Tannlege (Kilde: Store norske leksikon)

Ap vil at staten tar mer av tannlegeregninga. (nettavisen.no 18.4.2015)

Ap droppet egne tannløfter (nettavisen.no 6.2.2017)

Vil ha egenandelstak for tannlege på 2500 kroner: - Stort hull i velferdsstaten. (dagbladet.no 8.12.2016)

Bryter løfter om tannlegedekning (nrk.no 30.9.2010)

HVAKOSTERTANNLEGEN - En tjeneste fra Forbrukerrådet (hvakostertannlegen.no)

NY PRISUNDERSØKELSE: Enorm prisforskjell hos tannlegene (nrk.no 14.10.2010)

Fikk ekstraregning på 250.000 etter tannbehandling i utlandet. (aftenposten.no 14.11.2016)

Kan være smittet av resistente bakterier(aftenposten.no 14.11.2016)

Sparte 150.000 på nye tenner (stavrum.blogg.no)

Ikke gå i tannfella i utlandet (nrk.no 23.3.2011)

Tips ved kjøp av tannlegetjenester (forbrukereuropa.no)

Et klasseskille? (bt.no 4.12.2011)

140 000 har ikke råd til tannlegebesøk (dagbladet.no 28.7.2012)

Puss tenna, bevar hjertet (vg.no 7.11.2013)

Munnbakterier sprer seg i kroppen (nrk.no 26.3.2007) (TV)

Klager på tannbehandling - Klageordning - (tannlegeforeningen.no)

Den skjulte tannsykdommen (nrk.no 11.10.2010)

Om legemidler og bivirkninger i munnhulen (...) munnhulen er kroppens speil. Sykdomsmanifestasjoner i munnen kan fortelle om sykdommer andre steder i kroppen. Omvendt kan praktisk talt alle sykdomstilstander i munnhulen imiteres av legemiddelbivirkninger. (Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1345-8 (11. mai))

Legemiddelbivirkninger i munnhulen (Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 408–13)

En av fem dropper tannlegen (vg.no 13.6.2008)

Pasienter som feilbehandles hos privatpraktiserende tannleger har nå krav på erstatning gjennom Norsk pasientskadeerstatning. (aftenposten.no 12.3.2007)

- Foreslår strengere regler for utenlandsk tannbehandling

Foreslår strengere regler for utenlandsk tannbehandling
nrk.no 13.9.2016
Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier øker kraftig. Nå foreslås det strengere regler, blant annet for tannbehandling i utlandet for å unngå at nordmenn tar med seg resistente bakterier hjem.

TAR MED SEG BAKTERIER FRA UTLANDET: Overforbruk av antibiotika koblet med at nordmenn ofte velger å ta tannlegebehandling i utlandet fører til at flere blir smittet av multiresistente bakterier. (…)

Legen ved Legevakt Vest forteller om tre pasienter de siste månedene som ble smittet etter behandling i Thailand, på Filippinene og i Bulgaria. (…)
Presidenten i Legeforeningen, Camilla Steinum, hører stadig om historier der norske pasienter er blitt smittet av multiresistente bakterier i utlandet.

Camilla Hansen Steinum, president i Tannlegeforeningen sier det er et velkjent problem at norske pasienter blir smittet med resistente bakterier i utlandet. (…)

(Anm: Slår alarm om bakteriar som blir med «tannturistar» heim. Nordmenn dreg til utlandet for å fiksa tennene, men kan få med smittsame og resistente bakteriar. Samstundes sponsar Helse-Noreg turane. (…) Men dei siste ti åra har talet på pasientar med motstandsdyktige bakteriar blitt femdobla også i Noreg. No er talet på over 3000 tilfelle årleg, det meste frå utanlandsopphald. (nrk.no 16.1.2018).)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2.6.2016).)

(Anm: Health and Beauty Uses for Baking Soda (webmd.com 14.6.2018).)

(Anm: Slideshow: Top Tips for Beautiful Teeth and Gums (webmd.com 6.6.2016).)

(Anm: Don't Make These Morning Health Mistakes (medicinenet.com 20.11.2017).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- LO vil ha offentlig tannhelse. LO vil ha slutt på «klasseskille i munnhulen». - Vi ser at de med dårlig råd har langt større tannhelseproblemer enn andre grupper, sier LO-sekretær.

(Anm: LO vil ha offentlig tannhelse. LO vil ha slutt på «klasseskille i munnhulen». - Vi ser at de med dårlig råd har langt større tannhelseproblemer enn andre grupper, sier LO-sekretær. - LO har lenge jobbet for å få tannhelse inn som en offentlig helsetjeneste. Vi har ikke nådd de målene vi kunne tenkt oss, som er å få fri tannhelse, forteller LO-sekretær Terje Olsson. Organisasjonen har sett seg trøtt på at tannhelse ikke er å anse som en del av kroppen hva statsbudsjettet angår. Nå har de inngått samarbeid med Norsk Tannhelseforsikring, og tilbyr medlemmene en forsikringsordning som dekker de største tannlegeutgiftene. (dagbladet.no 20.5.2018).)

- Nordmenn fortjener verdig tanntjeneste. I en undersøkelse utført av Opinion for Frifagbevegelse kommer det fram at 9 av 10 ønsker at tannhelse bør bli en del av helsetilbudet.

(Anm: ADRIAN SMITH STENBERG, medlemsansvarlig i Oslo FrP og lokallagsformann Oslo Øst FpU. Nordmenn fortjener verdig tanntjeneste. I en undersøkelse utført av Opinion for Frifagbevegelse kommer det fram at 9 av 10 ønsker at tannhelse bør bli en del av helsetilbudet. Fremskrittspartiet er alene på borgerlig side om å mene at tannhelse skal bli vurdert og bli behandlet på lik linje som resten av kroppen. Det er på tide at tanntjenester blir finansiert gjennom velferdsstaten.  En av tre nordmenn utsetter eller unnlater å gå til tannlegen av økonomiske årsaker. Det gir liten mening at en skade i knærne dekkes av velferdsstaten, mens skade på fortennene ikke gjør det. Sykdom i munnhulen må ses på som en ordinær diagnose. Norge trenger en likebehandling av samtlige helsetjenester. (dn.no 10.12.2018).)

- Hvor du bor spiller inn på tannhelsen. (- Sosiale forskjeller.) (- Grunnlaget legges i tidlige år, sier avdelingsdirektøren i Helsedirektoratet.) (- Han legger til at dårlig tannhelse i større grad enn tidligere rammer enkeltindivider eller grupper.)

(Anm: Hvor du bor spiller inn på tannhelsen. Det er store forskjeller i de unges tannhelse. Hvor i landet du bor spiller inn. Nå kommer nye retningslinjer som skal sikre lik behandling. Første del av Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge mellom 0–20 år lanseres denne høsten. Den er en oppfølging av veilederen for voksne som allerede er innført. – Vi ønsker ikke at det skal være så store forskjeller, sier avdelingsdirektør Per Magne Mikaelsen i Helsedirektoratet. (…) Sosiale forskjeller (…) Vi ser at 10 prosent av 18-åringene i en tredel av fylkene som har sjekket tennene har mistet, hatt hull eller boret i minst ni tenner. Vi ønsker at ungdommene skal gå over i voksenlivet med best mulig tannhelse. Grunnlaget legges i tidlige år, sier avdelingsdirektøren i Helsedirektoratet. Han legger til at dårlig tannhelse i større grad enn tidligere rammer enkeltindivider eller grupper. Derfor intensiveres tiltakene for å nå disse. Helsedirektoratets retningslinjer for tannhelsetjenester for barn og unge lanseres i to deler. Den andre delen som blant annet handler om barn med helseutfordringer, skal være klar neste år. I tillegg til å utjevne geografiske forskjeller skal de nye retningslinjene også passe på at det ikke gjøres sosiale forskjeller og fjerne usikkerhet rundt hva man har krav på. (dn.no 10.7.2018).)

(Anm: En glemt generasjon tenner. Av en eller annen merkelig grunn, hører liksom ikke tennene med til kroppen. (nrk.no 9.9.2018).)

- «Derfor kan vi ikke godta et klasseskille i munnen». Det er vondt, det er farlig og rammer sosialt skjevt.

(Anm: KOMMENTAR: Svein-Yngve Madssen, redaktør i LO-Aktuelt. «Derfor kan vi ikke godta et klasseskille i munnen». Det er vondt, det er farlig og rammer sosialt skjevt. Hvor lenge kan vi ha det slikt i et velferdssamfunn? Det er få andre saker som engasjerer LOs medlemmer i større grad enn tannhelse. Den store medlemsdebatten i forkanten av siste LO-kongress i 2017 viste at kravet om «fri tannbehandling til flere» er blant de viktigste sakene for fagorganiserte. Nesten halvparten av de 98.775 personene som deltok i debatten pekte på fri tannbehandling som en hjertesak. (frifagbevegelse.no 23.10.2018).)

– Ulike forutsetninger for å ivareta tannhelsen. (- Det er mange i Norge som ikke har råd til nødvendig tannbehandling. Dette er ikke en velferdsstat som Norge verdig.) (- Andre helsetjenester har egenandeler og egenandelstak. Hvorfor skal ikke dette gjelde munnhelse?) (- Tennene er kroppens ferdsskriver, og utfordringer gjennom livet gir sykdom og irreversible skader (kronikk Aftenposten 31. oktober 2018).)

(Anm: Tiril Willumsen og Anne Rønneberg, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Ulike forutsetninger for å ivareta tannhelsen. Hilde Aga skriver at det er billigere å forebygge sykdom i tenner og munnhule enn å behandle sykdom, og at det ikke bør innføres gratis tannhelsetjenester. Kombinasjonen av sosiale, psykologiske og biologiske forutsetninger for å ivareta munnhygiene og gjennomføre tannbehandling varierer. Økonomi er viktig. Det er mange i Norge som ikke har råd til nødvendig tannbehandling. Dette er ikke en velferdsstat som Norge verdig. Andre helsetjenester har egenandeler og egenandelstak. Hvorfor skal ikke dette gjelde munnhelse? Agas påstander bygger på en gammeldags forestilling om at alle har like forutsetninger. Slik er det dessverre ikke. Tennene er kroppens ferdsskriver, og utfordringer gjennom livet gir sykdom og irreversible skader (kronikk Aftenposten 31. oktober 2018). Munnhelse må følgelig ses i et livsløpsperspektiv, og helsemyndigheten har et helhetlig ansvar, som også må gjelde munnhulen og tennene.​ (aftenposten.no 20.11.2018).)

- Dårlig ånde: Kronisk dårlig ånde kan skyldes sykdom. I de fleste tilfeller skyldes dårlig ånde oppsamling av bakterier i munnen, men det kan også ligge mer alvorlige årsaker bak. (- - Dårlig ånde: Kronisk dårlig ånde kan skyldes sykdom. I de fleste tilfeller skyldes dårlig ånde oppsamling av bakterier i munnen, men det kan også ligge mer alvorlige årsaker bak. (- Periodontitt, Diabetes type 1, Sjøgrens syndrom, Nyresykdom etc.))

(Anm: Dårlig ånde: Kronisk dårlig ånde kan skyldes sykdom. I de fleste tilfeller skyldes dårlig ånde oppsamling av bakterier i munnen, men det kan også ligge mer alvorlige årsaker bak. De fleste av oss har nok opplevd å ha dårlig ånde fra tid til annen, men for noen er det et vedvarende problem.Det er forskjellige grunner til at vi får dårlig ånde. Tannlege Amjad Hosseini ved Oslo Tannlegesenter forklarer at dårlig ånde ofte er tabu, og at noen ikke ønsker å prate om det. Han mener det er viktig å prate om det og forsøke å finne ut hva årsaken er. Dårlig ånde kan nemlig skyldes alt fra bakterier i munnen til mer alvorlige sykdommer. (…) Her er fire sykdommer som kan ha dårlig ånde som symptom: Periodontitt: Også kalt tannløsningssykdom. Mens gingivitt er en mild form for tannkjøttsykdom, er periodontitt en betennelse som går dypere ned i vevet, ifølge Norsk Helseinformatikk. De første symptomene på tannkjøttbetennelsen er dårlig ånde og lettblødende tannkjøtt. - Periodontitt lukter veldig dårlig. Tannkjøttet råtner sakte, men sikkert. Over tid kan det gjøre tennene løse, sier Hosseini. Diabetes type 1: I tillegg til typiske symptomer på diabetes, som økt vannlating og kraftig tørste, kan også ånden påvirkes av sykdommen. Ifølge Norsk Helseinformatikk kan det oppstå diabetisk ketoacidose når blodsukkeret blir altfor høyt på grunn av at kroppen produserer minimalt med insulin, og det kan gjøre at ånden lukter som aceton - samme lukt som neglelakkfjerner. Sjøgrens syndromSykdommen er en kronisk betennelse i kroppens kjertler, og den kan gi mange ulike symptomer. Tørr munn og tørre øyne er hovedplagene, men på grunn av nedsatt spyttproduksjon er det vanskeligere å holde tennene rene, og det øker risikoen for tannråte, ifølge Norsk Helseinformatikk. Nyresykdom: Ifølge Lommelegen kan dårlig ånde være et symptom på nyresykdom. Sykdom i nyrene kan også komme som følge av en annen underliggende sykdom, for eksempel diabetes. LES OGSÅ: Dette gjør snus med munn og tenner (kk.no 12.12.2018).)

- Mer skatt, bedre tenner. At tannproblemer ikke er likestilt med øvrige helseproblemer framstår som uforståelig. Tannhelse burde bli del av helsetilbudet, på lik linje med andre helsetjenester.

(Anm: Mer skatt, bedre tenner. At tannproblemer ikke er likestilt med øvrige helseproblemer framstår som uforståelig. Tannhelse burde bli del av helsetilbudet, på lik linje med andre helsetjenester. Det mener ni av ti av de spurte i en meningsmåling gjennomført av Opinion for FriFagbevegelse og Dagsavisen. 94,4 prosent av Rødt og Arbeiderpartiets velgere vil ha tannhelse som del av det offentlige helsetilbudet. 83 prosent av Høyre-velgerne er enige. Så hva venter vi på? Tannhelse: Feil at det største sosiale gapet i Norge skal være munnenAt tannproblemer ikke er likestilt med øvrige helseproblemer framstår som uforståelig. Tannhelse er blitt omtalt som hullet i velferdsstaten. Resultatet av frykten for en skyhøy tannlegeregning er at mange velger å la være å gå til tannlegen. Tanngarden blir en pekepinn på folks økonomi. (dagsavisen.no 23.10.2018).)

- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, demens avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (...) SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

- SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne.

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Teeth, Gums and Your Health. What Teeth and Gums Say About Your Health. (Tenner, tannkjøtt og helse. Hva tenner og tannkjøtt sier om din helse.) (medicinenet.com 1.9.2017).)

(Anm: - Munnen avslører / forårsaker sykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Se hva tungen avslører om din helsetilstand (klikk.no 22.9.2011).)

- Legemiddelbivirkninger i munnhulen.

(Anm: Legemiddelbivirkninger i munnhulen (Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 408–13).)

- Tannkjøttsykdommer kan være linket til kreftrisiko hos eldre kvinner.

(Anm: Tannkjøttsykdommer kan være linket til kreftrisiko hos eldre kvinner. (Gum Disease May Be Linked to Cancer Risk in Older Women.) En ny studie linker tannkjøttsykdommer med økt risiko for flere typer kreft hos postmenopausale kvinner, selv hos kvinner som aldri har røykt. (…) Hun spekulerer om tannkjøttsykdom kan være en markør for generell helsetilstand.) Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2017 (Published August 2017).)

- Pasienten som kilde til legemiddelopplysninger.

(Anm: Pasienten som kilde til legemiddelopplysninger. Bakgrunn/hensikt: Målet med denne studien var å få informasjon om hvordan tannlegepasienter holder oversikt over legemidlene de tar, og om de opplever dette som vanskelig. Det ble kartlagt hvorvidt pasientene kjenner til, har og bruker hjelpemidler for dette, som legemiddelliste fra fastlege, nettsiden mineresepter.no og utskrift fra apotek. Det var også ønskelig å få vite om pasienter formidler legemiddelinformasjon til tannlegen/tannpleieren. Nor Tannlegeforen Tid 2016; 126: 206—11.)

- Tannkjøttsykdom kan være en sentral initiator av reumatoid artrittrelatert autoimmunitet.

(Anm: Tannkjøttsykdom kan være en sentral initiator av reumatoid artrittrelatert autoimmunitet. (Gum disease may be a key initiator of rheumatoid arthritis related autoimmunity.) Resultatene i en studie presentert ved Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2018) demonstrerer økte nivåer av tannkjøttsykdom og sykdomsfremkallende bakterier hos personer med risiko for revmatoid artritt (RA). "Det har vist seg at RA-assosierte antistoffer, som anti-citrullinerte proteinantistoffer, er tilstede langt før noen tegn på leddsykdom. Dette antyder at de kommer fra et sted utenfor leddene," opplyste dr. Kulveer Mankia ved Leeds Institute of Rheumatic and Muscoskeletal Medicine og Leeds Biomedical Research Center (studieforfatter). (medicalxpress.com 15.6.2018).)

- Slår alarm etter ny studie: Syrlig drikke etser vekk tannemaljen på få uker. (- De to står bak en ny og omfattende studie av syreskader, og er svært bekymret for utviklingen i nordmenns tannhelse.)

(Anm: Slår alarm etter ny studie: Syrlig drikke etser vekk tannemaljen på få uker. Slik kan det unngås. Hver tredje ungdom i Norge har syreskadede tenner. Skrukorkgenerasjonen. Det er det tannlegene kaller dagens unge, som drikker brus, energidrikker eller smakstilsatt vann med kullsyre gjennom dagen. – Lenge var det bare hull, karies, folk var bekymret for. Men tannhelse er i endring – i dag får færre hull, men flere får syreskader. Det sier Amer Sehic, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo (UiO). Studien er en del av et doktorgradsprosjekt ved Det odontologiske fakultet. – På en måte er hull i tennene lettere å fikse. Syreskader på emaljen kan ikke reverseres, legger seniorforsker ved Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM), Aida Gacic Mulic, til. De to står bak en ny og omfattende studie av syreskader, og er svært bekymret for utviklingen i nordmenns tannhelse. (aftenposten.no 5.12.2018).)

(Anm: New animal model of extrinsic dental erosion-Erosive effect on the mouse molar teeth. Highlights - The Coca Cola exhibits higher erosive effect compared to Red Bull sugar free. - The lingual surface of the mandibular molars was most eroded. - This new animal model of extrinsic dental erosion is suitable for further studies. - The present method using SEM allows a registration of small erosive lesions. Abstract OBJECTIVE: Consumption of acidic food and drinks is considered as important risk factor for development of dental erosion. There are several in vitro and in situ studies focusing on the risk indicators and preventive treatment, however, the need for a standardized animal model has been emphasised for many years. The aim was to establish an animal model of extrinsic dental erosion, which may serve as a standard for future studies to improve our understanding of the erosion. (…) CONCLUSIONS: This new animal model of extrinsic dental erosion and the presented method with ground molars observed in SEM are suitable for further studies, which will gain deeper insights into the erosive disease. Arch Oral Biol. 2018 Dec;96:137-145.)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

- Legemiddelindusert gingival overvekst (LIGO). - forekomst, patologi og klinikk. Legemidler kan forårsake overvekst av gingiva - betegnet som legemiddelindusert gingival overvekst, på norsk forkortet til LIGO.

(Anm: Legemiddelindusert gingival overvekst (LIGO). - forekomst, patologi og klinikk. Legemidler kan forårsake overvekst av gingiva - betegnet som legemiddelindusert gingival overvekst, på norsk forkortet til LIGO. Tilstanden er et resultat av legemidlenes hemmende effekt på gingivale fibroblasters intracellulære kalsiummetabolisme, samt en forsterkning av den inflammatoriske vevsreaksjon på biofilm. Dette fører til dannelse av fibrotisk vev med klinisk observerbar overvekst i gingiva. LIGO er vanligst forekommende hos brukere av kalsineurin-hemmere, hydantoin-derivater og kalsiumantagonister. De sistnevnte legemidlene foreskrives hyppig til eldre pasienter ved hypertensjon og stabil angina pectoris. Forekomst, patologi og klinikk, herunder behandling diskuteres. God plakkontroll og systematisk behandling av foreliggende periodontal sykdom, inklusive kirurgi, kan redusere LIGO. Seponering av det LIGO-induserende legemiddelet, samt erstatning med et annet legemiddel, bør alltid tas opp til vurdering ved denne bivirkningen. Pasientens lege må informeres og alltid medvirke ved seponering og erstatning av aktuelle legemidler. Nor Tannlegeforen Tid 2014; 124: 370—5.)

(Anm: Scientists uncover bacterial mechanism that links gum disease to heart disease. (…) The team found that P. gingivalis alters the expression of genes that code for proteins that boost inflammation and atherosclerosis in the coronary arteries - the vessels that supply blood to the heart. (mediekritikk.no 14.9.2015).)

(Anm: Periodontitis and heart disease: researchers connect the molecular dots" (mmedicalnewstoday.com 14.9.2015).)

- Registrering av legemiddelbruk i tannhelsejournal. Legemidler kan gi orale bivirkninger, interagere med legemidler administrert eller rekvirert av tannleger, samt øke risikoen for uønskede hendelser i forbindelse med tannbehandling.

(Anm: Registrering av legemiddelbruk i tannhelsejournal. Legemidler kan gi orale bivirkninger, interagere med legemidler administrert eller rekvirert av tannleger, samt øke risikoen for uønskede hendelser i forbindelse med tannbehandling. Det er følgelig viktig at tannleger kjenner til pasientenes legemiddelbruk. Hensikten med denne studien var å undersøke om oppdaterte opplysninger om pasientens legemiddelbruk blir registrert i pasientjournal for tannhelseopplysninger. Nor Tannlegeforen Tid 2016; 126: 206—11.)

- Serotoninmangel involvert i revmatoid artritt.

(Anm: Serotonin deficiency implicated in rheumatoid arthritis. For the first time, serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been directly implicated in the pathophysiology of rheumatoid arthritis (RA). Although 5-HT is predominantly known as a neurotransmitter within the central nervous system, new evidence points to additional important functions for serotonin in the periphery. A report in The American Journal of Pathology shows that experimentally-induced RA in serotonin-deficient mice is worse than disease reported in controls and that some effects of RA can be reduced by serotonin or its agonists (compounds that activate serotonin receptors). (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: TNF-alfa-hemmere (Remicade (infliximab/infliksimab), Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) etc.) (mintankesmie.no).)

- Tarmmikrober viktig for serotoninproduksjon (- Gut microbes important for serotonin production.) (- Mindre kjent er at forskere anslår at 90 % av serotonin er laget i tarmen, og ubalanser i denne perifere serotonin har vært knyttet til sykdommer som spenner fra irritabel tarmsyndrom og kardiovaskulær sykdom til osteoporose.)

(Anm: Gut microbes important for serotonin production. Serotonin is probably best known as a brain chemical that affects emotions and behavior, an imbalance of which is thought to contribute to depression. Less well-known is that scientists estimate 90% of serotonin is made in the gut, and imbalances in this peripheral serotonin have been linked to diseases ranging from irritable bowel syndrome and cardiovascular disease, to osteoporosis. (medicalnewstoday.com 21.4.2015).)

- Forskere avslører ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose.

(Anm: Forskere avslører ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose. (Researchers show novel relationship between gut microbiome and atherosclerosis.) Forskere ved Western University og Lawson Health Research Institute har vist en ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose, en av de viktigste årsakene til hjerteinfarkt og hjerneslag. (medicalnewstoday.com 3.5.2018).)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: Endotelial dysfunksjon, unormal funksjon av endotelcellelaget på innsiden av blodåreveggen. Endotelcellene spiller normalt en aktiv rolle i reguleringen av blodårenes sammentrekningstilstand («kartonus»), bl.a. ved at endotelcellene danner stoffer som gir muskelavslapning i åreveggen og derved utvidelse (f.eks. nitrogenoksid (NO)), eller muskelkontraksjon og derved sammentrekning av åreveggen (f.eks. endotelin). Endotelcellene har normalt også evnen til å uttrykke ulike overflatemolekyler mot blodstrømmen og derved forhindre lokal blodpropp eller betennelse. Kilde: Store norske medisinske leksikon.)

- Tannkjøttsykdom kan være en sentral initiator av reumatoid artrittrelatert autoimmunitet.

(Anm: Tannkjøttsykdom kan være en sentral initiator av reumatoid artrittrelatert autoimmunitet. (Gum disease may be a key initiator of rheumatoid arthritis related autoimmunity.) Resultatene i en studie presentert ved Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2018) demonstrerer økte nivåer av tannkjøttsykdom og sykdomsfremkallende bakterier hos personer med risiko for revmatoid artritt (RA). "Det har vist seg at RA-assosierte antistoffer, som anti-citrullinerte proteinantistoffer, er tilstede langt før noen tegn på leddsykdom. Dette antyder at de kommer fra et sted utenfor leddene," opplyste dr. Kulveer Mankia ved Leeds Institute of Rheumatic and Muscoskeletal Medicine og Leeds Biomedical Research Center (studieforfatter). (medicalxpress.com 15.6.2018).)

(Anm: TNF-alfa-hemmere (Remicade (infliximab/infliksimab), Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin (5-HT): receptors, agonists and antagonists. (pharmacologycorner.com).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: TNF-alfa-hemmere (Remicade (infliximab/infliksimab), Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Tannhelsereform. Vil gjøre tannlegen billigere for over en million nordmenn. (- . - Alle skjønner at det blir feil at lommeboka bestemmer om du har råd til sunne tenner eller ikke, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagbladet.)

(Anm: Tannhelsereform. Vil gjøre tannlegen billigere for over en million nordmenn. - Lommeboka skal ikke bestemme om du har råd til sunne tenner. Rødt er kjent for å være rause når de legger fram sitt alternative statsbudsjett, denne høsten er intet unntak. I år ønsker de et krafttak for å opprette en statsfinansiert tannhelsetjeneste. Det melder FriFagbevegelse. - Alle skjønner at det blir feil at lommeboka bestemmer om du har råd til sunne tenner eller ikke, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagbladet. Den foreslåtte ordningen vil ha en prislapp på tre milliarder kroner, og vil innebære følgende: Gratis tannhelsetjeneste for alle til og med året man fyller 25 år. -  Egenandelstak for tannhelse på 2000 kroner for alle over 25 år, der 40 prosent av alle utgifter over dette skal refunderes. - Reversering av regjeringens kutt i tannhelsetjenesten. Det innebærer blant annet å holde fast ved støtten til tannregulering. (dagbladet.no 8.11.2018).)

- Tenner avgjørende for hver fjerde velger.

(Anm: Tenner avgjørende for hver fjerde velger. Tannhelse er en avgjørende sak for mange velgere. Spesielt blant dem som stemmer rødgrønt. (dagsavisen.no 24.10.2018).)

(Anm: Tannlege: Ap foreslår 30 millioner til billigere tannlege. SV vil bevilge 25 ganger mer. SV inviterer Arbeiderpartiet til å ta opp igjen landsmøtevedtakene om tannhelsereform fra 2009 og 2011. (frifagbevegelse.no 27.10.2018).)

- Spesialister advarer mot urimelig og farlig praksis: Barn lider unødig når munnhelsen ikke ivaretas. (- Munnhulen er svært følsom. Kombinert med at det finnes millioner av bakterier der, utvikler det seg lett sår og sopp når cellegiften bryter immunforsvaret ned. Disse plagene i munnhulen kan dermed bli svært smertefulle.)

(Anm: Spesialister advarer mot urimelig og farlig praksis: Barn lider unødig når munnhelsen ikke ivaretas | Heming Olsen-Bergem, førsteamanuensis ved Det odontologiske fakultet - Petter Wilberg, spesialist i oral kirurgi og oralmedisin - Anne Rønneberg, klinikksjef ved barneavdelingen og spesialist i pedodonti. Tannhelsepersonell kan avdekke overgrep og omsorgssvikt. Men vi inkluderes ikke. Hva har tilstander som kreft, leddgikt eller overgrep mot barn med barns munnhelse å gjøre? Ingenting, vil mange hevde. Men det stemmer ikke, for dette er eksempler på sykdommer eller erfaringer som får store konsekvenser for barns munnhelse, og som i ytterste konsekvens kan resultere i død. Til tross for at vi i Norge i dag har et system som gir barn rett til gratis tannbehandling frem til de er 18 år, finnes det et «hull» i systemet når barns munnhelse blir glemt, eller ikke tatt hensyn til når barn er under medisinsk behandling. Det er som om sykdom og plager i munnhulen skulle skje utenfor kroppen. (…) Munnhulen er svært følsom. Kombinert med at det finnes millioner av bakterier der, utvikler det seg lett sår og sopp når cellegiften bryter immunforsvaret ned. Disse plagene i munnhulen kan dermed bli svært smertefulle. (aftenposten.no 30.10.2018).)

- Skal vi ta opp lån for å fikse tennene våre? Hver tredje nordmann har latt være å gå til tannlegen på grunn av dårlig økonomi.

(Anm: Sheida Sangtarash helsepolitisk talsperson (SV). Skal vi ta opp lån for å fikse tennene våre? Hver tredje nordmann har latt være å gå til tannlegen på grunn av dårlig økonomi. Likevel insisterer Aftenposten på lederplass på at det ikke er nødvendig å få tannhelse dekket av det offentlige. Det er heldigvis ni av ti nordmenn uenige i. Hvorfor er det slik at vi i Norge har et helsevesen som tar vare på hele oss, bare ikke tennene? (aftenposten.no 30.10.2018).)

- Foreldres inntekt avgjørende for barnas tannhelse. (– Veldig mye forskning viser at det er en sammenheng mellom utdanningsnivå, sosioøkonomiske forhold og tannhelse, sier hun.)

(Anm: Foreldres inntekt avgjørende for barnas tannhelse. (…) Kirsten Nerheim Ahlsen, direktør for tannhelsetjenesten i Akershus fylkeskommune, mener det store gapet er et utslag av sosiale forskjeller. – Veldig mye forskning viser at det er en sammenheng mellom utdanningsnivå, sosioøkonomiske forhold og tannhelse, sier hun. (budstikka.no 14.3.2015).)

- Gjennomsnittsformue på 17,2 millioner: 16 reguleringstannleger har formue på 275,5 millioner. TJENER FETT: Tannlegene i Rogaland er blant dem som tar mest betalt i landet.

(Anm: Gjennomsnittsformue på 17,2 millioner: 16 reguleringstannleger har formue på 275,5 millioner. TJENER FETT: Tannlegene i Rogaland er blant dem som tar mest betalt i landet. 16 av 25 reguleringstannleger i Rogaland har en formue på 275,5 millioner. Dette gir en gjennomsnittsformue på 17,2 millioner kroner. Det er Stavanger Aftenblad som tirsdag melder at 16 av 25 reguleringstannleger  i Rogaland har en formue på 275,5 millioner. Dette gir en gjennomsnittsformue på 17,2 millioner kroner. Seks tannleger har en formue på over denne summen, der de to største formuene er på 64,6 millioner og 48,3 millioner kroner, viser en oversikt i avisen. Totalt er nettoinntekten i ligningen for kjeveortopedene i Rogaland på 52,6 millioner kroner. Det påpekes at på grunn av fradrag vil ikke dette kunne gjenspeile tannleges lønn.  (nettavisen.no 10.7.2018).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

- Fleire bekymringsmeldingar frå tannlegane. I 2017 sende tannhelsetenesta 768 bekymringsmeldingar til barnevernet. Det er 30 prosent fleire enn i 2014.

(Anm: Fleire bekymringsmeldingar frå tannlegane. I 2017 sende tannhelsetenesta 768 bekymringsmeldingar til barnevernet. Det er 30 prosent fleire enn i 2014. Flest meldingar kom frå tannhelsetenesta i Oslo. Den offentlege tannhelsetenesta er den einaste helsetenesta i Noreg som kallar alle barn mellom 3 og 18 år inn til regelmessige undersøkingar. Undersøkingane gir tannlegen viktig informasjon om helsa og utviklinga til barna. Tannlegen har òg ein unik sjanse til å kunne oppdage teikn på omsorgssvikt eller mishandling, blant anna fordi teikn på dette kan vere tydelege i munnen eller fjeset. (ssb.no 28.6.2018).)

(Anm: Tannhelsetenesta. 26,6 % delen 18-åringar som aldri har hatt hol i tennene (ssb.no 28.6.2018).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

- TANNGÅTE HOS NORSKE BARN: – Det er den nye folkesykdommen. Emaljefeil hos barn omtales som en ny folkesykdom man ikke finner årsaken til.

(Anm: TANNGÅTE HOS NORSKE BARN: – Det er den nye folkesykdommen. Emaljefeil hos barn omtales som en ny folkesykdom man ikke finner årsaken til. (…) På grunn av emaljefeil, ble enkle, hverdagslige ting som tannpuss, smertefullt for Molly. Det gjorde også vondt å tygge med tennene. – Plutselig startet det å ise og verke i tennene, sier hun. For å bli kvitt smertene måtte 12-åringen operere vekk fire jeksler, og i dag har hun ikke lenger plager. (…) – Vi ser det ganske ofte. Alle som undersøker barn ser emaljefeil rett som det er. Før trodde man kanskje det var karies, men nå vet vi mer om og kan påvise at det er såkalt MIH (mineralforstyrrelser på tennene), sier Brusevold, som er førsteamanuensis ved odontologisk fakultet på Universitetet i Oslo. (…) – Vi har satt i gang en stor studie i Oslo for å undersøke alle barn i årskullet 2010 for å se hvor mange som har dette her, sier Brusevold. Sammen med professor Anne Skaare og førsteamanuensis Tove Wigen ved odontologisk fakultet, er hun ansvarlig for Oslo-undersøkelsen, som går fra 2018 til 2020. (…) Vet ikke årsaken Årsaken til emaljefeil er fremdeles en gåte. Det har blitt studert om amming, medisiner, miljøgifter, problemer under fødsel og svangerskap eller økonomi er årsaken, men nå tror forskerne at sykdom i de første leveårene da seksårsjekslene dannes, peker seg ut. (tv2.no 13.10.2018).)

(Anm: Medisinsk fødselsregister (fødselskomplikasjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Enamel hypoplasia and its role in identification of individuals: A review of literature. Indian J Dent. 2015 Apr-Jun; 6(2): 99–102.)

(Anm: Enamel Hypoplasia (chalky teeths; kritt-tenner.) Overview Enamel is the hard, protective outer layer of your teeth. Enamel hypoplasia is a defect of the enamel that only occurs while teeth are still developing. Still, it can affect both baby teeth and permanent teeth. The condition results in thin enamel, which makes your teeth vulnerable to dental decay. The visual signs of enamel hypoplasia include white spots, pits, and grooves on the outer surface of the teeth. (healthline.com 12.3.2018).)  

(Anm: THE D3 GROUP FOR DEVELOPMENTAL DENTAL DEFECTS. (…) All of us believe that teaming up and pulling together in a "D3 family" effort will help get "chalky teeth" problems such as Molar Hypomin and AI recognised better, understood better, and cared for better. Our ultimate goal is to make many of these problems go away through prevention... read more >> (thed3group.org).)

- Norske kvinner blør mer under fødsel enn tidligere. Hvert år får nesten 1500 kvinner en alvorlig blødning etter fødsel. Det er mer enn en dobling på 20 år.  (- Hva er årsaken? Det store spørsmålet blir da hvorfor flere kvinner blør mer under fødsel nå enn tidligere.)

(Anm: Norske kvinner blør mer under fødsel enn tidligere. Hvert år får nesten 1500 kvinner en alvorlig blødning etter fødsel. Det er mer enn en dobling på 20 år. Igangsettelse av fødsel, stimulering av rier og forløsning med keisersnitt har vært rapportert som risikofaktorer for blødning, skriver artikkelforfatterne. På verdensbasis er blødning den hyppigste årsaken til at mødre dør under fødsel. I løpet av de siste 20 årene har antall kvinner som blør unormalt mye under fødsel, økt, også i vår del av verden. Dette er vist i flere høyinntektsland som Canada, Australia, Nederland og Storbritannia. En kvinne har i gjennomsnitt fem liter blod i kroppen. Det er normalt å blø opptil en halv liter når du føder. Hvis du blør mer enn dette, er blødningen unormalt stor. En blødning på 1,5 liter eller mer blir betraktet som en alvorlig blødning. De som opplever et så stort blodtap blir allment påvirket, kan få alvorlige komplikasjoner og har ofte behov for blodoverføring. (…) Hva er årsaken? Det store spørsmålet blir da hvorfor flere kvinner blør mer under fødsel nå enn tidligere. Er det noe med kvinnene som føder i dag sammenlignet med for 20 år siden? Er vi flinkere til å påvise og behandle blødninger? Eller er det noe med den moderne fødselshjelpen som gjør at kvinner i dag ender opp med flere store blødninger enn tidligere? (aftenposten.no 23.10.2018).)

(Anm: Medisinsk fødselsregister (fødselskomplikasjoner) (mintankesmie.no).)

- De siste årene har behandlingsutgiftene i den offentlige tannhelsetjenesten økt. Det er det blitt flere årsverk tannleger og tannpleiere, men det behandles i gjennomsnitt færre pasienter. Hva skyldes denne utviklingen?

(Anm: SSB analyse 2018/09: Produktivitet i tannhelsetjenesten. Dyrere tannlegepasienter. De siste årene har behandlingsutgiftene i den offentlige tannhelsetjenesten økt. Det er det blitt flere årsverk tannleger og tannpleiere, men det behandles i gjennomsnitt færre pasienter. Hva skyldes denne utviklingen? (ssb.no 9.5.2018).)

(Anm: Tannhelsetenesta. 26,6 % delen 18-åringar som aldri har hatt hol i tennene (ssb.no 28.6.2018).)

- Tannhelse: Én av tre nordmenn har droppet tannlegen av økonomiske årsaker. (-  – Jeg har ikke hatt råd til å reparere tennene. Derfor har jeg trukket én og én tann etter hvert som det har oppstått problemer, sier Mette Helen Falk Sivertsen (44).)

(Anm: Tannhelse: Én av tre nordmenn har droppet tannlegen av økonomiske årsaker. Mette Helen (44) mangler 11 tenner og må tygge på gommen. – Jeg har ikke hatt råd til å reparere tennene. Derfor har jeg trukket én og én tann etter hvert som det har oppstått problemer, sier Mette Helen Falk Sivertsen (44). Mette Helen er på langt nær alene om å droppe tannlegen av økonomiske årsaker. Det bekrefter en spørreundersøkelse som Opinion har utført for FriFagbevegelse og Dagsavisen. Hver tredje spurte, 33 prosent, har utsatt eller unnlatt å gå til tannlege av økonomiske årsaker. Blant de som oppgir en årsinntekt under 300.000 svarer nesten halvparten at de enten har utsatt eller unnlatt å gå til tannlegen av økonomiske årsaker. For Mette Helen Falk Sivertsen (44) har det gått så langt at hun nå mangler 11 tenner og må tygge på gommen. Da hun spurte Nav om økonomisk støtte til nye tenner, fikk hun tilbud om gebiss. – Jeg har ikke hatt råd til å reparere tennene. Derfor har jeg trukket én og én tann etter hvert som det har oppstått problemer, forteller 44-åringen som er bosatt på Dønna i Nordland. (frifagbevegelse.no 22.10.2018).)

- Regjeringen kutter 50 millioner i støtte til tannhelse: Mona hadde ikke pusset tennene på 40 år: - Vondt at støtten forsvinner.

(Anm: Regjeringen kutter 50 millioner i støtte til tannhelse: Mona hadde ikke pusset tennene på 40 år: - Vondt at støtten forsvinner. - På tide å se munnen som en del av kroppen, sier et samlet odontologisk fagmiljø. - Man åpner ikke munnen mer enn man må. Man spiser pølser og prosessert, myk mat - og ikke biff når man er på restaurant. Epler kan man bare drømme om å spise, i hvert fall offentlig, sier Mona Larsen. Mona er en av mange nordmenn med ekstrem tannlegeskrekk. For henne er skrekken nært knyttet til seksuelle overgrep i barndommen, og traumene sitter fortsatt i kroppen, mer enn 40 år senere. (dagbladet.no 20.10.2018).)

- Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt.

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen». (nrk.no 7.3.2017).)

- Tannlegeforeningen: Kutt i tannhelsestønad rammer de mest sårbare. Regjeringen vil kutte i trygdestønadene til tannhelsebehandling for femte år på rad, tilsammen 390 millioner kroner i kutt. Tannlegeforeningen reagerer. – Disse kuttene rammer ikke deg og meg, men dem som allerede er mest utsatt, sier presidenten i Tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum, til Klassekampen.

(Anm: Tannlegeforeningen: Kutt i tannhelsestønad rammer de mest sårbare. Regjeringen vil kutte i trygdestønadene til tannhelsebehandling for femte år på rad, tilsammen 390 millioner kroner i kutt. Tannlegeforeningen reagerer. – Disse kuttene rammer ikke deg og meg, men dem som allerede er mest utsatt, sier presidenten i Tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum, til Klassekampen. Ifølge foreningen kuttes det 61,7 millioner kroner i trygdestønadene til tannhelsebehandling i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Det kommer i tillegg til kutt på 328 millioner kroner som er foretatt så langt i helseminister Bent Høies (H) statsrådsperiode, ifølge en gjennomgang nettstedet Faktisk.no har gjort. Tilsammen blir det nærmere 390 millioner kroner i kutt. Mens barn i Norge frem til 20 år får tannbehandling dekket av staten, må voksne betale selv. Det er pr. i dag imidlertid 15 sykdommer, tilstander eller skader som gir rett til stønad, dog med egenandel, og den er blitt høyere de siste årene. Steinum reagerer på at det kuttes i potten, når det blir stadig flere som trenger stønad. – Antall pasienter som får stønad til tannhelse, har faktisk økt med over 26 prosent i disse årene. Det er bra og vitner om at befolkningen har behov for denne støtten. Likevel svarer Høie på økt behov med å gradvis svekke ordningen ved å underregulere den, sier Steinum. – Hver enkelt får et dårligere tilbud. Det henger rett og slett ikke på greip, sier hun. (aftenposten.no 20.10.2018).)

– TANNGÅTE HOS NORSKE BARN: Mina (12) måtte trekke ødelagte 6-årsjeksler.

(Anm: Tanngåte hos norske barn: Mina (12) måtte trekke ødelagte 6-årsjeksler. Emaljefeil på tennene til norske barn vil koste flere titalls millioner for hvert årskull. Nå etterlyses det en plan for hvordan man skal behandle barna som får dette. (…) Tannlege Margaretha Rolsdorph sier emaljefeil på tennene er noe hun ser hver uke. Hun har arbeidet som kjeveortoped i tjue år i Oslo. – Jeg ser nesten ikke hull i tennene lenger, det er sjelden. Men emaljefeil ser jeg ofte, sier Rolsdorph. (tv2.no 18.10.2018).)

