A B C D E F G H I J K L

A

Accutane (Roaccutane) (isotretinoin)

ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder)

Advokatbladet og Domstolmagasinet Rett på sak

Advokater (rettshjelp)

Trenger du advokat? (Nyttige og relevante nettsteder)

Alkohol (Big Alcohol)

Allergi (allergier)

Alternativ behandling (alternativ medisin)

Alzheimer og andre årsaker til demen

Ambulansetjenester

Amerikanske tilstander

Angrepiller, abort etc.

Anke

Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose))

Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent?

Antidepressiva (forhøyet kroppstemperatur (termostat))

Antidepressiva – Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler)

Antidepressiva (nytteverdi)

Antidepressiva (SSRI)

Antidepressiva (SSRI-selvmord)

Antidepressiva (REM-søvn)

Antidepressiva - søksmål

Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI)

Antidepressiva (øyesykdommer)

Antipsykotika (psykofarmaka etc.)

Apoteker (apotekforeninger)

NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten))

Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet)

Aricept (donepezil)

Astmalegemidler

Avandia (rosiglitazone) - informasjon versus kunnskap og visdom - hvem visste hva?

D

Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Norsk Helseportal) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier)

De regionale helseforetakene

Dekonstruksjon og rettssikkerhet

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK)

Departementene og underliggende etaters krisehåndtering

Diabetes

Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet

Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc.

Diverse datatips

Diverse forbrukertips

Diverse kontrollorganer (enheter) for legemidler og medisinsk utstyr

Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) etc.

Dommere og domstoler

Doping

Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk

G

Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc.

Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner)

Gjeldsproblemer, gjeldsoffer og løsninger

"Gjenopptakelseskommisjonen" Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Justismordkommisjonen)

Glukosamin (giktmedisin)

Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon

Gruppesøksmål

J

JusLenker (Nyttige og relevante nettsteder)

Justismord (og rettssikkerhet)

M

Makt og demokratiutredningen

Manglende åpenhet om legers interessekonflikter

Cannabis (Big Pot) (marihuana hasj, pot etc.)

Mattilsynet (Statens mattilsyn)

Matvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food)

Medieovervåkning, medieanalyse, monopol og tekstreklame

Medietilsynet

Media (Big Media)

Medisinsk fødselsregister (fødselskomplikasjoner)

Medisinsk utstyr

Medisinske ord og uttrykk (symptomer, forklaringer, oversettelser etc.)

Medisinske tidsskrifter og uavhengighet

Medisinske varslere (varslere) (whistleblowers)

Meglere (eiendommer, aksjer...)

Menneskerettigheter (Menneskerettighets- domstolen)

Metadon (methadone hydrochloride) - Subutex (buprenorfin) (Buprenorphine)

Migrene (legemidler)

Miljø og helse

Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall)

Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer)

P

Pakningsvedlegg (legemiddelinformasjon)

Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler

Parkinsonlegemidler (Parkinsons sykdom)

Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon)

Pasientjournaler og epikriser

Pasient- og brukerombudet (POBO) (Pasientombud)

Pasientsikkerhet (rettssikkerhet)

Patenter (varemerker)

Pengers innflytelse på medisinsk forskning

PFU (Pressens Faglige Utvalg)

PharmEcon AS- Legemiddeløkonomisk Kompetanse

Plavix (clopidogrel bisulfate)

Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politikk, politikere og troverdighet

P-piller

Preparatomtaler (SPC) og pakningsvedlegg (legemiddel)

Prestisjesykdommer (sykdommers prestisje / sykdommers rangering)

Produkt- og tjenesteanalyse

Profitt, journalistikk, juks, omdømme og propaganda

ProPublica (Journalism in the Public Interest)

Prosedyre (rettssaker) (- Vår prosessordning er i det alt vesentlige basert på muntlighet) (- En fare for rettssikkerheten.)

Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida))

Prozac (fluoxetine)

PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen)

Public Citizen

S

Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet)

Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader)

Salg av sykdom

Screening (masseundersøkelse) av blodprøver etc.

