Finansportalen.no (Guiden til finansproduktene) (SSB -indikatorer)

Skatteåpenhet for alle (aftenposten.no 14.2.2008)

Svart arbeid for 420 milliarder i året (nrk.no 30.5.2014)

Skattelistene gjør svarte kroner hvite (bt.no 12.12.2012)

Ap vil ha Facebook- og Google-skatt (EU gransker Google og Facebook) (dagbladet.no 7.5.2015)

Frykter at det blir lettere å snyte på skatten (ukeavisenledelse.no 4.4.2008)

Avdekket regelbrudd ved fire av fem kontroller (aftenposten.no 27.2.2014)

Sveitsisk bank nekter (na24.no 1.5.2009)

Felles front mot skatteparadiser Korrupsjon forutsetter et sted å gjemme bort pengene. (e24.no 6.12.2006)

Slik leser du skattelistene Hvorfor står noen med null i inntekt? (forbruker.no 12.10.2007)

Ligningskontoret kontrollerte ti leger i Akershus. Bokettersyn avslørte at ni av dem snøt på skatten. (nrk.no 22.8.2006)

Om skatt på gevinster fra aksjesalg

- Jeg tror det er så enkelt at det er for få i SV som skjønner skattereglene. Og politikerne tør ikke å gå imot byråkratene i Finansdepartement, sier Gjems-Onstad. (n24.no 7.10.2006)

Skattevindel 1.000 milliarder svenske kroner. (dn.no 1.4.2006)

Traktoren som rystet Norge (dn.no 23.3.2008)

- Skatteparadiser forårsaker fattigdom

G8-plan mod skattesnyd får høvl
b.dk 19.6.2013
Kampagnefolk fordømmer, at David Cameron kun fik G8 med på en »ønskeliste« for kamp mod skattefusk og skatteunddragelse. Ikke mindst udviklingslande lider under brug af skattely. (...)

(Anm: Slik kontakter du Aftenposten med Securedrop (aftenposten.no).)

(Anm: Securedrop - Aftenpostens krypterte tjeneste for varslere (aftenposten.no 5.4.2017).)

(Anm: Tipsløsningen SecureDrop lansert i NRK. NRK benytter seg nå av SecureDrop som mottakssystem for ekstra sensitive tips. Å si fra til mediene om misforhold og feil er viktig for samfunnet. Alle slike ytringer vernes av grunnloven. I Norge er det stort sett risikofritt å kontakte media. Du kan fortelle oss om det meste via vårt tipsskjema på nrk.no/03030, på telefon 03030, eller i brevs form. (nrk.no 2.9.2016).)

(Anm: SecureDrop is an open-source whistleblower submission system that media organizations can use to securely accept documents from and communicate with anonymous sources. It was originally created by the late Aaron Swartz and is currently managed by Freedom of the Press Foundation. (securedrop.org).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Passerer dollarseddelen som verdens mest utbredte. (– Leiligheter og hus i større byer over hele verden betales med kofferter fulle av kontanter hver dag, og det er ikke fordi kjøperne frykter at bankene skal gå konkurs, sier professoren til IMF-bloggen.)

(Anm: Passerer dollarseddelen som verdens mest utbredte. For første gang i historien er 100-dollarseddelen mer sirkulert enn 1-dollarseddelen. (- Samtidig er det tett kobling mellom store sedler og kriminell aktivitet, samt skatteunngåelse. Dette påpekes også av Harvard-professor Kenneth Rogoff. – Leiligheter og hus i større byer over hele verden betales med kofferter fulle av kontanter hver dag, og det er ikke fordi kjøperne frykter at bankene skal gå konkurs, sier professoren til IMF-bloggen. (dn.no 30.7.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Her er listen: Verdens ti verste skatteparadiser. Verdier tilsvarende mer 17 oljefond havner i ti små stater. 40 prosent av alle direkteinvesteringer som krysser landegrensene i verden, tilsvarende 157 billioner kroner (mer enn 17 norske oljefond), havner i ti små land og øystater som har selskapsskatt på mindre enn 3 prosent, ifølge IMF.

(Anm: Her er listen: Verdens ti verste skatteparadiser. Verdier tilsvarende mer 17 oljefond havner i ti små stater. 40 prosent av alle direkteinvesteringer som krysser landegrensene i verden, tilsvarende 157 billioner kroner (mer enn 17 norske oljefond), havner i ti små land og øystater som har selskapsskatt på mindre enn 3 prosent, ifølge IMF. Nå har organisasjonen Tax Justice Network som jobber for et mer rettferdig skattesystem publisert sin Corporate Tax Haven Index for 2019, en liste over det organisasjonen anser som de verste skatteparadisene i verden med tanke på multinasjonale selskapers skatteunngåelse. Les også– Skatteflyktninger større trussel mot velferdsstaten (…) Her er verstingene (…) Dette er de ti landene/jurisdiksjonene som ifølge TJN har bidratt mest til skatteunndragelser blant multinasjonale selskaper og til å bryte ned det globale systemet for selskapsbeskatning: 1. De britiske Jomfruøyer (Britisk territorium) 2. Bermuda (Britisk territorium) 3. Caymanøyene (Britisk territorium) 4. Nederland 5. Sveits 6. Luxembourg 7. Jersey (British kronbesittelse) 8. Singapore 9. Bahamas 10. Hong Kong (dagsavisen.no 28.5.2019).)

- Dagbladet mener: Steng de rikes paradiser. Politikerne må skjære igjennom og stanse skatteflukten fra Norge. Det finnes mange mekanismer som skaper økonomiske og sosiale forskjeller.

(Anm: Dagbladet mener: Steng de rikes paradiser. Politikerne må skjære igjennom og stanse skatteflukten fra Norge. Det finnes mange mekanismer som skaper økonomiske og sosiale forskjeller. Skatt er en av de viktigste. Selv i land som forsøker å utjevne skattebyrden (som Norge), er det de rikeste enkeltpersonene og selskapene som har de største fordelene. Disse aktørene har også muligheter til å engasjere jurister og økonomer som kan konstruere og tilpasse ordninger som minimaliserer skatten. Ikke sjelden går de mest privilegerte også for langt i jakten på lav eller ingen skatt. Tilpasningene beveger seg inn i gråsoner eller direkte lovbrudd med skjulte formuer i utlandet, ofte i skatteparadiser. (dagbladet.no 30.8.2019).)

- Heia eigedomsskatt! (- Bustadeigarar «får» årleg 35 milliardar av staten.) (- Ein nasjonal eigedomsskatt kan redusere ulikskap og auke verdiskaping.) (- Svakare skatteinsentiv til å putte pengane i bustad vil kunne auka investeringar i næringsverksemd og bidra til entreprenørskap og verdiskaping.)

(Anm: Heia eigedomsskatt! Bustadeigarar «får» årleg 35 milliardar av staten. Ein nasjonal eigedomsskatt kan redusere ulikskap og auke verdiskaping. Svakare skatteinsentiv til å putte pengane i bustad vil kunne auka investeringar i næringsverksemd og bidra til entreprenørskap og verdiskaping. Svakare skatteinsentiv til å putte pengane i bustad vil kunne auka investeringar i næringsverksemd og bidra til entreprenørskap og verdiskaping. (dn.no 30.4.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- De dyreste boligene får eiendomsskatt-rabatt. Kygos luksusvilla til 41 millioner utløser mindre eiendomsskatt enn enkelte hus til en femtedel av prisen.

(Anm: De dyreste boligene får eiendomsskatt-rabatt. Kygos luksusvilla til 41 millioner utløser mindre eiendomsskatt enn enkelte hus til en femtedel av prisen. I en rekke kommuner blir de dyreste boligene favorisert, viser en NRK-kartlegging. På Paradis i Bergen kjøpte artisten Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, en prakteiendom for 41 millioner kroner i fjor.Samme år verdsatte Skatteetaten boligen til 10,3 millioner kroner, noe som gir en eiendomsskatt på 16 905 kroner til Bergen kommune. (nrk.no 10.8.2019).)

- Nå er klima­kampen total. Fred, frihandel og mindre økonomisk ulikhet er også en del av klimakampen. Hilsen FNs klimapanel.

(Anm: Nå er klima­kampen total. Fred, frihandel og mindre økonomisk ulikhet er også en del av klimakampen. Hilsen FNs klimapanel. (dagbladet.no 10.8.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Parkerer skattedebatt. Det er særskatt på strøm og olje. Så hvorfor rimer det ikke med særskatt på laks og kolje? (- Oppdrettsnæringen krever areal og høster store inntekter basert på fellesskapets naturressurser.) (- I november skal et ekspertutvalg fortelle regjeringen om det er lurt med særskatt på fiskeri og havbruk.) (- Arbeiderpartiet har ikke vært entydige i saken.) (- Høyre, Frp, Venstre, KrF og Ap ba derfor om en utredning.) (- Nå blir det ikke noe av i denne omgang.)

(Anm: Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK. Parkerer skattedebatt. Det er særskatt på strøm og olje. Så hvorfor rimer det ikke med særskatt på laks og kolje? Regjeringspartiene har nå effektivt parkert en prinsipiell skattedebatt i det stille. Oppdrettsnæringen krever areal og høster store inntekter basert på fellesskapets naturressurser. I november skal et ekspertutvalg fortelle regjeringen om det er lurt med særskatt på fiskeri og havbruk. Nå har samtlige regjeringspartier svart seg selv at nei, det er det ikke. Det var rett nok noe uvillig at stortingsflertallet ba finansdepartementet utrede en slik skatt. Det skjedde i de politiske gamle dager hvor KrF ikke satt i regjering og det ikke var gitt hvor stortingsflertallet skulle ende. Arbeiderpartiet har ikke vært entydige i saken. Høyre, Frp, Venstre, KrF og Ap ba derfor om en utredning. Nå blir det ikke noe av i denne omgang. Skuffen står vidåpen for at rapporten skal bli ferdigskrevet. Flertallsregjeringen har talt. (nrk.no 14.5.2019).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

- Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (- Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem.) (-En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten.)

(Anm: Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (…) Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem. Men nu konstaterar Havs- och vattenmyndigheten att tekniken finns för att rena avloppsvatten från medicin i större skala och hur mycket det kostar. (…) En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten. (sverigesradio.se 14.6.2018).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Finansansatte tror på Trump-seier i 2020. (- Pengeforvalterne er åpenbart fornøyd med Trumps skattekutt, spesielt kuttene for de rikeste, som tross alt er forvalternes viktigste kunder.)

(Anm: Finansansatte tror på Trump-seier i 2020. Profesjonelle amerikanske pengeforvaltere er storfornøyde med Donald Trump, og de tror han blir gjenvalgt i 2020. (…) Har Trump som klar favoritt Pengeforvalterne er åpenbart fornøyd med Trumps skattekutt, spesielt kuttene for de rikeste, som tross alt er forvalternes viktigste kunder. De har også grunn til å glede seg over at Trump er i full gang med å reversere reguleringene og begrensningene for finanssektoren som ble innført undre Barack Obama etter finanskrisen for et tiår siden. (dn.no 29.4.2019).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- DNB får kraftig kritikk av Finanstilsynet for dårlig anti-hvitvaskingsarbeid. (- «Kritikkverdig.» «Mangelfull etterlevelse.»)

(Anm: DNB kritiseres kraftig i nedslående rapport. Finans. DNB får kraftig kritikk av Finanstilsynet for dårlig anti-hvitvaskingsarbeid. «Kritikkverdig.» «Mangelfull etterlevelse.» Både ledelsen og styret i Norges største bank får refs i nedslående rapport. Konserndirektør Mirella Wassiluk i DNB har ansvar for at banken etterlever regler for å hindre hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. (dn.no 29.11.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- Angrende skattesyndere meldte inn 14 milliarder i fjor. Rekordmange nordmenn med skjulte formuer i utlandet meldte seg til skattemyndighetene i fjor. Uoppgitt formue som kom frem i lyset ble nesten doblet.

(Anm: Angrende skattesyndere meldte inn 14 milliarder i fjor. Rekordmange nordmenn med skjulte formuer i utlandet meldte seg til skattemyndighetene i fjor. Uoppgitt formue som kom frem i lyset ble nesten doblet. Rekordmange kom på døren til skattedirektør Hans Christian Holte i fjor. De ønsker tilgivelse for sine skattesynder. – Stor oppmerksomhet i mediene, blant annet i lekkasjen Panama Papers, er nok en del av forklaringen, sier skattedirektør Hans Christian Holte. I fjor kunne han notere nye rekorder for angrende skattesyndere som meldte inn skjulte penger. 515 personer meldte seg med skjulte penger i fjor. Det er en tredjedel flere enn i 2015. – Den typiske personen som melder seg er en mann i 50-årene bosatt på Østlandet, sier Holte. (…) Halvparten av nordmennene i Panama Papers er hittil gjennomgått. Av disse mener Skatteetaten det er grunn til å tro at rundt 50 har skjulte penger i skatteparadiser. (aftenposten.no 17.3.2017).)

- 280 millioner ekstra kroner til beskatning etter Panama Papers. (- Panama Papers har gjort at både land og seriøse selskaper i større grad erkjenner at åpenhet er verdifullt, sier Holte.)

(Anm: 280 millioner ekstra kroner til beskatning etter Panama Papers. Tre år etter Panama Papers har skattedirektør Hans Christian Holte funnet 280 millioner kroner som skal ha formuesskatt og inntektsskatt. Skatteetatens kvern maler seg gjennom Panama Papers. – Vi har lært mye av dette, og samfunnsdebatten er påvirket. Panama Papers har gjort at både land og seriøse selskaper i større grad erkjenner at åpenhet er verdifullt, sier Holte. Tre år etter historiens største dokumentlekkasje har skattedirektør Hans Christian Holte og Skatteetaten fattet vedtak om ekstra skatt i 17 saker. I alt er 68 saker behandlet ferdig. (aftenposten.no 11.4.2019).)

- 10 milliarder mer i statskassene på grunn av Panama Papers. (- Dokumentlekkasjen Panama Papers avslørte hvordan politikere, statsledere, privatpersoner, kjendiser og kriminelle brukte postboksselskaper og kompliserte selskapsstrukturer i skatteparadis for å gjemme vekk enorme pengesummer.)

(Anm: 10 milliarder mer i statskassene på grunn av Panama Papers. Avsløringer fra skatteparadiser har bidratt til at store summer er ført tilbake til statskassene. Dokumentlekkasjen Panama Papers avslørte hvordan politikere, statsledere, privatpersoner, kjendiser og kriminelle brukte postboksselskaper og kompliserte selskapsstrukturer i skatteparadis for å gjemme vekk enorme pengesummer. I etterkant av avsløringene startet skattemyndigheter i en rekke land sine egne undersøkelser for å kunne kreve tilbake tapte skatteinntekter. (aftenposten.no 3.4.2019).)

- Skattedirektøren advarer mot internasjonal momssvindel med grønne sertifikater. Norske skattemyndigheter advarer kraftbransjen om såkalt momskarusellsvindel. Denne typen bedrageri koster EU 480 milliarder hvert år.

(Anm: Skattedirektøren advarer mot internasjonal momssvindel med grønne sertifikater. Norske skattemyndigheter advarer kraftbransjen om såkalt momskarusellsvindel. Denne typen bedrageri koster EU 480 milliarder hvert år. Norge er med sin store andel av vannkraft et yndet marked for europeiske kraftaktører som ønsker å kjøpe grønne opprinnelsessertifikater for strøm de bruker eller omsetter. Dette blir nå forsøkt utnyttet av svindlere, advarer skattedirektøren. Den skriftlige advarselen blir nå sendt ut til alle aktører i kraftbransjen i Norge. Det skjer etter at nær 30 utenlandske selskaper siden januar har forsøkt å registrere seg i Statnetts NECS-register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier. Dette må de gjøre for å kunne kjøpe og selge slike sertifikater. – Vi ser nå at opprinnelsesgarantier kan bli forsøkt brukt som verktøy for organisert momssvindel fra kriminelle miljøer i utlandet. Fenomenet er alvorlig. Vi mistenker også at disse useriøse aktørene kan ta kontakt med flere registre i EU samtidig, sier skattedirektør Hans Christian Holte. (aftenposten.no 11.4.2019).)

- Nordmenn med over 100 millioner i kryptoformue har sneket seg unna skatt. (- Etter å ha skrapet enda flere registre og databaser har Skatteetaten nå grunn til å tro at 60.000 nordmenn eide kryptovaluta i 2017.)

(Anm: Nordmenn med over 100 millioner i kryptoformue har sneket seg unna skatt. Skattedirektør Hans Christian Holte vet hvordan problemet kan løses, men trenger bankenes velvilje. – Det er et område hvor etterlevelsen er relativt lav, sier Skattedirektør Hans Christian Holte om andelen nordmenn som har rapportert inn sin kryptoformue. I 2017 hadde 8000 nordmenn rapportert inn kryptovalutaformuer for fem milliarder kroner. Mørketallene var store. Skatteetaten hadde da indikasjoner på at antall nordmenn som eide kryptovaluta egentlig var 30.000. Les også: Har tjent over 20 millioner på bitcoin – kjøpte rekkehus for gevinsten Etter å ha skrapet enda flere registre og databaser har Skatteetaten nå grunn til å tro at 60.000 nordmenn eide kryptovaluta i 2017. (dn.no 15.4.2019).)

- OECD: 70 prosent av oss meiner dei rike bør betale meir i skatt, viser undersøking. (- 18 prosent svarer «nei» eller «heilt klart nei».)

(Anm: OECD: 70 prosent av oss meiner dei rike bør betale meir i skatt, viser undersøking. Berre éin av fem nordmenn meiner rike ikkje bør skatte meir, viser ny OECD-rapport. På spørsmålet om norske myndigheiter bør skatte dei rike hardare for å gi støtte til dei fattige, svarer heile 70 prosent «ja» eller «heilt klart ja». 18 prosent svarer «nei» eller «heilt klart nei». Det kjem fram i OECD sin nye rapport Risks that Matter, som undersøker folks oppfatting av sosiale og økonomisk risiko og korleis dei meiner myndigheitene reagerer på desse. 22.000 personar i 21 land har svart på undersøkinga. Desse landa er industriland med økonomiar vi kan samanlikne vår eigen med. (frifagbevegelse.no 30.3.2019).)

(Anm: The OECD Risks That Matter Survey 2018. Risks that Matter: Main Findings from the 2018 OECD Risks that Matter Survey Full report: - Risks That Matter: Main Findings from the 2018 Risks That Matter Survey - Press release: OECD survey reveals many people unhappy with public services and benefits (French) (oecd.org)

- Skattefuten kommer, Zuckerberg. Og han er norsk. (- Skatten på sjørøverøya.)

(Anm: Skattefuten kommer, Zuckerberg. Og han er norsk. | Joacim Lund, kommentator. Snart kan Facebook, Google, Apple og Amazon bli tvunget til å skatte som alle andre. Skattedirektør Hans Christian Holte (med glorie) er leder av OECDs skatteforum. Før helgen var han i Chile for å finne løsninger for skattlegging av de internasjonale digitalkjempene. (…) Eller for å si det litt mer diplomatisk, slik sjefen for Det internasjonale pengefondet (IMF), Christine Lagarde, gjorde i forrige uke: «Den allmenne forståelsen av at enkelte store, internasjonale selskaper betaler lite skatt, har ført til krav om umiddelbar politisk handling». (…) Skatten på sjørøverøya Situasjonen er velkjent: De såkalte GAFA-selskapene (Google, Amazon, Facebook, Apple) går inn i stadig nye bransjer med gode digitale tjenester folk vil ha, også i Norge. (aftenposten.no 2.4.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Tilfeldigheter avslørte at Espira er First House-kunde. Rødt vil forby skjult PR-hjelp til private barnehager. (- Vi har fått avdekket at velferdsprofitørene bruker skattepengene våre til å kjøpe skjult lobbymakt for å påvirke bruken av skattepengene våre, sier Bjørnar Moxnes.)

(Anm: - Tilfeldigheter avslørte at Espira er First House-kunde. Rødt vil forby skjult PR-hjelp til private barnehager. Bjørnar Moxnes varsler lovforslag fra Rødt som betyr full åpenhet når private tilbydere av velferdstjenester kjøper PR-tjenester. Nylig kunne Dagbladet fortelle at en av landets største barnehagekjeder, Espira Gruppen, har kjøpt råd og tjenester hos PR-byrået First House. - Vi har fått avdekket at velferdsprofitørene bruker skattepengene våre til å kjøpe skjult lobbymakt for å påvirke bruken av skattepengene våre, sier Bjørnar Moxnes. (dagbladet.no 20.6.2019).)

- Formuesskatt uten skatteflukt? (- Norge bør skjerpe betingelsene for skatteflyktninger, ikke redusere formuesskatten.) (- Målt etter Gini-koeffisienten har Norge en formuesulikhet på 0,8, som er svært høyt og høyere enn Storbritannia og Tyskland.) (- Slike ulikheter er problematisk blant annet fordi folk med store formuer kan konvertere økonomiske ressurser til politisk makt.)

(Anm: Formuesskatt uten skatteflukt? Øystein Stray Spetalen vil redusere formuesskatten for å unngå at rike mennesker tar med seg formuen og flytter utenlands. Norge bør skjerpe betingelsene for skatteflyktninger, ikke redusere formuesskatten. JØRGEN PEDERSEN, postdoktor i filosofi ved UiB og forfatter av boken «Rettferdig fordeling og rettferdig skatt». Nye tall fra World Economic Forum viser at Norge har høy ulikhet i formue. Målt etter Gini-koeffisienten har Norge en formuesulikhet på 0,8, som er svært høyt og høyere enn Storbritannia og Tyskland. Slike ulikheter er problematisk blant annet fordi folk med store formuer kan konvertere økonomiske ressurser til politisk makt. Det bryter med et grunnleggende ideal om at alle skal ha like muligheter til politisk innflytelse. Det mest treffsikre virkemiddelet for å redusere ulikhet i formue er formueskatt. Fordelingsutvalget fra 2009 slo for eksempel fast at formueskatten har stor fordelingsvirkning, og at den «utgjør mer enn halvparten av skatten som de med aller størst formue betaler». (vg.no 1.4.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Sveitsisk storbank får milliardbot for skattesvindel. Sveits' største bank, UBS, er i Frankrike dømt til å betale bøter og erstatning tilsvarende 44 milliarder kroner for skattesvindel. (- Onsdag ble finansgiganten funnet skyldig i hvitvasking av penger og ulovlig markedsføring av banktjenester.)

(Anm: Sveitsisk storbank får milliardbot for skattesvindel. Sveits' største bank, UBS, er i Frankrike dømt til å betale bøter og erstatning tilsvarende 44 milliarder kroner for skattesvindel. Onsdag ble finansgiganten funnet skyldig i hvitvasking av penger og ulovlig markedsføring av banktjenester. Banken må betale en bot på 3,7 milliarder euro, som skal være den største i sitt slag i Frankrike. I tillegg må UBS betale 800 millioner euro i erstatning til den franske staten. – Skjulingen av eiendom og skatteunndragelsen forårsaket usedvanlig store finansielle tap, heter det i dommen. Etter at den ble kjent, falt UBS-aksjene med over 4 prosent.  (aftenposten.no 20.2.2019).)

– Rumensk korrupsjonsjeger siktet for korrupsjon. Romanias fremste korrupsjonsjeger, som mot regjeringens vilje lå an til å fortsette sitt arbeid på høyeste nivå i EU, er siktet for korrupsjon i hjemlandet.

(Anm: Rumensk korrupsjonsjeger siktet for korrupsjon. Romanias fremste korrupsjonsjeger, som mot regjeringens vilje lå an til å fortsette sitt arbeid på høyeste nivå i EU, er siktet for korrupsjon i hjemlandet. Laura Codruta Kövesi er blitt et symbol på kampen mot korrupsjon i Romania. Frem til i fjor ledet hun landets antikorrupsjonsdirektorat, men ble fjernet av regjeringen, en kontroversiell oppsigelse. Kövesi har vært i konflikt med regjeringen i hjemlandet i flere år. På vei mot EU-jobb I en seks timer lang høring torsdag fikk den profilerte dommeren beskjed om at hun selv var siktet for korrupsjon. Da møtet var over fortalte hun at medlemmer av påtalemyndigheten hadde fått munnkurv og ikke kunne omtale detaljer i saken offentlig. – Dette er et tiltak for å få meg til å tie, for å gå etter alle oss i rettsvesenet som har gjort jobben vår. Trolig er det noen som er så redd for at jeg skal få den EU-jobben at jeg ikke får snakke med mediene lenger, sa Kövesi. (aftenposten.no 29.3.2019).)

- Hvordan bekjempe hvitvasking. (- Norge må innføre sanksjoner mot personer som plyndrer sine egne land og vasker pengene i Vesten.)

(Anm: Bjørn Engesland, Gunnar M. Ekeløve-Slydal og Aage Borchgrevink, Bjørn Engesland, generalsekretær, Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær, Aage Borchgrevink, seniorrådgiver, alle i Den norske Helsingforskomité. Hvordan bekjempe hvitvasking Norge må innføre sanksjoner mot personer som plyndrer sine egne land og vasker pengene i Vesten. (dn.no 26.10.2018).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Juraprofessor bekymret over politisk aftale om kamp mod finansiel kriminalitet.

(Anm: Juraprofessor bekymret over politisk aftale om kamp mod finansiel kriminalitet. Ny arbejdsgruppe skal undersøge behovet for skærpet ansvarsnorm til bankledelser. Man risikerer at straffe folk, som har opført sig ansvarligt, hvis man piller ved den skærpede ansvarsnorm, lyder advarslen fra juraprofessor Jesper Lau Hansen. Ved en ændring af retsprincipperne frygter han, at ingen længere vil drive bank. (medwatch.dk 27.3.2019).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Debatten er stor om små økonomiske forskjeller, men liten om de virkelig store.

(Anm: Debatten er stor om små økonomiske forskjeller, men liten om de virkelig store. (…) Politisk debatt som ikke føres. (…) Liten debatt om store forskjeller. (…) Den som mye har, skal mye få. (…) Taushet og tomgang. (…) Slik bygger vi opp under de internasjonale trendene som driver etablerte formuesverdier i været. (…) Men vi diskuterer det egentlig ikke, for ingen har noe å tjene på debatten.) (- Ikke i noen aldersgruppe er formuesulikheten så stor som i gruppen unge voksne, og her spiller arv opplagt en viktig rolle. (…) Den langsiktige økonomiske tryggheten er der for dem som er godt stilt, for dem selv, og til dels for deres barn. (…) De andre har et langt og krevende økonomisk avansement, med et gap til dem som ligger midt i fordelingen, som knapt lar seg lukke gjennom et livsløp med sparsommelighet. (aftenposten.no 23.3.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Leder. Kjør på med skatt. Med motparter som Google, Amazon og Facebook trengs internasjonalt samarbeid. Multinasjonale selskaper har en tendens til å sluse sine inntekter til lavskatteland. Slik sniker de seg unna skatt, blant annet i Norge.

(Anm: Leder. Kjør på med skatt. Med motparter som Google, Amazon og Facebook trengs internasjonalt samarbeid. Multinasjonale selskaper har en tendens til å sluse sine inntekter til lavskatteland. Slik sniker de seg unna skatt, blant annet i Norge. Og digitaliseringen skaper større utfordringer. Når selskapene ikke er til stede fysisk, er det vanskeligere å skattelegge dem. Å skaffe nye, felles regler for å skattlegge digitale giganter som Google og Amazon står på dagsorden når landene i OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) møtes på toppmøte om skatt i Chile i dag. Norges skattedirektør Hans Christian Holte, som leder OECDS skatteforum, sier til NRK at det haster. LES OGSÅ Banker har sviktet Norge satte ned selskapsskatten for å ikke bli utkonkurrert internasjonalt. Den internasjonale organisasjonen Oxfam kritiserte statsminister Erna Solberg nettopp for det i fjor høst, da de ga Solberg en oppfordring om å lede an i den internasjonale kampen for et bedre skattesystem. Og det er vi helt enig i. Men det er klart lille Norge står maktesløse alene. Skatteregler er et godt eksempel på et område som roper på samarbeid på tvers av landegrensene. (dn.no 26.3.2019).)

- Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten.

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Skattesyndere meldte seg med over 6 milliarder. Penger tjent på kryptovaluta begynner å komme hjem. I fjor registrerte Skatteetaten 575 nye saker med angrende skattebetalere som ville fortelle om glemte og gjemte formuer. - Over tid ser vi at stadig flere kommer til oss og forteller om penger i utlandet og uoppgitte verdier i Norge, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

(Anm: Skattesyndere meldte seg med over 6 milliarder. Penger tjent på kryptovaluta begynner å komme hjem. I fjor registrerte Skatteetaten 575 nye saker med angrende skattebetalere som ville fortelle om glemte og gjemte formuer. - Over tid ser vi at stadig flere kommer til oss og forteller om penger i utlandet og uoppgitte verdier i Norge, sier skattedirektør Hans Christian Holte. Strømmen av nordmenn som frivillig melder seg til Holte holder seg oppe. I fjor fikk Skatteetaten 575 nye saker. Det er færre enn i rekordåret 2017, men flere enn i 2016. Samtidig viser opptellingen for 2018 at Skatteetaten ferdigbehandlet 845 saker. Det førte til økte skattbare formuer med 6,3 milliarder kroner økte skattbare inntekter med 279 millioner kroner. Disse beløpene viser oppsamlet skattegrunnlag over de årene det har vært uoppgitt. En formue på 1 million kroner uoppgitt i ti år vil for eksempel betyr 10 millioner kroner i økt skattegrunnlag. Ifølge et foreløpig anslag fra Skatteetaten kommer rundt 99 prosent av den økte formuen fra utlandet. (aftenposten.no 2.3.2019).)

- Riksadvokaten vil ha mer inndragning av utbytte fra arbeidslivskriminalitet: Politiet beslaglegger mindre penger fra kriminelle enn før: – Forbrytelser lønner seg, sier ekspert.

(Anm: Riksadvokaten vil ha mer inndragning av utbytte fra arbeidslivskriminalitet: Politiet beslaglegger mindre penger fra kriminelle enn før: – Forbrytelser lønner seg, sier ekspert. Fra 2017 til 2018 ble inndragningen av utbytte fra kriminelle handlinger halvert til tross for at Riksadvokaten i mange år har krevd å øke inndragningene. Riksadvokaten mener inndragning av utbytte bør stå sentralt i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Det kommer fram i et rundskriv fra riksadvokat Tor Aksel Busch. «Inndragning av utbytte fra straffbare handlinger skal i 2019 stå sentralt i bekjempelsen av alle former for profittbasert kriminalitet», heter det i skrivet. – Dette har Riksadvokaten påpekt i flere år, uten at det har hjulpet, påpeker høyskolelektor ved Politihøyskolen, Inger Coll. • Les også: Riksadvokaten vil ha strengere straff for arbeidslivskriminalitet (frifagbevegelse.no 19.3.2019).) 

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Helse i hver skattekrone. Hardere skattlegging av de rike vil bidra til en friskere befolkning, mener professor Terje Andreas Eikemo. (- Bedre folkehelse vil også føre til at flere kommer i arbeid.)

(Anm: Helse i hver skattekrone. Hardere skattlegging av de rike vil bidra til en friskere befolkning, mener professor Terje Andreas Eikemo. (…) I dag genererer samfunnet uhelse fordi ressursene er skjevt fordelt. Det er et rettferdighetsproblem, selv om ikke alle er enige med meg i det. Sosiale ulikheter i helse er et viktig folkehelseproblem som regjeringen nå må ta fatt i. (…) Bedre folkehelse vil også føre til at flere kommer i arbeid.) (dagsavisen.no 13.3.2019).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Roste felleskapet etter stor redningsaksjon – får kritikk for å betale 60.000 kroner i skatt. (- Skipsrederen er Norges nest rikeste mann, ifølge tidsskriftet Kapital. )

(Anm: Roste felleskapet etter stor redningsaksjon – får kritikk for å betale 60.000 kroner i skatt. – Hagen betaler mindre i skatt enn sykepleierne som hjalp de skadde fra skipet, sier Arbeiderparti-politiker. Midt under den dramatiske redningsaksjonen lørdag kom skipsreder Torstein Hagen til Molde for å snakke med evakuerte passasjerer. Hagen roste mannskapet på skipet, norske myndigheter og frivillige som hjalp til under aksjonen. Ennå er det ingen som vet hva den omfattende redningsaksjonen koster. Og nå møter Hagen kritikk fra politisk hold. I et Facebook-innlegg kaller Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen Hagen for en skatteflyktning, og skriver at redningsaksjonen kanskje «vil gjøre det mer forståelig for Norges nest rikeste mann hvorfor man betaler skatt». Les også: Mener skipsledelsen gamblet: – Skandaløst (…) Skipsrederen er Norges nest rikeste mann, ifølge tidsskriftet Kapital. (nrk.no 26.3.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Bør reder-milliardæren gjøre opp for seg? «Vi tar ikke betalt for å redde menneskeliv.»

(Anm: Bør reder-milliardæren gjøre opp for seg? «Vi tar ikke betalt for å redde menneskeliv.» Norge tar regninga for redningsoperasjonen. Men er skipsreder Torstein Hagen forplikta til å etterleve dette i og for seg utmerkede moralske regelverket? (…) Ingen kan i dag si sikkert hva operasjonen kosta i kroner og øre. Det vi imidlertid med sikkerhet kan si, er at prislappen blir noe høyere enn de 59.784 kronene Hagen betalte i skatt til Norge i 2017. (nettavisen.no 26.3.2019).)

- SV hadde finansministeren da Norge ble skatteparadis for skipsreder-milliardærer. Skipsreder Torstein Hagen har ikke skattet til Norge på over 30 år.

(Anm: SV hadde finansministeren da Norge ble skatteparadis for skipsreder-milliardærer. Skipsreder Torstein Hagen har ikke skattet til Norge på over 30 år. Det gjorde SV ingenting med da partiet hadde sjansen. Den dyre redningsaksjonen for «Viking Sky» har hisset opp mange fordi den trolig kostet Norge mange titalls millioner kroner, samtidig som eieren av skipet bor i Sveits og ikke betaler skatt her i landet. (nettavisen.no 27.3.2019).)

- Fyrverkeri skapte raseri - ulykkes-milliardæren sto bak.

(Anm: Fyrverkeri skapte raseri - ulykkes-milliardæren sto bak. Som Nettavisen omtalte sent i går kveld, skapte det twitterstorm, fyrverkeriet som ble avfyrt 22.40 torsdag kveld. - Fyrverkeriet i går var avslutning på Nor-Shipping Closing Ceremony og for å feire avslutningen på en fantastisk uke. Det ble annonsert der det skulle være annonsert, sier Per Martin Tanggaard, direktør for Nor-Shipping. (…) Viking Ocean Cruise er eid av rederen Torstein Hagen. - Dette har skapt skarpe reaksjoner. Folk er rasende på bråket. Hva tenker du om det? - Fyrverkeriet var varslet inn på forhånd og jeg fått med meg at det var reaksjoner. Det er ment som en feiring for arrangementet og hvis det er mange som har reagert negativt på dette, tar vi det til etterretning og ser på om vi skal gjøre det annerledes neste gang.  (nettavisen.no 7.6.2019).)

- Forlik for havnesjef. Ledelse. Tidligere havnedirektør i Bergen, Inge Tangerås, har inngått forlik med arbeidsgiveren.

(Anm: Forlik for havnesjef. Ledelse. Tidligere havnedirektør i Bergen, Inge Tangerås, har inngått forlik med arbeidsgiveren. Han får med seg ett års etterlønn og slutter i havnevesenet i Bergen. Ifølge  Bergens Tidende ble det onsdag denne uken satt punktum for en lang og krevende konflikt for både Inge Tangerås og Bergen og Omland havnevesen (BOH). Forliket som er inngått mellom partene, innebærer at Tangerås’ ansettelsesforhold opphører 31. august 2017 og at den tidligere direktøren mottar etterlønn i 12 måneder fra 1. september. (kommunal-rapport.no 31.8.2017).)

(Anm: Ikke alle dumheter er straffbare | Inge D. Hanssen (rettskommentator). (…) Etter min oppfatning er det liten tvil om at Drevland opptrådte både dumt og uklokt i sitt forhold til skipsreder Torstein Hagen. Det samme gjelder havnedirektør Inge Tangerås i Bergen. Hun utviste dårlig dømmekraft da hun lot seg påspandere tur med privatfly til Venezia på rederens bekostning. Ordføreren takket først ja til et gratiscruise i Middelhavet, men kom på bedre tanker og droppet turen. Det var klokt. (aftenposten.no 16.12.2016).)

(Anm: Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Har bestilt luksusskip for 100 milliarder.

(Anm: Har bestilt luksusskip for 100 milliarder. Med nærmere 50 nye luksuscruiseskip i bestilling, vil kapasiteten bli mer enn doblet de neste åtte årene. Torstein Hagens Viking Cruises har bestilt flest. En rekke rederier har bestilt luksuscruiseskip for over 100 milliarder kroner. Blant dem er Torstein Hagens Viking Cruises, her med Viking Sky som ankommer Molde etter problemene som oppsto ved Hustadvika. (dn.no 26.3.2019).)

- Lave renter kan bidra til økt ulikhet. (- Lånte penger har finansiert boligkjøp og aksjeinvesteringer, og formuer har økt kraftig de siste tiår med lave renter.)

(Anm: Lave renter kan bidra til økt ulikhet. (...) Lånte penger har finansiert boligkjøp og aksjeinvesteringer, og formuer har økt kraftig de siste tiår med lave renter. (...) - Men, siden det kreves sikkerhet for lån, vil de som har mest fra før, også få låne mest. Lånte penger har finansiert boligkjøp og aksjeinvesteringer, og formuer har økt kraftig de siste tiår med lave renter. De som ikke kommer inn på boligmarkedet, faller lenger og lenger bak. (aftenposten.no 10.3.2019).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Dette skattet Norges utleiekonger. Gallopperende priser, lave renter og gunstige skatteregler har gjort det norske boligmarkedet svært lønnsomt. (- I 2015 hadde selskapet rundt 1,2 milliarder kroner i leieinntekter og en driftsmargin på hele 43 prosent.)

(Anm: Dette skattet Norges utleiekonger. Gallopperende priser, lave renter og gunstige skatteregler har gjort det norske boligmarkedet svært lønnsomt. Her er noen av utleiekongene som gjør det aller best. (...) I 2015 hadde selskapet rundt 1,2 milliarder kroner i leieinntekter og en driftsmargin på hele 43 prosent.) (– Med over 20.000 utleieboliger i Norge, Sverige og Danmark er Tollefsen Norges 12. rikeste ifølge Kapitals rikingliste.) (e24.no 14.10.2016).)

- I løpet av de siste tyve årene forut for finanskrisen fordoblet den rikeste ene prosenten i USA sin andel av nasjonalinntekten, samtidig som stagnerende private husholdninger doblet sine låneopptak fra 50 til 100 prosent av nasjonalinntekten. (- Kort sagt: Økende ulikhet har betydd at de rikeste gjennom sine mellommenn har gitt lån til middelklassen som på grunn av den samme økende ulikheten ikke har hatt inntektsvekst til å betjene lånene.)

(Anm: I løpet av de siste tyve årene forut for finanskrisen fordoblet den rikeste ene prosenten i USA sin andel av nasjonalinntekten, samtidig som stagnerende private husholdninger doblet sine låneopptak fra 50 til 100 prosent av nasjonalinntekten. (…) Kort sagt: Økende ulikhet har betydd at de rikeste gjennom sine mellommenn har gitt lån til middelklassen som på grunn av den samme økende ulikheten ikke har hatt inntektsvekst til å betjene lånene. (…) Slik er «lånt likhet» blitt en oppskrift på makroøkonomisk krise. (…) Derfor kan finanskrisen være et symptom på en mer grunnleggende ulikhetskrise, et tiltagende gap mellom de rike og resten.) (attac.no 19.8.2018).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Selv ikke i USAs egen økonomi virket oppskriftene i «the Washington consensus» med å stole på selvregulerende krefter i finansmarkedet.) (- Økonomer får også mye urettmessig kjeft fordi de ikke forutså finanskrisen.) (- Her tror jeg økonomi er som meteorologi som kan mer om klimaet enn om været.)

(Anm: Uken etter at Lehman Brothers gikk konkurs – og innledet finanskrisen – var verdens ledere samlet til FN-toppmøte i New York. I boken Crashed forteller Adam Tooze om de tidlige politiske reaksjonene på krisen slik de kom til uttrykk her: George W. Bush ville heller snakke om noe annet. Krisen på Wall Street var en isolert utfordring for USA, mente han, og ikke noe andre land skulle bry seg med. De andre møtedeltagerne var uenige. De stilte spørsmål ved USAs ledende rolle i en globalisert verden. President Lula i Brasil fordømte egoismen og kaoset bak krisen. President Arroyo i Filippinene pekte på hvordan krisen skapte en verdensomspennende «tsunami av usikkerhet (attac.no 19.8.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Forbes: Norsk laksearving er verdens rikeste under 30. Salmar-kronprinsen Gustav Magnar Witzøe (25) er verdens rikeste under 30 år, viser Forbes' årlige milliardærliste.

(Anm: Forbes: Norsk laksearving er verdens rikeste under 30. Salmar-kronprinsen Gustav Magnar Witzøe (25) er verdens rikeste under 30 år, viser Forbes' årlige milliardærliste. Kylie Jenner (21) er verdens yngste dollarmilliardær. Forbes: Norsk laksearving er verdens rikeste under 30. Salmar-kronprinsen Gustav Magnar Witzøe (25) er verdens rikeste under 30 år, viser Forbes' årlige milliardærliste. Kylie Jenner (21) er verdens yngste dollarmilliardær. Amerikanske Forbes har lagt ut magasinets årlige liste over verdens rikeste personer. Norge er godt representert – og da særlig på listen over de yngste milliardærene. Laksearving Gustav Magnar Witzøe er verdens rikeste person under 30 år, ifølge listen. Witzøe beregnes av Forbes å ha en formue på 3 milliarder dollar, tilsvarende nær 26 milliarder kroner. For ordens skyld viser skattelistene at laksearvingen hadde en ligningsformue på 1,13 milliarder kroner i 2017. (e24.no 5.3.2019).)

- Laksearving Gustav M. Witzøe kjøper en svart Lamborghini Urus, en av verdens raskeste suver, for 3,5 millioner.

(Anm: Her er milliardær Gustav M. Witzøes nye millionbil. Laksearving Gustav M. Witzøe kjøper en svart Lamborghini Urus, en av verdens raskeste suver, for 3,5 millioner. (…) Glad i svarte fartsmonstre. Witzøe eier også en svart Audi R8 med 610 hestekrefter som han nå skal selge. Bilen er en coupe Quattro S-Tronic modell med 10 sylinders motor på fem liter fra 2016 med en nybilpris på 2,5 millioner kroner. (dn.no 28.6.2019).)

- Debatt: Havbruk. Havbruksnæringen trenger ikke mer skatt. En grunnrenteskatt på havbruk vil svekke Norges konkurransekraft betydelig, og undergrave kystens viktigste framtidsnæring.

(Anm: André N. Skjelstad, stortingsrepresentant fra Venstre - Tom Christer Nilsen, stortingsrepresentant fra Høyre. Debatt: Havbruk. Havbruksnæringen trenger ikke mer skatt. En grunnrenteskatt på havbruk vil svekke Norges konkurransekraft betydelig, og undergrave kystens viktigste framtidsnæring. Derfor ber vi våre partiers landsmøter om å si nei til en grunnrenteskatt allerede nå. (dagbladet.no 6.3.2019).)

- SV: - Oppdrettere i skatteparadis. Torgeir Knag Fylkesnes vil ha slutt på pengegaloppen i oppdrettsnæringen og stille tøffere miljøkrav for å få konsesjon.

(Anm: SV: - Oppdrettere i skatteparadis. Torgeir Knag Fylkesnes vil ha slutt på pengegaloppen i oppdrettsnæringen og stille tøffere miljøkrav for å få konsesjon. I et forslag til Stortinget går Torgeir Knag Fylkesnes, SVs næringspolitiske talsperson, inn for en total omlegging av systemet for tildeling av oppdrettskonsesjoner. - Vi foreslår å senke prisen vesentlig på konsesjonene og i stedet stille krav om null lus, null rømming og null ressurser på avveie for å kunne få tillatelse til ny eller økt produksjon. Det innebærer også å stramme inn praksis ved kontroll av oppfyllelse av tillatelser, slik at tillatelser kan trekkes inn dersom miljøkravene brytes, sier Torgeir Knag Fylkesnes. (dagbladet.no 6.3.2019).)

- VPS-forslag svekker hvitvaskingsarbeidet. Aktivt, målrettet og helhetlig arbeid for å motarbeide hvitvasking og økonomisk kriminalitet står høyt på dagsordenen hos myndigheter, tilsyn og finansnæringen selv. Det er derfor oppsiktsvekkende at Finansdepartementet i sitt forslag til lov om verdipapirsentraler foreslår å svekke dette vernet ved å innføre svært liberale regler for hvem som skal ha rett til å etablere verdipapirkontoer i Norge. (- Stortinget må ta hensyn til de vesentlige endringene i hvitvaskingslovgivningen som påfører finansinstitusjonene en helt annet risiko enn tidligere.)

(Anm: Ole Morten Geving, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt, Finans Norge. VPS-forslag svekker hvitvaskingsarbeidet. Aktivt, målrettet og helhetlig arbeid for å motarbeide hvitvasking og økonomisk kriminalitet står høyt på dagsordenen hos myndigheter, tilsyn og finansnæringen selv. Det er derfor oppsiktsvekkende at Finansdepartementet i sitt forslag til lov om verdipapirsentraler foreslår å svekke dette vernet ved å innføre svært liberale regler for hvem som skal ha rett til å etablere verdipapirkontoer i Norge. Slik forslaget er utformet, kan enhver person, hvor som helst fra i verden, kreve opprettet en VPS konto i sitt navn i Norge. Dette vil stille norske kontoførere – altså banker og verdipapirforvaltere – overfor en nesten uoverstigelig oppgave knyttet til kunde- og hvitvaskingskontroll. Økonomisk kriminalitet profesjonaliseres, og kriminelle nettverk leter aktivt etter svakeste ledd. Det er ingen grunn til at Norge skal innta den rollen. (dn.no 7.2.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Nå går myndighetene også etter huseiere som kjøper svart. (- Her overrasker kontrollørene arbeiderne på byggeplassen. Fem personer er siktet i Rogaland etter en aksjon mot arbeidsmarkedskriminalitet.) (- Flere tilsyn.) (– Det er ikke få som har måttet løpe ut fra et møte i oljeselskapet de jobber i fordi de har fått en telefon om at de har ti kontrollører i hagen.)

(Anm: Her overrasker kontrollørene arbeiderne på byggeplassen. Fem personer er siktet i Rogaland etter en aksjon mot arbeidsmarkedskriminalitet. Nå går myndighetene også etter huseiere som kjøper svart. (…) Fem siktet Gruppa har fulgt selskapet som det aksjoneres mot i lengre tid. Det har foreløpig ført til at fem personer er siktet. To av dem er huseiere som har erkjent å ha betalt for svart arbeid. En av dem er eieren av et byggeselskap. I tillegg er en ansatt i en byggevarehandel og ektefellen hans siktet. – Den ansatte i byggevarefirmaet er siktet for underslag. I tillegg er hans kone og en eier av et byggefirma siktet for medvirkning, sier politiadvokat ved Sør-Vest politidistrikt, Therese Braut Våge. (…) Flere tilsyn – Det er ikke få som har måttet løpe ut fra et møte i oljeselskapet de jobber i fordi de har fått en telefon om at de har ti kontrollører i hagen. Talsperson for A-Krim i Rogaland og leder for Arbeidstilsynet, Gro Ellingsen, forteller at folk vil merke gruppas aktivitet i tiden fremover. Nå vil de begynne å straffe huseiere som kjøper svarte tjenester. (nrk.no 1.3.2019).)

- Pusset opp luksusvilla for ti millioner med 50 polske håndverkere – kastet alle kvitteringene.

(Anm: Pusset opp luksusvilla for ti millioner med 50 polske håndverkere – kastet alle kvitteringene. Da Runar Strandskogen (58) pusset opp praktvillaen i Madserud Allé i Oslo for ti millioner kroner, kastet den tidligere statsautoriserte revisoren alle fakturaer og kvitteringer. Runar Strandskogen er saksøkt med krav om 11,7 millioner kroner i prisavslag etter salget av villaen i Madserud Allé. Han stiller uten advokat i Oslo tingrett. (dn.no 14.3.2019).)

- Dubai-lekkasjen viser at nordmenn skjuler mer formue enn vi visste. Sier skatteforsker og professor Annette Alstadsæter. (- Skattemyndighetene vil bruke informasjon fra lekkasjen for å lete etter juks.) (- Vi kunne bare beregne finansielle formuer i utlandet, fordi vi manglet kilder på nordmenns andre eiendeler, som eiendom, i lukkede skatteparadiser.)

(Anm: - Dubai-lekkasjen viser at nordmenn skjuler mer formue enn vi visste. Sier skatteforsker og professor Annette Alstadsæter. Skattemyndighetene vil bruke informasjon fra lekkasjen for å lete etter juks. - Dubai-lekkasjen viser at nordmenn og norske skattebetalere skjuler mer formue i utlandet enn det vi visste fra før, sier skatteforsker og professor Annette Alstadsæter til Dagbladet. Altstadsæter har tidligere forsket på skatteparadiser, blant annet Sveits, og hvordan nordmenn har holdt penger unna beskatning ved å plassere pengene sine der. - Vi kunne bare beregne finansielle formuer i utlandet, fordi vi manglet kilder på nordmenns andre eiendeler, som eiendom, i lukkede skatteparadiser. Så på toppen av pengene som er gjemt i utlandet, kommer eiendommer, slik Dagbladet og Dubai-lekkasjen belyser nå, sier Alstadsæter. I flere artikler har Dagbladet avslørt nordmenns eiendomsinvesteringer i Dubai, i skjul for norske myndigheter. Flere innrømmet at de har investert millioner i skatteparadiset, uten å føre verken investeringene eller inntekter fra utleie på selvangivelsen her hjemme. Slik kan de unngå både eiendomsskatt og skatt på inntekter fra utleie Skattedirektøren har truet Dubai-eiere med straffereaksjoner. (dagbladet.no 2.3.2019).)

- SANDSLOTTENE I DUBAI: Gull-paret solgte eiendom for 12,5 mill. uhindret. (- Nå får Skatteetaten og kemneren kritikk.) (- Skatteetaten og kemneren vil ikke forklare hvordan ektepar kunne kvitte seg med verdier for 17,5 millioner, mens de skyldte store beløp.)

(Anm: SANDSLOTTENE I DUBAI: Gull-paret solgte eiendom for 12,5 mill. uhindret. Nå får Skatteetaten og kemneren kritikk. Skatteetaten og kemneren vil ikke forklare hvordan ektepar kunne kvitte seg med verdier for 17,5 millioner, mens de skyldte store beløp. Høyskolelektor Inger Coll er kritisk. Fredag 8. februar avslørte Dagbladet at gullhandler-ekteparet Saleem og Sofia Ahmad fra Oslo var tilknyttet eiendom for 25 millioner kroner i Dubai i årene 2014 og 2015. De samme årene fikk ekteparet og deres gullbutikk Sheikh Enterprises i Oslo krav på over 20 millioner kroner fra myndighetene etter flere år med svart omsetning og feil fortolling av gull, ifølge Skatteetaten og Tollvesenet. (dagbladet.no 26.2.2019).)

- Smiths venner og skjulte koblinger - slik smadret denne rønna prisrekorden. (- Sigma Eiendomsutvikling, selskapet som i januar kjøpte Bergjevegen 10 for 13,9 millioner kroner, har også tett tilknytning til Smiths venner.)

(Anm: Smiths venner og skjulte koblinger - slik smadret denne rønna prisrekorden. I januar kjøpte Sigma Eiendomsutvikling huset til grunnleggeren av Smiths venners barnebarn. Bak Sigma Eiendomsutvikling finner Nettavisen. Den nedslitte eiendommen skal rives og Vegvesenet står klar til å kjøpe. Så punger Smiths venner-selskapet ut nesten 14 millioner kroner. - Bryter skatteloven, sier ekspert. (…) 11. januar i år kjøper Sigma Eiendomsutvikling Bergjevegen 10 for 13,9 millioner kroner. Boligen er egentlig en tomannsbolig, men er innredet til tre leiligheter. Meglere Nettavisen. Økonomi snakker med vurderer eiendommens verdi til mellom 4,5 og 4,7 millioner kroner. (…) Hvilket potensiale så Sigma Eiendomsutvikling i Bergjevegen 10? Og hvorfor knuste de salgsrekorden i Tananger for å få huset? (…) Sigurd Johan Bratlie er i dag leder for Smiths venner-selskapet Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag. Han er også barnebarnet til Smiths venner-stifter Johan Oscar Smith. Smiths venners åndelige leder Kåre Johan Smith, også barnebarnet til Johan O. Smith, er styremedlem i forlaget til Bratlie. Sigma Eiendomsutvikling, selskapet som i januar kjøpte Bergjevegen 10 for 13,9 millioner kroner, har også tett tilknytning til Smiths venner. Daglig leder er Aksel Larsen, som er sønn av tidligere Smiths venner-topp Bernt Aksel Larsen. Sistnevnte var styremedlem i Smiths venner fram til 2012 og er fortsatt en av Kåre Johan Smiths nærmeste rådgivere. (nettavisen.no 1.3.2019).)

- Glemte å melde fra - nå kan eiendomsmilliardæren miste disse Frogner-bygårdene. Bygårdene skiftet eier uten at Oslo kommune fikk beskjed. Nå vil byrådet at kommunen skal kjøpe dem for prisen fra 2014 og 2016.

(Anm: Glemte å melde fra - nå kan eiendomsmilliardæren miste disse Frogner-bygårdene. Bygårdene skiftet eier uten at Oslo kommune fikk beskjed. Nå vil byrådet at kommunen skal kjøpe dem for prisen fra 2014 og 2016. OSLO (Nettavisen): Byrådet i Oslo med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i spissen går inn for å benytte forkjøpsretten på fem leiegårder som eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen og hans selskaper glemte å melde inn, skriver Dagens Næringsliv. Vil kjøpe til gammel pris. Kommunen har fått en takst på de fem leiegårdene som setter samlet verdi ved kjøpstidspunktet til 250 millioner kroner. Siden Tollefsen kjøpte dem, har de steget i verdi i takt med prisutviklingen i Oslo, men det er prisen på kjøpstidspunktet byrådet legger til grunn. Det er bystyret, der de rødgrønne har flertall, som må avklare om kommunen skal gå videre slik byrådet ønsker. Innstillingen er på vei. - Trenger kommunale boliger. - Innstillingene om forkjøp av de fem leiegårdene er begrunnet i kommunens antatte fremtidige behov for kommunale boliger i bydel Frogner. I helhetsvurderingen er blant annet leiegårdens allsidighet, geografiske plassering og generelle tilstand vurdert, opplyser spesialrådgiver Dorthe Moe Lianes ved byrådslederens kontor til Nettavisen fredag.  (nettavisen.no 1.3.2019).)

