WHO anklager tobakksindustrien for å feilinformere (hegnar.no 31.5.2006)

WHO ber om totalt forbud mot tobakksreklame (mb.com 2.6.2008)

600 000 dør årlig grunnet passiv rökning (sverigesradio.se 25.11.2010)

Røykere eldes raskere (nhi.no 2.12.2010)

Røykevaner, 2016 (ssb.no)

Skrekkbildene som viser hva røyking gjør med kroppen din (dagbladet.no 19.10.2013)

Selvmordstanker knyttes til bruk av Chanpix (tv2nyhetene.no 10.3.2013)

– Det er rett og slett medikamentet fra Helvetet (tv2nyhetene.no 14.7.2013)

Tobakksindustrien dømt for løgn (nrk.no 18.8.2006)

Tobakksindustrien jakter på verdens fattigste (dn.no 31.12.2007)

Michael Fiore is in charge of revising federal guidelines on how to get smokers to quit. He also runs an academic research center funded in part by drug companies that make quit-smoking aids, and he personally has received tens of thousands of dollars in speaking and consulting fees from those companies. (wsj.com (12.2.2007))

- Totalförbjud tobak i Finland (dn.se 12.12.2006)

WHO report warns deaths from tobacco could rise beyond eight million a year by 2030 (BMJ 2008;336:299 (9 February))

The World's Heaviest-Smoking Countries (forbes.com 5.12.2007)

Påbyr skremmebilder på sigarettpakkene (vg.no 27.9.2008)

Tobacco Day - 31 May 2014 (bmj.com)

- Antall røykere i verden øker

Antall røykere i verden øker
vg.no 11.1.2014
De fleste vet etter hvert at det er helseskadelig å røyke. Men antall røykere i verden øker.

I løpet av de siste 30 årene har nesten en kvart milliard flere mennesker begynt å røyke, eller mer nøyaktig 246 millioner. Det framgår av tall som presenteres av amerikanske helsemyndigheter.

Antallet røykere har økt fra 721 millioner i 1980 til 967 millioner i 2012. Og årsaken ligger først og fremst i at antall mennesker på kloden har økt kraftig i samme periode. I 1980 var det 4,4 milliarder mennesker, mens vi i 2012 var blitt syv milliarder.

Andelen røykere er gått kraftig ned i mange land, men i noen store land er likevel antallet økt. I Kina er andelen røykere gått ned fra 30 til 24 prosent, men antallet personer som røyker er likevel steget med 100 millioner.

Et tilsvarende fenomen ser man i India. Andelen som røyker er sunket fra 19 til 13 prosent. Men antallet røykere er økt med 35 millioner til 110 millioner. (...)

(Anm: THE TOBACCO ATLAS (tobaccoatlas.org).)

(Anm: Lung Cancer: The Leading Cause of Cancer Death (webmd.com 22.7.2016).)

- Til tross for nedgangen i dagligrøyking har den totale andelen i befolkningen som daglig bruker tobakksprodukter økt, sier førstekonsulent Joachim Wettergreen i SSB.

(Anm:Før første gang er det flere som snuser daglig enn det er dagligrøykere i Norge. Yngre menn snuser mest, mens eldre menn røyker mest. I 2017 var 11 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år dagligrøykere, mens 12 prosent snuste daglig viser tallene fra Røykevaner. - Til tross for nedgangen i dagligrøyking har den totale andelen i befolkningen som daglig bruker tobakksprodukter økt, sier førstekonsulent Joachim Wettergreen i SSB. (ssb.no 18.1.2018).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Med få tastetrykk får Veronica (29) vite risikoen for å få lungekreft. Er du røyker eller eks-røyker og redd for å få lungekreft?

(Anm: Med få tastetrykk får Veronica (29) vite risikoen for å få lungekreft. Er du røyker eller eks-røyker og redd for å få lungekreft? En nettbasert kalkulator gir deg svaret med stor nøyaktighet. (…) Første av sitt slag i verden «HUNT Lung Cancer Model» er utviklet av norske og greske forskere. (…) Treffsikkerheten skal være over 80 prosent, og beregningene baserer seg på data hentet inn fra den trønderske HUNT-undersøkelsen. Kalkulatoren beregner sannsynligheten man har for å utvikle lungekreft de neste seks årene og de neste 16 årene. Sjekk ut lungekreftkalkulatoren her (nrk.no 6.12.2018).)

(Anm: Hunt lung cancer risk calculator (mensxmachina.org).)

. Forbindelser mellom sigarettrøyking og mitokondriale DNA-abnormiteter i bukkale celler.

(Anm: Associations between cigarette smoking and mitochondrial DNA abnormalities in buccal cells. Abstract DNA alterations in mitochondria are believed to play a role in carcinogenesis and are found in smoking-related cancers. We sought to replicate earlier findings for the association of smoking with increased mitochondrial DNA (mtDNA) content in buccal cells and further hypothesized that there would be an increased number of somatic mtDNA mutations in smokers. (…) There was a statistically significant difference in the pattern of homoplasmy and heteroplasmy mutation changes between smokers and non-smokers. Carcinogenesis. 2008 Jun; 29(6): 1170–1177.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Bukkal er en retnings- eller posisjonsangivelse som betegner noe som vender mot kinnet eller noe som gjelder kinnet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Voksnes oppfatninger av nikotinskader på barn. (- Resultatene avslører behovet for folkehelseinnsats for bedre å forstå og målrette feilaktige risikooppfattelser blant bestemte undergrupper.)

(Anm: Adults’ Perceptions of Nicotine Harm to Children. (…) CONCLUSIONS: Although most adults perceive nicotine exposure as harmful for children, there are important differences based on sex, racial and/or ethnic background, and tobacco use status. The results reveal the need for public health efforts to better understand and target inaccurate risk perceptions among specific subgroups. Pediatrics. 2018 Jul 16. pii: e20180051.) risk perceptions among specific subgroups. Pediatrics. 2018 Jul 16. pii: e20180051.)

(Anm: Social Aspects of Hookah Smoking Among US Youth Pediatrics. 2018 Jul 2. pii: e20180341.)

- Røykelovens far om ny statistikk: – Dette hadde jeg ikke drømt om. (- Nesten ingen tenåringer i Norge røyker daglig, ifølge foreløpige tall fra en stor helseundersøkelse.)

(Anm: Røykelovens far om ny statistikk: – Dette hadde jeg ikke drømt om. Nesten ingen tenåringer i Norge røyker daglig, ifølge foreløpige tall fra en stor helseundersøkelse. Ungdommer selv mener antirøykekampanjer virker, og at røyking ikke er kult. (nrk.no 25.9.2018).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

- Ny trend: Unge dropper alkohol helt.

(Anm: Ny trend: Unge dropper alkohol helt. Opplevelsen i en hotellseng for fem år siden gjorde at Cornelia Grimsmo (26) tok et livsvalg: Hun kuttet helt ut alkoholen. I store deler av den vestlige verden sverger unge til en ny edrutrend, ifølge ruspsykolog Kari Lossius. (vg.no 3.6.2018).)

(Anm: Lykke (Happiness) (mintankesmie.no).)

(Anm: How Alcohol Affects Your Body (webmd.com 2.10.2017).)

- Tobakksindustrien (Big Tobacco) finansierer antirøyklobbyen - men lekkede dokumenter avslører den virkelige grunnen til hvorfor. (- PMIs visjon for en "røykfri fremtid" er der forbrukerne ikke slutter med tobakk, men bytter fra sigaretter til "reduserte risikoprodukter"(RRP-er) som er oppvarmede tobakksprodukter.)

(Anm: Big Tobacco is funding the anti-smoking lobby – but leaked documents reveal the real reason why. The world’s top experts on tobacco and health gathered at a conference in South Africa last week to discuss how to prevent an estimated a billion people dying of smoking-related diseases this century. (…) The Foundation is headed by Derek Yach, a former World Health Organisation (WHO) official who worked on the groundbreaking global treaty to tackle smoking, the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). So far, so good – except that the foundation is far from uniting the public health community. The problem for many experts is that the FSFW is to receive US$80m annually – for the next 12 years – from the world’s largest tobacco company, Philip Morris International (PMI), the makers of the Marlboro brand. (…) PMI’s vision for a “smoke-free future”, is one in which consumers do not quit tobacco, but switch from cigarettes to “reduced risk products” which are heated tobacco products. As PMI’s CEO, André Calantzopoulos, concedes: Our paramount business strategy is to replace cigarettes with less harmful, smoke-free alternatives. That’s what we call a smoke-free future. Sold under the IQOS brand, these sleekly designed devices heat rather than burn tobacco. Although being heavily promoted by PMI, their safety is an ongoing debate. (…) Leaked documents The industry is still hoping for a bright future for tobacco. Insight into PMI’s public relations plans are outlined in two recently leaked documents published by Reuters, both produced by the company in 2014. The first document, entitled: “Corporate affairs approach and issues” warned that the future for Big Tobacco “will not become easier” as the industry faced pressures from increased regulation, active anti-smoking organisations and “denormalisation”, where it becomes increasingly socially unacceptable to smoke. To counter this, the company planned to promote RRPs, or reduced risk products, such as iQOS. This will “preserve consumers right to buy tobacco products”. The second document, a ten-year corporate affairs plan, gives further insight. The company’s overall objective was to “be ‘for’ something” and “establish PMI as a trusted and indispensable partner, leading its sector and bringing solutions to the table”. It wanted to “establish the legitimacy of tobacco companies to be a part of the regulatory debate on RRPs” and to be “part of the solution”. Instead of being accused of producing a product that kills up to one in two of its long-term users, this is a bold attempt to become a “trusted partner” offering “solutions”. (theconversation.com 14.3.2018).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Glossary. Reduced-Risk Products (RRPs). We use the term reduced-risk products (RRPs) to refer to products that present, are likely to present, or have the potential to present less risk of harm to smokers who switch to those products versus continued smoking.  (pmi.com).)

- FDA utsteder advarsel: Bruk av e-sigaretter (vaping) blant tenåringer er blitt «epidemisk». Lederen for Food and Drug Administration (FDA) Scott Gottlieb sa onsdag at tenåringsbruk av smaksatte elektroniske sigaretter er blitt "epidemisk" og beordret de fem største produsentene å fortelle innen 60 dager hvordan de vil adressere dette eller motta krav om fjerning av deres produkter fra markedet.

(Anm: The FDA issues a warning: Teen vaping is ‘an epidemic’. The head of the Food and Drug Administration said Wednesday that teenage use of flavored electronic cigarettes has become “an epidemic” and ordered the five biggest manufacturers to say within 60 days how they will address it or face removal of their products from the market. FDA Commissioner Scott Gottlieb sent letters to the companies that control 97 percent of the e-cigarette market. He said manufacturers have paid lip service to previous entreaties to halt sales to teens. (bostonglobe.com 13.9.2018).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Raser mot tobakksgiganten som ber folk om å stumpe røyken. - Dette er hyklersk.

(Anm: Raser mot tobakksgiganten som ber folk om å stumpe røyken. - Dette er hyklersk. Mange har hevet øyebrynene etter tobakksgiganten Philip Morris' siste reklamekampanje. Der oppfordrer de nemlig røykere til å stumpe sigaretten for godt, og kaller det et viktig skritt på veien mot «å slutte å selge sigaretter». Mange har hevet øyebrynene etter tobakksgiganten Philip Morris' siste reklamekampanje. Der oppfordrer de nemlig røykere til å stumpe sigaretten for godt, og kaller det et viktig skritt på veien mot «å slutte å selge sigaretter». Mange er positive, og BBC skriver i dag at The Daily Mirror har gått så langt som å støtte kampanjen på lederplass, men ikke alle er like overbevist. George Butterworth i den veldedige organisasjonen «Cancer Research» peker på at selskapet fremdeles promoterer sigaretter utenfor Storbritannia. - Dette er hyklersk. Det beste Philip Morris kunne gjort, var å slutte å produsere sigaretter i det store og det hele, sier han. (dagbladet.no 23.10.2018).)

- Antallet som bruker e-sigaretter øker "til mer enn 3 millioner".

(Anm: Philip Morris accused of hypocrisy over anti-smoking ad. (…) The charity said smoking was the leading preventable cause of cancer and it encouraged people to switch away completely from smoking, including through the use of e-cigarettes. Tobacco giant launches anti-smoking ad Is the vape shop boom about to end? Vapers rise 'to more than three million' Health charity Action on Smoking and Health (Ash) also criticised the campaign - which is called Hold My Light and has been launched in a four-page wraparound on Monday's Daily Mirror - saying it was a way for Philip Morris to get around the UK's anti-tobacco advertising rules. (bbc.com 22.10.2018).)

- Studie: Smag i e-cigaretter danner cocktail med ukendt virkning. Resultater i ny studie vækker bekymring for risikoen ved at bruge e-cigaretter, mener Kræftens Bekæmpelse.

(Anm: Studie: Smag i e-cigaretter danner cocktail med ukendt virkning. Resultater i ny studie vækker bekymring for risikoen ved at bruge e-cigaretter, mener Kræftens Bekæmpelse. (…) I et nyt studie offentliggjort i tidsskriftet Nicotine & Tobacco Research underbygges den mistanke. Undersøgelsen viser, at stofferne allerede ved stuetemperatur går i forbindelse med hinanden. (…) - Resultaterne vækker fornyet bekymring for, hvad risikoen er ved at bruge e-cigaretter, siger han. (…) Teknologimediet Gizmodo har været i kontakt med en af forskerne bag, Sven-Eric Jordt fra Duke University i USA. (…) - E-cigaretfirmaer påstår ofte, at e-cigaretter er mere sikre, da de kun indeholder få ingredienser - smagsstoffer, nikotin og et opløsningsmiddel. Til sammenligning danner traditionelle cigaretter røg med over 1000 kemikalier i, skriver han til Gizmodo. - Vi har fundet frem til, at e-væsken, der omdannes til damp, er kemisk ustabil. Efter at enkeltdelene er blandet, bliver det til nye stoffer (acetaler) med ukendte kemiske effekter. (jyllands-posten.dk 19.10.2018).)

- WHO: Tobakksproduksjon ødelegger miljøet. Tobakk er ikke bare skadelig for helsen vår, det truer også planeten vi lever på, slår en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) fast.

(Anm: WHO: Tobakksproduksjon ødelegger miljøet. Tobakk er ikke bare skadelig for helsen vår, det truer også planeten vi lever på, slår en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) fast. – Skaden på miljøet forekommer i hele produksjonssyklusen for tobakksprodukter, grunnet avskoging, vannforurensning fra bruk av plantevernmidler og forsøpling fra sigarettstumper, sier Vera Luiza da Costa e Silva, som er sekretariatsleder i WHOs konvensjon for tobakkskontroll (FCTC). Tobakksproduksjon bruker mer enn 22 milliarder tonn vann hvert år, ifølge WHO-studien som ble lagt fram tirsdag. I tillegg ender nærmere 84 millioner tonn karbondioksid årlig i atmosfæren som følge av dyrking og innhøsting av tobakksplanter. Dette utgjør 0,2 prosent av verdens samlede utslipp av CO2, ifølge WHO. (hegnar.no 3.10.2018).)

(Anm: Cigarette Smoking: An Assessment of Tobacco’s Global Environmental Footprint Across Its Entire Supply Chain. Environ Sci Technol. 2018 Aug 7;52(15):8087-8094.)

- Sigarettens svar på iPhone tar USAs unge med storm. Produktet har gjort «røyking» kult i USA. Neste år kan det komme til Norge. (– Wall Street Journal kaller det en «epidemi» og New York Times stiller spørsmål ved om Juul Labs lurer ungdommer til å bli nikotinavhengige kunder for livet.) (- Spørsmålet er så: Vil norske ungdommer bite på og er det egentlig så farlig?)

(Anm: Sigarettens svar på iPhone tar USAs unge med storm. Produktet har gjort «røyking» kult i USA. Neste år kan det komme til Norge. – Den første gangen jeg prøvde, lånte jeg min kjærestes Juul, sier Megan, om det populære merket for elektroniske sigaretter. Hun er 20 år og foretrekker smaken agurk. For henne kommer mint på en god andreplass av totalt åtte ulike typer «pods» som fås kjøpt gjennom Juul Labs nettbutikk i firepakninger for 130 kroner. På få måneder har hun gått fra å røyke vanlige sigaretter til å dampe e-sigaretter, eller å «juule» som det heter i statene. Hun er ikke den eneste som har falt for Juul, faktisk er det flere elever på videregående skole i USA som konsumerer e-sigaretter enn som røyker tradisjonelle sigaretter, ifølge en rapport fra Centers of Disease Control and Prevention. Wall Street Journal kaller det en «epidemi» og New York Times stiller spørsmål ved om Juul Labs lurer ungdommer til å bli nikotinavhengige kunder for livet. Alt dette henger sammen med innovativt design som til stadighet sammenliknes med iPhonen og dens inntog i mobilmarkedet i 2007: På få år klarte en nykommer å redefinere produktkategorien og danne seg en lojal følgerskare. Allerede neste år kan det norske forbudet mot e-sigaretter med nikotin være historie, og slik åpne for juulske-tilstander. Spørsmålet er så: Vil norske ungdommer bite på og er det egentlig så farlig? (nrk.no 16.9.2018).)

- Tobakksindustrien må stoppes nå. En kynisk tobakksindustri kjenner ingen grenser for sin markedsføring av produkter som dreper syv millioner mennesker hvert år.

(Anm: Anne Hafstad, journalist og kommentator i Dagens Medisin. Tobakksindustrien må stoppes nå. En kynisk tobakksindustri kjenner ingen grenser for sin markedsføring av produkter som dreper syv millioner mennesker hvert år. AT MARKEDSFØRINGEN truer helsen til stadig flere mennesker, særlig i lavinntektsland, bekymrer en samlet global helseverden. Jeg sitter i et trangt og mørkt rom i FN-bygningen i Genève under WHO’s Helseforsamling 2018 og lytter til at ledende helseeksperter og ministre fra store deler av verden tegner et dystert bilde av verdens helsetilstand i dag, og ikke minst fremover, hvis det ikke tas et skikkelig felles løft nå. Ett budskap går igjen fra podiet, enten det er generaldirektøren i WHO, vår egen helseminister Bent Høie (H) eller leger og professorer fra lavinntektsland i Afrika: Tobakksindustrien må stoppes. Møtet jeg er på, handler om NCD-sykdommene hjerte- og karsykdommer, kreft, kronisk lungesykdom og diabetes. Bakteppet er alvorlig. Statistikken taler sitt tydelige språk.  NCD-sykdommene dreper rundt 40 millioner mennesker hvert år. Dette tilsvarer rundt 70 prosent av alle dødsfall. Mer enn 80 prosent av disse dødsfallene skjer i lav- og middelinntektsland. (…) Derfor er den unisone internasjonale fordømmelsen av tobakksindustrien vi er vitne til nå, så viktig. Derfor er det avgjørende at Norge og andre land lar rettsapparatet avgjøre at nøytrale snusbokser og andre tiltak ikke truer noe annet enn industrien. Når de går rettens vei, er det ikke nødvendigvis for å vinne, men for å skremme lavinntektsland fra å innføre effektive tiltak som reduserer unødig lidelse og for tidlig død – samtidig som industriens mektige aksjonærer praktisk talt rammes på pungen.  (dagensmedisin.no 23.5.2018).)

- Er e-sigaretters smaksstoffer giftig for hjertet? (- Ny forskning, publisert i Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, konkluderer med at kjemikaliene som brukes til å skape disse smaker kan være skadelige for blodårer og cellene som dekker innsiden av i hjertet.)

(Anm: Are e-cigarette flavorings toxic to the heart? Despite their popularity, little is known about the health impacts of electronic cigarettes. New research investigates the chemicals used to flavor these products and their effects on cardiovascular health. New research, published in Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, concludes that the chemicals used to create these flavors could be damaging blood vessels and the cells that line the inside of the heart. (medicalnewstoday.com 21.6.2018).)

(Anm: Flavorings in Tobacco Products Induce Endothelial Cell DysfunctionArteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2018 Jun 14. pii: ATVBAHA.118.311156.)

- Ny forskning: E-sigaretter kan ødelegge viktige immunceller.

(Anm: Ny forskning: E-sigaretter kan ødelegge viktige immunceller. - E-sigaretter er tryggere enn vanlig sigarettrøyk, men hvis du damper e-sigaretter i 20 eller 30 år og dette kan føre til KOLS, så er det noe vi må snakke om, sier professor David Thickett. E-sigaretter har kun vært på markedet i rundt ti år, og naturlig nok finnes det derfor ingen studier som viser konsekvenser av langvarig bruk. (nettavisen.no 16.8.2018).)

(Anm: Vaping 'can damage vital immune system cells' (bbc.com 14.8.2018).)

- Røyking hver dag kan øke psykoserisiko, ifølge studie. To nye studier rapporterer en økt risiko for psykose blant røykere av ikke bare marihuana, men også tobakk. (...) Forskere vet nå at røyking føles behagelig fordi nikotin får dopamin til å bli frigjort i hjernen. En del av grunnen til at forfatterne av The Lancet-studien mener at dopamin-systemet kan spille en rolle i å sammenkoble daglig røyking og psykose, er fordi studier har vist at røykere har mindre sannsynlighet for å få Parkinsons sykdom.)

(Anm: Smoking every day can increase psychosis risk, study finds. Two new studies report an increased risk of psychosis among smokers of not only marijuana, but tobacco, too.  The tobacco study has now been published in the journal Acta Psychiatrica Scandinavica, and the marijuana study — which was conducted by the same team — has now been published in The British Journal of Psychiatry. Research has found links between psychosis and both tobacco and marijuana smoking — particularly in regard to schizophrenia-related psychosis. However, the precise reasons why people who experience psychosis are more likely to smoke are not clear. (…) Marijauna use linked to psychosis risk In the study of marijuana, the team found an increased risk of psychosis among teenage users. "We found that young people who had used cannabis at least five times had a heightened risk of psychoses during the follow-up, even when accounting for previous psychotic experiences, use of alcohol and drugs, and the parents' history of psychoses," notes study co-author Antti Mustonen. "Our findings are in line with current views of heavy cannabis use, particularly when begun at an early age, being linked to an increased risk of psychosis," he adds. "Based on our results, it's very important that we take notice of cannabis-using young people who report symptoms of psychosis. If possible, we should strive to prevent early-stage cannabis use." (medicalnewstoday.com 18.3.2018).)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

- EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (- Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. (- Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu.) (- I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.)

(Anm: - EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (…) Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. - Det er interessant, at de påtager sig sådan en faglig rolle, som de ingen forudsætninger har for at gøre. Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu. (…) I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.) (jyllands-posten.dk 5.12.2018).)

(Anm: Heart disease: 'Just one cigarette daily' raises risk. (…) A BMJ report on the review — led by Allan Hackshaw, a professor at University College London in the United Kingdom — reveals that even if you smoke around one cigarette per day, your risk for stroke and coronary heart disease is "much greater than expected." He and his colleagues calculated that the risk from smoking about one cigarette per day is around "half that for people who smoke 20 per day." The findings challenge a widely held view that smoking just a few cigarettes per day is "relatively safe." Instead, the report concludes that: "No safe level of smoking exists for cardiovascular disease." (medicalnewstoday.com 25.1.2018).)

- Kreftforeningen: – Norske sigaretter må trekkes fra markedet. En ny undersøkelse avslører at norske sigaretter kan inneholde mye mer giftstoffer enn det som er oppgitt på pakken. (- Lite kontroll I Norge er det tobakksindustrien selv som er ansvarlige for å teste nivåene av giftstoffer i sigaretter.)

(Anm: Kreftforeningen: – Norske sigaretter må trekkes fra markedet. En ny undersøkelse avslører at norske sigaretter kan inneholde mye mer giftstoffer enn det som er oppgitt på pakken. Kreftforeningen er rystet, og mener at dette gjør sigarettene ulovlige. Industrien avviser anklagene. (…) Lite kontroll I Norge er det tobakksindustrien selv som er ansvarlige for å teste nivåene av giftstoffer i sigaretter. Dette stiller Kreftforeningen et stort spørsmålstegn ved. – Det er forunderlig. I mange andre bransjer, som mat, kontrollerer myndighetene ofte. Det sikrer oss trygghet. At det ikke skjer av en bransje som tar livet av halvparten av brukerne ikke overvåkes, overrasker oss. Når myndighetene nå vet dette om sigarettene, må de agere. Og det må skje fort, sier Ryel i Kreftforeningen. En annen måte å gjøre det på er også å forby ventilasjonshull i sigarettene. Da får man ikke jukset med målmaskinene. Ryel fortsetter: – Jeg tror norske røykere får hakeslepp når de forstår at kontroll fra myndighetene er ikke-eksisterende. Hun presiserer at det er viktig at det hun omtaler som ulovlige produkter ikke blir importert til Norge. (…) Stoler ikke på bransjen – Det er ingen grunn til å stole på denne bransjen. Men vi forventer at de følger de reglene som gjelder, sier Knut Inge Klepp, leder for psykisk og fysisk helse i Folkehelseinstituttet. (vg.no 15.9.2018).)

(Anm: Folkehelseministeren om sigarettavsløringen: – Forbrukerne blir ført bak lyset. Kreftforeningen ønsker at norske sigaretter skal trekkes fra markedet. Folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) varsler om at hun heller vil jobbe for å endre regelverket i EU.  (vg.no 16.9.2018).)

- Karsten Lauritzen anklages for brud på tobakskonvention. Skatteminister Karsten Lauritzens møde med tobaksindustrien kan have brudt WHO's konvention mod tobak.

(Anm: Karsten Lauritzen anklages for brud på tobakskonvention. Skatteminister Karsten Lauritzens møde med tobaksindustrien kan have brudt WHO's konvention mod tobak. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) beskyldes for konventionsbrud. Det skulle være sket, fordi han mødtes med lobbyister fra tobaksindustrien. Det skriver DR søndag morgen. Anklagen kommer, da Karsten Lauritzen et par måneder efter sin tiltræden i sommeren 2015 havde et såkaldt "hilse-på-møde" med repræsentanter for tobaksindustrien. (…) Danmarks indførte WHO's rammekonvention for tobaksforebyggelse i 2004. (jyllands-posten.dk 21.10.2018).)

- Ble drapstruet og kalt Osama bin Høybråten – nå takker folk ham på gata. (…) Nå vil KrF igjen utvide røykeloven. De ønsker å forby røyking på en rekke offentlige områder utendørs, for eksempel på lekeplasser og bussholdeplasser.

(Anm: Ble drapstruet og kalt Osama bin Høybråten – nå takker folk ham på gata. (…) Nå vil KrF igjen utvide røykeloven. De ønsker å forby røyking på en rekke offentlige områder utendørs, for eksempel på lekeplasser og bussholdeplasser. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter KrF i ønsket om å utvide dagens røykeforbud til å gjelde områder der ikke-røykere sjeneres av røykere. Også Høyre er positive til enkelte av forslagene. (tv2.no 4.2.2018).)

– Derfor er mikrohullene juks! Varsler Jeffrey Wigand (75) er oppgitt over at norske myndigheter ikke tester sigaretter i egne røykemaskiner. På innsiden i tobakksindustrien tok han oppgjøret med både bransjen og mikro-hullene i filtrene. Så fikk han sparken. (– Jeg er en varsler, sier Jeffrey Wigand til VG.)

(Anm: – Derfor er mikrohullene juks! Varsler Jeffrey Wigand (75) er oppgitt over at norske myndigheter ikke tester sigaretter i egne røykemaskiner. På innsiden i tobakksindustrien tok han oppgjøret med både bransjen og mikro-hullene i filtrene. Så fikk han sparken. Han leste ordene én gang til: «Uansett hvor du er, så skal vi finne deg og barna dine». Jeffrey Wigand sto foran postkassen, i en søvnig by i Kentucky med en lapp i den ene hånden og en brun konvolutt i den andre. Livvakter voktet huset hans. Likevel, i løpet av natten hadde noen levert et trusselbrev, uten å bli oppdaget. Wigand ristet lett på konvolutten. Det lå noe oppi den. Allerede før han kjente stålet mot håndflaten, forsto Jeffrey Wigand hva det var. En pistolkule. – Jeg er en varsler, sier Jeffrey Wigand til VG. – Men jeg avskyr det ordet. Jeg var aldri ute etter hevn eller oppmerksomhet. Jeg fulgte samvittigheten. Og det jeg fikk vite da jeg jobbet i tobakksbransjen … Wigand blir stille et øyeblikk. – Det kunne jeg ikke holde munn om. (vg.no 16.9.2018).)

- Men ifølge Lund finnes det ikke sterke helsemessige argumenter for å forby røyking utendørs.

(Anm: Forsker om røykelov-skjerping: – Grenser mot å ikke kunne forsvares. – Viktig skritt i riktig retning, sier LHL om et røykelov-forslag som ligger an til å få flertall på Stortinget. En folkehelseforsker spør derimot hvor langt staten kan gå mot røykere. (…) Forsker: – Ikke farlig for folk flest I bakgrunnen for sitt forslag argumenterer politikerne blant annet med behov for å skjerme folk bedre fra skader fra passiv røyking. Men ifølge Lund finnes det ikke sterke helsemessige argumenter for å forby røyking utendørs. (nrk.no 5.4.2018).)

- Dagfinn Høybråten måtte ha livvakter hele døgnet etter trusler: Drapstruslene som endret livet til Dagfinn Høybråten. Røykelovens forkjemper gikk fra å være en populær politiker i å bli et hatobjekt som måtte voktes døgnet rundt.

(Anm: Dagfinn Høybråten måtte ha livvakter hele døgnet etter trusler: Drapstruslene som endret livet til Dagfinn Høybråten. Røykelovens forkjemper gikk fra å være en populær politiker i å bli et hatobjekt som måtte voktes døgnet rundt. (…) Helseminister Dagfinn Høybråten (Krf) befant seg midt i en storm av sterke meninger, harde personangrep og drapstrusler. (…) Det kommer fram i dokumentarfilmen «Livvaktene» der Dagbladet har fulgt PSTs livvakttjeneste gjennom et år og kommet tett på politifolka som passer på våre folkevalgte. (dagbladet.no 22.12.2017).)

- KrF vil utvide røykeloven. Vil at det skal bli ulovlig å fyre opp røyken utendørs.

(Anm: KrF vil utvide røykeloven. Vil at det skal bli ulovlig å fyre opp røyken utendørs. 15 år etter at KrF fikk innført røykeforbud inne Norge, mener partiet det er på tide at det også blir ulovlig fyre opp sigarettene utendørs. (…) - De plassene hvor ikke-røykerne ikke har mulighet til å gå vekk, der ønsker vi at det skal være røykeforbud, sier nestleder Olaug Bollestad i KrF til TV 2. (dagbladet.no 28.1.2018).)

– Helsetopp går av etter kjøp av tobakksaksjer.

(Anm: Helsetopp går av etter kjøp av tobakksaksjer. Brenda Fitzgerald trekker seg etter avisavsløring. NEW YORK (Nettavisen): Brenda Fitzgerald ble utnevnt til direktør for Folkehelsetilsynet i USA – eller Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – av daværende helseminister Tom Price i fjor sommer. Nå er begge borte fra stillingene sine. (nettavisen.no 31.1.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Tobakksindustrien (Big Tobacco) finansierer antirøyklobbyen - men lekkede dokumenter avslører den virkelige grunnen til hvorfor. (- PMIs visjon for en "røykfri fremtid" er der forbrukerne ikke slutter med tobakk, men bytter fra sigaretter til "reduserte risikoprodukter"(RRP-er) som er oppvarmede tobakksprodukter.)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco) finansierer antirøyk-lobbyen - men lekkede dokumenter avslører den virkelige grunnen til hvorfor. (- PMIs visjon for en "røykfri fremtid" er der forbrukerne ikke slutter med tobakk, men bytter fra sigaretter til "reduserte risikoprodukter" som er oppvarmede tobakksprodukter. As PMI’s CEO, André Calantzopoulos, concedes: Our paramount business strategy is to replace cigarettes with less harmful, smoke-free alternatives. That’s what we call a smoke-free future. Sold under the IQOS brand, these sleekly designed devices heat rather than burn tobacco. (theconversation.com 14.3.2018).)

(Anm: Pasientforeninger (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Glossary. Reduced-Risk Products (RRPs). We use the term reduced-risk products (RRPs) to refer to products that present, are likely to present, or have the potential to present less risk of harm to smokers who switch to those products versus continued smoking.  (pmi.com).)

- E-sigaretter kan gjøre mer skade enn nytte, antyder studien.

(Anm: E-cigarettes 'may do more harm than good,' study suggests. A recent study reported by MNT found that teenagers who had used e-cigarettes had three times the amount of toxic compounds in their bodies than teenagers who had never vaped. And, another recent scientific paper that we covered suggests that the heating coils in e-cigarettes may contribute to these high levels of toxic compounds. The authors of that paper found that small concentrations of toxic metals were present in the liquid solutions in e-cigarette refilling dispensers, but that these levels were much higher in solutions that had already been heated within e-cigarettes. (medicalnewstoday.com 15.3.2018).)

- Obduksjonsrapport: Mann drept av e-sigarett. (- Registrert minst 195 tilfeller av at en e-sigarett begynte å brenne eller eksplodere fra 2009 til og med 2016. Av 133 skader var 38 alvorlige, skriver Washington Post.) (- Rapporten er kritisk til bruken av litiumbatterier i e-sigaretter.)

(Anm: Obduksjonsrapport: Mann drept av e-sigarett. Tallmadge D’Elia (38) døde da e-sigaretten eksploderte og biter av den traff hodet hans. Obduksjonsrapporten slår fast at dødsårsaken er hodeskader som stammer fra et prosjektil, skriver Tampa Bay Times. (…) Ifølge en rapport fra amerikanske brannvernmyndigheter er det registrert minst 195 tilfeller av at en e-sigarett begynte å brenne eller eksplodere fra 2009 til og med 2016. Av 133 skader var 38 alvorlige, skriver Washington Post. Det var ingen registrerte dødsfall i denne perioden. (…) Rapporten er kritisk til bruken av litiumbatterier i e-sigaretter. (vg.no 17.5.2018).)

- FDA starter presset for å kutte nikotin i sigaretter. WASHINGTON - Statlige helsemyndigheter tok det første steget torsdag for drastisk å kutte nikotinnivåer i sigaretter slik at de ikke er vanedannende.

(Anm: FDA begins anti-smoking push to cut nicotine in cigarettes. WASHINGTON — Federal health officials took the first step Thursday to drastically cut nicotine levels in cigarettes so they aren’t addictive. (statnews.com 15.3.2018).)

- Mormors røyking kan gi astma.

(Anm: Mormors røyking kan gi astma. Svensk studie viser at risikoen for barndomsastma kan øke dersom barnets mormor røykte mens hun var gravid. (aftenposten.no 16.10.2015).)

(Anm: Festrøyking øker risikoen for død. Festrøyker har 38% høyere risiko for å dø i løpet av 15 år, sammenlignet med de som aldri røyker, viser ny studie. (dagensmedisin.no 5.1.2018).)

- Kreftforeningen krever slutt på taxfree-tobakk

Kreftforeningen krever slutt på taxfree-tobakk
vg.no 11.5.2012
MÅ BORT? Kreftforeningen mener tollkvoten for tobakk må fjernes. - Klarer vi å drive tobakksbruken ned til et minimum i løpet av de nærmeste årene, kan epidemien av tobakkssykdommene være borte når vi nærmer oss år 2050, skriver departementet i høringsbrevet.

Kreftforeningen og Legeforeningen vil ha slutt på billig tobakk ved utenlandsreiser. Taxfree-kvoten må bort, krever de. (...)

(Anm: Festrøyking øker risikoen for død. Festrøyker har 38% høyere risiko for å dø i løpet av 15 år, sammenlignet med de som aldri røyker, viser ny studie. (dagensmedisin.no 5.1.2018).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Salg av tobakk. Nå kan det bli slutt på tobakkssalg om bord i norske fly. - Vi henger etter. (Dagbladet): Kreftforeningen ber norske flyselskaper følge etter nederlandske KLM, som nå annonserer at de stanser all salg av tobakksvarer om bord i sine fly. - Andre nordiske selskaper som Finnair og Icelandair er allerede med i gjengen, men de norske flyselskapene henger etter, sier generalsekretær Anne Lise Ryel til Dagbladet. (dagbladet.no 13.4.2018).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

- Hjertesykdom: "Bare en sigarett daglig" øker risikoen. (- «The take-home message» for røykere er at enhver eksponering for sigarettrøyk er for mye.)

(Anm: Heart disease: 'Just one cigarette daily' raises risk. After carrying out a fresh review of published studies, researchers urge that smokers quit completely rather than cut down if they want to significantly reduce their risk for cardiovascular disease. (…) He and his colleagues calculated that the risk from smoking about one cigarette per day is around "half that for people who smoke 20 per day." The findings challenge a widely held view that smoking just a few cigarettes per day is "relatively safe." Instead, the report concludes that: "No safe level of smoking exists for cardiovascular disease." (…) In an editorial linked to the review, he discusses its significance to public health and concludes, "only complete cessation is protective and should be emphasized by all prevention measures and policies." (…) " The take-home message for smokers is that any exposure to cigarette smoke is too much." - Prof. Kenneth C. Johnson (medicalnewstoday.com 25.1.2018).)

- Konklusjoner. (- For røyking eksisterer ikke et sikkert nivå for hjertesykdom.)

(Anm: Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports. (…) Conclusions Smoking only about one cigarette per day carries a risk of developing coronary heart disease and stroke much greater than expected: around half that for people who smoke 20 per day. No safe level of smoking exists for cardiovascular disease. Smokers should aim to quit instead of cutting down to significantly reduce their risk of these two common major disorders. BMJ 2018;360:j5855 (Published 24 January 2018).)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

- Erindringer nedarves fra tidligere generationer. Ny forskning antyder, at adfærd påvirkes af traumatiske oplevelser hos tidligere generationer. Finder der en transgenerationel videreførsel af erindringer sted fra tidligere generationer til det nyfødte barn?

(Anm: Erindringer nedarves fra tidligere generationer. Ny forskning antyder, at adfærd påvirkes af traumatiske oplevelser hos tidligere generationer. Finder der en transgenerationel videreførsel af erindringer sted fra tidligere generationer til det nyfødte barn? Det mener amerikanske forskere fra Atlanta-universitetet Emory University School of Medicine, som har foretaget en række dyreforsøg på området. Traumatiske begivenheder Resultaterne er omtalt i den seneste udgave af det videnskabelige tidsskrift Nature. Dyreforsøgene antyder, at adfærd påvirkes af begivenheder hos tidligere generationer, som videregiver en form for genetisk hukommelse, lyder meldingen. Traumatiske begivenheder påvirker nemlig arvematerialet i sæd og kan føre til ændringer i både hjerne og adfærd hos efterfølgende generationer. (…) Sæd og hjerne påvirkes I forsøgene fra Atlanta blev mus trænet i at frygte og undgå duften af blomstrende kirsebær. Denne aversion mod kirsebær viste sig at blive nedarvet hos senere generationer af mus fra samme familie. Forskerne undersøgte i den forbindelse musenes sæd, som udskilles fra kønskirtlerne og indeholder de mandlige kønsceller spermatozoer. Her viste det sig, at den del af dna, der bestemmer følsomheden overfor duften af kirsebær, blev gjort mere aktiv i musenes sædceller. (jyllands-posten.dk 3.12.2017).)

- Mange ønsker å slutte å røyke.

(Anm: Mange ønsker å slutte å røyke. Flere enn 60 prosent av dem som røyker hver dag vurderer å slutte. Nesten 40 prosent vurderer å slutte innen seks måneder. (helsedirektoratet.no 20.10.2017).)

(Anm: Mitochondrial Toxicity of Tobacco Smoke and Air Pollution. Toxicology. 2017 Aug 21. pii: S0300-483X(17)30229-9.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Hvordan fysisk trening kan hjelpe deg med å slutte å røyke.

(Anm: How exercise can help you to quit smoking. (…) We all know that smoking is bad for us, but quitting can be hard. Withdrawal symptoms such as irritability, trouble sleeping, or even depression are commonly reported by people struggling with tobacco addiction. In addition to specialized support services that might help you to deal with these symptoms, meditation and avoiding smoking triggers are also helpful methods. Exercise is known to reduce nicotine withdrawal symptoms. Older studies have shown that even a short 10-minute bout of moderate exercise can have immediate effects of reducing tobacco cravings. The exact mechanisms responsible for this effect remain largely unknown. But new research brings us closer to understanding these mechanisms, as it shows how various degrees of exercise intensity affect nicotine cravings in mice. Dr. Alexis Bailey, senior lecturer in neuropharmacology at St George's University of London in the United Kingdom, is the corresponding author of the study, and the findings were published in the British Journal of Pharmacology. (medicalnewstoday.com 4.1.2018).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Tomater kan reparere lungeskader forårsaket av røyking.

(Anm: Tomatoes may restore lung damage caused by smoking. From cutting skin cancer risk in half to supporting the immune system, a diet rich in tomatoes and fruits imparts many health benefits. Now, researchers have found that these foods may restore lung function in ex-smokers and slow lung function decline in all adults. The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, MD, conducted the study. The findings were published in the European Respiratory Journal. (medicalnewstoday.com 29.12.2017).)

- Studie: E-cigaretter kan føre til tobaksrygning. Nyt stort amerikansk studie viser, at unge ikke-rygere, der bruger e-cigaretter, er mere tilbøjelige til at begynde at ryge tobak. (- Risikoen for at begynde at ryge traditionelle tobak-cigaretter var mere end 3,5 gange så høj hos e-cigaretrygere.)

(Anm: Studie: E-cigaretter kan føre til tobaksrygning. Nyt stort amerikansk studie viser, at unge ikke-rygere, der bruger e-cigaretter, er mere tilbøjelige til at begynde at ryge tobak. E-cigarettens egentlige formål er at hjælpe rygere til at stoppe. Dog vælger nogle at begynde at ryge e-cigaret, selvom de ikke tidligere har røget tobak. Et nyt studie, som er udgivet i The Journal of the American Medical Association, viser, at der er en forbindelse imellem den tidlige brug af e-cigaretter, og at unge senere begynder at ryge tobak. Resultater fra syv studier analyseret Forskerne bag studiet har sammenfattet og analyseret resultater fra syv tidligere studier om emnet. Derfor er der indgået over 8100 unge amerikanere mellem 14-30 år i undersøgelsen. Data om de unges rygevaner er indsamlet i perioden 2012-2016. Ved at samle data fra alle studierne kunne forskerne påvise, at risikoen for at begynde at ryge traditionelle tobak-cigaretter var mere end 3,5 gange så høj hos e-cigaretrygere, som hos unge, der ikke tidligere havde røget e-cigaret. I Danmark bliver der ifølge Statens Institut for Folkesundhed hver dag 40 nye rygere under 18. (netdoktor.dk 13.12.2017).)

(Anm: Association Between Initial Use of e-Cigarettes and Subsequent Cigarette Smoking Among Adolescents and Young Adults. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2017;171(8):788-797.)

- Utviklingen mht. bruk av e-sigaretter og konvensjonelle sigaretter blant ungdommer. (- E-sigaretter: Enveiskjøring til tradisjonell røyking og nikotinavhengighet for ungdom.)

(Anm: E-Cigarettes: A 1-Way Street to Traditional Smoking and Nicotine Addiction for Youth. In a longitudinal study in this month’s issue of Pediatrics, Bold et al1 examined past-month cigarette and electronic cigarette (e-cigarette) use in high school students from 2013 to 2015 in Connecticut. They found that having used an e-cigarette in the past month significantly and strongly predicted combustible cigarette use. The odds of e-cigarette use at each wave predicting future cigarette use was 7.08 from wave 1 to 2 and 3.87 from wave 2 to 3. Not surprisingly, e-cigarette use leads to traditional product use. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20172850.)

(Anm: E-cigarettes: Teens 'should not be using them at all'. A new study confirms that e-cigarettes are harmful to teenagers and urges adolescents to stop putting their health at risk. (…) E-cigarette usage seems to be popular among many teenagers, despite the fact that the Food and Drug Administration (FDA) have banned the sale of such devices to people under 18. (medicalnewstoday.com 7.3.2018).)

(Anm: Trajectories of E-Cigarette and Conventional Cigarette Use Among Youth. Abstract BACKGROUND: Electronic cigarette (e-cigarette) use is common among youth, and there are concerns that e-cigarette use leads to future conventional cigarette use. We examined longitudinal associations between past-month cigarette and e-cigarette use to characterize the stability and directionality of these tobacco use trajectories over time. (…) CONCLUSIONS: E-cigarette use was associated with future cigarette use across 3 longitudinal waves, yet cigarette use was not associated with future e-cigarette use. Future research needs to examine mechanisms through which e-cigarette use leads to cigarette use. E-cigarette regulation and prevention programs may help prevent future use of cigarettes among youth. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171832.)

(Anm: Perceptions of e-Cigarettes and Noncigarette Tobacco Products Among US Youth. Abstract BACKGROUND: Electronic cigarettes (e-cigarettes) are now the most commonly used tobacco product among US youth. The extent to which perceptions of e-cigarettes’ harm and addictiveness differ from those of other products remains unknown, as does whether these perceptions have changed over time. (…) CONCLUSIONS: Most US youth view e-cigarettes as less harmful and addictive than cigarettes. Far fewer think similarly about cigars and smokeless tobacco. Increases in e-cigarettes’ perceived safety mirrors rapid increases observed in their use. Perceived safety correlates with use of each tobacco product. Pediatrics. 2016 Nov;138(5). pii: e20154306.)

- E-sigaretter kan lokke tenåringer til å begynne å røyke. (- Heller ikke når det gjelder skader på lunger, hjerte og reproduksjon kan man fastslå noe med sikkerhet, konkluderer panelet.)

(Anm: E-sigaretter kan lokke tenåringer til å begynne å røyke
Tenåringer som damper e-sigaretter har større risiko for å begynne å røyke, konkluderer et nasjonalt panel av helseeksperter i USA. Det har vært en intens debatt i USA om tenåringers bruk av e-sigaretter kan føre til røyking. Den nye rapporten til National Academy of Science, Engineering and Medicine er den mest omfattende analysen som er gjort av eksisterende forskning på e-sigaretter, skriver The New York Times tirsdag. Rapporten konkluderer med at e-sigarettene er bedre for helsen enn vanlige sigaretter og at de hjelper røykere til å slutte. Men rapporten fastslår at det ikke kan fastslås at e-sigratter er helt trygt å bruke, fordi det ikke finnes langsiktige vitenskapelige studier på hvor avhengighetsskapende e-sigarettene er. Heller ikke når det gjelder skader på lunger, hjerte og reproduksjon kan man fastslå noe med sikkerhet, konkluderer panelet. (aftenposten.no 23.1.2018).)

(Anm: New Report One of the Most Comprehensive Studies on Health Effects of E-Cigarettes; Finds That Using E-Cigarettes May Lead Youth to Start Smoking, Adults to Stop Smoking (nationalacademies.org 23.1.2018).)

-  Smaksstoffer i e-sigaretter kan skade blodceller. Noen damp-smaker gir mer skade og celledød enn andre, ifølge ny studie.

(Anm: Smaksstoffer i e-sigaretter kan skade blodceller. Noen damp-smaker gir mer skade og celledød enn andre, ifølge ny studie. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Folkehelseinstituttet om en utredning om nettopp slike kjemikalier. – Resultatene er etterlengtede, sier tobakksforsker. (…)  Les mer i denne artikkelen fra videnskab.dk: Er e-sigaretter helseskadelige? (forskning.no 6.2.2018).)

- E-sigaretter lekker giftige metaller, ifølge studie. (- Noen av dem er svært giftige.)

(Anm: E-cigarettes leak toxic metals, study finds.  Several recent studies have suggested that electronic cigarettes may not be as safe as we may think, and a new study now adds that these popular devices leak harmful metals — some of them highly toxic. Ever since their release on the global market, electronic cigarettes (e-cigarettes) have been hailed, generally, as a safer alternative to the regular ones. (…) It has been suggested that people who use e-cigatattes could have a higher risk of cardiovascular problems and cancer, and a study published earlier this month found that a few certain e-cigarette flavors are particularly toxic. (medicalnewstoday.com 25.2.2018).)

 – Ved å legge til rette for overgang til skadereduserende nikotininntak som snus og e-sigaretter kan vi redde livet deres.) (– Uenighet om snus førte til at tobakksforsker Karl Erik Lund nylig sto på motsatt side som sjefen sin i en rettssak.)

(Anm: Forskere fra Folkehelseinstituttet rykende uenige om snus i retten. Uenighet om snus førte til at tobakksforsker Karl Erik Lund nylig sto på motsatt side som sjefen sin i en rettssak. – Det var ganske spesielt, innrømmer han. Fortsatt har vi rundt 600 000 røykere. Omtrent 200 000 av disse er storrøykere som ikke greier å slutte selv. De trenger annen hjelp enn det helsevesenet kan tilby, mener Lund. – Ved å legge til rette for overgang til skadereduserende nikotininntak som snus og e-sigaretter kan vi redde livet deres. (…) På sikt kan det tenkes at vi får inn så mange ikke-røykere blant snusbrukene at nettoeffekten for folkehelsen kan bli negativ. Men så langt har det ikke vært slik, mener Lund. (forskning.no 17.12.2017).)

- E-sigaretter kan forårsake kreft og hjertesykdom, ifølge studie. De markedsføres vanligvis som et trygt alternativ til konvensjonelle sigaretter, men en ny studie tyder på at e-sigaretter fortsatt kan utgjøre alvorlig helsefare.

(Anm: E-cigarettes may cause cancer and heart disease, says study. They are usually marketed as a safe alternative to conventional cigarettes, but a new study suggests that e-cigarettes may still pose serious harm to health. Researchers at the New York University School of Medicine in New York City found that mice exposed to electronic cigaratte (e-cigarette) vapor experienced DNA damage in the lungs, bladder, and heart, which could increase the risk of cancer and heart disease. Such damage was also found in cultured human lung and bladder cells that had been exposed to e-cigarette vapor for the equivalent of 10 years. Study co-author Moon-shong Tang, of the Department of Environmental Medicine at the New York University School of Medicine, and his colleagues recently reported their findings in the Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicalnewstoday.com 30.1.2018).)

(Anm: E-cigarette smoke damages DNA and reduces repair activity in mouse lung, heart, and bladder as well as in human lung and bladder cells. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2018 (Jan 2018).)

(Anm: Ny forskning: E-sigaretter kan øke risiko for kreft. Konsekvensene kan ligne på de man får av å være utsatt for passiv røyking, mener professor ved Universitetet i New York. Forskning utført ved Universitetet i New York viser at nikotin inhalert fra e-sigaretter kan føre til DNA-endringer i hjertet, lungene og blæren, skriver The Guardian. Kritikere mener imidlertid at forskningen, som er utført på mus, ikke er relevant for mennesker. (nettavisen.no 30.1.2018).)

- The pros and cons of e-cigarettes revealed.