Selvmord

Serotonin i hjerne og blod

Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur)

Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI)

Sifrol (pramipexol)

Sivilombudet (tidligere Sivilombudsmannen (SOM))

Sivilsaker (rettssikkerhet)

Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser)

Skiftet fra akademiske til kommersielle legemiddelnettverk

Skremselspropaganda

Skrivelyst, skrivekunst, lesekunst, informasjon og kunnskap

SKUP (Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse)

SMON (oxikinolin)

Somadril (karisoprodol) (CARISOPRODOL)

Helsedirektoratet (Tidligere Sosial- og helsedirektoratet) (SHdir) (nytt navn fra 1.3.2008)

Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler

Spilleavhengighet, dataspillavhengighet, (spilleavhengige / problemspillere / problemgambling)

Sponsing av journalistikk

Sport og spill (Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, resultater etc.)

Språk, språkforståelse og utdanning

Spøkelsesforfattere (ghostwriters), legemidler og forskning

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (SHT)

Statens mattilsyn (Mattilsynet)

Statiner (mot høyt kolesterol)

Statistikk (Big Data), byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc

Statlig bivirkningsovervåkning

Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk)

Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF)

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stiftelsestilsynet (Lotteri- og stiftelsestilsynet)

Straffedømte i helsevesenet

Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.)

Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler)

Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet

Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd

Sykepleiere

Søk, søkemotorer, søkeord, annonsering, internett, overvåkningskapitalismen

Søksmål

Søvn

V

Vaksiner

Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers)

Vioxx - informasjon versus kunnskap og visdom - hvem visste hva?

Vioxx (historien bak)

Vioxx (rofecoxib COX-2) og andre smertestillende

Voldsoffererstatning (vold)

Våpenindustrien

Y

Ytringsfrihet og offentlighet

Ø

Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet)

Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu)

M N O P Q R S T U V W

B

Bank, børs og finans (Big Bank)

Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap

Benskjørhet (osteoporose), osteonekrose etc

Benådning av forbrytere (søknader om benådning)

Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning)

Biblioteker – Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene) – Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv) – Nasjonalbiblioteket

Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer)

Bivirkninger og bivirkningsovervåkning

Bivirkninger symptomer og sykdommer

Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc.

Bør leger og sykehus dokumentere sin etikk og praksis?

Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper

E

Econ Pöyry

Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxy- methamphetamine)

Efexor / Effexor (venlafaxine) - Pristiq (desvenlafaxine)

Elektrosjokkbehandling (ECT), elektrosjokk, transkranial likestrømsstimulering (tDCS) etc.

EMA - The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen)

TNF-alfa-hemmere (Remicade (infliximab/infliksimab), Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) etc.)

Engelsk-norsk (flerspråklige ordbøker etc.)

Epilepsi og legemidler

Eprex (epoetin)

Er leger forskere?

Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter

EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ)

H

Habilitet (integritet)

Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner)

Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet) (SHdir)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) (SHT)

Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter

Heroin (diacetylmorphine)

HIV/AIDS

Hjelpeorganisasjoner, veldedighetsdonasjoner etc. (manglende åpenhet om hvordan penger brukes)

Hjernen

Hodepine (hodepinepiller)

Hofteproteser (Boneloc, ASR etc.)

Hormonterapi (HRT-behandling) (Hormon Replacement Therapy)

Hostemedisiner

TNF-alfa-hemmere (Remicade (infliximab/infliksimab), Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) etc.)

Hvem lyver om Irak?

Hvordan lese/fortolke en medisinsk artikkel

Hvordan lese/fortolke studieresultater (statistiske resultater)

Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern)

Hypo- og hyperthyreose, tyrotoksikose og andre thyreoideasykdommer

K

Ketek (telithromycin)

Klage på dommere, løgn, sakkyndighet osv.

