Tannlege (Kilde: Store norske leksikon)

HVAKOSTERTANNLEGEN - En tjeneste fra Forbrukerrådet (hvakostertannlegen.no)

Ap vil at staten tar mer av tannlegeregninga. (nettavisen.no 18.4.2015)

Ap droppet egne tannløfter (nettavisen.no 6.2.2017)

Vil ha egenandelstak for tannlege på 2500 kroner: - Stort hull i velferdsstaten. (dagbladet.no 8.12.2016)

Bryter løfter om tannlegedekning (nrk.no 30.9.2010)

NY PRISUNDERSØKELSE: Enorm prisforskjell hos tannlegene (nrk.no 14.10.2010)

Fikk ekstraregning på 250.000 etter tannbehandling i utlandet. (aftenposten.no 14.11.2016)

Kan være smittet av resistente bakterier(aftenposten.no 14.11.2016)

Sparte 150.000 på nye tenner (stavrum.blogg.no)

Ikke gå i tannfella i utlandet (nrk.no 23.3.2011)

Tips ved kjøp av tannlegetjenester (forbrukereuropa.no)

Et klasseskille? (bt.no 4.12.2011)

140 000 har ikke råd til tannlegebesøk (dagbladet.no 28.7.2012)

Puss tenna, bevar hjertet (vg.no 7.11.2013)

Munnbakterier sprer seg i kroppen (nrk.no 26.3.2007) (TV)

Klager på tannbehandling - Klageordning - (tannlegeforeningen.no)

Den skjulte tannsykdommen (nrk.no 11.10.2010)

Om legemidler og bivirkninger i munnhulen (...) munnhulen er kroppens speil. Sykdomsmanifestasjoner i munnen kan fortelle om sykdommer andre steder i kroppen. Omvendt kan praktisk talt alle sykdomstilstander i munnhulen imiteres av legemiddelbivirkninger. (Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1345-8 (11. mai))

Legemiddelbivirkninger i munnhulen (Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 408–13)

En av fem dropper tannlegen (vg.no 13.6.2008)

Pasienter som feilbehandles hos privatpraktiserende tannleger har nå krav på erstatning gjennom Norsk pasientskadeerstatning. (aftenposten.no 12.3.2007)

- Forskere: Slik avslører tennene demensfare. (- I en ny studie har forskere avdekket at dårlig tannhelse kan kobles til kognitiv svikt - og tegn på begynnende demens.)

(Anm: Forskere: Slik avslører tennene demensfare. I en ny studie har forskere avdekket at dårlig tannhelse kan kobles til kognitiv svikt - og tegn på begynnende demens. - God tannhelse har betydning for både allmenn helse og livskvalitet hos eldre, sier spesialisttannlege Helena Nilsson til Dagbladet. Nilsson tar nå en doktorgrad ved Malmö universitet, stedet der studien har blitt gjennomført. (dagbladet.no 7.10.2019).)

(Anm: Samband mellan tandlossning och kognitiv försämring hos äldre. Kognitiv funktion och demens kan på ett dramatiskt sätt påverka förutsättningarna för oral hälsa. Forskare vid Malmö universitet har undersökt om tandlossning kan förutspå kognitiv försämring hos äldre. – Tandlossning är en lika tydlig riskfaktor som hjärt- och kärlsjukdomar eller stor konsumtion av alkohol, säger specialisttandläkare Helena Nilsson som nu disputerar vid Malmö universitet. Hennes forskning ingår den nationella studien om åldrandet och de äldres vård och omsorg, The Swedish National study on Aging and Care – SNAC. Syftet är att kartlägga vilka faktorer – medicinska, psykologiska, sociala – som gynnar ett gott åldrande. (forskning.se 3.10.2019).)

(Anm: Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013. Resultat från den svenska nationella studien om åldrande, vård och omsorg – SNAC (snacsweden.files.wordpress.com 8.10.2019).)

- Eldre frarøves nødvendig tannbehandling. Debatten før valget har vært preget av at helsetjenester i stadig større grad skal leveres av offentlige tjenestetilbydere.

(Anm: Fredrik Skodje, tannlege, påtroppende bystyrerep., Frp i Ålesund. Eldre frarøves nødvendig tannbehandling. Debatten før valget har vært preget av at helsetjenester i stadig større grad skal leveres av offentlige tjenestetilbydere. I stedet for å slå politisk mynt på dette, bør man kanskje se til områder hvor det offentlige har hatt ansvar for å levere disse tjenestene siden midt på 80-tallet. (dagbladet.no 16.9.2019).)

- Kilder til statistikk om tannhelse.

(Anm: Kilder til statistikk om tannhelse. Statistikkbankene i Folkehelseinstituttet og hos Statistisk sentralbyrå viser nøkkeltall for tannhelse i Norge. Folkehelseinstituttet presenterer statistikk om tannhelse for 5- og 12--åringer i Norgeshelsa statistikkbank. Tall finnes på lands- og fylkesnivå. Vi har ikke tall for kommuner. - Norgeshelsa statistikkbank: Andel med friske tenner - Statistisk sentralbyrå, statistikkbanken: Tannhelsetenesta, hovudtal Rapporter: - Statistisk sentralbyrå (2016). Tannhelse blant vaksne i Sverige og Noreg. Rapport 2016/18. - Folkehelseinstituttet (2009): Tannhelsestatus i Norge. Rapport. (fhi.no 26.3.2019).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

- Tannlegeforeningen svarer: – Svært uheldig at portalen ikke fungerer.

(Anm: Tannlegeforeningen svarer: – Svært uheldig at portalen ikke fungerer. VG publiserte lørdag 2.mars en sak om priser hos norske tannleger basert på hvakostertannlegen.no. Faktasjekkerne hos faktisk.no har nå sett på bakgrunnen for saken og konkluderer med at prisportalen ikke er til å stole på. Den norske tannlegeforening (NTF) støtter faktisk.no i at VGs sak ikke gjenspeiler virkeligheten fordi prisportalen ikke er godt nok oppdatert. NTF mener det er svært uheldig at portalen ikke fungerer tilfredsstillende, og vi har siden oppstarten arbeidet for at den skal holde høyere kvalitet og tilby oppdatert informasjon. (vg.no 7.3.2019).)

(Anm: Hvakostertannlegen.no er levert av Forbrukerrådet. (hvakostertannlegen.no).)

- Har dårlig munnhelse (oral helses) innvirkning på hjernefunksjon? Opplevd stress kan ha negativ innvirkning på munnhelsen, som igjen kan føre til kognitiv svikt blant spesifikke eldre befolkningsgrupper, ifølge to nye studier. (- En nylig publisert gjennomgang av 23 studier fant bevis på en sammenheng mellom munnhelse (oral helse) og kognitive aspekter, for eksempel hukommelse og utøvende kvalitet (funksjon).)

(Anm: Does poor oral health impact brain function? Perceived stress may detrimentally impact oral health which, in turn, may lead to cognitive decline among specific elderly communities, according to two new studies. Oral health can be a surprisingly good indicator of a person's well-being. Not only can oral diseases reduce a person's quality of life, but they can also increase the risk of other serious conditions. Researchers have linked gum disease and tooth loss to the occurrence of stroke. An article published in the Journal of Indian Society of Periodontology in 2010 concluded that gum disease could raise a person's risk of heart disease by around 20%. It is, however, necessary to carry out more research in these areas. Teams at Rutgers University in New Brunswick, NJ, have now focused on a different link — the one between oral health and cognitive decline. A recently published review of 23 studies found evidence of a relationship between oral health and cognitive aspects, such as memory and executive function. Now, a team from Rutgers University carried out two separate studies into cognitive decline and perceived stress. Both papers appear in the Journal of the American Geriatrics Society. (medicalnewstoday.com 14.9.2019).)

(Anm: The link between periodontal disease and cardiovascular disease: How far we have come in last two decades ? Abstract Many epidemiological studies have investigated the relationship between periodontal disease (PD) and cardiovascular disease (CVD), but their results are heterogeneous. (…) CONCLUSION It is now clear from the epidemiologic studies that a potential link does exist between PD and CVD. Oral healthcare professionals can identify patients who are unaware of their risk of developing serious complications as a result of CVD and who are in need of medical intervention. J Indian Soc Periodontol. 2010 Jul-Sep; 14(3): 148–154.)

- SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne.

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Teeth, Gums and Your Health. What Teeth and Gums Say About Your Health. (Tenner, tannkjøtt og helse. Hva tenner og tannkjøtt sier om din helse.) (medicinenet.com 1.9.2017).)

(Anm: Oral Health and Cognitive Function in Older Adults: A Systematic Review. (…) CONCLUSIONS: This systematic review provides evidence of an association between learning and memory, complex attention, and executive function with oral health in old age. Gerontology. 2019 Mar 22:1-14.)

(Anm: Oral Health Symptoms and Cognitive Function Among US Community-Dwelling Chinese Older Adults. Abstract BACKGROUND/OBJECTIVES: Limited research is available on the relationship between oral health symptoms and cognitive function among community-dwelling US Chinese older adults. The purpose of this study was to examine the associations between tooth/gum symptoms and changes in cognitive function. CONCLUSION: Having teeth symptoms was associated with a decline in cognitive function among US Chinese older adults. Developing policy measures aimed at ameliorating health and improving cognition in this high-risk fast-growing population in the United States would need to include oral health preventive and dental care services. J Am Geriatr Soc. 2019 Aug;67(S3):S532-S537.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Dårlig tannhelse linket til kolorektale polypper. Fordelene med god munnhygiene stopper ikke med et glitrende smil og sunt tannkjøtt. (- Vi fant at ved hyppige tannlegebesøk, sammenlignet med ingen besøk, var det i det minste en antydning om en beskyttende effekt, sier Samara Rifkin, MD, ved Johns Hopkins University School of Medicine, i Baltimore.)

(Anm: Poor Dental Health Linked to Colorectal Polyps. The benefits of good oral hygiene don’t stop with a sparkling smile and healthy gums. Frequent dental visits, presumably a marker of good periodontal health, appear to be linked to a lower risk for adenomas and sessile serrated polyps (ssPs), researchers have found. “We think dental care may affect the microbiome. We found that for frequent dental visits, compared with no visits, there was at least a suggestion of a protective effect,” said Samara Rifkin, MD, of the Johns Hopkins University School of Medicine, in Baltimore. (gastroendonews.com 9.10.2019).)

- Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse. (- Munnhelse (oral helse) har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse.) (- I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom.)

(Anm: Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse. (…) Munnhelse (Oral helse) har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

- Bivirkninger som endrer ytre utseende er sjelden nevnt i medisinsk litteratur for antipsykotika (- Antipsykotika og fysisk attraktivitet.)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(AnmMedikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(AnmAntipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

- Munn- og tannhelse: Forandringene i munnen du ikke må ignorere. Har du et sår eller en forandring som ikke vil gro, bør du oppsøke lege.

(Anm: Munn- og tannhelse: Forandringene i munnen du ikke må ignorere. Har du et sår eller en forandring som ikke vil gro, bør du oppsøke lege. Det kan nemlig være tegn på alvorlig sykdom. Visse symptomer i munn og tannkjøtt bør ikke ignoreres. Det bekrefter flere studier, og nylig ble resultater fra Simplyhealth Consumer Oral Health Survey publisert. Undersøkelsen avslører at en stor prosentandel av Storbritannias voksne befolkning kjenner igjen koblingen mellom dårlig munnhygiene og dårlig generell helse, og 63 prosent av undersøkelsens deltagere har opplevd at tegn på alvorlig sykdom har blitt oppdaget under tannlegebesøk. Med andre ord er det ikke bare hull i tennene og tannkjøttbetennelse tannlegen ser etter, men også tegn på hjertesykdom, munnhulekreft og diabetes. (dagbladet.no 7.7.2019).)

- Hva du bør vite om en kløende (itchy) munn. En kløende munn er et vanlig symptom på virus- eller soppinfeksjoner.

(Anm: What to know about an itchy mouth. An itchy mouth is a common symptom of viral or fungal infections. It also frequently occurs during allergic reactions. Itchiness within the mouth can range from mild to severe, depending on the underlying issue. In this article, we explore the causes of an itchy mouth. We also describe treatment options, strategies for prevention, and when to see a doctor. Causes Several conditions can cause itchiness within the mouth, including the following: (…)  (medicalnewstoday.com 6.8.2019).)

- Hvordan kan munnvann forstyrre nytteverdien av trening? Overraskende ny forskning viser at antibakterielt munnvann kan begrense de kardiovaskulære nytteverdier ved trening. Effekten av munnskylling på munnbakterier interferer med en kompleks molekylær mekanisme som vanligvis opprettholder de blodtrykkssenkende effektene av trening.

(Anm: How can mouthwash interfere with the benefits of exercise? Surprising new research shows that antibacterial mouthwash can limit the cardiovascular benefits of exercise. The effect of mouthwash on mouth bacteria interferes with a complex molecular mechanism that usually sustains the blood pressure-lowering effects of exercise. The bacteria in our mouths play a key role in our health. An analysis of oral microbes from tens of thousands of people, for example, found an association between bacteria that can cause gum disease and a higher risk of esophageal cancer. Other studies have exposed the mechanism by which a mouth bacterium can speed the growth of colorectal tumors and shown how oral bacteria can impair respiratory health. Finally, some research has also linked gum disease with higher dementia risk. New research zooms in on another fascinating role that oral bacteria play in our health — namely, that they help us get cardiovascular benefits from exercise. Raul Bescos, a lecturer in dietetics and physiology at the University of Plymouth, United Kingdom, is the lead author of the new study, which shows how mouth bacteria mediate the blood pressure-lowering effects of exercise and how the use of antibacterial mouthwash interferes with this process. The new paper appears in the journal Free Radical Biology and Medicine. (medicalnewstoday.com 5.9.2019).)

- Foreslår strengere regler for utenlandsk tannbehandling

Foreslår strengere regler for utenlandsk tannbehandling
nrk.no 13.9.2016
Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier øker kraftig. Nå foreslås det strengere regler, blant annet for tannbehandling i utlandet for å unngå at nordmenn tar med seg resistente bakterier hjem.

TAR MED SEG BAKTERIER FRA UTLANDET: Overforbruk av antibiotika koblet med at nordmenn ofte velger å ta tannlegebehandling i utlandet fører til at flere blir smittet av multiresistente bakterier. (…)

Legen ved Legevakt Vest forteller om tre pasienter de siste månedene som ble smittet etter behandling i Thailand, på Filippinene og i Bulgaria. (…)
Presidenten i Legeforeningen, Camilla Steinum, hører stadig om historier der norske pasienter er blitt smittet av multiresistente bakterier i utlandet.

Camilla Hansen Steinum, president i Tannlegeforeningen sier det er et velkjent problem at norske pasienter blir smittet med resistente bakterier i utlandet. (…)

(Anm: Slår alarm om bakteriar som blir med «tannturistar» heim. Nordmenn dreg til utlandet for å fiksa tennene, men kan få med smittsame og resistente bakteriar. Samstundes sponsar Helse-Noreg turane. (…) Men dei siste ti åra har talet på pasientar med motstandsdyktige bakteriar blitt femdobla også i Noreg. No er talet på over 3000 tilfelle årleg, det meste frå utanlandsopphald. (nrk.no 16.1.2018).)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2.6.2016).)

(Anm: Health and Beauty Uses for Baking Soda (webmd.com 14.6.2018).)

(Anm: Slideshow: Top Tips for Beautiful Teeth and Gums (webmd.com 6.6.2016).)

(Anm: Don't Make These Morning Health Mistakes (medicinenet.com 20.11.2017).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

(Anm: Oral Health: Conditions That Make Your Teeth Hurt. Do you clench your jaw in times of anger, tension, or intense concentration? Your teeth bear some of the brunt of that stress. They can ache or wiggle loose over time. (medicinenet.com 23.7.2018).)

(Anm: Det er ikke alt hos tannlegen du må betale selv, hvis du går under en av disse punktene. (nettavisen.no 18.4.2019).)

- Advarer mot tannlege-behandling i utlandet. Forekomsten av multiresistente bakterier øker blant norske pasienter. De fleste smittes i utlandet.

(Anm: Advarer mot tannlege-behandling i utlandet. Forekomsten av multiresistente bakterier øker blant norske pasienter. De fleste smittes i utlandet. Om man er i utlandet og skader seg eller blir syk, skal man selvsagt kontakte helsevesenet. Men overlege og forsker Aleksander Rygh Holten er klar på at folk bør unngå å reise til utlandet for å foreta kosmetisk kirurgi, øyeoperasjoner eller tannlegebehandling. – Man bør ikke med viten og vilje utsette seg unødvendig for sykehus utenfor Norden eller Nederland, sier Holten, som jobber ved Akuttmedisinsk avdeling og Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus. (tv2.no 8.10.2019).)

- Dro til tannlegen én gang i løpet av 30 år. (– Det er likevel fremdeles noen som er redde, men med kunnskap hos tannhelsepersonell, ressurser og tid til behandling, tror jeg de aller fleste vil kunne bli kvitt angsten.)

(Anm: Dro til tannlegen én gang i løpet av 30 år. Betty-Ann (57) gikk med tannlegeskrekk og tannverk helt til kroppen ikke orket mer. (…) Færre har angst Professor Tiril Willumsen har sammen med stipendiat Kjetil Strøm ved Universitetet i Oslo, publisert en fersk studie om tannbehandlingsangst hos 18-åringer og funnet ut at den har gått ned de siste åra. – Det er likevel fremdeles noen som er redde, men med kunnskap hos tannhelsepersonell, ressurser og tid til behandling, tror jeg de aller fleste vil kunne bli kvitt angsten. (nrk.no 20.7.2019).)

- Ny norsk kur mot alvorlig angst. Alvorlige tvangstanker ødelegger livene til mennesker over hele verden. Jennifer (53) fikk oppleve den nye kuren til to norske forskere: En vei ut av angsten – på kun fire dager.

(Anm: Ny norsk kur mot alvorlig angst. Alvorlige tvangstanker ødelegger livene til mennesker over hele verden. Jennifer (53) fikk oppleve den nye kuren til to norske forskere: En vei ut av angsten – på kun fire dager. (…) –Jeg har prøvd kognitiv terapi, aversjonsterapi, EMDR, utallige medisiner. Alt du kan tenke av behandling, har jeg forsøkt. (…) Det anslås at så mange som en til to prosent av verdens befolkning sliter med OCD. Det tilsvarer mellom 75 til 150 millioner mennesker. I Norge er det snakk om mellom 50.000 og 100.000. OCD er dessuten de unges lidelse. To tredjedeler rammes før de har fylt 25 år. Verdens helseorganisasjon har rangert OCD blant de ti verste lidelsene, fordi den typisk blir kronisk dersom pasienten ikke får behandling. Da gjennomsyrer den livet og hverdagen. Men nå er to norske forskere i ferd med å revolusjonere livet for flere tusen pasienter med tvangslidelser – og det på utrolige fire dager. (vg.no 6.7.2019).)

- Tannkjøttsykdom kan være en sentral initiator av reumatoid artrittrelatert autoimmunitet.

(Anm: Tannkjøttsykdom kan være en sentral initiator av reumatoid artrittrelatert autoimmunitet. (Gum disease may be a key initiator of rheumatoid arthritis related autoimmunity.) Resultatene i en studie presentert ved Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2018) demonstrerer økte nivåer av tannkjøttsykdom og sykdomsfremkallende bakterier hos personer med risiko for revmatoid artritt (RA). "Det har vist seg at RA-assosierte antistoffer, som anti-citrullinerte proteinantistoffer, er tilstede langt før noen tegn på leddsykdom. Dette antyder at de kommer fra et sted utenfor leddene," opplyste dr. Kulveer Mankia ved Leeds Institute of Rheumatic and Muscoskeletal Medicine og Leeds Biomedical Research Center (studieforfatter). (medicalxpress.com 15.6.2018).)

- Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Derfor kan du få demens av diabetes. Diabetes øker risikoen for alzheimer. Den gode nyheten er at du i stor grad kan påvirke risikoen selv. (dagbladet.no 2.7.2016).)

- Eksperimenterte med funksjonshemmede: Ble matet med godteri til tennene råtnet. Hundrevis av mentalt funksjonshemmede mennesker ble utsatt for tortur da tennene deres råtnet – på ordre fra den svenske staten. (- Eksperimenterte med funksjonshemmede: Ble matet med godteri til tennene råtnet.)

(Anm: Eksperimenterte med funksjonshemmede: Ble matet med godteri til tennene råtnet. Hundrevis av mentalt funksjonshemmede mennesker ble utsatt for tortur da tennene deres råtnet – på ordre fra den svenske staten. Dette er det største menneskeeksperimentet i svensk historie. – Sykepleiere og leger hadde trolig problemer med å oppfatte signaler om smerte fra mennesker som ikke kunne snakke, sier forsker Elin Bommenel. (…) «Uhelbredelig åndssvake» Forsøkene ble lagt til anstalten Vipeholm utenfor Lund, Sveriges den gang største anstalt for det som på den tiden ble kalt «obildbara sinnessløa», på norsk uhelbredelig åndssvake – det vi i dag betegner som mennesker med sterk mental funksjonshemning. – De flere tusen pasientene på Vipeholm var rettsløse, personalet hadde ingen utdannelse for å takle pasientenes spesielle behov og leger og sykepleiere hadde trolig vansker med å oppfatte signaler om smerte fra mennesker som ikke kunne uttrykke seg verbalt. Mange på Vipeholm hadde ikke språk, sier Elin Bommenel, amanuensis ved Universitetet i Lund. Hun har skrevet boken «Sockerfördsöket: kariesexpreiment 1943–1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa». (vg.no 3.5.2019).)

- SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne.

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

- Forskere: Slik avslører tennene demensfare. (- I en ny studie har forskere avdekket at dårlig tannhelse kan kobles til kognitiv svikt - og tegn på begynnende demens.)

(Anm: Forskere: Slik avslører tennene demensfare. I en ny studie har forskere avdekket at dårlig tannhelse kan kobles til kognitiv svikt - og tegn på begynnende demens. - God tannhelse har betydning for både allmenn helse og livskvalitet hos eldre, sier spesialisttannlege Helena Nilsson til Dagbladet. Nilsson tar nå en doktorgrad ved Malmö universitet, stedet der studien har blitt gjennomført. (dagbladet.no 7.10.2019).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Teeth, Gums and Your Health. What Teeth and Gums Say About Your Health. (Tenner, tannkjøtt og helse. Hva tenner og tannkjøtt sier om din helse.) (medicinenet.com 1.9.2017).)

- Har tungen forandret farge, størrelse eller utseende? Hvite flekker, belegg eller sår? Dette kan være årsakene.

(Anm: Har tungen forandret farge, størrelse eller utseende? Hvite flekker, belegg eller sår? Dette kan være årsakene. HVIT BELEGG PÅ TUNGE: En baby med hvitt belegg på tungen. Dette er sannsynligvis tegn på trøske.(lommelegen.no 18.10.2018).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. Tungen er en muskel vi ofte ikke tenker på, men som vi bruker hver dag, nesten hele dagen. Den har viktige funksjoner i fordøyelse og tygging, tale og smak. Tungen er forbundet til skjelettet via den ytre muskulaturen og har også indre muskulatur som gjør det mulig for tungen å forandre form. Tungen er dekket av en slimhinne som igjen er dekket av tungepapiller og smaksløker. Tungen er følsom og den styres av fem forskjellige hjernenerver. Det finnes en rekke mulige forklaringer på hva tungetilstander og forandringer på tunga kan skyldes. LES OGSÅHånd, fot og munnsykdom Forandringer i tungen kan være: - problemer med å bevege tungen – smaksforandringer - forandret størrelse på tungen – fargeforandringer - smerter og svie - hårete tunge - svart tunge - geografisk tunge - sår og hvite flekker. (lommelegen 26.10.2018).

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som ß-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. (…) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

- Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (- Både fysisk og kognitivt.)

(Anm: Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (Slow walking speed in midlife linked with faster aging.) (- Ny forskning finner at personer som har en tendens til å gå saktere i 45-årsalderen fremviser tegn på for tidlig akselerert aldring, både fysisk og kognitivt.(medicalnewstoday.com 12.10.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Ny forskning: Sunne tenner kan beskytte mot Alzheimer. Ikke bare kan du slippe hull i tennene hvis du pusser dem nøye og regelmessig. En sunn munn uten tannkjøttbetennelse kan også beskytte deg mot Alzheimer.

(Anm: Ny forskning: Sunne tenner kan beskytte mot Alzheimer. Ikke bare kan du slippe hull i tennene hvis du pusser dem nøye og regelmessig. En sunn munn uten tannkjøttbetennelse kan også beskytte deg mot Alzheimer. Det viser ny forskning som Universitetet i Bergen (UiB) har vært med på. I en artikkel i tidsskriftet Science Advances, som forskere fra mange steder i verden har bidratt til, fremgår det at bakterien som forårsaker tannkjøttbetennelse kan vandre fra munnen via blodbanen opp i hjernen. Her produserer den et protein som ødelegger nervecellene og øker risikoen for Alzheimer. LES OGSÅ Forskere sier de kan forutse demens med ny test Forskerne undersøkte hjernevev fra 53 avdøde pasienter med Alzheimer, og hos 96 prosent av dem fant de bakterieenzymet. (vg.no 22.4.2019).)

- Sykdommer munnen din kan avsløre.

(Anm: Sykdommer munnen din kan avsløre. Munnen er som et vindu inn til kroppen, og tannleger kan tidlig oppdage symptomer på forskjellige sykdommer i munnhulen. Disse symptomene ser tannlegene etter. (nettavisen.no 17.4.2019).)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Demens koster 3490 milliarder. (- 35 millioner mennesker verden over har en demensdiagnose.)

(Anm: Demens koster 3490 milliarder. Dersom demens var et land, ville den hatt den 18. største økonomien i verden, skriver Dagbladet. 35 millioner mennesker verden over har en demensdiagnose. I år 2030 kommer det tallet til å være doblet, ifølge en ny rapport. (nrk.no 23.9.20113).)

- Slik får du dekket tannbehandling:Tom (62) fikk 130 000 til nye tenner. (- Tom Weiby (62) har tannkjøttsykdommen periodontitt, som rammer halvparten av alle nordmenn.)

(Anm: Slik får du dekket tannbehandling:Tom (62) fikk 130 000 til nye tenner. Tom Weiby (62) har tannkjøttsykdommen periodontitt, som rammer halvparten av alle nordmenn. Sjekk de 15 tilstandene der staten tar hele eller deler av tannlegeregninga. (…) Det er også en av 15 tilstander eller tilfeller som gir rett til refusjon for tannbehandling fra folketrygden, gjennom Helsedirektoratets etat Helfo. Se faktaramme nederst for fullstendig oversikt. Det er snakk om store summer: I 2018 var folketrygdens refusjon til tannbehandling via Helfo på hele 2,2 milliarder kroner, ifølge Helfo.  (dagbladet.no 30.4.2019).)

- Aps tannhelsevedtak sjokkerer Høyre.

(Anm: Aps tannhelsevedtak sjokkerer Høyre. Arbeiderpartiet synes å være uten kontroll, tordner Høyres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland, etter at Ap-landsmøtets tannhelsevedtak. Han syns det er sjokkerende at Ap-landsmøtet vil sidestille tannhelse med andre helsetjenester. – Skal Ap kutte i sykehus, fastleger eller eldreomsorg for å få til dette? Med økende utfordringer innen helsetjenesten og en aldrende befolkning, er det svært uklokt å likestille tannhelse med andre helsetjenester, sier Sveinung Stensland til NTB. – Dette vi koste minst 12 milliarder og innebære et stort press på helsetjenesten for øvrig. Summen av nye velferdstiltak samt å vise oljenæringen ryggen, går ikke i hop og er direkte uansvarlig. Ap synes å være uten kontroll, det er ingen sammenheng i politikken, fortsetter han. Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol, som også sitter i redaksjonskomiteen, advarte mot det kostbare forslaget, men fylkeslaget i Agder fikk flertallet på landsmøtet med seg.  (dagbladet.no 7.4.2019).)

- Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens, ifølge studier.

(Anm: Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens, ifølge studier. Gum disease is an early sign of diabetes, and tooth loss is associated with risk of dementia, studies find. Patients with periodontitis have higher plasma concentrations of glycated haemoglobin (HbA1c) than people with healthy gums, and those with severe periodontitis have a significantly higher risk of developing diabetes, a Dutch study has found. BMJ 2017;356:j1225 (Published 09 March 2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Infeksjoner i munn assosiert med økt risiko for åreforkalkning (arteriosklerose) i voksen alder.

(Anm: Childhood oral infections associated with increased risk of atherosclerosis in adulthood. A Finnish 27-year follow-up study suggests that common oral infections in childhood, caries and periodontal diseases, are associated with an increased risk of atherosclerosis in adulthood. The association between childhood oral infections and adulthood carotid atherosclerosis was observed in The Cardiovascular Risk in Young Finns Study, an ongoing prospective cohort. (…) The association between childhood oral infections and atherosclerosis was found in a study conducted at the University of Helsinki, Department of Oral and Maxillofacial Diseases, in collaboration with the national Cardiovascular Risk in Young Finns Study research group. The study was published in JAMA Network Open. (news-medical.net 28.4.2019).)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hva bør man gjøre med oppsvulmet tannkjøtt. Oppsmulmet tannkjøtt har en tendens til å være et tegn på et underliggende problem, for eksempel tannkjøttsykdom eller infeksjon.

(Anm: What to do about swollen gums. Swollen gums tend to be a sign of an underlying issue, such as gum disease or infection. There are many effective home remedies for swollen gums, and basic oral hygiene may help prevent the issue. Anyone experiencing swollen gums should see a dentist for a full diagnosis and treatment. Numerous issues can lead to swollen gums. Most of them relate to oral health or complications from oral health issues. In this article, we cover the causes of swollen gums, as well as some treatment options and home remedies. (medicalnewstoday.com 13.8.2019).)

- Forskerne tror leddgikt kan utløses av bakterier i munnen. (- Olsen-Bergem mener at bakterier fra munnen kan finne veien inn i blodbanen og ut til leddene.) (– Grundig tannpuss er nødvendig, spesielt for dem med periodontitt og revmatisme, sier norsk spesialist.)

(Anm: Forskerne tror leddgikt kan utløses av bakterier i munnen. FRA ARKIVET: En bakterie som kan gi kronisk tannkjøttbetennelse, kan også utløse leddgikt, tyder ny studie på. – Grundig tannpuss er nødvendig, spesielt for dem med periodontitt og revmatisme, sier norsk spesialist. (…) Gener er også viktig for om du får leddgikt eller ikke. En annen studie har vist at infeksjoner kan øke risikoen for fedme. Forskerne tar også forbehold om at de bare har studert pasientene på et bestemt tidspunkt, og at mer forskning er nødvendig for å bevise at denne bakterien er en mulig årsak til revmatisme. (…) Tannpuss kan forebygge Olsen-Bergem mener at bakterier fra munnen kan finne veien inn i blodbanen og ut til leddene. (forskning.no 1.1.2017).)

- Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet.

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Alzheimer's disease also affects small blood vessels. A research conducted by the UAB demonstrates that mice suffering from this disease also have substantial malfunctions in small blood vessels, important in nourishing different organs and tissues and in regulating blood pressure, and which mainly affects females. The study also demonstrates a correlation between the state of peripheral blood vessels and different levels of anxious behavior, both in normal aging and in those suffering from Alzheimer's disease.  (news-medical.net 16.3.2018).)

- De uventede farene ved tannkjøttsykdom. (The unexpected dangers of gum disease.) (- Forskere har også linket periodontal sykdom med økt opphopning av beta-amyloid i hjernen - det nevrologiske kjennetegnet på Alzheimers sykdom.)

(Anm: De uventede farene ved tannkjøttsykdom. (The unexpected dangers of gum disease.) Tannkjøttsykdom er vanlig og ubehagelig, men ifølge en økende beviskilde kan den også spille en rolle i et overraskende utvalg av tilsynelatende ikke-relaterte helseproblemer. (…) Forskere har også linket periodontal sykdom med økt opphopning av beta-amyloid i hjernen - det nevrologiske kjennetegnet på Alzheimers sykdom. Andre eksperimenter har gitt bevis på at en type bakterier som ofte finnes i tilfeller av periodontitt - Porphyromonas gingivalis - finnes i hjernen til individer med Alzheimers. (…) (medicalnewstoday.com 22.2.2019).)

(Anm: Porphyromonas gingivalis in Alzheimer’s disease brains: Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors. Science Advances  2019;5(1): eaau3333 (23 Jan 2019).)

- Antimikrobiell effekt av forskjellige essensielle oljer ved varierende konsentrasjoner mot periopatogen porphyromonas gingivalis.

(Anm: Antimicrobial Efficacy of Various Essential Oils at Varying Concentrations against Periopathogen Porphyromonas gingivalis. Abstract Introduction Porphyromonas gingivalis (P.gingivalis) is a notorious perio-pathogen with the ability to evade host defense mechanism and invade into the periodontal tissues. Many antimicrobial agents have been tested that curb its growth, although these agents tend to produce side effects such as antibiotic resistance and opportunistic infections. Therefore search for naturally occurring anti-microbials with lesser side effects is the need of the hour. (…) Conclusion All essential oils tested were effective against P.gingivalis. After testing for their clinical safety they could be developed into local agents to prevent and treat periodontitis. J Clin Diagn Res. 2016 Sep; 10(9): ZC16–ZC19.)

(Anm: Human neutrophils degrade methacrylate resin composites and tooth dentin. Acta Biomater. 2019 Apr 1;88:325-331.)

- Kan behandling av tannkjøttsykdom holde blodtrykk i sjakk? (Can Treating Gum Disease Keep Blood Pressure in Line?

(Anm: Kan behandling av tannkjøttsykdom holde blodtrykk i sjakk? (Can Treating Gum Disease Keep Blood Pressure in Line? (…) Tre måneder etter behandling var systolisk blodtrykk nesten 8 poeng lavere og diastolisk trykk var nesten 4 poeng lavere i intensivbehandlingsgruppen. (…) Seks måneder etter behandling var systolisk blodtrykk nesten 13 poeng og diastolisk blodtrykk var nesten 10 poeng lavere i intensivbehandlingsgruppen. (medicinenet.com 14.11.2017).)

- Historie med tannkjøttsykdom (periodontal disease) knyttet til større risiko for å utvikle kreft, viser studier.

(Anm: History of periodontal disease linked to greater risk of developing any cancer, study shows. Bottom Line: Periodontal disease was associated with increased risk of several types of cancer in postmenopausal women, even in women who had never smoked. Journal in Which the Study was Published: Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, a journal of the American Association for Cancer Research. (news-medical.ne 26.7.2017).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Teeth, Gums and Your Health. What Teeth and Gums Say About Your Health. (Tenner, tannkjøtt og helse. Hva tenner og tannkjøtt sier om din helse.) (medicinenet.com 1.9.2017).)

(Anm: Parodontal hälsa hos patienter med sjukdom eller funktionsnedsättning. (Aktuel nordisk odontologi01 / 2016).)

- LO vil ha offentlig tannhelse. LO vil ha slutt på «klasseskille i munnhulen». - Vi ser at de med dårlig råd har langt større tannhelseproblemer enn andre grupper, sier LO-sekretær.

(Anm: LO vil ha offentlig tannhelse. LO vil ha slutt på «klasseskille i munnhulen». - Vi ser at de med dårlig råd har langt større tannhelseproblemer enn andre grupper, sier LO-sekretær. - LO har lenge jobbet for å få tannhelse inn som en offentlig helsetjeneste. Vi har ikke nådd de målene vi kunne tenkt oss, som er å få fri tannhelse, forteller LO-sekretær Terje Olsson. Organisasjonen har sett seg trøtt på at tannhelse ikke er å anse som en del av kroppen hva statsbudsjettet angår. Nå har de inngått samarbeid med Norsk Tannhelseforsikring, og tilbyr medlemmene en forsikringsordning som dekker de største tannlegeutgiftene. (dagbladet.no 20.5.2018).)

- Tannleger advarer mot juice, brus og smaksatt vann.

(Anm: Tannleger advarer mot juice, brus og smaksatt vann. Tannlege-alarm om vann med smak. Norske tannleger må stadig oftere reparere tenner som er ødelagt av syreholdige drikker. Smaksatt vann er en av synderne. (dagbladet.no 25.3.2019).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

- Ap vil at staten skal ta mesteparten av tannlegeregningen din.

(Anm: Ap vil at staten skal ta mesteparten av tannlegeregningen din. Aps landsmøte vil at tannhelsetjenesten skal sidestilles med andre helsetjenester. YOUNGSTORGET (Nettavisen): Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol, som også sitter i redaksjonskomiteen, advarte mot det kostbare forslaget, men fylkeslaget i Agder fikk flertallet på landsmøtet med seg på det. «..med mål om å likestille den med andre helsetjenester», var setningen som ble vedtatt.  (nettavisen.no 6.4.2019).)

- SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne.

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

- Forskere: Slik avslører tennene demensfare. (- I en ny studie har forskere avdekket at dårlig tannhelse kan kobles til kognitiv svikt - og tegn på begynnende demens.)

(Anm: Forskere: Slik avslører tennene demensfare. I en ny studie har forskere avdekket at dårlig tannhelse kan kobles til kognitiv svikt - og tegn på begynnende demens. - God tannhelse har betydning for både allmenn helse og livskvalitet hos eldre, sier spesialisttannlege Helena Nilsson til Dagbladet. Nilsson tar nå en doktorgrad ved Malmö universitet, stedet der studien har blitt gjennomført. (dagbladet.no 7.10.2019).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Teeth, Gums and Your Health. What Teeth and Gums Say About Your Health. (Tenner, tannkjøtt og helse. Hva tenner og tannkjøtt sier om din helse.) (medicinenet.com 1.9.2017).)

- Ikke glem tennene. Pasienter med alvorlig psykisk lidelse har dårligere tannhelse enn befolkningen for øvrig. Med enkle grep kan tannhelsetilbudet for denne gruppen styrkes.

(Anm: Ikke glem tennene. Pasienter med alvorlig psykisk lidelse har dårligere tannhelse enn befolkningen for øvrig. Med enkle grep kan tannhelsetilbudet for denne gruppen styrkes. Den norske befolknings tannhelse er blitt klart bedre de siste 30–40 årene, hovedsakelig på grunn av fluorinntak, bedret daglig munnhygiene og økt generell levestandard (1, 2). Samtidig er det slik at enkelte grupper fortsatt har større behov for tannhelsetjenester enn resten av befolkningen. Dette inkluderer barn og voksne med funksjonshemning, kreftpasienter og pasienter med alvorlig psykisk lidelse eller rusavhengighet (3). De vanligste tilstandene som affiserer tannhelsen, er karies og periodontitt (2). Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 27. november 2018.)