- Enkel metode skal gi færre hull hos barn.

(Anm: Enkel metode skal gi færre hull hos barn. Fissurforsegling er ett av tiltakene mot karies som har best dokumentert forebyggende effekt, ifølge Helsedirektoratet. Metoden vil på sikt redusere behovet for tannleger. (aftenposten.no 17.9.2018).)

- Hvordan munnbakterier kan skade lungene. (- Disse bakteriene ble funnet overveiende hos eldre med mer plakk, flere hull (kaviteter) og færre tenner. I tillegg fant studien mer sopp hos disse eldres mikrobiota, samt blant dem som hadde proteser.)

(Anm: How your mouth bacteria can harm your lungs. New research now published in the journal mSphere examines the effects of poor dental hygiene on the respiratory health of elderly Japanese people. The recent results shed light on the importance of the tongue microbiota for our respiratory health. The new study was carried out by a team of Japanese-based scientists affiliated with the Kyushu University in Fukuoka. (…) Medical News Today have reported on a number of studies highlighting the link between the gut microbiota and cancer, obesity, heart conditions, depression, anxiety, and other conditions. Also, explain the authors of the new research, not only do the bacteria in our tongue microbiota reach our guts, but seniors are also particularly likely to inhale some of these microorganisms. Problems such as difficulty swallowing and cough reflux may cause the elderly to accidentally inhale bacteria that could lead to pulmonary infections such as pneumonia. (…) The main bacteria identified were Prevotella histicola, Veillonella atypica, Streptococcus salivarius, and Streptococcus parasanguinis. Previous studies, say the researchers, have linked these microorganisms with a higher risk of death from pneumonia. These bacteria were found predominantly in seniors with more plaque, more cavities, and fewer teeth. Additionally, the study found more fungi in these seniors' microbiotas, as well as among those who wore dentures.  (medicalnewstoday.com 17.8.2018).)

- SE: Forskere gjør flyktige bakterier i våre munnhuler til et mindre mysterium.

(Anm: WATCH: Scientists make elusive bacteria in our mouths less of a mystery. Floyd Dewhirst and his team at the Forsyth Institute are creating the perfect environment for growing microbial dark matter, the elusive organisms that have evaded petri dishes for years. (…) Having the bacteria available in a culture allows scientists to inspect them closely and perform experiments to see if they can cause or prevent disease. (…) Related: WATCH: Your mouth is full of bacteria blooming. And it’s beautiful It has not been an easy process. The Forsyth team started trying to cultivate the bugs, known as microbial dark matter, 10 years ago. And last year, the team was able to grow one notoriously elusive group of microbes called TM7s. Dewhirst’s has cultured 10 strains of the bug, including ones shaped like a bowling pin and a snake-like one that seems to grow inside of its bacterial host. (statnews.com 17.8.2018).)

(Anm: Periodontal pathology, also termed gum diseases or periodontal diseases, are diseases involving the periodontium (the tooth supporting structures, i.e. the gums). The periodontium is composed of alveolar bone, periodontal ligament, cementum and gingiva. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Prevalence of bacteria of division TM7 in human subgingival plaque and their association with disease. Appl Environ Microbiol. 2003 Mar;69(3):1687-94.)

- Spyttstein. Spyttsteiner kan dannes i spyttkjertlenes utførselsganger og blokkere gangen.

(Anm: Spyttstein. Spyttsteiner kan dannes i spyttkjertlenes utførselsganger og blokkere gangen. Som regel dannes det flere steiner i samme utførselsgang. STEIN I SPYTTKJERTEL: Her er en synlig spyttstein i kjertelen under tunga. Spyttstein har den medisinske betegnelsen: sialolithiasis Vi har tre store, parvise spyttkjertler, i tillegg til mange små spyttkjertler spredt rundt i munnen, særlig på innsida av kinnene og leppene. 85% av steinene dannes i underkjevespyttkjertelen (glandula submandibularis) og 15% i ørespyttkjertelen (glandula parotis). Spyttsteiner i de små spyttkjertlene er en sjelden variant av spyttkjertelsteiner. De er som regel lokalisert i lepper eller kinn. (3) (…) Dersom steinen ikke forsvinner, kan den fjernes ved en liten operasjon. (lommelegen.no 29.10.2018).)

- Bilder i klinisk medisin. Svart hårete tunge. (- Svart misfarging av hennes tunge ble observert innen 1 uke etter at behandlingen ble startet (Panel A), og pasienten rapporterte kvalme og dårlig smak i munnen. Svart hårete tunge, som et resultat av behandling med minocyklin, ble mistenkt.) (- Tilstanden kan være knyttet til flere faktorer, inkludert dårlig munnhygiene, bruk av tobakk eller irriterende munnvann, og bruk av antibiotika, særlig tetracykliner. Svart hårete tunge er vanligvis reversibel og har ingen langsiktig følgesykdommer så lenge det forårsakende middel blir fjernet, og pasienten har god oral hygiene.)

(Anm: Images in Clinical Medicine. Black Hairy Tongue. A 55-year-old woman was admitted to the hospital after sustaining a severe crush injury to both legs in a motor vehicle accident. A polymicrobial wound infection developed, and she received treatment with intravenous meropenem and oral minocycline. Black discoloration of her tongue was observed within 1 week after treatment was started (Panel A), and the patient reported nausea and a bad taste in her mouth. Black hairy tongue, resulting from treatment with minocycline, was suspected. Black hairy tongue is a benign condition characterized by hypertrophy and elongation of filiform papillae on the surface of the tongue, with brownish-black discoloration. The condition can be associated with multiple factors, including poor oral hygiene, the use of tobacco or irritating mouthwashes, and the receipt of antibiotic agents, particularly tetracyclines. Black hairy tongue is usually reversible and has no long-term sequelae as long as the precipitating agent is discontinued and the patient practices good oral hygiene. In this patient, minocycline was discontinued, and an alternate antimicrobial regimen was started. She was advised to practice good oral hygiene. Within 4 weeks after the minocycline was stopped, her tongue returned to its normal color (Panel B). N Engl J Med 2018; 379:e16 (September 6, 2018).)

(Anm: Black Hairy Tongue (webmd.com 2018).)

(Anm: IMAGES IN CLINICAL MEDICINE. (N Engl J Med)

- Måtte trekke 18 tenner etter tannlegetabbe i Sverige. En person med nedsatt funksjonsevne i Sverige ble nødt til å trekke 18 tenner på grunn av manglende oppfølging fra tannhelsetjenesten.

(Anm: Måtte trekke 18 tenner etter tannlegetabbe i Sverige. En person med nedsatt funksjonsevne i Sverige ble nødt til å trekke 18 tenner på grunn av manglende oppfølging fra tannhelsetjenesten. Ifølge avisa Sundsvalls Tidning er saken nå klaget inn for Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) i Sverige. Personen det gjelder, er omfattet loven om støtte og tjenester for visse funksjonsnedsettelser, en lov som er til for personer med stort omsorgsbehov og oppfølging.  (nettavisen.no 8.8.2018).)

(Anm: Fick dra ut 18 tänder efter tandvårdsmiss (aftonbladet.no 8.8.2018).)

- Leder. Tannlegebesøkene bør fortsatt koste penger. (- Å gjøre tannhelsetjenestene til en del av det vanlige, offentlige tilbudet er både unødvendig og lite treffsikkert. For de fleste vil det nok bare være å bite tennene sammen og dra kortet - også i fremtiden.)

(Anm: Leder. Tannlegebesøkene bør fortsatt koste penger. ÉN AV TRE NORDMENN har utsatt eller unnlatt å gå til tannlegen av økonomiske årsaker. Hele ni av ti nordmenn mener at tannhelse bør inkluderes i det offentlige helsetilbudet. Det viser en meningsmåling Opinion har gjort på oppdrag fra Fri Fagbevegelse og Dagsavisen. (…) Å gjøre tannhelsetjenestene til en del av det vanlige, offentlige tilbudet er både unødvendig og lite treffsikkert. For de fleste vil det nok bare være å bite tennene sammen og dra kortet - også i fremtiden. (aftenposten.no 25.10.2018).)

- Kva gir god tannhelse? (- Overfor personar med dårleg betalingsevne og andre som er i risikosituasjonar, må samfunnet ta større ansvar.) (- Den viktigaste innsatsen for å betra folk si helse, skjer likevel utanfor helsetenesta. Fylke som har satsa på systematisk samhandling på ulike områder, viser til gode resultat blant 18-åringar.)

(Anm: Hilde Aga leder av Norsk Tannpleierforening i Delta. Kva gir god tannhelse? Det er grunn til å stilla spørsmål om gratis tannhelsetenester er svaret på god tannhelse i Norge. Spørsmål også Aftenposten reiser i leiaren den 26.oktober. Dei fleste i Norge har god tannhelse, og dei fleste kan med enkle tiltak ta i vare eiga tannhelse. Overfor personar med dårleg betalingsevne og andre som er i risikosituasjonar, må samfunnet ta større ansvar. Det er viktig å gå til tannhelsekontroll regelmessig, men det er ikkje tannlegen som gir folket god tannhelse. Tannlegen behandlar pasienten når sjukdom i tenner har oppstått. Det viktige er at den enkelte pasient blir betre i stand til å ta vare på tannhelsa for å unngå problem. Rettleiing og oppfølging på tannklinikk av tannpleier eller tannlege, styrker pasienten sin eigenkontroll. Det er med på å skape god tannhelse. Den viktigaste innsatsen for å betra folk si helse, skjer likevel utanfor helsetenesta. Fylke som har satsa på systematisk samhandling på ulike områder, viser til gode resultat blant 18-åringar. Ei gratis tannhelseteneste for heile folket vil påføra samfunnet store kostnader. Kunnskap om og motivasjon til å ta var på tennene er enklare og rimelegare. (aftenposten.no 4.11.2018).)

- Hvordan vet du om du har en sprukket tann? Enhver del av en tann kan sprekke. Sprekken kan være synlig, men dette er ikke alltid tilfelle. (- Alle som mistenker at de har en ødelagt tann bør gjøre en avtale med tannlegen så snart som mulig.)

(Anm: How do you know if you have a cracked tooth? Any part of a tooth can be cracked. The crack may be visible, though this is not always the case. If a person experiences pain when chewing food, or if teeth suddenly become sensitive to hot and cold, one tooth may be a cracked. Any pain associated with a cracked tooth tends to come and go. This can make it more challenging for a dentist to locate the crack, especially if it is very small. Anyone who suspects that they have a cracked tooth should make an appointment with the dentist as soon as possible. Leaving a cracked tooth untreated may lead to more problems, pain, and discomfort over time. (medicalnewstoday.com 1.6.2018).)

- Hva får tennene til å bli svarte? Svarte tenner kan være et tegn på et underliggende angrep av karies/tannråte eller hull (kavitet) som bør behandles så snart som mulig.

(Anm: What causes teeth to turn black? Black teeth can be a sign of an underlying decay or cavities that should be addressed as soon as possible. However, black teeth may also be the result of staining. Different foods and drinks can leave behind a bit of pigment, causing the teeth to turn black. Teeth owe their color to the high amount of calcium found in the outer layer of the teeth, known as the enamel. Over time, additional elements left behind by foods and drinks can start to make teeth yellow or gray. If the teeth turn black, however, a person should visit a dentist as soon as possible. (…) What causes black teeth? Teeth turn black from either extrinsic or intrinsic causes. (…) Intrinsic causes The tooth may appear black when damaged from the inside. The most common culprits of black teeth in these cases are decay or cavities. For example, a pulp infection or dead tooth may turn a tooth black. The damage starts on the inside and works its way to the surface. The black color of the tooth may first appear in spots and eventually cover the entire tooth if left untreated. (medicalnewstoday.com 15.5.2018).)

- Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (...) Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Fortviler over håpløst tannlegetilbud - Det er en bitter situasjon. Hun har rett på offentlig tannlegehjelp, men får det ikke. Nå faller tennene ut av seg selv mens politikerne krangler om hvordan tannhelsetjenesten skal organiseres.

(Anm: Fortviler over håpløst tannlegetilbud - Det er en bitter situasjon. Hun har rett på offentlig tannlegehjelp, men får det ikke. Nå faller tennene ut av seg selv mens politikerne krangler om hvordan tannhelsetjenesten skal organiseres. I mai skrev Dagbladet om at bare 23 prosent av eldre med hjemmesykepleie fikk den tannbehandlingen de har krav på i 2017. For eldre på sykehjem, var det kun 37 prosent som fikk behandling. (…) Dagbladet har møtt en av familiene som har falt utenfor. I flere år har mannen forsøkt å skaffe tannlegehjelp til sin syke kone. Hun er sengeliggende hjemme, og får hjemmesykepleie gjennom kommunen. Men tannlegehjelp får hun ikke. - Tennene blir bare dårligere og dårligere. Nå har de begynt å falle ut av seg selv, og det er ikke så mye igjen. Det siste året har vi brukt stavmikser på all maten, for hun kan ikke spise fast føde. Det er en bitter situasjon, sier mannen. (…) LO vil ha slutt på «klasseskille i munnhulen» (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Tannregulering kan bli dyrere. SKIEN (NRK): Kjeveortopeder opplever at foreldre må takke nei til tannregulering for barna fordi det er for dyrt.

(Anm: Tannregulering kan bli dyrere. SKIEN (NRK): Kjeveortopeder opplever at foreldre må takke nei til tannregulering for barna fordi det er for dyrt. Nå kan støtten til mange falle helt bort. Helsedirektoratet har nylig oversendt et forslag til Helse- og omsorgsdepartementet om nye prioriteringer etter å ha gått gjennom dagens regelverk. Det er både sammenlignet og vurdert opp mot systemene i de andre skandinaviske landene. Den viktigste endringen er økt støtte ved stor plassmangel i fronten, men det blir også foreslått å kutte all støtte til dem med minst, men likevel klart, behov for tannregulering. (nrk.no 28.3.2018).)

(Anm: Velferdsgapet. Mariam tok regninga selv, mens Patrick håper det offentlige skal betale. Få ting forteller mer om sosial ulikhet enn tennene våre. (dagbladet.no 9.3.2018).)

(Anm: Prisen på tannregulering er skyhøy - hvor er debatten? | Amanda Anvar og Ingrid Reitan. Si ;D-innlegg: Ingen burde trenge å prioritere bort regulering til barnet sitt på grunn av dårlig råd.  (aftenposten.no 8.4.2018).)

- Regjeringa vil fjerne offentleg støtte til tannregulering. (– Ifølge Helsedirektoratet er svært mykje av denne behandlinga ikkje nødvendig av medisinske grunnar, berre av kosmetiske, seier Høie til avisa.)

(Anm: Regjeringa vil fjerne offentleg støtte til tannregulering. Helseminister Bent Høie (H) meiner foreldre vil spare pengar på at staten kuttar 100 millionar i offentleg støtte for tannregulering. Helseministeren seier til Stavanger Aftenblad at ei endeleg avgjering om kutt kjem når statsbudsjettet blir lagt fram 8. oktober. – Eit viktig omsyn er at dagens system faktisk legg press på foreldre, mange av dei med dårleg råd, til å betale for kostbar tannregulering for barnet sitt. Ifølge Helsedirektoratet er svært mykje av denne behandlinga ikkje nødvendig av medisinske grunnar, berre av kosmetiske, seier Høie til avisa. Han viser dessutan til at Sverige og Danmark ikkje gir støtte til tannregulering. Staten refunderte nesten 600 millionar kroner for kjeveortopedi i fjor, ifølge avisa. (frifagbevegelse.no 9.8.2018).)

- Frp avviser Høies forslag om å trekke støtte til tannregulering. (- Fagforbundet Ung mener Høie går i feil retning: – Tannhelse må fullfinansieres.)

(Anm: Frp avviser Høies forslag om å trekke støtte til tannregulering. Frps helsepolitiske talsmann Bård Hoksrud vil ikke være med på helseminister Bent Høies (H) forslag kutt i støtten til tannregulering. (…) - Regjeringa vil fjerne offentleg støtte til tannregulering. Høie viser blant annet til nabolandene som har en strengere vurdering enn Norge, og minner om at det fortsatt er slik at foreldrene som sitter igjen med størsteparten av regningen. Han viser også til at Helsedirektoratet påpeker at mye av dagens behandling kun er kosmetisk begrunnet. – Frp vil jobbe hardt opp mot regjeringen for at dette forslaget legges i skuffen og aldri blir tatt opp igjen, sier Hoksrud. - Fagforbundet Ung mener Høie går i feil retning: – Tannhelse må fullfinansieres (frifagbevegelse.no 13.8.2018).)

- Lege Jørgen Skavlan: Klokt av regjeringen å fjerne støtte til tannregulering.

(Anm: Lege Jørgen Skavlan: Klokt av regjeringen å fjerne støtte til tannregulering. Den kjente allmennlegen Jørgen Skavlan mener staten ikke skal bidra til presset om å ha det perfekte smil. Nok en gang raser debatten om tannregulering og i hvilken grad det offentlige bør betale for at barn og unge skal ha riktig tannstilling, eller om foreldre skal bekoste alt helt alene. Fra og med neste år kan deler av den offentlige støtten til tannregulering bli fjernet. Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte at statsbudsjettet for 2019 trolig vil mangle et hundretalls millioner kroner til tannregulering. (nrk.no 11.8.2018).)

- Hjemmeboende syke eldre: 3 av 4 får ikke tannpleien de har krav på. Men tannhelsetjenesten får pengene likevel. I fjor fikk bare 23 prosent av eldre med hjemmesykepleie den tannbehandlingen de har krav på. (- Det stilles ikke krav om at alle skal få behandling.)

(Anm: Hjemmeboende syke eldre: 3 av 4 får ikke tannpleien de har krav på. Men tannhelsetjenesten får pengene likevel. I fjor fikk bare 23 prosent av eldre med hjemmesykepleie den tannbehandlingen de har krav på. Mange klarer ikke å komme seg til tannlegen selv, ifølge forsker. Eldre og langtidssyke som har tilsyn av hjemmesykepleie, har også rett på gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten. I teorien. I praksis var det bare 23 prosent av denne gruppen på landsbasis som ble undersøkt eller behandlet i 2017, ifølge tall fra SSB. Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunal, og får bevilget en andel av fylkeskommunenes budsjetter for å gi et oppsøkende tilbud til de gruppene som har rett på det. Men det stilles ikke krav om at alle skal få behandling. (dagbladet.no 26.5.2018).)

- Bedre tannhelse fører til flere kosmetiske behandlinger.

(Anm: Bedre tannhelse fører til flere kosmetiske behandlinger. Tannlege Peter Müller tror det vil bli flere kosmetiske behandlinger fremover. (…) Tannlege Peter Müller driver fortsatt reparasjoner av gamle amalgamfyllinger og annet fyllingsarbeid, og situasjonen til Gulbrandsen er ikke unik. Les også: Hit kom 1165 fattige med tannpine. – Jeg forsøker å tenke at dette ikke er ydmykende. Selv om fluortannkrem kom i fritt salg på 70-tallet var tannbehandlingen den gang gjerne å være raskt ute med boret, og å fylle tennene med amalgam. (…) En slik overbehandling var likevel en stor forbedring sammenlignet med tidligere generasjoner der man i stor grad trakk tenner. På 70-tallet var så mye som 15 prosent av befolkningen tannløse. (aftenposten.no 20.7.2018).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket.  (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 18.6.2017).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %). (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015.  (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre.

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Munnbakterier knyttet til spiserørkreft. En analyse av mikrober fra munnen på mer enn 120 000 mennesker har funnet at to typer bakterier som fører til tannkjøttsykdommer også er knyttet til økt risiko for spiserørkreft.

(Anm: Mouth bacteria linked to esophageal cancer. An analysis of microbes sampled from the mouths of more than 120,000 people has found that two types of bacteria that lead to gum disease are also linked to higher risk of esophageal cancer. The study — led by NYU Langone Health's Perlmutter Cancer Center in New York, NY — also reveals that some types of mouth bacteria are linked to lower risk of esophageal cancer. Reporting in the journal Cancer Research, the researchers note that they ruled out potential effects from smoking, alcohol, and body mass index (BMI) when they analyzed the data. Senior investigator of the study Jiyoung Ahn, an associate professor and epidemiologist at NYU School of Medicine, believes that the findings will take us closer to establishing the causes of esophageal cancer. She says that this is "because we now know that at least in some cases disease appears consistently linked to the presence of specific bacteria in the upper digestive tract." (medicalnewstoday.com 24.3.2018).)

- Forbud mot intime piercinger for de under 18 år. (- Kirurger advarer om alvorlig helserisiko.) (- De advarte også mot at tunge- og leppepiercinger innebærer alvorlige farer, som tannfrakturer og tannkjøttskader.)

(Anm: Tongue splitting: Surgeons warn of serious health risks. People who have their tongues split deliberately are putting their health at serious risk, surgeons have warned. The procedure involves cutting the tongue in half to create a lizard-like forked effect. But experts said it came with the risk of significant blood loss, infection, nerve damage and problems with breathing and swallowing. They also warned that tongue and lip piercings carry serious dangers, such as tooth fractures and gum damage. Ban on intimate piercings for under-18s Illegal tongue splitting procedures exposed (bbc.com 3.8.2018).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

– Tatoveringer hos unge - et problem som reiser bekymringer.

(Anm: Teen tattoos - an issue raising concern. According to a clinical report by the American Academy of Pediatrics, “voluntary body modifications” or tattoos, scarifications and piercings by teenagers is a rising concern. These can lead to serious complications they warn and also discuss the implications of these modifications both in terms of social as well as personal and related to mental health. (news-medical.net 19.9.2017).)

- Er tatoveringer sikre?

(Anm: Are Tattoos Safe? (…) Though tattooing is a widespread practice in many developed countries, it is not a light thing as the images created cannot be easily removed except by cosmetic surgery. Moreover, there are specific health risks which need to be guarded against to prevent short- and long-term complications. (news-medical.net 17.10.2017).)

- Forstyrret immunforsvar? Unngå å få en tatovering. Hvis immunforsvaret ditt ikke er sterkt og sunt, kan du oppleve uventede bivirkninger etter å ha tatt en tatovering – det antydes i et tilfelle hvor en kvinne som søkte behandling for en mystisk og vedvarende smerte i venstre hofte, kne og lår.

(Anm: Disrupted immune system? Avoid getting a tattoo. If your immune system is not strong and healthy, then you might experience unexpected side effects after getting a tattoo done — so suggests the case of a woman who sought treatment for mysterious and persistent pain in her left hip, knee, and thigh. The new issue of the journal BMJ Case Reports features the case study of a woman who sought medical assistance due to severe and persistent pain in her left hip, knee, and thigh after having gotten her left thigh tattooed some months earlier. In 2009, she had a double lung transplant that needed long-term immunosuppressant therapy, to avoid a transplant rejection response. This, of course, meant that her entire immune system was disrupted, and it would not react to foreign agents inside the body in the same way that it normally would. Still, she did not suspect that the effects would come to interfere in any way with her appreciation of tattoos.  (medicalnewstoday.com 19.6.2018).)

- Derfor får du isninger i tænderne. Er du også en af dem, der ikke kan holde ud at bide i en kold is? Måske har du isninger i tænderne. Læs her hvad det kan skyldes.

(Anm: Derfor får du isninger i tænderne. Er du også en af dem, der ikke kan holde ud at bide i en kold is? Måske har du isninger i tænderne. Læs her hvad det kan skyldes. Skal du også nyde det varme solskinsvejr med en god is eller en kold sodavand? Så oplever du måske en stærk smerte og en hvinende fornemmelse i dine tænder. Det er muligvis isninger. (…) Årsager til isninger Der er forskellige årsager til, at man kan få isninger i tænderne. Nogle af dem er: - Forkert tandbørstning: Hvis man har en hård tandbørste, bruger slibende tandpasta og børster forkert på tværs af tænderne, kan det over tid resultere i, at vores tandkød trækker sig tilbage, og at vi sliber tandens beskyttelse bort. Når rodcementen slides bort, registrer tanden hurtigt alle påvirkninger ved en smerteimpuls. Læs hvordan du bedst børster tænder her. - Tandkødsbetændelse: En anden årsag til isninger kan være tandkødsbetændelse, som bevirker til et tab af knogle omkring tænderne, og det gør, at man kan udvikle lange, følsomme tandhalse og dermed få ubehagelige isninger. - Syreskader: Hvis man mister emaljen på tænderne, er man også mere udsat for isninger. Emaljebeskyttelsen kan forsvinde, hvis lider af hyppig opkast for eksempel ved bulimi eller sure opstød, eller hvis man drikker mange syreholdige drikke såsom cola. Læs også: Andre årsager til tandpine. (netdoktor.dk 7.5.2018).)

- Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert.

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Bakterie ga autoimmun sykdom hos mus. Bakterier lakk igjennom tarmveggene og endte opp i organer i kroppen. (- Det finnes en hel rekke ulike autoimmune sykdommer, fra cøliaki og diabetes 1 til psoriasis og multippel sklerose. Felles for dem alle er at det er kroppens eget immunforsvar som forårsaker skadene.) (- Forskere tror leddgikt kan utløses av bakterier i munnen.)

(Anm: Bakterie ga autoimmun sykdom hos mus. Bakterier lakk igjennom tarmveggene og endte opp i organer i kroppen. Mye tyder på at dette også kan skje hos mennesker. (...) . Felles for dem alle er at det er kroppens eget immunforsvar som forårsaker skadene. Av en eller annen grunn går immunsystemet løs på kroppens egne celler. Men hvorfor? Flere tidligere studier har koblet tarmbakterier til autoimmune sykdommer. Og nylig kom altså en studie som viser hvordan dette kan henge sammen. Les også: Forskere tror leddgikt kan utløses av bakterier i munnen Forsøk med mus viste at tarmbakterien Enterococcus gallinarum lakk inn i kroppen til mus og endte opp i leveren og lymfeknutene. Dette satte i gang immunreaksjoner som ligner den vi ser hos mennesker med den autoimmune sykdommen lupus. (…) Les også: Forskere tror leddgikt kan utløses av bakterier i munnen Forsøk med mus viste at tarmbakterien Enterococcus gallinarum lakk inn i kroppen til mus og endte opp i leveren og lymfeknutene. Dette satte i gang immunreaksjoner som ligner den vi ser hos mennesker med den autoimmune sykdommen lupus. (…) Les også: Lupus rammer flere nordmenn enn antatt (…) De undersøkte også leverprøver fra mennesker med lupus og autoimmun hepatitt. Da viste det seg at E. gallinarum også fantes der. Det gjorde den derimot ikke i prøver av leveren hos mennesker uten autoimmun sykdom. Forskerne mener funnene kan peke ut nye veier mot behandling for mennesker med autoimmune sykdommer. Det gjør også Sandra Citi fra Universitetet i Geneve, som kommenterer de nye funnene i tidsskriftet Science. (forskning.no 19.3.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Translocation of a gut pathobiont drives autoimmunity in mice and humans. Science  2018;359;( 6380):1156-116 (Mar 2018).)

(Anm: Intestinal barriers protect against disease. Summary All body surfaces and cavities are lined by layers of epithelial cells, which are connected by cell-cell junctions. These junctions serve three main purposes: adhesion, to maintain tissue integrity; creation of a barrier, to control the passage of ions, water, molecules, cells, and pathogens across epithelial layers; and signaling, to receive and transmit cues that affect cell behavior and tissue function. The barrier function is crucial to maintaining tissue homeostasis. Breaking or even slightly perturbing epithelial barriers can lead to serious pathological consequences, including infection and inflammation (13). Science 2018;359(6380):1097-1098 (09 Mar 2018).)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

- Tørr i munnen og øynene? Fanny fikk diagnose etter 31 år. (– For ti år siden ble hun diagnostisert med Sjøgrens syndrom, som er en autoimmun sykdom der immunforsvaret lager betennelse i kroppen.)

(Anm: Tørr i munnen og øynene? Fanny fikk diagnose etter 31 år. – Jeg husker veldig godt første gang smerten hugget til. Jeg var seks år, satt i bilen og spiste et eple. Smerten kom ut av intet i kjeven – i kjertlene. Jeg skrek og skrek. Det sier Ida Trulsrud (26). For ti år siden ble hun diagnostisert med Sjøgrens syndrom, som er en autoimmun sykdom der immunforsvaret lager betennelse i kroppen. (…) Enorm lettelse – Først så fikk jeg en sorgreaksjon. Tanken på å leve hele livet med kronisk sykdom. Det blir jo en del begrensninger. Jeg tenkte hva gjør jeg nå? Fanny Louise Wullum Fahsing (44) var unormalt tørr i øynene etter at sønnen ble født. Hun var sliten også, men tenkte at det var vanlig i småbarnsfasen. Moren hennes hadde sekundær sjøgrens og ba henne gå til legen. Der fikk hun diagnosen. Da var hun 31 år. – Samtidig følte jeg en enorm lettelse. Det er fint å sette ord på det man går og føler på. Jeg er ikke hypokonder likevel, sier hun som bor i Namsos med sønnen på femten og en hund. (vg.no 24.4.2018).)

- Økt risiko for aortaaneurisme og disseksjon hos pasienter med Sjögrens syndrom: en landsdekkende befolkningsbasert kohortstudie i Taiwan. (- Adjusted HR=3.642, p<0.001.)

(Anm: Increased risk of aortic aneurysm and dissection in patients with Sjögren’s syndrome: a nationwide population-based cohort study in Taiwan. Abstract  Objectives Sjögren’s syndrome (SS) is a systemic autoimmune disorder. Several molecular pathways and the activation of matrix metalloproteinases associated with the pathogenesis of SS participate in the initiation and progression of aortic aneurysm (AA) and aortic dissection (AD). In this study, we aimed to evaluate whether patients with SS exhibit an increased risk of AA or AD. (…) Results Our analyses included 10 941 SS cases and 43 764 propensity score-matched controls. Compared with the controls, the patients with SS exhibited a significantly increased risk of developing an AA or AD (adjusted HR=3.642, p<0.001). Subgroup analysis revealed that compared with patients without SS, patients with primary and secondary SS both exhibited a significantly increased risk of developing AA or AD (adjusted HR=1.753, p=0.042; adjusted HR=3.693, p<0.001). Conclusion Patients with SS exhibit increased risks of developing AA or AD, and healthcare professionals should be aware of this risk when treating patients with SS. Increased aortic surveillance may be required for patients with SS. BMJ Open 2018;8:e022326.)

(Anm: Aortaaneurisme. Et aortaaneurisme er en avgrenset utvidelse av hele åreveggen i hovedpulsåren. Utvidelsen er minst dobbelt så vid som nærmeste normale del av blodåren. Aldersforandringer og nedsatt elastisitet i blodåreveggen er den viktigste årsaken til aortaaneurisme. Hva er et aortaaneurisme? Et aortaaneurisme er en avgrenset utvidelse av hovedpulsåren. Utvidelsen er minst dobbelt så vid som nærmeste normale del av blodåren. I praksis vil det si en utvidelse av hovedpulsåren på mer enn 3 cm. Aneurismene kan omfatte hele omkretsen (spoleformede) eller kun som en mindre utposning (sekkformede). Tallene for forekomst er usikre. Forekomsten synes å øke, og det er sannsynligvis mørketall på grunn av plutselig død som følge av ikke-diagnostiserte aneurismer som sprekker. I obduksjonsmaterialer foreligger aneurisme i bukdelen av hovedpulsåren hos 2-4 prosent ved alder over 50-60 år. Tilstanden er fire ganger vanligere hos menn enn kvinner. (nhi.no 5.6.2018).)

(Anm: Sjøgrens syndrom. Sjøgrens syndrom er en betennelsesaktig revmatisk sykdom som først og fremst angriper sekretproduserende vev. Slike vev finnes i spyttkjertler, tårekjertler, bronkier og slimhinner. Resultatet av betennelsen er nedsatt produksjon av sekret og organet blir derfor tørt. (aftenposten.no 27.4.2018).)

- Hva er periodontal kirurgi? Noen ganger kan det være nødvendig med periodontal kirurgi for å behandle visse tannkjøttsykdommer og tilstander, for eksempel gingivitt eller periodontitt.

(Anm: What is periodontal surgery? Sometimes, periodontal surgery may be needed to treat certain gum diseases and conditions, such as gingivitis or periodontitis. This type of surgery is commonly known as gum surgery. The procedure aims to treat the gum disease and any damage it may have caused by: - regrowing damaged bones and tissues - preventing tooth loss -reducing gum gaps between teeth, known as black triangles -reshaping the jaw hone to lower the risk for bacterial growth in bone crevices -eliminating bacteria and infection. In this article, we take a look at what people can expect from periodontal surgery, the conditions it can treat, and what the recovery time could be. (medicalnewstoday.com 10.3.2018).)

(Anm: Gum Disease (Gingivitis) (medicinenet.com 17.6.2018).)

(Anm: Periodontal pathology, also termed gum diseases or periodontal diseases, are diseases involving the periodontium (the tooth supporting structures, i.e. the gums). The periodontium is composed of alveolar bone, periodontal ligament, cementum and gingiva. (en.wikipedia.org).)

- Hvor lang tid tar det for transplantert vev i munn å gro? How long does it take for a gum graft to heal?

(Anm: Hvor lang tid tar det for transplantert vev i munn å gro? How long does it take for a gum graft to heal? A gum graft is a type of dental surgery performed to correct the effects of gum recession. It is a quick and relatively simple surgery in which a periodontist removes healthy gum tissue from the roof of the mouth and uses it to build the gum back up where it has receded. (…) The healing process is often quick, taking 1 to 2 weeks for the mouth to heal fully but may take longer. People can take over-the-counter (OTC) pain relievers or prescription medications to help manage any discomfort. (medicalnewstoday.com 12.6.2018).)

- Tannhelse: Sverige vil foreslå et maksbeløp for besøk hos tannlegen. - Det skal ikke synes i munnen om man har en tynn lommebok.

(Anm: Tannhelse: Sverige vil foreslå et maksbeløp for besøk hos tannlegen. - Det skal ikke synes i munnen om man har en tynn lommebok. (…) I 2015 valgte i overkant av 131 000 nordmenn å droppe et besøk hos tannlegen nettopp fordi det ble for dyrt. I gjennomsnitt bruker nordmenn 3200 på tannlegen i året. (dagbladet.no 9.3.2018).)

- Slik lever «skrekkhus»-barna nå: – Noen av dem har aldri sett en tannbørste før.

(Anm: Slik lever «skrekkhus»-barna nå: – Noen av dem har aldri sett en tannbørste før. Nærmere seks uker etter at politiet tok seg inn i huset til familien Turpin og pågrep foreldrene for tortur og barnemishandling, åpner de voksne barnas advokat opp om deres nye tilværelse. (vg.no 24.2.2018).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

- Kraftig økning i bekymringsmeldinger. Dårlig tannstell kan tyde på at barn er utsatt for omsorgssvikt. (- Terskelen for å melde foreldre til barnevernet er høy. Samtidig viser den nasjonale studien at kun én av fire bekymringsmeldinger sendt fra tannhelsen har ført til tiltak hos barnevernet.)

(Anm: Kraftig økning i bekymringsmeldinger. Dårlig tannstell kan tyde på at barn er utsatt for omsorgssvikt. I fjor fant tannhelsepersonell tegn til bekymring hos 872 norske barn. – Mange hull i tennene er tegn på dårlig omsorg. Samtidig kan det være andre ting som en stusser på, og da bør jo man absolutt melde, sier tannlege Maren Lillehaug Agdal. Hun har flere ganger varslet barnevernet om barn som lider. (…) – Manglende tilbakemelding fra barnevernet er et problem, da det bidrar til usikkerhet og øker terskelen for å sende bekymringsmelding. Samtidig kan det redusere barnets mulighet for å få tilrettelagt tannbehandling og tett oppfølging. Kanskje er dette et signal om at det er for lite ressurser i barnevernet, sier forsker Ingrid Vaksdal Brattabø. (…) Terskelen for å melde foreldre til barnevernet er høy. Samtidig viser den nasjonale studien at kun én av fire bekymringsmeldinger sendt fra tannhelsen har ført til tiltak hos barnevernet. (nrk.no 16.3.2018).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen». (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Helserelaterte «nisjebeboere» som oral probiotika: Tilfellet streptococcus dentisani. (- Vi foreslår bruken av S. dentisani som et lovende probiotika mot tannråte.)

(Anm: Health-Associated Niche Inhabitants as Oral Probiotics: The Case of Streptococcus dentisani. Abstract Oral diseases, including dental caries and periodontitis, are among the most prevalent diseases worldwide and develop as a consequence of a microbial dysbiosis. Several bacterial strains are being tested as potential oral health-promoting organisms, but usually they are species isolated from niches other than the site where they must exert its probiotic action, typically from fecal samples. We hypothesize that oral inhabitants associated to health conditions will be more effective than traditional, gut-associated probiotic species in key aspects such as colonization of the oral site where disease takes place or the possession of oral health promoting functions, as well as more practical issues like safety and toxicity, and establishing proper doses for administration. As an example of these active colonizers, we describe the case of Streptococcus dentisani, a new streptococcal species isolated from dental plaque of caries-free individuals. We have detected it in 98% of dental plaque samples from healthy individuals and, as expected, it does not produce any toxic secondary metabolite and does not survive a simulated stomach digestion, preventing potential secondary effects. Besides, this species has a double probiotic action, as it inhibits the growth of major oral pathogens through the production of bacteriocins, and also buffers acidic pH (the primary cause of dental caries) through an arginolytic pathway. We propose the use of S. dentisani as a promising probiotic against tooth decay. Front Microbiol. 2017; 8: 379. Published online 2017 Mar 10.)

(Anm: S. dentisani is able to colonize the enable and form a protective barrier against the colonization of cariogenic bacteria. Experimental results demonstrate that biofilm composition changes in the presence of S. dentisani, resulting in a reduction of S. mutans and Veillonella, bacteria commonly present in carious lesions. (ab-biotics.com).)

- Kreftfremkallende molekyler tar knekken på bakterier. Forsker har gitt kreftfarlige molekyler en ny arbeidsoppgave. De skal ta knekken på bakteriene som saboterer for tannimplantater.  (- Bakterier kan nemlig erobre området rundt implantatet. Det gjør at beinet det er festet i kan smuldre opp, og pasienten sitter igjen med dårligere munnhelse enn de hadde i utgangspunktet.)

(Anm: Kreftfremkallende molekyler tar knekken på bakterier. Forsker har gitt kreftfarlige molekyler en ny arbeidsoppgave. De skal ta knekken på bakteriene som saboterer for tannimplantater. Selv om tannleger anbefaler at vi beholder våre egne tenner så lenge som overhodet mulig, er det likevel mange av oss som etter hvert må bytte ut en tann eller flere med implantater av titan. Det gjelder særlig for de eldre generasjonene. Tannimplantater viser seg imidlertid ofte å bare være en delvis vellykket erstatning. Bakterier kan nemlig erobre området rundt implantatet. Det gjør at beinet det er festet i kan smuldre opp, og pasienten sitter igjen med dårligere munnhelse enn de hadde i utgangspunktet. Og hvis det først blir betennelse i beinet ved implantatet, er det stor risiko for at omfattende behandling og vedlikehold må til for at det skal bli friskt igjen, hvis det da blir friskt i det hele tatt. (forskning.no 19.2.2018).)

- Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre.

(Anm: Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre. (…) I følge en artikkel publisert på nettstedet 1-800-dentist, en av USAs største tannlegenettsider, kan problemer med kjeven - også kalt temporomandibular joint syndrome (TMJ) også skyldes: (kk.no 1.12.2015).)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- Kokain ødelægger tænderne. Kokain bliver mere og mere udbredt, og det er dårligt nyt for tandsundheden.

(Anm: Kokain ødelægger tænderne. Kokain bliver mere og mere udbredt, og det er dårligt nyt for tandsundheden. Kokain ødelægger nemlig tænder og mund. Kokain giver syreskader, får folk til at skære tænder og øger risikoen for caries (huller i tænderne). Det skriver lektor, ph.d. Anne Marie Lynge Pedersen fra Odontologisk Institut ved Københavns Universitet i en oversigtsartikel i Tandlægebladet. (…) - I disse dage ser vi meningsdannere bagatellisere, hvad der kan ske, hvis man tager kokain. En kommentator skriver eksempelvis, at man sagtens kan passe sit arbejde, selv om ”man har taget et par streger med vennerne”. Den holdning vil jeg gerne advare kraftigt mod. Kokain er et stof, der er skadeligt for din sundhed – herunder din tandsundhed, siger Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg. (mynewsdesk.com/dk/tandlaegeforeningen 12.2.2018).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

- Er det farlig med mye amalgam i tennene?

(Anm: Er det farlig med mye amalgam i tennene? Spør en forsker: For ti år siden ble det forbudt å fylle hull i tennene med kvikksølvblandingen amalgam. Men hva med alle dem som går rundt med gamle fyllinger i tanngarden? (forskning.no 19.2.2018).)

- Rusmisbrukere sliter med tannhelsa til tross for gratis behandling. De oppsøker tannlegen først ved akutt hjelp, for eksempel når de har mistet en fylling eller opplever sterke smerter. (- Deltakerne hadde også i snitt mistet 11 tenner. Til sammenligning hadde den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe i snitt 0,6 tenner med karies og mistet 1,3 tenner.)

(Anm: Rusmisbrukere sliter med tannhelsa til tross for gratis behandling. De oppsøker tannlegen først ved akutt hjelp, for eksempel når de har mistet en fylling eller opplever sterke smerter. Siden 2005 har rusmisbrukere i Norge hatt tilbud om gratis nødvendig tannbehandling gjennom Den offentlige tannhelsetjenesten. Ordningen gjelder for personer i statlig finansiert helseinstitusjon, i kommunal rusomsorg og personer under legemiddelassistert rehabilitering. Rusmiddelmisbrukere utgjør derfor en relativt ny pasientgruppe med foreløpig lite dokumentasjon om deres tannhelse. Line Schrøder Karlsen ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) har ledet et forskningsprosjekt som skal kartlegge tannhelse og livskvalitet hos rusmisbrukere. – Det er få nasjonale studier av rusmiddelmisbrukeres tannhelse, sier prosjektleder Karlsen og viser til at dette er den første norske studien som har undersøkt sammenhengen mellom rusmisbrukernes livskvalitet og munnhelse. (...) – De har dårlig generell helse, flere sykdommer samtidig og/eller psykiske utfordringer, sier Karlsen. Hun legger til at denne pasientgruppen også kan være utfordrende å inkludere og følge opp, blant annet på grunn av tilgjengelighet, bopel og sykdom. (...) Hull og tapte tenner Et voksent menneske har til sammen 32 tenner. Funnene fra den kliniske studien viser at deltakerne i snitt hadde 17 funksjonelle tenner, hvor 2,7 tenner hadde karies. Deltakerne hadde også i snitt mistet 11 tenner. Til sammenligning hadde den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe i snitt 0,6 tenner med karies og mistet 1,3 tenner.(forskning.no 3.5.2017).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. (- Bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner.) (- For menn (…) cirka ni prosent i Norge.)

