Advokatregning: 4,3 milliarder kroner

Landets 11 største advokatfirmaer sendte i fjor ut salærkrav på over tre milliarder kroner. (hegnar.no 11.6.2007)

Makt og penger - penger og makt (aftenposten.no 20.9.2007)

Juss-nyheter (jussportalen.no)

Nå tar advokattoppene nær 6000 kroner timen (dn.no 23.5.2019)

Gatejuristen Her hos oss får man en hel arbeidstime for knappe 130 kroner, og det inkluderer både lønn, kontorutgifter og husleie, sier Moksness. (oslopuls.no 18.4.2006)

Flere av våre advokater har bakgrunn fra politikk og administrasjon på høyt nivå. Vårt firma har inngående kjennskap til byråkratiske og politiske prosesser, ervervet gjennom praktisk arbeid. Vårt firma bruker denne kunnskapen aktivt. (steenstrup.no (2006))

Om advokaters inntjening

De 37 partnere i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech kan kose seg med 167 millioner på deling etter 2005, takket være kunder som betaler timehonorarer helt opp til 3000 kroner. (aftenposten.no 11.4.2006)

Saker defineres i flere sammenhenger som ”politiske” eller knyttet til lobbyvirksomhet (steenstrup.no (2006))

- Advokatstriden er over. Advokatene og Justisdepartementet er enige.

(Anm: Advokatstriden er over. Advokatene og Justisdepartementet er enige. Striden mellom regjeringen og advokatene er løst. Advokatene har krevd høyere salær for å ta saker i Høyesterett gjennom ordningen for offentlig rettshjelp. Justisdepartementet og Advokatforeningen er enige om å opprette et uavhengig råd som skal gi departementet anbefalinger om nivået på rettshjelpssatsen i de årlige statsbudsjettprosessene. Rådet skal oppnevnes av Domstoladministrasjonen og ha tre medlemmer. Departementet og Advokatforeningen skal foreslå hvert sitt medlem, mens det tredje medlemmet skal foreslås av Domstoladministrasjonen selv, skriver Rett24. (aftenposten.no 24.6.2022).)

- Etterlyser rettsvitenskapen i langtidsplan for forskning. – Fortsatt nedprioritering av rettsvitenskapen vil fremstå merkelig, sier Juristforbundets president om langtidsplanen for forskning. Det var torsdag åpen høring på Stortinget om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023 – 2032. Der stilte Juristforbundets president Sverre Bromander, som mener tiden er overmoden for at myndighetene synliggjør jussens og rettsvitenskapens betydning for å sikre demokratiet og rettsstaten.

(Anm: Etterlyser rettsvitenskapen i langtidsplan for forskning. – Fortsatt nedprioritering av rettsvitenskapen vil fremstå merkelig, sier Juristforbundets president om langtidsplanen for forskning. Det var torsdag åpen høring på Stortinget om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023 – 2032. Der stilte Juristforbundets president Sverre Bromander, som mener tiden er overmoden for at myndighetene synliggjør jussens og rettsvitenskapens betydning for å sikre demokratiet og rettsstaten. – De siste 20 årene har for Norges del vært en gedigen økonomisk opptur. Vi har samtidig vedtatt stadig flere lover og regler for å styre samfunnet, selvtenkt eller importert. Mens man i andre land har sett hvordan såkalt sterke ledere bevisst har angrepet pressefriheten og domstolene fordi det er de viktigste skansene for å bevare demokratiet. Kanskje vi på grunn av en sterk økonomi så langt har tatt for gitt at vår modell og rettsstat tåler det meste, spør Bromander. (juristen.no 5.1.2023).)

- Vil øke rettshjelpssatsen med 19 kroner – Advokatforeningen reagerer med skuffelse.

(Anm: Vil øke rettshjelpssatsen med 19 kroner – Advokatforeningen reagerer med skuffelse. Regjeringen foreslår en rettshjelpssats på 1 140 kroner i 2023. Det går fram av Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett. Det innebærer at reisegodtgjørelsen, som i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022 økte fra 50 til 70 prosent av rettshjelpssatsen, vil øke fra 784,70 kroner til 798 kroner. Advokatforeningen hadde i forkant av fremleggelsen av budsjettet varslet at den mener at rettshjelpssatsen burde ligge mellom 1553 og 1882 kroner for at den skulle bli bærekraftig i 2023. Som en minsteregulering forventet foreningen en økning på 56 kroner. Dette kravet innfrir ikke regjeringen i sitt budsjettforslag. (advokatbladet.no 6.10.2022).)

- De 1000 best betalte advokatene: 62 advokater tjente over 20 mill. i fjor.

(Anm: De 1000 best betalte advokatene: 62 advokater tjente over 20 mill. i fjor. Aller best gikk det for Schjødt-advokat Erling Ueland med 43 millioner kroner i inntekt i fjor. Se ligningstallene for de 1000 best betalte advokatene. Enda en gang er det forretningsadvokatene hos de fem største advokatfirmaene i landet som leder an lønnsfesten i advokatbransjen. (dn.no 7.12.2022).)

- Nytt advokatfirma lanseres fredag – skal gi kunden en makspris på oppdraget.

(Anm: Nytt advokatfirma lanseres fredag – skal gi kunden en makspris på oppdraget. De tre advokatene Farooq Ansari, Veronica Viktil og Muhammad Saqib Rizwani har etablert Insa advokater. Firmaet skal tilby tjenester innenfor personjuss. (advokatwatch.no 27.1.2023).)

- Advokattoppene har skrudd opp timeprisen til mer enn 7000 kroner. (- De best betalte advokatene tjener mer enn 30 ganger så mye som de nyansatte i samme firma.)

(Anm: Advokattoppene har skrudd opp timeprisen til mer enn 7000 kroner. De best betalte advokatene tjener mer enn 30 ganger så mye som de nyansatte i samme firma. Advokatfirmaene Schjødt, Wikborg Rein og Thommessen på Vikaterassen i Oslo. I SAS-redningen er Schjødts pris 6900 kroner før moms. Helt sør på Manhattan i New York står bronseskulpturen «Charging Bull» – Wall Street-oksen – som symbolet på finansbransjens herjinger og dramatikk med utgangspunkt i dette området. På den samme plassen ligger også en stor rettsbygning i murstein som håndterer konkurser blant børsselskapene når økonomien går over styr. (…) Samtidig er inntektsgapet mellom de største og laveste inntektene i hvert av de største advokatfirmaene i Norge nå omtrent på samme nivåer som i finansbyer som London. Søk i DNs oversikt over advokattoppene: De 1000 best betalte advokatene: 62 advokater tjente over 20 mill. i fjor (dn.no 13.12.2022).)

– Det har vært brukt utrolig mye penger på advokatbistand i forbindelse med slike prosesser. (- Lakseoppdretterne omorganiserer sine selskaper i kjølvannet av den nye grunnrenteskatten.) (- Advokatfirmaet mener forslaget kan være grunnlovsstridig.)

(Anm: – Det har vært brukt utrolig mye penger på advokatbistand i forbindelse med slike prosesser. Lakseoppdretterne omorganiserer sine selskaper i kjølvannet av den nye grunnrenteskatten. Det gir gode inntekter for advokatfirmaene, ifølge sjømattopp. (...) Partner Rune Ulriksen Steinsland i Thommessen uttalte også følgende: – Vi vil sikkert være aktive underleverandører i den politiske prosessen og høringsrunden, ettersom forslaget har mange svakheter og bygger på en likestilling av petroleumsproduksjon med en helt annen virksomhet med biologisk risiko, sier han. Og denne uken gikk høringsfristen ut for forslaget, og departementet mottok flere hundre høringssvar. Fem advokatfirmaer, inkludert Thommessen, er blant dem som har kommet med innspill til forslaget om å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Advokatfirmaet mener forslaget kan være grunnlovsstridig. (advokatwatch.no 6.1.2023).)

- For første gang i verden vil AI-advokat bidra til å forsvare en virkelig sak i USA. Kan vi vinke farvel til høye advokatutgifter allerede?

(Anm: In a world first, AI lawyer will help defend a real case in the US. Can we wave goodbye to high attorney fees already? A program trained with the help of artificial intelligence is set to help a defendant contest his case in a U.S. court next month, New Scientist reported. Instead of addressing the court, the program, which will run on a smartphone, will supply appropriate responses through an earpiece to the defendant, who can then use them in the courtroom. (interestingengineering.com 6.1.2023).)

- Verdens første robotadvokat. DoNotPay-appen er verdens første robotadvokat. Kjemp mot selskaper, bekjemp byråkrati og saksøk hvem som helst ved å trykke på en knapp.

(Anm: The World's First Robot Lawyer. The DoNotPay app is the home of the world's first robot lawyer. Fight corporations, beat bureaucracy and sue anyone at the press of a button. (donotpay.com).)

(Anm: AI legal assistant will help defendant fight a speeding case in court In February, an AI from DoNotPay is set to tell a defendant exactly what to say and when during an entire court case. It is likely to be the first ever case defended by an artificial intelligence. (newscientist.com 4.1.2023).)

- Kostnadene til SAS' konkursbehandling har passert 440 mill. – nå skrur advokatene opp timeprisen ytterligere. (- Det tilsvarer en timepris på omkring 20.500 kroner med dagens dollarkurs.)

(Anm: Kostnadene til SAS' konkursbehandling har passert 440 mill. – nå skrur advokatene opp timeprisen ytterligere. Etter 17 ukers oppdrag for SAS sendte finansiell rådgiver Michael Healy inn timelister på totalt 1118,9 timer. Det tilsier knappe 66 timer i hver av ukene. (…) Skrur opp prisen Og dyrere skal det bli. Weil meldte inn til domstolen for et par dager siden at timeprisene skrus opp fra nyttår. Da vil partnerne øke timeprisen fra 1950 dollar per til time til 2095 dollar. Det tilsvarer en timepris på omkring 20.500 kroner med dagens dollarkurs. (dn.no 1.1.2023).)

- Nytt tap i retten for investor – sitter igjen med skyhøye advokatregninger til Schjødt og Thommessen.

(Anm: Nytt tap i retten for investor – sitter igjen med skyhøye advokatregninger til Schjødt og Thommessen. Først tapte investor Arne Vigeland og hans selskap 55 millioner kroner på konkursen i RenoNorden. Nå har han også tapt rettssakene knyttet til selskapet, og sitter igjen med rundt 20 millioner kroner i advokatregninger. (dn.no 12.12.2022).)

- Reagerer på Schjødt-partners timepris: – Det skaper lite tilgjengelighet til advokattjenester generelt. (- Dermed må Gjensidige betale Magic Properties sitt krav om skadeerstatning, samt sakskostnader på 1,6 millioner kroner. (- Ifølge Bergensavisen har Dyngeland ført opp at han har brukt 242,5 timer på saken, med en med en timepris på 6000 kroner. Gjensidige-advokat Merete Anita Utgård, som selv har tatt 1500 kroner i timen og leverte et samlet salærkrav på 457.000 kroner, reagerer på timeprisen til Schjødt-partneren.)

(Anm: Reagerer på Schjødt-partners timepris: – Det skaper lite tilgjengelighet til advokattjenester generelt. Gjensidige-advokat Merete Anita Utgård mener det er et problem at advokater som bistår private næringslivsaktører, driver prisene oppover i bransjen. Nylig kom dommen i erstatningssaken mellom Gjensidige og Magic Properties, som er eid av milliardæren Tom Rune Pedersen. Forsikringsselskapet mente eiendomsselskapet stod bak omfattende vannlekkasjer selv, noe Hordaland tingrett ikke er enig i. Kvalitetsjournalistikk krever investeringer. Dermed må Gjensidige betale Magic Properties sitt krav om skadeerstatning, samt sakskostnader på 1,6 millioner kroner. Det er Schjødt-partner Arild Dyngeland som har representert Magic Properties i saken. Ifølge Bergensavisen har Dyngeland ført opp at han har brukt 242,5 timer på saken, med en med en timepris på 6000 kroner. Gjensidige-advokat Merete Anita Utgård, som selv har tatt 1500 kroner i timen og leverte et samlet salærkrav på 457.000 kroner, reagerer på timeprisen til Schjødt-partneren. (advokatwatch.no 16.11.2022).)

- Betalte timepris på opptil 6900 kroner for advokaten i krangel om sluttpakke til 16 mill.

(Anm: Betalte timepris på opptil 6900 kroner for advokaten i krangel om sluttpakke til 16 mill. – tapte så det sang i retten. Tidligere toppsjef Henning E. Jensen var lei av å diskutere sluttpakken med Kongsberg Automotive og saksøkte selskapet. Jensen betalte Scjødt-advokaten sin opptil 6900 kroner timen, uten at det hjalp på resultatet. (dn.no 20.11.2022).)

– Man betaler ofte dyrt for rådgivere, revisorer og advokater for ting som egentlig er forholdsvis enkelt å gjøre. (- Programvareselskapet dCompany, med en rekke Wiersholm-partnere på eiersiden, prises til rundt 100 millioner kroner.)

(Anm: – Man betaler ofte dyrt for rådgivere, revisorer og advokater for ting som egentlig er forholdsvis enkelt å gjøre. Programvareselskapet dCompany, med en rekke Wiersholm-partnere på eiersiden, prises til rundt 100 millioner kroner. Kvalitetsjournalistikk krever investeringer. Vennligst del denne artikkelen med andre ved å bruke lenken under. Programvareselskapet dCompany tilbyr ifølge egne nettsider «fullt automatiserte selskapsrettslige beslutninger, inkludert autogenererte styre- og generalforsamlingsprotokoller, samt lovpålagt rapportering til myndighetene.» Man betaler ofte dyrt for rådgivere, revisorer og advokater Kvalitetsjournalistikk krever investeringer. Vennligst del denne artikkelen med andre ved å bruke lenken under. Programvareselskapet dCompany tilbyr ifølge egne nettsider «fullt automatiserte selskapsrettslige beslutninger, inkludert autogenererte styre- og generalforsamlingsprotokoller, samt lovpålagt rapportering til myndighetene.» (advokatwatch.no 21.11.2022).)

- Uforsvarlig rettshjelp. (- Vanlige folk får ikke hjelpen de trenger i rettsapparatet.)

(Anm: Uforsvarlig rettshjelp. Vanlige folk får ikke hjelpen de trenger i rettsapparatet. Det sørger Stortinget for. STREIKER: Den kjente forsvarsadvokaten Frode Sulland er en av initiativtakerne til advokatstreiken. Han mener rettshjelpordningen er i krise etter mer enn 20 års underregulering. Hvis du blir anklaget av myndighetene i Norge, har du krav på rettshjelp. Det er en viktig ordning som skiller en liberal rettsstat fra autoritære regimer og sørger for en nødvendig maktbalanse mellom samfunnet og enkeltindividet. Den grunnleggende ideen er at ingen kan beskyldes for straffbare handlinger uten mulighet til å forsvare seg. Med andre ord, du har krav på advokat, og staten må ta regningen. (dagbladet.no 18.11.2021).)

- Disse yrkene tiltrekker seg flest psykopater. Noen yrker tiltrekker seg flere psykopater enn andre, og Anders’ yrke er i toppen. (– Advokatyrket er et yrke der man får ganske mye makt og innflytelse hos klienten.) (- Se listene over de ti mest og minst populære stillingene blant psykopater nederst i saken.)

(Anm: Disse yrkene tiltrekker seg flest psykopater. Noen yrker tiltrekker seg flere psykopater enn andre, og Anders’ yrke er i toppen. Ekspert forteller hva du bør gjøre hvis du jobber sammen med en psykopat. Psykopater beskrives gjerne som empatiløse og kyniske. Men hvilke yrker er mest populære blant psykopater? Det har psykolog Kevin Dutton undersøkt i boken The Wisdom of Psychopaths: What Saints, Spies, and Serial Killers Can Teach Us About Success. Dutton har kommet frem til de ti yrkene som tiltrekker seg flest og færrest psykopater. Se listene over de ti mest og minst populære stillingene blant psykopater nederst i saken. (…) Advokat i toppen. Anders Flatabø har yrket med nest flest psykopater – advokat. – Advokatyrket er et yrke der man får ganske mye makt og innflytelse hos klienten. Klienten stoler på det advokaten sier, stort sett. I tillegg er det, særlig i retten, en arena der en advokat kan få boltre seg og få mye oppmerksomhet. (…) Flatabø er enig. – Jeg vil først og fremst si at man bør komme seg unna. Hvis man jobber sammen med en psykopat, bør man høre med kolleger og andre på arbeidsplassen eller tidligere arbeidsplasser. (...) – Kom deg unna Psykolog Engen Nilsen er ikke i tvil om hva man bør gjøre hvis man tror at man jobber sammen med en psykopat. Da kan man dele erfaringer, råder han. (vg.no 22.9.2022).)

- Uten Bjørn Olav Jahrs arbeid ville aldri norgeshistoriens verste justismord blitt avslørt.

(Anm: Lars Audun Bråten, lektor og medieviter. Uten Bjørn Olav Jahrs arbeid ville aldri norgeshistoriens verste justismord blitt avslørt. VIKTIG VAKTBIKKJE: – Faktum er at publikasjonen av Bjørn Olav Jahrs bok endret hele Norges oppfatning av Baneheia-saken, skriver Lars Audun Bråten. (nettavisen.no 22.10.2022).)

- Nå får jeg mye ros. Det fikk jeg ikke i 2017. (- De aller mørkeste årene for norsk presse Hva skjedde da?)

(Anm: Nå får jeg mye ros. Det fikk jeg ikke i 2017. STØTTESPILLER: Bjørn Olav Jahr er forfatter av bøkene «Drapene i Baneheia» og «Prosessen mot Viggo Kristiansen». Journalist Bjørn Olav Jahr forteller om det årelange arbeidet som til slutt renvasket Viggo Kristiansen for anklagene.  (…) De aller mørkeste årene for norsk presse Hva skjedde da? Altså, foruten at advokatene tapte saken, fikk de mediene enda mer imot seg. «Slutt å fråtse i bedervet advokatmat, Klomsæt og Sjødin», skrev tidligere redaktør i Fædrelandsvennen på kommentatorplass. Jeg tenker at årene 2008 – 2011, da det så tydelig forelå klare argumenter for gjenopptakelse, er de aller mørkeste årene for norsk presse i denne saken. I stedet for å tilnærme seg påstanden om Viggo Kristiansens mulige uskyld, fungerte den fjerde statsmakt som effektive portvoktere for de andre statsmaktene. (nettavisen.no 23.10.2022).)

– JEG HAR BLITT KALT EN RÅTTEN ADVOKAT.

(Anm: – JEG HAR BLITT KALT EN RÅTTEN ADVOKAT. (…) Arvid Sjødin har vært fetterens forsvarer siden 90-tallet. Mandag kunne onkelen endelig se en ende på marerittet. En annen mann er nå tiltalt for drapet i 1995. Birgittes foreldre er forberedt på en rettsmaraton, uttalte bistandsadvokat Erik Lea til NTB. Baneheia, en annen av Norges mest omtalte drapssaker, var på terskelen til å bli snudd på hodet. Riksadvokaten skulle komme med sin avgjørelse, og alle mediehusene ville sikre seg å være der når det skjedde. (…) – Jeg er blitt kalt en råtten advokat, som driver med bedervet advokatmat og jeg har blitt skjelt ut i media, sier Sjødin. – Jeg er blitt kalt for en idiot som tar tak i sånne saker. Det er kollegaer som har kalt meg det. (…) Fire ganger har Viggo Kristiansen bedt Gjenopptakelseskommisjonen om å gjenåpne saken. Hver gang har de avvist begjæringen. To ganger har avvisningen blitt klaget på, og avvist igjen. Den femte gangen skulle bli Sjødins siste forsøk, han hadde tenkt å gi seg. (…) Da kommisjonen skulle stemme over begjæringen i fjor, skal det ha vært en vikar til stede. Saken ble bestemt gjenopptatt med én stemme i favør. – Den kommisjonen burde vært lagt ned, for den fungerer ikke, sier Arvid Sjødin. Det har kostet, rent faktisk. To ganger har han solgt huset sitt, sier han, for å få råd til å fortsette. (vg.no 23.10.2022).)

- BANEHEIA-SAKEN: TV 2 oppsøkte de ansvarlige – slik gikk det. (- Den nåværende pensjonisten ledet etterforskningen som førte til tiltale mot Kristiansen. Han har hele tiden vært tydelig på at han mener dommen mot Kristiansen fikk var riktig.)

(Anm: BANEHEIA-SAKEN: TV 2 oppsøkte de ansvarlige – slik gikk det. KRISTIANSAND (TV 2): Beklagelsene har haglet fra offentlig hold etter frikjennelsen av Viggo Kristiansen (43). Men de som ledet etterforskningen i 2000, ønsker ikke å kommentere saken. I en enebolig utenfor Kristiansand bor tidligere kriminalsjef Arne Pedersen. Den nåværende pensjonisten ledet etterforskningen som førte til tiltale mot Kristiansen. Han har hele tiden vært tydelig på at han mener dommen mot Kristiansen fikk var riktig. Senest i mars i år sendte han et 36 sider langt brev til Oslo statsadvokatembeter, som på det tidspunktet sto midt i den nye Baneheia-etterforskningen. Der uttrykte han bekymring for at det ikke kom til å bli tatt ut ny tiltale mot Kristiansen. (…) «Velkommen til mobilsvar» I flere år har TV 2 forsøkt å få til et intervju med den opprinnelige etterforskningsledelsen. Men verken kriminalsjef Pedersen, Kripos' etterforskningsleder Asbjørn Hansen eller den tidligere politiavdelingslederen i Kristiansand, Magne Storaker, har ønsket å stille opp. Det samme gjelder aktor i saken, tidligere statsadvokat Edward Dahl.(tv2.no 23.10.2022).)

- En titt i fryseren endret hele Baneheia-saken. ALTA (TV 2): En titt i en fryseboks i 2010 skulle vise seg å være avgjørende for at Viggo Kristiansen nå kan frifinnes. (- Nå kommer Ballo med sterk kritikk mot sin tidligere arbeidsplass og Bente Mevåg, seksjonslederen som var ansvarlig for DNA-prøvene den gangen. Mevåg ønsker ikke å kommentere kritikken hun utsettes for.)

(Anm: En titt i fryseren endret hele Baneheia-saken. ALTA (TV 2): En titt i en fryseboks i 2010 skulle vise seg å være avgjørende for at Viggo Kristiansen nå kan frifinnes. Nå tar tidligere direktør i Rettsmedisinsk institutt et oppgjør med det han kaller en ukultur blant de ansatte. – Det kom som et sjokk. Vi trodde at det ikke ville befinne seg noen prøver der, sier lege Olav Gunnar Ballo til TV 2. I 2010 var han direktør ved Rettsmedisinsk institutt (RMI). I april det året dukket et avgjørende DNA-bevis opp i en fryser. Bevisene skulle vise seg å bli avgjørende for utviklingen i Baneheia-saken, som denne uken kumulerte i at Riksadvokaten mente at Viggo Kristiansen må frifinnes. Nye analyser av prøvene viser flere spor fra Jan Helge Andersen, blant annet i underlivet på begge ofrene. Det til tross for at han selv har beskrevet at han hadde en tilbaketrukket rolle i drapene og overgrepene. Og enda viktigere: Det er ikke gjort noen funn fra Kristiansen. Nå kommer Ballo med sterk kritikk mot sin tidligere arbeidsplass og Bente Mevåg, seksjonslederen som var ansvarlig for DNA-prøvene den gangen. Mevåg ønsker ikke å kommentere kritikken hun utsettes for. Fant svar i fryseboksen I 2010 sa Mevåg at DNA-materiale som ble sikret under Baneheia-saken var destruert. Da Gjenopptakelseskommisjonen ba om en skriftlig bekreftelse på dette, ba Ballo sine kolleger om å gjøre en ny sjekk. I en fryser på seksjonen fant de nesten 200 reagensrør med DNA fra Baneheia-saken. Det er disse prøvene som nå har gitt helt nye svar. Sagt på en annen måte: Hvis ikke Ballo og kollegene hadde funnet de prøvene, ville status i Baneheia-saken vært en helt annen enn den er i dag. – Hvis ingen hadde gjort det, ville han (Kristiansen, red.anm.) jo ikke blitt frikjent. Det biologiske materialet var helt avgjørende for at man skulle komme til den konklusjonen, sier Ballo. (tv2.no 23.10.2022).)

- Det motsatte er bevis. Baneheia-saken er det verste justismordet i moderne norsk rettshistorie. (- Det ubehagelige spørsmålet som melder seg, er dette: Hvis rettssikkerheten og rettferdigheten har hatt så magre kår i en av landets aller mest omtalte straffesaker, hvordan står det til i andre, mindre alvorlige saker?)

(Anm: Det motsatte er bevis. Baneheia-saken er det verste justismordet i moderne norsk rettshistorie. (…) Vi står overfor det verste justismordet i moderne norsk rettshistorie. Kristiansen har måttet leve innesperret som Norges mest forhatte monster i hele sitt voksne liv, inntil han ble løslatt i fjor. (...) Politimesteren i Agder, Kjerstin Askholt, har sagt at det er riktig å etterforske hennes politidistrikt, og at det er viktig for legitimiteten. Det er det lett å si seg enig i, og vi får håpe at hun ikke er den eneste i politiet med en slik innstilling. Denne rettsskandalen må føre til at feil avdekkes, ikke til nye tildekninger og avledningsmanøvrer. Det gjelder ikke bare Agder-politiet. Gjenopptakelseskommisjonen bør også undersøkes. Det framstår som mer og mer utrolig at kommisjonens leder Siv Hallgren var en del av mindretallet som ikke ville gjenåpne saken da Kristiansen til slutt vant fram i fjor. (dagsavisen.no 9.8.2022).)

(Anm: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) (Justismordkommisjonen) (mintankesmie.no).)

- Viggo Kristiansen til FVN: – Jeg tenker at bevisene egentlig taler for seg selv. (– Det er første gang jeg opplever at folk ser min side av saken, sier han til avisen.)

(Anm: Viggo Kristiansen til FVN: – Jeg tenker at bevisene egentlig taler for seg selv. Snart ventes en avgjørelse i Baneheia-saken. I sitt første intervju siden løslatelsen sier Viggo Kristiansen til Fædrelandsvennen at han mener saken har snudd. – Det er første gang jeg opplever at folk ser min side av saken, sier han til avisen. (aftenposten.no 11.8.2022).)

- OPPLYSNINGER TIL TV 2: Ferdig med undersøkelser – ingen spor etter Kristiansen.

(Anm: OPPLYSNINGER TIL TV 2: Ferdig med undersøkelser – ingen spor etter Kristiansen. De siste DNA-undersøkelsene lar seg ikke analysere. Dermed er politiet ferdig med de tekniske undersøkelsene i Baneheia-saken, og det finnes ingen spor etter Viggo Kristiansen (43). (…) I mars ble det kjent at Oslo-politiet har gitt et laboratorium i Sveits en svært krevende oppgave: Å forsøke å fremskaffe potensielt helt sentrale bevis i Baneheia-saken. (tv2.no 30.8.2022).)

- Mistenkeliggjøring av Viggo Kristiansen er dårlig nytt for rettssikkerheten. (- Aftenpostens kommentator gjør sitt for å forhindre at Kristiansen blir renvasket.) (- Aftenposten har knapt dekket den nye etterforskningen av Baneheia-saken.)

(Anm: Bjørn Olav Jahr, forfatter av boken «Drapene i Baneheia». Mistenkeliggjøring av Viggo Kristiansen er dårlig nytt for rettssikkerheten. Aftenpostens kommentator gjør sitt for å forhindre at Kristiansen blir renvasket. «Han var uinteressert i å lete etter jentene, til stor overraskelse fra mange av dem som kjente ham», skriver Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm 7. september. At Viggo Kristiansen ikke lette etter Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand i mai 2000, er ifølge Slettholm et argument for at han fortsatt kan være skyldig i drap og voldtekt. Dette spekulative argumentet har Slettholm lånt fra mindretallet i Gjenopptakelseskommisjonen. I min siste bok, «Prosessen mot Viggo Kristiansen», fremkommer det at ca. 110 frivillige lette etter jentene. I Kristiansand og omegn bor det ca. 65.000 mennesker. Hva om Kristiansen hadde meldt seg frivillig for å lete etter jentene? Hvordan hadde Slettholm tolket det? DNA-treff «Skjev mediedekning motsatt vei», heter det i Slettholms kommentar. Virkelig? Det finnes ingen refleksjon i Slettholms kommentar om hvorfor stadig flere medier nå omtaler saken i nøytrale vendinger. Aftenposten har knapt dekket den nye etterforskningen av Baneheia-saken. Men de fleste har likevel registrert at man nå har funnet flere fullverdige DNA-treff fra Jan Helge Andersen på begge jentene, DNA som tilsier at han har begått grove overgrep. Viggo Kristiansen finnes det ingen spor etter. Andersen har forklart at han satt med ryggen til mens Kristiansen begikk overgrep. (aftenposten.no 9.9.2022).)

- Tvilen i Baneheia. En rekke beviser og omstendigheter kan fortsatt tale for at dommen mot Viggo Kristiansen er riktig. «Vi minner om at det ikke er krav om sannsynlighetsovervekt.» (- Det står det i et av forsvarer Arvid Sjødins brev til Gjenopptakelseskommisjonen.) (- Lærdommen fra tidligere justismord – som for eksempel den uskyldig dobbeltdrapsdømte Fritz Moen – var at pressen ikke var tilstrekkelig på vakt mot feil i rettsvesenet.)

(Anm: Andreas Slettholm, kommentator. Tvilen i Baneheia. En rekke beviser og omstendigheter kan fortsatt tale for at dommen mot Viggo Kristiansen er riktig. «Vi minner om at det ikke er krav om sannsynlighetsovervekt.» Det står det i et av forsvarer Arvid Sjødins brev til Gjenopptakelseskommisjonen. Viggo Kristiansens forsvarer har i mange år ført en iherdig kamp for å få gjenåpnet saken mot sin klient. I fjor lyktes han. Gjenopptakelseskommisjonen mente bevisene mot Kristiansen i dommen fra 2002 var for svake. Drapene og voldtektene av de to jentene Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand i år 2000 skal behandles på nytt i rettssystemet. (…) Skjev mediedekning motsatt vei Snart vil det bli klart hva påtalemyndigheten vil gjøre i saken. De fleste venter at Riksadvokaten vil innstille på at Viggo Kristiansen skal frifinnes. Kanskje kommer avklaringen i neste uke. Én grunn til denne forventningen, er mediedekningen. Det er en slags ironi i at den kan minne om skjevheten fra den gang Kristiansen og vennen Jan Helge Andersen ble pågrepet. Bare med motsatt fortegn: Denne gangen handler det om å vise frem alt som taler for Viggo Kristiansens uskyld. Det er forståelig. Jakten på et justismord er en av journalistikkens viktigste disipliner. Lærdommen fra tidligere justismord – som for eksempel den uskyldig dobbeltdrapsdømte Fritz Moen – var at pressen ikke var tilstrekkelig på vakt mot feil i rettsvesenet. (…) Det er stor sannsynlighet for at Baneheia-saken aldri vil bli oppklart. Slik skal det smertelig nok være i en rettsstat der tvilen skal komme tiltalte til gode. Det gjorde den ikke da Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års fengsel i 2002. (aftenposten.no 7.9.2022).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Gjenopptakelseskommisjonens paradoksale dissens. (- Artikkelen tar opp spørsmål foranlediget av Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse i Baneheia-saken, som med dissens 3–2 gjenåpnet straffesaken mot Viggo Kristiansen.) (- Til slutt gis en kritikk av kommisjonens, og særlig mindretallets, vurderinger i saken.)

(Anm: Gjenopptakelseskommisjonens paradoksale dissens. Sammendrag Artikkelen tar opp spørsmål foranlediget av Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse i Baneheia-saken, som med dissens 3–2 gjenåpnet straffesaken mot Viggo Kristiansen. Først presenteres en analyse av gjenåpningsvurderingen av om nye bevis «synes egnet til å føre til frifinnelse», jf. strpl. § 391 nr. 3. Deretter argumenteres det for at det hefter noe paradoksalt over visse dissenser etter dette vurderingstemaet. Til slutt gis en kritikk av kommisjonens, og særlig mindretallets, vurderinger i saken. Lov og Rett. 2022;61(2).)

- Thommessen vil beholde dagens domstolstruktur. (- Advokatfirmaet mener domstolene i for liten grad har vært i stand til å møte kravene som stilles i kommersielle tvister, og advokatfirmaet tror dette forklarer hvorfor det har vært en klar nedgang i antall kommersielle saker som føres for domstolene. «Det er ingen grunn til å tro at nedgangen skyldes færre tvister i samfunnet.)

(Anm: Thommessen vil beholde dagens domstolstruktur. Advokatfirmaet Thommessen har levert høringsinnspill til Justisdepartementets forslag om endringer i domstolstruktur. I sitt høringssvar viser Thommessen innledningsvis til at de har ett av landets største tvistemiljøer, med betydelig erfaring med å løse tvister både i og utenfor rettsapparatet. «På bakgrunn av den omfattende erfaringen Thommessen har med å representere klienter blant annet i kommersielle saker for domstolene, og fordi vi mener at det er viktig at også hensynet til de store kommersielle tvistene blir ivaretatt når reversering av domstolreformen skal vurderes, ønsker Thommessen å inngi dette høringssvaret», skriver advokatfirmaet. Thommessen tar først for seg det som handler om kommersielle tvister i domstolene. (…)  Dette er en bekymringsfull utvikling og et demokratisk problem som regjeringen og domstolene må ta på alvor. (advokatwatch.no 27.4.2022).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Wiersholm skal granske Helseplattformens omstridte kjøp av konsulenttjenester fra EY.

(Anm: Wiersholm skal granske Helseplattformens omstridte kjøp av konsulenttjenester fra EY. Granskingsrapporten skal fremlegges for Helseplattformens styre fredag 26. august. Wiersholm-teamet som skal granske Helseplattformens konsulentbruk består av partner Jan Fougner (til venstre), managing partner Morten Goller, advokat Oda Hellenes Ekre (til høyre) og advokatfullmektig Oda Indset. Under et møte i slutten av juni vedtok styret i Helseplattformen at det skal fremskaffes opplysninger om omfanget av selskapets konsulentbruk og typen konsulenttjenester som er brukt. Nå bekrefter innkjøpsrådgiver Roger Skoglund i Helseplattformen at selskapet i etterkant av dette styremøtet hentet inn tilbud fra tre ulike advokatfirmaer – Wiersholm, Schjødt og Thommessen. (advokatbladet.no 9.8.2022).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Wiersholm skal granske konsulentbruk i e-helsetjenesten. (Advokatfirmaet Wiersholm skal granske konsulentbruken i Helseplattformen etter anklager om ulovlig store overskridelser.)

(Anm: Wiersholm skal granske konsulentbruk i e-helsetjenesten. Advokatfirmaet Wiersholm skal granske konsulentbruken i Helseplattformen etter anklager om ulovlig store overskridelser. (…) Det var Adresseavisen som først avdekket at konsulentene fra Ernst & Young har fakturert Helseplattformen over en halv milliard kroner gjennom en rammeavtale som i kunngjøringen ble anslått til å være verdt nærmere 90 millioner kroner. I tillegg har konsulenter endt opp med å bli leid inn i roller til ledelsen av prosjektet, ifølge avisen. (kommunal-rapport.no 10.8.2022).)

- Laksekrangel gir honorarfest for advokater og meglerhus. (- DN har tidligere skrevet at timesprisene på de dyreste forretningsadvokatene har passert 6.000 kroner timer, altså mer enn hundre kroner per minutt.)

(Anm: Laksekrangel gir honorarfest for advokater og meglerhus. De fleste av landets store advokatselskaper og meglerhus har, eller har hatt, en rolle i den pågående striden rundt det trønderske lakseselskapet NTS. – Det er klart at det har gått med noen timer til advokater, gitt situasjonen vi er i, sier konstituert administrerende direktør Roar Myhre i NTS. (…) – Gjennom kjøp av varer og tjenester legger sjømatnæringen grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i hele landet og i store deler av norsk næringsliv, skrev forskere fra Menon Economics nylig i en rapport om ringvirkninger av norsk sjømatnæring. (…) DN har tidligere skrevet at timesprisene på de dyreste forretningsadvokatene har passert 6.000 kroner timer, altså mer enn hundre kroner per minutt. (…) De Rørvik-baserte investorene ledet av Nils Martin Williksen er trolig de som har brukt mest på sine rådgivere, som er Thommessen og Carnegie. (…) Thommessen-advokatene Mons Paulsen og Stig Berge som begge jobber for NTS og Rørvik-investorene er begge blant landets best betalte advokater. I 2020 hadde de ifølge DNs oversikt over landets best betalte advokater skattbare inntekter på henholdsvis 13,4 og 16,8 millioner kroner. Hverken Paulsen eller Berge har besvart DNs henvendelser i saken. (dn.no 12.4.2022).)

- Utvikler Norges første datadrevne advokat: – Den siste innovasjonen i advokatbransjen var epost.

(Anm: Utvikler Norges første datadrevne advokat: – Den siste innovasjonen i advokatbransjen var epost. Tidligere forretningsadvokat Merete Nygaard synes advokatbransjen var lite innovativ. Nå er hun gründer bak selskapet som utvikler Norges første datadrevne advokat. (dn.no 13.6.2021).)

(Anm: Jussystemer AS | Lover og regler satt i system (jussys.no).)

- Liberalisme og lovens fornuft. - EN OVERRASKENDE PÅSTAND.) (Liberalism and the Reason of Law. A SURPRISING CLAIM.) (- Det er en rekke enkle måter å etablere sammenhenger mellom moderne lovgivning (rettsvesen) og liberalisme; det er faktisk så lettvint at man er tilbøyelig til å betrakte de nødvendige forbindelsene som iboende.) 1)

(Anm: Liberalisme og lovens fornuft. - EN OVERRASKENDE PÅSTAND.) (Liberalism and the Reason of Law. A SURPRISING CLAIM.) (- Det er en rekke enkle måter å etablere sammenhenger mellom moderne lovgivning (rettsvesen) og liberalisme; det er faktisk så lettvint at man er tilbøyelig til å betrakte de nødvendige forbindelsene som iboende.1) (...) Eiendom, ytringsfrihet, økonomisk mobilitet: Uansett hvordan man ser på det, er den liberale visjonen alltid formulert i juridiske (rettslige) termer. Johan van der Walt, The Concept of Liberal Democratic Law, London: Routledge, 2020, xiv + 267 pp, pb £27.99 (First published: 18 December 2020). (PDF).)

(Anm: Alexander Somek. Review article. Liberalism and the Reason of Law. A surprising claim. The Modern Law Review ; 84(2) : 394-409.)

(Anm: Johan van Der Walt. The Concept of Liberal Democratic Law. ISBN 9780429059940. Published September 12, 2019 by Routledge. 282 Pages. routledge.com.)

- Utbyttefest for 58 partnere i Thommessen.

(Anm: Utbyttefest for 58 partnere i Thommessen. Thommessen har offentliggjort årsregnskapet for rekordåret 2021. I midten av forrige fortalte managing partner Sverre Tyrhaug i Thommessen til AdvokatWatch, at advokatfirmaet nådde ny omsetningstopp i 2021. – Året var veldig bra, men fortsatt preget av korona. Vi hadde rekordaktivitet på mange områder og det blir en solid omsetningsvekst, uttalte han den gangen. (advokatwatch.no 1.5.2022).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Psykopati innen næringslivet («bedriftspsykopati»): Gjør det man lover. (Corporate psychopathy: Talking the walk.)

(Anm: Psykopati innen næringslivet: Gjør det man lover. (Corporate psychopathy: Talking the walk.) (…) Vi vet mye mindre om psykopati innen næringslivet og dets implikasjoner i hovedsak på grunn av vanskeligheter med å oppnå aktivt samarbeid med næringslivsorganisasjoner. (…) Psykopati var positivt assosiert med interne vurderinger av karisma / presentasjonsstil (kreativitet, god strategisk tenkning og kommunikasjonsevner), men negativt forbundet med vurderinger av ansvar / ytelse (å være en lagspiller, med lederegenskaper og allmenne prestasjoner.) Behav Sci Law. Mar-Apr 2010;28(2):174-93.)

- Britiske forsvarsadvokater legger ned arbeidet på ubestemt tid. Krever 25 prosents salærhopp for å kunne rekruttere unge og klare å ta hånd om enorme restanser i straffesaksystemet. (- Og mens unge forsvarere ifølge undersøkelsen sitter igjen med bare 18.800 pund (214.225 kroner) når utgifter er trukket fra, kan unge advokater som jobber med selskapsrett tjene om lag 100.000 pund (1,14 millioner kroner) fra tidlig i karrieren.) (- Ifølge nestlederen i Criminal Bar Association, Kirsty Brimelow, har inntektene til forsvarsadvokatene falt med hele 28 prosent i perioden 2006 til 2022.)

(Anm: Britiske forsvarsadvokater legger ned arbeidet på ubestemt tid. Krever 25 prosents salærhopp for å kunne rekruttere unge og klare å ta hånd om enorme restanser i straffesaksystemet.  Fra april har forsvarsadvokater i England og Wales streiket sporadisk i såkalte «weeks of action». Nylig stemte nærmere åtti prosent av medlemmene i The Criminal Bar Association for å trappe opp streiken fra mandag 5. september, og nekte å stille som forsvarere i offentlige saker ved over sytti domstoler på ubestemt tid. (…) Når timene for forberedelser og transport regnes inn, faller inntektene ytterligere, og for mange under minimumslønnen, ifølge undersøkelsen. Og mens unge forsvarere ifølge undersøkelsen sitter igjen med bare 18.800 pund (214.225 kroner) når utgifter er trukket fra, kan unge advokater som jobber med selskapsrett tjene om lag 100.000 pund (1,14 millioner kroner) fra tidlig i karrieren. (…) Inntektsdropp på 28 prosent Ifølge nestlederen i Criminal Bar Association, Kirsty Brimelow, har inntektene til forsvarsadvokatene falt med hele 28 prosent i perioden 2006 til 2022. (advokatbladet.no 25.8.2022).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Ledelse som manipulasjon. Deler av ledelsesfaget formidler hersketeknikker som ellers i samfunnet ville vært uakseptabelt.

(Anm: Ledelse som manipulasjon. Deler av ledelsesfaget formidler hersketeknikker som ellers i samfunnet ville vært uakseptabelt. Organisasjonspsykolog Linda Lai anklages for å formidle at man skal gjøre det som gagner en selv i boken «Makt og påvirkningskraft». (dn.no 30.9.2018).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Psykopati-forskers fire råd: Sådan genkender du en hverdagspsykopat. (- Det skønnes, at omkring fire procent af befolkingen har så mange psykopatiske træk, at det påvirker deres omgivelser negativt.) (- Din intuition og din skepsis er dine bedste våben.)

(Anm: Psykopati-forskers fire råd: Sådan genkender du en hverdagspsykopat. Din intuition og din skepsis er dine bedste våben. Det skønnes, at omkring fire procent af befolkingen har så mange psykopatiske træk, at det påvirker deres omgivelser negativt. (…) Men psykopatiske træk kan faktisk findes i os alle sammen, og mellem dem af os, som ligger indenfor normalområdet og dem, som scorer højest på psykopati-skalaen, er der en gruppe, som forskningen ved ganske lidt om. Nemlig dem, der populært kaldes for hverdagspsykopaterne. (videnskab.dk 9.4.2021).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Nye tider for legalitetsprinsippet i Høyesterett?

(Anm: Tomas Midttun Tobiassen. Nye tider for legalitetsprinsippet i Høyesterett? Legalitetsprinsippet har også anvendelse langt ut over Norges grenser, og er beskyttet av Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK), artikkel 7. Prinsippet er kjent fra det latinske begrepet nullum crimen sine lege. Prinsippet er et utslag av kravet om at borgerne skal kunne forutse sin rettsstilling ved å gjøre seg kjent med lovverket og domstolenes fortolkning av dette, og ikke risikere å bli rammet av en tilfeldig og ny lovforståelse uten at dette er bestemt av Stortinget og bekjentgjort på tilstrekkelig måte. Lov og Rett. 2022;61(2).)

(Anm: legalitetsprinsippet (straffeprosess) Legalitetsprinsippet er det strafferettslige prinsippet om at ingen kan dømmes uten lov eller fengsles uten dom, samt at ingen lov kan gis tilbakevirkende kraft. Prinsippet er fastslått i Grunnlovens §§ 96 og 97 og dessuten lovfestet i straffeloven § 14. (no.wikipedia.org).)

– Vi erfarer at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett. (- Tilsynsrådet vil ha økt tilsyn av de store advokatfirmaene i fremtiden.)

(Anm: – Vi erfarer at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett. Tilsynsrådet vil ha økt tilsyn av de store advokatfirmaene i fremtiden. Onsdag slapp Tilsynsrådet for advokatvirksomhet sin årsrapport. I den 32 sider lange rapporten, forteller styreleder Trine Buttingsrud Mathiesen, at det har vært økt tilsynsaktivitet på hvitvaskingsområdet og at det er flere pågående rettsprosesser. «Tilsynsrådet har prioritert oppfølging av saker der det foreligger mistanke om at advokaten har medvirket til økonomisk kriminalitet», skriver hun. (advokatwatch.no 16.3.2022).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- ADVOKAT FLIPPET DUSINVIS AV BILER – NÅ ER HAN AVSKILTET. Thom-Kåre Granli og hans advokatfirma kjøper og selger over 50 biler i rekordfart. Nå granskes han for manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

(Anm: ADVOKAT FLIPPET DUSINVIS AV BILER – NÅ ER HAN AVSKILTET. Thom-Kåre Granli og hans advokatfirma kjøper og selger over 50 biler i rekordfart. Nå granskes han for manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. En rød Ferrari og en sølvgrå Range Rover står parkert på gårdsplassen. Ut porten haster advokat og tidligere dommerfullmektig Thom-Kåre Granli (50) iført en blå og hvitmønstret skjorte, med ørepropper slengt over skulderen og en kraftig klokke rundt håndleddet. (…) Det har vært et skjebnesvangert døgn for advokat Granli. Dagen før fikk han den nådeløse beskjeden om at han er ferdig som advokat. Snart skal det komme flere dårlige nyheter. (dn.no 27.10.2022).)

- Økonomisk presset kaffearving sa han hadde midler i utlandet – da gikk alarmen i Wikborg Rein.

(Anm: Økonomisk presset kaffearving sa han hadde midler i utlandet – da gikk alarmen i Wikborg Rein. Kaffearving Berent Friele ville betale långiverne i gråmarkedet gjennom Wikborg Reins klientkonto. Advokatfirmaet ville ikke ta imot pengene. (…) KYC er en forkortelse for «kjenn din kunde» (know your customer) og er en del av det strenge hvitvaskingsregelverket som banker, advokatfirmaer og andre institusjoner er underlagt for å unngå å bli brukt i forbindelse med hvitvasking. Wikborg Rein-advokaten advarte mot komplikasjonene manglende KYC kunne få for pengeoverføringene fra Friele. «Dette kan medføre at vi ikke kan ta imot disse betalingene. Det kan også medføre at vi vil ha problemer med å utbetale pengene til den dere måtte ønske,» skrev advokaten. (dn.no 23.11.2022).)

- Legal 500: Thommessen og BAHR med 16 topplasseringer hver. (- Thommessen og BAHR tar 16 topplasseringer, Wiersholm og Wikborg Rein tar 15, mens Schjødt er på topp i fem kategorier.)

(Anm: Legal 500: Thommessen og BAHR med 16 topplasseringer hver. «De fem store» er som vanlig godt representert på øverste nivå i Legal 500, men Haavind og Simonsen Vogt Wiig tar flere topplasseringer enn Norges største advokatfirma, Schjødt. Thommessen og BAHR tar 16 topplasseringer, Wiersholm og Wikborg Rein tar 15, mens Schjødt er på topp i fem kategorier. Det er fasiten etter at Legal 500 publiserte sin årlige rangering mandag, som primært er basert på utførte oppdrag, samt tilbakemeldinger fra klienter (se alle rangeringer nederst i saken). Advokatfirmaene er vurdert i totalt 20 ulike kategorier. (advokatwatch.no 11.4.2022).)

(Anm: LAW FIRM RANKINGS. How do the firms you use compare with their peers? (legal500.com).)

- Schjødt-partnerne deler over 900 millioner kroner.

(Anm: Schjødt-partnerne deler over 900 millioner kroner. Advokatfirmaet Schjødt har offentliggjort årsregnskapet for 2021. Årsregnskapet til Schjødt i 2021 viser en omsetning på nærmere 1,6 milliarder kroner, og for første gang bikker driftsresultatet milliarden. Omsetningen er litt lavere enn det Schjødt har bekreftet til AdvokatWatch tidligere. Dette skyldes at Schjødts kontor i London, som drives som et eget selskap, ikke inngår i regnskapet. (advokatwatch.no 22.4.2022).)

- Hjort-partnerne fordelte nærmere 130 mill. mellom seg.

(Anm: Hjort-partnerne fordelte nærmere 130 mill. mellom seg. Advokatfirmaet Hjort økte omsetningen igjen i 2021 etter nedgang året før. Veksten har fortsatt inn i 2022. Anne Marie Due, managing partner i Hjort, opplyser overfor AdvokatWatch at Hjort i fjor hadde en omsetning på 272 millioner kroner. (advokatwatch.no 11.4.2022).)

- Toppadvokater deler 272 millioner.

(Anm: Toppadvokater deler 272 millioner. Advokatfirmaet Selmer økte overskuddet med nær 40 prosent i fjor og passerte en konkurrent på inntektslisten. Dermed drypper det enda mer på de 39 partnerne (finansavisen.no 14.4.2022).)

- Bane Nor kjøpte advokathjelp for over 4 mill. da de kjempet mot ansatte i rettsapparatet. (- Bane Nor har, gjennom rammeavtaler, knyttet til seg fire av Oslos største og mest profilerte advokatkontorer: – Advokatfirmaet Wiersholm AS – Advokatfirmaet Thommessen AS – Kluge Advokatfirma AS – Advokatfirmaet Haavind (har kun jobbet med et varsel). «Vi er avhengig av ekstern juridisk kompetanse ettersom slik kompetanse og kapasitet ikke foreligger internt», skriver Aasmundsen. Hun skriver at dette er alminnelig praksis i de fleste større foretak.  )

(Anm: Bane Nor kjøpte advokathjelp for over 4 mill. da de kjempet mot ansatte i rettsapparatet. Bane Nor gikk seirende ut av de fleste rettsoppgjørene med egne ansatte. Men det kostet dem 4,6 millioner kroner. I forbindelse med fire søksmål fra ansatte i 2021, med påfølgende behandling i rettsapparatet, har det statlige foretaket kjøpt advokattjenester for over 4,6 millioner kroner. Bane Nor opplyser til Aftenposten at de har en egen juridisk avdeling med 18 advokater og advokatfullmektiger. Men disse håndterer kun «regulatoriske forhold», anskaffelser, kontrakter og eiendomsrett, ifølge selskapet. (…) Bane Nor har, gjennom rammeavtaler, knyttet til seg fire av Oslos største og mest profilerte advokatkontorer: – Advokatfirmaet Wiersholm AS – Advokatfirmaet Thommessen AS – Kluge Advokatfirma AS – Advokatfirmaet Haavind (har kun jobbet med et varsel). «Vi er avhengig av ekstern juridisk kompetanse ettersom slik kompetanse og kapasitet ikke foreligger internt», skriver Aasmundsen. Hun skriver at dette er alminnelig praksis i de fleste større foretak.  (aftenposten.no 23.6.2022).)

- Storstilt lobbyarbeid stoppet lakseskatten i 2019. (- Jon Georg Dale fra First House (til venstre) og Herman Aleksander Dahl fra Nordea Markets var blant innlederne på et miniseminar om grunnrenteskatt hos BAHR mandag.)  (- Tirsdag samlet et knippe forretningsadvokater, analytikere, investorer og lobbyister seg i et auditorium i advokatfirmaet Bahrs lokaler på Aker Brygge. Temaet var regjeringens forslag til grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen. Invitasjonen sto pr-byrået First House og Bahr selv for.)

(Anm: Storstilt lobbyarbeid stoppet lakseskatten i 2019. Nå jobber First House og toppadvokater på Aker Brygge for «tilpasninger». For tre år siden innkasserte oppdrettsnæringen full seier mot forslaget om grunnrenteskatt. Nå er nok det store slaget tapt, tror First House-topp og Jon Georg Dale. (…) Sistnevnte har en rekke klienter med «interesse» for saken. Målet med det lille seminaret ble ikke underkommunisert: Skatteforslaget, som barberte vekk nesten 50 milliarder kroner i aksjonærverdier i de store sjømatbedriftene da det kom for noen uker siden, må endres. – Er det håp? Svaret på det er alltid ja, så lenge ikke endelig beslutning er fattet, sa First House-topp og eksstatsråd Jon Georg Dale (Frp). Men er det håp om å drive forslaget helt tilbake og varig bli kvitt diskusjonen om enhver grunnrenteskatt, spurte han forsamlingen. – Det er jeg mer nølende til å svare ja på. (dn.no 18.10.2022).)

- Nettverkskorrupsjon. (- Økonomisk og politisk.) (- Økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.) (- Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse.)

(Anm: JAN BORGEN, generalsekretær Transparency International. Nettverkskorrupsjon. (…) Økonomisk og politisk. (…) Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst. (…) Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse. (…) Der det er korrupsjon trives snevre, private interesser - og omvendt (aftenposten.no 16.2.2008).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Finans Danmark efterlyser flere penge til Hvidvasksekretariatet.

(Anm: Finans Danmark efterlyser flere penge til Hvidvasksekretariatet. Bankerne har investeret massivt i kampen mod hvidvask. Politiet har tilsyneladende ikke ressourcerne til at følge med, siger juridisk direktør i bankernes brancheorganisation. Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark, efterlyser flere ressourcer til Hvidvasksekretariatet, der hører under National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). (advokatwatch.dk 6.2.2023).)

- Rettsaken mot advokaten som er tiltalt for grovt underslag av en pleietrengende kvinne i 90-årene starter i slutten av august.

(Anm: Rettsaken mot advokaten som er tiltalt for grovt underslag av en pleietrengende kvinne i 90-årene starter i slutten av august. Statsadvokat Anne Glede Allum bekrefter berammingsdato overfor AdvokatWatch. BERAMMET: Rettssaken mot advokaten, som nå er pensjonert, går i august.  (advokatwatch.no 6.2.2023).)

