A til Å (1 - 300)

 1. Accutane (Roaccutane) (isotretinoin)
 2. ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder)
 3. Advokatbladet og Domstolmagasinet Rett på sak
 4. Advokater (rettshjelp)
 5. Alkohol (Big Alcohol)
 6. Allergi (allergier)
 7. Alternativ behandling (alternativ medisin)
 8. Alzheimer og andre årsaker til demens
 9. Ambulansetjenester
 10. Amerikanske tilstander
 11. Angrepiller, abort etc.
 12. Anke
 13. Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose))
 14. Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent?
 15. Antidepressiva (forhøyet kroppstemperatur (termostat)
 16. Antidepressiva – Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler)
 17. Antidepressiva (nytteverdi)
 18. Antidepressiva (REM–søvn)
 19. Antidepressiva – søksmål
 20. Antidepressiva (SSRI)
 21. Antidepressiva (SSRI-selvmord)
 22. Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI)
 23. Antidepressiva (øyesykdommer)
 24. Antipsykotika (psykofarmaka etc.)
 25. Apoteker (apotekforeninger)
 26. Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet)
 27. Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten) (NAV)
 28. Aricept (donepezil)
 29. Astmalegemidler
 30. Avandia (rosiglitazone) – informasjon versus kunnskap og visdom - hvem visste hva?
 31. Bank, børs og finans (Big Bank)
 32. Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap
 33. Benskjørhet (osteoporose), osteonekrose etc
 34. Benådning av forbrytere (søknader om benådning)
 35. Biblioteker – Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene) – Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv) – Nasjonalbiblioteket
 36. Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer)
 37. Bivirkninger og bivirkningsovervåkning
 38. Bivirkninger symptomer og sykdommer
 39. Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc.
 40. Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper
 41. Bør leger og sykehus dokumentere sin etikk og praksis?
 42. Cannabis (Big Pot) (marihuana hasj, pot etc.)
 43. Celebra (Celebrex)
 44. Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S
 45. Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), ultrasonografi (ultralyd), røntgen, kontrastmidler etc.
 46. Cui bono?
 47. Cymbalta (duloxetine hydrochloride)
 48. Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Norsk Helseportal) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier)
 49. De regionale helseforetakene
 50. Dekonstruksjon og rettssikkerhet
 51. Den rettsmedisinske kommisjon (DRK)
 52. Departementene og underliggende etaters krisehåndtering
 53. Diabetes
 54. Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet
 55. Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc.
 56. Diverse datatips
 57. Diverse forbrukertips
 58. Diverse kontrollorganer (enheter) for legemidler og medisinsk utstyr
 59. Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) etc.
 60. Dommere og domstoler
 61. Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.)
 62. Doping
 63. Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk
 64. Econ Pöyry
 65. Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxy- methamphetamine)
 66. Efexor / Effexor (venlafaxine) - Pristiq (desvenlafaxine)
 67. Elektrosjokkbehandling (ECT), elektrosjokk, transkranial likestrømsstimulering (tDCS) etc.
 68. EMA - The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen)
 69. Engelsk-norsk (flerspråklige ordbøker etc.)
 70. Epilepsi og legemidler
 71. Eprex (epoetin)
 72. Er leger forskere?
 73. Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter
 74. EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ)
 75. Farskapstester (farskapssaker)
 76. Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom
 77. Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil)
 78. Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet)
 79. Folkehelseinstituttet (FHI)
 80. Forliksrådene, forliks-klager, Innkassoklage-nemnda, Brukerklage-nemnda, og Post- og teletilsynet (PT)
 81. Forsikring
 82. Forskning og ressurser
 83. Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon)
 84. Fosterskader (legemiddelinduserte)
 85. Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata)
 86. Fritt Ord (Institusjonen Fritt Ord)
 87. Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF)
 88. Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging)
 89. Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc.
 90. Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner)
 91. Gjeldsproblemer, gjeldsoffer og løsninger
 92. Glukosamin (giktmedisin)
 93. Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon
 94. Gruppesøksmål
 95. Habilitet (integritet)
 96. Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner)
 97. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
 98. Helsedirektoratet (Tidligere Sosial- og helsedirektoratet) (SHdir) (nytt navn fra 1.3.2008)
 99. Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter
 100. Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) (SHT)
