Vil kreve vandelsattester i omsorgsyrker (vg.no 13.7.2010)

Ansatte overgrepsdømt som sjef for utviklingshemmede (dagbladet.no 24.3.2010)

Straffedømte i helsevesenet Skal personer som er dømt for alvorlige forbrytelser kunne arbeide som psykolog eller ha andre betrodde stillinger i helsevesenet? De nye helselovene fjernet hinderet mot dette, noe som reiser pinefulle dilemmaer (aftenposten.no 5.10.2005)

 

- Straffedømte i helsevesenet

Vil ha politiattest for ansatte i eldreomsorgen
kommunal-rapport.no 7.5.2014
Tre storkommuner ber helseministeren innføre krav om politiattest for ansatte i eldreomsorgen. Sist forslaget ble fremmet, ble det avvist av den daværende rødgrønne regjeringen. (…)

(Anm: Krav om politiattest for ansatte i eldreomsorgen. Regjeringen foreslår at norske kommuner skal kunne kreve politiattest fra ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester (kommunal-rapport.no 9.9.2015).)

(Anm: Jon Petter Rui. Skyldprinsippet. Straff er et tilbakeskuende fenomen. Det er en reaksjon på en ulovlig handling eller unnlatelse som har funnet sted i fortiden. Reaksjonen går ut på å påføre personen som har gjort lovbruddet, noe negativt. Det negative kan beskrives som et onde, som fordømmelse eller offentlig misbilligelse. (Lov og Rett09 / 2015).)

- Politiattest for helse- og sosialpersonell

Politiattest for helse- og sosialpersonell
shdir.no 14.3.2007
Fra 1. april 2007 stilles det lovfestet krav om innhenting av politiattest for helsepersonell og sosialpersonell ved tilbud om visse typer arbeid.

Hensikten er å forebygge seksuelle overgrep mot barn og personer med utviklingshemming. (...)

(Anm: Helsearbeider tiltalt for overgrep mot psykisk utviklingshemmet kvinne (vg.no 25.9.2015).)

- Miljøterapeut dømt for seksuelle overgrep mot utviklingshemmet kvinne. (- Mannen arbeidet da ved et behandlings- og bosenter på Østlandet.)

(Anm: Miljøterapeut dømt for seksuelle overgrep mot utviklingshemmet kvinne. En mann i 30-årene er i Nedre Romerike tingrett dømt for å ha misbrukt sin stilling som miljøterapeut til å skaffe seg seksuell omgang med en beboer. Hendelsene dommen beskriver fant sted i løpet av en uke høsten 2015. Mannen arbeidet da ved et behandlings- og bosenter på Østlandet. En av beboerne, en kvinne diagnostisert som «lettere psykisk utviklingshemmet», ble i disse dagene utsatt for flere overgrep av mannen. Mannen har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og har tidligere jobbet på en skole for barn og ungdom i Oslo. Han nektet straffskyld i retten, men ble idømt ett år og ni måneders fengsel. (vg.no 11.11.2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

– Var ansatt i omsorgsbolig – misbrukte psykisk utviklingshemmet.

(Anm: – Var ansatt i omsorgsbolig – misbrukte psykisk utviklingshemmet. 56-åringen skal ha misbrukt en psykisk utviklingshemmet kvinne ved flere anledninger. 56-åringen har vært ansatt ved en avdeling for omsorgsboliger i en kommune i Rogaland. 5. og 6. april i år må han møte i retten tiltalt for å ha misbrukt en 35 år gammel psykisk utviklingshemmet kvinne i perioden fra februar til april i fjor. Ifølge tiltalen skal han ha hatt flere samleier med fornærmede og/eller brukt en dildo på henne, samt fått henne til å utføre seksuelle handlinger med ham. 56-åringen er også tiltalt for å ha hatt fem bilder som viser overgrep mot barn. Politiadvokat Herdis Traa skal være aktor i saken, mens Anne Kroken er 56-åringens forsvarer. (dagsavisen.no 1.2.2018).)

- Lege dømt til fire års fengsel for overgrep mot pasienter.

(Anm: Lege dømt til fire års fengsel for overgrep mot pasienter. En lege er i Frostating lagmannsrett dømt til fire års fengsel for overgrep mot fem pasienter. Legen fra Trondheim sto tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med fem pasienter da han jobbet ved et legesenter i Trondheim i perioden 2005-2006, skriver Adresseavisen. (nrk.no 20.7.2017).)

(Anm: Kommuneoverlege tiltalt for grov vold. En kommuneoverlege fra Nordland er tiltalt for å uprovosert ha slått til en mann i 20-årene med knyttet neve, slik at den fornærmede pådro seg hjernerystelse og flere brudd i ansiktet. (nrk.no 3.6.2016).)

- Overgrepslege byttet navn, fikk ny jobb som lege. (- Den nå 49 år gamle psykiateren ble dømt til 18 måneders fengsel i Gjøvik tingrett for overgrep mot en kvinnelig pasient i 2010.)

Overgrepslege byttet navn, fikk ny jobb som lege
nrk.no 9.5.2016
Ved å skifte etternavn klarte en overgrepsdømt psykiater å fortsette å arbeide som lege til tross for at helsevesenet var varslet.

Den nå 49 år gamle psykiateren ble dømt til 18 måneders fengsel i Gjøvik tingrett for overgrep mot en kvinnelig pasient i 2010. Han ble fradømt sin norske autorisasjon, og forlot landet etter endt fengselsopphold i 2013.

Vel tilbake i hjemlandet Danmark skiftet legen etternavn, og kunne deretter med sin danske autorisasjon søke nye jobber. Han fikk ny stilling ved Psykiatrisk Hospital i Risskov som er en del av Aarhus Universitetssykehus.

Da en kvinnelig pasient etter en tid anmeldte han for seksuelle overgrep, sluttet han og reiste videre. Ikke lenge etter dukket han opp i Brønderslev i ny legejobb.

I august i fjor tok den danske statsadvokaten ut tiltale mot legen for å ha utnyttet den kvinnelige pasienten, og legens autorisasjon ble midlertidig inndratt. Når står legen i retten i Danmark og det rettes skarp kritikk mot helsemyndighetene som ikke stanset ham før. (…)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

- Barnepsykiater tiltalt for å ha oppbevart 200 000 overgrepsbilder. Mann i 50-årene tiltalt for besittelse av store mengder overgrepsbilder av barn.

(Anm: Barnepsykiater tiltalt for å ha oppbevart 200 000 overgrepsbilder. Mann i 50-årene tiltalt for besittelse av store mengder overgrepsbilder av barn. Ifølge kanalen er mannen tiltalt for å i en tjueårsperiode ha hatt befatning det aktuelle materialet. Dette skal omfatte nesten 200 000 overgrepsbilder, samt over 12 000 videoer som enten seksualiserer barn, eller viser seksuelle overgrep. - Grovheten er etter vår oppfatning et skjerpende moment. I tillegg er det spesielt at tiltale har arbeidet som barne- og ungdomspsykiater, samtidig som det straffbare forholdet har pågått, sier politiadvokat Jens Johannes Andenæs ved Oslo politidistrikt til NRK. Kanalen har kontaktet psykiaterens forsvarer, Heidi Ysen, uten å få noen kommentar angående saken. Mannen er, etter det NRK får opplyst, fratatt sin autorisasjon som lege på ubestemt tid. VG skriver at norsk politi ble tipset av sveitsiske etterforskere angående mannen, som nå er tiltalt. De overvåket trafikk på en fildelingstjeneste der overgrepsmateriale utveksles da de oppdaget en norsk IP-adresse. (dagbladet.no 24.1.2018).)

- Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres?

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: Dorothea Dix: Redefining mental illness. During the 19th century, mental health disorders were not recognized as treatable conditions. They were perceived as a sign of madness, warranting imprisonment in merciless conditions. One woman set out to change such perceptions: Dorothea Lynde Dix. (…) Dix - a teacher and nurse during the American Civil War - tirelessly campaigned for the fair treatment of patients with mental health disorders, after being appalled by the conditions in which they were confined. (medicalnewstoday.com 5.5.2017).)

(Anm: Lege nekter straffskyld for overgrep mot flere pasienter. En tidligere fastlege i Trondheim står tirsdag tiltalt for seksuelle overgrep mot fem kvinnelige pasienter under gynekologiske undersøkelser. – Det var forferdelig ubehagelig, sier en av de fornærmede. Legen står tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang gjennom sin stilling som lege. Ifølge tiltalen skal han fra 2004 til 2006 ha misbrukt flere pasienter som oppsøkte ham for undersøkelser og behandling. (nrk.no 30.8.2016).)

- Barnepsykiater med overgrepsbilder jobbet for barnevernet i Bærum. Barnepsykiateren som er tiltalt for besittelse av omfattende mengder overgrepsmateriale, har tidligere jobbet på oppdrag for barnevernet i Bærum.

(Anm: Barnepsykiater med overgrepsbilder jobbet for barnevernet i Bærum. Barnepsykiateren som er tiltalt for besittelse av omfattende mengder overgrepsmateriale, har tidligere jobbet på oppdrag for barnevernet i Bærum. Før helgen meldte NRK at en barnepsykiater i 50-årene er tiltalt etter at det ble funnet hele 205.536 bilder eller videofiler som viser seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserer barn i mannens besittelse. Ifølge politiadvokat Jens Johannes Andenæs skal tiltalte «i det vesentlige tilstått de straffbare forholdene». (budstikka.no 29.1.2018).)

- Rus og psykiatritjenesten synes i noen grad til å suge til seg en viss type mennesker som liker å herse med mennesker som befinner seg i en hjelpeløs tilstand.

(Anm: Terje Carlsen. Psykiatripasient og tidligere ruspasient. Misbrukt av dem som skulle gjøre meg frisk. Noen sykepleiere og leger utnytter maktposisjonen de får overfor rus- eller psykiatriske pasienter. Derfor bør de screenes for personlighetsforstyrrelser. Siri Getz Sollie (53) går til søksmål mot sykehuset St. Olavs Hospital for brudd på taushetsplikt og for ærekrenkelser. Hun ønsker å ta et oppgjør med det hun kaller et holdningsproblem mot ruspasienter. Rus og psykiatritjenesten synes i noen grad til å suge til seg en viss type mennesker som liker å herse med mennesker som befinner seg i en hjelpeløs tilstand. (nrk.no 18.7.2017).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Tiltalt for seksuell omgang med pasienter: – Fryktelig lei meg

Tiltalt for seksuell omgang med pasienter: – Fryktelig lei meg
nrk.no 4.7.2017
En tidligere psykiatrisk sykepleier som står tiltalt for seksuell omgang med pasienter, forklarte i Salten tingrett at han angrer dypt på det som har skjedd.

En mannlig, tidligere sykepleier i 50-årene står tiltalt i Salten tingrett for å ha tilegnet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling. Han er tiltalt for seksuelle overgrep mot to kvinner, men har kun erkjent skyld for tiltalepunktene som gjelder én av de to kvinnene.

Ifølge tiltalen skjedde overgrepene da mannen jobbet som psykiatrisk sykepleier i en Salten-kommune og en del av jobben hans var å følge opp disse kvinnene. Han er også tiltalt for å ha opptrådt uforsvarlig overfor en tredje pasient.