- Jus-topper ut mot Oslo-dominert Høyesterett: – Påvirker opplagt utfallet i saker. (– 18 av de 20 dommerne i Høyesterett har sin utdanning fra Oslo.) (– Advokatforeningen: – Uheldig.) (– Sammensetningen kan gå utover Høyesterett sin legitimitet.) (– Det vil ha betydning for hvordan dommere dømmer i saker.) (– Helt opplagt har det mye å si for utfallet i høyesterettsdommer.)

(Anm: Jus-topper ut mot Oslo-dominert Høyesterett: – Påvirker opplagt utfallet i saker. - 18 av de 20 dommerne i Høyesterett har sin utdanning fra Oslo. – Helt opplagt har det mye å si for utfallet i høyesterettsdommer. (…) – Høyesterett utøver politisk makt.) (– De har en selvoppfatning av at de utelukkende er en juridisk instans, men all forskning viser også at politisk makt utøves, sier Michalsen.) (- Han mener dette kan bli et demokratisk problem som kan gå utover domstolens legitimitet. (nrk.no 21.8.2019).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- «Ole» fikk mildere straff for besittelse av narkotika. – Veldig uvanlig scenario, sier redaktør i Rett24 om dommen som nylig ble behandlet i Høyesterett. (– Det er en veldig spektakulær måte dette skjer på ved at i en så politisk betent sak, så materialiserer dette seg i domstolene før det gjør i lovgivning.) (- Det er et veldig uvanlig scenario.)

(Anm: «Ole» fikk mildere straff for besittelse av narkotika. – Veldig uvanlig scenario, sier redaktør i Rett24 om dommen som nylig ble behandlet i Høyesterett. «Ole» ble dømt til seks måneders fengsel i tingretten for besittelse av nesten syv gram heroin til eget bruk. (…) I tingretten ble «Ole» dømt til fengsel i seks måneder. Tre måneder betinget og tre måneder ubetinget. Fredag fikk han dommen fra Høyesterett: 24 dager betinget fengsel. (…) Dommen mot «Ole» var en av tre saker som ble behandlet i Høyesterett. Den ene fikk ingen straff for besittelse av fire gram heroin til eget bruk. Den andre hadde 24 gram amfetamin på seg og fikk samfunnsstraff i 60 timer. (…) Uvanlig Solberg-regjeringen la i 2021 frem et forslag om en rusreform som innebar at besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk, ikke lenger skulle være straffbart. Denne reformen ble ikke vedtatt. Det at Høyesterett nå har tatt reformen i egne hender, er uvanlig, mener ansvarlig redaktør i Rett24, Kjetil Kolsrud, i Politisk kvarter onsdag. – Det er en veldig spektakulær måte dette skjer på ved at i en så politisk betent sak, så materialiserer dette seg i domstolene før det gjør i lovgivning. Det er et veldig uvanlig scenario. (nrk.no 14.4.2022).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Kronikk: Om de hamrer eller hamres… En sjeldenhet har inntruffet: Høyesterett har klart å være akkurat passe aktivistisk. I april sa Høyesterett plutselig at rusavhengiges besittelse av narkotika til eget bruk ikke lenger skulle straffes.

(Anm: Anine Kierulf, førsteamanuensis UIO, spesialrådgiver NIM. Kronikk: Om de hamrer eller hamres… En sjeldenhet har inntruffet: Høyesterett har klart å være akkurat passe aktivistisk. I april sa Høyesterett plutselig at rusavhengiges besittelse av narkotika til eget bruk ikke lenger skulle straffes. (…) I april sa Høyesterett plutselig at rusavhengiges besittelse av narkotika til eget bruk ikke lenger skulle straffes. De gjennomførte altså i praksis den delen av rusreformen som Stortinget ikke fikk vedtatt. Da ble de av aviskommentatorer beskyldt ikke bare for aktivisme, men også for selvtekt og «åpenbar rettslig overstyring av politikken». For selv om en samlet stortingskomité viste til at det var «bred enighet om at de tyngste brukerne ikke skal møtes med straff», var jo ikke rusreformen demokratisk vedtatt som lov. Ergo var Høyesteretts vektlegging av de uformelle «signaler» enigheten bar bud om, udemokratisk domstolsaktivisme. Fra Stortinget har det vært stille. Har politikerne skjønt noe kommentatorene ikke har? Eller er det andre grunner til at de holder kjeft? At de er enige i domsresultatet, for eksempel? Når Stortinget ikke er enige i politisk kontroversielle domsresultater, får Høyesterett nemlig høre det, også fra politikerne. Og det ikke bare hvis dommerne «aktivistisk» har lagt avgjørende vekt på noe Stortinget har sagt, men ikke formelt vedtatt – også hvis de, tja, «pasifistisk» lar være å gjøre det samme: Omkring årtusenskiftet ga Stortinget flere ganger, bl.a. i budsjettdokumenter, uttrykk for at de ville ha strengere straffer for grove forbrytelser. Høyesterett la ikke synderlig vekt på disse uttalelsene – ut fra samme resonnement som det aktivismekritikerne etter rusdommene nå bruker: Synspunktene var jo ikke formelt vedtatt som lov. (dn.no 10.6.2022).)

- Vil tette smutthull som åpner for skjult eierskap av eiendom. Det er enkelt å skjule eierskap til eiendom i Norge. – Det kan bidra til hvitvasking og skatteunndragelser. (- Vi ønsker nå å rydde opp og tette smutthull, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).)

(Anm: Vil tette smutthull som åpner for skjult eierskap av eiendom. Det er enkelt å skjule eierskap til eiendom i Norge. – Det kan bidra til hvitvasking og skatteunndragelser. Vi ønsker nå å rydde opp og tette smutthull, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Saken handler om: Regjeringen skal utrede tinglysningsplikt og bruk av blankoskjøter. DN har i en artikkelserie kartlagt eiendom i Norge der eierforholdene er uklare. Hemmelig eierskap i skatteparadiser, omfattende bruk av såkalte blankoskjøter og at det ikke er krav om å overføre eiendomshjemmelen til ny eier, gjør at det er enkelt å skjule eierskap til eiendom her i landet. Regjeringen har fått kjeft av opposisjonen for manglende handlekraft. Nå lover kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) at systemet skal overhales. – Dere har vist at dette systemet kan bidra til hvitvasking og skatteunndragelser. Det er ting vi ønsker å bekjempe. Derfor ønsker vi nå å rydde opp og tette smutthull, sier Astrup.  Vi vil sørge for at vi har et regelverk som ivaretar storsamfunnets behov for å stanse hvitvasking og skatteunndragelse, men som også ivaretar rettsikkerheten til den enkelte og det rettsvernet som tinglysning bidrar med. Vi går i gang nå. Dette er en viktig sak som kommer til å få prioritet. (dn.no 18.6.2021).)

- Tingretten snur om gjennomgang av advokatkorrespondanse. (- Gjennomgang av databeslag uten å krenke siktedes rett til fortrolig kontakt med egen advokat, er blitt en påtalemessig hodepine.) (- Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud løste dette ved å opprette et nytt system, der en egen teknisk enhet, organisatorisk atskilt fra etterforskningsenheten, skal ha ansvaret for å gjennomgå databærerne.)

(Anm: Tingretten snur om gjennomgang av advokatkorrespondanse. I høst kom retten til at Riksadvokatens nye regler for gjennomgang databeslag ikke tilfredsstilte EMK-kravene til taushetsplikt for advokater. Nå har den endret oppfatning. Gjennomgang av databeslag uten å krenke siktedes rett til fortrolig kontakt med egen advokat, er blitt en påtalemessig hodepine. Det startet da Norge ble felt i EMD i den såkalte Saber-saken. Problemet er at en siktet persons beslaglagte telefon svært ofte vil inneholde korrespondanse som er undergitt beslagsforbud. Men hvordan skal etterforskerne få gjennomgått telefoner og andre databærere uten å krenke dette forbudet? Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud løste dette ved å opprette et nytt system, der en egen teknisk enhet, organisatorisk atskilt fra etterforskningsenheten, skal ha ansvaret for å gjennomgå databærerne. Det var dette systemet Romerike og Glåmdal tingrett mente ikke var tilstrekkelig, da problemstillingen kom på spissen i oktober. Les: Tingretten underkjenner riksadvokatens system for beslag av advokatkorrespondanse (rett24.no 18.2.2022).)

- Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner.

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

– Vi erfarer at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett. (- Tilsynsrådet vil ha økt tilsyn av de store advokatfirmaene i fremtiden.)

(Anm: – Vi erfarer at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett. Tilsynsrådet vil ha økt tilsyn av de store advokatfirmaene i fremtiden. Onsdag slapp Tilsynsrådet for advokatvirksomhet sin årsrapport. I den 32 sider lange rapporten, forteller styreleder Trine Buttingsrud Mathiesen, at det har vært økt tilsynsaktivitet på hvitvaskingsområdet og at det er flere pågående rettsprosesser. «Tilsynsrådet har prioritert oppfølging av saker der det foreligger mistanke om at advokaten har medvirket til økonomisk kriminalitet», skriver hun. (advokatwatch.no 16.3.2022).)

- Dynastienes Norge. (- Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen.)

(Anm: Dynastienes Norge. Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen. ... «Noen har en politisk privilegert bakgrunn, som øker ... I egalitære Norge, hvor de aller fleste går i offentlig skole, spiller fotball ... Her betyr det ikke så mye hva faren din heter og hvem han kjenner, .... Unge har samme kulturbruk som «sin mor og de» ... (bt.no 5.10.2014).)

- Gatejuristen skal yte rettshjelp som er av minst like god kvalitet som hos advokatkontorene. (- Felles for mange av de sakene vi behandler er at klientene har rett, men de vet ikke hvordan de skal få rett, sier hun.) (- En gjenganger er dessuten mennesker som kommer til oss med enorme mengder gjeld og folk vanskeligheter grunnet digitalt utenforskap.)

(Anm: - Gatejuristen skal yte rettshjelp som er av minst like god kvalitet som hos advokatkontorene. Marta Trzcinska Slinde (39) kom til Norge som asylsøker fra Polen på 1980-tallet, og er i dag leder for Gatejuristen. I dette sommerintervjuet snakker hun blant annet om karrierevalg og viktigheten av at fremtidens jurister og advokater får kjennskap til samfunnets sårbare grupper. (…) Å ha rett vs. å få rett Gatejuristen, som består av advokater, jurister og jusstudenter over hele landet, behandler mer enn fem tusen saker årlig. De bistår mennesker som ikke selv er i stand til å hevde sin rett, og veileder og representerer klienter som står uten annen mulighet for rettslig bistand. Klientene kan få hjelp på alle rettsområder, men som leder av Oslo-kontoret ser Slinde at det er noen behov som er klart større enn andre. - Det er mangel på grunnleggende menneskelige behov som går igjen i de fleste av de sakene vi behandler. Folk oppsøker oss fordi de har behov for mat, bolig og helsehjelp. Dette reiser juridiske problemstillinger, men også rent praktiske spørsmål, forteller hun. - Det er også veldig mange som opplever at de ikke får den støtten de har rett på fra sosialtjenesten, og vi har veldig mange erstatningssaker. En gjenganger er dessuten mennesker som kommer til oss med enorme mengder gjeld og folk vanskeligheter grunnet digitalt utenforskap. Felles for mange av de sakene vi behandler er at klientene har rett, men de vet ikke hvordan de skal få rett, sier hun. (advokatbladet.no 22.7.2022).)

– BLE PRESSET TIL Å LEGGE BORT KRAV. Tidligere skattekrimsjef sier Skattedirektoratet grep inn i sakene hans til fordel for mektige advokater: OPPGJØR: Tidligere skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen reagerer kraftig på at Skattedirektoratet avviser ukultur. Han sier at han fra 2014 ble forsøkt instruert om å legge bort flere skattekrav etter at advokater klagde til direktoratet.

(Anm: – BLE PRESSET TIL Å LEGGE BORT KRAV. Tidligere skattekrimsjef sier Skattedirektoratet grep inn i sakene hans til fordel for mektige advokater: OPPGJØR: Tidligere skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen reagerer kraftig på at Skattedirektoratet avviser ukultur. Han sier at han fra 2014 ble forsøkt instruert om å legge bort flere skattekrav etter at advokater klagde til direktoratet. INSTRUKS: Press over telefon, ordre om å droppe krav, og saksbehandlere som ble byttet ut. Skattedirektoratet brukte flere metoder for å styre utfallet i enkeltsaker, sier tidligere skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen. I 35 år hadde Jan-Egil Kristiansen ulike lederstillinger i Skatteetaten. Etter Klassekampens avsløringer om varsler om kameraderi tar veteranen bladet fra munnen. (klassekampen.no 13.3.2022).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Skattedebatten: Advokater merker rush av rike kunder. (- Skatteadvokater melder om økt pågang av formuende personer som ber om råd fordi de vurderer å flytte til utlandet.)

(Anm: Skattedebatten: Advokater merker rush av rike kunder. Skatteadvokater melder om økt pågang av formuende personer som ber om råd fordi de vurderer å flytte til utlandet. – Dette er ikke for hvermannsen, sier partner Nicolay Vold i advokatbyrået Wiersholm til E24. Han er en av landets fremste eksperter på skatterett. Fra sitt kontor på Aker Brygge i Oslo får han stadig flere spørsmål fra formuende personer som ønsker rådgivning i forbindelse med at de vurderer å flytte til utlandet.  (e24.no 11.2.2022).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Ledende jurister med varsko: Demokratiet og rettsstaten i Norge svekkes.

(Anm: Av Hans Petter Graver | Benedikte Moltumyr Høgberg | Eirik Holmøyvik | Christoffer Eriksen og Anine Kierulf. Maktforskyvning: Faren er at summen av endringer fører oss ut på et skråplan hvor det blir stadig vanskeligere å sette grenser mot nye inngrep i Stortingets mulighet til å utøve demokratisk kontroll, skriver innleggsforfatterne. Det heter i Grunnloven paragraf 2 at denne loven skal «sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene». Det siste året har vi sett flere endringer som svekker både demokratiet og rettsstaten i Norge. Utviklingen bekymrer oss. Vi forklarer her åtte endringer i lov, retningslinjer og praksis som har ledet til mindre åpenhet og innsyn, samt en svakere demokratisk og politisk styring og kontroll. (morgenbladet.no 9.12.2021).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Advokatselskaper refset av Tilsynsrådet: – Et bedrageri overfor kunden, sier forretningsadvokat. (– Forretningsadvokat Morten B. Tidemann mener advokatgigantene Wiersholm og Thommessen kan ha tjent over 100 millioner kroner ved å omtale advokatfullmektiger som «fast advokat» eller «senioradvokat».)

(Anm: Advokatselskaper refset av Tilsynsrådet: – Et bedrageri overfor kunden, sier forretningsadvokat. Forretningsadvokat Morten B. Tidemann mener advokatgigantene Wiersholm og Thommessen kan ha tjent over 100 millioner kroner ved å omtale advokatfullmektiger som «fast advokat» eller «senioradvokat». «Når noen fremstår som advokat, til tross for at vedkommende ikke har fått utstedt slik tillatelse, vil det være villedende for det rettssøkende publikum.» Det konstaterer Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i en advarsel til advokatfirmaene Thommessen og Wiersholm. I høst startet Tilsynsrådet en gjennomgåelse av de 25 største advokatfirmaene i Norge, hvor målet var å kartlegge om selskapene brukte advokattittelen korrekt. I gjennomgangen avdekket Tilsynsrådet at 29 ansatte i Wiersholm og 17 ansatte i Thommessen har vært omtalt som «fast advokat» eller «senioradvokat», selv om de 46 personene var advokatfullmektig – det vil si at de ikke har fått advokatbevilling og dermed ikke har autorisasjon til å utføre selvstendig arbeid som advokat. (dn.no 21.3.2022).)

- Innlegg: Hvem eier i Norge? (- Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske.)

(Anm: Hans Jørgen Gåsemyr og Hege Medin, seniorforsker Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) og Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen, og Hege Medin, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Innlegg: Hvem eier i Norge? Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske. Mens andre har diskutert sikkerhetsloven og salget av en motorfabrikk i Bergen, har vi sjekket hvor god oversikten er over utenlandsk eierskap i hele Norge. Vi fant en del hull. Bør vi alltid følge nøye med når utlendinger vil kjøpe norske foretak og eiendommer? (dn.no 7.4.2021).)

- STOR DN-GRANSKNING: 250 vannkraftverk eies fra skatteparadiser. (- Minst 9686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadiser.) (- Eiendommene er pantsatt for over 440 milliarder kroner.

(Anm: STOR DN-GRANSKNING: 250 vannkraftverk eies fra skatteparadiser. Minst 9686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadiser.  Eiendommene er pantsatt for over 440 milliarder kroner. (…) - Blått gull. (…) Grunneierne eier fallrettigheter, en rettighet til å utnytte kraften som kan utvinnes av vannet som renner nedover dalsidene. (…) Boligbyggelaget så muligheten for en kjapp gevinst: 700 millioner kroner. (…) I dag eier de utenlandske investorene 15 vannkraftverk, deriblant Herand kraftverk, et av Norges største privateide. (dn.no 25.11.2022).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner.

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Wikborg Rein-partner blir ny direktør i Datatilsynet. (- Coll har vært partner i Wikborg Rein fra 2018, og har tidligere vært advokat i Equinor (fra 2013 til 2017), og har også jobbet i ni år i Wiersholm og også i Norges Bank Investment Managment.)

(Anm: Wikborg Rein-partner blir ny direktør i Datatilsynet. Personvernekspert Line Coll (49) tar over etter Bjørn Erik Thon. - Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven og til å jobbe med alle de dyktige fagpersonene i Datatilsynet. Det er en spennende og utfordrende tid for personvernet, og jeg ser frem til å få spille en rolle i det viktige arbeidet Datatilsynet gjør, sier Line Coll i en pressemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Coll har vært partner i Wikborg Rein fra 2018, og har tidligere vært advokat i Equinor (fra 2013 til 2017), og har også jobbet i ni år i Wiersholm og også i Norges Bank Investment Managment. Hun har også vært forsker i fem år ved Universitetet i Oslo. Tidligere i år ble hun topprangert i Chambers Europe i kategorien databeskyttelse. (advokatbladet.no 23.4.2022).)

- Fire ansatte i Wikborg Rein sa de følte seg diskriminert: – Det viser at vi fortsatt har noe å jobbe med i forhold til varslingsrutiner, kommunikasjon og kultur.

(Anm: Fire ansatte i Wikborg Rein sa de følte seg diskriminert: – Det viser at vi fortsatt har noe å jobbe med i forhold til varslingsrutiner, kommunikasjon og kultur. En omfattende medarbeiderundersøkelse i Wikborg Rein har avdekket at fire av totalt 242 ansatte føler seg diskriminert. Nå skal advokatfirmaet gjennomføre flere nye tiltak for å hindre diskriminering og fremme likestilling, i tillegg til å videreføre andre tiltak som allerede er iverksatt. (advokatwatch.no 19.5.2022).)

- Thommessen i svarbrev til Tilsynsrådet: – Det må etter vårt syn være tilstrekkelig at den uønskede praksisen korrigeres. Advokatfirmaet ønsker en dialog om hvilke titler advokatfullmektigene bør bruke. (- Det var i forbindelse med undersøkelser knyttet til en annen praksis i advokatbransjen at Tilsynsrådet oppdaget feilaktig tittelbruk i tre advokatfirmaer.) (- I begynnelsen av februar ble Wiersholm meddelt advarsel og Wikborg Rein meddelt irettesettelse for feilaktig tittelbruk av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. )

(Anm: Thommessen i svarbrev til Tilsynsrådet: – Det må etter vårt syn være tilstrekkelig at den uønskede praksisen korrigeres. Advokatfirmaet ønsker en dialog om hvilke titler advokatfullmektigene bør bruke. I begynnelsen av februar ble Wiersholm meddelt advarsel og Wikborg Rein meddelt irettesettelse for feilaktig tittelbruk av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Førstnevnte tok Tilsynsrådets vurdering til etterretning, mens Wikborg Rein og managing partner Finn Bjørnstad sa at de ikke uten videre aksepterer avgjørelsen. Tilsynsrådets skulle under sitt styremøte i slutten av januar også ha behandlet en sak som gjelder tittelbruk i Thommessen, men denne ble utsatt da styret ønsket ytterligere informasjon fra firmaet. Det var i forbindelse med undersøkelser knyttet til en annen praksis i advokatbransjen at Tilsynsrådet oppdaget feilaktig tittelbruk i tre advokatfirmaer. På hjemmesidene til Thommessen stod 17 personer oppført med titler som «fast advokat» eller «senioradvokat», uten at de hadde advokatbevilling. (advokatwatch.no 23.2.2022).)

- En varsler opplevde stadige telefoner, uanmeldte oppmøter på skattekontoret og bevisst trenering: SLIK PRESSET DE SKATTEKONTORET. (- Samme advokat går igjen i flere saker der direktoratet har grepet inn, ifølge varsleren.)

(Anm: En varsler opplevde stadige telefoner, uanmeldte oppmøter på skattekontoret og bevisst trenering: SLIK PRESSET DE SKATTEKONTORET. SLO ALARM: Det fem sider lange varselet, datert 12. november 2019, beskriver hvordan en person i Skattedirektoratet og en advokat blandet seg inn i saksbehandlingen for å få nullet ut et skattekrav. BLANDET SEG: Et hittil ukjent varsel beskriver hvordan Skattedirektoratet forsøkte å presse varsleren til å droppe et vedtatt skattekrav. Samme advokat går igjen i flere saker der direktoratet har grepet inn, ifølge varsleren. «Varselet gjelder Skattedirektoratets innblanding i enkeltsaker som jeg mener utgjør en fare for rettssikkerhet og likebehandling». (klassekampen.no 4.4.2022).)

- På tilliten løs. «Jeg ble presset til å legge bort krav», sa tidligere skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen til Klassekampen lørdag.

(Anm: LEDER. Mari Skurdal. På tilliten løs. «Jeg ble presset til å legge bort krav», sa tidligere skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen til Klassekampen lørdag. Kravene han viste til, er innhenting av skatt. Det er skattekontorene som behandler enkeltsaker og krever inn skatt, men i flere tilfeller har Skattedirektoratet blandet seg inn i saksbehandlingen. Blant annet ba direktoratet Skatt øst legge bort et krav på 106 millioner kroner mot rederikonsernet Fred. Olsen i 2015 – etter å ha blitt kontaktet av konsernets advokater. Det samme skjedde etter avsløringen av at politifolk hadde arbeidet svart for den amerikanske ambassaden i 2010. Direktoratet krevde at sakene til tolv av politifolkene skulle flyttes til et annet skattekontor. Resultat: I sakene direktoratet blandet seg inn i, fikk politifolkene langt mildere behandling enn sine kollegaer. (klassekampen.no 14.3.2022).)

- Wikborg Rein meddelt en ny irettesettelse for feilaktig tittelbruk – fire år etter at advokatfirmaet skulle skjerpe rutinene sine.

(Anm: Wikborg Rein meddelt en ny irettesettelse for feilaktig tittelbruk – fire år etter at advokatfirmaet skulle skjerpe rutinene sine. En advokat ble på Wikborg Reins hjemmesider presentert som «fast advokat», selv om vedkommende ikke hadde norsk bevilling. Nå er firmaet meddelt en irettesettelse. Det går fram av et vedtak fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, som AdvokatWatch har fått innsyn i fredag formiddag. Tilsynsrådet har ønsket å se nærmere på en praksis i den norske advokatbransjen hvor enkelte advokatfullmektiger som har egen advokatbevilling, fremstår utad som advokat uten at vedkommende har meldt oppstart av advokatvirksomhet (aktivisert bevillingen) til Tilsynsrådet, og har derfor foretatt en kontroll av flere firmaer. (advokatbladet.no 4.2.2022).)

- Wiersholm sikret rammeavtale med Statsbygg: Slik var «vinnerbrevet».

(Anm: Wiersholm sikret rammeavtale med Statsbygg: Slik var «vinnerbrevet». Wiersholm har signert en rammeavtale med Statsbygg om juridisk bistand til behandling av varslingssaker vedrørende kritikkverdige forhold eller mulige kritikkverdige forhold, som er relatert til sistnevntes virksomhet. Ifølge tilbudsinvitasjonen til Statsbygg, som er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ble det stilt følgende krav til ytelsen fra leverandør: tilbudte ressurser skal begge ha solid arbeidserfaring innen fagområdene arbeidsrett samt granskning og compliance, tilbudte ressurser skal ha nødvendig kapasitet og tilbudt ressurs skal kunne sikkerhetsklares på nivå konfidensielt (advokat). (advokatwatch.no 10.2.2022).)

- Morten Goller om feil tittelbruk: – På ingen måte økonomisk motivert.

(Anm: Morten Goller om feil tittelbruk: – På ingen måte økonomisk motivert. Managing partner Morten Goller i Wiersholm kommenterer vedtaket fra Tilsynsrådet, der advokatfirmaet meddeles advarsel etter feil bruk av titler på advokater. Torsdag ble det kjent at Wiersholm er meddelt advarsel av Tilsynsrådet etter feil bruk av titler på advokater. Saken dreier seg om 29 advokatfullmektiger uten advokatbevilling på Wiersholms hjemmesider tidligere er blitt presentert som enten «fast advokat» eller «senioradvokat». Tilsynsrådet mener det er et bevisst valg fra Wiersholms side, og at det har foregått systematisk. (advokatbladet.no 3.2.2022).)

- Thommessen i svarbrev til Tilsynsrådet: – Det må etter vårt syn være tilstrekkelig at den uønskede praksisen korrigeres. Advokatfirmaet ønsker en dialog om hvilke titler advokatfullmektigene bør bruke. (- Det var i forbindelse med undersøkelser knyttet til en annen praksis i advokatbransjen at Tilsynsrådet oppdaget feilaktig tittelbruk i tre advokatfirmaer.)

(Anm: Thommessen i svarbrev til Tilsynsrådet: – Det må etter vårt syn være tilstrekkelig at den uønskede praksisen korrigeres. Advokatfirmaet ønsker en dialog om hvilke titler advokatfullmektigene bør bruke. I begynnelsen av februar ble Wiersholm meddelt advarsel og Wikborg Rein meddelt irettesettelse for feilaktig tittelbruk av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Førstnevnte tok Tilsynsrådets vurdering til etterretning, mens Wikborg Rein og managing partner Finn Bjørnstad sa at de ikke uten videre aksepterer avgjørelsen. Tilsynsrådets skulle under sitt styremøte i slutten av januar også ha behandlet en sak som gjelder tittelbruk i Thommessen, men denne ble utsatt da styret ønsket ytterligere informasjon fra firmaet. Det var i forbindelse med undersøkelser knyttet til en annen praksis i advokatbransjen at Tilsynsrådet oppdaget feilaktig tittelbruk i tre advokatfirmaer. På hjemmesidene til Thommessen stod 17 personer oppført med titler som «fast advokat» eller «senioradvokat», uten at de hadde advokatbevilling. (advokatwatch.no 23.2.2022).)

- Varslingssak mot rådmann har kostet over 9 millioner kroner.

(Anm: Varslingssak mot rådmann har kostet over 9 millioner kroner. Regningen er nå klar etter varslingssaken i Austevoll. Nesten alle varslerne har sluttet. – Det er veldig store summer det er snakk om, men vi har fulgt våre varslingsrutiner til punkt og prikke i denne saken, sier varaordfører Anja Heggholmen (Ap) i Austevoll. Håper å kunne sette strek. (kommunal-rapport.no 28.2.2022).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Advokater fakturerte 3,8 millioner kroner i varslingssak i kommune. (- Thommessen fakturerte mest i saken.)

(Anm: Advokater fakturerte 3,8 millioner kroner i varslingssak i kommune. Fem advokatfirmaer bistod i forbindelse med varslingssak mot rådmann i Austevoll kommune. Thommessen fakturerte mest i saken. Våren 2020 anklaget tre kommunalsjefer og en mellomleder rådmann Bjarte Madsen i Austevoll kommune for å ha skapt et uforsvarlig arbeidsmiljø. Ifølge Kommunal Rapport fikk ikke varslerne medhold, og Madsen er fortsatt rådmann i kommunen den dag i dag. (advokatwatch.no 11.3.2022).)

- Risiko for hvitvasking på Oslos beste adresser. (- Økokrim har registrert en eksplosjon av antall innmeldte mistenkelige transaksjoner fra eiendomsmeglere, og en ny rapport viser at risikoen for hvitvasking absolutt er til stede i Oslos mest fasjonable strøk.)

(Anm: Risiko for hvitvasking på Oslos beste adresser. Økokrim har registrert en eksplosjon av antall innmeldte mistenkelige transaksjoner fra eiendomsmeglere, og en ny rapport viser at risikoen for hvitvasking absolutt er til stede i Oslos mest fasjonable strøk. Har sporet eierskap: Aker Brygge og Tjuvholmen er et av områdene hvor store deler av eierskapet kan spores til skatteparadis eller korrupsjonsutsatte land. For en stund tilbake stilte Transparency International Norge (TI Norge) seg spørsmål om eiendomsmarkedet i Oslo kunne være like utsatt for hvitvaskingsrisiko som store metropoler som London og Berlin. Spesialrådgiver Tor Dølvik i TI Norge har sammen med tre studenter fra Politihøyskolen studert et omfattende datasett fra Eiendomsverdi AS. Resultatet overrasket dem. – Vi har sett på anerkjente indikatorer på risiko for hvitvasking. Vi fant at minst ti prosent av eierskapet i områdene vi konsentrerte oss om kan spores til skatteparadiser. Dette er tall som er overraskende mye høyere enn vi trodde på forhånd, sier Dølvik til Kapital. Jeg tenker at alle offentlige myndigheter, samt aktørene i markedet – banker, meglere og eiendomsselskaper – bør se nærmere på dette. Tor Dølvik, rådgiver TI Norge Oslos beste adresser Områdene det her er snakk om er de mest fasjonable strøkene i Oslo – både for boliger og næringsbygg – nemlig Aker Brygge, Tjuvholmen, Bjørvika og Sørenga. Og konklusjonen er at det i disse områdene finnes indikasjoner på hvitvaskingsrisiko, både blant juridiske personer (selskaper), og fysiske personer. (kapital.no 19.3.2021).)

- ARKIVERING OG ÅPENHET I STATLIG FORVALTNING. (- Riksrevisjonen slakter statlig arkiv-praksis: – Kan svekke tilliten til staten.)

(Anm: ARKIVERING OG ÅPENHET I STATLIG FORVALTNING. Riksrevisjonen slakter statlig arkiv-praksis: – Kan svekke tilliten til staten. Lite brukervennlige arkivsystemer er en av hovedårsakene, mener Riksrevisjonen. – Resultatet av oppfølgingen er nedslående, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. For fire år siden avdekket Riksrevisjonen store feil og mangler i arkivering og journalføring i statlige etater. Tirsdag kom oppfølgings-undersøkelsen. (digi.no 8.12.2021).)

(Anm: Riksrevisjonen (mintankesmie.no).)

- Slurver med digitale arkiver. (- Kommunene har fortsatt ikke klart å ta nødvendige grep for å løse utfordringene med å bevare arkivmateriale, viser arkivstatistikken for 2015.)

(Anm: Slurver med digitale arkiver. Åpenhet. Kommunene har fortsatt ikke klart å ta nødvendige grep for å løse utfordringene med å bevare arkivmateriale, viser arkivstatistikken for 2015. Viktig dokumentasjon kan stå i fare for å gå tapt, ifølge Vilde Ronge i Riksarkivet. Informasjon om tildeling av barnehageplass, mobbesaker i skolen, barnevernsvedtak, helseytelser og kritisk rettighetsinformasjon for deg og meg som innbyggere. Dette er dokumentasjon som kan stå i fare for å gå tapt, og det kan igjen få dramatiske konsekvenser for kommunene, advarer Vilde Ronge, fungerende avdelingsdirektør i Bevarings- og tilsynsavdelingen i Riksarkivet. (kommunal-rapport.no 27.6.2016).)

- Undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. (- Mange departementer og statlige virksomheter praktiserer ikke god nok arkivering og mulighet for innsyn.) (- Det skyldes både manglende kunnskap og lite brukervennlige arkivsystemer.)

(Anm: Undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. Mange departementer og statlige virksomheter praktiserer ikke god nok arkivering og mulighet for innsyn. Det skyldes både manglende kunnskap og lite brukervennlige arkivsystemer. Dokument 3:10 (2016–2017). (riksrevisjonen.no 30.5.2017). (PDF, 2,1 MB)

- Meling om Krekar-utleveringen: - Justismord!

(Anm: Meling om Krekar-utleveringen: - Justismord! Mulla Krekars advokat Brynjar Meling er meget misfornøyd med regjeringens behandling av hans klient. (vg.no 26.3.2020).)

 - Mullaen og Meling. (- Se historien om en hatet mulla og hans trofaste advokat.) (- Meling: - Et justismord.)

(Anm: Mullaen og Meling. Han var en fare for rikets sikkerhet, likevel levde han midt iblant oss i 30 år. Se historien om en hatet mulla og hans trofaste advokat. (…) 3. Den italienske løsningen –Aldersgrense 12 år – 50 min. Etter årevis med arbeid for å få mulla Krekar ut av landet, dukker det plutselig opp en løsning. (nrk.no 24.1.2022).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- NTNU brukte 175.000 på advokater på to dager. (- NTNU har benyttet advokatfirmaet Hjort DA i avskjedigelsessaken mot Øyvind Eikrem.)

(Anm: NTNU brukte 175.000 på advokater på to dager. Advokatregningen etter NTNU-styremøtet som behandlet Eikrem-saken ble 175.000 kroner for to dager, skriver Universitetsavisa. (…) Universitetsavisa skriver også at totalregningen for Eikrem-saken ved NTNU er kommet opp i 4, 2 millioner kroner i rene advokatutgifter. (khrono.no 12.1.2022).)

- Betalte 175.000 kr til advokater i løpet av to dagers styremøte. (- Advokatene hadde en timespris på mellom 2.800 og 3.500 kroner eks. MVA.)

(Anm: Betalte 175.000 kr til advokater i løpet av to dagers styremøte. NTNU svei av 175.000 kroner inkl. MVA på advokater i styremøtet 1. og 2. desember, da avskjedigelsen av Øyvind Eikrem skulle behandles. NTNU har brukt advokater fra firmaet Hjort DA i avskjedigelsessaken mot Øyvind Eikrem. Advokatene hadde en timespris på mellom 2.800 og 3.500 kroner eks. MVA. To av dem deltok på styremøtet 1. desember, og jobbet også for NTNU 2. desember, da Øyvind Eikrem fikk sin sluttavtale med NTNU. Den nette summen for advokatenes arbeid disse to dagene, med flyreise Oslo-Trondheim, ble 175.000 kroner inkludert merverdiavgift (MVA). Tilsammen har Eikrem-saken nå kostet NTNU 4, 2 millioner kroner i advokatutgifter.  (universitas.no 14.1.2022).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Fri rettshjelp: Ofrer de svakeste. (- Dette er saker med klienter utsatt for alvorlige tvangsinngrep, enten frihetsberøvelse eller fratakelse av omsorgen for egne barn, skriver kronikkforfatteren.)

(Anm: Kristine Breistein Drake, advokat. Fri rettshjelp: Ofrer de svakeste. For advokater som ønsker å gjøre en reell forskjell, oppleves nemndenes behandling av barnevernsklientene som en iskald realitetsdusj. DÅRLIG BETALT: Både forsvarere og advokater som bistår i barnevernssaker betales med 1085 kroner per hardt arbeidede time. Dette er saker med klienter utsatt for alvorlige tvangsinngrep, enten frihetsberøvelse eller fratakelse av omsorgen for egne barn, skriver kronikkforfatteren. Nylig kunne man lese at lønnsvinnerne i samfunnet er forretningsadvokatene (DN 8. desember). (dagbladet.no 29.12.2021).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme. (- Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme.)

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Fri rettshjelp: En ubrukelig ordning. (- Ordningen med fri rettshjelp er stort sett ubrukelig med henblikk på å bedre fattigfolks rettssikkerhet.)

(Anm: Nina Langfeldt, samfunnsviter med livserfaring. Fri rettshjelp: En ubrukelig ordning. Ordningen med fri rettshjelp er stort sett ubrukelig med henblikk på å bedre fattigfolks rettssikkerhet. Tvert imot tilslører ordningen hvor dårlig rettssikkerheten for fattigfolk ofte er i praksis. TENK PÅ KONSEKVENSENE: Hva hvis klientene skulle få så god juridisk bistand at deres advokater begynte å vinne et betydelig antall saker mot det offentlige. Det ville jo bli full systemkrise av det, ikke sant, skriver innsenderen. (dagbladet.no 24.11.2021).)

- Krimdokumentar på NRK 1 - Slik ble Fritz Moen renvasket.

(Anm: Krimdokumentar på NRK 1 - Slik ble Fritz Moen renvasket. Dokumentaren "Sannhetsjegeren" innholder videobevisene som bidro til å rulle opp Norgeshistoriens alvorligste justismord. Privatetterforsker Tore Sanberg renvasket Fritz Moen ved hjelp av rekonstruksjoner. (nrk.no 5.1.2010).)

(Anm: Anmeldelse fra Tore Sandberg av tre høyesterettsdommere i anledning Fritz Moen-saken. Innst. S. nr. 235 (2007-2008) (stortinget.no).)

(Anm: Sannhetsjegeren - historien om Tore Sandberg og Fritz Moen. (filmweb.no).)

- Ingen riksrettssak mot dommerne i Fritz Moen-saken. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går ikke inn for riksrettssak mot høyesterettsdommerne i Fritz Moen-saken, melder NRK. Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité vedtok i februar å åpne sak for å vurdere om høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Karin Bruzelius og Eilert Stang Lund skulle stilles for riksrett i etterkant av Fritz Moen-saken.

(Anm: Ingen riksrettssak mot dommerne i Fritz Moen-saken. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går ikke inn for riksrettssak mot høyesterettsdommerne i Fritz Moen-saken, melder NRK. Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité vedtok i februar å åpne sak for å vurdere om høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Karin Bruzelius og Eilert Stang Lund skulle stilles for riksrett i etterkant av Fritz Moen-saken. (aftenposten.no 8.5.2008).)

- Hevder advokater slapp unna skatteregning ved hjelp av kontakter i etaten. (- Klassekampen skriver at de ikke kjenner til hvilke advokater eller advokatfirmaer det dreier seg om på grunn av at opplysningene er sladdet i innsynsdokumentene.)

(Anm: Hevder advokater slapp unna skatteregning ved hjelp av kontakter i etaten. Varslere i Skatteetaten hevder advokater skal ha gått via direktoratet for å påvirke utfallet i enkeltsaker. Det er Klassekampen som skriver at Finansdepartementet høsten 2019 mottok to svært alvorlige varsler fra ansatte i Skatteetaten. Varslene gikk ut på at personer i Skattedirektoratet hadde gått ut over sin myndighet, og grepet inn i skattekontors enkeltsaker på vegne av enkeltaktører på bakgrunn av «utenforliggende hensyn». I det ene varselet vises det til at advokater skal ha sluppet for billig unna etter å ha fått slik innsidehjelp. Klassekampen skriver at de ikke kjenner til hvilke advokater eller advokatfirmaer det dreier seg om på grunn av at opplysningene er sladdet i innsynsdokumentene. Kvalitetsjournalistikk krever investeringer. Vennligst del denne artikkelen med andre ved å bruke lenken under. Skattedirektør Nina Schanke Funnemark har kun besvart avisen via e-post. Hun sier direktoratet ikke kjenner til varslingssakene, utover dokumentene Klassekampen sitter på. (advokatwatch.no 8.12.2021).)

- Thommessen bistod da SBB punget ut 4,6 milliarder kroner for 142 eiendommer. (- Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) fra Sverige har kjøpt 142 eiendommer fra det norske barnehagekonsernet Trygge Barnehager for til sammen 4,6 milliarder kroner.) (- Trygge Barnehager har som en del av avtalen også signert en leasingavtale på 25 år, med mulighet for forlengelse i inntil 20 år.)

(Anm: Thommessen bistod da SBB punget ut 4,6 milliarder kroner for 142 eiendommer. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) fra Sverige har kjøpt 142 eiendommer fra det norske barnehagekonsernet Trygge Barnehager for til sammen 4,6 milliarder kroner. Thommessen har bistått SBB i forbindelse med transaksjonen, opplyser det norske advokatfirmaet i et innlegg på LinkedIn. Totalt 142 eiendommer har vært inkludert i milliardavtalen. Trygge Barnehager har som en del av avtalen også signert en leasingavtale på 25 år, med mulighet for forlengelse i inntil 20 år. (advokatwatch.no 14.12.2021).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Tilsynsrådet har avdekket feil i tittelbruk. 29 personer i Wiersholm og 17 personer i Thommessen fremstod som advokater på firmaenes hjemmesider, men uten at personene hadde advokatbevilling, ifølge Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

(Anm: Tilsynsrådet har avdekket feil i tittelbruk. 29 personer i Wiersholm og 17 personer i Thommessen fremstod som advokater på firmaenes hjemmesider, men uten at personene hadde advokatbevilling, ifølge Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Saken vil bli behandlet på et styremøte i Tilsynsrådet i dag. - Tilsynsrådets styre vil vurdere saken i medhold av domstolloven § 225, tredje ledd, opplyser assisterende direktør Dag Eriksen til Advokatbladet. (advokatbladet.no 27.1.2022).)

- 31 advokater tjente mer enn 20 millioner kroner i fjor - se oversikten her. (- Mens det tidligere har vært stjernemeglere, oppkjøpstopper og meglere av næringseiendom og luksusvillaer som har dominert, har juristene overtatt de seneste årene.) (- Landets best betalte advokat i fjor var Erling Ueland, managing partner hos Schjødt og med kontor i Stavanger, som sto oppført med en skattbar inntekt på 32 millioner kroner.)

(Anm: 31 advokater tjente mer enn 20 millioner kroner i fjor - se oversikten her. Det er nok en gang ett advokatfirma som peker seg ut blant lønnsvinnerne. I ligningstallene for 2020 er det igjen én yrkesgruppe som er svært godt representert på inntektstoppen – forretningsadvokatene. Mens det tidligere har vært stjernemeglere, oppkjøpstopper og meglere av næringseiendom og luksusvillaer som har dominert, har juristene overtatt de seneste årene. DN har gjennomgått ligningstallene for totalt 8760 advokater med lisens i Norge. Den viser at hele 31 advokater sto oppført med en inntekt på over 20 millioner i fjor. Landets best betalte advokat i fjor var Erling Ueland, managing partner hos Schjødt og med kontor i Stavanger, som sto oppført med en skattbar inntekt på 32 millioner kroner. Det er opp fra 31,5 millioner året før. Schjødt har de seneste årene tronet på inntektstopplisten. (dn.no 8.12.2021).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- Grettes skatterapport nesten dobbelt så dyr som planlagt.

(Anm: Grettes skatterapport nesten dobbelt så dyr som planlagt. Fristutsettelse og omfanget av arbeidet, er grunnene til at Grettes rapport om skattereglene blir dyrere enn det som tenkt i utgangspunktet. Onsdag la Grette fram en 217 sider lang rapport, som konkluderer med at Stortinget ikke har gjort noe skattemessig galt i forbindelse med representantenes ordninger. Rapporten påpeker imidlertid, at enkeltsaker må vurderes nærmere. Rapporten var anslått til å koste cirka to millioner kroner (inkludert moms), men Stortingets administrasjon opplyser overfor VG at den vil komme på 3,75 millioner kroner. (advokatwatch.no 16.12.2021).)

- Schjødt og Statens vegvesen i fakturakrangel: «Beløpet er svært høyt sammenlignet med krav fra andre advokater knyttet til boliginnløsningssaker i prosjektet». (- … en advokatfullmektig i Schjødt i det vesentligste har operert med timepris på 4700 kroner.)

(Anm: Schjødt og Statens vegvesen i fakturakrangel: «Beløpet er svært høyt sammenlignet med krav fra andre advokater knyttet til boliginnløsningssaker i prosjektet». En faktura i en boliginnløsningssak viser at en advokatfullmektig i Schjødt i det vesentligste har operert med timepris på 4700 kroner. Nå nekter Statens vegvesen å dekke hele kravet til Schjødt i saken, og påpeker blant annet til at det er vanlig fullmektiger fakturerer betydelig lavere enn partnere. «Dette er våre ordinære timespriser», kontrer advokatfirmaet. (advokatwatch.no 23.12.2021).)

- Varslerne slo alarm om to advokater med gode kontakter i Skattedirektoratet: VARSEL: ADVOKATER FIKK HJELP. (- INNSIDEHJELP: To av sakene i varselet om kameraderi handlet om konkrete advokater med gode kontakter.) (- Skatteetaten skal ha vegret seg for å gå etter disse.)

(Anm: Varslerne slo alarm om to advokater med gode kontakter i Skattedirektoratet: VARSEL: ADVOKATER FIKK HJELP. SKATTBART: Finansdepartementet har mottatt to alvorlige varsler om Skatteetatens forskjellsbehandling av skattebetalere, der det er forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo. Klassekampen har fått innsyn i svært sladda versjoner av varslene og av departementets gransking av dem. Her er hovedkontoret til Skattedirektoratet i Oslo. INNSIDEHJELP: To av sakene i varselet om kameraderi handlet om konkrete advokater med gode kontakter. Skatteetaten skal ha vegret seg for å gå etter disse. Klassekampen skrev i går om to varsler som gikk til Finansdepartementet fra ansatte i Skatteetaten høsten 2019. (klassekampen.no 8.12.2021).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Når er utbytte skattemessig ulovlig?

(Anm: Når er utbytte skattemessig ulovlig? Sammendrag Ved utdeling av utbytte kan det hefte ulike prosessuelle eller materielle feil. Feilene kan medføre at utbytte blir fullt ut skattepliktig. Skattesanksjoner forutsetter imidlertid at feilen er vesentlig, og det er betydelig usikkerhet rundt hvilke feil som kvalifiserer som vesentlige. I artikkelen drøftes nærmere hva som skal til for å konstatere vesentlighet og hvilke feil dette kan gjelde. (…) Avsluttende bemerkninger Dersom en utbytteutdeling er heftet med en vesentlig feil, vil utbyttet anses ulovlig for skattemessige formål. Spørsmålet er da om utbyttet kan «avinnvinnes» slik at aksjonær(ene) unngår full skatteplikt. Praksis fra skattemyndighetene åpner for at et ulovlig utdelt utbytte på visse vilkår likevel ikke anses innvunnet og dermed ikke er skattepliktig for aksjonær(ene). Skattemyndighetene har de senere årene foretatt ulike justeringer i denne praksisen, men vi går ikke nærmere inn på gjeldende vilkår i nærværende artikkel. Praktisk økonomi & finans 2021;37(4).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner.

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Økokrim mener enkelte advokater og regnskapsførere hjelper kriminelle. (- Det er disse gruppene som Økokrim har samlet info om: - Advokater – Regnskapsførere – Revisorer – Eiendomsmeglere - Bank/finans – Helsepersonell.)

(Anm: Økokrim mener enkelte advokater og regnskapsførere hjelper kriminelle. (…) – De kriminelle bruker profesjonelle aktører – som regnskapsførere, advokater og eiendomsmeglere – for å skjule økonomisk kriminalitet eller for å hvitvaske penger, sier Økokrim-sjef (…) Temarapporten om profesjonelle aktører og økonomisk kriminalitet har sett på hvordan tillitsyrker involveres i alt fra hvitvasking, til utstedelse av falske legeattester og økonomiske bedragerier. (nrk.no 9.7.2021).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- 30 prosent økning i meldinger om mistenkelige transaksjoner i 2021. (- Banker leverer 67 prosent av rapportene om mistenkelige forhold, betalingsformidlere leverer 16 prosent og eiendomsmeglere 11 prosent.) (- Økokrim fikk inn 16 513 rapporter om mistenkelig forhold fra rapporteringspliktige i 2021.)

(Anm: 30 prosent økning i meldinger om mistenkelige transaksjoner i 2021. Økokrim fikk inn 16 513 rapporter om mistenkelige forhold i 2021, det er en økning på 30 prosent sammenlignet med året før. Økokrim fikk inn 16 513 rapporter om mistenkelig forhold fra rapporteringspliktige i 2021. Dette er en økning fra 12 701 rapporter året før. Økningen er på 30 prosent, det kommer frem i årsrapporten til EFE (Enheten for finansiell etterretning). Banker leverer 67 prosent av rapportene om mistenkelige forhold, betalingsformidlere leverer 16 prosent og eiendomsmeglere 11 prosent. Avdelingsleder i EFE i Økokrim, Sven Arild Damslora, forklarer at økningen i antallet meldinger om mistenkelige transaksjoner viser at bankene gjør et godt arbeid. (finanswatch.no 23.5.2022).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Siktet for hvitvasking. Advokat Håkon Danielsen (33) får inntil videre ikke jobbe som advokat fordi Kripos har siktet ham for grov hvitvasking av millionbeløp via en klientkonto.

(Anm: Siktet for hvitvasking. Advokat Håkon Danielsen (33) får inntil videre ikke jobbe som advokat fordi Kripos har siktet ham for grov hvitvasking av millionbeløp via en klientkonto. (finansavisen.no 7.1.2022).)

- Advokattopp starter hos Gjensidige. (- Viga-Gerhardsen har ledet ansvar- og forsikringsavdelingen hos advokatfirmaet Wiersholm hvor han også har vært partner. Han har hovedsakelig arbeidet med forsikringsrett, erstatningsrett og revisor-, styre- og advokatansvar samt forsikringsformidlingsansvar.)

(Anm: Advokattopp starter hos Gjensidige. Partner i advokatfirmaet Wiersholm, Hans Kenneth Viga-Gerhardsen, starter i Gjensidige på nyåret. Hans Kenneth Viga-Gerhardsen, som er rangert som en av Norges ledende forsikringsrettsadvokater av det anerkjente rankingbyrået Legal 500, starter hos Gjensidige 1. februar, det opplyser han til AdvokatWatch. Viga-Gerhardsen har ledet ansvar- og forsikringsavdelingen hos advokatfirmaet Wiersholm hvor han også har vært partner. Han har hovedsakelig arbeidet med forsikringsrett, erstatningsrett og revisor-, styre- og advokatansvar samt forsikringsformidlingsansvar. Viga-Gerhardsen hadde sin siste arbeidsdag hos Wiersholm forrige fredag etter nesten 18 år i advokatfirmaet, hvor av rundt sju år som partner. (finansavisen.no 13.12.2021).)

- Likhet for loven krever endring.

(Anm: Likhet for loven krever endring. (…) Kompliserte regler krever veiledning. I dag finnes det 806 gjeldende lover, 3454 gjeldende sentrale forskrifter og 9728 lokale forskrifter. I tillegg er Norge bundet av avtaler de nasjonale reglene må tolkes i lys av. EØS-skandalen er et godt eksempel på det siste. Det faktum at få av rettsstatens aktører oppdaget problemet før det hadde gått mange år, understreker kompleksiteten i lovverket. (juristen.no 24.9.2021).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- En underfinansiert rettsstat er i ferd med å lede til et A-lag og et B-lag av advokater, hvor staten benytter A-lagsadvokatene, mens «vanlige folk» må ta til takke med B-laget. (- Sånt blir det ikke rettssikkerhet av, derfor varsles nå en historisk streik.)

(Anm: Hans F. Marthinussen Retweeted Annenvoterende (Inger Zadig) @Hoyesterett. En underfinansiert rettsstat er i ferd med å lede til et A-lag og et B-lag av advokater, hvor staten benytter A-lagsadvokatene, mens «vanlige folk» må ta til takke med B-laget. Sånt blir det ikke rettssikkerhet av, derfor varsles nå en historisk streik. (twitter.com 29.10.2021).)

- «Skjer det ingen radikale endringer i advokatbransjen leverer jeg antagelig inn bevillingen». (– Hva var det som fikk deg til å komme med denne utblåsningen nå?) ( – Det er jo diskusjonen rundt rettshjelpsatsen. Jeg tror de voldsomme inntektene i forretningsjussbransjen kanskje vært medvirkende til at den offentlige rettshjelpsatsen er så lav.) (- Folk går rundt og tenker at advokater tjener 20 millioner i året, men virkeligheten er at en som jobber for det offentlige, som meg, har veldig lite til felles med de som jobber for private satser.)

(Anm: «Skjer det ingen radikale endringer i advokatbransjen leverer jeg antagelig inn bevillingen». Etter 10 år som advokat tar Inger Zadig oppgjør med en bransjekultur hun mener viser klare sykdomstegn. «For første gang drister jeg meg til å innrømme offentlig at disse virkelighetsbeskrivelsene er høyst forenlige med egne erfaringer, og ene og alene årsaken til at jeg flyktet fra forretningsadvokatbransjen for snart 7 år siden». Slik åpnet Inger Zadig en tråd på Twitter tirsdag. Bakgrunnen var et innlegg som i helgen ble publisert på den anonyme bloggen «Justus Jensen», med tittelen «Advokatbransjen – en syk bransje». Bloggen er skrevet av en person som oppgir å være jurist i «god og trygg stilling», men som frykter konsekvensene for karriere og anseelse blant jurister dersom vedkommende skulle skrevet under eget navn. (…) – Min første tanke da jeg leste blogginnlegget, var at jeg skjønner godt at han vil være anonym. Men så tenkte jeg at noen må kunne si det åpent også, sier Zadig. Etter at hun var ferdig utdannet i 2012, tilbragte hun tre år i Wikborg, før hun i 2015 ble advokat og senere partner i Elden. (…) – Hva var det som fikk deg til å komme med denne utblåsningen nå? – Det er jo diskusjonen rundt rettshjelpsatsen. Jeg tror de voldsomme inntektene i forretningsjussbransjen kanskje vært medvirkende til at den offentlige rettshjelpsatsen er så lav. Folk går rundt og tenker at advokater tjener 20 millioner i året, men virkeligheten er at en som jobber for det offentlige, som meg, har veldig lite til felles med de som jobber for private satser.  Jeg merker jo at når jeg snakker med folk, så tror de jeg har millionlønn siden jeg er partner. Men nei, jeg har ikke det, og de tror nesten ikke på meg. (rett24.no 18.2.2022).)

- Advokatbransjen - en syk bransje. I slutten av januar slo en bombe ned i norsk advokatbransje: To av de aller største advokatfirmaene i landet, Wiersholm og Thommessen, var under etterforskning av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, for å ha utgitt advokatfullmektiger for å være «ekte» advokater. (- Etter straffeloven § 167 er å utgi seg for å være advokat uten å være det, straffbart med fengsel inntil 6 måneder.)