 101. Heroin (diacetylmorphine)
 102. HIV/AIDS
 103. Hjelpeorganisasjoner, veldedighetsdonasjoner etc. (manglende åpenhet om hvordan penger brukes)
 104. Hjernen
 105. Hodepine (hodepinepiller)
 106. Hofteproteser (Boneloc, ASR etc.)
 107. Hormonterapi (HRT-behandling) (Hormon Replacement Therapy)
 108. Hostemedisiner
 109. Hvem lyver om Irak?
 110. Hvordan lese/fortolke en medisinsk artikkel
 111. Hvordan lese/fortolke studieresultater (statistiske resultater)
 112. Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern)
 113. Hypo- og hyperthyreose, tyrotoksikose og andre thyreoideasykdommer
 114. Idéutvikling, kreativitet, gründervirksomhet etc.
 115. IQVIA (tidligere IMS Health og Quintiles)
 116. Influensavaksiner
 117. Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap)
 118. Innovasjon
 119. Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon
 120. Justismord (og rettssikkerhet)
 121. Ketek (telithromycin)
 122. Klage på dommere, løgn, sakkyndighet osv.
 123. Klima, miljø og globalisering
 124. know-do gap
 125. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) (Justismordkommisjonen)
 126. Kommunikasjon mellom lege og pasient
 127. Konfliktrådet
 128. Konkurransetilsynet
 129. Kosmetikkindustrien
 130. Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet)
 131. Kreft
 132. Kreftregisteret
 133. Kripos
 134. Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME)
 135. Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten)
 136. Kvikksølvforgiftninger (tannlegeassistenter)
 137. Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc.
 138. Legemiddel - pakningsvedlegg (legemiddelinformasjon)
 139. Legemiddel - preparatomtaler (SPC) og pakningsvedlegg
 140. Legemiddelindustriforeninger
 141. Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet
 142. Legemiddelerstatninger (søksmål)
 143. Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering)
 144. Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader
 145. Legemiddelindustrien (Big pharma)
 146. Legemiddelinformasjon
 147. Legemiddelkonsulenter (sales representatives)
 148. Legemiddelnavn som årsak til feilmedisinering
 149. Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon)
 150. Legemiddelretur (kassasjon; kastes; toalett etc.) (Legemidler er farlig avfall)
 151. Legemiddelstudier, forfattere, medforfattere, forskningsjuks etc.
 152. Legemiddelstudier, åpenhet, uredelighet og kvalitet
 153. Legemiddelutprøvning, legemiddelkontroll og legemiddelkriminalitet
 154. Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning
 155. Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc
 156. Legenettsteder (legemiddelfirmasponset helseinformasjon)
 157. Leger (fastlegeordningen etc.)
 158. Leger, dødstall og kvalitet
 159. Legers integritet, kompetanse og kvalitet
 160. Levealder og dødsårsaker
 161. Litium
 162. Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon)
 163. Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet
 164. Lykke (Happiness)
 165. Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler)
 166. Makt og demokratiutredningen
 167. Manglende åpenhet om legers interessekonflikter
 168. Cannabis (Big Pot) (marihuana hasj, pot etc.)
 169. Mattilsynet (Statens mattilsyn)
 170. Matvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food)
 171. Medieovervåkning, medieanalyse, monopol og tekstreklame
 172. Medietilsynet
 173. Media (Big Media)
 174. Medisinsk fødselsregister (fødselskomplikasjoner)
 175. Medisinsk utstyr
 176. Medisinske ord og uttrykk (symptomer, forklaringer, oversettelser etc.)
 177. Medisinske tidsskrifter og uavhengighet
 178. Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc.
 179. Meglere (eiendommer, aksjer...)
 180. Menneskerettigheter (Menneskerettighets- domstolen)
 181. Metadon (methadone hydrochloride) - Subutex (buprenorfin) (Buprenorphine)
 182. Migrene (legemidler)
 183. Miljø og helse
 184. Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall)
 185. Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer)
 186. Nanoteknologi (nanopartikler)
 187. NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten))
 188. Nesespray og nesedråper - Otrivin (xylometazoline hydrochloride) etc.
 189. Neurontin (gabapentin)
 190. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) (legemiddelfirmasponset helseinformasjon)
 191. Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
 192. Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.)
 193. Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.)
 194. Offentlige granskninger
 195. Om foretaket
 196. Ondskapens filosofi (“rule by nobody”)
 197. Opphavsrett (copyright) og Fair Use
 198. Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.)