- Må forklare seg: Har overført mirakelmillioner til Canada. På få år har mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen overført 6,7 millioner kroner av den norske stiftelsens penger til Canada.

(Anm: Må forklare seg: Har overført mirakelmillioner til Canada. På få år har mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen overført 6,7 millioner kroner av den norske stiftelsens penger til Canada. Mesteparten av pengene har blitt sendt til en organisasjon som Pedersen og familien styrer. Nå krever Stiftelsestilsynet en forklaring fra predikanten som har sendt store summer til sitt andre hjemland. VG avslørte i fjor mirakelpredikant Svein-Magne Pedersens metoder når han har tjent millioner på å selge telefonbønn til syke, og samlet inn penger til nødhjelpsprosjekter som ikke eksiterer. Etter VGs flere avsløringer åpnet Stiftelsestilsynet tilsynssak mot Pedersen og hans stiftelse, Misjonen Jesus Leger. (…) – Transaksjoner til Canada utgjør den største delen av stiftelsens overføringer, skriver Stiftelsestilsynet i brevet. Overføringene til Canada har siden 2013 utgjort 6,7 millioner – noe har også gått til andre samarbeidsaktører. Mirakelpredikanten: Solgte bønn til syke for 14 kroner i minuttet(vg.no 1.3.2019).)

- Dette skattet Norges utleiekonger. (- Gallopperende priser, lave renter og gunstige skatteregler har gjort det norske boligmarkedet svært lønnsomt.) (- I 2015 hadde selskapet rundt 1,2 milliarder kroner i leieinntekter og en driftsmargin på hele 43 prosent.)

(Anm: Dette skattet Norges utleiekonger. Gallopperende priser, lave renter og gunstige skatteregler har gjort det norske boligmarkedet svært lønnsomt. Her er noen av utleiekongene som gjør det aller best. (...) I 2015 hadde selskapet rundt 1,2 milliarder kroner i leieinntekter og en driftsmargin på hele 43 prosent.) (– Med over 20.000 utleieboliger i Norge, Sverige og Danmark er Tollefsen Norges 12. rikeste ifølge Kapitals rikingliste.) (e24.no 14.10.2016).)

- Gutteklubb eier eiendommer for 86 milliarder kroner.

(Anm: Gutteklubb eier eiendommer for 86 milliarder kroner. (…) Til sammen eier de eiendommer for 86 milliarder kroner. Det er Finansavisen som har laget listen over Norges eiendomskonger, hvor også investorer fra Asker og Bærum er godt representert (budstikka.no 23.11.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Tulipanfeber (Tulip Fever). (- Alle vil have dem, og det presser priserne i skyhøje niveauer.)

(Anm: 'Tulipanfeber' foregår i 1600-tallets Holland, hvor de eksotiske blomster indtager en helt central rolle i samfundet. Alle vil have dem, og det presser priserne i skyhøje niveauer. (kino.dk 13.7.2017).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Vidar fikk prissjokk - husleia øker med 55 prosent: - Dette var verdens verste julegave.

(Anm: Vidar fikk prissjokk - husleia øker med 55 prosent: - Dette var verdens verste julegave. (pluss.nettavisen.no 23.12.2018).)

(Anm: FAKTA OM BOLIG. Prisstigning for brukte boliger siste ti år (ssb.no).)

– Hushaier lurer studenter.

(Anm: – Hushaier lurer studenter. BN Bank-sjef Gunnar Hovland tar oppgjør med utleiere han mener presser unge inn i overprisede, urimelige og dels ulovlige leieforhold. Bygger «utleiemaskiner». Skogheim ser en annen utfordring: Utleiere som trøkker til ekstra når de får økte utgifter, for eksempel at sameiet justerer opp fellesutgiftene. – Dette er rett og slett hushaier som utnytter situasjonen og lurer eller presser leietagere for egen vinnings skyld, sier Hovland, som også sitter i styret i Huseiernes Landsforbund, til E24. Han får følge av daglig leder Geir Skogheim ved Utleiemegleren på Frogner i Oslo. – Vi ser jevnlig skrekkeksempler, sier han. (e24.no 21.8.2018).)

- Vidar fikk prissjokk - husleia øker med 55 prosent: - Dette var verdens verste julegave.

(Anm: Vidar fikk prissjokk - husleia øker med 55 prosent: - Dette var verdens verste julegave. (pluss.nettavisen.no 23.12.2018).)

- Gigantgevinst for Stang - tjener 27 mill. på boligsalg. (- I 2006 ga Fabian Stang 8,3 millioner for leiligheten i Kruses gate på Frogner i Oslo som var på 180 kvadratmeter.)

(Anm: Gigantgevinst for Stang - tjener 27 mill. på boligsalg. Fabian Stang har solgt leilighet på Oslo vest med gigantgevinst. (Finansavisen:) I 2006 ga Fabian Stang 8,3 millioner for leiligheten i Kruses gate på Frogner i Oslo som var på 180 kvadratmeter. Nå har han solgt den for den nette sum av 35 millioner kroner, skriver Finansavisen. (hegnar.no 13.4.2018).)

(Anm: Dobler prisen på Frogner-leilighet etter tre år. (hegnar.no 25.4.2018).)

– Fabian Stang raser mot OBOS: - Skal ikke selge leilighet til 100 millioner.

(Anm: Fabian Stang raser mot OBOS: - Skal ikke selge leilighet til 100 millioner. Fabian Stang (H) mener OBOS´ siste satsing er feilslått. Mandag ble det kjent at OBOS skal selge luksusleiligheter på Majorstuen i Oslo. Den dyreste leiligheten er priset til 95 millioner. Det får tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang (H), til å rase: - Når OBOS nå legger ut en leilighet på 400 kvadratmeter til nær 100 millioner, har selskapet totalt forlatt sin oppgave som sosialutbygger, som vi politikere har lagt til grunn at de var skapt for, sier Stang til Nettavisen. Les også: OBOS-leilighet til salgs for 95 millioner (nettavisen.no 11.12.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Dersom regnestykket stemmer, får Jonas Gahr Støres slekt en gevinst på 25-30 millioner kroner på boligprosjektet.

(Anm: Tjener grovt på boligbygging. (…) Ap-leder Jonas Gahr Støre er med på to boligprosjekter som gir en gevinst på rundt 280 millioner kroner. (…) Dersom regnestykket stemmer, får Jonas Gahr Støres slekt en gevinst på 25-30 millioner kroner på boligprosjektet. (stavrum.blogg.no 16.5.2017).)

- Skatteetatens mantra er «rett skatt til rett tid». (- Samtidig ønsker de fleste virksomheter å betale minst mulig skatt, og heller bruke overskudd på vekst eller utdelinger til eierne.) (- En skatteadvokat fortalte imidlertid eiendomsselskapet at de kunne kreve direkte fradrag for både tenkt vedlikehold og vedlikehold tilbake til samme relative standard som bygget hadde hatt som nytt.) (- Skatterapporten konkluderte med at bare kr 5 millioner måtte aktiveres skattemessig, mens resterende kr 70 millioner kunne fradragsføres direkte som tenkt vedlikehold.) (- Fellesregistrering for mva.) (- Den hemmelige gullskatten.)

(Anm: Johan K. Engelschiøn, Marianne Brockmann Bugge og Morten H. Christophersen er advokater og partnere i RSM Advokatfirma. Et skatteeventyr. Skatteetatens mantra er «rett skatt til rett tid». Samtidig ønsker de fleste virksomheter å betale minst mulig skatt, og heller bruke overskudd på vekst eller utdelinger til eierne. For mange eiendomskonsern er begge deler mulig. For å illustrere det skal vi fortelle et «skatteeventyr». (…) En skatteadvokat fortalte imidlertid eiendomsselskapet at de kunne kreve direkte fradrag for både tenkt vedlikehold og vedlikehold tilbake til samme relative standard som bygget hadde hatt som nytt. Tenkt vedlikehold er påkostninger som trer i stedet for vedlikehold, og er begrenset oppad til det beløp det ville ha kostet å vedlikeholde uten endringer og standashevinger. For å utnytte disse reglene fullt ut, utarbeidet selskapet en skatterapport som begrunnet hvordan kostnadene i prosjektet skulle fradragsføres. (…) Ettersom bygget hadde holdt middels standard både før og etter rehabiliteringen, og kontorlokalene var bygget om fra cellekontorer til åpent landskap, kunne det meste av kostnadene fradragsføres direkte som tenkt vedlikehold. (…) Skatterapporten konkluderte med at bare kr 5 millioner måtte aktiveres skattemessig, mens resterende kr 70 millioner kunne fradragsføres direkte som tenkt vedlikehold. (estatenyheter.no 7.2.2019).)

- Prinsessen fra Bloksberg på statens regning. Prinsesse Märtha Louise kan tjene 70 millioner kroner skattefritt på å selge «Bloksberg» til høystbydende.

(Anm: Prinsessen fra Bloksberg på statens regning. Prinsesse Märtha Louise kan tjene 70 millioner kroner skattefritt på å selge «Bloksberg» til høystbydende. (…) Senterparti-politiker Per Olaf Lundteigen reagerer på at prinsesse Märtha Louise dermed kan tjene privat på investeringer gjort av det offentlige. Prinsippielt har Lundteigen rett, og det burde aldri vært gjort slik. Men gjort er gjort, og spist er spist. Derimot er det et dårlig forslag at staten skal kjøpe Bloksberg. Stedet har ikke noe spesiell arkitektonisk verdi, og vi må kunne leve med at de kongelige kjøper og selger hytter uten å gjøre hyttene til nasjonale minnesmerker etterpå. (nettavisen.no 21.8.2018).)

– Eiendomsbransjen blant de mest ineffektive i verden. Håvard Vasshaug i Bad Monkeys tror datakraft og automatisering vil gi eiendomsbransjen en dramatisk produktivitetsvekst.

(Anm: – Eiendomsbransjen blant de mest ineffektive i verden. Håvard Vasshaug i Bad Monkeys tror datakraft og automatisering vil gi eiendomsbransjen en dramatisk produktivitetsvekst. I forbindelse med Byggtech 2018 ser Estate Play nærmere på hva som skjer i sektoren. Håvard Vasshaug i Bad Monkeys har klare meninger om eiendomsbransjen og dens bruk av data. (estatenyheter.no 23.11.2018).)

- Advarer mot skattesvikere. (- Skatteunndragelser truer velferdssamfunnet, advarer Økokrim.)

(Anm: Advarer mot skattesvikere. Skatteunndragelser truer velferdssamfunnet, advarer Økokrim. Milliarder som kunne kommet fattige til gode, havner i stedet i de rikes lommer. «Det avdekkes stadig oftere mistanke om skattesvik begått av norske statsborgere som har meldt utflytting fra Norge.» «Det er nå også en trend at næringsinntekter i små og mellomstore virksomheter kanaliseres til utenlandske konto, og ikke oppgis til beskatning i Norge.» Skatte- og avgiftskriminaliteten er fortsatt den største trusselen innen tradisjonell økonomisk kriminalitet.» Alt dette skriver Økokrim i sin trusselvurdering for 2018. Les også: De er sykmeldte, jobber ikke i bedriften, er på ferie – men brukes for å få skattefradrag (dagsavisen.no 22.8.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Oslo kemnerkontor avdekker juks i 8 av 10 kontroller. Oslo kemnerkontor har høy uttelling de siste fem årene, der deres kontrollører har avdekket lønnsjuks for over 1,5 milliarder kroner.

(Anm: Oslo kemnerkontor avdekker juks i 8 av 10 kontroller. Oslo kemnerkontor har høy uttelling de siste fem årene, der deres kontrollører har avdekket lønnsjuks for over 1,5 milliarder kroner. Siden 2014 har kontoret, som er landets største skatteinnkrever, gjennomført 2.171 kontroller. I åtte av ti kontroller ble det avslørt juks, skriver Dagsavisen. Jukset handler i hovedsak om arbeidsgivere som forsøker å omgå arbeidsgiveravgift ved å unnlate å innrapportere egne ansattes lønnsinntekter. Dette skjer ofte i forbindelse med svart arbeid, i bygg og anlegg, restaurantbransjen, renhold og transport. Les også: Under varebilkontroller i Oslo fant trafikkontrollører 16 mulige trygdesvindlere Mye juks avdekkes ikke Divisjonsdirektør Atle Myklebust i Oslo kemnerkontor tror flere kontroller ville avdekket mer juks, men at kontoret må gjøre avveininger i hvordan de ønsker å bruke sine ressurser. (vartoslo.no 30.1.2019).)

- Ap ber Siv Jensen rydde opp i Johan H. Andresens skattesak.

(Anm: Ap ber Siv Jensen rydde opp i Johan H. Andresens skattesak. Arbeiderpartiet har stilt finansministeren spørsmål om skattesaken til milliardær Johan H. Andresen. DN skrev i desember om hvordan Sentralskattekontoret for storbedrifter kom frem til at Johan H. Andresens Ferd skulle få nullskatt etter en klage i 2014. Dermed slapp han en skatteregning på over 100 millioner kroner. Forrige uke sa Finansdepartementet til DN at et brev som ble vektlagt av skattekontoret, ikke gjelder for selskaper som Andresens Ferd. (dn.no 3.1.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Finansdepartementet: Brevet som ble brukt til å begrunne nullskatt til Johan H. Andresen «tar ikke stilling» til selskaper som Ferd.

(Anm: Finansdepartementet: Brevet som ble brukt til å begrunne nullskatt til Johan H. Andresen «tar ikke stilling» til selskaper som Ferd. Sentralskattekontoret la avgjørende vekt på et brev som Finansdepartementet nå sier at ikke gjelder for Johan H. Andresens selskap. (dn.no 27.12.201).)

- «Skattejegerne» får svar: - Endringer vil bli gjennomført i Norge. (- Samtidig strammer også store land som Tyskland og Frankrike grepet i jakten på skatteinntekter.)

(Anm: «Skattejegerne» får svar: - Endringer vil bli gjennomført i Norge. Samtidig strammer også store land som Tyskland og Frankrike grepet i jakten på skatteinntekter. Denne uken rykket lederne av de fire nordiske medieorganisasjonene med Mediebedriftenes Landsforening i spissen ut med en oppfordring til de nordiske regjeringene om å sterkt vurdere nasjonale skattetiltak som skal treffe de store digitale aktørene som Facebook og Google. Les mer: Nordiske medietopper vil ha skatt på Google- og Facebook-omsetningI påvente av mer internasjonale løsninger i EU og OECD ønsker foreningene i Mediebedriftene Landsforening i spissen å innføre en skatt på bruttoomsetningen til de digitale selskapene for å bøte på det de mener er «en kunstig lav skattesats». (kampanje.no 4.12.2018).)

- Her skjuler nordmenn formuer i skatteparadiset. FANT HEMMELIGE EIENDOMMER: DAGBLADET REISTE TIL DUBAI FOR Å SE ETTER LEILIGHETER SOM NORDMENN EIER I SKJUL FOR NORSKE SKATTEMYNDIGHETER. (- SLIK ER REGELVERKET: Eiendom i utlandet beskattes normalt som formue og føres på 4.1.6 i selvangivelsen.)

(Anm: Her skjuler nordmenn formuer i skatteparadiset. FANT HEMMELIGE EIENDOMMER: DAGBLADET REISTE TIL DUBAI FOR Å SE ETTER LEILIGHETER SOM NORDMENN EIER I SKJUL FOR NORSKE SKATTEMYNDIGHETER. Det islamske emiratet Dubai er et skatteparadis med omfattende hemmelighold og få utleveringsavtaler. Nå viser en stor data-lekkasje hvordan korrupte politikere, kriminelle og smuglere fra hele verden har plassert enorme beløp i Dubais eiendomsmarked. Dagbladet avslører hvordan nordmenn har investert millionbeløp i skjul for norske skattemyndigheter og tjener penger på det. (…) Folk fra hele verden med penger strømmet til skatteparadiset i ørkenen, som bød på luksuriøse eiendommer til en lav pris. En investering på 2,5 millioner sikrer i tillegg oppholdstillatelse, både for kjøperen og familien. (…) Dubai ble også kjent for gjestearbeidere på slavekontrakter og underbetalte hushjelper uten rettigheter. Investorer med rulleblad eller svarte penger møtte få hindringer. Boligprisene ble firedoblet på få år og hvem som eier bolig i Dubai holdes strengt hemmelig av staten. (…) Nå har en stor database med opplysninger om 129 000 kjøpere, selgere og eiere av boliger på 54 000 adresser i Dubai lekket ut av landet. Analyseselskapet C4ADS og journalistorganisasjonen OCCRP har sortert informasjonen og funnet enorme eiendomsinvesteringer fra personer tilknyttet korrupsjon, drap, smugling, hvitvasking eller underslag fra en rekke land i verden. Databasen er fra 2014 og 2015 og ble satt sammen av profesjonelle aktører i eiendomsbransjen. OCCRP har delt databasen med Dagbladet og bidratt med analyser. Flere nordmenn enn kjent Blant nordmenn som eier leilighet i Dubai, er det flere som bor der fast eller i ferier og har alt i orden. Men andre har åpenbart håpet at pengene skal vokse stille i sandslottene på den arabiske kysten. I overkant av 40 eiendommer i De forente arabiske emirater ble meldt inn på selvangivelsen av norske skattebetalere i 2014, får Dagbladet opplyst etter en innsynsbegjæring til Skatteetaten. Men Dagbladet fant flere. Trykk på navnene og scroll til siden for å se leiligheter tilknyttet nordmenn på Dubai Marina i datalekkasjen: (…) SLIK ER REGELVERKET: Eiendom i utlandet beskattes normalt som formue og føres på 4.1.6 i selvangivelsen. (…)  (dagbladet.no 12.1.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- Pape åbner for at styrke politiets hvidvaskenhed. Antallet af indberetninger til hvidvaskenhed ventes at stige, men der mangler hvidvaskjægere, mener ekspert.

(Anm: Pape åbner for at styrke politiets hvidvaskenhed. Antallet af indberetninger til hvidvaskenhed ventes at stige, men der mangler hvidvaskjægere, mener ekspert. Efter store sager om hvidvask og meldinger om øget arbejdsbyrde åbner justistsminister Søren Pape Poulsen (K) for en oprustning af bagmandspolitiets hvidvasksekretariat. Det skriver Politiken. - Det står klart, at vi er nødt til at sætte hårdere ind over for hvidvask og anden økonomisk svindel. Det er undergravende for vores samfund. - Og det er derfor min klare opfattelse, at vi skal se fordomsfrit på hele området, og ikke mindst, om vi kan gøre mere for at styrke bekæmpelsen af hvidvask i SØIK (bagmandspolitiet, red.), skriver han i en mail til avisen. (jyllands-posten.dk 6.11.2018).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Etablerer nytt fond for ytringsfrihet. Fondsfinans skal styre nytt fond for ytringsfrihet på vegne av Norsk PEN – har forlag, mediekonsern og Johan H. Andresens Ferd med på laget.

(Anm: Etablerer nytt fond for ytringsfrihet. Fondsfinans skal styre nytt fond for ytringsfrihet på vegne av Norsk PEN – har forlag, mediekonsern og Johan H. Andresens Ferd med på laget. Norsk PEN, del av den internasjonale litterære foreningen for forfattere og skribenters rett til ytringsfrihet, har hentet en stiftelseskapital på 12,5 millioner kroner til fondet. – Vi er på topp i verden, men det er dermed ikke sagt av vi ikke har mange utfordringer, sier generalsekretær i Norsk PEN Hege Newth, om ytringsfriheten i Norge. Newth viser til at arbeidet i Norge blant annet omhandler prosjekter rettet mot overvåkning og personvern, å løfte multikulturelle stemmer i samfunnsdebatten og hvilke konsekvenser medieøkonomien har for journalistisk arbeid. (…) Fondet skal forvaltes av Fondsfinans som ledes av Erik Must. På listen over stiftere finner man Amedia, Aschehoug, as Forlagsfinans, Cappelen Damm, Dagbladets Stiftelse, Erik Must as, Ferd as, Gyldendal, Jostein Gaarder, NHST Media Group as (som eier Dagens Næringsliv), Polaris Media og Schibsted asa /Stiftelsen Tinius som alle har bidratt med én million kroner hver. (dn.no 31.1.2019).)

- Euronext vil kjøpe Oslo Børs for 6,24 milliarder kroner. Euronext, en sammenslutning av fem europeiske børser, ønsker å kjøpe Oslo Børs. Selskapet vil by 6,24 milliarder kroner for å ta over det norske aksjemarkedet.

(Anm: Euronext vil kjøpe Oslo Børs for 6,24 milliarder kroner. Euronext, en sammenslutning av fem europeiske børser, ønsker å kjøpe Oslo Børs. Selskapet vil by 6,24 milliarder kroner for å ta over det norske aksjemarkedet. Oppkjøpsplanene blir presentert i en pressemelding fra Euronext mandag morgen. Det europeiske børskonglomeratet har kontakte styret i Oslo Børs VPS Holding, selskapet som eier Oslo Børs, «for å søke støtte for et bud på 6,24 milliarder kroner for samtlige utestående aksjer i selskapet». Budet innebærer en pris på 145 kroner per aksje, 32 prosent høyere enn den siste sluttnoteringen for selskapet bak den norske børsen. Budgiveren opplyser at det er en aksjonærgruppe i Oslo Børs VPS som har kontakt og bedt Euronext vurdere å kjøpe aksjene i selskapet. Det europeiske selskapet har allerede fått forhåndsaksept fra aksjonærer som sitter på 49,6 prosent av aksjene i holdingselskapet. (aftenposten.no 24.12.2018).)

- 21 hvidvaskjægere skal håndtere 30.000 indberetninger fra 3.200 bankfolk. 2018 bliver nyt rekordår for indberetninger, men bagmandspolitiets hvidvaskenhed mangler mandskab og it-systemer, advarer eksperter.

(Anm: 21 hvidvaskjægere skal håndtere 30.000 indberetninger fra 3.200 bankfolk. 2018 bliver nyt rekordår for indberetninger, men bagmandspolitiets hvidvaskenhed mangler mandskab og it-systemer, advarer eksperter. Regering og DF klar til at øge bevillinger. Antallet af indberetninger om tvivlsomme pengetransaktioner og formodet hvidvask slår alle rekorder igen i år. 30.000 indberetninger eller mere ventes at tikke ind i bagmandspolitiets særlige hvidvasksekretariat fra banker og sparekasser inden årets udgang mod 25.000 sidste år – og blot 5.000 indberetninger i 2013. Men midt i indberetningsfeberen advarer flere eksperter politikerne mod at tro, at hvidvasksekretariatet hos bagmandspolitiet (SØIK) kan håndtere så store mængder indberetninger. (politiken.dk 6.11.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Ingen stortingsrepresentanter ville forsvare egen lønnsfest.

(Anm: Ingen stortingsrepresentanter ville forsvare egen lønnsfest. Tross innstendige oppfordringer fra venstrefløyen og MDG, ville ingen stortingsrepresentanter for landets største partier forsvare lønnsøkningen de går inn for. (…) Ingen fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti eller Senterpartiet ville imidlertid gå på talerstolen og argumentere for at det er rimelig med en lønnsøkning på 28.000 kroner. (aftenposten.no 14.6.2018).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Sterk økning i lønnsforskjeller: Mest i det offentlige. (- Fra 2,8 til 3,8 ganger forskjell.) (- De siste tiårene har avstanden mellom de best betalte og de dårligst betalte i Norge økt mye.)

(Anm: Sterk økning i lønnsforskjeller: Mest i det offentlige. Forskjellen mellom dem som tjener mest og dem som tjener minst i Norge er blitt mye større, viser nye SSB-tall. (…) Lønnsforskjellene øker raskere i Norge enn i andre OECD-land. (…) Fra 2,8 til 3,8 ganger forskjell. (…) De siste tiårene har avstanden mellom de best betalte og de dårligst betalte i Norge økt mye. (…) - I 1997 var den gjennomsnittlige månedslønnen til de 10 prosentene som fikk best betalt 2,8 ganger høyere enn lønna til de 10 prosent dårligst betalte. (…) – For noen år siden var det uvanlig at ledere i det offentlige tjente mer enn statsministeren. I dag er det blitt vanlig. (forskning.no 5.11.2018).)

- Trusler mot rike er nok langt mer utbredt i Norge enn vi tror. (- Som en direkte ringvirkning av hendelsen har Næringslivets Sikkerhetsråd nå satt opp en konferanse med tema risiko for kidnapping blant næringslivsaktører.) (- Tidligere sjef for beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, mener Norge er som en honningkrukke for kriminelle som ønsker å ramme velstående folk.)

(Anm: - Trusler mot rike er nok langt mer utbredt i Norge enn vi tror. Tidligere sjef for beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, mener Norge er som en honningkrukke for kriminelle som ønsker å ramme velstående folk. LILLESTRØM/OSLO (Dagbladet): Ti uker har gått siden Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog. I går gikk politiet ut og etterlyste tre personer som ble fanget opp på overvåkningskamera utenfor arbeidsplassen til 68-åringens ektemann, milliardær og investor Tom Hagen. (…) - En honningkrukke Som en direkte ringvirkning av hendelsen har Næringslivets Sikkerhetsråd nå satt opp en konferanse med tema risiko for kidnapping blant næringslivsaktører. Blant foredragsholderne er tidligere sjef for beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen. Han jobber i dag med sikkerhet overfor private aktører, og har blant annet hatt oppdrag som livvakt for Kjell Inge Røkke. Han har selv arbeidet konkret med flere bortføring- og trusselsaker i Norge under sin tid i politiet, og mener fenomenet skjer oftere enn mange tror. (dagbladet.no 112.1.2019).)

- Tom Hagen (68) har siden 2007 tjent over én milliard kroner på strømsalg og eiendomsinvesteringer.

(Anm: Tom Hagen har tjent én milliard siste 11 år. Tom Hagen (68) har siden 2007 tjent over én milliard kroner på strømsalg og eiendomsinvesteringer. Nå frykter politiet at hans kone Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er kidnappet. (dn.no 9.1.2019).)

– Nyhetskommentar: En ekstremt grov forbrytelse. (- Kan ta livet av en norsk uskyld og kan ha vidtgående konsekvenser for det norske samfunnet.)

(Anm: ANDERS GIÆVER. Nyhetskommentar: En ekstremt grov forbrytelse. Anne-Elisabeth Falkevik Hagens forsvinning kan ta livet av en norsk uskyld og kan ha vidtgående konsekvenser for det norske samfunnet. Den tradisjonelle kidnappingen av mennesker mot løsepenger har så langt vært en sjelden, bortimot ukjent forbrytelse i Norge. Man har hatt frihetsberøvelse i kriminelle miljøer i forbindelse med gjengopprør, narkotikahandel og andre former for selvjustis. Det har vært kidnappinger i saker knyttet til æresvold eller tvangsgifte. Det foregår fra tid til annen kidnapping av barn i forbindelse med barnefordelingssaker. Og nordmenn er blitt tatt som gisler, truet, og også drept i forskjellige konfliktområder rundt i verden. (vg.no 8.1.2019).)

- Nervøse rikinger ber om kidnappingsråd.

(Anm: Nervøse rikinger ber om kidnappingsråd. Næringslivets sikkerhetsråd leverer sikkerhetstjenester og rådgivning til sine medlemmer. Etter at forsvinningssaken ble kjent har pågangen økt fra folk som ønsker råd, forteller direktør Jack Fischer Eriksen. – Vi merker et betydelig press etter at forsvinningssaken ble kjent sammenlignet med før. – Hva er det folk ønsker råd om? – De som kontakter oss er gjerne eiere, ledere, eller personer som jobber med sikkerhet i virksomhetene. De spør om råd om hvordan de skal sikre sine verdier. Det kan være personer eller annen verdifull informasjon. (nettavisen.no 10.1.2019).)

- Aftenposten mener: Bonustrøbbel både i og utenfor Stortinget. (- Flybonuspoeng opptjent på arbeidsreiser er skattepliktige dersom de brukes privat. Slik har regelverket vært lenge. I praksis har trolig mange brutt loven.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Bonustrøbbel både i og utenfor Stortinget. Flybonuspoeng opptjent på arbeidsreiser er skattepliktige dersom de brukes privat. Slik har regelverket vært lenge. I praksis har trolig mange brutt loven. Risikoen for å bli oppdaget er minimal, i tillegg til at neppe alle arbeidstagere er bevisst at denne ytelsen er skattepliktig. Nytt av året er en presisering av at arbeidsgiver som har plikt til å innrapportere slike ytelser til myndighetene. Det er enklere sagt enn gjort. (aftenposten.no 27.11.2018).)

- Equinor og Telenor nekter ansatte å ta ut bonuspoeng på privatreiser.

(Anm: Equinor og Telenor nekter ansatte å ta ut bonuspoeng på privatreiser. Equinor og Telenor er blant selskapene som nekter ansatte bonuspoeng på private reiser. (aftenposten.no 3.2.2019).)

- Politikerne skal bruke bonuspoengene på tjenestereiser. Men Stortinget har ingen oversikt over hva poengene brukes til. (- Pålegger næringslivet å rapportere, men slipper selv Å tjene store mengder bonuspoeng på tjenestereiser er svært utbredt blant stortingsrepresentanter og forretningsfolk. Å bruke disse poengene til å betale for private reiser er lov på de fleste arbeidsplasser, men da skal reisen beskattes som vanlig inntekt.)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Politikerne skal bruke bonuspoengene på tjenestereiser. Men Stortinget har ingen oversikt over hva poengene brukes til. Stortingspolitikere tjener mengder av bonuspoeng på flyreiser betalt med skattepenger. Men Stortinget har selv ingen oversikt over hva som skjer med poengene. Å ta en jobbreise på businessklasse fører med seg goder som champagne, mer forseggjort mat, et sete som kan legges helt flatt, stor TV-skjerm og en drøss med bonuspoeng som det skal skattes av dersom de brukes privat. Det er ettermiddag den 22. september 2017 da stortingsrepresentant Øyvind Halleraker finner riktig gate på Dulles internasjonale flyplass. Han har deltatt på NATOs parlamentarikerforsamling i Philadelphia og møtt Norges ambassadør i Washington, D.C. Nesten alle passasjerene tar til høyre da de kommer om bord i SK926. Men som så mange ganger før tar Høyre-mannen en venstresving inn i businesskabinen. Rundt åtte timer senere lander han i København, for hittil siste gang som stortingsrepresentant. Hjem til Hordaland tar han med seg utallige minner, et diamantkort fra SAS og mer enn 250.000 Eurobonus-poeng opptjent på tjenestereiser for Stortinget, ifølge reiseregningene. (…) Pålegger næringslivet å rapportere, men slipper selv Å tjene store mengder bonuspoeng på tjenestereiser er svært utbredt blant stortingsrepresentanter og forretningsfolk. Å bruke disse poengene til å betale for private reiser er lov på de fleste arbeidsplasser, men da skal reisen beskattes som vanlig inntekt. (aftenposten.no 23.11.2018).)

- Nå kan det bli slutt på å få bruke bonuspoeng fra jobbreisene. (- Men fra nyttår blir det arbeidsgivers ansvar å rapportere og trekke skatt for private reiser betalt med poeng fra jobbturer.)

(Anm: Nå kan det bli slutt på å få bruke bonuspoeng fra jobbreisene. Hvordan skal sjefen din fra nyttår holde styr på om du bruker bonuspoeng opptjent på jobb til å betale for ferieturer? – Det enkle svaret er at det er umulig, sier reisebyrådirektør. Han spår forbud på mange arbeidsplasser. (…) – Selv om det har vært skattepliktig, er mitt inntrykk at det har vært allment akseptert å bruke poengene på det man ønsker, sier Per Arne Villadsen, administrerende direktør i reisebyrået Berg-Hansen. Men fra nyttår blir det arbeidsgivers ansvar å rapportere og trekke skatt for private reiser betalt med poeng fra jobbturer. (aftenposten.no 1.12.2018).)

- 300 får gratisbilletter til kulturhuset i Kristiansand. Skarpe reaksjoner etter avsløring om at ordfører, stortingspolitikere og næringslivstopper får gratis premierebilletter i Kristiansand. (- Kan være skattepliktig.) (- Jeg synes det er veldig underlig at enkelte politikere får gratisbilletter til alle premierene på Kilden, sier Brandsdal til Nettavisen. (…) Han reagerer også på at flere personer i administrasjonen i Kristiansand kommune får gratisbilletter, fordi de representerer eierne.)

(Anm: 300 får gratisbilletter til kulturhuset i Kristiansand. Skarpe reaksjoner etter avsløring om at ordfører, stortingspolitikere og næringslivstopper får gratis premierebilletter i Kristiansand. Over 300 personer, deriblant flere politikere og næringslivstopper, får jevnlig tilbud om gratisbilletter til premierer på kulturhuset Kilden i Kristiansand, kunne Fædrelandsvennen avdekke i helga. Kulturminister Trine Skei Grande (V) og stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) får gratisbilletter til alle Kildens premierer, som representanter for Kulturdepartementet og Stortingets kulturkomité. Det gjør også Harald Furre (H), som er ordfører i Kristiansand og representerer kulturhusets eiere, og stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) som lokal stortingsrepresentant.  Les også: 175 millioner til omstridt kunstsilo i Kristiansand - Kan være skattepliktig Disse kan i tillegg ta med seg sin samboer eller en annen person, og nå viser det seg også at billettene kan være skattepliktig. - Det er skatteplikt for fordeler man oppnår gjennom sitt arbeidsforhold, at du for eksempel mottar gratisbilletter til kulturarrangementer, sier seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten til avisen. Ringså sier at det også for politikere kan være skattepliktig om man er en lønnet politiker. (…) - Jeg synes det er veldig underlig at enkelte politikere får gratisbilletter til alle premierene på Kilden, sier Brandsdal til Nettavisen. (…) Han reagerer også på at flere personer i administrasjonen i Kristiansand kommune får gratisbilletter, fordi de representerer eierne. - Men Kristiansand kommune er jo like mye mitt og andre som bor i byen. Hvordan kan de påstå at de representere eierne? undres han. - Hva mener du bør skje i denne saken? - Dette må definitivt stoppes umiddelbart. Det er ingen ting som tilsier at de er mer verdifulle enn andre personer som bor i byen. Jeg ser ingen grunn til at de skal ha gratisbilletter, sier Brandsdal. (nettavisen.no 4.12.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Tjener millioner på salg til utbyggere: Har unngått skattebombe hittil. Boligeiere tjener millioner på å selge til utbyggere, men kan få skattebombe i retur. (- Skatteetaten opplyser at de ikke kan finne ut i hvor mange tilfeller denne typen salg av eiendommer er blitt skattet som tomtesalg i Asker og Bærum.)

(Anm: Tjener millioner på salg til utbyggere: Har unngått skattebombe hittil. Boligeiere tjener millioner på å selge til utbyggere, men kan få skattebombe i retur. Hittil har en rekke selgere imidlertid sluppet «tomteskatten». Et boligsalg kan nemlig bli regnet som tomtesalg hvis salget i realiteten gjelder tomten og ikke bebyggelsen. Resultat: Selger må skatte 23 prosent av gevinsten. Budstikka har snakket med flere som har solgt til utbyggere i andre områder de siste årene, men ingen av dem har fått eiendommen definert som tomt. De har heller ikke hørt om andre som har fått ekstraregningen. – Vi er ikke blitt skattlagt på en slik måte, opplyser en husselger. Han og de andre ønsker å være anonyme for å unngå ekstra søkelys fra skattemyndighetene. Vedkommende fikk oppgjøret for salget til en utbygger for et par år siden i forbindelse med et annet boligprosjekt i vårt område. – Vi får håpe at dette er avgjort nå, humrer selgeren. Skatteetaten opplyser at de ikke kan finne ut i hvor mange tilfeller denne typen salg av eiendommer er blitt skattet som tomtesalg i Asker og Bærum. LES OGSÅ: Oppkjøpere vil bygge leiligheter: Huseier tjente 16,8 mill. på fire år (budstikka.no 4.11.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- Skatt: Dagbladet mener: Flere kan betale eiendomsskatt. Oslo kommunes eiendomsskatt er både lovlig og progressiv. Men misfornøyde rikinger har litt rett – den kan med fordel omfatte flere enn i dag. (- Hvis Stein Erik Hagens enorme eiendom i Holmenkollen er skattepliktig, hvorfor skal ikke små leiligheter i Groruddalen også være det?)

(Anm: Leder. Skatt: Dagbladet mener: Flere kan betale eiendomsskatt. Oslo kommunes eiendomsskatt er både lovlig og progressiv. Men misfornøyde rikinger har litt rett – den kan med fordel omfatte flere enn i dag. Oslo-rikinger liker ikke eiendomsskatt, og har siden 2016 tatt kampen i rettssystemet. Sammen med knapt en halv prosent av byens befolkning har blant andre Stein Erik Hagen, Øystein Stray Spetalen, og Jan Petter Sissener saksøkt kommunen etter innføring av skatten i 2016. Målet er å få fjernet bunnfradraget på fire millioner kroner, som gjør at de fleste i Oslo slipper å betale skatten. Hvis Stein Erik Hagens enorme eiendom i Holmenkollen er skattepliktig, hvorfor skal ikke små leiligheter i Groruddalen også være det? Som Spetalen sa det til VG kan vi ha den modell der de med store hus betaler mer enn de med mindre boliger, men hvorfor er ikke alle omfattet?  (dagbladet.no 3.12.2018).)

- Har kjøpt Rolex, bil og leilighet for bitcoin-penger. (- Den ferske ligningen viser at de har null i formue og knapt noen inntekt. I fjor steg markedsverdien på alle kryptovalutaer i omløp med 549 milliarder dollar.) (- Man får tilleggsskatt hvis man ikke rapporterer, men det er litt vrient for Skatteetaten at de ikke vet hvem som har bitcoin og ikke, sa han videre.) (- Må selv rapportere.) (- Seksjonssjef Astrid M. Dugstad Tveter i Skattedirektoratet sier skattepliktige personer selv fastsetter grunnlaget for sin formues- og inntektsbelastning.)

(Anm: Har kjøpt Rolex, bil og leilighet for bitcoin-penger. Ifjor skattet Philip Eriksen 29.000 kroner. Harstadværingene Philip Eriksen og Roy Arne Olsen har opplyst at de har tjent millioner på bitcoin. Den ferske ligningen viser at de har null i formue og knapt noen inntekt. I fjor steg markedsverdien på alle kryptovalutaer i omløp med 549 milliarder dollar.  (…) I intervjuet med ITromsø sa Eriksen at det garantert er mange som ikke rapporterer inn på skattemeldingen, enten fordi det er for avansert, eller fordi de ikke vil. – Man får tilleggsskatt hvis man ikke rapporterer, men det er litt vrient for Skatteetaten at de ikke vet hvem som har bitcoin og ikke, sa han videre. Må selv rapportere Seksjonssjef Astrid M. Dugstad Tveter i Skattedirektoratet sier skattepliktige personer selv fastsetter grunnlaget for sin formues- og inntektsbelastning. (dn.no 20.8.2018).)

- Pape åbner for at styrke politiets hvidvaskenhed. Antallet af indberetninger til hvidvaskenhed ventes at stige, men der mangler hvidvaskjægere, mener ekspert.

(Anm: Pape åbner for at styrke politiets hvidvaskenhed. Antallet af indberetninger til hvidvaskenhed ventes at stige, men der mangler hvidvaskjægere, mener ekspert. Efter store sager om hvidvask og meldinger om øget arbejdsbyrde åbner justistsminister Søren Pape Poulsen (K) for en oprustning af bagmandspolitiets hvidvasksekretariat. Det skriver Politiken. - Det står klart, at vi er nødt til at sætte hårdere ind over for hvidvask og anden økonomisk svindel. Det er undergravende for vores samfund. - Og det er derfor min klare opfattelse, at vi skal se fordomsfrit på hele området, og ikke mindst, om vi kan gøre mere for at styrke bekæmpelsen af hvidvask i SØIK (bagmandspolitiet, red.), skriver han i en mail til avisen. (jyllands-posten.dk 6.11.2018).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- 21 hvidvaskjægere skal håndtere 30.000 indberetninger fra 3.200 bankfolk. 2018 bliver nyt rekordår for indberetninger, men bagmandspolitiets hvidvaskenhed mangler mandskab og it-systemer, advarer eksperter.

(Anm: 21 hvidvaskjægere skal håndtere 30.000 indberetninger fra 3.200 bankfolk. 2018 bliver nyt rekordår for indberetninger, men bagmandspolitiets hvidvaskenhed mangler mandskab og it-systemer, advarer eksperter. Regering og DF klar til at øge bevillinger. Antallet af indberetninger om tvivlsomme pengetransaktioner og formodet hvidvask slår alle rekorder igen i år. 30.000 indberetninger eller mere ventes at tikke ind i bagmandspolitiets særlige hvidvasksekretariat fra banker og sparekasser inden årets udgang mod 25.000 sidste år – og blot 5.000 indberetninger i 2013. Men midt i indberetningsfeberen advarer flere eksperter politikerne mod at tro, at hvidvasksekretariatet hos bagmandspolitiet (SØIK) kan håndtere så store mængder indberetninger. (politiken.dk 6.11.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Oppkjøpere vil bygge leiligheter: Huseier tjente 16,8 mill. på fire år.

(Anm: Oppkjøpere vil bygge leiligheter: Huseier tjente 16,8 mill. på fire år. Utbyggere jakter på 10 eneboliger rundt Haslumhuset for å bygge leiligheter og butikker. Selgerne får store gevinster. (budstikka.no 17.10.2018).)

- Solgte Bekkestua-bolig til utbygger for 20 mill. per mål. (- Samtidig skal skatteetaten ha varslet eiere om mulig skattesmell for salg til utbyggere.)

(Anm: Solgte Bekkestua-bolig til utbygger for 20 mill. per mål. En boligeiendom på under ett mål er solgt for 19 millioner kroner på Bekkestua. Samtidig skal skatteetaten ha varslet eiere om mulig skattesmell for salg til utbyggere. (budstikka.no 1.3.2018).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Du må skatte av Airbnb-utleie. (- Leier du ut hele eller deler av boligen du selv bor i, for under 30 dager av gangen, må du skatte om inntekten totalt blir over 10.000 kroner i løpet av året.)

(Anm: Du må skatte av Airbnb-utleie. Eksplosiv Airbnb-vekst i Norge, men nå må også utleier betale for seg. Leieinntektene til Airbnb-utleiere i Norge ventes å ende på 2,4 milliarder kroner i år, noe som er en økning på 50 prosent fra i fjor, viser en analyse. Men nå må utleier skatte av inntektene. Analysen Menon Economics har utarbeidet for NHO Reiseliv, viser at veksten i leieinntekter fra Airbnb-utleie i Norge er stor, skriver Dagens Næringsliv. (…) Du må skatte fra i år I år gjelder det nye regler for skatt ved korttidsutleie; den såkalte Airbnb-skatten. Leier du ut hele eller deler av boligen du selv bor i, for under 30 dager av gangen, må du skatte om inntekten totalt blir over 10.000 kroner i løpet av året. Skatten er på 23 prosent, av 85 prosent av beløpet etter de 10.000 kronene. Det høres kanskje mer komplisert ut enn det er: (…) (dinside.no 30.11.2018).)

- Hvordan bekjempe hvitvasking. (- Norge må innføre sanksjoner mot personer som plyndrer sine egne land og vasker pengene i Vesten.)

(Anm: Bjørn Engesland, Gunnar M. Ekeløve-Slydal og Aage Borchgrevink, Bjørn Engesland, generalsekretær, Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær, Aage Borchgrevink, seniorrådgiver, alle i Den norske Helsingforskomité. Hvordan bekjempe hvitvasking Norge må innføre sanksjoner mot personer som plyndrer sine egne land og vasker pengene i Vesten. (dn.no 26.10.2018).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Skattedirektøren: Det er på tide med nye tiltak mot svart økonomi. Noen skatte- og avgiftsopplysninger som i dag er taushetsbelagt, vil bli offentlig kjent. (- Alle er opptatt av å redusere den svarte økonomien og dens betydelige negative konsekvenser på statens inntekter, skriver Hans Christian Holte, skattedirektør.)

(Anm: Skattedirektøren: Det er på tide med nye tiltak mot svart økonomi | Hans Christian Holte, skattedirektør. Noen skatte- og avgiftsopplysninger som i dag er taushetsbelagt, vil bli offentlig kjent.  Alle er opptatt av å redusere den svarte økonomien og dens betydelige negative konsekvenser på statens inntekter, skriver Hans Christian Holte, skattedirektør. Forslagene i vårt høringssvar til Finansdepartementet, om endring i reglene for Skatteetatens informasjonsbehandling, er basert på en balansert avveining. Vernet av den enkeltes rettssikkerhet balanseres mot samfunnets behov for virkemidler som i større grad setter både forbruker og private og offentlige innkjøpere i stand til å bekjempe den svarte økonomien ved å velge seriøse oppdragstagere.
Alle er opptatt av å redusere den svarte økonomien og dens betydelige negative konsekvenser på statens inntekter, konkurransesituasjonen i mange bransjer og arbeidstageres rettigheter. Vi tror det vil ha stor effekt å gi innkjøpere og forbrukere nok informasjon om virksomheter til at de kan velge de seriøse aktørene. Det betyr at noen skatte- og avgiftsopplysninger som i dag er taushetsbelagt, vil bli offentlig kjent. (aftenposten.no 6.7.2018).

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Pengene ut av paradis. Nordmenn som sniker seg unna skatt ved å gjemme formuene i utlandet, får det stadig vanskeligere. Det er bra. Men mye arbeid gjenstår. OPPFORDRER FOLK TIL Å SI FRA: Skattedirektør Hans Christian Holte sammen med finansminister Siv Jensen.

(Anm: Leder. Pengene ut av paradis. Nordmenn som sniker seg unna skatt ved å gjemme formuene i utlandet, får det stadig vanskeligere. Det er bra. Men mye arbeid gjenstår. OPPFORDRER FOLK TIL Å SI FRA: Skattedirektør Hans Christian Holte sammen med finansminister Siv Jensen. Hvert år går det norske fellesskapet glipp av store verdier fordi enkeltpersoner og firma skjuler inntekter og formuer i skatteparadis. Ifølge Tax Justice Network Norge er ti prosent av de finansielle formuene til europeere gjemt unna i skatteparadis, samt rundt 40 prosent av overskuddet i multinasjonale selskaper. Etter finanskrisen har det derimot skjedd en del. Krisen for ti år siden ga fart på et internasjonalt samarbeid for å stagge skattetriksingen. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har blant annet fått fart på automatisk utveksling av bankinformasjon mellom land i systemet Common Reporting Standard (CRS). (vg.no 23.9.2018).)

- Handlet på Harrods for 173 millioner kroner. (- En ny lov i Storbrittania gir domstolene mulighet til å forfølge verdier som kan komme fra korrupsjon, og Zamira Hajiyeva er den første som må møte i retten for dette.)

(Anm: Handlet på Harrods for 173 millioner kroner. Zamira Hajiyeva hadde 35 kredittkort og kunne handle på Harrods i London for over én million kroner i løpet av én dag. Nå må kvinnen fra Aserbajdsjan forklare britisk politi hvordan hun kunne kjøpe luksusvarer og eiendommer for astronomiske summer. Kvinnen er gift med Jahangir Hajiyev, den tidligere sjefen for Aserbajdsjans internasjonale bank. Han ble dømt til 15 års fengsel i 2016, for bedrageri og underslag. En ny lov i Storbrittania gir domstolene mulighet til å forfølge verdier som kan komme fra korrupsjon, og Zamira Hajiyeva er den første som må møte i retten for dette. Domstolen krever å få vite hvordan ekteparet hadde råd til en bolig hjem til den nette sum av 11,5 millioner pund, eller 124 millioner norske kroner. Den vil også vite hvordan Zamira Hajiyeva kunne betale mer enn 113 millioner kroner for en «country club» med en golfbane i Ascot. (nrk.no 11.10.2018).)

– Bare én løsning mot skatteparadis.

(Anm: – Bare én løsning mot skatteparadis. Kampen mot skatteparadisene er ikke tapt, mener Victor Norman, professor emeritus ved Norges Handelshøyskole. (dn.no 1.7.2018).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Arbeidslivskriminalitet: Skattedirektøren avviser Civitas påstand om overdrevet kriminalitet i arbeidslivet. – Det vil være et alvorlig feilgrep å slakke av på arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, mener skattedirektør Hans Christian Holte.

(Anm: Arbeidslivskriminalitet: Skattedirektøren avviser Civitas påstand om overdrevet kriminalitet i arbeidslivet. – Det vil være et alvorlig feilgrep å slakke av på arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, mener skattedirektør Hans Christian Holte. Skattedirektør Hans Christian Holte er sterkt uenig i Civitas framstilling av arbeidslivskriminalitet. Jurist i Civita, Torstein Ulserød hevder at problemet med arbeidslivskriminalitet er sterkt overdrevet. Ulserud ble intervjuet av FriFagbevegelse om dette i oktober, og han gjentok det onsdag i Dagens Næringsliv og på konferansen om svart arbeid som NTL og Fagforbundet arrangerte onsdag. • – «Alle» i debatten overdriver problemet med arbeidslivskriminalitet Problemet ikke borte – Vi deler ikke Civitas oppfatning. Arbeidslivskriminalitet er et område der problemet ikke har blitt borte selv om innsatsen har blitt trappet opp, sier skattedirektøren til FriFagbevegelse. Holte mener at nettopp Civita, som er opptatt av gode og rettferdige konkurranseforhold, også burde være opptatt av å stoppe arbeidslivskriminalitet. Denne kriminaliteten bidrar ikke bare til at det offentlige taper skatteinntekter, men også at seriøse bedrifter blir utkonkurrert. Han mener at arbeidslivskriminalitet er et alvorlig problem. Men siden det er vanskelig å anslå omfanget er det også vanskelig å anslå hvor alvorlig problem er for samfunnsutviklingen. • Kripos advarer om «enormt omfang» av arbeidslivskriminalitet. – En trussel mot velferdsstaten, sier Ap  (frifagbevegelse.no 1.2.2019).)

- Civita med nytt notat om arbeidslivskriminalitet: – Det er et problem at «alle» i debatten overdriver problemet med arbeidslivskriminalitet, mener Civita-jurist.

(Anm: Civita med nytt notat om arbeidslivskriminalitet: – Det er et problem at «alle» i debatten overdriver problemet med arbeidslivskriminalitet, mener Civita-jurist. Diskusjonen om arbeidslviskriminalitet har blitt en kamp om å beskrive problemet mest mulig dramatisk, mener Torstein Ulserød fra Civita. – De sentrale aktørene i debatten om arbeidslivskriminalitet overdriver hvor stort problemet er, mener Civita-jurist Torstein Ulserød. Han har nettopp utgitt et Civita-notat der han konkluderer med at kampen mot arbeidslivskriminalitet er en kamp som føres på sviktende grunnlag. • Rapport: Flere milliarder unndratt som følge av arbeidslivskriminalitet Overdriver problemet – Hvorfor skrev du dette notatet? – Det er et problem at «alle» i debatten overdriver problemet med arbeidslivskriminalitet. Alle er enige om at vi har et kjempeproblem som stadig øker i omfang. Dette er det ikke grunnlag for å si ut fra de analysene som foreligger om omfanget av arbeidslivskriminalitet. Men debatten har blitt en konkurranse om hvem som kan beskrive problemet på en mest mulig dramatisk måte, hvem som kan lansere flest tiltak, sier Ulserød.  (frifagbevegelse.no 25.10.2010).)

– Ødelegger velferdssamfunnet, sier Økokrim-topp.

(Anm: Korrupsjons-Norge: Dette er de store skandalene. Grov korrupsjon ser ut til å være et problem som er kommet for å bli også i Norge. – Ødelegger velferdssamfunnet, sier Økokrim-topp. Sjekk listen over noen av de største korrupsjonsskandalene i Norge de siste 15 årene. (e24.no 2.2.2019).)

- Kampen mot arbeidslivskriminalitet – en kamp på sviktende grunnlag? (- Det er også slik at politiske tiltak mot selv de klareste og mest alvorlige samfunnstrusler kan bli drevet for langt.)

(Anm: Torstein Ulserød. Kampen mot arbeidslivskriminalitet – en kamp på sviktende grunnlag? Arbeidslivskriminalitet er et alvorlig problem i flere bransjer, som det er gode grunner til å bekjempe, og trolig forsterke innsatsen mot på noen områder. Men det er uheldig for debatten om arbeidslivskriminalitet at dette forstås som et nærmest grenseløst samfunnsproblem, som stadig øker, og som på litt uklare måter henger sammen med alt fra arbeidsinnvandring til midlertidige ansettelser. Dette notatet peker på noen svakheter med den rådende forståelsen av hvilke problemer vi står overfor, og hva disse problemene skyldes. (…) Det er også slik at politiske tiltak mot selv de klareste og mest alvorlige samfunnstrusler kan bli drevet for langt. Reguleringer, tilsyn og krav om rapportering er isolert sett gjerne en belastning og representerer inngrep i borgernes frihet, noe som i seg selv tilsier en proporsjonalitetsvurdering av slike tiltak. Det er også slik at stort sett alle reguleringer har utilsiktede og uforutsigbare konsekvenser. All offentlig innsats krever dessuten ressurser, og økt innsats på ett område innebærer dermed en nedprioritering av tiltak og satsinger på andre områder. Alt dette tilsier en viss edruelighet, også i kampen mot arbeidslivskriminalitet. (civita.no 2.10.2018).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse.

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Kampen mot arbeidslivskriminalitet – en kamp på sviktende grunnlag? (- Det er også slik at politiske tiltak mot selv de klareste og mest alvorlige samfunnstrusler kan bli drevet for langt.)