(Anm: The pros and cons of e-cigarettes revealed. The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine have published one of the largest reports to have ever investigated the effects of electronic cigarettes. We summarize its findings below. The report — which can be accessed in full here — reviews over 800 scientific studies and draws several conclusions on various health aspects that may be affected by the use of electronic cigarettes, also known as e-cigarettes. The need for an in-depth analysis of e-cigarettes is evident given their widespread use. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), over 12 percent of the American adult population have at least tried an e-cigarette, and approximately 3.7 percent of Americans use e-cigarettes regularly. E-cigarettes are even more prevalent among young people. Over 20 percent of adults aged between 18 and 24 have tried them, according to the CDC, although this number tends to decline with age. Despite their widespread use, the health effects of e-cigarettes are still unclear. Here at Medical News Today, we've reported on studies suggesting that vaping may not be great for our cardiovascular health, but, admittedly, the evidence is quite limited. (medicalnewstoday.com 29.1.2018).)

(Anm: Exposure to e-cigarette flavors can cause inflammation to white blood cells, research finds (news-medical.net 30.1.2018).)

- Skolebarn som bruker e-sigaretter er mer sannsynlig å prøve tobakk.

(Anm: Schoolchildren who use e-cigarettes are more likely to try tobacco. Vaping - or the use of e-cigarettes - is widely accepted as a safer option for people who are already smoking. The research published in the Tobacco Control journal raises questions about the role e-cigarettes may play in the progression adolescents make to smoke their first cigarette. (medicalnewstoday.com 5.9.2017).)

(Anm: Do electronic cigarettes increase cigarette smoking in UK adolescents? Evidence from a 12-month prospective study. (…) Conclusions This is the first study to report prospective relationships between ever use of e-cigarettes and initiation and escalation of cigarette use among UK adolescents. Ever use of e-cigarettes was robustly associated with initiation but more modestly related to escalation of cigarette use. Further research with longer follow-up in a broader age range of adolescents is required.Tobacco Control Published Online First: 17 August 2017.)

(Anm: Are e-cigarettes bad for the heart? Study sheds light. The safety of electronic cigarettes is a widely debated issue. The latest research demonstrates that in people who do not smoke, they can alter heart rate variability, which is an indicator of increased adrenaline levels. (…) Research published this week in the Journal of the American Heart Association investigates the potential heart health implications of non-smokers using nicotine-based e-cigarettes. (…) "Many believe that the tar - not the nicotine - is what leads to increased cancer and heart attack risks. So, we asked the question, are e-cigarettes safe?" (medicalnewstoday.com 21.9.2017).)

- Verdens befolkning røyker og spiser seg syke. (- Det dårlige kostholdet tok rundt ti millioner liv i fjor, mens tobakken har sju millioner liv på samvittigheten.)

(Anm: Ti millioner døde av feilernæring i fjor. Verdens befolkning røyker og spiser seg syke. Det er, sammen med krig og vold, den vanligst dødsårsaken i verden. (…) Hvert femte dødsfall i verden skyldes at vi spiser for lite grønnsaker, frukt og fisk. For mye fett, salt og sukker var sammen med tobakk og krig den vanligste dødsårsaken i 2016. Det dårlige kostholdet tok rundt ti millioner liv i fjor, mens tobakken har sju millioner liv på samvittigheten. Det viser undersøkelsen The Global Burden of Disease (GBD) som er publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet. Men det er slett ikke alt som er dystert i denne statistikken: (…) (nrk.no 17.9.2017).)

(Anm: Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific mortality, and life expectancy, 1970–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 2017;390(10100):1084–1150 (16 September 2017).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food).)

- Big Tobacco vil bruke millioner på selvkritiske annonser for at amerikanske produsenter av Marlboro, Camel skal kjøpe TV-reklamer i beste sendetid, avisannonser med "korrigerende" beskjeder for å løse langvarig juridisk sak.

(Anm: Big Tobacco to Spend Millions on Self-Critical Ads in U.S. Makers of Marlboro, Camel to buy prime-time TV spots, newspaper ads with ‘corrective’ messages to resolve long-running legal case. Broadcast television networks and metro newspapers are about to get a boost from an unexpected but familiar source: Big Tobacco. It’s an old media buy to resolve an old fight. Starting as soon as next month, Altria Group Inc. and British American Tobacco PLC will begin running court-mandated ads to put to rest a lawsuit brought nearly two decades ago by the U.S. Department of Justice over misleading statements the industry had made about cigarettes and their health effects. (wsj.com 3.10.2017).)

- Lederartikler. Tobaksgigant vil eliminere røyking .... og griser kan fly.

(Anm: Editorials. Tobacco giant wants to eliminate smoking…. . . and pigs might fly The Foundation for a Smoke-Free World, an “independent” research funding body fully funded by Philip Morris, launched on 13 September.1 It will provide $960m (£711m; €808m) over 12 years to help “eliminate smoking worldwide.” No benchmarks for this modest task have apparently yet been announced. This largesse is a mere $80m a year from a company with global revenue in 2016 of $26.7bn2 and a marketing budget (in 2012) of $7bn intended overwhelmingly to promote smoking.3 BMJ 2017;358:j4443 (Published 26 September 2017).)

(Anm: Salg av tobakk. Nå kan det bli slutt på tobakkssalg om bord i norske fly. - Vi henger etter. (Dagbladet): Kreftforeningen ber norske flyselskaper følge etter nederlandske KLM, som nå annonserer at de stanser all salg av tobakksvarer om bord i sine fly. - Andre nordiske selskaper som Finnair og Icelandair er allerede med i gjengen, men de norske flyselskapene henger etter, sier generalsekretær Anne Lise Ryel til Dagbladet. (dagbladet.no 13.4.2018).)

– Tobaksfirmaene har endelig innrømmet risiko ved sigarettrøyking.

(Anm: Tobacco companies finally own up to cigarette smoking risks. It has been a decade since federal courts have found tobacco companies to be deceiving the general public by hiding the exact level of risk associated with cigarette smoking. Now finally the tobacco companies have agreed to own up the risks and air a set of advertisements on television and newspapers to correct the statements they have been making until now. (news-medical.net 27.11.2017).)

– Når gutten som alltid forsøker å spenne bein på deg plutselig en dag vil leke, er det grunn til å bli mistenksom.

(Anm: Bent Høie (Helse- og omsorgsminister). - Nei takk, Patrik. Når gutten som alltid forsøker å spenne bein på deg plutselig en dag vil leke, er det grunn til å bli mistenksom. Kommunikasjonsdirektør Patrik Hildringsson i snusprodusenten Swedish Match har skrevet brev til meg. Det er nesten litt kjærlig i formen. Han skriver at de gjerne vil samarbeide med meg. Swedish Match, som tjener stadig mer på at stadig flere blir avhengig av snus, framstiller seg som en frontsoldat i folkehelsens tjeneste. Det fremstår som litt underlig. Ikke minst fordi snusprodusenten har gått til sak mot den norske stat for å stoppe forbudet mot stilige bokser som skal lokke unge til å begynne med snus. (tv2.no 1.11.2017).)

- Konklusjoner. Operation Smoke Storm er en akseptabel ressurs for å levere røykforebyggende utdanning, men det ser ikke ut til å ha redusert røyking og mottakelighet.

(Anm: Evaluation of a novel intervention providing insight into the tobacco industry to prevent the uptake of smoking in school-aged children: a mixed-methods study. Abstract Objectives Evidence from the US Truth campaign suggests that interventions focusing on tobacco industry practices and ethics may be effective in preventing youth smoking uptake. We developed, piloted and evaluated a school-based intervention based on this premise. (…) Conclusions Operation Smoke Storm is an acceptable resource for delivering smoking-prevention education, but it does not appear to have reduced smoking and susceptibility. BMJ Open 2017;7:e018031.).)

- Tobakksfirmaer ignorerer tobakkelover i India. Røyking forblir en av de høyeste helserisikoer i India, hvilket fører til nesten én million dødsfall på per år.

(Anm: Tobacco companies flout anti-tobacco laws in India. Smoking remains one of the highest risks to health in India, leading to a death toll of almost 1 million people per year. According to WHO estimates, tobacco-related diseases cost the country about US$16 billion annually. However, the number of people who smoke still proliferates. The Lancet Oncology 2017;18(9):e513 (September 2017).)

(Anm: Ardi røykte 40 sigaretter om dagen som toåring – slik går det med ham nå. (tv2.no 31.7.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Rester av tobakksrøyk som går i møbler, gardiner og husstøv kan fortsatt være skadelige. (- Selv spedbarn i en intensivavdeling for nyfødte i USA, med en streng røykfri målsetting, hadde kjemiske markører for tobakkeksponering i urinen etter et besøk fra en forelder som røyker.)

(Anm: Tobacco-smoke residue that lingers in furniture, curtains and house dust can still be harmful. Mice exposed to household fabrics contaminated with third-hand tobacco smoke showed changes in biological markers of health after only one month, a recent study found. After six months, the mice showed evidence of liver damage and insulin resistance, symptoms which usually precede the development of type 2 diabetes. Each year about 600,000 people die from exposure to second-hand tobacco smoke (inhaling other people’s cigarette smoke). Once the smoke clears, after a cigarette has been extinguished, nicotine and other harmful chemicals left behind can stick to surfaces and fabrics. This residue is known as third-hand smoke. (…) A landmark study in 2011 by Georg Matt of San Diego State University showed that nicotine levels were still elevated in house dust in non-smokers’ homes two months after the previous smoking tenants vacated. Even infants in a neonatal intensive-care unit in the US, with a strict no-smoking policy, had chemical markers of tobacco exposure in their urine after a visit from a parent who smoked. (theconversation.com 18.9.2017).)

- Alkohol og rygning gør dig synligt ældre. Du har nok hørt, at rygning ælder dig, men et nyt studie viser, at det samme også gælder for et højt alkoholforbrug.

(Anm: Alkohol og rygning gør dig synligt ældre. Du har nok hørt, at rygning ælder dig, men et nyt studie viser, at det samme også gælder for et højt alkoholforbrug. (…) Læs også: Rygning skader tænderne  (…) Ikke kun udseende Det er dog ikke kun udseendet, der bliver påvirket af rygning og alkoholforbrug. Blandt andet øger rygning risikoen for at udvikle tilstanden KOL, og for at få lungekræft, og der er fundet sammenhæng mellem alkoholforbrug og forekomsten af brystkræft.  (netdoktor.dk 15.11.2017).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

- Forskere mener bruk av e-sigaretter ikke er risikofritt. (- En liten svensk studie skal være den første som viser at e-sigarettrøyking fører til stivere blodårer.)

(Anm: Forskere mener bruk av e-sigaretter ikke er risikofritt. Flere studier som legges frem på den store europeiske lungekongressen (ERS) i Milano disse dagene har sett på mulige skadelige helseeffekter av e-sigaretter. En liten svensk studie skal være den første som viser at e-sigarettrøyking fører til stivere blodårer. I studien hadde de som fikk e-sigaretter med nikotin økt puls og økt blodtrykk, og stivheten i blodårene økte med cirka tre ganger mer enn hos dem som fikk nikotinfrie e-sigaretter. Endringene i blodårenes stivhet var midlertidige, og dette er også sett ved bruk av vanlige sigaretter, ifølge lege og forsker Magnus Lundbäck ved Karolinska Institutet. (dagensmedisin.no 11.9.2017).)

- Hva skjer når du slutter å røyke: En tidslinje.

(Anm: What happens after you quit smoking: A timeline. Cigarette smoking is one of the leading causes of preventable death in the United States. Despite this, some smokers find quitting daunting. They think it will take a very long time before seeing improvements in their health and well-being. However, the timeline for seeing real benefits to quitting smoking is much faster than most people realize. Health benefits begin in as little as an hour after the last cigarette and continue to improve. (medicalnewstoday.com 16.6.2017).)

- WHO: Røyking koster 8.500.000.000.000 i året.

(Anm: WHO: Røyking koster 8.500.000.000.000 i året. Kostnadene ved røyking er nesten fire ganger høyere enn det man tar inn i skatter og avgifter på tobakk, viser en ny rapport. (nrk.no 10.1.2017).)

(Anm: Smoking costs $1 trillion, soon to kill 8 million a year: WHO/NCI study. (…) Health experts say tobacco use is the single biggest preventable cause of death globally. "It is responsible for... likely over $1 trillion in health care costs and lost productivity each year," said the study, peer-reviewed by more than 70 scientific experts. (reuters.com 10.1.2017).)

– Kreftforeningen vurderer å gå til sak mot tobakksprodusenter.

(Anm: Kreftforeningen vurderer å gå til sak mot tobakksprodusenter. (…) Bakgrunnen er at søsterorganisasjonen i Nederland har anmeldt industrien for blant annet uaktsomt drap. (...) Anmeldt for uaktsomt drap. (…) – Vi støtter det, og vi ønsker også å vurdere om det kan være aktuelt å gå til straffesak i Norge, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, til TV 2. (tv2.no 31.5.2017).)

(Anm: WHO: – Tobakksbruk koster 1000 milliarder dollar årlig. Tobakksbruk koster verdensøkonomien mer enn 1000 milliarder dollar årlig, ifølge en studie offentliggjort av Verdens helseorganisasjon (WHO) og US National Cancer Institute. (abcnyheter.no 11.1.2017).)

- Høie ikke overrasket over søksmål fra snusgigant.

Anm: Høie ikke overrasket over søksmål fra snusgigant. Swedish Match går til sak mot staten. Snusgiganten mener reglene om nøytrale snusbokser er for inngripende. Fra 1. juli må tobakksprodusenter starte arbeidet med å lage nøytrale pakninger for snus og røyk, og innen et år må de etterkomme det nye påbudet. Swedish Match, Skandinavias største snusprodusent, mener de nye reglene ikke bør gjelde for snus, skriver VG. (nrk.no 7.7.2017).)

(Anm: Så påverkar snuset ditt hjärta. Trots forskning som visar på flera hälsorisker orsakade av snusning så är det omkring en fjärdedel av alla svenska män som brukar tobaksformen - många dagligen.  Andelen kvinnor som snusar ökar också ständigt. Här är en sammanfattning över de risker som snusare tar. (netdoktor.se 27.8.2017).)

- Ikke morsomt, Aftenposten! | Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H).

(Anm: Ikke morsomt, Aftenposten! | Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H). Innpakningen er tobakksindustriens siste reklameplakat, og industrien bruker mye tid og penger på å utforme pakninger som er stilige. Jeg har forståelse for at Aftenpostens lederskribent gjerne vil ha morsomme snusbokser. Som pynter opp på kafébordet. Som kan tas opp av jakkelommen og åpnes uten at man får frysninger nedover ryggen. Som man kan trikse med og tromme på hvis redaksjonsmøtet blir langt eller bussen sen. Men nå er det en gang slik, at pakninger som voksne synes er stilige og morsomme, ofte blir sett på som stilige og morsomme av barn også. Snusgigant saksøker staten: Vil ikke ha nøytrale bokser. Målet med de nøytrale pakningene har aldri vært å hindre voksne i å snuse eller røyke. Målet har vært å hindre barn og unge i å begynne. (aftenposten.no 10.7.2017).)

- WHO oppfordrer land til å bekjempe tobakksindustriens inngrep (innblandinger). Tobakksindustrien fortsetter å "hindre" regjeringers innsats for å sette en stopper røyking med truende rettssaker og forsøker å undergrave vitenskapelig bevis når tobakkens kontrollpolitikk innføres har Verdens helseorganisasjon advart om.

(Anm: WHO urges countries to fight tobacco industry’s interference. The tobacco industry continues to “hamper” government efforts to curb smoking by threatening litigation and attempting to undermine scientific evidence when tobacco control policies are introduced, the World Health Organization has warned.1 In its latest report on global tobacco use WHO looks at countries’ adherence to its Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), a set of measures that it urges countries to implement to end tobacco use. It advises countries to protect themselves from tobacco industry interference—a key requirement of the FCTC. BMJ 2017;358:j3416 (Published 19 July 2017).)

- Forskere finner at røyking skader lever hos ufødte babyer.

(Anm: Forskere finner at røyking skader lever hos ufødte babyer. Scientists find that smoking harms livers of unborn babies. The impact of cigarette damage to unborn babies has been revealed in a new stem cell study. Scientists found that the cocktail of chemicals in cigarettes is particularly harmful to developing liver cells. (bbc.com 29.5.2017).)

(Anm: Smoking, Not COPD, as the Disease. N Engl J Med 2016; 374:1885-1886May 12, 2016.)

(Anm: DNA-skader forårsaket av røyking kan påvises i sekretprøve tatt fra kinn med vattpensel (Research finds DNA damage caused by smoking can be detected in cheek swabs) (medicalnewstoday.com 15.5.2015).)

- Mors bestemors røyking i svangerskapet øker risikoen for autisme (ASD) hos barnebarn.

(Anm: Mors bestemors røyking i svangerskapet øker risikoen for autisme (ASD) hos barnebarn. Maternal grandmother’s smoking in pregnancy increases risk of ASD in grandchildren. (…) These discoveries suggest that if a female is exposed to cigarette smoke while she is still in the womb, it could affect the developing eggs - causing changes that may eventually affect the development of her own children. Further research is now needed to find out what these molecular changes might be, and to see whether the same associations are present in other groups of people. (news-medical.net 27.4.2017).)

- Flertallet klarer ikke endre usunn livsstil etter hjerteinfarkt. (- En stor norsk studie av pasienter som har hatt hjerteinfarkt, viser nedslående resultater: - Tre av fem røykere fortsetter å røyke. 

(Anm: Flertallet klarer ikke endre usunn livsstil etter hjerteinfarkt. (…) En stor norsk studie av pasienter som har hatt hjerteinfarkt, viser nedslående resultater: - Tre av fem røykere fortsetter å røyke.  - 81 prosent sliter med overvekt (BMI 25 og høyere). - 60 prosent er lite eller ikke fysisk aktive. - Mange er ikke riktig medisinert. Bare to prosent av pasientene klarer å følge rådene for å redusere alle de kjente risikofaktorene ved hjerte-/karsykdom. Flertallet har ikke kontroll på tre eller flere risikofaktorer, viser studien. (aftenposten.no 27.1.2017).)

(Anm: COPD symptoms common among smokers, even when undiagnosed (medicalnewstoday.com 17.5.2016).)

(Anm: TUESDAY, Sept. 20, 2016 (HealthDay News) -- Smoking cigarettes can leave a lasting imprint on human DNA, altering more than 7,000 genes in ways that may contribute to the development of smoking-related diseases, a new study says. (medicinenet.com 20.9.2016).)

- Kan gå 40 år før færre dør av lungekreft og kols. Tross røykelov og kampanjer mot røyking er det fortsatt rekordmange som dør av lungekreft og kols.

(Anm: Kan gå 40 år før færre dør av lungekreft og kols. Tross røykelov og kampanjer mot røyking er det fortsatt rekordmange som dør av lungekreft og kols. Og det kan ta opptil 40 år før denne trenden snur. (nrk.no 31.5.2016).)

(Anm: Diabetes proves deadly for smokers. While it is well known that smoking causes lung cancer, heavy smokers with diabetes are also at increased risk of death from causes other than lung cancer, according to a study being presented next week at the annual meeting of the Radiological Society of North America (RSNA). (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

- Røykeforbud på psykiatrisk sykehus førte til reduksjon av voldelige overfall.

(Anm: Røykeforbud på psykiatrisk sykehus førte til reduksjon av voldelige overfall. Smoking ban in psychiatric hospital led to drop in violent assaults. The introduction of a smoking ban in one of the UK’s largest mental health trusts led to a 39% drop in violence, a study has found, despite long held assumptions that banning cigarettes in psychiatric settings would lead to an increase in assaults.1 BMJ 2017;357:j2952  (Published 19 June 2017).)

- Rygning, fysisk inaktivitet og alkohol er de væsentligste årsager til, at danskerne dør tidligt, viser en ny stor rapport fra Sundhedsstyrelsen.

(Anm: Ny rapport viser rygning, fysisk inaktivitet og alkohols betydning for dødeligheden.
Rygning, fysisk inaktivitet og alkohol er de væsentligste årsager til, at danskerne dør tidligt, viser en ny stor rapport fra Sundhedsstyrelsen. Rapporten viser helt nye opgørelser over, hvor stor belastningen er af 12 forskellige risikofaktorer på mål som for eksempel dødelighed, sygehusindlæggelser og sygedage. (sundhedsstyrelsen.dk 12.9.2016)
.)

(Anm: Tobakksprodusent vil slutte å røyke. Tobakkskonsernet Philip Morris tar sikte på å stanse salget av konvensjonelle sigaretter og erstatte dem med et mindre skadelig produkt, sier konsernets leder. Uttalelsen fra Andre Calantzopoulos falt under lanseringen av den «røykløse» iQQS-sigaretten i Storbritannia onsdag. I den nye sigaretten varmes tobakken opp i stedet for at den brennes, og tobakkskonsernet hevder at dette gir samme mengde nikotin, men 90 prosent mindre giftstoffer enn i vanlig sigarettrøyk. (dagsavisen.no 30.11.2016).)

- E-sigarettfirmaer bøtelagt over falske påstander om giftige kjemikalier.

(Anm: E-sigarettfirmaer bøtelagt over falske påstander om giftige kjemikalier. E-cigarette companies fined over false claims about toxic chemicals. Australia’s competition regulator has become the first in the world to successfully take legal action against e-cigarette companies for making false and misleading claims about the carcinogens in their products. (…) According to the case brought by the ACCC, statements on the company websites led consumers to believe they would not be exposed to the harmful chemicals found in ordinary cigarettes. However independent testing commissioned by the ACCC identified the presence of carcinogens and toxic chemicals, such as formaldehyde, acetaldehyde and acrolein in the products of Joystick, Social-Lites and Elusion, as well as acetone in Social-Lites’ products. (scmp.com 8.5.2017).)

- Studier viser skadelige linker mellom bruk av e-sigaretter og risiko for blærekreft.

(Anm: Studies show harmful links between use of e-cigarettes and bladder cancer risk. Studies Link E-Cigarettes to Potential Increased Bladder Cancer Risk; 3rd Study Associates Smoking Intensity with a Higher Risk of Mortality among Patients. (…) E-Cigarette Smoke is Potentially Bladder Carcinogenic – It Induces Tumorigenic DNA Adducts and Inhibits DNA Repair in Urothelial Cells (#PI-11): E-cigarettes have been advertised as a way of delivering the stimulating effects of tobacco smoke, without the harmful health risks. Since 90 percent of inhaled nicotine is excreted to urine, New York University researchers set out to examine if e-cigarette smoke induced DNA damage in bladder mucosa.  (news-medical.net 17.5.2017).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

- Mens de politiske rivalene ler hånlig, er PR-bransjen mektig imponert

Mens de politiske rivalene ler hånlig, er PR-bransjen mektig imponert
dagbladet.no 6.10.2013
Men én ekspert har funnet en Erna- og Siv-bommert.

(Dagbladet:) «Proffboksing og segway i dag. Lakrispiper i morgen? Viktig å prioritere de store sakene! #nyregjering» skrev statssekretær i Kulturdepartementet, Mina Gerhardsen, på Twitter torsdag kveld.

Hun er ikke alene om å le av de få nyhetene Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) har sluppet fra sine forhandlinger på Sundvollen.

Fjerning av forbudene mot proffboksing og segway har fått mest oppmerksomhet, i tillegg til at staten fra nå av skal la kommunene få styre bestemmelsene for snøcooterferdsel. (...)

Men fra PR-bransjen får Solberg og Jensen ros:

- Dette er kommunikasjonsmessig dyktig gjort. Mens både mediene og vi andre spent venter på et 60-70 siders langt dokument med alle avklaringene, porsjonerer de ut nyheter. De utnytter alles nysgjerrighet, sier partner og seniorrådgiver i First House, Torbjørn Giæver Eriksen, til Dagbladet. (...) (Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Ti barn tatt mens de røyket hasj, politiet beslagla Lego-pipe.

(Anm: Ti barn tatt mens de røyket hasj, politiet beslagla Lego-pipe. Etter å ha fått flere tips gikk politiet til aksjon. Det endte med at ti barn i 13–14 års alderen ble tatt for å røyke hasj etter skoletid i Skien. (varden.no 14.12.2016).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

- Tobakk skader miljøet. Tobakk er ikke bare dårlig nytt for helsen vår - det har også store ringvirkninger for miljøet. Utgjør enorme mengder søppel.

(Anm: Tobakk skader miljøet. Tobakk er ikke bare dårlig nytt for helsen vår - det har også store ringvirkninger for miljøet. Utgjør enorme mengder søppel. I den første rapporten fra Verdens Helseorganisasjon som har sett på miljøskader knyttet til tobakksrøyk, vises det blant annet til følgende: - Tobakksavfall inneholder mer enn 7000 giftige kjemikalier som forgifter miljøet - inkludert kreftfremkallende stoff. - Utslipp fra tobakksrøyk bidrar til flere tusen tonn kreftfremkallende stoff, giftstoff og drivhusgasser som skader miljøet. - Opptil ti milliarder av de 15 milliarder sigaretter som blir solgt daglig, blir kastet ute - ikke i søpla. - Sigarettsneiper utgjør 30-40 prosent av alt som blir samlet opp i opprydningsaksjoner på strender og i bynære strøk. (nhi.no 31.5.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (- Slike endringer benevnes som epigenetikk.)

(Anm: Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (…) Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (…) Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade. (…) For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2. (aftenposten.no 29.6.2012).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Ny forskning: Selv lovlig forurensning kan gjøre deg syk. (- Blir man eksponert for lav forurensning over lang nok tid, kan det skade, sier forsker Ane Johannessen ved Universitetet i Bergen.)

(Anm: Ny forskning: Selv lovlig forurensning kan gjøre deg syk. (…) Nå viser ny forskning at luftforurensning kan skade luftveiene over tid selv på dager der varsellampene lyser grønt. – La oss sammenligne det med røyking. Hvis du røyker 20 sigaretter på en gang får du en akutt effekt. Røyker du en halv sigarett hver dag i 20 år, er det også en form for eksponering. Blir man eksponert for lav forurensning over lang nok tid, kan det skade, sier forsker Ane Johannessen ved Universitetet i Bergen. (nrk.no 29.9.2018).)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

- Norsk studie: Snus er like farlig som røyk. (– Å anbefale snus som et trygt alternativ til tobakksrøyking kan ikke lenger anses som velbegrunnet.) (- Snusning kopplas till diabetes.)

Norsk studie: Snus er like farlig som røyk
nrk.no 12.9.2016
En ny studie ved NTNU viser at risikoen for hjerte- og karsykdommer er minst like stor ved snusing som ved røyking - særlig for de som ikke trener.

– Å anbefale snus som et trygt alternativ til tobakksrøyking kan ikke lenger anses som velbegrunnet. Det er å lure ungdom til å bli avhengig av et stoff som på lang sikt kan gi alvorlige helseproblemer, sier Eli-Anne Skaug, forsker ved NTNUs Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, til gemini.no.

Hun og tre kollegaer har gjennomført en stor studie med grunnlag i funn fra HUNT 3, den store befolkningsstudien i Nord-Trøndelag. (…)

(Anm: NY FORSKNING: – Snus er farligere enn man har trodd. (…) – Snusen har nok langt større skadelig effekt på blodårene enn det man har trodd, sier Eli-Anne Skaug, lege og forsker ved NTNU i Trondheim. (…) Blodårenes negative reaksjon på snusen kan på lengre sikt føre til fatale hjerte- og hjerneinfarkt. (…) Kreftfare. I tillegg til at snusing har en negativ effekt på blodårene, fører snusing til økt risiko for kreft i munn, strupe og bukspyttkjertel. (tv2.no 12.9.2016).)

(Anm: Ny forskning: Snus øker ikke risiko for kreft i bukspyttkjertelen. En ny svensk studie tilbakeviser tidligere forskning om at det er en sammenheng mellom snusbruk og kreft i bukspyttkjertelen. (…) Studien er nylig publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet International Journal of Cancer. (…) Men undersøkelsen sier ikke at det er uten risiko å snuse. I vinter påviste det samme forskerteamet at det er en tydelig kobling mellom snus og diabetes type 2, særlig om man suser mye eller ofte. – Jo mer man snuser, desto høyere er risikoen, sier Magnusson. (nrk.no 12.5.2017).)

- Nye snus-data overrasker: Globale dødstall i ny helserapport: 0 vert år gjennomgår analysen «Global burden of diseases» dødstall knyttet til tobakk.

(Anm: Nye snus-data overrasker: Globale dødstall i ny helserapport: 0 vert år gjennomgår analysen «Global burden of diseases» dødstall knyttet til tobakk. Nå har de også inkludert snus. Nylig ble funn i årets globale sykdomsbyrde-analyse publisert i The Lancet. Analysen har for første gang sett på dødstallene knyttet til røykfritobakk, deriblant snus/snuff. Antall dødsfall er 0, i rapporten. (…) Men: – Det er derimot viktig å framheve at dette ikke frikjenner snus, fordi studiene og kunnskapsgrunnlaget er relativt tynt. (tv2.no 7.11.2017).)

(Anm: Global Burden of Disease. The Lancet 2017.)

- Ökad risk för snusare att drabbas av typ 2-diabetes. (– Vi kan bekräfta det man tidigare har misstänkt, snusare har en ökad risk för typ 2-diabetes, och det kan inte förklaras med att de ibland röker eller av att de har en livsstil som i andra avseenden är mindre hälsosam, säger Sofia Carlsson, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM) på Karolinska Institutet.)

Ökad risk för snusare att drabbas av typ 2-diabetes
ki.se 6.2.2017
Att snusa en dosa per dag eller mer ökar risken för typ 2-diabetes med 70 procent. Det är samma riskökning som man tidigare har sett för den som röker ett paket cigaretter per dag. Forskare vid Karolinska Institutet har studerat snusets effekter tillsammans med forskare vid Umeå och Lunds universitet. Resultaten publiceras i Journal of Internal Medicine.

I Sverige snusar 19 procent av männen och fyra procent av kvinnorna, enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten. Även typ 2-diabetes är vanligt, sju procent av den vuxna befolkningen har diabetes och upp till var femte riskerar att drabbas någon gång i livet. Sjukdomen är allvarlig då den kan leda till komplikationer, hjärtkärlsjukdom och förtida död.

Forskarna vid Karolinska Institutet, Umeå och Lunds universitet har följt totalt 54 500 män mellan åren 1990 och 2013, baserat på data från fem olika studier. Under dessa år drabbades 2441 av dem av typ 2-diabetes. (...)

(Anm: Snus gir stor økt diabetesrisiko. Å snuse ei eske om dagen gir en betydelig økt risiko for type 2-diabetes. - Det er den samme risikoen som å røyke en pakke sigaretter om dagen, sier forsker Sofia Carlson til NHI.no. (…) Forskere fra Karolinska Institutet har i en studie publisert i Journal of Internal Medicine konkludert med at å snuse ei eske om dagen, øker risikoen med 70 prosent. Også lavere doser - fem esker i uka - gir en betydelig økt risiko. (nhi.no 20.3.2017).)

(Anm: Leger slår tilbake mot snusrapport. (…) Overlege på forebyggende enhet for hjerte- og karsykdom ved Oslo universitetssykehus (OUS), Serena Tonstad, mener det man ikke kan konkludere om fare for hjertesykdom ut fra studiens resultater. (…) Forsker ved Folkehelseinstituttet (FHI), Karl Erik Lund, har tidligere uttalt at norske helsemyndigheter har gått for hardt ut i advarslene mot snus. (…) Han påpeker likevel at snus fortsatt ikke direkte kan gi KOLS eller lungekreft, som er direkte knyttet til bruk av røyk. (tv2.no 13.9.2016).)

(Anm: Snusning kopplas till diabetes. Ihärdiga snusare kan ha högre risk att drabbas av typ 2-diabetes än andra. Riskökningen verkar vara lika stor som för rökare, enligt en ny svensk observationsstudie. (…) – Typ 2-diabetes är en allvarlig kronisk sjukdom som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och för att dö i förtid, säger Sofia Carlsson, docent på Karolinska institutet, en av forskarna bakom studien som presenteras i Journal of Internal Medicine. Enligt resultaten hade personer som snusar en dosa om dagen eller mer nästan 70 procent högre risk att drabbas av typ 2-diabetes. (dagensmedicin.se 6.2.2017).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale.

(Anm: 1 ting er sikkert: Ingen mediedekning - ingen skandale. (…) Og hva som gir kollektiv tenning i redaksjonene, avhenger av mange ting. Blant annet at ikke andre store nyheter tar oppmerksomheten. (aftenposten.no 17.8.2018).)

- Snus kan gi pustestopp hos nyfødte

Snus kan gi pustestopp hos nyfødte
nrk.no 1.9.2011
Snus øker risikoen for pustestopp mens barnet sover.

Snus i svangerskapet øker risikoen for søvnapné mer enn røyking, viser en stor svensk studie.

Røyking under graviditeten kan gi spedbarn problemer med luftveiene. Og til tross for lite kunnskap på feltet, har det vært hevdet at det er bedre hvis mor erstatter røyk med snus.

Nå viser en landsdekkende studie fra Sverige at snus faktisk gir høyere risiko enn røyking for gjentatte pustestans (søvnapné) mens barnet sover.

Pustestoppene kan vare opptil ett minutt, og noen barn kan ha svært mange slike pustestopp - faktisk opptil 80 ganger i timen. (...)

(Anm: Exposure to nicotine before and after birth causes hearing difficulties in children. Smoking has been linked to a variety of health risks and birth complications. New research suggests that exposure to nicotine, before and after birth, can cause hearing problems for the child (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

- Snusa under graviditeten lika illa som att röka

Snusa under graviditeten lika illa som att röka
netdoktor.se 17.5.2017
Att foster kan skadas av att mamman röker är känt sedan tidigare, men att snusets effekter skulle vara minst lika farliga är något mer omdebatterat. Men det är just vad en ny avhandling vid Karolinska Institutet visar – att snusanvändning under graviditet innebär lika stora risker som vid rökning.

Anna Gunnerbeck vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet har nyligen disputerat med en doktorsavhandling som visar att snus iinnebär lika stpr risk för dödföddhet, för tidig födsel, läpp-käk-gomspalt-missbildning eller andningsuppehåll i nyföddhetsperioden som rökning. 

Enligt avhandlingen handlar resultatet om att snus innehåller en högre dos av nikotin jämfört med cigaretter och dessutom kan nyttjas oftare vilket då bidrar till riskökningen. (…)

- FDA-granskere stiller spørsmål ved Pfizers studie på sikkerheten for deres røykesluttpille Chantix

FDA reviewers question Pfizer study about safety of its Chantix smoking cessation pill. (FDAs granskere stiller spørsmål ved Pfizers studie på sikkerheten for deres røykesluttpille Chantix)
theconversation.com 13.9.2016
En ny gjennomgang av legemiddelkontrollen sår tvil om hvorvidt Pfizer kan lykkes i sitt langvarige forsøk på å fjerne noen av de nevropsykiatriske advarsler på sin Chantix røykesluttpille. (A new regulatory review1 is casting doubts on whether Pfizer can succeed in a long-running quest to dial back some of the neuropsychiatric warnings on its Chantix smoking cessation pill.)

I forkant av et ekspertpanelmøte på onsdag hos den amerikanske legemiddelkontrollen Food and Drug Administration (FDA) har kontrollorganets ansatte påvist at det for legemidlet kanskje ikke på rett vis er opplyst om alle uønskede hendelser i et forsøk som Pfizer ble beordret å gjennomføre. (In advance of a US Food and Drug Administration expert panel meeting on Wednesday, agency reviewers found that the drug may not have properly noted all adverse events in a trial that Pfizer was ordered to undertake.)

"I orienteringen i dokumenter publisert i dag på FDAs nettside skriver medarbeidere i kontrollorganet at "forsøket ble utformet i et velmenende forsøk på å fange opp noen dårlig definerte og komplekse nevropsykiatriske fenomener. Men mange problemer i gjennomføringen var tydelige ved gjennomgangen av de innsamlede data." (…) ("In briefing documents released today on the FDA web site, agency staffers wrote that “the trial was designed in a well-intentioned attempt to capture somewhat ill-defined and complex neuropsychiatric phenomena. However, many problems in the implementation were apparent upon review of the collected data.”)

(Anm: FDA Panel Splits on Softening Chantix Warning. —10-9 vote translates to null recommendation. (…) Pfizer and GlaxoSmithKline funded the randomized, double blind, active- and placebo-controlled, multinational study (called EAGLES); they also employed several study authors. (...) Pfizer and GlaxoSmithKline funded the randomized, double blind, active- and placebo-controlled, multinational study (called EAGLES); they also employed several study authors. (medpagetoday.com 14.9.2016).)

(Anm: Pfizer's Chantix loses its black box warning. The Food and Drug Administration has agreed to drop a black box warning for Pfizer's quit-smoking drug Chantix (varenicline), the big biopharma announced on Friday. (biopharmadive.com 19.12.2016).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

- Bupropion (Zyban) er et mye foreskrevet antidepressiva / røykesluttpille. Imidlertid er hepatotoksisitet (levertoksisitet) en av dets bivirkninger som er rapportert hos enkelte brukere.

Mechanistic Approach for Toxic Effects of Bupropion in Primary Rat Hepatocytes.
Drug Res (Stuttg). 2017 Jan 24. doi: 10.1055/s-0042-123034. [Epub ahead of print]
Abstract Bupropion is a widely prescribed antidepressant/smoke cessation drug. However, hepatotoxicity is one of its side effects reported in some recipients. The mechanisms by which bupropion induces hepatotoxicity is not clear yet. This experiment was intended to assess the cytotoxic mechanisms of bupropion toward primary rat hepatocytes. Additionally, the effect of α-tocopherol succinate (ALPHA-TOS) and N-acetyl cysteine (NAC) and mitochondrial permeability transition (MPT) pore sealing agent cyclosporine A (Cs A) on this toxicity was investigated. Cell death, LDH leakage, reactive oxygen species (ROS) generation, lipid peroxidation (LPO), and mitochondrial depolarization were examined as toxicity indicators. Results revealed that bupropion led to a surge in ROS formation, depletion of intracellular glutathione, elevation of LPO, and mitochondrial collapse. ALPHA-TOS, NAC and Cs A administration diminished the intensity of cellular damage caused by bupropion. This experiment suggests the protective role of ALPHA-TOS, NAC and Cs A against bupropion-mediated cytotoxicity possibly through their reactive radical scavenging properties and their impacts on mitochondria. Furthermore, mitochondria might be contributed to the oxidative stress response and subsequent toxicological results observed by bupropion. (…)

(Anm: Cytotoksisk, om et stoff eller påvirkning som skader en celle, eventuelt så alvorlig at cellen dør (i noen tilfeller ved at cellen løses opp; cytolyse). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Cytotoxicity is the quality of being toxic to cells. Examples of toxic agents are an immune cell or some types of venom, e.g. from the puff adder (Bitis arietans) or brown recluse spider (Loxosceles reclusa). (en.wikipedia.org).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier.

(Anm: Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier. (Investigation Raises Concerns About Animal Study Misreporting. TB vaccine debacle traced to cherry-picked results from preclinical models.) (…) Forbedringer av design, registrering, rapportering og åpenhet om dyreforsøk er påkrevd, sier Ritskes-Hoitinga. "For å oppnå dette trenger vi en kulturell endring hvor forskning blir belønnet for å produsere gyldige og reproduserbare resultater som er relevante for pasienter, og for å yte rettferdighet til dyrene som blir brukt.» ("Improvements in the design, registration, reporting and transparency of animal studies are urgently needed," Ritskes-Hoitinga wrote. "To achieve this, we need a cultural change in which researches are rewarded for producing valid and reproducible results that are relevant to patients, and for doing justice to the animals being used." (medpagetoday.com 10.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Mors bestemors røyking i svangerskapet øker risikoen for autisme (ASD) hos barnebarn. Maternal grandmother’s smoking in pregnancy increases risk of ASD in grandchildren. (…) These discoveries suggest that if a female is exposed to cigarette smoke while she is still in the womb, it could affect the developing eggs - causing changes that may eventually affect the development of her own children. Further research is now needed to find out what these molecular changes might be, and to see whether the same associations are present in other groups of people. (news-medical.net 27.4.2017).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Legemiddelutprøvning, legemiddelkontroll og legemiddelkriminalitet. (mintankesmie.no).)

(Anm: FDA Staff Question Pfizer’s Psychiatric Data on Chantix. Pfizer seeks to cut black box warning on side effects. Report says researchers inadequately captured adverse events (bloomberg.com 12.9.2016 ).)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten.) (- Antidepressiva forstyrrer funksjonen til monoaminer (viktige biokjemikalier som serotonin og dopamin), og disse monoaminer har viktige funksjoner, ikke bare i hjernen, men i hele kroppen. "For eksempel, "la hun til," serotonin påvirker vekst, reproduksjon, fordøyelse, immunfunksjon og mange andre prosesser, og det finnes i nesten alle større organer.)

(Anm: Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (Antidepressants may raise death risk by a third.) (…) Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten. (…) Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til. (…) Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)  

-  Øker langsiktig bruk av antipsykotika (AP) risikoen for dødelighet? (- AP-eksponering er knyttet til tilnærmet 1,5 ganger økt dødelighetsrisiko.)

(Anm: Does antipsychotic drug use increase the risk of long term mortality? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Abstract Antipsychotics (AP) are widely used to treat schizophrenia and other psychiatric disorders. However, the association between the AP use and mortality risk is controversial. (…) AP exposure is associated with an approximately 1.5-fold increased mortality risk. This increased risk may be particularly prominent in patients with Parkinson's and those over 65 years old. Further studies are required to evaluate the mortality risk for individual AP drugs and diseases. Oncotarget. 2018 Jan 10;9(19):15101-15110.)

- Risiko for sykehusinnleggelse i forbindelse med antikolinerge legemidler for pasienter med demens. (- KONKLUSJON: Antikolinergiske risikoskalaresultater ble vist å være en sterk forutsigelse for sykehusinnleggelse for pasienter med demens. Vi bør evaluere den antikolinerge byrden før oppstart av anti-demensbehandling.)

(Anm: Risk of hospitalization associated with anticholinergic medication for patients with dementia. Abstract BACKGROUND: With the ageing of the general population, demand has grown for measures to prevent hospitalization for dementia, which can exacerbate problems associated with activities of daily living in elderly individuals. Anticholinergic medication has been shown to cause falls, delirium, and cognitive impairment in aged patients. However, the risk of hospitalization associated with the administration of anticholinergics is unclear. (…) CONCLUSION: The Anticholinergic Risk Scale findings were shown to be a strong predictor of hospitalization for patients with dementia. We should evaluate the anticholinergic burden before initiating anti-dementia therapy. Psychogeriatrics. 2018 Jan;18(1):57-63.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (- Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk.)

(Anm: Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (Open data. EFPIA-PhRMA’s principles for clinical trial data sharing have been misunderstood. (…) Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. (…) For det andre, til tross for inntrykk av at industrien er i ferd med å åpne opp store datalagre, er prinsippdokumentet nesten utelukkende fokusert på fremtidige kliniske studier, som opplyser om standarder for å dele resultatene av utprøvingen av nye legemidler og nye indikasjoner for gamle legemidler. Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. BMJ 2013;347:f5164 (Published 20 August 2013).)

- De fleste av oss vil forby tobakksalg til alle født etter år 2000. (- E-sigaretter kan føre til oral sykdom (munnsykdommer) (...) Inneholder giftige forbindelser og nanopartikler som ødelegger den ytre laget av hudceller i munnen.) (- Advarer mot bruk av e-sigaretter. Den amerikanske helsedirektøren sier at bruk e-sigaretter utgjør et «stort folkehelse-problem».)

De fleste av oss vil forby tobakksalg til alle født etter år 2000
aftenposten.no 29.5.2016
Som første skritt på veien til et røykfritt samfunn vil Legeforeningen forby salg av tobakk til alle som er født etter 2000. Nå viser en undersøkelse at 6 av 10 er positive til forslaget.

Størst oppslutning fra de eldste
Legeforeningen vil forby salg av snus og røyk til alle født etter 2000

Over 60 prosent av befolkningen over 18 år stiller seg positiv til forslaget om å forby salg av røyk og snus til alle som er født etter år 2000. 31 prosent av de spurte er negative til forslaget. (…)

(Anm: Advarer mot bruk av e-sigaretter. Den amerikanske helsedirektøren sier at bruk e-sigaretter utgjør et «stort folkehelse-problem». I en rapport som ble offentliggjort i dag står det at e-sigaretter er den mest utbredte tobakksformen blant unge mennesker. (nrk.no 8.12.2016).)

(Anm: Finland skjerper røykeloven: Forbudt å røyke med barn i bil. (tv2.no 15.8.2016).)

(Anm: Putin vurderer å totalforby tobakk. Foreløpig vil det bare gjelde for toåringer. Det russiske helsedepartementet foreslår å totalforby salg av tobakk i løpet av en generasjon. Et eventuelt forbud vil gjelde for dem som er født i 2015 og senere. (aftenposten.no 16.1.2017).)

(Anm: E-cigaretter mistænkes for at føre til infektioner i munden. (netdoktor.dk 4.7.2016).)

(Anm: Forskere: E-cigaretter er mindre usunde end tobak. Brugere af e-cigaretter har mindre mængder af en række giftige og kræftfremkaldende stoffer i kroppen end rygere, viser ny forskning. Damp fra e-cigaretter kan dog stadig være meget skadelig, siger danske forskere. (videnskab.dk 2.3.2017).)

(Anm: Bruk av e-sigaretter linket til luftveissymptomer hos ungdommer. (E-Cigarette Use Associated with Respiratory Symptoms in Adolescents. NEJM 2017 (January 12, 2016).)

(Anm: E-cigarettes 'just as harmful as tobacco' for oral health (medicalnewstoday.com 17.11.2016).)

(Anm: E-sigaretter kan føre til oral sykdom (munnsykdommer), antyder studien. (E-sigaretter kan føre til oral sykdom, antyder studien. Undersøkelsen publisert i tidsskriftet PLoS ONE avslører at damp fra e-sigaretter (elektroniske sigaretter) inneholder giftige forbindelser og nanopartikler som ødelegger den ytre laget av hudceller i munnen. (Published in the journal PLOS One, the study reveals that the vapor of e-cigarettes (electronic cigarettes) contains toxic compounds and nanoparticles that destroy the outer later of skin cells in the mouth.) (medicalnewstoday.com 30.6.2016).)

(Anm:  E-cigarettes: Toxic emission level dependent on temperature, type, age of device. Researchers from Lawrence Berkeley National Laboratory in California have identified the source of toxic compounds emitted by electronic cigarettes and demonstrate how factors such as temperature, type, and the age of device play a role. (medicalnewstoday.com 27.7.2016).)

(Anm: Nanoteknologi (nanopartikler). (mintankesmie.no).)

(Anm: How mucus keeps us healthy (Hvordan slim holder deg frisk) - Katharina Ribbeck (ed.ted.com).)

(Anm: Mukus, tregtflytende væske som dekker slimhinnene og inneholder bl.a. muciner. (ordnett.no).)

(Anm: Mukus (slim) i avføring: Hva betyr det? (Mucus in the body is natural and a very important part of how the body works. Tissues produce mucus to line and protect the mouth, nose, sinuses, throat, lungs, and gut. Most times, mucus is clear and thin. However, illness, diet, or environmental factors can sometimes increase mucus consistency. Mucus can even change in color.) (medicalnewstoday.com 19.7.2016).)

(Anm: Muciner, hovedkomponent af det slimede sekret, mucus, fra spytkirtler, tarm og luftveje. Muciner er opbygget af et skelet af proteiner, hvorpå der sidder kulhydratkæder med meget galaktose og glukosamin (proteoglykaner). Muciner har smørende og beskyttende funktion, og nogle muciner virker som blodgruppeantigener. (denstoredanske.dk).)

(Anm: Advarer mot å røyke e-sigaretter. E-sigaretter uten nikotin kan være kreftfremkallende, mener lungelege. Han advarer unge mot å røyke slike sigaretter. Cesar Fossen (21) håper det er sunnere enn vanlig røyk. (nrk.no 11.7.2016).)

(Anm: Characterization of Electronic Cigarette Aerosol and Its Induction of Oxidative Stress Response in Oral Keratinocytes. PLoS One. 2016; 11(5): e0154447. (Published online 2016 May 25).)

(Anm: Teen vaping could reverse progress in the control of tobacco. Nicotine experimentation could become nicotine addiction for youth who never used any other tobacco products, USC study suggests. A new USC study debunks the popular belief that electronic cigarettes are merely a substitute for cigarettes among teens. Instead, the study suggests that some teens who never would have smoked cigarettes are now vaping. (medicalnewstoday.com 11.7.2016).)

(Anm: "Cool, fun factor" motivates e-cigarette use in teens. The novelty factor of e-cigarettes is the key motivation for their use by adolescents, according to a study published in CMAJ (Canadian Medical Association Journal). (medicalnewstoday.com 18.7.2016).)

(Anm: UNC experts: Doctors shouldn't routinely recommend e-cigarettes to smokers. (…) The researchers point out in a commentary published in Annals of Family Medicine that existing treatments are more effective than e-cigarettes to help people quit smoking, there are professional ethics concerns about providers who recommend them, and there is no strong evidence that e-cigarettes are safe. (medicalnewstoday.com 13.7.2016).)

(Anm: Legeforeningen vil forby salg av røyk til alle født etter 2000. President i legeforeningen, Marit Hermansen, sier til Aftenposten at det ikke er noen menneskerett å få lov å til å begynne å bruke tobakk. (nrk.no 4.1.2016).)

(Anm: Mer tobaksreklam i u-länder. Mer aggressiv marknadsföring än i väst, visar en ny studie. (…) I de studerade områdena var tobaksannonserna 81 gånger fler i utvecklingsländer som Indien och Pakistan, jämfört med höginkomstländer som till exempel Sverige. (dagensmedia.se 1.12.2015).)

(Anm: Leger informeres om at e-sigaretter kan gjøre en ny generasjon ungdommer nikotinavhengige. (E-cigarettes could addict a new generation of youth to nicotine, doctors are told.) BMJ 2015;351:h5728. (Published 28 October 2015).)

(Anm: Nicotine exposure during pregnancy nearly twice as high as reported. (…) The study, published online in the Journal of Perinatology, detected high-level nicotine exposure for 16.5 percent of women in the study and low-level exposure for an additional 7.5 percent. Only 8.6 percent, however, admitted to using cigarettes. The study suggests that tools researchers use to estimate nicotine use do not accurately capture all means of nicotine exposure, including e-cigarettes.  (medicalnewstoday.com 8.7.2016).)

- E-cigaretter kan øge risikoen for sygdomme i munden. (- E-cigaretterne fører muligvis til grimme mundsygdomme, fordi dampen og nanopartiklerne ødelægger det yderste lag af hudceller i munden.)