-– Arbeiderpartiets landsmøte: Arbeiderpartiet vil bruke 10 milliarder kroner på en stor tannhelsereform. – De er ute av kontroll, svarer Høyre. Ap har vedtatt at tannhelse skal likestilles med andre helsetjenester. Det vil koste mer enn 10 milliarder kroner å gjennomføre.

(Anm: – Svært uklokt. Høyres helsepolitiker, Sveinung Stensland, mener det med økende utfordringer innen helsetjenesten og en aldrende befolkning er svært uklokt å likestille tannhelse økonomisk med andre helsetjenester ved å bake det inn i egenandelsordningen. – Dette vil koste minst 12 milliarder og innebære et stort press på helsetjenesten for øvrig. Ap synes å være ute av kontroll. Selv deres egen helsetalsperson advarte mot dette, sier Sveinung Stensland til FriFagbevegelse. (frifagbevegelse.no 8.4.2019).)

– Amerikansk legemiddelmarkedsføring: Hvordan samsvarer promoteringen med den helsemessige nytteverdien?

(Anm: Amerikansk legemiddelmarkedsføring: Hvordan samsvarer promoteringen med den helsemessige nytteverdien? (…) Topp-promoterte legemidler var mindre sannsynlig enn topp-solgte og topp-foreskrevne legemidler å være effektive, sikre, rimelige, nye, og representere et ekte fremskritt i sykdomsbehandlingen. (…) Klinikere bør stille spørsmål om verdien av legemidler som blir tungt promotert av legemiddelfirmaer før de foreskrives. (Clinicians should question the value of drugs being most heavily promoted by pharmaceutical manufacturers before prescribing them) BMJ 2017;357:j1855 (Published 02 May 2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Studie: Koppling mellan munbakterie och alzheimer. Forskare har hittat ytterligare bevis för ett samband mellan en munbakterie och alzheimer.

(Anm: Studie: Koppling mellan munbakterie och alzheimer. Forskare har hittat ytterligare bevis för ett samband mellan en munbakterie och alzheimer. Detta kan öppna upp för nya behandlingar mot demenssjukdomen. Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och beräknas vara den femte vanligaste dödsorsaken globalt. Sjukdomen innebär att nervceller förtvinar i ett eller flera områden i hjärnan. (…) Det har tidigare funnits studier som har pekat mot ett samband mellan en bakterie som kan orsaka inflammationer i tandköttet och alzheimer. Nu kommer ytterligare bevis för det finns ett sådant samband, i en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances. (nyteknik.se 25.1.2019).)

- Nordmenn fortjener verdig tanntjeneste. I en undersøkelse utført av Opinion for Frifagbevegelse kommer det fram at 9 av 10 ønsker at tannhelse bør bli en del av helsetilbudet.

(Anm: ADRIAN SMITH STENBERG, medlemsansvarlig i Oslo FrP og lokallagsformann Oslo Øst FpU. Nordmenn fortjener verdig tanntjeneste. I en undersøkelse utført av Opinion for Frifagbevegelse kommer det fram at 9 av 10 ønsker at tannhelse bør bli en del av helsetilbudet. Fremskrittspartiet er alene på borgerlig side om å mene at tannhelse skal bli vurdert og bli behandlet på lik linje som resten av kroppen. Det er på tide at tanntjenester blir finansiert gjennom velferdsstaten.  En av tre nordmenn utsetter eller unnlater å gå til tannlegen av økonomiske årsaker. Det gir liten mening at en skade i knærne dekkes av velferdsstaten, mens skade på fortennene ikke gjør det. Sykdom i munnhulen må ses på som en ordinær diagnose. Norge trenger en likebehandling av samtlige helsetjenester. (dn.no 10.12.2018).)

-  14.900 barn og unge står i tannlegekø i Oslo. (– Utviklingen av karies og behovet for å overvåke at frembruddet av tenner er korrekt, gjør forsinkelsen uheldig.)

(Anm: 14.900 barn og unge står i tannlegekø i Oslo. Flere tusen barn og unge må vente i opptil et halvt år for lenge på behandling ved Oslos kommunale tannhelsetjeneste. – Ikke bra, erkjenner helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap). (…) Ved siste opptelling (4. desember) sto 14.900 barn og ungdom i tannlegekø i Oslo. (…) – Vi har fulle avtalebøker og stort press. (…) – Utviklingen av karies og behovet for å overvåke at frembruddet av tenner er korrekt, gjør forsinkelsen uheldig. Det kan også være et eller annet som skal holdes øye med fordi det kan utvikle seg i feil retning, sier Helweg-Larsen. Regner man med de andre gruppene som har krav på gratis behandling (se fakta), er køen totalt på ca. 16.800 personer. Den kommunale tannhelsetjenesten i Oslo har tilsammen 150.000 brukere. (aftenposten.no 30.12.2018).)

– Noen pasienter blir genuint overrasket over at de skal pusse tennene to ganger om dagen. (– Du kan se det på tennene deres, sier Mikkelsen. – Det er stigmatiserende for dem. Mange pasienter mangler tenner. En pasient har trukket flere tenner, fordi det er billigere enn å reparere dem, sier Rustand.)

(Anm: – Noen pasienter blir genuint overrasket over at de skal pusse tennene to ganger om dagen. Sammensatte problemer gjør at tannhelse ofte faller ned på listen. – Vi glemmer det for ofte, sier spesialsykepleier Hanna Brændhagen Mikkelsen (35). Mikkelsen jobber sammen med ledende spesialsykepleier Anne-Gro Rogstad Rustand (42) Dagali-bygget på Dikemark på Psykoseenhet 2. En lukket post hvor de fleste pasientene er innlagt under tvungent psykisk helsevern (TPH). – Det er de sykeste av de syke som er her. Det er mest psykoseproblematikk, men også mye bipolare og schizoaffektive lidelser, forteller Rustand. De forteller at tannhelsen varierer fra pasient til pasient. Noen ivaretar den greit selv, men de vet at den er dårlig hos mange. – Du kan se det på tennene deres, sier Mikkelsen. – Det er stigmatiserende for dem. Mange pasienter mangler tenner. En pasient har trukket flere tenner, fordi det er billigere enn å reparere dem, sier Rustand. Les også: Tannhelse blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser særlig forsømt (sykepleien.no 20.12.2018).)

(Anm: - Munnen avslører / forårsaker sykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Se hva tungen avslører om din helsetilstand (klikk.no 22.9.2011).)

(Anm: Autoimmune Diseases and Oral Health: 30-Year Follow-Up of a Swedish Cohort. Dent J (Basel). 2018 Mar; 6(1): 1.)

- Legemiddelbivirkninger i munnhulen.

(Anm: Legemiddelbivirkninger i munnhulen (Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 408–13).)

- Hvor du bor spiller inn på tannhelsen. (- Sosiale forskjeller.) (- Grunnlaget legges i tidlige år, sier avdelingsdirektøren i Helsedirektoratet.) (- Han legger til at dårlig tannhelse i større grad enn tidligere rammer enkeltindivider eller grupper.)

(Anm: Hvor du bor spiller inn på tannhelsen. Det er store forskjeller i de unges tannhelse. Hvor i landet du bor spiller inn. Nå kommer nye retningslinjer som skal sikre lik behandling. Første del av Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge mellom 0–20 år lanseres denne høsten. Den er en oppfølging av veilederen for voksne som allerede er innført. – Vi ønsker ikke at det skal være så store forskjeller, sier avdelingsdirektør Per Magne Mikaelsen i Helsedirektoratet. (…) Sosiale forskjeller (…) Vi ser at 10 prosent av 18-åringene i en tredel av fylkene som har sjekket tennene har mistet, hatt hull eller boret i minst ni tenner. Vi ønsker at ungdommene skal gå over i voksenlivet med best mulig tannhelse. Grunnlaget legges i tidlige år, sier avdelingsdirektøren i Helsedirektoratet. Han legger til at dårlig tannhelse i større grad enn tidligere rammer enkeltindivider eller grupper. Derfor intensiveres tiltakene for å nå disse. Helsedirektoratets retningslinjer for tannhelsetjenester for barn og unge lanseres i to deler. Den andre delen som blant annet handler om barn med helseutfordringer, skal være klar neste år. I tillegg til å utjevne geografiske forskjeller skal de nye retningslinjene også passe på at det ikke gjøres sosiale forskjeller og fjerne usikkerhet rundt hva man har krav på. (dn.no 10.7.2018).)

(Anm: En glemt generasjon tenner. Av en eller annen merkelig grunn, hører liksom ikke tennene med til kroppen. (nrk.no 9.9.2018).)

- «Derfor kan vi ikke godta et klasseskille i munnen». Det er vondt, det er farlig og rammer sosialt skjevt.

(Anm: KOMMENTAR: Svein-Yngve Madssen, redaktør i LO-Aktuelt. «Derfor kan vi ikke godta et klasseskille i munnen». Det er vondt, det er farlig og rammer sosialt skjevt. Hvor lenge kan vi ha det slikt i et velferdssamfunn? Det er få andre saker som engasjerer LOs medlemmer i større grad enn tannhelse. Den store medlemsdebatten i forkanten av siste LO-kongress i 2017 viste at kravet om «fri tannbehandling til flere» er blant de viktigste sakene for fagorganiserte. Nesten halvparten av de 98.775 personene som deltok i debatten pekte på fri tannbehandling som en hjertesak. (frifagbevegelse.no 23.10.2018).)

– Ulike forutsetninger for å ivareta tannhelsen. (- Det er mange i Norge som ikke har råd til nødvendig tannbehandling. Dette er ikke en velferdsstat som Norge verdig.) (- Andre helsetjenester har egenandeler og egenandelstak. Hvorfor skal ikke dette gjelde munnhelse?) (- Tennene er kroppens ferdsskriver, og utfordringer gjennom livet gir sykdom og irreversible skader (kronikk Aftenposten 31. oktober 2018).)

(Anm: Tiril Willumsen og Anne Rønneberg, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Ulike forutsetninger for å ivareta tannhelsen. Hilde Aga skriver at det er billigere å forebygge sykdom i tenner og munnhule enn å behandle sykdom, og at det ikke bør innføres gratis tannhelsetjenester. Kombinasjonen av sosiale, psykologiske og biologiske forutsetninger for å ivareta munnhygiene og gjennomføre tannbehandling varierer. Økonomi er viktig. Det er mange i Norge som ikke har råd til nødvendig tannbehandling. Dette er ikke en velferdsstat som Norge verdig. Andre helsetjenester har egenandeler og egenandelstak. Hvorfor skal ikke dette gjelde munnhelse? Agas påstander bygger på en gammeldags forestilling om at alle har like forutsetninger. Slik er det dessverre ikke. Tennene er kroppens ferdsskriver, og utfordringer gjennom livet gir sykdom og irreversible skader (kronikk Aftenposten 31. oktober 2018). Munnhelse må følgelig ses i et livsløpsperspektiv, og helsemyndigheten har et helhetlig ansvar, som også må gjelde munnhulen og tennene.​ (aftenposten.no 20.11.2018).)

- Dårlig ånde: Kronisk dårlig ånde kan skyldes sykdom. I de fleste tilfeller skyldes dårlig ånde oppsamling av bakterier i munnen, men det kan også ligge mer alvorlige årsaker bak. (- Dårlig ånde: Kronisk dårlig ånde kan skyldes sykdom. I de fleste tilfeller skyldes dårlig ånde oppsamling av bakterier i munnen, men det kan også ligge mer alvorlige årsaker bak. (- Periodontitt, Diabetes type 1, Sjøgrens syndrom, Nyresykdom etc.))

(Anm: Dårlig ånde: Kronisk dårlig ånde kan skyldes sykdom. I de fleste tilfeller skyldes dårlig ånde oppsamling av bakterier i munnen, men det kan også ligge mer alvorlige årsaker bak. De fleste av oss har nok opplevd å ha dårlig ånde fra tid til annen, men for noen er det et vedvarende problem.Det er forskjellige grunner til at vi får dårlig ånde. Tannlege Amjad Hosseini ved Oslo Tannlegesenter forklarer at dårlig ånde ofte er tabu, og at noen ikke ønsker å prate om det. Han mener det er viktig å prate om det og forsøke å finne ut hva årsaken er. Dårlig ånde kan nemlig skyldes alt fra bakterier i munnen til mer alvorlige sykdommer. (…) Her er fire sykdommer som kan ha dårlig ånde som symptom: Periodontitt: Også kalt tannløsningssykdom. Mens gingivitt er en mild form for tannkjøttsykdom, er periodontitt en betennelse som går dypere ned i vevet, ifølge Norsk Helseinformatikk. De første symptomene på tannkjøttbetennelsen er dårlig ånde og lettblødende tannkjøtt. - Periodontitt lukter veldig dårlig. Tannkjøttet råtner sakte, men sikkert. Over tid kan det gjøre tennene løse, sier Hosseini. Diabetes type 1: I tillegg til typiske symptomer på diabetes, som økt vannlating og kraftig tørste, kan også ånden påvirkes av sykdommen. Ifølge Norsk Helseinformatikk kan det oppstå diabetisk ketoacidose når blodsukkeret blir altfor høyt på grunn av at kroppen produserer minimalt med insulin, og det kan gjøre at ånden lukter som aceton - samme lukt som neglelakkfjerner. Sjøgrens syndromSykdommen er en kronisk betennelse i kroppens kjertler, og den kan gi mange ulike symptomer. Tørr munn og tørre øyne er hovedplagene, men på grunn av nedsatt spyttproduksjon er det vanskeligere å holde tennene rene, og det øker risikoen for tannråte, ifølge Norsk Helseinformatikk. Nyresykdom: Ifølge Lommelegen kan dårlig ånde være et symptom på nyresykdom. Sykdom i nyrene kan også komme som følge av en annen underliggende sykdom, for eksempel diabetes. LES OGSÅ: Dette gjør snus med munn og tenner (kk.no 12.12.2018).)

- Mer skatt, bedre tenner. At tannproblemer ikke er likestilt med øvrige helseproblemer framstår som uforståelig. Tannhelse burde bli del av helsetilbudet, på lik linje med andre helsetjenester.

(Anm: Mer skatt, bedre tenner. At tannproblemer ikke er likestilt med øvrige helseproblemer framstår som uforståelig. Tannhelse burde bli del av helsetilbudet, på lik linje med andre helsetjenester. Det mener ni av ti av de spurte i en meningsmåling gjennomført av Opinion for FriFagbevegelse og Dagsavisen. 94,4 prosent av Rødt og Arbeiderpartiets velgere vil ha tannhelse som del av det offentlige helsetilbudet. 83 prosent av Høyre-velgerne er enige. Så hva venter vi på? Tannhelse: Feil at det største sosiale gapet i Norge skal være munnenAt tannproblemer ikke er likestilt med øvrige helseproblemer framstår som uforståelig. Tannhelse er blitt omtalt som hullet i velferdsstaten. Resultatet av frykten for en skyhøy tannlegeregning er at mange velger å la være å gå til tannlegen. Tanngarden blir en pekepinn på folks økonomi. (dagsavisen.no 23.10.2018).)

- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, demens avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (...) SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

- Tannkjøttsykdommer kan være linket til kreftrisiko hos eldre kvinner.

(Anm: Tannkjøttsykdommer kan være linket til kreftrisiko hos eldre kvinner. (Gum Disease May Be Linked to Cancer Risk in Older Women.) En ny studie linker tannkjøttsykdommer med økt risiko for flere typer kreft hos postmenopausale kvinner, selv hos kvinner som aldri har røykt. (…) Hun spekulerer om tannkjøttsykdom kan være en markør for generell helsetilstand.) Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2017 (Published August 2017).)

- Pasienten som kilde til legemiddelopplysninger.

(Anm: Pasienten som kilde til legemiddelopplysninger. Bakgrunn/hensikt: Målet med denne studien var å få informasjon om hvordan tannlegepasienter holder oversikt over legemidlene de tar, og om de opplever dette som vanskelig. Det ble kartlagt hvorvidt pasientene kjenner til, har og bruker hjelpemidler for dette, som legemiddelliste fra fastlege, nettsiden mineresepter.no og utskrift fra apotek. Det var også ønskelig å få vite om pasienter formidler legemiddelinformasjon til tannlegen/tannpleieren. Nor Tannlegeforen Tid 2016; 126: 206—11.)

- Tannkjøttsykdom kan være en sentral initiator av reumatoid artrittrelatert autoimmunitet.

(Anm: Tannkjøttsykdom kan være en sentral initiator av reumatoid artrittrelatert autoimmunitet. (Gum disease may be a key initiator of rheumatoid arthritis related autoimmunity.) Resultatene i en studie presentert ved Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2018) demonstrerer økte nivåer av tannkjøttsykdom og sykdomsfremkallende bakterier hos personer med risiko for revmatoid artritt (RA). "Det har vist seg at RA-assosierte antistoffer, som anti-citrullinerte proteinantistoffer, er tilstede langt før noen tegn på leddsykdom. Dette antyder at de kommer fra et sted utenfor leddene," opplyste dr. Kulveer Mankia ved Leeds Institute of Rheumatic and Muscoskeletal Medicine og Leeds Biomedical Research Center (studieforfatter). (medicalxpress.com 15.6.2018).)

- Slår alarm etter ny studie: Syrlig drikke etser vekk tannemaljen på få uker. (- De to står bak en ny og omfattende studie av syreskader, og er svært bekymret for utviklingen i nordmenns tannhelse.)

(Anm: Slår alarm etter ny studie: Syrlig drikke etser vekk tannemaljen på få uker. Slik kan det unngås. Hver tredje ungdom i Norge har syreskadede tenner. Skrukorkgenerasjonen. Det er det tannlegene kaller dagens unge, som drikker brus, energidrikker eller smakstilsatt vann med kullsyre gjennom dagen. – Lenge var det bare hull, karies, folk var bekymret for. Men tannhelse er i endring – i dag får færre hull, men flere får syreskader. Det sier Amer Sehic, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo (UiO). Studien er en del av et doktorgradsprosjekt ved Det odontologiske fakultet. – På en måte er hull i tennene lettere å fikse. Syreskader på emaljen kan ikke reverseres, legger seniorforsker ved Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM), Aida Gacic Mulic, til. De to står bak en ny og omfattende studie av syreskader, og er svært bekymret for utviklingen i nordmenns tannhelse. (aftenposten.no 5.12.2018).)

(Anm: New animal model of extrinsic dental erosion-Erosive effect on the mouse molar teeth. Highlights - The Coca Cola exhibits higher erosive effect compared to Red Bull sugar free. - The lingual surface of the mandibular molars was most eroded. - This new animal model of extrinsic dental erosion is suitable for further studies. - The present method using SEM allows a registration of small erosive lesions. Abstract OBJECTIVE: Consumption of acidic food and drinks is considered as important risk factor for development of dental erosion. There are several in vitro and in situ studies focusing on the risk indicators and preventive treatment, however, the need for a standardized animal model has been emphasised for many years. The aim was to establish an animal model of extrinsic dental erosion, which may serve as a standard for future studies to improve our understanding of the erosion. (…) CONCLUSIONS: This new animal model of extrinsic dental erosion and the presented method with ground molars observed in SEM are suitable for further studies, which will gain deeper insights into the erosive disease. Arch Oral Biol. 2018 Dec;96:137-145.)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

- Legemiddelindusert gingival overvekst (LIGO). - forekomst, patologi og klinikk. Legemidler kan forårsake overvekst av gingiva - betegnet som legemiddelindusert gingival overvekst, på norsk forkortet til LIGO.

(Anm: Legemiddelindusert gingival overvekst (LIGO). - forekomst, patologi og klinikk. Legemidler kan forårsake overvekst av gingiva - betegnet som legemiddelindusert gingival overvekst, på norsk forkortet til LIGO. Tilstanden er et resultat av legemidlenes hemmende effekt på gingivale fibroblasters intracellulære kalsiummetabolisme, samt en forsterkning av den inflammatoriske vevsreaksjon på biofilm. Dette fører til dannelse av fibrotisk vev med klinisk observerbar overvekst i gingiva. LIGO er vanligst forekommende hos brukere av kalsineurin-hemmere, hydantoin-derivater og kalsiumantagonister. De sistnevnte legemidlene foreskrives hyppig til eldre pasienter ved hypertensjon og stabil angina pectoris. Forekomst, patologi og klinikk, herunder behandling diskuteres. God plakkontroll og systematisk behandling av foreliggende periodontal sykdom, inklusive kirurgi, kan redusere LIGO. Seponering av det LIGO-induserende legemiddelet, samt erstatning med et annet legemiddel, bør alltid tas opp til vurdering ved denne bivirkningen. Pasientens lege må informeres og alltid medvirke ved seponering og erstatning av aktuelle legemidler. Nor Tannlegeforen Tid 2014; 124: 370—5.)

(Anm: Scientists uncover bacterial mechanism that links gum disease to heart disease. (…) The team found that P. gingivalis alters the expression of genes that code for proteins that boost inflammation and atherosclerosis in the coronary arteries - the vessels that supply blood to the heart. (mediekritikk.no 14.9.2015).)

(Anm: Periodontitis and heart disease: researchers connect the molecular dots" (mmedicalnewstoday.com 14.9.2015).)

- Registrering av legemiddelbruk i tannhelsejournal. Legemidler kan gi orale bivirkninger, interagere med legemidler administrert eller rekvirert av tannleger, samt øke risikoen for uønskede hendelser i forbindelse med tannbehandling.

(Anm: Registrering av legemiddelbruk i tannhelsejournal. Legemidler kan gi orale bivirkninger, interagere med legemidler administrert eller rekvirert av tannleger, samt øke risikoen for uønskede hendelser i forbindelse med tannbehandling. Det er følgelig viktig at tannleger kjenner til pasientenes legemiddelbruk. Hensikten med denne studien var å undersøke om oppdaterte opplysninger om pasientens legemiddelbruk blir registrert i pasientjournal for tannhelseopplysninger. Nor Tannlegeforen Tid 2016; 126: 206—11.)

- Serotoninmangel involvert i revmatoid artritt.

(Anm: Serotonin deficiency implicated in rheumatoid arthritis. For the first time, serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been directly implicated in the pathophysiology of rheumatoid arthritis (RA). Although 5-HT is predominantly known as a neurotransmitter within the central nervous system, new evidence points to additional important functions for serotonin in the periphery. A report in The American Journal of Pathology shows that experimentally-induced RA in serotonin-deficient mice is worse than disease reported in controls and that some effects of RA can be reduced by serotonin or its agonists (compounds that activate serotonin receptors). (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: TNF-alfa-hemmere (Remicade (infliximab/infliksimab), Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) etc.) (mintankesmie.no).)

- Tarmmikrober viktig for serotoninproduksjon (- Gut microbes important for serotonin production.) (- Mindre kjent er at forskere anslår at 90 % av serotonin er laget i tarmen, og ubalanser i denne perifere serotonin har vært knyttet til sykdommer som spenner fra irritabel tarmsyndrom og kardiovaskulær sykdom til osteoporose.)

(Anm: Gut microbes important for serotonin production. Serotonin is probably best known as a brain chemical that affects emotions and behavior, an imbalance of which is thought to contribute to depression. Less well-known is that scientists estimate 90% of serotonin is made in the gut, and imbalances in this peripheral serotonin have been linked to diseases ranging from irritable bowel syndrome and cardiovascular disease, to osteoporosis. (medicalnewstoday.com 21.4.2015).)

- Forskere avslører ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose.

(Anm: Forskere avslører ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose. (Researchers show novel relationship between gut microbiome and atherosclerosis.) Forskere ved Western University og Lawson Health Research Institute har vist en ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose, en av de viktigste årsakene til hjerteinfarkt og hjerneslag. (medicalnewstoday.com 3.5.2018).)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: Endotelial dysfunksjon, unormal funksjon av endotelcellelaget på innsiden av blodåreveggen. Endotelcellene spiller normalt en aktiv rolle i reguleringen av blodårenes sammentrekningstilstand («kartonus»), bl.a. ved at endotelcellene danner stoffer som gir muskelavslapning i åreveggen og derved utvidelse (f.eks. nitrogenoksid (NO)), eller muskelkontraksjon og derved sammentrekning av åreveggen (f.eks. endotelin). Endotelcellene har normalt også evnen til å uttrykke ulike overflatemolekyler mot blodstrømmen og derved forhindre lokal blodpropp eller betennelse. Kilde: Store norske medisinske leksikon.)

- Tannkjøttsykdom kan være en sentral initiator av reumatoid artrittrelatert autoimmunitet.

(Anm: Tannkjøttsykdom kan være en sentral initiator av reumatoid artrittrelatert autoimmunitet. (Gum disease may be a key initiator of rheumatoid arthritis related autoimmunity.) Resultatene i en studie presentert ved Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2018) demonstrerer økte nivåer av tannkjøttsykdom og sykdomsfremkallende bakterier hos personer med risiko for revmatoid artritt (RA). "Det har vist seg at RA-assosierte antistoffer, som anti-citrullinerte proteinantistoffer, er tilstede langt før noen tegn på leddsykdom. Dette antyder at de kommer fra et sted utenfor leddene," opplyste dr. Kulveer Mankia ved Leeds Institute of Rheumatic and Muscoskeletal Medicine og Leeds Biomedical Research Center (studieforfatter). (medicalxpress.com 15.6.2018).)

(Anm: TNF-alfa-hemmere (Remicade (infliximab/infliksimab), Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin (5-HT): receptors, agonists and antagonists. (pharmacologycorner.com).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: TNF-alfa-hemmere (Remicade (infliximab/infliksimab), Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Tannhelsereform. Vil gjøre tannlegen billigere for over en million nordmenn. (- - Alle skjønner at det blir feil at lommeboka bestemmer om du har råd til sunne tenner eller ikke, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagbladet.)

(Anm: Tannhelsereform. Vil gjøre tannlegen billigere for over en million nordmenn. - Lommeboka skal ikke bestemme om du har råd til sunne tenner. Rødt er kjent for å være rause når de legger fram sitt alternative statsbudsjett, denne høsten er intet unntak. I år ønsker de et krafttak for å opprette en statsfinansiert tannhelsetjeneste. Det melder FriFagbevegelse. - Alle skjønner at det blir feil at lommeboka bestemmer om du har råd til sunne tenner eller ikke, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagbladet. Den foreslåtte ordningen vil ha en prislapp på tre milliarder kroner, og vil innebære følgende: Gratis tannhelsetjeneste for alle til og med året man fyller 25 år. -  Egenandelstak for tannhelse på 2000 kroner for alle over 25 år, der 40 prosent av alle utgifter over dette skal refunderes. - Reversering av regjeringens kutt i tannhelsetjenesten. Det innebærer blant annet å holde fast ved støtten til tannregulering. (dagbladet.no 8.11.2018).)

- Tenner avgjørende for hver fjerde velger.

(Anm: Tenner avgjørende for hver fjerde velger. Tannhelse er en avgjørende sak for mange velgere. Spesielt blant dem som stemmer rødgrønt. (dagsavisen.no 24.10.2018).)

(Anm: Tannlege: Ap foreslår 30 millioner til billigere tannlege. SV vil bevilge 25 ganger mer. SV inviterer Arbeiderpartiet til å ta opp igjen landsmøtevedtakene om tannhelsereform fra 2009 og 2011. (frifagbevegelse.no 27.10.2018).)

- Spesialister advarer mot urimelig og farlig praksis: Barn lider unødig når munnhelsen ikke ivaretas. (- Munnhulen er svært følsom. Kombinert med at det finnes millioner av bakterier der, utvikler det seg lett sår og sopp når cellegiften bryter immunforsvaret ned. Disse plagene i munnhulen kan dermed bli svært smertefulle.)

(Anm: Spesialister advarer mot urimelig og farlig praksis: Barn lider unødig når munnhelsen ikke ivaretas | Heming Olsen-Bergem, førsteamanuensis ved Det odontologiske fakultet - Petter Wilberg, spesialist i oral kirurgi og oralmedisin - Anne Rønneberg, klinikksjef ved barneavdelingen og spesialist i pedodonti. Tannhelsepersonell kan avdekke overgrep og omsorgssvikt. Men vi inkluderes ikke. Hva har tilstander som kreft, leddgikt eller overgrep mot barn med barns munnhelse å gjøre? Ingenting, vil mange hevde. Men det stemmer ikke, for dette er eksempler på sykdommer eller erfaringer som får store konsekvenser for barns munnhelse, og som i ytterste konsekvens kan resultere i død. Til tross for at vi i Norge i dag har et system som gir barn rett til gratis tannbehandling frem til de er 18 år, finnes det et «hull» i systemet når barns munnhelse blir glemt, eller ikke tatt hensyn til når barn er under medisinsk behandling. Det er som om sykdom og plager i munnhulen skulle skje utenfor kroppen. (…) Munnhulen er svært følsom. Kombinert med at det finnes millioner av bakterier der, utvikler det seg lett sår og sopp når cellegiften bryter immunforsvaret ned. Disse plagene i munnhulen kan dermed bli svært smertefulle. (aftenposten.no 30.10.2018).)

- Skal vi ta opp lån for å fikse tennene våre? Hver tredje nordmann har latt være å gå til tannlegen på grunn av dårlig økonomi.

(Anm: Sheida Sangtarash helsepolitisk talsperson (SV). Skal vi ta opp lån for å fikse tennene våre? Hver tredje nordmann har latt være å gå til tannlegen på grunn av dårlig økonomi. Likevel insisterer Aftenposten på lederplass på at det ikke er nødvendig å få tannhelse dekket av det offentlige. Det er heldigvis ni av ti nordmenn uenige i. Hvorfor er det slik at vi i Norge har et helsevesen som tar vare på hele oss, bare ikke tennene? (aftenposten.no 30.10.2018).)

- Foreldres inntekt avgjørende for barnas tannhelse. (– Veldig mye forskning viser at det er en sammenheng mellom utdanningsnivå, sosioøkonomiske forhold og tannhelse, sier hun.)

(Anm: Foreldres inntekt avgjørende for barnas tannhelse. (…) Kirsten Nerheim Ahlsen, direktør for tannhelsetjenesten i Akershus fylkeskommune, mener det store gapet er et utslag av sosiale forskjeller. – Veldig mye forskning viser at det er en sammenheng mellom utdanningsnivå, sosioøkonomiske forhold og tannhelse, sier hun. (budstikka.no 14.3.2015).)

- Gjennomsnittsformue på 17,2 millioner: 16 reguleringstannleger har formue på 275,5 millioner. TJENER FETT: Tannlegene i Rogaland er blant dem som tar mest betalt i landet.

(Anm: Gjennomsnittsformue på 17,2 millioner: 16 reguleringstannleger har formue på 275,5 millioner. TJENER FETT: Tannlegene i Rogaland er blant dem som tar mest betalt i landet. 16 av 25 reguleringstannleger i Rogaland har en formue på 275,5 millioner. Dette gir en gjennomsnittsformue på 17,2 millioner kroner. Det er Stavanger Aftenblad som tirsdag melder at 16 av 25 reguleringstannleger  i Rogaland har en formue på 275,5 millioner. Dette gir en gjennomsnittsformue på 17,2 millioner kroner. Seks tannleger har en formue på over denne summen, der de to største formuene er på 64,6 millioner og 48,3 millioner kroner, viser en oversikt i avisen. Totalt er nettoinntekten i ligningen for kjeveortopedene i Rogaland på 52,6 millioner kroner. Det påpekes at på grunn av fradrag vil ikke dette kunne gjenspeile tannleges lønn.  (nettavisen.no 10.7.2018).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

- Tannlegar sender fleire bekymringsmeldingar til barnevernet.

(Anm: Tannlegar sender fleire bekymringsmeldingar til barnevernet. BERGEN (NRK): Tilsette i tannhelsetenesta oppdagar teikn på omsorgssvikt og overgrep hos stadig fleire barn og unge. – Dei har fått meir kunnskap om kva dei skal sjå etter, seier forskar. I 2017 var talet på bekymringsmeldingar frå tannhelsetenesta til barnevernet 768, ifølgje Statistisk sentralbyrå. Tal frå fylkestannlegane som NRK har samla inn, viser at talet på slike uromeldingar auka til 869 i fjor. Dei aller fleste gjeld mistanke om omsorgssvikt, seier forskar Ingfrid Vaksdal Brattabø ved Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest. Tannlegar og tannpleiarar kan oppdage teikn på omsorgssvikt eller overgrep når dei undersøker tennene og andletet til barna. Men sjølv røynde tannlegar synest det er vanskeleg å vite når ein skal melde frå. (…) 30 prosent av dei tilsette i tannhelsetenesta har vurdert å melde frå, men har latt vere. (ekstern lenke). Les også: Kraftig økning i bekymringsmeldinger (nrk.no 14.3.2019).)

- Fleire bekymringsmeldingar frå tannlegane. I 2017 sende tannhelsetenesta 768 bekymringsmeldingar til barnevernet. Det er 30 prosent fleire enn i 2014.

(Anm: Fleire bekymringsmeldingar frå tannlegane. I 2017 sende tannhelsetenesta 768 bekymringsmeldingar til barnevernet. Det er 30 prosent fleire enn i 2014. Flest meldingar kom frå tannhelsetenesta i Oslo. Den offentlege tannhelsetenesta er den einaste helsetenesta i Noreg som kallar alle barn mellom 3 og 18 år inn til regelmessige undersøkingar. Undersøkingane gir tannlegen viktig informasjon om helsa og utviklinga til barna. Tannlegen har òg ein unik sjanse til å kunne oppdage teikn på omsorgssvikt eller mishandling, blant anna fordi teikn på dette kan vere tydelege i munnen eller fjeset. (ssb.no 28.6.2018).)

(Anm: Tannhelsetenesta. 26,6 % delen 18-åringar som aldri har hatt hol i tennene (ssb.no 28.6.2018).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

- TANNGÅTE HOS NORSKE BARN: – Det er den nye folkesykdommen. Emaljefeil hos barn omtales som en ny folkesykdom man ikke finner årsaken til.

(Anm: TANNGÅTE HOS NORSKE BARN: – Det er den nye folkesykdommen. Emaljefeil hos barn omtales som en ny folkesykdom man ikke finner årsaken til. (…) På grunn av emaljefeil, ble enkle, hverdagslige ting som tannpuss, smertefullt for Molly. Det gjorde også vondt å tygge med tennene. – Plutselig startet det å ise og verke i tennene, sier hun. For å bli kvitt smertene måtte 12-åringen operere vekk fire jeksler, og i dag har hun ikke lenger plager. (…) – Vi ser det ganske ofte. Alle som undersøker barn ser emaljefeil rett som det er. Før trodde man kanskje det var karies, men nå vet vi mer om og kan påvise at det er såkalt MIH (mineralforstyrrelser på tennene), sier Brusevold, som er førsteamanuensis ved odontologisk fakultet på Universitetet i Oslo. (…) – Vi har satt i gang en stor studie i Oslo for å undersøke alle barn i årskullet 2010 for å se hvor mange som har dette her, sier Brusevold. Sammen med professor Anne Skaare og førsteamanuensis Tove Wigen ved odontologisk fakultet, er hun ansvarlig for Oslo-undersøkelsen, som går fra 2018 til 2020. (…) Vet ikke årsaken Årsaken til emaljefeil er fremdeles en gåte. Det har blitt studert om amming, medisiner, miljøgifter, problemer under fødsel og svangerskap eller økonomi er årsaken, men nå tror forskerne at sykdom i de første leveårene da seksårsjekslene dannes, peker seg ut. (tv2.no 13.10.2018).)

(Anm: Medisinsk fødselsregister (fødselskomplikasjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Enamel hypoplasia and its role in identification of individuals: A review of literature. Indian J Dent. 2015 Apr-Jun; 6(2): 99–102.)

(Anm: Enamel Hypoplasia (chalky teeths; kritt-tenner.) Overview Enamel is the hard, protective outer layer of your teeth. Enamel hypoplasia is a defect of the enamel that only occurs while teeth are still developing. Still, it can affect both baby teeth and permanent teeth. The condition results in thin enamel, which makes your teeth vulnerable to dental decay. The visual signs of enamel hypoplasia include white spots, pits, and grooves on the outer surface of the teeth. (healthline.com 12.3.2018).)  

(Anm: THE D3 GROUP FOR DEVELOPMENTAL DENTAL DEFECTS. (…) All of us believe that teaming up and pulling together in a "D3 family" effort will help get "chalky teeth" problems such as Molar Hypomin and AI recognised better, understood better, and cared for better. Our ultimate goal is to make many of these problems go away through prevention... read more >> (thed3group.org).)

- Norske kvinner blør mer under fødsel enn tidligere. Hvert år får nesten 1500 kvinner en alvorlig blødning etter fødsel. Det er mer enn en dobling på 20 år.  (- Hva er årsaken? Det store spørsmålet blir da hvorfor flere kvinner blør mer under fødsel nå enn tidligere.)

(Anm: Norske kvinner blør mer under fødsel enn tidligere. Hvert år får nesten 1500 kvinner en alvorlig blødning etter fødsel. Det er mer enn en dobling på 20 år. Igangsettelse av fødsel, stimulering av rier og forløsning med keisersnitt har vært rapportert som risikofaktorer for blødning, skriver artikkelforfatterne. På verdensbasis er blødning den hyppigste årsaken til at mødre dør under fødsel. I løpet av de siste 20 årene har antall kvinner som blør unormalt mye under fødsel, økt, også i vår del av verden. Dette er vist i flere høyinntektsland som Canada, Australia, Nederland og Storbritannia. En kvinne har i gjennomsnitt fem liter blod i kroppen. Det er normalt å blø opptil en halv liter når du føder. Hvis du blør mer enn dette, er blødningen unormalt stor. En blødning på 1,5 liter eller mer blir betraktet som en alvorlig blødning. De som opplever et så stort blodtap blir allment påvirket, kan få alvorlige komplikasjoner og har ofte behov for blodoverføring. (…) Hva er årsaken? Det store spørsmålet blir da hvorfor flere kvinner blør mer under fødsel nå enn tidligere. Er det noe med kvinnene som føder i dag sammenlignet med for 20 år siden? Er vi flinkere til å påvise og behandle blødninger? Eller er det noe med den moderne fødselshjelpen som gjør at kvinner i dag ender opp med flere store blødninger enn tidligere? (aftenposten.no 23.10.2018).)

(Anm: Medisinsk fødselsregister (fødselskomplikasjoner) (mintankesmie.no).)

- De siste årene har behandlingsutgiftene i den offentlige tannhelsetjenesten økt. Det er det blitt flere årsverk tannleger og tannpleiere, men det behandles i gjennomsnitt færre pasienter. Hva skyldes denne utviklingen?

