A til Å (1 - 300)

 1. Accutane (Roaccutane) (isotretinoin)
 2. ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder)
 3. Advokatbladet og Domstolmagasinet Rett på sak
 4. Advokater (rettshjelp)
 5. Alkohol (Big Alcohol)
 6. Allergi (allergier)
 7. Alternativ behandling (alternativ medisin)
 8. Alzheimer og andre årsaker til demens
 9. Ambulansetjenester
 10. Amerikanske tilstander
 11. Angrepiller, abort etc.
 12. Anke
 13. Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose))
 14. Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent?
 15. Antidepressiva (forhøyet kroppstemperatur (termostat)
 16. Antidepressiva – Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler)
 17. Antidepressiva (nytteverdi)
 18. Antidepressiva (REM–søvn)
 19. Antidepressiva – søksmål
 20. Antidepressiva (SSRI)
 21. Antidepressiva (SSRI-selvmord)
 22. Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI)
 23. Antidepressiva (øyesykdommer)
 24. Antipsykotika (psykofarmaka etc.)
 25. Apoteker (apotekforeninger)
 26. Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet)
 27. Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten) (NAV)
 28. Aricept (donepezil)
 29. Astmalegemidler
 30. Avandia (rosiglitazone) – informasjon versus kunnskap og visdom - hvem visste hva?
 31. Bank, børs og finans
 32. Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap
 33. Benskjørhet (osteoporose), osteonekrose etc
 34. Benådning av forbrytere (søknader om benådning)
 35. Biblioteker - ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum / Arkivverket - Riksarkivet, åtte statsarkiver, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv.)
 36. Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer)
 37. Bivirkninger og bivirkningsovervåkning
 38. Bivirkninger symptomer og sykdommer
 39. Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc.
 40. Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper
 41. Bør leger og sykehus dokumentere sin etikk og praksis?
 42. Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana)
 43. Celebra (Celebrex)
 44. Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S
 45. Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), ultrasonografi (ultralyd), røntgen, kontrastmidler etc.
 46. Cui bono?
 47. Cymbalta (duloxetine hydrochloride)
 48. Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier)
 49. De regionale helseforetakene
 50. Dekonstruksjon og rettssikkerhet
 51. Den rettsmedisinske kommisjon (DRK)
 52. Departementene og underliggende etaters krisehåndtering
 53. Diabetes
 54. Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet
 55. Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc.
 56. Diverse datatips
 57. Diverse forbrukertips
 58. Diverse kontrollorganer (enheter) for legemidler og medisinsk utstyr
 59. Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger)
 60. Dommere og domstoler
 61. Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.)
 62. Doping
 63. Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk
 64. Econ Pöyry
 65. Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxy- methamphetamine)
 66. Efexor / Effexor (venlafaxine) - Pristiq (desvenlafaxine)
 67. Elektrosjokkbehandling (ECT), elektrosjokk, transkranial likestrømsstimulering (tDCS) etc.
 68. EMA - The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen)
 69. Engelsk-norsk (flerspråklige ordbøker etc.)
 70. Epilepsi og legemidler
 71. Eprex (epoetin)
 72. Er leger forskere?
 73. Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter
 74. EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ)
 75. Farskapstester (farskapssaker)
 76. Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom
 77. Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil)
 78. Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet)
 79. Forliksrådene, forliks-klager, Innkassoklage-nemnda, Brukerklage-nemnda, og Post- og teletilsynet (PT)
 80. Forsikring
 81. Forskning og ressurser
 82. Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon)
 83. Fosterskader (legemiddelinduserte)
 84. Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata)
 85. Fritt Ord (Institusjonen Fritt Ord)
 86. Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker - Statens sivilrettsforvaltning (SRF)
 87. Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging)
 88. Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc.
 89. Generiske legemidler (generika) (kopimedisiner) (kopimedisiner)r
 90. Gjeldsproblemer, gjeldsoffer og løsninger
 91. Glukosamin (giktmedisin)
 92. Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon
 93. Gruppesøksmål
 94. Habilitet (integritet)
 95. Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner)
 96. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
 97. Helsedirektoratet (Tidligere Sosial- og helsedirektoratet) (SHdir) (nytt navn fra 1.3.2008)
 98. Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter
 99. Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) (SHT)
