesielt i mage- og tarmsystemet. - I verste fall er alkohol faktisk et giftmiddel du kan dø av.)

(Anm: Smertestillende: Derfor bør du droppe smertestillende dagen derpå. Alkohol og smertestillende skal ikke blandes, og helst skal du holde deg unna paraceten dagen derpå også. (…) Øker den farlige effekten av alkoholen Men så gjør du det likevel, og hva skjer da? Lossius forklarer at når du drikker alkohol så vil kroppen reagere på en forgiftning. - Det samme gjelder medikamenter, og når du tar smertestillende så tåler du mindre alkohol. Det som skjer når du drikker alkohol er du blir glemsk, koordinasjonen blir dårlig og du blir desorientert. Bevisstheten reduseres mer og mer jo mer du drikker. Samtidig kan et høyt alkoholinntak gi skader på flere organer, som igjen kan gi blødninger - spesielt i mage- og tarmsystemet. - I verste fall er alkohol faktisk et giftmiddel du kan dø av. Flere nordmenn dør av alkoholforgiftning enn av heroinoverdoser, forteller Lossius. (kk.no 25.3.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Hodepine (hodepinepiller) (mintankesmie.no).)

- Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom.

(Anm: Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease. (…) Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print].)

(Anm: Alkoholisk leverskade. Langvarig og høyt alkoholforbruk vil skade leveren. Det fører til fettlever, leverbetennelse og til sist skrumplever. (nhi.no 24.5.2017).)

- Fettlever: Fettlever er vanligere enn du tror.

(Anm: Fettlever: Fettlever er vanligere enn du tror. Fettlever er gjerne forbundet med et stort inntak av alkohol, men kan ha flere årsaker enn det, og forekomsten øker. (…) Ikke-alkoholisk fettlever har på sin side stor sammenheng med diabetes type 2 og med overvekt, men årsaken til fettlever kan være sammensatt. I dag har 1 av 5 unge voksne i USA fettlever, mens Norge følger etter, forteller Vesterhus. (…) Overskudd av sukker legger seg som fett i leveren. Og et usunt kosthold med mye kalorier, fett og sukker er viktigste årsak til det. Samtidig øker også alkoholkonsumet vårt. (kk.no 14.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Legeforeningen gjennomgår egen alkoholpolitikk. Nå vil Legeforeningen se på reglene for alkoholserveringen på egne arrangement. (I forbindelse med vinterens #MeToo-aksjon, og legenes opprop #Utentaushetsplikt, har det fremkommet forslag om at Legeforeningen ikke lenger bør servere alkohol på egne arrangementer, og at hver enkelt må kjøpe alkohol med egne private midler.)

(Anm: Legeforeningen gjennomgår egen alkoholpolitikk. Nå vil Legeforeningen se på reglene for alkoholserveringen på egne arrangement. (…) I forbindelse med vinterens #MeToo-aksjon, og legenes opprop #Utentaushetsplikt, har det fremkommet forslag om at Legeforeningen ikke lenger bør servere alkohol på egne arrangementer, og at hver enkelt må kjøpe alkohol med egne private midler. (dagensmedisin.no 16.3.2018).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

- MGH-forskere gir direkte link mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom.

(Anm: MGH-forskere gir direkte link mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom. (MGH researchers provide direct link between ‘leaky gut’ and chronic inflammatory disease.) (…) In an article published in Annals of the New York Academy of Sciences, lead author Craig Sturgeon, a graduate student in the Mucosal Immunology and Biology Research Center (MIBRC) at MGH, and colleagues provide a direct link between increased permeability of the small intestine and chronic inflammatory disease. They describe how inducing colitis in transgenic mice with two copies of the zonulin-producing gene variant led to significantly more severe symptoms and increased mortality compared with inducing colitis in animals without the zonulin gene. (news-medical.net 20.4.2017).)

- Lekk tarm biomarkører for depresjon og selvmordsatferd. (- Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior.)

(Anm: Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior. Abstract OBJECTIVE: Inflammation is associated with major depressive disorder (MDD) and suicidal behavior. According to the "leaky gut hypothesis", increased intestinal permeability may contribute to this relationship via bacterial translocation across enterocytes. We measured plasma levels of gut permeability markers, in patients with a recent suicide attempt (rSA), MDD subjects with no history of a suicide attempt (nsMDD), and healthy controls (HC), and related these markers to symptom severity and inflammation. CONCLUSION: The "leaky gut hypothesis" may improve our understanding of the link between inflammation and suicidal behavior. These findings should be considered preliminary until replicated in larger cohorts. Acta Psychiatr Scand. 2018 Oct 22.)

- Vil tørrlegge heile Arbeidarpartiet. SANDANE/FØRDE (NRK): Fleire på grasrota i Ap vil ha slutt på drikking i politikken.

(Anm: Vil tørrlegge heile Arbeidarpartiet. SANDANE/FØRDE (NRK): Fleire på grasrota i Ap vil ha slutt på drikking i politikken. Partileiar Jonas Gahr Støre avviser ikkje forslaget. – Ap er eit statsberande parti. Og skal du vere statsberande, bør du i det minste vere edru. Det seier Arnar Kvernevik som leiar Gloppen Arbeidarparti. (nrk.no 9.3.2018).)

- Kaoset i Holmenkollen: Tåler ikke store arrangementer. (- Fyll skal være mye av årsaken.)

(Anm: Kaoset i Holmenkollen: Tåler ikke store arrangementer. Hva gjør man når kaoset oppstår i Holmenkollen? Ambulanser og brannbiler ble stangende i kø lørdag ettermiddag. Publikum tok seg til rette og ga opp politiets anvisninger. Fyll skal være mye av årsaken. (dagsavisen.no 11.3.2018).)

- Storforbrugere af alkohol får langt oftere demens. Især tidlig demens er knyttet til massivt alkoholforbrug, viser et stort, fransk studie. (- Personer med et stort alkoholforbrug forkorter i gennemsnit deres liv med mere end 20 år. Og demens er én af de vigtigste årsager, fortæller han.)

(Anm: Storforbrugere af alkohol får langt oftere demens. Især tidlig demens er knyttet til massivt alkoholforbrug, viser et stort, fransk studie. Personer med et stort alkoholforbrug forkorter i gennemsnit deres liv med mere end 20 år ifølge et stort, nyt stuide. Forskere har undersøgt registerdata over hospitalsindlæggelser i Frankrig i årene 2008-2013. Den vigtigste risikofaktor Det nye studie er det største af sin slags ifølge pressemeddelelsen fra Centre for Addiction and Public Health i Canada. Fundene indikerer, at et massivt alkoholindtag er den vigtigste risikofaktor for alle demenstyper, men især tidlig demens, der rammer personer under 65 år, fortæller Jürgen Rehm ved Institute for Mental Health Policy Research, Canada, i pressemeddelelsen. Personer med et stort alkoholforbrug forkorter i gennemsnit deres liv med mere end 20 år. Og demens er én af de vigtigste årsager, fortæller han. Læs også: Paradoks: Hvorfor drikker vi alkohol? (videnskab.dk 4.3.2018).)

– KrF: Ingen støtte til lengre alkohol-åpningstider.

(Anm: KrF: Ingen støtte til lengre alkohol-åpningstider. JELØY (VG) KrF-leder Knut Arild Hareide kaller den nye regjeringserklæringen for «vag». Han gjør det klart at han vil forsøke å stoppe utvidede pol-åpningstider og mer søndagshandel. (vg.no 14.1.2018).)

- Høyre-Frp-Venstre-regjeringen vil tillate salg av alkohol til klokken 21 på hverdager og lørdager.

(Anm: Erna Solberg: Her er plattformen til den blågrønne regjeringen. (…) Høyre-Frp-Venstre-regjeringen vil nemlig tillate salg av alkohol til klokken 21 på hverdager og lørdager. (nrk.no 14.1.2018).)

- Klæbo om å være avholds: - Jeg tror det er smart.

(Anm: Klæbo om alko-kutten: - Jeg kan gjerne bli med ut, bare at jeg ikke putter alt mulig inn. Utviklingen sto stille. Så kom Johannes Høsflot Klæbo (21). Nå står konkurrentene stille. (dagbladet.no 8.2.2018).)

(Anm: Drama i Kollen-femmila. Kollen-tilskuere kastet øl på svensk langrennsstjerne: - Syke tilstander. (...) Johannes Høsflot Klæbo skrapet opp skiene på en ølkork og falt, mens tilskuere kastet øl på svenske Daniel Rickardsson. (dagbladet.no 11.3.2018).)

- Ungdommer som drikker lever i øyeblikket. (- Ungdom som drikker lever nå og tenker ikke på framtiden.)

(Anm: Ungdommer som drikker lever i øyeblikket. Ungdom som drikker lever nå og tenker ikke på framtiden. Det henger sammen med forbrukersamfunnet vi lever i, mener dansk forsker. Om studien: Undersøkelsen av ungdommens bruk av rusmidler er en del av Barneforløpsundersøkelsen, hvor SFI har fulgt 6000 danske barn siden fødselen i 1995. (forskning.no 17.10.2012).)

– Fylla er harry – Dagens idealer henger ikke sammen med fylla. Fylla er litt harry, litt ut.

(Anm: Skåler uten alkohol. Daniela (23) og Arash (24) elsker å feste, men drikker ikke. – Fylla er litt harry, litt ut, sier rusekspert. (…) – Fylla er harry – Dagens idealer henger ikke sammen med fylla. Fylla er litt harry, litt ut. Det er gammeldags å sitte på bar og være så full at du ikke kan snakke. Det ligger ikke noe vinner-image i det, sier klinikkdirektør Kari Lossius ved Bergensklinikkene. (nrk.no 27.8.2016).)

(Anm: - Sex er mye bedre edru. Ida Maria savner ikke den ville tida. (dagbladet.no 9.3.2018).)

- En av fem har opplevd upassende drikking i båt. (- Ifølge NRK gjenopptar KrF forslaget fra 2015 om å senke promillegrensen til sjøs. – Vi har en ulykkesstatistikk som sier at cirka 25 prosent av alle drukningsulykkene skyldes bruk av alkohol, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan.)

(Anm: En av fem har opplevd upassende drikking i båt. En av fem har opplevd alkoholbruk i båt som upassende, ifølge en undersøkelse gjort for alkovettorganisasjonen Av-og-til. Blant båtførere er tallet enda høyere. For å føre større båter i Norge gjelder en promillegrense på 0,2, mens det er lov å føre fritidsbåter under 15 meter i lengde med opptil 0,8 i promille. (…) Ifølge NRK gjenopptar KrF forslaget fra 2015 om å senke promillegrensen til sjøs. – Vi har en ulykkesstatistikk som sier at cirka 25 prosent av alle drukningsulykkene skyldes bruk av alkohol, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Forslaget legges fram til høsten. – Folk, også på Stortinget, vil forstå at det er viktig med en promillegrense på 0,2, sier Grøvan. (©NTB) (nettavisen.no 28.7.2018).)

- Høyt alkoholforbruk øker risikoen for demens. Alkohol er en viktig risikofaktor i utviklingen av alle typer demens, særlig tidlig demens. (- Studien baserte seg på data fra over en million pasienter med ulike demensdiagnoser. Av de 57 000 som var rammet av tidlig demens var hele 57 prosent relatert til kronisk overforbruk av alkohol. Samlet sett var alkoholmisbruk assosiert med tre ganger større risiko for alle typer demens.)

(Anm: Høyt alkoholforbruk øker risikoen for demens. Alkohol er en viktig risikofaktor i utviklingen av alle typer demens, særlig tidlig demens. Det viser stor fransk studie. Det er gjort mange studier på demens og alkohol, de fleste av disse har fokusert på hvordan moderat alkoholkonsum kan redusere sjansen for å få demens. Nå har imidlertid et stort fransk studie publisert i The Lancet Public Healthvist at overforbruk av alkohol er en betydelig risikofaktor for å utvikle demens. Særlig gjelder dette dem som rammes av demens før de er 65 år, såkalt tidlig demens. Studien baserte seg på data fra over en million pasienter med ulike demensdiagnoser. Av de 57 000 som var rammet av tidlig demens var hele 57 prosent relatert til kronisk overforbruk av alkohol. Samlet sett var alkoholmisbruk assosiert med tre ganger større risiko for alle typer demens. Det er særlig menn som rammes av den tidlige formen for demens. Mens kvinner generelt oftere blir demente, var nesten to tredjedeler av dem som ble rammet av tidlig demens menn. (nrk.no 23.2.2018).)

- Eldre og alkohol et tabubelagt område: Avslører dramatisk misbruk: - Bestemor drikker i smug. (- To omfattende forskningsrapporter - begge fra 2017 - avdekker et sterkt økende rusproblem blant de eldre.)

(Anm: Eldre og alkohol et tabubelagt område: Avslører dramatisk misbruk: - Bestemor drikker i smug. Alkoholforbruket er fordoblet blant eldre. Skammen er stor blant kvinner som mister kontrollen. (…) To omfattende forskningsrapporter - begge fra 2017 - avdekker et sterkt økende rusproblem blant de eldre. 29 prosent av alkoholkonsumenter over 65 år bruker også vanedannende legemidler, viser en helseundersøkelse fra Nord-Trøndelag. Også rapporten til Actis (rusfeltets samarbeidsorgan) viser betydning økning av godt voksne med rusproblemer. (dagbladet.no 17.10.2017).)

- Faktasjekk: Drikker eldre dobbelt så mye? (- Dette er faktisk ikke sikkert.)

(Anm: Faktasjekk: Drikker eldre dobbelt så mye? Det har VG faktisk ikke dekning for å skrive - når tallene er flere tiår gamle. Avisen slo opp 10-20 år gamle tall som en nyhet, viser faktasjekken. (…) Dette er faktisk ikke sikkert. Konklusjon I artikkelen viser VG til et Actis-notat publisert i 2017. I notatet refereres det til tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), som ble gjennomført i 1996 og 2007. Disse tallene sier noe om utviklingen i alkoholkonsum blant dem som deltok i HUNT i denne tidsperioden, men kan ikke si noe om utviklingen blant dagens eldre de siste årene. VG har ikke dekning for å påstå at eldre drikker dobbelt så mye og at det har vært en dramatisk økning de siste årene. (medier24.no 3.3.2018).

- Da han pensjonerte seg tok alkoholen over: – Livet ble et levende helvete.

(Anm: Da han pensjonerte seg tok alkoholen over: – Livet ble et levende helvete. En ny rapport slår fast at dagens eldre har doblet alkoholforbruket sammenlignet med for et par tiår siden. Da mannen i midten av 70-årene ble pensjonist mistet han kontrollen over alkoholinntaket. – Dagene jeg ikke hadde avtaler satt jeg hjemme i slåbroken og drakk hele dagen, forteller han. (…) VG+: Slik ødelegger alkohol søvnen din (vg.no 11.2.2018).)

- Eldres alkoholmisbruk utbredt i Syden: Sjømannskirken bekymret: - Har sett folk drikke en liter ren alkohol om dagen.

(Anm: Eldres alkoholmisbruk utbredt i Syden: Sjømannskirken bekymret: - Har sett folk drikke en liter ren alkohol om dagen. Opphopning av alkoholskader på sykehus. (Dagbladet:) For et par år siden hadde Sjømannskirkens diakon i Torrevieja, Jostein Obrestad, en samtale han ikke glemmer. Han sto sammen med sosialarbeideren på det lokale sykehuset. «Hva skal vi gjøre?», spurte hun. «Nesten 80 prosent av innleggelsene på sykehuset er nå alkoholrelatert.» Bare noen få av de innlagte på sykehuset var nordmenn. Samtidig er det et faktum at alkoholforbruket blant eldre øker alarmerende i Norge og at en god del nordmenn lar seg forføre av alkohol i land som Spania. - Billig alkohol er fortsatt et viktig trekkplaster, sier Obrestad. - Det er kultur for å drikke. Noen starter med whisky klokka ti, og fortsetter utover dagen. (dagbladet.no 30.10.2017).)

- Alkoholsalg: - Utvidede åpningstider i butikk fører til økt alkoholforbruk. Kan føre til mer vold, ulykker og selvmord, mener ekspert.

(Anm: Alkoholsalg: - Utvidede åpningstider i butikk fører til økt alkoholforbruk. Kan føre til mer vold, ulykker og selvmord, mener ekspert. Se for deg at du skal på fest på lørdagskvelden, klokka nærmer seg seks og du må løpe til butikken for å rekke ølsalget. Eller at du er på ferie i utlandet, og gleder deg over at de har alkoholsalg nærmest døgnet rundt. Høres det kjent ut? (…) Bidrar til mer drikking - Forskning viser at utvidede åpningstider i butikk fører til økt alkoholforbruk i befolkningen, sier Ingeborg Margrete Rossow, som er seniorforsker innen rusmidler og tobakk ved Folkehelseinsituttet og professor UiO. Norsk helseinformatikk opplyser at ti prosent av voksne i Norge drikker på en måte som medfører stor risiko for helseskade og avhengighet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at rundt 70 000 nordmenn drikker alkohol tilsvarende en kvart liter brennevin hver dag. LES OGSÅ: Dette gjør alkoholen med handlingene dine (kk.no 10.2.2018).)

- MR-skanning avslører hvorfor folk ofte blir aggressive etter å ha drukket alkohol.