(Anm: SSB analyse 2018/09: Produktivitet i tannhelsetjenesten. Dyrere tannlegepasienter. De siste årene har behandlingsutgiftene i den offentlige tannhelsetjenesten økt. Det er det blitt flere årsverk tannleger og tannpleiere, men det behandles i gjennomsnitt færre pasienter. Hva skyldes denne utviklingen? (ssb.no 9.5.2018).)

(Anm: Tannhelsetenesta. 26,6 % delen 18-åringar som aldri har hatt hol i tennene (ssb.no 28.6.2018).)

- Tannhelse: Én av tre nordmenn har droppet tannlegen av økonomiske årsaker. (– Jeg har ikke hatt råd til å reparere tennene. Derfor har jeg trukket én og én tann etter hvert som det har oppstått problemer, sier Mette Helen Falk Sivertsen (44).)

(Anm: Tannhelse: Én av tre nordmenn har droppet tannlegen av økonomiske årsaker. Mette Helen (44) mangler 11 tenner og må tygge på gommen. – Jeg har ikke hatt råd til å reparere tennene. Derfor har jeg trukket én og én tann etter hvert som det har oppstått problemer, sier Mette Helen Falk Sivertsen (44). Mette Helen er på langt nær alene om å droppe tannlegen av økonomiske årsaker. Det bekrefter en spørreundersøkelse som Opinion har utført for FriFagbevegelse og Dagsavisen. Hver tredje spurte, 33 prosent, har utsatt eller unnlatt å gå til tannlege av økonomiske årsaker. Blant de som oppgir en årsinntekt under 300.000 svarer nesten halvparten at de enten har utsatt eller unnlatt å gå til tannlegen av økonomiske årsaker. For Mette Helen Falk Sivertsen (44) har det gått så langt at hun nå mangler 11 tenner og må tygge på gommen. Da hun spurte Nav om økonomisk støtte til nye tenner, fikk hun tilbud om gebiss. – Jeg har ikke hatt råd til å reparere tennene. Derfor har jeg trukket én og én tann etter hvert som det har oppstått problemer, forteller 44-åringen som er bosatt på Dønna i Nordland. (frifagbevegelse.no 22.10.2018).)

- Regjeringen kutter 50 millioner i støtte til tannhelse: Mona hadde ikke pusset tennene på 40 år: - Vondt at støtten forsvinner.

(Anm: Regjeringen kutter 50 millioner i støtte til tannhelse: Mona hadde ikke pusset tennene på 40 år: - Vondt at støtten forsvinner. - På tide å se munnen som en del av kroppen, sier et samlet odontologisk fagmiljø. - Man åpner ikke munnen mer enn man må. Man spiser pølser og prosessert, myk mat - og ikke biff når man er på restaurant. Epler kan man bare drømme om å spise, i hvert fall offentlig, sier Mona Larsen. Mona er en av mange nordmenn med ekstrem tannlegeskrekk. For henne er skrekken nært knyttet til seksuelle overgrep i barndommen, og traumene sitter fortsatt i kroppen, mer enn 40 år senere. (dagbladet.no 20.10.2018).)

- Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt.

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen». (nrk.no 7.3.2017).)

- Tannlegeforeningen: Kutt i tannhelsestønad rammer de mest sårbare. Regjeringen vil kutte i trygdestønadene til tannhelsebehandling for femte år på rad, tilsammen 390 millioner kroner i kutt. Tannlegeforeningen reagerer. – Disse kuttene rammer ikke deg og meg, men dem som allerede er mest utsatt, sier presidenten i Tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum, til Klassekampen.

(Anm: Tannlegeforeningen: Kutt i tannhelsestønad rammer de mest sårbare. Regjeringen vil kutte i trygdestønadene til tannhelsebehandling for femte år på rad, tilsammen 390 millioner kroner i kutt. Tannlegeforeningen reagerer. – Disse kuttene rammer ikke deg og meg, men dem som allerede er mest utsatt, sier presidenten i Tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum, til Klassekampen. Ifølge foreningen kuttes det 61,7 millioner kroner i trygdestønadene til tannhelsebehandling i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Det kommer i tillegg til kutt på 328 millioner kroner som er foretatt så langt i helseminister Bent Høies (H) statsrådsperiode, ifølge en gjennomgang nettstedet Faktisk.no har gjort. Tilsammen blir det nærmere 390 millioner kroner i kutt. Mens barn i Norge frem til 20 år får tannbehandling dekket av staten, må voksne betale selv. Det er pr. i dag imidlertid 15 sykdommer, tilstander eller skader som gir rett til stønad, dog med egenandel, og den er blitt høyere de siste årene. Steinum reagerer på at det kuttes i potten, når det blir stadig flere som trenger stønad. – Antall pasienter som får stønad til tannhelse, har faktisk økt med over 26 prosent i disse årene. Det er bra og vitner om at befolkningen har behov for denne støtten. Likevel svarer Høie på økt behov med å gradvis svekke ordningen ved å underregulere den, sier Steinum. – Hver enkelt får et dårligere tilbud. Det henger rett og slett ikke på greip, sier hun. (aftenposten.no 20.10.2018).)

– TANNGÅTE HOS NORSKE BARN: Mina (12) måtte trekke ødelagte 6-årsjeksler.

(Anm: Tanngåte hos norske barn: Mina (12) måtte trekke ødelagte 6-årsjeksler. Emaljefeil på tennene til norske barn vil koste flere titalls millioner for hvert årskull. Nå etterlyses det en plan for hvordan man skal behandle barna som får dette. (…) Tannlege Margaretha Rolsdorph sier emaljefeil på tennene er noe hun ser hver uke. Hun har arbeidet som kjeveortoped i tjue år i Oslo. – Jeg ser nesten ikke hull i tennene lenger, det er sjelden. Men emaljefeil ser jeg ofte, sier Rolsdorph. (tv2.no 18.10.2018).)

- Enkel metode skal gi færre hull hos barn.

(Anm: Enkel metode skal gi færre hull hos barn. Fissurforsegling er ett av tiltakene mot karies som har best dokumentert forebyggende effekt, ifølge Helsedirektoratet. Metoden vil på sikt redusere behovet for tannleger. (aftenposten.no 17.9.2018).)

- Hvordan munnbakterier kan skade lungene. (- Disse bakteriene ble funnet overveiende hos eldre med mer plakk, flere hull (kaviteter) og færre tenner. I tillegg fant studien mer sopp hos disse eldres mikrobiota, samt blant dem som hadde proteser.)

(Anm: How your mouth bacteria can harm your lungs. New research now published in the journal mSphere examines the effects of poor dental hygiene on the respiratory health of elderly Japanese people. The recent results shed light on the importance of the tongue microbiota for our respiratory health. The new study was carried out by a team of Japanese-based scientists affiliated with the Kyushu University in Fukuoka. (…) Medical News Today have reported on a number of studies highlighting the link between the gut microbiota and cancer, obesity, heart conditions, depression, anxiety, and other conditions. Also, explain the authors of the new research, not only do the bacteria in our tongue microbiota reach our guts, but seniors are also particularly likely to inhale some of these microorganisms. Problems such as difficulty swallowing and cough reflux may cause the elderly to accidentally inhale bacteria that could lead to pulmonary infections such as pneumonia. (…) The main bacteria identified were Prevotella histicola, Veillonella atypica, Streptococcus salivarius, and Streptococcus parasanguinis. Previous studies, say the researchers, have linked these microorganisms with a higher risk of death from pneumonia. These bacteria were found predominantly in seniors with more plaque, more cavities, and fewer teeth. Additionally, the study found more fungi in these seniors' microbiotas, as well as among those who wore dentures.  (medicalnewstoday.com 17.8.2018).)

- SE: Forskere gjør flyktige bakterier i våre munnhuler til et mindre mysterium.

(Anm: WATCH: Scientists make elusive bacteria in our mouths less of a mystery. Floyd Dewhirst and his team at the Forsyth Institute are creating the perfect environment for growing microbial dark matter, the elusive organisms that have evaded petri dishes for years. (…) Having the bacteria available in a culture allows scientists to inspect them closely and perform experiments to see if they can cause or prevent disease. (…) Related: WATCH: Your mouth is full of bacteria blooming. And it’s beautiful It has not been an easy process. The Forsyth team started trying to cultivate the bugs, known as microbial dark matter, 10 years ago. And last year, the team was able to grow one notoriously elusive group of microbes called TM7s. Dewhirst’s has cultured 10 strains of the bug, including ones shaped like a bowling pin and a snake-like one that seems to grow inside of its bacterial host. (statnews.com 17.8.2018).)

(Anm: Periodontal pathology, also termed gum diseases or periodontal diseases, are diseases involving the periodontium (the tooth supporting structures, i.e. the gums). The periodontium is composed of alveolar bone, periodontal ligament, cementum and gingiva. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Prevalence of bacteria of division TM7 in human subgingival plaque and their association with disease. Appl Environ Microbiol. 2003 Mar;69(3):1687-94.)

- Spyttstein. Spyttsteiner kan dannes i spyttkjertlenes utførselsganger og blokkere gangen.

(Anm: Spyttstein. Spyttsteiner kan dannes i spyttkjertlenes utførselsganger og blokkere gangen. Som regel dannes det flere steiner i samme utførselsgang. STEIN I SPYTTKJERTEL: Her er en synlig spyttstein i kjertelen under tunga. Spyttstein har den medisinske betegnelsen: sialolithiasis Vi har tre store, parvise spyttkjertler, i tillegg til mange små spyttkjertler spredt rundt i munnen, særlig på innsida av kinnene og leppene. 85% av steinene dannes i underkjevespyttkjertelen (glandula submandibularis) og 15% i ørespyttkjertelen (glandula parotis). Spyttsteiner i de små spyttkjertlene er en sjelden variant av spyttkjertelsteiner. De er som regel lokalisert i lepper eller kinn. (3) (…) Dersom steinen ikke forsvinner, kan den fjernes ved en liten operasjon. (lommelegen.no 29.10.2018).)

- Bilder i klinisk medisin. Svart hårete tunge. (- Svart misfarging av hennes tunge ble observert innen 1 uke etter at behandlingen ble startet (Panel A), og pasienten rapporterte kvalme og dårlig smak i munnen. Svart hårete tunge, som et resultat av behandling med minocyklin, ble mistenkt.) (- Tilstanden kan være knyttet til flere faktorer, inkludert dårlig munnhygiene, bruk av tobakk eller irriterende munnvann, og bruk av antibiotika, særlig tetracykliner. Svart hårete tunge er vanligvis reversibel og har ingen langsiktig følgesykdommer så lenge det forårsakende middel blir fjernet, og pasienten har god oral hygiene.)

(Anm: Images in Clinical Medicine. Black Hairy Tongue. A 55-year-old woman was admitted to the hospital after sustaining a severe crush injury to both legs in a motor vehicle accident. A polymicrobial wound infection developed, and she received treatment with intravenous meropenem and oral minocycline. Black discoloration of her tongue was observed within 1 week after treatment was started (Panel A), and the patient reported nausea and a bad taste in her mouth. Black hairy tongue, resulting from treatment with minocycline, was suspected. Black hairy tongue is a benign condition characterized by hypertrophy and elongation of filiform papillae on the surface of the tongue, with brownish-black discoloration. The condition can be associated with multiple factors, including poor oral hygiene, the use of tobacco or irritating mouthwashes, and the receipt of antibiotic agents, particularly tetracyclines. Black hairy tongue is usually reversible and has no long-term sequelae as long as the precipitating agent is discontinued and the patient practices good oral hygiene. In this patient, minocycline was discontinued, and an alternate antimicrobial regimen was started. She was advised to practice good oral hygiene. Within 4 weeks after the minocycline was stopped, her tongue returned to its normal color (Panel B). N Engl J Med 2018; 379:e16 (September 6, 2018).)

(Anm: Black Hairy Tongue (webmd.com 2018).)

(Anm: IMAGES IN CLINICAL MEDICINE. (N Engl J Med)

- Måtte trekke 18 tenner etter tannlegetabbe i Sverige. En person med nedsatt funksjonsevne i Sverige ble nødt til å trekke 18 tenner på grunn av manglende oppfølging fra tannhelsetjenesten.

(Anm: Måtte trekke 18 tenner etter tannlegetabbe i Sverige. En person med nedsatt funksjonsevne i Sverige ble nødt til å trekke 18 tenner på grunn av manglende oppfølging fra tannhelsetjenesten. Ifølge avisa Sundsvalls Tidning er saken nå klaget inn for Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) i Sverige. Personen det gjelder, er omfattet loven om støtte og tjenester for visse funksjonsnedsettelser, en lov som er til for personer med stort omsorgsbehov og oppfølging.  (nettavisen.no 8.8.2018).)

(Anm: Fick dra ut 18 tänder efter tandvårdsmiss (aftonbladet.no 8.8.2018).)

- Leder. Tannlegebesøkene bør fortsatt koste penger. (- Å gjøre tannhelsetjenestene til en del av det vanlige, offentlige tilbudet er både unødvendig og lite treffsikkert. For de fleste vil det nok bare være å bite tennene sammen og dra kortet - også i fremtiden.)

(Anm: Leder. Tannlegebesøkene bør fortsatt koste penger. ÉN AV TRE NORDMENN har utsatt eller unnlatt å gå til tannlegen av økonomiske årsaker. Hele ni av ti nordmenn mener at tannhelse bør inkluderes i det offentlige helsetilbudet. Det viser en meningsmåling Opinion har gjort på oppdrag fra Fri Fagbevegelse og Dagsavisen. (…) Å gjøre tannhelsetjenestene til en del av det vanlige, offentlige tilbudet er både unødvendig og lite treffsikkert. For de fleste vil det nok bare være å bite tennene sammen og dra kortet - også i fremtiden. (aftenposten.no 25.10.2018).)

- Kva gir god tannhelse? (- Overfor personar med dårleg betalingsevne og andre som er i risikosituasjonar, må samfunnet ta større ansvar.) (- Den viktigaste innsatsen for å betra folk si helse, skjer likevel utanfor helsetenesta. Fylke som har satsa på systematisk samhandling på ulike områder, viser til gode resultat blant 18-åringar.)

(Anm: Hilde Aga leder av Norsk Tannpleierforening i Delta. Kva gir god tannhelse? Det er grunn til å stilla spørsmål om gratis tannhelsetenester er svaret på god tannhelse i Norge. Spørsmål også Aftenposten reiser i leiaren den 26.oktober. Dei fleste i Norge har god tannhelse, og dei fleste kan med enkle tiltak ta i vare eiga tannhelse. Overfor personar med dårleg betalingsevne og andre som er i risikosituasjonar, må samfunnet ta større ansvar. Det er viktig å gå til tannhelsekontroll regelmessig, men det er ikkje tannlegen som gir folket god tannhelse. Tannlegen behandlar pasienten når sjukdom i tenner har oppstått. Det viktige er at den enkelte pasient blir betre i stand til å ta vare på tannhelsa for å unngå problem. Rettleiing og oppfølging på tannklinikk av tannpleier eller tannlege, styrker pasienten sin eigenkontroll. Det er med på å skape god tannhelse. Den viktigaste innsatsen for å betra folk si helse, skjer likevel utanfor helsetenesta. Fylke som har satsa på systematisk samhandling på ulike områder, viser til gode resultat blant 18-åringar. Ei gratis tannhelseteneste for heile folket vil påføra samfunnet store kostnader. Kunnskap om og motivasjon til å ta var på tennene er enklare og rimelegare. (aftenposten.no 4.11.2018).)

- Hvordan vet du om du har en sprukket tann? Enhver del av en tann kan sprekke. Sprekken kan være synlig, men dette er ikke alltid tilfelle. (- Alle som mistenker at de har en ødelagt tann bør gjøre en avtale med tannlegen så snart som mulig.)

(Anm: How do you know if you have a cracked tooth? Any part of a tooth can be cracked. The crack may be visible, though this is not always the case. If a person experiences pain when chewing food, or if teeth suddenly become sensitive to hot and cold, one tooth may be a cracked. Any pain associated with a cracked tooth tends to come and go. This can make it more challenging for a dentist to locate the crack, especially if it is very small. Anyone who suspects that they have a cracked tooth should make an appointment with the dentist as soon as possible. Leaving a cracked tooth untreated may lead to more problems, pain, and discomfort over time. (medicalnewstoday.com 1.6.2018).)

- Hva får tennene til å bli svarte? Svarte tenner kan være et tegn på et underliggende angrep av karies/tannråte eller hull (kavitet) som bør behandles så snart som mulig.

(Anm: What causes teeth to turn black? Black teeth can be a sign of an underlying decay or cavities that should be addressed as soon as possible. However, black teeth may also be the result of staining. Different foods and drinks can leave behind a bit of pigment, causing the teeth to turn black. Teeth owe their color to the high amount of calcium found in the outer layer of the teeth, known as the enamel. Over time, additional elements left behind by foods and drinks can start to make teeth yellow or gray. If the teeth turn black, however, a person should visit a dentist as soon as possible. (…) What causes black teeth? Teeth turn black from either extrinsic or intrinsic causes. (…) Intrinsic causes The tooth may appear black when damaged from the inside. The most common culprits of black teeth in these cases are decay or cavities. For example, a pulp infection or dead tooth may turn a tooth black. The damage starts on the inside and works its way to the surface. The black color of the tooth may first appear in spots and eventually cover the entire tooth if left untreated. (medicalnewstoday.com 15.5.2018).)

- Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (...) Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Fortviler over håpløst tannlegetilbud - Det er en bitter situasjon. Hun har rett på offentlig tannlegehjelp, men får det ikke. Nå faller tennene ut av seg selv mens politikerne krangler om hvordan tannhelsetjenesten skal organiseres.

(Anm: Fortviler over håpløst tannlegetilbud - Det er en bitter situasjon. Hun har rett på offentlig tannlegehjelp, men får det ikke. Nå faller tennene ut av seg selv mens politikerne krangler om hvordan tannhelsetjenesten skal organiseres. I mai skrev Dagbladet om at bare 23 prosent av eldre med hjemmesykepleie fikk den tannbehandlingen de har krav på i 2017. For eldre på sykehjem, var det kun 37 prosent som fikk behandling. (…) Dagbladet har møtt en av familiene som har falt utenfor. I flere år har mannen forsøkt å skaffe tannlegehjelp til sin syke kone. Hun er sengeliggende hjemme, og får hjemmesykepleie gjennom kommunen. Men tannlegehjelp får hun ikke. - Tennene blir bare dårligere og dårligere. Nå har de begynt å falle ut av seg selv, og det er ikke så mye igjen. Det siste året har vi brukt stavmikser på all maten, for hun kan ikke spise fast føde. Det er en bitter situasjon, sier mannen. (…) LO vil ha slutt på «klasseskille i munnhulen» (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Tannregulering kan bli dyrere. SKIEN (NRK): Kjeveortopeder opplever at foreldre må takke nei til tannregulering for barna fordi det er for dyrt.

(Anm: Tannregulering kan bli dyrere. SKIEN (NRK): Kjeveortopeder opplever at foreldre må takke nei til tannregulering for barna fordi det er for dyrt. Nå kan støtten til mange falle helt bort. Helsedirektoratet har nylig oversendt et forslag til Helse- og omsorgsdepartementet om nye prioriteringer etter å ha gått gjennom dagens regelverk. Det er både sammenlignet og vurdert opp mot systemene i de andre skandinaviske landene. Den viktigste endringen er økt støtte ved stor plassmangel i fronten, men det blir også foreslått å kutte all støtte til dem med minst, men likevel klart, behov for tannregulering. (nrk.no 28.3.2018).)

(Anm: Velferdsgapet. Mariam tok regninga selv, mens Patrick håper det offentlige skal betale. Få ting forteller mer om sosial ulikhet enn tennene våre. (dagbladet.no 9.3.2018).)

(Anm: Prisen på tannregulering er skyhøy - hvor er debatten? | Amanda Anvar og Ingrid Reitan. Si ;D-innlegg: Ingen burde trenge å prioritere bort regulering til barnet sitt på grunn av dårlig råd.  (aftenposten.no 8.4.2018).)

- Regjeringa vil fjerne offentleg støtte til tannregulering. (– Ifølge Helsedirektoratet er svært mykje av denne behandlinga ikkje nødvendig av medisinske grunnar, berre av kosmetiske, seier Høie til avisa.)

(Anm: Regjeringa vil fjerne offentleg støtte til tannregulering. Helseminister Bent Høie (H) meiner foreldre vil spare pengar på at staten kuttar 100 millionar i offentleg støtte for tannregulering. Helseministeren seier til Stavanger Aftenblad at ei endeleg avgjering om kutt kjem når statsbudsjettet blir lagt fram 8. oktober. – Eit viktig omsyn er at dagens system faktisk legg press på foreldre, mange av dei med dårleg råd, til å betale for kostbar tannregulering for barnet sitt. Ifølge Helsedirektoratet er svært mykje av denne behandlinga ikkje nødvendig av medisinske grunnar, berre av kosmetiske, seier Høie til avisa. Han viser dessutan til at Sverige og Danmark ikkje gir støtte til tannregulering. Staten refunderte nesten 600 millionar kroner for kjeveortopedi i fjor, ifølge avisa. (frifagbevegelse.no 9.8.2018).)

- Frp avviser Høies forslag om å trekke støtte til tannregulering. (- Fagforbundet Ung mener Høie går i feil retning: – Tannhelse må fullfinansieres.)

(Anm: Frp avviser Høies forslag om å trekke støtte til tannregulering. Frps helsepolitiske talsmann Bård Hoksrud vil ikke være med på helseminister Bent Høies (H) forslag kutt i støtten til tannregulering. (…) - Regjeringa vil fjerne offentleg støtte til tannregulering. Høie viser blant annet til nabolandene som har en strengere vurdering enn Norge, og minner om at det fortsatt er slik at foreldrene som sitter igjen med størsteparten av regningen. Han viser også til at Helsedirektoratet påpeker at mye av dagens behandling kun er kosmetisk begrunnet. – Frp vil jobbe hardt opp mot regjeringen for at dette forslaget legges i skuffen og aldri blir tatt opp igjen, sier Hoksrud. - Fagforbundet Ung mener Høie går i feil retning: – Tannhelse må fullfinansieres (frifagbevegelse.no 13.8.2018).)

- Lege Jørgen Skavlan: Klokt av regjeringen å fjerne støtte til tannregulering.

(Anm: Lege Jørgen Skavlan: Klokt av regjeringen å fjerne støtte til tannregulering. Den kjente allmennlegen Jørgen Skavlan mener staten ikke skal bidra til presset om å ha det perfekte smil. Nok en gang raser debatten om tannregulering og i hvilken grad det offentlige bør betale for at barn og unge skal ha riktig tannstilling, eller om foreldre skal bekoste alt helt alene. Fra og med neste år kan deler av den offentlige støtten til tannregulering bli fjernet. Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte at statsbudsjettet for 2019 trolig vil mangle et hundretalls millioner kroner til tannregulering. (nrk.no 11.8.2018).)

- ADVARER MOT FARLIG TREND: Norske tannleger setter botox og gir skjønnhetsbehandlinger.

(Anm: ADVARER MOT FARLIG TREND: Norske tannleger setter botox og gir skjønnhetsbehandlinger. Den norske tannlegeforening går hardt ut mot bruk av botox for kosmetiske årsaker.  Tannlegekontorer over hele landet har i årevis hjulpet oss med helseplager og kosmetiske utfordringer i munnen. Men flere tannleger har også utført kosmetiske inngrep. Nå advarer Morten Harry Rolstad, generalsekretær i Den norske tannlegeforening, mot en økende trend innenfor tannlegeyrket; botox-injeksjoner. Botox har lenge blitt brukt av spesialister på tannlegekontorer ved behandling av muskelsmerter, kjeveleddbesvær, visse typer ansiktssmerter og lignende. Rolstad reagerer på at det nå også blir brukt i kosmetisk øyemed av tannleger uten spesialkompetanse. Det var Tønsberg Blad som først omtalte saken. (tv2.no 5.1.2019).)

- Hjemmeboende syke eldre: 3 av 4 får ikke tannpleien de har krav på. Men tannhelsetjenesten får pengene likevel. I fjor fikk bare 23 prosent av eldre med hjemmesykepleie den tannbehandlingen de har krav på. (- Det stilles ikke krav om at alle skal få behandling.)

(Anm: Hjemmeboende syke eldre: 3 av 4 får ikke tannpleien de har krav på. Men tannhelsetjenesten får pengene likevel. I fjor fikk bare 23 prosent av eldre med hjemmesykepleie den tannbehandlingen de har krav på. Mange klarer ikke å komme seg til tannlegen selv, ifølge forsker. Eldre og langtidssyke som har tilsyn av hjemmesykepleie, har også rett på gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten. I teorien. I praksis var det bare 23 prosent av denne gruppen på landsbasis som ble undersøkt eller behandlet i 2017, ifølge tall fra SSB. Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunal, og får bevilget en andel av fylkeskommunenes budsjetter for å gi et oppsøkende tilbud til de gruppene som har rett på det. Men det stilles ikke krav om at alle skal få behandling. (dagbladet.no 26.5.2018).)

- Bedre tannhelse fører til flere kosmetiske behandlinger.

(Anm: Bedre tannhelse fører til flere kosmetiske behandlinger. Tannlege Peter Müller tror det vil bli flere kosmetiske behandlinger fremover. (…) Tannlege Peter Müller driver fortsatt reparasjoner av gamle amalgamfyllinger og annet fyllingsarbeid, og situasjonen til Gulbrandsen er ikke unik. Les også: Hit kom 1165 fattige med tannpine. – Jeg forsøker å tenke at dette ikke er ydmykende. Selv om fluortannkrem kom i fritt salg på 70-tallet var tannbehandlingen den gang gjerne å være raskt ute med boret, og å fylle tennene med amalgam. (…) En slik overbehandling var likevel en stor forbedring sammenlignet med tidligere generasjoner der man i stor grad trakk tenner. På 70-tallet var så mye som 15 prosent av befolkningen tannløse. (aftenposten.no 20.7.2018).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket.  (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 18.6.2017).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.).)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. pp «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %). (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015.  (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- Kraftig stigning i risiko for prostatakreft hos menn med IBD. Menn med inflammatorisk tarmsykdom kan være opptil fem ganger mer sannsynlig å få prostatakreft enn de uten tilstanden, og når de får det, er kreften mer aggressiv, har en fersk studie funnet.

(Anm: Prostate Cancer Risk Spikes In Men With IBD. Men with inflammatory bowel disease may be up to five times more likely to have prostate cancer than those without the condition, and when they have it, the cancer is more aggressive, a recent study has found. The findings, from a single-center analysis that included more than 10,000 patients, should change clinical practice, according to the researchers. “Men with IBD may have an increased risk of being diagnosed with prostate cancer and should be considered for screening for prostate cancer. Those with elevated PSA [prostate-specific antigen] levels should be referred to a urologist,” said senior investigator Shilajit Kundu, MD, the chief of urologic oncology at Northwestern University Feinberg School of Medicine in Chicago. Dr. Kundu’s group reported its findings in European Urology (2019;75[5]:846-852). (gastroendonews.com 13.9.2019).)

(Anm: Inflammatorisk tarmsykdom, inflammatory bowel disease (IBD), betennelse i tarmen. Brukes vanligvis som fellesbetegnelse på tarmsykdommene  Crohns sykdom og ulcerøs kolitt.  De to sykdommene kan av og til være svært vanskelig å skille fra hverandre, og noen ganger stilles dermed diagnosen inflammatorisk tarmsykdom uten nærmere spesifisering. Kilde: Store norske leksikon.)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: Pasienter med psykiske lidelser forskrives halvparten av alle resepter på opioider. (…) Personer med psykiske lidelser representerer 16 prosent av den amerikanske befolkningen. Funnene er bekymrende, rapporterte forskerne. (news-medical.net 27.6.2017).)

- Munnbakterier knyttet til spiserørkreft. En analyse av mikrober fra munnen på mer enn 120 000 mennesker har funnet at to typer bakterier som fører til tannkjøttsykdommer også er knyttet til økt risiko for spiserørkreft.

(Anm: Mouth bacteria linked to esophageal cancer. An analysis of microbes sampled from the mouths of more than 120,000 people has found that two types of bacteria that lead to gum disease are also linked to higher risk of esophageal cancer. The study — led by NYU Langone Health's Perlmutter Cancer Center in New York, NY — also reveals that some types of mouth bacteria are linked to lower risk of esophageal cancer. Reporting in the journal Cancer Research, the researchers note that they ruled out potential effects from smoking, alcohol, and body mass index (BMI) when they analyzed the data. Senior investigator of the study Jiyoung Ahn, an associate professor and epidemiologist at NYU School of Medicine, believes that the findings will take us closer to establishing the causes of esophageal cancer. She says that this is "because we now know that at least in some cases disease appears consistently linked to the presence of specific bacteria in the upper digestive tract." (medicalnewstoday.com 24.3.2018).)

- Forbud mot intime piercinger for de under 18 år. (- Kirurger advarer om alvorlig helserisiko.) (- De advarte også mot at tunge- og leppepiercinger innebærer alvorlige farer, som tannfrakturer og tannkjøttskader.)

(Anm: Tongue splitting: Surgeons warn of serious health risks. People who have their tongues split deliberately are putting their health at serious risk, surgeons have warned. The procedure involves cutting the tongue in half to create a lizard-like forked effect. But experts said it came with the risk of significant blood loss, infection, nerve damage and problems with breathing and swallowing. They also warned that tongue and lip piercings carry serious dangers, such as tooth fractures and gum damage. Ban on intimate piercings for under-18s Illegal tongue splitting procedures exposed (bbc.com 3.8.2018).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

– Tatoveringer hos unge - et problem som reiser bekymringer.

(Anm: Teen tattoos - an issue raising concern. According to a clinical report by the American Academy of Pediatrics, “voluntary body modifications” or tattoos, scarifications and piercings by teenagers is a rising concern. These can lead to serious complications they warn and also discuss the implications of these modifications both in terms of social as well as personal and related to mental health. (news-medical.net 19.9.2017).)

- Er tatoveringer sikre?

(Anm: Are Tattoos Safe? (…) Though tattooing is a widespread practice in many developed countries, it is not a light thing as the images created cannot be easily removed except by cosmetic surgery. Moreover, there are specific health risks which need to be guarded against to prevent short- and long-term complications. (news-medical.net 17.10.2017).)

- Forstyrret immunforsvar? Unngå å få en tatovering. Hvis immunforsvaret ditt ikke er sterkt og sunt, kan du oppleve uventede bivirkninger etter å ha tatt en tatovering – det antydes i et tilfelle hvor en kvinne som søkte behandling for en mystisk og vedvarende smerte i venstre hofte, kne og lår.

(Anm: Disrupted immune system? Avoid getting a tattoo. If your immune system is not strong and healthy, then you might experience unexpected side effects after getting a tattoo done — so suggests the case of a woman who sought treatment for mysterious and persistent pain in her left hip, knee, and thigh. The new issue of the journal BMJ Case Reports features the case study of a woman who sought medical assistance due to severe and persistent pain in her left hip, knee, and thigh after having gotten her left thigh tattooed some months earlier. In 2009, she had a double lung transplant that needed long-term immunosuppressant therapy, to avoid a transplant rejection response. This, of course, meant that her entire immune system was disrupted, and it would not react to foreign agents inside the body in the same way that it normally would. Still, she did not suspect that the effects would come to interfere in any way with her appreciation of tattoos.  (medicalnewstoday.com 19.6.2018).)

- Derfor får du isninger i tænderne. Er du også en af dem, der ikke kan holde ud at bide i en kold is? Måske har du isninger i tænderne. Læs her hvad det kan skyldes.

(Anm: Derfor får du isninger i tænderne. Er du også en af dem, der ikke kan holde ud at bide i en kold is? Måske har du isninger i tænderne. Læs her hvad det kan skyldes. Skal du også nyde det varme solskinsvejr med en god is eller en kold sodavand? Så oplever du måske en stærk smerte og en hvinende fornemmelse i dine tænder. Det er muligvis isninger. (…) Årsager til isninger Der er forskellige årsager til, at man kan få isninger i tænderne. Nogle af dem er: - Forkert tandbørstning: Hvis man har en hård tandbørste, bruger slibende tandpasta og børster forkert på tværs af tænderne, kan det over tid resultere i, at vores tandkød trækker sig tilbage, og at vi sliber tandens beskyttelse bort. Når rodcementen slides bort, registrer tanden hurtigt alle påvirkninger ved en smerteimpuls. Læs hvordan du bedst børster tænder her. - Tandkødsbetændelse: En anden årsag til isninger kan være tandkødsbetændelse, som bevirker til et tab af knogle omkring tænderne, og det gør, at man kan udvikle lange, følsomme tandhalse og dermed få ubehagelige isninger. - Syreskader: Hvis man mister emaljen på tænderne, er man også mere udsat for isninger. Emaljebeskyttelsen kan forsvinde, hvis lider af hyppig opkast for eksempel ved bulimi eller sure opstød, eller hvis man drikker mange syreholdige drikke såsom cola. Læs også: Andre årsager til tandpine. (netdoktor.dk 7.5.2018).)

- Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert.

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Bakterie ga autoimmun sykdom hos mus. Bakterier lakk igjennom tarmveggene og endte opp i organer i kroppen. (- Det finnes en hel rekke ulike autoimmune sykdommer, fra cøliaki og diabetes 1 til psoriasis og multippel sklerose. Felles for dem alle er at det er kroppens eget immunforsvar som forårsaker skadene.) (- Forskere tror leddgikt kan utløses av bakterier i munnen.)

(Anm: Bakterie ga autoimmun sykdom hos mus. Bakterier lakk igjennom tarmveggene og endte opp i organer i kroppen. Mye tyder på at dette også kan skje hos mennesker. (...) . Felles for dem alle er at det er kroppens eget immunforsvar som forårsaker skadene. Av en eller annen grunn går immunsystemet løs på kroppens egne celler. Men hvorfor? Flere tidligere studier har koblet tarmbakterier til autoimmune sykdommer. Og nylig kom altså en studie som viser hvordan dette kan henge sammen. Les også: Forskere tror leddgikt kan utløses av bakterier i munnen Forsøk med mus viste at tarmbakterien Enterococcus gallinarum lakk inn i kroppen til mus og endte opp i leveren og lymfeknutene. Dette satte i gang immunreaksjoner som ligner den vi ser hos mennesker med den autoimmune sykdommen lupus. (…) Les også: Forskere tror leddgikt kan utløses av bakterier i munnen Forsøk med mus viste at tarmbakterien Enterococcus gallinarum lakk inn i kroppen til mus og endte opp i leveren og lymfeknutene. Dette satte i gang immunreaksjoner som ligner den vi ser hos mennesker med den autoimmune sykdommen lupus. (…) Les også: Lupus rammer flere nordmenn enn antatt (…) De undersøkte også leverprøver fra mennesker med lupus og autoimmun hepatitt. Da viste det seg at E. gallinarum også fantes der. Det gjorde den derimot ikke i prøver av leveren hos mennesker uten autoimmun sykdom. Forskerne mener funnene kan peke ut nye veier mot behandling for mennesker med autoimmune sykdommer. Det gjør også Sandra Citi fra Universitetet i Geneve, som kommenterer de nye funnene i tidsskriftet Science. (forskning.no 19.3.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Translocation of a gut pathobiont drives autoimmunity in mice and humans. Science  2018;359;( 6380):1156-116 (Mar 2018).)

(Anm: Intestinal barriers protect against disease. Summary All body surfaces and cavities are lined by layers of epithelial cells, which are connected by cell-cell junctions. These junctions serve three main purposes: adhesion, to maintain tissue integrity; creation of a barrier, to control the passage of ions, water, molecules, cells, and pathogens across epithelial layers; and signaling, to receive and transmit cues that affect cell behavior and tissue function. The barrier function is crucial to maintaining tissue homeostasis. Breaking or even slightly perturbing epithelial barriers can lead to serious pathological consequences, including infection and inflammation (13). Science 2018;359(6380):1097-1098 (09 Mar 2018).)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

- Tørr i munnen og øynene? Fanny fikk diagnose etter 31 år. (– For ti år siden ble hun diagnostisert med Sjøgrens syndrom, som er en autoimmun sykdom der immunforsvaret lager betennelse i kroppen.)

(Anm: Tørr i munnen og øynene? Fanny fikk diagnose etter 31 år. – Jeg husker veldig godt første gang smerten hugget til. Jeg var seks år, satt i bilen og spiste et eple. Smerten kom ut av intet i kjeven – i kjertlene. Jeg skrek og skrek. Det sier Ida Trulsrud (26). For ti år siden ble hun diagnostisert med Sjøgrens syndrom, som er en autoimmun sykdom der immunforsvaret lager betennelse i kroppen. (…) Enorm lettelse – Først så fikk jeg en sorgreaksjon. Tanken på å leve hele livet med kronisk sykdom. Det blir jo en del begrensninger. Jeg tenkte hva gjør jeg nå? Fanny Louise Wullum Fahsing (44) var unormalt tørr i øynene etter at sønnen ble født. Hun var sliten også, men tenkte at det var vanlig i småbarnsfasen. Moren hennes hadde sekundær sjøgrens og ba henne gå til legen. Der fikk hun diagnosen. Da var hun 31 år. – Samtidig følte jeg en enorm lettelse. Det er fint å sette ord på det man går og føler på. Jeg er ikke hypokonder likevel, sier hun som bor i Namsos med sønnen på femten og en hund. (vg.no 24.4.2018).)

- Økt risiko for aortaaneurisme og disseksjon hos pasienter med Sjögrens syndrom: en landsdekkende befolkningsbasert kohortstudie i Taiwan. (- Adjusted HR=3.642, p<0.001.)

(Anm: Increased risk of aortic aneurysm and dissection in patients with Sjögren’s syndrome: a nationwide population-based cohort study in Taiwan. Abstract  Objectives Sjögren’s syndrome (SS) is a systemic autoimmune disorder. Several molecular pathways and the activation of matrix metalloproteinases associated with the pathogenesis of SS participate in the initiation and progression of aortic aneurysm (AA) and aortic dissection (AD). In this study, we aimed to evaluate whether patients with SS exhibit an increased risk of AA or AD. (…) Results Our analyses included 10 941 SS cases and 43 764 propensity score-matched controls. Compared with the controls, the patients with SS exhibited a significantly increased risk of developing an AA or AD (adjusted HR=3.642, p<0.001). Subgroup analysis revealed that compared with patients without SS, patients with primary and secondary SS both exhibited a significantly increased risk of developing AA or AD (adjusted HR=1.753, p=0.042; adjusted HR=3.693, p<0.001). Conclusion Patients with SS exhibit increased risks of developing AA or AD, and healthcare professionals should be aware of this risk when treating patients with SS. Increased aortic surveillance may be required for patients with SS. BMJ Open 2018;8:e022326.)