E-cigaretter kan øge risikoen for sygdomme i munden.
jyllands-posten.dk 30.6.2016
Et nyt studie antyder, at e-cigaretter kan ødelægge celler i munden, så man bliver et nemt mål for infektioner. Det kan være et alvorligt problem, mener forskningsoverlæge.
De elektroniske cigaretter bliver stadig mere populære som hjælp til at kvitte de gammeldags smøger. Men ny forskning fra USA viser nu, at e-cigaretterne kan have en bagside.

E-cigaretterne fører muligvis til grimme mundsygdomme, fordi dampen og nanopartiklerne ødelægger det yderste lag af hudceller i munden.

Det viser en forskningsartikel fra University of California-Los Angeles (UCLA). (…)
Ifølge forskningsoverlæge ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Charlotta Pisinger, er e-cigaretter dog langt fra en erstatning for gammeldags smøger.

»Konsekvenserne ved e-cigaretter er stadig ikke tilstrækkeligt belyst, fordi skaderne ofte først viser sig årtier efter. Men det står allerede klart, at e-cigaretter ikke tilstrækkeligt gavner formålet med at nedbringe traditionel rygning. Udover de mange potentielle helbredsskadevirkninger ved dampning viser det sig, at otte ud af ti brugere af e-cigaretter stadig ryger almindelige cigaretter. Så på den måde bliver e-cigaretter ikke en erstatning af, men et supplement til smøgerne,« siger Charlotta Pisinger.

Sundhedsstyrelsen foreslår røgfrit Danmark

Derfor overrasker det slet ikke Charlotta Pisinger, at mundsygdomme nu også melder sig i rækken af skadevirkninger ved de moderne cigaretter.

»Det kommer på ingen måde bag på mig, at e-cigaretter er skadelige for munden og kan give mundsygdomme. E-cigaretter markedsføres som uskadelige, men det er de langt fra. Undersøgelser tyder på, at dampen kan være kræftfremkaldende og øge risiko for hjertekarsygdom og lungesygdom. Nanopartiklerne, som ryger ned i lungerne, er yderst skadelige, og studier viser, at DNA-strengene går i stykker, når man damper e-cigaretter,« siger hun.

Fra den 7. juni i år har Folketinget givet grønt lys til salg og køb af e-cigaretter i almindelige butikker, som dog skal overholde en række krav. Førhen måtte brugerne købe produkterne ulovligt på internettet eller i omkring 150 specialbutikker uden for myndighedernes kontrol. (...)

(Anm: E-cigaretter kan øge risikoen for sygdomme i munden. Et nyt studie antyder, at e-cigaretter kan ødelægge celler i munden, så man bliver et nemt mål for infektioner. Det kan være et alvorligt problem, mener forskningsoverlæge. (jyllands-posten.dk 30.6.2016).)

(Anm: Characterization of Electronic Cigarette Aerosol and Its Induction of Oxidative Stress Response in Oral Keratinocytes. PLoS One. 2016; 11(5): e0154447. (Published online 2016 May 25).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.) (nrk.no 13.5.2011.)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2016).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).)

(Anm: Karl Erik Lund er forskningsleder ved Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk. Erik Nord er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor i helseøkonomi ved Universitet i Oslo. E-sigaretter: Damping sparer liv. (aftenposten.no 8.6.2016).)

(Anm: Erfaringene når det gjelder bruk av e-sigaretter blant unge mennesker er alarmerende både i USA og i Polen, hvor e-sigaretter selges fritt. I USA er det nå omkring dobbelt så mange ungdommer som har prøvd e-sigaretter enn noe annet tobakk/nikotin-produkt. Blant ungdom i Polen brukte 29,9 prosent e-sigaretter i 2013 og mange av disse røyker også tobakkssigaretter. Jeg håper at helseministeren vil foreslå en regulering som vil forhindrer at bruk av e-sigaretter blir en ny ungdomsmote her i landet, på samme måte som snus er blitt. (aftenposten.no 7.6.2016).)

(Anm: E-cigarettes: How “safe” are they? Without tobacco, tar, ash, or carbon monoxide, e-cigarettes are marketed as “healthier” alternatives to cigarettes. (…) But they are not without risk. In addition, many people use e-cigarettes as a means to stop smoking, but few who do so achieve abstinence.2, 3 They frequently end up utilizing both, increasing their health risks by exposing themselves to the dangers of 2 products instead of one.1 J Fam Pract. 2016 June;65(6):380-385.)

(Anm: UTHealth study finds e-cigarette marketing linked to teen e-cigarette use. Exposure to e-cigarette marketing messages is significantly associated with e-cigarette use among middle school and high school students, according to researchers at The University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth). The study is published in the Journal of Adolescent Health.  (medicalnewstoday.com 24.5.2016).)

(Anm: E-cigarette use in UK almost doubled in two years, says Europe-wide study. (...) The paper, published in the journal Tobacco Control, found that the proportion of people in the UK who had tried an e-cigarette had increased from 8.9 per cent to 15.5 per cent - higher than the European average. (...) The research also showed the proportion of people across Europe who considered the devices dangerous had also nearly doubled, from 27 per cent to 51 per cent. (medicalnewstoday.com 25.5.2016).)

(Anm: More research and regulation needed on e-cigarettes "to protect health of public" (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: Exposure to Advertisements and Electronic Cigarette Use Among US Middle and High School. (…) CONCLUSIONS: E-cigarette advertisement exposure is associated with current e-cigarette use among students; greater exposure is associated with higher odds of use. Given that youth use of tobacco in any form is unsafe, comprehensive tobacco prevention and control strategies, including efforts to reduce youth exposure to advertising, are critical to prevent all forms of tobacco use among youth. Students 2916;137(5) (May 2016).)

- Ny rapport: Barn ofrer helsen for internasjonale tobakksgiganter

Ny rapport: Barn ofrer helsen for internasjonale tobakksgiganter
dn.no 29.5.2016
Tusenvis av indonesiske barn, helt ned i åtteårsalderen, arbeider under helsefarlige og uverdige forhold på plantasjer der det dyrkes tobakk til lokale og internasjonale sigarettprodusenter.

Ifølge Human Rights Watch havner tobakken fra plantasjene blant annet hos store konsern som British American Tobacco og Philip Morris International.
Barna på plantasjene utsettes for nikotin, helseskadelige kjemikalier, farlige redskaper og jobber i ekstrem hete, går det fram av rapporten "The Harvest is in My Blood': Hazardous Child Labor in Tobacco Farming in Indonesia».
Skader for livet
Barnearbeiderne på plantasjene kan få skader for livet, slår menneskerettsorganisasjonen fast. De krever at både indonesiske myndigheter og tobakksindustrien selv tar fatt i problemet og får slutt på barnearbeidet.
– Tobakksselskapene gjør gode penger på bekostning av helsen til indonesiske barnearbeidere, slår Margaret Wurth i Human Rights Watch fast. (…)

(Anm: Smoking while pregnant linked to schizophrenia in offspring. Smoking during pregnancy is known to increase the risk of numerous health problems for offspring, including birth defects and infant death. Now, researchers suggest it may also affect a child's mental health,increasing their risk of schizophrenia. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in 2011, around 10 percent of women in the United States reported smoking in the last 3 months of pregnancy, despite the health risks it poses for mother and child. (medicalnewstoday.com 24.5.2016).)

- Fattige land presses av mektig tobakksindustri

Fattige land presses av mektig tobakksindustri
dn.no 5.6.2016
Stadig strengere tiltak mot røyking gjør det vanskeligere for tobakksselskapene å tjene penger i rike land. I stedet vender de seg mot de fattige og bruker alle midler for å stanse reklameforbud og røykelover.

Helseminister Bent Høie (H) fulgte Australias suksessoppskrift da han sist uke lanserte tobakkspakker uten logo og reklame. Tobakksselskapene vil miste sin siste mulighet til å lokke kunder ved hjelp av design, farger og logoer, og Verdens helseorganisasjon og Kreftforeningen er fulle av lovord.

Avgifter, reklameforbud og offentlige røykeforbud har tvunget tobakksindustrien på retrett i stadig flere land. Resultatet er færre røykere og tusenvis av liv spart. (…)

(Anm: De fattige redder tobakksgigant. Sigarettsalget i de fattigste deler av verden redder overskuddet til tobakksgiganten British American Tobacco. I de rike landene stumper stadig flere røyken. (aftenposten.no 26.2.2015.)

- Tobakksindustrien jakter på verdens fattigste

Tobakksindustrien jakter på verdens fattigste
dn.no 31.12.2007
Røykeforbud og helsekampanjer får sigarettsalget til å falle i den rike delen av verden.

Men tobakksindustrien tjener penger som aldri før. De jakter på verdens fattigste.

Flere av de store tobakksprodusentene har fordoblet overskuddet siden 2004, skriver den danske avisen Politiken.

– Firmaene flytter i hovedsak til den tredje verden, fordi de fleste potensielle kundene lever der, og fordi landene har den svakeste lovgivningen som i tillegg håndheves dårlig, sier John F. Banzhaf som leder den amerikanske organisasjonen Action on Smoking and Health (ASH). (...)

Gratis sigaretter
BAT kontrollerer nå 17 prosent av verdensmarkedet og anklages for å dele ut gratis sigaretter til barn og unge i fattige land for å rekruttere røykere og kapre kunder. (...)

- Merkelig om varemerker. (- Civita er opptatt av å beskytte tobakksindustriens varemerker. Jeg er mer opptatt av å beskytte barn og unge.)

Merkelig om varemerker
Bent Høie. Helse- og omsorgsminister
dagbladet.no 13.5.2016
Civita er opptatt av å beskytte tobakksindustriens varemerker. Jeg er mer opptatt av å beskytte barn og unge.

TOBAKKREKLAME: Helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H) svarer Civita om tobakk.

«De gode intensjoners politikk» har Morten Kinander og Torstein Ulserød kalt kronikken der de går til kamp for tobakksindustriens rett til å markedsføre snus og røyk overfor barn og unge. De skriver at standardiserte tobakkspakninger vil være et dramatisk inngrep i etablerte varemerkerettigheter og store kommersielle verdier.  Intet mer — intet mindre. (…)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: – Like farlig å snuse som å røyke under graviditet. Helsedirektoratet vil nå på lik linje med røyking advare mot farene ved snusing under graviditet. Forskning viser at snusing under svangerskap øker risiko for blant annet dødfødsler. (…) Risikoen for dødfødsler under svangerskapet øker med mellom 40 til 60 prosent, dersom mor snuser. Det viser forskning Helsedirektoratet la frem i dag. (nrk.no 26.5.2016).)

(Anm: NY FORSKNING: – Snus er farligere enn man har trodd. (…) – Snusen har nok langt større skadelig effekt på blodårene enn det man har trodd, sier Eli-Anne Skaug, lege og forsker ved NTNU i Trondheim. (…) Blodårenes negative reaksjon på snusen kan på lengre sikt føre til fatale hjerte- og hjerneinfarkt. (…) Kreftfare. I tillegg til at snusing har en negativ effekt på blodårene, fører snusing til økt risiko for kreft i munn, strupe og bukspyttkjertel. (tv2.no 12.9.2016).)

(Anm: - Snus er ikke helseskadelig. Hevder at tobakksposen kan forebygge sykdommer. Den svenske «Snuskommissionen» slapp forrige uke en rapport hvor de har gått gjennom snusens helseeffekter. Rapporten har sett på forskning når det gjelder snus og eventuell sammenheng med ulike sykdommer. (side2.no 30.5.2016).)

(Anm: Snus kan føre til alvorlig fosterskade. (…) Svenske studier har funnet 40–60 prosent økt risiko for dødfødsel (3,4) og 30–40 prosent økt risiko for prematur fødsel (5, 6) hos dem som har brukt snus gjennom svangerskapet, sammenlignet med ikke-tobakksbrukere. (dagensmedisin.no 27.5.2016).)

(Anm: Online Ads Drive Teens to E-Cigarettes. —Internet marketing found most enticing to adolescents. (Reuters Health) -- While many forms of e-cigarette advertising increase the odds that teens will try the devices, a new U.S. study suggests that this generation of digital natives is most enticed by promotions they see online. (medpagetoday.com 25.4.2016).)

(Anm: E-cigarettes impair immune responses more than tobacco. They then tested nasal lavage fluid, urine and blood samples obtained from participants to detect changes in genetic and proteomic markers of tobacco and nicotine exposure and other markers of inflammation or immune responses. (medicalnewstoday.com 15.2.2016).)

(Anm: PREBEN AAVITSLAND, lege og epidemiologen, Men, e-sigarettene virker jo ikke. Helseministeren vil frigi salg av e-sigaretter med nikotin. (…) Det skjer ingen skader av å vente. Tvert imot, vi kan unngå at røykere blir dobbeltbrukere og at ungdom blir nikotinavhengige. (vg.no 29.1.2016).)

(Anm: Opphev forbudet nå. KARL ERIK LUND, Dr.polit, forskningsleder, Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Lege og epidemiolog Preben Aavitsland anbefaler i sitt siste innlegg å utsette beslutningen om å oppheve forbudet mot nikotinholdige e-sigaretter i påvente av mere forskning.  (vg.no 24.2.2016).)

(Anm: Karl Erik Lund er forskningsleder ved Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk. Erik Nord er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor i helseøkonomi ved Universitet i Oslo. E-sigaretter: Damping sparer liv. (aftenposten.no 8.6.2016).)

(Anm: Vi må beskytte røykernes omgivelser mot helsefare. Bent Høie (h), helse - og omsorgsminister.  Karl Erik Lund og Erik Nord ved Folkehelseinstituttet spør om jeg bryr meg mindre om livet til dem som røyker enn dem som ikke røyker. (…) Norge er bundet av EUs nye tobakksdirektiv, som inneholder felles produktkrav for e-sigaretter som må innføres i alle EØS-land. Hensikten er blant annet å sikre at e-sigaretter er trygge å bruke. Vi har sett mange tilfeller av nikotinforgiftning både blant voksne og barn etter bruk av e-sigaretter. (aftenposten.no 3.6.2016).)

(Anm: British American Tobacco puts tobacco in new e-cigarette. BMJ 2015;351:h6314 (Published 24 November 2015).)

(Anm: New study assesses the impact of exposure to e-cigarette ads on young adults. Exposure to e-cigarette advertisements may enhance curiosity and usage among young adults, according to a study published this week in the journal Nicotine & Tobacco Research. (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

(Anm: E-cigarettes connected to problematic drinking, study finds. (medicalnewstoday.com 28.10.2015).)

(Anm: Camilla Stoltenberg og Knut-Inge Klepp. E-sigaretter: «En fallitterklæring om vi erstatter et skadelig produkt med et annet». (aftenposten.no 25.1.2016).)

(Anm: Smokers at higher risk of TB because of 'clogged-up immune cells' (medicalnewstoday.com 29.3.2016).)

- Nordmenn røyker like mye som før og daglig snusbruk går opp.

Vi røyker like mye og snuser mer.
nrk.no 14.1.2016
Nordmenn røyker like mye som før og daglig snusbruk går opp. – Dyrere tobakk og skremselspropaganda hjelper ikke på alle, sier rusforsker.

13 prosent av Norges befolkning røykte hver eneste dag i 2015. I 2014 var tallet nøyaktig det samme, ifølge Røykevaneundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå, som ble publisert i dag.

Norske helsemyndigheter har de siste årene prøvd å for å få nordmenn til å stumpe røyken og kaste snusboksen. Men etter mange år med drastisk nedgang i andelen dagligrøykere, har det nå flatet ut. (…)

(Anm: Statens dødsindustri. Kina tjener rekordmye på tobakk. Dødsfall som følge av røyking kan dobles til to millioner i året. Over én million kinesere dør av røykerelaterte sykdommer hert år, og tallet vokser raskt. På dette bildet, fra 1986, tar Kinas tidligere statsleder Deng Xiaoping (1904-1997) et trekk av sin favorittrøyk, Panda. (dn.no 12.10.2015).)

(Anm: U.S. Chamber Works Globally to Fight Antismoking Measures. (medicalnewstoday.com 29.6.2015).)

(Anm: En nykter tankevekker: En milliard røykere og 240 millioner mennesker med alkoholrelatert lidelse på verdensbasis. (A sobering thought: One billion smokers and 240 million people with alcohol use disorder worldwide.) (medicalnewstoday.com 13.5.2015).)

(Anm: - Norge ligger ikke lenger i front i verden Norske myndigheter vil ikke innføre et forbud mot å røyke i bil hvor barn er til stede. Norske helsemyndigheter mener fortsatt det er uaktuelt med et forbud. (nettavisen.no 1.10.2015).)

(Anm: - Å bestikke røykere med penger er den mest effektive røykestopp-metoden. (tv2nyhetene.no 14.5.2015).)

(Anm: En av fem gravide kvinner i Frankrike røyker: Betales for røykestopp. Gravide røykere i Frankrike får penger og gavekort hvis de holder seg røykfri under graviditeten. (vg.no 15.5.2016).)

(Anm: Kan jeg kjøpe nyra di? Hva Iran og økonomifaget kan lære oss om organtransplantasjon. Bare i USA dør det årlig 4500 mennesker mens de venter på å få en ny nyre. I verdenssammenheng antas det å være over 20 millioner som trenger transplantasjon, dialyse eller annen hjelp og over en million dør årlig av mangel på slik hjelp. (…) Siden midten av 1980-tallet har iranere kunnet selge en nyre, og pågangen av villige «nyreselgere» gjorde at køene forsvant fullstendig i 1999. Betalingen per nyre ligger nå på omtrent 5000 dollar. Som på så mange andre områder av livet, viser det seg at penger er en mektig motivator. Adam Smith, økonomifagets grunnlegger, hadde fortjent en nobelpris han og. (dagbladet.no 12.11.2015).)

(Anm: Cash to quit smoking - would $800 improve the chances? (medicalnewstoday.com 17.5.2015).)

(Anm: DNA-skader forårsaket av røyking kan påvises i sekretprøve tatt fra kinn med vattpensel (Research finds DNA damage caused by smoking can be detected in cheek swabs) (medicalnewstoday.com 15.5.2015).)

(Anm: Usunn mat er verre for nordmenns helse enn røyking. Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet. (…) Hvis man ser alle aldre under ett, er nå et usunt kosthold den største livsstilsutfordringen som påvirker helsa vår, viser rapporten, som ble lagt fram tirsdag. - Ikke fordi usunt kosthold er farligere enn røyk, men fordi stadig færre nordmenn røyker. Siden 1990 er andel røykere i Norge redusert fra 35 til 13 prosent, sier Stein Emil Vollset, leder ved Folkehelseinstituttet nyopprettede Senter for sykdomsbyrde. (dagbladet.no 9.3.2016).)

– Må ta oppgjer med tobakksindustrien. (- Leger informeres om at e-sigaretter kan gjøre en ny generasjon ungdommer nikotinavhengige.) (- Fra snus til rus – fordom eller fakta?)

Kreftforeningen om Obama: – Må ta oppgjer med tobakksindustrien.
aftenposten.no 13.1.2016
Det er ikkje urealistisk å vinne kampen mot kreft, meiner Kreftforeningen. Men først må presidenten få amerikanarane til å stumpe røyken. (...)

– Må ta oppgjer med tobakken
Viljen til Obama er ein god start, men Ryel trur likevel at det er spesielt ei utfordring som vil gjere det vanskeleg for USA å nå målet.

– Tobakk står fram som den absolutt største faktoren. Hadde USA utrydda tobakk, ville det vere millionar av menneske som ikkje hadde fått lungekreft og døydd av det, seier ho.

Ifølgje The American Cancer Society kjem 1,6 millionar amerikanarar til å få ein kreftdiagnose i løpet av året, og at over ein halv million amerikanarar kjem til å døy av sjukdommen. Røyking er årsaka til om lag eitt av tre kreftdødsfall.

(Anm: Tobacco industry lobbying undermines public health in Asia. BMJ 2015;350:h2451 (Published 13 May 2015).)

(Anm: Tobakksgigant: – Frarøvelse av eiendom. Tobakksgigant hevder helsedepartementet frarøver dem egne varemerker. Bent Høie trosser protestene og nekter å gi opp nøytrale tobakkspakninger. (dn.no 12.2.2016).)

(Anm: Frp spør: Er nøytrale tobakkspakker lovlig? Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) må avklare om forslaget om nøytral innpakning på sigaretter og snus vil holde vann i en eventuell rettssak. (dagensperspektiv.no 11.3.2016).)

(Anm: Frp blåser i nøytrale tobakkspakker. (nettavisen.no 7.3.2016).)

(Anm: Musikfestivaler tjener millioner på at levere nye rygere. Hemmelige kontrakter skaffer tobaksgiganter eksklusiv adgang til nye kunder. Festivaler skaber nye rygere og får andre til at begynde igen, siger eksperter. (politiken.dk 13.2.2016).)

(Anm: Fra snus til rus – fordom eller fakta? Ideen om at snus eller e-sigaretter er inngangsporter til røyking eller andre rusmidler er besnærende. Ser vi nærmere på det, er det imidlertid vanskelig å se hvilke mekanismer som kan forklare en kausal overgang mellom ulike rusmidler eller nikotinprodukter. (…) Særlig viktig var en artikkel av den franskfødte professoren Denise Kandel (1933–) i Science i 1975. Hun argumenterte med at «… legal drugs are necessary intermediates between nonuse and marihuana» og at «Marihuana, in turn, is a crucial step on the way to other illicit drugs»). (…) Det foreligger ingen gode forklaringer på en kausal sammenheng mellom bruk av snus og e-sigaretter og røyking. I så måte er «gateway»-begrepet overflødig. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:544 – 6 (6.4.2016).)

(Anm: – Like farlig å snuse som å røyke under graviditet. Helsedirektoratet vil nå på lik linje med røyking advare mot farene ved snusing under graviditet. Forskning viser at snusing under svangerskap øker risiko for blant annet dødfødsler. (…) Risikoen for dødfødsler under svangerskapet øker med mellom 40 til 60 prosent, dersom mor snuser. Det viser forskning Helsedirektoratet la frem i dag. (nrk.no 26.5.2016).)

(Anm: Leger informeres om at e-sigaretter kan gjøre en ny generasjon ungdommer nikotinavhengige. (E-cigarettes could addict a new generation of youth to nicotine, doctors are told.) BMJ 2015;351:h5728. (Published 28 October 2015).)

(Anm: Standardisering av tobakkspakninger: Som vanlig når det gjelder forslag om nye reguleringer for bruk og omsetning av tobakk, er intensjonene gode. Det er likevel grunn til å spørre om vi nå er i ferd med å nå en grense for hva som er akseptabelt i et liberalt samfunn. LES MER »Nr. 12 2016: Kampen mot tobakk – En vurdering av forslaget om standardiserte tobakkspakninger (civita.no 10.5.2016).)

- Brussel blokkerer Big Tobacco lobbying-press.

Brussels blocks Big Tobacco lobbying push (Brussel blokkerer Big Tobacco lobbying-press)
politico.eu 21.1.2016
Sigarettprodusenter forsøkte å påvirke kommisjonens drøftinger via bakdør. (Cigarette makers tried to influence Commission deliberations through a backdoor.)

The European Commission has derailed an attempt by the tobacco industry to use a low-profile industry standards organization to sway Brussels on proposed changes to cigarette packaging.

Big Tobacco planned to use the outside group as a Trojan horse to push its preferred packaging technology over that of its competitors, according to documents obtained by POLITICO. The Commission faces a looming deadline to implement controversial and expensive “track and trace” measures that are intended to fight tobacco counterfeiting and smuggling.

The tobacco companies’ move backfired, the documents show. A top Commission health official intervened to scuttle the campaign and told the European Committee for Standardization (CEN) to keep out of the way. The organization, established by industry to set common standards for consumer goods, backed down and said it would defer to the Commission.

The behind-the-scenes clash is the latest skirmish between the tobacco lobby and the Commission, and comes at a politically trying time for cigarette makers. It follows the adoption of new EU laws through the 2014 Tobacco Products Directive that force tobacco companies to change their packaging to make them possible to trace through the distribution chain. The Commission must also choose from a range of high-tech digital watermarks to prevent counterfeit. (…)

(Anm: Tobakkslobbyist får kjeft av helseminister Høie. Det amerikanske handelskammeret i Norge er bekymret for norske planer om å innføre logofrie røykpakker. - De fremmer tobakksindustriens interesser på bekostning av folks liv og helse, sier helseminister Bent Høie. (aftenposten.no 11.8.2015).)

(Anm: Bloomberg and Gates launch legal fund to help countries fight big tobacco (guardian.com 18.3.2015).)

(Anm: Tobacco industry 'using well-resourced tactics' to prevent global tobacco control (medicalnewstoday.com 23.3.2015).)

(Anm: Tobacco companies are still determined to get children addicted BMJ 2014;348:g1439 (Published 7 February 2014).)

(Anm: Moralens pris - Leder (aftenposten.no 25.2.2014).)

(Anm: Slik har menneske rusa seg gjennom historia. Ei ny arkeologisk studie oppsummerer menneskets forhold til rusmiddel frå førhistorisk tid. (nrk.no 16.2.2015).)

(Anm: Smoking Proves Hard to Shake Among the Poor (nytimes.com 24.3.2014).)

(Anm: Snuserne redder tobakksindustrien. Unge snusere bidrar til rekordoverskudd for tobakksindustrien i Norge. (…) Aldri har færre røykt. Men tobakksindustrien tjener penger som før - og vel så det. (dn.no 9.8.2015).)

- Ny forskning viser at røyking er enda farligere enn først antatt

Ny forskning viser at røyking er enda farligere enn først antatt
tv2.no 1.3.2015
Kan nå tallfeste akkurat hvor mange røykere som vil dø.

I studien som ble utført ved Australian National University viser resultatene at to tredjedeler, eller nærmere bestemt 67 prosent, av alle røykere vil dø av uvanen.

Studien som ble publisert i det medisinske tidsskriftet BMC Medicine sementerer sigarettrøyking som en av de største helseutfordringene det internasjonale samfunnet fremdeles står ovenfor. (…)

(Anm: Slik reagerer fosteret på mors sigarett. Skjærer grimaser på bildene. (abcnyheter.no 24.3.2015).)

(Anm: Bacteria in smokeless tobacco products may be a health concern. Several species of bacteria found in smokeless tobacco products have been associated with opportunistic infections, according to a paper published in Applied and Environmental Microbiology, a journal of the American Society for Microbiology. Bacillus licheniformis and Bacillus pumilus could potentially cause inflammation of the lungs, as well as opportunistic infections, said coauthor Steven Foley, PhD, research microbiologist, the National Center for Toxicological Research, US Food and Drug Administration. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Dette påvirker hvorvidt du får mange barnebarn eller ei. Sønner av menn som røyker får færre sædceller som voksne. Det igjen fører til færre barn, viser forskning. (…) Studien viser også at kvinner som har hatt høye nivåer av ftalater i blodet under graviditeten får sønner med mindre testikler og lavere spermvolum. (aftenposten.no 5.6.2015).)

(Anm: Mormors røyking kan gi astma. Svensk studie viser at risikoen for barndomsastma kan øke dersom barnets mormor røykte mens hun var gravid. (aftenposten.no 16.10.2015).)

(Anm: Something to chew on - millions of lives blighted by smokeless tobacco. More than a quarter of a million people die each year from using smokeless tobacco, researchers at the University of York have concluded. (medicalnewstoday.com 21.8.2015).)

(Anm: Toxicity Mechanisms of Cigarette Smoke on Mouse Fetus Mitochondria. (…) Our results suggest that CSE-induced embryo toxicity is the result of disruptive effect on mitochondrial respiratory chain that leads to ROS formation, lipid peroxidation, mitochondrial MMP (mitochondrial membrane potential) decline and decrease of ATP level which starts apoptosis signaling. Iran J Pharm Res. 2015 Winter;14(Suppl):131-138.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Tobacco smoking and all-cause mortality in a large Australian cohort study: findings from a mature epidemic with current low smoking prevalence. BMC Medicine 2015, 13:38 (24 February 2015).)

(Anm: Gullår for tobakksbransjen tross færre røykere (aftenposten.no 3.8.2014).)

(Anm: Smoking when pregnant increases cancer risk for daughters (medicalnewstoday.com 9.3.2015).)

(Anm: Miljø og antirøyk har kostet Oljefondet milliarder - Det kostet norske skattebetalere nesten 10 milliarder i tapt avkastning da Oljefondet trakk seg ut av tobakksindustrien. (aftenposten.no 25.2.2014).)

(Anm: Blåste i tobakk - tapte milliarder. At oljefondet ikke eier tobakksselskaper har redusert avkastningen med 16 milliarder kroner de siste ni årene. (aftenposten.no 19.4.2016).)

(Anm: Milliardene vi må tåle å tape | Anne Lise Ryel generalsekretær i Kreftforeningen. Det har skapt internasjonal oppsikt at Norge har tapt milliarder på ikke å investere i tobakksaksjer i Oljefondet. Det er et tap vi faktisk skal være stolte av. (…) Norge var det første landet i verden som underskrev Verdens helseorganisasjons konvensjon mot tobakk. Vi forpliktet oss da til å fremme tiltak som reduserer utbredelsen av tobakk. Norge var det første landet i verden som underskrev Verdens helseorganisasjons konvensjon mot tobakk. Vi forpliktet oss da til å fremme tiltak som reduserer utbredelsen av tobakk. (aftenposten.no 24.4.2016).)

(Anm: Nikotin verre enn heroin? (…) Jeg har problemer med å se logikken. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124:984 (1.4.2014).)

- Snusbruken i Norge tredoblet på fem år

Over en halv million snusbrukere i Norge
fhi.no 19.12.2014
Om lag 350 000 personer bruker snus daglig og 175 000 bruker snus av og til. Det viser  rapporten «Helserisiko ved bruk av snus» fra Folkehelseinstituttet. (…)

Ved lanseringen av rapporten 19. november ble det oppgitt at snusbruken ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde tredoblet seg på fem år (2009 – 2013). SSB publiserte i dag (19.12.2014) korrigerte tall for import av snus til Norge. Disse viser at tredoblingen har skjedd på ni år og ikke fem år. (…)

(Anm: Fødes med snusabstinens (smp.no 25.2.2014).)

(Anm: 500 småbarn spiste snus i fjor. I 2014 fikk Giftinformasjonen nesten 500 henvendelser fordi småbarn hadde spist snus,- særlig porsjonssnus. (...) De heldigste kaster opp. (aftenposten.no 6.3.2015).)

(Anm: Flere jentesnusere enn røykere (nrk.no 17.2.2014).)

(Anm: Dette gjør snusen med hendene dine (nordlys.no 18.6.2014).)

(Anm: Svensk studie: Ungdom som snuser begynner lettere å røyke (vg.no 16.1.2015).)

(Anm: Tobacco-smoking moms and dads increase diabetes risk for children in utero (medicalnewstoday.com 12.2.2015).)

(Anm: Graphic warnings on cigarette packets 'help smokers consider health risks'. (…) Lead study author Abigail Evans, a postdoctoral researcher at Ohio State University, and colleagues publish their findings in the journal PLOS One. (medicalnewstoday.com 26.12.2015).)

(Anm: How graphic warnings on cigarette packets influence smokers' brains (medicalnewstoday.com 21.2.2016).)

- Andelen unge som røyker og snuser øker

Andelen unge som røyker og snuser øker
side2.no 5.2.2014
Kreftforeningen er bekymret

ANDELEN UNGE ØKER: Mens tobakksbruken i befolkningen generelt går ned, har andelen unge som røyker eller snuser økt de siste fem årene. Kreftforeningen er bekymret.

Mens tobakksbruken i befolkningen generelt går ned, har andelen unge som røyker eller snuser økt de siste fem årene. Kreftforeningen er bekymret. (...)

(Anm: Røykevaner, 2013 (sssb.no).)

(Anm: Røyking tredobler risikoen for frafall i skolen (forskning.no 2.3.2014.)

(Anm: En av fire kvinner fortsetter å røyke under svangerskapet (fhi.no 21.7.2014).)

(Anm: Mother's smoking may increase her children's risk of lung disease as adults (medicalnewstoday.com 11.3.2016).)

(Anm: Røyking øker risiko for demens (Smoking increases risk of dementia) (medicalnewstoday.com 11.7.2014).)

(Anm: Forskere advarer mot «nikotinverdenens rusbrus». Én av fem ungdommer har prøvd e-sigaretter, ifølge ny britisk studie. (dagbladet.no 1.4.2015).)

(Anm: Potential risk of carcinogens in e-cigarette vapour. BMJ 2015;351:h5004 (Published 24 September 2015).)

(Anm: Tobacco industry is investing in e-cigarette types least likely to help smokers quit: BMJ 2015;350:h2133 (Published 21 April 2015).)

(Anm: Study: E-cigarettes just as addictive as traditional smokes. (…) The report in the journal Chemical Research in Toxicology analyzed commercial samples of liquids produced for e-cigarettes. The report in the journal Chemical Research in Toxicology analyzed commercial samples of liquids produced for e-cigarettes. (pharmpro.com 23.7.2015).)

(Anm: “Alarming” rise in popularity of e-cigarettes is seen among US teenagers as use triples in a year BMJ 2015;350:h2083 (Published 20 April 2015).)

(Anm: – Røyking kan bidra til å aktivere universelt «kreftprogram» Røyking kan bidra til å øke risiko for ulike kreftformer, som brystkreft og gynekologiske kreftformer, viser ny studie. (dagensmedisin.no 4.8.2015).)

(Anm: Passiv røyking ved e-sigaretter gir helserisiko. **Rapport overrasker FHI og helseministeren (vg.no 14.4.2015).)

(Anm: Ikke lettere røykeslutt med e-sigaretter.  Foreløpig er det lite som tyder på at e-sigaretter gjør det enklere å stumpe røyken. (vg.no 20.5.2015).)

– Ble sjokkert da jeg så dette bildet (- Gule tenner, tilbaketrukket tannkjøtt, uønskede forandringer i munnslimhinnen og mulige forstadier til munnhulekreft er noen av konsekvensene )

– Ble sjokkert da jeg så dette bildet
rb.no 16.2.2015
Nittedal: Martin Sandqvist (47) har brukt snus daglig i 30 år. Etter å ha sett hvilke skader snusen gjorde i munnen hans vil han vise fram bildene til skrekk og advarsel for ungdom. (…)

Seks åpne sår
Ved en hjørnetann hadde tannkjøttet trukket seg helt tilbake, beinet var blitt borte og store deler av roten var synlig. I tillegg ble det påvist seks åpne sår. Skadene hadde oppstått som følge av snusbruk, ifølge tannlegen. (…)

Ikke kreft
– Der ble det tatt celleprøver av meg, for å undersøke om det var kreft i munnen min. Heldigvis var det ikke det, sier Sandqvist. (…)

Kreftfare
Gule tenner, tilbaketrukket tannkjøtt, uønskede forandringer i munnslimhinnen og mulige forstadier til munnhulekreft er noen av konsekvensene tannklinikken bruker for å advare ungdom mot snus. (…)

(Anm: – To av tre røykere vil dø av uvanen (abcnyheter.no 24.2.2015).)

(Anm: Mortality risks of cigar smoking similar to that of cigarette smoking (medicalnewstoday.com 28.4.2015).)

- Ap: - Tobakksindustrien og handelen har vunnet

Ap: - Tobakksindustrien og handelen har vunnet
aftenposten.no 1.6.2014
Arbeiderpartiet mener en bevillingsordning for tobakk ville bremset det ulovlige salget. Her helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen.

Regjeringen stanser innføringen av en lov om bevillingsordning for butikker som selger tobakk og snus. Tobakksindustrien og handelen har dermed vunnet over hensynet til ungdoms helse, mener Ap. (…)

(Anm: Sterke handelsinteresser ber Høie droppe nøytrale røykpakker. Dropp forslaget om nøytrale røykpakker, råder handelsinteresser og annonsørorganisasjoner verden over. (aftenposten.no 9.6.2015).)

(Anm: Storryger-gen øger dødeligheden markant (jyllands-posten.dk 24.8.2014).)

(Anm: VIL FORBY RØYK: Generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Frode Jahren, mener konsekvensene av å røyke er så store at det bør gås enda lenger enn denne lovendringen, og sikte mot å forby omsetning og innførsel av røyketobakk og sigaretter. (dagbladet.no 5.8.2014).)

(Anm: WHO trapper opp krigen mot tobakksindustrien: Slik skal de kneble e-siggen. Frykter ny generasjon røykere. (dagbladet.no 26.8.2014).)

(Anm: E-rygere pulser sundhedsskadelige stoffer. Flertallet af Danmarks e-rygere fylder nikotin eller andre stoffer i deres e-cigaretter. Det viser en ny undersøgelse fra blandt andre Kræftens Bekæmpelse. Ud over nikotin tilsætter de ofte også smag af søde- eller nydelsesmidler. Kræftens Bekæmpelse er bekymret for, at de stoffer, som e-rygere indtager, på længere sigt udgør en helbredsrisiko. (cancer.dk 23.2.2015).)

(Anm: E-cigarette exposure impairs immune responses in mouse model, new research finds (medicalnewstoday.com 8.2.2015).)

(Anm: Study ignites concern that e-cigarettes may ‘renormalize’ smoking (clinicalpsychiatrynews.com (December 15, 2014).)

- Statssekretær Julie Brodtkorb får kritikk fra lege Preben Aavitsland for sitt tidligere engasjement for tobakkindustrien

Brodtkorb angripes av profilert lege
dagbladet.no 21.8.2014
Statssekretær Julie Brodtkorb får kritikk fra lege Preben Aavitsland for sitt tidligere engasjement for tobakkindustrien.

Den tidligere direktøren ved Folkehelseinstitutet, lege Preben Aavitsland, anklager statssekretær Julie Brodtkorb (H) ved Statsministerens kontor for å ha skadet norske borgere, skriver VG.

Aavitsland reagerer kraftig på de nye opplysningene om at Brodtkorb, da hun var direktør i PR-byrået JKL, hadde verdens største tobakkselskap, Philip Morris, som kunde bare få måneder før regjeringen bestemte seg for å ikke innføre strengere regler for salg av tobakk.

- Philip Morris bruker PR-hjelp for å selge flere sigaretter. Flere sigaretter gir mer helseskade og mer død. Dette har Brodtkorb bidratt til, og det gjør henne medansvarlig. Det er hevet over enhver tvil at hun har bidratt til å påføre nordmenn sykdom og død, sier legen.

Han mener det er en stor skandale at en person som har hjulpet tobakkindustrien, nå sitter som statsministerens nærmeste medarbeider.

Brodtkorb sier at hun ikke ønsker å kommentere påstandene. Heller ikke statsminister Erna Solberg ser noen grunn til å kommentere saken, fordi hun mener angrepet er «urimelig». (...)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

- Kommentar. Er lobbyregister et framskritt for åpenheten? (- Høyre mener at habilitetsverket er godt nok.) (- KrFs Geirmund Lykke mener det blir for mye byråkrati, særlig for de pliktoppfyllende som vil føre opp alle samtaler og henvendelser de har. Han har også en annen bekymring. De som vil lure systemet, klarer det fint. De bare lar være å føre opp sine henvendelser. Hele systemet er jo basert på tillit.)

(Anm Kommentar. Er lobbyregister et framskritt for åpenheten? Saken om "grønn strek" har ført til at Trondheim kommune nå innfører et lobbyregister. For alle som er opptatt av åpenhet, høres det bra ut. Men kan det gi falsk trygghet? Som første kommune i landet har Trondheim innført et lobbyregister. I registeret skal bystyremedlemmene føre oversikt over møter de har med lobbyister og organisasjoner. Først var det snakk om et lobbyforbud i Trondheim, men det er ikke lovlig. Nå er det etiske regelverket innskjerpet i tillegg til at lobbyregisteret er innført. (…) Motargumentene mot et lobbyregister er mange. Lobbyregisteret ble ikke vedtatt enstemmig. Høyre mener at habilitetsverket er godt nok. KrFs Geirmund Lykke mener det blir for mye byråkrati, særlig for de pliktoppfyllende som vil føre opp alle samtaler og henvendelser de har. Han har også en annen bekymring. De som vil lure systemet, klarer det fint. De bare lar være å føre opp sine henvendelser. Hele systemet er jo basert på tillit. (…) Det blir interessant å se hvordan Trondheim utformer sitt register, og hvordan det vil fungere. Er det vellykket, kan flere ønske å følge etter. (kommunal-rapport.no 3.10.2017).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere.

(Anm: Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere. CBS-professor mener dog ikke, at udviklingen generelt er problematisk. Internationale virksomheder påvirker beslutningstagere i EU i så voldsom grad, at det går udover europæerne. (…) “Store virksomheder har en ekstrem indflydelse på bestemmelser og faren er, at beslutningerne ender med at gavne virksomhederne, men går ud over befolkningen,” siger Paul De Clerck fra græsrodsbevægelsen Friends of the Earth. Han er medforfatter til rapporten. (danwatch.dk 28.9.2018).)

(Anm: Number of organisations and European Parliament accreditations on the EU transparency register. This graph shows the evolution since February 2012, of: (danwatch.dk 17.9.2018).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Investor Johan H. Andresen går til knallhardt angrep på Bill Gates. (- Lei av å bli kalt «tobakksprinsen») (- Johan H. Andresen jr. tror på næringslivets samfunnsansvar.)

Norges tobakkskonge angriper Bill Gates
e24.no 4.7.2009
Ikke alle synes noen om Bill Gates stadige oppfordringer om å gi bort formuen til veldedige formål. En av dem er tobakksmilliarder Johan H. Andersen. Til Dagbladet skriver Andresen at Bill Gates ikke vet en dritt når han ber norske rikinger gi bort formuen sin. (...)

(Anm: Fra industrieventyr til samfunnsproblem. De første tobakksfabrikkene i Norge ble etablert mot slutten av 1600-tallet. Den siste hengte kroken på døra i 2008. I mellomtiden har arbeidsplasser passert, formuer blitt skapt og liv gått tapt. (…) TOBAKKSARVING: Johan H. Andresen var femte og siste generasjons eier av Tiedemanns Tobaksfabrik. De siste røykeaksjene i familien ble solgt i 2005 for 3,3 milliarder kroner. (e24.no 20.8.2016).)

Lei av å bli kalt «tobakksprinsen» (web.archive.org)
e24.no 2.1.2010
MIKROKREDITTPRINSEN? Johan H. Andresen jr. forsøker å drive investeringsselskapet Ferd med en alternativ profil. (...)

Johan H. Andresen jr. tror på næringslivets samfunnsansvar. (...)

(Anm: Tobakksarving på pengetoppen. Datteren til finansmann Johan H. Andresen har ifølge Forbes en formue på 10,4 milliarder norske kroner. Det gjør Alexandra Andresen til verdens rikeste tenåring. (…) Andresen-familien har bygget opp formuen ved tobakkvirksomhet i Tiedemanns gjennom flere generasjoner. (dagligvarehandelen.no 2.3.2016).)

(Anm: Kjøpte selskaper for 800 mill. - har 10 mrd. i krigskassen. Ferd-eier Johan H. Andresens forteller at de har opp mot 10 milliarder i krigskassen. (…) Ifølge Andresen har de et sted mellom 8 og 10 milliarder kroner i krigskassen. (hegnar.no 7.1.2017).)

(Anm: Oligarki (fra gresk ὀλιγαρχία (oligarkhía), «fåmannsvelde», av ὀλίγος (olígos), «få» og αρχία (arkhía), «styre») er en styreform hvor den politiske makten er samlet hos en liten gruppe mennesker, såkalte oligarker. Begrepet ble først definert av Aristoteles i hans analyse av styresformene, oligarkiet ble definert som en styresform, der få har makten og styrer etter egeninteresser (no.wikipedia.org).)

(Anm: Først ble russerne ranet av oligarkene. Nå tar oligarkbarna over. Barna av oligarkene og Putins elite tar opp arven etter foreldrene. En sikker måte å bli vanvittig rik på i Russland, er å få et sugerør i statskassen i form av store offentlige kontrakter. (aftenposten.no 7.3.2016).)

– Du vet ikke en dritt. (- Investor Johan H. Andresen går til knallhardt angrep på Bill Gates.)

– Du vet ikke en dritt
na24.no 4.7.2009
Investor Johan H. Andresen går til knallhardt angrep på Bill Gates.

– Bill Gates har sagt at jeg må gi bort pengene mine. I don’t think so., innleder tobakk-arvingen en artikkel utgitt i Ferds konsernmagasin. Utover i artikkelen tar han et grusomt oppgjør med verdens rikeste mann.

Bill Gates grunnla i sin tid datagiganten Microsoft i en knøttliten garasje i California. Fortune Magazine rangerer amerikaneren i dag som verdens rikeste, tett fulgt av en annen filantrop, Warren Buffet.

Microsoft gründeren har i en årrekke skjenket store deler av sin formue til veldedige formål. Til sammen har Gates gitt over 180 milliarder kroner til slike egnede formål, og han planlegger å gi bort det aller meste av formuen på 300 milliarder kroner, melder Dagbladet. (...)

For å være helt sikker på at budskapet når fram har Andresen passet på å oversette essensen av sitt budskap til engelsk.

– Mr. Gates, with all do respect you don’t know a shit., tordner Andresen. (...)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Økonomisk Ugebrev Ledelse har interviewet Johan H. Andresen om, hvordan ”Etikkrådet” forvalter opgaven at give den norske oliefond anbefalinger om ansvarlige investeringer. Især på klimakriterier er det vanskeligt at være tydelig og præcis om ekskluderinger, vedgår Johan H. Andresen i dette interview.

(Anm: ”NÅR MAN ER STÆRK, HAR MAN EN SÆRLIG FORPLIGTELSE” Interview: Den norske oliefond - Statens pensjonsfond utland - forvalter 8000 mia. norske kroner. Formand for den uafhængige institution ”Etikkrådet”, der af Norges finansministerium er etableret for at give fonden råd om ansvarlige investeringer, Johan H. Andresen, vurderer i interview med Økonomisk Ugebrev, at rådets anbefalinger om ansvarlige investeringer de facto qua investeringsvolumen er normsættende for mange andre globale investeringsselskaber, forvaltere og fonde. (…) Økonomisk Ugebrev Ledelse har interviewet Johan H. Andresen om, hvordan ”Etikkrådet” forvalter opgaven at give den norske oliefond anbefalinger om ansvarlige investeringer. Især på klimakriterier er det vanskeligt at være tydelig og præcis om ekskluderinger, vedgår Johan H. Andresen i dette interview. (bestyrelsen.dk nr. 21 - 1. december 2017  - 15. årgang ).)

– Bill Gates’ påstand om rike folk var riktig. (- Filantrop og dollarmilliardær Bill Gates har tidligere sagt at rikinger som har tjent pengene sine selv, er mer generøse enn dem som har arvet rikdommen sin.)

- Bill Gates’ påstand om rike folk var riktig.
nettavisen.no 15.2.2016
Bill Gates troner på listen over verdens mest generøse milliardærer.

En ny studie underbygger Microsoft-gründerens påstand.

Filantrop og dollarmilliardær Bill Gates har tidligere sagt at rikinger som har tjent pengene sine selv, er mer generøse enn dem som har arvet rikdommen sin.

- Vår erfaring på verdensbasis er at førstegenerasjons rikdom faktisk er mer generøs enn nedarvet rikdom. Både her i India og i USA, og i andre land er de største giverne dem som mottar førstegenerasjons rikdom, skal Gates ha sagt i 2011, ifølge rapporten Veldedighet hos de ekstremt rike.

Rapporten viser at det er fire ganger mer sannsynlig for at såkalte selvgjorte milliardærer vil donere bort en stor andel av rikdommen sin til veldedighet enn at rike arvinger gjør det.

Det er Tom Coupé fra Kiev School of Economics og Claire Monteiro fra Georgetown University i Washington DC. som har utført studien. (…)

- Jonas Gahr Støres sosiale bakgrunn og arveformue har vært et tema som har forfulgt ham det meste av hans politiske liv. Det er påfallende hvordan det ikke går vekk, men stadig dukker opp i nye saker.

(Anm: Valg 2017. Den vanskelige fortellingen om Ap-lederens formue. Jonas Gahr Støre er nok egnet til å styre Norge. Men håndtere fortellingen om sin egen formue klarer han ikke. (…) Jonas Gahr Støres sosiale bakgrunn og arveformue har vært et tema som har forfulgt ham det meste av hans politiske liv. Det er påfallende hvordan det ikke går vekk, men stadig dukker opp i nye saker. Mønstret er hele tida det samme: Mediene avdekker nye forhold knyttet til Støres investeringer og nettverk, og han går inn i en motvillig glideflukt som ender i et ublidt møte med bakken. Det kan virke som om mannen ikke lærer. Eller ikke vil. (dagbladet.no 7.9.2017).)

- Tobakksgigant hyret 160 lobbyister

- Tobakksgigant brukte 12 millioner kroner på å smøre EU-parlamentarikere
aftenposten.no 4.10.2013
Philip Morris International inviterte politikerne på lunsjer og middager i håp om å få en svakere tobakkslovgivning, ifølge lederen av EU-parlamentets helsekomité.

Tobakksprodusenten Philip Morris skal ha brukt store summer på å få EU-parlamentarikere til å myke opp den kommende tobakksloven.

Tallet på 1,5 millioner euro, om lag 12 millioner kroner, ble offentliggjort av en av lederne for De grønne i EU-parlamentet Rebecca Harms.

Ifølge dokumentasjonen til den tyske representanten skal Philip Morris ha hatt møter med cirka en tredjedel av EU-parlamentarikerne, skriver EU Observer.
- Philip Morris-erfaringen er en veldig dårlig erfaring for dette parlamentet etter min mening, sa hun da hun la frem tallene.

Philip Morris vil ikke kommentere tallet overfor nettstedet, som spesialiserer seg på EU-politikk. Tobakksgiganten hevder imidlertid at beskyldningene om en omfattende lobbykampanje ikke stemmer. (…)

- Hyret 160 lobbyister
EU-parlamentet skulle egentlig stemme over en ny tobakkslov tidlig i september, men avstemningen skal ha blitt utsatt som følge av Philip Morris’ lobbyvirksomhet. Philip Morris ønsker angivelig at avstemningen skal foregå under det kommende EU-formannskapet til Hellas. Grekerne overtar formannskapet etter jul og er tradisjonelt mer vennlig innstilt overfor tobakksprodusentene.

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

(Anm: UK government may face legal challenge from Philip Morris over plain cigarette packaging. BMJ 2014;349:g5172 (Published 15 August 2014).)

(Anm: "Massive" tobacco industry third party lobbying for revised European Directive (medicalnewstoday.com 24.2.2015).)

- Ufornuft om snus

Ufornuft om snus
Grethe S. Tell - professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, leder,   nasjonalt råd for tobakksforebygging
aftenposten.no 29.1.2015
Professor Kristian Gundersen skriver i Aftenposten 22. januar om snus, og hevder at Helsedirektoratets opplysning om kreftfremkallende stoffer er «renspikket skremselspropaganda, man kunne trolig si det samme om ruccolasalat». Det bekymrer at en professor i biologi bagatelliserer kreftfarer ved snus, oppsummert flere ganger av internasjonale uavhengige   ekspertgrupper.
Snus er, i motsetning til ruccolasalat, et meget avhengighetsskapende produkt, som brukes mange ganger om dagen gjennom flere år.

