Vaksinasjon – tillit eller tvang? (Tidsskr Nor Legeforen 18.6.2015)

How do vaccines work? - Kelwalin Dhanasarnsombut (ed.ted.com)

Vaksine kan virke mot pandemier (aftenposten.no 6.1.2008)

Even a Single Dose of the HPV Vaccine May Offer Lasting Protection (JAMA 2013 (November 4))

Vil granske salg av farlig vaksine Staten krever at Folkehelseinstituttet gransker salg av farlig vaksine til New Zealand. (hegnar.no 17.10.2006)

Dagbladet har en rekke ganger skrevet om det såkalte «Vaksineforsøket-88» (dagbladet.no 8.2.2015)

Eksporterte omstridt vaksine I informasjonsbrosjyren om forsøket fikk ungdommene vite at "det er usannsynlig at det skal oppstå alvorlige komplikasjoner", mens det i en Stortingsproposisjon står at "... alvorlige bivirkninger ikke kan utelukkes" i forsøket. (tv2.no 16.10.2006)

Vidundervaksiner på vei (dinside.no 1.8.2008)

Misvisende inntrykk av HPV-vaksinen (fhi.no 22.5.2007)

Slakter vaksineprosjekt på barn og rekrutter (dagbladet.no 17.10.2007)

Sterk kritikk av meningokokk-vaksiner (vg.no 16.10.2007) Klagestorm fra ME-pasienter (vg.no 15.2.2007)

Bent Høie avviser krav om vaksinegransking (vg.no 1.6.2015)

- Kan skape frykt

– Frykter bivirkninger, men velger å gi ham sprøyte
tv2nyhetene.no 28.4.2013
En av tjue norske foreldre nekter å vaksinere barna sine mot barnesykdommer, men faren til Martin (16 mnd.) tror det er farligere å la være.

Ute i Europa stiger meslingfrykten. I vårt naboland Storbritannia skal én million briter vaksineres mot den farlige barnesykdommen etter et utbrudd i Wales. Byen Swansea er hardest rammet med 886 tilfeller.

I Norge har Folkehelseinstituttet (FHI) denne uken kjørt vaksinasjonskampanje mot meslinger (MMR-vaksine). Voksne nordmenn får vaksinen gratis. (...)

(Anm: Vaksinasjon – tillit eller tvang? Tidsskr Nor Legeforen 18.6.2015.)

(Anm: Vaksinering av helsepersonell må være frivillig (aftenposten.no 6.1.2018).)

- Leder. Viruset som nekter å dø. Meslinger burde vært utryddet. I stedet vokser antallet tilfeller i et til dels alarmerende omfang.

(Anm: Leder. Viruset som nekter å dø. Meslinger burde vært utryddet. I stedet vokser antallet tilfeller i et til dels alarmerende omfang. TA TIL VETTET: Vaksiner er den eneste beskyttelsen mot livsfarlige virussykdommer som meslinger. (vg.no 4.3.2019).)

- Leder. Meslinger: Dagbladet mener: Snakk om vaksiner - og ta dem!

(Anm: Leder. Meslinger: Dagbladet mener: Snakk om vaksiner - og ta dem! Årlig dreper fortsatt meslinger om lag 100 000 barn. (dagbladet.no 28.12.2017).)

- Forskere er kanskje nærmere å lage en universell influensavaksine.

(Anm: Scientists may be getting closer to creating a universal flu vaccine. We already have vaccines that prevent influenza, but there is a catch. Specialists have to keep creating vaccines that target specific flu strains if they want this preventive strategy to be effective. Can scientists create one flu vaccine to rule them all? (…) A team of investigators from the Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York City, NY — in collaboration with colleagues from other institutions — has come up with a new approach that could change how scientists think about targeting viruses. This approach may also, in the future, provide a pathway to the universal flu vaccine, as the researchers suggest in the study paper that they recently published in The Lancet Infectious Diseases.  (medicalnewstoday.com 19.10.2019).)

- Aftenposten mener: Kravet om vaksine må styrkes. Vaksiner er et av de rimeligste og mest effektive tiltakene for god folkehelse. Vaksiner har revolusjonert den globale helsetilstanden.

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Kravet om vaksine må styrkes. Vaksiner er et av de rimeligste og mest effektive tiltakene for god folkehelse. Vaksiner har revolusjonert den globale helsetilstanden. Heldige er de barna som får mulighet til å bli vaksinert. Og heldige er de landene der innbyggerne forstår verdien av vaksiner og av at så mange som mulig slutter opp om de offentlige vaksinasjonsprogrammene. Likevel, det er en trend i vestlige land at vaksineskepsis fester seg. Verdens helseorganisasjon (WHO) utpekte vaksineskepsis som en av de ti største truslene mot god helse globalt i 2019. Meslinger er en av sykdommene som var så å si utryddet i flere land i Europa, men forekomstene dukker nå opp hyppigere. Helsedirektøren: Uforsvarlig med uvaksinert helsepersonell (aftenposten.no 20.3.2019).)

- Vaccin mot tarmvirus verkar ge diabetesskydd. (- Studien har publicerats av Scientific reports.) (- Rotavirus är mycket smittsamma virus som orsakar mag- och tarminfektioner.)

(Anm: Vaccin mot tarmvirus verkar ge diabetesskydd. Ny forskning tyder på att vaccination mot rotavirus kan minska barns risk för diabetes typ 1. Forskare vid University of Michigan, USA, har studerat hur introduktionen av vaccination mot rotavirus har påverkat hälsan hos amerikanska barn. Resultatet visar dels att vaccinationen ger ett gott skydd mot den svåra tarminfektionen, och dels att den verkar minska barnens risk att insjukna i diabetes typ 1. Studien har publicerats av Scientific reports. Rotavirus är mycket smittsamma virus som orsakar mag- och tarminfektioner. Hårdast drabbade är barn i åldrarna sex månader till tre år. Globalt orsakar rotavirus varje år över 200 000 dödsfall bland barn under fem år. I Sverige leder infektionen vanligen inte till dödsfall, men däremot till vårdbesök och sjukhusvistelser. I mitten av 2000-talet godkändes två rotavirusvacciner i USA och Europa. Vaccinet ges i två respektive tre doser under barnets första levnadsmånader. I Sverige har den ena regionen efter den andra infört gratis rotavirusvaccinering av spädbarn. Från och med i höst har regeringen, som Läkemedelsvärlden rapporterat, beslutat att införa rotavirusvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för alla barn i Sverige. (lakemedelsvarlden.se 14.6.2019).)

- Relevans av tarmmikrobiota for kognisjon, atferd og Alzheimers sykdom. (- Av den grunn foreslår nyere studier at avvik i tarmmikrobiota kan spille en rolle for systemiske og sentralnervesystem (CNS) tilstander.) (- Derfor er integriteten til tarmmikrobiota relevant for patofysiologien og kontroll av viktige medisinske sykdommer som diabetes mellitus, inflammatoriske og autoimmune sykdommer, og til og med nevropsykiatriske lidelser som depresjon, autismespekterforstyrrelse, Parkinsons og Alzheimers sykdom.)

(Anm: Relevance of gutmicrobiota in cognition, behaviour and Alzheimer's disease. Abstract Approximately 95% of the symbiotic microbes in human body are located in the gut. This microbioma is involved in important homeostatic processes, not only related to gastrointestinal function but also to several complex modulatory processes, such as glucose and bone metabolism, inflammation and immune response, peripheral (enteric) and central neurotransmission. For that reason, recent studies proposed that abnormalities in gut microbiota may play a role in systemic and central nervous system (CNS) conditions. Therefore, the integrity of gut microbiota be relevant to the pathophysiology and control of important medical diseases like diabetes mellitus, inflammatory and autoimmune diseases, and even neuropsychiatric disorders such as depression, autism spectrum disorder, Parkinson’s and Alzheimer disease. Gut microbiota may affect brain function and behaviour through the microbiota-gut-brain axis, in bidirectional interplay with top-down and bottom-up regulations. Pharmacol Res. 2018 Oct;136:29-34.)

(Anm: Kognisjon; psykologi psykologisk prosess som omfatter persepsjon, læring og tenkning | jf. prekognisjon (naob.no).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- En universell vaksine mot myggbårne infeksjoner? Myggstikk kan smitte mennesker med alvorlige virusinfeksjoner.

(Anm: En universell vaksine mot myggbårne infeksjoner? Myggstikk kan smitte mennesker med alvorlige virusinfeksjoner. Kanskje kan en vaksine mot myggens spytt, saliva, gjøre det mulig å utvikle en vaksine som beskytter mot mange av disse infeksjonene. (nhi.no 19.7.2018).)

- Dansk vaccine mod klamydia virker på mennesker.

(Anm: Dansk vaccine mod klamydia virker på mennesker. For første gang har man ned succes afprøvet en vaccine mod den udbredte kønssygdom klamydia på mennesker. (…) Statens Serum Institut (SSI) har i samarbejde med Imperial College i London testet en dansk udviklet vaccine på 35 britiske kvinder. Og resultaterne var opløftende. (jyllands-posten.dk 13.8.2019).)

- Eksperter advarer mot myggbåren hjerneinfeksjon i Florida. MANDAG 29. juli 2019 (HealthDay News) - Det er en økt risiko for et myggbårent virus som forårsaker hjerneinfeksjon og hevelse, (- Bare rundt syv tilfeller av EEE-viruset hos mennesker rapporteres i USA hvert år.) (- Imidlertid dør omtrent en tredjedel av personer som rammes av det.)

(Anm: Experts Warn of Mosquito-Borne Brain Infection in Florida. MONDAY, July 29, 2019 (HealthDay News) -- There's an increased risk of a mosquito-borne virus that causes brain infection and swelling, Florida health officials warn. Eastern equine encephalitis (EEE) has been detected in several sentinel chickens, according to the Florida Department of Health in Orange County, CNN reported. Sentinel chickens are tested regularly for the West Nile virus and EEE. After the positive tests for EEE virus in the sentinel chickens in Orange Couty, the health department said "the risk of transmission to humans has increased," CNN reported. Only about seven human cases of the EEE virus reported in the US each year. However, about one-third of people who contract it die, and many survivors have long-term neurological problems, according to the Centers for Disease Control and Prevention. (medicinenet.com 29.7.2019).)

- Vaksinerte mennesker kan få meslinger, men dette er ikke årsaken til at du trenger vaksine. (- Det er ikke klarlagt hvorfor noen vaksinerte mennesker får meslinger.) (- Videre kan de som har et svekket immunforsvar - som kreftpasienter eller mennesker som har fått beinmargstransplantasjon - ha høyere risiko for å få sykdommen selv om de tidligere er blitt vaksinert.)

(Anm: Vaccinated People Can Get Measles, but This Is Why You Need the Shot. (...) It’s not clear why some vaccinated people get the measles. Scientists aren’t entirely sure why certain individuals who are fully vaccinated will get the measles. One theory is that some people’s immune systems may not respond to the vaccines, according to the CDC. Where most people’s immune systems build a defensive shield to recognize and fight the disease after vaccination, some people’s immune systems may not develop enough antibodies to attack the virus. “Unfortunately, individuals respond differently due to many factors including biological and environmental differences and variations. As a result, their immune system may not be as effective in responding to a pathogen compared to others and may not generate antibodies for rapid immune response as efficiently,” says Adriano de Bernardi Schneider, PhD, a postdoctoral scholar with the AntiViral Research Center at University of California San Diego. Furthermore, those who have a weakened or immune system — such as cancer patients or people who have received a bone marrow transplant — may have a higher risk of catching the disease even if they were previously vaccinated. The vaccine takes a couple of weeks to kick in, so if you recently got the shot, the vaccine may need more time to take effect. Lastly, if the vaccine was handled improperly it could be defective. (healthline.com 23.4.2019).)

- Var vaksinert, men ble likevel smittet av meslinger på europatur. En person er smittet av meslinger i Oslo, til tross for at vedkommende var vaksinert mot sykdommen.

(Anm: Var vaksinert, men ble likevel smittet av meslinger på europatur. En person er smittet av meslinger i Oslo, til tross for at vedkommende var vaksinert mot sykdommen. Flypassasjerer på en flygning fra Lisboa til Oslo sist uke er nå varslet om smittefare. Meslinger starter omtrent som forkjølelse. Først senere i forløpet dukker de karakteristiske, røde utslettene opp. Folkehelseinstituttet opplyser at det 26. april ble påvist et tilfelle av meslinger i Oslo. Personen ble smittet i Europa. Den smittede var vaksinert, men ble likevel syk. (…) – Svært sjelden kan likevel vaksinerte personer bli smittet. Det er tilfellet i denne saken, men da vil som regel sykdommen være mildere, og smittsomheten mindre, sier Trude Arnesen overlege ved Folkehelseinstituttet, i en pressemelding. Etter første dose regner man at 95 % er fullt beskyttet. Etter den andre dosen er 99 prosent fullt beskyttet. (aftenposten.no 27.4.2019).)

- Leder. Alle bør ta vaksine. Nordmenn flest tar vaksine. Men i noen områder er dekningen så lav at det kan gi utbrudd av smittsomme sykdommer.

(Anm: Leder. Alle bør ta vaksine. Nordmenn flest tar vaksine. Men i noen områder er dekningen så lav at det kan gi utbrudd av smittsomme sykdommer. For å hindre spredning av meslinger bør 95 prosent av befolkningen være vaksinert. Og stort sett er dekningen god i Norge. Men noen steder skiller seg ut. VG har analysert tallene og funnet at 77 norske kommuner ikke når anbefalt vaksinedekning for meslinger, en av de mest smittsomme sykdommene i verden. En grunn er vaksinemotstand. Verdens helseorganisasjon (WHO) omtaler dette som en av de ti største helsetruslene i verden. Folkehelseinstituttet i Norge deltar i sosiale medier for å prøve å bekjempe uriktig informasjon om vaksiner. For slikt er særlig alvorlig for de få av oss som av helsemessige grunner ikke kan ta vaksine. For disse er det ekstra viktig at alle andre vaksinerer seg. Norge har i tillegg fått innvandrergrupper hvor mange ikke har hatt noe vaksinasjonstilbud som barn. Det er nok en av årsakene til at dekningen er særlig lav i Oslo. Åtte av 15 bydeler i Oslo ligger under det anbefalte nivået, ifølge Folkehelseinstituttet. (vg.no 14.4.2019).)

- Vaccinemodstandere ser ud til at tabe terræn i onlinedebatten. Vaccinefortalere fylder nu meget mere på Twitter end vaccinemodstandere. For tre år siden var det lige omvendt.

(Anm: Vaccinemodstandere ser ud til at tabe terræn i onlinedebatten. Vaccinefortalere fylder nu meget mere på Twitter end vaccinemodstandere. For tre år siden var det lige omvendt. Vores nye forskning i, hvordan information om vaccinernes sikkerhed bliver spredt online, afslører, at anti-vaccinationsbevægelsen ikke længere har så meget vind i sejlene som tidligere. Mellem 1. januar og 28. marts blev 387 personer smittet med mæslinger i 15 amerikanske delstater. Også fåresyge gør et comback; i januar og februar 2019 blev 151 tilfælde registreret. Begge disse farlige og potentielt dødbringende sygdomme kan afværges ved MFR-vaccinen, der er så sikker, effektiv og brugt i så stor udstrækning, at mæslinger ellers blev erklæret udryddet i USA i 2000. (videnskab.dk 6.5.2019).)

- Hvem skal man stole på når det gjelder meslinger? (- Vik, Nordbø og Døllner konkluderer den 22. august med at flere grundige vitenskapelige undersøkelser ikke har funnet holdepunkter for alvorlige bivirkninger av meslingvaksinen. Slike bivirkninger er imidlertid svært sjeldne, slik at vitenskapelige studier uten millioner av inkluderte pasienter ikke vil fange opp disse.) (- I henhold til statistikk fra VICP er skader etter vaksiner meget sjeldne også i USA, men likevel et erkjent problem. I USA gis det årlig ca. ni millioner MMR-vaksiner. I løpet av perioden 1988 til 2017 ble det meldt 998 pasientskader til VICP etter MMR-vaksine. I 392 av tilfellene ble skaden vurdert å skyldes vaksinen.)

(Anm: Dag Bratlid professor emeritus barnelege. Hvem skal man stole på når det gjelder meslinger? Vik, Nordbø og Døllner konkluderer den 22. august med at flere grundige vitenskapelige undersøkelser ikke har funnet holdepunkter for alvorlige bivirkninger av meslingvaksinen. Slike bivirkninger er imidlertid svært sjeldne, slik at vitenskapelige studier uten millioner av inkluderte pasienter ikke vil fange opp disse. Slike studier blir derfor ikke gjennomført. Vi har heller ikke i Norge et system for å følge opp vaksineskader, slik som det amerikanske Vaccine Injury Compensation Programme (VICP). I henhold til statistikk fra VICP er skader etter vaksiner meget sjeldne også i USA, men likevel et erkjent problem. I USA gis det årlig ca. ni millioner MMR-vaksiner. I løpet av perioden 1988 til 2017 ble det meldt 998 pasientskader til VICP etter MMR-vaksine. I 392 av tilfellene ble skaden vurdert å skyldes vaksinen. Overført til norske forhold tilsvarer det en alvorlig bivirkning hvert tredje til fjerde år. Nylig fikk et barn erstatning fra staten fordi meslingvaksinen (MMR vaksinen) påførte ham MS, en alvorlig og sjelden sykdom hos et barn. Vaksine er et av de viktigste tiltak for å fremme folkehelse, og derfor noe de fleste vil ha glede av, men som noen få vil ta skade av. Regningen for vaksineprogrammene, både for vaksinekostnader, skader og bivirkninger, er det derfor en selvfølge at staten tar. (aftenposten.no 20.9.2019).)

- Vaksineskepsis behøver ikke være tullete | Dag Bratlid, professor (em) og barnelege. (- Men vi må unngå at det blir vaksinemotstand.)

(Anm: Vaksineskepsis behøver ikke være tullete | Dag Bratlid, professor (em) og barnelege. Men vi må unngå at det blir vaksinemotstand. Vi må unngå at vaksineskepsis blir til vaksinemotstand, noe både den enkelte og folkehelsen vil tape på, skriver innleggsforfatter. I Aftenposten den 30. juli har Therese Sollien en interessant kommentar på bakgrunn av den siste vaksineskandalen i Kina. Artikkelen skjemmes av overskriften «Vaksineskepsis i Vesten er ikke bare tullete, det er direkte farlig». Siden mange bare leser overskrifter, som kan være feilaktige og villedende som i dette tilfellet, er det grunn til å påpeke noen relevante fakta. Kan være livreddende I 2009 gjennomførte helsemyndighetene et omfattende vaksinasjonsprogram mot svineinfluensa. Programmet ble støttet av informasjonskampanjer og praktisk tilrettelegging av vaksinasjonen. Et flertall av befolkningen lot seg da vaksinere. I ettertid vet vi at vaksinen førte til at mange vaksinerte utviklet den alvorlige sykdommen narkolepsi, og mange av disse vil ha livslang uførhet og plager. Det har vist seg at alle de som utviklet narkolepsi etter vaksinasjonen, hadde en genstruktur som også er vanlig hos en stor del av befolkningen. Hvorfor noen med dette genet utviklet narkolepsi, mens andre ikke, vet vi foreløpig ikke. Vi vet imidlertid at blant dem som har denne genstrukturen og ikke lot seg vaksinere, unngikk flere å få narkolepsi. Vaksineskepsis behøver derfor ikke være tullete – i dette tilfellet var den også livreddende! (aftenposten.no 9.8.2018).)

- Er meslingvaksinen farligere enn meslinger? (- Ut fra det vi i dag vet, er de fleste komplikasjonene til vaksinen milde og lite alvorlige. Alvorlige komplikasjoner med fare for senskader forekommer hos maksimalt to pr. en million vaksinerte.) (- Det er rett og slett usunt å være skeptisk til vaksinen!)

(Anm: Er meslingvaksinen farligere enn meslinger? | Vik, Nordbø og Døllner. Dette sier forskningen. Den siste tids medieoppslag om økning i antall meslingtilfeller i Norge, Europa og Nord-Amerika har igjen ført til debatt om det er fornuftig å vaksinere barn mot meslinger. Skeptikerne er bekymret for bivirkningene og mener at det bare er bra for barn å få sykdommen. (…) Ut fra det vi i dag vet, er de fleste komplikasjonene til vaksinen milde og lite alvorlige. Alvorlige komplikasjoner med fare for senskader forekommer hos maksimalt to pr. en million vaksinerte. Blant dem som får meslinger, vil derimot anslagsvis én av 250 syke få alvorlige komplikasjoner, og én til to pr. tusen vil dø av meslinger. De minste barna som ennå ikke er vaksinert, og personer med nedsatt immunforsvar, er mest utsatt for alvorlige komplikasjoner. Disse sårbare gruppene er derfor helt avhengig av at vaksinasjonsdekningen er god i befolkningen. (…) Dagens reisevirksomhet, inkludert flyktningstrømmer og innvandring fra land med lav vaksinasjonsdekning, vil fortsette i overskuelig fremtid. Norske barn og voksne vil derfor jevnlig bli eksponert for meslingviruset. Siden meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner, og på grunn av de relativt hyppig forekommende alvorlige komplikasjonene, er det spesielt viktig at alle barn vaksineres. Det er rett og slett usunt å være skeptisk til vaksinen! (aftenposten.no 25.5.2019).)

- Når ble faglig kritikk villedende og farlig? (- Det har ikke blitt utført noe større studie som ser på helsen til fullvaksinerte kontra uvaksinerte barn. Kunnskapshullene er store når det gjelder bivirkninger. Under 1 prosent blir innmeldt, og det råder inhabilitet i flere ledd.) (- Min kritikk 24. juni gikk på at dødeligheten de oppga var ekstremt høy, 52 ganger høyere enn hva SSBs statistikk viser fra tiden innen vi startet opp vaksinering mot meslinger.)

(Anm: Av Sigurd Nes, lege, spesialist i allmennmedisin, leder i Foreningen for Fritt Vaksinevalg. Når ble faglig kritikk villedende og farlig? Professorene Viken, Døllner og overlege Nordbø hevdet i to innlegg at meslinger er farlig og at bivirkningene av vaksinen er sjeldne og milde. Min kritikk 24. juni gikk på at dødeligheten de oppga var ekstremt høy, 52 ganger høyere enn hva SSBs statistikk viser fra tiden innen vi startet opp vaksinering mot meslinger. Dette imøtegås med at det ikke holder faglig mål. Dette er statistiske kjensgjerninger, å underkjenne dette er det som ikke holder faglig mål. Det blir hevdet at det er etisk uforsvarlig å utføre forskning på vaksiner med et nøytralt placebo. Dette er et grunnleggende forskningsetisk og vitenskapelig metodekrav. Det uetiske må være ikke å etterfølge disse kravene. Sikkerhetsstudier av vaksiner har i tillegg en uforsvarlig kort observasjonstid. Det har ikke blitt utført noe større studie som ser på helsen til fullvaksinerte kontra uvaksinerte barn. Kunnskapshullene er store når det gjelder bivirkninger. Under 1 prosent blir innmeldt, og det råder inhabilitet i flere ledd. Det eksisterer derfor ikke noe vitenskapelig grunnlag for å hevde at bivirkningene er sjeldne og milde. Å fremme faglig begrunnet bekymring i forhold til den omfattende feilinformasjonen som utøves fra fagmiljøene og media på vaksineområdet, er ikke farlig, men er sterkt påkrevet: Uvaksinerte blir beskyldt for å spre sykdom når vi vet at alle personer uavhengig av vaksinestatus kan spre smitte. Nyvaksinerte kan spre smitte i flere uker. Fullvaksinerte kan bli syke, meslingeutbrudd skjer regelmessig i befolkninger som har en vaksinedekning på 99 -100 prosent. Å innføre tvangsvaksinering av alle barn og helsepersonell for en sykdom som har vist seg å ha svært lav dødelighet i vårt land, kan ikke rettferdiggjøres. Det er beklagelig når vaksinedekningen kobles direkte til krav om tvangsvaksinering, noe som viser et prinsippløst forhold til grunnleggende pasient- og menneskerettigheter. Foreningen for Fritt Vaksinevalg har som formål å forsvare disse rettighetene. (aftenposten.no 6.8.2019).)

- De som lar seg og sine barn vaksinere, har ingen grunn til å få «ubegrunnet sykdomsangst». (- Farlig å feilinformere Vi bygget kronikken vår på solid faglig, oppdatert dokumentasjon. Det er langt farligere å bli smittet av meslinger enn å la seg vaksinere. Folk flest forstår slik informasjon.)

(Anm: Hvem villeder om meslinger? | Torstein Vik, professor emeritus i barnesykdommer, Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), NTNU - Svein Arne Nordbø, overlege, Avdeling for mikrobiologi, St Olavs Hospital, og 1.amanuensis, IKOM, NTNU - Henrik Døllner, professor, IKOM, NTNU, og overlege Barne- og ungdomsklinikken, St Olavs Hospital. De som lar seg og sine barn vaksinere, har ingen grunn til å få «ubegrunnet sykdomsangst». Kollega Sigurd Nes beskylder oss i Aftenposten 24. juni for å komme med villedende påstander i vår kronikk 25. mai om hva som er farligst, meslingsykdommen eller vaksinen. Han påstår at kronikken har store faglige svakheter, spesielt at vi «hevder» at dødeligheten av sykdommen er 1-2 pr. 1000. Våre angivelser baserte seg imidlertid på ferske vitenskapelige oversiktsartikler og på aktuelle tall fra Tyskland. Senter for sykdomskontroll i USA (CDC) skriver faktisk nå på sine hjemmesider at 1-3 av 1000 barn «som blir smittet av meslinger vil dø av (…) komplikasjoner». I hele EU-/EØS-området døde 1-2 pr. 1000 i 2017-2018. Disse tallene er noe høyere enn tallet 1 pr. 3300, som Folkehelseinstituttet oppgir for dødeligheten i industriland. (…) Farlig å feilinformere Vi bygget kronikken vår på solid faglig, oppdatert dokumentasjon. Det er langt farligere å bli smittet av meslinger enn å la seg vaksinere. Folk flest forstår slik informasjon. (aftenposten.no 7.7.2019).)

- Villedende påstander fra fagmiljø gir en feilaktig forståelse av meslinger.

(Anm: Villedende påstander fra fagmiljø gir en feilaktig forståelse av meslinger | Sigurd Nes, Lege, spesialist i allmennmedisin, leder i Foreningen for Fritt Vaksinevalg. Dette gir et mer skremmende bilde av sykdommen. «Er meslingvaksinen farligere enn meslinger?» het en kronikk forfattet av pediatriprofessorene Torstein Vik og Henrik Døllner og overlege Svein Arne Nordbø, alle tilknyttet NTNU /St.Olav. Kronikken har store faglige svakheter og bidrar til å undergrave tilliten til fagmiljøene og skape ubegrunnet sykdomsangst. Mer skremmende bilde. Det hevdes at dødeligheten av meslinger er 1 av 500 – 1 av 1000. Dette er et tall fra CDC i USA som baserer seg på innrapporterte tilfeller og ikke den faktiske forekomsten. Dette gir et mer skremmende bilde av sykdommen. Ifølge kronikken skulle vi da ha hatt 60-120 dødsfall årlig i Norge på 1960-tallet. Folkehelseinstituttet oppgir en dødelighet på 1 av 3333, noe som tilsier ca. 19 dødsfall. Tall fra SSB over den faktiske dødeligheten for meslinger tiåret innen vi startet opp vaksineringen her i Norge i 1969 viser et snitt på tre årlige dødsfall. Dette gir en dødelighet på ca. 1 av 21.000 i snitt over hele tiårsperioden, og i den siste halvdelen 1 av 26.000. Spesialistenes påstand er derfor 52 ganger høyere enn de faktiske tallene fra SSB, som indikerer at sykdommen hos de aller fleste hadde en mild karakter, noe som samsvarer med den allmenne oppfatningen av sykdommen blant befolkningen og medisinsk ekspertise på den tiden. (…) Bivirkningene Det påstås videre at bivirkningene av vaksinene er milde og lite alvorlige. Vi mener det ikke er grunnlag for å konkludere på denne måten så lenge det nesten ikke har vært utført studier med biologisk nøytralt placebo. Oftest blir vaksinen testet mot en annen vaksine, og observasjonstiden begrenser seg til få dager. Adjuvansene har ikke blitt adekvat undersøkt og heller ikke for deres toksiske synergier. I tillegg vet vi at ca. 1 prosent av bivirkningene blir registrert, samtidig er vi vitne til en uforklarlig, men alvorlig økning av kroniske og autoimmune sykdommer. (…) At kronikkforfatterne i tillegg finner det «interessant» at tyske myndigheter vil innføre tvangsregimer, avslører en mangel på respekt for informert samtykke, som er grunnleggende i samspillet mellom pasient og helsepersonell. (aftenposten.no 24.6.2019).)

- Jo, meslinger har drept mennesker i den vestlige verden de siste 20 årene. (- I perioden 1999–2018 ble det rapportert om til sammen 127 dødsfall på grunn av meslinger i EU- og EØS-land. Klart flest dødsfall var det i Romania, etterfulgt av Frankrike og Italia.)

(Anm: Jo, meslinger har drept mennesker i den vestlige verden de siste 20 årene. Påstand [Meslinger] har ikke drept et menneske i vår vestlige verden på over 20 år (...). Heiko Santelmann @ Klassekampen, 10. mai 2019. Konklusjon Det er feil at meslinger ikke har tatt livet av noen i vestlige land på over 20 år. I perioden 1999–2018 ble det rapportert om til sammen 127 dødsfall på grunn av meslinger i EU- og EØS-land. Klart flest dødsfall var det i Romania, etterfulgt av Frankrike og Italia. (faktisk.no 24.5.2019).)

- Modernisering av overvåkingssystemer for vaksiner for å gjøre oppdagelser (påvisning) av sjeldne eller dårlig definerte uheldige hendelser bedre.

(Anm: Rebecca E Chandler, research physician. Rebecca E Chandler, research physician. Uppsala Monitoring Centre, Uppsala, Sweden. Modernisering av overvåkingssystemer for vaksiner for å gjøre oppdagelser (påvisning) av sjeldne eller dårlig definerte uheldige hendelser bedre. (Modernising vaccine surveillance systems to improve detection of rare or poorly defined adverse events.) Undersøkelser har vist at selv i land med høye vaksinasjonsrater er publikums bekymringer over sikkerheten til vaksiner ikke uvanlig. (- Det er behov for å gjennomgang nåværende infrastruktur for vaksinesikkerhet for å sikre at den er tilstrekkelig til å ta hensyn til publikums bekymringer og å vurdere hvordan forbedringer innen vitenskapen om vaksiners «legemiddelovervåkning» (pharmacovigilance) kan hjelpe. BMJ 2019;365:l2268 (Published 31 May 2019).)

(Anm: Uppsala Monitoring Centre. (A global culture of patient safety. Our ambition is to help make the world a better place for patients and their communities. Whether you are citizen, patient, scientist or professional, we hope you’ll find something interesting and useful to you on the site. We’re always pleased to hear from you; contact us here. (who-umc.org).)

- Hva skal vi gjøre med vaksinetvil?

(Anm: Editor's Choice. What should we do about vaccine hesitancy? (Hva skal vi gjøre med vaksinetvil?) With the resurgence of measles—a disease we thought had been all but conquered—gaps in vaccination coverage are gaining increasing public attention. If vaccination rates continue their downward trajectory measles may once again become endemic. What should we do in the face of growing “vaccine hesitancy,” now listed as one of the World Health Organization’s 10 threats to global health (www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019)? Should we blame the parents, censor social media, enforce vaccination through school exclusion, or penalise non-vaccination through fines or loss of benefits? BMJ 2019;365:l4044 (Published 06 June 2019).)

- What is pharmacovigilance. (- Hva er legemiddelovervåkning.)

(Anm: What is pharmacovigilance. Pharmacovigilance is an important tool for ensuring safe and effective drugs. The purpose is to gather information about safety in clinical use and shorten the time until the safety profile of a drug is well known. Pharmacovigilance includes: - Adverse drug reactions - Interactions with other medicinal products - New effects of a medicinal product - Lack of efficacy of medicinal product – Misuse - Dependence, abuse. Pharmacovigilance takes place both at national and international level. The Norwegian Medicines Agency is actively contributing to the European Medicines Agency's Committee for pharmacovigilance, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC). (legemiddelverket.no - Publisert: 27.06.2016 ).)

- Rabies tar 60.000 menneskeliv årlig. Det finnes ingen behandling når sykdommen først har brutt ut. (- Men vaksinering og rask behandling kan hindre at du blir syk. (Bergens Tidende): Rabies er en virusinfeksjon som spres fra dyr til mennesker.)

(Anm: Rabies tar 60.000 menneskeliv årlig. Det finnes ingen behandling når sykdommen først har brutt ut. Rabies er dødelig hvis sykdommen har brutt ut. Men vaksinering og rask behandling kan hindre at du blir syk. (Bergens Tidende): Rabies er en virusinfeksjon som spres fra dyr til mennesker. Nesten alltid er smittekilden en hund som biter eller sleiker i åpne sår. Viruset vandrer fra bittstedet via ryggmargen til hjernen, der det gir hjernebetennelse, skriver Bergens Tidende. Les også: Kvinne i 20-årene døde av rabies i Førde (aftenposten.no 8.5.2019).)

– Vil bruke 12,8 millioner på vaksinelager mot utryddet sykdom.

(Anm: Vil bruke 12,8 millioner på vaksinelager mot utryddet sykdom. Frykter koppevirus kan bli kunstig fremstilt på laboratorier og spredd «i ond hensikt». Det er 41 år siden siste registrerte tilfelle av kopper, en akutt og smittsom sykdom som gir utslett over hele kroppen, og har høy dødelighet. Regjeringen har nå besluttet å bruke 12,8 millioner kroner av revidert nasjonalbudsjett, som blir lagt frem 14. mai, til å kjøpe et vaksinelager mot sykdommen, til tross for at den ble erklært utryddet av Verdens helseorganisasjon i 1980. Bakgrunnen er at det tidligere har lyktes forskere å fremstille et kunstig koppevirus i laboratorium, blant annet i Canada i 2017. (vg.no 11.5.2019).)

- 10 myter om vaksiner. Av KARI SPETS og CAMILLA HUUSE. Tone Fredsvik Gregers fra Universitetet i Oslo, Bjarne Bjorvatn fra Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet og Verdens helseorganisasjon er kildene i denne saken.

(Anm: 10 myter om vaksiner. Av KARI SPETS og CAMILLA HUUSE. Tone Fredsvik Gregers fra Universitetet i Oslo, Bjarne Bjorvatn fra Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet og Verdens helseorganisasjon er kildene i denne saken. 1. Vaksiner har farlige bivirkninger Alle legemidler har bivirkninger, men de fleste ved vaksinering er milde og forbigående: Lett feber, ømhet ved stikkstedet eller kortvarig allergi. Av 824.500 doser i barnevaksinasjonsprogrammet (BVP) i 2017, kom det inn 591 meldinger om mistenkte bivirkninger. De vanligste er feber, gråt, uro og slapphet. 0,008 prosent av disse var mistenkte alvorlige bivirkninger, som allergisk reaksjon. Disse barna skrives ut fra sykehus i god form etter kort tid. Andre kan gjelde tilstander hvor vaksinen ikke har vært årsaken. Feil: FHI oppgir at ingen av meldingene fra 2017 avdekket ukjente eller nye alvorlige bivirkninger. Tallene ga ikke grunn til bekymring. (…) (vg.no 12.4.2019).)

- Tarmkreftvaksine viser lovende resultater i tidlige studier.

(Anm: Colorectal cancer vaccine has promising results in early trials. A clinical trial shows promise for a new colorectal cancer vaccine, as it caused no serious side effects while bloodwork demonstrated immune cell activation. These results appear in the Journal for ImmunoTherapy of Cancer and outline a phase 1 clinical trial. The trial set out to establish if the vaccine itself was safe and whether it activated immune cells — both aspects of which were satisfactory. This success paves the way for further study. (medicalnewstoday.com 5.5.2019).)

- Sykehus vet ikke om helsepersonell er vaksinert mot meslinger.

(Anm: Sykehus vet ikke om helsepersonell er vaksinert mot meslinger. Oslo universitetssykehus anbefaler sine ansatte å vaksinere seg, men kan ikke pålegge dem å gjøre det. – Våre klare anbefalinger er at alle ansatte ved sykehuset vaksineres mot barnesykdommene, hvis de ikke allerede er det, sier smitteoverlege ved Oslo universitetssykehus, Egil Lingaas, til Aftenposten. Sykehuset har ingen klar oversikt over de ansattes vaksinestatus, men mener helsepersonell har et moralsk ansvar for å vaksinere seg. Les også: Overlege: Svensk meslingutbrudd skremmer – en påminnelse om å vaksinere (nrk.no 4.1.2018).)

(Anm: Utvalgt helsepersonell i Oslo får gratis meslingvaksine. Alt kommunalt helsepersonell i Oslo som har kontakt med barn og unge gjennom jobben tilbys nå gratis vaksine mot meslinger. Helsemyndighetene har ingen nasjonale planer. (aftenposten.no 13.1.2018).

- Behov for MMR-vaksine – påminnelse om FHIs anbefalinger.

(Anm: Behov for MMR-vaksine – påminnelse om FHIs anbefalinger. Folkehelseinstituttet får for tiden mange henvendelser med spørsmål om gjeldende råd for MMR-vaksinasjon. Du finner informasjon om MMR-vaksine til voksne og vurdering av vaksine før reise på www.fhi.no: - MMR-vaksine før reisen? - Oppfriskningsvaksiner til voksne (fhi.no 28.3.2019).)

- Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre.

(Anm: Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre. Et nyt studie viser, at folk med yderligtgående politiske synspunkter har sværere ved at se, når de tager fejl. (- Resultatet viste, at de, der havde ekstreme holdninger, var mere sikre på, at de havde ret, selvom de tog fejl.) (- Ifølge Steve Fleming er de, der har ekstreme holdninger, også er mindre villige til at ændre mening, selvom de får beviser for, at de tager fejl. (videnskab.dk 21.1.2019).)

- Ny undersøgelse giver bud på, hvorfor vaccinemodstandere tror, at de ved bedre end eksperter.

- Ny undersøgelse giver bud på, hvorfor vaccinemodstandere tror, at de ved bedre end eksperter. Den dybt vaccineskeptiske bevægelse i USA har store konsekvenser for vaccine-politikken og mange forældres holdning. Hvorfor tror vaccineskeptikerne, at de ved bedst? (…) Historien kort Vaccination er én af folkesundhedens største succeshistorier, og der er bred videnskabelig konsensus om vaccinernes sikkerhed. Alligevel nægter eller udskyder mange forældre at lade deres børn vaccinere. Hvad ligger til grund for den stigende skepsis? Nyt studie gransker årsagerne. (videnskab.dk 7.1.2019).)

- Helsedirektøren: – Uforsvarlig at uvaksinert helsepersonell kan smitte sårbare pasienter med meslinger. – I verste fall kan smittet helsepersonell utsette pasienter for stor risiko, advarer helsedirektør Bjørn Guldvog.

(Anm: Helsedirektøren: – Uforsvarlig at uvaksinert helsepersonell kan smitte sårbare pasienter med meslinger. – I verste fall kan smittet helsepersonell utsette pasienter for stor risiko, advarer helsedirektør Bjørn Guldvog. – Oppfordringen om vaksinasjon av helsepersonell gjelder i høy grad fremdeles, med tusenvis av smittede i meslingutbrudd i Europa, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Meslingtilfellet i Oslo som Aftenposten skrev om mandag, gjelder en ansatt på Legevakten i Oslo som kan ha blitt smittet av en pasient. Vedkommende var kun «delvis vaksinert» mot den svært smittsomme sykdommen. Legevakten har vært i kontakt med en rekke personer som var i kontakt med den ansatte denne dagen, opplyste smittevernoverlege Tore Steen til NRK tirsdag morgen. (aftenposten.no 20.3.2019).)

- Usikker på vaksiner? Les denne saken nå! - Risikoen ved ikke å vaksinere seg er enormt mye større enn risikoen for de eventuelle bivirkningene, sier biolog.

(Anm: Kathrine Humberset. Usikker på vaksiner? Les denne saken nå! - Risikoen ved ikke å vaksinere seg er enormt mye større enn risikoen for de eventuelle bivirkningene, sier biolog. Tidligere denne måneden ble det påvist ett tilfelle av meslinger i Oslo. I februar i fjor ble det meldt om tre tilfeller av meslinger på Østlandet. De smittede var uvaksinerte og hadde vært i utlandet. Verdens helseorganisasjon (WHO) uttrykker bekymring for at foreldre bevisst unngår å vaksinere barna sine. Vi stilte biologen og eksperten Tone Fredsvik Gregers fem spørsmål om vaksiner. (aftenposten.no 28.3.2019).)

- Vaksineskepsisen er livsfarlig.

(Anm: Vaksineskepsisen er livsfarlig. Verdens helseorganisasjon forteller oss at vaksinemotstand er en av de største truslene mot folkehelsen i 2019. Det finnes et vaksinasjonsprogram. Følg det! (dagsavisen.no 19.3.2019).)

- Aftenposten mener: Kravet om vaksine må styrkes. Vaksiner er et av de rimeligste og mest effektive tiltakene for god folkehelse. Vaksiner har revolusjonert den globale helsetilstanden.

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Kravet om vaksine må styrkes. Vaksiner er et av de rimeligste og mest effektive tiltakene for god folkehelse. Vaksiner har revolusjonert den globale helsetilstanden. Heldige er de barna som får mulighet til å bli vaksinert. Og heldige er de landene der innbyggerne forstår verdien av vaksiner og av at så mange som mulig slutter opp om de offentlige vaksinasjonsprogrammene. Likevel, det er en trend i vestlige land at vaksineskepsis fester seg. Verdens helseorganisasjon (WHO) utpekte vaksineskepsis som en av de ti største truslene mot god helse globalt i 2019. Meslinger er en av sykdommene som var så å si utryddet i flere land i Europa, men forekomstene dukker nå opp hyppigere. Helsedirektøren: Uforsvarlig med uvaksinert helsepersonell (aftenposten.no 20.3.2019).)

- Slik vet du om du er immun mot meslinger. Alle som har fulgt det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet eller har hatt meslinger, er immun mot sykdommen.

(Anm: Slik vet du om du er immun mot meslinger. Alle som har fulgt det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet eller har hatt meslinger, er immun mot sykdommen. (…) Overlege på Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdahl understreker at vaksinasjonsdekningen blant barn og unge i Norge er svært god. Derfor er det ingen grunn til panikk, mener hun. – Det at vi nå har fått ett tilfelle av meslinger i Oslo, betyr ikke at hele Oslo er utsatt for smitte. Ettersom vi har den høye vaksinasjonsdekningen som vi har her til lands, så er det liten grunn til å tro at vi vil få veldig mange sekundærtilfeller, sier Greve-Isdahl. (aftenposten.no 21.3.2019).)

- Meslinger! Det er alarm! (- Jeg har tre påstander: (…).)

(Anm: Meslinger! Det er alarm! | Preben Aavitsland, kommuneoverlege, Arendal og Froland og overlege, Folkehelseinstituttet. Vi kommer til å oppleve tilfeller av meslinger nesten hvert år fremover. Det betyr ikke at vaksinasjonsdekningen er dårlig eller at folkehelsen er truet. Da en medarbeider ved Oslo legevakt nylig ble syk med meslinger, gikk alarmen. Sosiale medier flommet over av ukvemsord mot uvaksinerte, politikere kappløp mot nærmeste NRK-studio for å foreslå tvungen vaksinasjon, Helsedirektoratet rykket ut, innbyggere løp til fastlegen for å bli vaksinert, og lederskribenter hamret løs på tastaturet. Det er alarm! Pust med magen Kan vi ikke bare ta ett skritt tilbake og puste med magen? Her er mitt forsøk, på vegne av vanvittig mange, på å fremme en nøktern debatt. Jeg har tre påstander: (…) (aftenposten.no 31.3.2019).)

- Frp-forslag før landsmøtet: Vaksinér alle! (- Ingen bør slippe unna vaksiner, foreslår Frps helsepolitiker Åshild Bruun-Gundersen og Trøndelag Frp før landsmøtet.) (– Politiet og helsemyndighetene må her samarbeide.)

(Anm: Frp-forslag før landsmøtet: Vaksinér alle!  Ingen bør slippe unna vaksiner, foreslår Frps helsepolitiker Åshild Bruun-Gundersen og Trøndelag Frp før landsmøtet. – For å minimere sjansene for nye utbrudd av meslinger og andre alvorlige sykdommer, ber landsmøtet stortingsgruppen og regjeringen jobbe for å gjøre vaksinasjonsprogrammet obligatorisk for alle barn og helsepersonell, foreslår Trøndelag Frp. Landsstyret i Frp har allerede stilt seg bak forslaget, som også innebærer at alle flyktninger, asylsøkere og nyankomne til Norge skal tilbys vaksinasjon ved første mulige anledning. De skal også sjekkes innen tre dager etter ankomst Norge. (…) – Politiet og helsemyndighetene må her samarbeide. (vg.no 4.6.2019).)

-  Vi kan forebygge meslinger med frivillig vaksinasjon. (- Tall fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK viser at 96 prosent av toåringer er vaksinert mot meslinger. Blant 16-åringer er 97 prosent vaksinert, og 92 prosent har fått to doser som anbefalt.)

(Anm: Vi kan forebygge meslinger med frivillig vaksinasjon | Didrik F. Vestrheim, avdelingsdirektør, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet - Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet. I dag publiseres vaksinasjonsdekningen i Norge for 2018. Oppslutningen om vaksinasjon er høy, og vaksinasjonsdekningen fortsetter å stige. Verdens helseorganisasjon vil stoppe spredning av meslinger i Europa, men utviklingen går feil vei. I Norge har vi nådd målet. Vi har ingen vedvarende smitte, og kun sporadisk blir noen syke. Men enkelttilfeller skaper overskrifter. Utbrudd av meslinger minner oss om behovet for beskyttelse og fortjener oppmerksomhet. Situasjonen i Norge kan forandre seg, og utviklingen må følges nøye. Det siste året har flere fremmet forslag om bruk av tvang for å sikre høy vaksinasjonsdekning. I Norge har vi oppnådd høy vaksinasjonsdekning gjennom frivillighet. Vi tror dette skyldes åpen, redelig og aktiv informasjon og tillit til helsetjenesten.  Kunnskap basert på erfaringer fra andre land, tyder på at frivillighet virker bedre enn tvang. Nye tall i dag I dag publiseres vaksinasjonsdekningen i Norge for 2018. (…) Tall fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK viser at 96 prosent av toåringer er vaksinert mot meslinger. Blant 16-åringer er 97 prosent vaksinert, og 92 prosent har fått to doser som anbefalt. Landsgjennomsnittet har vært stabilt høyt i flere år, men det er forskjeller mellom kommuner og bydeler. (aftenposten.no 12.4.2019).)

-  Tvång kan leda till mindre vaccinering i stället för mer.

(Anm: Tvång kan leda till mindre vaccinering i stället för mer. Läkemedelsvärldens Helene Wallskär bloggar om det omskrivna stödet för obligatorisk barnvaccinering. I dagens redaktionsblogg skriver Helene Wallskär om Som-studiens fråga om införande av obligatoriskt vaccinationsprogram för barn i Sverige. Nästan tre av fyra tillfrågade stödde förslaget. Men vore en vaccinationsplikt verkligen en god idé? Eller finns det risk att effekten av en sådan lag på sikt snarare blir att vaccinationstäckningen minskar? (lakemedelsvarlden.se 11.4.2019).)

- Krever vaksinering av helsepersonell: – Jobber du med syke personer skal du ikke være en risiko for dem. Etter at det mandag ble påvist meslingutbrudd hos en ansatt på legevakten i Oslo, har diskusjonen om obligatorisk vaksinasjon av helsepersonell blusset opp igjen.

(Anm: Krever vaksinering av helsepersonell: – Jobber du med syke personer skal du ikke være en risiko for dem. Etter at det mandag ble påvist meslingutbrudd hos en ansatt på legevakten i Oslo, har diskusjonen om obligatorisk vaksinasjon av helsepersonell blusset opp igjen. I februar 2018 ble det påvist meslingsmitte hos tre personer. En av de smittede var en helsearbeider fra Vestvågøy. Den gang gikk Stensland, som er Høyres helsepolitiske talsperson, hardt ut og krevde at helsepersonell skulle vaksineres i tråd med vaksinasjonsprogrammet. Nå gjør han det nok en gang, etter at det mandag ble påvist meslingutbruddhos en ansatt på legevakten i Oslo: – Når du jobber innen helse er det aldri gøy å si «hva var det jeg sa». Nå er jeg dessverre nødt til å bruke det uttrykket, sier Stensland til VG. (vg.no 20.3.2019).)

- Audun Stensland (14) er født med hjertefeil: – Vaksiner handler ikke bare om deg selv.

(Anm: Audun Stensland (14) er født med hjertefeil: – Vaksiner handler ikke bare om deg selv. Audun Stensland (14) ble født med en alvorlig hjertefeil som gjorde han spesielt mottakelig for smittsomme sykdommer. – De som ikke tåler vaksine, rammes hardest, sier han til VG. VG har tidligere skrevet at høyre-representant Sveinung Stensland har en 14 år gammel sønn som lever med hjertesykdom, og som er i risikosonen for smittsomme infeksjoner. Nå forteller Audun (14) for første gang hvorfor han opplever å være et såkalt «risikobarn». (vg.no 20.4.2019).)

- Kaja er avhengig av at du vaksinerer deg. I Norge er det en økende forekomst av barnesykdommene tuberkulose, kikhoste og meslinger.

(Anm: Kaja er avhengig av at du vaksinerer deg. I Norge er det en økende forekomst av barnesykdommene tuberkulose, kikhoste og meslinger. Kaja Pedersen (34) er født med en primær immunsvikt. Sykdommen hypogammaglobulinemi gjør at kroppens immunforsvar ikke kjenner igjen bakterier og dermed ikke klarer å beskytte seg mot bakterielle infeksjoner. – Samtidig er immunforsvaret svekket, noe som gjør at når man først får et virus blir man ofte sykere og syk i en lengre periode. Pedersen forteller at på grunn av sykdommen er det flere vaksiner hun ikke kan ta. En av dem er MMR-vaksinen mot meslinger. Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi har. Hun er dermed avhengig av at de rundt henne har vaksinert seg. (vg.no 20.3.2019).)

- Faktisk helt sant: Meslinger kan i verste fall være dødelig.

(Anm: Faktisk helt sant: Meslinger kan i verste fall være dødelig. Eva Brox i Norsk immunsviktforening sier til NRK at meslinger kan bety døden. Det er helt riktig. Faktasjekk «I verste fall kan meslingsmitte bety døden.» Eva Brox, Norsk Immunsviktforening, 5. januar 2018 Dette er faktisk helt sant. Konklusjon Meslinger tok i 2016 livet av nesten 90 000 personer, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). I Europa er det registrert 40 dødsfall de siste to årene. Selv om det ikke har dødd noen av meslinger i Norge siden 1989, kan sykdommen være dødelig også her til lands. Små barn og personer med dårlig immunforsvar er særlig utsatt for smitte. (vg.no 10.1.2018).)

(Anm: Camilla Viken, generalsekretær, UNICEF NorgeVaksine-nekt er brudd på barns rettigheter. Hvert år dør flere millioner barn av sykdommer som kunne vært unngått dersom barna var vaksinerte. Det er de aller minste og svakeste som rammes hardest av vaksinenekt. (nrk.no 11.1.2018).)

- Stor studie fastslår at det er ingen sammenheng mellom MMR-vaksine og autisme. MMR-vaksinen øker ikke barns risiko for å utvikle autisme. (- I 1998 ble det publisert en kontroversiell studie av blant annet Andrew Wakefield i tidsskriftet The Lancet, som hevdet at det var en sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme.)

(Anm: Stor studie fastslår at det er ingen sammenheng mellom MMR-vaksine og autisme. MMR-vaksinen øker ikke barns risiko for å utvikle autisme. Det viser en stor studie publisert i det medisinske tidsskriftet Annals of Internal Medicine. Forskningsjuks i 1998 MMR står for meslinger (measles), kusma (mumps) og røde hunder (rubella). MMR-vaksinen beskytter barnet mot disse sykdommene. Vaksinen gis ved 15 måneder og 11-12 års (6. klasse) alder. I 1998 ble det publisert en kontroversiell studie av blant annet Andrew Wakefield i tidsskriftet The Lancet, som hevdet at det var en sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme. Først i 2004 ble forskningen avslørt som svindel og forfalskning. Wakefield ble i 2010 fradømt retten til å praktisere som lege i Storbritannia. Men forskningsjukset førte til skepsis mot vaksinen blant foreldre. Senere studier har motbevist at det er noen sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme, men skepsisen finnes fremdeles. Denne nye studien er nok et bevis på at autisme ikke kan kobles til vaksinen. (nhi.no 13.3.2019).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism: A Nationwide Cohort Study. (…) Primary Funding Source: Novo Nordisk Foundation and Danish Ministry of Health. Ann Intern Med. 2019 Mar 5.)

- WHO advarer: Antallet af mæslingetilfælde er årtiets højeste.

(Anm: WHO advarer: Antallet af mæslingetilfælde er årtiets højeste. Flere end 41.000 børn og voksne i Europa er blevet smittet med mæslinger i løbet af årets første seks måneder. På bare seks måneder har antallet af mæslingetilfælde i Europa langt oversteget det samlede antal for hvert år i dette årti. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen, WHO. I løbet af årets første seks måneder blev 41.000 børn og voksne således smittet med sygdommen. Heraf døde mindst 37. Endnu en dansker er blevet smittet med mæslinger I 2016 blev 5.273 personer smittet, det var det laveste antal siden 2010. Året efter ramte sygdommen 23.927 personer. (jyllands-posten.dk 20.8.2018).)

- Meslinger. - Et spørsmål om tid før liv går tapt. Lege slår alarm om spredning av meslinger. Lørdag kunne Folkehelseinstituttet opplyse om et nytt tilfelle av den dødelige sykdommen meslinger i Norge. Antall tilfeller har økt fra null i 2016 til 12 i fjor.

(Anm: Meslinger. - Et spørsmål om tid før liv går tapt. Lege slår alarm om spredning av meslinger. Lørdag kunne Folkehelseinstituttet opplyse om et nytt tilfelle av den dødelige sykdommen meslinger i Norge. Antall tilfeller har økt fra null i 2016 til 12 i fjor. Koblet opp mot den globale økningen er dette dramatisk, mener fastlege Kaveh Rashidi. - Det er snakk om en nærmest utryddet sykdom som har begynt å spre seg igjen. Antallet som blir smittet og som dør stiger i Europa, det er en skummel utvikling. Det kan være et spørsmål om tid før liv går tapt også her i Norge, selv om det foreløpig ikke er noen som har mistet livet her til lands, sier han til Dagbladet. (dagbladet.no 16.3.2019).)

- Meslinger gjør comeback. Vaksinemotstandere er ikke den eneste grunnen.

(Anm: Measles Is Making a Comeback. Anti-Vaxxers Aren't the Only Reason. Measles Is Returning to a Range of Places — But Not for the Same Reasons. By now, measles ought to be optional. As long as parents are conscientious and governments are competent, no child has to contract the sometimes fatal disease again. But across Europe and in the U.S., that’s not what’s happening. (time.com 23.8.2018).)

– Vaksinemotstand er en av verdens ti største helsetrusler i 2019.

(Anm: – Vaksinemotstand er en av verdens ti største helsetrusler i 2019. Vaksinemotstand er en av verdens ti største helsetrusler i 2019, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Det bekymrer UNICEFs generalsekretær Camilla Viken. (…) I lys av den alarmerende utviklingen har organisasjonen plassert vaksinemotstand på listen over det de mener utgjør de ti største truslene mot den globale helsen i 2019. – Dette er svært alvorlig, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge til NTB. (…) Les også: Oslo vurderer vaksinetvang (…) Hun påpeker også at man bryter andres rettigheter dersom man selv lar være å bli vaksinert. (…) WHO publiserte nylig en rapport som viste at antall barn som dør av meslinger er redusert med 84 prosent siden år 2000 på grunn av vaksinering. (…) Klar tale – Det vi vet, og det WHO skriver, er at man snakker om velprøvde vaksiner med minimale bivirkninger. Bivirkningene er små sammenlignet med de eventuelle konsekvensene dersom man ikke vaksineres, sier Viken som er bekymret over utviklingen av vaksinemotstand. Hun er klar i sin tale og presiserer tydelig at vaksine er en livredder, som forhindrer barn i å få alvorlige sykdommer og funksjonsnedsettelser. (NTB) (dagsavisen.no 28.1.2019).)

- Norsk bioteknologiselskap lager ny kreftvaksine: – Dette er stort. Et norsk bioteknologiselskap jobber med å utvikle en vaksine mot aggressiv kreft. (- Det som skiller den kommende vaksinen fra HPV-vaksinen som allerede er på markedet, er at denne skal fungere på pasienter som allerede har aggressiv kreft.)

(Anm: Norsk bioteknologiselskap lager ny kreftvaksine: – Dette er stort. Et norsk bioteknologiselskap jobber med å utvikle en vaksine mot aggressiv kreft. – Det er et stort steg for kreftforskningen, sier Kjetil Taskén, leder for institutt for kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus. I 2011 ble kreftbehandling revolusjonert med immunbaserte behandlinger. James P. Allison og Tasuku Honjo ble tildelt nobelprisen i medisin i 2018 for teknologien som gjorde det hele mulig. Nobelkomiteen mener arbeidet med å snu immunforsvaret mot kreftcellene har gitt verden en helt ny måte å behandle kreft på. Nå har et lite norsk bioteknologiselskap, Vaccibody, tatt enda et skritt mot fremtiden. Sammen med det internasjonale legemiddelfirmaet Roche har de inngått et samarbeid for å utvikle en vaksine mot aggressiv livmorhalskreft. Det som skiller den kommende vaksinen fra HPV-vaksinen som allerede er på markedet, er at denne skal fungere på pasienter som allerede har aggressiv kreft. Det er et stort steg for kreftforskningen, ifølge Kjetil Taskén, leder for institutt for kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus. (…) Dersom vaksinen har en dramatisk effekt, kan man komme fortere inn på markedet og begynne å behandle pasienter. Fungerer vaksinen bra, kan man derfor forvente å se den på markedet mellom år 2023 og 2025. – Det er flere andre som går den veien nå, fordi forståelsen for immunterapi har kommet i det siste. Tidligere har mange kreftvaksiner stanget mot veggen fordi man har forsøkt å få immunforsvaret til å reagere på kreftceller samtidig som friske celler. Og det er vanskelig. (tv2.no 14.3.2019).)

- Studie: Norge henger etter på HPV-beskyttelse. (– Norge ligger dessverre et stykke bak land vi gjerne ønsker å sammenligne oss med, sier forsker Mari Nygård ved Kreftregisteret , som er medforfatter på Lancet-artikkelen.)