(Anm: Aortaaneurisme. Et aortaaneurisme er en avgrenset utvidelse av hele åreveggen i hovedpulsåren. Utvidelsen er minst dobbelt så vid som nærmeste normale del av blodåren. Aldersforandringer og nedsatt elastisitet i blodåreveggen er den viktigste årsaken til aortaaneurisme. Hva er et aortaaneurisme? Et aortaaneurisme er en avgrenset utvidelse av hovedpulsåren. Utvidelsen er minst dobbelt så vid som nærmeste normale del av blodåren. I praksis vil det si en utvidelse av hovedpulsåren på mer enn 3 cm. Aneurismene kan omfatte hele omkretsen (spoleformede) eller kun som en mindre utposning (sekkformede). Tallene for forekomst er usikre. Forekomsten synes å øke, og det er sannsynligvis mørketall på grunn av plutselig død som følge av ikke-diagnostiserte aneurismer som sprekker. I obduksjonsmaterialer foreligger aneurisme i bukdelen av hovedpulsåren hos 2-4 prosent ved alder over 50-60 år. Tilstanden er fire ganger vanligere hos menn enn kvinner. (nhi.no 5.6.2018).)

(Anm: Sjøgrens syndrom. Sjøgrens syndrom er en betennelsesaktig revmatisk sykdom som først og fremst angriper sekretproduserende vev. Slike vev finnes i spyttkjertler, tårekjertler, bronkier og slimhinner. Resultatet av betennelsen er nedsatt produksjon av sekret og organet blir derfor tørt. (aftenposten.no 27.4.2018).)

- Hva er periodontal kirurgi? Noen ganger kan det være nødvendig med periodontal kirurgi for å behandle visse tannkjøttsykdommer og tilstander, for eksempel gingivitt eller periodontitt.

(Anm: What is periodontal surgery? Sometimes, periodontal surgery may be needed to treat certain gum diseases and conditions, such as gingivitis or periodontitis. This type of surgery is commonly known as gum surgery. The procedure aims to treat the gum disease and any damage it may have caused by: - regrowing damaged bones and tissues - preventing tooth loss -reducing gum gaps between teeth, known as black triangles -reshaping the jaw hone to lower the risk for bacterial growth in bone crevices -eliminating bacteria and infection. In this article, we take a look at what people can expect from periodontal surgery, the conditions it can treat, and what the recovery time could be. (medicalnewstoday.com 10.3.2018).)

(Anm: Gum Disease (Gingivitis) (medicinenet.com 17.6.2018).)

(Anm: Periodontal pathology, also termed gum diseases or periodontal diseases, are diseases involving the periodontium (the tooth supporting structures, i.e. the gums). The periodontium is composed of alveolar bone, periodontal ligament, cementum and gingiva. (en.wikipedia.org).)

- Hvor lang tid tar det for transplantert vev i munn å gro? How long does it take for a gum graft to heal?

(Anm: Hvor lang tid tar det for transplantert vev i munn å gro? How long does it take for a gum graft to heal? A gum graft is a type of dental surgery performed to correct the effects of gum recession. It is a quick and relatively simple surgery in which a periodontist removes healthy gum tissue from the roof of the mouth and uses it to build the gum back up where it has receded. (…) The healing process is often quick, taking 1 to 2 weeks for the mouth to heal fully but may take longer. People can take over-the-counter (OTC) pain relievers or prescription medications to help manage any discomfort. (medicalnewstoday.com 12.6.2018).)

- Tannhelse: Sverige vil foreslå et maksbeløp for besøk hos tannlegen. - Det skal ikke synes i munnen om man har en tynn lommebok.

(Anm: Tannhelse: Sverige vil foreslå et maksbeløp for besøk hos tannlegen. - Det skal ikke synes i munnen om man har en tynn lommebok. (…) I 2015 valgte i overkant av 131 000 nordmenn å droppe et besøk hos tannlegen nettopp fordi det ble for dyrt. I gjennomsnitt bruker nordmenn 3200 på tannlegen i året. (dagbladet.no 9.3.2018).)

- Slik lever «skrekkhus»-barna nå: – Noen av dem har aldri sett en tannbørste før.

(Anm: Slik lever «skrekkhus»-barna nå: – Noen av dem har aldri sett en tannbørste før. Nærmere seks uker etter at politiet tok seg inn i huset til familien Turpin og pågrep foreldrene for tortur og barnemishandling, åpner de voksne barnas advokat opp om deres nye tilværelse. (vg.no 24.2.2018).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

- Kraftig økning i bekymringsmeldinger. Dårlig tannstell kan tyde på at barn er utsatt for omsorgssvikt. (- Terskelen for å melde foreldre til barnevernet er høy. Samtidig viser den nasjonale studien at kun én av fire bekymringsmeldinger sendt fra tannhelsen har ført til tiltak hos barnevernet.)

(Anm: Kraftig økning i bekymringsmeldinger. Dårlig tannstell kan tyde på at barn er utsatt for omsorgssvikt. I fjor fant tannhelsepersonell tegn til bekymring hos 872 norske barn. – Mange hull i tennene er tegn på dårlig omsorg. Samtidig kan det være andre ting som en stusser på, og da bør jo man absolutt melde, sier tannlege Maren Lillehaug Agdal. Hun har flere ganger varslet barnevernet om barn som lider. (…) – Manglende tilbakemelding fra barnevernet er et problem, da det bidrar til usikkerhet og øker terskelen for å sende bekymringsmelding. Samtidig kan det redusere barnets mulighet for å få tilrettelagt tannbehandling og tett oppfølging. Kanskje er dette et signal om at det er for lite ressurser i barnevernet, sier forsker Ingrid Vaksdal Brattabø. (…) Terskelen for å melde foreldre til barnevernet er høy. Samtidig viser den nasjonale studien at kun én av fire bekymringsmeldinger sendt fra tannhelsen har ført til tiltak hos barnevernet. (nrk.no 16.3.2018).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen». (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Helserelaterte «nisjebeboere» som oral probiotika: Tilfellet streptococcus dentisani. (- Vi foreslår bruken av S. dentisani som et lovende probiotika mot tannråte.)

(Anm: Health-Associated Niche Inhabitants as Oral Probiotics: The Case of Streptococcus dentisani. Abstract Oral diseases, including dental caries and periodontitis, are among the most prevalent diseases worldwide and develop as a consequence of a microbial dysbiosis. Several bacterial strains are being tested as potential oral health-promoting organisms, but usually they are species isolated from niches other than the site where they must exert its probiotic action, typically from fecal samples. We hypothesize that oral inhabitants associated to health conditions will be more effective than traditional, gut-associated probiotic species in key aspects such as colonization of the oral site where disease takes place or the possession of oral health promoting functions, as well as more practical issues like safety and toxicity, and establishing proper doses for administration. As an example of these active colonizers, we describe the case of Streptococcus dentisani, a new streptococcal species isolated from dental plaque of caries-free individuals. We have detected it in 98% of dental plaque samples from healthy individuals and, as expected, it does not produce any toxic secondary metabolite and does not survive a simulated stomach digestion, preventing potential secondary effects. Besides, this species has a double probiotic action, as it inhibits the growth of major oral pathogens through the production of bacteriocins, and also buffers acidic pH (the primary cause of dental caries) through an arginolytic pathway. We propose the use of S. dentisani as a promising probiotic against tooth decay. Front Microbiol. 2017; 8: 379. Published online 2017 Mar 10.)

(Anm: S. dentisani is able to colonize the enable and form a protective barrier against the colonization of cariogenic bacteria. Experimental results demonstrate that biofilm composition changes in the presence of S. dentisani, resulting in a reduction of S. mutans and Veillonella, bacteria commonly present in carious lesions. (ab-biotics.com).)

- Kreftfremkallende molekyler tar knekken på bakterier. Forsker har gitt kreftfarlige molekyler en ny arbeidsoppgave. De skal ta knekken på bakteriene som saboterer for tannimplantater.  (- Bakterier kan nemlig erobre området rundt implantatet. Det gjør at beinet det er festet i kan smuldre opp, og pasienten sitter igjen med dårligere munnhelse enn de hadde i utgangspunktet.)

(Anm: Kreftfremkallende molekyler tar knekken på bakterier. Forsker har gitt kreftfarlige molekyler en ny arbeidsoppgave. De skal ta knekken på bakteriene som saboterer for tannimplantater. Selv om tannleger anbefaler at vi beholder våre egne tenner så lenge som overhodet mulig, er det likevel mange av oss som etter hvert må bytte ut en tann eller flere med implantater av titan. Det gjelder særlig for de eldre generasjonene. Tannimplantater viser seg imidlertid ofte å bare være en delvis vellykket erstatning. Bakterier kan nemlig erobre området rundt implantatet. Det gjør at beinet det er festet i kan smuldre opp, og pasienten sitter igjen med dårligere munnhelse enn de hadde i utgangspunktet. Og hvis det først blir betennelse i beinet ved implantatet, er det stor risiko for at omfattende behandling og vedlikehold må til for at det skal bli friskt igjen, hvis det da blir friskt i det hele tatt. (forskning.no 19.2.2018).)

- Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre.

(Anm: Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre. (…) I følge en artikkel publisert på nettstedet 1-800-dentist, en av USAs største tannlegenettsider, kan problemer med kjeven - også kalt temporomandibular joint syndrome (TMJ) også skyldes: (kk.no 1.12.2015).)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- Kokain ødelægger tænderne. Kokain bliver mere og mere udbredt, og det er dårligt nyt for tandsundheden.

(Anm: Kokain ødelægger tænderne. Kokain bliver mere og mere udbredt, og det er dårligt nyt for tandsundheden. Kokain ødelægger nemlig tænder og mund. Kokain giver syreskader, får folk til at skære tænder og øger risikoen for caries (huller i tænderne). Det skriver lektor, ph.d. Anne Marie Lynge Pedersen fra Odontologisk Institut ved Københavns Universitet i en oversigtsartikel i Tandlægebladet. (…) - I disse dage ser vi meningsdannere bagatellisere, hvad der kan ske, hvis man tager kokain. En kommentator skriver eksempelvis, at man sagtens kan passe sit arbejde, selv om ”man har taget et par streger med vennerne”. Den holdning vil jeg gerne advare kraftigt mod. Kokain er et stof, der er skadeligt for din sundhed – herunder din tandsundhed, siger Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg. (mynewsdesk.com/dk/tandlaegeforeningen 12.2.2018).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

- Er det farlig med mye amalgam i tennene?

(Anm: Er det farlig med mye amalgam i tennene? Spør en forsker: For ti år siden ble det forbudt å fylle hull i tennene med kvikksølvblandingen amalgam. Men hva med alle dem som går rundt med gamle fyllinger i tanngarden? (forskning.no 19.2.2018).)

- Dette skjer med amalgam-tennene. Har du flere store amalgamfyllinger i tennene bør du vite dette.

(Anm: Dette skjer med amalgam-tennene. Har du flere store amalgamfyllinger i tennene bør du vite dette. AMALGAM-FYLLING: Det er en ganske stor prosess å fjerne amalgamfyllinger, og det innebærer en viss risiko. Gamle amalgamfyllinger kan gi både tannpine og en slunken lommebok. Er du blant dem som fikk tennene fylt med store, mørkegrå amalgamplomber for flere tiår siden? Du er ikke alene. Amalgam var tidligere et så populært fyllingsmateriale at folk i 40- og 50-årene i dag blir omtalt som amalgamgenerasjonen. Helseplager knyttet til amalgamfyllinger er et omdiskutert tema, og debatten om hvorvidt det kvikksølvholdige materialet skader helsen vår raser stadig blant fagfolk og pasienter. Noen plager er imidlertid godt dokumentert. (klikk.no 20.2.2019).)

- Rusmisbrukere sliter med tannhelsa til tross for gratis behandling. De oppsøker tannlegen først ved akutt hjelp, for eksempel når de har mistet en fylling eller opplever sterke smerter. (- Deltakerne hadde også i snitt mistet 11 tenner. Til sammenligning hadde den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe i snitt 0,6 tenner med karies og mistet 1,3 tenner.)

(Anm: Rusmisbrukere sliter med tannhelsa til tross for gratis behandling. De oppsøker tannlegen først ved akutt hjelp, for eksempel når de har mistet en fylling eller opplever sterke smerter. Siden 2005 har rusmisbrukere i Norge hatt tilbud om gratis nødvendig tannbehandling gjennom Den offentlige tannhelsetjenesten. Ordningen gjelder for personer i statlig finansiert helseinstitusjon, i kommunal rusomsorg og personer under legemiddelassistert rehabilitering. Rusmiddelmisbrukere utgjør derfor en relativt ny pasientgruppe med foreløpig lite dokumentasjon om deres tannhelse. Line Schrøder Karlsen ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) har ledet et forskningsprosjekt som skal kartlegge tannhelse og livskvalitet hos rusmisbrukere. – Det er få nasjonale studier av rusmiddelmisbrukeres tannhelse, sier prosjektleder Karlsen og viser til at dette er den første norske studien som har undersøkt sammenhengen mellom rusmisbrukernes livskvalitet og munnhelse. (...) – De har dårlig generell helse, flere sykdommer samtidig og/eller psykiske utfordringer, sier Karlsen. Hun legger til at denne pasientgruppen også kan være utfordrende å inkludere og følge opp, blant annet på grunn av tilgjengelighet, bopel og sykdom. (...) Hull og tapte tenner Et voksent menneske har til sammen 32 tenner. Funnene fra den kliniske studien viser at deltakerne i snitt hadde 17 funksjonelle tenner, hvor 2,7 tenner hadde karies. Deltakerne hadde også i snitt mistet 11 tenner. Til sammenligning hadde den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe i snitt 0,6 tenner med karies og mistet 1,3 tenner.(forskning.no 3.5.2017).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. (- Bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner.) (- For menn (…) cirka ni prosent i Norge.)

(Anm: Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. I Sverige har antallet brukere av opioider gått ned de siste årene, mens bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner. Tilsvarende for menn var en prevalens på om lag seks prosent i nabolandene våre og på cirka ni prosent i Norge. – Økningen i prevalens har vært på ett prosentpoeng de siste årene i Norge, mens Sverige har hatt en liten nedgang. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

(Anm: – For slepphendte med å forskrive opioider. Resultatene fra en ny studie på bruken av opioidet tramadol over tid bekymrer professor Thomas Clausen, leder av Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf). Norske forskere har sett på bruken av det smertestillende legemiddelet tramadol over en fire-årsperiode. Studien omfatter 154.042 voksne i Norge som hentet ut minst én resept på tramadol i 2012. Tramadol, er i likhet med kodein et svakt opioid. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

- Siden tannbørsten er fuktig mye av tiden, er den også et yndet sted for bakterievekst.

(Anm: Siden tannbørsten er fuktig mye av tiden, er den også et yndet sted for bakterievekst. Rens i antiseptisk middel. Ved Rona tannklinikk i Kristiansand har de også hørt om dette trikset, men de anbefaler heller å rengjøre tannbørsten med antiseptiske midler. – Sett den for eksempel i corsodyl i ti minutter, en gang i uken. Da vil bakterieveksten drepes, forklarer de. Tannlegekontoret oppfordrer også til at man skyller tannbørsten godt etter bruk. – Først i varmt vann, så i kaldt vann. Da renser man vekk tannkremrester og holder børsten myk og fin, opplyser de. Les også: Disse rengjøringsmidlene må du aldri finne på å blande Må tørke Malin Skaar i Lilleborg Forbrukerservice er opptatt av at man lar tannbørsten tørke mellom hver gang den brukes. – Den bør ikke bli stående fuktig, og en løsning kan være å sette den stående i en kopp, sier hun. (aftenposten.no 13.2.2018).)

- Nesten 40 % av amerikanske barn gjør denne enkle feil med tannkrem, sier CDC. (- "Barn i alderen <tre år skal bruke et lag på størrelse med et riskorn, og barn i alderen > tre år skal ikke bruke mer enn et lag på størrrelse med en ert (0,25 gram) til alderen er seks år, når svelgrefleksen har utviklet seg tilstrekkelig til å forhindre utilsiktet inntak, sier forskere, ledet av oral helse-spesialist Gina Thornton-Evans ved National Centre for Chronic Disease and Health Promotion, ifølge den nye CDC-rapporten.)

(Anm: Almost 40% of American Kids Are Making This Simple Toothpaste Mistake, CDC Says. We all know that we need to brush our teeth regularly to prevent the risk of cavities and gum disease, but according to a new report by the CDC, it's possible to have too much of a good thing. Specifically, a new analysis of the dental hygiene habits of children and adolescents in the US reveals that almost 40 percent of young American kids are using too much toothpaste when they brush their teeth. Despite what we know about the benefits of fluoride, there is a limit to how much toothpaste you should be squeezing onto your brush. "Children aged < three years should use a smear the size of a rice grain, and children aged > three years should use no more than a pea-sized amount (0.25 grams) until age six years, by which time the swallowing reflex has developed sufficiently to prevent inadvertent ingestion," researchers, led by oral health specialist Gina Thornton-Evans from the National Centre for Chronic Disease and Health Promotion, explain in the new CDC report.  (sciencealert.com 4.2.2019).)

- Diabetes: Pass på tennene dine for å passe på blodsukkeret. En ny studie fremhever betydningen av munnhygiene for mennesker med type 2 diabetes, etter å ha funnet at de med tilstanden kan bedre blodsukkernivået hvis de passer på tennene.

(Anm: Diabetes: Look after your teeth to look after your blood glucose. A new study highlights the importance of oral hygiene for people with type 2 diabetes, after finding that those with the condition may have better blood glucose levels if they look after their teeth. (…) Without effective management of blood glucose levels, a number of serious complications may arise, including nerve damage, or neuropathy, eye problems such as glaucoma and cataracts, and skin conditions. Previous research has also shown that there is a two-way link between type 2 diabetes and gum disease, or periodontitis; individuals with type 2 diabetes are at greater risk of developing gum disease, and gum disease may increase the risk of type 2 diabetes. The new study — recently published in The Journal of Clinical Periodontology — suggests that for people who already have type 2 diabetes, good dental hygiene could be key for managing blood glucose levels. (…) The results revealed that the group that received the deep cleaning experienced significant improvements in HbA1c levels and fasting plasma glucose, while the control group saw no improvements. The team notes that, in most cases, these improvements corresponded with oral bacteria levels. Previous research has shown that oral bacteria may play an important role in diabetes. (medicalnewstoday.com 31.1.2018).)

(Anm: Study shows that control of type 2 diabetes improves with dental hygiene. A clinical study conducted by researchers of the Faculty of Medicine and Health Sciences of the UB shows that control of type 2 diabetes improves notably when the patient takes a special care of the dental hygiene. (news-medical.net 31.1.2.2018).)

(Anm: Benefits of non-surgical periodontal treatment in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic periodontitis: A randomized controlled trial. J Clin Periodontol. 2017 Dec 19.)

- Diabetespasienter dobbelt så sannsynlig å utvikle katarakt, ifølge studie. Personer med diabetes er dobbelt så sannsynlig å utvikle katarakt som den generelle befolkningen, og den relative risikoen er høyest hos de i alderen 45 til 54, ifølge en ny studie publisert i tidsskriftet Eye.

(Anm: Diabetes patients twice as likely to develop cataract, study finds. People with diabetes are twice as likely to develop cataract as the general population and the relative risk is highest in those aged between 45 and 54, according to a new study published in the journal Eye. Cataract is one of the main causes of global sight loss. In a previous study by the Vision Loss Expert Group, it was revealed that the condition accounted for significant vision loss or blindness in 65million people worldwide. (news-medical.net 5.2.2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Oral manifestations of Diabetes Mellitus. A systematic review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2017 Sep 1;22(5):e586-e594.)

(Anm: Effect of nonsurgical periodontal treatment on glycosylated hemoglobin in diabetic patients: a systematic review. Odontology. 2015 Sep;103(3):301-13.)

- Implantater i mennesker invaderes af mikroorganismer. (- Bakterie- og svampearterne er sandsynligvis kommet til implantatet via blodet. »Selvom man længe har vidst, at vi mennesker er beboet af mikroorganismer, har man indtil for nyligt troet, at mennesker er sterile i blodet og vævene. Det har dog vist sig at være forkert, da man blandt andet har fundet bakterier fra mundhulen i blodet,« siger Mogens Kilian.)

(Anm: Implantater i mennesker invaderes af mikroorganismer. (…) Det sker, på trods af at implantaterne er helt sterile, inden de kommer ind i kroppen.) (…) »Vi anede ikke, at dette fandt sted hos symptomfrie patienter. Vi har afsløret en helt ny niché for bakterier og svampe inde i mennesket,« siger Thomas Bjarnsholt, professor på Costerton Biofilm Center ved Københavns Universitet og seniorforfatter på den nye forskningsartikel. (…) Bakterie- og svampearterne er sandsynligvis kommet til implantatet via blodet. »Selvom man længe har vidst, at vi mennesker er beboet af mikroorganismer, har man indtil for nyligt troet, at mennesker er sterile i blodet og vævene. Det har dog vist sig at være forkert, da man blandt andet har fundet bakterier fra mundhulen i blodet,« siger Mogens Kilian.  (…) »Måske vi kan forebygge kroniske infektioner ved at lade bestemte bakteriearter og svampe vokse på implantatet, inden vi sætter det ind i kroppen på mennesker. Det ville være ret fantastisk.« (videnskab.dk 3.7.2018).)

- SE: Hvorfor slim er den "glemte helten" i menneskekroppen.

(Anm: WATCH: Why mucus is the ‘unsung hero’ of the human body. Mucus isn't just a nuisance that comes with getting a cold. One MIT lab is studying how this gooey gel keeps us healthy by acting as our body's gatekeeper. While many of us think of mucus as mere tissue fillers, Katharina Ribbeck views it differently. “Mucus really is the unsung hero that has been taming problematic pathogens for millions of years,” said Ribbeck, an associate professor in the department of biological engineering at the Massachusetts Institute of Technology. “It really is the battleground location of our microbial interactions.” (…) Studying mucus could also improve how drugs are delivered and pave the way for personalized treatments. That’s because mucus acts as the gatekeeper in our bodies. It lets some molecules and microbes pass, while stopping others from getting through. “I think we need a more detailed understanding of its barrier mechanisms, if we want to optimize drug delivery and really give individuals drugs that work for their particular mucus,” Ribbeck said. Apart from her research, Ribbeck is committed to spreading the good word of mucus to the public. She created a TED-Ed video, gives talks, and her lab hosts workshops at Boston’s Museum of Science to educate kids on the magical properties of mucus. (statnews.com 17.1.2018).)

(Anm: How mucus keeps us healthy - Katharina Ribbeck (yotube.com.)

(Anm: What causes mucus in the chest? Inflammation and a buildup of mucus in the chest can cause unpleasant symptoms like wheezing, sleep difficulties, and a sore throat. Congestion is also often accompanied by a cough that brings up phlegm. (medicalnewstoday.com 19.4.2018).)

- Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy)

(Anm: - Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy) (- Mukus (slim; phlegm) i avføring: Hva betyr det?) (- Hva er sputum? Sputum produseres når en persons lunger er syke eller skadet. Sputum er ikke spytt, men tykt slim (mukus) - noen ganger kalt slim (phlegm) - som hostes opp fra lungene.) (mintankesmie.no).)

- Forhøyede orale patogener (sykdomsfremkallende organismer), mindre bakterielt mangfold forbundet med risiko for å utvikle precancerøse lesjoner i mage. Forhøyede patogenkolonisering og mangel på bakterielt mangfold i munnen ble identifisert hos personer med forstadier som forårsaket magekreft, ifølge en ny studie ledet av New York University College of Dentistry (NYU Dentistry) og New York University School of Medicine.

(Anm: Elevated oral pathogens, less bacterial diversity linked to risk of developing precancerous gastric lesions. Elevated pathogen colonization and a lack of bacterial diversity in the mouth were identified in people with precancerous lesions that could precede stomach cancer, finds a new study led by New York University College of Dentistry (NYU Dentistry) and New York University School of Medicine. The findings, published in the November issue of the Journal of Periodontology, provide new evidence that the increase in pathogens associated with periodontal disease – a chronic, destructive disease in the gums and oral cavity – could contribute to the development of precancerous lesions of stomach cancer. (news-medical.net 28.11.2017).)

(Anm: Precancerøs, beskriver en tilstand som oftere enn normalt etterfølges av kreft. Begrepet stammer fra latin, pre- og 'kreft'. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hvor kommer alt snottet fra? CLASSIC: Hvordan er det muligt for et menneske at producere så store mængder snot? (- Vores næsehår opfanger bakterier og virus, støv, pollen og andre uønskede elementer, så de ikke kommer med indåndingsluften ned i lungerne. Snottet transporterer det ud igen gennem næsen - eller ned i mavesækken.)

(Anm: Hvor kommer alt snottet fra? CLASSIC: Hvordan er det muligt for et menneske at producere så store mængder snot? Men hvor kommer snottet fra? Det spørger Kristin Grønli fra vores norske søstersite, forskning.no, om. I et feberophedet øjeblik troede hun, det var smeltet hjernemasse, som løb ud af næsen. Niels Christian Stenklev er første-amanuensis på Universitetet i Tromsø og specialist i øre-næse-hals-sygdomme. Han bør vide, hvad der er værd at vide om snot. »Når vi bliver forkølede, er det normalt sådan, at vi er blevet smittet af et virus. Fra vi bliver smittet, til vi begynder at mærke det, går der cirka to dage. Virusset har brugt den tid på at snige sig ind i slimhindecellerne i næsen, reproducere sig selv og skabe en betændelsesreaktion i slimhinden,« siger Niels Christian Stenklev. (…) Vores næsehår opfanger bakterier og virus, støv, pollen og andre uønskede elementer, så de ikke kommer med indåndingsluften ned i lungerne. Snottet transporterer det ud igen gennem næsen - eller ned i mavesækken. (videnskab.dk 18.2.2018).)

- Snørr: Blåse ut eller trekke inn snørr? Har det noe å si? (- Han forklarer: - Nesens oppgave er å rense og fukte luften som kommer ned i lungene våre.)

(Anm: Snørr: Blåse ut eller trekke inn snørr? Har det noe å si? Viktig å bli kvitt snørra Ifølge Vibeke Videm, som er immunologiprofessor ved NTNU og overlege ved St. Olavs Hospital, er det ingen bevis for at det å trekke snørra inn vil gi noen ekstra fare eller risiko for betennesler - som bihulebetennelse. (…) - Det som skjer er at slimhinnene blir hovne, og om det blir veldig trangt, kan du få øreverk eller du kan få bihulebetennelse. Hun foreslår å skylle nesen med vann tilsatt en del salt og litt natron. (…) Han forklarer: - Nesens oppgave er å rense og fukte luften som kommer ned i lungene våre. Når vi er friske produserer vi rundt en og en halv kopp slim i døgnet, forteller han. (…) - Når ikke slimet blir drenert gjennom nesen, kan bakteriene få fotfeste. Dette kan resultere i bihulebetennelse. (kk.no 21.2.2018).)

- Slimhinnepemfigoid. En mann i 60-årene var plaget av små blemmer i munnhule og svelg. Blemmene var fylt med serøs væske som brast og etterlot sår med rød halo som grodde i løpet av en uke. (- Øre-nese-hals-lege forordnet nystatin mikstur og kort prednisolonkur, med liten effekt.)

(Anm: Slimhinnepemfigoid. En mann i 60-årene var plaget av små blemmer i munnhule og svelg. Blemmene var fylt med serøs væske som brast og etterlot sår med rød halo som grodde i løpet av en uke. Han hadde også utslett på glans penis og nesetetthet. Øre-nese-hals-lege forordnet nystatin mikstur og kort prednisolonkur, med liten effekt. Revmatolog fant ikke holdepunkt for bindevevssykdom. Ved dermatologisk vurdering forelå klinisk plasmacellebalanitt. Samtidig var han hos øyelege for tåreveisstenose, blefaritt og ptose. Man påviste konjunktivalstrenger mellom øyelokket og bulbus nedad og oppad høyre øye (bilde 1). Ved kontroll forelå små blemmer på lingvale del av epiglottis (bilde 2 og video). (…) Kliniske funn ga diagnosen slimhinnepemfigoid (1). Sykdommen ble mistenkt fire år etter debut av munnhulesår og biopsiverifisert etter fem år. Det ble startet behandling med lokale og systemiske steroider samt mykofenolattabletter. Pasientens tilstand har bedret seg etter dette, men han har senere også fått intravenøs immunglobulinbehandling, og man vurderer rituksimabbehandling. Slimhinnepemfigoid er en sjelden autoimmun blemmesykdom som skyldes autoantistoffer rettet mot antigener i basalmembransonen. Dette påvirker hemidesmosomenes funksjon og gir blemmedanning. Tilstanden er karakterisert av inflammasjon, fibrose og risiko for irreversibel arrdanning i hud og slimhinner. Blindhet og trakealstenose er fryktede komplikasjoner. Klinisk bør diagnosen mistenkes ved symblefaronstrenger i conjunctiva av ukjent årsak. Pasientene utredes ofte tverrfaglig, og sykdommen krever oftest systemisk immundempende behandling. Diagnosen stilles ved påvisning av immunnedslag ved direkte immunfluorescens i perilesjonell hud- eller slimhinnebiopsi. Serologi til bl.a. indirekte immunfluorescens er aktuelt (2). Vevsprøve til direkte immunfluorescensundersøkelse må sendes på saltvann, men ved transporttid > 48 timer er Michels medium anbefalt (2). Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 22. januar 2018.)

- Slimhinnepemfigoid, kronisk blemmesykdom som spesielt angriper slimhinner. (- Forekommer hyppigere hos kvinner enn hos menn.)

(Anm: Slimhinnepemfigoid, kronisk blemmesykdom som spesielt angriper slimhinner. Sykdommen er sjelden, og forekommer fortrinnsvis hos eldre, og hyppigere hos kvinner enn hos menn. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Fibrom. (- Fibrom er en godartet bindevevssvulst. Fibromer kan oppstå overalt i kroppen der det er bindevev, men finnes oftest i underhuden (dermatofibrom), der de kjennes som små, relativt faste knuter som lett kan fjernes ved kirurgi.)

(Anm: Fibrom. Diagnostikk og utredning Patologi. Fibrom er en godartet bindevevssvulst. Fibromer kan oppstå overalt i kroppen der det er bindevev, men finnes oftest i underhuden (dermatofibrom), der de kjennes som små, relativt faste knuter som lett kan fjernes ved kirurgi. Denne bindevevsdannelsen kan også sees som del av andre svulster. I så fall får fibromet navn etter det øvrige vevet. For eksempel kalles en bindevevssvulst med nervevev nevrofibrom, og med blodårer angiofibrom. Ondartede svulster som utgår fra binde- og støttevev, kalles sarkomer. Les mer i Store norske leksikon - nevrofibromatose - cyste - kreft Kilde: Store norske leksikon.)

- Mucoceler og ranula: Blemmer i munnen. (- Mucoceler er blemmer fylt med spytt fra små spyttkjertler i slimhinnen.)

(Anm: Mucoceler og ranula: Blemmer i munnen. Mucoceler er blemmer fylt med spytt fra små spyttkjertler i slimhinnen. De kan forsvinne av seg selv, men kommer ofte tilbake. Ranula er en mucocele i munngulvet. Orale mucoceler (Spyttmucoceler) er slimfylte hulrom som oppstår i forbindelse med spyttkjertlene i munnhulen. (…) Ranula er ofte større enn mucocelene i de små spyttkjertlene. En stor ranula kan være ubehagelig ved prating, tygging og svelging, og kan derfor være nødvendig å fjerne. (lommelegen.no 7.7.2017).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. Bakgrunn. En rekke sykdommer kan gi forandringer i både hud og munnslimhinne.

(Anm: Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. Bakgrunn. En rekke sykdommer kan gi forandringer i både hud og munnslimhinne. Materiale og metode. Denne artikkelen, som er basert på aktuell litteratur og egne kliniske erfaringer, gir en oversikt over arvelige, autoimmune og andre inflammatoriske tilstander som kan affisere både hud og munnslimhinne. Resultater. Av de aktuelle sykdommene forekommer lichen planus, erythema multiforme og lupus erythematosus hyppigst og har oftest god prognose. De blemmedannende sykdommene bulløst pemfigoid og pemfigus er sjeldne og medfører betydelig morbiditet, noe som ofte krever aggressiv immunsuppressiv behandling. Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse er potensielt livstruende tilstander. Det samme gjelder alvorlige former av epidermolysis bullosa, som er en gruppe genetisk betingede sykdommer med ulik arvegang og klinisk uttrykksform. Fortolkning. Leger og tannleger bør ha kjennskap til kliniske presentasjonsformer og muligheter for diagnostikk av disse sykdommene. Histologisk vurdering og immunfluorescensundersøkelse er viktige supplementer til klinisk undersøkelse. Både hud og munnslimhinne er kledd av flerlaget plateepitel, og mange sykdommer kan manifestere seg i begge organer. Hudaffeksjonen kan forutgå slimhinneforandringene og vice versa. Vi gjennomgår i denne artikkelen noen sentrale hud- og slimhinnesykdommer, særlig genetiske, autoimmune og andre inflammatoriske tilstander, med vekt på klinisk presentasjon og diagnostikk. Infeksiøse sykdommer og kreft omtales ikke. Artikkelen bygger i hovedsak på oversiktsartikler i sentrale tidsskrifter og lærebøker i munnhulesykdommer og dermatologi (1, 2), foruten egen klinisk erfaring. (…) Figur 2 Bulløst pemfigoid med intakt blemme oralt. Foto Bjarte Grung. Tidsskr Nor Legeforen 2006 126:1214-7.)

(Anm: What to know about lichen planus and psoriasis (medicalnewstoday.com 15.1.2019).)

- Har barnet ditt blemmer i munnen? Dette er de potensielle årsakene til blemmer på tunga hos barn. BLEMMER: Det kan være mange ulike årsaker til at barnet ditt har fått blemmer eller sår i munnen, men som regel er det ikke farlig, beroliger fastlege Petter Brelin.

(Anm: Har barnet ditt blemmer i munnen? Dette er de potensielle årsakene til blemmer på tunga hos barn. BLEMMER: Det kan være mange ulike årsaker til at barnet ditt har fått blemmer eller sår i munnen, men som regel er det ikke farlig, beroliger fastlege Petter Brelin. (…) Kontakt lege om blemmene ikke forsvinner Helsesøster og styremedlem i Landsgruppen av Helsesøstre, Mary Line Mikalsen informerer om at god munnhygiene er essensielt. Pass for eksempel godt på når tannpussen skal tas. (…) Hun forklarer videre at dersom sårene og blemmene i munnen varer i over 1-2 uker, kan det være lurt å kontakte fastlegen for en vurdering. (…) Alvorlige, sjeldne sykdommer Brelin forklarer at blemmer og sår i munnen kan, ved veldig sjeldne tilfeller, være symptom på andre sykdommer. - Munnslimhinnen er en del av tarmslimhinnen, så tarmsykdommer som for eksempel chrons sykdom, kan gi utslipp og gi forandringer i munnen. Blodsykdommer kan også gi forandringer i munnslimhinnen. (…) 1. Herpes simplex virus type 1 - Det er et virus som de fleste har i kroppen uten å merke noe til det, kan Mikalsen informere om. (…) 2. Soppinfeksjon Helsesøsteren opplyser om at Trøske, som er en soppinfeksjon i munnhulen, kan være årsaken. - Trøske gir et karakteristisk hvitt belegg i munnen som kan svi og gi ubehag. Det er imidlertid mest vanlig hos spedbarn, ifølge Brelin. (…) 3. After After er den mest vanlige årsaken til sår og blemmer i munnen. Det gir små, hvite blemmer eller sår i munnen, som også kan bli grå- og gulaktige. - Ofte er de lokalisert på tungen, eller på innsiden av kinn og lepper, forklarer Mikalsen. (…) 4. Hånd- munn- og fotsykdom En siste tilstand som kan være årsak til blemmer og sår i munnen hos barn, er hånd- munn- og fotsykdom. Det er en virusinfeksjon som kan bli blemmer i ganen, på tungen eller på innsiden av kinnene. - Dette viruset rammer som oftest barn fra spedbarnsalder og frem mot ti-årsalderen, forklarer Mikalsen, og legger til: - Symptomer på denne sykdommen er vondt i halsen, lett feber og 1-5 mm store blemmer på tungen, på innsiden av kinn eller lepper og på tannkjøttet. Barnet blir vanligvis smittet gjennom hudkontakt, dråpesmitte og avføring. - Blemmene brister og etterlater seg overflatiske sår. De forsvinner vanligvis i løpet av 1-2 uker, avslutter hun. (klikk.no 4.4.2018).)

- Trøske og andre soppinfeksjoner hos barn.

(Anm: Thrush and Other Yeast Infections in Children. (…) What is oral thrush? What are oral thrush symptoms and signs? Thrush is yeast infection of the mouth and throat. Thrush can also be associated with yeast infections of the esophagus. Thrush appears as creamy white curd-like patches on the tongue and inside of the mouth and back of the throat. As mentioned above, in individuals with impaired immune systems, yeast infections are more common. For example, in a non-infant population, thrush may be a sign of underlying HIV infection. The child may not have any symptoms from the condition or may refuse to eat or swallow because of pain or an unusual feeling in the mouth. Sometimes older children complain of a cottony feeling in the mouth. Another form of oral yeast infection is angular cheilitis, which is the development of painful fissures at the corners of the mouth. Yeast infection can also involve the tongue and lead to flattening (erosion) of the papillae of the surface of the tongue, along with pain and reddening of the tongue (acute atrophic candidiasis).  (medicinenet.com 2.7.2018).)

(Anm: Yeast Infection (in Women and Men) (medicinenet.com 4.5.2018).)

- Anti-candida diett. (- En anti-candida diett består også i at man kutter ned på gjær, raffinert korn/hvitt mel (som i loff, kaker, kjeks), malt, nøtter, kaffe og te, sopp, rødt kjøtt og alkohol.)

(Anm: Anti-candida diett. (…) Det er gjort få studier på Candida, og det er uenighet blant forskerne om en såkalt anti-candida diett hjelper. Det som er sikkert er at folk flest spiser for mye tilsatt sukker, og en reduksjon av inntaket er sunt for kroppen uansett om det blir mindre gjærsopp i tarmen eller ikke. En anti-candida diett består også i at man kutter ned på gjær, raffinert korn/hvitt mel (som i loff, kaker, kjeks), malt, nøtter, kaffe og te, sopp, rødt kjøtt og alkohol. Jeg ser ingen grunn til at ikke lettbrus og epler kan være med i dietten. Mye av de matvarene som har gjær har også mye fint hvitt mel og sukker, så det kan uansett være gunstig å unngå disse.  (lommelegen.no 10.6.2008).)