(Anm: Advokatbransjen - en syk bransje. I slutten av januar slo en bombe ned i norsk advokatbransje: To av de aller største advokatfirmaene i landet, Wiersholm og Thommessen, var under etterforskning av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, for å ha utgitt advokatfullmektiger for å være «ekte» advokater. Advokatene i styret i Wiersholm fikk en advarsel av Tilsynsrådets styre - den strengeste disiplinærreaksjonen en advokat kan motta. Advokatfirmaet skal prise seg lykkelig over å «kun» ha sluppet med en advarsel for den ulovlige tittelbruken. Etter straffeloven § 167 er å utgi seg for å være advokat uten å være det, straffbart med fengsel inntil 6 måneder. Tilsynsrådet antyder også at tittelbruken har hatt økonomisk motivasjon: «Selskapet får en annen posisjon i Norge og internasjonalt som følge av at det fremstår som et større advokatfirma enn det faktisk er. Tittelen er også benyttet ved fremleggelse av tilbud til potensielle klienter, og har i den forbindelse etter det opplyste vært knyttet opp mot intervaller for timepris», skriver de i avgjørelsen. At toppadvokatfirmaer kan ha forledet sine klienter til å betale mer i tro om at de har gjort det for personer med titler de egentlig ikke har, er sjokkerende, og reiser spørsmål om ikke også bedrageribestemmelsen i straffeloven er overtrådt. Hvordan har så de «beste» advokatene i landet (iallfall basert på Finansavisens lønnsstatistikk og rangeringer) endt opp med å systematisk bryte loven på potensielt straffbar måte i egne rekker? Når man graver i det, kommer ubehagelige sannheter og sykdomstegn til syne. Strukturelle forhold som de fleste vet om, men ingen sier fra om. (justusjensen.blogspot.com 13.2.2022).)

Stadig færre klagere får medhold i disiplinærutvalgene.

(Anm: Stadig færre klagere får medhold i disiplinærutvalgene. Antall klienter som klager på advokaten sin har vært relativt stabilt de siste åtte årene, men andelen som får medhold i disiplinærutvalgene har vært jevnt synkende. (rett24.no 16.2.2022).)

(Anm: Advokatforeningens disiplinærutvalg. (advokatforeningen.no).)

- Advokatforeningens disiplinærutvalg.

(Anm: Advokatforeningens disiplinærutvalg. (advokatforeningen.no 1.2.2021).)

- Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

(Anm: Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn og kontroll med alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere. (advokatforeningen.no 11.2.2021).)

- VELKOMMEN TIL ADVOKATKLAGEORDNINGEN

(Anm: VELKOMMEN TIL ADVOKATKLAGEORDNINGEN. En tjeneste fra Advokatforeningen og DISIPLINÆRNEMNDEN. KLAGE PÅ ADVOKATER. Alle advokater plikter å følge «Regler for god advokatskikk». Dersom du mener advokaten har brutt disse, kan du klage til Advokatklageordningen. Du kan også klage dersom du mener advokaten krever et urimelig høyt salær. Klageordningen er gratis. Innlogging og registrering foregår via ID Porten driftet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Du logger deg på med elektronisk ID. (advokatklageordningen.no).)

- DN mener: En god advokat koster. Den regningen må samfunnet dekke for de dårligst stilte.

(Anm: Leder. DN mener: En god advokat koster. Den regningen må samfunnet dekke for de dårligst stilte. Å satse på at advokater tar på seg oppdrag av ren idealisme er en risikabel strategi. (…) Salærsatsen i straffesaker og saker der personer innvilges fri rettshjelp. ligger på 1085 kroner per time, noe Advokatforeningen mener bør oppjusteres til 1560 kroner etter mange år med underregulering. Den nye regjeringen økte riktignok satsen med 22 kroner i sitt budsjett, men denne gesten har ikke akkurat hjulpet på stemningen. (nrk.no 12.11.2021).)

- Julestafetten: Førsteamanuensis Katrine Holter. – Hvorfor i all verden skal ikke advokater få betalt for det arbeidet de faktisk nedlegger, så lenge det er rimelig og nødvendig?

(Anm: Julestafetten: Førsteamanuensis Katrine Holter. – Hvorfor i all verden skal ikke advokater få betalt for det arbeidet de faktisk nedlegger, så lenge det er rimelig og nødvendig? (…) – Død over stykkprisforskriften, sier nå bare jeg. (…) Og hvorfor skal ikke borgerne ha krav på den advokatbistanden som er rimelig og nødvendig for å utføre et forsvarlig advokatoppdrag? (…) Mange advokater jobber langt mer enn stykkprisene gir rom for. Men det kan det ikke overlates til private næringsdrivende å holde rettsstatshjulene i gang. Politikerne må ta ansvar for rettsstaten vår. Rettssikkerhet koster penger, og det er på høy tid at bevilgningene til rettshjelp og våre sterkt pressede domstoler, gis et skikkelig løft. (rett24.no 25.12.2021).)

- Nå hoper sakene seg opp for Høyesterett. (- Måten de har aksjonert på er å ramme Norges øverste domstol.) (- Og nå begynner konsekvensene av aksjonen å merkes for landets mektigste domstol.)

(Anm: Nå hoper sakene seg opp for Høyesterett. Men advokatene vil fortsette aksjonen. Ni straffesaker saker ligger nå i kø hos landets øverste domstol. Det er ingen dato for når de skal behandles. Grunnen: Forsvarerne aksjonerer. Advokatenes aksjon de siste ukene har skapt problemer for justitiarius Toril Marie Øie og Høyesterett. Hun sier det er for tidlig å si hva konsekvensene av aksjonen vil bli fremover. (…)  Måten de har aksjonert på er å ramme Norges øverste domstol. Alle forsvarere med møterett i Høyesterett er anmodet om ikke å stille opp når domstolen skal planlegge straffesaker som skal opp for Høyesterett. Og nå begynner konsekvensene av aksjonen å merkes for landets mektigste domstol. (aftenposten.no 16.12.2021).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Høyesterettsjustitiarius: – Det er politiske myndigheter, ikke Høyesterett, som fastsetter salærsatsen.

(Anm: Høyesterettsjustitiarius: – Det er politiske myndigheter, ikke Høyesterett, som fastsetter salærsatsen. Kvalitetsjournalistikk krever investeringer. Vennligst del denne artikkelen med andre ved å bruke lenken under. Justitiarius Øie sier til Advokatbladet at Høyesterett må forholde seg til en eventuell advokatstreik, men kjenner ikke til at Advokatforeningen tidligere har valgt ut Høyesterett for å markere misnøye med regjeringen. – Det er politiske myndigheter, ikke Høyesterett, som fastsetter salærsatsen, så (advokatwatch.no 27.10.2021).)

– Utviklingen er ikke en rettsstat verdig. DEBATT: – Det handler om at advokater som skal hjelpe mennesker i dyp krise overskudd til å ta telefonen når tvangsinnlagte Arne ringer midt på natten for å si at han ikke klarer mer. (- Nok er nok! Det er ikke bærekraftig rettshjelp, og utviklingen er ikke en rettsstat verdig.) (- Vi gir vår fulle støtte til Advokatforeningens aksjon, og en spesiell takk til de advokater som fronter dette ved ikke å påta seg oppdrag for Høyesterett.) (- I dag er timesatsen kr 1 085,- pr time.) (- Dette er ikke lønn «rett i lomma» til advokaten.) (- Det skal dekkes husleie, renhold, sekretærlønn, forsikringer, regnskapsfører og revisor, lovpålagt kursdeltakelse, pensjon etc.)

(Anm: Av: Advokat Julianne Sellgren, Stord, Advokat Robert Fonn, Førde. – Utviklingen er ikke en rettsstat verdig. DEBATT: – Det handler om at advokater som skal hjelpe mennesker i dyp krise overskudd til å ta telefonen når tvangsinnlagte Arne ringer midt på natten for å si at han ikke klarer mer. I disse dager har man fått med seg at forsvarere som er medlemmer av Den norske advokatforening har varslet at de ikke vil stille i ankesaker for Høyesterett. (…) Advokatforeningens generalsekretær, Merethe Smith, ga noen eksempler om hva dette handler om til justiskomiteen forrige uke. Det handler om at advokater som skal hjelpe mennesker i dyp krise har handlingsrom og overskudd til å ta telefonen når tvangsinnlagte Arne ringer midt på natten for å si at han ikke klarer mer, han får feil medisin, stemmene i veggen har blitt verre, han vil utskrives fra sykehuet. Han trenger juridisk bistand. Stadig færre advokater tar slike oppdrag. - Det handler om å unngå en ny NAV-skandale fordi advokatene som påtar seg slike oppdrag ikke får nok timer til å gjøre en skikkelig jobb. De færreste advokater tar oppdrag knyttet til trygdesaker i dag. Dette er svært viktige saker for mange enkeltmennesker som har lav inntekt, er uføre, eldre, rusmisbrukere eller innvandrer. - Det handler om at Lene som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og som trenger bistandsadvokat for å vurdere om forholdet skal anmeldes eller ikke. Hun er redd for ikke å bli trodd, og makter ikke å gå i avhør alene. Uten bistandsadvokat lar hun heller være. Det handler om å bistå en mistenkt eller en fornærmet i politiavhør gjennom natten eller tidlig søndag morgen; satsen advokaten får er den samme, mens politi og påtale får overtidsbetalt og avspasering. Det handler om en psykotisk ungdom som pågripes og settes på glattcelle, han er i dyp krise og ber politiet ringe advokaten som han hadde i barnevernssaken for en stund siden. Etter at advokaten har fått snakket med ungdommen viser det seg at forholdet likevel ikke er så alvorlig. Det gir ikke rett til forsvarer under etterforskningen, advokaten får overhodet ikke betalt. (…) I dag er timesatsen kr 1 085,- pr time. Dette er ikke lønn «rett i lomma» til advokaten. Det skal dekkes husleie, renhold, sekretærlønn, forsikringer, regnskapsfører og revisor, lovpålagt kursdeltakelse, pensjon etc. (…) Den offentlige salærsats i Danmark er kr. 2 386,-, men kr 3564,- i helg og opp til kr 4 752,- om man f.eks. må sitte i et avhør på natten. Norske advokater betales ikke noe tillegg for å måtte stille i fengslingsmøte på en lørdag eller sitte i avhør på natten. Til alt overmål bestemte regjeringen i 2016 at advokatens godtgjørelse under reise skulle halveres. I forbindelse med et oppdrag kan man pålegges å reise. (…) Det er ikke bare advokatdriften som rammes i den bevisste nedprioritering på denne del av justisfeltet. Det rammer også de svakeste gruppene. Enten det er en ungdom på institusjon som gjerne skulle ha møtt advokaten eller en varetektinnsatt som ikke får besøk av advokaten sin. Det rammer rekrutteringen til saksfeltet, og mange søker bevist over på andre saksfelt, man mister engasjement og kompetanse på de rettsområder dette gjelder. (stord24.no 19.11.2021).)

(Anm: Notat. Til Justis- og beredskapsdepartementet. Fra Advokatforeningen. Saksbehandler Martin Kaasgaard Nielsen // Trygve Larsen Morset. Dato 5. November 2020 Dok. nr. Emne Advokatforeningens forslag til endring i rettshjelpsats og stykkpriser Forslag til endringer i rettshjelpsats og stykkpriser fra 1. januar 2022 (advokatforeningen.no 5.11.2021).)

- Den tynne linjen mellom makt og maktmisbruk. (- Autoritær maktutfoldelse kan skje i det små.) (- Selv om liberale demokratier har sin skjerv av både korrupsjon og maktmisbruk, sitter ingen forbryter trygt der det finnes likhet for loven.)

(Anm: Den tynne linjen mellom makt og maktmisbruk. Autoritær maktutfoldelse kan skje i det små. MAKT KORRUMPERER: – Vi kan ikke se bort fra at vi selv kan la oss forlede av makt og de mulighetene makt uten kontroll kan gi, skriver Bård Larsen, som i disse dager er aktuell med boken «Pass på! Om liberalt demokrati og dets fiender». (…) Nesten hele verden er «autoritær». Bare rundt 13 prosent av verdens land er liberale demokratier, der mindretallets rettigheter står sentralt i rettsordenen. Svært høy tillit mellom borgere og mellom stat og borger er mangelvare. I de aller fleste land i verden rår nepotisme og korrupsjon i en så stor grad at staten er mer eller mindre dysfunksjonell. I en autoritær stat er borgere flest uten frihet, mens makten har fritt spillerom. For den som måtte leve i den villfarelse at liberale demokratier er gått ut på dato, mette på seg selv: Gresset er definitivt ikke grønnere på den andre siden. Selv om liberale demokratier har sin skjerv av både korrupsjon og maktmisbruk, sitter ingen forbryter trygt der det finnes likhet for loven. Autoritære stater har uten unntak (uansett hvilken ideologiske eller religiøse gren de sitter på) nesten umiddelbart forfalt til korrupsjon, nepotisme og hensynsløs maktbruk. Hvorfor? Fordi de kan. (vg.no 21.11.2021).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Advokatstreik: Rettsstat i krise. Likhet for loven burde være en fanesak for Støres regjering. (- Den forrige regjeringens vegring mot å betale det en liberal rettsstat faktisk koster, er for så vidt ikke et dramatisk linjeskifte fra tidligere regimer, men utviklingen har tilspisset seg de seinere åra når det gjelder fri rettshjelp.)

(Anm: Advokatstreik: Rettsstat i krise. Likhet for loven burde være en fanesak for Støres regjering. Hvis den nye regjeringen ikke hever salærsatsene for offentlige forsvarere, går advokatene til streik mot Høyesterett. Det er ikke første gang du hører forsvarsadvokater ta i bruk skarpe virkemidler. I årevis har de stått på barrikadene for å sikre reell likhet for loven. Tidligere har de gått til boikott av fengslingsmøter og protestert på plenen utenfor Stortinget. Nå ser de seg nødt til å gå enda mer drastisk til verks. Aksjonen tar sikte på å ramme landets øverste domstol ved at advokatene nekter å beramme nye straffesaker. Da vil behandlingen av straffesaker i Høyesterett etter hvert stoppe opp. Den forrige regjeringens vegring mot å betale det en liberal rettsstat faktisk koster, er for så vidt ikke et dramatisk linjeskifte fra tidligere regimer, men utviklingen har tilspisset seg de seinere åra når det gjelder fri rettshjelp. Situasjonen nærmer seg bristepunktet for hva som lenger er forsvarlig; noen vil si det punktet for lengst har passert og truer prinsippet om likhet for loven. (dagbladet.no 28.10.2021).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Advokater roper varsko – varsler aksjon i Høyesterett. (- Advokater får 1085 kroner timen fra staten for å hjelpe folk som er i konflikt med Nav, politiet eller barnevernet.)

(Anm: Advokater roper varsko – varsler aksjon i Høyesterett. Advokatforeningen varsler en streikelignende aksjon i landets øverste domstol. Advokater vil ha mer penger fra staten for jobben de gjør for offentlige satser. – Mange av medlemmene våre er rett og slett forbannet, på vegne av dem de prøver å hjelpe og på vegne av seg selv. De føler seg ikke verdsatt. Det sier Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas til NRK. Advokater får 1085 kroner timen fra staten for å hjelpe folk som er i konflikt med Nav, politiet eller barnevernet. Satsen er ikke det samme som lønnen til advokaten, fordi utgiftene i virksomheten må betales først. (nrk.no 3.11.2021).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Vil streike for økt salærsats. – Jeg må drive døgnåpen butikk for å kunne leve av å være forsvarsadvokat.

(Anm: Vil streike for økt salærsats. – Jeg må drive døgnåpen butikk for å kunne leve av å være forsvarsadvokat. Vi har holdt en høflig dialog med politikerne om salærsatsen i flere tiår, men i dag ser jeg ingen annen utvei enn en fullskalastreik, sier advokat Bjørn André Gulstad. (advokatbladet.no 12.10.2021).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Økokrim mener enkelte advokater og regnskapsførere hjelper kriminelle. (- Det er disse gruppene som Økokrim har samlet info om: - Advokater – Regnskapsførere – Revisorer – Eiendomsmeglere - Bank/finans – Helsepersonell.)

(Anm: Økokrim mener enkelte advokater og regnskapsførere hjelper kriminelle. (…) – De kriminelle bruker profesjonelle aktører – som regnskapsførere, advokater og eiendomsmeglere – for å skjule økonomisk kriminalitet eller for å hvitvaske penger, sier Økokrim-sjef (…) Temarapporten om profesjonelle aktører og økonomisk kriminalitet har sett på hvordan tillitsyrker involveres i alt fra hvitvasking, til utstedelse av falske legeattester og økonomiske bedragerier. (nrk.no 9.7.2021).)

- Finanstilsynet advarer bankene mot å kaste ut «skumle» kunder. – Vi er bekymret for at kunder urettmessig stenges ute fra banksystemet, sier seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynet. (- Årsaken handler om at kundene kan være en risiko etter hvitvaskingsloven.)

(Anm: Finanstilsynet advarer bankene mot å kaste ut «skumle» kunder. – Vi er bekymret for at kunder urettmessig stenges ute fra banksystemet, sier seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynet. Et fenomen sprer seg i det stille blant norske banker: Nordmenn kastes ut og mister banktjenester, og det gjelder alt fra kriminelle til de aller mektigste. Finanstilsynet er nå bekymret over at nordmenn og organisasjoner mister tilgang til grunnleggende banktjenester. Ikke bare nektes de å åpne nye kontoer hos bankene – de blir også kastet ut av eksisterende kundeforhold. Årsaken handler om at kundene kan være en risiko etter hvitvaskingsloven. Anders Schiøtz Worren leder Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, som gjør kontroller med bankenes bruk av og brudd på hvitvaskingsregler. Gjennom kontrollene får Finanstilsynet overblikket over hvordan den norske banknæringen praktiserer hvitvaskreglene. Schiøtz Worren ser nå en ny tendens til at kunder nå kastes ut fra banker i strid med hvitvaskingsreglene. – Vi er bekymret for at kunder urettmessig stenges ute fra banksystemet, sier han. (dn.no 18.11.2021).)

(Anm: Cui bono? (mintankesmie.no).)

- Rapport om profesjonelle aktører. I rapporten omhandles advokater, regnskapsførere, revisorer, eiendomsmeglere, bank og finans, samt ansatte i helsesektoren.

(Anm: Rapport om profesjonelle aktører. I rapporten omhandles advokater, regnskapsførere, revisorer, eiendomsmeglere, bank og finans, samt ansatte i helsesektoren. Det er meget sannsynlig at noen profesjonelle aktører inngår i større kriminelle nettverk. (okokrim.no Publisert 09. juli 2021).)

- Slår alarm om dagens rettshjelpstilbud: − Slik kan vi ikke ha det. En stor del av befolkningen er i praksis utestengt fra domstolene på grunn av økonomi, mener strafferettsforsker. (- Hun viser til at dette også ble påpekt av et medlem i granskingen av NAV-skandalen, uten at det fikk noe særlig oppmerksomhet i ettertid.)

(Anm: Slår alarm om dagens rettshjelpstilbud: − Slik kan vi ikke ha det. En stor del av befolkningen er i praksis utestengt fra domstolene på grunn av økonomi, mener strafferettsforsker. Nå går Venstre og SV til valg på å endre regelverket. Mandag ble det klart at 36 saker fra NAV-skandalen skal gjenåpnes. De domfelte, som er idømt alt fra bøter, samfunnsstraff, betinget og ubetinget fengsel, vil derfor få mulighet til å prøve sakene sine i retten på nytt. Men, en dyr opprydning kunne kanskje vært unngått – hadde staten sørget for tilstrekkelig rettshjelp for de involverte. Det mener Katrine Holter, forsker ved Politihøgskolen med doktorgrad i strafferett. Hun har også tidligere jobbet som forsvarer. – I disse sakene hadde de domfelte bare krav på noen få timer advokathjelp – om noen, forklarer Holter. Hun viser til at dette også ble påpekt av et medlem i granskingen av NAV-skandalen, uten at det fikk noe særlig oppmerksomhet i ettertid. Granskingsrapporten viser også at i mange av sakene var siktede ikke representert av forsvarer overhodet. Holter mener gjenåpningen av de 36 sakene bør sette kritikken av rettshjelpsordningen på dagsorden igjen.  Myndighetene må forvente flere justisfeil hvis ikke dette bedres, sier strafferettsforskeren. (vg.no 12.9.2021).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Nav-offer fikk 70.000 kroner i oppreisning for 61 døgn i fengsel. Nav-offer Marianne Evensen ble straffeforfulgt i seks år og sonet feilaktig 61 døgn i fengsel. Statens erstatning opplever hun «som en trøkk i trynet».

(Anm: Nav-offer fikk 70.000 kroner i oppreisning for 61 døgn i fengsel. Nav-offer Marianne Evensen ble straffeforfulgt i seks år og sonet feilaktig 61 døgn i fengsel. Statens erstatning opplever hun «som en trøkk i trynet». «Etter en konkret vurdering av saken, er vi kommet til at oppreisningsbeløpet passende settes til kr 70.000». Det skriver Statens sivilrettsforvaltning (SFR) som har innvilget Marianne Evensen som en av de første oppreisning etter trygdeskandalen. Evensen ble feilaktig dømt til 75 dagers fengsel for trygdesvindel. Erstatningen tilsvarer 933 kroner pr. idømt fengselsdøgn. (aftenposten.no 25.4.2022).)

- Nav-offeret sonet feilaktig 85 døgn i høyrisikofengsel. Får 150.000 kroner i oppreisning. (– Jeg føler meg enda mer krenket når jeg får en slik latterlig sum.) (- Det sier Nav-offer Rune Halseth om oppreisningen for feilaktig soning blant drapsmenn.)

(Anm: Nav-offeret sonet feilaktig 85 døgn i høyrisikofengsel. Får 150.000 kroner i oppreisning. – Jeg føler meg enda mer krenket når jeg får en slik latterlig sum. Det sier Nav-offer Rune Halseth om oppreisningen for feilaktig soning blant drapsmenn. Statens sivilrettsforvaltning (SRF) har gitt Halseth 150.000 i oppreisning. Det er en erstatning som skal kompensere for krenkelse og ikke-økonomisk skade. I tillegg får Halseth 57.641 kroner i erstatning for advokatutgifter knyttet til soningen fra flere år tilbake. Men staten tilkjenner ham ikke ett øre i renter for beløpet han har lagt ut. (aftenposten.no 30.8.2022).)

- NAV-OFRE VARSLER MASSESØKSMÅL MOT STATEN. Organisasjonen Nav-it varsler gruppesøksmål mot staten med krav om erstatning til ofrene i trygdeskandalen.

(Anm: NAV-OFRE VARSLER MASSESØKSMÅL MOT STATEN. Organisasjonen Nav-it varsler gruppesøksmål mot staten med krav om erstatning til ofrene i trygdeskandalen. Det er leder Rune Halseth og sekretær Marianne Evensen i Nav-it som står bak varselet. De to er selv blant ofrene i den såkalte Nav-skandalen. Tanken er at gruppesøksmålet skal reises på vegne av alle som er berørt. – Vi henstiller alle berørte om å ta kontakt, slik at vi får en fullstendig oversikt, sier Halseth til NTB. Ifølge ham er det potensielt snakk om flere tusen ofre. – Det er ønskelig at så mange som mulig henger seg på. Jo flere vi er, desto sterkere står vi. (NTB) (vg.no 4.8.2021).)

- Hva trygdeskandalen egentlig handlet om. (- SV og Rødt forteller ikke hele sannheten. «Det mest omfattende justismordet i norgeshistorien».) (- I bunn og grunn handlet trygdeskandalen om at Norge ikke har forstått hva det innebærer å være EØS-medlem.)

(Anm: Andreas Slettholm, kommentator. Hva trygdeskandalen egentlig handlet om. SV og Rødt forteller ikke hele sannheten. «Det mest omfattende justismordet i norgeshistorien». Det er ikke retorisk småtteri Rødt holder på med for tiden. (…) Ikke skjønt det helt Det trengs sikkert kulturendringer i Nav også. Kanskje er straffenivået for trygdesvindel i Norge for høyt. Og oppreisningsnivået for lavt. Men det har lite med kjernen i trygdeskandalen å gjøre. I bunn og grunn handlet trygdeskandalen om at Norge ikke har forstått hva det innebærer å være EØS-medlem.  (aftenposten.no 11.5.2022).)

- Nav-skandalen: - Største justismordet i norgeshistorien. (- Torsdag skrev Dagbladet om ett av de totalt 6398 ofrene for Nav-skandalen som så langt er oppdaget: 57 år gamle Marianne Evensen. Hun ble i 2017 feilaktig dømt for trygdesvindel og måtte sone fengselsstraff mens familien feiret jul.)

(Anm: Nav-skandalen: - Største justismordet i norgeshistorien. Mímir Kristjánsson (Rødt) er ikke nådig i sin dom over statens evne til å rydde opp i feilen som er begått mot tusenvis av norske trygdemottakere. Han og flere andre stortingsrepresentanter håper nå på fortgang i saken. - ENORM URETT: Mímir Kristjánsson mener staten har gjort en svært dårlig jobb med å rydde opp i feilen som ble begått mot tusenvis av trygdemottakere i Nav-skandalen. - Nav-skandalen er det største justismordet i norgeshistorien, sier Mímir Kristjánsson (Rødt) til Dagbladet. Torsdag skrev Dagbladet om ett av de totalt 6398 ofrene for Nav-skandalen som så langt er oppdaget: 57 år gamle Marianne Evensen. Hun ble i 2017 feilaktig dømt for trygdesvindel og måtte sone fengselsstraff mens familien feiret jul. Nå er hun en av dem som fronter kampen for å få oppreisning for den feilen Nav har utsatt henne og tusenvis av andre nordmenn for. Mímir Kristjánsson er ikke nådig i sin dom over statens evne til å rydde opp i feilen som er begått mot tusenvis av norske trygdemottakere, og mener det samme aldri ville skjedd dersom det dreide seg om en annen gruppe i samfunnet. (dagbladet.no 5.2.2022).)

- Korrupsjonsbarometer: Liten tiltro til kommunale myndigheter. (- Én av fem mener korrupsjon er et stort problem hos myndighetene, mens hele 95 prosent tror «noen» eller «de fleste» bedriftsledere er involvert i korrupsjon.) (- Advarer mot blind tillit.)

(Anm: Korrupsjonsbarometer: Liten tiltro til kommunale myndigheter. Én av fem mener korrupsjon er et stort problem hos myndighetene, mens hele 95 prosent tror «noen» eller «de fleste» bedriftsledere er involvert i korrupsjon. Det er domstolene som nyter høyest tillit – bare 6 prosent av de spurte har liten eller ingen tillit til domstolene – mens kommunale myndigheter er den aktøren som nyter størst mistillit hos de spurte i korrupsjonsbarometeret til Transparency International Norge. Global Corruption Barometer er verdens største kartlegging av innbyggernes oppfatninger om og egne erfaringer med korrupsjon. (…) Barometeret viser likevel at den norske befolkningen gjennomgående har stor tillit til offentlige institusjoner, og det store flertallet opplever korrupsjon som lite utbredt i Norge. To tredeler i befolkningen har inntrykk av at korrupsjon er helt fraværende ved Statsministerens kontor, mens halvparten av de spurte (48 prosent) mener det samme gjelder situasjonen ved domstolene. Les også: Kommunal leder siktet for grov korrupsjon: Skal ha puttet flere millioner kroner i egen lomme Advarer mot blind tillit En vesentlig andel som uttrykker mistillit til myndigheter og næringsliv når det stilles spørsmål om korrupsjon og hvor stort problemet er: - Hver femte innbygger ser på korrupsjon hos myndighetene som et stort problem. - Tre av ti innbyggere tror bedrifter betaler eller bruker kontrakter til å vinne offentlige kontakter. - Hver tiende innbygger tror de fleste bedriftsledere og kommunale myndigheter er involvert i korrupsjon. - Nesten halvparten av de spurte frykter gjengjeldelse hvis de varsler om korrupsjon. – Blind tillit og overdreven tro på at korrupsjon skjer alle andre steder enn i Norge, utgjør i seg selv en korrupsjonsrisiko. Kritisk årvåkenhet trengs blant alle aktører i det norske samfunnet for å hindre at korrupsjon finner fotfeste, skriver Transparency International Norge i rapporten, som ble lagt fram mandag ettermiddag. - Les også: Korrupsjonstiltalt ordfører i retten: – Jeg er redd (kommunal-rapport.no 6.9.2021).)

– Sosiale forskjeller truer rettsstaten. (- Advokatene har et samfunnsansvar.) (-Advokatbransjen er en konservativ bransje preget av kollegial lojalitet.) (- Det er mange som snakker om urimelige advokatpriser, men få som faktisk gjør noe med det.)

(Anm: Liten kunnskap om hvordan rettsstaten fungerer fører til ulik behandling, ifølge ny rapport. Rapporten «Rett for alle?», utarbeidet ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO) viser at de friske, kunnskapsrike og rike får mye oftere gjennomslag for sine argumenter i rettsvesenet, skriver forskning.no. – Situasjonen er så alvorlig at den truer rettsstaten vår, sier mannen bak rapporten, professor Knut Papendorf. Årsaken skal være at stadig større del av samfunnet vårt blir lovregulert og at det blir stadig vanskeligere å navigere i lovjungelen. – Flere grupperinger av mennesker i vårt rike land får ikke den retten de har krav på. Jo lenger ned de ressursfattige personene befinner seg på den sosiale rangstigen, desto større er behovene. – De har begrensede muligheter til å kunne betale for advokatbistand, forteller Papendorf. Rapporten viser at advokatene tidvis også føler seg svak i møte med regjeringsadvokaten, advokater i forsikringsselskaper og lignende, fordi motparten synes å rå over ubegrensede ressurser. Papendorf har også sett på ulik kommunal praksis i klagesaker. Mer enn halvparten av vedtakene i kommunene i Vestfold fylke var «noe mangelfulle» eller «svært mangelfulle» rettslig sett. I den sistnevnte gruppen var manglene av en slik art at klageretten var «nærmest illusorisk», konkluderer Papendorf. (©NTB) (kommunal-rapport.no 28.9.2011).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Forretningsadvokat frifinnes for erstatningskrav på 37,7 millioner kroner etter havarert eiendomssalg.

(Anm: Forretningsadvokat frifinnes for erstatningskrav på 37,7 millioner kroner etter havarert eiendomssalg. I stedet må selskapet som saksøkte Selmer-partner Mikkel Vislie ut med drøye 3,5 millioner kroner i sakskostnader etter at salget av Frogner-villaen for 100 millioner kroner gikk i vasken. I 2018 inngikk eiendomsutviklingsselskapet Jongsbru, som er eid av Kristian Haug og Kari Liv Jordbakke, avtale med republikken Ghana om salg av en praktvilla ved Frognerparken for 100 millioner kroner. Selmer-partner Mikkel Vislie bisto Ghana i kjøpsprosessen som senere gikk i vasken. (dn.no 24.11.2022).)

- Selmer-advokat dømt til å betale 37,7 mill. etter at kjøp av 100-millionersvilla havarerte.

(Anm: Selmer-advokat dømt til å betale 37,7 mill. etter at kjøp av 100-millionersvilla havarerte. Et havarert salg av en luksusvilla på Frogner i Oslo til republikken Ghana ender med at Selmer-partner Mikkel Vislie må betale 37,7 millioner kroner i erstatning for å ikke ha opptrådt aktsomt nok. (…) – Ingen person med kompetanse/fullmakt til å slutte bindende kjøpsavtale på Ghanas vegne, tok del i forhandlingene om eiendommen. Aksepten som ble gitt på Ghanas vegne, var videre med vesentlige forbehold, skrev Ghanas advokat Per Sigvald Wang i CMS Kluge i en epost til DN i oktober. I november var saken oppe for retten og nå er det kommet dom i saken. (dn.no 17.12.2021).)

- Eks-justisminister Mæland får seks måneders karantene og 700.000 kroner. (- Ordningen skal hindre politikere fra å kunne utnytte kontakter og nettverk i regjeringstiden.)

(Anm: Eks-justisminister Mæland får seks måneders karantene og 700.000 kroner. Tidligere justisminister Monica Mæland må seks måneder i karantene før hun blir partner i advokatfirmaet Schjødt. Karantenenemnda, som har tatt beslutningen, har også ilagt Mæland 12 måneders saksforbud. Dermed har nemnden ilagt begrensninger i 18 måneder, som er det maksimale. DNs oversikt over karantenesaker siden 2016, viser at eks-politikere som går til advokatfirmaer som regel får karantene. Ordningen skal hindre politikere fra å kunne utnytte kontakter og nettverk i regjeringstiden. (dn.no 16.11.2021).)

- MÆLAND HAR FÅTT NY JOBB. Tidligere justisminister Monica Mæland går tilbake som advokat og blir partner i advokatfirmaet Schjødt, melder Dagens Næringsliv.

(Anm: MÆLAND HAR FÅTT NY JOBB. Tidligere justisminister Monica Mæland går tilbake som advokat og blir partner i advokatfirmaet Schjødt, melder Dagens Næringsliv. – Jeg trodde de ringte meg for en referanse, sier Monica Mæland til DN. Ifølge avisen skal hun inn i industri-teamet i firmaet. – Andre er bedre enn meg til å sitte på Stortinget. Jeg er veldig glad vi har flinke folk som vil det, som gjør en jobb for oss alle, for fellesskapet, sier Mæland. I en pressemelding sier styreleder Olav Kolstad i Schjødt at de er takknemlige for og stolte over at landets tidligere justisminister har valgt dem. – Monica Mæland vil med sin unike bakgrunn være en betydelig ressurs for oss fremover. Hun satt som justis- og beredskapsminister i Erna Solbergs regjering fra januar 2020 til oktober 2021. Tidligere var hun kommunal- og moderniseringsminister i Solberg-regjeringen fra 2018 til 2020, og næringsminister fra 2013 til 2018. (vg.no 21.10.2021).)

- Rapport om profesjonelle aktører. I rapporten omhandles advokater, regnskapsførere, revisorer, eiendomsmeglere, bank og finans, samt ansatte i helsesektoren.

(Anm: Rapport om profesjonelle aktører. I rapporten omhandles advokater, regnskapsførere, revisorer, eiendomsmeglere, bank og finans, samt ansatte i helsesektoren. Det er meget sannsynlig at noen profesjonelle aktører inngår i større kriminelle nettverk. (okokrim.no Publisert 09. juli 2021).)

- Rundt 40 millioner er fortsatt borte etter advokatens underslag.

(Anm: Rundt 40 millioner er fortsatt borte etter advokatens underslag. Gjennom blant annet fiktive fakturaer og falske klientkontoutskrifter klarte advokaten å gjøre underslag og bedrageri for nesten 130 millioner kroner. – Min klient har lagt seg flat og erkjent straffskyld etter tiltalen. Han ønsker å bli ferdig med saken, og er opptatt av å få en riktig straff. Det sier forsvarer Vegard Aaløkken, som neste uke bistår den tidligere advokaten Halstein Sigbjørn Sjølie under tilståelsessaken i Oslo tingrett. (rett24.no 17.9.2021).)

- Nettverkskorrupsjon. (- Økonomisk og politisk.) (- Økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.) (- Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse.)

(Anm: JAN BORGEN, generalsekretær Transparency International. Nettverkskorrupsjon. (…) Økonomisk og politisk. (…) Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst. (…) Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse. (…) Der det er korrupsjon trives snevre, private interesser - og omvendt (aftenposten.no 16.2.2008).)

(AnmHabilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Norske advokater var stråmenn for mektige russere. (- Unntaket fra Schjødt bidro til at en russisk milliardær med tette bånd til Kreml kom seg inn på norsk sokkel.)

(Anm: Norske advokater var stråmenn for mektige russere. 28. november 2017: Trygve Nilssen i advokatfirmaet Schjødt hadde gode nyheter til oppdragsgiveren i Singapore. Schjødt var hyret inn for å gi juridiske råd om en avtale på 2 millioner dollar mellom et fond i Singapore og et gründerselskap i Norge. For å få oppdraget i boks, måtte de norske advokatene gjøre noe de vanligvis holdt seg unna, ifølge dem selv. – Vi har bestemt oss for å gjøre et unntak fra retningslinjene våre, skrev Nilssen i en e-post til oppdragsgiveren. Aftenposten/E24 har spurt Schjødt hvorfor de gjorde dette unntaket. Det vil ikke firmaet svare på. Schjødt avviser at det er grunn til å reise kritikk mot dem. Unntaket fra Schjødt bidro til at en russisk milliardær med tette bånd til Kreml kom seg inn på norsk sokkel. Kort tid etter skulle finanstilsynet i Singapore konkludere med at russeren bare var en marionett styrt av en annen russer med et mye dårligere rykte. (e24.no 25.10.2021).)

- Regjeringen vil vite hvem som er «egentlige eiere». (- Et slikt register vil kunne hindre skjulte eiere i norske selskaper. E24/Aftenposten skrev nylig om Kirill Androsov, som har bakgrunn fra Putins innerste krets.) (- Schjødt avviser at de bidro til å skjule.) (- Androsov fikk hjelp blant annet fra advokater i Norges største advokatfirma Schjødt til å opprette og sitte i styret i et norsk selskap som skulle eie Exebenus-aksjene.)

(Anm: Regjeringen vil vite hvem som er «egentlige eiere». Støre-regjeringen vil innføre et fullstendig register over hvilke personer som egentlig eier selskaper i Norge, inkludert de på børs. Både jurister og finansbransjen har innvendinger. Arbeiderpartiet og Senterpartiets regjeringsplattform sier at de vil «innføre et fullverdig register over egentlige eiere i selskap og juridiske enheter i Norge, som inkluderer børsnoterte selskap». Et slikt register vil kunne hindre skjulte eiere i norske selskaper. E24/Aftenposten skrev nylig om Kirill Androsov, som har bakgrunn fra Putins innerste krets. Han kjøpte seg inn i det norske selskapet Exebenus AS, uten at det forelå spor av ham i offentlige registre. Kjøpet ble finansiert av andre, mektige russere. (e24.no 30.10.2021).)

- Regjeringen vil vite hvem som er «egentlige eiere». (- Et slikt register vil kunne hindre skjulte eiere i norske selskaper. E24/Aftenposten skrev nylig om Kirill Androsov, som har bakgrunn fra Putins innerste krets.) (- Schjødt avviser at de bidro til å skjule.) (- Androsov fikk hjelp blant annet fra advokater i Norges største advokatfirma Schjødt til å opprette og sitte i styret i et norsk selskap som skulle eie Exebenus-aksjene.)

(Anm: Regjeringen vil vite hvem som er «egentlige eiere». Støre-regjeringen vil innføre et fullstendig register over hvilke personer som egentlig eier selskaper i Norge, inkludert de på børs. Både jurister og finansbransjen har innvendinger. Arbeiderpartiet og Senterpartiets regjeringsplattform sier at de vil «innføre et fullverdig register over egentlige eiere i selskap og juridiske enheter i Norge, som inkluderer børsnoterte selskap». Et slikt register vil kunne hindre skjulte eiere i norske selskaper. E24/Aftenposten skrev nylig om Kirill Androsov, som har bakgrunn fra Putins innerste krets. Han kjøpte seg inn i det norske selskapet Exebenus AS, uten at det forelå spor av ham i offentlige registre. Kjøpet ble finansiert av andre, mektige russere. (e24.no 30.10.2021).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner.

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013).)

- Norges manglende bevissikring svekker rettssikkerheten. (- Alvorlig og uverdig.) (- Norge skriver ikke ned rettslige forklaringer og foretar heller ikke lydopptak av dem.) (- Andre lands jurister tror nærmest at de hører feil, når det berettes om norsk manglende bevissikring.)

(Anm: Hanne Sophie Greve, tidl. dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Norges manglende bevissikring svekker rettssikkerheten. Norge skriver ikke ned rettslige forklaringer og foretar heller ikke lydopptak av dem. (…) Alle relevante forklaringer bør sikres snarest mulig og før de kan påvirkes utenfra. (…) Alvorlig og uverdig Vår norske ordningen med manglende sikring av bevis i straffesaker, representerer – som jeg ser det – et stort uttak fra det byggverket som den norske rettsstaten utgjør. (aftenposten.no 13.6.2021).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - søksmål (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) etc. (mintankesmie.no).)

- Advokatadvarsel er et wakeupcall til politikerne. (- Det er bekymrende, når fagfolk sår tvivl om, hvorvidt de jurister, der uddannes nu, er dygtige nok.) (- Skal man bare vide lidt om alt og alt om ingenting uden at være fortrolig med den juridiske metode? Det går jo slet ikke.)

(Anm: Advokatadvarsel er et wakeupcall til politikerne. Det er bekymrende, når fagfolk sår tvivl om, hvorvidt de jurister, der uddannes nu, er dygtige nok. Den advarsel kan man ikke sidde overhørig. Forleden læste jeg, at advokater fra det kendte advokatfirma Kromann Reumert er så bekymrede for jurauddannelsens faglige niveau, at de tilbyder at hjælpe Københavns Universitet. Advokaterne er specielt bekymrede for niveauet i grundfagene som f.eks. formueret. Men det er ikke blot advokaterne, der er bekymrede. Professor ved Københavns Universitets juridiske fakultet Mads Bryde Andersen har undersøgt kompetencerne hos de undervisere, der skal vejlede de jurastuderende i deres speciale, som udgør en væsentlig del af studiet. Resultatet er opsigtvækkende. Kun halvdelen af vejlederne er danske jurister! 16 pct. er slet ikke jurister. I mit embede som offentlig anklager lærte jeg, at man skal lytte nøje til den tiltaltes egen forklaring. Min erfaring er, at de fleste i deres iver for at forsvare egen sag uvægerligt opnår det modsatte. Således også med selveste dekanen for det juridiske fakultet, Jacob Graff Nielsen, der i Berlingske mandag forsøgte at forsvare, at f.eks. de studerendes specialevejledere i alt for ringe omfang har den fornødne kompetence. (jyllands-posten.dk 19.6.2021).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Kluge Advokatfirma dømt til å betale 113 millioner kroner i helikoptersak. (- Med forsinkelsesrente fra 2017 blir summen på snaut 155 millioner kroner.) (- Borgarting lagmannsrett konkluderte med at Sparebank 1 Finans Nord-Norge ikke ble tilstrekkelig advart mot risikoen i en helikopterforsikring, skriver Rett24.)

(Anm: Kluge Advokatfirma dømt til å betale 113 millioner kroner i helikoptersak. Advokatfirmaet Kluge er dømt til å betale 112,9 millioner kroner i erstatning for uaktsom rådgivning om helikopteravtaler i olje- og gassindustrien. Borgarting lagmannsrett konkluderte med at Sparebank 1 Finans Nord-Norge ikke ble tilstrekkelig advart mot risikoen i en helikopterforsikring, skriver Rett24. I 2013 kjøpte selskapet et helikopter og leaset det til CHC. Selskapet kjøpte en restverdiforsikring, men forsikringen gjaldt ikke om CHC skulle bli insolvent, altså betalingsudyktig. I prosessen bisto Kluge. Oljeprisfallet i 2014 og Turøy-ulykken i 2016 bidro til at CHC ble insolvent. Dermed satt Sparebank 1 Finans Nord-Norge igjen med et helikopter de måtte selge med et stort tap. Lagmannsretten konkluderte med at advokatrådgivningen var mangelfull, men siden banken også hadde opptrådt uforsvarlig, ble erstatningen avkortet med 25 prosent. Med forsinkelsesrente fra 2017 blir summen på snaut 155 millioner kroner. (dn.no 25.6.2021).)

- Dom kan gi nye regler om skatteamnesti.

(Anm: Dom kan gi nye regler om skatteamnesti. Høyesterettsdommen mot advokat Geir Knutsen kan føre til nye regler om skatteamnesti. (…) Skatteunndragelse undergraver vår felles velferd. Alle skal gjøre det de kan for å gi riktige opplysninger og betale riktig skatt, og ikke stikke fra regningen. (budstikka.no 23.5.2018).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Går fra fra BAHR til Wiersholm. Eiendomsadvokat Ragnar Stoknes Hafting blir en del av transaksjonsavdelingen i Wiersholm. (- Eiendomsadvokat Ragnar Stoknes Hafting blir en del av transaksjonsavdelingen i Wiersholm.)

(Anm: Går fra fra BAHR til Wiersholm. Eiendomsadvokat Ragnar Stoknes Hafting blir en del av transaksjonsavdelingen i Wiersholm. Hafting ble utdannet siviløkonom ved Copenhagen Business School i 2013 før han fullførte mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2016. Han har vært advokatfullmektig og advokat i BAHR siden 2017, hvor han også har arbeidet med firmaets teknologisatsing. Wiersholm melder i dag på sine hjemmesider at Hafting blir advokat i deres transaksjonsavdeling, hvor han blant annet vil bidra på sitt spesialfelt eiendomstransaksjoner. Wiersholm-partner og eiendomsadvokat Stig L. Bech er svært fornøyd med å få Hafting med på laget. (estatenyheter.no 1.9.2021).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Korrupsjonsjeger Eva Joly: – Sjokkerende at det ikke er noen straffeskatt. (- Ingen informasjon om innvilget skatteamnesti er offentlig tilgjengelig.)

(Anm: Korrupsjonsjeger Eva Joly: – Sjokkerende at det ikke er noen straffeskatt. Det norske systemet med amnesti innebærer «betydelige privilegier for skattesvikere», mener advokat og korrupsjonsjeger Eva Joly. Korrupsjonsjeger Eva Joly har merket seg saken der rederfamilien Wilhelmsen har hentet hjem en milliardformue gjemt i utlandet – takket være den norske ordningen med skatteamnesti. Ingen informasjon om innvilget skatteamnesti er offentlig tilgjengelig. (dn.no 22.3.2021).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Regjeringen krevde «lojalt samarbeid» fra advokatene som vurderte Tangen-saken: FORPLIKTET SEG TIL SANNER. (- SIGNERT: Advokatselskapet Arntzen de Besche skrev under på at de «lojalt skal samarbeide med kunden og ivareta kundens interesser».)

(Anm: Regjeringen krevde «lojalt samarbeid» fra advokatene som vurderte Tangen-saken: FORPLIKTET SEG TIL SANNER. VILLE HA ENDRINGER: I går avslørte Klassekampen at Finansdepartementet foreslo en rekke endringer i utkastet til den eksterne juridiske vurderingen som skulle svare på om finansminister Jan Tore Sanner (H) kunne gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen. SIGNERT: Advokatselskapet Arntzen de Besche skrev under på at de «lojalt skal samarbeide med kunden og ivareta kundens interesser». Finansminister Jan Tore Sanner (H) har fått kraftig kritikk for først å ha gått til det private advokatselskapet Arntzen de Besche for en vurdering av om han kunne gripe inn i den kontroversielle ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. (klassekampen.no 29.8.2020).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Embetsverket advarte mot Sanners innblanding før valget. (- Nå kan VG avsløre at Sanners embetsverk fryktet det skulle gå politikk i saken da Sanner ønsket å forsinke innsyn i dokumenter i uken før valget.) (- Over 100.000 personer forhåndsstemte daglig i perioden Sanner ba embetsverket holde tilbake dokumentene fra DN og VG.)

(Anm: Embetsverket advarte mot Sanners innblanding før valget. Få dager før stortingsvalget advarte en ekspedisjonssjef mot at tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) ville holde igjen dokumenter om et omstridt utvalg. Han fryktet at det ville skade Finansdepartementet. BUDSJETT-MARSJEN: Tirsdag denne uken bar finansminister Jan Tore Sanner regjeringens statsbudsjett-forslag fra regjeringskvartalet til Stortinget. Nå kan VG avsløre at Sanners embetsverk fryktet det skulle gå politikk i saken da Sanner ønsket å forsinke innsyn i dokumenter i uken før valget. (...) Offentlighetsloven fastslår at dokumenter skal sendes «uten ugrunnet opphold». Over 100.000 personer forhåndsstemte daglig i perioden Sanner ba embetsverket holde tilbake dokumentene fra DN og VG. (vg.no 19.10.2021).)

- Sanner-saken: Nekter å gi dokumenter til Stortinget. (- Sanners håndtering brøt med offentlighetsloven, ifølge flere eksperter på området.)

(Anm: Sanner-saken: Nekter å gi dokumenter til Stortinget. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ikke gi Stortingets kontrollkomité dokumenter for å kunne undersøke hvordan forgjengeren ba embetsverket utsette innsyn under valgkampen. En samlet komité stilte spørsmål og ba Finansdepartementet om saksdokumenter, etter VGs avsløringer av hvordan tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) ba embetsverket utsette behandlingen av innsynskrav fra pressen av hensyn til valginnspurten i høst. Sanners håndtering brøt med offentlighetsloven, ifølge flere eksperter på området. Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal passe på at regjeringen og forvaltningen gjennomfører vedtakene som fattes i Stortinget. Avslaget om innsyn i dokumentene kom nylig i brev fra Finansdepartementet til Stortinget. – Skal det være slik at den som blir kontrollert bestemmer hvilke dokumenter den som kontrollerer får tilgang til, spør komitémedlem Carl I. Hagen (Frp). – Det blir nok en diskusjon rundt dette. Vi skal først ha et møte i storfraksjonen, altså Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Vi må se om det blir aktuelt med nye spørsmål, sier komitékollega Nils T. Bjørke (Sp) til VG. (vg.no 3.12.2021).)

- Jusprofessor til VG: − Sanner har brutt loven. (- Formålet med offentlighetsloven er blant annet å styrke informasjonsfriheten, demokratisk deltakelse, tilliten til det offentlige og allmennhetenes kontroll, sier Eriksen.)

(Anm: Jusprofessor til VG: − Sanner har brutt loven. Finansminister Jan Tore Sanner (H) anklages for å ha satt «egne hensyn over sin demokratiske plikt», etter å ha bedt embetsverket holde tilbake dokumenter i valgkampen. FÅR KRITIKK: Finansminister Jan Tore Sanner (H). – Denne saken viser hvor langt finansministeren var villig til å gå for å beskytte seg selv og partiet sitt mot kritiske spørsmål i valgkampen, sier stortingsrepresentant og Ap-nestleder Hadia Tajik til VG. Hun fortsetter: – Da satte han egne hensyn over hensynet til sin demokratiske plikt om å utlevere informasjonen det var bedt om innsyn i, uten ugrunnet opphold. Det ser ikke pent ut. Kritikken kommer etter VGs avsløring om hvordan finansminister Jan Tore Sanner (H) ba sitt eget embetsverket vente med å sende ut dokumenter til pressen i valgkampinnspurten. «Vi er ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt. E-postene sendes derfor ikke før fristen. Jeg tenker sent torsdag.»  Slik lød beskjeden fra statsråden til eget embetsverk om kvelden tirsdag 7. september, seks dager før valget. Innsynsbegjæringen var kommet fra avisen DN dagen før. Innsynsbegjæringen var kommet fra avisen DN dagen før. Dokumentene, som gjaldt et omstridt utvalg og oppgaven med å vurdere om Oljefondet skal skilles ut fra Norges Bank, var allerede klargjort av embetsverket for utsending til pressen. Det har VG fått bekreftet fra flere kilder. (…) - Har brutt loven Professor Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo har fulgt VGs avsløringer. - Formålet med offentlighetsloven er blant annet å styrke informasjonsfriheten, demokratisk deltakelse, tilliten til det offentlige og allmennhetenes kontroll, sier Eriksen. (vg.no 22.9.2021).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (- Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten.

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

- Advokat skulle fordele 7 millioner i arv – brukte pengene selv. (– Denne type saker er ikke vanlig hos oss.)

(Anm: Advokat skulle fordele 7 millioner i arv – brukte pengene selv. En advokat i Nordland etterforskes for grovt underslag. Selv har advokaten innrømmet å ha brukt pengene på andre formål. Det var i oktober at politiet i Nordland valgte å sikte advokaten for å ha underslått nærmere 7 millioner kroner fra klientkontoen. Pengene var arv som skulle fordeles på vegne av en klient. – Denne type saker er ikke vanlig hos oss. Det sier politiinspektør Steffen Ravnåsen til NRK. (…) I avhør har advokaten innrømmet at han har brukt pengene til andre ting. Blant annet skal noe ha blitt brukt til drift av egen virksomhet. (nrk.no 5.3.2022).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013).)

- REDIGERTE JURIDISK RÅD. BESTILLING: En ekstern juridisk vurdering slo fast at Jan Tore Sanner (H) ikke kunne gripe inn i Tangen-ansettelsen. (- Nå viser dokumenter Klassekampen har fått innsyn i, at Finansdepartementet kom med innspill og kommentarer til vurderingen fra Arntzen de Besche helt fram til noen timer før utredningen ble offentlig.)

(Anm: REDIGERTE JURIDISK RÅD. BESTILLING: En ekstern juridisk vurdering slo fast at Jan Tore Sanner (H) ikke kunne gripe inn i Tangen-ansettelsen. Dokumenter viser at Finansdepartementet foreslo omfattende endringer i vurderingen. I stedet for å bruke Justisdepartementets lovavdeling valgte finansminister Jan Tore Sanner (H) 14. august å hyre inn et privat advokatfirma for å utrede om han kunne gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. 18. august kom advokatfirmaet Arntzen de Besche med sin vurdering: Finansministeren kan ikke gripe inn i ansettelsen. Etter skarp kritikk fra både jurister og opposisjonspolitikere, så Sanner seg likevel nødt til å spørre Lovavdelingen om en utredning. 21. august konkluderte de annerledes enn Arntzen de Besche og sa at Sanner kunne gripe inn og gi generelle instrukser til styret i Norges Bank. Nå viser dokumenter Klassekampen har fått innsyn i, at Finansdepartementet kom med innspill og kommentarer til vurderingen fra Arntzen de Besche helt fram til noen timer før utredningen ble offentlig. (klassekampen.no 28.8.2020).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Kunstig intelligens kan kutte advokatregningen. (- For en del av advokatens hverdag er å gå igjennom, analysere og sammenligne. Tester har vist at en dokumentgjennomgang som i dag kan ta rundt 100 advokattimer, vil kunne kuttes ned til 2–3 sekunder ved hjelp av kunstig intelligens, og dermed spare ukevis av behandlingstid i større saker.)

(Anm: Kunstig intelligens kan kutte advokatregningen. – Noen trodde ikke internett var kommet for å bli, på samme måte er det noen som ikke har tro på kunstig intelligens i advokatbransjen, sier innovasjonssjef. – Alle lurer på om kunstig intelligens vil erstatte advokaten. Der mener jeg det er lett å gå i en felle, og si bastant ja eller nei. (…) Tester har vist at en dokumentgjennomgang som i dag kan ta rundt 100 advokattimer, vil kunne kuttes ned til 2–3 sekunder ved hjelp av kunstig intelligens, og dermed spare ukevis av behandlingstid i større saker. (e24.no 11.6.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Studie: Forskningsmiljøets ‘reproduktionskrise’ kan være mere alvorlig end hidtil troet.