(Anm: Studie: Norge henger etter på HPV-beskyttelse. HPV-vaksinasjonen beskytter bedre desto bredere vaksinasjonsprogrammet er. Norge er litt etter land vi liker å sammenligne oss med, viser en studie i Lancet. (…) – Norge ligger dessverre et stykke bak land vi gjerne ønsker å sammenligne oss med, sier forsker Mari Nygård ved Kreftregisteret , som er medforfatter på Lancet-artikkelen. (…) Nygård vil likevel ikke si at en feil er begått ved at Norge ikke innførte vaksinen bredere og raskere, sett i lys at det fremdeles hersket usikkerhet rundt den beskyttende effekten da vaksinen var ny. – Sånn sett bør vi nok være fornøyde med at programmet ble innført såpass tidlig som det tross alt ble i Norge, sier Nygård. (aftenposten.no 28.6.2019).)

- Nyt kæmpestudie af HPV-vaccine: Infektioner og celleforandringer fortsætter med at falde.

(Anm: Nyt kæmpestudie af HPV-vaccine: Infektioner og celleforandringer fortsætter med at falde. Ny, stor gennemgang viser, at antallet af HPV-infektioner, kønsvorter og kræftfremkaldende celleforandringer fortsætter med at falde i lande med vaccinationsprogrammer. HPV-vaccination har over de sidste 8-9 år sænket tilfælde af de to mest kræftfremkaldende HPV-typer med 83 procent hos 13-19-årige piger og 66 procent hos 20-24-årige kvinder (videnskab.dk 27.6.2019).)

- Debatt: Vaksiner. Vaksiner er dyrt - og betalingsevnen lav. Midt mellom manglende markeder, store kostnader for utvikling og behov for kompetanse som ellers dreies mot mer lukrative markeder, står CEPI. (- Vaksiner for rike land blir prioritert.)

(Anm: Av Frederik Kristensen, viseadm. direktør  Gunnstein Norheim, dir., avd for vaksineforskning, CEPI, OsloDebatt: Vaksiner. Vaksiner er dyrt - og betalingsevnen lav. Midt mellom manglende markeder, store kostnader for utvikling og behov for kompetanse som ellers dreies mot mer lukrative markeder, står CEPI. TILGJENGELIGHET: Vi forstår bekymringen for at vaksinene ikke skal bli tilgjengelige til en pris lavinntektsland har råd til. Enda verre er det om vaksinene ikke blir tilgjengelige i det hele tatt, skriver innsenderne. (…) - Debatt: Vaksiner. Vaksiner er dyrt - og betalingsevnen lav. Midt mellom manglende markeder, store kostnader for utvikling og behov for kompetanse som ellers dreies mot mer lukrative markeder, står CEPI. (- Vaksiner for rike land blir prioritert.) (dagbladet.no 14.3.2019).)

- Leger uten grenser langer ut etter koalisjon som arbeider med vaksineutvikling. En feide har brutt ut mellom Coalition for Epidemic Preparedness Innovations og Leger Uten Grenser (Doctors Without Borders), som anklager den offentlig-private koalisjonen viet til vaksineutvikling for å vanne ut en politikk for rettferdig tilgang til enkelte behandlinger.

(Anm: Doctors Without Borders blasts coalition working on vaccine development. Afeud has broken out between the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations and Doctors Without Borders, which accused the public-private coalition devoted to vaccine development of watering down a policy for equitable access to any treatments. Despite several pleas by Doctors Without Borders, CEPI declined to reinstate portions of its original access policy. The guidelines were adopted at the time the coalition was created in 2017 in the wake of the Ebola virus, with backing from the Bill and Melinda Gates Foundation and several governments, among others. (statnews.com 16.3.2019).)

(Anm: Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. (legerutengrenser.no).)

- Legemiddelindustriens ødelagte rykte bidrar til å fyre opp under antivaksinebevegelsen. (- Public confidence in pharmaceutical companies is at an all-time low.)

(Anm: Pharma’s tarnished reputation helps fuel the anti-vaccine movement. Public confidence in pharmaceutical companies is at an all-time low. In the 1950s it was quite high, thanks in part to Dr. Jonas Salk, who developed the polio vaccine. In this 1952 file photo, mothers stand by as their children wait to be vaccinated against polio. (…) Pharma companies became among the most admired (as well as the most profitable) businesses in America. In the last half of the 20th century, they brought to market a cornucopia of medicines that combatted previously untreatable diseases. Drugs were developed for heart disease, rheumatoid arthritis, high blood pressure, anxiety, pain, bacterial infections, asthma, contraceptives, cancer. The 1990s brought the first drugs based on recombinant DNA technology, adding a large number of new treatments to fight disease. Pharma companies also developed vaccines. (…) Then came the scandals. They haven’t involved just one company. Over the past two decades, we’ve seen scores of pharma and biotech companies hauled into court for a variety of serious, and in some cases deadly, infractions. What kinds of high crimes and misdemeanors have poisoned the well of public opinion? Here’s a sample from just the last few years: - Obscene price hikes on older drugs (Turing/Marathon/AMAG Pharmaceuticals) - Shorting supplies of cancer drugs in order to raise prices (Aspen Pharmacare) - Sketchy accounting/business practices to boost sales figures (Valeant) - Faking cancer drug data (Acerta) - “Giving” a drug to a Native American tribe solely to protect its patents (Allergan) - Using university “donations” to boost business (NantHealth) - Failure to warn about serious drug risks on product label (Roche’s Actemra) - Losing a patent infringement lawsuit because of unethical behavior (Merck) - Bungling a clinical trial that led to one death and multiple illnesses (Bial/Biotrail) - Contributing to and profiteering from the opioid crisis (Purdue Pharma) - Medicare fraud (Companion DX Reference Lab, Natural Molecular) - Bribing doctors to prescribe opioids (Insys Therapeutics) - Profiting from legal insider trading (Seres Therapeutics) - Bribing health officials in China (GlaxoSmithKline) - Data falsification in an academic paper (Amgen) - Seeking favors by hiring Donald Trump’s personal attorney (Novartis) - Failing to disclose required clinical trial results (multiple companies) - Deceptive business practices in drug marketing (Astellas) More widely reported are the stories about drugs pulled off the market due to safety concerns (multiple companies), or ones that reveal how pharma payments influence doctors’ prescribing habits for brand-name drugs (multiple companies). Finally, let’s look at criminal and civil penalties (both state and federal) racked up by the industry over the last couple of decades. According to a Public Citizen analysis, the industry settled 373 cases between 1991 and 2012, paying $35.7 billion for numerous violations. These cases included illegal off-label marketing, overcharging Medicare and Medicaid, kickbacks, concealing data, and poor manufacturing practices. The largest penalties weren’t levied on obscure companies nobody’s ever heard of. They fell squarely on the shoulders of Big Pharma: GlaxoSmithKline, Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, Abbott, Eli Lilly, Novartis, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, and others. These various offenses have, not surprisingly, led to pharma being portrayed as the villain in numerous movies and TV shows. The pharma industry has established a solid history of shooting itself in both feet via the number and size of these scandals. I’ve suggested over the years that the industry adopt a set of well-defined ethics policies. The response? Rather than try to repair the damage, the industry has simply decided that its monopoly pricing power provides the ultimate insulation from criticism. (statnews.com 26.2.2019).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Trods markante udmeldinger: Ingen nye beviser mod HPV-vacciner. En ny ph.d.-afhandling er blevet omtalt som bevis på, at HPV-vacciner skader. Reelt afslører den dog intet nyt på den front, vurderer flere danske forskere. (- Der er givet enkelte mennesker, som får bivirkninger, og dem må vi tage os godt af og måske give erstatninger,« siger Allan Randrup Thomsen til Videnskab.dk.)

(Anm: Trods markante udmeldinger: Ingen nye beviser mod HPV-vacciner. En ny ph.d.-afhandling er blevet omtalt som bevis på, at HPV-vacciner skader. Reelt afslører den dog intet nyt på den front, vurderer flere danske forskere. (…) Der er givet enkelte mennesker, som får bivirkninger, og dem må vi tage os godt af og måske give erstatninger,« siger Allan Randrup Thomsen til Videnskab.dk. (…) Kåre Mølbak og Allan Randrup Thomsen mener, at det er langt mere interessant, at Lars Jørgensen har afdækket: 1. hvor ringe medicinalvirksomheder har været til at opfange bivirkninger og rapportere ordentligt om dem til EMA, og 2. at EMA har været tilsvarende dårlige til at gennemse de kliniske studierapporter hos medicinalvirksomhederne. Samtidig afslører afhandlingen, at det er mere end normalt svært at finde rundt i junglen af data. Oplysninger fra både medicinalindustri og EMA er blevet udleveret i spredte, små stumper. Mange gange er de endda blevet overstreget, altså censureret, af virksomheden bag. Oven i hatten er rammerne for indsamling af data løse. Visse studierapporter har for eksempel kun registreret bivirkninger hos deltagerne i 14 dage og siger derfor intet om bivirkninger på længere sigt. »Der er brug for mere systematisk transparens omkring adgangen til de her data. Det er interessant at få afdækket, hvilke informationer man får adgang til, når man går tilbage i kilderne, i forhold til, når man læser de videnskabelige artikler. Når jeg læser rapporten, er det dér, jeg synes, den bibringer noget spændende,« siger Allan Randrup Thomsen. (videnskab.dk 14.3.2019).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen) (mintankesmie.no).)

- Vaksinemotstand. Jeg ønsker meg en mer forsonlig holdning overfor berettiget kritikk av medisinsk utøvelse, også vaksiner. Men husk å ta influensavaksinen!

(Anm: Vaksinemotstand. Jeg ønsker meg en mer forsonlig holdning overfor berettiget kritikk av medisinsk utøvelse, også vaksiner. Men husk å ta influensavaksinen! (…) TVILEN, IKKE TROEN. Peter C. Gøtzsche, en av grunnleggerne av Cochrane Library, mener at bruken av ordet kontroversielt om slik kritikk er helt bak mål. Han mener det er vitenskapens gjøren og laden å utfordre etablerte sannheter. Europa-redaktøren i det prestisjetunge amerikanske tidsskriftet Annals of Internal Medicine i USA er for tiden norsk, og redaktør Michael Bretthauer har skrevet at det er tvilen, ikke troen, som er grunnpilaren i medisinsk forskning og klinisk praksis, riktignok i en sak som omhandlet organiseringen av tarmkreftscreening». (dagensmedisin.no 17.11.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Facebook og Youtube slår ned på vaksinemotstand. Etter flere alvorlige meslingutbrudd tar Facebook og Youtube grep for å bremse spredningen av feilinformasjon om vaksiner.

(Anm: Facebook og Youtube slår ned på vaksinemotstand. Etter flere alvorlige meslingutbrudd tar Facebook og Youtube grep for å bremse spredningen av feilinformasjon om vaksiner. Verdens helseorganisasjon (WHO) slo i januar fast at såkalt vaksineskepsis er en av de ti største truslene mot verdenshelsen i 2019. Spredningen av feilinformasjon og konspirasjonsteorier om vaksiner foregår i stor grad på steder som Facebook og Youtube, som allerede har vært nødt til å gjøre endringer som følge av bølgen av falske nyheter de siste årene. (…) Samtidig vil Facebook sørge for at innlegg med slikt innhold får mindre synlighet og havner lenger ned i både søkene og nyhetsstrømmen til brukerne. (nrk.no 1.3.2019).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

– Allt fler stoppar falsk information om vaccin. Sociala medier har länge varit ett forum för missledande budskap om vaccin. Nu sätter flera aktörer stopp för det.

(Anm: Allt fler stoppar falsk information om vaccin. Sociala medier har länge varit ett forum för missledande budskap om vaccin. Nu sätter flera aktörer stopp för det. (…) – Blockering av alla sökresultat är en tillfällig lösning för att förhindra att människor får skadlig felinformation, sade bolagets talesperson Jamie Favazza, i en intervju med New York Times. Företaget säger dock att man arbetar för att utveckla en mer skräddarsydd långsiktig strategi. Även Googles videodelningstjänst Youtube begränsar utrymmet för vilsedledande vaccininformation, rapporterar BBC. Sedan en tid tillbaka tillåter man inte annonser i videos med antivaccinationsbudskap. Företaget säger att man också tittar på sätt att göra mer välgrundad information lättare att hitta samt att stoppa antivaccinvideos från att dyka upp i rekommendationslistan. (lakemedelsvarlden.se 18.3.2019).)

- YouTube ut mot vaksinemotstandere. Nettgiganten varsler at de skal stoppe reklame som fremmer vaksinemotstand.

(Anm: YouTube ut mot vaksinemotstandere. Nettgiganten varsler at de skal stoppe reklame som fremmer vaksinemotstand. Verdens helseorganisasjon – WHO – omtaler vaksinemotstand som en av de største truslene mot folkehelsen i 2019. Nå får de drahjelp fra videodelingstjenesten YouTube. – Om vi oppdager videoer som strider mot vår policy, kommer reklamen til å tas bort umiddelbart, sier en talsperson for selskapet til nettstedet Buzzfeed. Nylig meddelte også selskapet at de ville stoppe videoer med «farlig og skadelig innhold» som fremmer konspirasjonsteorier rundt vaksiner. Dette skal gjøre det vanskeligere å tjene penger på slikt innhold via kanalen. Buzzfeed avslørte i februar at YouTubes algoritmer gjør at personer som ser på klipp om vaksinasjon fra autoriserte barnesykehus, ofte blir anbefalt videoer som tar stilling mot vaksinering. (familieklubben.no 1.3.2019).)

- Helsepolitiker vil ha oppgjør med vaksinemotstand: – Egoistisk og lite solidarisk. (- Det provoserer Sveinung Stensland (H), som selv har kjent frykten over å ha et sykt barn på kroppen: – Jeg blir redd. Hver gang det er virus, influensa, eller jeg hører om et sykdomsutbrudd i nærheten av Haugesund.) (- Nå vil han at regjeringen skal gjøre mer for å stoppe motstand mot vaksiner.) (– Jeg er rett og slett utålmodig med regjeringens arbeid mot vaksinemotstandere. Nå vil jeg finne ut hva folkehelseministeren vil gjøre med dette, sier Stensland.) (– Vi vet fra studier at foreldre til om lag hvert femte barn har stilt spørsmål ved om barna skal bli vaksinert. Likevel takker mer enn 9 av 10 ja til tilbudet, sier han.)

(Anm: Helsepolitiker vil ha oppgjør med vaksinemotstand: – Egoistisk og lite solidarisk. Høyrepolitiker Sveinung Stensland har en 14 år gammel sønn som lever med hjertesykdom, og som er i risikosonen for smittsomme infeksjoner. Nå vil han at regjeringen skal gjøre mer for å stoppe motstand mot vaksiner. (…) Forrige søndag meldte Verdens helseorganisasjon (WHO) at vaksinemotstand er en av de ti største helsetruslene i 2019. Det provoserer Sveinung Stensland (H), som selv har kjent frykten over å ha et sykt barn på kroppen: – Jeg blir redd. Hver gang det er virus, influensa, eller jeg hører om et sykdomsutbrudd i nærheten av Haugesund. Jeg blir redd fordi jeg vet det kan være farlig for sønnen min. For han kan en infeksjon være potensielt dødelig, sier han. Stensland er stortingsrepresentant for Rogaland, og andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen. (…) Han sier det er svært få som er motstandere av vaksinasjon: – Vi vet fra studier at foreldre til om lag hvert femte barn har stilt spørsmål ved om barna skal bli vaksinert. Likevel takker mer enn 9 av 10 ja til tilbudet, sier han. (vg.no 2.2.2019).)

– 10 viktige spørsmål: Alt du må vite om vaksiner. l saken på: Er du skeptisk til vaksiner eller lurer du på hvorfor barna dine skal ta dem? Hvordan påvirkes kroppen, hva med bivirkninger og hva er risikoen ved å ikke ta dem?

(Anm: 10 viktige spørsmål: Alt du må vite om vaksiner. Er du skeptisk til vaksiner eller lurer du på hvorfor barna dine skal ta dem? Hvordan påvirkes kroppen, hva med bivirkninger og hva er risikoen ved å ikke ta dem? Her er 10 spørsmål og svar fra ekspertene. Nylig gikk Erna Solberg hardt ut mot vaksinemotstanderne i VG. Hun mener blant annet det er moralsk ansvarlig å vaksinere seg - og mener man utsetter egne og andres barn ved å la være. I februar meldte også Folkehelseinstituttet (FHI) om at tre uvaksinerte personer var smittet av meslinger. (vg.no 13.3.2018).)

(Anm: Under halvparten har tatt gratis HPV-vaksine. Nesten halvparten av unge kvinner født 1991 eller senere har benyttet seg av den midlertidige gratis HPV-vaksinen, viser nye tall. Men er du treg med første dose må du ut med 4000 kroner. (nrk.no 2.7.2018).)

- Norske klimafornektere, Trump og vaksineskeptikere forstår ikke hva vitenskapelig konsensus er. Det er et demokratisk problem.

(Anm: Norske klimafornektere, Trump og vaksineskeptikere forstår ikke hva vitenskapelig konsensus er. Det er et demokratisk problem. | Katja Sverdlilje, stipendiat, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Oslo. Vitenskapelig konsensus er ikke politisk. (…) Konspirasjonsteorier som flat jord og vaksinemotstand har en litt annen vinkling i og med at tankegangen krever at alle forskere, vitenskapsfolk og en haug andre som må være med på leken for å gjøre den troverdig, lyver. I bunn og grunn trekker de i tvil vitenskapelig konsensus eller prøver å få den til å fremstå som korrupt. I tillegg viser det seg at mange tror det er mye mindre enighet blant vitenskapsfolk enn det egentlig er. Da har vitenskapen problemer med både troverdighet og kommunikasjon utad. (…) Jeg må kunne stole på at artiklene jeg bruker som grunnlag for undersøkelsene mine, er noenlunde til å stole på. Når jeg leser en lærebok, må jeg kunne ha tillit til at den er skrevet med grunnlag i nitid utarbeidet kunnskap. Siden mye av faglitteraturen handler om elektrisitet, er det stort sett ganske klar enighet om fenomenene jeg studerer, og om måter å tolke dem på. Med andre ord, det hersker en vitenskapelig konsensus om disse fenomenene. (aftenposten.no 7.10.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.20'19).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

- Konsensus er en dårlig rettesnor for sannhet og fremskritt. (- Forskningen er antiautoritær. Oppnås det resultater som står i strid med selv den mest etablerte hypotese, må den forkastes.)

(Anm: Konsensus er en dårlig rettesnor for sannhet og fremskritt | Morten Jødal, biolog, leder av Klimarealistene. Konsensus har intet med forskningen å gjøre og hører utelukkende hjemme på politikkens arena. I en kronikk i Aftenposten den 8. oktober hevdet Katja Sverdlilje at manglende forståelse av vitenskapelig konsensus er et demokratisk problem. Norske klimafornektere, Trump og vaksineskeptikere forstår ikke hva vitenskapelig konsensus er. Det er et demokratisk problem. | Katja Sverdlilje Det sentrale prinsipp i all naturvitenskap er imidlertid empirisk falsifisering. Det betyr at alle vitenskapelige hypoteser skal testes, for å se om de holder stand. Forskningen er antiautoritær. Oppnås det resultater som står i strid med selv den mest etablerte hypotese, må den forkastes.  (aftenposten.no 14.10.2018).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

- Professor: Vacciner kan redde verden – men kun, hvis vi bruger dem rigtigt. Visse vacciner ser ud til at gavne meget mere end troet. Professor kalder dem et »vidundermiddel«. Andre vacciner kan ifølge dansk forskning gemme på mørke hemmeligheder.

(Anm: Professor: Vacciner kan redde verden – men kun, hvis vi bruger dem rigtigt. Visse vacciner ser ud til at gavne meget mere end troet. Professor kalder dem et »vidundermiddel«. Andre vacciner kan ifølge dansk forskning gemme på mørke hemmeligheder. Vi mangler meget viden om verdens vacciner og alle deres effekter, mener professor fra Syddansk Universitet. Vacciner har allerede reddet mange millioner af mennesker fra at dø. Hvis du vil have syn for sagen, så klik over i artiklen 'Se, hvilken gavn vacciner har gjort indtil videre'. Taler du med forskere, vil de over en bred kam lovprise vacciner og deres lange, succesrige historie og fortælle, at de næste store sygdomme, der står over for udryddelse, forhåbentlig er massedræberne tuberkulose, malaria og HIV. Så langt er de fleste nemlig enige. Men vandene deler sig, når snakken falder på, om visse vacciner kan endnu mere end kurere de sygdomme, de er udviklet til at bekæmpe. Her bliver du sat grundigt ind i overvejelserne. (…) Historien kort - En gruppe forskere ved Bandim Health Project – med Christine Stabell Benn og Peter Aaby i spidsen – har lavet over 300 studier, primært i fattige lande. -Studierne finder sammenfald mellem vacciner og sygdomme, indlæggelser eller dødsfald, som intet har at gøre med de sygdomme, vaccinerne er udviklet imod; uspecifikke effekter. - Sammenfaldene mellem en række vacciner og uspecifikke effekter er ifølge Bandim-forskerne så udtalte og konsekvente, at de antyder en direkte sammenhæng. - Andre forskere og WHO er mere tilbageholdne og vil se tydeligere beviser og stærkere studier, før de er overbevist. (videnskab.dk 5.12.2018).)

- Studie: Multiresistent malaria spreder sig i Sydøstasien. Forskere slår alarm om multiresistent malaria, der spreder sig hastigt i Cambodja, Vietnam, Laos og Thailand. En type malaria, der er resistent over for de to mest udbredte typer malariamedicin, spreder sig med høj fart i dele af Sydøstasien.

(Anm: Studie: Multiresistent malaria spreder sig i Sydøstasien. Forskere slår alarm om multiresistent malaria, der spreder sig hastigt i Cambodja, Vietnam, Laos og Thailand. En type malaria, der er resistent over for de to mest udbredte typer malariamedicin, spreder sig med høj fart i dele af Sydøstasien. Sådan lyder advarslen i et nyt studie foretaget af en række forskere fra Oxford University og Wellcome Sanger Institute i Storbritannien. Den multiresistente malaria begyndte først at sprede sig hastigt i Cambodja, og nu er den også blevet udbredt i Vietnam, Laos og det nordlige Thailand, lyder advarslen. (jyllands-posten.dk 23.7.2019).)

- Dansk forsker holder Ted Talk om opsigtsvækkende vaccineforskning. En bestemt type vaccine kan meget mere, end vi tror, mener den danske forsker.

(Anm: Dansk forsker holder Ted Talk om opsigtsvækkende vaccineforskning. En bestemt type vaccine kan meget mere, end vi tror, mener den danske forsker. Vacciner kan muligvis forbedre verdens sundhed markant og redde mange børn fra at dø af sygdomme.  Sådan lyder budskabet fra den danske professor Christine Stabell Benn i en Ted Talk fra januar 2019 og i flere artikler på Videnskab.dk over de seneste par måneder. (videnskab.dk 11.2.2019).)

- Når man ikke kan stole på noen. (- Vaksineskepsis i Vesten er ikke bare tullete, det er direkte farlig. I Kina, derimot, er situasjonen en ganske annen.)

(Anm: Når man ikke kan stole på noen | Therese Sollien, kommentator. Vaksineskepsis i Vesten er ikke bare tullete, det er direkte farlig. I Kina, derimot, er situasjonen en ganske annen. Tenk deg at du har et nyfødt barn, men ikke er i stand til å amme. Du trenger med andre ord å få tak i morsmelkerstatning. Hva gjør du når du vet at det bare for kort tid siden ble solgt giftig morsmelkspulver i butikken? Det har vært en høyst reell situasjon i Kina siden 2008, da morsmelkerstatning tilsatt det giftige stoffet melamin førte til at seks babyer døde og 54.000 måtte ha sykehusbehandling. (…) Daværende statsminister Wen Jiabao beklaget hendelsen og sa at han hadde «ekstremt dårlig samvittighet», på samme måte som han tidligere hadde beklaget da det viste seg at drikkevannet i Harbin var giftig. Listen over matskandaler i Kina er lang. Nå er det dukket opp en ny sak som viser hva slags total utrygghet kinesere lever i. Foreldrene trodde barna ble beskyttet mot rabies og stivkrampe. Men vaksinene var bare juks. Vaksiner som ikke virker I forrige uke fortalte Aftenposten om den store vaksineskandalen som har utspilt seg i Kina den siste tiden. (aftenposten.no 30.7.2018).)

- Faktisk.no: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko.

(Anm: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko. Påstand Dagens vaksiner og vaksineprogrammer er en helserisiko Glenn Ager-Wick @ Agderposten, 26. februar 2018 Konklusjon Det er helt feil at dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør en helserisiko. Vaksinene må gjennom omfattende testing før de blir tatt i bruk. I tillegg overvåkes vaksinene kontinuerlig gjennom et internasjonalt rapporteringssystem. Flere studier viser også at vaksinasjonsprogrammer har ført til en stor reduksjon i barnedødelighet. Flere sykdommer, som tidligere utgjorde store folkehelseproblemer i Norge og andre land, er utryddet eller nesten utryddet, på grunn av vaksiner. (faktisk.no 1.3.2018).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Pandemrix-vaksine: hvorfor ble ikke offentligheten informert om tidlige varseltegn (også kalt tidligtegn)? Åtte år etter utbruddet av pandemisk influensa har et søksmål om at GlaxoSmithKlines Pandemrix-vaksine forårsaket narkolepsi blitt avslørt i interne rapporter som tyder på problemer med vaksinens sikkerhet. (- I oktober 2009 opptrådte sjefen for US National Institutes of Health infectious diseases, Anthony Fauci, på YouTube, for å berolige amerikanerne om sikkerheten til svineinfluensavaksinen. " Bakgrunnssdata for alvorlige bivirkninger er veldig bra. Det er veldig, veldig, veldig sjeldent at du noen gang ser noe som er knyttet til vaksinen som er en alvorlig hendelse," sa han.)

(Anm: Pandemrix vaccine: why was the public not told of early warning signs? Eight years after the pandemic influenza outbreak, a lawsuit alleging that GlaxoSmithKline’s Pandemrix vaccine caused narcolepsy has unearthed internal reports suggesting problems with the vaccine’s safety. Peter Doshi asks what this means for the future of transparency during public health emergencies In October 2009, the US National Institutes of Health infectious diseases chief, Anthony Fauci, appeared on YouTube to reassure Americans about the safety of the “swine flu” vaccine. “The track record for serious adverse events is very good. It’s very, very, very rare that you ever see anything that’s associated with the vaccine that’s a serious event,”1 he said. Four months earlier, the World Health Organization had declared H1N1 influenza a pandemic, and by October 2009 the new vaccines were being rolled out across the world. A similar story was playing out in the UK, with prominent organisations, including the Department of Health, British Medical Association, and Royal Colleges of General Practitioners, working hard to convince a reluctant NHS workforce to get vaccinated.2 “We fully support the swine flu vaccination programme … The vaccine has been thoroughly tested,” they declared in a joint statement.3 BMJ 2018;362:k3948 (Published 20 September 2018).)

- Eksperter advarer om at verden er «grovt uforberedt» på fremtidige pandemier.

(Anm: Experts warn world ‘grossly unprepared’ for future pandemics. Dire risk is compounded by climate crisis, urbanisation and lack of sanitation, says global monitoring board. It sounds like an improbable fiction: a virulent flu pandemic, source unknown, spreads across the world in 36 hours, killing up to 80 million people, sparking panic, destabilising national security and slicing chunks off the world’s economy. But a group of prominent international experts has issued a stark warning: such a scenario is entirely plausible and efforts by governments to prepare for it are “grossly insufficient”. The first annual report by the Global Preparedness Monitoring Board, an independent group of 15 experts convened by the World Bank and WHO after the first Ebola crisis, describes the threat of a pandemic spreading around the world, potentially killing tens of millions of people, as “a real one”. (theguardian.com 18.9.2019).)

(Anm: A WORLD AT RISK. Annual report on global preparedness for health emergencies. Global preparedness Monitoring Board. (who.int).)

- Rapport: Det er en "ekte trussel" at en pandemi kan drepe opptil 80 millioner mennesker. Er vi klare for den neste globale pandemien? Kanskje ikke.

(Anm: Report: There's a "Real Threat" of a Pandemic That Could Kill Up to 80 Million People. Are we ready for the next global pandemic? Maybe not. Let's back up, though. In 2018, the World Health Organization and the World Bank co-convened the Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), an independent group of experts focused on global health emergencies. On Wednesday, the GPMB published a report assessing the world's current preparedness for a major health crisis and - spoiler alert - things aren't looking great. After taking into account everything from emerging political trends to climate change, the team concluded that "there is a very real threat of a rapidly moving, highly lethal pandemic of a respiratory pathogen killing 50 to 80 million people and wiping out nearly 5 percent of the world's economy."(...) "A global pandemic on that scale would be catastrophic, creating widespread havoc, instability and insecurity," the authors continued. "The world is not prepared." (sciencealert.com 24.9.2019).)

(Anm: A WORLD AT RISK. Annual report on global preparedness for health emergencies. Global preparedness Monitoring Board. (who.int).)

- Her er det sikrest at søge hen, hvis en farlig infektionssygdom spreder sig over hele verden. New Zealand, Australien og Island kan være menneskehedens redning, hvis verden rammes af en pandemi, vurderer forskere fra University of Ontago.

(Anm: Her er det sikrest at søge hen, hvis en farlig infektionssygdom spreder sig over hele verden. New Zealand, Australien og Island kan være menneskehedens redning, hvis verden rammes af en pandemi, vurderer forskere fra University of Ontago. Hvordan kan menneskeheden overleve, hvis verden rammes af en katastrofal, global epidemi? (…) I et studie, der netop er blevet offentliggjort i det internationale tidsskrift Risk Analysis, vurderer forskerne, at isolerede øer - som eksempelvis New Zealand, Australien og Island - kan være det, der redder menneskeheden fra udryddelse, hvis vi rammes af en global pandemi. LÆS OGSÅ: Fimbulvinteren er ikke en myte Hvis verden bliver ramt af en katastrofal pandemi, undgår du den kun, hvis du er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. (videnskab.dk 3.10.2019).)

- Ny rapport: Et dødelig influensavirus kan på bare 36 timer spre seg globalt og drepe 80 millioner mennesker.

(Anm: Ny rapport: Et dødelig influensavirus kan på bare 36 timer spre seg globalt og drepe 80 millioner mennesker. | Ingeborg Senneset, kommentator. Og verdens ledere er ikke forberedt. (…) Du er i fare. En pandemi er en reell trussel. Et dødelig influensavirus kan spre seg globalt på bare 36 timer og drepe 80 millioner mennesker. Og verdens ledere er ikke forberedt. Spanskesyken var influensa Det var pandemier i 2009, 1969 og 1957 også, men sist gang et svært dødelig pandemisk virus herjet jorden, var i 1918. Det tok knekken på 50–100 millioner mennesker. Det vil si opp til 5 % av verdens befolkning. (aftenposten.no 25.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Vil forskningsmessig preprints (forhåndstrykk) forbedre helsetjenester for pasienter?

(Anm: Will research preprints improve healthcare for patients? Early publication of research findings without peer review could speed up knowledge dissemination and changes to clinical practice, argue Harlan M Krumholz and Joseph S Ross. But Catherine M Otto worries that publication without that quality control has the potential to confuse and cause harm Yes—Harlan M Krumholz, Joseph S Ross Preprinting in the clinical sciences, with appropriate safeguards, should be welcomed: it accelerates knowledge dissemination and reduces non-reporting and waste in research, while promoting transparency. Preprints could also improve the safety of clinical action based on preliminary work, by making the full data and description public and avoiding the hearsay of presentations at scientific meetings, internet postings, and media interviews. Many other disciplines already use preprints; in physics, for example, preprint posting has existed alongside formal journal publication for more than 20 years. BMJ 2018;362:k3628. (Published 24 September 2018).)

- Cochrane vil granske sit eget studie, der blåstemplede HPV-vaccinen. Kilde: The BMJ. (- Indtil videre er det altså hverken be- eller afkræftet, at den oprindelige blåstempling af HPV-vaccinen var forkert - og mange andre studier har i øvrigt også konkluderet, at HPV-vaccinen ikke er skyld i alvorlige bivirkninger.)

(Anm: Cochrane vil granske sit eget studie, der blåstemplede HPV-vaccinen. Kilde: The BMJ. Tidligere på året skrev Videnskab.dk en artikel om et stort studie, der konkluderede, at HPV-vaccinen ikke alene virker efter hensigten, men også er helt ufarlig. Studiet var et såkaldt Cochrane-review, det vil sige en samling af data fra 26 tidligere studier, der tilsammen frikendte HPV-vaccinen for farlige bivirkninger. Men nu kritiserer lederen af Cochranes nordiske afdeling, professor Peter Gøtzsche, frikendelsen af HPV-vaccinen, der ellers skal forhindre, at unge piger og kvinder får livmoderhalskræft. Det skriver The BMJ (tidligere British Medical Journal). (…) På baggrund af analysen siger de, at langt fra al den relevante data er medregnet i studiet, og mulige fejlkilder er blevet ignoreret. Ifølge Peter Gøtzsche kunne data fra hele 120.000 kvinder nemlig med rette være blevet inkluderet i studiet. (…) Indtil videre er det altså hverken be- eller afkræftet, at den oprindelige blåstempling af HPV-vaccinen var forkert - og mange andre studier har i øvrigt også konkluderet, at HPV-vaccinen ikke er skyld i alvorlige bivirkninger. (videnskab.dk 10.8.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- HPV-vaksinesikkerhet: Cochrane lanserer hasteregranskning av vurdering (review) etter kritikk.

(Anm: HPV vaccine safety: Cochrane launches urgent investigation into review after criticisms. A Cochrane review that gave the all-clear to vaccines designed to prevent cervical cancer did not include all the relevant trials and ignored possible sources of bias, a new analysis has found.1 The review was published in May 2017 and based its conclusions on 26 studies involving 73 428 women.2 But it could have included as many as 46 trials involving more than 120 000 women, say researchers Lars Jørgensen and Peter Gøtzsche from the Nordic Cochrane Centre in Copenhagen, and Tom Jefferson of the Centre for Evidence Based Medicine in Oxford. Cochrane reviews are meant to be the last word in evidence based medicine, winnowing out the most authoritative trials to reach conclusions on the efficacy and safety of treatments. This one provided reassuring conclusions about vaccines against human papillomavirus (HPV), the cause of cervical cancer. BMJ 2018;362:k3472 (Published 09 August 2018).)

- HPV-vaksinesikkerhet: Cochrane lanserer hastegranskning av vurdering (review) etter kritikk. En Cochrane-gjennomgang (review) som ga all clear om at vaksiner designet for å hindre livmorhalskreft inkluderte ikke alle relevante forsøk og ignorerte mulige kilder til bias, har en ny analyse funnet.

(Anm: Cochrane vil granske sit eget studie, der blåstemplede HPV-vaccinen. Kilde: The BMJ. Tidligere på året skrev Videnskab.dk en artikel om et stort studie, der konkluderede, at HPV-vaccinen ikke alene virker efter hensigten, men også er helt ufarlig. Studiet var et såkaldt Cochrane-review, det vil sige en samling af data fra 26 tidligere studier, der tilsammen frikendte HPV-vaccinen for farlige bivirkninger. Men nu kritiserer lederen af Cochranes nordiske afdeling, professor Peter Gøtzsche, frikendelsen af HPV-vaccinen, der ellers skal forhindre, at unge piger og kvinder får livmoderhalskræft. Det skriver The BMJ (tidligere British Medical Journal). (…) På baggrund af analysen siger de, at langt fra al den relevante data er medregnet i studiet, og mulige fejlkilder er blevet ignoreret. Ifølge Peter Gøtzsche kunne data fra hele 120.000 kvinder nemlig med rette være blevet inkluderet i studiet. (…) Indtil videre er det altså hverken be- eller afkræftet, at den oprindelige blåstempling af HPV-vaccinen var forkert - og mange andre studier har i øvrigt også konkluderet, at HPV-vaccinen ikke er skyld i alvorlige bivirkninger. (…) Det kan du læse mere om i artiklen Kæmpestudie: HPV-vaccinerne virker og er ikke farlige. (videnskab.dk 10.8.2018).)

(Anm: All clear substantiv. UTTALE [å:l kle:r] ETYMOLOGI fra engelsk all clear 'faren over' BETYDNING OG BRUK om engelske forhold signal etter bombeangrep som angir at faren er over SITAT all clear var ikke gått ennå (Sylvi Rypdal: På fremmed jord 98) (naob.no).)

- Stort gennembrud i kampen mod en af verdens mest dødbringende sygdomme. Forskere har i årevis forsøgt at finde en ny vaccine mod tuberkulose, der er ude af kontrol og slår millioner ihjel.

(Anm: Stort gennembrud i kampen mod en af verdens mest dødbringende sygdomme. Forskere har i årevis forsøgt at finde en ny vaccine mod tuberkulose, der er ude af kontrol og slår millioner ihjel. Nu er det lykkedes danske forskere at finde et middel, der har vist sig at kunne beskytte mennesker. I verdens fattige lande må læger opgive at helbrede hundredtusindvis af patienter med tuberkulose. De syge bliver til sidst sendt hjem for at lægge sig til at dø med ikke meget andet end en vejledning om, hvordan de undgår at sprede smitten. Men nu er der nyt håb om effektivt at kunne bekæmpe sygdommen, der årligt slår 1,7 mio. mennesker ihjel. Midlet er en ny dansk vaccine. Bag opdagelsen står et internationalt forskerhold ledet fra Statens Serum Institut (SSI) her i Danmark, og ... (jyllands-posten.dk 11.7.2018).)

- Vaksiner er ikke linket til autisme, men dette beryktede plantevernmidlet kan være viktig.

(Anm: Vaccines Aren't Linked to Autism, But This Infamous Pesticide Might Be Important. Exposure to the notorious pesticide dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) during pregnancy could raise the risk of a child developing autism. The agent was famously criticised for its environmental impacts in the 1960s, and has since become banned throughout most of the world. Yet a number of countries still use the pesticide, and the decision to ban it worldwide isn't straight-forward. A research team led by Columbia University used data collected from Finnish mothers for an earlier prenatal study on autism. They identified 778 children born between 1987 and 2005 who were diagnosed with autism, matching them with maternal blood samples taken during pregnancy. Another 778 control groups were then selected for comparison. Blood samples were tested for both the pesticide DDT and the metabolite that it forms as it breaks down in our body –  p,p'-dichlorodiphenyl dichloroethylene (p,p'-DDE). In addition, the research team measured the levels of another group of potentially toxic pollutants called polychlorinated biphenyls (PCBs). (sciencealert.com 17.8.2018).)

- Første biomarkør som bevis på DDT-autismelink. National birth cohort study finner DDT-metabolitter i blodet hos gravide kvinner knyttet til forhøyede odds for autisme hos barn.

(Anm: First biomarker evidence of DDT-autism link. National birth cohort study finds DDT metabolites in the blood of pregnant women are associated with elevated odds of autism in offspring. Summary: A study of more than 1 million pregnancies in Finland reports that elevated levels of a metabolite of the banned insecticide DDT in the blood of pregnant women are linked to increased risk for autism in the offspring. The study is the first to connect an insecticide with risk for autism using maternal biomarkers of exposure. (sciencedaily.com 16.8.2018).)

- 37-årig mor til fire børn: »Hpv-vaccinen kunne nok have sparet mig for kræft« (- Midt under en ferie i Spanien fik Maria Beeken pr. telefon beskeden om, at hun havde livmoderhalskræft. Hun ville ønske, at der havde fandtes en hpv-vaccine, da hun var ung.)

(Anm: »Jeg kiggede på min lille datter og tænkte, om jeg mon kunne dø af det her«. Midt under en ferie i Spanien fik Maria Beeken beskeden om, at hun havde livmoderhalskræft. Hun ville ønske, at der havde fandtes en hpv-vaccine, da hun var ung, men hun glæder sig over ny forskning, som dokumenterer, at hpv-vaccinen virker. Det lød ganske bestemt ikke rart. Celleforandringer, havde lægen sagt, da hun omkring sankthans 2016 ringede til Maria Beeken med svar på den celleskrabsprøve, hun nogle dage tidligere havde fået taget af livmoderhalsen ved en rutinemæssig screeningsundersøgelse hos lægen (jyllands-posten.dk 17.6.2018).)

- Opsamling: Det fortæller forskningen om HPV-vaccinen. Et stort, dansk studie har igen skabt interesse for HPV-vaccinen. Vi har gravet tidligere forskning frem for at give dig et overblik over vaccinen. Hvilke bivirkninger kan man få? Og hvor godt virker den? Få et overblik i Videnskab.dk's artikler om HPV-vaccinen.

(Anm: Opsamling: Det fortæller forskningen om HPV-vaccinen. Et stort, dansk studie har igen skabt interesse for HPV-vaccinen. Vi har gravet tidligere forskning frem for at give dig et overblik over vaccinen. Hvilke bivirkninger kan man få? Og hvor godt virker den? Få et overblik i Videnskab.dk's artikler om HPV-vaccinen. For nyligt har et nyt studie fra Københavns Universitet endnu engang slået fast, at vaccinen virker. Studiet kunne nemlig, som det første i verden, påvise, at vaccinen havde positive effekter for en hel årgang. Studiet viste således, at den første årgang af de gratis vaccinerede piger - årgang 1993 - havde op til 40 procent færre tilfælde af svære celleforandringer, hvilket er forstadier til livmoderhalskræft, end den 10 år ældre årgang fra 1983, der ikke fik tilbudt gratis vaccine. Hos Videnskab.dk har vi dækket HPV-vaccinen tæt i flere år, og derfor giver vi dig et overblik over vaccinen her. Læs også: Sådan læser og forstår du en videnskabelig artikel (videnskab.dk 21.6.2018).)

- Vi ser at de alvorlige celleforandringene som fører til at man blir henvist til gynekolog, er falt med 40 prosent. (- Nå viser en studie utført ved Universitetet i Købenahvn at den reduserer antall tilfeller av celleforandringer, som kan være et forstadie til livmorhalsreft, med 40 prosent.)

(Anm: HPV-vaksinen har god effekt: 40 prosent færre får celleforandringer. HPV-VAKSINEN har vært tilgjengelig i 11 år. Nå viser en studie utført ved Universitetet i Købenahvn at den reduserer antall tilfeller av celleforandringer, som kan være et forstadie til livmorhalsreft, med 40 prosent.  (…) - Vi ser at de alvorlige celleforandringene som fører til at man blir henvist til gynekolog, er falt med 40 prosent. Det er et veldig bra resultat og viser at vaksinen fungerer, noe vi ønsket å finne ut at den gjorde, sier professor i epidemiologi ved Universitetet i København, Elsebeth Lynge. (nettavisen.no 18.6.2018).)

- Peder Kjøs: De farlige konspirasjonsteoriene. Konspirasjonsteorier kan være underholdende og virke ganske latterlige. Men de kan også være direkte farlige.

(Anm: Peder Kjøs: De farlige konspirasjonsteoriene. Konspirasjonsteorier kan være underholdende og virke ganske latterlige. Men de kan også være direkte farlige. (…) Felles for de fleste konspirasjonsteorier er at ingenting er tilfeldig, ingenting er som det ser ut, og alt henger sammen i et system som manipulerer oss alle. Det er også typisk at noen få hevder å ha gjennomskuet det hele og skriver om dette i blogger og kommentarfelter. Vi trenger forklaringer Konspirasjonsteoriene dekker et dypt menneskelig behov for å forstå verden. Vi trenger å se sammenheng og mening i alt som skjer. (…) Tilsynelatende løse tråder For det meste er konspirasjonsteorier underholdende og ganske latterlige for dem som ikke tror på dem. Men de kan også være direkte farlige, som når foreldre lar være å gi barna sine viktige vaksiner fordi de tror at medikamentfirmaene har skjulte hensikter. Og vi vet alle hvilke følger teoriene om jødiske sammensvergelser har hatt gjennom historien. (vg.no 15.4.2018).)

- «Bekymrende» tal: Mange danskere i tvivl, om vaccine giver autisme – og om månelanding fandt sted. En ny undersøgelse indikerer, at over en tredjedel af danskerne er i tvivl om etablerede videnskabelige fakta. »Overraskende og bekymrende,« mener dansk professor. (- For eksempel svarer under 50 procent af deltagerne, at de klart kan afvise, at MFR-vaccinen kan udløse autisme.)

(Anm: «Bekymrende» tal: Mange danskere i tvivl, om vaccine giver autisme – og om månelanding fandt sted. En ny undersøgelse indikerer, at over en tredjedel af danskerne er i tvivl om etablerede videnskabelige fakta. «Overraskende og bekymrende,» mener dansk professor. Lad os med det samme slå fast, at en såkaldt survey-undersøgelse er usikker. Den bliver lavet på nettet efter samme opskrift som en meningsmåling, hvor folk bliver bedt om at tage stilling til enkelte spørgsmål i et spørgeskema, og den kan give et skævt billede af virkeligheden af en række årsager, som vi vender tilbage til. Alligevel er det rystende tal, man kan finde i en ny survey-undersøgelse, foretaget på 1.006 danskere af YouGov for Aarhus Universitets professor Michael Bang Petersen og adjunkt Mathias Osmundsen. For eksempel svarer under 50 procent af deltagerne, at de klart kan afvise, at MFR-vaccinen kan udløse autisme. (videnskab.dk 8.5.2018).)

- 300 prosent økning i meslingtilfeller i Europa i fjor. Vaksinemotstand gjør smittespredning mulig, ifølge WHO. (- 35 personer døde av sykdommen i fjor, mot 13 døde i 2016.)

(Anm: 300 prosent økning i meslingtilfeller i Europa i fjor. Vaksinemotstand gjør smittespredning mulig, ifølge WHO. 35 personer døde av sykdommen i fjor, mot 13 døde i 2016. Etter at rekordlave 5273 fikk sykdommen i Europa i 2016, steg tallet dramatisk til 21.345 i fjor, ifølge de ferske tallene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i Europa. Et stort utbrudd i Romania gjorde at antallet døde også steg kraftig. 19 av de 35 som døde av meslinger i fjor, døde i Romania. (…) Vaksinemotstandere og fattigdom har skylden, kunne Aftenposten videreformidle da vi skrev om det rumenske utbruddet. – Folk som sier nei til meslingvaksinen, er delvis ansvarlige for disse 35 dødsfallene ved å holde meslingsmitten i livet, sier etikkprofessor Julian Savulescu ved Oxford-universitetet til The Times. (…) Ingen tilfelle i Norge Meslinger er en av verdens mest smittsomme sykdommer, og den forårsakes av et virus, ifølge Folkehelseinstituttet. (aftenposten.no 20.2.2018).)

- To barn fra Oslo og en helsearbeider smittet av meslinger.

(Anm: To barn fra Oslo og en helsearbeider smittet av meslinger. Tre personer, hvorav to barn fra Oslo, er smittet av meslinger. Ingen av de tre er vaksinert. (aftenposten.no 21.2.2018).)

- Ja, kjære skeptiker. Jeg opplevde bivirkninger etter å ha tatt vaksine. (- I årevis har jeg skrevet om vaksiner, snakket i debatter om vaksiner, holdt foredrag, blogget, vært på TV, instagrammet og snappet om vaksiner.)

(Anm: Ja, kjære skeptiker. Jeg opplevde bivirkninger etter å ha tatt vaksine | Ingeborg Senneset. Hva om det var deg! sier de. Det var meg, sier jeg. (…) «Hva om det var deg!» I årevis har jeg skrevet om vaksiner, snakket i debatter om vaksiner, holdt foredrag, blogget, vært på TV, instagrammet og snappet om vaksiner. Om hvor viktige virkningene er, og hvor uviktige birkningene er i forhold. Mange lukker ørene. En del reagerer med sinne. (aftenposten.no 22.2.2018).)

- Jeg venter bare på å bli avslørt. Følelsen har et navn: bedragersyndromet.

(Anm: Jeg venter bare på å bli avslørt. Følelsen har et navn: bedragersyndromet | Ingeborg Senneset, journalist. Dette er teksten jeg ikke ville skrive. Nå blir jeg tatt. «Notert» er et ukentlig skråblikk fra Aftenpostens journalister En som «får det til» En del kjenner meg som en journalist som fortrinnsvis forsøker å forfekte kritisk tenkning på sentrale hold. Som jobber med tema som antisemittisme, konspirasjonsteorier, menneskerettigheter, vaksineskepsis. Andre kjenner meg som blogger, sykepleier eller forfatter. En som blir bedt om å være i radio og TV. Som får nominasjoner og priser. Jeg har snakket i EU-parlamentet, for noen av Europas mektigste lovgivere. Jeg har vært rettsobservatør i Tyrkia, trosset sikkerhetsvakter, autoritære krefter. Bedragersyndromet er ikke en sykdom, ikke noe man trenger å bli «frisk» fra, skriver Ingeborg Senneset. Det er slik jeg ønsker at verden skal kjenne meg. Som sterk. Vellykket. Kanskje til og med verdifull. Som en som får det til. (aftenposten.no 18.5.2019).)

- Populisme har gitt nytt liv for vaksinemotstand. (- Men motstanden gjelder også blant annet HPV-vaksine, influensavaksine og til og med vaksiner for oppdrettsfisk.)

(Anm: Populisme har gitt nytt liv for vaksinemotstand | Ingeborg Senneset, journalist. Videoer av barn som rister i anfall. Bilder av babyer som angripes av sprøyter. Hva driver vaksinemotstandere? Kort forklart Hva er saken? Verdens helseorganisasjon (WHO) listet i år vaksinemotstand som en av verdens 10 største trusler mot global helse. Vitenskapsfornektelse og alternative miljøer får en stor del av skylden, mens populisme gjerne nevnes i bisetninger. Hvorfor hører vi om dette nå? Stadig nye utbrudd av planetens mest smittsomme virussykdom, meslinger, gjør at flere politikere i Europa og USA reagerer og ønsker vaksinepåbud eller strengere sanksjoner mot dem som ikke vaksinerer. Men motstanden gjelder også blant annet HPV-vaksine, influensavaksine og til og med vaksiner for oppdrettsfisk. (aftenposten.no 11.5.2019).)

- Populisme neppe nyttig i vaksinedebatten.

(Anm: Stig S. Frøland, professor i medisin. Populisme neppe nyttig i vaksinedebatten. I sin omtale av vaksinemotstandernes motiver i Aftenposten fremhever Ingeborg Senneset populisme og innflytelsen fra legen Andrew Wakefield. Sistnevntes «forskning» har utvilsomt fått store skadevirkninger. Derimot er betegnelsen populisme, som er i ferd med å bli tømt for ethvert meningsinnhold, neppe nyttig i vaksinedebatten. Senneset gir heller ingen klare argumenter for dette, bortsett fra at enkelte partier har støttet vaksinemotstand. Hun unnlater å nevne flere årsaker til vaksinemotstand av mer grunnleggende art, for eksempel religiøse motiver, som i mange land spiller en viktig rolle. (aftenposten.no 21.5.2019).)

- Prinsessen står støtt i det alternative. Derfor kan man ikke si «flott, tittelen er borte, da er problemet borte også».

(Anm: Prinsessen står støtt i det alternative. Derfor kan man ikke si «flott, tittelen er borte, da er problemet borte også» | Ingeborg Senneset, journalist. Märtha Louises avgjørelse viser endringsvilje. Det står det respekt av. Men å fjerne tittelen, fjerner ikke problemet. (…) Kritisk blikk på forretningsvirksomheten. For det er nok å kritisere når det gjelder Märtha Louises næringsvirksomhet, uavhengig av om prinsessetittelen brukes i markedsføring. Det at hun har vekslet mellom alt fra å ytre at englefjær eksisterer og at døde kan snakkes med til å snakke om høysensitivitet og samarbeide med en sjaman, viser at prinsessen står stabilt og støtt i det alternative og uvitenskapelige. Miljøer og metoder som fordrer en ansvarlig presses kritiske oppmerksomhet. Et talende eksempel dukket opp i NRK-programmet Sommer i P2. Forfatter Olaug Nilssen, som har skrevet bok om sønnen Daniel, gir et sterkt innblikk i «det autistiske skyldsyndromet» og hvordan skam og skyld påføres foreldre med barn med autisme gjennom urealistiske forslag og urimelige forventninger. Én av disse er kravet om å prøve «alt» – inkludert sjamanisme og krystaller.  (aftenposten.no 7.8.2019).)

- Prins Charles omfavner nå offisielt homeopati. Hva er det med kongelige, kjendiser og kvakksalveri?

(Anm: Ingeborg Senneset, journalist. Prins Charles omfavner nå offisielt homeopati. Hva er det med kongelige, kjendiser og kvakksalveri? | Ingeborg Senneset, Prins Charles er blitt høy beskytter av homeopati. Kjendiser som gir ufortjent positiv oppmerksomhet til dårlig funderte medisinske teorier, er en samfunnssykdom. Et foreldrepar er funnet skyldig i sitt eget barns død etter at de valgte homeopati i stedet for antibiotika. Samtidig er prins Charles blitt høy beskytter – av lav kvalitet. «Notert» er et ukentlig skråblikk fra Aftenpostens journalister Prins Charles, kronprins Haakons firmenning og arving til den britiske tronen, har satt sitt ettertrykkelige godkjentstempel på den alternative behandlingsformen homeopati ved å bli landets høye beskytter for the Faculty of Homeopathy. Prinsen sier seg dermed uenig med flere nobelprisvinnere og tusenvis av studier. På vegne av hele Storbritannia. Beskytterskapet høster kritikk fra medisinfaglig hold og blir omtalt i skarpe ordelag i blant annet Sky News, The Guardian og CNN. Kjendiser som gir ufortjent positiv oppmerksomhet til dårlig funderte medisinske teorier, er en samfunnssykdom. For eksempel er Robert F. Kennedy Jr., Robert De Niro og Jessica Biel blant mange som har bidratt til å så tvil om barnevaksiner. Homeopati later til å ha en langt lengre liste av åpne støttespillere, deriblant Sir Paul McCartney, David Beckham, Cher og prinsesse Märtha Louise og Durek Verrets venninne Gwyneth Paltrow. (aftenposten.no 12.7.2019).)

- Ordet portforbud minner mest om krigstilstander eller middelalderen. (- Et moderne portforbud, rett og slett. Det sier ganske mye om alvoret i denne «barnesykdommen».)

(Anm: Ordet portforbud minner mest om krigstilstander eller middelalderen | Ingeborg Senneset, journalist. Myndigheter mot meslinger er David mot Goliat. Ordet portforbud minner mest om krigstilstander eller middelalderserier. Et fylke nord for New York forbyr uvaksinerte barn og unge å oppholde seg på offentlige steder. Med ett ble det forbudt for alle under 18 år som ikke er vaksinert mot meslinger å oppholde seg i skoler, gudshus, kjøpesentre, restauranter og samfunnshus. Forbudet skal gjelde i 30 dager. De som bryter det, risikerer opptil seks måneder i fengsel. Ifølge CBS News er det første gang dette skjer i USA. Et moderne portforbud, rett og slett. Det sier ganske mye om alvoret i denne «barnesykdommen». (aftenposten.no 27.3.2019).)

- Aftenpostens Ingeborg Senneset ut mot vaksineinnlegg i Ringerikes Blad: - Konstruert av frykt, ikke fakta. Avisen legger seg flat. (- Så kan det diskuteres hva som er fakta og ikke i vår tid, men det vitenskapelige, etterprøvbare er et godt sted å starte - som for eksempel at vaksiner inneholder kvikksølv og aluminium, sier hun.)

(Anm: Aftenpostens Ingeborg Senneset ut mot vaksineinnlegg i Ringerikes Blad: - Konstruert av frykt, ikke fakta. Avisen legger seg flat. «Fastlegen på Hallingby oppfordrer folk til å gå og få stikket med influensavaksine. Det høres jo så enkelt og uskyldig ut, men en influensavaksine er ikke uten risiko», skriver Kari T. Lossius i et debattinnlegg hos Ringerikes Blad mandag morgen. Det får samfunnsdebattant og Aftenpost-journalist Ingeborg Senneset til å reagere. I en Facebook-status skriver hun: «Argumentasjonen er tuftet på misforståelser og konspiratoriske drypp med feilinformasjon, konstruert av frykt, ikke fakta. Dette er langt fra unikt for vaksiner.  (…) Senneset sier til Medier24 at avisen burde vært mer kritiske. - Ja. De kunne sett på innleggshistorikken i sin egen avis, den samme skribenten har gjentatte ganger kommet med rene usannheter om ulike vaksiner, enten MMR eller HPV, og nå også influensa. Dette betyr ikke at vedkommede ikke skal få uttale seg, men alle varselslamper bør lyse og påstander ettergås. Du har rett på egne meninger, ikke egne fakta. Så kan det diskuteres hva som er fakta og ikke i vår tid, men det vitenskapelige, etterprøvbare er et godt sted å starte - som for eksempel at vaksiner inneholder kvikksølv og aluminium, sier hun. (medier24.no 7.1.2019).)

- Uenighet er bannlyst, meningsmotstandere bes trykke «avfølg». Hvem taper på det?

(Anm: Uenighet er bannlyst, meningsmotstandere bes trykke «avfølg». Hvem taper på det? | Ingeborg Senneset, journalist. Lik og del eller mislik og forsvinn. Verdenskjendisen Kat von D, med 12 millioner følgere på Facebook, 6 millioner på Instagram og TV-seere som overgår dét igjen nasjonalt og internasjonalt, har meldt seg inn i den pinlige og skadelige antivaksine-klubben. Med et nærbilde av babymagen sin postet stjernen dette skuddet: (…) Forhåpentligvis blir fødselen koselig. Men om den ikke blir det, og akutt medisinsk hjelp er nødvendig, er det ikke bare å tenne røkelse og håpe på det beste. Dessuten, USA ligger på den vestlige verdenstoppen i mødredødelighet. Hva med heller å spandere en like på det? Flere titalls amerikanske foreldre sørger akkurat nå over at barnet har dødd av influensaviruset i år. 80–85 prosent av barna var ikke vaksinert. De kunne hatt helt andre sjanser. Vaksiner er den mest effektive og økonomiske måten å redde barns liv på. Verdt en like, spør du meg. (aftenposten.no 11.6.2018).)

(Anm: Norges nye superkjendis: En halvkjendis som ikke tror på vitenskap | Ingeborg Senneset, jounalist. Ikke se og hør på pseudovitenskap. Norske medier bør lære av internasjonale mediers tabber, ikke kopiere dem. (aftenposten.no 31.5.2018).)

- Ny undersøgelse giver bud på, hvorfor vaccinemodstandere tror, at de ved bedre end eksperter. Den dybt vaccineskeptiske bevægelse i USA har store konsekvenser for vaccine-politikken og mange forældres holdning. (- Vaccination er én af folkesundhedens største succeshistorier. Vaccinationskampagner har ført til udryddelse af kopper og til udstrakt inddæmning af polio.)