(Anm: MRI scans reveal why people often become aggressive after drinking alcohol. The study was led by Thomas Denson of the University of New South Wales in Australia in the journal Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience which is an official journal of the Psychonomic Society and is published by Springer. (news-medical.net 12.2.2018).)

- Fylleangst. Dette gjør alkoholen med handlingene dine. - Alkoholens påvirkning på hjernen gjør at vi handler annerledes når vi er fulle, forklarer eksperter. (- Det kan påvirke atferd og gjøre oss mer kritikkløse. Man vet derimot ikke helt hvordan mekanismen fungerer, men man vet at rusinntak fører til dopaminfrigjøring i hjernen. Dette gir økt velvære, og man kan ikke utelukke at også hjernens kontrollfunksjon påvirkes av dette, sier hun til KK.no.)

(Anm: Fylleangst. Dette gjør alkoholen med handlingene dine. - Alkoholens påvirkning på hjernen gjør at vi handler annerledes når vi er fulle, forklarer eksperter. De fleste av oss kjenner til godfølelsen vi får av å drikke noen glass vin med venninner og ha gode samtaler. Kanskje vi blir så fnisete at vi deler pinlige ting om sex-livet vårt? Mange av oss kjenner også til følelsen av å bli veldig full og få ganske fikse ideer som gjør at vi vrir oss i anger dagen derpå. Hvorfor gjør vi dette gang på gang når vi er påvirket av alkohol? (…) Camilla Methlie er overlege ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Hun forklarer at alkohol virker inn på det området i hjernen vår som kalles prefrontal cortex, der hjernens kontrollfunksjon ligger. - Allerede ved lav promille ser man at den overordnede kontrollen i hjernen blir redusert. Det kan påvirke atferd og gjøre oss mer kritikkløse. Man vet derimot ikke helt hvordan mekanismen fungerer, men man vet at rusinntak fører til dopaminfrigjøring i hjernen. Dette gir økt velvære, og man kan ikke utelukke at også hjernens kontrollfunksjon påvirkes av dette, sier hun til KK.no. (kk.no 10.2.2018).)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: The new study shows that the loss of cells that use dopamine could impair function in brain regions that create new memories. The results of the study were recently published in the Journal of Alzheimer's Disease. Its authors believe that this finding has the potential to transform the way in which Alzheimer's is diagnosed.Their recent findings may also pave the way to much-needed new treatments for the debilitating condition. (...) Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Volume and Connectivity of the Ventral Tegmental Area are Linked to Neurocognitive Signatures of Alzheimer's Disease in Humans. Abstract BACKGROUND: There is an urgent need to identify the earliest biological changes within the neuropathological cascade of Alzheimer's disease (AD) processes. Recent findings in a murine model of AD showed significant preclinical loss of dopaminergic neurons in the ventral tegmental area (VTA), accompanied by reduced hippocampal innervation and declining memory. It is unknown if these observations can be translated in humans. CONCLUSION: Diminished dopaminergic VTA activity may be crucial for the earliest pathological features of AD and might suggest new strategies for early treatment. Memory encoding processes may represent cognitive operations susceptible to VTA neurodegeneration. J Alzheimers Dis. 2018;63(1):167-180.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser.

(Anm: Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser. To hjerneforskere rydder op i myterne om dopamin og fortæller, hvad man ved om signalstoffet. (videnskab.dk 6.8.2022).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- Molekylære mekanismer av alkoholmediert karsinogenese (kreftdannelse).

(Anm: Molecular mechanisms of alcohol-mediated carcinogenesis. Abstract Approximately 3.6% of cancers worldwide derive from chronic alcohol drinking, including those of the upper aerodigestive tract, the liver, the colorectum and the breast. Nature Reviews Cancer 7, 599–612 (2007).)

(Anm: Karsinogenese er prosessen hvorved normale celler omdannes til kreftceller, det vil si hvordan kreftsvulster dannes og utvikles. Prosessen er karakterisert ved faktiske forandringer på det genetiske og epigenetiske nivået i celler som fører til ukontrollert cellevekst. Ordet karsinogenese betyr bokstavelig talt «dannelse av kreft». (no.wikipedia.org).)

- Alkoholinntak øker risikoen for kreft ved å «snappe» DNA, ifølge forskere.

(Anm: Drinking alcohol raises risk of cancer by snapping DNA, scientists find. Drinking alcohol raises the risk of cancer by damaging DNA, scientists have discovered for the first time, leading health experts to call for people to cut down on their consumption. Alcohol is contributes to more than 12,000 cases of cancer each year in Britain, but nobody had shown why it was so harmful. Now a new study by the Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology at Cambridge University, has found that when the body processes alcohol it produces a chemical called acetaldehyde which is harmful to DNA. (telegraph.co.uk 3.1.2018).)

(Anm: Alcohol and endogenous aldehydes damage chromosomes and mutate stem cells. Nature 2017 (Published online: 03 January 2018).)

(Anm: Molecular mechanisms of alcohol-mediated carcinogenesis. Abstract Approximately 3.6% of cancers worldwide derive from chronic alcohol drinking, including those of the upper aerodigestive tract, the liver, the colorectum and the breast. Nature Reviews Cancer 7, 599–612 (2007).)

(Anm: Festrøyking øker risikoen for død. Festrøyker har 38% høyere risiko for å dø i løpet av 15 år, sammenlignet med de som aldri røyker, viser ny studie. (dagensmedisin.no 5.1.2018).)

(Anm: The Truth Behind Hangover Cures and Remedies (medicinenet.com 23.5.2016).)

- Smertestillende legemidler i svangerskapet kan påvirke babyens fremtidige fruktbarhet.

(Anm: Smertestillende legemidler i svangerskapet kan påvirke babyens fremtidige fruktbarhet. (…) Edinburgh University fant at legemidlene også kan påvirke fruktbarheten til fremtidige generasjoner, ved å etterlate «merker» på DNA.) (- Forskerne fant at eksponering for paracetamol eller ibuprofen utløste mekanismer i cellen som produserte endringer i strukturen av DNA, kalt epigenetiske merker. (bbc.com 16.4.2018).)

- Nyt studie: Du skal ikke lære dit barn at drikke alkohol. Mange tror, at det er en god ide at lære sit barn at drikke alkohol hjemmefra. Men du skal ikke være bartender for dit barn, viser nyt studie.

(Anm: Nyt studie: Du skal ikke lære dit barn at drikke alkohol. Mange tror, at det er en god ide at lære sit barn at drikke alkohol hjemmefra. Men du skal ikke være bartender for dit barn, viser nyt studie. (…) Så er der måske god grund til at læse konklusionerne på et nyt studie, der har undersøgt unges alkoholforbrug. Det skriver Videnskab.dk. (…) Alle studier har undersøgt, hvordan det påvirker børn, når deres forældre lader dem drikke alkohol i deres selskab, men forskerne kender dog ikke årsagssammenhængen endnu. Ud fra eksisterende litteratur, gætter de på, at det handler om de signaler, forældrene sender til børnene. (jyllands-posten.dk 7.12.2017).)

(Anm: Alkoholomsetning ned 1,6 prosent hittil i år (ssb.no 8.12.2017).)

- Skolen påvirker ungdoms alkoholbruk. (- Alkoholforbruket er høyest på de skolene hvor russetiden står sterkt og der mange av elevene har foreldre med høy utdanning og høy inntekt.)

(Anm: Skolen påvirker ungdoms alkoholbruk. Willy Pedersen, professor, Universitetet i Oslo, og forsker ved NOVA. Anders Bakken, forsker og leder for Ungdata-senteret ved NOVA, Tilmann von Soest, Professor, Universitetet i Oslo og forsker ved NOVA. Alkoholforbruket er høyest på de skolene hvor russetiden står sterkt og der mange av elevene har foreldre med høy utdanning og høy inntekt. (aftenposten.no 13.12.2017).)

- Støre: – Arbeiderpartiet slutter å spandere alkohol på partiarrangementer. (- Uttalelsen kom under programmet Debatten på NRK.)

(Anm: Støre: – Arbeiderpartiet slutter å spandere alkohol på partiarrangementer. Partileder Jonas Gahr Støre sier Arbeiderpartiet ikke lenger vil betale for alkohol på partiets samlinger. Uttalelsen kom under programmet Debatten på NRK. – Jeg legger meg ikke opp i om folk drikker alkohol eller ikke, men vi skal ikke betale for det, sa Støre i debattprogrammet torsdag kveld. Harald Stanghelle: Etterlengtet lyspunkt for Støre Han mente dette vil gi et tydelig signal. – Alkohol er elefanten i rommet. Det visker ut grenser og fører til at folk gjør ting de ikke burde gjøre, sa Støre. Den nye regelen får effekt på landsstyremøtet i slutten av måneden. Den nylig avgåtte nestlederen Trond Giske har tidligere vært åpen på at alkohol hadde vært en medvirkende faktor til oppførselen hans i sosiale sammenhenger. Seksuell trakassering er ikkje berre eit Ap-problem, men eit samfunnsproblem (aftenposten.no 11.1.2018).)

- Kunst og fyll til folket.

(Anm: Kunst og fyll til folket. Om Trondhjems Brændevinssamlags finansiering av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondhjems Kunstforening. Norsk museumstidsskrift 01 / 2019 (Volum 5).)

– Vi må snakke om alkoholkulturen. – Alkoholen er elefanten i Giske-saken og metoo-rommet, skriver sosiolog og skribent Kjetil Rolness i et leserinnlegg i Dagbladet.

(Anm: – Vi må snakke om alkoholkulturen. – Alkoholen er elefanten i Giske-saken og metoo-rommet, skriver sosiolog og skribent Kjetil Rolness i et leserinnlegg i Dagbladet. (…) På Debatten på NRK TV torsdag 11. januar sa partileder Jonas Gahr Støre at Støre: – Arbeiderpartiet slutter å spandere alkohol på partiarrangementer » (…) (dagen.no 12.1.2018).)

- Offline: Tid for å handle mht. minimumspris på alkohol.

(Anm: Offline: Time to act on minimum unit pricing of alcohol. On Jan 22, the UK's House of Commons Health Select Committee, together with the Home Affairs Committee, will hold one of the most important meetings in the recent domestic political history of public health—on minimum unit pricing of alcohol. Chaired by independent-minded Conservative Member of Parliament and former general practitioner, Sarah Wollaston, the committee will review evidence for and against minimum unit pricing at a moment when liver disease is on a trajectory to become the biggest cause of death in England and Wales. Lancet 2018;391(10116):106 (13 January 2018).)

- Ny forskning avslører hvordan alkohol øker risikoen for kreft. (- Risiko for syv krefttyper (…) Brystkreft, kreft i tykk- og endetarm, kreft i lever, munn, svelg, strupe og spiserør. (…) Kreftforeningen anbefaler å drikke minst mulig alkohol for å redusere risikoen for kreft, sier generalsekretær Anne Lise Ryel til VG.

(Anm: Ny forskning avslører hvordan alkohol øker risikoen for kreft. VIKTIG FORSKNING: Flere eksperter mener den nye forskningen er viktig, og råder folk til å redusere inntaket av alkohol. Her er en av hovedforskerne bak studien. (…) En ny studie viser for første gang hvordan inntak av alkohol skader arvestoffet i stamcellene, og dermed øker risikoen for å rammes av kreft. (…) VG har tidligere skrevet om hvordan flere norske eksperter mener koblingen mellom alkohol og kreft er underkommunisert. (…) Han er én av forskerne som står bak studien, som også fant at enkelte personer har medfødte mutasjoner i to gener; aldh2 og Fancd2, som kan gjøre dem mer mottagelig for alkoholens virkninger. (…) Patel understreker til Reuters at kroppens mekanismer for å reparere cellene ikke er perfekte, og sier at alkohol fortsatt kan forårsake kreft på flere andre måter – selv om kroppens forsvarsmekanismer er intakte. (…) Det er en god idé å kutte ned på alkoholinntaket, sier professor Linda Bauld fra Cancer Research UK til avisen. Hun legger til at alkohol bidrar til 12.000 krefttilfeller i Storbritannia hvert år. (…) Risiko for syv krefttyper Det er kjent at alkohol kan øke risikoen for syv ulike krefttyper: Brystkreft, kreft i tykk- og endetarm, kreft i lever, munn, svelg, strupe og spiserør. (…) Kreftforeningen anbefaler å drikke minst mulig alkohol for å redusere risikoen for kreft, sier generalsekretær Anne Lise Ryel til VG. (vg.no 9.1.2018).)

(Anm: Molecular mechanisms of alcohol-mediated carcinogenesis. Abstract Approximately 3.6% of cancers worldwide derive from chronic alcohol drinking, including those of the upper aerodigestive tract, the liver, the colorectum and the breast. Nature Reviews Cancer 7, 599–612 (2007).)

(Anm: Alcohol and endogenous aldehydes damage chromosomes and mutate stem cells. Nature 2017 (Published online: 03 January 2018).)

- Vin eller øl? De ulike effektene av alkohol på sinnsstemning. Blir du avslappet, energisk, tåreøyet eller sint etter en drink?

(Anm: Wine or beer? The differing effects of alcohol on mood. Do you become relaxed, energized, teary-eyed, or angry after having a drink? A new study suggests that what you drink – be that beer, wine, or spirits – may make a difference to how you feel. (…) "For centuries," says Prof. Bellis, "the history of rum, gin, vodka, and other spirits has been laced with violence. This global study suggests even today consuming spirits is more likely to result in feelings of aggression than other drinks." The researchers' findings were published yesterday in BMJ Open. (medicalnewstoday.com 28.11.2017).)

(Anm: Do emotions related to alcohol consumption differ by alcohol type? An international cross-sectional survey of emotions associated with alcohol consumption and influence on drink choice in different settings. (…) Conclusion Understanding emotions associated with alcohol consumption is imperative to addressing alcohol misuse, providing insight into what emotions influence drink choice between different groups in the population. The differences identified between sociodemographic groups and influences on drink choice within different settings will aid future public health practice to further comprehend individuals’ drinking patterns and influence behaviour change. BMJ Open 2017;7:e016089.)

(Anm: How Alcohol Affects Your Body (webmd.com 2.10.2017).)

– Alkoholforbruk under ungdomsår: En forbindelse mellom mitokondriell skade og alkoholforgiftning (etanolforgiftning). (- I denne vurderingen fokuserer vi på endringene som den unge hjernen gjennomgår etter å ha drukket, og legger særlig vekt på mitokondriell skade og deres konsekvenser på hjernefunksjonen. Til slutt foreslår vi mitokondrier som en viktig mediator for alkoholgiftighet og et potensielt terapeutisk mål for å redusere eller behandle hjernens tilstand assosiert med overdrevent alkoholforbruk.)

(Anm: Alcohol consumption during adolescence: A link between mitochondrial damage and ethanol brain intoxication. Abstract Adolescence is a period of multiple changes where social behaviors influence interpersonal-relations. Adolescents live new experiences, including alcohol consumption which has become an increasing health problem. The age of onset for consumption has declined in the last decades, and additionally, the adolescents now uptake greater amounts of alcohol per occasion. Alcohol consumption is a risk factor for accidents, mental illnesses or other pathologies, as well as for the appearance of addictions, including alcoholism. An interesting topic to study is the damage that alcohol induces on the central nervous system (CNS) in the young population. The brain undergoes substantial modifications during adolescence, making brain cells more vulnerable to the ethanol toxicity. Over the last years, the brain mitochondria have emerged as a cell organelle which is particularly susceptible to alcohol. Mitochondria suffer severe alterations which can be exacerbated if the amount of alcohol or the exposure time is increased. In this review, we focus on the changes that the adolescent brain undergoes after drinking, placing particular emphasis on mitochondrial damage and their consequences against brain function. Finally, we propose the mitochondria as an important mediator in alcohol toxicity and a potential therapeutic target to reduce or treat brain conditions associated with excessive alcohol consumption. Birth Defects Res. 2017 Dec 1;109(20):1623-1639.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

 

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

(Anm: Etanol eller etylalkohol er den mest kjente alkoholen, og kalles i dagligtalen gjerne for «alkohol». Etanol er den viktigste bestanddelen i brennevin, f.eks. vodka, whisky og rom. Etanol har den kjemiske formelen C2H5OH, og er en fargeløs væske med spesifikk vekt 0,78 kg/l som er blandbar med vann i alle konsentrasjoner. Etanol er forholdsvis flyktig og lett antennelig, og brenner med en klar eller svakt blå flamme. (no.wikipedia.org).)

- 4 av 10 studenter drikker for mye. 43 prosent av landets studenter har et farlig drikkemønster.

(Anm: 4 av 10 studenter drikker for mye. 43 prosent av landets studenter har et farlig drikkemønster. (...) Det er særlig kvinnene som er i faresonen. Av gruppen på 43 prosent som har høy eller alvorlig risikoatferd knyttet til alkohol, har 17 prosent et drikkemønster som innebærer alvorlig risiko hvis det vedvarer. - Alvorlig bekymring Tallene kommer fram i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for 2010 som legges fram i onsdag, skriver Universitas. – Det høye alkoholforbruket er en alvorlig bekymring i forhold til våre fremtidige akademikere, som vi allerede vet har et høyere alkoholforbruk enn resten av befolkningen, sier Tore Rune Strøm, overlege ved rusakuttmottaket på Oslo universitetssykehus. (nrk.no 16.2.2011).)