(Anm: Torstein Ulserød. Kampen mot arbeidslivskriminalitet – en kamp på sviktende grunnlag? Arbeidslivskriminalitet er et alvorlig problem i flere bransjer, som det er gode grunner til å bekjempe, og trolig forsterke innsatsen mot på noen områder. Men det er uheldig for debatten om arbeidslivskriminalitet at dette forstås som et nærmest grenseløst samfunnsproblem, som stadig øker, og som på litt uklare måter henger sammen med alt fra arbeidsinnvandring til midlertidige ansettelser. Dette notatet peker på noen svakheter med den rådende forståelsen av hvilke problemer vi står overfor, og hva disse problemene skyldes. (…) Det er også slik at politiske tiltak mot selv de klareste og mest alvorlige samfunnstrusler kan bli drevet for langt. Reguleringer, tilsyn og krav om rapportering er isolert sett gjerne en belastning og representerer inngrep i borgernes frihet, noe som i seg selv tilsier en proporsjonalitetsvurdering av slike tiltak. Det er også slik at stort sett alle reguleringer har utilsiktede og uforutsigbare konsekvenser. All offentlig innsats krever dessuten ressurser, og økt innsats på ett område innebærer dermed en nedprioritering av tiltak og satsinger på andre områder. Alt dette tilsier en viss edruelighet, også i kampen mot arbeidslivskriminalitet. (civita.no 2.10.2018).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Skjerper kampen mot arbeidskriminelle. Vår velferd er en honningkrukke for de kriminelle – som profesjonaliseres. Vår innsats må bli enda mer treffsikker. Civitas Torstein Ulserød spør i DN 30. januar om regjeringen virkelig bør prioritere kampen mot arbeidslivskriminalitet så høyt som den gjør. Svaret er ja.

(Anm: Innlegg. Thor Kleppen Sættem (H), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Skjerper kampen mot arbeidskriminelle. Vår velferd er en honningkrukke for de kriminelle – som profesjonaliseres. Vår innsats må bli enda mer treffsikker. Civitas Torstein Ulserød spør i DN 30. januar om regjeringen virkelig bør prioritere kampen mot arbeidslivskriminalitet så høyt som den gjør. Svaret er ja. Og derfor legger regjeringen 5. februar frem en revidert strategi for å gjøre kampen mot arbeidslivskriminalitet enda mer treffsikker. Ulserød spør om arbeidslivskriminalitet er et så stort problem at det rettferdiggjør oppmerksomheten. Tja, absolutte tall er det ikke lett å gi – mye hadde vært enklere hvis kriminelle hadde vært flinkere til å melde fra om sin aktivitet. Svart arbeid, skatteunndragelser, avgiftsjuks og trygdemisbruk har eksistert «til alle tider». Det nye er at aktørene er blitt mer målrettede og profesjonelle. Honningkrukken er stor i et land med høyt lønnsnivå, høy levestandard og omfattende velferdsordninger. (dn.no 31.1.2019).)

- Arbeidsliv: Dagbladet mener: Useriøse aktører truer det norske arbeidslivet. Nå må det mobiliseres i førstelinja. Myndigheter, fagforeninger og arbeidsgivere må få opp organisasjonsgraden.

(Anm: Leder. Arbeidsliv: Dagbladet mener: Useriøse aktører truer det norske arbeidslivet. Nå må det mobiliseres i førstelinja. Myndigheter, fagforeninger og arbeidsgivere må få opp organisasjonsgraden. Den siste uka har Dagbladet omtalt sjokkerende arbeidsforhold på den populære sportsrestauranten O'Learys i Oslo. Ansatte ved franchise-restauranten har fortalt oss om trusler og trakassering fra ledelsen, underbemanning, manglende kontrakter, utestående overtidsbetaling, samt vakter som strekker seg 14–15 timer uten pause. Det siste året har de ansatte kjempet hardt for sine rettigheter. Blant annet for å få utbetalt lønn de har krav på, og gjennomføring av kontraktfestede arbeidstimer. Alt til ledelsens store misnøye. I en tekstmelding om en kvinnelig servitør skal daglig leder ved O'Learys ha skrevet «No worries i will fuck her on the floor if she wants to work no problem, go and wash dishes. [..] Fuck her. Bitch.» (dagbladet.no 19.2.2019).)

- Udokumenterte påstander om revisor og arbeidskrim. DN 1. februar skriver statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet om arbeidslivskriminalitet som gjerne skjer «med bistand fra advokater og revisorer». Det er en alvorlig påstand.

(Anm: Innlegg. Per Hanstad, administrerende direktør i Revisorforeningen. Udokumenterte påstander om revisor og arbeidskrim. DN 1. februar skriver statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet om arbeidslivskriminalitet som gjerne skjer «med bistand fra advokater og revisorer». Det er en alvorlig påstand. Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet er en trussel både mot velferdssamfunnet og arbeidsplasser i virksomheter som driver i ordnede former. Kampen mot uvesenet er viktig. Vi deler regjeringens bekymring og støtter den skjerpede innsatsen. (dn.no 9.2.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (...) Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- DEBATT: A-krim. Agendas selektive interesse for fakta. Det er ikke grunnlag for å si at omfanget av arbeidslivskriminalitet er stadig økende. Tvert imot indikerer informasjonen vi har at omfanget er mindre enn for få år siden. (- Rådgiver Hilde Nagell i tankesmien Agenda kritiserer meg i et innlegg i Dagbladet 5.oktober for å bagatellisere problemene.)

(Anm: Av Torstein Ulserød, jurist i Civita. DEBATT: A-krim. Agendas selektive interesse for fakta. Det er ikke grunnlag for å si at omfanget av arbeidslivskriminalitet er stadig økende. Tvert imot indikerer informasjonen vi har at omfanget er mindre enn for få år siden. Debatten om arbeidslivskriminalitet (a-krim) er basert på en virkelighetsforståelse om at slik kriminalitet er et enormt samfunnsproblem som stadig øker i omfang. (…) Rådgiver Hilde Nagell i tankesmien Agenda kritiserer meg i et innlegg i Dagbladet 5.oktober for å bagatellisere problemene. Nagell erkjenner at det er vanskelig å si noe sikkert om omfanget av a-krim basert på de studiene som er tilgjengelig. Likevel undrer hun seg over at noen bruker tid og krefter på å påpeke dette. Vi burde heller laget handlingsplaner for å bekjempe problemene. (…) Hvis Nagell mener det er «oppkonstruert» å diskutere omfanget av a-krim, er det fristende å spørre på hvilke områder Agenda mener det er viktig med «ekte kunnskap og fakta», og hvilke områder det ikke er så nøye med dette, fordi vi må «konsentrere oss» om å «styrke arbeidet» mot eller annet. (dagbladet.no 10.10.2018).)

- Mener Økokrim feier norsk hvitvasking under teppet.

(Anm: Mener Økokrim feier norsk hvitvasking under teppet. Korrupsjonsjeger Bill Browder mener norske banker var like ille som Danske Bank, og sier Økokrim har bestemt seg for å feie Norges rolle i hvitvaskingen av russiske penger under teppet. (dn.no 28.9.2018).)

- Dansk avis: Norsk tidligere toppsjef i Danske Bank siktet av dansk politi.

(Anm: Dansk avis: Norsk tidligere toppsjef i Danske Bank siktet av dansk politi. Tidligere toppsjef i Danske Bank, norske Thomas Borgen, er siktet i saken om hvitvasking i bankens filial i Estland, melder den danske avisen Børsen. Det er statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (SØIK) som står bak siktelsen, ifølge avisen. Statsadvokaten skal også ha beordret ransaking av Borgens hjem. – Jeg kan bekrefte at SØIK ransaket Thomas Borgens bolig den 12. mars. Og jeg kan også bekrefte at de har valgt å sikte Thomas Borgen, som et ledd i sin etterforskning av saken, sier Borgens advokat Peter Schradieck til Børsen. (aftenposten.no 7.5.2019).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

- Norge skal være rammet av europeisk skatteskandale. Investorer og banker har unnlat å betale skatt på utbytte, viser en avsløring gjort av Politiken og 18 andre medier.

(Anm: Norge skal være rammet av europeisk skatteskandale. Investorer og banker har unnlat å betale skatt på utbytte, viser en avsløring gjort av Politiken og 18 andre medier. Et nettverk av investorer og banker har unnlatt å betale utbytteskatt for flere milliarder, avslører blant andre danske Politiken og DR. Danmark, Tyskland og Belgia skal være hardest rammet, men også Norge, Østerrike, Sveits, Nederland, Frankrike, Spania og Italia er rammet. Investorer og banker har unnlat å betale skatt på utbytte, ifølge en avsløring gjort av Politiken og 18 andre medier. Norge skal være rammet av skatteskandalen. Et nettverk av investorer og banker har unnlatt å betale utbytteskatt for flere milliarder, avslører blant andre danske Politiken og DR. Blant bankene som skal være involvert i er Barclays, Meryll Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Banco Santander, Macquaire Bank og Deutsche Bank, skriver dn.no. (nettavisen.no 18.10.2018).)

- Trump-familien saksøker Deutsche Bank. (– Den tyske storbanken Deutsche Bank sier at den er forpliktet til å dele all relevant informasjon med «pågående lovlige etterforskninger».)

(Anm: Trump-familien saksøker Deutsche Bank. Den amerikanske kongressen har forlangt at to av Trump-familiens bankforbindelser må utlevere regnskaper. Nå er Deutsche Bank og Capital One saksøkt av Donald Trump og hans tre eldste barn. (…) – Ment å trakassere Trump Advokatene mener stevningene og innsynsbegjæringene fra House Financial Services Committee og Intelligence Committee er utstedt for å «trakassere» Trump og at de er ulovlige. (…) Lover å samarbeide Den tyske storbanken Deutsche Bank sier at den er forpliktet til å dele all relevant informasjon med «pågående lovlige etterforskninger». De vil begynne å dele informasjon med etterforskerne innen fristen, som er satt til 6. mai. Deutsche Bank lånte ut rundt to milliarder dollar til Donald Trump og hans eiendomsprosjekter i de to tiårene opp til han ble valgt til USAs president i 2016. I noen tilfeller overdrev Trump sin formue og lovet bankforbindelsene helgeopphold på resorten Mar-a-Lago i Florida dersom han fikk lånene, ifølge New York Times. (dn.no 30.4.2019).)

- Tidenes politiskandale. (- Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring.)

(Anm: Tidenes politiskandale. Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. (…) Lovens strengeste straff. 21 års fengsel. Det er en sensasjon, hvis denne dommen blir stående. (…) Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring. (adressa.no 18.9.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Lovkrøll skaper frustrasjon i politiet: – En ren glipp. En høyesterettsdommer kaller det en glipp, mens en politiadvokat mener useriøse arbeidsmarkedsaktører går fri. En «liten» endring av bokføringsloven tilbake i 2015 kan ha fått store konsekvenser.

(Anm: Lovkrøll skaper frustrasjon i politiet: – En ren glipp. En høyesterettsdommer kaller det en glipp, mens en politiadvokat mener useriøse arbeidsmarkedsaktører går fri. En «liten» endring av bokføringsloven tilbake i 2015 kan ha fått store konsekvenser. – Hvis politikerne mener alvor med å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet, og å holde offentlige kostnader nede, må de kaste seg rundt og endre denne loven fort, sier politiadvokat Ole Rasmus Knudsen. Han er frustrert. Siden en ny versjon av bokføringsloven trådte i kraft, har politiadvokaten opplevd det vanskeligere å straffeforfølge bedrifter og personer han mener burde vært straffet. Les også: DN mener: Etterforskningen av kompliserte skattesaker bør ikke gjøres vanskeligere enn den allerede er Årsaken til Knudsens frustrasjon er at ordet «betydelig» fant veien inn i bokføringsloven i 2015. Dette betyr at det ikke er nok for politiet å påvise et brudd på loven. De må også kunne bevise at overtredelsene er betydelige. (…) Endringsforslag Ole Rasmus Knudsen håper at Stortinget på nytt setter seg godt inn i saken, og endrer bokføringsloven. Han har derfor sendt et lovendringsforslag til Politidirektoratet som etter planen skal ende i Stortinget. – Dette er unødvendig bruk av skattebetalernes penger all den tid at betydelighetsvilkåret ikke skulle ha vært der. Det vil følgelig være langt rimeligere å endre loven raskt til slik den egentlig var tiltenkt. (dn.no 1.8.2018).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig.

(Anm: Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig. Ingen ble anmeldt. – Urettferdig, mener «Even» som havnet i fengsel etter å ha fått 160.000 kroner fra Nav han ikke hadde krav på. – URETTFERDIG: «Even» ble dømt til fengsel for trygdesvindel på tross av at han sa ifra til Nav at han hadde gjort en feil. Han synes det er veldig urettferdig når flere leger som har mottatt høyere beløp fra Staten urettmessig ikke straffes. (…) Tilbakebetalte over 13 millioner Onsdag avslørte Brennpunkt at noen fastleger har fått store beløp fra staten ved å ta betalt for pasienttjenester de ikke har gitt. (nrk.no 3.5.2018).)

- Denne uken kom lagmannsrettens dom mot en fastlege i Sarpsborg. Han ble dømt til tre års fengsel for grovt bedrageri etter å ha sendt inn falske pasientregninger til Staten.

(Anm: Kostholdsveiledning på dødsleiet. I en fersk bedrageridom mot en fastlege i Sarpsborg, kommer det fram at han feilaktig tok seg betalt for å gi døende pasienter kostholdsveiledning. (…) Denne uken kom lagmannsrettens dom mot en fastlege i Sarpsborg. Han ble dømt til tre års fengsel for grovt bedrageri etter å ha sendt inn falske pasientregninger til Staten. Dermed ble dommen fra tingretten redusert med ett år, noe som opprører fastlegens tidligere pasienter. (…) Det verste var å oppdage at legejournalene deres inneholdt flere feilaktige opplysninger om dem, fortalte de i programmet. Men under ankesaken i Borgarting lagmannsrett dukket det opp nye overraskelser. (…) Dommen slår fast at legen er skyldig i grovt bedrageri av minst 4,7 millioner kroner over en periode på sju år. Han dømmes videre for falsk forklaring, brudd på journalplikten og brudd på bokføringsloven. Lagmannsretten mener at det er passende å kreve en tilbakebetaling av 950.000 kroner fra legen. Dette er halvparten av beløpet tingretten kom fram til. (…) Elise Hageengen vitnet mot legen og fortalte at han hadde krevd urettmessig refusjon for hennes barn. (…) Les mer: De stolte på legen, men så oppdaget de at han hadde lurt til seg penger i deres navn (…) Her kan du se dokumentaren i sin helhet (nrk.no 10.11.2018).)

- Slik kartla vi 15 milliarder helsekroner og 9 700 leger. Hvordan får man oversikt, når data om 90 millioner fastlege-regninger dumper ned i innboksen? (- Brennpunkt-filmen «Legekoden», som sendes i kveld, er delvis basert på funn gjort i disse dataene.)

(Anm: Slik kartla vi 15 milliarder helsekroner og 9 700 leger. Hvordan får man oversikt, når data om 90 millioner fastlege-regninger dumper ned i innboksen? I februar ba NRK Brennpunkt helsemyndighetene om innsyn i data om aktiviteten til landets fastleger. Data om hvordan 15 milliarder offentlige kroner fordeler seg på 9 700 leger i Norge over tre år. Her fantes bestefars inngrodde tånegl, lillebrors armbrudd og fars røykeavvenningsprat med legen. Brennpunkt-filmen «Legekoden», som sendes i kveld, er delvis basert på funn gjort i disse dataene. (…) Her kan du se dokumentaren i sin helhet (nrk.no 2.5.2018).)

- Krever at leger som feilfakturerer anmeldes. Helsebyråden i Oslo reagerer kraftig på at fastleger som har feilfakturert staten for store summer ikke er anmeldt. Nå ber Tone Tellevik Dahl (Ap) Helseministeren pålegge legenes kontrollorgan Helfo å politianmelde. (- Jeg tror det strider mot folks rettsoppfatning å ikke anmelde.)

(Anm: Krever at leger som feilfakturerer anmeldes. Helsebyråden i Oslo reagerer kraftig på at fastleger som har feilfakturert staten for store summer ikke er anmeldt. Nå ber Tone Tellevik Dahl (Ap) Helseministeren pålegge legenes kontrollorgan Helfo å politianmelde. – SJEFEN MÅ Å FÅ VITE: – Jeg tror det strider mot folks rettsoppfatning å ikke anmelde. Det må være likhet for loven, sier helsebyråd i Oslo Tone Tellevik Dahl. Hun mener arbeidsgiver også må få vite om deres leger har fått advarsel fra Helfo. (nrk.no 5.5.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Har kjøpt Rolex, bil og leilighet for bitcoin-penger. (- Den ferske ligningen viser at de har null i formue og knapt noen inntekt.) (- Kryptovaluta regnes som formuesgode på lik linje med aksjer. (- Gevinst ved salg av kryptovaluta skal også skattes av. Dersom du har tapt penger på kryptovaluta kan du få skattefradrag på tapet.) (- Man får tilleggsskatt hvis man ikke rapporterer, men det er litt vrient for Skatteetaten at de ikke vet hvem som har bitcoin og ikke, sa han videre.) (- Må selv rapportere.) (- Seksjonssjef Astrid M. Dugstad Tveter i Skattedirektoratet sier skattepliktige personer selv fastsetter grunnlaget for sin formues- og inntektsbelastning.)

(Anm: Har kjøpt Rolex, bil og leilighet for bitcoin-penger. Ifjor skattet Philip Eriksen 29.000 kroner. Harstadværingene Philip Eriksen og Roy Arne Olsen har opplyst at de har tjent millioner på bitcoin. Den ferske ligningen viser at de har null i formue og knapt noen inntekt. I fjor steg markedsverdien på alle kryptovalutaer i omløp med 549 milliarder dollar. Den desidert største digitale valutaen, bitcoin, sto for godt over en tredjedel av verdiskapingen. En undersøkelse fra Norstat viste i februar at rundt 200.000 nordmenn eier bitcoin. (…) Både Eriksen og Olsen står oppført med null kroner i formue og en inntekt på henholdsvis 105.000 kroner og 150.000 kroner på ligningen for 2017. Eriksen skattet i fjor 29.000 kroner, mens Olsen hadde en utlignet skatt på 45.000 kroner. (…) Les også: Handlet du bitcoin i fjor? Slik fyller du ut skattemeldingen Kryptovaluta regnes som formuesgode på lik linje med aksjer. Gevinst ved salg av kryptovaluta skal også skattes av. Dersom du har tapt penger på kryptovaluta kan du få skattefradrag på tapet. Begge ble stilt spørsmål om hvordan de kunne oppgi at de har bitcoin for flere millioner kroner uten å ha en ligningsformue. De ble også spurt om de visste at kryptovaluta skulle rapporteres. De ønsket ikke å avgi noen kommentarer. I intervjuet med ITromsø sa Eriksen at det garantert er mange som ikke rapporterer inn på skattemeldingen, enten fordi det er for avansert, eller fordi de ikke vil. – Man får tilleggsskatt hvis man ikke rapporterer, men det er litt vrient for Skatteetaten at de ikke vet hvem som har bitcoin og ikke, sa han videre. Må selv rapportere Seksjonssjef Astrid M. Dugstad Tveter i Skattedirektoratet sier skattepliktige personer selv fastsetter grunnlaget for sin formues- og inntektsbelastning. (dn.no 20.8.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Styring og korrupsjon innen legemiddelindustrisektoren: Årsaker og konsekvenser. Korrupsjon, forstått som "misbruk av betrodd makt til privat fortjeneste", regnes som en av de største barrierer for menneskelig utvikling og økonomisk vekst. (- Så mye som 6 prosent eller 300 milliarder dollar går tapt grunnet korrupsjon og feil ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).)

(Anm: Styring og korrupsjon innen legemiddelindustrisektoren: Årsaker og konsekvenser. Korrupsjon, forstått som "misbruk av betrodd makt til privat fortjeneste", regnes som en av de største barrierer for menneskelig utvikling og økonomisk vekst. (…) Det er anslått at det i helsesektoren årlig brukes 5,3 billioner dollar over hele verden på å levere helsetjenester, likevel går så mye som 6 prosent eller 300 milliarder dollar tapt grunnet korrupsjon og feil ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).) (Governance and Corruption in the Pharmaceutical Sector: Causes and Consequences. Corruption, understood as “the misuse of entrusted power for private gain,” is considered to be one of the biggest barriers to human development and economic growth. (…) In the health sector annually, an estimated $5.3 trillion is spent worldwide on providing health services, yet as much as 6 percent or $300 billion USD is lost to corruption and errors according to the World Health Organization.) (cpd.pharmacy.utoronto.ca - Friday, September 29, 2017).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten.

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

- Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden.

(Anm: Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden. Statsministeren advarer i en tale om, at sager om hvidvask og svindel er gift for ethvert samfund. (jyllands-posten.dk 22.10.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Dagbladet mener: Regjeringen slanker rettsstaten. Vi er vitne til en bekymring som omfatter hele rettsområdet. (- Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er meget tydelig i sin kritikk av nedskjæringene.)

(Anm: Dagbladet mener: Regjeringen slanker rettsstaten. Vi er vitne til en bekymring som omfatter hele rettsområdet. (…) Domstolene er en sektor der tre år med kutt nå gir alarmerende effekter. (…)  (…) 62 årsverk er blitt borte de siste årene (…) Direktøren i Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er meget tydelig i sin kritikk av nedskjæringene. (…) Dermed blir den dømmande makta svekka på kostnad av den utøvande makta». Ifølge Urke vil slike kutt utarme domstolene, saksbehandlingstida vil bli lang og tilliten til domstolene blir undergravd. (dagbladet.no 27.9.2018).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules».

(Anm: Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (…) Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre. (…) Mener de verste slipper unna. (vg.no 7.8.2016).)

- Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. (- Politiet beklager at han ikke er stanset.) (– Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag.)

(Anm: Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. Marius Vidar Jensen har vært involvert i 20 konkurser de siste 20 årene. Politiet beklager at han ikke er stanset. (…) Fikk bøter der andre får fengsel (…) Tre ganger har han hatt konkurskarantene. Hver gang har han i to år blitt nektet å ta på seg roller i nye selskaper. Men dette har ikke hindret nye konkurser. – Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag. Et av firmaene til Jensen leverte ikke et eneste regnskap på fem år. Firmaet hadde 15 millioner kroner i gjeld da det gikk konkurs i 2015. Politiet i Oslo reagerte med bot. Ifølge en nasjonal standard for straff i økonomiske saker skal slike forhold normalt gi fengsel. (nrk.no 18.2.2019).)

- Konkurskarantene. Konkursgjengangerne: Krever strakstiltak. For ett år siden krevde stortingsflertallet offentliggjøring av dem som har konkurskarantene. Men registeret er ennå ikke på plass.

(Anm: Konkurskarantene. Konkursgjengangerne: Krever strakstiltak. For ett år siden krevde stortingsflertallet offentliggjøring av dem som har konkurskarantene. Men registeret er ennå ikke på plass. - Det er over ett år siden et samlet Storting ba regjeringen om å offentliggjøre konkurskaranteneregisteret, fastslår stortingsrepresentant Arild Grande (Ap). Et slikt åpent register (her kan du søke i Dagbladets begrensede utgave) vil kunne brukes av forbrukere, offentlige myndigheter og andre til å sjekke bakgrunnen til aktører i næringslivet, som håndverkere eller bedriftsledere. Dagbladet har over lengre tid satt fokus på forretningsdrivende med konkurskarantene. (…) Anmodningsvedtaket i Stortinget kom i kjølvannet av Dagbladets avsløringer om hvordan konkursgjengangere og personer med næringsforbud fortsatte å gjøre forretninger. (dagbladet.no 7.1.2019).)

- Bærekraftig velferdsskatt: Staten trenger penger, men tar dem fra feil folk. (- Når statens inntekter fra olje og gass faller, må vi enten kutte i velferden eller hente inn pengene på annet vis. Økte skatter, for eksempel.) (- Arv er blodig urettferdig.)

(Anm: Bærekraftig velferdsskatt: Staten trenger penger, men tar dem fra feil folk. Regjeringens skatteinnkreving er urettferdig, skriver Ola Magnussen Rydje. Staten er dyr i drift. Det koster å holde seg med barnehager, skoler, helsetjenester, samferdselsprosjekter, militærvesen, kongehus, forskningsinstitusjoner, og Stortingspresidenter. (…) I 2018 trekker finansminister Siv Jensen gullkortet for om lag 225,5 milliarder oljekroner, for å korrigere for det strukturelle underskuddet på statsbudsjettet. Det er ikke holdbart. Vi kan ikke lånefinansiere lærerstanden. Vi kan heller ikke fortsette å hente stadig mer penger fra oljefondet. Når statens inntekter fra olje og gass faller, må vi enten kutte i velferden eller hente inn pengene på annet vis. Økte skatter, for eksempel. (…) De fleste vil si seg enige i at den gamle arveavgiften var dårlig innrettet, og at den ikke traff slik den burde. Løsningen på det problemet er imidlertid ikke fjerne den. (…) Arv er blodig urettferdig (dagbladet.no 7.7.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Macron: EU må holde igjen utbetalingene til land som bryter reglene. (- Vi kan ikke tillate at EU-budsjettet finansierer regjeringer som står bak skattedumping og sosial dumping.)

(Anm: Macron: EU må holde igjen utbetalingene til land som bryter reglene. EU kan ikke fortsette å sponse land som undergraver demokratiske prinsipper og står for en politikk som fører til sosial dumping, advarer Frankrikes president. – Vi kan ikke ha noe av at EU-budsjettet brukes til å finansiere regjeringer som krenker verdiene som er nedfelt i våre traktater. Og vi kan ikke tillate at EU-budsjettet finansierer regjeringer som står bak skattedumping og sosial dumping, sier Macron. (hegnar.no 24.2.2018).)

- Kommunens frontfigur mot svart arbeid var stamgjest på illegal pokerklubb.

(Anm: Kommunens frontfigur mot svart arbeid var stamgjest på illegal pokerklubb. (- En Aftenposten-gransking viser at han har deltatt i omfattende pengespill i en ulovlig pokerklubb. (- Fikk etikkpris for arbeid mot svart arbeidsliv.) (- Dette har ingen innvirkning på utførelsen av mitt arbeid eller min rolle i organisasjonen», skriver Wedde.) (- Gunnar Wedde er sentral i forvaltningen av hovedstadens årlige forbruk av 26 milliarder kroner til offentlige innkjøp av varer og tjenester. (aftenposten.no 21.5.2018).)

(Anm: Slik jakter politiet personer som benytter svart arbeid. Tre ferske dommer viser hvordan politiet går etter privatpersoner som bruker svart arbeidskraft. (dn.no 1.7.2018).)

(Anm: Spillselskaper sponser ulovlige pokerklubber for å lokke spillere til nettpoker. Utenlandske spillselskaper bruker ulovlige pokerklubber i Norge til å markedsføre nettpoker. Nå risikerer de straffeforfølgning. (aftenposten.no 2.7.2018).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter.)

(Anm: Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. Flere sammenligner sagen med den såkaldte Car Wash-undersøgelse i det tilstødende Brasilien. Mindst 16 personer er blevet arresteret i en ny, stor korruptionssag i Argentina. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger, hvor det fremgår, at han gennem ti år - fra 2005-15 - har transporteret tasker med penge til forskellige embedsmænd.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter. (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre. (videnskab.dk 21.1.2019).)

- Er Oslo kommunes frontfigur mot svart arbeid - aktiv i ulovlig pokerring. (- Wedde sitter også i styret til Kemneren i Follo. En viktig oppgave for kemnerkontoret er arbeidsgiverkontroll og bekjempelse av svart økonomi.)

(Anm: Er Oslo kommunes frontfigur mot svart arbeid - aktiv i ulovlig pokerring. Avdelingsdirektøren deltok i ulovlige pokerturneringer og «cash-games», samtidig som han kjempet mot svart økonomi i Oslo kommune. - Jeg forstår at dette er veldig uheldig, sier han til Aftenposten. (…) Ukjent med saken Weddes nærmeste overordnede, Marit Froseth, direktør for Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo, sier til Aftenposten at hun ikke kjenner til avisens opplysninger, og legger til følgende: – Det etiske regelverket gjelder for alle kommunens ansatte, og jeg forventer at mine ansatte forholder seg til det i sin utøvelse av stillingen i kommunen. Wedde sitter også i styret til Kemneren i Follo. En viktig oppgave for kemnerkontoret er arbeidsgiverkontroll og bekjempelse av svart økonomi. (aftenposten.no 21.5.2018).)

- Medie: Medicinalselskab flettes ind i Stormy Daniels-sag.

(Anm: Medie: Medicinalselskab flettes ind i Stormy Daniels-sag. Den prekære sag, hvor USA's præsident Donald Trump beskyldes for at have haft et seksuelt forhold til en pornostjerne og betalt hende for at tie stille om det, trækker nu også tråde til medicinalindustrien, skriver et amerikansk medie. (medwatch.dk 11.5.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre. (videnskab.dk 21.1.2019).)

- Advokatene støtter hemmelighold fullt ut.

(Anm: Advokatene støtter hemmelighold fullt ut. Åpenhet. Straffansvar for lokalpolitikere, hemmelige sakslister og lukkete møter med kommuneadvokaten. Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Jens Johan Hjort og Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Det framgår av høringsuttalelsen fra Advokatforeningen, som er signert foreningens leder og eks-ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort (H). (kommunal-rapport.no 13.10.2016).)

(Anm:  CHRISTINA STEIMLER, partner og daglig leder i Indem Advokatfirma AS.  Advokatene har et samfunnsansvar. Advokatbransjen er en konservativ bransje preget av kollegial lojalitet. Det er mange som snakker om urimelige advokatpriser, men få som faktisk gjør noe med det.  (vg.no 29.4.2016).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser.

(Anm: Norge rammet av europeisk skatteskandale. Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser. (dagbladet.no 18.10.2018).)

- Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake?

(Anm: Halvard Leirvik (f. 1972), cand.jur. 1997, er lagdommar i Borgarting lagmannsrett. Han har tidlegare vore utgreiar i Noregs Høgsterett, dommarfullmektig i Nedre Romerike tingrett og advokat i advokatfirmaet Hjort DA. Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake? Sammendrag. I utkastet til ny straffeprosesslov (NOU 2016: 24) er det føreslått at lyd- og biletopptak av forklaringar i tingretten som regel skal erstatta direkte forklaringar i lagmannsretten. Utkastet byggjer blant anna på korleis opptak blir brukt i svenske ankedomstolar. Artikkelen tar for seg skilnader mellom svensk og norsk straffeprosess, og er kritisk til det norske lovutkastet. Det er ikkje slik at ny teknikk alltid betrar kvaliteten og effektiviteten. Lov og Rett 08 / 2018 (Volum 57).)

(Anm: Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sven Marius Urke direktør, Domstoladministrasjonen. Domstolene skal bli heldigitale. Uten en politisk satsing vil domstolene henge igjen, mens digitaliserings- og moderniseringstoget går fra oss. For å utvikle domstolene i takt med tidens krav, må de digitaliseres. Domstoladministrasjonen forbereder dette. (aftenposten.no 24.11.2015).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten.

(Anm: Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten. President Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen møtte i retten i New York tirsdag kveld. Cohen sa blant annet at han fikk ordre fra en politisk kandidat om å utbetale penger til to kvinner for å påvirke et valg. (…)– Vil du erklære deg skyldig, spurte dommeren, det skriver Reuters. – Ja, var det korte svaret fra Cohen. (nrk.no 21.8.2018).)

- New York Times med omfattende gransking av Trump-skatt. Donald Trump drev suspekt skatteplanlegging sammen med Trump-slekta, skriver New York Times i en større gransking av presidentens skatteforhold.

(Anm: New York Times med omfattende gransking av Trump-skatt. Donald Trump drev suspekt skatteplanlegging sammen med Trump-slekta, skriver New York Times i en større gransking av presidentens skatteforhold. «Presidenten har lenge solgt inn seg selv som å ha skapt sin egen milliardformue, men Times' gransking viser at han mottok minst 413 millioner dollar fra sin fars eiendomsimperium, mye av det gjennom skatteunndragelser på 1990-tallet», heter det i New York Times' presentasjon av den omfattende journalistiske undersøkelsen av Trumps økonomi. New York Times kom på gata med åtte ekstra sider for å romme hele den omfattende granskingen av Trump--familiens skattepraksis. Artiklene ble publisert på nett tirsdag kveld. Ifølge New York Times skal store pengegaver til Trump og hans søsken blitt maskert som overførsler til fiktive selskap for å slippe skatt. Avisen skriver at Trumps foreldre overførte over en milliard dollar til sine barn, som skulle ha utløst 550 millioner dollar i skatt etter datidens regler om 55 prosent skattlegging på arv og gaver. Gjennom skattemanøvre kom Trump-arvingene unna med å betale 52.5 millioner dollar i skatt.  Forholdene er etter alt å dømme skatterettslig foreldet, men Trump risikerer ennå bøter fra skattevesenet, skriver norske Filter Nyheter, med referanse til New York Times. (dagsavisen.no 2.10.2018).)

- Panama Papers. Mossack Fonseca var et diskret advokatfirma i Panama, lige indtil medier verden over begyndte afsløringerne af, hvordan firmaet hjælper politikere, våbenhandlere, sportsstjerner, narkogangstere og ganske almindelige rigmænd med at skjule deres formuer.

(Anm: Panama Papers. Mossack Fonseca var et diskret advokatfirma i Panama, lige indtil medier verden over begyndte afsløringerne af, hvordan firmaet hjælper politikere, våbenhandlere, sportsstjerner, narkogangstere og ganske almindelige rigmænd med at skjule deres formuer. (politiken.dk 24.6.2018).)

(Anm: Danske Bank giver for første gang indblik i de hemmelige hvidvaskundersøgelser: 50 er blevet afhørt i operation Acorn og Blue. Indsigt: Det er et kæmpe arbejde med læsning af millioner af mails, omfattende analyser og masser af afhøringer at kortlægge hvidvasksagen i Danske Bank. Her fortæller formand Ole Andersen om arbejdet.  (jyllands-posten.dk 31.7.2018).)

- Kripos-sjef slår alarm om mafialignende tilstander i Norge.

(Anm: Kripos-sjef slår alarm om mafialignende tilstander i Norge. Kripos-topp Eivind Borge er bekymret for det han mener er en alvorlig kriminalitetsutvikling i Norge. (…) Faren for korrupsjon er overhengende med en sånn type utvikling, og at det kan spre seg til offentlige myndigheter. Det vil være naivt å tro at de kriminelle ikke kan utnytte en sånn type posisjon man får gjennom denne type kriminalitet. (abcnyheter.no 15.7.2018).)

- Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker.

(Anm: Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker. (hegnar.no 7.5.2016).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

- Hvorfor ha skatteamnesti? (- Vissheten om at det finnes et amnesti man kan benytte dersom «sjokket» kommer, gir skatteunndragelse en opsjonsverdi som gjør det mer fristende å unndra inntekt, skriver kronikkforfatterne. Et permanent skatteamnesti har tvetydig effekt: Det øker sannsynligheten for at gamle synder blir bekjent - og for at nye blir begått.)

(Anm: Hvorfor ha skatteamnesti? | Tre økonomiprofessorer skriver. Gaute Torsvik - Jonas Andersson - Fred Schroyen. Vissheten om at det finnes et amnesti man kan benytte dersom «sjokket» kommer, gir skatteunndragelse en opsjonsverdi som gjør det mer fristende å unndra inntekt, skriver kronikkforfatterne. Et permanent skatteamnesti har tvetydig effekt: Det øker sannsynligheten for at gamle synder blir bekjent - og for at nye blir begått. Etter Panama papers-skandalen har de fleste fått med seg at vi har permanent skatteamnesti i landet. De som frivillig korrigerer tidligere skattesynder (unndratt inntekt eller formue for beskatning) slipper straffeskatten de ellers ville fått dersom underrapporteringen ble oppdaget av skattemyndighetene. Det er viktig at rettingen skjer frivillig, en person som er under mistanke kan ikke påregne å slippe straffeskatt selv om tidligere skjulte penger blir lagt på bordet. Slik er ordningen. Men hvordan virker et skatteamnesti? Fører det til mer eller mindre skatteunndragelse? (aftenposten.no 21.4.2016).)

(Anm: Finanstilsynet har aldri anmeldt noen for hvitvasking (dagbladet.no 20.12.2014).)

- Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (- Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten.

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser.

(Anm: Norge rammet av europeisk skatteskandale. Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser. (dagbladet.no 18.10.2018).)

- Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake?

(Anm: Halvard Leirvik (f. 1972), cand.jur. 1997, er lagdommar i Borgarting lagmannsrett. Han har tidlegare vore utgreiar i Noregs Høgsterett, dommarfullmektig i Nedre Romerike tingrett og advokat i advokatfirmaet Hjort DA. Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake? Sammendrag. I utkastet til ny straffeprosesslov (NOU 2016: 24) er det føreslått at lyd- og biletopptak av forklaringar i tingretten som regel skal erstatta direkte forklaringar i lagmannsretten. Utkastet byggjer blant anna på korleis opptak blir brukt i svenske ankedomstolar. Artikkelen tar for seg skilnader mellom svensk og norsk straffeprosess, og er kritisk til det norske lovutkastet. Det er ikkje slik at ny teknikk alltid betrar kvaliteten og effektiviteten. Lov og Rett 08 / 2018 (Volum 57).)

(Anm: Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sven Marius Urke direktør, Domstoladministrasjonen. Domstolene skal bli heldigitale. Uten en politisk satsing vil domstolene henge igjen, mens digitaliserings- og moderniseringstoget går fra oss. For å utvikle domstolene i takt med tidens krav, må de digitaliseres. Domstoladministrasjonen forbereder dette. (aftenposten.no 24.11.2015).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten.

(Anm: Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten. President Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen møtte i retten i New York tirsdag kveld. Cohen sa blant annet at han fikk ordre fra en politisk kandidat om å utbetale penger til to kvinner for å påvirke et valg. (…)– Vil du erklære deg skyldig, spurte dommeren, det skriver Reuters. – Ja, var det korte svaret fra Cohen. (nrk.no 21.8.2018).)

- I 32 år representerte han norske interesser i utlandet. Samtidig var han involvert i driften av minst 170 skatteparadis-selskaper. Generalkonsulen Del 1 av 2. I 32 år representerte Olivier Dunant Norge som honorær generalkonsul i Genève. Samtidig var han advokat og involvert i driften av minst 170 selskaper i skatteparadis.

(Anm: I 32 år representerte han norske interesser i utlandet. Samtidig var han involvert i driften av minst 170 skatteparadis-selskaper. Generalkonsulen Del 1 av 2. I 32 år representerte Olivier Dunant Norge som honorær generalkonsul i Genève. Samtidig var han advokat og involvert i driften av minst 170 selskaper i skatteparadis. En ny dokumentlekkasje viser at advokatselskapet hans var storkunde i Panama Papers-selskapet Mossack Fonseca. Mens norske regjeringer varslet kamp mot skatteparadiser, var deres egen mann i Genève involvert i minst 170 skatteparadis-selskaper. GENÈVE, APRIL 2017: I over tre tiår har sveitseren Olivier Dunant vært Norges honorære generalkonsul i Sveits. Nå har han fylt 70 år og skal tre av. Takkebrevet fra utenriksminister Børge Brende er fullt av lovord: GENÈVE, APRIL 2017: (…) (aftenposten.no 21.6.2018).)

- Generalkonsulen. Del 2 av 2

(Anm: Generalkonsulen. Del 2 av 2. Samtidig som han var honorær generalkonsul for Norge i Genève, var Olivier Dunant involvert i 170 selskaper i skatteparadis. Den norske honorære generalkonsulen i Genève drev skatteparadis-virksomhet sammen med en av tilretteleggerne for pengestrømmen inn i verdens største ponzi-svindel. Eierne var skjult under flere lag av hemmelighold. Aftenposten har tidligere fortalt om den sveitsiske advokaten Olivier Dunant. I årevis kombinerte han vervet som Norges honorære generalkonsul i Genève med å være involvert i driften av minst 170 selskaper i skatteparadis. (…) Mens norske regjeringer varslet kamp mot skatteparadiser, var deres egen mann i Genève involvert i minst 170 skatteparadis-selskaper.
Les del 1 av denne saken (aftenposten.no 22.6.2018).)

- SV vil sjekke norske konsuler etter avsløring om roller i skatteparadis. SV-leder Audun Lysbakken etterlyser rutiner som sikrer at Norges representanter i utlandet etterlever norsk politikk.

(Anm: SV vil sjekke norske konsuler etter avsløring om roller i skatteparadis. SV-leder Audun Lysbakken etterlyser rutiner som sikrer at Norges representanter i utlandet etterlever norsk politikk. Norges honorære generalkonsul i Genève var involvert i minst 170 selskaper i skatteparadis frem til han gikk av i 2017. – Det er alvorlig at Utenriksdepartementet ikke har rutiner for dette. Norge kan ikke ha representanter i utlandet som handler stikk i strid med norsk politikk, sier SV-leder Audun Lysbakken. (aftenposten.no 27.6.2018).)

- Ber UD sjekke om flere konsuler har tilknytning til skatteparadis etter Aftenposten-saker. – Denne avsløringen får meg til å lure på hvilke kontrollrutiner UD har og har hatt, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge.

(Anm: Ber UD sjekke om flere konsuler har tilknytning til skatteparadis etter Aftenposten-saker. – Denne avsløringen får meg til å lure på hvilke kontrollrutiner UD har og har hatt, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge. Sigrid Klæboe Jacobsen er daglig leder i Tax Justice Network Norge, den norske delen av en global organisasjon med forskere og aktivister som jobber for å bekjempe skatteunndragelser og skatteparadiser. Aftenposten fortalte torsdag om hvordan Olivier Dunant i årevis kombinerte vervet som norsk honorær generalkonsul i Genève med å drive minst 170 selskaper i et av verdens mest aggressive skatteparadiser. Dunant ble oppnevnt til honorær generalkonsul i 1985. Samtidig har han vært partner i et advokatkontor som har vært storkunde hos Mossack Fonseca, som ble kjent i Panama Papers-lekkasjen i 2016. (aftenposten.no 23.6.2018).)

- Aftenposten mener: Lettvint vurdering fra UD. Panama Papers har avslørt omfattende bruk av skatteparadis. Olivier Dunant representerte Norge som honorær generalkonsul i Genève i 32 år.

(Anm: Aftenposten mener: Lettvint vurdering fra UD. Panama Papers har avslørt omfattende bruk av skatteparadis. Olivier Dunant representerte Norge som honorær generalkonsul i Genève i 32 år. Det er et ulønnet verv, en oppgave som ofte gis til fremtredende personer, med gode nettverk i landet de bor i. Slik kan Norge effektivt få hjelp til konsulæroppgaver og kontakter uten å opprette ambassade. I og med at vervet er ulønnet, må de som får oppgaven selvsagt ha annen inntekt. For Norge er det åpenbart viktig at de holder seg innenfor lover og regler også i sitt vanlige arbeidsliv. Noe annet kan smitte over på Norges omdømme. (…) UD var ikke klar over at generalkonsulen drev stort i skatteparadis. (aftenposten.no 24.6.2018).)

- Ett Google-søk ville avdekket generalkonsulens paradis-bånd. (- Dagen før UD mottok brevet fra Sveits, uttalte statsminister Erna Solberg at «vi må få vekk skatteparadiser» og tok avstand fra hemmeligholdet slik virksomhet fører med seg.)

(Anm: Ett Google-søk ville avdekket at generalkonsulen var tilknyttet skatteparadisene Regjeringen ville bekjempe Adressen til Norges generalkonsulat i Genève var oppført på flere selskaper i den offentlig publiserte Panama Papers-lekkasjen i 2016. Men først da Aftenposten tok kontakt to år senere, oppdaget Utenriksdepartementet at en av deres representanter hadde vært en stor aktør i skatteparadisene. Utenriksdepartementet i Oslo mottok rapporter fra flere land etter Panama Papers-avsløringene i 2016. Men de oppdaget ikke at en av deres egne representanter var nevnt i den offentlige Panama Papers-databasen. 8. april 2016 sendte Norges ambassade i Bern i Sveits et dokument til Utenriksdepartementet (UD) med følgende tittel: «Sveits. Reaksjoner etter Panama-papirene».Da var det gått fem dager siden mediehus i hele verden publiserte de første funnene som viste hvordan advokatfirmaet Mossack Fonseca hadde satt opp postboksselskaper i skatteparadiser for politikere, kjendiser og kriminelle. På denne måten kunne store pengesummer gjemmes bort fra skattemyndigheter. Dagen før UD mottok brevet fra Sveits, uttalte statsminister Erna Solberg at «vi må få vekk skatteparadiser» og tok avstand fra hemmeligholdet slik virksomhet fører med seg. (aftenposten.no 25.6.2018).)

- Kaos, panikk og illsinte kunder. Ny dokumentlekkasje viser hva som skjedde etter Panama Papers. Advokatfirmaet spesialiserte seg på å etablere et enormt antall postboksselskaper, men sjekket ikke hvem som var de reelle eierne.

(Anm: Kaos, panikk og illsinte kunder. Ny dokumentlekkasje viser hva som skjedde etter Panama Papers. Advokatfirmaet spesialiserte seg på å etablere et enormt antall postboksselskaper, men sjekket ikke hvem som var de reelle eierne. Da Panama Papers avslørte hvordan selskapene ble brukt til å gjemme unna penger i skatteparadiser, spredte panikken seg. «Vi ser ut som noen jævla amatører. Et Mikke Mus-opplegg.» En advokat i Florida skriver en opphisset e-post til advokatfirmaet Mossack Fonsecas avdeling på De britiske jomfruøyene i oktober 2016. Et halvt år tidligere har over 100 mediehus over hele verden startet omtalen av dokumentlekkasjen Panama Papers. Tidenes største internasjonale journalistiske samarbeidsprosjekt gir et detaljert innblikk i noen av verdens mest lukkede skatteparadiser. (aftenposten.no 21.6.2018).)

- Trumps advokat «solgte» seg som fikser (mellommann (ofte om ulovlige ting)) til Novartis og fikk betalt 1,2 millioner dollar. (- Lovet hjelp med å få tilgang til Trump og innflytelsesrike tjenestemenn i den nye administrasjonen.)

(Anm: Trump’s lawyer pitched himself as a fixer to Novartis and got paid $1.2 million. The curious relationship between one of the world’s biggest drug makers and President Trump’s personal lawyer began early last year when Michael Cohen, a longtime fixer for the president, reached out to Novartis’s then-chief executive officer Joe Jimenez, promising help gaining access to Trump and influential officials in the new administration, according to an employee inside Novartis familiar with the matter. (statnews.com 9.5.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina.

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasterens kilder i Kiev sier at utbetalingen, som var på i overkant av 3,2 millioner kroner etter dagens kurs, skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. (aftenposten.no 23.5.2018).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Skatteetaten leverte ut register med store mangler. Tirsdag morgen offentliggjorde Skatteetaten registeret over alle aksjer nordmenn eide ved utgangen av 2017. Nå innrømmer etaten at registeret som ble utlevert var feil. (- Innen 15 minutter hadde DN publisert sin søkbare versjon av databasen.)

(Anm: Skatteetaten leverte ut register med store mangler. Tirsdag morgen offentliggjorde Skatteetaten registeret over alle aksjer nordmenn eide ved utgangen av 2017. Nå innrømmer etaten at registeret som ble utlevert var feil. Tirsdag morgen møtte pressen opp ved hovedkontoret til Skatteetaten i Oslo. Klokken ni delte etaten ut minnepinner med det komplette registeret av hvilke aksjer norske personer og selskaper eide ved utgangen av 2017. Innen 15 minutter hadde DN publisert sin søkbare versjon av databasen. Nå innrømmer Skatteetaten at det er alvorlige mangler i registeret som ble utlevert. – Vi har gjort en feil i selve uttrekket av data slik at vi ikke fikk med oss de aksjer som eies gjennom aksjesparekonto, sier kommunikasjonsdirektør Mariken Holter i Skatteetaten. Hun forsikrer om at Skatteetatens eget register er riktig, men at uttrekket av data fra dette registeret var ufullstendig. (dn.no 15.5.2018).)

- Gründer Øyvind Dahl tapte mot staten – må betale skattekrav på 48 millioner. (- Gründer Øyvind Dahl tapte søksmålet mot staten og må betale over 48 millioner kroner i skatt på en 14 år gammel gevinst. Gründer Øyvind Dahl (61) fikk en gevinst på 138 millioner kroner da han solgte et av Norges mest lønnsomme selskaper i 2004, betalingsautomatselskapet Point International.)

(Anm: Gründer Øyvind Dahl tapte mot staten – må betale skattekrav på 48 millioner. Øyvind Dahl (61) fra Vikersund har tjent en formue på internettgambling og betalingsterminaler. Bildet er tatt i Sveits i 2010. Gründer Øyvind Dahl tapte søksmålet mot staten og må betale over 48 millioner kroner i skatt på en 14 år gammel gevinst. Gründer Øyvind Dahl (61) fikk en gevinst på 138 millioner kroner da han solgte et av Norges mest lønnsomme selskaper i 2004, betalingsautomatselskapet Point International. Ni år senere, i 2014, fikk han et skattekrav på over 48 millioner kroner. Dahl svarte med å saksøke skattemyndighetene fordi han mente kravet kom for sent. Det mener ikke Oslo tingrett. I en fersk dom fastslår tingretten at skattekravet er gyldig. (dn.no 6.7.2018).)

- Skatteordning verdt seks milliarder kroner ble misbrukt av over halvparten. Over halvparten av selskapene som ber om skattefradrag til forskning og utvikling, pumper opp søknaden, viser skatteetatens stikkprøver. 5,7 milliarder kroner vil Forskningsrådet at norske bedrifter skal få trukket fra på skatten dersom de satser på forskning og utvikling i år. (- Mot slutten av fjoråret ble to menn i 60-årene tiltalt for å ha unndratt til sammen 36 millioner kroner via Skattefunn-ordningen, noe som ifølge Økokrim er den største skatteunndragelsen av sitt slag noensinne.)

(Anm: Skatteordning verdt seks milliarder kroner ble misbrukt av over halvparten. Over halvparten av selskapene som ber om skattefradrag til forskning og utvikling, pumper opp søknaden, viser skatteetatens stikkprøver. 5,7 milliarder kroner vil Forskningsrådet at norske bedrifter skal få trukket fra på skatten dersom de satser på forskning og utvikling i år. Over 4.700 søknader kom inn til Skattefunn-ordningen i fjor. Der kan de få 20 prosent av prosjektkostnadene i fradrag på skatten. Men ordningen kan være utsatt for omfattende misbruk. Over halvparten av 200 selskaper som skatteetaten kontrollerte før påske, hadde rapportert inn et for høyt timeantall for sine prosjekter. (…) Skatteetaten avdekket blant annet at det er ført opp timer for personer som ikke jobber i selskapene, personer som ikke er involvert i prosjektet, personer som er sykmeldte, som går på arbeidsledighetstrygd eller som har vært på ferie. (…) Mot slutten av fjoråret ble to menn i 60-årene tiltalt for å ha unndratt til sammen 36 millioner kroner via Skattefunn-ordningen, noe som ifølge Økokrim er den største skatteunndragelsen av sitt slag noensinne. (dn.no 30.5.2018).)

(Anm: Finanstilsynet har aldri anmeldt noen for hvitvasking (dagbladet.no 20.12.2014).)

- Gründere frykter massekonkurs etter regeltabbe. Tusenvis av norske gründere kan ha fått ulovlige milliontildelinger i årevis. (- De mener innovasjonsordningen Skattefunn er essensiell for norsk forskning og innovasjon, og frykter konsekvensene hvis selskaper med stram økonomi nå kan nektes Skattefunn-penger – og i verste fall kan tvinges til å betale tilbake flere års støtte.)

(Anm: Gründere frykter massekonkurs etter regeltabbe. Tusenvis av norske gründere kan ha fått ulovlige milliontildelinger i årevis. Nå risikerer de å måtte betale tilbake. – Dette er kjempealvorlig, sier helseteknologi-topp Kathrine Myhre. De mener innovasjonsordningen Skattefunn er essensiell for norsk forskning og innovasjon, og frykter konsekvensene hvis selskaper med stram økonomi nå kan nektes Skattefunn-penger – og i verste fall kan tvinges til å betale tilbake flere års støtte. (dn.no 23.9.2019).)

- Over 1 milliard uriktig delt ut i skattefunn-ordning. I strid med reglene kan norske bedrifter ha fått over 1 milliard kroner i støtte fra staten over skattefunn-ordningen. Nå risikerer de å måtte betale tilbake. (– Dette ser ganske useriøst ut. Man bør kunne forvente at norske myndigheter forstår regelverket, sier førsteamanuensis og ekspert i statsstøtterett, Malgorzata Cyndecka, ved Universitetet i Bergen.)

(Anm: Over 1 milliard uriktig delt ut i skattefunn-ordning. I strid med reglene kan norske bedrifter ha fått over 1 milliard kroner i støtte fra staten over skattefunn-ordningen. Nå risikerer de å måtte betale tilbake. En godt skjult EØS-regel som forbyr å gi støtte til selskaper som har tapt halvparten av egenkapitalen sin og er i vanskeligheter, er ikke benyttet når norske bedrifter har søkt om støtte etter skattefunn-ordningen, skriver Dagens Næringsliv. Nå risikerer opp mot 2.000 selskaper som har fått utbetalt støtte i strid med reglene siden 2014, å måtte betale tilbake over 1 milliard kroner. – Av om lag 4.300 selskaper som krevde skattefunn-fradrag i 2017, anslås det at om lag 600 har oppfylt vilkårene for å være i «vanskeligheter» fordi mer enn halvparten av aksjekapitalen er tapt og selskapene ikke er en liten eller mellomstor bedrift yngre enn tre år, skriver kommunikasjonsavdelingen i Finansdepartementet til avisen. Det anslås at denne andelen utgjør 13 prosent av alle søkere. Om lag like mange er omfattet av feilen for 2015 og 2016. EØS-regelen har ikke vært omtalt i noen retningslinjer for å skattefunn-ordningen. – Dette ser ganske useriøst ut. Man bør kunne forvente at norske myndigheter forstår regelverket, sier førsteamanuensis og ekspert i statsstøtterett, Malgorzata Cyndecka, ved Universitetet i Bergen. (aftenposten.no 28.8.2019).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Vil ha slutt på at lånerenter kan trekkes fra på skatten.

(Anm: Vil ha slutt på at lånerenter kan trekkes fra på skatten. I Sverige diskuterer sentralbanken og regjeringen å fjerne muligheten til å trekke boliglånsrenter fra på skatten. Det bør også gjøres i Norge, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten ved UIO. – Hvis du lånefinansierer hele boligen så får du et ganske stort rentefradrag, og betaler faktisk negativ skatt på den kapitalen. (nrk.no 1.6.2018).)