- LEGEMIDLER. Dersom du har symptomer på tørre øyne og tar legemidler, må du lese preparatomtalen. (- Tørre øyne og hva du kan gjøre med det.) (- Noen legemidler, som antihistaminer, betablokkere og noen antidepressiva, kan påvirke tårene dine og tørke ut øynene dine.)

(Anm: Dry Eyes and What You Can Do About Them (…) Medications If you have symptoms of dry eyes and take medication, read the label. Some drugs, such as antihistamines, beta-blockers, and some antidepressants, can affect your tears and dry out your eyes. Talk with your doctor to find out if this is a problem for you. (webmd.com 14.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.20'19).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

(Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av legemidler mot utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemming. (- Use of medication for challenging behaviour in people with intellectual disability. (…) Legemidler, spesielt antipsykotika, brukes ofte for å håndtere utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemning. (…) Når atferden ikke stammer fra en underliggende mental lidelse, er dette ofte utenfor godkjent indikasjon hvor bevis på effektivitet mangler. (…) Et nasjonalt revisjonsprogram vil være en måte å adressere de bekymringene dette reiser. Br J Psychiatry. 2014 Jul;205(1):6-7.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (- Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.) (- Likevel ville det være perverst dersom leger fortsatte å foreskrive disse legemidlene.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities.) (- Trenger vi fortsatt å bli minnet på at legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming ofte er langvarig og ikke uten farer? Vi gjør sannsynligvis det. (…)  Hvilke bevis er det for nytten av disse legemidler i behandlingen av utfordrende atferd? Praktisk talt ingen. Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.7 8 Likevel ville det være perverst hvis legene fortsatte å foreskrive disse legemidlene, vel vitende om deres uheldige effekter, dersom de var helt uten effekt, og mange hevder at de ikke i tilstrekkelig grad kan ta vare på sine pasienter uten muligheter for legemiddelbehandling. Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Scenario to: Du «møter veggen» og blir satt på medisiner mot depresjon. Den følsomme munnen din blir igjen så tørr at spyttet ikke lenger kan beskytte tennene dine, og hullene melder seg.

(Anm: Munnhelse er også helse. (…) OPPVÅKNING: Vi trenger en grunnleggende oppvåkning og forståelse for at munnhelse og generell helse er to sider av samme sak, skriver professor Janicke Liaaen Jensen i dette innlegget. (…) Det er som om munnhulen ikke er en del av kroppen i helsebyråkratiet. (…) Scenario én: Du går til tannlegen med et sår i munnen som ikke vil gro, og det viser seg å være kreft. (…) Scenario to: Du «møter veggen» og blir satt på medisiner mot depresjon. Den følsomme munnen din blir igjen så tørr at spyttet ikke lenger kan beskytte tennene dine, og hullene melder seg. Scenario tre: Du føler deg trøtt og sliten, men trodde det var utmattelse grunnet mye stress på jobben. Det viser seg at du har sykdommen «Sjøgrens syndrom». (…) Det er som om munnhulen ikke er en del av kroppen i helsebyråkratiet. (dagbladet.no 2.1.2018).)

- Trøske - soppinfeksjon i munn og svelg. Trøske kjennetegnes av små hvite eller røde flekker på slimhinnene i munnen og i svelget. Den er forårsaket av en sopp som heter Candida. Infeksjonen kan vanligvis lett behandles med legemiddelmikstur. (- Du kan få trøske på tungen, tannkjøttet, på innsiden av kinnene, på ganen eller i halsen. Du kan også få Candida-infeksjoner i andre deler av kroppen, slik som på huden eller i lysken. Disse infeksjonene kalles ikke trøske på norsk.)

(Anm: Trøske - soppinfeksjon i munn og svelg. Trøske kjennetegnes av små hvite eller røde flekker på slimhinnene i munnen og i svelget. Den er forårsaket av en sopp som heter Candida. Infeksjonen kan vanligvis lett behandles med legemiddelmikstur. Hva er trøske? Candidasoppen finnes normalt i små mengder på huden og i munnen. Dette er ufarlig og forårsaker ingen symptomer. Men noen ganger vokser Candida-soppen ut av kontroll, og det kan gi infeksjon i munnen. Du kan få trøske på tungen, tannkjøttet, på innsiden av kinnene, på ganen eller i halsen. Du kan også få Candida-infeksjoner i andre deler av kroppen, slik som på huden eller i lysken. Disse infeksjonene kalles ikke trøske på norsk. Spedbarn kan få Candida i bleieområdet og noen kvinner får Candida-infeksjon i underlivet. Spedbarn er mest utsatt å få trøske fordi immunforsvaret deres ikke er fullt utviklet. Voksne som får trøske har ofte svekket immunforsvar. (…) Behandling Forebyggende behandling ved sterkt svekket immunsystem Personer med for eksempel HIV eller som er under behandling for kreft, kan ha behov for forebyggende behandling med soppmidler for å hindre Candida-infeksjon. Dette skyldes at immunforsvaret er så svakt at en infeksjon ville være mer alvorlig for dem enn for friske mennesker. For tidlig fødte spedbarn og spedbarn med svært lav fødselsvekt, kan også trenge forebyggende behandling mot Candida-infeksjon. Behandling av mild til moderat trøske Trøske blir vanligvis behandlet med soppdrepende legemidler. Hvis symptomene er milde, vil du bli behandlet med en mikstur av soppdrepende midler som du skal smøre rundt i munnen eller ta sugetabletter. Dette kalles lokalbehandling og er ofte tilstrekkelig for barn og voksne. Behandling av mer alvorlig trøske Personer med alvorligere symptomer, som smerte og en brennende følelse i munnen blir ofte tilbudt soppdrepende tabletter som skal svelges. Tablettene virker sterkere enn lokalbehandling fordi legemiddelet tas opp i blodbanen og virker over lengre tid. Men risikoen for bivirkninger er større. Vanlige bivirkninger er oppkast, diaré, hodepine og utslett. En fryktet bivirkning er alvorlig leverskade. Trenger du å ta tabletter mot sopp i mer enn tre uker, bør du følges opp med regelmessige blodprøver.. Behandling av resistente infeksjoner Folk med infeksjoner som ikke blir bedre på vanlige soppdrepende tabletter, kan behandles med intravenøs behandling. Dette brukes vanligvis bare for de mest alvorlige tilfellene. Behandlingen kan gi bivirkninger som hodepine, feber, kvalme, oppkast og diaré. (helsebiblioteket.no - Publisert 15.08.2016. Av BMJ Publishing Group).)

(Anm: Munntørrhet som bivirkning av legemidler. Mange ulike legemidler og legemiddelgrupper kan gi følelse av munntørrhet, særlig hos pasienter med polyfarmasi. Det er i liten grad foretatt objektive målinger som viser endringer i spyttsekresjonen og/eller sammensetning av spyttet. (…) LEGEMIDLER OG PÅVIRKNING AV SPYTTSEKRESJON Sekresjon av spytt styres hovedsakelig ved et samspill mellom det parasympatiske og det sympatiske nervesystemet. Kolinerg stimulering fører til voluminøs serøs sekresjon, og adrenerg stimulering gir mindre volum av mukøst spytt (3,4). (relis.no 23.1.2017).)

- Svamp i munnen (candidiasis). Nästan hälften av befolkningen har svamp i munnen.

(Anm: Svamp i munnen (candidiasis). Nästan hälften av befolkningen har svamp i munnen. Alla som har protes i munnen har candida, men det behöver inte betyda att de har några besvär. Du bör kontakta en läkare om du tror att du har svamp i munnen. Det finns en rad andra sjukdomar som ger liknande symptom, men som skall behandlas annorlunda. (…) Ändringarna kan bland annat uppstå på grund av diabetes, behandling med antibiotika, cancer behandlad med cellgift, narkotikamissbruk, brist i kosten och som följd av immundefekter. (…) Vilken medicin kan användas? För munsköljning Mycostatin oral suspension (Fungizone sugtabl utgick feb 2010). Kräm för läppar osv Cortimyk, Daktacort. Andra medel för lokal behandling Daktarin oral gel (licensprep). Systemisk behandling Diflucan. (netdoktor.se 18.9.2018).)

– Er det en forbindelse mellom psoriasis og Candida?

(Anm: Is there a link between psoriasis and Candida? (…) This article gives an overview of the current theories about this link. Also, we look at how to treat psoriasis and the infection known as candidiasis, the effect of diet on these illnesses, and different treatment options. (…) A 2018 meta-analysis found that people with psoriasis had more Candida in their bodies than those without psoriasis. (…) A study in the American Journal of Clinical Dermatology found a similar relationship. The researchers note that Candida can make psoriasis worse, and certain medications for psoriasis may make a person more likely to develop candidiasis. (…) According to the Centres for Disease Control and Prevention (CDC), psoriasis symptoms include red, itchy skin, sometimes with silvery scales. Psoriasis can develop nearly anywhere on the body. Candidiasis can occur in three areas: - in the mouth, as thrush - in the vagina, as a yeast infection - within the body via the bloodstream, as invasive candidiasis Thrush According to the CDC, the symptoms of thrush can include: - white patches in the mouth - soreness in the mouth - a "cottony" feeling in the mouth - loss of taste - cracked skin at the corners of the mouth (medicalnewstoday.com 1.11.2018).)

- Candidiasis - veileder for helsepersonell.

(Anm: Candidiasis - veileder for helsepersonell. Candidiasis er en infeksjon med gjærsoppen Candida som er en del av menneskets normalflora på slimhinner. Det finnes over 80 forskjellige arter av candidasoppen hvorav ni kan gi sykdom hos mennesker. Vanligst er Candida albicans. (…) Behandling Ved akutt vaginal candidiasis klotrimazol- eller ekonazolvagitorier eventuelt i kombinasjon med krem. Ved kronisk vaginal candidainfeksjon (mer enn fire tilfeller per år) kan peroral langtidsbehandling (3-6 måneder) med flukonazol være aktuelt. Partner behøver ikke behandles, heller ikke ved kroniske plager. Fjerning av predisponerende faktorer som p-piller, spiral eller antibiotikabruk har ikke dokumentert effekt. Ved trøske hos barn benyttes antiseptikum- eller antimykotiske midler. Kutan candiadiasis lokalbehandling med imidazolkrem. Ved infeksjoner hos immunsvekkede behandling med lokal eller systemisk antimyotikum. Ved septikemi/fungemi sykehusbehandling med antimykotika. Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (fhi.no 24.2.2010).)

- Hvorfor ser tannkjøttet mitt hvitt ut? Hvite flekker på tannkjøttet kan ha mange forskjellige årsaker. Disse kan variere fra milde problemer til mer alvorlige helsemessige tilstander.

(Anm: Why do my gums look white? White spots on the gums can have many different causes. These can range from mild issues to more severe health conditions. The white spots may be accompanied by other symptoms such as pain or discomfort. The spots can occur individually or in a cluster. In this article, we address the causes and symptoms of white spots on the gums and list some treatment options. (…) Leukoplakia Leukoplakia is characterized by thick, white patches in the mouth that cannot be scraped off with a toothbrush. (…) Oral lichen planus Oral lichen planus is an autoimmune condition that involves inflammation of the mucous membranes in the mouth. It tends to cause white, lacy patches. (…) Oral thrush This oral infection is caused by an overgrowth of the Candida fungus. It presents as slightly raised sores that are creamy white in appearance. They often have the texture of cottage cheese. Babies and older adults are most commonly affected due to reduced immunity, but oral thrush can occur in anyone. People with uncontrolled diabetes or who are taking certain antibiotics are also more likely to get the infection. (medicalnewstoday.com 6.4.2018).)

(Anm: Leukoplaki er hvitlige flekker på slimhunnen i munnhulen eller på tungen. Blant årsakene er kronisk irritasjon (f.eks. fra tannprotese), røyking, alkohol, HPV og Candida albicans. Utseendet varierer mye. Leukoplaki er viktig å få undersøkt, fordi det kan være en premalign tilstand, det vil si et forstadie til kreft. (no.wikipedia.org).)

- Astmaspray kan gi munnsopp.

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.) (nrk.no 13.5.2011.)

- Sykdomsmekanismer ved oral lichen planus. Oral lichen planus (OLP) er en kronisk slimhinnelidelse med ukjent etiologi.

(Anm: Sykdomsmekanismer ved oral lichen planus Oral lichen planus (OLP) er en kronisk slimhinnelidelse med ukjent etiologi. Klinisk er OLP karakterisert av hvitlige (ofte strektegninger eller plakk) og erytematøse lesjoner, samt bullae og ulcerasjoner i alvorligere tilfeller. Forandringene er hyppig lokalisert til kinnslimhinner bilateralt, eventuelt også med gingival affeksjon i form av deskvamativ gingivitt, men lesjoner kan forekomme i hele munnhulen, i svelg og spiserør. Hyppigste symptom er brennende følelse i munnhulen. Behandlingen er symptomatisk, vanligvis med lokal applisering av kortikosteroider. Histopatologiske forandringer er karakterisert av destruksjon i basalcellelaget og båndformet betennelsesinfiltrat subepitelialt hovedsakelig bestående av T-lymfocytter. Molekylærbiologiske forandringer i basalcelleområdet og celledød (apoptose) er spesielt aktuelle felt innen nyere forskning på OLP. De aller fleste tilfellene av OLP forblir benigne, men i sjeldne tilfeller kan cancer utvikles. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: 127.)

- Diagnostikk og behandling av forstadier til munnhulekreft. Røde og hvite flekker i munnhulen kan gi opphav til munnhulekreft, men det har ikke vært mulig å si med sikkerhet hvilke som vil gjøre det. (- Av 242 pasienter, utviklet 48 (20 %) senere et karsinom i munnhulen.)

(Anm: Diagnostikk og behandling av forstadier til munnhulekreft. Røde og hvite flekker i munnhulen kan gi opphav til munnhulekreft, men det har ikke vært mulig å si med sikkerhet hvilke som vil gjøre det. Biopsier fra 242 pasienter med histologisk verifiserte, vel definerte munnslimhinnelesjoner, gjennomsnittlig observert i om lag åtte år, ble analysert med hensyn til DNA-innhold. Av 242 pasienter, utviklet 48 (20 %) senere et karsinom i munnhulen. 167 pasienter (69 %) hadde diploide lesjoner, 20 (8 %) hadde tetraploide lesjoner og 55 (23 %) hadde aneuploide lesjoner. Av de 167 pasientene med diploide lesjoner, utviklet bare fire (1 %) senere et karsinom i munnhulen, mens 48 av de 55 pasientene (87 %) med aneuploide lesjoner senere utviklet et munnhulekarsinom. 12 av de 20 pasientene med tetraploide lesjoner (60 %) utviklet senere kreft. Tidsskr Nor Legeforen 2001;121: 3066-71 Publisert: 30. oktober 2001.)

(Anm: Orale Leukoplakier (uio.no 2006).)

(Anm: Leukoplakia generally refers to a firmly attached white patch on a mucous membrane which is associated with an increased risk of cancer.[4][5] (no.wikipedia.org).)

- Er det mulig å påføres trøske? Trøske i munn er ikke smittsomt hos voksne slik andre infeksjoner i munnen er. Men trøske kan utvikle seg hos en person som har økt risiko for å få trøske dersom Candida blir overført til dem. (- Dette sees spesielt hos personer med nedsatt immunforsvar, som har visse helsemessige tilstander som kan gjøre dem mer utsatt for infeksjon, eller de som tar visse typer legemidler.)

(Anm: Is it possible to catch thrush? Oral thrush is not contagious in adults the way other infections in the mouth are. However thrush may develop in a person who is at an increased risk of coming down with thrush if Candida is passed to them. Typically, the type of yeast causing the infection is the fungus, Candida albicans, yet other types of candida can lead to an oral thrush infection. In addition to the mouth, an oral candida infection can also be present in other mucous membranes of the esophagus and throat. While typically speaking oral thrush is not something to be concerned about in healthy people, in some cases, oral thrush can become severe and problematic. This is especially seen in people who are immunocompromised, have certain health conditions that may make them more susceptible to infection, or those taking certain types of medications. (medicalnewstoday.com 24.1.2018).)

- Strategier for å håndtere sideeffekter (bivirkninger) av antidepressiva: en Internett-undersøkelse. (- RESULTATER: Forekomsten av måter å håndtere forskjellige bivirkninger (fra 26,7 %, seksuell dysfunksjon, til 89,5 %, munntørrhet). Hendelser med lavere prosentandel var mer sannsynlig å bli håndtert med "justeringer av forskrivninger": (seksuell dysfunksjon, 41,9 %, tretthet, 36,8 %, svette, 20,0 %, tremor, 42,5 % og søvnighet, 31,8 %).) (…) inkludert negative metoder fra oppkast til kvalme og vektøkning og inntak av alkohol mot søvnløshet.)

(Anm: Coping strategies for antidepressant side effects: an Internet survey. Abstract BACKGROUND: Patients' coping methods to palliate side effects of antidepressants have not been reported in the literature. METHODS: Through an Internet survey, 856 participants who were diagnosed with depression and receiving antidepressants were recruited to report on the methods of coping with side effects. (…) RESULTS: The prevalence of active coping differed across side effects (from 26.7%, sexual dysfunction, to 89.5%, dry mouth). Events with a lower percentage of active coping were more likely to be managed with "adjustment of prescriptions": (sexual dysfunction, 41.9%; fatigue, 36.8%; sweating, 20.0%; tremor, 42.5%; and somnolence, 31.8%). Further, a strong negative correlation was found between the percentage of participants reporting an adjustment of prescription and that reporting an active coping (r=-0.907, p<0.001). The "daily relief" sub-type contained a variety of strategies, including negative methods such as vomiting for nausea and weight gain and drinking alcohol for insomnia. LIMITATIONS: Sampling of subjects were biased due to an Internet survey and diagnosis of depression and experience of side effects were self-reported. CONCLUSION: Patients with depression use various ways in alleviating antidepressants side effects. Some effects such as sexual dysfunction and fatigue may not be amenable to subjective coping efforts and others are sometimes managed inappropriately, which warrants a prudent attention. J Affect Disord. 2012 Dec 20;143(1-3):89-94.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

– Hvordan tannkjøttsykdom kan føre til kreft. (- Ifølge Center for Disease Control and Prevention (CDC) har 47,2 prosent av voksne som er over 30 år i USA noen type periodontitt. Med alderen øker denne frekvensen, slik at 70,1 prosent av voksne amerikanere over 65 år har denne sykdommen.) (- Som om det å leve med symptomene på periodontitt ikke var vanskelig nok, har forskere (...) vist at bakterier er skyld i denne sykdommen og kan forårsake også visse typer kreft - spesielt kreft i bukspyttkjertelen.)

(Anm: How gum disease could lead to cancer. Is oral health even more important than we thought? Well, new research from Finland has pointed to a surprising link between gum disease and the development of some cancers. And even worse, it has been linked to the risk of cancer-related death. (…) According to the Center for Disease Control and Prevention (CDC), 47.2 percent of adults who are over 30 years of age in the United States have some type of periodontitis. With age, this rate increases, so that 70.1 percent of U.S. adults over 65 years old have this disease. As if living with the symptoms of periodontitis wasn't hard enough, researchers from the University of Helsinki and Helsinki University Hospital, both in Finland, in collaboration with colleagues from the Karolinska Institutet in Sweden, have shown that the bacteria to blame for this disease might also be able to cause certain types of cancer — specifically pancreatic cancer. (medicalnewstoday.com 18.1.2018).)

(Anm: Slideshow: Top Tips for Beautiful Teeth and Gums. (webmd.com 6.6.2016).)

- Mikrobiom i munnhule knyttet til risiko for kreft i hals / nakke.

(Anm: Oral Microbiome Tied to H&N Cancer Risk. Lower incidence when Corynebacterium, Kingella spp. are abundant. A greater abundance of certain bacteria in the oral microbiome were associated with a decreased risk of head and neck squamous cell cancer (HNSCC) in several patient cohorts, according to investigators. Specifically, Richard B. Hayes, DDS, PhD, NYU Langone Health, New York University School of Medicine, and colleagues found the association between a decreased risk of HNSCC and a greater abundance of genera Corynebacterium and Kingella. The study was published in JAMA Oncology.  (medpagetoday.com 15.1.2018).)

- Effekt av induksjonskemoterapi på livskvaliteten hos pasienter med avansert stadium tungekreft ved en prospektiv studie.

(Anm: Effect of induction chemotherapy on the quality-of-life in patients with advanced stage tongue cancer by a prospective study. Abstract Objective To assess how induction chemotherapy affects the quality-of-life (QoL) in patients with advanced tongue cancer. Methods This prospective study included patients who were diagnosed with advanced tongue cancer. Each patient was asked to complete the University of Washington QoL (UW-QoL), version 4, questionnaire preoperatively and at 12 months after surgery. Patients were divided into two groups based on whether or not they received induction chemotherapy. Results Of the 192 patients included in the analysis, 145 patients had received induction chemotherapy. There were no significant differences regarding age, sex, tumour stage, node stage, flap reconstruction, tumour resection range and radiotherapy between the two groups. The mean total hospital cost was significantly higher in patients who underwent induction chemotherapy compared with those who did not (68 000 versus 44 000 Yuan Renminbi, respectively). The two groups had similar pre-treatment and post-treatment composite QoL scores and in the 12 individual domains. Conclusion Induction chemotherapy had a limited effect on postoperative QoL in patients with advanced tongue cancers, but it cost significantly more to administer. J Int Med Res. 2018 Jan 1:300060517721073.)

(Anm: 10 Fun Facts About Your Tongue (medicinenet.com 21.6.2016).)

- Antipsykotika og fysisk attraktivitet. (- Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet.)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Diabetes and abnormal sweating: What is the connection? (medicalnewstoday.com 1o.5.2017).)

(Anm: Hot flashes may increase risk of developing diabetes, study suggests. (…) A new study suggests that hot flashes (especially when accompanied by night sweats) also may increase the risk of developing diabetes. Results are being published online today in Menopause, the journal of The North American Menopause Society (NAMS). (news-medical.net 6.12.2017).)

(Anm: Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes. (Oral steriods linked with ten-fold increased risk of diabetes. (pulsetoday.co.uk 5.5.2016).)

(Anm: Six reasons your breath might smell like poop. While bad breath is usually just a bothersome side effect of the day's lunch, breath that smells like poop can indicate a serious underlying condition. (medicalnewstoday.com 4.4.2018).)

- Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar.

(Anm: Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar. Drygt 60 000 personer diagnosticerades med cancer i Sverige under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Sett under en längre tidsperiod har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. Cancer i sköldkörtel och tungbas är två av de cancerformer som ökat mest under senare år. År 2016 rapporterades cirka 64 000 maligna tumörer hos drygt 60 000 personer till cancerregistret. Under perioden 1970-2016 har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. (socialstyrelsen.se 18.12.2017).)

(Anm: Cancer på halsen med okänd primärtumör. Dottersvulst på halsen med okänd primär tumör
Vad är en dottersvulst på halsen med okänd primär tumör Hur ställs diagnosen  Lymfkörtelns placering på halsen kan ge antydningar om ursprungslokal Behandling Prognos  (regionorebrolan.se 12.4.2010).)

- OPPVÅKNING: Vi trenger en grunnleggende oppvåkning og forståelse for at munnhelse og generell helse er to sider av samme sak, skriver professor Janicke Liaaen Jensen i dette innlegget. (- Det er som om munnhulen ikke er en del av kroppen i helsebyråkratiet.)

(Anm: Janicke Liaaen Jensen, professor, Institutt for klinisk odontologi, UiO. Debatt: Tannhelse. Munnhelse er også helse. Kjære politikere, nå skriver jeg direkte til dere om det «banale» problemet munntørrhet. Er dette problemet «banalt» bare fordi dere ikke har opplevd det selv? Da vil jeg utfordre dere på følgende situasjoner: Scenario én: Du går til tannlegen med et sår i munnen som ikke vil gro, og det viser seg å være kreft. Du blir bestrålt og alle spyttkjertlene dine blir ødelagt. Munnen din, et av kroppens mest følsomme områder, blir nå så tørr at hver matbit du tar, kjennes som sandpapir. Men synd for deg, dette problemet har du i munnhulen, som ifølge helsebyråkratiet ikke er en del av kroppen. Du må derfor bekoste alle produkter som gjør munnen din fuktigere og all fluorbehandling som vedlikeholder tennene dine selv. Scenario to: Du «møter veggen» og blir satt på medisiner mot depresjon. Den følsomme munnen din blir igjen så tørr at spyttet ikke lenger kan beskytte tennene dine, og hullene melder seg. Du må betale for alle produkter mot tørr munn, og det meste av utgiftene til tannlegen selv. Scenario tre: Du føler deg trøtt og sliten, men trodde det var utmattelse grunnet mye stress på jobben. Det viser seg at du har sykdommen «Sjøgrens syndrom». Fuktigheten i form av tårer i øynene og spytt i munnen blir nesten borte. Munn og øyne blir veldig tørre og såre. Du får produkter som kan hjelpe deg mot de tørre øyne dine på blå resept, for øynene tilhører nemlig kroppen, men ikke munnen: Alle produkter mot munntørrhet må du betale for selv. Det er urimelig at skader og sykdommer i munnhulen, i motsetning til sykdommer og skader andre steder på kroppen, i liten grad refunderes av folketrygden. Det er som om munnhulen ikke er en del av kroppen i helsebyråkratiet. (dagbladet.no 2.1.2018).)

(Anm: Sjøgrens syndrom. Ved Sjøgrens syndrom oppstår det betennelse i kroppen ytre kjertler. Resultatet er tørre slimhinner, slik som tørre øyne, tørr munn og underlivsplager. 90 prosent av de som rammes er kvinner. De fleste får diagnosen enten i ung alder fra 15-35 år eller etter 55-årsalderen. (revmatiker.no 16.3.2016).)

- Cecilie har Sjøgrens: – Savner mest å kunne jobbe.

(Anm: Cecilie har Sjøgrens: – Savner mest å kunne jobbe. Cecilie Dikkanen Halvorsen er en av 2500 nordmenn som lever med Sjøgrens syndrom. I tillegg har tobarnsmoren en rekke andre diagnoser, og er avhengig av helt spesielle rutiner for at dagene skal bli så gode som mulig. Dette gjør hun for å lindre smerter, utmattelse og stivhet. (vg.no 13.2.2019).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

- Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens, ifølge studier.

(Anm: Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens, ifølge studier. Gum disease is an early sign of diabetes, and tooth loss is associated with risk of dementia, studies find. Patients with periodontitis have higher plasma concentrations of glycated haemoglobin (HbA1c) than people with healthy gums, and those with severe periodontitis have a significantly higher risk of developing diabetes, a Dutch study has found. BMJ 2017;356:j1225 (Published 09 March 2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: How Your Bad Habits Affect Your Health (webmd.com 29.6.2017).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Alzheimer's disease also affects small blood vessels. A research conducted by the UAB demonstrates that mice suffering from this disease also have substantial malfunctions in small blood vessels, important in nourishing different organs and tissues and in regulating blood pressure, and which mainly affects females. The study also demonstrates a correlation between the state of peripheral blood vessels and different levels of anxious behavior, both in normal aging and in those suffering from Alzheimer's disease.  (news-medical.net 16.3.2018).)

- Tannkjøttsykdom knyttet til enda en dødelig sykdom. (- Ytterligere en grunn til hvorfor du bør børste og regelmessig bruke tanntråd: Tannkjøttsykdomsbakterier er nå knyttet til høyere risiko for spiserørskreft.)

(Anm: Gum Disease Tied to Yet Another Deadly Illness. FRIDAY, Dec. 1, 2017 (HealthDay News) -- Add one more reason to why you should brush and floss regularly: Gum disease bacteria are now tied to higher odds of esophageal cancer. The study tracked the oral health of 122,000 Americans for 10 years. It found that the presence of two types of bacteria linked with gum disease may hike the risk of the cancer. The presence of one oral bacterium in particular, called Tannerella forsythia, was tied to a 21 percent increase in the odds of developing esophageal tumors, said a team led by Jiyoung Ahn. She is associate director for population science at NYU Langone Health in New York City. Gum disease has already been linked in numerous studies to a heightened risk of the number one killer, heart disease. But an expert in esophageal cancer who reviewed the new findings stressed that researchers can't yet prove a causal link to esophageal tumors. (medicinenet.com 1.12.2017).)

- Derfor kan tanntråd redde deg fra dårlig ånde. Det å pusse tennene morgen og kveld er ikke nok til å holde munnen fri for bakterier.

(Anm: ANNONSØRINNHOLD. Derfor kan tanntråd redde deg fra dårlig ånde. Det å pusse tennene morgen og kveld er ikke nok til å holde munnen fri for bakterier. Unngå dårlig ånde og dyre tannlegebesøk ved å følge disse tipsene. – Når du pusser tennene så får du egentlig bare renset tre av tannens fem flater skikkelig. For å få rengjort de resterende flatene må du bruke tanntråd, sier utvikler av interdentalprodukter i Jordan, Geir Eide. Han trekker frem fem grunner til at det er viktig å få rengjort hele tannen grundig: (…) (vg.no 13.2.2019).)

- For å redusere forekomsten av bivirkninger og uønskete hendelser hos eldre og gamle i forbindelse med tannbehandling anbefales at tannhelsepersonell benytter ajourført informasjon om pasientens legemiddelbruk, samt at tannhelsepersonell sørger for å benytte oppdaterte kunnskaper i odontologisk farmakologi.

(Anm: Aldring, sykdom og legemiddelbruk. (…) For å redusere forekomsten av bivirkninger og uønskete hendelser hos eldre og gamle i forbindelse med tannbehandling anbefales at tannhelsepersonell benytter ajourført informasjon om pasientens legemiddelbruk, samt at tannhelsepersonell sørger for å benytte oppdaterte kunnskaper i odontologisk farmakologi. (Aktuel nordisk odontologi01 / 2016).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Forandringer på tungen. Har tungen forandret farge, størrelse eller utseende? Hvite flekker, belegg eller sår? Dette kan være årsakene. (lommelegen.no 4.8.2017).)

- Hva forårsaker tungeblemmer? Tungeungeblemmer er vanlige, og det er mange mulige årsaker, inkludert skader, allergier og infeksjoner.

(Anm: What causes tongue bumps? Tongue bumps are common, and there are many possible causes, including injuries, allergies, and infections. Although tongue bumps can feel strange and may cause concern, they are usually harmless. Some people with bumps on their tongue may worry about cancer, but oral cancers are relatively rare. According to the American Cancer Society, around 50,000 people in the United States will be diagnosed with these types of cancer in 2018. (medicalnewstoday.com 23.5.2018).)

- Hvorfor blør tungen? (- En rekke tilstander kan føre til blødende tunge.)

(Anm: Why is my tongue bleeding? A number of conditions could result in a bleeding tongue. Some of these conditions are serious while others pose no long-term health risk. Some less obvious causes of tongue bleeding include: (…) (medicalnewstoday.com 16.5.2018).)

- Bakterier kan være involvert i utviklingen av kreft i munnen, antyder studie.

(Anm: Bacteria may be involved in progression of cancers in the mouth, study suggests. Scientists at the School of Dental Science in Trinity have made an important discovery involving bacteria and a pre-cancerous growth called oral leukoplakia which can precede oral cancer. The researchers examined the microbiome of oral leukoplakia in order to determine if certain bacteria were associated with oral leukoplakia and whether the type of bacteria could predict whether these condition become malignant. Their findings were recently published in the international peer reviewed journal, Frontiers in Microbiology. (news-medical.net 7.12.2017).)

(Anm: What Your Tongue Says About Your Health What’s on My Tongue? (webmd.com 6.10.2017).)

(Anm: Leukoplaki er hvitlige flekker på slimhunnen i munnhulen eller på tungen. Blant årsakene er kronisk irritasjon (f.eks. fra tannrpotese), røyking, alkohol, HPV og Candida albicans. Utseendet varierer mye. Leukoplaki er viktig å få undersøkt, fordi det kan være en premalign tilstand, det vil si et forstadie til kreft. (no.wikipedia.org).)

- Munnhygiene er nøkkelen i kampen mot magekreft.

(Anm: Oral Hygiene is Key in the Fight Against Gastric Cancer. STOMACH CANCER prevention may be possible through treatment of chronic periodontal disease and control of periodontal pathogens, according to results of a new study carried out by the New York University College of Dentistry (NYU Dentistry) and the New York University School of Medicine, New York City, New York, USA. Gastric cancer is an area of concern for many healthcare professionals, with an estimated 26,370 new cases of stomach or gastric cancer said to have been diagnosed in 2016 in the USA, according to The American Cancer Society. Evidence now suggests that chronic inflammation caused by oral bacteria could be a major contributing factor to the development of the disease. The study assessed a group of 105 individuals who underwent an upper endoscopy procedure. Of these, precancerous stomach lesions were observed in 35 individuals, leaving the remaining 70 individuals to form a control group. The research team carried out an examination of the oral bacterial community to identify the periodontal conditions of each individual; salivary and dental plaque samples were obtained and analysed for the key bacteria attributed to periodontal disease, including Porphromonas gingivalisTreponema denticolaTannerella forsythia, and Aggregatibacter actinomycetemcomitans. European Medical Journal - January 2, 2018.)

(Anm: With leukoplakia (loo-koh-PLAY-key-uh), thickened, white patches form on your gums, the insides of your cheeks, the bottom of your mouth and, sometimes, your tongue. (…) Most leukoplakia patches are noncancerous (benign), though some show early signs of cancer. Cancers on the bottom of the mouth can occur next to areas of leukoplakia. And white areas mixed in with red areas (speckled leukoplakia) may indicate the potential for cancer. So it's best to see your dentist or primary care professional if you have unusual, persistent changes in your mouth. (mayoclinic.org 17.5.2017).)

(Anm: Why is my tongue tingling? The medical name for a pins and needles sensation is parasthesia. It can affect all parts of the body, including the tongue. In this article, we look at the most common reasons for a tingling tongue, and explore more unusual causes, such as migraine and stroke.  (medicalnewstoday.com 28.11.2017).)

(Anm: What Causes Tooth Enamel Damage? (Hva forårsaker skader på tannemaljen?) (webmd.com 1.12.2016).)

(Anm: Gum Disease: Symptoms and Treatment (webmd.com 16.12.2016).)

(Anm: What You Should Know About Wisdom Teeth (webmd.com 2.11.2017).)

(Anm: How to treat a toothache at home (medicalnewstoday.com 14.12.2017).)

(Anm: 10 Things You Didn't Know Could Cause Bad Breath (webmd 14.4.2016).)

(Anm: What Your Breath May Say About Your Health (webmd.com 17.6.2017).)

(Anm: Bad Breath: 17 Causes and How to Get Rid of It (medicinenet.com 21.11.2017).)

(Anm: Geographic tongue: Causes, pictures, and treatment. (medicalnewstoday.com 10.9.2017).)

(Anm: Itchy gums: Causes, relief, and prevention. (medicalnewstoday.com 29.9.2017).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).)

(Anm: Slideshow: 19 Habits That Wreck Your Teeth (webmd.com 6.6.2016).)

(Anm: What Causes Tooth Enamel Damage? (webmd.com 9.11.2015).)

(Anm: Teeth, Gums and Your Health. What Teeth and Gums Say About Your Health. (Tenner, tannkjøtt og helse. Hva tenner og tannkjøtt sier om din helse.) (medicinenet.com 1.9.2017).)

(Anm: Tips for Beautiful Teeth and Gums (medicinenet.com 6.6.2016).)

(Anm: Derfor skal du børste din tunge. (netdoktor.dk 12.9.2017).)

(Anm: Oral allergy syndrome: Foods, symptoms, and treatments (medicalnewstoday.com 22.3.2017).)

- Dårlig ånde kan skyldes forstyrrelser i metabolismen. (- In fact, between 0.5 and 3 percent of the general population has this less understood form of halitosis, called extraoral halitosis. Certain illnesses that affect the nose, esophagus, or sinuses may be what causes it, but in some cases, the condition can even be bloodborne.)

(Anm: Bad breath may be down to metabolism error. A team at Radboud University in Nijmegen, the Netherlands, set out to examine the causes of "extraoral halitosis." The findings, published in the journal Nature Genetics, point to a genetic mutation corresponding to an error in metabolism. Little is known about the causes of chronic bad breath, or halitosis, a condition affecting "up to half" of the population of the United States. Generally, halitosis is thought to be triggered by bacteria that are broken down into sulfur compounds. But in many cases, the causes are unknown. In fact, between 0.5 and 3 percent of the general population has this less understood form of halitosis, called extraoral halitosis. Certain illnesses that affect the nose, esophagus, or sinuses may be what causes it, but in some cases, the condition can even be bloodborne. Study co-author Prof. Kent Lloyd, director of the Mouse Biology Program at University of California, Davis, explains the significance of understanding the causes of chronic bad breath, saying, "It's important to identify the cause of persistent halitosis, and differentiate [...] [between] relatively benign causes (e.g., gum disease) and the more morbid causes such as liver cirrhosis." (…) To move past this hurdle, Prof. Wevers, Dr. Tangerman, and colleagues looked for the culprit in their recently published study. Arjan Pol is the lead author of the new paper. (medicalnewstoday.com 2.1.2018).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik blir du kvitt dårlig ånde. Dårlig ånde er ikke noe man ønsker, men det er et vanlig problem. Hvordan vet du at du er rammet? Og finnes det hjelp å få? (vg.no 28.3.2018).)

- Legemiddelhandboka.no 13.02.2017: - Overdrevne forestillinger om egen sjenerende ånde kan være uttrykk for en vrangforestilling.

(Anm: T11.4.4 Halitosis. Dårlig ånde. Generelt. En viss ubehagelig ånde er vanlig også hos friske mennesker, særlig etter søvn. Overdrevne forestillinger om egen sjenerende ånde kan være uttrykk for en vrangforestilling. Normal daglig mekanisk munnhygiene er tilstrekkelig profylakse mot halitosis. Frykt for halitosis utnyttes i ekstrem grad kommersielt. En bør ikke benytte noen munnskyllemidler regelmessig av frykt for halitosis. Dersom halitosis er uttalt og et vedvarende problem, bør tannlege eller lege oppsøkes for nærmere undersøkelse. (legemiddelhandboka.no 13.02.2017).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

- Metabolsk syndrom komponenter er forbundet med symptomatisk polynevropati uavhengig av glykemisk status.