(Anm: Voldsoffererstatning (vold) (mintankesmie.no).)

- Konklusjoner Høyt alkoholforbruk og røyking forutser utvikling av synlige aldersrelaterte tegn. Dette er den første prospektive studien som viser at tung alkoholbruk og røyking er forbundet med å se generelt eldre enn den faktiske alder.

(Anm: Alcohol consumption, smoking and development of visible age-related signs: a prospective cohort study. (…) Results The risk of developing arcus corneae, earlobe crease and xanthelasmata increased stepwise with increased smoking as measured by pack-years. For alcohol consumption, a high intake was associated with the risk of developing arcus corneae and earlobe crease, but not xanthelasmata. Conclusions High alcohol consumption and smoking predict development of visible age-related signs. This is the first prospective study to show that heavy alcohol use and smoking are associated with generally looking older than one’s actual age. J Epidemiol Community Health 2017;71:1177-1184.)

- Syvertsen: Med alkoholen kommer tafsingen i akademia. #metoo. — Det har vært stor toleranse for høyt alkoholforbruk i mange miljøer i akademia, og med alkoholen kommer tafsingen, sier professor Trine Syvertsen.

(Anm: Syvertsen: Med alkoholen kommer tafsingen i akademia. #metoo. — Det har vært stor toleranse for høyt alkoholforbruk i mange miljøer i akademia, og med alkoholen kommer tafsingen, sier professor Trine Syvertsen. Hun tror yngre ansatte og stipendiater er blant de som er mest utsatt for seksuell trakassering. (khrono.no 27.11.2017).)

(Anm: Me too eller MeToo (engelsk for «jeg også»), oftest skrevet med nummertegn (#) som #metoo eller #MeToo, er en emneknagg og internasjonal grasrotkampanje i sosiale medier. Stikkordene skal vise omfanget av seksuelle overgrep og trakassering, særlig begått mot unge kvinner i arbeidslivet. Merkelappen «jeg også» markerer at en person har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og støtter andre som har opplevd det samme. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Alkoholen er elefanten i Giske-saken. Giske-sakens lærdom: Tillitsmannen må også være en gentleman. Moralsk harme er den nye valutaen i medieøkonomien. Og shaming er den nye folkesporten i sosiale medier: Noen har sagt eller gjort noe galt! Synderen i gapestokken, lik og del! Misunnelsen er som kjent sterkere enn kjønnsdriften, men intet slår skadefryden. (dagbladet.no 6.1.2018).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legevakten behandler flere for forgiftning. Mange av de som behandles er ungdom og unge voksne som ender helgefylla på legevakten. Antallet forgiftninger som behandles ved Legevakten i Oslo øker. Særlig øker antallet forgiftninger med alkohol, amfetamin og GHB. (actis.peytzmail.com 7.12.2017).)

- Efter 20 års indsats: Island fik bugt med de unges vilde drukfester. Udgangsforbud for unge. Massivt samvær med forældre. Masser af fritidsaktiviteter. Og tjek på kammeraterne. Sådan blev Islands ungdom ædruelig efter 20 års indsats.

(Anm: Efter 20 års indsats: Island fik bugt med de unges vilde drukfester. Udgangsforbud for unge. Massivt samvær med forældre. Masser af fritidsaktiviteter. Og tjek på kammeraterne. Sådan blev Islands ungdom ædruelig efter 20 års indsats. Lavaøen i Nordatlanten med godt 300.000 indbyggere har på to årtier rykket sig fra at have en ungdom, der røg og drak med begge arme, til at være en nærmest asketisk nation. Under en ud af ti islandske unge på 15 og 16 år har drukket alkohol i den forløbne måned, hvilket hele tre ud af fire danske unge har gjort. Selv vores nydelige nordiske naboer ligner fordrukne sømænd sammenlignet med islændingene. En ud af fire (22 procent af de unge i Norge og 26 procent i Sverige), mere end dobbelt så mange som i Island, har drukket inden for den sidste måned. Det viser tal fra Espad, der er et projekt med europæiske undersøgelser af skolebørns brug af alkohol og andre rusmidler. (…) Islands model De faktorer, som er vigtigst for at holde unge fra alkohol, røg og narko, er: at de unge trives i skolen. at de dyrker fritidsaktiviteter. at de bruger megen tid sammen med deres forældre. - at de har en god kammeratgruppe. - at de ikke hænger ude i byen sent om aftenen. Lovgivningsmæssigt har man indført: - Udgangsforbud for 13-16-årige. - Intet køb af alkohol under 20 år, ingen cigaretter under 18 år. - Alle børn og unge får 3.000 kroner årligt til fritidsaktiviteter. (...) Læs også: Danske forældre kan lære af Island (...) Masser af sund sport En anden forebyggende faktor er fritidsaktiviteter som sport, musik, spejder. Her får hvert barn fra 6 til 18 år 3.000 kroner til kontingent, hvilket betyder, at 85 procent af alle i aldersgruppen går til et fast tilbud, fortæller Dagur Eggertson. Kilder: Icsra, rannsoknir.is og Dagur Eggertsson, Reykjaviks borgmester (politiken.dk 2.10.2017).)

(Anm: Substance use prevention for adolescents: the Icelandic Model. Health Promot Int. 2009 Mar;24(1):16-25. Epub 2008 Dec 11.)

(Anm: ICSRA (Icelandic Centre for Social Research and Analysis) was founded in 1999. Since then, ICSRA has conducted a national Youth in Iceland program of surveys, consisting of extensive data collection and information dissemination concerning family and adolescent welfare.  Part of this effort was designed to inform the need for population-wide primary-prevention through research aimed at arresting and reversing observed increases in adolescent substance use. (rannsoknir.is).)

- Lærdommen fra den lengste studie på menneskelig utvikling.

(Anm: Lessons from the longest study on human development. For the past 70 years, scientists in Britain have been studying thousands of children through their lives to find out why some end up happy and healthy while others struggle. It's the longest-running study of human development in the world, and it's produced some of the best-studied people on the planet while changing the way we live, learn and parent. Reviewing this remarkable research, science journalist Helen Pearson shares some important findings and simple truths about life and good parenting. (ted.com April 2017 at TED2017).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

- Alkohol skader hjernens utvikling hos tenåringer.

(Anm: Alcohol Hurts Brain Development in Teenagers. (…) COMMENT These findings, and those on cognitive deficits (NEJM JW Psychiatry Jan 2018 and Alcohol Clin Exp Res 2017 Oct 30) support instituting public health programs geared to limiting adolescent drinking by publicizing the resultant brain damage, similar to efforts aimed at prenatal alcohol consumption. Keeping kegs out of dormitories would be very helpful. Early interventions for known risk factors for alcohol use, such as attention-deficit/hyperactivity and bipolar disorders, are indicated. Also, practitioners can educate families about alcohol's deleterious effects and counsel offspring of parents with alcohol use disorders about the heightened familial risk. (NEJM 2017 (Nov 20, 2017).)

- Ny undersøkelse: 6 av 10 mener at voksne drikker for mye foran barna i jula. 90.000 barn i Norge lever i et hjem der minst en forelder misbruker alkohol.

(Anm: Ny undersøkelse: 6 av 10 mener at voksne drikker for mye foran barna i jula. 90.000 barn i Norge lever i et hjem der minst en forelder misbruker alkohol. Med jula like rundt hjørnet, går vi inn i høysesongen for alkoholsalg. (nrk.no 26.11.2017).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen». (nrk.no 7.3.2017).

– De samfunnsmessige kostnadene som følge av alkoholbruk er estimert til å ligge på mellom 18 og 19,6 milliarder kroner.

(Anm: De samfunnsmessige kostnadene som følge av alkoholbruk er estimert til å ligge på mellom 18 og 19,6 milliarder kroner. Da er kostnader for helse- og sosialvesenet, for arbeidslivet, tap i form av vold og ulykker samt kriminalitet inkludert. (avogtil.no).)

(Anm: 12 Myths About Your Hangover Slideshow (webmd.com 23.5.2016).)

(Anm: Redefining “alcohol related deaths” will mislead public, say campaigners. UK campaigners against alcohol have attacked the Office for National Statistics for redefining deaths related to alcohol use in a way that will reduce the numbers and, they say, mislead the public. An editorial in Lancet Gastroenterology and Hepatology says that the narrower definition adopted by ONS “could come at a steep cost to alcohol advocacy efforts and to the health and well-being of those affected by alcohol misuse and addiction in the UK.” BMJ 2017;359:j4982 (Published 27 October 2017).)

- Selv de med lavt alkoholinntak utsettes for risiko for kreft

(Anm: Even light drinkers at risk of cancer. I enjoy the occasional glass of wine, and I wouldn't consider this level of drinking to be harmful to my health. But it appears I'm wrong; that seemingly innocent glass of pinot could be increasing my risk of cancer. If you think I'm being dramatic, you're probably among the 70 percent of Americans who don't realize that alcohol consumption is a significant risk factor for cancer. As a writer for a medical news website, I'm well aware that drinking can increase cancer risk. I'm also aware of the studies suggesting that moderate alcohol consumption has health benefits. It's highly likely that I subconsciously use the latter as an excuse for my occasional glass of wine: "It's good for me, so why not?!" But, as a new statement from the American Society of Clinical Oncology (ASCO) — which was recently published in the Journal of Clinical Oncology — reveals, even light drinking could be putting my health at risk. (medicalnewstoday.com 11.11.2017).)

(Anm: Alcohol and Cancer: A Statement of the American Society of Clinical Oncology. (…) The International Agency for Research on Cancer (IARC),25 a branch of WHO, has assessed the evidence and come to virtually identical conclusions: that alcohol is a cause of cancers of the oral cavity, pharynx, larynx, esophagus, colorectum, liver (ie, hepatocellular carcinoma), and female breast. For esophageal cancer, the association with alcohol drinking is largely specific to squamous cell carcinoma.25 The more that a person drinks, and the longer the period of time, the greater their risk of development of cancer, especially head and neck cancers.3 (…)  One key conclusion of the review was that, in animal models, administration of ethanol or acetaldehyde in drinking water increased the incidence of various tumors in mice and rats; also administration of other known carcinogens with ethanol in drinking water enhanced tumor development more.23  (…) Specifically, IARC concluded that there is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity not only of alcohol consumption but also for the carcinogenicity of acetaldehyde associated with alcoholic beverage consumption.41 Journal of Clinical Oncology 2017 (Published at jco.org on November 7, 2017).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Kreftregisteret (mintankesmie.no).)

(Anm: Head and Neck Cancer. (medicinenet.com 2.12.2018 ).)

- Ifølge ny forskning bagatelliserer industrien alkoholrelatert kreftrisiko.

(Anm: Alkoholrelatert kreftrisiko bagatelliseres av industrien ifølge ny forskning. En rapport fra Storbritannia viser at akkurat som tobakksindustrien i flere tiår forsøkte for å bagatellisere de skadelige effektene av tobakk og sigarettrøyking forsøker alkoholindustrien å bagatellisere den faktiske kreftrisikoen assosisert med alkoholinntak. Den nye forskningen er publisert i journalen Drug and Alcohol Review.(Alcohol related cancer risks underplayed by industry says new research. A report out of the UK reveals that just like the tobacco industry tried for decades to suppress the harmful effects of tobacco and cigarette smoking, the alcohol industry too is trying to underplay the actual cancer risks associated with alcohol intake. The new research is published in the journal Drug and Alcohol Review.) (news-medical.net 24.9.2017).)

- Alkoholinntak kan fjerne avfallsstoffer i hjernen. (- I en musestudie fant forskere fra University of Rochester Medical Center (URMC) i New York at drikking tilsvarende 2,5 alkoholholdige drikker per dag kunne redusere hjernebetennelse.)

(Anm: Drinking alcohol can clear brain waste, study finds. If you're partial to a drink or two, you will love the results of a recent study; researchers have found that a "low" intake of alcohol may help to cleanse the brain. In a mouse study, scientists from the University of Rochester Medical Center (URMC) in New York found that drinking the equivalent to around 2.5 alcoholic drinks per day could reduce brain inflammation. (…) Lead study author Dr. Maiken Nedergaard, of the Center for Translational Neuromedicine at URMC, and colleagues recently reported their findings in the journal Scientific Reports. (…) A study reported by Medical News Today last year, for example, suggested that moderate drinking could reduce the risk of diabetes, while other research linked moderate alcohol intake with better cognitive functioning. (medicalnewstoday.com 11.2.2018).)

- Hvordan vælger man det rigtige forsøgsdyr? (- Det vanskelige valg Ovenstående historie viser, at det kan være meget vanskeligt at vælge forsøgsdyr, og at man ofte må prøve sig frem, førend man finder den rigtige dyreart. Ikke desto mindre er processen vigtig, og det kan derfor undre, hvor få overvejelser videnskabelige artikler indeholder om valget af forsøgsdyr.)

(Anm: Hvordan vælger man det rigtige forsøgsdyr? Det kan være svært at vide om man skal bruge heste, mus, ørne eller grise for at få det mest brugbare resultat til et forsøg, men hvordan vælger man det korrekte forsøgsdyr? Skal ligne specifikt, ikke bare generelt. Zebrafisk, mus, grise og aber. Dyr er forskellige, og hvis man udførte det helt samme forsøg på forskellige dyrearter, så ville man ofte også opnå forskellige resultater. Hvordan vælger man det rette forsøgsdyr, hvis man eksempelvis vil teste ny medicin, der er tiltænkt behandling af syge mennesker? (...) Det vanskelige valg Ovenstående historie viser, at det kan være meget vanskeligt at vælge forsøgsdyr, og at man ofte må prøve sig frem, førend man finder den rigtige dyreart. Ikke desto mindre er processen vigtig, og det kan derfor undre, hvor få overvejelser videnskabelige artikler indeholder om valget af forsøgsdyr. (…) Også grisens koagulationssystem lignede meget vores. Derfor valgte jeg således grisen som forsøgsdyr. Imidlertid opdagede jeg to år inde i min ph.d.-uddannelse, at grisen reagerer fundamentalt anderledes end mennesket: Lige meget hvor meget fedt grisene får i et enkelt måltid, så sker der ingen aktivering af FVII i blodet. (…) Nedtrykt over den oplagte fiasko udførte jeg herefter de samme forsøg på rotter, og selvom rotten har en anden ernæringsfysiologi, omsætter fedtet anderledes, ikke udvikler åreforkalkning og på flere andre områder adskiller sig fra os mennesker, så aktiverede de FVII efter et fedtrigt måltid. Der stod jeg så tilbage med mine mange ubrugelige overvejelser – ingen af dem kunne bruges til noget – det var rotten fremfor grisen, der var bedst egnet forsøgsdyr til den pågældende problemstilling. (videnskab.dk 30.6.2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Forskning: Alkoholindustrien gir en uriktig fremstilling av bevis på alkoholrelatert kreftrisiko.

(Anm: Research: Alcohol industry misrepresenting evidence about alcohol-related cancer risk. The alcohol industry (AI) is misrepresenting evidence about the alcohol-related risk of cancer with activities that have parallels with those of the tobacco industry, according to new research published in the journal Drug and Alcohol Review.  (…) Most of the organisational websites (24/26) showed some sort of distortion or misrepresentation of the evidence about alcohol-related cancer risk, with breast and colorectal cancers being the most common focus of misrepresentation. (news-medical.net 8.9.2017).)

– 15 grunner til at jeg droppet alkoholen.

(Anm: – 15 grunner til at jeg droppet alkoholen. SLUTTET: Kjell-Ola Kleiven sluttet med alkohol for seks-syv år siden. – Det er ikke noe jeg har behov for, eller trenger, i hverdagen, sier han. (...) 4. Livet er allerede kort som det er om jeg ikke skal pumpe gift inn i kroppen, og dermed gjøre det enda kortere (dagen.no 1.6.2017).)

(Anm: Forskare varnar: Måttfullt drickande också skadligt. Det är inte bara stora mängder alkohol som kan skada hjärnan – även måttliga intag ser ut att ge negativa effekter. Fynden kommer från en ny brittisk observationsstudie. Enligt forskarna stödjer detta bilden av att dryckesvanor som anses vara normala har skadliga konsekvenser för hälsan. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Vil ha advarsel på alkohol. (- Alkohol i svangerskapet.)

Vil ha advarsel på alkohol
forbruker.no 7.4.2007
Åtte av ti EU-borgere vil at alkohol skal merkes. (...)

Om en kvinne drikker alkohol under graviditeten, kan barnet bli født med føtalt alkohol syndrom. Dette kan gi seg uttrykk i avvikende ansiktstrekk, nedsatt vekst, nedsatt funksjon i sentralnervesystemet, økt risiko for hjertefeil og psykisk utviklingshemming. (...)

- Mødre som drikker i svangerskapet gir alkoholskader hos barna for livet: Forteller om alkoholskadene: Elisabeth lever hver dag med at moren drakk i svangerskapet Misdannelser, konsentrasjonsproblemer og hjertefeil. (- Jeg har vært veldig sint på mamma, sier hun.)