(Anm: Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. I Sverige har antallet brukere av opioider gått ned de siste årene, mens bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner. Tilsvarende for menn var en prevalens på om lag seks prosent i nabolandene våre og på cirka ni prosent i Norge. – Økningen i prevalens har vært på ett prosentpoeng de siste årene i Norge, mens Sverige har hatt en liten nedgang. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

(Anm: – For slepphendte med å forskrive opioider. Resultatene fra en ny studie på bruken av opioidet tramadol over tid bekymrer professor Thomas Clausen, leder av Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf). Norske forskere har sett på bruken av det smertestillende legemiddelet tramadol over en fire-årsperiode. Studien omfatter 154.042 voksne i Norge som hentet ut minst én resept på tramadol i 2012. Tramadol, er i likhet med kodein et svakt opioid. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

- Siden tannbørsten er fuktig mye av tiden, er den også et yndet sted for bakterievekst.

(Anm: Siden tannbørsten er fuktig mye av tiden, er den også et yndet sted for bakterievekst. Rens i antiseptisk middel. Ved Rona tannklinikk i Kristiansand har de også hørt om dette trikset, men de anbefaler heller å rengjøre tannbørsten med antiseptiske midler. – Sett den for eksempel i corsodyl i ti minutter, en gang i uken. Da vil bakterieveksten drepes, forklarer de. Tannlegekontoret oppfordrer også til at man skyller tannbørsten godt etter bruk. – Først i varmt vann, så i kaldt vann. Da renser man vekk tannkremrester og holder børsten myk og fin, opplyser de. Les også: Disse rengjøringsmidlene må du aldri finne på å blande Må tørke Malin Skaar i Lilleborg Forbrukerservice er opptatt av at man lar tannbørsten tørke mellom hver gang den brukes. – Den bør ikke bli stående fuktig, og en løsning kan være å sette den stående i en kopp, sier hun. (aftenposten.no 13.2.2018).)

- Diabetes: Pass på tennene dine for å passe på blodsukkeret. En ny studie fremhever betydningen av munnhygiene for mennesker med type 2 diabetes, etter å ha funnet at de med tilstanden kan bedre blodsukkernivået hvis de passer på tennene.

(Anm: Diabetes: Look after your teeth to look after your blood glucose. A new study highlights the importance of oral hygiene for people with type 2 diabetes, after finding that those with the condition may have better blood glucose levels if they look after their teeth. (…) Without effective management of blood glucose levels, a number of serious complications may arise, including nerve damage, or neuropathy, eye problems such as glaucoma and cataracts, and skin conditions. Previous research has also shown that there is a two-way link between type 2 diabetes and gum disease, or periodontitis; individuals with type 2 diabetes are at greater risk of developing gum disease, and gum disease may increase the risk of type 2 diabetes. The new study — recently published in The Journal of Clinical Periodontology — suggests that for people who already have type 2 diabetes, good dental hygiene could be key for managing blood glucose levels. (…) The results revealed that the group that received the deep cleaning experienced significant improvements in HbA1c levels and fasting plasma glucose, while the control group saw no improvements. The team notes that, in most cases, these improvements corresponded with oral bacteria levels. Previous research has shown that oral bacteria may play an important role in diabetes. (medicalnewstoday.com 31.1.2018).)

(Anm: Study shows that control of type 2 diabetes improves with dental hygiene. A clinical study conducted by researchers of the Faculty of Medicine and Health Sciences of the UB shows that control of type 2 diabetes improves notably when the patient takes a special care of the dental hygiene. (news-medical.net 31.1.2.2018).)

(Anm: Benefits of non-surgical periodontal treatment in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic periodontitis: A randomized controlled trial. J Clin Periodontol. 2017 Dec 19.)

- Diabetespasienter dobbelt så sannsynlig å utvikle katarakt, ifølge studie. Personer med diabetes er dobbelt så sannsynlig å utvikle katarakt som den generelle befolkningen, og den relative risikoen er høyest hos de i alderen 45 til 54, ifølge en ny studie publisert i tidsskriftet Eye.

(Anm: Diabetes patients twice as likely to develop cataract, study finds. People with diabetes are twice as likely to develop cataract as the general population and the relative risk is highest in those aged between 45 and 54, according to a new study published in the journal Eye. Cataract is one of the main causes of global sight loss. In a previous study by the Vision Loss Expert Group, it was revealed that the condition accounted for significant vision loss or blindness in 65million people worldwide. (news-medical.net 5.2.2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Oral manifestations of Diabetes Mellitus. A systematic review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2017 Sep 1;22(5):e586-e594.)

(Anm: Effect of nonsurgical periodontal treatment on glycosylated hemoglobin in diabetic patients: a systematic review. Odontology. 2015 Sep;103(3):301-13.)

- Implantater i mennesker invaderes af mikroorganismer. (- Bakterie- og svampearterne er sandsynligvis kommet til implantatet via blodet. »Selvom man længe har vidst, at vi mennesker er beboet af mikroorganismer, har man indtil for nyligt troet, at mennesker er sterile i blodet og vævene. Det har dog vist sig at være forkert, da man blandt andet har fundet bakterier fra mundhulen i blodet,« siger Mogens Kilian.)

(Anm: Implantater i mennesker invaderes af mikroorganismer. (…) Det sker, på trods af at implantaterne er helt sterile, inden de kommer ind i kroppen.) (…) »Vi anede ikke, at dette fandt sted hos symptomfrie patienter. Vi har afsløret en helt ny niché for bakterier og svampe inde i mennesket,« siger Thomas Bjarnsholt, professor på Costerton Biofilm Center ved Københavns Universitet og seniorforfatter på den nye forskningsartikel. (…) Bakterie- og svampearterne er sandsynligvis kommet til implantatet via blodet. »Selvom man længe har vidst, at vi mennesker er beboet af mikroorganismer, har man indtil for nyligt troet, at mennesker er sterile i blodet og vævene. Det har dog vist sig at være forkert, da man blandt andet har fundet bakterier fra mundhulen i blodet,« siger Mogens Kilian.  (…) »Måske vi kan forebygge kroniske infektioner ved at lade bestemte bakteriearter og svampe vokse på implantatet, inden vi sætter det ind i kroppen på mennesker. Det ville være ret fantastisk.« (videnskab.dk 3.7.2018).)

- SE: Hvorfor slim er den "glemte helten" i menneskekroppen.

(Anm: WATCH: Why mucus is the ‘unsung hero’ of the human body. Mucus isn't just a nuisance that comes with getting a cold. One MIT lab is studying how this gooey gel keeps us healthy by acting as our body's gatekeeper. While many of us think of mucus as mere tissue fillers, Katharina Ribbeck views it differently. “Mucus really is the unsung hero that has been taming problematic pathogens for millions of years,” said Ribbeck, an associate professor in the department of biological engineering at the Massachusetts Institute of Technology. “It really is the battleground location of our microbial interactions.” (…) Studying mucus could also improve how drugs are delivered and pave the way for personalized treatments. That’s because mucus acts as the gatekeeper in our bodies. It lets some molecules and microbes pass, while stopping others from getting through. “I think we need a more detailed understanding of its barrier mechanisms, if we want to optimize drug delivery and really give individuals drugs that work for their particular mucus,” Ribbeck said. Apart from her research, Ribbeck is committed to spreading the good word of mucus to the public. She created a TED-Ed video, gives talks, and her lab hosts workshops at Boston’s Museum of Science to educate kids on the magical properties of mucus. (statnews.com 17.1.2018).)

(Anm: How mucus keeps us healthy - Katharina Ribbeck (yotube.com.)

(Anm: What causes mucus in the chest? Inflammation and a buildup of mucus in the chest can cause unpleasant symptoms like wheezing, sleep difficulties, and a sore throat. Congestion is also often accompanied by a cough that brings up phlegm. (medicalnewstoday.com 19.4.2018).)

- Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy)

(Anm: - Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy) (- Mukus (slim; phlegm) i avføring: Hva betyr det?) (- Hva er sputum? Sputum produseres når en persons lunger er syke eller skadet. Sputum er ikke spytt, men tykt slim (mukus) - noen ganger kalt slim (phlegm) - som hostes opp fra lungene.) (mintankesmie.no).)

- Forhøyede orale patogener (sykdomsfremkallende organismer), mindre bakterielt mangfold forbundet med risiko for å utvikle precancerøse lesjoner i mage. Forhøyede patogenkolonisering og mangel på bakterielt mangfold i munnen ble identifisert hos personer med forstadier som forårsaket magekreft, ifølge en ny studie ledet av New York University College of Dentistry (NYU Dentistry) og New York University School of Medicine.

(Anm: Elevated oral pathogens, less bacterial diversity linked to risk of developing precancerous gastric lesions. Elevated pathogen colonization and a lack of bacterial diversity in the mouth were identified in people with precancerous lesions that could precede stomach cancer, finds a new study led by New York University College of Dentistry (NYU Dentistry) and New York University School of Medicine. The findings, published in the November issue of the Journal of Periodontology, provide new evidence that the increase in pathogens associated with periodontal disease – a chronic, destructive disease in the gums and oral cavity – could contribute to the development of precancerous lesions of stomach cancer. (news-medical.net 28.11.2017).)

(Anm: Precancerøs, beskriver en tilstand som oftere enn normalt etterfølges av kreft. Begrepet stammer fra latin, pre- og 'kreft'. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hvor kommer alt snottet fra? CLASSIC: Hvordan er det muligt for et menneske at producere så store mængder snot? (- Vores næsehår opfanger bakterier og virus, støv, pollen og andre uønskede elementer, så de ikke kommer med indåndingsluften ned i lungerne. Snottet transporterer det ud igen gennem næsen - eller ned i mavesækken.)

(Anm: Hvor kommer alt snottet fra? CLASSIC: Hvordan er det muligt for et menneske at producere så store mængder snot? Men hvor kommer snottet fra? Det spørger Kristin Grønli fra vores norske søstersite, forskning.no, om. I et feberophedet øjeblik troede hun, det var smeltet hjernemasse, som løb ud af næsen. Niels Christian Stenklev er første-amanuensis på Universitetet i Tromsø og specialist i øre-næse-hals-sygdomme. Han bør vide, hvad der er værd at vide om snot. »Når vi bliver forkølede, er det normalt sådan, at vi er blevet smittet af et virus. Fra vi bliver smittet, til vi begynder at mærke det, går der cirka to dage. Virusset har brugt den tid på at snige sig ind i slimhindecellerne i næsen, reproducere sig selv og skabe en betændelsesreaktion i slimhinden,« siger Niels Christian Stenklev. (…) Vores næsehår opfanger bakterier og virus, støv, pollen og andre uønskede elementer, så de ikke kommer med indåndingsluften ned i lungerne. Snottet transporterer det ud igen gennem næsen - eller ned i mavesækken. (videnskab.dk 18.2.2018).)

- Snørr: Blåse ut eller trekke inn snørr? Har det noe å si? (- Han forklarer: - Nesens oppgave er å rense og fukte luften som kommer ned i lungene våre.)

(Anm: Snørr: Blåse ut eller trekke inn snørr? Har det noe å si? Viktig å bli kvitt snørra Ifølge Vibeke Videm, som er immunologiprofessor ved NTNU og overlege ved St. Olavs Hospital, er det ingen bevis for at det å trekke snørra inn vil gi noen ekstra fare eller risiko for betennesler - som bihulebetennelse. (…) - Det som skjer er at slimhinnene blir hovne, og om det blir veldig trangt, kan du få øreverk eller du kan få bihulebetennelse. Hun foreslår å skylle nesen med vann tilsatt en del salt og litt natron. (…) Han forklarer: - Nesens oppgave er å rense og fukte luften som kommer ned i lungene våre. Når vi er friske produserer vi rundt en og en halv kopp slim i døgnet, forteller han. (…) - Når ikke slimet blir drenert gjennom nesen, kan bakteriene få fotfeste. Dette kan resultere i bihulebetennelse. (kk.no 21.2.2018).)

- Slimhinnepemfigoid. En mann i 60-årene var plaget av små blemmer i munnhule og svelg. Blemmene var fylt med serøs væske som brast og etterlot sår med rød halo som grodde i løpet av en uke. (- Øre-nese-hals-lege forordnet nystatin mikstur og kort prednisolonkur, med liten effekt.)

(Anm: Slimhinnepemfigoid. En mann i 60-årene var plaget av små blemmer i munnhule og svelg. Blemmene var fylt med serøs væske som brast og etterlot sår med rød halo som grodde i løpet av en uke. Han hadde også utslett på glans penis og nesetetthet. Øre-nese-hals-lege forordnet nystatin mikstur og kort prednisolonkur, med liten effekt. Revmatolog fant ikke holdepunkt for bindevevssykdom. Ved dermatologisk vurdering forelå klinisk plasmacellebalanitt. Samtidig var han hos øyelege for tåreveisstenose, blefaritt og ptose. Man påviste konjunktivalstrenger mellom øyelokket og bulbus nedad og oppad høyre øye (bilde 1). Ved kontroll forelå små blemmer på lingvale del av epiglottis (bilde 2 og video). (…) Kliniske funn ga diagnosen slimhinnepemfigoid (1). Sykdommen ble mistenkt fire år etter debut av munnhulesår og biopsiverifisert etter fem år. Det ble startet behandling med lokale og systemiske steroider samt mykofenolattabletter. Pasientens tilstand har bedret seg etter dette, men han har senere også fått intravenøs immunglobulinbehandling, og man vurderer rituksimabbehandling. Slimhinnepemfigoid er en sjelden autoimmun blemmesykdom som skyldes autoantistoffer rettet mot antigener i basalmembransonen. Dette påvirker hemidesmosomenes funksjon og gir blemmedanning. Tilstanden er karakterisert av inflammasjon, fibrose og risiko for irreversibel arrdanning i hud og slimhinner. Blindhet og trakealstenose er fryktede komplikasjoner. Klinisk bør diagnosen mistenkes ved symblefaronstrenger i conjunctiva av ukjent årsak. Pasientene utredes ofte tverrfaglig, og sykdommen krever oftest systemisk immundempende behandling. Diagnosen stilles ved påvisning av immunnedslag ved direkte immunfluorescens i perilesjonell hud- eller slimhinnebiopsi. Serologi til bl.a. indirekte immunfluorescens er aktuelt (2). Vevsprøve til direkte immunfluorescensundersøkelse må sendes på saltvann, men ved transporttid > 48 timer er Michels medium anbefalt (2). Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 22. januar 2018.)

- Slimhinnepemfigoid, kronisk blemmesykdom som spesielt angriper slimhinner. (- Forekommer hyppigere hos kvinner enn hos menn.)

(Anm: Slimhinnepemfigoid, kronisk blemmesykdom som spesielt angriper slimhinner. Sykdommen er sjelden, og forekommer fortrinnsvis hos eldre, og hyppigere hos kvinner enn hos menn. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. Bakgrunn. En rekke sykdommer kan gi forandringer i både hud og munnslimhinne.

(Anm: Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. Bakgrunn. En rekke sykdommer kan gi forandringer i både hud og munnslimhinne. Materiale og metode. Denne artikkelen, som er basert på aktuell litteratur og egne kliniske erfaringer, gir en oversikt over arvelige, autoimmune og andre inflammatoriske tilstander som kan affisere både hud og munnslimhinne. Resultater. Av de aktuelle sykdommene forekommer lichen planus, erythema multiforme og lupus erythematosus hyppigst og har oftest god prognose. De blemmedannende sykdommene bulløst pemfigoid og pemfigus er sjeldne og medfører betydelig morbiditet, noe som ofte krever aggressiv immunsuppressiv behandling. Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse er potensielt livstruende tilstander. Det samme gjelder alvorlige former av epidermolysis bullosa, som er en gruppe genetisk betingede sykdommer med ulik arvegang og klinisk uttrykksform. Fortolkning. Leger og tannleger bør ha kjennskap til kliniske presentasjonsformer og muligheter for diagnostikk av disse sykdommene. Histologisk vurdering og immunfluorescensundersøkelse er viktige supplementer til klinisk undersøkelse. Både hud og munnslimhinne er kledd av flerlaget plateepitel, og mange sykdommer kan manifestere seg i begge organer. Hudaffeksjonen kan forutgå slimhinneforandringene og vice versa. Vi gjennomgår i denne artikkelen noen sentrale hud- og slimhinnesykdommer, særlig genetiske, autoimmune og andre inflammatoriske tilstander, med vekt på klinisk presentasjon og diagnostikk. Infeksiøse sykdommer og kreft omtales ikke. Artikkelen bygger i hovedsak på oversiktsartikler i sentrale tidsskrifter og lærebøker i munnhulesykdommer og dermatologi (1, 2), foruten egen klinisk erfaring. (…) Figur 2 Bulløst pemfigoid med intakt blemme oralt. Foto Bjarte Grung. Tidsskr Nor Legeforen 2006 126:1214-7.)

- Har barnet ditt blemmer i munnen? Dette er de potensielle årsakene til blemmer på tunga hos barn. BLEMMER: Det kan være mange ulike årsaker til at barnet ditt har fått blemmer eller sår i munnen, men som regel er det ikke farlig, beroliger fastlege Petter Brelin.

(Anm: Har barnet ditt blemmer i munnen? Dette er de potensielle årsakene til blemmer på tunga hos barn. BLEMMER: Det kan være mange ulike årsaker til at barnet ditt har fått blemmer eller sår i munnen, men som regel er det ikke farlig, beroliger fastlege Petter Brelin. (…) Kontakt lege om blemmene ikke forsvinner Helsesøster og styremedlem i Landsgruppen av Helsesøstre, Mary Line Mikalsen informerer om at god munnhygiene er essensielt. Pass for eksempel godt på når tannpussen skal tas. (…) Hun forklarer videre at dersom sårene og blemmene i munnen varer i over 1-2 uker, kan det være lurt å kontakte fastlegen for en vurdering. (…) Alvorlige, sjeldne sykdommer Brelin forklarer at blemmer og sår i munnen kan, ved veldig sjeldne tilfeller, være symptom på andre sykdommer. - Munnslimhinnen er en del av tarmslimhinnen, så tarmsykdommer som for eksempel chrons sykdom, kan gi utslipp og gi forandringer i munnen. Blodsykdommer kan også gi forandringer i munnslimhinnen. (…) 1. Herpes simplex virus type 1 - Det er et virus som de fleste har i kroppen uten å merke noe til det, kan Mikalsen informere om. (…) 2. Soppinfeksjon Helsesøsteren opplyser om at Trøske, som er en soppinfeksjon i munnhulen, kan være årsaken. - Trøske gir et karakteristisk hvitt belegg i munnen som kan svi og gi ubehag. Det er imidlertid mest vanlig hos spedbarn, ifølge Brelin. (…) 3. After After er den mest vanlige årsaken til sår og blemmer i munnen. Det gir små, hvite blemmer eller sår i munnen, som også kan bli grå- og gulaktige. - Ofte er de lokalisert på tungen, eller på innsiden av kinn og lepper, forklarer Mikalsen. (…) 4. Hånd- munn- og fotsykdom En siste tilstand som kan være årsak til blemmer og sår i munnen hos barn, er hånd- munn- og fotsykdom. Det er en virusinfeksjon som kan bli blemmer i ganen, på tungen eller på innsiden av kinnene. - Dette viruset rammer som oftest barn fra spedbarnsalder og frem mot ti-årsalderen, forklarer Mikalsen, og legger til: - Symptomer på denne sykdommen er vondt i halsen, lett feber og 1-5 mm store blemmer på tungen, på innsiden av kinn eller lepper og på tannkjøttet. Barnet blir vanligvis smittet gjennom hudkontakt, dråpesmitte og avføring. - Blemmene brister og etterlater seg overflatiske sår. De forsvinner vanligvis i løpet av 1-2 uker, avslutter hun. (klikk.no 4.4.2018).)

- LEGEMIDLER. Dersom du har symptomer på tørre øyne og tar legemidler, må du lese preparatomtalen. (- Tørre øyne og hva du kan gjøre med det.) (- Noen legemidler, som antihistaminer, betablokkere og noen antidepressiva, kan påvirke tårene dine og tørke ut øynene dine.)

(Anm: Dry Eyes and What You Can Do About Them (…) Medications If you have symptoms of dry eyes and take medication, read the label. Some drugs, such as antihistamines, beta-blockers, and some antidepressants, can affect your tears and dry out your eyes. Talk with your doctor to find out if this is a problem for you. (webmd.com 14.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

 (Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Scenario to: Du «møter veggen» og blir satt på medisiner mot depresjon. Den følsomme munnen din blir igjen så tørr at spyttet ikke lenger kan beskytte tennene dine, og hullene melder seg.

(Anm: Munnhelse er også helse. (…) OPPVÅKNING: Vi trenger en grunnleggende oppvåkning og forståelse for at munnhelse og generell helse er to sider av samme sak, skriver professor Janicke Liaaen Jensen i dette innlegget. (…) Det er som om munnhulen ikke er en del av kroppen i helsebyråkratiet. (…) Scenario én: Du går til tannlegen med et sår i munnen som ikke vil gro, og det viser seg å være kreft. (…) Scenario to: Du «møter veggen» og blir satt på medisiner mot depresjon. Den følsomme munnen din blir igjen så tørr at spyttet ikke lenger kan beskytte tennene dine, og hullene melder seg. Scenario tre: Du føler deg trøtt og sliten, men trodde det var utmattelse grunnet mye stress på jobben. Det viser seg at du har sykdommen «Sjøgrens syndrom». (…) Det er som om munnhulen ikke er en del av kroppen i helsebyråkratiet. (dagbladet.no 2.1.2018).)

- Trøske - soppinfeksjon i munn og svelg. Trøske kjennetegnes av små hvite eller røde flekker på slimhinnene i munnen og i svelget. Den er forårsaket av en sopp som heter Candida. Infeksjonen kan vanligvis lett behandles med legemiddelmikstur. (- Du kan få trøske på tungen, tannkjøttet, på innsiden av kinnene, på ganen eller i halsen. Du kan også få Candida-infeksjoner i andre deler av kroppen, slik som på huden eller i lysken. Disse infeksjonene kalles ikke trøske på norsk.)

(Anm: Trøske - soppinfeksjon i munn og svelg. Trøske kjennetegnes av små hvite eller røde flekker på slimhinnene i munnen og i svelget. Den er forårsaket av en sopp som heter Candida. Infeksjonen kan vanligvis lett behandles med legemiddelmikstur. Hva er trøske? Candidasoppen finnes normalt i små mengder på huden og i munnen. Dette er ufarlig og forårsaker ingen symptomer. Men noen ganger vokser Candida-soppen ut av kontroll, og det kan gi infeksjon i munnen. Du kan få trøske på tungen, tannkjøttet, på innsiden av kinnene, på ganen eller i halsen. Du kan også få Candida-infeksjoner i andre deler av kroppen, slik som på huden eller i lysken. Disse infeksjonene kalles ikke trøske på norsk. Spedbarn kan få Candida i bleieområdet og noen kvinner får Candida-infeksjon i underlivet. Spedbarn er mest utsatt å få trøske fordi immunforsvaret deres ikke er fullt utviklet. Voksne som får trøske har ofte svekket immunforsvar. (…) Behandling Forebyggende behandling ved sterkt svekket immunsystem Personer med for eksempel HIV eller som er under behandling for kreft, kan ha behov for forebyggende behandling med soppmidler for å hindre Candida-infeksjon. Dette skyldes at immunforsvaret er så svakt at en infeksjon ville være mer alvorlig for dem enn for friske mennesker. For tidlig fødte spedbarn og spedbarn med svært lav fødselsvekt, kan også trenge forebyggende behandling mot Candida-infeksjon. Behandling av mild til moderat trøske Trøske blir vanligvis behandlet med soppdrepende legemidler. Hvis symptomene er milde, vil du bli behandlet med en mikstur av soppdrepende midler som du skal smøre rundt i munnen eller ta sugetabletter. Dette kalles lokalbehandling og er ofte tilstrekkelig for barn og voksne. Behandling av mer alvorlig trøske Personer med alvorligere symptomer, som smerte og en brennende følelse i munnen blir ofte tilbudt soppdrepende tabletter som skal svelges. Tablettene virker sterkere enn lokalbehandling fordi legemiddelet tas opp i blodbanen og virker over lengre tid. Men risikoen for bivirkninger er større. Vanlige bivirkninger er oppkast, diaré, hodepine og utslett. En fryktet bivirkning er alvorlig leverskade. Trenger du å ta tabletter mot sopp i mer enn tre uker, bør du følges opp med regelmessige blodprøver.. Behandling av resistente infeksjoner Folk med infeksjoner som ikke blir bedre på vanlige soppdrepende tabletter, kan behandles med intravenøs behandling. Dette brukes vanligvis bare for de mest alvorlige tilfellene. Behandlingen kan gi bivirkninger som hodepine, feber, kvalme, oppkast og diaré. (helsebiblioteket.no - Publisert 15.08.2016. Av BMJ Publishing Group).)

(Anm: Munntørrhet som bivirkning av legemidler. Mange ulike legemidler og legemiddelgrupper kan gi følelse av munntørrhet, særlig hos pasienter med polyfarmasi. Det er i liten grad foretatt objektive målinger som viser endringer i spyttsekresjonen og/eller sammensetning av spyttet. (…) LEGEMIDLER OG PÅVIRKNING AV SPYTTSEKRESJON Sekresjon av spytt styres hovedsakelig ved et samspill mellom det parasympatiske og det sympatiske nervesystemet. Kolinerg stimulering fører til voluminøs serøs sekresjon, og adrenerg stimulering gir mindre volum av mukøst spytt (3,4). (relis.no 23.1.2017).)

- Svamp i munnen (candidiasis). Nästan hälften av befolkningen har svamp i munnen.

(Anm: Svamp i munnen (candidiasis). Nästan hälften av befolkningen har svamp i munnen. Alla som har protes i munnen har candida, men det behöver inte betyda att de har några besvär. Du bör kontakta en läkare om du tror att du har svamp i munnen. Det finns en rad andra sjukdomar som ger liknande symptom, men som skall behandlas annorlunda. (…) Ändringarna kan bland annat uppstå på grund av diabetes, behandling med antibiotika, cancer behandlad med cellgift, narkotikamissbruk, brist i kosten och som följd av immundefekter. (…) Vilken medicin kan användas? För munsköljning Mycostatin oral suspension (Fungizone sugtabl utgick feb 2010). Kräm för läppar osv Cortimyk, Daktacort. Andra medel för lokal behandling Daktarin oral gel (licensprep). Systemisk behandling Diflucan. (netdoktor.se 18.9.2018).)

– Er det en forbindelse mellom psoriasis og Candida?

(Anm: Is there a link between psoriasis and Candida? (…) This article gives an overview of the current theories about this link. Also, we look at how to treat psoriasis and the infection known as candidiasis, the effect of diet on these illnesses, and different treatment options. (…) A 2018 meta-analysis found that people with psoriasis had more Candida in their bodies than those without psoriasis. (…) A study in the American Journal of Clinical Dermatology found a similar relationship. The researchers note that Candida can make psoriasis worse, and certain medications for psoriasis may make a person more likely to develop candidiasis. (…) According to the Centres for Disease Control and Prevention (CDC), psoriasis symptoms include red, itchy skin, sometimes with silvery scales. Psoriasis can develop nearly anywhere on the body. Candidiasis can occur in three areas: - in the mouth, as thrush - in the vagina, as a yeast infection - within the body via the bloodstream, as invasive candidiasis Thrush According to the CDC, the symptoms of thrush can include: - white patches in the mouth - soreness in the mouth - a "cottony" feeling in the mouth - loss of taste - cracked skin at the corners of the mouth (medicalnewstoday.com 1.11.2018).)

- Candidiasis - veileder for helsepersonell.

(Anm: Candidiasis - veileder for helsepersonell. Candidiasis er en infeksjon med gjærsoppen Candida som er en del av menneskets normalflora på slimhinner. Det finnes over 80 forskjellige arter av candidasoppen hvorav ni kan gi sykdom hos mennesker. Vanligst er Candida albicans. (…) Behandling Ved akutt vaginal candidiasis klotrimazol- eller ekonazolvagitorier eventuelt i kombinasjon med krem. Ved kronisk vaginal candidainfeksjon (mer enn fire tilfeller per år) kan peroral langtidsbehandling (3-6 måneder) med flukonazol være aktuelt. Partner behøver ikke behandles, heller ikke ved kroniske plager. Fjerning av predisponerende faktorer som p-piller, spiral eller antibiotikabruk har ikke dokumentert effekt. Ved trøske hos barn benyttes antiseptikum- eller antimykotiske midler. Kutan candiadiasis lokalbehandling med imidazolkrem. Ved infeksjoner hos immunsvekkede behandling med lokal eller systemisk antimyotikum. Ved septikemi/fungemi sykehusbehandling med antimykotika. Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (fhi.no 24.2.2010).)

- Hvorfor ser tannkjøttet mitt hvitt ut? Hvite flekker på tannkjøttet kan ha mange forskjellige årsaker. Disse kan variere fra milde problemer til mer alvorlige helsemessige tilstander.

(Anm: Why do my gums look white? White spots on the gums can have many different causes. These can range from mild issues to more severe health conditions. The white spots may be accompanied by other symptoms such as pain or discomfort. The spots can occur individually or in a cluster. In this article, we address the causes and symptoms of white spots on the gums and list some treatment options. (…) Leukoplakia Leukoplakia is characterized by thick, white patches in the mouth that cannot be scraped off with a toothbrush. (…) Oral lichen planus Oral lichen planus is an autoimmune condition that involves inflammation of the mucous membranes in the mouth. It tends to cause white, lacy patches. (…) Oral thrush This oral infection is caused by an overgrowth of the Candida fungus. It presents as slightly raised sores that are creamy white in appearance. They often have the texture of cottage cheese. Babies and older adults are most commonly affected due to reduced immunity, but oral thrush can occur in anyone. People with uncontrolled diabetes or who are taking certain antibiotics are also more likely to get the infection. (medicalnewstoday.com 6.4.2018).)

(Anm: Leukoplaki er hvitlige flekker på slimhunnen i munnhulen eller på tungen. Blant årsakene er kronisk irritasjon (f.eks. fra tannprotese), røyking, alkohol, HPV og Candida albicans. Utseendet varierer mye. Leukoplaki er viktig å få undersøkt, fordi det kan være en premalign tilstand, det vil si et forstadie til kreft. (no.wikipedia.org).)

- Sykdomsmekanismer ved oral lichen planus. Oral lichen planus (OLP) er en kronisk slimhinnelidelse med ukjent etiologi.

(Anm: Sykdomsmekanismer ved oral lichen planus Oral lichen planus (OLP) er en kronisk slimhinnelidelse med ukjent etiologi. Klinisk er OLP karakterisert av hvitlige (ofte strektegninger eller plakk) og erytematøse lesjoner, samt bullae og ulcerasjoner i alvorligere tilfeller. Forandringene er hyppig lokalisert til kinnslimhinner bilateralt, eventuelt også med gingival affeksjon i form av deskvamativ gingivitt, men lesjoner kan forekomme i hele munnhulen, i svelg og spiserør. Hyppigste symptom er brennende følelse i munnhulen. Behandlingen er symptomatisk, vanligvis med lokal applisering av kortikosteroider. Histopatologiske forandringer er karakterisert av destruksjon i basalcellelaget og båndformet betennelsesinfiltrat subepitelialt hovedsakelig bestående av T-lymfocytter. Molekylærbiologiske forandringer i basalcelleområdet og celledød (apoptose) er spesielt aktuelle felt innen nyere forskning på OLP. De aller fleste tilfellene av OLP forblir benigne, men i sjeldne tilfeller kan cancer utvikles. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: 127.)

- Diagnostikk og behandling av forstadier til munnhulekreft. Røde og hvite flekker i munnhulen kan gi opphav til munnhulekreft, men det har ikke vært mulig å si med sikkerhet hvilke som vil gjøre det. (- Av 242 pasienter, utviklet 48 (20 %) senere et karsinom i munnhulen.)

(Anm: Diagnostikk og behandling av forstadier til munnhulekreft. Røde og hvite flekker i munnhulen kan gi opphav til munnhulekreft, men det har ikke vært mulig å si med sikkerhet hvilke som vil gjøre det. Biopsier fra 242 pasienter med histologisk verifiserte, vel definerte munnslimhinnelesjoner, gjennomsnittlig observert i om lag åtte år, ble analysert med hensyn til DNA-innhold. Av 242 pasienter, utviklet 48 (20 %) senere et karsinom i munnhulen. 167 pasienter (69 %) hadde diploide lesjoner, 20 (8 %) hadde tetraploide lesjoner og 55 (23 %) hadde aneuploide lesjoner. Av de 167 pasientene med diploide lesjoner, utviklet bare fire (1 %) senere et karsinom i munnhulen, mens 48 av de 55 pasientene (87 %) med aneuploide lesjoner senere utviklet et munnhulekarsinom. 12 av de 20 pasientene med tetraploide lesjoner (60 %) utviklet senere kreft. Tidsskr Nor Legeforen 2001;121: 3066-71 Publisert: 30. oktober 2001.)

(Anm: Orale Leukoplakier (uio.no 2006).)

(Anm: Leukoplakia generally refers to a firmly attached white patch on a mucous membrane which is associated with an increased risk of cancer.[4][5] (no.wikipedia.org).)

- Er det mulig å påføres trøske? Trøske i munn er ikke smittsomt hos voksne slik andre infeksjoner i munnen er. Men trøske kan utvikle seg hos en person som har økt risiko for å få trøske dersom Candida blir overført til dem. (- Dette sees spesielt hos personer med nedsatt immunforsvar, som har visse helsemessige tilstander som kan gjøre dem mer utsatt for infeksjon, eller de som tar visse typer legemidler.)

(Anm: Is it possible to catch thrush? Oral thrush is not contagious in adults the way other infections in the mouth are. However thrush may develop in a person who is at an increased risk of coming down with thrush if Candida is passed to them. Typically, the type of yeast causing the infection is the fungus, Candida albicans, yet other types of candida can lead to an oral thrush infection. In addition to the mouth, an oral candida infection can also be present in other mucous membranes of the esophagus and throat. While typically speaking oral thrush is not something to be concerned about in healthy people, in some cases, oral thrush can become severe and problematic. This is especially seen in people who are immunocompromised, have certain health conditions that may make them more susceptible to infection, or those taking certain types of medications. (medicalnewstoday.com 24.1.2018).)

- Strategier for å håndtere sideeffekter (bivirkninger) av antidepressiva: en Internett-undersøkelse. (- RESULTATER: Forekomsten av måter å håndtere forskjellige bivirkninger (fra 26,7 %, seksuell dysfunksjon, til 89,5 %, munntørrhet). Hendelser med lavere prosentandel var mer sannsynlig å bli håndtert med "justeringer av forskrivninger": (seksuell dysfunksjon, 41,9 %, tretthet, 36,8 %, svette, 20,0 %, tremor, 42,5 % og søvnighet, 31,8 %).) (- (…) inkludert negative metoder fra oppkast til kvalme og vektøkning og inntak av alkohol mot søvnløshet.)

(Anm: Coping strategies for antidepressant side effects: an Internet survey. Abstract BACKGROUND: Patients' coping methods to palliate side effects of antidepressants have not been reported in the literature. METHODS: Through an Internet survey, 856 participants who were diagnosed with depression and receiving antidepressants were recruited to report on the methods of coping with side effects. (…) RESULTS: The prevalence of active coping differed across side effects (from 26.7%, sexual dysfunction, to 89.5%, dry mouth). Events with a lower percentage of active coping were more likely to be managed with "adjustment of prescriptions": (sexual dysfunction, 41.9%; fatigue, 36.8%; sweating, 20.0%; tremor, 42.5%; and somnolence, 31.8%). Further, a strong negative correlation was found between the percentage of participants reporting an adjustment of prescription and that reporting an active coping (r=-0.907, p<0.001). The "daily relief" sub-type contained a variety of strategies, including negative methods such as vomiting for nausea and weight gain and drinking alcohol for insomnia. LIMITATIONS: Sampling of subjects were biased due to an Internet survey and diagnosis of depression and experience of side effects were self-reported. CONCLUSION: Patients with depression use various ways in alleviating antidepressants side effects. Some effects such as sexual dysfunction and fatigue may not be amenable to subjective coping efforts and others are sometimes managed inappropriately, which warrants a prudent attention. J Affect Disord. 2012 Dec 20;143(1-3):89-94.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

– Hvordan tannkjøttsykdom kan føre til kreft. (- Ifølge Center for Disease Control and Prevention (CDC) har 47,2 prosent av voksne som er over 30 år i USA noen type periodontitt. Med alderen øker denne frekvensen, slik at 70,1 prosent av voksne amerikanere over 65 år har denne sykdommen.) (- Som om det å leve med symptomene på periodontitt ikke var vanskelig nok, har forskere (...) vist at bakterier er skyld i denne sykdommen og kan forårsake også visse typer kreft - spesielt kreft i bukspyttkjertelen.)

(Anm: How gum disease could lead to cancer. Is oral health even more important than we thought? Well, new research from Finland has pointed to a surprising link between gum disease and the development of some cancers. And even worse, it has been linked to the risk of cancer-related death. (…) According to the Center for Disease Control and Prevention (CDC), 47.2 percent of adults who are over 30 years of age in the United States have some type of periodontitis. With age, this rate increases, so that 70.1 percent of U.S. adults over 65 years old have this disease. As if living with the symptoms of periodontitis wasn't hard enough, researchers from the University of Helsinki and Helsinki University Hospital, both in Finland, in collaboration with colleagues from the Karolinska Institutet in Sweden, have shown that the bacteria to blame for this disease might also be able to cause certain types of cancer — specifically pancreatic cancer. (medicalnewstoday.com 18.1.2018).)

(Anm: Slideshow: Top Tips for Beautiful Teeth and Gums. (webmd.com 6.6.2016).)

- Mikrobiom i munnhule knyttet til risiko for kreft i hals / nakke.

(Anm: Oral Microbiome Tied to H&N Cancer Risk. Lower incidence when Corynebacterium, Kingella spp. are abundant. A greater abundance of certain bacteria in the oral microbiome were associated with a decreased risk of head and neck squamous cell cancer (HNSCC) in several patient cohorts, according to investigators. Specifically, Richard B. Hayes, DDS, PhD, NYU Langone Health, New York University School of Medicine, and colleagues found the association between a decreased risk of HNSCC and a greater abundance of genera Corynebacterium and Kingella. The study was published in JAMA Oncology.  (medpagetoday.com 15.1.2018).)

- Effekt av induksjonskemoterapi på livskvaliteten hos pasienter med avansert stadium tungekreft ved en prospektiv studie.

(Anm: Effect of induction chemotherapy on the quality-of-life in patients with advanced stage tongue cancer by a prospective study. Abstract Objective To assess how induction chemotherapy affects the quality-of-life (QoL) in patients with advanced tongue cancer. Methods This prospective study included patients who were diagnosed with advanced tongue cancer. Each patient was asked to complete the University of Washington QoL (UW-QoL), version 4, questionnaire preoperatively and at 12 months after surgery. Patients were divided into two groups based on whether or not they received induction chemotherapy. Results Of the 192 patients included in the analysis, 145 patients had received induction chemotherapy. There were no significant differences regarding age, sex, tumour stage, node stage, flap reconstruction, tumour resection range and radiotherapy between the two groups. The mean total hospital cost was significantly higher in patients who underwent induction chemotherapy compared with those who did not (68 000 versus 44 000 Yuan Renminbi, respectively). The two groups had similar pre-treatment and post-treatment composite QoL scores and in the 12 individual domains. Conclusion Induction chemotherapy had a limited effect on postoperative QoL in patients with advanced tongue cancers, but it cost significantly more to administer. J Int Med Res. 2018 Jan 1:300060517721073.)

(Anm: 10 Fun Facts About Your Tongue (medicinenet.com 21.6.2016).)

- Antipsykotika og fysisk attraktivitet. (- Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet.)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Diabetes and abnormal sweating: What is the connection? (medicalnewstoday.com 1o.5.2017).)

(Anm: Hot flashes may increase risk of developing diabetes, study suggests. (…) A new study suggests that hot flashes (especially when accompanied by night sweats) also may increase the risk of developing diabetes. Results are being published online today in Menopause, the journal of The North American Menopause Society (NAMS). (news-medical.net 6.12.2017).)

(Anm: Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes. (Oral steriods linked with ten-fold increased risk of diabetes. (pulsetoday.co.uk 5.5.2016).)

(Anm: Six reasons your breath might smell like poop. While bad breath is usually just a bothersome side effect of the day's lunch, breath that smells like poop can indicate a serious underlying condition. (medicalnewstoday.com 4.4.2018).)

- Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar.

(Anm: Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar. Drygt 60 000 personer diagnosticerades med cancer i Sverige under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Sett under en längre tidsperiod har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. Cancer i sköldkörtel och tungbas är två av de cancerformer som ökat mest under senare år. År 2016 rapporterades cirka 64 000 maligna tumörer hos drygt 60 000 personer till cancerregistret. Under perioden 1970-2016 har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. (socialstyrelsen.se 18.12.2017).)

(Anm: Cancer på halsen med okänd primärtumör. Dottersvulst på halsen med okänd primär tumör
Vad är en dottersvulst på halsen med okänd primär tumör Hur ställs diagnosen  Lymfkörtelns placering på halsen kan ge antydningar om ursprungslokal Behandling Prognos  (regionorebrolan.se 12.4.2010).)

- OPPVÅKNING: Vi trenger en grunnleggende oppvåkning og forståelse for at munnhelse og generell helse er to sider av samme sak, skriver professor Janicke Liaaen Jensen i dette innlegget. (- Det er som om munnhulen ikke er en del av kroppen i helsebyråkratiet.)