Alvorlige fosterkader
Snus er mindre helseskadelig enn røyking. At voksne mennesker bruker snus som hjelpemiddel til å slutte å røyke er  fornuftig. Men i 2013 snuste 23 prosent av kvinner i alderen 16–24 år. Noen klarer ikke å slutte når de blir gravide. Snusbruk i svangerskapet kan føre til redusert fødselsvekt, prematur fødsel og dødfødsel. Hjernen ser ut til å være særlig følsom for påvirkning av nikotin når den er under utvikling. Dette er ikke «skremselspropaganda », men resultater fra seriøse  forskningsprosjekter, inkludert studier av gravide kvinner og deres barn. Nikotin har akutte effekter på hjerte- og karsystemet, mens langtidseffektene er mangelfullt kjent. Det er holdepunkter for at snus gir økt risiko for død ved alvorlig sykdom som kreft og hjertekarsykdom.

Utilstrekkelig kildekritikk
Kreft i bukspyttkjertelen (pancreas) er ikke sjeldnere i Sverige enn ellers i Europa, slik Gundersen påstår. Gundersen har ikke   utvist tilstrekkelig kildekritikk.

Risikoen forbundet med bruk av snus er avhengig av den totale dosen, som bestemmes av hvor tidlig man begynner å snuse, hvor hyppig og mye snus som brukes, samt i hvor mange år.

Gundersen skriver under temaet «dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk». At  anerkjente internasjonale vitenskapelige tidsskrifter publiserer «dårlig forskning» og «ren fusk» er i beste fall en unyansert
påstand.

Det tok ca. 50 års bruk av sigaretter før forskerne påviste at røyking er skadelig. Den største snusleverandøren til Norge, Swedish Match, har anerkjent at snus er helseskadelig. Hvilke helseskader den store økningen av snusbruk blant unge i
Norge vil føre til, vil ta lang tid å påvise. Hvorfor ta sjansen? (…)

- Biolog som medisinsk toksikolog

Biolog som medisinsk toksikolog
Carl Ditlef Jacobsen, pensjonert internist, kolbotn
aftenposten.no 27.1.2015
I Aftenposten nylig prøver professor i biologi Kristian Gundersen seg som medisinsk toksikolog. Passer godt under spalten «uviten ». Han synes det er vitenskapelig umulig å bevise at snus er helseskadelig.

Som om dette tobakksproduktet er et nødvendig produkt for salg i Norge! Tøv. Det burde forlengst, sammen med andre tobakksvarer, forbys for omsetning. Men en forsker innen biologi burde ha satt seg bedre inn i toksikologien. Jeg kan fortelle ham at tobakksplanten er en plante som lett skades av parasitter og mikroorganismer. Derfor brukes forskjellig typer pesticider under produksjonen, og tobakksbladene lagres og  ransporteres med ulike kjemikalier.

De som bruker snus vet i grunnen ikke helt hva de får i seg av disse skadelige stoffene. Det er riktig at røyking er mye farligere enn snus. Men det er et uvitenskapelig argument at noe annet er farligere. Det verste med Gundersens artikkel er at han helt «glemmer » det viktige faktum at våre  helsemyndigheter har et overordnet ansvar for å legge til rette for at færrest mulig barn og unge begynner med tobakksvarer. Gundersen bør tørke støv på sitt skrivebord og sette seg bedre inn i virkelighetens verden og overlate diskusjonen om snus til de fagfolk som har satt seg inn i dette folkehelseproblemet. (…)

- Snusfornuftig forskning

Snusfornuftig forskning
Uviten - Kristian Gundersen professor i biologi
aftenposten.no 22.1.2015
I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
- Sant å si har det vært vanskelig å finne klare skadevirkninger av snus, skriver Kristian Gundersen.

Argumentasjonen mot snus bærer preg av moralisme. (…)

Å bevise at noe er ufarlig
Men snus er altså et nytelsesmiddel og overlege Gunilla Bolinder ved Karolinska Sjukhuset sier til svensk radio at «föreställningen om snusets relativa ofarlighet beror på bristande forskning». I Läkartidningen skriver hun «Vi kan altså konstatera att någon evidens för att snuset inte skulle ha negativa hälsoeffekter inte finns.»

Dette er å snu saken på hodet, det er svært vanskelig både kunnskapsteoretisk og praktisk å vise at noe ikke har negative effekter. Man må jo vise at det er ufarlig for alle, og i kombinasjon med alt. En slik omvendt bevisbyrde er derfor uhåndterlig. Skal vi forkaste alt som ikke er bevist å være ufarlig blir det et fattigslig liv.

Dr. Bolinder mener at «Läkare bör kanske i första hand stödja WHOs framtidsvision om ett tobaksfritt samhälle». Dette er en annen logisk feilslutning, nemlig såkalt «guilt by association.» Røyking er et av de farligste nytelsesmidler vi kjenner, men det skyldes først og fremst tjærestoffene som dannes ved forbrenning, og som ikke finnes i snusen. Det er altså liten grunn til å se de to i sammenheng, selv om man skulle ha en visjon.

Sant å si har det vært vanskelig å finne klare skadevirkninger av snus. I motsetning til ved røyking, gir snus ikke økt risiko for lungekreft, munnhulekreft, eller hjerte- og karsykdommer. Det er muligens en forhøyet risiko for sjeldne kreftformer i bukspyttkjertelen. De fleste studiene om dette er gjort på mennesker som også røyker, men en undersøkelse av ikke-røykende svenske bygningsarbeidere viste en forekomst av kreft i bukspyttkjertlene på 0,5 promille hos snuserne, og forskerne mente risikoen ville vært halvert uten snusingen. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til disse tallene, og i Sverige hvor det snuses mer enn i noe annet land, er forekomsten av kreft i bukspyttkjertelen den laveste i Europa.

Og forresten, i tilfelle det skulle være noen tvil: jeg snuser ikke. (…)

(Anm: Nei, snus gir ikke økt risiko for lungekreft, munnhulekreft, eller hjerte- og karsykdommer. Skremselspropaganda, mener Kristian Gundersen om Helsedirektoratets påstander. Uviten - Kristian Gundersen professor i biologi. (aftenposten.no 9.2.2015).)

- Internrevisjonen: Snus i vei!

Internrevisjonen: Snus i vei!
Jan Arild Snoen
aftenposten.no 11.2.2015
Vi lar oss viljeløst manipulere av tobakksindustrien. Godt å ha en Høyre-statsråd til å beskytte oss mot oss selv.

Helse. Vi lar oss viljeløst manipulere av tobakksindustrien. Godt å ha en Høyre-statsråd til å beskytte oss mot oss selv.

Mandag varslet helseminister Bent Høie at han vil foreslå standardisering av sigarettpakker, slik at logoen forsvinner og helseadvarselen blir enda større. Det samme skal gjelde for snus, som ikke har store helseadvarsler i dag, og som visstnok har alt for innbydende innpakning. (…)

Dermed får vi enda en, riktignok beskjeden, omdreining i myndighetenes kamp mot tobakk, et ledd i øvrighetas «nullvisjon for våre liv», der ingen får ta noen som helst risiko og alle er medlem av Turistforeningen og Sats. (…)

Elektroniske sigaretter er et annet alternativ til tobakk. Forskningen, blant annet oppsummert av Lund ved Sirus, viser at helseskadene er beskjedne. Vi har også indikasjoner, sist oppsummert av det autoritative Cochrane-samarbeidet i desember, på at det finnes en substitusjonseffekt – altså at e-sigaretter fører til en nedgang i tobakksrøyking. SVs Snorre Valen har derfor tatt til orde for å tillate kommersielt salg av e-sigaretter, og Høie sa i desember 2013 at han skulle vurdere det. Siden da har ingenting skjedd, bortsett fra at vi har fått vite at hans departement ville innlemme e-sigaretter i røykeloven. (…)

(Anm: E-cigarette exposure impairs immune responses in mouse model, new research finds (medicalnewstoday.com 8.2.2015).)

- E-sigaretter kan stresse lungene

E-sigaretter kan stresse lungene
aftenposten.no 17.2.2015
Mange røykere har i de siste årene byttet ut sigarettene sine med elektroniske utgaver, som leverer   nikotin og smak gjennom vanndamp. Mye tyder på at e-sigarettene er mye bedre for helsen enn å   røyke, men de er fortsatt ikke helt uten skadevirkninger. En ny studie i det anerkjente tidsskriftet PLOS ONE viser at vanndampen kan irritere celler i lungene som allerede er skadet, og i enkelte tilfeller føre til lungebetennelse. (…)

(Anm: Forskere har løst det gamle røykemysteriet. Derfor blir noen aldri syke selv om de har røyket hele livet. Ved å sammenligne røykere og ikke-røykere, samt de som har og ikke har sykdommen, oppdaget forskerne at det er deler av menneskets DNA som reduserer risikoen for KOLS.   (tv2nyhetene.no 30.9.2015).)

- Helsemyndighetenes tillit undergraves

Helsemyndighetenes tillit undergraves
Kristian Gundersen professor i biologi, Universitetet i Oslo
Uvitenspalten 21. januar kan ha kastet sand i maskineriet til myndighetenes holdningskampanje mot snus. Det kan virke uansvarlig av meg å angripe offentlig helseinformasjon, men myndighetens lite kunnskapsbaserte holdning i denne saken undergraver tilliten til dem. Tilliten virker ellers nokså tynnslitt for tiden, og dette åpner for totalt kunnskapsløse kampanjer fra andre miljøer. Et farlig eksempel er den økende vaksinemotstanden som har sine røtter i blant annet homeopatiske og antroposofiske «kunnskapssystemer».

Helseinformasjon i kunnskapssamfunnet er komplisert, fordi relativt mange nå selv kan lese og tolke foreliggende forskning. Dessverre tyder svaret fra ledelsen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt 3. februar på at de ikke har tatt dette inn over seg. Det går for eksempel aldeles galt når de påstår at man får i seg like mye «sterkt kreftfremkallende stoffer» med snus som ved røyking, og de turer frem med propagandapregede påstander om «kjemikalier» og forutinntatte holdninger om hva mer forskning vil vise.

Mange mener den best dokumenterte kreftrisikoen for snus gjelder bukspyttkjertelen. Vi kan sikkert diskutere  hvor lite det er av denne kreftformen i Sverige med sitt enorme snusforbruk, men ingen har hevdet at forekomsten er særlig høy. Et ekspertpanel på akkurat denne kreftformen konkluderte dessuten i 2011 med at snus ikke var en risikofaktor.

Jeg er helt enig i at gravide ikke skal snuse (selv om det er verre å røyke), men dette er neppe noe slående argument overfor andre som setter pris på sin snus. Myndighetene lar også det beste bli det godes fiende når de neglisjerer de betydelige helsegevinster som ligger i at nikotinavhengige røykere går over til snusing.

Jeg tror en mer kunnskapsbasert og nyansert kampanje mot snus kanskje ville vært mer effektiv, og fremfor alt sannere. (…)

- Det er banalt å bagatellisere snusbruk. (- Folk ønsker informasjon om og beskyttelse mot kjemikalier – da skulle det bare mangle at de ikke får informasjon om snus.)

Snus blir ikke ufarlig fordi vi mangler studier eller fordi mangelfulle studier ikke har påvist helseskade
Camilla Stoltenberg direktør, Folkehelseinstituttet,  Jan Alexander assisterende direktør, Folkehelseinstituttet
aftenposten.no 3.2.2015
Det er banalt å bagatellisere snusbruk.

Mange skadevirkninger av sigaretter skyldes nikotin. Det er rimelig å anta at slike også vil opptre ved bruk av snus.

Som for røyking, er snusbruk blant gravide en fare for fosteret, ja i verste fall kan det føre til dødfødsel, skriver innleggsforfatterne.

Professor i biologi, Kristian Gundersen, harselerer om snus i spalten Uviten. Han kaller Helsedirektoratets informasjon skremselspropaganda og moralisme og sammenligner advarselen mot snus med at noen en gang mente at ferskt brød var usunt. Han kaller det snusfornuft, men avslører samtidig sin ufornuft i omgangen med forskningsresultater.

Snus inneholder over 2500 ulike stoffer. Gundersen har rett i at antallet har liten betydning, og at mye av innholdet i tobakksproduktet også finnes i mange matvarer.

Poenget er stoffenes evne til å utløse helseskader, og om de forekommer i mengder som gjør at vi kan skades.

Vi advarer ikke mot tomater eller auberginer, som er slektninger til tobakksplanten, selv om de inneholder ørsmå mengder nikotin. Snus inneholder sterktvirkende kreftfremkallende stoffer og store mengder nikotin.
Snusbrukere får i seg like mye av disse som ved røyking, og snus brukes over en større del av døgnet. (…)

Folk ønsker informasjon om og beskyttelse mot kjemikalier – da skulle det bare mangle at de ikke får informasjon om snus. (...)

- Tobakksgigant dømt til å betale milliarder til enke

Tobakksgigant dømt til å betale milliarder til enke.
nrk.no 20.7.2014
En jury i Florida har pålagt tobakksprodusenten RJ Reynolds Tobacco Company å betale 146 milliarder kroner i erstatning til enken etter en storrøyker som døde av lungekreft.

- Vi håper at denne kjennelsen vil sende et budskap til RJ Reynolds og andre store tobakksselskap slik at de slutter å sette uskyldige liv i fare, sier Cynthia Robinsons advokat Willie Gary i en kunngjøring.

Under den fire uker lange rettssaken greide Gary å overbevise juryen om at tobakksprodusenten ikke på tilstrekkelig vis hadde informert Robinsons ektemann Michael Johnson Sr. om farene ved å røyke.

Johnson ble derfor avhengig av røyk og greide ikke, til tross for gjentatte forsøk, å stumpe sigaretten, argumenterte Gary.

RJ Reynolds tok en kalkulert risiko ved å produsere og selge sigaretter til forbrukerne, uten på skikkelig vis å informere dem om farene. Som et resultat av denne forsømmelsen, fikk ektemannen til min klient lungekreft og døde, sa han.

Juryen brukte 15 timer på å komme fram til sin kjennelse, som vil bli anket av RJ Reynolds. (...)

(Anm: Amerikanske tilstander. (mintankesmie.no).)

(Anm: – De løy i over 50 år (...) Dømt til å betale 95 milliarder i tobakk-bøter. Tre tobakkselskaper i dømt til å betale rundt 95 milliarder norske kroner til røykere i den kanadiske provinsen Quebec. Noe av boten må de betale enten de anker dommen eller ei. (nrk.no 2.6.2015).)

- WHO vill stanse markedsføringen av tobakksvarer

Stoppa marknadsföringen av tobaksvaror - temat på WHO:s tobaksfria dag idag
fhi.se 31.5.2013 (Statens folkhälsoinstitut)
Allt fler länder antar lagar som försvårar marknadsföring av tobaksvaror, men samtidigt som begränsningar görs hittar tobaksindustrin nya sätt att marknadsföra sina produkter. Nu uppmärksammar WHO:s tobaksfria dag behovet av totalt marknadsföringsförbud.

Studien ”Global Burden of Disease” från 2012, visar att rökning, inklusive passivrökning, är en av de största riskfaktorerna för icke-smittsamma sjukdomar vilka i sig står för den största sjukdomsbördan globalt. Trots det har Sverige inget totalt marknadsföringsförbud av tobaksvaror. Så länge reklamen inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk får den finnas på försäljningsstället. (...)

WHO urges complete ban on tobacco marketing
BMJ 2013;347:f4493 (11 July 2013)
Only 24 countries, representing 10% of the world’s population, have introduced a complete ban on the promotion, advertising, and sponsorship of tobacco and tobacco related products, a report into worldwide trends on tobacco has found.

The World Health Organization’s 2013 report on the global tobacco epidemic found that the most common form of ban adopted by 144 countries was on television and radio advertising.1 (...)

(Anm: WHO (World Health Organization) (mintankesmie.no).)

- Snus ingen redningsplanke for røykere

Snus ingen redningsplanke for røykere
aftenposten.no 20.3.2014
Tom K. Grimsrud overlege, kreftforsker Tore Sanner professor em.
Lars Erik Rutqvist er «Senior Vice president Scientific Affairs» hos snusprodusenten Swedish Match. Nok en gang (18. mars) får han spalteplass i Aftenposten til forsvar – ikke bare for snusen, men også for SIRUS, Statens institutt for rusmiddelforskning.

Swedish Match og SIRUS ser ut til å ha en felles agenda: å fremstille snus som en redningsplanke for dem som vil slutte å røyke. Deres synspunkter er dårlig begrunnet, det har vi allerede pekt på. Rutqvist har i tillegg økonomiske interesser og forpliktelser mot selskapet. Snus og nikotin skaper lojale, trofaste kunder, men er helseskadelig. Vi ser ingen grunn til at folk flest skal la seg forføre av adferdsforskerne ved SIRUS, eller bli lurt av tobakksindustrien enda en gang. Tom K. Grimsrud overlege, kreftforsker Tore Sanner professor em. (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

- Økt snusbruk bra for folkehelsen (- Nei til nullvisjon for røyking)

- Økt snusbruk bra for folkehelsen
aftenposten.no 9.5.2014
Professor Willy Pedersen sier økt snusbruk i Norge er en gledelig nyhet for folkehelsen. (...)

Nei til nullvisjon for røyking
KRONIKK - Willy Pedersen, Professor i sosiologi, UiO
dagbladet.no 20.1.2012
En ny skrekkampanje viser røykeres halspulsårer, fulle av fett og kolesterol. Har stigmatiseringen gått for langt?

Vi hadde en gang en visjon om «et narkotikafritt samfunn». Den forsvant heldigvis. Den ble bedømt som urealistisk, men viktigere var det at vi fikk et nytt perspektiv på misbrukerne. De hadde blitt sett som kriminelle og stigmatiserte. Det ble i stedet fokus på sårbarhet og hjelp til å mestre vanskelige liv. Nullvisjonen hadde sperret for realisme og humane løsninger. (...)

«Røykerne er blitt vår tids pariakaste»
aftenposten.no 31.3.2010
Norske røykere forteller om skam og stigma under et stadig strengere røykeregime. Forskere mener nok er nok.

For 20 år siden røykte over halvparten av alle menn og mer enn hver tredje kvinne daglig. I dag er tallet redusert til én av fem – en halvering på noen få tiår.(...)

- Trening hjelper deprimerte røykerer å slutte

Styrketrening effekivt for røykeslutt
kk.no 11.8.2011
Øker sannsynligheten for at du lykkes med 50 prosent, viser ny forskning. (...)

Dobbelt så stor sjanse for å lykkes
Det høres kanskje utrolig ut, men ny forskning fra The Miriam Hospital i Rhode Island viste at menn og kvinner som trener styrke regelmessig (én time to ganger i uken) har dobbelt så stor sjanse for å lykkes med røykekutt, som de som ikke trener styrke, skriver Daily Mail på sin helsenettside (ekstern lenke). (...)

Sluttet å røyke og gikk ned i vekt
I studien fra Miriam Hospital, som er publisert i tidsskriftet Nicotine & Tobacco Research, fikk forskerne tak i 25 kvinnelige og mannlige røykere i alderen 18 til 65 år som røykte minst fem sigaretter hver dag og hadde gjort det i minst ett år. (...)

(Anm: Resistance Training as an Aid to Standard Smoking Cessation Treatment: A Pilot Study. Nicotine Tob Res 2011;13(8):756-760. (August).)

(Anm: Exercising helps depressed smokers quit (medicalnewstoday.com 27.7.2014 ).)

- Tvillingstudie beviser at røyking gjør deg eldre

Tvillingstudie beviser at røyking gjør deg eldre
vg.no 1.11.2013
Ser du forskjellen på en røyker og en ikke-røyker?

17 ÅR MED RØYK: Tvillingen til venstre har røykt 17 år lengre enn tvillingsøsteren til høyre. Tvillingen til venstre har både tyngre øyelokk, poser under øynene og rynker rundt leppene.

Tunge øyelokk, poser under øynene, dype smilerynker og hengende hud. Alt forårsaket av en blås ifølge amerikanske forskere.

Mennesker som røyker ofte ser eldre ut og har mer markante rynker enn mennesker som ikke røyker. (...)

Det er American Society of Plastic Surgeons som har publisert artikkelen på sine hjemmesider. Også TV 2 har omtalt saken i dag.

Bakgrunnen for studiet fant sted på den årlige tvillingfestivalen i Twinburgm i Ohio fra perioden 2007 til 2010.

Der tok et forskerteam for seg 79 tvillingpar som hadde en ting til felles. En av tvillingsøsknene var fast røyker, mens den andre enten ikke røykte eller hadde røykt minst fem år kortere enn den andre. (...)

(Anm: Røyking dobler Bekhterevs-risiko (dagensmedisin.no 20.8.2014).)

- Den vanlige øyesykdommen få vet om: - Nå ser jeg mennesker som spøkelser. Sjekk faresignalene. De fleste vet at røyking skader hjerte og lunger. Men visste du at røyking også kan skade synet, og i verste fall kan gjøre deg blind?

(Anm: Den vanlige øyesykdommen få vet om: - Nå ser jeg mennesker som spøkelser. Sjekk faresignalene. De fleste vet at røyking skader hjerte og lunger. Men visste du at røyking også kan skade synet, og i verste fall kan gjøre deg blind? De som røyker har opptil fire ganger økt risiko for redusert skarpsyn på grunn av såkalt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), viser flere studier. Det forteller Helle Kristine Falkenberg, førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på Universitetet i Sørøst-Norge. Skarpsynet er det vi bruker for å se detaljer. Se for deg at du vil lese på mobilen din. Selv om du kan se til siden, er bokstavene foran deg bare grøt - eller du kan ikke se dem i det hele tatt. - Aldersrelatert makuladegenerasjon kan gjøre at du mister hele sentralsynet, inkludert fargesyn og evne til å se detaljer som å lese og se ansikt, sier Falkenberg. (nrk.no 20.10.2018).)

- Rökning förändrar vår arvsmassa

Rökning förändrar vår arvsmassa
uu.se 16.12.2013
Pressmeddelande Publicerad 2013-12-16 Att rökning innebär stora hälsorisker är numera allmänt accepterat. Nya forskningresultat från Uppsala universitet och Uppsala Clinical Research Center visar att rökning förändrar flera gener som kan kopplas till hälsoproblem hos rökare, till exempel ökad risk för cancer och diabetes. Vi ärver våra gener av föräldrarna vid födseln. Senare i livet kan arvsmassan förändras genom så kallad epigenetisk modifiering, vilket innebär kemiska förändringar av DNA:t som påverkar genernas aktivitet. Sådana förändringar orsakas normalt av åldrandet, men kan också uppkomma på grund av miljöfaktorer och livsstil. I en studie som nyligen publicerats i tidskriften Human Molecular Genetics har forskarna undersökt hur generna förändras hos rökare och snusare. De kunde identifiera att ett stort antal gener som hade förändrats hos rökare, men hittade ingen effekt av snusning. – Det innebär att de epigenetiska modifieringarna troligen inte orsakas av substanser i tobaken utan av de hundratals olika ämnen som bildas när tobaken förbränns, säger Åsa Johansson, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi och Uppsala Clinical Research Center, som har lett studien. (...)

(Anm: Smoke related DNA methylation changes in the etiology of human disease. Hum. Mol. Genet. 2013 (First published online: December 11, 2013).)

- Røyking under svangerskapet og nikotinerstatningsterapi øker ADHD-risiko

Prenatal smoking and nicotine replacement therapy increase ADHD risk
clinicalpsychiatrynews.com 21.7.2014
Prenatal smoking by mothers and fathers was associated with a 29%-83% increase in the risk of pediatric attention-deficit/hyperactivity disorder, compared with children of nonsmoking parents, investigators reported online July 21 in Pediatrics.

"The association was consistently stronger for maternal smoking than for paternal smoking and was also found for mother’s use of nicotine replacement during pregnancy," wrote Jin Liang Zhu, Ph.D., of Aarhus University in Denmark and his associates.(...)

Samband mellan passiv rök och ADHD ifrågasätts
sverigesradio.se 14.7.2011
Barn som växer upp i hem där de utsätts för passiv rökning får mer problem att lära än barn i rökfria hem. Påståendet kommer från en ny amerikansk studie som menar att ADHD är betydligt vanligare i familjer med rökare. Det är dock en tolkning av studien som sågas av en av landets ledande experter.

Barn som växer upp i hem där föräldrarna röker får mer problem att lära än barn i rökfria hem. Påståendet kommer från en ny amerikansk studie som menar att ADHD är betydligt vanligare i familjer med rökare. Tolkningen av studien sågas dock av landets ledande experter. Det är osannolikt att den passiva rökningen är den mest bidragande förklaringen i det här sammanhanget, säger Christopher Gillberg, professor i barn och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet.

Länk till den amerikanska studien (...)

- WHO anklager tobakksindustrien for å feilinformere

- Tobakksindustrien feilinformerer
hegnar.no 31.5.2006
WHO anklager tobakksindustrien for å feilinformere.

Tobakksindustrien underslår bevisst helsefarene som knyttes til røyking, slår Verdens helseorganisasjon (WHO) fast. 31. mai er Verdens røykfrie dag og WHO benytter anledningen til å gå hardt ut mot tobakksindustrien.

– Hensikten med Verdens røykfrie dag er å avdekke bedraget og avsløre sannheten om tobakksproduktene, opplyser WHO i en kunngjøring. (...)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: The War Against Tobacco 50 Years and Counting. JAMA. 2014;311(2):131-132 January 8, 2014).)

(Anm: Enhver stor formue bygger på en stor forbrytelse (morgenbladet.no 6.12.2013).)

- Tidsskriftet British Medical Journal vil ikke lenger publisere forskning som er finansiert av tobakksindustrien

BMJ stumper røyken
dagensmedisin.no 17.10.2013
Tidsskriftet British Medical Journal vil ikke lenger publisere forskning som er finansiert av tobakksindustrien.

«British Medical Journal er lidenskapelige motstandere av tobakk, men vi er også lidenskapelig opptatt av debatt og vitenskap. Et forbud ville gå ut over vitenskapen»

Slik lød det i 2003, da tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) svarte på spørsmål om de ville slutte å publisere forskning finansiert av tobakksindustrien.

Men på lederplass, ti år senere, skriver nå BMJs redaktører og redaktørene for BMJ- gruppens øvrige tidsskrifter, at forskning som helt eller delvis er finansiert av tobakksindustrien ikke lenger skal publiseres av dem.

Dette gjelder tidsskriftene BMJ, BMJ Open, Heart og Thorax.

Et motargument mot et slikt forbud er at forskning som er finansiert av tobakksforetak kan bidra til å skape produkter for røyke-avvenning. (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Editorial Journal policy on research funded by the tobacco industry. BMJ 2013;347:f5193 (Published 15 October 2013).)

(Anm: Argumenter mot publisering av tobakkfinansiert forskning gjelder også legemiddeindustrifinansiert forskning (Arguments against publishing tobacco funded research also apply to drug industry funded research) BMJ 2013;347:f6732 (Published 19 November 2013).)

(Anm: Journal policy on tobacco funded research. Non-publication of tobacco funded research should extend to replacement nicotine studies funded by the drug industry. BMJ 2013;347:f6740 (19 November 2013).)

- Vi er derfor nødt til å stille spørsmålstegn ved hans faglige integritet når han uttaler seg om helseskader

Snus gir helseskade og avhengighet
Tom K. Grimsrud, overlege og kreftforsker, dr.med., Kreftregisteret
dagensmedisin.no 13.9.2013
Snus-produsentene betaler forskere for nyttige «vitenskapelige» argumenter. Det er en vanlig taktikk fra tobakksindustrien å så tvil om helsemyndighetenes kompetanse - og rakke ned på vurderinger gjort av uavhengige vitenskapsfolk.

LARS ERIK RUTQVIST er ansatt av snusprodusenten Swedish Match som «Senior Vice President Scientific Affairs». Vi er derfor nødt til å stille spørsmålstegn ved hans faglige integritet når han uttaler seg om helseskader.

Det er åpenbart at Rutqvist er programforpliktet gjennom sin arbeidsgiver til å legitimere og fremme salg av et kreftfremkallende, fosterskadelig og avhengighetsskapende produkt. Dette gir ham naturligvis lite troverdighet i helsefaglig sammenheng. (...)

PÅVIRKNING. Faglig tyngde og status lar seg altså kjøpe for penger, men verdien synker fort i hendene på tobakksindustrien. Derfor prøver industrien ofte å betale i det skjulte, eller kanalisere penger gjennom stråselskaper når de engasjerer forskere eller mediebedrifter til å tale sin sak.

Rutqvist er dessverre ikke den eneste forskeren som har bånd til snusindustrien. Den amerikanske professoren Brad Rodu er kjent for å ha mottatt forskningsmidler fra Swedish Match, og han har argumentert for det industrien kaller skadereduksjon (harm reduction), på samme måte som Rutqvist. (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: The War Against Tobacco 50 Years and Counting. JAMA. 2014;311(2):131-132 January 8, 2014).)2014; 349 (Published 15 August 2014).)

- Det pågår en betydelig lobbyvirksomhet for å gjøre det lovlig å bruke e-sigaretter på steder hvor det er forbudt å røyke

Kampen om dampen
vg.no 14.6.2014
Lobbykrigen i EU gjør det enklere å dampe e-sigarett i Norge. E-siggen gir deg friheten tilbake, lover glamorøse annonser. Skaper den også en ny avhengighet? (…)

(Anm: E-cigarette exposure impairs immune responses in mouse model, new research finds (medicalnewstoday.com 8.2.2015).)

Helsefaren tåkelegges
Tore Sanner - professor emeritus - Tom K. Grimsrud - overlege og kreftforsker
aftenposten.no 7.1.2014
Rusmidler. E-sigaretter inneholder dødelige doser med nikotin og innebærer alvorlig fare for en rekke helseskader. Likevel blir de stadig mer populære.

Det pågår en betydelig lobbyvirksomhet for å gjøre det lovlig å bruke e-sigaretter på steder hvor det er forbudt å røyke, skriver Tore Sanner og Tom K. Grimsrud. (...)

Fakta - Slik virker e-sigaretten
- E-sigaretten består av en batterienhet, en fordampningsenhet, en ampull med nikotinholdig væske og et munnstykke.
- Vanligvis er det en knapp til å slå på fordamperen og en LED-indikator som viser batteriets ladetilstand og aktivitet.
- Ampullene tilbys separat, i form av refiller, med varierende mengde og innhold av nikotin og ulike smakstilsetninger som kan variere fra å etterligne tobakk til frukt og bær, sjokolade, vanilje, mynte etc. I Aftenposten 2. desember åpner helseminister Bent Høie (H) for å vurdere om det skal bli tillatt å selge elektroniske sigaretter, såkalte e-sigaretter, i Norge. Først vil han imidlertid vurdere bivirkningene. Esigaretter er senere blitt omtalt i A-magasinet 13. desember, men hverken i Aftenposten eller i A-magasinet har man sett på mulige skadevirkninger. (...)

(Anm: E-cigarette exposure impairs immune responses in mouse model, new research finds (medicalnewstoday.com 8.2.2015).)

(Anm: HOD glemte å forby e-sigaretter innendørs. (dagensmedisin.no 6.3.2014).)

(Anm: Doctors urge WHO not to be swayed by tobacco industry in regulating e-cigarettes. BMJ 2014;348:g4103 (Published 18 June 2014).)

(Anm: Increase in e-Cigarette TV Ads Aimed at Youth May Be a Dangerous Trend. JAMA 2014 (June 2, 2014).)

(Anm: An 'explosion' of youth exposure to e-cigarette TV ads (usatoday.com 2.6.2014).)

(Anm: Slik blir du lurt av e-sigaretter Trodde du de hjalp deg med å kutte røyken? (kk.no 26.3.2014).)

(Anm: Harm reduction and e-cigarettes: not evidence-based The Lancet Oncology 2014;15(3):e104 (March 2014).)

- Et eksperiment med liv og helse

Et eksperiment med liv og helse
nrk.no 11.6.2014
Kreftforsker og professor emeritus Tore Sanner - Kreftforsker og overlege Tom K Grimsrud
Bruken av e-sigaretter øker kraftig. Det bekymrer kronikkforfatterne. «Bruken av nikotin bør reduseres, ikke økes», skriver de.

Lenge trodde man at nikotin var relativt ufarlig, og at skadene ved tobakksbruk kom av andre stoffer i røyk og tobakk. Denne forståelsen preger debatten om e-sigaretter, men den er foreldet.

I NRKs debattprogram Aktuelt den 27. mai ble e-sigaretter diskutert. I debatten hevdet forskningsleder Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) at det ikke er «noe problem at unge begynner med e-sigaretter, problemet er hvis de går over til vanlige sigaretter». I Dagbladet (2. juni) uttalte Lund i forbindelse med e-sigaretter at «Nikotin er ikke farlig på dette dosenivået». Slike uttalelser er lite tillitvekkende. (…)

(Anm: Doctors urge WHO not to be swayed by tobacco industry in regulating e-cigarettes. BMJ 2014;348:g4103 (Published 18 June 2014).)

(Anm: E-cigarette exposure impairs immune responses in mouse model, new research finds (medicalnewstoday.com 8.2.2015).)

- Hold the line against tobacco

Hold the line against tobacco
Editor's Choice
BMJ 2014;348:f7686 (Published 2 January 2014)
How should we view e-cigarettes? As a safe and effective way to quit tobacco? (There is some evidence in support of these claims for harm minimisation.) Or as a grave risk to public health because of their potential to renormalise and glamourise smoking, especially among young people? New York’s mayor Michael Bloomberg has made his own view clear. In one of his final acts before leaving office, he has banned the smoking of e-cigarettes in indoor public places (doi:10.1136/bmj.f7677).

Bloomberg’s track record on public health has been extraordinary. Although his critics charge him with failing to tackle New York’s rampant social inequalities, there is no doubt he has provided global leadership in public health. His administration’s moves against tobacco, trans fats, and sugary drinks, and for promoting physical activity and calorie counts on menus, are credited with improving life expectancy among New Yorkers—now two years higher than the US national average. But just as importantly, his clarity and courage has helped administrations around the world take a firmer line against industries and behaviours that harm the public’s health.

Will others copy his decision on e-cigarettes? Scotland may be one place to watch. As Katherine E Smith and Jeff Collin say in their editorial (doi:10.1136/bmj.f7595), Scotland has good reason to claim public health leadership within the United Kingdom. As well as being the first place in Britain to ban smoking in public places, the Scottish government endorsed standardised cigarette packaging and held firm on a minimum price for alcohol, in stark contrast to the UK government’s equivocations. (...)

(Anm: Doctors urge WHO not to be swayed by tobacco industry in regulating e-cigarettes. BMJ 2014;348:g4103 (Published 18 June 2014).)

- Innsats mot tobakk har reddet millioner av mennesker over hele verden

Anti-tobacco efforts have saved millions of lives around the globe (Innsats mot tobakk har reddt millioner av mennesker over hele verden)
Nature 20140 (January)
Review of five decades of policies reveals success stories, but smoking rates are still increasing in some nations.

US Surgeon General Luther Terry in 1965, testifying in a Senate committee a hearing on a proposed legislation that would require health warnings on cigarette packages.

Half a century after the US government sounded an influential alarm about the health dangers of smoking, the global rate of adults who smoke has declined and millions of smoking deaths have been prevented, report a batch of studies released today.

“Tobacco control has been an extremely successful public health achievement,” says biostatistican Theodore Holford of Yale University in New Haven, Connecticut, who is first author of one of the papers published today. But there is still much work to do, he notes, particularly in countries and populations in which smoking is still popular. (...)

- Hvordan britiske tobakksprodusenter ligger et skritt foran kontrollorganet

How British tobacco firms stay one step ahead of the regulator (Hvordan britiske tobakksprodusenter ligger et skritt foran kontrollorganet)
theglobeandmail.com 18.4.2013
You can call tobacco-company executives a lot of nasty names. But you certainly can’t call them stupid. They are constantly coming up with ingenious ways to keep people hooked on their products.

A new British study is a case in point. It found that tobacco firms in Britain fiddled with cigarette prices as a way of sabotaging public-health efforts to reduce smoking. (...)

However, the companies have not passed on the taxes to all of their products, according to the study published this week in the journal Addiction. (...)

“The tobacco industry is playing a clever game with cigarette prices and undermining the intended impact of public-health policies,” said the study’s lead author, Dr. Anna Gilmore, a professor of public health at the University of Bath. Smoking rates have remained fairly stable in recent years, hovering around 20 per cent of British adults. That indicates successive tax increases have done little to persuade smokers to butt out. (...)

(Anm: Tobacco Companies Keep People Smoking Despite UK Cigarette Tax Increases. Addiction 2013 (16 APR).)

(Anm: Effects over time of tobacco tax increases in New Zealand (medicalnewstoday.com 29.7.2015).)

(Anm: Understanding tobacco industry pricing strategy and whether it undermines tobacco tax policy: the example of the UK cigarette market. Addiction 2013 (16 APR).

- Øk tobakksavgifter for å redusere dødsfall fra røyking, oppfordrerer forskere

Raise tobacco taxes regularly to reduce deaths from smoking, urge researchers (Øk tobakksavgifter for å redusere dødsfall fra røyking, oppfordrerer forskere)
BMJ 2014;348:f7702 (Published 2 January 2014)
Researchers are urging governments around the world to raise taxes on tobacco above inflation and also to impose one-off steep tax increases at every opportunity.

They estimate that tripling tobacco excise tax globally would cut the prevalence of smoking by a third and prevent millions of premature deaths. Big tax increases would narrow the price gap between the most and least expensive cigarettes, which would encourage people to quit smoking rather than switch to a cheaper brand and would help stop young people from starting, they say in a review article published in the New England Journal of Medicine.1

Tax rises would be especially effective in low to middle income countries, they say, where the cheapest cigarettes are affordable across the population. But the measure would also be effective in richer countries. Cigarette consumption halved in France between 1990 and 2005 when tobacco taxes rose well above inflation. (...)

(Anm: BACKGROUND AND OBJECTIVE: Maternal smoking increases the risk for preterm birth, low birth weight, and sudden infant death syndrome, which are all causes of infant mortality. Our objective was to evaluate if changes in cigarette taxes and prices over time in the United States were associated with a decrease in infant mortality. (…) CONCLUSIONS: Increases in cigarette taxes and prices are associated with decreases in infant mortality rates, with stronger impact for African American infants. Federal and state policymakers may consider increases in cigarette taxes as a primary prevention strategy for infant mortality.Pediatrics 2016:237(1) (January 2016).)

– Norge har blitt en sinke i antirøykearbeidet

– Norge har blitt en sinke i antirøykearbeidet
nrk.no 4.11.2013
Anslagsvis 100.000 barn utsettes for passiv røyking hjemme hver dag i Norge. Dette mener Asbjørn Kjønstad det er på tide å gjøre noe med.

– Norge har gått fra å være et foregangsland til å bli en sinke i antirøykearbeidet, mener røykelovens far, Asbjørn Kjønstad. Han er spesielt bekymret for barn som utsettes for passiv røyking

Jusprofessor Asbjørn Kjønstad blir ofte kalt røykelovens egentlige far. Han mener det nye lovverket, som ble innført i sommer, i for liten grad verner barna mot passiv røyking.

Lovendringen gir norske barn rett til et røykfritt miljø, men bestemmelsen håndheves ikke med straff. (...)

- Stans tobakksepidemien

Ending the Tobacco Epidemic (Stans tobakksepidemien)
JAMA. 2012;308(8):767-768 (August 22/29, 2012)
Målet for et samfunn fritt for tobakksrelatert sykdom og funksjonshemming har for lenge vært vanskelig å oppnå. Mens utbredelsen av røyking blant voksne har gått ned fra 43 % (1964), til om lag 19 % (2010)1 har for mange innen helsevesenet tatt fremtidig fremgang for gitt og rettet sin oppmerksomhet andre steder. Økt og ikke redusert oppmerksomhet på den ledende årsaken til død som kan forebygges i USA er nødvendig. Tobakksavhengighet er fremdeles årsaken til mer enn 440 000 årlige dødsfall.2 Videre skaper den merkbare langsommere nedgangen av forekomsten av røyking blant voksne det siste tiåret en fornyet følelse av at det haster. Det er på tide på nytt å bekrefte engasjementet for å få en slutt på tobakksepidemien.(...) (For too long, the goal of a society free from tobacco-related disease and disability has been elusive. While the prevalence of adult smoking has declined from 43% (1964) to about 19% (2010),1 too many in public health have taken future progress for granted and turned their attention elsewhere. Heightened, not diminished, attention to the leading preventable cause of death in the United States is needed. Tobacco dependence still causes more than 440 000 deaths annually.2 Furthermore, the marked slowing of declines in adult smoking prevalence over the past decade creates a renewed sense of urgency. It is time to reaffirm the commitment to ending the tobacco epidemic.)

- LHL krever full røykestopp

LHL krever full røykestopp
vg.no 18.6.2013
Politiker: - LHL har tatt en overdose av et eller annet

Generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) legger i dag frem en plan for å få Norge røykfritt på ti år. (...)

Her er planen, som er oppdelt i to hovedetapper: I fase en skal det skje innskjerpinger i tobakksskadeloven:

** 20 års aldersgrense for kjøp og salg av tobakksprodukter.
** Røykeforbud på alle steder rettet mot allmennheten; på gaten, konserter og alle offentlige plasser.
** Røykeforbud i arbeidstiden for ansatte i barnehage, skole og helsevesen.
** Forbud mot røyking på områder hvor barn oppholder seg.
** Økte avgifter som øremerkes røykeavvenningstiltak.

- Ut ifra disse punktene synes det bare å være privat og hjemme i sin egen stue røykerne skal få nyte en sigarett?

VIL TA RØYKELOVEN VIDERE: - Vi har vært mot røyk, men aldri gått ut som i dag og krevd forbud, sier generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen for hjerte og lungesyke.

- Ja, det bør avgrenses til det, sier Jahren. (...)

- Totalförbjud tobak i Finland

"Totalförbjud tobak i Finland"
dn.se 12.12.2006
HELSINGFORS. Finlands förre statsminister och numera riksdagens talman Paavo Lipponen anser att politikerna borde överväga att förbjuda försäljning av tobaksprodukter.

LIPPONEN ANSER ATT FINLANDS tobakspolitik har varit ett medvetet och lyckat steg mot det slutliga målet: ett Finland utan tobaksrökning.

Om riksdagen fattar ett principbeslut om att tobaksförsäljningen i Finland upphör till exempel 2040, skulle det klart bestämma riktningen för tobakspolitiken. Samtidigt skulle det uppmuntra unga att inte börja röka, anser Lipponen.

Lipponen kritiserar också försäljningsbegränsningarna och säger att de inte fungerar i praktiken. Flera EU-länder har mer strikta regler för tobaksförsäljningen än Finland, påpekar talmannen. (...)

- Røykeforbud i fenglser

Storbritannia vil gjøre fengslene røykfrie
nrk.no 21.9.2013
Britiske justismyndigheter vil nekte de innsatte å røyke på cellene sine. Fengselsansatte frykter uroligheter dersom fangene blir tvunget til å stumpe røyken. (...)

Smoking set to be BANNED at prisons - but there are fears of disruption from 80% of inmates who smoke (Røyking FORBYS i fengsler - men det er bekymringer for reaksjoner blant de 80 % av innsatte som røyker)
mirror.co.uk 26.9.2013
A pilot scheme which will monitor how prisoners react to the move is being planned but sites have not yet been chosen (...)

- Røyking bidrar til betydelig dødelighet i fengsler, og tobakkskontroll i fengsler er forbundet med redusert dødelighet

Prison tobacco control policies and deaths from smoking in United States prisons: population based retrospective analysis
BMJ 2014;349:g4542 (05 August 2014)
(…) Objective To determine the mortality attributable to smoking and years of potential life lost from smoking among people in prison and whether bans on smoking in prison are associated with reductions in smoking related deaths.

Design Analysis of cross sectional survey data with the smoking attributable mortality, morbidity, and economic costs system; population based time series analysis.

Setting All state prisons in the United States. (…)

Conclusions Smoking contributes to substantial mortality in prison, and prison tobacco control policies are associated with reduced mortality. These findings suggest that smoking bans have health benefits for people in prison, despite the limits they impose on individual autonomy and the risks of relapse after release. (…)

- Kommune vil forby bruk av tobakk i arbeidstiden

Kommune vil forby bruk av tobakk i arbeidstiden
vg.no 29.1.2014
** Nabokommune vurderer å følge etter ** Kreftforenigen: - Vil på sikt bli normalen

Ja, du leste riktig! Om alt går etter planen kan Birkenes kommune bli en tobakkfri sone i arbeidstiden allerede til sommeren. Flere arbeidsplasser vil følge etter dem, mener kreftforeningen.

Kommunen vil nemlig innføre et forbud mot tobakk - snus som røyk - for sine ansatte når de er på jobb, skriver Fædrelandsvennen. Årsaken er at de vil forbedre helsa til innbyggerne i kommunen. (...)

- FDA til Big Tobacco: Vis oss kjemikaliene

FDA to Big Tobacco: Show Us the Chemicals (FDA til Big Tobacco: Vis oss kjemikaliene)
medpagetoday.com 30.3.2012
Fra juni vil produsenter av sigaretter og andre tobakksprodukter bli pålagt å rapportere data om potensielt skadelige kjemikalier i sine produkter til FDA. (Starting in June, makers of cigarettes and other tobaccos products will be required to report data on potentially harmful chemicals in their products to the FDA.)

Firmaer vil omsider måtte fortelle FDA hvilke av 93 kjemikalier som er i deres produkter, men vil bare bli pålagt å rapportere en liste over 20 som det er etablert tester for i juni, ifølge Lawrence Deyton, MD, direktør for FDAs senter for tobakksprodukter, som opplyste om dette under en samtale med media. (Companies will eventually have to tell FDA which of 93 chemicals are in their products, but will only be required to report on a list of 20 for which there are established tests by June, Lawrence Deyton, MD, director of the FDA's center for tobacco products, said during a call with media. )

Den komplette listen over oppgavepliktige kjemikalier omfatter ammoniakk, formaldehyd, nikotin, nitrosaminer, karbonmonoksid og andre kjemikalier som har vært forbundet med kreft, lungesykdom, eller avhengighet, ifølge Deyton. (...) (The complete list of reportable chemicals includes ammonia, formaldehyde, nicotine, nitrosamines, carbon monoxide, and other chemicals that have been associated with cancer, lung disease, or addiction, Deyton said.)

- Totalt er det identifisert mer enn 7 000 ulike kjemikalier i tobakksrøyk

Tobakkens innhold
nhi.no 13.3.2012
De mest kjente stoffene i tobakksrøyk er tjære, karbonmonoksid og nikotin. Så langt er det funnet 70 ulike stoffer i røyken som kan forårsake alvorlige sykdommer, og totalt er det identifisert mer enn 7000 ulike kjemikalier i tobakksrøyk. (...)

Mer enn 7000 kjemikalier
I tillegg til disse har man så langt identifisert mer enn 7000 kjemikalier i tobakksrøyk. Offisielle helsemyndigheter har klassifisert 70 bestanddeler eller stoffer som sannsynligvis forårsaker røyke-relaterte sykdommer som lungekreft, emfysem og hjertesykdom. Blant disse bestanddelene finner vi kvikksølv, arsenikk, benzen, benzo[a]pyren, tungmetall (f.eks. bly, kadmium), blåsyre og tobakksspesifikke nitrosaminer (hydrogenklorid og formaldehyd).

Ifølge Helsedirektoratet er andre stoffer man kan finne i tobakk rester etter plantevernmidler, fuktighetsbevarende stoffer, smaksstoffer og søtstoffer. Tidligere ble det også tilsatt ammoniakkforbindelser i enkelte sigaretter, for å øke opptaket av nikotin. (...)

- Røykedødsfall, det unngåelige holocaust

Deaths from smoking: the avoidable holocaust (Røykedødsfall, det unngåelige holocaust)
BMJ 2012;344:e2029 (14 March)
At the beginning of the 20th century hardly anyone smoked cigarettes. By 1948 82% of men in Britain were smoking some form of tobacco. By 2009 only 22% were. Extrapolate forwards this rate of decline and by 2031 Britain should have no male smokers. (Women are on a slightly different trajectory.)

Would that it were so simple. A meeting to mark the 50th anniversary of the Royal College of Physicians’ report Smoking and Health (BMJ 2012;344:e1676, doi:10.1136/bmj.e1676) offered three main messages on how change on this scale was achieved. Firstly, there was no single magic bullet: controls on marketing and sales, health warnings on packs, and prohibition of smoking in public places all played a part. Secondly, legislation worked much better than persuasion. And lastly, tobacco companies fought the controls every step of the way.

Yet these companies are purveyors of death on an industrial scale. In the 50 years since Smoking and Health’s publication smoking has killed six million people in the United Kingdom. It remains the country’s number one cause of premature death, responsible for killing about 100 000 people a year. (...)

(Anm: Ny forskning: Barn kan arve foreldrenes traumer En oppsiktsvekkende studie av Holocaust-overlevere viser at deres opplevelser kan påvirke barnas gener. En oppsiktsvekkende studie av Holocaust-overlevere viser at deres opplevelser kan påvirke barnas gener. Foreldre som sliter med vedvarende angst og depresjon etter ekstreme opplevelser, har genforandringer som kan overføres til barna og gjøre dem mer utsatt for lignende psykiske lidelser. (…) Det er imidlertid ikke bare stress og traumer som kan overføres til neste generasjon, men også miljøforhold som kosthold, røyking og annet. Det er derfor man i forskningsmiljøerhalvt i spøk og halvt i alvor snakker om «arvesynden». (aftenposten.no 14.9.2015).)

(Anm: Barn arver neppe foreldrenes traumer. Aftenposten videreformidler onsdag tilsynelatende sensasjonelle forskningsfunn om at overlevende fra Holocaust har videreført sine traumer til avkommets gener. Påstanden gis tyngde ved at direktør ved Bioteknologinemda, Sissel Rogne, går god for studiens konklusjoner. Rogne kan neppe ha lest originalartikkelen, som sto på trykk i Biological Psychiatry i april 2015. Studien er faglig usedvanlig svak og burde vært stoppet av redaktøren i forbindelse med fagfellevurderingen av arbeidet. (aftenposten.no 19.9.2015).)

- Fedre som røyker kan få barn med genetiske endringer

Fedre som røyker kan få barn med genetiske endringer
fhi.no 30.7.2013
Menn som har en usunn livsstil, får flere endringer i arvestoffet sitt enn menn med en sunnere livsstil. Endringene oppstår også i kjønnscellene slik at barna kan arve disse mutasjonene, viser en ny internasjonal studie fra Folkehelseinstituttet.