– Det er snakk om en svært alvorlig tiltale. Det er en psykiatrisk sykepleier som skal ha forgrepet seg mot psykisk syke pasienter, sa aktor Alf-Anton Røst da rettssaken startet mandag. (…)

(Anm: Oslo-psykiater siktet for befatning med overgrepsbilder av barn. En Oslo-psykiater i 50-årene har blitt pågrepet og siktet for befatning med store mengder overgrepsbilder av barn. Fredag ettermiddag ble psykiateren fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. (vg.no 13.1.2017).)

- Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk.

(Anm: Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk. Studenter som skal jobbe med mennesker og sårbare grupper, bør ikke ha rusproblemer, psykiske problemer, dårlige kommunikasjonsevner eller holdninger som ikke er forenlig med yrket. (aftenposten.no 18.8.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: 27% of Medical Students Are Depressed. In the new research published in the Journal of the American Medical Association, researchers analyzed nearly 200 studies of 129,000 medical students in 47 countries. They found that 27% of medical students had depression or symptoms of it, and 11% reported suicidal thoughts during medical school. (time.com 10.12.2016).)

- LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat?

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Psychopathy of 1,800 prisoners leads to novel diagnostic tool for criminals and non-criminals alike (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

(Anm: Introduction and validation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sample. Conclusion. This brief measure of psychopathic traits uncontaminated with behavioral items can be used in the same way among participants with and without criminal history. Journal of Criminal Justice 2016;46: 9–17 (September 2016).)

- Strammer lovverket for å stoppe overgrepsleger.

Strammer lovverket for å stoppe overgrepsleger
tv2nyhetene.no 4.3.2010
Etter flere TV2-reportasjer om seksuelle overgrep i helsevesenet vil helsedepartementet nå tette hull i lovverket, som gjør at leger og helsepersonell som er dømt for seksuelle handlinger ikke blir registrert i politiattesten som arbeidsgivere sjekker.

Leger og helsepersonell som er dømt for seksuelle handlinger kan i dag praktisere videre, uten at de mister autorisasjonen og uten at arbeidsgiver er kjent med forholdene. Dette er mulig når en lege flytter fra en kommune til en annen. Og dersom dette ikke blir fanget opp på annet vis.

Etter flere TV2-reportasjer om seksuelle overgrep i helsevesenet vil helsedepartementet nå tette dette hullet i lovverket. (...)

Les blogg: Hvite frakker og skitne ovegrep (...)

(Anm: Psykolog tiltalt for overgrep mot pasient. Oslo (NTB): En mannlig psykolog møter i neste uke i Oslo tingrett, tiltalt for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med en pasient. (itromso.no 30.9.2016).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

- Helsetilsynet fratar autorisasjonen: Stjal piller fra pasientene sine for å bruke dem selv.

(Anm: Helsetilsynet fratar autorisasjonen: Stjal piller fra pasientene sine for å bruke dem selv. Helsetilsynet har tatt autorisasjonen fra en omsorgsarbeider i hjemmetjenesten som stjal sobril fra pasienter for å bruke dem selv. (…) Politiet henla. Kommunen selv satte i gang et detektivarbeid for å finne ut hvilke omsorgsarbeidere som hadde vært innom de aktuelle brukerne som manglet medisiner, før de konkluderte med at én ansatt gikk igjen på stedene der medisiner forsvant. I møter med arbeidsgiver nektet den ansatte tyveri, men ble anmeldt for tre konkrete forhold. (tv2.no 21.9.2017).)

- Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

- Leger slurver med sikring av pasientdata. Sju av ti legekontor som fikk tilsyn fra Datatilsynet i fjor, bryter loven om behandling av helseopplysninger.

(Anm: Leger slurver med sikring av pasientdata. Sju av ti legekontor som fikk tilsyn fra Datatilsynet i fjor, bryter loven om behandling av helseopplysninger. På mange fastlegekontor slurves det med lagring og sikring av pasientdata, skriver Fagbladet Journalen. Det viser til en tilsynsrunde Datatilsynet gjorde ved ti av landets legekontorer i 2016. Blant eksemplene på slurv er passord som skrives på lapper og legges under tastaturet, minnepinner med journaldata som tas med hjem, og servere står på ulåste rom. Ifølge fagbladet sendte også noen av legene pasientinformasjon via vanlig epost og usikrede nettløsninger. (digi.no 17.10.2017).)

(Anm: Pasientjournaler og epikriser (mintankesmie.no).)

(Anm: Leger bryter journallov. Sju av ti legekontor, som fikk tilsyn i fjor, bryter loven om pasientjournaler. Datatilsynet vil gi dem bøter om de ikke rydder opp. På mange fastlegekontor slurves det med lagring og sikring av pasientdata. Passord skrives på lapper og legges under tastaturet, minnepinner med journaldata tas med hjem og servere står på ulåste rom. Noen sender pasientinformasjon via vanlig e-post og usikrede nettløsninger. (fagbladetjournalen.no 18.10.2017).)

(Anm: Pasient- og brukerombudet (Pobo) (pasientombudet) (mintankesmie.no).)

- Pasienten som opplevde at en lege snoket i journalen hans, mener det er galskap at legen «slapp unna» med advarsel og 10.000 kroner i bot. (– Han har fått lik straff som å kjøre på rødt lys i trafikken. Det føles fryktelig urimelig, sier pasienten.)

(Anm: Pasienten reagerer på straffen mot «snokelegen». Pasienten som opplevde at en lege snoket i journalen hans, mener det er galskap at legen «slapp unna» med advarsel og 10.000 kroner i bot. En lege ved Sørlandet Sykehus gjorde 75 ulovlige oppslag pasientjournalen til en kristiansandsmann. Barnelegen var privat involvert i en barnefordelingssak, der han representerte ekskona. Legen brukte mannens psykiske helse som argument for at han var uskikket til å ha barna, ifølge pasienten. – Han har fått lik straff som å kjøre på rødt lys i trafikken. Det føles fryktelig urimelig, sier pasienten. NRK har gjennom flere artikler skrevet om pasienten som ved en tilfeldighet oppdaget at en lege ved Sørlandet sykehus satt på sensitive opplysninger som han ikke skulle hatt innsyn i. Både politiet og Helsetilsynet har konkludert med at legen har «snoket» i journaler til fem pasienter ved Sørlandet sykehus. NRK har dokumentasjon på at legen privat frontet barnefordelingssaken for mannens ekskone. Det var pasienten selv som politianmeldte legen etter selv å ha avdekket snokingen under en behandlingstime. Helsetilsynet har gitt legen en advarsel. – Jeg husker ikke alt jeg har sagt i terapi, og jeg vet ikke hvor opplysningene om meg har tatt veien, sier kristiansanderen. (nrk.no 21.10.2017).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (SHT) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientjournaler og epikriser (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasient- og brukerombudet (Pobo) (pasientombudet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasient- og brukerombudet (Pobo) (pasientombudet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klager: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

- Sykehusansatt sparket og politianmeldt etter å ha snoket i 33 journaler.

(Anm: Sykehusansatt sparket og politianmeldt etter å ha snoket i 33 journaler. En tidligere ansatt ved Oslo universitetssykehus har logget seg på og tjuvlest i over tretti pasientjournaler. Den ansatte er sparket, og saken ble politianmeldt denne uken. Tidenes største snokeskandale er et faktum. En ansatt ved Oslo universitetssykehus har gått inn og lest i over tretti pasientjournaler, uten at det forelå en yrkesfaglig begrunnelse. Terje Rootwelt er klinikksjef for Kvinne- og barneklinikken. Han forteller at saken ble avslørt av en anonym varsler i et brev til sykehuset. – Det sto at vedkommende mistenkte at en ansatt hos oss hadde lest journaler som hun ikke skulle, sier klinikksjefen til TV 2. (tv2.no 22.12.2017).)

- Fylkesmannen med sterk kritikk av Betanien. (- Kritikken kommer etter at det i etterkant av en drapssak i Bergen kom frem at den dømte tidligere også skulle ha trakassert og gjort seksuelle tilnærmelser mot pasienter mens han var ansatt ved Betanien.)

Fylkesmannen med sterk kritikk av Betanien.
nrk.no 21.6.2016
Sykehjemmet får i et tilsyn sterk kritikk etter at de ansatte en mann som var dømt for pasientovergrep i Danmark. Senere ble han også dømt for drap i Bergen.

Kritikken kommer etter at det i etterkant av en drapssak i Bergen kom frem at den dømte tidligere også skulle ha trakassert og gjort seksuelle tilnærmelser mot pasienter mens han var ansatt ved Betanien.

Fylkesmannen slår i rapporten likevel fast at tjenestene ved institusjonen har vært forsvarlige.

Brutalt drap
Det var i desember 2014 35 år gamle Yewhalashet Demeke Ameha ble knivstukket og drept i et bofellesskap i Fyllingsdalen i Bergen. Kvinnen ble påført til sammen 17 knivstikk.

En 51 år gammel mann ble siktet, tiltalt og senere dømt for drapet. Han var opprinnelig fra Sri Lanka, men hadde dansk statsborgerskap. Han var ukjent for politiet i Norge, men i Danmark var han dømt for tre overgrep. Først da han arbeidet som taxisjåfør. Senere overfor to utviklingshemmede kvinner som han var assistent for.

51-åringen ble dømt til psykiatrisk behandling, men flyktet til Norge og unngikk derved dommen. I Norge ble han i mars i år dømt til 15 års forvaring for drapet på den 35 år gamle kvinnen med en prøvetid på 10 år.

Les også: Dømt til 15 års forvaring for drapet på Ameha (…)

- Mister autorisasjonen etter underslag fra utviklingshemmede

Mister autorisasjonen etter underslag fra utviklingshemmede
nrk.no 4.10.2015
Statens helsetilsyn forkaster klage fra to hjelpepleiere i Vestfold.

To hjelpepleiere fra Vestfold mistet i februar i år sin autorisasjon etter at de underslo penger fra to utviklingshemmede de hadde ansvaret for. De psykisk utviklingshemmede bodde på en bolig i indre Vestfold da tillitsbruddet fant sted.

Det var under en Sverigetur til kjøpesenteret Nordby sommeren 2013 at de to pleierne fikk beboerne til å betale for sine varer.

– Hjelpepleierne fikk beboerne til å betale varer for til sammen 1000–1300 kroner for seg, har Linda Endrestad, fagsjef i helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold tidligere fortalt NRK.

Kan svekke tillit
Hjelpepleierne har begge klaget på vedtakene fra Helsetilsynet, men klagene er nå avvist. Den ene av kvinnene skrev i sin klage at hun har vært ansatt i 20 år uten anmerkninger og mener det burde vært tatt mer menneskelige hensyn i saken.

Statens helsetilsynet skriver i sin vurdering at forholdene var svært alvorlige, og at hensynet til allmennhetens tillit samt kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten veier tyngre enn hensynet til det enkelte helsepersonell.

– Jeg kjenner ikke denne saken, men generelt når vi avviser en klage, er det fordi vi mener at vi har fattet et riktig vedtak i utgangspunktet, sier kommunikasjonsdirektør i Helsetilsynet Nina Vedholm.
– Svært alvorlig sak

Det var kommunen omsorgsboligen ligger i som politianmeldte kvinnene etter en klage fra beboernes verge.

– Fylkesmannen ser selvsagt svært alvorlig på at ansatte i en kommune underslår penger fra to tjenestemottakere, sa Endrestad til NRK i februar.

Etter at hendelsen ble kjent fikk kvinnene sparken fra omsorgsboligen og vedtok hvert sitt forelegg på 8000 kroner for underslag.