(Anm: Ny undersøgelse giver bud på, hvorfor vaccinemodstandere tror, at de ved bedre end eksperter. Den dybt vaccineskeptiske bevægelse i USA har store konsekvenser for vaccine-politikken og mange forældres holdning. Hvorfor tror vaccineskeptikerne, at de ved bedst? (…) Skepsis og viden Vaccination er én af folkesundhedens største succeshistorier. Vaccinationskampagner har ført til udryddelse af kopper og til udstrakt inddæmning af polio. Udryddelse betyder, at en sygdom er tilintetgjort, og at intervention ikke længere er nødvendig; kopper er indtil videre den eneste sygdom, som er blevet udryddet. Eliminering betyder en reduktion helt ned til nul forekomst i et specifikt geografisk område som resultat af en målrettet indsats. Vaccinationsprogrammerne har beskyttet millioner af mennesker mod stivkrampe, kighoste og skoldkopper. Læs også: Se, hvilken massiv gavn vacciner har gjort indtil videre Alligevel er mange skeptiske overfor vaccinerne; en skepsis der strækker sig ind i den politiske verden, hvor mange politikere stiller spørgsmål ved vaccinernes sikkerhed; blandt andet har Donald Trump tidligere udtalt sig kritisk om vacciner. Han har forsøgt at sætte farten ned på børnevaccinationsprogrammet samt sat vaccineskeptikeren Robert F. Kennedy Jr. i spidsen for en amerikansk administrativ vaccinekommission. (videnskab.dk 7.1.2019).)

- Faktisk.no: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko.

(Anm: Faktisk.no: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko. Det er helt feil at dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør en helserisiko. Vaksinene må gjennom omfattende testing før de blir tatt i bruk. I tillegg overvåkes vaksinene kontinuerlig gjennom et internasjonalt rapporteringssystem. (nrk.no 1.3.2018).)

- Faktisk.no: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko. (- Det er helt feil at dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør en helserisiko, konkluderer Faktisk.no.) (- Flere studier viser også at vaksinasjonsprogrammer har ført til en stor reduksjon i barnedødelighet.)

(Anm: Faktisk.no: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko. Flere sykdommer, som tidligere utgjorde store folkehelseproblemer i Norge og andre land, er utryddet eller nesten utryddet, på grunn av vaksiner. Det er helt feil at dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør en helserisiko, konkluderer Faktisk.no. Vaksinene må gjennom omfattende testing før de blir tatt i bruk. I tillegg overvåkes vaksinene kontinuerlig gjennom et internasjonalt rapporteringssystem. Flere studier viser også at vaksinasjonsprogrammer har ført til en stor reduksjon i barnedødelighet. Flere sykdommer, som tidligere utgjorde store folkehelseproblemer i Norge og andre land, er utryddet eller nesten utryddet, på grunn av vaksiner. (dagbladet.no 1.3.2018).)

- Faktisk.no: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko.

(Anm: Faktisk.no: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko. Faktisk.no har faktasjekket påstanden om at dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør en helserisiko. (vg.no 1.3.2018).)

- Solberg går i rette med vaksinemotstandere.

(Anm: Solberg går i rette med vaksinemotstandere. Statsminister Erna Solberg (H) mener foreldre som sier nei til vaksine utsetter egne og andres barn for fare. (aftenposten.no 12.3.2018).)

- Alle kan deltage i debatten og argumentere for vacciner - hvis man vil. Her giver to australske forskere råd med på vejen. (- Meget af rapporteringen af de nuværende mæslingeudbrud i USA og Europa simplificerer problemet. De sensationslystne overskrifter giver vaccinemodstanderne næsten hele skylden. I virkeligheden er langt størstedelen af forældrene, hvis børn ikke er blevet vaccinerede, eller som ikke har fået alle de de anbefalede vacciner, ikke vaccine-skeptikere eller vaccinemodstandere. Derfor er det uhensigtsmæssigt at stemple dem på denne måde.)

(Anm: Jessica Kaufman Postdoc-forsker, Vaccine acceptance and communication, Murdoch Children's Research Institute Margie Danchin Seniorforsker og praktiserende læge, Murdoch Children's Research Institute  5 råd fra forskere: Sådan bliver du en effektiv vaccine-fortaler. Alle kan deltage i debatten og argumentere for vacciner - hvis man vil. Her giver to australske forskere råd med på vejen. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, er betænkeligheder ved vaccinationer på listen over de 10 største trusler mod den globale sundhed. På det seneste har udbrud af mæslinger fået debatten om vacciner til at blusse op. (…) Hvem skal vi tale med? Meget af rapporteringen af de nuværende mæslingeudbrud i USA og Europa simplificerer problemet. De sensationslystne overskrifter giver vaccinemodstanderne næsten hele skylden. I virkeligheden er langt størstedelen af forældrene, hvis børn ikke er blevet vaccinerede, eller som ikke har fået alle de de anbefalede vacciner, ikke vaccine-skeptikere eller vaccinemodstandere. Derfor er det uhensigtsmæssigt at stemple dem på denne måde. I 2016 blev retten til vaccinationsfritagelse (conscientious objection, red.) fjernet i Australien; ved sidste optælling i december 2015 havde det kun konsekvenser for 1,34 procent af alle berettigede børn. Den nuværende børnevaccinedækning i Australien ligger på mellem 90,75 og 94,67 procent, alt efter alder. LÆS OGSÅ: Professor: Vacciner kan redde verden – men kun, hvis vi bruger dem rigtigt (jyllands-posten.dk 27.3.2019).)

- UiB-rektor svarer kritikerne: – Risikabelt å feie kunnskapsfornektere under teppet.

(Anm: DAG RUNE OLSEN, rektor, Universitetet i Bergen. UiB-rektor svarer kritikerne: – Risikabelt å feie kunnskapsfornektere under teppet. Når falske nyheter blir mer utbredd og festes lit til verden over, blir det viktig å forstå hvorfor noen fornekter fakta og objektive sannheter. Universitetet legitimerer ikke meninger ved å invitere til debatt.  Det viser snarere at man er bevisst at holdningene finnes. Noe annet ville være en farlig ignoranse. I en kronikk i VG 28.03 likestilles det å skulle invitere en holocaustbenekter til debatt, med å legitimere antisemittisme. Utgangspunktet for kronikken er uttalelser jeg gav i et intervju til Universitetsavisa om hvem et universitet bør kunne eller ikke bør invitere til meningsytring og debatt. At enkelte forskere og synspunkter er kontroversielle er intet nytt, og i den sammenheng lot jeg meg sitere på følgende: - Apropos holocaustfornekter: Det er interessant at noen er uenige i et slikt historisk faktum, og høre hvorfor man blir det. Da hadde det vært ganske så interessant å invitere en representant for dette synet og komme fram til en erkjennelse i fellesskap. (vg.no 29.3.2019).)

–  Statsministeren ut mot vaksinemotstandere: – Utsetter egne og andres barn for fare. (– Jeg mener foreldre som sier nei til vaksine har et personlig ansvar, sier Erna Solberg (H) til VG.)

(Anm: Statsministeren ut mot vaksinemotstandere: – Utsetter egne og andres barn for fare. Statsminister Erna Solberg ble smittet av meslinger og hastet til sykehus da hun var ni måneder gammel. Nå advarer hun foreldre mot å droppe meslingvaksinen. – Jeg mener foreldre som sier nei til vaksine har et personlig ansvar, sier Erna Solberg (H) til VG. Statsministeren har selv hatt meslinger. Hun var ni måneder gammel, og ikke vaksinert. I Norge får barna MMR-vaksinen først når de er 15 måneder. (vg.no 12.3.2018).)

- Leder. Viktig vaksine. Inntil nylig var meslinger en sykdom som holdt på å bli utryddet. (- Vaksineskepsis og tullete konspirasjonsteorier er blant årsakene til at særlig vestlige foreldre unnlater å beskytte barna sine. I fattigere land handler det om fravær av medisiner og vaksineprogrammer.)

(Anm: Leder. Viktig vaksine. Inntil nylig var meslinger en sykdom som holdt på å bli utryddet. Nå varsler Folkehelseinstituttet at antallet nye tilfeller er økende. Også i Norge. Det alvorlige er at den svært smittsomme sykdommen kunne vært sendt på historiens skraphaug en gang for alle, dersom internasjonale vaksinasjonsråd var blitt etterfulgt. (…) På verdensbasis dør 122 000 mennesker av meslinger hvert år, melder WHO, Verdens helseorganisasjon. Vaksineskepsis og tullete konspirasjonsteorier er blant årsakene til at særlig vestlige foreldre unnlater å beskytte barna sine. I fattigere land handler det om fravær av medisiner og vaksineprogrammer. (vg.no 30.3.2019).)

- Lege mener vi må ta vaksinemotstanderne på alvor.

(Anm: Lege mener vi må ta vaksinemotstanderne på alvor. Å kritisere vaksinemotstandere, vil kun styrke motstanden, mener lege Wasim Zahid. – De foreldrene som ikke vil vaksinere barna sine, gjør det jo fordi de tror de gjør det beste for barna sine. De har ingen vonde hensikter, sier legen. Vaksinasjonsdebatten har blomstret opp igjen etter at det ble bekreftet tre meslingtilfeller i Norge denne uken. Tre unødvendige tilfeller, mener legen. – De kunne vært unngått, sier han. (nrk.no 22.2.2018).)

- Stoler du på den medisinske profesjon? (- Mistillit kan føre folk til ikke tar influensavaksine eller avstår fra meslingvaksine for sine barn - med potensielt alvorlige konsekvenser for enkelte pasienter og den bredere befolkningen.)

(Anm: Do You Trust the Medical Profession? A growing distrust could be dangerous to public health and safety. (…) Another study found that trust is one of the best predictors of whether patients follow a doctor’s advice about things like exercise, smoking cessation and condom use. Mistrust can lead people to skip the flu shot or forgo the measles vaccine for their children — with potentially serious consequences for individual patients and the broader population. (nytimes.com 23.1.2018).)

- Kollektiv ansvarsfølelse økte «ja» til vaksinering. Norske forskere ble overrasket over at kollektiv ansvarsfølelse slo enda sterkere ut på villigheten til å la seg vaksinere enn argumenter for egennytten av vaksinering.

(Anm: Kollektiv ansvarsfølelse økte «ja» til vaksinering. Norske forskere ble overrasket over at kollektiv ansvarsfølelse slo enda sterkere ut på villigheten til å la seg vaksinere enn argumenter for egennytten av vaksinering. Bak studien, som nylig er publisert i Scandinavian Journal of Public Health, står en forskergruppe tilknyttet Universitetet i Bergen og Uni Research Rokkansenteret. – Dette er et veldig interessant og direkte nyttig funn, selv om vi vet at ikke alle som sier de ville vaksinert seg, faktisk vil gjøre det. Men vi vet at det er en positiv sammenheng og har korrigert for dette, sier Benedicte Carlsen til Dagens Medisin. (…) Konklusjonen vår er en oppfordring til folkehelsemyndighetene om oftere å opplyse om flokkimmunitet og dermed spille på folks kollektive ansvarsfølelse i vaksinekampanjer, sier Carlsen. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

- Er "Vaksineskeptikere" ansvarlig for influensadødsfall? Noen eksperter sier at antivaksinelobbyen tok over meldinger om influensavaksiner.

(Anm: Are 'Vaccine Skeptics' Responsible for Flu Deaths? Some experts say anti-vaccine lobby took over messaging about flu vaccine. For months, speculation swirled around this year's flu season, and the apparent lack of efficacy of the vaccine in Australia earlier in the year, but did all that skepticism contribute to flu deaths in the U.S.? The CDC's most recent flu data indicates that an additional 22 children died from influenza-related causes, and the portion of pneumonia and influenza-associated mortality hovers near 10%, far above the epidemic threshold for this particular week. Recently released flu vaccine efficacy data indicated that only a little over a quarter of pediatric deaths were in vaccinated children. (medpagetoday.com 17.2.2018).)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale.

(Anm: 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale. (…) Og hva som gir kollektiv tenning i redaksjonene, avhenger av mange ting. Blant annet at ikke andre store nyheter tar oppmerksomheten. (aftenposten.no 17.8.2018).)

- Besteforeldre bør vaksinere seg mot kikhoste. – Mange glemmer at de fleste vaksinene ikke holder i mer enn ti år, sier helsesøster Anne Svendsen.

(Anm: Besteforeldre bør vaksinere seg mot kikhoste. – Mange glemmer at de fleste vaksinene ikke holder i mer enn ti år, sier helsesøster Anne Svendsen. Ikke alle vaksinene du får som barn holder livet ut. Derfor anbefaler Folkehelseinstituttet at du tar vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert tiende år. (…) – De over 60 år har kanskje ikke så godt immunforsvar som da de var yngre. Når de blir besteforeldre, kan de smitte spedbarna med dråpesmitte. Babyene har ikke immunforsvar i det hele tatt, sier Svendsen. – Pensjonistene reiser mer enn før – Jeg har hvert fall ikke tatt nye vaksiner hvert tiende år, forteller Else Bjørg Thorbjørnsen, som er fylkesleder i Pensjonistforbundet Vestfold. (aftenposten.no 3.2.2018).)

- Professor: Mediernes dækning af hpv-vaccinen kommer til at koste liv. (…) Hundredvis af piger risikerer at blive ramt af livmoderhalskræft, og flere vil dø heraf. Det er vurderingen i en ny rapport, hvor mediernes indflydelse på tilslutningen til hpv-vaccinen er blevet undersøgt.

(Anm: Professor: Mediernes dækning af hpv-vaccinen kommer til at koste liv. (…) Hundredvis af piger risikerer at blive ramt af livmoderhalskræft, og flere vil dø heraf. Det er vurderingen i en ny rapport, hvor mediernes indflydelse på tilslutningen til hpv-vaccinen er blevet undersøgt. Flere medier har de seneste år kunne fortælle historier om unge piger, der har oplevet bivirkninger som lammende træthed og svimmelhed efter at have fået den hpv-vaccine, der tilbydes gratis til alle piger, der er fyldt 12 år. (…) Et norsk studie har blandt andet afkræftet, at vaccinen skulle give kronisk træthedssyndrom. Rapporten viser, hvor alvorlige konsekvenserne kan være, når medier formidler anekdotisk bevisførelse, fortæller Peter Reinhard Hansen, der står bag rapporten. (…) Peter Reinhard Hansen har set på sammenhængen mellem vaccinationen og mediernes dækning og konkluderer, at medierne har en afgørende indflydelse på tilslutningen til vaccinen. Andelen af vaccinerede piger lå på godt 90 procent før TV2 dokumentaren blev sendt i marts 2015. Blot få måneder senere var andelen faldet til 30 procent. (politiken.dk 10.2.2018).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Definitivt redaktørmakt. (…) Hva som skal trykkes i en avis er jo gjenstand for en silingsprosess som avisen alene står for. Meg bekjent er det ingen åpenhet hverken i Aftenposten eller i noen andre medier om hvilke standarder som benyttes i utvelgelsen. Er det den redaksjonelle linjen som avgjør? Er det hva som er nyhetsverdig eller er det salgstallene som bestemmer? Eller kanskje avisens politiske orientering? (aftenposten.no 10.11.2016).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

– Hvorfor tar ikke jenter imot hjelp som redder livene deres? Noen får høre av foreldrene sine at vaksinene er for «jenter som ligger rundt». Mediedrevet vaksinefrykt, skremselsoppslag, fake news og opplysning som ikke når fram til alle, kan føre til at unge kvinner og jenter ikke tar HPV-vaksinen som skal forebygge livmorhalskreft.

(Anm: Hvorfor tar ikke jenter imot hjelp som redder livene deres? Noen får høre av foreldrene sine at vaksinene er for «jenter som ligger rundt». Mediedrevet vaksinefrykt, skremselsoppslag, fake news og opplysning som ikke når fram til alle, kan føre til at unge kvinner og jenter ikke tar HPV-vaksinen som skal forebygge livmorhalskreft. I Norge får rundt 300 kvinner livmorhalskreft årlig, og rundt 70 dør. Nesten all kreft i livmorhalsen skyldes HPV-infeksjon, men begge kjønn er i risikogruppen for å bli syke da HPV-viruset kan gi kreft i både munnhule, svelg og anus, samt i penis. I dag tilbys screening og vaksinasjon som forebyggende tiltak. Jenter har blitt tilbudt vaksine på barneskolene siden 2009 gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, og fra høsten skal den endelig tilbys gutter. (dagsavisen.no 1.6.2018).)

- Falska nyheter hotar arbetet mot sjukdomar. Ovetenskaplig information och falska nyheter från vaccinationsskeptiker kan leda till att sjukdomar som nästan blivit utrotade blossar upp igen, det varnar forskare för, rapporterar Vetenskapsradion.

(Anm: Falska nyheter hotar arbetet mot sjukdomar. Ovetenskaplig information och falska nyheter från vaccinationsskeptiker kan leda till att sjukdomar som nästan blivit utrotade blossar upp igen, det varnar forskare för, rapporterar Vetenskapsradion. Varningen kommer från The Vaccine Confidence Project, som är en internationell kartläggning över inställningen till vaccin. Tar inte hotet från sjukdomar på allvar. Starkast är motståndet i Europa, och det tror forskarna beror på att många allvarliga sjukdomar inte är så vanliga här och därför tar många inte hotet på allvar. – Vi misslyckades med att utrota mässlingen till 2015, huvudsakligen på grund av vaccinationsskepsis, säger Michael Kundi, professor vid det medicinska universitetet i Wien, enligt Vetenskapsradion. Källor Sveriges Radio. (netdoktor.se 22.1.2018).)

- Legevaktens venterom spredte meslingsmitte.

Legevaktens venterom spredte meslingsmitte
aftenposten.no 22.6.2011
Meslingutbruddet i Oslo rammet barn som var på legevakten for helt andre sykdommer.

Siden slutten av januar har Oslo opplevd et sjeldent utbrudd av meslinger.

28 mennesker har fått sykdommen, og halvparten av dem har vært lagt inn på sykehus.

- Forhåpentlig er utbruddet over, men det er litt for tidlig å si sikkert. I mai trodde vi utbruddet var over, men så dukket det opp flere tilfeller, sier smittevernoverlege Tore Steen i Oslo til Aftenposten.no. (...)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

(Anm: Den forsømte legevakten. Konklusjonen fra akuttutvalget er like klar som den er urovekkende: Landets legevakter har for dårlig kvalitet. (…) Utvalget slår fast at legevakten har for dårlig kvalitet. Legeforeningen har pekt på en rekke bekymringsfulle trekk ved landets legevakter over tid, som problemer med rekruttering, lange avstander, dårlig utstyr og lav bemanning. (nrk.no 30.12.2015).)

– Sosiale medietrender kan forutsi kritisk punkt for vaksinefrykt. (- De resulterende dataene ga dem mulighet til å analysere offentlige oppfatninger om verdien av å bli vaksinert og bestemme når en befolkning nærmet seg et kritisk punkt.)

(Anm: Social media trends can predict tipping points in vaccine scares. Analyzing trends on Twitter and Google can help predict vaccine scares that can lead to disease outbreaks, according to a study from the University of Waterloo. In the study, researchers examined Google searches and geocoded tweets with the help of artificial intelligence and a mathematical model. The resulting data enabled them to analyze public perceptions on the value of getting vaccinated and determine when a population was getting close to a tipping point. In the study, a tipping point represented the point at which vaccine coverage declines dramatically due to spreading fear, which could cause large disease outbreaks due to a loss of population immunity. (medicalxpress.com 11.12.2017).)

(Anm: Critical dynamics in population vaccinating behavior. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Dec 26;114(52):13762-13767.)

(Anm: Forskere udvikler opsigtsvækkende vaccinekoncept. Forskere fra det anerkendte MIT har udviklet en ny type vaccine baseret på bittesmå bestanddele af vores arvemateriale, som kan bruges mod en bred vifte af sygdomme og kan fremstilles på blot en uge. Man har allerede lavet vacciner mod blandt andet ebola og svineinfluenza, som har vist sig 100 pct. effektive i museforsøg. (medwatch.dk 6.7.2016).)

(Anm: HAR ALLEREDE REDDET LIV: Agnete (38) kan revolusjonere fremtidens kreftbehandling. Flere kvinner har det siste året blitt kvitt alle tegn til kreftutvikling, takket være norske Agnete Fredriksens unike vaksine mot livmorshalskreft. (…) Det er litt over ett år siden TV 2 møtte henne sist, men da var hun ikke like lattermild. For sommeren i fjor skulle Fredriksen teste vaksinen sin på et menneske for første gang. Det øyeblikket glemmer hun aldri. (tv2.no 3.10.2016).)

(Anm: Ny super-vaccine kan potentielt beskytte mod alle sygdomme. En ny type vaccine med nanopartikler beskytter mus mod ebola, influenza og parasitter. Den kan muligvis også designes til at virke mod kræft. Hvis vaccinen også virker på mennesker, kan den ifølge dansk forsker blive et effektivt våben mod en lang række fremstormende sygdomme. (jyllands-posten.dk 8.7.2016).)

(Anm: Fryktet sykdom er så godt som utryddet. Sykdommer: Ifølge WHO er vi for nå for andre gang på vei mot å utrydde en fryktet sykdom. Forrige gang var det kopper – nå er det polio som går mot sin endelikt. (illvit.no 19.4.2016).)

- Vaksineforsker ble årets farmasøyt. (- Under ebola-utbruddet i 2014 utviklet et norsk forskningsmiljø på Folkehelseinstituttet en vaksine på rekordtid.)

(Anm: Erna Solberg feiret Verdens farmasøytdag med å snakke om global helse. Statsminister Erna Solberg skrøt av Norges vaksinasjonsarbeid og det nyopprettede CEPI på Verdens farmasøytdag. Da passet det bra at årets farmasøyt ble vaksineforsker Gunnstein Norheim. – Vi er bare en flyreise unna. Og nordmenn er glade i å reise. Det er viktig at vi bidrar til å styrke det internasjonale arbeidet mot pandemier, epidemier og smitte, sa statsminister Erna Solberg. (…) – Gode partnerskap mellom offentlige og private aktører gir gode løsninger. Men det er et politisk ansvar å legge til rette for dette, sa hun. (…) Vaksineforsker ble årets farmasøyt Under ebola-utbruddet i 2014 utviklet et norsk forskningsmiljø på Folkehelseinstituttet en vaksine på rekordtid. Midt i dette stod farmasøyt og forsker Gunnstein Norheim. Han hadde vært med på å utvikle en meningokokk-vaksine, og kunne bruke mye av kunnskapen herfra for å bekjempe ebola. (apotek.no 27.9.2017).)

- Hvem vil svare på signalet om neste utbrudd? (- I nesten hvert tilfelle har store vaksineprodusenter møtt utfordringen, og lagt til side deres daglige aktiviteter med profitt for å forsøke å møte et presserende samfunnsmessig behov.) (- Nå uttrykker legemiddelprodusenter bekymringer for om de har råd til disse kostbare avbrudd i deres søken etter profitt (inntjening). Som et resultat, når alarmen går, er det kanskje ingen som svarer.)

(Anm: Who will answer the call in the next outbreak? Drug makers feel burned by string of vaccine pleas. Every few years an alarming disease launches a furious, out-of-the-blue attack on people, triggering a high-level emergency response. SARS. The H1N1 flu pandemic. West Nile and Zika. The nightmarish West African Ebola epidemic. In nearly each case, major vaccine producers have risen to the challenge, setting aside their day-to-day profit-making activities to try to meet a pressing societal need. With each successive crisis, they have done so despite mounting concerns that the threat will dissipate and with it the demand for the vaccine they are racing to develop. Now, manufacturers are expressing concern about their ability to afford these costly disruptions to their profit-seeking operations. As a result, when the bat-signal next flares against the night sky, there may not be anyone to respond. (statnews.com 11.1.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

- WHO frykter å være uforberedt mot den neste, store pandemien.

(Anm: WHO frykter å være uforberedt mot den neste, store pandemien. WHO mangler kunnskap og vaksiner mot et potensielt dødelig virus. Nå frykter de en ny verdensomspennende pandemi. Verdens helseorganisasjon (WHO) har gått ut med en advarsel til helsearbeidere og forskere om et potensielt dødelig virus, foreløpig kalt «Disease X». Organisasjonen kommer hvert år med en liste over forskjellige virus som kan utgjøre en stor risiko. Ebola Tidligere har listen inneholdt de svært dødelige epidemiene lassafeber, som for tiden herjer i Nigeria, og Ebola. Sistnevnte tok livet av over 11.000 mennesker mellom 2013 og 2016. Det skriver The Telegraph. (tv2.no 24.3.2018).)

- Dokumentbeskyttelse svekker norsk pandemiberedskap. Det er utilfredsstillende å være prisgitt disposisjonene til et privat multinasjonalt legemiddelselskap i en situasjon der mange liv kan stå på spill.

(Anm: Dokumentbeskyttelse svekker norsk pandemiberedskap. Det er utilfredsstillende å være prisgitt disposisjonene til et privat multinasjonalt legemiddelselskap i en situasjon der mange liv kan stå på spill. TENK DEG AT et stort globalt utbrudd av en smittsom sykdom også omfatter Norge, som for eksempel en ny influensalignende sykdom med høy smitterisiko og dødelighet. Se for deg at det finnes kun ett effektivt legemiddel, at dette er patentert, og at produsenten krever en uakseptabelt høy pris, eller at produsenten ikke har kapasitet til å levere nok på det norske markedet. I henhold til norsk og internasjonal patentlovgivning kan myndighetene da utstede en såkalt tvangslisens, som tillater at et konkurrerende selskap får tillatelse til å produsere og selge en generisk versjon av legemiddelet mot å betale en nærmere fastsatt royalty til patenthaveren. (dagensmedisin.no 21.6.2018).)

- Du får ikke sterkere immunforsvar av en pille. (- Det er 300 år siden tyrkiske kvinner i Istanbul viste den britiske ambassadørens hustru, Lady Montagu, hvordan immunforsvaret kunne stimuleres til å beskytte mot kopper ved at friske ble podet gjennom et stikk i huden med sårvæske fra en koppesyk pasient.)

(Anm: Du får ikke sterkere immunforsvar av en pille. Anne Spurkland Professor i molekylær immunologi, Universitetet i Oslo. Våpnene som immunforsvaret disponerer, er svært kraftige, og brukt på feil måte, kan de virke mot sin hensikt og ødelegge kroppen skriver artikkelforfatteren. (…) Det er 300 år siden tyrkiske kvinner i Istanbul viste den britiske ambassadørens hustru, Lady Montagu, hvordan immunforsvaret kunne stimuleres til å beskytte mot kopper ved at friske ble podet gjennom et stikk i huden med sårvæske fra en koppesyk pasient. I Midtøsten, Afrika og Kina visste folk at slik behandling beskyttet mot kopper for resten av livet. Lady Montagu tok med seg kunnskapen tilbake til det engelske hoffet rundt 1720-tallet. Snart var koppeinnpoding vanlig også i England og resten av Europa. Siden da har vaksiner og immunforsvaret blitt velkjente begreper som de aller fleste har et forhold til. (aftenposten.no 20.12.2017).)

- Forskere avslører mysterium hvordan immunceller husker infeksjoner flere tiår senere. (- Et lite "basseng" med samme immunceller som reagerte på den opprinnelige invasjon forblir i live i årevis, som utvikler unike egenskaper som holder dem beredt og venter på at den samme mikroben invaderer kroppen.)

(Anm: Scientists unravel mystery of how immune cells remember infections decades later. A perplexing question in immunology has been, how do immune cells remember an infection or a vaccination so that they can spring into action decades later? Research led by scientists at the University of California, Berkeley, in collaboration with investigators at Emory University, has found an answer: A small pool of the same immune cells that responded to the original invasion remain alive for years, developing unique features that keep them primed and waiting for the same microbe to re-invade the body. (news-medical.net 14.12.2017).)

- Forskere er på vej med vaccine mod frygtet zikavirus.

(Anm: Forskere er på vej med vaccine mod frygtet zikavirus. Forsøg med aber viser, at tre antistoffer, som man har fundet i en patient, kan forebygge smitte med zika. (…) Håber på snarlig klinisk test Hos gravide kan smitten medføre, at fostre tager skade, så børn fødes med unormalt små hjerner og deforme hoveder. Det kaldes mikrocefali. (medwatch.dk 4.10.2017).)

- WHO anbefaler ytterligere tester for Sanofis dengue-vaksine etter sikkerhetsbekymringer.

(Anm: WHO recommends additional tests for Sanofi’s dengue vaccine after safety concerns. Sanofi Pasteur’s vaccine against dengue fever should be used only by people already infected with the virus, subject to additional testing, the World Health Organization has said. The updated recommendations of WHO’s Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) on the use of Dengvaxia were made on 19 April after a meeting in Geneva, Switzerland. The move follows the disclosure of new data by Sanofi in November 2017,1 which showed that Dengvaxia, first approved by WHO in 2015, could increase the risk of severe dengue in people who had not been previously exposed to the virus. The French drug maker’s disclosure led to the Philippines halting a dengue immunisation campaign.2 BMJ 2018;361:k1765  (Published 20 April 2018).)

- Sanofi anklages på Filippinene over dødsfall relatert til sin dengue-vaksine.

(Anm: Sanofi faces indictment in the Philippines over deaths related to its dengue vaccine. The fallout from the Dengvaxia scandal reached new heights on Friday as the Philippine Department of Justice found “probable cause” to indict Sanofi (SNY), a half-dozen of its employees, and several current and former Philippines health officials over a series of deaths related to the dengue virus vaccine. The authorities alleged that charges should be brought for “reckless imprudence resulting (in) homicide” in connection with “irregularities” and lapses in purchasing and approving the use of the Sanofi vaccine, as well as rolling out an immunization program. The company was cited for failing to actively monitor patients and failing to provide assistance after serious adverse events were reported. (statnews.com 1.3.2019).)

- Vaksinedilemma: hvordan eksperter veier nytteverdi for mange mot risiko for få. (- Hvordan finner forskerne ut hvem som verdsettes mest? Dette dilemmaet oppstod i midten av forrige uke for en ekspertkomité, som besluttetå gi Verdens helseorganisasjon råd om kraftig å trappe ned bruken av en kontroversiell vaksine kalt Dengvaxia, den første som beskytter mot dengue-infeksjon.)

(Anm: The vaccine dilemma: how experts weigh benefits for many against risks for a few. You’ve likely seen a version of the image above. Some people observe two faces in profile. Others see a vase. The same phenomenon can occur when scientists look at data, particularly when they try to weigh the benefits and risks of individual vaccines. Vaccines protect huge numbers of people, generally children, from serious diseases, but in rare cases, certain vaccines can tragically cause harm. How do those scientists figure out which to value more? This dilemma was at the center of last week’s decision by an expert committee advising the World Health Organization to sharply scale back use of a controversial vaccine called Dengvaxia, the first to protect against dengue infection.  (statnews.com 23.4.2018).)

- De første hpv-vaccinerede kvinder er kræftfri 12 år senere. Ingen af de kvinder, som blev hpv-vaccineret som de første for 12 år siden, har fået svære celleforandringer eller livmoderhalskræft relateret til de typer af hpv, som vaccinen beskytter imod.

(Anm: De første hpv-vaccinerede kvinder er kræftfri 12 år senere. Ingen af de kvinder, som blev hpv-vaccineret som de første for 12 år siden, har fået svære celleforandringer eller livmoderhalskræft relateret til de typer af hpv, som vaccinen beskytter imod. Det viser en nye undersøgelse baseret på resultater fra mere end 2000 kvinder fra Danmark, Island, Norge og Sverige, skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse. Kvinderne var de første, der fik vaccinen, som led i de forsøg, der førte til, at vaccinen blev godkendt. – Det er den længste opfølgning, vi har i forhold til hpv-vaccinen, og disse kvinder er vaccineret, omkring fire år før vaccinen blev tilgængelig for resten af befolkningen, siger professor, overlæge, dr.med. Susanne Krüger Kjær. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

(Anm: One ninth of men in the US are infected with oral HPV, study shows. Around one in nine men in the US. are infected with oral human papillomavirus (HPV), according to a study led by researchers at the University of Florida. (…) As reported in the Annals of Internal Medicine, they found that the overall prevalence of oral HPV was significantly higher among men than among women, at 11.5% (11 million) versus 3.2% (3.2 million). (news-medical.net 18.10.2017).)

- HPV-vaccination øger heller ikke risiko for sygdom blandt drenge. Drenge kan roligt lade sig vaccinere mod HPV, siger danske læger.

(Anm: HPV-vaccination øger heller ikke risiko for sygdom blandt drenge. Drenge kan roligt lade sig vaccinere mod HPV, siger danske læger. Drenge kan, ligesom piger, roligt lade sig vaccinere mod den kræftfremkaldende Human Papilloma Virus (HPV). Det viser et nyt studie fra Statens Serum Institut, hvor forskere har undersøgt, om de 7.000 danske drenge i alderen 10 til 17 år, der hidtil har fået HPV-vaccinen, i højere grad end andre drenge er blevet ramt af en lang række autoimmune sygdomme, neurologiske lidelser eller blodpropper. Konklusionen i det nye studie er klar: Heller ikke blandt drenge er der noget belæg for at tro, at HPV-vaccinen er forbundet med øget risiko for i alt 52 forskellige lidelser. (videnskab.dk 7.2.2018).)

(Anm: Quadrivalent human papillomavirus vaccination in boys and risk of autoimmune diseases, neurological diseases and venous thromboembolism. (…) Conclusions Although additional large-scale epidemiological studies are warranted, our findings provide population-based reassurance that qHPV vaccination of 10–17-year-old boys is unlikely to be associated with an elevated risk of autoimmune diseases, neurological diseases or venous thromboembolism. International Journal of Epidemiology2018 (Published: 07 February 2018).)

- Alvorlige bivirkninger udebliver hos voksne med hpv-vaccine. (- Kun ved én sygdom, har forskerne opdaget en overhyppighed. Det er cøliaki, som er overfølsomhed over for gluten. Her kan forskerne ikke afvise en sammenhæng, men maner samtidig til besindighed, indtil andre studier kan dokumentere et lignende mønster.)

(Anm: Alvorlige bivirkninger udebliver hos voksne med hpv-vaccine. Forskere påviser, at der ikke er sammenhæng mellem hpv-vaccinen og 44 autoimmune og neurologiske sygdomme. (…) Og nu viser et stort dansk-svensk studie, som forskere fra Statens Serum Institut, SSI, og Karolinska instituttet står bag, at der heller ikke er sammenhæng med vaccinen og udviklingen af 45 sygdomme hos voksne kvinder. - Vores resultater er betryggende. Der er selvfølgelig ting, der gør, at man aldrig kan være helt skråsikker og sige, at det skulle være helt usandsynligt, at der er en sammenhæng. (…) Ved 44 af sygdommene konkluderer forskerne, at der ikke er øget risiko forbundet med vaccination mod hpv. Kun ved én sygdom, har forskerne opdaget en overhyppighed. Det er cøliaki, som er overfølsomhed over for gluten. Her kan forskerne ikke afvise en sammenhæng, men maner samtidig til besindighed, indtil andre studier kan dokumentere et lignende mønster. (…) De første hpv-vaccinerede kvinder er kræftfri 12 år senere (jyllands-posten.dk 17.10.2017).)

(Anm: Human papillomavirus vaccination of adult women and risk of autoimmune and neurological diseases. (…) Background Since 2006, human papillomavirus (HPV) vaccines have been introduced in many countries worldwide. Whilst safety studies have been reassuring, focus has been on the primary target group, the young adolescent girls. However, it is also important to evaluate safety in adult women where background disease rates and safety issues could differ significantly. (…) Conclusion Unmasking of conditions at vaccination visits is a plausible explanation for the increased risk associated with qHPV in this study because coeliac disease is underdiagnosed in Scandinavian populations. In conclusion, our study of serious adverse event rates in qHPV-vaccinated and qHPV-unvaccinated adult women 18–44 years of age did not raise any safety issues of concern.J Intern Med 2017 (First published: 18 October 2017).)

- HPV-vaksinasjoner øker ikke risikoen for alvorlige bivirkninger, ifølge studie. (- Men de understreket at flere data ville kreves for å gi sikkerhet om svært sjeldne bivirkninger og effekten vaksiner har på dødfødthet, og babyer født med misdannelser hos de som ble gravid rundt tidspunktet for å motta en vaksinasjon.)

(Anm: HPV vaccinations do not increase the risk of serious side effects, study finds.  Human papilloma virus vaccinations are effective in protecting young women against cervical lesions and do not increase the risk of serious side effects, a new study has found. Cochrane researchers reviewed evidence from 26 studies for HPV vaccines and found that vaccination reduced the risk of developing pre-cancer in young women without HPV. They also saw that the vaccination does not appear to increase the risk of serious side effects, with no significant difference between the vaccination and control groups. (…) This included the results of 26 studies with 73,428 women, over the last eight years. The paper found that the vaccines reduced the risk of cervical pre-cancer from 341 to 157 per 10,000 among women aged 15 to 26 years. It also saw the risk for any pre-cancer lesions drop from 559 to 391 per 10,000. However the team noted that the vaccine did not work as well in older women between 25 to 45 years, and suggested this may be because these patients are more likely to have been exposed to HPV already. The evidence also showed that the vaccines do not appear to increase the risk of serious side effects, which occured in around 7% of patients in both the HPV vaccinated and control groups. The researchers did not see an increased risk of miscarriage in women who became pregnant after vaccination. However they emphasised that more data would be required to provide certainty about very rare side effects and the effect vaccines have on rates of stillbirth, and babies born with abnormalities in those who became pregnant around the time of recieving a vaccination. (pulsetoday.co.uk 7.5.2018).)

- KI utreder misstänkt falsk forskare: «Extremt allvarligt». En förmodat falsk forskare sprider vaccinmotstånd och desinformation om Karolinska institutet (KI) via en internationell tidskrift.

(Anm: KI utreder misstänkt falsk forskare: «Extremt allvarligt». En förmodat falsk forskare sprider vaccinmotstånd och desinformation om Karolinska institutet (KI) via en internationell tidskrift. Nu vidtar lärosätets kommunikationsavdelning åtgärder för att minimera skadan. Det är i en artikel i tidskriften Indian Journal of Medical Ethics som »Lars Andersson, Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet« påstår att HPV-vaccination kan ligga bakom den ökning av antalet fall av livmoderhalscancer som setts regionalt de senaste åren och som Läkartidningen berättade om i somras. Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och -analys, säger dock till Läkartidningen att det inte ligger något i påståendena om att ökningen skulle bero på HPV-vaccination. Artikeln publicerades i slutet av april och innehållet sprids nu, bland annat via kontroversiella Tandvårdsskadeförbundet som tidigare gjort sig känt för att uttrycka vaccinmotstånd. Läkartidningen. 2018;115:E7H3 Lakartidningen.se 2018-05-08.)

(Anm: Falsk forsker står bak påstand om at vaksine gir livmorhalskreft. En forskningsartikkel som hevdet at HPV-vaksine kan gi kreft, er nå blitt trukket tilbake. – Ekstremt alvorlig, uttaler Karolinska Institutet. En antatt falsk forsker ved navn «Lars Andersson» sprer vaksinemotstand og hevder feilaktig at han har tilknytning til Karolinska Institutet (KI) i Stockholm i internasjonale tidsskrifter. (…) Artikkelen hadde, oversatt til norsk, tittelen «Økt forekomst av livmorhalskreft i Sverige: Mulig kobling til HPV vaksine», på engelsk  «Increased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link with HPV vaccination». (forskning.no 1.6.2018).)

(Anm: Koppling mellan KI och vaccinartikel nu borta. Nu har den indiska tidskrift där en »Lars Andersson« uppgetts vara knuten till Karolinska institutet (KI) plockat bort kopplingen till lärosätet. För Läkartidningen uppger författaren att hen tidigare varit anställd vid KI men nu valt att använda pseudonym. På tisdagen kunde Läkartidningen berätta att Karolinska institutet utreder varför »Lars Andersson«, författare till en artikel i tidskriften Indian Journal of Medical Ethics, uppges vara knuten till institutionen för fysiologi och farmakologi – trots att såväl företrädare för den aktuella institutionen som Karolinska institutets kommunikationsavdelning säger att det inte finns någon som stämmer in på den beskrivningen där. (Läkartidningen. 2018;115:E7L4 Lakartidningen.se 2018-05-09).)

- Forfatter som løy til tidsskrifter om sin identitet oppgis å få fire artikler om vaksiner tilbaketrukket.

(Anm: Author who lied to journals about his identity slated to have four articles on vaccines retracted. An author who has published four articles about the alleged risks of vaccines — but who lied about his name and claimed an affiliation with the Karolinska Institutet — has lost one of the papers. He will also lose three more, Retraction Watch has learned. (…) The journal responded by adding a line to the paper — first published on April 30 of this year — about the subterfuge, and with an editorial about the issues the incident raised, but leaving the paper intact. Yesterday, the journal retracted the paper, “Increased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link with HPV vaccination,” writing that …we have concluded that tolerating the author’s deception and retaining the article was an error of judgment.  (retractionwatch.com 27.5.2018).)

(Anm: Falsk-forsker «Lars» lurte medisinerne i fire år. Så våknet Karolinska Institutet - advarer mot kreftskremsel rundt HPV-vaksine til unge kvinner. (dagbladet.no 11.5.2018).)

(Anm: Fakta om HPV-vaksinen Gardasil og kreft. Nei, Folkehelseinstituttet har ikke «glemt» å opplyse om at «HPV-vaksinen Gardasil gir kreft». Den gjør ikke det. Påstanden fra bloggen «Politisk snusk» er faktisk helt feil. (dagbladet.no 14.11.2017).)

- Forfatter av en studie på HPV-vaksiner førte tidsskift bak lyset med et falskt navn. (- Under de nåværende omstendighetene, hvor publisering av informasjon som er kritisk for vaksiner kan ha alvorlige personlige konsekvenser, har forfatteren valgt å publisere under dette pseudonymet. I dag har tidsskriftets redaktører publisert en «redaksjonell redegjørelse for korrigeringer:» (…).)

(Anm: Author of a study on HPV vaccines hoodwinked journal with a fake name. The author of an article that claimed to link HPV vaccines to a higher rate of cervical cancer — the disease the vaccine is designed to prevent — deceived the journal about his real identity, according to the journal. But the journal will leave the paper intact, simply adding a line about the author to the paper and publishing an editorial about the incident. The subterfuge — in which the author claimed an affiliation with the Karolinska Institutet — was noted earlier this week by the Swedish medical newspaper Läkartidningen. After that, he journal added this to the author’s information on the article: Under the current circumstances where publication of any information critical of vaccines can have serious personal repercussions, the author has chosen to publish under this pseudonym. Today, the journal’s editors published an “Editorial Statement on Corrections:” (…) (retractionwatch.com 9.5.2018).)

- Sjekk din egen familiehistorie, vaksineskeptiker

(Anm: Sjekk din egen familiehistorie, vaksineskeptiker | Maria Uldahl, ernæringsstudent. Foreldre kan bli bekymret når de hører historiene fra vaksineskeptikere. Men jeg er redd vi får mye mer å bekymre oss for om vi slutter å vaksinere oss. (...) Når jeg tenker på min egen familiehistorie, finner jeg flere eksempler på sykdom som kunne vært unngått ved hjelp av moderne medisin. Min mor fikk meslinger som barn på 60-tallet. Hun var syk i flere uker. Vaksinen kom i 1969. To personer i min nære slekt har hatt polio, som ga livsvarige følger. Storebroren min fikk kusma som barn på 70-tallet. MMR-vaksinen kom i 1983. Han er døv på det ene øret. Vi vet ikke årsaken helt sikkert, men før vaksinen var kusma en vanlig årsak til ensidig døvhet. (aftenposten.no 19.7.2017).)

- Det viktigste er å styrke immunforsvaret.

(Anm: Anne Marie Haave, Oslo. Det viktigste er å styrke immunforsvaret. I Aftenposten 20. juli blir vaksineskeptikere bedt om å sjekke sin egen familiehistorie. I den anledning vil jeg be om at vi sjekker hvilke betingelser våre forfedre levde under. De hadde ikke som i dag anledning til å spise sunn og variert kost. De bodde i kalde og trekkfulle hus og mange sammen. De visste ikke hva vitaminer og mineraler hadde å si for helsen. Derfor mener jeg at man ikke kan si at takket være vaksiner så lever vi bedre liv i dag. Jeg vokste opp på 1960-tallet og husker at mange hadde barnesykdommer, noen til og med polio. Hjemme hos oss ble vi spart for store utfordringer, og det tror jeg henger sammen med at vi spiste sunn og ren mat og foreldre som forsto betydningen av å gå tur og være i naturen. Derfor håper jeg på sikt at folk vil forstå at å bygge et godt immunforsvar, er beste måte å unngå å bli syk på. Når det gjelder vaksiner i utviklingsland skulle jeg ønske at Bill Gates med sine milliarder, i stedet for å vaksinere sultne og syke barn, heller investerer i å sørge for rent vann og nok sunn mat til fattige land. På sikt er det en mye bedre løsning. (aftenposten.no 23.7.2017).)

- NRK bommet grovt: Såkalt kostholdsekspert misjonerte udokumenterte påstander om sykdom og vaksiner.

(Anm: NRK bommet grovt: Såkalt kostholdsekspert misjonerte udokumenterte påstander om sykdom og vaksiner | Marit Simonsen vitenskapsskribent. Misforståelser og løsrevne fraser om tarm, vaksiner og antibiotika undergraver NRK som seriøs nyhetsformidler. For noen dager siden meldte NRK at det fortsatt var lurt å ta influensavaksine, og at det gjaldt selv om toppen var nådd. Men på P2 Nyhetsmorgen i dag meldte de dette: «I går hørte vi at influensautbruddet hadde nådd sin topp, og i dag kan vi melde at sunn tarmhelse er mer forebyggende mot influensa enn selve influensavaksinen. Det sier i hvert fall kostholdsekspert Margit Vea. Smittevernlege Teis Kvale er delvis enig, men mener det er en litt for lettvint konklusjon.» (…) Grov bom av NRK Her har NRK bommet grovt. For det første er ikke «kostholdsekspert» noen beskyttet tittel. Margit Vea har en mastergrad i helsefremmende arbeid med barnemat som tema – ikke akkurat medisinsk innsikt. Hun bør definitivt ikke komme med konkrete påstander i riksmediene om immunforsvaret. For det andre er smittevernslegen ikke «delvis enig», men sier at god tarmfunksjon er viktig i de fleste helsesammenhenger. De med medisinsk kompetanse vil også fortelle at det imidlertid ikke kan erstatte en vaksine. Langt over en million nordmenn bør IKKE styrke immunforsvaret I løpet av P2-reportasjen meldes det også om at Vea ikke har vært hos legen på ti år, blant lydklipp som rommer løsrevne fraser som «ingefær, hvitløk … naturens antibiotika». (nrk.no 12.1.2018).)

- Ikke slutt å vaksinere!

(Anm: Miklos Degré, professor emeritus, Sandvika. Ikke slutt å vaksinere! Anne Marie Haave mener i Aftenposten at sunn mat og livsførsel er viktigere for å unngå smittsomme sykdommer enn vaksiner. Forbedret levestandard er uten tvil sterkt medvirkende for den generelle bedring av helsetilstanden, men hun bommer totalt når hun sier at vaksinenes betydning er mindre viktig. Et hav av dokumentasjon viser at det er takket være effektive vaksiner og godt gjennomført vaksinering at noen av de viktigste smittsomme sykdommer er blitt så kraftig redusert. Det er også rikelig dokumentert at infeksjonssykdommer dukker opp igjen der man av forskjellige grunner unnlater å vaksinere. Konsekvensene kan være svært alvorlige. Slutt ikke å vaksinere! Vi kan dessverre ikke kompensere for vaksinering med sunn mat og tur i naturen. (aftenposten.no 26.7.2017).)

- Rekordmånga döda i mässling i Europa i år. (- Till och med mitten av augusti i år har 27 personer dött i sjukdomen, jämfört med 13 personer under hela förra året. De flesta dödsfall, 20 stycken, har skett i Rumänien, tre i Italien och ett i vardera Bulgarien, Tyskland, Portugal och Frankrike.)

(Anm: Rekordmånga döda i mässling i Europa i år. Stora mässlingsutbrott har drabbat Europa under året. Hittills har dubbelt så många dött som under hela fjolåret. Alla europeiska länder utom fyra har rapporterat fall av mässling i år, visar siffror från den europeiska folkhälsomyndigheten, Ecdc. De flesta sjukdomsrapporterna är från Rumänien och Italien, som haft stora mässlingsutbrott under 2017.  (…) Antalet dödsfall i Europa på grund av mässling är också rekordstort. Till och med mitten av augusti i år har 27 personer dött i sjukdomen, jämfört med 13 personer under hela förra året. De flesta dödsfall, 20 stycken, har skett i Rumänien, tre i Italien och ett i vardera Bulgarien, Tyskland, Portugal och Frankrike. (lakemedelsvarlden.se 1.9.2017).)

- Meslinger herjer rett rundt hjørnet. Skal vi bli stresset? (- Interessant nok ligner dette på argumenter jeg møter i nær samtlige diskusjonstråder om vaksiner og medisinbransjen: Motstandere mener at «big pharma» er slu og pengegriske.)

Meslinger herjer rett rundt hjørnet. Skal vi bli stresset?
Ingeborg Senneset Journalist
aftenposten.no 7.6.2017
Minst én kvinne er død. Tusener er smittet. Europa klør etter en løsning. (…)

Meslingkrise i Europa
Sist uke meldte svenske TV4 at meslinger er på fremmarsj i landet. I over 40 kommuner i Sverige er andelen vaksinerte så liten at det er spredningsrisiko.

Siden september i fjor er 17 barn døde av meslinger i Romania. Den siste var en ett år gammel jente. Ingen av barna var vaksinert.

For to måneder siden ble et sykehus i Ungarn satt i karantene etter at 12 av de ansatte ble smittet av meslinger.

En 17-åring døde nylig på et sykehus i Portugal som følge av lungebetennelse, utløst av meslinger. Kvinnen var ikke vaksinert.

I Tyskland ble det fra 1. januar til 1. mars i år ble det registrert 203 tilfeller, mot tilsammen 326 i hele fjor. (…)

Wakefield-viruset

Skal vi bli stresset? Ja og nei. (…)

Det kan ikke presiseres ofte nok at Wakefields «forskning» er blitt tilbakevist.

Wakefield ble funnet skyldig av den britiske legeforeningen i bevisst å ha misbrukt vitenskapelige data. Han ble også avslørt i å ha mottatt store pengesummer fra folk som ønsket medisinsk støtte i krav mot vaksineprodusenten. (Interessant nok ligner dette på argumenter jeg møter i nær samtlige diskusjonstråder om vaksiner og medisinbransjen: Motstandere mener at «big pharma» er slu og pengegriske.)

Wakefield mistet legelisensen, og har null troverdighet tilbake. I fjor gjorde han likevel comeback – med sin egen «dokumentar». Og han fikk igjen kjendishjelp. (…)

(Anm: The effect of ad hominem attacks on the evaluation of claims promoted by scientists. The effect of ad hominem attacks on the evaluation of claims promoted by scientists. Abstract Two experiments were conducted to determine the relative impact of direct and indirect (ad hominem) attacks on science claims. Four hundred and thirty-nine college students (Experiment 1) and 199 adults (Experiment 2) read a series of science claims and indicated their attitudes towards those claims. Each claim was paired with one of the following: A) a direct attack upon the empirical basis of the science claim B) an ad hominem attack on the scientist who made the claim or C) both. Results indicate that ad hominem attacks may have the same degree of impact as attacks on the empirical basis of the science claims, and that allegations of conflict of interest may be just as influential as allegations of outright fraud. PLoS ONE 13(1): e0192025.)

- «Bekymrende» tal: Mange danskere i tvivl, om vaccine giver autisme – og om månelanding fandt sted. En ny undersøgelse indikerer, at over en tredjedel af danskerne er i tvivl om etablerede videnskabelige fakta. (- Andrew Wakefields arbejde har vist sig at være ikke kun tyndbenet, men også decideret forkert, videnskabeligt uholdbart – og pudsigt nok til gavn for Wakefields egne økonomiske interesser i en alternativ vaccine.)

(Anm: «Bekymrende» tal: Mange danskere i tvivl, om vaccine giver autisme – og om månelanding fandt sted. En ny undersøgelse indikerer, at over en tredjedel af danskerne er i tvivl om etablerede videnskabelige fakta. «Overraskende og bekymrende,» mener dansk professor. (…) Falsk grundlag for autisme-frygt - Frygten for, at MFR-vaccinen udløser autisme, blev grundlagt af den engelske læge Andrew Wakefield, som i 1998 i et tyndbenet studie på 12 børn konkluderede en sammenhæng. - Studiet er senere blevet trukket tilbage af tidsskriftet The Lancet, og Andrew Wakefields arbejde har vist sig at være ikke kun tyndbenet, men også decideret forkert, videnskabeligt uholdbart – og pudsigt nok til gavn for Wakefields egne økonomiske interesser i en alternativ vaccine. - Læs meget mere om falske myter og korrekte fakta i artiklen Læs meget mere om falske myter og korrekte fakta i artiklen MFR-vaccinen: De 6 største myter aflivet af videnskaben. (videnskab.dk 8.5.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Enkelte vaksiner er livsfarlige for spedbarn med uoppdaget immunsvikt.

(Anm: Enkelte vaksiner er livsfarlige for spedbarn med uoppdaget immunsvikt. To vaksiner er forskjøvet frem til seks ukers alder slik at man skulle rekke å oppdage eventuelle barn med immunsvikt. Hvert år er det to-tre barn som blir født med alvorlig immunsvikt. Disse barna kan bli livstruende syke hvis de får BCG-vaksinen. (aftenposten.no 10.6.2017).)

- Mener screening kan redde barn fra smertefull død.

(Anm: Mener screening kan redde barn fra smertefull død. Erik W. Andersen har mistet to sønner til en alvorlige immunsviktsykdom. Nå vil han at alle nyfødte skal screenes for å avdekke sykdommen raskest mulig. (…) Må oppdages tidlig. Andersen har lenge jobbet for å få på plass screening av alle nyfødte i Norge. På denne måten kan alvorlig immunsvikt oppdages tidlig og behandles – enten med beinmargstransplantasjon eller genterapi. For oppdages SCID og behandles før barnet er tre måneder gammelt, blir det helt friskt. (nrk.no 29.6.2017).)

(Anm: Alle nyfødte skal testes for alvorlig immunsviktsykdom. Nå er det gitt klarsignal til at alle nyfødte kan testes for medfødt, alvorlig immunsvikt. Et stikk i hælen kan redde barn fra livstruende infeksjoner. Beslutningsforum for nye metoder har gitt grønt lys til at det nasjonale screeningprogrammet for nyfødte kan utvides til å omfatte alvorlig immunsvikt (SCID). «Testene redder liv», skriver Beslutningsforum for nye metoder i referatet fra møtet mandag. (aftenposten.no 28.9.2017).)

- Tobias ble frisk takket være et stikk i hælen.

(Anm: Tobias ble frisk takket være et stikk i hælen. (…) Men bare noen få sykehus tester for den 24. sykdommen, alvorlig immunsvikt, som del av prøveprosjektet. (…) I Arendal har de startet kort tid før Tobias blir født. (…) Mens de venter på en donor hjemme på Sørlandet, må de være veldig forsiktige slik at gutten deres ikke blir smittet av en infeksjon. (…) På Rikshospitalet får de beskjed om at det eneste som kan redde gutten deres, er benmargstransplantasjon. Og at det kan ta tre til fire måneder før de finner en donor.  (aftenposten.no 3.6.2017).)

- Ber myndighetene om fortgang i immunsvikt-screening av nyfødte.

(Anm: Ber myndighetene om fortgang i immunsvikt-screening av nyfødte. Det vil ta opptil to år å avgjøre om screening for alvorlig immunsvikt skal innføres for alle nyfødte i Norge. (aftenposten.no 2.6.2017).)

- Utvider nyfødtscreening. Alle skal screenes for alvorlig immunsvikt. Beslutningsforum sa ja til utvidet nyfødtscreening, etter at saken ble utredet på rekordtid.

(Anm: Utvider nyfødtscreening. Alle skal screenes for alvorlig immunsvikt. Beslutningsforum sa ja til utvidet nyfødtscreening, etter at saken ble utredet på rekordtid. Forskrift må endres
Selv om Beslutningsforum har godkjent metoden, betyr ikke dette at SCID-screening av alle nyfødte barn kan starte opp i morgen. – Vi kan ikke starte før forskriftsendringen om utvidet nyfødtscreening er vedtatt politisk. Vi håper det skjer raskt, sier Stray-Pedersen. Forslaget om å utvide nyfødtscreeningen har nylig vært ute på høring, hvor det fikk bred støtte. (dagensmedisin.no 25.9.2017).)

- Uakseptable forsinkelser ved screening for nye sykdommer.

(Anm: Uakseptable forsinkelser ved screening for nye sykdommer | Lars Mørkrid, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus. (…) Dagens utvidede nyfødtscreening for 23 alvorlige, behandlingsbare sykdommer kom endelig på plass 1. mars 2012 etter nesten 6 års behandlingstid. Mellom 50 og 60 barn blir nå reddet hvert år. Unødvendige byråkratiske prosesser medfører dessverre at SCID-screeningen også får en trang fødsel. Den kunne med enkle grep ha blitt en integrert del av dagens offisielle screeningprogram, for eksempel ved å støtte seg på utenlandsk ekspertise som har vært gjennom metodevalideringen tidligere. (…) Foreldrene til et alvorlig skadet barn kan en gang i fremtiden lett finne ut at informasjonen om sykdommen var tilgjengelig ved nyfødtscreeningen, men at et strengt formalistisk regelverk forhindret forsøk på reddende behandling. Hvem skal da ha ansvaret for at det ikke ble gjort? (aftenposten.no 29.6.2017).)

- Virkning av eksponeringer i tidlig livsfase for infeksjoner, antibiotika og vaksiner på perinatal og langsiktig helse og sykdom.

(Anm: Virkning av eksponeringer i tidlig livsfase for infeksjoner, antibiotika og vaksiner på perinatal og langsiktig helse og sykdom. Impact of Early-Life Exposures to Infections, Antibiotics, and Vaccines on Perinatal and Long-term Health and Disease. (…) Conclusion The impact of infections, antibiotics, and vaccines during the early neonatal period, and their influence on future health and disease remains an important and evolving area of research. A better understanding of the immediate and long-term effects of these exposures may lead to novel therapeutics with the ability to drastically reduce infectious complications and mortality in the neonatal period as well as promote longstanding health. Front. Immunol., 23 June 2017.)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Kronikk: (…) Samspill kan sikre bruk av oppdatert kunnskap. Samarbeidet om fagprosedyrer bør koordineres og kvalitetssikres på nasjonalt nivå. Dette kan være et viktig bidrag i målet om en likeverdig helsetjeneste for alle. (dagensmedisin.no 23.10.2017).)

(Anm: - Professor om øredræn: Behandling uden evidens er typisk for Danmark. (…) Professor: Vi behandler mange sygdomme uden evidens.) (videnskab.dk 18.11.2017).)

- Kan vara brottsligt att smitta barn med mässling.