- Advarer mot useriøse helseaktører. Innkjøp. – Når kontrollen skjerpes i byggebransjen, flytter kriminelle sin virksomhet over i andre bransjer, som helse og sosial, advarer NHO og Difi.

(Anm: Advarer mot useriøse helseaktører. Innkjøp. – Når kontrollen skjerpes i byggebransjen, flytter kriminelle sin virksomhet over i andre bransjer, som helse og sosial, advarer NHO og Difi. – De kriminelle tilpasser seg. Når det iverksettes tiltak mot arbeidslivskriminalitet i en bransje, vil de finne andre bransjer. Det ser ut til at helse- og sosialtjenester nå er særlig utsatt. Det er noe vi må være oppmerksom på, sier seniorrådgiver Anne Cathrine Jacobsen i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til Kommunal Rapport. Hvordan kommunene kan unngå arbeidslivskriminalitet i sine kontrakter, var tema for hennes innledning på fagkonferansen til Forum for kontroll og tilsyn (FKT) på Gardermoen tirsdag. (kommunal-rapport.no 30.5.2018).)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter.)

(Anm: Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. Flere sammenligner sagen med den såkaldte Car Wash-undersøgelse i det tilstødende Brasilien. Mindst 16 personer er blevet arresteret i en ny, stor korruptionssag i Argentina. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger, hvor det fremgår, at han gennem ti år - fra 2005-15 - har transporteret tasker med penge til forskellige embedsmænd.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter. (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Tidenes politiskandale. (- Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring.)

(Anm: Tidenes politiskandale. Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. (…) Lovens strengeste straff. 21 års fengsel. Det er en sensasjon, hvis denne dommen blir stående. (…) Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring. (adressa.no 18.9.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (...) Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Gi oss sanne tall, skattesjef Holte! Når 90 prosent av innmeldte a-krimsaker i skatteetaten ikke handler om arbeidslivskriminalitet, er dette en skandale toppsjefen umulig kan snakke seg unna. (- Alle partiene på Stortinget vil snarest forby aggressiv markedsføring av forbrukslån, men sier foreløpig nei til et rentetak på de ofte svært dyre smålånene.)

(Anm: Einar Haakaas, journalist og forfatter av boken «Svartmaling – kriminelle bygger Norge». Gi oss sanne tall, skattesjef Holte! Når 90 prosent av innmeldte a-krimsaker i skatteetaten ikke handler om arbeidslivskriminalitet, er dette en skandale toppsjefen umulig kan snakke seg unna. Leste jeg riktig? Skattedirektør Hans Christian Holte svarer i Aftenposten 30. mai på min omtale av en intern rapport som evaluerer etatens innsats mot a-krim i samme avis 27. mai. Konklusjonen i rapporten er at innmeldte tall i etaten er fulle av feil. Kun ti prosent av sakene som havner i kategorien a-krim, hører hjemme der. Holte sier at dette ikke er juks med tall, men innrømmer at de sliter med å definere a-krim. Leste jeg riktig? (…) Som journalist har jeg bygget store deler av min karrière på å skrive om saker hvor skatteetaten har gjort en god jobb, som i drosjesvindelsaken og avsløring av kriminelle nettverk i byggebransjen. Nettopp av respekt for etatens viktige arbeid tar jeg denne debatten. (aftenposten.no 6.6.2018).)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Kjendisadvokat tapte i Høyesterett – nå må han i fengsel i 3 år og åtte måneder. (- Geir Knutsen ble i august 2016 dømt i Drammen tingrett for å ha unndratt om lag 12,5 millioner kroner i skatt til Skatt øst og 5,5 millioner i merverdiavgift til Kemneren i Asker og Bærum – etter å ha unnlatt å bokføre til sammen rundt 25 millioner i inntekter fra klienter i perioden januar 2005 til desember 2013, samt å ha unndratt utgående merverdiavgift av en omsetning på 21,9 millioner i perioden 2006 til 2014.)

(Anm: Kjendisadvokat tapte i Høyesterett – nå må han i fengsel i 3 år og åtte måneder. Tidligere Sandvika-advokat Geir Knutsen må i fengsel i 3 år og åtte måneder etter at anken hans er avvist av Høyesterett. Flertallet av dommerne mener at han gjennom sine handlinger ikke fyller vilkårene for skatteamnesti. Momenter som"Overtredelsenes systematiske karakter, at de har pågått i om lag 10 år, og at Knutsen har utvist et fast forbryterisk forsett" ble utslagsgivende for ankebehandlingen i Høyesterett. Dom i saken falt 9. mai: "Anken forkastes". Dermed er den tidligere høyt profilerte Sandvika-advokatens kamp for å slippe unna en lang fengselsstraff ved veis ende, etter å ha vært igjennom samtlige tre rettsinstanser. LES OGSÅ: Tidligere Sandvika-advokat konkurs – skylder 20 millioner, eier ingenting. Millionunderslag i 10 år Geir Knutsen ble i august 2016 dømt i Drammen tingrett for å ha unndratt om lag 12,5 millioner kroner i skatt til Skatt øst og 5,5 millioner i merverdiavgift til Kemneren i Asker og Bærum – etter å ha unnlatt å bokføre til sammen rundt 25 millioner i inntekter fra klienter i perioden januar 2005 til desember 2013, samt å ha unndratt utgående merverdiavgift av en omsetning på 21,9 millioner i perioden 2006 til 2014. For dette ble han idømt ubetinget fengselsstraff på 3 år og åtte måneder. (…) LES OGSÅ: – Geir Knutsen drev for kreditors regning i mange år Ventet to uker med å si ifra. Knutsens «doble bokføring» ble oppdaget av en kollega i Kco Advokater 8. januar 2015. Knutsen ble da informert internt om at det fantes amnestiregler og oppfordret til selv å gi beskjed til skattemyndighetene umiddelbart, noe han ikke gjorde før 22. januar. Han ba da om at det ble opprettet sak om frivillig retting i Skatt øst.  (budstikka.no 16.5.2018).)

(Anm: Nesøyaadvokat dømt for massive skatteunndragelser. Advokat Geir Knutsen fikk ingen nåde i Drammen tingrett. Straffen lyder på 3 år og 8 måneder fengsel. (dn.no 30.8.2016).)

– Dom kan gi nye regler om skatteamnesti Høyesterettsdommen mot advokat Geir Knutsen kan føre til nye regler om skatteamnesti.) (– Skatteunndragelse undergraver vår felles velferd. Alle skal gjøre det de kan for å gi riktige opplysninger og betale riktig skatt, og ikke stikke fra regningen.)

(Anm: Tidligere Sandvika-advokat ble nektet skatteamnesti etter å ha blitt avslørt. (…) Dom kan gi nye regler om skatteamnesti Høyesterettsdommen mot advokat Geir Knutsen kan føre til nye regler om skatteamnesti. Departementet kommenterer ikke enkeltsaker, men statssekretær Jørgen Næsje (Frp) skriver følgende i en e-post til Budstikka: – Finansdepartementet vurderer regelverket løpende og den nylig avsagte høyesterettsdommen inngår som del i denne vurderingen. Og han legger til: – Skatteunndragelse undergraver vår felles velferd. Alle skal gjøre det de kan for å gi riktige opplysninger og betale riktig skatt, og ikke stikke fra regningen. Om man gir uriktige eller ufullstendige opplysninger er utgangspunktet tilleggsskatt. Det er både i skattemyndighetenes og skattepliktiges interesse at fastsettingen av skatt blir riktig. Det er derfor lagt til rette for at skattepliktige som ønsker å få ordnet opp i sine skatteforpliktelser, kan gjøre det uten at det reageres med tilleggsskatt. (…) Ikke godkjent som "frivillig retting" Skattytere som har unnlatt å opplyse om egne inntekter og formuer kan ilegges straffeskatt hvis de blir avslørt. Staten kan likevel gi folk «tilgivelse», hvis vedkommende selv melder fra om dette. Slik «frivillig retting» må i så fall skje før noen andre melder fra om forholdet. Det er dette som kalles skatteamnesti. (budstikka.no 23.5.2018).)

- Tidligere Sandvika-advokat ble nektet skatteamnesti etter å ha blitt avslørt. (- Kjempet for straffefritak Da kollegaene konfronterte Knutsen med avsløringen 8. januar 2015, informerte de om at det fantes amnestiregler og oppfordret ham til selv å gi beskjed til skattemyndighetene umiddelbart.) (- Det ville gitt ham skatteamnesti, og dermed straffefritak, om det hadde blitt innvilget.)

(Anm: Tidligere Sandvika-advokat ble nektet skatteamnesti etter å ha blitt avslørt. Den avskiltede Sandvika-advokaten Geir Knutsen visste at kollegaene og revisor ville varsle Skatt øst om at han hadde unndratt skatt. Derfor fikk han ikke amnestiet han så altfor sent ba om. Advokaten i Kco i Sandvika forsto ingen ting, da han oppdaget en uvanlig faktura i saksbunken. Den lignet ikke på advokatfellesskapets vanlige fakturaer. Fakturanummeret stemte heller ikke. Sjokkert så han at det var en av fellesskapets mest erfarne partnere, Geir Knutsen, som hadde fakturert en klient på siden av den offisielle omsetningen i selskapet. (…) Kjempet for straffefritak Da kollegaene konfronterte Knutsen med avsløringen 8. januar 2015, informerte de om at det fantes amnestiregler og oppfordret ham til selv å gi beskjed til skattemyndighetene umiddelbart. Det gjorde han ikke før to uker senere, da han var klar over at både revisor og hans egne kollegaer ville varsle myndighetene – om han ikke gjorde det selv. 22. januar ba han Skatt øst om «frivillig retting». Det ville gitt ham skatteamnesti, og dermed straffefritak, om det hadde blitt innvilget. (...) (budstikka.no 23.5.2018).)

- Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (- Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten.

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

- Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker.

(Anm: Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker. (hegnar.no 7.5.2016).)

- Sveitsisk riksadvokat vil ikke gå videre med bestikkelsesanklager mot Novartis for utbetalinger til Trumps advokat.

(Anm: Sveitsisk riksadvokat vil ikke gå videre med bestikkelsesanklager mot Novartis for utbetalinger til Trumps advokat. (Swiss attorney general will not pursue bribery charges against Novartis for payments to Trump lawyer.) (…) Separat utfører flere amerikanske lovgivere sine egne granskninger. (statnews.com 7.6.2018).)

- Disse gjemmer unna penger. Det er ikke bare ultrarike som skjuler formue i utlandet. – De som gjemmer unna penger i utlandet er vanligere folk enn man skulle tro, forteller analytiker i Skatteetaten Silje Jenny Undahl.

(Anm: Disse gjemmer unna penger. Det er ikke bare ultrarike som skjuler formue i utlandet. – De som gjemmer unna penger i utlandet er vanligere folk enn man skulle tro, forteller analytiker i Skatteetaten Silje Jenny Undahl. (…) – Det er vanligere folk enn man skulle tro. Noen har bevisst skjult verdier, mens andre sier at de ikke har kjent til reglene, sier hun. Kjenner igjen bildet Advokat i Skattebetalerforeningen Bård Erlend Hansen har hjulpet mange som vil «flagge formuen hjem». Han kjenner igjen bildet som blir tegnet. (…) Stig Flesland i Skattebetalerforeningen forteller at Skatteetaten får innsyn fra stadig flere land, og at samarbeidet mellom landene har blitt mer automatisert. (nrk.no 5.6.2018).)

- Bedragere lurte til seg Munch-bilde og flere millioner fra eldre ektepar. (- I tillegg til at ekteparet tapte rettssaken mot BN Bank, endte de opp med å måtte betale bankens advokatsalær på 150.000 kroner og deres egen advokat, Geir Knutsen, 438.000 kroner i salær.) (- Vi føler oss også nærmest blodsugd av advokat og en bank, sier Eva Saxegaard. De er også skuffet over rettssystemet og føler de har kjempet alene.)

(Anm: Bedragere lurte til seg Munch-bilde og flere millioner fra eldre ektepar. Ekteparet Per (82) og Eva (74) Saxegaard hadde vært gjeldfrie i 40 år. De planla å leve uten økonomiske bekymringer i alderdommen. Alt ble forandret den dagen to notoriske bedragere sto på døren. (…)  I tillegg til at ekteparet tapte rettssaken mot BN Bank, endte de opp med å måtte betale bankens advokatsalær på 150.000 kroner og deres egen advokat, Geir Knutsen, 438.000 kroner i salær. Det siste ble senere kuttet av lagmannsretten med 100.000 kroner. Geir Knutsen sier dette på VGs spørsmål om han syntes kravet var rimelig: – Jeg krevde bare det jeg ble enig med ekteparet på forhånd om å ta. Jeg har betalt tilbake de hundre tusen, retten mente jeg skulle kutte på salæret, sier Knutsen til VG. Han har ingen problemer med å skjønne at ekteparet opplever at de er i en fortvilt situasjon. (…) - Føler oss blodsugd. Ekteparet føler seg tappet fra alle kanter. – Ikke nok med at vi har blitt utsatt for bedragere. Vi føler oss også nærmest blodsugd av advokat og en bank, sier Eva Saxegaard. De er også skuffet over rettssystemet og føler de har kjempet alene. To ganger fikk de avslag om bistandsadvokat. Bistandsordningen er først og fremst for dem som er utsatt for vold. (vg.no 5.4.2015).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Advokatfirma dømt til å ta regningen for svinebønder. To svinebønder gikk glipp av 10,5 millioner kroner fordi et advokatfirma var for sent ute med et søksmål.

(Anm: Advokatfirma dømt til å ta regningen for svinebønder. To svinebønder gikk glipp av 10,5 millioner kroner fordi et advokatfirma var for sent ute med et søksmål. Oslo tingrett har dømt firmaet til å betale bøndene. Denne uken ble advokatfirmaet Arntzen de Besche og forsikringsselskapet Zürich Insurance dømt til å betale erstatning og tilbakebetaling av advokatregning, i alt 12,6 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. (…) Arntzen de Besche viser til sin advokat Jan B. Jansen i BA-HR som sier han vil studere dommen nærmere og vurdere om han skal anbefale å anke. (©NTB) (hegnar.no 9.12.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Riksrevisjonen vil ha strengere skattekontroll av multinasjonale selskap. Manglende kontroll fører til at Norge går glipp av milliardinntekter, viser en kontroll Riksrevisjonen har gjennomført av utenlandstransaksjoner.

(Anm: Riksrevisjonen vil ha strengere skattekontroll av multinasjonale selskap. Manglende kontroll fører til at Norge går glipp av milliardinntekter, viser en kontroll Riksrevisjonen har gjennomført av utenlandstransaksjoner. Revisjonens undersøkelse, som ble overlevert Stortinget tirsdag, viste at selv et lite antall kontroller førte til at den skattepliktige inntekten økte med i gjennomsnitt cirka 10 milliarder kroner per år i perioden 2009 til 2016. (…) Over 60 prosent av verdenshandelen over landegrensene skjer gjennom multinasjonale selskap. I Norge er cirka 5.000 selskap i denne posisjonen, ifølge riksrevisoren. – Skattleggingen av flernasjonale selskaper er et stadig mer aktuelt tema i flere land. Skattemotivert prising og flytting av overskudd kan redusere beskatningen betydelig, konstaterer riksrevisoren. Kommentar: De store må betale skatt! (Mudassar Kapur). (dagsavisen.no 5.6.2018).)

(Anm: Dokument 3:12 (2017–2018) Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene er overlevert Stortinget 5. juni. (riksrevisjonen.no).)

- Kommunens frontfigur mot svart arbeid var stamgjest på illegal pokerklubb.  (- En Aftenposten-gransking viser at han har deltatt i omfattende pengespill i en ulovlig pokerklubb. (- Fikk etikkpris for arbeid mot svart arbeidsliv.) (- Dette har ingen innvirkning på utførelsen av mitt arbeid eller min rolle i organisasjonen», skriver Wedde.) (- Gunnar Wedde er sentral i forvaltningen av hovedstadens årlige forbruk av 26 milliarder kroner til offentlige innkjøp av varer og tjenester.)

(Anm: Kommunens frontfigur mot svart arbeid var stamgjest på illegal pokerklubb. I årevis har Gunnar Wedde frontet Oslo kommunes kamp mot arbeidslivskrim og svart arbeid. En Aftenposten-gransking viser at han har deltatt i omfattende pengespill i en ulovlig pokerklubb. (…) Startavgiften for å være med i turneringen på klubben Norwegian Poker Team er 2200 kroner. I premiepotten ligger det minst 40.000 kroner. Spillet denne kvelden er del av en serie der hovedpremien er en pakke verdt 15.000 kroner som skal dekke fly, hotell, innsats og lommepenger på poker-NM i Dublin. (…) Les mer: 100 politifolk i væpnet razzia mot ulovlig pokerklubber. Fikk etikkpris for arbeid mot svart arbeidsliv. Gunnar Wedde er sentral i forvaltningen av hovedstadens årlige forbruk av 26 milliarder kroner til offentlige innkjøp av varer og tjenester. I mange år har han fremstått i pressen som en frontmann i Oslo kommunes kamp mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Han er dessuten en av arkitektene bak den såkalte Oslomodellen, som har gitt kommunen landets strengeste anbudsregler mot juks og sosial dumping. Arbeidet blir lagt merke til: 3. november 2016 var Wedde med da en delegasjon fra Oslo kommunes Utviklings- og kompetanseenhet mottok Etikkprisen fra Direktoratet for forvaltning og IKT. (…) Wedde ønsker først ikke å la seg intervjue om saken. I en e-post 11. mai gjør han det klart at han heller ikke ønsker å «redegjøre for detaljer fra sitt privatliv». «Det dreier seg om aktivitet foretatt på min fritid som privatperson. Dette har ingen innvirkning på utførelsen av mitt arbeid eller min rolle i organisasjonen», skriver Wedde. (aftenposten.no 21.5.2018).)

- Kommunetopp sjekkes nærmere etter pokeravsløring. (- Her har en våken og gravende presse avdekket noe som ikke internkontrollen har fanget opp, sier leder i Oslo kommunes kontrollutvalg, Ola Kvisgaard (H).)

(Anm: Kommunetopp sjekkes nærmere etter pokeravsløring. Innkjøpssjef spilte på ulovlig pokerklubb og holdt foredrag om svart økonomi. Nylig holdt innkjøpssjef Gunnar Wedde foredrag for kontrollutvalget i Oslo om kamp mot fusk i bygge- bransjen. Nå vil utvalget sjekke hans pokeraktiviteter. - Her har en våken og gravende presse avdekket noe som ikke internkontrollen har fanget opp, sier leder i Oslo kommunes kontrollutvalg, Ola Kvisgaard (H). Han reagerer på Aftenpostens avsløring om at avdelingsdirektør for konserninnkjøp, Gunnar Wedde, har vært stamgjest på den ulovlige pokerklubben Norwegian Poker Team. Klubben ble stengt av politiet 1. mars i år. (aftenposten.no 23.5.2018).)

(Anm: Vil ha redegjørelse etter pokeravsløring av kommunetopp. Nylig holdt innkjøpssjef Gunnar Wedde foredrag for kontrollutvalget i Oslo om kamp mot fusk i byggebransjen. Nå vil utvalget ha informasjon om hans pokeraktiviteter. (aftenposten.no 22.5.2018).)

- Hevder Sarkozy hjalp skattesnikere.

Hevder Sarkozy hjalp skattesnikere
vg.no 3.4.2009
Frankrikes president Nicolas Sarkozy vil gå hardt til verks mot skatteparadiser der rikfolk kan gjemme unna penger. Men Sarkozy har selv hjulpet folk til å plassere penger i utlandet, skriver The Times. (...)

- Siktet for å ta tatt imot 470 millioner i kontanter. Frankrikes ekspresident Nicolas Sarkozy skal ha fått «valgkampbidrag» fra Gaddafi-regimet.

(Anm: Siktet for å ta tatt imot 470 millioner i kontanter. Frankrikes ekspresident Nicolas Sarkozy skal ha fått «valgkampbidrag» fra Gaddafi-regimet. GAMLE KJENTE: De tidligere statslederne Moammar Gadafi og Nicolas Sarkozy under en seremoni i Elysee-palasset i Paris i desember 2007. (dagbladet.no 21.3.2018).)

- 60 millioner i valgkampbidrag. (- Totalt fikk disse to partiene over 62 prosent av alle innrapporterte bidrag, viser statistikken Valgkampbidrag.) (- Mens Arbeiderpartiet fikk 80 prosent av sine bidrag fra foreninger i arbeidslivet, fikk Høyre 74 prosent av sine fra kommersielle foretak.)

(Anm: 60 millioner i valgkampbidrag. Før årets kommunevalg rapporterte de politiske partiene om snaut 60 millioner i mottatte bidrag. Dette er nesten 20 prosent mer enn ved forrige kommunevalg.  Arbeiderpartiet og Høyre var de to partiene som fikk størsteparten av bidragene. Totalt fikk disse to partiene over 62 prosent av alle innrapporterte bidrag, viser statistikken Valgkampbidrag. Mens Arbeiderpartiet fikk 80 prosent av sine bidrag fra foreninger i arbeidslivet, fikk Høyre 74 prosent av sine fra kommersielle foretak. (ssb.no 3.10.2019).)

(Anm: Rapportere valgkampbidrag (ssb.no).)

- Det norske folk er delt i synet på om valgkampbidrag: Slik kan pengegavene påvirke valget.

(Anm: Det norske folk er delt i synet på om valgkampbidrag: Slik kan pengegavene påvirke valget. - Av og til snakker vi om at konkurransen skal foregå på like premisser, men det er langt fra tilfelle i norsk politikk, sier valgforsker Anders Todal Jenssen. - Du kan kjøpe mer annonser og reklame, og du kan sende partilederen din med helikopter der andre må bruke rutebuss. Det er klart det har mye å si, sier Todal Jenssen, som er valgforsker ved NTNU. Mens Ap får hele 29 millioner, er en av de største giverne til Miljøpartiet de Grønne for eksempel Oslo-politikeren Lan Marie Nguyen Berg, som blar opp 120 000 kroner for å hjelpe partiet gjennom valgkampen. (dagbladet.no 1.9.2017).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

– Britene varsler kamp mot egne skatteparadiser – nå faller hemmeligholdet. Åpne registre over egentlige firmaeiere skal gjøre det vanskeligere å skjule formue og inntekt. (- Over 50.000 milliarder kroner kan være gjemt i britenes skatteparadiser. Nå står hemmeligholdet for fall.) (- I 2013 estimerte Oxfam at skatteparadisene sitter på rundt 149.000 milliarder kroner. )

(Anm: Britene varsler kamp mot egne skatteparadiser – nå faller hemmeligholdet. Åpne registre over egentlige firmaeiere skal gjøre det vanskeligere å skjule formue og inntekt. De 14 britiske oversjøiske territoriene må innføre offentlige eierskapsregistre innen slutten av 2020, hvis ikke vil det bli tvangsinnført av britiske myndigheter. Det melder The Guardian. De britisk oversjøiske territoriene består av 14 områder, blant annet Caymanøyene og De britiske Jomfruøyer. (aftenposten.no 3.5.2018).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter.)

(Anm: Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. Flere sammenligner sagen med den såkaldte Car Wash-undersøgelse i det tilstødende Brasilien. Mindst 16 personer er blevet arresteret i en ny, stor korruptionssag i Argentina. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger, hvor det fremgår, at han gennem ti år - fra 2005-15 - har transporteret tasker med penge til forskellige embedsmænd.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter. (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Tidenes politiskandale. (- Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring.)

(Anm: Tidenes politiskandale. Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. (…) Lovens strengeste straff. 21 års fengsel. Det er en sensasjon, hvis denne dommen blir stående. (…) Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring. (adressa.no 18.9.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Siv Jensen har fått 0,00038 kroner inn i ekstra frivillig skatt per innbygger. (- Titalls millioner feilinnbetalt Totalt har den generert 2000 kroner på ti og en halv måned.) (- Det er ti personer som står bak disse innbetalingene. I tillegg har en rekke personer opplevd byråkratisk krøll. - Vi fikk flere titalls millioner kroner i feilinnbetaling. Det var fordi noen skatteytere misforstod og betalte inn restskatten sin i den ordningen som var ment for ekstra frivillig skatt, sier direktør for regionavdelingen i skatteetaten Øivind Strømme til Nettavisen.)

(Anm: Siv Jensen har fått 0,00038 kroner inn i ekstra frivillig skatt per innbygger. - Pinlig, sier Arbeiderpartiet om ordningen som skatteetaten måtte endre. GARDERMOEN (Nettavisen): 29. juni i fjor innførte regjeringen, med finansminister Siv Jensen (Frp) i spissen, ordningen med å betale inn ekstra skatt for de som ønsker det. Titalls millioner feilinnbetalt Totalt har den generert 2000 kroner på ti og en halv måned. Summen utgjør 0,00038 ekstra skattekroner per hode i den norske befolkningen på totalt 5.295.619 personer (per fjerde kvartal 2017 ifølge SSB). Det er ti personer som står bak disse innbetalingene. I tillegg har en rekke personer opplevd byråkratisk krøll. - Vi fikk flere titalls millioner kroner i feilinnbetaling. Det var fordi noen skatteytere misforstod og betalte inn restskatten sin i den ordningen som var ment for ekstra frivillig skatt, sier direktør for regionavdelingen i skatteetaten Øivind Strømme til Nettavisen. - Vi erfarte i 2017 flere feilinnbetalinger fra skattytere, men alt skal nå være i orden for den enkelte skatteyter. Vi har også snakket med alle de vi var i tvil om hadde betalt inn feil. (nettavisen.no 29.4.2018).)

- Skatteforslaget som burde vært en aprilspøk. Frp's finanspolitiske talsmann, Helge André Njåstad, vil gi de rikeste ekstra innflytelse ved kommunevalgene. (- I grunnloven fra 1814 het det at borgere som skulle ha stemmerett blant annet måtte eie jord eller fast eiendom. Den tiden er heldigvis over. I dag har du stemmerett uavhengig av om du eier hus eller hytte.)

(Anm: Skatteforslaget som burde vært en aprilspøk. Frp's finanspolitiske talsmann, Helge André Njåstad, vil gi de rikeste ekstra innflytelse ved kommunevalgene. Vi trodde først det handlet om en forsinket aprilspøk, men der ble vi visst lurt. Tanken er at dersom du betaler skatt både der du bor og der du har hytte, så bør du også kunne stemme i begge kommunene. Det er utrolig at sentrale politikere i Frp leker seg med tanken om å gjeninnføre stemmerettsordninger som vi kvittet oss med i Norge for over 100 år siden. I grunnloven fra 1814 het det at borgere som skulle ha stemmerett blant annet måtte eie jord eller fast eiendom. Den tiden er heldigvis over. I dag har du stemmerett uavhengig av om du eier hus eller hytte. (adressa.no 10.4.2018).)

(Anm: Husmannsvesenet. Husmennene var den største gruppen eiendomsløse i bondesamfunnet. De leide husmannsplass av en gårdbruker, med eller uten jord til. Husmannsgruppa var i sterk vekst fram til midten av 1800-tallet. (…) Eiendomsløse, som husmennene, hadde ikke stemmerett. Stemmerett for alle menn var et hovedkrav for Thrane-bevegelsen (1848–1851), som kjempet for arbeidsfolks kår. Eiendomsløse, som husmennene, hadde ikke stemmerett. Stemmerett for alle menn var et hovedkrav for Thrane-bevegelsen (1848–1851), som kjempet for arbeidsfolks kår. Kilde: Store norske leksikon.)

- «Folk flest» skal ikke lenger få den uavhengige behandlingen av skatteklagene sine som «de rike» får. Finansdepartementet vil ofre rettssikkerhetsgarantien.

(Anm: Skatteforenkling på rettssikkerheten løs? Nå bør politikerne følge nøye med. Det bør ikke lefles med den rettssikkerhetsgarantien som ble etablert ved opprettelsen av den uavhengige Skatteklagenemnda. Kortslutning om skatteklager (…) «Folk flest» skal ikke lenger få den uavhengige behandlingen av skatteklagene sine som «de rike» får. Finansdepartementet vil ofre rettssikkerhetsgarantien. (dn.no 15.4.2018).)   

- De rikeste i Norge har fått hundre ganger mer i skattekutt. Nordmenn som tjener over 10 millioner kroner, har siden 2013 fått et skattekutt som er hundre ganger større enn de som tjener mellom 150.000 og 250.000 kroner.

(Anm: De rikeste i Norge har fått hundre ganger mer i skattekutt. Nordmenn som tjener over 10 millioner kroner, har siden 2013 fått et skattekutt som er hundre ganger større enn de som tjener mellom 150.000 og 250.000 kroner. Det viser tall utarbeidet av finansminister Siv Jensen (Frp) og Finansdepartementet som svar på et skriftlig spørsmål i Stortinget fra SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski. I en tabell vises anslått skatt i fjor og endring i skatt fra 2013 for alle personer som er 17 år og eldre etter bruttoinntekt. Tallene viser at: (…) Kaski mener utviklingen er urovekkende og skaper økte forskjeller. Hun viser til at regjeringen samtidig har kuttet i ytelser til noen av de svakeste gruppene i samfunnet. – Det er dypt usosialt og urettferdig, konstaterer hun. (dn.no 25.4.2018).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Småleiligheter opp 5,6 prosent på to måneder. Eiendomsmegler Tina Marie Stålborg merker større pågang på små leiligheter, som mange investorer er på jakt etter.

(Anm: Småleiligheter opp 5,6 prosent på to måneder. Eiendomsmegler Tina Marie Stålborg merker større pågang på små leiligheter, som mange invstorer er på jakt etter. Men Christian Dreyer i Eiendom Norge advarer om store prissvingninger. – Det er betraktelig bedre respons enn for noen måneder siden. Det er flere på visning, gode budrunder og vi har hatt flere salg som har gått langt over prisantydning, sier daglig leder og eiendomsmegler Tina Marie Stålborg i Nordvik & Partners Nydalen. Hun har også tro på en jevn bedring i markedet fremover. (dn.no 14.3.2018).)

- Slipper navn på 110.000 personer som knyttes til skatteparadis. Nå kan du søke etter både navn, selskaper og adresser for å finne ut hvem som bruker skatteparadis.

(Anm: Slipper navn på 110.000 personer som knyttes til skatteparadis. Nå kan du søke etter både navn, selskaper og adresser for å finne ut hvem som bruker skatteparadis. Siden 2013 har journalistnettverket International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) publisert navn på selskaper, aksjonærer og styremedlemmer med tilknytning til skatteparadiser i en egen database. Denne uken slipper de enda flere navn. (…) Fakta: ICIJ og de store skattelekkasjene. International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) er et internasjonalt nettverk for gravejournalister som blant annet koordinerte arbeidet med dokumentlekkasjene Panama Papers i 2016 og Paradise Papers i 2017. Dokumentene i disse lekkasjene stammer fra ulike skatteparadiser som er kjent for høy grad av hemmelighold. I motsetning til Norge, som har Brønnøysundregisteret og aksjonærregisteret, er det som regel ikke mulig for folk flest å finne ut hvem som eier selskaper i skatteparadiser. Det vil ICIJ gjøre noe med. (aftenposten.no 14.2.2018).)

- Verdens skattesystemer er laget for fysiske varer, ikke digitale tjenester. (- Store, digitale skattehull må tettes. Reglene for internprising er i første rekke laget for virksomheter som produserer fysiske gjenstander.)

(Anm: Verdens skattesystemer er laget for fysiske varer, ikke digitale tjenester. Store, digitale skattehull må tettes. Reglene for internprising er i første rekke laget for virksomheter som produserer fysiske gjenstander. De er lite egnet for det næringslivet vi har i dag, som i stor grad er basert på immaterielle eiendeler og varer som flyter over landegrensene. (dn.no 14.12.2017).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- Bill Gates: Milliardærer bør betale mye mer skatt. Bill Gates sier han har betalt over 10 milliarder dollar i skatt i løpet av sitt liv, men mener milliardærer som ham bør betale «betydelig mer».

(Anm: Bill Gates: Milliardærer bør betale mye mer skatt. Bill Gates sier han har betalt over 10 milliarder dollar i skatt i løpet av sitt liv, men mener milliardærer som ham bør betale «betydelig mer». Microsoft-grunnleggeren, som er verdens nest rikeste mann etter Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, er kritisk til de nye skattekuttene som Kongressen nylig vedtok. (dn.no 19.2.2018).)

Debatt: Varsling. Norge trenger varslere. BRA FOR DEMOKRATIET: Vi må ha et samfunn der det er trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, hvor varslere kan føle seg trygge og hvor arbeidsgivere forstår og fremmer varsling som noe positivt, konstruktivt og samfunnsnyttig, skriver innleggsforfatterne.

(Anm: Debatt: Varsling. Norge trenger varslere. BRA FOR DEMOKRATIET: Vi må ha et samfunn der det er trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, hvor varslere kan føle seg trygge og hvor arbeidsgivere forstår og fremmer varsling som noe positivt, konstruktivt og samfunnsnyttig, skriver innleggsforfatterne. De er nødvendige for å få avdekket kritikkverdige forhold som korrupsjon, lovbrudd og maktmisbruk. (dagbladet.no 10.2.2017).

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Fire ting Paradise Papers forteller oss om globalt næringsliv og politiske eliter. (- 1. Skatteminimalisering (skatteplanlegging) er en blomstrende bransje (Tax avoidance is a booming industry). (...) 2. Hemmeligholdelse hersker gjennom tillit. (Secrecy prevails through trusts). (...) 3. Særdeles komplekse verktøy brukes. (Highly complex tools are used). (...) 4. Lovverket må endres. (The law needs to change).)

(Anm: Four things the Paradise Papers tell us about global business and political elites. The so-called Paradise Papers may sound familiar – leaked documents from a law firm that specialises in offshore services reveal how the global elite avoids paying taxes. Even the name has the same ring to it as last year’s Panama Papers expose. But the Paradise Papers are different, reflecting the complexity of the global offshore tax system. (…) 1. Tax avoidance is a booming industry (…) 2. Secrecy prevails through trusts (…) 3. Highly complex tools are used (…) 4. The law needs to change (theconversation.com 6.11.2017).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. (- Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne?)

(Anm: Av Arild Aspøy. Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. Sammendrag. Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne? Disse spørsmålene burde stå i sentrum når man skal vurdere om en ny tillitsbasert styring skal innføres i Norge. Men det gjør de ikke. Stat & styring Artikkel 10 av 20 Side: 26-29 04 / 2017 (Volum 27).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Hvor er visdommen vi har mistet i kunnskapen, og hvor,” spurte T S Eliot, “er kunnskapen vi har mistet i informasjonen?”

(Anm:  - Hvor er visdommen vi har mistet i kunnskapen, og hvor,” spurte T S Eliot, “er kunnskapen vi har mistet i informasjonen?” Der er muligens 30 000 biomedisinske tidsskrifter i verden, og de har jevnlig økt med 7 % per år siden det syttende århundre.1,2 Ikke desto mindre er bare omtrent 15 % av medisinske intervensjoner støttet av solide vitenskapelige bevis. (Leder. BMJ 1991;303:798-9).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- 19 av de 45 vanvittig rike forretningsmennene rundt Putins bord, dukker opp i de 13,4 millioner dokumenter lekket fra advokatselskapet Appleby og 19 selskapsregistre i Paradise Papers.

(Anm: Så mange av verdens rikeste sitter sjelden rundt samme bord. Gjestene til Putin har 1770 milliarder kroner. (…) Det er ingen spøk å bestemme bordplasseringen i Kreml-palasset når de 50 største oligarkene kommer på besøk. Verten Vladimir Putin valgte den enkleste løsningen: Gjestene ble plassert i alfabetisk rekkefølge. (…) 19 av de 45 vanvittig rike forretningsmennene rundt Putins bord, dukker opp i de 13,4 millioner dokumenter lekket fra advokatselskapet Appleby og 19 selskapsregistre i Paradise Papers. Enten er de kunder hos advokatfirmaet, eller så har de partnere og venner med selskaper i skatteparadisene. Flere av møtedeltagerne er dessuten gjengangere fra de tidligere lekkasjene i Panama Papers, SwissLeaks og LuxLeaks. (aftenposten.no 13.11.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Et norsk skatteparadis som bør dø. Om andre næringer hadde skattet som rederiene gjør, ville europeiske velferdsstater slik vi kjenner dem, brutt sammen. Det er bare tull at alle norske medier mener det samme. (- Norsk presses mest høyreorienterte aviser derimot, mener skatteplanlegging er uunngåelig og derfor må aksepteres.)

(Anm: Et norsk skatteparadis som bør dø | Andreas Slettholm. Om andre næringer hadde skattet som rederiene gjør, ville europeiske velferdsstater slik vi kjenner dem, brutt sammen. Det er bare tull at alle norske medier mener det samme. Ta for eksempel spørsmålet om skatteparadiser, nå i lys av Paradise Papers. Vi i Aftenposten er opptatt av problemene med internasjonal skatteflukt, og hvordan multinasjonale selskaper utnytter forskjeller i lands lovgivning. Mener skatteparadis er OK Norsk presses mest høyreorienterte aviser derimot, mener skatteplanlegging er uunngåelig og derfor må aksepteres. Under Panama Papers skrev Nettavisen på lederplass at norske politikere ikke har grunn til å være opprørte over at andre land har lav skatt for å tiltrekke seg kapital. Året før mente Trygve Hegnars Finansavisen at «skatteplanlegging er bra», dessuten er Norge «akkurat like kynisk som andre land og øyer». Poenget deres er at Norge også er et skatteparadis for noen. Nærmere bestemt rederinæringen. (aftenposten.no 20.11.2017).)

(Anm: Norge er ikke et skatteparadis for rederier | Sturla Henriksen administrerende direktør, Norges Rederiforbund. Under overskriften «Et norsk skatteparadis som bør dø» argumenterer Andreas Slettholm i Aftenposten lørdag 18. november for at det norske systemet for rederibeskatning bør avvikles. Slettholm bommer i satsen, og derfor bærer også resten av resonnementet hans skjevt av gårde. (aftenposten.no 22.11.2017).)

- Får ikke bruke Waldemars Hage-underskudd. For 9 timer siden - Høyesterett mener skatt var motivet bak oppkjøpet av Waldemars Hage-utbyggeren, og setter foten ned for et skattefradrag på ti millioner kroner.

(Anm: Får ikke bruke Waldemars Hage-underskudd. For 9 timer siden - Høyesterett mener skatt var motivet bak oppkjøpet av Waldemars Hage-utbyggeren, og setter foten ned for et skattefradrag på ti millioner kroner. – En innstramning som kan ramme gründere, advarer skatteadvokat Cecilie Amdahl. (dn.no 27.12.2017).)

– Se skipsreder tordne mot skatteparadis-journalistikk. Skipsreder Herbjørn Hansson raser mot paradispapirene.

(Anm: Se skipsreder tordne mot skatteparadis-journalistikk. Skipsreder Herbjørn Hansson raser mot paradispapirene. Han mener skatteparadiser har ufortjent dårlig rykte. – Bermuda blir fremstilt som en røverhule, sier rederen. (nrk.no 6.11.2017).)

- Norske privatpersoner og selskaper krymper skatten sin med 23 milliarder kroner i året, viser forskning.

(Anm: Norske privatpersoner og selskaper krymper skatten sin med 23 milliarder kroner i året, viser forskning. Dette kunne ha bealt for 31.600 lærere eller gitt hver av oss 6000 kroner ekstra i lommeboken. Store overskudd flyttes ut av Norge til land hvor skatten er lav eller lik null. Det viser en rekke artikler Aftenposten har skrevet i forbindelse med dokumentlekkasjen Paradise Papers. Tidligere lekkasjer har også vist hvordan privatpersoner skjuler penger i land med lav skatt og mye hemmelighold. (aftenposten.no 14.11.2017).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Leder. Trygd og tillit. Trygdesvindel er en av de mest samfunnsnedbrytende typer kriminalitet vi står overfor. (- Politiet kan fortelle at det særlig er i bransjer som renhold, frisør, bygg og bil at slik svindel er utbredt. (- Noen vil kanskje tenke at trygdesvindel ikke er så farlig, fordi det ikke er noen navngitte ofre.)

(Anm: Leder. Trygd og tillit. Trygdesvindel er en av de mest samfunnsnedbrytende typer kriminalitet vi står overfor. NAV anslår at det hvert år svindles med trygd for nær 8 milliarder kroner. Ofte dreier det seg om organisert kriminalitet der flere parter går sammen, ved for eksempel å etablere fiktive arbeidsforhold som i neste omgang utløser rett til ulike trygdeytelser. (…) Politiet kan fortelle at det særlig er i bransjer som renhold, frisør, bygg og bil at slik svindel er utbredt. (…) Noen vil kanskje tenke at trygdesvindel ikke er så farlig, fordi det ikke er noen navngitte ofre. Det er ingen enkeltpersoner som rammes av at noen snyter NAV. Trygdesvindlere lurer systemet, ikke mennesker. Vi vil si tvert om. Dette er en type kriminalitet som rammer alle. Det handler om fellesskapets penger, om skattepenger hver og en av oss har betalt inn. Svindlerne stjeler fra skattebetalerne, fra oss alle. (vg.no 17.12.2017).)

(Anm: 1.048 personer anmeldt for trygdesvindel i 2017. Nav har i 2017 anmeldt trygdesvindel for til sammen 187 millioner kroner. Til sammen 1.048 personer er blitt anmeldt. (dn.no 30.1.2018).)

- Slik beskyttes konkursrytterne. Norsk lov gjør det vanskelig å finne informasjon om konkursrytterne og deres selskaper. Lederen av Konkursrådet advarer om at skurkene får det lettere framover. - Jeg synes personlig man har gått for langt i loven for å verne konkursryttere, sier leder av Konkursrådet, Knut Ro, til Dagbladet.

(Anm: Slik beskyttes konkursrytterne. Norsk lov gjør det vanskelig å finne informasjon om konkursrytterne og deres selskaper. Lederen av Konkursrådet advarer om at skurkene får det lettere framover. - Jeg synes personlig man har gått for langt i loven for å verne konkursryttere, sier leder av Konkursrådet, Knut Ro, til Dagbladet. Rådet har medlemmer fra politiet, advokatbransjen, skattemyndigheter og domstoler som skal «bidra til en samordnet og målrettet forebygging og bekjempelse av konkurskriminalitet». Ro mener dagens hemmelighold omkring konkurser og konkursryttere er for omfattende. Med EUs nye personverndirektiv, som innføres i Norge i mai, frykter han at skurkene får enda bedre muligheter til å begå kriminalitet - fordi sporene etter dem slettes raskt og effektivt. Ro har lest Dagbladet Magasinets artikkel nylig, om hvordan konkursryttere etterlater seg store ubetalte regninger, tapte inntekter for staten og kaos i bedriftene de styrer. Den erfarne advokaten har sett konkursryttere i flere bransjer gå konkurs igjen og igjen – og så komme tilbake med nye prosjekter, der nye ofre går på limpinnen. Ro mener altså at statens hemmelighold av informasjon om konkurser og økonomisk kriminalitet beskytter konkursrytterne. «Loven gjør det lettere å være kjeltring. Alt skal bli glemt.» Leder av Konkursrådet, advokat Knut Ro. (dagbladet.no 5.4.2018).)

- DN-avsløringen. Oslo kommunes millionkjøp fra konkursrytter: - Oser misbruk av skattepenger.

(Anm: DN-avsløringen. Oslo kommunes millionkjøp fra konkursrytter: - Oser misbruk av skattepenger. Saken om Oslo kommunes millionkjøp av eiendom fra konkursrytter vil følges opp i flere måneder framover, tror kontrollutvalgsleder Ola Kvisgaard (H). Dagbladet): Forrige helg kunne Dagens Næringsliv fortelle historien om hvordan konkursgjengangerne Carl Thomas Andersson og Øyvind Hornnæss til sammen har solgt eiendom for 220 millioner kroner til Oslo kommune. De har tjent rundt 40 millioner på handlene med kommunen. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med, forteller at det nå jobbes på høygir i kommunen for å finne ut av hvordan den betente saken skal håndteres. (dagbladet.no 20.10.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Konkursryttere og straffedømte skjules i hemmeligholdte registre: Politikere vil «oute» konkursryttere etter Dagbladet-avsløring: - Vi må rydde opp i dette svineriet. Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil ha offentlig liste med konkursgjengangere på nett.

(Anm: Konkursryttere og straffedømte skjules i hemmeligholdte registre: Politikere vil «oute» konkursryttere etter Dagbladet-avsløring: - Vi må rydde opp i dette svineriet. Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil ha offentlig liste med konkursgjengangere på nett. (Dagbladet): - Vi må få ryddet opp i dette svineriet. Det er bandittvirksomhet, sier Arild Grande, arbeidslivspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, til Dagbladet. Han viser til Dagbladets avsløring om at to menn med næringsforbud inntil nylig har operert som underleverandører på en byggeplass med Oslo kommune som byggherre, uten å bli oppdaget. Den ene mannen har livsvarig næringsforbud etter å ha blitt dømt for hvitvasking av 58 millioner kroner, mens den andre var ilagt konkurskarantene etter en rekke stygge konkurser. Det hindret dem ikke fra å figurere på en avtale verdt 10 millioner kroner om å male i en kommunal bygård. - Det er helt utrolig. Det er nesten så en ikke tror det man leser. Når slike folk greier å komme seg inn på offentlige oppdrag, så forteller det meg at her er det store huller i systemene, sier Grande. (dagbladet.no 13.12.2017).)

- Vil endre loven etter Dagbladets «Skyggemaleren»-avsløring. (- Stortinget ber regjeringen sørge for at informasjon om konkurskarantene blir offentlig tilgjengelig, og vurdere om det er annen informasjon om lovbrudd som er relevant for næringsvirksomheten som bør gjøres offentlig tilgjengelig.)

(Anm: Vil endre loven etter Dagbladets «Skyggemaleren»-avsløring. Flertall på Stortinget for å oute konkursryttere. Arbeiderpartiet fikk med et nødskrik med seg Stortinget på å kreve offentliggjøring av konkurskarantene. (Dagbladet): Lørdag avslørte Dagbladet at to menn med næringsforbud inntil nylig har operert som underleverandører på en byggeplass med Oslo kommune som byggherre, uten å bli oppdaget. Konkursregisteret, hvor den ene av de to står oppført, er i praksis lukket for allmennheten. Den andre mannen, med livsvarig næringsforbud etter å ha blitt dømt for å ha hvitvasket 58 millioner kroner, står ikke oppført i registeret. I dag ble saken behandlet i Stortinget. Der endte det med enstemmig flertall for å vedta følgende forslag fra Arbeiderpartiet: «Stortinget ber regjeringen sørge for at informasjon om konkurskarantene blir offentlig tilgjengelig, og vurdere om det er annen informasjon om lovbrudd som er relevant for næringsvirksomheten som bør gjøres offentlig tilgjengelig». (dagbladet.no 15.12.2017).)

(Anm: Konkursryttere: Konkursspøkelsene. Konkursryttere er mennesker som misbruker samfunnets tillit og gjør livet surt for andre. Hvorfor skal det være så vanskelig å få vite hvem de er, spør Geir Ramnefjell. (…) Forutsetningen for at de skal kunne ture fram med sin uetiske og kriminelle atferd, er at de bryter en av de viktigste tillitsordningene i moderne økonomi. Det handler i all enkelhet om misbruk av en grunnleggende struktur i samfunnet, selve forutsetningen for å kunne ha et levende næringsliv. (…) Alle som blir idømt konkurskarantene og næringsforbud, havner i konkursregisteret. Det skal offisielt være åpent for «enhver», men tilgangen er i praksis svært begrenset. Det er Brønnøysundsregistrene som håndterer registeret, og som sørger for at det skal være umulig for de som havner i registeret å meldes inn som blant annet styremedlem eller daglige ledere. Problemet er at mange som havner i karantene eller blir idømt næringsforbud bruker stråmenn, og dermed sklir gjennom kontrollen i Brønnøysund. Kone, onkel, fetter eller kusine er oppført som eier. Den som i realiteten styrer butikken, er rytteren selv. Dette er det ikke så lett for det offentlige Norge å oppdage. Omgivelsene som er tettere på, derimot, kan se hvem som egentlig er sjefen. En entreprenør har kanskje mistanke om at sjefen hos konkurrenten er en gjenganger i konkurssaker, selv om han ikke offisielt sett har noen ledende rolle i selskapet. (dagbladet.no 14.12.2017).)

- Det som virkelig motiverer folk til å være ærlig i næringslivet.

(Anm: What really motivates people to be honest in business. Each year, one in seven large corporations commits fraud. Why? To find out, Alexander Wagner takes us inside the economics, ethics and psychology of doing the right thing. Join him for an introspective journey down the slippery slopes of deception as he helps us understand why people behave the way they do. (ed.ted.com November 2016 ).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Vil ikke slutte med skattefinte

Vil ikke slutte med skattefinte
aftenposten.no 28.7.2010
Skattemyndighetenes offensiv mot skattefusk i såkalte indre selskaper har ikke ført til noen eierskapsendringer hos de største advokatfirmaene.

Skatt Øst har i år og i fjor rettet krav på til sammen 2,2 milliarder kroner mot meglerhus og konsulentselskaper. De mente selskapsformen indre selskap ble brukt til å snyte på skatten.

Men de største advokatkontorene som opererer med en slik eierform, har ikke gjort noen endringer i eierformen, skriver Dagens Næringsliv.

– Etter skattesaken gjorde vi en full gjennomgåelse av vår eierform. Vi kom fram til at vi har fulgt en annen praksis og ikke opptrådt skatteoptimaliserende. Dermed føler vi oss ikke truffet av kritikken, sier partner og styreleder Christian Fredrik Michelet i advokatfirmaet Arntzen de Besche. (...)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser.

(Anm: Norge rammet av europeisk skatteskandale. Et nettverk av banker, investorer og advokater skal ha unndratt milliardbeløp fra statskasser. (dagbladet.no 18.10.2018).)

- Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake?

(Anm: Halvard Leirvik (f. 1972), cand.jur. 1997, er lagdommar i Borgarting lagmannsrett. Han har tidlegare vore utgreiar i Noregs Høgsterett, dommarfullmektig i Nedre Romerike tingrett og advokat i advokatfirmaet Hjort DA. Gjenbruk av forklaringar i straffesaker – eitt steg fram og to tilbake? Sammendrag. I utkastet til ny straffeprosesslov (NOU 2016: 24) er det føreslått at lyd- og biletopptak av forklaringar i tingretten som regel skal erstatta direkte forklaringar i lagmannsretten. Utkastet byggjer blant anna på korleis opptak blir brukt i svenske ankedomstolar. Artikkelen tar for seg skilnader mellom svensk og norsk straffeprosess, og er kritisk til det norske lovutkastet. Det er ikkje slik at ny teknikk alltid betrar kvaliteten og effektiviteten. Lov og Rett 08 / 2018 (Volum 57).)

(Anm: Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sven Marius Urke direktør, Domstoladministrasjonen. Domstolene skal bli heldigitale. Uten en politisk satsing vil domstolene henge igjen, mens digitaliserings- og moderniseringstoget går fra oss. For å utvikle domstolene i takt med tidens krav, må de digitaliseres. Domstoladministrasjonen forbereder dette. (aftenposten.no 24.11.2015).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

- Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten.

(Anm: Trumps tidligere advokat innrømmer lovbrudd, og skylder på presidenten. President Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen møtte i retten i New York tirsdag kveld. Cohen sa blant annet at han fikk ordre fra en politisk kandidat om å utbetale penger til to kvinner for å påvirke et valg. (…)– Vil du erklære deg skyldig, spurte dommeren, det skriver Reuters. – Ja, var det korte svaret fra Cohen. (nrk.no 21.8.2018).)

- Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker.

(Anm: Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker. (hegnar.no 7.5.2016).)

- Advokatene erobrer Tjuvholmen.

Advokatene erobrer Tjuvholmen
hegnar.no 8.9.2008
To av Norges ledende advokathus flytter til Tjuvholmen. Det ene tar den korte veien fra Aker Brygge.

Advokatfirmaet BA-HR flytter fra Aker Brygge og inn i det nye ”Signalanlegget” ytterst på Tjuvholmen fra 2012, melder neNyheter.no.

Der får advokatene 6.500 kvadratmeter å boltre seg på. Advokatfirmaet tar hele kontorbygget som er tegnet av den italienske arkitekten Renzo Piano.

Nettstedet legger til at et annet advokatfirma, Selmer, i disse dager flytter inn i nye lokaler på Tjuvholmen - 8.000 kvadratmeter over fire plan. (...)

- Henlegger miljøkriminalitet: Miljødirektoratet oppgitt.

(Anm: Henlegger miljøkriminalitet: Miljødirektoratet oppgitt. Smykker med kreftfarlig tungmetaller, barneleker med stoffer som kan føre til pustevansker og koma. Halvparten av produktsakene Miljødirektoratet anmelder blir henlagt. Hvert år finner Miljødirektoratet giftige, helseskadelige produkter i norske butikker. De er solgt til forbrukere uten at kjøperne er klar over hvor skadelig de kan være. (…) – De sakene vi velger å anmelde bør politiet ta tak i, sier Ingeborg Stene, seniorrådgiver i Miljødirektoratet. – Her dreier det seg om en risiko for helseskade. (nrk.no 8.11.2017).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens.

(Anm: Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens. (Pharma pollution an 'ignored' cause of antibiotic resistance.) Forurensning med legemidler i forsyningskjeder bidrar til spredning av antimikrobiell resistens (AMR), ifølge en ny rapport. (Pollution in pharma supply chains is contributing to the spread of antimicrobial resistance (AMR), says a new report.) I dokumentet beskriver European Public Health Alliance (EPHA) forurensningen til legemiddelfirmaer som en "ignorert årsak" til AMR, og sier at "betydelige mengder" av antibiotika frigjort fra fabrikker kombinert med avrenning fra gårder og menneskelig kloakk for å skape en perfekt yngleplass for legemiddelresistente bakterier. (In the document , the European Public Health Alliance (EPHA) describes pollution by pharma manufacturers as an "ignored cause" of AMR, saying that "substantial quantities" of antibiotics released from factories are combining with runoff from farms and human waste to create a perfect breeding ground for drug-resistant bacteria.) (outsourcing-pharma.com 25.8.2016).)

- Utslipp som alle verdens biler. (- Verdens 15 eller 16 største containerskip slipper ut like mye som hele verdens bilpark tilsammen!)