(Anm: Janicke Liaaen Jensen, professor, Institutt for klinisk odontologi, UiO. Debatt: Tannhelse. Munnhelse er også helse. Kjære politikere, nå skriver jeg direkte til dere om det «banale» problemet munntørrhet. Er dette problemet «banalt» bare fordi dere ikke har opplevd det selv? Da vil jeg utfordre dere på følgende situasjoner: Scenario én: Du går til tannlegen med et sår i munnen som ikke vil gro, og det viser seg å være kreft. Du blir bestrålt og alle spyttkjertlene dine blir ødelagt. Munnen din, et av kroppens mest følsomme områder, blir nå så tørr at hver matbit du tar, kjennes som sandpapir. Men synd for deg, dette problemet har du i munnhulen, som ifølge helsebyråkratiet ikke er en del av kroppen. Du må derfor bekoste alle produkter som gjør munnen din fuktigere og all fluorbehandling som vedlikeholder tennene dine selv. Scenario to: Du «møter veggen» og blir satt på medisiner mot depresjon. Den følsomme munnen din blir igjen så tørr at spyttet ikke lenger kan beskytte tennene dine, og hullene melder seg. Du må betale for alle produkter mot tørr munn, og det meste av utgiftene til tannlegen selv. Scenario tre: Du føler deg trøtt og sliten, men trodde det var utmattelse grunnet mye stress på jobben. Det viser seg at du har sykdommen «Sjøgrens syndrom». Fuktigheten i form av tårer i øynene og spytt i munnen blir nesten borte. Munn og øyne blir veldig tørre og såre. Du får produkter som kan hjelpe deg mot de tørre øyne dine på blå resept, for øynene tilhører nemlig kroppen, men ikke munnen: Alle produkter mot munntørrhet må du betale for selv. Det er urimelig at skader og sykdommer i munnhulen, i motsetning til sykdommer og skader andre steder på kroppen, i liten grad refunderes av folketrygden. Det er som om munnhulen ikke er en del av kroppen i helsebyråkratiet. (dagbladet.no 2.1.2018).)

(Anm: Sjøgrens syndrom. Ved Sjøgrens syndrom oppstår det betennelse i kroppen ytre kjertler. Resultatet er tørre slimhinner, slik som tørre øyne, tørr munn og underlivsplager. 90 prosent av de som rammes er kvinner. De fleste får diagnosen enten i ung alder fra 15-35 år eller etter 55-årsalderen. (revmatiker.no 16.3.2016).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

- Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens, ifølge studier.

(Anm: Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens, ifølge studier. Gum disease is an early sign of diabetes, and tooth loss is associated with risk of dementia, studies find. Patients with periodontitis have higher plasma concentrations of glycated haemoglobin (HbA1c) than people with healthy gums, and those with severe periodontitis have a significantly higher risk of developing diabetes, a Dutch study has found. BMJ 2017;356:j1225 (Published 09 March 2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: How Your Bad Habits Affect Your Health (webmd.com 29.6.2017).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Alzheimer's disease also affects small blood vessels. A research conducted by the UAB demonstrates that mice suffering from this disease also have substantial malfunctions in small blood vessels, important in nourishing different organs and tissues and in regulating blood pressure, and which mainly affects females. The study also demonstrates a correlation between the state of peripheral blood vessels and different levels of anxious behavior, both in normal aging and in those suffering from Alzheimer's disease.  (news-medical.net 16.3.2018).)

- Tannkjøttsykdom knyttet til enda en dødelig sykdom. (- Ytterligere en grunn til hvorfor du bør børste og regelmessig bruke tanntråd: Tannkjøttsykdomsbakterier er nå knyttet til høyere risiko for spiserørskreft.)

(Anm: Gum Disease Tied to Yet Another Deadly Illness. FRIDAY, Dec. 1, 2017 (HealthDay News) -- Add one more reason to why you should brush and floss regularly: Gum disease bacteria are now tied to higher odds of esophageal cancer. The study tracked the oral health of 122,000 Americans for 10 years. It found that the presence of two types of bacteria linked with gum disease may hike the risk of the cancer. The presence of one oral bacterium in particular, called Tannerella forsythia, was tied to a 21 percent increase in the odds of developing esophageal tumors, said a team led by Jiyoung Ahn. She is associate director for population science at NYU Langone Health in New York City. Gum disease has already been linked in numerous studies to a heightened risk of the number one killer, heart disease. But an expert in esophageal cancer who reviewed the new findings stressed that researchers can't yet prove a causal link to esophageal tumors. (medicinenet.com 1.12.2017).)

- For å redusere forekomsten av bivirkninger og uønskete hendelser hos eldre og gamle i forbindelse med tannbehandling anbefales at tannhelsepersonell benytter ajourført informasjon om pasientens legemiddelbruk, samt at tannhelsepersonell sørger for å benytte oppdaterte kunnskaper i odontologisk farmakologi.

(Anm: Aldring, sykdom og legemiddelbruk. (…) For å redusere forekomsten av bivirkninger og uønskete hendelser hos eldre og gamle i forbindelse med tannbehandling anbefales at tannhelsepersonell benytter ajourført informasjon om pasientens legemiddelbruk, samt at tannhelsepersonell sørger for å benytte oppdaterte kunnskaper i odontologisk farmakologi. (Aktuel nordisk odontologi01 / 2016).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Forandringer på tungen. Har tungen forandret farge, størrelse eller utseende? Hvite flekker, belegg eller sår? Dette kan være årsakene. (lommelegen.no 4.8.2017).)

- Hva forårsaker tungeblemmer? Tungeungeblemmer er vanlige, og det er mange mulige årsaker, inkludert skader, allergier og infeksjoner.

(Anm: What causes tongue bumps? Tongue bumps are common, and there are many possible causes, including injuries, allergies, and infections. Although tongue bumps can feel strange and may cause concern, they are usually harmless. Some people with bumps on their tongue may worry about cancer, but oral cancers are relatively rare. According to the American Cancer Society, around 50,000 people in the United States will be diagnosed with these types of cancer in 2018. (medicalnewstoday.com 23.5.2018).)

- Hvorfor blør tungen? (- En rekke tilstander kan føre til blødende tunge.)

(Anm: Why is my tongue bleeding? A number of conditions could result in a bleeding tongue. Some of these conditions are serious while others pose no long-term health risk. Some less obvious causes of tongue bleeding include: (…) (medicalnewstoday.com 16.5.2018).)

- Bakterier kan være involvert i utviklingen av kreft i munnen, antyder studie.

(Anm: Bacteria may be involved in progression of cancers in the mouth, study suggests. Scientists at the School of Dental Science in Trinity have made an important discovery involving bacteria and a pre-cancerous growth called oral leukoplakia which can precede oral cancer. The researchers examined the microbiome of oral leukoplakia in order to determine if certain bacteria were associated with oral leukoplakia and whether the type of bacteria could predict whether these condition become malignant. Their findings were recently published in the international peer reviewed journal, Frontiers in Microbiology. (news-medical.net 7.12.2017).)

(Anm: What Your Tongue Says About Your Health What’s on My Tongue? (webmd.com 6.10.2017).)

(Anm: Leukoplaki er hvitlige flekker på slimhunnen i munnhulen eller på tungen. Blant årsakene er kronisk irritasjon (f.eks. fra tannrpotese), røyking, alkohol, HPV og Candida albicans. Utseendet varierer mye. Leukoplaki er viktig å få undersøkt, fordi det kan være en premalign tilstand, det vil si et forstadie til kreft. (no.wikipedia.org).)

- Munnhygiene er nøkkelen i kampen mot magekreft.

(Anm: Oral Hygiene is Key in the Fight Against Gastric Cancer. STOMACH CANCER prevention may be possible through treatment of chronic periodontal disease and control of periodontal pathogens, according to results of a new study carried out by the New York University College of Dentistry (NYU Dentistry) and the New York University School of Medicine, New York City, New York, USA. Gastric cancer is an area of concern for many healthcare professionals, with an estimated 26,370 new cases of stomach or gastric cancer said to have been diagnosed in 2016 in the USA, according to The American Cancer Society. Evidence now suggests that chronic inflammation caused by oral bacteria could be a major contributing factor to the development of the disease. The study assessed a group of 105 individuals who underwent an upper endoscopy procedure. Of these, precancerous stomach lesions were observed in 35 individuals, leaving the remaining 70 individuals to form a control group. The research team carried out an examination of the oral bacterial community to identify the periodontal conditions of each individual; salivary and dental plaque samples were obtained and analysed for the key bacteria attributed to periodontal disease, including Porphromonas gingivalisTreponema denticolaTannerella forsythia, and Aggregatibacter actinomycetemcomitans. European Medical Journal - January 2, 2018.)

(Anm: With leukoplakia (loo-koh-PLAY-key-uh), thickened, white patches form on your gums, the insides of your cheeks, the bottom of your mouth and, sometimes, your tongue. (…) Most leukoplakia patches are noncancerous (benign), though some show early signs of cancer. Cancers on the bottom of the mouth can occur next to areas of leukoplakia. And white areas mixed in with red areas (speckled leukoplakia) may indicate the potential for cancer. So it's best to see your dentist or primary care professional if you have unusual, persistent changes in your mouth. (mayoclinic.org 17.5.2017).)

(Anm: Why is my tongue tingling? The medical name for a pins and needles sensation is parasthesia. It can affect all parts of the body, including the tongue. In this article, we look at the most common reasons for a tingling tongue, and explore more unusual causes, such as migraine and stroke.  (medicalnewstoday.com 28.11.2017).)

(Anm: What Causes Tooth Enamel Damage? (Hva forårsaker skader på tannemaljen?) (webmd.com 1.12.2016).)

(Anm: Gum Disease: Symptoms and Treatment (webmd.com 16.12.2016).)

(Anm: What You Should Know About Wisdom Teeth (webmd.com 2.11.2017).)

(Anm: How to treat a toothache at home (medicalnewstoday.com 14.12.2017).)

(Anm: 10 Things You Didn't Know Could Cause Bad Breath (webmd 14.4.2016).)

(Anm: What Your Breath May Say About Your Health (webmd.com 17.6.2017).)

(Anm: Bad Breath: 17 Causes and How to Get Rid of It (medicinenet.com 21.11.2017).)

(Anm: Geographic tongue: Causes, pictures, and treatment. (medicalnewstoday.com 10.9.2017).)

(Anm: Itchy gums: Causes, relief, and prevention. (medicalnewstoday.com 29.9.2017).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).)

(Anm: Slideshow: 19 Habits That Wreck Your Teeth (webmd.com 6.6.2016).)

(Anm: What Causes Tooth Enamel Damage? (webmd.com 9.11.2015).)

(Anm: Teeth, Gums and Your Health. What Teeth and Gums Say About Your Health. (Tenner, tannkjøtt og helse. Hva tenner og tannkjøtt sier om din helse.) (medicinenet.com 1.9.2017).)

(Anm: Tips for Beautiful Teeth and Gums (medicinenet.com 6.6.2016).)

(Anm: Derfor skal du børste din tunge. (netdoktor.dk 12.9.2017).)

(Anm: Oral allergy syndrome: Foods, symptoms, and treatments (medicalnewstoday.com 22.3.2017).)

- Dårlig ånde kan skyldes forstyrrelser i metabolismen. (- In fact, between 0.5 and 3 percent of the general population has this less understood form of halitosis, called extraoral halitosis. Certain illnesses that affect the nose, esophagus, or sinuses may be what causes it, but in some cases, the condition can even be bloodborne.)

(Anm: Bad breath may be down to metabolism error. A team at Radboud University in Nijmegen, the Netherlands, set out to examine the causes of "extraoral halitosis." The findings, published in the journal Nature Genetics, point to a genetic mutation corresponding to an error in metabolism. Little is known about the causes of chronic bad breath, or halitosis, a condition affecting "up to half" of the population of the United States. Generally, halitosis is thought to be triggered by bacteria that are broken down into sulfur compounds. But in many cases, the causes are unknown. In fact, between 0.5 and 3 percent of the general population has this less understood form of halitosis, called extraoral halitosis. Certain illnesses that affect the nose, esophagus, or sinuses may be what causes it, but in some cases, the condition can even be bloodborne. Study co-author Prof. Kent Lloyd, director of the Mouse Biology Program at University of California, Davis, explains the significance of understanding the causes of chronic bad breath, saying, "It's important to identify the cause of persistent halitosis, and differentiate [...] [between] relatively benign causes (e.g., gum disease) and the more morbid causes such as liver cirrhosis." (…) To move past this hurdle, Prof. Wevers, Dr. Tangerman, and colleagues looked for the culprit in their recently published study. Arjan Pol is the lead author of the new paper. (medicalnewstoday.com 2.1.2018).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik blir du kvitt dårlig ånde. Dårlig ånde er ikke noe man ønsker, men det er et vanlig problem. Hvordan vet du at du er rammet? Og finnes det hjelp å få? (vg.no 28.3.2018).)

- Legemiddelhandboka.no 13.02.2017: - Overdrevne forestillinger om egen sjenerende ånde kan være uttrykk for en vrangforestilling.

(Anm: T11.4.4 Halitosis. Dårlig ånde. Generelt. En viss ubehagelig ånde er vanlig også hos friske mennesker, særlig etter søvn. Overdrevne forestillinger om egen sjenerende ånde kan være uttrykk for en vrangforestilling. Normal daglig mekanisk munnhygiene er tilstrekkelig profylakse mot halitosis. Frykt for halitosis utnyttes i ekstrem grad kommersielt. En bør ikke benytte noen munnskyllemidler regelmessig av frykt for halitosis. Dersom halitosis er uttalt og et vedvarende problem, bør tannlege eller lege oppsøkes for nærmere undersøkelse. (legemiddelhandboka.no 13.02.2017).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

- Metabolsk syndrom komponenter er forbundet med symptomatisk polynevropati uavhengig av glykemisk status.

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

(Anm: Kallmyr går av - blir partner i advokatfirma. Jøran Kallmyr går av som statssekretær i Justisdepartementet og blir partner i advokatfirmaet Ræder. Statssektær for Anders Anundsen, Vidar Bræin-Karlsen, overtar Kallmyrs jobb, mens Ove Vanebo blir ny statssekretær for justisministeren. Ove Vanebo, som i likhet med Kallmyr er jurist, er tidligere lederen i Fremskrittspartiets Ungdom. (aftenposten.no 21.2.2016).)

- Gutt med misdannede tenner. Forstyrrelser i kalsium- og fosfatstoffskiftet påvirker både ben- og tannutvikling.

(Anm: Gutt med misdannede tenner. Forstyrrelser i kalsium- og fosfatstoffskiftet påvirker både ben- og tannutvikling (1). En tidligere frisk gutt ble henvist til spesialist i pedodonti fordi fortenner og seksårsjeksler hadde utviklingsskader. Fortennene var smale og tynne med hvite og gule flekker hvor emaljen stedvis manglet (se de to nederste pilene). Tilsvarende defekter kunne også ses på seksårsjekslene. Gutten ble ertet på skolen for stygge tenner. I tillegg til det rent estetiske var han plaget med ising i tennene. Melketennene var i hovedsak normale. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 8. januar 2018.)

- Astmaspray kan gi munnsopp.

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.) (nrk.no 13.5.2011.)

- Kan behandling av tannkjøttsykdom holde blodtrykk i sjakk? (- Tre måneder etter behandling var systolisk blodtrykk nesten 8 poeng lavere og diastolisk trykk var nesten 4 poeng lavere i intensivbehandlingsgruppen. (- Seks måneder etter behandling var systolisk blodtrykk nesten 13 poeng og diastolisk blodtrykk var nesten 10 poeng lavere i intensivbehandlingsgruppen.)

(Anm: Can Treating Gum Disease Keep Blood Pressure in Line? UESDAY, Nov. 14, 2017 (HealthDay News) -- Aggressively treating gum disease may help lower blood pressure in people at high risk for high blood pressure, according to new research. The study involved 107 Chinese women and men, aged 18 and older, who had pre-hypertension (blood pressure on the high end of normal) and moderate to severe gum disease. Half received intensive treatment for gum disease, and half received standard treatment. Standard treatment included basic oral hygiene instructions and teeth cleaning with plaque removal above the gum line. Intensive treatment included standard treatment as well as cleaning down to the roots of teeth, antibiotic treatment. One month after their gum disease treatment, systolic blood pressure (the top number in a reading) was 3 points lower in the intensive treatment group than in the standard treatment group. There was no difference in diastolic blood pressure (the bottom number), the study findings showed. Three months after treatment, systolic blood pressure was nearly 8 points lower and diastolic pressure was nearly 4 points lower in the intensive treatment group. Six months after treatment, systolic blood pressure was nearly 13 points and diastolic blood pressure was almost 10 points lower in the intensive treatment group. The findings were scheduled for presentation Tuesday at the annual meeting of the American Heart Association (AHA), in Anaheim, Calif. (medicinenet.com 14.11.2017).)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Forekomst og markører for ikke-bevisbaser bruk av protonpumpehemmere / syrehjemmere (PPI-er) blant eldre sykehjem bosatt i USA. (Prevalence and predictors of non-evidence based proton pump inhibitor use among elderly nursing home residents in the US.) (…) KONKLUSJONER Den nåværende studien viste at nesten halvparten av de eldre sykehjemsbeboere brukte PPI-er (protonpumpehemmere / syrehemmere) på ikke-bevisbaserte indikasjoner. Gitt sikkerhetsproblemene og høy ikke-bevisbaser bruk av PPI i sykehjem, er det et presserende behov for å optimalisere PPI-bruk hos eldre. Res Social Adm Pharm. 2017 Mar - Apr;13(2):358-363. Epub 2016 Mar 8.)

- Tannstillingsfeil - se bilder. De mest vanlige bittfeilene er overbitt, underbitt, åpent bitt, dypt bitt, kryssbitt, saksebitt, trangstilling og agenesi, og det bør behandles.

(Anm: Tannstillingsfeil - se bilder. De mest vanlige bittfeilene er overbitt, underbitt, åpent bitt, dypt bitt, kryssbitt, saksebitt, trangstilling og agenesi, og det bør behandles. Når tennene avviker fra ideell tannstilling, kalles det for tannstillingsfeil. – De vanligste bittfeilene som HELFO yter refusjon til er kombinasjonen av overbitt med plassmangel i underkjevens frontog moderat dypt bitt, opplyser Bjørn Øgaard. Han er professor, dr. odont og fagleder ved avdeling for kjeveortopedi, Institutt for klinisk. odontologi, Universitetet i Oslo. (lommelegen.no 28.11.2017).)

- HELFO OG REFUSJON TANNLEGE. Har du rett på refusjon fra tannlegen?

(Anm: HELFO OG REFUSJON TANNLEGE. Har du rett på refusjon fra tannlegen? Alt du trenger å vite om helfo og refusjon fra tannlegen. HELFO OG REFUSJON FRA TANNLEGE: Lurer du på om du kan få støtte til tannbehandling? Eller om nav dekker tannlegen? Her har du en oversikt. (kk.no 23.10.2017).)

- Tannleger advarer: Pasienter med slike tenner risikerer å måtte vente i flere år på behandling.

(Anm: Tannleger advarer: Pasienter med slike tenner risikerer å måtte vente i flere år på behandling. Voksne pasienter med ekstrem tannlegeskrekk må stå i kø i månedsvis for å komme opp i en offentlig tannlegestol. Neste år kan ventetiden bli enda lenger. (…) Her er tennene til en 28 år gammel mann som ikke hadde vært til tannlegen siden han var 13 år – på grunn av ekstrem tannlegeskrekk. Nå behandles han av en privat tannlege, men en betydelig del av utgiftene blir refundert av det offentlige. Heretter må disse pasientene betale alt selv eller henvende seg til det offentlige tilbudet - der det er opptil to års ventetid. (…) I dag behandler det offentlige rundt 700 slike pasienter i året. De har ventet mellom seks måneder og to år på behandling, men nå frykter tannleger at ventetiden vil øke kraftig. Årsaken er at pasienter med tannlegeskrekk ikke lenger skal få refundert utgifter til behandling hos private tannleger. Fra nyttår må de enten betale full pris hos private eller stille seg i kø for å benytte den offentlige tannhelsetjenesten - et tilbud som fortsatt sliter med vakante stillinger og stor gjennomtrekk. (aftenposten.no 15.12.2017).)

- Blir oppsøkt av folk som ikkje har vore hos tannlegen på 30 år. FLORØ (NRK): Blir du nervøs før du skal til tannlegen? (- Det er forsterkande for oss som jobbar med dette. Vi ser at vi ganske hurtig kan hjelpe folk til eit betre liv.)

(Anm: Blir oppsøkt av folk som ikkje har vore hos tannlegen på 30 år. FLORØ (NRK): Blir du nervøs før du skal til tannlegen? Neppe så nervøs som dei nær 1000 pasientane som blir behandla for ekstrem tannlegeskrekk i Noreg. (…) Ifølgje Helsedirektoratet måtte 950 nordmenn ha behandling for tannlegeskrekk i 2017. (…) – Vi har opplevd menn som ikkje har vore hos tannlegen på 30 år. Så kjem dei her og får behandling – og gret av lykke etterpå. Det er forsterkande for oss som jobbar med dette. Vi ser at vi ganske hurtig kan hjelpe folk til eit betre liv. Det er ei veldig effektiv behandling, seier Bergmann. Helsedirektoratet har i år betalt 65 millionar kroner i tilskot til slike tilbod i fylka. Det er ein auke på 27 millionar frå året før – og dei ventar ei utviding av tilbodet i 2019. (…)– Eg såg ikkje heilt for meg at ved å snakke med ein psykolog, så skulle liksom angsten for sprøyter berre forsvinne. Men magiske ting har skjedd, seier ho.(nrk.no 29.6.2018).)

– TANNLEGESKREKK-PASIENTER MISTER REFUSJONSORDNING: – Det er rett og slett et skittent spill.  (– Det er ikke bare småhull som har fått etablere seg. Det er store hull i tennene som gjør tennene uhelbredelige, man må bare fjerne dem, forteller tannlegen.)

(Anm: TANNLEGESKREKK-PASIENTER MISTER REFUSJONSORDNING: – Det er rett og slett et skittent spill. ÅLESUND (TV 2): Mari-Helen lider av tannlegeskrekk. Nå rammes hun og tusenvis av andre odontofobipasienter av at refusjonsordningen forsvant nærmest over natta. Mari-Helen Lønø Solheim sitter i tannlegestolen til Fredrik Skodje hos Apollonia tannklinikk i Ålesund. Hun lider av odontofobi, og hele kroppen skjelver på tur inn til tannlegen. – Jeg gruer meg! Jeg kjenner at jeg skjelver og er nervøs, og jeg har ikke lyst til å gå inn. Men jeg har en veldig flink tannlege som tar godt vare på meg og tar veldig hensyn til det problemet jeg har, forteller hun til TV 2. Ødelagte tenner Tannlegeskrekken gjorde at hun ikke har vært hos tannlegen på sju år – inntil at hun i fjor høst fikk hjelp hos Skodje og behandling i full narkose. – Det er ikke bare småhull som har fått etablere seg. Det er store hull i tennene som gjør tennene uhelbredelige, man må bare fjerne dem, forteller tannlegen. (tv2.no 30.1.2018).)

Ropar varsku om tannhelsa
nrk.no 14.5.2013
Born av innvandrarar slit med tannhelsa, og no ropar fylkestannlegen varsku om tannproblema.

– Når dei kjem og dei er unge og har såpass mange hol har vi ikkje noko anna val enn å legge dei i narkose, seier fylkestannlege Bernt Rønnekleiv i Sogn og Fjordane. (...)

– Barn ble festet til tannlegestolen med tau. Over 150 000 nordmenn lider av alvorlig tannlegeskrekk og dropper å gå til tannlegen. På Agder får de nå eksperthjelp.

(Anm: – Barn ble festet til tannlegestolen med tau. Over 150 000 nordmenn lider av alvorlig tannlegeskrekk og dropper å gå til tannlegen. På Agder får de nå eksperthjelp. – Pasienter forteller at de som barn, ble festet med reimer i tannlegestolen og tvunget til å sitte stille, uten bedøvelse, forteller psykolog Bent Storå. Han er tilknyttet et nylig etablert tannhelsetilbud for overgreps- og torturutsatte i Vest-Agder, og pasienter med ekstrem tannlegeskrekk. Absurde skrekkhistorier fra stolen Storå forteller om pasienter som ikke har turt å behandle tennene sine på over 40 år, fordi de har opplevd forferdelige ting. – En pasient fortalte at inspektøren på skolen var med og holdt barna fast til stolen, så tannlegen kom til, sier han. (…) Dette er odontofobi - Fobi som betegner en irrasjonell og overdrevet frykt for tannleger. - Den som lider av dette har gjerne hatt negative opplevelser hos tannlegen i tidlig alder. - Den lidende gjør alt for å unngå et tannlegebesøk. - Undersøkelser viser at fem- til ti prosent av den voksne befolkningen i Norge unnlater å søke regelmessig tannbehandling på grunn av angst. - Barn blir påvirket av sine foreldres angst og feilaktige holdninger overfor tannhelsetjenesten. (nrk.no 18.10.2016).)

- Et hundretall nye pasienter med tannlegeskrekk er blitt avvist etter nyttår. Andre må avslutte behandlingen før den er ferdig. Nye regler har fått store konsekvenser for pasienter med tannlegeskrekk. (- Betal alt selv eller still deg i offentlig kø.)

(Anm: Et hundretall nye pasienter med tannlegeskrekk er blitt avvist etter nyttår. Andre må avslutte behandlingen før den er ferdig. Nye regler har fått store konsekvenser for pasienter med tannlegeskrekk. Mona Larsen må avbryte behandlingen hos en privat tannlege. Nye pasienter blir avvist. Nå må de vente i opptil to år før de får ny time hos en offentlig tannlege. (…) Han fikk nye tenner på statens regning. Andre med tannlegeskrekk skal ikke lenger få samme støtten. (…) Betal alt selv eller still deg i offentlig kø I stedet for å bli behandlet hos private tannleger, med refusjon av hele eller deler av utgiftene, har departementet besluttet at disse pasientene nå skal behandles i den offentlige tannhelsetjenesten. (aftenposten.no 17.2.2018).)

- Ti behandlinger for munnsår.

(Anm: Ten remedies for canker sores. Canker sores can be painful and irritating. While they should heal on their own within a week, there are ways to speed up this process and reduce the discomfort. (medicalnewstoday.com 14.11.2017).)

(Anm: Fungal Skin Infections (medicinenet.com 12.9.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Should we blame our genes for the bacteria behind tooth decay? (medicalnewstoday.com 13.9.2017).)

(Anm: Symptomene på herpesmunnsår. Viruset Herpes Simplex forblir i kroppen hele livet om du først er blitt smittet. - Det første utbruddet av Herpes Simplex kommer som regel i barneårene og kan medføre feber, hovne lymfeknuter og at man føler seg syk i noen dager, opplyser Anne Margrethe Aldin Thune, farmasøyt og kommunikasjonsansvarlig ved Boots apotek. Faguttrykket for forkjølelsessår er herpes labialis, det betyr leppeherpes, men munnherpes er også et uttrykk som brukes. (klikk.no 4.12.2017).)

- Hvem betaler tannlegeregningen din? (- Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak. Det offentlige dekker kun nødvendig tannbehandling.)

(Anm: Hvem betaler tannlegeregningen din? Barn får gratis offentlig tannbehandling. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak. Det offentlige dekker kun nødvendig tannbehandling.​ Frikort for helsetjenester Noen få typer tannbehandling omfattes av reglene for frikort egenandelstak 2. (…) Tannbehandling for voksne (…) Innhold - Tannbehandling for barn (0-18 år) - Tannbehandling for ungdom (19-20 år) - Tannbehandling for voksne - Tannbehandling for eldre - Tannbehandling for psykisk utviklingshemmede - Tannbehandling for andre grupper - Narkose/lystgass ved tannbehandling (…)  Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander og skader. Tannlegen skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo. De 15 tilstandene som gir rett til stønad fra Helfo er (…) (helsenorge.no.no 10.1.2017).)

(Anm: Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016 Tema: Idrettsaktiviteter Dokumentasjonsnotat. (ssb.no - Notater 2017/12).)

- Personar med låg inntekt går sjeldnare til tannlegen. (- Det er særleg personar med låg inntekt som ikkje går til tannlege sjølv om dei har behov for det.) (- Dei med låg inntekt går sjeldnare til tannlege ved behov.)

(Anm: Personar med låg inntekt går sjeldnare til tannlegen. Det er særleg personar med låg inntekt som ikkje går til tannlege sjølv om dei har behov for det. Det er store forskjellar mellom dei og resten av befolkninga. (…)Resultata frå EU-SILC-undersøkinga viser at det er store forskjellar i det udekte behovet for tannlegetenester mellom personar med låg inntekt og resten av befolkninga. I 2016 var det 6,5 prosent av heile befolkninga i alderen 21 år og eldre som rapporterte å ha eit udekt behov for tannlegetenester. Blant personar med låg inntekt var tilsvarande tal om lag 16 prosent, medan vel 5 prosent blant personar utanom låginntektsgruppa rapporterte udekt behov. I perioden 2010–2016 har delen med udekt behov blant personar utanfor låginntektsgruppa gått ned, medan det har vore nokså uendra blant personar med låg inntekt. Det er forskjell i delen med udekt behov for tannlegetenester i 2016 mellom dei med låg inntekt og resten av befolkninga, og forskjellen har auka over tid frå 2010. (ssb.no 8.9.2017).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Nye avgifter gir høyere pris på brus: Tannleger slår alarm om sukkerfri brus: - Du mister rett og slett deler av tennene dine. Tannlegeforeningen mener det er en avsporing å snakke om at lettbrus er sunt.

(Anm: Nye avgifter gir høyere pris på brus: Tannleger slår alarm om sukkerfri brus: - Du mister rett og slett deler av tennene dine. Tannlegeforeningen mener det er en avsporing å snakke om at lettbrus er sunt. (Dagbladet): - Det handler om folkehelse, og det er en avsporing å snakke om at lettbrus er sunn. Den er like skadelig som vanlig brus for tennene, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum til Dagbladet. (…) SYRESKADER: Syren fører til at emaljen går i oppløsning, og tennene mister sin opprinnelige form. Det er ikke alltid så lett å se slike skader selv, men du kan kjenne ising i tennene når du drikker noe kaldt eller varmt. Foto: Aida Mulic, Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer. (…) Ifølge en undersøkelse av Ipsos MMI for Tannlegeforeningen drikker ungdom mellom 15 og 24 år mer enn dobbelt så mye juice, brus og smakstilsatt vann som de over 25 år. Samtidig rapporterer norske tannleger om langt flere syreskader i dag enn for 10 -15 år siden, særlig blant yngre og hos fysisk aktive. Trenden bekreftes også i en doktorgrad fra det Odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. 38 prosent av undersøkte 18-åringer hadde syreskader på tennene. Av de ungdommene som var fysisk aktive, var andelen hele 64 prosent. (dagbladet.no 1.12.2017).)

- Han fikk nye tenner på statens regning. (- Stiller seg uforstående til beslutningen Både fagfolk og politikere reagerer på Helsedepartementets avgjørelse om å utelukke pasienter med tannlegeangst fra refusjonsordningen.)

(Anm: Han fikk nye tenner på statens regning. Andre med tannlegeskrekk skal ikke lenger få samme støtten. Etter 26 år med ekstrem tannlegestrekk fikk Jim Andre Aaslund (44) nye tenner. Staten tok mesteparten av regningen. Men nå vil departementet gjøre nåløyet for å få dekket behandling trangere for pasienter som ham. (…) Stiller seg uforstående til beslutningen Både fagfolk og politikere reagerer på Helsedepartementets avgjørelse om å utelukke pasienter med tannlegeangst fra refusjonsordningen. Professor Tiril Willumsen på Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo tok i 1999 doktorgrad om tannbehandlingsangst. Hun har vært sterkt engasjert i denne gruppen, og sier følgende: (aftenposten.no 21.11.2017).)

- Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO. TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi).

(Anm: Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO. TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi). (…) Det skal etableres desentraliserte behandlerteam i regi av den offentlige tannhelsetjenesten. Teamene består av tannhelsepersonell og psykolog. Tannhelsetjenestens kompetansesentre har en sentral faglig rolle og har behandlerteam med spisskompetanse. Det legges vekt på å utvikle samarbeid med helsetjenesten slik at pasientene får nødvendig oppfølging underveis og i etterkant av tilbudet. (helsetilsynet.no).)

(Anm: Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi – Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak (helsetilsynet.no 2.10.2010).)

-  Bakterier i munden sladrer måske om din risiko for fedme. (- Fra 1987 til 1993 indsamlede en ung tandlæge ved navn Berit Lilienthal Heitmann spytprøver fra voksne danskere.) (- Undersøgelsens hypoteser bygger på tidligere studier, der har vist, at et individs tarm- og mundbakterier ligner hinanden.) (- En mere tæt tarm ser også ud til at være gavnligt for insulinfølsomheden, hvilket muligvis kan påvirke appetiten og øge mæthedsfølelsen, og dermed lede til, at du ikke har behov for at spise så meget.)

(Anm: Bakterier i munden sladrer måske om din risiko for fedme. Har du få mælkesyrebakterier i munden, skal du muligvis tænke mere over, hvad du spiser for ikke at tage på, viser et nyt studie. Fra 1987 til 1993 indsamlede en ung tandlæge ved navn Berit Lilienthal Heitmann spytprøver fra voksne danskere. (…) Noget tyder nemlig på, at der er en sammenhæng mellem mængden af mælkesyrebakterier i munden og risikoen for at udvikle fedme senere i livet, viser et nyt studie af de 24 år gamle data. (…) Undersøgelsens hypoteser bygger på tidligere studier, der har vist, at et individs tarm- og mundbakterier ligner hinanden. Andre studier har vist, at blandt andet mælkesyrebakterier kan påvirke optagelsen af næringsstoffer gennem tarmvæggen ved at gøre tarmen mere tæt. På den måde optages maden knapt så hurtigt og sætter sig som fedt. Når mængden af mælkesyrebakterier i munden afspejler mængden af bakterierne i tarmen, kan dette forklare, hvorfor folk med flere mælkesyrebakterier i munden taber sig. En mere tæt tarm ser også ud til at være gavnligt for insulinfølsomheden, hvilket muligvis kan påvirke appetiten og øge mæthedsfølelsen, og dermed lede til, at du ikke har behov for at spise så meget. (videnskab.dk 13.11.2017).)

(Anm: Oral  Lactobacillus  Counts Predict Weight Gain Susceptibility: A 6-Year Follow-Up Study. Obes Facts 2017;10:473–482.)

- Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (Mouth bacteria linked to esophageal cancer.) (…) Oral mikrobiota og linker til kreft. (…) Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke.

(Anm: Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (Mouth bacteria linked to esophageal cancer.) (…) Oral mikrobiota og linker til kreft. (…) Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke. (…) De fant at tilstedeværelsen av Tannerella forsythia var knyttet til økt risiko for EAC, og at "overflod" av Porphyromonas gingivalis var knyttet til høyere risiko for ESCC. Derimot identifiserte de også to typer bakterier - Streptococcus og Neisseria - som var knyttet til lavere risiko for spiserørkreft. Den andre av disse, Neisseria, er kjent for å spille en rolle i nedbrytning av giftige stoffer i tobakksrøyk og finnes i mye større omfang i munnhulen til ikke-røykere enn røykere. (medicalnewstoday.com 1.12.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika kan utløse mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser. (Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

- SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (- Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er.)

SSRI’er og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne
LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016)
Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er.

Kendt bivirkning ved SSRI’er Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. Spyttet spiller en central rolle for opretholdelse af sunde forhold i mundhulen, og nedsat spytsekretion medfører derfor en øget risiko for udvikling af caries, tanderosioner, svampeinfektioner og sår i mundslimhinden.

Behandlingsmæssige tiltag ved medicininduceret mundtørhed:

 • Patienten bør informeres om, at medicinen kan give mundtørhed og om sammenhængen mellem nedsat spytsekretion og sygdom i mundhulen.
 • Hvis muligt bør behandlingen med medicin, der medfører mundtørhed, stoppes
 • Hvis muligt bør mængden af medicin, der indtages dagligt, reduceres
 • Hvis muligt bør medicinen erstattes med et produkt, der ikke hæmmer spytsekretionen
 • Hvis muligt bør dosis og tidspunkt for indtagelse af medicinen ændres.

  Henvisning til tandlæge med henblik på:  

 • Instruktion i god mundhygiejne  
 • Kostvejledning  
 • Mundhygiejnekontrol hver 3-4.måned  
 • Caries- og evt. parodontalbehandling  Fluorbehandling (tandpasta, tyggegummi)
 • Protesehygiejne, -kontrol og -korrektion

  Stimulation af spytproduktion:

 • Sukkerfrit tyggegummi eller sukkerfrie pastiller

  Lindring af mundtørhedssymptomer:  

 • Spyterstatningsmidler (opløsning, spray eller gel)
 •  Hyppig væskeindtagelse

  For yderligere information se tidligere artikel om medicin og mundtørhed i Nyt Om Bivirkninger 16. juni 2011. (…)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Strategier for å håndtere sideeffekter (bivirkninger) av antidepressiva: en Internett-undersøkelse. (- RESULTATER: Forekomsten av måter å håndtere forskjellige bivirkninger (fra 26,7 %, seksuell dysfunksjon, til 89,5 %, munntørrhet). Hendelser med lavere prosentandel var mer sannsynlig å bli håndtert med "justeringer av forskrivninger": (seksuell dysfunksjon, 41,9 %, tretthet, 36,8 %, svette, 20,0 %, tremor, 42,5 % og søvnighet, 31,8 %).) (- Den "daglige håndtering" av denne typen inneholdt en rekke strategier, inklusive negative metoder slik som oppkast for kvalme og vektøkning og inntak av alkohol mot søvnløshet.)

(Anm: Coping strategies for antidepressant side effects: an Internet survey. Abstract BACKGROUND: Patients' coping methods to palliate side effects of antidepressants have not been reported in the literature. METHODS: Through an Internet survey, 856 participants who were diagnosed with depression and receiving antidepressants were recruited to report on the methods of coping with side effects. (…) RESULTS: The prevalence of active coping differed across side effects (from 26.7%, sexual dysfunction, to 89.5%, dry mouth). Events with a lower percentage of active coping were more likely to be managed with "adjustment of prescriptions": (sexual dysfunction, 41.9%; fatigue, 36.8%; sweating, 20.0%; tremor, 42.5%; and somnolence, 31.8%). Further, a strong negative correlation was found between the percentage of participants reporting an adjustment of prescription and that reporting an active coping (r=-0.907, p<0.001). The "daily relief" sub-type contained a variety of strategies, including negative methods such as vomiting for nausea and weight gain and drinking alcohol for insomnia. LIMITATIONS: Sampling of subjects were biased due to an Internet survey and diagnosis of depression and experience of side effects were self-reported. CONCLUSION: Patients with depression use various ways in alleviating antidepressants side effects. Some effects such as sexual dysfunction and fatigue may not be amenable to subjective coping efforts and others are sometimes managed inappropriately, which warrants a prudent attention. J Affect Disord. 2012 Dec 20;143(1-3):89-94.)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

- Symptomer som tyder på munntørrhet: Problemer med tale, svelging, tidsbruk på måltid, dårlig ånde, nedsatt smakssans, soppinfeksjoner, svie på tunge og lepper. Pasienten tåler ikke sterkt krydret mat, plages med opplevelse av rue slimhinner, dette kan resultere i selskapsvegring og behov for å innta mye væske til måltid og om natten. Ofte oppstår tannproblemer med omfattende karies, løsning av fyllinger, krakelering av emalje, vanskeligheter med protesetilpasning og kronisk periodontitt.

(Anm: Xerostomi (Munntørrhet). Xerostomi beskriver både en subjektiv følelse av munntørrhet og objektivt målbar nedsatt spyttproduksjon. Ustimulert spyttvolum på 1,5 ml eller mindre i løpet av 15 minutter er en hyppig anvendt grense (jfr multisenterstudier) Når det gjelder spyttets funksjoner er noen av de viktigste bidrag til fordøyelse (enzymer), betydning for svelgefunksjonen med smøring av mat for tygging og dannelse av bolus, fuktighet til strupen for tale, antibakteriell aktivitet (enzymer/antistoffer) til beskyttelse av munnslimhinne og tenner, smakssans (mange substanser smakes bare i løsning) og væskebalanse (”dry mouth”-refleks stimulerer tørstesenteret i hypothalamus). (…) Symptomer som tyder på munntørrhet: Problemer med tale, svelging, tidsbruk på måltid, dårlig ånde, nedsatt smakssans, soppinfeksjoner, svie på tunge og lepper. Pasienten tåler ikke sterkt krydret mat, plages med opplevelse av rue slimhinner, dette kan resultere i selskapsvegring og behov for å innta mye væske til måltid og om natten. Ofte oppstår tannproblemer med omfattende karies, løsning av fyllinger, krakelering av emalje, vanskeligheter med protesetilpasning og kronisk periodontitt. Årsaker: Strålebehandling, medikamenter (spesielt diuretika, antihypertensiva, antiparkinsonmidler, cytostatika, psykofarmaka, hypnotika, antihistaminer, betablokkere), Sjögrens syndrom, som ofte er sekundært til revmatoid artritt, LED, systemisk sklerose, mixed connective tissue disease, polyarteritis nodosa, polymyositt og primær biliær cirrhose. Videre sialadenoser (bilateral hevelse av spyttkjertler, spesielt parotis), som ved lidelser som diabetes mellitus, thyreoidealidelser (hypothyreose) og hypofysesykdommer. Kronisk sialoadenitt forårsaket av virus, bakterier, elektrolyttforstyrrelser eller obstruksjoner. Nevrologiske lidelser, sarkoidose (Heerfordts syndrom), cystisk fibrose, munnpusting, leverlidelser, pankreatitt, høyt forbruk av tobakk eller alkohol, anoreksi, underernæring, feber, osmotisk diurese, bloddyskrasier som jernmangelanemi og pernisiøs anemi. Funn: Tørre slimhinner. Sparsomt, seigt eller skummende spytt. Røde kinnslimhinner, ujevn overflate på tungen, atrofiske tungepapiller, dårlig tannstatus, orale soppinfeksjoner. Undersøkelser: ØNH-status, generell status og grundig anamnese. Kan ut fra potensielle årsaker være aktuelt å undersøke mye, men for ØNH-leger er det mest aktuelt å starte med spyttvolummålinger, hematologiske prøver, immunologiske prøver mht Sjögrens syndrom; standard prosedyre er spyttkjertelbiopsi fra underleppe (viktig med flere små kjertler i biopsimateriale). (legeforeningen.no 17.3.2012).)

- Kan et hull i en tann (kavitet) forårsake dårlig smak i munnen? (- Imidlertid, når en person ikke klarer å bli kvitt smaken ved å skylle og børste, kan det være lurt å se en lege eller tannlege.)