Saken er sendt videre til Statens helsepersonellnemnd for klagebehandling. (…)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Vandelsattester i omsorgsyrker (- Barn og utviklingshemmede har krav på samme beskyttelsen)

– Ingen menneskerett å jobbe med barn
nrk.no 20.7.2010
Fungerende barneombud Knut Haanes mener ny politiattest hvert tredje år burde blitt rutine for ansatte i barnevernet.

For å beskytte barna mener barneombudet det bør innføres krav om ny politiattest for ansatte i barnevernet med jevne mellomrom.

– Hensikten er å avdekke om noen har begått alvorlig kriminalitet etter ansettelsen, sier fungerende barneombud Knut Haanes. (...)

Det vi alltid være folk som har et rent rulleblad som kunne benytte anledningen når man er tett på barn, så dette må aldri komme i erstatning for den gode internkontrollen som kvalitetssikrer jobbing med barn, sier han. (...)

(Anm: Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. Far. (aftenposten.no 25.8.2015).)

(Anm: Krever vandelsattest for ansatte i eldreomsorgen. Pensjonistforbundet mener eldre som bor på sykehjem ikke er godt nok sikret mot seksuelle overgrep. Pensjonistforbundet krever nå at alle ansatte som jobber i helse- og omsorgssektoren må ha vandelsattest fra politiet. (tv2nyhetene.no 9.6.2015).)

- Vil kreve vandelsattester i omsorgsyrker. (- Barn og utviklingshemmede har krav på samme beskyttelsen)

Vil kreve vandelsattester i omsorgsyrker
vg.no 13.7.2010
Byråd rystet over angivelig voldtektssak

(VG Nett) Oslo-byråd Sylvi Listhaug (Frp) mener eldre på sykehjem trenger bedre vern i form av at nyansatte i pleietjenesten må ha vandelsattest. (...)

- Barn og utviklingshemmede har krav på samme beskyttelsen
Hun varsler at hun vil sende et nytt brev til nåværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og igjen be om å få kreve vandelsattester, og minner om at personer som jobber med barn og funksjonshemmede trenger en slik attest.

- Når vi mener barn og utviklingshemmende har krav på den beskyttelsen, mener jeg eldre også har krav på det, sier Listhaug.

Og skulle hun få statsrådens velsignelse vil byråden kreve det for alle ansettelser i sektoren.

- Hvis vi hadde fått lov ville vi krevd vandelsattest for alle nye personer som skal ansettes i pleie- og omsorgssektoren, sier Listhaug. (...)

Politisk rådgiver Tord Dale i Helse- og omsorgsdepartementet mener derimot vandelsattest kan gi en falsk trygghet.

- Utfordringen kan bli at man tar for lett på tilsettingskriteriene. CV og referanser må sjekkes grundig, og er det opphold på 3-4 år i CVen, bør det ringe en bjelle. Med god oppfølging unngår man mye, sier Dale.

Han sier at når det gjelder barn og funksjonshemmede vet man at det har vært problemer, men at det er andre måter man kan forhindre overgrep eller misbruk av eldre på.

- I enkelte situasjoner bør en være obs på at man bør være to og to, og ikke alene med pasienten, sier Dale, og sier det ikke er pengene det står på når man er skeptiske til å kreve vandelsattest. (...)

- Tiltalen er blant annet tatt ut etter paragraf 67 i helsepersonell-loven hvor det slås fast at pleiere kan straffes dersom de har «unnlatt å utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og å gi den omsorgsfulle hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig, eller ikke å ha innhentet bistand eller henvist pasienter videre der dette var nødvendig og mulig»

Aktor vil forby ham å jobbe som pleier for resten av livet: Forgrep seg og hjalp psykiatrisk pasient med selvmordsforsøk
aftenposten.no 6.2.2015
Familiefaren (37) har innrømmet å ha hatt et intimt forhold med den 12 år yngre kvinnen mens hun var hans pasient.

Mens pleieren var hennes primærkontakt ved psykiatrisk avdeling på Blakstad sykehus i Asker skal han ha bistått henne ved flere selvmordsforsøk.

Over en periode på fire måneder våren og sommeren 2013 skal han også ha utnyttet jobben som pleier til å ha en rekke samleier med kvinnen ulike steder på Østlandet.

- Lever fortsatt
Statsadvokat Erik Førde, som har tatt ut tiltalen, sier til budstikka.no at dette er en svært alvorlig sak:

- Fornærmede er fortsatt i live, og tiltalte har erkjent de faktiske forhold, sier Førde. 

Tiltalen er blant annet tatt ut etter paragraf 67 i helsepersonell-loven hvor det slås fast at pleiere kan straffes dersom de har «unnlatt å utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og å gi den omsorgsfulle hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig, eller ikke å ha innhentet bistand eller henvist pasienter videre der dette var nødvendig og mulig». (…)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Nattevakt forgrep seg på utviklingshemmet kvinne. Helsearbeideren dømt til tre års ubetinget fengsel for seksuell omgang med en psykisk utviklingshemmet kvinne. Kvinnen forklarte i dommeravhør at overgrepene skjedde nesten hver natt, men Eidsivating lagmannsrett nøyer seg med å slå fast at det var flere enn ett samleie. Dommen er et halvt år strengere enn det mannen i begynnelsen av 60-årene fikk i den lokale tingretten i våres. Han er også dømt til å betale sitt offer 100.000 kroner i erstatning. (aftenposten.no 22.11.2015).)

- Nattevakt forgrep seg på utviklingshemmet kvinne.

Nattevakt forgrep seg på utviklingshemmet kvinne.
aftenposten.no 22.11.2015
Helsearbeideren dømt til tre års ubetinget fengsel for seksuell omgang med en psykisk utviklingshemmet kvinne.

Kvinnen forklarte i dommeravhør at overgrepene skjedde nesten hver natt, men Eidsivating lagmannsrett nøyer seg med å slå fast at det var flere enn ett samleie.

Dommen er et halvt år strengere enn det mannen i begynnelsen av 60-årene fikk i den lokale tingretten i våres.

Han er også dømt til å betale sitt offer 100.000 kroner i erstatning.

- Særlig sårbar
Overgrepene skjedde mens tiltalte jobbet som nattevakt i en kommunal omsorgsbolig i Hedmark:

«Overgrepene har funnet sted i fornærmedes hjem, hvor hun skulle føle seg trygg. Lagmannsretten anser det skjerpende at overgrepene er begått mot en kvinne som har et funksjonsnivå tilsvarende et barn på seks til ni år. Hun må dermed anses som særlig sårbar», heter det i lagmannsrettens enstemmige dom.

Det var to omsorgsarbeidere på vakt den aktuelle natten.

Begge visste at fornærmede var redd for torden, og tiltalte sa seg villig til å ta et hovedansvar mens den andre nattevakten kikket etter de fem andre beboerne. (…)

- Verge tok over 400.000 kroner

- Verge tok over 400.000 kroner
aftenposten.no 21.8.2014
Hjelpevergen skal ha underslått store beløp fra to personer han var verge for, samt fra en kollega med Aspergers syndrom og sosial angst.

- Det er særlig alvorlig når man bryter den tilliten man er gitt i form av å være hjelpeverge. Man utnytter en person som gjerne er i en sårbar situasjon, sier politiadvokat Kari Bjørkhaug Trones til Bergens Tidende.

Statsadvokaten i Hordaland har etter innstilling fra politiet tatt ut tiltale om grovt underslag mot en mann i førtiårene fra Askøy.

Ifølge tiltalen skal mannen i perioden 2009 og 2010 urettmessig ha fått tak i flere hundre tusen kroner fra to personer han var hjelpeverge for, samt fra en kollega han hadde under opplæring.

Størrelsen på beløpet gjør alene at underslaget regnes som grovt. På grunn av det angivelige misbruket av en tillitsposisjon, kunne mannen uansett ha blitt tiltalt for grovt underslag.

- Det har vært en sammenblanding av den tiltalte og de fornærmedes økonomi. Da mister man fort oversikten over hva som er ens egne penger, sier politiadvokat Trones. (…)

Kontrollerer vergene
I fjor sommer ble overformynderiet lagt ned, og Fylkesmannen overtok som ny vergemåls­myndighet.

Seksjonsleder Liv Sørevik hos Fylkesmannen i Hordaland synes det er veldig trist at noen misbruker den tilliten man har fått som oppnevnt verge.

- Vergene er satt til å ivareta de personlige eller økonomiske interessene til den verge­trengende, fordi vedkommende under vergemål ikke klarer å ivareta disse selv. Vi i den nye vergemålsenheten vil gjøre det vi kan for å unngå at dette skjer i fremtiden, nettopp ved kontroll og oppfølging av vergene, sier Sørevik.

Flesteparten av vergene har regnskapsplikt for midler de ­disponerer på vegne av en annen.

For å bli verge, må man sende inn politiattest. I tillegg kan Fylkesmannen gjennomføre en kredittsjekk. (…)

(Anm: Klager: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

(Anm: Sivilombudsmannen (SOM) (mintankesmie.no).)

- Helsearbeider dømt for seksuelt overgrep mot psykisk utviklingshemmet

Helsearbeider dømt for seksuelt overgrep mot psykisk utviklingshemmet
nrk.no 1.4.2015
En helsearbeider fra Hedmark er dømt til 2 år og seks måneders fengsel for et alvorlig seksuelt overgrep mot en psykisk utviklingshemmet kvinne.

Overgrepet skjedde i mai 2014 inne på rommet i institusjonen der kvinnen bor. Mannen arbeidet som nattevakt på stedet, og ifølge dommen fra Sør-Østerdal tingrett gjennomførte han et samleie med beboeren under en av disse vaktene.

Nå er han dømt etter straffelovens paragraf 193, annet ledd, for å ha skaffet seg seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming.

Mannen, som er i 60-årene, har hele tiden nektet straffskyld etter tiltalen, og hevdet det ikke har skjedd noe som helst mellom ham og kvinnen. Men han ble ikke trodd av tingretten. (…)  

(Anm: Klager: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Sykehusansatt og hjelper stjal fra eldre på dødsleiet

Sykehusansatt og hjelper stjal fra eldre på dødsleiet
nrk.no 8.8.2014
En sykepleier og hans kompanjong må møte i retten for å ha stjålet rundt 220.000 kroner fra to eldre kvinner mens de på lå på dødsleiet på Diakonhjemmet sykehus i fjor høst.

Sykepleieren i 30-årene ved Diakonhjemmet sykehus skal ifølge siktelsen ha kledd seg i en legefrakk og signert med falskt navn for å få kvittert ut eiendeler som en 87 år gammel kvinne hadde levert inn før hun ble innlagt på sykehuset, melder VG.

Sammen med kompanjongen i 20-årene skal de ha stjålet 4.450 kroner i kontanter fra kvinnen, og fått tak i to av hennes bankkort. Kontoen ble tømt for 69.000 kroner.

En 93 år gammel kvinnelig pasient skal også ha blitt rundstjålet av mennene. Sykepleieren skal ha fått tak i 93-åringens husnøkkel og tatt et bankkort fra hennes bopel.

Sammen med kompanjongen tok de 146.000 kroner fra kvinnens konto.  (…)  

- Pleier dømt for overgrep mot psykiatrisk pasient

Pleier dømt for overgrep mot psykiatrisk pasient
dagbladet.no 19.5.2015
Mannen i 30-åra hjalp også pasienten med flere selvmordsforsøk, ifølge dommen.

En mann i 30-åra er dømt til to års fengsel for å ha misbrukt stillingen som pleier ved Blakstad sykehus til å skaffe seg seksuell omgang med en psykiatrisk pasient.