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av legemidler mot utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemming. (- Use of medication for challenging behaviour in people with intellectual disability. (…) Legemidler, spesielt antipsykotika, brukes ofte for å håndtere utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemning. (…) Når atferden ikke stammer fra en underliggende mental lidelse, er dette ofte utenfor godkjent indikasjon hvor bevis på effektivitet mangler. (…) Et nasjonalt revisjonsprogram vil være en måte å adressere de bekymringene dette reiser. Br J Psychiatry. 2014 Jul;205(1):6-7.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (- Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.) (- Likevel ville det være perverst dersom leger fortsatte å foreskrive disse legemidlene.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities.) (- Trenger vi fortsatt å bli minnet på at legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming ofte er langvarig og ikke uten farer? Vi gjør sannsynligvis det. (…)  Hvilke bevis er det for nytten av disse legemidler i behandlingen av utfordrende atferd? Praktisk talt ingen. Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.7 8 Likevel ville det være perverst hvis legene fortsatte å foreskrive disse legemidlene, vel vitende om deres uheldige effekter, dersom de var helt uten effekt, og mange hevder at de ikke i tilstrekkelig grad kan ta vare på sine pasienter uten muligheter for legemiddelbehandling. Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

(Anm: Kallmyr går av - blir partner i advokatfirma. Jøran Kallmyr går av som statssekretær i Justisdepartementet og blir partner i advokatfirmaet Ræder. Statssektær for Anders Anundsen, Vidar Bræin-Karlsen, overtar Kallmyrs jobb, mens Ove Vanebo blir ny statssekretær for justisministeren. Ove Vanebo, som i likhet med Kallmyr er jurist, er tidligere lederen i Fremskrittspartiets Ungdom. (aftenposten.no 21.2.2016).)

- Gutt med misdannede tenner. Forstyrrelser i kalsium- og fosfatstoffskiftet påvirker både ben- og tannutvikling.

(Anm: Gutt med misdannede tenner. Forstyrrelser i kalsium- og fosfatstoffskiftet påvirker både ben- og tannutvikling (1). En tidligere frisk gutt ble henvist til spesialist i pedodonti fordi fortenner og seksårsjeksler hadde utviklingsskader. Fortennene var smale og tynne med hvite og gule flekker hvor emaljen stedvis manglet (se de to nederste pilene). Tilsvarende defekter kunne også ses på seksårsjekslene. Gutten ble ertet på skolen for stygge tenner. I tillegg til det rent estetiske var han plaget med ising i tennene. Melketennene var i hovedsak normale. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 8. januar 2018.)

- Astmaspray kan gi munnsopp.

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.) (nrk.no 13.5.2011.)

- Bilder på hudsjukdomar och hudåkommor.

(Anm: Bilder på hudsjukdomar och hudåkommor. Här har Netdoktor samlat ett antal bilder på olika hudsjukdomar och hudåkommor. Du kan ta del av basinformation om sjukdomarna under respektive bild men om du vill veta mer så är det bara att du klickar dig vidare till våra faktablad där du får veta mer om symtom, hur läkare ställer diagnos, behandling och annan nyttig information. Alla faktabladen är skrivna av våra medicinska experter. (netdoktor.se 22.10.2018).)

(Anm: Bilder på olika hudutslag och prickar hos barn. Det är inte ovanligt att barn någon gång får prickar, kliande utslag eller eksem. Här har vi samlat sju bilder på några vanliga hudproblem och utslag som barn kan drabbas av. Klicka på de blå länkarna för att läsa mer om utslagen/hudåkomman. (netdoktor.se 10.12.2018).)

- Kan behandling av tannkjøttsykdom holde blodtrykk i sjakk? (- Tre måneder etter behandling var systolisk blodtrykk nesten 8 poeng lavere og diastolisk trykk var nesten 4 poeng lavere i intensivbehandlingsgruppen. (- Seks måneder etter behandling var systolisk blodtrykk nesten 13 poeng og diastolisk blodtrykk var nesten 10 poeng lavere i intensivbehandlingsgruppen.)

(Anm: Can Treating Gum Disease Keep Blood Pressure in Line? UESDAY, Nov. 14, 2017 (HealthDay News) -- Aggressively treating gum disease may help lower blood pressure in people at high risk for high blood pressure, according to new research. The study involved 107 Chinese women and men, aged 18 and older, who had pre-hypertension (blood pressure on the high end of normal) and moderate to severe gum disease. Half received intensive treatment for gum disease, and half received standard treatment. Standard treatment included basic oral hygiene instructions and teeth cleaning with plaque removal above the gum line. Intensive treatment included standard treatment as well as cleaning down to the roots of teeth, antibiotic treatment. One month after their gum disease treatment, systolic blood pressure (the top number in a reading) was 3 points lower in the intensive treatment group than in the standard treatment group. There was no difference in diastolic blood pressure (the bottom number), the study findings showed. Three months after treatment, systolic blood pressure was nearly 8 points lower and diastolic pressure was nearly 4 points lower in the intensive treatment group. Six months after treatment, systolic blood pressure was nearly 13 points and diastolic blood pressure was almost 10 points lower in the intensive treatment group. The findings were scheduled for presentation Tuesday at the annual meeting of the American Heart Association (AHA), in Anaheim, Calif. (medicinenet.com 14.11.2017).)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Forekomst og markører for ikke-bevisbaser bruk av protonpumpehemmere / syrehjemmere (PPI-er) blant eldre sykehjem bosatt i USA. (Prevalence and predictors of non-evidence based proton pump inhibitor use among elderly nursing home residents in the US.) (…) KONKLUSJONER Den nåværende studien viste at nesten halvparten av de eldre sykehjemsbeboere brukte PPI-er (protonpumpehemmere / syrehemmere) på ikke-bevisbaserte indikasjoner. Gitt sikkerhetsproblemene og høy ikke-bevisbaser bruk av PPI i sykehjem, er det et presserende behov for å optimalisere PPI-bruk hos eldre. Res Social Adm Pharm. 2017 Mar - Apr;13(2):358-363. Epub 2016 Mar 8.)

- Tannstillingsfeil - se bilder. De mest vanlige bittfeilene er overbitt, underbitt, åpent bitt, dypt bitt, kryssbitt, saksebitt, trangstilling og agenesi, og det bør behandles.

(Anm: Tannstillingsfeil - se bilder. De mest vanlige bittfeilene er overbitt, underbitt, åpent bitt, dypt bitt, kryssbitt, saksebitt, trangstilling og agenesi, og det bør behandles. Når tennene avviker fra ideell tannstilling, kalles det for tannstillingsfeil. – De vanligste bittfeilene som HELFO yter refusjon til er kombinasjonen av overbitt med plassmangel i underkjevens frontog moderat dypt bitt, opplyser Bjørn Øgaard. Han er professor, dr. odont og fagleder ved avdeling for kjeveortopedi, Institutt for klinisk. odontologi, Universitetet i Oslo. (lommelegen.no 28.11.2017).)

- HELFO OG REFUSJON TANNLEGE. Har du rett på refusjon fra tannlegen?

(Anm: HELFO OG REFUSJON TANNLEGE. Har du rett på refusjon fra tannlegen? Alt du trenger å vite om helfo og refusjon fra tannlegen. HELFO OG REFUSJON FRA TANNLEGE: Lurer du på om du kan få støtte til tannbehandling? Eller om nav dekker tannlegen? Her har du en oversikt. (kk.no 23.10.2017).)

- Tannleger advarer: Pasienter med slike tenner risikerer å måtte vente i flere år på behandling.

(Anm: Tannleger advarer: Pasienter med slike tenner risikerer å måtte vente i flere år på behandling. Voksne pasienter med ekstrem tannlegeskrekk må stå i kø i månedsvis for å komme opp i en offentlig tannlegestol. Neste år kan ventetiden bli enda lenger. (…) Her er tennene til en 28 år gammel mann som ikke hadde vært til tannlegen siden han var 13 år – på grunn av ekstrem tannlegeskrekk. Nå behandles han av en privat tannlege, men en betydelig del av utgiftene blir refundert av det offentlige. Heretter må disse pasientene betale alt selv eller henvende seg til det offentlige tilbudet - der det er opptil to års ventetid. (…) I dag behandler det offentlige rundt 700 slike pasienter i året. De har ventet mellom seks måneder og to år på behandling, men nå frykter tannleger at ventetiden vil øke kraftig. Årsaken er at pasienter med tannlegeskrekk ikke lenger skal få refundert utgifter til behandling hos private tannleger. Fra nyttår må de enten betale full pris hos private eller stille seg i kø for å benytte den offentlige tannhelsetjenesten - et tilbud som fortsatt sliter med vakante stillinger og stor gjennomtrekk. (aftenposten.no 15.12.2017).)

- Blir oppsøkt av folk som ikkje har vore hos tannlegen på 30 år. FLORØ (NRK): Blir du nervøs før du skal til tannlegen? (- Det er forsterkande for oss som jobbar med dette. Vi ser at vi ganske hurtig kan hjelpe folk til eit betre liv.)

(Anm: Blir oppsøkt av folk som ikkje har vore hos tannlegen på 30 år. FLORØ (NRK): Blir du nervøs før du skal til tannlegen? Neppe så nervøs som dei nær 1000 pasientane som blir behandla for ekstrem tannlegeskrekk i Noreg. (…) Ifølgje Helsedirektoratet måtte 950 nordmenn ha behandling for tannlegeskrekk i 2017. (…) – Vi har opplevd menn som ikkje har vore hos tannlegen på 30 år. Så kjem dei her og får behandling – og gret av lykke etterpå. Det er forsterkande for oss som jobbar med dette. Vi ser at vi ganske hurtig kan hjelpe folk til eit betre liv. Det er ei veldig effektiv behandling, seier Bergmann. Helsedirektoratet har i år betalt 65 millionar kroner i tilskot til slike tilbod i fylka. Det er ein auke på 27 millionar frå året før – og dei ventar ei utviding av tilbodet i 2019. (…)– Eg såg ikkje heilt for meg at ved å snakke med ein psykolog, så skulle liksom angsten for sprøyter berre forsvinne. Men magiske ting har skjedd, seier ho.(nrk.no 29.6.2018).)

– TANNLEGESKREKK-PASIENTER MISTER REFUSJONSORDNING: – Det er rett og slett et skittent spill.  (– Det er ikke bare småhull som har fått etablere seg. Det er store hull i tennene som gjør tennene uhelbredelige, man må bare fjerne dem, forteller tannlegen.)

(Anm: TANNLEGESKREKK-PASIENTER MISTER REFUSJONSORDNING: – Det er rett og slett et skittent spill. ÅLESUND (TV 2): Mari-Helen lider av tannlegeskrekk. Nå rammes hun og tusenvis av andre odontofobipasienter av at refusjonsordningen forsvant nærmest over natta. Mari-Helen Lønø Solheim sitter i tannlegestolen til Fredrik Skodje hos Apollonia tannklinikk i Ålesund. Hun lider av odontofobi, og hele kroppen skjelver på tur inn til tannlegen. – Jeg gruer meg! Jeg kjenner at jeg skjelver og er nervøs, og jeg har ikke lyst til å gå inn. Men jeg har en veldig flink tannlege som tar godt vare på meg og tar veldig hensyn til det problemet jeg har, forteller hun til TV 2. Ødelagte tenner Tannlegeskrekken gjorde at hun ikke har vært hos tannlegen på sju år – inntil at hun i fjor høst fikk hjelp hos Skodje og behandling i full narkose. – Det er ikke bare småhull som har fått etablere seg. Det er store hull i tennene som gjør tennene uhelbredelige, man må bare fjerne dem, forteller tannlegen. (tv2.no 30.1.2018).)

Ropar varsku om tannhelsa
nrk.no 14.5.2013
Born av innvandrarar slit med tannhelsa, og no ropar fylkestannlegen varsku om tannproblema.

– Når dei kjem og dei er unge og har såpass mange hol har vi ikkje noko anna val enn å legge dei i narkose, seier fylkestannlege Bernt Rønnekleiv i Sogn og Fjordane. (...)

– Barn ble festet til tannlegestolen med tau. Over 150 000 nordmenn lider av alvorlig tannlegeskrekk og dropper å gå til tannlegen. På Agder får de nå eksperthjelp.

(Anm: – Barn ble festet til tannlegestolen med tau. Over 150 000 nordmenn lider av alvorlig tannlegeskrekk og dropper å gå til tannlegen. På Agder får de nå eksperthjelp. – Pasienter forteller at de som barn, ble festet med reimer i tannlegestolen og tvunget til å sitte stille, uten bedøvelse, forteller psykolog Bent Storå. Han er tilknyttet et nylig etablert tannhelsetilbud for overgreps- og torturutsatte i Vest-Agder, og pasienter med ekstrem tannlegeskrekk. Absurde skrekkhistorier fra stolen Storå forteller om pasienter som ikke har turt å behandle tennene sine på over 40 år, fordi de har opplevd forferdelige ting. – En pasient fortalte at inspektøren på skolen var med og holdt barna fast til stolen, så tannlegen kom til, sier han. (…) Dette er odontofobi - Fobi som betegner en irrasjonell og overdrevet frykt for tannleger. - Den som lider av dette har gjerne hatt negative opplevelser hos tannlegen i tidlig alder. - Den lidende gjør alt for å unngå et tannlegebesøk. - Undersøkelser viser at fem- til ti prosent av den voksne befolkningen i Norge unnlater å søke regelmessig tannbehandling på grunn av angst. - Barn blir påvirket av sine foreldres angst og feilaktige holdninger overfor tannhelsetjenesten. (nrk.no 18.10.2016).)

- Et hundretall nye pasienter med tannlegeskrekk er blitt avvist etter nyttår. Andre må avslutte behandlingen før den er ferdig. Nye regler har fått store konsekvenser for pasienter med tannlegeskrekk. (- Betal alt selv eller still deg i offentlig kø.)

(Anm: Et hundretall nye pasienter med tannlegeskrekk er blitt avvist etter nyttår. Andre må avslutte behandlingen før den er ferdig. Nye regler har fått store konsekvenser for pasienter med tannlegeskrekk. Mona Larsen må avbryte behandlingen hos en privat tannlege. Nye pasienter blir avvist. Nå må de vente i opptil to år før de får ny time hos en offentlig tannlege. (…) Han fikk nye tenner på statens regning. Andre med tannlegeskrekk skal ikke lenger få samme støtten. (…) Betal alt selv eller still deg i offentlig kø I stedet for å bli behandlet hos private tannleger, med refusjon av hele eller deler av utgiftene, har departementet besluttet at disse pasientene nå skal behandles i den offentlige tannhelsetjenesten. (aftenposten.no 17.2.2018).)

- Ti behandlinger for munnsår.

(Anm: Ten remedies for canker sores. Canker sores can be painful and irritating. While they should heal on their own within a week, there are ways to speed up this process and reduce the discomfort. (medicalnewstoday.com 14.11.2017).)

(Anm: Fungal Skin Infections (medicinenet.com 12.9.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Should we blame our genes for the bacteria behind tooth decay? (medicalnewstoday.com 13.9.2017).)

(Anm: Symptomene på herpesmunnsår. Viruset Herpes Simplex forblir i kroppen hele livet om du først er blitt smittet. - Det første utbruddet av Herpes Simplex kommer som regel i barneårene og kan medføre feber, hovne lymfeknuter og at man føler seg syk i noen dager, opplyser Anne Margrethe Aldin Thune, farmasøyt og kommunikasjonsansvarlig ved Boots apotek. Faguttrykket for forkjølelsessår er herpes labialis, det betyr leppeherpes, men munnherpes er også et uttrykk som brukes. (klikk.no 4.12.2017).)

- Hvem betaler tannlegeregningen din? (- Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak. Det offentlige dekker kun nødvendig tannbehandling.)

(Anm: Hvem betaler tannlegeregningen din? Barn får gratis offentlig tannbehandling. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak. Det offentlige dekker kun nødvendig tannbehandling.​ Frikort for helsetjenester Noen få typer tannbehandling omfattes av reglene for frikort egenandelstak 2. (…) Tannbehandling for voksne (…) Innhold - Tannbehandling for barn (0-18 år) - Tannbehandling for ungdom (19-20 år) - Tannbehandling for voksne - Tannbehandling for eldre - Tannbehandling for psykisk utviklingshemmede - Tannbehandling for andre grupper - Narkose/lystgass ved tannbehandling (…)  Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander og skader. Tannlegen skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo. De 15 tilstandene som gir rett til stønad fra Helfo er (…) (helsenorge.no.no 10.1.2017).)

(Anm: Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016 Tema: Idrettsaktiviteter Dokumentasjonsnotat. (ssb.no - Notater 2017/12).)

- Personar med låg inntekt går sjeldnare til tannlegen. (- Det er særleg personar med låg inntekt som ikkje går til tannlege sjølv om dei har behov for det.) (- Dei med låg inntekt går sjeldnare til tannlege ved behov.)

(Anm: Personar med låg inntekt går sjeldnare til tannlegen. Det er særleg personar med låg inntekt som ikkje går til tannlege sjølv om dei har behov for det. Det er store forskjellar mellom dei og resten av befolkninga. (…)Resultata frå EU-SILC-undersøkinga viser at det er store forskjellar i det udekte behovet for tannlegetenester mellom personar med låg inntekt og resten av befolkninga. I 2016 var det 6,5 prosent av heile befolkninga i alderen 21 år og eldre som rapporterte å ha eit udekt behov for tannlegetenester. Blant personar med låg inntekt var tilsvarande tal om lag 16 prosent, medan vel 5 prosent blant personar utanom låginntektsgruppa rapporterte udekt behov. I perioden 2010–2016 har delen med udekt behov blant personar utanfor låginntektsgruppa gått ned, medan det har vore nokså uendra blant personar med låg inntekt. Det er forskjell i delen med udekt behov for tannlegetenester i 2016 mellom dei med låg inntekt og resten av befolkninga, og forskjellen har auka over tid frå 2010. (ssb.no 8.9.2017).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Nye avgifter gir høyere pris på brus: Tannleger slår alarm om sukkerfri brus: - Du mister rett og slett deler av tennene dine. Tannlegeforeningen mener det er en avsporing å snakke om at lettbrus er sunt.

(Anm: Nye avgifter gir høyere pris på brus: Tannleger slår alarm om sukkerfri brus: - Du mister rett og slett deler av tennene dine. Tannlegeforeningen mener det er en avsporing å snakke om at lettbrus er sunt. (Dagbladet): - Det handler om folkehelse, og det er en avsporing å snakke om at lettbrus er sunn. Den er like skadelig som vanlig brus for tennene, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum til Dagbladet. (…) SYRESKADER: Syren fører til at emaljen går i oppløsning, og tennene mister sin opprinnelige form. Det er ikke alltid så lett å se slike skader selv, men du kan kjenne ising i tennene når du drikker noe kaldt eller varmt. Foto: Aida Mulic, Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer. (…) Ifølge en undersøkelse av Ipsos MMI for Tannlegeforeningen drikker ungdom mellom 15 og 24 år mer enn dobbelt så mye juice, brus og smakstilsatt vann som de over 25 år. Samtidig rapporterer norske tannleger om langt flere syreskader i dag enn for 10 -15 år siden, særlig blant yngre og hos fysisk aktive. Trenden bekreftes også i en doktorgrad fra det Odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. 38 prosent av undersøkte 18-åringer hadde syreskader på tennene. Av de ungdommene som var fysisk aktive, var andelen hele 64 prosent. (dagbladet.no 1.12.2017).)

- Han fikk nye tenner på statens regning. (- Stiller seg uforstående til beslutningen Både fagfolk og politikere reagerer på Helsedepartementets avgjørelse om å utelukke pasienter med tannlegeangst fra refusjonsordningen.)

(Anm: Han fikk nye tenner på statens regning. Andre med tannlegeskrekk skal ikke lenger få samme støtten. Etter 26 år med ekstrem tannlegestrekk fikk Jim Andre Aaslund (44) nye tenner. Staten tok mesteparten av regningen. Men nå vil departementet gjøre nåløyet for å få dekket behandling trangere for pasienter som ham. (…) Stiller seg uforstående til beslutningen Både fagfolk og politikere reagerer på Helsedepartementets avgjørelse om å utelukke pasienter med tannlegeangst fra refusjonsordningen. Professor Tiril Willumsen på Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo tok i 1999 doktorgrad om tannbehandlingsangst. Hun har vært sterkt engasjert i denne gruppen, og sier følgende: (aftenposten.no 21.11.2017).)

- Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO. TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi).

(Anm: Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO. TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi). (…) Det skal etableres desentraliserte behandlerteam i regi av den offentlige tannhelsetjenesten. Teamene består av tannhelsepersonell og psykolog. Tannhelsetjenestens kompetansesentre har en sentral faglig rolle og har behandlerteam med spisskompetanse. Det legges vekt på å utvikle samarbeid med helsetjenesten slik at pasientene får nødvendig oppfølging underveis og i etterkant av tilbudet. (helsetilsynet.no).)

(Anm: Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi – Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak (helsetilsynet.no 2.10.2010).)

-  Bakterier i munden sladrer måske om din risiko for fedme. (- Fra 1987 til 1993 indsamlede en ung tandlæge ved navn Berit Lilienthal Heitmann spytprøver fra voksne danskere.) (- Undersøgelsens hypoteser bygger på tidligere studier, der har vist, at et individs tarm- og mundbakterier ligner hinanden.) (- En mere tæt tarm ser også ud til at være gavnligt for insulinfølsomheden, hvilket muligvis kan påvirke appetiten og øge mæthedsfølelsen, og dermed lede til, at du ikke har behov for at spise så meget.)

(Anm: Bakterier i munden sladrer måske om din risiko for fedme. Har du få mælkesyrebakterier i munden, skal du muligvis tænke mere over, hvad du spiser for ikke at tage på, viser et nyt studie. Fra 1987 til 1993 indsamlede en ung tandlæge ved navn Berit Lilienthal Heitmann spytprøver fra voksne danskere. (…) Noget tyder nemlig på, at der er en sammenhæng mellem mængden af mælkesyrebakterier i munden og risikoen for at udvikle fedme senere i livet, viser et nyt studie af de 24 år gamle data. (…) Undersøgelsens hypoteser bygger på tidligere studier, der har vist, at et individs tarm- og mundbakterier ligner hinanden. Andre studier har vist, at blandt andet mælkesyrebakterier kan påvirke optagelsen af næringsstoffer gennem tarmvæggen ved at gøre tarmen mere tæt. På den måde optages maden knapt så hurtigt og sætter sig som fedt. Når mængden af mælkesyrebakterier i munden afspejler mængden af bakterierne i tarmen, kan dette forklare, hvorfor folk med flere mælkesyrebakterier i munden taber sig. En mere tæt tarm ser også ud til at være gavnligt for insulinfølsomheden, hvilket muligvis kan påvirke appetiten og øge mæthedsfølelsen, og dermed lede til, at du ikke har behov for at spise så meget. (videnskab.dk 13.11.2017).)

(Anm: Oral  Lactobacillus  Counts Predict Weight Gain Susceptibility: A 6-Year Follow-Up Study. Obes Facts 2017;10:473–482.)

- Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (Mouth bacteria linked to esophageal cancer.) (…) Oral mikrobiota og linker til kreft. (…) Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke.

(Anm: Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (Mouth bacteria linked to esophageal cancer.) (…) Oral mikrobiota og linker til kreft. (…) Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke. (…) De fant at tilstedeværelsen av Tannerella forsythia var knyttet til økt risiko for EAC, og at "overflod" av Porphyromonas gingivalis var knyttet til høyere risiko for ESCC. Derimot identifiserte de også to typer bakterier - Streptococcus og Neisseria - som var knyttet til lavere risiko for spiserørkreft. Den andre av disse, Neisseria, er kjent for å spille en rolle i nedbrytning av giftige stoffer i tobakksrøyk og finnes i mye større omfang i munnhulen til ikke-røykere enn røykere. (medicalnewstoday.com 1.12.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika kan utløse mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser. (Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

- SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (- Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er.)

SSRI’er og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne
LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016)
Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er.

Kendt bivirkning ved SSRI’er Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. Spyttet spiller en central rolle for opretholdelse af sunde forhold i mundhulen, og nedsat spytsekretion medfører derfor en øget risiko for udvikling af caries, tanderosioner, svampeinfektioner og sår i mundslimhinden.

Behandlingsmæssige tiltag ved medicininduceret mundtørhed:

 • Patienten bør informeres om, at medicinen kan give mundtørhed og om sammenhængen mellem nedsat spytsekretion og sygdom i mundhulen.
 • Hvis muligt bør behandlingen med medicin, der medfører mundtørhed, stoppes
 • Hvis muligt bør mængden af medicin, der indtages dagligt, reduceres
 • Hvis muligt bør medicinen erstattes med et produkt, der ikke hæmmer spytsekretionen
 • Hvis muligt bør dosis og tidspunkt for indtagelse af medicinen ændres.

  Henvisning til tandlæge med henblik på:  

 • Instruktion i god mundhygiejne  
 • Kostvejledning  
 • Mundhygiejnekontrol hver 3-4.måned  
 • Caries- og evt. parodontalbehandling  Fluorbehandling (tandpasta, tyggegummi)
 • Protesehygiejne, -kontrol og -korrektion

  Stimulation af spytproduktion:

 • Sukkerfrit tyggegummi eller sukkerfrie pastiller

  Lindring af mundtørhedssymptomer:  

 • Spyterstatningsmidler (opløsning, spray eller gel)
 •  Hyppig væskeindtagelse

  For yderligere information se tidligere artikel om medicin og mundtørhed i Nyt Om Bivirkninger 16. juni 2011. (…)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Har dårlig munnhelse (oral helses) innvirkning på hjernefunksjon? (- Fant bevis på en sammenheng mellom munnhelse (oral helse) og kognitive aspekter, for eksempel hukommelse og utøvende kvalitet (funksjon).)

(Anm: Har dårlig munnhelse (oral helses) innvirkning på hjernefunksjon? Opplevd stress kan ha negativ innvirkning på munnhelsen, som igjen kan føre til kognitiv svikt blant spesifikke eldre befolkningsgrupper, ifølge to nye studier. (…) En nylig publisert gjennomgang av 23 studier fant bevis på en sammenheng mellom munnhelse (oral helse) og kognitive aspekter, for eksempel hukommelse og utøvende kvalitet (funksjon). (medicalnewstoday.com 15.9.2019).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Studie: Koppling mellan munbakterie och alzheimer. Forskare har hittat ytterligare bevis för ett samband mellan en munbakterie och alzheimer.

(Anm: Studie: Koppling mellan munbakterie och alzheimer. Forskare har hittat ytterligare bevis för ett samband mellan en munbakterie och alzheimer. Detta kan öppna upp för nya behandlingar mot demenssjukdomen. Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och beräknas vara den femte vanligaste dödsorsaken globalt. Sjukdomen innebär att nervceller förtvinar i ett eller flera områden i hjärnan. (…) Det har tidigare funnits studier som har pekat mot ett samband mellan en bakterie som kan orsaka inflammationer i tandköttet och alzheimer. Nu kommer ytterligare bevis för det finns ett sådant samband, i en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances. (nyteknik.se 25.1.2019).)

- Strategier for å håndtere sideeffekter (bivirkninger) av antidepressiva: en Internett-undersøkelse. (- RESULTATER: Forekomsten av måter å håndtere forskjellige bivirkninger (fra 26,7 %, seksuell dysfunksjon, til 89,5 %, munntørrhet). Hendelser med lavere prosentandel var mer sannsynlig å bli håndtert med "justeringer av forskrivninger": (seksuell dysfunksjon, 41,9 %, tretthet, 36,8 %, svette, 20,0 %, tremor, 42,5 % og søvnighet, 31,8 %).) (- Den "daglige håndtering" av denne typen inneholdt en rekke strategier, inklusive negative metoder slik som oppkast for kvalme og vektøkning og inntak av alkohol mot søvnløshet.)

(Anm: Coping strategies for antidepressant side effects: an Internet survey. Abstract BACKGROUND: Patients' coping methods to palliate side effects of antidepressants have not been reported in the literature. METHODS: Through an Internet survey, 856 participants who were diagnosed with depression and receiving antidepressants were recruited to report on the methods of coping with side effects. (…) RESULTS: The prevalence of active coping differed across side effects (from 26.7%, sexual dysfunction, to 89.5%, dry mouth). Events with a lower percentage of active coping were more likely to be managed with "adjustment of prescriptions": (sexual dysfunction, 41.9%; fatigue, 36.8%; sweating, 20.0%; tremor, 42.5%; and somnolence, 31.8%). Further, a strong negative correlation was found between the percentage of participants reporting an adjustment of prescription and that reporting an active coping (r=-0.907, p<0.001). The "daily relief" sub-type contained a variety of strategies, including negative methods such as vomiting for nausea and weight gain and drinking alcohol for insomnia. LIMITATIONS: Sampling of subjects were biased due to an Internet survey and diagnosis of depression and experience of side effects were self-reported. CONCLUSION: Patients with depression use various ways in alleviating antidepressants side effects. Some effects such as sexual dysfunction and fatigue may not be amenable to subjective coping efforts and others are sometimes managed inappropriately, which warrants a prudent attention. J Affect Disord. 2012 Dec 20;143(1-3):89-94.)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

- Symptomer som tyder på munntørrhet: Problemer med tale, svelging, tidsbruk på måltid, dårlig ånde, nedsatt smakssans, soppinfeksjoner, svie på tunge og lepper. Pasienten tåler ikke sterkt krydret mat, plages med opplevelse av rue slimhinner, dette kan resultere i selskapsvegring og behov for å innta mye væske til måltid og om natten. Ofte oppstår tannproblemer med omfattende karies, løsning av fyllinger, krakelering av emalje, vanskeligheter med protesetilpasning og kronisk periodontitt.

(Anm: Xerostomi (Munntørrhet). Xerostomi beskriver både en subjektiv følelse av munntørrhet og objektivt målbar nedsatt spyttproduksjon. Ustimulert spyttvolum på 1,5 ml eller mindre i løpet av 15 minutter er en hyppig anvendt grense (jfr multisenterstudier) Når det gjelder spyttets funksjoner er noen av de viktigste bidrag til fordøyelse (enzymer), betydning for svelgefunksjonen med smøring av mat for tygging og dannelse av bolus, fuktighet til strupen for tale, antibakteriell aktivitet (enzymer/antistoffer) til beskyttelse av munnslimhinne og tenner, smakssans (mange substanser smakes bare i løsning) og væskebalanse (”dry mouth”-refleks stimulerer tørstesenteret i hypothalamus). (…) Symptomer som tyder på munntørrhet: Problemer med tale, svelging, tidsbruk på måltid, dårlig ånde, nedsatt smakssans, soppinfeksjoner, svie på tunge og lepper. Pasienten tåler ikke sterkt krydret mat, plages med opplevelse av rue slimhinner, dette kan resultere i selskapsvegring og behov for å innta mye væske til måltid og om natten. Ofte oppstår tannproblemer med omfattende karies, løsning av fyllinger, krakelering av emalje, vanskeligheter med protesetilpasning og kronisk periodontitt. Årsaker: Strålebehandling, medikamenter (spesielt diuretika, antihypertensiva, antiparkinsonmidler, cytostatika, psykofarmaka, hypnotika, antihistaminer, betablokkere), Sjögrens syndrom, som ofte er sekundært til revmatoid artritt, LED, systemisk sklerose, mixed connective tissue disease, polyarteritis nodosa, polymyositt og primær biliær cirrhose. Videre sialadenoser (bilateral hevelse av spyttkjertler, spesielt parotis), som ved lidelser som diabetes mellitus, thyreoidealidelser (hypothyreose) og hypofysesykdommer. Kronisk sialoadenitt forårsaket av virus, bakterier, elektrolyttforstyrrelser eller obstruksjoner. Nevrologiske lidelser, sarkoidose (Heerfordts syndrom), cystisk fibrose, munnpusting, leverlidelser, pankreatitt, høyt forbruk av tobakk eller alkohol, anoreksi, underernæring, feber, osmotisk diurese, bloddyskrasier som jernmangelanemi og pernisiøs anemi. Funn: Tørre slimhinner. Sparsomt, seigt eller skummende spytt. Røde kinnslimhinner, ujevn overflate på tungen, atrofiske tungepapiller, dårlig tannstatus, orale soppinfeksjoner. Undersøkelser: ØNH-status, generell status og grundig anamnese. Kan ut fra potensielle årsaker være aktuelt å undersøke mye, men for ØNH-leger er det mest aktuelt å starte med spyttvolummålinger, hematologiske prøver, immunologiske prøver mht Sjögrens syndrom; standard prosedyre er spyttkjertelbiopsi fra underleppe (viktig med flere små kjertler i biopsimateriale). (legeforeningen.no 17.3.2012).)

- Anoreksi kan ikke udelukkende knyttes til at være et psykiatrisk problem, men er ligeledes drevet af problemer med stofskiftet (metabolisme). (- Derudover fandt forskerne ligeledes et DNA, der knytter sig til metabolisme, fedtforbrændning og en modstand mod type 2 diabetes. » Det her betyder, at vi ikke længere skal behandle anoreksi, og måske også spiseforstyrrelser, udelukkende psykiatrisk og psykologisk.)

(Anm: Anoreksi kan ikke udelukkende knyttes til at være et psykiatrisk problem, men er ligeledes drevet af problemer med stofskiftet (metabolisme). (- Derudover fandt forskerne ligeledes et DNA, der knytter sig til metabolisme, fedtforbrændning og en modstand mod type 2 diabetes. » Det her betyder, at vi ikke længere skal behandle anoreksi, og måske også spiseforstyrrelser, udelukkende psykiatrisk og psykologisk.) (videnskab.dk 16.7.2019).)

(Anm: Genome-wide association study identifies eight risk loci and implicates metabo-psychiatric origins for anorexia nervosa. Abstract Characterized primarily by a low body-mass index, anorexia nervosa is a complex and serious illness1, affecting 0.9–4% of women and 0.3% of men2,3,4, with twin-based heritability estimates of 50–60%5. Mortality rates are higher than those in other psychiatric disorders6, and outcomes are unacceptably poor7. Nature Genetics 2019 (Published: 15 July 2019).)

- Anoreksi dobler faren for benbrudd

Anoreksi dobler faren for benbrudd
mozon.no 12.6.2006
(...) Til og med flere år etter at en person har fått diagnosen anoreksi, kan risikoen for benbrudd være fordoblet sammenlignet med friske personer.
Over 4000 personer med spiseforstyrrelser deltok i den danske studien fra 2002. Studien ble gjengitt i tidsskriftet The International Journal of Eating Disorders.

Permanente skader?
Funnene tyder på at skader som er påført beinmassen som en følge av spiseforstyrrelser i verste fall kan være permanente.

- Men det kan også bety at pasientene i studiet fortsatt kjemper med spiseforstyrrelser, og at dette hindrer beinmassen i å gjenoppbygge styrke, rapporterer forskerne ved Århus universitet til Reuters Health.

Tidligere studier har vist at personer med spiseforstyrrelser som anoreksi eller bulimi kan lide av svak beinbygging på grunn av dårlig ernæring. Eksperter sier dette kan øke risikoen for beinskjørhet og brudd. (...)

(Anm: Mutation causes mice to behave as if they have an eating disorder (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

- Kan et hull i en tann (kavitet) forårsake dårlig smak i munnen? (- Imidlertid, når en person ikke klarer å bli kvitt smaken ved å skylle og børste, kan det være lurt å se en lege eller tannlege.)

(Anm: Can a cavity cause a bad taste in the mouth? A bad taste in the mouth every so often is normal. It can be caused by eating a strong-tasting food, drinking alcohol, or experiencing everyday oral health issues. However, when a person is unable to get rid of the taste by rinsing and brushing, it may be wise to see a doctor or dentist. They can determine the underlying cause. Read on to learn more about the causes and treatments of a persistent bad taste in the mouth. (medicalnewstoday.com 9.4.2018).)

- Sterk følsomhet for bitter smak knyttet til høyere kreftrisiko.

(Anm: Strong sensitivity to bitter tastes tied to higher cancer risk. They collected most of their data via the UK Women's Cohort Study, which was founded in 1995 by researchers at Leeds University, and which has been gathering information about potential links between chronic diseases — particularly cancer — and the impact of dietary factors. (…) 'Striking' differences in terms of cancer risk. They collected most of their data via the UK Women's Cohort Study, which was founded in 1995 by researchers at Leeds University, and which has been gathering information about potential links between chronic diseases — particularly cancer — and the impact of dietary factors. Specifically, Lambert and team started from the premise that women with a high sensitivity to bitter tastes would eat fewer vegetables and be exposed to higher cancer incidence. (…) "The difference in cancer incidence between the women with the highest bitter-taste sensitivity and those with the lowest was striking," says Lambert. "Super-tasters had about a 58 percent higher risk of cancer incidence," he explains, "and the tasters had about a 40 percent higher risk of developing cancer, compared to women who were classified as non-tasters." (medicalnewstoday.com 21.7.2018).)

- Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (Mouth bacteria linked to esophageal cancer.) (…) Oral mikrobiota og linker til kreft. (…) Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke.

(Anm: Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (Mouth bacteria linked to esophageal cancer.) (…) Oral mikrobiota og linker til kreft. (…) Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke. (…) De fant at tilstedeværelsen av Tannerella forsythia var knyttet til økt risiko for EAC, og at "overflod" av Porphyromonas gingivalis var knyttet til høyere risiko for ESCC. Derimot identifiserte de også to typer bakterier - Streptococcus og Neisseria - som var knyttet til lavere risiko for spiserørkreft. Den andre av disse, Neisseria, er kjent for å spille en rolle i nedbrytning av giftige stoffer i tobakksrøyk og finnes i mye større omfang i munnhulen til ikke-røykere enn røykere. (medicalnewstoday.com 1.12.2017).)

- Porphyromonas gingivalis i Alzheimers sykdoms hjerner: Bevis på sykdomsårsak og behandling med småmolekylære hemmere.

(Anm: Porphyromonas gingivalis in Alzheimer’s disease brains: Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors. Abstract Porphyromonas gingivalis, the keystone pathogen in chronic periodontitis, was identified in the brain of Alzheimer’s disease patients. Toxic proteases from the bacterium called gingipains were also identified in the brain of Alzheimer’s patients, and levels correlated with tau and ubiquitin pathology. Oral P. gingivalis infection in mice resulted in brain colonization and increased production of Aβ1–42, a component of amyloid plaques. Further, gingipains were neurotoxic in vivo and in vitro, exerting detrimental effects on tau, a protein needed for normal neuronal function. To block this neurotoxicity, we designed and synthesized small-molecule inhibitors targeting gingipains. Gingipain inhibition reduced the bacterial load of an established P. gingivalis brain infection, blocked Aβ1–42 production, reduced neuroinflammation, and rescued neurons in the hippocampus. These data suggest that gingipain inhibitors could be valuable for treating P. gingivalis brain colonization and neurodegeneration in Alzheimer’s disease. Science Advances  2019;5(1)eaau3333 (23 Jan 2019).)