(Anm: Mødre som drikker i svangerskaper gir alkoholskader hos barna for livet: Forteller om alkoholskadene: Elisabeth lever hver dag med at moren drakk i svangerskapet Misdannelser, konsentrasjonsproblemer og hjertefeil. Ingen rusmidler skader mer enn alkohol. (Dagbladet): Hun er født uten de ytterste leddene på fire fingre. Øynene står langt fra hverandre, avstanden mellom munn og nese er større enn vanlig. Konsentrasjonen er dårlig, og i hele oppveksten har hun fått høre at hun går rart. - Jeg har vært veldig sint på mamma, sier hun. (…) -Jeg er ikke sint eller bitter lenger nå. Jeg kan jo ikke gjøre noe med det, sier hun. Hun tar av seg brillene, viser den smale øyeåpningen og den typiske folden ved øynene. - Man kan se det her også, sier hun og peker på den utydelige gropen mellom overleppe og nesa. (…) STORE SKADER:  Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Ellen Margrethe Carlsen, forteller om hva slags skader et foster kan få, dersom mor drikker i graviditeten. Dagbladet har intervjuet Elisabeth, som i voksen alder forteller om skadene hun fikk allerede som foster. Carlsen kommer også med tips om hvordan du skal unngå drikkepress i julebordsesong... (dagbladet.no 18.11.2017).)

(Anm: Alkohol i svangerskapet - i hvilket land er konsumet høyest? Hvert år fødes omtrent 120 000 barn med føtalt alkoholsyndrom (FAS) i verden. For første gang har en forskningsstudie undersøkt hvor mange kvinner som drikker under svangerskapet i ulike land, og gjort beregninger av FAS. (nhi.no 9.5.2017).)

- Hva kan overdreven drikking gjøre med utseendet ditt? Studien gransker. Overdreven drikking kan forutsi synlige tegn på aldring, viser en stor studie. Ny forskning publisert i Journal of Epidemiology & Community Health undersøker sammenhengen mellom tung drikking og merkbare tegn på aldring. (- Faktisk, som forfattere av den nye forskningen bemerker, har tidligere studier knyttet alle fire tegn på aldring med høyere risiko for dårlig kardiovaskulær helse, tidlig død eller begge deler.

In fact, as the authors of the new research note, previous studies have linked all four signs of aging with a higher risk of poor cardiovascular health, premature death, or both. The team studied these four signs in more than 11,600 adults whose health had been followed for 11.5 years, on average.
(Anm: What can excessive drinking do to your looks? Study investigates. Excessive drinking can predict visible signs of aging, a large study shows. New research published in the Journal of Epidemiology & Community Health examines the link between heavy drinking and noticeable signs of aging. This is the first prospective study of its kind. Danish-based researchers led by Dr. Janne S. Tolstrup — of the National Institute of Public Health at the University of Southern Denmark in Odense — set out to investigate the link between heavy drinking and smoking and visible signs of aging. As the study authors explain, visible signs of aging are often a good indicator of an individual's actual biological age. Noticeable signs of aging are likely to indicate poor health. So, Dr. Tolstrup and her team focused on four such signs: male pattern baldness, earlobe creases, so-called arcus corneae, and a sign called xanthelasmata. Arcus corneae, sometimes known as corneal arcus, is a white or gray ring that starts accumulating in the margins of one's cornea. Unless a congenital problem present at birth, the condition is more common in older adults. It can sometimes be a marker of high cholesterol, or even predict coronary artery disease. Xanthelasmata is the medical term for yellowish plaques that form over or around one's eyelids. The fatty deposits can be a sign of high cholesterol, as well. In fact, as the authors of the new research note, previous studies have linked all four signs of aging with a higher risk of poor cardiovascular health, premature death, or both. The team studied these four signs in more than 11,600 adults whose health had been followed for 11.5 years, on average. (medicalnewstoday.com 16.11.2017).)

(Anm: Alcohol consumption, smoking and development of visible age-related signs: a prospective cohort study. J Epidemiol Community Health 2017;71:1177-1184.)

- Ingen krav til innholdsfortegnelse på alkohol.

(Anm: Ingen krav til innholdsfortegnelse på alkohol. Strengere for kildevann enn djevelvann. KOMMENTAR: Av alle drikker du ikke får vite noe om, har noen valgt ut alkohol. Schkål! Alle vil, ingenting skjer. For tre år siden tok Actis til ordet for både næringsinformasjon og advarsler på alkohol. Organisasjonen påpekte hvor latterlig det var at man kunne dryppe noen dråper alkohol i en colaflaske, og så fjerne all informasjon om innholdet helt lovlig. Noen politikere var enige, men ingenting skjedde. (…) For hvorfor skal drikken som forårsaker så mye skade, på grunn av både alkohol og kalorier, være den det stilles minst krav til? Hvorfor skal en flaske kildevann merkes, men ikke en flaske djevelvann? (dagbladet.no 26.7.2017).)

- Alkoholfri gin er massiv succes hos Skotlander. En trend har ramt cocktailpandemien: Virgin cocktails. Både sjusser med lav alkoholprocent og helt uden er en af de blomstrende nye tendenser, fortæller spirituskonsulent.

(Anm: Alkoholfri gin er massiv succes hos Skotlander. En trend har ramt cocktailpandemien: Virgin cocktails. Både sjusser med lav alkoholprocent og helt uden er en af de blomstrende nye tendenser, fortæller spirituskonsulent. Den danske ginproducent Skotlander er selv chokeret over interessen for selskabets virgin gin. (…) Trenden har den danske spiritusproducent Skotlander i den grad mærket. Medejer Anders Skotlander fortæller, at man er blevet fuldstændig "blæst bagover" over den interesse og efterspørgsel, der har været på selskabets alkoholfrie gin kaldet Herbie Virgin. (fodevarewatch.dk 3.11.2017).)

- Debatt: Brystkreft. Ett glass mindre kan redusere kreftfaren. (- Men hvis sammenhengen som forskerne har funnet hysjes ned fordi den er ubehagelig, fratas samtidig mange muligheten til å ta mer informerte valg.)

(Anm: Debatt: Brystkreft. Ett glass mindre kan redusere kreftfaren. Også kreftoverlevere har mange utfordringer. (…) Det er ikke egentlig overraskende, gitt at vi vet at alkohol er kreftfremkallende. Fra International Agency for Cancer Reasearch, WHOs organ for kreftforskning, er meldingen klar: «For å forebygge kreft er totalavhold aller best». (…) De fleste brystkrefttilfeller har ikke sammenheng med alkohol. Men hvis sammenhengen som forskerne har funnet hysjes ned fordi den er ubehagelig, fratas samtidig mange muligheten til å ta mer informerte valg. (dagbladet.no 29.9.2017).)

- Å unngå alkohol hjelper hjertet til å slå bedre.

(Anm: Avoiding Alcohol Helps the Heart Beat Better. WEDNESDAY, Oct. 18, 2017 (HealthDay News) -- The longer you refrain from drinking, the lower your risk of a common heart rhythm disorder. That's the message of a new long-range study examining alcohol use and atrial fibrillation, or Afib. This is when electrical impulses in the upper chambers of the heart are chaotic and cause an irregular heartbeat, which increases the risk of blood clots that can cause stroke or heart attacks. One in four adults older than 40 is at risk for Afib, and nearly 6 million people. The findings were published online Oct. 18 in the journal PLOS ONE. (medicinenet.com 18.10.2017).)

(Anm: Timing and Type of Alcohol Consumption and the Metabolic Syndrome - ELSA-Brasil. Timing and Type of Alcohol Consumption and the Metabolic Syndrome - ELSA-Brasil. (…) Conclusions In conclusion, we have found that the association of alcohol consumption with the metabolic syndrome and its components differs by the timing of such consumption and beverage type. PLoS ONE11(9): e0163044. (Published: September 19, 2016).)

- Leder. Bemerkelsesverdige økninger i alkohollidelser.

(Anm: Editorial. Remarkable Increases in Alcohol Use Disorders. This issue of JAMA Psychiatry includes a timely article by Grant et al1 that makes a compelling case that the United States is facing a crisis with alcohol use, one that is currently costly and about to get worse. The article reminds us that the chilling increases in opioid-related deaths2 reflect a broader issue regarding additional substance-related problems. (…) The concept of high-risk drinking demanded 5 drinks per occasion for men (4 for women) at least weekly, with a standard drink defined as 14 g of ethanol, and alcohol use disorders (AUDs) were defined by the DSM-IV.3 (…) The largest increase related to the rate of the most serious problems, AUDs overall, which shot up by 49.4%, from 8.5% in 2001/2002 to 12.7% about a decade later. JAMA Psychiatry. 2017;74(9):869-870. (September 2017).)

(Anm: Prevalence of 12-Month Alcohol Use, High-Risk Drinking, and DSM-IV Alcohol Use Disorder in the United States, 2001-2002 to 2012-2013. Results From the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. JAMA Psychiatry. 2017;74(9):911-923 (September 2017).)

(Anm: Forskning: Menn tåler ikke mer alkohol enn kvinner (vg.no 7.3.2017).)

- Bekymret for at eldre blander alkohol og piller. – Vanedannende legemidler og alkohol skal ikke kombineres på grunn av faren for uheldige helsekonsekvenser, sier førsteforfatter Kjerstin Tevik ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse, og ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.)

(Anm: Bekymret for at eldre blander alkohol og piller. 29 prosent av alkoholkonsumenter over 65 år bruker også vanedannende legemidler. En ny studie har undersøkt hvor stor andel av personer over 65 år som både drikker alkohol og bruker vanedannende legemidler. Dataene i studien kom fra HUNT 3, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. 11.545 personer hadde svart på spørsmål om alkoholforbruk. 28,2 prosent av de eldre konsumerte alkohol regelmessig. 29 prosent av disse brukte i tillegg medikamenter som hadde potensial for å være avhengighetsskapende. Skal ikke kombineres
– Vanedannende legemidler og alkohol skal ikke kombineres på grunn av faren for uheldige helsekonsekvenser, sier førsteforfatter Kjerstin Tevik ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse, og ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Studien er publisert i PloS One, sisteforfatter Anne-Sofie Helvik er prosjektleder. (dagensmedisin.no 25.9.2017).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Starkt samband mellan måttligt drickande och cancer.

(Anm: Starkt samband mellan måttligt drickande och cancer. Varje år rapporteras över 1000 cancerdödsfall som kan härledas till alkoholkonsumtion.  Och enligt en rapport som tagits fram på uppdrag av bland annat svenska Läkaresällskapet och forskningscentret CERA vid Göteborgs universitet finns det ingen direkt minimigräns mängdmässigt för att alkoholen ska värka skadligt. Att det finns ett samband mellan cancer och alkohol råder det ingen tvekan om. Av samtliga cancerfall under 2012 kunde 5,5 procent kopplas till konsumtion av alkohol. Efter rökning är alkohol största faktorn bakom sjukdomsbördan av cancer globalt. Starkast är kopplingen till cancer i munhålan, svalget, strupen, magen, levern, tjock och ändtarm samt bröst.  Mer än vart tionde bröstcancerfall är orsakat av alkohol. (netdoktor.se 23.8.2017).)

(Anm: - Alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet av fremmedstoffer. (dagbladet.no 6.5.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Brystkreft og alkohol - så mye øker risikoen. (- Når vi drikker alkohol - som skader celler og DNA. Bakterier i munnen er spesielt gode til å omdanne alkohol til acetaldehyd. Derfor kan bare små mengder alkohol gjøre skade.)

(Anm: Brystkreft og alkohol - så mye øker risikoen. Et lite glass alkohol hver dag er med på å øke risikoen for å få brystkreft, viser en ny studie fra World Cancer Research Fund. Alkohol påvirker cellene. Årsaken til alkoholens negative effekt, er flere. Men ifølge World Cancer Research Fund dannes det et giftig stoff i kroppen - acetaldehyd - når vi drikker alkohol - som skader celler og DNA. Bakterier i munnen er spesielt gode til å omdanne alkohol til acetaldehyd. Derfor kan bare små mengder alkohol gjøre skade. (nhi.no 12.6.2017).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Epigenetic dysregulation with age in normal breast tissue may contribute to cancer risk. Several known factors are associated with a higher risk of breast cancer including increasing age, being overweight after menopause, alcohol intake, and family history. (news-medical.net 20.7.2017).)

- BMJ: Alkoholforbruk og hjernehelse. Selv moderat drikking er knyttet til sykelige (patologiske) forandringer i hjernen.

(Anm: Alkoholforbruk og hjernehelse. Selv moderat drikking er knyttet til sykelige (patologiske) forandringer i hjernen. Alcohol consumption and brain health. Even moderate drinking is linked to pathological changes in the brain. (…) Alcohol dependence is already established as a major cause of dementia, alcohol related brain damage (ARBD) accounts for possibly 10% of early onset dementia8 and potentially 10-24% of dementia cases in nursing homes.9 BMJ 2017;357:j2645 (Published 06 June 2017).)

(Anm: Moderat alkoholforbruk som risikofaktor for negative konsekvenser for hjernen og kognitiv svekkelse: longitudinell kohortstudie. Moderate alcohol consumption as risk factor for adverse brain outcomes and cognitive decline: longitudinal cohort study. Conclusions Alcohol consumption, even at moderate levels, is associated with adverse brain outcomes including hippocampal atrophy. These results support the recent reduction in alcohol guidance in the UK and question the current limits recommended in the US. BMJ 2017;357:j2353 (Published 06 June 2017).)

- Alkoholpolitikkens konsekvenser. (- Jo dyrere eller jo vanskeligere det er å få kjøpt en vare, desto mindre kjøper vi av den. Slik er det også med alkohol.)

(Anm: Alkoholpolitikkens konsekvenser | Ingeborg Rossow og Thomas Clausen Ingeborg Rossow, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor ved Universitetet i Oslo Thomas Clausen, senterleder og professor, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo. Vi trenger en ny og bedre debatt om alkoholpolitikken. (…) Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker mest skader også på andre enn brukerne. Det betyr at tiltak som effektivt reduserer alkoholforbruket i befolkningen, også kan gi betydelige helsegevinster i befolkningen og kostnadsbesparelser for samfunnet. (…) Jo dyrere eller jo vanskeligere det er å få kjøpt en vare, desto mindre kjøper vi av den. Slik er det også med alkohol. Omfattende forskning fra mange land viser at høyere alkoholpriser reduserer etterspørselen og forbruket. Tilsvarende fører lavere priser til økt forbruk. (aftenposten.no 28.7.2017).)

(Anm: Tvillingstudie: Alkohol har ikke positiv helseeffekt. IKKE SUNT: – Hvis det hadde vært en reell helsegevinst ved å drikke, ville man forventet at den tvillingen som drakk moderat, hadde lavere sykefravær enn sin ikke-drikkende tvilling, sier forsker om studien. (…) Den nye studien, en tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet, publisert i BMC Public Health, fant derimot ikke at det var sunnere å drikke enn å la være. (vg.no 7.10.2016).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Basert på ulike undersøkelser, anslår Folkehelseinstituttet at fra hver tiende til hver femte nordmann vil få en rusrelatert lidelse i løpet av livet.

(Anm: Store gutter gråter også: Rusmisbruk. Dobbelt så mange menn som kvinner får behandling for rusrelaterte lidelser. Seinere modning og mer impulsiv natur kan være en av forklaringene. Det finnes ingen sikre tall på hvor mange som er rusavhengige i Norge. Basert på ulike undersøkelser, anslår Folkehelseinstituttet at fra hver tiende til hver femte nordmann vil få en rusrelatert lidelse i løpet av livet. Tall fra Samdata viser at i overkant av 20 000 menn og 10 000 kvinner mellom 18-90 år fikk tverrfaglig, spesialisert rusbehandling i 2015. Avhengighet av alkohol var de oftest registrerte ruslidelsene for begge kjønn. Lidelser knyttet til bruk av cannabis og opiater var vanligst for menn. Selv om kjønnsforskjellene minker, er det fortsatt flest unge menn blant personer med ruslidelser. (dagbladet.no 26.9.2017).)

- Hva langsiktig cannabisbruk kan gjøre med hjernen din. (What long-term cannabis use can do to your brain.) (- Regelmessig bruk av cannabis kan skade en persons hukommelse (minne).) (- Substansen påvirker hjernegrupper som er involvert i prosesser for læring, lagring og tilgang til minner.)

(Anm: Hva langsiktig cannabisbruk kan gjøre med hjernen din. (What long-term cannabis use can do to your brain.) (...) Forskernes resultater - publisert i Journal of Neurochemistry - viser at det er en viktig risiko: regelmessig bruk av cannabis kan skade en persons hukommelse (minne). (…) Ved å bruke billeddannelsesteknikker på hjernen så forskerne også at denne substansen påvirker hjernegrupper som er involvert i prosesser for læring, lagring og tilgang til minner. (medicalnewstoday.com 15.8.2018).)

- Seponering (avslutning) av cannabis kan være «svært invalidiserende».

(Anm: Seponering (avslutning) av cannabis kan være «svært invalidiserende». (- Mange mennesker hevder at det angivelig er nyttig, men ny forskning advarer om at hyppig bruk kan føre til "invalidiserende" symptomer i form av cannabis-seponering-syndrom (cannabis withdrawal syndrome (CWS)).) (medicalnewstoday.com 24.10.2018).)

- Cannabis «mer skadelig enn alkohol» for ungdomshjerner. Tenåringer som bruker cannabis påfører sin utviklende hjerne langvarige skader, antyder en kanadisk studie.