(Anm: Studie: Forskningsmiljøets ‘reproduktionskrise’ kan være mere alvorlig end hidtil troet.  Studier, der ikke er blevet genskabt af andre forskere, har større chance for at blive citeret af et medie, viser ny forskning. Nyheden er dårligt nyt for forskningsmiljøet, der over de seneste 10-15 år har lidt under en større 'genskabelseskrise'. Fundamentet for at tro på, at man kan konkludere noget ud fra et forsøg, er baseret på, at det er muligt at genskabe forsøget og få det samme resultat. (videnskab.dk 27.5.2021).)

(Anm: Statistikk (Big Data), byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

- Liberalisme og lovens fornuft. - EN OVERRASKENDE PÅSTAND.) (Liberalism and the Reason of Law. A SURPRISING CLAIM.) (- Det er en rekke enkle måter å etablere sammenhenger mellom moderne lovgivning (rettsvesen) og liberalisme; det er faktisk så lettvint at man er tilbøyelig til å betrakte de nødvendige forbindelsene som iboende.) 1)

(Anm: Liberalisme og lovens fornuft. - EN OVERRASKENDE PÅSTAND.) (Liberalism and the Reason of Law. A SURPRISING CLAIM.) (- Det er en rekke enkle måter å etablere sammenhenger mellom moderne lovgivning (rettsvesen) og liberalisme; det er faktisk så lettvint at man er tilbøyelig til å betrakte de nødvendige forbindelsene som iboende.1) (...) Eiendom, ytringsfrihet, økonomisk mobilitet: Uansett hvordan man ser på det, er den liberale visjonen alltid formulert i juridiske (rettslige) termer. Johan van der Walt, The Concept of Liberal Democratic Law, London: Routledge, 2020, xiv + 267 pp, pb £27.99 (First published: 18 December 2020). (PDF).)

(Anm: Alexander Somek. Review article. Liberalism and the Reason of Law. A surprising claim. The Modern Law Review ; 84(2) : 394-409.)

(Anm: Johan van Der Walt. The Concept of Liberal Democratic Law. ISBN 9780429059940. Published September 12, 2019 by Routledge. 282 Pages. routledge.com.)

- Nye tider for legalitetsprinsippet i Høyesterett?

(Anm: Tomas Midttun Tobiassen. Nye tider for legalitetsprinsippet i Høyesterett? Legalitetsprinsippet har også anvendelse langt ut over Norges grenser, og er beskyttet av Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK), artikkel 7. Prinsippet er kjent fra det latinske begrepet nullum crimen sine lege. Prinsippet er et utslag av kravet om at borgerne skal kunne forutse sin rettsstilling ved å gjøre seg kjent med lovverket og domstolenes fortolkning av dette, og ikke risikere å bli rammet av en tilfeldig og ny lovforståelse uten at dette er bestemt av Stortinget og bekjentgjort på tilstrekkelig måte. Lov og Rett. 2022;61(2).)

(Anm: legalitetsprinsippet (straffeprosess) Legalitetsprinsippet er det strafferettslige prinsippet om at ingen kan dømmes uten lov eller fengsles uten dom, samt at ingen lov kan gis tilbakevirkende kraft. Prinsippet er fastslått i Grunnlovens §§ 96 og 97 og dessuten lovfestet i straffeloven § 14. (no.wikipedia.org).)

– Vi erfarer at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett. (- Tilsynsrådet vil ha økt tilsyn av de store advokatfirmaene i fremtiden.)

(Anm: – Vi erfarer at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett. Tilsynsrådet vil ha økt tilsyn av de store advokatfirmaene i fremtiden. Onsdag slapp Tilsynsrådet for advokatvirksomhet sin årsrapport. I den 32 sider lange rapporten, forteller styreleder Trine Buttingsrud Mathiesen, at det har vært økt tilsynsaktivitet på hvitvaskingsområdet og at det er flere pågående rettsprosesser. «Tilsynsrådet har prioritert oppfølging av saker der det foreligger mistanke om at advokaten har medvirket til økonomisk kriminalitet», skriver hun. (advokatwatch.no 16.3.2022).)

- Refser lovforslag: - Høl i huet. (- I et lovforslag foreslås det å senke foreldelsesfristen for tilbakebetaling av ulovlig gitt statsstøtte fra ti til tre år.) (- Da blir det mye vanskeligere å få strammet inn for de kommersielle selskapene i velferden, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Børsen.) (- Lovforslaget kom i sommer fra Solberg-regjeringen, og er snart ferdigbehandlet. )

(Anm: Refser lovforslag: - Høl i huet. I et lovforslag foreslås det å senke foreldelsesfristen for tilbakebetaling av ulovlig gitt statsstøtte fra ti til tre år. Det reagerer Rødt på. SKEPTISK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes er svært skeptisk til at det foreslås en foreldelsesfrist på tre år for å kreve tilbakebetaling av ulovlig gitt statsstøtte. - Hvis regjeringspartiene går inn for det så er det å skyte seg selv i foten. Da blir det mye vanskeligere å få strammet inn for de kommersielle selskapene i velferden, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Børsen. Nytt lovforslag Bakgrunnen for irritasjonen er et lovforslag som for tiden behandles i Stortinget. Lovforslaget kom i sommer fra Solberg-regjeringen, og er snart ferdigbehandlet. Det dreier seg om «Lov om nasjonale saksbehandlingsregler om saker i offentlig støtte». Det Rødt reagerer på er endringen i foreldelsesfrist når det gjelder tilbakebetaling ved ulovlig gitt statsstøtte. (…) 10. desember ble det nemlig kjent at det norske selskapet Trygge Barnehager, selskapet bak FUS-barnehagene, har solgt 142 barnehagebygg til det svenske eiendomsselskapet SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) for 4,6 milliarder kroner. Ifølge bransjenettstedet EiendomsWatch satt selskapet igjen med 1,3 milliarder kroner etter at all gjeld er nedbetalt. Tidligere har det svenske selskapet også kjøpt barnehageeiendom av Læringsverkstedet for 4,25 milliarder kroner. Rødt mener at slike salg, og gevinsten av disse, kan være i strid med loven. (Anm: Refser lovforslag: - Høl i huet. I et lovforslag foreslås det å senke foreldelsesfristen for tilbakebetaling av ulovlig gitt statsstøtte fra ti til tre år. Det reagerer Rødt på. SKEPTISK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes er svært skeptisk til at det foreslås en foreldelsesfrist på tre år for å kreve tilbakebetaling av ulovlig gitt statsstøtte. - Hvis regjeringspartiene går inn for det så er det å skyte seg selv i foten. Da blir det mye vanskeligere å få strammet inn for de kommersielle selskapene i velferden, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Børsen. Nytt lovforslag Bakgrunnen for irritasjonen er et lovforslag som for tiden behandles i Stortinget. Lovforslaget kom i sommer fra Solberg-regjeringen, og er snart ferdigbehandlet. Det dreier seg om «Lov om nasjonale saksbehandlingsregler om saker i offentlig støtte». Det Rødt reagerer på er endringen i foreldelsesfrist når det gjelder tilbakebetaling ved ulovlig gitt statsstøtte. (…) 10. desember ble det nemlig kjent at det norske selskapet Trygge Barnehager, selskapet bak FUS-barnehagene, har solgt 142 barnehagebygg til det svenske eiendomsselskapet SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) for 4,6 milliarder kroner. Ifølge bransjenettstedet EiendomsWatch satt selskapet igjen med 1,3 milliarder kroner etter at all gjeld er nedbetalt. Tidligere har det svenske selskapet også kjøpt barnehageeiendom av Læringsverkstedet for 4,25 milliarder kroner. Rødt mener at slike salg, og gevinsten av disse, kan være i strid med loven. Det har Trygge Barnehager avvist. I en e-post til Børsen skrev daglig leder Eli Sævareid i desember at «vi har selvfølgelig vurdert lovmessigheten og de kommersielle sidene ved salget som er gjennomført, og vi er trygge på dette». (borsen.no 22.1.2022).)

- Utdanningsdirektoratet åpner tilsyn mot Læringsverkstedet etter milliardsalg av barnehager: SKAL GRANSKE EIENDOMSSALG.

(Anm: Utdanningsdirektoratet åpner tilsyn mot Læringsverkstedet etter milliardsalg av barnehager: SKAL GRANSKE EIENDOMSSALG. TILSYN: I 2020 solgte en av landets største barnehagekjeder unna eiendom for 4,25 milliarder kroner. Kunnskapsminister Tonje Brenna er glad for at avtalen nå granskes. Kunnskapsminister Tonje Brenna sier til Klassekampen at hun er fornøyd med at Utdanningsdirektoratet gransker Læringsverkstedet. (klassekampen.no 4.8.2022).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Er rige mennesker mere selviske end fattige? Ja, mener flertallet i global undersøgelse.

(Anm: Er rige mennesker mere selviske end fattige? Ja, mener flertallet i global undersøgelse. I 49 ud af 60 lande mener flertallet, at riges formue bygger på selviskhed. Holdningen kan være farlig for sammenhængskraften, advarer dansk forsker. (videnskab.dk 12.1.2022).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Advokatenes snittformue er 10,3 millioner. 950 advokatpartnere har formue, noe som er en liten nedgang fra 2018. Samtidig øker snittformuen for de som har formue.

(Anm: Advokatenes snittformue er 10,3 millioner. 950 advokatpartnere har formue, noe som er en liten nedgang fra 2018. Samtidig øker snittformuen for de som har formue. Der bare mindre endringer å spore i oversikten over de mest formuende advokatene i Norge i år fra i fjor. Ni av de ti som toppet listen i fjor, er å finne i det øverste sjiktet i år igjen. (…) Med andre ord, blir de rikere, litt rikere. (finansavisen.no 28.12.2021).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Skatteetaten med millionutlegg i hus og luksusbiler eid av skatteadvokat og Bahr-styreleder Peter Hammerich. (- Hammerich bistår norske og utenlandske kapitalforvaltere, investeringsbanker og forsikringsselskaper, blant annet innen saker knyttet til pensjon og skattespørsmål.)

(Anm: Skatteetaten med millionutlegg i hus og luksusbiler eid av skatteadvokat og Bahr-styreleder Peter Hammerich. Skatteetaten har tatt utlegg i Bahr-styreleder og skatteadvokat Peter Hammerichs bolig, bankinnskudd, Porsche og Audi for et krav på til sammen over åtte millioner kroner. Bahr-partner og forretningsadvokat Peter Hammerich (52) har i flere år vært blant landets best betalte advokater. I 2020 hadde han en skattelignet inntekt på 22,2 millioner kroner. Hammerich har ledet advokatfirmaet Bahrs markedsgruppe for kapitalforvaltning og private equity siden 2005. Han har representert oppkjøpsbransjen i retten ved flere anledninger. Siden mai i år har han også vært styreleder i advokatfirmaet, etter å ha vært styrets nestleder i 11 år. Utlegg i bankinnskudd og luksusbiler Hammerich bistår norske og utenlandske kapitalforvaltere, investeringsbanker og forsikringsselskaper, blant annet innen saker knyttet til pensjon og skattespørsmål. (dn.no 14.6.2022).)

-Jus-topper ut mot Oslo-dominert Høyesterett: – Påvirker opplagt utfallet i saker. (– 18 av de 20 dommerne i Høyesterett har sin utdanning fra Oslo.) (– Advokatforeningen: – Uheldig.) (– Sammensetningen kan gå utover Høyesterett sin legitimitet.) (– Det vil ha betydning for hvordan dommere dømmer i saker.) (– Helt opplagt har det mye å si for utfallet i høyesterettsdommer.)

(Anm: Jus-topper ut mot Oslo-dominert Høyesterett: – Påvirker opplagt utfallet i saker. - 18 av de 20 dommerne i Høyesterett har sin utdanning fra Oslo. – Helt opplagt har det mye å si for utfallet i høyesterettsdommer. (…) – Høyesterett utøver politisk makt.) (– De har en selvoppfatning av at de utelukkende er en juridisk instans, men all forskning viser også at politisk makt utøves, sier Michalsen.) (- Han mener dette kan bli et demokratisk problem som kan gå utover domstolens legitimitet. (nrk.no 21.8.2019).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Ingen riksrettssak mot dommerne i Fritz Moen-saken. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går ikke inn for riksrettssak mot høyesterettsdommerne i Fritz Moen-saken, melder NRK. Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité vedtok i februar å åpne sak for å vurdere om høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Karin Bruzelius og Eilert Stang Lund skulle stilles for riksrett i etterkant av Fritz Moen-saken.

(Anm: Ingen riksrettssak mot dommerne i Fritz Moen-saken. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går ikke inn for riksrettssak mot høyesterettsdommerne i Fritz Moen-saken, melder NRK. Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité vedtok i februar å åpne sak for å vurdere om høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Karin Bruzelius og Eilert Stang Lund skulle stilles for riksrett i etterkant av Fritz Moen-saken. (aftenposten.no 8.5.2008).)

Krimdokumentar på NRK 1
Slik ble Fritz Moen renvasket

nrk.no 5.1.2010
Dokumentaren "Sannhetsjegeren" innholder videobevisene som bidro til å rulle opp Norgeshistoriens alvorligste justismord. Privatetterforsker Tore Sanberg renvasket Fritz Moen ved hjelp av rekonstruksjoner. (...)

- Toppadvokat kjøpte bolig for 52 millioner. (- Thommessen-partneren Grüner Sagstad leder advokatselskapets avdeling for transaksjoner, noe som har gjort ham til en av de høyest unge lønnede i advokatbransjen.)

(Anm: Toppadvokat kjøpte bolig for 52 millioner. Thommessen-advokat Christian Grüner Sagstad og Isabel Serra Vindenes har kjøpt bolig på Vettakollen i Oslo for 52 millioner kroner. – Vi er godt fornøyd med kjøpet og gleder oss til å flytte inn i nabolaget, skriver Christian Grüner Sagstad (39) i en sms til Dagens Næringsliv. Det var for rundt et år siden investor Christian Rytter la ut den klassiske boligen på Vettakollen i Oslo for salg. I fjor høst inngikk Rytter avtalen om salg med Gründer Sagstad og Isabel Serra Vindenes (35). Kjøpet er nå tinglyst. Thommessen-partneren Grüner Sagstad leder advokatselskapets avdeling for transaksjoner, noe som har gjort ham til en av de høyest unge lønnede i advokatbransjen. Vindenes jobber i finansavdelingen i Höegh lng. (dn.no 9.5.2021).)

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

– Vi erklærer krig mot useriøse aktører i advokatbransjen.

(Anm: – Vi erklærer krig mot useriøse aktører i advokatbransjen. Regjeringens nye forslag til advokatlov vil gjøre det lettere å ta bevillingen fra advokater som bryter loven og kreve utvidet politiattest for alle nøkkelpersoner i advokatfirmaene. – Har du ikke rent mel i posen, kan du ikke jobbe i advokatbransjen. Enkelt og greit, sier justispolitisk talsmann Peter C. Frølich (33) i Høyre. Etter åtte års arbeid og flere forsinkelser er regjeringens forslag til en ny advokatlov klar. Foruten å love hardere tiltak mot uetiske advokater gjør regjeringen også endringer de håper vil kunne gi lavere priser når nordmenn trenger juridiske råd. Her er noen av endringene: (…) (vg.no 11.6.2021).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Wikborg Rein mest attraktive advokatfirma blant studentene. (- Her måler de hva som er gjennomsnittstudentens foretrukne arbeidsgiver. Politiet har tradisjonelt alltid ligget på topp, og slik er det også i år.)

(Anm: Wikborg Rein mest attraktive advokatfirma blant studentene. Den årlige målingen av jusstudentenes preferanser viser fortsatt statlig dominans, men Thommessen er blant de som klatrer. Hvert år gjennomfører kommunikasjonsbyrået Universum en undersøkelse ved 26 universiteter og høgskoler i Norge. Her måler de hva som er gjennomsnittstudentens foretrukne arbeidsgiver. Politiet har tradisjonelt alltid ligget på topp, og slik er det også i år. Den statlige dominansen fortsetter, med sju av de ti på topp. Se undersøkelsen her Wikborg Rein har de senere årene klatret oppover, frem til de i fjor la seg på andre plass. Den plassen har de også i år, som det høyest rangerte av advokatfirmaene. Thommessen klatrer fra 8. i fjor, til 5. i år, mens BAHR får en dupp fra 7. plassen i fjor. (…) Universums rangering for i år er: (…) (rett24.no 7.5.2021).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Boeing betaler 4,2 milliarder kroner til pårørende etter 737 Max-ulykkene. (- I rettsdokumentene skriver statsadvokatene at Boeing satte «profitt foran ærlighet» og forsøkte å dekke over sannheten.)

(Anm: Boeing betaler 4,2 milliarder kroner til pårørende etter 737 Max-ulykkene. (…) Boeing sto foran en siktelse for bedrageriforsøk mot den amerikanske staten. En etterforskning har konkludert med at selskapet bevisst ga villedende informasjon til myndighetene som skulle godkjenne flytypen.) (tv2.no 8.1.2021).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Advokatregningen ingen har bedt om.

(Anm: Advokatregningen ingen har bedt om. Flere av Norges største og rikeste advokatfirmaer har brukt permitteringsordninger som er laget for bedrifter og ansatte som sliter i pandemien. Selv har advokatene hatt rikelig med oppdrag og tar nå ut solide utbytter. De store norske advokatfirmaene er skarpslipte pengemaskiner. Flere av dem har driftsmarginer over 30 prosent i året. Partnerne i firmaene henter ut lønninger og utbytte som i mange tilfeller ligger helt oppe i konsernsjefeliten. Man skulle tro de hadde litt å gå på i trange tider. (dn.no 18.2.2021).)

- DN mener: Det skulle bare mangle at ikke rike advokat- og konsulentselskaper betaler tilbake koronastøtten de fikk i 2020.

(Anm: DN mener: Det skulle bare mangle at ikke rike advokat- og konsulentselskaper betaler tilbake koronastøtten de fikk i 2020. Når nasjonen er i krise tar det seg veldig dårlig ut at noen av de mest lukrative bransjene profitterer på støtteordninger. Saken handler om: DN mener det er riktig av overskudd-selskaper å betale tilbake statlig koronastøtte. DN har i flere artikler dokumentert hvordan store advokat- og konsulentselskaper mottok krisestøtte fra staten, samtidig som de i koronaåret 2020 gikk med rekordstort overskudd. Nå har flere av dem bestemt seg for å betale tilbake. Det er en riktig beslutning. Ikke for å ivareta selskapenes omdømme, men fordi pengene kunne og skulle vært brukt på noen som trengte dem. (dn.no 11.3.2021).)

- Reagerer på advokatfirmaenes utbytter etter å ha permittert ansatte under korona: – Dette er usmakelig bruk av ordninger. (- I nesten alle firmaene tok partnerskapet ut nær hele overskuddet fra 2019 i utbytte.)

(Anm: Reagerer på advokatfirmaenes utbytter etter å ha permittert ansatte under korona: – Dette er usmakelig bruk av ordninger. Arbeiderpartiet og SV reagerer på de største advokatfirmaenes utbyttepraksis etter å ha permittert ansatte under korona. Nå må arbeidsministeren svare Stortinget. – Dette er usmakelig bruk av gode ordninger som skal redde arbeidsplasser i krisetid. Dette understreker behovet for at det i hele krisepolitikken også stilles mye strengere krav til bedriftene, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen. En gjennomgåelse DN har gjort viser at 11 av de 20 største advokatfirmaene permitterte da Norge stengte ned, og lot skattebetalerne ta deler av regningen under koronakrisen. Samtidig viser tall fra de største advokatfirmaene at koronaåret endte med rekordomsetning for flere av dem. (…) I flere av firmaene skjedde det etter nedstengningen, og før permitteringene. Noen få aktører har tilbudt sluttpakker til advokater og kontoransatte i fjor, men sier det ikke har sammenheng med korona. (dn.no 20.2.2021).)

- Anklager advokatfirmaer for posering og dobbeltmoral.

(Anm: Anklager advokatfirmaer for posering og dobbeltmoral. Jurist Trygve Harlem Losnedahl ble selv korona-permittert fra advokatfirmaet Hjort, men blir provosert når landets største advokatfirmaer skryter av at de ikke permitterte. (dn.no 24.2.2021).)

- Advokatene har aldri gjort det bedre og planlegger store utbytter, men 11 av 20 firmaer lot skattebetalerne ta deler av regningen under koronakrisen.

(Anm: Advokatene har aldri gjort det bedre og planlegger store utbytter, men 11 av 20 firmaer lot skattebetalerne ta deler av regningen under koronakrisen. 11 av de 20 største advokatfirmaene permitterte da Norge stengte ned grunnet korona. – Umusikalsk, mener Swedbank, som ikke vil kjøpe advokattjenester av firmaer som var raskt ute med å permittere. Advokatfirmaet Hjort var blant dem som ble hardest rammet da korona stengte domstolene i mars i fjor. Administrerende partner Anne Marie Due sier eierne tok ut utbytte i fjor, tross permitteringer, fordi det er slik partnere blir betalt hvert eneste år. Partnerlønningene ble kuttet i en periode. (…) De 20 største advokatfirmaene Inntektene for de fleste aktørene økte i fjor, tross korona. Millioner kroner (tabell) (dn.no 18.2.2021).)

- Hjort og Bahr permitterte flest ansatte blant de største advokatfirmaene under korona – nå tilbakebetaler de.

(Anm: Hjort og Bahr permitterte flest ansatte blant de største advokatfirmaene under korona – nå tilbakebetaler de. Advokatfirmaet Hjort permitterte 29 ansatte tre dager etter at partnerskapet tok ut fullt utbytte. Nå betaler de tilbake til både det offentlige og ansatte som ble permittert. (…) Da Norge stengte ned i mars i fjor, var flere av landets største advokatfirmaer tidlig ute med å permittere ansatte. En gjennomgåelse DN har gjort, viser at 11 av de 20 største advokatfirmaene permitterte tidlig i korona, og lot skattebetalerne ta deler av regningen under koronakrisen. (dn.no 11.4.2021).)

- Dansk konkurransemyndighet til frontalangrep på advokatmarkedet. (- Snaut 70 prosent av omsetningen stammer fra forretningskunder, drøyt 11 prosent fra det offentlige, og rundt 20 prosent fra privatpersoner og organisasjoner.)

(Anm: Dansk konkurransemyndighet til frontalangrep på advokatmarkedet. Det danske Konkurrencerådet la torsdag frem radikale forslag for å øke konkurransen i det danske advokatmarkedet. – En trussel mot rettssikkerheten, mener advokatene. Konkurrencerådet har i 2020 analysert det danske advokatmarkedet, og funnet ut at bransjen i 2018 omsatte for 14,7 milliarder danske kroner, fordelt på 1.800 firmaer. Snaut 70 prosent av omsetningen stammer fra forretningskunder, drøyt 11 prosent fra det offentlige, og rundt 20 prosent fra privatpersoner og organisasjoner. (…) «Det vil følgelig ikke give mening at kommentere de enkelte forslag og anbefalinger i detaljer», skrev foreningen i høringsrunden i fjor, der de slaktet utredningen sønder og sammen. «Det kan utvikle seg til et frontalangrep på rettsstaten», skrev Advokatsamfundet i august i fjor. (rett24.no 15.1.2021).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

– Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett.

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Medier: Trump nekter å betale daglig regning på 20.000 dollar til Guiliani.

(Anm: Amerikanske medier: Dårligere forhold mellom Trump og Giuliani. Noen amerikanske medier melder at president Donald Trump skal ha bedt folk i staben om ikke å betale regningene fra advokat og venn Rudy Giuliani. (…) Trump skal også ha blitt fornærmet over at Giuliani krever 20.000 dollar dagen. Advokaten har nektet at denne summen er riktig. Men den engelske avisen The Guardian skriver at det skal finnes skriftlig bevis på at summen stemmer. Samme avis melder at ansatte i Det hvite hus også har fått beskjed om ikke å sette over noen av Giulianis telefoner til Trump. (aftenposten.no 14.1.2021).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Dynastienes Norge. (- Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen.)

(Anm: Dynastienes Norge. Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen. ... «Noen har en politisk privilegert bakgrunn, som øker ... I egalitære Norge, hvor de aller fleste går i offentlig skole, spiller fotball ... Her betyr det ikke så mye hva faren din heter og hvem han kjenner, .... Unge har samme kulturbruk som «sin mor og de» ... (bt.no 5.10.2014).)

- Ressurssvake når ikke frem i retten. (- Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer.)

(Anm: Ressurssvake når ikke frem i retten. Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer. (forskning.no 27.9.2011).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013).)

- Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden.

(Anm: Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden. Statsministeren advarer i en tale om, at sager om hvidvask og svindel er gift for ethvert samfund. (jyllands-posten.dk 22.10.2018).)

(AnmHabilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre. (videnskab.dk 21.1.2019).)

- LO-advokatene gir rettshjelp til LO-medlemmer: Her er LO-advokatenes ti største seire i 2020. (- Felles for LO-medlemmene som får gratis rettshjelp av LO-advokatene er at de ikke hadde hatt penger til å betale saksomkostningene selv.) (Det ville vært for stor risiko.)

(Anm: LO-advokatene gir rettshjelp til LO-medlemmer: Her er LO-advokatenes ti største seire i 2020. Felles for LO-medlemmene som får gratis rettshjelp av LO-advokatene er at de ikke hadde hatt penger til å betale saksomkostningene selv. – Jeg hadde aldri kunnet ta arbeidsgiveren til retten dersom jeg ikke hadde vært fagorganisert, det ville vært for stor risiko. Dette viser igjen hvor viktig det er å være medlem av et fagforbund, sier matros Endre Waage, medlem i Norsk Sjømannsforbund. Han er en av mange hundre medlemmer i LO-forbund som vant fram med sitt krav i året som gikk. LO-advokatene har til enhver tid rundt 300 saker i domstolene, og 1500 rettstvister, ifølge LOs juridiske avdeling. (frifagbevegelse.no 30.12.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Stanken av klassejustis. I praksis er ordningen med fri rettshjelp avskaffet i Norge.

(Anm: Stanken av klassejustis. I praksis er ordningen med fri rettshjelp avskaffet i Norge. RETTSHJELP: Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp har ikke vært oppjustert siden 2003 og er i dag satt til 246 000 kroner. I mai i fjor oversteg inntekten til enslige uføretrygdede på minstesats denne grensen. Med kvalmende regularitet dukker det opp saker der uføretrygdede og andre med lav inntekt blir nektet fri rettshjelp. Denne gangen kan NRK fortelle om en ung, uføretrygdet kvinne som må møte alene i retten for å kjempe om foreldreretten til datteren. Med en uføretrygd på 250 000 kroner har hun ingen mulighet til selv å dekke advokatutgifter. Likevel tjener hun for mye til å kvalifisere til fri rettshjelp. Kvinnen kjenner verken jussen eller prosedyrene i en domstol. Hun sier: «Jeg vet ikke hvordan jeg skal legge fram min sak, slik en advokat kan. Det blir vondt, og jeg gruer meg veldig». (nrk.no 22.10.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Norge felt i EMD-sak om advokaters taushetsplikt.

(Anm: Norge felt i EMD-sak om advokaters taushetsplikt. Menneskerettsdomstolen mener Norge har krenket EMK artikkel 8 ved ikke å ha et tilstrekkelig rettslig rammeverk til å sikre advokaters taushetsplikt ved gjennomgang av siktedes mobiltelefon. (rett24.no 17.12.2020).)

- Slik vil riksadvokaten løse EMD-floken om advokatenes taushetsplikt. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har besluttet at en nyopprettet enhet skal få ansvaret for å gjennomgå PCer og telefoner som kan inneholde taushetsbelagt materiale.

(Anm: Slik vil riksadvokaten løse EMD-floken om advokatenes taushetsplikt. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har besluttet at en nyopprettet enhet skal få ansvaret for å gjennomgå PCer og telefoner som kan inneholde taushetsbelagt materiale. I desember ble Norge felt for å krenke EMK artikkel 8, ved ikke å ha et tilstrekkelig rettslig rammeverk til å sikre advokaters taushetsplikt ved gjennomgang av siktedes mobiltelefon. Konkret gjaldt beslaget av telefonen til Imran Saber, som var fornærmet i straffesak der den forvaringsdømte NOKAS-raneren Metkel Betew var blant de tiltalte. Les: Norge felt i EMD-sak om advokaters taushetsplikt Saber, som selv er straffedømt en rekke ganger, varslet at telefonen hans inneholdt mye taushetsbelagt korrespondanse med hans forsvarere. Han protesterte derfor mot planen om at en tekniker fra politiet skulle gjennomgå telefonen. (rett24.no 21.6.2021).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Pintosaken. (- Bilkollisjoner og deres årsaker.) (- I USA alene krevde trafikken 50 000 liv i året. (- En 26-årig Princeton-student begynte å skrive om bilsikkerhet.) (- Han var sønn av libanesiske innvandrere og het Ralph Nader.)  (- Derfor var det billigere å la dem brenne.) (- Det var den holdningen som gjorde at Ford måtte betale 125 millioner dollar som straff fordi de ville ofre mennesker for å tjene noen dollar.)

(Anm: Pintosaken. (- Bilkollisjoner og deres årsaker.) (- I USA alene krevde trafikken 50 000 liv i året. En 26-årig Princeton-student begynte å skrive om bilsikkerhet. Han var sønn av libanesiske innvandrere og het Ralph Nader.)  Pintosaken satte lyset på bil - industriens kyniske spill om penger. Sikkerhetskrav kunne ikke lenger ignoreres. (...) Grimshaw var passasjer i en Pinto som ble påkjørt bakfra. (...) Der er bensintanken. Den er nær støtfangeren, og ved påkjørsel bakfra blir den knust mot bakakselen. Bensinen antennes, og folk blir brent til døde. (...) Bilen tok fyr, og Richard Grimshaw ble forbrent over hele kroppen. Det var en ufattelig tragedie. (...) Richard Grimshaw anla sak mot Ford Motor.” (Richard Grimshaw versus Ford Motor Company in California.) (...) Byron Bloch, bilsikkerhetsgransker, samlet bevis til rettssaken i utbrente Pintoer. Men et papir han fant, ble det avgjørende beviset: Et brev fra Ford om hvorfor man ikke ville gjøre noe. Det anslo at hvis 180 brant til døde og 180 fikk store skader, så ville det påføre Ford 50 mill. i erstatninger. Men utgiftene til å utbedre bilene ville beløpe seg til 137 mill. dollar. (...) Derfor var det billigere å la dem brenne. (...) Det var den holdningen som gjorde at Ford måtte betale 125 mill. dollar som straff fordi de ville ofre mennesker for å tjene noen dollar. (...) Pintosaken satte lyset på bil - industriens kyniske spill om penger. Sikkerhetskrav kunne ikke lenger ignoreres. (nrk.no 21.1.1999).)

- Kampen for rettsstaten. (- I sin årstale tar Advokatforeningens nye leder Jon Wessel-Aas opp behovet for en rettsstatspolitikk der første skritt bør være at Stortinget får en melding om tilstanden i den norske rettsstaten.) (- Det er et godt forslag.)

(Anm: LEDER. Kampen for rettsstaten. Store deler av justissektoren er under økonomisk press og under omforming. Tida er moden for at rettsstaten løftes til et sentralt tema i norsk politikk. RETTSSTATENS TILSTAND: Stortinget bør får en melding om tilstanden i den norske rettsstaten. (…) Folk må kjenne sine rettigheter, de må være i stand til å gjøre sine rettigheter gjeldende, og de må ha adgang til domstoler eller andre organer som kan avgjøre saken. UKULTUR: - Et overgrep er ett for mye, og sånn skal vi ikke ha det i norsk politi, sier Monica Mæland om "knulle-torsdag". (…) I sin årstale tar Advokatforeningens nye leder Jon Wessel-Aas opp behovet for en rettsstatspolitikk der første skritt bør være at Stortinget får en melding om tilstanden i den norske rettsstaten. Det er et godt forslag. (dagbladet.no 25.11.2020).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

– Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett.

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- DN mener: Vi trenger ikke vente på noen rettsstatsmelding for å oppgradere ordningen med fri rettshjelp. (- Advokatforeningen ønsker seg en egen stortingsmelding om rettsstaten. Det kan være en god idé.) (- Leder i Advokatforeningen Jon Wessel-Aas vil at politikerne skal se alle sider av rettsstaten i sammenheng i en egen stortingsmelding.) (- Tilliten til rettssystemet er avhengig av at det oppfattes som rettferdig, og at borgere faktisk er like for loven, uavhengig av for eksempel hvilken inntekt de måtte ha.)

(Anm: DN mener: Vi trenger ikke vente på noen rettsstatsmelding for å oppgradere ordningen med fri rettshjelp. Advokatforeningen ønsker seg en egen stortingsmelding om rettsstaten. Det kan være en god idé. Leder i Advokatforeningen Jon Wessel-Aas vil at politikerne skal se alle sider av rettsstaten i sammenheng i en egen stortingsmelding. (…) Tilliten til rettssystemet er avhengig av at det oppfattes som rettferdig, og at borgere faktisk er like for loven, uavhengig av for eksempel hvilken inntekt de måtte ha. Men den handler også om at rettsprosessene oppfattes som rasjonelle og effektive, og at tid, penger og krefter brukt for å sikre rettssikkerheten er vel anvendte ressurser. Mange av punktene Advokatforeningen fremmer, innebærer potensielt økt tids- og ressursbruk. Det er langt fra sikkert at tilliten til systemet øker proporsjonalt. I sin tur kan dette svekke snarere enn styrke systemets legitimitet. (dn.no 17.12.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Har fått tusenvis av følgere med «Advokatsnap».

(Anm: Har fått tusenvis av følgere med «Advokatsnap». Hver måned får Eurojuris i Haugesund flere titalls henvendelser fra barn og unge gjennom deres stadig større skare av følgere på Snapchat. Inspirert av suksessen til «Helsesista», en snapkonto som gir barn og unge veiledning om helserelaterte spørsmål, åpnet Advokatfirmaet Eurojuris i Haugesund for to år siden kontoen «Advokatsnap». Nå har kontoen 3600 følgere, og jevnlig får de respons fra ungdommer i regionen. På kontoen legger firmaet ut hverdagsbilder fra advokatlivet, iblandet generell informasjon om aktuelle juridiske problemstillinger og temaer. (rett24.no 7.1.2021).)

- Stanken av klassejustis. I praksis er ordningen med fri rettshjelp avskaffet i Norge.

(Anm: Stanken av klassejustis. I praksis er ordningen med fri rettshjelp avskaffet i Norge. RETTSHJELP: Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp har ikke vært oppjustert siden 2003 og er i dag satt til 246 000 kroner. I mai i fjor oversteg inntekten til enslige uføretrygdede på minstesats denne grensen. Med kvalmende regularitet dukker det opp saker der uføretrygdede og andre med lav inntekt blir nektet fri rettshjelp. Denne gangen kan NRK fortelle om en ung, uføretrygdet kvinne som må møte alene i retten for å kjempe om foreldreretten til datteren. Med en uføretrygd på 250 000 kroner har hun ingen mulighet til selv å dekke advokatutgifter. Likevel tjener hun for mye til å kvalifisere til fri rettshjelp. Kvinnen kjenner verken jussen eller prosedyrene i en domstol. Hun sier: «Jeg vet ikke hvordan jeg skal legge fram min sak, slik en advokat kan. Det blir vondt, og jeg gruer meg veldig». (nrk.no 22.10.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- De såkalte listeprisene hos advokatfirmaene – timesprisene advokatene offisielt bruker før eventuelle rabatter – har passert 6000 kroner timen for partnere hos de større advokatfirmaene.

(Anm: Korona-nedtur i advokatbransjen – nå vil innkjøpere presse priser. Store oppdragsgivere har lagt merke til overkapasitet i advokatbransjen, og varsler tøffere prisforhandlinger. (…) De såkalte listeprisene hos advokatfirmaene – timesprisene advokatene offisielt bruker før eventuelle rabatter – har passert 6000 kroner timen for partnere hos de større advokatfirmaene. (dn.no 4.8.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Fritt for å ikke ha feil hudfarge på jusstudiet. Juridikum er sterkt konkurransepreget og advokatbransjen konservativ. Begge deler er trolig med å forlenge den hvite manns dominans på toppene.

(Anm: Fritt for å ikke ha feil hudfarge på jusstudiet. Juridikum er sterkt konkurransepreget og advokatbransjen konservativ. Begge deler er trolig med å forlenge den hvite manns dominans på toppene. (…) En undersøkelse blant jusstudenter fra 2014 viser at halvparten mente det fantes en negativ konkurransekultur på studiet. Siden den gangen er kravene til opptak bare blitt strengere. Prestasjonskulturen kan være med å forklare hvorfor oppsiktsvekkende mange jusstudenter har opplevd diskriminering på grunnlag av etnisitet eller religion. (dn.no 23.6.2020).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- ESA reiser sak om norske advokatregler. (- EFTAs overvåkningsorgan ESA mistenker at advokater med bevilling fra andre EØS-land kan bli ulovlig forskjellsbehandlet i Norge, og har opprettet sak av eget tiltak.)

(Anm: ESA reiser sak om norske advokatregler. EFTAs overvåkningsorgan ESA mistenker at advokater med bevilling fra andre EØS-land kan bli ulovlig forskjellsbehandlet i Norge, og har opprettet sak av eget tiltak. Bakgrunnen for ESAs initiativ overfor norske myndigheter, er en henvendelse fra firmaet Rettshjelp Bulut & Co. Firmaet har de siste årene ligget i flere tvister knyttet til oppnevning som rettshjelper, i kjølvannet av at Serkan Bulut ble fratatt bevillingen i 2017. Tvisten om Buluts bevilling endte helt i Høyesterett. Les: Serkan Bulut tapte – får ikke bevillingen tilbake(rett24.no 2.11.2020).)

- De såkalte listeprisene hos advokatfirmaene – timesprisene advokatene offisielt bruker før eventuelle rabatter – har passert 6000 kroner timen for partnere hos de større advokatfirmaene.

(Anm: Korona-nedtur i advokatbransjen – nå vil innkjøpere presse priser. Store oppdragsgivere har lagt merke til overkapasitet i advokatbransjen, og varsler tøffere prisforhandlinger. (…) De såkalte listeprisene hos advokatfirmaene – timesprisene advokatene offisielt bruker før eventuelle rabatter – har passert 6000 kroner timen for partnere hos de større advokatfirmaene. (dn.no 4.8.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Kronikk: Regjeringsadvokaten fremtrer som rettspolitisk aktør i klimasøksmålet.

(Anm: Kronikk: Regjeringsadvokaten fremtrer som rettspolitisk aktør i klimasøksmålet. (…) Ved å avskrive faglig uenighet som aktivisme, fremtrer regjeringsadvokaten som politisk aktør. (…) Søksmålet er en forestilling, sa han. (…) Foran et fullsatt rettsteater, med høyesterettsdommerne i smittesikre web-losjer, fastholdt regjeringsadvokaten at § 112 ikke betyr det det står i den. (dn.no 20.11.2020).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme. (- Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme.)

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

- Politiske holdninger kan avgjøre dommen.

(Anm: Politiske holdninger kan avgjøre dommen. Høyesterettsdommere utnevnt av Ap tar avgjørelser til fordel for offentlig sektor. Dommere utnevnt av borgerlige regjeringer feller dommer som støtter private interesser. Dette kommer frem i et forskningsprosjekt. Høyesterett tar sine avgjørelser basert på norske lover og på presedens - altså hvordan lignende saker er blitt avgjort tidligere. Men hva ligger til grunn for deres avgjørelser når hverken lov eller presedens kan bidra til at dommerne blir enige? (aftenposten.no 1.10.2009).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Advokat tiltalt for underslag og bedrageri for 130 millioner. (- Advokaten skal ifølge påtalemyndigheten ha skjult overføring av klientenes midler til sin egen driftskonto ved at han utarbeidet fiktive fakturaer og forfalsket klientkontoutskrifter.)

(Anm: Advokat tiltalt for underslag og bedrageri for 130 millioner. Advokat Halstein Sigbjørn Sjølie skal ifølge tiltalen ha skrevet fiktive fakturaer og forfalsket klientkontoutskrifter. Det skriver Økokrim i en pressemelding. Advokaten skal ifølge påtalemyndigheten ha skjult overføring av klientenes midler til sin egen driftskonto ved at han utarbeidet fiktive fakturaer og forfalsket klientkontoutskrifter. Den uriktige bokføringen ble gjort for å dekke over de pågående underslagene av klientene. – Det er en alvorlig tiltale, både fordi det er snakk om betydelige beløp, men også fordi vi mener tiltalte har brutt med den særlige tilliten som følger med stillingen han hadde som advokat, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Geir Kavlie. (rett24.no 25.3.2021).)

- Ukjent skatteadvokat har størst inntekt – foran oljeadvokatene.

(Anm: Ukjent skatteadvokat har størst inntekt – foran oljeadvokatene. Skatteadvokat Thomas Sassan Farhang (48) i advokatfirmaet Kvale har høyest inntekt. Se oversikten med 700 partnere fra de 15 største partnereide firmaene. Blant 700 partnere i de 15 største partnereide advokatfirmaene er det ett navn som stikker seg ut. Partner Thomas Sassan Farhang (48) i advokatfirmaet Kvale hadde klart størst ligningsinntekt med 41,7 millioner kroner i fjor. – Jeg er på vei inn i et møte, og har egentlig ikke noen kommentar til tallene, sier han når DN ringer. (…) På Kvales hjemmeside står det at Farhang er spesialisert innen kjøp og salg av bedrifter, og skatterådgivning. (dn.no 5.11.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Jurister fra rike familier tjener mest.

Jurister fra rike familier tjener mest
aftenposten.no 15.6.2009
Vil du tjene flust med penger som jurist, er sjansene størst hvis du kommer fra en næringslivsfamilie fra Oslo vest. (...)

Én million mer
–Den sterke betydningen av bakgrunn når man sammenligner personer med samme karakternivå, var overraskende. Som ventet har karakterer stor betydning. Men de dyktigste kandidatene med lav sosial bakgrunn oppnår lavere inntekter enn middelhavsfarerne med bakgrunn i næringslivet, sier Hansen.

I en artikkel i tidsskriftet «Søkelys på arbeidslivet», som er utgitt av Institutt for samfunnsforskning, skriver Hansen at mannlige jurister med bakgrunn i næringslivsmiljøer kan forvente cirka én million kroner mer i årsinntekt enn sine studiekamerater med ubemidlede foreldre bosatt utenfor Oslo vest. (...)

- Skatteadvokat om regjeringens skatteforslag: – Uforholdsmessig og antagelig i strid med menneskerettighetene. Regjeringens skatteforslag kan ramme hytteutleiere meget hardt, mener advokat Bettina Banoun i Wiersholm.

(Anm: Skatteadvokat om regjeringens skatteforslag: – Uforholdsmessig og antagelig i strid med menneskerettighetene. Regjeringens skatteforslag kan ramme hytteutleiere meget hardt, mener advokat Bettina Banoun i Wiersholm. Advokat Bettina Banoun går hardt ut mot regjeringens skatteforslag. I mai ble det klart at regjeringen ønsker en betydelig innstramning i skatteloven, hvor målet er å få satt en stopper for privat konsum i aksjeselskaper. I årevis har landets rikeste bunkret opp privatfly, helikoptre, bygårder og store eiendommer i egne familieselskaper. Nå ønsker regjeringen å se til Danmark, og beskatte slike formuesgoder som eies av selskaper langt mer enn i dag. Les også: Regjeringen strammer til skatteregler – vil slå til mot privatbruk av fly, helikopter, båter og eiendom som eies av selskaper Mandag var siste frist for å levere høringssvar til regjeringen. Her argumenterer skatteadvokat og partner i Wiersholm, Bettina Banoun, for at regjeringens forslag antagelig strider med den europeiske menneskerettighetskonvensjon. «Nivået på den foreslåtte beskatningen må senkes betraktelig. Det foreslåtte nivået er ikke proporsjonalt, og antagelig i strid med EMK,» skriver hun i sitt høringssvar. (dn.no 2.8.2022).)

- Wiersholm-partner Bettina Banoun: – Jeg har aldri hatt så stor pågang noensinne.

(Anm: Wiersholm-partner Bettina Banoun: – Jeg har aldri hatt så stor pågang noensinne. Rike nordmenn som vil flytte ut av landet skaper høy aktivitet for skatteadvokatene. Nylig fortalte Dagens Næringsliv at 22 rike nordmenn har flyttet til Sveits i år. Det er fire ganger flere utflyttere til alpelandet hittil i år enn avisen har registrert i et enkeltår tidligere. Flytting skaper naturlig også høy aktivitet for skatteadvokatene, noe partner Bettina Banoun i Wiersholm bekrefter overfor Finansavisen. – Jeg har aldri hatt så stor pågang noensinne. Det er en kombinasjon av den polariserende tonen, skatteskjerpelsene som har funnet sted og frykten for at det kan bli enda mer, sier hun til avisen. – Vi har bare sett toppen av isfjellet. Jeg vet at veldig mange vurderer å flytte, legger hun til. (advokatwatch.no 14.11.2022).)

– De formuende har også krav på rettssikkerhet. (- Skatteadvokat Bettina Banoun ble født i en Folkevognboble, kjører en Ducati motorsykkel og er imponerende god på avskjæringsmanøvre.)

(Anm: – De formuende har også krav på rettssikkerhet. Skatteadvokat Bettina Banoun ble født i en Folkevognboble, kjører en Ducati motorsykkel og er imponerende god på avskjæringsmanøvre. (…) – Absolutt ikke. Jeg har ingen kvaler med å ta skattesaker for næringslivet og private. De formuende har også krav på rettssikkerhet, og Grunnloven, menneskerettigheter og EØS-avtalen gjelder for fattig og rik. – Er det heftig å by staten opp til kamp? (…) STILLING Partner i advokatfirmaet Wiersholm. Møterett for Høyesterett. Styremedlem i Wilh. Wilhelmsen Holding. Leder Advokatforeningens skattelovutvalg. (dn.no 16.10.2015).)

- Advokat Bettina Banoun om skatteflukt: – Ti ganger så mange som vurderer å flytte. Et av regjeringens første grep var å øke skattene. Advokat Bettina Banoun forteller at hun har stor pågang fra aksjeeiere som vil flytte ut. (- Siden hun sitter i regjeringens skatteutvalg vil hun ikke kommentere Røkkes flytting.)

(Anm: Advokat Bettina Banoun om skatteflukt: – Ti ganger så mange som vurderer å flytte. Et av regjeringens første grep var å øke skattene. Advokat Bettina Banoun forteller at hun har stor pågang fra aksjeeiere som vil flytte ut. (…) Siden hun sitter i regjeringens skatteutvalg vil hun ikke kommentere Røkkes flytting. Men på generelt grunnlag uttaler hun: – Jeg har hatt stor pågang av aksjeeiere som vil flytte ut, som følge av den skjerpede skatten på utbytte og formuesskatt i 2022. Jeg tror jeg har hatt ti ganger så mange som tidligere, som vurderer å flytte ut, sier Bettina. (dn.no 12.9.2022).)

- Advokatfirmaet forsvarer seg etter kjempelekkasje. - Vi tilbyr ingen løsninger som har til formål å skjule ulovlige handlinger, som skatteunndragelse, heter det fra advokatfirmaet Mossack Fonseca.

(Anm: Advokatfirmaet forsvarer seg etter kjempelekkasje. - Vi tilbyr ingen løsninger som har til formål å skjule ulovlige handlinger, som skatteunndragelse, heter det fra advokatfirmaet Mossack Fonseca. (nettavisen.no 3.4.2016).)

- Advokatfirma avslørt av Panama-papirene hadde Nicolai Tangen på kundelista: I HEMMELIG FARVANN.

(Anm: Advokatfirma avslørt av Panama-papirene hadde Nicolai Tangen på kundelista: I HEMMELIG FARVANN. BÅT: Mossack Fonseca var i sentrum av Panama-papirene-skandalen. Nicolai Tangen brukte firmaet til luksus­yachten sin, men sier han ikke visste om kundeforholdet. (…) – Vanskelig å sjekke NHH-professor Tina Søreide, som er kjent for sin forskning på korrupsjon, mener Mossack Fonseca aktivt bidro til et stort samfunnsproblem. – Panama-papirene førte til en rekke avsløringer om skatteunndragelse og korrupsjon. Mossack Fonseca var helt sentrale for dem som ønsket hemmelighold, og er et stjerneeksempel på problemet med hemmeligholdsjurisdiksjoner. De som velger å bruke slike selskaper, velger hemmelighold framfor åpenhet. Når de sier det er legitimt, er det ingen måte for oss å sjekke om det stemmer på, sier Søreide til Klassekampen. (klassekampen.no 8.5.2020).)

- Utvalg foreslår at langt flere enn i dag får økonomisk rettshjelp. (- De strenge økonomiske vilkårene for rettshjelp i Norge har tidligere blitt kritisert av FNs menneskerettskomité.  )

(Anm: Utvalg foreslår at langt flere enn i dag får økonomisk rettshjelp. Mindre enn én av ti nordmenn er i dag kvalifisert for å få økonomisk rettshjelp. Et utvalg nedsatt av regjeringen foreslår nå at langt flere skal få hjelp. Det har i flere år vært rettet skarp kritikk mot dagens rettshjelpsordning. Kritikerne mener at de økonomiske grensene for rettshjelp i dag er svært strenge, og tar for lite hensyn til individuelle forskjeller. I 2017 var det bare ni prosent av den voksne befolkningen som oppfylte de økonomiske vilkårene for rettshjelp. Det er grunn til å tro at andelen er enda lavere i dag. De strenge økonomiske vilkårene for rettshjelp i Norge har tidligere blitt kritisert av FNs menneskerettskomité. (tv2.no 14.9.2020).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klage på en dommer? (domstol.no)

(Anm: Tilsynsutvalget for dommere (domstol.no)

(Anm: Vil ha rettsmedisinsk kommisjon også for sivile saker (domstol.no 27.8.2008)

- Økokrim ønsker skjerpet regelverk: Nær halvparten av all krypto-handel kobles til kriminalitet. (- Ifølge den internasjonal studien som Schea refererer til, knyttes omlag 72 milliarder dollar til illegal virksomhet som betales via Bitcoin og annen kryptovaluta.)

(Anm: Økokrim ønsker skjerpet regelverk: Nær halvparten av all krypto-handel kobles til kriminalitet. I september må tre nordmenn møte i retten for å ha solgt narkotika for millioner av kroner, i hovedsak betalt med Bitcoin. Nå ønsker Økokrim å skjerpe regelverket for kryptovaluta. Nær halvparten av alle transaksjoner som gjennomføres med Bitcoin og annen kryptovaluta er knyttet til ulovlig virksomhet. Økokrim mener kryptovaluta utgjør en økende trussel fordi mange kriminelle benytter dette som betalingsmiddel. – Kryptovaluta er godt egnet til å finansiere kriminell aktivitet og hvitvasking av kriminelt utbytte. En studie viser at omtrent en fjerdedel av brukerne, og nesten halvparten av transaksjonene med Bitcoin kunne kobles til ulovligheter, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til TV 2. Ifølge den internasjonal studien som Schea refererer til, knyttes omlag 72 milliarder dollar til illegal virksomhet som betales via Bitcoin og annen kryptovaluta. (tv2.no 19.9.2018).)

- To menn tiltalt for terrorfinansiering. Mennene skal ha sendt store pengebeløp til en person i Syria/Irak i som var en del av terrorgruppa IS.

(Anm: To menn tiltalt for terrorfinansiering. Mennene skal ha sendt store pengebeløp til en person i Syria/Irak i som var en del av terrorgruppa IS. De to mennene, som er født i 1976 og 1988, er anklaget for lovbrudd med en strafferamme på inntil ti års fengsel. Statsadvokat Frederik G. Ranke sier at det var en omfattende etterforskning som ledet fram til pågripelsene i saken. – Påtalemyndigheten ser svært veldig alvorlig på terrorfinansiering. At det sendes store summer i flere hundretusenkronersklassen ned til Syria, til personer som er tilknyttet ISIL, ser noe vi selvsagt ser alvorlig på, sier han til NRK. (nrk.no 2.3.2021).)

- Rapport: Økokrim ser på utro bankansatte som en alvorlig trussel. (– I Økokrims trusselvurdering for 2022 påpeker de at bruk av pengemuldyr er et økende problem.) (- De peker også på at det er en utfordring at enkelte finansansatte tilrettelegger for hvitvasking.) (– I dokumentlekkasjen FinCEN files fremkom det at totalt en milliard norske kroner kan ha blitt sluset gjennom ulike DNB-kontoer.) (-  Pengene mistenkes å være knyttet til hvitvasking, korrupsjon og terrorfinansiering.)

(Anm: Rapport: Økokrim ser på utro bankansatte som en alvorlig trussel. I Økokrims trusselvurdering for 2022 påpeker de at bruk av pengemuldyr er et økende problem. De peker også på at det er en utfordring at enkelte finansansatte tilrettelegger for hvitvasking. I Økokrim sin trusselvurdering for 2022 påpeker de at det er meget sannsynlig at Norge blir brukt som transittland for gjennomstrømmingskontoer for både utenlandske personer og selskaper som ønsker å tilsløre opphav og mottaker av transaksjoner knyttet til hvitvasking og annen profittmotivert kriminalitet. – I dokumentlekkasjen FinCEN files fremkom det at totalt en milliard norske kroner kan ha blitt sluset gjennom ulike DNB-kontoer. Pengene mistenkes å være knyttet til hvitvasking, korrupsjon og terrorfinansiering. Også overføringene fra det islandske selskapet Samherji til sentrale namibiske politikere og offentlige tjenestemenn og som mistenkes å være bestikkelser, viser hvordan norske banker kan bli benyttet som transittland ved forflytning av penger, skriver Økokrim i trusselvurderingen. (finanswatch.dk 2.5.2022).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrims trusselvurdering 2022. (okokrim.no 2.5.2022).)

(AnmBank, børs og finans (Big Bank) (mintankesmie.no).)

- Politiet har avdekket flere eksempler på at advokater og revisorer har bistått kriminelle.