– Vi vet fra før at menn som blir eksponert for mye stråling, får flere mutasjoner (endringer) i arvestoffet sitt. Etter Tsjernobyl-ulykken for eksempel kunne man vise at barna til høyt eksponerte menn hadde arvet slike mutasjoner. Det gir dem økt risiko for sykdom, blant annet kreft, forteller dr.philos Gunnar Brunborg som leder Avdeling for Kjemikalier og stråling ved Folkehelseinstituttet. Han er også en av medforfatterne i den nye studien.

Det har hittil vært ukjent om også «vanlige» miljøpåvirkninger, som for eksempel røyking som er undersøkt i denne studien, kan gi økt antall mutasjoner hos fedre og deres barn. (...)

(Anm: Paternal lifestyle as a potential source of germline mutations transmitted to offspring. FASEB J. 2013 Jul;27(7):2873-9. Epub 2013 Mar 28.)

- Røykealarm: psykiske lidelser og tobakk

Smoke alarm: mental illness and tobacco (Røykealarm: psykiske lidelser og tobakk)
The Lancet 2013;381(9872): 1071 (30 March 2013 )
Den dramatiske nedgangen i andelen av røykere i Storbritannia og andre land i nyere historie er en prestasjon å være stolte av. Millioner har levd lykkeligere og sunnere liv som et resultat av dette. Men ikke alle har hatt samme nytte. Utbredelsen av røyking i Storbritannia som helhet har falt med en fjerdedel siden 1993, men blant mennesker med psykiske lidelser har det knapt vært endring i det hele tatt. Røyking og mental helse, en samlet rapport fra Royal College of Physicians and the Royal College of Psychiatrists publisert den 28. mars 28 omhandler en gruppe, som sakker akterut. (...) (The dramatic decline in smoking rates in the UK and other countries in recent history is an achievement to be proud of. Millions have led happier and healthier lives as a result. But not everyone has benefited. Since 1993, smoking prevalence in the UK as a whole has fallen by a quarter, but among people with mental health disorders, it has hardly changed at all. Smoking and mental health, a joint report by the Royal College of Physicians and the Royal College of Psychiatrists released on March 28, speaks of a group left behind by progress.)

(Anm: Should psychiatric hospitals completely ban smoking? A ban on smoking in psychiatric hospitals would reduce self burn injuries. BMJ 2016;352:i926 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray Matter Abnormalities in the Inhibitory Circuitry of Young Binge Drinkers: A Voxel-Based Morphometry Study. (…) Binge drinking (BD) is defined as a pattern of high alcohol intake in a short time followed by periods of abstinence. Front. Psychol., 13 September 2017.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

(Anm: Psychotic symptoms and smoking in 44 countries. Keywords: low- and middle-income countries; psychotic experience; tobacco; population-based; epidemiology; psychosis. (…) Conclusions An increased awareness that psychotic symptoms are associated with smoking is important from a public health and clinical point of view. Future studies that investigate the underlying link between psychotic symptoms and smoking prospectively are warranted. Acta Psychiatr Scand. 2016 Jun;133(6):497-505. Epub 2016 Mar 30.)(Anm: Psychotic symptoms and smoking in 44 countries. Keywords: low- and middle-income countries; psychotic experience; tobacco; population-based; epidemiology; psychosis. (…) Conclusions An increased awareness that psychotic symptoms are associated with smoking is important from a public health and clinical point of view. Future studies that investigate the underlying link between psychotic symptoms and smoking prospectively are warranted. Acta Psychiatr Scand. 2016 Jun;133(6):497-505. Epub 2016 Mar 30.)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Røykestopp knyttet til bedre mental helse (Stopping smoking linked to improved mental health) - Change in mental health after smoking cessation: systematic review and meta-analysis Endring i mental helse etter røykeslutt: systematisk oversikt og meta-analyse BMJ 2014;348:g1151 (Published 13 February 2014).)

- Studie: Kvinnelige røykere mer sårbare for tykktarmskreft

Studie: Kvinnelige røykere mer sårbare for tykktarmskreft
vg.no 3.5.2013
Kvinner er mer utsatt for å få kreft i tykktarmen, også når de røyker under halvparten av det menn gjør.

Det viser resultater fra ny studie med norske data.

Norge er blant de land i verden med høyest forekomst av krefttilfeller i tarmen.

Funnene forteller riktignok at røykere av begge kjønn har økt risiko for den alvorlige sykdommen, sammenlignet med ikke-røykere.

Men kvinner som røyker fast har 19 prosent økt risiko sammenlignet med kvinner som aldri røyker. Mannlige røykere har 8 prosent økt risiko, sett i forhold til røykfrie. (...)

(Anm: Kvinnelige røykere mer sårbare for tykktarmskreft (forskning.no 3.5.2013).)

(Anm: The Increased Risk of Colon Cancer Due to Cigarette Smoking May Be Greater in Women than Men. Biomarkers & PreventionPublished 2013 (April 30).)

- Én av tre dødsfall blant middelaldrende kvinner skyldes røyking

Omfattende studie om norske kvinner: Én av tre dødsfall blant middelaldrende kvinner skyldes røyking
vg.no 3.10.2013
BEVIST FARLIGERE: Forskerne fra universitetet i Tromsø innrømmer at de fikk seg en støkk da de så hvor dødelig røyking er.

Norske forskere har kommet frem til at at røyking tar livet av langt flere kvinner enn tidligere antatt.

Det viser tall som kommer fram i en ny, stor undersøkelse gjennomført ved Universitetet i Tromsø, skriver Dagsavisen.

Tallene viser at hele 34 prosent av dødsfallene blant middelaldrende kvinner i Norge skyldes røyking. I fjor anslo amerikanske forskere denne andelen til i underkant av 20 prosent.

- Alle vet at røyking er farlig, men vi fikk oss en støkk da vi så disse tallene, sier professor i forebyggende medisin, Inger Torhild Gram.

Studie: Én av ti kvinner med lungekreft har aldri røyket

De norske forskerne har brukt data fra over 85.000 kvinner mellom 31 og 69 år i den norske Kvinner og kreftstudien og sammenlignet dette med dødsårsaksregisteret til Statistisk sentralbyrå tilbake til tidlig 90-tall.

Dette har gjort det mulig å gå mer nøyaktig inn på dødsårsakene enn tidligere forskning, og tallene viser at halvparten av de som døde av hjerte- og karsykdom, fikk sykdommen på grunn av røyking. Ett av fire kreftdødsfall skyldtes også røyking. (...)

- Skrekkbildene som viser hva røyking gjør med kroppen din

Skrekkbildene som viser hva røyking gjør med kroppen din
dagbladet.no 19.10.2013
KAMPANJE: Fra Kreftforeningen i Finland viser bilder av hva røyking gjør med kroppen din, ifølge deres undersøkelser. Foto: Kreftoforeningen i Finland.

Fører du pekeren over bildet, kommer «sannheten» fram.

(Dagbladet): Kreftforeningen i Finland går rett i strupen på den generelle røykebransjen med sin nye nettkampanje.

På foreningens nettsider viser de bilder av to relativt sunne unge mennesker, men drar du musepekeren over bildet - kommer det en annen virkelighet fram.

Bildene er basert på deres undersøkelser.

På den ene siden av bildet ser du nemlig bildet av en «ikke-røyker» - på den andre siden ser du bilder av en «røyker».

Ved siden av bildet lister foreningen opp de forskjellige katogoriene de ønsker å leggge trykk på:

Kviser, armhår, blodkar, ånde, ansiktet, ansiktshår, underlivet, hår, lungekreft, lungene, munnen, negler, graviditet, magen, stresset, vektøkning og rynker. (...)

- Én av ti kreftdiagnoser i Norge er lungekreft

Én av ti kreftdiagnoser i Norge er lungekreft
side2.no 13.9.2013
Oslo (NTB): Mer enn 2.800 nordmenn fikk lungekreft i 2011, viser nye tall fra Kreftregisteret. Det er ny rekord.

Kreftformen er dermed den som rammer flest nordmenn, etter prostatakreft og brystkreft.

Overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret sier det viktigste for å forebygge lungekreft har vært gjentatt til det kjedsommelige: Færre må begynne, og flere må slutte å røyke.

- I mer enn 50 år har vi visst nok til å forebygge de aller fleste krefttilfellene, sier Grimsrud.

Samtidig er lungekreft den kreftformen som tar flest liv i Norge. Fem års relativ overlevelse var for perioden 2007-2011 kun 16,8 prosent for kvinner og 12,1 prosent for menn. I alt 2.178 nordmenn døde av sykdommen i 2011.

Rundt 80 prosent av alle lungekrefttilfeller ville vært unngått i fravær av tobakk, regner overlege Grimsrud med. (©NTB)

Studie: Én av ti kvinner med lungekreft har aldri røyket
vg 28.9.2013
BEKYMRET: Overlege Odd Terje Brustugun ved Radiumhospitalet i Oslo er en av Norges fremste lungekreftforskere. Han mener at nye studier som viser at kvinner lettere får lungekreft er viktige og at jenter burde stumpe røyken.

Ikke å røyke anses av mange som det sikreste kortet mot lungekreft. Likevel får over 100 norske aldri-røykende kvinner kreften årlig.

Røyking er den fremste årsaken til lungekreft, men en pågående kartlegging av 546 lungekreftopererte i Oslo i tidsperioden 2006 og frem til nå viser at 9,9 prosent av kvinnene som var en del av studien aldri hadde røyket.

En av Norges fremste lungekreftforsker, Odd Terje Brustugun, som er fagansvarlig overlege ved lungekreftenheten ved Radiumhospitalet, er en av forskerne som står bak denne studien.

- Selv om det høres lite ut med bare 10 prosent, er lungekreft en så hyppig forekommende sykdom, at også aldri-røykerne med lungekreft er en ganske stor pasientgruppe. Drøyt 100 kvinner per år, og noe færre menn, sier Brustugun. (...)

- Inntil én røyk om dagen kan gi deg kreft

Inntil én røyk om dagen kan gi deg kreft
nrk.no 7.5.2013
Oppsiktsvekkende kreftforskning.

– Kvinner som røyker mellom én og ni sigaretter om dagen har en økt risiko for tykktarmskreft. Til sammenligning må menn røyke over 20 sigaretter om dagen for å få den samme kreftrisikoen, sier Inger Torhild Gram, professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø og overlege ved UNN.

Gram er også kreftekspert i Verdens helseorganisasjon (WHO) og har gjort flere studier av kreft og kreftrisiko. (...)

Stort grunnlag
Nå har hun altså, sammen med et lite team med forskere, kommet frem til at kvinner som røyker har høyere risiko for å få tykktarmskreft enn menn som røyker.

Studiet baserer seg på undersøkelser av rundt 600.000 personer i et prosjekt som strakte seg fra 1972 til 2003. (...)

- Australske sigarettpakker blir like

Australske sigarettpakker blir like
vg.no 15.8.2012
NY LOV: Australske sigarettpakker byr ikke akkurat på lystig lesning.

Australia tvinger tobakkselskapene til å selge sine produkter i rene pakker uten logoer eller produktmerker. (...)

(Anm: The growing evidence on standardised packaging of tobacco products (medicalnewstoday.com 19.2.2015).)

“Big tobacco can be taken on and beaten,” say Australian officials ("Big Tobacco kan imøtegås og beseires," sier australske embetsmenn)
BMJ 2012;345:e5579 (16 August)
Tobacco companies have failed in a critical legal challenge to Australia’s pioneering introduction of plain packaging of cigarettes, in a development described as “the worst defeat yet for Big Tobacco.”

The World Health Organization and public health leaders predict that other countries will be encouraged to also mandate plain packaging.

The WHO director general, Margaret Chan, has urged the rest of the world “to follow Australia’s tough stance on tobacco marketing.”

She said in a statement: “With Australia’s victory, public health enters a brave new world of tobacco control. With so many countries lined up to ride on Australia’s coat tails, what we hope to see is a domino effect for the good of public health.”

On 15 August, the High Court of Australia issued a statement dismissing a case by British American Tobacco Australasia and other tobacco companies against the Australian government’s Tobacco Plain Packaging Act. (...)

Big Tobacco crashes at first legal hurdle on plain packaging (Big Tobacco krasjer i første rettslige hinder for vanlig emballasje)
theconversation.edu.au 15.8.2012
This morning Australia’s High Court dismissed the plain tobacco packaging case brought against the Australian government by the world’s largest tobacco companies. The companies had challenged the government’s new law – due to be fully implemented from December 1 this year. (...)

- Da tobakk var sunt

Da tobakk var sunt
aftenposten.no 9.11.2012
Ikke mindre enn 36 sykdommer kunne tobakken helbrede. Det var tider!

Da to av Christofer Columbus’ menn for 520 år siden gikk i land på Cuba, fikk de se noe ingen europeer hadde sett før: En indianer stakk en rull med tørkede planter omgitt av et palmeblad i munnen og tente på. (…)

ELSKET OG HATET. Men selvfølgelig fantes det også den gangen skeptikere. Spanjolen Gonzalo Fernández de Oviedo utga i 1526 boken Historia general y natural de las Indias. Han var lite begeistret for tobakken, som han mente indianerne brukte til å hensette seg selv i bevisstløs tilstand, noe han mente var skadelig.

Likevel fikk tobakk en sterk posisjon som medisinsk universalmiddel. Det kunne kurere tannpine, dårlig ånde, kreft, negler som falt av, rumling i magen og podagra. Nicholas Monardes, en lege i Sevilla, ramset opp i alt 36 sykdommer tobakken kunne helbrede. (…)

Filmindustrien og tobakksprodusentene levde i en slags symbiose, der det var utenkelig å bygge opp en heltefigur uten at hans måte å ta sigaretten ut av pakken, tenne den og myse gjennom røyken på, var en vesentlig del av karakteren. Og kvinner var ikke stort bedre. Å stå med en utent sigarett og vente på fyr var kvinnens faste triks for å få kontakt med det annet kjønn – og det skjedde slett ikke bare på film.

En annen fin ting med røyking var at sosialt usikre hadde et sted å gjøre av hendene. Den mer tidkrevende rullingsen var ideell til akkurat det. Nå som nesten alle har skjønt at det er farlig å røyke, er det godt at vi har fått smarttelefonen å fikle med. (…)

- Rapport: - Røyking dreper stadig flere

Rapport: - Røyking dreper stadig flere
nettavisen.no 21.3.2012
London (NTB-Reuters-AFP): Tallet på dødsofre for tobakksbruk er tredoblet i løpet av de siste ti årene. Helseorganisasjoner jobber videre for å redusere røykingen, men møter fortsatt hard motstand fra tobakksindustrien.

Verdens lungefond WLF, en frivillig organisasjon for tiltak mot sykdommer i luftveiene, mener at denne motstanden har ført til at millioner av menneskeliv har gått tapt. WLF advarte onsdag om at en milliard mennesker risikerer å lide tobakksdøden i løpet av dette århundret.

Det betyr at tobakken vil kreve et dødsoffer hvert sjette sekund. Bare det siste tiåret er 50 millioner døde som direkte følge av tobakksbruk. heter det i en fersk rapport fra WLF og andre organisasjoner for kamp mot røyking.

- Hvis vi ikke trapper opp kampen, er framtidsutsiktene direkte groteske. Og tobakksdøden rammer i økende grad fattige land, spesielt i Asia, Midtøsten og Afrika, framholder Eriksen i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

Nesten 80 prosent av tobakkens dødsofre kommer i dag fra land med lav eller middels gjennomsnittsinntekt, og i Tyrkia skyldes 38 prosent av dødsfallene blant menn røyking. Men også i det rike USA er røykingen en av de viktigste årsakene til for tidlig død blant kvinner. (©NTB)

(Anm: 50-year trends in smoking-related mortality in the United States. N Engl J Med. 2013 Jan 24;368(4):351-64 (January 24, 2013).)

(Anm: 21st-Century Hazards of Smoking and Benefits of Cessation in the United States. N Engl J Med 2013; 368:341-350 (January 24, 2013).)

- Storrøykende kvinner mister tenner

Storrøykende kvinner mister tenner
forskning.no 6.3.2013
Au da, økt risiko for tanntap - nok en grunn til å slutte å røyke.

De som har dampet en 20-pakning sigaretter hver dag i mange år er i faresonen for et glissent smil.

Riktignok beholder stadig flere sine egne tenner livet ut, det gjelder begge kjønn.

Men blant storrøykende kvinner litt opp i årene er det større grunn til bekymring for tanntap, sammenlignet med ikke-røykende.

Det rapporterer forskere i tidsskriftet til den amerikanske tannlegeforeningen. (...)

(Anm: Associations between smoking and tooth loss according to the reason for tooth loss. The Journal of the American Dental Association 2013;144(3):252-265 (March 1).)

- Kvinner som røyker kan ha høyere risiko for leddgikt (revmatoid artritt)

Røyking fører til økt risiko for leddgikt
nhi.no 10.5.2013
Bare noen få sigaretter om dagen fører til at risikoen for å få leddgikt dobles.

Leddgikt (revmatoid artritt) er en kronisk, livslang sykdom. Den angriper først og fremst de små leddene i fingre og tær, men den kan med tiden også angripe større ledd.

Dette er en autoimmun sykdom der kroppens immunforsvar reagerer på en ukjent stimulering og angriper leddhinnen i leddene. Det dannes etter hvert et betennelsesvev som bryter ned leddbrusk og knokler, og kan gi invalidiserende skader på skjelettet. Det er beregnet at 50 prosent av risikoen for å utvikle leddgikt har sammenheng med genetiske faktorer. Røyking er den viktigste ikke-genetiske risikofaktoren. (...)

Les også: Dette er leddgikt (...)

(Anm: Cigarette smoking and smoking cessation in relation to risk of rheumatoid arthritis in women. Arthritis Research & Therapy 2013;15:R56 (22 April 2013).)

Women Who Smoke May Have Higher Risk for Rheumatoid Arthritis (Kvinner som røyker kan ha høyere risiko for leddgikt (revmatoid artritt))
health.usnews.com 26.4.2013
Swedish study found how much and how long they smoked made a difference

FRIDAY, April 26 (HealthDay News) -- Smokers and former smokers are at increased risk for rheumatoid arthritis, a new study says.

Researchers analyzed data collected from 34,000 women, aged 54 to 89, in Sweden, 219 of whom had rheumatoid arthritis.

Rheumatoid arthritis causes inflammation in the joints, resulting in swelling, stiffness, pain and reduced joint function. It can also affect other parts of the body.
The number of cigarettes smoked per day and the number of years a woman smoked both affected the risk of rheumatoid arthritis, according to the study, which was published April 22 in the journal Arthritis Research &amp; Therapy. (...)

(Anm: Cigarette smoking and smoking cessation in relation to risk of rheumatoid arthritis in women. Arthritis Research & Therapy 2013;15:R56 (22 April 2013).)

– Når vi ser slike konsekvenser, kommer økonomien inn i bildet, legger han smilende til

Færre små barn etter innføring av røykeloven
uib.no 30.1.2013
Innføringen av røykeloven i 2004 påvirket både mors røykevaner og barnas fødselsvekt. Det viser fersk forskning fra Institutt fra økonomi. (...)

Sammenlignet bar og butikk
– Vi har sett på fødselsvekten hos barn født mellom januar 2004 og mars 2005, der mor arbeidet på restaurant eller bar, sier Julian Vedeler Johnsen.

Han er stipendiat ved Institutt for økonomi, og har sammen med Prasant Bharadwaj og Katrine V. Løken skrevet artikkelen «Smoking bans, maternal smoking and birth outcomes». Artikkelen foreligger som arbeidsnotat.

De tre forskerne har sett på et 890 kvinner som jobbet i hotell- og restaurantbransjen da røykeloven ble innført, og som fikk barn like før og like etter innføringen. Disse kvinnene ble sammenlignet med 3300 kvinner som jobbet i butikk på samme tidspunkt.

– Fødselsvekten varierer litt fra måned til måned, så vi gjennomførte en sammenligning for å få bort den naturlige månedsvariasjonen, sier Vedeler Johnsen.

Forskerne fant ingen endring på den gjennomsnittlige fødselsvekten.

Færre veldig små og for tidlig fødte barn
Det de derimot fant, var at det ble født færre veldig små barn, det vil si barn med fødselsvekt under 1500 gram. De fant også at det var mindre sjanse for at kvinnene fødte for tidlig, definert som før uke 36.

– Men vi ser at disse endringene bare var hos kvinner som røykte selv. Før innføringen av røykeloven var det færre kvinner i denne bransjen som sluttet å røyke da de ble gravide, sammenlignet med kvinner som arbeidet i andre bransjer. Etter reformen var det flere blant dem som jobbet i restaurant eller bar som sluttet å røyke under svangerskapet, sier Vedeler Johnsen.

Han sier at forskerne ikke kan fastslå med sikkerhet om det bare er røykestoppen som har redusert sjansen for å få et barn som er mindre enn 1500 gram.

– Det kan tenkes at mødrene i tillegg lever sunnere og tar flere forholdsregler under svangerskapet.

Årsaksmekanismer
Mange spør hva dette prosjektet har med økonomi å gjøre.

– Økonomer arbeider med årsaksmekanismer. Røyking kan påvirke ting man ikke tenkte at røyking var en konsekvens av, sier Vedeler Johnsen.

Han sier at det som skjer med en tidlig i livet, blir man påvirket av livet ut. Som en del av studien har de tre forskerne sett på tvillingpar der den ene tvillingen var mye mindre enn den andre da de ble født.

– Den minste har ti prosentpoengs mindre sjanse til å være i full jobb når han eller hun er 28 år. Dette skyldes blant annet at når man er så liten når man blir født, er det større sjanse for at man har en svakhet ved seg eller er mer syk, sier stipendiaten.

– Når vi ser slike konsekvenser, kommer økonomien inn i bildet, legger han smilende til. (...)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Styrelsesdirektør: Tal viser, at patientsikkerhed betaler sig. (- Det er der nu sat et beløb på. Og det er enorme summer. 15 procent af udgifterne i sundhedsvæsenet i nogle af verdens mest udviklede lande går til at rydde op efter brud på patientsikkerheden. Det konkluderer OECD i en ny rapport. (altinget.dk 2.6.2017).)

- Argumenterer for et forbud mot produksjon og salg

Big Tobacco Indicts Itself (Big Tobacco avslører seg selv)
Golden Holocaust Origins of the Cigarette Catastrophe and the Case for Abolition by Robert N. Proctor University of California Press, Berkeley, 2012. 772 pp. $49.95. £34.95. ISBN 9780520270169.
Science 2012;337(6093):412-413 (27 July )
Summary (Sammendrag)
Med bakgrunn i tidligere hemmelige industriarkiver gransker Proctor hvordan sigaretter ble det mest brukte rusmiddel på planeten, og argumenterer for et forbud mot produksjon og salg. (...) (Drawing on formerly secret industry records, Proctor explores how cigarettes became the most widely used drug on the planet—and argues for a ban on their manufacture and sale.)

- Kreftforeningen krever slutt på taxfree-tobakk

Kreftforeningen krever slutt på taxfree-tobakk
vg.no 11.5.2012
MÅ BORT? Kreftforeningen mener tollkvoten for tobakk må fjernes. - Klarer vi å drive tobakksbruken ned til et minimum i løpet av de nærmeste årene, kan epidemien av tobakkssykdommene være borte når vi nærmer oss år 2050, skriver departementet i høringsbrevet.

Kreftforeningen og Legeforeningen vil ha slutt på billig tobakk ved utenlandsreiser. Taxfree-kvoten må bort, krever de. (...)

(Anm: Festrøyking øker risikoen for død. Festrøyker har 38% høyere risiko for å dø i løpet av 15 år, sammenlignet med de som aldri røyker, viser ny studie. (dagensmedisin.no 5.1.2018).)

- Vil forby røyking i bilen din

Det hjelper ikke å åpne vinduet
nrk.no 16.10.2012
- Det bør være forbudt å røyke i en lukket bil hvor konsentrasjonen av farlige stoffer er særlig høy, mener Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Forurensningen i en bil hvor noen røyker er tre ganger høyere enn det som er forsvarlig, viser ny forskning.

Selv med vinduet åpent eller air condition-anlegget på, vil luften i bilen være mer forurenset enn det World Health Organization har satt som en sikker grense.

Barn som sitter bak i bilen når noen røyker i forsetet, vil dermed bli eksponert for de farlige stoffene, skriver BBC. (...)

Ifølge Helsedirektoratet er mer enn 80 prosent av tobakksrøyken usynlig. Røykere bør derfor være påpasselige når de røyker i nærheten av andre. (...)

Vil forby røyking i bilen din
dagbladet.no 25.5.2012
Legeforeningen krever også 20-årsgrense på snus.

Røykeforbud i bil er blant forslagene som Legeforeningen mener bør iverksettes for å beskytte barnas rett til å puste i røykfri luft.

Legeforeningen går inn for både forbud og lovendring. I tillegg til røykeforbud i bil vil foreningen ha lovregulering av barnas rett til å puste i røykfri luft. (...)

- Røyking i svangerskapet påvirker gener

Røyking i svangerskapet påvirker gener
fhi.no 29.11.2012
Røyking i svangerskapet kan føre til endringer i hvordan gener hos barnet uttrykker seg. Dette er funnet i en ny studie fra den norske Mor og barn-undersøkelsen. Kunnskapen om at røyking påvirker barnets helse er ikke ny, men at dette kan skje gjennom genetisk påvirkning er nye funn.

Prøver tatt fra navlesnora ved fødselen er lagret fra over 70 000 nyfødte i en biobank for den norske Mor og barn-undersøkelsen (MoBa). I en delstudie ble 1062 prøver undersøkt for innhold av kotinin, som er en markør for røyking. Av disse hadde 136 (12,8%) høye nok mengder kotinin til å kalles dagligrøykere, noe som stemte godt overens med mødrenes egen rapportering om røykevaner i svangerskapet.

Om gener blir lest av i cellene kommer blant annet an på hvor tett pakket sammen genene ligger i cellekjernene. Kjemiske forbindelser som henger på DNA-tråden er med på å styre om gener leses av. Dette kalles epigenetiske forandringer og kan ha betydning for sykdom og helse. I denne studien ble det undersøkt i hvor stor grad gener var koblet sammen med en spesiell kjemisk forbindelse (metyl-gruppe) og om det var forskjeller mellom barn som var utsatt for røyking i svangerskapet og barn som ikke var det.

Forskerne fant at barn av mødre som røykte i svangerskapet hadde epigenetiske forandringer på ti ulike gener. Undersøkelsene ble gjentatt i prøver fra en annen gruppe nyfødte fra Nord-Carolina i USA, og funnene ble bekreftet her. (...)

- Snus ökar risken för dödföddhet

Snus ökar risken för dödföddhet
dn.se 8.9.2013
Såväl rökning som snusning under graviditeten ökar risken för att fostret ska dö i livmodern, visar världens hittills största studie i ämnet.

– När det gäller risken för dödföddhet verkar snusning vara nästan lika farligt som rökning, säger Sven Cnattingius, professor vid enheten för klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet, till Upsala Nya Tidning.

För de kvinnor som slutar röka eller snusa inför graviditeten går dock risken tillbaka. (...)

- Nå røykes fire av ti sigaretter i Kina

Tobakksgigantene trekker inn milliarder
aftenposten.no 25.3.2012
Til tross for stadig nye motarbeidelser fra myndigheter og sunnhetstrender verden rundt, ruller pengene inn i tobakksselskapene. Bransjen opplever nedgang i Europa og Nord-Amerika, men vanvittig vekst i Asia og Afrika.

Verdens seks største tobakksselskaper omsatte for 500 milliarder dollar i fjor, og satt igjen med overskudd på 35,1 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 200 milliarder kroner.

Tobakksgigantenes økende omsetning og gevinst kommer altså nesten utelukkende fra utviklingsland i Asia og Afrika. Samtidig røyker amerikanere og europeere stort sett mindre enn før. (...)

Strålende fornøyd
Verdens største tobakksselskap, Philip Morris International, med Marlboro og Petterøe's i porteføljen, er opp 38 prosent på børsen det siste året. Selskapet økte omsetningen i Asia med 25,7 prosent i fjor.

- Våre 2011-resultater er simpelthen supre på alle mulige måter. Hvert eneste av våre ti største merker noterte vekst i volumet, vi overgikk alle våre viktigste mål og økte markedsandelen på global basis for fjerde år på rad, sa Louis C. Camilleri, styreleder og konsernsjef i selskapet i februar, ifølge selskapets fjerdekvartalsrapport.

Selskapet dro inn 2749 millioner dollar i resultat før skatt, tilsvarende 16 milliarder kroner.

Den nest største, British American Tobacco Company, som blant annet står bak Lucky Strike og Dunhill, er opp 35 prosent på ett år på børsen.

Selskapet økte resultat før skatt med omtrent 12 prosent i fjor, til 45 milliarder kroner. (...)

- Professor: Snus er ikke effektiv røykeavvenning

- Snus fører til alvorlig kreft og andre sykdommer
aftenposten.no 14.8.2013
Kreftregisteret advarer: Unngå all tobakk - også snus.

Kreftregisteret går nå kraftig ut med sin bekymring over at salget av snus fortsatte å stige i 2012.

De trekker frem at snus under graviditet kan føre til dødfødsel, lav fødselsvekt og pustestans. (...)

Professor: Snus er ikke effektiv røykeavvenning
aftenposten.no 25.3.2012
Professor i forebyggende medisin Maja-Lisa Løchen avviser at snus er et effektivt røykeavvenningsmiddel og liker ikke at folk kan få det inntrykket.

– Jeg blir helt rasende av dette, både av det Karl Erik Lund sier, og at han får så mye spalteplass i avisen til å si det.

Maja-Lisa Løchen er professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø og nylig avgått leder for Nasjonalt råd for tobakksforebygging.
Hun reagerer kraftig på forsker Lunds utspill i søndagens Aftenposten, om at myndighetene bør informere om fordelene ved snus. (...)

Hvert år får 700 nordmenn kreft i bukspyttkjertel og 200 kreft i spiserør, sykdommer med nesten hundre prosent dødelighet og som forekommer blant annet på grunn av snus og røyk.

– Kjedelig med impotens
– Dessuten viser flere studier at snusing øker risikoen for dødelig hjerteinfarkt og fosterskader. Til og med ereksjonssvikt og impotens er dokumentert, men det dør man ikke av, selv om det er kjedelig.

Også Kreftforeningen reagerer.

– Jeg stiller meg svært spørrende til undersøkelsen som viser at et flertall av røykerne tror snus er like farlig som røyk. Jeg tror befolkningen er mer opplyst, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen. (...)

Vil forby
– Det er tobakksindustrien som lager undersøkelsene som prøver å bortforklare kreft og helserisiko ved bruk av snus. Man kan ikke anbefale et rusmiddel som røykeavvenning når rådgivning, nikotintyggegummi og andre legemidler er mer effektive og heller ikke fører med seg store helseskader, sier Løchen.

Hun føler seg sikker på at snus forblir ulovlig i andre land, selv om Lund mener det kan bidra til røykeslutt.

– EU har støttet seg på den dokumentasjonen som forskning har vist, og kommer ikke til å innføre snussalg.

Løchen mener Norge må forby snus. (...)

- Mangelfull offentlig regulering av tobakk

Tobakksgigant gir opp
dn.no 12.10.2012
Phillip Morris Norge anker ikke dommen i saken om synlighetsforbudet.

Tobakksgiganten Philip Morris Norge (PMN) anker ikke dommen fra Oslo tingrett, som fastslo at det norske synlighetsforbudet mot tobakk ikke er i strid med EØS-lovgivningen.

Dermed gir tobakkskonsernet opp kampen for å få lov til å vise frem sine produkter, som blant annet er sigarettmerket Marlboro og rulletobakken Petterøe’s.

- Vi har analysert tingrettens kjennelse og besluttet å ikke anke saken i Norge, sier kommunikasjonsdirektør for PMN, Nordan Helland til Dagens Næringsliv. (...)

(Anm: Philip Morris prepared to sue UK over plain cigarette packaging (reuters.com 12.8.2014).)

(Anm: UK government may face legal challenge from Philip Morris over plain cigarette packaging. BMJ 2014; 349 (Published 15 August 2014).)

Tobakksgiganten tapte mot staten
vg.no 14.9.2012
Den amerikanske tobakkprodusenten Philip Morris likte ikke statens forbud om synlig tobakk i butikkene. I dag ble det kjent at de tapte rettsaken mot staten. (...)

Lover kamp mot tobakksindustrien
nettavisen.no 22.3.2012
Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) varsler kamp mot tobakksindustrien. – Vi er forberedt på å ta saken gjennom rettssystemet så langt det er nødvendig.

Uttalelsen kom da helseministeren denne uken holdt innlegg på verdenskonferansen om «Tobakk eller Helse» i Singapore. Temaet for konferansen er «Mot en tobakksfri verden - planlegge globalt og handle lokalt». 100 land deltar, og flere av disse er saksøkt av tobakksindustrien, deriblant Norge. Norge er saksøkt av tobakksgiganten Philip Morris for forbudet mot synlig oppstilling av tobakksprodukter på utsalgssteder. Rettssaken skal opp i juni.

- Vær sikre!
Norske helsemyndigheter snakker nå med andre land som har lignende søksmål mot seg. Og Strøm-Erichsen lover kamp.

- Vi er forberedt på å stå opp mot tobakksindustrien på ulike måter, først i forbindelse med rettssaken, sa statsråden i sitt innlegg. (...)

Jo giftigere, jo bedre?
dagbladet.no 24.1.2012
Det finnes intet krav til å oppgi hva en sigarett eller en pakke tobakk faktisk inneholder. (...)

– Tusenvis av liv kunne vært spart
nrk.no 10.1.2012
Reidunn Markussen stod fram for å advare folk mot røyking. Nå er hun død av kreft.

15 000 tilfeller av lungekreft hos kvinner kunne vært unngått, mener kreftforsker, som kaller røyking for en menneskeskapt katastrofe. (...)

- Ingen interessekonflikt
kampanje.no 6.1.2012
- Vi gjør nettopp det Bendixen etterlyser, sier Helse- og omsorgsdepartementet i sitt svar til kritikken mot antirøykekampanjen. (...)

Kampanjen, som har en prislapp på 19 millioner kroner, har fått både ris og ros. Blant de mest kritiske har konsulent Alf Bendik Bendixen i selskapet Big Blue & Company vært.

Han peker på at inntekten staten håver inn fra tobakksavgiften hvert år - 7,4 milliarder kroner i 2010 - står i sterk kontrast til midlene som brukes for å få røykerne til å slutte. (...)

Sterke virkemidler i antirøykekampanje
vg.no 3.1.2012
Slik skal du skremmes fra å røyke - se Helsedirektoratets skrekkvideoer (...)

Slik vil regjeringen skremme folk til å kutte røyken
nrk.no 2.1.2012
NETT-TV: Helsemyndighetenes tar sterke virkemidler i bruk i sin nye tobakkskampanje. (Vi advarer om sterke bilder) (...)

Helsemyndighetenes nye tobakkskampanje
nrk.no 2.1.2012
Norske helsemyndigheter tar kraftige virkemidler i bruk i den største antirøyke-kampanjen siden 2003. (Vi advarer mot sterke bilder). (...)

WHO chief slams tobacco industry tactics (WHO-sjef langer ut mot tobakksindustriens taktikk)
heraldsun.com.au 10.10.2011
THE World Health Organization's chief has urged governments to unite against "big tobacco", accusing the industry of dirty tricks, bullying and immorality in its quest to keep people smoking.

WHO director-general Margaret Chan accused cashed-up tobacco firms of using lawsuits to try and subvert national laws and international conventions aimed at curbing cigarette sales. (...)

Antitobacco programs underfunded, WHO says (Antitobakkprogrammer underfinansiert, ifølge WHO)
CMAJ 2011;183(12):6 (September)
Tobacco control programs remain “seriously underfunded” worldwide, despite increases in revenue-generating tobacco taxes, the World Health Organization (WHO) reveals in its third report on the global tobacco epidemic.

The big picture of the epidemic remains largely “unchanged,” the WHO says, in part because of a lack of political will to finance antitobacco initiatives, although some countries have made progress to implement new control measures since 2009 (www.who.int/tobacco/global_report/2011/qanda/en/index.html).

Governments collect nearly US$133 billion in tobacco tax revenue each year, but spend less than US$1 billion on tobacco control, the WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2011 reveals (http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240687813_eng.pdf).

It’s a disparity that Armando Peruga, program manager of the WHO’s Tobacco Free Initiative, calls “basically ridiculous” and one that is particularly acute in low-and middle-income countries. (...)

Cigarette firms sue regulators over graphic warnings on packs
BMJ 2011; 343:d5492 doi: 10.1136/bmj.d5492 (Published 26 August 2011)
Five tobacco companies have filed a lawsuit in the US federal court against the Food and Drug Administration over the requirement to include graphic depictions of the risks of smoking on all cigarette packs by September 2012. (...)

Cigarette makers sue FDA over new labeling rules (Sigarettprodusenter saksøker FDA over nye regler for merking)
reuters.com 17.8.2011
(Reuters) - Four big cigarette makers sued the Food and Drug Administration, seeking to void as unconstitutional new graphic labels and advertising that warn consumers about the risks of smoking and induce them to quit.

The lawsuit by Reynolds American Inc's R.J. Reynolds unit, Lorillard Inc, Liggett Group LLC and Commonwealth Brands Inc, owned by Britain's Imperial Tobacco Group Plc, said the warnings required no later than September 22, 2012 would force cigarette makers to "engage in anti-smoking advocacy" on the government's behalf. (...)

Røyk kan havne på resept
nettavisen.no 7.7.2011
Verdens helsemyndigheter vil slå kraftig tilbake mot sigaretten.

Om kun få år kan det på Island bli en realitet med obligatoriske avvenningskurs, aldersgrense å kjøp av tobakk på 20 år, i tillegg til at røyken er reseptbelagt og selges kun på apoteket, skriver Dagsavisen fredag.

Det blir heller ikke lov å røyke på fortauet, på benker eller i parker og ikke en gang i din egen bil, ditt eget hus eller balkong blir det lov å ta seg en blås hvis det er gravide eller barn til stede. (...)

Island vil ha sigaretter på resept
nrk.no 5.7.2011
Island vurderer å innføre forbud mot salg av sigaretter i dagligvarebutikker. Da må islendinger som har lyst på en røyk gå på apoteket. (...)

Forslaget som skal opp til diskusjon etter sommerferien, går ut på at personer over 20 år i første omgang skal kunne kjøpe sigaretter på apotek uten resept. (...)

Mangelfull statlig regulering av tobakk
siste.no 1.7.2011
Skremmebilder på alle pakker

Råtne tenner, blodige operasjoner og barn med pustevansker. Det er bilder som nå lyser mot røykerne fra alle sigarettpakker. (...)

Tobakksgigant kjemper mot logoforbud
tv2nyhetene.no 27.6.2011
– Vi lét oss ikkje trua av eit stort tobakksselskap, slår Australias statsminister Julia Gillard fast.

- HAR PLUKKA FEIL REGJERING: Australias statsminister Julia Gillard (t.v.) og landets helseminister, Nicola Roxon, lét seg ikkje skremja av Philip Morris som vil gå rettens veg for å kunna halda fram med å trykkja selskapets logo på sigarettpakkane.

Som Noreg vil Australia prøva å få ned forbruket av tobakk med skremmande bilete på sigarettpakkane. Og i tillegg til å trykkja avskrekkande bilete på sigarettpakkane vil den australske regjeringa forby tobakkprodusentane å bruka logoane sine på sigarettpakkane.

Den australske regjeringa vil også forby reklametekst og fargesprakande bilete på sigarettpakkane. Merkenamn vil bli trykt i ein liten og lik font, saman med ei helseåtvaringer. (...)

The researchers are now looking at ways to repair or stall some of the damage caused by the drugs and say they believe that focusing on exercise -- which appears to have a beneficial effect on patients with mitochondrial diseases -- may help. (...)

Døde kropper på amerikanske røykpakker
nrk.no 22.6.2011
USA går enda lenger for å få skremme folk til å stumpe røyken. (...)

The unstoppable march of the tobacco giants (Tobakksgigantenes ustoppelige marsj)
independent.co.uk 29.5 .2011
How the industry ruthlessly exploits the developing world - its young, poor and uneducated

More than half a century after scientists uncovered the link between smoking and cancer – triggering a war between health campaigners and the cigarette industry – big tobacco is thriving. (...)

Smoking could kill 8 million a year by 2030: WHO (Røyking kan ifølge WHO ta livet av 8 milloner hvert år i 2030)
reuters.com 31.5.2011
(Reuters) - Tobakk vil ta livet av seks millioner mennesker i år, samt 600 000 ikke-røykere, fordi statlige regjeringer ikke gjør nok for å overbevise folk om å slutte eller beskytte andre fra passiv røyking, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) torsdag. (...) ((Reuters) - Tobacco will kill nearly six million people this year, including 600,000 non-smokers, because governments are not doing enough to persuade people to quit or protect others from second-hand smoke, the World Health Organization (WHO) said on Tuesday.)

(Anm: Secondhand smoke exposure predicted chronic obstructive pulmonary disease and other tobacco related mortality in a 17-years cohort study in China. CHEST May 2012 (May 24).)

Hälsovarningar på paketen får rökare att vilja sluta
tobaksfakta.se 26.5.2011
Påverkar hälsovarningarna på cigarettpaketen verkligen rökarna? Den frågan brukar ibland diskuteras och många rökare hävdar att de inte läser eller bryr sig om vad som står på paketen. En ny studie, genomförd i 14 länder, visar dock att hälsovarningar på tobak ökar många rökares vilja att sluta. Mest påverkade blir rökarna av varningar som innehåller bilder eller annan grafik.

Studien gjordes på uppdrag av US Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Forskarna analyserade enkätdata insamlade mellan 2008 och 2010 i 14 länder med varningar på tobaksförpackningar:; Bangladesh, Brasilien, Kina, Egypten, Indien, Mexiko, Filippinerna, Polen, Ryssland, Thailand, Turkiet, Ukraina, Uruguay och Vietnam. (...)

(Anm: Cigarette Package Health Warnings and Interest in Quitting Smoking --- 14 Countries, 2008—2010- Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 2011;60(20);645-651 (May 27).)

Nytt røykeforbud fra november
aftenposten.no 19.5.2011
Ny EU-standard gjør det ulovlig å selge sigaretter som ikke er selvslukkende. (...)

Fire av ti vil ha røykeforbud i hjemmet
aftenposten.no 14.5.2011
130.000 barn utsettes for passiv røyking i Norge. Fire av ti småbarnsforeldre mener at det bør innføres røykeforbud i privatboliger. (...)

Vil ha 20-årsgrense for å kjøpe tobakk
vg.no 5.5.2011
Helsedirektoratet foreslår å heve aldersgrensen for tobakkskjøp til 20 år, samt å innføre bevillingsordning for utsalgssteder. (...)

- Nå trenger vi nye mål å strekke oss etter, sier avdelingsdirektør Anne Hafstad i Helsedirektoratet. (...)

Han vil gjøre Oslo røykfri
aftenposten.no 27.4.2011
- Gjør som New York og forby røyking i parker og på torg, sier PR-strateg Bjørn B. Jacobsen. (...)

I New York har borgermester Michael Bloomberg ledet an i kampen mot tobakk, og i mai forbys røyking i parker, strender og folkeplasser. Antall røykere i New York har stupt, og nå mener Bjørn B. Jacobsen at Oslo må følge etter. (...)

Slik vil Australia halvere røykingen
nrk.no 8.4.2011
Se skrekkbildene her

– Vi sender en beskjed om at glamouren med røyking er over, sier Australias helseminister Nicola Roxon. (...)

Gusjegrønne røykpakker uten logoer og bilder av tenner som faller ut. Slik blir hverdagen for australske røykere hvis myndighetene får viljen sin. (...)

Forbyr røyking i New Yorks parker
nrk.no 4.2.2011
Det blir forbudt å røyke i New Yorks parker, på byens badestrender og i bilfrie områder som Times Square. (...)

Bloomberg mener den nye loven er en naturlig oppfølging av røykeforbudet som ble innført på utesteder for ni år siden.

– Innsatsen vår de siste ni årene har resultert i over 350.000 færre røykere og bidratt til at newyorkere nå lever 19 måneder lengre enn de gjorde i 2002, sier han.(...)

Dropper røykeforbud i bil
nrk.no 12.1.2011
Et forslag om å gjøre det forbudt å røyke i bil i Norge blir likevel ikke noe av.

Poenget med forslaget var å beskytte barn mot passiv røyking.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet utsettes 100.000 barn for passiv røyking her i landet.

Men i norske biler skal det fortsatt ikke være straffbart å fyre opp. (...)

- Ekstreme røykekampanjer virker
nrk.no 6.12.2010
Dobbelt så mange stumpet røyken etter at danske myndigheter viste skrekkbilder av røykerlunger, tette pulsårer og blodpropp i hjernen. (...)

Er du klar til at blive skræmt fra tobakken
business.dk 22.11.2010
Sundhedsstyrelsen er ved at barsle med en bekendtgørelse, der fremover skal skræmme rygere og nysgerrige fra tobakken. Den nye skræmmekampagne kendes allerede fra udlandet. (...)

I USA har rygerne haft trange kår i et par årtier, og der lægges der ikke fingre imellem, når sundhedsmyndighederne langer ud efter rygerne. Nu er sundhedsmyndigheden FDA på vej med en kampagne med skræmmebilleder til tobakspakkerne. Se det amerikanske forslag til skræmmekampagnebilleder her. (...)

Begrenser smakstilsetning i tobakk
nrk.no 21.11.2010
(...) Tobakksprodusenter bruker smaksstoffer i produktene sine til å tiltrekke seg unge brukere, konkluderte landene som deltok på et møte i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO) i Uruguay.

Vedtaket ble fattet til tross for sterk motstand fra store, internasjonale tobakksselskaper. (...)

Vurderer forbud mot smakstilsatt tobakk
vg.no 15.11.2010
Verdens helsetopper diskuterer denne uken et forbud mot smakstilsetting i tobakk. Det vil ramme nesten all tobakk som selges i Norge.

Tobakken kan rett og slett få så vond smak at den ikke kan røykes, skriver Stavanger Aftenblad.

Tiltaket diskuteres under en FN-konferanse i Uruguay, der Norge er representert med en delegasjon, bekrefter spesialrådgiver Karl-Olaf Wathne i Helse- og omsorgsdepartementet. (...)

F.D.A. Unveils Graphic Warning Labels for Cigarettes
nytimes.com 10.11.2010
Three of the 36 proposed new warning labels for cigarette packaging. (...)

Ikke godt nok gjemt
dinside.no 1.10.2010
Slik løser noen av landets kiosker pålegget om å skjule tobakksvarene.

Helsedirektoratet reagerer på store klistremerker ved tobakkskapene. (...)

Ber Norge vurdere å forby røyking i private hjem
aftenposten.no 8.9.2010
130.000 norske barn utsettes for passiv røyking, ifølge WHO. Organisasjonen ber myndighetene vurdere en lov som beskytter barn mot røyking hjemme. (...)

- Barn må få vokse opp i røykfrie hjem
vg.no 9.9.2010
(VG Nett) Helsedirektoratet vurderer å stadfeste en rett for barn til å vokse opp i røykfrie omgivelser. Kreftforeningen mener foreldre må kjenne skadevirkningene av passiv røyking (...)

«Dette lukter overformynderi»
aftenposten.no 13.8.2010
Er det en god ide å ha samme regler for salg av tobakk som for øl? Ja, mener Helsedirektoratet. (...)

FDA Has 'Long Way To Go' On Tobacco Industry (FDA har "en lang vei å gå" med tobakksindustrien)
manufacturing.net 24.5.2010
WILLIAMSBURG, Va. (AP) -- The head of the government's tobacco regulator says the Food and Drug Administration's new power to regulate tobacco is a promising tool to reduce the toll of disease and death caused by tobacco use.

"This is an opportunity for me to serve my country by preventing its men, women and children from suffering and dying from tobacco-related diseases," Dr. Lawrence Deyton, director of the FDA's Center for Tobacco Products told attendees Monday at the Tobacco Merchants Association annual meeting in Williamsburg, Va. (...)

"Big Tobacco" still on the march, WHO warns ("Big Tobacco" stadig i fremgang advarer WHO)
reuters.com 26.2.2010
GENEVA (Reuters) - Governments must do more to protect workers in bars, restaurants and the entertainment sector from harmful smoke, and curb tobacco advertising and sponsorship, the World Health Organization said on Friday. (...)

– Da jeg så bildet, kastet jeg pakken
nettavisen.no 10.7.2009
I Thailand er Rose og Nat vant til groteske bilder på røykpakkene. Men ferierende nordmenn mener noe annet. (...)

Nektes å røyke i eget hjem
nrk.no 29.1.2009
I Belmont, California har det nå kommet en ny, streng røykelov. Det har blitt forbudt å røyke i leiligheter og borettslag. (...)

Tobaksadvarsler stimulerer rygernes rygetrang
berlingske.dk 19.10.2008
Advarslerne på cigaretpakkerne er uden virkning på folk, der i forvejen ryger - de stimulerer ligefrem rygetrangen, viser ny stor undersøgelse foretaget af blandt andre danskeren Martin Lindstrøm. (...)

Den opsigtsvækkende konklusion fremgår af en ny bog, »Buyologi«, hvor den internationalt anerkendte brandguru, danskeren Martin Lindstrøm, sammen med et forskerteam har scannet forsøgspersoners hjerner for at afsløre, hvordan de reelt reagerer på forskellige markedsføringstiltag. Fænomenet er kendt som neuromarketing. (...)

»Undersøgelser viser, at billederne har en effekt,« siger han og peger på, at skræmmebilleder anbefales af WHO og EU. (...)

Brandguruen Martin Lindstrøm vil stille resultaterne til rådighed for organisationer, der kæmper mod rygning. Det ser overlæge Hans Storm fra Kræftens Bekæmpelse frem til:

»På den måde kan vi prøve at komme i trit med tobaksindustrien, der altid har været flere hestehoveder foran,« siger han. (...)

FDA Regulation of Tobacco — Pitfalls and Possibilities (FDA-regulering av tobakk — Fallgruver og muligheter)
NEJM 2008;359:445-448 (July 31)
After more than half a century of debate and discussion, it is likely that during the coming year, Congress will pass legislation bringing tobacco products under the regulatory authority of the Food and Drug Administration (FDA). The regulatory status of cigarettes arguably represents one of the most paradoxical stories in American medicine and public health: the single most dangerous legal product in U.S. consumer society has eluded virtually all federal regulation until now. Using a combination of scientific misinformation, intensive political lobbying, and a culturally resonant argument that smokers must take personal responsibility for harms they incur from its product, the tobacco industry has fought off all attempts to bring the manufacture, marketing, and sale of cigarettes under the authority of the FDA or any other federal agency.1 (...)

- 600 000 dør årlig grunnet passiv røyking

Passiv røyking dreper 600 000 årlig
dagbladet.no 26.11.2010
Barn er spesielt utsatt, mener WHO-forskere. (...)