(Anm: Cannabis «mer skadelig enn alkohol» for ungdomshjerner. Tenåringer som bruker cannabis påfører sin utviklende hjerne langvarige skader, antyder en kanadisk studie. (Cannabis 'more harmful than alcohol' for teen brains. Teenagers using cannabis are causing long-lasting damage to their developing brains, a Canadian study suggests.) It found the impact on thinking skills, memory and behaviour was worse than that of teenage drinking. (…) Giving up cannabis can lead to withdrawal symptoms, such as sleeping problems and mood swings, experts say. The study is published in the American Journal of Psychiatry. (bbc.com 3.10.2018).)

- En populasjonsbasert analyse av forbindelsen mellom substansbruk og ungdommers kognitive utvikling. Konklusjoner: Utover den sårbarhet rusmiddelbruk har på kognisjon kan samtidige og varige effekter av ungdommers bruk av cannabis observeres på viktige kognitive funksjoner og virker å være mer uttalt enn de som er observert for alkohol.

(Anm: A Population-Based Analysis of the Relationship Between Substance Use and Adolescent Cognitive Development. (…) Conclusions: Beyond the role of cognition in vulnerability to substance use, the concurrent and lasting effects of adolescent cannabis use can be observed on important cognitive functions and appear to be more pronounced than those observed for alcohol. Am J Psychiatry. 2018 Oct 3:appiajp201818020202.)

- En populasjonsbasert analyse av forbindelsen mellom substansbruk og ungdommers kognitive utvikling. Konklusjoner: Utover den sårbarhet rusmiddelbruk har på kognisjon kan samtidige og varige effekter av ungdommers bruk av cannabis observeres på viktige kognitive funksjoner og virker å være mer uttalt enn de som er observert for alkohol.

(Anm: A Population-Based Analysis of the Relationship Between Substance Use and Adolescent Cognitive Development. (…) Conclusions: Beyond the role of cognition in vulnerability to substance use, the concurrent and lasting effects of adolescent cannabis use can be observed on important cognitive functions and appear to be more pronounced than those observed for alcohol. Am J Psychiatry. 2018 Oct 3:appiajp201818020202.)

- Syden-fyll verre enn noensinne: Slik fester norsk ungdom seg syke.

(Anm: Syden-fyll verre enn noensinne: Slik fester norsk ungdom seg syke. (…) Gratis sprit. De aller fleste vi møter er rett og slett for fulle til å intervju på TV. Kanskje ikke så rart, når flere av utestedene tilbyr gratis sprit. (…) Drikker seg syke. – Det blir bare verre og verre, sier leder av Europeiske reiseforsikrings kontor i Spania, Hanne Stander til TV 2. I 30 år har hun bodd i Spania, og sett utviklingen på nært hold. – Det er flere som reiser, de er yngre enn før og det drikkes betydelig mer alkohol, sier Stander. – Før var det nok guttene som var verst, men nå er jentene like ille. Mange drikker seg syke, sier Stander. (tv2.no 9.7.2017).)

- Alkoholavhengighet. Ingen bevis på at legemidler kan bidra til å kontrollere drikking

Alcohol dependence. No evidence that drugs can help control drinking.
BMJ 2017;358:j4325 (Published 21 September 2017)
There is no reliable evidence for using the drugs nalmefene, naltrexone, acamprosate, baclofen, or topiramate to help control drinking in patients with alcohol dependence or alcohol use disorder, a review of 32 randomised controlled trials in Addiction has found.3 Lead author Clément Palpacuer said that the data showed that “we don’t yet know” whether the drugs are effective. “To know that, we need better studies. Researchers urgently need to provide policy makers with evidence as to which of these drugs can be effectively translated into a real harm reduction strategy.”

(Anm: Pharmacologically controlled drinking in the treatment of alcohol dependence or alcohol use disorders: a systematic review with direct and network meta-analyses on nalmefene, naltrexone, acamprosate, baclofen, and topiramate. Addiction 2017 (First published: 20 September 2017).)

- Baclofen mot alkoholrelaterte lidelser. (- FORFATTERS KONKLUSJONER: Ingen av de primære eller sekundære resultatene av undersøkelsen viste tegn på forskjell mellom baclofen og placebo.)

(Anm: Baclofen for alcohol use disorder. Abstract BACKGROUND: Alcohol use disorder (AUD) and alcohol-related impairments belong to the most widespread psychiatric disorders leading to specific psychophysical, affective and cognitive symptoms and consequences for psychosocial well-being and health. Alcohol consumption is increasingly becoming a problem in many developing regions and AUD prevalence is estimated at 4.1% worldwide, with highest prevalence in European countries (7.5%), and the North America (6.0%). Therapeutic approaches, including pharmacotherapy, play an important role in treating patients with AUD. (…) AUTHORS' CONCLUSIONS: None of the primary or secondary outcomes of the review showed evidence of a difference between baclofen and placebo. The high heterogeneity among primary studies results limits the interpretation of the summary estimate, the identification of moderators and mediators of baclofen's effects on alcohol use remains a challenge for further research. Even though some results from RCTs are promising, current evidence remains uncertain regarding the use of baclofen as a first-line treatment for people with AUDs. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Nov 26;11:CD012557.)

(Anm: Baclofen for alcohol use disorder—a systematic meta‐analysis. Abstract Objective To evaluate the efficacy and tolerability of baclofen vs. placebo for long‐term treatment of alcohol use disorder. (…) Conclusion Our results question baclofen's utility in the long‐term treatment of alcohol use disorder at both normal and high doses. While the confidence intervals indicate that marginally harmful or moderately beneficial effects of baclofen remain a possibility, the most likely effect size is slightly above placebo effects. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 07 June 2018).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

- Taxfreeordningen er meningsløs – skrot den!

(Anm: Frank Lynum, kommentator. Taxfreeordningen er meningsløs – skrot den! GARDERMOEN (Aftenposten): På ett område er Norge et skatteparadis for alkohol og tobakk. Politikerne er feige som ikke tør avvikle taxfreeordningen. Det er søndag ettermiddag og midt i fellesferien. En strøm av voksne, gjerne med barn, bager, bagasje og handlevogner, kommer rullende inn i det som fortoner seg som et eldorado. Snakk om bonus etter å ha vært på ferie: Unge og gamle kan fråtse i sine favoritter, enten det er billig alkohol eller søtsaker. (aftenposten.no 1.8.2017).)

– De samfunnsmessige kostnadene som følge av alkoholbruk er estimert til å ligge på mellom 18 og 19,6 milliarder kroner.

(Anm: De samfunnsmessige kostnadene som følge av alkoholbruk er estimert til å ligge på mellom 18 og 19,6 milliarder kroner. Da er kostnader for helse- og sosialvesenet, for arbeidslivet, tap i form av vold og ulykker samt kriminalitet inkludert. (avogtil.no).)

- WHO: Røyking koster 8.500.000.000.000 i året.

(Anm: WHO: Røyking koster 8.500.000.000.000 i året. Kostnadene ved røyking er nesten fire ganger høyere enn det man tar inn i skatter og avgifter på tobakk, viser en ny rapport. (nrk.no 10.1.2017).)

(Anm: Smoking costs $1 trillion, soon to kill 8 million a year: WHO/NCI study. (…) Health experts say tobacco use is the single biggest preventable cause of death globally. "It is responsible for... likely over $1 trillion in health care costs and lost productivity each year," said the study, peer-reviewed by more than 70 scientific experts. (reuters.com 10.1.2017).)

- Taxfree-ordningen er egentlig ganske genial.

(Anm: Taxfree-ordningen er egentlig ganske genial | Haakon Dagestad, Kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway. Politikerne sørget for at norske penger gikk til norske flyplasser og norske arbeidsplasser da de innførte taxfree ved ankomst i Norge. Det er egentlig ganske genialt. Aftenpostens kommentator Frank Lynum kom lørdag 29. juli med et kraftig angrep på taxfreeordningen. Kommentaren ser ut til å være basert på selektiv faktabruk og hopper bukk over en rekke problemstillinger. Et eksempel på hvor lett kommentatoren tar på spørsmålet, er konklusjonen om at Avinor uten videre burde gi fra seg 28 milliarder kroner i inntekter fra taxfree. (aftenposten.no 4.8.2017).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Festrøyking øker risikoen for død. Festrøyker har 38% høyere risiko for å dø i løpet av 15 år, sammenlignet med de som aldri røyker, viser ny studie. (dagensmedisin.no 5.1.2018).)

 

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Alkoholens skadeverkningar. (- 2 000 dödsfall varje år är en underskattning. Varje år vårdas cirka 20 000 personer i Sverige för missbruk av alkohol och knappt 2 000 dör. Det framgår av Socialstyrelsens alkoholindex.)

(Anm: Alkoholens skadeverkningar. Ungefär sex procent av alla dödsfall i världen orsakas av alkohol. Trots att hälften av jordens befolkning inte dricker alkohol skattas den som den tredje största riskfaktorn bakom ohälsa och för tidig död. Bara tobaksbruk och högt blodtryck skattas högre. (…) 2 000 dödsfall varje år är en underskattning. Varje år vårdas cirka 20 000 personer i Sverige för missbruk av alkohol och knappt 2 000 dör. Det framgår av Socialstyrelsens alkoholindex. Men alkoholindexet ger en grovt underskattad bild av skadorna. Några orsaker är: - Alla alkoholrelaterade akuta skador täcks inte av indexet. En amerikansk studie visar att akuta skador utgör ungefär två tredjedelar av de totala skadorna. - Bara diagnoser där alkohol finns med i dödsorsaksintyget inkluderas, trots att flera andra sjukdomar är relaterade till alkohol. Uppgifter från bland andra Cancerfonden pekar till exempel på att det i Sverige varje år insjuknar 3 000 – 4 000 personer i cancer orsakad av alkoholkonsumtion. - Det finns ett mörkertal. Bara en del av det skadliga alkoholbruket kommer till vårdens kännedom. (folkhalsomyndigheten.se 26.9.2016).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

- Sammenknyttede perspektiver på kvalitet og sikkerhet: linker på pasientnivå mht. episoder, uheldige hendelser og data på klager.

(Anm: Sammenknyttede perspektiver på kvalitet og sikkerhet: linker på pasientnivå mht. episoder, uheldige hendelser og data på klager. (- Konklusjoner. Linker på pasientnivå til episoder, uheldige hendelser (AE) og data på klager kan avsløre relasjoner mellom hendelser som ellers forblir skjult, slik som hendelser som trigger så vel som en følge av uheldige hendelser, som introduserer hendelseskaskader, uavhengig av om kliniske relasjoner synes å være tilstede. BMJ Qual Saf Published Online First: 21 July 2018.)

- Halvparten av norske drap begått av rusede

Halvparten av norske drap begått av rusede
nrk.no 10.6.2014
Over halvparten av drapene i Norge gjennom ti år er begått av rusede gjerningspersoner. Tallet både kunne og burde vært lavere hvis rusomsorgen hadde fungert bedre, sier forskere. Av Ståle HansenNRK Journalist Ståle Hansen Ellen Borge Kristoffersen

NRK har gjennomgått dommene etter 231 norske drap over ti år fra 2003 til 2012. I 125 av drapene - eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet.

Drap som er begått i rus involverer ofte personer som kjenner hverandre fra før, eller har en familierelasjon. De er ofte vanskelig å finne et motiv eller drapene er tilsynelatende utløst av bagateller og småkrangler. (...)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

- I fjor kom en rapport, bestilt av Stortinget, som viste at alkoholforbruket går opp, og folkehelsa ned, på grunn av taxfree-salg. (– Hvis det er et mål å beholde alle flyplassene vi har, kan det for eksempel betales over statsbudsjett.)

(Anm: – Taxfree belønner dem som forurenser mest. Avinor drifter norske flyplasser med penger fra billig alkohol. Det vil kritikerne ha slutt på. (…) – Hvis det er et mål å beholde alle flyplassene vi har, kan det for eksempel betales over statsbudsjett. Det viktigste for oss er uansett å legge til rette for å reise miljøvennlig. I tillegg til å bli kalt et insentiv for å reise mer, mener kritikerne at taxfree-handlingen går utover helsa vår. I fjor kom en rapport, bestilt av Stortinget, som viste at alkoholforbruket går opp, og folkehelsa ned, på grunn av taxfree-salg. (nrk.no 7.8.2017).)

- 4 av 10 studenter drikker for mye.

4 av 10 studenter drikker for mye
nrk.no 16.2.2011
43 prosent av landets studenter har et farlig drikkemønster. (...)

Det er særlig kvinnene som er i faresonen.

Av gruppen på 43 prosent som har høy eller alvorlig risikoatferd knyttet til alkohol, har 17 prosent et drikkemønster som innebærer alvorlig risiko hvis det vedvarer.

- Alvorlig bekymring
Tallene kommer fram i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for 2010 som legges fram i onsdag, skriver Universitas.

– Det høye alkoholforbruket er en alvorlig bekymring i forhold til våre fremtidige akademikere, som vi allerede vet har et høyere alkoholforbruk enn resten av befolkningen, sier Tore Rune Strøm, overlege ved rusakuttmottaket på Oslo universitetssykehus.

Risiko for helseskader
Strøm er redd for at studentenes høye alkoholinntak kan skape problemer for dem senere i livet. (...)

- Studentenes rusvaner: - Vi drikker for rus.

Studentenes rusvaner: - Vi drikker for rus
vg.no 5.9.2007
(VG Nett) Studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo er bekymret over alkoholforbruket til studentene. (...)

- Studenter drikker farlig mye. (- En av tre studenter er i faresonen for å drikke på seg helseskader, sier en forsker som står bak en rapport om studenter og rusmidler.)

Studenter drikker farlig mye
vg.no 5.9.2007
(VG Nett) En av tre studenter er i faresonen for å drikke på seg helseskader, sier en forsker som står bak en rapport om studenter og rusmidler. (...)

- Alkohol "blackout" forutsier skaderisiko.

Alcohol "Blackouts" Predict Injury Risk
ivanhoe.com 4.7.2011
(Ivanhoe Newswire) -- The more drink-fueled memory blackouts students experience, the greater their risk of suffering a future injury while under the influence of alcohol, according to new research.

Memory blackouts are defined as the inability to recall events. These blackouts do not refer to the loss of consciousness as a result of drinking too much. Research shows that alcohol alters nerve cell communication in the hippocampal region of the brain, which affects memory formation. (...)

Our results suggest that memory blackout screening at student health services could be a useful tool in college alcohol-related injury prevention," the authors conclude.

In 2001, about 600,000 U.S. college students were injured as a result of excess drinking. In 2005, nearly 2,000 died as a result of unintentional injuries fueled by alcohol.

SOURCE: Injury Prevention, June 29, 2011 (...)

- De som dropper alkohol, dropper også lettere ut. Studiestart. Studenters alkoholforbruk kan være avgjørende for trivselen og sjansen for å droppe ut av studiene, viser dansk undersøkelse.

(Anm: De som dropper alkohol, dropper også lettere ut. Studiestart. Studenters alkoholforbruk kan være avgjørende for trivselen og sjansen for å droppe ut av studiene, viser dansk undersøkelse. En ny dansk undersøkelse slår fast at studenter som ikke drikker alkohol, eller de som drikker mye alkohol, har større sannsynlighet for å droppe ut enn studenter som drikker moderate mengder. Den danske undersøkelsen hevder at alkoholforbruk kan være avgjørende for studenters trivsel. Det melder danske Uniavisen og Politiken. Saken er også omtalt Dagbladet. (khrono.no 1.8.2017).)

- Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning.

(Anm: Spence D. Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (These common drugs may increase dementia risk.) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Coupland CAC, et al. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med. 2019 ; 179(8) : 1084-1093.)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Legene ved min avdeling sier at coronapasientene ofte er veldig forvirrede. Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet. Alt dette, mener Winblad, kan tyde på at coronaviruset rammer hjernen, og i verste fall kan forårsake hjernebetennelse. I ytterste konsekvens kan det føre til demens hos noen, frykter han. Han har tidligere luftet de samme tankene for svenske Aftonbladet. - En langtidseffekt kan bli en økt demensforekomst, og flere tilfeller av tidlig demens. Nøyaktig hvordan det vil arte seg, vet vi ikke. (dagbladet.no 23.5.2020).)

- Alzheimers: Død av viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer’s disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (…) Tau: ‘a direct driver of cognitive decline’? In the study, Dr. Grinberg and the team analyzed the brains of 13 deceased people who had Alzheimer’s disease, as well as those of seven deceased individuals who had not experienced clinical neurodegeneration. The researchers obtained these samples from UCSF’s Neurodegenerative Disease Brain Bank. The team found that, in comparison with healthy brains, those affected by Alzheimer’s disease had a high level of tau across three regions that are key to staying awake, namely the locus coeruleus, the lateral hypothalamic area, and the tuberomammillary nucleus. Not only this, but these regions had actually lost 75% of their neurons. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

- Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (- Både fysisk og kognitivt.)

(Anm: Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (Slow walking speed in midlife linked with faster aging.) (- Ny forskning finner at personer som har en tendens til å gå saktere i 45-årsalderen fremviser tegn på for tidlig akselerert aldring, både fysisk og kognitivt.(medicalnewstoday.com 12.10.2019).)

- Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ.