Den tidligere pleieassistenten skal ifølge dommen også ha hjulpet den unge, kvinnelige pasienten med flere selvmordsforsøk, ifølge VG. Nå er han dømt til to års fengsel og til å betale 150 000 kroner i oppreisning til kvinnen. Han fratas dessuten retten til å arbeide i privat og offentlig helsetjeneste for alltid.

Asker og Bærum tingrett fastslår i domspremissene at «tiltalte grovt har utnyttet den tillit fornærmede hadde» til ham som pleieassistent på Blakstad sykehus.

Tingretten satte i utgangspunktet dommen til tre år, men ga ett års strafferabatt fordi tiltalte tilsto de forholdene han var tiltalt for. (…)

- "Domestic violence": den skjulte epedimi assosiert med psykisk sykdom

Domestic violence: the hidden epidemic associated with mental illness ("Domestic violence": den skjulte epedimi assosiert med psykisk sykdom)
British Journal of Psychiatry (2011) 198: 169-170 (March)
Despite domestic violence being a very common problem in individuals with severe mental illness, there is very little research in this setting. Multiple barriers exist to disclosure by users and enquiry by providers. Training and systems for identification and responding to domestic violence are urgently needed in mental health clinics. (...)

Barriers and facilitators of disclosures of domestic violence by mental health service users: qualitative study
The British Journal of Psychiatry (2011) 198: 189-194 (March)
Background Mental health service users are at high risk of domestic violence but this is often not detected by mental health services.

Aims To explore the facilitators and barriers to disclosure of domestic violence from a service user and professional perspective.

Method A qualitative study in a socioeconomically deprived south London borough, UK, with 18 mental health service users and 20 mental health professionals. Purposive sampling of community mental health service users and mental healthcare professionals was used to recruit participants for individual interviews. Thematic analysis was used to determine dominant and subthemes. These were transformed into conceptual maps with accompanying illustrative quotations.

Results Service users described barriers to disclosure of domestic violence to professionals including: fear of the consequences, including fear of Social Services involvement and consequent child protection proceedings, fear that disclosure would not be believed, and fear that disclosure would lead to further violence; the hidden nature of the violence; actions of the perpetrator; and feelings of shame. The main themes for professionals concerned role boundaries, competency and confidence. Service users and professionals reported that the medical diagnostic and treatment model with its emphasis on symptoms could act as a barrier to enquiry and disclosure. Both groups reported that enquiry and disclosure were facilitated by a supportive and trusting relationship between the individual and professional.

Conclusions Mental health services are not currently conducive to the disclosure of domestic violence. Training of professionals in how to address domestic violence to increase their confidence and expertise is recommended. (...)

- Straffedømte i helsevesenet

Straffedømte i helsevesenet
aftenposten 5.10.2005
SVEKKET TROVERDIGHET. Skal personer som er dømt for alvorlige forbrytelser kunne arbeide som psykolog eller ha andre betrodde stillinger i helsevesenet? De nye helselovene fjernet hinderet mot dette, noe som reiser pinefulle dilemmaer.

SKREKKOPPLEVELSE. Tenk deg at du opplever en livskrise: Ditt barn blir drept. Du er fortvilet og ser ikke at fremtiden har noen mening. Du søker fra denne absolutte bølgedal hjelp på en psykiatrisk poliklinikk, for å finne en samtalepartner som kan hjelpe deg gjennom krisen. Psykologen som tar imot deg viser seg å være en du vet noe om og som du føler noe i forhold til: Han er dømt for å ha drept et familiemedlem. Ordene setter seg fast i halsen din.

En drapsdømt kan bli psykolog.
Dessverre er dette et mulig scenarium. Kravet om obligatorisk politiattest for psykologer ble borte i 2001, da de nye helselovene trådte i kraft. En dømt i en mye omtalt drapssak fortalte i 2002 på Dagbladets forside at vedkommende aktet å utdanne seg til psykolog. Studiene skulle angivelig "hjelpe vedkommende videre i livet". Lov om helsepersonell har bestemmelser som skal hindre at personer med adferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen skal få autorisasjon, men det mangler forskrifter som gir retningslinjer for hvordan man skal sikre dette. En ballettpedagog eller lærer trenger politiattest for å komme inn på studiet og for å praktisere i yrket, men ikke en psykolog eller lege. Det er flere grunner til at dette er en uholdbar situasjon. (...)

Diverse artikler

Lege siktet for seksuelle overgrep og suspendert
vg.no 20.6.2015
En lege ved Bergen legevakt er suspendert og anmeldt til politiet etter at han er anklaget for å ha misbrukt sin stilling til å forgripe seg på tre kvinnelige pasienter.

– Legen er suspendert fra vakter på Bergen legevakt mens etterforskningen pågår, sier etatssjef Brita Øygard i Bergen kommune til Bergens Tidende.

Flere kvinner har anmeldt mannen, noe som førte til at han ble mistenkt og deretter siktet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med tre kvinner mens han var på jobb på legevakten.

Overgrepene skal ha skjedd i 2015. Legen skal være avhørt, men han har ikke vært varetektsfengslet. Han skal ikke ha erkjent straffskyld.

– Vi er kjent med saken og ser alvorlig på dette hvis det stemmer. Nå er det viktig å få klarlagt hva som har skjedd her, men vi avventer politiets etterforskning, sier Øygard. (…)

(Anm: Lege dømt for blotting overfor jente (9). Fant videoer på PC-en. «Omhandler barn og seksuelle overgrep». (dagbladet.no 10.2.2016).)

(Anm: Lege dømt til fengsel for overgrep. Den tidligere fastlegen er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til fem års fengsel for overgrep mot fem pasienter og vold mot sin tidligere samboer. (nrk.no 16.9.2016).)

Kvinne tiltalt for underslag fra utviklingshemmede
nettavisen.no 14.3.2015
Må møte i retten.

En kvinne som jobbet med psykisk utviklingshemmede i Trøndelag, møter neste uke i retten tiltalt for grove underslag fra både sin arbeidsgiver og fra utviklingshemmede hun skulle bistå.

Kvinnen, som ledet et arbeidssenter for psykisk utviklingshemmede i Trøndelag, er tiltalt for å ha forsynt seg med 150.000 kroner fra senterets kasse. I tillegg er hun tiltalt for å ha tatt penger fra psykisk utviklingshemmede som hun skulle bistå med minibankuttak. (…)

Sykepleier dømt for å ha utnyttet pasient
aftenposten.no 1.3.2015
Bergen (NTB): En mann i slutten av 50-årene er i Bergen tingrett dømt til to og et halvt års fengsel for å ha utnyttet en kvinnelig pasient seksuelt.

Kvinnen i 30-årene ble behandlet for psykiske problemer etter å ha blitt grovt misbrukt i barndommen. Mannen er dømt for å ha misbrukt sin stilling og utnyttet pasienten ved to anledninger i oktober 2013, ifølge Bergensavisen.

Et av samleiene skjedde inne på et pasientrom. Det andre forholdet skjedde i hennes leilighet i forbindelse med at han hjalp henne med å flytte.

- Den seksuelle omgangen, herunder i arbeidstiden på arbeidsstedet, foretatt av en 24 år eldre pleier som var hennes nærmeste tillitsperson, og som hun var i et avhengighetsforhold til, representerer et alvorlig overgrep, heter det i dommen.

Kvinnen tilkjennes 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Sykepleieren har anket dommen. (…)

Da sykehjemmet fikk mistanke om tyveri fra beboer, la avdelingsleder seg i skjul bak en sofa og ventet på tyven
nettavisen.no 30.6.2014
En hundrelapp ble lagt ut i vesken til beboeren som åte. En kvinnelig renholder i 50-årene fra Bergen bet på.Det går frem av en avskjedssak som har vært gjennom to rettsinstanser, skriver Bergensavisen.

Først ble Bergen kommune dømt for usaklig oppsigelse, men nå har Gulating lagmannsrett kommet til at renholderen begikk et grovt tillitsbrudd. Kvinnen i 50-årene fikk dermed sparken. Kommunen er frikjent, og kvinnen må ut med 390.000 kroner i saksomkostninger. (...)

Pårørende tok kontakt og fortalte at de hadde gitt penger til den aldrende beboeren, penger som hadde forsvunnet.

En avdelingsleder la på egent initiativ egne penger i vesken til beboeren og skjulte seg på rommet. (...)

Sex-siktet lege er avskiltet
bt.no 4.6.2014
Legen som er siktet for sex med to pasienter, er midlertidig fratatt autorisasjonen.

Den 33 år gamle legen ble pågrepet på jobb på Haukeland universitetssykehus i mars i år og varetektsfengslet i fire uker.

Han er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang med to pasienter på sitt eget legekontor fra sommeren 2012 og frem til november i fjor. (...)

Fjernet sexdømt lege fra MS-senter etter Dagblad-avsløring
dagbladet.no 27.5.2014
- ØDELA LIVET MITT Den i dag 28 år gamle kvinnen ble i 2003 utsatt for seksuelle overgrep av den dømte legen. Til Dagbladet sier hun at han har ødelagt hennes liv. Video: Øistein Norum Monsen/Line Brustad/Eiliv Frich Flydal/Dagbladet.

Og nå endres rutinene ved nye ansettelser.

(Dagbladet): Den overgrepsdømte legen som siden mars i fjor har jobbet på et senter for MS-syke i Hakadal, vil ikke få fornyet kontrakt etter at engasjementet hans går ut i juli.

- Legen får heller ikke vise seg på MS-senteret i Hakadal fram til han slutter i sommer, sier leder i MS-forbundet Lars Ole Hammersland til Dagbladet.

Flere av MS-forbundets medlemmer har reagert sterkt på saken.

- Folk som var med på styremøte og generalforsamling var litt satt ut da vi orienterte om denne saken. Det er ingen bagatell, dette tar vi alvorlig, sier Hammersland.

På senteret har den overgrepsdømte legen jobbet med et søvnprosjekt for MS-rammede. Han har holdt foredrag og hatt innsyn i pasientenes journaler med private opplysninger. (…)

Helsetilsynet bekrefter overfor Dagbladet at nye pasienter ikke informeres av helseinstitusjoner når legen deres er en tidligere overgriper.

Helsetilsynet garanterer ikke at legene avstår fra nye sexovergrep
dagbladet.no 25.5.2014
INGEN GARANTIER: Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn vil ikke gi noen garantier om at en tidligere seksualforbryter som tilsynet har godkjent som lege ved en behandlingsinstitusjon for MS-syke ikke slår til igjen.

Statens helsetilsyn sender leger avslørt som sexovergripere tilbake i helsevesenet.

(Dagbladet): Dagbladet har avdekket hvordan tre leger som er avslørt som overgripere får nye legejobber av Helsetilsynet. To av dem har i løpet av de siste årene hatt ansvaret for å behandle pasienter i det norske helsevesenet. Den fjerde legen jobber i utlandet med pasienter.

Ingen av pasientene informeres av helseinstitusjonene om at legene deres er avslørt for å begå seksuelle overgrep mot tidligere pasienter.

- Dette er sikkert

Direktøren i Helsetilsynet vil at pasienter i Norge skal føle seg trygge.

- Vi har mekanismer som gjør at dette er sikkert, sier Andresen.

- Bør ikke norske pasienter kunne føle seg sikre på at legen deres ikke har begått seksuelle overgrep mot tidligere pasienter, som er kjent for dere?