 100. Heroin (diacetylmorphine)
 101. HIV/AIDS
 102. Hjelpeorganisasjoner, veldedighetsdonasjoner etc. (manglende åpenhet om hvordan penger brukes)
 103. Hjernen
 104. Hodepine (hodepinepiller)
 105. Hofteproteser (Boneloc, ASR etc.)
 106. Hormonterapi (HRT-behandling) (Hormon Replacement Therapy)
 107. Hostemedisiner
 108. Hvem lyver om Irak?
 109. Hvordan lese/fortolke en medisinsk artikkel
 110. Hvordan lese/fortolke studieresultater (statistiske resultater)
 111. Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern)
 112. Hypo- og hyperthyreose, tyrotoksikose og andre thyreoideasykdommer
 113. Idéutvikling, kreativitet, gründervirksomhet etc.
 114. IQVIA (tidligere IMS Health og Quintiles)
 115. Influensavaksiner
 116. Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap)
 117. Innovasjon
 118. Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon
 119. Justismord (og rettssikkerhet)
 120. Ketek (telithromycin)
 121. Klage på dommere, løgn, sakkyndighet osv.
 122. Klima, miljø og globalisering
 123. know-do gap
 124. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) (Justismordkommisjonen)
 125. Kommunikasjon mellom lege og pasient
 126. Konfliktrådet
 127. Konkurransetilsynet
 128. Kosmetikkindustrien
 129. Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet)
 130. Kreft
 131. Kreftregisteret
 132. Kripos
 133. Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME)
 134. Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten)
 135. Kvikksølvforgiftninger (tannlegeassistenter)
 136. Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc.
 137. Legemiddel - pakningsvedlegg (legemiddelinformasjon)
 138. Legemiddel - preparatomtaler (SPC) og pakningsvedlegg
 139. Legemiddelindustriforeninger
 140. Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet
 141. Legemiddelerstatninger (søksmål)
 142. Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering)
 143. Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader
 144. Legemiddelindustrien (Big pharma)
 145. Legemiddelinformasjon
 146. Legemiddelkonsulenter (sales representatives)
 147. Legemiddelnavn som årsak til feilmedisinering
 148. Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon)
 149. Legemiddelretur (kassasjon) (Legemidler er farlig avfall)
 150. Legemiddelstudier, forfattere, medforfattere, forskningsjuks etc.
 151. Legemiddelstudier, åpenhet, uredelighet og kvalitet
 152. Legemiddelutprøvning, legemiddelkontroll og legemiddelkriminalitet
 153. Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning
 154. Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc
 155. Legenettsteder (legemiddelfirmasponset helseinformasjon)
 156. Leger (MinFastlege)
 157. Leger, dødstall og kvalitet
 158. Legers integritet, kompetanse og kvalitet
 159. Levealder og dødsårsaker
 160. Litium
 161. Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon)
 162. Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet
 163. Lykke (Happiness)
 164. Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler)
 165. Makt og demokratiutredningen
 166. Manglende åpenhet om legers interessekonflikter
 167. Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana)
 168. Mattilsynet (Statens mattilsyn)
 169. Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food)
 170. Medieovervåkning, medieanalyse, monopol og tekstreklame
 171. Medietilsynet
 172. Media (mediekritikk)
 173. Medisinsk fødselsregister (fødselskomplikasjoner)
 174. Medisinsk utstyr
 175. Medisinske ord og uttrykk (symptomer, forklaringer, oversettelser etc.)
 176. Medisinske tidsskrifter og uavhengighet
 177. Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc.
 178. Meglere (eiendommer, aksjer...)
 179. Menneskerettigheter (Menneskerettighets- domstolen)
 180. Metadon (methadone hydrochloride) - Subutex (buprenorfin) (Buprenorphine)
 181. Migrene (legemidler)
 182. Miljø og helse
 183. Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall)
 184. Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer)
 185. Nanoteknologi (nanopartikler)
 186. NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten))
 187. Neurontin (gabapentin)
 188. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) (legemiddelfirmasponset helseinformasjon)
 189. Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
 190. Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.)
 191. Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.)
 192. Offentlige granskninger
 193. Om foretaket
 194. Ondskapens filosofi (“rule by nobody”)
 195. Opphavsrett (copyright) og Fair Use
 196. Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.)