(Anm: Politiet har avdekket flere eksempler på at advokater og revisorer har bistått kriminelle. Advokater knyttes blant annet til lekkasje av taushetsbelagt informasjon, smugling av varer til innsatte i fengsel og tilrettelegging for misbruk av klientkontoer.
Politiets trusselvurdering (PTV) for 2022
 er politiets nasjonale situasjonsbilde og beskriver et utvalg av kriminalitetstrusler. I vurderingen som ble lagt fram tirsdag ettermiddag, skriver Politiet at det er avdekket flere eksempler på profesjonelle aktører som bistår kriminelle med en lang rekke tjenester og utnytter sin rolle for egen eller andres vinning. I flere av sakene er det «tette bånd mellom de profesjonelle aktørene og sentrale aktører i det kriminelle miljøet», bemerker Politiet i trusselvurderingen. Politiet peker blant annet på advokater og revisorer. (advokatwatch.no 26.4.2022).)

- En studie viser at omtrent en fjerdedel av brukerne, og nesten halvparten av transaksjonene med bitcoin, kunne kobles til ulovligheter, ifølge rapporten fra politiorganet. (- Bruken av kryptovaluta øker. I sin trusselvurdering for 2018 trekker Økokrim også frem bruk av kryptovaluta til å finansiere kriminell aktivitet.)

(Anm: – Kan gjøre det lettere for politiet å finne bevis. Bruken av digitale betalingsløsninger blant kriminelle øker. Det er bra for Økokrim. (…) Bruken av kryptovaluta øker. I sin trusselvurdering for 2018 trekker Økokrim også frem bruk av kryptovaluta til å finansiere kriminell aktivitet. En studie viser at omtrent en fjerdedel av brukerne, og nesten halvparten av transaksjonene med bitcoin, kunne kobles til ulovligheter, ifølge rapporten fra politiorganet. Den samme studien estimerer at illegal aktivitet for omtrent 72 milliarder dollar hvert år betales via bitcoin. Økokrim tror kriminelle sannsynligvis vil velge andre kryptovalutaer som er mindre sporbare enn bitcoin i fremtiden. Fremvekst av kryptovalutaer og vekslingstjenester knyttet til virtuelle valutaer er også trukket frem av Finanstilsynet som en risiko, i tilsynets oppdaterte versjon av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoen som rapporteringspliktige utsettes for. (e24.no 8.6.2018).)

- Jus-topper ut mot Oslo-dominert Høyesterett: – Påvirker opplagt utfallet i saker. (– Høyesterett utøver politisk makt.) (- Han sier det er forsket mye på selvrekruttering og at man ikke kan utelukke at det skjer i Høyesterett.)

(Anm: Jus-topper ut mot Oslo-dominert Høyesterett: – Påvirker opplagt utfallet i saker. (…) Høyesterett utøver politisk makt. (…) De har en selvoppfatning av at de utelukkende er en juridisk instans, men all forskning viser også at politisk makt utøves, sier Michalsen. (…) Han mener dette kan bli et demokratisk problem som kan gå utover domstolens legitimitet.) (- Utelukker ikke en ubevisst diskriminering. (…) Professor ved Universitetet i Oslo (UiO), Malcolm Langford, har jobbet med analyse av juridiske eliter, dommeradferd og domstoler.) (…) Han sier det er forsket mye på selvrekruttering og at man ikke kan utelukke at det skjer i Høyesterett. (Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- De 100 største advokatfirmaene: Et stort vakuum under de 17 største. De 17 største firmaene omsatte for 9,8 milliarder kroner i fjor, men 2020 vil nok gi en ripe i lakken, selv om advokatbransjen går klar av de største svingningene, skriver kommentator Erlend Wessel. (- 75 av de 100 største er fra Østlandet.)

(Anm: De 100 største advokatfirmaene: Et stort vakum under de 17 største. De 17 største firmaene omsatte for 9,8 milliarder kroner i fjor, men 2020 vil nok gi en ripe i lakken, selv om advokatbransjen går klar av de største svingningene, skriver kommentator Erlend Wessel. Det er ikke helt rock ‘n’ roll når advokatbransjens 100 største selskaper rangeres. Men det svinger godt, særlig nedover på listene. Og vi har mye mer i vente. Finansavisen JUS presenterte sin årlige oversikt over landets 100 største advokatfirmaer tidligere i høst. Advokatfirmaenes regnskapstall er offentliggjort igjen, og som vanlig rangert og oppstilt pent i Finansavisen Jus. Og fra toppen av listen strømmer gamle melodier. Riktignok har Schjødts svenskehandel sendt dem én plass opp, mens Arntzens kroniske økonomiske stillstand har sendt dem én plass ned. Og det er det som er å rapportere av bevegelse blant de 17 øverste firmaene. (advokatbladet.no 30.10.2020).)

- Dagbladet mener: Slik lager vi klassejustis. (- Vi ser konturene av en ny type klassejuss der det ikke er lovene som setter skiller, men den økonomiske muligheten til å få sin rett.)

(Anm: Dagbladet mener: Slik lager vi klassejustis. Det er mye godt å si om rettsvesenet og det norske embetsverket. Men utviklingen går i feil retning. Vi ser konturene av en ny type klassejuss der det ikke er lovene som setter skiller, men den økonomiske muligheten til å få sin rett. De juridiske lærebøkene peker på tre forhold som må være oppfylt for at loven skal være lik for alle. Folk må kjenne sine rettigheter, de må være i stand til å gjøre sine rettigheter gjeldende, og de må ha adgang til domstoler eller andre organer som kan avgjøre saken. (dagbladet.no 21.11.2019).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

– Absurd lav inntektsgrense dersom man skal få fri rettshjelp. (- Dette kan bety at man tvinges til å føre sin egen sak, uten noen juridisk bistand.) (- I 2017 var det bare ni prosent av den voksne befolkningen som oppfylte de økonomiske vilkårene for rettshjelp.) (- Det er grunn til å tro at andelen er enda lavere i dag.)

(Anm: – Absurd lav inntektsgrense dersom man skal få fri rettshjelp. Både Advokatforeningen og jusprofessorer er kritiske til dagens vilkår for å få fri rettshjelp. For «Maria» har konsekvensene vært dramatiske. FRASKILT I FLERE ÅR: «Maria» kjempet i over tre år før hun nylig fikk treffe datteren i 30 minutter. Fremdeles venter moren, som har foreldreretten til datteren, på at de igjen skal ha daglig omgang. Det koster å bruke advokat, og ofte er dette en betingelse for at rettssikkerheten til den enkelte part skal bli ivaretatt på en god måte. Men mange har ikke har råd til advokat, og er heller ikke kvalifisert til såkalt fri rettshjelp. Dette kan bety at man tvinges til å føre sin egen sak, uten noen juridisk bistand. I 2017 var det bare ni prosent av den voksne befolkningen som oppfylte de økonomiske vilkårene for rettshjelp. Det er grunn til å tro at andelen er enda lavere i dag. – For lav inntektsgrense Generalsekretæren i Advokatforeningen er tindrende klar. – Vi synes inntektsgrensen som er satt for å få fri rettshjelp er absurd lav, fastslår Merete Smith. ABSURD LAV: Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen mener inntektsgrensen for fri rettshjelp er alt for lav. Hun mener at det er et rettssikkerhetsmessig problem når personer må føre saker for retten uten advokatbistand. – Rettshjelp er et viktig velferdsgode, og det er problematisk at noen ikke får samme tilgang til profesjonell hjelp, mener Smith. (tv2.no 14.9.2020).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Aftenposten mener: Fri rettshjelp er en vits. (- Uføretrygdede på minstesats kan ikke regnes som en høyinntektsgruppe. En uføretrygdet mor kjemper for å beholde foreldreretten, fortalte NRK torsdag. Hun har ikke råd til advokat og fører derfor saken selv.) (- Inntektsgrensen på 246.000 kroner har ligget uforandret siden 2009.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Fri rettshjelp er en vits. Flere bør få innvilget fri rettshjelp til bruk blant annet i Oslo tinghus. Uføretrygdede på minstesats kan ikke regnes som en høyinntektsgruppe. En uføretrygdet mor kjemper for å beholde foreldreretten, fortalte NRK torsdag. Hun har ikke råd til advokat og fører derfor saken selv. Uten noen form for juridisk kompetanse er det ikke lett. Hennes rettssikkerhet er dermed ikke tilstrekkelig ivaretatt. Ordningen med fri rettshjelp skal ivareta folks behov for juridisk hjelp i saker av stor personlig betydning. I mange tilfeller er retten uavhengig av egen inntekt. Dette gjelder for eksempel de fleste barnevernsaker og utlendingssaker. I en rekke andre sakstyper ønsker staten å forbeholde denne retten til folk som ikke kan betale advokat selv. I slike saker er ordningen i praksis en vits. Rettigheten eksisterer kun for en svært liten del av befolkningen. Inntektsgrensen på 246.000 kroner har ligget uforandret siden 2009. (aftenposten.no 22.10.2020).)

- Fri rettshjelp: Dagbladet mener: Rettsstaten svikter de svakeste. Den frie rettshjelpen er underfinansiert.

(Anm: Dagbladets lederartikkel. Fri rettshjelp: Dagbladet mener: Rettsstaten svikter de svakeste. Den frie rettshjelpen er underfinansiert. Fri rettshjelp er en grunnpilar i enhver rettsstat. Fordi vi er like for loven, skal ikke svak økonomi være et hinder for å kreve sin rett. Fellesskapet er ansvarlig for å sikre at slike ordninger er gode nok til at vi ikke får klasseskiller i rettssystemet. Direktørens sønn og den uføres datter skal kunne møte like sterkt i norske rettssaler. Selv om nesten samtlige norske politikere kan tale varmt om slike idealer, mangler de vilje til å finansiere dem. Den frie rettshjelpen er over flere år forsøkt svekket av Solberg-regjeringen. Gode intensjoner om mulighetslikhet, er oversatt til kraftige kuttforslag. Seinest i mai omtalte vi regjeringens mekaniske kutt på 87,1 millioner kroner av bevilgningene til fri rettshjelp. (dagbladet.no 4.10.2018).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- For enkelt om fri rettshjelp! Ifølge Aftenpostens leder 23. oktober treffer ikke dagens ordning med fri rettshjelp. Det foreslås at inntektsgrensen bør heves. At ordningen har svakheter, er det enighet om. Men å flytte grensen er en for enkel løsning på et komplisert problem.

(Anm: Lars Jacob Hiim statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet (H). For enkelt om fri rettshjelp! Ifølge Aftenpostens leder 23. oktober treffer ikke dagens ordning med fri rettshjelp. Det foreslås at inntektsgrensen bør heves. At ordningen har svakheter, er det enighet om. Men å flytte grensen er en for enkel løsning på et komplisert problem. Ifølge Granavolden-plattformen skal regjeringen sikre den enkeltes krav på rettssikkerhet, rettferdighet og likhet for loven. Det er viktig at de mest sårbare i samfunnet har tilgang på rettshjelp, og regjeringen ønsker å vurdere rettshjelpsutvalgets arbeid med en reell styrking av rettshjelpsordningene. I dag brukes rundt 600 millioner kroner i året på fri rettshjelp. Problemene med dagens rettshjelpsordning må løses ved å se de ulike problemstillingene i sammenheng. Ikke ved å øke inntektsgrensen uten andre endringer. Rettshjelpsordningen fortjener en større gjennomgang, og derfor satte regjeringen ned rettshjelpsutvalget i 2018. Utvalgets utredning er nå på høring. De uendrede inntektsgrensene for ordningen med fri rettshjelp er en utfordring. Det er også en utfordring at inntektsgrensene ikke er graderte. Styrkeforholdet mellom to parter som økonomisk sett står forholdsvis likt, men som er på hver sin side av inntektsgrensen, kan bli skjevt. Dette problemet kan bli forsterket om en hever inntektsgrensene uten at det ses på andre endringer. En annen utfordring er at rettshjelpsordningen ikke legger tilstrekkelig til rette for at saker kan løses før de kommer til domstolen. Det er også indikasjoner på at ordningen i noen sakstyper kan virke prosessdrivende. Utfordringene løses derfor ikke med en enkel forskriftsendring. Vi ønsker en god ordning som fungerer for den enkelte og for samfunnet. Dette vil vi se på når høringen er ferdig. (aftenposten.no 28.10.2020).)

(Anm: Jusleksikon Online er et gratis oppslagsverk (…) benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, lærere, næringsliv og offentlig forvaltning m.fl. (jusleksikon.no).)

- Lovavdelingen konkluderer med at finansministeren kan instruere Norges Bank.

(Anm: Lovavdelingen konkluderer med at finansministeren kan instruere Norges Bank. Lovavdelingen utgjør et elitelag av jurister i norsk forvaltning og deres vurderinger veier svært tungt. (dn.no 21.8.2020).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Topp tiltro til myndighetene under koronapandemien. (- I august gikk «rettssikkerhetsprisen» fra Juristforbundet til «den norske rettsstaten». Prisen ble tatt imot av generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, statsminister Erna Solberg og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Det viser Ipsos' årlige tiltro-undersøkelse som ble utført i midten av november, skriver Rett24 og Domstolsadministrasjonen.)

(Anm: Topp tiltro til myndighetene under koronapandemien. Folks tillit til norske myndigheter økte markant i koronaåret 2020. Størst tillitshopp har regjeringen, mens domstolene og Stortinget satte tillitsrekord. Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie kan smile over at regjeringen fikk høyere tillit i 2020. I august gikk «rettssikkerhetsprisen» fra Juristforbundet til «den norske rettsstaten». Prisen ble tatt imot av generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, statsminister Erna Solberg og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Det viser Ipsos' årlige tiltro-undersøkelse som ble utført i midten av november, skriver Rett24 og Domstolsadministrasjonen. Andelen som har ganske stor eller svært stor tiltro til regjeringen, økte fra 65 til 85 prosent. Det er det høyeste tallet på 15 år. Stortinget økte fra 76 til 87 prosent og er med det på et historisk høyt nivå i likhet med Forsvaret og flere departementer og institusjoner. (aftenposten.no 7.1.2021).)

- Tidligere Hjort-advokat Lise Klaveness tildeles Rettssikkerhetsprisen. (- I sin begrunnelse for å tildele Klaveness prises vises det til hennes kritiske tale på FIFA-kongressen i Doha i vår.) (- Klaveness trakk for øvrig frem advokatrollen under talen.)

(Anm: Tidligere Hjort-advokat Lise Klaveness tildeles Rettssikkerhetsprisen. Rettssikkerhetsprisen 2022 går til fotballpresident Lise Klaveness og Tromsø Idrettslag. Tidligere Hjort-advokat Lise Klaveness tildeles Rettssikkerhetsprisen Rettssikkerhetsprisen 2022 går til fotballpresident Lise Klaveness og Tromsø Idrettslag. Kvalitetsjournalistikk krever investeringer. Det opplyser Juristforbundet i en pressemelding tirsdag morgen. Klaveness, som i dag er fotballpresident, og Tromsø Idrettslag får prisen for arbeid for å fremme menneskerettighetene innen fotball og idrett generelt, ifølge Juristforbundet. I sin begrunnelse for å tildele Klaveness prises vises det til hennes kritiske tale på FIFA-kongressen i Doha i vår. (…) Klaveness trakk for øvrig frem advokatrollen under talen. (advokatwatch.no 6.9.2022).)

- Verdenskjent professor i rettspsykologi: – Drapene var grusomme og har satt et varig merke på Norge. Han advarte tidlig mot avhørene i både Baneheia-saken og Birgitte Tengs-saken. Han ble ikke hørt. Nå mener professoren at Norge må ta et oppgjør med sitt eget rettssystem.

(Anm: Verdenskjent professor i rettspsykologi: – Drapene var grusomme og har satt et varig merke på Norge. Han advarte tidlig mot avhørene i både Baneheia-saken og Birgitte Tengs-saken. Han ble ikke hørt. Nå mener professoren at Norge må ta et oppgjør med sitt eget rettssystem. Avhørseksperten Gísli H. Guðjónsson advarte mot justismord i både Birgitte Tengs-saken og Baneheia-saken. 74-åringen er en av verdens mest kjente eksperter på falske tilståelser og avhørsmetoder. Han ble for alvor kjent da vitnemålet hans bidro til at dommen mot Birmingham Six og Guildford Four ble avslørt som justismord i Storbritannia. I begge sakene ble de tiltalte presset og truet til å innrømme lovbrudd de ikke hadde begått. (aftenposten.no 24.10.2022).)

- Rettsstaten Norge får Rettssikkerhetsprisen. (- Representert ved stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, statsminister Erna Solberg, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie og generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen.) (– Det er det gode samspillet mellom aktørene vi ville fremheve, sier jurylederen, som er forberedt på kritikk.)

(Anm: Rettsstaten Norge får Rettssikkerhetsprisen. Den norske rettsstaten, representert ved lederne av de fire statsmakter, tildeles Rettssikkerhetsprisen 2020 for sin håndtering av koronakrisen. – Det er det gode samspillet mellom aktørene vi ville fremheve, sier jurylederen, som er forberedt på kritikk. (…) I år går prisen til ingen ringere enn rettsstaten Norge, representert ved stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, statsminister Erna Solberg, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie og generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen. De tar imot prisen på vegne av de fire statsmaktene som til sammen utgjør rettsstaten Norge. (…) Krisehåndtering og koronalov Juryen begrunner årets valg med måten rettsstaten har håndtert koronakrisen på. Pandemien har bidratt til å sette rettssikkerhetsspørsmål på agendaen, bl.a. debatten om koronaloven. Juryleder Anine Kierulf sier denne loven er et eksempel på noe som både kan hylles og kritiseres. (…) Juryen fremhever samspillet mellom rettsstatens ulike aktører som avgjørende for årets prisutdeling. Sammen har folket, institusjonene, byråkratene, mediene, sivilsamfunnet og fagmiljøene spilt hverandre bedre framfor å gå i vranglås. (…) Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2020 har bestått av Anine Kierulf (leder), Jon Wessel-Aas, Anders Anundsen, Eirin Eikefjord og Susann Funderud Skogvang. Vedlagt juryens begrunnelse, oversikt over tidligere vinnere og kriteriene for Rettssikkerhetsprisen. Rettssikkerhetsprisen 2020 Juryens begrunnelse (juristforbundet.no 3.9.2020).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Departementene og underliggende etaters krisehåndtering (mintankesmie.no).)

- Advokatenes partnerlønn til værs på fem år – kundene reagerer på høye timepriser. De best betalte advokatene har 50 prosent lønnsvekst på under fem år. (– Det er ingen tvil om at timesatser på over 5000 kroner per time gir svært høye marginer, sier Joakim Marstrander i EY Law.)

(Anm: Advokatenes partnerlønn til værs på fem år – kundene reagerer på høye timepriser. De best betalte advokatene har 50 prosent lønnsvekst på under fem år. – Det er ingen tvil om at timesatser på over 5000 kroner per time gir svært høye marginer, sier Joakim Marstrander i EY Law. Joakim Marstrander, leder for advokatene i EY, har fått gjennomført en undersøkelse som viser at kundene reagerer på høye timepriser fra advokatstanden. De best betalte partnerne har hatt en lønnsvekt på inntil 50 prosent i en femårsperiode. (dn.no 8.12.2019).)

- Hegnar: – Det er forskjell på advokater og vi betaler gjerne.

(Anm: Hegnar: – Det er forskjell på advokater og vi betaler gjerne (dn.no 31.1.2020).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Toppadvokater tar 6.250 kroner timen. (- Advokatutgiftene har eksplodert og alle domstolene sliter med skyhøye saksomkostninger.) (- I Norge står de fem største advokatfirmaene for mye av verdiskapningen: Dette omfatter blant annet BAHR, Schjødt, Wiersholm og Thommessen.)

(Anm: Toppadvokater tar 6.250 kroner timen. Advokatutgiftene har eksplodert og alle domstolene sliter med skyhøye saksomkostninger. I de største advokatfirmaene tar toppadvokatene nå opptil 6.250 kroner i timen. Det er mange grunner til at kostnadene i retten har eksplodert, slik Finansavisen har omtalt i flere oppslag. Saksomkostningene i Borgarting lagmannsrett er tredoblet på ti år, fra 2007 til 2017, og prislappen er nå på nærmere 400.000 kroner. – Størrelsen på sakskostnadene er først og fremst et politisk spørsmål, sier flere advokater Finansavisen har vært i kontakt med. Men det er ikke bare det. Managing partner Morten Goller i Wiersholm mener byråkrati drar opp prisen 6.250 kroner I Norge står de fem største advokatfirmaene for mye av verdiskapningen: Dette omfatter blant annet BAHR, Schjødt, Wiersholm og Thommessen. Det er også om de største advokatfirmaene Finansavisen får opplyst at timeprisen har passert 6.000 kroner med god margin. En partner sier det slik: – Spørsmålet er: Hva skal en advokat tjene? Når det viser seg at advokatene har 15-20 millioner kroner i året, og det er inntil 2.500 timer. I noen av de små, men fortsatt svært profesjonelle firmaene, tar de kanskje halvparten av prisen. (finansavisen.no 20.1.2020).)

- Mener byråkrati drar opp prisen.

(Anm: Mener byråkrati drar opp prisen. Ifølge managing partner Morten Goller i advokatfirmaet Wiersholm er EØS-regelverk, internasjonalisering og byråkrati med på å dra opp saksomkostningene i retten. (…) – Hva tror du har bidratt til at sakskomkostningene har økt så mye? – Noe kan skyldes at det er flere problemstillinger å forholde seg til nå enn før, blant annet som følge av EØS-regelverket og øvrig internasjonalisering. Nav-saken er et eksempel som viser at internasjonaliseringen av jussen har gjort den betydelige mer kompleks, sier managing partner Morten Goller i advokatfirmaet Wiersholm, og legger til: – Høyesterett selv krever at advokatene stiller godt forberedt, ikke bare når det gjelder norsk rett, men også med tanke på mulige internasjonale spørsmål, samt rettsstillingen i utlandet. Bruker for mye tid Han trekker også frem at en mer komplisert saksgang har gjort det dyrere å benytte seg av rettsapparatet. – Byråkrati i saksgangen er også en faktor som kan ha bidratt. Dessuten kan det konstateres at tvisteloven ikke er blitt den forenklingen man håpet på. At det kan ta svært lang tid å få en sak opp for lagmannsretten vil også virke inn, det blir lett nødvendig å gjenta mye av forberedelsene, sier Goller. – Hva kan man gjøre for å snu utviklingen? – Det er fortsatt mye å hente i de saksforberedende møtene, hvor dommerne ikke bare bør kunne ganske mye om saken, men også gi beskjed om hva de tenker er viktig. Dersom dommere er tilbakeholdne med dette, blir det vanskeligere å spisse saken tidlig. Vi tror det brukes mye tid utenfor sakens kjerne som kunne vært avklart i forkant, sier han. (finansavisen.no 25.12.2020).)

- Wiersholm-partner gikk på salærsmell – fikk advokatregningen sin barbert med 79 prosent. (- En boligkjøper krevde 150.000 kroner i erstatning fra eiendomsmeglerfirmaet.) (- Sendte inn en sakskostnadsoppgave til retten på 387.200 kroner. (-  Inkludert merverdiavgift endte regningen på totalt 484.000 kroner, for 119 timers arbeid.) (- Retten skriver i dommen at sakskostnadskravet eksklusive merverdiavgift er 2,5 ganger høyere enn tvistesummen i saken.)

(Anm: Wiersholm-partner gikk på salærsmell – fikk advokatregningen sin barbert med 79 prosent. Wiersholm-partner Hans Augun Parmann (39) vant rettssaken for sin klient, men gikk selv på en saftig salærsmell. Hans Augun Parmann, partner i advokatfirmaet Wiersholm, representerte en boligkjøper i en sivilsak i Asker og Bærum tingrett i slutten av oktober. Saken ble ført av advokatfullmektig Marius Grenness i samme firma. En boligkjøper krevde 150.000 kroner i erstatning fra eiendomsmeglerfirmaet Fram Eiendomsmegling, som var ansvarlige for salget av leiligheten, og forsikringsselskapet deres Tryg Forsikring. Det endte med at Parmann og hans klient vant saken. Parmann sendte inn en sakskostnadsoppgave til retten på 387.200 kroner. Inkludert merverdiavgift endte regningen på totalt 484.000 kroner, for 119 timers arbeid. Retten skriver i dommen at sakskostnadskravet eksklusive merverdiavgift er 2,5 ganger høyere enn tvistesummen i saken. «I seg selv innebærer et slikt kostnadskrav langt å overstige hva som anses som proporsjonalt og begrunner en nedsettelse,» står det i dommen. (dn.no 22.11.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Advokater som er lovgivere står overfor interessekonflikter.

(Anm: Advokater som er lovgivere står overfor interessekonflikter. (Lawyers who are legislators face conflicts.) En lovgiver arbeidet som advokat for et konstruksjons- og broleggingsfirma som hadde statlige veikontrakter. På samme tid ledet han komitéen som fastsatte transportpolitikken. (boston.com 4.7.2011).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Lovavdelingen konkluderer med at finansministeren kan instruere Norges Bank.

(Anm: Lovavdelingen konkluderer med at finansministeren kan instruere Norges Bank. Lovavdelingen utgjør et elitelag av jurister i norsk forvaltning og deres vurderinger veier svært tungt. (dn.no 21.8.2020).)

- Staten ligger an til kjempetap på John Fredriksens riggeventyr. (- Eksponeringen er på nær syv milliarder kroner.) (- Nå slipper ikke bankene unna store tap, og først i rekken er den norske stat gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek).)

(Anm: Staten ligger an til kjempetap på John Fredriksens riggeventyr. Gjennom lånegarantier har den norske stat blitt den suverent største kreditoren til John Fredriksens konkurstruede riggselskap Seadrill. Eksponeringen er på nær syv milliarder kroner. John Fredriksen er største eier i Seadrill, som har søkt om konkursbeskyttelse i USA for andre gang siden 2017. Nå slipper ikke bankene unna store tap, og først i rekken er den norske stat gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek). (dn.no 14.2.2021).)

- Prisen for denne 51 siders rapporten kom på 14 millioner kroner. Smitten om bord på Hurtigruten i fjor påførte rederiet 30 millioner kroner i direkte kostnader. (- Styret i rederiet hentet derfor alt i starten av august i fjor inn eksterne granskere. Jobben gikk til advokatfirmaet Wiersholm og Veritas. Nå er regningen for den 51 sider lange rapporten klar: Den kom på 14 millioner kroner.)

(Anm: Prisen for denne 51 siders rapporten kom på 14 millioner kroner. Smitten om bord på Hurtigruten i fjor påførte rederiet 30 millioner kroner i direkte kostnader. Nær halvparten av dette er prisen på rapporten fra eksterne granskere. Kronene løper fort når et selskap må bestille en ekstern granskningsrapport (se faktaboks). Hurtigruten opplevde store utbrudd med korona under to seilaser med MS Roald Amundsen i slutten av juli i fjor. Totalt ble 42 medlemmer av besetningen og 29 passasjerer smittet. Ganske snart blåste det opp til full storm rundt måten rederiet håndterte situasjonen. Styret i rederiet hentet derfor alt i starten av august i fjor inn eksterne granskere. Jobben gikk til advokatfirmaet Wiersholm og Veritas. Nå er regningen for den 51 sider lange rapporten klar: Den kom på 14 millioner kroner. (…) Én direktør gikk Advokat Jan Fougner la frem rapporten 17. september i fjor. Den inneholdt mye kritikk av rutiner og prosesser. Men granskerne styrte helt klar av å plassere ansvar på noen i ledelsen. (e24.no 3.5.2021).)

- Wiersholm bisto Hurtigruten med å finansiere MS «Roald Amundsen» og MS «Fridtjof Nansen». Nå skal advokatfirmaet granske smitteutbruddet.

(Anm: Wiersholm bisto Hurtigruten med å finansiere MS «Roald Amundsen» og MS «Fridtjof Nansen». Nå skal advokatfirmaet granske smitteutbruddet. Det fremkommer i en børsmelding fredag formiddag. I2017 bisto Wiersholm Hurtigruten med finansieringen av MS «Roald Amundsen» og «MS Fridtjof Nansen» gjennom en lånefasilitet fra Eksportkreditt, med Giek, Citibank og DNB. Nå skal advokatfirmaet altså bistå i den eksterne granskningen av smitteutbruddet om bord på Hurtigruten. (dn.no 7.8.2020).)

- Ber Høie redegjøre på nytt etter at helsetoppene visste om «stor sannsynlighet» for smitteutbrudd.

(Anm: Ber Høie redegjøre på nytt etter at helsetoppene visste om «stor sannsynlighet» for smitteutbrudd. To døgn før Hurtigrutens «Roald Amundsen» la til kai i Tromsø, ble helsetoppene varslet. Likevel fikk passasjerene gå i land. Hvorfor grep ingen inn? SV vil nå til bunns i saken. (dagbladet.no 5.3.2021.)

- Bahr-advokat i innlegg om Tangen-saken: Det avtalte systemet er juridisk og praktisk forsvarlig. Interessekonflikter er i seg selv ikke ulovlig, men de må håndteres i samsvar med de regler som gjelder for partene. De avtalte løsningene er fullt ut «etter læreboken». (- Advokatfirmaet Bahr og forfatteren har vært engasjert av Norges Bank på elementer av saken. Innlegget står for forfatterens egen regning.)

(Anm: Peter Hammerich, advokat og partner i Advokatfirmaet Bahr as, leder for firmaets markedsgruppe for kapitalforvaltning og private equity. Innlegg. Bahr-advokat i innlegg om Tangen-saken: Det avtalte systemet er juridisk og praktisk forsvarlig. Interessekonflikter er i seg selv ikke ulovlig, men de må håndteres i samsvar med de regler som gjelder for partene. De avtalte løsningene er fullt ut «etter læreboken». Advokatfirmaet Bahr og forfatteren har vært engasjert av Norges Bank på elementer av saken. Innlegget står for forfatterens egen regning. (db.no 6.8.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- ADVOKATGUIDEN.NO. Nettsted lar deg rangere norske advokater anonymt. (- Advokatguiden.no er denne uken lansert i betautgave.)

(Anm: ADVOKATGUIDEN.NO. Nettsted lar deg rangere norske advokater anonymt. Skal omfatte mer enn 10.000 jurister som praktiserer i Norge. Det nye nettstedet lar besøkende søke opp og rangere advokater etter en rekke kriterier, som blant annet ferdigheter, kvalitet på arbeidet, tilgjengelighet og kommunikasjon. Advokatguiden.no er denne uken lansert i betautgave. Det skiltes med at de allerede har registrert mer enn 10.000 advokater. I skrivende stund er knapt noen av dem oppført med vurderinger. I en pressemelding hevder selskapet bak at de tydelig er inspirert av reiselivstjenesten Tripadvisor. – Målet er å lage Tripadvisor for advokatbransjen. Vi starter i Norge, men i løpet av de neste to årene er målsettingen å være til stede i alle nordiske land, sier gründer Erling Løken Andersen. Vi synes initiativet minner mer om nettstedet Legelisten.no, som helt siden 2012 har latt brukere dele erfaringer om fastleger, senere også tannleger, psykologer med flere. (digi.no 1.5.2020).)

- Personvern-advokat tror Høyesterett vil ta legenes sak. (- Nåløyet for å få tatt opp en sak i Høyesterett er smalt – men advokat Marianne Lutterloh Ljones som jobber med personvernsaker i advokatfirmaet Arntzen de Besche tror det kan bli aktuelt.)

(Anm: Personvern-advokat tror Høyesterett vil ta legenes sak. Marianne L. Ljones i advokatfirmaet Arntzen de Besche tror det er sannsynlig at Høyesterett vil ta stilling til saken om nettstedet Legelisten. VIL HA NY BEHANDLING: Legeforeningen har anket saken om anonyme kommentarer på nett til Høyesterett. Legeforeningen har ønsket en generell reservasjonsrett mot omtale på nettstedet Legelisten. Foreningen gikk til sak mot staten i 2019 for å oppnå dette, men har siden tapt saken i både tingretten og lagmannsretten. Lagmannsretten landet på at Legelisten og pasienters ytringsfrihet og interesse av publiseringene veier tyngre enn helsepersonells interesser og rett til privatliv. Nylig anket legene saken til HøyesterettOgså motparten, ved lederen i Personvernnemda, og daglig leder i Legelisten, har ment at det ville være interessant å få saken tatt opp på ny. Nåløyet for å få tatt opp en sak i Høyesterett er smalt – men advokat Marianne Lutterloh Ljones som jobber med personvernsaker i advokatfirmaet Arntzen de Besche tror det kan bli aktuelt. – Jeg tror det er sannsynlig at Høyesterett vil ta saken, sier Ljones til Dagens Medisin.  (dagensmedisin.no 18.3.2021).)

- Tapte saken i Høyesterett. Legeforeningen fikk ingen støtte i Høyesterett i saken om nettstedet Legelisten.

(Anm: Tapte saken i Høyesterett. Legeforeningen fikk ingen støtte i Høyesterett i saken om nettstedet Legelisten. Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen sier at foreningen tar dommen til etterretning. Legeforeningen gikk til søksmål mot staten ved Personvernnemnda i 2019 for å få gjennomslag for at leger skal ha en generell rett til å reservere seg mot omtale på nettstedet Legelisten. Borgarting lagmannsrett landet på at Legelisten og pasienters ytringsfrihet og interesse av publiseringene veide tyngre enn helsepersonells interesser og rett til privatliv. Foreningen anket og fikk saken tatt opp i Høyesterett i slutten av november. (dagensmedisin.no 8.12.2021).)

- Tapte ankesak om Legelisten – men slipper å betale omkostninger på grunn av tvil. (- Legeforeningen fikk ikke støtte for sitt syn om nettstedet Legelisten i Borgarting lagmannsrett, men slipper å betale saksomkostninger.)

(Anm: Tapte ankesak om Legelisten – men slipper å betale omkostninger på grunn av tvil. Legeforeningen fikk ikke støtte for sitt syn om nettstedet Legelisten i Borgarting lagmannsrett, men slipper å betale saksomkostninger. I 2019 gikk Legeforeningen til sak mot staten, etter et vedtak i Personvernnemda. Foreningen mener at helsepersonell bør kunne reservere seg mot at det legges ut vurderinger av dem på nettstedet Legelisten.no. Men foreningen fikk ikke støtte for sitt syn i Oslo tingrett, og ble idømt å betale for statens saksomkostninger. Foreningen anket dommen. Nå har Borgarting lagmannsrett behandlet saken. Dommen, som Dagens Medisin har fått innsyn i, viser at Staten ved Personvernnemda vinner saken. Lagmannsretten finner at Legelisten og pasienters ytringsfrihet og interesse av publiseringene veier tyngre enn helsepersonells interesser og rett til privatliv. Dommen er enstemmig. (dagensmedisin.no 8.2.2021).)

- Ett advokatfirma har 17 av de 20 best betalte advokatene – og de best betalte er eksperter på olje og offshore.

(Anm: Ett advokatfirma har 17 av de 20 best betalte advokatene – og de best betalte er eksperter på olje og offshore. 17 av de 20 best betalte advokatene i landet er i advokatfirmaet Schjødt. Se oversikten med vel 700 partnere fra de 15 største partnereide firmaene. – Ingen kommentar, sier Ueland når DN ringer for å høre om hans posisjon på inntektstoppen i flere år på rad. Den andre er Schjødt-partner Dag S. Kaada (47), som hadde 26,5 millioner kroner i inntekt i fjor, mot 26 millioner kroner i 2018. Tredje størst inntekt har Pål Lieungh i Thommessen, også med olje og offshore som spesialfelt. Hans inntekt var på 23,1 millioner kroner i fjor. (dn.no 8.12.2020).)

- Erling Løken Andersen vil at klienter skal rangere advokater og fortelle hvor dyktige og udyktige de er. Bransjen er skeptisk, og Andersen er forberedt på søksmål.

(Anm: Erling Løken Andersen vil at klienter skal rangere advokater og fortelle hvor dyktige og udyktige de er. Bransjen er skeptisk, og Andersen er forberedt på søksmål. Andersen hadde en gründerkarriere på ti år bak seg da han var ferdig med jusen i juni 2015. Han fikk advokatjobb nede på Aker Brygge i et firma som primært jobber med eiendomsjus og IT-jus. (…) I Advokatguiden.no kan tidligere klienter rangerer advokatene ut fra kriterier som blant annet faglig dyktighet, kommunikasjon og pris. Advokatene får så en rangering der fem stjerner er best. (nettavisen.no 31.5.2020).)

– Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett.

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

-  Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? (- Tiden moden for forvaltningsdomstoler?)

(Anm: Hans Petter Graver, professor i jus, Universitetet i Oslo. Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? (…) Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? Det er grunn til å stille dette spørsmålet etter at domstolskommisjonen 30. september la frem sin rapport om domstolene i endring (NOU 2020:11). (…) Ikke alltid berettiget tillit Kanskje tror noen at grunnen til at så få forvaltningssaker kommer for domstolene i Norge, er at vi har en mye bedre forvaltning enn i andre land. Det er neppe forklaringen. (…) En annen forklaring kan være at vi ikke har egne forvaltningsdomstoler. Det å bringe saker inn for domstolene i Norge er komplisert og kostbart sammenlignet med prosessen i forvaltningsdomstoler. (…) Tiden moden for forvaltningsdomstoler? Flere, blant andre professor i stats- og forvaltningsrett Eivind Smith, har i lengre tid uttalt at vi bør få forvaltningsdomstoler i Norge. (aftenposten.no 7.10.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Uholdbart å være frimurer og politi. (- Kameraderi i påtalemyndigheten.) (- Det er myter rundt alle lukkede nettverk - som Frimurerlosjen.) (- Politi, påtalemyndighet og domstolene skal være uavhengige. Det skal ikke være den minste mistanke om kameraderi, det er ødeleggende for tilliten.)

- Uholdbart å være frimurer og politi. DILEMMA: Arne Johannessen leder av Politiets Fellesforbund mener det ikke bør være mulig å være frimurer og ansatte i politiet, påtalemyndigheten eller domstolen. Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund er svært kritisk til at polititjenestemenn og ansatt i påtalemyndigheten og domstolene er medlemmer av lukkede brorskap som Frimurerlosjen. - Jeg kjenner ikke saken hvor politiførstebetjent Roy Riksvold har slått alarm. Derfor avventer jeg en grundig etterforskning fra Spesialenheten for politisaker, sier Arne Johannessen til Dagbladet. - Uholdbart Men på prinsipielt grunnlag mener Johannessen at det uholdbart at ansatte i politiet, påtalemyndigheten eller domstolene er medlemmer av lukkede organisasjoner. - Det er myter rundt alle lukkede nettverk - som Frimurerlosjen. Vi har stadig debatter om kameraderi og antydninger at medlemmer av brødreskapene hjelper hverandre. Det har vi også eksempler på fra ansettelser i politiet, sier Johannessen. (…) - Politi, påtalemyndighet og domstolene skal være uavhengige. Det skal ikke være den minste mistanke om kameraderi, det er ødeleggende for tilliten. Samtidig forstår Johannessen de som sier at det er uproblematisk å være frimurer. (dagbladet.no 19.5.2013).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Nettverkskorrupsjon. (- Økonomisk og politisk.) (- Økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.) (- Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse.)

(Anm: JAN BORGEN, generalsekretær Transparency International. Nettverkskorrupsjon. (…) Økonomisk og politisk. (…) Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst. (…) Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse. (…) Der det er korrupsjon trives snevre, private interesser - og omvendt (aftenposten.no 16.2.2008).)

(AnmHabilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Slingerland, Willeke. Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted. Its meaning and significance in corruption and network theory and the consequences for (EU) policy and law (Summary). ISBN 978-94-6236-880-4 (research.vu.nl - Published - 2018).) (researchgate.net) (PDF)

- Bernt svarer: Frimurere kan være inhabile.

(Anm: Bernt svarer: Frimurere kan være inhabile. Hvis frimurere er forpliktet gjennom medlemskapet til å gi særlig hjelp til andre frimurere, blir både ansatte og politikere som er med i Frimurerlosjen inhabile, advarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i sin ukentlige spalte. (kommunal-rapport.no 29.2.2016).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina.

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren har snakket med kilder i Ukraina som hevder utbetalingen skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. Cohen selv benekter påstanden. (abcnyheter.no 23.5.2018).)

- Advokat-leder reagerer på VG-avsløring: – Dette er helt forferdelig. (- Sånn kan vi ikke ha det.) (- En som nylig er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet bør ikke kunne lede et advokatfirma, mener Advokatforeningen, i kjølvannet av VGs avsløring om Advokatfirmaet Rogstad.) 

(Anm: Advokat-leder reagerer på VG-avsløring: – Dette er helt forferdelig. Sånn kan vi ikke ha det. En som nylig er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet bør ikke kunne lede et advokatfirma, mener Advokatforeningen, i kjølvannet av VGs avsløring om Advokatfirmaet Rogstad. – Jeg tar sterkt avstand fra dette, gitt at det er riktig, sier advokat Marius O. Dietrichson. Han sikter til VGs sak lørdag, hvor det kommer frem at bedrageridømte Afzzal Ghauri styrer Advokatfirmaet Rogstad. Ghauri bygget opp firmaet samtidig som han sonet fengselsstraffen sin. Dietrichson leder Advokatforeningens forsvarergruppe. Vil ha vandelskrav til ledere i advokatfirma Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen legger seg på samme linje: Smith trekker særlig frem tre bekymringer, med bakgrunn i opplysningene som kommer frem i VGs artikkel. 1. De reelle eierstrukturene i advokatbransjen må gjenspeiles. 2. Det bør stilles krav om vandel og skikkethet til de som skal eie, lede eller sitte i styret i et advokatfirma. 3. Det bør bli et strengere tilsyn med advokatfirmaene. – Mener Tilsynsrådet at de trenger ytterligere virkemidler for å gjøre dette, så jeg mener jeg det er viktig at Departementet raskt vurderer dette. (vg.no 8.2.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Han bygget et advokatfirma frontet av profilerte advokater. (- Samtidig sonet han for et av norgeshistoriens største lånebedragerier.)

(Anm: Han bygget et advokatfirma frontet av profilerte advokater. Samtidig sonet han for et av norgeshistoriens største lånebedragerier. Mannen som bygget et advokatkontor fra fengsel. AFZZAL GHAURI (38) hadde vært uforsiktig. Noen hadde sett ham dra en stripe kokain i bilen den mandagskvelden i 2019, selv om det var oktober og mørkt ute. Da politiet dukker opp, er motoren i gang, lysene på og musikken durer. I passasjersetet finner betjentene et mangeårig medlem av den kriminelle gjengen Young Guns, blant annet dømt for å banke opp et vitne i en straffesak. (vg.no 8.2.2020).)

(Anm: Tolkeselskapets millionkupp. (vg.no 22.2.2020).)

- 70-åring frifunnet for menneskehandel i Lime-saken.

(Anm: 70-åring frifunnet for menneskehandel i Lime-saken. Fredag kom den første dommen etter lagmannsrettens behandling av norgeshistoriens største menneskehandelssak. Da ble en 70 år gammel mann frifunnet for menneskehandel. LIME: Dagligvareforretningene ble stengt etter at politiet rullet opp det som er norgeshistoriens største menneskehandelssak i 2014. Den svært omfattende Lime-saken har pågått siden 2014, og det er nå seks år siden straffesaken mot 13 personer startet i Oslo tingrett. 12 personer ble i tingretten dømt til fengsel for menneskehandel, bedrageri og brudd på mafiaparagrafen i saken. Dommen ble anket, og i desember ble ankesaken ferdig behandlet i lagmannsretten. Fredag kom den aller første domsslutningen. En av mennene som er tiltalt for grov menneskehandel er nå frifunnet på alle punkter knyttet til menneskehandel. (tv2.no 20.6.2021).)

- Domstol krever tilbake penger fra advokat. Tolkeselskapets regninger til domstolen utløste Økokrim-etterforskning.

(Anm: Domstol krever tilbake penger fra advokat. Tolkeselskapets regninger til domstolen utløste Økokrim-etterforskning. Nå krever Oslo tingrett penger tilbake fra en av advokatene som brukte selskapet. VG har avdekket at Advokatfirmaet Rogstads forsvarere har gitt oppdrag for en millionsum til et omstridt tolkeselskap i Lime-saken. Advokat Morten Kjensli har nå fått krav om å delvis tilbakebetale en regning fra Aba Consulting, for tolkearbeid han satt sitt godkjentstempel på. Av regningen på nærmere 160.000 kroner, som først ble utbetalt av Oslo tingrett, vil de nå ha tilbake 37.332 kroner. (vg.no 16.1.2021).)

- Advokatfirma solgte råd til bomselskapet for 2,7 mill. – så ble de hyret som uavhengige granskere. Bomselskapets eiere visste ikke at de innleide granskerne også var Ferdes advokatforbindelse. Nå mener jusekspert at granskingen kan være ulovlig. (- Jobben ble gitt til advokatfirmaet Kluge. 4. desember presenterte Kluge rapporten på et pressemøte i Bergen. Tittelen på presentasjonen var «Uavhengig objektiv vurdering av forhold i Ferde».)

(Anm: Advokatfirma solgte råd til bomselskapet for 2,7 mill. – så ble de hyret som uavhengige granskere. Bomselskapets eiere visste ikke at de innleide granskerne også var Ferdes advokatforbindelse. Nå mener jussekspert at granskingen kan være ulovlig. Etter flere NRK-avsløringer de siste månedene bestilte styret i bomselskapet Ferde tidligere i høst en gransking av seg selv. Jobben ble gitt til advokatfirmaet Kluge. 4. desember presenterte Kluge rapporten på et pressemøte i Bergen. Tittelen på presentasjonen var «Uavhengig objektiv vurdering av forhold i Ferde». Rapporten konkluderte med brudd på personvernregler og habilitetsregler. Utover det, fastslo granskerne at det ikke var andre kritikkverdige eller lovstridige forhold i Ferde. Det var ifølge granskerne helt i orden at Ferde-ansatt Jonny Bratseth og senere hans kone fakturerte bomselskapet for til sammen 1,8 millioner kroner uten anbud. Kluges advokater fant heller ingen problemer med at bomsjef Trond Juvik styrte et skatteinnkrevingsprosjekt i Kongo innenfor bomselskapets arbeidstid. På en pressekonferanse der funnene ble lagt frem, uttalte styreleder i Ferde, Paul Magne Nilsen: – Jeg vil bare si at jeg som styreleder i Ferde er lettet over at rapporten ikke har vist flere alvorlige funn, og at vi som selskap kommer mye bedre ut enn jeg sant å si hadde fryktet. (nrk.no 17.12.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Advokatene støtter hemmelighold fullt ut.

(Anm: Advokatene støtter hemmelighold fullt ut. Åpenhet. Straffansvar for lokalpolitikere, hemmelige sakslister og lukkete møter med kommuneadvokaten. Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Jens Johan Hjort og Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Det framgår av høringsuttalelsen fra Advokatforeningen, som er signert foreningens leder og eks-ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort (H). (kommunal-rapport.no 13.10.2016).)

(Anm:  CHRISTINA STEIMLER, partner og daglig leder i Indem Advokatfirma AS.  Advokatene har et samfunnsansvar. Advokatbransjen er en konservativ bransje preget av kollegial lojalitet. Det er mange som snakker om urimelige advokatpriser, men få som faktisk gjør noe med det. (vg.no 29.4.2016).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013)

- Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år.

(Anm: Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år. I fjor sommer avdekket Gjermund Aasbrenn hvordan sakskostnadene i Høyesterett var skutt i været. Nå har han sett nærmere på underrettene. I august i fjor omtalte Rett24 en analyse gjort av daværende høyesterettsdommer Clement Endresen og utreder Gjermund Aasbrenn. Den viste en dramatisk vekst i advokatenes salærkrav, 126 prosent på ti år. (…) Den voldsomme kostnadsveksten er kommet i perioden etter at den nye tvisteloven ble innført, til tross for at ett av formålene med den nye loven var nettopp å redusere sakskostnadene. I forarbeidene skrev departementet: «Kostnadsnivået i sivile saker må dempes. (rett24.no 17.1.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler.

(Anm: Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler. Kapitalbeskatningen bør evalueres, mener professor Annette Alstadsæter. Annette Alstadsæter er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, og leder av Senter for skatte- og adferdsforskning. (dn.no 18.12.2019).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

– Norge behandler psykiatriske pasienter verre enn varetektsfanger. (– Men rent faktisk er muligheten til å klage svært begrenset, sier sivilombudsmann og jurist Aage Thor Falkanger og førsteamanuensis Marius Storvik ved jurdisk fakultet på Universitetet i Tromsø.)

(Anm: – Norge behandler psykiatriske pasienter verre enn varetektsfanger. (…) Men rent faktisk er muligheten til å klage svært begrenset, sier sivilombudsmann og jurist Aage Thor Falkanger og førsteamanuensis Marius Storvik ved jurdisk fakultet på Universitetet i Tromsø. Les hvorfor psykiatriske pasienter ikke klager på tvangsbruk og skjerming.) (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

– Klassisk at tvangsbruken øker i forbindelse med vaktskifter.

(Anm: – Klassisk at tvangsbruken øker i forbindelse med vaktskifter. – Mange av de som har tatt kontakt med oss sier at det ikke var tvangen i seg selv, men at det var måten den ble brukt på – som de sitter igjen med i ettertid, sier generalsekretæren i Rådet for psykisk helse. Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, sier at det er nødvendig å se på hva som skjer rett før tvang blir tatt i bruk. Det har de siste årene vært en økning i bruk av tvang innen psykisk helsevern. – Det som er klassisk er at tvangsbruken øker i forbindelse med vaktskifter, ferieperioder og i perioder hvor det er mange vikarer inne – samtidig som det er liten grad av kvalifiserte fagpersoner tilstede, sier Gundersen. (dagensmedisin.no 25.10.2021).)

- Advokater krevde full kjøling i lokalene om natten.

(Anm: Advokater krevde full kjøling i lokalene om natten. Et advokatfirma krevde midlertidig forføyning mot Thongård AS etter en strid om avkjølt luft. Blant kravene var at klimaanlegget skulle levere avkjølt luft om natten. STRID: Olav Thons selskap Thongård har vært i retten etter strid om for varme lokaler. (estatenyheter.no 26.8.2019).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Advokater tangerer bundrekord i ny troværdighedsmåling.

(Anm: Advokater tangerer bundrekord i ny troværdighedsmåling. Det er tilsyneladende ikke lykkedes advokaterne at forbedre branchens troværdighed i det forgangne år. Ny måling viser, at de ligesom sidste år befinder sig i den tunge ende blandt 26 forskellige professioner. "Det er et langt sejt træk at flytte på et omdømme," lyder det fra Danske Advokater over for AdvokatWatch. (advokatwatch.no 27.8.2019).)

- Rettssikkerheten i Norge er relativ. (- Fru Justitia løfter på bindet for øynene, og hun vurderer deg.) (- Dersom du tror noe annet, tillater jeg meg å hevde at du er naiv.)

(Anm: Advokat Sebastian Garstecki. Godt nok for en polakk. Har polakkene det bra i Norge? «Godt nok», mener mange. Har polakkene det bra i Norge? Det kommer an på hvem du sammenligner med, og hvem du spør. Noen vil si at polakker i Norge har det «godt nok», og det er jo «bare er en polakk», slik som NRK Brennpunkt viser i sin dokumentar. «Altså godt nok for en polakk som kom hit for å jobbe. Han bør ta til takke med det vi tilbyr. Liker han det ikke, kan han jo bare reise hjem.» Rettssikkerheten i Norge er relativ Vi i Norge liker å være best i verden i det meste. Men er vi det? Kanskje vi bare er «gode nok»? Politiet i Brennpunktprogrammet «Berre ein polakk» var selv av den oppfatning at de gjorde «god nok» etterforskning. De mente at bevisene var gode nok til å få en polsk mann dømt. Derfor tok de ut tiltale. Heldigvis tok de feil. Fru Justitia løfter på bindet for øynene, og hun vurderer deg. Dersom du tror noe annet, tillater jeg meg å hevde at du er naiv. Fru Justitia løfter på bindet for øynene, og hun vurderer deg. (nrk.no 24.2.2015).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Ut med dommeren, inn med roboten? (- Bindet over øynene på fru Justitia, symbolet på lov og rett, symboliserer upartiskhet. Når maskiner nå trer inn i rettssalene, er hensikten å sikre rettferdighet og likebehandling.)

(Anm: Ut med dommeren, inn med roboten? | Camilla AC Tepfers, partner og medgründer inFuture - Håkon Haugli, Innovasjon Norge. Fremtidens dommere har antagelig maskinen som kollega. Bindet over øynene på fru Justitia, symbolet på lov og rett, symboliserer upartiskhet. Når maskiner nå trer inn i rettssalene, er hensikten å sikre rettferdighet og likebehandling. Roboter er faktabaserte og nøytrale, men de er ikke upartiske. Forskning viser at menneskelige dommere lar seg påvirke av irrelevante faktorer, men det gjelder også maskiner – som hverken er bedre eller verre enn (den menneskelige) programmeringen som ligger bak. (aftenposten.no 26.10.2019).)

- BA OM UNNSKYLDNING: Statsminister Erna Solberg ba om unnskyldning til «tyskerjentene» på vegne av regjeringen.

(Anm: – Jeg er takknemlig for unnskyldningen. Reidar Gabler hadde en mor som ble sammen med en tysk soldat under krigen. I dag ba statsminister Erna Solberg om unnskyldning til «tyskerjentene» på vegne av regjeringen. BA OM UNNSKYLDNING: Statsminister Erna Solberg ba om unnskyldning til «tyskerjentene» på vegne av regjeringen. (…) – Flere tusen kvinner som ble kalt «tyskerjenter» eller «tyskertøser» ble internert, fratatt statsborgerskap og sendt ut av landet. Uten lov og dom. Norske myndigheter behandlet dem på en uverdig måte. Rettsstaten sviktet dem, sier statsminister Erna Solberg (H). Det følger forskningsmidler, men ikke personlige erstatningsbeløp med unnskyldningen. Samtidig trekker Solberg fram at dette vil gjøre det lettere å få billighetserstatning. (nrk.no 17.10.2018).)

(Anm: Aftenposten mener: Norge måtte si unnskyld til «tyskerjentene.  Statsminister Erna Solberg (H) unnskyldte onsdag norske myndigheters behandling av «tyskerjentene». (…) For oss som samfunn var unnskyldningen helt nødvendig. (aftenposten.no 17.10.2018).)

- Fri rettshjelp: Dagbladet mener: Rettsstaten svikter de svakeste. Den frie rettshjelpen er underfinansiert.