- Det er helsepersonellet som må bevise at de igjen har en tillit som gjør at de kan tre inn i en behandlerrolle igjen, sier Andresen. (…)

– Jeg hadde en stemme i hodet som sa at jeg skulle være slem mot henne
nettavisen.no 7.5.2014
Sykepleieren dopet ned den kvinnelige pasienten, ventet til hun var forsvarsløs og deretter voldtok han henne i sykesengen på Ahus.

VOLDTATT AV PLEIER: En tidligere Ahus-sykepleier innrømmer at han voldtok en kvinnelig pasient, etter først å ha dopet henne ned. Foto: Roar Grønstad

(rb.no): Det forklarte 42-åringen samtidig som han innrømmet å ha begått voldtekten han er tiltalt for, da rettssaken ble avholdt i Nedre Romerike tingrett onsdag.

– Jeg hadde en stemme i hodet som sa at jeg skulle være slem mot henne. Jeg styrte ikke kroppen min selv, forklarte den tidligere Ahus-sykepleieren fra vitneboksen. (…)

(Anm: Sykepleier dømt for å ha voldtatt pasienter. Var tiltalt for voldtekt og seksuelle handlinger mot til sammen fire menn. (…) I mai og juni 2013 jobbet den mannlige sykepleieren på Rusakutten ved Bergen legevakt. Der skal han ha forgrepet seg flere ganger. (tv2.no 1.2.2016).)

Psykiater mister lisens etter å ha hatt sex med pasient
aftenposten.no 22.4.2014
En psykiater på Østlandet har mistet retten til å fungere som lege.

Statens helsepersonellnemnd mener at en mannlig lege har blandet sammen rollen som lege og privatperson, og flere ganger sviktet i faglige vurderinger. Han skal ha hatt sex med en pasient han også har behandlet med medisiner.

Helsetilsynet har behandlet saken tre ganger før de anbefalte at legen skulle miste retten til å behandle pasienter.

«Du benyttet din posisjon som lege til å tilfredsstille dine egne behov, og har drevet uforsvarlig virksomhet», konkluderte Helsetilsynet. (...)

– Helsearbeider bedro eldre for 750.000 kroner
nrk.no 23.11.2013
LÅNTE HELSEARBEIDEREN HUNDRETUSENER: En kvinne i 40-årene er tiltalt for grovt bedrageri av to eldre menn som hun har fått kontakt med på ulike dagsentre i Bergen, blant annet her på Landås menighets eldresenter. Helsearbeideren er i tillegg siktet for simpelt bedrageri av en eldre kvinne.

Politiet mener helsearbeideren brukte en falsk hjelpeforening for unge rusmisbrukere til å lure til seg penger fra en 85 år gammel kvinne. Totalt skal helsearbeideren ha svindlet tre eldre for over 750.000 kroner.

I desember møter den kvinnelige helsearbeideren i 40-årene i Bergen tingrett, tiltalt for grovt bedrageri av to eldre menn. Kort tid før saken skal opp, prøver nå påtalemyndigheten å få reist en tilleggstiltale om simpelt bedrageri av en eldre kvinne.

I saken om grovt tyveri mener politiet at helsearbeideren i kraft av sin rolle utnyttet tilliten til mennene, og at hun har svindlet dem for til sammen vel 700.000 kroner.

– Dette er jo en målgruppe som er «lett å lure», særlig når kvinnen har hatt troverdighet som helsearbeider og et tillitsforhold til folk, sier politiets påtaleansvarlige Ole Bjørn Mevatne. (...)

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Dette er lånte penger som hun vil betale tilbake, og det er fortsatt hennes hensikt, sier Råen.

Saken skal opp for Bergen tingrett 11. desember, og det er beregnet to dager til behandlingen. Hvis kvinnen blir dømt for grovt bedrageri, risikerer hun inntil seks års fengsel. (...)

Helsetilsynet: Psykiater blandet rollene som lege og sexpartner
aftenposten.no 3.11.2013
Helsetilsynet brukte fem år på å frata en psykiater autorisasjonen etter at han hadde hatt sex med en kvinne. Tilsynet mener det var et lege-pasientforhold. Psykiateren mener de hadde et kjæresteforhold.

Tre ganger behandlet tilsynet saken før legen mistet retten til å behandle pasienter.

«Du benyttet din posisjon som lege til å tilfredsstille dine egne behov, og har drevet uforsvarlig virksomhet», konkluderte Helsetilsynet for kort tid siden.

Psykiateren har ifølge Helsetilsynet gått langt over streken overfor to kvinnelige pasienter. Den ene pasienten hadde han sex med. Den andre, som var svært ung, sendte han flørtende sms-meldinger til.

Fra å gi en advarsel for overtrampene i 2008, har Helsetilsynet snudd: Tilsynet mener nå at legens oppførsel er uforenlig med å praktisere som lege. Tilsynet skriver i sin redegjørelse at legen har innledet et privat og seksuelt forhold til pasienten, og at han hadde tilrettelagt for en privat relasjon.

Det var Tønsbergs Blad som første gang omtalte saken. (...)

Hjemmehjelp tiltalt for å ha rundstjålet eldre
osloby.no 26.9.2013
Et av ofrene, en 92 år gammel kvinne, viser frem to av de stjålne smykkene som hun nå har fått tilbake. Rettssaken mot den tiltalte kvinnen starter 2. oktober.

Den 31 år gamle kvinnen var tidligere straffet for butikktyveri, men trengte ikke vandelsattest for å bli pleieassistent. Hun skal ha robbet flere eldre for flere hundre tusen kroner, smykker, og pass. (...)

Etterlyst Oslo-lege tatt etter tre år på rømmen
vg.no 28.8.2013
SIKTET: Jamal Khamis er sammen med kona Mayson Noralldin Hussein siktet for grove bedragerier.

(VG) Jamal Khamis og kona Mayson Hussein er siktet for bedrageri i Norge. Khamis sitter nå arrestert i Irak.

Khamis var i flere år en svært populær fastlege i Oslo.

- Han var etterlyst internasjonalt av norsk politi. Han ble i juli pågrepet av irakisk politi og vi ble varslet via Interpol-systemet, sier politiadvokat Christian Stenberg ved Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt.

Politiet: Solgte resepter
Nå jobber politiet i Oslo med å få Khamis, som er norsk statsborger, utlevert fra Irak og fløyet til Norge. Her må han svare for en lang rekke straffbare forhold:

Samtidig som Khamis drev ordinær praksis, mener politiet at han tjente større beløp på å selge resepter på vanedannende medikamenter til pasienter. Han skal også ha svindlet både NAV og en rekke banker for millionbeløp.

Like før han ble pågrepet i 2008, skal han ha klart å overføre flere millioner til ulike kontoer i utlandet. I samme tidsrom reiste kona Mayson Hussein til Dubai med parets fire barn. Hun er sammen med Khamis siktet for bedrageri - i tillegg til at hun skal ha jobbet som lege i Norge uten autorisasjon.

Politiet fikk i 2010 ikke lagmannsrettens medhold i å holde Khamis varetektsfengslet frem til rettssaken mot ham skulle begynne sist vår.

Like etter at han ble løslatt, forsvant han fra Norge. (...)

Tannlege svindlet til seg 2,4 millioner
nettavisen.no 19.8.2013
Førte opp sitt eget kontonummer på regningene.

En tannlege ansatt i Buskerud fylkeskommune har erkjent å ha stjålet 2,4 millioner kroner ved å ha ført opp sitt eget kontonummer på giroer sendt ut til kunder.

Mannen er tiltalt for grov utroskap, og saken vil gå som tilståelsesdom i Asker og Bærum tingrett 6. september. Strafferammen er seks års fengsel, skriver Drammens Tidende ifølge NTB.

– Dette har nok pågått over lang tid. Når kundene har fått en bankgiro hos tannlegen, skulle pengene gått inn på tannhelsetjenestens konto. Men fra en del av giroene har pengene gått direkte inn på tannlegens private konto, sier politijurist Hans Lyder Haare i Søndre Buskerud politidistrikt.

Fylkestannlegen oppdaget selv svindelen, og anmeldte saken. Tannlegen tilsto også umiddelbart da han ble konfrontert. (NTB)

(Anm: – Et grovt tillitsbrudd. En tannlege fra Gudbrandsdalen er dømt til ett år og sju måneder i fengsel for overgrep mot flere pasienter. Sør-Gudbrandsdal tingrett har dømt den mangeårige tannlegen for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling. (…) Retten skriver i dommen at den seksuelle omgangen er et grovt tillitsbrudd overfor pasientene. (nrk.no 23.3.2017).)

Oslo-lege siktet for å ha lurt til seg sju millioner kroner
vg.no 10.7.2013
En lege ved det private legesenteret Oslo Akutten er siktet for grovt bedrageri mot det offentlige. Legen skal ha jukset med flere tusen henvisninger.

Ifølge NRK er en sentral lege ved klinikken anmeldt av den offentlige Helseøkonomiforvaltningen (Helfo).

Politiet mener legen har jukset med henvisninger til spesialister og fått utbetalt sju millioner kroner i urettmessig refusjon. (...)

NRK Nyheter NorgeNRK Nyheter blankPrivatlege siktet for millionbedrageri
nrk.no 10.7.2013
Den siktede spesialistlegen jobbet ved legesenteret Oslo Akutten.

NRKEn sentral spesialistlege ved det private legesenteret Oslo Akutten er siktet for millionbedrageri mot den offentlige helseøkonomiforvaltningen (Helfo). (...)

Lege ved Oslo Akutten skal ha jukset med flere tusen spesialisthenvisninger
dagbladet.no 10.7.2013
En lege ved det private legesenteret Oslo Akutten er siktet for grovt bedrageri mot det offentlige. Han skal ha jukset med flere tusen spesialisthenvisninger.

Ifølge NRK er en sentral lege ved klinikken anmeldt av den offentlige Helseøkonomiforvaltningen (Helfo).

Politiet mener legen har jukset med henvisninger til spesialister og fått utbetalt sju millioner kroner i urettmessig refusjon.

- Vi mener og tror at disse pasientene ikke har vært innom henvisende lege og at det er blitt produsert en fiktiv henvisning, sier etterforskningsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt. (...)

Spilleavhengig sykehjemsjef stjal fra syke og demente
osloby.no 3.7.2013
Da kvinnen ikke hadde nok penger til å spille med, tok hun beboernes penger på sykehjemmet hun ledet. Nå må hun i fengsel.

Flere beboere ved Hovseterhjemmet i Oslo vest og et sykehjem i Tønsberg ble robbet av kvinnen som var daglig leder først ved Hovseterhjemmet, og deretter ved sykehjemmet i Tønsberg.

I tillegg lurte hun sin arbeidsgiver for flere hundre tusen kroner. Alt i alt underslo hun 949.000 kroner fra beboerne og sin arbeidsgiver som driver begge sykehjemmene. 735.000 av de 949.000 kronene stammer fra sykehjemmet i Oslo. (...)

Sykepleier fikk sparken tre ganger: - Stjal fra sovende pasienter
vg.no 23.6.2013
**Helsetilsynet: - Hun shoppet klær, reiser og undertøy
**Sykepleieren: - Falske beskyldninger

ETTERFORSKES: En sykepleier er siktet for å ha stjålet pasientpenger til nettshopping i arbeidstiden.

Da sykepleieren (49) var alene på nattevakt, skal hun ha smughandlet undertøy fra Victorias Secret for sovende pasienters penger.

Nå har kvinnen, som har mistet jobben ved tre ulike sykehjem på Østlandet det siste året, midlertidig mistet autorisasjonen. Samtidig etterforsker politiet henne for grovt bedrageri:

Med kredittkort fra fire forskjellige pasienter skal 49-åringen ha brukt over 165.000 kroner på nettbutikker som blant annet amazon.com, victoriassecret.com og reisefeber.no.