(Anm: Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ. Spøjs korrelation: Børn med lav IQ går langsommere som voksne og ældes hurtigere end folk med højere IQ. (- Der er mulighed for at rette op på situationen, fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen. Det vender vi tilbage til senere i artiklen. (videnskab.dk 21.10.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid. (- Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer's disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død.)

(Anm: Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. Forskere har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har symptomer som uro, aggresjon eller angst. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død. (forskning.no 30.5.2019).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde.

(Anm: Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. (Autoimmune diabetes mellitus and the leaky gut.) I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde. PNAS July 23, 2019 116 (30) 14788-14790 (first published July 9, 2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene.)

(Anm: Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Editor's Choice. What can we learn from the shameful story of vaginal mesh? That thousands of women have been irreversibly harmed. (…) Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene. Dette er ikke noe nytt. I virkeligheten vil diskusjonen være kjent og kjedelig stoff for de fleste lesere av BMJ som det er for oss redaktører. Men vi unnskylder oss ikke for å reise spørsmålet på nytt. Hvorfor? BMJ 2018;363:k4254 (Published 11 October 2018).)

(Anm: Aage Borchgrevink, forfatter og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomite. Ingenting er sant og alt er mulig. (…) I Russland ligger staten bak, mens amerikanske falske nyheter var en forretningsmodell. (…)  I en tid der det finnes mer informasjon enn noensinne, er folk relativt sett dårligere informert enn før. (nrk.no 5.2.2017).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

- En nylig studie publisert i Birat Journal of Health Sciences i Nepal fant at over en tredjedel av alle forsettlige hodeskader - overgrep som er ment å ta livet av eller skade en person - var relatert til alkoholbruk.

(Anm: En nylig studie publisert i Birat Journal of Health Sciences i Nepal fant at over en tredjedel av alle forsettlige hodeskader - overgrep som er ment å ta livet av eller skade en person - var relatert til alkoholbruk. Alcohol use linked to intentional head injuries in Nepal. Head injuries can be fatal, particularly if the assailant intentionally targets the victim to cause maximum damage. A recent study published in the Birat Journal of Health Sciences in Nepal has found that over a third of all intentional head injuries - assaults intended to kill or incapacitate a person - were related to alcohol use. (news-medical.net 18.7.2017).)

- Bare litt alkohol under graviditeten kan endre babyens ansiktstrekk. (- Prenatal alkoholeksponering, selv lave nivåer, kan påvirke kraniofacial utvikling.)

(Anm: Bare litt alkohol under graviditeten kan endre babyens ansiktstrekk. Just a little alcohol during pregnancy may alter baby's facial features. A new study affirms that there is no safe level of alcohol consumption during pregnancy, after finding that even the occasional drink can affect a baby's facial development. (...) Study co-leader Evi Muggli, of the Murdoch Children's Research Institute in Australia, and colleagues recently reported their results in JAMA Pediatrics. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

(Anm: Forbindelsen mellom prenatal alkoholeksponering og kraniofacial form hos barn ved 12 måneders alder. Association Between Prenatal Alcohol Exposure and Craniofacial Shape of Children at 12 Months of Age. (…) Conclusions and Relevanc  Prenatal alcohol exposure, even at low levels, can influence craniofacial development. Although the clinical significance of these findings is yet to be determined, they support the conclusion that for women who are or may become pregnant, avoiding alcohol is the safest option. JAMA Pediatrics 2017 (Published online June 5, 2017).)

- Forskere identifiserer femten gener som bestemmer våre ansiktstrekk.

(Anm: Researchers identify fifteen genes that determine our facial features. Researchers from KU Leuven (Belgium) and the universities of Pittsburgh, Stanford, and Penn State (US) have identified fifteen genes that determine our facial features. The findings were published in Nature Genetics. (…) The study, the researchers say, emphasizes the importance of faces in creating a first impression - something that Hartley says is surprising: "In everyday life, I am not conscious of the way faces and pictures of faces are influencing the way I interact with people. Whether in 'real life' or online, it feels as if a person's character is something I can just sense. These results show how heavily these impressions are influenced by visual features of the face - it's quite an eye opener!" (news-medical.net 19.2.2018).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

- Tobakk, alkohol, og enkelte legale og illegale substanser / legemidlers innvirkning på fysisk attraktivitet.

(Anm: Skrekkbildene som viser hva røyking gjør med kroppen din (dagbladet.no 19.10.2013).)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

- Alkohol og rygning gør dig synligt ældre. Du har nok hørt, at rygning ælder dig, men et nyt studie viser, at det samme også gælder for et højt alkoholforbrug.

(Anm: Alkohol og rygning gør dig synligt ældre. Du har nok hørt, at rygning ælder dig, men et nyt studie viser, at det samme også gælder for et højt alkoholforbrug. (…) Læs også: Rygning skader tænderne  (…) Ikke kun udseende Det er dog ikke kun udseendet, der bliver påvirket af rygning og alkoholforbrug. Blandt andet øger rygning risikoen for at udvikle tilstanden KOL, og for at få lungekræft, og der er fundet sammenhæng mellem alkoholforbrug og forekomsten af brystkræft. (netdoktor.dk 15.11.2017).)

- Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor.

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

- Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet.

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (…) Resultatene viste at tvillinger som var skilt virket nesten 2 år eldre enn sine søsken som var gift, enslige eller enker. Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten også spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre, mens de i grupper over 40 år, desto tyngre tvillingene var, virket yngre. (...) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansikstmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (Results showed that twins who had been divorced appeared nearly 2 years older than their siblings who were married, single or even widowed. Antidepressant use was associated with a significantly older appearance and researchers also found that weight played a major factor too. In those sets of twins who were less than 40 years old, the heavier twin was perceived as being older, while in those groups over 40 years old, the heavier twin appeared younger. (…) Additionally, researchers suspect that continued relaxation of the facial muscles due to antidepressant use, could account for sagging.) (medpagetoday.com 4.2.2009).)

- Dödsdrogens sanna ansikte - Detta är bilderna som säger allt. Om livet före och efter.

(Anm: Dödsdrogens sanna ansikte - Detta är bilderna som säger allt. Om livet före och efter. Med drogen crystal meth. (…) BILDSPECIAL: Så bröt drogen ner deras liv. (expressen.se 3.3.2006).)

- Forskere identifiserer femten gener som bestemmer våre ansiktstrekk.

(Anm: Researchers identify fifteen genes that determine our facial features. Researchers from KU Leuven (Belgium) and the universities of Pittsburgh, Stanford, and Penn State (US) have identified fifteen genes that determine our facial features. The findings were published in Nature Genetics. (…) The study, the researchers say, emphasizes the importance of faces in creating a first impression - something that Hartley says is surprising: "In everyday life, I am not conscious of the way faces and pictures of faces are influencing the way I interact with people. Whether in 'real life' or online, it feels as if a person's character is something I can just sense. These results show how heavily these impressions are influenced by visual features of the face - it's quite an eye opener!" (news-medical.net 19.2.2018).)

- For mye festing kan nemlig ha en stor innvirkning på ansiktet - og utseendet ditt

Alkohol kan gi deg flere rynker
kk.no 3.2.2013
RYNKER: Dersom du skal ut i helgen kan det være lurt å ha i bakhodet at alkohol kan fremskynde aldringsprosessen i ansiktet ditt.

Fremskynder hudens aldringsprosess betraktelig.

Etter en heftig fest med mye alkoholholdig drikke kan du våkne med mer enn bare en kraftig baksmell.

For mye festing kan nemlig ha en stor innvirkning på ansiktet - og utseendet ditt. Og om du drikker alkohol jevnlig, og i større mengder, kan dette føre til at huden din ser eldre ut.

Ifølge Womenshealthmag.com kan drikkevanene dine føre til at huden din eldres langt raskere enn ønsket, og rynkene vil sakte men sikkert dukke opp en etter en.

LES OGSÅ: Hvor mye alkohol drikker du? (...)

- Hva kan overdreven drikking gjøre med utseendet ditt? Studien gransker. Overdreven drikking kan forutsi synlige tegn på aldring, viser en stor studie. Ny forskning publisert i Journal of Epidemiology & Community Health undersøker sammenhengen mellom tung drikking og merkbare tegn på aldring. (- Faktisk, som forfattere av den nye forskningen bemerker, har tidligere studier knyttet alle fire tegn på aldring med høyere risiko for dårlig kardiovaskulær helse, tidlig død eller begge deler.

In fact, as the authors of the new research note, previous studies have linked all four signs of aging with a higher risk of poor cardiovascular health, premature death, or both. The team studied these four signs in more than 11,600 adults whose health had been followed for 11.5 years, on average.
(Anm: What can excessive drinking do to your looks? Study investigates. Excessive drinking can predict visible signs of aging, a large study shows. New research published in the Journal of Epidemiology & Community Health examines the link between heavy drinking and noticeable signs of aging. This is the first prospective study of its kind. Danish-based researchers led by Dr. Janne S. Tolstrup — of the National Institute of Public Health at the University of Southern Denmark in Odense — set out to investigate the link between heavy drinking and smoking and visible signs of aging. As the study authors explain, visible signs of aging are often a good indicator of an individual's actual biological age. Noticeable signs of aging are likely to indicate poor health. So, Dr. Tolstrup and her team focused on four such signs: male pattern baldness, earlobe creases, so-called arcus corneae, and a sign called xanthelasmata. Arcus corneae, sometimes known as corneal arcus, is a white or gray ring that starts accumulating in the margins of one's cornea. Unless a congenital problem present at birth, the condition is more common in older adults. It can sometimes be a marker of high cholesterol, or even predict coronary artery disease. Xanthelasmata is the medical term for yellowish plaques that form over or around one's eyelids. The fatty deposits can be a sign of high cholesterol, as well. In fact, as the authors of the new research note, previous studies have linked all four signs of aging with a higher risk of poor cardiovascular health, premature death, or both. The team studied these four signs in more than 11,600 adults whose health had been followed for 11.5 years, on average. (medicalnewstoday.com 16.11.2017).)

(Anm: Alcohol consumption, smoking and development of visible age-related signs: a prospective cohort study. J Epidemiol Community Health 2017;71:1177-1184.)

- Kan stamceller reversere aldringsprosessen? Stamceller i hjernen bestemmer hvor raskt kroppen våre ldres, har forskere bemerket.

(Anm: Could stem cells reverse the aging process? Stem cells in the brain determine how quickly our bodies age, researchers have noted. But by introducing fresh stem cells, part of the aging process could be slowed down or reversed, a new study finds. As humans, we persist in being baffled by the steady aging of our bodies, which sometimes seems to occur at a faster rate than we might expect. Consequently, we often do our best to try to stall or "cheat" the aging process using a wide range of "remedies," from improving our diets to undergoing plastic surgery. Researchers are now looking into how stem cells found in a region of our brain called the hypothalamus might play a key role in how swiftly we age. Dr. Dongsheng Cai, from the Albert Einstein College of Medicine, in New York City, NY, alongside a team of specialists, has found that adding fresh stem cells to the hypothalamus might be the way to go if we want to delay old age. The results of this study are published in the current issue of Nature. (medicalnewstoday.com 28.7.2017).)

(Anm: Why drinking increases sexual urges but decreases sexual performance: Hypothalamus and pituitary: The hypothalamus and pituitary coordinate automatic brain functions and hormone release. Alcohol depresses nerve centers in the hypothalamus that control sexual arousal and performance. Although sexual urge may increase, sexual performance decreases. (forbes.com 6.10.2012).)

- Å drikke alkohol i løpet av svangerskapet kan forandre måten barnas ansikter dannes, ifølge studie. (- Forskere undersøkte data fra ansiktsbilder av 415 ett år gamle barn og fant subtile endringer i spedbarns ansikter - hovedsakelig rundt nesen, øynene og leppene - knyttet til nesten alle nivåer av alkoholeksponering.)

(Anm: Drinking any amount of alcohol during pregnancy can change the way babies' faces form, study finds. Drinking even small amounts of alcohol when pregnant could alter a baby's features, a new study has found. Researchers examined data from facial images of 415 one-year-old children and found subtle changes in babies' faces – mostly around the nose, eyes and lips – associated with almost all levels of alcohol exposure. Alcohol appeared to affect face shape whether it was drunk in the first trimester or throughout the pregnancy. (independent.co.uk 15.6.2017).)

- Alkoholinntak under graviditeten kan ha transgenerasjonelle effekter.

(Anm: Drinking alcohol while pregnant could have transgenerational effects. Soon-to-be mothers have heard the warning - don't drink while pregnant. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has issued numerous statements about the dangers of alcohol consumption during pregnancy, as it can lead to Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) in newborns. (…) "We found that body weight and brain size were significantly reduced in all generations of PrEE animals when compared to controls; all generations of PrEE mice showed increased anxiety-like, depressive-like behaviors and sensory-motor deficits. By demonstrating the strong transgenerational effects of prenatal ethanol exposure in a mouse model of FASD, we suggest that FASD may be a heritable condition in humans," Huffman said. (medicalnewstoday.com 11.7.2017).)

(Anm: Prenatal Ethanol Exposure and Neocortical Development: A Transgenerational Model of FASD, Cerebral Cortex 2017 (published 6 July 2017).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Venlafaxin (Efexor; Effexor etc.)-eksponeringen reduserte avkomstallet (etterkommere) F0-daphnider og resulterte i legemiddeltoleranse hos F1-generasjonen. Sertralin (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- FASD (Fetal alcohol spectrum disorders; føtalt alkoholsyndrom) fra barndom til voksen alder: en svensk populasjonsbasert naturalistisk kohortstudie av adopterte fra Øst-Europa. (- Konklusjon.) (- Alvorlig kognitiv svikt, psykiatrisk sykelighet, ansiktsdysmorfologi, vekstbegrensning og oftalmologiske abnormiteter følger med FASD i voksen alder. Anerkjennelse av FASD i barndommen hjemler  habilitering over hele levetiden.)

(Anm: Fetal alcohol spectrum disorders from childhood to adulthood: a Swedish population-based naturalistic cohort study of adoptees from Eastern Europe. (…) Abstract Background Fetal alcohol spectrum disorders (FASD) are a global health concern. To further understand FASD in adulthood is a major public health interest. (…) Conclusion Major cognitive impairments, psychiatric morbidity, facial dysmorphology, growth restriction and ophthalmological abnormalities accompanies FASD in adulthood. Recognition of FASD in childhood warrants habilitation across the lifespan. BMJ Open 2019;9:e032407.)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

- ADHD-patienter forbruger mere medicin af alle slags. Både unge og ældre, der får ADHD-medicin, har et større forbrug af anden medicin end befolkningen generelt. (- Og i forhold til forbruget af lægemidler mod hjertekarsygdom mener han ikke, man kan udelukke, at det for enkelte af ADHD-patienter også kan tilskrives eventuelle bivirkninger af ADHD-medicinen.)

(Anm: ADHD-patienter forbruger mere medicin af alle slags. Både unge og ældre, der får ADHD-medicin, har et større forbrug af anden medicin end befolkningen generelt. Det gælder især medicin mod somatiske sygdomme som astma, allergi, forstyrret stofskifte og hjerte-kar-sygdom eller medicin mod andre psykiske lidelser. Sådan konkluderer svenske forskere i tidsskriftet Journal of Attention Disorders efter i en ny stor undersøgelse blandt voksne med ADHD. Tidligere studier har set på det samme i forhold til unge ADHD-patienter, hvor problemerne således er velkendt. Den svenske undersøgelse viser, at andelen af polyfarmaci med fem eller flere slags medicin stiger fra 10,1 procent til 60,4 procent i takt med patienternes alder – dvs. fra 18 til 64 år. Mest handler om somatisk medicin, og lidt mindre om medicin mod andre psykiske lidelser. ”Det er spændende resultater, som udfordrer den måde vi behandler og følger ADHD-patienter på. Undersøgelsen understreger, hvor vigtigt det er, at vi får diagnosticeret disse patienter i tide, at vi også udreder dem somatisk og at vi efterfølgende holder mere snor i dem, end vi plejer,” siger Per Hove Thomsen, klinisk professor, overlæge og dr.med. fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdelings forskningsafsnit ved Psykiatrien i Region Midtjylland. Han peger også på en anden forklaring, som kan være at nogle af lægemidlerne, f.eks. mod luftvejslidelser, også bliver brugt mod søvnforstyrrelser og til at dæmpe angst e.l. Sådan er det i hvert fald nok for nogle, da mennesker med ADHD har en højere forekomst end andre af både søvnproblemer og angst, mener professoren. Og i forhold til forbruget af lægemidler mod hjertekarsygdom mener han ikke, man kan udelukke, at det for enkelte af ADHD-patienter også kan tilskrives eventuelle bivirkninger af ADHD-medicinen. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 26.6.2020).)

(Anm: Comedication and Polypharmacy With ADHD Medications in Adults: A Swedish Nationwide Study. (…) Conclusion: Comedication was more common in adults receiving ADHD medications. Potential benefits and harms of comedication and polypharmacy require further research. J Atten Disord. 2020 Jun 1;1087054720923725.)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

- Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner.

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Problemer med vitenskapelig forskning (- Hvordan forskning går galt.) (- Én enkel idé underbygger forskning: "tillit, men etterprøv, verifiser, kontroller, påvis".) (- Resultatene skal alltid være gjenstand for utfordrende forsøk.) (- En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv.)