- Kan behandling av tannkjøttsykdom holde blodtrykk i sjakk? (Can Treating Gum Disease Keep Blood Pressure in Line?

(Anm: Kan behandling av tannkjøttsykdom holde blodtrykk i sjakk? (Can Treating Gum Disease Keep Blood Pressure in Line? (…) Tre måneder etter behandling var systolisk blodtrykk nesten 8 poeng lavere og diastolisk trykk var nesten 4 poeng lavere i intensivbehandlingsgruppen. (…) Seks måneder etter behandling var systolisk blodtrykk nesten 13 poeng og diastolisk blodtrykk var nesten 10 poeng lavere i intensivbehandlingsgruppen. (medicinenet.com 14.11.2017).)

- Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens, ifølge studier.

(Anm: Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens, ifølge studier. Gum disease is an early sign of diabetes, and tooth loss is associated with risk of dementia, studies find. Patients with periodontitis have higher plasma concentrations of glycated haemoglobin (HbA1c) than people with healthy gums, and those with severe periodontitis have a significantly higher risk of developing diabetes, a Dutch study has found. BMJ 2017;356:j1225 (Published 09 March 2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Alzheimer's disease also affects small blood vessels. A research conducted by the UAB demonstrates that mice suffering from this disease also have substantial malfunctions in small blood vessels, important in nourishing different organs and tissues and in regulating blood pressure, and which mainly affects females. The study also demonstrates a correlation between the state of peripheral blood vessels and different levels of anxious behavior, both in normal aging and in those suffering from Alzheimer's disease.  (news-medical.net 16.3.2018).)

– Spyttet vårt er livsviktig. (- Du kan bli så tørr i munnen at det handler om liv og død.) (- Vi mener dette er et stort folkehelseproblem som ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet i samfunnet eller hos våre helsemyndigheter.) (- Lite hjelp å få Selv om mange er berørt av munntørrhet, er det lite hjelp å få.)

(Anm: Spyttet vårt er livsviktig. Professor Janicke Cecilie Liaaen Jensen, Professor Bente Brokstad Herlofson, Førsteamanuenis Lene Hystad Hove. Munntørrhet er et underkommunisert folkehelseproblem. Du kan bli så tørr i munnen at det handler om liv og død. Som klinikere og forskere ved Det odontologiske fakultet, har vi gjennom en årrekke observert at utallige pasienter som kreftpasienter, revmatikere og eldre, tidvis lever med store plager som følge av munntørrhet. Vi mener dette er et stort folkehelseproblem som ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet i samfunnet eller hos våre helsemyndigheter. (…) Det viktige spyttet Spyttproduksjonen aktiveres via det autonome nervesystemet. Når man tygger eller smaker på noe surt eller søtt, sendes nervesignaler til hjernen som slipper ut signalstoffer som binder seg til reseptorer på spyttkjertlene. Reseptorene gir beskjed om at det skal settes i gang transport av salt som så trekker med seg vann. På denne måten er spytt klart til å fraktes via utførselsganger i kjertlene og ut i munnhulen. (aftenposten.no 28.9.2017).)

- Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy)

(Anm: - Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy) (- Mukus (slim; phlegm) i avføring: Hva betyr det?) (- Hva er sputum? Sputum produseres når en persons lunger er syke eller skadet. Sputum er ikke spytt, men tykt slim (mukus) - noen ganger kalt slim (phlegm) - som hostes opp fra lungene.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika kan utløse mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser. (Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

- E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom. (E. coli toxin linked with inflammatory bowel disease.) Ny forskning tyder på at et toksin produsert av bakterien E. coli kan være det som utløser betennelse ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Forskerne fant at microcin B17 faktisk induserer tarmbetennelse in vivo. Denne betennelsen var avhengig av CD1d-proteiner. CD1d-proteiner er molekyler som "formidler presentasjonen av primært lipid- og glykolipidantigener" til T-celler - en type hvite blodlegemer som spiller en nøkkelrolle ved immunitet. Prof. Maxwell forklarer funnene videre og sier "bakteriene som bor i oss har stor innvirkning på velvære." (medicalnewstoday.com 19.5.2018).)

- Hvorfor har flere kvinner astma enn menn?

(Anm: Why do more women have asthma than men? Blame hormones. Women are twice as likely as men to have asthma, and this gender difference may be caused by the effects of sex hormones on lung cells. Researchers at Vanderbilt University and Johns Hopkins found that testosterone hindered an immune cell linked to asthma symptoms, such as inflammation and mucus production in the lungs. The study in human cells and rodents appears November 28 in the journal Cell Reports. (…) Increased asthma symptoms are regulated by many different factors, including exposure to allergens and viral infections, and the researchers suspected that sex hormones might also be involved. Newcomb and her colleagues looked at human and mouse cells to further study the trend in gender differences that they had observed. They focused on lung cells called Group 2 innate lymphoid cells, or ILC2 cells. These cells make cytokines, proteins that cause inflammation and mucus production in the lungs, which makes it harder to breathe. The researchers collected blood from people with and without asthma and found that those with asthma had more ILC2 cells than those without. Of that group, asthmatic women had more ILC2 cells than asthmatic men. (medicalxpress.com 28.11.2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Tørr munn kan øke risikoen for hull i tennene og gi alvorlige tannskader. Bruk av medisiner er den viktigste årsaken til munntørrhet, men det kan også skyldes sykdom.

(Anm: Munntørrhet. Er du tørr i munnen, øynene eller i underlivet? Tørr munn kan øke risikoen for hull i tennene og gi alvorlige tannskader. Bruk av medisiner er den viktigste årsaken til munntørrhet, men det kan også skyldes sykdom. Munntørrhet heter xerostomi på det medisinske fagspråket, og er en subjektiv følelse av tørr munn. Det kan også kalles hyposalivasjon ved en målbart redusert spyttproduksjon. (…) Langvarig munntørrhet er et stort problem for noen mennesker. Munntørrhet over lengre tid er ikke bare ubehagelig, men øker også risikoen for å få hull i tennene, og kan gi alvorlige tannskader. Bruk av medisiner er den viktigste årsaken til munntørrhet, men det kan også skyldes sykdom. Forekomsten av munntørrhet øker med alder og det er flere kvinner enn menn som rapporterer om problemet. LES OGSÅ: Munntørrhet gir også dårlig ånde Spyttet - tennenes viktigste beskytter Kroppen lager omtrent 1 liter spytt i døgnet. Spyttproduksjonen skjer i spyttkjertlene, som ligger i tilslutning til munnhulen. (lommelegen.no 9.10.2017).)

(Anm: How Much Do You Know About Spit? (webmd.com 1.9.2017).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (- Oral mikrobiota og linker til kreft.)  (- Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke.) (- De fant at tilstedeværelsen av Tannerella forsythia var knyttet til økt risiko for EAC, og at "overflod" av Porphyromonas gingivalis var knyttet til høyere risiko for ESCC. Derimot identifiserte de også to typer bakterier - Streptococcus og Neisseria - som var knyttet til lavere risiko for spiserørkreft. Den andre av disse, Neisseria, er kjent for å spille en rolle i nedbrytning av giftige stoffer i tobakksrøyk og finnes i mye større omfang i munnhulen til ikke-røykere enn røykere.)

(Anm: Mouth bacteria linked to esophageal cancer. An analysis of microbes sampled from the mouths of more than 120,000 people has found that two types of bacteria that lead to gum disease are also linked to higher risk of esophageal cancer. The study — led by NYU Langone Health's Perlmutter Cancer Center in New York, NY — also reveals that some types of mouth bacteria are linked to lower risk of esophageal cancer. Reporting in the journal Cancer Research, the researchers note that they ruled out potential effects from smoking, alcohol, and body mass index (BMI) when they analyzed the data. (…) 'Urgent need' for new prevention strategies Esophageal cancer is a cancer that starts in the cells of the esophagus, the tube of muscular tissue that moves food from the mouth to the stomach, and which is commonly referred to as the food pipe, or gullet. The disease accounts for around 1 percent of all diagnosed cancers in the United States, where every year about 16,940 people find out that they have the disease and 15,690 die of it. The cancer is more common in men than in women. Because the lining of the esophagus has two main types of cell, there are two main types of esophageal cancer: esophageal adenocarcinoma (EAC) and esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). The new study investigated both EAC and ESCC. Unfortunately, because most people do not discover that they have esophageal cancer until the disease is advanced, only between 15–25 percent of them survive more than 5 years. "Esophageal cancer is a highly fatal cancer," says Prof. Ahn, "and there is an urgent need for new avenues of prevention, risk stratification, and early detection." Oral microbiota and links to cancer  The human mouth is home to hundreds of species of bacteria and other single-celled organisms. These "oral microbiota" occupy various habitats in the mouth, such as the gums, teeth, tonsils, tongue, cheeks, and palates. Studies have shown that the composition of oral microbiota changes with different habits — such as heavy alcohol use, smoking, and diet — and also in response to disease, such as gum (or periodontal) disease and gastric reflux. There is also evidence that some types of oral microbiota that cause gum disease are linked with cancer of the head and neck. (…)  Some bacteria raise esophageal cancer risk For their analysis, the team analyzed the microbiota in oral wash samples taken from more 122,000 people who took part in two national studies. The participants were followed for 10 years, during which researchers noted who developed esophageal cancer. The team compared the genetic information of the mouth microbiota — the "oral microbiomes" — of the participants who developed esophageal cancer with that of equivalent participants who did not develop the disease. They found that the presence of Tannerella forsythia was tied to higher risk of EAC, and that "abundance" of Porphyromonas gingivalis was tied to higher risk of ESCC. In contrast, they also identified two types of bacteria — Streptococcus and Neisseria — that were linked to a lower risk of esophageal cancer. The second of these, Neisseria, is known to play a role in the breakdown of toxic substances in tobacco smoke and is found in greater abundance in the oral cavities of nonsmokers than smokers. "Our study indicates that learning more about the role of oral microbiota may potentially lead to strategies to prevent esophageal cancer, or at least to identify it at earlier stages." Prof. Jiyoung Ahn. (…) (medicalnewstoday.com 1.12.2017).)

(Anm: Esophageal cancer (en.wikipedia.org).)

(Anm: Spiserørskreft. Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet, generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørte av spiserørskreft. Pasienter vil få informasjon fra lege og sykepleier på sykehuset der behandlingen foregår. (kreftforeningen.no 2.12.2017).)

(Anm: Spiserør - Oncolex (oncolex.no).)

- Mikrobiom i munnhule knyttet til risiko for kreft i hals / nakke.

(Anm: Oral Microbiome Tied to H&N Cancer Risk. Lower incidence when Corynebacterium, Kingella spp. are abundant. A greater abundance of certain bacteria in the oral microbiome were associated with a decreased risk of head and neck squamous cell cancer (HNSCC) in several patient cohorts, according to investigators. Specifically, Richard B. Hayes, DDS, PhD, NYU Langone Health, New York University School of Medicine, and colleagues found the association between a decreased risk of HNSCC and a greater abundance of genera Corynebacterium and Kingella. The study was published in JAMA Oncology.  (medpagetoday.com 15.1.2018).)

- Forskrevne legemidler er linket til symptomer på munntørrhet hos eldre voksne. For eldre voksne kan tørr munn være en vanlig bivirkning av forskrevne legemidler. Å ha tørr munn betyr at du ikke har nok saliva, eller spytt, for å holde munnen våt. Tilstanden kan føre til problemer med å tygge, spise, svelge og til og med snakke. Dessuten gir tørr munn deg høyere risiko for tannråte og orale infeksjoner.

(Anm: Prescribed medications linked to dry mouth symptoms in older adults. For older adults, dry mouth can be a common side effect of prescribed medications. Having dry mouth means you don't have enough saliva, or spit, to keep your mouth wet. The condition can lead to problems chewing, eating, swallowing, and even talking. What's more, dry mouth puts you at higher risk for tooth decay and oral infections. However, there's much we don't understand about the connection between medications and dry mouth in older adults. Recently, researchers examined 52 related studies to learn more. Their research was published in the Journal of the American Geriatrics Society. (news-medical.net 27.10.2017).)

(Anm: Medications That Cause Dry Mouth As an Adverse Effect in Older People: A Systematic Review and Metaanalysis. Journal of the American Geriatrics Society 2017 (First published: 26 October 2017).)

(Anm: How Much Do You Know About Spit? (webmd.com 1.9.2017).)

(Anm: Pancreatic cancer risk linked to changes in mouth bacteria. The presence of certain bacteria in the mouth may indicate a raised risk for pancreatic cancer - a disease that often begins with no symptoms and for which there is no routine screening test. (…) The researchers suggest the finding may lead to earlier, more precise treatments for pancreatic cancer, a disease with a pitifully low survival rate as it often escapes early diagnosis. (medicalnewstoday.com 20.4.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI («acute kidney injury»; sviktende nyrefunksjon).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Det skyldes oftest soppinfeksjon. (- Anbefalt behandling er Mycostatin.)

(Anm: Angulær cheilitt (munnviksbetennelse). (…) Jeg har et utslett(?) i munnvikene som plager meg veldig. Det er rødt, klør, svir og flasser. I tillegg er det svært sjenerende. (…) Både ut fra bildene og ut fra din beskrivelse, så ser dette ut til å være tilstanden som heter angulær cheilitt (=munnviksbetennelse). Det skyldes oftest soppinfeksjon, men anbefalt behandling er ikke Canesten som du har forsøkt, men Mycostatin. Det kan i noen tilfeller skyldes bakterieinfeksjon, så legen bør ta dyrkningsprøve fra huden for å se hva som er årsaken. Er det bakterie, så virker ikke soppmiddel. Da kan f.eks. Bacimycin eller Fudicin forsøkes. Les mer om tilstanden her: https://www.oslohudlegesenter.no/perleche-hid-48.html  (lommelegen.no 18.11.2017).)

(Anm: Mycostatin Antimykotikum. ATC-nr.: A07A A02 (…) MIKSTUR 100 000 IE/ml: 1 ml inneh.: Nystatin 100 000 IE. Sukkerholdig. Se for øvrig pakningsvedlegget. (…) Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale: Nystimex «RPH Pharmaceuticals» NB! Nystimex «RPH Pharmaceuticals» er sukkerfri mens Mycostatin «Orifarm» er sukkerholdig. (felleskatalogen.no).)

(Anm: Betennelse i munnvikene. Angulær cheilitt er en lokal betennelse som gir smertefulle sår i munnvikene. Tilstanden er ganske vanlig blant små barn, eldre mennesker og personer med et svekket immunsystem. (nhi.no 18.11.2017).)

(Anm: Candida albicans er en gjærsopp som ganske ofte kan gi infeksjon i munn og underliv (mest hos kvinner), sjeldnere infeksjoner i huden, spiserøret eller luftveiene. Sjelden og spesielt hos pasienter som er alvorlig syke av annen grunn, kan den gi sepsis ("blodforgiftning"). Slike infeksjoner kalles gjerne Opportunistiske infeksjoner, da de tar nytte av et nedsatt immunforsvar. Den trives i varme, fuktige omgivelser og har naturlig tilhold i munnen og fordøyelseskanalen. Mange får plager etter at de har brukt antibiotika for å behandle bakterie-infeksjoner. Grunnen til dette er at antibiotika ikke bare tar knekken på infeksjonen, men også andre mikroorganismer i kroppen. Dette gir Candida albicans bedre forhold. Områder med mye fuktighet og varme er mest utsatt, da spesielt området under brystene, hudfoldene i lysken og skjeden. Også andre Candida-arter kan gi sykdom (C. glabrata, parapsilosis, tropicalis, krusei, dublinensis, norvegensis m.fl), men disse Pathogenene ses sjelden hos Immunkompetante (m.a.o ikke-Immunsvekkede) individer. Candida-infeksjoner kan behandles med medikamenter enten lokalt (krem, vagitorier) eller med tabletter eller intravenøst. Tabletter i form av Flukanozol (Diflucan) gis ofte i en engangsdose i ukompliserte og mindre alvorlige tilfeller, slik som infeksjon i underlivet. (no.wikipedia.org).)

(Anm: To av tre med blodforgifting får ikkje hjelpa dei skal ha. Pasientar med blodforgifting (sepsis) blir nedprioriterte når dei kjem til akuttmottak i Helse Vest, viser rapport.  (…) Sepsis-pasientar skal få antibiotikabehandling innan ein time, etter nasjonale retningslinjer, men dei fleste får ikkje dette. (nrk.no 21.9.2016).)

(Anm: Legar sende heim alvorleg sjuk pasient. Ein erfaren kommunelege får sterk kritikk etter at ein mann blei sendt heim utan at det blei oppdaga at han var alvorleg sjuk. (…) Pasienten vart sendt heim og vart raskt dårlegare. Pasienten vart frakta til sjukehus der ein konstaterte at det var snakk om alvorleg blodforgifting. Ut frå funn ved undersøking var årsaka til blodforgiftinga uklar fram til dagen etter innlegginga, då det kom tydelege teikn. – Ved blodforgifting er det spesielt at ein ikkje har så mange timar å gå på, fortel fylkeslegen. (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

(Anm: Drug-resistant bacteria in patients' urine or stools raise risk of drug-resistant sepsis (medicalnewstoday.com 26.4.2017).)

(Anm: «Alle» har fått avvik. Ikke ett eneste av akuttmottakene som Helsetilsynet har gjort tilsyn ved, unngikk avvik når det gjelder gjenkjennelse og behandling av sepsis. (…) Rundt 50 prosent av alle pasienter som utvikler sepsis, kommer inn via akuttmottaket. – Pasientene kommer da gjerne med en infeksjon, eller med en uavklart tilstand. (…) Sepsis som oppstår på sengepost ser ikke Fylkesmennene på i dette tilsynet. (sykepleien.no 23.2.2017).)

- Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65.

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Munntørrhet som bivirkning av legemidler. Mange ulike legemidler og legemiddelgrupper kan gi følelse av munntørrhet, særlig hos pasienter med polyfarmasi. Det er i liten grad foretatt objektive målinger som viser endringer i spyttsekresjonen og/eller sammensetning av spyttet. (…) LEGEMIDLER OG PÅVIRKNING AV SPYTTSEKRESJON Sekresjon av spytt styres hovedsakelig ved et samspill mellom det parasympatiske og det sympatiske nervesystemet. Kolinerg stimulering fører til voluminøs serøs sekresjon, og adrenerg stimulering gir mindre volum av mukøst spytt (3,4). (relis.no 23.1.2017).)

(Anm: Pancreatic cancer risk linked to changes in mouth bacteria. The presence of certain bacteria in the mouth may indicate a raised risk for pancreatic cancer - a disease that often begins with no symptoms and for which there is no routine screening test. (…) The researchers suggest the finding may lead to earlier, more precise treatments for pancreatic cancer, a disease with a pitifully low survival rate as it often escapes early diagnosis. (medicalnewstoday.com 20.4.2016).)

- Legemidler som forårsaker munntørrhet som en bivirkning hos eldre mennesker: En systematisk gjennomgang og metaanalyse. (- Bivirkninger av spyttkjertelhypofunksjon inkluderer tannkaries, dysgeusi, munnslimhinne og munnlig candidiasis (trøske). [4] Prosessen med å tygge og svelge kan også bli påvirket, og dette kan påvirke eldre menneskers ernæringsstatus.)

(Anm: Medications That Cause Dry Mouth As an Adverse Effect in Older People: A Systematic Review and Metaanalysis. (…) Conclusion Medication use was significantly associated with xerostomia and salivary gland hypofunction in older adults. The risk of dry mouth was greatest for drugs used for urinary incontinence. Future research should develop a risk score for medication-induced dry mouth to assist with prescribing and medication management. Older adults are high users of medications. It is estimated that 40% of community-dwelling and 75% of institutionalized older adults take 5 or more medications, with approximately 10% of older adults taking 10 or more.[1] This high burden of comorbidity and polypharmacy put older adults at risk of adverse drug events. Dry mouth is one of the most common adverse effects of medication use in older adults.[2, 3] This includes salivary gland hypofunction (objectively measured decrease in salivation) and xerostomia (subjective feeling of dry mouth). It has been shown that the prevalence of hyposalivation increases with the number of medications used,[2] but few studies have investigated the severity of medication-induced dry mouth and associated sequelae.[3] Adverse effects of salivary gland hypofunction include dental caries, dysgeusia, oral mucosal soreness, and oral candidiasis.[4] The process of chewing and swallowing may also be affected, and this can affect the nutritional status of older people. Drug-induced dry mouth has been attributed to a range of mechanisms. Although anticholinergic effects underlie the majority of cases, other mechanisms include sympathomimetic effects, topical effects of inhaled medications, dehydration, vasoconstriction in salivary glands, alterations in electrolyte and fluid balance, and changes in saliva composition.[5] There is strong evidence that certain drug classes cause dry mouth. A previous systematic review identified particular drug groups that induce salivary gland hypofunction and xerostomia, including those affecting the alimentary, cardiovascular, genitourinary, nervous, and respiratory systems.[4] Examples of drug classes that induce dry mouth include antidepressants, antipsychotics, anticholinergics, antihypertensives, antihistamines, and sedatives,[4, 6] but there is a lack of reviews focusing on elderly adults, even though they are at greater risk of drug-induced dry mouth. Additionally, although certain drugs have been found to be associated with dry mouth, few studies have tried to quantify the risk. Objective The aim of this study was to systematically review the literature to assess and quantify the risk of drug-induced dry mouth as a side effect in individuals aged 60 and older. Journal of the American Geriatrics S ociety 2017 (First published: 26 October 2017).)

(Anm: How Much Do You Know About Spit? (webmd.com 1.9.2017).)

- Alt du trenger å vite om angulær cheilitt. Angular cheilitis er en hudtilstand som forårsaker at en eller begge hjørner av munnen blir smertefulle og betent.

(Anm: All you need to know about angular cheilitis. Angular cheilitis is a skin condition that causes one or both corners of the mouth to become painful and inflamed. The technical term for the areas affected are the labial commissures. The commissures refer to the two corners of the mouth, where the upper and lower lips connect. Angular cheilitis is inflammation, including redness, swelling, and pain at one or both commissures. (medicalnewstoday.com 17.11.2017).)

(Anm: Lichen planus i munnhulen. Lichen planus er vanligvis en hudsykdom, men i noen tilfeller finnes "utslettet" kun i munnhulen - på fagspråket betegnes tilstanden da for oral lichen planus. (nhi.no 2.1.2017).)

(Anm: The Association of Thyroid Disease and Oral Lichen Planus: A Literature Review and Meta-analysis. Front. Endocrinol. 2017 (09 November 2017).)

- Hva er brennende munn-syndrom (BMS) (- What is burning mouth syndrome?)

(Anm: What is burning mouth syndrome? Burning mouth syndrome is a poorly understood condition that causes a burning sensation in the tongue or mouth. The pain and discomfort caused by burning mouth syndrome (BMS) are often recurrent. While BMS is tricky to treat, there are steps that people can take to reduce their discomfort. (medicalnewstoday.com 15.11.2017).)

(Anm: Brennende munn-syndrom (BMS). Dette er en tilstand som kjennetegnes av en brennende smerte i munnhulen eller på tungen, uten at en klarer å avdekke noen rimelig forklaring på smerten. Hva er brennende munn-syndrom (BMS)? Tilstanden har blitt forsøk satt i sammenheng med en rekke andre tilstander, men så langt har en ikke funnet noen sikker årsakssammenheng. En del forskning tyder på at BMS skyldes en forstyrrelse av den hjernenerven som forsyner munnhulen, Nervus trigeminus (trillingnerven). (nhi.no 24.2.2016).)

(Anm: Oral allergy syndrome: Foods, symptoms, and treatments (medicalnewstoday.com 22.3.2017).)

(Anm: Eosinofil øsofagitt. Bakgrunn. Eosinofil øsofagitt er en kronisk inflammasjonstilstand i spiserøret. De siste årene er man blitt mer oppmerksom på denne sykdommen som en vanlig årsak til dysfunksjon av oesophagus hos både barn og voksne. (…)  Fortolkning. Eosinofil øsofagitt diagnostiseres hos stadig flere, men det er usikkert om dette skyldes økt forekomst eller økt oppmerksomhet fra det medisinske miljøet. Kunnskap om sykdommen er viktig, da enkel endoskopisk eller medisinsk behandling gir et godt resultat hos flertallet av pasientene og kan forhindre komplikasjoner som strikturdanning og fastsittende mat i spiserøret. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2470 – 4 (13.12.2011).)

- Antibiotika foreskrevet av tannleger kan bidra til alvorlige C. diff-infeksjoner.

(Anm: Antibiotics prescribed by dentists may contribute to serious C. diff infections. Antibiotics prescribed by dentists may contribute to the growing problem of Clostridium difficile (C. diff), a serious and potentially deadly infection that causes severe diarrhea, suggests research presented at IDWeek 2017. And many of those antibiotics are likely unnecessary, researchers note. Taking antibiotics can put patients at risk for developing C. diff and illustrates the importance of using the medications only when needed. (…) Antibiotics kill bad and good bacteria in the gastrointestinal (GI) system. Wiping out the protective bacteria can allow the growth of C. diff bacteria, leading to severe and potentially deadly diarrhea. C. diff can occur after just one dose of antibiotics and is one of the top three most urgent antibiotic-resistant threats identified by the CDC. It caused almost half a million infections and led to 15,000 deaths in a single year, according to CDC estimates. (news-medical.net 6.10.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier.

(Anm: Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier. (Investigation Raises Concerns About Animal Study Misreporting. TB vaccine debacle traced to cherry-picked results from preclinical models.) (…) Forbedringer av design, registrering, rapportering og åpenhet om dyreforsøk er påkrevd, sier Ritskes-Hoitinga. "For å oppnå dette trenger vi en kulturell endring hvor forskning blir belønnet for å produsere gyldige og reproduserbare resultater som er relevante for pasienter, og for å yte rettferdighet til dyrene som blir brukt.» ("Improvements in the design, registration, reporting and transparency of animal studies are urgently needed," Ritskes-Hoitinga wrote. "To achieve this, we need a cultural change in which researches are rewarded for producing valid and reproducible results that are relevant to patients, and for doing justice to the animals being used." (medpagetoday.com 10.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten.) (- Antidepressiva forstyrrer funksjonen til monoaminer (viktige biokjemikalier som serotonin og dopamin), og disse monoaminer har viktige funksjoner, ikke bare i hjernen, men i hele kroppen. "For eksempel, "la hun til," serotonin påvirker vekst, reproduksjon, fordøyelse, immunfunksjon og mange andre prosesser, og det finnes i nesten alle større organer.)

(Anm: Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (Antidepressants may raise death risk by a third.) (…) Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten. (…) Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til. (…) Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)  

-  Øker langsiktig bruk av antipsykotika (AP) risikoen for dødelighet? (- AP-eksponering er knyttet til tilnærmet 1,5 ganger økt dødelighetsrisiko.)

(Anm: Does antipsychotic drug use increase the risk of long term mortality? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Abstract Antipsychotics (AP) are widely used to treat schizophrenia and other psychiatric disorders. However, the association between the AP use and mortality risk is controversial. (…) AP exposure is associated with an approximately 1.5-fold increased mortality risk. This increased risk may be particularly prominent in patients with Parkinson's and those over 65 years old. Further studies are required to evaluate the mortality risk for individual AP drugs and diseases. Oncotarget. 2018 Jan 10;9(19):15101-15110.)

- Risiko for sykehusinnleggelse i forbindelse med antikolinerge legemidler for pasienter med demens. (- KONKLUSJON: Antikolinergiske risikoskalaresultater ble vist å være en sterk forutsigelse for sykehusinnleggelse for pasienter med demens. Vi bør evaluere den antikolinerge byrden før oppstart av anti-demensbehandling.)

(Anm: Risk of hospitalization associated with anticholinergic medication for patients with dementia. Abstract BACKGROUND: With the ageing of the general population, demand has grown for measures to prevent hospitalization for dementia, which can exacerbate problems associated with activities of daily living in elderly individuals. Anticholinergic medication has been shown to cause falls, delirium, and cognitive impairment in aged patients. However, the risk of hospitalization associated with the administration of anticholinergics is unclear. (…) CONCLUSION: The Anticholinergic Risk Scale findings were shown to be a strong predictor of hospitalization for patients with dementia. We should evaluate the anticholinergic burden before initiating anti-dementia therapy. Psychogeriatrics. 2018 Jan;18(1):57-63.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: Case-control studie. (- Antikolinerge legemidlers link til demens krever vaktsomhet (årvåkenhet) hos eldre. FRA BMJ - Antidepressiva, urologiske- og antiparkinsonslegemider med klar (absolutt) antikolinerg aktivitet var forbundet med økt risiko for demens så lenge som 20 år etter eksponering i en stor observasjonsstudie publisert i BMJ.)

(Anm: Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study. Abstract Objectives To estimate the association between the duration and level of exposure to different classes of anticholinergic drugs and subsequent incident dementia. (…) Conclusions A robust association between some classes of anticholinergic drugs and future dementia incidence was observed. (…) Prescriptions at 15-20 years before a diagnosis of dementia for antidepressant and urological drugs with an ACB score of 3 remained consistently significantly associated with dementia incidence with odds ratios of 1.19 (1.10 to 1.29) and 1.27 (1.09 to 1.48) respectively. However, for antidepressants with an ACB score of 1, the association with dementia increased for prescriptions given in periods closer to a diagnosis of dementia. Similarly, the negative association between gastrointestinal drugs and dementia was not seen for exposures 15-20 years before the index date. BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

- Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (- Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk.)

(Anm: Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (Open data. EFPIA-PhRMA’s principles for clinical trial data sharing have been misunderstood. (…) Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. (…) For det andre, til tross for inntrykk av at industrien er i ferd med å åpne opp store datalagre, er prinsippdokumentet nesten utelukkende fokusert på fremtidige kliniske studier, som opplyser om standarder for å dele resultatene av utprøvingen av nye legemidler og nye indikasjoner for gamle legemidler. Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. BMJ 2013;347:f5164 (Published 20 August 2013).)

- Rutinemessige tannkontroller gir mulighet til å observere endringer i pasienters helse. (- Mange sykdommer kan vise sine første symptomer i munnen og kan oppdages gjennom rutinemessige tannlegeundersøkelser.)

(Anm: Routine dental checkups offer opportunity to observe changes in patient’s health. Dentists and hygienists see more than just teeth. They can see early signs of certain diseases -; often before patients know they have them. "The mouth is a mirror of the body," said Nico Geurs, DDS, University of Alabama at Birmingham Department of Periodontology chair. (…) Many diseases can show their first symptoms in the mouth and can be discovered through routine dental examinations, Geurs says. Early detection of these diseases, which include diabetes, leukemia and oral cancers, can improve treatment outcomes. While Geurs and his staff cannot diagnose medical conditions, they can recognize signs and recommend that patients seek appropriate diagnosis and care from their physicians. (news-medical.net 22.8.2017).)

- Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser.

(Anm: Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser. Dette var hovedresultatet i en studie ledet av University of Connecticut i Storrs som nylig ble publisert i Journal of Lipid Research. (Clogged arteries may be down to bacteria, not diet. The fat molecules in the plaques that clog up our arteries and raise risk of heart attack and stroke may come from bacteria that live in our mouths and guts, not just from what we eat. This was the main result of a study led by the University of Connecticut in Storrs that was published recently in the Journal of Lipid Research. (medicalnewstoday.com 3.11.2017).)

(Anm: [Medicin]  - Ateromer dannet af aflejring af fedt og kolesterol kan føre til åreforkalkning (Atheromas formed by deposits of fat and colesterol may lead to arteriosclerosis) (ordbogen.com).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Antidepressiva øker risiko for åreforkalkning (arteriosklerose), erektil dysfunksjon, hjertesykdom og hjerneslag. (- Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center.)

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

(Anm: Effects of long-term sertraline (Zoloft) treatment and depression on coronary artery atherosclerosis in premenopausal female primates. (...) Vi bestemte effekten av SSRI på kranspuls åreforkalkning (aterosklerose) (CAA) i en etablert, ikke-human primatmodell som ble brukt til å avklare sammenhengen mellom depresjon og CAA. (...) KONKLUSJONER: Deprimerte dyr utviklet mer CAA, og langvarig behandling med sertralin resulterte i mer omfattende CAA. (We determined the effects of an SSRI on coronary artery atherosclerosis (CAA) in an established nonhuman primate model used to clarify the association between depression and CAA. (…) CONCLUSIONS: Depressed animals developed more CAA, and long-term treatment with sertraline resulted in more extensive CAA.) Psychosom Med. 2015 Apr;77(3):267-78.)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Infeksjoner i munn assosiert med økt risiko for åreforkalkning (arteriosklerose) i voksen alder.

(Anm: Childhood oral infections associated with increased risk of atherosclerosis in adulthood. A Finnish 27-year follow-up study suggests that common oral infections in childhood, caries and periodontal diseases, are associated with an increased risk of atherosclerosis in adulthood. The association between childhood oral infections and adulthood carotid atherosclerosis was observed in The Cardiovascular Risk in Young Finns Study, an ongoing prospective cohort. (…) The association between childhood oral infections and atherosclerosis was found in a study conducted at the University of Helsinki, Department of Oral and Maxillofacial Diseases, in collaboration with the national Cardiovascular Risk in Young Finns Study research group. The study was published in JAMA Network Open. (news-medical.net 28.4.2019).)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

– Bleke tennene hjemme? – Ikke trygt. (– Jeg er sjokkert over at en får kjøpt midler som kan være så skadelig, sier Camilla Fiorello Conrad (19).)

(Anm: Bleke tennene hjemme? – Ikke trygt. Drømmer du om hvitere tenner? Ny test avslører ulovlige stoffer i hjemmetannbleking. Har du kjøpt tannbleking på nett for å bleke hjemme, bør du sjekke at produktet ikke inneholder mer enn 0,1 prosent hydrogenperoksid. Konsentrasjonen bør stå på pakningen. – Jeg er sjokkert over at en får kjøpt midler som kan være så skadelig, sier Camilla Fiorello Conrad (19). Hun og venninnen Helene Ingvorsen skulle teste blekemidler for NRK, men testen ble avblåst. Jon E. Dahl, professor og direktør ved NIOM, Nordisk institutt for odontologiske materialer, fant nemlig ulovlige mengder av blekestoffet hydrogenperoksid i to av de fem midlene han undersøkte. – Jeg fraråder bruk av disse blekemidlene, sier han til NRK. (nrk.no 14.9.2017).)

- Tandblekningsprodukter brister i märkning och innehåll. Av 19 granskade tandblekningsprodukter hade 13 produkter brister. (- Andra brister var för hög halt av väteperoxid eller att företaget inte anmält produkten till det europeiska kosmetikaregistret CPNP.)

(Anm: Tandblekningsprodukter brister i märkning och innehåll. Av 19 granskade tandblekningsprodukter hade 13 produkter brister. Vanligaste var märkningsbrister i innehållsdeklaration och avsaknad av svensk text. Andra brister var för hög halt av väteperoxid eller att företaget inte anmält produkten till det europeiska kosmetikaregistret CPNP.  (lakemedelsverket.se 21.12.2017).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

- Den store amalgamkrigen.

(Anm: Den store amalgamkrigen. Hvis det skal bygges bro over en faglig uenighet, blir det vanskelig når det ikke finnes noen vilje til dialog. I få offentlige tvister er evnen til å snakke sammen så fraværende som i det vi kan kalle den store amalgamkrigen. (...) Ulrik Malt avga en forsikring om at skjemaet skulle brukes i journalen og ikke var ledd i noe forskningsprosjekt. Følgelig behøvde de ikke godkjennelse fra Datatilsynet. Men året etter trykte Malt en artikkel i "Psychosomatic Medicine". (…) hvor konklusjonen går ut på at bedring hos pasienter som har fått fjernet amalgamfyllinger, er rent forbigående. (aftenposten.no 13.1.2004).)

- Mange lavtlønte dropper å gå til tannlegen. (- En ny SSB-rapport viser at 14 prosent av dem som har lav inntekt, ikke har vært hos tannlegen på over to år. – En del kommer til oss veldig sent, når de ikke lenger orker å gå rundt med smerter.) (- Bessari forteller at hun hver uke treffer et par pasienter som ikke har råd til tannbehandling. – Det er ofte snakk om aleneforsørgere, pensjonister eller studenter som ikke har råd til å få utført den behandlingen de trenger.)

(Anm: Mange lavtlønte dropper å gå til tannlegen. Tannlege Darya Bassari opplever at flere av pasientene hennes ikke har råd til behandling. Det finnes lite forskning på området, og ingen vet hvor stort problemet egentlig er. Men en ny SSB-rapport viser at 14 prosent av dem som har lav inntekt, ikke har vært hos tannlegen på over to år. – En del kommer til oss veldig sent, når de ikke lenger orker å gå rundt med smerter. Da er problemet som regel blitt ganske stort. Kan hende de da velger å gjennomføre bare deler av behandlingen fordi det er for dyrt å gjøre alt, forteller Darya Bessari. (…) Det er ofte snakk om aleneforsørgere, pensjonister eller studenter som ikke har råd til å få utført den behandlingen de trenger. (…) Men andelen varierer sterkt etter inntekt:  (…) Leder i tannlegeforeningen Camilla Hansen Steinum er usikker på hvor stort problemet er. (aftenposten.no 17.7.2017).)

-  Studenter burde få gratis tannlege. (- Tror du virkelig at en fattig student som meg har råd til det i dag? Nei! I stedet må vi leve med hull i tennene som kan forårsake tannverk, og det ikke lett å leve med i det hele tatt. Tannverk blir en forstyrrelse for skolearbeidet, og ifølge kunnskapsministeren trenger vi 100 prosent fokus på skole og utdanning.)

(Anm: Studenter burde få gratis tannlege | Hawa Janlo. Si ;D-innlegg: Det er gode velferdsordninger når det gjelder fastlege, legevakt og sykehus. Hvorfor kan det ikke være det samme med tannlege? Har ikke råd I dag må man betale et veldig mye bare for å fylle tennene sine. Tror du virkelig at en fattig student som meg har råd til det i dag? Nei! I stedet må vi leve med hull i tennene som kan forårsake tannverk, og det ikke lett å leve med i det hele tatt. Tannverk blir en forstyrrelse for skolearbeidet, og ifølge kunnskapsministeren trenger vi 100 prosent fokus på skole og utdanning. Derfor mener jeg og veldig mange andre studenter at vi bør få gratis tannlegetilbud. Da kan tannskadene også forebygges før det eventuelt blir verre senere i livet. (aftenposten.no 18.9.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Sygdom trækker danskere ned i gæld.