I tillegg har Statens helsetilsyn opprettet tilsynssak mot sykepleieren for brudd på faglig forsvarlig virksomhet og omsorgsfull hjelp, samt mistanke om tyveri av penger fra pasienter.

«Du anses å være til fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten» står det i et brev sendt sykepleieren. (...)

Sykehjemspasient tilkjent erstatning etter voldtektssak
osloby.no 3.4.2013
En nå avdød kvinne er tilkjent 175.000 kroner i erstatning for å ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep på Midtåsenhjemmet sykehjem i Oslo.

Familiens klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus i saken har ført fram, og den avdøde 87-åringen og hennes familie får voldsoffererstatning på 175.000 kroner. Midtåsenhjemmet får samtidig refs for mangel på rutiner og lovbrudd, melder TV 2.

Ifølge kanalen ble ikke 87-åringen tatt på alvor da hun meldte fra om overgrepet som skal ha skjedd i mars 2011. Hjelpepleieren som skal ha voldtatt henne, fikk fortsette å pleie henne bare to dager etter overgrepet.

Det gikk også to dager etter at hun varslet om overgrepet før hun ble undersøkt av lege, og ytterligere noen dager før saken ble politianmeldt. Noen uker senere døde kvinnen. (...)

- Vincent (64) rundstjålet av pleierne
varden.no 1.2.2013
RUNDSTJÅLET: Vincent Johansen ble frastjålet 45.000, kort, kortstempel og et guyllsmykke.

Pleierne skal ha diktet opp en ukjent raner, og rundstjålet Vincent mens han sov.

Da den fullstendig pleietrengende mannen våknet var lommeboka med 45.000 kroner tømt, kortene og signaturstempelet hans borte.

– Det er lavmål. De er fullstendig uten skrupler, sier Vincent Johansen. (...)

Sexdømt professor sparket som bokredaktør
vg.no 29.1.2013
(VG Nett) Den velrennomerte professoren (68) skulle være redaktør for en bok om vold mot kvinner. Så oppdaget de kvinnelige medforfatterne at han var dømt for å ha hatt sex med pasient.

Bidragsytere til boken er kvinner som skriver om sine egne erfaringer rundt vold og overgrep.

Bokprosjektet, som har arbeidstittel «vold mot kvinner» skulle styres av professoren i psykiatri. Hans rolle skulle være fagredaktør for bokprosjektet med flere medforfattere. Han har tidligere skrevet og vært medforfatter av flere fagbøker. (...)

Politianmelder privat pleiefirma
kommunal-rapport.no 11.1.2013
Eidsvoll kommunes kontrollutvalg anbefaler kommunestyret å politianmelde et firma som skal ha overfakturert kommunen for 680.000 kroner.
– Det er mer fokus på de regningene man får inn i huset. I tillegg er det gjort grep i forhold til elektronisk fakturabehandling, sier leder av kontrollutvalget i Eidsvoll.

Et privat firma skal ha overfakturert Eidsvoll kommune for tjenester knyttet til en sterkt pleietrengende pasient. Overfaktureringen ble oppdaget gjennom en intern gjennomgang av fakturaene foretatt av kommunen selv, og knytter seg til fakturaer fra 2008, skriver Romerikes Blad.

Rådmannen har konkludert med at kommunens administrasjon ikke ønsker å politianmelde overfaktureringen, men nå har kontrollutvalget konkludert med det motsatte. (...)

Politiet: Tidligere lege dopet og forgrep seg på tenåringer
vg.no 7.1.2013
I VARETEKT: Den tidligere legen ble først fengslet i Oslo tinghus i juni, og sitter fremdeles i varetekt.

(VG Nett) Den tidligere legen skal ifølge Aftenposten forgrepet seg på opp mot 15 unge mennesker.

Oslo-mannen har sittet varetektsfengslet siden juni i fjor, da han ble pågrepet av politiet.

Han er siktet etter straffelovens §192 b - for å ha dopet ned personer og så forgrepet seg på dem. I en offentlig tilgjengelig kjennelse fra Oslo tingrett fremkommer det at det skal ha vært benyttet et kamera under ett av overgrepene.

- Siktelsen omfatter nå voldtekter eller andre seksuelle overgrep mot nærmere 15 unge mennesker, sier politiadvokat Hilde Strand til Aftenposten. (...)

79 helsearbeidere har sex-utnyttet pasienter
nrk.no 26.12.2012
79 ansatte i helsevesenet har mistet autorisasjonen på grunn av saker knyttet til seksuell utnyttelse av pasienter mellom 2001 og 2011. – Dette er misbruk, sier fagsjef i Helsetilsynet.

Det viser en gjennomgang VG har gjort av tall fra Statens helsetilsyn.

25 er blitt fratatt retten til å jobbe som lege etter å ha skaffet seg sex med pasienter, mens 11 sykepleiere har mistet autorisasjonen på bakgrunn av samme årsak.
I tillegg omfatter tallene hjelpepleiere og andre yrker i helsevesenet. (...)

– De råtne eggene må lukes ut. Pasienter er sårbare og i en underlegen posisjon i forhold til helsepersonellet. Dessverre viser statistikken at noen utnytter denne situasjonen, sier Knut Fredrik Thorne, pasientombud i Akershus. (...)

Pasientombud Knut Fredrik Thorne tror det er store mørketall fordi mange pasienter ikke tør å si fra. (...)

Flest leger
Også tidligere er det lagt frem tall som viser at de aller fleste overgrepssakene som meldes inn til Statens helsetilsyn, gjelder leger.

– Leger kommer i nær personlig kontakt med pasientene og er overrepresentert i saker som gjelder rollesammenblanding i helsevesenet, sa seniorrådgiver Bjørn Jamtli i Statens helsetilsyn til Vårt Land i fjor.

Overrepresentert er også menn i 40-60-årsalderen.

Størst problem innen psykiatri og rusomsorg

Hovedårsaken til at helsepersonell mister autorisasjonen, er rusproblemer.

Etablering av seksuelle forbindelser til pasienter er den nest hyppigste årsaken til tilbakekalling av autorisasjonen, og størst er problemet innen psykiatri og rusomsorg, ifølge Vårt Land. (...)

Sykehjemsbestyrer tilstår grove tyverier fra pasientene
aftenposten.no 6.10.2012
TØNSBERG (Aftenposten.no:) Nøtterøykvinnen (50) tilsto onsdag grove tyverier fra de gamle på de private sykehjemmene Hovseterhjemmet i Oslo og Marie Trescow og Maribu i Tønsberg.

Den daglige lederen ble øyeblikkelig suspendert fra sin stilling, og hennes adgang til arbeidsgiveren Attendos datasystemer og bygninger ble slettet.

Saken er anmeldt til politiet på Majorstuen og i Tønsberg, men de har ikke funnet grunnlag for å pågripe kvinnen ut i fra hensynet til å kunne påvirke vitner eller ødelegge bevis. (...)

Sykehjemsleder stjal fra beboere
tb.no 6.10.2012
INFORMERTE: Kommunikasjonsansvarlig i Attendo Norge AS, Geir Hansen, var i går på plass ved sykehjemmet Maribu på Tolvsrød. Der informerte han ansatte og beboere om de økonomiske mislighetene som den nå utestengte daglige lederen har erkjent.

TØNSBERG: Den daglige lederen hadde det øverste ansvaret for å passe på syke og gamle. Nå har den samme lederen vedgått tyveri fra beboere ved institusjonene Maribu og Marie Treschow i Tønsberg.

Lederen mistenkes også for å ha stjålet fra selve institusjonen.

– Saken kom som en bombe på oss, og de ansatte reagerer med sjokk, sier kommunikasjonsansvarlig Geir Hansen i Attendo Norge AS til Tønsbergs Blad.

Attendo Norge er eid av svenske Attendo AB, som driver omsorgsinstitusjoner i Sverige, Norge, Danmark og Finland.
Selskapet har ifølge Hansen grunn til å tro at den daglige lederen har forsynt seg av både bedriftens egne midler og beboernes lommepenger ved institusjonene i Tønsberg.

Hansen opplyser videre at det var lederen selv som kom til selskapet og informerte om forholdene onsdag morgen. Ledelsen i Attendo Norge gikk da direkte til politiet og anmeldte saken. (...)

Påtalebegjæring ved brudd på kravet om forsvarlig helsehjelp
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:316-20 (14.2.2012)
(...) Bakgrunn. Statens helsetilsyn kan begjære påtale mot helsepersonell og anmode om påtale mot virksomheter, her felles omtalt som «begjæring». Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut hva som skal til for at Statens helsetilsyn begjærer påtale mot leger og/eller virksomheter for brudd på forsvarlighetskravet, hvor ofte det skjer og hva utfallet blir.

Materiale og metode. Begjæringer i perioden 1.2. 2002 - 31. 10.2008 er gjennomgått. Data stammer fra to registre for tilsynssaker. I tillegg ble det innhentet informasjon om utfallet av begjæringene, hovedsakelig fra politi og påtalemyndighet. Antallet tilsynssaker er oppgitt i runde tall, da ulike tellemåter gir litt forskjellig resultat.

Resultater. Av totalt ca. 11 500 tilsynssaker gjaldt ca. 7 700 spørsmålet om hvorvidt leger og/eller virksomheter hadde gitt uforsvarlig helsehjelp. Helsetilsynet i fylkene konkluderte med uforsvarlighet i ca. 2 400 saker. Statens helsetilsyn begjærte 19 påtaler i 16 saker (0,7 %) - ni mot leger og ti mot virksomheter for å ha handlet grovt uforsvarlig. Av begjæringene mot legene endte fire med forelegg, fire ble henlagt og én er ikke avgjort. Åtte virksomheter ble ilagt forelegg, mens to fikk sakene henlagt. Antall påtalebegjæringer for å ha handlet grovt uforsvarlig har vært synkende i perioden.

Fortolkning. Statens helsetilsyn legger i liten grad inn i sin tilsynsrolle det å initiere straffesaker mot leger og virksomheter for uforsvarlighet. (...)

Responding to domestic violence in primary care
Editorial
BMJ 2012;344:e757 (7 February)
We know more about what works but questions remain

The recent publication of findings from the first randomised controlled trial in the United Kingdom on domestic violence marks a suitable opportunity to take stock of what we know about responding to domestic violence in primary care. (...)

Many questions remain to be answered by both primary research and secondary analysis of primary studies through systematic review and meta-analysis. The cost effectiveness of interventions aimed at reducing exposure to and the effects of interpersonal violence needs further exploration. The usefulness of screening or routine inquiry regarding IPV in men (both perpetrators and victims) in the primary care setting should be investigated, along with the potential of offering interventions in primary care for men who want to change their behaviour.

A major barrier to preventing IPV is that it is still a stigmatising and often hidden problem. This silence could be broken by clinicians routinely enquiring about the problem, and the growing evidence of the effectiveness of interventions accessed from primary care indicates that a strategy of routine inquiry about IPV in primary care should be more widely adopted. (...)

Pleier tiltalt for samleie med tvangsinnlagt psykiatrisk pasient
aftenposten.no 3.1.2012
Skal ha hatt seksuell omgang med kvinnen både på en institusjon og i en privatbolig.

Pleier siktet for seksuelle overgrep mot pasienter på sykehjem i Oslo
Pleier anmeldt for seksuelle overgrep mot to pasienter

Oslo statsadvokatembeder har tatt ut tiltale mot en 34-årig mannlig pleier, for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med en pasient. (...)