(Anm: Problems with scientific research How science goes wrong. Vitenskapelig forskning har endret verden. Nå må den endre seg selv. (Scientific research has changed the world. Now it needs to change itself.) En enkel idé underbygger forskning: «tillit, men bekreftelse». (…) Moderne forskere er for godtroende og ikke nok verifiserinde – til skade for all forskning, og menneskeheten. Men suksess kan avle selvtilfredshet. For mange av resultatene som fyller akademika er enten et resultat av jukseeksperimenter eller dårlige analyser (se artikkel). (…) I fjor fant forskere ved et bioteknologisk firma, Amgen, at de bare kunne reprodusere seks av 53 «landemerke»-studier innen kreftforskning. Tidligere klarte en gruppe hos Bayer, et legemiddelfirma bare å gjenta en fjerdedel av 67 tilsvarende viktige forsøksstudier. En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv. I 2000-2010 deltok omtrent 80 000 pasienter i kliniske studier basert på forskning som senere ble trukket tilbake på grunn av feil eller kritikkverdige forhold. (…) (Too many of the findings that fill the academic ether are the result of shoddy experiments or poor analysis (see article). (economist.com 19.11.2015).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Big Data må følges av Big Theory.

(Anm: Big Data må følges av Big Theory. (Big Data Needs a Big Theory to Go with It.) Akkurat som den industrielle tidsalder laget lover for termodynamikk trenger vi universelle lover for den kompleksitet som kan løse våre tilsynelatende uløselige problemer. (…) For å bringe vitenskapen på høyde med utfordringene i vår tid må vi utvikle en dypere forståelse av kompleksiteten i seg selv. (scientificamerican.com 1.5.2013).)

- Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten.

(Anm: Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten (Data transparency is the only way) Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief. BMJ 2016;352:i1261.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.2019).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

(Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av legemidler mot utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemming. (- Use of medication for challenging behaviour in people with intellectual disability. (…) Legemidler, spesielt antipsykotika, brukes ofte for å håndtere utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemning. (…) Når atferden ikke stammer fra en underliggende mental lidelse, er dette ofte utenfor godkjent indikasjon hvor bevis på effektivitet mangler. (…) Et nasjonalt revisjonsprogram vil være en måte å adressere de bekymringene dette reiser. Br J Psychiatry. 2014 Jul;205(1):6-7.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (- Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.) (- Likevel ville det være perverst dersom leger fortsatte å foreskrive disse legemidlene.)

(Anm:Editorials (Lederartikler). Tyrer P, Cooper SA, Hassiotis A. Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities. (...) Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. Trenger vi fortsatt å bli minnet på at legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming ofte er langvarig og ikke uten farer? Vi gjør sannsynligvis det. (Do we still need to be reminded that the drug treatment of people with intellectual disability is often prolonged and not without dangers? We probably do.) (…)  Hvilke bevis er det for nytten av disse legemidler i behandlingen av utfordrende atferd? Praktisk talt ingen. Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.7 8 Likevel ville det være perverst hvis legene fortsatte å foreskrive disse legemidlene, vel vitende om deres uheldige effekter, dersom de var helt uten effekt, og mange hevder at de ikke i tilstrekkelig grad kan ta vare på sine pasienter uten muligheter for legemiddelbehandling. BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Har besteforeldres atferd betydning for egen sykdomsrisiko?

(Anm: Har besteforeldres atferd betydning for egen sykdomsrisiko? Kan bestefedres atferd i oppveksten påvirke helsen til kommende barn og barnebarn? Kan en slik effekt påvirke barna av ett kjønn, men ikke et annet? Ja, mener en internasjonal gruppe genetiske epidemiologer (1). De har sett på hvilken effekt ernæring og røyking har på kommende generasjoner. Dersom en mann begynte å røyke før han nådde puberteten, hadde hans guttebarn signifikant økt risiko for å bli overvektige som niåringer. Det var ingen slik sammenheng for jentebarn. Tidsskr Nor Legeforen 2006 126:1458. (25.5.2006).)

- Multigenerasjonell og transgenerasjonell arv ved substanseksponering : Virkningene av alkohol, opiater, kokain, marihuana og nikotin. (- Foreldrenes substansbruk kan påvirke generasjoner av avkom (barn).)

(Anm: Multigenerational and transgenerational inheritance of drug exposure: The effects of alcohol, opiates, cocaine, marijuana, and nicotine. Abstract Familial inheritance of drug abuse is composed of both genetic and environmental factors. Additionally, epigenetic transgenerational inheritance may provide a means by which parental drug use can influence several generations of offspring. Recent evidence suggests that parental drug exposure produces behavioral, biochemical, and neuroanatomical changes in future generations. Prog Biophys Mol Biol. 2015 Jul;118(1-2):21-33. Epub 2015 Apr 1.)

- Båndene mellom mor og barn er mye sterkere enn forskerne har trodd.

(Anm: Båndene mellom mor og barn er mye sterkere enn forskerne har trodd. Fosterceller kan beskytte mamma mot sykdom lenge etter fødselen. KNYTTER BÅND: Nyere forskning har vist at mor under svangerskapet får celler fra fosteret. Samtidig får babyen celler fra mor. På slutten av 1800-tallet viste den tyske vitenskapsmannen Georg Schmorl hvordan celler fra en baby kan gjemme seg i mors kropp etter fødselen. Nå - mer enn hundre år seinere - har forskerne så vidt begynt å forstå hva disse cellene gjør, skriver NPR. Funnene kan gi svar på hvordan kreft og autoimmune sykdommer innvirker på kvinner. Men funnene innebærer også noe annet - noe som kan være rart å tenke på: Du har trolig celler i kroppen din som stammer fra eldre søsken. Kanskje har du også celler fra bestemora di eller til og med oldemora di. (dagbladet.no 3.11.2015).)

- For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt.

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

- Dessverre, som for hjertehelse, ser den rapporterte nytteverdien av lett til moderat drikking på hjernehelse avgjort vaklende. (- Bedre forskning flater ut J-kurven.)

(Anm: Redaktørens valg. Bedre forskning flater ut J-kurven. Editor's Choice. Better research flattens the J shaped curve. As you reach for your post-election glass of wine this weekend, or perhaps even something stronger, spare a thought for your brain. You may have been told that alcohol, when consumed in moderation, protects against dementia—an example of the workings of the famous “J shaped curve.” Sadly, as with cardiovascular health, the reported benefits of light to moderate drinking on brain health are now looking decidedly shaky. BMJ 2017;357:j2755 (Published 08 June 2017).)

(Anm: A J curve is any of a variety of J-shaped diagrams where a curve initially falls, then steeply rises above the starting point. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Moderat drikking er knyttet til svekket hjernehelse, ifølge studieresultater. Moderate drinking is linked to decline in brain health, study finds. Alcohol consumption, even at moderate levels, is associated with increased risk of adverse brain outcomes and a steeper decline in cognitive skills, a study published in The BMJ has found.1 BMJ 2017;357:j2751 (Published 07 June 2017).)

(Anm: Fler äldre dör av alkoholrelaterade orsaker (…) År 2015 dog över 1000 personer 65 år och äldre av orsaker relaterade till alkohol. Mätt i antal dödsfall per hundratusen personer motsvarar det 53,5 personer, en ökning med 41 procent sedan 2001. (…) Andelen kvinnor ökar mest – i den specialiserade öppenvården har exempelvis kvinnor 65-84 år som får vård för alkoholdiagnoser fördubblats mellan 2006 och 2015. (socialstyrelsen.se 23.2.2017).)

- Flere legges inn med alkoholskader.

Flere legges inn med alkoholskader
nrk.no 15.9.2011
Fagpersoner NRK har snakket med er spesielt bekymret for at stadig flere kvinner legges inn med alkoholskader.

De siste ti årene har antall innleggelser som følge av alkoholskader økt med 45 prosent, og over dobbelt så mange legges inn for leverskader.

I 1999 ble 2505 personer innlagt på grunn av alkoholskader, mens i 2009 ble 3586 personer innlagt på grunn av skader eller sykdommer som følge av alkohol. Blant disse var 2371 menn og 1215 kvinner.

LES OGSÅ: Alkoholisme vanligste dødsårsak

Økningen er på godt over 1000 personer eller 45 prosent. Det viser tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning.

De siste ti årene ser man en fordobling av antall personer som legges inn med leverskader. Også antall personer innlagt med alkoholforgiftning har doblet seg.

– Kvinner bruker vanedannende medikamenter
Fageksperter sier de opplever en økning av kvinner som kommer til behandlingssentrene i Norge.

– Det er en skummel trend når det gjelder alkoholskader, og vi ser den i større grad hos kvinner, sier rusmedisiner Rune Tore Strøm på akuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus.

Han er bekymret for utviklingen.

– Dette er toppen av et isfjell. Det har vært en økning i antall kvinner som kommer til behandling, og det er mange kvinner og menn som trenger behov for behandling og som ikke søker hjelp, sier han.

Strøm mener kvinnene i større grad misbruker vanedannende medikammenter sammen med alkohol.

– Vi ser at sove- og nervetabletter er mer brukt hos kvinner, og at leger ofte skriver ut slike medikamenter til kvinner, sier han. (...)

- Beskytter moderat drikking virkelig mot hjertesykdom?

(Anm: Beskytter moderat drikking virkelig mot hjertesykdom? Does moderate drinking really protect against heart disease? (…) But a new research review contests these findings. The extensive meta-analysis of existing studies was published in the Journal of Studies on Alcohol and Drugs. The new review examined 45 cohort studies that showed people who drink moderately to be in better health than those who abstain from alcohol, therefore inferring that a moderate intake of alcohol may have positive health effects. (medicalnewstoday.com 22.5.2017).)

- Bare ett lite glass vin per dag øker risikoen for brystkreft.

(Anm: Bare ett lite glass vin per dag øker risikoen for brystkreft. Just one small glass of wine per day increases breast cancer risk. (…) A new report conducted by the American Institute for Cancer Research (AICR), in collaboration with the World Cancer Research Fund, examined several risk factors for breast cancer, including alcohol, diet, and weight. (…) lcohol increases breast cancer risk, exercise lowers it. (medicalnewstoday.com 23.5.2017).)

- Ett glas vin om dagen räcker för ökad risk för bröstcancer.

Ett glas vin om dagen räcker för ökad risk för bröstcancer
netdoktor.se 25.5.2017

Kvinnor rekommenderas nu av forskare att kraftigt begränsa sitt alkoholintag för att minska risken för bröstcancer. Det efter att en omfattande granskning visat på att enbart ett glas vin om dagen skulle kunna påverka risken att drabbas. Den omfattande rapporten visar således på en stark koppling mellan livsstil och bröstcancerrisk.

Granskningen omfattade 119 vetenskapliga studier om livsstil och bröstcancerrisk som inbegriper 12 miljoner kvinnor och 260 000 bröstcancerfall.

Bland annat framkom att mindre än ett glas vin per dag ökar risken medan pulshöjande träning minskar.

– Det kan vara förvirrande att titta på enskilda studier där resulten varierar, förklarar Anne McTiernan, huvudförfattare bakom rapporten och fortsätter:

– Men med denna omfattande och aktuella rapport är bevisen tydliga: Att ha en fysiskt aktiv livsstil, hålla en hälsosam vikt under hela livet och begränsa alkoholintag är ett steg kvinnor kan ta för att minska sin risk. (…)

- Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom.

Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease.
J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print]
Abstract Chronic liver disease with cirrhosis is the 12th leading cause of death in the United States, and alcoholic liver disease accounts for approximately half of all cirrhosis deaths. Chronic alcohol consumption is associated with intestinal bacterial dysbiosis, yet we understand little about the contribution of intestinal fungi, or mycobiota, to alcoholic liver disease. Here we have demonstrated that chronic alcohol administration increases mycobiota populations and translocation of fungal β-glucan into systemic circulation in mice. Treating mice with antifungal agents reduced intestinal fungal overgrowth, decreased β-glucan translocation, and ameliorated ethanol-induced liver disease. Using bone marrow chimeric mice, we found that β-glucan induces liver inflammation via the C-type lectin-like receptor CLEC7A on Kupffer cells and possibly other bone marrow-derived cells. Subsequent increases in IL-1β expression and secretion contributed to hepatocyte damage and promoted development of ethanol-induced liver disease. We observed that alcohol-dependent patients displayed reduced intestinal fungal diversity and Candida overgrowth. Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. (…)

(Anm: Tarmsopp linket til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi linked to worsening of alcoholic liver disease. A new study funded by the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) is among the first to suggest that intestinal fungi may contribute to the development of alcoholic liver disease (ALD). (…) ALD has previously been associated with bacterial overgrowth in the intestines, as well as a shift in the types of bacteria found there. Until now, little was known about the role of intestinal fungi in ALD. (medicalnewstoday.com 23.5.2017).)

(Anm: Alkoholisk leverskade. Langvarig og høyt alkoholforbruk vil skade leveren. Det fører til fettlever, leverbetennelse og til sist skrumplever. (nhi.no 24.5.2017).)

- Antifungale (antisopp) egenskaper og mekanismer for Melittin. (- I denne forbindelse hemmer melittin et bredt spekter av soppgrupper inkludert Aspergillus, Botrytis, Candida, Colletotrichum, Fusarium, Malassezia, Neurospora, Penicillium, Saccharomyces, Trichoderma, Trichophyton og Trichosporon. Melittin hindrer soppvekst ved flere mekanismer slik som membran permeabilisering, apoptose-induksjon ved reaktiv oksygen-art-mediert mitokondri / caspase-avhengig vei, hemming av (1,3) -p-D-glukansyntase, og endringer i soppgenuttrykk. Generelt vil melittin definitivt åpne for nye veier for forskjellige biomedisinske anvendelser, fra medisin til jordbruk.)

(Anm: Anti-fungal Properties and Mechanisms of Melittin. Abstract Many fungal diseases remain poorly addressed by public health authorities, despite posing a substantial threat to humans, animals, and plants. More worryingly, few classes of anti-fungals have been developed to combat fungal infections thus far. These medications also have certain drawbacks in terms of toxicity, spectrum of activity, and pharmacokinetic properties. Hence, there is a dire need for discovery of novel anti-fungal agents. Melittin, the main constituent in the venom of European honeybee Apis mellifera, has attracted considerable attention among researchers owing to its potential therapeutic applications. To our knowledge, there has been no review pertinent to anti-fungal properties of melittin, prompting us to synopsize the results of experimental investigations with a special emphasis upon underlying mechanisms. In this respect, melittin inhibits a broad spectrum of fungal genera including Aspergillus, Botrytis, Candida, Colletotrichum, Fusarium, Malassezia, Neurospora, Penicillium, Saccharomyces, Trichoderma, Trichophyton, and Trichosporon. Melittin hinders fungal growth by several mechanisms such as membrane permeabilization, apoptosis induction by reactive oxygen species-mediated mitochondria/caspase-dependent pathway, inhibition of (1,3)-β-D-glucan synthase, and alterations in fungal gene expression. Overall, melittin will definitely open up new avenues for various biomedical applications, from medicine to agriculture. KEYPOINTS: • Venom-derived peptides have potential for development of anti-microbial agents. • Many fungal pathogens are susceptible to melittin at micromolar concentrations. • Melittin possesses multi-target mechanism of action against fungal cells. Appl Microbiol Biotechnol 2020 Jun 4.)

(Anm: Moreira R, Ferreres F, Gil-Izquierdo Á, Gomes NGM, Araújo L, Pinto E, Andrade PB, Videira RA. Antifungal Activity of Guiera senegalensis: From the Chemical Composition to the Mitochondrial Toxic Effects and Tyrosinase Inhibition. Antibiotics (Basel). 2023 May 8;12(5):869.)

- Stadig flere får skrumplever. (- Fagfolk er ikke overrasket over utviklingen. I perioden 1998-2008 har tallet på sykehusinnleggelser på grunn av skrumplever og alkoholisk leversykdom gått opp med 92 prosent.)

Stadig flere får skrumplever
nrk.no 12.5.2009
Antall tilfeller av skrumplever og alkoholrelaterte leverskader her i landet er nær doblet på ti år.

Fagfolk er ikke overrasket over utviklingen. I perioden 1998-2008 har tallet på sykehusinnleggelser på grunn av skrumplever og alkoholisk leversykdom gått opp med 92 prosent. (...)

I fjor drakk vi 6,7 liter ren alkohol i snitt, nesten 1 liter mer enn for bare seks år siden.

- Vi drikker ikke bare mer, men oftere. Vi nordmenn tror kanskje det er moderne, sier Skjøtskift. (...)

Over 3.000 innlagt med alkoholforgiftning
vg.no 12.7.2007
3.290 nordmenn havnet i fjor på sykehus på grunn av alkoholforgiftning. Det er dobbelt så mange som i 1999. (...)

Også de langvarige skadevirkningene øker. Data fra Norsk pasientregister viser at sykehusinnleggelser med alkoholrelatert leversykdom økte med 85 prosent for menn fra 1999 til 2005. (...)

- Tarmmikrober kan bidra til å bedre å forutsi risiko for sykehusinnleggelse for pasienter med skrumplever (cirrhose).