(Anm: Can a cavity cause a bad taste in the mouth? A bad taste in the mouth every so often is normal. It can be caused by eating a strong-tasting food, drinking alcohol, or experiencing everyday oral health issues. However, when a person is unable to get rid of the taste by rinsing and brushing, it may be wise to see a doctor or dentist. They can determine the underlying cause. Read on to learn more about the causes and treatments of a persistent bad taste in the mouth. (medicalnewstoday.com 9.4.2018).)

- Sterk følsomhet for bitter smak knyttet til høyere kreftrisiko.

(Anm: Strong sensitivity to bitter tastes tied to higher cancer risk. They collected most of their data via the UK Women's Cohort Study, which was founded in 1995 by researchers at Leeds University, and which has been gathering information about potential links between chronic diseases — particularly cancer — and the impact of dietary factors. (…) 'Striking' differences in terms of cancer risk. They collected most of their data via the UK Women's Cohort Study, which was founded in 1995 by researchers at Leeds University, and which has been gathering information about potential links between chronic diseases — particularly cancer — and the impact of dietary factors. Specifically, Lambert and team started from the premise that women with a high sensitivity to bitter tastes would eat fewer vegetables and be exposed to higher cancer incidence. (…) "The difference in cancer incidence between the women with the highest bitter-taste sensitivity and those with the lowest was striking," says Lambert. "Super-tasters had about a 58 percent higher risk of cancer incidence," he explains, "and the tasters had about a 40 percent higher risk of developing cancer, compared to women who were classified as non-tasters." (medicalnewstoday.com 21.7.2018).)

- Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (Mouth bacteria linked to esophageal cancer.) (…) Oral mikrobiota og linker til kreft. (…) Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke.

(Anm: Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (Mouth bacteria linked to esophageal cancer.) (…) Oral mikrobiota og linker til kreft. (…) Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke. (…) De fant at tilstedeværelsen av Tannerella forsythia var knyttet til økt risiko for EAC, og at "overflod" av Porphyromonas gingivalis var knyttet til høyere risiko for ESCC. Derimot identifiserte de også to typer bakterier - Streptococcus og Neisseria - som var knyttet til lavere risiko for spiserørkreft. Den andre av disse, Neisseria, er kjent for å spille en rolle i nedbrytning av giftige stoffer i tobakksrøyk og finnes i mye større omfang i munnhulen til ikke-røykere enn røykere. (medicalnewstoday.com 1.12.2017).)

- Kan behandling av tannkjøttsykdom holde blodtrykk i sjakk? (Can Treating Gum Disease Keep Blood Pressure in Line?

(Anm: Kan behandling av tannkjøttsykdom holde blodtrykk i sjakk? (Can Treating Gum Disease Keep Blood Pressure in Line? (…) Tre måneder etter behandling var systolisk blodtrykk nesten 8 poeng lavere og diastolisk trykk var nesten 4 poeng lavere i intensivbehandlingsgruppen. (…) Seks måneder etter behandling var systolisk blodtrykk nesten 13 poeng og diastolisk blodtrykk var nesten 10 poeng lavere i intensivbehandlingsgruppen. (medicinenet.com 14.11.2017).)

- Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens, ifølge studier.

(Anm: Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens, ifølge studier. Gum disease is an early sign of diabetes, and tooth loss is associated with risk of dementia, studies find. Patients with periodontitis have higher plasma concentrations of glycated haemoglobin (HbA1c) than people with healthy gums, and those with severe periodontitis have a significantly higher risk of developing diabetes, a Dutch study has found. BMJ 2017;356:j1225 (Published 09 March 2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Alzheimer's disease also affects small blood vessels. A research conducted by the UAB demonstrates that mice suffering from this disease also have substantial malfunctions in small blood vessels, important in nourishing different organs and tissues and in regulating blood pressure, and which mainly affects females. The study also demonstrates a correlation between the state of peripheral blood vessels and different levels of anxious behavior, both in normal aging and in those suffering from Alzheimer's disease.  (news-medical.net 16.3.2018).)

– Spyttet vårt er livsviktig. (- Du kan bli så tørr i munnen at det handler om liv og død.) (- Vi mener dette er et stort folkehelseproblem som ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet i samfunnet eller hos våre helsemyndigheter.) (- Lite hjelp å få Selv om mange er berørt av munntørrhet, er det lite hjelp å få.)

(Anm: Spyttet vårt er livsviktig. Professor Janicke Cecilie Liaaen Jensen, Professor Bente Brokstad Herlofson, Førsteamanuenis Lene Hystad Hove. Munntørrhet er et underkommunisert folkehelseproblem. Du kan bli så tørr i munnen at det handler om liv og død. Som klinikere og forskere ved Det odontologiske fakultet, har vi gjennom en årrekke observert at utallige pasienter som kreftpasienter, revmatikere og eldre, tidvis lever med store plager som følge av munntørrhet. Vi mener dette er et stort folkehelseproblem som ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet i samfunnet eller hos våre helsemyndigheter. (…) Det viktige spyttet Spyttproduksjonen aktiveres via det autonome nervesystemet. Når man tygger eller smaker på noe surt eller søtt, sendes nervesignaler til hjernen som slipper ut signalstoffer som binder seg til reseptorer på spyttkjertlene. Reseptorene gir beskjed om at det skal settes i gang transport av salt som så trekker med seg vann. På denne måten er spytt klart til å fraktes via utførselsganger i kjertlene og ut i munnhulen. (aftenposten.no 28.9.2017).)

- Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy)

(Anm: - Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy) (- Mukus (slim; phlegm) i avføring: Hva betyr det?) (- Hva er sputum? Sputum produseres når en persons lunger er syke eller skadet. Sputum er ikke spytt, men tykt slim (mukus) - noen ganger kalt slim (phlegm) - som hostes opp fra lungene.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika kan utløse mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser. (Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

- E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom. (E. coli toxin linked with inflammatory bowel disease.) Ny forskning tyder på at et toksin produsert av bakterien E. coli kan være det som utløser betennelse ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Forskerne fant at microcin B17 faktisk induserer tarmbetennelse in vivo. Denne betennelsen var avhengig av CD1d-proteiner. CD1d-proteiner er molekyler som "formidler presentasjonen av primært lipid- og glykolipidantigener" til T-celler - en type hvite blodlegemer som spiller en nøkkelrolle ved immunitet. Prof. Maxwell forklarer funnene videre og sier "bakteriene som bor i oss har stor innvirkning på velvære." (medicalnewstoday.com 19.5.2018).)

- Hvorfor har flere kvinner astma enn menn?

(Anm: Why do more women have asthma than men? Blame hormones. Women are twice as likely as men to have asthma, and this gender difference may be caused by the effects of sex hormones on lung cells. Researchers at Vanderbilt University and Johns Hopkins found that testosterone hindered an immune cell linked to asthma symptoms, such as inflammation and mucus production in the lungs. The study in human cells and rodents appears November 28 in the journal Cell Reports. (…) Increased asthma symptoms are regulated by many different factors, including exposure to allergens and viral infections, and the researchers suspected that sex hormones might also be involved. Newcomb and her colleagues looked at human and mouse cells to further study the trend in gender differences that they had observed. They focused on lung cells called Group 2 innate lymphoid cells, or ILC2 cells. These cells make cytokines, proteins that cause inflammation and mucus production in the lungs, which makes it harder to breathe. The researchers collected blood from people with and without asthma and found that those with asthma had more ILC2 cells than those without. Of that group, asthmatic women had more ILC2 cells than asthmatic men. (medicalxpress.com 28.11.2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Tørr munn kan øke risikoen for hull i tennene og gi alvorlige tannskader. Bruk av medisiner er den viktigste årsaken til munntørrhet, men det kan også skyldes sykdom.

(Anm: Munntørrhet. Er du tørr i munnen, øynene eller i underlivet? Tørr munn kan øke risikoen for hull i tennene og gi alvorlige tannskader. Bruk av medisiner er den viktigste årsaken til munntørrhet, men det kan også skyldes sykdom. Munntørrhet heter xerostomi på det medisinske fagspråket, og er en subjektiv følelse av tørr munn. Det kan også kalles hyposalivasjon ved en målbart redusert spyttproduksjon. (…) Langvarig munntørrhet er et stort problem for noen mennesker. Munntørrhet over lengre tid er ikke bare ubehagelig, men øker også risikoen for å få hull i tennene, og kan gi alvorlige tannskader. Bruk av medisiner er den viktigste årsaken til munntørrhet, men det kan også skyldes sykdom. Forekomsten av munntørrhet øker med alder og det er flere kvinner enn menn som rapporterer om problemet. LES OGSÅ: Munntørrhet gir også dårlig ånde Spyttet - tennenes viktigste beskytter Kroppen lager omtrent 1 liter spytt i døgnet. Spyttproduksjonen skjer i spyttkjertlene, som ligger i tilslutning til munnhulen. (lommelegen.no 9.10.2017).)

(Anm: How Much Do You Know About Spit? (webmd.com 1.9.2017).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

- Munnbakterier linket til kreft i spiserør (spiserørkreft). (- Oral mikrobiota og linker til kreft.)  (- Det er også bevis for at noen typer oral mikrobiota som forårsaker tannkjøttsykdom er linket til kreft i hode og nakke.) (- De fant at tilstedeværelsen av Tannerella forsythia var knyttet til økt risiko for EAC, og at "overflod" av Porphyromonas gingivalis var knyttet til høyere risiko for ESCC. Derimot identifiserte de også to typer bakterier - Streptococcus og Neisseria - som var knyttet til lavere risiko for spiserørkreft. Den andre av disse, Neisseria, er kjent for å spille en rolle i nedbrytning av giftige stoffer i tobakksrøyk og finnes i mye større omfang i munnhulen til ikke-røykere enn røykere.)

(Anm: Mouth bacteria linked to esophageal cancer. An analysis of microbes sampled from the mouths of more than 120,000 people has found that two types of bacteria that lead to gum disease are also linked to higher risk of esophageal cancer. The study — led by NYU Langone Health's Perlmutter Cancer Center in New York, NY — also reveals that some types of mouth bacteria are linked to lower risk of esophageal cancer. Reporting in the journal Cancer Research, the researchers note that they ruled out potential effects from smoking, alcohol, and body mass index (BMI) when they analyzed the data. (…) 'Urgent need' for new prevention strategies Esophageal cancer is a cancer that starts in the cells of the esophagus, the tube of muscular tissue that moves food from the mouth to the stomach, and which is commonly referred to as the food pipe, or gullet. The disease accounts for around 1 percent of all diagnosed cancers in the United States, where every year about 16,940 people find out that they have the disease and 15,690 die of it. The cancer is more common in men than in women. Because the lining of the esophagus has two main types of cell, there are two main types of esophageal cancer: esophageal adenocarcinoma (EAC) and esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). The new study investigated both EAC and ESCC. Unfortunately, because most people do not discover that they have esophageal cancer until the disease is advanced, only between 15–25 percent of them survive more than 5 years. "Esophageal cancer is a highly fatal cancer," says Prof. Ahn, "and there is an urgent need for new avenues of prevention, risk stratification, and early detection." Oral microbiota and links to cancer  The human mouth is home to hundreds of species of bacteria and other single-celled organisms. These "oral microbiota" occupy various habitats in the mouth, such as the gums, teeth, tonsils, tongue, cheeks, and palates. Studies have shown that the composition of oral microbiota changes with different habits — such as heavy alcohol use, smoking, and diet — and also in response to disease, such as gum (or periodontal) disease and gastric reflux. There is also evidence that some types of oral microbiota that cause gum disease are linked with cancer of the head and neck. (…)  Some bacteria raise esophageal cancer risk For their analysis, the team analyzed the microbiota in oral wash samples taken from more 122,000 people who took part in two national studies. The participants were followed for 10 years, during which researchers noted who developed esophageal cancer. The team compared the genetic information of the mouth microbiota — the "oral microbiomes" — of the participants who developed esophageal cancer with that of equivalent participants who did not develop the disease. They found that the presence of Tannerella forsythia was tied to higher risk of EAC, and that "abundance" of Porphyromonas gingivalis was tied to higher risk of ESCC. In contrast, they also identified two types of bacteria — Streptococcus and Neisseria — that were linked to a lower risk of esophageal cancer. The second of these, Neisseria, is known to play a role in the breakdown of toxic substances in tobacco smoke and is found in greater abundance in the oral cavities of nonsmokers than smokers. "Our study indicates that learning more about the role of oral microbiota may potentially lead to strategies to prevent esophageal cancer, or at least to identify it at earlier stages." Prof. Jiyoung Ahn. (…) (medicalnewstoday.com 1.12.2017).)

(Anm: Esophageal cancer (en.wikipedia.org).)

(Anm: Spiserørskreft. Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet, generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørte av spiserørskreft. Pasienter vil få informasjon fra lege og sykepleier på sykehuset der behandlingen foregår. (kreftforeningen.no 2.12.2017).)

(Anm: Spiserør - Oncolex (oncolex.no).)

- Mikrobiom i munnhule knyttet til risiko for kreft i hals / nakke.

(Anm: Oral Microbiome Tied to H&N Cancer Risk. Lower incidence when Corynebacterium, Kingella spp. are abundant. A greater abundance of certain bacteria in the oral microbiome were associated with a decreased risk of head and neck squamous cell cancer (HNSCC) in several patient cohorts, according to investigators. Specifically, Richard B. Hayes, DDS, PhD, NYU Langone Health, New York University School of Medicine, and colleagues found the association between a decreased risk of HNSCC and a greater abundance of genera Corynebacterium and Kingella. The study was published in JAMA Oncology.  (medpagetoday.com 15.1.2018).)

- Forskrevne legemidler er linket til symptomer på munntørrhet hos eldre voksne. For eldre voksne kan tørr munn være en vanlig bivirkning av forskrevne legemidler. Å ha tørr munn betyr at du ikke har nok saliva, eller spytt, for å holde munnen våt. Tilstanden kan føre til problemer med å tygge, spise, svelge og til og med snakke. Dessuten gir tørr munn deg høyere risiko for tannråte og orale infeksjoner.

(Anm: Prescribed medications linked to dry mouth symptoms in older adults. For older adults, dry mouth can be a common side effect of prescribed medications. Having dry mouth means you don't have enough saliva, or spit, to keep your mouth wet. The condition can lead to problems chewing, eating, swallowing, and even talking. What's more, dry mouth puts you at higher risk for tooth decay and oral infections. However, there's much we don't understand about the connection between medications and dry mouth in older adults. Recently, researchers examined 52 related studies to learn more. Their research was published in the Journal of the American Geriatrics Society. (news-medical.net 27.10.2017).)

(Anm: Medications That Cause Dry Mouth As an Adverse Effect in Older People: A Systematic Review and Metaanalysis. Journal of the American Geriatrics Society 2017 (First published: 26 October 2017).)

(Anm: How Much Do You Know About Spit? (webmd.com 1.9.2017).)

(Anm: Pancreatic cancer risk linked to changes in mouth bacteria. The presence of certain bacteria in the mouth may indicate a raised risk for pancreatic cancer - a disease that often begins with no symptoms and for which there is no routine screening test. (…) The researchers suggest the finding may lead to earlier, more precise treatments for pancreatic cancer, a disease with a pitifully low survival rate as it often escapes early diagnosis. (medicalnewstoday.com 20.4.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Det skyldes oftest soppinfeksjon. (- Anbefalt behandling er Mycostatin.)

(Anm: Angulær cheilitt (munnviksbetennelse). (…) Jeg har et utslett(?) i munnvikene som plager meg veldig. Det er rødt, klør, svir og flasser. I tillegg er det svært sjenerende. (…) Både ut fra bildene og ut fra din beskrivelse, så ser dette ut til å være tilstanden som heter angulær cheilitt (=munnviksbetennelse). Det skyldes oftest soppinfeksjon, men anbefalt behandling er ikke Canesten som du har forsøkt, men Mycostatin. Det kan i noen tilfeller skyldes bakterieinfeksjon, så legen bør ta dyrkningsprøve fra huden for å se hva som er årsaken. Er det bakterie, så virker ikke soppmiddel. Da kan f.eks. Bacimycin eller Fudicin forsøkes. Les mer om tilstanden her: https://www.oslohudlegesenter.no/perleche-hid-48.html  (lommelegen.no 18.11.2017).)

(Anm: Mycostatin Antimykotikum. ATC-nr.: A07A A02 (…) MIKSTUR 100 000 IE/ml: 1 ml inneh.: Nystatin 100 000 IE. Sukkerholdig. Se for øvrig pakningsvedlegget. (…) Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale: Nystimex «RPH Pharmaceuticals» NB! Nystimex «RPH Pharmaceuticals» er sukkerfri mens Mycostatin «Orifarm» er sukkerholdig. (felleskatalogen.no).)

(Anm: Betennelse i munnvikene. Angulær cheilitt er en lokal betennelse som gir smertefulle sår i munnvikene. Tilstanden er ganske vanlig blant små barn, eldre mennesker og personer med et svekket immunsystem. (nhi.no 18.11.2017).)

(Anm: Candida albicans er en gjærsopp som ganske ofte kan gi infeksjon i munn og underliv (mest hos kvinner), sjeldnere infeksjoner i huden, spiserøret eller luftveiene. Sjelden og spesielt hos pasienter som er alvorlig syke av annen grunn, kan den gi sepsis ("blodforgiftning"). Slike infeksjoner kalles gjerne Opportunistiske infeksjoner, da de tar nytte av et nedsatt immunforsvar. Den trives i varme, fuktige omgivelser og har naturlig tilhold i munnen og fordøyelseskanalen. Mange får plager etter at de har brukt antibiotika for å behandle bakterie-infeksjoner. Grunnen til dette er at antibiotika ikke bare tar knekken på infeksjonen, men også andre mikroorganismer i kroppen. Dette gir Candida albicans bedre forhold. Områder med mye fuktighet og varme er mest utsatt, da spesielt området under brystene, hudfoldene i lysken og skjeden. Også andre Candida-arter kan gi sykdom (C. glabrata, parapsilosis, tropicalis, krusei, dublinensis, norvegensis m.fl), men disse Pathogenene ses sjelden hos Immunkompetante (m.a.o ikke-Immunsvekkede) individer. Candida-infeksjoner kan behandles med medikamenter enten lokalt (krem, vagitorier) eller med tabletter eller intravenøst. Tabletter i form av Flukanozol (Diflucan) gis ofte i en engangsdose i ukompliserte og mindre alvorlige tilfeller, slik som infeksjon i underlivet. (no.wikipedia.org).)

(Anm: To av tre med blodforgifting får ikkje hjelpa dei skal ha. Pasientar med blodforgifting (sepsis) blir nedprioriterte når dei kjem til akuttmottak i Helse Vest, viser rapport.  (…) Sepsis-pasientar skal få antibiotikabehandling innan ein time, etter nasjonale retningslinjer, men dei fleste får ikkje dette. (nrk.no 21.9.2016).)

(Anm: Legar sende heim alvorleg sjuk pasient. Ein erfaren kommunelege får sterk kritikk etter at ein mann blei sendt heim utan at det blei oppdaga at han var alvorleg sjuk. (…) Pasienten vart sendt heim og vart raskt dårlegare. Pasienten vart frakta til sjukehus der ein konstaterte at det var snakk om alvorleg blodforgifting. Ut frå funn ved undersøking var årsaka til blodforgiftinga uklar fram til dagen etter innlegginga, då det kom tydelege teikn. – Ved blodforgifting er det spesielt at ein ikkje har så mange timar å gå på, fortel fylkeslegen. (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

(Anm: Drug-resistant bacteria in patients' urine or stools raise risk of drug-resistant sepsis (medicalnewstoday.com 26.4.2017).)

(Anm: «Alle» har fått avvik. Ikke ett eneste av akuttmottakene som Helsetilsynet har gjort tilsyn ved, unngikk avvik når det gjelder gjenkjennelse og behandling av sepsis. (…) Rundt 50 prosent av alle pasienter som utvikler sepsis, kommer inn via akuttmottaket. – Pasientene kommer da gjerne med en infeksjon, eller med en uavklart tilstand. (…) Sepsis som oppstår på sengepost ser ikke Fylkesmennene på i dette tilsynet. (sykepleien.no 23.2.2017).)

- Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65.

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Munntørrhet som bivirkning av legemidler. Mange ulike legemidler og legemiddelgrupper kan gi følelse av munntørrhet, særlig hos pasienter med polyfarmasi. Det er i liten grad foretatt objektive målinger som viser endringer i spyttsekresjonen og/eller sammensetning av spyttet. (…) LEGEMIDLER OG PÅVIRKNING AV SPYTTSEKRESJON Sekresjon av spytt styres hovedsakelig ved et samspill mellom det parasympatiske og det sympatiske nervesystemet. Kolinerg stimulering fører til voluminøs serøs sekresjon, og adrenerg stimulering gir mindre volum av mukøst spytt (3,4). (relis.no 23.1.2017).)

(Anm: Pancreatic cancer risk linked to changes in mouth bacteria. The presence of certain bacteria in the mouth may indicate a raised risk for pancreatic cancer - a disease that often begins with no symptoms and for which there is no routine screening test. (…) The researchers suggest the finding may lead to earlier, more precise treatments for pancreatic cancer, a disease with a pitifully low survival rate as it often escapes early diagnosis. (medicalnewstoday.com 20.4.2016).)

- Legemidler som forårsaker munntørrhet som en bivirkning hos eldre mennesker: En systematisk gjennomgang og metaanalyse. (- Bivirkninger av spyttkjertelhypofunksjon inkluderer tannkaries, dysgeusi, munnslimhinne og munnlig candidiasis (trøske). [4] Prosessen med å tygge og svelge kan også bli påvirket, og dette kan påvirke eldre menneskers ernæringsstatus.)

(Anm: Medications That Cause Dry Mouth As an Adverse Effect in Older People: A Systematic Review and Metaanalysis. (…) Conclusion Medication use was significantly associated with xerostomia and salivary gland hypofunction in older adults. The risk of dry mouth was greatest for drugs used for urinary incontinence. Future research should develop a risk score for medication-induced dry mouth to assist with prescribing and medication management. Older adults are high users of medications. It is estimated that 40% of community-dwelling and 75% of institutionalized older adults take 5 or more medications, with approximately 10% of older adults taking 10 or more.[1] This high burden of comorbidity and polypharmacy put older adults at risk of adverse drug events. Dry mouth is one of the most common adverse effects of medication use in older adults.[2, 3] This includes salivary gland hypofunction (objectively measured decrease in salivation) and xerostomia (subjective feeling of dry mouth). It has been shown that the prevalence of hyposalivation increases with the number of medications used,[2] but few studies have investigated the severity of medication-induced dry mouth and associated sequelae.[3] Adverse effects of salivary gland hypofunction include dental caries, dysgeusia, oral mucosal soreness, and oral candidiasis.[4] The process of chewing and swallowing may also be affected, and this can affect the nutritional status of older people. Drug-induced dry mouth has been attributed to a range of mechanisms. Although anticholinergic effects underlie the majority of cases, other mechanisms include sympathomimetic effects, topical effects of inhaled medications, dehydration, vasoconstriction in salivary glands, alterations in electrolyte and fluid balance, and changes in saliva composition.[5] There is strong evidence that certain drug classes cause dry mouth. A previous systematic review identified particular drug groups that induce salivary gland hypofunction and xerostomia, including those affecting the alimentary, cardiovascular, genitourinary, nervous, and respiratory systems.[4] Examples of drug classes that induce dry mouth include antidepressants, antipsychotics, anticholinergics, antihypertensives, antihistamines, and sedatives,[4, 6] but there is a lack of reviews focusing on elderly adults, even though they are at greater risk of drug-induced dry mouth. Additionally, although certain drugs have been found to be associated with dry mouth, few studies have tried to quantify the risk. Objective The aim of this study was to systematically review the literature to assess and quantify the risk of drug-induced dry mouth as a side effect in individuals aged 60 and older. Journal of the American Geriatrics S ociety 2017 (First published: 26 October 2017).)

(Anm: How Much Do You Know About Spit? (webmd.com 1.9.2017).)

- Alt du trenger å vite om angulær cheilitt. Angular cheilitis er en hudtilstand som forårsaker at en eller begge hjørner av munnen blir smertefulle og betent.

(Anm: All you need to know about angular cheilitis. Angular cheilitis is a skin condition that causes one or both corners of the mouth to become painful and inflamed. The technical term for the areas affected are the labial commissures. The commissures refer to the two corners of the mouth, where the upper and lower lips connect. Angular cheilitis is inflammation, including redness, swelling, and pain at one or both commissures. (medicalnewstoday.com 17.11.2017).)

(Anm: Lichen planus i munnhulen. Lichen planus er vanligvis en hudsykdom, men i noen tilfeller finnes "utslettet" kun i munnhulen - på fagspråket betegnes tilstanden da for oral lichen planus. (nhi.no 2.1.2017).)

(Anm: The Association of Thyroid Disease and Oral Lichen Planus: A Literature Review and Meta-analysis. Front. Endocrinol. 2017 (09 November 2017).)

- Hva er brennende munn-syndrom (BMS) (- What is burning mouth syndrome?)

(Anm: What is burning mouth syndrome? Burning mouth syndrome is a poorly understood condition that causes a burning sensation in the tongue or mouth. The pain and discomfort caused by burning mouth syndrome (BMS) are often recurrent. While BMS is tricky to treat, there are steps that people can take to reduce their discomfort. (medicalnewstoday.com 15.11.2017).)

(Anm: Brennende munn-syndrom (BMS). Dette er en tilstand som kjennetegnes av en brennende smerte i munnhulen eller på tungen, uten at en klarer å avdekke noen rimelig forklaring på smerten. Hva er brennende munn-syndrom (BMS)? Tilstanden har blitt forsøk satt i sammenheng med en rekke andre tilstander, men så langt har en ikke funnet noen sikker årsakssammenheng. En del forskning tyder på at BMS skyldes en forstyrrelse av den hjernenerven som forsyner munnhulen, Nervus trigeminus (trillingnerven). (nhi.no 24.2.2016).)

(Anm: Oral allergy syndrome: Foods, symptoms, and treatments (medicalnewstoday.com 22.3.2017).)

(Anm: Eosinofil øsofagitt. Bakgrunn. Eosinofil øsofagitt er en kronisk inflammasjonstilstand i spiserøret. De siste årene er man blitt mer oppmerksom på denne sykdommen som en vanlig årsak til dysfunksjon av oesophagus hos både barn og voksne. (…)  Fortolkning. Eosinofil øsofagitt diagnostiseres hos stadig flere, men det er usikkert om dette skyldes økt forekomst eller økt oppmerksomhet fra det medisinske miljøet. Kunnskap om sykdommen er viktig, da enkel endoskopisk eller medisinsk behandling gir et godt resultat hos flertallet av pasientene og kan forhindre komplikasjoner som strikturdanning og fastsittende mat i spiserøret. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2470 – 4 (13.12.2011).)

- Antibiotika foreskrevet av tannleger kan bidra til alvorlige C. diff-infeksjoner.

(Anm: Antibiotics prescribed by dentists may contribute to serious C. diff infections. Antibiotics prescribed by dentists may contribute to the growing problem of Clostridium difficile (C. diff), a serious and potentially deadly infection that causes severe diarrhea, suggests research presented at IDWeek 2017. And many of those antibiotics are likely unnecessary, researchers note. Taking antibiotics can put patients at risk for developing C. diff and illustrates the importance of using the medications only when needed. (…) Antibiotics kill bad and good bacteria in the gastrointestinal (GI) system. Wiping out the protective bacteria can allow the growth of C. diff bacteria, leading to severe and potentially deadly diarrhea. C. diff can occur after just one dose of antibiotics and is one of the top three most urgent antibiotic-resistant threats identified by the CDC. It caused almost half a million infections and led to 15,000 deaths in a single year, according to CDC estimates. (news-medical.net 6.10.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier.

(Anm: Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier. (Investigation Raises Concerns About Animal Study Misreporting. TB vaccine debacle traced to cherry-picked results from preclinical models.) (…) Forbedringer av design, registrering, rapportering og åpenhet om dyreforsøk er påkrevd, sier Ritskes-Hoitinga. "For å oppnå dette trenger vi en kulturell endring hvor forskning blir belønnet for å produsere gyldige og reproduserbare resultater som er relevante for pasienter, og for å yte rettferdighet til dyrene som blir brukt.» ("Improvements in the design, registration, reporting and transparency of animal studies are urgently needed," Ritskes-Hoitinga wrote. "To achieve this, we need a cultural change in which researches are rewarded for producing valid and reproducible results that are relevant to patients, and for doing justice to the animals being used." (medpagetoday.com 10.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten.) (- Antidepressiva forstyrrer funksjonen til monoaminer (viktige biokjemikalier som serotonin og dopamin), og disse monoaminer har viktige funksjoner, ikke bare i hjernen, men i hele kroppen. "For eksempel, "la hun til," serotonin påvirker vekst, reproduksjon, fordøyelse, immunfunksjon og mange andre prosesser, og det finnes i nesten alle større organer.)

(Anm: Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (Antidepressants may raise death risk by a third.) (…) Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten. (…) Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til. (…) Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)  

-  Øker langsiktig bruk av antipsykotika (AP) risikoen for dødelighet? (- AP-eksponering er knyttet til tilnærmet 1,5 ganger økt dødelighetsrisiko.)

(Anm: Does antipsychotic drug use increase the risk of long term mortality? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Abstract Antipsychotics (AP) are widely used to treat schizophrenia and other psychiatric disorders. However, the association between the AP use and mortality risk is controversial. (…) AP exposure is associated with an approximately 1.5-fold increased mortality risk. This increased risk may be particularly prominent in patients with Parkinson's and those over 65 years old. Further studies are required to evaluate the mortality risk for individual AP drugs and diseases. Oncotarget. 2018 Jan 10;9(19):15101-15110.)

- Risiko for sykehusinnleggelse i forbindelse med antikolinerge legemidler for pasienter med demens. (- KONKLUSJON: Antikolinergiske risikoskalaresultater ble vist å være en sterk forutsigelse for sykehusinnleggelse for pasienter med demens. Vi bør evaluere den antikolinerge byrden før oppstart av anti-demensbehandling.)

(Anm: Risk of hospitalization associated with anticholinergic medication for patients with dementia. Abstract BACKGROUND: With the ageing of the general population, demand has grown for measures to prevent hospitalization for dementia, which can exacerbate problems associated with activities of daily living in elderly individuals. Anticholinergic medication has been shown to cause falls, delirium, and cognitive impairment in aged patients. However, the risk of hospitalization associated with the administration of anticholinergics is unclear. (…) CONCLUSION: The Anticholinergic Risk Scale findings were shown to be a strong predictor of hospitalization for patients with dementia. We should evaluate the anticholinergic burden before initiating anti-dementia therapy. Psychogeriatrics. 2018 Jan;18(1):57-63.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (- Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk.)

(Anm: Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (Open data. EFPIA-PhRMA’s principles for clinical trial data sharing have been misunderstood. (…) Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. (…) For det andre, til tross for inntrykk av at industrien er i ferd med å åpne opp store datalagre, er prinsippdokumentet nesten utelukkende fokusert på fremtidige kliniske studier, som opplyser om standarder for å dele resultatene av utprøvingen av nye legemidler og nye indikasjoner for gamle legemidler. Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. BMJ 2013;347:f5164 (Published 20 August 2013).)

- Rutinemessige tannkontroller gir mulighet til å observere endringer i pasienters helse. (- Mange sykdommer kan vise sine første symptomer i munnen og kan oppdages gjennom rutinemessige tannlegeundersøkelser.)

(Anm: Routine dental checkups offer opportunity to observe changes in patient’s health. Dentists and hygienists see more than just teeth. They can see early signs of certain diseases -; often before patients know they have them. "The mouth is a mirror of the body," said Nico Geurs, DDS, University of Alabama at Birmingham Department of Periodontology chair. (…) Many diseases can show their first symptoms in the mouth and can be discovered through routine dental examinations, Geurs says. Early detection of these diseases, which include diabetes, leukemia and oral cancers, can improve treatment outcomes. While Geurs and his staff cannot diagnose medical conditions, they can recognize signs and recommend that patients seek appropriate diagnosis and care from their physicians. (news-medical.net 22.8.2017).)

- Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser.

(Anm: Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser. Dette var hovedresultatet i en studie ledet av University of Connecticut i Storrs som nylig ble publisert i Journal of Lipid Research. (Clogged arteries may be down to bacteria, not diet. The fat molecules in the plaques that clog up our arteries and raise risk of heart attack and stroke may come from bacteria that live in our mouths and guts, not just from what we eat. This was the main result of a study led by the University of Connecticut in Storrs that was published recently in the Journal of Lipid Research. (medicalnewstoday.com 3.11.2017).)

(Anm: [Medicin]  - Ateromer dannet af aflejring af fedt og kolesterol kan føre til åreforkalkning (Atheromas formed by deposits of fat and colesterol may lead to arteriosclerosis) (ordbogen.com).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Antidepressiva øker risiko for åreforkalkning (arteriosklerose), erektil dysfunksjon, hjertesykdom og hjerneslag. (- Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center.)

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

(Anm: Effects of long-term sertraline (Zoloft) treatment and depression on coronary artery atherosclerosis in premenopausal female primates. (...) Vi bestemte effekten av SSRI på kranspuls åreforkalkning (aterosklerose) (CAA) i en etablert, ikke-human primatmodell som ble brukt til å avklare sammenhengen mellom depresjon og CAA. (...) KONKLUSJONER: Deprimerte dyr utviklet mer CAA, og langvarig behandling med sertralin resulterte i mer omfattende CAA. (We determined the effects of an SSRI on coronary artery atherosclerosis (CAA) in an established nonhuman primate model used to clarify the association between depression and CAA. (…) CONCLUSIONS: Depressed animals developed more CAA, and long-term treatment with sertraline resulted in more extensive CAA.) Psychosom Med. 2015 Apr;77(3):267-78.)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

– Bleke tennene hjemme? – Ikke trygt. (– Jeg er sjokkert over at en får kjøpt midler som kan være så skadelig, sier Camilla Fiorello Conrad (19).)

(Anm: Bleke tennene hjemme? – Ikke trygt. Drømmer du om hvitere tenner? Ny test avslører ulovlige stoffer i hjemmetannbleking. Har du kjøpt tannbleking på nett for å bleke hjemme, bør du sjekke at produktet ikke inneholder mer enn 0,1 prosent hydrogenperoksid. Konsentrasjonen bør stå på pakningen. – Jeg er sjokkert over at en får kjøpt midler som kan være så skadelig, sier Camilla Fiorello Conrad (19). Hun og venninnen Helene Ingvorsen skulle teste blekemidler for NRK, men testen ble avblåst. Jon E. Dahl, professor og direktør ved NIOM, Nordisk institutt for odontologiske materialer, fant nemlig ulovlige mengder av blekestoffet hydrogenperoksid i to av de fem midlene han undersøkte. – Jeg fraråder bruk av disse blekemidlene, sier han til NRK. (nrk.no 14.9.2017).)

- Tandblekningsprodukter brister i märkning och innehåll. Av 19 granskade tandblekningsprodukter hade 13 produkter brister. (- Andra brister var för hög halt av väteperoxid eller att företaget inte anmält produkten till det europeiska kosmetikaregistret CPNP.)

(Anm: Tandblekningsprodukter brister i märkning och innehåll. Av 19 granskade tandblekningsprodukter hade 13 produkter brister. Vanligaste var märkningsbrister i innehållsdeklaration och avsaknad av svensk text. Andra brister var för hög halt av väteperoxid eller att företaget inte anmält produkten till det europeiska kosmetikaregistret CPNP.  (lakemedelsverket.se 21.12.2017).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

- Den store amalgamkrigen.

(Anm: Den store amalgamkrigen. Hvis det skal bygges bro over en faglig uenighet, blir det vanskelig når det ikke finnes noen vilje til dialog. I få offentlige tvister er evnen til å snakke sammen så fraværende som i det vi kan kalle den store amalgamkrigen. (...) Ulrik Malt avga en forsikring om at skjemaet skulle brukes i journalen og ikke var ledd i noe forskningsprosjekt. Følgelig behøvde de ikke godkjennelse fra Datatilsynet. Men året etter trykte Malt en artikkel i "Psychosomatic Medicine". (…) hvor konklusjonen går ut på at bedring hos pasienter som har fått fjernet amalgamfyllinger, er rent forbigående. (aftenposten.no 13.1.2004).)

- Forandringer på tungen. Har tungen forandret farge, størrelse eller utseende? Hvite flekker, belegg eller sår? Dette kan være årsakene.

(Anm: Forandringer på tungen. Har tungen forandret farge, størrelse eller utseende? Hvite flekker, belegg eller sår? Dette kan være årsakene. (lommelegen.no 4.8.2017).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Mange lavtlønte dropper å gå til tannlegen. (- En ny SSB-rapport viser at 14 prosent av dem som har lav inntekt, ikke har vært hos tannlegen på over to år. – En del kommer til oss veldig sent, når de ikke lenger orker å gå rundt med smerter.) (- Bessari forteller at hun hver uke treffer et par pasienter som ikke har råd til tannbehandling. – Det er ofte snakk om aleneforsørgere, pensjonister eller studenter som ikke har råd til å få utført den behandlingen de trenger.)

(Anm: Mange lavtlønte dropper å gå til tannlegen. Tannlege Darya Bassari opplever at flere av pasientene hennes ikke har råd til behandling. Det finnes lite forskning på området, og ingen vet hvor stort problemet egentlig er. Men en ny SSB-rapport viser at 14 prosent av dem som har lav inntekt, ikke har vært hos tannlegen på over to år. – En del kommer til oss veldig sent, når de ikke lenger orker å gå rundt med smerter. Da er problemet som regel blitt ganske stort. Kan hende de da velger å gjennomføre bare deler av behandlingen fordi det er for dyrt å gjøre alt, forteller Darya Bessari. (…) Det er ofte snakk om aleneforsørgere, pensjonister eller studenter som ikke har råd til å få utført den behandlingen de trenger. (…) Men andelen varierer sterkt etter inntekt:  (…) Leder i tannlegeforeningen Camilla Hansen Steinum er usikker på hvor stort problemet er. (aftenposten.no 17.7.2017).)

-  Studenter burde få gratis tannlege. (- Tror du virkelig at en fattig student som meg har råd til det i dag? Nei! I stedet må vi leve med hull i tennene som kan forårsake tannverk, og det ikke lett å leve med i det hele tatt. Tannverk blir en forstyrrelse for skolearbeidet, og ifølge kunnskapsministeren trenger vi 100 prosent fokus på skole og utdanning.)

(Anm: Studenter burde få gratis tannlege | Hawa Janlo. Si ;D-innlegg: Det er gode velferdsordninger når det gjelder fastlege, legevakt og sykehus. Hvorfor kan det ikke være det samme med tannlege? Har ikke råd I dag må man betale et veldig mye bare for å fylle tennene sine. Tror du virkelig at en fattig student som meg har råd til det i dag? Nei! I stedet må vi leve med hull i tennene som kan forårsake tannverk, og det ikke lett å leve med i det hele tatt. Tannverk blir en forstyrrelse for skolearbeidet, og ifølge kunnskapsministeren trenger vi 100 prosent fokus på skole og utdanning. Derfor mener jeg og veldig mange andre studenter at vi bør få gratis tannlegetilbud. Da kan tannskadene også forebygges før det eventuelt blir verre senere i livet. (aftenposten.no 18.9.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Sygdom trækker danskere ned i gæld.

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Aldring, sykdom og legemiddelbruk.

(Anm: Aldring, sykdom og legemiddelbruk. (…) For å redusere forekomsten av bivirkninger og uønskete hendelser hos eldre og gamle i forbindelse med tannbehandling anbefales at tannhelsepersonell benytter ajourført informasjon om pasientens legemiddelbruk, samt at tannhelsepersonell sørger for å benytte oppdaterte kunnskaper i odontologisk farmakologi. (Aktuel nordisk odontologi01 / 2016).)

- Bolig fremfor tenner.

(Anm: Jeg velger å trekke tenner som koster mange penger å reparere | Helge Rustand. I Norge har de fleste god råd og pene smil, mens jeg holder hånden for munnen. Forsiden til Aftenposten 18. juli handlet om tannhelse i Norge. Vi er dårligst blant de land vi vanligvis sammenlignes med. Det er merkverdig i et av verdens rikeste og ellers verdens beste land å bo i. (…) Tannlegen havner nederst på listen. Jeg prioriterer skarpt og velger bosted, bolig og Aftenposten fremfor reiser, klær, sport, kosmetikk og alle andre ting. Tannlegen kommer langt bak på listen, og blir bare besøkt hvis det gjelder helt nødvendig behandling. (aftenposten.no 20.7.2017).)

- Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse.

(Anm: Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse. (…) Oral helse har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika hadde dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (mintankesmie.no).)

- Hva er en død tann? Symptomer, årsaker og behandling.

(Anm: What is a dead tooth? Symptoms, causes, and treatment. A tooth is referred to as being 'dead' when there is no longer any blood flow to it. Sometimes this is also known as a 'non-vital tooth.' Both tooth decay and an injury can cause a dead tooth. In this article, we look at the common symptoms, as well as how a dead tooth can be treated and prevented. (…) A tooth has three layers - enamel, dentin, and pulp. The pulp contains the blood vessels and nerves. Dead or dying nerves in the pulp can lead to a dead tooth. A dead tooth will also no longer have any blood flow to it. A dead nerve in a tooth is sometimes referred to as a necrotic pulp or a pulpless tooth. (medicalnewstoday.com 23.8.2017).)

- Historie med tannkjøttsykdom (periodontal disease) knyttet til større risiko for å utvikle kreft, viser studier.

(Anm: History of periodontal disease linked to greater risk of developing any cancer, study shows. Bottom Line: Periodontal disease was associated with increased risk of several types of cancer in postmenopausal women, even in women who had never smoked. Journal in Which the Study was Published: Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, a journal of the American Association for Cancer Research. (news-medical.ne 26.7.2017).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Teeth, Gums and Your Health. What Teeth and Gums Say About Your Health. (Tenner, tannkjøtt og helse. Hva tenner og tannkjøtt sier om din helse.) (medicinenet.com 1.9.2017).)

(Anm: Parodontal hälsa hos patienter med sjukdom eller funktionsnedsättning. (Aktuel nordisk odontologi01 / 2016).)

- Bildene som avslører sykdom. (- AVSLØRER BENSKJØRHET: Røntgenbildene hos tannlegen viser også kjevens tilstand - slik at man kan se om benmassen er så tett den bør være.)

Bildene som avslører sykdom
kk.no 3.10.2012
AVSLØRER BENSKJØRHET: Røntgenbildene hos tannlegen viser også kjevens tilstand - slik at man kan se om benmassen er så tett den bør være.

Røntgenbildene av tennene dine viser om du er utsatt.