Pleieansatt siktet for nakenfoto
nrk.no 24.10.2011
Skal ha tatt nakenbilder av beboer på institusjon.

En ansatt ved en bolig for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg er politianmeldt og siktet for å ha misbrukt stillingen sin. Mannen skal ha tatt nakenbilder eller lettkledde bilder av en av beboerne i omsorgsboligene.

– Vi har funnet ut at det er tatt et uheldig bilde av en bruker, sier Trond Frøyen som er virksomhetsleder i Tønsberg kommune.

Etter at Helsetilsynet meldte saken til politiet har mannens bolig blitt ransaket, og både datamaskin, mobiltelefon og kamera er beslaglagt. Politiet er usikre på når bildet ble tatt, men ifølge kommunens virksomhetsleder ble bildet tatt en gang i fjor sommer. (...)

Tiltalt for voldtekt mot psykisk utviklingshemmet
nrk.no 19.8.2011
En rogalending i 50-årene er tiltalt for å ha voldtatt en psykisk utviklingshemmet kvinne. Mannen meldte selv til politiet hva som hadde skjedd.

En mann i 50-årene fra Rogaland er tiltalt for å ha voldtatt en psykisk utviklingshemmet kvinne på institusjonen han jobbet på. Det skriver avisen Sunnhordland.
Ifølge avisen meldte mannen selv til politiet om hva som hadde skjedd.

– Kvinnen har en relativt alvorlig grad av utviklingshemming, sier konstituert statsadvokat Birgitte Budal Løvlund til Sunnhordland.

Voldtektene skal ha skjedd før jul i fjor. I følge tiltalen skal mannen ha vært alene med den utviklingshemma og sterk pleietrengende kvinnen på institusjonen. Han skal da ved flere tilfeller ha gjort seg skyldig i seksuelle overgrep mot kvinnen.

Saken skal opp i Sunnhordland tingrett i slutten av september. Mannen er også tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin.

Han risikerer streng straff selv om han ikke er tiltalt for voldtekt med samleie. Da ville minstestraffen ha vært tre års fengsel. (...)

Lege frikjent for sexovergrep, men må betale erstatning
aftenposten.no 17.6.2011
42-åringen dømt til å betale 60.000 kroner hver til to pasienter.

Strengere krav til bevis i strafferetten enn i erstatningssaker gjør at eks-legen ble frikjent for sexovergrep mot fire jenter, men likevel dømt til å betale erstatning til to av dem.

42-åringen sa i retten at han ikke hadde noen erfaring med å undersøke kvinnelige pasienter fra tiden da han tok legestudiene i hjemlandet før han ble turnuslege på Vestlandet

Legen hevder også at han er perfeksjonist og ønsket å undersøke alle pasienter særs grundig, noe Statens helsetilsyn blankt avviser og svarte med å inndra mannens autorisasjon.

Helsetilsynet reagerer også sterkt på at ingen av de gynekologiske undersøkelsene var ført inn i jentenes pasientjournal.

Mannen er i dag arbeidsløs og fratatt retten til å jobbe som lege. (...)

Leger begår flest overgrep
nrk.no 14.6.2011
Siden 2002 er 51 leger innmeldt til Statens helsetilsyn i overgrepssaker i Norge.

På seks år er 116 overgrepssaker meldt inn til Statens helstilsyn. 51 av de innmeldte er leger. (...)

– Etablerer seksuelle forbindelser
Også tre av fire innmeldte helsearbeidere mister autorisasjonen etter å ha begått overgrep. Størst er problemet innen psykiatri og rusomsorg.

Etablering av seksuelle forbindelser til pasienter er den nest hyppigste årsaken til tilbakekalling av autorisasjonen, skriver Vårt Land. (...)

Tiltalt lege risikerer forvaring
nrk.no 16.5.2011
Den tiltalte legen var ansatt som anestesilege ved sykehuset i Elverum, og skal ha tatt bilder og befølt ei jente i narkose.

Den overgrepstiltalte legen fra Hamar risikerer inntil 10 års forvaring. Legen er tiltalt for å ha truet en rekke jenter til å utføre sex med seg selv og sende han bilder av dette. Den yngste var bare 12 år gammel. (...)

Dømt for seksuelle overgrep:
- Legens bakgrunn bør gi redusert straff

nrk.no 1.3.2011
Legen som i Haugaland Tingrett er dømt for seksuelle overgrep mot atten kvinner er fra et afrikansk land. Han er utdannet i Tsjekkoslovakia og har praktisert i Saudi-Arabia.

Rettens mindretall i saken mot legen i Haugesund mente overgrep måtte forstås på bakgrunn av mannens kulturelle bakgrunn.

Legen som i Haugaland Tingrett er dømt for seksuelle overgrep mot atten kvinner er fra et afrikansk land. Han er utdannet i Tsjekkoslovakia og har praktisert i Saudi-Arabia.

Mannen ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder.

Les også: Lege dømt til fengsel for overgrep

Les også: Lege kan få tre års fengsel

I dommen heter det at «tiltalte har misbrukt det tillitsforholdet som de fornærmede har hatt til leger ved å få dem med på undersøkelser som det ikke var medisinsk grunnlag for.» (...)

Lege tiltalt for overgrep
aftenposten.no 28.1.2011
Kvinnene hadde plager som halsbetennelse, influensa og øreverk. Legen skal ha undersøkt underlivet.

Den 42 år gamle legen som jobbet i en kommune i Hordaland, er nå tiltalt for seksuelle overgrep mot fem forskjellige kvinner. To av kvinnene var under 18 år da legen skal ha begått overgrepene mot dem, skriver bt.no.

Erik Nåmdal er forsvarer for 42-åringen.

- Min klient erkjenner ikke straffskyld for noen av postene i tiltalen, sier han. (...)

Psykolog frikjent etter pasientsex
aftenposten.no 24.1.2011
Et flertall av dommerne i tingretten mente den anerkjente psykologen ikke med vilje misbrukte sin stilling da han innledet et seksuelt forholdt til en gjensidig forelsket pasient.

En samlet Jæren tingrett mener samleier mellom terapeut og pasient objektivt sett er misbruk av tillitsforholdet som oppstår etter langvarig psykoterapi, men de to meddommerne mente den anerkjente psykologen fra Sør-Rogaland ikke utnyttet pasienten da de ble forelsket i hverandre og hadde sex, blant annet på psykologens kontor. Det skriver aftenbladet.no. (...)

Psykologen er likevel dømt til en bot på 20.000 kroner for brudd på helsepersonellovens bestemmelse om faglig og etisk forsvarlighet, noe han innrømmer. Han er også dømt til å betale sin tidligere pasient 25.000 kroner i erstatning. Kvinnen krevde 100.000 kroner i oppreisningserstatning. (...)

Aktor, politiadvokat Hilde K. Sakariassen, la i tingretten ned påstand om at psykologen måtte dømmes til betinget fengsel i fem måneder og 10.000 kroner i bot, og har anket tingrettens frikjennende dom om at psykologen ikke utnyttet sin psykologstilling og posisjon.

Ankesaken starter i Gulating lagmannsrett i februar. (...)

Sykepleier tiltalt for misbruk av pasient
aftenposten.no 15.1.2011
En psykiatrisk sykepleier må møte i Fjordane tingrett, tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en kvinnelig pasient.Overgrepene skal ha skjedd en rekke steder i Sogn og Fjordane i perioden august 2008 til august 2009, melder NRK.

Ifølge tiltalen skal mannen blant annet ha gjennomført samleier med pasienten. Påtalemyndigheten vil fradømme mannen, som er i 40-årene, retten til å jobbe som sykepleier. (© NTB)

– Lege filmet og forgrep seg på jente i narkose
aftenposten.no 16.12.2010
Politiet skal ha videobevis for at en 38 år gammel overgrepssiktet lege fra Hedmark filmet og forgrep seg på ei jente mens hun lå bedøvd på operasjonsbordet.

En video av overgrepet skal være en del av det store beslaget av barneporno politiet beslagla hjemme hos mannen, ifølge NRK.

Mannen, som ble pågrepet og siktet for utpressing, trusler og seksuelt krenkende oppførsel mot unge jenter i høst, skal ha utført overgrepet på sykehuset i Elverum. (...)

Enkelt for overgripere å få barnehagejobb
nrk.no 23.9.2010
Overgrepsdømte personer som flytter til Norge, kan snike seg unna systemet og få jobb i norske barnehager.

Årsaken er at dommer fra utlandet ikke vises på den norske politiattesten. (...)

– Får aldri 100 prosent garanti
Overgripere som er dømt i utlandet, får ikke registrert dommen på sin norske politiattest, og det er heller ingen internasjonale regler som sørger for kontroll med dette.

Statssekretær Lisbeth Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet mener det er en umulig oppgave å kontrollere alle. (...)

Psykiater dømt til fengsel i 18 måneder
aftenposten.no 17.9.2010
En psykiater i Vestoppland som var tiltalt for overgrep mot en kvinnelig pasient, ble fredag dømt til ett år og seks måneders fengsel i Gjøvik tingrett.
I tillegg fradømmes han retten til å praktisere som lege. Han er også dømt til å betale kvinnen 100.000 kroner i oppreisning.

Ifølge tiltalen skal psykiateren ha hatt seksuell omgang gjentatte ganger med den kvinnelige pasienten. Overgrepene skal ha skjedd i arbeidstida på mannens arbeidsplass fra sommeren 2005 til våren 2008. (...)

Pille-lege overførte syv millioner til Sveits
nettavisen.no 5.9.2010
Legen som skal ha solgt pilleresepter til narkoman, har ført millioner av kroner ut av landet.

Tidligere i dag fortalte Nettavisen om legen, som var blant de mest populære i Oslo, som solgte resepter på narkotiske stoffer til sine klienter.

Les: Topplege solgte narkoresepter

Men i tillegg til tiltalen om salg av resepter, er mannen også tiltalt for trygdesvindel og banksvindel for millioner. (...)

Sykepleier mistenkt for narkotyveri
nrk.no 23.8.2010
En sykepleier ved sykehuset Østfold er mistenkt for å ha stjålet store mengder sterke narkotiske medisiner fra arbeidsplassen sin. (...)

Signerte ut unormalt store mengder medisiner
Saken ble først avslørt 11 juli i år da andre sykepleiere reagerte på oppførselen til kollegaen sin.

Pleieren ble sent hjem, og sykehuset startet undersøkelser. Da oppdaget de at pleieren gjennom flere måneder hadde signert ut minst ti ganger så store mengder av sterke narkotiske medisiner som normalt, uten at disse ble gitt til pasienter.

Sykehuset tror imidlertid ikke at pleieren har underslått doser pasienter skulle hatt. (...)

Hjelpepleier tiltalt for vold mot pasienter
kommunal-rapport.no 4.8.2010
En tidligere hjelpepleier ved Silurveien sykehjem i Oslo er tiltalt for å ha slått og sparket to demente, pleietrengende pasienter

I september i fjor slo en av sykepleierne ved sykehjemmet alarm etter at hun skal ha vært vitne til at kollegaen, som er hjelpepleier, slo en 75-åring i ansiktet under en stellesituasjon inne på rommet, skriver VG.