600 000 hvert år
Det blir i overkant av 600 000 dødsfall hvert år på verdensbasis, hvorav 379.000 dødsfall skyldes hjertesykdom, 165.000 skyldes infeksjoner i nedre luftveier, 36.900 skyldes astma og 21.400 skyldes lungekreft.

Dette er noen av konklusjonene som nå annonseres i det anerkjente vitenskaplige magasinet The Lancet.

Forskere fra Verdens Helseorganisasjon (WHO), Karolinska Instituttet i Sverige, Oulu Universitet i Finland samt University of Auckland i New Zealand har sammen analysert data fra 192 land, og ut fra disse funnene vurdert antallet dødsfall og sykdom forbundet med passiv røyking.

Barn utsatt
Barn er spesielt utsatt for passiv røyking i hjemmet, viser rapporten.

Fire av ti barn er passive røykere, mot drøyt hver tredje voksen.

På verdensbasis skyldes ett av hundre dødsfall passiv røyking, skriver WHOs eksperter i rapporten.

Det vil si at av de 600.000 som hvert år dør av passiv røyking er 165 000 barn. (...)

600 000 dör varje år av passiv rökning
sverigesradio.se 25.11.2010
165 000 barn dör till följd av passiv rökning varje år

Passiv rökning hör till de största hälsoproblemen i många länder, och leder varje år till fler än 600 000 dödsfall bland ickerökare världen över. Det visar den första internationella genomgången av hälsoeffekterna av att andas in andras tobaksrök.

Första stora kartläggningen av hälsoeffekterna av passiv rökning.

Första stora kartläggningen av hälsoeffekterna av passiv rökning.

Passiv rökning hör till de största hälsoproblemen i många länder, och leder varje år till fler än 600 000 dödsfall bland ickerökare världen över. Det visar den första internationella genomgången av hälsoeffekterna av att andas in andras tobaksrök.

Mattias Öberg vid Karolinska Institutet har lett studien, där man beräknat hur mycket passiv rökning bidrar till sjukdomar och dödsfall.
– Totalt landar slutsumman på 603 000 individer varje år, säger han. (...)

Røyken blir igjen i veggene
nrk.no 1.1.2011
Etter to måneder uten tobakksrøyking var nikotinmengden i luften fra 35 til 98 prosent høyere enn i luften til de røykfrie boligene. På overflatene var mengden hele 30 til 150 prosent høyere.

Overtar du et hjem der de gamle eierne har røyket, sitter nikotinen igjen i mange måneder, viser ny forskning. (...)

- Mors røyking knyttet til psykiatrisk medisinering hos barn

Moms' smoking tied to psychiatric meds in kids (Mors røyking knyttet til psykiatrisk medisinering hos barn)
reuters.com 28.8.2011
(Reuters) - Children whose mothers smoked while pregnant were more likely to end up on medications such as antidepressants, stimulants and drugs for addiction, according to a study from Finland that hints at smoking's affect on a baby's developing brain.

While the findings don't prove that cigarette smoking during pregnancy causes changes in children's brains or behavior, they offer one more piece of evidence that should encourage women not to smoke while pregnant, the researchers wrote in the American Journal of Epidemiology.

"The exposure was significantly associated with the risk for all medication use and for both single- and multiple-drug consumption even after adjustment (e.g. mothers' severe psychiatric illnesses," wrote lead researcher Mikael Ekblad, at the Department of Pediatrics at Turku University Hospital.

"These findings show that exposure to smoking during pregnancy is linked to both mild and severe psychiatric morbidity."

Ekblad and his colleagues used Finnish data for 175,000 children born in the country between 1987 and 1989. At that time, midwives had asked all new mothers if they smoked during pregnancy.

The researchers then matched those birth records to a nationwide database of prescription drugs covered by insurance between 1994 and 2007 -- when the children were between five and 20 years old.

One in 11 children was prescribed a psychiatric medication at some point during that period, including anti-anxiety drugs, antipsychotics, antidepressants, stimulants and drugs for addiction. (...)

(Anm: New report details tobacco companies' marketing to kids of cigarettes, e-cigarettes and other tobacco products (medicalnewstoday.com 20.3.2015).)

- Mer disponert for leddgikt

Mer disponert for leddgikt
ba.no 29.12.2010
Minst 200 nordmenn kunne hvert år unngått leddgikt hvis de ikke hadde røykt.

Det går fram av en rapport som professor Lars Klareskog ved Karolinska institutet har lagt fram.

Rapporten viser at 21 prosent, eller én av fem med leddgikt, sannsynligvis ville unngått sykdommen hvis de hadde avstått fra røyking.

Klareskog står bak den nye forskningen som vil bli omtalt i «Revmarapporten». Magasinet utgis av Norsk Revmatikerforbund.

Professoren ved Karolinska i Stockholm anbefaler at de som har leddgikt i familien, eller som akkurat har fått diagnosen leddgikt, ikke røyker. (...)

- Ny forskning chokerer: Det gør rygning ved din hjerne

Dette gjør at hjernen «råtner»
HJERNEN SVEKKES: Det er mange grunner til ikke å røyke. Hjernens ve og vel er en av dem.
kk.no 2.12.2012
Røyking kan skade deg på flere måter enn du tror.

Om det ikke var nok gode grunner til å stumpe røyken, så har forskere nå kommet med enda en.

En nye studie fra King's College har nemlig vist at røyking får hjernen til å «råtne», skriver BBC.

Met «råtne» menes det at hukommelsen, læreevnen og fornuften skades. (...)

Ny forskning chokerer: Det gør rygning ved din hjerne
bt.dk 27.11.2012
Det har længe være kendt, at rygning kan føre til lungekræft og forhøjet blodtryk.

Men forskerne har kun skrabet i overfalden af, hvad rygning gør ved hjernen. Nu viser en ny stor undersøgelse, at rygning kan skade hjernen og føre til ringere hukommelse og indlæringsevne hos rygere over 50 år.

- Vi har identificeret et antal risikofaktorer, som kan forbindes til hurtigere nedbrydning af evnen til at tænke og opfatte. Vi må gøre folk opmærksomme på behovet for at ændre livsstil som følge af den risiko, siger dr. Alex Dregan til BBC.

Han har sammen med en gruppe forskere fra Kings College i London undersøgt 8.800 mennesker over 50 år.

Resultaterne viste, at der var en klar sammenhæng mellem rygning og dårlige testresultater i hukommelses- og indlæringstest, hvor deltagerne skulle lære nye ord eller navne, og så mange dyr de kunne opremse på et minut. (...)

- Flere dør af syke lunger

Flere dør af syge lunger
24.dk 30.1.2011
Lægerne skal tage rygeafhængighed mere alvorligt, siger professor

Lungesygdommen KOL koster et stigende antal rygere og eks-rygere livet. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 3.478 mennesker døde af KOL i 2009.

Mens dødeligheden falder for livsstilssygdomme som hjerte- og kredsløbslidelser, så går det den gale vej med KOL, der fra 2008 til 2009 er steget med 275 dødsfald. (...)

- Røyking gir hull i tennene

Røyking gir hull i tennene
nrk.no 28.5.2011
Røykere har flere hull enn ikke-røykere ifølge ny forskning.

Sigaretter kan gi deg større tannlegeregning, ifølge en ny studie.

Det er velkjent at røyking er negativt for munnhelsa. Blant annet øker røyking risikoen for kreft i munnhulen og tannløsningssykdommen periodontitt.

Nå viser en ny italiensk studie at røyking også er koblet til flere hull i tennene.

763 menn under militær utdannelse deltok i studien, som er publisert i tidsskriftet Caries Research. (...)

- Røykere eldes raskere

Study: 4 Factors That May Shrink Your Brain (Studie: Fire faktorer som kan krympe din hjerne)
healthland.time.com 3.8.2011 (Time)
Your brain is bound to shrink as you age — it's unavoidable. But there are certain lifestyle factors that hasten the process, according to a new study by researchers at University of California, Davis.

The four factors that were associated with faster declines in brain volume were:

  • High blood pressure
  • Diabetes
  • Cigarette smoking
  • Being overweight or obese

The study included 1,352 adults who had an average age of 54 and did not have dementia at the start of the study. All were participants of the Framingham Offspring Cohort Study (the children of the participants of the original Framingham Heart Study).

To start, researchers administered a battery of tests, including measures for obesity, high blood pressure, diabetes and high cholesterol. Starting seven years later, they measured the participants' brain size using MRI scans and also gave participants cognitive tests to gauge executive function, planning and organizational skills.

The researchers found that all four risk factors were associated with faster declines in brain size: people with high blood pressure in midlife more quickly developed a condition called white matter change, in which areas of blood vessels in the brain are damaged, compared with those who had normal blood pressure.

People with diabetes had faster shrinkage in a brain region called the hippocampus, which is involved with memory. Smokers had more rapid overall brain shrinkage than nonsmokers, and also showed faster white matter changes. (...)

(Anm: Relationships between personality traits, medial temporal lobe atrophy, and white matter lesion in subjects suffering from mild cognitive impairment. Front. Aging Neurosci 2014 (29 July 2014).)

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. (J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.).)

Røykere eldes raskere
nhi.no 2.12.2010
Røykere er i dårligere fysisk form enn ikke-røykere når de er i 50-årene, og det skyldes ikke bare at lungehelsen forverres av røyking.

I en stor studie har norske og britiske forskere undersøkt sammenhengen mellom langvarig røyking og fysisk funksjonsevne. Datene er henten fra den britiske folkehelsestudien "1946-kohort-studien" der over 5300 mennesker som er født i 1946 har deltatt helt fra fødselen av. Deltagerne ble spurt om røykevanene sine første gang da de var i 20-årene.

- Da deltakerne var 53 år, ble de innkalt til å ta funksjonstester for å se hvordan røykingen har påvirket aldringsprosessen, sier førsteforfatteren bak studien, Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstitittet, til NHI.no.

- Her så vi både på funksjonsevnen, den kognitive evnen og det ble også tatt lungetester, sier han. (...)

Strand forteller at tidligere forskning også tyder på at røyking påvirker nervesystemet, som igjen kan påvirke aldringsprosessen.

- I dataene er det noe støtte for at røyking kan påvirke nervesystemet i kroppen, noe som kan gi redusert balanse og dårligere fysisk funksjon.

ammenhengen kan også skyldes at røykere har redusert oksygentilførsel til musklene. Men videre forskning er nødvendig for fullt ut å forstå mekanismene bak sammenhengen mellom røyking og fysisk funksjonsevne, sier Strand i en nyhetsmelding fra Folkehelseinstituttet. (...)

- Insentiver for å forebygge røyking hos barn og ungdom

Incentives for preventing smoking in children and adolescents (Insentiver for å forebygge røyking hos barn og ungdom)
Cochrane Database Syst Rev. 2012 Oct 17;10:CD008645.
BACKGROUND: Adult smoking usually has its roots in adolescence. If individuals do not take up smoking during this period it is unlikely that they ever will. Further, once smoking becomes established, cessation is challenging; the probability of subsequently quitting is inversely proportional to the age of initiation. One novel approach to reducing the prevalence of youth smoking is the use of incentives.

OBJECTIVES: To determine whether incentives prevent children and adolescents from starting to smoke. We also attempted to assess the dose-response of incentives, the costs of incentive programmes, whether incentives are more or less effective in combination with other interventions to prevent smoking initiation and any unintended consequences arising from the use of incentives. (...)

AUTHORS' CONCLUSIONS: To date, incentive programmes have not been shown to prevent smoking initiation among youth, although there are relatively few published studies and these are of variable quality. Trials included in this meta-analysis were all studies of the SFC competition, which distributed small to moderately sized prizes to whole classes, usually through a lottery system.Future studies might investigate the efficacy of incentives given to individual participants to prevent smoking uptake. Future research should consider the efficacy of incentives on smoking initiation, as well as progression of smoking, evaluate these in varying populations from different socioeconomic and ethnic backgrounds, and describe the intervention components in detail. (...)

- Amerikanske milliardærer donerer 500 millioner dollar for å redusere tobakksrøyking globalt

Big Tobacco Meet Big Philanthropy
EDITORIAL
nytimes.com 29.7.2008
Is it possible that the tobacco industry has met its match? After years of watching public-health groups and governments struggle to rein in the multinational tobacco companies, it was good to hear that Mayor Michael Bloomberg of New York City and Bill Gates have joined forces to combat the smoking epidemic threatening many low- and middle-income countries. (...)

(Anm: Bloomberg and Gates launch legal fund to help countries fight big tobacco (guardian.com 18.3.2015).)

US billionaires donate $500m to reduce smoking worldwide (Amerikanske milliardærer donerer 500 millioner dollar for å redusere tobakksrøyking globalt)
BMJ 2008;337:a1068 (29 July)
Bill Gates, the founder of Microsoft, and the mayor of New York, Michael Bloomberg, announced last week that they would donate a total of $500m (£250m; €320m) to efforts to stop smoking around the world.

The funding will focus on poor and middle income countries, which face an increasing number of smoking related deaths. Special attention will go to China and India, which have high smoking rates, and to Africa, where the smoking epidemic is growing. (...)

Bill Gates and Michael Bloomberg turn their millions against smoking (Bill Gates og Michael Bloomberg bruker millioner i kampen mot tobakk)
timesonline.co.uk 25.7.2008
Two of the world’s richest men, with bank balances that rival the gross domestic product of small countries, are joining forces to wage war against a common enemy — the tobacco industry. (...)

- Medisinsk tidsskrift forbyr adgang for tobakkstøttet forskning

Medical journal bars tobacco-backed research papers (Medisinsk tidsskrift forbyr adgang for tobakkstøttet forskning)
reuters.com 23.2.2010
HONG KONG (Reuters) - A leading scientific journal will no longer publish research papers that receive any funding from tobacco companies, its editorial board said on Tuesday.

"While we continue to be interested in analyses of ways of reducing tobacco use, we will no longer be considering papers where support, in whole or in part, for the study or the researchers come from a tobacco company," the PLoS Medicine (Public Library of Science) said in an editorial.

The magazine expressed concern at "the industry's longstanding attempts to distort the science of and deflect attention away from the harmful effects of smoking. (...)

- Snus- og tobakksreklame

Krever snusfornuft fra Aftenposten
aftenposten.no 24.12.2010
(...) «Det er svært uheldig at det nå søkes å få fokus på at snus er trendy», skriver Avdeling for nasjonalt folkehelsearbeid i et brev til Aftenposten. Samme avdeling var for øvrig intervjuet i saken, og ga der uttrykk for stor bekymring over utviklingen.

«På denne bakgrunn tillater Helsedirektoratet seg å be om en redegjørelse for hva som foranlediget artikkelen», heter det avslutningsvis i brevet, med henvisning til tobakksskadelovens opplysningsplikt knyttet til forebygging av helseskader. (...)

Fikk nei.
Divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp mener det ikke er uvanlig at et offentlig organ gjør undersøkelser rundt hvilke redaksjonelle vurderinger som ligger til grunn for en artikkel.

- Mener direktoratet at Aftenposten har en lovpålagt plikt til å opplyse om hvorfor vi skriver hva vi skriver?

- Vi ønsker å få vite om Swedish Match har tatt kontakt med dere om dette, svarer Klepp.

I et svarbrev til direktoratet skriver redaktør Morten Abel at Aftenposten aldri utleverer informasjon om avisens kildegrunnlag. Han får støtte fra generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening.

- De har prøvd seg på noe lignende før, og det er like fånyttes hver gang. Men dette er jo helt vilt. Det er langt utenfor det området Helsedirektoratet skal operere i, sier Øy. (...)

(Anm: Snusfornuft. Tobakksindustrien har pakket helseskadelig avhengighet inn i fine farger, gode smaker og design som appellerer til unge mennesker. Det er på tide å sette en stopper for denne markedsføringen rettet mot barn og unge. (dagbladet.no 10.2.2015).)

Kvinners tobakksforbruk i lav- og mellominntektsland
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:2006 (21.10.2010)
(...) Tobakksindustrien retter trolig mye av sin markedsføring nettopp mot unge kvinner i lav- og mellominntektsland, i takt med fallende omsetning i rikere land (2). Sosial stigmatisering har ført til at røyking har vært ansett som uakseptabelt for kvinner i mange land. Globalisering og modernisering kan imidlertid føre til at denne begrensende faktoren forsvinner, og man antar derfor at andelen kvinner som røyker i lav- og mellominntektsland vil stige (2). (...)

- Snus bidrar till att fler är tobaksberoende

Snus ger kvarstående skador
svt.se 25.11.2010
Men om du slutar går du upp i vikt

Efter ett halvårs snusuppehåll fanns det skador på slemhinnan hos inbitna snusare. Speciellt hos dem som fortsatt att använda nikotinläkemedel under tiden. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

- Det visade sig att snusextraktet hämmade munhålecellernas tillväxt och viktiga celler för immunförsvaret, vilket innebär att immunförsvaret kan försvagas, säger Mats Wallström, forskare på institutionen för odontologi vid Sahlgrenska Akademin och specialist i käkkirurgi. (...)

Snus bidrar till att fler är tobaksberoende
fhi.se 23.11.2010 (Statens folkhälsoinstitut)
Fyra av tio manliga snusare har aldrig rökt och att var tionde ungdom startade med snus innan de började röka, det visar ny statistik. Därmed bidrar också snus till att fler är beroende av tobak. Detta och ny forskning om snus presenteras vid en konferens under Tobaksfria veckan.

I en nationell kartläggning bland 13-, 15-, och 17-åringar som Umeå universitet genomfört på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut framgår att var tionde ungdom som röker var snusare innan de började röka.

– Snus kan alltså vara en inkörsport för rökning. Det är därför viktigt att man har samma inställning till både rökning och snusning på exempelvis skolor och fritidsanläggningar, säger Åsa Lundquist, projektledare för Nationella tobaksuppdraget vid Statens folkhälsoinstitut. (...)

– Når vi ser slike konsekvenser, kommer økonomien inn i bildet, legger han smilende til

Færre små barn etter innføring av røykeloven
uib.no 30.1.2013
Innføringen av røykeloven i 2004 påvirket både mors røykevaner og barnas fødselsvekt. Det viser fersk forskning fra Institutt fra økonomi. (...)

Sammenlignet bar og butikk
– Vi har sett på fødselsvekten hos barn født mellom januar 2004 og mars 2005, der mor arbeidet på restaurant eller bar, sier Julian Vedeler Johnsen.

Han er stipendiat ved Institutt for økonomi, og har sammen med Prasant Bharadwaj og Katrine V. Løken skrevet artikkelen «Smoking bans, maternal smoking and birth outcomes». Artikkelen foreligger som arbeidsnotat.

De tre forskerne har sett på et 890 kvinner som jobbet i hotell- og restaurantbransjen da røykeloven ble innført, og som fikk barn like før og like etter innføringen. Disse kvinnene ble sammenlignet med 3300 kvinner som jobbet i butikk på samme tidspunkt.

– Fødselsvekten varierer litt fra måned til måned, så vi gjennomførte en sammenligning for å få bort den naturlige månedsvariasjonen, sier Vedeler Johnsen.

Forskerne fant ingen endring på den gjennomsnittlige fødselsvekten.

Færre veldig små og for tidlig fødte barn
Det de derimot fant, var at det ble født færre veldig små barn, det vil si barn med fødselsvekt under 1500 gram. De fant også at det var mindre sjanse for at kvinnene fødte for tidlig, definert som før uke 36.

– Men vi ser at disse endringene bare var hos kvinner som røykte selv. Før innføringen av røykeloven var det færre kvinner i denne bransjen som sluttet å røyke da de ble gravide, sammenlignet med kvinner som arbeidet i andre bransjer. Etter reformen var det flere blant dem som jobbet i restaurant eller bar som sluttet å røyke under svangerskapet, sier Vedeler Johnsen.

Han sier at forskerne ikke kan fastslå med sikkerhet om det bare er røykestoppen som har redusert sjansen for å få et barn som er mindre enn 1500 gram.

– Det kan tenkes at mødrene i tillegg lever sunnere og tar flere forholdsregler under svangerskapet.

Årsaksmekanismer
Mange spør hva dette prosjektet har med økonomi å gjøre.

– Økonomer arbeider med årsaksmekanismer. Røyking kan påvirke ting man ikke tenkte at røyking var en konsekvens av, sier Vedeler Johnsen.

Han sier at det som skjer med en tidlig i livet, blir man påvirket av livet ut. Som en del av studien har de tre forskerne sett på tvillingpar der den ene tvillingen var mye mindre enn den andre da de ble født.

– Den minste har ti prosentpoengs mindre sjanse til å være i full jobb når han eller hun er 28 år. Dette skyldes blant annet at når man er så liten når man blir født, er det større sjanse for at man har en svakhet ved seg eller er mer syk, sier stipendiaten.

– Når vi ser slike konsekvenser, kommer økonomien inn i bildet, legger han smilende til. (...)

– Det er rett og slett medikamentet fra Helvetet

Roger tok røykesluttpille og forandret personlighet
tv2nyhetene.no 14.7.2013
Roger ville ha hjelp til å slutte å røye, men pillene gjorde livet til et helvete.

SLUTTET: Roger Seeberg Thorgrimsen reagerer på medisinen han fikk da han forsøkte å slutte å røyke. I dag er han røykfri for egenhånd.

Roger Seeberg Thorgrimsen trodde ikke at han ville klare å slutte å røyke på egen hånd, selv om motivasjonen var der.

– Den største grunnen til at jeg ville slutte å røyke var at jeg ville ha et langt og godt liv med barna og kona mi, sier Thorgrimsen.

For å nå målet begynte han derfor på røykesluttpille Champix. Det merket både han og omgivelsene.

– Jeg forandret personlighet helt – ble sur og sinna. Jeg er helt sikker på at det er tablettene som gjorde at jeg ble sånn, sier han til TV 2.

TV 2 har tidligere fortalt at det stadig knyttes flere selvmord og selvmordsforsøk til medikamentet, også i Norge.

BAKGRUNN: Selvmordstanker knyttes til bruk av røykesluttpille

– Større helsegevinst
I pakningsvedlegget oppfordrer produsenten Pfiezer til å være forsiktig med bruken av preparatet. I vedlegget står det at det er rapportert om både depresjon, selvmordstanker og selvmordsadferd.

– Dette er et middel vi følger tett, sier overlege Sigurd Hortemo ved Statens legemiddelverk.

Likevel mener de at å bruke preparatet er verdt risikoen.

– Til nå har man vurdert med at gevinsten ved at folk slutter å røyke overoppveier det at noen får problemer, sier Hortemo. (...)

Sluttet selv
Roger Seeberg Thorgrimsen klarte å stumpe røyken.

– Da kuttet jeg brått, med en gang, uten å bruke noen hjelpemidler. Jeg ble verken sur eller grinete eller hadde selvmordstanker i forhold til hva jeg hadde da jeg gikk på disse tablettene, sier Thorgrimsen.

Om røykesluttpillen han forsøkte er han ikke nådig:

– Det er rett og slett medikamentet fra Helvetet. Det er livsfarlige greier, sier han bestemt. (...)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds). (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Pfizer says EMA lifts warning on its smoking cessation drug Champix. US pharma giant Pfizer (NYSE: PFE) said the European Medicines Agency has lifted a warning on its anti-smoking drug Champix (varenicline) following a study showing the therapy did not appear to  increase the risk of neuropsychiatric side effects. (…) Pfizer said the European regulators adopted a decision to change the label in the light of reassuring results from a large study, published in The Lancet in April. (pharmafile.com 24.5.2016).)

(Anm: Meta-analys avfärdar risker med Champix. Den hittills största litteraturstudien om Champix visar inte på någon ökad självmordsrisk. (lakemedelsvarlden.se 20.3.2015)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds). (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

(Anm: Risk of neuropsychiatric adverse events associated with varenicline: systematic review and meta-analysis. BMJ 2015;350:h1109 (Published 12 March 2015).)

(Anm: Statins and congenital malformations: cohort study BMJ 2015;350:h1035 (Published 17 March 2015).)

(Anm: Editorials. Mental health effects of varenicline. BMJ 2015;350:h1168 (Published 17 March 2015).)

(Anm: FDA: Potential Alcohol Interaction With Varenicline. ROCKVILLE, Md -- March 9, 2015 -- The US Food and Drug Administration (FDA) is warning that the prescription smoking cessation medicine varenicline (Chantix) can change the way people react to alcohol. In addition, rare accounts of seizures in patients treated with varenicline have been reported. The FDA has approved changes to the varenicline label to warn about these risks. (dgnews.docguide.com 9.3.2015).)

(Anm: Pfizer's quit-smoking drug not linked to depression or heart risks. LONDON, Sept 7  |  By Kate Kelland Pfizer's stop-smoking drug Chantix does not raise risks of heart attack or depression, contrary to previous reports, and should be recommended to more smokers wanting to quit, scientists said on Monday. (reuters.com 6.9.2015).)

Selvmordstanker knyttes til bruk av røykesluttpille
tv2nyhetene.no 10.3.2013
FARLIGE BIVIRKNINGER: Champix kom på markedet i 2006. I utlandet har røyksluttpillene fått mye medieomtale da stadig flere alvorlig bivirkninger har blitt innrapportert. Beth Jensen opplevde selvmordstanker.

Beth Jensen var selv farlig nær å ta sitt eget liv da hun brukte Champix. Nå advarer hun andre røykere mot pillene. – Disse tablettene er som å leke med livet, sier hun.
– Jeg er tilfreds med livet mitt. Jeg har et hjem og en sønn. Det å tenke på selvmord er virkelig ikke meg, sier alenemoren Beth Jensen.

For et halvt år siden fikk hun en resept av legen på røyksluttmedikamentet Champix. Etter kort tid merket hun en stor forandring.

– Jeg ble aggressiv og sint. Enda verre var det at jeg ble fryktelig deprimert. Jeg lå våken om natta. Alt føltes svart og jeg tok meg selv i å tenke at jeg ikke ønsket å leve mer. Da ble jeg fryktelig redd, sier Beth. (...)

Knyttes til selvmord
Champix kom på markedet i 2006. I utlandet har røykesluttpillene fått mye medieomtale da stadig flere alvorlig bivirkninger har blitt innrapportert.

Nye tall TV 2 har fått tilgang på fra Uppsala Monitoring Center som samler statistikk for Verdens helseorganisasjon, viser at det per 25 januar i år er innmeldt 683 selvmord, 4490 selvmordstanker og 2085 selvmordsforsøk hos personer mens de har gått på Champix. Flesteparten er registrert i USA, Canada og Storbritannia.

Også i Norge melder stadig flere fra om bivirkninger.
– Vi har nå mottatt 154 meldinger om bivirkninger. 52 av dem er psykiske bivirkninger som aggresjon, hallusinasjon, psykose, depresjon, angst, selvmordstanker, selvmordsforsøk og nå også nylig et selvmord, sier overlege Sigurd Hortemo ved Statens legemiddelverk. (...)

Benekter sammenheng
Det er legemiddelselskapet Pfizer som står bak Champix. På pakningsvedlegget opplyser selskapet selv om farene ved preparert. Listen over mulige bivirkninger er lang og mange av dem er alvorlige, deriblant depresjon og selvmordstanker. Produsenten nekter likevel for at bivirkningene har en sammenheng med pillene.

– Studier viser ikke at det er en sammenheng. Det vi vet er at røykslutt i seg selv kan føre til depresjon, sier Hjelvin.

– Kan dere slå fast at det er trygt å bruke medikamentet?

Ingen medisiner er helt uten bivirkninger. Noen kan for eksempel være allergiske til fargestoffet i tablettene. Men relativt sett er den trygg ja, sier Hjelvin. (...)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes.  (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Study suggests new way of preventing diabetes-associated blindness (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Blurry Vision and Diabetes: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 13.6.2016).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

(Anm: Alder, helse og bruk av antidepressiva linket til øyesykdommer (Age, health and antidepressant use linked to eye disorders) (medicalnewstoday.com 6.5.2014).)

(Anm: Depressive og suicidale tanker ved seponering af vareniclin (Champix®) (laegemiddelstyrelsen.dk 21.3.2013).)

Dobbeltspil: Anbefaler farlig pille - arbejder for firmaet bag
ekstrabladet.dk 31.12.2011
Medicinalfirmaet Pfizer betaler gode penge til de to læger, som Sundhedsstyrelsen samtidig bruger til at anbefale rygestoppille Champix fra netop Pfizer.

Sundhedsstyrelsen bruger læger til at anbefale omstridt rygestoppille - men to af dem får også penge fra pillens producent, Pfizer

Den omstridte rygestoppille Champix er et af 'tre rygestopmidler, som læger først skal gribe til, når en patient ønsker hjælp til at kvitte smøgerne.'

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger til landets praktiserende læger.

Anbefalingerne kom i maj og er skrevet af fem eksperter - i dag afslører Ekstra Bladet, at to af dem er på lønningslisten hos Pfizer, som fremstiller netop Champix.

LÆGEMIDDELSTYRELSEN OM PILLEN: Der er bekymrende bivirkninger

Interessekonflikten er blevet ekstra relevant, efter at Ekstra Bladet i går kunne fortælle, at Lægemiddelstyrelsen har modtaget et hav af anmeldelser fra danske læger, som mistænker Champix for at være skyld i alvorlige bivirkninger som hjertestop, depression og dødsfald.

LÆS OGSÅ: Nye alvorlige lykkepiller-sager: Baby uden kranium

En af lægerne siger selv til avisen, at 'det er helt galt', at han både får penge fra Pfizer og anbefaler pillen som ekspert for Sundhedsstyrelsen:

- Men jeg gør mig meget umage for at forholde mig så neutralt som muligt.

Læs hele afsløringen i Ekstra Bladet Lørdag - og se, hvem de to læger er, som tjener kassen på at være ven med både pillefirmaet og Sundhedsstyrelsen:

* Læge om sin rolle: Det må andre styre

* Pfizer: Vi køber ikke folks mening

* Også galt med lægernes opslagsværk

* Læserstorm på Ekstra Bladet - flere end 50 læsere skriver om bivirkninger og dødsfald efter brug af Champix (...)

Rygestoppille mistænkes for dødsfald
b.dk 30.12.2011
Rygestop-pillen Champix mistænkes for at være skyld i tre dødsfald - over 200 andre har fået alvorlige bivirkninger.

Lægemiddelstyrelsen holder øje med rygestoppille, der er mistænkt for at være skyld i tre dødsfald.

Rygestoppillen Champix mistænkes for at være skyld i tre dødsfald - over 200 andre har fået alvorlige bivirkninger. Det skriver Ekstra Bladet. (...)

- Bupropion (Zyban) er et mye foreskrevet antidepressiva / røykesluttpille. Imidlertid er hepatotoksisitet (levertoksisitet) en av dets bivirkninger som er rapportert hos enkelte brukere.

Mechanistic Approach for Toxic Effects of Bupropion in Primary Rat Hepatocytes.
Drug Res (Stuttg). 2017 Jan 24. doi: 10.1055/s-0042-123034. [Epub ahead of print]
Abstract Bupropion is a widely prescribed antidepressant/smoke cessation drug. However, hepatotoxicity is one of its side effects reported in some recipients. The mechanisms by which bupropion induces hepatotoxicity is not clear yet. This experiment was intended to assess the cytotoxic mechanisms of bupropion toward primary rat hepatocytes. Additionally, the effect of α-tocopherol succinate (ALPHA-TOS) and N-acetyl cysteine (NAC) and mitochondrial permeability transition (MPT) pore sealing agent cyclosporine A (Cs A) on this toxicity was investigated. Cell death, LDH leakage, reactive oxygen species (ROS) generation, lipid peroxidation (LPO), and mitochondrial depolarization were examined as toxicity indicators. Results revealed that bupropion led to a surge in ROS formation, depletion of intracellular glutathione, elevation of LPO, and mitochondrial collapse. ALPHA-TOS, NAC and Cs A administration diminished the intensity of cellular damage caused by bupropion. This experiment suggests the protective role of ALPHA-TOS, NAC and Cs A against bupropion-mediated cytotoxicity possibly through their reactive radical scavenging properties and their impacts on mitochondria. Furthermore, mitochondria might be contributed to the oxidative stress response and subsequent toxicological results observed by bupropion. (…)

(Anm: Cytotoksisk, om et stoff eller påvirkning som skader en celle, eventuelt så alvorlig at cellen dør (i noen tilfeller ved at cellen løses opp; cytolyse). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Cytotoxicity is the quality of being toxic to cells. Examples of toxic agents are an immune cell or some types of venom, e.g. from the puff adder (Bitis arietans) or brown recluse spider (Loxosceles reclusa). (en.wikipedia.org).)

- Tobakksforsker: – Befolkningen er feilinformert om skadene ved snusbruk. En stor internasjonal studie konkluderer med at beregnet dødelighet av snus er lik null. (- Helsedirektoratet ønsker ikke å kommentere denne saken, men sier til NRK at de forholder seg til Folkehelseinstituttets rapport fra 2014, når de utarbeider retningslinjer.)

(Anm: Tobakksforsker: – Befolkningen er feilinformert om skadene ved snusbruk. En stor internasjonal studie konkluderer med at beregnet dødelighet av snus er lik null. – Å kutte røyken og gå over til snus kan være livreddende, mener tobakksforsker. Men en ny studie viser at beregnet dødelighet av snus er lik null, skriver forskning.no. (…) Forskningsleder Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet påpeker at snus ikke er risikofritt, men sier at for de aller fleste ser det ut som at snus sannsynligvis har milde følgeskader.(...) Helsedirektoratet ønsker ikke å kommentere denne saken, men sier til NRK at de forholder seg til Folkehelseinstituttets rapport fra 2014, når de utarbeider retningslinjer. Denne rapporten setter snusbruk i sammenheng med blant annet tannkjøttskader, diabetes, og kreft. (nrk.no 17.11.2017).)

(Anm: Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. (…) We extracted relative risk (RR) and exposure estimates from 22 717 randomised controlled trials, cohorts, pooled cohorts, household surveys, census data, satellite data, and other sources, according to the GBD 2016 source counting methods. (…) In estimating the burden attributable to smokeless  tobacco, we found that the risk varies by the toxicity of the type used; there is sufficient evidence that chewing tobacco and other products of similar toxicity cause excess risk of oral and oesophageal cancer while, at this time, existing evidence does not support attributing burden to snus or similar smokeless tobacco products. Globally, smoking tobacco causes far more burden than smokeless tobacco; nonetheless, smokeless tobacco is an important risk factor for oral and oesophageal cancer in India, where more than half of the 32 141 (24 930–39 243) global deaths attributable to smokeless tobacco occur. (…) Based on available evidence, for chewing tobacco RRs were significantly higher than one for oral cancer and oesophageal cancer, while for snus or snuff we did not find sufficient evidence of a RR greater than one for any health outcome. Lancet. 2017 Sep 16;390(10100):1345-1422.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

Diverse artikler

Amerikanske barn blir syke av å dyrke tobakk
aftenposten.no 7.6.2014
I USA kan barn å jobbe et ubegrenset antall timer på tobakksplantasjer dersom foreldrene samtykker. (…)

Helseskadelig

Ifølge rapporten opplevde nær tre av fire barn tap av appetitt, kvalme, oppkast, hodepine, svimmelhet, utslett, pustevansker eller irritasjon i øyne og munn mens de jobbet på tobakksplantasjer.

Mange av disse lidelsene er symptomer på akutt nikotinforgiftning.

- Jordbruksarbeid er i seg selv hardt arbeid. Men i tobakksindustrien utgjør selve planten en fare. Barna som jobber på plantasjer, er konstant utsatt for nikotin. I tillegg kommer sprøytemidlene som inneholder giftige kjemikalier, sier Margaret Wurth ved HRWs New York-kontor, som er en av forfatterne bak rapporten. (…)

FDA Reviews Psychiatric Side Effects of Chantix
pharmatimes.com 25.4.2014
WASHINGTON (AP) — The Food and Drug Administration announced Friday it will convene a public meeting in October to review the risks of psychiatric and behavioral side effects with Pfizer's anti-smoking drug Chantix.

The agency says in a federal notice it will convene its panel of psychiatric drug experts to discuss the pill's risks and how to manage them.

Since 2009 Chantix has carried the government's strongest safety warning due to links to hostility, agitation, depression and suicidal thoughts. The warning was added after the FDA received dozens of reports of suicide and suicidal behavior among patients taking Chantix.

At that time the FDA also required Pfizer to conduct additional studies.

A spokeswoman for Pfizer said Friday that the company recently submitted new data to the FDA designed to show the drug's safety. (...)

(Anm: FDA warn Chantix could affect patients' alcohol tolerance (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

Derfor må Oljefondet boikotte tobakk
aftenposten.no 3.3.2014
Anne Lise Ryel - generalsekretær, Kreftforeningen
9,6 milliarder kroner kunne Oljefondet tjent dersom de ikke solgte seg ut av tobakksindustrien i 2009, viser beregninger fra Norges Bank. Når vi hører slike beregninger vil vi minne om hvorfor det var viktig å kvitte seg med investeringene. Norge gjennomfører omfattende tiltak for å begrense to-bakksbruk. At vi samtidig skulle hatt økonomisk interesse av hver person som begynte å røyke, er en svært uforenlig handling. (...)

Vi må være snusfornuftige
nrk.no 27.2.2014
Snusbruk ser ikke ut til å gå ned blant gravide. Her demonstrerer en person på et illustrasjonsfoto den korrekte bruksmetoden for snus dersom man er gravid.
For mange gravide snuser, og tallene går ikke ned. Livsstilssamtale med jordmor tidligere i svangerskapet hjelper, og er nødvendig.

Alle er enige om at barn trenger en god start. Det er imidlertid en periode i et menneskes liv som er særdeles viktig når det gjelder helse, og det er tiden inne i mors mage. Svangerskapet er en periode som ofte blir glemt når man snakker om hvor viktig det er med en god start på livet. (...)

Jordmor: – Barn har snus-abstinenser ved fødelselen
tv2nyhetene.no 27.2.2014
Gravide får for lite informasjon fra helsemyndighetenes side, mener jordmor.

– Vi har opplevd at barn har hatt abstinenser og vært urolig ved fødselen.

ABSTINENSER: Nyfødte barn blir avhengig av nikotin om mor snuser.

Dette ser vi i forbindelse med mors snusbruk, forteller Mari Heltne, jordmor ved Volda helsestasjon, til TV 2. Jordmoren forteller at hun ofte får spørsmål fra gravide om det er greit å snuse under svangerskapet. Saken ble først omtalt på smp.no.

Feilinformasjon om snus
Tore Sanner - professor emeritus - Tom K. Grimsrud - overlege
aftenposten.no 19.2.2014
Gjennom Aftenposten har forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus), Karl Erik Lund, flere ganger feilinformert om snus. 25. mars 2012 sa han: «Vi vet at snus er en svært effektiv metode for å slutte å røyke, den har bedre effekt enn de andre nikotinlegemidlene som røykeplaster og nikotintyggegummi ». Tidligere i år: «Ifølge Lund viser forskning at dobbeltbruk av sigaretter og snus ga lavere risiko for de fleste tobakksrelaterte sykdommer enn kun røyking». (...)

– Kvinner vet for lite om faren ved snusing under graviditet
nrk.no 20.1.2014
Forskere mener mange unge kvinner er ukjent med skadevirkningene av snusbruk under graviditet.

Ny forskning viser økt risiko for å føde for tidlig og dødfødsler.

Snusbruken blant norsk kvinner har eksplodert de siste årene.

– Hovedkonklusjonen er at snus ikke er ufarlig i svangerskapet. Det er økt risiko for at barna blir født for tidlig, til og med for dødfødsler. I tillegg har barna mindre fødselsvekt enn de skulle hatt, sier professor Karin Lødrup Carlsen ved Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus.

De siste årene har det kommet flere forskningsrapporter, blant annet fra Sverige og USA, som dokumenter skadevirkninger ved snusing under graviditet. (...)

Safety of Varenicline in Patients With Cardiovascular Disease.
J Pharm Pract. 2013 Sep 30. [Epub ahead of print]
Abstract Smoking cessation lowers the risk of death substantially in patients with cardiovascular disease. Although varenicline is an effective medication for smoking cessation, its safety in this population has been questioned and evaluated in several studies. In 2 randomized controlled trials of patients with cardiovascular disease, the rates of serious cardiovascular events were up to 2% higher in patients receiving varenicline than placebo, though the differences were not statistically significant. In the first meta-analysis of mostly trials involving patients with a history of cardiovascular disease, varenicline was found to significantly increase the risk of cardiovascular events by 72%; however, a second meta-analysis did not find a significant increased risk. In an observational study, varenicline was not associated with an increased risk of events when compared to bupropion in a subgroup analysis of patients with a history of cardiovascular disease. Because the evidence on the safety of varenicline in this population is limited and conflicting, additional data are needed to formulate stronger conclusions. In the meantime, health care professionals should consider individual smoking patterns, concomitant medical conditions, and cost when recommending smoking cessation pharmacotherapy for patients with cardiovascular disease. (...)

(Anm: Risk of Angle-Closure Glaucoma With Bupropion and Topiramate. (…) Conclusions and Relevance: Both bupropion and topiramate are widely prescribed drugs. The risk of angle-closure glaucoma in patients younger than 50 years was twice as high in patients taking bupropion and more than 5 times higher in patients taking topiramate.JAMA Ophthalmol. 2015 Jul 9. [Epub ahead of print].)

(Anm: Can your brain control how it loses control. A new study may have unlocked understanding of a mysterious part of the brain -- with implications for neurodegenerative conditions such as Alzheimer's. The results, published in Translational Vision Science & Technology (TVST), open up new areas of research in the pursuit of neuroprotective therapies. Glaucoma is a neurodegenerative disease where patients lose seemingly random patches of vision in each eye. This random pattern of vision loss is in stark contrast to loss from a brain tumor or stroke, which causes both eyes to develop blind spots in the same location. Scientists have long thought that glaucoma's progression is independent of - or uncontrolled by - the brain. (medicalnewstoday.com 17.8.2015).)

UNN-avdeling nekter å operere røykere
nordlys.no 20.11.2013
Kompliserer plastisk kirurgi. (...)

Tredobler risikoen for komplikasjoner

Undersøkelser viser at røykeres sjanser for komplikasjoner tredobles i forhold til ikke-røykere.

Derfor er det innført et totalforbud mot røyking. Skal man gjennomføre elektiv kirurgi må man dokumentere at man har vært røykfri i tre måneder. (...)

Kreftfremkallende stoffer i e-røyk
nrk.no 31.8.2013
E-sigaretter inneholder potensielt kreftfremkallende stoffer, viser ny, fransk studie. Men flere andre studier peker på at nivåene av disse stoffene er små, sammenliknet med vanlig røyk. (...)

(Anm: E-cigarette exposure impairs immune responses in mouse model, new research finds (medicalnewstoday.com 8.2.2015).)

Kreftforeningen anbefaler ikke e-røyk
Kreftforeningen vil foreløpig ikke anbefale bruk av e-sigaretter.

– Vi vet for lite om skadevirkningene ved bruk av slike sigaretter, til at vi kan anbefale folk å bruke det, sier seksjonssjef Erik Vigander i Kreftforeningen, til NRK.no.

Samtidig avviser han ikke at bruk av e-røyk kan ha positive effekter.

– Vi er positive til alt som kan få ned tobakksbruken. Er det noen som røyker 40 sigaretter om dagen, og klarer å slutte ved hjelp av e-sigaretter, så heier vi på dem, sier Vigander. (...)

(Anm: E-cigarette exposure impairs immune responses in mouse model, new research finds (medicalnewstoday.com 8.2.2015).)

- Snus fører til alvorlig kreft og andre sykdommer
aftenposten.no 14.8.2013
Kreftregisteret advarer: Unngå all tobakk - også snus.

Kreftregisteret går nå kraftig ut med sin bekymring over at salget av snus fortsatte å stige i 2012.

De trekker frem at snus under graviditet kan føre til dødfødsel, lav fødselsvekt og pustestans. (...)

Smoking-cessation drug linked to violence (Røykesluttlegemiddel lenket til vold)
seattletimes.com 28.4.2013
People’s Pharmacy reports of a smoking-cessation drug linked to violence, relief for leg cramps and a poison-ivy ointment without the pink color.

Q: My husband’s best friend, another soldier, started taking Chantix on Wednesday to quit smoking. Sometime Sunday evening or early Monday morning, he murdered a 17-year-old recruit and shot himself in the head afterward.

The official prescribing information for Chantix lists depression and suicidal thoughts and acts, as well as agitation, anxiety, psychosis, paranoia, hallucinations, hostility and homicidal thoughts. We worry that alcohol might intensify this problem. (...)

A: The FDA forbids the use of quinine for leg cramps because it can cause life-threatening reactions affecting the blood. As a result, doctors have little to offer people with painful leg cramps.

Other readers have offered their own solutions, and we provide them in our Guide to Leg Pain. Some options include low-sodium V8 juice, yellow mustard or apple-cider vinegar and honey in warm water. Stretching the muscles before bed often can help, and we have detailed instructions. Anyone who would like a copy, please send $3 in check or money order with a long (No. 10), stamped (66 cents), self-addressed envelope to: Graedons’ People’s Pharmacy, No. RLS-5, P.O. Box 52027, Durham, NC 27717-2027. It also can be downloaded for $2 from our website: www.peoplespharmacy.com. (...)

Vil scanne alle norske røykere
vg.no 9.3.2013
KAN PÅVISE KREFT: Overlege Janna Berg ved Sykehuset i Vestfold viser hvordan en kan CT-scanne røykere. En utfordring er at maskinen også finner arr og godartede svulster, og kan gi friske pasienter uønsket frykt.

Overleger går inn for kreftscanning av både tidligere og nåværende røykere. Det kan gjelde over én million nordmenn.

- Symptomene er der ikke på et tidlig stadium, derfor er screening sannsynligvis den beste måten å utrede på, og noe vi går inn for, sier Georg Mynarek, overlege ved radiologisk avdeling på Rikshospitalet.

Mynarek snakker på vegne av flere norske overleger som behandler lungekreft. Foreløpig er det ressursene det står på.

590000 nordmenn mellom 16 og 74 år røyker hver dag, mens 390000 røyker av og til, ifølge Statistisk Sentralbyrå. I tillegg kommer risikogruppen som har vært storrøykere, men som nå har sluttet.

- Det forekommer også lungekreft oftere hos dem som røyker av og til, og derfor mener jeg alle røykere bør screenes, sier overlege Janna Berg ved Sykehuset i Vestfold. (...)

Kvinner som røyker lever kortere
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:144 (22.1.2013)
Den forventede levetiden for kvinner som røyker, er over ti år kortere enn levetiden til kvinner som ikke røyker.

Sammenhengen mellom røyking og dødelighet er best dokumentert hos menn. Røyking ble vanlig tidligere blant menn enn blant kvinner, og man har derfor ikke hatt samme mulighet til å studere langtidseffektene av røyking hos kvinner. I en britisk studie ble 1,2 millioner friske kvinner fulgt i gjennomsnittlig 12 år (1). (...)

Chantix May Up Heart Risk, FDA Warns (Chantix kan øke hjerterisiko, advarer FDA)
medpagetoday.com 12.12.2012
The smoking-cessation drug varenicline (Chantix) may increase the risk of cardiovascular events, according to an updated review from the FDA.

A meta-analysis ordered by the agency and conducted by drugmaker Pfizer found a higher occurrence of major adverse cardiovascular events -- including death, MI, and stroke -- with the drug than with placebo.

The FDA noted, however, that such events were uncommon in both groups, and the increased risk wasn't statistically significant.

Still, the agency said clinicians need to weigh the risks of the drug against the benefits of its use, noting that smoking is itself already a risk factor for heart disease.
The FDA required a change in the drug's warning label about heart risks in June 2011, after a randomized controlled trial found a higher risk of cardiovascular events with the drug. It requested the current meta-analysis when the labeling change was ordered.

Varenicline has also been associated with reports of depression and suicidality, and the FDA ordered a labeling change warning about risks of neuropsychiatric symptoms in 2009.

Subsequent FDA reviews, however, found no increased risk of psychiatric events -- although some studies criticized those conclusions.

A recent study reported by Pfizer also found no increased risk of depression or suicidality with the drug. (...)

Tobakksinformasjon mystisk forsvunnet
aftenposten.no 12.12.2012
Kontorene til flere organisasjoner som arbeider med økt tobakkskontroll i Brussel ble offer for innbrudd midt i oktober. Saken er uløst.

Blant organisasjonene var Smoke Free Partnership, ERS (European Respiratory Society) og EPHA (European Public Health Association). Kontorene er i samme bygning, og ifølge meldinger ble både PC-er og fysiske filer som handler om EUs nye tobakksdirektiv stjålet. (...)

Her er sannheten om kvinner og røyking
side2.no 27.10.2012
Ny forskning på kvinner og røyking avslører dramatiske tall. Men det ble også gjort et positivt funn.

SIDE2): Røyking er mer helseskadelig enn tidligere antatt, men fordelene ved å slutte er også større en forventet, ifølge en studie av 1,2 millioner kvinner.

Studien har fått navnet The Million Woman Study, og er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet. Studien viser at de som har røyket hele sitt voksne liv, dør et helt tiår før de som ikke har gjort det.

Studien har fulgt den første generasjonen av kvinner som begynte å røyke på 1950- og 1960-tallet. Ettersom kvinner begynte å røyke, i stor skala, mye senere en menn, historisk sett, så har man ikke kunnet forsket og analysert på virkningen av kvinner som har røyket gjennom hele livet. (...)

Pfizer Settles First Chantix Suicide Case Set for Trial (Pfizer forliker første søksmål i selvmordssak for retten mot Chantix)
businessweek.com 18.10.2012
Pfizer Inc. (PFE) reached a confidential settlement with the widow of a Minnesota man who killed himself after taking its anti-smoking drug Chantix, averting a trial set to begin next week.

The widow of Mark Alan Whitely sued Pfizer after his death in November 2007, alleging the company failed to sufficiently warn that Chantix could increase the risk of suicide. The Whitely lawsuit was the first of more than 2,500 Chantix cases pending in federal court in Alabama set for trial, according to court records.

“We can confirm that we have settled this case,” Chris Loder, a Pfizer spokesman, said in an e-mailed statement today. “Terms are confidential.” (...)

Røykende kvinner mister fjorten år
dagensmedisin.no 12.9.2012
Disse dramatiske resultatene fremgår av doktoravhandlingen til overlege og kardiolog Morten Grundtvig, som også har funnet ut at røyking fremskynder første hjerteinfarkt i større grad hos kvinner enn hos menn.

– At røykende kvinner tapte mer levetid enn røykende menn indikerer at røyking gjør større skade hos kvinner enn hos menn, sier Grundtvig i anledning disputasen 13. september ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Kortere liv tilskrives røyking
Grundtvig analyserte data for 2281 pasienter med hjerteinfarkt, som ble utskrevet fra sykehuset i Lillehammer i perioden 1998 til 2005. Kardiologen fulgte opp pasientene frem til 2010.

Det viste seg at røykende kvinner gjennomsnittlig var 14,5 år yngre enn ikke-røykende kvinner – 66,2 år mot 80,7 år.