(Anm: Fri rettshjelp: Dagbladet mener: Rettsstaten svikter de svakeste. Den frie rettshjelpen er underfinansiert. Fri rettshjelp er en grunnpilar i enhver rettsstat. Fordi vi er like for loven, skal ikke svak økonomi være et hinder for å kreve sin rett. Fellesskapet er ansvarlig for å sikre at slike ordninger er gode nok til at vi ikke får klasseskiller i rettssystemet. Direktørens sønn og den uføres datter skal kunne møte like sterkt i norske rettssaler. Selv om nesten samtlige norske politikere kan tale varm om slike idealer, mangler de vilje til å finansiere dem. Den frie rettshjelpen er over flere år forsøkt svekket av Solberg-regjeringen. Gode intensjoner om mulighetslikhet, er oversatt til kraftige kuttforslag. Seinest i mai omtalte vi regjeringens mekaniske kutt på 87,1 millioner kroner av bevilgningene til fri rettshjelp. Et tydelig bevis på behovet for mer penger til fri rettshjelp, er den sprengte kapasiteten i organisasjoner som daglig tetter hullene i det statelige apparatet. Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er en av dem. Siden 1979 har JURK hjulpet over 50 000 utsatte kvinner, mange av dem med lav inntekt og forsørgeransvar, som iblant også er ofre for vold og mishandling. (dagbladet.no 17.10.2018).)

- Vil gjøre advokatene til politiske kommissærer. Advokatforeningen og regjeringen krever at advokater takker nei til oppdrag som kan tenkes å krenke noens menneskerettigheter.

(Anm: Innlegg. Steinar Mageli, Øivind Østberg og Brynjar Østgård, advokater Vil gjøre advokatene til politiske kommissærer. Advokatforeningen og regjeringen krever at advokater takker nei til oppdrag som kan tenkes å krenke noens menneskerettigheter. Tygg litt på den. En fri og uavhengig advokatstand er en grunnpilar i en rettsstat. Denne bør ikke settes i fare selv om det er Advokatforeningen som i et anfall av ureflektert entusiasme fremmer et forslag som innebærer nettopp det. Den Norske Advokatforening foreslår – uten at det har vært nevneverdig debatt – å innføre en ny bestemmelse i «Regler for god advokatskikk» som forutsetter at advokatene frasier seg oppdrag som medfører krenkelse av noens menneskerettigheter, eller risiko for det. Bestemmelsen knytter seg opp mot FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, der FN tar initiativ til å flytte ansvaret for etterlevelse av menneskerettsideologien over på private aktører. Bestemmelsen knytter seg opp mot FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, der FN tar initiativ til å flytte ansvaret for etterlevelse av menneskerettsideologien over på private aktører. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

-  Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? (- Tiden moden for forvaltningsdomstoler?)

(Anm: Hans Petter Graver, professor i jus, Universitetet i Oslo. Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? (…) Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? Det er grunn til å stille dette spørsmålet etter at domstolskommisjonen 30. september la frem sin rapport om domstolene i endring (NOU 2020:11). (…) Ikke alltid berettiget tillit Kanskje tror noen at grunnen til at så få forvaltningssaker kommer for domstolene i Norge, er at vi har en mye bedre forvaltning enn i andre land. Det er neppe forklaringen. (…) En annen forklaring kan være at vi ikke har egne forvaltningsdomstoler. Det å bringe saker inn for domstolene i Norge er komplisert og kostbart sammenlignet med prosessen i forvaltningsdomstoler. (…) Tiden moden for forvaltningsdomstoler? Flere, blant andre professor i stats- og forvaltningsrett Eivind Smith, har i lengre tid uttalt at vi bør få forvaltningsdomstoler i Norge. (aftenposten.no 7.10.2020).)

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren har snakket med kilder i Ukraina som hevder utbetalingen skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. Cohen selv benekter påstanden. (abcnyheter.no 23.5.2018).)

- Hvorfor bevare ordninger som fører til inhabilitet, uforutsigbarhet, overdreven lobbyvirksomhet og dårlige beslutninger? (- At forvaltningen skjer av byråkrater eller fagfolk, gir mer profesjonelle avgjørelser, mer likebehandling, ryddigere prosesser og mindre risiko for at vennskap og kjennskap blir tellende.)

(Anm: Politikerne bør ikke dele ut tilskudd | Andreas Slettholm, Oslo-kommentator. Hvorfor bevare ordninger som fører til inhabilitet, uforutsigbarhet, overdreven lobbyvirksomhet og dårlige beslutninger? Det skjer hver høst: Noen viktige organisasjoner har fått kutt i tilskuddet sitt. I år gjelder det Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som har mistet 125.000 kroner i Oslo-budsjettet. Dét blir baluba i mediene. Neste fase er ofte slik: Kuttet reverseres i budsjettforhandlinger. Alle ender opp fornøyde. Ett år til neste gang. (…) For organisasjonene kan slike småbeløp ha mye å si. Men det finnes bedre måter å fordele slik støtte på enn slike prosesser. (…) For heldigvis forvaltes allerede mange tilskudd av så kjedelige instanser som etater, administrasjoner eller direktorater. (…) Alt dette er bedre måter å fordele tilskudd på, enn at politikerne vedtar pengestøtte til enkeltorganisasjoner. At forvaltningen skjer av byråkrater eller fagfolk, gir mer profesjonelle avgjørelser, mer likebehandling, ryddigere prosesser og mindre risiko for at vennskap og kjennskap blir tellende. (aftenposten.no 7.10.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Regjeringen krevde «lojalt samarbeid» fra advokatene som vurderte Tangen-saken: FORPLIKTET SEG TIL SANNER. (- SIGNERT: Advokatselskapet Arntzen de Besche skrev under på at de «lojalt skal samarbeide med kunden og ivareta kundens interesser».)

(Anm: Regjeringen krevde «lojalt samarbeid» fra advokatene som vurderte Tangen-saken: FORPLIKTET SEG TIL SANNER. VILLE HA ENDRINGER: I går avslørte Klassekampen at Finansdepartementet foreslo en rekke endringer i utkastet til den eksterne juridiske vurderingen som skulle svare på om finansminister Jan Tore Sanner (H) kunne gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen. SIGNERT: Advokatselskapet Arntzen de Besche skrev under på at de «lojalt skal samarbeide med kunden og ivareta kundens interesser». Finansminister Jan Tore Sanner (H) har fått kraftig kritikk for først å ha gått til det private advokatselskapet Arntzen de Besche for en vurdering av om han kunne gripe inn i den kontroversielle ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. (klassekampen.no 29.8.2020).)

- REDIGERTE JURIDISK RÅD. BESTILLING: En ekstern juridisk vurdering slo fast at Jan Tore Sanner (H) ikke kunne gripe inn i Tangen-ansettelsen. (- Nå viser dokumenter Klassekampen har fått innsyn i, at Finansdepartementet kom med innspill og kommentarer til vurderingen fra Arntzen de Besche helt fram til noen timer før utredningen ble offentlig.)

(Anm: REDIGERTE JURIDISK RÅD. BESTILLING: En ekstern juridisk vurdering slo fast at Jan Tore Sanner (H) ikke kunne gripe inn i Tangen-ansettelsen. Dokumenter viser at Finansdepartementet foreslo omfattende endringer i vurderingen. I stedet for å bruke Justisdepartementets lovavdeling valgte finansminister Jan Tore Sanner (H) 14. august å hyre inn et privat advokatfirma for å utrede om han kunne gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. 18. august kom advokatfirmaet Arntzen de Besche med sin vurdering: Finansministeren kan ikke gripe inn i ansettelsen. Etter skarp kritikk fra både jurister og opposisjonspolitikere, så Sanner seg likevel nødt til å spørre Lovavdelingen om en utredning. 21. august konkluderte de annerledes enn Arntzen de Besche og sa at Sanner kunne gripe inn og gi generelle instrukser til styret i Norges Bank. Nå viser dokumenter Klassekampen har fått innsyn i, at Finansdepartementet kom med innspill og kommentarer til vurderingen fra Arntzen de Besche helt fram til noen timer før utredningen ble offentlig. (klassekampen.no 28.8.2020).)

- Finansministeren kan bare diskutere to alternativer med sentralbanksjefen. (- Eliminere (interessekonflikter, red.anm.) eller fratre.) (- Dersom Stortinget velger å stille nye etiske krav til stillingen eller fondet, kan Tangen velge å følge de regler Stortinget vedtar, levere inn sin oppsigelse, eller selv bli sagt opp. Det gjelder spesielt for ny leder, som ennå ikke har tiltrådt stillingen, og dermed ikke har opparbeidet seg noe stillingsvern etter loven.)

(Anm: Jusprofessorer: Slik kan Sanner følge opp Tangen-saken. Jusprofessorer ser flere muligheter for hvordan finansminister Jan Tore Sanner (H) kan følge opp ansettelsen av Nicolai Tangen med Norges Bank. Finansminister Jan Tore Sanner (H) sa torsdag til VG at han vil ta initiativ til en dialog med hovedstyret i Norges Bank om ansettelsen av finansmann Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. (…) (…) – Kan lage nye habilitetskrav Jusprofessor Hans F. Marthinussen ved Universitetet i Bergen mener Stortingets og Sanners muligheter ligger et annet sted. – Jeg mener instruksjonen er et lite feilspor og mener mulighetene for å gripe inn ligger enten hos Stortinget, som kan vedta lovregler som sier at lederen for Oljefondet ikke kan ha store investeringer i utlandet eller havne i store habilitetsproblemer. Eller finansministeren kan lage en forskrift som stiller strengere habilitetskrav til lederen i Oljefondet, sier Marthinussen til VG. (…) Atle Sønsteli Johansen i LO juridisk sa følgende i et intervju med Rett24.no i dag: – De folkevalgte har den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt i Norge. Dersom Stortinget velger å stille nye etiske krav til stillingen eller fondet, kan Tangen velge å følge de regler Stortinget vedtar, levere inn sin oppsigelse, eller selv bli sagt opp. Det gjelder spesielt for ny leder, som ennå ikke har tiltrådt stillingen, og dermed ikke har opparbeidet seg noe stillingsvern etter loven. – Eliminere eller fratre Professor Mads Andenæs ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo sier det er sentralt å gjenopprette tilliten. – Dialogen må ta sikte på å gjenopprette tilliten til Norges Bank og Oljefondet. Finansministeren kan bare diskutere to alternativer med sentralbanksjefen. Eliminere (interessekonflikter, red.anm.) eller fratre. (vg.no 20.8.2020).)

- Meiner advokatfirmaet var i ein opplagd interessekonflikt då dei tok oppdraget. Fleire juristar er svært kritiske til at Finansdepartementet først valde å nytte seg av advokatfirmaet Arntzen de Besche. (– Dei opplyste departementet om dette.) (- Departementet valde likevel å bruke dei, seier jurist Gøril Bjerkan.) (- Ho beskriv det som uforståeleg å bruke eit firma som har hjelpt Tangen i tilsetjingsavtalen hans med banken.)

(Anm: Meiner advokatfirmaet var i ein opplagd interessekonflikt då dei tok oppdraget. Fleire juristar er svært kritiske til at Finansdepartementet først valde å nytte seg av advokatfirmaet Arntzen de Besche. No snur departementet. – Eg vil meine at Arntzen de Besche er inhabile til å ta del i saksførebuinga for departementet sin vurdering av dette, seier Jan Fridthjof Bernt. Han er professor emeritus ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Bernt har skrive fleire bøker om forvaltningsrett. Finansdepartementet bad i dag lovavdelinga i Justisdepartementet om ei ny juridisk vurdering. Dei skal vurdere om finansministeren har lov å gripe inn i Tangen-saka. Samtidig sa Sanner at han vil gå i dialog med hovudstyret i Noregs Bank. Hadia Tajik (Ap) tolkar det som ei innrømming av at det var eit feiltrinn å leige inn eit advokatselskap som i mai jobba for Nicolai Tangen. (nrk.no 20.8.2020).)

- Sanner har bestilt ny juridisk vurdering i Tangen-saken. (- Saksordfører og Ap-nestleder Hadia Tajik tolker dette som en innrømmelse. – Er det en klok ting av finansministeren å gjøre? – Jeg oppfatter dette som en innrømmelse av at det var et feiltrinn å bestille en utredning fra et privat advokatselskap med bindinger til Nicolai Tangen.)

(Anm: Sanner har bestilt ny juridisk vurdering i Tangen-saken. Finansminister Jan Tore Sanner (H) har bedt om enda en vurdering av hvilket handlingsrom han har til å gripe inn i Tangen-saken. Samtidig varsler han at han vil ta kontakt med hovedstyret i Norges Bank. (…) Bakgrunnen er finanskomiteens høring om Norges Banks ansettelse av finansmannen Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. (…) Saksordfører og Ap-nestleder Hadia Tajik tolker dette som en innrømmelse. – Er det en klok ting av finansministeren å gjøre? – Jeg oppfatter dette som en innrømmelse av at det var et feiltrinn å bestille en utredning fra et privat advokatselskap med bindinger til Nicolai Tangen. Lovavdelingen i Justisdepartementet er et uavhengig og respektert miljø. Vi imøteser utredningen der, sier Hadia Tajik til VG. Komiteens innstilling skal leveres fredag. (vg.no 20.8.2020).)

- Sanner hyret inn samme advokatfirma som bisto Nicolai Tangen i mai. (- De mener at finansminister Jan Tore Sanner ikke kan gripe inn i ansettelsen.) (- Finansdepartementet ønsker ikke å kommentere Blandhols kritikk.)

(Anm: Sanner hyret inn samme advokatfirma som bisto Nicolai Tangen i mai. Advokatfirmaet som mener Jan Tore Sanner ikke kan instruere Norges Bank bisto Nicolai Tangen med detaljer knyttet til arbeidsavtalen med Norges Bank i mai. – Overraskende og unødvendig, mener jusprofessor Sverre Blandhol ved Universitetet i Oslo om Finansdepartementets valg av firma. Tirsdag offentliggjorde departementet en juridisk vurdering om hvorvidt de har myndighet til å stoppe ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. Oppdraget ble gjort av advokatfirmaet Arntzen de Besche. De mener at finansminister Jan Tore Sanner ikke kan gripe inn i ansettelsen. (…) Det er partner og advokat Sven Iver Steen som gjorde den juridiske vurderingen for finansdepartementet. «Steen har på forespørsel uttrykt at han ikke har bindinger som innebærer interessekonflikter i saken», står det videre i utredningen. – Overraskende Professor Blandhol ved det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo er kritisk til departementets vurdering. – Det spiller ingen rolle om det er en annen advokat som har gjort dette. Det skal vurderes som om det er samme advokat, sier han til Aftenposten/E24. Blandhol underviser i etikk på UiO. I reglene for god advokatskikk heter det: «Driver en advokat virksomhet i selskap (…) gjelder reglene (…) om interessekonflikter for fellesskapet og alle dets deltagere.» Blandhol sier begge saksforholdene Arntzen de Besche har rådgitt i berører hverandre tett. Videre står det i regelverket: «I samme sak må ikke en advokat rådgi, representere eller handle på vegne av to eller flere klienter hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser mellom dem i saken eller det er en klar risiko for dette.» – Det er heller ingen krav om samtidighet. Når oppdragene dreier seg om samme sak, er det en absolutt regel om at de ikke kan tas av samme firma, sier han videre. – Hva synes du om at Finansdepartementet har valgt samme firma som Nicolai Tangen brukte? – Jeg vil si at det er overraskende og unødvendig. Det finnes andre gode advokatfirmaer og kompetente jurister som kunne gjort dette. Det er ikke veldig spesiell eller komplisert jus. Finansdepartementet ønsker ikke å kommentere Blandhols kritikk. (aftenposten.no 18.8.2020).)

- Han kan avgjøre om Sanner kan stoppe Tangen-ansettelsen. (- Partner og advokat Sven Iver Steen i advokatfirmaet Arntzen de Besche skal utrede Finansdepartementets muligheter til å instruere Norges Bank.)

(Anm: Han kan avgjøre om Sanner kan stoppe Tangen-ansettelsen. Partner og advokat Sven Iver Steen i advokatfirmaet Arntzen de Besche skal utrede Finansdepartementets muligheter til å instruere Norges Bank. Finansdepartementet har bestilt en juridisk vurdering om hvorvidt det har mulighet til å gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. Aftenposten/E24 får bekreftet at det er advokat og partner Sven Iver Steen i advokatfirmaet Arntzen de Besche som er ansvarlig advokat for jobben. (…) – Vanligvis pleier de å bruke justisdepartementets lovavdeling eller Regjeringsadvokaten. Jeg vil tro at konklusjonen i en slik utredning vil være nokså utslagsgivende for hvordan departementet behandler saken videre, men det er vanskelig å si, sier jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo til Aftenposten/E24. Departementet tar sikte på å oversende vurderingen i løpet av tirsdag.(e24.no 17.8.2020).)

- Mangelfull forståelse av rettsstatsbegrepet. (- Om Stortinget sørger for at vi får en oljefondssjef uten bindinger, så vil nok de fleste utenfor Aftenpostens redaktørklubb fortsatt mene at Norge er et velutviklet og sivilisert rettssystem.)

(Anm: Trygve Slagsvold Vedum, leder, Senterpartiet. Mangelfull forståelse av rettsstatsbegrepet. Aftenposten hevder på lederplass at Senterpartiet og jeg ikke opptrer i tråd med rettsstatens prinsipper når vi engasjerer oss som vi gjør, i saken om krav til den fremtidige sjefen i Oljefondet. (…) Ifølge jusleksikon.no er en rettsstat «en stat med et velutviklet og sivilisert rettssystem». Om Stortinget sørger for at vi får en oljefondssjef uten bindinger, så vil nok de fleste utenfor Aftenpostens redaktørklubb fortsatt mene at Norge er et velutviklet og sivilisert rettssystem. (aftenposten.no 24.8.2020).)

- Forstår Aftenposten hva en rettsstat er? I lederen 20. august kritiserer Aftenposten Sps Trygve Slagsvold Vedum og SVs Kari Elisabeth Kaski for å ta lett på rettsstaten fordi de mener at Stortinget må «gripe inn» i Tangen-saken.

(Anm: Av Jon Gudbrand Fliflet jurist Oslo. Forstår Aftenposten hva en rettsstat er? I lederen 20. august kritiserer Aftenposten Sps Trygve Slagsvold Vedum og SVs Kari Elisabeth Kaski for å ta lett på rettsstaten fordi de mener at Stortinget må «gripe inn» i Tangen-saken. En utredning fra advokatfirmaet Arntzen de Besche har konkludert med at departementet ikke kan instruere Norges Bank i ansettelsen av sjef for NBIM. Aftenposten er åpen for andre vurderinger, men kritiserer likevel Vedum og Kaski fordi loven visstnok må endres dersom Norges Bank skal instrueres. Dette er rart. For eksempel skriver professor Ola Mestad i Dagens Næringsliv 19. august at departementet kan instruere Norges Bank. Han får følge av professorene Benedikte Høgberg og Hans Petter Graver, som også mener at Stortinget kan instruere departementet i saken. Det er viktig at forvaltningen av vår felles formue er undergitt demokratisk kontroll. I den grad Tangen-saken, etter tungvekterne Mestads, Høgbergs og Gravers innvendinger, byr på tvil om Stortinget og departementets handlingsrom, burde Aftenposten la den tvilen komme folkestyret til gode. Folkestyre er et grunnleggende premiss for en rettsstat. (aftenposten.no 5.10.2020).)

- Aftenposten mener: Vedum tar lett på rettsstaten. (- Tirsdag ble det lagt frem en juridisk vurdering av hvilke muligheter Finansdepartementet har for å gripe inn. Vurderingen er gjort av advokatfirmaet Arntzen de Besche.)

(Anm: Aftenposten mener: Vedum tar lett på rettsstaten. (…) Tirsdag ble det lagt frem en juridisk vurdering av hvilke muligheter Finansdepartementet har for å gripe inn. Vurderingen er gjort av advokatfirmaet Arntzen de Besche. Vurderingen sammenfaller med den Finansdepartementet selv har gjort. Finansminister Jan Tore Sanner kan ikke gripe inn. (…) Det er ingen embetsmenn som har vedtatt sentralbankloven. Det var det Stortinget som gjorde. Den ble justert så sent som i juni i fjor. Det var da det ble vedtatt at det er Norges Banks hovedstyre som skal ansette sjef for Oljefondet. (…) Stortinget har alle muligheter til å kritisere ansettelsen og uttrykke bekymring for at faren for interessekonflikter ikke er godt nok håndtert. Men partier som vil gripe direkte inn i ansettelsen, må vise hvilket juridisk grunnlag som finnes for å gjøre det. Om partiene på Stortinget mener det bør være mer politisk styring av ansettelsen av oljefondssjef, er det loven som må endres. Men lover kan som kjent ikke endres med tilbakevirkende kraft. I alle fall ikke i en rettsstat. (aftenposten.no 20.8.2020).)

- Meiner advokatfirmaet var i ein opplagd interessekonflikt då dei tok oppdraget. Fleire juristar er svært kritiske til at Finansdepartementet først valde å nytte seg av advokatfirmaet Arntzen de Besche. (– Dei opplyste departementet om dette.) (- Departementet valde likevel å bruke dei, seier jurist Gøril Bjerkan.) (- Ho beskriv det som uforståeleg å bruke eit firma som har hjelpt Tangen i tilsetjingsavtalen hans med banken.)

(Anm: Meiner advokatfirmaet var i ein opplagd interessekonflikt då dei tok oppdraget. Fleire juristar er svært kritiske til at Finansdepartementet først valde å nytte seg av advokatfirmaet Arntzen de Besche. No snur departementet. – Eg vil meine at Arntzen de Besche er inhabile til å ta del i saksførebuinga for departementet sin vurdering av dette, seier Jan Fridthjof Bernt. Han er professor emeritus ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Bernt har skrive fleire bøker om forvaltningsrett. Finansdepartementet bad i dag lovavdelinga i Justisdepartementet om ei ny juridisk vurdering. Dei skal vurdere om finansministeren har lov å gripe inn i Tangen-saka. Samtidig sa Sanner at han vil gå i dialog med hovudstyret i Noregs Bank. Hadia Tajik (Ap) tolkar det som ei innrømming av at det var eit feiltrinn å leige inn eit advokatselskap som i mai jobba for Nicolai Tangen. (nrk.no 20.8.2020).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

– Nicolai Tangen har ikke stillingsvern. Dersom Stortinget vedtar nye etiske regler, kan den påtroppende oljefondsjefen kun velge mellom å følge dem, si opp eller bli sagt opp. Det mener lederen for LO juridisk. (- Årsaken er at Høyesterett allerede i Rt-2004-76 slo fast at stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven ikke gjelder før man faktisk er tiltrådt i stillingen.)

(Anm: – Nicolai Tangen har ikke stillingsvern. Dersom Stortinget vedtar nye etiske regler, kan den påtroppende oljefondsjefen kun velge mellom å følge dem, si opp eller bli sagt opp. Det mener lederen for LO juridisk. Det skal svært mye til før man kan sies opp fra en stilling. Vernet i arbeidsmiljøloven kapittel 15 er sterkt. Men lederen for LO juridisk, Atle Sønsteli Johansen, mener stillingsvernet ikke er relevant i spørsmålet om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Årsaken er at Høyesterett allerede i Rt-2004-76 slo fast at stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven ikke gjelder før man faktisk er tiltrådt i stillingen. Og Tangen tiltrer ikke før 1. september. I perioden mellom avtaleinngåelse og tiltredelse, der vi nå befinner oss, reguleres arbeidsforholdet kun av ordinære avtalerettslige prinsipper, som for eksempel prinsippet om bristende forutsetninger. (rett24.no 20.8.2020).)

- Polaris tilkjent 100 millioner kroner etter advokatbommert. Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at saken ikke vil bli behandlet. (- Saken handler om advokatansvar i forbindelse med rådgivning ved inngåelse av avtale salg av aksjer i Finn.no as til Schibsted asa i desember 2015.)

(Anm: Polaris tilkjent 100 millioner kroner etter advokatbommert. Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at saken ikke vil bli behandlet. Iseptember ble mediekonsernet Polaris tilkjent 100 millioner kroner fra Advokatfirmaet Arntzen de Besche. Nå er dommen rettskraftig, ifølge Polaris. Saken handler om advokatansvar i forbindelse med rådgivning ved inngåelse av avtale salg av aksjer i Finn.no as til Schibsted asa i desember 2015. – Vi er glade for at dommen endelig er rettskraftig. Det er konstatert at det er grunnlag for ansvar, ved at advokaten ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor oss som klient. Både tingrett og lagmannsrett har kommet til at bistanden vi fikk ikke tilfredsstiller de forventningene man skal kunne ha når man henvender seg til advokat, sier konsernsjef Per Axel Koch i en pressemelding. (dn.no 13.1.2021).)

- Advokatfirmaet Arntzen de Besche må betale klient 100 mill. etter dårlige råd. Borgarting lagmannsrett har tilkjent Polaris Media asa 100 millioner kroner i erstatning for tap som følge av feil ved advokatrådgivning.

(Anm: Advokatfirmaet Arntzen de Besche må betale klient 100 mill. etter dårlige råd. Borgarting lagmannsrett har tilkjent Polaris Media asa 100 millioner kroner i erstatning for tap som følge av feil ved advokatrådgivning. Dommen i saken mellom Polaris Media og Arntzen de Besche kom i Borgarting lagmannsrett i ettermiddag. Saken handler om advokatansvar i forbindelse med rådgivning ved inngåelse av avtale salg av aksjer i Finn.no as til Schibsted asa i desember 2015. Polaris vant i fjor i Oslo tingrett, og ble tilkjent erstatning på 88,6 millioner kroner. Saken ble anket til lagmannsretten. Ankende part var Arntzen de Besche Advokatfirma as og advokat Trond Vernegg. (dn.no 17.9.2020).)

- DN: Advokatfirma dømt til å betale 88,6 mill. i erstatning til Polaris Media. Polaris Media vant frem med sine krav mot Trond Vernegg og hans firma Arntzen de Besche. (- Da de solgte seg ned til 9,99 prosent, førte det til at Schibsted vippa 90 prosent av aksjene, og dermed kunne overføre penger ut av Finn.no som konsernbidrag, heller enn skattepliktig utbytte.)

(Anm: DN: Advokatfirma dømt til å betale 88,6 mill. i erstatning til Polaris Media. Polaris Media vant frem med sine krav mot Trond Vernegg og hans firma Arntzen de Besche. Det er Dagens Næringsliv som fredag skriver at Oslo tingrett har tilkjent Polaris Media erstatning på 88,6 millioner kroner, pluss 850.000 kroner i saksomkostninger. Aviskonsernet gikk til sak mot sin egen advokat, Trond Vernegg (60), for uaktsom rådgivning, skrev DN i januar. Bakgrunnen for søksmålet er rådene Vernegg fra advokatfirmaet Arntzen de Besche ga, i forbindelse med salg av aksjer i Finn.no tilbake i 2015. – Vi mener vi har en veldig sterk sak, hvis ikke hadde vi ikke gått til rettssak, sa konsernsjef Per Axel Koch (58) i Polaris til avisen i februar. På det tidspunktet avtalen det er uenighet om ble inngått eide Polaris 10 prosent av aksjene i Finn.no. Da de solgte seg ned til 9,99 prosent, førte det til at Schibsted vippa 90 prosent av aksjene, og dermed kunne overføre penger ut av Finn.no som konsernbidrag, heller enn skattepliktig utbytte. (dn.no 5.4.2019).)

- Korrupsjonssiktet Oslo-advokat risikerer 10 års fengsel. Mannen er siktet for korrupsjon fordi politiet mener han i 2013 mottok en utilbørlig fordel.

(Anm: Korrupsjonssiktet Oslo-advokat risikerer 10 års fengsel. Mannen er siktet for korrupsjon fordi politiet mener han i 2013 mottok en utilbørlig fordel. VG skriver at saken har vært etterforsket av politiet lenge og ble sendt over til statsadvokaten i vinter. Derfra kom den i retur med ønske om ytterlige etterforskningsskritt. Profilert advokat – Vi mener han har mottatt en utilbørlig fordel i kraft av at han er advokat, sier politiadvokat Vegar Ommedal. Han sier saken snart vil bli sendt til statsadvokaten på nytt. Ifølge VG har advokaten vært oppnevnt i flere profilerte straffesaker. (dagsavisen.no 28.6.2019).)

- Fri rettshjelp: Dagbladet mener: Rettsstaten svikter de svakeste. Den frie rettshjelpen er underfinansiert.

(Anm: - Rettsstaten sviktet dem Erna Solberg: Titusener av norske kvinner forelsket seg i tyske soldater. I dag får «tyskerjentene» unnskyldning. - Flere tusen kvinner som ble kalt «tyskerjenter» eller «tyskertøser» ble internert, fratatt statsborgerskap og sendt ut av landet. Uten lov og dom. Norske myndigheter behandlet dem på en uverdig måte, sier statsminister Erna Solberg (H). - Rettsstaten sviktet demErna Solberg: I dag fremfører hun Statens offisielle unnskyldning til de såkalte «tyskerjentene», flere titusener norske kvinner som hadde et forhold til menn i tysk tjeneste under andre verdenskrig. Unnskyldningen er basert på en utredning gjort av HL-senteret, og gjelder dokumenterte overgrep begått av norske myndigheter. Den kommer med forskningsmidler, men ikke med personlig erstatningsbeløp. (aftenposten.no 17.10.2018).)

(Anm: Spence D. Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (These common drugs may increase dementia risk.) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Coupland CAC, et al. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med. 2019 ; 179(8) : 1084-1093.)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Legene ved min avdeling sier at coronapasientene ofte er veldig forvirrede. Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet. Alt dette, mener Winblad, kan tyde på at coronaviruset rammer hjernen, og i verste fall kan forårsake hjernebetennelse. I ytterste konsekvens kan det føre til demens hos noen, frykter han. Han har tidligere luftet de samme tankene for svenske Aftonbladet. - En langtidseffekt kan bli en økt demensforekomst, og flere tilfeller av tidlig demens. Nøyaktig hvordan det vil arte seg, vet vi ikke. (dagbladet.no 23.5.2020).)

- Alzheimers: Død av viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer’s disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (…) Tau: ‘a direct driver of cognitive decline’? In the study, Dr. Grinberg and the team analyzed the brains of 13 deceased people who had Alzheimer’s disease, as well as those of seven deceased individuals who had not experienced clinical neurodegeneration. The researchers obtained these samples from UCSF’s Neurodegenerative Disease Brain Bank. The team found that, in comparison with healthy brains, those affected by Alzheimer’s disease had a high level of tau across three regions that are key to staying awake, namely the locus coeruleus, the lateral hypothalamic area, and the tuberomammillary nucleus. Not only this, but these regions had actually lost 75% of their neurons. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

- Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (- Både fysisk og kognitivt.)

(Anm: Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (Slow walking speed in midlife linked with faster aging.) (- Ny forskning finner at personer som har en tendens til å gå saktere i 45-årsalderen fremviser tegn på for tidlig akselerert aldring, både fysisk og kognitivt.(medicalnewstoday.com 12.10.2019).)

- Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ.

(Anm: Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ. Spøjs korrelation: Børn med lav IQ går langsommere som voksne og ældes hurtigere end folk med højere IQ. (- Der er mulighed for at rette op på situationen, fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen. Det vender vi tilbage til senere i artiklen. (videnskab.dk 21.10.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid. (- Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer's disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død.)

(Anm: Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. Forskere har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har symptomer som uro, aggresjon eller angst. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død. (forskning.no 30.5.2019).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde.

(Anm: Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. (Autoimmune diabetes mellitus and the leaky gut.) I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde. PNAS July 23, 2019 116 (30) 14788-14790 (first published July 9, 2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- 2000 byer og steder saksøker farmasiselskaper i historisk massesøksmål i USA. 2000 lokalsamfunn saksøker farmasiindustrien for å ha medvirket til den amerikanske opioidkrisen. (- Nå slår befolkningen tilbake mot farmasiindustrien og vil ha pengene tilbake.)

(Anm: 2000 byer og steder saksøker farmasiselskaper i historisk massesøksmål i USA. 2000 lokalsamfunn saksøker farmasiindustrien for å ha medvirket til den amerikanske opioidkrisen. Selskapene er ikke enige i søksmålet. Advokat Paul Farrell leder en kjemperettssak på vegne av lokalsamfunnene. Nå slår befolkningen tilbake mot farmasiindustrien og vil ha pengene tilbake. Massesøksmålet blir kalt det største i USAs historie og ble fremmet i Cleveland i delstaten Ohio fredag forrige uke. (…) Søksmålet inneholder tusenvis av dokumenter fra selskaper på tvers av både salgsindustrien og farmasiindustrien, ifølge New York Times. Siden 1996 skal opioidkrisen ha tatt over 200.000 liv over hele landet. – Sivilrettssaken kan bli historisk (aftenposten.no 27.7.2019).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- OPIOIDARKIVENE OFFENTLIGGJØRES (AVSLØRES). (- The Washington Post.) (- En cache av tidligere hemmeligholdte interne dokumenter hos legemiddelfirmaer og andre arkivdokumenter er blitt offentliggjort som et resultat av det største sivile søksmål i USAs historie.)

(Anm: OPIOIDARKIVENE OFFENTLIGGJØRES (AVSLØRES). (- Av The Washington Post.) (- En cache av tidligere hemmeligholdte interne dokumenter hos legemiddelfirmaer og andre arkivdokumenter er blitt offentliggjort som et resultat av det største sivile søksmål i USAs historie.) (- Legemiddelfirmaene benekter påstandene i søksmålet og legger skylden for epidemien på legenes overforskrivninger, apotek og på kunder (pasienter) som misbrukte legemidlene.) (- De sier at de jobbet for å tilfredsstille pasientenes desperate behov for forskrivninger for å oppnå smertelindring.) (washingtonpost.com 25.7.2019).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).

- Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene.)

(Anm: Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Editor's Choice. What can we learn from the shameful story of vaginal mesh? That thousands of women have been irreversibly harmed. (…) Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene. Dette er ikke noe nytt. I virkeligheten vil diskusjonen være kjent og kjedelig stoff for de fleste lesere av BMJ som det er for oss redaktører. Men vi unnskylder oss ikke for å reise spørsmålet på nytt. Hvorfor? BMJ 2018;363:k4254 (Published 11 October 2018).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- HRS mister statsstøtten: – En skammens dag. (- Både Frp-leder Sylvi Listhaug og HRS raser.)

(Anm: HRS mister statsstøtten: – En skammens dag. I budsjettet for neste år foreslår den avtroppende regjeringen å kutte statsstøtten til omstridte Human Rights Service. Både Frp-leder Sylvi Listhaug og HRS raser. Onsdag kveld opplyste Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich til NTB at regjeringen har besluttet å fjerne statsstøtten til HRS i statsbudsjettet for neste år. – Det har ikke vært noen prioritet for oss å støtte HRS, og vi foreslo også å fjerne støtten i 2019, sier Frølich. Det får Listhaug til å tenne på alle pluggene. – Frp har sikret HRS støtte i alle de siste åtte årene, og nå ser vi konsekvensen av sosialistenes inntog i regjeringskontorene: De skal støtte dem de liker og kutte støtten til dem de ikke liker, sier hun i en kommentar til NTB. (aftenposten.no 22.9.2021).)

- Aftenposten mener: Svakt forsvar for støtte til Human Rights Service. (- Erna Solberg (H) forsvarer støtten til organisasjonen Human Rights Service (HRS) i et intervju med Klassekampen.)

(Anm: Aftenposten mener: Svakt forsvar for støtte til Human Rights Service (…) Erna Solberg (H) forsvarer støtten til organisasjonen Human Rights Service (HRS) i et intervju med Klassekampen. Hun vedgår at organisasjonen de senere årene har henfalt til «mer av generell innvandrer- og muslimkritikk», i motsetning til tidligere tiders arbeid med å bekjempe æresrelatert vold. Men likevel er støtten «et spørsmål hvor snever og politisk korrekt bevilgningene over statsbudsjettet skal være», mener statsministeren. Dette er en underlig tilnærming til statsstøtte. Hvor politisk korrekt eller ukorrekt en organisasjon er, bør ikke avgjøre om noen fortjener statsstøtte. Offentlige midler bør brukes slik at de best kan oppnå et gitt mål. Dette er statsministeren selv inne på når hun i samme intervju sier at «det kan være at man kritisk skulle gått gjennom flere organisasjoner som mottar penger på samme vilkår som HRS». Problemet for Solberg er jo at det nettopp var det som skjedde i 2016. (…) I realiteten har statsstøtte til Human Rights Service vært en viktig kampsak for Frp, som har vært organisasjonens politiske våpendragere helt siden den første statlige bevilgningen i 2002. Hva man får igjen for det, er tydeligvis mindre viktig. Støtten var kontroversiell også gjennom åtte rødgrønne år. (aftenposten.no 10.6.2020).)

- Fri rettshjelp: Regjeringen regner med å gi 79 millioner kroner mindre i støtte til rettshjelp neste år. Dette utgjør 10,7 prosent av alt staten bruker på ordningen. (- Staten skal bruke mindre penger på flere svake grupper i samfunnet neste år, dersom Høyre-Frp-Venstre-regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt.)

(Anm: Regjeringen foreslår kutt til multi-handikappede, glutenallergikere og inkontinente. Staten skal bruke mindre penger på flere svake grupper i samfunnet neste år, dersom Høyre-Frp-Venstre-regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt. KrF-topp er «dritt lei». (…) statsbudsjett for 2019. Her er kuttlisten sortert etter beløp (…) Glutenallergikere: Regjeringen vil kutte 410 millioner kroner i støtten til glutenfri diett. (…) Alvorlig skadde og funksjonshemmede: Regjeringen vil øke innslagspunktet for statlig finansiering av særlig ressurskrevende tjenester i kommunene, med 50.000 kroner utover prisvekst. (…) KS anslår at kuttet vil øke utgiftene til kommunene med 300 millioner kroner. (…) Kutter i dagpenger: Regjeringen foreslår å redusere utbetalingen av dagpenger med 80 millioner kroner neste år. (…) Fri rettshjelp: Regjeringen regner med å gi 79 millioner kroner mindre i støtte til rettshjelp neste år. Dette utgjør 10,7 prosent av alt staten bruker på ordningen. (…) Personer med tannregulering: Regjeringen foreslår en innstramming i stønader til tannbehandling på 51,7 millioner kroner. Regjeringen utsetter kutt i støtten til nye pasienter med tannregulering (gruppe C), men kutter i støtten til etterkontroll for noen med regulering. (…) Personer med urinlekkasje: Regjeringen ønsker å spare inn cirka 30 millioner kroner på innkjøp av bleier til folk med inkontinens og lignende sykdommer. (…) Medfødt gensykdom: Regjeringen foreslår å spare inn seks millioner kroner på næringsmidler til pasienter med den svært sjeldne, men medfødte, genfeilen fenylketonuri/Føllings sykdom. Disse er avhengige av å følge en spesialdiett for ikke å utvikle alvorlige hjerneskader eller psykisk utviklingshemming. (…) Blinde kristne: Regjeringen vil spare 3,3 millioner kroner på å kutte all statlig støtte til foreningen «Kristent arbeid blant blinde og svaksynte». (nrk.no 8.10.2018).)

- Frp og Venstre krangler om støtte til Human Rights Service i neste års budsjett. – Det finnes ikke ett eneste individ i Venstre noe sted i hele landet som mener at Human Rights Service bør få penger. (– Støtten til Human Rights Service ligger i ryggmargen til alle Frp-ere, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim.)

(Anm: Frp og Venstre krangler om støtte til Human Rights Service i neste års budsjett. – Det finnes ikke ett eneste individ i Venstre noe sted i hele landet som mener at Human Rights Service bør få penger. Hverken før, nå eller senere, sier Venstres finanspolitiske talsmann Abid Q. Raja. – Støtten til Human Rights Service ligger i ryggmargen til alle Frp-ere, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim. (aftenposten.no 27.8.2019).)

- Statsbudsjettet 2020. Fortsatt millionstøtte til Human Rights Service. Human Rights Service vil få videreført sin statsstøtte på 1,8 millioner kroner i neste års statsbudsjett, erfarer NRK og Dagbladet.

(Anm: Statsbudsjettet 2020. Fortsatt millionstøtte til Human Rights Service. Human Rights Service vil få videreført sin statsstøtte på 1,8 millioner kroner i neste års statsbudsjett, erfarer NRK og Dagbladet. Støtten til organisasjonen Human Rights Service (HRS), som blant annet driver det innvandrings- og islamkritiske nettstedet rights.no, har vært omstridt. I august gikk Venstres Abid Raja ut i Aftenposten og sa at organisasjonen ikke bør få statsstøtte. De siste to årene har HRS fått 1 835 000 kroner i tilskudd. Støtten videreføres flatt, uten prisjustering, sier Dagbladets kilder. Frp har krevd at støtten opprettholdes og vinner med dette gjennom. - Til gjengjeld har Venstre fått gjennomslag for at 12 millioner kroner i støtte til organisasjoner som jobber med integrering ment som en engangsstøtte, videreføres, sier Raja til Dagbladet. (dagbladet.no 7.10.2019).)

- Listhaug varsler kamp mot egen regjering: – Smålig og unødvendig av Sanner. (- Sylvi Listhaug raser mot kuttet til Human Rights Service.)

(Anm: Listhaug varsler kamp mot egen regjering: – Smålig og unødvendig av Sanner. Sylvi Listhaug raser mot kuttet til Human Rights Service. Hun tar ikke regjeringstaktiske hensyn når hun varsler kamp mot kuttet. – Både jeg og mange i Frp reagerer kraftig på at man tilfeldigvis kutter den ene organisasjonen som står for noe annet enn det som er politisk korrekt på innvandring- og integreringsfeltet de siste årene, sier konstituert 1. nestleder og tidligere justisminister Sylvi Listhaug til VG. Mandag gikk hun frontalangrep på kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, i et innlegg publisert på Facebook: «Det er smålig og unødvendig av Jan Tore Sanner å kutte i støtten til Human Rights Service (HRS).» skriver hun. (vg.no 8.10.2018).)

- HRS bør ikke få statsstøtte. Det er det også mange andre som ikke bør få.

(Anm: HRS bør ikke få statsstøtte. Det er det også mange andre som ikke bør få. | Haakon Riekeles, Samfunnsøkonom i Civita. Støtte over statsbudsjettet bør være basert på prinsipielle vurderinger, ikke sympati. HRS har tatt initiativ til det de kaller Folkeaksjon for Norge. Den er basert på den klassiske høyrepopulistiske ideen om at mediene og politikerne har sviktet folket, skriver Haakon Riekeles. (aftenposten.no 6.11.2018).)

(Anm: Dag T. Elgvin, Svelvik. Desinformasjon fra Civita. Haakon Riekeles mener at Human Rights Service (HRS) ikke bør få statsstøtte (Aftenposten 7. november). Ett argument er at HRS’ virksomhet faller utenfor formålet, hevder han, og siterer fra budsjettposten: «å bidra til økt deltagelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og deres barn – – .» Riekeles lar leserne tro at dette er hele formålet med denne budsjettposten. Det er feil, og Riekeles driver desinformasjon! Etter den gjengitte setningen står det: «Tilskottsmottakarane sin aktivitet skal vere ei supplerande kjelde til kunnskap som medium, forskingsinstitusjonar og andre aktørar kan gi om integreringsfeltet.» HRS’ virksomhet er i høyeste grad supplerende kilde til kunnskap og er innenfor reglene. Haakon Riekeles underskriver som samfunnsøkonom i Civita. Selv om innlegget handler om 500.000 kroner, er temaet egentlig kritikk av HRS. Derfor er tilknytningen til Civita lite relevant. Heldigvis har avisen opplyst at han er nestleder i Oslo Venstre. Dette innlegget burde han underskrevet som lokalpolitiker. (aftenposten.no 19.11.2018).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter.)

(Anm: Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. Flere sammenligner sagen med den såkaldte Car Wash-undersøgelse i det tilstødende Brasilien. Mindst 16 personer er blevet arresteret i en ny, stor korruptionssag i Argentina. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger, hvor det fremgår, at han gennem ti år - fra 2005-15 - har transporteret tasker med penge til forskellige embedsmænd.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter. (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Kripos-sjef slår alarm om mafialignende tilstander i Norge.

(Anm: Kripos-sjef slår alarm om mafialignende tilstander i Norge. Kripos-topp Eivind Borge er bekymret for det han mener er en alvorlig kriminalitetsutvikling i Norge. (…) – Selv om vi har mafialignende tilstander i Norge, er det langt til russisk og italiensk mafia. Men vi kan ikke være så naive og tro at dette ikke kan utvikle seg videre hos oss. Faren for korrupsjon er overhengende med en sånn type utvikling, og at det kan spre seg til offentlige myndigheter. Det vil være naivt å tro at de kriminelle ikke kan utnytte en sånn type posisjon man får gjennom denne type kriminalitet. (abcnyheter.no 15.7.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Tidenes politiskandale. (- Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring.)

(Anm: Tidenes politiskandale. Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. (…) Lovens strengeste straff. 21 års fengsel. Det er en sensasjon, hvis denne dommen blir stående. (…) Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring. (adressa.no 18.9.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ressurssvake når ikke frem i retten. Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer. (forskning.no 27.9.2011).)

- Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden.

(Anm: Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden. Statsministeren advarer i en tale om, at sager om hvidvask og svindel er gift for ethvert samfund. (jyllands-posten.dk 22.10.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Dagbladet mener: Regjeringen slanker rettsstaten. Vi er vitne til en bekymring som omfatter hele rettsområdet. (- Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er meget tydelig i sin kritikk av nedskjæringene.)

(Anm: Dagbladet mener: Regjeringen slanker rettsstaten. Vi er vitne til en bekymring som omfatter hele rettsområdet. (…) Domstolene er en sektor der tre år med kutt nå gir alarmerende effekter. (…)  (…) 62 årsverk er blitt borte de siste årene (…) Direktøren i Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er meget tydelig i sin kritikk av nedskjæringene. (…) Dermed blir den dømmande makta svekka på kostnad av den utøvande makta». Ifølge Urke vil slike kutt utarme domstolene, saksbehandlingstida vil bli lang og tilliten til domstolene blir undergravd. (dagbladet.no 27.9.2018).)

- Skal offentlige dokumenter og rettspraksis kun forbeholdes dem som har råd til å betale? Slipp dommene fri! - Lover, forarbeider og rettspraksis bør være enkelt og gratis tilgjengelig for publikum.

(Anm: Skal offentlige dokumenter og rettspraksis kun forbeholdes dem som har råd til å betale? Slipp dommene fri! - Lover, forarbeider og rettspraksis bør være enkelt og gratis tilgjengelig for publikum. Det er hva striden rundt Rettspraksis.no handler om, skriver Arne Jensen. Det er en delvis selsom opplevelse å følge debatten rundt det nylig opprettede nettstedet Rettspraksis.no. Initiativtakerne til den åpne nettsiden har satt seg fore å formidle flest mulig rettsavgjørelser gratis til det norske publikum. Det må vel være prisverdig? Ikke dersom du driver en virksomhet som delvis tar seg godt betalt for å formidle den samme informasjonen – gjennom et lovbestemt monopol – som Lovdata. (medier24.no 1.6.2018).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Lovdata vant ankesaken mot Rettspraksis.no: Nå må nettstedet slette rettsavgjørelser. 

(Anm: Lovdata vant ankesaken mot Rettspraksis.no: Nå må nettstedet slette rettsavgjørelser.  Rettspraksis.no har siden midten av mai publisert dommer fra blant annet Høyesterett åpent på nettet, og har derfor havnet i konflikt med Lovdata, hvor de har hentet dommene fra. Oslo byfogdembeter påla i sommer rettspraksis.no å slette alle rettsavgjørelser hentet fra Høyesterett, hentet fra Lovdata, etter at sistnevnte begjærte midlertidig forføyning. Rettspraksis.no anket saken. Før helga ble det klart at Lovdata vant ankesaken. LES OGSÅ: Norsk Journalist­lag og redaktør­foreningen går ut med støtte til rettspraksis.no (medier24.no 17.12.2018).)

- Lovdata saksøkte Rettspraksis.no. Rettspraksis.no anker saken mot Lovdata til Høyesterett.

(Anm: Lovdata saksøkte Rettspraksis.no. Rettspraksis.no anker saken mot Lovdata til Høyesterett. Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone gir ikke opp. Etter at lagmannsretten avviste anken deres før jul, tar de nå striden mot Lovdata til Høyesterett. (digi.no 22.1.2019).)

- Økt bruk av advokater til foreldremekling. Ved familievernkontorene var det 6 prosent færre meklinger for foreldre i 2017, mens eksternt oppnevnte meklere behandlet 21 prosent flere saker enn året før. (- Flere ønsker å bringe saken inn for domstolene.)

(Anm: Økt bruk av advokater til foreldremekling. Ved familievernkontorene var det 6 prosent færre meklinger for foreldre i 2017, mens eksternt oppnevnte meklere behandlet 21 prosent flere saker enn året før. En økende del av de eksternt behandlede sakene blir gjennomført av advokater. Uoverensstemmelser av ulikt slag mellom foreldre medførte i 2017 i alt nærmere 19 800 meklingssaker, det vil si lovpålagte meklinger ved samlivsbrudd. I drøyt 15 500 av tilfellene foregikk meklingen ved et familievernkontor, mens det i nærmere 4 300 saker ble benyttet eksternt oppnevnte meklere. For familievernkontorene innebærer dette en reduksjon på om lag 960 saker, mens for de eksterne meklerne var det en økning på 730 saker fra 2016 til 2017. (…) Flere ønsker å bringe saken inn for domstolene (…) 52 saker ble i 2017 sendt tilbake til mekling hos familievernet etter å ha vært i rettssystemet, mot 30 saker året før. (ssb.no 5.10.2018).)

- Bra at ikke rettsstaten logger ut i Metoo-saker.

(Anm: Bra at ikke rettsstaten logger ut i Metoo-saker. Virtanen-saken er tragisk, men dommen mot Cissi Wallin er ikke et nederlag for ytringsfriheten. Cissi Wallin utenfor rettssalen i Stockholms tingsrett. (dn.no 10.12.2019).)

- Wallin dømt igjen i ankedomstol. Den svenske lagmannsretten har opprettholdt dommen mot skribenten Cissi Wallin for å ha anklaget journalisten Fredrik Virtanen for voldtekt.

(Anm: Wallin dømt igjen i ankedomstol. Den svenske lagmannsretten har opprettholdt dommen mot skribenten Cissi Wallin for å ha anklaget journalisten Fredrik Virtanen for voldtekt. Tingretten i Stockholm fant i 2019 Wallin skyldig i grov ærekrenkelse. Hun ble dømt til betinget fengsel og 100 dagbøter på 50 svenske kroner, i tillegg til å betale 90.000 kroner i oppreisning til Virtanen. Svea hovrätt skriver at de er enig med tingretten i at man ikke kan legge ut slike beskyldninger i sosiale medier, og tar ikke stilling til om anklagene var sanne. Les også: Cissi Wallin frikjent for ærekrenkelser Den betingede dommen opprettholdes, men antall dagbøter reduseres til 30. Erstatningen hun er dømt til å betale til Virtanen, økes imidlertid til 110.000 svenske kroner. (©NTB) (nettavisen.no 25.10.2022).)

- MEDIER SNUR OM METOO-NAVN. Svenske medier har fått kritikk for å navngi anklagede menn.

(Anm: MEDIER SNUR OM METOO-NAVN. Svenske medier har fått kritikk for å navngi anklagede mennNå har flere endret praksis i metoo-saker. VARSOMME: Svenske medier lar nå være å navngi personer som de tidligere har identifisert i flere saker om seksuell trakassering. Her fra rettssaken mot Cissi Wallin i 2019. Flere av Sveriges største medier anonymiserer nå metoo-anklagede som de tidligere har navngitt. – Skaden har allerede skjedd, sier Fredrik Virtanen. De siste ukene har journalist Cissi Wallins stansede bok, som Klassekampen omtalte onsdag, vært et hett tema i svenske medier. Siden Wallin i 2017 anklagde daværende Aftonbladet-kommentator Fredrik Virtanen offentlig for voldtekt, har navnet hans vært hyppig omtalt i svensk presse. Nå ser det imidlertid ut som om landets største medier har snudd i spørsmålet om navngiving. Det er tydelig i flere saker om Wallins nye bok «Allt som var mitt». Forlaget Atlas stanset utgivelsen 11. juni fordi Wallin risikerer fengsel for ærekrenkelse om den gis ut. (klassekampen.no 3.7.2020).)

- Nye anklager om urent trav i efterforskning af Weinstein-sag. Mindst to gange har den efterforsker, som stod i spidsen for Weinstein-sagen, instrueret vidner.

(Anm: Nye anklager om urent trav i efterforskning af Weinstein-sag. Mindst to gange har den efterforsker, som stod i spidsen for Weinstein-sagen, instrueret vidner. For anden gang i retsopgøret mod den tidligere filmproducent Harvey Weinstein, der er anklaget for seksuelle overgreb, er det kommet frem, at en efterforsker har instrueret en af de kvinder, der står bag anklagerne, til at skjule noget, mens retsopgøret kører. Det oplyser anklagemyndigheden i Manhattan i New York i et brev til Weinsteins advokater. Brevet er blevet gjort offentligt onsdag. (jyllands-posten.dk 18.10.2018).)

- #metoo møter loven. Hva skjer hvis rettssaken mot Harvey Weinstein smuldrer opp og forsvinner i løse lufta?

(Anm: #metoo møter loven. Hva skjer hvis rettssaken mot Harvey Weinstein smuldrer opp og forsvinner i løse lufta? Vi snakker om den viktigste symbolsaken i hele #metoo-æraen. Vi snakker om juss som skal bevise, en gang for alle, at det var helt riktig at Harvey Weinstein mistet posisjon, rykte og jobb. At det var på sin plass at det var han som fikk den tvilsomme æren av å igangsette den verdensomspennende #metoo-kampanjen. 7. mars 2018 er New York-politiet seierssikre og sier at de har samlet betydelige bevis mot Harvey Weinstein. 8. mai reiser statsadvokaten tiltale mot filmprodusenten, basert på seks anklager fra tre ulike kvinner. 11. oktober, nokså nøyaktig ett år etter at The New York Times og The New Yorker publiserte oppsiktsvekkende og rammende artikler om Harvey Weinstein, melder påtalemyndigheten i New York at de må avvise anklagen fra én av kvinnene i saken, Lucia Evans. (nrk.no 2.11.2018).)

– Din domstol, deres hemmeligheter. Sakene som dine dommere skjuler for deg.