Benskjørhet er en sykdom som rammer svært mange nordmenn. Det regnes med at rundt 250.000 kvinner og 50.000 menn lider av dette.

Benskjørhet, eller osteoporose, er enkelt forklart en tilstand der benmassen blir mer porøs og skjør, og dermed kan beina i kroppen brekke lettere.

Kvinner er spesielt utsatte når de kommer i overgangsalderen, for da skjer en rekke hormonelle endringer i kroppen, og dette reduserer kalsiumopptaket i skjelettet.

Tidligere fikk man ikke visshet i om man led av benskjørhet før man fikk et brudd, og legen kunne se på tettheten i benmassen. Men nå har forskere ved Manchester University utviklet en programvare som kan lese av røntgenbildene vi tar hos tannlegen og finne ut om risikoen for benskjørhet er der, skriver Daily Mail.

Røntgenbildene tannlegen tar for å sjekke tennenes tilstand viser nemlig også kjevens tilstand. Programvaren kan utfra bildene lese kjevens benmasse, og se om den er så tett den bør være.

Røntgenbildene tannlegen tar for å sjekke tennenes tilstand viser nemlig også kjevens tilstand. Programvaren kan utfra bildene lese kjevens benmasse, og se om den er så tett den bør være. (...)

(Anm: Rund røntgen stråler mye mer. Med en annen form på røntgenapparatene kan stråledosen du får i tannlegestolen bli redusert med hele 80 prosent. Stråledosene du får ved vanlige røntgenundersøkelser hos tannlegen er generelt så lave at de vurderes som nesten helt ufarlige. Likevel ber nå Statens strålevern tannleger som benytter et rundt strålefelt om å bytte til firkantet strålefelt. (nrk.no 12.2.2016).

- Studie linker tannrøntgen til risiko for hjernesvulster

Study links dental X-rays to brain tumor risk (Studie linker tannrøntgen til risiko for hjernesvulster)
washingtonpost.com 10.4.2012
A study published Tuesday in the American Cancer Society journal Cancer reported a link between certain kinds of dental X-rays and the most common brain tumor, one that is almost always benign but can still be debilitating.

The study found at a general level that people with meningioma were more than twice as likely as people without the brain tumor to have had a bitewing X-ray sometime in their life. For a bitewing X-ray, the patient holds the film in place by biting down on a tab.

The exposures to dental X-rays in the study took place in the 1960s, when dental X-rays delivered higher doses of radiation than today’s do. The study compared the self-reported dental X-ray histories of 1,433 adults who had been diagnosed with the tumor with 1,350 who had not.

The study also found an association between the less commonly used panorex X-rays, which are taken outside the mouth and deliver a panoramic view of the full set of top and bottom teeth, and meningioma risk.

People who reported having had a panorex exam before they turned 10 were 4.9 times as likely to develop meningioma as those who had them at any other time, and those who had had them most frequently (but not necessarily at that young age) were about three times as likely to do so as those who had never had a panorex exam.

The study reports that ionizing radiation is the major environmental risk factor for meningioma and that dental X-rays are the most common artificial source of exposure to ionizing radiation in the United States. (...)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

- Tandtråd som skydd mot cancer. Tandköttsinfektioner och -sjukdomar kopplas till ökad cancerrisk, speciellt bland äldre kvinnor. Det visar en nyligen publicerad amerikansk studie. I en studie på över 65 000 kvinnor i åldrarna 54 till 86 år kunde forskarna se en koppling mellan tandhälsa och cancerrisk.

(Anm: Tandtråd som skydd mot cancer. Tandköttsinfektioner och -sjukdomar kopplas till ökad cancerrisk, speciellt bland äldre kvinnor. Det visar en nyligen publicerad amerikansk studie. I en studie på över 65 000 kvinnor i åldrarna 54 till 86 år kunde forskarna se en koppling mellan tandhälsa och cancerrisk. Det visade sig nämligen att tidigare tandköttssjukdom ökade risken för alla former av cancer med 14 procent. Starkast var kopplingen till strupcancer där risken var tre gånger högre bland kvinnor som haft någon form av tandköttssjukdom. Vara noga med tandtråd. Det är ännu oklart varför problem med tandköttet kan öka risken för cancer. Men forskarna menar att det handlar om de sjukdomsalstrande ämnen som bakterier från tandsten och inflammation i tandköttet som når strupen. – Strupen ligger nära munhålan, så parodontala smittämnen kan lättare nå och infektera strupens slemhinna och främja cancerutveckling där, säger Jean Wactawski-Wende, en av forskarna bakom studien. Nu krävs ytterligare en studie som kan bekräfta resultaten för att sedan ta fram förebyggande åtgärder mot tandköttssjukdomar och i förlängning cancer. (netdoktor.se 8.8.2017).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

- Tannkjøttsykdommer kan være linket til kreftrisiko hos eldre kvinner. (- En ny studie linker tannkjøttsykdommer med økt risiko for flere typer kreft hos postmenopausale kvinner, selv hos kvinner som aldri har røykt.) (- Hun spekulerer om tannkjøttsykdom kan være en markør for generell helsetilstand.)

(Anm: Gum Disease May Be Linked to Cancer Risk in Older Women. TUESDAY, Aug. 1, 2017 (HealthDay News) -- A new study links gum disease with an increased risk of several types of cancer in postmenopausal women, even in women who never smoked. So-called periodontal disease was tied to a 14 percent higher risk of developing any type of cancer, the investigators found. But the greatest risk was for esophageal cancer, which was more than three times more likely in older women who had gum disease than those who didn't. In addition, gum disease was associated with a higher risk of lung cancer, gallbladder cancer, melanoma and breast cancer, the findings showed. "These findings may provide a new target to test an intervention for cancer prevention -- oral hygiene and periodontal disease treatment and prevention," said lead researcher Jean Wactawski-Wende. She is dean of the School of Public Health and Health Professions at the State University of New York at Buffalo. Breast cancer, lung cancer and gallbladder cancer were linked with higher risk among women who smoked and had gum disease. For those women who never smoked but had gum disease, other cancers, such as melanoma, were associated with higher risk, the researchers said. Although gum disease has been associated with heart disease, the exact reason it may be tied to an increased risk of cancer isn't known, Wactawski-Wende said. She speculated that gum disease could be a marker for overall health. (medicinenet.com 1.8.2017).)

(Anm: Periodontal Disease and Incident Cancer Risk among Postmenopausal Women: Results from the Women's Health Initiative Observational Cohort. Abstract Background: Periodontal pathogens have been isolated from precancerous and cancerous lesions and also shown to promote a procarcinogenic microenvironment. Few studies have examined periodontal disease as a risk factor for total cancer, and none have focused on older women. We examined whether periodontal disease is associated with incident cancer among postmenopausal women in the Women's Health Initiative Observational Study. Conclusions: Periodontal disease increases risk of total cancer among older women, irrespective of smoking, and certain anatomic sites appear to be vulnerable. Impact: Our findings support the need for further understanding of the effect of periodontal disease on cancer outcomes. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2017 (Published August 2017).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han.(…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft. (nrk.no 13.5.2011.)

- Færre hull i tennene – like mange tannleger. (- Andre behov. Foreninga vil likevel ikke støtte at studieplassene i Norge kuttes. De ønsker å beholde en god, norsk utdanning. Samtidig vet vi ikke hvilke behov framtidens pasienter har.)

(Anm: Færre hull i tennene – like mange tannleger. Norske tenner er blitt så mye bedre at vi i framtiden vil trenge færre tannleger, mener tannlege og universitetslektor Carl Christian Blich. Han er redd kvaliteten på behandlinga vil bli dårligere når alle får mindre å gjøre. (…) Han beskriver tre «generasjoner»: Protesegenerasjonen: tannløse og med gebiss, født rundt år 1900 - Reparasjonsgenerasjonen: har fyllinger som krever vedlikehold, født mellom 1920 og 1960 - Fluorgenerasjonen: de som har brukt fluor og er født senere enn 1965. (…) I sommer kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at bedringen i tannhelse fortsetter. (…) Andre behov. Foreninga vil likevel ikke støtte at studieplassene i Norge kuttes. De ønsker å beholde en god, norsk utdanning. Samtidig vet vi ikke hvilke behov framtidens pasienter har. (…) Antibiotikaresistens kan også gi tannleger nye oppgaver, kosmetisk behandling er også i vekst. (nrk.no 1.8.2017).)

(Anm: High fluoride levels in pregnancy may lower offspring IQ. A new study suggests that children exposed to high levels of fluoride in utero may be less intelligent than those exposed to lower levels. Principal investigator Dr. Howard Hu, of the Dalla Lana School of Public Health at the University of Toronto in Canada, and colleagues recently reported their findings in the journal Environmental Health Perspectives. Fluoride is a chemical compound frequently added to tap water and dental products, including toothpaste and mouthwash, as it helps to prevent oral cavities. (medicalnewstoday.com 24.9.2017).)

- Det viste seg at 6,8 % av alle unødvendige besøk (legevakt) var forårsaket av alkoholrelaterte eller mental helse og 3,9 % av alle unødvendige besøk relatert til lidelser i tenner og kjeve. Det bemerkes også at 14 % av unødvendige besøk ble foretatt av ambulanse.

(Anm: Alcohol abuse, dental conditions & mental health found to be causes of avoidable US emergency visits. recent study published in the International Journal for Quality in Health Care found that 3.5% of all emergency department visits analysed were 'avoidable'. Of these, the top 3 discharge diagnoses were alcohol abuse, dental disorders, and mood disorders such as anxiety or depression. A significant find since 'avoidable' emergency department visits can impact the cost of health insurance, the study suggests that 'avoidable' emergency department visits could be reduced by increasing access to dental and mental health facilities. The study analysed data from 424 million visits made to emergency departments in the USA by patients aged 18 to 64 between 2005 and 2011. It defines 'avoidable' as those cases where there was no requirement of diagnostic or screening services, procedures, or medications and the patients were discharged home. It found that 6.8% of all avoidable visits were caused by alcohol-related or mood disorders and 3.9% of all avoidable visits related to disorders to the teeth and jaw. It also notes that 14% of avoidable visits were made by ambulance. (medicalnewstoday.com 4.9.2017).)

- Antibiotikaprofylakse er ikke indikert før tannprosedyrer for forebygging av periprostetisk leddinfeksjon (PJI).

(Anm: Antibiotic prophylaxis is not indicated prior to dental procedures for prevention of periprosthetic joint infections. (…) The 9 studies did not provide evidence that use of antibiotic prophylaxis reduces the incidence of dental HPJI, and the additional literature supported the conclusion that antibiotic prophylaxis should be discouraged in dental procedures. Interpretation - Prophylactic antibiotics in order to prevent dental HPJI should not be prescribed to patients with a normal or an impaired immune system function. Patients are recommended to maintain good oral hygiene and visit the dentist regularly. Acta Orthop. 2017 Jun 22:1-7.)

(Anm: profylakse, forebyggelse av sykdom. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

Anm: Root canal treatments overhauled through new device to detect untreated bacteria. new method of detecting bacteria during root canal treatments could eradicate the need for follow up appointments and prevent treatments from failing, according to a study published in the Journal of Dental Research. The SafeRoot device, created by a team of researchers at King's College London, enables rapid bacterial detection inside the root canal, ensuring the procedure has been successful and reducing the need for tooth extraction or surgical intervention. (medicalnewstoday.com 9.3.2017).)

(Anm: Satset på billig utenlandsoperasjon: Kostet Solbjørg (71) to tenner og 80 000 kroner (tv2.no 23.3.2017).)

- Så upptäcks inflammation – med hjälp av tuggummi.

(Anm: Så upptäcks inflammation – med hjälp av tuggummi. Forskare i Tyskland har lyckats ta fram ett tuggummi som genom att ändra smak kan visa på om man bär på farliga munbakterier. Tanken med tuggummit som är till för patienter med muninplantat är att tidigt upptäcka en pågående inflammation, vilket enligt forskarna drabbar cirka 15 procent av patienterna. Inflammationen kan i sin tur leda till att munhålans vävnad angrips, och att tandproteserna lossnar. Tuggummit fungerar på det viset att det släpper ifrån sig en bitter smak om den typ av bakterie som orsakar inflammation finns i munnen. Patienten kan då uppsöka tandläkare och snabbt få behandling, vilket minskar risken för svåra komplikationer. Än finns inte tuggummit på marknaden, men forskarna hoppas att det ska göra det inom två till tre år. (netdoktor.se 16.8.2017).)

(Anm: Diagnosing peri-implant disease using the tongue as a 24/7 detector. Nature Communications 2017;8;264).)

– Folk i dette landet dør av en betent tann. Hvert år behandler Stan Brocks organisasjon titusenvis av desperate amerikanere som har falt gjennom sprekkene i Obamacare.

(Anm: – Folk i dette landet dør av en betent tann. Hvert år behandler Stan Brocks organisasjon titusenvis av desperate amerikanere som har falt gjennom sprekkene i Obamacare. (…) Organisasjonen hans, Remote Area Medical (RAM), har etablert midlertidige feltsykehus i hele verden: på Haiti, i Eritrea, Sudan og Somalia, og hvert år hjelper den tusenvis av desperate amerikanere. (…) Organisasjonen hans, Remote Area Medical (RAM), har etablert midlertidige feltsykehus i hele verden: på Haiti, i Eritrea, Sudan og Somalia, og hvert år hjelper den tusenvis av desperate amerikanere. Noen tjener bra, andre er fattige, både gamle og unge. De trenger briller, tannstell eller legehjelp. Noen av dem har kjørt i flere timer for å komme hit. Noen av dem har jobb, andre ikke. Felles for dem alle er at de har falt gjennom sprekkene i USAs helsesystem. (dn.no 21.7.2017).)

- Dee Matello (46) er nummer 503 i køen for å få gratis tannbehandling. I flere år har hun hatt vondt i en sprukket jeksel. (- Hit kom 1165 fattige med tannpine.)

(Anm: Mary Jordan, The Washington Post. Kevin Sullivan, The Washington Post. Hit kom 1165 fattige med tannpine. – Jeg forsøker å tenke at dette ikke er ydmykende. SALISBURY: Dee Matello (46) er nummer 503 i køen for å få gratis tannbehandling. I flere år har hun hatt vondt i en sprukket jeksel. (aftenposten.no 29.7.2017).)

-  Tannhelse: Fallende ambisjonsnivå på Stortinget. (- Verst i norden. Norge er landet med minst finansiering av tannhelse til voksenbefolkningen.)

(Anm: Tannhelse: Fallende ambisjonsnivå på Stortinget. I Norge dropper mange tannlegebehandling fordi de ikke har råd. I Finland har de langt på vei løst dette problemet.  Aftenposten skrev nylig om tannlegen Darya Bassari som opplever at pasienter ikke har råd til behandling. Ifølge en SSB-rapport dropper mange lavtlønnede å gå til tannlegen fordi de ikke har råd, selv om de har et behov for tannbehandling. Verst i norden. Norge er landet med minst finansiering av tannhelse til voksenbefolkningen. For mens alle over 20 som hovedregel må helfinansierte tannlegen på egen hånd har både Danmark og Sverige ordninger der man refunderer en andel av tannbehandlingen. I Danmark gis det tilskudd til regelmessige undersøkelser. I tillegg finnes det tilskuddsordninger for andre behandlinger. I Sverige finnes det også tilskuddsordninger for behandling av pasienter over 20 år til tannbehandling, forebyggende tannpleie ved sykdom og medisin. Det finnes også et egenandelstak som innebærer at det gis fradrag i prisen dersom utgifter overstiger 3000 kroner. Ordningen skal beskytte mot at enkelte får for høy egenandel. Les også: Jumbo i tannhelse.  (aftenposten.no 21.7.2017).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (...) Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre.

(Anm: Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre. (…) I følge en artikkel publisert på nettstedet 1-800-dentist, en av USAs største tannlegenettsider, kan problemer med kjeven - også kalt temporomandibular joint syndrome (TMJ) også skyldes: (kk.no 1.12.2015).)

- Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med skjelettmuskelatrofi og bidrar til induksjon av proteindegradering og celleapoptose gjennom økte nivåer av ROS observert med tap av organell funksjon.

(Anm: The Role of Exercise and TFAM in Preventing Skeletal Muscle Atrophy. Abstract Skeletal muscle atrophy is the consequence of protein degradation exceeding protein synthesis. (…) Mitochondrial dysfunction is associated with skeletal muscle atrophy and contributes to the induction of protein degradation and cell apoptosis through increased levels of ROS observed with the loss of organelle function. ROS binds mtDNA, leading to its degradation and decreasing functionality. (…) Additionally, we hypothesize the combination of exercise and TFAM leads to a synergistic effect in targeting mitochondrial function to prevent skeletal muscle atrophy. J Cell Physiol. 2017 Sep;232(9):2348-2358.)

- Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon. Alderselaterte endringer i mitokondrier er knyttet til redusert i mitokondriell funksjon. Med fremskyndet aldring reduseres mitokondrielt DNA-volum, integritet og funksjonalitet på grunn av akkumulering av mutasjoner og oksidativ skade fremkalt av reaktive oksygensubstanser (ROS). Hos eldre mennesker er mitokondriene preget av redusert funksjon som redusert oksidativ kapasitet, redusert oksidativ fosforylering, redusert ATP-produksjon, betydelig økning i ROS-generasjon og redusert antioksidantforsvar.

(Anm: Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon. Abstrakt. Alderselaterte endringer i mitokondrier er knyttet til redusert i mitokondriell funksjon. Med fremskyndet aldring reduseres mitokondrielt DNA-volum, integritet og funksjonalitet på grunn av akkumulering av mutasjoner og oksidativ skade fremkalt av reaktive oksygensubstanser (ROS). Hos eldre mennesker er mitokondriene preget av redusert funksjon som redusert oksidativ kapasitet, redusert oksidativ fosforylering, redusert ATP-produksjon, betydelig økning i ROS-generasjon og redusert antioksidantforsvar. (Abstract Age-related changes in mitochondria are associated with decline in mitochondrial function. With advanced age, mitochondrial DNA volume, integrity and functionality decrease due to accumulation of mutations and oxidative damage induced by reactive oxygen species (ROS). In aged subjects, mitochondria are characterized by impaired function such as lowered oxidative capacity, reduced oxidative phosphorylation, decreased ATP production, significant increase in ROS generation, and diminished antioxidant defense.) Biomed Res Int. 2014;2014:238463. Epub 2014 Apr 10.)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

 (Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Medikamentutløst dystoni. (- Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet.)

Medikamentutløst dystoni
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016)
Dystoni er en bevegelsesforstyrrelse som er karakterisert av intermitterende eller vedvarende muskelkontraksjoner som gir unormale, ofte repetitive bevegelsesmønstre i hele eller deler av kroppen (1). Dystoni er et nevrologisk symptom, og årsakene til symptomet kan være ulike. Man skiller mellom primær og sekundær dystoni. Medikamentutløst dystoni er et eksempel på en sekundær form. (…)

En kvinne i begynnelsen av 20-årene kom til akuttmottaket med akutt oppståtte ufrivillige bevegelser i kjeve og tunge, se bilde og video. Grunnet magesmerter, oppkast og diaré hadde hun fått metoklopramid av sin fastlege. Hun hadde tatt totalt fire tabletter (40 mg), fordelt på omtrent 24 timer. Dette er doser høyere enn hva som er anbefalt (4). Symptomene debuterte to timer etter siste tablettinntak og startet med ubehag i tungen og kjeveområdet, ufrivillig strekkebevegelse i tungen og at kjeven devierte til høyre. Pasienten klarte å bevege tungen, men hun opplevde det som om tungen ville strekkes ut i hvilestilling. Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Pasienten fikk totalt 5 mg biperiden (Akineton) intravenøst med rask effekt. (…)

- Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens, ifølge studier.

(Anm: Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens, ifølge studier. Gum disease is an early sign of diabetes, and tooth loss is associated with risk of dementia, studies find. Patients with periodontitis have higher plasma concentrations of glycated haemoglobin (HbA1c) than people with healthy gums, and those with severe periodontitis have a significantly higher risk of developing diabetes, a Dutch study has found. BMJ 2017;356:j1225 (Published 09 March 2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Antipsykotika tredobler risiko for type 2-diabetes hos barn og ungdom.

(Anm: Antipsykotika øger diabetes-risiko hos børn. En række forskellige antipsykotika har vist sig at medføre op til tre gange så stor en risiko for at udvikle diabetes, hvis børn og unge behandles med dem. Et studie offentliggjort i tidsskriftet JAMA Psychiatry viser ifølge Dagens Medicin, at børn og unge i behandling med antipsykotiske lægemidler har tre gange så stor en risiko for at udvikle diabetes i forhold til lignende personer, der tager andre psykoaktive præparater. (…) Den forøgede risiko indtraf allerede efter blot et års forbrug, og risikoen var fortsat tilstede i mindst et år, efter deltagerne var stoppet med at tage lægemidlerne. (medwatch.dk 9.9.2013).)

JAMA: - Brukere av antipsykotika hadde mer enn tredoblet risiko for type 2 diabetes. (- Antipsychotic users had more than a 3-fold increased risk of type 2 diabetes.)

(Anm: Antipsychotics and the Risk of Type 2 Diabetes Mellitus in Children and Youth (Antipsykotika og risiko for type 2-diabetes hos barn og ungdom). (...) When the cohort was restricted to children 6 to 17 years of age, antipsychotic users had more than a 3-fold increased risk of type 2 diabetes (HR = 3.14 [95% CI = 1.50-6.56]), and the risk increased significantly with increasing cumulative dose (P < .03). The risk was increased for use restricted to atypical antipsychotics (HR = 2.89 [95% CI = 1.64-5.10]) or to risperidone (HR = 2.20 [95% CI = 1.14-4.26]).JAMA Psychiatry. 2013;70(10):1067-1075 (October 2013).)

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. (…) Conclusion: Pancreatic cancer incidence and mortality exhibited diverging trends. Incidence increased over the last 30 years in France whereas mortality did not vary in men and moderately increased in women. Incidence remained lower than mortality up to 2002. One cannot exclude the possibility that a similar trend may appear in other countries. Etiological studies are required to further explain this increase.Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1764-1772.)

- Studie: Type 2 diabetes knyttet til bakterier som trenger gjennom slimhinnen i tykktarmen.

(Anm: Studie: Type 2 diabetes knyttet til bakterier som trenger gjennom slimhinnen i tykktarmen. Study: Type 2 diabetes linked to bacteria that penetrate mucus lining of the colon. In humans, developing metabolic disease, particularly type 2 diabetes, is correlated with having bacteria that penetrate the mucus lining of the colon, according to a study led by Drs. Benoit Chassaing and Andrew Gewirtz at Georgia State University. The findings, which provide insight on how people develop insulin resistance-associated dysglycemia (abnormal blood glucose levels), are published in the journal Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. (news-medical.net 30.5.2017).)

(Anm: Examining inflammation and gut bacteria in type 1 diabetes. ype 1 diabetes affects more than 1 million people in the United States but still holds many mysteries. New research, however, links the condition to inflammation in the gut and changes to the microbiome. (medicalnewstoday.com 20.1.2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

– Tennene er en del av kroppen. (- Er du rik er det rett og slett mindre sjanse for at tennene detter ut. Dette illustreres også av tallene i Statistisk sentralbyrås rapport «Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester».)

(Anm: Dagbladets lederartikkel. Tennene er en del av kroppen. Fellesskapet kan ikke dekke alle utgifter til tannhelse, men tør vi prioritere, kan vi dekke noe. Som tannkjøttet bak en vond visdomstann, er tannhelse en forsømt og tidvis betent del av den norske velferdsstaten. Dette har Aftenposten den siste tida retta søkelys mot, blant annet i en artikkel hvor vi få møte tannlege Aleksander Molnar. Han kan fortelle om de store endringene han har opplevd etter han gikk fra å jobbe i Groruddalen til på et tannlegekontor på Majorstua. Som han selv sier: - På Majorstua ønsker man å beholde tenner. For det er liten tvil om at den begrensede offentlige finansieringa av tannlegetjenester har gitt tannhelse i dagens Norge en betydelig sosial dimensjon. Er du rik er det rett og slett mindre sjanse for at tennene detter ut. Dette illustreres også av tallene i Statistisk sentralbyrås rapport «Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester». (dagbladet.no 24.7.2017).)

- Diabetes-induserte endringer i munnens mikrobiom fremmer periodontalt bentap. (- Frem til nå har det ikke vært konkrete bevis på at diabetes påvirker oralt microbiom.)

(Anm: Diabetes-induced changes in oral microbiome promote periodontal bone loss. A new study led by University of Pennsylvania researchers has found that the oral microbiome is affected by diabetes, causing a shift to increase its pathogenicity. The research, published in the journal Cell Host & Microbe this week, not only showed that the oral microbiome of mice with diabetes shifted but that the change was associated with increased inflammation and bone loss. "Up until now, there had been no concrete evidence that diabetes affects the oral microbiome," said Dana Graves, senior author on the new study and vice dean of scholarship and research at Penn's School of Dental Medicine. "But the studies that had been done were not rigorous." (news-medical.net 12.7.2017).)

- Diabetes-induserte endringer i munnens mikrobiom fremmer periodontalt bentap. (- Frem til nå har det ikke vært konkrete bevis på at diabetes påvirker oralt mikrobiom.) (- Forskerne fant at av de 1 500 australske testede menn ble ftalater påvist i urinprøver hos 99,6 % av de i alderen 35 og over.) - Forskere finner link mellom skadelige kjemikalier og kroniske sykdommer hos menn. (- Kjemikalier som finnes i hverdagslige plastmaterialer er knyttet til hjerte- og karsykdommer, type-2 diabetes og høyt blodtrykk hos menn, ifølge australske forskere.

(Anm: Researchers find link between harmful chemicals and chronic diseases in men. Chemicals found in everyday plastics materials are linked to cardiovascular disease, type-2 diabetes and high blood pressure in men, according to Australian researchers. Researchers from the University of Adelaide and the South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI) investigated the independent association between chronic diseases among men and concentrations of potentially harmful chemicals known as phthalates. The results of the study are now published in the international journal Environmental Research. Phthalates are a group of chemicals widely used in common consumer products, such as food packaging and wrappings, toys, medications, and even medical devices. Researchers found that of the 1500 Australian men tested, phthalates were detected in urine samples of 99.6% of those aged 35 and over. (news-medical.net 12.7.2017).)

- Kemikalie hos gravida kan försena barns språk. Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier.

(Anm: Kemikalie hos gravida kan försena barns språk. Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier. Exponering för ftalater, farliga kemikalier, tidigt under mammans graviditet kan försena barnets språkutveckling, enligt två nya parallella studier från Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York. Ftalater har använts som mjukgörare i plast, och finns fortfarande överallt runtomkring oss i vardagen trots att industrin inte längre säger sig använda ämnena. Några exempel är plastgolv av PVC och elkablar. Prylarna med ftalater i har lång livslängd. (nyteknik.se 2.11.2018).)

(Anm: Association of Prenatal Phthalate Exposure With Language Development in Early Childhood. JAMA Pediatr. 2018 (Published online October 29, 2018).)

- Aldring, sykdom og legemiddelbruk. (…) For å redusere forekomsten av bivirkninger og uønskete hendelser hos eldre og gamle i forbindelse med tannbehandling anbefales at tannhelsepersonell benytter ajourført informasjon om pasientens legemiddelbruk, samt at tannhelsepersonell sørger for å benytte oppdaterte kunnskaper i odontologisk farmakologi.

(Anm: Aldring, sykdom og legemiddelbruk. (…) For å redusere forekomsten av bivirkninger og uønskete hendelser hos eldre og gamle i forbindelse med tannbehandling anbefales at tannhelsepersonell benytter ajourført informasjon om pasientens legemiddelbruk, samt at tannhelsepersonell sørger for å benytte oppdaterte kunnskaper i odontologisk farmakologi. (Aktuel nordisk odontologi01 / 2016).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

- Diabetes forårsaker forandringer i oral (i munnen) mikrobiom som fremmer periodontitt, ifølge Penn-studie.

(Anm: Diabetes causes shift in oral microbiome that fosters periodontitis, Penn study finds. new study led by University of Pennsylvania researchers has found that the oral microbiome is affected by diabetes, causing a shift to increase its pathogenicity. The research, published in the journal Cell Host & Microbe, not only showed that the oral microbiome of mice with diabetes shifted but that the change was associated with increased inflammation and bone loss. "Up until now, there had been no concrete evidence that diabetes affects the oral microbiome," said Dana Graves, senior author on the new study and vice dean of scholarship and research at Penn's School of Dental Medicine. "But the studies that had been done were not rigorous." Just four years ago, the European Federation of Periodontology and the American Academy of Periodontology issued a report stating there is no compelling evidence that diabetes is directly linked to changes in the oral microbiome. But Graves and colleagues were skeptical and decided to pursue the question, using a mouse model that mimics Type 2 diabetes. (medicalnewstoday.com 17.7.2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes. (Oral steriods linked with ten-fold increased risk of diabetes. (pulsetoday.co.uk 5.5.2016).)

- Tap av kjeveben linket til utbrudd av revmatoid artritt. Tap av kjeveben forårsaket av periodontitt kommer forut for angrep av revmatoid artritt.

(Anm: Jawbone loss linked to onset of rheumatoid arthritis. Jawbone loss caused by periodontitis predates the onset of rheumatoid arthritis. This according to research from Umeå University in Sweden presented in the journal Arthritis & Rheumatology. The research also shows a causal relationship between jawbone loss and elevated levels of the bone resorption inducing molecule RANKL in the blood. (news-medical.net 1.12.2017).)

- Det er en lumsk folkesykdom som spiser kjevebenet uten at du nødvendigvis trenger å merke det, sier spesialist i periodonti, Johan Øiestad til VG Nett.

Frykter flere tannløse nordmenn
vg.no 3.7.2010
Utbredt tannsykdom «spiser» kjevebenet

(VG Nett) Over halvparten av Norges befolkning, over 40 år, rammes av den skremmende tannsykdommen, periodontitt, som fører til tannløshet. (...)

- Det er en lumsk folkesykdom som spiser kjevebenet uten at du nødvendigvis trenger å merke det, sier spesialist i periodonti, Johan Øiestad til VG Nett.

Tannkjøttsykdommen kostet det norske samfunnet svimlende 320,8 millioner kroner i 2009, og spesialisten frykter det kan bli verre.

Les også: Her er tannlegenes skrekkeksempler

- Det er svært vanskelig å oppdage at man har det, fordi sykdommen er så å si symptomfri, og den kan ramme absolutt alle. Det er mennesker i voksen alder som er mest utsatt, men sykdommen kan også forekomme hos yngre. (...)

- Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens.

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

- Forskning på mikrobiomet. (Research into the Microbiome.) Mikroskopiske undersøkelser av menneskekroppen har vist at hver og en av oss har billioner mikrober som lever innenfor og på utsiden av kroppen vår. De omtrent fire millioner gener som representeres av dette samfunnet av menneske-assosierte mikrober er kollektivt referert til som mikrobiomet. Inntil nylig har mikrobiomet stort sett ikke blitt forsket på, og som følge av dette er mikrobenes innflytelse på menneskelig utvikling, metabolisme, fysiologi, ernæring, immunrespons og infeksjonsmotstand nesten ikke kjent.

(Anm: Forskning på mikrobiomet. (Research into the Microbiome.) Mikroskopiske undersøkelser av menneskekroppen har vist at hver og en av oss har billioner mikrober som lever innenfor og på utsiden av kroppen vår. De omtrent fire millioner gener som representeres av dette samfunnet av menneske-assosierte mikrober er kollektivt referert til som mikrobiomet. Inntil nylig har mikrobiomet stort sett ikke blitt forsket på, og som følge av dette er mikrobenes innflytelse på menneskelig utvikling, metabolisme, fysiologi, ernæring, immunrespons og infeksjonsmotstand nesten ikke kjent. (Microscopic research into the human body has shown that each of us has trillions of microbes living within and on the outside of our bodies. The roughly four million genes represented by this community of human-associated microbes is collectively referred to as the microbiome. Until recently, the microbiome has remained largely unresearched and, as a result, the influence of these microbes on human development, metabolism, physiology, nutrition, immune response and susceptibility to infection are almost completely unknown.) (news-medical.net 30.6.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Stomatitt. Stomatitt (munnhulebetennelse, stomatitis) er en betennelsesreaksjon i munnslimhinnen, dvs. innsiden av kinnene og leppene, tannkjøttet, ganen, tungen og i munnbunnen.

(Anm: Stomatitt. Stomatitt (munnhulebetennelse, stomatitis) er en betennelsesreaksjon i munnslimhinnen, dvs. innsiden av kinnene og leppene, tannkjøttet, ganen, tungen og i munnbunnen. Hvordan forløper sykdommen? Avhengig av årsaken, kan stomatitt ha et kortvarig (akutt) forløp eller et langvarig (kronisk) forløp. Hvem får sykdommen? Alle kan få stomatitt. Hos barn skyldes det ofte en virusinfeksjon, og hos voksne og eldre kan det sees i forbindelse med alvorlig sykdom. (…) Hva er årsaken til stomatitt? Det kan være flere årsaker til stomatitt: - Infeksjoner med mikroorganismer som virus, sopp og bakterier. - Dårlig munnhygiene og nedsatt spyttproduksjon. - Betennelsesreaksjoner i munnslimhinnen, f.eks. inflammatoriske og autoimmune sykdommer. - Påvirkning fra tobakk. - Bivirkninger av medisin. - Vitaminmangel. (felleskatalogen.no).)

(Anm: Stomatitis: Types, causes, and treatment. Stomatitis is inflammation of the mouth. It affects the mucous membranes, which are the thin skin coverings on the inside surface of the mouth. The membranes produce the protective mucus, as well as lining the digestive system, from the mouth to the anus. Stomatitis is a type of mucositis, a condition defined as pain or inflammation of the mucous membrane. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

- Blister i munden. (- Blister - blegner eller ”after” - er næst efter huller i tænderne (karies) og parodontose (de løse tænders sygdom) den hyppigste sygdom i munden.)

(Anm: Blister i munden. Af Anne Pedersen, specialtandlæge, dr. odont. Hvad er blister i munden? Blister - blegner eller ”after” - er næst efter huller i tænderne (karies) og parodontose (de løse tænders sygdom) den hyppigste sygdom i munden. Egentlig er der tale om smertefulde sår, som kommer og går, så selve ordet ”blister” eller ”blegner” er lidt misvisende. Sårene gør ondt, fordi der er betændelse på stedet. Sygdommen fik sit navn af Hippokrates, cirka 400 år f. Kr. fødsel og det græske ord ”after” betyder ”at sætte ild”. Dette er interessant, da de fleste som regel mærker en brændende fornemmelse, før der kommer sår. Sårene smitter ikke, er ikke farlige, heler af sig selv, men kan være yderst smertefulde. (netdoktor.dk 28.3.2012).)

- Hva er blodblemmer (blisters)? (- En blodblære (blister) kjennetegnes av en hevet del av huden fylt med blod.)

(Anm: What are blood blisters? Blood blisters are a common, minor skin condition. A blood blister is marked by a raised section of skin filled with blood. They are very similar to blisters caused from friction that fill with a clear liquid. In many cases, blood blisters will go away after a short time and are little cause for concern. In this article, we examine what blood blisters look like, what causes them, and what someone can and should do if they develop one. (medicalnewstoday.com 24.10.2017).)

(Anm: What causes blisters on the feet? Blisters are fluid-filled pockets that develop in the top layer of the skin in response to injury or infection. Blisters usually occur over damaged areas to cushion them from further harm. (medicalnewstoday.com 31.10.2017).)

- Blodblemmer (Blisters / blodblærer) i munnen: Bilder og behandling. Blodblemmer i munnen kan være skjemmende og ubehagelige. (- Blodblærer i munnen kan være forårsaket av angina bullosablødning.)

(Anm: Blood blister in mouth: Pictures and treatment. Blood blisters in the mouth can be unsightly and uncomfortable. Most of the time, oral blood blisters result from accidental injury to the tissues in the mouth. Oral blood blisters can have other causes, however, especially if they happen often or do not heal. There are steps a person with blood blisters in their mouth can take to relieve their symptoms and promote healing. (…) Blood blisters in the mouth may be caused by angina bullosa haemorrhage. Image credit: Angus Johnson, (2013, May 1).  (…) Contents of this article: 1. What is a blood blister in the mouth? 2. Causes 3. Symptoms 4. When to see a doctor 5. Remedies and treatment 6. Tips for healing and prevention. What is a blood blister in the mouth? A blood blister is a raised area of skin or a sore inside the mouth filled with blood and other fluid. Many blood blisters in the mouth happen when blood vessels just below the skin rupture. The blood from the blood vessel gets trapped under the skin, causing a blood blister to form. Causes Many oral blood blisters have no known cause and appear in the mouth spontaneously. Other blood blisters in the mouth have fairly harmless causes, including: accidental biting or scalding of the lip or cheek - stress - allergic reaction - angina bullosa hemorrhagica - poorly-fitting dentures - braces on the teeth - Angina bullosa hemorrhagica is a disorder that causes oral blood blisters to form spontaneously. It is not a harmful condition unless a large blister blocks the airway. - Some blood blisters are the result of more serious causes. These include: - renal failure - oral herpes - oral cancer - alcohol abuse - low platelet count - diabetes - vitamin deficiencies. When to see a doctor Most blood blisters in the mouth do not require a doctor's care. However, people may need to seek medical attention in the following cases: - frequently recurring blood blisters - blood blisters that do not heal - very large blood blisters - blood blisters that prevent eating or drinking - blood blisters that appear on lips - blood blisters from poorly-fitting dentures or braces - If a person has dentures or braces that cause blood blisters, their dentist may be able to adjust the appliance, so it does not cause any more problems. (medicalnewstoday.com 22.11.2017).)

(Anm: Angina bullosa haemorrhagica (ABH) is a condition of the mucous membranes characterized by the sudden appearance of one or more blood blisters within the oral cavity.[1]:808 The lesions, which may be caused by mild trauma to the mouth tissues such as hot foods, typically rupture quickly and heal without scarring or further discomfort.[2] The condition is not serious except in rare cases where a large bulla that does not rupture spontaneously may cause airway obstruction. The blisters usually affect the palate or oropharynx and are often long lived to the extent that patients burst them for symptomatic relief.[3]  (en.wikipedia.org).)

- Diabetisk blodblemmer (blisters): Hva du trenger å vite.

(Anm: Diabetic blisters: What you need to know. People with diabetes can sometimes experience blisters on their skin. These are known as diabetic blisters, bullosis diabeticorum, or diabetic bullae. Causes The exact cause of diabetic blisters is not known, but several factors are thought to play a role in blister development. The blisters may result from: -  wearing shoes that do not fit properly - reduced circulation - a fungal infection called Candida albicans - other injury or irritation to the feet or hands - Furthermore, certain people with diabetes are more at risk of developing diabetic blisters than others. People at risk of developing diabetic blisters include: - people whose blood sugar levels are not under control - people with diabetic neuropathy, a type of diabetes-induced nerve damage - people with peripheral artery disease - people with sensitivity to ultraviolet (UV) light - men, as research reveals men are twice as likely as women to have diabetic blisters. (medicalnewstoday.com 23.10.2017).)

- Når det gjelder innrapporteringer av symptomer, vet ikke pasienter best?

In Reporting Symptoms, Don’t Patients Know Best? (Når det gjelder innrapporteringer av symptomer, vet ikke pasienter best?)
nytimes.com 12.4.2010
For omtrent seks år siden fikk jeg noen prøver av et legemiddel av legen min for behandling av smerter grunnet en skade. Jeg tok det i noen dager og våknet en morgen opp med en stor rød blodblemme (blister) på tungen min. Jeg hadde tidligere aldri opplevd noe slikt, og undret på om det kunne skyldes pillene. De hjalp uansett ikke mye så jeg sluttet å ta dem. Blodblemmen forsvant. Jeg nevnte dette neste gang jeg så legen, men han sa at det må ha vært en tilfeldighet. (About six years ago, my doctor gave me some samples of a drug to treat pain from an injury. I took it for a few days and then woke up one morning with a big red blister on my tongue. I’d never had anything like it before, and I wondered if the pills might be to blame. They weren’t helping much anyway, so I quit taking them. The blister went away. I mentioned it the next time I saw the doctor, but he said it must have been a coincidence.)

Ikke lenge etter dette ble legemidlet Bextra trukket fra markedet i USA. Det hadde blitt linket til hjerteinfarkt og en farlig tilstand som kalles Stevens-Johnson syndrome — som kan forårsake munnblemmer (blisters) blant flere ting. (...) (Not long after, the drug, Bextra, was taken off the market in the United States. It had been linked to heart attacks and also to a dangerous condition called Stevens-Johnson syndrome — which can cause mouth blisters, among other things. )

(Anm: Stevens-Johnson syndrome (mayoclinic.org 22.4.2014).)

(Anm: Blisters (blodblemmer) - Paroxetine (Oral Route) (mayoclinic.org 1.12.2014).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Celebra (Celebrex; celecoxib) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fremstående celecoxib-forsker innrømmer fabrikasjon av data i 21 artikler. Prominent celecoxib researcher admits fabricating data in 21 articles. BMJ 2009;338:b966 (9 March).)

(Anm: Valdecoxib is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) used in the treatment of osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and painful menstruation and menstrual symptoms. It is a selective cyclooxygenase-2 inhibitor. Valdecoxib was manufactured and marketed under the brand name Bextra by G. D. Searle & Company as an anti-inflammatory arthritis drug.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han.(…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft. (nrk.no 13.5.2011.)

- Jaw exercises for TMJ pain.

(Anm: Jaw exercises for TMJ pain. (…) Chronic temporomandibular joint (TMJ) pain warrants a trip to the doctor or dentist to assess the cause. Teeth grinding often plays a role, as does a habit of tensing the joint without realizing. (…) Exercises for pain relief. A few simple exercises can help relieve TMJ pain. People should begin by gently massaging the painful area. This can help reduce tension and pain. It also makes it easier to exercise the joint and the muscles that surround it. (medicalnewstoday.com 11.6.2017).)

Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han.(…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft. (nrk.no 13.5.2011.)

- Hyppig rekreasjonsbruk av cannabis knyttet til økt risiko for tannkjøttsykdom.

(Anm: Hyppig rekreasjonsbruk av cannabis knyttet til økt risiko for tannkjøttsykdom. Frequent recreational cannabis use linked to increased risk of gum disease. (news-medical.net 24.5.2017).)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

- EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (- Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. (- Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu.) (- I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.)

(Anm: - EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (…) Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. - Det er interessant, at de påtager sig sådan en faglig rolle, som de ingen forudsætninger har for at gøre. Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu. (…) I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.) (jyllands-posten.dk 5.12.2018).)