 197. Organdonasjoner og transplantasjoner
 198. Otrivin (xylometazoline hydrochloride) (nesedråper og nesespray)
 199. OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon)
 200. Pakningsvedlegg (legemiddelinformasjon)
 201. Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler
 202. Parkinsonlegemidler (Parkinsons sykdom)
 203. Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon)
 204. Pasientjournaler og epikriser
 205. Pasient- og brukerombudet (Pobo) (pasientombudet) (pasientombudet)
 206. Pasientsikkerhet (rettssikkerhet)
 207. Patenter (varemerker)
 208. Pengers innflytelse på medisinsk forskning
 209. PFU (Pressens Faglige Utvalg)
 210. PharmEcon AS- Legemiddeløkonomisk Kompetanse
 211. Plavix (clopidogrel bisulfate)
 212. Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker)
 213. Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 214. Politikk, politikere og troverdighet
 215. P-piller
 216. Preparatomtaler (SPC) og pakningsvedlegg (legemiddel)
 217. Prestisjesykdommer (sykdommers prestisje / sykdommers rangering)
 218. Produkt- og tjenesteanalyse
 219. Profitt, journalistikk, juks, omdømme og propaganda
 220. ProPublica (Journalism in the Public Interest)
 221. Prosedyre (rettssaker) (- Vår prosessordning er i det alt vesentlige basert på muntlighet) (- En fare for rettssikkerheten.)
 222. Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida))
 223. Prozac (fluoxetine)
 224. PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen)
 225. Public Citizen
 226. Redux (dexfenfluramine)
 227. Regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk (REK)
 228. Regjeringsadvokaten (statens advokatkontor i sivile saker)
 229. Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet
 230. Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.)
 231. Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning)
 232. Riksadvokaten - Statsadvokatene (Den høyere påtalemyndighet)
 233. Riksrevisjonen
 234. Risiko-versus-kostnad- nytte-verdi
 235. Risperdal (risperidone)
 236. Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord
 237. Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet)
 238. Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader)
 239. Salg av sykdom
 240. Screening (masseundersøkelse) av blodprøver etc.
 241. Selvmord
 242. Serotonin i hjerne og blod
 243. Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur)
 244. Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI)
 245. Sifrol (pramipexol)
 246. Sivilombudsmannen (SOM)
 247. Sivilsaker (rettssikkerhet)
 248. Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser)
 249. Skiftet fra akademiske til kommersielle legemiddelnettverk
 250. Skremselspropaganda
 251. Skrivelyst, skrivekunst, lesekunst, informasjon og kunnskap
 252. SKUP (Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse)
 253. SMON (oxikinolin)
 254. Somadril (karisoprodol) (CARISOPRODOL)
 255. Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler
 256. Spilleavhengighet, dataspillavhengighet, (spilleavhengige / problemspillere / problemgambling)
 257. Sponsing av journalistikk
 258. Sport og spill (Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, resultater etc.)
 259. Språk, språkforståelse og utdanning
 260. Spøkelsesforfattere (ghostwriters), legemidler og forskning
 261. Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (SHT)
 262. Statens mattilsyn (Mattilsynet)
 263. Statiner (mot høyt kolesterol)
 264. Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc
 265. Statlig bivirkningsovervåkning
 266. Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk)
 267. Stiftelsen Rettferd for taperne
 268. Stiftelsestilsynet (Lotteri- og stiftelsestilsynet)
 269. Straffedømte i helsevesenet
 270. Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.)
 271. Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler)
 272. Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet
 273. Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd
 274. Sykepleiere
 275. Søk, søkemotorer, søkeord, annonsering; internett
 276. Søksmål
 277. Søvn
 278. Tamiflu (oseltamivir), Relenza (zanamivir) etc. (influensabehandling)
 279. Tankesmier
 280. Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil)
 281. Telemedisin (telehelse, e-helse, mobil helse, helseteknologi), IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi), roboter etc.
 282. Thalidomide (Thalidomid) informasjon vs kunnskap og visdom – hvem visste hva?
 283. The know-do gap
 284. The Open Society Institute (OSI) (George Soros)
 285. Tid (Time)
 286. TNF-alfa-hemmere (Remicade (infliximab/infliksimab), Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) etc.)
 287. Tobakksindustrien (Big Tobacco)
 288. Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.)
 289. Trasylol (aprotinin injection)
 290. Undersøkende (gravende) journalistikk
 291. Uredelighet og fusk i medisinsk forskning
 292. Utlegg (tvangsinndrivelse av pengekrav), tvangsfullbyrdelse, namsmannen
 293. Vaksiner
 294. Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers)
 295. Vioxx - informasjon versus kunnskap og visdom – hvem visste hva?
 296. Vioxx (historien bak)
 297. Vioxx (rofecoxib COX-2) og andre smertestillende
 298. Voldsoffererstatning (vold)
 299. Våpenindustrien
 300. WikiLeaks
 301. WHO (Verdens helseorganisasjon) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk
 302. WHO (World Health Organization)
 303. Xanor (Xanax i USA) (alprazolam)
 304. Xenical (orlistat) ("Alli")
 305. Ytringsfrihet og offentlighet
 306. Zyprexa (olanzapine)
 307. Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet)
 308. Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009