Tilsvarende tall for menn var 8,3 år – 63,9 år mot 72,2 år. Etter justering for risiko- og personfaktorer viste det seg at nesten all aldersforskjell kunne tilskrives røyking – 13,7 år hos kvinner og 6,2 år hos menn.

– Røykende kvinner tapte således dobbelt så mange år, det vil si år uten infarkt, som røykende menn. Dødeligheten etter syv års oppfølging var høyere blant røykere enn blant ikke-røykere, men det var ikke signifikante kjønnsforskjeller, forklarer han. (...)

Tobakksselskap anklages for ulovlig sponsing
aftenposten.no 8.8.2012
Tobakksselskapet Philip Morris har betalt festivaler for å ha enerett på å selge røyk til publikum. Helsedirektoratet mener avtalen kan regnes som sponsing og dermed strider med tobakksskadeloven.

I fjor betalte verdens største tobakksselskap Philip Morris «Skeive dager» i overkant av 100.000 kroner for enerett til å selge sine produkter, melder NRK.

Helsedirektoratet mener imidlertid at slike avtaler er å regne som sponsing og at de dermed er i strid med tobakksskadeloven. (...)

Festival-Norge sponses av tobakksgigant
nrk.no 8.8.2012
I en årrekke har Philip Morris betalt for å ha enerett på å selge tobakk på Skeive dager. Helsedirektoratet mener avtalen er ulovlig.

Tobakksselskapet Philip Morris har betalt en rekke festivaler for eksklusiv tilgang til festival-publikumets lunger. Helsedirektoratet mener sponsing av festivaler er ulovlig.

Det blir sagt at røykeområdet var det beste på hele festivalen. Kjekke verter, sofaer i stedet for trebenker, ly for sommerregnet. (...)

Røykere bruker mer smertestillende enn ikke-røykere
aftenposten.no 17.7.2012
Sjansen for at unge røykere tar i bruk smertestillende medikamenter når de blir voksne, er dobbelt så stor som ikke-røykere, viser norsk studie.

Studien er gjort av stipendiat Tomas Log ved Universitetet i Tromsø.

- Vår forskning viser en klar sammenheng mellom røyking i tenårene og gjentatt bruk av sterke smertestillende, sier Log til forskning.no.

Det er flere årsaker til at røykere bruker mer smertestillende enn ikke-røykere, skriver Vårt Land. Røykere oppgir ofte at de har mer kronisk smerte. De har dessuten høyere behov for smertebehandling etter kirurgiske inngrep. Bruk av smertestillende kan dessuten gå i arv, ifølge Logs forskning.

- Ungdom av mødre som bruker sterke smertestillende, har over tre ganger så stor risiko for selv å bli brukere, sier han. (©NTB)

Sådan skader passiv rygning
dr.dk 26.3.2012
En skandinavisk forskergruppe ved Glostrup Hospital har i detaljer vist, hvordan røgen fra passiv rygning skader hjertets og hjernens blodkar og øger risikoen for slagtilfælde og blodpropper i hjertet.

Det er allerede kendt, at passiv rygning er skadeligt og øger risikoen for udvikling af alvorlige sygdomme som slagtilfælde (apopleksi) og blodpropper i hjertet næsten lige så meget som aktiv rygning. Nu har forskere fra det ny 'Skandinavisk Center for Forskning i Konsekvenserne af Passiv Rygning' under ledelse af professor, dr.med. Lars Edvinsson ved Forskerparken, Glostrup Hospital fundet ud af hvordan.

I to store studier har forskerne kortlagt de molekylære mekanismer, der ligger bag sygdomsudviklingen i hjertets kranspulsårer og blodkarrene i hjernen.

- Vi har vist, at røgen fra passiv rygning øger mængden af bestemte signaler i hjernens blodkar og i hjertets kranspulsårer, og at det er fedtopløselige partikler i cigaretrøgen, som er årsag til sygdomsudviklingen og ikke nikotin eller vandopløselige bestanddele i røgen, siger Lars Edvinsson.

Nærmere forklaret sidder receptorerne på indersiden af kroppens blodkar og styrer blodkarrets evne til at trække sig sammen og danne fedtaflejringer. Når blodkarrene i hjernen og hjertet udsættes for de fedtopløselige partikler i røgen fra passiv rygning er det antallet af receptorer, der øges, og som sætter gang i en kædereaktion af processer imellem cellerne.

Blodkarrene trækker sig sammen, og karvæggen fortykkes af fedtaflejringer, hvorved risikoen for blodpropper eller gennemblødninger stiger. (...)

Secondhand smoke again tied to asthma in kids (Astma hos barn igjen knyttet til passiv røyking)
reuters.com 22.3.2012
(Reuters Health) - A fresh look at past studies suggests kids who live with a smoker are more likely to wheeze or get asthma, providing more evidence for the link between secondhand smoke and breathing problems.

Researchers found that the biggest effect on wheeze and asthma symptoms was seen in babies and toddlers whose moms smoked while they were pregnant or soon after kids were born.

The findings don't prove that secondhand smoke caused kids to get asthma, but they add to other research suggesting smoke exposure may trigger respiratory problems in youngsters, researchers said.

“What this really clearly demonstrates is that the research and data documenting the adverse effects of tobacco smoke exposure on children's asthma is very strong," said Dr. Harold J. Farber, who studies smoking exposure and asthma at Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital in Houston. (...)

Health Tip: Chewing Tobacco Harms Oral Health (Helsetips. Tyggetobakk skader munnhelsen)
news.yahoo.com 13.2.2012
(HealthDay News) -- Chewing tobacco contains at least 28 toxins that are known to cause cancer, the American Dental Association says.

The association mentions these potential oral health problems that can be caused by chewing tobacco:

• Increased risk of oral cancer.
• Increased risk of periodontal (gum) disease, possibly causing tooth loss and tooth sensitivity.
• Difficulty healing after a dental procedure.
• Limited treatment options for dental care, such as a dental implant.
• Staining of the teeth and tongue, as well as bad breath.
• Reduced ability to taste and smell. (...)

Mænd bliver demente af at ryge
b.dk 7.2.2012
Mænd løber en særlig stor risiko for demens ved at ryge.

Midaldrende mænd er særligt udsatte for at miste kognitive funktioner på grund af rygning. Kvinder går helt fri af effekten. (...)

Fundet af en særlig mandlig demens-faktor ved rygning er gjort ved analyse af den såkaldte Whitehall II-undersøgelse, der har britiske embedsmænd som deltagere. (...)

Gennemsnitsalderen for de 5099 mænd og 2137 kvinder i Whitehall-studiet var 56 år ved den første undersøgelse, der fandt sted i årene 1997 til 1999. De yngste deltagere var ved første undersøgelse 44 år, de ældste 69 år. Undersøgelserne blev gentaget i 2002-2004 og igen i 2007-2009, og forskerne har analyseret eventuelle fald i kognitive funktioner over 10 år.

Kognitive funktioner betegner vores evner til erkendelse, tænkning og anvendelse af den viden, vi har. Det er ikke helt det samme som begavelse, som hos demente kan være helt upåvirket, samtidig med at de fungerer dårligt på de kognitive områder. (...)

(Anm: Impact of Smoking on Cognitive Decline in Early Old Age - The Whitehall II Cohort Study. Arch Gen Psychiatry 2012 (Published online February 6).)

Nei til nullvisjon for røyking
KRONIKK - Willy Pedersen, Professor i sosiologi, UiO
dagbladet.no 20.1.2012
En ny skrekkampanje viser røykeres halspulsårer, fulle av fett og kolesterol. Har stigmatiseringen gått for langt?

Vi hadde en gang en visjon om «et narkotikafritt samfunn». Den forsvant heldigvis. Den ble bedømt som urealistisk, men viktigere var det at vi fikk et nytt perspektiv på misbrukerne. De hadde blitt sett som kriminelle og stigmatiserte. Det ble i stedet fokus på sårbarhet og hjelp til å mestre vanskelige liv. Nullvisjonen hadde sperret for realisme og humane løsninger. (...)

Vi er enige om at mennesker med rusproblemer skal få hjelp i vårt samfunn. Men det er også et mål å øke vår aksept for dem. På tobakksfeltet er situasjonen en annen: Stigmatiseringen øker, politikken ser ut til å ha som premiss at det er ønskelig. (...)

Alt tatt i betraktning er nok alkoholskadene på nivå med dem tobakken gir. Hvorfor ikke en tilsvarende kampanje mot alkohol - hvor en for eksempel viste nærbilder av en ødelagt skrumplever? Fedme er også et viktig helseproblem. Hvorfor ikke en kampanje som viser hvordan ekle overvektige har økt risiko for infarkt og hjerneslag?

Vi har ennå ikke hatt en offentlig iscenesatt stigmatisering av alkoholikere, overvektige eller de som ikke trener. Det kan være en pedagogisk øvelse for oss alle å spørre: Hvorfor bør vi også i årene som kommer la være å gjøre det? (...)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxymethamphetamine) (mintankesmie.no).)

(Anm: Revealed: How speed, meth, ecstasy and other party drugs age the heart at an alarming rate. Scientists analysed blood flow in more than 700 recreation drug users. Found the heart and its arteries much fail earlier in amphetamine consumers. It's believed amphetamines interfere with stem cell functioning - the cells involved in tissue repair and renewal. (…) Experts believe it's because the substance interferes with stem cell functioning - the ones involved in tissue repair and renewal. (bbc.com 9.2.2017).)

(Anm: Ecstasy skader hukommelsen. Personer som misbruker Ecstasy kan få svekket hukommelse permanent. (…) - Den generelle konklusjonen kan vi si er at om du stopper misbruket, blir ikke hukommelsen din verre. Men selv om du slutter kan det hende hukommelsen din aldri vil bli bra igjen, påpeker Zakzanis. (nettavisen.no 24.3.2006).)

(Anm: Bare én av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling i tide (tv2.no 16.2.2014).)

(Anm: – Får du hjerneslag har du dårlig tid. Dersom du rammes av hjerneslag risikerer du å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Får du ikke behandling innen 4,5 timer, er risikoen for invaliditet og uførhet stor. (…) Slagambulanse med CT. (nrk.no 8.2.2016).)

(Anm: Ja til ny akuttmetode: Flere slagpasienter kan få tilbud om å «fiske ut» blodpropp av hjernen. To år etter mange andre land gis det nå klarsignal til å videreføre ny og effektiv behandlingsmetode for slagpasienter. I fjor fikk bare 150 pasienter inngrepet - som opptil tusen kan ha nytte av hvert år. (aftenposten.no 2.5.2017).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

Study clouds effectiveness of stop-smoking drugs
mmm-online.com 11.1.2012
A study casting doubt on the effectiveness of nicotine replacement therapies in preventing relapses poses peril and opportunity for pharmas – particularly for Pfizer and GlaxoSmithKline.

The study of 787 adult smokers in Massachusetts found that quitters who used nicotine replacement therapy (NRT) products were no less likely to relapse over five years than those who quit cold turkey -- though relapse rates were highest among heavily dependent smokers who used NRTs but not professional counseling. The study did not gauge the frequently scattershot nature of adherence in NRT use among participants. (...)

Sluta röka-hjälpen hjälper inte
svt.se 9.1.2012
Rökavvänjningsmedel, särskilt nikotinplåster och tuggummi, hjälper inte människor att sluta röka på lång sikt. Rökersättarna är inte heller effektiva som avvänjningsmedel i kombination med rådgivning, enligt en ny studie.

Studien genomfördes av forskare vid Harvard School of Public Health och University of Massachusetts Boston i USA. Deras artikel publiceras nu i nätupplagan av Tobacco Control och i nästa nummer av tidskriften. (...)

Millions of Smokers Don't Tell Docs that They Light Up
medpagetoday.com 12.1.2012
More than one smoker in 10 tries to hide his or her tobacco use from physicians, according to a survey by an anti-tobacco group.

Top reasons cited by the 13% who said they concealed their smoking habit were wanting to avoid a lecture and being ashamed, the American Legacy Foundation reported.

The findings mean that doctors and nurses are missing important health information on more than six million U.S. smokers, warned Cheryl G. Healton, DrPH, president of the organization.

"Healthcare providers play a critical role in reaching smokers with appropriate messages and resources for quitting, especially now that insurance coverage has expanded to include some smoking cessation treatments," she said in a press release.

The nationally representative panel of 3,146 smokers and former smokers surveyed online in 2011 was conducted with support from Pfizer, maker of the smoking-cessation drug varenicline (Chantix). (...)

Smoking linked to earlier menopause: study
reuters.com 16.10.2011
(Reuters) - Women who smoke may hit menopause about a year earlier than those who don't light up, according to a study that also notes an earlier menopause may influence the risk of getting bone and heart diseases.

The study, which was carried in the journal Menopause, pooled data from several previous studies that included about 6,000 women in the United States, Poland, Turkey and Iran.

Non-smokers hit menopause between age 46 and 51, on average. But in all but two of the studies, smokers were younger when they hit menopause, between 43 and 50 overall. (...)

Projected effects of tobacco smoking on worldwide tuberculosis control: mathematical modelling analysis
BMJ 2011; 343:d5506 (4 October)
(...) Results The model predicted that smoking would produce an excess of 18 million tuberculosis cases (standard error 16-20) and 40 million deaths from tuberculosis (39-41) between 2010 and 2050, if smoking trends continued along current trajectories. The effect of smoking was anticipated to increase the number of tuberculosis cases by 7% (274 million v 256 million) and deaths by 66% (101 million v 61 million), compared with model predictions that did not account for smoking. Smoking was also expected to delay the millennium development goal target to reduce tuberculosis mortality by half from 1990 to 2015. The model estimated that aggressive tobacco control (achieving a 1% decrease in smoking prevalence per year down to eradication) would avert 27 million smoking attributable deaths from tuberculosis by 2050. However, if the prevalence of smoking increased to 50% of adults (as observed in countries with high tobacco use), the model estimated that 34 million additional deaths from tuberculosis would occur by 2050.

Conclusions Tobacco smoking could substantially increase tuberculosis cases and deaths worldwide in coming years, undermining progress towards tuberculosis mortality targets. Aggressive tobacco control could avert millions of deaths from tuberculosis. (...)

Smoking May Double Risk for Stroke (Røyking kan doble risiko for hjerneslag)
health.yahoo.com 3.10.2011
MONDAY, Oct. 3 (HealthDay News) -- Compared to people who don't smoke, smokers face twice the risk of stroke and they are likely to have that stroke nearly a decade sooner, a Canadian study finds.

But within two years of quitting smoking, the risk for stroke or heart disease drops to non-smoker levels, the researchers said.

"Stroke is preventable," said Dr. Mike Sharma, deputy director of the Canadian Stroke Network (CSN), in a CSN news release. "This study highlights the sizable role smoking has on stroke. Quitting smoking, controlling blood pressure, following a healthy diet and being physically active significantly reduce the risk of stroke."

In conducting the study, to be presented Monday at the Canadian Stroke Congress in Ottawa, researchers examined 982 stroke patients over roughly two years. The researchers found the average age of stroke victims who smoked was 58 -- nine years younger than the average age of the non-smokers. (...)

Effects of Physical Activity on Teen Smoking Cessation
Pediatrics 2011; 128(4) (October 1)
OBJECTIVE: To understand the influence of physical activity on teen smoking-cessation outcomes. (...)

CONCLUSIONS: Adding physical activity to N-O-T may enhance cessation success, particularly among boys. (...)

Study Says Big Tobacco Covered Up Info on Cancer Risk (Studie viser at Big Tobacco fortiet kreftrisiko)
health.msn.com 30.9.2011
Industry knew of potentially deadly radioactive particles in smoke since 1950s, researchers contend

FRIDAY, Sept. 30 (HealthDay News) -- A new study claims that tobacco companies knew for years that cigarette smoke contained dangerous and potentially deadly radioactivity but purposefully didn't let the public know.

A representative of one of the tobacco companies, however, said it is "illogical" to say that the existence of the radioactivity was secret or covered up.

The study authors said that their analysis of internal tobacco industry documents shows company researchers long knew about the risk of radioactivity and began investigating its health risk some five decades ago.

The risk comes from the isotope polonium-210, which emits radiation and can be found in all commercially available domestic and foreign cigarette brands, the study's first author, Hrayr S. Karagueuzian, a professor of cardiology at the University of California, Los Angeles Cardiovascular Research Laboratory, said in a news release provided by the university. (...)

"Scientific studies into radioactive substances in tobacco began in the 1950s and continued since that time," said the spokeswoman, Marina Murphy. "From the 1950s to 1990, over 100 papers had been published investigating the radioactivity present in tobacco and tobacco smoke, with the majority of these focused on polonium-210. It is therefore illogical to claim that the presence of polonium-210 in tobacco has been covered up or is a secret."

The new study was released online this week in advance of publication in an upcoming print issue of the journal Nicotine & Tobacco Research. (...)

Tobakksgigant får ikke sponse antirøyking
aftenposten.no 27.9.2011
Tobakksgiganten Philip Morris vil gjerne at alle skal vite hvor helseskadelig røyking er. Men de får ikke lov til å bidra med penger til informasjons- og holdningskampanjer. (...)

Staten møter tobakksgigant i retten
vg.no 27.9.2011
Det norske forbudet mot synlig utstilt tobakk i butikker og kiosker skal nå prøves i tingretten. Tobakksgiganten Philip Morris møter staten i Oslo tingrett i desember.

Saken følges med stor interesse i Europa og kan komme til å sette standard for lignende saker om tobakkssalg i hele EU-området, skriver Nationen.

Bakgrunnen for striden er at Philip Morris mener det norske totalforbudet mot synlig tobakk i butikken er i strid med EØS-avtalens regler om fri flyt av varer. (...)

Frykter de mister tobakksalget
dinside.no 21.9.2011
Kan bety kroken på døra for mange bensinstasjoner, mener bransjen.

Dette vil i praksis medføre en stor regional massakre av bensinstasjoner over hele landet. - Jan Carho, daglig leder i Bensinforhandlernes bransjeforening

DinSide Helsemyndighetene jobber med en ny tobakkstrategi. Et av forslagene som ligger på bordet, skal være å koble salget av tobakksvarer opp mot salget av øl. Det vil i praksis medføre at bensinstasjonene og kioskene vil miste salget av tobakk.

– Å frata bensinstasjonene muligheten til å selge tobakk vil i praksis medføre en stor regional massakre av bensinstasjoner over hele landet, ikke minst i distriktene, sier administrerende direktør i Bensinforhandlernes bransjeforening (BBF) Jan Carho.

Han får støtte av Nils Erlimo, kommunikasjonssjef i Swedish Match AB:

– Dersom forslaget blir en realitet, betyr det kroken på døra for én av tre bensinstasjoner, har han tidligere uttalt til Handelsbladet. (...)

Exercise Spurs Teenage Boys to Stop Smoking
well.blogs.nytimes.com 20.9.2011
Fitness routines may keep teenagers away from smoking.

For teenagers struggling to quit smoking, a new study has some advice. To break the habit, try breaking a sweat.

It showed that teenage boys who took part in a smoking cessation program and combined it with exercise were several times less likely to continue smoking than those who received only traditional anti-smoking advice. Exercise did not have a comparable effect on teenage girls; researchers aren’t sure why. But the research is among the first to show that an exercise plan for teenage smokers can help them kick two bad habits at once, smoking and inactivity, which often go hand in hand.

For young smokers, breaking the habit before adulthood can be particularly crucial. Studies show that starting as a teenager makes it much more difficult to quit later on. About 80 percent of adult smokers began their habit before turning 18. Yet every day, 3,500 teenagers light their first cigarette.

The new study, published this week in the journal Pediatrics, took place in a state with one of the worst teen tobacco problems, West Virginia, where roughly a third of all high school students are smokers. Previous studies have shown that in adults, exercise — even if it’s just a walk around the block or lifting some weights — can help curb smoking by easing withdrawal symptoms and controlling cravings when people are confronted with cigarettes and other strong cues. Since West Virginia also suffers high rates of teenage obesity, the researchers wanted to see what effect exercise could have in combating two major health threats. (...)

Halv tobakkseier
handelsbladet.no 13.9.2011
Phillip Morris fikk delvis medhold i Efta-domstolen i saken mot Norge om forbud mot synlig oppstilling av tobakk.

Ifølge gårsdagens uttalelse fra Etfa-domstolen kan den norske stat ha sitt på det tørre når den forbyr synlig oppstilling av tobakk. Domstolen mener imidlertid at forbudet favoriserer norske merker, og mener derfor at staten må bevise at det er til gunst for folkehelsen.

Ifølge tobakksbransjens egne tall har ikke forbudet hatt særlig betydning for salget. (...)

Modern cigarettes linked with more bladder cancer (Moderne sigaretter linket til mer blærekreft)
BMJ 2011; 343:d5481 (Published 31 August 2011)
All you need to read in the other general journals

JAMA2011;306:737-45[Abstract/Full text]

We’ve long known that smoking is the most important modifiable risk factor for bladder cancer. A new study quantifies the excess risks in contemporary populations.

Nearly half a million US citizens in the National Institutes of Health Diet and Health Study cohort reported their smoking habits and were then followed up over 11 years. During that period new bladder cancer was recorded in about 4500 participants.

Compared with people who had never smoked, those who had reported smoking regularly had a fourfold increased risk of bladder cancer, with a number needed to harm of 727. The risk was doubled in former smokers compared with never smokers; for every 1250 former smokers, one extra bladder cancer was diagnosed. (...)

Snus kan gi pustestopp hos nyfødte
nrk.no 1.9.2011
Snus øker risikoen for pustestopp mens barnet sover.

Snus i svangerskapet øker risikoen for søvnapné mer enn røyking, viser en stor svensk studie.

Røyking under graviditeten kan gi spedbarn problemer med luftveiene. Og til tross for lite kunnskap på feltet, har det vært hevdet at det er bedre hvis mor erstatter røyk med snus.

Nå viser en landsdekkende studie fra Sverige at snus faktisk gir høyere risiko enn røyking for gjentatte pustestans (søvnapné) mens barnet sover.

Pustestoppene kan vare opptil ett minutt, og noen barn kan ha svært mange slike pustestopp - faktisk opptil 80 ganger i timen. (...)

(Anm: Exposure to nicotine before and after birth causes hearing difficulties in children. Smoking has been linked to a variety of health risks and birth complications. New research suggests that exposure to nicotine, before and after birth, can cause hearing problems for the child (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

Tobakksprodusent utelukket fra Oljefondet
vg.no 24.8.2011
Finansdepartementet har utelukket det mexicanske selskapet Grupo Carso SAB de CV fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers. Årsaken er at selskapet er involvert i tobakksproduksjon.

Utelukkelsen kommer etter en anbefaling fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland.

I retningslinjene heter det at fondets midler ikke skal være investert i selskaper som selv, eller gjennom enheter de kontrollerer, produserer tobakk.

I en pressemelding fra Finansdepartementet heter det at det mexicanske selskapet eier 69,94 prosent av en mexicansk tobakksprodusent. Selskapet eier også 20 prosent i Philip Morris Mexico, som produserer sigaretter. (...)

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) konkluderer fortsat, at fordelene ved rygeafvænningsmidlet Champix® (vareniclin) opvejer mulige risici
laegemiddelstyrelsen.dk 18.8.2011
Den Videnskabelige Komité for Lægemidler til Mennesker (CHMP) under Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har vurderet en ny undersøgelse, der viser, at rygeafvænningsmidlet Champix® (vareniclin) måske kan være forbundet med en risiko for hjerte/-karproblemer. Undersøgelsen er en såkaldt metaanalyse, hvor resultater fra 14 kliniske undersøgelser med i alt 8216 deltagere er kombineret. Metaanalysen viste, at 1,06 % af de vareniclinbehandlede deltagere fik alvorlige hjerte/-karproblemer sammenlignet med 0,82 % af de deltagere, der fik placebo. (...)

Læs mere i EMA’s pressemeddelelse her. (...)

Kvinnediskriminerende sigaretter
aftenposten.no 11.8.2011
Kvinner som røyker har større risiko for hjertesykdommer enn menn som røyker.

Sigaretter gjør med skade i en kvinnes kropp, enn i en manns kropp.

Kvinner som starter å røyke vil øke risikoen for å få hjerteinnfarkt mer enn menn, ifølge en ny amerikansk forskningrapport.

I studiet, som er publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet, er 2,4 millioner personer fulgt med tanke på risiki ved røyking. Og studien viser at det er 25 prosent forskjell i risikoøkning mellom menn og kvinner.

Altså at kvinner som røyker har 25 prosent større sjanse til å få hjertesykdommer enn menn som røyker, skriver BBC. (...)

(Anm: Cigarette smoking as a risk factor for coronary heart disease in women compared with men: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Lancet 2011 (Early Online Publication, 11 August).)

- Snus gir flere treningsskader
dn.no 6.8.2011
Advarsel til alle som trener: Snus fører både til flere skader og lengre restitusjonstid.

Snusbruken blant idrettsutøvere har vært svært utbredt over en lengre periode. På midten av 1990-tallet brukte eksempelvis halve det norske fotballandslaget snus jevnlig. Den kom for fullt inn i det norske idrettsmiljøet via svenske fotballspillere og hockeyspillere på starten av 1980-tallet.

- Idretten har tatt et oppgjør med dette, sier tobakksforsker, Karl Erik Lund, til DN Aktiv.

- Det har blitt sendt ut diverse direktiver eller holdningsappeller fra Norges Idrettsforbund til landets idrettsklubber om for eksempel å ikke la seg intervjues i media med snus under leppa, fortsetter han. (...)

Health Tip: Smokeless Tobacco Isn't a Safe Alternative
health.yahoo.net 28.7.2011
(HealthDay News) -- Some people may think smokeless tobacco is a safer alternative to cigarettes, but experts at the U.S. Centers for Disease Control and Prevention want to nip that idea in the bud.

The CDC mentions these health issues that can stem from smokeless tobacco use:

• Cancer, notably oral cancer.
• Tooth decay, gum disease, receding gums and other oral health problems.
• If you're pregnant, increased risk of complications, including preeclampsia, low birth weight and premature birth.
• Fertility problems in men, including abnormal sperm and lower sperm count.
• Addiction to nicotine and increased likelihood of becoming a cigarette smoker. (...)

Chantix (varenicline): Label Change - Risk of Certain Cardiovascular Adverse Events
fda.gov 22.7.2011
[UPDATED 07/22/2011] FDA has approved an updated drug label for Chantix (varenicline) to include information about the efficacy and safety of the drug in two patient populations who may benefit greatly from giving up smoking—those with cardiovascular disease and those with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The updated label now also includes alternative directions for patients to select a quit smoking date. (...)

(Anm: Chantix, Wellbutrin Found Safe in Smokers with Psych Disorders. —No increase in psychiatric adverse events for drug, patch users versus placebo. (…) The research was funded by Pfizer and GlaxoSmithKline. (medpagetoday.com 24.4.2016).)

Filmsigaretten i ferd med å dø ut
nrk.no 19.7.2011
Færre fyrer opp sigaretter i amerikansk film. Siden 2005 har antall scener med skuespillere som røyker gått ned med 70 prosent, viser en fersk rapport fra USA. (...)

Det er lenge siden sigaretter på film ble forbundet med glamour.

Det viser den amerikanske rapporten «Centers of Disease Control og Prevention» (CDC), utgitt av organisasjonen Breathe California.

595 ganger dukket tobakk opp i en gruppe store amerikanske filmer som var med i undersøkelsen, en nedgang på litt over 70 prosent siden 2005, ifølge CDC. (...)

Author Insight: Secondhand Smoke Exposure Linked to Hearing Loss in Teens
JAMA 2011 (July 18)
Anil K. Lalwani, MD, of New York University Langone Medical Center in New York City, and his colleagues have linked secondhand smoke exposure to hearing loss in teens.

Exposure to secondhand smoke can now be added to the list of such perils as exposure to loud music that may lead to hearing loss in teens, according to a study published today in the Archives of Otolaryngology—Head & Neck Surgery. (...)

Viagra could double risk of hearing loss Viagra kan doble risiko for hørseltap
reuters.com 19.5.2010
A new US study suggests men who take Pfizer's Viagra (sildenafil) or similar drugs for erectile dysfunction may double their chances of hearing impairment, bolstering a Food and Drug Administration warning from 2007 about this side effect.

High doses of Viagra have been shown to damage hearing in mice, but until now only a few anecdotal cases had been described in humans. (...)

Even after accounting for other factors linked to hearing loss, hard-of-hearing men still had twice the odds of taking Viagra, said McGwin, whose findings appear in the journal Archives of Otolaryngology--Head & Neck Surgery. (...)

(Anm: Behandling med Viagra förvärrar hjärt-lungsjukdom. Sildenafil bör inte användas som långtidsbehandling av kärlförtränging i lungorna, enligt en ny studie. Substansen sildenafil, som bland annat förekommer i potensläkemedlet Viagra, används främst för behandling av erektionsproblem. För sina kärlvidgande egenskaper används substansen också som off label-behandling vid olika kärlsjukdomar. (…) Nya opublicerade studieresultat, som presenterades vid den pågående hjärtkonferensen ESC i Barcelona i Spanien, visar dock att behandling med sildenafil gav sämre överlevnad och fler sjukhusinläggningar än placebo. (…) De spanska forskarna bakom studien kunde inte identifiera någon subgrupp av patienter som hade nytta av sildenafil. Deras slutsats är därför att man bör undvika att använda sildenafil som långtidsbehandling av pulmonell arteriell hypertension för patienter som genomgått klaffoperation. (lakemedelsvarlden.se 30.8.2017).)

(Anm: Antibiotics increase risk of hearing loss in patients with deadly bacterial infections (medicalnewstoday.com 30.7.2015).)

(Anm: Role of antioxidants in prevention of age-related hearing loss: a review of literature. (…) High-quality clinical trials are needed to investigate if ARHL can be delayed or prevented in humans. However, it seems that targeting several cell-death pathways is better than targeting the only oxidative stress pathway. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Apr;274(4):1821-1834. Epub 2016 Nov 17.)

(Anm: The Ibuprofen Risks You Need to Know (…) But if they’re used more frequently, or over long periods of time, they may pose dangers to the heart, kidneys, bone and even hearing. (…) “People need to be more aware of the potential downsides of long-term analgesic use,” says Dr. Gary Curhan at Brigham and Women’s Hospital, who led the hearing loss study. MORE: If You Take Ibuprofen Often, Read This (time.com 20.4.2017).)

(Anm: Antibiotics used to treat cystic fibrosis increases risk of permanent hearing loss. A powerful class of antibiotics provides life-saving relief for people with cystic fibrosis; however, a new study for the first time reveals the levels at which high cumulative dosages over time significantly increases the risk of permanent hearing loss in these patients. (…) The study, published in the Journal of Cystic Fibrosis, suggests physicians who treat patients with cystic fibrosis may be able to consider alternative strategies for treating the symptoms of respiratory infections associated with CF, especially if patients are responsive to different classes of antibiotics. (medicalnewstoday.com 27.2.2017).)

(Anm: Change in Prevalence of Hearing Loss in US Adolescents. JAMA. 2010;304(7):772-778 (August 18).)

Moderate kidney disease linked to hearing loss
reuters.com 1.10.2010
(Reuters Health) - Older adults with moderate kidney disease may require screening for hearing loss, according to the authors of a new study.

In the study, of adults aged 50 years and older, 54 percent of people with moderate kidney disease had some extent of hearing loss, while 30 percent of those with the disease suffered severe hearing loss.

That's higher than in the general population: According to the National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, hearing loss affects 18 percent of U.S. adults aged 45 to 64.

Earlier studies had shown a link between kidney disease and hearing loss in certain rare syndromes. However, the new study, published today in the American Journal of Kidney Diseases, expands on that by showing that the link can exist for any older adult with kidney disease. (...)

Study Links Smoking Drug to Cardiovascular Problems (Studie linker røykesluttpille til hjerteproblemer)
nytimes.com 4.7.2011
Chantix, the best-selling prescription drug for smoking cessation, was linked to an increased risk of a heart attack, stroke or other serious cardiovascular event for smokers without a history of heart disease compared with smokers who did not use the drug, according to a Canadian medical journal report released on Monday.

The finding added to previous warnings about the pill’s connection to psychiatric problems and cardiovascular risks for people with a history of heart disease.
It posed a new challenge to a product that has been prescribed to 13 million people and had $755 million in sales last year.

Officials of Pfizer, the manufacturer of Chantix, and the Food and Drug Administration responded that they had been planning to conduct a joint analysis of clinical trials on whether Chantix posed heart risks, due next year. (...)

Teens and Drugs: Rite of Passage or Recipe for Addiction?
healthland.time.com 29.6.2011 (Time)
Teen drug use shouldn't be looked at as a rite of passage but as a public health problem, say experts, and one that has reached "epidemic" levels.

In a new report on drug, alcohol and tobacco use among teens in the U.S., the National Center on Addiction and Substance Abuse (CASA) at Columbia University finds that 75% of all high school students have used alcohol, tobacco or either legal or illicit drugs and that 20% of these adolescents are addicted.

The data also support previous studies that link early substance use to addiction later in life: 90% of Americans who are currently addicted started smoking, drinking or using drugs before age 18. A quarter of those who begin using addictive substances at these early ages become addicted as adults, while only one in 25 who start using these substances after age 21 does.

"What this data show is that any adolescent is at risk of using substances, and that it's preventable," says Dr. Leslie Walker, president of the Society for Adolescent Health and Medicine chief of adolescent medicine at the University of Washington. (...)

Pfizer stop-smoking pill raises heart risk: FDA (Pfizer røykesluttpille øker hjerterisiko, ifølge FDA)
reuters.com 16.6.2011
(Reuters) - Pfizer's drug to help smokers quit, which has already been linked to psychiatric side effects, can lead to a small increase in heart problems in those who have cardiovascular disease, U.S. health regulators said on Thursday.

The Food and Drug Administration is changing the Chantix label to identify the increased heart risk after reviewing the results of a clinical trial.

An independent randomized trial of 700 smokers with cardiovascular disease who were treated with Chantix or a placebo showed that the Pfizer drug was effective in helping patients quit smoking for as long as one year.

However, patients who took the pill were also slightly more likely to have a heart attack or other adverse cardiovascular event compared with patients who received a placebo.

In the study cited by the FDA, 2 percent of patients taking Chantix had non-fatal heart attacks compared with 0.9 percent in the placebo group, while 2.3 percent of Chantix patients needed artery-clearing procedures versus 0.9 percent on placebo. (...)

FDA Warns of MI, PAD Risk With Chantix
medpagetoday.com 16.6.2011
WASHINGTON -- The FDA warned today that smokers with a history of heart attack or stroke who use the smoking cessation drug varenicline (Chantix) may increase their risk of a second heart attack or new onset peripheral vascular disease.

The agency said an additional warning will be added to the drug's label and prescribing information describing a small, but measurable increase in the risk of cardiovascular events including nonfatal myocardial infarction, angina, and need for coronary revascularization.

Additionally, the label will warn that use of varenicline may increase the risk for a "new diagnosis of peripheral vascular disease or admission for a procedure for the treatment of peripheral vascular disease" among persons with a history of cardiovascular disease. (...)

The FDA said it was "continuing to evaluate the cardiovascular safety of Chantix" and had ordered the drug's maker to conduct a meta-analysis of data from all varenicline studies as part of an ongoing review of the drug's cardiovascular safety.

Concerns about cardiovascular safety come on top of previous reports of increased risk of suicidal ideation association with varenicline, which is marketed by Pfizer. (...)

Chantix (varenicline): Label Change - Risk of Certain Cardiovascular Adverse Events
fda.gov 16.6.2011
(...) ISSUE: FDA notified healthcare professionals and patients that the Prescribing Information for this drug product will be strengthened to inform the public that use of varenicline may be associated with a small, increased risk of certain cardiovascular adverse events in patients who have cardiovascular disease. This safety information will be added to the Warnings and Precautions section and the patient Medication Guide. (...)

High suicide rates related to anti-smoking drug Chantix were 'left out of crucial safety review' (Høye selvmordsrater relatert til antirøyke-legemidlet Chantix var "utelatt i avgjørende sikkerhetsgjennomgang")
dailymail.co.uk 2.6.2011
Hundreds of reports of suicides and violent reactions tied to the stop-smoking drug Chantix were left out of a crucial government safety review.

The reports were missing because the drug’s manufacturer Pfizer Inc. submitted years of data through 'improper channels', according to the Food and Drug Administration.

Serious problems — such as people killing themselves, trying to kill themselves, depression and unprovoked attacks on others — were mixed among 26,000 records of non-serious side effects such as nausea and rashes dating back to 2006, the year Chantix, or varenicline, was approved.

Cases of 150 suicides, more than doubling those previously known, were among 589 delayed reports of severe issues uncovered in new analysis by the Institute for Safe Medication Practices (ISMP).

Thomas J Moore, the senior scientist who analysed the data for the non-profit ISMP, said: 'It’s really chilling. This seems to unleash something in people. It can be violence to anything around. We’ve had a major breakdown in safety surveillance.'

His analysis echoes previous horror stories that Chantix can induce extreme reactions in people trying to quit cigarettes, including vivid nightmares, crippling depression and violent outbursts.

Federal Food and Drug Administration officials said that they asked Pfizer to resubmit thousands of records after realising that the company was sending required reports in an inappropriate format that could not be added to the agency’s Adverse Events Reporting System, or AERS.

The agency said: 'Last year, the FDA became aware that a few manufacturers were submitting adverse events reports to FDA through improper channels.' (...)

Lawsuit Blames Stop-Smoking Drug for Pennsylvania Killings
pharmpro.com 10.5.2011
PITTSBURGH (AP) — The fathers of two people killed in a western Pennsylvania murder-suicide say a smoking cessation drug is to blame.

Thirty-four-year-old Sean Wain fatally shot his 33-year-old wife, Natalie, before shooting himself in Economy, Beaver County, in May 2009. A lawsuit filed by their fathers on behalf of the couple's four surviving children says Sean Wain's hostility and rage was prompted by the drug Chantix, marketed by Pfizer Inc.

The drug company did not immediately comment on the lawsuit filed Monday in U.S. District Court in Pittsburgh. But a web site for the drug warns it can cause "hostility, agitation, depressed mood, suicidal thoughts or actions" in some people.

The lawsuit says New York-based Pfizer didn't sufficiently warn consumers until after the murder-suicide, even though those side effects were allegedly revealed during clinical trials of the drug. (...)

Smokers who quit have less aggressive kidney cancer
reuters.com 19.4.2011
(Reuters Health) - Researchers have found that kidney cancer is not only more common among heavy smokers, it also appears to be more aggressive.

According to a study out Monday, more than one in four smokers undergoing kidney cancer surgery had advanced stages of the disease, compared to only one in five patients who didn't light up.

Researchers say about 70 percent of people with early-stage tumors survive at least five years, whereas that number plummets to just eight percent after the cancer has begun spreading.

About one in 70 Americans, most of them elderly, develop kidney cancer, according to the American Cancer Society.

But the findings aren't all bad news. Indeed, former smokers who'd kicked the habit had a smaller chance of turning up with advanced cancer.

While the study wasn't designed to prove that quitting can slow tumor growth, Dr. Thomas J. Polascik, who led the work, said he believes that to be the case. (...)

WHO warns anti-smoking campaigners not to become too close to drug firms
BMJ 2011; 342:d2430 (14 April)
The World Health Organization has warned health professionals working in tobacco control not to become too closely involved with drug companies that produce smoking cessation products.

The warning came last month at a meeting on smoking prevention in Madrid that was hosted by the National Committee to Prevent Smoking, which represents most Spanish anti-tobacco organisations, and which was sponsored by Pfizer, GlaxoSmithKline, and McNeil—all of which make treatments to help smoking cessation.

Armando Peruga, programme manager of WHO’s Tobacco Free Initiative, advised health professionals “to be independent and guided by scientific evidence.”

“We have to keep a distance from the tobacco industry, but we also have to maintain some distance from any other industry that can have a commercial interest in this issue,” he said.

“Today the tobacco industry is starting to joke that we have been sold to the pharmaceutical industry, something we must be aware of,” he added. (...)

Tobakksforsker tviler på røykfritt Norge
aftenposten.no 12.4.2011
Visjonen om et røykfritt Norge er lite realistisk, mener tobakksforsker Karl Erik Lund.

I dag røyker 19 prosent av befolkningen. Lund, som er forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), tror et realistisk mål vil være rundt 10 prosent. Dette er samme nivå som helsepersonell i vestlige land, skriver tobakksforskeren i forrige utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening.

- Før eller siden kommer vi til å treffe på det grunnfjellet av røykere som er ubevegelige med de tradisjonelle virkemidlene, sier Lund til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
Troen på et tobakksfritt samfunn har også lite støtte i atferdsforskning om røyking, skriver Lund.

- Vi må betrakte røyking som en kronisk lidelse som trenger livslang medisinering – med nikotinpreparater. Visjonen om et tobakksfritt samfunn kan stå i veien for tiltak som kan redusere tobakksrelatert dødelighet, skriver tobakksforskeren. (© NTB)

Vi røyker mindre
aftenposten.no 8.4.2011
Det er færre som røyker, og det selges mindre sigaretter og røyketobakk i Norge etter at forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer ble innført 1. januar 2010. (...)

Mest nedgang hos de yngste
SIFO- rapporten «Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer» er utarbeidet av Randi Lavik i Statens institutt for forbruksforskning, SIFO, og Janne Scheffels, Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS.

Undersøkelsene tyder på at andelen som røyker daglig har gått ned, og mest ned blant de yngste. Undersøkelsene viser også at forbudet har høy legitimitet i befolkningen, men at det varierer noe avhengig av om en røyker daglig, av og til eller aldri.

Evalueringen er gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet. (...)

Nearly 20% of Lung Cancer Patients Keep Smoking
news.yahoo.com 8.4.2011
FRIDAY, April 8 (HealthDay News) -- Many patients diagnosed with lung cancer -- as well as their family caregivers -- continue to smoke even though doing so may jeopardize their recovery and long-term health outcome, says a study sponsored by the U.S. National Cancer Institute. (...)

"There are benefits to be gained by quitting that have important implications for survival, response to treatments, and quality of life," she said.

The findings point to the need for family support, counseling and medication to help patients and/or family caregivers overcome their addiction and adopt healthy lifestyle choices, said Weaver.

The study was recently published in Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. (...)

Smoking linked to increased risk of suicide: study (Røyking linket til økt risiko for selvmord ifølge studie)
montrealgazette.com 28.3.2011
OTTAWA — Here's another reason not to smoke — it has now been linked with an increased risk of suicide, independent of mental illness.

A novel new Canadian study of almost 35,000 adults found nicotine dependence is associated with suicide attempts regardless of the mental disorders and physical disease that often accompany suicidal behaviour.

It also supports previous research that describes nicotine as a "psychological toxin" that causes chemical changes in the brain associated with suicide.

What's more, the work by the universities of Manitoba and Saskatchewan found suicidal tendencies diminished significantly among people who had quit smoking for at least a year. Former smokers were not only less likely to have attempted suicide than current smokers, but were less suicidal than lifelong non-smokers, which should give added momentum to smoking cessation programs.

These are important findings in a controversial field. Some previous studies have found a relationship between nicotine and suicide, but did not adjust for the effects of mental disorders.

The new study does and finds "this relation persists even after adjusting for a broad range," of mental and personality disorders and physical disease.

The research, to be published in coming days in the Canadian Journal of Psychiatry, opens a new avenue in the campaign to eradicate smoking, the leading cause of preventable death in Canada and worldwide. (...)

Godtar ikke røyking når barn er til stede
aftenposten.no 10.3.2011
Jusprofessor Asbjørn Kjønstad mener tiden er moden for å forby røyking på barnerommet og i bil.

En undersøkelse utført av Opinion på oppdrag av Tobakksfritt og Legeforeningen, viser at de aller fleste mener det ikke er bra å tenne en røyk når barn er til stede. Av mer enn 1000 spurte svarte kun 8 prosent at de syntes det var greit å utsette barn for passiv røyking. Tallene ble lagt frem på en pressekonferanse i går.

- Vi er svært fornøyd med at så mange ikke synes det er greit å røyke mens barn er til stede. Det er verdt å merke seg at denne oppfatningen er vanlig i alle grupper, også blant det store flertallet av dem som røyker, sier spesialrådgiver Ellen Juul Andersen i Legeforeningen. (...)

Nobelprisvinner kjemper tobakkskamp
aftenposten.no 9.3.2011
James Heckman mener begrunnelsen for det norske oppstillingsforbudet mot tobakk ikke holder vann. Forbudet ble innført 1. januar i fjor for å få folk til å røyke
mindre. Heckman er leid inn av tobakksprodusenten Philip Morris Norge (PMN), som for ett år siden saksøkte den norske stat. Selskapet mener forbudet mot synlig tobakk i butikkene ikke har noen effekt på røyking generelt, men at det bryter med EØSavtalen og legger restriksjoner på konkurransen. Det norske forbudet bygger på en rapport fra 2008, der SIRUS sannsynliggjør at et oppstillingsforbud vil ha en effekt på forbruket. Heckman fikk i 2000 nobelprisen i økonomi for å ha utviklet eori og metode innen mikroøkonometri, som anvendes i statistisk analyse av individers og familiers adferd. (NTB)

Rising status of women linked to more smoking (Økende status for kvinner linket til mer røyking)
reuters.com 1.3.2011
(Reuters) - Millions of women in developing countries risk disease and early death in the coming decades as their rising economic and political status leads them to smoke more, researchers said on Tuesday.

An analysis in 74 countries found that men are five times more likely to smoke than women in countries with lower rates of female empowerment, such as China, Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia and Uganda.

In countries with relatively high female empowerment, such as Australia, Canada, Norway, Sweden and the United States, this gap is small and women smoke almost as much as men do. (...)

– Usynlig tobakk - null effekt
nrk.no 21.2.2011
– Forbudet mot synlig tobakk i butikkhyllene har hatt null effekt. Det sier Jan Robert Kvam, styreleder i Tobakkindustriens Felleskontor.

Tobakksvarene har vært gjemt i ett år uten at det har påvirket salget. (...)

Ungdomsrøyking halvert på få år
aftenposten.no 18.2.2011
Antall unge som røyker har falt til 12 prosent. Til gjengjeld er det stadig flere som snuser.

For bare seks år siden røykte 24 prosent av unge daglig. Regjeringen har hatt som mål å halvere denne andelen.

– Å være røykfri er noe av det viktigste man kan gjøre for helsa. Vi kommer til å fortsette arbeidet for å få ned røykingen blant unge, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). (...)

Laveste nivå siden 1970-tallet
I løpet av to år har andelen dagligrøykere sunket fra 21 til 19 prosent. Det er det laveste nivået siden målingene begynte i 1973, opplyser Statistisk sentralbyrå. I tillegg kommer de som røyker av og til, en gruppe som utgjør 10 prosent.

– Endringen siste år føyer seg inn i et mønster vi har sett over lengre tid, med jevn nedgang i andel dagligrøykere, skriver SSB. (...)

(Anm: Røyking i Norge (ssb.no).)

Braut røykjelova - fekk millionbot
nrk.no 11.2.2011
Restauranteigar José Eugenio Arias er tvinga til å stenge restauranten sin, og har fått ei millionbot for brot på den ferske røykjelova i Spania.

Frå nyttår innførte Spania ei av dei strengaste røykjelovene i Europa, og truga med bøter på fleire millionar for dei som ikkje ville innrette seg.

Restauranteigaren José Eugenio Arias har ikkje klart å oppfylle krava frå helsemyndigheitene, og måtte i går stenge restauranten Asador de Guadalmina i Marbella i Sør-Spania. (...)

Snus og kreft i bukspyttkjertelen. Skal snusen frikjennes?
fhi.no 7.2.2011
(...) Nylig ble det publisert en undersøkelse der man har foretatt en samlet analyse av 11 tidligere studier av risikoen for kreft i bukspyttkjertelen hvis man røyket sigar, pipe eller brukte røykfri tobakk. (...)

Data om kreftrisiko ved snus er begrensede, men tidligere undersøkelser har funnet økt risiko for bukspyttkjertelkreft ved snusbruk. Det er ønskelig med ytterligere studier for å avklare en slik mulig sammenheng. Inntil nye resultater foreligger, mener Folkehelseinstituttet at tidligere funn, sammen med dyreeksperimentelle funn, må vektlegges i en totalvurdering av risikoen for kreft i bukspyttkjertelen ved snusbruk. (...)

Forbyr røyking i New Yorks parker
nrk.no 4.2.2011
Det blir forbudt å røyke i New Yorks parker, på byens badestrender og i bilfrie områder som Times Square. (...)

Straffes med bøter
Forbudet er særlig ment å beskytte mot passiv røyking, og brudd på den nye loven vil bli straffet med bøter på 50 dollar, rundt 285 kroner.

Bloomberg mener den nye loven er en naturlig oppfølging av røykeforbudet som ble innført på utesteder for ni år siden.

– Innsatsen vår de siste ni årene har resultert i over 350.000 færre røykere og bidratt til at newyorkere nå lever 19 måneder lengre enn de gjorde i 2002, sier han.(...)

Nikotintyggis og snus gir ereksjonsproblemer
klikk.no 2.2.2011
Derfor gir nikotin ereksjonstrøbbel (...)

Årsaken ligger i nikotinets egenskaper, og dette har tidligere vært kjent i forbindelse med tobakk - og til en viss grad snus.

Men få tenker over at nikotinplaster, nikotintyggegummi eller andre nikotinholdige preparater har akkurat samme effekt på kroppens seksuelle funksjoner. (...)

Champix og bivirkninger
legemiddelverket.no 20.1.2011
Det er kjent at bruk av Champix (vareniklin) i forbindelse med røykeslutt kan forårsake nedstemthet og adferdsendring. Legemidlet er ikke anbefalt til pasienter med depresjon eller annen psykiatrisk sykdom.

Medisinen er blitt solgt i Norge siden 2006. Til sammen er det over 100 000 pasienter som har fått utskrevet Champix i Norge.

-Antallet meldte psykiske bivirkninger er ikke bekymringsfullt høyt i forhold til antallet brukere. Røykere har en noe høyere forekomst av sykdommer, også psykiske problemer, enn ikke-røykere, forteller Steinar Madsen, avdelingsoverlege ved Statens Legemiddelverk. (...)

Røyking skaper overdødelighet blant menn
vg.no 18.1.2011
Røyking er en hovedårsak til at menn i gjennomsnitt dør tidligere enn kvinner. Tobakksskader er grunnen til opp til 60 prosent av forskjellen i levealder, viser ny forskning.

Helse og medisin
Alkoholmisbruk kommer på andreplass på statistikken over grunner til forskjellen i levealder, går det fram av tall fra Verdens helseorganisasjon WHO.

Alkoholen er årsak til rundt 20 prosent av forskjellen, meldte BBC tirsdag.

En studie av forholdene i 30 europeiske land viser at mennene dør tidligere enn kvinnene, uansett årsak. Island og Storbritannia har det laveste «overskuddet» av mannlige dødsfall, med rundt 200 per 100.000 innbyggere per år. (...)