(Anm: Kan vara brottsligt att smitta barn med mässling. Den mamma som erbjuder att hennes mässlingsmittade barn kan smitta andra kan göra sig skyldig till misshandel, enligt juridikprofessor. Dagens Medicin har tidigare rapporterat om mammans erbjudande som lades ut i en Facebookgrupp. I samband med att händelsen blev känd sade smittskyddsläkaren i Västra Götaland att erbjudandet inte var olagligt ”men ytterst olämpligt”. Nu skriver Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, att det mycket väl kan vara brottsligt. I en kommentar i Svenska Dagbladet citerar han inledningsparagrafen till brottet misshandel som stöd. Där definieras den skyldige till brottet som ”den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta”. (dagensmedicin.se 9.6.2017).)

- Vaksinering: Møt dem med tvang.

(Anm: Kommentar, Ola Magnussen Rydje. Vaksinering: Møt dem med tvang. Barnevaksinasjonsprogrammet bør bli obligatorisk, skriver Ola Magnussen Rydje. Siden februar 2016 har det forekommet et større utbrudd av meslinger i Romania. Til nå er det rapportert inn over fem tusen tilfeller. Også flere land er berørt. Tyskland, Italia og Frankrike har ifølge European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) til sammen registrert over 1500 tilfeller det siste året. Til sammenlikning var det siste kjente tilfellet av et stort meslingutbrudd i Norge på Nesodden i 1996. Da ble knapt åtti mennesker smittet. (dagbladet.no 21.6.2017).)

- Vil tvangsvaksinere helseansatte i Oslo mot influensa. Bare én av fire helsearbeidere er vaksinert mot influensa. Nå tar helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo til orde for kraftigere lut.

(Anm: Vil tvangsvaksinere helseansatte i Oslo mot influensa. Bare én av fire helsearbeidere er vaksinert mot influensa. Nå tar helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo til orde for kraftigere lut. Det var fagbladetjournalen.no, fagbladet til Oslo legeforening, som først omtalte saken. – Jeg har stort sett tatt alle vaksiner som er tilbudt gratis, men man har alltid diskusjoner med kollegaer i forkant om hva de synes og velger å gjøre, sier Emma Guneriussen til NRK. Hun er den første sykepleieren på Aker sykehus i Oslo som tar høstens influensavaksine. For Guneriussen var valget enkelt, men ikke alle kolleger gjør det samme. (nrk.no 6.10.2018).)

- Helsepersonell bør ikke tvangsvaksineres. (- Vaksine kan hos enkelte utløse svært alvorlige bivirkninger, for eksempel narkolepsi etter svineinfluensavaksinen.) (- Nytteeffekten av årlig vaksinering av helsepersonell mot sesonginfluensa synes ikke tilstrekkelig dokumentert hverken på kort eller lang sikt.)

(Anm: Helsepersonell bør ikke tvangsvaksineres | Marius Asplin, lege. Det går et skarpt skille mellom anbefaling og tvang. Her trår man over en alvorlig grense. Hva årevis med vaksinering mot forskjellige varianter av influensavirus betyr for en persons generelle immunkompetanse, vet man ikke noe sikkert om, skriver lege Marius Asplin. Obligatorisk vaksinasjon av helsepersonell for å redusere smitterisiko for pasienter er kontroversielt med lite kunnskapsgrunnlag og mye følelser. Debatten i mediene blir ofte ensidig og unyansert. Aftenpostens helseredaksjon er intet unntak. (…) Vaksinasjon mot sesonginfluensa gir ikke full beskyttelse. Gjennomsnittlig beskyttelse er anslått mellom 60-70 prosent. (…) Alvorlige bivirkninger Vaksine kan hos enkelte utløse svært alvorlige bivirkninger, for eksempel narkolepsi etter svineinfluensavaksinen. Dersom arbeidsgiver skal pålegge friske ansatte vaksinering utenfor indikasjon, påtar de seg et betydelig ansvar. Nytteeffekten av årlig vaksinering av helsepersonell mot sesonginfluensa synes ikke tilstrekkelig dokumentert hverken på kort eller lang sikt. Jeg håper politikere og helsemyndigheter besinner seg. Det går et skarpt skille mellom anbefaling og tvang. Her trår man over en alvorlig grense. (aftenposten.no 25.4.2019).)

- Hygienetiltak med trang fødsel. Bør influensavaksine for helsepersonell bli obligatorisk?

(Anm: Hygienetiltak med trang fødsel. Bør influensavaksine for helsepersonell bli obligatorisk? | Ingeborg Senneset, journalist. Obligatorisk vaksinasjon er ikke «tvangsvaksinasjon». Vi sier ikke at vi tvangsbeltelegger mennesker i bil heller. Den gode nyheten fra Folkehelseinstituttet er at andelen helsepersonell som tar ansvar og tar influensavaksine har gått kraftig opp. Fra 9 prosent i 2015, til 28 prosent i år. God informasjon, tilgjengelighet og at den er gratis, fungerer. Den dårlige nyheten er at dette er langt under pari. Helsebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), tok i fagbladet til Oslo legeforening til orde for «obligatorisk vaksinasjon» av alle kommunens helsepersonell mot sesonginfluensa. NRK vinklet det på «tvangsvaksinasjon», et banalt tabloid grep som nører opp under frykt i stedet for samarbeid. Vi sier ikke at vi tvangsbeltelegger mennesker i bil heller, men påbudet står. (aftenposten.no 11.10.2018).)

- Miljøpartiet stanset forsøk med tvangsvaksinering av barn i Oslo.

(Anm: Miljøpartiet stanset forsøk med tvangsvaksinering av barn i Oslo. — En vanskelig sak for Miljøpartiet, sa bystyrerepresentant Pål Thygesen (MDG) da Oslos politikere skulle stemme over et forslag om obligatorisk vaksinering av barn. (…) — Forferdelig å miste et barn Arbeiderpartiets bystyrerepresentant Nasir Ahmed forslo tidligere i år at Oslo bør søke staten om å få gjennomføre et forsøk med obligatorisk vaksinering av barn. (…) Både Frp og SV var i hovedtrekk positive til et forsøk. Men SV reserverte seg mot tvangsdelen, eller det Ap kaller obligatorisk. Og så sent som i forrige uke så det ut til at det var et flertall i bystyret, inkludert MDG-representanter, som ville komme frem til enighet om et vaksinasjonsforsøk. (vartoslo.no 26.10.2018).)

- Frp og Ap vil ha forsøk med tvangsvaksinasjon i Oslo. Men SV nøler med å sikre flertall.

(Anm: Frp og Ap vil ha forsøk med tvangsvaksinasjon i Oslo. Men SV nøler med å sikre flertall. I høst blir det klart om det er flertall for at Oslo skal være forsøkskommune for såkalt obligatorisk MMR-vaksinasjon. Både Ap og Frp går inn for et forsøk i Oslo der alle barn må vaksineres. Men hvorvidt Oslo skal søke om å bli forsøkskommune for tvangsvaksinering står og faller på SV. Da saken skulle behandles i bystyret, ba SV om utsettelse. Nå blir saken trolig behandlet av bystyret i slutten av oktober, etter at fylkesstyret i Oslo SV har gitt partiets bystyrepolitikere sin anbefaling. SVs mangeårige bystyrepolitiker, Ivar Johansen, skriver på sin blogg at han heller mot å stemme for forsøket med tvangsvaksinering av barn i Oslo, samtidig som han spør leserne om hvilket standpunkt han og partiet bør ta. Men leder av Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, avviser at saken er vanskelig for SV. (vartoslo.no 2.10.2018).)

- Stenger barnehagen for barn uten vaksine. Barnehagestyrer Helle Soos stiller krav til foreldrene: – Gi barna vaksiner eller finn en ny barnehage. – Vi må ta vare på barna. Det skal ikke være en risikosport å sende barnet sitt i barnehagen.

(Anm: Stenger barnehagen for barn uten vaksine. Barnehagestyrer Helle Soos stiller krav til foreldrene: – Gi barna vaksiner eller finn en ny barnehage. – Vi må ta vare på barna. Det skal ikke være en risikosport å sende barnet sitt i barnehagen. Hvis barn blir smittet her, så er det jeg som sitter med ansvaret, sier Helle Soos. Hun driver Trollklubben barnehage, som har 200 barn i fire avdelinger i Sarpsborg og Fredrikstad. Hun har tidligere tatt inn i vedtektene at foreldrene plikter å la barna i barnehagen følge det norske vaksinasjonsprogrammet. Nå stenger hun barnehagen for dem som ikke er vaksinert. (nrk.no 4.10.2018).)

- En snak med en læge får skeptikere til at vaccinere deres børn. 90 procent vaccinererede deres børn efter at have fået rådgivning af en børnelæge. (- Vigtigt at tage skeptikerne alvorligt.)

(Anm: En snak med en læge får skeptikere til at vaccinere deres børn. 90 procent vaccinererede deres børn efter at have fået rådgivning af en børnelæge. (…) En snak med en læge får skeptikere til at vaccinere deres børn. 90 procent vaccinererede deres børn efter at have fået rådgivning af en børnelæge. (…) Studiet er publiceret i det spanske lægetidsskrift Annales de Pediatria. Vigtigt at tage skeptikerne alvorligt. Studiet involverede 20 familier med ikke-vaccinerede børn.  (videnskab.dk 12.9.2017).)

- Vaksinemotstandere nektes innreise til Australia. Myndighetene styrker innsatsen for å få opp immuniteten i befolkningen og stenger grensene for selverklærte vaksinasjonseksperter.

(Anm: Vaksinemotstandere nektes innreise til Australia. Myndighetene styrker innsatsen for å få opp immuniteten i befolkningen og stenger grensene for selverklærte vaksinasjonseksperter. (…) I Queensland, New South Wales og Victoria blir barn som ikke er vaksinert nektet å begynne i barnehagen og foreldrene kan bli fratatt barnetrygden. Tidligere i år tok statsminister Malcolm Turnbull til orde for å innføre lignende regler i resten av landet, ifølge BBC. (…) I Norges ligger dekningsgraden for de fleste vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet rundt 95 prosent for to- og niåringer og noe lavere for 16-åringer. (nrk.no 31.8.2017).)

- Førsteinntrykk teller i kampen mot konspirasjonsteorier, antivaksinasjon. Ny forskning har funnet ut at forebygging er bedre enn kur når det gjelder å bekjempe konspirasjonsteorier, antivaksinasjon.)

(Anm: First impressions count in the fight against anti-vaccination conspiracy theories. New research has found that prevention is better than cure when it comes to fighting anti-vaccination conspiracy theories. Previous research suggests that conspiracy theories undermine public confidence in vaccine efficacy and safety. A new study found that people's decision-making is influenced by the order in which they receive information. (medicalnewstoday.com 13.7.2017).)

(Anm: Prevention is better than cure: Addressing anti-vaccine conspiracy theories. Journal of Applied Social Psychology 2017 (published online 28 June 2017).)

– Vaksinering er sykehusansattes plikt. Kun én av ti sykehusansatte vaksinerer seg mot sesonginfluensa.

(Anm: – Vaksinering er sykehusansattes plikt. Kun én av ti sykehusansatte vaksinerer seg mot sesonginfluensa. Det kan få konsekvenser for sårbare pasienter. – Det er en gjennomgående svikt på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Slik konkluderer Gørill K. Amundsen og Henriette Helland. De har sett på influensavaksinering av helsepersonell, i sin masteroppgave ved Universitetet i Stavanger (UiS). – Vi er nødt til å få helsepersonell til å se at influensavaksinasjon er en del av deres plikt. De har et moralsk ansvar, sier hun. For de fleste er sesonginfluensa en plagsom, men ufarlig sykdom. Andre kan rammes hardt. De mest sårbare har høy alder eller andre sykdommer fra før. Kontakt med uvaksinerte sykehusansatte er problematisk, mener Amundsen. (nrk.no 25.7.2017).)

- Frankrike gjør vaksinering obligatorisk etter meslingutbrudd. (- Noen veldig få kan ikke vaksineres, og noen ønsker ikke å la seg vaksinere. Det at vi ikke har 100 prosent dekning betyr ikke at de resterende prosentene er folk som ikke vil vaksineres.)

(Anm: Frankrike gjør vaksinering obligatorisk etter meslingutbrudd. Fra og med neste år har franske foreldre ikke noe valg – alle barn skal vaksineres mot elleve vanlige sykdommer. (…) – Hvor høy dekningen må være for at en sykdom skal stanses varierer, men for meslinger, som kanskje er den mest smittsomme vi kjenner, mener WHO at den bør være 95 prosent, sier Øystein Riise, overlege ved Folkehelseinstituttets avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, til NRK. (…) – Noen veldig få kan ikke vaksineres, og noen ønsker ikke å la seg vaksinere. Det at vi ikke har 100 prosent dekning betyr ikke at de resterende prosentene er folk som ikke vil vaksineres. (nrk.no 7.7.2017).)

- Ferierende nordmenn bryr seg lite om advarslene mot meslingsmitte. (- Barn som er mellom 3 og 9 måneder gamle har usikker beskyttelse av antistoffer fra mor og usikker effekt av vaksinen. De som er vaksinerte, regnes som trygge.)

(Anm: Ferierende nordmenn bryr seg lite om advarslene mot meslingsmitte. Nordmenn reiser like ofte som før til land med smitteutbrudd av den potensielt dødelige sykdommen meslinger, ifølge reiseselskapene. (…) Det er registrert utbrudd av meslingsmitte i 14 europeiske land har utbrudd av – blant dem populære ferieland som Tyskland, Frankrike, Tyrkia, Italia og Romania, skriver Bergensavisen. I Italia og Romania anses smittefaren å være ekstra stor, ifølge Folkehelseinstituttet. (…) Barn som er mellom 3 og 9 måneder gamle har usikker beskyttelse av antistoffer fra mor og usikker effekt av vaksinen. De som er vaksinerte, regnes som trygge. (hegnar.no 23.7.2017).)

- Ingen ökad risk för trötthetssyndrom. Inget samband kan ses mellan kroniskt trötthetssyndrom, CFS/ME, och hpv-vaccin, visar en stor registerstudie gjord av norska Folkhälsomyndigheten. (- Den aktuella norska studien bekräftar också ökningen i Norge av CFS/ME mellan åren 2009 och 2014, men den årliga ökningen är liknande hos både pojkar och flickor, även om fler flickor diagnostiseras. Orsaken till ökningen är fortfarande okänd.)

(Anm: Ingen ökad risk för trötthetssyndrom. Inget samband kan ses mellan kroniskt trötthetssyndrom, CFS/ME, och hpv-vaccin, visar en stor registerstudie gjord av norska Folkhälsomyndigheten. Registerstudien, som publiceras i tidskriften Vaccine, visar att det inte finns något samband mellan hpv-vaccin och en ökad risk för sjukdomen kroniskt trötthetssyndrom. Studien är gjord av norska Folkhälsomyndigheten som en del av uppföljningen av Norges nationella vaccinationsprogram, där flickor i sjunde klass sedan 2009 erbjuds hpv-vaccin. (...) Den aktuella norska studien bekräftar också ökningen i Norge av CFS/ME mellan åren 2009 och 2014, men den årliga ökningen är liknande hos både pojkar och flickor, även om fler flickor diagnostiseras. Orsaken till ökningen är fortfarande okänd. (lakemedelsvarlden.se 29.6.2017).)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

(Anm: Chronic Fatigue Syndrome Causes and Treatment (webmd.com 1.6.2016).)

(Anm: All About HPV What Is It? HPV stands for human papillomavirus. It’s a group of more than 150 different kinds of viruses. Some types never cause any problems, while others can lead to health issues, including certain kinds of cancer. You don't always see signs of HPV -- you can have it and not know it. (webmd.com 9.10.2017).)

- Fler danska flickor vaccineras mot hpv-virus. ”Det ser ut som att kurvan har vänt” kommenterar läkare från den danska Sundhedsstyrelsen.

(Anm: Fler danska flickor vaccineras mot hpv-virus. ”Det ser ut som att kurvan har vänt” kommenterar läkare från den danska Sundhedsstyrelsen. Enligt nya siffror från Statens Serum Institut har omkring 4200 vaccinationer givits varje månad mellan mars och augusti i år. Förra året var den siffran 2200. – Det kan tyda på att många har fått tillbaka förtroendet för det danska barnvaccinationsprogrammet, säger överläkare Bolette Søborg från Sudhetdsstyrelsen (Folkhälsoinstitutet) till danska medier. Andelen danska flickor som tagit hpv-vaccin har de senaste åren sjunkit, som Läkemedelsvärlden.se skrivit om tidigare. – Det ser ut som att kurvan har vänt. Det är en mycket positiv signal, säger Bolette Søborg. (lakemedelsvarlden.se 28.9.2017).)

- EU-dom åbner for erstatning for vaccineskader uden videnskabeligt bevis. (- "Såfremt der ikke er videnskabelig enighed, kan en vaccines defekt og årsagsforbindelsen mellem denne defekt og en sygdom anses for bevist, såfremt der foreligger en række bestyrkede, præcise og samstemmende indikationer," skriver domstolen)

EU-dom åbner for erstatning for vaccineskader uden videnskabeligt bevis
medwatch 22.6.2017
EU-Domstolen har i ny afgørelse vurderet, at familie kan få erstatning for sammenhæng mellem sygdom og vaccination, selvom der ikke findes videnskabeligt bevis for sammenhæng vaccination og sygdommen.

Borgere kan være berettiget til erstatning som følge af sygdom efter vaccination, selvom der er er noget videnskabeligt bevis for sammenhængen.

Det vurderer EU-Domstolen i en dom onsdag, skriver Dagens Pharma.

Spørgsmålet er rejst af kassationsdomstolen i Frankrig, der har bedt EU-Domstolen vurdere, om det er muligt at tildele en erstatning, for en sammenhæng, der er alene er sandsynliggjort og ikke bevist.

Og det er det altså, mener EU-Domstolen.

"Såfremt der ikke er videnskabelig enighed, kan en vaccines defekt og årsagsforbindelsen mellem denne defekt og en sygdom anses for bevist, såfremt der foreligger en række bestyrkede, præcise og samstemmende indikationer," skriver domstolen ifølge Dagens Pharma i sin afgørelse. (...)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

- Flere end 1.000 børn har fået erstatning efter invaliderende vaccineskade: «De klør sig til blods og kan ikke sove om natten». Der er blevet udbetalt omkring 30 mio. kr. i erstatning de seneste år, oplyser Patienterstatningen. Over 1.000 børn har udviklet en alvorlig allergisk reaktion efter at have fået den såkaldte Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccination, der beskytter mod bl.a. kighoste og polio. (- For mange af børnene forsvinder symptomerne efter et stykke tid, og det er meget sjældent, at der går mere end fem år, før de har fortaget sig.)

(Anm: Flere end 1.000 børn har fået erstatning efter invaliderende vaccineskade: «De klør sig til blods og kan ikke sove om natten». Der er blevet udbetalt omkring 30 mio. kr. i erstatning de seneste år, oplyser Patienterstatningen. Over 1.000 børn har udviklet en alvorlig allergisk reaktion efter at have fået den såkaldte Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccination, der beskytter mod bl.a. kighoste og polio. Det skriver Berlingske. De mange børn har fået tilkendt erstatning for svie og smerte af Patienterstatningen, og foreningens årsrapport over lægemiddelskader viser, at der siden 2013 er blevet udbetalt omkring 30. mio. kr. til børn, der har fået bivirkninger af vaccinen. (…) »Det er ikke bare et spørgsmål om, at det klør en smule. Skaden er voldsomt generende for børnene, som klør sig til blods og ikke kan sove om natten. Nogle af dem får betændelse i sårene. Derfor vælger vi at give dem erstatning for svie og smerte,« siger hun til Berlingske. (…) I de fleste tilfælde skyldes de ubehagelige bivirkninger en allergisk reaktion over for aluminium, der bruges som hjælpestof i vaccinen. Generne viser sig typisk efter tre måneder efter vaccinen er givet, men i nogle tilfælde opstår de allerede efter få uger. For mange af børnene forsvinder symptomerne efter et stykke tid, og det er meget sjældent, at der går mere end fem år, før de har fortaget sig. (jyllands-posten.dk 23.5.2018).)

- Skader forårsaket av vaksiner kan variere mellom enkeltindivider.

(Anm: Harm caused by vaccines might vary between individuals. The BMJ reported on the European Court of Justice’s ruling that EU member states can decide whether vaccines cause harms despite lack of evidence. 1 From my understanding this ruling applies to individual cases of suspected harm after vaccination. Current vaccine safety studies, which are often performed to further investigate safety concerns in the postmarketing period, can estimate only the risk of adverse events following immunisation (AEFI) at the population level. They cannot rule out causality in an individual. An emerging field in vaccinology, however, called adversomics, acknowledges that AEFI might be individually determined. This field is based on research that has shown interindividual variation in vaccine responses based on differences in innate immunity, microbiomes, and immunogenetics.2 A growing number of publications in the literature describe links between AEFI and individual variation. In the case of narcolepsy and Pandemrix, one of the pandemic influenza vaccines, children with a specific HLA type (DQB1*06:02) elicited a different immune response, including autoantibodies against cells in the central nervous system responsible for the production of hypocretin.3 Other examples are the discovery of genetic variants associated with an increased risk of febrile convulsions after the measles, mumps, and rubella4 and smallpox vaccines.5 Another study found a unique immunological signature response in patients who had AEFI after Pandemrix, compared with those who did not.6 Further research into risk factors in individuals would potentially enable the tailoring of vaccination programmes to minimise harms. When suspected harms occur more frequently than the serious complications of the infections these vaccines are intended to prevent, continued public confidence in vaccine programmes relies on this advancement in vaccine safety science. BMJ 2017;358:j3631. (Published 03 August 2017).)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

- Beviskravet i vaksineskader etter Rt. 2015 s. 1246

Beviskravet i vaksineskader etter Rt. 2015 s. 1246
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 01 / 2016 (Volum 1)
Sammendrag:  Staten har et rent objektivt ansvar for skader voldt av vaksiner, og det gjelder også en legalpresumsjon i skadelidtes favør, jf. smittevernloven § 8-2 og pasientskadeloven §§ 2 og 3. Hvis vaksinen hadde evne til å volde skaden, presumeres det at vaksinen var årsak til skaden med mindre et annet årsaksalternativ er mer sannsynlig. I Rt. 2015 s. 1246 forstod Høyesterett kravet om årsaksevne slik at det måtte være en «praktisk mulighet» for at vaksinen kunne forårsake sykdommen. Muligheten måtte underbygges med medisinsk forskning, men det krevdes ikke allment akseptert medisinsk forskning. Staten påberopte at skadelidte hadde sykdommen i subklinisk form før vaksinen ble satt, men Høyesterett kom til at det ikke var sannsynlighetsovervekt for dette og la til at en subklinisk tilstand ikke var nok til at en skade forelå. Dommen avklarer viktige spørsmål i vaksinesaker; deler av den er også relevant for andre saker. (…)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Vaksiner redder millioner. Vaksiner forhindrer mellom 2 og 3 millioner dødsfall hvert år, ifølge WHO, som mener at det bare er tilgang til rent vann som forebygger mer sykdom.

(Anm: Vaksiner redder millioner. Vaksiner forhindrer mellom 2 og 3 millioner dødsfall hvert år, ifølge WHO, som mener at det bare er tilgang til rent vann som forebygger mer sykdom. Ytterligere 1,5 millioner liv kan reddes årlig dersom vaksinedekningen forbedres. Det utvikles stadig nye produkter med stort potensial for folkehelsen. Denne uken markeres World Immunization Week over hele verden (#VaccinesWork). (…) Relaterte lenker: HelseNorge: Vaksiner og vaksinebivirkninger FHI: Vaksinar i førebygging av infeksjonar FHI: Folkehelserapporten WHO: Vaccines Vaccines Europe: An industry for healthy lives Vaccines Europe: Vaccines- a tool for spending smart History of vaccines: Vaccine Development & Licensing Events (lmi.no 24.4.2017).)

(Anm: Study Finds HPV-Behavior Link. —Cancer risk is known, but HPV may be marker for broader pathology. BALTIMORE -- A diagnosis of HPV may make women more susceptible to smoking, alcohol abuse, or use of recreational drugs -- so-called negative coping skills -- researchers reported here. (medpagetoday.com 2.5.2016).)

- Gamle vacciner beskytter måske mod et væld af uventede sygdomme.

(Anm: Gamle vacciner beskytter måske mod et væld af uventede sygdomme. Dansk forskning viser, at koppevaccinen og BCG-vaccinen mod tuberkulose er associeret med en helt uventet beskyttelse mod en lang række sygdomme. Der er meget ved immunforsvaret, vi ikke forstår, siger forsker. (videnskab.dk 5.8.2017).)

- Forskere utvikler forbedret, potensielt tryggere Zika-vaksine. Vaksine produsert av tobakksplanter kan også være rimeligere, målrettet utviklingsland.

(Anm: Scientists develop improved, potentially safer Zika vaccine. Tobacco plant-produced vaccine could also be less costly, targeted for the developing world (sciencedaily.com 9.8.2017).)

(Anm: DNA-vaksine mot zikavirus. Slik utvikler de Zika-vaksine – uten smittebærende materialer. (…) WHO klassifiserte zikavirus som en global trussel. For mygg kjenner ingen grenser, og viruset kan også overføres gjennom seksuell kontakt. En DNA-basert vaksine viser seg nå å ha så lovende resultater at den skal testes i de zika-berørte områdene i USA, som er i Florida, samt i Puerto Rico, Brasil, Peru, Costa Rica, Panama og Mexico, skriver USA’s National Institute of Allergy and Infectious Diseases. (tu.no 24.4.2017).)

- Lovende resultater fra norsk prostatakreft-vaksine.

(Anm: Lovende resultater fra norsk prostatakreft-vaksine. De første publiserte resultatene fra en norskutviklet vaksine mot prostatakreft viser at godt over åtte av ti har en immunrespons. (…) – Lite bivirkninger Lilleby og kollegene startet den kliniske utprøvingen i 2013, og de første resultatene ble nylig publisert i Cancer Immunology, Immunotherapy. – Målet med studien var å finne riktig dose, kartlegge virkninger og vurdere om vaksinen er et sikkert legemiddel. Vi har klart å finne riktig dose og har generelt sett minimale bivirkninger, sier Lilleby. Av 21 pasienter var det likevel tre pasienter som fikk allergiske reaksjoner med blant annet blodtrykksfall. (dagensmedisin.no 4.5.2017).)

- Banebrydende dansk HIV-vaccine viser lovende resultater i aber.

(Anm: Banebrydende dansk HIV-vaccine viser lovende resultater i aber. Danske forskere har udviklet en helt ny type vaccine, der får immunforsvaret til at angribe dele af HIV-virusset, det ikke plejer at angribe. Hvis metoden kan overføres fra aber til mennesker, kan det potentielt redde millioner af menneskeliv. (videnskab.dk 16.5.2017).)

- Det er en lovende ny hiv-vaksinekandidat på vei.

(Anm: Det er en lovende ny hiv-vaksinekandidat på vei. There's a promising new HIV vaccine candidate in the pipeline. The “mosaic vaccine” tackles the virus’s incredible genetic diversity. Developing a vaccine to stop HIV is thought to be among the most daunting challenges in medicine for one big reason: The virus is extraordinarily genetically diverse, even more so than the flu. So it’s difficult to think about how a single shot might work against all the different HIV subtypes circulating around the world. But scientists may be inching toward a vaccine that could tackle HIV’s genetic diversity and prevent the virus from taking hold in people. Researchers from the National Institutes of Health and Johnson & Johnson at the International AIDS Society conference in Paris Monday morning presented data on a clinical trial of what’s called the “Ad26-env mosaic vaccine.” (vox.com 24.7.2017).)

- Kan Alzheimer forebygges med en vaksine? Forskere har utviklet en vaksine som gir håp for behandlingen av psoriasis og katteallergi, samt forebygging av Alzheimers sykdom.

(Anm: Could Alzheimer's be prevented with a vaccine? Scientists have devised a vaccine that has shown promise in the treatment of psoriasis and cat allergies, as well as in the prevention of Alzheimer's disease. The new research was a collaborative effort among universities in the United Kingdom and Switzerland, and the findings were published in the journal Nature Vaccines. Dr. John Foerster, a dermatologist and clinical senior lecturer at the University of Dundee in Scotland, U.K., jointly supervised the research with Martin Bachmann, a professor of vaccinology at the Jenner Institute in Oxford, U.K. (medicalnewstoday.com 24.10.2017).)

- Legemiddelverket anbefaler ikke alminnelig bruk av ny laksevaksine. (- Legemiddelverket er ikke bekymret for mattryggheten når man spiser fisk som er vaksinert med den nye DNA-vaksinen. - Vi var imot godkjenningen av den nye vaksinen, fordi vi mener den ikke har god nok klinisk dokumentasjon, sier veterinær og seniorrådgiver Hanne Bergendahl.)

(Anm: Legemiddelverket anbefaler ikke alminnelig bruk av ny laksevaksine. Vaksinen Clynav mot pankreassykdom hos laks har nå fått norsk markedsføringstillatelse. Legemiddelverket anbefaler imidlertid ikke at vaksinen tas i alminnelig bruk inntil det foreligger mer klinisk dokumentasjon på sikkerhet og effekt. Clynav er en den første DNA-vaksinen til dyr i Europa. Vaksinen er godkjent til bruk mot pankreassykdom hos laks forårsaket av salmonid alfavirus subtype 3 (SAV-3). Den aktuelle virusvarianten finnes foreløpig bare i Norge. I praksis er derfor vaksinen bare aktuell for det norske markedet. Legemiddelverket er ikke bekymret for mattryggheten når man spiser fisk som er vaksinert med den nye DNA-vaksinen. - Vi var imot godkjenningen av den nye vaksinen, fordi vi mener den ikke har god nok klinisk dokumentasjon, sier veterinær og seniorrådgiver Hanne Bergendahl. Se Legemiddelverkets standpunkt (divergent position). (legemiddelverket.no 21.7.2017).)

- Frykter at jenter skremmes fra vaksine.

Frykter at jenter skremmes fra vaksine
nrk.no 7.2.2017
Helsemyndighetene frykter at unge jenter ikke benytter seg av HPV-vaksinen i frykt for alvorlige bivirkninger. I Hedmark og Oppland har færre vaksinert seg enn håpet.

– Det er klart folk blir skremt når leger og kompetente personerstår frem og uttrykker sin skepsis til vaksinen, sier Margit Nordstoga som er leder for helsestasjonen i Hamar.

Helsemyndighetene frykter at unge jenter ikke benytter seg av tilbudet med gratis HPV-vaksine, i redsel for å få alvorlige bivirkninger som de leser om på internett.Sterilitet, ME eller POTS-syndrom er noen av bivirkningene som preger sakene i sosiale medier. (…)

– Det sirkulerer dessverre en del feilinformasjon om denne vaksinen. Det er så viktig at unge ikke tror på alt de leser på internett, sier Greve-Isdahl. (…)

Riktig og viktig informasjon
Margrethe Greve-Isdahl er overlege på avdelingen for vaksineforebyggbare sykdommer på Folkehelseinstituttet. Hun kjenner til bekymringene unge jenter har og som gjør at de kan vegre seg for å ta vaksinen i frykt for bivirkninger.

– Det sirkulerer dessverre en del feilinformasjon om denne vaksinen. Det er så viktig at unge ikke tror på alt de leser på internett, sier Greve-Isdahl. (…)

– Jeg oppfordrer til å ta kontakt for å høre argumentene både for og i mot denne vaksinen, sier Nordstoga. (...)

(Anm: Vaksine kutter HPV-tilfeller med 90 %. Sykdommer:Etter 10 år og over 187 millioner doser har HPV-vaksinen gjort store innhogg i utbredelsen av viruset. Antallet tilfeller av livmorhalskreft er redusert med 50 prosent. Om 40 år kan kreft forårsaket av HPV være helt utryddet, spår forsker. (illvit.no 4.9.2016).)

(Anm: 44.000 unge kvinner har tatt HPV-vaksinen på tre måneder. Siden HPV-vaksinen ble gratis har nesten 44.000 kvinner født etter 1991 vaksinert seg mot livmorhalskreft. – Vi er veldig fornøyde, sier Margrethe Greve-Isdahl fra Folkehelseinstituttet. (...) FHI: – Ingen alvorlige bivirkninger Siden vaksinasjonsprogrammet startet 1. november i fjor har Folkehelseinstituttet mottatt 17 bivirkningsmeldinger. Ingen av disse skal være alvorlige, ifølge FHI.(nrk.no 14.2.2017).)

(Anm: HPV-vaccinen er mere effektiv end ventet. Vaccinen mod HPV, der kan forårsage livmoderhalskræft, har haft en betydelig effekt mod forstadier til kræftsygdommen, viser amerikansk studie. (videnskab.dk 29.9.2016).)

- Kvinder uden HPV-vaccine fravælger også screening

Kvinder uden HPV-vaccine fravælger også screening
videnskab.dk 9.2.2017
Et nyt studie peger på et problem: Kvinder, der er ikke er vaccinerede mod HPV, er mere tilbøjelige til også at fravælge at blive screenet for livmoderhalskræft end kvinder, der er vaccinerede. 

Flest blandt de vaccinerede kvinder har tænkt sig at tage imod tilbuddet, viste det sig:

HPV-vaccinen beskytter mod 2 seksuelt overførte virustyper kaldet HPV-16 og 18. Men der findes også andre potentielt kræftfremkaldende HPV-typer. Derfor er det en god idé også at blive screenet.

  • 87,1 procent af de HPV-vaccinerede svarede, at de forventer også at blive screenet.
  • Kun 72 procent af de ikke-vaccinerede svarede, at de har planer om at tage imod tilbuddet

»Resultatet tyder på, at de forebyggelsestilbud, vi giver, rammer skævt. Det giver ulighed i sundhed, at det er de samme, der tager imod begge tilbud,« siger Mie Sara Hestbech.

Studiet er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift BMC Public Health. (...)

(Anm: How does HPV vaccination status relate to risk perceptions and intention to participate in cervical screening? a survey study. BMC Public Health. 2016 Aug 3;15:708.)

(Anm: Overraskende mange HPV-vaccinerede vil få forstadier til kræft. Selv om man er vaccineret mod HPV, er der stadig en relativt høj risiko for, at lægen finder celleforandringer i livmoderhalsen ved en screening, viser nye beregninger. Det betyder dog ikke, at vaccinen ikke virker. (…) For selv om vaccinen virker, som den skal, udrydder den langt fra alle celleforandringer, viser de nye beregninger. Der findes over 100 HPV-typer. Mindst 13 af dem kan forårsage celleforandringer i livmoderhalsen. (…) Det nye studie giver et hint om, hvor vigtigt det kan være både at blive screenet og vaccineret, hvis man vil være på den helt sikre side. (videnskab.dk 8.2.2017).) (jyllands-posten.dk 10.2.2017)

(Anm: Stress and depression is linked to HPV-related health problems. New research highlighted at the Pediatric Academic Societies 2016 Meeting is the first to suggest that stress and depression play a significant role in whether a woman with human papillomavirus (HPV) can get rid of her infection or not. HPV that lingers in a woman's system eventually can lead to cervical cancer. (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: Mange kvinder med formodede bivirkninger efter HPV-vaccinen havde symptomer allerede før de fik det første stik. Højere forekomst af lidelser i fordøjelsessystemet og det muskulære system før vaccination er blandt andet nogle af de ting, der adskiller gruppen af kvinder, der har anmeldt formodede HPV-vaccine bivirkninger fra vaccinerede kvinder, der ikke har anmeldt bivirkninger. Det viser dansk registerundersøgelse. Dele af denne undersøgelse blev i april 2016 fremlagt på Nordisk Vaccinemøde på Island men undersøgelsen er nu er offentliggjort i tidsskriftet PLOS ONE og kan derfor læses i sin helhed. (ssi.dk 16.9.2016).)

(Anm: Kommentar Ingeborg Senneset. Barnesykdommen meslinger har for første gang på 12 år tatt livet av en person i USA. Og det var ikke et barn. Vaksineskepsis er årsaken til at Europa neppe vil klare å nå målet om å utrydde barnesykdommen i år, ifølge Folkehelseinstituttet, skriver artikkelforfatteren. (aftenposten.no 3.7.2015).)

(Anm: Andrew Wakefields film Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe skal vises på filmfestivalen Tribeca Film Festival. Robert De Niro har gjort seg til vaksinemotstandernes nyttige idiot | Ingeborg Senneset (aftenposten.no 27.3.2016).)

(Anm: Discredited anti-vaccine doc Andrew Wakefield to get Hollywood treatment with new film (statnews.com 3.5.2016).)

(Anm: Andrew Wakefield, Disgraced Anti-Vax Doctor, Returns With A Documentary At Tribeca Film Fest (huffingtonpost.com 25.3.2016).)

(Anm: Mot obligatorisk vaksinering av barn i California. Delstatsforsamlingen i California godkjente mandag et lovforslag om obligatoriske vaksinasjoner for nesten alle skolebarn. Nå er det opp til guvernør Jerry Brown å vurdere om tiltaket skal iverksettes. (dagbladet.no 30.6.2015).)  

(Anm: Helse-Høie: – Uklokt ikke å vaksinere barna. (…) Men han vil ikke tvinge noen (vg.no 23.3.2015 ).)

(Anm: Ikke se og hør på pseudovitenskap. Falsk balanse. Norske medier bør lære av internasjonale mediers tabber, ikke kopiere dem. (aftenposten.no 20.3.2015).)

(Anm: - Dine holdninger om vaksiner er farlig for samfunnet, Sølje Bergman. Vaksiner handler ikke om tro og følelser, men liv og død. (side2.no 22.3.2015).)

(Anm: Viruset som kom tilbake (nrk.no 21.2.2015).)

(Anm: For tabloid om vaksiner (aftenposten.no 10.6.2014).)

(Anm: Meslinger: Europeisk vaksinetvang gir inntil 99 prosents dekning. To barn fra København-området er smittet med meslinger. I Tyskland har sykdommen krevd livet til en halvannet år gammel baby. Likevel vil ikke norske helsemyndigheter vurdere vaksinepåbud. (aftenposten.no 25.2.2015).)

(Anm: Aftenpostens leder 15. februar. Vaksinemotstand må møtes med informasjon. Vi kan ikke gi opp troen på at informasjon nytter, og oppslutningen om vaksineprogrammene i Norge er heldigvis høy. (aftenposten.no 15.2.2015).)

(Anm: Datteren var bare sju da hun døde av meslinger. Nå går Roald Dahls rørende brev verden rundt - Det er nesten kriminelt å ikke vaksinere barnet ditt. (dagbladet.no 4.2.2015).)

(Anm: Fjern hindringene for gode vaksiner. Kristin Halvorsen, leder i bioteknologirådet | Ole Johan Borge, direktør i bioteknologirådet. Vi kan ikke lenger la et firkantet regelverk for genmodifiserte organismer stå i veien for utvikling av viktige dyrevaksiner. I dag vil fisk som får enkelte typer RNA- eller DNA-vaksiner defineres som en genmodifisert organisme (GMO) i Norge. Det betyr at fisken må merkes som genmodifisert når den selges som mat i butikken og underlegges strengere regler for produksjon. Dette gjelder også når DNA-et er borte fra fisken, og det eneste det har gjort var å stimulere til en immunrespons som ga immunitet mot en bestemt sykdom. (aftenposten.no 1.7.2016).)

(Anm: Demensvaksne kan snart testes på mennesker. Medisin: En lovende ny vaksine som forebygger demens, kan være klar til å bli testet på mennesker i løpet av få år, ifølge forskerne som står bak. (illvit.no 23.7.2016).)

- Erfaringene fra helsestasjonene er at de egentlige vaksinasjonsnekterne utgjør bare 1-2 %

Villig vaksinasjon
Meninger Preben Aavitsland lege og epidemiolog i Epidemi
aftenposten.no 24.2.2015
Kampen mot meslinger bør baseres på smittevernlovens prinsipp og på kunnskap. Da hører ikke påbudt vaksinasjon med, heller ikke for marginale vaksinasjonsnektere.

Vi vet for lite om grunnene til at barn ikke blir vaksinert. Erfaringene fra helsestasjonene er at de egentlige vaksinasjonsnekterne utgjør bare 1-2 %, skriver Preben Aavitsland.

En Oslo-politiker som vil påby vaksinasjon av barn, får støtte av Aftenpostens Ingeborg Senneset. Hun mener påbudet vil signalisere vaksinasjonens viktighet og forebygge fall i vaksinasjonsdekningen. Bakgrunnen er debatten etter et lite utbrudd av meslinger i USA.

Massemedienes «balanserte dekning» har gitt de innbitte, men marginale vaksinasjonsnekterne bred plass, og reaksjonen har vært forakt og moralsk panikk.

Vår politikk mot meslinger – og andre smittsomme sykdommer – må bygge på prinsipp og kunnskap. Ingen av delene tilsier påbud. (…)

(Anm: Veldig få er imot vaksinering (nrk.no 10.4.2015).)

(Anm: Hvor mange tok barnevaksiner i 2015? Stadig flere barn blir vaksinert, og nå får de aller fleste barn og unge i Norge de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette viser gjennomgangen av den nasjonale vaksinasjonsdekningen i 2015. (fhi.no 21.4.2016).)

(Anm: Professor i klinisk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø Ørjan Olsvik. Vaksinèr uten tvang Vi må heller gjøre en bedre jobb med å fortelle om vaksinesuksessen. (nrk.no 13.6.2015).)

(Anm: Dekningsstatistikk for barnevaksiner 2014. De aller fleste barn og unge i Norge får de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. (fhi.no 23.4.2015).)

- Bidrar mot sin vilje til å styrke vaksinemotstandernes framstilling.

VG: Kartla vaksineangst med tvilsomt spørsmål
journalisten.no 6.3.2015
Bidrar mot sin vilje til å styrke vaksinemotstandernes framstilling.

1 av 5 mener barn kan få alvorlige bivirkninger av vaksiner”, kunne VG fortelle oss på onsdag. Nyheten – som har fått en hel artikkel for seg selv (inklusive ulike reaksjoner fra Folkehelseinstituttet) – bygger på en spørreundersøkelse utført for VG der folk er blitt spurt: «Tror du vaksinene norske barn får kan gi alvorlige bivirkninger eller senskader?«. 18,1 prosent svarte ‘Ja’.  (…)

Til alt overmål er det jo disse 1 av 5 – og kun dem – som har svart korrekt på spørsmålet! Realiteten (som også FHI-direktøren uttrykkelig sier i samme artikkel) er jo at disse vaksinene kan ha alvorlige bivirkninger – men at disse er så uhyre sjeldne at det er langt farligere å være uvaksinert. Når spørsmålet kun gjelder om vaksinene kan ha denne effekten, er det riktige og faktabaserte svaret åpenbart «Ja» – og det er absurd at de som avgir dette korrekte svaret implisitt blir regnet som vaksine-skeptikere eller -motstandere. Skulle man tatt tallene bokstavelig, burde bekymringen heller rettet seg mot de 49% som sier kategorisk – og uriktig – at disse vaksinene ikke kan gi alvorlige bivirkninger. (…)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Fem ganger så stor fare for narkolepsi etter svineinfluensavaksine. Etter tre års oppfølging, er tallenes tale klare. Influensavaksinen Pandemrix som ble anbefalt av myndighetene, ga økt fare for narkolepsi. Fra svineinfluensaen startet i oktober 2009 og til og med utgangen av 2012, fikk 72 pasienter under 30 år diagnosen narkolepsi, melder Folkehelseinstituttet. 56 av disse pasientene var vaksinerte med Pandemrix, og 16 var ikke vaksinerte. (tv2.no 21.3.2017).)

(Anm: Narcolepsy and hypersomnia in Norwegian children and young adults following the influenza A(H1N1) 2009 pandemic.Vaccine. 2017 Mar 13. pii: S0264-410X(17)30266-9.)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale.

(Anm: 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale. (…) Og hva som gir kollektiv tenning i redaksjonene, avhenger av mange ting. Blant annet at ikke andre store nyheter tar oppmerksomheten. (aftenposten.no 17.8.2018).)

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse? (…) Kritisk tenkning er vår beste sikkerhetsventil mot maktovergrep, tyrannisering, og overtro. (…) Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse?) (…) Er kritisk tenkning utbredt? I så fall blant hvem? (fritanke.no 14.6.2013).)

(Anm: WHO: ”Motståndare till vaccin skadar folkhälsan”. – Det råder ingen tvekan om att vaccinmotståndslobbyn skadar folkhälsan i hela Europa, säger Robb Butler, chef för vaccinprogrammet på WHO Europa och på tillfälligt Sverigebesök. – Men det är viktigt att betona att motståndarna är få. En överväldigande majoritet tar sprutorna, säger han. (svt.se 24.4.2015).)

(Anm: Aps vaksinepåbud møter massiv motstand. Helseminister Bent Høie spør hvordan Ap vil sanksjonere mot foreldre som ikke vaksinerer barna sine. Ekspertene mener dialog, informasjon og frivillighet er bedre løsninger. (aftenposten.no 18.4.2015).)

(Anm: Kronikk Bart Barrett amerikansk lege - Lege skriver: Et barn døde forgjeves, fordi foreldrene hans ikke trodde på vaksiner (18.1.2015).)

(Anm: «Pasient null» og amish-folket sørget for meslingeksplosjon - Verste på 20 år i USA. Nekter å la seg vaksinere. (dagbladet.no 6.2.2015).)

(Anm: USA trapper opp mot meslingepidemi - Studenter ved alle ti avdelinger av det statlige California-universitetet må i fremtiden kunne vise at de er vaksinert mot meslinger, kusma, røde hunder og andre sykdommer. (aftenposten.no 7.2.2015).)

(Anm: Vacciner i den rigtige rækkefølge giver dit barn et godt helbred hele livet. Børns generelle helbredstilstand forbedres med vacciner, som ellers kun er målrettet enkelte sygdomme. Og rækkefølgen af vacciner kan være afgørende betydning. (…) Levende vacciner beskytter bedst Det var imidlertid ikke det eneste, forskerne fandt ud af i Afrika. De kunne også se, at ikke alle vacciner havde den samme bonuseffekt som mæslingevaccinen. (jyllands-posten.dk 20.5.2016).)

- Én av fire skeptiske til vaksine-anbefaling?

Én av fire skeptiske til vaksine-anbefaling
aftenposten.no 27.1.2013
- Vaksinetretthet og skepsis etter pandemivaksinering, tror Folkehelseinstituttet.

På Nesodden har det de siste månedene vært 12 tilfeller av kikhoste. For Kristin Alexandersens handikappede sønn kan en slik smitte få alvorlige konsekvenser.

For Kristin Alexandersens handikappede sønn kan det være livsviktig å unngå smitte. Tiåringens helsetilstand er avhengig av at dem han omgir seg med, har tatt vaksiner.

I en undersøkelse Respons analyse har utført for Aftenposten, svarer 25 prosent at de ikke stoler på myndighetenes råd om vaksinering.

Det er dårlige nyheter for Kristin Alexandersens sønn, som er født med cerebral parese og epilepsi. Sykdommer som medfører feber, kan utløse alvorlige epilepsianfall hos tiåringen. (...)

(Anm: Advarer norske foreldre mot vaksinetrøtthet (vg.no 20.2.2015).)

(Anm: Kronprinsesse Mette-Marit: – Vaksinering er en solidaritetshandling Kronprinsesse Mette-Marit slår tilbake mot vaksinekritikerne. Hun sier det var en selvfølge at kronprinsbarna skulle vaksineres, og mener alle foreldre bør gjøre det samme. (nrk.no 16.3.2015).)

(Anm: Parents who refuse vitamin K for newborns are also likely to refuse vaccinations, Canadian study finds. BMJ 2014;349:g5283 (Published 21 August 2014).)

(Anm: Skyter ned forslag om vaksinepåbud. Helsepolitikerne på Stortinget er samstemte, med unntak av KrF. (aftenposten.no 22.2.2015).)

(Anm: - Vi må vurdere vaksinepåbud i Oslo (...) - 94-95% av 6 og 9 åringer er vaksinert, opplyser overlege ved FHI Øystein R Riise.(aftenposten.no 19.2.2015).)

(Anm: Tyskland vil gi bøter til vaksineskeptikere. Foreldre i Tyskland som ikke drar på vaksine-konsultasjon med barnet sitt, kan snart måtte betale opptil 2500 euro. – Stadig nye dødsfall fra meslinger kan ikke etterlate noen likegyldig, sier helseminister Hermann Gröhe til den tyske avisen Bild. Han sier nå at en lovendring er nødvendig. (…) Tidligere denne uken døde en tysk trebarnsmor av den svært smittsomme virussykdommen. (aftenposten.no 26.5.2017).)

- Vaksinefrykt må tas alvorlig

Vaksinefrykt må tas alvorlig
stavrum.blogg.no 25.2.2015
(…) Alle vet at røyking dreper, men fortsatt finnes røykere. Trusler hjelper ikke mot vaksinemotstandere heller.

Hver gang en ny vaksine innføres, oppstår et nytt fenomen:

  • Vaksinerte opplever bivirkninger som blir rapportert på sosiale medier og andre medier.
  • Dette skaper frykt for at det er vaksinen som gir barn bivirkninger
  • Frykten får enkelte foreldre til å la være å vaksinere barna sine.

For helsepersonell er denne frykten vanskelig å håndtere. Men løsningen er ikke hersketeknikk, trusler og skrekkscenarier.

Det er en viktig forskjell på å overtale og å overbevise. (…)

Nøkkelen er å ha gode tall på tilfeldige sykdommer som oppstår i befolkningen, slik at man raskt kan fastlå om enkeltrapporter om påståtte bivirkninger av vaksine skyldes tilfeldigheter eller vaksinen.

Les studien her: Statistikk om sykdommer for å øke vaksinetrygghet i Danmark.

Poenget er at enkeltpersoner i befolkningen når som helst kan få en tilfeldig sykdom.

At noen får den samme sykdommen etter en vaksine, kan altså være helt tilfeldig.

Derfor er det viktig å vite om slike tilfeldige utslag øker eller er stabil etter vaksine. (…)

Vaksinemotstanderne mener at legemiddelindustrien har økonomiske interesser av å innføre vaksine, og at helsemyndighetene nedspiller bivirkninger av vaksinen.

Det første er sant, det andre er en konspirasjonsteori.

Men det gjør ikke alle skeptikere til inhumane gærninger som må nedkjempes med alle midler. Vaksiner kan ha bivirkninger, og det er konstruktivt å følge de danske forskernes råd om å ha gode bakgrunnstall som kan avdekke om medierapporterte bivirkninger er tilfeldigheter eller ikke.

Det er ingen tvil om at generell vaksine er viktig, og at fordelene er langt viktigere enn eventuelle bivirkninger. (…)

(Anm: Europa er eksportør av meslinger (nrk.no 2.3.2015).)

(Anm: Seks av ti har tillit til vaksineanbefalingene (aftenposten.no 6.3.2015).)

(Anm: Kræftens Bekæmpelse afsætter millioner til HPV-forskning. Det skal undersøges til bunds af uafhængige forskere, om HPV-vaccinen kan give alvorlige lidelser, mener Kræftens Bekæmpelse, der nu afsætter millionbeløb til forskning. (…) - Jeg har faktisk længe undret mig over, at ingen forskere har søgt os om penge, for vi bevilger hvert år penge til forskning i mediciners bivirkninger, forklarer Kræftens Bekæmpelses administrerende direktør, Leif Vestergaard Pedersen. (mx.dk 17.11.2015).)

(Anm: - Hele familier lar seg vaksinere. Nå snur vaksinemotstanderne. (side2.no 27.2.2015).)

(Anm: Vaksinemotstandere fortsatt overbevist av falsk forskning. Fagdirektør i Folkehelseinstituttet sier det er langt farligere for foreldre å si nei enn ja til MMR-vaksinen (nettavisen.no 12.2.2015).)

(Anm:MESLINGVAKSINE MOT ALT [Medisin] Noen er så bekymret for meslingvaksinens bivirkninger at de tar sjansen på at barna blir smittet. Andre mener at frykten for bivirkninger er grunnløs og teit. Men nå slår en fersk studie fra Princeton fast at vaksinen har betydelige bivirkninger, som at den også beskytter mot tuberkulose, lungebetennelse og blodforgiftning. Og dette har den onde, kyniske legemiddelindustrien holdt skjult for oss?!? www.sciencemag.org (aftenposten.no 12.6.2015).)

(Anm: «Takk, vaksinemotstandere. Håper dere får polio». Rasende far etter at datteren (5 mnd) fikk meslinger. (p4.no 12.6.2015).)

- Nådestøt mot vaksinemotstandere: Nå får foreldrene bøter hvis barna deres ikke vaksineres Australske politikere har sett seg lei på vaksinemotstandere. Ingen god løsning, mener norsk smittevernoverlege.

(Anm: Nådestøt mot vaksinemotstandere: Nå får foreldrene bøter hvis barna deres ikke vaksineres Australske politikere har sett seg lei på vaksinemotstandere. Ingen god løsning, mener norsk smittevernoverlege. Forrige uke var Oslos helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) ute og sa at familier med uvaksinerte barn bør nektes å reise til land der smittefaren er høy. I Oslo var vaksinasjonsdekningen 95 prosent blant toåringer i 2016. Smittevernoverlegen i Oslo har imidlertid anbefalt å pålegge vaksinering. (dagbladet.no 11.7.2018).)

(Anm: Tone Tellevik Dahl, Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Oslo. Barn har rett på beskyttelse. Vaksinasjon handler om barns grunnleggende rettigheter for beskyttelse mot sykdom, en rett ingen bør nekte dem. (dagbladet.no 11.3.2015).)

- Ap vil forby uvaksinerte barn å reise. Arbeiderpartiet ønsker at regjeringen utreder reisenekt til sykdomsutsatte land for familier der barna ikke har tatt MMR-vaksine.

(Anm: Ap vil forby uvaksinerte barn å reise. Arbeiderpartiet ønsker at regjeringen utreder reisenekt til sykdomsutsatte land for familier der barna ikke har tatt MMR-vaksine. – Å beskyttes mot sykdom er noe barn har krav på etter FNs barnekonvensjon. Det hensynet må gå foran foreldrenes syn på vaksinering, sier Oslos helsebyråd, Tone Tellevik Dahl (Ap), til Dagbladet. Partiet foreslår også å la kommuner som ønsker det, innføre obligatorisk vaksineinnkalling for barn under 16 år, og Dahl mener Oslo bør være første kommune ut. KOMMENTAR: Verdenskjendisen Kat von D har meldt seg inn i «den pinlige og skadelige antivaksine-klubben». Lik og del eller mislik og forsvinn. (aftenposten.no 25.6.2018).)

- Å ikke vaksinere barn kan i verste fall ende med dødsfall

- Å ikke vaksinere barn kan i verste fall ende med dødsfall
side2.no 13.3.2014
KAN BLI SVÆRT SYKE: Overlege Øystein Riis ved Folkehelseinstituttet poengterer at det er frivillig å vaksinere barna sine, men påpeker at de både kan utgjøre en fare for andre barn og selv bli svært syke dersom de ikke er vaksinert mot de alvorlige sykdommene.

Det er frivillig å vaksinere, men du kan utsette både dine egne barn og andres barn for farlig smitte dersom du lar være.

Det er frivillig å vaksinere, men du kan utsette både dine egne barn og andres barn for farlig smitte dersom du lar være.

(SIDE2): Vaksinedebatten dukker opp med jevne mellomrom og vaksinemotstander og Nettavisen-blogger Trude Helén Hole og vaksineforkjemper og Nettavisen-blogger Gunnar Tjomlid slår begge hardt i bordet med sine argumenter.

«Noen her på berget har altså stilt seg kritisk til vaksiner og sagt fra om det. De har også forklart hvorfor de er kritisk. Allikevel har disse menneskene blitt hetset og mobbet i diverse fora, spesielt av en gruppe som liker å kalle seg «skeptikere». Men syntes vi det er ok? Skal ikke folk få stille seg kritisk til ting uten å bli mobbet? Og hvem er i så fall de skeptiske i dette tilfellet, de som åpenbart er kritisk til vaksiner eller de som sluker det rått og mener at alle andre som mener noe annet er idioter» skriver blant annet Trude Helén Hole i sin blogg; Vaksinemotstander, fra skjellsord til hedersord? (...)

(Anm: Lite barn døde av meslinger i Tyskland. En 18 måneder gammel gutt er død av meslinger i Berlin, opplyser tyske helsemyndigheter. Tyskland er rammet av det verste utbruddet på flere år. (aftenposten.no 23.2.2015).)

(Anm: Joe Madiath: Better toilets, better life (ted.com).)

(Anm:  John Færseth om vaksineskepsis: Når konspirasjonstenkning blir dødelig. (…) Vaksineskepsis og de epidemiene det utløser, gjør at konspirasjonskulturen hverken er harmløs eller morsom, men livsfarlig. (aftenposten.no 12.2.2015).)

(Anm: Dag Viljen Poleszynski. Hvem er farlig? (aftenposten.no 10.4.2015).)

(Anm: Dag Viljen Poleszynski, dr. philos. Når uvitenhet. blir arroganse (aftenposten.no 26.3.2015).)

(Anm: Stig Frøland, professor, dr.med., spesialist i indre- medisin og infeksjonssykdommer. Farlige påstander om virusinfeksjoner (aftenposten.no 23.3.2015).)

(Anm: Dr. philos Dag Viljen Poleszynski svarer John Færseth: Usaklig om vaksineskepsis. (aftenposten.no 19.2.2015).)

(Anm: Dag Viljen Poleszynski dr.philos. Stråmannargumenter om meslinger. (aftenposten.no 18.3.2015).)

(Anm: Stig Frøland professor, dr.med. Irrasjonell vaksinemotstand. (aftenposten.no 16.3.2015).)

(Anm: Smittevernoverlege i Oslo svarer Dag Viljen Poleszynski om vaksiner: Demonstrere slik historieløshet (aftenposten.no 5.3.2015).)

- Vaksiner blir grundigere undersøkt enn noen andre typer medisin

Kjære foreldre. Dere blir løyet til
Jennifer Raff, postdoktor ved The University of Texas
aftenposten.no 4.6.2014
Er du redd for å gi barnet ditt vaksine? Du bør heller være redd for å la være, skriver postdoktor Jennifer Raff.

Vaksinemotstandere lyver til deg. Vaksiner er en av våre aller største oppnåelser innen helse, og en av de aller viktigste tingene du kan gjøre for barnet ditt, skriver innleggsforfatteren.

Sett i lys av de nylige utbruddene av meslinger og andre sykdommer som kan forebygges med vaksine, og av at anti-vaksineaktivistene nekter å anerkjenne problemet, tenkte jeg det var på høy tid å skrive dette innlegget.

Kjære foreldre,

Dere blir løyet til.
Menneskene som påstår at de handler i deres barns beste interesse setter i virkeligheten barnas helse, til og med deres liv, i fare.

De sier at meslinger ikke er en dødelig sykdom.
Men det er den.

De sier at vannkopper ikke er spesielt farlig.
Men det kan det være.

De sier at influensa ikke er farlig.
Men det er det.

De sier at kikhoste ikke er så ille for barn å få.
Men er det.