Ledelsen ved sykehjemmet anmeldte saken, og i politiavhør er det kommet fram dette ikke var første gang hjelpepleieren skal ha mistet besinnelsen. I 2008 skal hun ha blitt observert idet hun klapset til en 90 år gammel dement kvinnelig pasient i en stellesituasjon. Hjelpepleieren er nå tiltalt for legemsfornærmelse i forbindelse med stell av to pasienter ved sykehjemmet. Kvinnen er oppsagt og saken er også meldt til Helsetilsynet.

Saken skal opp i Oslo tingrett 25. august. (...)

Psykiater tiltalt for seksuelle overgrep mot pasient
dagbladet.no 3.8.2010
Skal ha pågått over flere år.

En psykiater i Vest-Oppland er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en kvinnelig pasient gjennom flere år.

Overgrepene skjedde ifølge tiltalen på mannens arbeidsplass fra sommeren 2005 til våren 2008, melder NRK. (...)

Rett fra gaten og inn i eldreomsorgen
tv2nyhetene.no 18.7.2010
Eldre og hjelpetrengende blir ivaretatt av personer uten noen form for relevant utdanning. I noen sykehjem er det avdekket at hele åtte av ti er uten noen som helst fagutdannelse, i følge Norsk sykepleierforbund.

– Det er urovekkende at vanlig folk, uten noen som helst form for relevant utdanning, nærmest kommer rett inn fra gaten og til jobb i eldreomsorgen. Flere kommer rett fra videregående skole og ut i arbeid med eldre hjelpetrengende, sier Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Hun trekker frem den kommunale hjemmehjelptjenesten. Her får mange unge blant annet ansvar for å se etter eldre og påse at de får riktig stell og får i seg mat og medisiner.

Forbundslederen skynder seg med å rose de mange hardtarbeidende menneskene i eldreomsorgen, men mener det er urovekkende at ufaglærte i så stor grad som i dag, blir satt til å ta vare på eldre. (...)

Eldre tier om seksuelle overgrep
nrk.no 14.7.2010
– Altfor få melder fra om seksuelle overgrep mot eldre, mener hjelpetjenesten Vern for eldre.

– Folk skal ikke bli engstelige for å være på sykehjem, men vi kan ikke stikke under en stol at det skjer seksuelle overgrep på sykehjem, sier seksjonsleder i Vern for eldre Synnøve Minde.

Vern for eldre er et kommunalt tilbud til eldre som står i fare for, eller er utsatt for overgrep.

Tidligere denne uken ble en hjelpepleier siktet for voldtekt av en 96 år gammel kvinne på et sykehjem. (...)

Hjelpepleier slo og sparket pasient
nrk.no 24.6.2010
Den 36 år gamle hjelpepleieren er suspendert og dømt til betinget fengsel. (...)

Avdelingen hvor hjelpepleieren jobbet, hadde den natten to pasienter som krevde ekstra oppfølging. Den ene pasienten var dement,og urolig. En pleieassistent passet på de to pasientene. Den tiltalte hjelpepleieren skulle etter rutinene gå en runde på avdelingen etter bestemte tider. (...)

Psykiater tiltalt for sex med pasient
dagbladet.no 3.6.2010
Fikk besøksforbud overfor kvinnen.

En psykiater i Vestoppland er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med en kvinnelig pasient.

Statsadvokatene i Hedmark og Oppland mener mannen hadde sex med en kvinnelig pasient på Toten over en periode på nesten tre år fram til 2008, skriver Oppland Arbeiderblad.

Mannen pågrepet for forholdet i august 2008. Han satt fire dager i arrest før han ble løslatt med besøksforbud overfor kvinnen. Tiltalte var ansatt på et sykehus på Toten. Kvinnen var psykiatrisk pasient på det samme sykehuset. (...)

Ansatte overgrepsdømt som sjef for utviklingshemmede
dagbladet.no 24.3.2010
- For dyrt med politiattest, sier regjeringen.

(Dagbladet): En kommunalt eid bedrift ansatte en overgrepsdømt mann som sjef for psykisk utviklingshemmede. Regjeringen tillater ikke bruk av politiattest i skjermede bedrifter. Grunn: Det er for dyrt.

Mot slutten av 90-tallet ble mannen, som var leder for en boliginstitusjon for bl.a. utviklingshemmede, dømt for seksuelle overgrep mot og trakassering av tre pleiere. Helsetilsynet fratok ham lisensen. Like etter fikk han likevel jobb som leder ved en skjermet bedrift, eid av den samme kommunen i Sør-Norge. Dette skapte avisoverskrifter nasjonalt, fordi ofrene følte seg hånet. (...)

FAKTA POLITIATTEST

•Alle som ansettes ansatte i helse- eller sosialsektoren, og skal jobbe med barn eller utviklingshemmede, måtte fra 2007 framvise politiattest. Kravet gjelder også ved ansettelser i barnehager og skoler, og er nylig foreslått for kultur- og musikkskoler.

•På attesten vil det framgå om jobbsøkeren har vært siktet, tiltalt, dømt eller blitt ilagt forelegg for seksuelle overgrep.

•Norges idrettsforbund og Norges musikkorpsforbund har på eget initiativ innført krav om vandel. (...)

Lege snikfotograferte kvinner
nrk.no 19.3.2010
(...) Nå har Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot den tidligere vikarlegen ved Sunndal legesenter for snikfotografering av 49 kvinner som var til underlivsundersøkelse.

Det er riksadvokat Tor-Aksel Busch som har gitt ordre om å ta ut tiltale etter at statsadvokaten henla saka i fjor sommer. (...)

Pleiere hadde sex med psykiatrisk pasient
tv2nyhetene.no 13.1.2010
MISBRUKT: En kvinne i 30-årene ble utnyttet seksuelt på psykiatrisk sykehus.

To år senere tok kvinnen sitt eget liv.

Nå er én av pleierne dømt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med kvinnen i 30-årene. (...)

I 2007 anmeldte kvinnen begge pleierne for seksuelle overgrep. De innrømmet de faktiske forhold, men erkjente ikke straffskyld. Ett år etter anmeldelsen tok kvinnen sitt eget liv.

63-åringen ble dømt til ni måneders fengsel, der tre måneder ble gjort betinget. 57-åringen, derimot, ble frifunnet fordi hans rolle overfor kvinnen ikke kunne ansees for å ha vært en omsorgsstilling, men heller en frivillig og privat vertsordning. (...)

Sykepleier jobbet i morfinrus
tv2nyhetene.no 27.12.2009
En intensivsykepleier er dømt for å ha stjålet og brukt morfin på jobb på Aker universitetssykehus.

52-åringen har forklart at hun begynte å stjele morfin i mars i fjor, og at det pågikk et halvt års tid, skriver Dagbladet. (...)

Lege fikk jobb etter overgrepsanklager
aftenposten.no 22.12.2009
Mens politiet etterforsket legen for fire tilfeller av seksuelle overgrep, fikk han fastlegeavtale med Bergen kommune.

– Dette er en svært alvorlig sak, og det er relevant å spørre hvordan det henger sammen at mannen fikk fortsette å jobbe som lege etter at han ble anmeldt for seksuelle overgrep, sier Rune Tjøsvoll, seniorrådgiver i Helsetilsynet i Hordaland til Bergens Tidende. (...)

Helsearbeidere tilstår pasientsex
aftenposten.no 8.12.2009
De to mennene (57 og 59 år) har i politiavhør erkjent seksuell omgang over år med en kvinnelig pasient (34) de skulle hjelpe i en kritisk situasjon. Kvinnen hadde en alvorlig psykiatrisk lidelse.

57-åringen var hjelpepleier for fornærmede på et psykiatrisk sykehus, og fikk også kvinnen i eget besøkshjem senere. Han har innrømmet seksuell omgang med kvinnen en rekke ganger i årene 1999 og 2000, skriver Adressa.no.

59-åringen møtte kvinnen mens han jobbet som enhetsleder ved et psykiatrisk sykehjem på Nordmøre, og hadde seksuell omgang med kvinnen mens hun var pasient ved institusjonen. (...)

Vil sjekke ansatte nøyere
nrk.no 3.4.2009
Barneombudet og Bufetat ønsker strengere krav til politiattest fra folk som skal jobbe med barn.

- En politiattest som bare forteller om seksuelle overgrep, er ikke godt nok, sier Knut Haanes, nestleder hos Barneombudet.

Haanes mener en politiattest også må omfatte rus og vold.

Torsdag ble det kjent at en mann som selv var rusmisbruker ga en 15-årig jente heroin da han hadde praksis ved en barneverninstitusjon. (...)

Alf Inge Ramstad, avdelingsdirektør i Bufetat region sør, er kritisk til at mannens fortid ikke ble oppdaget. (...)

Ramstad mener i likhet med barnombudet at politiattester også må omfatte rus og vold, men advarer samtidig mot å stole blindt på politiattestene.

- En politiattest vil bare gi utrykk for de sakene der folk har vært innom rettsapparatet, slik at et skjult problem vil ikke la seg oppdage, sier han. (...)

Pleier forgrep seg på utviklingshemmet
ba.no 20.1.2009
Tromsø (ANB-NTB): En helsearbeider i Tromsø er politianmeldt og suspendert fra stillingen sin, mistenkt for overgrep mot en utviklingshemmet jente.

Natt til torsdag i forrige uke sendte jenta i 20-årene en tekstmelding til sine foreldre og fortalte at en mannlig helsearbeider i 30-årene hadde begått et overgrep mot henne i et av Tromsø kommunes bofellesskap for utviklingshemmede.

I et møte med kommunen dagen etter erkjente mannen overgrepet og valgte å melde seg for politiet, skriver Nordlys.

Jentas foreldre anmeldte mannen til politiet fredag. Kommunen anmeldte ham mandag, og jobber nå med nå med avskjedigelsessak mot mannen. (ANB-NTB)

Dommer måtte korrigere tolken
aftenposten.no 2.3.2009
Enkelte ganger er tolkingen i straffesaker så dårlig at advokater med innvandrerbakgrunn må gripe inn.

En tolk som ikke skilte mellom ordene «slag» og «spark» i en voldssak fikk dommerfullmektig Selma Ilyas til å gripe inn.

–Jeg måtte korrigere tolken fordi tolken ikke skilte mellom «slag» og «spark». Slike feil kan ha ganske stor betydning for saken, sier Ilyas. (...)

Dårlig sjekk av utenlandske leger
dn.no 10.5.2008
En rekke utenlandske leger med merknader på rullebladet har fått jobb i Norge.

Helsetilsynet krever at kommuner og sykehus skjerper rutinene ved ansettelser.

Statens helsetilsyn mener kontrollen med hvem som får jobb er for dårlig, skriver Bergens Tidende. (...)

People with learning difficulties face abuse in health settings
BMJ 2008;336:581 (15 March)
Health trusts and local authorities in the United Kingdom have a duty to promote respect for human rights to help stop the neglect and abuse of adults with learning disabilities, a parliamentary committee report says. (...)

Straffedømt tannlege får fortsette
nrk.no 4.5.2007
Tannlegen er straffedømt i Tyskland, men får likevel beholde autorisasjonen i Norge. (...)

Avdelingsdirektør i Statens Helsetilsyn, Gorm Are Grammeltved, synes ikke det er paradoksalt at mannen er nektet å jobbe i Tyskland, men får jobbe i Norge.
«Det vil være slik at man vil kunne ha autorisasjon i ett europeisk land, men ikke i andre». (...)

Må stille med politiattest
helserevyen.no 30.3.2007
Etter påske må alle som skal arbeide med barn eller utviklingshemmede legge fram politiattest som viser at de ikke er bøtelagt eller dømt for seksuelle overgrep eller besittelse av barnepornografi. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009