Røykestoppmedisin kan forårsake selvmord
nrk.no 7.1.2011
Røykeavvenningspreparatet Champix, som også er i bruk i Norge, kan ha forårsaket over 100 selvmord bare i USA. Nå kan produsenten vente et massesøksmål.

Champix produseres av legemiddelgiganten Pfizer og er i bruk i over 90 land, også i Norge.

I USA, der tablettene selges under navnet Chantix, er det hele sju millioner som bruker det reseptbelagte legemiddelet som kom på markedet i 2006. (...)

Røykende kvinner føder forbrytere
aftenposten.no 6.1.2011
Dersom moren din røkte en tyvepakning sigaretter under svangerskapet, øker sjansen for at du selv skal bli en lovbryter, fremgår det av en undersøkelse utført av forskere ved Harvard School of Public Health, omtalt av nyhetsbyrået AFP.

Tidligere undersøkelser har vist at barn av mødre som røyker under svangerskapet, har større risiko for å utvikle hyperaktivitet, konsentrasjonsproblemer og aggressiv oppførsel. (...)

Røyken blir igjen i veggene
nrk.no 1.1.2011
Etter to måneder uten tobakksrøyking var nikotinmengden i luften fra 35 til 98 prosent høyere enn i luften til de røykfrie boligene. På overflatene var mengden hele 30 til 150 prosent høyere.

Overtar du et hjem der de gamle eierne har røyket, sitter nikotinen igjen i mange måneder, viser ny forskning. (...)

Chantix Suicide Lawsuit
accidentinjurylawyerblog.com 26.12.2010
A new study underscores the association of Chantix to violent acts, including suicide.

The study, published in the medical journal PLoS ONE, reviewed FDA adverse event reports, finding that Chantix was associated with 408 adverse reports involving violence. This is more than twice any other drug on the market.

This study bolsters what many Chantix lawsuits have alleged: that Chantix causes violence and suicide in a minority of patients. Why does Chantix do this? No one knows for sure. But Chantix increases the release of dopamine or serotonin to the brain which may cause analmous consequences in some patients. (...)

Smoking in Top-Grossing Movies—United States, 1991-2009
MMWR. 2010;59:1014-1017 (From the Centers for Disease Control and Prevention Morbidity and Mortality Weekly Report)
Exposure to onscreen smoking in movies increases the probability that youths will start smoking. Youths who are heavily exposed to onscreen smoking are approximately two to three times more likely to begin smoking than youths who are lightly exposed1​; a similar, but smaller effect exists for young adults.2 To monitor the extent to which tobacco use is shown in popular movies, Thumbs Up! Thumbs Down! (TUTD), a project of Breathe California of Sacramento-Emigrant Trails, counted the occurrences of tobacco use (termed “incidents”) shown in U.S. top-grossing movies during 1991-2009. This report summarizes the results of that study, which found that the number of tobacco incidents depicted in the movies during this period peaked in 2005 and then progressively declined. Top-grossing movies released in 2009 contained 49% of the number of onscreen smoking incidents as observed in 2005 (1,935 incidents in 2009 versus 3,967 incidents in 2005). Further reduction of tobacco use depicted in popular movies could lead to less initiation of smoking among adolescents. Effective methods to reduce the potential harmful influence of onscreen tobacco use should be implemented. (...)

USA: Flere ungdom røyker hasj enn sigaretter
nrk.no 16.12.2010
Marihuanabruken øker raskt blant amerikanske ungdommer.

Én av fem avgangselever ved amerikanske High Schools oppgir at de nylig har røyket marihuana. For første gang siden 1981 foretrekker ungdommen hasj framfor sigaretter.

Etter nesten ti år med tilbakegang, gjør marihuanaen et kraftig «come back» blant amerikanske ungdommer.

I en undersøkelse gjort av amerikanske myndigheter svarer 21,4 prosent av alle High School-avgangselever at de har røyket hasj i løpet av de 30 siste dagene. 19,2 prosent svarer at de har røyket sigaretter i den samme perioden.

Rapporten fra Det amerikanske instituttet for rusmisbruk viser at for første gang siden 1981 har hasj blitt mer populært i denne aldersgruppen, enn sigaretter, skriver Los Angeles Times. (...)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

- EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (- Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. (- Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu.) (- I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.)

(Anm: - EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (…) Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. - Det er interessant, at de påtager sig sådan en faglig rolle, som de ingen forudsætninger har for at gøre. Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu. (…) I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.) (jyllands-posten.dk 5.12.2018).)

Rökning kan leda till ledgångsreumatism (reumatoid artritt)
unt.se 14.12.2010
Rökning ligger bakom mer än en tredjedel av alla fall av den allvarligaste och vanligaste formen av ledgångsreumatism i samhället.

Reumatoid artrit, ledgångsreumatism, är en kronisk sjukdom. Den kännetecknas av inflammation i kroppens leder som bryter ner brosk och näraliggande ben. Ibland angrips även andra organ, till exempel njurarna.

Omkring var 100:e svensk har ledgångsreumatism. Sjukdomen är dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män.

Tack vare tillkomsten av nya läkemedel har prognosen vid ledgångsreumatism förbättrats under senare år. Någon behandling som botar sjukdomen finns dock inte.

Det visar forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet i en ny studie, som i dag, tisdag, publiceras i den ledande facktidskriften Annals of Rheumatic Diseases.

Bland personer med vissa ”riskgener” är rökning en än vanligare orsak till svår ledgångsreumatism. (...)

Secondhand smoke tied to kids' poor mental health (Passiv røyking knyttet til barns dårlige mentale helse)
reuters.com 8.12.2010
(Reuters Health) - Kids who breathe secondhand smoke are more likely to struggle with mental health problems, suggests a large new study of British children.

The findings add urgency in the push for parents to put away their cigarettes for good, or at least smoke outside of the home, researchers say. However, it's still unclear if tobacco fumes actually take a toll on children's brains, or if something else is at play.

"We know that exposure to secondhand smoke is associated with a lot of physical health problems in children, although the mental health side has not been explored," lead researcher Mark Hamer, of University College London, told Reuters Health in an e-mail. (...)

When the state paid, people stopped smoking: study (Når staten betalte, stoppet folk å røyke, ifølge studie)
reuters.com 8.12.2010
(Reuters) - When Massachusetts started paying for stop-smoking treatments, people not only kicked the habit but also had fewer heart attacks, researchers reported on Tuesday in the first study to show a clear payoff from investing in smoking prevention efforts.

Smoking dropped by 10 percent among clients of Medicaid, the state health insurance plan for the poor, and nearly 40 percent of Medicaid patients who smoked used benefits to get nicotine patches or drugs to help them quit, the researchers said.

The study -- which suggests states can save money from investing in efforts to cut smoking -- found the yearly rate of hospital admissions for heart attacks fell by 46 percent for Medicaid clients and 49 percent fewer of them were hospitalized for clogged arteries. (...)

Derfor tåler kvinner røyk dårligere enn menn
dagbladet.no 25.11.2010
Ny studie viser hvorfor tjærestoffer er mest skadelig for kvinner.

I en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har forskerne funnet ut at lungeceller fra kvinnelige lungekreftpasienter får mer DNA-skade når de utsettes for tjærestoff, enn celler fra mannlige pasienter.

- Hvis våre resultater lar seg reprodusere i andre studier, kan dette være med på å forklare hvorfor kvinner tåler sigarettrøyk dårligere enn menn, noe som til nå har vært omdiskutert, sier seniorforsker og prosjektleder Steen Mollerup i Stami til Dagbladet. (...)

Vrøvl ved askebegeret
CARL DITLEF JACOBSEN - mangeårig sykehuslege, Oppegård
aftenposten.no 23.11.2010
Les også: De kjernesunne bør betale ekstra

Samfunnsøkonom Hilde Bojer påstår i Aftenposten 17. november at det lønner seg for samfunnet at folk røyker og havner under torven. Det er feil. Livsstilssykdommene koster oss enorme utgifter. Dessuten røper hun med sitt egosyn at hun ikke tenker på de mange som lider av den livsstil hun og hennes intoksikerte venner forsøpler omgivelsene med.

En refleksjon til slutt: Det er ikke alle fartsbøllene som kolliderer eller kjører ned andre. Med hennes logikk bør vi som kjører forsiktig og overholder trafikkreglene betale utgiftene til trafikkulykkene. (...)

Røykere har tynnere hjernebark
vg.no 7.11.2010
Røykere har et tynnere lag av nerveceller i den framre delen av hjernebarken enn ikke-røykere, ifølge tyske forskere. (...)

Forskerne sier imidlertid at det trengs flere studier for å finne ut om det er røykingen som forandrer hjernen eller om det er personer med tynn hjernebark som oftest begynner å røyke.

Det området i hjernebarken som er tynnere hos røykere, har med beslutninger, impulskontroll og belønning å gjøre, ifølge forskerne.

Studien skal publiseres i det medisinske tidsskriftet Biological Psychiatry, skriver Tobaksfakta.se. (...)

Røyking øker risikoen for demens
vg.no 26.10.2010
Storrøykere har kraftig forhøyet risiko for å rammes av demens.

Det viser en ny undersøkelse som ifølge avisa Dagens Nyheter er gjennomført blant annet av forskere ved Karolinska institutet i Sverige.

Personer som røyker to pakker dagen, har 114 prosent større risiko for å få demens og 157 prosent større risiko for å få Alzheimers sykdom enn ikke-røykere, konkluderer forskerne. (...)

Heavy Smoking in Midlife and Long-term Risk of Alzheimer Disease and Vascular Dementia
Arch Intern Med. 2010 (Published online October 25)
Background Smoking is a risk factor for several life-threatening diseases, but its long-term association with dementia is controversial and somewhat understudied. Our objective was to investigate the long-term association of amount of smoking in middle age on the risk of dementia, Alzheimer disease (AD), and vascular dementia (VaD) several decades later in a large, diverse population. (...)

Conclusions In this large cohort, heavy smoking in midlife was associated with a greater than 100% increase in risk of dementia, AD, and VaD more than 2 decades later. These results suggest that the brain is not immune to long-term consequences of heavy smoking. (...)

Tobakksgigant snuste i norske søppelkasser
dn.no 15.10.2010
Andelen uregistrerte sigarettpakker i Norge har økt med ti prosent i år målt mot fjoråret. Det viser en undersøkelse som analysebyrået MS Intelligece har utført på vegne av Philip Morris Norge (PMN) og British American Tobacco Norway, skriver Dagens Næringsliv

Hver tredje sigarettpakke i Norge er ifølge undersøkelsen utført av markedsanalysebyrået MS Intelligenc enten kjøpt på taxfree eller smuglet inn i Norge.

Samtidig har det registrerte, lovlige salget av tobakk i Norge gått ned med 100 millioner sigaretter. (...)

Garbologi
Metoden som er brukt er å undersøke 5000 tomme sigarettpakker tilfeldig samlet opp fra gater og offentlige søppelkasser i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Oslo og Fredrikstad.

Denne undersøkelsen, som kan gå under den akademiske disiplinen garbologi, har blitt gjennomført to år på rad. (...)

Tobakk til Efta-domstolen
handelsbladet.no 15.10.2010
Philip Morris Norway vil ha tilbake synlig oppstiling av tobakksvarer.

Tobakksgiganten Philip Morris Norway saksøkte i vinter den norske stat etter at et ble forbud mot alle former for synlig oppstilling av tobakksvarer i butikkene. Nå har tingretten sendt saken videre til Efta-domstolen. (...)

Norge til Efta-domstol etter søppeljakt
aftenposten.no 15.10.2010
Philip Morris Norge og British American Tobacco Norway fant mange utenlandske røykpakker i norsk søppel. (...)

Dommen som kan endre Røyke-Norge
nettavisen.no 27.9.2010
Røykedom fra Gulating lagmannsrett kan ramme utelivsbransjen hardt. (...)

Advokaten til Pakkhuset på Holmen, selskapet som står bak Hall Toll, har argumentert for at uteserveringsarealet ikke kan betraktes som et lokale og dermed ikke rammes av røykeloven. (...)

Røykeforbud på Times Square
dinside.no 20.9.2010
Ny lov forbyr folk å ta seg en blås på flere offentlige steder i New York.

DinSide skrev i fjor om lovforslaget som ville forby røyking i parker og på flere offentlige steder i New York. Nå utvides røykeforbudet ytterligere. Dermed skal det ikke lenger være lov å tenne seg en røyk i Central Park eller på Times Square.

Røykeforbudet som ble innført for åtte år siden omfattet barer, restauranter og nattklubber. I tillegg er det ikke lov å røyke på sykehus, skoler og universiteter, museer osv. Men nå utvides altså røykeforbudet til offentlige parker, strender, marinaer, lekeplasser, gågater og andre trafikkfrie torg og plasser i byen. (...)

Sædceller kan skades av røyk
nrk.no 10.9.2010
Sædcellers stamceller kan få varige skader av røyk, viser ny norsk forskning. – Kommende fedre bør vurdere hva de utsetter seg selv for i tiden før unnfangelse, sier forsker.

Norske og danske menn har dårligere sædkvalitet enn menn fra Finland, Sverige og Baltikum. (...)

CDC report links youth smoking to movies (CDC-rapport linker røykinng blant ungdommer til filmer)
statepress.com 29.8.2010
A Centers for Disease Control and Prevention report released this month found that portrayals of smoking in movies leads more young people to begin smoking.

The Aug. 20 report found that youth are two to three times more likely to begin smoking if they have been heavily exposed to tobacco use in movies.

The report was based partly on a paper prepared by the World Health Organization, which called for an R rating for all movies that depict tobacco use.

The organization hopes to prohibit minors from seeing cigarette smoking portrayed in movies. (...)

Små doser sigarettrøyk kan gjøre deg alvorlig syk
vg.no 20.8.2010
(...) - Selv de lavest målbare nivåer av sigarettrøyk har en direkte effekt på genene i åndedrettssystemet, sier forsker Ronald Crystal som leder avdelingen for genetisk medisin ved New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center i USA.

Studien, som presenteres i tidsskriftet American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine i dag, er første gang forskere har vist at passiv røyking eller svært små mengder sigarettrøyk gir sykdomsfremkallende genfeil i lungene. (...)

Adverse reactions to varenicline (Uheldige reaksjoner på Chantix (varenicline))
News - In brief
BMJ 2010;341:c4288 (10 August)
Adverse reactions to varenicline are recorded: Australian doctors reported 1025 suspected adverse reactions to Pfizer’s smoking cessation drug varenicline (Champix) between January 2008 and May 2010 (www.tga.gov.au/adr/msu/msu1008.htm). Just over two thirds of the reports concerned psychiatric symptoms, including 206 suicide related events. Fifteen were completed suicides. (...)

(Anm: Chantix (varenicline tartrate) (fda.gov).)

Study 'supports need to keep tobacco hidden'
nzherald.co.nz 13.8.2010
A study linking shop tobacco displays to increased smoking experimentation by young people reinforces the need to legislate the products out of sight, an anti-tobacco group says.

After the Government previously refused to ban retail displays, officials are now considering afresh whether to recommend the policy, one which tobacco control researchers say would be important in reducing New Zealand's smoking rate.

The study, published in the journal Pediatrics, found in California that exposure to tobacco displays and advertising at convenience, liquor and small grocery stores was a risk factor for young people taking up smoking. (...)

(Anm: A Longitudinal Study of Exposure to Retail Cigarette Advertising and Smoking Initiation. Pediatrics, 2010; 126: 232 - 238 (Aug.).)

Use of tobacco, drugs, and alcohol among English children is falling
BMJ 2010;341:c4021 (26 July)
Smoking, drinking, and drug use among schoolchildren is on the decline, says a new report from the NHS Information Centre.

The annual survey of 7700 school pupils aged 11 to 15 in England found an overall downward trend in the age group, even though use among the 15 year olds has risen. (...)

Forskare kopplar passiv rökning till psykisk sjukdom
dagensmedicin.se 8.6.2010
Att utsättas för passiv rökning kan öka risken för både psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar bland vuxna. Det pekar en ny brittisk studie på. (...)

Studien omfattar 5 560 vuxna icke-rökare samt 2 595 rökare som ingick i en hälsoundersökning i Skottland år 1998 eller 2003. Ingen av dem hade tidigare varit inskrivna på sjukhus för psykisk sjukdom. (...)

Efter justering för ett flertal faktorer, exempelvis fysisk aktivitet, alkoholintag och kroppsmasseindex, var risken i denna grupp förhöjd med 49 procent. (...)

(Anm: Objectively Assessed Secondhand Smoke Exposure and Mental Health in Adults. Arch Gen Psychiatry 2010;67(8) (June 7).)

PAS: Mental Illness Linked to Tobacco Exposure in Womb (PAS (Pediatric Academic Societies): Psykisk sykdom linket til eksponering for tobakksrøyking i mors liv)
medpagetoday.com 4.5.2010
VANCOUVER -- Prenatal exposure to tobacco smoke may increase the risk of psychiatric disorders later in life, a Finnish researcher said here.

The finding comes from analysis of medical records of 175,869 people born in Finland from 1987 through 1989, according to Mikael Ekblad, a doctoral student at Turku University in Finland.

Those whose mothers smoked had up to a 44% increased risk of using psychiatric drugs in adult life, Ekblad reported in a poster session at the meeting here of the Pediatric Academic Societies. (...)

Her er WHOs slaktliste av norsk tobakkstrategi
vg.no 30.4.2010
Regjeringen varsler strengere røykelover

På en pressekonferanse i dag ble resultatet av WHOs arbeid i Norge lagt frem:

- Tobakkskontrollen i Norge har mistet fremdrift, slår WHO-legen Armandu Peruga fast, før han foran presse og helsetopper ramset opp følgende skrekkliste: (...)

«Røykerne er blitt vår tids pariakaste»
aftenposten.no 31.3.2010
Norske røykere forteller om skam og stigma under et stadig strengere røykeregime. Forskere mener nok er nok.

For 20 år siden røykte over halvparten av alle menn og mer enn hver tredje kvinne daglig. I dag er tallet redusert til én av fem – en halvering på noen få tiår.

Antirøykekampanjer og stadig nye restriksjoner får mye av æren. Men nå hevder flere at antirøykekampanjene har gått for langt. Røykernes anseelse har rast.

–Røykerne er blitt vår tids pariakaste, sier sosiolog og professor Willy Pedersen.

–Røykerne er tapergruppen. De sitter igjen med en adferd som før var glamorøs og populær, men som nå bare blir sett på som harry, sier SIRUS-forsker Karl Erik Lund.

–De ses nesten på som spedalske. Folks inntrykk av dagligrøykerne er at de er svake, dumme og ekle, sier professor i samfunnsmedisin Per Fugelli. (...)

Derfor bør du droppe snus
dinside.no 21.3.2010
Her er de beste grunnene til å la snusboksen ligge for godt. (...)

Visste du at snusing kan øke risikoen for skade på idrettsbanen? Les mer lengre ned.

Avhengighet, kreft og hjerte- og karlidelser (...)

Are Antismoking Drugs Cost Effective?
blogs.forbes.com 17.3.2010
Pfizer sold $800 million worth of its quit-smoking drug Chantix last year. GlaxoSmithKline and others hawk nicotine replacement therapy. But is all the money spent on drugs and other stop-smoking treatments really necessary? And is the incessant marketing message for these drugs, emphasizing how how hard it is to quit unaided, counterproductive in the long run?

That's the intriguing argument made by two Australian researchers in the journal Plos Medicine last month.The researchers, Simon Chapman and Ross MacKenzie, contend that medicine has become so obsessed with stop-smoking drugs and fancy behavioral treatment that doctors ignore the fact that three-quarters of quitters kick the habit on their own, without any help. One big study found that 53% of people who quit found it "not that difficult." (...)

Nikotintoppar mer sällsynta
hos rökare än man trott

sr.se 9.3.2010
Nikotinet når rökarens hjärna långsammare än vad man tidigare trott. Det gör att nikotinnivån är som allra högst i hjärnan i slutet av en cigarett – och alltså inte når toppar efter varje bloss.

Tidigare trodde forskarna att varje cigarettbloss ledde till en nikotintopp i hjärnan bara sju sekunder senare, och att denna omedelbara men kortsiktiga effekt kunde förklara varför cigaretter är mer beroendeframkallande än substitut som till exempel nikotinplåster eller tuggummin.

Men den här nya studien, som publiceras i den amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift PNAS, visar alltså att nikotinhalten stadigt ökar i hjärnan under hela tiden som rökaren suger i sig en cigarett.

Forskarna hoppas nu att de nya rönen ska leda till effektivare behandlingsmetoder mot cigarettberoende. (...)

(Anm: Kinetics of brain nicotine accumulation in dependent and nondependent smokers assessed with PET and cigarettes containing 11C-nicotine. PNAS ( Proceedings of the National Academy of Sciences) (Published online before print March 8, 2010, doi:10.1073/pnas.0909184107).)

Champix (vareniklin) og bivirkninger
legemiddelverket.no 2.3.2010
(...) Psykiske bivirkninger og hudreaksjoner
Preparatomtalen til Champix er den siste tiden oppdatert med informasjon om at angioødem (en potensielt alvorlig allergisk reaksjon), samt hallusinasjoner kan forekomme. I tillegg har EMA besluttet at følgende psykiske bivirkninger skal omtales i preparatomtalen (og pakningsvedlegget): aggresjon, adferdsendringer, samt angst og psykose. Den siste tiden har det dessuten blitt kjent at Champix kan forårsake sjeldne, men potensielt alvorlige hudreaksjoner som Stevens Johnson syndrome og erytema multiforme. (...)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

AAAAI: Fetal Tobacco Exposure Promotes Asthma
medpagetoday.com 1.3.2010
NEW ORLEANS -- Maternal smoking during pregnancy may exert a more powerful influence on asthma development in children than postnatal secondhand smoke or breastfeeding by smoking moms, researchers said here.

Children of different ethnicities with exposure in utero to tobacco smoking were at nearly six times as likely to develop persistent asthma than children whose moms didn't smoke during pregnancy, according to Sarena Apte, MD, of Case Western Reserve University in Cleveland.

On the other hand, there no significant relationship between children's asthma and mothers' postnatal smoking status, Apte reported at the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology annual meeting. (...)

Damene damper som menn
nrk.no 25.2.2010
Mens det for ti år siden var desidert flest menn som røykte i Hordaland, har damene nå tatt mannfolkene igjen. På landsbasis røyker nå 21 prosent av alle voksne nordmenn. (...)

Utelukker tobakksprodusenter fra Oljefondet
vg.no 19.1.2010
Finansdepartementet har besluttet å utelukke 17 selskaper som produserer tobakk fra Statens pensjonsfond utland (SPU). (...)

Skagenfondene: Tobakkselskapene er ikke lønnsomme
tv2nyhetene.no 19.1.2010
Oljefondet har dumpet alle tobakksaksjene i markedet. Grunnen er etisk, men Skagenfondene synes at utsalget også er økonomisk lurt. (...)

– Vi har valgt å ikke investere i tobakksselskaper ut fra en ren risikobetraktning. De driver en virksomhet som vi tror samfunnet vil beskytte seg mer og mer mot i tiden fremover, sier investeringsdirektør Kristian Falnes i Skagenfondene. (...)

Slik blir totalforbudet mot røyking
tv2nyhetene.no 18.1.2010
– Samfunnet godtar jo et totalforbud mot narkotika, sier forsker og ikke-røyker Steinar Krokstad. Han har lovforbudet mot røyking klart for seg.

Det måtte komme. Et forslag om å forby nikotin. Og det er ikke en hvem som helst som står bak forslaget; Steinar Krokstad leder den svært omfattende helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Hunt). (...)

– Det var også få som trodde at den forrige røykeloven skulle bli en suksess, nå er de aller fleste veldig fornøyde, sier Krokstad til Adresseavisen mandag. (...)

Naboens røyk kan trenge inn
aftenposten.no 16.1.2010
Røyker naboen under deg, kan nesten 10 prosent av sigarettrøyken sive opp, viser nye undersøkelse.

Det er det danske Statens Byggeforskningsinstitutt (SBI) som i en ny undersøkelse konkluderer med at 8,6 prosent av de ultrafine partiklene i sigarettrøyken i en ikke-renovert eldre røykerleilighet siver opp til naboen i leiligheten over. Det skriver den danske avisen Metroxpress.

Røykes det eksempelvis to sigaretter i en røykerleilighet, finnes det rundt 200.000 ultrafine partikler pr. kubikkcentimeter luft. Hos naboen over kan konsentrasjonen av slike partikler komme opp i 18.000 partikler pr. kubikkcentimeter, viser undersøkelsen. (...)

Tobacco Control and Free Speech — An American Dilemma
NEJM (13.1.2010)
On June 22, 2009, President Barack Obama signed the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act. This landmark legislation, which passed the House by a vote of 307 to 97 and the Senate 79 to 17, grants the Food and Drug Administration (FDA) extensive authority to regulate tobacco products. In signing the law, Obama underscored the importance of radically limiting the tobacco industry’s capacity to market its products to young people. “The kids today don’t just start smoking for no reason,” he said. “They’re aggressively targeted as customers by the tobacco industry. They’re exposed to a constant and insidious barrage of advertising where they live, where they learn, and where they play.” (...)

Røyking skader naboen
nrk.no 12.1.2010
Folk som plages av røykende naboer, har nå fått forskning å støtte seg på.

Mistenker du naboen for å ha skyld i røyklukten som siger inn i leiligheten din, kan du ha helt rett.

Ifølge en undersøkelse utført av Statens byggeforskningsinstitutt i Danmark, er nemlig naborøyking et reelt problem.

Nesten 10 prosent av de ultrafine partiklene i sigarettrøyken siver opp til naboen over, ifølge målinger som er foretatt i eldre, urenoverte bygg. (...)

Lei av å bli kalt «tobakksprinsen» (web.archive.org)
e24.no 2.1.2010
MIKROKREDITTPRINSEN? Johan H. Andresen jr. forsøker å drive investeringsselskapet Ferd med en alternativ profil. (...)

Johan H. Andresen jr. tror på næringslivets samfunnsansvar. (...)

(Anm: Tobakksarving på pengetoppen. Datteren til finansmann Johan H. Andresen har ifølge Forbes en formue på 10,4 milliarder norske kroner. Det gjør Alexandra Andresen til verdens rikeste tenåring. (…) Andresen-familien har bygget opp formuen ved tobakkvirksomhet i Tiedemanns gjennom flere generasjoner. (dagligvarehandelen.no 2.3.2016).)

(Anm: Kjøpte selskaper for 800 mill. - har 10 mrd. i krigskassen. Ferd-eier Johan H. Andresens forteller at de har opp mot 10 milliarder i krigskassen. (…) Ifølge Andresen har de et sted mellom 8 og 10 milliarder kroner i krigskassen. (hegnar.no 7.1.2017).)

Tre nye sygdomme sat på tobakkens dødsliste
dinside.no 28.12.2009
At man kan få lungekræft af at ryge, er kendt af de fleste. Men tobakken har langt mere på samvittigheden end lungekræft.

Nu har tre andre kræftsygdomme fået den tvivlsomme ære at blive forbundet med rygning: tarmkræft, endetarmskræft og æggestokkræft.

Det skriver Kræftens Bekæmpelse på sin hjemmeside. (...)

Undersøgelsen blev først oversat til engelsk i 2001, og her blev originalmanuskriptet bragt i lægetidsskriftet International Journal of Epidemiology.

INDBLIK Læs det originale manuskript (eksternt link på engelsk) (...)

Study Finds 5 Million Die Annually From Tobacco Use
newschannel5.com 10.12.2009
Study Finds 5 Million Die Annually From Tobacco Use

LONDON (AP) – At least 5 million people die every year from tobacco-related illnesses, according to a new study released by the World Health Organization.

A new study said the number of deaths could rise if countries do not take stronger anti-smoking measures. The United Nations agency said most of the world – nearly 95 percent of the global population – is not protected by laws that ban smoking.

WHO also reported that secondhand smoke kills about 600,000 people every year. (...)

Varenicline and suicide
BMJ 2009;339:b4964 (1 December)
Gunnell and colleagues report "no clear evidence" that varenicline, a drug to aid smoking cessation, is associated with suicidal behaviours.1 This finding is directly contradicted by a strong signal seen in the most recent data from the UK’s yellow card system (table). (...)

The authors agree that the two completed suicides (among 208 deaths) in their study was probably an undercount, as was the count of only 37 cases of suicidal ideation compared with 167 suicidal acts. The table shows more realistic ratios of suicidal thoughts, acts, and deaths for varenicline. Gunnell and colleagues’ study cannot be considered reliable without better event ascertainment. (...)

Philip Morris ordered to pay $300 million to smoker
reuters.com 20.11.2009
LOS ANGELES (Reuters) - A Florida jury on Thursday ordered cigarette maker Philip Morris USA to pay $300 million in damages to a 61-year-old ex-smoker named Cindy Naugle who is wheelchair-bound by emphysema.

The Broward Circuit Court jury assessed $56.6 million in past and future medical expenses against the company, part of Altria Group Inc, as well as $244 million in punitive damages. (...)

Rullings farligere enn sigaretter
nrk.no 5.11.2009
"Fattigmannsrøyken" får skylda for at lungekreft er mer utbredt på Sørlandet enn i resten av landet. (...)

Berg Rolkes forskning viser at 9 av 10 som fikk lungekreft på Agder i perioden 2002-2005, røykte hovedsakelig rulletobakk. (...)

– Vi hadde ingen anelse om at det var så mange av de som får kreft, som røyker hovedsakelig rulletobakk. Vi vet at i Norge er det rundt 36 prosent av røykerne som røyker rulletobakk. Våre funn tyder på at det er ekstra farlig, sier Berg Rolkes. (...)

- Dette er et filmtriks
dinside.no 4.11.2009
Så mye fett finnes i hovedpulsåren til en røyker, ifølge røykesluttkampanje. (...)

Eksperter sår imidlertid tvil om kampanjens troverdighet, melder Politiken.dk. (...)

- I mine 20 år som spesialist har jeg aldri sett en blodåre hos en røyker som ser slik ut, sier Birgit Wolff, overlege ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling ved Odense Universitetshospital, til metroXpress. (...)

Patolog ved det danske Rikshospitalet, Niels Græm, vurderer på den annen side filmen som i orden.

- Normalt «melker» man ikke fettet ut på den måten. Men det er absolutt mulig hvis en røyker er overvektig, er genetisk disponert for åreforkalkning eller har diabetes, sier Græm til metroXpress.dk. (...)

– Slik blir du avhengig av snus
nrk.no 26.10.2009
FOR SALT? Snusprodusenter tilsetter stoffer som øker avhengigheten, mener amerikansk professor.

I helgen viste det svenske nyhetsprogrammet «Kalla fakta» at snus innholder store mengder salt. Professor Greg Connolly ved Harvard-universitetet i USA har gransket innholdet sammen med programmets redaksjon.

Resultatet er oppsiktvekkende: Den svenske snusprodusenten har tilsatt store mengder E500 i sine produkter, et saltprodukt som bidrar til å øke nikotininnholdet og dermed avhengigheten, ifølge forskeren.

Jo mer E500 som tilsettes, jo mer basisk blir snusen. Når snusen er mer basisk avgir den mer fritt nikotin, som lettere går inn i det sentrale nervesystemet og skaper avhengigheten. (...)

Smoking Bans Reduce Risk for Heart Attacks Associated With Secondhand Smoke
nationalacademies.org 15.10.2009
Smoking bans are effective at reducing the risk of heart attacks and heart disease associated with exposure to secondhand smoke, says a new report from the Institute of Medicine. The report also confirms there is sufficient evidence that breathing secondhand smoke boosts nonsmokers' risk for heart problems, adding that indirect evidence indicating that even relatively brief exposures could lead to a heart attack is compelling. (...)

Nå kommer skremmebilder på røykpakkene
tv2nyhetene.no 12.10.2009
Mer effektivt enn rene tekstadvarsler, mener helsemyndighetene.

– Vi er glade for at Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt å innføre bildeadvarsler, sier Kaja Kierulf, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, etter at det mandag ble vedtatt nye helseadvarsler med bilder på tobakkspakkene.

De nye skremmebildene på tobakkspakkene kommer innen 1. juli 2011 og på andre tobakksprodukter innen 1. januar 2012, opplyser departementet i en pressemelding. (...)

Doubts on suicide-anti-smoking drug Chantix link
reuters.com 2.10.2009
NEW YORK (Reuters Health) - Despite earlier health agency warnings, there is no strong evidence that the anti-smoking drug Chantix raises the risk of suicidal thoughts or depression compared to other stop-smoking products, researchers reported Thursday in the British Medical Journal. (...)

"There have been recent concerns that varenicline, a relatively new smoking cessation product, may increase the risk of suicidal behavior and suicide," study co-author Dr. David Gunnell of the University of Bristol, UK, explained in an email to Reuters Health. (...)

Gunnell cautioned, however, that based on the size of the study, it's still possible that Chantix does increase the risk of suicide - or even decrease it. (...)

Dong Dong (4) har røyka i to år
nettavisen.no 1.10.2009
Kinesiske helsemyndigheter i sjokk. (...)

- Røyking dreper
dinside.no 28.9.2009
Hørt det før? Advarselen kom allerede i 1606! (...)

Brevet, som er skrevet for over 400 år siden, bekrefter at helsepersonell allerede da var bekymret for effekten røyk hadde på unge mennesker, skriver nettsidene til STV, fjernsynskanalen i Skottland.

Brevet er skrevet av legen Eleazar Duncon.

- Dette brevet fra biblioteksamlingen, gir et fascinerende innblikk i de medisinske bekymringene man hadde allerede da om unge røykere og røykens avhengighetsskapende egenskaper. Brevet viser at dette har vært en bekymring i over 400 år, sier professor Sir Neil Douglas ved RCPE. (...)

Champix og risiko for bivirkninger
legemiddelverket.no 25.9.2009
En amerikansk rapport viser at bruk av røykeavvenningsmiddelet Champix (vareniklin) er koblet til uventet høy rapportering av ulykker og skader, blant annet trafikkulykker og fall. Tap av bevissthet, forvirring, svimmelhet og muskelspasmer er blant de angitte symptomene. Hvorvidt reaksjonene skyldes Champix eller andre legemidler pasienten brukte, er ikke vurdert. (...)

Tobakksforbruket hos kvinner og menn 1927–2007
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1871-4 (24.9.2009)
(...) Resultater. Flere menn enn kvinner – rundt 800 000 – røykte i begynnelsen av 1960-årene, men den årlige forbruksmengden av sigaretter per voksen mann nådde en topp først i midten av 1970-årene, på 2,8 kg. Antall røykere blant menn er halvert, og forbruksmengden ble redusert til 1,5 kg per voksen mann i 2007. Forbrukstoppen blant kvinner kom først rundt 1990, men stoppet å vokse på 1,8 kg. Antall kvinner som røyker er kun redusert med drøyt 150 000 personer siden veksten kulminerte på ca. 600 000 personer i begynnelsen av 1970-årene. Menn sto for over 70 % av den akkumulerte mengden sigaretter som ble forbrukt i perioden 1927–2007. (...)

(...) Fortolkning. Menn har vært mest berørt av røykeepidemien. Først etter 1995 konvergerte kvinner og menns røyking. (...)

Røykeforbud hindrer hjerteanfall
aftenposten.no 22.9.2009
Røykelover reduserer antall hjerteanfall med inntil en tredjedel. (...)

De siste undersøkelsene baserer seg på et stort antall studier som involverer millioner av mennesker, og viser at røykeforbudene har ført til en reduksjon i antall hjerteanfall på så mye som 26 prosent, skriver BBC. (...)

- Vi kommer selvsagt aldri til å kunne få antallet ned i null, men disse resultatene viser at røykeforbudene hindrer svært mange hjerteanfall, sier James Lightwood til BBC.

- I tillegg til de sterke bevisene vi har for at passiv røyking kan føre til hjerteanfall, viser denne undersøkelsen at ved å innføre 100 prosent røykfrie lover på alle arbeidsplasser og offentlige steder, så beskyttes allmennheten, sier Lightwood. (...)

Recalls and Safety Alerts
fda.gov 2009 (September)
Warning on Neuropsychiatric Effects from Smoking Cessation Drugs

FDA is requiring that two drugs used to help people stop smoking carry new warnings about the risk of serious neuropsychiatric effects. The drugs are Chantix (varenicline) and Zyban (bupropion). The same warnings will be required for other bupropion products such as Wellbutrin, which are used to treat depression and seasonal affective disorder.

FDA's analysis of adverse event reports shows that when neuropsychiatric symptoms occur, they usually develop during drug treatment, but symptoms can also develop after the drug is stopped. Some patients on these drugs who had no history of psychiatric illness experienced suicidal ideation and behavior for the first time. The drugs have also been associated with a worsening of symptoms in patients with pre-existing psychiatric disorders. (...)

Fastslår sammenheng mellom MS og røyking
pasienthandboka.no 10.9.2009
En stor, svensk studie bekrefter mistanken om at det er en kobling mellom Multippel sklerose (MS) og røyking. Men det er trolig ikke nikotinet i røyken som er årsaken til at røykere har en større risiko for å rammes av sykdommen. (...)

Exposure to Tobacco Smoke Before Birth Affects DNA (Eksponering for tobakksrøyk før fødsel kan påvirke DNA)
healthfinder.gov 31.8.2009
Cigarettes may trigger prenatal gene changes, leading to lifelong health problems, study suggests.

MONDAY, Aug. 31 (HealthDay News) -- Women who smoke while pregnant increase their unborn child's long-term risk for health problems, including childhood asthma, cardiovascular disease and lower pulmonary function, and a new study may help experts understand why. (...)

In the new study, the researchers used data from the USC Children's Health Study, which examined respiratory health among children in 13 Southern California communities, as well as information from a questionnaire on maternal smoking exposure. The findings are reported in the September issue of the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. (...)

(Anm: Prenatal Tobacco Smoke Exposure Affects Global and Gene-specific DNA Methylation. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2009;180:462-467 (September).)

Rökning ökar risken för MS
expressen.se 31.8.2009
Rökare löper högre risk än andra att drabbas av multipel skleros (MS).

Men själva nikotinet är inte boven i dramat, enligt en ny studie. Snusarna sällar sig nämligen inte till riskgruppen. (...)

Nikotinavhengighet er et alvorlig helseproblem
vg.no 27.8.2009
Både internasjonale studier og en norsk undersøkelse tyder på at andelen nikotinavhengige røykere øker, slik at vi får en mer belastet gruppe røykere.

I den norske studien, som gjengis i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening, er 2.890 personer fulgt fra de var tidlig i tenårene til slutten av 20-årene. (...)

Tobacco seen killing 6 million people next year
reuters.com 25.8.2009
WASHINGTON (Reuters) - Tobacco use will kill 6 million people next year from cancer, heart disease, emphysema and a range of other ills, global cancer experts said in a report issued on Tuesday.

The new Tobacco Atlas from the World Lung Foundation and the American Cancer Society estimates that tobacco use costs the global economy $500 billion a year in direct medical expenses, lost productivity and environmental harm.

"Tobacco's total economic costs reduce national wealth in terms of gross domestic product (GDP) by as much as 3.6 percent," the report reads. (...)

Zyban (bupropion hydrochloride) Sustained-Release tablets
da.gov/Safety/MedWatch (July 2009)
Detailed View: Safety Labeling Changes Approved By FDA Center for Drug Evaluation and Research (CDER) -- July 2009
Summary View

BOXED WARNING (updated)

All patients being treated with Zyban should be observed for neuropsychiatric symptoms including changes in behavior, hostility, agitation, depressed mood, and suicide-related events, including ideation, behavior, and attempted suicide. These symptoms, as well as worsening of preexisting psychiatric illness and completed suicide have been reported in some patients attempting to quit smoking while taking Zyban in the post-marketing experience. When symptoms were reported, most were during treatment with Zyban, but some were following discontinuation of treatment with Zyban. (...)

(Anm: pakningsvedlegg bupropion (Zyban).

Røykere kan få lungebetennelse av svineinfluensa
vg.no 26.8.2009
(VG Nett) Nesten halvparten av de som blir alvorlig syke av svineinfluensa er eks-røykere, viser nye funn. (...)

- Røykere har ofte dårligere lungefunksjon og røyking henger også sammen med andre kroniske sykdommer. Det kan være at disse faktorene forklarer sammenhengen, mer enn selve røykingen, presiserer Tsang. (...)

Varenicline Gets Stronger Warnings About Psychiatric Problems, Vehicle Crashes
JAMA. 2009;302(8):834 (August 26)
As reports of suicide and other serious psychiatric adverse events among patients taking the smoking cessation drug varenicline continue to mount, the US Food and Drug Administration (FDA) is requiring a boxed warning on the drug's label to alert physicians and patients to these risks. (...)

(Anm: Chantix (varenicline tartrate) (fda.gov).)

Datter af død ryger får 72 millioner
berlingske.dk 25.8.2009
Tobaksgiganten Philip Morris er idømt kæmpeerstatning for storryger, der døde af lungekræft.

I februar 2003 døde amerikanske Betty Bullock af lungekræft i en alder af 64 år efter 47 års kæderygning. (...)

Røykestopp avgjørende for kreftrammede
vg.no 17.8.2009
Tre faktorer er helt avgjørende for at tidligere kreftpasienter skal få et langt og godt liv: Røykestopp, fysisk trening og omlegging til sunt kosthold. (...)

- Usant at snus ikke gir kreft
nrk.no 7.8.2009
"Frikjenningen" av snus fra kreftfare er finansiert av tobakksindustrien, skriver Kreftforeningen.

Nylig ble det publisert en studie i BMC Medicine som konkluderer med at snus ikke gir økt risiko for kreft. Studien har fått mye omtale i norske medier den siste tiden.

Nå viser det seg at studien har tilknytning til tobakksindustrien.

- Velkjent støttespiller
- En av forfatterne bak studien, P.N. Lee, er en velkjent støttespiller for tobakksindustrien, sier professor Tore Sanner ved Institutt for kreftforskning til Kreftforeningen.no.

Han sammenligner den engelske studien med mindretallsrapportene som for noen år tilbake viste at passiv røyking ikke var farlig.

I likhet med denne studien, viste forskerne bak disse rapportene seg å ha bånd til tobakksinteresser. (...)

Middelaldrende røykere er mer utsatt for demens
vg.no 4.8.2009
Røykere i aldersgruppen mellom 46 og 70 har en 70 prosent økt sjanse for å bli demente, i følge en ny undersøkelse.

Undersøkelsen ble publisert i den britiske journalen for nevrologi og psykologi, melder The Guardian i dag. Den viser at personer som er mellom 46 og 70 år gamle og enten røyker, har høyt blodtrykk eller diabetes har en drastisk økt sjanse for å få kronisk hukommelsestap, såkalt demens. (...)

Snus gir ikke kreft
side2.no 29.7.2009
– Snus gir liten eller ingen risiko for kreft, det fastslår britiske forskere. (...)

Nye funn
Konklusjonen har sitt opphav i en metastudie som publiseres i tidsskriftet BMC Medicine onsdag, det skriver Forskning.no. Studien er gjort av forskere ved P.N. Lee Statistics and Computing Ltd i Storbritannia. (...)

Tobacco, Public Health, and the FDA
NEJM 2009;361(4):402-403 (July 23)
More than a decade ago, David Kessler, then Commissioner of the Food and Drug Administration (FDA), launched a bold initiative to regulate tobacco. He believed that since nicotine is an addictive substance, it fell under the statutory authority of the FDA to regulate it as a drug and cigarettes as the delivery vehicle.

His effort failed, however, when the U.S. Supreme Court decided in a 5-to-4 ruling (FDA v. Brown & Williamson Tobacco Corp.) that the Food, Drug, and Cosmetic Act of 1938, which defined the FDA's authority, did not grant the agency jurisdiction to regulate tobacco. Writing for the Court, Justice Sandra Day O'Connor concluded that "it is plain that Congress has not given the FDA the authority to regulate tobacco products."1 The Court's decision was based on its reading of the statutory language in the act, not on what was best for the health of the public.

On June 22, President Barack Obama changed all that. With the signing of the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act of 2009, which was passed by sizable majorities in both the House and the Senate (and which we endorsed), the FDA has been given broad authority to regulate tobacco products. We believe that this historic legislation can have an unparalleled positive impact on the health of the American public. (...)

En av to unge menn snuser eller røyker
e24.no 19.7.2009
En av to unge menn i alderen 16 til 24 år røyker eller snuser. Antall unge som snuser øker raskere enn antallet som stumper røyken.

Det viser tall fra Røykevaneundersøkelsen. (...)

– Røyking er livsfarlig. Omtrent 6.700 personer dør hvert år av røykingen. Snus er 90 prosent mindre helsefarlig enn røyk, sier han. (...)

Utagerende barn kan skyldes røyking under svangerskapet
aftenposten.no 7.7.2009
(...) - Dette er første gang atferdsproblemer som følge av mødrenes røyking under svangerskapet er vist i et utvalg bestående av så mange og i tillegg så unge barn, sier forsker og psykolog Kim Stene-Larsen i en uttalelse på Folkehelseinstituttets nettsider. (...)

Populære røykesluttpiller får nye selvmordsadvarsler
vg.no 2.7.2009
(VG Nett) De populære legemidlene som skal bistå ved røykeslutt, Champix og Zuban, må nå ha advarsler om mulige psykiske bivirkninger tydeligere på pakker i USA. (...)

(Anm: Chantix (varenicline tartrate) (fda.gov).)

(Anm: Zyban (bupropion hydrochloride) (fda.gov).)

FDA requires Chantix, Zyban to have warning
forbes.com 1.7.2009
NEW YORK -- The Food and Drug Administration will require two smoking-cessation drugs, Chantix and Zyban, to carry the agency's strongest safety warning over side effects including depression and suicidal thoughts.

The new requirement is based on reports of people experiencing unusual changes in behavior, becoming depressed, or having suicidal thoughts while taking the drugs. (...)

(Anm: Varenicline (marketed as Chantix) and Bupropion (marketed as Zyban, Wellbutrin, and generics) (fda.gov/Safety/MedWatch 1.7.2009).)

Folket vil ha strengere regler for salg av tobakk
vg.no 29.6.2009
Halvparten av den norske befolkningen ønsker å heve aldersgrensen på tobakk til 20 år, viser en fersk undersøkelse. (...)

- Det er ikke alltid riktig å gjennomføre et forslag selv om flertallet er for det, sier Unge Høyre-leder, Henrik Asheim til NTB. (...)

Røyking kan gi hjerneskade
pasienthandboka.no 26.6.2009
Forskere har avdekket forbindelsen mellom tobakksrøyking og hjerneskade. De mener et kreftfremkallende stoff i tobakk også kan forårsake skader på nervecellene. (...)

Angriper friske celler
Den kjemiske forbindelsen NNK finnes vanligvis i tobakk og betegnes som et prokarsinogen. Det betyr at NNK blir kreftfremkallende når det omdannes ved hjelp av metabolske prosesser (stoffskiftet) i kroppen. Men nå tyder forskning på at forbindelsen også kan gi hjerneskade.

Det indiske forskerteamet mener NNK får hvite blodlegemer i sentralnervesystemet til å angripe friske celler, noe som kan føre til alvorlige skader i nervesystemet. I motsetning til alkohol og dop, gjør ikke NNK i tobakk direkte skade på hjerneceller. Forskerne tror stoffet indirekte fører til betennelse (inflammasjon) i nervetrådene.

Trigger immunforsvaret
Betennelse i nerver kan utvikle seg til sykdommen multippel sklerose (MS). Da går kroppens immunforsvar løs på isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetrådene i hjernen. MS kan blant annet gi symptomer som synsforstyrrelser, tretthet, balanseproblemer og lammelser.

- Det er svært viktig fra et medisinsk, sosialt og økonomisk standpunkt å vise at NNK i tobakk forårsaker betennelse i nerver, med tanke på de økonomiske og helsemessige belastningene denne type sykdommer fører til, sier forskningsleder Debapriya Ghosh i en pressemelding.

For å påvise denne sammenhengen, ble det gjort ulike tester på laboratoriet. Resultatene ga klare signaler på at NNK utløste en overdreven immunrespons (forsvarsmekanisme) fra de hvite blodlegemene i hjernen. Prokarsinogenet NNK får immunforsvaret til å angripe friske celler i stedet for skadede celler. (...)

(Anm: Tobacco carcinogen induces microglial activation and subsequent neuronal damage. Journal of Neurochemistry. Published Online: 2 Jun 2009.)

Images plus text work best to put people off smoking (Bilder pluss tekst virker best for å få folk til å slutte å røyke)
Cite this as: BMJ 2009;338:b2415 (12 June)
Health warnings on cigarette packs that combine strong pictures with written warnings are most effective in motivating smokers to quit smoking and deterring those who have never smoked or who have quit. The warnings should cover at least half of the packet and be part of a mass media campaign.

This is the conclusion of a report from the German World Health Organization tobacco control centre in Heidelberg, which presents the results of 20 international studies as evidence for combined warnings. (...)

Risks Behind Colorectal Cancer
ivanhoe.com 8.6.2009
(Ivanhoe Newswire) – Unhealthy behaviors like smoking and excessive alcohol use could put you at risk for colorectal cancer.

New research shows patients who drink more than seven drinks per week have a 60-percent greater risk of developing colorectal cancer than non-drinkers.

moking, diabetes and obesity also showed a link to the disease, increasing one’s risk by 20-percent. Previous studies have also shown high intakes of red meat and processed meat increase the risk of the disease by 20 percent. (...)

WHO støtter skremselsbilder
nrk.no 29.5.2009
En av bildeadvarslene på sigarettpakken.

Verdens helseorganisasjon oppfordrer regjeringer rundt om i verden til å sørge for at sigarettpakker blir utstyrt med skremselsbilder. (...)

Vil ha røyksalget inn på Vinmonopolet
aftenposten.no 29.5.2009
(VG Nett) Tre av fem røykere vil at staten skal gjøre mer for å hindre unge i år røyke. Allmennlege Kenneth Gutterup har klare forslag til hva som kan gjøres. (...)

Fjerner 2 milliarder fra tobakksindustrien
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1140 (28.5.2009)
– Regjeringen har tatt en viktig beslutning ved å utelukke investeringer i tobakksindustrien fra Statens pensjonsfond – Utlands portefølje, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.

Etter en bred evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland legger Regjeringen nå opp til et mer aktivt og bredere perspektiv på den etiske forvaltningen. Hensyn til miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring skal i større grad integreres som relevante faktorer i hele arbeidet med forvaltningen av fondet. (...)

Smoking, depression linked to ADHD
australiandoctor.com.au 22.5.2009
MATERNAL smoking during pregnancy and post-natal depression are significant predictors of having a child with ADHD, an Australian study shows.

Mothers who smoked most days during pregnancy were three times likelier to have a child with parent-reported ADHD at ages 6-7 years, compared with non-smokers, the study found. (...)

- Light-sigaretter er lureri
dn.no 22.5.2009
Tobakksindustrien villeder røykere når den merker noen typer sigaretter som «light», avgjorde en ankedomstol i US