De sier at vaksiner ikke er så effektive mot sykdom. Men vaksiner redder tre millioner barneliv hvert år, mens to millioner årlig dør av sykdommer som vaksiner kunne forhindret.

De sier at en «naturlig smitte» er bedre enn vaksine.
Men de tar tar feil.

De sier at vaksiner ikke har blitt grundig testet for om de kan være farlige. Men vaksiner blir grundigere undersøkt enn noen andre typer medisin. (…)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

- Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (- Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper.)

(Anm: Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (Trends in unintentional injury deaths, U.S., 1999-2005: age, gender, and racial/ethnic differences.) Detaljene som er skjult i den siste økningen (1999-2004) for utilsiktet dødelighet ved skade, er ikke undersøkt. (…) De totale utilsiktede antall dødsfall grunnet skade økte betydelig bare hos hvite, en økning på 2 % per år for hvite menn / gutter og en økning på 2,8 % for hvite kvinner / jenter (p <0,05). Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper. (…) KONKLUSJONER: Spesifikke undergrupper av hvite har nylig opplevd de mest markante økningene i fatale utilsiktede skader, inkludert fall, forgiftning, kollisjoner fra kjøretøyer, kvelning, brann / brann og drukning. Disse økninger fortjener mer oppmerksomhet fra forskere og de politiske ansvarlige personer. Am J Prev Med. 2009 Sep;37(3):188-94.)

- 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.)

(Anm: 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.) (- Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om.) (- I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger.) (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret. (tv2.no 26.2.2019).)

(Anm: Behandla 90 000 skadar etter ulykker i heimen i 2017. Heimen er den vanlegaste skadestaden. I 2017 behandla norske sjukehus 90 000 ulykkesskadar der heimen var skadestad. Det viser ein rapport frå Folkehelseinstituttet. (fhi.no 26.2.2019).)

(Anm: Ohm E, Madsen C, og Alver K. "Skadebildet i Norge - Fordeling etter utvalgte temaområder". Rapport 2019: Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. (fhi.no).)

(Anm: 90 år gammel vaccine kan stadig blive kuren mod diabetes. Medicinal & Biotek:   Et amerikansk forsøg med den 90 år gamle tuberkulosevaccine BCG i kampen for at finde en billigere vaccine mod type 1-diabetes er blevet godkendt til fase 2. (medwatch.dk 8.6.2015).)

(Anm: Danske forskere bag vaccinegennembrud. Forskere fra Københavns Universitet har designet en simpel teknologi, der hurtigt og nemt gør det muligt at udvikle en ny type vacciner mod alt fra infektionssygdomme til allergi, hjerte-kar sygdom og kræft. (dagenspharma.dk 27.4.2016).)

(Anm: Teknologisk landvinding kan skabe vacciner mod kræft, astma og malaria. Danske forskere har opfundet en ny teknologi til at udvikle vacciner. Teknikken kan teoretisk set bruges til at lave vacciner inden for stort set alt - fra kræft til astma og allergi og malaria, tuberkulose og hjerte-kar-sygdomme. (videnskab.dk 29.4.2016).)

(Anm: Mange vaksiner har små mengder av uorganiske forbindelser viser granskning. (Many vaccines have tiny amounts of inorganic matter, investigation finds. A wide sample of vaccines contained microscopic amounts of non-biodegradable inorganic matter such as lead, stainless steel, and iron, researchers have found. The quality control investigation, published in the International Journal of Vaccines and Vaccination,1 examined 44 vaccines produced by several manufacturers in France and Italy. (…) The authors said, “The quantity of foreign bodies detected and, in some cases, their unusual chemical compositions baffled us. The inorganic particles identified are neither biocompatible nor biodegradable—that means they are biopersistant and can induce effects that can become evidence either immediately close to injection time or after a certain time from administration.”) BMJ 2017;356:j596 (Published 03 February 2017).)

- Gøtzsche klager til EU's ombudsmand over HPV-rapport

Gøtzsche klager til EU's ombudsmand over HPV-rapport
ugeskriftet.dk 10.10.2016
Nordisk Cochrane Center, med Peter Gøtzsche i spidsen, har i dag klaget til EU's ombudsmand over den europæiske lægemiddelmyndighed, EMA.

Peter Gøtzsche, direktør i Nordisk Cochrane Center, har i dag sendt en 59 sider lang klage til EU's ombudsmand. Klagen handler om den videnskabelige proces hos den europæiske lægemiddelmyndighed, European Medicines Agency (EMA), i forbindelse med HPV-rapporten fra november 2015.

”Det handler om EMAs håndtering af sagen, som vi mener indeholder alvorlige fejl og forsømmelser”, står der i klagen. Det understreges, at klagen ikke handler om, hvorvidt selve HPV-vaccinen gør mere skade end gavn, men om det videnskabelige håndværk, som Peter Gøtzsche mener er ”uacceptabelt ringe”.

læs mere: EU svarer på Gøtzsches HPV-kritik

Nordisk Cochrane Center har tidligere klaget direkte til EMA, men var langt fra tilfredse med de svar, de fik. ”Nogle af vores indvendinger blev slet ikke behandlet, og flere af EMA’s svar var enten forkerte, alvorligt misvisende eller irrelevante for den kritik, vi havde rejst”, skriver Gøtzsche i de indledende bemærkninger til klagen.

Den er udover Peter Gøtzsche underskrevet af Karsten Juhl Jørgensen, der er vicedirektør i Nordisk Cochrane Center, Tom Jefferson, der er ansat ved Centre for evidence-based medicin i England, Margrete Auken, der er medlem af Europaparlamentet og Louise Brinth, der er ph.d. og ansat ved synkopecentret på Frederiksberg Hopsital. (…)

(Anm: Mange vaksiner har små mengder av uorganiske forbindelser viser granskning. (Many vaccines have tiny amounts of inorganic matter, investigation finds. A wide sample of vaccines contained microscopic amounts of non-biodegradable inorganic matter such as lead, stainless steel, and iron, researchers have found. The quality control investigation, published in the International Journal of Vaccines and Vaccination,1 examined 44 vaccines produced by several manufacturers in France and Italy. (…) The authors said, “The quantity of foreign bodies detected and, in some cases, their unusual chemical compositions baffled us. The inorganic particles identified are neither biocompatible nor biodegradable—that means they are biopersistant and can induce effects that can become evidence either immediately close to injection time or after a certain time from administration.”) BMJ 2017;356:j596 (Published 03 February 2017).)

- Hvad ved vi om sikkerheden af HPV-vaccinerne? (- The European Medicines Agency is still too close to industry: Two decades after its inception, the agency still fails to put patients’ interests first (12).)

Hvad ved vi om sikkerheden af HPV-vaccinerne?
Peter C. Gøtzsche (f. 1949) er specialist i indremedicin og professor dr.med. Han arbejder ved Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet, København. Forfatter har fyldt ut ICMJE-skemaet og oppgiver ingen interessekonflikter.
Tidsskr Nor Legeforen 2016 (25. november 2016)
HPV-vaccinen beskytter mod de almindeligste kræftfremkaldende HPV-typer. Tilbud om gratis vaccination af alle norske piger gælder fra 1. november 2016. Men der er flere uafklarede spørgsmål knyttet til potentielt alvorlige bivirkninger af vaccinen. Det Europæiske Lægemiddelagentur har i sin behandling af dette spørgsmål ikke været sin rolle værdig.

Nogle piger er blevet svært skadet efter de fik en HPV-vaccination, og der er begrundet mistanke om, at mange af disse skader skyldes en autoimmun reaktion (1). Det er derfor vigtigt, at der gennemføres forskning for at finde ud af, om skaderne skyldes HPV-vaccinen, et virus, eller noget helt tredje.

I juli 2015 bad de danske sundhedsmyndigheder Det Europæiske Lægemiddelagentur (European Medicines Agency, EMA) om at vurdere den forskning, der havde rejst hypotesen om, at HPV-vacciner måske i sjældne tilfælde kunne forårsage alvorlige neurologiske skader (2). Symptomerne ligner dem, der ses ved såkaldte funktionelle lidelser såsom kronisk træthedssyndrom (CFS), og de omfatter postural ortostatisk takykardisyndrom (POTS) og kronisk regionalt smertesyndrom (CRPS) (3). Disse syndromer er vanskelige at diagnosticere, men deres årsager er dårligt forstået, og de er sandsynligvis væsentligt underrapporteret, hvilket komplicerer undersøgelser af en årsagssammenhæng. (…)

Blandede motiver
I modsætning til dets udtalelser blev agenturets politik om interessekonflikter ikke overholdt. Det er ikke korrekt, at ingen af dets eksperter havde økonomiske eller andre interesser, der kunne påvirke deres upartiskhed, og nogle af agenturets eksperter havde undladt at oplyse om sine interessekonflikter. Agenturets administrerende direktør, Guido Rasi, havde ikke oplyst om, at han er opfinder af adskillige patenter. Vi mener, at selv om opfinderen ikke ejer sådanne patenter, bør de deklareres.

Vi afsluttede vor klage til ombudsmanden med at henvise til Silvio Garattini, tidligere italiensk repræsentant i lægemiddelagenturet, der offentliggjorde en artikel i BMJ i 2016 med titlen The European Medicines Agency is still too close to industry: Two decades after its inception, the agency still fails to put patients’ interests first (12).

De meninger, vi har givet udtryk for i vore klager til lægemiddelagenturet og til den europæiske ombudsmand, og vore konklusioner, er vore egne og er baseret på de fakta, vi har lagt frem. (…)

(Anm: The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mange vaksiner har små mengder av uorganiske forbindelser viser granskning. (Many vaccines have tiny amounts of inorganic matter, investigation finds. A wide sample of vaccines contained microscopic amounts of non-biodegradable inorganic matter such as lead, stainless steel, and iron, researchers have found. The quality control investigation, published in the International Journal of Vaccines and Vaccination,1 examined 44 vaccines produced by several manufacturers in France and Italy. (…) The authors said, “The quantity of foreign bodies detected and, in some cases, their unusual chemical compositions baffled us. The inorganic particles identified are neither biocompatible nor biodegradable—that means they are biopersistant and can induce effects that can become evidence either immediately close to injection time or after a certain time from administration.”) BMJ 2017;356:j596 (Published 03 February 2017).)

- European Medicines Agency: HPV-vaksiner er trygge å bruke

HPV-vaksiner er trygge å bruke
Noël Wathion er visedirektør i European Medicines Agency. Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.
Tidsskr Nor Legeforen 2016 (22. desember 2016)
I 2015 foretok European Medicines Agency (EMA) en detaljert gjennomgang av all tilgjengelig vitenskapelig litteratur, og konkluderte at denne gir ingen støtte til en årsakssammenheng mellom HPV-vaksiner og utvikling av to syndromer, komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) og posturalt ortostatisk takykardi-syndrom (POTS). Ett år senere og etter en offentlig utveksling av brev med Nordic Cochrane Centre, fastholder EMA sin faglige vurdering og konklusjon. (…)

European Medicines Agency er et vitenskapelig organ som arbeider for å beskytte folkehelsen til beste for pasienter i Europa. Som en offentlig instans er vi åpne og ønsker vitenskapelig debatt velkommen. Vi erkjenner at uavhengige analyser til tider utfordrer våre vitenskapelige standpunkter, men slik er vitenskapen, og dette er ikke noe vi er redde for. Tvert imot, vi er glade for en debatt som er basert på solid forskning, slik at vi sammen kan løse problemer som påvirker trygg og effektiv bruk av medisiner. (…)

Utfallet av EMAs vurdering, som er beskrevet i detalj i den publiserte vurderingsrapporten (7 – 8), er klart: den generelle forekomsten av disse syndromene hos vaksinerte jenter skilte seg ikke fra den forventede forekomsten i disse aldersgruppene. Det gjaldt selv om vi antok at de fleste tilfellene av syndromet ikke ville bli rapportert i en sammenheng der tillatelse forelå. (…)

EMA ser svært alvorlig på interessekonflikter. Siden organisasjonen først ble etablert, har den kontinuerlig gjort de relevante retningslinjene mer robuste og effektive. For European Medicines Agency er gjennomsiktighet en nøkkel, og alle ekspertenes erklæringer av interesser blir publisert på EMAs nettsider sammen med deres CV-er (9). European Medicines Agency gjentar at den har lagt sine retningslinjer korrekt og i full utstrekning til grunn overfor alle eksperter involvert i vurderingen av HPV-vaksinene. Vi vil på det sterkeste tilbakevise alle beskyldninger rettet mot organisasjonens ansatte og eksperter, inkludert direktøren. Disse beskyldningene er ubegrunnede og falske. Nordic Cochrane Centre har faktisk allerede erkjent å ha gjort feil i så henseende, og har bedt om unnskyldning for å ha fremsatt dem (10). (…)

(Anm: The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mange vaksiner har små mengder av uorganiske forbindelser viser granskning. (Many vaccines have tiny amounts of inorganic matter, investigation finds. A wide sample of vaccines contained microscopic amounts of non-biodegradable inorganic matter such as lead, stainless steel, and iron, researchers have found. The quality control investigation, published in the International Journal of Vaccines and Vaccination,1 examined 44 vaccines produced by several manufacturers in France and Italy. (…) The authors said, “The quantity of foreign bodies detected and, in some cases, their unusual chemical compositions baffled us. The inorganic particles identified are neither biocompatible nor biodegradable—that means they are biopersistant and can induce effects that can become evidence either immediately close to injection time or after a certain time from administration.”) BMJ 2017;356:j596 (Published 03 February 2017).)

- Karsten Juhl Jørgensen, seniorforsker, Cochrane Instituttet på Rigshospitalet, efterlyser derfor uafhængige undersøgelser af mistanken om bivirkninger.

Kræftens Bekæmpelse afsætter millioner til HPV-forskning
mx.dk 17.11.2015
Det skal undersøges til bunds af uafhængige forskere, om HPV-vaccinen kan give alvorlige lidelser, mener Kræftens Bekæmpelse, der nu afsætter millionbeløb til forskning.

- Jeg har faktisk længe undret mig over, at ingen forskere har søgt os om penge, for vi bevilger hvert år penge til forskning i mediciners bivirkninger, forklarer Kræftens Bekæmpelses administrerende direktør, Leif Vestergaard Pedersen.

Men betingelsen for at få del i pengene er, at forskningen er uafhængig og lever op til de almindelige videnskabelige krav, ifølge direktøren, som melder ud nu, fordi de netop uddelte satspuljemidler til HPV-forskning blev fire millioner færre end flere politikere ellers havde håbet på.

- Så hvis det er nødvendigt, er vi åbne overfor ansøgninger og lægger gerne nogle millioner oveni, lover Leif Vestergaard Pedersen.

Udmeldingen kommer, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) netop har afvist en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og de invaliderende lidelser POTS og CRPS.

LÆS OGSÅ: HPV-vaccinens fortalere får millioner fra industrien

EMA's konklusion er dog blevet mødt med kritik fra flere sider. Dels fordi den endelige først kommer til foråret, og dels fordi den bygger på industri støttet forskning.

Karsten Juhl Jørgensen, seniorforsker, Cochrane Instituttet på Rigshospitalet, efterlyser derfor uafhængige undersøgelser af mistanken om bivirkninger:

- Hvis man vil tvivlen til livs, skal der foretages en uvildig undersøgelse, som endegyldigt kan give os nogle svar. Det her vil ikke lægge debatten død, siger han om EMA's undersøgelse.  (…)

(Anm: Acute Retinal Necrosis After Herpes Zoster Vaccination. (…) Case 1 A 77-year-old woman with a medical history significant for diabetes mellitus with secondary end-stage renal disease manifested severe vision loss in her left eye. She had a positive history of chickenpox as a child. She received the Zostavax vaccine 6 days prior to a rapid loss of vision in her left eye. Arch Ophthalmol. 2011;129(11):1495-1497.)

(Anm: Drug-Induced Ocular Side Effects: Clinical Ocular Toxicology. (books.google.no).)

(Anm: [1]Acute Retinal Necrosis (ARN), is a medical inflammatory condition of the eye.[2] The condition presents itself as a necrotizing retinitis.[3] The inflammation onset is due to certain herpes viruses, Varicella Zoster Virus (VZV), Herpes Simplex Virus (HSV-1 and HSV-2) and Epstein-Barr Virus (EBV).[2][3] (…) Further progressed stages of the disease can cause blindness in the eye experiencing ARN.[2] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Mange vaksiner har små mengder av uorganiske forbindelser viser granskning. (Many vaccines have tiny amounts of inorganic matter, investigation finds. A wide sample of vaccines contained microscopic amounts of non-biodegradable inorganic matter such as lead, stainless steel, and iron, researchers have found. The quality control investigation, published in the International Journal of Vaccines and Vaccination,1 examined 44 vaccines produced by several manufacturers in France and Italy. (…) The authors said, “The quantity of foreign bodies detected and, in some cases, their unusual chemical compositions baffled us. The inorganic particles identified are neither biocompatible nor biodegradable—that means they are biopersistant and can induce effects that can become evidence either immediately close to injection time or after a certain time from administration.”) BMJ 2017;356:j596 (Published 03 February 2017).)

- Cellefunn i tarmen gir vaksinehåp. (- Man har frem til nå trodd at beinmargen er det eneste stedet i kroppen hvor plasmacellene kan leve i flere år. Vår forskning viser at mikromiljøet i tarmslimhinnen har tilsvarende egenskaper.)

Cellefunn i tarmen gir vaksinehåp
Frode Jahnsen, professor i patologi - Espen Bækkevold, forsker - Ole Landsverk, postdoktor
aftenposten.no 15.3.2017
Ny viten om immunforsvaret gir optimisme for nye vaksiner mot tarmsykdommer.

Ny kunnskap om cellers levetid endrer fundamentalt vår forståelse av hvordan tarmens immunapparat fungerer, skriver artikkelforfatterne.

På verdensbasis dør millioner med barn av tarminfeksjoner hvert år. Til tross for intens forskning finnes det i dag få vaksiner mot disse sykdommene.

Effektive vaksiner forutsetter dannelse av antistoffer som gir langvarig beskyttelse. Tarmslimhinnen er full av antistoffproduserende celler (såkalte plasmaceller). Den rådende oppfatning har imidlertid vært at disse cellene kun lever i noen få dager, noe som tyder på at det vil være vanskelig å lage gode vaksiner mot tarminfeksjoner.

I en nylig publisert studie i det anerkjente tidsskriftet Journal of Experimental Medicine viser vi at antistoffproduserende plasmaceller lever flere tiår i tarmen. Denne kunnskapen endrer fundamentalt vår forståelse av hvordan tarmens immunapparat fungerer. Det gir grunnlag for betydelig optimisme når det gjelder muligheten for å lage effektive vaksiner mot smittsomme tarmsykdommer. (…)

Åpner for nye muligheter
Man har frem til nå trodd at beinmargen er det eneste stedet i kroppen hvor plasmacellene kan leve i flere år. Vår forskning viser at mikromiljøet i tarmslimhinnen har tilsvarende egenskaper. Dette åpner for nye muligheter til å lage effektive vaksiner som kan gi langvarig immunitet i tarmen. (…)

Tarmslimhinnen inneholder både kortlivede og langlivede plasmaceller. Disse cellene lever altså i det samme mikromiljøet, men har betydelig forskjell i livslengde. Ved å studere forskjeller mellom disse cellene på molekylært nivå, prøver vi å forstå hvordan plasmaceller kan leve i mange tiår.

Tarmen er viktigere enn du tror (…)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Flere klager over hpv-vaccine i Danmark. (- Samtidig har Statens Legemiddelverk i Norge kun modtaget 19 indberetninger.)

Flere klager over hpv-vaccine i Danmark
dagenspharma.dk 25.4.2016
Langt flere danskere klager over hpv-vaccinen end i Sverige og Norge. Læger har svært ved at forklare forskellen.

242 danske piger har klaget til Patienterstatningen over vaccinen, der skal beskytte mod livmoderhalskræft. I Sverige er det tal 37 mens det i Norge kun er otte, oplyser Ritzau. Dermed bliver der altså klaget markant mere over vaccinen i Danmark end i vores nordiske nabolande.  Samtidig har Statens Legemiddelverk i Norge kun modtaget 19 indberetninger […]

(Anm: Kvinder med bivirkninger var mere syge før hpv-vaccination. Dansk undersøgelse viser et bredere billede af piger med bivirkninger. (…) Selv om vores resultater ikke kan give direkte svar på, hvorfor de unge kvinder har oplevet formodede bivirkninger, støtter fundet en hypotese om, at der kan ligge nogle forudgående fysiske symptomer bag. I den videre forskning om de vaccinerede pigers symptomer og om hpv-vaccinens sikkerhed er det vigtigt at medtage denne viden.« (jyllands-posten.dk 28.4.2016).)

- Celine (18) ble alvorlig ME-syk – skylder på vaksine. Leger og forskere er sikre: Vaksinen mot livmorhalskreft er trygg og redder liv.

(Anm: Celine (18) ble alvorlig ME-syk – skylder på vaksine. Leger og forskere er sikre: Vaksinen mot livmorhalskreft er trygg og redder liv. De advarer mot å ikke ta den. Likevel er flere unge, norske jenter overbevist om at vaksinen har gjort dem alvorlig syke. Celine (18) har vært sengeliggende i nesten fem år etter stikket i armen. Les hele artikkelen og få tilgang. (...) Vi fraråder ingen å ta HPV-vaksinen. Vi ønsker bare å fortelle hva som skjedde med Celine etter den vaksinen. Marianne Kirkerød Larsen, mor (...) – Vi er ikke vaksinemotstandere.(...) Vaksinen gir ingen økt risiko for andre sykdommer, og gir veldig god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Overlege i Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdahl. (vg.no 24.11.2017).)

- EMA kritiserer dansk center for at håndplukke patienter med HPV-bivirkninger

EMA kritiserer dansk center for at håndplukke patienter med HPV-bivirkninger
dagenspharma.dk 26.11.2015
Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, offentliggør i dag en rapport, som kritiserer Synkopecentret ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler for at bruge en meget tvivlsom metode til at indrapportere HPV-bivirkninger. Rapporten er et udslag af, at man i Danmark har fundet mange flere bivirkninger end i resten af verden.

Synkopecentrets metode til at finde alvorlige bivirkninger hos kvinder og piger, der er blevet vaccineret mod HPV, er alt for videnskabeligt uholdbar til at tage alvorligt. De exceptionelt mange danske indberetninger af HPV-bivirkninger fra Synkopecentret ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler kan derfor kun tolkes som udtryk for en meget selekteret tilgang til at finde tilfælde […]

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

- Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (- Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper.)

(Anm: Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (Trends in unintentional injury deaths, U.S., 1999-2005: age, gender, and racial/ethnic differences.) Detaljene som er skjult i den siste økningen (1999-2004) for utilsiktet dødelighet ved skade, er ikke undersøkt. (…) De totale utilsiktede antall dødsfall grunnet skade økte betydelig bare hos hvite, en økning på 2 % per år for hvite menn / gutter og en økning på 2,8 % for hvite kvinner / jenter (p <0,05). Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper. (…) KONKLUSJONER: Spesifikke undergrupper av hvite har nylig opplevd de mest markante økningene i fatale utilsiktede skader, inkludert fall, forgiftning, kollisjoner fra kjøretøyer, kvelning, brann / brann og drukning. Disse økninger fortjener mer oppmerksomhet fra forskere og de politiske ansvarlige personer. Am J Prev Med. 2009 Sep;37(3):188-94.)

- 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.)

(Anm: 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.) (- Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om.) (- I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger.) (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret. (tv2.no 26.2.2019).)

(Anm: Behandla 90 000 skadar etter ulykker i heimen i 2017. Heimen er den vanlegaste skadestaden. I 2017 behandla norske sjukehus 90 000 ulykkesskadar der heimen var skadestad. Det viser ein rapport frå Folkehelseinstituttet. (fhi.no 26.2.2019).)

(Anm: Ohm E, Madsen C, og Alver K. "Skadebildet i Norge - Fordeling etter utvalgte temaområder". Rapport 2019: Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. (fhi.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Synkopecentret: »EMAs kritik er fejlagtig og uberettiget«

Synkopecentret: »EMAs kritik er fejlagtig og uberettiget«
dagenspharma.dk 27.11.2015
Ledende overlæge Jesper Mehlsen fra Synkopecentret svarer igen på det europæiske lægemiddelagentur, EMAs, kritik af Synkopecentrets metode til at indrapportere HPV-bivirkninger.

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, offentliggjorde i går en rapport, som i hårde vendinger kritiserer Synkopecentret ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler for at bruge en meget tvivlsom metode til at indrapportere HPV-bivirkninger. I rapporten konkluderer EMA, at de indrapporterede bivirkninger fra Danmark, der alle kommer fra Synkopecentret, repræsenterer et »meget selekteret udpluk af patienter, som tilsyneladende […]

(Anm: Skarp kritik mot dansk vaccinhantering. Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, riktar skarp kritik mot danska mottagningar för ovetenskapligt arbete med misstänkta HPV-biverkningar. (lakemedelsvarlden.se 30.11.2015).)

(Anm: EMA kritiserer dansk indrapportering af HPV-bivirkninger. Det europæiske lægemiddelagentur revser et dansk centers metoder til at indrapportere bivirkninger ved HPV-vaccinen. (…) Agenturet konkluderer derudover også, at de indrapporterede bivirkninger, der for i øvrigt alle kommer fra Synkopecenteret, repræsenterer et ”meget selekteret udpluk af patienter, som tilsyneladende er udvalgt til at passe ind i den forudindtagede hypotese om vaccine-udløste skader.” Cervarix produceres af GlaxoSmithKline, mens Gardasil produceres af Sanofi. (medwatch.dk 26.11.2015).)

- EMA’s ret omfattende, fejlagtige og således uberettigede kritik rejser spørgsmålet om, hvilket ærinde EMA er ude i og om EMA ønsker en reel diskussion af baggrunden for de observationer, som Synkopecenteret og andre har gjort i forbindelse med HPV-vaccination.

Hængt ud i omstridt HPV-rapport: Nu svarer dansk læge igjen
tv2.dk 30.11.2015
Du kan se TV 2-dokumentaren 'De vaccinerede piger' på TV 2 PLAY.

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har nu frigivet den rapport, der underbygger deres konklusion om, at der ikke findes nogen sammenhæng mellem syndromet POTS og HPV-vaccinen. (...)

POTS er karakteriseret ved blandt andet hurtig hjerterytme, svimmelhed og besvimelser. (...)

I rapporten står der, at de indberetninger, Synkopecenteret har lavet til Sundhedsstyrelsen ”repræsenterer et yderst selektivt udsnit af patienter, tilsyneladende valgt for at passe ind i en på forhånd-bestemt konklusion om vaccine-relaterede skader.” (...)

Kritik ramt ved siden af
Synkopecentret har publiceret tre artikler om deres fund, og Jesper Mehlsen, der er leder og forskningschef på Synkopecentret, mener, at kritikken er fejlagtig.

- EMA angriber publikationerne for at have fordrejet forekomsten af POTS, idet Synkopecenteret er en af de enheder, som modtager patienter mistænkt for bivirkninger og derfor ikke kan afspejle den spontane forekomst. I denne sammenhæng er kritikken ramt helt ved siden af, idet de data, der ligger til grund for publikationerne, er indsamlet før, Synkopecenteret blev udnævnt til at være en særlig enhed for mulige bivirkninger til HPV-vaccination, udtaler Jesper Mehlsen i en pressemeddelelse, og stiller spørgsmålstegn ved, om EMA overhovedet er interesseret i at komme til bunds i sagen.

- EMA’s ret omfattende, fejlagtige og således uberettigede kritik rejser spørgsmålet om, hvilket ærinde EMA er ude i og om EMA ønsker en reel diskussion af baggrunden for de observationer, som Synkopecenteret og andre har gjort i forbindelse med HPV-vaccination.

Debatten om HPV-vaccinens mulige bivirkninger kom i kølvandet på TV 2-dokumentaren "De vaccinerede piger", der blev vist i foråret 2015. I dokumentaren medvirkede flere unge piger, der oplevede invaliderende symptomer kort efter at være blevet vaccineret. I dokumentaren rejste Jesper Mehlsen en bekymring for, om der kunne være en mulig sammenhæng mellem pigernes symptomer og vaccinen.

47 piger har alle fortalt deres oplevelser med HPV-vaccinen til TV 2. Og selvom det blot er en mistanke om, at HPV-vaccinen gør pigerne syge, så er ingen af dem i tvivl om det.

Klik på pigerne i grafikken og læs alle deres historier.

DE VACCINEREDE PIGER: INDSPRØJTNINGERNE GJORDE OS SYGE

TV 2 har været i kontakt med og mødtes med en lang række piger og kvinder, der mener, at de er blevet syge efter at have fået HPV-vaccinen Gardasil. Læs deres historier herunder. (...)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

(Anm: Kritik hagler ned over Liselott Blixt. Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF) er kommet i decideret modvind efter sin kritik af HPV-vaccinen, og efter at hun bl.a. har kaldt EMA’s HPV-undersøgelse for utroværdig (dagenspharma.dk 8.12.2015).)

(Anm: Danske forskere: Nyt HPV-studie er under al kritik. HPV-vacciner giver alvorlige bivirkninger og kan dræbe, konkluderer mexicanske forskere. Danske eksperter mener til gengæld, at undersøgelsen er meget tæt på at være videnskabelig uredelig. (…) I et opsigtsvækkende studie konkluderer mexicanske forskere, at de omstridte HPV-vacciner giver meget alvorlige bivirkninger. Det skriver Videnskab.dk. Ved at gennemgå tidligere undersøgelser af vaccinerne, når forskerne frem til, at: (jyllands-posten.dk 15.9.2017).)

- Ny forskning viser igen, at piger og kvinder, der søger hjælp til behandling af formodede bivirkninger efter hpv-vaccinen, har oftere end andre været berørt af angst, depression eller anden psykisk sygdom, inden de blev vaccineret. (- Undersøgelsen lægger sig op ad en undersøgelse fra Statens Serum Institut fra 2016. Den nye undersøgelse bygger på data fra 1496 kvinder, som i 2015 var henvist til et af regionernes fem hpv-centre. Her behandles piger og kvinder, der lider af svimmelhed, hovedpine eller lammelser, der muligvis skyldes vaccinen. 29 procent af dem, hvilket svarer til næsten hver tredje, havde indløst en recept på medicin mod en psykiatrisk lidelse i løbet af fem år inden vaccinationen. De er sammenlignet med 2240 jævnaldrende kvinder, som også er vaccinerede, men som ikke har søgt behandling.)

(Anm: Ny forskning viser igen, at piger og kvinder, der søger hjælp til behandling af formodede bivirkninger efter hpv-vaccinen, har oftere end andre været berørt af angst, depression eller anden psykisk sygdom, inden de blev vaccineret. Undersøgelsen, som er fra Aarhus Universitet, viser, at pigerne oftere indløste en recept på psykiatrisk medicin eller var indlagt af psykiske årsager, inden de fik hpv-vaccinationen. - Studiet kan være med til at vise, at der kan være andre faktorer end vaccinen, der spiller en rolle. Mange af de henviste piger skilte sig allerede ud, inden de blev vaccineret, siger ph.d. studerende og hovedforfatter bag studiet Tina Lützen, Aarhus Universitet, til Ritzau. Undersøgelsen lægger sig op ad en undersøgelse fra Statens Serum Institut fra 2016. Den nye undersøgelse bygger på data fra 1496 kvinder, som i 2015 var henvist til et af regionernes fem hpv-centre. Her behandles piger og kvinder, der lider af svimmelhed, hovedpine eller lammelser, der muligvis skyldes vaccinen. 29 procent af dem, hvilket svarer til næsten hver tredje, havde indløst en recept på medicin mod en psykiatrisk lidelse i løbet af fem år inden vaccinationen. De er sammenlignet med 2240 jævnaldrende kvinder, som også er vaccinerede, men som ikke har søgt behandling. Blandt dem havde 17 procent fået medicin. Samtidig viser undersøgelsen, at der blandt kvinderne på centrene var 18 procent, som havde været indlagt på en psykiatrisk afdeling, mens det gjaldt for 9 procent af de vaccinerede generelt. Dorte Rytter, der er lektor på Aarhus Universitet, understreger, at resultaterne ikke kan bruges til, hverken at be- eller afkræfte at vaccinen giver bivirkninger. - Dermed kan studiet heller ikke umiddelbart bruges til at berolige forældre, der er i tvivl om, hvorvidt deres døtre skal vaccineres, siger Dorte Rytter. Men når der blandt de forholdsvis mange vaccinerede i Danmark er få, der bliver syge, så kan årsagen ikke alene være vaccinen, for så ville alle blive syge, forklarer hun. - Derfor må der være noget andet, som gør, at netop de her piger bliver syge, og det er de faktorer, som vi er på jagt efter, siger Dorte Rytter. (jyllands-posten.dk 19.9.2017).)

(Anm: Selektive serotonin- reopptakshemmere – skade ikke dokumentert? (…) En undersøkelse publisert i 1999 viste at ni av ti allmennpraktiserende leger ikke var oppmerksom på serotonergt syndrom (2).  (…) En dansk undersøkelse viste at omtrent halvdelen av forskrivninger av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-preparater) gjelder funksjonsfriske mennesker (4). Slike preparater fører muligens til en marginal økning i antall selvmord (5). Tidsskr Nor Legeforen 2002 122:731.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft. Likevel forblir data motstridende og ingen konklusjoner er trukket.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (...) On the other hand, fluoxetine intake has been associated with increased cancer risk.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: HPV-vaccin har skapat forskardiskussion. Trots att den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, hävdar att det inte finns belägg för ett orsakssamband mellan HPV-vaccin och diagnoserna POTS och CRPS, vill en del forskare fortsätta studera det här. (…) Jesper Mehlsen, forskningschef vid svimningskliniken på Frederiksbergs sjukhus i Köpenhamn menar att EMA borde ha gjort mer för att undersöka om det finns en koppling hos de patienter som han fått ta emot. Karl-Mikael Kälkner vid det svenska livsmedelsverket menar däremot att det inte finns någon anledning att sätta igång ytterligare en studie med tanke på vad EMA i den första undersökningen kommit fram till. (dagensmedicin.se 18.12.2015).)

(Anm: HPV-sagen: ”Det er en ulige kamp”. Antallet af piger, der bliver vaccineret mod HPV, er faldet markant. Det viser, hvor svært det er for industrien at vende en folkestemning, hvis et lægemiddel ender i modvind – fakta eller ej. (medwatch.dk 21.1.2016).)

- Kvinder med formodede HPV-bivirkninger havde oftere psykisk sygdom inden vaccination. Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at kvinder, der er henvist til et HPV-center, oftere har indløst en recept på psykiatrisk medicin eller været indlagt af psykiske årsager i op til fem år, før de fik vaccinen. (- Forskerne har undersøgt brugen af psykiatrisk medicin som ADHD medicin, angstmedicin, antidepressiv medicin og antipsykotika, samt om kvinderne har været indlagt med en psykiatrisk diagnose som skizofreni, depression, angst, spiseforstyrrelse og ADHD,  i op til fem år før, de blev vaccineret.)

(Anm: Kvinder med formodede HPV-bivirkninger havde oftere psykisk sygdom inden vaccination. Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at kvinder, der er henvist til et HPV-center, oftere har indløst en recept på psykiatrisk medicin eller været indlagt af psykiske årsager i op til fem år, før de fik vaccinen. (…) Resultaterne, der netop er blevet publiceret i tidsskriftet Clinical Epidemiology, bygger på data fra 1496 piger og kvinder, som har været henvist til et HPV-center i 2015. Hvilke piger oplever bivirkninger? Forskerne har undersøgt brugen af psykiatrisk medicin som ADHD medicin, angstmedicin, antidepressiv medicin og antipsykotika, samt om kvinderne har været indlagt med en psykiatrisk diagnose som skizofreni, depression, angst, spiseforstyrrelse og ADHD,  i op til fem år før, de blev vaccineret. ”Vi håber at studiet kan bidrage med større viden om, hvad der kendetegner de piger, der bliver henvist på grund af mistanke om bivirkninger efter HPV-vaccination. Og selv om dette fortsat kun er en lille brik i puslespillet, håber vi, at denne viden vil kunne bruges fremadrettet i den videre forskning i mulige årsager til, hvorfor nogle piger oplever symptomer efter HPV-vaccinen”, siger Tina Lützen.Dorte Rytter, der er lektor på Aarhus Universitet og hovedvejleder på projektet, er overrasket over, at resultaterne er så entydige, men gør samtidig opmærksom på, at feltet er meget komplekst. (newsroom.au.dk 19.9.2017).)

(Anm: Psychiatric conditions and general practitioner attendance prior to HPV vaccination and the risk of referral to a specialized hospital setting because of suspected adverse events following HPV vaccination: a register-based, matched case–control study. Clinical Epidemiology 2017;2017(9):465—473) (Published 12 September).)

- Hård kritik mot center efter massanmälning av HPV-vaccinskador

Hård kritik mot center efter massanmälning av HPV-vaccinskador
dagensmedicin.dk 28.11.2015
Det danska sjukhuscentrum som först varnade för en koppling mellan HPV-vaccinering och neurologiska sjukdomar får hård kritik av EMA för att ha använt en oseriös metod för att hitta de unga kvinnorna, rapporterar danska Dagens Medicin. (…)

Totalt har 41 fall av pots och 19 fall av CRPS anmälts i Danmark. Det är 91 respektive 42 per miljon vaccinerade flickor. Det är mycket högre än i resten av världen, där antalet inrapporterade fall av pots varit mellan en till sju per miljon vaccinerade flickor och för CRPS en till två per miljon vaccinerade. (…)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:786.)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

- Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (- Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper.)

(Anm: Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (Trends in unintentional injury deaths, U.S., 1999-2005: age, gender, and racial/ethnic differences.) Detaljene som er skjult i den siste økningen (1999-2004) for utilsiktet dødelighet ved skade, er ikke undersøkt. (…) De totale utilsiktede antall dødsfall grunnet skade økte betydelig bare hos hvite, en økning på 2 % per år for hvite menn / gutter og en økning på 2,8 % for hvite kvinner / jenter (p <0,05). Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper. (…) KONKLUSJONER: Spesifikke undergrupper av hvite har nylig opplevd de mest markante økningene i fatale utilsiktede skader, inkludert fall, forgiftning, kollisjoner fra kjøretøyer, kvelning, brann / brann og drukning. Disse økninger fortjener mer oppmerksomhet fra forskere og de politiske ansvarlige personer. Am J Prev Med. 2009 Sep;37(3):188-94.)

- 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.)

(Anm: 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.) (- Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om.) (- I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger.) (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret. (tv2.no 26.2.2019).)

(Anm: Behandla 90 000 skadar etter ulykker i heimen i 2017. Heimen er den vanlegaste skadestaden. I 2017 behandla norske sjukehus 90 000 ulykkesskadar der heimen var skadestad. Det viser ein rapport frå Folkehelseinstituttet. (fhi.no 26.2.2019).)

(Anm: Ohm E, Madsen C, og Alver K. "Skadebildet i Norge - Fordeling etter utvalgte temaområder". Rapport 2019: Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. (fhi.no).)

- Erstatning etter utvikling av multippel sklerose etter MMR-vaksine

Erstatning etter utvikling av multippel sklerose etter MMR-vaksine
fhi.no 20.11.2015
Høyesterett har tilkjent erstatning til en gutt som i 2002 fikk MMR-vaksine (vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder) og senere utviklet symptomer på multippel sklerose (MS). (…(…)

En 12-år gammel gutt fikk i 2002 MMR-vaksinen og utviklet få dager etter vaksinasjonen symptomer som noen måneder senere ledet til diagnosen multippel sklerose (MS). På bakgrunn av en rekke faktorer – herunder blant annet den nære tidsmessige sammenhengen mellom vaksinen og de første symptomene, guttens unge alder og eksempler fra vaksinasjoner med annen type virus som har hatt autoimmune virkninger som har likhetstrekk med MS – fant Høyesterett at det var et visst forskningsmessig belegg for at MMR-vaksinen i svært sjeldne tilfelle kunne utløse MS hos unge mennesker. Staten kunne ikke godtgjøre at en annen årsak var mer sannsynlig.  Norsk pasientskadeerstatning (NPE) vil vurdere dommen for å klargjøre dommens betydning for andre vaksinesaker.

Folkehelseinstituttet tar saken på alvor, og har fulgt den nøye. MS er en alvorlig sykdom, og det er spesielt trist når den rammer barn. Det er viktig at vi har et apparat som ivaretar rettigheter for den enkelte i pasientskadeskader.

Årsaksbegrepet er ulikt i vitenskapelig forskning og juridisk erstatningsrett. I medisinsk forskning stiller man strenge vitenskapelige krav før man kan si at en vaksine er årsak til en sykdom. Juridisk erstatningsrett innvilger erstatning hvis det ikke kan påvises en annen konkret og mer sannsynlig årsak til sykdommen. Dette er forankret i smittevernloven og gir en ekstra støtte for mulig skadelidde. Smittevernlovens bestemmelse om rett til erstatning er en fordel for å opprettholde støtte for vaksinasjonsprogrammene. For mange sykdommer har vi ikke tilstrekkelig kunnskap til å kunne påvise årsaker til sykdommen som tilfredsstiller vitenskapelige kriterier. Dette gjelder bl.a. MS.

Folkehelseinstituttet er opptatt av at denne saken ikke skaper ubegrunnet skepsis til MMR-vaksinen. MMR-vaksinen tilbys i dag til barn ved alder 15 måneder og 12 år. De siste årene har vaksinasjonsdekningen i Norge ligget stabilt på ca. 93 prosent, det vil si at om lag 110 000 barn blir vaksinert med MMR-vaksine hvert år. 

Det meldes årlig mellom 40-70 hendelser som mistenkes for å være MMR-bivirkninger. Av disse klassifiseres ca. 10 meldinger som alvorlige. Dette har stort sett vært straksallergiske reaksjoner, feberkramper som har ført til sykehusinnleggelse og ett til to tilfeller av forbigående lavt nivå av blodplater (idiopatisk trombocytpenisk purpura – ITP) i året. (…)

- Staten har avslått 711 av 829 vaksinesaker de siste ti åra.

Staten har avslått 711 av 829 vaksinesaker de siste ti åra.
dagbladet.no 14.12.2015
Fikk MS etter vaksine som 12-åring og knuste staten i retten. Nå krever forbund ny vurdering av en rekke vaksineavslag.

(Dagbladet): Nylig bestemte et enstemmig Høyesterett at Torbjørn Kiil Karlsen (25) har krav på erstatning etter vaksinen som ga ham MS som tolvåring.

- Dette er en meget viktig og interessant dom som vi mener vil måtte få betydning for et ukjent, men stort antall mennesker som har utviklet sykdom etter vaksinasjoner, sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.

- Høyesterettsavgjørelsen gir meg grunn å tro at staten over svært lang tid på feilaktig juridisk grunnlag har avslått erstatning i slike saker, og forbundet forventer nå at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda (PSN) på eget initiativ gjennomgår og gjenåpner alle liknende saker der man tidligere har avslått erstatningsansvar, legger Oretorp til. (…)

Av de i alt 118 medholdsvedtakene, er hele 108 knyttet til svineinfluensavaksinen Pandemrix. Bare ti skader knyttet til andre typer vaksiner har gitt erstatning. (…)

NPE har ingen planer om å gjenoppta et stort antall vaksinesaker etter Kiil Karlsens seier i Høyesterett. De vil vurdere på nytt 14 tidligere avslag i MMR-vaksinesaker og ytterligere åtte saker hvor MS er den påståtte skadefølgen. (…)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Ny svensk registerstudie i Stockholms län av sambandet mellan vaccination med Pandemrix och neurologiska och autoimmuna sjukdomar

Ny svensk registerstudie i Stockholms län av sambandet mellan vaccination med Pandemrix och neurologiska och autoimmuna sjukdomar
lakemedelsverket.se 18.10.2011
Resultaten från en svensk registerstudie i Stockholms läns befolkning visade ingen påverkan på risken att insjukna i Guillain-Barré syndrom, multipel skleros, diabetes typ 1 eller rheumatoid artrit. En liten riskökning för facialispares, paraestesier och inflammatorisk tarmsjukdom noterades bland vaccinerade som tillhörde medicinska riskgrupper. (...)

(Anm: Influenza Virus Affects Intestinal Microbiota and Secondary Salmonella Infection in the Gut through Type I Interferons. Influenza Virus Affects Intestinal Microbiota and Secondary Salmonella Infection in the Gut through Type I Interferons. Abstract. Human influenza viruses replicate almost exclusively in the respiratory tract, yet infected individuals may also develop gastrointestinal symptoms, such as vomiting and diarrhea. However, the molecular mechanisms remain incompletely defined. Using an influenza mouse model, we found that influenza pulmonary infection can significantly alter the intestinal microbiota profile through a mechanism dependent on type I interferons (IFN-Is). Notably, influenza-induced IFN-Is produced in the lungs promote the depletion of obligate anaerobic bacteria and the enrichment of Proteobacteria in the gut, leading to a “dysbiotic” microenvironment. (…) PLoS Pathog 2016;12(5): e1005572.)

- Beviskravet i vaksineskader etter Rt. 2015 s. 1246

Beviskravet i vaksineskader etter Rt. 2015 s. 1246
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 01 / 2016 (Volum 1)
Sammendrag:  Staten har et rent objektivt ansvar for skader voldt av vaksiner, og det gjelder også en legalpresumsjon i skadelidtes favør, jf. smittevernloven § 8-2 og pasientskadeloven §§ 2 og 3. Hvis vaksinen hadde evne til å volde skaden, presumeres det at vaksinen var årsak til skaden med mindre et annet årsaksalternativ er mer sannsynlig. I Rt. 2015 s. 1246 forstod Høyesterett kravet om årsaksevne slik at det måtte være en «praktisk mulighet» for at vaksinen kunne forårsake sykdommen. Muligheten måtte underbygges med medisinsk forskning, men det krevdes ikke allment akseptert medisinsk forskning. Staten påberopte at skadelidte hadde sykdommen i subklinisk form før vaksinen ble satt, men Høyesterett kom til at det ikke var sannsynlighetsovervekt for dette og la til at en subklinisk tilstand ikke var nok til at en skade forelå. Dommen avklarer viktige spørsmål i vaksinesaker; deler av den er også relevant for andre saker. (…)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Ny anti-kreft DNA-vaksine kan bekjempe aldring, kronisk betennelse og osteoporose

Novel anti-cancer DNA vaccine may fight aging, chronic inflammation and osteoporosis (Ny anti-kreft DNA-vaksine kan bekjempe aldring, kronisk betennelse og osteoporose)
medicalnewstoday.com 1.3.2015
An international team of scientists including CureLab Oncology, Inc. (Boston), University of Camerino (Italy), and Boston University have serendipitously discovered a DNA vaccine, which systemically alleviates chronic inflammation in the body. Since osteoporosis is an inflammatory disease, preventive and therapeutic effects of the new vaccine were demonstrated on mouse models with osteoporosis. A paper reporting these results is published in the latest issue of the journal Gerotarget (the geriatric section of Oncotarget). An online preprint of the paper is available on the journal's website. (…)

(Anm: Världens första malariavaccin får klartecken av EMA. Den europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar att den blir godkänd för användning till spädbarn i afrikanska länder med hög malariarisk. (dagensmedicin.se 24.7.2015).)

(Anm: Därför fungerar malariavaccinet inte så bra. Bara en liten del av malariainfektionerna i Afrika orsakas av en variant av parasiten som svarar bra på det nya malariavaccinet. Det kan vara en förklaring till den bristande effekten av vaccinet som nu ska börja användas kliniskt. (…) Mindre än 10 procent av parasiterna hade exakt den variant, den så kallade 3D7-haplotypen, av det ytprotein som är den huvudsakliga beståndsdelen i vaccinet och som immunsystemet ska reagera på. (dagensmedicin.se 27.10.2015).)

(Anm: Toxoplasma vaccine steps closer with new cell molecule discovery. There are 60 million people in the US - and billions in the rest of the world - infected with the parasite that causes toxoplasmosis. The infection rarely causes symptoms, but in pregnant women and those with weakened immune systems, it can flare up and cause significant health problems. As yet, there is no vaccine, but scientists are closing in on one.  (…) Progress is also being made toward more effective treatments for toxoplasmosis. For example, in January 2014, Medical News Today reported how a new protein discovery could help treat toxoplasmosis. A study led by Indiana University School of Medicine and published in PLOS Pathogens identified a protein called GCN5b - that is active in both undeveloped and severe forms of toxoplasmosis - as a potential drug target. (medicalnewstoday.com 30.10.2015).)

(Anm: U of T research sheds new light on mysterious fungus that has major health consequences. Researchers at the University of Toronto examined fungi in the mucus of patients with cystic fibrosis and discovered how one particularly cunning fungal species has evolved to defend itself against neighbouring bacteria. A regular resident of our microbiome - and especially ubiquitous in the lungs of cystic fibrosis patients -the Candida albicans fungus is an "opportunistic pathogen."  (medicalnewstoday.com 23.11.2015).)

(Anm: New anti-inflammatory agents can control inflammatory responses to fungal infection. The most frequent fungal threat to humans, Candida albicans, is a common cause oral and genital infection. The fungal infections are often worsened by overwhelming inflammatory responses in the body and cause high mortality among risk groups. Doctoral student Ava Hosseinzadeh at Umeå University in Sweden has discovered two novel anti-inflammatory agents, an antioxidant and an anti-inflammatory molecule, which could be used to control the hyper-inflammatory responses to the fungal infection. (medicalnewstoday.com 11.1.2016).)

(Anm: Friendly bacteria regulate immune function in lung cells. Recent times have revealed remarkable discoveries about the microbiome - the bacteria that co-exist with and vastly outnumber the cells of our bodies. Most revelations have centered on gut bacteria - but now, a new study shows that the lungs are also home to bacteria that help regulate the immune system. The new study looks at how bacteria in the lungs influence the immune system through immune cells that trigger antibody production. The study, led by researchers from the Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York, NY, is published in The Journal of Experimental Medicine. (medicalnewstoday.com 6.1.2016).)

(Anm: Lung cell found to act as sensor, regulator of immune response. An uncommon and little-studied type of cell in the lungs has been found to act like a sensor, linking the pulmonary and central nervous systems to regulate immune response in reaction to environmental cues. The cells, known as pulmonary neuroendocrine cells or PNECs, are implicated in a wide range of human lung diseases, including asthma, pulmonary hypertension, cystic fibrosis and sudden infant death syndrome, among others. (medicalnewstoday.com 13.1.2016).)

(Anm: Lung cancer clinical trial finds lung function without additional imaging. A newly NIH funded clinical trial (NCT02528942) by University of Colorado Cancer Center investigators and collaborators at Beaumont Health in Michigan and the University of Texas Medical Branch is evaluating a new method for pinpointing and sparing healthy lung tissue during lung cancer radiotherapy. The group is applying advanced image analysis techniques to 4D CT scans already performed as a standard step in targeting lung cancer radiotherapy, to map areas of lung function without additional testing. (medicalnewstoday.com 7.1.2016).)

- Utsatt offentliggjøring av vaksineforsøk

Delayed publication of vaccine trials (Utsatt offentliggjøring av vaksineforsøk)
Editorial (Lederartikkel)
BMJ 2014;348:g3259 (16 May 2014)
Hvorfor venter vi ? Sponsorer, forfattere, og redaktører bidrar til forsinkelser (Why are we waiting? Sponsors, authors, and editors all contribute to delays)

Blant medisinske intervensjoner for å bedre menneskers helse har vaksinasjon vært og er fortsatt en av de viktigste.1 Gitt det store antall dødsfall fra influensapandemier i nyere historie, er spesielt evnen til raskt å utvikle effektive vaksiner for nye stammer av influensa det viktigste. Produksjon og testing av en ny influensavaksine som kan gis til befolkningen tar seks måneder eller mindre.2 For eksempel pandemien A/H1N1 2009 influensavirus ble først identifisert i april 2009; fire vaksiner ble godkjent av US Food and Drug Administration i september. Etter godkjenning av en vaksine gjenstår viktige spørsmål angående dosering, effektivitet og sikkerhet. Siden disse spørsmålene best besvares i randomiserte kliniske studier, er det viktig å formidle fullstendige resultater fra disse studiene til beslutningstakere, klinikere, og allmennheten på en riktig måte. (…) (Among medical interventions to improve human health, vaccination has been and remains one of the most important.1 Given the huge number of deaths from influenza pandemics in recent history, the ability to rapidly develop effective vaccines for new strains of influenza is particularly critical. Making and testing a new influenza vaccine that can be administered to the public takes six months or less.2 For example, the pandemic A/H1N1 2009 influenza strain was first identified in April of 2009; four vaccines were approved by the US Food and Drug Administration in September. After the approval of a vaccine, however, important questions remain regarding dosage, effectiveness, and safety. These questions are best answered by randomized clinical trials, and getting complete results from these trials to policy makers, clinicians, and the general public in a timely manner is essential.)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Forsinket offentliggjøring av randomiserte studier på vaksiner (- Negative resultater ble rapportert i bare 2 % av de publiserte forsøk)

Non-publication and delayed publication of randomized trials on vaccines: survey (Ikke-publisering og utsatt offentliggjøring av randomiserte studier på vaksiner: undersøkelse)
BMJ 2014;348:g3058 (16 May 2014)
Målsetting Å vurdere omfanget av ikke-publikasjon eller forsinket offentliggjøring av registrerte randomiserte studier på vaksiner, og granske mulige avgjørende faktorer som påvirker forsinket publisering.(...) (Objective To evaluate the extent of non-publication or delayed publication of registered randomized trials on vaccines, and to investigate potential determinants of delay to publication.)

Main outcome measures Publication status of trial results and time from completion to publication in peer reviewed journals.

Data synthesis Cox proportional hazards regression was used to evaluate potential predictors of publication delay.

Resultater Vi analyserte 384 studier (85 % sponset av industrien). Av 355 studier (404 758 deltakere) som ble fullført, ble 176 (n = 151 379) publisert i fagfellevurderte tidsskrifter. Ytterligere 42 forsøk (totalt utvalg 62 765) forble upublisert men rapporterte resultater i ClinicalTrials.gov. Andelen av forsøkene publisert hhv. 12, 24, 36 og 48 måneder etter fullføring var 12 %, 29 %, 53 % og 73 %. Inkludering av resultater postet i ClinicalTrials.gov, 48 måneder etter at studieferdigstillelse resultatene var tilgjengelige var 82 % for forsøkene og 90 % for deltakerne. Forsinkelse på publisering mellom ikke-industri-og bransjesponsede studier var ikke forskjellige, men de ikke-industrisponsede studiene var 4,42 ganger (P = 0,008) mer sannsynlig å rapportere negative eller blandede funn. Negative resultater ble rapportert i bare 2 % av de publiserte forsøk. (Results We analysed 384 trials (85% sponsored by industry). Of 355 trials (404 758 participants) that were completed, 176 (n=151 379) had been published in peer reviewed journals. Another 42 trials (total sample 62 765) remained unpublished but reported results in ClinicalTrials.gov. The proportion of trials published 12, 24, 36, and 48 months after completion was 12%, 29%, 53%, and 73%, respectively. Including results posted in ClinicalTrials.gov, 48 months after study completion results were available for 82% of the trials and 90% of the participants. Delay to publication between non-industry and industry sponsored trials did not differ, but non-industry sponsored trials were 4.42-fold (P=0.008) more likely to report negative or mixed findings. Negative results were reported by only 2% of the published trials.)

Konklusjoner De fleste vaksineforsøk publiseres med tiden eller resultatene postet i ClinicalTrials.gov, men forsinkelser i publisering på flere år er vanlig. Tiltak bør fokusere på rettidig formidling av data fra vaksineforsøk for publikum. (…) (Conclusions Most vaccine trials are published eventually or the results posted in ClinicalTrials.gov, but delays to publication of several years are common. Actions should focus on the timely dissemination of data from vaccine trials to the public.)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013.)

– Ble syk etter barnevaksine - tilkjent erstatning

Ble syk etter barnevaksine - tilkjent erstatning
aftenposten.no 29.10.2013
Kort tid etter at Torbjørn Kiil Karlsen tok MMR-vaksine 12 år gammel ble han kraftløs og svimmel. Oslo tingrett slår fast at Staten må betale ham erstatning. Staten har ikke bestemt om de vil anke.

Oslo tingrett slår fast at Staten må betale 23-åringen erstatning på grunn av MMR-vaksinen han fikk da han var 12 år gammel. Vaksinen kan ha bidratt til å gi mannen MS, fastslår retten.

Begge parter i retten er enige om at Torbjørn Kiil Karlsen fikk de første symptomene på MS kort tid etter at han hadde fått vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) som 12-åring. Spørsmålet retten skulle svare på er om det var årsakssammenheng mellom MMR-vaksinen og MS-diagnosen. (...)

To nevrologer som var sakkyndige i saken mener det ikke er holdepunkt for at han fikk MS av vaksinen. Men i smittevernloven presiseres det at staten plikter å erstatte en skade som alene eller sammen med andre årsaker kan være en følge av anbefalte eller påbudte vaksinasjoner som blir satt i verk i medhold av loven. (...)

(Anm: Vaksinerte mot kusma, men blir likevel smittet. 17 studenter med tilknytning til universitetsmiljøet Trondheim kan være smittet med kusma. Viruset er påvist hos ni av dem. Åtte av de smittede er norske studenter som er vaksinert mot blant annet kusma som barn. De andre ni er fra andre europeiske og land utenfor Europa. Det er både jenter og gutter blant de smittede. (aftenposten.no 6.10.2015).)

(Anm: Research brief. The death of an infant from encephalitis after vaccination with the live attenuated measles, mumps, and rubella vaccine suggests that type 1 interferon has an essential but narrow function in human antiviral immunity. Researchers report that vaccine viruses were found in the child's brain more than 7 weeks after vaccination and that the previously healthy child had a homozygous mutation in the gene encoding a high-affinity receptor for type 1 interferon (IFNAR2). The child's cells were unresponsive to type 1 interferon, but reconstitution of the cells with wild-type IFNAR2 restored their responsiveness to type 1 interferon and their ability to control interferon-attenuated viruses. Lancet Infectious Diseases 2015;15(11):p1270 (November 2015).)

(Anm: Encephalitis: raising awareness and collaborating in research. Encephalitis—ie, acute inflammation of the brain—has a high mortality rate (up to 30%)1 and, even with treatment, survivors are often left with severe sequelae. Lancet Neurol. 2016 Feb 19. pii: S1474-4422(16)00059-4.)

(Anm: Autoimmune encephalitis: paving the way for early diagnosis. Lancet Neurol. 2016 Feb 19. pii: S1474-4422(16)00025-9.)

- MS-syke Torbjørn (23) vant mot staten (- Fikk MS av barnevaksine - får erstatning. Vant over Pasientskadenemda i Høyesterett..)

MS-syke Torbjørn (23) vant mot staten
nrk.no 18.10.2013
FIKK VAKSINE SOM 12-ÅRING: Torbjørn Kiil Karlsen (23) har kjempet en lang kamp for å få erstatning fra staten.

Torbjørn Kiil Karlsen fra Andøya gikk til sak mot staten fordi han mener han fikk MS etter en MRR-vaksine han fikk som 12-åring. Nå har Oslo tingrett avgjort at 23-åringen skal ha erstatning.