(Anm: Gut microbes could help better predict risk of hospitalization for patients with cirrhosis. The gut microbiome—a collection of bacteria and other microbes in the gut—could be a highly accurate predictor of hospitalizations for patients with cirrhosis, according to a recently published study led by a researcher at Virginia Commonwealth University. The paper, which published in the journal JCI Insight in March, determined that analysis of microbial DNA and microbial RNA could be used alongside current clinical methods to more accurately predict 90-day hospitalizations. Microbial DNA analysis identifies live and dead bacterial species, while microbial RNA analysis identifies the most metabolically active microbial species. Cirrhosis is a leading cause of increased health expenditures due to hospitalizations and of mortality worldwide, according to the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, part of the National Institutes of Health. (medicalxpress.com 30.3.2018).)

(Anm: Gut microbial RNA and DNA analysis predicts hospitalizations in cirrhosis. BACKGROUND. Cirrhosis is associated with gut microbial changes, but current 16S rDNA techniques sequence both dead and live bacteria. We aimed to determine the rRNA content compared with DNA from the same stool sample to evaluate cirrhosis progression and predict hospitalizations. (…) CONCLUSION. DNA and RNA analysis of the same stool sample demonstrated differing microbiota composition, which independently predicts the hospitalization risk in cirrhosis. RNA and DNA content of gut microbiota in cirrhosis are modulated differentially with disease severity, infections, and omeprazole use. JCI Insight. 2018 Mar 8;3(5). pii: 98019.)

(Anm: Levercirrhose (skrumplever), cirrhosis hepatis, endestadiet ved en lang rekke kroniske leversykdommer. Kilde: Store norske leksikon.)

- Linken mellom tarmsopp og alkoholisk leversykdom (ALD) vokser seg sterkere.

(Anm: Link Between Intestinal Fungi and Alcoholic Liver Disease Grows Stronger. A recent study provides evidence to the support the correlation of alcoholic liver disease and bacterial overgrowth in the intestines. Alcoholic liver disease (ALD) has been associated with bacterial overgrowth in the intestines, as well as a shift in the types of bacteria found there. But until now, according to the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, little was actually known about the role of intestinal fungi in ALD. A University of California-San Diego and J. Craig Venter Institute in Rockville, Maryland study offers more evidence to support the connection. (…) Treatment with amphotericin B reduced levels of liver injury and fat accumulation. (mdedge.com 26.7.2017).)

(Anm: Amphotericin B is an antifungal medication used for serious fungal infections and leishmaniasis.[1] The fungal infections it is used to treat include aspergillosis, blastomycosis, candida, coccidioidomycosis, and cryptococcosis.[2] For certain infections it is given with flucytosine.[3] It is typically given by injection into a vein[2]. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Cellular stress in the brain may contribute to non-alcoholic fatty liver disease. Disruptions in a protein folding process occurring in the brain, known as endoplasmic reticulum (ER) stress, may cause non-alcoholic fatty liver disease, independent of other factors. A research team at the George Washington University (GW) published their results in the Journal of Clinical Investigation Insight. "Nearly 75 percent of obese adults experience non-alcoholic fatty liver disease. However, its underlying causes are unclear," said Colin Young, Ph.D., senior author and assistant professor of pharmacology and physiology at the GW School of Medicine and Health Sciences. "Recent findings have pointed to ER stress as central to its development. What our research shows is that ER stress in the brain is a key contributor." (medicalnewstoday.com 27.5.2017).)

(Anm: Link mellom alkoholforbruk og hjertearytmier påvist hos drankere ved Oktoberfest München. Link between alcohol consumption and cardiac arrhythmias found in drinkers at the Munich Octoberfest. Researchers who studied beer drinkers at the Munich Octoberfest have found that the more alcohol consumed the higher was the likelihood of developing abnormal heart rhythms called cardiac arrhythmias. The research, which is published in the European Heart Journal, is the first study to investigate the link between acute alcohol consumption and cardiac arrhythmias in a large number of people in a prospective fashion i.e. examining them as they were drinking, rather than asking them to remember at some point afterwards how much they had drunk, when, and for how long. The findings are important because it is thought that arrhythmias can, in some circumstances, lead to atrial fibrillation, an irregular heart beat that can result in severe discomfort and, in the long run, more serious consequences such as heart failure and stroke. (medicalnewstoday.com 27.4.2017).)

- Mikroskopisk sopp forverrer sykdomssymptomer på Crohns, viser musestudier.

(Anm: Mikroskopisk sopp forverrer sykdomssymptomer på Crohns, viser musestudier. Microscopic fungus exacerbates Crohn's disease symptoms, mice study shows. Bottom Line: A microscopic fungus called Candida tropicalis triggered gut inflammation and exacerbated symptoms of Crohn's disease, in a recent study conducted at Case Western Reserve University School of Medicine. (…) "Our data demonstrate that C. tropicalis may play a pro-inflammatory role in intestinal injury by exacerbating gut inflammation during the recovery phase of dextran sodium sulfate-induced colitis," the authors wrote. "We speculate that infection with the fungus C. tropicalis may play a role in triggering flares during Crohn's disease and that anti-fungal therapy may be beneficial in Crohn's disease patients." (news-medical.net 23.6.2017).)

(Anm: Single Fungus Amplifies Crohn’s Disease Symptoms. New study suggests anti-fungal medications to combat painful disease. (…) The researchers suggest C. tropicalis fungus may trigger gut inflammation by modulating levels of other gut bacteria. Said Di Martino, “We found that high levels of C. Tropicalis increases the abundance of harmful proteobacteria in the intestine, such as E. coli, disrupting the normal balance of the gut bacteria and creating a dysbiosis, a key element that triggers intestinal inflammation.” (casemed.case.edu 21.6.2017)

- E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom. (E. coli toxin linked with inflammatory bowel disease.) Ny forskning tyder på at et toksin produsert av bakterien E. coli kan være det som utløser betennelse ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Forskerne fant at microcin B17 faktisk induserer tarmbetennelse in vivo. Denne betennelsen var avhengig av CD1d-proteiner. CD1d-proteiner er molekyler som "formidler presentasjonen av primært lipid- og glykolipidantigener" til T-celler - en type hvite blodlegemer som spiller en nøkkelrolle ved immunitet. Prof. Maxwell forklarer funnene videre og sier "bakteriene som bor i oss har stor innvirkning på velvære." (medicalnewstoday.com 19.5.2018).)

- Alzheimer kan skyldes soppinfeksjon.

(Anm: Alzheimer kan skyldes soppinfeksjon. (…) Det er en mulighet for at alzheimer er en soppsykdom, eller at soppinfeksjon er en risikofaktor for denne sykdommen. Det gir i så fall nye perspektiver i arbeidet med å finne en effektiv behandling av disse pasientene, konkluderer de spanske forskerne i siste utgave av Scientific Reports. (…) Genetiske rester fra virus og bakterier er tidligere funnet i hjernen til alzheimer-pasienter, og noen forskere har også antydet at sykdommen blir forårsaket eller forsterket av samme virustyper som fører til herpes og lungebetennelse. (©NTB) (nettavisen.no 15.10.2015).)

- Advarer politikere mot Facebook-fylla i ny PR-kampanje. (- Hvis man er klok med alkohol, slipper man å være etterpåklok.)

Advarer politikere mot Facebook-fylla i ny PR-kampanje.
kampanje.no 14.2.2017
- For politikere kan et glass for mye før sosiale medier-bruk være en kalddusj for karrieren, sier alkovettleder.

Organisasjonen Av og til er i disse dager ute med en ny kampanje som handler om hva du ville sagt til deg selv hvis du kunne ta kontakt fra fremtiden. (…)

En av illustrasjonene viser politikeren «Listefyll-Lise» som har følgende beskjed til gårsdagens «Listetopp-Lise». «Stopp etter to glass er du snill. Det er så uheldig å være rødvinsmarinert på Facebook i valgkamptider». 

Daglig leder i Av-og-til, Kari Randen, håper at det humoristiske budskapet kan sette i gang en diskusjon innad i partiene.

- Alkohol svekker dømmekraften. Når det kommer til politikk er det kanskje ekstra viktig å være ved sine fulle fem. Som politiker i et parti representerer du ikke bare deg selv. Et glass for mye før du logger deg på sosiale medier kan i verste fall gå ut over omdømmet til et helt parti, eller være en kalddusj for karrieren, sier Randen. (…)

- Hvis man er klok med alkohol, slipper man å være etterpåklok. Mange av oss har kanskje angret på ting vi har postet på Facebook eller Snapchat. (…)

(Anm: AV•OG•TIL (avogtil.no).)

(Anm: En av tre mener det drikkes for mye i jobbsituasjoner. Det blir for mye alkohol på julebord, seminarer og jobbmiddager, mener en av tre nordmenn, ifølge en ny spørreundersøkelse. (hegnar.no 31.3.2017).)

(Anm: Å leve med alkoholisme. - Enhver alkoholikers drøm er å kunne drikke kontrollert, men det går ikke. På samme måte som du ikke kan sleike på en reke dersom du har skalldyrallergi, kan du ikke drikke litt som alkoholiker. "Eva" og "Ragnhild" kom seg ut av alkoholismen, men de verken tør eller vil ta en eneste drink til. (nhi.no 19.1.2017).)

- Flatfyll kan skade tenåringers hjerne.

Binge Drinking May Damage Teens' Brains
healthfinder.gov 22.4.2009
'White matter' impairment could mean a 10% decline in information recall, scientists say. (...)

WEDNESDAY, April 22 (HealthDay News) -- When teens go on a binge drinking episode, they may be doing serious damage to the sensitive "white matter" in their brain, a new MRI-based study suggests.

White matter is involved in relaying information between brain cells, the researchers said. This means that damage caused to the developing brain by bouts of heavy drinking could affect thinking and memory, even lowering school performance. (...)

The report was published in the April 22 online edition of Alcoholism: Clinical and Experimental Research. (...)

(Anm: Binge drinking in teens may raise women's blood glucose in later life. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

- Flatfyll kan skade ungdommers hjerne.

- (Anm: Binge drinking in college could lower odds of attaining full-time employment upon graduation. Heavy drinking six times a month reduces the probability that a new college graduate will land a job by 10 percent, according to Tel Aviv University and Cornell University research published in the Journal of Applied Psychology. Previous studies were unable to determine the precise effect of alcohol consumption on first-time employment. But according to the new study, each individual episode of student binge-drinking during a month-long period lowers the odds of attaining full-time employment upon graduation by 1.4 percent. (news-medical.net 20.9.2017).)

(Anm: Altered White Matter Integrity in Adolescent Binge Drinkers. Published Online: 21 Apr 2009.)

(Anm: Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser. (Lesions are seen in young users of stimulant drugs.) (…) Vi har nylig rapportert forekomsten av hvit substans hyperintensitet ((White matter hyperintensities (WMH)) fra en prospektiv identifisert kohort av unge (gjennomsnittlig alder 27 år) som besøker vår akuttavdeling mht. amfetaminbruk (metamfetamin, amfetamin og ecstasy).4 Fire av 23 krevende amfetaminbrukere hadde disse lesjonene på magnetisk resonanstomografi (MR) (17 %), oftest i frontallapper. BMJ 2010; 341:c5636 (13 October).)

- Hvordan faltfull endrer hjerneaktivitet. Tidligere studier viste at alkoholikere har målbare endringer i deres hvilende hjerneaktivitet. Og nå, for første gang, finner forskere lignende endringer i hjernen hos alkoholfrie studenter som mht. flatfyll.

(Anm: How binge drinking alters brain activity. Earlier studies showed that alcoholic people have measurable changes in their resting brain activity. And now, for the first time, researchers find similar changes in the brains of non-alcoholic students who binge drink. (…) Binge drinking is defined by the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism as five or more drinks for men and four or more drinks for women over a 2-hour period. There is a range of long-term health risks associated with binge drinking, such as high blood pressure, heart disease, stroke, certain cancers, and liver disease. Aside from negative health outcomes, binge drinking also increases the risk of unintentional injuries, risky sexual behavior, and being involved in violence. An estimated 1 in 6 adults in the United States binge drinks four times every month, consuming an average of eight drinks per session. It is most common in young adulthood but can continue across the lifespan. (medicalnewstoday.com 15.9.2017).)

(Anm: Mest tenåringsdrikking i lavere sosiale lag. Hilde Pape, seniorforsker, Folkehelseinstituttet. Ny studie av 18.000 norske ungdommer: Foreldrenes utdanning og arbeidstilknytning påvirker hvor mye unge drikker. (…) Problemopphopning. Ungdom i lave sosiale lag kommer dårligere ut enn andre på mange ulike livsområder. De har generelt dårligere oppvekstvilkår, sliter mer med psykiske plager og har oftere en usunn livsstil – for å nevne noe. At også tidlig og tett alkoholbruk er en ingrediens i dette dystre bildet, gir ytterligere grunn til bekymring. (aftenposten.no 31.1.2017).)

(Anm: A Within-Person Analysis of the Association between Borderline Personality Disorder and Alcohol Use in Adolescents. (…) The results of this study indicate heightened risk for the exacerbation of BPD symptoms following increases in alcohol use frequency and highlight the potential utility of interventions targeting drinking behavior for preventing escalations in BPD symptoms.J Abnorm Child Psychol. 2016 Nov 4. [Epub ahead of print].)

(Anm: Danskernes alkoholforbrug koster kommuner milliarder. Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at udover at et højt alkoholforbrug har store omkostninger for den, der drikker, så koster det kommunerne mange penge. (dagensmedicin.dk 10.1.2017).)

- Hvert år fødes omtrent 120 000 barn med føtalt alkoholsyndrom (FAS) i verden.

Vil ha advarsel på alkohol
forbruker.no 7.4.2007
Åtte av ti EU-borgere vil at alkohol skal merkes. (...)

Om en kvinne drikker alkohol under graviditeten, kan barnet bli født med føtalt alkohol syndrom. Dette kan gi seg uttrykk i avvikende ansiktstrekk, nedsatt vekst, nedsatt funksjon i sentralnervesystemet, økt risiko for hjertefeil og psykisk utviklingshemming. (...)

(Anm: Alkohol i svangerskapet - i hvilket land er konsumet høyest? Hvert år fødes omtrent 120 000 barn med føtalt alkoholsyndrom (FAS) i verden. For første gang har en forskningsstudie undersøkt hvor mange kvinner som drikker under svangerskapet i ulike land, og gjort beregninger av FAS. (nhi.no 9.5.2017).)

(Anm: Fire av ti har sett barn med berusa voksne på nasjonaldagen. – For mange barn er ikke nasjonaldagen bare barnetog, flagg og is, men også fulle voksne. (nrk.no 16.5.2017).)

- 1 000 svenskar dör varje år i cancer orsakad av alkohol. (- Och nästan 30 procent av dödsfallen orsakas av måttlig eller låg alkoholkonsumtion – det finns ingen riskfri alkoholkonsumtion ur cancersynpunkt.) (- Ny studie: Tror en spesiell type alkohol kan øke sjansen for dødelig føflekk-kreft. – Alkohol kan, selv i små doser, gi høyere risiko for å utvikle føflekkreft, ifølge forskere ved det anerkjente Brown University i USA.)

DN Debatt. ”1 000 svenskar dör varje år i cancer orsakad av alkohol”
dn.se 28.11.2016
Ny forskning. Alkohol orsakar betydligt fler cancerfall i Sverige än som tidigare varit känt. Dessa dödsfall har ökat med 7,3 procent sedan 2001. Och nästan 30 procent av dödsfallen orsakas av måttlig eller låg alkoholkonsumtion – det finns ingen riskfri alkoholkonsumtion ur cancersynpunkt, skriver Sven Andréasson och Frida Dangardt. (…)

Mer än tio procent av alla dödsfall i bröstcancer i Sverige orsakas av alkohol. För män är tjock-och ändtarmscancer den största alkoholorsakade cancersjukdomen. Därtill ses nu starka belägg för att alkohol också ökar risken för prostatacancer. (...)

I internationell forskning råder nu samstämmighet om alkoholens cancerökande effekt. Detta slås fast bland annat i rapporter från IARC, Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan, och från Europeiska kommissionens kodex mot cancer. I den senare klargörs det på följande sätt: ”Begränsa ditt intag av alkohol, oavsett typ. För att förebygga cancer, undvik helst alkohol helt.” (...)

(Anm: 135,000 alcohol-related cancer deaths predicted by 2035 in the UK. Alcohol will cause around 135,000 cancer deaths over the next 20 years and will cost the NHS an estimated £2 billion in treatments, according to estimates from a new report by Sheffield University, commissioned by Cancer Research UK. (medicalnewstoday.com 21.11.2016).)

(Anm: 15 vedtak du bør få med deg fra Høyres landsmøte. GARDERMOEN (Aftenposten): Alt fra øldrikking i parken til størrelsen på forsvarsbudsjettet skapte debatt. Slik gikk det. (…) Partiet vil også vurdere om fastleger kan starte behandling med Subutex og Subuxsone utenom Lar-programmet (legemiddelassistert rehabilitering). Det går også inn for at tunge rusmisbrukere skal kunne få heroinassistert behandling. (aftenposten.no 12.3.2017).)

(Anm:: Alkohol vist seg å fungere på samme måte som raske antidepressiva. (Alcohol shown to act in same way as rapid antidepressants.) (…) In a study published in the current issue of the journal Nature Communications, researchers found that alcohol produces the same neural and molecular changes as drugs that have proven to be rapidly effective antidepressants. (sciencedaily.com 28.9.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved aku