 199. Organdonasjoner og transplantasjoner
 200. OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon)
 201. Pakningsvedlegg (legemiddelinformasjon)
 202. Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler
 203. Parkinsonlegemidler (Parkinsons sykdom)
 204. Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon)
 205. Pasientjournaler og epikriser
 206. Pasient- og brukerombudet (POBO) (Pasientombud)
 207. Pasientsikkerhet (rettssikkerhet)
 208. Patenter (varemerker)
 209. Pengers innflytelse på medisinsk forskning
 210. PFU (Pressens Faglige Utvalg)
 211. PharmEcon AS- Legemiddeløkonomisk Kompetanse
 212. Plavix (clopidogrel bisulfate)
 213. Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker)
 214. Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 215. Politikk, politikere og troverdighet
 216. P-piller
 217. Preparatomtaler (SPC) og pakningsvedlegg (legemiddel)
 218. Prestisjesykdommer (sykdommers prestisje / sykdommers rangering)
 219. Produkt- og tjenesteanalyse
 220. Profitt, journalistikk, juks, omdømme og propaganda
 221. ProPublica (Journalism in the Public Interest)
 222. Prosedyre (rettssaker) (- Vår prosessordning er i det alt vesentlige basert på muntlighet) (- En fare for rettssikkerheten.)
 223. Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida))
 224. Prozac (fluoxetine)
 225. PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen)
 226. Public Citizen
 227. Redux (dexfenfluramine)
 228. Regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk (REK)
 229. Regjeringsadvokaten (statens advokatkontor i sivile saker)
 230. Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet
 231. Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.)
 232. Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning)
 233. Riksadvokaten - Statsadvokatene (Den høyere påtalemyndighet)
 234. Riksrevisjonen
 235. Risiko-versus-kostnad- nytte-verdi
 236. Risperdal (risperidone)
 237. Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord
 238. Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet)
 239. Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader)
 240. Salg av sykdom
 241. Screening (masseundersøkelse) av blodprøver etc.
 242. Selvmord
 243. Serotonin i hjerne og blod
 244. Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur)
 245. Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI)
 246. Sifrol (pramipexol)
 247. Sivilombudet (tidligere Sivilombudsmannen (SOM))
 248. Sivilsaker (rettssikkerhet)
 249. Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser)
 250. Skiftet fra akademiske til kommersielle legemiddelnettverk
 251. Skremselspropaganda
 252. Skrivelyst, skrivekunst, lesekunst, informasjon og kunnskap
 253. SKUP (Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse)
 254. SMON (oxikinolin)
 255. Somadril (karisoprodol) (CARISOPRODOL)
 256. Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler
 257. Spilleavhengighet, dataspillavhengighet, (spilleavhengige / problemspillere / problemgambling)
 258. Sponsing av journalistikk
 259. Sport og spill (Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, resultater etc.)
 260. Språk, språkforståelse og utdanning
 261. Spøkelsesforfattere (ghostwriters), legemidler og forskning
 262. Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (SHT)
 263. Statens mattilsyn (Mattilsynet)
 264. Statiner (mot høyt kolesterol)
 265. Statistikk (Big Data), byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc
 266. Statlig bivirkningsovervåkning
 267. Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk)
 268. Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF)
 269. Stiftelsen Rettferd for taperne
 270. Stiftelsestilsynet (Lotteri- og stiftelsestilsynet)
 271. Straffedømte i helsevesenet
 272. Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.)
 273. Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler)
 274. Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet
 275. Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd
 276. Sykepleiere
 277. Søk, søkemotorer, søkeord, annonsering, internett, overvåkningskapitalismen
 278. Søksmål
 279. Søvn
 280. Tamiflu (oseltamivir), Relenza (zanamivir) etc. (influensabehandling)
 281. Tankesmier
 282. Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil)
 283. Telemedisin (telehelse, e-helse, mobil helse, helseteknologi), IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi), roboter etc.
 284. Thalidomide (Thalidomid) informasjon vs kunnskap og visdom – hvem visste hva?
 285. The know-do gap
 286. The Open Society Institute (OSI) (George Soros)
 287. Tid (Time)
 288. TNF-alfa-hemmere (Remicade (infliximab/infliksimab), Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) etc.)
 289. Tobakksindustrien (Big Tobacco)
 290. Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.)
 291. Trasylol (aprotinin injection)
 292. Undersøkende (gravende) journalistikk
 293. Uredelighet og fusk i medisinsk forskning
 294. Utlegg (tvangsinndrivelse av pengekrav), tvangsfullbyrdelse, namsmannen
 295. Vaksiner
 296. Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers)
 297. Vioxx - informasjon versus kunnskap og visdom – hvem visste hva?
 298. Vioxx (historien bak)
 299. Vioxx (rofecoxib COX-2) og andre smertestillende
 300. Voldsoffererstatning (vold)
 301. Våpenindustrien
 302. WikiLeaks
 303. WHO (Verdens helseorganisasjon) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk
 304. WHO (World Health Organization)
 305. Xanor (Xanax i USA) (alprazolam)
 306. Xenical (orlistat) ("Alli")
 307. Ytringsfrihet og offentlighet
 308. Zyprexa (olanzapine)
 309. Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet)
 310. Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009