«Den dagen jeg fikk vaksinen fikk jeg ganske umiddelbart vondt nede i korsryggen, og det ilte opp gjennom føttene og i armen. Også ble jeg umiddelbart kvalm. Jeg lå til sengs noen dager».

Slik beskriver 23 år gamle Torbjørn Kiil Karlsen hvordan han opplevde å få MMR-vaksinen som 12-åring. Ikke lenge etterpå fikk han påvist MS.

De tre siste årene har han og familien brukt for å bevise sammenhengen mellom vaksinen og sykdommen.

•Les også: – Jeg ble MS-syk etter vaksinen
•Les også: Kjemper for framtida i Oslo tingrett (...)

(Anm: Fikk MS av barnevaksine - får erstatning. Vant over Pasientskadenemda i Høyesterett. En mann som utviklet Multippel sklerose (MS) få dager etter at han tok MMR-vaksine som 12-åring på barneskolen i 2002, har i fire år kjempet for erstatning fra Pasientskadenemda. (...) MMS-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder gis til til barn på 15 måneder og i 6. klasse. (nettavisen.no 12.11.2015).)

(Anm: MS-syke Torbjørn (25) seiret i Høyesterett: – Det føles helt uvirkelig. MS-syke Torbjørn Kiil Karlsen fra Vesterålen har fått medhold i Høyesterett i at han kan ha fått nervesykdommen som følge av en vaksine han fikk som 12-åring. – Det føles helt uvirkelig å ha vunnet fram, sier en lettet og glad Karlsen. (nrk.no 12.11.2015).)

(Anm: Da Torbjørn fikk MS-diagnose bare 12 år gammel, ble han Norges yngste. Nå kjemper han for erstatning. Høyesterett skal avgjøre om 25-åringen har krav på erstatning etter skolevaksine. (…) Kort tid etter at han som skoleelev ble vaksinert mot kusma, meslinger og røde hunder - MMR-vaksinen, også kjent som trippelvaksinen - fikk Kiil Karlsen helseproblemer. Han opplevde dobbeltsyn og ble lagt inn på sykehus hvor legene konkluderte med at han har nervesykdommen multippel sklerose (MS). Vant i to rettsinstanser. 25-åringens mor, Ann Mari Kiil, forteller at det gikk flere år før de skjønte at sønnens MS-sykdom kunne ha med MMR-vaksinen å gjøre. (dagbladet.no 25.10.2015).)

– Samfunnet må stille opp når en vaksine slår feil

Torbjørns advokat: – Samfunnet må stille opp når en vaksine slår feil
nrk.no 3.10.2013
KREVENDE SYKDOM: Torbjørn Kiil Karlsen er en ung MS-pasient og får derfor bremsemedisin på sykehuset hver måned.

23 år gamle Torbjørn Kiil Karlsen mener MMR-vaksinen han fikk som 12-åring gjorde at han fikk MS. – Myndighetene advarer mot å ikke vaksinere barna. Da blir det svært urettferdig at de som tilfeldig rammes av bivirkninger skal sitte alene med ansvaret, sier advokat Helge Husebye Haug.

Førstkommende mandag starter rettssaken hvor MS-rammede Torbjørn Kiil Karlsen møter han pasientskadenemnda i Oslo tingrett.

Som 12-åring fikk Torbjørn MMR-vaksinen mot kusma, meslinger og røde hunder. Straks etterpå skjedde det noe i kroppen. Gutten ble plaget med dobbeltsyn, og ble innlagt på sykehus i Bodø. Der fant legene ut at gutten mest sannsynlig led av den alvorlige nevrologiske sykdommen MS. (...)

Torbjørn (23): – Jeg ble MS-syk etter vaksinen jeg fikk som 12-åring
nrk.no 2.10.2013
For tida jobber 23-åringen på en tilrettelagt arbeidsplass på Andenes. Men sammen med NRK er han tilbake igjen en tur på sin gamle arbeidsplass.

– Per dags dato er det føttene som plager meg mest, forteller Torbjørn Kiil Karlsen, mens han strever seg opp i førerhuset på den svære anleggsmaskinen.

Nesten alle tar vaksinen
Som 12-åring fikk Torbjørn MMR-vaksinen mot kusma, meslinger og røde hunder.

Mer enn 90 prosent av norske foreldre lar barna ta denne vaksinen. Straks etterpå skjedde det noe i kroppen.

– Den dagen jeg fikk vaksinen fikk jeg ganske umiddelbart vondt nede i korsryggen, og det ilte opp gjennom føttene og i armen. Også ble jeg umiddelbart kvalm. Jeg lå til sengs noen dager.

Og naturlig for gutter på hans alder bekymret ikke Torbjørn seg over det som skjedde.

– Jeg tenkte jo ikke på at jeg nettopp hadde fått vaksinen, og hjemme var det jo ingen som visste noe. (…)

(Anm: Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer: Rotavirus, difteri, stivkrampe, kikhoste, infeksjon med Haemophilus influenzae type b (Hib), pneumokokksykdom, poliomyelitt, meslinger, kusma, røde hunder og humant papillomavirus. I tillegg tilbys noen barn vaksine mot tuberkulose og hepatitt B. (fhi.no 18.2.2015).)

(Anm: John-Arne Røttingen, områdedirektør for miljømedisin og smittevern, Folkehelseinstituttet (FHI) – Hva er gode spørsmål? Det er godt dokumentert at bruk av vaksiner i et vaksinasjonsprogram både beskytter den enkelte og fører til mindre infeksjonssykdommer i samfunnet. (…) Jeg vil derfor på ny utfordre Santelmann til å starte en begrunnet fagdebatt med gode spørsmål. Vi deltar gjerne. (dagensmedisin.no 20.4.2016).)

(Anm: Heiko Santelmann, lege og bestefar, Oslo. Hvor er den gode informasjonen? Tar jeg feil når jeg mener at vi leger har et enda større ansvar når vi anbefaler injeksjoner i friske barn enn til dem som er dødssyke? (…) Ettersom jeg anser det som min plikt som lege å holde meg oppdatert i fagene og ikke følte meg kompetent nok, deltok jeg under fagseminaret «Vaksiners plass i helsetjenesten», arrangert av Dagens Medisin. I min naivitet trodde jeg at seminaret med avsluttende debatt ville gi oss leger god, balansert informasjon, slik jeg er vant til fra seminarer med Norsk forening for arbeidsmedisin (Nfam). Jeg skulle nok ha vært mindre forventningsfull ettersom seminaret var sponset av Pfizer, MSD og GKS. (…) Dessverre ble det fort slutt på debatten, men Røttingen oppfordret meg til å fortsette diskusjonen i Tidsskriftet (1). Beklageligvis ville Tidsskriftet ikke ha min kronikk. Så jeg håper at Dagens Medisin tillater en betent debatt på sine sider. (dagensmedisin.no 18.4.2016).)

- Politikere vil have vaccine-bivirkninger undersøgt (- Patienterstatningen anerkender 96 pct. af alle skader efter børnevaccination.)

Politikere vil have vaccine-bivirkninger undersøgt
bt.dk 7.10.2015
Et boom i erstatningssager på grund af bivirkninger fra børnevaccine får nu Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne til at kræve handling fra medicinalfirmaer.

Rekordmange danske børn får nu erstatning, fordi de døjer med bivirkninger som følge af vaccinen Di-Te-Ki-Pol-Hib.

Patienterstatningen har foreløbigt behandlet 177 af de 271 anmeldte tilfælde - og langt de fleste, 171 børn, har fået tilkendt erstatning. Børnene får hver 25.000 kroner i erstatning.

Boomet i erstatningssager får nu flere politikere til at kræve, at medicinalfirmaerne kortlægger de mulige bivirkninger bedre.

»Medicinalfirmaerne har en grund til at sætte penge af til forskning. Det er trods alt medicinalfirmaerne, der tjener på vaccinerne. Derfor mener jeg også, at de bør se på, hvad der gør, at deres medicin giver bivirkninger,« siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) fra Dansk Folkeparti.

Hun kalder de mange indberettede tilfælde af bivirkninger for »bekymrende«, men hun mener ikke, at man skal gribe ind fra politisk side. (…)

(Anm: Patienterstatningen anerkender 96 pct. af alle skader efter børnevaccination. 171 børn har foreløbig fået erstatning i 177 afgjorte sager om allergiske reaktioner efter Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccinen. Det høje tal vidner ifølge Patienterstatningen om, at allergiske reaktioner anerkendes som en lægemiddelskade. (dagenspharma.dk 6.10.2015).)

(Anm: Canadian academic’s call for moratorium on HPV vaccine sparks controversy. Canada’s human papillomavirus vaccination program should be halted immediately until its safety can be established, a researcher who has studied patient experiences of the vaccine under a government grant has said. BMJ 2015;351:h5692 (Published 23 October 2015).)

- Forvirrende omkamp

Forvirrende omkamp
ANNE HAFSTAD, Aftenposten- kommentator
aftenposten.no 9.6.2009
VAKSINE MOT KREFT. Bioteknologinemnda ønsker omkamp om innføring av HPV-vaksinering av unge jenter. Det er forståelig, men mest uheldig og egnet til forvirring. (...)

Kan skape frykt.
Det må ikke herske noen tvil om at det er viktig og helt legitimt at vanskelige avgjørelser, som innføring av HPV-vaksinering av unge jenter, blir grundig debattert. Men alt har sin tid. Omkampen som nå utspiller seg, tilfører lite nytt, men kan fort skape unødig frykt hos dem det gjelder.

Det er avgjørende for at prosjektet skal lykkes at flest mulig deltar i vaksineringsprosjektet. Derfor bør omkampen nå avblåses, og ressursene brukes til å gi grundig og saklig informasjon til foreldrene som må gjøre det vanskelige valget på vegne av sine døtre. (...)

(Anm: Debatt: - HPV-vaksinen har vist seg bedre og tryggere enn selv de mest optimistiske håpet på. Tusener vil få nedsatt livskvalitet, barn vil bli født for tidlig og mange vil dø på grunn av myndighetenes treghet. (aftenposten.no 19.2.2015).)

(Anm: Ingen HPV-vaksinerte har fått livmorhalskreft. Ingen av de mer enn 130.000 kvinnene som har fått HPV-vaksinen, har utviklet livmorhalskreft, viser tall fra Kreftregisteret. - Dette er gledelig, men vi må fortsatt vente noen år før de virkelig store kullene med vaksinerte ungdommer kommer opp i den typiske alderen for livmorhalskreft, sier direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin. (dagbladet.no 4.7.2015).)

- Firma bag HPV-vaccinen underdrev omfanget af alvorlige bivirkninger

Firma bag HPV-vaccinen underdrev omfanget af alvorlige bivirkninger
b.dk 26.10.2015
Den europæiske medicinalgigant Sanofi Pasteur MSD, der står bag HPV-vaccinen Gardasil, har underdrevet omfanget af den alvorlige lidelse POTS, der er mistænkt for at være en bivirkning ved vaccinen.

Vaccinegiganten Sanofi Pasteur MSD frikendte HPV-vaccinen for at være skyld i en alvorlig bivirkning på baggrund af virksomhedens egen undersøgelse, hvor de vigtigste symptomer blev udeladt.

Den europæiske medicinalgigant Sanofi Pasteur MSD, der står bag HPV-vaccinen Gardasil, har underdrevet omfanget af den alvorlige lidelse POTS, der er mistænkt for at være en bivirkning ved vaccinen.
Det dokumenterer en række netop frigivne breve, udvekslet mellem Sundhedsstyrelsen i Danmark og Sanofi Pasteur MSD, som Radio24syv har fået indsigt i.

Brevene, der er fra juni og juli 2014, viser, at Sanofi Pasteur MSD, da firmaet efter anmodning fra myndighederne skulle gennemgå virksomhedens databaser over mulige bivirkninger, tilrettelagde sine søgninger efter den invaliderende diagnose POTS på en måde, så antallet af mulige bivirkninger blev lavt. Sagen blev opdaget af Sundhedsstyrelsen i Danmark, blandt andet fordi de danske indberetninger om POTS-ramte teenagerpiger ikke dukkede op i Sanofi Pasteur MSD’s søgninger.

»Virksomheden havde lavet nogle søgninger, og tilrettelagt dem på en sådan måde, at de danske indberetninger stort set ikke kom med, og det gik jo ikke, fordi de danske indberetninger vedrørende POTS var fint diagnosticerede på en specialenhed. Derfor skulle de selvfølgelig med«, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Henrik G. Jensen, til Radio24syv.(...)

Overlæge Mats Lindberg, der er kontaktperson i organisationen Læger Uden Sponsor, har gennemgået korrespondancen mellem Sundhedsstyrelsen og Sanofi Pasteur MSD. Han mener, det kan se ud som om, at firmaet »forsøger at trække tiden ud«, men tilføjer også, at virksomhedens tilbageholdenhed kan skyldes, at den er skeptisk over for diagnosen.

»POTS er en lidt blød diagnose, og det kan også være forklaringen på, at virksomheden ikke har regnet det for noget. Rent medicinsk er POTS noget diffust,« siger overlæge og kontaktperson i Læger uden Sponsor, Mats Lindberg. (...)

Læs også: Danske piger er ikke alene om HPV-plager (...)

(Anm: Ingen sammenheng mellom HPV-vaksine og POTS og CRPS. Det er ingenting som tyder på at HPV-vaksine gir økt risiko for å utvikle syndromene POTS og CRPS. Dette er konklusjonen etter en ny gjennomgang av de europeiske legemiddelmyndighetene. (legemiddelverket.no 5.11.2015).)

(Anm: Ny og nyttig funksjonalitet i journalsystemene med EPJ-løftet og ingen sammenheng mellom HPV-vaksine og POTS og CRPS. Nytt om legemidler nr. 23-24, 15. desember.)

(Anm: Ny og nyttig funksjonalitet i journalsystemene med EPJ-løftet og ingen sammenheng mellom HPV-vaksine og POTS og CRPS. Nytt om legemidler nr. 23-24, 15. desember.)

(Anm: Ny granskning: HPV-vaksine gir ingen uvanlige syndromer. Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA frikjenner HPV-vaksinen for to alvorlige bivirkninger. (…) Det var danske myndigheter som t idligere i år slo alarm etter at et 50-tall jenter hadde blitt rammet av syndromene POTS og CRPS etter å ha fått vaksine mot HPV-infeksjon. Det fikk EMA til å granske saken. (…) Steinar Madsen sier at de i Norge er rapportert 3 tilfeller av mulig POTS og CRPS. (vg.no 5.11.2015).)

(Anm: CHMP finder heller ingen kobling mellem HPV-vaccine og alvorlige syndromer. Data tyder ifølge EMAs komité for medicin til mennesker ikke på, at HPV-vaccinen udløser syndromerne POTS og CRPS. Dermed støtter CHMP op om konklusion fra bivirkningskomitéen PRAC. (dagenspharma 25.11.2015).)

(Anm: Inget vetenskapligt stöd för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu avslutat en utförlig vetenskaplig granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. Granskningen drar slutsatsen att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS. Det finns därför ingen anledning att ändra hur vaccinerna används eller ändra den aktuella produktinformationen. Antalet fall av CRPS och POTS som rapporterats ligger i nivå med vad som kan förväntas i denna åldersgrupp. (lakemedelsverket.se 5.11.2015).)

(Anm: EMA to Probe HPV Vaccination Safety. —Reports of rare syndromes following HPV shots trigger agency's interest. (medpagetoday.com 13.7.2015).)

(Anm: Læge: Flere får alvorlige bivirkninger af HPV-vaccinen end først antaget. Antallet af piger på venteliste til nye HPV-centre tyder på, at frekvensen af alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccinen antageligt er fire gange så høj, som hidtil oplyst. Det mener leder af hovedstadens HPV-center. (…) En ny opgørelse fra Synkopecenteret på Frederiksberg Hospital baseret på venteliste-tal afslører imidlertid nogle helt andre tal. Ifølge opgørelsen får én ud af 500 kvinder alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccinen. (...) Kvinderne bliver hyppigst henvist med bivirkninger som hovedpine, koncentrationsbesvær, nedsat muskelstyrke, kvalme, opkast, smerter og svimmelhed. Symptomerne har en invaliderende karakter, og de forværres ved fysisk aktivitet. (dagenspharma.dk 11.6.2015).)

(Anm: CAUSALGIA—PATHOGENESIS AND TREATMENT. Gross and microscopic anatomical evidence indicates that pain fibers involved in causalgia are those distributed to blood vessels—possibly to the arterioles—and that, for the greater part, these fibers constitute part of the general visceral afferent system.Calif Med. 1952 Dec; 77(6): 374–376.)

(Anm: Reflex Neurovascular Dystrophy (RND). Amplified Musculoskeletal Pain Syndrome (also known as Reflex Neurovascular Dystrophy (RND) Complex regional pain syndrome (CRPS)) is a very painful neurovascular disorder. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS). BMJ Case Rep. 2013 Sep 16;2013.)

(Anm: POTS syndrome: Symptoms, causes, and treatment. People with postural orthostatic tachycardia (POTS) experience a marked increase in heart rate upon standing up that can cause a variety of symptoms. POTS is a disorder affecting the central nervous syndrome that can cause debilitating symptoms in people who were previously healthy. (medicalnewstoday.com 21.11.2017).)

(Anm: Postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS, also postural tachycardia syndrome) is a condition of dysautonomia,[1] to be more specific orthostatic intolerance, in which a change from the supine position to an upright position causes an abnormally large increase in heart rate, called tachycardia. (en.wikipedia.org).)

- Kritikere: EU’s undersøgelse af HPV-vaccinen er utroværdig

Kritikere: EU’s undersøgelse af HPV-vaccinen er utroværdig
dagenspharma.dk 6.11.2015
Kvinder, der har fået en HPV-vaccine, har ikke øget risiko for at få trætheds- og smertesyndromer, konkluderer forskning fra EU's lægemiddelagentur EMA. Men kritikere stoler ikke på resultaterne.

HPV-vaccinen giver ikke bivirkninger som træthed, smerter og svimmelhed, konkluderer det Europæiske Lægemiddelagentur EMA, som har lavet en undersøgelse af, hvorvidt unge kvinder, der er vaccineret mod livmoderhalskræft, oftere end andre får svimmel- og træthedssyndromet POTS og smertesyndromet CRPS. I undersøgelsen, som er lavet på foranledning af Lægemiddelstyrelsen i Danmark, har EMA’s risikovurderingskomite PRAC gransket […]

- Bivirkningsmeldinger for HPV-vaksinen Gardasil

Europeisk legemiddelmyndighet: Ny gransking av sikkerheten til HPV-vaksinen
vg.no 4.9.2015
Europeiske legemiddelmyndigheter vil granske sikkerheten til HPV-vaksinen på ny. Formålet er å undersøke om den har sammenheng med to alvorlige syndromer. (…)

Ifølge det europeiske kontrollorganet EMA har rutineovervåkning av alvorlige bivirkninger reist spørsmål om en mulig sammenheng mellom bruken av HPV-vaksiner og syndromene CRPS (Complex Regional Pain Syndrom) og POTS (Postural Orthostatic Tachyardia Syndrom). (…)

Sundhetsstyrelsen refererer også til en pågående gransking som viser at omtrent en tredjedel av de alvorlige tilfellene har felles symptom-mønster, karakterisert ved utmattelse, nevrologiske og sirkulatoriske symptomer, smerter og hodepine, ofte fulgt av kvalme, magesmerter og ubehag, og problemer med å regulere kroppstemperaturen. (…)

Symptomer
CRPS: sterk smerte, hevelser, endring av temperatur og farge på huden på armer og bein. Kan også inkludere andre symptomer som hodepine, generell tretthet, kuldefølelse i beina og verking i ledd og nummenhet.

POTS: Ekstrem økning av hjerteslag når man reiser seg fra liggende til stående posisjon uten unormalt blodtrykksfall. Flere tilleggs symptomer som svimmelhet, synsforstyrrelser, nummenhet, tretthet, kortpustethet, brystsmerter, konsentrasjonsvansker, hodepine, hjerteklapp og skjelvinger. (…)

FØLGER MED: Medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket , Steinar Madsen, følger med på hva som skjer i Danmark og EUs kontrollorganer i forhold til mulige bivrikninger av HPV-vaksinen. (…)  

(Anm: Dialogmøde om HPV-vaccinen og bivirkninger. (sundhedsstyrelsen.dk 6.5.2015 (NYT OM BIVIRKNINGER 2015(6) MAJ 2015).)

(Anm: Nyhedsbrevet Nyt Om Bivirkninger. (sundhedsstyrelsen.dk).)

(Anm: Omstridt HPV-vaccine udgår af vaccinationsprogram. HPV-vaccinen Gardasil står til at blive skiftet ud med Cervarix i det danske børnevaccinationsprogram. (pharmatimes.com 25.9.2015).)

(Anm: (…) Vi modtog to indberetninger om patienter med diagnosen benign intrakraniel hypertension, som formodet bivirkninger til HPV-vaccinen. Den ene er vurderet som mulig relateret til vaccinen DiTeBooster, som blev givet efter Gardasil® og kort før debut af symptomer. Der er kasuistiske beskrivelser af DiTeBooster-vaccinen som årsag til benign intrakraniel hypertension. NYT OM BIVIRKNINGER 2015;6(8).)

(Anm: Idiopatisk intrakraniell hypertensjon (benign intrakraniell hypertensjon). Idiopatisk intrakraniell hypertensjon Se oversiktsartikkel1 Kort om Idiopatisk intrakraniell hypertensjon er et syndrom med økt intrakranielt trykk, men normalt hjerneparenkym uten store ventrikler, fokale romoppfyllende prosesser, eller underliggende infeksjon. Kan være til feks sinusvenetrombose, medikamenter eller medisinske tilstander. Rammer ofte unge overvektige kvinner, men kan også ramme normalvektige og menn. Syndromet ble tidligere kalt benign intrakraniell hypertensjon, men det er en uheldig betegnelse fordi opptil 25% får alvorlig synstap. (nevro.legehandboka.no 19.3.2015).)

(Anm: HPV-vaksine og autoimmune sykdommer. En rapport fra den franske legemiddelmyndigheten ANSM antyder at vaksinasjon med HPV-vaksine kan gi en økt risiko for å utvikle den autoimmune sykdommen Guillain-Barré Syndrom (GBS). (…) I sjeldne tilfeller kan sykdommen knyttes til kirurgiske inngrep eller vaksinasjon. Legemiddelverket har ikke mottatt meldinger om GBS etter HPV-vaksinasjon i Norge. (legemiddelverket.no 24.9.2015).)

(Anm: Misstänkt biverkning av hpv-vaccin utreds. I Sverige har Läkemedelsverket tagit emot tre anmälningar om misstänkta biverkningar av hpv-vaccinet Gardasil. (dagensmedicin.se 16.9.2015).)  

(Anm: Rapporterade biverkningar kan minska med sänkt ålder. Danska forskare tror att anmälningar om biverkningar av HPV-vaccinering skulle minska om flickorna var yngre vid vaccinationen. (…)Han säger till sajten att det ofta är unga vältränade kvinnor som upplever biverkningarna och menar att det eventuellt också kan finnas en koppling med den hårda träningen. – Vi vet att immunförsvaret reagerar på ett annat sätt på vaccin om man tränar hårt. När man är yngre praktiserar man sällan idrott på högre nivå. (lakemedelsvarlden.se 22.9.2015).)

(Anm: Bekymret for bivirkninger. Dansk ekspert vil ha time-out for HPV-vaksinen. *Refser norske helsemyndigheter *Statens legemiddelverk: Ikke dekning for disse påstandene. KØBENHAVN/OSLO (VG) Mens den norske regjeringen ønsker å utvide tilbudet om HPV-vaksine til alle kvinner under 26 år, mener en av verdens fremste eksperter på vaksinen at vi trenger en timeout. (…) SVARER: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i legemiddelverket mener det ikke er dekning for påstandene til den danske legen Jesper Mehlsen (aftenposten.no 22.9.2015).)

Bivirkningsmeldinger for HPV-vaksinen Gardasil
Nytt om legemidler nr. 16, 25. august
(…) Siden 2009 har 150.000 norske jenter fått HPV-vaksinen Gardasil. Vi har mottatt 589 bivirkningsmeldinger. 39 av disse er klassifisert som alvorlige (*).

Vanlige bivirkninger
De vanligste meldte bivirkningene er hevelse og ømhet der vaksinen er satt, feber, hodepine, kvalme, oppkast, diaré og magesmerter. Allergiske reaksjoner forekommer i sjeldne tilfeller. Besvimelser og nesten-besvimelser (med eller uten kramper og hyperventilering) er ikke uvanlig ved vaksinering og kan skyldes ubehag ved vaksinering eller omstendighetene rundt.

HPV-vaksiner og bivirkninger fra det autonome nervesystemet
Den danske Sunhedsstyrelsen har fått en rekke meldinger om mulig sammenheng mellom HPV-vaksinen og symptomer på autonom dysfunksjon. Pasientene har rapportert om symptomer som blodtrykksfall, svimmelhet, slapphet og stigende hjertefrekvens når de reiser seg. Noen tilfredsstiller kriteriene for POTS (postural orthostatic tachycardia syndrome).

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har nå startet en formell gjennomgang for å avklare om bruk av HPV-vaksiner gir økt risiko for POTS og CRPS (complex regional pain syndrome).

Det er meldt om tilfeller som kan dreie seg om autonom dysfunksjon også i Norge og ett tilfelle av mulig POTS. Disse tilfellene undersøkes videre av Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet.

Vi oppfordrer helsesøstre og leger til å melde mistenkte bivirkninger av vaksinen.

(*) Alvorlig bivirkning er hendelser som har medført sykehusinnleggelse eller forlenget sykehusopphold, regnes som en medisinsk viktig hendelse, gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne eller funksjonskapasitet, livstruende sykdom eller død. (…)

(Anm: CRPS (complex regional pain syndrome) (ninds.nih.gov).)

(Anm: CRPS (complex regional pain syndrome). Complex regional pain syndrome (CRPS) formerly reflex sympathetic dystrophy (RSD), "causalgia", or reflex neurovascular dystrophy (RND) is an amplified musculoskeletal pain syndrome (AMPS). It is a chronic systemic disease characterized by severe pain, swelling, and changes in the skin. CRPS often worsens over time. It may initially affect an arm or leg and spread throughout the body; 35% of people report symptoms throughout their whole body.[1] Other potential effects include: systemic autonomic dysregulation; neurogenic edema; musculoskeletal, endocrine, or dermatological manifestations; and changes in urological or gastrointestinal function.[2] (en.wikipedia.org).)

(Anm: CAUSALGIA—PATHOGENESIS AND TREATMENT. Gross and microscopic anatomical evidence indicates that pain fibers involved in causalgia are those distributed to blood vessels—possibly to the arterioles—and that, for the greater part, these fibers constitute part of the general visceral afferent system.Calif Med. 1952 Dec; 77(6): 374–376.)

(Anm: Reflex Neurovascular Dystrophy (RND). Amplified Musculoskeletal Pain Syndrome (also known as Reflex Neurovascular Dystrophy (RND) Complex regional pain syndrome (CRPS)) is a very painful neurovascular disorder. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS). BMJ Case Rep. 2013 Sep 16;2013.)

(Anm: POTS syndrome: Symptoms, causes, and treatment. People with postural orthostatic tachycardia (POTS) experience a marked increase in heart rate upon standing up that can cause a variety of symptoms. POTS is a disorder affecting the central nervous syndrome that can cause debilitating symptoms in people who were previously healthy. (medicalnewstoday.com 21.11.2017).)

(Anm: Postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS, also postural tachycardia syndrome) is a condition of dysautonomia,[1] to be more specific orthostatic intolerance, in which a change from the supine position to an upright position causes an abnormally large increase in heart rate, called tachycardia. (en.wikipedia.org).)

- Det er et sørgelig faktum at vi mennesker har lettere for å forholde oss til enkeltsaker enn statistikk

Konspirasjonsepidemien
Didrik Søderlind (f. 1971) er rådgiver i Human-Etisk Forbund, redaktør av tidsskriftet Humanist og fast skribent i Minerva.
minervanett.no 13.7.2012
I en sykehusseng i England ligger to små jenter og lider. De har meslinger, en sykdom de burde sluppet. Vi har ingen meslingepidemier i Vesten, men vaksinebeskyttelsen kan falle offer for annen epidemi: Konspirasjonsteoriene.

Det er et sørgelig faktum at vi mennesker har lettere for å forholde oss til enkeltsaker enn statistikk. Det er derfor saken om to stakkars småjenter fra England som ligger på sykehus med et tungt utbrudd av meslinger, gjør så inntrykk på meg.

At barn blir syke, er en del av livets gang. Men denne saken er ille. Ett enkelt nålestikk ved ettårsalderen, med ett oppfølgende stikk før skolealder, kunne beskyttet dem mot sykdommen. Men moren, Zoe Hayes, sa nei. Hun hadde latt seg forføre av løse påstander om at den såkalte MMR-vaksinen (som beskytter mot meslinger, kusma og rubella) kunne føre til autisme.

Så jentene ble ikke vaksinert. Konsekvensene ser vi i all sin gru.

«Forekomsten er økende – de rammeste vaksinenekterne forsøker aktivt å få sine barn smittet, siden de ser på sykdommer som noe naturlig – og dermed bra.» (...)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Et kafkask helvete (- De er unge og aktive, men pludselig magter de intet.)

Efter voldsom kritik: Hjælp på vej til unge kvinder med smerter efter vaccine
politiken.dk 25.3.2015
Fem sygehuse specialiseres i at hjælpe unge kvinder med alvorlig sygdom, der kan skyldes vaccine mod livmoderhalskræft.

De er unge og aktive, men pludselig magter de intet. Invaliderende svimmelhed, træthed og massive hovedpiner dræner dem.

I flere år har hundredvis af unge kvinder og deres forældre kæmpet for at få det etablerede sundhedsvæsen til at tage symptomer, der måske skyldes bivirkninger af hpv-vaccinen mod livmoderhalskræft, alvorligt.

Og efter år med voldsom kritik er Danske Regioner nu klar med et tiltag på området, så der senest 1. juni er én hospitalsafdeling i hver af landets fem regioner, der skal tage sig af patienter med uklare symptomer, som kan være resultat af bivirkninger ved hpv-vaccinen. (…)

Læge: »Et kafkask helvede«

Synkopecenteret på Frederiksberg Hospital er det sted, hvor piger fra Region Hovedstaden skal starte deres udredningsforløb. Læge Louise Brinth fra Synkopecenteret har skrevet Kroniken i dagens avis. Hun støtter hpv-vaccinen, men har set mere end 80 piger, der alle har oplevet diffuse symptomer med invaliderende træt- og svimmelhed: (…)

Louise Brinth tror, at regionernes nye tiltag vil kunne være med til at sikre, at »tilliden til vaccinen er bedst muligt langtidssikret. Det er ikke langtidsholdbart at tie den her bekymring ihjel«.

Mette Kenfelts datter Simone fik, som Politiken beskrev i 2013, sværere invaliderende bivirkninger, angiveligt fra hpv-vaccinen. To års skolegang er mistet:

»Det er dejligt, hvis der nu sker noget. Vi bliver nødt til at tage de her ellers sunde, raske unge pigers sygdomme alvorligt«. (...)

(Anm: Tok HPV-vaksinen som 12-åring: Maria (18) har vært alvorlig syk i fem år. 12 år gammel tok norske Maria Lysaker Wennersberg (18) HPV-vaksinen på skolen. I april fikk hun diagnosen POTS, som kan være en alvorlig bivirkning. (…) – Ikke vaksinemotstander (…) Maria lar seg intervjue av VG for å vekke helsemyndighetene og folk flest, og for å få hjelp. (…)Det er forferdelig om unge jenter kan få ødelagt helsen sin, ungdommen og livet sitt, sier Rita Lysaker. Hun er selv sykepleier, og har fulgt vaksinasjonsprogrammet hele veien. Derfor var det ingen tvil om at Maria skulle ta imot tilbudet om HPV-vaksinen allerede det første året den var tilgjengelig. (vg.no 21.9.2015).)

(Anm: Fortsat skepsis: Hver femte føler sig utryg ved hpv-vaccinen. 20 procent af danskerne er utrygge ved omstridt vaccine, viser ny måling. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse går sammen i kampagne. (…) Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen mener ikke, at årsagen til den faldende tilslutning til vaccinen skyldes tvivl om de sundhedsmæssige effekter af vaccinen. »Folk bekymrer sig om sikkerheden ved vaccinen og ikke, hvorvidt vaccinen beskytter mod kræft«, siger hun. (...) Ifølge Ulla Axelsen, der er overlæge i Kræftens Bekæmpelse, bør der slet ikke være nogen, der er utrygge. »Det er ikke lykkedes os at få bragt viden til folk om, at vaccinen er sikker og effektiv«, siger hun. (politiken.dk 8.4.2017).)

(Anm: Læserne spørger myndighederne om HPV-vaccinen: Hvordan kan I give vaccineskadede kvinder diagnoser som funktionel lidelse, hypokonder eller psykisk syg? Politikens læsere har stillet 31 spørgsmål, som sundhedsmyndighederne svarer på. (politiken.dk 16.3.2017).)

- Læger i stor strid om hpv-pigerne (- Alle lægerne sagde det var psykisk)

Læger i stor strid om hpv-pigerne
politiken.dk 1.7.2015
Lægerne strides om, hvorfor de syge piger er syge. Derfor sejler behandlingen.

14-årige Amalie fik krampeanfald efter HPV-vaccine: »Alle lægerne sagde det var psykisk« Kilde: Politiken TV / Foto: Lasse Kofoed/Privatoptagelser / Klip: Peter Vintergaard

En desperat mor tager sin 13-årige datter til børnelægen. Den hpv-vaccinerede pige har i ugevis skreget i smerte.

Moderen er sikker på, at lidelserne skyldes den vaccine, som alle taler om i øjeblikket.

Men børnelægen vil slet ikke høre på moderens bekymringer om bivirkninger fra en vaccine, der skal forhindre hovedparten af de vira, humant papillomavirus, der årligt slår omkring 100 danske kvinder ihjel af livmoderhalskræft.

Ignorer dit barns smerteskrig, det er bare en måde at få opmærksomhed på, lyder lægens råd i stedet til moderens store fortvivlelse.

Historien er ikke opdigtet, men virkelig. (…)

LÆS OGSÅ:Lange ventelister til undersøgelse for vaccinebivirkninger

Enten er lægens melding udtryk for den fagligt set korrekte forståelse for den unge piges problemer. Eller også er den direkte skadelig.

Enten skal pigen have samtaleterapi. Eller også skal hendes smerter tages alvorligt og behandles medicinsk.

Hvor forældrene er overbeviste om, at de syge pigers voldsomme smerter, anfald af besvimelse, kroniske træthed, invaliderende koncentrationsbesvær ellers følelsesløshed skyldes hpv-vaccinen, så er lægerne internt rygende uenige.

Problemet er, at ingen reelt ved, hvad der foregår.

Ingen læger i hverken ind- eller udland kan give en god lægefaglig forklaring på, hvorfor mange hundrede såkaldte hpv-piger oplever diffuse, invaliderende symptomer i øjeblikket.

Derfor strides landets læger i disse uger om, hvad de kan og skal gøre for pigerne. (...)

(Anm: Mange kvinder med formodede bivirkninger efter HPV-vaccinen havde symptomer allerede før de fik det første stik. Højere forekomst af lidelser i fordøjelsessystemet og det muskulære system før vaccination er blandt andet nogle af de ting, der adskiller gruppen af kvinder, der har anmeldt formodede HPV-vaccine bivirkninger fra vaccinerede kvinder, der ikke har anmeldt bivirkninger. Det viser dansk registerundersøgelse. Dele af denne undersøgelse blev i april 2016 fremlagt på Nordisk Vaccinemøde på Island men undersøgelsen er nu er offentliggjort i tidsskriftet PLOS ONE og kan derfor læses i sin helhed. (ssi.dk 16.9.2016).)

- Tre patienter har fået erstatning efter HPV-vaccination (- Det samlede erstatningsbeløb beløber sig til 4.317.332 kr. i de tre anerkendte sager.)

Tre patienter har fået erstatning efter HPV-vaccination
dagenspharma.dk 26.3.2015
I 3 ud af 88 sager har Patienterstatningen anerkendt, at skader er en følge af vaccination med Gardasil.

Patienterstatningen har modtaget 108 anmeldelser, der vedrører bivirkninger efter HPV-vaccinen Gardasil. Det fremgår af en statusartikel, som Patienterstatningen har offentliggjort på sin hjemmeside. 88 af de 108 sager er blevet afgjort, og i tre tilfælde har patienter fået udbetalt erstatning.  Det samlede erstatningsbeløb beløber sig til  4.317.332 kr. i de tre anerkendte sager. De tre […]

(Anm: Ingen svensk oro för HPV-vaccin. I Sverige finns det inga inrapporterade fall av CRPS och POTS i samband med vaccinering mot HPV, men efter danska larmrapporter ska nu EU:s läkemedelsverk undersöka sambandet. (dagensmedicin.se 13.7.2015).)

(Anm: Biverkningar av HPV-vaccin ska utredas. Två misstänkta biverkningar av HPV-vaccinet ska nu utredas av EU:s läkemedelsmyndighet, EMA. Det skriver Svenska Dagbladet, SvD, i dag. (dagensmedicin.se 13.7.2015).)

(Anm: HPV-vaksine og bivirkninger. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har startet en formell gjennomgang for å avklare om bruk av HPV-vaksiner gir økt risiko for POTS (postural orthostatic tachycardia syndrome) og CRPS (complex regional pain syndrome). (legemiddelverket.no 13.7.2015).)

- Kæmpestudie: HPV-vaccinerne virker og er ikke farlige. Forskere har gennemgået 26 studier af HPV-vaccinerne og ikke fundet tegn på, at vaccinerne er forbundet med nogen øget risiko for alvorlige bivirkninger. (- Mere præcist fandt forskerne, at 656 ud af 10.000 af de vaccinerede kvinder blev ramt af en alvorlig sygdom efter at have fået HPV-vaccinen, mens tallet var 669 i kontrolgruppen. Antallet af dødsfald i de to grupper var henholdsvis 14 og 11 ud af 10.000. Selvom der var tre flere dødsfald blandt de vaccinerede, konkluderer forskerne, at de ikke var relateret til vaccinerne.)

(Anm: Kæmpestudie: HPV-vaccinerne virker og er ikke farlige. Forskere har gennemgået 26 studier af HPV-vaccinerne og ikke fundet tegn på, at vaccinerne er forbundet med nogen øget risiko for alvorlige bivirkninger. Et stort studie med mere end 73.000 kvinder viser, at HPV-vaccinerne virker, som de skal, og at vaccinerne ikke er forbundet med en øget risiko for alvorlige bivirkninger. Studiet er et såkaldt Cochrane-review, hvor forskerne har samlet data fra 26 tidligere studier af både effektiviteten af- og potentielle bivirkninger ved vaccinerne. (…) Anklagerne er ikke understøttet af beviser og kan skade offentlighedens tillid,« skriver den ledende forsker bag studiet, Marc Arbyn fra Unit of Cancer Epidemiology, Belgian Cancer Centre, Sciensano, i en pressemeddelelse. Det nye studie er for nylig offentliggjort på Cochrane Library. Cochrane samler videnskabelig evidens fra mange studier til ét stort studie, der dermed er mere præcist og har større gennemslagskraft. »Evidens med høj sikkerhed viser, at HPV-vacciner beskytter mod forstadier til livmoderhalskræft i teenage-piger og kvinder, som blev vaccineret i alderen 15-26 år. Vacciner øger ikke risikoen for alvorlige bivirkninger,« lyder det blandt andet i den klare konklusion. Konklusionen i studiet falder i tråd med anbefalingerne fra myndighederne samt en lang række faglige organisationer og patientforeninger i Danmark. (…) Mere præcist fandt forskerne, at 656 ud af 10.000 af de vaccinerede kvinder blev ramt af en alvorlig sygdom efter at have fået HPV-vaccinen, mens tallet var 669 i kontrolgruppen. Antallet af dødsfald i de to grupper var henholdsvis 14 og 11 ud af 10.000. (…) Leder af Nordisk Cochrane Center er ikke overbevist Cochrane er et uafhængigt og internationalt netværk af forskere, og studier fra Cochrane anses i videnskabens verden som forskning af højeste kvalitet og troværdighed. Lederen af Cochranes nordiske afdeling, den danske professor Peter Gøtzsche, slår normalt også på tromme for forskningsresultater fra Cochrane, men når det kommer til det nye studie, er han ikke overbevist. Han mener, at den nye Cochraneoversigt bygger på de offentliggjorte forsøg, som er mindre pålidelige end de kliniske studierapporter, som firmaerne har sendt ind til det europæiske lægemiddelagentur, European Medicines Agency (EMA), for at få HPV-vaccinerne godkendt. Peter Gøtzsches forskningsgruppe, der ikke har noget med det nye studie at gøre, har undersøgt studierapporterne og fundet, at der er flere alvorlige neurologiske skadevirkninger i HPV-vaccinegruppen end i kontrolgruppen. »Vi har ikke publiceret vores resultater endnu, men jeg mener, at det er min pligt som forsker i det mindste at oplyse om, at vi har fundet andre resultater, end Cochrane-oversigten kommer frem til,« skriver Peter Gøtzsche i en mail til Videnskab.dk. Læs også: Hvad sker der i kroppen, når man vaccineres mod HPV? Peter Gøtzsche og det Nordiske Cochrane Center har indsendt en formel klage til den Europæiske Ombudsmand over EMA’s håndtering af mistanken om flere alvorlige skader på centralnervesystemet, som Sundhedsstyrelsen ifølge Peter Gøtzsche har rejst. Professoren har også skrevet en bog under titlen ’Overlevelse i en overmedicineret verden: Find selv evidensen’, hvori han beskriver sine bekymringer omkring HPV-vaccinen. (videnskab.dk 15.5.2018).)

(Anm: Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its. Abstract BACKGROUND: Persistent infection with high-risk human papillomaviruses (hrHPV) types is causally linked with the development of cervical precancer and cancer. HPV types 16 and 18 cause approximately 70% of cervical cancers worldwide. (…) AUTHORS' CONCLUSIONS: There is high-certainty evidence that HPV vaccines protect against cervical precancer in adolescent girls and young women aged 15 to 26. The effect is higher for lesions associated with HPV16/18 than for lesions irrespective of HPV type. The effect is greater in those who are negative for hrHPV or HPV16/18 DNA at enrolment than those unselected for HPV DNA status. There is moderate-certainty evidence that HPV vaccines reduce CIN2+ in older women who are HPV16/18 negative, but not when they are unselected by HPV DNA status.We did not find an increased risk of serious adverse effects. Although the number of deaths is low overall, there were more deaths among women older than 25 years who received the vaccine. The deaths reported in the studies have been judged not to be related to the vaccine. Increased risk of adverse pregnancy outcomes after HPV vaccination cannot be excluded, although the risk of miscarriage and termination are similar between trial arms. Cochrane Database Syst Rev. 2018 May 9;5:CD009069.)

- HPV-vaksiner

Nyt syndrom kan ikke bekræftes om som bivirkning ved HPV-vaccine
dagenspharma.dk 5.2.2015
Bivirkningskomite kan hverken bekræfte eller afvise, at der er en sammenhæng mellem POTS og Gardasil. Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat HPV-vaccinen.

Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA kan hverken be- eller afkræfte, om Postural Orthostatic Tachycardi Syndrom (POTS) er en bivirkning til HPV-vaccinen Gardasil. Det konstaterer EMS’s bivirkningskomite, der har lavet en ny vurdering af vaccinen. Pr. 30. september 2014  var der i alt indberettet 33 tilfælde af POTS som mulig bivirkning til Gardasil i Danmark. Sundhedsstyrelsen vurderede, […]

(Anm: Takykardi hurtig hjertevirksomhet. Oppstår ved legemsanstrengelser, psykiske påkjenninger, feber, blødning, thyreotoksikose, hjertesykdom, forgiftning. I akutte anfall (paroksystisk tachykardi) ofte hos helt hjertefriske individer. Uregelmessig hjertevirksomhet ved takykardi kan være tegn på hjertesykdom. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS). BMJ Case Rep. 2013 Sep 16;2013.)

(Anm: POTS syndrome: Symptoms, causes, and treatment. People with postural orthostatic tachycardia (POTS) experience a marked increase in heart rate upon standing up that can cause a variety of symptoms. POTS is a disorder affecting the central nervous syndrome that can cause debilitating symptoms in people who were previously healthy. (medicalnewstoday.com 21.11.2017).)

(Anm: Postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS, also postural tachycardia syndrome) is a condition of dysautonomia,[1] to be more specific orthostatic intolerance, in which a change from the supine position to an upright position causes an abnormally large increase in heart rate, called tachycardia. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Therese (25) fikk livmorhalskreft – overlege mener hun burde fått HPV-vaksinen. Kreftregisteret mener fastleger og gynekologer har for lite kunnskap om hvem som kan få vaksinen som kan beskytte mot livmorhalskreft. (tv2.no 14.7.2015).)

(Anm: Sundhedsstyrelsen rækker ud til EMA i vaccine-sag. Medicinal & Biotek: Den danske sundhedsstyrelse tager nu konsekvensen af bivirkningssagerne relateret til HPV-vacciner og beder EMA om at undersøge hele bivirkningsprofilen for vaccinen. (medwatch.dk 13.7.2015).)

(Anm: HPV-vaksinerte norske jenter undersøkes for ny sykdom. 45 danske jenter kan ha fått lidelsen. Norske helsemyndigheter undersøker nå det som kan være de første tilfellene av den nye, nevrologiske lidelsen POTS hos to jenter som har fått HPV-vaksine. (nettavisen.no 25.6.2015).)

(Anm: Bloggdask for grovt uansvarlig artikkel om HPV-vaksinen. (…) La meg gjøre dette klart allerede med en gang: Dette er noe av det største makkverket jeg har lest om vaksiner i norsk presse på lenge. Ikke bare er det spekket med faktafeil og slurvete formidling av saken, men artikkelen er også direkte farlig for folkehelsa. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Hvis en slik nyhetsartikkel skremmer fem hundre foreldre fra å vaksinere sine døtre, vil en av disse statistisk sett dø av livmorhalskreft. Det er ren matematikk. (tjomlid.com 26.6.2015).)

(Anm: #Anbefalt: «VG ror hardt etter vaksinekritikk».  (nrk.no 26.6.2015).)

(Anm: VG svarer på bloggdask om HPV-vaksine. (tjomlid.com.com 26.6.2015).)

(Anm: Bivirkningsmeldinger for HPV-vaksinen Gardasil - oppdaterte tall per 23. juni 2015. Det er siden vaksinasjonsprogrammet startet i 2009 sendt inn 581 bivirkningsmeldinger etter at ca. 150 000 jenter har blitt vaksinert. I all hovedsak (94 prosent) betegnes bivirkningene som lite alvorlige. (legemiddelverket.no 25.6.2015).)

(Anm: Bivirkningsmeldinger av HPV-vaksine – oppdaterte tall per 31. desember 2015. Legemiddelverket har ved utgangen av 2015 mottatt totalt 645 bivirkningsmeldinger etter at ca. 160 000 jenter har blitt vaksinert. I all hovedsak (92 prosent) betegnes bivirkningene som lite alvorlige. (legemiddelverket.no 21.3.2016).)

(Anm: 19 alvorlige bivirkninger av HPV-vaksine. Det ble meldt inn flere alvorlige bivirkninger av HPV-vaksinen i fjor enn tidligere år. (dagensmedisin.no 21.3.2016).)

(Anm: Bivirkninger av HPV‐vaksine (Gardasil) – oppdaterte bivirkningstall per 23. juni 2015  (…) Totalt antall rapporter, inkludert alvorlige bivirkninger 582. Antall rapporter med mistenkte alvorlige** bivirkninger. 37. (...) **For å bli definert som en alvorlig bivirkning må meldingen oppfylle et eller flere av følgende kriterier: medført sykehusinnleggelse eller forlenget sykehusopphold, regnes som en medisinsk viktig hendelse, gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne eller funksjonskapasitet, livstruende sykdom eller død (Legemiddelverket har ikke fått melding om dødsfall som kan knyttes til HPV-vaksinen). (legemiddelverket.no 25.6.2015).)

(Anm: Bivirkninger av HPV-vaksine – oppdaterte tall per 30. juni 2016. Legemiddelverket har frem til 30. juni 2016 mottatt totalt 679 bivirkningsmeldinger etter at cirka 160 000 jenter har blitt vaksinert med HPV-vaksinen Gardasil. I all hovedsak (91 prosent) betegnes bivirkningene som lite alvorlige. (legemiddelverket.no 12.10.2016).)

(Anm: Oppmerksomhet rundt mistenkte bivirkninger etter HPV-vaksinasjon i Danmark. (…) Syndromet POTS er en relativt ny diagnose, og kan være vanskelig å stille blant annet på grunn av en rekke uspesifikke symptomer som blodtrykksfall, svimmelhet (besvimelser) og stigende hjertefrekvens når pasienten reiser seg fra liggende til stående stilling. (…) I Norge har HPV-vaksinen blitt grundig overvåket siden den ble tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009, og tilsvarende bivirkninger er ikke meldt her. (fhi.no 9.5.2015).)

(Anm: Få alvorlige bivirkninger av HPV-vaksine. De fleste av bivirkningene betegnes som lite alvorlige, og det er ingen dødsfall. Oslo (NTB): Det er rapportert 581 tilfeller av bivirkninger av HPV-vaksinen Gardasil. De fleste av dem betegnes som lite alvorlige, og det er ingen dødsfall. Det viser Legemiddelverkets tall som er oppdatert for juni 2015. (nettavisen.no 24.6.2015).)

Styrelse vil have undersøgt sammenhæng mellem HPV-vaccine og hjerteproblemer
dagenspharma.dk 3.10.2013
Indberetninger af bivirkninger viser, at hjertesygdommen POTS kan have sammenhæng med vaccination for livmoderhalskræft. EMA skal undersøge sammenfaldet nærmere. (...)

Ingen ms-risk av HPV-vaccin
lakemedelsvarlden.se 8.1.2015
Enligt en mycket stor befolkningsstudie finns det inget samband mellan HPV-vaccinationer och ms eller liknade sjukdomar. (…)

Sjukdomarna som studerades var multipel skleros, synnervsinflammation, akut disseminerad encefalit och andra myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet som lett till sjukhusbesök och informationen om dessa hämtades i Sverige från Patientregistret vid Socialstyrelsen.

Vaccinationsinformationen hämtades från Folkhälsomyndighetens HPV-vaccinationsregister. (…)

(Anm: Quadrivalent HPV vaccination and risk of multiple sclerosis and other demyelinating diseases of the central nervous system. JAMA. 2015 Jan 6;313(1):54-61. doi: 10.1001/jama.2014.16946.)

16 får nej til erstatning efter HPV-vaccination
dagenspharma.dk 5.2.2014
70 Kvinder har søgt erstatning for bivirkninger til HPV-vaccinen. 27 sager er afgjort, men kun to har fået erstatning. (...)

HPV-klager næsten fordoblet på to måneder
dagenspharma.dk 5.11.2013
Fra september til november er antallet af anmeldelser om HPV-vaccination til Patientforsikringen steget fra 28 til 55. (...)

HPV-vaksinen gir ingen alvorlige bivirkninger
nrk.no 21.10.2013
Det viser analyser av rundt en million jenter i Sverige og Danmark.

Forskere har sett på helseregistrene til over 300 000 HPV-vaksinerte og sammenlignet dem med rundt 700 000 ikke-vaksinerte jenter født mellom 1988 og 2000 i både Sverige og Danmark.

Humant papillomavirus (HPV) er en gruppe svært vanlige, seksuelt overførbare virus som kan forårsake livmorhalskreft.

– Vi kan ikke se noe som tyder på at HPV-vaksinen medfører risiko for alvorlige bivirkninger, sier Lisen Arnheim-Dahlström ved Institutt for medisinsk epidemiologi og biostatistikk ved Karolinska Institutet (KI).

Det er svenske og danske forskere ved KI og Statens Serum Institut i København som har stått bak studien. (...)

– Er det korrekt at HPV-vaksinen trolig bare virker for en 6 til 10-års periode og at jentene sannsynligvis må ta den også senere i livet?

– Vi vet faktisk ikke ennå, men det er trolig. Å ta vaksinen flere ganger synes ikke jeg er opprørende. Det er også noe man må gjøre med meslinger og TBE. I tillegg vil også helsevesenet kunne spare mye penger i fremtiden fordi disse unge vaksinerte kvinnene kan slipper samme masseundersøkelsen for livmorhalskreft, forklarer Arnheim-Dahlström.

Ifølge henne har det ikke vært stor motstand mot HPV-vaksinen. (...)

(Anm: Autoimmune, neurological, and venous thromboembolic adverse events after immunisation of adolescent girls with quadrivalent human papillomavirus vaccine in Denmark and Sweden: cohort study. BMJ 2013;347:f5906 (9 October 2013).)

(Anm: Dansk overlege advarer unge jenter mot sterk trening før HPV-vaksinen. - Jeg tror ikke dette er reelle bivirkninger av HPV-vaksinen, sier norsk overlege. (nettavisen.no 5.5.2015).)

HPV-vaccinering utan allvarliga biverkningar
dagensmedicin.se 9.10.2013
En studie på nära en miljon svenska och danska flickor visar inga tecken på allvarliga biverkningar av HPV-vaccinering. (...)

53 olika diagnoser som kräver sjukhusvård eller specialistvård har följts upp, exempelvis blodpropp, diabetes och autoimmuna sjukdomar. Ingen av de 53 sjukdomarna förekom i högre utsträckning i den vaccinerade gruppen jämfört med den ovaccinerade. (...)

(Anm: Autoimmune, neurological, and venous thromboembolic adverse events after immunisation of adolescent girls with quadrivalent human papillomavirus vaccine in Denmark and Sweden: cohort study. BMJ 2013;347:f5906 (9 October 2013).)

Styrelse vil have undersøgt sammenhæng mellem HPV-vaccine og hjerteproblemer
dagenspharma.dk 3.10.2013
Indberetninger af bivirkninger viser, at hjertesygdommen POTS kan have sammenhæng med vaccination for livmoderhalskræft. EMA skal undersøge sammenfaldet nærmere. (...)

(Anm: Takykardi hurtig hjertevirksomhet. Oppstår ved legemsanstrengelser, psykiske påkjenninger, feber, blødning, thyreotoksikose, hjertesykdom, forgiftning. I akutte anfall (paroksystisk tachykardi) ofte hos helt hjertefriske individer. Uregelmessig hjertevirksomhet ved takykardi kan være tegn på hjertesykdom. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS). BMJ Case Rep. 2013 Sep 16;2013.)

(Anm: POTS syndrome: Symptoms, causes, and treatment. People with postural orthostatic tachycardia (POTS) experience a marked increase in heart rate upon standing up that can cause a variety of symptoms. POTS is a disorder affecting the central nervous syndrome that can cause debilitating symptoms in people who were previously healthy. (medicalnewstoday.com 21.11.2017).)

(Anm: Postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS, also postural tachycardia syndrome) is a condition of dysautonomia,[1] to be more specific orthostatic intolerance, in which a change from the supine position to an upright position causes an abnormally large increase in heart rate, called tachycardia. (en.wikipedia.org).)

To læger vil sætte HPV-vaccine på pause
dr.dk 5.9.2013
To danske læger er utrygge ved at bruge HPV-vaccine, fordi de oplever, at den gør piger syge. (...)

De er så bekymrede over de alvorlige bivirkninger, vaccinen i meget sjældne tilfælde kan give, at de mener, at vaccinen skal sættes på pause, indtil man er mere sikker på omfanget af bivirkningerne. (...)

Læger advarer imod HPV-vaccine
nyhederne.tv2.dk 4.9.2013
(...) Flere privatpraktiserende læger er utrygge ved at stikke unge piger med den gratis HPV-vaccine som over 350.000 allerede har fået.

Det skriver dr.dk, der har talt med to læger, der har oplevet nogle af bivirkningerne på deres patienter.

- Jeg har ikke lyst til at give den. Betænkelighederne vejer i øjeblikket tungere end gevinsterne, siger Claus Werner Jensen, der er praktiserende læge i Birkerød i Nordsjælland, til dr.dk.

Stig Gerdes, der har praksis i Fredericia, går endnu videre:

- Jeg er ikke i tvivl om, at det er gift for kroppen. Det skal bare stoppes, og det skal stoppes nu, siger Stig Gerdes til dr.dk.

Derfor er han helt stoppet med at give vaccinationen.

Styrelsen: Fordelene er større end ulemperne
Frem til den 26. august 2013 har Sundhedsstyrelsen modtaget 768 indberetninger om bivirkninger, hvoraf 129 af dem var alvorlige, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Tallet er vokset hurtigere hen over sommeren, hvor der er kommet indberetninger om nye bivirkninger, der ikke forventedes i forbindelse med vaccinen.

Blandt andet autoimmune og neurologiske symptomer. På baggrund af en endnu ikke-offentliggjort undersøgelse fra Serum Instituttet, tror Sundhedsstyrelsen dog ikke, at disse alvorlige symptomer hænger sammen med vaccinen.

"I Danmark - som i resten af Europa - vurderer vi løbende fordele og ulemper ved vaccination. Og Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at fordelene er langt større end ulemperne. Dette gør vi, selvom vaccinen i meget sjældne tilfælde kan have alvorlige bivirkninger," skriver styrelsen i en pressemeddelelse. (...)

Internationale eksperter: Danmark oversælger fordelene ved HPV-vaccine
politiken.dk 3.5.2013
»Afsindig vildledende«, siger en af verdens førende eksperter om den måde, sundhedsmyndighederne informerer om vaccine mod livmoderhalskræft.

Blot et døgn efter at regeringen i går lagde op til at udvide vaccinationsprogrammet mod livmoderhalskræft betydeligt, retter flere af verdens mest anerkendte HPV-eksperter nu en kritik mod Danmark, som beskyldes for at lokke kvinder til at modtage den såkaldte HPV-vaccine på et falsk grundlag. (...)

Ingen beviser
Nu stilles der spørgsmål ved en central del af informationen om vaccinen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, der handler om, at »vaccinen beskytter mod 70 procent af tilfælde af livmoderhalskræft«, og at »effekten er langvarig«.

LÆS OGSÅ Læge kritiseres for dobbelt interesse i HPV-vaccine

I mange sammenhænge er HPV-vaccinen ganske fornuftig, men styrelsens beskrivelse er »afsindig vildledende«, forklarer professor i medicin ved University of Missouri-Kansas City Diane M. Harper.

Hun regnes blandt verdens mest anerkendte HPV-eksperter og har stået bag flere af de forskningsprojekter om effekten og sikkerheden ved Gardasil – navnet på den HPV-vaccine, som tilbydes gratis til yngre kvinder i Danmark – som førte til indførelsen af vaccinen i USA.

»Der findes ingen beviser for, at vaccinen Gardasil virker længe nok til rent faktisk at forhindre kræft«, siger Diane M. Harper med henvisning til, at en umiddelbar virkning mod forstadier til kræft ikke nødvendigvis varer evigt.