(Anm: Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse. (…) Oral helse har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

- Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (- Våre funn understreker den kliniske, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å redusere fremtidig risiko for demens," sier Dr. Tomoyuki Ohara, medforfatter av Journal of American Geriatri Society studien.)

Tooth loss linked to an increased risk of dementia (Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens.)
medicalnewstoday.com 10.3.2017
I en studie på1 566 japanske hjemmeboende eldre som ble fulgt i 5 år ble risikoen for å utvikle demens forhøyet hos personer med færre gjenværende tennene.(In a study of 1 566 community-dwelling Japanese elderly who were followed for 5 years, the risk of developing dementia was elevated in individuals with fewer remaining teeth.)

Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. På samme måte ble det observert en invers sammenheng mellom antallet gjenværende tenner og risikoen for å utvikle Alzheimers sykdom. (Individuals with 10-19, 1-9, and no teeth had 62%, 81%, and 63% higher risks of dementia, respectively, than individuals with >20 teeth. Likewise, an inverse association was observed between the number of remaining teeth and the risk of developing Alzheimer's disease.)

"Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å redusere fremtidig risiko for demens," sier Dr. Tomoyuki Ohara, medforfatter av Journal of American Geriatri Society study.("Our findings emphasize the clinical importance of dental care and treatment, especially in terms of maintenance of teeth from an early age for reducing the future risk of dementia," said Dr. Tomoyuki Ohara, co-author of the Journal of the American Geriatrics Society study.)

(Anm: Tooth Loss and Risk of Dementia in the Community: the Hisayama Study. J Am Geriatr Soc. 2017 Mar 8. [Epub ahead of print].)

(Anm: Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse. (…) Oral helse har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rekordhøye erstatningsutbetalinger etter tannlegebesøk. I fjor fikk 175 personer erstatning etter dårlig behandling hos norske tannleger. Over 15 millioner kroner ble utbetalt til misfornøyde pasienter. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlet i 2016 til sammen 373 erstatningskrav fra folk som var misfornøyde med tannlegen sin. I 175 av sakene fikk klagerne medhold, noe som tilsvarer 47 prosent, melder P4. (dagsavisen.no 6.3.2017).)

(Anm: Kjempegap i tannlegenes priser (nettavisen.no 15.1.2015).)

(Anm: Cosmetic Dentistry: Before and After (webmd).)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2016).)

(Anm: Dry Mouth Causes, Treatments, and Remedies (medicinenet.com 31.3.2017).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).)

(Anm: Tusenvis i prisforskjell på samme behandling hos ulike tannleger (nrk.no 2.7.2015).)

(Anm: Derfor er det så store prisforskjeller på tannleger (nettavisen.no 18.1.2015).)

(Anm: Kan man få gratis tannbehandling? De med aller dårligst råd kan søke om å få dekt tannlegebehandling. Men er det godt nok? (dinside.no 21.6.2016).)

(Anm: Slik vet du at tannlegen gjør en god jobb - Vet du egentlig at tannlegen din gjør alt riktig? (klikk.no 4.2.2015).)

- Oral helse har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom.

Review confirms link between drug use and poor dental health (Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse.)
medicalnewstoday.com 16.3.2017
En ny gjennomgang publisert online i det vitenskapelige tidsskriftet Addiction har funnet at tannlegepasienter med rusmiddelproblemer har mer tannråte og periodontal sykdom enn befolkningen generelt, men er mindre sannsynlig å få tannbehandling. Når bruk av rusmidler øker med om lag tre millioner nye brukere hvert år, er dette et problem som ikke vil forsvinne over natten.(A new review published online in the scientific journal Addiction has found that dental patients with substance use disorders have more tooth decay and periodontal disease than the general population, but are less likely to receive dental care. With drug use increasing by approximately three million new users each year, this is a problem that won't disappear anytime soon.)

Substansbruk påvirker oral helse gjennom direkte fysiologiske ruter som munntørrhet, økt trang til småspising, gnisning og sliping av tenner, og kjemisk erosjon fra å smøre kokain på tenner og tannkjøtt. Den livsstil som ofte følger med problematisk substansbruk påvirker også oral helse gjennom dietter med høyt sukkerinnhold, feilernæring, dårlig munnhygiene, og mangel på vanlig profesjonell tannbehandling. Tannpleie kan bli ytterligere svekket av toleranse for smertestillende og anestesi (bedøvelse). (Drug use affects oral health through direct physiological routes such as dry mouth, an increased urge for snacking, clenching and grinding of teeth, and chemical erosion from applying cocaine to teeth and gums. The lifestyle that often accompanies problematic drug use also affects oral health through high sugar diets, malnutrition, poor oral hygiene, and lack of regular professional dental care. Dental care can be further compromised by tolerance to painkillers and anaesthetics.)

Oral helse har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom. (…) (Oral health has significant consequences on quality of life and general health. In addition to functional and self-esteem issues that accompany bad teeth, the chronic inflammation and bacteraemia (bacteria in the blood) characteristic of poor oral health increase the incidence of coronary heart disease, stroke, diabetes and respiratory disease.)

Leger og klinikere som har omsorg for personer med rusmiddelproblemer bør screenwa for orale sykdommer og sørge for at tannpleiebehov iverksettes, vurdere å bruke sukkerfrie preparater ved forskrivning av metadon, og advare pasienter om den orale helserisikoen forbundet med munntørrhet og trang til søte matvarer. (Doctors and clinicians who care for people with substance use disorders should screen for oral diseases and arrange for dental care as needed, consider using sugar-free preparations when prescribing methadone, and warn patients of the oral health risks associated with dry mouth and cravings for sweet foods.)

Disse funnene speiles av økt tannråte og periodontal sykdom hos personer med alvorlig psykisk lidelse, spiseforstyrrelser og alkohol lidelser, sammenlignet med den generelle befolkningen. (These findings mirror those of increased dental decay and periodontal disease in people with severe mental illness, eating disorders and alcohol use disorders, compared with the general population.)

Gjennomgangen kombinerte resultatene fra 28 studier fra hele verden, som til sammen gitt data på 4 086 dentalpasienter med ruslidelse og 28 031 kontrollpersoner. (...) (The review combined the results of 28 studies from around the world, which collectively provided data on 4,086 dental patients with substance use disorder and 28,031 controls.)

(Anm: A systematic review and meta-analysis of the association between poor oral health and substance abuse. (...) Introduction. Globally, it is estimated that 246 million, or one in 20 people between the ages of 15 and 64 years, used substances in 2013 alone [1]. Approximately 10% have drug dependence or substance use disorders (SUDs) [1]. While the more serious side effects of drug-use, such as HIV/AIDs, hepatitis C and overdose, have received some exposure in the literature, oral diseases are identified less commonly as consequences of SUDs. Addiction. 2017 Mar 16. [Epub ahead of print].)

- Én av fire 18-åringer har aldri hatt hull i tennene.

(Anm: Én av fire 18-åringer har aldri hatt hull i tennene. Til sammenligning hadde nesten alle 18-åringene hatt ett eller flere hull i tennene i 1985, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. (…) Tall fra 2016 viser at det var om lag 9 prosent av 18-åringene som hadde mer enn ni hull i tennene. Det er en reduksjon på om lag 42 prosent fra 2005. (aftenposten.no 20.6.2017).)

- Babytenner linket til autisme, tungmetaller. (- Eksponering for spesifikke toksiner og næringsstoffer under sen graviditet og tidlig i livet korrelerer med autismerisiko.)

(Anm: Eksponering for spesifikke toksiner og næringsstoffer under sen graviditet og tidlig liv korrelerer med autismerisiko. Exposure to specific toxins and nutrients during late pregnancy and early life correlate with autism risk. Using evidence found in baby teeth, researchers from The Senator Frank R. Lautenberg Environmental Health Sciences Laboratory and The Seaver Autism Center for Research and Treatment at Mount Sinai found that differences in the uptake of multiple toxic and essential elements over the second and third trimesters and early postnatal periods are associated with the risk of developing autism spectrum disorders (ASD), according to a study published June 1 in the journal Nature Communications. (sciencedaily.com 10.6.2017).)

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- Ikke overlat barna til seg selv: Babytenner råtner bort

Ikke overlat barna til seg selv: Babytenner råtner bort
vg.no 4.5.2007
Mer enn én av fire babyer i USA har tannråte, og antallet øker. Søte drikker kan være en av forklaringene, mener eksperter. (...)

- Hver tredje tannlege har unnlatt å melde fra til barnevernet når de mistenker omsorgssvikt. (- Massive kariesangrep vekker mistanke.)

Hver tredje tannlege har unnlatt å melde fra til barnevernet når de mistenker omsorgssvikt.
aftenposten.no 13.11.2016
Seks av ti tannleger har sendt bekymringsmelding til barnevernet. Men en tredjedel har unnlatt å gjøre det, til tross for mistanke om at barn er utsatt for omsorgssvikt.

For første gang er det undersøkt hvor ofte offentlige tannleger i Norge melder bekymring til barnevernet. (…)

Massive kariesangrep vekker mistanke
– Årsakene til bekymringsmeldingene kan være at barna har massevis av hull i tennene og svært dårlig munnhygiene, gjerne i en kombinasjon med at man uteblir fra timen gjentatte ganger. I noen ekstreme tilfeller kan tannhelsepersonell også mistenke fysiske, psykiske og seksuelle overgrep ut fra skader de ser eller andre forhold som gir grunn til bekymring, sier Brattabø, som er stipendiat ved Universitetet i Bergen og Tannhelsetjenestens kompetansesenter vest/Hordaland. (…)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

- Frykter barn kan miste retten til gratis tannbehandling. (- Dårleg økonomi held folk unna tannlegestolen.)

Frykter barn kan miste retten til gratis tannbehandling
nrk.no 3.10.2016
Barn har rett på gratis tannlegebehandling, men det ønsker departementet å endre når tannhelsetjenesten skal overføres til kommunene. – Vi har ingen garanti for at en kommunal tannhelsetjeneste følger opp, frykter Den norske tannlegeforening.

Over 1,4 millioner nordmenn får gratis tannhelsehjelp som følge av ung alder, psykisk utviklingshemming eller som følge at de av helsemessige årsaker enten mottar hjemmesykepleie eller oppholder seg på institusjon. Men nå frykter flere at tilbudet kan svekkes når det offentlige tannhelsetilbudet flyttes fra fylkeskommunen til kommunene.

– Flytting av tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunen vil fort kunne gå ut over både kvaliteten av tilbudet og pasientsikkerheten, sier Morten Rolstad, generalsekretær i Den norske tannlegeforening. (…)

Å drive tannhelsetjeneste er dyrt. Departementet sier at pengene som fylkene har i dag, skal overføres til kommunene. Da er det også muligheter for at tannhelsetjenesten vil kan bli nedprioritert av kommunen, ettersom de har et stort antall oppgaver de skal ta hånd om og mange økonomiske forpliktelser, sier Rolstad. (…)

(Anm: Ap vil at staten tar mer av tannlegeregninga. (nettavisen.no 18.4.2015).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Tannhelse blant vaksne i Sverige og Noreg. Ein sosioøkonomisk analyse. (…) Dårleg økonomi held folk unna tannlegestolen. Funna viser fleire samanfallande resultat mellom Sverige og Noreg. I begge land er det sosiale forskjellar både når det gjeld bruken av tannhelsetenester, tannhelsetilstand og utgifter ved tannbehandling. (ssb.no 4.10.2016) (Rapporter 2016/28).)

(Anm: Strammer inn på tannreguleringsstøtte. I det kommende statsbudsjettet vil regjeringen kutte 32 millioner kroner i støtte til tannregulering. – I dag er det for lønnsomt for tannleger å innkalle til kontroller, sier helseminister Bent Høie (H). (ostlendingen.no 4.10.2016).)

(Anm: Sparte 150.000 på nye tenner (stavrum.blogg.no 19.3.2015).)

(Anm: Reagerer mot tannlegene. Tannlegeforeningen kaster stein i glasshus når de kritiserer LO-lederen for å kjøpe tenner i lavkostland, mener Norges Tannteknikerforbund. (nettavisen.no 22.3.2015).)

(Anm: Periodontitis may be an early sign of type 2 diabetes. According to the latest data, diabetes affects approximately 422 million people worldwide, and this number is expected to increase.  (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Obesity, diabetes mellitus, atherosclerosis and chronic periodontitis: a shared pathology via oxidative stress and mitochondrial dysfunction? Periodontol 2000. 2014 Feb;64(1):139-53.)

(Anm: Study reveals new link between periodontal and cerebrovascular diseases. A new study has revealed a relationship between chronic periodontitis and lacunar infarct, two common diseases in the elderly. Chronic periodontitis is an inflammatory disease of the gums, whereas lacunar infarct is a type of cerebral small vessel disease that can lead to a stroke. Additional research is needed to understand this link. It is hypothesized that periodontitis leads to systemic inflammation and, as a result, the health of the blood vessels could be affected. On the other hand, chronic periodontitis and lacunar infarct may share common vascular risk factors such as hypertension, diabetes, and high cholesterol. (medicalnewstoday.com 19.7.2016).)

- Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen.

(Anm: Study finds link between memory loss, cognitive decline and small vessel disease in the brain. (…) The study by senior author José Biller, MD, first author Victor Del Brutto, MD, and colleagues is published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Dr. Biller is chair of Loyola Medicine's department of neurology. Dr. Del Brutto is a University of Chicago resident who did a neurology rotation at Loyola. (news-medical.net 6.6.2017).)

(Anm: Small Vesel Disease (SVD), dvs. hjerneslag eller drypp forårsaket av sykdom i små blodårer i hjernen. Hjerneslag forårsakes enten av hjerneblødning (som utgjør ca. 15% av alle slag), eller at en blodåre går tett slik at blodforsyningen til en del av hjerne blokkeres (utgjør ca. 85% av alle hjerneslag).  Dersom det er de store blodårene til hjernen som går tett, eller som sprekker og blør, blir det oftest et stort område i hjernen som blir ødelagt – typisk med lammelse, skjevhet i ansiktet, talevansker o.s.v. Dersom det er en av de små blodårene som har gått tett blir skaden mindre, fordi det er et mindre område av hjernen som er avhengig av akkurat denne lille blodåren. I slike tilfeller er skaden mindre, og prognosen er bedre. Disse hjerneslagene som skyldes tilstopning av små blodårer, omtales ofte som Small Vessel Disease.)

(Anm: Periodontitis may be an early sign of type 2 diabetes. According to the latest data, diabetes affects approximately 422 million people worldwide, and this number is expected to increase.  (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: NIDPD case was studied in order to analyze features of the disease, and discuss the possible etiologic factors. Although, bacteria are a critical etiologic factor that are needed to develop periodontal disease, bacteria alone are insufficient to induce periodontal disease. A susceptible host is also required, and the host's susceptibility as local and/or general predisposing risk factors, are important determinants of the disease status. (medicalnewstoday.com 21.4.2016).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: – Tannleger må tørre å spørre. Tennene til Nina (34) er ødelagt av bulimi. (nrk.no 12.2.2016).)

(Anm: Forskere efterlyser et større tandlægetilskud. Sygdomme: Det kan være farligt for helbredet at have dårlige tænder, lyder det fra læger, forskere og tandlæger. De peger på, at der er brug for langt større tilskud til paradentosebehandling, hvis politikerne mener, at de vil bekæmpe ulighed i sundhed. For det er de lavtlønnede, der fravælger tandlægen. (jyllands-posten.dk 25.3.2

- Vanskelig å fastslå hva som er forsvarlig praksis

- Vanskelig å fastslå hva som er forsvarlig praksis
aftenposten.no 23.3.2011
Helsetilsynet mener tannlegebransjen krever ekstra oppmerksomme forbrukere. – Vi ser i tilsynssaker at det kan være vanskelig å fastslå hva som er forsvarlig praksis i tannhelsetjenesten. Det er lettere å vurdere hva som er forsvarlig behandling på andre områder i helsesektoren, og det er en tilsynsmessig utfordring, sier Anne Myhr, fagsjef i Statens helsetilsyn.Hun mener det er vanskelig å generalisere noe om bransjen ut fra Forbrukerrådets rapport. (...)

– Vi kan ikke på grunnlag av dette si at bransjen er for dårlig, men vi ser at det er viktig at forbrukermyndighetene kommer på banen og informerer på en god måte, sier Myhr.

«Noen sover i timen.»
Helsedirektoratet har nylig kommet med en ny veileder for god klinisk praksis i tannhelsetjenesten, som legger vekt på konserverende behandling.

– Vi tror nok de aller fleste følger god klinisk praksis, men det er alltid noen som sover i timen, sier Erik Hviding, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Han mener overbehandling er et større problem enn underbehandling.

– Dersom du gjør et inngrep i en tann i form av fylling eller krone, er det et angrep på tannen. Derfor bør man i mange tilfeller vente med behandling, sier han. (...)

(Anm: Klagestorm mot private helsetjenester. Norsk pasientskadeerstatning får inn flere klager på private helsetjenester. De fleste klager på tannlegen. (…) En ny rapport som NPE har utarbeidet om private helsetjenester, viser at etaten har mottatt 3113 saker som gjelder behandling i privat helsetjeneste mellom 2009 og 2015. (…) Tannleger og tannlegespesialister utgjør 54 prosent av sakene. 17 prosent av sakene gjelder kirurger. (tv2.no 10.5.2016).)

(Anm: Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens, ifølge studier. Gum disease is an early sign of diabetes, and tooth loss is associated with risk of dementia, studies find. Patients with periodontitis have higher plasma concentrations of glycated haemoglobin (HbA1c) than people with healthy gums, and those with severe periodontitis have a significantly higher risk of developing diabetes, a Dutch study has found. BMJ 2017;356:j1225 (Published 09 March 2017).)

- Fleire tannlegar slår alarm om mogeleg vald mot barn.

Fleire tannlegar slår alarm om mogeleg vald mot barn.
bt.no 5.12.2015
Tannhelsetenesta melde frå om 662 tilfelle av mistankar om grov omsorgssvikt mot barn i fjor. Det er 170 fleire enn året før. (…)

- Vi er for naive. Tannlegar er nøydde til å sende bekymringsmelding til barnevernet dersom ein mistenkjer at barn blir utsett for omsorgssvikt. (...)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen». (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

(Anm: Ældre på plejehjem - konsekvenser for den gennemførte tandpleje. (Aktuel nordisk odontologi01 / 2016).)

(Anm: Parodontal hälsa hos patienter med sjukdom eller funktionsnedsättning. (Aktuel nordisk odontologi01 / 2016).)

(Anm: Aldring, sykdom og legemiddelbruk. (…) For å redusere forekomsten av bivirkninger og uønskete hendelser hos eldre og gamle i forbindelse med tannbehandling anbefales at tannhelsepersonell benytter ajourført informasjon om pasientens legemiddelbruk, samt at tannhelsepersonell sørger for å benytte oppdaterte kunnskaper i odontologisk farmakologi. (Aktuel nordisk odontologi01 / 2016).)

(Anm: Rund røntgen stråler mye mer. Med en annen form på røntgenapparatene kan stråledosen du får i tannlegestolen bli redusert med hele 80 prosent. Stråledosene du får ved vanlige røntgenundersøkelser hos tannlegen er generelt så lave at de vurderes som nesten helt ufarlige. Likevel ber nå Statens strålevern tannleger som benytter et rundt strålefelt om å bytte til firkantet strålefelt. (nrk.no 12.2.2016).

- Når hjelpen gjør skade. (- Når sykdom rammer, vil noen av oss få en ekstra utfordring når sykdommen skal behandles. For noen kommer faktisk selve sykdommen i bakgrunnen.)

Når hjelpen gjør skade
Maren Lillehaug Agdal, Spesialtannlege odontofobi/Spesialistkandidat pedodonti/PhD -
Jofrid Bjørkvik, psykologspesialist/PhD - Margrethe Vika, Psykolog/PhD/Faglig leder Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest/Hordaland
dagbladet.no 30.4.2016
Når sykdom rammer, vil noen av oss få en ekstra utfordring når sykdommen skal behandles. For noen kommer faktisk selve sykdommen i bakgrunnen.

FRYKT: Å bli holdt under behandling kan gi langvarig angst.

Det som dessverre blir mest fremtredende er angsten for behandlingsprosedyrer som f.eks sprøyter som ofte inngår i sykdomsbehandling.

Ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest i Hordaland (TkVest / Hordaland) møter vi barn, unge og voksne som har ulike former for og varierende grad av tannbehandlingsangst. Felles for mange av disse er at de som barn har erfart å bli holdt fast hos lege, helsesøster eller i tannlegestolen av en eller flere voksne personer i situasjoner hvor de har vegret seg mot behandlingen fordi de var redde.

Ikke sjelden får vi høre at vaksiner, blodprøver eller tannbehandling som ble gjennomført under tvang forsterket frykten. (…)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: Your Mouth, Your Health (webmd.com 1.9.2017).)

(Anm: Munhålecancer ökar i Sverige. Allt fler svenskar får cancer i munhålan. Nu lyfter experter fram vikten av att vi ska undersökas för cancer i munhålan hos tandläkaren, rapporterar Runt 1 000 svenskar får munhålecancer varje år i Sverige. Det är dubbelt så många fler än de som drabbas av livmoderhalscancer, då ungefär 500 kvinnor drabbas per år.. (netdoktot.se 5.12.2016).)

(Anm: De vill kontrollera cancer – hos tandläkaren.  Allt fler får munhålecancer i Sverige. Nu vill experter att vi ska undersökas för cancer, eller se om vi ligger i riskzonen för sjukdomen, hos tandläkaren. Runt 1.000 personer får munhålecancer varje år i Sverige. Som en jämförelse är det runt 500 kvinnor som får livmoderhalscancer årligen. (svt.se 2.12.2016).)

(Anm: 10 Things You Didn't Know Could Cause Bad Breath (webmd 14.4.2016).)

(Anm: What Your Breath May Say About Your Health (webmd.com 17.6.2017).)

(Anm: Bad Breath: 17 Causes and How to Get Rid of It (medicinenet.com 21.11.2017).)

- De vill kontrollera cancer – hos tandläkaren. (- Runt 1.000 personer får munhålecancer varje år i Sverige. Som en jämförelse är det runt 500 kvinnor som får livmoderhalscancer årligen.)

(Anm: De vill kontrollera cancer – hos tandläkaren. Allt fler får munhålecancer i Sverige. Nu vill experter att vi ska undersökas för cancer, eller se om vi ligger i riskzonen för sjukdomen, hos tandläkaren. Runt 1.000 personer får munhålecancer varje år i Sverige. Som en jämförelse är det runt 500 kvinnor som får livmoderhalscancer årligen. – När det gäller livmodercancer har man sedan många år tillbaka kallat kvinnor till kontroll för att se om de har förändringar som kan bli cancer eller om de har cancer. När det gäller munhålecancer så har vi inget sådant nationellt screeningprogram. Nu bör vi införa detta, säger Jan-Michaél Hirsch som är professor emeritus i käkkirurgi och före detta övertandläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. (…) Förslag utformas Jan-Michaél Hirsch tror att det kommer ta runt fem år innan de nya riktlinjerna kan komma att börja gälla inom tandvården. Arbetet pågår just nu med att utforma ett förslag som ska godkännas av myndigheterna. Vad tror ni att det kan ge för effekter?– Vi kommer minska insjuknandet i munhålecancer och minimera lidandet för patienterna. Det kommer också påverka kostnadsbilden för sjukvården och tandvården. Det är dyrt att operera, rekonstruera och rehabilitera individer som drabbats av cancer. Det kommer inte att kosta landstingen lika mycket om man upptäcker förändringar eller tumörerna tidigt, då behövs inte lika omfattande behandling. Men varför har det inte gjorts tidigare?– Munhålan ligger ju lite in ett ingemansland mellan sjukvård och tandvård. Men nu vill vi sätta strålkastaren på det här, säger Hirsch till SVT Nyheter. (svt.se 2.12.2016).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Kreftregisteret (mintankesmie.no).)

- 6 årsaker til at det gjør vondt i tennene

6 årsaker til at det gjør vondt i tennene
klikk.no 20.5.2014
Og her er løsningen på problemene.

VONDT: Nesten ingenting er så smertefullt som å ha vondt i tennene. Men heldigvis finnes det løsninger på tannproblemene. (…)

Se også: Dette skjer med amalgam-tennene (…)

(Anm: Dette skjer med amalgam-tennene. Har du flere store amalgamfyllinger i tennene bør du vite dette. AMALGAM-FYLLING: Det er en ganske stor prosess å fjerne amalgamfyllinger, og det innebærer en viss risiko. (…) Store amalgamfyllinger kan gjøre at tennene sprekker under fyllingene. Sprekkene er ofte nærmest usynlige og kalles infraksjoner. Infraksjonene kan føre til store smerter og ising, og i verste fall kan biter av de sprukne tennene løsne og falle av. (…) Dersom du har flere sprekker i tannen din, er som regel resultatet at fyllingen må fjernes og erstattes med en krone. I noen tilfeller, hvis infraksjonen har gjort at tann-nerven er infisert av bakterier, må tannen også rotfylles før den restaureres. I tilfeller der sprekken deler tannen i to, kan du i verste fall bli nødt til å trekke hele tannen. (kk.no 18.7.2017).)

(Anm: Slik vil tannlegen skremme kundene. Neppe mange som har lyst på brus etter et besøk hos Porsgrunn tannlegeklinikk. (side2.no 7.12.2015).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: What_makes_teeth_hurt. (en.hesperian.org).)

(Anm: Tannlegeoperasjonen i 2001 gjorde at Ingrid (53) kommer til å ha konstante, sterke smerter – resten av livet. Om lag 1,2 millioner voksne nordmenn lider av kroniske smerter. I mange av tilfellene vil smertene vare livet ut, og flere må gi opp viktige deler av livet. (…) – Å ha kroniske smerter går utover arbeidsevnen, søvnen og det sosiale. Det er rett og slett ganske ødeleggende for livsutfoldelsen, forteller Stubhaug. (tv2.no 21.6.2016).)

(Anm: Allergies Can Make Your Teeth Hurt (drbunn.com (19.2.2015).)

(Anm: Tooth decay risk doubles in children exposed to secondhand smoke. (medicalnewstoday.com 22.10.2015).)

(Anm: Your Mouth, Your Health (webmd.com 1.9.2017).)

(Anm: 10 Things You Didn't Know Could Cause Bad Breath (webmd 14.4.2016).)

(Anm: Tannlege advarer mot langvarig smokkbruk. Smokken kan gi barnet ditt store problemer (side2.no 3.3.2016).)

(Anm: Sharing of a bacterium related to tooth decay among children and their families (medicalnewstoday.com 20.6.2016).)

(Anm: Distinct brain mechanisms related to dental pain relief (medicalnewstoday.com 17.3.2015).)

(Anm: Researchers analyze potentially hazardous dental drill debris under composite fillings (medicalnewstoday.com 5.5.2016).)

(Anm: – Vil nesten karakterisere det som barnemishandling. På landsbasis har tannhelsa til barn og unge blitt betydelig bedre de siste 10 årene. Karies, eller tannråte, på små barn er som regel konsekvens av dårlig tannstell. (nrk.no 30.3.2016).)

(Anm: Frykter for tannhelsa etter priskrig. Tannleger er bekymret for tannhelsa til folk etter påsken. Priskrigen på smågodt gjør at man spiser mer godteri over lengre tid. (nrk.no 26.3.2016).)

- Dette rådet forebygger hull og syreskader i tennene dine. (- Oversikt over hvilke matvarer som kan øke risikoen for tannskader.)

Dette rådet forebygger hull og syreskader i tennene dine
tv2.no 18.3.2017
Karies, altså hull i tennene, er fortsatt et av de vanlige tannproblemene til nordmenn. (…)

Karies, altså hull i tennene, er fortsatt et av de vanlige tannproblemene til nordmenn.

– Det skyldes bakterier som omdannes til syre og bryter ned tanna, forklarer professor i odontologi ved Universitetet i Oslo Alix Young Vik.

Syreskader, som ikke skyldes bakterier, er også et utbredt problem. Den vanligste årsaken er at man spiser eller drikker varer med lav pH-verdi. Man ser at flere unge mennesker rammes av syreskader nå enn tidligere.

Syreskader kan også skyldes sure oppstøt fra magesekken.

Skaden oppstår når syren etser bort emaljen. Et symptom på syreskader er ising i tennene. Det kan være svært kostbart å reparere ødelagt emalje.

Kostholdet som gir skader
Vik har listet opp en oversikt over hvilke matvarer som kan øke risikoen for tannskader.

 • Brus med og uten sukker.

– Sukkeret kan føre til hull i tennene, mens surheten i brusen kan føre til syreskader. Det gjelder særlig hvis man drikker brus jevnlig hele dagen, forklarer hun.

 • Godteri.

– Særlig surt godteri kan være uheldig fordi det inneholder både sukker og syre. Småspiser man denne typen godteri, kan det gi skader, sier Young.

 • Juice.

– Juice gir faktisk større syreskader enn brus. Det gjelder særlig hvis man drikker det flere ganger i løpet av dagen.

Young trekker også frem sure frukter, vann med smak og vin som eksempler på drikkevarer med høyt syreinnhold.

Ett enkelt råd
Beskjeden fra professoren er likevel enkel: Du kan spise og drikke det du vil, men ikke nødvendigvis når du vil.
– Hvis man drikker et glass brus, juice eller vin til et måltid, er ikke det et problem. Det er verre hvis man drikker sure eller søte drikker mellom måltidene, forklarer Young. (…)

- Tannlegeoperasjonen i 2001 gjorde at Ingrid (53) kommer til å ha konstante, sterke smerter – resten av livet

Tannlegeoperasjonen i 2001 gjorde at Ingrid (53) kommer til å ha konstante, sterke smerter – resten av livet
tv2.no 21.6.2016
Om lag 1,2 millioner voksne nordmenn lider av kroniske smerter. I mange av tilfellene vil smertene vare livet ut, og flere må gi opp viktige deler av livet.

Audun Stubhaug (59) er smertelege og leder av smerteavdelingen ved Oslo universitetssykehus.
Han forteller at mange deler Ingrids skjebne, og må leve med konstante smerter. For andre kommer smertene periodevis.

Felles for disse pasientene er at livene deres endres dramatisk:

– Å ha kroniske smerter går utover arbeidsevnen, søvnen og det sosiale. Det er rett og slett ganske ødeleggende for livsutfoldelsen, forteller Stubhaug. (…)

(Anm: Prevalence of chronic pain in the UK: a systematic review and meta-analysis of population studies (…) Conclusions Chronic pain affects between one-third and one-half of the population of the UK, corresponding to just under 28 million adults, based on data from the best available published studies. This figure is likely to increase further in line with an ageing population. BMJ Open  2016;6:e010364 (Published 20 June 2016).)

(Anm: Chronic pain changes our immune systems. Chronic pain may reprogram the way genes work in the immune system, according to a new study by McGill University researchers published in the journal Scientific Reports. (medicalnewstoday.com 28.1.2016).)

- Antibiotika linket til tannskader. (- Kan probiotika forhindre hull i tennene?)

Antibiotic linked to tooth damage (Antibiotika linket til tannskader.)
BBS 4.10.2005
Infants who are given the antibiotic amoxicillin are at an increased risk of dental problems later in life, University of Iowa researchers suggest.
They said the drug appears to be linked to enamel damage in permanent teeth. (...)

(Anm: Could a probiotic pill prevent dental cavities? Dealing with cavities could one day be as simple as taking a supplement to keep unwanted bacteria in check, according to findings published in Applied and Environmental Microbiology. (medicalnewstoday.com 11.3.2016).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Written "report card" decreases dentists' antibiotic prescriptions. Dentists are less likely to prescribe antibiotics after they receive a personalised report detailing their past prescription rates, according to a randomised controlled trial of UK dentists published in PLOS Medicine, by Linda Young, NHS Education for Scotland, UK, Jan Clarkson, University of Dundee and Craig Ramsay, Health Services Research Unit, University of Aberdeen, and colleagues. (medicalnewstoday.com 1.9.2016).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert probiotika som brukes i kosttilskudd til friske barn fra fødsel til tre år. Mangel på kunnskap gjør at VKM ikke kan trekke konklusjoner om hvilke langtidseffekter bruk av denne typen probiotika kan ha for barns helse. Risikovurderingen er gjort på oppdrag for Mattilsynet, med bakgrunn i kravet om mattrygghet. (…) Ukjente langtidseffekter. Mangel på kunnskap om effekt av langvarig bruk gjør at VKM ikke kan vurdere eventuelle langtidseffekter for barn i alderen 0 – 3 år, men VKM peker på at det er en økende erkjennelse av at sammensetningen av bakterier i tarmen hos nyfødte kan ha avgjørende betydning for senere utvikling av tarmflora og immunsystem. (…) Ingen rapporterte bivirkninger. Ingen av studiene som VKM har vurdert har rapportert om bivirkninger eller uønskede korttidseffekter. VKM konkluderer med at det ikke er noen grunn til å anta at bakteriestammen som er vurdert, og i de dosene som er anbefalt, vil kunne ha uønsket effekt på helsa. (vkm.no 11.3.2016).)

(Anm: Semper Dråper Melkesyrebakt 0mnd+. (…) Sammensetning. Solsikkeolje, kokosolje, palmekjerneolje, Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Lactobacillus reuteri protectis ). (boots.no).)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: Pancreatic cancer risk linked to changes in mouth bacteria. The presence of certain bacteria in the mouth may indicate a raised risk for pancreatic cancer - a disease that often begins with no symptoms and for which there is no routine screening test. (…) The researchers suggest the finding may lead to earlier, more precise treatments for pancreatic cancer, a disease with a pitifully low survival rate as it often escapes early diagnosis. (medicalnewstoday.com 20.4.2016).)

(Anm: Research suggests potential role for vitamin A in pancreatic cancer (medicalnewstoday.com 8.9.2016).)

(Anm: Antioxidant suppression eradicates pancreatic cancer cells. A novel drug therapy - that mimics the suppression of an antioxidant-promoting protein - kills pancreatic cancer cells, new research reveals. According to the American Cancer Society, around 53,070 people will be diagnosed with pancreatic cancer in the Unites States in 2016, and around 41,780 people will die of the disease. Pancreatic cancer accounts for about 3 percent of all cancers in the U.S. and about 7% of cancer deaths. Pancreatic cancer is caused by the abnormal, uncontrolled growth of cells in the pancreas. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Pille skal stoppe hull i tennene. Legemidler: Om noen får år kan hull i tennene være en saga blott. Forskere håper at en pille vil kunne motvirke verkende tenner.  (…) Men nå har forskere ved University of Florida funnet en hittil ukjent type av streptokokkbakterier som har vist seg å kunne motvirke de syredannende bakteriene i munnen. Streptokokktypen har fått navnet A12. (illvit.no 25.3.2016).)

- Antibiotika linket til mangelfull utvikling av tannemalje.

Antibiotic Linked to Incomplete Development of Tooth Enamel (Antibiotika linket til mangelfull utvikling av tannemalje.)
medpagetoday.com 3.10.2005
IOWA CITY, Iowa - One of the most widely used pediatric antibiotics, Amoxil (amoxicillin), may interfere with the complete development of tooth enamel, researchers here say.

The findings were based on a longitudinal study of the effects of fluoride on tooth development, and they “highlight the need to use antibiotics judiciously, particularly during infancy,” reported Liang Hong, DDS, Ph.D., and colleagues at the University of Iowa.

But, they noted in the October issue of Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, the study has several limitations -- including a relative lack of children not treated with the antibiotic -- and requires further research before it can be considered conclusive. (...)

(Anm: Could a probiotic pill prevent dental cavities? Dealing with cavities could one day be as simple as taking a supplement to keep unwanted bacteria in check, according to findings published in Applied and Environmental Microbiology. (medicalnewstoday.com 11.3.2016).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: Slik unngår du gule tenner. ET GODT SMIL: Frukt, vin, cola og kaffe smusser til det funklende Colgate-smilet med gulbrune fargeavleiringer og emaljeetsende stoffer. Men det finnes heldigvis mye du kan gjøre for å holde fargen på tennene. (illvit.no 27.4.2016).)

- Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (- Antidepressiva og risiko for brudd.)

Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds (Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater.)
medicalnewstoday.com 10.3.2016
Bivirkninger av antidepressiva, det nest mest forskrevne legemiddelet i USA, svekker beinvekst, en avgjørende faktor for vellykkede implantater. (Side effects of antidepressants, the second most prescribed drug in America, weaken bone growth, a crucial factor for implant success.)

Antidepressiva, vanlig brukt til å behandle angst, smerter og andre lidelser, kan spille en rolle ved dental implantat svikt, ifølge en pilotstudie utført av forskere ved University at Buffalo. (Antidepressants, commonly used to treat anxiety, pain and other disorders, may play a role in dental implant failure, according to a new pilot study by University at Buffalo researchers.)

Forskningen viser at antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år med bruk av antidepressiva dobles risikoen for svikt. (The research found that the use of antidepressants increased the odds of implant failure by four times. Each year of antidepressant use doubled the odds of failure.)

Mens disse legemidlene ofte brukes til å regulere humør og følelser, reduserer en bivirkning reguleringen av beinmetabolisme, noe som er avgjørende for helingsprosessen . (While these drugs are often used to manage mood and emotions, a side effect decreases the regulation of bone metabolism, which is crucial to the healing process.)

For å få et implantat til å gro skikkelig må nytt bein dannes rundt det for å sikre at det kommer skikkelig på plass, sier Sulochana Gurung, forskningsleder og doktorkandidat innen tannkirurgi (DDS). (…) (For an implant to heal properly, new bone must form around it to secure it in place, says Sulochana Gurung, lead investigator and a doctor of dental surgery (DDS) candidate.)

"Fire av de mange kjente bivirkninger som er rapportert i litteraturen er en stor bekymring for oss som tannleger mht. til munn og beinhelse." ("Four of the many known side effects that are reported in the literature are a big concern to us as dentists in regard to oral and bone health.")

Andre bivirkninger av legemidlene inkluderer osteoporose, en tilstand der bein blir svake og sprø; akatisi, en lidelse karakterisert ved behovet for å være i konstant bevegelse, inkludert hode og kjeve; bruksisme, eller tanngisninger; og tørrhet i munnen, som alle påvirker implantatets helende prosess, sier Bairam;. (Additional side effects of the drug include osteoporosis, a condition in which bones become weak and brittle; akathisia, a disorder characterized by the need to be in constant motion, including the head and jaw; bruxism, or teeth grinding; and dryness of the mouth, all of which affect the implant healing process, says Bairam.)

The research, "A Pilot Study: Association between Antidepressant Use and Implant Failure," was funded by the Student Research Program through the SDM Dean's Vision Fund. (…)

She completed the study under the mentorship of Bairam, Sebastiano Andreana, DDS, MS, associate professor and director of implant dentistry, and Mine Tezal, PhD, DDS, clinical assistant professor in the Department of Oral Biology. (…)

Og antallet som rammes er økende. Bruken av antidepressive har økt 400 prosent i periodene 1988-1994 og 2005-2008, ifølge CDC. (And the rate is increasing. Antidepressant use has surged 400 percent between the periods 1988-94 and 2005-08, according to the CDC.)

Forskerne planlegger å videreføre studien ved å teste sine resultater i større skala. Inntil videre råder de dem som bruker antidepressiva til å konsultere sin lege om legemidlenes bivirkninger og bruke alternative metoder for å håndtere depresjon, angst eller smerter.  (…) (The researchers plan to build on the study by retesting their results on a larger scale. For now, they advise those using antidepressants to consult with their physician about the drug's side effects and alternative methods of managing depression, anxiety or pain.)

(Anm: Beinmetabolisme. Vi forsker på effekten av ulike substanser på beintetthet og på beinmetabolisme, blant annet ser vi på hvordan adipocytokiner (leptin, resistin og adiponectin) og ulike medikamenter som benyttes i klinikken påvirker skjelettet. (ntnu.no).)

(Anm: Bone remodeling (or bone metabolism) is a lifelong process where mature bone tissue is removed from the skeleton (a process called bone resorption) and new bone tissue is formed (a process called ossification or new bone formation). These processes also control the reshaping or replacement of bone following injuries like fractures but also micro-damage, which occurs during normal activity. Remodeling responds also to functional demands of the mechanical loading. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Bruksisme, betegnelse på overdreven gnisning, skjæring eller pressing av tennene. Bitekraften som kjevene presses sammen med, kan være opptil 900 N. Personer som gnisser tenner, gjør dette oftest ubevisst i søvne. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Brennende munn syndrom (BMS). Dette er en tilstand som kjennetegnes av en brennende smerte i munnhulen eller på tungen, uten at en klarer å avdekke noen rimelig forklaring på smerten. (nhi.no 15.7.2015).)

(Anm: Mucoceler og ranula: Blemmer i munnen. Mucoceler er blemmer fylt med spytt fra små spyttkjertler i slimhinnen. De kan forsvinne av seg selv, men kommer ofte tilbake. Ranula er en mucocele i munngulvet. (lommelegen.no 15.2.2017).)

(Anm: Nye retningslinjer for pasienter med kjeveleddsproblemer. For første gang er det utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje for pasienter med temporomandibulær dysfunksjon (TMD) i Norge. (dagensmedisin.no 6.12.2016).)

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

(Anm: Antidepressant Exposure and Risk of Fracture Among Medicaid-Covered Youth. Conclusions: Antidepressant use may be associated with a small but significant increase in fracture risk, particularly within the first 30 days of treatment. Findings underscore a need for additional prospective and mechanistic research. Prescribers should consider other risks for fracture in antidepressant-treated youth, particularly disability and the concomitant use of other medications that increase fracture risk. J Clin Psychiatry 2016.)

(Anm: Increased risk of hip fracture among older people using antidepressant drugs: data from the Norwegian Prescription Database and the Norwegian Hip Fracture Registry. Age Ageing. 2013 Jul;42(4):514-20.)

(Anm: Antidepressant use nearly doubles the risk of hip fracture among community-dwelling persons with Alzheimer's disease, according to a new study from the University of Eastern Finland. The increased risk was highest at the beginning of antidepressant use and remained elevated even 4 years later. The findings were published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (pharmpro.com 11.1.2017).)

(Anm: Antidepressant use and risk of hip fractures among community-dwelling persons with and without Alzheimer's disease. (…) Results During antidepressant use, the age-adjusted rate of hip fractures per 100 person-years was 3.01 (95% CI 2.75–3.34) among persons with and 2.28 (1.94–2.61) among persons without AD. (…) Conclusion Antidepressant use is associated with an increased risk of hip fracture among older persons.  International Journal of Geriatric Psychiatry 2017 (First published: 5 January 2017).)

- Astmaspray kan gi munnsopp. (- Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no.) (- Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han.)