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Aldring, sykdom og legemiddelbruk.

(Anm: Aldring, sykdom og legemiddelbruk. (…) For å redusere forekomsten av bivirkninger og uønskete hendelser hos eldre og gamle i forbindelse med tannbehandling anbefales at tannhelsepersonell benytter ajourført informasjon om pasientens legemiddelbruk, samt at tannhelsepersonell sørger for å benytte oppdaterte kunnskaper i odontologisk farmakologi. (Aktuel nordisk odontologi01 / 2016).)

- Bolig fremfor tenner.

(Anm: Jeg velger å trekke tenner som koster mange penger å reparere | Helge Rustand. I Norge har de fleste god råd og pene smil, mens jeg holder hånden for munnen. Forsiden til Aftenposten 18. juli handlet om tannhelse i Norge. Vi er dårligst blant de land vi vanligvis sammenlignes med. Det er merkverdig i et av verdens rikeste og ellers verdens beste land å bo i. (…) Tannlegen havner nederst på listen. Jeg prioriterer skarpt og velger bosted, bolig og Aftenposten fremfor reiser, klær, sport, kosmetikk og alle andre ting. Tannlegen kommer langt bak på listen, og blir bare besøkt hvis det gjelder helt nødvendig behandling. (aftenposten.no 20.7.2017).)

- Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse.

(Anm: Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse. (…) Munnhelse (Oral helse) har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika hadde dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (mintankesmie.no).)

- Hva er en død tann? Symptomer, årsaker og behandling.

(Anm: What is a dead tooth? Symptoms, causes, and treatment. A tooth is referred to as being 'dead' when there is no longer any blood flow to it. Sometimes this is also known as a 'non-vital tooth.' Both tooth decay and an injury can cause a dead tooth. In this article, we look at the common symptoms, as well as how a dead tooth can be treated and prevented. (…) A tooth has three layers - enamel, dentin, and pulp. The pulp contains the blood vessels and nerves. Dead or dying nerves in the pulp can lead to a dead tooth. A dead tooth will also no longer have any blood flow to it. A dead nerve in a tooth is sometimes referred to as a necrotic pulp or a pulpless tooth. (medicalnewstoday.com 23.8.2017).)

- Historie med tannkjøttsykdom (periodontal disease) knyttet til større risiko for å utvikle kreft, viser studier.

(Anm: History of periodontal disease linked to greater risk of developing any cancer, study shows. Bottom Line: Periodontal disease was associated with increased risk of several types of cancer in postmenopausal women, even in women who had never smoked. Journal in Which the Study was Published: Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, a journal of the American Association for Cancer Research. (news-medical.ne 26.7.2017).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Teeth, Gums and Your Health. What Teeth and Gums Say About Your Health. (Tenner, tannkjøtt og helse. Hva tenner og tannkjøtt sier om din helse.) (medicinenet.com 1.9.2017).)

(Anm: Parodontal hälsa hos patienter med sjukdom eller funktionsnedsättning. (Aktuel nordisk odontologi01 / 2016).)

- Bildene som avslører sykdom. (- AVSLØRER BENSKJØRHET: Røntgenbildene hos tannlegen viser også kjevens tilstand - slik at man kan se om benmassen er så tett den bør være.)

Bildene som avslører sykdom
kk.no 3.10.2012
AVSLØRER BENSKJØRHET: Røntgenbildene hos tannlegen viser også kjevens tilstand - slik at man kan se om benmassen er så tett den bør være.

Røntgenbildene av tennene dine viser om du er utsatt.

Benskjørhet er en sykdom som rammer svært mange nordmenn. Det regnes med at rundt 250.000 kvinner og 50.000 menn lider av dette.

Benskjørhet, eller osteoporose, er enkelt forklart en tilstand der benmassen blir mer porøs og skjør, og dermed kan beina i kroppen brekke lettere.

Kvinner er spesielt utsatte når de kommer i overgangsalderen, for da skjer en rekke hormonelle endringer i kroppen, og dette reduserer kalsiumopptaket i skjelettet.

Tidligere fikk man ikke visshet i om man led av benskjørhet før man fikk et brudd, og legen kunne se på tettheten i benmassen. Men nå har forskere ved Manchester University utviklet en programvare som kan lese av røntgenbildene vi tar hos tannlegen og finne ut om risikoen for benskjørhet er der, skriver Daily Mail.

Røntgenbildene tannlegen tar for å sjekke tennenes tilstand viser nemlig også kjevens tilstand. Programvaren kan utfra bildene lese kjevens benmasse, og se om den er så tett den bør være.

Røntgenbildene tannlegen tar for å sjekke tennenes tilstand viser nemlig også kjevens tilstand. Programvaren kan utfra bildene lese kjevens benmasse, og se om den er så tett den bør være. (...)

(Anm: Rund røntgen stråler mye mer. Med en annen form på røntgenapparatene kan stråledosen du får i tannlegestolen bli redusert med hele 80 prosent. Stråledosene du får ved vanlige røntgenundersøkelser hos tannlegen er generelt så lave at de vurderes som nesten helt ufarlige. Likevel ber nå Statens strålevern tannleger som benytter et rundt strålefelt om å bytte til firkantet strålefelt. (nrk.no 12.2.2016).

- Studie linker tannrøntgen til risiko for hjernesvulster

Study links dental X-rays to brain tumor risk (Studie linker tannrøntgen til risiko for hjernesvulster)
washingtonpost.com 10.4.2012
A study published Tuesday in the American Cancer Society journal Cancer reported a link between certain kinds of dental X-rays and the most common brain tumor, one that is almost always benign but can still be debilitating.

The study found at a general level that people with meningioma were more than twice as likely as people without the brain tumor to have had a bitewing X-ray sometime in their life. For a bitewing X-ray, the patient holds the film in place by biting down on a tab.

The exposures to dental X-rays in the study took place in the 1960s, when dental X-rays delivered higher doses of radiation than today’s do. The study compared the self-reported dental X-ray histories of 1,433 adults who had been diagnosed with the tumor with 1,350 who had not.

The study also found an association between the less commonly used panorex X-rays, which are taken outside the mouth and deliver a panoramic view of the full set of top and bottom teeth, and meningioma risk.

People who reported having had a panorex exam before they turned 10 were 4.9 times as likely to develop meningioma as those who had them at any other time, and those who had had them most frequently (but not necessarily at that young age) were about three times as likely to do so as those who had never had a panorex exam.

The study reports that ionizing radiation is the major environmental risk factor for meningioma and that dental X-rays are the most common artificial source of exposure to ionizing radiation in the United States. (...)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

- Tandtråd som skydd mot cancer. Tandköttsinfektioner och -sjukdomar kopplas till ökad cancerrisk, speciellt bland äldre kvinnor. Det visar en nyligen publicerad amerikansk studie. I en studie på över 65 000 kvinnor i åldrarna 54 till 86 år kunde forskarna se en koppling mellan tandhälsa och cancerrisk.

(Anm: Tandtråd som skydd mot cancer. Tandköttsinfektioner och -sjukdomar kopplas till ökad cancerrisk, speciellt bland äldre kvinnor. Det visar en nyligen publicerad amerikansk studie. I en studie på över 65 000 kvinnor i åldrarna 54 till 86 år kunde forskarna se en koppling mellan tandhälsa och cancerrisk. Det visade sig nämligen att tidigare tandköttssjukdom ökade risken för alla former av cancer med 14 procent. Starkast var kopplingen till strupcancer där risken var tre gånger högre bland kvinnor som haft någon form av tandköttssjukdom. Vara noga med tandtråd. Det är ännu oklart varför problem med tandköttet kan öka risken för cancer. Men forskarna menar att det handlar om de sjukdomsalstrande ämnen som bakterier från tandsten och inflammation i tandköttet som når strupen. – Strupen ligger nära munhålan, så parodontala smittämnen kan lättare nå och infektera strupens slemhinna och främja cancerutveckling där, säger Jean Wactawski-Wende, en av forskarna bakom studien. Nu krävs ytterligare en studie som kan bekräfta resultaten för att sedan ta fram förebyggande åtgärder mot tandköttssjukdomar och i förlängning cancer. (netdoktor.se 8.8.2017).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

- Tannkjøttsykdommer kan være linket til kreftrisiko hos eldre kvinner. (- En ny studie linker tannkjøttsykdommer med økt risiko for flere typer kreft hos postmenopausale kvinner, selv hos kvinner som aldri har røykt.) (- Hun spekulerer om tannkjøttsykdom kan være en markør for generell helsetilstand.)

(Anm: Gum Disease May Be Linked to Cancer Risk in Older Women. TUESDAY, Aug. 1, 2017 (HealthDay News) -- A new study links gum disease with an increased risk of several types of cancer in postmenopausal women, even in women who never smoked. So-called periodontal disease was tied to a 14 percent higher risk of developing any type of cancer, the investigators found. But the greatest risk was for esophageal cancer, which was more than three times more likely in older women who had gum disease than those who didn't. In addition, gum disease was associated with a higher risk of lung cancer, gallbladder cancer, melanoma and breast cancer, the findings showed. "These findings may provide a new target to test an intervention for cancer prevention -- oral hygiene and periodontal disease treatment and prevention," said lead researcher Jean Wactawski-Wende. She is dean of the School of Public Health and Health Professions at the State University of New York at Buffalo. Breast cancer, lung cancer and gallbladder cancer were linked with higher risk among women who smoked and had gum disease. For those women who never smoked but had gum disease, other cancers, such as melanoma, were associated with higher risk, the researchers said. Although gum disease has been associated with heart disease, the exact reason it may be tied to an increased risk of cancer isn't known, Wactawski-Wende said. She speculated that gum disease could be a marker for overall health. (medicinenet.com 1.8.2017).)

(Anm: Periodontal Disease and Incident Cancer Risk among Postmenopausal Women: Results from the Women's Health Initiative Observational Cohort. Abstract Background: Periodontal pathogens have been isolated from precancerous and cancerous lesions and also shown to promote a procarcinogenic microenvironment. Few studies have examined periodontal disease as a risk factor for total cancer, and none have focused on older women. We examined whether periodontal disease is associated with incident cancer among postmenopausal women in the Women's Health Initiative Observational Study. Conclusions: Periodontal disease increases risk of total cancer among older women, irrespective of smoking, and certain anatomic sites appear to be vulnerable. Impact: Our findings support the need for further understanding of the effect of periodontal disease on cancer outcomes. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2017 (Published August 2017).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han.(…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft. (nrk.no 13.5.2011.)

- Færre hull i tennene – like mange tannleger. (- Andre behov. Foreninga vil likevel ikke støtte at studieplassene i Norge kuttes. De ønsker å beholde en god, norsk utdanning. Samtidig vet vi ikke hvilke behov framtidens pasienter har.)

(Anm: Færre hull i tennene – like mange tannleger. Norske tenner er blitt så mye bedre at vi i framtiden vil trenge færre tannleger, mener tannlege og universitetslektor Carl Christian Blich. Han er redd kvaliteten på behandlinga vil bli dårligere når alle får mindre å gjøre. (…) Han beskriver tre «generasjoner»: Protesegenerasjonen: tannløse og med gebiss, født rundt år 1900 - Reparasjonsgenerasjonen: har fyllinger som krever vedlikehold, født mellom 1920 og 1960 - Fluorgenerasjonen: de som har brukt fluor og er født senere enn 1965. (…) I sommer kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at bedringen i tannhelse fortsetter. (…) Andre behov. Foreninga vil likevel ikke støtte at studieplassene i Norge kuttes. De ønsker å beholde en god, norsk utdanning. Samtidig vet vi ikke hvilke behov framtidens pasienter har. (…) Antibiotikaresistens kan også gi tannleger nye oppgaver, kosmetisk behandling er også i vekst. (nrk.no 1.8.2017).)

(Anm: High fluoride levels in pregnancy may lower offspring IQ. A new study suggests that children exposed to high levels of fluoride in utero may be less intelligent than those exposed to lower levels. Principal investigator Dr. Howard Hu, of the Dalla Lana School of Public Health at the University of Toronto in Canada, and colleagues recently reported their findings in the journal Environmental Health Perspectives. Fluoride is a chemical compound frequently added to tap water and dental products, including toothpaste and mouthwash, as it helps to prevent oral cavities. (medicalnewstoday.com 24.9.2017).)

- Det viste seg at 6,8 % av alle unødvendige besøk (legevakt) var forårsaket av alkoholrelaterte eller mental helse og 3,9 % av alle unødvendige besøk relatert til lidelser i tenner og kjeve. Det bemerkes også at 14 % av unødvendige besøk ble foretatt av ambulanse.

(Anm: Alcohol abuse, dental conditions & mental health found to be causes of avoidable US emergency visits. recent study published in the International Journal for Quality in Health Care found that 3.5% of all emergency department visits analysed were 'avoidable'. Of these, the top 3 discharge diagnoses were alcohol abuse, dental disorders, and mood disorders such as anxiety or depression. A significant find since 'avoidable' emergency department visits can impact the cost of health insurance, the study suggests that 'avoidable' emergency department visits could be reduced by increasing access to dental and mental health facilities. The study analysed data from 424 million visits made to emergency departments in the USA by patients aged 18 to 64 between 2005 and 2011. It defines 'avoidable' as those cases where there was no requirement of diagnostic or screening services, procedures, or medications and the patients were discharged home. It found that 6.8% of all avoidable visits were caused by alcohol-related or mood disorders and 3.9% of all avoidable visits related to disorders to the teeth and jaw. It also notes that 14% of avoidable visits were made by ambulance. (medicalnewstoday.com 4.9.2017).)

- Antibiotikaprofylakse er ikke indikert før tannprosedyrer for forebygging av periprostetisk leddinfeksjon (PJI).

(Anm: Antibiotic prophylaxis is not indicated prior to dental procedures for prevention of periprosthetic joint infections. (…) The 9 studies did not provide evidence that use of antibiotic prophylaxis reduces the incidence of dental HPJI, and the additional literature supported the conclusion that antibiotic prophylaxis should be discouraged in dental procedures. Interpretation - Prophylactic antibiotics in order to prevent dental HPJI should not be prescribed to patients with a normal or an impaired immune system function. Patients are recommended to maintain good oral hygiene and visit the dentist regularly. Acta Orthop. 2017 Jun 22:1-7.)

(Anm: profylakse, forebyggelse av sykdom. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: Root canal treatments overhauled through new device to detect untreated bacteria. new method of detecting bacteria during root canal treatments could eradicate the need for follow up appointments and prevent treatments from failing, according to a study published in the Journal of Dental Research. The SafeRoot device, created by a team of researchers at King's College London, enables rapid bacterial detection inside the root canal, ensuring the procedure has been successful and reducing the need for tooth extraction or surgical intervention. (medicalnewstoday.com 9.3.2017).)

(Anm: Satset på billig utenlandsoperasjon: Kostet Solbjørg (71) to tenner og 80 000 kroner (tv2.no 23.3.2017).)

- Så upptäcks inflammation – med hjälp av tuggummi.

(Anm: Så upptäcks inflammation – med hjälp av tuggummi. Forskare i Tyskland har lyckats ta fram ett tuggummi som genom att ändra smak kan visa på om man bär på farliga munbakterier. Tanken med tuggummit som är till för patienter med muninplantat är att tidigt upptäcka en pågående inflammation, vilket enligt forskarna drabbar cirka 15 procent av patienterna. Inflammationen kan i sin tur leda till att munhålans vävnad angrips, och att tandproteserna lossnar. Tuggummit fungerar på det viset att det släpper ifrån sig en bitter smak om den typ av bakterie som orsakar inflammation finns i munnen. Patienten kan då uppsöka tandläkare och snabbt få behandling, vilket minskar risken för svåra komplikationer. Än finns inte tuggummit på marknaden, men forskarna hoppas att det ska göra det inom två till tre år. (netdoktor.se 16.8.2017).)

(Anm: Diagnosing peri-implant disease using the tongue as a 24/7 detector. Nature Communications 2017;8;264).)

– Folk i dette landet dør av en betent tann. Hvert år behandler Stan Brocks organisasjon titusenvis av desperate amerikanere som har falt gjennom sprekkene i Obamacare.

(Anm: – Folk i dette landet dør av en betent tann. Hvert år behandler Stan Brocks organisasjon titusenvis av desperate amerikanere som har falt gjennom sprekkene i Obamacare. (…) Organisasjonen hans, Remote Area Medical (RAM), har etablert midlertidige feltsykehus i hele verden: på Haiti, i Eritrea, Sudan og Somalia, og hvert år hjelper den tusenvis av desperate amerikanere. (…) Organisasjonen hans, Remote Area Medical (RAM), har etablert midlertidige feltsykehus i hele verden: på Haiti, i Eritrea, Sudan og Somalia, og hvert år hjelper den tusenvis av desperate amerikanere. Noen tjener bra, andre er fattige, både gamle og unge. De trenger briller, tannstell eller legehjelp. Noen av dem har kjørt i flere timer for å komme hit. Noen av dem har jobb, andre ikke. Felles for dem alle er at de har falt gjennom sprekkene i USAs helsesystem. (dn.no 21.7.2017).)

- Dee Matello (46) er nummer 503 i køen for å få gratis tannbehandling. I flere år har hun hatt vondt i en sprukket jeksel. (- Hit kom 1165 fattige med tannpine.)

(Anm: Mary Jordan, The Washington Post. Kevin Sullivan, The Washington Post. Hit kom 1165 fattige med tannpine. – Jeg forsøker å tenke at dette ikke er ydmykende. SALISBURY: Dee Matello (46) er nummer 503 i køen for å få gratis tannbehandling. I flere år har hun hatt vondt i en sprukket jeksel. (aftenposten.no 29.7.2017).)

-  Tannhelse: Fallende ambisjonsnivå på Stortinget. (- Verst i norden. Norge er landet med minst finansiering av tannhelse til voksenbefolkningen.)

(Anm: Tannhelse: Fallende ambisjonsnivå på Stortinget. I Norge dropper mange tannlegebehandling fordi de ikke har råd. I Finland har de langt på vei løst dette problemet.  Aftenposten skrev nylig om tannlegen Darya Bassari som opplever at pasienter ikke har råd til behandling. Ifølge en SSB-rapport dropper mange lavtlønnede å gå til tannlegen fordi de ikke har råd, selv om de har et behov for tannbehandling. Verst i norden. Norge er landet med minst finansiering av tannhelse til voksenbefolkningen. For mens alle over 20 som hovedregel må helfinansierte tannlegen på egen hånd har både Danmark og Sverige ordninger der man refunderer en andel av tannbehandlingen. I Danmark gis det tilskudd til regelmessige undersøkelser. I tillegg finnes det tilskuddsordninger for andre behandlinger. I Sverige finnes det også tilskuddsordninger for behandling av pasienter over 20 år til tannbehandling, forebyggende tannpleie ved sykdom og medisin. Det finnes også et egenandelstak som innebærer at det gis fradrag i prisen dersom utgifter overstiger 3000 kroner. Ordningen skal beskytte mot at enkelte får for høy egenandel. Les også: Jumbo i tannhelse.  (aftenposten.no 21.7.2017).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (...) Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre.

(Anm: Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre. (…) I følge en artikkel publisert på nettstedet 1-800-dentist, en av USAs største tannlegenettsider, kan problemer med kjeven - også kalt temporomandibular joint syndrome (TMJ) også skyldes: (kk.no 1.12.2015).)

- Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med skjelettmuskelatrofi og bidrar til induksjon av proteindegradering og celleapoptose gjennom økte nivåer av ROS observert med tap av organell funksjon.

(Anm: The Role of Exercise and TFAM in Preventing Skeletal Muscle Atrophy. Abstract Skeletal muscle atrophy is the consequence of protein degradation exceeding protein synthesis. (…) Mitochondrial dysfunction is associated with skeletal muscle atrophy and contributes to the induction of protein degradation and cell apoptosis through increased levels of ROS observed with the loss of organelle function. ROS binds mtDNA, leading to its degradation and decreasing functionality. (…) Additionally, we hypothesize the combination of exercise and TFAM leads to a synergistic effect in targeting mitochondrial function to prevent skeletal muscle atrophy. J Cell Physiol. 2017 Sep;232(9):2348-2358.)

- Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon. Alderselaterte endringer i mitokondrier er knyttet til redusert i mitokondriell funksjon. Med fremskyndet aldring reduseres mitokondrielt DNA-volum, integritet og funksjonalitet på grunn av akkumulering av mutasjoner og oksidativ skade fremkalt av reaktive oksygensubstanser (ROS). Hos eldre mennesker er mitokondriene preget av redusert funksjon som redusert oksidativ kapasitet, redusert oksidativ fosforylering, redusert ATP-produksjon, betydelig økning i ROS-generasjon og redusert antioksidantforsvar.

(Anm: Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon. Abstrakt. Alderselaterte endringer i mitokondrier er knyttet til redusert i mitokondriell funksjon. Med fremskyndet aldring reduseres mitokondrielt DNA-volum, integritet og funksjonalitet på grunn av akkumulering av mutasjoner og oksidativ skade fremkalt av reaktive oksygensubstanser (ROS). Hos eldre mennesker er mitokondriene preget av redusert funksjon som redusert oksidativ kapasitet, redusert oksidativ fosforylering, redusert ATP-produksjon, betydelig økning i ROS-generasjon og redusert antioksidantforsvar. (Abstract Age-related changes in mitochondria are associated with decline in mitochondrial function. With advanced age, mitochondrial DNA volume, integrity and functionality decrease due to accumulation of mutations and oxidative damage induced by reactive oxygen species (ROS). In aged subjects, mitochondria are characterized by impaired function such as lowered oxidative capacity, reduced oxidative phosphorylation, decreased ATP production, significant increase in ROS generation, and diminished antioxidant defense.) Biomed Res Int. 2014;2014:238463. Epub 2014 Apr 10.)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.20'19).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

(Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (-number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av legemidler mot utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemming. (- Use of medication for challenging behaviour in people with intellectual disability. (…) Legemidler, spesielt antipsykotika, brukes ofte for å håndtere utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemning. (…) Når atferden ikke stammer fra en underliggende mental lidelse, er dette ofte utenfor godkjent indikasjon hvor bevis på effektivitet mangler. (…) Et nasjonalt revisjonsprogram vil være en måte å adressere de bekymringene dette reiser. Br J Psychiatry. 2014 Jul;205(1):6-7.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (- Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.) (- Likevel ville det være perverst dersom leger fortsatte å foreskrive disse legemidlene.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities.) (- Trenger vi fortsatt å bli minnet på at legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming ofte er langvarig og ikke uten farer? Vi gjør sannsynligvis det. (…)  Hvilke bevis er det for nytten av disse legemidler i behandlingen av utfordrende atferd? Praktisk talt ingen. Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.7 8 Likevel ville det være perverst hvis legene fortsatte å foreskrive disse legemidlene, vel vitende om deres uheldige effekter, dersom de var helt uten effekt, og mange hevder at de ikke i tilstrekkelig grad kan ta vare på sine pasienter uten muligheter for legemiddelbehandling. Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Medikamentutløst dystoni. (- Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet.)

Medikamentutløst dystoni
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016)
Dystoni er en bevegelsesforstyrrelse som er karakterisert av intermitterende eller vedvarende muskelkontraksjoner som gir unormale, ofte repetitive bevegelsesmønstre i hele eller deler av kroppen (1). Dystoni er et nevrologisk symptom, og årsakene til symptomet kan være ulike. Man skiller mellom primær og sekundær dystoni. Medikamentutløst dystoni er et eksempel på en sekundær form. (…)

En kvinne i begynnelsen av 20-årene kom til akuttmottaket med akutt oppståtte ufrivillige bevegelser i kjeve og tunge, se bilde og video. Grunnet magesmerter, oppkast og diaré hadde hun fått metoklopramid av sin fastlege. Hun hadde tatt totalt fire tabletter (40 mg), fordelt på omtrent 24 timer. Dette er doser høyere enn hva som er anbefalt (4). Symptomene debuterte to timer etter siste tablettinntak og startet med ubehag i tungen og kjeveområdet, ufrivillig strekkebevegelse i tungen og at kjeven devierte til høyre. Pasienten klarte å bevege tungen, men hun opplevde det som om tungen ville strekkes ut i hvilestilling. Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Pasienten fikk totalt 5 mg biperiden (Akineton) intravenøst med rask effekt. (…)

- Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens, ifølge studier.

(Anm: Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens, ifølge studier. Gum disease is an early sign of diabetes, and tooth loss is associated with risk of dementia, studies find. Patients with periodontitis have higher plasma concentrations of glycated haemoglobin (HbA1c) than people with healthy gums, and those with severe periodontitis have a significantly higher risk of developing diabetes, a Dutch study has found. BMJ 2017;356:j1225 (Published 09 March 2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Antipsykotika tredobler risiko for type 2-diabetes hos barn og ungdom.

(Anm: Antipsykotika øger diabetes-risiko hos børn. En række forskellige antipsykotika har vist sig at medføre op til tre gange så stor en risiko for at udvikle diabetes, hvis børn og unge behandles med dem. Et studie offentliggjort i tidsskriftet JAMA Psychiatry viser ifølge Dagens Medicin, at børn og unge i behandling med antipsykotiske lægemidler har tre gange så stor en risiko for at udvikle diabetes i forhold til lignende personer, der tager andre psykoaktive præparater. (…) Den forøgede risiko indtraf allerede efter blot et års forbrug, og risikoen var fortsat tilstede i mindst et år, efter deltagerne var stoppet med at tage lægemidlerne. (medwatch.dk 9.9.2013).)

JAMA: - Brukere av antipsykotika hadde mer enn tredoblet risiko for type 2 diabetes. (- Antipsychotic users had more than a 3-fold increased risk of type 2 diabetes.)

(Anm: Antipsychotics and the Risk of Type 2 Diabetes Mellitus in Children and Youth (Antipsykotika og risiko for type 2-diabetes hos barn og ungdom). (...) When the cohort was restricted to children 6 to 17 years of age, antipsychotic users had more than a 3-fold increased risk of type 2 diabetes (HR = 3.14 [95% CI = 1.50-6.56]), and the risk increased significantly with increasing cumulative dose (P < .03). The risk was increased for use restricted to atypical antipsychotics (HR = 2.89 [95% CI = 1.64-5.10]) or to risperidone (HR = 2.20 [95% CI = 1.14-4.26]).JAMA Psychiatry. 2013;70(10):1067-1075 (October 2013).)

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. (…) Conclusion: Pancreatic cancer incidence and mortality exhibited diverging trends. Incidence increased over the last 30 years in France whereas mortality did not vary in men and moderately increased in women. Incidence remained lower than mortality up to 2002. One cannot exclude the possibility that a similar trend may appear in other countries. Etiological studies are required to further explain this increase.Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1764-1772.)

- Studie: Type 2 diabetes knyttet til bakterier som trenger gjennom slimhinnen i tykktarmen.

(Anm: Studie: Type 2 diabetes knyttet til bakterier som trenger gjennom slimhinnen i tykktarmen. Study: Type 2 diabetes linked to bacteria that penetrate mucus lining of the colon. In humans, developing metabolic disease, particularly type 2 diabetes, is correlated with having bacteria that penetrate the mucus lining of the colon, according to a study led by Drs. Benoit Chassaing and Andrew Gewirtz at Georgia State University. The findings, which provide insight on how people develop insulin resistance-associated dysglycemia (abnormal blood glucose levels), are published in the journal Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. (news-medical.net 30.5.2017).)

(Anm: Examining inflammation and gut bacteria in type 1 diabetes. ype 1 diabetes affects more than 1 million people in the United States but still holds many mysteries. New research, however, links the condition to inflammation in the gut and changes to the microbiome. (medicalnewstoday.com 20.1.2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

– Tennene er en del av kroppen. (- Er du rik er det rett og slett mindre sjanse for at tennene detter ut. Dette illustreres også av tallene i Statistisk sentralbyrås rapport «Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester».)

(Anm: Dagbladets lederartikkel. Tennene er en del av kroppen. Fellesskapet kan ikke dekke alle utgifter til tannhelse, men tør vi prioritere, kan vi dekke noe. Som tannkjøttet bak en vond visdomstann, er tannhelse en forsømt og tidvis betent del av den norske velferdsstaten. Dette har Aftenposten den siste tida retta søkelys mot, blant annet i en artikkel hvor vi få møte tannlege Aleksander Molnar. Han kan fortelle om de store endringene han har opplevd etter han gikk fra å jobbe i Groruddalen til på et tannlegekontor på Majorstua. Som han selv sier: - På Majorstua ønsker man å beholde tenner. For det er liten tvil om at den begrensede offentlige finansieringa av tannlegetjenester har gitt tannhelse i dagens Norge en betydelig sosial dimensjon. Er du rik er det rett og slett mindre sjanse for at tennene detter ut. Dette illustreres også av tallene i Statistisk sentralbyrås rapport «Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester». (dagbladet.no 24.7.2017).)

- Diabetes-induserte endringer i munnens mikrobiom fremmer periodontalt bentap. (- Frem til nå har det ikke vært konkrete bevis på at diabetes påvirker oralt microbiom.)

(Anm: Diabetes-induced changes in oral microbiome promote periodontal bone loss. A new study led by University of Pennsylvania researchers has found that the oral microbiome is affected by diabetes, causing a shift to increase its pathogenicity. The research, published in the journal Cell Host & Microbe this week, not only showed that the oral microbiome of mice with diabetes shifted but that the change was associated with increased inflammation and bone loss. "Up until now, there had been no concrete evidence that diabetes affects the oral microbiome," said Dana Graves, senior author on the new study and vice dean of scholarship and research at Penn's School of Dental Medicine. "But the studies that had been done were not rigorous." (news-medical.net 12.7.2017).)

- Diabetes-induserte endringer i munnens mikrobiom fremmer periodontalt bentap. (- Frem til nå har det ikke vært konkrete bevis på at diabetes påvirker oralt mikrobiom.) (- Forskerne fant at av de 1 500 australske testede menn ble ftalater påvist i urinprøver hos 99,6 % av de i alderen 35 og over.) - Forskere finner link mellom skadelige kjemikalier og kroniske sykdommer hos menn. (- Kjemikalier som finnes i hverdagslige plastmaterialer er knyttet til hjerte- og karsykdommer, type-2 diabetes og høyt blodtrykk hos menn, ifølge australske forskere.

(Anm: Researchers find link between harmful chemicals and chronic diseases in men. Chemicals found in everyday plastics materials are linked to cardiovascular disease, type-2 diabetes and high blood pressure in men, according to Australian researchers. Researchers from the University of Adelaide and the South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI) investigated the independent association between chronic diseases among men and concentrations of potentially harmful chemicals known as phthalates. The results of the study are now published in the international journal Environmental Research. Phthalates are a group of chemicals widely used in common consumer products, such as food packaging and wrappings, toys, medications, and even medical devices. Researchers found that of the 1500 Australian men tested, phthalates were detected in urine samples of 99.6% of those aged 35 and over. (news-medical.net 12.7.2017).)

- Kemikalie hos gravida kan försena barns språk. Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier.

(Anm: Kemikalie hos gravida kan försena barns språk. Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier. Exponering för ftalater, farliga kemikalier, tidigt under mammans graviditet kan försena barnets språkutveckling, enligt två nya parallella studier från Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York. Ftalater har använts som mjukgörare i plast, och finns fortfarande överallt runtomkring oss i vardagen trots att industrin inte längre säger sig använda ämnena. Några exempel är plastgolv av PVC och elkablar. Prylarna med ftalater i har lång livslängd. (nyteknik.se 2.11.2018).)

(Anm: Association of Prenatal Phthalate Exposure With Language Development in Early Childhood. JAMA Pediatr. 2018 (Published online October 29, 2018).)

- Aldring, sykdom og legemiddelbruk. (…) For å redusere forekomsten av bivirkninger og uønskete hendelser hos eldre og gamle i forbindelse med tannbehandling anbefales at tannhelsepersonell benytter ajourført informasjon om pasientens legemiddelbruk, samt at tannhelsepersonell sørger for å benytte oppdaterte kunnskaper i odontologisk farmakologi.

(Anm: Aldring, sykdom og legemiddelbruk. (…) For å redusere forekomsten av bivirkninger og uønskete hendelser hos eldre og gamle i forbindelse med tannbehandling anbefales at tannhelsepersonell benytter ajourført informasjon om pasientens legemiddelbruk, samt at tannhelsepersonell sørger for å benytte oppdaterte kunnskaper i odontologisk farmakologi. (Aktuel nordisk odontologi01 / 2016).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

- Diabetes forårsaker forandringer i oral (i munnen) mikrobiom som fremmer periodontitt, ifølge Penn-studie.

(Anm: Diabetes causes shift in oral microbiome that fosters periodontitis, Penn study finds. new study led by University of Pennsylvania researchers has found that the oral microbiome is affected by diabetes, causing a shift to increase its pathogenicity. The research, published in the journal Cell Host & Microbe, not only showed that the oral microbiome of mice with diabetes shifted but that the change was associated with increased inflammation and bone loss. "Up until now, there had been no concrete evidence that diabetes affects the oral microbiome," said Dana Graves, senior author on the new study and vice dean of scholarship and research at Penn's School of Dental Medicine. "But the studies that had been done were not rigorous." Just four years ago, the European Federation of Periodontology and the American Academy of Periodontology issued a report stating there is no compelling evidence that diabetes is directly linked to changes in the oral microbiome. But Graves and colleagues were skeptical and decided to pursue the question, using a mouse model that mimics Type 2 diabetes. (medicalnewstoday.com 17.7.2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes. (Oral steriods linked with ten-fold increased risk of diabetes. (pulsetoday.co.uk 5.5.2016).)

- Tap av kjeveben linket til utbrudd av revmatoid artritt. Tap av kjeveben forårsaket av periodontitt kommer forut for angrep av revmatoid artritt.

(Anm: Jawbone loss linked to onset of rheumatoid arthritis. Jawbone loss caused by periodontitis predates the onset of rheumatoid arthritis. This according to research from Umeå University in Sweden presented in the journal Arthritis & Rheumatology. The research also shows a causal relationship between jawbone loss and elevated levels of the bone resorption inducing molecule RANKL in the blood. (news-medical.net 1.12.2017).)

- Det er en lumsk folkesykdom som spiser kjevebenet uten at du nødvendigvis trenger å merke det, sier spesialist i periodonti, Johan Øiestad til VG Nett.

Frykter flere tannløse nordmenn
vg.no 3.7.2010
Utbredt tannsykdom «spiser» kjevebenet

(VG Nett) Over halvparten av Norges befolkning, over 40 år, rammes av den skremmende tannsykdommen, periodontitt, som fører til tannløshet. (...)

- Det er en lumsk folkesykdom som spiser kjevebenet uten at du nødvendigvis trenger å merke det, sier spesialist i periodonti, Johan Øiestad til VG Nett.

Tannkjøttsykdommen kostet det norske samfunnet svimlende 320,8 millioner kroner i 2009, og spesialisten frykter det kan bli verre.

Les også: Her er tannlegenes skrekkeksempler

- Det er svært vanskelig å oppdage at man har det, fordi sykdommen er så å si symptomfri, og den kan ramme absolutt alle. Det er mennesker i voksen alder som er mest utsatt, men sykdommen kan også forekomme hos yngre. (...)

- Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens.

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

- Forskning på mikrobiomet. (Research into the Microbiome.) Mikroskopiske undersøkelser av menneskekroppen har vist at hver og en av oss har billioner mikrober som lever innenfor og på utsiden av kroppen vår. De omtrent fire millioner gener som representeres av dette samfunnet av menneske-assosierte mikrober er kollektivt referert til som mikrobiomet. Inntil nylig har mikrobiomet stort sett ikke blitt forsket på, og som følge av dette er mikrobenes innflytelse på menneskelig utvikling, metabolisme, fysiologi, ernæring, immunrespons og infeksjonsmotstand nesten ikke kjent.

(Anm: Forskning på mikrobiomet. (Research into the Microbiome.) Mikroskopiske undersøkelser av menneskekroppen har vist at hver og en av oss har billioner mikrober som lever innenfor og på utsiden av kroppen vår. De omtrent fire millioner gener som representeres av dette samfunnet av menneske-assosierte mikrober er kollektivt referert til som mikrobiomet. Inntil nylig har mikrobiomet stort sett ikke blitt forsket på, og som følge av dette er mikrobenes innflytelse på menneskelig utvikling, metabolisme, fysiologi, ernæring, immunrespons og infeksjonsmotstand nesten ikke kjent. (Microscopic research into the human body has shown that each of us has trillions of microbes living within and on the outside of our bodies. The roughly four million genes represented by this community of human-associated microbes is collectively referred to as the microbiome. Until recently, the microbiome has remained largely unresearched and, as a result, the influence of these microbes on human development, metabolism, physiology, nutrition, immune response and susceptibility to infection are almost completely unknown.) (news-medical.net 30.6.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Stomatitt. Stomatitt (munnhulebetennelse, stomatitis) er en betennelsesreaksjon i munnslimhinnen, dvs. innsiden av kinnene og leppene, tannkjøttet, ganen, tungen og i munnbunnen.

(Anm: Stomatitt. Stomatitt (munnhulebetennelse, stomatitis) er en betennelsesreaksjon i munnslimhinnen, dvs. innsiden av kinnene og leppene, tannkjøttet, ganen, tungen og i munnbunnen. Hvordan forløper sykdommen? Avhengig av årsaken, kan stomatitt ha et kortvarig (akutt) forløp eller et langvarig (kronisk) forløp. Hvem får sykdommen? Alle kan få stomatitt. Hos barn skyldes det ofte en virusinfeksjon, og hos voksne og eldre kan det sees i forbindelse med alvorlig sykdom. (…) Hva er årsaken til stomatitt? Det kan være flere årsaker til stomatitt: - Infeksjoner med mikroorganismer som virus, sopp og bakterier. - Dårlig munnhygiene og nedsatt spyttproduksjon. - Betennelsesreaksjoner i munnslimhinnen, f.eks. inflammatoriske og autoimmune sykdommer. - Påvirkning fra tobakk. - Bivirkninger av medisin. - Vitaminmangel. (felleskatalogen.no).)

(Anm: Stomatitis: Types, causes, and treatment. Stomatitis is inflammation of the mouth. It affects the mucous membranes, which are the thin skin coverings on the inside surface of the mouth. The membranes produce the protective mucus, as well as lining the digestive system, from the mouth to the anus. Stomatitis is a type of mucositis, a condition defined as pain or inflammation of the mucous membrane. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

- Blister i mund