Utslipp som alle verdens biler.
dinside.no 9.12.2012
(…) Forskning viser nemlig at når det gjelder skadelige svoveldioksider (SOx) og nitrogenoksider (NOx) slipper faktisk verdens 15 eller 16 største containerskip ut like mye som hele verdens bilpark tilsammen! Dette ifølge Fred Pearce som er miljøkonsulent for tidsskriftet New Scientist magazine. (…)

Verdens største skip frakter et enormt antall containere fylt med det som skal bli julegaver fra det fjerne østen - som den britiske avisen The Guardian fortalte om allerede i 2006. Tross finanskrisen 2007-2009 er nivået på denne handelen ikke noe lavere i dag. (…)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- 20 skip forurenser like mye som alle biler i verden.

(Anm: 20 skip forurenser like mye som alle biler i verden. DOKUMENTAR: «Giftig skipsfart». Sp. dokumentar. Ni av ti ting du har i heimen er produsert i utlandet og frakta hit med skip. Frakteindustrien er ein nøkkelspelar i verdsøkonomien, men er ein industri som få ser noko til. Skipa deira har eigne hamner med høge gjerder, ute av syne for allmenta. Kven styrer denne enorme pengemaskina? Kor stor innverknad har industrien på verdspolitikken, miljøet og for ikkje å snakke om liva til sju milliardar menneske? (Freightended, The Real Price of Shipping). (nrk.no 22.2.2017).)  

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: 'Superbug' bacteria gang up on us, fueled by antibiotic use, nursing home study suggests (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

- Hva skjer med havet? Gjør vi havet til varme, prangende, livløse syrebad? Det korte svaret er, ja - men det er fortsatt håp.

(Anm: What's happening to the ocean? Are we turning the oceans into warm, noisy, uninhabitable bodies of acid? The short answer is, yes -- but there's still hope. (ted.com 2016).)

(Anm: Ocean acidification is the ongoing decrease in the pH of the Earth's oceans, caused by the uptake of carbon dioxide (CO2) from the atmosphere.[2] Seawater is slightly basic (meaning pH > 7), and the process in question is a shift towards pH-neutral conditions rather than a transition to acidic conditions (pH < 7).[3] Ocean alkalinity is not changed by the process, or may increase over long time periods due to carbonate dissolution.[4] An estimated 30–40% of the carbon dioxide from human activity released into the atmosphere dissolves into oceans, rivers and lakes.[5][6] (en.wikipedia.org).)

- Tysk politi har betalte 47 millioner kroner for å få tilgang til navn på skattesnytere som framgår av de såkalte Panamapapirene.

(Anm: Tysk politi betalte millioner for Panamapapirer. Tysk politi har betalte 47 millioner kroner for å få tilgang til navn på skattesnytere som framgår av de såkalte Panamapapirene. SKATTEPARADIS? Panama, et av verdens skatteparadis. Tysk politiet har betalt 5 millioner euro for å få tilgang til papirer som inneholder navn på personer og selskap som har skjult penger i skatteparadiser verden over. (nettavisen.no 4.7.2017).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Skattedirektøren vil gjerne titte i Paradise Papers, men han vil ikke betale. (- Men Norge har som praksis ikke å betale for slike opplysninger, sier skattedirektør Hans Christian Holte.)

(Anm: Skattedirektøren vil gjerne titte i Paradise Papers, men han vil ikke betale. Skattedirektør Hans Christian Holte var ikke ferdig med å granske fjorårets store lekkasje Panama Papers før det søndag kom en ny med nesten likt navn. Paradise Papers kommer bare halvannet år etter Panama Papers. Denne gangen føler skattedirektøren at han er bedre rustet til å utnytte lekkasjen. – Dokumentene i denne lekkasjen er åpenbart interessante for oss. Men Norge har som praksis ikke å betale for slike opplysninger, sier skattedirektør Hans Christian Holte. – Tar dere imot opplysninger andre land har betalt for? – Vi vurderer materiale vi kan motta fra andre lands skattemyndigheter. Det er for tidlig å si konkret hva som vil skje med Paradise Papers, men vi arbeider alltid for at vi skal få best mulig tilgang til denne typen lekkasjer, sier Holte. BBC har skrevet at tyske myndigheter betalte 5 millioner euro for tilgang til lekkasjen Panama Papers. Panama Papers ble publisert av Aftenposten og andre medieorganisasjoner verden rundt i april i fjor. (aftenposten.no 7.11.2017).)

- Vikarmilliarden. Norske kommuner bruker helsevikarer fra private leverandører for å gi eldre god omsorg. En av de største leverandørene har vært Orange Helse. (- Hvilken mulighet har kommunene til å sørge for at alt går riktig for seg når leverandøren har vært organisert på denne måten?)

(Anm: Vikarmilliarden. Norske kommuner bruker helsevikarer fra private leverandører for å gi eldre god omsorg. En av de største leverandørene har vært Orange Helse. De siste ti årene har over 200 kommuner og helseforetak hatt avtale med selskapet, som har hatt 1,1 milliarder kroner i omsetning. Eierne av Orange organiserte sin virksomhet i en rekke land, blant annet et lavskatteland og et skatteparadis. Orange-strukturen endres stadig, og flere av selskapene er enten slått sammen, nedlagt eller erstattet med andre. Hvilken mulighet har kommunene til å sørge for at alt går riktig for seg når leverandøren har vært organisert på denne måten? (aftenposten.no 28.11.2017).)

- Finanstilsynet kritiserer DNBs anti-hvitvaskingsarbeid. I fjor var Finanstilsynet på stedlig tilsyn hos DNB for å se på bankens anti-hvitvaskingsarbeid. I en fersk rapport kritiserer tilsynet Norges største bank.

(Anm: Finanstilsynet kritiserer DNBs anti-hvitvaskingsarbeid. I fjor var Finanstilsynet på stedlig tilsyn hos DNB for å se på bankens anti-hvitvaskingsarbeid. I en fersk rapport kritiserer tilsynet Norges største bank. I en rapport mandag får DNB refs fra Finanstilsynet for sitt anti-hvitvaskingsarbeid. Tilsynet mener det er manglende styring og kontroll hos Norges største bank etter å ha vært på besøk i desember 2016. «Etter Finanstilsynet vurdering har banken på vesentlige områder mangelfull etterlevelse av hvitvaskningsregelverket» står det i rapporten. Videre står det at det er avgjørende med forståelse av risikoen knyttet til hvitvasking, gjennomføring av kundekontroll i tråd med regelverket og et velfungerende elektronisk overvåkningssystem. (dn.no 22.9.2017).)

- Paradise Papers: Vondt i skatteviljen.

(Anm: Paradise Papers: Vondt i skatteviljen. «Paradise Papers» minner oss på noe viktig. Laber skattevilje kan bli et stort demokratisk problem framover, skriver Ola Magnussen Rydje. (…) Også i Norge er de rikeste svake for å stikke formuen unna skattlegging. Stein Erik Hagen takket nylig for seg, og flyttet milliardene ut av landet for å slippe å bidra mer til fellesskapet. Norwegian-milliardær Bjørn Kjos var like demonstrativ og eksplisitt for et par uker siden: Formuen overdrar han barna allerede nå, så de slipper å betale en eventuell arveavgift i framtida. (…) Den sikreste måten å unngå økonomisk dominans fra samfunnets rikeste, er ved å forsterke mekanismer som fordeler ressurser likere og mer rettferdig enn i dag. Når vi ser hvor lett det er for de rike, praktisk og moralsk, å overlate skatteregningen til vanlige folk, bør vi være varsomme med å overføre dem mer makt enn de allerede har. Forskningen viser at mange av dem belønner tilliten og incentivene vi gir, som lavere skatt og gunstige reguleringsvilkår, med å stikke penger unna og bedra oss bare de blir rike nok. «Panama Papers» ble en vekker. «Paradise Papers» bør holde norske politikere våkne om natten til de er kvitt problemet. (dagbladet.no 6.11.2017).)

(Anm: Skattesvindel: Landets rikeste har lurt oss trill rundt. Kan vi få litt ærlig selvangiveri i norske selvangivelser, takk. (dagbladet.no 31.5.2017).)

- Aftenposten har gått gjennom lekkede dokumenter fra advokatfirmaet Appleby og funnet 18 bankkontoer som DNB har satt opp for kunder som har virksomhet på Bermuda.

(Anm: DNB har hundrevis av kunder med virksomhet i skatteparadiser. DNB er en ledende shippingbank. Professor mener det er urealistisk at store, europeiske banker skal gå helt bort fra å tilby tjenester til skatteparadis-kunder på eget initiativ. Aftenposten har gått gjennom lekkede dokumenter fra advokatfirmaet Appleby og funnet 18 bankkontoer som DNB har satt opp for kunder som har virksomhet på Bermuda. (aftenposten.no 6.11.2017).)

- Dette er advokatfirmaet i sentrum av dokumentlekkasjen Paradise Papers.

(Anm: Dette er advokatfirmaet i sentrum av dokumentlekkasjen Paradise Papers. Millioner av lekkede dokumenter avdekker hva som foregår bak lukkede dører hos det tradisjonsrike advokatfirmaet Appleby. (aftenposten.no 6.11.2017).)

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

- Slik løper Nike fra skatt for milliarder av kroner.

(Anm: Slik løper Nike fra skatt for milliarder av kroner. Når du kjøper et par Nike-sko i Norge, starter pengene dine på en lang og komplisert reise der skatt krympes hele veien. (aftenposten.no 6.11.2017).)

– Nike finter seg unna norsk skatt. Her er Stormberg-gründerens skatteregnestykke. Multinasjonale selskaper som nesten ikke betaler skatt kan konkurrere ut norske selskaper som følger spillereglene, frykter norsk klesprodusent.

(Anm: Nike finter seg unna norsk skatt. Her er Stormberg-gründerens skatteregnestykke. Multinasjonale selskaper som nesten ikke betaler skatt kan konkurrere ut norske selskaper som følger spillereglene, frykter norsk klesprodusent. Tirsdag skrev Aftenposten om Nike, som slipper unna milliarder i skatt etter avansert skatteplanlegging. Daglig leder Steinar J. Olsen i turtøyselskapet Stormberg ser ingen grunn til å plassere selskapets penger i land med andre skatteregimer. – Vi er en norsk merkevare, og vi trives godt i paradiset Norge. Vi er opptatt av å bidra til samfunnet rundt oss og har ingen interesse av å være i noe skatteparadis, sier Olsen til Aftenposten. Han er likevel bekymret for konsekvensene aggressiv skatteplanlegging kan få for hans eget selskap og resten av bransjen. (aftenposten.no 8.11.2017).)

- Nike og Apple skjuler milliarder i utlandet. (- USA vurderer å la store multinasjonale selskaper, til lav skattesats, flytte hjem 20.000 milliarder kroner som er stuet vekk blant annet i skatteparadiser.)

(Anm: Nike og Apple skjuler milliarder i utlandet. Nå kan de få «skatteferie» av Trump. USA vurderer å la store multinasjonale selskaper, til lav skattesats, flytte hjem 20.000 milliarder kroner som er stuet vekk blant annet i skatteparadiser. Dokumentlekkasjen Paradise Papers avslører hvordan multinasjonale amerikanske gigantselskaper som Apple og Nike flytter overskudd til et datterselskap i skatteparadis. Mye av disse pengene blir værende i utlandet fordi en flytting til USA vil utløse høy skatt. (aftenposten.no 8.11.2017).)

- Oljefondet ber Apple og Nike betale skatten der de tjener pengene. Paradise Papers: Nike betaler bare halvparten så mye skatt som Stormberg i Norge, selv om de selger for dobbelt så mye.

(Anm: Oljefondet ber Apple og Nike betale skatten der de tjener pengene. Paradise Papers: Nike betaler bare halvparten så mye skatt som Stormberg i Norge, selv om de selger for dobbelt så mye. Slikt vil Oljefondet ha en slutt på. Oljefondet har i høst sendt brev til de 500 største selskapene det er investert i, med klar beskjed om hva fondet forventer av selskapene når det gjelder skatt og åpenhet. – Det er viktig at selskapene betaler skatt i landene der de økonomiske verdiene skapes, sier sjef i eierskapsavdelingen i Oljefondet, Carine Smith Ihenacho. Aftenposten har i forbindelse med dokumentlekkasjen Paradise Papers skrevet om hvordan store internasjonale krymper skatteregningen ved å flytte overskudd fra høyskattland til selskaper i skatteparadiser. (aftenposten.no 2.12.2017).)

- Slik holdt Apple skatten lav etter granskning i USA og milliardbaksmell i EU.

(Anm: Slik holdt Apple skatten lav etter granskning i USA og milliardbaksmell i EU. I 2013 slo Irland hardt ned på storselskaper som kuttet skatten. Men lekkede dokumenter avslører hvordan advokater hjalp Apple med å beholde lav skatt. – Vi betaler all skatt vi skylder, hver eneste dollar. Vi benytter oss ikke av skattetriksing. Vi gjemmer ikke bort penger på en eller annen karibisk øy. (…) Men til tross for massiv kritikk, skjerpede regler i Irland og en skattebaksmell på 120 milliarder kroner fra EU, har Apple i det stille endret pengestrømmen og dermed klart å holde skatten svært lav på mesteparten av inntektene, også etter 2014. Hvordan de har klart det, avsløres i dokumentlekkasjen Paradise Papers. (aftenposten.no 6.11.2017).)

- Verdens skattesystemer er laget for fysiske varer, ikke digitale tjenester. (- Store, digitale skattehull må tettes. Reglene for internprising er i første rekke laget for virksomheter som produserer fysiske gjenstander.)

(Anm: Verdens skattesystemer er laget for fysiske varer, ikke digitale tjenester. Store, digitale skattehull må tettes. Reglene for internprising er i første rekke laget for virksomheter som produserer fysiske gjenstander. De er lite egnet for det næringslivet vi har i dag, som i stor grad er basert på immaterielle eiendeler og varer som flyter over landegrensene. (dn.no 14.12.2017).)

– Utfordrar velferdsstaten og norske bedrifter. – Vi risikerer at norske selskap blir kjøpt opp eller går konkurs i konkurranse med gigantselskap som nyttar skatteparadis, seier jusstipendiat som etterlyser politiske løysingar. (- Dei lekte «paradisdokumenta» viser korleis multinasjonale kjempeselskap som Apple, Facebook, Nike og Starbucks kuttar stort i skatterekninga gjennom såkalla skatteplanlegging og bruk av skatteparadis.)

(Anm: – Utfordrar velferdsstaten og norske bedrifter. – Vi risikerer at norske selskap blir kjøpt opp eller går konkurs i konkurranse med gigantselskap som nyttar skatteparadis, seier jusstipendiat som etterlyser politiske løysingar. Dei lekte «paradisdokumenta» viser korleis multinasjonale kjempeselskap som Apple, Facebook, Nike og Starbucks kuttar stort i skatterekninga gjennom såkalla skatteplanlegging og bruk av skatteparadis. - Les meir: Slik barberer gigaselskapene skatteregningen – Enkelte har drive med dette lenge, det nye er at fleire, som bransjar innanfor helsesektoren og matindustrien brukar selskapsstrukturar for å unngå skatt, fortel stipendiat i privatrett ved UiO, Linn Cecilie Anker-Sørensen. Ho fortel at handlingsrommet til gigantbedriftene er stort. Ofte tek ein i bruk advokatar, bankar og rådgjevarar, ulikt lovverk i ulike land, samt skatteparadis for å minimere skattetrykket mest mogleg. (nrk.no 7.11.2017).)

- Facebook skattet under én million kroner i Norge - anslås å tjene to milliarder.

(Anm: Facebook skattet under én million kroner i Norge - anslås å tjene to milliarder. Sosiale medier-giganten dobler omsetningen i sitt norske aksjeselskap. Men skatter fortsatt minimalt til den norske stat. (dn.no 26.7.2018).)

- Norskfødte betaler 75 prosent mer skatt enn innvandrere. Nye SSB-tall avslører hvor mye ulike folkegrupper i Norge betaler i skatt. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Ola nordmann i 2015 betalte 112.800 kroner i skatt. Personer som ikke er født i Norge, betalte bare halvparten: 65.200 kroner.

(Anm: Norskfødte betaler 75 prosent mer skatt enn innvandrere. Nye SSB-tall avslører hvor mye ulike folkegrupper i Norge betaler i skatt. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Ola nordmann i 2015 betalte 112.800 kroner i skatt. Personer som ikke er født i Norge, betalte bare halvparten: 65.200 kroner. Det skriver Klassekampen torsdag. Innvandrergruppene med høyeste innbetalt skatt, kommer fra landene i Nord-Europa. Personer fra Sverige betalte i median 111.000 kroner i skatt, og personer fra Tyskland 104.500 kroner. (nettavisen.no 16.11.2017).)

- Nå avsløres finanselitens bruk av skatteparadiser. Dronning Elizabeth i Storbritannia og mer enn 120 politikere verden rundt får detaljer fra sine økonomiske liv og bruk av skatteparadis offentliggjort gjennom en stor dokumentekkasje.

(Anm: Nå avsløres finanselitens bruk av skatteparadiser. Dronning Elizabeth i Storbritannia og mer enn 120 politikere verden rundt får detaljer fra sine økonomiske liv og bruk av skatteparadis offentliggjort gjennom en stor dokumentekkasje. De 13,4 millioner dokumentene skal være hacket fra blant annet Advokatfirmaet Appleby på Bermuda og skal ha blitt gitt til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung. Avisen har delt dokumentene med International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Et nettverk med flere enn 380 journalister fra 67 land har samarbeidet om å granske dokumentene som strekker seg over en periode på mer enn 60 år. Den eneste norske avisen som er med i granskingen er Aftenposten. 1.000 nordmenn skal være registrert i dokumentene. Ifølge Aftenposten skal disse være blant Norges rikeste, en rekke advokater og jurister, profilerte toppledere, samt mer ukjente bedriftseiere og investorer. (nrk.no 6.11.2017).)

- Paradise Papers viser at bruken av skatteparadiser når langt ut over det vi hittil har kjent til. (- Det er ikke lenger kun skattetrette milliardærer, shippingbransjen og globale teknologikjemper som har nettverk av selskaper på skattevennlige øyer. Vi ser hvordan alminnelig tjenester og varer, som vi alle møter i det daglige, blir organisert på samme måte.)

(Anm: «Paradise Papers viser at bruken av skatteparadiser når langt ut over det vi hittil har kjent til». Det er ikke lenger kun skattetrette milliardærer, shippingbransjen og globale teknologikjemper som har nettverk av selskaper på skattevennlige øyer. Vi ser hvordan alminnelig tjenester og varer, som vi alle møter i det daglige, blir organisert på samme måte. Og vi ser hvordan hemmelighets-regimene på de små skatteøyene nå brukes av ledende politikere i noen av verdens største demokratier. Sakene er interessante hver for seg, men enda mer samlet. (aftenposten.no 6.11.2017).)

- Skumlere med skattesnusk

(Anm: Skumlere med skattesnusk. Skattedirektør Hans Christian Holte er glad for at flere tror det er større sannsynlighet for å bli tatt dersom de forsøker å unndra inntekter for beskatning. (dn.no 21.8.2017).)

(Anm: Om Skatteetaten (skatteetaten.no).)

- Ny rapport: Lett å skjule kriminelle penger med utenlandske bankkort.

(Anm: Ny rapport: Lett å skjule kriminelle penger med utenlandske bankkort. Norske myndigheter har store problemer med å bekjempe kriminelle som bruker moderne betalingstjenester til å hvitvaske ulovlige penger. En ny rapport avdekker at problemet er økende. (...) – Vi ser at bruken av anonyme, utenlandske betalingskort øker, og har økt over tid. Det er også blitt flere som tilbyr disse de siste årene, sier leder Jørgen Steen i NTAES. (nrk.no 31.8.2017).)

- Skattedirektøren advarer: – Noen burde kjenne sin besøkelsestid.

(Anm: Skattedirektøren advarer: – Noen burde kjenne sin besøkelsestid. I slutten av september starter en ny ordning for informasjonsutveksling for internasjonale skattemyndigheter. Skattedirektør Hans Christian Holte advarer nordmenn som har penger i skatteparadiser. (...) Vi har nylig oppfordret folk i Norge til å benytte seg av frivillig retting. Å få det innvilget baserer seg på at vi ikke kjenner til det man rapporterer. Det blir mye vanskeligere for dem når vi får mer informasjon. Så noen burde kjenne sin besøkelsestid, sier skattedirektør Hans Christian Holte. (dn.no 21.9.2017).)

- Når samfunnet desentraliseres. GRENSELØST: – Enkelt forklart kan blokkjede brukes til hva som helst, og er spesielt enkel å implementere i sektorer som allerede er helt eller delvis digitalisert.

(Anm: SYNNE LINDÉN, skribent, særlig opptatt av blokkjede-teknologi og kryptovaluta. Når samfunnet desentraliseres. GRENSELØST: – Enkelt forklart kan blokkjede brukes til hva som helst, og er spesielt enkel å implementere i sektorer som allerede er helt eller delvis digitalisert. Men vi må spørre oss hva kan den gjøre med samfunnsstrukturen vår, skriver blokkjede og bitcoin-skribent Synne Lindén. For at blokkjede-teknologien skal bidra til samfunnet vårt på en positiv måte, er det viktig at vi kommer utviklingen i forkjøpet og bidrar til å forme den i en bærekraftig, etisk og forsvarlig retning. (vg.no 22.6.2018).)

- Bonde får 30 øre for solstrøm, må kjøpe for 90 øre. (- Bedre i Sverige og Danmark.) (- Det er for dårlig. Det burde ligge en gulrot i systemet som motiverer og gir en bedre pris for overskuddsstrømmen, sier den ferske strømprodusenten.)

(Anm: Bonde får 30 øre for solstrøm, må kjøpe for 90 øre. Med solpaneler på låvetaket må Ole Albert Bøhn betale tre ganger så mye for strømmen han kjøper av Hafslund, som den han selger. Urimelig, mener han. (…) Bedre i Sverige og Danmark Hadde gården hans ligget i Sverige, Danmark eller Tyskland, ville Bøhn kommet bedre ut. I Danmark og Tyskland får plusskunder mer for strømmen enn markedsprisen, mens i Sverige gis de et skattefradrag. På gården et par mil fra Gardermoen må Bøhn i tillegg til kraftprisen betale nettleie, elavgift, enovaavgift og moms på strøm han kjøper. – Nå får jeg rundt 30 øre per kilowattime hvis jeg selger til Hafslund på dagtid. På natten produserer jeg ikke strøm, og da må jeg betale rundt 90 øre inklusive nettleie og avgifter. Det er for dårlig. Det burde ligge en gulrot i systemet som motiverer og gir en bedre pris for overskuddsstrømmen, sier den ferske strømprodusenten. (dn.no 22.7.2018).)

- Norske bitcoinutvinnere får lettelser i elavgiften. (Norsk bitcoin-selskap bruker like mye strøm som hele Mandal kommune – sparer 28 mill. i året på redusert avgift «Svært betenkelig», sier Skatt vest.)

(Anm: Norske bitcoinutvinnere får lettelser i elavgiften Tidligere statssekretær og finanspolitisk talsperson i Frp, Gjermund Hagesæter (helt i enden), er talsperson og med på eiersiden i Kryptovault-systemet, som leier ut datasenterkapasitet til bitcoinutvinnere. Norsk bitcoin-selskap bruker like mye strøm som hele Mandal kommune – sparer 28 mill. i året på redusert avgift «Svært betenkelig», sier Skatt vest. (dn.no 30.7.2018).)

(Anm: LO om bitcoin: – En del nye næringer som vokser frem er på steinaldernivå. LO-sekretær Are Tomasgard vil gå sammen med forbundene og se nærmere på hvilke utfordringer bitcoinselskaper kan gi. (dn.no 2.8.2018).)

(Anm: Nå er strømprisene historisk høye. Prisen på strøm er på et historisk høyt nivå, ifølge SSB. Økningen bidrar i stor grad til å trekke den generelle prisveksten oppover. (aftenposten.no 10.7.2018).)

- Bitcoin kan rasere velferdsstaten. En kryptovaluta gjør det enklere å risikofritt snyte på skatten, droppe å betale moms eller ta del i korrupsjon. Derfor skal vi frykte anonyme betalingsmidler som Bitcoin.

(Anm: Bitcoin kan rasere velferdsstaten. En kryptovaluta gjør det enklere å risikofritt snyte på skatten, droppe å betale moms eller ta del i korrupsjon. Derfor skal vi frykte anonyme betalingsmidler som Bitcoin. «Bitcoin is a «fraud» that should only be invested in by murderers, drug dealers and people living in North Korea, Ecuador and Venezuela». Sitatet er fra Jamie Dimon, sjef for investeringsbanken JPMorgan. Nesten alle pengene våre er digitale. Når du drar kortet, vippser eller betaler i nettbanken, er det med digitale penger. Disse pengene er dessuten bokført av aktører som er under tilsyn av bl.a. Skatteetaten og Finanstilsynet. (nrk.no 20.9.2017).)

- Skatteetaten vil fange krypto-syndere. Skatteetaten leter etter unge folk for å ta skattesnyltere som har tjent seg rike på kryptovaluta. Mange nordmenn har tjent gode penger på bitcoin og annen kryptovaluta den siste tiden. Skatteetaten tar nå grep for å være sikker på at alle får rapportert inn potensiell gevinst.

(Anm: Skatteetaten vil fange krypto-syndere. Skatteetaten leter etter unge folk for å ta skattesnyltere som har tjent seg rike på kryptovaluta. Mange nordmenn har tjent gode penger på bitcoin og annen kryptovaluta den siste tiden. Skatteetaten tar nå grep for å være sikker på at alle får rapportert inn potensiell gevinst. – For tiden er en god del transaksjoner med kryptovaluta i omløp. Det kan være utfordrende å spore transaksjonene til opphavsmannen når en opphavsmann sprer transaksjonene over flere digitale lommebøker, sier IT-arkitekt i Skatteetaten, Nader Aeinehchi. Derfor søker nå etaten etter unge kryptoentusiaster for å bygge et verktøy som kan fange opp alle transaksjoner, uansett hvor godt nordmenn prøver å skjule det. (…) Han forklarer at internasjonale plattformer som lar deg handle ulike kryptovalutaer er spesielt utfordrende for skatteinnkrevere. – Det er nesten umulig å holde styr på hver enkelt handel i disse plattformene. Dette er problematisk. Plattformene har dårlig sporing av handler og oversikt over egne handler, sier Schuil. (e24.no 28.1.2018).)

- Skatteetaten vil fange krypto-syndere. Skatteetaten leter etter unge folk for å ta skattesnyltere som har tjent seg rike på kryptovaluta. Mange nordmenn har tjent gode penger på bitcoin og annen kryptovaluta den siste tiden. Skatteetaten tar nå grep for å være sikker på at alle får rapportert inn potensiell gevinst.

(Anm: Skatteetaten vil fange krypto-syndere. Skatteetaten leter etter unge folk for å ta skattesnyltere som har tjent seg rike på kryptovaluta. Mange nordmenn har tjent gode penger på bitcoin og annen kryptovaluta den siste tiden. Skatteetaten tar nå grep for å være sikker på at alle får rapportert inn potensiell gevinst. – For tiden er en god del transaksjoner med kryptovaluta i omløp. Det kan være utfordrende å spore transaksjonene til opphavsmannen når en opphavsmann sprer transaksjonene over flere digitale lommebøker, sier IT-arkitekt i Skatteetaten, Nader Aeinehchi. Derfor søker nå etaten etter unge kryptoentusiaster for å bygge et verktøy som kan fange opp alle transaksjoner, uansett hvor godt nordmenn prøver å skjule det. (…) Han forklarer at internasjonale plattformer som lar deg handle ulike kryptovalutaer er spesielt utfordrende for skatteinnkrevere. – Det er nesten umulig å holde styr på hver enkelt handel i disse plattformene. Dette er problematisk. Plattformene har dårlig sporing av handler og oversikt over egne handler, sier Schuil. (e24.no 28.1.2018).)

- Nordmenn kan eie kryptovaluta for syv milliarder. Statistikk fra Norstat og nettmegleren Nordnet indikerer til sammen at nordmenn sitter med milliardverdier i kryptomarkedet.

(Anm: Nordmenn kan eie kryptovaluta for syv milliarder. Statistikk fra Norstat og nettmegleren Nordnet indikerer til sammen at nordmenn sitter med milliardverdier i kryptomarkedet. Denne uken gjenga NTB en undersøkelse utført av Norstat for konsulentselskapet Menon Economics, som viser at rundt fem prosent av den voksne norske befolkningen eier en eller annen form for kryptovaluta. Dette tilsvarer rundt 200.000 nordmenn. Nordnet er en av relativt få norske nettmeglere som tilbyr handel i bitcoin-instrumenter, i tillegg til ethereum. Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet forteller at kundene som har investert i slike produkter gjennom dem i snitt er inne med rundt 35.000 kroner. (e24.no 2.2.2018).)

– Ethereum. Nær to milliarder kroner i digital valuta kan være borte etter tabbe. En person skal ha slettet HELT feil kode.

(Anm: Ethereum. Nær to milliarder kroner i digital valuta kan være borte etter tabbe. En person skal ha slettet HELT feil kode. Ethereum er en plattform skrevet med åpen kildekode som brukes blant annet til digital valuta tilsvarende bitcoin. Kryptovalutaen Ethereum er den nest største digitale valutaen etter Bitcoin, og har opplevd en voldsomt vekst det siste året. Men nå har de havnet i en aldri så liten krise. Les også: Verdien har skutt til himmels - men denne «hemmeligheten» kan utslette alle verdiene (side3.no 8.11.2017).)

(Anm: Bitcoin: Ren finansiell galskap. Det absurde med bitcoin-boblen er at det opprinnelige prosjektet om å skape en elektronisk pengeenhet er blitt forvandlet til rendyrket spekulasjon. Her står folk i kø utenfor en bitcoinautomat i Hong Kong fredag. (dn.no 9.12.2017).)

- Nå er svarte penger i utlandet på vei ut i lyset. Nordmenn med skjulte penger i utlandet lever farlig.

(Anm: Nå er svarte penger i utlandet på vei ut i lyset. Nordmenn med skjulte penger i utlandet lever farlig. I løpet av september får Skatteetaten tilsendt kontoopplysninger fra 50 land. – Det kan være avgjørende å komme før 30. september. Skattedirektør Hans Christian Holte gir skattytere med skjult inntekt og formue i utlandet en siste sjanse til å be om tilgivelse. Innen utgangen av måneden får nemlig Skatteetaten detaljerte opplysninger fra banker og fond om nordmenns inntekter og formue i 50 land. Blant disse er Luxembourg, Storbritannia og Kanaløyene. Opplysningene omfatter blant annet bankkonti og aksjefond. Rapporteringen skjer etter et standardisert opplegg utarbeidet i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Neste år blir ytterligere 50 land med på ordningen. Blant dem er Sveits, som tradisjonelt har vært nordmenns favorittland for skjulte penger. – Denne informasjonsutvekslingen er et kvantesprang i arbeidet med riktig beskatning av de utenlandske verdiene, sier Holte. (aftenposten.no 6.9.2017).)

- Sjefsanklager anklages. Tidligere sjefsanklager ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) skal ha hatt penger i skatteparadiser og forsøkt å hindre gransking av en libysk milliardær, ifølge en stor dokumentlekkasje.

(Anm: Sjefsanklager anklages. Tidligere sjefsanklager ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) skal ha hatt penger i skatteparadiser og forsøkt å hindre gransking av en libysk milliardær, ifølge en stor dokumentlekkasje. Harde anklager: Luis Moreno-Ocampo er utsatt for kraftige beskyldninger for sin opptreden som sjefsanklager hos Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og i tiden etterpå. Her deltar han på en høring om Venezuela i Washington i september. Moreno-Ocampo jobber for landets opposisjon for å fremme deres sak internasjonalt. (morgenbladet.no 6.10.2017).)

- Kryptovalutaer er en gavepakke til kriminelle. De kriminelles hverdag er blitt så uendelig mye enklere med bitcoin.

(Anm: Kryptovalutaer er en gavepakke til kriminelle. De kriminelles hverdag er blitt så uendelig mye enklere med bitcoin. Det er anonymiteten som gjør bitcoin og andre kryptovalutaer så attraktive for kriminelle, skriver artikkelforfatteren. Bitcoin bør forbys. (dn.no 6.9.2017).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

- Kryptovaluta, ekspert kaller kryptovalutaen en «gigantisk boble» som kommer til å sprekke. (- Bitcoin har som kjent blitt brukt mye i forbindelse med lyssky aktiviteter. I motsetning til konvensjonelle valutaer som kroner eller pund, så er Bitcoins helt desentralisert og hverken utstedt eller regulert av noen sentralbank eller tilsynsmyndighet. Alle transaksjoner er offentlige, men partene som handler med den er anonyme.)

(Anm: Kryptovaluta, ekspert kaller kryptovalutaen en «gigantisk boble» som kommer til å sprekke. Investor Mike Novogratz investerer stort i Bitcoin for tiden, skriver Bloomberg. Amerikaneren mener likevel at kryptovalutaen er en «gigantisk boble» som kommer til å sprekke. (…) Galaxy Digital Assets Fund blir med det det største hegdefondet i verden som investerer i digital valuta. Novogratz skal ha startet å handle Bitcoin i 2015, og har ifølge ham selv tjent rundt 250 millioner dollar på kjøp og salg av Ethereum. Siden i sommer har kursen sakte, men sikkert økt verdien betraktelig. I april kostet det rundt 1.200 dollar for kryptovalutaen. 1. september nådde det toppen på 4915 dollar, og siden har det svingt opp og ned i et forrykende tempo. (…) Skandiabanken og Bitcoin Bitcoin har som kjent blitt brukt mye i forbindelse med lyssky aktiviteter. I motsetning til konvensjonelle valutaer som kroner eller pund, så er Bitcoins helt desentralisert og hverken utstedt eller regulert av noen sentralbank eller tilsynsmyndighet. Alle transaksjoner er offentlige, men partene som handler med den er anonyme. Japan anerkjente Bitcoin som betalingsmiddel i 2017. Skandiabanken har trykket valutaen til sitt hjerte, og man har i dag mulighet til å se sin beholdning hos den kjente Bitcoin-børsen Coinbase direkte i nettbanken. (digi.no 27.9.2017).)

- Bedrageri med betalingskort og virtuell valuta. Utenlandske forhåndsbetalte betalingskort og virtuelle valutaer er de største truslene mot bekjempelse av økonomisk kriminalitet innenfor nye betalingstjenester.

(Anm: Bedrageri med betalingskort og virtuell valuta. Utenlandske forhåndsbetalte betalingskort og virtuelle valutaer er de største truslene mot bekjempelse av økonomisk kriminalitet innenfor nye betalingstjenester. Mens myndighetene får stadig bedre innrapportering fra bankene og bruk av store kontantbeløp rapporteres inn, frykter kontrolletatene at pengestrømmene skal ta nye, skjulte veier. Rask teknologisk utvikling og økende antall tjenester øker sannsynligheten for bruk av nye betalingstjenester i kriminelle miljøer, fastslår Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). Senteret er et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og Tolletaten, og skal øke myndighetenes kunnskap om hvordan økonomisk kriminalitet kan bekjempes. (…) Les rapporten Nyere betalingstjenester - trusselvurdering Kontaktinfo: Ernst Larsen, senior kommunikasjonsrådgiver Skatteetaten Tlf 90986799, e-post ernst.larsen@skatteetaten.no (arbeidstilsynet.no 31.8.2017).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- Omsetningen i internasjonal krim: 16.000 milliarder kroner. (- I en ny rapport prøver den Washington-baserte organisasjonen Global Financial Integrity (GFI) å anslå omsetningen i internasjonal kriminalitet)

Omsetningen i internasjonal krim: 16.000 milliarder kroner
aftenposten.no 11.4.2017
Internasjonal krim er «big business». Ulovlig handel med varer og mennesker krever systemer for å flytte pengene.

Handel med piratkopiprodukter og narkotika er de to desidert største næringene i internasjonal kriminalitet.

I en ny rapport prøver den Washington-baserte organisasjonen Global Financial Integrity (GFI) å anslå omsetningen i internasjonal kriminalitet.

GFI kommer frem til et anslag på 1.600–2.200 milliarder dollar. Dette tilsvarer 14.000–19.000 milliarder kroner. GFI legger frem rapporten i Washington DC onsdag.

Til sammenligning var Oljefondet verdt 7.800 milliarder kroner tirsdag ettermiddag. (…)

Handel med kopiprodukter og narkotika topper listen suverent. Tilsammen står de to for over 80 prosent av den globale kriminaliteten.

Nummer tre på listen er menneskehandel, med en omsetning på godt over 1000 milliarder kroner i året.
Mye internasjonal kriminalitet er også knyttet til naturressurser som skog, fisk, olje, gruvedrift og ville dyr. (…)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Tåkelegger millionlønninger (…) millonlønningene til de politiske toppene.

(Anm: Tåkelegger millionlønninger. Bortforklaringer hjelper ikke - det rødgrønne flertallet i Oslo bystyre har hatt tre år på seg til å gjøre noe med millonlønningene til de politiske toppene. (nettavisen.no 28.8.2018).)

- Ny bok: SKJULT RIKDOM. Hvordan de superrike gjemmer formuene sine i skatteparadiser. Av Gabriel Zucman. Svimlende 7600 milliarder dollar er gjemt i skatteparadiser rundt om i verden. 

(Anm: Ny bok: SKJULT RIKDOM. Hvordan de superrike gjemmer formuene sine i skatteparadiser. Av Gabriel Zucman. Svimlende 7600 milliarder dollar er gjemt i skatteparadiser rundt om i verden.  Aldri før har så mye penger blitt sendt til Sveits, Caymanøyene eller andre steder der de rike slipper å betale skatt. Dette er blant de banebrytende funnene Gabriel Zucman presenterer i denne internasjonale bestselgeren. (aftenposten.no 14.3.2017).)

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

(Anm: LEDER. Korrupsjon og fattigdom. 11 av verdens 12 mest korrupte land mottar bistand fra Norge. Beløpet utgjorde i fjor 2,3 milliarder kroner, kunne Aftenposten fortelle fredag. (aftenposten.no 5.12.2011).)

- Panama betaler 400.000 kroner i måneden til PR-byrå som skal redde landets rykte etter Panama Papers.

(Anm: Panama betaler 400.000 kroner i måneden til PR-byrå som skal redde landets rykte etter Panama Papers. På skadebegrensings-turné i Tyskland annonserte Panamas president at han «slår opp» med sin nære venn og tidligere rådgiver, Ramón Fonseca. (aftenposten.no 12.11.2016).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

- Adresseavisen mener. Milliarder og menneskerettigheter. Når Norge og Kina igjen er blitt venner, er det like viktig å ta opp vanskelige og følsomme tema, som å signere lukrative forretningsavtaler.

(Anm: Adresseavisen mener. Milliarder og menneskerettigheter. Når Norge og Kina igjen er blitt venner, er det like viktig å ta opp vanskelige og følsomme tema, som å signere lukrative forretningsavtaler. (adressa.no 8.4.2017).)

- Ny forskning: De aller rikeste unndro mest skatt. (- Resultatet: Nesten ingenting var oppgitt.)

Ny forskning: De aller rikeste unndro mest skatt
aftenposten.no 30.5.2017
Ny studie anslår at de aller rikeste familiene i Skandinavia unndro en tredel av den skatten de skulle ha betalt i 2006. 95 prosent av dem som hadde konto i storbanken HSBC i Sveits, oppga ikke dette på selvangivelsen.

For første gang har forskere koblet lekkede opplysninger om penger på kontoer i Sveits mot kontoeiernes selvangivelser.

Forskerne har sjekket om pengene er oppgitt til skattemyndighetene i Norge, Sverige og Danmark.

Resultatet: Nesten ingenting var oppgitt.

Den viktigste kilden er data fra den store lekkasjen SwissLeaks i 2015. Den inneholdt 2006- og 2007-opplysninger om kontoer i storbanken HSBC i Sveits

– Det er ikke ulovlig å ha konto i Sveits. Men for 95 prosent av kontoene i HSBC i Sveits som kunne kobles til ligningsdata, var denne kontoen ikke oppgitt til skattemyndighetene, sier professor Annette Alstadsæter ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). (…)

–Vi var svært overrasket over at den skjulte utenlandsformuen er så konsentrert blant de allerede rikeste. Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid, mens de rikeste bruker lovlige metoder til å redusere skatten. Vi viser at det ikke er tilfelle, sier Alstadsæter.

– De rikeste unndrar mest
NMBU skriver at de aller rikeste husholdningene, altså topp 0,01 prosent av befolkningen, unndrar en tredel av skatten de skulle ha betalt. (…)

(Anm: Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet. Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp. (…) Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre. (…) Jeg er overbevist om at man ikke kan trykke ned de med de høyeste inntektene for å heve de med de laveste. (abcnyheter.no 14.3.2017).)

- Ny SSB-forskning om svart arbeid. (- Kjøper betaler ikke moms, og selger betaler ikke skatt. Hvem snyter på skatten?)

(Anm: Ny SSB-forskning om svart arbeid. Innleggsforfatteren har forsket på skatteunndragelse av det velkjente slaget, der kjøper avtaler med for eksempel håndverker eller rengjøringshjelp om at arbeidet utføres «svart»: kjøper betaler ikke moms, og selger betaler ikke skatt. Hvem snyter på skatten? (dn.no 19.1.2018).)  

- Store mørketall. Jeg mener utvalgets forslag vil svekke heller enn å styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet hos politi- og påtalemyndigheten.

(Anm: Behold spisskompetansen i Økokrim | Trond Eirik Schea. Politi- og påtalemyndigheten må styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet. Da trengs et sterkt Økokrim. (…) Store mørketall. Jeg mener utvalgets forslag vil svekke heller enn å styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet hos politi- og påtalemyndigheten. (aftenposten.no 31.5.2017).)

- Finansminister Siv Jensen er sikker på at kampen mot nordmenns skatteunndragelser i utlandet går fremover. (– Ja, definitivt. Dette går i rett retning og det går i «high speed»!)

(Anm: Finansminister Siv Jensen er sikker på at kampen mot nordmenns skatteunndragelser i utlandet går fremover. Finansministeren sier det er blitt mye vanskeligere å gjemme penger i utlandet. Men SV synes det er «påfallende stille» i kampen mot skattejuks. – Ja, definitivt. Dette går i rett retning og det går i «high speed»! Aftenposten skrev tirsdag om ny forskning med høye anslag på rike skandinavers skatteunndragelse i utlandet i 2006. (aftenposten.no 30.5.2017).)

– Siden den forrige store lekkasjeskandalen, «Panama Papers», har Regjeringen sinket to viktige lovendringer for å stanse skatteparadisene. (- Over to år senere har ikke Regjeringen gjort noen ting. (- Hvor mange lekkasjer trenger Siv Jensen før hun føler presset? Jobben er enkel.)

(Anm: Petter Slaatrem Titland, leder i Attac. Politikerne kan ta skatteparadisene i dag. Skatteparadisene er innhyllet i mystikk. Lekkede telefonsamtaler med vrengte stemmer. Bånd mellom USA og Russland. Toppolitikere med hemmelige avtaler. Selskapenes bakmenn som oppretter stråselskaper og skjulte bankkonti. Popstjerner, politikere og fotballspillere. Palmer og bølgesus. De virkelige historiene som kretser rundt skatteparadisene, er langt styggere. De menneskene som rammes, får ikke kjenne på skatteparadisenes glamour. De får kjenne på sexslaveriet, våpnene og drittjobben når narkotikaen skal smugles over landegrenser. Arbeidet mot skatteparadiser på vårt eget storting er også svært lite mystisk. (aftenposten.no 7.11.2017).)

- SV refser Ap for taushet om skatteparadis. (- Hun anklager Ap for å vike unna debatten etter de siste dagers avsløringer i Aftenposten og en rekke andre medier. I tillegg finner hun det uforståelig at den gamle alliansepartneren stemte imot en rekke SV-forslag om skatteflukt i forrige periode.)

(Anm: SV refser Ap for taushet om skatteparadis. SV-nestleder Kari Kaski refser den gamle regjeringspartneren Arbeiderpartiet for unnfallenhet og manglende initiativ mot skatteflukt, men får svar på tiltale. – Det er en påfallende taushet fra Arbeiderpartiet i debatten om skatteparadiser og skatteflukt, hevder Kaski. Hun anklager Ap for å vike unna debatten etter de siste dagers avsløringer i Aftenposten og en rekke andre medier. I tillegg finner hun det uforståelig at den gamle alliansepartneren stemte imot en rekke SV-forslag om skatteflukt i forrige periode. – Og for det tredje er det utrolig at partiet heller ikke denne gangen kommer med egne initiativ mot bruk av skatteparadiser når dette igjen er på dagsordenen. Ap har jo tidligere snakket om at denne saken er så viktig for dem, sier Kaski. (hegnar.no 8.11.2017).)

- Et sted mellom 12 og 60 milliarder kroner ble i 2015 unndratt skatter og avgifter i norsk arbeidsliv.

(Anm: Milliarder unndratt i arbeidslivet. Et sted mellom 12 og 60 milliarder kroner ble i 2015 unndratt skatter og avgifter i norsk arbeidsliv. Det fremgår av en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse. Beregninger i analysen viser at rundt sju prosent av virksomhetene som opererer i Norge, begikk ulike former for skatte- og avgiftsmessig arbeidslivskriminalitet i 2015. (p4.no 17.8.2017).)

(Anm: Analyse av former, omfang og utvikling av akrim. (samfunnsokonomisk-analyse.no August 17, 2017).)

- Arbeidslivskriminalitet: Slik skal skurkene stoppes. Det nytter ikke å ta på de kriminelle med silkehansker. Dette er kyniske og utspekulerte folk, som ikke skyr noen midler.

(Anm: Arbeidslivskriminalitet: Slik skal skurkene stoppes. Det nytter ikke å ta på de kriminelle med silkehansker. Dette er kyniske og utspekulerte folk, som ikke skyr noen midler. Fra regjeringens side er vi derfor tydelige på at de kriminelle skal stanses. NYE RETNINGSLINJER: For å komme problemet til livs har regjeringen bestemt at alle offentlige virksomheter i 2018 gis nye, felles retningslinjer om at de må følge opp anskaffelsene sine mer aktivt. Målet er å hindre at det offentlige bidrar til arbeidslivskriminalitet, skriver arbeidsministeren. På bildet er anleggsplassen for det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomta. (dagbladet.no 5.4.2018).)

(Anm: Samfunnsøkonomisk analyse Rapport 69-2017. ANALYSE AV FORMER, OMFANG OG UTVIKLING AV ARBEIDSLIVSKRIMINALITET. (static1.squarespace.com).)

- Ønsker du å stoppe arbeidskrim, Erna? (- Erna Solbergs kontor har fullstendig sviktet sin rolle i dette arbeidet. I statsbudsjettet for 2018 er temaet nevnt kun et par ganger, og da bare i forbifarten knyttet til ønsket om mer effektiv organisering av kontrolletatene.)

(Anm: Ønsker du å stoppe arbeidskrim, Erna? | Einar Haakaas Journalist og forfatter av boken Svartmaling – kriminelle bygger Norge. De siste 10 -15 årene har kriminelle nettverk jobbet seg inn i norsk byggebransje. Vi snakker om flere hundre selskaper opprettet med et eneste formål, å svindle med moms og skatt. Hvor lenge vil norske myndigheter sitte stille og se på at dette skjer, spør EInar Haakaas. Mens kriminelle nettverk befester sin stilling i norsk arbeidsliv, ser vi en stadig mer passiv regjering i kampen mot arbeidskriminalitet.  Arbeidslivskriminalitet er et betydelig samfunnsproblem. Vi snakker om anslagsvis milliarder i tapt skatt og moms hvert år. Vi snakker om vold og trusler på arbeidsplassene. Forhåpningene var derfor store da den blåblå regjeringen 13. januar 2015 la frem en tiltaksplan kalt «Strategi mot arbeidslivskriminalitet», som senere er fornyet. Punkt 1 i strategien var at Statsministerens kontor (SMK) skulle samordne alle tiltak mot denne kriminaliteten. Erna Solbergs kontor har fullstendig sviktet sin rolle i dette arbeidet. I statsbudsjettet for 2018 er temaet nevnt kun et par ganger, og da bare i forbifarten knyttet til ønsket om mer effektiv organisering av kontrolletatene. (aftenposten.no 8.11.2017).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Adresseavisen mener. Vi må ikke undergrave våre viktigste verdier. Personvernet er et grunnleggende prinsipp i demokratiske land. Likevel er regjeringen bemerkelsesverdig prinsippløs på dette området. EUs nye regler for personvern (GDPR) har nettopp trådt i kraft i Norge. På andre områder fører regjeringen likevel en politikk som undergraver den friheten GDPR skal beskytte. Det siste eksemplet er at de går inn for at offentlige etater kan utveksle personopplysninger i jakten på kriminelle i arbeidslivet. Kampen mot arbeidslivskriminalitet er svært viktig. Norge taper milliarder på slik virksomhet, og det er på høy tid at arbeidet blir trappet opp. Men det må ikke skje ved at nordmenns personvern blir svekket. LES OGSÅ: GDPR gjør meg sprø (adressa.no 12.6.2018).)

- Superrike skattesnytarar.  (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. Nær 12 prosent av dei rikaste norske hushalda har sjølv meldt frå om at dei har snytt på skatten, og så startar dei å betale meir skatt. (…) I 2006 unndrog dei nærare 1100 rikaste hushalda i Skandinavia 30 prosent av den skatten dei skulle ha betalt, mot gjennomsnittleg tre prosent i befolkninga. (…) Skatteetaten opplyser at rundt 2000 nordmenn har meldt frivillig retting dei siste ti åra. Kven er det som sjølv melder at dei har unndrege skatt? (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester. (dn.no 3.7.2017).)

- Norge er en pådriver i kampen mot internasjonal skatteplanlegging

(Anm: Norge er en pådriver i kampen mot internasjonal skatteplanlegging | Siv Jensen, finansminister (Frp) - Hans Christian Holte, skattedirektør. Som en internasjonal medspiller er det viktig at Norge støtter opp om tiltakene mot skatteplanlegging og bidrar til å tette hull i det internasjonale regelverket. (…) Vi kan forsikre om at Regjeringen og Skatteetaten følger opp denne målsettingen. Norge har, sammen med de andre nordiske landene, ledet an i arbeidet for å inngå avtaler med land som tidligere var helt lukket for innsyn. (aftenposten.no 26.11.2017).)

- Er Norge virkelig en pådriver i kampen mot skatteparadisene?

(Anm: Tuva Krogh Widskjold og Håvard Skogerbø, leder og nestleder i Changemaker. Er Norge virkelig en pådriver i kampen mot skatteparadisene? Det er gledelig at finansminister Siv Jensen og skattedirektør Hans Christian Holte kommer på banen og kommenterer Paradise Papers i Aftenposten 27. november, men skuffende at løsningene de skisserer hverken er progressive eller tilstrekkelige til å løse problemene de peker på. Etter avsløringene skulle en tro at finansministeren og skattedirektøren hadde begynt å skissere politiske løsninger fremfor å klappe seg selv på skulderen. (aftenposten.no 4.12.2017).)

- Skattefuskerne og deres hjelpere. Hvorfor skal verdens største konsulentselskaper få store oppdrag for norske myndigheter samtidig som de hjelper Nike å unndra skatt i skatteparadis?

(Anm: Petter Slaatrem Titland, leder, Attac Norge. Skattefuskerne og deres hjelpere. Hvorfor skal verdens største konsulentselskaper få store oppdrag for norske myndigheter samtidig som de hjelper Nike å unndra skatt i skatteparadis? Selskaper som Google, Facebook og Nike får mer oppmerksomhet om skatteunndragelse i skatteparadis. Men hva med selskapene som hjelper dem, spør kronikkforfatteren. Bildet viser aktivister som protesterer mot skatteparadiser, utenfor EUs hovedkvarter i Brüssel. (nrk.no 4.12.2017).)

- Kritiserer EUs liste over skatteparadis: – Denne svartelisten er et mageplask.

(Anm: Kritiserer EUs liste over skatteparadis: – Denne svartelisten er et mageplask. – EUs nye «svarteliste» er i praksis en renvasking av en rekke åpenbare skatteparadiser, mener Tax Justice Network Norge. Også Transparency International Norge setter spørsmålstegn ved listen. Finansministerne i EU vedtok tirsdag å sette 17 ulike skatteparadiser på en slags svarteliste. Listen ble til etter lange interne diskusjoner om hvilke land som skulle være på listen. – Vi har på EU-nivå innført en liste over stater som ikke gjør nok for å bekjempe skatteunndragelse, sa Frankrikes finansminister Bruno Le Maire da listen forelå. (…) Mener EU feilet Jacobsen mener EU totalt har feilet i sitt forsøk på å ta tak i problemene med global skatteunndragelse og det hun kaller «skattetriksing». (aftenposten.no 5.12.2017).)

- Panama Papers: EU svartelister 17 skatteparadiser. Finansministerne i EU vedtok tirsdag en felles svarteliste over 17 ulike skatteparadiser, etter lange diskusjoner om hvilke land som skulle være på listen.

(Anm: Panama Papers: EU svartelister 17 skatteparadiser. Finansministerne i EU vedtok tirsdag en felles svarteliste over 17 ulike skatteparadiser, etter lange diskusjoner om hvilke land som skulle være på listen. (…)  Ifølge Sky News sier Le Maire at Amerikansk Samoa, Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, Sør-Korea, Macao, Marshalløyene, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, St. Lucia, Samoa, Trinidad og Tobago, Tunisia og De forente arabiske emirater står på listen. I tillegg sier han at 47 land står på en «gråliste» over land som foreløpig ikke møter EUs skattestandarder, men som har lovet å forandre på skattereglene sine. I november skrev Aftenposten om landene som kunne ende opp på EUs svarteliste. «Vil europeiske land havne på svartelisten?»(aftenposten.no 5.12.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: EU utøver avgjørende motmakt i viktige samfunnsspørsmål. Nasjonal lovgivning kommer ofte til kort i møte med multinasjonale selskaper. En fersk avgjørelse i Europa-kommisjonen (EUs utøvende organ) viser hvordan EU utøver avgjørende motmakt i viktige samfunnsspørsmål. Teknologigigianten Apple har fått beskjed av Kommisjonen om å betale tilbake 13 milliarder euro, drøye 120 milliarder norske kroner etter dagens kurs, i skatt til Irland. (dagbladet.no 31.8.2016).)

- Verdens verste skatteparadiser ligger ikke så langt unna. (- Lover og smutthull.) (- Multinasjonale selskaper gjemmer unna 100 milliarder kroner hvert år i skatteparadiser – og flere av landene på «topp ti»-lista er i Europa)

Verdens verste skatteparadiser ligger ikke så langt unna
aftenposten.no 12.12.2016
Multinasjonale selskaper gjemmer unna 100 milliarder kroner hvert år i skatteparadiser – og flere av landene på «topp ti»-lista er i Europa, i følge ny rapport fra den britiske organisasjonen Oxfam.