Derfor er beskyttelsesprocenten »ren spekulation«, forklarer Harper, »for skal et tilfælde af livmoderhalskræft forhindres fuldstændigt, er vi nødt til at følge vaccinen i en person i mindst 15 år for at se, om HPV-infektionen er fuldstændigt ryddet af vejen«, siger Diane M. Harper. (...)

Få men alvorlige skader efter HPV-vaccine
b.dk 3.5.2013
(...) Flere internationale HPV-eksperter undrer sig over Statens Seruminstitut, Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, som samstemmende siger, at der ikke er påvist en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og alvorlige sygdomstilfælde og dødsfald,« skriver Politiken. (...)

I Danmark har Patientforsikringen modtaget ti anmeldelser om skader, hvoraf de to er blevet anerkendt.

Det drejer sig om en 12-årig, der fik rygmarvsbetændelse og svære lammelser efter at have ladet sig vaccinere mod livmoderhalskræft, og en 14-årig pig, der udviklede føleforstyrrelser og kraftnedsættelse i begge ben. Der er udbetalt i alt 4,2 millioner kroner i erstatninger i de to sager.

Læs også: HPV-fortalere fanget i dobbeltrolle

Dokumenter fra det amerikanske patientskadenævn viser ifølge Wall Street Journal, at der i USA angiveligt er udbetalt 33 millioner kroner til 49 personer efter bivirkninger eller dødsfald som følge af HPV-vaccinen. (...)

Det skal dog ses i forhold til de millioner af doser HPV-vacciner, der er forløbet uden større komplikationer, mener overlæge i Kræftens Bekæmpelse Iben Holten.
Hun fastholder derfor, at »man stort set ikke har konstateret alvorlige bivirkninger efter HPV-vaccinen.« (...)

Der hersker fortsat tvivl om, hvorvidt vaccinen beskytter mod livmoderhalskræft på længere sigt. Derfor anbefaler eksperter og myndigheder også, at vaccinerede kvinder fortsat lader sig screene for celleforandringer i underlivet. (...)

Myter sprids om HPV-vaccin
BJÖRN STRANDER, ordförande, Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention inom samordningen av Regionala Cancercentra - HARALD ALMSTRÖM, ordförande, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi - STEFAN BERGH , generalsekreterare, Cancerfonden - GUNILLA GUNNARSSON, cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting - BARBRO SJÖLANDER, nätverket mot gynekologisk cancer - MARGARETA SUNDSTEN, patientföreningen GYNSAM
svd.se 29.4.2013
Ett organiserat motstånd mot vaccination har fått fäste i Sverige. Men den som hänger upp sig på att effekten på cancer inte är slutligt bevisad ägnar sig åt akademiska spetsfundigheter, för de indirekta bevisen är mycket övertygande, skriver bland andra företrädare för Cancerfonden och SKL. (...)

Bieffekter kan man inte värdera utifrån enskilda fall.
Många föräldrar upplever beslutet att låta vaccinera sin dotter mot HPV-virus som självklart. För andra är det svårare. Konsekvenserna av det snabbt framtagna vaccinet mot svininfluensa med 126 fall av narkolepsi förskräcker. Kan man lita på myndigheterna? Ett organiserat motstånd mot vaccination har fått fäste i Sverige. I tv framträder unga flickor som i samband med vaccination har blivit mycket sjuka.

Det finns i dag inte direkta bevis för att vaccinet skyddar mot cancer i livmoderhalsen. Men de indirekta bevisen är mycket övertygande. Det är bevisat att HPV-virus orsakar livmoderhalscancer. Det finns också starka bevis för att livmoderhalscancer föregås av avancerade förstadier. Vaccinet skyddar mot de förstadier som orsakas av de två farligaste HPV-typerna. (...)

HPV vaccination—reaping the rewards of the appliance of science (HPV-vaksinasjon-høster belønningene av avendt vitenskap)
BMJ 2013;346:f2184 (18 April 2013)
National programmes could virtually eliminate certain diseases and substantially reduce costs

The optimism generated by scientific breakthroughs often turns to disappointment when applied to the real world of clinical care. It is therefore worth celebrating the extraordinary success of Australia’s national human papillomavirus (HPV) vaccination programme, which was implemented five years ago, as reported in the linked paper by Ali and colleagues (doi:10.1136/bmj.f2032).1 This analysis of data on 85 770 new patients from six Australian sexual health clinics shows a remarkable reduction in the proportion of women under 21 years of age presenting with genital warts—from 11.5% in 2007 to 0.85% in 2011 (P<0.001). Only 13 cases of genital warts were diagnosed in women under the age of 21 across all six health clinics in 2011. Such a reduction in this distressing disease caused by a sexually transmitted virus is a major public health achievement. Furthermore, the near eradication of genital warts in young Australian women will probably have a major impact on the costs of sexual healthcare. (...)

HPV-vaksiner til tolvåringer og de som sa nei i fjor
nettavisen.no 14.9.2010
Oslo (NTB): Hver tredje tolv år gamle jente sa i fjor nei takk til kreftvaksinen HPV. Nå får de en ny sjanse samtidig som årets tolvåringer får tilbud om vaksinasjon. (...)

Statens legemiddelverk opplyser at kun 190 av de til sammen 18.000 jentene som tok vaksinen i fjor, har fått bivirkninger. Bivirkningene er lette og dreier seg stort sett om hevelse og ømhet i armen der vaksinen er satt, feber, hodepine, kvalme, diaré og magesmerter. Ni av jentene fikk alvorlige bivirkninger og ble lagt inn på sykehus på grunn av reaksjoner som besvimelse, krampe eller allergi.

Folkehelseinstituttet er skuffet over at så få valgte å la seg vaksinere i fjor og håper at holdningene endres. - Jeg synes denne skepsisen er trist, for vi i Folkehelseinstituttet er ikke i tvil om at vaksinen er til det beste for hver enkelt jente, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby i Folkehelseinstituttet. (...)

Fra undring til uro
LEDERE Fra Redaktøren
C Haug
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:1763 (28.6.2010)
Folkehelseinstituttet mener vi har nok kunnskap om HPV-vaksinen og står fast på sin anbefaling om å tilby vaksine til alle 11–12 år gamle jenter (...)

I tillegg til usikkerheten om langtidseffekt og bivirkninger, er det særlig spørsmålet om «replacement» – altså hva som vil skje med andre onkogene HPV-varianter hvis det vaksineres mot HPV-16 og HPV-18 – som kan vekke uro. En slik endring kan ikke utelukkes. Tvert imot tyder de offentliggjorte resultatene på at dette kan skje. Det er avgjørende å fastslå om dette skjer, for hvem, i hvilket omfang og med hvilke virkninger. Problemet er: Hvis alle vaksineres, elimineres muligheten til å finne det ut fordi man ikke vil ha en uvaksinert kontrollgruppe å sammenlikne med.

Hva skjer hvis vi i Norge vedtar å vaksinere alle? Vil vi da noen gang få kunnskap om de faktiske virkningene og bivirkningene av HPV-vaksinen? De amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) satte som betingelse for å godkjenne vaksinen at «the government of Norway» skulle foreta langtidsstudier. Kreftregisterets direktør Frøydis Langmark forklarte på høringsmøtet at årsaken til det var at svært få andre land har mulighet til å gjennomføre slike studier. Men igjen: Kunnskap om virkninger får man ikke frem uten en kontrollgruppe. (...)

Bioteknologinemda slakter vaksineinfoen
vg.no 30.5.2009
Bioteknologinemnda retter knallhard kritikk mot utkastet til informasjonsskriv om den omstridte HPV-vaksinen som motvirker livmorhalskreft. (...)

Nemnda mener både overskriften og deler av innholdet kan forlede jentene som skal vaksineres og foreldrene deres til å tro at vaksinen nærmest gir full beskyttelse mot kreft. (...)

- Vi vet dessuten at vi først vil kjenne effekten av HPV-vaksinen på livmorhalskreft om 20 - 30 år. Først da vil vi vite om vaksinen, som nå skal settes på jenter i syvende klasse, virkelig beskytter dem mot kreft, understreker Ødegård. (...)

Ikke vent med vaksine
HARALD MOI- professor dr.med. Olafiaklinikken Oslo
aftenposten.no 26.5.2009
Kreftvaksinering. Gardasil er valgt for kreftvaksinering mot humant papilloma virus (HPV). Den har ikke bare effekt mot kreft, men også mot kjønnsvorter. Samlet ekspertise bortsett fra Bioteknologinemnda (Sissel Rogne og Lars Ødegård i Aftenposten 24. mai), tilråder å starte vaksinering i høst.

Hvis vaksinen blir gitt før man blir smittet, har Gardasil vist seg å være nesten 100 prosent effektiv mot de fire HPV-typene vaksinen er virksom mot. (...)

Vent med vaksinering
SISSEL ROGNE, direktør, Bioteknologinemnda
LARS ØDEGÅRD, leder, Bioteknologinemnda
aftenposten.no 24.5.2009
UAVKLART. Gardasil er valgt for kreftvaksinering av alle 11-12 år gamle jenter fra i høst. Bioteknologinemndas råd er å vente. Det er for mye uavklart.
Kreftvaksine. De fleste blir smittet av HPV (humant papilloma virus)-varianter i løpet av livet. Omkring 12 ulike HPV-typer kan forårsake kreft. Vaksinen som er valgt, Gardasil beskytter mot de to mest vanlige, HPV 16 og 18. Få av dem som smittes utvikler livmorhalskreft, 10-30 år etter. Om HPV-vaksinen er effektiv mot livmorhalskreft, vil vi først få vite om lang tid, etter god oppfølging og forskning. (...)

«Kreftvaksine», hva er nå det?
HELENE PANDE, pensjonert barnelege, Oslo
aftenposten.no 4.4.2009
En rundspørring blant opplyste mennesker viser at det er ytterst få som er klar over at «kreftvaksinen» i virkeligheten er en antivirusvaksine mot humant papillomvirus (HPV) som er årsak til en kjønnssykdom populært kalt «kjønnsvorter» eller condylomer. (...)

- Må leve med usikkerhet
forskning.no 3.4.2009
Fra høsten av innføres en vaksine mot virus som fører til livmorhalskreft i barnevaksinasjonsprogrammet. Men i fagmiljøene hersker fortsatt uenigheten rundt HPV-vaksinen. (...)

- Reiser kompliserte spørsmål
Professor emerita ved Universitetet i Oslo, Lucy Smith, sier at HPV-vaksinering reiser kompliserte juridiske spørsmål i forholdet mellom foreldre og barns rettigheter.

- De juridiske spørsmålene burde, etter mitt syn, vært nærmere utredet før vaksinen innføres i barnevaksinasjonsprogrammet, noe som kan tale for en utsettelse av vaksineringen nå i høst, sier Smith.

Hun mener kvaliteten på informasjonen som går til barn og foreldre er helt avgjørende.

- HPV-vaksinen bør bare tas inn vaksinasjonsprogrammet hvis man har sikkerhet for at dette informasjonsbehovet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. (...)

- Det etiske dilemmaet er om vi skal vente 10-20 år for å få endelige svar om langtidsbivirkninger eller om vaksinen virkelig hjelper mot kreft, eller skal vi gå glipp av helsegevinsten. Disse tingene må man veie opp mot hverandre, sier Stene-Larsen.

- Må ha lenger oppfølging
Han sier at forskerne kjenner effektiviteten av vaksinen når den gis i en studie, men at de ikke vet helt hva som skjer når den gis i et program hvor alle skal inkluderes. Han peker på at det ikke er slik at man har legemidler fullstendig uten bivirkninger.

Folkehelseinstituttet må ta stilling til om bivirkningene er akseptable i forhold til det som blir oppnådd ved vaksinen. (...)

Hanssen: - Ville ikke tvilt et sekund på kreftvaksinen
vg.no 20.3.2009
Beroliger usikre politikerforeldre

(VG Nett) En rekke politikere står i gårsdagens VG frem og sier de er usikre på om barna deres bør få HPV-vaksinen. - Jeg ville ikke tvilt et sekund, er helseministerens sterke beskjed. (...)

Nekter å utsette kreftvaksine til jenter
dagbladet.no 20.3.2009
Bjarne Håkon Hanssen avviser rådet fra Bioteknologinemnda. (...)

- Vaksinen kommer ikke til å bli stoppet. Dette er en vaksine som er bra for norske jenter, slår statssekretær Ketil Lindseth (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet fast i en e-post til NTB. (...)

Krever svar om kreftvaksine
nrk.no 18.3.2009
Regjeringen må utsette hpv-vaksinen dersom nye opplysninger krever dette, mener Høyres Inge Lønning. (...)

Han peker på at Bioteknologinemnda er myndighetenes fremste rådgivere i forhold til bioteknologiske spørsmål.

- Når vi skal vaksinere så mange barn, må vi vite at dette er en trygg og effektiv behandling, sier Lønning. (...)

- Vaksinen blir ikke stoppet
nrk.no 15.3.2009
Helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) avviser rådet fra Bioteknologinemnda om å utsette innføringen av vaksine mot livmorhalskreft. (...)

Vil stoppe kreftvaksine
nrk.no 15.3.2009
Kreftvaksinen skal innføres til høsten – nå sier Bioteknologinemda stopp. (...)

– Bioteknologinemnda føler at det har gått for fort i svingene. De som skal ta denne dramatiske avgjørelsen allerede til høsten, vet ikke nok. De har ikke nok kunnskap til å vurdere dette på en balansert måte, sier Torleiv Ole Rognum, medlem i Bioteknologinemda. (...)

Politikerne lurt
Meryl Sønderby Lillenes har skrevet masteroppgave i bioteknologi ved Universitetet for miljø og biovitenskap om HPV-vaksinen. Hun har gått gjennom alle forskningsresultater og offentlige, norske dokumenter om saken.

– Arbeidet med denne vaksinen i Norge har vært lite grundig og kritisk. Det har blitt brukt optimistiske estimater hele veien. Det har ikke blitt regnet på hvor dårlig effekt vaksinen kan ha, og sikkerheten er nærmest ikke diskutert, sier Sønderby Lillenes.

Hun peker på at alle aktørene har noe å tjene på å innføre vaksinen på massevaksinasjonsprogrammet.

– Industrien vil tjene penger, fagfolkene kan være med på banebrytende, global forskning, og politikerne vil ha kvinnehelse og utjevning av sosiale ulikheter i fokus, sier Sønderby Lillenes.

Hun mener at politikerne har blitt lurt til å tro at vaksinen er et veldig godt tiltak. (...)

Forskning fra legemiddelindustrien
Flere eksperter som er brukt i arbeidet, har hatt tilknytning til vaksineprodusenten, og ni av ti forskningsrapporter har blitt levert av industrien selv.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen avviser kritikken.

– Jeg mener vi har gjort en forsvarlig jobb og vurdert ulike elementer. Totalt sett har vi kommet fram til at det er riktig å tilby denne vaksinen ut fra dagens kunnskap, sier Larsen til NRK Puls. Han påpeker at det er den samme vurderingen som er gjort i mange andre land.

– Har det foregått lobbyvirksomhet?

– Jeg har blitt kontaktet av industrien i denne sammenhengen, men det tjente ikke sin hensikt. Det påvirket ikke vår prosess i gunstig retning, vi så bort fra de kontaktene når vi bestemte oss for denne vaksinen, sier Larsen. (...)

Klart råd om å utsette HPV-vaksinering
vg.no 15.3.2009
Vil utsette kreftvaksine for barn

Bioteknologinemnda ber Helse- og omsorgsdepartementet om å utsette livmorhalskreftvaksinen for 12 år gamle jenter. Ny forskning konkluderer med stor usikkerhet både om effekt og sikkerhet. (...)

Lillenes mener saken har utfordrende etiske og moralske aspekter, og at det er faglig kompliserte spørsmål som ennå er ubesvarte. Hun etterlyser også en risikovurdering av vaksinen. (...)

- Glaxo Smithkline årets lobbyist (legemiddel-lobbyisme)

Glaxo Smithkline årets lobbyist
dagensmedicin.se 11.7.2008
Läkemedelsbolaget Glaxo Smithkline och dess public affairs-chef Johan Thor fick i går kväll utmärkelsen Årets lobbyist.

Bakom utmärkelsen står tidningen Resumé och priset delades ut i Almedalen.

Juryn motiverar sitt val så här:
"I sin kampanj för att få in HPV-vaccin i allmänna vaccinationsprogrammet har de fått med sig andra tunga aktörer, som frivilligorganisationer och politiska partier. Frågan kom från ingenstans, väcktes ur en icke existerande debatt, men Glaxo Smithkline satte snabbt dagordningen och drev fram ett beslut i frågan."

– Exakt vilka strategier vi använt oss av vill vi av naturliga orsaker inte avslöja. Men att vi träffat de politiker och andra beslutsfattare som på olika nivåer är ansvariga för frågan ligger i sakens natur, säger Johan Thor till Resumé.

Glaxo Smithklines vaccin Cervarix godkändes av Läkemedelsverket i september förra året. I slutet på februari kom Socialstyrelsen med sin rekommendation om att HPV-vaccin bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. (...)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere.

(Anm: Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere. CBS-professor mener dog ikke, at udviklingen generelt er problematisk. Internationale virksomheder påvirker beslutningstagere i EU i så voldsom grad, at det går udover europæerne. (…) “Store virksomheder har en ekstrem indflydelse på bestemmelser og faren er, at beslutningerne ender med at gavne virksomhederne, men går ud over befolkningen,” siger Paul De Clerck fra græsrodsbevægelsen Friends of the Earth. Han er medforfatter til rapporten. (danwatch.dk 28.9.2018).)

(Anm: Number of organisations and European Parliament accreditations on the EU transparency register. This graph shows the evolution since February 2012, of: (danwatch.dk 17.9.2018).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Kommentar. Er lobbyregister et framskritt for åpenheten? (- Høyre mener at habilitetsverket er godt nok.) (- KrFs Geirmund Lykke mener det blir for mye byråkrati, særlig for de pliktoppfyllende som vil føre opp alle samtaler og henvendelser de har. Han har også en annen bekymring. De som vil lure systemet, klarer det fint. De bare lar være å føre opp sine henvendelser. Hele systemet er jo basert på tillit.)

(Anm Kommentar. Er lobbyregister et framskritt for åpenheten? Saken om "grønn strek" har ført til at Trondheim kommune nå innfører et lobbyregister. For alle som er opptatt av åpenhet, høres det bra ut. Men kan det gi falsk trygghet? Som første kommune i landet har Trondheim innført et lobbyregister. I registeret skal bystyremedlemmene føre oversikt over møter de har med lobbyister og organisasjoner. Først var det snakk om et lobbyforbud i Trondheim, men det er ikke lovlig. Nå er det etiske regelverket innskjerpet i tillegg til at lobbyregisteret er innført. (…) Motargumentene mot et lobbyregister er mange. Lobbyregisteret ble ikke vedtatt enstemmig. Høyre mener at habilitetsverket er godt nok. KrFs Geirmund Lykke mener det blir for mye byråkrati, særlig for de pliktoppfyllende som vil føre opp alle samtaler og henvendelser de har. Han har også en annen bekymring. De som vil lure systemet, klarer det fint. De bare lar være å føre opp sine henvendelser. Hele systemet er jo basert på tillit. (…) Det blir interessant å se hvordan Trondheim utformer sitt register, og hvordan det vil fungere. Er det vellykket, kan flere ønske å følge etter. (kommunal-rapport.no 3.10.2017).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

- GSK (Glaxo Smithklines) overvåket foreldrenes online vaksinasjon diskusjoner for 2 måneder

GSK monitored parents' online vaccination discussions for 2 months (GSK overvåket foreldrenes online vaksinasjonsdiskusjoner over 2 måneder)
fiercepharma.com 3.5.2013
Vaccine maker uses 'big data' to sift through thousands of comments for themes

GlaxoSmithKline ($GSK) has been listening to parents' concerns about childhood vaccinations. Really listening. In fact, it has used big data analytics to sift through thousands of comments from Internet chat forums to try to get a better grasp of exactly what objections there are and how to best face them.

According to The Wall Street Journal CIO blog, for two months, the vaccine maker had a company apply text analytics to conversations on public discussion boards on BabyCenter.com and WhattoExpect.com. No one but Glaxo and its partner knew what it was doing, but GSK said it collected only anonymous remarks and kept no other kinds of information that might identify who the authors were. While the questions and remarks were left on an Internet forum that anyone could read, there has still been some "big brother" labels attached to the process.

Vaccination rates are always a big concern in protecting against childhood diseases. GSK makes one of the vaccines for measles, mumps and rubella that has proven effective in a recent outbreak of measles in Wales that has infected more than 1,000 children. But to be effective it first requires parents getting children vaccinated. And GSK says it needs to better understand what objections parents are throwing up to know how best to address them. (...)

- Jubler for midler til kreftvaksine

Even a Single Dose of the HPV Vaccine May Offer Lasting Protection
JAMA 2013 (November 4)
Mahboobeh Safaeian, PhD, of the National Cancer Institute, and her colleagues found that even a single dose of human papillomavirus vaccine can induce a lasting response. Image: National Cancer Institute.

Just a single dose of a 3-dose vaccine against 2 strains of the human papillomavirus (HPV) may protect a woman for years, according to surprising results from a clinical trial in Costa Rica. The findings raise the possibility that fewer doses may be a feasible approach to protecting women, particularly in the developing world where costs and logistics can make multidose vaccinations hard for women to complete. (...)

Jubler for midler til kreftvaksine
nrk.no 8.10.2008
Alle 12 år gamle jenter får nå tilbud om vaksine mot livmorhalskreft. - Utrolig viktig, sier overlege Katrine D. Sjøborg ved Sykehuset Østfold.

I tillegg til å være overlege ved Kvinneklinikken på sykehuset i Fredrikstad, har Sjøborg forsket på HPV-viruset de siste fem årene. (...)

I sterk vaksinetvil
vg.no 8.10.2008
Nå er det avgjort: Fra neste høst får alle jenter i syvende klasse tilbud om HPV-vaksine mot livmorhalskreft. Mange foreldre er i sterk tvil om hva de skal gjøre. (...)

Innfører vaksinasjon mot livmorhalskreft
vg.no 7.10.2008
(VG Nett) Regjeringen foreslår en bevilgning på 57 millioner kroner til innføring av vaksine mot livmorhalskreft. (...)

Vaksinen skal forebygge smitte av humant papillomavirus (HPV) som kan gi livmorhalskreft. Vaksinen skal inngå som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010. (...)

Ny rapport
HPV: Moralske utfordringer bør være del av beslutningsgrunnlaget

kunnskapssenteret.no 1.10.2008
HPV-vaksinering av alle 12 år gamle jenter støter på en rekke moralske utfordringer. De bør være del av beslutningsgrunnlaget hvis HPV skal med i vaksinasjonsprogrammet, konkluderer en ny rapport fra Kunnskapssenteret.
Ved innføring av HPV-vaksinen er det anslått 40 færre tilfeller av livmorhalskreft og 13 færre dødsfall årlig, men kunnskapen er usikker og vaksinen er dyr. (...)

Ny debatt om HPV-vaksinen etter at 20 jenter døde
vg.no 8.9.2008
20 unge kvinner er døde etter HPV-vaksinering, ifølge meldinger til legemiddelmyndighetene i USA. De alarmerende rapportene om mulige bivirkninger går rett inn i en ny, opphetet debatt. (...)

Internasjonal debatt om livmorhalskreftvaksinen
Tidsskr Nor Lægeforen 2007 (22.8.2008)
Charlotte Haugs lederartikkel i New England Journal of Medicine (NEJM) om HPV-vaksinen har vakt oppmerksomhet i USA denne uken. Flere av de største avisene og viktige helsebloggene har intervjuet henne om Human Papillomavirus Vaccination — Reasons for Caution. (...)

Is Gardasil worth the cost?
fiercepharma.com 21.8.2008
Are HPV vaccines worth the cost? A study in the New England Journal of Medicine concludes that they aren't--at least not for women over 18. They'll only be cost-effective, the resesarchers decided, if they're given to pre-adolescent girls, if they prove to protect girls for a lifetime (so far, they've only been studied for six and half years, so the jury's out) and if current methods of screening for cervical cancer using Pap smears can be adjusted to reduce costs, so that the $400 price tag for the shots can be recouped. (...)

Researchers Question Wide Use of HPV Vaccines
nytimes.com 20.8.2008
Two vaccines against cervical cancer are being widely used without sufficient evidence about whether they are worth their high cost or even whether they will effectively stop women from getting the disease, two articles in this week’s New England Journal of Medicine conclude. (...)

“Despite great expectations and promising results of clinical trials, we still lack sufficient evidence of an effective vaccine against cervical cancer,” Dr. Charlotte J. Haug, editor of The Journal of the Norwegian Medical Association, wrote in an editorial in Thursday’s issue of The New England Journal. “With so many essential questions still unanswered, there is good reason to be cautious.” (...)

HPV Scientist Speaks Out
cbs4.com 7.5.2008
(CBS4) Gardasil. It is a first of its kind vaccine designed to prevent cervical cancer and approved by the Food and Drug Administration on June 8, 2006 for use in females aged 9 to 26. Within weeks the vaccine was unanimously approved by the CDC's Advisory Committee on Immunization Practices for 11 and 12- year old girls. What followed was a cascade of calls by legislators around the country, including in Florida, pushing for this new to the market vaccine to be mandated for scores of young girls.

"This is a real danger zone, " says Dr. Diane Harper. (...)

- Tåler vi å miste en 12-åring?
dagbladet.no 4.4.2008
Omstridt HPV-vaksine til Regjeringen.

IKKE TESTET UT LENGE: Den omstridte hpv-vaksinen som skal beskytte unge jenter mot viruset som kan føre til livmorhalskreft, er ikke testet ut over mange år, understreker kritikerne. (...)

Sier nei takk til omstridt vaksine
vg.no 27.3.2008
- Ville ikke HPV-vaksinert min egen datter

Fastlege Marte Walstad talte flertallet midt imot da Sylvia Brustads rådgivere ga grønt lys for kreftvaksinering av skolejenter. (...)

- Et 20-talls rådsmedlemmer stemte for å innføre vaksinen nå. Hvorfor vil ikke du være med på dette? (...)

Hun understreker likevel at hun vil følge lojalt opp flertallsvedtaket i rådet, og det politiske vedtaket om skolevaksinering, som trolig snart vil komme. (...)

Anbefaler HPV-vaksinering av unge jenter
helserevyen.no 27.3.2008
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten anbefaler å tilby alle jenter i 7. klasse HPV-vaksine for å forebygge livmorhalskreft. (...)

Anbefalingen fra rådets flertall, som går til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, kom onsdag ettermiddag. (...)

Tre av rådets medlemmer uttaler i sin anbefaling å gjennomføre kontrollerte forsøk i stedet for å innføre HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet. (...)

Ja til HPV-vaksine
vg.no 26.3.2008
Helseminister Sylvia Brustad fikk i dag et klart råd fra sine nærmeste rådgivere om å innføre skolevaksinering av 12-årige jenter mot livmorhalskreft. (...)

Kreftvaksinegiganter i milliardkamp
vg.no 26.3.2008
Professor hevder 60 kvinner kan spares for kreft hvert år

To legemiddelgiganter kjemper om en kjempekontrakt hvis norske skolejenter skal massevaksineres mot livmorhalskreft. (...)

To legemiddelgiganter kjemper om det som på sikt kan bli en milliardkontrakt. I motsetning til hva mange har trodd, bekrefter nå Folkehelseinstituttet at det ikke bare er HPV-vaksinen Gardasil fra selskapet Merck det står om. Konkurrenten GlaxoSmithKline, tilbyr også en tilsvarende vaksine, og det er ikke avgjort hvilken av dem norske skolejenter eventuelt tilbys.

- Vi vil komme med et tilbud til Staten, men kan av konkurransemessige hensyn ikke si hva det blir på, sier administrerende direktør Åge Nærdal ved GlaxoSmithKline til VG. (...)

Misvisende inntrykk av HPV-vaksinen
fhi.no 22.5.2007
VG har i flere saker den siste tiden satt fokus på HPV-vaksinen og arbeidet som ledet fram til anbefalinger om å inkludere vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet. Det er etterlatt et misvisende inntrykk av vaksinen og utredningsarbeidet. Dette er fakta i saken. (...)

Frivillig vaksinasjon i Norge
All vaksinasjon i Norge er frivillig. Det vil også gjelde HPV-vaksinen, om den blir tatt inn i vaksinasjonsprogrammet. Slik som for alle vaksiner som gis i skolen må foreldrene gi skriftlig samtykke til at barna skal få vaksinen. (...)

Utredningsgruppens arbeid
Utredningsgruppen som har avgitt sin rapport om HPV-vaksinen har vært sammensatt av eksperter fra ulike fagmiljøer og institusjoner. Alle medlemmene har levert en erklæring som kartlegger mulige interessekonflikter, blant annet samarbeid med og oppdrag for legemiddelindustrien. Det har vært full åpenhet om disse forholdene. Folkehelseisntituttet har vurdert hver enkelt deltaker og konkludert med at potensielle ulemper knyttet til mulige interessekonflikter er langt mindre enn verdien av å få tilført viktig og nødvendig fagkunnskap. (...)

Forsøksprosjekt blir framstilt som helsetilbud
12 åringer kan bli prøvekaniner

vg.no 18.5.2007
Alle norske 12-årige jenter blir forsøksobjekter for en amerikansk legemiddelgigant, dersom tunge aktører i norsk helsevesen får det som de vil.

I dag kan VG avsløre at vaksineringen i virkeligheten er et omstridt prøveprosjekt der den amerikanske legemiddelgiganten Merck skal teste den langsiktige effekten - og bivirkningene - av vaksinen mot kreft i livmorhalsen.

Dette går klart fram av godkjenningen amerikanske helsemyndigheter har gitt legemiddelprodusenten. (...)

Slår fast
Godkjenningsbrevet fra Food and Drug Administration (FDA) til Merck slår fast at tillatelsen til å produsere og markedsføre vaksinen avhenger av at Merck forplikter seg til å innlede et samarbeid med norske helsemyndigheter om en langsiktig utprøving på norske jenter. Dokumentet ligger på FDAs nettsider. (...)

- Det er korrekt at det er inngått en slik avtale. Det er Kreftregisteret som har inngått avtalen med Merck, opplyser informasjonsdirektør Vidar Sie i MSD (Merck) i Norge.

Helseminister Sylvia Brustad (Ap) er ukjent med en slik avtale.

- Departementet har fått en anbefaling fra Folkehelseinstituttet om å ta vaksinen inn i barnevaksinasjonsprogrammet. Vi har foreløpig ikke tatt stilling til dette. Og det er i hvert fall ikke inngått noen avtale om noen medisinsk studie mellom Merck og Regjeringen, fastslår Brustad.

Hun understreker at dersom Kreftregisteret har inngått en slik avtale, er det noe departementet må gå nærmere inn i. (...)

Understreker
Direktøren i Kreftregisteret, Frøydis Langmark, sier til VG at det pr. i dag ikke er inngått noen nyavtale mellom Merck og Kreftregisteret, bortsett fra det vaksineforsøket de allerede er med på.

Hun understreker at dette først vil skje når og hvis de politiske myndigheter beslutter å ta vaksinen inn i barnevaksinasjonsprogrammet. Da vil det være forskningsstiftelsen Medinnova som inngår avtalen på vegne av Kreftregisteret, og ikke medarbeiderne direkte.

- Men det er klart at våre folk har snakket med Merck om dette fordi vi allerede har et prøveprosjekt gående på denne vaksinen. Det er imidlertid ikke Kreftregisteret, men Merck som har bedt om å få å samarbeide med oss om en langtidsoppfølging nettopp i Norge, understreker Langmark.

Den langsiktige effekten av vaksinen Gardasil på livmorhalskreft er foreløpig ikke undersøkt. FDA krever at både den, og eventuelle bivirkninger av vaksinen, skal undersøkes gjennom gigantprosjektet i Norge. I tillegg skal vaksineforsøket, som Kreftregisteret i Norge og andre nordiske land allerede har vært med på i fem år, fortsette. (...)

- Legemiddelfirmaer pusher vaksine

THE EVIDENCE GAP
Drug Makers’ Push Leads to Cancer Vaccines’ Rise

nytimes.com 19.8.2008
In two years, cervical cancer has gone from obscure killer confined mostly to poor nations to the West’s disease of the moment. (...)

In the United States, hundreds of doctors have been recruited and trained to give talks about Gardasil — $4,500 for a lecture — and some have made hundreds of thousands of dollars. Politicians have been lobbied and invited to receptions urging them to legislate against a global killer. And former state officials have been recruited to lobby their former colleagues.

There was incredible pressure from industry and politics,” said Dr. Jon Abramson, a professor of pediatrics at Wake Forest University who was chairman of the committee of the Centers for Disease Control and Prevention that recommended the vaccine for all girls once they reached 11 or 12.
“This big push is making people crazy — thinking they’re bad moms if they don’t get their kids vaccinated,” said Dr. Abby Lippman, a professor at McGill University in Montreal and policy director of the Canadian Women’s Health Network. Canada will spend $300 million on a cervical cancer vaccine program.

“This big push is making people crazy — thinking they’re bad moms if they don’t get their kids vaccinated,” said Dr. Abby Lippman, a professor at McGill University in Montreal and policy director of the Canadian Women’s Health Network. Canada will spend $300 million on a cervical cancer vaccine program.
(...)

- De "uavhengige" talerør for vaksinesikkerhet

The "Independent" Voices Of Vaccine Safety (De "uavhengige" talerør for vaksinesikkerhet)
cbsnews.com 25.7.2008
For years, members of Congress have been investigating financial ties between pharmaceutical companies and the government, doctors and researchers, research hospitals, colleges and universities. Sen. Charles Grassley, who has most recently been digging into money links between drug companies and the American Psychiatric Association, puts it this way: “I have come to understand that money from the pharmaceutical industry can shape the practices of nonprofit organizations that purport to be independent in their viewpoints and actions.”

In a letter to its members, the APA says it supports complete transparency and plans to provide Grassley with the information he's requested: "a complete accounting of APA revenues, except from advertising in our journals, from pharmaceutical companies, starting in 2003." The APA notes: "We are not alone; recent public focus on relationships between medicine and the pharmaceutical industry is a challenge for the whole field of medicine."

Indeed, the APA is not alone in being the subject of public focus and scrutiny for its relationships with the pharmaceutical industry. Tonight, on the CBS Evening News, we dig into the allegations of financial conflicts of interest among some widely-quoted "independent" voices in the debates over vaccine safety. We weren't as lucky as Grassley: The groups we approached refused to provide us with a full accounting of their financial relationships. Although two of the groups receive tax benefits for their non-profit status, they are not required to file such details with the IRS and would not provide them to us, either.

In the case of a prominent vaccine specialist who is routinely offered up as an "independent" voice to speak on vaccine safety, he, too, was unwilling to disclose to us how much remuneration he's received from the vaccine industry.

And the vaccine companies we asked? They said they would not, or could not give such information as: financial support they give to educational institutions, physicians and research projects; a list of outside physicians who are on the payroll as researchers, speakers, advisors or consultants; and an accounting of funding provided to non-profits, medical organizations and government entities such as IOM, NIH, CDC and FDA. With all of those refusals, you might be surprised to find we had enough information to put together a story for tonight's CBS Evening News. But you might be more surprised at what we did find. And we'll show you tonight. (...)

How Independent Are Vaccine Defenders? (Hvor uavhengige er vaksineforsvarerne?)
cbsnews.com 25.7.2008
Shary Attkisson Investigates Vaccine Advocates Taking Funding From The Companies Whose Vaccines They Endorse

WASHINGTON, July 25, 2008 (CBS) For years some parents and scientists have raised concerns about vaccine safety, including a possible link to autism and ADD. Many independent experts have sided with government officials and other scientists who say there's no possible connection. But how "independent" are they? CBS News investigative correspondent Sharyl Attkisson shares here's what she found.

They're some of the most trusted voices in the defense of vaccine safety: the American Academy of Pediatrics, Every Child By Two, and pediatrician Dr. Paul Offit.

But CBS News has found these three have something more in common - strong financial ties to the industry whose products they promote and defend.

The vaccine industry gives millions to the Academy of Pediatrics for conferences, grants, medical education classes and even helped build their headquarters. The totals are kept secret, but public documents reveal bits and pieces.

• A $342,000 payment from Wyeth, maker of the pneumococcal vaccine - which makes $2 billion a year in sales.

• A $433,000 contribution from Merck, the same year the academy endorsed Merck's HPV vaccine - which made $1.5 billion a year in sales.

• Another top donor: Sanofi Aventis, maker of 17 vaccines and a new five-in-one combo shot just added to the childhood vaccine schedule last month.

Every Child By Two, a group that promotes early immunization for all children, admits the group takes money from the vaccine industry, too - but wouldn't tell us how much.

A spokesman told CBS News: "There are simply no conflicts to be unearthed." But guess who's listed as the group's treasurers? Officials from Wyeth and a paid advisor to big pharmaceutical clients.

Then there's Paul Offit, perhaps the most widely-quoted defender of vaccine safety.

He's gone so far as to say babies can tolerate "10,000 vaccines at once."

This is how Offit described himself in a previous interview: "I'm the chief of infectious disease at Children's Hospital of Philadelphia and a professor of pediatrics at Penn's medical school," he said.

Offit was not willing to be interviewed on this subject but like others in this CBS News investigation, he has strong industry ties. In fact, he's a vaccine industry insider.

Offit holds in a $1.5 million dollar research chair at Children's Hospital, funded by Merck. He holds the patent on an anti-diarrhea vaccine he developed with Merck, Rotateq, which has prevented thousands of hospitalizations.

And future royalties for the vaccine were just sold for $182 million cash. Dr. Offit's share of vaccine profits? Unknown. (...)

- Få men alvorlige skader etter HPV-vaksiner?

Guide HPV-vaccine eller ej?
bt.dk 30.7.2013
Over 400.000 danske piger har indtil nu fået HPV-vaccinen for at undgå at få livmoderhalskræft. Men samtidig oplever flere, at de har fået alvorlige bivirkninger på grund af vaccinen. Men overlæge Iben Holten mener stadig, at vaccinen er sikker. Se her om du skal vælge HPV-vaccine eller ej.

Kronisk hovedpine, mavesmerter, voldsom svimmelhed, hukommelsesproblemer eller føleforstyrrelser. Det er blot nogle af de alvorlige bivirkninger, som foreningen Vaccinationsforum er bekendt med, og som fremgår af Sundhedsstyrelsens notat ’Nyt om bivirkninger’ fra juni i år. 468 har indberettet bivirkninger, hvoraf 53 er alvorlige. Derfor er det på tide, at de ’bliver taget alvorligt af myndighederne’, mener formanden for Vaccinationsforum, Else Jensen. (...)

(Anm: Vaccinationsforum (vaccineinfo.dk).)

(Anm: Nyhedsbrevet Nyt Om Bivirkninger. (sundhedsstyrelsen.dk).)

(Anm: Guidance for Industry. FDA Review of Vaccine Labeling Requirements for Warnings, Use Instructions, and Precautionary Information (fda.gov).)

To danske piger har fået millioner i erstatning efter HPV-vaccine
bt.dk 29.7.2013
Den meget udbredte HPV-vaccine, som over 400.000 danske kvinder og piger indtil nu har modtaget, har i to tilfælde udløst erstatninger fra Patientforsikringen.

Det drejer sig om en 12-årig, der fik rygmarvsbetændelse og svære lammelser, og en 14-årig pige, der udviklede føleforstyrrelser og kraftnedsættelse i begge ben. Der er udbetalt i alt 4,2 millioner kroner i erstatninger i de to sager.

Patientforsikringen har indtil nu modtaget 10 anmeldelser om skader - hvoraf de to altså er blevet anerkendt.

I USA er beløbet noget højere. Her har man ifølge dokumenter fra det amerikanske patientskadenævn, som er blevet viderebragt i det amerikanske dagblad The Wall Street Journal, udbetalt godt 33 millioner kroner til 49 personer efter bivirkninger eller dødsfald som følge af HPV-vaccinen. (...)

De blev syge
En 20-årig kvinde får i 2009 en HPV-vaccination og bliver syg to dage efter. Hun har ikke været rask siden. Det begynder med mavesmerter, men involverer derefter de fleste af hendes fysiske funktioner. Det betyder, at hun har svært ved at klare sig i hverdagen, herunder at færdiggøre sin uddannelse. Hun må i dag leve med kroniske smerter som f.eks. hovedpine, smerter i muskler og mave. Hun oplever desuden voldsom svimmelhed, udmattelse, nedsat smertetærskel, besvimelser, kvalme, stærk nedsat appetit og stort vægttab. Kvinden har mistet sit job og er ikke længere i stand til at passe et arbejde.

En 18-årig kvinde får sin tredje dosis HPV-vaccine (man får tre i alt, red.) i efteråret 2009. Hun har derefter været ramt af diffuse symptomer i hele kroppen - kroniske smerter i hoved, mave og ben. Hun oplever desuden udmattelse, nedsat kraft i muskler, nedsat koncentration og mange infektioner. Den unge kvinde har besøgt et væld af specialister, men venter stadig på en diagnose.

En 27-årig kvinde får i år en dosis HPV-vaccine. Efterfølgende får hun problemer med sit helbred i form af vejrtrækningsproblemer, men hun sætter det ikke i forbindelse med vaccinen. Efter den anden vaccination (man får i alt tre, red.) bliver hun så syg, at hun tre dage efter bliver indlagt akut. Hun har svært ved at trække vejret, har udbredte føleforstyrrelser og kan ikke tale. Et par dage efter bliver hun igen indlagt akut. I dag lider hun af kronisk udmattelse, kvalme, svimmelhed, koncentrationsproblemer og føleforstyrrelser i ben og arme. Diverse neurologer siger, at de ikke ved, hvad hun fejler. Derfor har hun endnu ikke fået en diagnose. Hun har endnu ikke søgt om erstatning, da hun venter, til hun kan få en diagnose. Så vil der være større sandsynlighed for, at hun ikke får et afslag. Kilde: Vaccinationsforum (...)

(Anm: Vaccinationsforum (vaccineinfo.dk).)

Få men alvorlige skader efter HPV-vaccine
b.dk 3.5.2013
(...) Flere internationale HPV-eksperter undrer sig over Statens Seruminstitut, Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, som samstemmende siger, at der ikke er påvist en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og alvorlige sygdomstilfælde og dødsfald,« skriver Politiken. (...)

I Danmark har Patientforsikringen modtaget ti anmeldelser om skader, hvoraf de to er blevet anerkendt.

Det drejer sig om en 12-årig, der fik rygmarvsbetændelse og svære lammelser efter at have ladet sig vaccinere mod livmoderhalskræft, og en 14-årig pig, der udviklede føleforstyrrelser og kraftnedsættelse i begge ben. Der er udbetalt i alt 4,2 millioner kroner i erstatninger i de to sager.

Læs også: HPV-fortalere fanget i dobbeltrolle

Dokumenter fra det amerikanske patientskadenævn viser ifølge Wall Street Journal, at der i USA angiveligt er udbetalt 33 millioner kroner til 49 personer efter bivirkninger eller dødsfald som følge af HPV-vaccinen. (...)

Det skal dog ses i forhold til de millioner af doser HPV-vacciner, der er forløbet uden større komplikationer, mener overlæge i Kræftens Bekæmpelse Iben Holten.
Hun fastholder derfor, at »man stort set ikke har konstateret alvorlige bivirkninger efter HPV-vaccinen.« (...)

Der hersker fortsat tvivl om, hvorvidt vaccinen beskytter mod livmoderhalskræft på længere sigt. Derfor anbefaler eksperter og myndigheder også, at vaccinerede kvinder fortsat lader sig screene for celleforandringer i underlivet. (...)

Caroline (12) frykter hun blir lam i ansiktet etter HPV-vaksine
dagbladet.no 5.10.2012
LAMMET I ANSIKTET: Caroline Buer (12) ble lam i halve ansiktet etter HPV-vaksinen hun tok på barneskolen for drøye to uker siden. Bildet til høyre viser hvordan Caroline nå kun har førlighet i venstre del av ansiktet.

Dagbladet): Drøye to uker etter at Caroline (12) ble HPV-vaksinert på skolen, ble hun lammet i halve ansiktet. Nå frykter moren at lammelsen har en sammenheng med vaksineringen.

- Jeg er livredd for hva som kan skje. Vi blir bare bedt om å vente, og kontakte legen dersom det «blir verre». Jeg er livredd, sier Stine Marie Buer til Dagbladet.

HPV-vaksinen, som skal forhindre livmorhalskreft, har vært omstridt siden den ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for 12-åringer i 2009. Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet har 80 prosent av jentene takket ja til vaksinen. (...)

HPV-vaccine har ingen alvorlige bivirkninger
dagenspharma.dk 9.10.2012
Besvimelse umiddelbart efter indsprøjtning af vaccinen og hudslæt ved stikstedet er de mest almindelige bivirkninger ved hpv-vaccine. (...)

Bivirkninger av HPV-vaksine (Gardasil)
legemiddelverket.no 15.9.2011
Tall fra 7. september i år viser at 70 prosent av alle norske jenter født i 1997 har fått minst én vaksinedose. Det samme gjelder 78% av alle jenter født i 1998. Så langt er det meldt inn 283 bivirkningsrapporter.

I all hovedsak betegnes bivirkningene som lite alvorlige. Folkehelseinstituttet oppfordret det første året til at alle bivirkninger av HPV-vaksinen ble meldt, slik det er vanlig for nye vaksiner, og HPV-vaksinene Gardasil og Cervarix stod på Legemiddelverkets overvåkingsliste inntil høsten 2010. (...)

248 fikk bivirkninger av HPV-vaksinen
aftenposten.no 27.2.2011
Mer enn 70 prosent av alle norske jenter født i 1997 og 1998 har fått minst én HPVvaksinedose.

Det er hittil meldt inn 248 bivirkninger. Legemiddelverket melder at bivirkningene i all hovedsak betegnes som lite alvorlige.

Fordi vaksinen var ny, og fordi vaksinene Gardasil og Cervarix sto på Legemiddelverkets overvåkingsliste inntil høsten 2010, ba Folkehelseinstituttet om at
alle typer bivirkninger ble registrert.

Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) beskytter mot de typene av HPVsom er årsaken til utvikling av cirka 70 prosent av livmorhalskrefttilfellene. Vaksinen ble i løpet av skoleåret 2009/ 2010 innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn. Vaksinen gis i tre doser i løpet av 6–12 måneder. I Norge benyttes HPVvaksinen Gardasil.

11 av tilfellene var alvorlige, og klassifiseres som reaksjoner som har medført død, livstruende sykdom, sykehusinnleggelse eller forlenget sykehusopphold. (...)

Bivirkninger av HPV-vaksine (Gardasil)
legemiddelverket.no 11.5.2010
Rundt 18 000 jenter har hittil fått HPV-vaksinen på norske skoler, og det er meldt om 155 bivirkningstilfeller. (...)

Last ned hele rapporten her: (...)

Bivirkninger av HPV-vaksine (Gardasil) – oppdaterte bivirkningstall per 1. mai 2010
legemiddelverket.no 1.5.2010
(...) De vanligste bivirkningene av HPV-vaksiner er hevelse og ømhet i armen der vaksinen er satt, feber, hodepine, kvalme, oppkast, diaré og magesmerter (se tabellen under). Allergiske reaksjoner på vaksinen forekommer i sjeldne tilfeller. Besvimelser og nesten-besvimelser, med eller uten kramper og pustebesvær (hyperventilering), er ikke uvanlig ved vaksinering, og kan skyldes smerter eller ubehag ved vaksinering eller omstendighetene rundt.

De sju alvorlige bivirkningene som er rapportert ved bruk av Gardasil, er tilfeller der jentene ble lagt inn på sykehus på grunn av sine reaksjoner (besvimelse, kramper eller allergi). (...)

Studies: Merck's Gardasil Safe, Promotion Unbalanced
pharmpro.com 19.8.2009
Two studies by federal and academic researchers have found low rates of side effects with the blockbuster cervical cancer vaccine Gardasil, but a total of 32 deaths — and questionable promotion tactics by maker Merck & Co.

Reports to the federal government's Vaccine Adverse Event Reporting System on girls and young women who received Gardasil from June 2006 through December 2008 show it mainly caused mild side effects such as fainting, dizziness, headaches and nausea, at a rate of about 40 to 80 cases per 1 million girls vaccinated for each of those effects.

Overall, there were 12,424 reports of side effects, or 54 reports per 100,000 doses given. (...)

(Anm: Mistenkte bivirkninger av HPV-vaksine pr. 31. januar. Legemiddelverket har hittil mottatt totalt 728 bivirkningsmeldinger som gjelder Gardasil og 17 som gjelder Cervarix. I all hovedsak (91 prosent) betegnes bivirkningene som lite alvorlige. (legemiddelverket.no 15.2.2017).)

Bivirkninger ved Gardasil® i perioden 1. januar – 30. april 2009
laegemiddelstyrelsen.dk 9.7.2009
(...) 9 rapporter klassificeret som alvorlige.

9 rapporter blev klassificeret som alvorlige, henholdsvis

et tilfælde af Schönlein-Henoch´s sygdom
et tilfælde af rhabdomyosacom
et tilfælde af meningitis
et tilfælde af, Guillan-Barre syndrom
et tilfælde af anafylaktisk shock
et tilfælde af hævede lymfekirtler (lymfadenopati)
et tilfælde af besvimelse,
Endelig er der to rapporter, der beskrev flere samtidigt forekommende bivirkninger, hhv.
hyperventilation/kvalme/præsyncope/feber og
besvimelse/svimmelhed/kvalme/feber.

De 3 førstnævnte er nærmere beskrevet nedenfor, i kategorien ikke kendte bivirkninger. Som det fremgår, vurderer Lægemiddelstyrelsen, at der ikke er sammenhæng til vaccination med Gardasil®. (...)

Myndigheder: Få bivirkninger ved kræftvaccine
berlingske.dk 10.7.2009
I de første fire måneder i år modtog myndighederne 191 rapporter om bivirkninger livmoderhalskræftvaccinen Gardasil til børn. Kun få rappoter bliver beskrevet som alvorlig. (...)

Ni af rapporterne bliver dog klassificeret som alvorlige af styrelsen. Det gælder bl.a. et tilfælde af meningitis, anafylaktisk chok, besvimelse og Guillain-Barre syndrom.

Styrelsen skriver, at ”Guillain-Barre syndrom er en nervesygdom, der viser sig ved lammelser. Det er ikke dokumenteret, at der er sammenhæng mellem denne sygdom og vaccination med Gardasil, men det er nævnt i produktresumeet, at der foreligger rapporter herom”.

Når det gælder meningitis, skriver styrelsen:

- En rapport beskriver et tilfælde af meningitis diagnosticeret 3 uger efter vaccination med Gardasil hos en patient, der er tidligere rask. Forløbet var ukompliceret. Lægemiddelstyrelsen vurderer, at sammenhængen er tilfældig.

Læs mere på www.laegemiddelstyrelsen.dk (...)

Concerns over safety of cervical cancer vaccine after 1,300 girls experience adverse side-effects
dailymail.co.uk 9.3.2009
Doctors found 1,300 of the 700,000 girls who received the cervical cancer vaccine last year experienced adverse reactions
More than 1,300 schoolgirls have experienced adverse reactions to the controversial cervical cancer jab.

Doctors have reported that girls aged just 12 and 13 have suffered paralysis, convulsions and sight problems after being given the vaccine.
Dozens were described as having pain 'in extremity' while others suffered from nausea, muscle weakness, fever, dizziness and numbness. (...)

(Anm: Mareritt i våken tilstand. Har du våknet uten at du klarer å bevege deg? Alle kan oppleve søvnparalyse minst én gang i livet. (…) Når hjernen våkner, men kroppen fortsatt er lammet, kalles det for søvnparalyse. Det kan skje et fåtall ganger, eller det kan være en lidelse som følger deg livet gjennom. (…) Norge bestilte 9,4 millioner doser av Pandemrix-vaksinen og har siden 2009 utbetalt totalt 216 millioner kroner i erstatning etter vaksinasjonsprogrammet. Aidana lider i dag av narkolepsi, katapleksi og søvnparalyser. (nrk.no 1.10.2016).)

Bivirkninger av HPV-vaksinen
nrk.no 15.3.2009
Tall fra land der vaksinen er tatt i bruk.

1340 britiske jenter har opplevd bivirkninger etter å ha tatt HPV-vaksinen, i følge tall fra det britiske legemiddelverket, MHRA. Leger har rapportert at jenter ned til 12-13-årsalderen har lidd av lammelser, hevelser og synsforstyrrelser etter å blitt vaksinert. En av jentene fikk et epileptisk anfall.

I Storbritannia er 700 000 doser av HPV-vaksinen, Cervarix, blitt distribuert.
Britiske helsemyndigheter mener likevel vaksinen er trygg og at reaksjonene stort sett er et resultat av selve sprøytestikket, heller enn innholdet i vaksinen.
Kilde: The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (...)

Kræftvaccine frikendt for nye bivirkninger
politiken.dk 24.2.2009
Myndighederne har gransket alle indberetninger om vaccinen mod livmoderhalskræft og ikke fundet anledning til uro. (...)

Mystery illness paralyses girl given cervical cancer jab
timesonline.co.uk 14.12.2008
A 12-year-old schoolgirl has been left paralysed from the waist down by a mystery illness that came on 30 minutes after she was given the new anticervical cancer jab.

Ashleigh Cave suffered dizziness and headaches soon after the vaccination at her school and then deteriorated rapidly, collapsing several times over the following days.

A week later she was admitted to hospital after losing all strength in her legs and, two months on, there has been no improvement. (...)

In America, where an immunisation programme using a similar product, Gardasil, began more than a year earlier, there have been dozens of serious “adverse events” reported in which a link to the vaccinations is suspected.

They included 30 deaths in addition to cases of Guillain-Barré syndrome, an auto-immune disease that can cause paralysis. The American authorities have said, however, that there is no evidence the HPV jabs caused these reactions.

Ashleigh’s case has been logged with Britain’s Medicines and Healthcare products Regulatory Agency as an instance of possible Guillain-Barré syndrome, although her doctors have now apparently ruled it out as the cause. (...)

(Anm: Mareritt i våken tilstand. Har du våknet uten at du klarer å bevege deg? Alle kan oppleve søvnparalyse minst én gang i livet. (…) Når hjernen våkner, men kroppen fortsatt er lammet, kalles det for søvnparalyse. Det kan skje et fåtall ganger, eller det kan være en lidelse som følger deg livet gjennom. (…) Norge bestilte 9,4 millioner doser av Pandemrix-vaksinen og har siden 2009 utbetalt totalt 216 millioner kroner i erstatning etter vaksinasjonsprogrammet. Aidana lider i dag av narkolepsi, katapleksi og søvnparalyser. (nrk.no 1.10.2016).)

Merck's Gardasil Isn't Linked to Risks in U.S. Study (Update2)
bloomberg.com 22.10.2008
Oct. 22 (Bloomberg) -- Merck & Co.'s Gardasil, a vaccine to prevent cervical cancer, wasn't linked to an increased risk of blood clots or other serious conditions in the first controlled U.S. study since the vaccine was recommended two years ago.

The Centers for Disease Control and Prevention's Immunization Safety Office said today in Atlanta that its study of 370,000 doses given to girls and young women over the past two years didn't find evidence that the vaccine is dangerous, contradicting claims by some advocacy groups. (...)

"Although the findings could change, we're reassured by findings so far,'' Iskander said in an interview. He made a presentation on Gardasil at a CDC advisory panel meeting in Atlanta today. (...)

Merck, FDA Update Potential Adverse Reactions To HPV Vaccine Gardasil, Washington Times Reports (Merck, FDA oppdatering av mulige uheldige reaksjoner på HPV-vaksinen Gardasil, rapporterer Washington Times)
medicalnewstoday.com 14.7.2008
Washington Times rapporterte torsdag at Merck og FDA forrige måned tilføyde mulige uheldige reaksjoner for Merck's papillomavirusvaksine Gardasil i pakningsvedlegget, som gis som informasjon til pasienter. Mulige uheldige reaksjoner inkluderer ledd- og muskelsmerter, utmattelse, fysisk svakhet og "generell utilpasshet," ifølge Times. (...) (The Washington Times on Thursday reported that Merck and FDA last month added potential adverse reactions to Merck's human papillomavirus vaccine Gardasil to the package insert and information sheet given to patients. The potential adverse reactions include joint and muscle pain, fatigue, physical weakness and "general malaise," according to the Times.)

View drug information on Gardasil. (...)

HPV Vaccine Linked To Teen's Paralysis? (HPV-vaksine linket til lammelser hos tenåring)
cbsnews.com 12.7.2008
Her Father Thinks Gardasil Might Be; Drug's Maker Denies It (Hennes far tror det kan skyldes Gardasil; Legemiddelprodusent benekter det)

(CBS) Jenny was a healthy 13-year-old living in Northern California -- until 15 months ago when, her parents say, she received the third and final shot of the vaccine designed to protect against human papillomavirus (HPV).

HPV causes a large percentage of cases of cervical c ancer.

Soon after getting that third injection, her parents say, Jenny began experiencing the first signs of a degenerative muscle disease. They say she's their daughter is now almost completely paralyzed.

Did Gardasil cause Jenny's condition? (...)

(Anm: Mareritt i våken tilstand. Har du våknet uten at du klarer å bevege deg? Alle kan oppleve søvnparalyse minst én gang i livet. (…) Når hjernen våkner, men kroppen fortsatt er lammet, kalles det for søvnparalyse. Det kan skje et fåtall ganger, eller det kan være en lidelse som følger deg livet gjennom. (…) Norge bestilte 9,4 millioner doser av Pandemrix-vaksinen og har siden 2009 utbetalt totalt 216 millioner kroner i erstatning etter vaksinasjonsprogrammet. Aidana lider i dag av narkolepsi, katapleksi og søvnparalyser. (nrk.no 1.10.2016).)

HPV Vaccine Blamed for Teen's Paralysis (HPV-vaksine klandret for tenårings lammelser)
foxnews.com 11.7.2008
Gardasil certainly made headlines in 2006 when the Food and Drug Administration approved it as a vaccine against four strains of the human papillomavirus, or HPV, which can cause cervical cancer. (...)

There have been more than 7,800 complaints about Gardasil since the Food and Drug Administration approved it two years ago, according to the Centers for Disease Control and Prevention.

Complaints have included nausea, blood clots, genital warts, paralysis and even death.

The CDC said the deaths are not linked to Gardasil.

Merck is standing by its product, insisting it is safe. (...)

(Anm: Mareritt i våken tilstand. Har du våknet uten at du klarer å bevege deg? Alle kan oppleve søvnparalyse minst én gang i livet. (…) Når hjernen våkner, men kroppen fortsatt er lammet, kalles det for søvnparalyse. Det kan skje et fåtall ganger, eller det kan være en lidelse som følger deg livet gjennom. (…) Norge bestilte 9,4 millioner doser av Pandemrix-vaksinen og har siden 2009 utbetalt totalt 216 millioner kroner i erstatning etter vaksinasjonsprogrammet. Aidana lider i dag av narkolepsi, katapleksi og søvnparalyser. (nrk.no 1.10.2016).)