Klima, miljø og globalisering

know-do gap

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Justismordkommisjonen)

Kommunikasjon mellom lege og pasient

Konfliktrådet

Konkurransetilsynet

Kosmetikkindustrien

Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet)

Kreft

Kreftregisteret

Kripos

Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME)

Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten)

Kvikksølvforgiftninger (tannlegeassistenter)

N

Nanoteknologi (nanopartikler)

NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten))

Neurontin (gabapentin)

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) (legemiddelfirmasponset helseinformasjon)

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

T

Tamiflu (oseltamivir), Relenza (zanamivir) etc. (influensabehandling)

Tankesmier

Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil)

Telemedisin (telehelse, e-helse, mobil helse, helseteknologi), IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi), roboter etc.

Thalidomide (Thalidomid) informasjon vs kunnskap og visdom - hvem visste hva?

The know-do gap

The Open Society Institute (OSI) (George Soros)

Tid (Time)

Tobakksindustrien (Big Tobacco)

Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.)

Trasylol (aprotinin injection)

W

WikiLeaks

WHO (Verdens helseorganisasjon) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk

WHO (World Health Organization)

Z

Zyprexa (olanzapine)

X Y Z Æ Ø Å

C

Cannabis (Big Pot) (marihuana hasj, pot etc.)

Celebra (Celebrex)

Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S

Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), ultrasonografi (ultralyd), røntgen, kontrastmidler etc.

Cui bono?

Cymbalta (duloxetine hydrochloride)

F

Farskapstester (farskapssaker)

Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom

Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil)

Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet)

Folkehelseinstituttet (FHI)

Forliksrådene, forliks-klager, Innkassoklage-nemnda, Brukerklage-nemnda, og Post- og teletilsynet (PT)

Forsikring

Forskning og ressurser

Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon)

Fosterskader (legemiddelinduserte)

Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata)

Fritt Ord (Institusjonen Fritt Ord)

Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF)

Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging)

I

Idéutvikling, kreativitet, gründervirksomhet etc.

IQVIA (tidligere IMS Health og Quintiles)

Influensavaksiner

Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap)

Innovasjon

Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon

L

Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc.

Legemiddel - pakningsvedlegg (legemiddelinformasjon)

Legemiddel - preparatomtaler (SPC) og pakningsvedlegg

Legemiddelindustriforeninger

Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet

Legemiddelerstatninger (søksmål)

Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering)

Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader

Legemiddelindustrien (Big pharma)

Legemiddelinformasjon

Legemiddelkontroll (Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk)

Legemiddelkonsulenter (sales representatives)

Legemiddelnavn som årsak til feilmedisinering

Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon)

Legemiddelretur (kassasjon; kastes; toalett etc.) (Legemidler er farlig avfall)

Legemiddelstudier, forfattere, medforfattere, forskningsjuks etc.

Legemiddelstudier, åpenhet, uredelighet og kvalitet

Legemiddelutprøvning, legemiddelkontroll og legemiddelkriminalitet

Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning

Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc

Legenettsteder (legemiddelfirmasponset helseinformasjon)

Leger (fastlegeordningen etc.)

Leger, dødstall og kvalitet

Legers integritet, kompetanse og kvalitet

Levealder og dødsårsaker

Litium

Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon)

Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet

Lykke (Happiness)

Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler)

O

Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.)

Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.)

Offentlige granskninger

Om foretaket

Ondskapens filosofi (“rule by nobody”)

Opphavsrett (copyright) og Fair Use

Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.)

Organdonasjoner og transplantasjoner

Nesespray og nesedråper - Otrivin (xylometazoline hydrochloride) etc.

OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon)

R

Redux (dexfenfluramine)

Regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk (REK)

Regjeringsadvokaten (statens advokatkontor i sivile saker)

Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet

TNF-alfa-hemmere (Remicade (infliximab/infliksimab), Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) etc.)

Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning)

Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.)

Riksadvokaten - Statsadvokatene (Den høyere påtalemyndighet)

Riksrevisjonen

Risiko-versus-kostnad- nytte-verdi

Risperdal (risperidone)

Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord

U

Undersøkende (gravende) journalistikk

Uredelighet og fusk i medisinsk forskning

Utlegg (tvangsinndrivelse av pengekrav), tvangsfullbyrdelse, namsmannen

X

Xanor (Xanax i USA) (alprazolam)

Xenical (orlistat) ("Alli")

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009