(Anm: Din domstol, deres hemmeligheter. Sakene som dine dommere skjuler for deg. (Your Courts, Their Secrets. The cases your judges are hiding from you.) For fire år siden ble et søksmål inngitt til King County Superior Court, som hevder at en type medisinsk utstyr er utrygt. En kvinne som brukte det falt i koma. Sannsynligvis får du ikke vite: Hvilket utstyr? Bruker noen i min familie det? Hvordan usikkert? (…) Men du får ikke. Saksmappen er også hemmeligholdt — gjemt bort av en embetsmann ved domstolen som har hemmeligholdt dusinvis av saker, som stempler sitt navn på den ene hemmelige dommen etter den andre. (Four years ago, a lawsuit was filed in King County Superior Court, alleging that a medical device was unsafe. A woman using it wound up in a coma. You'd probably like to know: What's the device? Does anyone in my family use it? Unsafe how? (…) But you can't know. That file, too, is sealed — hidden away by a court commissioner who has sealed dozens of cases, stamping his name on one secrecy order after another.) (seattletimes.nwsource.com 5.3.2006).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Tilgang til avgjørelsene i Nordisk Domssamling i fulltekst.

(Anm: Tilgang til avgjørelsene i Nordisk Domssamling i fulltekst. Informasjon. Til leserne!
Nordisk Domssamling gir en rask oversikt over utviklingen i nordisk rettspraksis ved kortreferater av de høyeste domstolenes avgjørelser av «nordisk interesse». Når leserne etter å ha sett kortversjonen ønsker å lese en avgjørelse i fulltekst, finnes flere muligheter – i tillegg til abonnement på de nasjonale digitale databasene for rettsavgjørelser. Nordisk Domssamling 02 / 2018 (Volum 60).)

- Skal offentlige dokumenter og rettspraksis kun forbeholdes dem som har råd til å betale? Slipp dommene fri! - Lover, forarbeider og rettspraksis bør være enkelt og gratis tilgjengelig for publikum.

(Anm: Skal offentlige dokumenter og rettspraksis kun forbeholdes dem som har råd til å betale? Slipp dommene fri! - Lover, forarbeider og rettspraksis bør være enkelt og gratis tilgjengelig for publikum. Det er hva striden rundt Rettspraksis.no handler om, skriver Arne Jensen. Det er en delvis selsom opplevelse å følge debatten rundt det nylig opprettede nettstedet Rettspraksis.no. Initiativtakerne til den åpne nettsiden har satt seg fore å formidle flest mulig rettsavgjørelser gratis til det norske publikum. Det må vel være prisverdig? Ikke dersom du driver en virksomhet som delvis tar seg godt betalt for å formidle den samme informasjonen – gjennom et lovbestemt monopol – som Lovdata. (medier24.no 1.6.2018).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Advokat innrømmer å ha underslått millioner av klientenes penger.

(Anm: Advokat innrømmer å ha underslått millioner av klientenes penger. Økokrim har gått til aksjon mot kontorene til advokat Halstein Sjølie. Advokaten er siktet for grovt underslag av 30 millioner kroner. – Han har erkjent straffskyld i henhold til siktelsen. Siktelsen går på 30 millioner kroner, men det er nok riktig å si at størrelsen på beløpet er noe uklar, sier Vegard Aaløkken. Han er forsvarer for advokat Halstein Sjølie, som de siste dagene har vært i flere avhør hos Økokrim. Som Moss Avis skrev, har også advokatkontoret hans blitt ransaket. (nrk.no 1.11.2019).)

- Borgarting lagmannsrett: Advokat frifunnet.

(Anm: Borgarting lagmannsrett: Advokat frifunnet. En profilert Oslo-advokat er enstemmig frifunnet for bedrageri i Borgarting lagmannsrett. FIKK KOLLEGA FRIFUNNET: Advokat John Christian Elden er godt fornøyd, etter at han fikk en advokat-kollega frikjent for bedrageri av Borgarting lagmannsrett. Oslo statsadvokatembete hadde tiltalt en 56 år gammel Oslo-advokat for grovt bedrageri. Advokaten var anklaget for å ha gitt en klient «en fremstilling» om at vedkommende ikke ville bli tiltalt, eller domfelt for oppbevaring av heroin, dersom han betalte 20.000 euro – snaue 200.000 norske kroner – til advokaten. (…) Oslo statsadvokatembete hadde tiltalt en 56 år gammel Oslo-advokat for grovt bedrageri. Advokaten var anklaget for å ha gitt en klient «en fremstilling» om at vedkommende ikke ville bli tiltalt, eller domfelt for oppbevaring av heroin, dersom han betalte 20.000 euro – snaue 200.000 norske kroner – til advokaten. Hentet 5.000 Euro Beløpet ble ifølge rettsdokumentene seinere nedjustert til 10.000 euro. I 2013 skal advokaten ha kjørt til Hamburg, og mottatt en delbetaling på 5.000 euro, tilsvarende 48 000 kroner. Statsadvokat Carl Graff Hartmann mente handlingen var grovt bedrageri, og ville dømme den profilerte advokaten til 10 måners fengsel. (dagbladet.no 22.10.2021).)

- Profilert advokat siktet for korrupsjon: Ville ikke forklare seg for politiet i Oslo. (- Selv nekter advokaten straffskyld for anklagene om korrupsjon.)

(Anm: Profilert advokat siktet for korrupsjon: Ville ikke forklare seg for politiet i Oslo. Advokaten, som angivelig skulle motta 20.000 euro til å bestikke politifolk, mener Oslo-politiet er inhabile i saken mot ham. Nå har han likevel sagt seg villig til å forklare seg for politiet. Ifølge siktelsen reiste advokaten i 2013 til Tyskland og mottok en delbetaling på 5.000 euro i kontanter. Pengene var angivelig fra en klient, men skal ha blitt overlevert av en tysk mann som er avhørt i saken. Deler av beløpet skulle gå til bestikkelser av etterforskere eller andre politifolk som jobbet med klientens sak, mener politiet. Klienten var på tidspunktet siktet for å ha oppbevart to kilo heroin. Bestikkelsene skulle bidra til at det aldri ble tatt ut noen tiltale, ifølge siktelsen. Klienten ble imidlertid både tiltalt og dømt i saken. Selv nekter advokaten straffskyld for anklagene om korrupsjon. (tv2.no 2.1.2020).)

- Dommer ved Oslo tingrett siktet for besittelse av overgrepsmateriale. (- Det er Riksadvokaten som har besluttet at Kripos skal etterforske saken. (– Domstoladministrasjonen kan naturlig nok ikke kommentere siktelsen og den pågående etterforskningen. (- For ytterligere spørsmål og kommentarer må vi henvise til Kripos, opplyser Domstolsadministrasjonen.)

(Anm: Dommer ved Oslo tingrett siktet for besittelse av overgrepsmateriale. Fratrer stilling umiddelbart. En dommer i Oslo tingrett er siktet besittelse av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstillinger som seksualiserer barn. Saken etterforskes av Kripos. Dommeren er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 311, første ledd. — Siktelsen omhandler å ha skaffet seg tilgang til og/eller vært i besittelse av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn, opplyser Kripos. (…) — Det har blitt gjennomført ransaking i anledning saken, etterforskningen består blant annet i å gjennomgå beslag, heter det videre. Det er Riksadvokaten som har besluttet at Kripos skal etterforske saken. – Domstoladministrasjonen kan naturlig nok ikke kommentere siktelsen og den pågående etterforskningen. For ytterligere spørsmål og kommentarer må vi henvise til Kripos, opplyser Domstolsadministrasjonen. (aftenposten.no 18.1.2019).)

(Anm: Kripos (mintankesmie.no).)

(Anm: Riksadvokaten - Statsadvokatene (Den høyere påtalemyndighet) (mintankesmie.no).)

- Overgrepssiktet dommer har selv avsagt dom i seks overgrepssaker.

(Anm: Overgrepssiktet dommer har selv avsagt dom i seks overgrepssaker. Det viser Oslo tingretts granskning av dommeren. (dagbladet.no 25.1.2019).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (...) Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser.

(Anm: Norge rammet av europeisk skatteskandale. Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser. (dagbladet.no 18.10.2018).)

- Juraprofessor bekymret over politisk aftale om kamp mod finansiel kriminalitet.

(Anm: Juraprofessor bekymret over politisk aftale om kamp mod finansiel kriminalitet. Ny arbejdsgruppe skal undersøge behovet for skærpet ansvarsnorm til bankledelser. Man risikerer at straffe folk, som har opført sig ansvarligt, hvis man piller ved den skærpede ansvarsnorm, lyder advarslen fra juraprofessor Jesper Lau Hansen. Ved en ændring af retsprincipperne frygter han, at ingen længere vil drive bank. (medwatch.dk 27.3.2019).)

- Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake?

(Anm: Halvard Leirvik (f. 1972), cand.jur. 1997, er lagdommar i Borgarting lagmannsrett. Han har tidlegare vore utgreiar i Noregs Høgsterett, dommarfullmektig i Nedre Romerike tingrett og advokat i advokatfirmaet Hjort DA. Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake? Sammendrag. I utkastet til ny straffeprosesslov (NOU 2016: 24) er det føreslått at lyd- og biletopptak av forklaringar i tingretten som regel skal erstatta direkte forklaringar i lagmannsretten. Utkastet byggjer blant anna på korleis opptak blir brukt i svenske ankedomstolar. Artikkelen tar for seg skilnader mellom svensk og norsk straffeprosess, og er kritisk til det norske lovutkastet. Det er ikkje slik at ny teknikk alltid betrar kvaliteten og effektiviteten. Lov og Rett 08 / 2018 (Volum 57).)

(Anm: Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sven Marius Urke direktør, Domstoladministrasjonen. Domstolene skal bli heldigitale. Uten en politisk satsing vil domstolene henge igjen, mens digitaliserings- og moderniseringstoget går fra oss. For å utvikle domstolene i takt med tidens krav, må de digitaliseres. Domstoladministrasjonen forbereder dette. (aftenposten.no 24.11.2015).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme. (- Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme.)

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten.

(Anm: Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten. President Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen møtte i retten i New York tirsdag kveld. Cohen sa blant annet at han fikk ordre fra en politisk kandidat om å utbetale penger til to kvinner for å påvirke et valg. (…)– Vil du erklære deg skyldig, spurte dommeren, det skriver Reuters. – Ja, var det korte svaret fra Cohen. (nrk.no 21.8.2018).)

- Panama Papers. Mossack Fonseca var et diskret advokatfirma i Panama, lige indtil medier verden over begyndte afsløringerne af, hvordan firmaet hjælper politikere, våbenhandlere, sportsstjerner, narkogangstere og ganske almindelige rigmænd med at skjule deres formuer.

(Anm: Panama Papers. Mossack Fonseca var et diskret advokatfirma i Panama, lige indtil medier verden over begyndte afsløringerne af, hvordan firmaet hjælper politikere, våbenhandlere, sportsstjerner, narkogangstere og ganske almindelige rigmænd med at skjule deres formuer. (politiken.dk 24.6.2018).)

(Anm: Danske Bank giver for første gang indblik i de hemmelige hvidvaskundersøgelser: 50 er blevet afhørt i operation Acorn og Blue. Indsigt: Det er et kæmpe arbejde med læsning af millioner af mails, omfattende analyser og masser af afhøringer at kortlægge hvidvasksagen i Danske Bank. Her fortæller formand Ole Andersen om arbejdet. (jyllands-posten.dk 31.7.2018).)

- Kripos-sjef slår alarm om mafialignende tilstander i Norge.

(Anm: Kripos-sjef slår alarm om mafialignende tilstander i Norge. Kripos-topp Eivind Borge er bekymret for det han mener er en alvorlig kriminalitetsutvikling i Norge. (…) Faren for korrupsjon er overhengende med en sånn type utvikling, og at det kan spre seg til offentlige myndigheter. Det vil være naivt å tro at de kriminelle ikke kan utnytte en sånn type posisjon man får gjennom denne type kriminalitet. (abcnyheter.no 15.7.2018).)

- Investerte i «Golden Oldies-prosjekter»: Har fått arrest for 40 millioner. En investor mener han overførte 7,9 millioner kroner til klientkontoen hos advokat Per Storberget, men aldri fikk aksjene han kjøpte.

(Anm: Investerte i «Golden Oldies-prosjekter»: Har fått arrest for 40 millioner. En investor mener han overførte 7,9 millioner kroner til klientkontoen hos advokat Per Storberget, men aldri fikk aksjene han kjøpte. Nå har han gått rettens vei. «Det arbeides selvfølgelig med å bringe dette i orden», skriver Storberget i en epost til DN. (dn.no 5.7.2018).)

- Vil begrense advokatenes taushetsplikt. (- Den profilerte skatteadvokaten Sverre E. Koch i Advokatfirmaet Thommessen er derimot skeptisk til at reglene strammes inn for mye.)

Vil begrense advokatenes taushetsplikt.
hegnar.no 7.5.2016
Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker.

Skattedirektøren har lenge vært positiv til en endring av reglene for taushetsplikten.

- I enkelte tilfeller kan taushetsplikten føre til at Skattetaten ikke får godt nok grunnlag til å beregne riktig skatt. Jeg vil tro forslaget er en erkjennelse av at dette kan fungere bedre i fremtiden, sier Holte til avisen.

Den profilerte skatteadvokaten Sverre E. Koch i Advokatfirmaet Thommessen er derimot skeptisk til at reglene strammes inn for mye, for eksempel ved at rådgivere får plikt til å melde fra om drøftelser som ikke blir realitet.

- Det må fortsatt være anledning for en advokat eller rådgiver å ha en fortrolig samtale med klienten. Vi må kunne «tenke høyt» sammen uten at det forventes at vi skal kaste oss over tastaturet like etter for å rapportere til Skatte­etaten, sier Koch til DN. (…)

- Advokatene støtter hemmelighold fullt ut.

(Anm: Advokatene støtter hemmelighold fullt ut. Åpenhet. Straffansvar for lokalpolitikere, hemmelige sakslister og lukkete møter med kommuneadvokaten. Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Jens Johan Hjort og Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Det framgår av høringsuttalelsen fra Advokatforeningen, som er signert foreningens leder og eks-ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort (H). (kommunal-rapport.no 13.10.2016).)

(Anm:  CHRISTINA STEIMLER, partner og daglig leder i Indem Advokatfirma AS.  Advokatene har et samfunnsansvar. Advokatbransjen er en konservativ bransje preget av kollegial lojalitet. Det er mange som snakker om urimelige advokatpriser, men få som faktisk gjør noe med det. (vg.no 29.4.2016).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013)

- Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år.

(Anm: Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år. I fjor sommer avdekket Gjermund Aasbrenn hvordan sakskostnadene i Høyesterett var skutt i været. Nå har han sett nærmere på underrettene. I august i fjor omtalte Rett24 en analyse gjort av daværende høyesterettsdommer Clement Endresen og utreder Gjermund Aasbrenn. Den viste en dramatisk vekst i advokatenes salærkrav, 126 prosent på ti år. (…) Den voldsomme kostnadsveksten er kommet i perioden etter at den nye tvisteloven ble innført, til tross for at ett av formålene med den nye loven var nettopp å redusere sakskostnadene. I forarbeidene skrev departementet: «Kostnadsnivået i sivile saker må dempes. (rett24.no 17.1.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler.

(Anm: Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler. Kapitalbeskatningen bør evalueres, mener professor Annette Alstadsæter. Annette Alstadsæter er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, og leder av Senter for skatte- og adferdsforskning. (dn.no 18.12.2019).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser.

(Anm: Norge rammet av europeisk skatteskandale. Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser. (dagbladet.no 18.10.2018).)

- Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake?

(Anm: Halvard Leirvik (f. 1972), cand.jur. 1997, er lagdommar i Borgarting lagmannsrett. Han har tidlegare vore utgreiar i Noregs Høgsterett, dommarfullmektig i Nedre Romerike tingrett og advokat i advokatfirmaet Hjort DA. Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake? Sammendrag. I utkastet til ny straffeprosesslov (NOU 2016: 24) er det føreslått at lyd- og biletopptak av forklaringar i tingretten som regel skal erstatta direkte forklaringar i lagmannsretten. Utkastet byggjer blant anna på korleis opptak blir brukt i svenske ankedomstolar. Artikkelen tar for seg skilnader mellom svensk og norsk straffeprosess, og er kritisk til det norske lovutkastet. Det er ikkje slik at ny teknikk alltid betrar kvaliteten og effektiviteten. Lov og Rett 08 / 2018 (Volum 57).)

(Anm: Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sven Marius Urke direktør, Domstoladministrasjonen. Domstolene skal bli heldigitale. Uten en politisk satsing vil domstolene henge igjen, mens digitaliserings- og moderniseringstoget går fra oss. For å utvikle domstolene i takt med tidens krav, må de digitaliseres. Domstoladministrasjonen forbereder dette. (aftenposten.no 24.11.2015).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme. (- Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme.)

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten.

(Anm: Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten. President Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen møtte i retten i New York tirsdag kveld. Cohen sa blant annet at han fikk ordre fra en politisk kandidat om å utbetale penger til to kvinner for å påvirke et valg. (…)– Vil du erklære deg skyldig, spurte dommeren, det skriver Reuters. – Ja, var det korte svaret fra Cohen. (nrk.no 21.8.2018).)

- Kripos-sjef slår alarm om mafialignende tilstander i Norge.

(Anm: Kripos-sjef slår alarm om mafialignende tilstander i Norge. Kripos-topp Eivind Borge er bekymret for det han mener er en alvorlig kriminalitetsutvikling i Norge. (…) Faren for korrupsjon er overhengende med en sånn type utvikling, og at det kan spre seg til offentlige myndigheter. Det vil være naivt å tro at de kriminelle ikke kan utnytte en sånn type posisjon man får gjennom denne type kriminalitet. (abcnyheter.no 15.7.2018).)

- Leder. Regjeringen kutter i fri rettshjelp. Er rettssystemet bare for de rikeste, Erna Solberg? Dagbladet mener: Regjeringens kutt i fri rettshjelp er med på å svekke tilliten til rettssystemet. Fri rettshjelp bør være en grunnplanke i en liberal rettsstat.

(Anm: Regjeringen kutter i fri rettshjelp. Er rettssystemet bare for de rikeste, Erna Solberg? Dagbladet mener: Regjeringens kutt i fri rettshjelp er med på å svekke tilliten til rettssystemet. Fri rettshjelp bør være en grunnplanke i en liberal rettsstat. Under denne regjeringen har ordningen vært under vedvarende press. I hvert statsbudsjett har Erna Solbergs regjering foreslått kutt og begrensninger i tilbudet. Det har som regel vært Venstres sure plikt å bruke politisk kapital på å reversere kuttene. Nå sitter Venstre i regjering og dermed er det alvorlig grunn til bekymring når regjeringen i revidert budsjett i praksis innskrenker adgangen til fri rettshjelp for uføretrygdete og lavtlønte som lever på fattigdomsgrensa. (dagbladet.no 22.5.2018).)

- Juridisk rådgivning for kvinner. (- Forslag om å kutte i støtten til JURK.) (- Vil gå inn i historien som de som valgte å kutte i støtten til rettshjelp for kvinner.)

(Anm: Av Frøydis Patursson, daglig leder, JURK - Juridisk rådgivning for kvinner. Vil gå inn i historien som de som valgte å kutte i støtten til rettshjelp for kvinner. Byrådet må svare oss på hvorfor vi er kuttet Oslo-budsjettet. Torsdag ettermiddag la byrådet i Oslo stolt frem sitt budsjettforslag for 2019. Det er mye godt i budsjettet, men det er umulig å ikke merke seg ved at de også fremmer forslag om å kutte i støtten til JURK. Vi er et studentdrevet rettshjelpstiltak som yter rettshjelp og rettighetsinformasjon til alle som definerer seg som kvinner. Rettshjelpen ytes av 24 jusstudenter som har valgt å ta ett års permisjon fra studiet for å arbeide fulltid hos oss. Dette får de 7000 kroner i måneden for. I løpet av et år behandler vi mellom 6000 og 6500 saker. Det er med andre ord ekstremt mye rettshjelp i hver krone vi mottar til drift. Den frivillige innsatsviljen og motivasjonen er det helt bærende elementet i at vi klarer å utrette dette. (dagbladet.no 30.9.2018).)

- Trumps advokat «solgte» seg som fikser (mellommann (ofte om ulovlige ting)) til Novartis og fikk betalt 1,2 millioner dollar. (- Lovet hjelp med å få tilgang til Trump og innflytelsesrike tjenestemenn i den nye administrasjonen.)

(Anm: Trump’s lawyer pitched himself as a fixer to Novartis and got paid $1.2 million. The curious relationship between one of the world’s biggest drug makers and President Trump’s personal lawyer began early last year when Michael Cohen, a longtime fixer for the president, reached out to Novartis’s then-chief executive officer Joe Jimenez, promising help gaining access to Trump and influential officials in the new administration, according to an employee inside Novartis familiar with the matter. (statnews.com 9.5.2018).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (- Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten.

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013)

- Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år.

(Anm: Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år. I fjor sommer avdekket Gjermund Aasbrenn hvordan sakskostnadene i Høyesterett var skutt i været. Nå har han sett nærmere på underrettene. I august i fjor omtalte Rett24 en analyse gjort av daværende høyesterettsdommer Clement Endresen og utreder Gjermund Aasbrenn. Den viste en dramatisk vekst i advokatenes salærkrav, 126 prosent på ti år. (…) Den voldsomme kostnadsveksten er kommet i perioden etter at den nye tvisteloven ble innført, til tross for at ett av formålene med den nye loven var nettopp å redusere sakskostnadene. I forarbeidene skrev departementet: «Kostnadsnivået i sivile saker må dempes. (rett24.no 17.1.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler.

(Anm: Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler. Kapitalbeskatningen bør evalueres, mener professor Annette Alstadsæter. Annette Alstadsæter er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, og leder av Senter for skatte- og adferdsforskning. (dn.no 18.12.2019).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser.

(Anm: Norge rammet av europeisk skatteskandale. Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser. (dagbladet.no 18.10.2018).)

- Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake?

(Anm: Halvard Leirvik (f. 1972), cand.jur. 1997, er lagdommar i Borgarting lagmannsrett. Han har tidlegare vore utgreiar i Noregs Høgsterett, dommarfullmektig i Nedre Romerike tingrett og advokat i advokatfirmaet Hjort DA. Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake? Sammendrag. I utkastet til ny straffeprosesslov (NOU 2016: 24) er det føreslått at lyd- og biletopptak av forklaringar i tingretten som regel skal erstatta direkte forklaringar i lagmannsretten. Utkastet byggjer blant anna på korleis opptak blir brukt i svenske ankedomstolar. Artikkelen tar for seg skilnader mellom svensk og norsk straffeprosess, og er kritisk til det norske lovutkastet. Det er ikkje slik at ny teknikk alltid betrar kvaliteten og effektiviteten. Lov og Rett 08 / 2018 (Volum 57).)

(Anm: Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sven Marius Urke direktør, Domstoladministrasjonen. Domstolene skal bli heldigitale. Uten en politisk satsing vil domstolene henge igjen, mens digitaliserings- og moderniseringstoget går fra oss. For å utvikle domstolene i takt med tidens krav, må de digitaliseres. Domstoladministrasjonen forbereder dette. (aftenposten.no 24.11.2015).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme. (- Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme.)

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten.

(Anm: Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten. President Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen møtte i retten i New York tirsdag kveld. Cohen sa blant annet at han fikk ordre fra en politisk kandidat om å utbetale penger til to kvinner for å påvirke et valg. (…)– Vil du erklære deg skyldig, spurte dommeren, det skriver Reuters. – Ja, var det korte svaret fra Cohen. (nrk.no 21.8.2018).)

- Aftenposten mener: Nettet snører seg rundt Trump.

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Nettet snører seg rundt Trump. Ifølge rapporter i amerikanske medier sier Michael Cohen nå at Donald Trump var kjent med et møte i juni 2016, der russere skulle overlevere informasjon som kunne skade Hillary Clintons valgkamp. Cohen var Trumps advokat i mange år og skal være klar til å vitne om saken for spesialetterforsker Robert Mueller. (aftenposten.no 27.7.2018).)

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasterens kilder i Kiev sier at utbetalingen, som var på i overkant av 3,2 millioner kroner etter dagens kurs, skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. (aftenposten.no 23.5.2018).)

– Trump innrømmer motivet bak møte med russisk advokat. (- I epostene går det frem at Trump junior i 2016 fikk tilbud om en «drittpakke» om Clinton som stammet fra Russlands regjering.)

(Anm: Trump innrømmer motivet bak møte med russisk advokat. President Donald Trump innrømmer at sønnen hans møtte en russisk advokat i 2016 for å få informasjon om Hillary Clinton. – Dette var et møte for å få informasjon om en motstander, fullstendig lovlig og noe som skjer i politikken hele tiden, skrev Trump på Twitter søndag. Han skrev også at det ikke kom noe ut av møtet, og at han selv ikke hadde visst om det. Møtet ble mye omtalt i fjor sommer, etter at en rekke eposter skrevet og mottatt av Trumps sønn Donald junior ble offentliggjort. I epostene går det frem at Trump junior i 2016 fikk tilbud om en «drittpakke» om Clinton som stammet fra Russlands regjering. (dn.no 6.8.2018).)

– Tromsøadvokater fengslet - siktet for grov narkokriminalitet. To mannlige tromsøadvokater er pågrepet og siktet for narkokriminalitet. Begge er varetektsfengslet i to uker i full isolasjon.

(Anm: Tromsøadvokater fengslet - siktet for grov narkokriminalitet. To mannlige tromsøadvokater er pågrepet og siktet for narkokriminalitet. Begge er varetektsfengslet i to uker i full isolasjon. (…) Tilbakeholdne Heller ikke Einar Sparboe Lysnes, påtaleleder i Troms-politiet, ønsker å kommentere saken. - Per i dag kan vi si veldig lite. Vi kan bekrefte at vi har varetektsfenglet to personer, men vi ønsker ikke å si noe om alder eller yrke, sier han. - At dette er to advokater, gjør det saken mer komplisert? - Jeg vil ikke si noe om verken yrke eller saken. Vi får vurdere hva vi skal utgi av informasjon etter hvert, svarer Lysnes. (nordlys.no 24.6.2018).)

- Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker.

(Anm: Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker. (hegnar.no 7.5.2016).)

- Oslo kommune trekker søksmål mot tidligere advokat i Boligbygg-saken.

(Anm: Oslo kommune trekker søksmål mot tidligere advokat i Boligbygg-saken. Oslo kommune trekker sak mot tidligere advokat Frode Vilster Sørli i Boligbygg-saken. Nå tilbyr kommunen seg å dekke saksomkostningene. Høsten 2017 avdekket DN hvordan investorer tjente millioner av kroner på raske videresalg av gårder og leiligheter til det kommunale foretaket Boligbygg. Byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen, uttalte i kjølvannet av avsløringene at «rettferdighet skal skje». (…) I 2018 leverte han inn advokatbevillingen på grunn av Boligbygg-saken. Saken som i utgangspunktet skulle behandles i Oslo tingrett januar 2022 er nå trukket av Oslo kommune, skriver Finansavisen, som omtalte saken først. Det bekrefter Sørlis advokat Mathias Tveten til DN søndag, og legger til: – Kommunen har tilbudt seg å dekke saksomkostningene til min klient. Han vil ikke si hva kravet dreide seg om. Sørli ønsket ikke å kommentere saken da DN tok kontakt søndag. DN har vært i kontakt med kommuneadvokaten i Oslo som ikke kunne kommentere saken søndag. Har tapt to saker Raymond Johansen varslet til sammen fire rettssaker mot eiendomsinvestorer som hadde solgt bygårder til Boligbygg. Hensikten var å få tilbake nærmere hundre millioner kroner som kommunen mente var betalt i overpris. (dn.no 27.6.2021).)

- Trekker anke i Boligbygg-saken. Oslo kommune trekker nok en ankesak mot eiendomsinvestorer i Boligbygg-saken.

(Anm: Trekker anke i Boligbygg-saken. Oslo kommune trekker nok en ankesak mot eiendomsinvestorer i Boligbygg-saken. Det som var kommunens plan om tilbakebetaling av nærmere 100 millioner kroner, har så langt endt med millionbeløp til dekking av saksomkostninger. Høsten 2017 avdekket DN hvordan investorer tjente millioner av kroner på raske videresalg av gårder og leiligheter til det kommunale foretaket Boligbygg. Økokrim åpnet korrupsjonsetterforskning av saken og fem personer står nå tiltalt. I tillegg gikk byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen, kraftig ut mot investorene i kjølvannet av avsløringene og uttalte den gang at «rettferdighet skal skje». Johansen og byrådet i Oslo varslet til sammen fire søksmål mot eiendomsinvestorer, der hensikten var å få tilbake nærmere hundre millioner kroner som kommunen mente var betalt i overpris. Prosessen har hittil ikke gått Oslo kommunes vei. (dn.no 3.7.2021).)

- To advokater avskiltes som eiendomsmeglere etter Boligbygg-saken.

(Anm: To advokater avskiltes som eiendomsmeglere etter Boligbygg-saken. Her gjennomfører Finanstilsynet tilsyn hos advokat Per Storberget i november i fjor. Nå kan ikke advokaten som var oppgjørsmegler for flere salg til Boligbygg lenger operere innen eiendomsmegling. (dn.no 7.6.2018).)

- Boligbygg-granskere avdekket planer om partnerskap med investor.

(Anm: Boligbygg-granskere avdekket planer om partnerskap med investor. 13. oktober 2017 fikk Geir Fredriksen (til venstre) besøk av Skattekrim. Da granskerne trålet dokumentbeslaget med 2,2 millioner eposter, ble det funnet et avtaleutkast der Fredriksen skulle få eierandeler i selskapet til en av investorene som solgte til Boligbygg. (dn.no 6.9.2018).)

- Korrupsjonstiltalt Boligbygg-konsulent innrømmer flere skjulte whiskymøter i campingvogn med tiltalt snekker. (- Det fortalte den korrupsjonstiltalte Boligbygg-konsulenten Geir Fredriksen da han forklarte seg om sitt forhold til den korrupsjonstiltalte snekkeren og eiendomsinvestoren Carl Thomas Andersson i retten tirsdag.)

(Anm: Korrupsjonstiltalt Boligbygg-konsulent innrømmer flere skjulte whiskymøter i campingvogn med tiltalt snekker. Korrupsjonstiltalte Geir Fredriksen har avvist sosial kontakt med medtiltalte Carl Thomas Andersson. Nå innrømmer han flere møter i Anderssons private campingvogn der de to diskuterte mulige prosjekter. (…) Det fortalte den korrupsjonstiltalte Boligbygg-konsulenten Geir Fredriksen da han forklarte seg om sitt forhold til den korrupsjonstiltalte snekkeren og eiendomsinvestoren Carl Thomas Andersson i retten tirsdag. Ifølge Fredriksen var de to naboer og ble kjent i 2012/13 da Andersson hjalp ham med oppussing. (dn.no 8.12.2021).)

- Korrupsjonstiltalt snekker slettet all kommunikasjon om Boligbygg-salg: – Jeg var vel redd for at det skulle se mistenkelig ut.

(Anm: Korrupsjonstiltalt snekker slettet all kommunikasjon om Boligbygg-salg: – Jeg var vel redd for at det skulle se mistenkelig ut. Den korrupsjonstiltalte snekkeren Carl Thomas Andersson i Boligbygg-saken kastet pc og mobil etter Skattekrim-aksjon. – Hva gjorde du med telefonen? Svaret fra korrupsjonstiltalte Carl Thomas Andersson kommer kontant: – Hev den på fyllingen. – Du slo den i stykker og la den i en pose, som du hadde hengt på hengeren. Hvorfor gjorde du det? undrer aktor, politiadvokat Erlend Stenberg fra Økokrim. – Jeg ville ikke at den skulle brukes av noen andre. (dn.no 16.12.2021).)

- Indigo-advokat må gå. (- De forhold som er fremkommet i ettertid er noe vi som advokatfirma tar sterkt avstand fra, sier managing partner i Simonsen Vogt Wiig Mona Søyland i en pressemelding, ifølge DN.)

(Anm: Indigo-advokat må gå. Advokatfirmaet «tar sterkt avstand fra» Leif Tore Rønnings arbeid for skandaleselskapet Indigo Finans. (…) - Advokat Leif Tore Rønning har hatt ansvaret for arbeidet som er utført overfor Indigo Finans as. De forhold som er fremkommet i ettertid er noe vi som advokatfirma tar sterkt avstand fra, sier managing partner i Simonsen Vogt Wiig Mona Søyland i en pressemelding, ifølge DN. (hegnar.no 13.6.2018).)

- Solgte overpriset eiendom til pensjonister –  satt igjen med 5000 prosent i gevinst. Finanstilsynet: Superprofitten umuliggjør avkastning for investorene.

(Anm: The Golden Oldies, del III: «Advokaten» og «Stjerna». Dokumentar. Startet eget. Bård Haukvik (43) er mannen bak Næringsspar og Næringsspar Eiendom. De siste tre årene har han tjent nærmere 20 millioner kroner på å selge aksjer i eiendomsprosjekter til eldre investorer. Bård Haukvik og kompanjongen har på kort tid tjent flere titall millioner på salg av eiendomsprosjekter til eldre investorer. Den tidligere BAHR-advokaten hadde kontor hos skandaleselskapet Indigo Finans, før han tok med seg stjerneselgeren og startet eget selskap. (dn.no 15.6.2018).)

- Sveitsisk riksadvokat vil ikke gå videre med bestikkelsesanklager mot Novartis for utbetalinger til Trumps advokat.

(Anm: Sveitsisk riksadvokat vil ikke gå videre med bestikkelsesanklager mot Novartis for utbetalinger til Trumps advokat. (Swiss attorney general will not pursue bribery charges against Novartis for payments to Trump lawyer.) (…) Separat utfører flere amerikanske lovgivere sine egne granskninger. (statnews.com 7.6.2018).)

- Dom kan gi nye regler om skatteamnesti.

(Anm: Dom kan gi nye regler om skatteamnesti. Høyesterettsdommen mot advokat Geir Knutsen kan føre til nye regler om skatteamnesti. (…) Skatteunndragelse undergraver vår felles velferd. Alle skal gjøre det de kan for å gi riktige opplysninger og betale riktig skatt, og ikke stikke fra regningen. (budstikka.no 23.5.2018).)

- Regjeringen åpner for å endre skatteamnesti-ordningen: – Ikke tydelig nok, sier Sp-politiker.

(Anm: Regjeringen åpner for å endre skatteamnesti-ordningen: – Ikke tydelig nok, sier Sp-politiker. Regjeringen vil vurdere skatteamnestiordningen og åpner for å gjøre endringer. For vagt, mener opposisjonen som vil skrote. (dn.no 14.5.2021).)

- Legemiddelskandale skaper røre i Gresk politikk. Angivelig tilbudt "seddelbunker " for å pumpe opp prisene på legemiddelforskrivninger. (- "Dersom påtalemyndigheten (aktor) lykkes å sikte en tidligere statsminister eller andre senior tjenestemenn, ville det være et stort slag mot opposisjonen i Hellas" — Maria Gavouneli, førsteamanuensis internasjonal rett, menneskerett, folkerett.) (- De tre anonyme redegjørelser er en del av en gresk rettslig granskning av hvorvidt Novartis betalte de øverste tjenestemenn i regjeringen for å bruke offentlige penger på firmaets produkter.)

(Anm: Drugs scandal roils Greek politics. ‘Bundles of cash’ allegedly offered to pump up prices of prescriptions. ATHENS — The next Greek election could turn on three whistleblower testimonies accusing some of the country’s top politicians of taking bribes from a Swiss pharmaceutical giant. The three anonymous accounts are part of a Greek judicial investigation into whether Novartis paid off top government officials to spend public money on the company’s products. (…) Prosecutors are investigating 10 former government officials, including two former prime ministers —Antonis Samaras and Panagiotis Pikrammenos — as well as the European Migration Commissioner Dimitris Avramopoulos and the current central bank governor, Yannis Stournaras. Nearly all those being investigated are members of the conservative New Democracy party, which has been dominating in the polls. “If prosecutors manage to charge a former prime minister or other senior officials it would be a huge blow to the opposition in Greece,” said Maria Gavouneli, associate professor of international law at the Kapodistrian University of Athens. “If nobody is prosecuted, however, the current government will be massively discredited.” (politico.eu 4.6.2018).)

- Erfarne politijurister slutter – tjener nesten 400.000 kroner mer som advokat. Dårlige lønn- og arbeidsvilkår gjør at flere erfarne jurister i politiet bytter jobb. (- Bedre lønns- og arbeidsvilkår som advokat eller jurist i offentlig forvaltning lokker de erfarne juristene ut av politietaten. – Rammevilkårene for å utøve jobben ble dårligere.)

(Anm: Erfarne politijurister slutter – tjener nesten 400.000 kroner mer som advokat. Dårlige lønn- og arbeidsvilkår gjør at flere erfarne jurister i politiet bytter jobb. (…) Politijuristene opplever at flere av de mest erfarne slutter i jobben fordi arbeidsvilkårene og lønna er dårligere enn andre steder. Bedre lønns- og arbeidsvilkår som advokat eller jurist i offentlig forvaltning lokker de erfarne juristene ut av politietaten. – Rammevilkårene for å utøve jobben ble dårligere. Slik det er for en politijurist i dag, får man ikke oppfylt kravene til jobben man skal utføre, sier tidligere politijurist Charlotte Marie Ringkjøb. Straffeprosessloven og påtaleinstruksen gir regler for hvordan arbeidet skal utøves, på bakgrunn av dette gir riksadvokaten retningslinjer for juristene. (…) Tidligere i år skrev NRK om hvordan politijurister slutter i hopetall over hele landet etter innføringen av den nye politreformen. (nrk.no 25.5.2018).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Medie: Medicinalselskab flettes ind i Stormy Daniels-sag.

(Anm: Medie: Medicinalselskab flettes ind i Stormy Daniels-sag. Den prekære sag, hvor USA's præsident Donald Trump beskyldes for at have haft et seksuelt forhold til en pornostjerne og betalt hende for at tie stille om det, trækker nu også tråde til medicinalindustrien, skriver et amerikansk medie. (medwatch.dk 11.5.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasterens kilder i Kiev sier at utbetalingen, som var på i overkant av 3,2 millioner kroner etter dagens kurs, skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. (aftenposten.no 23.5.2018).)

- Novartis sier nå at de betalte Trumps advokat 1,2 millioner dollar, men en ny uttalelse svarer fortsatt ikke på alle spørsmålene.

(Anm: Novartis now says that it paid Trump’s attorney $1.2M — but a new statement still fails to answer all the questions. With Novartis stuck squarely in the middle of a media frenzy centered on payments it made to a shell company controlled by Michael Cohen, the personal attorney for President Donald Trump, the pharma giant offered a few more details Wednesday about their relationship. And it starts with an admission that Novartis actually paid Cohen more than a million dollars. (...) You can expect even more questions on Novartis’ role in the scandal after that appearance, particularly if the administration goes easy on Big Pharma in trying to keep Trump’s repeated promise to “slash” drug prices. (endpts.com 9.5.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Kjendisadvokat tapte i Høyesterett – nå må han i fengsel i 3 år og åtte måneder. (- Etter å ha unnlatt å bokføre til sammen rundt 25 millioner i inntekter fra klienter i perioden januar 2005 til desember 2013, samt å ha unndratt utgående merverdiavgift av en omsetning på 21,9 millioner i perioden 2006 til 2014.)

(Anm: Kjendisadvokat tapte i Høyesterett – nå må han i fengsel i 3 år og åtte måneder. (…) Geir Knutsen ble i august 2016 dømt i Drammen tingrett for å ha unndratt om lag 12,5 millioner kroner i skatt til Skatt øst og 5,5 millioner i merverdiavgift til Kemneren i Asker og Bærum – etter å ha unnlatt å bokføre til sammen rundt 25 millioner i inntekter fra klienter i perioden januar 2005 til desember 2013, samt å ha unndratt utgående merverdiavgift av en omsetning på 21,9 millioner i perioden 2006 til 2014. (budstikka.no 16.5.2018).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013)

- Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år.

(Anm: Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år. I fjor sommer avdekket Gjermund Aasbrenn hvordan sakskostnadene i Høyesterett var skutt i været. Nå har han sett nærmere på underrettene. I august i fjor omtalte Rett24 en analyse gjort av daværende høyesterettsdommer Clement Endresen og utreder Gjermund Aasbrenn. Den viste en dramatisk vekst i advokatenes salærkrav, 126 prosent på ti år. (…) Den voldsomme kostnadsveksten er kommet i perioden etter at den nye tvisteloven ble innført, til tross for at ett av formålene med den nye loven var nettopp å redusere sakskostnadene. I forarbeidene skrev departementet: «Kostnadsnivået i sivile saker må dempes. (rett24.no 17.1.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler.

(Anm: Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler. Kapitalbeskatningen bør evalueres, mener professor Annette Alstadsæter. Annette Alstadsæter er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, og leder av Senter for skatte- og adferdsforskning. (dn.no 18.12.2019).)

- Kjendisadvokat frikjent. Advokat Morten Andreassen, som i februar ble dømt for planting av bevis, er frikjent i lagmannsretten.

(Anm: Kjendisadvokat frikjent. Advokat Morten Andreassen, som i februar ble dømt for planting av bevis, er frikjent i lagmannsretten. Det opplyser hans forsvarer, Anders Brosveet, til TV 2. – Det var en klok vurdering så fort man så hele sakskomplekset i sammenheng, sier Brosveet. Andreassen ble i Nedre Telemark tingrett i februar dømt til 30 dager i fengsel, og til å betale en bot på 30.000 kroner, for at han skulle ha tuklet med bevis. Han har hele tiden bedyret sin uskyld. (tv2.no 3.10.2019).)

- Kjent advokat dømt for planting av bevis. Morten Andreassen nekter straffskyld og har anket dommen på 30 dager betinget fengsel.

(Anm: Kjent advokat dømt for planting av bevis. Morten Andreassen nekter straffskyld og har anket dommen på 30 dager betinget fengsel. Kjendisadvokaten Morten Andreassen er dømt i Nedre Telemark tingrett til 30 dagers betinget fengsel for å ha bidratt til å plante bevis i en straffesak, med hensikt å motarbeide politiets etterforskning, skriver VG. - Han fikk dommen forkynt i går, og den ble umiddelbart påanket, sier forsvarer Erling Lyngtveit til Dagbladet. - Hva er bakgrunnen for anken? - Han mener at han ikke er skyldig i det han er dømt for. Han er dømt for å ha bedt en mann om å plante et bevis. Han har forklart at hans hensikt og mål var det motsatte: Å forhindre at det ble klusset med et bevis. Han er skuffet over dommen, sier Lyngtveit. Det er ingen automatikk i at anker i saker med strafferammer på dette nivået tas opp for behandling av lagmannsretten. Andreassen er ansatt i advokatfirmaet Elden. - Men han har vært sykmeldt et års tid av andre årsaker enn denne saken, sier Lyngtveit. (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser.

(Anm: Norge rammet av europeisk skatteskandale. Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser. (dagbladet.no 18.10.2018).)

- Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake?

(Anm: Halvard Leirvik (f. 1972), cand.jur. 1997, er lagdommar i Borgarting lagmannsrett. Han har tidlegare vore utgreiar i Noregs Høgsterett, dommarfullmektig i Nedre Romerike tingrett og advokat i advokatfirmaet Hjort DA. Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake? Sammendrag. I utkastet til ny straffeprosesslov (NOU 2016: 24) er det føreslått at lyd- og biletopptak av forklaringar i tingretten som regel skal erstatta direkte forklaringar i lagmannsretten. Utkastet byggjer blant anna på korleis opptak blir brukt i svenske ankedomstolar. Artikkelen tar for seg skilnader mellom svensk og norsk straffeprosess, og er kritisk til det norske lovutkastet. Det er ikkje slik at ny teknikk alltid betrar kvaliteten og effektiviteten. Lov og Rett 08 / 2018 (Volum 57).)

(Anm: Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sven Marius Urke direktør, Domstoladministrasjonen. Domstolene skal bli heldigitale. Uten en politisk satsing vil domstolene henge igjen, mens digitaliserings- og moderniseringstoget går fra oss. For å utvikle domstolene i takt med tidens krav, må de digitaliseres. Domstoladministrasjonen forbereder dette. (aftenposten.no 24.11.2015).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme. (- Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme.)

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten.

(Anm: Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten. President Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen møtte i retten i New York tirsdag kveld. Cohen sa blant annet at han fikk ordre fra en politisk kandidat om å utbetale penger til to kvinner for å påvirke et valg. (…)– Vil du erklære deg skyldig, spurte dommeren, det skriver Reuters. – Ja, var det korte svaret fra Cohen. (nrk.no 21.8.2018).)

- Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker.

(Anm: Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker. (hegnar.no 7.5.2016).)

- Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (- Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten.

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013)

- Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år.

(Anm: Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år. I fjor sommer avdekket Gjermund Aasbrenn hvordan sakskostnadene i Høyesterett var skutt i været. Nå har han sett nærmere på underrettene. I august i fjor omtalte Rett24 en analyse gjort av daværende høyesterettsdommer Clement Endresen og utreder Gjermund Aasbrenn. Den viste en dramatisk vekst i advokatenes salærkrav, 126 prosent på ti år. (…) Den voldsomme kostnadsveksten er kommet i perioden etter at den nye tvisteloven ble innført, til tross for at ett av formålene med den nye loven var nettopp å redusere sakskostnadene. I forarbeidene skrev departementet: «Kostnadsnivået i sivile saker må dempes. (rett24.no 17.1.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler.

(Anm: Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler. Kapitalbeskatningen bør evalueres, mener professor Annette Alstadsæter. Annette Alstadsæter er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, og leder av Senter for skatte- og adferdsforskning. (dn.no 18.12.2019).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser.

(Anm: Norge rammet av europeisk skatteskandale. Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser. (dagbladet.no 18.10.2018).)

- Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake?

(Anm: Halvard Leirvik (f. 1972), cand.jur. 1997, er lagdommar i Borgarting lagmannsrett. Han har tidlegare vore utgreiar i Noregs Høgsterett, dommarfullmektig i Nedre Romerike tingrett og advokat i advokatfirmaet Hjort DA. Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake? Sammendrag. I utkastet til ny straffeprosesslov (NOU 2016: 24) er det føreslått at lyd- og biletopptak av forklaringar i tingretten som regel skal erstatta direkte forklaringar i lagmannsretten. Utkastet byggjer blant anna på korleis opptak blir brukt i svenske ankedomstolar. Artikkelen tar for seg skilnader mellom svensk og norsk straffeprosess, og er kritisk til det norske lovutkastet. Det er ikkje slik at ny teknikk alltid betrar kvaliteten og effektiviteten. Lov og Rett 08 / 2018 (Volum 57).)

(Anm: Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sven Marius Urke direktør, Domstoladministrasjonen. Domstolene skal bli heldigitale. Uten en politisk satsing vil domstolene henge igjen, mens digitaliserings- og moderniseringstoget går fra oss. For å utvikle domstolene i takt med tidens krav, må de digitaliseres. Domstoladministrasjonen forbereder dette. (aftenposten.no 24.11.2015).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme. (- Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme.)

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten.

(Anm: Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten. President Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen møtte i retten i New York tirsdag kveld. Cohen sa blant annet at han fikk ordre fra en politisk kandidat om å utbetale penger til to kvinner for å påvirke et valg. (…)– Vil du erklære deg skyldig, spurte dommeren, det skriver Reuters. – Ja, var det korte svaret fra Cohen. (nrk.no 21.8.2018).)

- Det er vanskeligere å bestikke utenlandske regjeringer enn den amerikanske. Novartis ville tenke seg om to ganger før de ga hundre tusen dollar til Vladimir Putins advokat. (- Men i Washington er reglene forskjellige.)

(Anm: It's Harder To Pay Off Foreign Governments Than The American One. Novartis would think twice before giving hundreds of thousands of dollars to Vladimir Putin's lawyer. But in Washington, the rules are different. As we learn that AT&T, Novartis, and other large companies paid millions of dollars to Michael Cohen’s company while he was serving as President Trump’s legal counsel, it’s worth remembering that there is a whole subset of professionals embedded in every headquarters in corporate America who work to prevent exactly this type of shady business. These ethics and compliance officers exist to keep corporations on the right side of a strict anti-corruption law. A big portion of their work is specifically to prevent companies from paying money to intermediaries — like, say, the personal lawyer and long-time confidante of a government official — to influence the government official’s behavior in favor of the company. (buzzfeed.com 10.5.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Novartis paid $1.2m to Trump lawyer for policy insights. Novartis has said it paid $1.2 million in consultancy fees to a firm run by Donald Trump’s personal lawyer, who offered insight into the president’s plans for healthcare reform. (…) Novartis added that it has also been contacted by Robert Mueller, the special counsel appointed to investigate links between Trump and the (pharmpro.com 10.5.2018).)

(Anm: Novartis betalte 1,2 millioner dollar til Trumps advokat. Legemiddelgiganten Novartis erkjenner å ha betalt 1,2 millioner dollar til Donald Trumps advokat, Michael Cohen, for konsulenttjenester i helsespørsmål. (dn.no 10.5.2018).)

- Trump lovet å rettsforfølge legemiddelfirmaer. Hans tale førte til at legemiddelaksjer skjøt i været.

(Anm: Trump promised to bring pharma to justice. His speech sent drug stocks soaring. For months, President Trump promised to deliver a speech that would put to justice the pharma companies he claimed were gouging consumers. But his long-awaited remarks, delivered Friday, sent biopharma stocks skyward instead. Trump did not call for Medicare to negotiate lower prescription drug prices, an idea the industry had feared, and he did not revisit the caustic rhetoric that marked his presidential campaign. (statnews.com 11.5.2018).)

(Anm: Novartis paid Trump’s lawyer’s firm far more than any of its actual lobbyists. WASHINGTON — The $100,000 monthly fee Novartis paid a company set up by President Trump’s personal attorney to help it better understand “U.S. healthcare policy matters” in the Trump era is almost four times more than it paid any actual outside lobbyist in the same time period. (statnews.com 10.5.2018).)

- Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig.

(Anm: Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig. Ingen ble anmeldt. – Urettferdig, mener «Even» som havnet i fengsel etter å ha fått 160.000 kroner fra Nav han ikke hadde krav på. – URETTFERDIG: «Even» ble dømt til fengsel for trygdesvindel på tross av at han sa ifra til Nav at han hadde gjort en feil. Han synes det er veldig urettferdig når flere leger som har mottatt høyere beløp fra Staten urettmessig ikke straffes. (…) Tilbakebetalte over 13 millioner Onsdag avslørte Brennpunkt at noen fastleger har fått store beløp fra staten ved å ta betalt for pasienttjenester de ikke har gitt. (nrk.no 3.5.2018).)

- Denne uken kom lagmannsrettens dom mot en fastlege i Sarpsborg. Han ble dømt til tre års fengsel for grovt bedrageri etter å ha sendt inn falske pasientregninger til Staten.

(Anm: Kostholdsveiledning på dødsleiet. I en fersk bedrageridom mot en fastlege i Sarpsborg, kommer det fram at han feilaktig tok seg betalt for å gi døende pasienter kostholdsveiledning. (…) Denne uken kom lagmannsrettens dom mot en fastlege i Sarpsborg. Han ble dømt til tre års fengsel for grovt bedrageri etter å ha sendt inn falske pasientregninger til Staten. Dermed ble dommen fra tingretten redusert med ett år, noe som opprører fastlegens tidligere pasienter. (…) Det verste var å oppdage at legejournalene deres inneholdt flere feilaktige opplysninger om dem, fortalte de i programmet. Men under ankesaken i Borgarting lagmannsrett dukket det opp nye overraskelser. (…) Dommen slår fast at legen er skyldig i grovt bedrageri av minst 4,7 millioner kroner over en periode på sju år. Han dømmes videre for falsk forklaring, brudd på journalplikten og brudd på bokføringsloven. Lagmannsretten mener at det er passende å kreve en tilbakebetaling av 950.000 kroner fra legen. Dette er halvparten av beløpet tingretten kom fram til. (…) Elise Hageengen vitnet mot legen og fortalte at han hadde krevd urettmessig refusjon for hennes barn. (…) Les mer: De stolte på legen, men så oppdaget de at han hadde lurt til seg penger i deres navn (…) Her kan du se dokumentaren i sin helhet (nrk.no 10.11.2018).)

- Slik kartla vi 15 milliarder helsekroner og 9 700 leger. Hvordan får man oversikt, når data om 90 millioner fastlege-regninger dumper ned i innboksen? (- Brennpunkt-filmen «Legekoden», som sendes i kveld, er delvis basert på funn gjort i disse dataene.)

(Anm: Slik kartla vi 15 milliarder helsekroner og 9 700 leger. Hvordan får man oversikt, når data om 90 millioner fastlege-regninger dumper ned i innboksen? I februar ba NRK Brennpunkt helsemyndighetene om innsyn i data om aktiviteten til landets fastleger. Data om hvordan 15 milliarder offentlige kroner fordeler seg på 9 700 leger i Norge over tre år. Her fantes bestefars inngrodde tånegl, lillebrors armbrudd og fars røykeavvenningsprat med legen. Brennpunkt-filmen «Legekoden», som sendes i kveld, er delvis basert på funn gjort i disse dataene. (…) Her kan du se dokumentaren i sin helhet (nrk.no 2.5.2018).)

- Krever at leger som feilfakturerer anmeldes. Helsebyråden i Oslo reagerer kraftig på at fastleger som har feilfakturert staten for store summer ikke er anmeldt. Nå ber Tone Tellevik Dahl (Ap) Helseministeren pålegge legenes kontrollorgan Helfo å politianmelde. (- Jeg tror det strider mot folks rettsoppfatning å ikke anmelde.)

(Anm: Krever at leger som feilfakturerer anmeldes. Helsebyråden i Oslo reagerer kraftig på at fastleger som har feilfakturert staten for store summer ikke er anmeldt. Nå ber Tone Tellevik Dahl (Ap) Helseministeren pålegge legenes kontrollorgan Helfo å politianmelde. – SJEFEN MÅ Å FÅ VITE: – Jeg tror det strider mot folks rettsoppfatning å ikke anmelde. Det må være likhet for loven, sier helsebyråd i Oslo Tone Tellevik Dahl. Hun mener arbeidsgiver også må få vite om deres leger har fått advarsel fra Helfo. (nrk.no 5.5.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Leger, fastleger, fastlegeordningen etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Skatteordning verdt seks milliarder kroner ble misbrukt av over halvparten. (- Mot slutten av fjoråret ble to menn i 60-årene tiltalt for å ha unndratt til sammen 36 millioner kroner via Skattefunn-ordningen, noe som ifølge Økokrim er den største skatteunndragelsen av sitt slag noensinne.)