– Skatteparadiser hjelper store selskaper til å suge ut milliarder av dollar fra utviklingsland hvert år. Det fører til et svært ujevnt økonomisk system som etterlater millioner av mennesker uten muligheter for bedre liv, sier Esme Berkhout i Oxfam i en kommentar til rapporten.
Nederland, Sveits, Singapore, Irland, Luxembourg, Hongkong, Kypros, Bermuda, Cayman-øyene, Bahamas, Jersey, Mauritius, Curacao og De britiske jomfruøyene er på Oxfams liste over verdens verste skatteparadiser.

Lover og smutthull
Organisasjonen har utarbeidet listen ved å undersøke hvordan stater anvender seg av lover som gjør skatteunndragelse mulig. Blant kriteriene er 0 prosent bedriftsskatt, manglende internasjonalt samarbeid mot skatteunndragelse og «urettferdig og uproduktive skatteinsentiver».

Snart kommer EUs svarteliste for skatteparadiser. Se hvilke land som kan havne der.  (…)

- Vegvesenet: – Over 500 verksteder er ulovlige. En rekke norske verksteder mangler godkjenning fra Statens vegvesen. (- Svært ofte er det også snakk om svart betaling, sosial dumping og alvorlig mangelfulle reparasjoner.)

(Anm: Vegvesenet: – Over 500 verksteder er ulovlige. En rekke norske verksteder mangler godkjenning fra Statens vegvesen. – Verksteder med åpenbar mangel på kompetanse og utstyr, sier lederen i krimseksjonen. (…) Svært ofte er det også snakk om svart betaling, sosial dumping og alvorlig mangelfulle reparasjoner. Etter en nedslående, landsdekkende kontroll i fjor, har de nå intensivert jakten på disse verkstedene. (…) Ifølge Bilbransjeforeningen utgjør svart verkstedarbeid rundt 3 milliarder kroner i året. Les også: Ti av tolv verksteder anmeldt for ulovlig drift (nrk.no 26.11.2017).)

- DNB klar for å sperre 3000 kontoer med én milliard kroner. (- DNB jobber på spreng med å kontrollere at kundeinformasjonen er i henhold til hvitvaskingsloven.)

(Anm: DNB klar for å sperre 3000 kontoer med én milliard kroner. DNB jobber på spreng med å kontrollere at kundeinformasjonen er i henhold til hvitvaskingsloven. Resultatet kan bli at omtrent 3000 bedriftskunder får kundeforholdet sperret i løpet av året. (…) Det er konsekvensen når kunden ikke besvarer DNBs henvendelse tilstrekkelig. (…) Når en konto er sperret, vil det ikke være mulig med andre utbetalinger enn lønn, skatt og merverdiavgift. (dn.no 9.7.2017).)

- Skattefest for de rike. Folk flest avspist med skattesmuler.

(Anm: Skattefest for de rike. Folk flest avspist med skattesmuler. Den rikeste promillen i Norge har i snitt fått 264.500 kroner i skattekutt de siste fire årene. Tallet for folk flest er 3.400 kroner. (frifagbevegelse.no 21.6.2017).)

- Skatteetaten trenger havarikommisjon. (- Frikjent advokat krever granskning av skatteetaten og Skattedirektoratet.)

Skatteetaten trenger havarikommisjon
dn.no 16.6.2017
Morten Holmboe (fra venstre), Finn Eide, Liv Synnøve Taraldsrud og Økokrim-sjef Trond Eirik Schea da utvalget etter Transocean-saken la frem sin rapport hos Riksadvokaten i Oslo.

Økokrim får gjennomgå, mens Skatteetaten går fri. Etaten bør granskes av en havarikommisjon etter Transocean-saken.

Frikjent advokat krever granskning av skatteetaten og Skattedirektoratet. (…)

(Anm: «Gyldne tider for hvitsnippforbrytere». 98 anmeldelser er så langt i år lagt i skuffen av Økokrims Trond Eirik Schea. Kanskje burde Transocean-saken vært en av dem, skriver DNs kommentator Bård Bjerkholt. (dn.no 14.12.2015).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mer hemmelighold enn Sveits. Beps-prosjektet har resultert i et forslag om endring av skatteavtalene gjennom at OECD har utviklet et multilateralt instrument, sier forfatteren. Her fra hovedkvarteret til OECD, og møtet som var med ministere og representanter tidlig i juni. (dn.no 22.6.2017).)

- Solberg vil fortsette i samme skattespor. Statsminister Erna Solberg (H) sier de rike alltid vil få mest skattelette i kroner og øre. Feil, mener økonomer. (– Det vil alltid være sånn at de med høyest formue og inntekt vil ha høyest skattelette i kroner og øre. Det kan vi ikke unngå, sier Solberg til Dagbladet.) (- Skatter er et utslag av politiske beslutninger, sier advokat og skatteekspert Christian Hambro til avisen.)

(Anm: Solberg vil fortsette i samme skattespor. Statsminister Erna Solberg (H) sier de rike alltid vil få mest skattelette i kroner og øre. Feil, mener økonomer. Solberg lover å fortsette sin skattepolitikk om hun blir gjenvalgt, en retning som kronemessig gir de rikeste mest skattelette. – I prosent er det de med lavest inntekt som har fått størst skattelette under denne regjeringen. Men det vil alltid være sånn at de med høyest formue og inntekt vil ha høyest skattelette i kroner og øre. Det kan vi ikke unngå, sier Solberg til Dagbladet. Men en rekke skatteeksperter mener statsministeren tar feil. – Rent teknisk kan man bestemme at de uten formue eller barnefamilier skal få skattelette, for eksempel. Skatter er et utslag av politiske beslutninger, sier advokat og skatteekspert Christian Hambro til avisen. Han får støtte av sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea og BI-økonom Espen Henriksen. – Det er prinsipielt fullt mulig å gi størst skattelette til vanlige folk, også i kroner og øre. Det kan man gjøre ved å justere minstefradraget og øke toppskatten, for eksempel, sier Olsen. Henriksen er også enig, men understreker at det også finnes samfunnsøkonomiske argumenter for at de med høyest inntekt, bør få kronemessig og prosentmessig størst skattelette. (©NTB) (frifagbevegelse.no 5.9.2017).)

- Hadde førstestatsadvokat Morten Eriksen hatt tilstrekkelige ressurser, er vi overbevist om at man ville kunne ha belyst saken bredere og innen de tidsfrister som gjaldt, skriver artikkelforfatterne.

(Anm: NHH-professorer om Transocean-saken. Merkverdigheter i Transocean-saken. Hadde førstestatsadvokat Morten Eriksen hatt tilstrekkelige ressurser, er vi overbevist om at man ville kunne ha belyst saken bredere og innen de tidsfrister som gjaldt, skriver artikkelforfatterne. (dn.no 21.6.2017).)

(Anm: Nye opplysninger for domstolene i skatte- og merverdiavgiftssaker. Det har i norsk skatteprosess lenge eksistert en ulovfestet regel som begrenser skattyters rett til å fremlegge nye opplysninger ved domstolsbehandlingen av skattesaker. Skattyters rett til å fremlegge bevis for domstolen kan bortfalle dersom beviset ikke ble fremlagt før behandlingen av ligningsvedtaket var avsluttet. Artikkelen søker å klarlegge det nærmere innholdet av denne regelen de lege lata gjennom en analyse av rettspraksis og sentrale hensyn. I tillegg reises spørsmålet om behovet og det rettspolitiske grunnlaget for en regel som begrenser skattyters rett til å fremlegge nye opplysninger for domstolen. Skatterett 01 / 2017 (Volum 35) Side: 2-209.)

(Anm: Transocean og kompleksitet. En av de mest omtalte skattesakene i Norge de siste årene – Transoceansaken – har nylig fått sin avgjørelse i Borgarting lagmannsrett. Saken har til og med fått sin egen side på Wikipedia! Skatterett 01 / 2017 (Volum 35) Side: 1.)

- Dårligste tall på 25 år. (- Investeringer i vanlige bedrifter har ikke vært lavere siden tidlig på 90-tallet.) (- Private penger går til boligmarkedet.)

(Anm: Dårligste tall på 25 år. (- Investeringer i vanlige bedrifter har ikke vært lavere siden tidlig på 90-tallet. Private penger går til boligmarkedet. (…) Nasjonalregnskapet viser at investeringer i bedriftene Norge skal leve av i fremtiden, er svært lave. (dn.no 29.5.2017).)

- Norges konkurranseevne er svekket, ifølge internasjonal kåring.

(Anm: Norges konkurranseevne er svekket, ifølge internasjonal kåring. Nedgang i befolkningsveksten og høye strømpriser får skylden for at Norges konkurransekraft er svekket i en internasjonal rangering. (…) IMD måler konkurransekraften ved hjelp av 235 indikatorer og baserer seg både på statistikk over arbeidsledighet, BNP og offentlige budsjetter, samt spørreundersøkelser om sosial samhørighet, globalisering og korrupsjon. 63 land er med i årets rangering (forskning.no 29.5.2019).)

- Norge knuses av Sverige, Danmark og Finland. Norge rykker ned til 16. plass i kåringen av verdens mest konkurransedyktige land – 7 plasser bak Sverige, som havnet tett i tett med Danmark og Finland.

(Anm: Norge knuses av Sverige, Danmark og Finland. Norge rykker ned til 16. plass i kåringen av verdens mest konkurransedyktige land – 7 plasser bak Sverige, som havnet tett i tett med Danmark og Finland. Det viser en fersk rapport fra World Economic Forum (WEF). Ifølge WEF handler konkurransedyktighet om faktorer som land iverksetter for å øke produktiviteten og dermed vokse. Rangeringen er en nedgang fra 14. plass i fjor, og ifølge rapporten får Norge en total poengsum på 79 poeng. Det er mindre enn både Sverige, Danmark og Finland, som fikk henholdsvis 82, 81 og 80 poeng av 100 mulige. (e24.no 21.10.2018).)

- Aldri før har mer penger vært lyst ut til forskning i bedrifter. (– Innovasjon og utvikling er avgjørende for å utvikle nye produkter og for å trygge norske arbeidsplasser over hele landet.)

(Anm: Aldri før har mer penger vært lyst ut til forskning i bedrifter. Forskningsrådet lyser ut 1,2 milliarder kroner til bedrifter som vil løse samfunnsutfordringer gjennom næringsrettet forskning. Summen har aldri vært høyere. Omtrent halvparten av støtten rettes inn mot konkrete samfunnsutfordringer, som blant annet i havnæringene, landbruk og energisektoren. Resten av støtten går til øvrige prosjekter uavhengig av bransje. – Innovasjon og utvikling er avgjørende for å utvikle nye produkter og for å trygge norske arbeidsplasser over hele landet. Derfor har regjeringen gjennomført en massiv satsing på forskning de siste seks årene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). (dagsavisen.no 20.5.2019).)

- Omsetningen i internasjonal krim: 16.000 milliarder kroner. (- I en ny rapport prøver den Washington-baserte organisasjonen Global Financial Integrity (GFI) å anslå omsetningen i internasjonal kriminalitet)

Omsetningen i internasjonal krim: 16.000 milliarder kroner
aftenposten.no 11.4.2017
Internasjonal krim er «big business». Ulovlig handel med varer og mennesker krever systemer for å flytte pengene.

Handel med piratkopiprodukter og narkotika er de to desidert største næringene i internasjonal kriminalitet.

I en ny rapport prøver den Washington-baserte organisasjonen Global Financial Integrity (GFI) å anslå omsetningen i internasjonal kriminalitet.

GFI kommer frem til et anslag på 1.600–2.200 milliarder dollar. Dette tilsvarer 14.000–19.000 milliarder kroner. GFI legger frem rapporten i Washington DC onsdag.

Til sammenligning var Oljefondet verdt 7.800 milliarder kroner tirsdag ettermiddag. (…)

Handel med kopiprodukter og narkotika topper listen suverent. Tilsammen står de to for over 80 prosent av den globale kriminaliteten.

Nummer tre på listen er menneskehandel, med en omsetning på godt over 1000 milliarder kroner i året.
Mye internasjonal kriminalitet er også knyttet til naturressurser som skog, fisk, olje, gruvedrift og ville dyr. (…)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Tåkelegger millionlønninger (…) millonlønningene til de politiske toppene.

(Anm: Tåkelegger millionlønninger. Bortforklaringer hjelper ikke - det rødgrønne flertallet i Oslo bystyre har hatt tre år på seg til å gjøre noe med millonlønningene til de politiske toppene. (nettavisen.no 28.8.2018).)

(Anm: Ny bok: SKJULT RIKDOM. Hvordan de superrike gjemmer formuene sine i skatteparadiser. Av Gabriel Zucman. Svimlende 7600 milliarder dollar er gjemt i skatteparadiser rundt om i verden.  Aldri før har så mye penger blitt sendt til Sveits, Caymanøyene eller andre steder der de rike slipper å betale skatt. Dette er blant de banebrytende funnene Gabriel Zucman presenterer i denne internasjonale bestselgeren. (aftenposten.no 14.3.2017).)

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

- Boligskatt: Fortellingen om boligpolitikken sprekker. I Norge har vi gjort skattesystemet raust for boligeierne, i håp om at flere skal eie.

(Anm: Boligskatt: Fortellingen om boligpolitikken sprekker. I Norge har vi gjort skattesystemet raust for boligeierne, i håp om at flere skal eie. Men en ny studie sår tvil om effekten. (…) Selv om fritaket i skattesystemet har kostnader for verdiskapning og arbeidsplasser, vurderes fordelene som større. (…) Derfor er det grunn til å hoppe litt ekstra i stolen når en relativt fersk studie fra andre siden av Skagerak slår hull på forestillingen om at skattesystemet faktisk er et viktig bidrag til at folk eier egen bolig. Sammen med Amalie Jensen ved Universitetet i København og Jonathan Gruber ved MIT har den danske Princeton-professoren Henrik Kleven undersøkt effekten av den danske skattereformen i 1987, som medførte store endringer i rentefradraget. Ifølge forfatterne er dette den første omfattende langtidsstudien av hvordan skattesystemet påvirker folks boligavgjørelser. Før reformen var størrelsen på rentefradraget differensiert etter inntekt, slik at de med høyest inntekt fikk trekke fra en større andel av renteutgiftene på skatten. I forbindelse med skattereformen ble dette omgjort, slik at alle måtte forholde seg til den samme satsen. Dette førte til en økning i renteutgiftene etter skatt på 81 prosent for gruppen med høyest inntekt, mens de med lavest inntekt fikk utgiftene redusert med åtte prosent. Gruppen imellom måtte tåle en økning på 29 prosent. (dagbladet.no 3.11.2017).)

(Anm: SVs forslag om økt skatt på sekundærboliger. Upresist om bolig og fattigdom. Førsteamanuensis Are Oust kritiserer SVs forslag om å skattlegge sekundærboliger, og mener det fører til økte leiepriser. Men kritikken treffer ikke helt mål. Kjøp av bolig nummer to og tre er en prisdriver i boligmarkedet. Særskatt på sekundærbolig ville kompensert for dette og ført til et mer rettferdig boligmarked både for dem som eier og leier. (dn.no 23.3.2017).)

- Forskrift følger ikke Stortingets anmodning om rapportering land-for-land. Beskytter fortsatt skatteparadisene. Finansdepartementet har ikke fulgt opp Stortingets anmodning, så norske selskaper slipper å gi opplysninger fra skatteparadis.

HEINRICH KIEBER: HAN AVSLØRTE NORDMENNS SKJULTE FORMUER
SIDE3.NO 20.11.2010
Heinrich Kieber (45) har styrtet tyske finanstopper og er skyld i at 50 nordmenn er under etterforskning.

Hva han har gjort for å «fortjene» denne «skuddpremien»?

Han har stjålet kontoopplysninger fra skatteparadiset Liechtenstein og solgt dem til tyske skattemyndigheter for 40 millioner kroner. Nå snakker varsleren for første gang.

Avsløringene rammet ikke bare tyske skattesvikere. Skattemyndigheter i 13 andre land – deriblant Skatte-direktoratet i Norge – har gratis fått innsyn i de stjålne kontoopplysningene.

I februar 2009 ble det nemlig kjent at myndigheter i flere land hadde fått informasjon om formuer som er gjemt bort i Liechtenstein.

Ifølge Skatteetaten får ikke nordmenn, som blir knepet med skjult formue i Liechtenstein, skatteamnesti. Men de kan få etterberegnet skatt for ti år bakover, inntil 60 prosent tilleggsskatt pluss renter. I grove tilfeller er det også ifølge skatteetaten aktuelt med politianmeldelse. (...

(Anm: Hvorfor ha skatteamnesti? | Tre økonomiprofessorer skriver. (…) Hva skjer om vi innfører et permanent skatteamnesti? La oss først se på dem som bestemte seg for å unndra skatt før amnestiet ble innført. (aftenposten.no 21.4.2016).)

(Anm: Forskrift følger ikke Stortingets anmodning om rapportering land-for-land. Beskytter fortsatt skatteparadisene. Finansdepartementet har ikke fulgt opp Stortingets anmodning, så norske selskaper slipper å gi opplysninger fra skatteparadis. Problemet er at kjerneopplysningene i land-for-land-rapporteringen ikke må gis «uavhengig av om det er plikt til å gi opplysninger om betalinger til myndigheter», skriver artikkelforfatteren. (dn.no 24.3.2017).)

(Anm: LEDER. Korrupsjon og fattigdom. 11 av verdens 12 mest korrupte land mottar bistand fra Norge. Beløpet utgjorde i fjor 2,3 milliarder kroner, kunne Aftenposten fortelle fredag. (aftenposten.no 5.12.2011).)

(Anm: Louise Arbour, FNs høgkommisær for menneskerettar. Menneskerettsdagen og fattigdom. (…) MENNESKERETTAR: Fattigdom er ofte både ei årsak til og eit resultat av brot på menneskerettane. Likevel vert forholdet mellom ekstrem fattigdom og slike overgrep framleis sett i utkanten av policy-debattar og utviklingsstrategiar. (…) Fattigdom handlar óg om makt: om dei som utøver den og dei som ikkje har den, både i det offentlege og innan familien. (dagbladet.no 10.12.2006).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet. Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp. (…) Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre. (…) Jeg er overbevist om at man ikke kan trykke ned de med de høyeste inntektene for å heve de med de laveste. (abcnyheter.no 14.3.2017).)

(Anm: Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor. Nå er klasseskillet blitt betydelig. (…) Grafikken viser utviklingen i sysselsettingen blant menn på 30 år fra høyinntektsfamilier (de 20 prosent best betalte) og fra lavinntektsfamilier (de 20 prosent lavest betalte. (…) Mellom 1992 og 2012. (…) Gapet mellom unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier har økt mye siden 1992. Forskere kaller funnene «alarmerende». (aftenposten.no 12.3.2017).)

(Anm: Forskere: Sysselsetting viktigst. Siden 1972 har sysselsettingen falt med 10 prosentpoeng blant menn i alderen 25–54, skriver Aftenposten. Det er feil å konsentrere seg om synkende arbeidsledighet når flere faller helt utenfor, sier arbeidslivsforsker Simen Markussen til avisa. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Filip Rygg. Leder for tankesmien Skaperkraft og forfatter av boken Fremtidens tapere. Sosial mobilitet er overdrevet. Du arver ikke bare dine foreldres formue. Selv i egalitære Norge, er forestillingen om sosial mobilitet sterkt overdrevet. (…) Historien om fremtidens tapere er i stor grad en fortelling om hvor du er født. Vokser du opp i feil familie eller er fra feil land, så er det stor sannsynlighet for at du ikke lykkes i fremtiden. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Den frie pressens rolle i forsvaret & pleien av demokratiet. The Role Of A Free Press In Defending & Fostering Democracy. All over the world there is talk of a Political Revolution taking place due to the public being increasingly disengaged with democracy. (…) Image Source: New York Times Graphic (…) Whether you agree with his economic conclusion or not, Reich's argument about democracy concerns a side effect of the incontrovertible increase in inequality. Rising inequality means lots of millionaires with time on their hands and plans to become ever richer, in both the 1920s-30s and the 80s-90s this meant an abundance of loose money to influence politicians, and that in turn led to political polarisation. (scoop.co.nz 12.3.2017).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Analyse: Nav svindles for milliarder. (vg.no 28.2.2013).)

(Anm: Nav-svindlere lurer til seg åtte milliarder. (…)  Jeg kjenner ti-tolv stykker som driver aksjeselskap (AS), og samtidig går sykmeldt og tar ut utbytte fra selskapet. Selv om de er sykmeldt jobber de full tid og står på, sier han.) (tv2.no 4.9.2016).)

– Angrende skattesyndere meldte inn 14 milliarder i fjor. (– Den typiske personen som melder seg er en mann i 50-årene bosatt på Østlandet, sier Holte.) (- Du slipper straff så lenge du kommer på eget initiativ og oppgir all relevant informasjon. Det innebærer at du slipper å betale tilleggsskatt på inntil 60 prosent eller å bli politianmeldt.)

Angrende skattesyndere meldte inn 14 milliarder i fjor
aftenposten.no 6.2.2017
Rekordmange nordmenn med skjulte formuer i utlandet meldte seg til skattemyndighetene i fjor. Uoppgitt formue som kom frem i lyset ble nesten doblet.

– Stor oppmerksomhet i mediene, blant annet i lekkasjen Panama Papers, er nok en del av forklaringen, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

I fjor kunne han notere nye rekorder for angrende skattesyndere som meldte inn skjulte penger.

515 personer meldte seg med skjulte penger i fjor. Det er en tredjedel flere enn i 2015.

– Den typiske personen som melder seg er en mann i 50-årene bosatt på Østlandet, sier Holte. (…)

Utveksler opplysninger
En ordning der 96 land automatisk skal utveksle kontoopplysninger trer i kraft i løpet av i år og neste år.

Før måtte skattemyndighetene be om opplysninger fra andre land i hvert enkelt tilfelle og de måtte grunngi forespørselen. Derfor kunne disse sakene ofte ta lang tid.

Nå blir alt dette mye enklere.

– Stadig flere land vil også ha automatisk utveksling av bankopplysninger. Dermed er det større risiko for at skjulte beløp i utlandet kan bli oppdaget. Økningen i antall saker tyder på at folk merker seg dette, sier Holte. (…)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: Rekordmange melder i fra om penger i utlandet. (…) Du slipper straff så lenge du kommer på eget initiativ og oppgir all relevant informasjon. Det innebærer at du slipper å betale tilleggsskatt på inntil 60 prosent eller å bli politianmeldt. Skatten du skulle betalt, samt renter, må betales. (nrk.no 7.2.2017).)

- Økokrim frykter eiendom blir brukt til å hvitvaske penger

Økokrim frykter eiendom blir brukt til å hvitvaske penger
nrk.no 13.2.2017
Eiendomsmeglere melder langt oftere enn før fra om mistenkelige transaksjoner. I fjor så Økokrim nesten en dobling fra alle rapporteringspliktige.

– Vi er vant til at tallene går opp og ned, men vi har sjelden sett så store endringer. En dobling fra 2015 til 2016 er spesielt, sier Sven Arild Damslora i Økokrim til Dagens Næringsliv.

Han leder enheten for finansiell etterretning, og sier at Økokrim ofte ser at utbytte fra straffbare handlinger kanaliseres til fast eiendom:

– Det er en betydelig fare for at også eiendom blir brukt til hvitvasking, sier han til DN.

I 2016 var økningen i antallet rapporter fra alle rapporteringspliktige på 86 prosent sammenlignet med året før. Antall rapporter fra eiendomsmeglere er tredoblet fra 45 til 134. (…)

– Årsaken til økningen er ikke mer grums, men at rutinene er blitt endret slik at det sendes flere tips, sier han.

Blant annet går alarmen hos eiendomsmeklerne hvis boligkjøper henter penger fra flere utenlandske bankkonti eller betaler hele boligen kontant:

Mange betaler boligen kontant, og da stiller boligmeklerne tilleggsspørsmål om hvor pengene kommer fra.

– Det er helt vanlig å betale den kontant hvis man har solgt en bolig eller arvet penger. Men rutinen at vi skal stille noen tilleggsspørsmål, sier Dreyer til NRK. (…)

(Anm: Storbankens skatteparadis-praksis ble avslørt av journalister. Nå vurderer Frankrike å reise sak mot HSBC. (…) Dokumentene Herve Falciani lekket, viste hvordan HSBC hadde bistått mer enn 120.000 kunder over hele verden med å gjemme unna nærmere 1.700 milliarder kroner fra skattemyndighetene. (aftenposten.no 4.11.2016).)

(Anm: Vil konfiskere kriminelles luksushus i London. Oligarker, sjeiker og andre superrike som har skaffet penger ulovlig, kan få konfiskert eiendommene sine i Storbritannia. Det kan gi prisfall på de dyreste boligene i London. (…) En ny britisk lov gjør nå at myndighetene kan konfiskere blant annet fast eiendom som er kjøpt med svarte penger, tilegnet gjennom korrupsjon, underslag, tyveri eller på annet kriminelt vis. Diktatorer og undertrykkere som bryter menneskerettighetene risikerer samme skjebne. (dn.no 6.12.2016).)

(Anm: Varsling linket til redusert økonomisk utroskap (Whistleblowing Linked to Decrease in Financial Misconduct. Public companies appear to have a better handle on their books after a whistleblower investigation, according to a new study reported by The New York Times. Jaron H. Wilde from the University of Iowa attempted to clarify the impact on corporate practices of employees blowing the whistle. He concluded that whistleblowing can lead to lasting changes within a company and a sharp decrease in financial misconduct.) (pogo.org 21.12.2016).)

(Anm: Whistle-Blowers Spur Companies to Change Their Ways. (…) But the costs to whistle-blowers are high; they often face retaliation from their employers and are unable to find work because they are blackballed in their industry. These very real perils underscore the significance of the new research by Jaron H. Wilde, an assistant professor of accounting at the University of Iowa’s Tippie College of Business; he found a sharp and lasting drop in financial wrongdoing at companies that were subject to whistle-blower investigations. (nytimes.com 16.12.2016).)

(Anm:Skadelig profittmaksimering. Ideen om at å maksimere avkastning for aksjonærer er en plikt, er rettslig gal og rettsøkonomisk forfeilet. Profittmaksimeringspresset er en hovedbarriere for den nødvendige omstillingen til et bærekraftig næringsliv. Det har utviklet seg til en rettslig myte: at styret og ledelse er rettslig forpliktet til å maksimere avkastning for aksjonærene, skriver artikkelforfatteren. (dn.no 25.4.2016).)

- Norges Bank lærer oss å kjøpe på krita. (- Når sentralbankene skal fastsette renten, er det ikke nok å se på inflasjon og arbeidsledighet. De må også se på boligpriser og gjeld. For det er der faresignalene viser seg først – mens det ennå går an å gjøre noe med saken.)

Norges Bank lærer oss å kjøpe på krita
Ola Storeng Økonomiredaktør
aftenposten.no 15.2.2017
Boligprisene stiger og stiger. Det gjør husholdningens gjeld også. Er det nødt til å ende med et smell?

Er rekordlave renter løsningen for verdensøkonomien og Norge: Eller er det en medisin med stadig farligere bivirkninger?

Dette er spørsmålet som sentralbanksjef Øystein Olsen bør besvare torsdag kveld. Da holder han sin årlige tale for inviterte gjester i Norges Bank. Statsministeren og finansministeren har fast plass på første benk. (…)

Men det betyr altså at virkemidlene i den økonomiske politikken står i motstrid til hverandre. Lav rente gir økt etterspørsel etter lån. Nye krav fra Finansdepartementet og Finanstilsynets krav skal dempe utlånsveksten.

Så langt er det den lave renten som virker sterkest. Det er ikke overraskende i et land hvor det er politisk enighet om at det skal være full fradragsrett for gjeldsrenter, kombinert med skattefritak på verdistigningen på bolig. Bedre å leve farlig, da. (…)

Den økonomiske samarbeidsorganisasjonen, OECD, tar nå til orde for økt statlig pengebruk for å få høyere økonomisk vekst. Rekordlave rentene gjør at statene kan låne mer uten at de samlede renteutgiftene øker.

Sårene som ikke vil gro
Debatten er hard. På et seminar i Oslo for to uker siden tok Claudio Borio fra BIS, Bank of Internasjonal Settlements- sentralbankenes oppgjørsbank - avstand fra OECDs påstand om for liten samlet etterspørsel er hovedproblemet. 

For BIS er poenget i stedet at finanskriser alltid gir store og svært langvarige skadevirkninger. Etter finanskrisen i 2008 er vekstevnen fremdeles svekket.

BIS var blant de få som på forhånd advarte mot krisen som var underveis. (…)

Norge er hverken Italia eller Hellas. Men BIS har likevel et grunnleggende poeng:

Når sentralbankene skal fastsette renten, er det ikke nok å se på inflasjon og arbeidsledighet. De må også se på boligpriser og gjeld. For det er der faresignalene viser seg først – mens det ennå går an å gjøre noe med saken.

Ikke sant, Olsen? (…)

- Høyre vil sikre kontant betaling. (- Høyres landsmøte vedtok lørdag et forslag om å sikre retten til å betale med kontanter.) (- Roy Steffensen, stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen (Frp). Debatt: Det kontantfrie samfunn. Stå opp for personvernet – si ja til kontanter.)

Høyre vil sikre kontant betaling
dn.no 12.3.2017
Et forslag om å utrede om bedrifter skal få mulighet til å velge det bort, falt da forslagene ble satt opp mot hverandre.

Høyres landsmøte vedtok lørdag et forslag om å sikre retten til å betale med kontanter.

Forslaget kom fra Akershus Høyre. Det ble foreslått avvist av redaksjonskomiteen, men landsmøtet ville det annerledes. Dermed ble forslaget "sikre retten til å betale med kontanter" vedtatt.

– For eldre som har kontanter som sitt hovedbetalingsmiddel, er det kjempeviktig å bevare muligheten til å betale kontant, sier Akershus Unge Høyres leder Elizabeth Kathleen Hodges Dale, som sto bak forslaget.

– Vi skal være forsiktig med å rokke ved den tryggheten som ligger i kontantbetaling, ved å gå for raskt fram.

Hun nevnte også personvern og mulige krisesituasjoner, som langvarig strømbrudd, som viktige grunner til å sikre kontantbetalingen.

Landsmøtet hadde tidligere også vedtatt programkomiteens formulering om å "utrede om man skal gi bedrifter mulighet til å velge bort kontantbetaling". Men da de to forslagene senere ble satt opp mot hverandre, falt dette.

Også flere fylkeslag i Frp har varslet kamp for å bevare muligheten for å betale med kontanter og si nei til det kontantløse samfunnet. (©NTB)

(Anm: Høyre vil sikre kontant betaling. Et forslag om å utrede om bedrifter skal få mulighet til å velge det bort, falt da forslagene ble satt opp mot hverandre. (dn.no 12.3.2017).)

(Anm: Skattedirektøren: – Vi trenger ikke 500- og 1000-lapper. Skatteetaten, store deler av næringslivet og bankene vil ha bort de store sedlene. Men Norges Bank lar seg ikke overbevise. (…) Aftenposten har tidligere skrevet om den kjente Harvard-økonomen Kenneth Rogoffs siste bok The Curse of Cash. Der foreslår han å fase ut store sedler for å redusere økonomisk kriminalitet. (…)  (aftenposten.no 23.1.2017).)

(Anm: Skattedirektøren vil fjerne 500- og 1000-lappene (nettavisen.no 23.1.2017).)

(Anm: Roy Steffensen, stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen (Frp). Debatt: Det kontantfrie samfunn. Stå opp for personvernet – si ja til kontanter. Hele debatten om det kontantfrie samfunn er et godt eksempel på at veien til helvete er brolagt med de beste intensjoner. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Hyppige flyreiser. Flotte biler. Kostbare klær. Umulig å ta. Gjermund Cappelen reiste utenlands to ganger i måneden og hadde et voldsomt forbruk. Politiet «visste hva han drev med i 15 år», men klarte ikke å ta ham. Dette er bilen Gjermund Cappelen kjørte rundt i da han ble tatt. Det var BMWs flaggskip til 2,3 millioner kroner. Han var den første i landet som kjøpte denne bilen. Senere fikk statsministeren en. (…) Hvorfor våknet ikke skattemyndighetene av at en mann hadde en kontantøkonomi og livsstil som ifølge påtalemyndigheten kvalifiserer til inndragning av 825 millioner kroner? Uten at han ifølge påtalemyndigheten har betalt nevneverdig skatt? (aftenposten.no 20.2.2017).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- Hvitvasking knyttes ofte til terrorfinansiering

Hvitvasking knyttes ofte til terrorfinansiering
aftenposten.no 8.11.2012
Økokrim har fått 3600 hvitvaskingsmeldinger så langt i år. Metodene blir stadig mer kompliserte og kan ofte knyttes til internasjonal terrorisme, opplyser finansnæringen.

Kriminelle tilbyr millioner for stengte utesteder
Økokrim frykter hvit-vasking av gamle sedler
Tiltalt for å ha unndratt 13,3 milliarder i skatt

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) trapper sammen med Økokrim og Finanstilsynet opp kampen mot hvitvasking av penger.

- Ansatte i bank og forsikring er stadig mer oppmerksomme på hvitvaskingsproblematikk. Opplæring i å avdekke slik kriminalitet er viktig for å bekjempe alvorlig kriminalitet, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i FNO.

Ifølge organisasjonen er terrorfinansiering en stadig mer aktuell problemstilling i forbindelse med hvitvasking. Ofte er hvitvasking tett knyttet til internasjonal organisert kriminalitet, internasjonal terrorisme og korrupsjon.

I de fleste tilfellene er det bankene som melder fra om mistenkelige saker, og de fleste sakene kommer fra Østlandet og Oslo.

Hvitvaskingsmetodene blir stadig mer kompliserte. FNO viser spesielt til forsikringsselskapene, hvor hvitvasking kan være vanskelig å avdekke.

- Mer tradisjonelle metoder, som å komme med penger i en plastpose til banken, ser vi mindre av, sier Neverdal. (...)

(Anm: Gjemte 144 millioner i madrassen. Amerikansk politi fant enorme mengder penger i en rammemadrass under opprullingen av en hvitvaskingssak. (tv2.no 26.1.2017).)

- Kriminelt forsvar for 1000-lappen. (- Men å fjerne seddelen har sin nedside, mener Norges Bank, som faktisk rett ut advarer mot at Norge vil miste sin andel i den svarte økonomien, dersom Norge tar seddelen ut av omløp.)

Kriminelt forsvar for 1000-lappen
e24.no 9.2.2011
– Norges Bank vil ikke miste sin andel av den svarte økonomien.

Norges Bank går i et nær «kriminelt» forsvar for den norske 1000-lappen og mener Norge vil miste sin andel i den svarte økonomien dersom 1000-lappen fjernes.

I et høringsnotat fra Norges Bank til Finansdepartementet strekker nasjonalbanken seg langt i sin argumentasjon for å få beholde landets mest verdifulle seddel, 1000-lappen.

HÅKON HAUGLI: Svart, men viktig?

Økokrim, Finansforbundet og Finanstilsynet har allerede foreslått å fjerne seddelen. Årsaken er at institusjonene tror seddelen brukes usedvanlig mye av kriminelle som betaling i svarte oppgjør, narkotikaomsetning og valutasmugling.

Sjokkert
Men å fjerne seddelen har sin nedside, mener Norges Bank, som faktisk rett ut advarer mot at Norge vil miste sin andel i den svarte økonomien, dersom Norge tar seddelen ut av omløp.


Håkon Haugli, stortingsrepresentant for Ap, sier han er sjokkert over Norges Banks argument.

– Dette argumentet er til å gni se i øynene av. Norges Bank sier rett ut at Norge ikke kan avskaffe 1000-lappen fordi vi da vil tape vår andel av den svarte økonomien, sier Haugli til VG.

I en kommentar på nettstedet E24 i dag, viser han til en undersøkelse Norges Bank selv gjorde i 2001, som viste at så mye som syv av ti tusenlapper som er i omløp, brukes i skatteunndragelse og kriminell aktivitet. (…)

- Mangler kontroll for å hindre hvitvasking

Norske myndigheter får ikke kontrollere pengeoverføringsselskaper
tv2nyhetene.no 7.12.2011
BERGEN/OSLO (TV 2) Betalingsfilialer og agenter som brukes av kriminelle som overfører penger til utlandet, blir ikke oppsøkt og sjekket her i landet. Det er utenlandske tilsynsmyndigheter som skal føre kontroll.

Utenlandske betalingsfilialer og agenter i Norge som driver med pengeoverføringer, har i flere år vært brukt av kriminelle til å få ulovlig profitt ut av landet. I motsetning til vanlige banker kan man på minutter sende store beløp ut av landet, som i neste øyeblikk kan tas ut nærmest hvor som helst i verden.

– Alvorlig
– Det som var hensikten bak hele hvitvaskingsregelverket som Stortinget har vedtatt var jo å forebygge nettopp terror og andre type kriminelle handlinger, finansiert på denne måten. Derfor er det alvorlig når vi ser at regelverket kan utnyttes i stor grad, sier Torgeir Micaelsen, leder av finanskomiteen på Stortinget. (...)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Mangler kontroll for å hindre hvitvasking
dagbladet.no 15.10.2010
Finanstilsynet ut mot norske banker.

Finanstilsynet mener at norske banker og finansinstitusjoner ikke har god nok kontroll for å hindre hvitvasking.

De store bankene og finansinstitusjonene i Norge har ikke god nok kontroll og risikovurdering av nye kunder, opplyser Finanstilsynet til Dagens Næringsliv.

Tilsynet har kontrollert ti banker og finansinstitusjoner for å sjekke om de følger den nye hvitvaskingsloven som ble innført i april i fjor. (...)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Raseriet etter Panama Papers | Trine Eilertsen. Noen klarer alltid å unndra seg skatt. Det betyr at andre må betale mer. De andre er i ferd med å bli sure nå. (…) Det store spørsmålet er om inntektene oppgis og beskattes der de skal beskattes, og om personene som står bak selskapene er kjente eller anonyme. (aftenposten.no 5.4.2016).)

(Anm: Innsynsrett også i paradispapirer. En skattyter har rett til innsyn i «saksdokument som angår hans ligning» også når saken har utspring i skatteparadis. «Vi kjenner til en konkret skattesak som er illustrerende: Skattekontoret mottok et brev med vedlegg fra myndighetene i avtalelandet. Brevet ble lagt inn i skattesaken, men vedleggene ble holdt utenfor da skattekontoret ikke fant dem relevant. Vedleggene viste seg senere å inneholde informasjon om eierforhold til et selskap i det aktuelle landet», skriver innleggsforfatterne. (dn.no 2.11.2016).)

- Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. (- Leder for NTL-skatt, Ingrid Sølberg, sier at de slo alarm for mer enn ti år siden om svikt i skatteetatens egne kontrollrutiner.)

Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt
aftenposten.no 24.9.2016
Leder for NTL-skatt, Ingrid Sølberg, sier at de slo alarm for mer enn ti år siden om svikt i skatteetatens egne kontrollrutiner.

Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på.

Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører.

Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (…)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.) Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

- Frykter at 40 milliarder kroner er lurt unna

Frykter at 40 milliarder kroner er lurt unna
nrk.no 30.3.2017
Skatteetaten har intensivert innsatsen for å stoppe arbeidslivskriminalitet. Likevel har de mistanke om at 40 milliarder kroner har blitt gjemt unna de siste årene.

– Det er ikke tvil om at mange går fri, og at arbeidskriminalitet fremdeles er et stort problem, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Skatteetaten har nær doblet tallet på personer som jobber med å stoppe kriminalitet i arbeidslivet.

I fjor fant de nær 300 millioner kroner som var forsøkt lurt unna. Holte sier at de tror det reelle tallet er langt høyere.

Våre analyser viser at omfanget kan ha vært på mer enn 40 milliarder kroner over en periode fra 2011 til 2015, sier Holte. (…)

- Arbeidskriminalitet er blitt en alvorlig trussel mot det norske samfunnet. Ødelegger hele bransjer, finansierer annen kriminalitet og gir kriminelle et fotfeste i det norske samfunnet som det er vanskelig å forutse virkningene av.

(Anm: Arbeidskriminalitet: Arbeidskriminalitet er blitt en alvorlig trussel mot det norske samfunnet. Ødelegger hele bransjer, finansierer annen kriminalitet og gir kriminelle et fotfeste i det norske samfunnet som det er vanskelig å forutse virkningene av. Albanske kriminelle nettverk dominerer i dag store deler av norsk malerbransje. De har til og med gjort arbeid ved Forsvarsdepartementet, Skattedirektoratet, regjeringskvartalet, statsministerboligen og Eidsvoldsbygningen. Det kommer fram i boka til forfatter og journalist Einar Haakaas, «Svartmaling; Kriminelle bygger Norge». Haakaas avsløring er et nytt, skremmende eksempel på utviklingen i deler av det norske arbeidslivet. Arbeidslivskriminalitet er blitt en alvorlig trussel, og myndighetene våre er ikke i stand til å håndtere problemet på en god nok måte. (dagbladet.no 14.8.2017).)

(Anm: Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet. (…) Svart arbeid vanligst Situasjonsbeskrivelsen viser stor variasjon i metodene for å begå arbeidslivskriminalitet. Blant hovedfunnene er: (…) Les rapporten: Arbeidslivskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2017. (arbeidstilsynet.no 21.8.2017).)

- Kontrollør i byggebransjen truet på livet – må gå med voldsalarm. (- Byggebransjens uropatrulje er sentral i et nettverk av flere hundre seriøse håndverkere som tipser om kriminelle eller tvilsomme aktører. Tipsene blir deretter sendt til Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politi og A-krimgrupper.)

(Anm: Kontrollør i byggebransjen truet på livet – må gå med voldsalarm. Prosjektleder i Byggebransjens uropatrulje i Trondheim må gå med voldsalarm etter draps- og voldstrusler. (…) Byggebransjens uropatrulje er sentral i et nettverk av flere hundre seriøse håndverkere som tipser om kriminelle eller tvilsomme aktører. Tipsene blir deretter sendt til Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politi og A-krimgrupper. (nrk.no 6.11.2017).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Panama Papers: 6500 skattytere og selskaper under etterforskning. (- Her er ni konsekvenser av dokumentlekkasjen Panama Papers.) (- Syv av de 10 landene der nåværende eller tidligere statsledere var navngitt i Panama Papers har forholdt seg tause eller nektet å starte undersøkelser.) (- Han tror ringvirkningen av Panama Papers vil fortsette i lang tid, men påpeker at fremgang ikke kommer av seg selv. Syv av de 10 landene der nåværende eller tidligere statsledere var navngitt i Panama Papers har forholdt seg tause eller nektet å starte undersøkelser. – Inntil retningslinjer for økonomisk åpenhet blir normen over hele verden, frykter jeg at vi vil befinne oss i en evig sirkel der det drives politikk via lekkasjer, sier McConnell.)

Panama Papers: 6500 skattytere og selskaper under etterforskning
aftenposten.no 2.12.2016
Will Fitzgibbon, Emilia Díaz-Struck, Nina Selbo Torset, Sigurd Bjørnestad
Mye har skjedd siden 109 ulike mediehus en søndag i april publiserte avsløringer om anonyme selskaper i skatteparadis.
Her er ni konsekvenser av dokumentlekkasjen Panama Papers. (…)

Hva nå?
– Intet land ønsker å bli det nye Panama, sier Porter McConnell, som er direktør for organisasjonen Financial Transparency Coalition.

Han tror ringvirkningen av Panama Papers vil fortsette i lang tid, men påpeker at fremgang ikke kommer av seg selv. Syv av de 10 landene der nåværende eller tidligere statsledere var navngitt i Panama Papers har forholdt seg tause eller nektet å starte undersøkelser.

– Inntil retningslinjer for økonomisk åpenhet blir normen over hele verden, frykter jeg at vi vil befinne oss i en evig sirkel der det drives politikk via lekkasjer, sier McConnell. (…)

(Anm: Over 200 nordmenn under lupen etter Panama Papers. Skatteetaten jakter skjulte formuer. Skatteetaten mener halvparten av dem som til nå er sjekket, har brukt hemmelige selskaper i skatteparadiser til å unndra skatt. (…) september i fjor opplyste norske skattemyndigheter at de sjekket «et tosifret antall» personer etter Panama Papers. Antallet er nå blitt tresifret. (aftenposten.no 1.2.2017).)

- Skattedirektør vil avsløre unnasluntrerne. (- Skatteetaten vet hvem som betaler skatt og hvem som ikke gjør det. Men skatten som uteblir får de ikke lov til å snakke om. Selv om de har lyst.)

Skattedirektør vil avsløre unnasluntrerne
nrk.no 14.10.2016
VIL DELE: – 9 av 10 forbrukere ønsker å velge hvitt. Da må vi sette dem i bedre stand til å gjøre nettopp det, sier skattedirektør

Skatteetaten vet hvem som betaler skatt og hvem som ikke gjør det. Men skatten som uteblir får de ikke lov til å snakke om. Selv om de har lyst.

Se for deg at en kommune hyrer inn et byggefirma for å få gjort en større jobb på en skole. Kommunen legger oppdraget ut for anbud, men har ikke mulighet til å se om bedriftene de ansetter har gjort opp gjelden sin, betalt skatt og moms.

Det gjør det vanskelig å velge seriøse aktører, mener skattedirektøren.

– Jeg har en litt trist erkjennelse. Vi hjelper ikke folk flest å velge seriøst, hindre svart økonomi eller arbeidskriminalitet. Det er synd, sier Hans Christian Holte til NRK.

Skattelistene som ble lagt frem natt til fredag viser hvor mye hver og en av oss betaler i skatt, men skatten vi ikke betaler forblir skjult for offentligheten. Det vil skattedirektøren gjøre noe med. (…)

(Anm: Rekordmange innrømmer å ha skjult verdier fra beskatning. Panama Papers-avsløringene og frykt for straffeskatt har hatt merkbar effekt: Aldri har så mange nordmenn fortalt Skatteetaten om sine skjulte formuer. (…) Ved å gjøre det slipper de fleste å betale tilleggsskatt og å risikere å bli politianmeldt. Kort oppsummering av Panama Papers: Panama Papers. (…) Man må rapportere før skatteetaten er på sporet av en sak, da er det for sent, sier skattedirektør Holte. (vg.no 15.8.2016).)

(Anm: Ekspert: – Norge kan kreve Apple for straffeskatt. (…) – Hvis ikke Irland er interessert så åpner EU-kommisjonen for at Norge kan kreve inn skatt av inntekter som Apple har tjent her i landet. Jeg synes Norge bør fremme et krav om å få skattlagt Apple, sier Sigrid Klæboe Jakobsen, leder i Tax Justice Network Norge til TV 2. (tv2.no 30.8.2016).)

(Anm: Skatteetaten med krafttak mot byggejuks. (…) En undersøkelse foretatt av Skatteetaten viser at sannsynligheten for arbeidslivskriminalitet innen såkalt ferdigstillelse av bygg er redusert med 8 prosentpoeng i løpet av en fem års periode. I perioden 2011–2013 var sannsynligheten for dette 23,6 prosent, mens den i perioden 2013–2015 var redusert til 15,6 prosent. (vg.no 8.12.2016).)

- Halvparten bryter loven – ingen blir tatt. (- Alt på det rene? Minst 235 000 norske hjem gjøres jevnlig rent av innleid vaskehjelp. Denne vaskehjelpen kan være grovt utnyttet, og i verste fall være et offer for tvangsarbeid og menneskehandel.)

Halvparten bryter loven – ingen blir tatt
nrk.no 30.1.2013
En undersøkelse utført for Skatteetaten viser at 46 prosent av dem som har vaskehjelp betaler svart.

For to år siden kom loven som skulle straffe kjøpere av svart arbeid. Men for dem som synder mest, er risikoen lik null.

Sjef for Skattekrim i Skatt øst, Jan-Egil Kristiansen, innrømmer at de har få virkemidler for å avdekke svart arbeid i hjemmet. (...)

Medansvar ved svart arbeid

• Trådte i kraft 1.1.2011 og skjerpet kjøpers medansvar.

• § 16-50. Ansvar for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift for privat oppdragsgiver

(1) Den som kjøper tjenester, eller varer sammen med tjenester, kan gjøres medansvarlig for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift som den næringsdrivende har unndratt, dersom vederlaget overstiger 10.000 kroner og ikke er betalt via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling.

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om avgrensning, utfylling og gjennomføring av bestemmelsen i første ledd, herunder fastsette bestemmelser om beregningen av ansvarskravet. (Kilde: Lovdata)

Ikke all husvask er like stueren. Halvparten av dem som har vaskehjelp, betaler svart, viser Skatteetatens egne undersøkelser.

– Et av de store problemene med den svarte økonomien er arbeidet som foregår i de private husholdningene, og særlig renhold, sier sjef for Skattekrim i Skatt øst, Jan-Egil Kristiansen. (...)

(Anm: Alt på det rene? Minst 235 000 norske hjem gjøres jevnlig rent av innleid vaskehjelp. Denne vaskehjelpen kan være grovt utnyttet, og i verste fall være et offer for tvangsarbeid og menneskehandel. Ulovlige forhold i private hjem En ny rapport fra SINTEF beskriver tilstanden og sentrale utviklingstrekk i forbrukermarkedet i renholdsbransjen. Rapporten skildrer en bransje som er spesielt utsatt for useriøse aktører, med stor grad av svart arbeid og andre ulovlige forhold. (arbeidstilsynet.no 28.2.2017).)

- Så ulikt slår formuesskatten ut for Norges rikeste. (- Hotelleier Petter Stordalen betalte drøyt 1 million kroner i formuesskatt på en formue bladet Kapital anslår til 13,4 milliarder kroner. Faktisk skattesats blir 0,008 prosent)

Så ulikt slår formuesskatten ut for Norges rikeste
aftenposten.no 25.11.2016
Nye regler og tilpasninger kuttet formuesskatten med to tredjedeler for Norges rikeste i 2014.

To menn på toppen av Norges formuespyramide ble helt ulikt rammet av formuesskatten i fjor:

  • Hotelleier Petter Stordalen betalte drøyt 1 million kroner i formuesskatt på en formue bladet Kapital anslår til 13,4 milliarder kroner. Faktisk skattesats blir 0,008 prosent
  • Investor Kjell Inge Røkke betalte 0,75 prosent formuesskatt på en formue anslått til 11,1 milliarder kroner.

I 2015 var den formelle satsen i formuesskatten 0,85 prosent, slik den er i år.
Stortinget er nå i sluttfasen med formuesskatten for neste år. Regjeringen har forslått nye rabatter og et netto kutt på 500 millioner kroner. (…)

- Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (- Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (- Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene.)

Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking.
dn.no 6.8.2016
Den kjente økonomen og nobelprisvinneren Joseph Stiglitz har trukket seg fra granskingen av Panamas finanssystem, som ble startet etter Panama Papers-avsløringene.
Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.

- Det er utrolig hvordan Panamas regjering forsøkte å undergrave oss, sier Stiglitz til nyhetsbyrået Reuters.

Både han og den sveitsiske anti-korrupsjonseksperten Mark Pieth trakk seg fra granskingskommisjonen fredag. Begge hevdet at regjeringen i Panama ikke lenger kan garantere at kommisjonens rapport vil bli offentliggjort.

Regjeringen opplyser på sin side at Stiglitz og Pieth trekker seg på grunn av «interne uenigheter». Kommisjonen ferdigstilte en foreløpig rapport i juli, og de fem gjenværende medlemmene vil fortsette arbeidet.

De såkalte Panama-dokumentene stammer fra et advokatfirma i Panama og ble offentliggjort av en ukjent kilde tidligere i år. En lang rekke medier har gjennomgått dokumentene og funnet mange tilfeller av skatteflukt og informasjon som tyder på hvitvasking av penger i skatteparadiser.

Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (…)

(Anm: Stiglitz: - Forsøkte å undergrave oss. Den kjente økonomen og nobelprisvinneren Joseph Stiglitz har trukket seg fra granskingen av Panamas finanssystem, som ble startet etter Panama Papers-avsløringene. (hegnar.no 6.8.2016).)

(Anm: I disse landene bobler raseriet i befolkningen etter Panama-avsløringene (aftenposten.no 13.4.2016).)

(Anm: David Cameron etter Panama-avsløringene: Slik endret forklaringen seg dag for dag. (…) Den britiske avisen The Telegraph har gått gjennom hvordan forklaringene har endret seg i løpet av uken. (aftenposten.no 8.4.2016).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

(Anm: Skatteforsker mener Siv Jensen har sovet i timen. Utenlandske selskaper kan fritt hente ut overskuddet fra norske datterselskaper uten å betale skatt til Norge, mener Eivind Furuseth, som nylig har forsvart en doktorgrad om temaet. (aftenposten.no 13.6.2016).)

- Europas småbedrifter kjemper en skjev kamp mot globale giganter

Europas småbedrifter kjemper en skjev kamp mot globale giganter
aftenposten.no 21.5.2016
Globalisering er et skjellsord blant velgere som gjør opprør mot elitene. I Italia hardner frontene når Starbucks, med sine lukrative skatteavtaler, tar opp konkurransen.

Ujevn konkurranse
(…) Og om Starbucks har et relativt stort kulturelt handicap, så har de et annet gedigent fortrinn: En gullkantet skatteavtale med Nederland.

Starbucks er nemlig et av mange globale selskaper, inkludert Apple, Amazon, Ikea, og Fiat, som bruker finurlige manøvrer gjennom skatteparadiser til å unnslippe skatt. (…)

Hemmelighetskremmeriet gjør det umulig å vite akkurat hvor mye kaffegiganten har betalt i forskjellige land, men Reuters anslo at Starbucks betalte 13 prosent skatt utenfor USA for et par år siden. (…)

- Astronomica! sukker Michela Marcon, når vi spør henne hva hun betaler i skatter og avgifter til den italienske staten. Den totale skattebyrden er over 65 prosent.

«Vi betaler skatt»
Aftenposten har kontaktet Starbucks pressekontor om deres skattebyrde er sammenlignbar med det små forretninger må betale og om EU-kommisjonens sak mot selskapet. En talskvinne skriver til Aftenposten at «vi betaler alle skatter i hvert land vi er i. Percassi Group, vår italienske partner og et heleid italiensk selskap, vil eie og drive Starbucks i Italia», skriver hun, og sier at Starbucks følger OECD-retningslinjer og lover og støtter dets skattereformprosess. (…)

(Anm: Swissleaks: Fattiges penger havner i skatteparadiser. Norske myndigheter må kreve større åpenhet og rapportering fra multinasjonale selskaper dersom vi skal lykkes i å bekjempe ulovlig kapitalflukt fra rike og fattige land. (aftenposten.no 26.2.2015).)