Merck, FDA expand Gardasil warnings (Merck, FDA utvider Gardasil-advarsler)
washingtontimes.com 10.7.2008
Merck & Co. and the Food and Drug Administration in June expanded the possible adverse reactions for Gardasil, the widely advertised cervical cancer vaccine for girls and young women, to include joint and muscle pain, fatigue, physical weakness and general malaise. (...)

Gardasil -- doctor's story is 'no side-effects' (Gardasil -- leger opplyser at der er "ingen bivirkninger")
Cynthia A. Janak
renewamerica.us 10.7.2008
On March 20, 2008, I took my perfectly healthy granddaughter for a check-up...she received a Gardasil shot, which the doctor said "had no side effects"...6 days later we were eating dinner and she fell from her chair, having a horrible seizure...

the doctor didnt tell me that there was a possibility of fainting and said i was the first at that office to faint from it.

Why else would my healthy daughter be having seizures two weeks after her shot. None of these Doctors have heard of this happening. (...)

Vaccine Watch Gardasil Side Effects?
cbsnews.com 8.7.2008
(...) She was transformed, through the illness, from a high school varsity sport athlete to a chronically ill person who takes a handful of pills a day just to keep her illness tolerable. When she goes off the medicine, the excruciating pain and other debilitating symptoms return.

One thing that's different about Amanda's case than some of the others is that both of her parents medical doctors who didn't think twice about having their daughter get the shot – but are now second-guessing themselves. They call their daughter's illness after Gardasil "a very sobering experience." Amanda's dad says, "as the father of three girls, I've had to ask myself why I let my eldest one get an unproven vaccine against a few strains of a nonlethal virus that can be dealt with in many more effective ways. It's not like they are at high risk. It was the regrettable acceptance of the vaccine party line that [mis]led me." (...)

Serious Questions About HPV Vaccine (Alvorlige spørsmål omkring HPV-vaksine)
cbsnews.com 7.7.2008
Merck’s Gardasil Now Fighting Numerous Reports Of Serious Side Effects

(CBS) The hope is that Gardasil will prove to be a lifesaver, preventing deadly cervical cancer. But today Merck's HPV vaccine is dealing with a growing number of reports of serious side effects, CBS News investigative correspondent Sharyl Attkisson reports.

Jamie Venice passed out and had a seizure after her Gardasil shot.

“After the seizure I didn’t want to go to bed; I thought I wasn’t going to be able to wake up,” she said. (...)

Cancer vaccine linked to illness in women
news.com.au 6.7.2008
(...) The first annual vaccination statistics for New South Wales to include Gardasil reveal a 1600 per cent surge in reported adverse side-effects among young females who were immunised last year.

These include allergic reactions, collapsing, dizziness, nausea and unexplained illnesses. (...)

"Most adverse reactions are never reported so you have to multiply it by many times (to get the real figure).

"The health department and the Health Minister really need to have a closer look at this vaccine and a closer look at side-effects." (...)

Dødsfall blant HPV-vaksinerte
helserevyen.no 29.1.2008
Det er meldt om flere dødsfall blant unge kvinner som har fått HPV-vaksinen Gardasil. Men det er ikke fastslått noen sammenheng mellom dødsfallene og vaksinen. (...)

Da den svenske publikasjonen Läkemedelsvärlden skrev om bivirkninger av Gardasil i juni i fjor oppga Läkemedelsverket at det kjente til seks dødsfall i USA hvorav to kunne koples tidsmessig til vaksinasjonen.

I samme artikkel kunne Läkemedelsvärlden melde om andre alvorlige bivirkninger fra USA som for eksempel lammelser og krampeanfall. Dessuten kunne de melde om 18 graviditeter med komplikasjoner hvorav 16 resulterte i abort. (...)

Det etterforskes nå om HPV-vaksine kan være årsaken til at to kvinner er døde
side2.no 28.1.2008
(Side2) Det etterforskes nå om en vaksine mot livmorhalskreft kan være årsaken til at to kvinner er døde. Kvinnene skal ha tatt vaksinen Gardasil, som er en vaksine som skal beskytte mot livmorhalskreft.

Kvinnene skal, ifølge Daily Mail, komme fra Tyskland og Østerrike. Alderen på kvinnene er ikke offentliggjort. (...)

- Det er ikke blitt identifisert noen direkte sammenheng mellom dødsfallet av de unge kvinnene og Gardasil, sier Det Europeiske Legemiddelkontoret (European Medicines Agency, EMEA). (...)

Misstänkta biverkningar av Gardasil under bevakning
lakemedelsverket.se 24.1.2008
Gardasil är ett vaccin som förebygger livmoderhalscancer och andra sjukdomar orsakade av vissa virustyper. Läkemedelsmyndigheter i USA och Europa har fått rapporter om dödsfall bland kvinnor som fått injektion av vaccinet, men inget samband har setts mellan dödsfallen och vaccineringen. (...)

När vaccinets biverkningar har följts upp, har framför allt USA:s läkemedelsmyndighet fått rapporter om ett antal dödsfall bland kvinnor som fått injektion av vaccinet. (...)

Dödsfall hos unga kvinnor efter vaccinering med Gardasil har även inträffat i Europa: ett i Österrike och ett i Tyskland. Orsaken till dödsfallen har inte kunnat fastställas. (...)

Did Gardasil Vaccine Cause a 12-yr-old Girl's Paralysis
injuryboard.com 14.11.2007
HPV Types 16 and 18 cause 70% of cervical cancer cases, and HPV Types 6 and 11 cause 90% of genital warts cases.

GARDASIL may not fully protect everyone and does not prevent all types of cervical cancer, so it is important to continue regular cervical cancer screenings.
There isn’t a single person who watches television that hasn’t seen the ads.
“One Less” is the campaign theme created by drug maker Merck to promote Gardasil. Approved by the FDA in June, 2006, Gardasil is being aggressively marketed to parents of pre-teen girls as young as nine as a way to “guard” against cervical cancer and genital warts caused by Human Papillomavirus (HPV) type 6, 11, 16 and 18. (...)

Second look at HPV vaccine Gardasil® after Judicial Watch obtains adverse reactions report from FDA
COMMENTARY
coveringflorida.blogspot.com 13.11.2007
Consumers may take a harder look at the HPV vaccine Gardasil now that Judicial Watch has obtained documents detailing 1,824 reports of adverse reactions to the vaccination for human papillomavirus (HPV), including as many as eight possible deaths related to the vaccine. (...)

New concerns raised over Merck’s Gardasil (Nye bekymringer over Mercks Gardasil)
pharmatimes.com 9.10.2007
US public interest group Judicial Watch says it has obtained US Food and Drug Administration documents showing Merck & Co’s new cervical cancer vaccine Gardasil could be linked to as many as 11 deaths since its approval in the market.

The latest data – obtained under the Freedom of Information Act – details 1,824 adverse event reactions following immunisation with the human papillomavirus vaccine, including as many as eight deaths. This adds to 1,637 reports obtained back in May, bringing the total number of deaths to 11. (...)

Allvarliga biverkningar från Gardasil rapporterade
Läkemedelsvärlden 2007(6) (Juni)
Över 1600 biverkningsrapporter om HPV-vaccinet Gardasil har hittills kommit in till amerikanska läkemedelsverket, FDA. 371 av dessa klassas som allvarliga, varav tre är dödsfall. Men sambanden är för svaga för att FDA eller svenska Läkemedelsverket vill gå ut med en varning.

BIVERKNINGAR Det är den amerikanska konservativa intressegruppen Judicial Watch som har gått igenom FDA:s biverkningsregister för HPV-vaccinet Gardasil. De beskriver rapporterna som en skräckfylld läsning. Enligt deras genomgång handlar drygt sjuttio procent av rapporterna om vanliga biverkningar som illamående, yrsel och klåda. Men resten innehåller allvarliga fall med förlamning, Guillain-Barrés sjukdom, ansiktsförlamning och krampanfall. Dessutom rapporterar de om tre dödsfall. (...)

Bland biverkningsrapporterna finns också rapporter om 18 graviditeter som fått komplikationer efter vaccinering med HPV-vaccinet, 16 av dessa ledde till missfall. (...)

Företrädare för FDA har sagt till Wall Street Journal att myndigheten noga följer biverkningsrapporterna men att de ännu så länge inte ser någon anledning till några ändringar. (...)

Gardasil knyttes til dødsfall i USA
helserevyen.no 30.5.2007
HPV-vaksinen Gardasil, som vurderes innlemmet i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, knyttes til tre dødsfall og flere andre tilfeller av alvorlige bivirkninger i USA. (...)

Gardasil ble innført i enkelte stater i USA i fjor. Vaksinen skal beskytte mot de typene humant papillomavirus(HPV) som oftest fører til utvikling av livmorhalskreft og kjønnsvorter.

Nå viser rapporter gjennom vaksinebivirkningssystemet VAERS som interesse- og overvåkingsorganisasjonen Judicial Watch har hentet ut fra U.S. Food and Drug Administration (FDA) flere tilfeller av alvorlige bivirkninger. (...)

Tre døde etter omstridt vaksine
dagbladet.no 30.5.2007
(Dagbladet.no): 1637 rapporter om bivirkninger, hvorav 371 alvorlige - deriblant tre dødsfall. Det er status etter at HPV-vaksinen Gardasil ble innført i enkelte stater i USA i fjor.

Det er interesse- og overvåkingsorganisasjonen Judicial Watch som har fått ut tallene fra U.S. Food and Drug Administration (FDA). De måtte bruke den amerikanske offentlighetsloven, såkalte Freedom of Information Act, for å få ut opplysningene. (...)

- Gardasil og Guillain-Barre Syndrome (GBS)

HPV: Gardasil and GBS
cdc.gov 17.8.2007
CDC/Office of the Chief Science Officer/ Immunization Safety Office
Fast facts that address statements made in a press release by the National Vaccine Information Center on 08/15/07 regarding Gardasil and Guillain-Barre Syndrome (GBS). (...)

CDC’s review of VAERS reports concerning Gardasil and GBS:
As of June 30 2007, VAERS had received 13 reports concerning GBS after Gardasil. These 13 GBS reports are currently undergoing expert review. (...)

(Anm: HPV-vaksine og autoimmune sykdommer. En rapport fra den franske legemiddelmyndigheten ANSM antyder at vaksinasjon med HPV-vaksine kan gi en økt risiko for å utvikle den autoimmune sykdommen Guillain-Barré Syndrom (GBS). (…) I sjeldne tilfeller kan sykdommen knyttes til kirurgiske inngrep eller vaksinasjon. Legemiddelverket har ikke mottatt meldinger om GBS etter HPV-vaksinasjon i Norge. (legemiddelverket.no 24.9.2015).)

Guillain-Barré syndrome
BMJ 2008;337:a671 (17 July)
(...) Summary points
Guillain-Barré syndrome is a rare but important disease that can lead to life threatening respiratory failure

Structural similarities between a triggering infectious organism and peripheral nerve tissue are important in its pathogenesis

Treatment consists of rapid administration of intravenous immunoglobulin or plasma exchange, which shortens the time to recovery

Around 10% of patients die from respiratory failure, pulmonary emboli, or infection

Around 20% of patients have residual disability, with weakness or persistent sensory disturbance (...)

(Anm: Surgery may raise risk of Guillain-Barré syndrome. (…) The reasons why GBS affects some people but not others, as well as the actual causing agent, remain unknown. The American Academy of Neurology (AAN) note that occasionally, the syndrome will be triggered by surgery. (…) The results were published in Neurology Clinical Practice.  (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

"Drømmevaksine eller fortsatt en drøm?"

Læger advarer mod for hurtig kræftvaccine
politiken.dk 7.2.2008
To danske læger advarer mod at vaccinere piger mod livmoderhalskræft, før sikkerheden er helt i top. (...)

Sammen med overlæge Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut har Danny Svane været med til at foretage de medicinske og tekonoligiske vurderinger af vaccinen for Sundhedsstyrelsen. (...)

Forskerne er ikke hverken imod HPV-vaccinen, eller at den kommer med i børnevaccinationsprogrammet. (...)

Kåre Mølbak peger på, at vaccinen kan vise sig at dække bredere eller smallere end de 70 procent af alle HPV-tilfælde, som man regner med, at vaccinen beskytter mod. Der kan nemlig gå op til 30 år, før man kan måle præcis hvordan vaccinen virker.

»Registrerer man ikke løbende, kan man ikke vurdere effekterne«, siger Kåre Mølbak. (...)

Ber prioriteringsrådet vurdere HPV-vaksinering
helserevyen.no 21.11.2007
Sosial- og helsedirektoratet har bedt Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten uttale seg om HPV-vaksinering av unge jenter.

I april i år gikk Folkehelseinstituttet ut og anbefalte innføring av vaksinering mot humant papillomavirus (HPV) til unge jenter som en del av statens vaksinasjonsprogram.

Fagmiljøene har siden stått mot hverandre i denne saken, og da forslaget til statsbudsjett for 2008 ble lagt fram i oktober ble det klart at helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har utsatt å ta stilling til HPV-vaksinering nå.

Det hun venter på er blant annet en endelig anbefaling fra Sosial- og helsedirektoratet. Nå har direktoratet bedt om hjelp fra Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten for å få belyst saken ytterligere. (...)

Utrygg på HPV-vaksine til unge jenter
helserevyen.no 10.10.2007
Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har på ubestemt tid utsatt å inkludere vaksinering mot humant papillomavirus (HPV) til unge jenter som en del av vaksinasjonsprogrammet. (...)

Drømmevaksine eller fortsatt en drøm?
Charlotte Haug
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1331 (15.5.2007)
Produsenter av HPV-vaksiner vil tjene store penger hvis Norge og andre land går inn for å vaksinere alle jenter. Hvorfor har helsemyndighetene slikt hastverk? (...)

Anbefaler at 11-åringer vaksineres mot livmorhalskreft
vg.no 12.4.2007
(VG Nett) Folkehelseinstituttet anbefaler at alle jenter i 11-12 årsalderen blir vaksinert mot viruset som danner livmorshalskreft. (...)

Hyppigste kreftformen
Ifølge studier beskytter vaksinen mot de typene av HPV som er årsaken til minst 70 prosent av tilfellene av livmorhalskreft. (...)

- Vaksiner er et medisinsk mirakel
vg.no 29.3.2007
JAKARTA (VG Nett) Da Jens Stoltenberg deltok i vaksinering av barn torsdag, gjorde han en innsats for å hindre at 2,5 millioner barn også i fremtiden skal dø hvert år av sykdommer det finnes vaksine mot. (...)

- Misbruk av vaksinepenger?

- Dette er store problemer som er enkle å løse
vg.no 5.3.2008
(VG Nett) Det var en glødende engasjert Jens Stoltenberg som på en internasjonal konferanse i Oslo fortalte om sitt personlige engasjement for å få ned barnedødeligheten ved hjelp av vaksinebruk. (...)

- Jeg vet ikke forskjellen på vaksine og immunisering, så jeg bruker begge ordene hele tiden. Jeg er ingen medisinsk ekspert, men forhåpentlig er jeg en ekspert på politikk, sa han til latter fra salen.

Forskere fra flere organisasjoner var tilstede under Stoltenbergs foredrag, blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO), GAVI, EU og Novartis.

Målet for konferansen er å bygge tettere bånd innefor vaksineforskningen og er et samarbeidsprosjekt mellom Globvac og Statsministerens kontor (SMK). (...)

Vi redder millioner av barn
TORE GODAL, Spesialrådgiver ved Statsministerens kontor
aftenposten.no 4.3.2008
GAVIs vaksineprosjekt. Hvert tredje sekund dør et barn under fem år av sykdommer som kan behandles eller forebygges. (...)

Felles dugnad.
Det er avgjørende at vestlige ledere går sammen om en felles dugnad for å nå FNs tusenårsmål. Legemiddelindustrien er en nødvendig partner i denne dugnaden.

Med slike partnerskap er jeg sikker på at enda flere barn kan reddes i årene fremover. (...)

Krever vaksineinfo
aftenposten.no 4.3.2008
Høybråten ber om statusrapport fra AMC

Dagfinn Høybråten vil ha all informasjon på bordet etter at internasjonale eksperter reter kritikk mot en delvis norskfinansiert vaksine for fattige barn. (...)

(Anm: Gut damage identified as cause of vaccine failure, malnutrition. Vaccination Problems "Children living in poverty have problems not only with nutrition but with vaccination," said Rashidul Haque, MD, PhD, director of the field study in Bangladesh. (…) The potentially life-saving rotavirus vaccines also are substantially less effective in these children that need the vaccines the most. "Since these two vaccines immunize the intestine, we tested if children with the worst gut damage also suffered from vaccine failure," Petri said. (medicalnewstoday.com 15.12.2015).)

(Anm: Why the flu vaccine is less effective in the elderly. (…) A study published by Cell Press in Immunity now explains why the flu vaccine is less effective at protecting older individuals. (…) "By providing a more complete picture of how the immune system responds to vaccination, our findings may help guide the development of next-generation vaccines that offer long-lasting immunity and better protection of at-risk populations." (medicalnewstoday.com 15.12.2015).)

- Misbruk av vaksinepenger
aftenposten.no 3.3.2008
Flere milliarder kroner som skulle gå til utvikling av nye vaksiner til verdens fattigste barn, går rett i lommen til legemiddelindustrien. Det hevder flere internasjonale eksperter på vaksineforskning og ulandsmedisin. (...)

Statsminister Jens Stoltenbergs prestisjeprosjekt, Den globale vaksinealliansen (GAVI), får beinhard kritikk fra tung vitenskapelig ekspertise innen vaksineforskning og epidemier. Kritikerne mener GAVIs forsøk på å få industrien til å utvikle nye vaksiner, eller justere eksisterende vaksinene slik at de kan brukes til å vaksinere barn i u-land, er feilslått. (...)

- Dette er misbruk av penger. Bare 25 prosent av pengene går til å dekke vaksinekostnader, mens 75 prosent går til store farmasøytiske selskaper som betaling for vaksiner de allerede tjener godt på, sier professor Donald W. Light ved Center for Bioetichs ved Princeton-universitetet i USA. (...)

Stoltenberg har gjort GAVI til en viktig del av norsk utenrikspolitikk. Norge gir en halv milliard kroner i året til GAVI. Frem til 2015 skal Norge gi 6 milliarder kroner for å nå FNs tusenårsmål om å redusere barnedødeligheten med to tredjedeler. (...)

9 milliarder kroner har donorlandene lagt på bordet til AMC for en tiårsperiode. Norge bidrag på 350 millioner kroner går av den ordinære potten fra Norge til GAVI på 500 millioner kroner årlig frem 2015. (...)

Stor fortjeneste.
Light mener den første "AMC-vaksinen" er en vaksine som allerede er oppdaget, og som selskapene som fikk oppdraget - Wyeth og GlaxoSmithKline - allerede har hatt stor fortjeneste på.

- Industriens kliniske prøver og utvikling er allerede finansiert og har gjort selskapene rike. Denne AMC-piloten er derfor egentlig et gigantisk pengeoverføring fra donorlandene til industrien, penger som heller burde ha gått til å vaksinere enda flere barn enn man til nå har greid.

Light har beregnet at den nye vaksinen vil kunne kjøpes for 1,25 dollar pr. dose (inkludert kapitalkostnader). (...)

– Stoltenbergs vaksinepenger er misbruk
ukeavisenledelse.no 3.3.2008
Internasjonale eksperter på vaksineforskning og u-landsmedisin hevder at penger til statsminister Jens Stoltenbergs vaksineprosjekt går rett i lomma til legeindustrien. (...)

- Vaksiner er et medisinsk mirakel
vg.no 29.3.2007
JAKARTA (VG Nett) Da Jens Stoltenberg deltok i vaksinering av barn torsdag, gjorde han en innsats for å hindre at 2,5 millioner barn også i fremtiden skal dø hvert år av sykdommer det finnes vaksine mot. (...)

Tiomersal (Thimerosal) - soldatvaksiner

Vil ha svar om gift i soldatvaksiner
vg.no 2.3.2008
Laila Dåvøy (KrF) har skrevet brev til forsvarsministeren for å få klarlagt om norske soldater har fått vaksiner som inneholder kvikksølv. (...)

Vaksinene som norske soldater i NATO- og FN-operasjoner har tatt, kan ha inneholdt det kvikksølvholdige stoffet tiomersal. Det er i år innført forbud mot bruk av stoff som inneholder kvikksølv, blant annet i tannfyllinger. Men forbudet gjelder så langt ikke for tiomersal. (...)

Knusende kritikk av Folkehelseinstituttet

En pasient har fått erstatning etter vaksinebom
aftenposten.no 7.4.2010
Bare en person av totalt 329 som er blitt syke, har fått erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning etter vaksinen mot hjernehinnebetennelse som ble gitt 180.000 unge mellom 1988 og 1991.

Vedkommende er sønn av en fremstående medisinprofessor, skriver Dagbladet.

Vaksinen ble gitt mot den farlige meningokokk B-bakterien, som tok livet av rundt 30 personer i året i en epidemi på slutten av 1970-tallet. Men vaksinen ble aldri innført i det norske barnevaksineprogrammet og ble senere betegnet av kritikere som et gigantisk eksperiment med unge kropper.

De 329 som har søkt om erstatning, mener de har fått sykdommen ME (kronisk trøtthetssyndrom) av vaksinen. Dagbladet skriver at 256 erstatningskrav er avslått, to saker er avvist og 67 er henlagt. Tre saker er fremdeles til behandling hos Norsk pasientskadeerstatning.

Mannen (35) som får erstatning, skal ifølge hans advokat Edmund Asbøll ha ligget i et mørkt rom i seks år med gardinene trukket for, hundre prosent pleietrengende. Han får nå 6,5 millioner kroner i erstatning. (...)

Får 6,5 mill. i erstatning etter skolevaksine
dagbladet.no 7.4.2010
Legesønn (35) er den eneste av 329 ME-syke som har fått medhold hos Norsk pasientskadeerstatning.

(Dagbladet): Mellom 1988 og 1991 ble 180 000 ungdomsskoleelever vaksinert mot den farlige meningokokk B-bakterien, som hvert år tok livet av rundt 30 personer i en epidemi på slutten av 70-tallet.

Vaksineprosjektet var et forsøk som ble satt i gang av Folkehelseinstituttet, og ble i ettertid betegnet av kritikere som et gigantisk eksperiment med unge kropper. Vaksinen ble aldri innført i det norsk barne-vaksinasjonsprogrammet.

NPE har til nå mottatt 329 saker til behandling hvor pasientene mener deres ME (kronisk trøtthetssyndrom) er forårsaket av vaksinen mot hjernehinnebetennelse. (...)

Fikk ødelagt livet av utmattelsessyndromet
dagbladet.no 7.4.2010
20 uker etter at hun fikk vaksinen gikk Elisabeth Sigvartsen til legen og fortalte om dårligere helse. Det var 12 uker for seint. (...)

ME begynner oftest akutt, vanligvis etter en infeksjon, f. eks. influensa, kyssesyke, halsbetennelse, virus på balansenerven, infeksjon etter vaksine.

Kognitiv funksjonsforstyrrelse (for eksempel problemer med konsentrasjon, hukommelse, holde på oppmerksomheten, blande ord) fører til en frustrerende manglende evne til å opprettholde normal intellektuell aktivitet. (...)

Knusende kritikk av Folkehelseinstituttet
helserevyen.no 17.10.2007
Folkehelseinstituttet firte på kravene til sikkerhet og kvalitet da instituttet gjennomførte meningokokkvaksineforsøket i 1988-1994.

Det går fram av en rapport om vaksineforsøket fra et utvalg ledet av Olav Gjerløv Aasland, som ble lagt fram tirsdag i ettermiddag.

Både selve vaksineforsøket og prosjektledelsen ved daværende Statens institutt for folkehelse (SIFF) får her sviende kritikk for blant annet ikke å ha informert forsøkepersonene og de pårørende om den åpenbare risikoen ved å bli med på vaksineforsøket.

Utvalgets konklusjon om at oppfølgingen av forsøkspersonene sviket: Mange av de som kontaktet daværende SIFF for å melde fra om bivirkninger og skader, opplevde en avvisende holdning. Det beklager direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet.

– Jeg vil på vegne av den nåværende ledelsen be om unnskyldning overfor de deltakere som ikke ble møtt og fulgt opp på en tilfredsstillende måte, sier Stene-Larsen.

– I iveren etter å løse et alvorlig helseproblem, tok ikke prosjektledelsen nok hensyn til kritiske røster og meldinger om mulige bivirkninger og skader, vedgår han. (...)

- Tiomersal (Thimerosal) - autismeliknende symptomer linket til vaksiner

Thimerosal in Vaccines May Increase Serotonin Neurons in the Brain
americanchronicle.com 2.7.2011
Embryonic exposure to thimerosal, a vaccine preservative, affects early development, say researchers Ida-Eto and colleagues.

Brain toxicity as a result of organomercury compounds is well known. Thimerosal is an organomercury compound which is still widely used as a pediatric vaccine preservative.

Ida-Eto and colleagues found that when pregnant rats are given thimerosal containing injections, it produces a predictable and dramatic increase in serotonergic neurons.

Too much serotonin is linked to agitation or restlessness, diarrhea, fast heart beat, hallucinations, increased body temperature, dilated pupils, twitching, trembling, loss of coordination, nausea, overactive reflexes, rapid changes in blood pressure, and vomiting. If serotonin increases too much, it can be life threatening.

Serotonin is involved in the regulation of several brain processes such as mood, sleep, appetite, memory, and perception. In fact, many other brain and body functions are affected by serotonin, including the heart, muscles, and endocrine systems.

These effects may or may not be reversible.

People who opt to take a gamble on vaccines may choose a thimerosal free version by request. The thimerosal free versions generally cost a bit more, however the loss of quality of life and financial costs to treat lifelong brain disorders that may result from thimerosal exposure is innumerably greater.

(Anm: Embryonic exposure to thimerosal, an organomercury compound, causes abnormal early development of serotonergic neurons. Neurosci Lett. 2011 Jun 6. [Epub ahead of print].)

'Vaccines court' rejects mercury-autism link in 3 test cases
latimes.com 13.3.2010
The finding supports a broad scientific consensus that the mercury-containing preservative thimerosal does not cause autism, and will likely disappoint parents who are convinced otherwise. (...)

A claim that the MMR vaccine alone causes autism has been withdrawn by parents. (...)

U.S. court rules again against vaccine-autism claims
newsdaily.com 12.3.2010
WASHINGTON, Mar. 12, 2010 (Reuters) — Vaccines that contain a mercury-based preservative called thimerosal cannot cause autism on their own, a special U.S. court ruled on Friday, dealing one more blow to parents seeking to blame vaccines for their children's illness. (...)

Influensavaksinen inneholder kvikksølv
aftenposten.no 24.7.2009
(...) Det svenske legemiddelverket bekrefter overfor Jönköpings-Posten at influensavaksinen som skal benyttes inneholder kvikksølvforbindelsen tiomersal.

Sverige innførte forbud mot kvikksølv 1. juni i år, men legemiddelverket forsvarer likevel bruken i influensavaksine og mener at dosene er så små at det er ufarlig. (...)

- Finnes ikke kvikksølv i vaksiner

Også i Norge
Influensavaksiner som benyttes i Norge inneholder også kvikksølv, går det fram av Norsk legemiddelhåndbok.

Foruten å inneholde stammer av influensavirus, inneholder «noen av vaksinene kvikksølvforbindelsene tiomersal eller timerfonat som konserveringsmiddel», går det fram. (...)

- Finnes ikke kvikksølv i vaksiner
aftenposten.no 30.12.2008
Statens legemiddelverk tilbakeviser at det finnes kvikksølv i vaksiner i Norge – også barnevaksiner.

I et debattinnlegg i Aftenposten mandag skrev Kjell Døving, fysiolog og professor ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo, at til tross for forbud mot bruk, import og omsetning av kvikksølv og kvikksølvprodukter fra 1. januar i fjor, er det gjort unntak for bruk av tiomersal – et kvikksølvholdig middel – i vaksiner.

Les innlegget:

Gift tillatt i vaksiner (...)

Gift tillatt i vaksiner
Kjell Døving- fysiolog, professor emeritus Institutt for molekylær biovitenskap (IMBV), Universitetet i Oslo
aftenposten.no 29.12.2008
Det er trolig at kvikksølveksponering kan føre til nevrologiske lidelser. Likevel tillater vi bruk av thimerosal, et kvikksølvholdig middel, i vaksiner.

Gift. Kvikksølv er giftig. Hvor giftig for nervesystemet er først blitt klarlagt i de siste årene. Kvikksølv binder seg til spesielle molekyler i kroppen, og vil kunne gi mange ulike symptomer. Siden kvikksølv har en forkjærlighet for fett, er hjernen spesielt utsatt og da særskilt i oppveksten. Bakgrunnen for denne artikkelen er de mange indikasjonene som nå finnes på en mulig sammenheng mellom hvor mye kvikksølv en person har vært eksponert for og nevrologiske lidelser. (...)

Autisme og vaksiner.
I USA som i mange andre land, også Norge, brukte man et konserveringsmiddel, thimerosal, som inneholder kvikksølv i vaksiner, til barn. Det har vært en 10-dobling av antallet autistiske barn i USA i 1990-årene. Denne økningen initierte en stor undersøkelse av 278624 barn født i USA mellom 1990 og 1996 der man vurderte sammenhengen mellom den kvikksølvbelastning som barna ble eksponert for gjennom vaksiner med thimerosal og ulike nevrologiske plager (Young et al., 2008). (...)

NEW STUDY - "Mitochondrial Autism" is Real; Vaccine Triggers Cannot Be Ruled Out (NY STUDIE: - "Mitokondriell autisme" er reell; Vaksinetriggere kan ikke utelukkes)
huffingtonpost.com 28.11.2008
The December 1st issue of Time Magazine carries a special section on "The Year in Medicine," which mentions the case of Hannah Poling, the young girl with autism who received compensation from the federal vaccine injury program. Like many news accounts back then, Time has called the case "rare," because it involved an underlying dysfunction of Hannah's mitochondria, the little powerhouses within each cell that produce energy.

The widespread misconception that Hannah's case was "unique," and without any bearing on other autism cases, was promulgated by opinion leaders such as CDC Director Julie Gerberding and the newly rich vaccine inventor Dr. Paul Offit, (who told Newsweek that his share of the royalties from the vaccine was "like winning the lottery.")

But on Wednesday, a new chart-review study was published showing that "mitochondrial autism" is not rare at all. (...)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer) (mintankesmie.no).)

Experts to Discuss a Puzzling Autism Case, as a Second Case Looms
nytimes.com 28.6.2008
Federal health officials on Sunday will call together some of the world’s leading experts on an obscure disease to discuss the controversial case of a 9-year-old girl from Athens, Ga., who became autistic after receiving numerous vaccinations.

But the government has so far kept quiet a second case that some say is more disturbing and more relevant to the meeting. (...)

Both the 9- and 6-year-olds had mitochondrial disorders, a spectrum of genetic diseases that have received almost no attention from federal health officials. The 9-year-old, Hannah Poling, was 19 months old and developing normally in 2000 when she received five shots against nine infectious diseases. Two days later, she developed a fever, cried inconsolably and refused to walk. In the next seven months, she spiraled downward, and in 2001 doctors diagnosed autism. (...)

Vaccines and Autism Revisited — The Hannah Poling Case
NEJM 2008;358:2089-2091 (May 15)
On April 11, 2008, the National Vaccine Advisory Committee took an unusual step: in the name of transparency, trust, and collaboration, it asked members of the public to help set its vaccine-safety research agenda for the next 5 years. Several parents, given this opportunity, expressed concern that vaccines might cause autism — a fear that had recently been fueled by extensive media coverage of a press conference involving a 9-year-old girl named Hannah Poling. (...)

Families will make case for vaccine link to autism
deseretnews.com 11.5.2008
WASHINGTON — Families claiming that a mercury-based preservative in vaccines triggers autism will challenge mainstream medicine Monday as they take their case to a federal court.

They seek vindication and financial redress from a government fund that helps people injured by shots. (...)

In 2004, a committee with the Institute of Medicine concluded there was no credible evidence that vaccines containing thimerosal caused autism. (...)

Overall, nearly 4,900 families have filed claims with the U.S. Court of Claims alleging that vaccines caused autism and other neurological problems in their children. Lawyers for the families will present three different theories of how vaccines caused autism. (...)

The Next Vaccine-Autism Newsmaker Not Isolated, Not Unusual
huffingtonpost.com 27.4.2008
In February, I leaked news of the Federal government's admission that vaccines had triggered autism in a little girl named Hannah Poling. The stunning revelation, though still reverberating around the world, was roundly downplayed by US officials, who insisted that Hannah had an extremely rare, genetic case of "aggravated" mitochondrial disorder, with zero bearing on other autism cases. (...)

That theory, which applies to Hannah as well, maintains that children with dysfunctional mitochondria (the little batteries within each cell that convert food into energy) are susceptible to autistic regression, triggered by a vaccine-induced overtaxing of the immune system. (...)

A new, additional theory of causation is about to be introduced in Vaccine Court: Vaccines can trigger a chain of events in children with mitochondrial dysfunction that causes autism. (...)

Some estimates of mitochondrial dysfunction in children with autism range as high as 20%-30%. But among the regressive subset of cases (virtually all of the claims in Vaccine Court) up to half of the children might show signs of it. (...)

Autism-Vaccine Link: Evidence Doesn't Dispel Doubts (Autisme-vaksinelink: Bevis fjerner ikke bort tvilen)
webmd.com 10.4.2008
Many major medical groups say vaccines don't cause autism. Many parents say they do. So who's right?

Autism and vaccines: It's the link that just won't die.

The American Academy of Pediatrics, the CDC, the World Health Organization, and the Institute of Medicine all agree that there's probably no relationship between autism and vaccines.

But if the case is that solid, why do so many people remain unconvinced, from actress Jenny McCarthy, who went on Oprah to say she believes that a vaccination caused her son's autism and wrote a book about it, to Sen. John McCain, who, at a campaign event earlier this year, said he thought there was "pretty strong evidence" that some vaccines cause autism. (...)

Deal in an Autism Case Fuels Debate on Vaccine (Avtale i autismesak gir næring til ny debatt om vaksine)
nytimes.com 8.3.2008
WASHINGTON — Study after study has failed to show any link between vaccines and autism, but many parents of autistic children remain unconvinced. For the skeptics, the case of 9-year-old Hannah Poling shows that they have been right along.

The government has conceded that vaccines may have hurt Hannah, and it has agreed to pay her family for her care. Advocates say the settlement — reached last fall in a federal compensation court for people injured by vaccines, but disclosed only in recent days — is a long-overdue government recognition that vaccinations can cause autism.

“This decision gives people significant reason to be cautious about vaccinating their children,” John Gilmore, executive director of the group Autism United, said Friday.

Mr. Gilmore has filed his own claim that his son became autistic as a result of vaccinations.

Government officials say they have made no such concession. (...)

Govt: Girl’s Autism-Like Symptoms Linked to Vaccines (Myndigheter: Jentes autismeliknende symptomer linket til vaksiner)
webmd.com 6.3.2008
Federal Officials Say Vaccines Worsened Condition That Led to Autism Spectrum Disorder in Georgia Girl

March 6, 2008 -- Federal officials say a Georgia girl is entitled to compensation from a federal vaccine injury fund because she developed autism-like symptoms after receiving childhood vaccines in 2000.

Hannah's father, Jon, tells WebMD he was not surprised by the compensation decision.

"When you are talking about the courtroom versus science, the burden of proof is different," Poling says. "(But) we showed there was a plausible mechanism.

We showed that an injury occurred shortly after her vaccination. Her growth curve went flat for months." (...)

Despite 'Sad' Case of Georgia Girl, CDC Reiterates 'Life-Saving' Value of Vaccines (Til tross for "trist" sak med jente fra Georgia, minner CDC om "livreddende verdi" av vaksiner)
medpagetoday.com 7.3.2008
ATLANTA, March 6 -- The CDC says it is standing by its view that childhood immunizations are life-saving, despite a federal court ruling that linked the autism-like symptoms of a Georgia girl to vaccines.

The Georgia case was "a very special situation in a child who was genetically predisposed" to develop neurological symptoms under stress, according to Julie Gerberding, M.D., the agency's director.

In a telephone press conference, Dr. Gerberding said the case -- although "sad" -- doesn't change the CDC's recommendations on childhood vaccinations. (...)

Still no autism-vaccine link, say health officials (Fremdeles ingen autisme-vaksine link, ifølge helseledere)
reuters.com 6.3.2008WASHINGTON (Reuters) - Federal health officials said on Thursday the government has not conceded that vaccines cause autism even after a Georgia girl won federal compensation in a case arguing a vaccine led to her brain damage.

Hannah Poling, 9, had a rare mitochondrial disorder and a federal court ruling said regular childhood vaccinations may have contributed to some of her autism-like symptoms. She was awarded compensation under the National Vaccine Injury Compensation Program in a case that became public this week. (...)

Case renews debate on vaccine-autism link (Sak gjenopptar debatt om vaksine-autisme link)
cnn.com 5.3.2008
STORY HIGHLIGHTS
Government: Vaccines worsened a disorder that led to a girl's autism-like symptoms
Attorney: The government "has not conceded that vaccines cause autism"
Parents and advocates for autistic children see the case as a victory
Studies repeatedly have discounted any link between thimerosal and autism

AP) -- Government health officials have conceded that childhood vaccines worsened a rare, underlying disorder that ultimately led to autism-like symptoms in a Georgia girl, and that she should be paid from a federal vaccine-injury fund.

Medical and legal experts say the narrow wording and circumstances probably make the case an exception -- not a precedent for thousands of other pending claims.

The government "has not conceded that vaccines cause autism," said Linda Renzi, the lawyer representing federal officials, who have consistently maintained that childhood shots are safe. (...)

Larry King Live
Meet the family behind a case that's renewed debate over vaccines and autism.
Thursday night at 9
see full schedule » (...)

U.S. Government Concedes Vaccines Cause Autism (Amerikanske myndigheter innrømmer vaksiner forårsaker autisme)
newsmax.com 3.3.2008
The U.S. Department of Health and Human Services, the federal agency that oversees the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), recently conceded the first vaccine-autism case.

This case was filed in the no-fault National Vaccine Injury Compensation Program as part of the Autism Omnibus proceedings in the U.S. Federal Court of Claims.

It was one of the first three cases chosen that alleged Thimerosal in childhood vaccines significantly contributed to a child developing autism. (...)

This concession shows the dishonesty of the continual media spin coming from public health officials and others who maintain there is no evidence that Thimerosal, or any other part of any vaccine, has ever caused autism or, for that matter, has harmed anyone in any way.

The facts are that the Vaccine Compensation Act has already compensated over 2,000 individuals who proved that they were harmed by vaccines, resulting in settlements of nearly two billion dollars.

Additionally, hundreds of peer-reviewed scientific/medical articles from some the world’s best universities have long implicated Thimerosal in vaccines as a causal factor in neurodevelopmental disorders including autism. (...)

- Vart kalla hypokonder (- ME-syke May Britt (39) vant historisk seier mot staten)

ME-syke May Britt (39) vant historisk seier mot staten
tv2nyhetene.no 24.10.2013
I 1991 deltok May Britt Hovland i et omstridt vaksineforsøk mot hjernehinnebetennelse. Høyesterett har nå slått fast at hun har krav på erstatning.

VIDEO: Se reportasje om May Britt i videovinduet over.

Det var da May Britt var 17 år gammel at hun deltok i vaksineprosjektet som Høyesterett nå har slått fast gav henne alvorlige helseplager.

1991 ble hun plutselig rammet av kraftige helseplager, som i alle årene siden har sittet fast i kroppen og som ikke er blitt bedre.

– Jeg sover mye og har mye smerte. Jeg får utviklet forkjølelsessymptom og temperatursvingninger, fortalte hun til TV2 i 2011.

Ble kalt hypokonder
De livsødeleggende plagene kom i etterkant av at hun hadde fått vaksine mot hjernehinne-betennelse. Utallige legebesøk endte aldri med noen klar diagnose. Legene ble etter hvert lei av henne – ikke minst han som på denne tiden var hennes fastlege.

– Jeg satt der og prøvde like forbanna å finne et svar, og der jeg fikk beskjed om at «Du er ikke sjuk, May Britt. Du er hypokonder. Kom deg ut av kontoret mitt!» Da var jeg 19 år har Hovland tidligere fortalt. (...)

Vann fram med anken i lagmannsretten
nrk.no 19.6.2013
May Britt Hovland frå Årdal har kjempa ein lang kamp i retten for å bli trudd. No trur også lagmannsretten på ho og anka frå Staten vert forkasta.

May Britt Hovland vart i 1993 jaga ut av kontoret til fastlegen sin i Årdal med orda «Du er hypokonder»

LES OGSÅ: Vart kalla hypokonder – no kjempar ho i retten

I 2011 vann Hovland i Oslo tingrett, og det vart påvist årsakssamanheng mellom helsetilstanden hennar og ei vaksine ho tok i samband med eit statleg vaksineforsøk mot hjernehinnebetennelse.

Forkasta anken
Pasientskadenemnda vart pålagt å betale May Britt sine sakskostnader på 250.000 kr etter saka i tingretten, men anka dommen til Borgarting lagmannsrett. Forhandlinga blei halde i starten av mai i år.

Lagmannsretten finn forklaringa til Hovland truverdig. Også dei meiner det kan vere ei årsakssamanheng mellom ME-sjukdomen og vaksinen ho tok i 1991.

Hovland har vunne saka over staten og har i utgangspunktet krav på full erstatning for sine sakskostknadar, står det skrive i domen.

Staten ved personskadenemnda må betale 286 589 kroner til Hovland innan to veker frå forkynninga av domen. (...)

Blei sjuk av vaksine
Hovland er opphavleg frå Naddvik i Årdal, men er no busett i Trondheim.

I 1991 fekk den då 17 år gamle May Britt Hovland vaksine gjennom eit statleg vaksineforsøk mot hjernehinnebetennelse som gjekk føre seg i perioden 1988–1994.

Forsøket omfatta om lag 180 000 elevar i ungdomsskulen der 150 00 ungdomar fekk vaksinen. (...)

Slakter vaksineprosjekt på barn og rekrutter
dagbladet.no 17.10.2007
(...) Hovedspørsmålet var om forsøkene ble forsvarlig gjennomført, og om forsøkspersonene ble tilfredsstillende fulgt opp av helsemyndighetene i ettertid.

Hovedkonklusjonene fra utvalget er:

* Mangelfull informasjon om risiko for skade til forsøkspersonene.

* Oppfølgingen av forsøkspersonene sviktet.

– Jeg vil på vegne av den nåværende ledelsen be om unnskyldning overfor de deltakere som ikke ble møtt og fulgt opp på en tilfredsstillende måte, sier Stene-Larsen.

– I iveren etter å løse et alvorlig helseproblem, tok ikke prosjektledelsen nok hensyn til kritiske røster og meldinger om mulige bivirkninger og skader, sier han videre i pressemeldingen. (...)

Sterk kritikk av meningokokk-vaksiner
vg.no 16.10.2007
Utvalget som har gjennomgått vaksineforsøket mot smittsom hjernehinnebetennelse i 1988-1994, retter sterk kritikk mot forsøket og Statens institutt for folkehelse (SIFF).

Rapporten ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tirsdag ettermiddag. Utvalget retter på flere punkter sterk kritikk mot meningokokkvaksineforsøket (hjernehinnebetennelse) og prosjektledelsen ved daværende Statens institutt for folkehelse (SIFF).

En av hovedkonklusjonene i rapporten er at informasjonen til forsøkspersonene om risikoen for skade var mangelfull. (...)

Oppgjør med fortiden:
Beklager mangelfull informasjon og dårlig oppfølging

Direktør Geir Stene-Larsen
fhi.no 16.10.2007
Utvalget som har gjennomgått meningokokkvaksineforsøket 1988-1994 leverte i dag sin rapport til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Utvalget retter på flere punkter sterk kritikk mot vaksineforsøket og prosjektledelsen ved daværende Statens institutt for folkehelse (SIFF). – Jeg er enig i utvalgets kritikk om mangelfull informasjon til deltakerne i forsøket og at de ikke fikk god nok oppfølging. Dette beklager jeg, sier direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet. (...)

Relaterte lenker
Meningokokkutvalgets hovedrapport på Helse- og omsorgsdepartementets websider (...)

Tiltak mot spanskesyken hadde trolig effekt
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2498 (4.10.2007)
Å stenge skoler, unngå sammenkomster og sette syke i karantene var tiltak som ble forsøkt under spanskesyken. En ny analyse viser at tiltakene trolig virket. (...)

- Syke forsøkskaniner føler de er blitt møtt med mistro av staten. (- Bent Høie avviser krav om vaksinegransking.)

Bent Høie avviser krav om vaksinegransking
vg.no 1.6.2015
Helseministeren har avvist et krav om ny gransking av vaksineforsøket som ble gjennomført i årene 1988-1991 for å finne en effektiv vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse, meningokokk B.
Kravet er satt fram av Foreningen gransking av meningokokkvaksine-eksperimentet (ekstern lenke), der medlemmene mener at kronisk utmattelsessyndrom (ME) og andre helseplager skyldes vaksineskader etter at de deltok i det omfattende forsøket. (…)

Alvorlige bivirkninger
Et utvalg ledet av professor Olaf Gjerløw Aasland foretok i 2007 en gransking av vaksineforsøket. Utvalget rettet på flere punkter kritikk mot gjennomføringen, blant annet at informasjon om risiko for bivirkninger ble neglisjert.

Ifølge en artikkel i Tidsskrift for erstatningsrett i 2008 var det meldt om til sammen 564 tilfeller av bivirkninger. Av 511 meldinger som ble analysert, gjaldt 330 injeksjon med vaksine og 181 gjaldt injeksjon med placebo. Det ble meldt om elleve alvorlige bivirkninger.

De fire alvorligste gjaldt nevrologiske symptomer som kan ha sammenheng med vaksinen. (…)

Årsakssammenheng vurdert
Høie skriver i svarbrevet at spørsmålet om årsakssammenheng mellom meningokokkvaksinen og ME ble vurdert for ti år siden både av Folkehelseinstituttet og Verdens helseorganisasjon. Begge studiene konkluderer med at en slik årsakssammenheng ikke eksisterer, fastslår statsråden.
I brevet blir det også opplyst at Norsk Pasientskadeerstatning inntil april i år har mottatt 374 saker som gjelder meningokokk B. I to av sakene har klagerne fått medhold i at det er en sannsynlig sammenheng mellom deres sykdom og vaksineforsøket.
256 har fått avslag, 68 saker er henlagt, 35 er foreldet, to er avvist og to saker er fortsatt under vurdering. (…)

1988: 180 000 skolebarn og 50 000 rekrutter ble vaksinert Nå: 295 syke vil ha gransking
dagbladet.no 8.2.2015
Syke forsøkskaniner føler de er blitt møtt med mistro av staten.

(Dagbladet): Foreningen «Gransking av vaksineforsøket» har nå sendt brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg med krav om at et vaksineforsøk, som ungdomsskoleelever på 80- og 90-tallet ble utsatt for, må granskes.

Les hele kravbrevet her.

Dagbladet har en rekke ganger skrevet om det såkalte «Vaksineforsøket-88».

Mellom 1988 og 1991 ble 180 000 skoleelever ved 1335 norske ungdomsskoler vaksinert.

I tillegg deltok 50 000 rekrutter i det gigantiske vaksineforsøket mot meningokokk B-bakterien som forårsaker hjernehinnebetennelse. (…)

(Anm: Opplysninger til deltakere i Meningokokk B-vaksinestudier (fhi.no 9.2.2015).)

Vil granske salg av farlig vaksine
hegnar.no 17.10.2006
Staten krever at Folkehelseinstituttet gransker salg av farlig vaksine til New Zealand. (...)

Nå har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) bedt om en redegjørelse rundt saken.

– Vi vil se nærmere på om det er noe vi burde forbedre i våre systemer. Spesielt vil vi vurdere vår kommunikasjon om vaksiner før og nå og måten vi registrerer og håndterer bivirkninger på, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding. (©NTB)

Krever gransking av barnevaksine
nettavisen.no 17.10.2006
Stortingsrepresentanter reagerer etter Dokument 2-programmet om den farlige barnevaksinen.

Dokumentaren «Et gigantisk eksperiment» som gikk på TV2 i går kveld gjorde sterkt inntrykk på flere stortingsrepresentanter, melder TV 2.

Les mer om dokumentaren

- Jeg reagerer ganske sterkt på det som fremkommer i reportasjen. Og måten ting er blitt gjort på, ikke minst på informasjonsmessige. Her tror jeg noen må begynne å tenke seg godt om, sier Harald T Nesvik (Frp) til TV 2.

Se TV 2 Nyhetene her

Nesvik som leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget vil følge opp saken: - Nå forventer jeg faktisk at departementet griper fatt i problemstillingen. Jeg kommer til å sjekke ut at noen faktisk gjør noe i denne saken, legger han til.
- Helt forferdelig

Også stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) mener noe bør gjøres: - Det er jo helt forferdelig, utbryter han etter å ha sett programmet.

- Nå må vi snu alle steiner i disse spørsmålene som har vært reist rundt tidligere vaksinasjonsprogrammer slik at folk kan være trygge på at vi har lært, og at dette ikke skjer i vår tid, mener Bøhler.

Lam fra livet og ned
Dokumentaren viste hvordan livet til Jenny Ingebrigtsen ble forandret for alltid. Hun deltok i statens vaksineforsøk mot den farlige meningokokk B-bakterien på slutten av 80-tallet.

- Smertene varte i 40 minutter. Så var det over og jeg ble lam fra livet og ned som resultat av vaksinen, forteller hun.

Folkehelseinstituttet fikk dermed aldri tatt i bruk vaksinen, men måtte heller betale Jenny, og mange andre vaksineofre erstatning. Likevel fortsatte de å anbefale vaksinen i utlandet.(...)

Folkehelseinstituttet vil redegjøre for vaksiner
fhi.no 17.10.2006
Den siste tiden har det vært mediefokus på vaksiner utviklet ved Folkehelseinstituttet. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har bedt om en redegjørelse for de konkrete saksforhold og Folkehelseinstituttets håndtering av disse. – Vi vil se nærmere på om det er noe vi burde forbedre i våre systemer. Spesielt vil vi vurdere vår kommunikasjon om vaksiner før og nå og måten vi registrerer og håndterer bivirkninger på, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet. (...)

Eksporterte omstridt vaksine
tv2.no 16.10.2006
Samtidig som norske myndigheter utbetalte erstatninger til vaksineofrene, ble den samme vaksinen eksportert til New Zealand og brukt på små barn. - For å si det svært forsiktig er det å utsette hundretusenvis av små barn for et gigantisk eksperiment, sier Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk.

I november 1988 ble det første sprøytestikket satt i det største medisinske forsøk som noensinne er gjort på norske borgere. 180 000 ungdomsskoleelever ble brukt som forsøkspersoner i statens store vaksineforsøk i tiden 1988 til 1991.

Statens institutt for Folkehelse ville prøve ut sin nye vaksine mot hjernehinnebetennelse, den farlige meningokokk B-bakterien, som tok rundt 30 liv hvert år i Norge.

I informasjonsbrosjyren om forsøket fikk ungdommene vite at "det er usannsynlig at det skal oppstå alvorlige komplikasjoner", mens det i en Stortingsproposisjon står at "... alvorlige bivirkninger ikke kan utelukkes" i forsøket. (...)

Solgte farlig vaksine
nettavisen.no 16.10.2006
Norsk vaksine ble anbefalt til spedbarn i New Zealand – etter at den ble forbudt i Norge.

Jenny Mathilde Ingebrigtsen var en av 180 000 skolelever som sa ja til å bli testet i statens store vaksinekampanje mot Meningokokk B-bakterien på slutten av 80-tallet.
– Smertene varte i 40 minutter. Så var det over og jeg ble lam fra livet og ned som resultat av vaksinen, sier hun til TV 2-Nyhetene.
Folkehelseinstituttet fikk dermed aldri tatt i bruk vaksinen, men måtte heller betale Jenny, og mange andre vaksineofre erstatning.
Likevel fortsatte de å anbefale vaksinen i utlandet.

Fortsatte salget
Mens vaksineskadde fikk erstatning for skadene her hjemme i Norge, solgte Folkehelseinstituttet rettighetene til vaksinen til myndighetene på New Zealand for 8,5 millioner kroner.

De gikk i den sammenheng også ut på fjernsyn i New Zealand og anbefalte vaksinen, med små justeringer, til bruk på spedbarn.

– Et gigantisk eksperiment
Til sammen 1,1 millioner spedbarn har i dag fått vaksinen. Noe professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, reagerer sterkt på.

– Å behandle små barn med en vaksine som er prøvd ut på en helt annen gruppe er å utsette dem for et gigantisk eksperiment, for å si det forsiktig, sier Solbakk.

Vaksinen ble aldri innført på grunn av mangelfulle testresultater. Isteden har flere, så mange som 33 barn, fått erstatning for skader etter vaksineringen på New Zealand bare hittil i år.

Et gigantisk eksperiment
pub.tv2.no 16.10.2006

Mens staten utbetalte erstatning til vaksine-skadet ungdom i Norge, ble den samme vaksinen solgt til New Zealand. [ Se video ]

Vaksine-eksperimentet Dokument 2:
Vaksine-eksperimentet

tv2.no 16.10.2006
En ny, norsk vaksine mot hjernehinnebetennelse ble testet ut på 180 000 norske ungdommer i perioden 1988-91 - i det største medisinske forsøk i norgeshistorien. Flere av ungdommene fikk alvorlige, nevrologiske sykdommer etter vaksineringen. [ Se video ]

- Ann Jeanette må få erstatning
nrk.no 10.10.2006
Saka gjeld trippelvaksine gitt til born tidleg på 80-talet. Yndestad har alltid hevda at dottera vart hjerneskadd av vaksinen, men familien tapte i retten. No ser han at det er grunnlag for å ta oppatt saka.

- Viss kreftene held
- Ja, viss kreftene held så er det mogeleg. Eg føler at eg har lagt saka på is, men det er gode mogelegheiter til å ta oppatt saka no. (...)

Ble lam etter vaksineforsøk
vg.no 16.10.2006
TV-kjendis tar selvkritikk for vervefilmer

Som NRK-programleder laget Connie Barr vervefilmer for å få ungdommer med i tidens største vaksineforsøk. Nå har hun dokumentert hvor galt det gikk.

kveldens «Dokument 2» på TV2 tar TV-kjendisen et kraftig oppgjør med Folkehelsas gigantiske utprøving av en vaksine mot hjernehinnebetennelse, som ble testet på 180.000 skoleelever fra 1988 til 1991. (...)

Avdelingsdirektør Helga Nøkleby sier til VG at hun mener Folkehelsa informerte ungdommene om bivirkningsfaren ut fra den kunnskapen de satt med på den tiden.

- Man kan alltid diskutere om det var godt nok, men vi mener vi informerte etter beste evne, sier Nøkleby. (...)

Barnevaksine med alvorlig feil
nrk.no 12.10.2006
Alvorlige feil og mangler er avdekket ved en vaksine som Folkehelseinstituttet distribuerte i vår.

Siden årsskiftet har 38 barn mistet livet som følge av hjernehinnebetennelse i Normandie nordvest i Frankrike. (...)

Norge er alene om en vaksine mot sykdommen og derfor sendte Folkehelseinstituttet 9.000 doser vaksine til Frankrike i vår.

Men nå har Legemiddelverket har avdekket flere alvorlige feil og mangler med vaksinen som et par tusen barn allerede har fått. (...)

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) sier til TV 2 at hun krever en redegjørelse fra Folkehelsa om forholdene. (...)

Folkehelseinstituttet snur i ME saken
nrk.no 14.3.2006
Nå vil myndighetene likevel undersøke om de som fikk vaksine mot hjernehinnebetennelse i Folkehelsas vaksineforsøk på 80-tallet har hatt større risiko for å utvikle ME. (...)

Kua, gutten og lymfeknuten - immunologiske prinsipper for vaksinasjon
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2532-7
Sammendrag
Vaksiner stimulerer immunsystemet ved å aktivere profesjonelle antigenpresenterende celler, deriblant dendrittiske celler. Dendrittiske celler uttrykker en rekke mønstergjenkjennelsesreseptorer (MGR) på overflaten, reseptorer som gjenkjenner strukturer på virus og bakterier. Disse reseptorene stimulerer til modning av dendrittiske celler, som deretter migrerer til lymfeknuter og presenterer vaksineantigen til T-celler. Vaksinens MGR-ligander er bestemmende for om man får en hensiktsmessig immunrespons, og effektiv langvarig immunitet.

I denne artikkelen gjennomgås cellulære prinsipper og mekanismer for vaksineresponser, inkludert antigennedbrytning, antigenpresentasjon, T-celleresirkulering, Th1-, Th2- og CTL- T-celleresponser og T-B-cellesamarbeid, samt primære og sekundære B-celleresponser. (...)

- Vaksinen ble på 1950- og 1960-tallet forurenset av et virus som angriper aper, Simian Virus 40 (SV40)

Poliovaksine kan ha gitt kreft
forskning.no 2.4 2004
Nye forskningsresultater sannsynliggjør forbindelsen mellom et apevirus som fulgte med poliovaksinen på 1950- og 1960-tallet, og enkelte kreftformer i mennesker.

DNA fra apeviruset Simian Virus 40 (SV40) har dukket opp i 33 av 55 kreftsvulster hos mennesker som nylig er diagnostisert med en type lymfekreft kalt non-Hodgins lymfom, melder New Scientist.

- Vi har funnet en sterk forbindelse. Nå er spørsmålet om virusets DNA er der som en uskyldig tilstedeværende, eller om det spiller en rolle i å forårsake kreften, sier Felipe Samaniego, forsker ved MD Anderson Cancer Center i Huston i Texas i USA.

Viruset skal ha kommet inn i den menneskelige populasjonen via forurensede poliovaksiner sent på 1950-tallet og tidlig på 1960-tallet. Infiserte mennesker kan spre viruset til andre via spytt eller andre kroppsvesker.

Forårsaker kreft hos gnagere
I laboratorieforsøk med gnagere har det lenge vært kjent at SV40 forårsaker forskjellige kreftformer, blant annet i hjernen, i bein, lungemembraner og i lymfesystemet. De siste årene har viruset dukket opp i kreftsvulster i mennesker, hos pasienter som lider av de samme krefttypene.

Det har imidlertid vært vanskelig å påvise en årsaksforbindelse mellom dette viruset og kreft hos mennesker, og forskjellige studier har gitt motstridende resultat. (…)

Tilfellene av non-Hodkins lymfom har blitt nesten fordoblet over en tilsvarende tidsperiode, uten noen forklaring. (...)

Ble “frikjent” i fjor
Det er ikke lenger siden enn 2003 at en studie “frikjente” apeviruset i Journal of the National Cancer Institute ved å se på pasienter med en sjelden kreftform i membranen som dekker lungene.