(Anm: Skatteordning verdt seks milliarder kroner ble misbrukt av over halvparten. Over halvparten av selskapene som ber om skattefradrag til forskning og utvikling, pumper opp søknaden, viser skatteetatens stikkprøver. 5,7 milliarder kroner vil Forskningsrådet at norske bedrifter skal få trukket fra på skatten dersom de satser på forskning og utvikling i år. (…) Mot slutten av fjoråret ble to menn i 60-årene tiltalt for å ha unndratt til sammen 36 millioner kroner via Skattefunn-ordningen, noe som ifølge Økokrim er den største skatteunndragelsen av sitt slag noensinne. (dn.no 30.5.2018).)

- SkatteFUNN-vedtak setter innovasjonskraften i limbo. (- Gjennom SkatteFUNN kan norske bedrifter få skattefradrag på opptil 20 prosent av prosjektkostnadene for utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. I løpet av 2018 tilsvarte det et ikke ubetydelig beløp på 5,7 milliarder kroner i fradrag.) (- Bakgrunnen til endringen er en EØS-regel som inntil nylig ikke har vært kjent eller praktisert av norske myndigheter.) (- Regelen tilsier at selskaper som er i økonomiske vanskeligheter ikke kan motta statsstøtte.)

(Anm: SkatteFUNN-vedtak setter innovasjonskraften i limbo. Skattefunn er Norges største innovasjonsordning for næringslivet. Nå kuttes ordningen helt for selskaper i som investerer i seg selv eller som er i økonomiske vanskeligheter fra neste år. Det betyr at mange selskaper kan miste flere millioner kroner i støtte, skriver Eline Oftedal. Gjennom SkatteFUNN kan norske bedrifter få skattefradrag på opptil 20 prosent av prosjektkostnadene for utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. I løpet av 2018 tilsvarte det et ikke ubetydelig beløp på 5,7 milliarder kroner i fradrag. Ordningen er innovasjonsdrivende for næringslivet, og IKT-sektoren er skatteordningens desiderte vinner. I tillegg er den en sterk driver for digitalisering og teknologiutvikling på tvers av sektorer i hele kongeriket. Handler om overlevelse. Bakgrunnen til endringen er en EØS-regel som inntil nylig ikke har vært kjent eller praktisert av norske myndigheter. Regelen tilsier at selskaper som er i økonomiske vanskeligheter ikke kan motta statsstøtte. Abelia er enige i at selskaper i reelle økonomiske vanskeligheter med utsikt for avvikling eller konkurs ikke skal reddes av staten. (abelia.no 10.12.2019).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter.)

(Anm: Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. Flere sammenligner sagen med den såkaldte Car Wash-undersøgelse i det tilstødende Brasilien. Mindst 16 personer er blevet arresteret i en ny, stor korruptionssag i Argentina. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger, hvor det fremgår, at han gennem ti år - fra 2005-15 - har transporteret tasker med penge til forskellige embedsmænd.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter. (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Tidenes politiskandale. (- Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring.)

(Anm: Tidenes politiskandale. Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. (…) Lovens strengeste straff. 21 års fengsel. Det er en sensasjon, hvis denne dommen blir stående. (…) Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring. (adressa.no 18.9.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules».

(Anm: Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (…) Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre. (…) Mener de verste slipper unna. (vg.no 7.8.2016).)

- Saksøker eksadvokats sønn: Vil ha tilbake herregård. Bostyrer kaller den konkursslåtte eksadvokatens salg av en tidligere herregård til sønnen «proforma».

(Anm: Saksøker eksadvokats sønn: Vil ha tilbake herregård. Bostyrer kaller den konkursslåtte eksadvokatens salg av en tidligere herregård til sønnen «proforma». I en stevning av sønnen krever boet eiendomssalget omstøtt. Røer gård har vært i Røer-familien siden 1700-tallet og omfatter Nord-Europas nordligst sammenhengende eikeskog. Eiendommen består av en staselig sveitserbolig fra 1650, tre låver, stabbur, boliger og driftsbygning. Ifølge konkursboets takst var verdien 15 millioner da eiendommen ble overdratt til Harald Røers sønn i 2015. (dn.no 23.1.2020).)

- Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. (- Politiet beklager at han ikke er stanset.) (– Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag.)

(Anm: Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. Marius Vidar Jensen har vært involvert i 20 konkurser de siste 20 årene. Politiet beklager at han ikke er stanset. (…) Fikk bøter der andre får fengsel (…) Tre ganger har han hatt konkurskarantene. Hver gang har han i to år blitt nektet å ta på seg roller i nye selskaper. Men dette har ikke hindret nye konkurser. – Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag. Et av firmaene til Jensen leverte ikke et eneste regnskap på fem år. Firmaet hadde 15 millioner kroner i gjeld da det gikk konkurs i 2015. Politiet i Oslo reagerte med bot. Ifølge en nasjonal standard for straff i økonomiske saker skal slike forhold normalt gi fengsel. (nrk.no 18.2.2019).)

- Økokrim ønsker skjerpet regelverk: Nær halvparten av all krypto-handel kobles til kriminalitet. (- Ifølge den internasjonal studien som Schea refererer til, knyttes omlag 72 milliarder dollar til illegal virksomhet som betales via Bitcoin og annen kryptovaluta.)

(Anm: Økokrim ønsker skjerpet regelverk: Nær halvparten av all krypto-handel kobles til kriminalitet. I september må tre nordmenn møte i retten for å ha solgt narkotika for millioner av kroner, i hovedsak betalt med Bitcoin. Nå ønsker Økokrim å skjerpe regelverket for kryptovaluta. Nær halvparten av alle transaksjoner som gjennomføres med Bitcoin og annen kryptovaluta er knyttet til ulovlig virksomhet. Økokrim mener kryptovaluta utgjør en økende trussel fordi mange kriminelle benytter dette som betalingsmiddel. – Kryptovaluta er godt egnet til å finansiere kriminell aktivitet og hvitvasking av kriminelt utbytte. En studie viser at omtrent en fjerdedel av brukerne, og nesten halvparten av transaksjonene med Bitcoin kunne kobles til ulovligheter, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til TV 2. Ifølge den internasjonal studien som Schea refererer til, knyttes omlag 72 milliarder dollar til illegal virksomhet som betales via Bitcoin og annen kryptovaluta. (tv2.no 19.9.2018).)

- To menn tiltalt for terrorfinansiering. Mennene skal ha sendt store pengebeløp til en person i Syria/Irak i som var en del av terrorgruppa IS.

(Anm: To menn tiltalt for terrorfinansiering. Mennene skal ha sendt store pengebeløp til en person i Syria/Irak i som var en del av terrorgruppa IS. De to mennene, som er født i 1976 og 1988, er anklaget for lovbrudd med en strafferamme på inntil ti års fengsel. Statsadvokat Frederik G. Ranke sier at det var en omfattende etterforskning som ledet fram til pågripelsene i saken. – Påtalemyndigheten ser svært veldig alvorlig på terrorfinansiering. At det sendes store summer i flere hundretusenkronersklassen ned til Syria, til personer som er tilknyttet ISIL, ser noe vi selvsagt ser alvorlig på, sier han til NRK. (nrk.no 2.3.2021).)

- En studie viser at omtrent en fjerdedel av brukerne, og nesten halvparten av transaksjonene med bitcoin, kunne kobles til ulovligheter, ifølge rapporten fra politiorganet. (- Bruken av kryptovaluta øker. I sin trusselvurdering for 2018 trekker Økokrim også frem bruk av kryptovaluta til å finansiere kriminell aktivitet.)

(Anm: – Kan gjøre det lettere for politiet å finne bevis. Bruken av digitale betalingsløsninger blant kriminelle øker. Det er bra for Økokrim. (…) Bruken av kryptovaluta øker. I sin trusselvurdering for 2018 trekker Økokrim også frem bruk av kryptovaluta til å finansiere kriminell aktivitet. En studie viser at omtrent en fjerdedel av brukerne, og nesten halvparten av transaksjonene med bitcoin, kunne kobles til ulovligheter, ifølge rapporten fra politiorganet. Den samme studien estimerer at illegal aktivitet for omtrent 72 milliarder dollar hvert år betales via bitcoin. Økokrim tror kriminelle sannsynligvis vil velge andre kryptovalutaer som er mindre sporbare enn bitcoin i fremtiden. Fremvekst av kryptovalutaer og vekslingstjenester knyttet til virtuelle valutaer er også trukket frem av Finanstilsynet som en risiko, i tilsynets oppdaterte versjon av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoen som rapporteringspliktige utsettes for. (e24.no 8.6.2018).)

- I bakvendtland kan alt gå an. Staten bruker milliarder av kroner på energisparetiltak. Kraften vi sparer, havner på billigsalg, og brukes til produksjon av spekulativ og totalt verdiløs kryptovaluta.

(Anm: I bakvendtland kan alt gå an. Staten bruker milliarder av kroner på energisparetiltak. Kraften vi sparer, havner på billigsalg, og brukes til produksjon av spekulativ og totalt verdiløs kryptovaluta. Arne O. Holm er spaltist i Ytring på radio og nett. Kryptovaluta, eller bitcoin om man vil, er fortsatt et ukjent begrep for de fleste. Like fullt har staten bestemt at dette er en form for digital pengeproduksjon det er verdt å satse på. (nrk.no 2.9.2018).)

- Atferdsforskning og korrupsjon: Et nytt løft for staten?

(Anm: Behavioural research and corruption: A new promise for governments? Abstract This essay explores the link between corruption and behavioural economics. The findings of behavioural economics may widen the analysis of corruption and improve strategies to face it. The first part describes bounded rationality theory, according to which human cognitive capacities are not infinite and individuals are affected by behavioural biases and heuristics. The second part focuses on specific biases, limitations and motivations—such as misperception of risks, context, trust, moral sentiments and others—that can influence criminal behaviour. The third section illustrates how these new behaviourally informed regulatory approaches can be integrated into the regulatory State. Finally, the essay attempts to provide some suggestions for regulators, including some positive and negative points about the behavioural approach. The European Law Journal 2018 (First Published: 16 August 2018).)

- Har kjøpt Rolex, bil og leilighet for bitcoin-penger. (- Den ferske ligningen viser at de har null i formue og knapt noen inntekt. I fjor steg markedsverdien på alle kryptovalutaer i omløp med 549 milliarder dollar.) (- Man får tilleggsskatt hvis man ikke rapporterer, men det er litt vrient for Skatteetaten at de ikke vet hvem som har bitcoin og ikke, sa han videre.) (- Må selv rapportere.) (- Seksjonssjef Astrid M. Dugstad Tveter i Skattedirektoratet sier skattepliktige personer selv fastsetter grunnlaget for sin formues- og inntektsbelastning.)

(Anm: Har kjøpt Rolex, bil og leilighet for bitcoin-penger. Ifjor skattet Philip Eriksen 29.000 kroner. Harstadværingene Philip Eriksen og Roy Arne Olsen har opplyst at de har tjent millioner på bitcoin. Den ferske ligningen viser at de har null i formue og knapt noen inntekt. I fjor steg markedsverdien på alle kryptovalutaer i omløp med 549 milliarder dollar. (…) I intervjuet med ITromsø sa Eriksen at det garantert er mange som ikke rapporterer inn på skattemeldingen, enten fordi det er for avansert, eller fordi de ikke vil. – Man får tilleggsskatt hvis man ikke rapporterer, men det er litt vrient for Skatteetaten at de ikke vet hvem som har bitcoin og ikke, sa han videre. Må selv rapportere Seksjonssjef Astrid M. Dugstad Tveter i Skattedirektoratet sier skattepliktige personer selv fastsetter grunnlaget for sin formues- og inntektsbelastning. (dn.no 20.8.2018).)

- Erfaren partner retter skarp kritik mod branchen: Maskulin dominans og hårde performance-krav spænder ben for kvinder.

(Anm: Erfaren partner retter skarp kritik mod branchen: Maskulin dominans og hårde performance-krav spænder ben for kvinder. Overvægten af mænd i toppen af advokatfirmaerne og hårde krav til timer og omsætning forhindrer kvinders vej til toppen, mener mangeårig partner, der opfordrer til, at indtjeningkravene slækkes, når partnere får børn. "Kan man reelt opnå life-work balance, hvis man samtidig direkte eller indirekte stiller krav om, at der skal leveres mere end 2000 timer om året,” spørger Janne Glæsel, mangeårig partner i Bech-Bruun og Gorrissen Federspiel og i dag partner i advokatfirmaet Nyborg Rørdam. (advokatwatch.no 23.1.2018).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Advokatfirmaers kvindeambitioner slår fejl. (- Trods ønsker om flere kvinder i toppen har andelen af kvindelige partnere i de større advokathuse ikke flyttet sig siden 2012.)

(Anm: Advokatfirmaers kvindeambitioner slår fejl. Trods gentagne tilkendegivelser af, at der skal flere kvinder i toppen af landets store advokatfirmaerne, er der intet sket. Det viser en gennemgang foretaget af AdvokatWatch. Trods ønsker om flere kvinder i toppen har andelen af kvindelige partnere i de større advokathuse ikke flyttet sig siden 2012. "Det er ikke en udvikling, der ændrer sig drastisk indenfor et år eller to," siger managing partner Tomas Haagen, Gorrissen Federspiel. (advokatwatch 25.1.2018).)

- Rapport: Kontroversielle sidegjøremål på jus i Oslo. Jobb på si. Sidegjøremål er kontroversielt ved Det juridiske fakultet ved UiO, viser en rapport. (- Ifølge en av informantene ved fakultetet kan en professor tjene tre ekstra årsinntekter på voldgifter.)

(Anm: Rapport: Kontroversielle sidegjøremål på jus i Oslo. Jobb på si. Sidegjøremål er kontroversielt ved Det juridiske fakultet ved UiO, viser en rapport. (- Best betalt er sidegjøremål som dommer i voldgiftssaker, som er en privat domstol der partene selv oppnevner dommere. Ifølge en av informantene ved fakultetet kan en professor tjene tre ekstra årsinntekter på voldgifter.) (- Noen har bistillinger ved andre forskningsinstitusjoner eller eier eget firma, men de kan ikke lenger være partner i advokatfirma. (khrono.no 7.2.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Legitimeres korrupsjon i akademia?

(Anm: Legitimeres korrupsjon i akademia? Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Jens Lægreid, mener makt over pensumlister gjør at vitenskapelige ansatte kan berike seg selv. I mangel på andre treffende skriftlige uttrykk for min bekymring, trekker jeg paralleller til en av verdens virkelige styggedommer; korrupsjon. (…) Det direkte økonomiske insentivet som oppstår er ikke gunstig for at den objektivt best egnede litteraturen havner på pensumlisten.) (khrono.no 29.12.2017).)

- Jussen på juksetoppen - endå ein gong. 26 saker på UiB, 17 av dei på jussen.

(Anm: Jussen på juksetoppen - endå ein gong. 26 saker på UiB, 17 av dei på jussen. På Høyden har sett nærare på tala ved UiB. Av årsmeldinga til den sentrale klagenemnda ved UiB framgår det at nemnda i løpet av fjoråret handsama 26 juksesaker, mot 30 året før. I 16 av desse sakene fekk studenten eksamen annullert, i fem saker vart studenten også utestengt i eit semester, og i ytterlegare fem saker vart studenten utestengt i to semester. Ingen saker vart lagt bort utan reaksjon, mot fire i 2016. Talet på saker ved UiB har vore relativt stabilt over fleire år. (pahoyden.no 1.3.2018).)

(Anm: Språk, språkforståelse og utdanning (mintankesmie.no).)

- Kvindelig partner: Ensidigt pengefokus holder kvinderne ude af partnerkredsen.

(Anm: Kvindelig partner: Ensidigt pengefokus holder kvinderne ude af partnerkredsen. Et stort fokus på høj indtjening og personlig økonomisk performance er nogle af årsagerne til få kvinder i toppen af den danske advokatbranche, mener Malene Eigtved, partner i Njord Law Firm. Hun efterlyser andre værdier. (advokatwatch 7.2.2018).)

- Advokat må betale 4,3 mill. kroner til klient. En advokat må punge ut med over fire millioner kroner etter å ha krevd et suksesshonorar fra klienten sin.

(Anm: Advokat må betale 4,3 mill. kroner til klient. En advokat må punge ut med over fire millioner kroner etter å ha krevd et suksesshonorar fra klienten sin. En advokat er dømt til å betale klienten sin 4,3 millioner kroner etter å ha krevd et suksesshonorar og holdt igjen pengene hans, skriver Advokatbladet. (…) «Muntlig avtale» Advokaten hevder at det ble inngått en muntlig avtale mellom ham og klienten om et slikt honorar, ifølge Advokatbladet. «Honoraret var rimelig på bakgrunn av det svært gode resultat som ble oppnådd ved lagmannsrettens dom og den betydelige kreditt som var ytet (...)", skriver advokaten i et tilsvar til Disiplinærnemnden, som har behandlet saken. (dn.no 24.1.2018).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme. (- Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme.)

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Flere skal ha sluttet etter trakassering på jus i Oslo. (- Historiker og forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Trine Rogg Korsvik, skulle undersøke hvorfor det fortsatt er slik at kvinner er underrepresenterte i akademiske toppstillinger på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, til tross for at kvinner har vært i flertall blant studentene i 20 år.)

(Anm: Flere skal ha sluttet etter trakassering på jus i Oslo. Trakassering. Flere kvinner ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal ha sluttet på grunn av seksuell trakassering, viser en sju måneder gammel rapport som ligger upublisert hos fakultetledelsen. Historiker og forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Trine Rogg Korsvik, skulle undersøke hvorfor det fortsatt er slik at kvinner er underrepresenterte i akademiske toppstillinger på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, til tross for at kvinner har vært i flertall blant studentene i 20 år. Under intervjuer fortalte flere informanter forskeren uoppfordret om seksuell trakassering ved fakultetet. Etiske problemer med anonymisering Det var Likestillings-og mangfoldsutvalget, ved leder Inga Bostad, på fakultetet som tok initiativ til undersøkelsen. Drøye sju måneder etter at forskeren overleverte rapporten til oppdragsgiver, er den ennå ikke offentliggjort. (khrono.no 24.7.2017).)

(Anm: Stølen snur: vil kartlegge seksuell trakassering. Trakassering. Rektor ved Universitet i Oslo, Svein Stølen, snur og vil kartlegge omfanget av seksuell trakassering. I etterkant av den omtalte Langeland-saken i sommer skrev Khrono om en rapport fra Det juridiske fakultet på Universitet i Oslo (UiO). I denne rapporten som fremdeles ikke er offentlig, ett år etter at forskeren leverte den til fakultet, kommer det fram mange historier om seksuell trakassering og eksempler på at ansatte har slitt på grunnlag av disse. Forskeren anbefalte at UiO lagde en kartlegging for hele universitetet i kjølvannet av denne rapporten. (khrono.no 17.11.2017).)

- Rapport om makt, mannsdominans og manglende likestilling på jus i Oslo.

(Anm: Rapport om makt, mannsdominans og manglende likestilling på jus i Oslo. Kjønn og juss. I dag offentliggjør ledelsen ved Det juridiske fakultet ved UiO den ett år gamle rapporten hvor det påstås at kvinner har sluttet på grunn av sextrakassering. Mannsdominans, makt og manglende likestilling kan bli tema på et allmøte tirsdag. I dag, mandag, blir rapporten Juss og kjønn omsider offentliggjort, etter at man har brukt et år på å anonymisere informanter og omtalte situasjoner som omhandler påstander om seksuell trakassering på fakultetet. Khrono omtalte rapporten allerede i juli i år. (…) «Dinosaurenes tid er forbi» Fra noen av oppsummeringene i rapporten heter det blant annet at juristprofesjonen tradisjonelt har vært svært mannsdominert og preget av selvrekruttering og overklassekultur. Juss har vært mer mannsdominert enn andre utdanningsyrker. (…) «Mannsdominans, penger status og makt» Siden rapporten ble overlevert til fakultetet i desember 2016, har dekan Dag Michalsen mottatt fire varsler om seksuell trakassering på fakultetet. Ett tilfelle handler om en ansatt som skal ha trakassert en annen ansatt, mens de tre andre dreier seg om ansatte som skal ha trakassert studenter. (khrono.no 18.12.2017).)

- ‘In this Day and Age’: Social Facts, Common Sense and Cognition in Tort Law Judging in the United Kingdom.

(Anm: ‘In this Day and Age’: Social Facts, Common Sense and Cognition in Tort Law Judging in the United Kingdom. Abstract Tort law judging in the United Kingdom includes judicial ‘truth claims’ or ‘social facts’ about the world, society, and institutional and human behaviour. Although corrective justice and rights scholars assert tort law is autonomous and internally referential, social facts can be influential in tort decisions. While there is some evidence of judicial use of empirical research, many social facts are based on judicial notice, judicial common sense, and intuition. Social facts, often based on judicial common sense, play a role in tort judging. However, they can also be fertile ground for the introduction of cognitive bias and judicial error. The role of social facts in tort judging is not confined to ‘policy’ reasoning but includes social framework, context, and background. Emerging research on judicial cognition can help explain the nature and impact of common-sense social facts. There is a need to consider potential responses to judicial use of social facts and judicial cognition. Journal of Law and Society 2018 (First published: 16 January 2018 ).)

- Kutter i fri rettshjelp. Regjeringen tar hjelpen fra de aller svakeste og mest maktesløse.

(Anm: Kutter i fri rettshjelp. Regjeringen tar hjelpen fra de aller svakeste og mest maktesløse. Dagbladet mener: Justisdepartementet har hatt en uheldig utvikling under Frp. (dagbladet.no 16.10.2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Stortingspolitiker vil skille politi og påtalemakt. (– «Monika-saken» viser at det er nødvendig med et klart skille mellom politi og påtalemyndighet.)

(Anm: Stortingspolitiker vil skille politi og påtalemakt. – «Monika-saken» viser at det er nødvendig med et klart skille mellom politi og påtalemyndighet, mener stortingsrepresentant Ove Trellevik (H). (ba.no 10.11.2014).)

- Fri rettshjelp og rettssikkerhet: Makten forskyves ytterligere, i den sterke partens retning. Uten anstendig godtgjørelse blir det frie forsvarervalg et uthult honnørord.

(Anm: Fri rettshjelp og rettssikkerhet: Makten forskyves ytterligere, i den sterke partens retning. Uten anstendig godtgjørelse blir det frie forsvarervalg et uthult honnørord. Advokatforeningen arrangerte i går en demonstrasjon foran Stortinget, der hovedkravet var forhandlingsrett med staten om salærsatsen til rettshjelp. Den som tror at dette handler om grådige advokater, må tenke seg om en gang til. Advokater som tar på seg oppdrag gjennom ordningen om fri rettshjelp, sørger for en av grunnpilarene i systemet vi har bygget opp for å ivareta innbyggernes rettssikkerhet. Den er en av konstruksjonene som skal sørge for at også de som har det aller vanskeligst, skal oppleve rettferdighet i møte med rettssystemet. (dagbladet.no 14.11.2017).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- #metoo-sakene må få fri rettshjelp.

(Anm: #metoo-sakene må få fri rettshjelp | Bjørk G. Jonassen, Thea Austgulen og Andreas Erichsen. En lov som forbyr seksuell trakassering er uten hensikt dersom man ikke følger opp med en reell mulighet til å få prøvd sin sak og hevdet sin rett. Norge er ett av verdens mest likestilte land, men #metoo-kampanjen har vist at seksuell trakassering er et stort samfunnsproblem også her. Kampanjen har fått enorm oppmerksomhet, men hva skjer med personene som blir utsatt for seksuell trakassering når disse sakene ikke lenger er i medienes søkelys? (…) Fri rettshjelp til alle utsatte JURK mener at dette må følges opp med at personer utsatt for seksuell trakassering omfattes av ordningen med fri rettshjelp. Ordningen gir rett til gratis advokathjelp i sakstyper av stor velferdsmessig betydning. I noen saker har man rett til gratis advokat uansett inntektsnivå, i andre er det en grense på brutto 246.000 kroner. (aftenposten.no 28.1.2018).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

- Barnevernets bruk av advokater utfordrer rettssikkerheten for foreldre og barn. (- Den er så stor at barns og foreldres rettssikkerhet står på spill. Stiftelsen barnas rettigheter (BARNAS) har nylig kartlagt barnevernets bruk av eksterne advokater.)

(Anm: Barnevernets bruk av advokater utfordrer rettssikkerheten for foreldre og barn | Thea Totland, barneadvokat. Barnevernets advokater får betalt for hver time. Familiens advokat tjener mindre jo mer han eller hun jobber i saken. Barnevernets kjøp av tjenester fra private og lønnsomme barnevernsaktører har fått stor oppmerksomhet. Mindre kjent er det at 7 av 10 barnevernstjenester benytter advokater, i et system som skaper juridisk ubalanse mellom barnevernet og familiene. Den er så stor at barns og foreldres rettssikkerhet står på spill. Stiftelsen barnas rettigheter (BARNAS) har nylig kartlagt barnevernets bruk av eksterne advokater. To tredjedeler av barnevernstjenestene i Norge deltok i undersøkelsen. (…) Gjemmer seg bak taushetsplikten Foreldrenes advokat har altså et tak på sitt honorar, basert på offentlig salærtakst på 1020 kroner timen. Barnevernets advokater har ikke noe slikt tak. Men hvilke timesatser opererer de med? (aftenposten.no 9.4.2018).)

- KJØPTE ADVOKAT FOR 5000 KRONER I TIMEN – nekter å si hvor høy regningen ble. (- I en e-post til TV 2 skriver kommunikasjonssjef i Ap, Ingrid Langerud, følgende: – Vi har ikke noe informasjon å gi om betaling av advokater.)

(Anm: KJØPTE ADVOKAT FOR 5000 KRONER I TIMEN – nekter å si hvor høy regningen ble. Varslersakene har blitt en kostbar affære for Høyre og Arbeiderpartiet. (…) 5000-5500 kroner i timen. De valgte å bruke Thommessen, som er et av de dyrere advokatfirmaene i Norge. Advokat Stein Kimsås-Otterbech er mannen som ble kontaktpunktet til Arbeiderpartiet. Han er partner i Thommessen og har lang erfaring med saker som omhandler arbeidsrett. (…) I en e-post til TV 2 skriver kommunikasjonssjef i Ap, Ingrid Langerud, følgende: – Vi har ikke noe informasjon å gi om betaling av advokater. (…) Høyre har brukt 150.000 – så langt Men det er ikke bare Arbeiderpartiet som har hatt behov for advokatbistand. 11. januar i år ble Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise tvunget til å gå av av #metoo-kampanjen. (tv2.no 4.3.2018).)

- Dette er Norges beste advokater. 337 klienter har svart, og kåret BAHR til det beste forretningsadvokatfirmaet i Norge i konkurranse med 14 andre.

(Anm: Dette er Norges beste advokater. 337 klienter har svart, og kåret BAHR til det beste forretningsadvokatfirmaet i Norge i konkurranse med 14 andre. Finansavisen: Etter å ha ligget flere år på topp, er advokatfirmaet Thommessen nå henvist til andreplass i den nordiske advokatundersøkelsen Prospera, som utføres av analyseselskapet Kantor. Ny nummer én er BAHR, som klatrer fra fjerde i fjor, til topps i år. Det gleder Thomas K. Svensen, som tok over som ledende partner i BAHR i april i år. – Dette skyldes ikke en enkeltpersons innsats, men hver og en som jobber i BAHR har bidratt, og resultatet viser vel at vi alle har gjort riktige ting over tid, sier Svensen. (hegnar.no 18.5.2019).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Undersøkelse: Dette er Norges beste advokatfirma. Mens BA-HR er det mest kjente advokatfirmaet, gjør Thommessen det best samlet sett.

(Anm: Undersøkelse: Dette er Norges beste advokatfirma. Mens BA-HR er det mest kjente advokatfirmaet, gjør Thommessen det best samlet sett. (…) I årets advokatundersøkelse fra Prospera, som offentliggjøres onsdag, er Thommessen rangert som det beste firmaet når det gjelder «overall performance», det vil si en samlet vurdering gjort av bedrifter og organisasjoner som kjøper juridiske tjenester i Norge. På plassene bak er Wiersholm og Wikborg Rein. BA-HR faller fra en andreplass i 2017 til fjerde plass i år, skriver Finansavisen. (dagbladet.no 16.5.2018).)

- Jusprofessor Mads Andenæs om Norwegian-redegjørelsen: – En tolkning av bonusforbudet som er uholdbar og misvisende.

(Anm: Jusprofessor Mads Andenæs om Norwegian-redegjørelsen: – En tolkning av bonusforbudet som er uholdbar og misvisende. Han mener flyselskapet og dets advokaters gir en «illojal» tolkning av forpliktelsene overfor staten. – I beste fall er det slik at Norwegian og deres advokater tåkelegger. Det er klart at Norwegian visste om bonusforbudet. Norwegian, og deres advokater, kommer med en tolkning av bonusforbudet som er uholdbar og misvisende. Det sier jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo etter at redegjørelsen fra Norwegian om bonusbråket i selskapet er lagt frem. Det er Norwegians advokater i Bahr, ledet av Richard Sjøqvist, som har sendt redegjørelsen fra selskapet, etter at næringsminister Iselin Nybø, gjennom sine advokater i Wiersholm, ba om svar fra selskapet på millionbonuser til toppene i selskapet. Les også: Næringsministeren etter Norwegians svar om millionbonuser: – Svært skuffende (dn.no 29.6.2021).)

- Tving Norwegian ned. Staten krever bonusrettrett fra flyselskapet Norwegian. Ta selskapet til retten om nødvendig, mener Dagsavisen. (- Atter et eksempel på at vi privatiserer oppturene og sosialiserer nedturene.)

(Anm: Tving Norwegian ned. Staten krever bonusrettrett fra flyselskapet Norwegian. Ta selskapet til retten om nødvendig, mener Dagsavisen. Staten stilte opp ettertrykkelig for norsk næringsliv under koronakrisa. Et av selskapene som fikk livreddende nødhjelp i form av milliardlån, var Norwegian. Pengene kom med noen klare prinsipielle krav. Atter et eksempel på at vi privatiserer oppturene og sosialiserer nedturene.Tidligere toppsjef Bjørn Kjos hadde kastet om seg med lukrative avtaler og bonusutbetalinger til nøkkelansatte før han fikk sparken i 2019. Dette etter å ha tapt 11 millioner kroner hver eneste dag. Likevel fikk fire ledere da mellom to og seks millioner kroner i bonus. Men ukulturen, som virker være selskapets natur, forsvant ikke med Kjos. Våren 2021 betalte Norwegian ut store bonuser til topplederne i selskapet. (dagsavisen.no 28.8.2022).)

- På anbud. (- Sommerens største politiske strid føres mellom to advokatselskaper: På den ene sida står forretningsadvokatene i Bahr, som representerer Norwegian. På den andre sida står forretningsadvokatene i Wiersholm, som representerer regjeringen, Næringsdepartementet og dine og mine skattepenger.) (- Finnes det ikke lenger kompetente jurister i den norske forvaltningen? Og hvordan er det egentlig mulig å skyve ansvaret for en politisk avgjørelse over på et meglerhus? Opposisjonen slår seg ikke til ro med svarene fra Nybø, og Arbeiderpartiets Terje Aasland krever i Dagens Næringsliv at millionbonusene erklæres ugyldige. Dermed ligger det an til at taksameteret kan gå for fullt på et advokatkontor ved Aker Brygge gjennom hele sommeren.)

(Anm: LEDEREN. Simen Tallaksen. På anbud. Sommerens største politiske strid føres mellom to advokatselskaper: På den ene sida står forretningsadvokatene i Bahr, som representerer Norwegian. På den andre sida står forretningsadvokatene i Wiersholm, som representerer regjeringen, Næringsdepartementet og dine og mine skattepenger. Dermed er det høyst politiske spørsmålet om hvorvidt Norwegian kunne betale ut totalt 30 millioner kroner i bonus til toppledelsen – etter først å ha blitt reddet fra en sikker konkurs av statens lånegaranti – blitt outsourcet ut av regjeringskontorene og ned til Wiersholms kontorer ved Aker Brygge. (…) Hvorfor stoler ikke næringsministeren på at hennes eget departement kan følge opp regjeringens næringspolitikk? Finnes det ikke lenger kompetente jurister i den norske forvaltningen? Og hvordan er det egentlig mulig å skyve ansvaret for en politisk avgjørelse over på et meglerhus? Opposisjonen slår seg ikke til ro med svarene fra Nybø, og Arbeiderpartiets Terje Aasland krever i Dagens Næringsliv at millionbonusene erklæres ugyldige. Dermed ligger det an til at taksameteret kan gå for fullt på et advokatkontor ved Aker Brygge gjennom hele sommeren. (klassekampen.no 5.7.2021).)

- Når politikk og næringsliv kræsjlander. Iselin Nybø er skuffet over Norwegian. Har hun grunn til det? (- Iselin Nybø sier blant annet etter redegjørelsen fra Norwegians advokat BAHR at: «Norwegian bedyrer at de har holdt seg til de juridiske forpliktelsene i avtalen med staten, og at den statlige støtten ikke har blitt brukt til bonusene». (- Nybø bestrider ikke BAHRs tolkning av avtalen.)

(Anm: Når politikk og næringsliv kræsjlander. Iselin Nybø er skuffet over Norwegian. Har hun grunn til det? Av og til blir det full kræsjlanding når næringsliv og politikk møtes. Det må man også kunne si er tilfellet i Norwegian-saken, som har rullet og gått den siste uken. Forrige tirsdag kunne E24 avsløre at tidligere Norwegian-sjef Jacob Schram og nåværende toppsjef Geir Karlsen har fått utbetalt millionbonuser, senest fredag forrige uke. (…) Bestrider ikke jussen Etter å ha bedt Norwegian om å gjøre rede for bonusene, ser det imidlertid ut til at det juridiske er på plass. Iselin Nybø sier blant annet etter redegjørelsen fra Norwegians advokat BAHR at: «Norwegian bedyrer at de har holdt seg til de juridiske forpliktelsene i avtalen med staten, og at den statlige støtten ikke har blitt brukt til bonusene». Nybø bestrider ikke BAHRs tolkning av avtalen. (nrk.no 29.6.2021).)

- Slik mener Norwegian de kunne slippe å fortelle om bonusene. (- Næringsministerens advokat i Wiersholm peker i sitt brev til flyselskapet på en «forsikring» de har fått fra Norwegian: Der står det blant annet at «avlønning til styret og konsernledelsen må ikke ha negative effekter på Norwegian-konsernet, eller skade ryktet eller anseelsen til konsernet i offentlighetens øyne».) (- I svarbrevet fra Norwegian viser flyselskapets advokater i BAHR hvorfor man mente det likevel ikke var nødvendig eller påkrevd å informere hverken nye investorer, dommerne, rekonstruktørene eller staten om ekstrabonusene til ledelsen.)

(Anm: Slik mener Norwegian de kunne slippe å fortelle om bonusene. Staten, nye investorer, samt dommere og rekonstruktører i Norge og Irland bidro alle til at Norwegian overlevde, men ingen fikk vite om millionbonusene til ledelsen. I sitt eget brev til næringsministeren forklarer Norwegian hvorfor det ikke var «nødvendig eller naturlig» å si fra. (…) Næringsministerens advokat i Wiersholm peker i sitt brev til flyselskapet på en «forsikring» de har fått fra Norwegian: Der står det blant annet at «avlønning til styret og konsernledelsen må ikke ha negative effekter på Norwegian-konsernet, eller skade ryktet eller anseelsen til konsernet i offentlighetens øyne». I svarbrevet fra Norwegian viser flyselskapets advokater i BAHR hvorfor man mente det likevel ikke var nødvendig eller påkrevd å informere hverken nye investorer, dommerne, rekonstruktørene eller staten om ekstrabonusene til ledelsen. LES OGSÅ Iselin Nybø etter Norwegians bonus-svar: – Dårlig dømmekraft (aftenposten.no 29.6.2021).)

- Trods velvoksne advokathonorarer: ”Prisen er ikke altafgørende”. (- Timepriser på omkring 4.000 kr. skræmmer ikke de største virksomheder. Prisen er ikke ligegyldig, men de rigtige løsninger er vigtigere, lyder det.)

(Anm: Trods velvoksne advokathonorarer: ”Prisen er ikke altafgørende”. TEMA: Hvad mener virksomhederne om advokatfirmaer? AdvokatWatch har spurgt en række chefjurister i nogle af landets største virksomheder. Timepriser på omkring 4.000 kr. skræmmer ikke de største virksomheder. Prisen er ikke ligegyldig, men de rigtige løsninger er vigtigere, lyder det. Advokater får tit tæsk for at være for dyre, men i en interviewrunde med en stribe store virksomheder, AdvokatWatch har gennemført, nævner stort set ingen priserne som et af de afgørende parametre. (advokatwatch.no 11.1.2018).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Det amerikanske advokatselskapet Kirkland & Ellis fikk utbetalt 380 millioner kroner allerede før Seadrill søkte om konkursbeskyttelse.

(Anm: Ga 380 millioner til stjerneadvokater. Det John Fredriksen-eide riggselskapet Seadrill bruker store summer på advokater i forbindelse med prosessen som gir selskapet konkursbeskyttelse under den såkalte Chapter 11- lovgivningen i USA. Det amerikanske advokatselskapet Kirkland & Ellis fikk utbetalt 380 millioner kroner allerede før Seadrill søkte om konkursbeskyttelse. (dn.no 24.11.2017).)

- Nå kan kommuner saksøke staten. Politikk. Fra nyttår kan kommuner saksøke staten hvis det er uenighet om lovforståelsen. En viktig ordning som vil styrke det lokale selvstyret, mener KS og kommunalministeren.

(Anm: Nå kan kommuner saksøke staten. Politikk. Fra nyttår kan kommuner saksøke staten hvis det er uenighet om lovforståelsen. En viktig ordning som vil styrke det lokale selvstyret, mener KS og kommunalministeren. Den nye ordningen for tvisteløsning mellom stat og kommune trer i kraft fra nyttår. Regjeringens forslag til endringer i tvisteloven, forvaltningsloven og plan- og bygningsloven ble vedtatt i Stortinget før sommeren i fjor. Det nye lovverket gir kommuner og fylkeskommuner mulighet til å gå til rettssak mot staten dersom de er uenige i statens overprøving av deres beslutninger (tvisteloven § 1–4 a). Kommunene kan få prøvd gyldigheten av statlige vedtak, statlige innsigelser og Kommunaldepartementets vedtak om innsigelser etter plan- og bygningsloven. (kommunal-rapport.no 10.1.2018).)

– Regjeringen vil kutte VOLDSOFFER-BUDSJETT: Voldsofre risikerer å vente 18 måneder på erstatning.

(Anm: Regjeringen vil kutte VOLDSOFFER-BUDSJETT: Voldsofre risikerer å vente 18 måneder på erstatning. ÅLESUND (TV 2): Voldsutsatte må regne med å vente lenge på erstatning når regjeringen vil kutte kraftig i budsjettet til Kontoret for voldsoffererstatning. Justisdepartementet forsvarer kuttene. – Jeg tenker at det er totalt mot sin hensikt, man skal jo tilfriskne og restituere både for sitt eget velferd og samfunnsøkonomien. Når du da må gå så lenge, så sier jo regjeringen seg imot seg selv. Man blir jo ikke bedre, man blir verre før man har alle de i virkemiddelapparatet man trenger, sier Michelle Orme til TV 2. (…) Knebler voldsutsatte Det får store konsekvenser for et kontor som per i dag har 2750 ubehandlede saker i køen, og der antall erstatningssaker bare øker i omfang. – Blir det slikt forslag stående, må jeg kvitte meg med åtte ansatte. Resultatet er at saksbehandlingstiden skyter i været. I dag behandler vi i snitt saker ferdig på tre måneder. Nå risikerer vi at det vil gå opp i halvannet år før erstatningssakene er ferdig, sier direktøren til TV 2. Hun er svært oppgitt over forslaget. (tv2.no 3.11.2017).)

- Juss, kjønn og metoo. (- Konservative jurister ser jussen som en kjønnsnøytral arena, men det burde være pensum på grunnfag at nøytrale lover og regler kan ha ulik virkning for kvinner og menn. Når fakultetet fortsetter å utdanne jurister som lever i den villfarelsen at loven virker likt for alle, setter det spor hos både politi, påtalemyndighet og domstolene.)

(Anm: Juss, kjønn og metoo. Fortsetter å utdanne jurister som tror loven er lik for alle. Dagbladet mener: Dropp nye utredninger og bli med i vår tid, jurister. (…) I en fersk rapport om «Juss og kjønn», bestilt av Universitetet i Oslo og omtalt i Klassekampen, avdekker forskerne at kjønnsperspektivet er så å si fraværende ved landets største jusstudie. Fremtidige dommere og advokater lærer ingenting om for eksempel stereotype holdninger i voldtektssaker og saker om vold i nære relasjoner. Konservative jurister ser jussen som en kjønnsnøytral arena, men det burde være pensum på grunnfag at nøytrale lover og regler kan ha ulik virkning for kvinner og menn. Når fakultetet fortsetter å utdanne jurister som lever i den villfarelsen at loven virker likt for alle, setter det spor hos både politi, påtalemyndighet og domstolene. (dagbladet.no 13.1.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Angrep på rettssikkerheten. De aller mest utsatte rammes hardt når regjeringen kutter støtte til rettshjelp i årets statsbudsjett.

(Anm: Angrep på rettssikkerheten. De aller mest utsatte rammes hardt når regjeringen kutter støtte til rettshjelp i årets statsbudsjett. – Dette truer rettssikkerheten til sårbare grupper i samfunnet vårt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. (…) Hjelper de mest sårbare Også JURK rammes hardt. Kuttet til JURK vil få alvorlige konsekvenser for de kvinnene som ikke har andre steder å gå. Denne uka fikk de rettighetspris for sitt viktige arbeid. Samme uke fratas de midler til viktig arbeid med rettighetsopplæring og juridisk bistand i konkrete saker. – Vi hjelper mennesker som ikke kan tale sin egen sak, og sikrer at marginaliserte grupper får grunnleggende rettighetsinformasjon. Jeg begriper ikke hvorfor regjeringen vil kutte hjelpen til de som trenger det mest, sier daglig leder i JURK, Sara Eline Grønvold. (ldo.no 16.10.2017).)

(Anm: Vi hjelper deg. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) hjelper mennesker som opplever diskriminering. Her finner du informasjon som kan hjelpe deg å løse din sak. Du kan også ta kontakt med oss. (ldo.no).)

- Jusprofessor: – Minner om Nav-skandalen. UNE og UDI plikter nå å granske alle avslag på opphold i Norge basert på den såkalte proformabestemmelsen, mener jusprofessor Hans Petter Graver.

(Anm: Jusprofessor: – Minner om Nav-skandalen. UNE og UDI plikter nå å granske alle avslag på opphold i Norge basert på den såkalte proformabestemmelsen, mener jusprofessor Hans Petter Graver. Jusprofessor og ekspert i forvaltningsrett, Hans Petter Graver, mener utlendingsmyndighetene nå må undersøke hundrevis av avslag på familiegjenforening for ektefeller. (dn.no 21.6.2020).)

(Anm: Nekteskapsrådgiverne. Forvaltningen skal utføre vedtatt politikk. Ikke lage sin egen for å tekkes politiske hensyn. UDI og UNE kan ha nektet ektefeller å komme til Norge i strid med lovgivningen på området. (dn.no 19.6.2020).)

- Hvor er rettssikkerheten blitt av? Selv etter tirsdagens vedtak om en midlertidig stopp i returene for de såkalte «oktoberbarna» er det et behov for å se på norsk utlendingsforvaltnings saksbehandling i asylsøknader.

(Anm: Svein Mork Dahl, tidligere fast profesjonell verge og representant og juridisk rådgiver. Debatt: Oktoberbarna. Hvor er rettssikkerheten blitt av? Selv etter tirsdagens vedtak om en midlertidig stopp i returene for de såkalte «oktoberbarna» er det et behov for å se på norsk utlendingsforvaltnings saksbehandling i asylsøknader. Min påstand er at den politikken som i praksis føres av Sylvi Listhaug gjennom UDI og UNE går veldig mye lenger enn hva asylforliket, norsk lov og egne forskrifter åpner for. Psykisk utviklingshemmede Ati, som ble tvangsreturnert til Afghanistan, og som forsvant etter returen til Kabul, har jo nå dukket opp igjen som internflyktning i Kandahar etter at den av UNE vedtatte påståtte trygge returen til familien i Kunduz viste seg å være basert på uriktige opplysninger. (…) Ati kan verken lese eller skrive, han snakker ikke språket og har begrenset forståelse av hva som skjer rundt ham, men skal altså selv sørge for å sikre at han får nødvendig helsehjelp. (dagbladet.no 18.11.2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Ubegripelig smålig å kutte der det gjør mest vondt for dem som sliter mest | Harald Stanghelle. Vi ser en politisk linje som over tid svekker domstolene og uthuler rettssikkerheten. Det er en farlig vei å gå, skriver Harald Stanghelle. Det ene er smålig. Det andre er skummelt. Summen av dette undergraver rettssikkerheten.

(Anm: Ubegripelig smålig å kutte der det gjør mest vondt for dem som sliter mest | Harald Stanghelle. Vi ser en politisk linje som over tid svekker domstolene og uthuler rettssikkerheten. Det er en farlig vei å gå, skriver Harald Stanghelle. Det ene er smålig. Det andre er skummelt. Summen av dette undergraver rettssikkerheten. Rettssikkerhet er et utmerket honnørord, et av de ordene som brukes i enhver debatt om verdier og demokrati. Alle er varme tilhengere av rettssikkerhet. Det skulle da også bare mangle. Men det er i teorien. For ekte rettssikkerhet har også en praktisk side. Den dreier seg om penger. Bevilgninger til hele det apparatet som forvalter den daglige rettssikkerheten og til de ordningene som sørger for at også samfunnets svakeste får rettslig hjelp. (aftenposten.no 7.11.2017).)

- Ny nedtur for rettshjelpen. (- Årets statsbudsjett svekker utsatte gruppers tilgang til fri rettshjelp, og det vil bli stadig vanskeligere å finne erfarne advokater som tar slike saker.)

(Anm: Ny nedtur for rettshjelpen | Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen. Advokatforeningen krever forhandlingsrett med staten for saker der det offentlige er oppdragsgiver. Regjeringens forslag til statsbudsjett svekker folks muligheter til å få god rettshjelp. Dette til tross for at behovet for rettshjelp har økt. Fortsatt blir advokatens salær fastsatt ensidig av staten og blir i år ikke engang prisjustert. Årets statsbudsjett svekker utsatte gruppers tilgang til fri rettshjelp, og det vil bli stadig vanskeligere å finne erfarne advokater som tar slike saker. Dagens salærsats gjør at advokaten normalt kan påregne en inntekt på ca. 500 kroner pr. fakturerte time etter at faste utgifter som husleie, pensjon etc. er dekket. Med normal arbeidstid og faktureringsgrad kan advokaten se frem til en årsinntekt på ca. 640.000 kroner. Harald Stanghelle: Ubegripelig smålig å kutte der det gjør mest vindt for dem som sliter mest. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- VG mener. Nei til kutt i fri rettshjelp.

(Anm: VG mener. Nei til kutt i fri rettshjelp. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet store kutt i støtten til frie rettshjelpstilbud. Det er en underkjennelse av en viktig, frivillig innsats for noen av samfunnets mest sårbare. 15 millioner kroner vil regjeringen spare på å kutte i støtten til særskilte rettshjelpstiltak. I budsjettsammenheng er dette er svært lite beløp, men kuttene vil få store og negative konsekvenser for de menneskene det angår. (vg.no 17.11.2017).)

- Rettssikkerheten står i sentrum, Stanghelle!

(Anm: Rettssikkerheten står i sentrum, Stanghelle! | Per-Willy Amundsen. (…) Med et strammere budsjett enn vi er vant til, er vi nødt til å prioritere. Jeg valgte å prioritere de som virkelig trenger hjelp – de vergetrengende. Dette er personer som trenger hjelp til å ivareta sine interesser og slik sett en gruppe med stort behov for det offentliges håndsrekning. Etter de bekymringsmeldingene jeg mottok, er jeg glad for at vi fikk styrket vergemålsordningen med 43 millioner kroner. (aftenposten.no 9.11.2017).)

- FrP latterliggjør rettssikkerhet. NOAS startet søndag en innsamlingsaksjon for å styrke rettshjelpstilbudet etter regjeringens foreslåtte kutt i tilskudd til de frie rettshjelpsordningene.

(Anm: FrP latterliggjør rettssikkerhet. NOAS startet søndag en innsamlingsaksjon for å styrke rettshjelpstilbudet etter regjeringens foreslåtte kutt i tilskudd til de frie rettshjelpsordningene. Reaksjonen fra regjeringens ansvarlige statsråd og FrPs asylpolitiske talsmann på Stortinget var latterliggjøring av rettshjelpsarbeidet og kritikk av folk som stiller opp for økt rettssikkerhet. Statsråd Sylvi Listhaug skriver i en epost til Tv2 at det er «flaut» og «navlebeskuende» å stille opp for en innsamlingsaksjon med formål å styrke tilbudet om gratis rettshjelp til asylsøkere i Norge. (dagsavisen.no 23.11.2017).)

- Finansdepartementet krangler med Steinfeld om SSB-regningen. (- Nå stiller departementet spørsmål ved regningen på 228 000 kroner.) (- «Advokatbistand til Christine B. Meyer i perioden 5. november til og med 12 november (…) med utveksling av diverse forslag til avtale m.v., totalt 74 timer».)

(Anm: Finansdepartementet krangler med Steinfeld om SSB-regningen. Advokat Dag Steinfeld begynte å jobbe for SSB-direktør Christine Meyer fem dager før finansministeren uttrykte manglende tillit til henne. Nå stiller departementet spørsmål ved regningen på 228 000 kroner. (…) FIN ber Steinfeld om nærmere detaljer om arbeidet. Som underlag for regningen, skriver Steinfeld: «Advokatbistand til Christine B. Meyer i perioden 5. november til og med 12 november utført av advokatene Dag Steinfeld og Christine Larsen Kalsvik med gjennomgang av mottatt dokumentasjon, utarbeidelse av betenkninger, kommunikasjon med klient og Finansdepartementet, møter med klient, møte og forhandlinger med Finansdepartementet med utveksling av diverse forslag til avtale m.v., totalt 74 timer». Departementet har ikke betalt regningen, men bedt Steinfeld om nærmere detaljer om arbeidet som er utført. (aftenposten.no 23.11.2017).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Det amerikanske advokatselskapet Kirkland & Ellis fikk utbetalt 380 millioner kroner allerede før Seadrill søkte om konkursbeskyttelse.

(Anm: Ga 380 millioner til stjerneadvokater. Det John Fredriksen-eide riggselskapet Seadrill bruker store summer på advokater i forbindelse med prosessen som gir selskapet konkursbeskyttelse under den såkalte Chapter 11- lovgivningen i USA. Det amerikanske advokatselskapet Kirkland & Ellis fikk utbetalt 380 millioner kroner allerede før Seadrill søkte om konkursbeskyttelse. (dn.no 24.11.2017).)

- Finansavisen har rangert Norges 1.634 best betalte advokater. Norges best betalte advokat tjente 55 millioner i fjor. Aldri før har Finansavisen Jus undersøkt ligningstallene til flere partnere i norske advokatfirmaer.

(Anm: Finansavisen har rangert Norges 1.634 best betalte advokater. Norges best betalte advokat tjente 55 millioner i fjor. Aldri før har Finansavisen Jus undersøkt ligningstallene til flere partnere i norske advokatfirmaer. 1.634 navn er registrert og til sammen hadde de 5,75 milliarder kroner i inntekt i fjor. (…) Finansavisen måler hvert år hvor høy inntekt man må ha for å være blant de 1.000 første på listen. I år krysses grensen ved 1.945.017 kroner. Der finner man Nils Petter Eriksen i Brækhus. (hegnar.no 23.11.2017).)

- Kise topper blant advokatene. Bjørn H. Kise, partner i Simonsen Vogt Wiig og styreleder i Norwegian, hadde størst inntekt i bransjen i fjor. (- Søk selv og se hvor mye din advokat tjener.)

(Anm: Kise topper blant advokatene. (…) Partner Bjørn H. Kise (67) i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig hadde høyest ligningsinntekt i advokatbransjen i fjor, med 54,9 millioner kroner. I  (…) Så mye tjener advokatene DN har samlet likningstallene for noen av de største advokatfirmaene i Norge. Søk selv og se hvor mye din advokat tjener. (dn.no 27.10.2017).)

- Indigo-advokat må gå. (- De forhold som er fremkommet i ettertid er noe vi som advokatfirma tar sterkt avstand fra, sier managing partner i Simonsen Vogt Wiig Mona Søyland i en pressemelding, ifølge DN.)

(Anm: Indigo-advokat må gå. Advokatfirmaet «tar sterkt avstand fra» Leif Tore Rønnings arbeid for skandaleselskapet Indigo Finans. (…) - Advokat Leif Tore Rønning har hatt ansvaret for arbeidet som er utført overfor Indigo Finans as. De forhold som er fremkommet i ettertid er noe vi som advokatfirma tar sterkt avstand fra, sier managing partner i Simonsen Vogt Wiig Mona Søyland i en pressemelding, ifølge DN. (hegnar.no 13.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

- 75 prosent av reduksjonen av ekstrem fattigdom mellom 1981 og 2001 skyldes økonomisk vekst i Kina.

(Anm: 75 prosent av reduksjonen av ekstrem fattigdom mellom 1981 og 2001 skyldes økonomisk vekst i Kina. (…) Å antyde at reduksjonen i fattigdom på 1,2 milliarder mennesker er en konsekvens av bistand, (...) er feil. (aftenposten.no 28.7.2014).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Advokat felt for å ha truet klient med «en jævla feit regning».

(Anm: Advokat felt for å ha truet klient med «en jævla feit regning». En Oslo-advokat er ifølge Advokatbladet felt i Disiplinærnemden for trusler mot en klient. Advokaten skal blant annet ha truet med å sende klienten «en jævla feit regning». (dn.no 13.12.2017).)

- Advokat tjente 16 mill. på å være mellommann. Advokat Frode Vilster Sørli har tjent 16 millioner på å være mellommann i direkte boligsalg til Oslo kommune.

(Anm: Advokat tje