(Anm: Spent på internasjonale skatteregler. Skattejurister i 99 OECD-land gleder seg. «Julaften» kommer en måned tidligere enn vanlig med tusenvis av nye skatteavtaler mellom de industrialiserte landene i verden. (…) Beps-reglene. På oppdrag for G-20-landene har OECD utarbeidet 15 tiltak for å hindre «base erosion and profitt shifting» (beps). Reglene tar sikte på å hindre at globale konsern unngår skatt ved å utnytte skatteparadiser og lavskatteregimer. (dn.no 24.11.2016).)

(Anm: Pfizer Breakup May Depend on Trump or Clinton Winning the Election. (…) Indeed, it has already spent $600 million to lay the groundwork for a split internally, separating its faster-growing new drugs and its “established” pharmaceuticals into different units. The company is considering whether the two parts could be more valuable as standalone entities than the whole is worth today—if there is “trapped value”—as well as the potential tax benefits of a breakup. (fortune.com 2.8.2016).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

(Anm: Rekordmye penger i Panama-banker tross avsløringer. Panamapapirene har ikke ført til flukt fra bankene i landet. Banker forvaltet midler for over 1.000 milliarder kroner i fjor, som er ny rekord. (aftenposten.no 17.3.2017).)

(Anm: Advokater som er lovgivere står overfor interessekonflikter. (Lawyers who are legislators face conflicts.) En lovgiver arbeidet som advokat for et konstruksjons- og broleggingsfirma som hadde statlige veikontrakter. På samme tid ledet han komitéen som fastsatte transportpolitikken. (boston.com 4.7.2011).)

(Anm: Storbankens skatteparadis-praksis ble avslørt av journalister. Nå vurderer Frankrike å reise sak mot HSBC. (…) Dokumentene Herve Falciani lekket, viste hvordan HSBC hadde bistått mer enn 120.000 kunder over hele verden med å gjemme unna nærmere 1.700 milliarder kroner fra skattemyndighetene. (aftenposten.no 4.11.2016).)

(Anm: Hedgefondforvalter advarer mot tidenes boble i obligasjonsmarkedet. (nettavisen.no 19.8.2016).)

(Anm: Advokatbevillinger på Riksadvokatens radar. (…) Riksadvokaten kan komme til å revurdere ordningen som har muliggjort at advokater som dømmes for alvorlig økonomisk kriminalitet får tilbake sin bevilling. (abcnyheter.no 25.5.2016).)

(Anm: Lars Gunnesdal. Samfunnsøkonom i Manifest Tankesmie. Skatteparadisenes gode medhjelpere. Verdens folkevalgte kunne stoppet skatteparadisenes parasittvirksomhet. Dessverre drar mange statsledere personlig nytte av at ting forblir uendret. (nrk.no 8.5.2016).)

- Apple-skatt: Full ordkrig mellom USA og EU

Apple-skatt: Full ordkrig mellom USA og EU
aftenposten.no 4.9.2016
Apple-sjefen Tim Cook raser mot EU-beslutningen om å ilegge selskapet en straffeskatt på 120 milliarder kroner i Irland. – Politisk vrøvl, kaller han beslutningen.

Skattesaken mot Apple har utløst en heftig ordkrig mellom Brussel og Washington.

Danske Margrethe Vestager – EU-kommissæren som tirsdag presenterte Apple og Irland for den store skatteregningen - avviser alle anklager fra Apple-sjefen.
«Plyndringstokt»
USAs finansminister Jack Lew anklager EU for urettmessig å forsøke å skattlegge inntekter som inngår i grunnlaget for amerikansk bedriftsbeskatning. Dette er derfor skatteinntekter som skal tilfalle den amerikanske statskassen, hevder han. (…)

«Politisk spill»
– Det er uriktige tall. Jeg vet ikke hvor de kommer fra. Det er ikke sant. Sannheten er at Apple betalte 400 millioner dollar (3,5 mrd. kr) i skatt til Irland, og dette beløpet var basert på lovfestet irsk selskapsskatt på 12,5 prosent, sier Cook til avisen Irish Independent. (…)

- Taushetsplikt og ulovlig skatteplanlegging. (- Det er et samfunnsproblem hvis bruk av advokater resulterer i innsynshindring.)

Taushetsplikt og ulovlig skatteplanlegging
Hans Christian Holte, skattedirektør
aftenposten.no 29.5.2016
Det er et samfunnsproblem hvis bruk av advokater resulterer i innsynshindring.

Forrige fredag skrev Advokatforeningens leder Erik Keiserud et debattinnlegg hvor han er bekymret for at ytterligere begrensninger i taushetsplikten vil få negative følger for rettssikkerheten. Vi deler ikke denne bekymringen. Keiseruds innlegg kan virke balansert, men han unnlater å skrive om områdene hvor advokaters taushetsplikt kan være problematisk.

Vi i Skatteetaten ønsker, i motsetning til Keiserud, en ny gjennomgang av temaet taushetsplikt og skatterådgivere. (…)

Utnyttes av uærlige skattytere
Det vil også kunne lede til misbruk og mistenkeliggjøring av advokatene selv, ved at de utnyttes av uærlige skattytere.

Da vi leverte vår høringsuttalelse til Advokatlovutvalget om NOU 2015:3 «Advokaten i samfunnet» etterlyste vi en bred interesseavveining. Vi pekte på flere forhold og reiste flere spørsmål, blant annet: (…)

(Anm: Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker. (hegnar.no 7.5.2016).)

(Anm: Vil konfiskere kriminelles luksushus i London. Oligarker, sjeiker og andre superrike som har skaffet penger ulovlig, kan få konfiskert eiendommene sine i Storbritannia. Det kan gi prisfall på de dyreste boligene i London. (…) En ny britisk lov gjør nå at myndighetene kan konfiskere blant annet fast eiendom som er kjøpt med svarte penger, tilegnet gjennom korrupsjon, underslag, tyveri eller på annet kriminelt vis. Diktatorer og undertrykkere som bryter menneskerettighetene risikerer samme skjebne. (dn.no 6.12.2016).)

(Anm: Advokatene støtter hemmelighold fullt ut. Åpenhet. Straffansvar for lokalpolitikere, hemmelige sakslister og lukkete møter med kommuneadvokaten. Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Jens Johan Hjort og Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Det framgår av høringsuttalelsen fra Advokatforeningen, som er signert foreningens leder og eks-ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort (H). (kommunal-rapport.no 13.10.2016).)

(Anm: Taushetsplikt og ulovlig skatteplanlegging. Det er et samfunnsproblem hvis bruk av advokater resulterer i innsynshindring. (aftenposten.no 29.5.2016).)

(Anm: Ett år etter Panama Papers: Finanstilsynet maser på trege banker. Bankene er for trege med å gjennomføre tiltak mot hvitvasking. Finanstilsynet mener sjekkingen av kundene ikke er god nok. (…) Finandepartrementet la fredag frem forslag til nye tiltak mot hvitvasking. (aftenposten.no 3.4.2017).)

(Anm: Skattedirektøren med internasjonalt toppverv, vil presse Bahamas til å dele skatteinformasjon. Norges skattedirektør Hans Christian Holte blir nestleder i OECDs skatteforum. Der vil han legge press på Bahamas om åpenhet og deling av skatteopplysninger. (aftenposten.no 23.9.2016).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013).)

(Anm: Myndighederne ransager omstridt advokatkontor i Panama. Advokatfirmaet Mossack Fonseca er blevet ransaget. Ejeren af firmaet langer nu ud efter Panamas præsident. (...) Advokatfirmaet var omdrejningspunkt, da millioner af fortrolige dokumenter i april 2016 blev offentliggjort af journalister verden over, efter de var blevet lækket fra firmaet. (politiken.dk 10.2.2017).)

(Anm: Mossack-Fonseca-ledere pågrepet. Partnerne i advokatfirmaet som ble kjent i forbindelse med Panama-papirene, er pågrepet og anklaget for hvitvasking av penger, opplyser myndighetene i Panama. (nrk.no 11.2.2017).)

(Anm: Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (…) Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre. (…) Mener de verste slipper unna. (vg.no 7.8.2016).)

- Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. (- Politiet beklager at han ikke er stanset.) (– Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag.)

(Anm: Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. Marius Vidar Jensen har vært involvert i 20 konkurser de siste 20 årene. Politiet beklager at han ikke er stanset. (…) Fikk bøter der andre får fengsel (…) Tre ganger har han hatt konkurskarantene. Hver gang har han i to år blitt nektet å ta på seg roller i nye selskaper. Men dette har ikke hindret nye konkurser. – Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag. Et av firmaene til Jensen leverte ikke et eneste regnskap på fem år. Firmaet hadde 15 millioner kroner i gjeld da det gikk konkurs i 2015. Politiet i Oslo reagerte med bot. Ifølge en nasjonal standard for straff i økonomiske saker skal slike forhold normalt gi fengsel. (nrk.no 18.2.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Jusleksikon Online er et gratis oppslagsverk (…) benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, lærere, næringsliv og offentlig forvaltning m.fl. (jusleksikon.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Tåkelegger millionlønninger (…) millonlønningene til de politiske toppene.

(Anm: Tåkelegger millionlønninger. Bortforklaringer hjelper ikke - det rødgrønne flertallet i Oslo bystyre har hatt tre år på seg til å gjøre noe med millonlønningene til de politiske toppene. (nettavisen.no 28.8.2018).)

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

(Anm: LEDER. Korrupsjon og fattigdom. 11 av verdens 12 mest korrupte land mottar bistand fra Norge. Beløpet utgjorde i fjor 2,3 milliarder kroner, kunne Aftenposten fortelle fredag. (aftenposten.no 5.12.2011).)

(Anm: Louise Arbour, FNs høgkommisær for menneskerettar. Menneskerettsdagen og fattigdom. (…) MENNESKERETTAR: Fattigdom er ofte både ei årsak til og eit resultat av brot på menneskerettane. Likevel vert forholdet mellom ekstrem fattigdom og slike overgrep framleis sett i utkanten av policy-debattar og utviklingsstrategiar. (…) Fattigdom handlar óg om makt: om dei som utøver den og dei som ikkje har den, både i det offentlege og innan familien. (dagbladet.no 10.12.2006).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet. Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp. (…) Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre. (…) Jeg er overbevist om at man ikke kan trykke ned de med de høyeste inntektene for å heve de med de laveste. (abcnyheter.no 14.3.2017).)

(Anm: Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor. Nå er klasseskillet blitt betydelig. (…) Grafikken viser utviklingen i sysselsettingen blant menn på 30 år fra høyinntektsfamilier (de 20 prosent best betalte) og fra lavinntektsfamilier (de 20 prosent lavest betalte. (…) Mellom 1992 og 2012. (…) Gapet mellom unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier har økt mye siden 1992. Forskere kaller funnene «alarmerende». (aftenposten.no 12.3.2017).)

(Anm: Forskere: Sysselsetting viktigst. Siden 1972 har sysselsettingen falt med 10 prosentpoeng blant menn i alderen 25–54, skriver Aftenposten. Det er feil å konsentrere seg om synkende arbeidsledighet når flere faller helt utenfor, sier arbeidslivsforsker Simen Markussen til avisa. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Filip Rygg. Leder for tankesmien Skaperkraft og forfatter av boken Fremtidens tapere. Sosial mobilitet er overdrevet. Du arver ikke bare dine foreldres formue. Selv i egalitære Norge, er forestillingen om sosial mobilitet sterkt overdrevet. (…) Historien om fremtidens tapere er i stor grad en fortelling om hvor du er født. Vokser du opp i feil familie eller er fra feil land, så er det stor sannsynlighet for at du ikke lykkes i fremtiden. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Den frie pressens rolle i forsvaret & pleien av demokratiet. The Role Of A Free Press In Defending & Fostering Democracy. All over the world there is talk of a Political Revolution taking place due to the public being increasingly disengaged with democracy. (…) Image Source: New York Times Graphic (…) Whether you agree with his economic conclusion or not, Reich's argument about democracy concerns a side effect of the incontrovertible increase in inequality. Rising inequality means lots of millionaires with time on their hands and plans to become ever richer, in both the 1920s-30s and the 80s-90s this meant an abundance of loose money to influence politicians, and that in turn led to political polarisation. (scoop.co.nz 12.3.2017).)

(Anm: Ny studie fra Folkehelsa: – Klasseforskjeller i tenåringsdrikking. Ungdom med foreldre med lavere utdanning drikker mer og starter tidligere, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Slapp oppdragelse og foreldres egen alkoholbruk er noe av grunnen. (…) – Dette har antagelig å gjøre med forskjeller oppdragelsesstilen til foreldrene, sier Pape. (…) – Det er en lang tradisjon som viser at fattigdom og sosiale problemer går i sosial arv mellom generasjonene, sier Pedersen. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: Fattige barn blir fattigere. Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener at "kampen mot fattigdom" virker mot sin hensikt for mange norske barnefamilier. (nrk.no 9.10.2007).)

(Anm: Hvert tiende barn vokser opp i fattigdom. Oppvekst. 98.000 barn vokser opp i en familie med varig lav inntekt i Norge. Det er 31.000 flere enn i 2006. (…) Siden årtusenskiftet har andelen fattige barn i Norge blitt tredoblet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent i 2015. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Elsa Skjong. Styremedlem i Rettspolitisk forening. Likere gjør rikere. Vi liker at det er små forskjeller mellom folk her i landet. Derfor er det mulig å vinne valg ved å gå inn for økte skatter. 16. august under Arendalsuka lanseres en ny rapport om barnefattigdom. Siden 2001 har barnefattigdommen i Norge tredoblet seg. Å vokse opp med få økonomiske ressurser reduserer livssjansene, og stadig flere befinner seg altså i den kategorien. Det er ikke akkurat lystige tall. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Andelen fattige barn i Norge er tredoblet siden 2001 (frifagbevegelse.no 30.3.2017).)

(Anm: Ett av ti barn i Norge vokser nå opp i fattigdom. Det gir utslag på de fleste områder av barns utvikling. – Hvis man ikke gjør noen tiltak, tror jeg man får sosiale klasser i Norge. (…) Andelen barn under 18 år som bor i familier med vedvarende lavinntekt. Kilde: Statistisk sentralbyrå. (aftenposten.no 15.3.2017).)

(Anm: NAV-rapport: Større forskjeller og flere fattige i Norge. (…) Rapporten viser at andelen med vedvarende lavinntekt har økt fra 7,7 prosent til 9,0 prosent i en treårsperiode – målt mot EUs fattigdomsgrense. (vg.no 12.12.2016).)

(Anm: Dramatisk fall i andel unge i arbeid. Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Andelen unge utenfor arbeidsmarkedet er på sitt høyeste siden midten av 1990-tallet. Forskere varsler at situasjonen kan forsette på grunn av nedgangstidene. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Norske redere er storforbrukere av skatteparadisselskaper. Norske redere og folk i shippingmiljøet har vært kunder av Panama-advokatkontoret Mossack Fonseca. En av dem innrømmer å ha holdt tilbake opplysninger for skattemyndighetene. (aftenposten.no 6.5.2016).)

- Gi innsyn i straffeskatt!

Gi innsyn i straffeskatt!
Siri Gedde-Dahl, leder i Pressens Offentlighetsutvalg, journalist i Kapital
Skattedirektøren vil gjøre avgjørelser om straffeskatt offentlig på linje med dommer fra rettsapparatet. Heia skattedirektøren!

Kampen mot svart arbeid er skattedirektør Hans Christian Holtes begrunnelse for den nye åpenheten, og han argumenterte godt for sitt syn i Dagsnytt atten mandag 15. august. Holte vil også ha et nettbasert register over bedrifter som ikke betaler skatt.

Straffeskatt, eller såkalt tilleggsskatt, ilegges for det Skatteetaten mener er bevisst unndragelse av skatt. I motsetning til dommer i rettsapparatet, er straffeskatt-vedtak underlagt taushetsplikt. Men skatteetaten sanksjonerer til dels grov kriminalitet, og hemmeligholdet står i skarp kontrast til behandlingen av saker ved domstolene, der nettopp åpenheten er et viktig rettssikkerhetsprinsipp. Offentliggjøring av dommer har en tilsiktet avskrekkende (generalpreventiv) virkning, og det får man ikke i straffeskattsaker når vedtak er hemmelige. (…)

Offentlig innsyn i ilagt tilleggsskatt er grafsing
Lily Vikki, konservator, Kulturetaten
aftenposten.no 29.8.2016
I Aftenposten 23. august heier Siri Gedde-Dahl, leder i Pressens Offentlighetsutvalg, på skattedirektørens ønske om å gi offentlig innsyn i ilagt tilleggsskatt, også kalt straffeskatt.

Dette er ille betenkt. Ligningslovens bestemmelser om tilleggsskatt er tilnærmet objektive og krever hverken skyld eller kunnskap på skattyters hånd. Skatteretten og regnskapsreglene er svært vanskelige å forstå, og det er fort å gjøre feil som ender med tilleggsskatt. Særlig ille blir det hvor skattyter av gode grunner har satt bort arbeidet med regnskap og selvangivelse til regnskapsfører, revisor og skatteadvokat og disse spesialistene tar feil. Det er likevel skattyter som må svi i form av tilleggsskatt, selv om hun ikke har anelse om eller forutsetning for å vite at noe er galt. Muligheten for å vinne frem med en klage, er svært liten. (…)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte

Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte
adressa.no 14.4.2016
Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp.

Eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har denne uken hatt ansvaret for regjeringens oppfølging av DNB i skatteparadissaken, samtidig som ansatte i avdelingen har aksjer i DNB for snaut 1,5 millioner kroner, viser en gjennomgang Klassekampen har gjort i aksjonærregisteret.

De 30 ansatte i eierskapsavdelingen har ansvaret for brorparten av landets statlig eide selskaper. De børsnoterte selskapene i avdelingens portefølje er verdsatt til i overkant av 240 milliarder kroner og inkluderer giganter som DNB, Telenor, Yara og Norsk Hydro. (…)

(Anm: Søk i database: Sjekk hvem som eier aksjer i 265.492 norske selskaper. Nå kan du sjekke hvem som eier aksjer i Norge. Søk på person eller selskap for å finne ut hvem som eier hva i hele 265.492 selskaper. (abcnyheter.no 1.6.2016).)

(Anm: Aksjeeieropplysninger for 2015 (skatteetaten.no (3.6.2016).)

- Ny regjering vil ha slutt på offentlige skattelister. I 150 år har nordmenn kunnet se hva naboen tjener. Det blir det nå kanskje slutt på.

(Anm: Ny regjering vil ha slutt på offentlige skattelister. I 150 år har nordmenn kunnet se hva naboen tjener. Det blir det nå kanskje slutt på. Som et av sine personverntiltak vil Høyre-Frp-regjeringen at det skal bli slutt på offentlige skattelister, melder Aftenposten. (aftenbladet.no 8.10.2013).)

(Anm: Hovedleder: Skattelistene. Vi trenger radikal åpenhet om skatt, inntekt og formue. Et korrekt bilde av hva ulike mennesker tjener, eier og skatter, er viktig for et fungerende demokrati, for å forhindre korrupsjon og skatteunndragelse og for å unngå urimelig forskjellsbehandling på arbeidsplassen. (dagbladet.no 15.10.2016).)

(Anm: Obamas regjering varsler kamp mot skatteparadiser og hemmelighold (aftenposten.no 6.5.2016).)

(Anm: Danske skattemyndigheter har fått grønt lys til å betale et millionbeløp til en anonym kilde for å få tilgang til skatteopplysninger fra de såkalte Panama-dokumentene. Ifølge Danmarks Radio (DR), som først omtalte saken, er det snakk om opplysninger fra 320 danske saker, som vedrører mellom 500 og 600 skattytere. (aftenposten.no 7.9.2016).)

(Anm: Hjelpeorganisasjoner ble brukt som skalkeskjul, ifølge Panama-papirene. Advokatfirmaet i Panama som står sentralt i opprullingen av korrupsjonsskandalen utnyttet jevnlig Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner til å skjule plasseringer av store pengebeløp. (aftenposten.no 11.4.2016).)

(Anm: Regjeringen starter korrupsjonsutredning. Etter en rekke korrupsjonsskandaler i delvis statseide selskaper bestiller regjeringen en ekstern utredning. Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers (PWC) har fått i oppdrag fra næringsminister Monica Mæland å utrede departementets eieroppfølging. (dn.no 7.4.2016).)

- Frykter at rike kunder kan bli kidnappet. Skatteadvokater på Bermuda vil ikke ha økt åpenhet: Bermuda-advokater advarer mot en ny internasjonal ordning som skal øke åpenheten og gjøre det vanskeligere å gjemme bort penger i skatteparadis.

(Anm: Frykter at rike kunder kan bli kidnappet. Skatteadvokater på Bermuda vil ikke ha økt åpenhet: Bermuda-advokater advarer mot en ny internasjonal ordning som skal øke åpenheten og gjøre det vanskeligere å gjemme bort penger i skatteparadis. Den nye ordningen med automatisk utveksling av kontoinformasjon mellom land er sentral i debatten om skatteparadisene. Norske politikere og skattemyndigheter betegner den som et stort fremskritt i kampen mot hemmelighold og skatteunndragelse. Advokatfirmaet Appleby er sentral i lekkasjen kjent som Paradise Papers. Der er begeistringen for den automatiske utvekslingen adskillig mindre og innvendingene mange. (aftenposten.no 9.11.2017).)

(Anm: Mossack Fonseca har vært mer enn bare en brikke i maskineriet av «formuesforvaltning». De har brukt sin innflytelse til å skrive og tøye lover over hele verden i favør av de kriminelle over flere tiår. (…) Derfor avslørte jeg Mossack Fonseca | Den anonyme kilden bak Panama Papers Fonseca. (aftenposten.no 6.5.2016).)

(Anm: Mossack Fonseca vil saksøke journalister. Mossack Fonseca sier advokatfirmaet har startet prosessen med å saksøke det internasjonale journalistnettverket ICIJ på grunn av Panama-avsløringene. (hegnar.no 12.5.2016).)

(Anm: Amerikanske myndigheter har opprettet etterforskning av Mossack Fonseca. Amerikansk påtalemyndighet har opprettet etterforskning av Mossack Fonseca, advokatfirmaet som står sentralt i Panama Papers-avsløringene. Dette skriver The Wall Street Journal. Målet med etterforskningen er å finne ut av om Mossack Fonsecas ansatte bevisst har hjulpet sine klienter med å unndra skatt. (aftenposten.no 30.7.2016).)

(Anm: Reagerer på bryllupsutleie av Operaen: - Hemmelighetskremmeri sender dårlige signaler til skattebetalerne. Krever at Operaen offentliggjør prisen. SLITER ØKONOMISK: Den Norske Opera & Ballett ble lørdag leid ut til et privat bryllup. (dagbladet.no 4.7.2016).)

- LAGET SMUTTHULL: Olemic Thommessen, stortingspresident. (- Stortings-representanter som ikke kan opplyse velgerne om økonomiske bindinger fordi det er for vanskelig, bør vurdere å slutte.)

Slitsom åpenhet
Leder
dagbladet.no 7.6.2016
Stortingsrepresentanter som ikke kan opplyse velgerne om økonomiske bindinger fordi det er for vanskelig, bør vurdere å slutte.

LAGET SMUTTHULL: Olemic Thommessen, stortingspresident.

I april så det ut til at vi fikk et gjennombrudd for åpenheten rundt stortingsrepresentantenes investeringer. I tolvte time ble det flertall for at alle aksjer representantene eier, skal oppføres i Stortingets register for økonomiske interesser. Tidligere gikk grensen ved 1G (som nå er 92 576 kr.) Flertallet kom på plass etter at Dagbladet, rett før avstemningen, avslørte at stortingspresidenten selv, Olemic Thommessen, hadde brutt reglementet ved ikke å registrere aksjer til en verdi av 362 500 kr.

Les også: Politikere brøt regelverk: Hemmeligholdt aksjer verdt 10 millioner for velgerne og Stortinget

Nå viser det seg at jubelen ble sluppet løs for tidlig. I presidentskapets forslag til nye regler, som skal følge opp forutsetningene i Stortingets avstemning, er et gedigent smutthull fortsatt åpent. Eier du aksjer gjennom et investeringsselskap, trenger du ikke oppgi de faktiske aksjepostene i registeret - det holder å føre opp investeringsselskapet. (…)

(Anm: Snoen: - Stortingspresidenten må byttes ut. - Han er rangert som nummer to etter kongen og utviser gjentatte ganger dårlig dømmekraft, sier samfunnsrefser Jan Arild Snoen. (nettavisen.no 12.4.2016).)

(Anm: Stortings-utvidelse sprekker med 700 millioner - varsler søksmål. (…) Per Olaf Lundteigen (Sp) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener derimot at ansvaret for overskridelsen ligger hos stortingspresident Olemic Thommesen og direktør Ida Børresen. – Det er Stortingets direktør og president som sitter med ansvaret. Og nå er ansvaret enda større gjennom den nye og gedigne overskridelsen som nå blir kjent, sier Lundteigen. (aftenposten.no 4.10.2016).)

(Anm: Riksrevisjonen må granske Stortingets pengesløsing. Gigantsprekken for Stortingstunnelen kan ikke komme overraskende, og regningen er foreløpig 1,8 milliarder kroner. (…) Nå innrømmer stortingspresident Olemic Thomessen (H) og Stortingets direktør Ida Børresen at regningen ikke blir 1,1 milliarder kroner, men 1,8 milliarder kroner. (nettavisen.no 4.10.2016).)

(Anm: Ny regjering vil ha slutt på offentlige skattelister. I 150 år har nordmenn kunnet se hva naboen tjener. Det blir det nå kanskje slutt på. Som et av sine personverntiltak vil Høyre-Frp-regjeringen at det skal bli slutt på offentlige skattelister, melder Aftenposten. (aftenbladet.no 8.10.2013).)

(Anm: Hovedleder: Skattelistene. Vi trenger radikal åpenhet om skatt, inntekt og formue. Et korrekt bilde av hva ulike mennesker tjener, eier og skatter, er viktig for et fungerende demokrati, for å forhindre korrupsjon og skatteunndragelse og for å unngå urimelig forskjellsbehandling på arbeidsplassen. (dagbladet.no 15.10.2016).)

(Anm: Solberg vil ikke ha frislipp av skattelister. Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke legge skattelistene ut for åpent søk igjen i kjølvannet av Panama-avsløringene, skriver Dagens Næringsliv. (nettavisen.no 11.4.2016).)

- Så mye slipper politikerne å betale i formuesskatt.  (- Tidligere sekretariatsleder for SV på Stortinget Thor Egil Braadland mener skattevinnerne på Stortinget burde holde seg unna forhandlingen om formuesskatten. Han nevner spesielt Svein Flåtten som representerer Høyre i finanskomiteen, og er med i budsjettforhandlingene med KrF og Venstre. Flåtten avviser problemstillingen og sier hans privatøkonomi aldri har påvirket hans arbeid i Stortinget.)

Så mye slipper politikerne å betale i formuesskatt
hegnar.no 6.10.2016
Stortingsrepresentanter med høy formue sparer store summer på reduksjonen i formuesskatten. De burde holde seg unna forhandlingene, mener SV-politiker.

Ifølge beregninger Klassekampen har gjort vil Nikolai Astrup (H) få 2,3 millioner kroner i skattekutt i denne regjeringsperioden med de kuttene i formuesskatten som allerede er gjort.

Astrup vil ikke kommentere sin privatøkonomi, men mener det er riktig å gjennomføre kuttene i formuesskatten.

– Når bedriftene sliter, er det uheldig å tappe egenkapitalen gjennom skatt., sier han til avisa.

Astrup er ikke alene om å komme godt ut av skattekuttene. Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre vil få omkring en halv million i skattelette, mens partifelle Lisbeth Berg Hansen og Svein Arne Flåtten (H) vil spare cirka 400.00 hver i fireårsperioden.

Tidligere sekretariatsleder for SV på Stortinget Thor Egil Braadland mener skattevinnerne på Stortinget burde holde seg unna forhandlingen om formuesskatten. Han nevner spesielt Svein Flåtten som representerer Høyre i finanskomiteen, og er med i budsjettforhandlingene med KrF og Venstre.

Flåtten avviser problemstillingen og sier hans privatøkonomi aldri har påvirket hans arbeid i Stortinget. (©NTB)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Stortingspresidenten sier nei til at alle aksjer må registreres. (dagbladet.no 10.4.2016).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Søk i database: Sjekk hvem som eier aksjer i 265.492 norske selskaper. Nå kan du sjekke hvem som eier aksjer i Norge. Søk på person eller selskap for å finne ut hvem som eier hva i hele 265.492 selskaper. (abcnyheter.no 1.6.2016).)

(Anm: - Hemmelige aksjeeiere er et demokratiproblem. (- Stortingspolitikere har lobby-møter om politikkutvikling og investeringer med selskapene der de selv eier aksjer.) (- Selger aksjer etter Dagblad-avsløring.) (dagbladet.no 28.9.2015).)

- Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (- Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre.) (- Mener de verste slipper unna.)

Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules»
vg.no 7.8.2016
Justisminister Anundsen skulle styrke arbeidet med konkurskriminalitet. Men Konkursrådets leder mener arbeidet er kraftig svekket.

Det kommer frem i en bekymringsmelding som Konkursrådets leder Knut Ro har sendt til justisminister Anders Anundsen.

«I den senere tid har konkursrådet igjen fått entydige meldinger fra bostyrerne om at politiet ikke har kapasitet til å følge opp anmeldelsene som tidligere. Saker henlegges på grunn av manglende kapasitet, og mer omfattende saker tilskjærers så kraftig at alvorlig kriminalitet skjules», skriver Ro i brevet som VG har fått innsyn i.

Les også: Anundsen får kritikk for sikkerhetsreklame

I 2010 ble det opprettet en prøveordning med en bokkoordinator som ga sterkere samarbeid mellom Oslo-politiet, Skatteetaten og bostyrere. Modellen ga ifølge Konkursrådet gode resultater, og ble senere gjort permanent. Et bostyre er styret i et konkursbo. (…)

Skulle styrke arbeidet
Regjeringen skriver i en statusoppdatering for strategien mot arbeidslivskriminalitet at den såkalte «Oslomodellen» også skal innføres i resten av landets største politidistrikter. I strategidokumentet skriver regjeringen at de vil «styrke arbeidet mot konkurskriminalitet».

Men Konkursrådet, som er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet, mener at det stikk motsatte har skjedd. I brevet til Anundsen skriver leder Knut Ro at tiltaket i Oslo står i fare grunnet manglende ressurser hos politiet.

«Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre», skriver han.

Mener de verste slipper unna
Ro viser til at det brukes mye ressurser på dette arbeidet i boene, og at staten betaler for rundt 90 prosent av dette arbeidet.

– Det er viktig at disse pengene brukes på noe vettugt. Hvis ikke bør man heller si at boene ikke bør gjøre denne jobben mer, sier Ro til VG.

En utfordring ved den pressede ressurssituasjonen er at det går utover etterforskningen av de mest alvorlige sakene, ifølge Ro. (…)

- Høyeste konkurstall på 25 år. Over 5000 norske aksjeselskaper gikk konkurs i fjor. Det er det høyeste antallet siden 1993. – Vi har hatt litt problemer med å forklare de høye konkurstallene i 2018.

(Anm: Høyeste konkurstall på 25 år. Over 5000 norske aksjeselskaper gikk konkurs i fjor. Det er det høyeste antallet siden 1993. – Vi har hatt litt problemer med å forklare de høye konkurstallene i 2018. For totalbildet i norsk økonomi er jo ganske positivt. Gjennomsnittsbedriften i Norge går bra og folk flest har minst like mye penger å rutte med, sier Per Einar Ruud, fagsjef i data- og analyseselskapet Bisnode. (dn.no 5.1.2019).)

- Konkurskarantene. Konkursgjengangerne: Krever strakstiltak. For ett år siden krevde stortingsflertallet offentliggjøring av dem som har konkurskarantene. Men registeret er ennå ikke på plass.

(Anm: Konkurskarantene. Konkursgjengangerne: Krever strakstiltak. For ett år siden krevde stortingsflertallet offentliggjøring av dem som har konkurskarantene. Men registeret er ennå ikke på plass. - Det er over ett år siden et samlet Storting ba regjeringen om å offentliggjøre konkurskaranteneregisteret, fastslår stortingsrepresentant Arild Grande (Ap). Et slikt åpent register (her kan du søke i Dagbladets begrensede utgave) vil kunne brukes av forbrukere, offentlige myndigheter og andre til å sjekke bakgrunnen til aktører i næringslivet, som håndverkere eller bedriftsledere. Dagbladet har over lengre tid satt fokus på forretningsdrivende med konkurskarantene. (…) Anmodningsvedtaket i Stortinget kom i kjølvannet av Dagbladets avsløringer om hvordan konkursgjengangere og personer med næringsforbud fortsatte å gjøre forretninger. (dagbladet.no 7.1.2019).)

- Akkurat den type aktør som karanteneinstituttet er laget for å beskytte samfunnet mot.

(Anm: - Akkurat den type aktør som karanteneinstituttet er laget for å beskytte samfunnet mot. Rune Strøm (62) anklages for å ha tappet begravelsesbyrået sitt for midler før det gikk konkurs, og for å blande sin og konas private økonomi med bedriftens ved for eksempel å kjøpe million-yacht til eget fritidsbruk. - Jeg er rett og slett et offer for ellevill bobehandling, sier Rune Strøm (62). Dagbladet har over lengre tid satt fokus på forretningsdrivende med konkurskarantene. Da Dagbladet sommeren 2018 for første gang offentliggjorde et søkbart register over forretningsdrivende som var ilagt forbud mot forretningsdrift, sto Rune Strøm på lista. Nå er han kommet for å fortelle og dokumentere sin versjon av historien om hvorfor han etter 45 år som leder og 25 år som eier i begravelsesbyråbransjen, fikk konkurskarantene og opplevde at bostyreren tok arrest i familieverdier for over fire millioner kroner. (dagbladet.no 4.1.2019).)

- Moods of Norway fikk statlig millionstøtte syv måneder før konkursen.

(Anm: Moods of Norway fikk statlig millionstøtte syv måneder før konkursen. Så sent som i februar i år gikk Innovasjon Norge inn med nytt millionlån. Toppene i Moods of Norway ble meldt konkurs onsdag 20. september. I februar fikk selskapet millioner i støtte fra staten. Det skriver Dagens Næringsliv (DN) fredag. (…) Totalt har Innovasjon Norge bidratt med 11 millioner kroner til klessatsingen, skriver DN. (…) Moods of Norway-gründerne Peder Børresen, Simen Staalnacke og daglig leder Jan Egil Flo er alle millionærer. (…) Moods of Norway-gründerne Peder Børresen, Simen Staalnacke og daglig leder Jan Egil Flo er alle millionærer.  Blant annet har Børresen en ligningsformue på ti millioner kroner. Han hadde i 2016 en inntekt på 21,7 millioner kroner, etter å ha tatt et tilleggsutbytte på 21,5 millioner kroner fra selskapet Coctails & Dreams, selskapet der han har plassert Moods of Norway-aksjene sine i. (…) Finansavisen skriver fredag at trioen Børresen, Staalnacke og Flo til sammen har tatt ut 70 millioner kroner i utbytte. (nettavisen.no 22.9.2017).)

(Anm: Dette ble Moods of Norway solgt for. Konkursboet ble kjøpt for 52,6 millioner kroner. I september slo kleskjeden Moods of Norway seg konkurs. Kleskjedens resultater har stupt de siste årene, og to av kjedens tre butikker i USA er allerede stengt. Flere meldte sin interesse for å ta over deler av konkursboet, men i oktober kunne TV 2 fortelle at konkursboet var kjøpt opp for en hemmelig sum. Moods of Norway-gründer Simen Staalnacke, Jan Egil Flo og en gruppe ansatte kjøpte tilbake klesmerket. (…) Det er så langt ikke funnet grunnlag for å ilegge konkurskarantene, og det er så langt ikke funnet forhold som kan gi grunnlag for sanksjoner fra Finanstilsynet overfor selskapets revisor, heter det i innberetningen som TV 2 har fått tilgang til. (tv2.no 24.10.2017).)

- Eierne tok ut flere hundre millioner kroner før søppelgigant gikk konkurs (- Et nytt selskap har på kort tid slått seg opp som storaktør, og det er drevet av de samme som i sin tid startet RenoNorden.)

(Anm: RenoNorden-konkursen: Slik har det gått med kommunene som ble rammet av den store renovasjonskonkursen. Se hele oversikten over de tidligere RenoNorden-kommunene. Et nytt selskap har på kort tid slått seg opp som storaktør, og det er drevet av de samme som i sin tid startet RenoNorden. (…) Gründerne returnerte NordRen er en ubestridt vinner blant de private selskapene. Selskapet har på få dager gått fra et knøttlite renovasjonsselskap til et av landets største. Det er etablert av den samme trioen som i sin tid startet det konkursrammede RenoNorden: Svein Morten Sørensen, Roy Åsheim og Asbjørn Haugen. Gründerne solgte seg ut av RenoNorden da oppkjøpsfond kjøpte seg inn, deretter startet utbyttefest som ble etterfulgt av katastrofeåret 2016. • Eierne tok ut flere hundre millioner kroner før søppelgigant gikk konkurs (frifagbevegelse.no 24.10.2017).)

(Anm: Eierne tok ut flere hundre millioner før søppelgigant gikk konkurs Nå kommer gründerne tilbake for å rydde opp. Hvert eneste år siden 2011 har eierne av RenoNorden tatt ut mer i konsernbidrag fra driften enn hva selskapet faktisk tjente – opptil tre ganger så mye. Med unntak av 2012, da nøyde eierne seg med årsresultatet. (frifagbevegelse.no 25.9.2017).)

- Fortsatt aksje-smutthull for stortingsrepresentanter. (- Dagbladet avdekket også at flere medlemmer av Stortingets næringskomite hadde tjent penger på aksjer i selskaper som ble direkte berørt av komiteens og deres eget arbeid.)

Fortsatt aksje-smutthull for stortingsrepresentanter.
dagbladet.no 6.6.2016
Stortinget ba om full åpenhet i april. Nå foreslår Stortingspresidenten, som i flere år selv brøt aksjeregelverket, et regelverk som gjør at politikere fortsatt kan eie aksjer i skjul gjennom investeringsselskaper.

(Dagbladet): Først ville Stortingspresident Olaf Michael Thommessen (H) avvise et forslag om at folkevalgte måtte oppgi alle aksjer de eier i Stortingets register for økonomiske interesser. Så avslørte Dagbladet at Thommessen selv hadde brutt regelverket i flere år, ved å unnlate å registrere aksjer til en verdi av 362 500 kroner.

Det førte til en beklagelse og at Stortinget mot hans vilje vedtok at det skal være full åpenhet om aksjeeierskap, fra første aksje: «Stortinget ber presidentskapet ta initiativ til endring av Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser, slik at alle selskapsinteresser, uavhengig av verdi, skal føres opp i dette registeret.» lød vedtaket i april.

Bakgrunnen for stortingsvedtaket var Dagbladets avsløringer av at flere stortingsrepresentanter, i strid med regelverket, hadde unnlatt å registrere store aksjeposter. Slik fikk ikke velgerne innsikt i økonomiske bindinger mellom dem og selskaper som kunne være berørt av lovgivning de vedtok eller oppgaver de utførte.

Dagbladet avdekket også at flere medlemmer av Stortingets næringskomite hadde tjent penger på aksjer i selskaper som ble direkte berørt av komiteens og deres eget arbeid. (…)

(Anm: Stortingspresidenten sier nei til at alle aksjer må registreres. (dagbladet.no 10.4.2016).)

(Anm: Han har aksjer for minst 20 millioner - trenger ikke opplyse dem for Stortinget. I fjor fikk Svein Flåtten (H) kritikk for ikke å ha rapportert inn aksjer verdt 6,5 millioner til Stortinget. Løsningen? Å flytte dem til sitt eget investeringsselskap. SKJULTE AKSJER: Svein Flåtten (H), til høyre, eier aksjeposter av stor verdi gjennom investeringsselskapet sitt Flåtten Holden. Her er han sammen med Frp-er Hans Andreas Limi. (dagbladet.no 7.6.2016).)

(Anm: Han har aksjer for minst 20 millioner - trenger ikke opplyse dem for Stortinget. I fjor fikk Svein Flåtten (H) kritikk for ikke å ha rapportert inn aksjer verdt 6,5 millioner til Stortinget. Løsningen? Å flytte dem til sitt eget investeringsselskap. SKJULTE AKSJER: Svein Flåtten (H), til høyre, eier aksjeposter av stor verdi gjennom investeringsselskapet sitt Flåtten Holden. Her er han sammen med Frp-er Hans Andreas Limi. (dagbladet.no 7.6.2016).)

(Anm: Snoen: - Stortingspresidenten må byttes ut. - Han er rangert som nummer to etter kongen og utviser gjentatte ganger dårlig dømmekraft, sier samfunnsrefser Jan Arild Snoen. (nettavisen.no 12.4.2016).)

(Anm: Stortings-utvidelse sprekker med 700 millioner - varsler søksmål. (…) Per Olaf Lundteigen (Sp) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener derimot at ansvaret for overskridelsen ligger hos stortingspresident Olemic Thommesen og direktør Ida Børresen. – Det er Stortingets direktør og president som sitter med ansvaret. Og nå er ansvaret enda større gjennom den nye og gedigne overskridelsen som nå blir kjent, sier Lundteigen. (aftenposten.no 4.10.2016).)

(Anm: Riksrevisjonen må granske Stortingets pengesløsing. Gigantsprekken for Stortingstunnelen kan ikke komme overraskende, og regningen er foreløpig 1,8 milliarder kroner. (…) Nå innrømmer stortingspresident Olemic Thomessen (H) og Stortingets direktør Ida Børresen at regningen ikke blir 1,1 milliarder kroner, men 1,8 milliarder kroner. (nettavisen.no 4.10.2016).)

(Anm: Nettavstemninger må behandles som det de er – underholdning | Jan Arild Snoen. I forrige uke ble jeg intervjuet i Nettavisen og tok til orde for at stortingspresident Olemic Thommessen burde skiftes ut når Stortinget samles igjen til høsten. En riktig tabloid sak som Nettavisen derfor fulgte opp med en nettavstemning, der leserne kunne ta stilling til spørsmålet. (aftenposten.no 21.4.2016).)

(Anm: - Datatilsynet støtter ikke Finansdepartementets forslag om at advokater skal ha plikt til å opplyse om klienters pengeoverføringer og innskudd til klientkonti (datatilsynet.no 12.3.2013).)

(Anm: Solberg vil ikke ha frislipp av skattelister. Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke legge skattelistene ut for åpent søk igjen i kjølvannet av Panama-avsløringene, skriver Dagens Næringsliv. (nettavisen.no 11.4.2016).)

- Politiet avviser skattekrim-kritikk: – Det vil alltid være saker vi ikke kan gyve løs på.

Politiet avviser skattekrim-kritikk: – Det vil alltid være saker vi ikke kan gyve løs på
nrk.no 22.10.2013
Oslos politimester er uenig med skattemyndighetene, som mener politiet er for lite offensive i kampen mot den organiserte og stadig mer omfattende skattekriminaliteten.

ÅPNE GRENSER: – Jeg mener vi gjør en god jobb på disse områdene. Men vi lever i en verden med åpne grenser, og det er klart, politiet har også sine begrensninger. Men innenfor de rammene vi har utvikler vi god arbeidsmetodikk, og gjør en god jobb, sier Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold.

Oslos politimester er uenig med skattemyndighetene, som mener politiet er for lite offensive i kampen mot den organiserte og stadig mer omfattende skattekriminaliteten. (...)

På spørsmål om politiets arbeid opp mot de organiserte kriminelle miljøene er god nok, like mye handler om hvor man skal legge listen for begrepet.

– Vi gjør det vi kan, men hva er en god nok jobb i et samfunn når det gjelder kriminalitetsbekjempelse? Det vil alltid være en diskusjon. Men jeg mener at vi bruker mye ressurser på disse områdene.

– Men har dere brukt nok ressurser?

– Hva er nok ressurser? Et godt spørsmål. Jeg mener vi gjør en god jobb på disse områdene. Men vi lever i en verden med åpne grenser, og det er klart, politiet har også sine begrensninger. Men innenfor de rammene vi har utvikler vi god arbeidsmetodikk, og gjør en god jobb.(...)

(Anm: Skattelistene gjør svarte kroner hvite (bt.no 12.12.2012).)

(Anm: Søk i database: Sjekk hvem som eier aksjer i 265.492 norske selskaper. Nå kan du sjekke hvem som eier aksjer i Norge. Søk på person eller selskap for å finne ut hvem som eier hva i hele 265.492 selskaper. (abcnyheter.no 1.6.2016).)

(Anm: Aksjeeieropplysninger for 2015 (skatteetaten.no (3.6.2016).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: - Datatilsynet støtter ikke Finansdepartementets forslag om at advokater skal ha plikt til å opplyse om klienters pengeoverføringer og innskudd til klientkonti (datatilsynet.no 12.3.2013).)

(Anm: Solberg vil ikke ha frislipp av skattelister. Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke legge skattelistene ut for åpent søk igjen i kjølvannet av Panama-avsløringene, skriver Dagens Næringsliv. (nettavisen.no 11.4.2016).)

(Anm: Solberg vil ikke ha frislipp av skattelister (…) Professor Guttorm Schjelderup har flere ganger den siste tiden sagt at Norge ikke har vært et foregangsland i kampen mot skatteparadiser og at utviklingen har gått i feil retning her hjemme. (journalisten.no 11.4.2016).)

- Kvinners og menns lønn. Når lønna blir offentlig: Kvinner får mer – menn får mindre.

(Anm: Kvinners og menns lønn. Når lønna blir offentlig: Kvinner får mer – menn får mindre. I Danmark har kvinners lønn økt mer etter at kravet om offentliggjøring av hvordan lønn fordeles etter kjønn. Microsoft kartlegger lønn, men vil ikke offentliggjøre. I Danmark må virksomheter med mer enn 35 ansatte dokumentere hva de betaler kvinner og menn hvis det er ansatt mer enn ti personer på samme nivå. (digi.no 7.2.2019).)

(Anm: Nesten ingen snoker i skattelistene. Flere titalls tusen færre har turt å søke i skattelistene i år. FÅ SØK: Veldig få har så langt søkt i skattelistene. Dersom du søker, får vedkommende du søker på beskjed om det. (nettavisen.no 11.4.2016).)

(Anm: Skatteparadis er et velkjent triks. (…) Lekkasjen fra Panama viser noe alle burde visst: Internasjonale banker hjelper kunder å opprette selskaper i skatteparadiser. (...) Både banker, advokatfirmaer og revisjonsselskaper hjelper kunder å opprette anonyme stråselskaper som frontes av stråmenn, men der de egentlige eierne er skjult for innsyn. (stavrum.blogg.n 4.4.2016).)

(Anm: Finansfyrstedømmet. Det var en tid da nordmenn kom med bæreposer fylt med cash for å gjemme sparepengene i Luxembourg. I dag er det lille storhertugdømmet i hjertet av Europa et av verdens viktigste finanssentrum. (dn.no 8.4.2016).)

– En spesialgruppe hos Skatteetaten som jobber med å avdekke skatteunndragelse, fant på ett år 11 milliarder kroner den mener er unndratt fra beskatning. (– Kan tyde på at det er toppen av isfjellet, sier lederen av skattejegerne.)

Skatteetaten fant milliarder unndratt fra beskatning
aftenposten.no 14.7.2016
En spesialgruppe hos Skatteetaten som jobber med å avdekke skatteunndragelse, fant på ett år 11 milliarder kroner den mener er unndratt fra beskatning.

Norske myndigheter opprettet i 2014 spesialgruppen, som skulle se om selskaper innen samme konsern av skattemessige hensyn jukser med priser på varer og tjenester – såkalt internprising. Samme år fant gruppen litt over 11 milliarder kroner som den mener er unndratt fra beskatning i Norge, skriver Dagens Næringsliv.

Av disse ble 1,6 av milliarder aldri bestridt av selskapene, mens resten av sakene har havnet i rettsvesenet.

Astrid Hestnes Shoghl, lederen for spesialgruppen, opplyser til avisen at sakene blant annet kompliseres av at skatteetaten må jobbe opp mot morselskap i andre land, som kan ha andre skatteregimer, skatteavtaler og annen tolkning av internasjonale retningslinjer.

I 2014 fattet spesialgruppen skattevedtak for 124 selskaper. Satsingen ble utvidet året etter, og nærmere 100 årsverk fra skatteetaten har de siste årene vært engasjert i slike saker.

Les Aftenpostens avsløringer om skatteparadiser i vår Panama Papers-portal. (…)

(Anm: 100 skattejegere fant over 100 millioner hver i snitt. – Kan tyde på at det er toppen av isfjellet, sier lederen av skattejegerne. Fant milliarder unndratt fra beskatning. Spesialgruppen ble opprettet i 2014 og kraftig utvidet ifjor. Skattejurist Maria Tjørsvaag (til venstre), skattejurist og leder av gruppen, Astrid Hestnes Shoghl, og seniorrådgiver Ole Martin Åsland er i skatteetatens spesialgruppe. (dn.no 15.7.2016).)

(Anm: - Vi må få vekk skatteparadiser. Statsminister Erna Solberg mener skatteparadiser ødelegger for verdens fattigste. (dn.no 7.4.2016).)

Skatteparadisene tar liv. Skatteflukt tar liv og hindrer skolegang og helsestell for verdens fattige. OECDs reformarbeid er ikke nok, FN må ta ansvar. Ifjor døde nesten seks millioner småbarn under fem år. Det er 16.000 barn hver eneste dag. Om landene hvor disse barna bor hadde hatt nok penger til å investere i sykehus, kvalifisert helsepersonell og ordentlig utstyr, kunne barna overlevd, skriver artikkelforfatterne. Her fra slummen i Mumbai. (dn.no 8.4.2016).)

(Anm: - Naturlig at det blir hoderulling i toppetasjen i DNB. (...) - Avsløringen og omfanget er ekstraordinært. Vi krever gransking fra Stortinget og helhetlig plan for å beskytte samfunnet mot hemmelighold. Det må være forsterket kontroll for dem som tilrettelegger, blant annet banker, advokater og revisjonsselskap, sier hun. (dagbladet.no 4.4.2016).)

(Anm: Eva Joly: - Jeg kaller det for skattedumping. Mer enn 100 millioner euro kan ha blitt forflyttet inn eller ut av 39 land for at multinasjonale selskaper skal spare skatt, ifølge ny rapport. PENGEFLYTTING. - Dette har konsekvenser i det virkelig liv, sier Eva Joly. (…) Hun trekker paralleller mellom overskuddsflyttingen til multinasjonale selskaper og krisen Hellas befinner seg i akkurat nå. (dn.no 8.7.2015).)

(Anm: Eva Joly anmelder McDonald’s. Beskylder verdens største hurtigmatkjede for hvitvasking, overskuddsflytting og skattejuks. Fredag anmeldte den franske politikeren og korrupsjonseksperten Eva Joly hurtigmatkjeden McDonald’s til den franske statsadvokaten med ansvar for finanskriminalitet, på vegne av en lokal fagorganisasjon. Fagforeningen Le comité d’entreprise Mc Donald's Ouest Parisien anklager sitt franske morselskap for «hvitvasking av skattejuks», «misbruk av sosiale goder» og «regnskapsjuks». (dn.no 19.12.2015).)

- Skattedirektøren om det enorme fradragsjukset: Det var for enkelt å les

Skattedirektøren om det enorme fradragsjukset: Det var for enkelt å lese oss
aftenposten.no 23.9.2016
– Det var for enkelt å lese oss, erkjenner skattedirektør Hans Christian Holte, og forsikrer at skatteetaten er blitt mer «uforutsigbar» etter opprullingen Aftenposten omtalte tidligere denne uken.

Det er tidlig høstkveld utenfor skattens høyborg på Helsfyr, og fra sjefens hjørnekontor i 10. etasje sees Oslofjorden som et gyllent havgløtt der nede til høyre.

Bakteppet for intervjuet er blant annet det som har kommet frem i sal 303 i Nedre Romerike tingrett de siste ukene, der en vever vietnamesisk kvinne har sittet på tiltalebenken. (…)

(Anm: Mann skal ha hjulpet flere hundre kolleger med å snyte på skatten. Skattejegere er på sporet av opptil 25 svindlernettverk. LILLESTRØM (Aftenposten): Nettverkene skal ha spesialisert seg på fiktive fradrag på selvangivelsen. Det som kan være norgeshistoriens største skattesvindel av sitt slag, betegnes som et organisert angrep på velferdsstaten. (aftenposten.no 24.9.2016).)

- Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (- Advokater må opplyse om «hemmelige» pengeoverføringer om regjeringen får det som den vil.)

Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner
na24.no 8.1.2013
TETTER SKATTEHULL: Finansminister Sigbjørn Johnsen lager ny lov som tetter skattehull hos norske advokater.

Advokater må opplyse om «hemmelige» pengeoverføringer om regjeringen får det som den vil.

Finansdepartementet foreslår at advokater i fremtiden må opplyse skattemyndighetene om pengeoverføringer og innskudd på klientenes bankkontoer.

Forslaget om innsyn sendes til høring tirsdag, skriver Dagens Næringsliv (DN) tirsdag ifølge NTB.

– Formålet med det er å tette et hull i skatte- og avgiftslovgivningen så raskt som mulig, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) til avisa.

Johnsen ønsker at skattemyndighetene skal ha samme innsyn som det har for konter i bank- og finansinstitusjoner.

Høyesterett fastslo i 2010 at navnet på klienter som overfører penger via advokaters klientkonto skal holdes hemmelig. I valutaregisteret har Skatt Øst funnet ut at seks advokatkontorer overførte til sammen 7,5 milliarder kroner til og fra skatteparadiser via firmaenes klientkontoer fra 2004 til 2009.

– For det første er dette et viktig redskap for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Det andre er at det er et viktig virkemiddel for å fastsette korrekt skatt og avgift. Det er en fordel for dem som skal betale og for systemet som sådan, sier finansministeren til DN ifølge NTB. (...)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013).)

(Anm: Myndighederne ransager omstridt advokatkontor i Panama. Advokatfirmaet Mossack Fonseca er blevet ransaget. Ejeren af firmaet langer nu ud efter Panamas præsident. (...) Advokatfirmaet var omdrejningspunkt, da millioner af fortrolige dokumenter i april 2016 blev offentliggjort af journalister verden over, efter de var blevet lækket fra firmaet. (politiken.dk 10.2.2017).)