Astmaspray kan gi munnsopp
nrk.no 13.5.2011
Symptomer ved mye sopp i munnen er et hvitt belegg på tungen eller på innsiden av kinnene.

Dersom soppen Candida albicans bosetter seg i munnen din, kan det bli svært ubehagelig. Slik unngår du problemet.

Det er ikke uvanlig å få soppen Candida albicans i munnen av astmaspray som inneholder kortison.

- Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no.

Les også: Munnen avslører sykdom

Skyll munnen
Inhalasjonsspray med kortison er en veldig vanlig medisin for både astmatikere og personer med KOLS.

Det er mange som bruker dette, da det er grunnsteinen i astmabehandlingen. Tall fra reseptregisteret viser at 91.564 personer fikk utdelt ren inhalasjonsspray med kortison, og 168.403 fikk utdelt kombinasjonsspray med kortison i 2010.

- De som er veldig plaget av soppinfeksjon kan bytte til et annet inhalasjonssystem i samråd med legen. Det er kjempeviktig at apotekene, leger og annen helsepersonell informerer om at soppen kan oppstå og at de må si ifra dersom problemet vedvarer, sier Amdal fra NAAF. (...)

Likevekt
Candidasoppen er en del av vår normalflora, og omlag 40 prosent av oss har normalt sett sopp i munnen til enhver tid.

- Vår munnflora består av både sopp og bakterier som skal være i likevekt, men forskjellige forhold kan forskyve denne likevekten, forklarer Peter Gaustad, professor og overlege ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

Når likevekten kommer i ubalanse, oppstår soppinfeksjonen.

- Vi kan få sopp i munnen av for eksempel astmaspray, svekket immunforsvar, HIV og bruk av antibiotika. Dette gir bedre vilkår for soppen så den overtar i floraen, forteller Gaustad videre.

Symptomer ved mye sopp i munnen er et hvitt belegg på tungen eller på innsiden av kinnene.

- Det hvite du ser er store ansamlinger av sopp som vokser på slimhinnene. Der kan bli sårt og vondt. Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…)

- Munnen avslører sykdom. (- Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.)

Munnen avslører sykdom
nrk.no 27.3.2011
Slimhinnen i munnen er svært årerik, med mange blodkar. Derfor kan ulike sykdommer ofte komme til syne der.
- Både infeksjonssykdommer, blodsykdommer, mangelsykdommer, kjønnsykdommer, kreft og hiv/aids kan vise seg i munnhulen, sier professor ved avdeling for oralkirurgi og oralmedisin, UiO, Paal Barkvoll.

Les også: Den skjulte tannsykdommen

Slimhinne på tungen
Ved jernmangel (anemi) vil for eksempel de ruglete strukturene på tungen bli borte, og tungen blir sår og tynt dekket.

- Tungen er ofte svært øm og sår, sier Barkvoll.
Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.

- Ved leukemi er din motstandskraft så kraftig redusert at du får sår av et knekkebrød som skjærer i kinnet, sier han.

Munnplager
Her er noen tegn som kan være symptomer på sykdom, ifølge professor Barkvoll:

 • Glatt tunge: Jernmangel
 • Kortvarige sår i munnen: Herpes, streptokokkinfeksjon, after
 • Sår i munnhulen som ikke går bort: Ulike hud/slimhinnesykdommer, kreft, celleforandringer eller simpelthen gnagsår
 • Hvite flekker eller hvite forandringer: Soppinfeksjon, celleforandringer, snusbruk eller tegn på gnagsår
 • Brenning og svie i munnhulen: Munntørrhet, mangelsykdom eller ukjent årsak
 • Hvit forandringer på tunge: Soppinfeksjon

Les også: Slik unngår du dårlig ånde (...)

- Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen

Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen
forskning.se 3.5.2016
Den första studien, av fyra, som ingår i tandhygienisten Kristina Edmans doktorsavhandling utfördes 1983 och den senaste 2013. De undersökta individerna har valts ut slumpmässigt ur Dalarnas befolkningsregister.

Studierna visar på en väsentlig förbättring av munstatus under 30-årsperioden. Vi behåller allt fler tänder högt upp i ålder och i och med detta minskar andelen individer som behöver avtagbara proteser. De två största tandsjukdomarna, karies (hål i tänderna) och parodontit (tandlossning) minskade mellan 1983 och 2008. Mellan 2008 och 2013 ökade dessvärre andelen individer med parodontit och kariesminskningen stannade av. (…)

- Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (...) Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre.

(Anm: Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre. (…) I følge en artikkel publisert på nettstedet 1-800-dentist, en av USAs største tannlegenettsider, kan problemer med kjeven - også kalt temporomandibular joint syndrome (TMJ) også skyldes: (kk.no 1.12.2015).)

- Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Is poor oral health a risk marker for incident cardiovascular disease hospitalisation and all-cause mortality? Findings from 172 630 participants from the prospective 45 and Up Study. Conclusions Tooth loss and, to a lesser extent, self-rated health of teeth and gums, are markers for increased risk of IHD, PVD and all-cause mortality. Tooth loss is also a marker for increased risk of HF. BMJ Open  2016;6:e012386).)

(Anm: Stimulant Medications Linked to Bone Mass Reductions in Children, Adolescents. BOSTON -- April 6, 2016 -- Use of stimulant medications in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood and adolescence is associated with significant reductions in bone mass, according to a study presented here at the 98th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO). (…) “We suggest that stimulant medications, which release and block reuptake of dopamine and norepinephrine, may affect bone mass,” said the researchers. (dgnews.docguide.com 6.4.2016).)

(Anm: Ström kan ersätta borren hos tandläkaren. Tänder kan reparera sig själva med hjälp av en svag elektrisk ström, utan att patienten känner något. (…) Samtidigt konstaterar forskare i Australien att tandläkare i dag ofta alldeles för snabba med att ta till borren. En nyligen publicerad studie från University of Sydney, Australien visar att mindre frätskador på tanden läker ut om de lackas med fluor och personen undviker småätande. De sju år som metoden studerades kunde antalet fyllningar minska med 30 till 50 procent. (nyteknik.se 11.12.2015).)

(Anm: Forskere: Forfaldne tænder kan reparere sig selv. Britiske forskere har opdaget en banebrydende teknik, som kan afløse ubehagelig tandbehandling. (…) Teknikken, som går under navnet Electrically Accelerated and Enhanced Remineralization (EAER), modvirker tilsyneladende aktivt de processer, der kan medføre, at tænderne smuldrer bort. EAER viser sig nemlig i stand til at reparere huller i tænderne og tandforfald ved hjælp af elektrisk strøm, som booster tandens naturlige reparationsproces, lyder meldingen. Af samme grund kalder de teknikken for ”en tidslomme” for tænder med henvisning til begrebet om en situation eller sted, hvor man føler at tiden står stille. (jyllands-posten.dk 17.6.2014).)

(Anm: Bytte tannfyllinger. Så du trodde du burde bytte ut disse? I mange tilfeller frarådes det faktisk. Sjekk om du bør bytte fyllinger. (…) Når en amalgamfylling byttes, erstattes den vanligvis av en type hvitt fyllingsmateriale. Som oftest kompositt, som er en plastfylling. (klikk.no 8.3.2016).)

(Anm: More Evidence Ties Gum Health to Stroke Risk. THURSDAY, Feb. 23, 2017 (HealthDay News) -- Adults with gum disease may be twice as likely as people with healthy gums to suffer a stroke, new research suggests. It's not the first study to link gum disease and brain attacks caused by blood clots. (medicinenet.com 24.2.2017).)

(Anm: Before, During, and After a Stroke (medicinenet.com 1.8.2016).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

- Alzheimers sykdom: Dårlig munnhygiene en medvirkende årsak.

Alzheimers sykdom: Dårlig munnhygiene en medvirkende årsak.
Per Løkken, professor emeritus i farmakologi.
dagensmedisin.no 25.1.2016
FORDI DEN patologiske prosessen med avleiring av amyloide plakk i hjernen ved Alzheimer kan starte flere tiår før de kliniske symptomene, kan det være klokt å satse på umiddelbare tiltak.

I de komplekse mikrobesamfunn som oral biofilm/plakk huser, er det påvist over 700 bakteriearter. Her er bakterier og andre mikrober skjermet mot vertens forsvarsmekanismer og farmakoterapi. Om lag 90 prosent av våre mikrober huses i biofilm/plakk.

Oral biofilm/plakk er utgangspunktet for lokale sykdommer som marginal og apikal periodontitt. Munnhulens mikrober kan imidlertid også spre seg systemisk og bidra til avleiring av plakk og inflammatoriske vevsskader, som kan føre til sykdommer som hjerte- og karlidelser, leddgikt og demens. Best fastslått er sammenhengen ved kardiovaskulære lidelser, men dokumentasjonen er økende ved for eksempel Alzheimers sykdom.

MEDVIRKENDE ÅRSAK. To nyere publikasjoner (1, 2) beskriver periodontitt som en medvirkende årsak til sykdommen: I den ene studien (Miklossy J) ble det funnet en signifikant assosiasjon mellom Alzheimers sykdom og ulike typer av spiroketer (inkludert periodontale patogene spiroketer og Borrelia burgdorferi) – og patogener som Chlamydia pneumoniae og Herpes simplex virus type-1. Kronisk cerebral spiroket infeksjon kan forårsake sakte progressiv demens, kortikal atrofi og amyloide avleiringer.

I den andre studien (Cerajewska TL et al.) er rollen til periodontitt som en risikofaktor for flere systemiske sykdommer, allment akseptert. Det er økende bevis for assosiasjon mellom periodontitt og sporadisk sent debuterende Alzheimer. Nyere epidemiologiske, mikrobiologiske og inflammatoriske funn styrker sammenhengen.

RISIKOFAKTOR. Fordi kronisk periodontitt er en infeksjon som kan forebygges og behandles, er dette en modifiserbar risikofaktor. Fjerning eller forebygging av dannelse av orale plakk kan redusere dannelsen av biofilm/plakk i hjerte, hjerne, ledd og andre organer.

Vi opplever alle bakteriemi ved daglige hendelser som tannpuss og tygging av mat. Hos en frisk person er immunsystemet godt rustet til å håndtere forbigående bakteriemi. Dersom immunsystemet er hemmet, kan bakteriemi resultere i alvorlige systemiske infeksjoner. Dette gjelder for eksempel pasienter med borreliose og/eller andre kroniske infeksjoner, samt pasienter på immunsuppressiv farmakoterapi. (…)

(Anm: Coronary heart disease patients with no teeth have nearly double risk of death. (medicalnewstoday.com 17.12.2015).)

(Anm: Chewing your food could protect against infection. (…) The study, recently published in the journal Immunity, found that chewing food - otherwise known as mastication - can stimulate the release of T helper 17 (Th17) cells in the mouth. (medicalnewstoday.com 20.1.2017).)

(Anm: Chewing More Slowly Might Help You Burn More Calories (motto.time.com 12.4.2017).)

(Anm: Alzheimer-medicin kan blive mirakelkur mod huller i tænderne. Tandfyldninger kan snart være fortid ifølge forskere og eksperter. (…) Et forskerhold fra King's College London har nemlig fundet frem til, at præparatet Tideglusib kan få tænder til at reparere og genopbygge sig selv.Indtil videre har medicinen været i stand til at reparere huller på op til 0,13 mm. i tænderne hos mus. Nu undersøger forskerholdet, om Tideglusib også kan vise sig i stand til at lukke større huller. (jyllands-posten.dk 9.1.2017).)

(Anm: Decline of the dentist's drill? Drug helps rotten teeth regenerate, trial shows. Need for fillings could be reduced in future as study reveals natural ability of teeth to repair themselves can be enhanced using Alzheimer’s drug. (…)  The therapy works by enhancing the natural ability of teeth to repair themselves through the activation of stem cells in the soft pulp at the centre. (...) The new treatment would not eliminate the need for the dentist’s drill, however, since decaying sections of the tooth would still need to be removed. “Sorry, you’re still going to have the drill, you can’t get away from that, I’m afraid,” said Sharpe. (theguardian.com 9.1.2017).)

(Anm: Researchers add to evidence that common bacterial cause of gum disease may drive rheumatoid arthritis. (…) In a report on the work, published in the journal Science Translational Medicine, the investigators say the common denominator they identified in periodontal disease (gum disease) and in many people with RA is Aggregatibacter actinomycetemcomitans. An infection with A. actinomycetemcomitans appears to induce the production of citrullinated proteins, which are suspected of activating the immune system and driving the cascade of events leading to RA.  (medicalnewstoday.com 16.12.2016).)

(Anm: Emerging roles of pathogens in Alzheimer disease. Expert Rev Mol Med. 2011 Sep 20;13:e30.)

(Anm: Periodontitis: a potential risk factor for Alzheimer's disease. Br Dent J. 2015 Jan;218(1):29-34.)

(Anm: Study reveals new link between periodontal and cerebrovascular diseases. A new study has revealed a relationship between chronic periodontitis and lacunar infarct, two common diseases in the elderly. Chronic periodontitis is an inflammatory disease of the gums, whereas lacunar infarct is a type of cerebral small vessel disease that can lead to a stroke. Additional research is needed to understand this link. It is hypothesized that periodontitis leads to systemic inflammation and, as a result, the health of the blood vessels could be affected. On the other hand, chronic periodontitis and lacunar infarct may share common vascular risk factors such as hypertension, diabetes, and high cholesterol. (medicalnewstoday.com 19.7.2016).)

(Anm: Periodontitis may be an early sign of type 2 diabetes. According to the latest data, diabetes affects approximately 422 million people worldwide, and this number is expected to increase.  (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Gum disease may worsen cognitive decline for Alzheimer's patients. Gum disease is an unpleasant condition, causing bad breath, bleeding and painful gums, ulcers and even tooth loss. But people with Alzheimer's disease might fare worse, after a new study suggests gum disease may speed up cognitive decline. (medicalnewstoday.com 11.3.2016).)

(Anm: Is poor oral health a risk marker for incident cardiovascular disease hospitalisation and all-cause mortality? Findings from 172 630 participants from the prospective 45 and Up Study. Conclusions Tooth loss and, to a lesser extent, self-rated health of teeth and gums, are markers for increased risk of IHD, PVD and all-cause mortality. Tooth loss is also a marker for increased risk of HF. BMJ Open  2016;6:e012386).)

(Anm: Oral bacteria linked to risk of stroke. (…) Multiple research studies have shown a close association between the presence of gum disease and heart disease, and a 2013 publication by Jan Potempa, Ph.D., D.Sc., of the UofL School of Dentistry, revealed how the bacterium responsible for gum disease worsens rheumatoid arthritis.  (medicalnewstoday.com 17.2.2016).)

(Anm: Gum disease associated with kidney disease deaths. (medicalnewstoday.com 18.2.2016).)

(Anm: Gum disease bacteria linked to esophageal cancer. In a new study, researchers propose for the first time that Porphyromonas gingivalis - the bacterium behind gum disease - could be a risk factor for esophageal cancer. (…) Known risk factors for esophageal cancer include chemical exposure, diet, heredity and age - all factors already common to many other cancers. (medicalnewstoday.com 29.2.2016).)

- Marihuana bruk kan øke risikoen for periodontal sykdom

Marijuana use may raise risk of periodontal disease. Marihuana bruk kan øke risikoen for periodontal sykdom
medicalnewstoday.com 1.6.2016
The risk of periodontal disease may be increased with long-term marijuana use, suggests a new study published in JAMA Psychiatry. (…)

Specifically, they looked at whether marijuana use affected later-life periodontal health, lung function, systemic inflammation, and metabolic health.

Compared with participants who did not use marijuana, the researchers found persistent marijuana use for up to 20 years was associated with greater risk of periodontal disease at the age of 38.

Periodontal disease arises as a result of infection and inflammation of the gums and bone surrounding the teeth.

It presents as gingivitis in its early stages, characterized by red, swollen, and bleeding gums. As it becomes more serious, it can lead to periodontitis, where the bone around the teeth is lost. This can cause the teeth to fall out.

The researchers note that previous studies have indicated that marijuana users tend to brush their teeth and floss less frequently than non-users, and they are also more likely to have alcohol dependence - all factors that can contribute to periodontal disease. (…)

(Anm: Study reveals new link between periodontal and cerebrovascular diseases. A new study has revealed a relationship between chronic periodontitis and lacunar infarct, two common diseases in the elderly. Chronic periodontitis is an inflammatory disease of the gums, whereas lacunar infarct is a type of cerebral small vessel disease that can lead to a stroke. Additional research is needed to understand this link. It is hypothesized that periodontitis leads to systemic inflammation and, as a result, the health of the blood vessels could be affected. On the other hand, chronic periodontitis and lacunar infarct may share common vascular risk factors such as hypertension, diabetes, and high cholesterol. (medicalnewstoday.com 19.7.2016).)

(Anm: Periodontitis may be an early sign of type 2 diabetes. According to the latest data, diabetes affects approximately 422 million people worldwide, and this number is expected to increase.  (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

- Risiko for kreft i tarm og bukspyttkjertel linket til endringer i bakterier i munnen

Pancreatic cancer risk linked to changes in mouth bacteria (Risiko for kreft i bukspyttkjertelen linket til endringer i bakterier i munnen)
medicalnewstoday.com 20.4.2016
Tilstedeværelsen av visse bakterier i munnen kan indikere en forhøyet risiko for kreft i bukspyttkjertelen - en sykdom som ofte begynner uten symptomer, hvor det ikke er noen form for rutinemessig screeningstest. (The presence of certain bacteria in the mouth may indicate a raised risk for pancreatic cancer - a disease that often begins with no symptoms and for which there is no routine screening test.)

Dette var hovedkonklusjonen i en studie ledet av NYU Langone i New York, NY, presentert på American Association for Cancer Research årsmøte i New Orleans, LA, 16 til 20 april 2016. (This was the main conclusion of a study led by NYU Langone in New York, NY, presented at the American Association for Cancer Research annual meeting in New Orleans, LA, April 16-20, 2016.)

Forskerne antyder at funnet kan føre til tidligere, mer presise behandlinger for kreft i bukspyttkjertelen, en sykdom med en sørgelig lav overlevelse idet den ofte ikke diagnostiseres tidlig. (The researchers suggest the finding may lead to earlier, more precise treatments for pancreatic cancer, a disease with a pitifully low survival rate as it often escapes early diagnosis.)

En historie med tannkjøttsykdom og dårlig tannhelse har vært linket til økt risiko for kreft i bukspyttkjertelen, og enkelte studier har også antydet at visse typer munnbakterier også kan spille en rolle, men dette er den første studien som direkte vurderer en slik kobling, bemerkere forfatterne. (A history of gum disease and poor oral health have been linked to raised risk of pancreatic cancer, and some studies have also suggested certain types of mouth bacteria may also play a role, but this is the first study to directly evaluate such a link, note the authors.)

Senior forfatter dr. Jiyoung Ahn, epidemiolog og førsteamanuensis i befolkning- og miljømedisin  ved NYU School of Medicine, sier: (Senior author Dr. Jiyoung Ahn, epidemiologist and associate professor of population health and environmental medicine at NYU School of Medicine, says:)

"Vår studie gir de første direkte bevis for at spesifikke endringer i mikrobiell miks i munnen - munnmikrobiomer - representerer en sannsynlig risikofaktor for kreft i bukspyttkjertelen sammen med høy alder, mannlig kjønn, røyking, afrikansk-amerikansk rase, og en familiehistorie av sykdommen." ("Our study offers the first direct evidence that specific changes in the microbial mix in the mouth - the oral microbiome - represent a likely risk factor for pancreatic cancer along with older age, male gender, smoking, African-American race, and a family history of the disease.")

Anslag tyder på mer enn 46 000 amerikanere ble diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen og nesten 40 000 døde av sykdommen i 2014. (Estimates suggest over 46,000 Americans were diagnosed with pancreatic cancer and nearly 40,000 died of the disease in 2014.) (…)

(Anm: Colorectal tumors exacerbated by mouth microbes. Mouth microbes called fusobacteria may use the bloodstream to reach and worsen colorectal tumors through a special sugar-binding protein, study finds. (medicalnewstoday.com 10.8.2016).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tannpine var uhelbredelig kreft. Legene mente klumpen i kinnet var ufarlig. Nå har Lene Charlotte (47) mistet halve ansiktet til uhelbredelig kreft, og må pleies av ektemannen døgnet rundt. (…) Rammet av alvorlig feilbehandling. Det startet med tannpine og en klump i kinnet for to og en halvt år siden, som legene mente var ufarlig. (…) Hadde de kommet med en gang skulle hun blitt reparert med en gang, var beskjeden. Sørlandet sykehus har tidligere beklaget. (nrk.no 7.7.2016).)

- Du tenker kanskje ikke over det, men spytt har en svært viktig rolle i kroppen.

Derfor bruker hun kunstig spytt
nrk.no 16.3.2016
Martine Hagebakken har en sjelden sykdom som gjør at kroppen ikke lager spytt.Hun må kjøpe spytt på apoteket, og smøre i munnen før hun spiser.

– Ofte er det som en sandstorm inne i munnen. Helt tørt. Litt som å vandre i ørkenen på en veldig varm dag uten vann, sier Martine Hagebakken (20). Hun er en av pasientene i det nye NRK-programmet «Hva feiler det deg?» . (…)

Spyttet er viktig
Du tenker kanskje ikke over det, men spytt har en svært viktig rolle i kroppen. Du trenger det når du skal tygge maten og svelge. Spyttet følger maten til magesekken, og hjelper fordøyelsen. Det hjelper deg å smake maten, og beskytter tennene. I tillegg hindrer det sykdommer i munnhulen. Uten spytt kan det også være vanskelig å snakke.

–Jeg får fort hull i tennene, og må gå til tannlegen hver tredje måned, sier Hagebakken. (…)

(Anm: Sjøgrens syndrom. Ved Sjøgrens syndrom oppstår det betennelse i kroppen ytre kjertler. Resultatet er tørre slimhinner, slik som tørre øyne, tørr munn og underlivsplager. 90 prosent av de som rammes er kvinner. De fleste får diagnosen enten i ung alder fra 15-35 år eller etter 55-årsalderen. (revmatiker.no 16.3.2016).)

(Anm: Nanopartikler kan beskytte tenner og munnhule. Tann- og munnhulesykdommer er notorisk vanskelige å behandle, for de fleste medisiner forblir ikke i munnhulen. En test av 76 varianter av nanopartikler viser at de kan være egnet til å løse problemet. Tannråte, tannslitasje og sykdommer i munnhulen kan forårsake ubehag, smerter, redusert livskvalitet, store utgifter og til og med dødsfall, det siste særlig blant eldre mennesker. De samlede utgiftene bare til tannlegetjenester i Norge er på ca. 16 milliarder kroner i året (2015), og av dette betaler husholdningene selv ca. 11 milliarder. Selv små fremskritt på dette området vil kunne få stor betydning for mange mennesker, også økonomisk. (abcnyheter.no 26.2.2017).)

(Anm: Fatigue in Sjogren's: A Paradoxical Response. —Decreased proinflammatory cytokine levels tied to higher levels of fatigue. Factors that were associated with high levels of fatigue among patients with Sjogren's syndrome included pain, depression, and -- unexpectedly -- low levels of two proinflammatory cytokines, a U.K. study found. (medpagetoday.com 29.7.2016).)

(Anm: How mucus keeps us healthy (Hvordan slim holder deg frisk) - Katharina Ribbeck (ed.ted.com).)

(Anm: Mucus - the first line of defence. By licking a wound it heals faster - this is not simply popular belief, but scientifically proven. Our saliva consists of water and mucus, among other things, and the mucus plays an important role. It stimulates white blood cells to build a good defence against invaders, according to a group of researchers at Lund University in Sweden together with colleagues from Copenhagen and Odense in Denmark. (medicalnewstoday.com 6.11.2015).)

- En autoimmun sykdom, i kamuflasje.

An Autoimmune Disorder, in Camouflage (En autoimmun sykdom, i kamuflasje)
nytimes.com 6.10.2008
How can a disease that afflicts some three million Americans, 90 percent of them women, be as obscure as Sjögren’s syndrome? Experts say it is one of the three most common autoimmune disorders, but few lay people know of it, and doctors rarely think of it when patients describe its various symptoms.

Medical students, even those in postgraduate training, learn little or nothing about Sjögren’s (pronounced SHOW-grins), in which the body attacks its own secretory glands and tissues. Diagnosis can be difficult because symptoms vary widely from patient to patient, and many of those symptoms mimic those of a host of other conditions. (...)

(Anm: Sjøgrens syndrom; keratoconjunctivitis sicca, xerostomia og hypertrofi av spyttkjertlane, kan finnast samtidig med kronisk leddgikt (som da kallast SOX), lupus erythematosus disseminatus eller andre allmenne sjukdommar; det er visstnok ein autoimmun tilstand som går ut over dei autonome kjertelnervene, finst oftast ved ei viss HLA-type EN Sjogren's syndrome; sicca syndrome
Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Fatigue in Sjogren's: A Paradoxical Response. —Decreased proinflammatory cytokine levels tied to higher levels of fatigue. Factors that were associated with high levels of fatigue among patients with Sjogren's syndrome included pain, depression, and -- unexpectedly -- low levels of two proinflammatory cytokines, a U.K. study found. (medpagetoday.com 29.7.2016).)

- Forskerne har også funnet ut at tennene til ofrene var nærmest perfekte og hadde få hull. (- Etter å ha ligget begravet i aske i mer enn 1900 år)

CT-skanning har ført til nye opplysninger om Pompeii-ofrene.
nrk.no 21.10.2015
(…) Etter å ha ligget begravet i aske i mer enn 1900 år er ofrene for vulkanutbruddet i romerbyen Pompeii brakt noe mer tilbake til liv igjen ved hjelp av dagens røntgenteknologi.

I september hentet et ekspertteam i Italia, bestående av arkeologer, radiologer, kjeveortopeder og antropologer, inn en CT-maskin, lik den som brukes på sykehus.

Gjennom CT-skanningen oppdaget forskerne at mange av ofrene ikke døde av kvelning, slik man tidligere har antatt, skriver nyhetsbyrået Reuters. (…)

– Døde i bygningskollaps og hadde perfekte tenner
Forskerne har også funnet ut at tennene til ofrene var nærmest perfekte og hadde få hull. Dette mener forskerne henger sammen med at befolkningen i Pompeii hadde en sunn livsstil og et kosthold med lavt sukkerinntak. (…)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Læskedrikke øger risiko for type 2-diabetes – selvom du ikke er tyk. Et nyt studie viser, at et dagligt indtag af sukkerholdige drikkevarer øger din risiko for type 2-diabetes – uafhængigt af overvægt. Endnu en god grund til at genindføre sodavandsafgiften, mener Diabetesforeningen. (diabetes.dk 28.7.2015).)

(Anm: Dette gjør sukker med hjernen din. For mye sukker i kostholdet som barn, kan gi deg et livslangt sug. (side2.no 7.4.2015).)

(Anm: The link between hair disorders and susceptibility to dental caries (medicalnewstoday.com 17.3.2015).)

(Anm: Mitochondrial defects and neuromuscular degeneration caused by altered expression of Drosophila Gdap1: implications for the Charcot-Marie-Tooth neuropathy. Hum Mol Genet. 2014 Aug 13. pii: ddu416. [Epub ahead of print].)

(Anm: Knut Iversens konstante tannpine og tørre munn viste seg å være symptomer på en helt annen sykdom. (...) Da fikk jeg diagnosen diabetes 2, forteller Iversen. (tv2nyhetene.no 20.3.2015).)

(Anm: Link discovered between tooth loss and slowing mind and body (medicalnewstoday.com 2.1.2015).)

(Anm: Missing teeth predict incident cardiovascular events. Advanced tooth loss often indicates that a person has a history of inflammatory oral diseases. In an extensive cohort study, it was shown that tooth loss associate with future cardiovascular events, diabetes and death. The study was conducted in Finland at the University of Helsinki in collaboration with The National Institute for Health and Welfare (THL).  (medicalnewstoday.com 5.6.2015).)

– Ble sjokkert da jeg så dette bildet (- Gule tenner, tilbaketrukket tannkjøtt, uønskede forandringer i munnslimhinnen og mulige forstadier til munnhulekreft er noen av konsekvensene )

– Ble sjokkert da jeg så dette bildet
rb.no 16.2.2015
Nittedal: Martin Sandqvist (47) har brukt snus daglig i 30 år. Etter å ha sett hvilke skader snusen gjorde i munnen hans vil han vise fram bildene til skrekk og advarsel for ungdom. (…)

Seks åpne sår
Ved en hjørnetann hadde tannkjøttet trukket seg helt tilbake, beinet var blitt borte og store deler av roten var synlig. I tillegg ble det påvist seks åpne sår. Skadene hadde oppstått som følge av snusbruk, ifølge tannlegen. (…)

Ikke kreft
– Der ble det tatt celleprøver av meg, for å undersøke om det var kreft i munnen min. Heldigvis var det ikke det, sier Sandqvist. (…)

Kreftfare
Gule tenner, tilbaketrukket tannkjøtt, uønskede forandringer i munnslimhinnen og mulige forstadier til munnhulekreft er noen av konsekvensene tannklinikken bruker for å advare ungdom mot snus. (…)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: What causes bad breath? - Mel Rosenberg (ed-ted).)

(Anm: Tannleger slår alarm om overgrep mot barn. KRISTIANSAND (TV 2): Bare i fjor sendte norske tannleger 660 bekymringsmeldinger til barnevernet. (…) – Det var et lite barn som brakk seg bare jeg kom i nærheten av hodet. Jeg var ikke inne i munnen, nær tenner eller noe sånt, bare jeg nærmet meg hoderegionen, så brakk ungen seg, forteller tannlege Mariann Saanum Hauge til TV 2. – Det, sammen med andre ting, gjorde at jeg syntes det var så spesielt at jeg følte jeg måtte kontakte barnevernet. (...) Blåmerker, brannsår, håravrivning og avvikende atferd er noe av det som kan indikere at et barn ikke har det bra hjemme. Tannlegene har en unik mulighet til å se slike skader når de får barnet i en stol med godt lys. (tv2nyhetene.no 25.10.2015).)

(Anm: Tannlege avslørte overgrep mot barn – får pris for viktig innsats. Anne Rønneberg er tildelt Karl Evang-prisen for mangeårig innsats for å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn. (tv2nyhetene.no 27.10.2015).)

(Anm: Coronary heart disease patients with no teeth have nearly double risk of death. (medicalnewstoday.com 17.12.2015).)

- Derfor svekker medisiner tennene dine

Derfor svekker medisiner tennene dine
klikk.no 22.12.2014
Medisiner du tar hver dag, kan være med på å svekke tannhelsen din.

- Ulike typer medikamenter kan påvirke munnhelse og tennene. Det er derfor veldig viktig å informere tannlegen om hvilke medikamenter du bruker, sier tannlege og president i Norsk Tannlegeforening, Camilla Steinum. (…)

500 medikamenter
Spyttet beskytter til vanlig tennene, og når mengden spytt reduseres disponerer det for blant annet karies, altså tannråte og hull i tennene, og soppinfeksjon i munnen.

- Man regner med at omtrent 500 medikamenter kan ha munntørrhet som bivirkning, sier hun.

Munntørrhet er dermed et problem som angår svært mange, og som de aller fleste av oss kan risikere å komme borti på ett eller annet tidspunkt i livet.

Det finnes en rekke mulige forklaringer på hva tungetilstander og forandringer på tungen kan skyldes. (…)

Sykdommer
En del sykdommer, som blant annet revmatiske sykdommer, sykdommer i lever og bukspyttkjertel og visse hormonelle forandringer, kan i likhet med medisiner gi munntørrhet.

- Man kan også oppleve at utskillelsen av spytt påvirkes av høy feber og faste. I tillegg vil strålebehandling i hode- og halsregion kunne skade vevet i spyttkjertlene, sier tannlege Svendsrud.

Det ødelagte vevet kan gå tilbake, men mange vil være plaget med munntørrhet i flere år. (…)

(Anm: Se hva tungen avslører om din helsetilstand (klikk.no 22.9.2011).)

(Anm: Legemiddelbivirkninger i munnhulen (Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 408–13).)

(Anm: Munntørrhet som bivirkning av legemidler. Mange ulike legemidler og legemiddelgrupper kan gi følelse av munntørrhet, særlig hos pasienter med polyfarmasi. Det er i liten grad foretatt objektive målinger som viser endringer i spyttsekresjonen og/eller sammensetning av spyttet. (…) LEGEMIDLER OG PÅVIRKNING AV SPYTTSEKRESJON Sekresjon av spytt styres hovedsakelig ved et samspill mellom det parasympatiske og det sympatiske nervesystemet. Kolinerg stimulering fører til voluminøs serøs sekresjon, og adrenerg stimulering gir mindre volum av mukøst spytt (3,4). (relis.no 23.1.2017).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Nystatin and miconazole: pharmacological and clinical evidence regarding interactions with warfarin. Oral Dis. 2016 Nov;22(8):761-765. Epub 2016 Aug 8.)

(Anm: Scientists uncover bacterial mechanism that links gum disease to heart disease. (…) The team found that P. gingivalis alters the expression of genes that code for proteins that boost inflammation and atherosclerosis in the coronary arteries - the vessels that supply blood to the heart. (mediekritikk.no 14.9.2015).)

(Anm: Periodontitis and heart disease: researchers connect the molecular dots" (mmedicalnewstoday.com 14.9.2015).)

(Anm: Study reveals new link between periodontal and cerebrovascular diseases. A new study has revealed a relationship between chronic periodontitis and lacunar infarct, two common diseases in the elderly. Chronic periodontitis is an inflammatory disease of the gums, whereas lacunar infarct is a type of cerebral small vessel disease that can lead to a stroke. Additional research is needed to understand this link. It is hypothesized that periodontitis leads to systemic inflammation and, as a result, the health of the blood vessels could be affected. On the other hand, chronic periodontitis and lacunar infarct may share common vascular risk factors such as hypertension, diabetes, and high cholesterol. (medicalnewstoday.com 19.7.2016).)

(Anm: Periodontitis may be an early sign of type 2 diabetes. According to the latest data, diabetes affects approximately 422 million people worldwide, and this number is expected to increase.  (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Juicetrenden: Fare for syreskader. Stadig flere får syreskader på tennene. Overdreven bruk av juice kan være en av årsakene tror tannleger. (aftenposten.no 11.4.2015).)

(Anm: Tooth loss in seniors linked to mental and physical decline (medicalnewstoday.com 22.12.2014).)

(Anm: Link discovered between tooth loss and slowing mind and body (medicalnewstoday.com 1.1.2015).)

(Anm: Coronary heart disease patients with no teeth have nearly double risk of death. (medicalnewstoday.com 17.12.2015).)

- Munnen avslører deg (-Tør du sjekke hvordan det egentlig står til med kroppen din?)

Munnen avslører deg
kk.no 19.2.2015
Tør du sjekke hvordan det egentlig står til med kroppen din?
Et av de eldste og fremdeles gyldige dogmene innen medisin er at ”munnhulen er kroppens speil”, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

Tilstander i munnen – som dårlig ånde og tannkjøttproblemer - kan nemlig avsløre begynnende eller eksisterende sykdommer andre steder på kroppen.

Her finner du ut hvilke tilstander som betyr hva. (…)
Men den dårlige ånden kan også skyldes mer alvorlige tilstander, skriver helsenettstedet AOLHealth.com. Blant annet:

Men den dårlige ånden kan også skyldes mer alvorlige tilstander, skriver helsenettstedet AOLHealth.com. Blant annet:

 • tannråte
 • tannkjøttsykdom
 • tannløsning (periodontitt)
 • kronisk bronkitt
 • diabetes
 • magesykdom
 • leversykdom
 • nyresykdom
 • betente mandler
 • infeksjon i nese, hals eller bihuler (...)

Sår i og rundt munnen kan skyldes:

 • mangel på jern, folsyre eller vitamin B12
 • hormonendringer
 • matallergi
 • virusinfeksjoner

Slike irritasjoner forekommer imidlertid også hos pasienter med:

 • hudinfeksjon eller -sykdom
 • hånd-, fot- og munnsykdom
 • vannkopper
 • munnkreft

I tillegg kan piercinger, medikamentbruk og skader forårsake munnsår.

Sår inni selve munnen, kalt munnskåld eller after, er forholdsvis vanlig og forsvinner som regel av seg selv etter sju-ti dager, skriver Helsenett.

Er du mye plaget med problemet, kan hjelpe å bytte over til en tannpasta uten laurylsulfat (såpe), som for eksempel Zendium.

Munnskåld kan imidlertid også være et sykdomstegn. Hvis du har hatt blødning eller sår i mer enn to-tre uker, bør du kontakte tannlege. (…)

Du har: Smerter i kjevene
Vonde eller stive kjever kan være et tegn på betente tenner eller problemer med visdomstennene – men det kan også skyldes ikke-dentale tilstander.

Å ha vondt i øvre tenner eller kjeve kan i verste fall være et varselsignal på hjerteinfarkt eller angina (hjertekrampe).

Ellers kan for eksempel stress eller hodepine få enkelte til å skjære tenner eller spenne kjevene, som kan utløse smertene. (…)

Tilstand: Flekkete tenner

Grå, brune eller svarte flekker på tennene kan være et tegn på tannråte. Skader i ansiktet kan også føre til misfarging.

Grå, svarte eller rosa områder kan skyldes blødninger inni selve tannen. (...)

(Anm: - Munnen avslører / forårsaker sykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Se hva tungen avslører om din helsetilstand (klikk.no 22.9.2011).)

(Anm: Legemiddelbivirkninger i munnhulen (Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 408–13).)

(Anm: Nytt bränsle i debatten om folsyrans effekter. En ny stor kinesisk studie visar att tillskott av folsyra minskar risken för stroke med 21 procent hos personer med högt blodtryck. Resultaten kan stödja folsyra­berikning av mjöl i Sverige. (dagensmedicin.se 30.4.2015).)

- Ti behandlinger for munnsår.

(Anm: Ten remedies for canker sores. Canker sores can be painful and irritating. While they should heal on their own within a week, there are ways to speed up this process and reduce the discomfort. (medicalnewstoday.com 14.11.2017).)

(Anm: 5 typer dårlig ånde - og hva det sier om helsen din. Kan avdekke sykdom. Kanskje du er flink til å pusse tennene jevnlig, bruke tanntråd og spise riktig for å holde pusten din frisk. Likevel kan det være at du har dårlig ånde. Det kan være plagsomt og skjemmende, og de fleste ville nok ha lyst til å vite hva årsaken er. Her er de vanligste: (…) (kk.no 22.8.2016).)

- Gode og dårlige råd mot dårlig ånde

Gode og dårlige råd mot dårlig ånde
forskning.no 9.2.2013
Dårlig ånde skyldes nesten alltid bakterier i munnen.

Det finnes gode råd mot stinkmakerne, men bakteriedrepende munnskyllemidler er ikke et av dem.

Men er du en av dem som helgarderer deg med hyppig bruk av antibakteriell munnskylling, bør du kanskje bråstoppe nå.

Forsøkene på å utradere ubudne gjester i munnen kan i verste fall skape en egen flora av resistente bakterier som senere kan lage trøbbel både for deg selv og andre. (...)

Tørr munn gir dårlig ånde
Noen mennesker har nedsatt spyttproduksjon og blir tørre i munnen. Dette kan igjen gi dårlig ånde. Men også her hjelper det å skylle munnen med vann. Det er også en god ide å tygge sukkerfri tyggis eller spise pastiller som stimulerer spyttproduksjonen.

I tillegg går det an å bruke kjemi for å nøytralisere bakteriegassene, forteller Young Vik.

Stoffet zink binder seg til svovelforbindelsene, og derfor kan tabletter, tannkremer og munnskyllevann med dette stoffet fjerne lukta som bakteriene lager. (...)

(Anm: Forsyth study details how gum disease treatment can prevent heart disease  (medicalnewstoday.com 17.4.2015).)

(Anm: Scientists uncover bacterial mechanism that links gum disease to heart disease. (…) The team found that P. gingivalis alters the expression of genes that code for proteins that boost inflammation and atherosclerosis in the coronary arteries - the vessels that supply blood to the heart. (mediekritikk.no 14.9.2015).)

(Anm: Periodontitis and heart disease: researchers connect the molecular dots" (mmedicalnewstoday.com 14.9.2015).)

(Anm: Periodontitis: a potential risk factor for Alzheimer's disease. Br Dent J. 2015 Jan;218(1):29-34.)

(Anm: Study reveals new link between periodontal and cerebrovascular diseases. A new study has revealed a relationship between chronic periodontitis and lacunar infarct, two common diseases in the elderly. Chronic periodontitis is an inflammatory disease of the gums, whereas lacunar infarct is a type of cerebral small vessel disease that can lead to a stroke. Additional research is needed to understand this link. It is hypothesized that periodontitis leads to systemic inflammation and, as a result, the health of the blood vessels could be affected. On the other hand, chronic periodontitis and lacunar infarct may share common vascular risk factors such as hypertension, diabetes, and high cholesterol. (medicalnewstoday.com 19.7.2016).)

(Anm: Periodontitis may be an early sign of type 2 diabetes. According to the latest data, diabetes affects approximately 422 million people worldwide, and this number is expected to increase.  (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Periodontitis: a potential risk factor for Alzheimer's disease. Br Dent J. 2015 Jan;218(1):29-34.)

- Disse stinkende klumpene gir dårlig ånde

Disse stinkende klumpene gir dårlig ånde
nrk.no 14.2.2015
Såkalte detrituspropper er noe du kan ha lett synlig bak i munnen, men mange vet ikke hva det er. – De gule klumpene lukter dårlig ånde, og i noen tilfeller bør de fjernes, sier øre-nese-hals-ekspert.
Dårlig ånde kan skyldes noen løse, illeluktende klumper bak i mandlene dine. På engelsk heter klumpene tonsil stones, som kan oversettes til mandelsteiner.

– Men på norsk er det mer korrekt å kalle dette for detrituspropper. Tilstanden kalles ofte for kronisk halsmandelbetennelse, sier Mads Henrik Strand Moxness, øre-nese-hals-spesialist ved Aleris, til NRK.no. Moxness svarer på spørsmål på Lommelegen.no. Og på nettstedet er det mange som er overrasket over å ha oppdaget de stinkende klumpene bak i munnen. (…)

– I svært sjeldne tilfeller kan man anbefale å fjerne mandlene. Da bør imidlertid alle andre tiltak være forsøkt, og mandelsteinene må gi pasienten dårlig ånde og kronisk infeksjon i mandlene, avslutter ekspertene. (...)

(Anm: Detrituspropper i mandlene (lommelegen.no 14.2.2015).)

- Sukkerfrie pastiller gjør samme nytten

Slik blir du kvitt dårlig ånde
side2.no 13.12.2014