(Anm: Mossack-Fonseca-ledere pågrepet. Partnerne i advokatfirmaet som ble kjent i forbindelse med Panama-papirene, er pågrepet og anklaget for hvitvasking av penger, opplyser myndighetene i Panama. (nrk.no 11.2.2017).)

(Anm: Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (…) Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre. (…) Mener de verste slipper unna. (vg.no 7.8.2016).)

- Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. (- Politiet beklager at han ikke er stanset.) (– Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag.)

(Anm: Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. Marius Vidar Jensen har vært involvert i 20 konkurser de siste 20 årene. Politiet beklager at han ikke er stanset. (…) Fikk bøter der andre får fengsel (…) Tre ganger har han hatt konkurskarantene. Hver gang har han i to år blitt nektet å ta på seg roller i nye selskaper. Men dette har ikke hindret nye konkurser. – Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag. Et av firmaene til Jensen leverte ikke et eneste regnskap på fem år. Firmaet hadde 15 millioner kroner i gjeld da det gikk konkurs i 2015. Politiet i Oslo reagerte med bot. Ifølge en nasjonal standard for straff i økonomiske saker skal slike forhold normalt gi fengsel. (nrk.no 18.2.2019).)

(Anm: Mossack Fonseca har vært mer enn bare en brikke i maskineriet av «formuesforvaltning». De har brukt sin innflytelse til å skrive og tøye lover over hele verden i favør av de kriminelle over flere tiår. (…) Derfor avslørte jeg Mossack Fonseca | Den anonyme kilden bak Panama Papers Fonseca. (aftenposten.no 6.5.2016).)

(Anm: Skattelistene gjør svarte kroner hvite (bt.no 12.12.2012).)

(Anm: - Datatilsynet støtter ikke Finansdepartementets forslag om at advokater skal ha plikt til å opplyse om klienters pengeoverføringer og innskudd til klientkonti (datatilsynet.no 12.3.2013).)

(Anm: Stortingspresidenten sier nei til at alle aksjer må registreres. (dagbladet.no 10.4.2016).)

(Anm: Han har aksjer for minst 20 millioner - trenger ikke opplyse dem for Stortinget. I fjor fikk Svein Flåtten (H) kritikk for ikke å ha rapportert inn aksjer verdt 6,5 millioner til Stortinget. Løsningen? Å flytte dem til sitt eget investeringsselskap. SKJULTE AKSJER: Svein Flåtten (H), til høyre, eier aksjeposter av stor verdi gjennom investeringsselskapet sitt Flåtten Holden. Her er han sammen med Frp-er Hans Andreas Limi. (dagbladet.no 7.6.2016).)

(Anm: Nettavstemninger må behandles som det de er – underholdning | Jan Arild Snoen. I forrige uke ble jeg intervjuet i Nettavisen og tok til orde for at stortingspresident Olemic Thommessen burde skiftes ut når Stortinget samles igjen til høsten. En riktig tabloid sak som Nettavisen derfor fulgte opp med en nettavstemning, der leserne kunne ta stilling til spørsmålet. (aftenposten.no 21.4.2016).)

(Anm: Snoen: - Stortingspresidenten må byttes ut. - Han er rangert som nummer to etter kongen og utviser gjentatte ganger dårlig dømmekraft, sier samfunnsrefser Jan Arild Snoen. (nettavisen.no 12.4.2016).)

(Anm: Stortings-utvidelse sprekker med 700 millioner - varsler søksmål. (…) Per Olaf Lundteigen (Sp) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener derimot at ansvaret for overskridelsen ligger hos stortingspresident Olemic Thommesen og direktør Ida Børresen. – Det er Stortingets direktør og president som sitter med ansvaret. Og nå er ansvaret enda større gjennom den nye og gedigne overskridelsen som nå blir kjent, sier Lundteigen. (aftenposten.no 4.10.2016).)

(Anm: Riksrevisjonen må granske Stortingets pengesløsing. Gigantsprekken for Stortingstunnelen kan ikke komme overraskende, og regningen er foreløpig 1,8 milliarder kroner. (…) Nå innrømmer stortingspresident Olemic Thomessen (H) og Stortingets direktør Ida Børresen at regningen ikke blir 1,1 milliarder kroner, men 1,8 milliarder kroner. (nettavisen.no 4.10.2016).)

(Anm: Solberg vil ikke ha frislipp av skattelister. Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke legge skattelistene ut for åpent søk igjen i kjølvannet av Panama-avsløringene, skriver Dagens Næringsliv. (nettavisen.no 11.4.2016).)

(Anm: Ny regjering vil ha slutt på offentlige skattelister. I 150 år har nordmenn kunnet se hva naboen tjener. Det blir det nå kanskje slutt på. Som et av sine personverntiltak vil Høyre-Frp-regjeringen at det skal bli slutt på offentlige skattelister, melder Aftenposten. (aftenbladet.no 8.10.2013).)

(Anm: Hovedleder: Skattelistene. Vi trenger radikal åpenhet om skatt, inntekt og formue. Et korrekt bilde av hva ulike mennesker tjener, eier og skatter, er viktig for et fungerende demokrati, for å forhindre korrupsjon og skatteunndragelse og for å unngå urimelig forskjellsbehandling på arbeidsplassen. (dagbladet.no 15.10.2016).)

(Anm: Solberg vil ikke ha frislipp av skattelister (…) Professor Guttorm Schjelderup har flere ganger den siste tiden sagt at Norge ikke har vært et foregangsland i kampen mot skatteparadiser og at utviklingen har gått i feil retning her hjemme. (journalisten.no 11.4.2016).)

- Kvinners og menns lønn. Når lønna blir offentlig: Kvinner får mer – menn får mindre.

(Anm: Kvinners og menns lønn. Når lønna blir offentlig: Kvinner får mer – menn får mindre. I Danmark har kvinners lønn økt mer etter at kravet om offentliggjøring av hvordan lønn fordeles etter kjønn. Microsoft kartlegger lønn, men vil ikke offentliggjøre. I Danmark må virksomheter med mer enn 35 ansatte dokumentere hva de betaler kvinner og menn hvis det er ansatt mer enn ti personer på samme nivå. (digi.no 7.2.2019).)

(Anm: Nesten ingen snoker i skattelistene. Flere titalls tusen færre har turt å søke i skattelistene i år. FÅ SØK: Veldig få har så langt søkt i skattelistene. Dersom du søker, får vedkommende du søker på beskjed om det. (nettavisen.no 11.4.2016).)

(Anm: Skatteparadis er et velkjent triks. (…) Lekkasjen fra Panama viser noe alle burde visst: Internasjonale banker hjelper kunder å opprette selskaper i skatteparadiser. (...) Både banker, advokatfirmaer og revisjonsselskaper hjelper kunder å opprette anonyme stråselskaper som frontes av stråmenn, men der de egentlige eierne er skjult for innsyn. (stavrum.blogg.n 4.4.2016).)

(Anm: Finansfyrstedømmet. Det var en tid da nordmenn kom med bæreposer fylt med cash for å gjemme sparepengene i Luxembourg. I dag er det lille storhertugdømmet i hjertet av Europa et av verdens viktigste finanssentrum. (dn.no 8.4.2016).)

(Anm: - Naturlig at det blir hoderulling i toppetasjen i DNB. (...) - Avsløringen og omfanget er ekstraordinært. Vi krever gransking fra Stortinget og helhetlig plan for å beskytte samfunnet mot hemmelighold. Det må være forsterket kontroll for dem som tilrettelegger, blant annet banker, advokater og revisjonsselskap, sier hun. (dagbladet.no 4.4.2016).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013).)

- Spetalen nekter myndighetene tilgang til 820 eposter han mener er advokatkorrespondanse. (- Skatteetaten gransker Spetalen.)

Skatteetaten gransker Spetalen.
I åtte måneder har skatteetaten gransket Øystein Stray Spetalen. Investoren nekter fortsatt etaten tilgang til 820 eposter. Etter at investor Øystein Stray Spetalen gikk inn i sitt tredje ulønnsomme selskap, begynte skatteetaten å bli mistenksomme, skriver Dagens Næringsliv. (…)

Men 820 e-poster er blitt utelatt av etterforskningen fordi de enten er skrevet til eller nevner advokater. Dermed er de taushetsbelagt, skriver Dagens Næringsliv. Spetalen og Ferncliff skal ha avvist skatteetatens innsynsbegjæring. (...)

(Anm: Kjemper for 820 eposter. Investor Øystein Stray Spetalen har fått ­skjermet over 39.000 eposter som advokatkorrespondanse under bokettersyn. Nå kjemper han med skattemyndighetene om 820 eposter. Investor Øystein Stray Spetalen nekter myndighetene tilgang til 820 eposter han mener er advokatkorrespondanse. (dn.no 11.5.2016).)

(Anm: Spetalen tapte. Øystein Stray Spetalen tapte mot skatteetaten, og må gi Skatt Øst innsyn i 820 eposter han mener er advokatkorrespondanse. Øystein Stray Spetalen er skuffet over at Skatt Øst fikk medhold og vurderer anke. (dn.no 31.5.2016).)

- Advokatfirma i dobbeltrolle etter DNB-avsløringer

Advokatfirma i dobbeltrolle etter DNB-avsløringer
aftenposten.no 22.4.2016
Else Bugge Fougner i Advokatfirmaet Hjort er venninne av DNBs styreleder Anne Carine Tanum og bisto styret i redegjørelsen til Næringsdepartementet. Etterpå hyret DNB-styret inn advokatfirmaet til å foreta en ekstern og uavhengig gjennomgang av bankens rolle i samme sak.

Først hjalp Else Bugge Fougner i Advokatfirmaet Hjort styret i DNB med å gi Næringsdepartementet bankens egen versjon av Panama Papers-saken, der Aftenposten avslørte hvordan banken hadde sendt rike, norske kunder til skatteparadis. Nå skal selskapet gjenngå bankens rolle i saken.

Politikere og jusekspert reagerer på dobbeltrollene. (…)

(Anm: DNBs tidligere konsernrevisor om skatteparadis-saken: Har ikke tillit til gjennomgangen. Harald Jægtnes ble pekt på som ansvarlig i DNBs redegjørelse om bankens skatteparadis-akrobatikk. Nå reagerer han på dobbeltrolle i advokatselskapet som skal gjennomgå saken. (aftenposten.no 22.4.2016).)

(Anm: DNB ville hjelpe kunder å eie aksjer anonymt. Brøt DNB norsk lov da det tilbød nordmenn å handle aksjer via selskaper i skatteparadiser? Dette spørsmålet mener jussprofessor Beate Sjåfjell at advokatfirmaet Hjort burde ha svart på i sin DNB-gransking. (aftenposten.no 19.9.2016).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013).)

(Anm: Myndighederne ransager omstridt advokatkontor i Panama. Advokatfirmaet Mossack Fonseca er blevet ransaget. Ejeren af firmaet langer nu ud efter Panamas præsident. (...) Advokatfirmaet var omdrejningspunkt, da millioner af fortrolige dokumenter i april 2016 blev offentliggjort af journalister verden over, efter de var blevet lækket fra firmaet. (politiken.dk 10.2.2017).)

(Anm: Mossack-Fonseca-ledere pågrepet. Partnerne i advokatfirmaet som ble kjent i forbindelse med Panama-papirene, er pågrepet og anklaget for hvitvasking av penger, opplyser myndighetene i Panama. (nrk.no 11.2.2017).)

(Anm: Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (…) Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre. (…) Mener de verste slipper unna. (vg.no 7.8.2016).)

- Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. (- Politiet beklager at han ikke er stanset.) (– Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag.)

(Anm: Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. Marius Vidar Jensen har vært involvert i 20 konkurser de siste 20 årene. Politiet beklager at han ikke er stanset. (…) Fikk bøter der andre får fengsel (…) Tre ganger har han hatt konkurskarantene. Hver gang har han i to år blitt nektet å ta på seg roller i nye selskaper. Men dette har ikke hindret nye konkurser. – Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag. Et av firmaene til Jensen leverte ikke et eneste regnskap på fem år. Firmaet hadde 15 millioner kroner i gjeld da det gikk konkurs i 2015. Politiet i Oslo reagerte med bot. Ifølge en nasjonal standard for straff i økonomiske saker skal slike forhold normalt gi fengsel. (nrk.no 18.2.2019).)

(Anm: Mossack Fonseca har vært mer enn bare en brikke i maskineriet av «formuesforvaltning». De har brukt sin innflytelse til å skrive og tøye lover over hele verden i favør av de kriminelle over flere tiår. (…) Derfor avslørte jeg Mossack Fonseca | Den anonyme kilden bak Panama Papers Fonseca. (aftenposten.no 6.5.2016).)

(Anm: Juristprofesjonen - en lagdelt sosial elitegruppe. (side 134-160) (idunn.no/kritisk_juss/2015/03).)

- Professorene Petter Gottschalk og Beate Sjåfjell kaller rapporten DNB har bestilt etter Panama Papers-avsløringene for et bestillingsverk.

Professor om Bjerkes gjennomgang av Luxembourg-banken: – Det holder ikke
aftenposten.no 26.9.2016
Professorene Petter Gottschalk og Beate Sjåfjell kaller rapporten DNB har bestilt etter Panama Papers-avsløringene for et bestillingsverk.

Aftenposten skrev lørdag om hvordan DNB-sjef Rune Bjerke i 2007 ville til bunns i bankens omstridte virksomhet i Luxembourg.

En DNB-styreprotokoll fra 11. september 2007 viser at Bjerke orienterte styret om at «vi vil gå gjennom alle rutiner ved Luxembourg-virksomheten», etter at daværende finansminister Kristin Halvorsen kritiserte banken for å reklamere med banksekretesse. (…)

(Anm: DNB-sjef Rune Bjerke lovet i 2007 å «gå gjennom alle rutiner» ved Luxembourg-virksomheten (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Etter DNB-rapporten: Professorer etterlyser strengere regler for granskninger. Advokatfirmaet Hjort er storkunde hos DNB og fikk oppdraget med å granske banken etter Panama Papers-avsløringene. Nå vokser kravet om regler for granskinger som sikrer uavhengighet. I det juridiske fagmiljøet og på Stortinget ser en behovet for regler som styrker uavhengigheten til granskingene. Bare i år har Telenor og DNB blitt gransket på styrets oppdrag av eksterne revisjons- eller advokatkontorer. (aftenposten.no 29.9.2016).)

- Til kamp mot skatteparadis

Til kamp mot skatteparadis
dn.no 18.1.2011
Regjeringen spytter inn 50 millioner for å sette skatteparadis under lupen. - Helt nødvendig, ifølge statssekretær Ingrid Fiskaa.

I dag sparket statssekretær Ingrid Fiskaa i Utenriksdepartementet i gang et nytt forskningsprogram om kapitalflukt og skatteparadis på et kick off-seminar i regi av Forskningsrådet. (...)

- Holder formuen skjult for kona

Holder formuen skjult for kona
aftenposten.no 17.1.2011
Tre av ti amerikanere holder kontoer skjult for ektefellene sine. Det ender ofte i skilsmisse når pengene kommer for en dag. (...)

Utroskap
En ny undersøkelse gjort av Harris Interactive viser nemlig at tre av ti amerikanere begår «økonomisk utroskap» ved å lyve til egen ektefelle om økonomiske forhold og hva de faktisk tjener, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Den amerikanske undersøkelsen, som er gjort blant 2019 voksne personer, viser at 31 prosent av dem som har felles økonomi, svarte at de ikke forteller den fulle og hele sannheten om økonomien til ektefellen. Enten oppgir de å gjemme unna kontanter, å ha en hemmelig bankkonto eller lyver om størrelsen på lån de har og hva de tjener.

- Økonomisk utroskap i ekteskapet kan være den nye normalen, skriver Forbes.com, som utførte undersøkelsen sammen med National Endowment for Financial Education (Den nasjonale stiftelse for økonomisk utdanning) i USA. (...)

(Anm: Jakten på skilsmissepengene. Når de rike skiller seg, hender det at det dukker opp skjulte skatteparadis-formuer i de bitre oppgjørene. (aftenposten.no 8.4.2016).)

(Anm: Skattedirektøren: – Vi trenger ikke 500- og 1000-lapper. Skatteetaten, store deler av næringslivet og bankene vil ha bort de store sedlene. Men Norges Bank lar seg ikke overbevise. (…) Aftenposten har tidligere skrevet om den kjente Harvard-økonomen Kenneth Rogoffs siste bok The Curse of Cash. Der foreslår han å fase ut store sedler for å redusere økonomisk kriminalitet. (…)  (aftenposten.no 23.1.2017).)

Tips neppe utløst av hevn fra nære
e24.no 17.6.2008
I alvorlige saker knyttet til økonomisk kriminalitet er det ofte slik at tidligere nære personer melder fra for eksempel etter en bitter skilsmisse eller et arveoppgjør. (...)

(Anm: «Tantene i Sveits» flytter hjem til Norge. I fjor fikk Skatteetaten hjem 7,8 milliarder kroner som kunne ilegges formuesskatt. Av dette kom 6,3 milliarder fra Sveits. (…) Basert på ferske tall for tilgivelse til skjulte penger som melder seg hos Skatteetaten, er Sveits fremdeles landet nordmenn foretrekker. (aftenposten.no 25.3.2016).)

(Anm: To dømt for million-hvitvasking. To menn er dømt for hvitvasking og heleri av henholdsvis 30 og 16 millioner kroner. Mennene knyttes til selskapet Hus og Hytte Bygg. (…) De to mennene skal ifølge egen forklaring hatt jobber som hvitvaskere, og tok selv kontakt med politiet. Det har ført til en solid strafferabatt. (dn.no 23.12.2015).)

(Anm: Norge stevnes for retten – igjen. EFTA-domstolen mener Norge bruker for lang tid med å få på plass et tilsyn for å stanse hvitvasking av penger.  For annen gang blir Norge stevnet for EFTA-domstolen fordi vi ikke har klart å få på plass et tilsyn for å stanse terrorfinansiering og hvitvasking. (aftenposten.no 9.2.2016).

(Anm: Skattedirektøren åpner for nei til kontanter. Skattedirektør Hans Christian Holte mener virksomheter i Norge bør pålegges å ta imot elektroniske penger. Han åpner også for at virksomheter bør kunne nekte å ta imot kontanter. (...) – Kontanthandel muliggjør svart økonomi på en annen måte enn det å bruke bankkort, påpeker han. (e24.no 3.3.2016).)

(Anm: Skattedirektøren: – Vi trenger ikke 500- og 1000-lapper. Skatteetaten, store deler av næringslivet og bankene vil ha bort de store sedlene. Men Norges Bank lar seg ikke overbevise. (…) Aftenposten har tidligere skrevet om den kjente Harvard-økonomen Kenneth Rogoffs siste bok The Curse of Cash. Der foreslår han å fase ut store sedler for å redusere økonomisk kriminalitet. (…)  (aftenposten.no 23.1.2017).)

- Det er skadelig for mulighetene til å opprettholde det norske velferdssystemet når store inntekter og formuer unndras fra beskatning. (- Skattetap på 110–160 milliarder kroner de to siste årene.) (- De jakter på kriminelle i arbeidslivet – og avdekket 254 kriminelle nettverk og saker i fjor.)

Nordmann tiltalt for grov skatteunndragelse
dn.no 21.12.2015
Økokrim har tiltalt en person for å ha unndratt 135 millioner kroner i inntekt og 350 millioner kroner i formue fra beskatning.

Av tiltalen fremgår det at Økrokrim mener tiltalte er bosatt i Norge, og derfor skattepliktig her. Inntekten og formuen omfattet av tiltalen gjelder perioden fra 2005 til og med 2013.

«Det er skadelig for mulighetene til å opprettholde det norske velferdssystemet når store inntekter og formuer unndras fra beskatning. Fordi det norske systemet med selvangivelse er basert på tillit, er det nødvendig å påtale alvorlige brudd på dette tillitsforholdet», heter det i meldingen fra Økokrim.

– Dette er en av flere saker Økokrim arbeider med, sier politiadvokat Elisabeth Frankrig i Økokrim til NTB. (…)

(Anm: Kronikk: Panama Papers - en ventet skandale | Beate Sjåfjell, professor dr. juris.  Vi har fått en økonomisk kultur der utnyttelse av nasjonale lovgiveres avmakt er en forretningsstrategi. (aftenposten.no 5.4.2016).)

(Anm: Riksrevisjonen: - Dårlig kontroll av utenlandske skattytere. Mange utlendinger med midlertidig opphold i Norge betaler ikke riktig skatt, fastslår Riksrevisjonen, som også peker på at manglende ID-kontroll kan gi kriminelle spillerom. (dn.no 10.5.2016).)

(Anm: De jakter på kriminelle i arbeidslivet – og avdekket 254 kriminelle nettverk og saker i fjor. – Det bekymrer meg at omfanget er så stort, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H). (...) Et trekk som de har observert er at kriminalitet skjer på tvers av bransjer. I 2016 har a-krimsentrene hatt størst oppmerksomhet på bygg og anlegg, men det innebærer at de har kunnet følge kriminaliteten over i andre bransjer. A-krimsentrene har kommer over flere eksempler der byggefirmaer kombineres med ulovlige bilverksteder. (frifagbevegelse.no 17.3.2017).)

(Anm: Flere tatt for skatteunndragelser i fjor. (…) Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten i Oslo, Bergen og Stavanger innledet i fjor et tettere samarbeid for å avdekke svart arbeid, trygdemisbruk og skatteunndragelser. (…) Den svenske undersøkelsen anslå et skattegap på ca. 5 prosent av samlet produksjon i landet – bruttonasjonalproduktet (BNP) – eller 10 prosent av den fastsatte skatten. Omregnet til norske forhold ville dette tilsvare et skattetap på 110–160 milliarder kroner de to siste årene. (aftenposten.no 2.4.2016).)

(Anm: Vannverkssjefen gjemte unna 34 mill. i Sveits (aftenposten.no 21.6.2014 ).)

(Anm: Slik hjalp banken verdens rikeste med å skjule milliarder (aftenposten.no 9.2.2015).)

(Anm: Trøbbel i paradis. Arbeidet med en ny skattereform må ta på alvor problemet bruken av skatteparadis utgjør for verdensøkonomien. (dagbladet.no 4.4.2016).)

(Anm: Milliarder i perspektiv. (dagbladet.no 9.4.2016).)

(Anm: Hotell-kongen inn i debatten om Uber og Airbnb. Stordalen: – Et system som innbyr til svart arbeid (vg.no 10.1.2016).)

(Anm: Airbnb fikk inn 6,9 milliarder kroner i Storbritannia. Betalte 1,9 millioner i skatt. (aftenposten.no 9.10.2017).)

(Anm: Skatteetaten: Ni av ti «proffe» Uber-sjåfører snyter på skatten. Ni av ti Uber-sjåfører som omsatte for over 50.000 kroner er tatt for brudd på skattereglene, viser en stor kontroll norske skattemyndigheter har utført. (…) Mottar penger fra Nav. Ifølge Kristiansen mottar også mange av de kontrollerte Uber-sjåførene penger fra Nav. –  Det er for tidlig å si om det er trygdesvindel. Men de mottar Nav-ytelser samtidig som de kjører og oppgir ikke inntektene til myndighetene, sier Kristiansen til tidsskriftet. (vg.no 5.4.2017).)

(Anm: Slik vil skattedirektøren hanke inn skattekroner fra de nye delingsaktørene. Skattedirektøren vil ha en skatteapp som gjør skatteinnbetalingen til en lek i den nye delingsøkonomien. Plutselig er det full fart. I hvert fall i møtevirksomheten. Tirsdag møtes noen av hovedaktørene i striden rundt den såkalte delingsøkonomien for å se på problemer og mulige løsninger. (aftenposten.no 12.1.2016).)

(Anm: Vil tvinge Airbnb til å åpne bøkene. Delingsøkonomiselskaper er delt i synet på å dele data med Skatteetaten. Sier de nei, bør de tvinges med loven i hånd, mener administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia. (dn.no 16.1.2016).)

(Anm: Her skjuler nordmenn skattemilliarder i utlandet - Rekordmange nordmenn kontaktet i fjor Skatteetaten og innrømmet at de skjuler penger i utlandet. (nrk.no 9.2.2015).)

(Anm: Økokrim dropper å etterforske tre av fire saker. Mulige kriminelle handlinger blir ikke etterforsket, fordi Økokrim avviser tre av fire innmeldte saker. Nå får politiorganet kritikk for å nedprioritere økonomisk kriminalitet. (dn.no 15.3.2016).)

(Anm: Hellas' undergrunnsøkonomi: – Vi hadde ikke overlevd uten svarte penger. (…) Korrupsjon, løpske offentlige utgifter og svart økonomi. Men grekerne VG møtte onsdag sier den svarte økonomien er en livlinje. (vg.no 2.7.2015).)

(Anm: Slik svindles nordiske tv-kanaler for milliarder. Taper inntekter på mer enn fire milliarder kroner i året gjennom card sharing, streaming og IPTV. Bergens Tidene melder om at nordiske tv-selskaper taper inntekter på mer enn fire milliarder kroner i året gjennom card sharing, streaming og IPTV. (norsis.no 9.2.2016).)

(Anm: Joly-rapport: – IKEA unndrar milliarder i skatt. I en ny rapport hevder korrupsjonsjeger Eva Joly og flere i EU-parlamentsgruppen De grønne at IKEA har unnlatt å betale minst 1 milliard euro i skatt de siste årene. (dagensperspektiv.no 16.2.2016).)

(Anm: Skatteprofessor ut mot Eva Jolys IKEA-rapport: - Skivebom. Skatteprofessor Knut Olsen mener rapporten der Eva Joly og flere i EU-parlamentsgruppen De grønne at IKEA har unndratt minst én milliard euro i skatt de siste årene er en ren skivebom. (nettavisen.no 21.2.2016).)

(Anm: Falske identiteter kan undergrave Norges velferdsordninger | Hans Christian Holte Skattedirektør. Et modernisert folkeregister er et viktig skritt på veien mot en bedre ID-forvaltning. Men viktige avklaringer om ID-kontroll og bruk av biometri som bilde og fingeravtrykk, gjenstår før vi kan være trygge på at én person kun har ett identitetsnummer i Norge. (aftenposten.no 18.2.2016).)

(Anm: Trossamfunn bør finansiere seg selv | Ingunn Økland Kommentator og anmelder. Norge gir statsstøtte til 749 trossamfunn. Men hvorfor skal skattebetalerne finansiere andres religiøse aktiviteter? (aftenposten.no 14.3.2016).)

(Anm: Skattyters innsyn ved grenseoverskridende informasjonsutveksling. Informasjonsutveksling over landegrensene står sentralt i landenes arbeid for å forhindre og avdekke skatteunndragelse i utlandet. OECD har ut-arbeidet en mønsteravtale for utveksling av informasjon i skattesaker, så-kalte TIEA (Tax Information Exchange Agreement). Skatterett 04 / 2015.)

- 2,1 millarder norske trygdekroner sendes hvert år til ikke-norske statsborgere i utlandet. Finansministeren synes det er altfor mye, og varsler dramatiske kutt.

SIV JENSEN VARSLER INNSTRAMMING: Over to milliarder norske trygdekroner forsvinner ut av landet hvert år
tv2.no 27.2.2016
Pengene går til ikke-norske statsborgere. Nå varsler regjeringen full stans i eksporten av norske trygdemilliarder.

- Skal vi sikre våre gode velferdsordninger, kan vi ikke være for rause med det vi sender ut av landet, sier finansminister Siv Jensen til TV 2.

2,1 millarder norske trygdekroner sendes hvert år til ikke-norske statsborgere i utlandet. Finansministeren synes det er altfor mye, og varsler dramatiske kutt.

– Norge har høy levestandard og gode velferdsordninger, det er viktig å kunne sikre oss det også i fremtiden, sier finansminister Jensen. (…)

Polakker i harnisk
Men det norsk-polske miljøet er i harnisk. Polen er det landet med størst andel utlendinger som mottar norsk trygd. Norge sender 251 millioner trygdekroner til Polen hvert år. Omtrent 100.000 polakker bor og jobber i Norge, og mange av dem synes det er urettferdig dersom blant annet barnetrygden de sender hjem skulle bli tatt fra dem, ettersom de betaler skatt i Norge.

– Polakkene bidrar med verdiskapning, vi er med på å bygge det norske samfunn og bidrar til det norske samfunnets utvikling. Hadde vi fjernet polakkene i dag så ville det oppstått et stort hull, sier Henryk E. Malinowski, redaktør i den norsk-polske nettavisen scanpress.net til TV 2. (…)

- SJAKK MATT: Slik organiserer flernasjonale selskaper sine transaksjoner.

Skatteflukt-seminar for Stortingets finanskomité
abcnyheter.no 11.2.2016
Norske finanspolitikerne fikk skattesjokk

– Dette var overveldende. Når du i så komprimert form får presentert selskapenes muligheter til å unngå skatt, er det voldsomt å ta innover seg.

SJAKK MATT: Slik organiserer flernasjonale selskaper sine transaksjoner. Hvordan skal skattemyndighetene ettergå noe slikt? Eksempelet med islandske Landsbankis forbindelser før finanskrakket, gjør Marianne Marthinsen (Ap) betenkt.

– Det understreker det også OECD sier, at skattegrunnlaget er i ferd med å forvitre, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen til ABC Nyheter.

Onsdag fikk hun og de øvrige finanspolitikerne på Stortinget en innføring i alle krokveiene flernasjonale selskaper kan ta for å unngå å betale skatt. Og inntrykket var overveldende.

– Skatteleggingen er i for stor grad avhengig av hvor dyktige selskapene er til å organisere seg på kryss og tvers av landegrensene, konstaterte skattedirektør Hans Christian Holte.
Les også:  Ekspertgruppe varsler skatt på 65 prosent (…)

(Anm: Økonomisk korrupsjon. Å redusere næringslivets bestikkelser bidrar til en positiv utvikling i fattige land. Det franske selskapet Alstom har rekorden så langt med en bot på 772,3 millioner dollar for korrupsjon. Her fra selskapets togfabrikk i Salzgitter i Tyskland. (dn.no (14.11.2015).)

(Anm: Frp-statsråder i steil politikrangel. (…) Striden mellom de to gjelder hvordan økoteamene i politiet skal organiseres, og ordbruken er særdeles skarp. Skillet i konflikten går mellom dem som vil styrke politidistriktenes økoteam ved å legge dem direkte inn under Økokrims ledelse, og dem som vil beholde dagens ordning i nye og større politidistrikter. (aftenposten.no 22.11.2015).)

(Anm: Utslippsjuks etterforskes som skatteunndragelse. Tyske myndigheter har startet etterforskning (dn.no 24.11.2015).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

- Google skatter kun for én promille av inntektene i Norge. (- Skattet 2,5 millioner kroner - anslås å omsette for 2,3 milliarder i 2015.) (- Fyll opp skattemyndighetenes verktøykasse.) (- Firerbanden Google, Facebook, Amazon og Apple har hver sin røverhule full av gull.)

Skattet 2,5 millioner kroner - anslås å omsette for 2,3 milliarder i 2015
dn.no 4.8.2016
Google Norway as omsatte for mer enn 100 millioner kroner, men inntektene kommer ikke fra Googles gullgruve - søkemotorannonsering. Søkemotormilliardene forsvinner nemlig fremdeles ut av landet.

Googles norske selskap, Google Norway as, omsatte i 2015 for 100,6 millioner kroner, en økning på snaut 20 millioner kroner fra 2014.

Selskapet endte med et negativt årsresultat på -1,6 millioner kroner, blant annet som følge av økte skattekostnader. (…)

– Vi er enige i at det internasjonale skattesystemet trenger reform og vi har lenge støttet enklere, klarere regler. Endringer i skattesystemet er derimot ikke Googles avgjørelse. Reformer må komme fra regjeringer, ikke fra selskaper som underlagt deres regler, skriver Grønbech. (…)

(Anm: Google-sjef skatter mer enn selskapet. Googles norgessjef, Jan Grønbech (49), skattet nesten 400.000 kroner mer privat enn søke­motorgiganten selv gjorde til norske skatte­myndigheter i 2015. (dn.no 14.10.2016).)

- Stortinget sier nei til «Google-skatt». Miljøpartiet De Grønne får ikke gjennomslag for forslaget om å utrede en norsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller, den såkalte «Google-skatten».

(Anm: Stortinget sier nei til «Google-skatt». Miljøpartiet De Grønne får ikke gjennomslag for forslaget om å utrede en norsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller, den såkalte «Google-skatten». – Vi skulle gjerne sett at de andre partiene gikk lenger, men er fornøyde med at vi nå får regjeringen til å skru innsatsen betydelig opp med å vurdere midlertidige skatteløsninger nasjonalt, sier MDGs stortingsrepresentant Per Espen Stoknes til NTB. (…) Konkret ber stortingsflertallet om at regjeringen senest innen høsten 2019 legger fram en vurdering av hvordan Norge skal følge opp arbeidet som er gjort internasjonalt. Regjeringen skal også vurdere konsekvensene av å innføre en omsetningsavgift som tilsvarer den som er foreslått av EU-kommisjonen. (digi.no 8.5.2018).)

- Google-underskudd i Norge - betaler «bare» tre milloner i skatt. (- Flere mediebyråer og reklamekjøpere mener Googles reelle omsetning nå nærmer seg et sted mellom tre og fire milliarder kroner.)

(Anm: Google-underskudd i Norge - betaler «bare» tre milloner i skatt. - Det er ikke noe underskuddsforetak for Google å operere i Norge, sier medietopp. (…) Flere mediebyråer og reklamekjøpere mener Googles reelle omsetning nå nærmer seg et sted mellom tre og fire milliarder kroner. (kampanje.no 25.6.2018).)

(Anm: SV til skattekrig mot Google og Facebook.Økt pressestøtte og særnorske skattegrep mot giganter som Facebook, Apple og Google. I sitt nye programutkast lanserer SV en krisepakke for å redde norske medier. (nettavisen.no 8.12.2016).)

(Anm: Facebook Norway har fått varsel om tvangsoppløsning. Får smekk på fingrene for manglende revisor. Selskapet passerte i fjor grensa for lovpålagt revisjon, og får nå fire uker på seg til å rydde opp. (medier24.no 29.8.2017).)

- Facebook har trolig milliardoverskudd i Norge - betalte under 500.000 kroner i skatt.

(Anm: Facebook har trolig milliardoverskudd i Norge - betalte under 500.000 kroner i skatt. Hadde Facebook skattet på vanlig måte av det anslåtte overskuddet i Norge, ville skatteregningen vært mer enn 700 ganger så høy. (…) Bak hver annonse ligger det små og store pengebeløp. Men nøyaktig hvor mye norske annonsører betaler til Facebook er det bare det amerikanske selskapet selv som vet. (aftenposten.no 6.7.2017).)

- Google skatter kun for én promille av inntektene i Norge.

(Anm: Google skatter kun for én promille av inntektene i Norge. Google betaler lite skatt av sine norske reklameinntekter. (nettavisen.no 28.8.2015).)

(Anm: Varsler kamp mot skatteflyttingen. «Hårreisende», sier Arbeiderpartiet om Googles hemmelige skatteforlik i Storbritannia. Hverken Høyre eller Arbeiderpartiet liker den typen skatteavtaler Google har inngått med britiske myndigheter. (…) Innholdet i den britiske avtalen er ikke offentlig kjent. (aftenposten.no 1.2.2016).)

(Anm: Har 2.000 milliarder de ikke får brukt. De ledende amerikanske teknologiselskapene har flere tusen milliarder kroner sittende i utenlandske kontoer siden de ikke vil skatte til USA. Amerikanske multinasjonale selskaper har rundt 1.200 milliarder dollar, tilsvarende 10.000 milliarder norske kroner, på kontoer i utlandet, skriver Financial Times. Det er spesielt de selskapene som skaper mesteparten av sin omsetning i utenlands som bygger opp store mengder kontanter i utlandet. (hegnar.no 21.5.2016).)

- Om ti år kan ingen skjønne hvorfor Facebook og Google fikk kapre annonsemarkedene i alle verdens land uten at myndighetene grep inn…

(Anm: Om ti år kan ingen skjønne hvorfor Facebook og Google fikk kapre annonsemarkedene i alle verdens land uten at myndighetene grep inn I Norge vet vi at mens avishusene har tapt 2,7 milliarder kroner i annonseinntekter siden 2012, omsatte Google og Facebook sannsynligvis for over fire milliarder kroner til sammen i det norske markedet i 2017, skriver innleggsforfatteren. (dn.no 4.2.2018).)

(Anm: Facebook skal betale mer skatt i Storbritannia. Tidligere er det avslørt at selskapet betalte 4.327 pund, rundt 50.000 kroner, i selskapsskatt i landet i 2014. (dn.no 4.3.2016).)

- Politiet ransaker Googles kontorer i Frankrike

Politiet ransaker Googles kontorer i Frankrike
adressa.no 24.5.2016
Fransk politi ransaker Googles hovedkontor i Paris som ledd i etterforskningen av en skattesak.

Etterforskningen ble satt i gang i januar på initiativ fra franske skattemyndigheter, opplyser påtalemyndigheten i landet. Anonyme kilder i finansdepartementet har tidligere sagt til franske medier at nettkjempen skylder 1,6 milliarder euro i skatt. Beløpet tilsvarer nesten 15 milliarder norske kroner.

Franske myndigheter sier målet med tirsdagens ransaking er å undersøke om Google Ireland Ltd, med virksomhet i Frankrike, har unndratt skatt ved å ikke oppgi virksomhet i Frankrike til franske myndigheter. (…)

(Anm: Joacim Lund Kommentator. Den store skattejakten. Firerbanden Google, Facebook, Amazon og Apple har hver sin røverhule full av gull. Sånn går det når skattereglene ikke holder tritt med teknologien. (aftenposten.no 6.2.2016).)

(Anm: Jensen vil ha mer «Google-skatt». Finansministeren vil gjøre det vanskeligere for internasjonale giganter å unngå å skatte i Norge (kampanje.no 6.10.2015).)

(Anm: EU-etterforskning: Ikea har unndratt milliarder i skatt. Den svenske møbelprodusenten skal ha har unndratt en milliard euro i skatt de siste seks årene, ifølge en etterforskning igangsatt av EU-politikere. (...) Europakommisjonen er på offensiven etter utallige eksempler på multinasjonale selskaper, som Google, Facebook, Microsoft og Ikea, som utnytter forskjellene i skatteregler mellom land til å minimere skatteregningen. (dn.no 15.2.2016).)

- Google får rekordbot på 23 milliarder. Det kan føre til større endringer.

(Anm: Google får rekordbot på 23 milliarder. Det kan føre til større endringer. Google må betale dyrt for å ha promotert sine egne handelstjenester i toppresultatene. EU-kommisjonen mener Google har misbrukt sin markedsdominans som søkemotor ved å gi ulovlige fordeler til et annet Google-produkt. For det får Google en bot på 2,4 milliarder euro for brudd på EUs kartellforbud. (aftenposten.no 27.7.2017).)

(Anm: EU trapper opp kampen mot Google og Facebook. Et stort antall land starter utveksling av opplysninger om storselskapenes virksomhet. Det skal hindre at overskuddene forsvinner til små øyer med palmer og null skatt. EU la torsdag frem en rekke tiltak for å få mer skatt ut av de store internasjonale selskapene. EU-kommisjonen sier tiltakene skal "hindre aggressiv skatteplanlegging". (aftenposten.no 29.1.2016).)

(Anm: Fyll opp skattemyndighetenes verktøykasse. Selskaper som utnytter forskjeller mellom ulike lands skattesatser for å minimere sitt samlede skattebidrag til Norge, utfordrer premissgivende prinsipper for vårt skattesystem. Når «alle» har et forhold til forbrukerorienterte selskaper som Apple og Facebook, er det også naturlig at de globale selskapenes nasjonale skattebidrag vies stor og økende oppmerksomhet, skriver artikkelforfatterne. (dn.no 1.2.2016).)

(Anm: - Minstemål at Google, Facebook og andre betaler skatt på samme måte som oss. Går til angrep på skatteplanleggingen til globale plattformer. Aftenposten-sjef Espen Egil Hansen (til venstre) vil at Google-sjef Jan Grønbech skal betale mer skatt til Norge. (dn.no 25.1.2016).)

(Anm: Google går med på å betale milliardskatt. Google har inngått en avtale med britiske myndigheter om å betale 130 millioner pund – over 1,6 milliarder kroner – i etterbeskatning. Internettgiganten har blitt beskyldt for å ikke ta sin del av skatteregningen og har fått kritikk for et intrikat system når det gjelder å beregne skatt. Nå ønsker selskapet å sette en sluttstrek for saken og har latt britiske skattemyndigheter gjennomføre en revisjon av regnskapene, melder BBC.  (nettavisen.no 22.1.2016).)

(Anm: Apple betaler milliarder i straffeskatt. Inngår forlik i italiensk skattejukssak. (dn.no 30.12.2015).)

(Anm: Mener McKinsey rømmer norsk skatt. Konsulentgiganten McKinsey sender overskudd ut av landet for å slippe norsk skattenivå, mener eksperter. NHH-professor Guttorm Schjelderup tror det er nesten umulig å bli kvitt skatteflukt i bransjen. (dn.no 24.7.2015).)

(Anm: Ap vil tvinge norske selskaper til å rapportere fra skatteparadiser. I løpet av et drøyt tiår ble fattige land tappet for skatteinntekter tilsvarende mer enn syv oljefond. Nå tar Arbeiderpartiet til orde for at Norge skal bli det første landet i verden til å innføre en ny åpenhetslov for multinasjonale selskaper. De britiske jomfruøyene er et yndet sted å slå seg ned for multinasjonale selskaper. Landet har langt flere registrerte selskaper enn innbyggere. (aftenposten.no 4.6.2015).)

(Anm: Stortinget vedtar strengere regler for skatteparadis. Oslo (NTB): Regjeringspartiene har gjort helomvending og går sammen med resten Stortinget inn for utvidet rapporteringsplikt for norske selskaper i utlandet, såkalt land-for-land-rapportering. (ht.no 19.6.2015).)

(Anm: Må rapportere fra skatteparadiser. Samtlige partier på Stortinget er enige om at norske selskaper i skatteparadiser skal ha utvidet rapporteringsplikt. (aftenposten.no 20.6.2015).)

(Anm: Straffer kun uriktige opplysninger. Tilleggsskatt ilegges kun hvis skattyter har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som kan medføre skattemessige fordeler, sier forfatteren. (dn.no 28.11.2015).)

- Nå får multinasjonale selskaper svi

Nå får multinasjonale selskaper svi
aftenposten.no 21.10.2015
EUs danske konkurransesjef vil pålegge EU-land til å kreve mer skatt fra store flernasjonale selskaper. Italienske Fiat og amerikanske Starbucks blir prøvesten.

Danske Margrethe Vestager, som har ansvar for konkurransesaker i EU-kommisjonen, går løs på lukrative skatteavtaler som flere EU-land har inngått med store multinasjonale selskaper.

Vestager presenterte opplegget for å kreve mer skatt av slike selskaper på en pressekonferanse i Brussel onsdag formiddag.

– Vi håper å sende et tydelig budskap til både medlemsland og selskaper om at alle bedrifter, store som små, skal betale sin rettferdige skatteandel, sa hun. (...)

- Her gjemmer verdens rikeste sine milliarder

Skatteøen: Her gemmer verdens rigeste deres milliarder.
jyllands-posten.dk 21.2.2015
Hvis alle penge, som er gemt væk i skattely, blev hevet ud, ville der være op mod 25.000 kr. ekstra for hvert eneste menneske til at løse alverdens problemer. Finans har besøgt Caymanøerne. (...)

(Anm: SwissLeaks: Norge ba ikke om data som kan avsløre skjulte formuer - 111 klienter med tilknytning til Norge hadde 2,8 milliarder kroner på konto i HSBC. I andre land har skattemyndighetene dratt inn milliarder av kroner som følge av lekkasjen. (aftenposten.no 9.2.2015).)

(Anm: SwissLeaks skaper sterke reaksjoner: «Helt uforståelig at vi ikke har bedt om denne listen». Over hele verden vekker opplysningene i SwissLeaks oppsikt, etter at redaksjoner i over 40 land publiserte disse mandag. (aftenposten.no 10.2.2015).)

(Anm: Swissleaks: «Husmødrene» med fete, hemmelige bankkonti i Sveits. Over 7300 «husmødre» disponerte skjulte bankkonti for milliarder av dollar i Sveits. (aftenposten.no 11.2.2015).)

(Anm: - Har 76 milliarder dollar i skatteparadiser. Ny rapport om verdens største selskap Walmart. Butikkjeden Walmart, kjent som verdens største selskap, har plassert minst 76 milliarder dollar i 78 ulike datterselskaper i 15 ulike skatteparadiser, ifølge en ny rapport som ble sluppet onsdag. 22 selskaper, ingen butikker (dn.no 17.6.2015).)

- Storbanker skjuler diktatorernes milliarder. (- 8 spektakulære korrupsjonssaker som involverer noen av verdens mektigste politikere.) (- Vladimir Putin (…) Najib Razak (…) Hosni Mubarak (…) Ramzan Kadyrov (...) Zine al-Abidine ben Ali (…) Teodoro Nguema Obiang (…) Viktor Janukovitsj (…) Suharto.)

Storbanker skjuler diktatorernes milliarder
business.dk 22.3.2011
EU har netop strammet grebet om Gaddafis og Mubaraks gemte formuer, og selv det schweiziske finanstilsyn er i aktion. Imens kæmper særligt amerikanske storbanker imod strammere kontrol.

EU udvidede mandag indefrysningen af midler fra kredsen omkring den væltede egyptiske diktator Hosni Mubarak og strammede også sanktionerne mod topfolk fra det libyske regime og en række af landets institutioner. Men i bankverdenen er det ikke alle, der er med på at intensivere jagten på diktatorernes stjålne penge. (...)

Undersøgelse i Schweiz
Parallelt med udviklingen i EU er også de schweiziske myndigheder gået i aktion. Ifølge Wall Street Journal undersøger det schweiziske finanstilsyn nu et dusin banker for at se, om de fulgte reglerne mod hvidvaskning, da de accepterede at modtage indlån for milliarder af dollar fra topfolk i Egypten, Tunesien og Libyen.

"Bankerne må have vidst, at ingen statsoverhoveder kunne tjene den slags penge på lovlig vis. Alene det, at der er fundet den slags penge, rejser meget alvorlige spørgsmål," siger Mark Pieth, der leder antikorruptionsgruppen i OECD til avisen. (...)

Registrering af politikere
Derudover overvejer OECD også, om der skal være strengere kontrol med politiske ledere og topembedsmænd, såkaldte Politically Exposed Persons. For eksempel kan banker blive påkrævet at screene indenlandske politiske ledere, mens det i dag kun er diplomater og ambassadører, der virker i udlandet, som bliver gransket særligt nøje.

Også den idé er bankernes organisation imod, da den vil medføre en millionregning til bankerne for den ekstra kontrol. (...)

(Anm: 8 spektakulære korrupsjonssaker som involverer noen av verdens mektigste politikere. Malaysias statsminister, Najib Razak, fikk en milliardoverføring fra den saudiarabiske kongefamilien. Kan det bli verre? Absolutt. (…) - Veldig få saker havner i domstolene. Denne kampanjen setter derfor fokus på strafferiheten som vi dessverre ser er en del av bildet i mange av verdens mest korrupte stater, sier spesialrådgiver Gro Skaaren Fystro i Transparency International Norge. (…) Vladimir Putin (…) Najib Razak (…) Hosni Mubarak (…) Ramzan Kadyrov (...) Zine al-Abidine ben Ali (…) Teodoro Nguema Obiang (…) Viktor Janukovitsj (…) Suharto. (aftenposten.no 9.2.2016).)

(Anm: – Yara-saken er bare en liten flik. Et mystisk hedgefond, sveitsiske bankkontoer og en død oljeminister. En norsk korrupsjonsetterforskning utløste en internasjonal klappjakt på penger fra diktatoren Muammar Gaddafis regime. – Alt startet med en forespørsel fra Norge. (dn.no 26.6.2015).)

(Anm: - Putins venner har nettverk av selskap i skatteparadiser. - Skjuler store pengebeløp i et nettverk av selskaper i skatteparadiser.  (dagbladet.no 3.4.2016).)

(Anm: Økokrim visste om DNBs skatteparadis-praksis. Men så ikke grunn til å varsle myndighetene, melder P4 Nyhetene. (…) – Vi har kjent til dette i mange år. Vi er bekymret for dette, da det gir muligheter for å skjule straffbare handlinger, sier Petter Nordeng, leder for avdeling for skattekriminalitet hos Økokrim til radiokanalen. (e24.no 4.4.2016).)

- G8-lande indgår aftale om bekæmpelse af skattely

G8-lande indgår aftale om bekæmpelse af skattely
b.dk 18.6.2013
Verdens stormagter er blevet enige om at bekæmpe skattely verden over. (...)

Erklæringen slår også fast, at skattemyndigheder verden over skal udveksle informationer i kampen mod skatteunddragelse, ligesom multinationale selskaber »skal rapportere til skattemyndighederne hvad og hvor, de betaler skat«. (...)

(Anm: Det tapte skatteparadis Skatt. Nordmenn med skjulte formuer i utenlandske banker bør oppgi dem før det blir for sent. Hans Christian Holte skattedirektør (aftenposten.no 8.2.2015).)

(Anm: 111 klienter tilknyttet Norge omtalt i en av tidenes største banklekkasjer. Avslører hvordan bank hjalp til å skjule 650 milliarder kroner. (dagbladet.no 8.2.2015).)

(Anm: Skatteparadisene i hardt vær - nå spores formuer opp. Nettet snører seg tettere rundt nordmenn som gjemmer penger i utlandet. (aftenposten.no 16.2.2015).)

(Anm: Vil ha oljefondet ut av skatteparadiser. Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener oljefondet må slutte med investeringer i skatteparadiser. Men med 26 av 169 seter på Stortinget er de tre partiene langt unna flertall. (bt.no 9.6.2015).)

- Taper kampen mot hvitvasking (- Politiet: Dette er svært alvorlig)

Taper kampen mot hvitvasking
nrk.no 26.3.2014
Politiet i Norge klarer ikke å identifisere og etterforske hvitvasking. Det er konklusjonen i en rapport Politidirektoratet som har bestilt.

Norsk politi og påtalemakt konsentrerer seg om småtyvenes marked og narkotikakriminalitet i sin jakt på hvitvaskingsforbrytelser. Økonomisk kriminalitet slipper helt unna.

Det går fram av en rapport som den svenske jussprofessoren Dan Magnusson har laget på oppdrag av Politidirektoratet.

Her har han analysert alle sakene i Oslo politidistrikt som ble avsluttet i 2012 der straffelovens bestemmelser om hvitvasking og heleri var del av sakskomplekset.

Gjennomgangen ender i en knusende konklusjon.

– Resultatet av undersøkelsen tyder på at skattemyndigheter, bostyrere, påtalemakt og politi ikke makter å identifisere og etterforske hvitvasking.

– Tingretten ser heller ikke ut til å ha en ambisjon om å løfte fram hvitvasking som en forbrytelse som bør få en allmennpreventiv effekt, skriver den internasjonalt anerkjente eksperten på hvitvasking. (...)

(Anm: Politiet: Dette er svært alvorlig. - Hvitvasking og arbeidskriminalitet er en av de største samfunnsutfordringene vi har i dag. (aftenposten.no 26.3.2014).)

(Anm: Norsk menneskerettighetsorganisasjon siktet for heleri og hvitvasking. Økokrim har siktet den norske menneskerettighetsorganisasjonen GNRD og organisasjonens leder for hvitvasking og heleri. Etter det NRK erfarer er siktelsen på over 100 millioner kroner. (nrk.no 12.6.2015).)

(Anm: Menneskerettighetsorganisasjon slått konkurs Menneskerettighetsorganisasjonen GNRD, som i juni ble siktet for hvitvasking og heleri av Økokrim, er slått konkurs. (hegnar.no 4.7.2016).)

(Anm: 53 mulige tilfeller av hvitvasking i FIFA-etterforskning (nettavisen.no 17.6.2015).)

(Anm: Tollvesenet minner om deklarering. Tollvesenet minner om at folk må huske å melde i fra dersom de tar med seg euro med en verdi på over 25 000 norske kroner til eller fra Norge. I EU er grensen 10.000 euro før du må deklarere. (nrk.no 30.6.2015).)

(Anm: Slik frakter norske kurerer penger til Al-Qaida-gruppe. PST mener det foregår en åpenlys pengeinnsamling til al-Qaida i Norge. TV 2 fulgte praksisen på nært hold – med skjult kamera. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er ikke dagens lovverk godt nok til å stanse kontanter som går til terrornettverk. (…) Alle beløp over 25.000 kroner må deklareres, men det finnes ikke noe øverste tak på pengesum, og det er tillatt å ta med så mye penger man vil og hvor ofte man vil i løpet av et år. (tv2nyhetene.no 12.12.2012).)

- Den farligste kriminaliteten (- Bedrageri, skatte- og trygdemisbruk, menneskehandel, hvitvasking av penger, bruk av svart arbeid, omsetning av narkotika, trusler og vold.)

Den farligste kriminaliteten
dagbladet.no 19.5.2015
En ny type kriminalitet er i ferd med å få fotfeste i Norge. Det handler om organisert kriminalitet med en mafialiknende struktur. Den har allerede trengt inn i flere sektorer i norsk næringsliv, bl.a. i bygg- og anleggsbransjen og i restaurant-, transport- og renholdsbransjen. Selv dagligvarehandelen er rammet. De kriminelle nettverkene opererer på samme måte som den tradisjonelle mafiaen i andre europeiske land. Registeret av virkemidler er bredt: Bedrageri, skatte- og trygdemisbruk, menneskehandel, hvitvasking av penger, bruk av svart arbeid, omsetning av narkotika, trusler og vold.

I Dagbladet i går ropte Eivind Borge, leder for taktisk etterforskningsavdeling i KRIPOS, ut en tydelig alarm om denne utviklingen. Han beskrev en situasjon som har forverret seg, og der kriminelle nettverk kan ta over deler av samfunnet om de ikke stanses. Bekymringen for en slik utvikling er ikke ny. Den er beskrevet i ulike rapporter om kriminalitetsutviklingen. Nå sier Eivind Borge at det ikke lenger dreier seg om bekymring, men om realiteter. Han sier videre at politiet i dag ikke er rustet til å ta opp kampen, og at politikerne ikke har forståelse for de nye truslene. (…)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm