Rykninger og kramper En 51 år gammel kvinne fikk utbetalt hele 2,2 millioner kroner i erstatning, etter at «lykkepiller» ga henne kroniske rykninger i ansiktet. (VG 22.05.2006)

- Sedan spred det sig så jag fick riktiga krampanfall i hela kroppen (tv4.se 12.11.2004)

Lexapro (Cipralex) Anna Nicole Smith’s 20-year-old son had been taking a common antidepressant... (intouchweekly.hollywood.com 19.9.2006)

Legemidler mot migrene og antidepressiva kan være en farlig kombinasjon (about.com 30.10.2007)

Ekstrem selvmordstendens som følge av serotonin syndrom
(Br J Psychiatry 1995;167:410)

Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (wvgazette.com 25.5.2008)

En miks av legemidler kan være dødelig ...viser 7 349 tilfeller av serotonerg giftighet og 93 dødsfall (A Mix of Medicines That Can Be Lethal) (nytimes.com 27.2.2007)

Drug Packets Reportedly Found In Ledger's Home (wjz.com 23.1.2008)

Øker SSRI-preparater risiko for Parkinson og Alzheimers sykdom? (healthfinder.gov 27.4.2007)

- Serotonin syndrom (serotonergt syndrom) underdiagnostiseres

Serotonin syndrom
nhi.no 22.6.2010
(...) Hva er serotonin syndrom?
Serotonin syndrom oppstår når du tar medisiner som forårsaker høye nivå av det kjemiske stoffet serotonin i kroppen din. Det kan skje når du øker dosen på et medikament som inneholder serotonin eller du starter med et nytt medikament i tillegg til dem du allerede tar. Visse illegale stoffer og kosttilskudd kan også utløse serotonin syndrom.

Serotonin er et kjemisk stoff som kroppen produserer og som behøves for at nervecellene og hjernen skal kunne fungere. Men for mye serotonin skaper problemer. Symptomer på serotonin syndrom spenner fra skjelvinger og diaré til alvorlige symptomer som muskelstivhet, feber og kramper. Alvorlig serotonin syndrom kan være fatalt dersom det ikke behandles. I de fleste tilfeller går et serotonin syndrom over av seg selv i løpet av et døgns tid dersom en stopper inntaket av medisinene som forårsaker symptomene, samt om nødvendig tar medisiner som blokkerer serotonin. (...)

Symptomer og tegn på serotonin syndrom
Symptomer på serotonin syndrom opptrer typisk innen minutter til få timer etter å ha tatt et nytt medikament, eller etter å ha økt dosen på et medikament du allerede bruker. Symptomer og tegn er oppfarenhet, uro, forvirring, rask puls, utvidete pupiller, tap av muskelkontroll, muskelkramper, sterk svette, diaré, hodepine, skjelvinger, gåsehud.

Alvorlig serotonin syndrom kan være livstruende. Tegn på alvorlig tilstand er høy feber, kramper, uregelmessig puls, bevisstløshet. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

- Serotoninsyndrom kan være misdiagnostisert hos barn fordi det har blitt rapportert for det meste hos voksne.

(Anm: Asynchronicity of Organic and Psychiatric Symptoms in a Case of Sertraline Intoxication. (…) However, sertraline overdose may cause a toxic hyperserotonergic state known as serotonin syndrome (SS). Serotonin syndrome may be misdiagnosed in children because it has been reported mostly in adults. In the present case report, we describe a 16-year-old female patient who ingested 2000 mg of sertraline to attempt suicide. The patient showed symptoms and signs suggestive of SS, characterized by an asynchronicity between organic and psychiatric symptoms. In addition, the patient showed a variability of psychiatric symptoms through time. Clin Neuropharmacol. 2016 Sep-Oct;39(5):269-71.)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. (…) Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (dagensmedisin.no 24.1.2018).)

- Serotoninreseptor 1A-promotorer polymorfisme, rs6295, modulerer menneskelige angstnivåer via endring av parasympatisk nervøsitet. (- KONKLUSJON: Disse resultatene er de første som viser at HTR1A-1019C/G polymorfisme påvirker angstnivåer ved å modulere parasympatisk tone, som gir en nevrofysiologisk innsikt i rollen som HTR1A i menneskelig angst.)

(Anm: Serotonin receptor 1A promoter polymorphism, rs6295, modulates human anxiety levels via altering parasympathetic nervous activity. Abstract OBJECTIVE: The G-allele of the -1019C/G (rs6295) promoter polymorphism of the serotonin receptor 1A (HTR1A) gene has been implicated in anxiety; however, the underlying neurophysiological processes are still not fully understood. Recent evidence indicates that low parasympathetic (vagal) tone is predictive of anxiety. We thus conducted a structural equation model (SEM) to examine whether the HTR1A rs6295 variant can affect anxiety by altering parasympathetic nervous activity. CONCLUSION: These results are the first to show that HTR1A -1019C/G polymorphism influences anxiety levels by modulating parasympathetic tone, providing a neurophysiological insight into the role of HTR1A in human anxiety. Acta Psychiatr Scand. 2018 Jan 24.)

- Serotonin syndrom hos hunder: symptomer, årsaker og behandlinger.

(Anm: Serotonin syndrom hos hunder: symptomer, årsaker og behandlinger. Serotonin syndrom hos hunder er en potensielt livstruende tilstand forårsaket av en økning av serotonin i kroppen fra eksponering av antidepressiva. (Serotonin Syndrome In Dogs: Symptoms, Causes, & Treatments. Serotonin syndrome in dogs is a potentially life-threatening condition caused by an increase of serotonin in the body from exposure to antidepressant medication. (dogtime.com 2017).)

(Anm: Veterinærkatalogen - Felleskatalogen (felleskatalogen.no/medisin-vet).)

(Anm: Selektive serotonin- reopptakshemmere – skade ikke dokumentert? (…) En undersøkelse publisert i 1999 viste at ni av ti allmennpraktiserende leger ikke var oppmerksom på serotonergt syndrom (2). Tidsskr Nor Legeforen 2002;122:731.)

- Hvordan legemidler påvirker skjoldbruskfunksjonen. Unormale resultater av skjoldbruskfunksjonstester er vanlige i klinisk praksis.

(Anm: How medications affect thyroid function. Abnormal results of thyroid function tests are common in clinical practice. The diagnosis of thyroid dysfunction is easily made, especially if the clinical signs and symptoms of thyroid dysfunction are also present. In elderly patients aged 65 years and older, who often have atypical presentations, the diagnosis of thyroid dysfunction is more difficult. Sometimes laboratory findings are abnormal because of a patient's use of medications or the presence of unrelated and nonthyroidal medical illnesses. Many abnormalities identified by thyroid laboratory tests can be caused by various illnesses that do not directly involve the thyroid gland. This “euthyroid sick syndrome” occurs in as many as 70% of patients who have been admitted to a hospital., Recognition is critical because therapy is not necessary and may be detrimental. There results of thyroid function tests often revert to normal once the patient recovers from the illness. In this review, I focus on medications that interfere with the proper interpretation of thyroid function test results, cause thyroid illnesses, influence levothyroxine requirements, and impair absorption of exogenous levothyroxine. (…) Serotonin reuptake inhibitors may also alter T4 requirements. In nine patients receiving thyroxine therapy, an elevation in thyrotropin levels and a reduction in FT4 levels were noted after the addition of sertraline hydrochloride. An increase in thyroxine clearance was thought to have occurred. West J Med. 2000 Feb; 172(2): 102–106.)

(Anm: Elevated serum thyrotropin in thyroxine-treated patients with hypothyroidism given sertraline. N Engl J Med. 1997 Oct 2;337(14):1010-1.)

(Anm: Developmental Exposure to Fluoxetine Modulates the Serotonin System in Hypothalamus. PLoS One. 2013; 8(1): e55053.)

(Anm: Effects of Citalopram on Serotonin and CRF Systems in the Midbrain of Primates with Differences in Stress Sensitivity. J Chem Neuroanat. 2011 Jul; 41(4): 200–218.)

- Hunder og serotonin (Dogs and Serotonin). (- Artikkelen advarer om farene ved antidepressiva-indusert serotonin syndrom (SS), en tilstand som kan føre til «sykdom, endrede mentale tilstander og til og med død» hvis tilstanden er ubehandlet.)

(Anm: Dogs and Serotonin. Editorial Note: This post by Leonie Fennell is the first of two on related themes. We would love to hear any observations you or your veterinarian have on drugs in animals in general. Depression, once a disease deemed too rare to merit study, has become so common that it is now a booming business. More and more people are asking: “When we stop at the pharmacy to pick up our Prozac, are we simply buying a drug? Or are we buying into a disease as well?” In the last 20 years depression numbers have rocketed and according to the World Health Organisation, more than 300 million people of all ages are suffering globally. And it seems to be spreading to pets. An article last week caught my attention – ‘Serotonin Syndrome in Dogs: Symptoms, Causes, & Treatment’. The article warns of the dangers of antidepressant-induced Serotonin Syndrome (SS), a condition that if left untreated, can result in ‘illness, altered mental states, and even death’. Considering I’ve seen first-hand the effects that antidepressants can have on humans, particularly depersonalization, aggression and suicidality, I have always wondered whether similar effects can be seen in canines. What might the growing practice of drugging our pets lead to? (…) Lilly’s own literature(1) report the following adverse reactions with dogs taking Reconcile/Prozac: -  Calm/Lethargy/Depression – 32.9% - Shaking/Shivering/Tremor – 11.1% - Restlessness – 7.4% - Aggression –  4.2% (davidhealy.org 16.10.2017).)

- Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN.

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

– Bakterier i tarmen kan spille viktig pacemakerrolle i peristaltikk. Spontane sammentrekninger i fordøyelseskanalen spiller en viktig rolle i nesten alle dyr, og sikrer sunne tarmfunksjoner. Fra enkle hvirvelløse dyr til mennesker er det konsekvent like bevegelsesmønstre, der rytmiske sammentrekninger av musklene letter transport og blanding av tarminnholdet.

(Anm: Bacteria in the intestine can play important pacemaker role in peristalsis. Spontaneous contractions of the digestive tract play an important role in almost all animals, and ensure healthy bowel functions. From simple invertebrates to humans, there are consistently similar patterns of movement, through which rhythmic contractions of the muscles facilitate the transport and mixing of the bowel contents. These contractions, known as peristalsis, are essential for the digestive process. With various diseases of the digestive tract, such as severe inflammatory bowel diseases in humans, there are disruptions to the normal peristalsis. To date, very little research has explored the factors underlying the control of these contractions. Now, for the first time, a research team from the Cell and Developmental Biology (Bosch AG) working group at the Zoological Institute at Kiel University (CAU) has been able to prove that the bacterial colonization of the intestine plays an important role in controlling peristaltic functions. The scientists published their results yesterday - derived from the example of freshwater polyps Hydra - in the latest issue of Scientific Reports. (news-medical.net 23.11.2017).)

(Anm: Peristaltikk, rytmiske sammentrekninger i muskellagene i fordøyelseskanalen og andre hulorganer, blant annet urinlederne. De vanligste peristaltiske sammentrekningene vandrer som bølger langs hulorganet og driver innholdet (for eksempel tarminnholdet) fremover. I tarmen er det også andre bevegelsesmønstre, blant annet noen som elter og blander innholdet. Peristaltikken i spiserøret utløses av svelg, mens den skjer uten bevisst påvirkning i tynntarm og tykktarm. De peristaltiske bølgene i tynntarmen går begge veier, noe som gir bedre fordeling og oppsuging av næringsstoffene. Peristaltikken er nøye styrt, dels av interne nervebaner i tarmveggen, dels av sympatiske og parasympatiske nervefibrer (det autonome nervesystem) fra hjerne og ryggmarg. Kilde: Store norske leksikon.)

- Forskere kortlægger tendenser i medicinudvikling. Fremtidens medicin En tredjedel af al medicin på det amerikanske marked påvirker en samme slags vigtige cellereceptorer, de såkaldte G-protein-koblede receptorer.

(Anm: Forskere kortlægger tendenser i medicinudvikling. Fremtidens medicin. En tredjedel af al medicin på det amerikanske marked påvirker en samme slags vigtige cellereceptorer, de såkaldte G-protein-koblede receptorer. En stor kortlægning fra Københavns Universitet og Uppsala Universitet viser, at denne medicins farmakologiske mekanismer bliver mere komplekse, og særligt inden for Alzheimers, fedme, astma og diabetes er der stor udvikling. G-protein-koblede receptorer udgør fra et medicinalperspektiv de mest udnyttede cellereceptorer i kroppen. De er let tilgængelige i cellernes overflade, og en tredjedel af al godkendt medicin i USA påvirker disse receptorer. En ny kortlægning fra Københavns Universitet og Uppsala Universitet af al denne medicin på markedet samt i kliniske forsøg, er blevet offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Nature Reviews Drug Discovery. Kortlægningen afslører tendenser for, hvordan denne type lægemiddel rammer et stadig større antal receptorer, udnytter nye videnskabelige principper og fintuner for at opnå større sikkerhed gennem mere specifikke interaktioner med mål og cellulære signaler. (sund.ku.dk 31.10.2017).)

(Anm: Trends in GPCR drug discovery: new agents, targets and indications. (…) 5HT1A, 5HT2A, 5HT7R (…) Aripiprazole – lauroxil (Aristada) Schizophrenia 5HT1A, 5HT2A and DRD2 2015Nature Reviews Drug Discovery (2017) (Published online 27 October 2017).)

- Høyt nivå av serotonin i blodvæske (serum) ved krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS).

(Anm: Høyt nivå av serotonin i blodvæske (serum) ved krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS). High serum serotonin in sudden infant death syndrome. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Jul 3. pii: 201617374. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

- Resymé. Det har vært dramatiske forbedringer i å redusere barnedød i søvn siden 1990-tallet, da anbefalinger ble introdusert for å legge babyer på ryggen for å sove. Men siden slutten av 1990-tallet har nedgangen blitt redusert.

(Anm: Overview There have been dramatic improvements in reducing baby deaths during sleep since the 1990s, when recommendations were introduced to place babies on their back for sleep. However, since the late 1990s, declines have slowed. Other recommended safe sleep practices today include eliminating hazards, such as keeping blankets, pillows, bumper pads, and soft toys out of the sleep area. Recommendations also include room sharing but not bed sharing. These practices can help lower the risk of sleep-related infant deaths, including sudden infant death syndrome (SIDS), accidental suffocation, and deaths from unknown causes. Not all caregivers follow these  recommendations. Healthcare providers can counsel caregivers on safe sleep practices during pregnancy and baby care visits. (statnews.com 10.1.2018).)

- Forskere gjør overraskende funn om hvordan nevroner kommuniserer med hverandre. (…) Neuroner kommuniserer med hverandre ved å frigjøre kjemikalier kalt neurotransmittere, som dopamin og glutamat inn i det lille rommet mellom to nevroner som er kjent som synaps. (- "Våre funn viser for første gang at nevroner kan forandre hvor mye dopamin de frigjør som en funksjon av deres generelle aktivitet. Når denne mekanismen ikke fungerer som den skal, kan det ha store helseeffekter…

(Anm: Forskere gjør overraskende funn om hvordan nevroner kommuniserer med hverandre. (…)  Neuroner kommuniserer med hverandre ved å frigjøre kjemikalier kalt neurotransmittere, som dopamin og glutamat, inn i det lille rommet mellom to nevroner som er kjent som synaps. (Researchers make surprising discovery about how neurons talk to each other. (…) "Våre funn viser for første gang at nevroner kan forandre hvor mye dopamin de frigjør som en funksjon av deres generelle aktivitet. Når denne mekanismen ikke fungerer som den skal, kan det ha store helseeffekter…» (Neurons communicate with one another by releasing chemicals called neurotransmitters, such as dopamine and glutamate, into the small space between two neurons that is known as a synapse. (…) "Our findings demonstrate, for the first time, that neurons can change how much dopamine they release as a function of their overall activity. When this mechanism doesn't work properly, it could lead to profound effects on health," explained the study's senior author Zachary Freyberg, M.D., Ph.D., who recently joined Pitt as an assistant professor of psychiatry and cell biology. Freyberg initiated the research while at Columbia University. (medicalxpress.com 17.8.2017).)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

- Forskere finner ingen forbindelse mellom serotonin-genet, stress og depresjon. (- Men i denne nye studien så forskere ved Washington University igjen på data fra mange studier som dykket ned i saken i den opprinnelige publiseringen i 2003, som analyserte informasjon fra mer enn 40 000 mennesker, og fant at den tidligere rapporterte sammenhengen mellom serotonin-genet, depresjon og stress ikke var evident. De nye resultatene er publisert 4.4 i tidsskriftet Molecular Psychiatry.)

Researchers find no connection between serotonin gene, stress and depression
news-medical.net 4.4.2017
New research findings often garner great attention. But when other scientists follow up and fail to replicate the findings? Not so much.

In fact, a recent study published in PLOS One indicates that only about half of scientific discoveries will be replicated and stand the test of time. So perhaps it shouldn't come as a surprise that new research led by Washington University School of Medicine in St. Louis shows that an influential 2003 study about the interaction of genes, environment and depression may have missed the mark.

Since its publication in Science, that original paper has been cited by other researchers more than 4,000 times, and some 100 other studies have been published about links between a serotonin-related gene, stressful life events and depression risk. It indicated that people with a particular variant of the serotonin transporter gene were not as well-equipped to deal with stressful life events and, when encountering significant stress, were more likely to develop depression.

Such conclusions were widely accepted, mainly because antidepressant drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) help relieve depression for a significant percentage of clinically depressed individuals, so many researchers thought it logical that differences in a gene affecting serotonin might be linked to depression risk.

But in this new study, the Washington University researchers looked again at data from the many studies that delved into the issue since the original publication in 2003, analyzing information from more than 40,000 people, and found that the previously reported connection between the serotonin gene, depression and stress wasn't evident. The new results are published April 4 in the journal Molecular Psychiatry. (…)

Culverhouse noted that finally, when it comes to this gene and its connection to stress and depression, the scientific method has done its job.

"Experts have been arguing about this for years," he said. "But ultimately the question has to be not what the experts think but what the evidence tells us. We're convinced the evidence finally has given us an answer: This serotonin gene does not have a substantial impact on depression, either directly or by modifying the relationship between stress and depression."

With this serotonin gene variant removed from the field of potential risk factors for depression, Culverhouse and Bierut said researchers now can focus on other gene-environment interactions that could influence the onset of depression. (…)

(Anm: Study reverses thinking on genetic links to stress, depression. Scientists re-examine data exploring connection between serotonin gene, depression, stress. (...) Culverhouse, RC, et al. Collaborative meta-analysis finds no evidence of a strong interaction between stress and 5-HTTLPR genotype contributing to the development of depression. Molecular Psychiatry. April 4, 2017. (medicine.wustl.edu 14.4.2017).)

(Anm: Collaborative meta-analysis finds no evidence of a strong interaction between stress and 5-HTTLPR genotype contributing to the development of depression. Molecular Psychiatry 2017 (4 April 2017).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Serotonergic dysfunction documented in hoarding disorder. SAN FRANCISCO – Hoarding disorder is characterized by a distinct pattern of serotonergic dysfunction different from that seen in obsessive-compulsive disorder (OCD) or major depression, Sanjaya Saxena, MD, reported at the annual conference of the Anxiety and Depression Association of America. (clinicalpsychiatrynews.com 17.4.2017).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

- Kurerer eller skaper antidepressiva unormale tilstander i hjernen?

Controversies on the role of 5-HT(2C) receptors in the mechanisms of action of antidepressant drugs. Neurosci Biobehav Rev. 2014 Mar 11. pii: S0149-7634(14)00040-2.
Evidence from the various sources indicates alterations in 5-HT2C receptor functions in anxiety, depression and suicide, and other stress-related disorders treated with antidepressant drugs. Although the notion of a 5-HT2C receptor desensitization following antidepressant treatments is rather well anchored in the literature, this concept is mainly based on in vitro assays and/or behavioral assays (hypolocomotion, hyperthermia) that have poor relevance to anxio-depressive disorders. Our objective herein is to provide a comprehensive overview of the studies that have assessed the effects of antidepressant drugs on 5-HT2C receptors. Relevant molecular (second messengers, editing), neurochemical (receptor binding and mRNA levels), physiological (5-HT2C receptor-induced hyperthermia and hormone release), behavioral (5-HT2C receptor-induced changes in feeding, anxiety, defense and motor activity) data are summarized and discussed. Setting the record straight about drug-induced changes in 5-HT2C receptor function in specific brain regions should help to determine which pharmacotherapeutic strategy is best for affective and anxiety disorders. (...)

(Anm: Cafeteria diet and probiotic therapy: cross talk among memory, neuroplasticity, serotonin receptors and gut microbiota in the rat. Abstract. The western diet is known to have detrimental effects on cognition and the gut microbiota, but few studies have investigated how these may be related. (…) Neuroplasticity genes in the perirhinal cortex were also affected and related to PC1 but object memory performance was correlated with perirhinal 5HT2C (Anm: 5-HT2C) expression and microbiota PC3. These results show that probiotics can be beneficial in situations of gut dysbiosis where memory deficits are evident but may be detrimental in healthy subjects.Molecular Psychiatry advance online publication, 14 March 2017; doi:10.1038/mp.2017.38. Mol Psychiatry. 2017 Mar 14. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve. (...)  Abstract. There is increasing, but largely indirect, evidence pointing to an effect of commensal gut microbiota on the central nervous system (CNS). However, it is unknown whether lactic acid bacteria such as Lactobacillus rhamnosus could have a direct effect on neurotransmitter receptors in the CNS in normal, healthy animals. GABA is the main CNS inhibitory neurotransmitter and is significantly involved in regulating many physiological and psychological processes. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2011 (Published online before print August 29).)

(Anm: Serotonin Regulates the Firing of Principal Cells of the Subiculum by Inhibiting a T-type Ca2+ Current. (…) Results Serotonin Inhibits the Burst Firing of Pyramidal Neurons from the Subiculum We characterized the firing behavior of principal cells from the subiculum by recording the electrical activity of individual pyramidal cells using patch-clamp technique, LFP, optogenetics and calcium imaging. In agreement with previous observations (Mason, 1993; Stewart and Wong, 1993; Taube, 1993), we found that 284 out of 351 (81%) pyramidal cells recorded in the distal half of the subiculum, responded to depolarizing current pulses with a burst of action potentials followed by regular firing (Figure 1A; mice age P12–P28). The probability of generating a burst was increased when evoked from a hyperpolarized membrane potential and decreased when evoked from a depolarized membrane potential (Figure 1B), suggesting involvement of a voltage-sensitive conductance partly de-inactivated at rest and sharing the properties of T-type Ca2+ channels (Llinás and Yarom, 1981). Front. Cell. Neurosci., 07 March 2017.)

(Anm: Forskere finder potentiel epilepsi-behandling. Epilepsi Temporallapsepilepsi (TLE) er en af de mest almindelige epilepsiformer. 30 millioner mennesker verden over kæmper med TLE, men en tredjedel af dem er ikke modtagelige over for de tilgængelige behandlingsformer. Nu har forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet gjort en opdagelse, der måske kan bruges til at behandle de patienter. (sund.ku.dk 1.3.2017).)

(Anm: Serotonin som potentiel epilepsi-behandling. En dansk forskergruppe har opdaget, at serotonin-recptoren 5-HT2c hæmmer calciumstrømmen og på den måde forhindrer neuronerne i at danne såkaldte ’bursts’. Disse bursts forårsager epilepsianfald. Derved kan en mulig behandling være fundet til de mennesker, der lider af temporallapepilepsi, men som ikke er modtagelige over for de tilgængelige behandlinger. Forhåbningen er, at man ved at have fundet den specifikke receptor for effekten kan målrette behandlingen og dermed undgå bivirkningerne ved serotonin. Læs mere her  (pharmadanmark.dk 10.3.2017).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Johan Ræder, lege, professor, Oslo. Medisiner og rusmidler. (…) Når man da slutter å ta lykkepillene, vil man kunne oppleve en ny periode med ubalanse og symptomer fordi det da forbigående kan være mindre serotonin i hjernen. Den gunstige effekten i starten kan ha sin pris ved at mer serotonin gir kvalme hos noen og, spesielt hos eldre, kan gi forvirring. (aftenposten.no 7.2.2017).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Low serotonin is mythical cause of depression, says psychiatry professor (medicalnewstoday.com 22.4.2015).)

(Anm: A Brean. Fra redaktøren. Forførende forskningsfortellinger. (…) «Forskning er ikke sannhet, men fortellinger.» (…) «- Du har for lavt serotoninnivå. Her er en pille som høyner det.» Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:291 (23.2.2016).)

(Anm: Manipulating novel target could lead to new treatments. Northwestern Medicine scientists have shown how manipulating a novel target in the brain using gene therapy could lead to new treatments for depression. The investigators showed decreasing a set of proteins called HCN channels reduced depression-like behavior in mice. If replicated in humans, the findings could inform fresh therapies for millions of patients who do not respond to existing treatments for depression. The study will be published July 12 in the journal Molecular Psychiatry. Most existing antidepressants affect mood and emotions by increasing levels of neurotransmitters called monoamines, namely serotonin, dopamine and norepinephrine. But the fact that these drugs are not effective for many patients suggests there are additional mechanisms underlying depression yet to be uncovered that could be targeted with new therapies. (medicalnewstoday.com 14.7.2016).)

- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

(Anm: Serum serotonin levels and bone in rheumatoid arthritis patients.  (…) After adjustment for BMI, disease duration, and years of menopause, SSL remained a significant negative predictor of total proximal femur BMD only in postmenopausal RA women. Our data reinforce a role, despite weak, for circulating serotonin in regulating bone mass in RA patients, with some differences in terms of gender and anatomical sites. Rheumatol Int. 2017 Nov;37(11):1891-1898.)

- Serotoninmangel involvert i revmatoid artritt. For første gang har serotonin (5-hydroksytryptamin, 5-HT) blitt direkte involvert i patofysiologien til revmatoid artritt (RA).

(Anm: Serotonin deficiency implicated in rheumatoid arthritis. For the first time, serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been directly implicated in the pathophysiology of rheumatoid arthritis (RA). Although 5-HT is predominantly known as a neurotransmitter within the central nervous system, new evidence points to additional important functions for serotonin in the periphery. A report in The American Journal of Pathology shows that experimentally-induced RA in serotonin-deficient mice is worse than disease reported in controls and that some effects of RA can be reduced by serotonin or its agonists (compounds that activate serotonin receptors). They compared the effects of CIA in normal mice to those in mice genetically bred with a deficiency in tryptophan hydroxylase-1, a key enzyme needed for serotonin production in peripheral tissues. The investigators found that both the number and activity of osteoclasts were higher in 5-HT-deficient mice with arthritis. In addition, more bone resorption was detected both at the affected joints and at remote sites. (…) Subsequent experiments using cell cultures showed that the balance between Th17/Treg cells could be normalized by the addition of 5-HT or 5-HT receptor agonists, revealing a direct regulatory role of serotonin in RA. These novel data suggest a new therapeutic target that could be important for this disabling disease. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Serotonin (5-HT): receptors, agonists and antagonists. (pharmacologycorner.com).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Antidepressant target discovery could lead to gene therapy treatment. In 2010, researchers at Weill Cornell Medical College thought they hit on a novel way to treat depression--by delivering a gene called p11 directly to the brain. The gene therapy looked promising in mice but hasn’t yet moved into clinical trials. (fiercepharma.com 20.7.2016).)

- Serotonergt syndrom med metylblått. (- Vanlige symptomer og tegn er tremor, forvirring, agitasjon, klonus, uro, feber, svetting, hjerteklapp og diaré (1).) (- I en retrospektiv kasuistikkserie er det beskrevet 325 pasienter som hadde fått metylblått under paratyroidea kirurgi. 45 av disse pasientene brukte et serotonergt legemiddel og 17 av disse fikk symptomer på serotonintoksisitet.)

Serotonergt syndrom med metylblått
relis.no 19.8.2016 (RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre))
Risiko for alvorlige serotonerge reaksjoner hos pasienter som tar antidepressiva og får administrert metylblått.

RELIS har mottatt en bivirkningsmelding hvor det rapporteres om en pasient som fikk muskelspasmer, forvirring, hypertensjon og temperaturstigning etter en paratyreoidea operasjon hvor det ble brukt metylblått diagnostisk. Pasienten fikk som følge av dette et lengre sykehusopphold, men ble restituert.  Lege identifiserte etter hvert reaksjonene som symptomer på serotonergt syndrom. Pasienten brukte flere legemidler fast, deriblant antipsykotika og antidepressiva.

Serotonergt syndrom er en potensielt livstruende tilstand som skyldes forhøyet nivå av serotonin i synapsespaltene. Symptombildet består av nevromuskulære, mentale og autonome reaksjoner. Vanlige symptomer og tegn er tremor, forvirring, agitasjon, klonus, uro, feber, svetting, hjerteklapp og diaré (1).

Metylblått (andre navn: metyltioninium, methylene blue, metylenblått(2)) er et fargestoff som brukes ved methemoglobinemi (3). Fargestoffet blir også brukt off-label for diagnostikk og visualisering under kirurgi, blant annet til lokalisering av tyroidea eller paratyroidea (4).  Metylblått har vært sett på som et inert fargestoff, men har vist seg å være en svært potent, reversibel hemmer av monoaminoksidase (MAO), et enzym som er involvert i omdanningen av serotonin. Metylblått har sterkest affinitet for MAO-A (5).

Ved samtidig administrering av metylblått hos pasienter som får serotonerge legemidler er det fare for forhøyde nivåer av serotonin og utvikling av serotonerge reaksjoner.  Dette er for eksempel sett hos pasienter som bruker antidepressiva, som enkelte trisykliske antidepressiva (TCA), selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), serotonin-noradrenalin reopptakshemmere (SNRI), eller monoaminoksidase-hemmere (MAO-hemmere) (4-7).

Det er også en mulighet for at andre legemidler som har serotonerge egenskaper kan forårsake serotonintoksisitet hvis metylblått administreres samtidig (8).

I en retrospektiv kasuistikkserie er det beskrevet 325 pasienter som hadde fått metylblått under paratyroidea kirurgi. 45 av disse pasientene brukte et serotonergt legemiddel og 17 av disse fikk symptomer på serotonintoksisitet. Det var ingen serotonerge reaksjoner hos de 280 pasienten som ikke tok et serotonergt legemiddel (4). Det blir rapportert at metylblått i lave doser på 1-2 mg/kg IV, er nok til å hemme MAO-A og har forårsaket serotonergt syndrom når den har blitt administrert sammen med et SSRI (6). (…)

(Anm: Antidepressiv medicin kan øge risiko for infektion med tarmbakterie. Infektioner med bakterien Clostridium difficile ses oftere hos personer i behandling for depression. (dagenspharma.dk 14.5.2013).)

(Anm: Legemidler (bl.a. antidepressiva, antipsykotika etc. kan øke risikoen for tarmsykdommer (dysbiose)), inklusive sepsis, Clostridium difficile (C difficile) etc.(mintankesmie.no).)

(Anm: Rebiotix microbiome drug success against C diff infection. Patients suffering from a recurrent infection with the C difficile bacteria have benefited from a microbiome treatment from Rebiotix. The results from the open label phase 2 trial confirm that Rebiotix’s drug, RBX2660, is the frontrunner among a coming wave of new microbiome treatments. (…) Companies are focusing on gastrointestinal conditions first, but the potential for treatments is also being investigated in conditions such as multiple sclerosis and depression. (pharmaphorum.com 13.4.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

- Bruk av pupillometri og pupillreaksjonar i medisinsk forsking

Bruk av pupillometri og pupillreaksjonar i medisinsk forsking
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:29-32 (6.1.2005)
Bakgrunn. Regnbogehinna er eit dynamisk organ som vert regulert av aktiviteten i det autonome nervesystemet, noko ein lenge har utnytta innan medisinen. Aktiviteten til regnbogehinna reflekterer fysiologiske reaksjonar på ulike sensoriske stimuli, som til dømes smerte. Ein finn stadig meir avanserte verktøy for å vurdere pupillen, og vi ønskjer å presentere nokre av desse. (...)

Den glatte muskulaturen i regnbogehinna endrar storleiken på pupillen, gjennom aktivering av anten m. constrictor pupillae eller m. dilatator pupillae. Det er likevekta mellom aktiviteten i desse to musklane som til ei kvar tid avgjer storleiken på pupillen. (...)

Det autonome nervesystemet kan bli påverka av fleire ulike sjukdomstilstandar, mellom anna multippel sklerose, Alzheimers sjukdom og diabetes mellitus (6, 15 - 17). de Seze fann ein avvikande pupillreaksjon hos 60 % av pasienter med multippel sklerose (n = 45) i høve til hos friske kontrollpersonar (n = 30), mellom anna redusert konstriksjonsamplitude og forlenga latenstid for lysrefleksen.

Innhaldet av nevrotransmitteren acetylkolin i hjernen er redusert hos pasientar med Alzheimers sjukdom. Fotiou gjennomførte ein pilotstudie med fem friske frivillige, fem pasientar med Alzheimers sjukdom som var medisinerte med ein antikolinesterase og fem pasientar med Alzheimers sjukdom som ikkje var medisinerte. Han fann at latenstida til maksimal miose var redusert både hos pasientar med Alzheimers sjukdom som ikkje fekk behandling (0,53 s) og hos pasientar med denne sjukdomen som fekk behandling (0,62 s) i høve til hos friske (0,81 s) (16). (...)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

- Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.)

Zyvox (linezolid): Drug Safety Communication - Serious CNS Reactions Possible When Given to Patients Taking Certain Psychiatric Medications (Zyvoxid (linezolid): Sikkerhetskommunikasjon av legemiddelsikkerhet - Alvorlige CNS-reaksjoner er mulig når det gis til pasienter som tar visse psykofarmaka)
fda.gov 21.10.2011
(...) PROBLEMSTILLLING: FDA har mottatt rapporter om alvorlige reaksjoner i sentralnervesystemet (CNS) når det antibakterielle legemidlet linezolid (Zyvoxid) gis til pasienter som tar psykofarmaka som virker via serotoninsystemet i hjernen (serotonerge psykiatriske legemidler). En liste over de serotonerge psykiatriske legemidler som kan interagere med linezolid kan bli funnet i Drug Safety Communication (sikkerhetskommunikasjon av legemiddelsikkerhet). Sikkerhetsinformasjon om denne potensielle interaksjonen og viktige legemiddelanbefalinger for bruk ved nødsituasjoner og ikke-nødsituasjoner blir tilføyd preparatomtaler for serotonerge psykofarmaka og linezolid. (...) (ISSUE: FDA has received reports of serious central nervous system (CNS) reactions when the antibacterial drug linezolid (Zyvox) is given to patients taking psychiatric medications that work through the serotonin system of the brain (serotonergic psychiatric medications). A list of the serotonergic psychiatric medications that can interact with linezolid can be found in the Drug Safety Communication. Safety information about this potential drug interaction and important drug usage recommendations for emergency and non-emergency situations are being added to the drug labels for serotonergic psychiatric medications and linezolid.)

BAKGRUNN Linezolid brukes til å behandle infeksjoner, inkludert lungebetennelse, infeksjoner i hud, og infeksjoner forårsaket av en resistent bakterie (Enterococcus faecium). Det er en reversibel MAO-hemmer (MAOI). Selv om den eksakte mekanisme for denne interaksjonen er ukjent hemmer linezolid virkningen av monoaminoksidase A - et enzym som er ansvarlig for å bryte ned serotonin i hjernen. Det antas at når linezolid gis til pasienter som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen, og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer som iinkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber. (...) (BACKGROUND: Linezolid is used to treat infections, including pneumonia, infections of the skin, and infections caused by a resistant bacterium (Enterococcus faecium). It is a reversible monoamine oxidase inhibitor (MAOI). Although the exact mechanism of this drug interaction is unknown, linezolid inhibits the action of monoamine oxidase A — an enzyme responsible for breaking down serotonin in the brain. It is believed that when linezolid is given to patients taking serotonergic psychiatric medications, high levels of serotonin can build up in the brain, causing toxicity. This is referred to as Serotonin Syndrome — signs and symptoms include mental changes (confusion, hyperactivity, memory problems), muscle twitching, excessive sweating, shivering or shaking, diarrhea, trouble with coordination and/or fever.)

En egen DSC (Drug Safety Communication (sikkerhetskommunikasjon av legemiddelsikkerhet) blir formidlet i dag for metylenblått (methylene blue) på grunn av lignende potensielle legemiddelinteraksjoner med serotonerge psykofarmaka og inkluderer anbefalinger for bruk av legemidler. (...) (A separate Drug Safety Communication (DSC) is being released today for methylene blue due to similar potential drug interactions with serotonergic psychiatric medications and includes drug usage recommendations.)

(Anm: Metylenblått (metyltionin) (felleskatalogen.no).)

(Anm: Metylenblått, fargestoff som tilhører tiazingruppen, forekommer som mørkegrønt pulver eller glinsende krystaller. Fremstilles ut fra p-dimetylaminoanilin, dimetylanilin og tiosulfat ved oksidasjon. Danner dobbeltsalter med mange uorganiske salter. Den blåfargede løsningen av metylenblått reduseres lett og brukes som redoks-indikator. Metylenblått brukes en del til farging av bakteriologiske preparater og i analyser. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: FDA Drug Safety Communication: Serious CNS reactions possible when methylene blue is given to patients taking certain psychiatric medications. (fda.gov 26.7.2011).)

(Anm: FDA Drug Safety Communication: Updated information about the drug interaction between methylene blue (methylthioninium chloride) and serotonergic psychiatric medications. (fda.gov 20.10.2016).)

(Anm: linezolid (antibiotika; Zyvox i USA); Zyvoxid (in Europe), and Zyvoxam (in Canada and Mexico). Generics are also available in India, such as Linospan (Cipla). (en.wikipedia.org).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: linezolid (antibiotika; Zyvox i USA); Zyvoxid (in Europe), and Zyvoxam (in Canada and Mexico). Generics are also available in India, such as Linospan (Cipla). (en.wikipedia.org).)

(Anm: Zyvoxid (…) Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bør ikke gis ved samtidig bruk av monoaminoksidase A- eller B-hemmere (f.eks. selegilin, moklobemid, fenelzin, isokarboxacid) eller innen 2 uker etter at slike legemidler er blitt brukt. Hvis det ikke finnes muligheter for grundig overvåkning av pasienten og blodtrykksmonitorering, bør linezolid ikke gis ved følgende kliniske tilstander eller følgende typer samtidig medisinering: Ukontrollert hypertensjon, feokromocytom, karsinoid, tyreotoksikose, bipolar depresjon, schizoaffektiv lidelse, akutte forvirringstilstander. Pasienter som tar noen av følgende medikamenter: Serotoninreopptakshemmere, trisykliske antidepressiver, serotonin-5-HT1-reseptoragonister (triptaner), direkte og indirekte virkende sympatomimetika (inkl. adrenerge bronkodilatatorer, pseudoefedrin og fenylpropanolamin), karkontraherende midler (f.eks. adrenalin, noradrenalin), dopaminerge stoffer (f.eks. dopamin, dobutamin), petidin eller buspiron. (...) Antibiotikaassosiert diaré og kolitt, inkl. pseudomemebranøs kolitt og Clostridium difficile-assosiert diaré er rapportert, og kan variere i alvorlighet fra mild diaré til fatal kolitt. Det er derfor viktig å vurdere denne diagnosen ved utvikling av alvorlig diaré under/etter behandling med linezolid. (...) Pasienter som får symptomer på metabolsk acidose inkl. stadig tilbakevendende kvalme eller oppkast, buksmerter, lavt bikarbonatnivå eller hyperventilering, bør straks få medisinsk behandling. Linezolid hemmer mitokondrienes proteinsyntese. Bivirkninger som melkesyreacidose, anemi og nevropati (optisk og perifer), kan forekomme; dette forekommer hyppigere ved behandling >28 dager. Samtidig administrering av linezolid og serotoninerge midler er kontraindisert, unntatt i tilfeller hvor samtidig bruk ansees som absolutt nødvendig. I slike tilfeller skal pasienten følges nøye for tegn og symptomer på serotoninergt syndrom, som kognitiv dysfunksjon, hyperpyreksi, hyperrefleksi og inkoordinasjon. Seponering av ett eller begge legemidlene skal vurderes ved tegn eller symptomer. (felleskatalogen.no).)

(Anm: Vedvarende sponeringslidelser (bivirkninger) indusert av paroxetine (Seroxat; paroksetin), en selektiv serotonin reopptakshemmer (SSRI), og behandlet med spesifikk kognitiv atferdsterapi (Persistent Postwithdrawal Disorders Induced by Paroxetine, a Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, and Treated with Specific Cognitive Behavioral Therapy.) De første månedene av paroksetinavbrudd, inkludert nedtrapping og 1 måned med fullstendig seponering, var kjennetegnet av vedvarende post-abstinensforstyrrelser som består av kontinuerlig agitasjon, depersonalisering, generalisert angst, fysisk svakhet, humørsvingninger og søvnproblemer. (The first months of paroxetine withdrawal, including tapering and 1 month of complete discontinuation, were characterized by persistent postwithdrawal disorders consisting of continuous agitation, depersonalization, generalized anxiety, physical weakness, mood swings and sleep difficulties.) Psychother Psychosom 2014;83:247-248).)

(Anm: seponering; det å stansa ei behandling, slutta med eit legemiddel, vanleg forkorting: sep. EN cessation of medication; withdrawal. ET [lat. seponere setja til side] Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser. (Effects of tramadol, clonazepam, and their combination on brain mitochondrial complexes.) (…) Dette resultatet forklarer de kliniske og deres respektive histopatologiske effekter av tramadol, for eksempel anfall og røde nevroner (markør for apoptose). (The results showed that groups that received tramadol (therapeutic and abuse) suffered from weight loss.) (Toxicol Ind Health. 2015 Dec;31(12):1325-33).)

(Anm: Antibiotika kan utløse mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser. (Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Laktat er et biprodukt av den kjemiske prosess som er kjent som glykolyse - å bryte ned av sukker eller glukose, til mindre molekyler med det formål å frembringe energi. Under intens fysisk aktivitet, akkumuleres laktat i vevet og blod, som noen ganger kan føre til dårligere fysisk ytelse og muskelstivhet. (Lactate is a byproduct of the chemical process known as glycolysis- the breaking down of sugar, or glucose, into smaller molecules with the purpose of producing energy. During intense physical activity, lactate accumulates in the tissue and blood, which can sometimes lead to poorer physical performance and muscle stiffness.) (medicalnewstoday.com 19.3.2017).)

(Anm: Er Mitokondrier nøkkelen til å finne en løsning på Parkinsons sykdom? Are Mitochondria the Key to Cracking Parkinson’s Disease? European Medical Journal 2017 (Februar 20, 2017).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Diagnostisering av karsinoide svulster. Urinprøver samles i 24 timer og en vanlig test for å undersøke karsinoid syndrom er å måle 5-HIAA nivåer. Måling av nivået av serotonin i blodet kan være svært nyttig. Normale serotoninnivåer i blodet med høye serotonin- og 5-HTP-nivåer i urinen finnes hos pasienter med disse typer svulster. Legen kan rekvirere andre blodprøver avhengig av symptomene og det svulstpåvirkede området.

(Anm: Diagnosing Carcinoid Tumors. The early stages of carcinoid syndrome are difficult to diagnose for various reasons. Most symptoms are quite common and wide-ranging. For example, flushing can be a symptom of carcinoid syndrome but it may also be indicative of menopause, an alcoholic reaction, or an aftereffect of the drug, which can make differential diagnosis difficult. (…) Urine samples are collected for 24 h and a common test to examine the carcinoid syndrome is to measure 5-HIAA levels. Measuring the level of serotonin in the blood can be very useful. Normal serotonin levels in the blood with high serotonin and 5-HTP levels in urine are found in patients with these types of tumors. The doctor may prescribe other blood tests depending on the symptoms and the tumor-affected area. (news-medical.net 13.9.2017).)

(Anm: Know the symptoms of carcinoid syndrome. You can start by knowing what to look for and learning how to treat these symptoms. (carcinoidsyndrome.com).)

(Anm: karsinoid syndrom, betegnelse på et kompleks av symptomer forårsaket av frigjøring av bl.a. biogene aminer (serotonin, histamin, katekolaminer og prostaglandiner) fra karsinoide svulster, oftest lokalisert i tarmen. Symptomene er episodiske med varighet fra noen minutter til flere dager, og består i første rekke av rød-blålig misfarging av huden, diaré, astmalignende plager, og ofte blodtrykksfall. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

- Mat som bør unngås ved karsinoid syndrom. En undersøkelse fant at 35 % av karsinoid-pasienter er allergiske mot visse typer mat. Noen av symptomene på karasinoid kan bedre ivaretas med mat og næringsdietter.

(Anm: Foods to Avoid for Carcinoid Syndrome. One survey has found that 35% of carcinoid patients are allergic to certain types of food. Some of the symptoms of carcinoids can be better managed by food and nutritional diet. The effect of food varies across individuals and, therefore, understanding the cause of the symptoms is the first step of a nutritional intervention. There are some types of food, however, that need to be avoided by carcinoid patients as they may trigger symptoms and have an impact on the quality of living. (news-medical.net 12.11.2017).)

(Anm: karsinoid syndrom, betegnelse på et kompleks av symptomer forårsaket av frigjøring av bl.a. biogene aminer (serotonin, histamin, katekolaminer og prostaglandiner) fra karsinoide svulster, oftest lokalisert i tarmen. Symptomene er episodiske med varighet fra noen minutter til flere dager, og består i første rekke av rød-blålig misfarging av huden, diaré, astmalignende plager, og ofte blodtrykksfall. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Effect of Serotonin Transporter 5-HTTLPR Polymorphism on Gastrointestinal Intolerance to Metformin: A GoDARTS Study. CONCLUSIONS Our results indicate that the interaction between OCT1 and SERT genes might play an important role in metformin intolerance. Further studies are needed to replicate these findings and to substantiate the hypothesis that metformin gastrointestinal side effects could be related to the reduced intestinal serotonin uptake. Diabetes Care  2016;dc160706. (2016 Aug).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Hormone and neurotransmitter systems disturbed in alcoholics' brains (medicalnewstoday.com 29.4.2016).)

- Slik kommuniserer hjernen. (- Overføringene viser seg å være overraskende presise, ifølge forskerne bak studien som ble publisert i Nature denne uken.)

Slik kommuniserer hjernen
forskning.no 29.7.2016
Nytt innsyn i hjernens arkitektur kan gi bedre forståelse av hjernesykdommer som depresjon, schizofreni og Alzheimers sykdom. Det kan gi bedre behandlingsmåter.

Både koblingene mellom hjernens celler og signalstoffene mellom dem har et uventet presist mønster når signaler overføres fra en hjernecelle til en annen.

I over hundre år har hjerneforskere visst at nerveceller kommuniserer med hverandre ved at stoffer som kalles nevrotransmittere, overføres fra den ene nervecellen til den andre gjennom synapsene. 

Synapsen er kontaktpunktet mellom to nerveceller. Der overføres informasjon i form av kjemiske signalstoff, som kalles nevrotransmittere. Utskillingen av signalstoffene er nøye kontrollert av bestemte proteinmolekyler.

Les mer: Nervecellenes stemme

Men hittil har det vært uklart hvordan dette skjer i minste detalj. Nå har forskere for første gang klart å belyse dette.

Overføringene viser seg å være overraskende presise, ifølge forskerne bak studien som ble publisert i Nature denne uken. 

Her kan du se video som illustrerer overføringen av signaler i hjernen. (…)

(Anm: A trans-synaptic nanocolumn aligns neurotransmitter release to receptors Nature 2016 (Published online  27 July 2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Individuals with social phobia have too much serotonin (medicalnewstoday.com 18.6.2015).)

(Anm: The gates of serotonin: Cracking the workings of a notorious receptor (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

(Anm: Gut microbes important for serotonin production (medicalnewstoday.com 21.4.2015).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Laktat er et biprodukt av den kjemiske prosess som er kjent som glykolyse - å bryte ned av sukker eller glukose, til mindre molekyler med det formål å frembringe energi. Under intens fysisk aktivitet, akkumuleres laktat i vevet og blod, som noen ganger kan føre til dårligere fysisk ytelse og muskelstivhet. (Lactate is a byproduct of the chemical process known as glycolysis- the breaking down of sugar, or glucose, into smaller molecules with the purpose of producing energy. During intense physical activity, lactate accumulates in the tissue and blood, which can sometimes lead to poorer physical performance and muscle stiffness.) (medicalnewstoday.com 19.3.2017).)

(Anm: Er Mitokondrier nøkkelen til å finne en løsning på Parkinsons sykdom? Are Mitochondria the Key to Cracking Parkinson’s Disease? European Medical Journal 2017 (Februar 20, 2017).)

(Anm: Cytochrome c as a Potentially Clinical Useful Marker of Mitochondrial and Cellular Damage Front. Mitochondria are evolutionary endosymbionts derived from bacteria. Thus, they bear molecules, such as mitochondrial DNA (mtDNA) that contains CpG DNA repeats and N-formyl peptides (FPs), found in bacteria. Immunol. 2016 (20 July 2016).)

(Anm: Mitochondrial dysfunctions in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome explained by activated immuno-inflammatory, oxidative and nitrosative stress pathways. (...) It is argued that mitochondrial dysfunctions, e.g. lowered ATP production, may play a role in the onset of ME/cfs symptoms, e.g. fatigue and post exertional malaise, and may explain in part the central metabolic abnormalities observed in ME/cfs, e.g. glucose hypometabolism and cerebral hypoperfusion. Metab Brain Dis. 2014 Mar;29(1):19-36.)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Distinct plasma immune signatures in ME/CFS are present early in the course of illness Science Advances 2015;1(1):e1400121 (27 Feb 2015).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Mitochondria affect stress responses. CHOP scientist: Cell's powerhouse plays role in mind-body interactions, with long-term health effects. Mitochondria, the tiny structures inside our cells that generate energy, may also play a previously unrecognized role in mind-body interactions. Based on new studies of stress responses, this insight may have broad implications for human psychology and for the biology of psychiatric and neurological diseases. A pioneering scientist in mitochondrial medicine has led research in animals showing how alterations in mitochondrial function lead to distinct physiological changes in hormonal, metabolic and behavioral systems in response to mild stress. (medicalnewstoday.com 3.12.2015).)

(Anm: Mitochondria: "Mood Altering Organelles" that Impact Disease Throughout the Nervous System. Curr Neurovasc Res. 2015 Aug 7. [Epub ahead of print].)

(Anm: Dexmedetomidine to treat lisdexamfetamine overdose and serotonin toxidrome in a 6-year-old girl. Abstract. A 6-year-old girl displayed symptoms of serotonin syndrome after accidental ingestion of Vyvanse (lisdexamfetamine dimesylate). Dexmedetomidine was administered because of persistent neuromuscular hyperactivity and severe agitation despite initial therapy with benzodiazepines. Some children show a paradoxical reaction to benzodiazepines, and dexmedetomidine has a possible role in the treatment of serotonin syndrome.. Am J Crit Care. 2012 Nov;21(6):456-9.)

(Anm: Dexmedetomidine, sold under the trade names Precedex and Dexdor, among others, is an anxiolytic, sedative, and analgesic medication. (en.wikipedia.org).)

- Særligt ved aktiv transport over membraner, metabolisme eller udskillelse er lægemidlet tilgængeligt for påvirkninger.

Interaktioner og Interaktionsdatabasen (URL)
irf.dk 6.6.2015 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)
(…) Farmakodynamiske interaktioner, der giver betydelige bivirkninger, ses dog også. Fx ses flere blødninger – især gastrointestinalt − ved kombination af SSRI-præparater og NSAID end de to stofgrupper hver for sig. Inden for CNS/ psykiatri-behandlingen kan kombinationer af psykotrope lægemidler som SSRI’er, ADHD-midler, antipsykotika, MAO-hæmmere og/eller tricykliske  antidepressiva medføre øget risiko for serotonergt syndrom. Risikoen kan øges yderligere ved samtidig behandling med andre stoffer med indvirkning på det serotonerge system, fx tramadol eller triptaner.

Farmakokinetiske interaktioner
Farmakokinetiske interaktioner kan principielt forekomme på alle trin i et lægemiddels vej gennem organismen. Særligt ved aktiv transport over membraner, metabolisme eller udskillelse er lægemidlet tilgængeligt for påvirkninger.

Det er især de små kemiske lægemiddelmolekyler, der interagerer. Dette skyldes, at de opfattes som fremmede af organismen. Biologiske og endogene  lægemidler efterligner kroppens egne mekanismer og har derfor kun ringe interaktionspotentiale.

Langt de fleste små kemiske lægemidler metaboliseres i leveren. De kan i leveren undergå både fase I- og fase IIreaktioner. Ved fase I-  reaktioner sker oxidering, hydroxylering eller reduktion. Ved fase II-reaktioner konjugeres eller glukuronideres lægemidlet. Herved skabes metabolitter, der er  nemmere for kroppen at udskille. (…)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Serotonergic medication enhances the association between suicide and sunshine. J Affect Disord. 2015 Oct 8;189:276-281. [Epub ahead of print]. CONCLUSIONS: There is an enhanced association between sunshine and suicide among those with SSRI medication, even after adjusting for season. This may have interesting theoretical and clinical implications.)

(Anm: Positron Emission Tomographic Imaging of the Serotonergic System and Prediction of Risk and Lethality of Future Suicidal Behavior. (…) Conclusions and Relevance  Greater RN serotonin1A binding potential predicted higher suicidal ideation and more lethal suicidal behavior during a 2-year period. This effect may be mediated through less serotonin neuron firing and release, which affects mood and suicidal ideation and thereby decision making.JAMA Psychiatry. 2016 (Published online July 27, 2016).)

(Anm: Serotonin Binding & Suicidal Behavior Examined. JAMA Psychiatry; ePub 2016 Jul 27; Oquendo, et al. (…) Contrary to hypotheses, suicidal intent was not predicted by serotonin1A binding potential in any brain region, and midbrain serotonin transporter binding potential did not predict future attempts, possibly owing to low power. (currentpsychiatry.com 4.8.2016).)

(Anm: Fatigue after depression responds to therapy. What are the next steps? A sufficient base of evidence is often lacking to guide pharmacotherapy for fatigue Current Psychiatry 2015 June;14(6):16-17, 28-32.)

(Anm: Sex-Specific Association Between Antidepressant Use and Body Weight in a Population-Based Study in Older Adults. (…) Conclusions: Within our study of older adults, hSERT antidepressants were associated with an increased body weight in women, which is supported by the biological function of serotonin in weight control and the differences in serotonergic signaling between males and females. J Clin Psychiatry 2015;76(6):e745–e751.)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

- Hos pasienter med på akuttmottaket med multi-legemiddelforgiftninger øker inntak av SSRI-er signifikant risikoen for anfall, slag(tilfelle), attakk og behov for mekanisk ventilasjon. Diagnostisering av serotonergt (serotonin) syndrom er fortsatt utilstrekkelig med behov for bedre opplæring av helsepersonell.

Do serotonin reuptake inhibitors worsen outcome of patients referred to the emergency department for deliberate multi-drug exposure?
Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015 Apr;116(4):372-7. Epub 2014 Oct 8.
Abstract. Incidence of poisonings with serotonin reuptake inhibitors (SRIs) is growing. SRI toxicity is considered low, but its actual impact in multi-drug poisonings remains unclear. Our objective was to evaluate the consequences of SRI exposure in patients referred to the emergency department (ED) for deliberate multi-drug exposure. Patients admitted for multi-drug exposure involving at least one SRI were matched with patients who did not ingest any SRI, according to age, gender, type of drug and ingested doses. Features of serotonin syndrome according to Sternbach's criteria and Hunter's serotonin toxicity criteria were evaluated from records. In 4 years, 148 SRI-exposed patients were included and compared to 296 matched controls. The SRIs mainly involved were escitalopram (22%), venlafaxine (20%), fluoxetine (19%), citalopram (15%) and paroxetine (11%). Serotonin syndrome was diagnosed in one patient, but actually occurred in five SRI-exposed patients based on the retrospective evaluation of records. Twenty patients (14%) exhibited one or more serotonin syndrome criteria. At least two of 11 of Sternbach's criteria and two of nine of Hunter's serotonin toxicity criteria were missing in each chart. Using a conditional logistic regression analysis, seizures (p = 0.04) and serotonin syndrome (p = 0.01 based on Sternbach's criteria and p = 0.004 based on Hunter's serotonin toxicity criteria) more frequently occurred in SRI-exposed patients. Requirement for mechanical ventilation was significantly increased (p = 0.03), although admission to the intensive care unit was not. In multi-drug-poisoned patients admitted to the ED, exposure to SRIs significantly increases the risk of seizures and requirement for mechanically ventilation. Diagnosis of serotonin syndrome remains insufficient justifying improved training. (…)

(Anm: Venlafaxine-Induced Cytotoxicity Towards Isolated Rat Hepatocytes Involves Oxidative Stress and Mitochondrial/Lysosomal Dysfunction. Purpose: Depression is a public disorder worldwide. Despite the widespread use of venlafaxine in the treatment of depression, it has been associated with the incidence of toxicities. Hence, the goal of the current investigation was to evaluate the mechanisms of venlafaxine-induced cell death in the model of the freshly isolated rat hepatocytes. (…) Conclusion: Therefore, our data indicate that venlafaxine induces oxidative stress towards hepatocytes and our findings provide evidence to propose that mitochondria and lysosomes are of the primary targets in venlafaxine-mediated cell damage. Adv Pharm Bull. 2016 Dec;6(4):521-530.)

(Anm: Akutt toksisitet for 8 antidepressiva: hva er deres virkningsmekanismer? (Acute toxicity of 8 antidepressants: what are their modes of action? Currently, the hazard posed by pharmaceutical residues is a major concern of ecotoxicology. Most of the antidepressants belong to a family named the Cationic Amphipathic Drugs known to have specific interactions with cell membranes. The present study assessed the impact of eight antidepressants belonging to selective serotonin reuptake inhibitors or serotonin norepinephrine reuptake inhibitors.) Chemosphere. 2014 Aug;108:314-9. Epub 2014 Feb 14. (PDF).)

(Anm: Cytotoxic immune cell in sick and healthy skin a key to understanding vitiligo. With the aid of thousands of skin biopsies and over a hundred kilograms of skin, researchers at Karolinska Institutet have observed how two subgroups of immune cell behave in healthy skin. This functional dichotomy is preserved in the inflammatory diseases psoriasis and vitiligo. The study, which is published in the journal Immunity, opens the way for more targeted local treatments for patchy inflammatory skin disorders. (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Gray Matter Abnormalities in the Inhibitory Circuitry of Young Binge Drinkers: A Voxel-Based Morphometry Study. (…) Binge drinking (BD) is defined as a pattern of high alcohol intake in a short time followed by periods of abstinence. Front. Psychol., 13 September 2017.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume).

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

(Anm: SSRI antidepressants: extrapyramidal reactions. Following drug introduction or dose increase. (…) The extrapyramidal reactions reported were akathisia (17 patients), dyskinesia (18 patients) including tardive dyskinesia,dystonia (27 patients), parkinsonism (19 patients), and a combination of several types of extrapyramidal reaction (10 patients). In half of the cases, the disorder occurred within 7 days after initiating the treatment or increasing the dose (1).  (prescrire.org april 2016).)

- Hva er akatisi og hvorfor forekommer det? (- Akatisi er en bivirkning av visse legemidler som gir en ukontrollerbar trang til å bevege bena.)

(Anm: What is akathisia and why does it occur? Akathisia is a side effect of certain drugs that causes an uncontrollable urge to move the legs. It often begins soon after a person starts on a new medication. It is crucial for people with akathisia to seek medical attention when they begin to show signs of it. Doctors can easily adjust medication to relieve this side effect, while still treating the condition that medication was originally prescribed for. In this article, we look at the signs, causes, and treatment options for this side effect. (medicalnewstoday.com 19.10.2017).)

(Anm: Högre dos SSRI ger bättre effekt. En högre dos av antidepressiva läkemedel ger en bättre effekt, konstaterar forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. (…) Analysen är publicerad i tidskriften Translational psychiatry och inkluderar kliniska studier på vuxna deprimerade patienter som genomförts av tillverkarna till tre vanliga SSRI läkemedel. (…) Fredrik Hieronymus, doktorand vid Sahlgrenska akademin och en av författarna till studien menar att den antidepressiva effekten av SSRI-medel är klart högre än vad som tidigare påståtts. (lakemedelsvarlden.se 20.6.2016).)

- Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger)

Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding
Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.
Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. In this study, we tested the role of central dopamine in human bonding. We applied a combined functional MRI-PET scanner to simultaneously probe mothers' dopamine responses to their infants and the connectivity between the nucleus accumbens (NAcc), the amygdala, and the medial prefrontal cortex (mPFC), which form an intrinsic network (referred to as the "medial amygdala network") that supports social functioning. We also measured the mothers' behavioral synchrony with their infants and plasma oxytocin. The results of this study suggest that synchronous maternal behavior is associated with increased dopamine responses to the mother's infant and stronger intrinsic connectivity within the medial amygdala network. Moreover, stronger network connectivity is associated with increased dopamine responses within the network and decreased plasma oxytocin. Together, these data indicate that dopamine is involved in human bonding. Compared with other mammals, humans have an unusually complex social life. The complexity of human bonding cannot be fully captured in nonhuman animal models, particularly in pathological bonding, such as that in autistic spectrum disorder or postpartum depression. Thus, investigations of the neurochemistry of social bonding in humans, for which this study provides initial evidence, are warranted. (…)

(Anm: Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain. A study of rats given regular, high doses of amphetamine finds that those exposed to the drug at an age corresponding to human adolescence experience long-term changes in brain function that persist into adulthood. The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. Dopamine is a neurotransmitter that plays a role in memory, attention, learning and feelings of pleasure. (medicalnewstoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Stimulant Medications Linked to Bone Mass Reductions in Children, Adolescents. BOSTON -- April 6, 2016 -- Use of stimulant medications in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood and adolescence is associated with significant reductions in bone mass, according to a study presented here at the 98th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO). (…) “We suggest that stimulant medications, which release and block reuptake of dopamine and norepinephrine, may affect bone mass,” said the researchers. (dgnews.docguide.com 6.4.2016).)

- Kombinasjon av Cipralex (escitalopram) og rasagilin indusert Serotonin syndrom: En case rapport og litteraturomtale.

Combination of Escitalopram and Rasagiline Induced Serotonin Syndrome: A Case Report and Review Literature.
J Med Assoc Thai. 2015 Dec;98(12):1254-7.
BACKGROUND: Serotonin syndrome is a rare but potentially fatal complication of drugs that have effects on central nervous system serotonin. It is characterized by sudden onset of altered mental status, increased neuromuscular activity, and autonomic instability.

CASE REPORT: The authors reported a case of serotonin syndrome associated with combined therapy of monoamine oxidase-B inhibitors and selective serotonin reuptake inhibitor A 77-year-old Thai man had been taking escitalopram for depression for three years. He presented with high-grade fever and confusion two days after taking rasagiline for Parkinson's disease. He also had agitation, hallucination, and behavioral change. Escitalopram and rasagiline were discontinued but his renal function worsened, turning to acute kidney injury. He was diagnosed as serotonin syndrome.

CONCLUSION: This is the first case report of serotonin syndrome due to combination of escitalopram and rasagiline used. (…)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

(Anm: Rasagiline (Azilect, TVP-1012, N-propargyl-1(R)-aminoindan[1]) is an irreversible inhibitor of monoamine oxidase-B[2] used as a monotherapy to treat symptoms in early Parkinson's disease or as an adjunct therapy in more advanced cases.[3] (en.wikipedia.org).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA. (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA.)
thescienceexplorer.com 24.6.2016
From intense euphoria to the MDMA “hangover.”

One of the key findings in the 2016 Global Drug Survey was that it’s the “worst time in a generation” to be using MDMA, given the concerning spike in the number of MDMA users who require emergency medical attention after consuming the drug.

Whether in the form of ecstasy tablets or crystallized “Molly,” MDMA continues to be a popular choice among club-goers and ravers.

Interestingly, MDMA has shown therapeutic benefits in laboratory settings, and may even be on its way to becoming an FDA-approved drug in the next 5 years.

DON'T MISS: 11 Things That Happen in the Brain and Body on Psychedelic Mushrooms

Let’s take a look at what actually goes on in the brain and body under the influence of the drug, scientifically known as methylenedioxymethamphetamine.

1. High amounts of serotonin are released
Serotonin, a neurotransmitter involved in mood, social behavior, appetite, sexual desire, and sleep, is released in high amounts after an individual takes MDMA. This is why users often report feeling extremely happy, more social, and an increased sense of empathy towards others.

2. Dopamine and norepinephrine are also released
Although the neurotransmitters dopamine and norepinephrine aren’t released in as high amounts as serotonin, they still play a key role in MDMA’s effects on the brain. Dopamine is commonly associated with the “pleasure system” of the brain, and norepinephrine is involved with adrenaline and the “fight or flight” response.

3. Cortisol levels go up
The levels of cortisol, a common stress hormone, increase after an individual takes MDMA, which can explain why many users report difficulty sleeping after “rolling,” the colloquial term for taking MDMA or ecstasy. (…)

9. MDMA “hangover”
Since MDMA releases so much serotonin, the body then destroys more serotonin than usual, according to AsapSCIENCE. Therefore, once the drug wears off, people are left with less serotonin than usual, which can lead to feelings of depression, irritability, and tiredness.
You might also like: 8 Things That Happen in the Brain and Body While You’re High on Weed(…)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Forskere avdekker en rolle for mikrobiomet i det å regulere fryktrespons.

(Anm: Scientists uncover a role for the microbiome in regulating fear responses. New research has shown that the microbiome, the collective trillions of bacteria within the gastrointestinal tract, regulates fear responses and modifies the brain function of adult mice. (…) Fear is a normal response that allows an individual to deal with an impending threat in the environment. The neurobiology of fear is evolutionarily hardwired and tightly regulated by the amygdala. Understanding the factors that regulate fear and fear-associated memories is an important step towards developing therapies for disorders where excessive brain responses to fear memories are manifested, such as post-traumatic stress disorders (PTSD). (medicalnewstoday.com 17.5.2017).)

(Anm: Veterans with PTSD have an increased 'fight or flight' response. Young veterans with combat-related post-traumatic stress disorder (PTSD) have an increased 'fight or flight' response during mental stress, according to new findings published in The Journal of Physiology. (medicalnewstoday.com 16.5.2017).)

(Anm: Pillen som stjeler liv: En kvinnes skremmende reise for å oppdage sannheten om antidepressiva (The Pill That Steals Lives: One Woman's Terrifying Journey to Discover the Truth about Antidepressants Paperback  – 7 Jul 2016. (…) While going through a divorce, documentary filmmaker Katinka Blackford Newman took an antidepressant. Not unusual except that things didn't turn out quite as she expected. She went into a four-day toxic psychosis with violent hallucinations, imagining she had killed her children, and in fact attacking herself with a knife. (…) Could they really be the cause of world mass killings, such as the Germanwings pilot who took an airliner down, killing 150, while on exactly the same medication as the author when she became psychotic?) (amazon.co.uk).)

(Anm: LSD (disambiguation) stands for lysergic acid diethylamide, a hallucinogenic drug. (en.wikipedia.org)

(Anm: Study Yields Surprise on LSD's Mechanism of Action. Insight into how the drug gives meaning to meaningless stimuli -- and the roots of psychosis. (…) Lysergic acid diethylamide. LSD. It is the prototypical, if not the original, psychedelic drug. Despite its first being synthesized in 1938, we still are not entirely clear on its mechanism of action. But a well-conducted randomized trial, published Thursday in Current Biology, now makes it clear that a surprising amount of the effects of LSD are mediated through the serotonin 2A receptor in the brain. (medpagetoday.com 26.1.2017).)

(Anm: LSD ‘microdosing’ is trending in Silicon Valley – but can it actually make you more creative? (…) The downsides. (…) It is therefore important that more research is done on the safety and efficacy of microdosing. In the meantime, physical exercise, education, social interaction, mindfulness and good quality sleep have all been shown to improve cognitive performance and overall well-being. (theconversation.com 14.2.2017).)

(Anm: Rekordmange LSD-beslag på Oslo Lufthavn. (…) Hittil i år har Tolletaten registrert over 60 prosent mer LSD-sendinger enn det de beslagla i løp av hele fjoråret. (nrk.no 8.6.2016).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxymethamphetamine) (mintankesmie.no).)

(Anm: Revealed: How speed, meth, ecstasy and other party drugs age the heart at an alarming rate. Scientists analysed blood flow in more than 700 recreation drug users. Found the heart and its arteries much fail earlier in amphetamine consumers. It's believed amphetamines interfere with stem cell functioning - the cells involved in tissue repair and renewal. (…) Experts believe it's because the substance interferes with stem cell functioning - the ones involved in tissue repair and renewal. (bbc.com 9.2.2017).)

(Anm: Ecstasy skader hukommelsen. Personer som misbruker Ecstasy kan få svekket hukommelse permanent. (…) - Den generelle konklusjonen kan vi si er at om du stopper misbruket, blir ikke hukommelsen din verre. Men selv om du slutter kan det hende hukommelsen din aldri vil bli bra igjen, påpeker Zakzanis. (nettavisen.no 24.3.2006).)

(Anm: What is lysergic acid diethylamide (LSD)? Effects and hazards of LSD (medicalnewstoday.com 29.6.2015).)

(Anm: LSD skulle være med til at lære delfiner engelsk i NASA-finansieret projekt. Forskere forsøgte i 1960'erne at finde en måde at kommunikere med delfiner. (jyllands-posten.dk 13.6.2017).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes.  (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Study suggests new way of preventing diabetes-associated blindness (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Blurry Vision and Diabetes: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 13.6.2016).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

(Anm: Alder, helse og bruk av antidepressiva linket til øyesykdommer (Age, health and antidepressant use linked to eye disorders) (medicalnewstoday.com 6.5.2014).)

- Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer

Neuroimaging findings in a case of fluoxetine overdose (Funn ved neuroradiologi i en case med fluoxetine (Prozac) overdose)
J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.
Abstract MRI (magnetresonanstomografi av hjernen og ¹18F-FDG PET/CT ble utført hos en pasient som hadde overlevd et selvmordsforsøk med fluoxetine overdose. Pasienten presenterte følgende kliniske tegn og symptomer og neuroimaging-funn: alvorlige tegn på serotonin/serotonerg toksisitet, inkludert komatilstand, akinetisk stivhetssyndrom og dysautonomia; bilaterale globus pallidusendringer som samsvarer med omfattende pallidal nekrose og påfølgende reversibel diffuse iskemiske endringer i hvit substans, med overvekt i bakre del, som involverer splenium i corpus callosum ved MRI av hjerne; og markert hypometabolisme i frontal, parietal og temporale kortikale områder så vel som i begge nucleuskjerner på ¹18F-FDG PET/CT utført 37 dager senere. Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. (Brain MRI and ¹18F-FDG PET/CT scans were performed in a patient who had survived a suicide attempt by fluoxetine overdose. The patient presented with the following clinical signs and symptoms, and neuroimaging findings: severe signs of serotonin toxicity, including comatose state, akinetic rigid syndrome and dysautonomia; bilateral globus pallidus changes consistent with extensive pallidal necrosis and subsequent reversible diffuse ischemic changes in white matter, with posterior predominance, involving the splenium of the corpus callosum on brain MRI; and marked hypometabolism in the frontal, parietal and temporal cortical regions as well as in both caudate nuclei on ¹18F-FDG PET/CT performed 37 days later. These findings suggest that acute severe serotonin toxicity can induce structural and long-standing functional changes in multiple cortical and subcortical brain regions that are associated with cognitive and extrapyramidal syndromes.)

(Anm: Serotonin syndrome BMJ 2014; 348 doi: (Published 19 February 2014).)

(Anm: Patient Online Report of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor-Induced Persistent Postwithdrawal Anxiety and Mood Disorders Psychother Psychosom 2012;81:386–388 (Published online: September 6, 2012).)

(Anm: - I virkeligheten kan kløe og kloring hos mennesker være bivirkninger av antidepressiva, som kan øke nivået av serotonin i huden. (- I tillegg til eksem kan kronisk kløe stamme fra systemiske forhold, inkludert nyresvikt, skrumplever og visse typer kreft. Forståelse av det molekylære grunnlaget for kronisk kløe er av vesentlig klinisk interesse, og nå er det et nytt mål tilgjengelig for forskning.) Serotonin receptor is involved in eczema and other itch conditions (Serotoninreseptor er involvert i eksem og andre kløende tilstander) (medicalnewstoday.com 12.6.2015).)

(Anm: New research confirms correlation of common bacteria (including MRSA) and eczema. A new study published in the British Journal of Dermatology has shown that, on average, 70% of eczema patients are colonised with Staphylococcus aureus bacteria (S. aureus, including MRSA) on their skin lesions. Patients with more severe disease had a greater risk of being colonised. These results provide an indication of the importance of colonisation as a possible trigger in eczema. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Prevalence and odds of Staphylococcus aureus carriage in atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2016 Mar 19. doi: 10.1111/bjd.14566. [Epub ahead of print].)

(Anm: Stive muskler? Du kan ha fibromyalgi. (...) - Vi pleier å forklare fibromyalgi med at stressystemet har “hengt seg opp”, sier Elisebeth K. Bærheim, landsleder ved NRF Fibromyalgi. (...) Årsaken til fibromyalgi er ukjent, men den mistenkes å ha en sammenheng med ubalanse i signalstoffer i sentralnervesystemet. (klikk.no 10.6.2015).)

(Anm: Fibromyalgi: Fibromyalgi rammer over 100.000 norske kvinner. - En del tror sykdommen bare er tøys. Også blant leger er det en del som flirer av den, forteller professor. (…)   Når leger blir bedt om å rangere hvilke sykdommer det er mest prestisje å jobbe med, så havner alltid fibromyalgi nederst, forteller hun. Professor Egil Andreas Fors ved Institutt for samfunnsmedisin og allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU er blant Norges fremste eksperter på sykdommen. Han bekrefter holdningene Slydal beskriver. (…) Sykdommen kjennetegnes gjerne ved at man har kroniske muskelsmerter, andre symptomer kan være utmattelse, hodepine, stivhet i kroppen, svimmelhet, kvalme, indre frost, depresjoner, angst og søvnproblemer. (kk.no 8.3.2016).)

(Anm: Lettere at diagnosticere fibromyalgi. På University of Colorado har forskere opdaget en speciel hjernesignatur, der med 93 pct. sikkerhed kan fastslå, hvorvidt en person lider af fibromyalgi eller ej. (pharmadanmark.anp.se 27.10.2016).)

(Anm: Blockage of muscle and neuronal nicotinic acetylcholine receptors by fluoxetine (Pr ozac). Proc Natl Acad Sci U S A. 1997 Mar 4;94(5):2041-4.)

(Anm: What controls blood flow in the brain? (…) In a paper published on June 25 in Neuron, Yale University scientists present the strongest evidence yet that smooth muscle cells surrounding blood vessels in the brain are the only cells capable of contracting to control blood vessel diameter and thus regulate blood flow. This basic anatomical understanding may also have important implications for phenomena observed in stroke and migraines. (medicalnewstoday.com 24.6.2015).)

(Anm: Antidepressants noncompetitively inhibit nicotinic acetylcholine receptor functioJ Neurochem. 1999 Mar;72(3):1117-24.)

(Anm: Fluoxetine-induced bradycardia and syncope in two patients. J Clin Psychiatry. 1990 Sep;51(9):385-6.)

(Anm: Drug-induced myopathies. Baillieres Clin Rheumatol. 1991 Apr;5(1):21-38.)

(Anm: Drug-induced myasthenic syndromes. Acta Neurol Scand Suppl. 1984;100:39-47.)

(Anm: Could more frequent hot flashes herald brain changes? (…) 'Relationship between hot flashes and blood vessel changes in the brain' (…) Results showed that the women who had more hot flashes - as detected by the monitor - as they slept, also had more white matter hyperintensities on their brain scans. (medicalnewstoday.com 13.6.2015).)

(Anm: Frequent hot flashes may be linked to increased heart disease risk (news-medical.net 8.5.2017).)

(Anm: Serotonin syndrom - Pateinthåndbogen (sundhed.dk 18.10.2013) .)

(Anm: Akinesi, manglende evne til bevegelse, som ikke skyldes fysisk utilstrekkelighet, men som skyldes svikt i de hjernesentrene som starter og dirigerer viljestyrte muskelbevegelser. Akinesi er ett av de tre hovedsymptomene som kjennetegner parkinsonisme. – Akinetisk, ubevegelig. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Middle-aged women on antidepressants like Prozac 'face stroke risk' (Middelaldrende kvinner på antidepressiva som Prozac "mer utsatt for hjerneslag") (bbc.co.uk 12.8.2011).)

(Anm: Relationships between personality traits, medial temporal lobe atrophy, and white matter lesion in subjects suffering from mild cognitive impairment. Front. Aging Neurosci 2014 (29 July 2014).)

(Anm: Inflammation decreases the level of alpha7 nicotinic acetylcholine receptors in the brain mitochondria and makes them more susceptible to apoptosis induction.Int Immunopharmacol. 2015 Apr 14. pii: S1567-5769(15)00162-9. [Epub ahead of print].)

(Anm: Neuromuscular blocking effect of fluoxetine and its interaction with rocuronium. Auton Autacoid Pharmacol. 2013 Apr;33(1-2):17-24 Epub 2013 Mar 6.)

- Hos apekatter ble det registrert en reduksjon på 85–93 % i blod av serotonin (5-HT) ved behandling med paroksetin 2,5–7,5 mg/kg (Petersen et al. 1978). (- Acta Pharmacol Toxicol (Copenh) 1979;44:289-95.)

Paroxetine: Pharmacokinetics, Tolerance and Depletion of Blood 5-HT in Man (Farmakokinetikk, toleranse og reduksjon av 5-HT i blod hos mennesker)
Lund J, Lomholt B, Fabricius J, Christensen JA, Bechgaard E.
Acta Pharmacol Toxicol (Copenh) 1979;44:289-95
(...) Hos apekatter ble det registrert en reduksjon på 85–93 % i blod av serotonin (5-HT) ved behandling med Seroxat (paroxetine) 2,5–7,5 mg/kg (Petersen et al. 1978). (...) (In monkeys, a 85-93 % reduction of blood 5-HT has been found during treatment with paroxetine 2,5-7,5 mg/kg (Petersen et al. 1978).)

Alle dosene av paroxetine reduserte 5-HT-nivået (serotoninnivået) hos de tre personene. 10 mg i en uke reduserte konsentrasjonen omtrent til henholdsvis 25 %, 55 %, og 65 % av verdiene før behandlingen startet, mens de to høyeste dosene ga en nesten like stor reduksjon (omtrent til henholdsvis 20 %, 25 %, og 30 % av verdiene før behandlingen startet). Reduksjonene var nesten maksimal etter at legemidlet hadde blitt gitt i en uke, og personen som fikk 25 mg per dag i to uker viste en ytterligere reduksjon fra 22 % til 13 % av startverdi i løpet av den siste uken (fig. 5). Nesten det samme minimumsnivået av 5-HT ble nådd hos alle de tre personene (0,02–0,04 µg/ml), uavhengig av verdiene før behandlingen startet som var 0,3 µg/ml hos en person og 0,1 µg/ml hos de to andre personene. (All the doses of paroxetine reduced the 5-HT levels in the three subjects. Ten mg for one week reduced the concentration to about 25 %, 55 %, and 65 % of the pretreatment values, respectively, while the two highest doses gave almost equal reductions (to about 20 %, 25 %, and 30 % of the pre-treatment values, respectively). The reductions were nearly maximal after administration of the drug for one week, the subject receiving 25 mg per day for two weeks showing an additional reduction from 22 % to 13 % of the initial value during the last week (fig. 5). Almost the same minimum level of 5-HT was reached in all three subjects (0,02-0,04 µg/ml), independent of the pretreatment values which were 0,3 µg/ml in one subject and 0,1 µg/ml in the two other subjects.)

5-HT-nivåene returnerte ikke til initialverdiene i løpet av 1–2 ukers legemiddelfrie intervaller. (...) (The 5-Ht levels did not return to the initials levels during the 1-2 weeks of drug-free intervals.)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: I abstraktet, som er lagt ut på PUBMed, heter det bl.a., sitat:

The 5-HT levels returned to the basic levels during a three to four weeks drug-free period. (5-HT nivåene returtnerte til basisnivåer i løpet av en tre til fire ukers legemiddelfri periode.)

(Anm: Men dette er imidlertid ikke i overensstemmelse med de data som inngår i studien, hvor det fremgår at serotoninnivået etter en legemiddelfri periode på omtrent 8 uker, kun var returnert til 70 - 80 % av startnivå, og viste ingen tegn til å returnere til såkalt normalnivå ("basic levels"). (Jf. Fig. 5 (s. 293).)

Fig 5

Dette innebærer at nevnte abstrakt på PubMed formidler uriktige studieresultater.

Studien viser egentlig at Seroxat allerede etter noen få timer/dagers inntak forårsaker en varig reduksjon (ubalanse) av serotonin i blod.)

(Anm: Hvordan kan et medikament som øker serotoninnivået i hjernen med 700 % eller mer, og reduserer nivået av serotonin i blod med omtrent 90 % kunne "gjenopprette en balanse"; en såkalt serotonerg ubalanse som i utgangspunktet aldri er vitenskapelig bevist.)

(Anm: Uredelighet og fusk (juks/forskningsjuks) i medisinsk forskning. (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin deficiency implicated in rheumatoid arthritis. For the first time, serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been directly implicated in the pathophysiology of rheumatoid arthritis (RA). Although 5-HT is predominantly known as a neurotransmitter within the central nervous system, new evidence points to additional important functions for serotonin in the periphery. A report in The American Journal of Pathology shows that experimentally-induced RA in serotonin-deficient mice is worse than disease reported in controls and that some effects of RA can be reduced by serotonin or its agonists (compounds that activate serotonin receptors). (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Gut microbes influence platelet function and risk of heart attack/stroke.  In a combination of both clinical studies of over 4,000 patients and animal model studies, Cleveland Clinic researchers have demonstrated - for the first time - that gut microbes alter platelet function and risk of blood clot-related illnesses like heart attack and stroke. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Serotonin gives insight into sudden infant death syndrome Researchers from the Geisel School of Medicine at Dartmouth, NH, recently investigated the role of serotonin on breathing responses in sleeping infants. The findings, published in Experimental Physiology, offer a new avenue of research into sudden infant death syndrome. (…) Prof. Leiter and his team discovered that when serotonin was injected into the brainstem, the apnea reduced in duration from around 10 seconds to 2 seconds. This effect was only measured when a specific type of serotonin receptor was activated - the 5HT3 receptor. These findings dovetail neatly with earlier results. Serotonin is found to be reduced in infants who have died of SIDS, and this new evidence shows that serotonin does indeed reduce apnea events in rat pups. (medicalnewstoday.com 28.4.2016).)

(Anm: Novel mechanism of antidepressant action may benefit patients unresponsive to SSRI treatment. (…) The team of researchers used mice lacking part of 5HT3R to explore the function of the 5HT3R activator. The activator had antidepressant effects and initiated nerve cell growth in the hippocampus in control mice but not in those lacking part of the receptor. (…) Another difference is that the type 1A and 5HT3R are expressed in different cell types of the hippocampus which adds support to their use of distinct mechanisms of antidepressant action. (news-medical.net 25.4.2017).)

Maten som motvirker depresjon
kk.no 26.10.2009
(...) Serotonin er en såkalt nevrotransmitter, eller et spesialisert molekyl som hjelper impulsene å gå fra en nervecelle til neste. Serotonin er viktig for regulering av kroppstemperatur, søvn, seksualitet og appetitt, ifølge Wikipedia, og er i tillegg avgjørende for humøret. (...)

- Skader på små blodkar i hjernen øker risikoen for Alzheimers sykdom

Damage to Tiny Blood Vessels in Brain May Raise Alzheimer's Risk
consumer.healthday.com 18.2.2013
MONDAY, Feb. 18 (HealthDay News) -- Damage to tiny blood vessels in the brain might be a secondary contributor to Alzheimer's disease, a new, small study suggests.

Areas of this blood vessel damage, called white matter hyperintensities, are found in the brains of patients with Alzheimer's disease and appear to raise the risk for the condition, the researchers report. It is believed that the accumulation of beta amyloid plaques in the brain are a primary factor in the development of the memory-robbing condition.

"If you have both these white matter hyperintensities and amyloid in the brain, then you are more likely to get Alzheimer's disease down the road than if you just have one of these," said study senior author Adam Brickman, an assistant professor of neuropsychology at Columbia University's Taub Institute for Research on Alzheimer's Disease and the Aging Brain.

The exact connection between this vessel damage and Alzheimer's disease isn't exactly clear, he added. While the study showed an association between the two, it did not prove a cause-and-effect relationship.

"There are a number of things that happen through aging that can influence the vessels of the brain, but there also might be an interaction with Alzheimer's disease itself, where the disease is damaging the vessels or the vessel damage is causing the Alzheimer's disease," Brickman explained.

These tiny vessels might also become damaged through a variety of conditions, including high blood pressure, low blood pressure, oxidative stress, diabetes or inflammation, he explained.

The goal of the research is to one day target these damaged vessels as a way to slow or prevent Alzheimer's disease, Brickman said.

"Maybe not a primary target, but certainly a potential target," he said. "If we know what the risk factors for white matter disease are, they are perfectly reasonable targets for either prevention or possible treatment."

Limiting the damage to the brain's blood vessels is also important, Brickman said. Keeping body weight and blood pressure levels in the normal range and not smoking can go a long way in preventing Alzheimer's disease, he said.

For the study, Brickman's team looked for blood vessel damage in the brains of 20 patients diagnosed with Alzheimer's disease and in 21 people without the condition.

The researchers found that people with Alzheimer's disease had larger areas of damage than those who were not diagnosed with Alzheimer's.

In addition, blood vessel damage in 59 people with mild memory problems who were included in the study were signs that they were at risk for Alzheimer's disease, the researchers added.

Brickman noted that these areas of blood vessel damage are seen in most patients with Alzheimer's disease. "I think the reason we don't see it in every patient is because the MRI technology we use might not be sensitive enough to pick up all the changes in white matter disease," he said.

The report was published in the Feb. 18 online edition of JAMA Neurology. (...)

(Anm: White Matter Hyperintensities and Cerebral Amyloidosis: Necessary and Sufficient for Clinical Expression of Alzheimer Disease? JAMA Neurology 2013 (February 18).)

(Anm: Leukoaraiosis is associated with short- and long-term mortality in patients with intracerebral hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013 Oct;22(7):919-25. Epub 2013 Feb 21.)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience.  (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Sleep Disordered Breathing and White Matter Hyperintensities in Community-Dwelling Elders. To examine the association between markers of sleep-disordered breathing (SDB) and white matter hyperintensity (WMH) volume in an elderly, multiethnic, community-dwelling cohort. (…) Conclusions: In community-dwelling older adults, self-reported measures of SDB are associated with larger WMH volumes. The cognitive effects of SDB that are increasingly being recognized may be mediated at the small vessel level.Sleep. 2016;39(4):785–791).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

(Anm: A journey into the brain: insight into how bacterial pathogens cross blood–brain barriers. The blood–brain barrier, which is one of the tightest barriers in the body, protects the brain from insults, such as infections. Indeed, only a few of the numerous blood-borne bacteria can cross the blood–brain barrier to cause meningitis. In this Review, we focus on invasive extracellular pathogens, such as Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, group B Streptococcus and Escherichia coli, to review the obstacles that bacteria have to overcome in order to invade the meninges from the bloodstream, and the specific skills they have developed to bypass the blood–brain barrier. The medical importance of understanding how these barriers can be circumvented is underlined by the fact that we need to improve drug delivery into the brain. Nature Reviews Microbiology 2017 (Published online 16 January 2017).)

(Anm: Serum-borne bioactivity caused by pulmonary multiwalled carbon nanotubes induces neuroinflammation via blood–brain barrier impairment. Significance. Inhaled particulates, such as multiwalled carbon nanotubes, can induce neuroinflammatory outcomes. The present study shows that acute neuroinflammation is dependent on the impairment of blood-brain barrier function. Pharmacologic restoration of blood-brain barrier integrity prevented the neuroinflammatory responses to pulmonary multiwalled carbon nanotube exposure. Circulating factors, including possibly thrombospondin-1, recapitulate inflammatory responses in cultured cerebrovascular endothelial cells, suggesting a mechanism for indirect systemic effects of inhaled nanoparticles.   PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(10):2705–2710.)

(Anm: Alzheimers sykdom: Kan en lekk blod-hjerne barrieren (BBB) være involvert? (Alzheimer's disease: Could a leaky blood-brain barrier be involved? (…) "Blood-brain barrier leakage means that the brain has lost its protective means, the stability of brain cells is disrupted and the environment in which nerve cells interact becomes ill-conditioned. These mechanisms could eventually lead to dysfunction in the brain." The blood-brain barrier (BBB) separates the brain from circulating blood to keep brain tissue healthy. It is a collection of specialized cells and cellular components that line the walls of blood vessels in the brain and the rest of the central nervous system. The BBB controls the delivery of important nutrients, blocks substances that can harm the brain, and removes waste from the brain.) (medicalnewstoday.com 31.5.2016).)

(Anm: Leaky blood-brain barrier linked to Alzheimer's disease. Researchers using contrast-enhanced MRI have identified leakages in the blood-brain barrier (BBB) of people with early Alzheimer's disease (AD), according to a new study published online in the journal Radiology. The results suggest that increased BBB permeability may represent a key mechanism in the early stages of the disease.  (medicalxpress.com 31.5.2016).)

(Anm: nevrotoksisk; Forårsake skade eller toksisitet av sentrale eller perifere nervesystemet (wikbio.com.no).)

(Anm: Disruption of brain-blood barrier might influence progression of Alzheimer's (medicalnewstoday.com 30.9.2015).)

(Anm: Brain's immune cells key to maintaining blood-brain barrier. New research shows that the cells responsible for protecting the brain from infection and inflammation are also responsible for repairing the system of defenses that separates the brain from the rest of the body. These findings have significant clinical implications because certain cardiovascular drugs could possibly impede the brain's ability to repair itself after a stroke or other injury. (medicalnewstoday.com 12.1.2016).)

(Anm: What controls blood flow in the brain? (…) In a paper published on June 25 in Neuron, Yale University scientists present the strongest evidence yet that smooth muscle cells surrounding blood vessels in the brain are the only cells capable of contracting to control blood vessel diameter and thus regulate blood flow. This basic anatomical understanding may also have important implications for phenomena observed in stroke and migraines. (medicalnewstoday.com 24.6.2015).)

(Anm: Rare neurons enable mental flexibility. Behavioral flexibility -- the ability to change strategy when the rules change -- is controlled by specific neurons in the brain, Researchers at the Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) have confirmed. Cholinergic interneurons are rare -- they make up just one to two percent of the neurons in the striatum, a key part of the brain involved with higher-level decision-making. Scientists have suspected they play a role in changing strategies, and researchers at OIST recently confirmed this with experiments. Their findings were published in The Journal of Neuroscience. (medicalnewstoday.com 24.6.2015).)

(Anm: Neuroinflammation after intracerebral hemorrhage Front. Cell. Neurosci. 2014 (20 November 2014).)

(Anm: What Is Central Fatigue? (wisegeek.com).)

(Anm: What Is Fatigue? What Causes Fatigue? (medicalnewstoday.com 18.7.2012).)

(Anm: Motonevron; motorisk nevron, nervecelle som direkte innerverer et effektororgan (muskel eller kjertel). Betegnelsen brukes oftest om nevroner som innerverer skjelettmuskler. Kilde: Store norske leksikon.).)

(Anm: Serotonin spillover onto the axon initial segment of motoneurons induces central fatigue by inhibiting action potential initiation. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2013 (Published online before print March 4).)

(Anm: How The Brain Tires When Exercising Has Implications For Doping In Sport, Motor Contol, Depression (medicalnewstoday.com 6.3.2013).)

(Anm: A surprising source of serotonin could affect antidepressant activity (medicalnewstoday.com 1.4.2015).)

(Anm: 5-HT1A Receptor: An Old Target as a New Attractive Tool in Drug Discovery from Central Nervous System to Cancer. J. Med. Chem. 2014;57 (11):4407–4426.)

(Anm: Brain 5-HT deficiency increases stress vulnerability and impairs antidepressant responses following psychosocial stress. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Feb 9. pii: 201416866. [Epub ahead of print].)

- Addyi (flibanserin) virker til å øke aktiviteten av nevrokjemiske serotonin i hjernen. (- Det ble opprinnelig utviklet som et antidepressiva, deretter droppet av det tyske legemiddelfirmet Boehringer Ingelheim grunnet manglende effektivitet.)

As FDA approves 'pink Viagra' for women, controversy persists
latimes.com 18.8.2015
(…) After clearing the way for Viagra and more than two dozen other treatments to enhance the sex lives of men, the U.S. Food and Drug Administration on Tuesday gave its blessing to the first medication designed to increase sexual desire in women.

The FDA’s approval of flibanserin, often known by the nickname “pink Viagra,” reverses two earlier rejections of the pill as a treatment for hypoactive sexual desire disorder, or HSDD. The decision follows a public campaign challenging the agency to close a widening gap between the number of drugs available for men’s sexual health and those available to women. (…) 

In tests, the most common side effects of the drug included dizziness, sleepiness, nausea and fatigue. Addyi should be taken at bedtime to reduce these risks, the FDA said. (…)

Addyi acts to increase the activity of the neurochemical serotonin in the brain. It was initially developed as an antidepressant, then abandoned by the German drug company Boehringer Ingelheim for lack of effectiveness. The mechanism by which the drug improves female sexual desire — a hugely complex confluence of hormones, mood, circumstance and physiology — is not known. (...)

Addyi acts to increase the activity of the neurochemical serotonin in the brain. It was initially developed as an antidepressant, then abandoned by the German drug company Boehringer Ingelheim for lack of effectiveness. The mechanism by which the drug improves female sexual desire — a hugely complex confluence of hormones, mood, circumstance and physiology — is not known. (…)

But others complained that all the lobbying had the potential to overshadow concerns about the drug’s safety. Dr. Adriane Fugh-Berman, director of Georgetown University’s pharmaceutical watchdog project PharmedOut, told an FDA advisory panel in June that “to approve this drug will set the worst kind of precedent — that companies that spend enough money can force the FDA to approve useless or dangerous drugs.” The panel voted 18 to 6 to recommend the drug. (…)

The FDA acknowledged it had lingering questions about Addyi’s safety. Concern has largely centered on its potential for inducing dizziness, lightheadedness or fainting caused by a sudden drop in blood pressure. That danger appears greatest when those taking the drug are heavy consumers of alcohol, or take CYP3A4 inhibitors, a class of drugs that includes certain antifungal medications, antibiotics, HIV drugs and blood pressure medications.

“Because of a potentially serious interaction with alcohol, treatment with Addyi will only be available through certified healthcare professionals and certified pharmacies,” said Dr. Janet Woodcock, director of the FDA’s Center for Drug Evaluation and Research. “Patients and prescribers should fully understand the risks associated with the use of Addyi before considering treatment.” (…)

(Anm: FDA approves controversial drug for women with low sex drives. (washingtonpost.com 18.8.2015).)

(Anm: Debate Over Addyi Flares Anew. — Journal under fire for 'inaccuracies' and 'bias' (medpagetoday.com 1.3.2016).)

(Anm: Måttlig effekt med kvinnligt Viagra. (…) Kvinnorna som fick läkemedlet löpte också fyra gånger så hög risk för att få biverkningar i form av yrsel och trötthet samt två gånger så hög risk att drabbas av illamående. (…) I dag är läkemedlet märkt med en så kallad ”black box”-varning, vilken är FDAs starkaste. I varningen står det att kvinnor kan få mycket lågt blodtryck eller svimma om de tar läkemedlet tillsammans med alkohol, vissa andra läkemedel eller har leverproblem. (lakemedelsvarlden.se 3.3.2016).)

(Anm: Efficacy and Safety of Flibanserin for the Treatment of Hypoactive Sexual Desire Disorder in Women A Systematic Review and Meta-Analysis. (…) Conclusions and Relevance  Treatment with flibanserin, on average, resulted in one-half additional SSE per month while statistically and clinically significantly increasing the risk of dizziness, somnolence, nausea, and fatigue. Overall, the quality of the evidence was graded as very low. Before flibanserin can be recommended in guidelines and clinical practice, future studies should include women from diverse populations, particularly women with comorbidities, medication use, and surgical menopause.JAMA Intern Med. 2016 (Published online February 29, 2016).)

(Anm: FDA Briefing Document Joint Meeting of the Bone, Reproductive and Urologic Drugs Advisory Committee (BRUDAC) and the Drug Safety and Risk Management (DSaRM) Advisory Committee. NDA 022526 Flibanserin (Proposed trade name: Addyi) Applicant: Sprout Pharmaceuticals (June 4, 2015)  (fda.gov 18.8.2015).)

(Anm: ‘Female Viagra’ Doesn’t Work Very Well: Study. Flibanserin, approved last year to treat low sexual desire in women, is linked to only a very slight increase in sex. The so-called “female Viagra” drug isn’t showing impressive results, suggests a new study published in JAMA Internal Medicine. (times.com 1.3.2016).)

(Anm: Is Flibanserin Worth the Risks? Review and meta-analysis suggest the answer is no. The FDA's approval of flibanserin for hypoactive sexual desire disorder (HSDD) in premenopausal women was accompanied by media attention along with concerns that the medication's modest efficacy might be outweighed by its side effects. NEJM 2016 (February 29, 2016).)

(Anm: FDA Approves 'Female Viagra' Amid Cheers and Jeers. —Addyi is intended to increase libido in pre-menopausal women (medpagetoday.com 18.8.2015).)

(Anm: FDA blåstempler kvindelig viagra på trods af fare for black out. Selvom lægemidlet Addyi kan give lavt blodtryk, der kan medføre black out, hvis pillen indtages sammen med alkohol, har den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA godkendt lægemidlet Addyi til behandling af præmenopausale kvinder med manglende sexlyst. (dagenspharma.dk 19.8.2015).)

- FDA blåstempler kvindelig viagra på trods af fare for black out. (- SAKEN HANDLER OM: Addyi, Lybrido, Lybridos, Bremelanotide, «kvinnelig Viagra».) (- DN i nytt bråk om magasinsak.)

FDA blåstempler kvindelig viagra på trods af fare for black out
dagenspharma.dk 19.8.2015
Selvom lægemidlet Addyi kan give lavt blodtryk, der kan medføre black out, hvis pillen indtages sammen med alkohol, har den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA godkendt lægemidlet Addyi til behandling af præmenopausale kvinder med manglende sexlyst.

En lille lyserød pille, der sælges under navnet Addyi og rummer det aktive stof flibanserin kan fremover ordineres til præmenopausale kvinder, som har mistet lysten til sex – i hvert fald i USA, hvor den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA har godkendt lægemidlet til det amerikanske marked. Lægemidlet har to gange tidligere forsøgt at bore sig vej […]

(Anm: – Det er en etterlengtet pille. Tekst Kristiane Larssen &   Hanna Stoltenberg. Illustrasjonsfoto  Catharina Caprino. SAKEN HANDLER OM: Addyi, Lybrido, Lybridos, Bremelanotide, «kvinnelig Viagra», den rosa pillen. (...) – Du vet, som de sier i den Nike-reklamen: Just do it.(dn.no 2.6.2016).)

(Anm: Nå er den godkjent, den kontroversielle pillen som skal øke sexlysten hos kvinner. Den lille rosa. (dagbladet.no 19.8.2015).)

(Anm: DN i nytt bråk om magasinsak. Dagens Næringsliv i nytt bråk om for store likheter med britisk magasin. Fredagens utgave av D2 har gjennom helgen fått kritikk i sosiale medier for å være identisk med en forside fra det britiske magasinet Granta for seks år siden. (…) Som fagbladet Journalisten skriver mandag, beskriver art director Jørgen Brynildsvoll dette på Coverjunkie.com. Men det er ikke det eneste som skurrer med fredagens D2-cover. Selve reportasjen den viser til, virker også å være sterkt inspirert av en sak fra 2015 i Cosmopolitan. (...) (aftenposten.no 7.6.2016).)

(Anm: Varningstext för kvinnligt Viagra. Den första behandlingen mot låg sexlust bland kvinnor har godkänts men med varningstext.  (lakemedelsvarlden.se 19.8.2015).)

(Anm: Å insinuere at D2 har plagiert i lystpille-saken er tøv | Gry Egenes, redaktør i Dagens Næringsliv. Artikkelen om D2s dekning av lystpillen Addi i Medier24 er feil. D2s journalister har ikke skrevet av en artikkel i Cosmopolitan, slik nettstedet insinuerer. Lanseringen av lystpillen Addi er en viktig helsenyhet for kvinner, helt på linje Vigra, som det også selvfølgelig ble skrevet mange artikler om. (aftenposten.no 8.6.2016).)

- Kokain og ecstasy forårsaker DNA-mutasjon: studie

Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study (Kokain og ecstasy forårsaker DNA-mutasjon: studie)
Reuters Health 5.12.2003
- Cocaine and ecstasy not only cause addiction and raise the risk of cancer but also provoke genetic mutations, Italian scientists said on Friday.

"Cocaine and ecstasy have proved to be more dangerous than we had imagined," said Giorgio Bronzetti, chief scientist at the National Center for Research's (CNR) biotechnology department.

"These drugs, on top of their toxicological effects, attack DNA provoking mutations and altering the hereditary material. This is very worrying for the effects it could have on future generations," he said. (...)

(Anm: Kokainbruk og slagrisiko (nhi.no 18.2.2014).)

(Anm: Dyrestudie finner at sønner til kokainbrukende fedre har markant svekket hukommelse. Animal study finds sons of cocaine-using fathers have profound memory impairments. Fathers who use cocaine at the time of conceiving a child may be putting their sons at risk of learning disabilities and memory loss. The findings of the animal study were published online in Molecular Psychiatry by a team of researchers from the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania. The researchers say the findings reveal that drug abuse by fathers - separate from the well-established effects of cocaine use in mothers - may negatively impact cognitive development in their male offspring. (medicalnewstoday.com 27.2.2017).)

(Anm: Cocaine, amphetamine users more likely to take their own lives (medicalnewstoday.com 23.12.2014).)

(Anm: Cocaine addiction leads to build-up of iron in brain. Cocaine addiction may affect how the body processes iron, leading to a build-up of the mineral in the brain, according to new research from the University of Cambridge. The study, published in Translational Psychiatry, raises hopes that there may be a biomarker - a biological measure of addiction - that could be used as a target for future treatments.  (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Amphetamine use may 'speed up' heart aging. Amphetamine abuse is increasing internationally. While common sides effects of the drug include increased heart rate, headache, stomach pain, and mood changes, little is known about the drug's effect on the heart. Now, new research published in Heart Asia reports that using amphetamines recreationally may accelerate aging of the heart. (medicinenet.com 11.2.2017).)

(Anm: Simultaneous cocaine, alcohol use linked to suicide risk (medicalnewstoday.com 11.4.2016).)

(Anm: Psychotropic drug use and alcohol consumption among older adults in Germany: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults 2008–2011. Objectives The use and combined use of psychotropic drugs and alcohol among older adults is a growing public health concern and should be constantly monitored. Relevant studies are scarce in Germany. Using data of the most recent national health survey, we analyse prevalence and correlates of psychotropic drug and alcohol use among this population. (…) Conclusions Despite the high risk of synergetic effects of psychotropic drugs and alcohol, a substantial part of older psychotropic drug users consume alcohol riskily and daily. Health professionals should talk about the additional health risks of alcohol consumption when prescribing psychotropic drugs to older adults. BMJ Open 2016;6:e012182.)

(Anm: Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain. A study of rats given regular, high doses of amphetamine finds that those exposed to the drug at an age corresponding to human adolescence experience long-term changes in brain function that persist into adulthood. The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. Dopamine is a neurotransmitter that plays a role in memory, attention, learning and feelings of pleasure. (medicalnewstoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Stimulant Medications Linked to Bone Mass Reductions in Children, Adolescents. BOSTON -- April 6, 2016 -- Use of stimulant medications in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood and adolescence is associated with significant reductions in bone mass, according to a study presented here at the 98th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO). (…) “We suggest that stimulant medications, which release and block reuptake of dopamine and norepinephrine, may affect bone mass,” said the researchers. (dgnews.docguide.com 6.4.2016).)

(Anm: Anbefalte kokain mot onani, menssmerter, blodmangel og nerveforstyrrelser. Kokainen gikk fra å være legenes vidundermiddel til å bli storbysynden dødsengel. (dagbladet.no 19.2.2016).)

(Anm: New insights on how cocaine changes the brain. (…) The researchers used tracer molecules to follow electrical activity in the brain in rats exposed to cocaine. (…) Over time, increasing activation of a key part of the extended amygdala--the bed nucleus of the stria terminalis produces a long-lasting increase in signal transmission onto neurons that produce dopamine so that the rats became desensitized to the cocaine. Since this change happens within the amygdala, it may explain some of the long-term effects on behavior and motivation that occur after prolonged cocaine use. (medicalnewstoday.com 26.11.2015).)

(Anm: Cocaine users present alterations in the function and structures of the brain (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: KRIMINOLOGI Test kan påvise kokainbruk gjennom fingeravtrykk Hva hvis kokainbruk kunne påvises og ikke krevde urin-, spytt- eller blodprøver? En ny metode gjør det mulig å finne ut om noen har tatt kokain, og ikke bare tatt i det. Testen gjøres via fingertuppene med en spray som reagerer på ørsmå spor av stoffene bensoylekgonin og methylekgonin i fingeravtrykk. (aftenposten.no 19.5.2015).)

(Anm: Your brain on drugs: Functional differences in brain communication in cocaine users. (…) The brain function of people addicted to cocaine is different from that of people who are not addicted and often linked to highly impulsive behavior, according to a new scientific study. (…) People who are addicted to cocaine are often highly impulsive and are prone to acting quickly, without regard to negative consequences. (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

(Anm: Cocaine users have impaired ability to predict loss (medicalnewstoday.com 5.2.2015).)

(Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

- Nevroleptisk malignt syndrom (Malignt nevroleptikasyndrom; NMS): en neuroimmunologisk hypotese

Neuroleptic malignant syndrome: a neuroimmunologic hypothesis (Nevroleptisk malignt syndrom (Malignt nevroleptikasyndrom; NMS): en neuroimmunologisk hypotese)
CMAJ 2010;182 E834-E838 (December)
CMAJ. 2010 Dec 14;182(18):E834-8. Epub 2010 Aug 9.
Neuroleptic malignant syndrome is a fulminant and life-threatening toxidrome that occurs in an estimated 0.07% to 3.23% of patients treated with antipsychotic medication.1 2 Patients typically present with fever, rigidity, changes in mental status and autonomic instability, often after the start of antipsychotic medication or an increase in dosage.1 The major clinical and laboratory features used for diagnosis are summarized in Box 1.3 Possible risk factors that have been identified in case series and case–control studies include agitation, dehydration, high ambient temperature, affective illness, intramuscular injections and high doses of antipsychotic medications.1,2,4 Treatment involves cessation of antipsychotic medications and supportive care, including rehydration, cooling, antipyretics and benzodiazepines. There is evidence from case series that electroconvulsive therapy may be effective.5 The utility of dantrolene and bromocriptine is controversial.1 6(...)

Despite numerous reviews and case reports, the underlying pathophysiology of neuroleptic malignant syndrome remains unknown. Some have proposed that the disorder is caused by a central hypodopaminergic state that results from antagonism to dopamine-D2 receptors induced by antipsychotic medications.7 (...)

We now propose a neuroimmunologic hypothesis for neuroleptic malignant syndrome, based on direct evidence that the acute phase response is activated in this toxic drug reaction. This hypothesis accounts for all of the essential features of the disorder, and has important therapeutic implications. (...)

The acute phase response is a complex physiologic reaction that classically develops in response to tissue injury (Figure 1). Cytokines are released by macrophages and monocytes, leading to the production of acute phase proteins by the liver, and a host of neuroendocrine, hematopoietic, metabolic and biochemical changes.10, 11 The chief cytokines involved are interleukin-1, interleukin-6, tumour necrosis factor α, interferon-γ and transforming growth factor β. These cytokines in turn stimulate the hepatic production or suppression of acute phase proteins. Substances that increase during inflammation are termed positive acute phase reactants and include C-reactive protein, serum amyloid A protein, α-1 acid glycoprotein, haptoglobin, complement components, α-1 antichymotrypsin, ferritin and fibrinogen. Substances that decrease during inflammation are termed negative acute phase reactants and include iron, albumin and transferrin. The role of acute phase reactants in inflammation is complex and, in some cases, poorly understood. Some reactants are proinflammatory and initiate or amplify the inflammatory reaction through such processes as recognition and binding of foreign pathogens, and activation of the complement system. Other reactants are anti-inflammatory and diminish the inflammatory process by acting as antioxidants and promoting wound healing. (…)

Virus–drug interaction
In the last several decades, it has become apparent that viruses can interact with medications, resulting in adverse drug reactions. It is likely that the viral infection alters immune regulation, leading to decreased tolerance to the medication. We propose that neuroleptic malignant syndrome may be associated with a virus–drug interaction, in which a predisposing viral illness triggers a fulminant acute phase response to antipsychotic medication. In our original case series of neuroleptic malignant syndrome, 29% of patients had clinically obvious rash,1 suggesting a possible co-existing viral exanthem. (…)

Testing our hypothesis
Neuroleptic malignant syndrome is uncommon and requires prompt treatment, which poses problems for the study of this condition. A prospective multicentre study would be needed to allow serial measurement of acute phase reactants over the course of illness in a large number of patients. This type of study would also allow measurement of autoantibodies to both antipsychotic medications and neurotransmitters in patients with active neuroleptic malignant syndrome, as well as screening for evidence of a viral infection that might trigger a virus–drug reaction. If our neuroimmunologic hypothesis of neuroleptic malignant syndrome is supported by further study, multicentre therapeutic trials would be warranted.
Key points • Neuroleptic malignant syndrome is an acute and life-threatening reaction to antipsychotic medications.

  • There is growing evidence that the immunologic cascade known as the acute phase response may play a role in development of neuroleptic malignant syndrome.
  • We propose a neuroimmunologic hypothesis to explain the pathophysiology of neuroleptic malignant syndrome and suggest several mechanisms by which the acute phase response may be activated.
  • This hypothesis may have substantial implications for treatment. (...)

(Anm: Study shows dopamine may play role in chronic pain (medicalnewstoday.com 11.5.2015).)

(Anm: Can SSRIs Make You Fall Out of Love? (…)Helen Fisher, an anthropologist at Rutgers University, believes that SSRIs may block your ability to feel love. SSRIs work by raising your levels of serotonin, but they also lower levels of dopamine. Dopamine is the neurotransmitter responsible for all those feel-good emotions you get when you fall in love. (depression.about.com 9.10.2015).)

(Anm: Disruption of hippocampal–prefrontal cortex activity by dopamine D2R-dependent LTD of NMDAR transmission. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2015.)

(Anm: Researchers discover how cocaine, amphetamines disrupt the brain's normal functioning. Research sheds light on how addictive drugs interfere with the dopamine transporter, expected to usher in long-sought advances in treatments (medicalnewstoday.com 13.5.2015).)

(Anm: This is your brain on fried eggs (…) High-fat feeding can cause impairments in the functioning of the mesolimbic dopamine system, says Stephanie Fulton of the University of Montreal and the CHUM Research Centre (CRCHUM.) This system is a critical brain pathway controlling motivation.  (medicalnewstoday.com 21.7.2015).)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

(Anm: Chronic Fatigue Syndrome Causes and Treatment (webmd.com 1.6.2016).)

(Anm: Nøkkelen til kronisk utmattelsessyndrom sitter i tarmen, ikke hodet. (Key to chronic fatigue syndrome is in your gut, not head.) (mediarelations.cornell.edu 27.6.2016).)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft. Likevel forblir data motstridende og ingen konklusjoner er trukket.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (...) On the other hand, fluoxetine intake has been associated with increased cancer risk.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Infektioner er forbundet med selvmord. Svære infektioner er forbundet med øget risiko for selvmord, viser ny dansk undersøgelse. (…) Reaktioner i hjernen kan være en del af forklaringen på forbindelsen mellem selvmord og infektion, konkluderer forskerne. (videnskab.dk 10.8.2016).)

(Anm: Insight into cancer cells' abnormal behavior. Scientists at Lancaster University have shed light on the metabolic switch observed in abnormal cells like cancer. The change in cellular energy metabolism is a hallmark of many diseases as cells change from healthy to abnormal metabolic states. (medicalexpress.com 4.8.2016).)

(Anm: Denne studiegjennomgangen tar for seg de baner (veier) som kan forklare mitokondrielle dysfunksjoner ved ME / CFS. (This paper reviews the pathways that may explain mitochondrial dysfunctions in ME/cfs (Denne artikkelen tar for seg de baner (veier) som kan forklare mitokondrielle dysfunksjoner ved ME / CFS). Metab Brain Dis. 2014 Mar;29(1):19-36. Epub 2013 Sep 10.)

(Anm: Chronic fatigue syndrome--a neuroimmunological model.Med Hypotheses. 2011 Jul;77(1):77-83. Epub 2011 Apr 6.)

(Anm: Ofre i legemiddelstudie får "livsvarig sykdomsutvikling (mintankesmie.no).)

(Anm: Cancer-inflammation 'vicious cycle' detailed in new study (medicalnewstoday.com 22.4.2015).)

(Anm: neuroleptisk malignt syndrom (Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)) alvorleg skadeverknad som kan koma ved bruk av haloperidol, fenotiazin, tioxantin eller andre middel mot sinnssjukdom eller ved seponering av dopaminantagonistar: vedhaldande muskelknyting ev muskelveikskap, for stor varmeproduksjon, vasokonstriksjon i huda, svekka medvett, rask puls og skiftande blodtrykk, dehydrering, uttrøytting, feber m v; kan føra til døden; årsak er visstnok hemming av dopaminerge system sentralt; kan likna sterkt på serotoninergt syndrom; EN neuroleptic malignant syndrome. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Neuroleptic malignant syndrome and delirious mania as malignant catatonia in autism: prompt relief with electroconvulsive therapy.Acta Psychiatr Scand. 2015 Oct;132(4):319-320. Epub 2015 May 28.).)

(Anm: Antidepressants may increase later onset of mania, bipolar. People diagnosed with unipolar depression have a higher chance of developing mania or bipolar disorder if they’ve previously been treated with antidepressants, a new study shows (BMJ Open. 2015 Dec 15. doi: 10.1136/bmjopen-2015-008341). “Our findings demonstrate a significant association between antidepressant therapy in patients with unipolar depression and an increased incidence of mania,” Dr. Rashmi Patel of King’s College, London, and his associates reported in the study. Moreover, the association remains significant after adjusting for both age and gender, they wrote. (clinicalpsychiatrynews.com 15.12.2015).)

(Anm: Do antidepressants increase the risk of mania and bipolar disorder in people with depression? A retrospective electronic case register cohort study. BMJ Open  2015;5:e008341 (Published 14 December 2015).)

(Anm: Bipolar disorder linked to inherited differences in sleep patterns. A recent study published in the Proceedings of the National Academy of Sciences finds links between sleeping patterns, circadian rhythms, bipolar disorder and specific phenotypes. (…) Twin studies have already shown that there is a genetic component to some sleep parameters. For instance, the quantity of rapid eye movement (REM) and delta sleep that an individual has during a night's sleep is more similar in people who are more genetically alike. (medicalnewstoday.com 2.1.2016).)

(Anm: Circadian rhythm length variations - early birds and night owls. (news-medical.net 11.4.2017).)

- Høye nivåer av dopamin kan føre til at mennesker tar større risiko

High levels of dopamine may lead to increased risk-taking
medicalnewstoday.com 8.7.2015
Boosting levels of the neurotransmitter dopamine can lead to increased risk-taking, according to research published July 8 in the Journal of Neuroscience. Dopamine is involved in reward learning, and previous research has linked dopamine drugs such as L-DOPA with compulsive gambling problems in people with Parkinson's disease. This study, led by Robb Rutledge at University College London, found that increasing dopamine levels in healthy adults led participants to choose more risky options in a gambling task.

Thirty healthy adults performed a gambling task on two separate occasions, once after receiving L-DOPA and once after receiving a placebo. The task required subjects to choose between safe and risky options that led to monetary gains and losses. Sometimes, the subjects could choose between a small reward or a gamble where there were equal chances of winning a larger reward or getting nothing. Other times, subjects could accept a small loss or choose a gamble where there were equal chances of losing a larger amount or losing nothing. During the testing, subjects were repeatedly asked, "How happy are you at this moment?" The researchers found that:

Subjects took more risks to try to get bigger rewards after receiving L-DOPA but not placebo. However, L-DOPA did not affect how often subjects took risks when there were potential losses.
After receiving L-DOPA, subjects chose more risky options regardless of how much larger the potential reward was compared to the safe alternative.

Subjects were happier after winning a small reward while on L-DOPA than they were winning the same reward while on a placebo. On a placebo, happiness was higher after large rewards than after small rewards, but on L-DOPA subjects were as happy about small rewards as they were about large rewards.

The researchers proposed that L-DOPA made potential rewards more appealing but did not affect subjects' perception of potential losses. They also speculated that, while on L-DOPA, subjects might experience similar dopamine release for all reward levels, which would explain why they were similarly happy after small and large rewards.

This study sheds light on dopamine's effects on decision-making and emotion, said Nathaniel Daw, a neuroscientist at New York University who was not involved in the study. The results "may help to explain some kinds of gambling and impulse control problems, and also aspects of mood disorders." (…)

(Anm: Impulse control increased by dopamine replacement in early Parkinson's (medicalnewstoday.com 19.8.2014).)

(Anm: Declining dopamine may explain why older people take fewer risks (medicalnewstoday.com 3.6.2016).)

(Anm: Study shows dopamine may play role in chronic pain (medicalnewstoday.com 11.5.2015).)

(Anm: Can SSRIs Make You Fall Out of Love? (…)Helen Fisher, an anthropologist at Rutgers University, believes that SSRIs may block your ability to feel love. SSRIs work by raising your levels of serotonin, but they also lower levels of dopamine. Dopamine is the neurotransmitter responsible for all those feel-good emotions you get when you fall in love. (depression.about.com 9.10.2015).)

(Anm: Disruption of hippocampal–prefrontal cortex activity by dopamine D2R-dependent LTD of NMDAR transmission. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2015.)

(Anm: Unmotivated to exercise? Dopamine could be to blame. (…) Examining dopamine receptors in mice. Researchers set out to examine dopamine signaling in lean and obese mice, and the findings were published in the journal Cell Metabolism. (…) They found that the D-2 type receptor (D2R) binding, found in the striatum, was reduced in obese mice. This was consistent with previous research in rodents. (…) Although "there are probably other factors involved as well, the deficit in D2 is sufficient to explain the lack of activity," says Danielle Friend, first author of the study and former NIDDK postdoctoral fellow. Kravitz mentions that his future research will examine the connection between diet and dopamine signaling. Kravitz and team will investigate whether unhealthful eating affects dopamine signaling, and how quickly mice recover to normal activity levels once they start eating healthfully and losing weight. (medicalnewstoday.com 2.1.2017).)

- Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister

January 2009 Safety Labeling Changes (Januar 2009 sikkerhetsendringer pakningsvedlegg (Seroxat (Paxil), Celexa, Cipramil, Zoloft, Cybalta, Efexor, Prozac, Venlafaxine, Pristiq etc.)
fda.gov 6.3.2009
- Oppsummering av sikkerhetsrelaterte revisjoner for seksjonene "BOXED"-ADVARSEL, KONTRAINDIKASJONER, ADVARSLER, FORHOLDSREGLER OG BIVIRKNINGER som informasjon for legemiddelforskrivning, samt innleggsseddel/(pakningsvedlegg og reningslinjer for legemidler. (Lagt ut 3.6.2009) (…) (- Summary of safety-related revisions to the BOXED WARNING, CONTRAINDICATIONS, WARNINGS, PRECAUTIONS, and ADVERSE REACTIONS sections of drug Prescribing Information, plus Patient Package Inserts and Medication Guides. (Posted 03/06/2009) )

WARNINGS (ADVARSLER)
Serotonergt (serotonin) syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner (Serotonin Syndrome or Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)-like Reactions)

WARNINGS(ADVARSLER)
Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS) -lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (The development of a potentially life-threatening serotonin syndrome or Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)-like reactions have been reported with SNRIs and SSRIs alone, including Celexa treatment, but particularly with concomitant use of serotonergic drugs (including triptans) with drugs which impair metabolism of serotonin (including MAOIs), or with antipsychotics or other dopamine antagonists.) (...)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Chronic SSRI stimulation of astrocytic 5-HT2B receptors change multiple gene expressions/editings and metabolism of glutamate, glucose and glycogen: a potential paradigm shift. Front. Behav. Neurosci. 2015 (20 February 2015).)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

(Anm: Gene mutation linked to reckless drunken behaviour. (…) Led by researcher and psychiatrist Roope Tikkanen, PhD, a new study has now demonstrated that a point mutation in a gene of serotonin 2B receptor can render the carrier prone to impulsive behaviour, particularly when drunk. Published in the journal Translational Psychiatry (Tikkanen et al., 2015), the discovery follows an original observation from 2010 on the mutation of serotonin 2B receptor among Finns (Bevilacqua et al., 2010). (medicalnewstoday.com 17.11.2015).)

(Anm: Har funnet sjelden genmutasjon hos finner. Ekstra disponert for vold og impulsiv sex. Vil spre seg med tiden. GENMUTASJON: Genmutasjonen er knyttet til signalsubstansen serotonin, og resultatet av forandringen kan ifølge artikkelforfatter Roope Tikkanen beskrives som en ekstra følsomhet for, og et karakteristisk adferdsmønster i forbindelse med inntak av, alkohol. Genforandringen finnes i omlag 2,2 prosent av den finske befolkningen. (…) «Impulsiv seksuell adferd». Genmutasjonen er knyttet til signalsubstansen serotonin, og resultatet av forandringen kan ifølge Tikkanen beskrives som en ekstra følsomhet for, og et karakteristisk adferdsmønster i forbindelse med inntak av, alkohol. (dagbladet.no 20.11.2015).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: neuroleptisk malignt syndrom (Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)) alvorleg skadeverknad som kan koma ved bruk av haloperidol, fenotiazin, tioxantin eller andre middel mot sinnssjukdom eller ved seponering av dopaminantagonistar: vedhaldande muskelknyting ev muskelveikskap, for stor varmeproduksjon, vasokonstriksjon i huda, svekka medvett, rask puls og skiftande blodtrykk, dehydrering, uttrøytting, feber m v; kan føra til døden; årsak er visstnok hemming av dopaminerge system sentralt; kan likna sterkt på serotoninergt syndrom; EN neuroleptic malignant syndrome. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

- Bedre diagnostikk med MRI-baserte målinger av cellularitet

Bedre kreftdiagnostikk med MRI-baserte målinger av cellularitet
med.uio.no 17.2.2014
Nye, avanserte MRI metoder åpner for mer spesifikk diagnostikk av ulike typer kreft, men videre optimalisering og klinisk anvendelse av slike metoder krever validering mot histopatologiske metoder. (...)

(Anm: MR - Curato xpress Oslo City (/curato.no/oslo-city).)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

- OBS! på medicin med antikolinerg effekt

Om å tenke utenfor boksen
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:386 (25.2.2010)
Noen differensialdiagnoser er vanskeligere å huske på enn andre. Det kan være dem med uklare eller uspesifikke symptomer. Årsaken kan være at de er sjeldne eller at vi ikke er oppmerksomme nok. Fire ulike syndromer knyttet til sentralnervesystemet kan synes spesielt vanskelige å erkjenne. Ved siden av antikolinergt syndrom har vi akutt delirium, serotonergt syndrom og malignt nevroleptikasyndrom. Tenker vi ofte nok på disse potensielt dødelige tilstandene? (...)

(Anm: antikolinergt syndrom (SML-artikkel) (...) medisinsk forgiftningstilstand som er fremkalt av for sterk blokkering av signalsubstansen acetylkolin. Antikolinergt syndrom kan fremkalles ved overdosering av legemidler (nevroleptika, trisykliske antidepressiva) eller forgiftninger (f.eks. av fluesopp). Ved påvirkning av hjernen (sentralt syndrom) sees angst, uro, overaktivitet, forvirring, hallusinasjoner, muskelkramper og forstyrret hukommelse og orienteringsevne. Ved påvirkning av nervesystemet utenom hjernen (perifert syndrom) sees hjertebank, utvidede pupiller, varm og tørr hud, tørre slimhinner, vanskeligheter med vannlating og forstoppelse. Behandlingen består i fjerne årsaken (medikamentet) eller å tilføre motgift (fysostigmin). Kilde: Store norske leksikon.)

OBS! på medicin med antikolinerg effekt
irf.dk 31.8.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)
Et epidemiologisk studie med ca.13.000 ældre viser, at medicin med antikolinerg effekt svækker den kognitive funktion og muligvis resulterer i øget mortalitet (1). Medicin med antikolinerg effekt er fx urologiske spasmolytika, tricykliske antidepressiva, samt visse antipsykotika og ældre antihistaminer. (...)

(Anm: Anticholinergic syndrome - Acute Anticholinergic Syndrome (en.wikipedia.org).)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).)

(Anm: Hukommelse – normal glemsomhet eller tegn på sykdom? Alle glemmer ting fra tid til annen, det er helt normalt. Men for noen kan dårlig hukommelse hemme gjøremål i hverdagen. (…) Hvilke legemidler kan påvirke hukommelsen? Noen legemidler kan også føre til at man får dårligere hukommelse, ifølge Bekkhus-Wetterberg. – Av legemidler er det hovedsakelig beroligende medisiner av benzodiazpintype, som diazepam og oxazepam, samt legemidler med antikolinerg effekt som gir hukommelsesproblemer. Alle midler som svekker oppmerksomheten og gjør at man blir trett og sløv, vil også påvirke hukommelsen. (lommeleen.no 1.8.2016).)

(Anm: - Hjerneskanninger linker fysiske endringer til kognitiv risiko hos mye brukte legemiddelklasser. (…) - Forskerne har også funnet signifikante linker mellom hjernens struktur avslørt av MR og antikolinerg legemiddelbruk, hvor deltakerne som brukte antikolinerge legemidler hadde redusert hjernevolum og større ventrikler, hulrommene inne i hjernen.) (…) En liste over antikolinerge midler og deres potensielle effekten er her. (A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here.) (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: - Problemene med uheldige antikolinerge effekter (bivirkninger) hos barn, ungdommer, voksne og eldre pasienter. (The problems of anticholinergic adverse effects in older patients.) Drugs Aging. 1993 Jul-Aug;3(4):335-48.)

(Anm: Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Olanzapin depot (Zyprexa) kan gi en tilstand forenlig med sentralt antikolinergt syndrom. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2238 – 9 (12.11.2013).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

(Anm: Boustani MA, Campbell NL, Munger S, Maidment I, Fox GC.  Impact of anticholinergics on the aging brain: a review and practical application. Aging Heatlh. 2008;4(3):311-320.)
 
(Anm: Campbell N, Boustani M, Limbil T, et al. The cognitive impact of anticholinergics: a clinical review.  Clinical Interventions in Aging. 2009;4(1):225-233.)

(Anm: Campbell N, Boustani M, Lane K, et al. Use of anticholinergics and the risk of cognitive impairment in an AfricanAmerican population. Neurology. 2010;75:152-159.)

(Anm:  Fox C, Richardson K, Maidment I, et al. Anticholinergic medication use and cognitive impairment in the older population: the medical research council cognitive function and ageing study. J Am Geriatr Soc. 2011 Aug;59(8):1477-83. Epub 2011 Jun 24.)

(Anm:  Cai X, Campbell N, Khan B, Callahan C, Boustani M. Long-term anticholinergic use and the aging brain. Alzheimers Dement. 2013 Jul;9(4):377-85. Epub 2012 Nov 22.)

(Anm: En ny studie fra Western University er med på å forklare hvorfor langvarig bruk av felles antikolinerge legemidler, som brukes til å behandle tilstander som allergi og overaktiv blære, fører til en økt risiko for å utvikle demens senere i livet. Funnene viser at langvarig undertrykkelse av signalstoffet acetylkolin - et mål for antikolinerge legemidler - resulterer i demenslignende endringer i hjernen. (medicalnewstoday.com 25.6.2016).)

(Anm: Antikolinerge legemidler knyttet til risiko for lungebetennelse hos eldre (Anticholinergic drugs linked to risk for pneumonia in elderly) (medicalnewstoday.com 5.3.2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: OBS! på medicin med antikolinerg effekt. Et epidemiologisk studie med ca. 13.000 ældre viser, at medicin med antikolinerg effekt svækker den kognitive funktion og muligvis resulterer i øget mortalitet (1). Medicin med antikolinerg effekt er fx urologiske spasmolytika, tricykliske antidepressiva, samt visse antipsykotika og ældre antihistaminer. (irf.dk 31.8.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).)

(Anm: Drugs on the Anticholinergic Burden (ACB) scale. (A total ACB scale score of three or more is considered clinically relevant) (uea.ac.uk).)

(Anm: Anticholinergic Medication Use and Cognitive Impairment in the Older Population: The Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study. Journal of the American Geriatrics Society 2011 (24 JUN).)

(Anm: Worsening Depression Linked to Higher Dementia Risk. —Ongoing study finds 'worsening' trajectory the only one tied to dementia. (…) "Indeed, depressive symptoms might appear as a reaction to underlying subclinical cognitive impairment, and lie in a continuum between subclinical cognitive impairment and overt dementia," they wrote. (medpagetoday.com 1.5.2016).)

Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65)
BMJ 2011; 342:d4037 (28 June)
The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.

Taking just two drugs with anticholinergic effects, such as some drugs for heart disease, antihistamines, antidepressants, antipsychotics, and even warfarin, can treble the risk of death in the over 65s. Doctors have been advised to assess the combined anticholinergic burden of all drugs that a patient is taking—prescribed drugs and those bought over the counter—before prescribing any additional ones. GPs have also been reminded of the importance of regularly reviewing patients’ drugs.

The study, published in the Journal of the American Geriatrics Society on Friday (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1532-5415.2011.03491.x/abstract), looked at the prescribed drugs and drugs bought over the counter taken by more than 13 000 people aged over 65 in the United Kingdom during the early 1990s.

A total of 86 drugs were identified as having an anticholinergic effect, and around half the patients were found to be taking at least one. Each drug was given an anticholinergic burden (ACB) score on the basis of the strength of its anticholinergic activity, with 0 being no effect, 1 a mild effect, 2 a moderate effect, and 3 a severe effect. The cumulative ACB score for each patient was then worked out. (...)

A study in the United States looking at the anticholinergic effects of drugs on younger patients in intensive care is expected to report soon. (...)

(Anm: Drugs with anticholinergic effects and cognitive impairment, falls and all-cause mortality in older adults: a systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2015 Mar 2. [Epub ahead of print].)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).)

(Anm: Hukommelse – normal glemsomhet eller tegn på sykdom? Alle glemmer ting fra tid til annen, det er helt normalt. Men for noen kan dårlig hukommelse hemme gjøremål i hverdagen. (…) Hvilke legemidler kan påvirke hukommelsen? Noen legemidler kan også føre til at man får dårligere hukommelse, ifølge Bekkhus-Wetterberg. – Av legemidler er det hovedsakelig beroligende medisiner av benzodiazpintype, som diazepam og oxazepam, samt legemidler med antikolinerg effekt som gir hukommelsesproblemer. Alle midler som svekker oppmerksomheten og gjør at man blir trett og sløv, vil også påvirke hukommelsen. (lommeleen.no 1.8.2016).)

(Anm: - Hjerneskanninger linker fysiske endringer til kognitiv risiko hos mye brukte legemiddelklasser. (…) - Forskerne har også funnet signifikante linker mellom hjernens struktur avslørt av MR og antikolinerg legemiddelbruk, hvor deltakerne som brukte antikolinerge legemidler hadde redusert hjernevolum og større ventrikler, hulrommene inne i hjernen.) (…) En liste over antikolinerge midler og deres potensielle effekten er her. (A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here.) (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: - Problemene med uheldige antikolinerge effekter (bivirkninger) hos barn, ungdommer, voksne og eldre pasienter. (The problems of anticholinergic adverse effects in older patients.) Drugs Aging. 1993 Jul-Aug;3(4):335-48.)

(Anm: Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Olanzapin depot (Zyprexa) kan gi en tilstand forenlig med sentralt antikolinergt syndrom. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2238 – 9 (12.11.2013).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

(Anm: Boustani MA, Campbell NL, Munger S, Maidment I, Fox GC.  Impact of anticholinergics on the aging brain: a review and practical application. Aging Heatlh. 2008;4(3):311-320.)
 
(Anm: Campbell N, Boustani M, Limbil T, et al. The cognitive impact of anticholinergics: a clinical review.  Clinical Interventions in Aging. 2009;4(1):225-233.)

(Anm: Campbell N, Boustani M, Lane K, et al. Use of anticholinergics and the risk of cognitive impairment in an AfricanAmerican population. Neurology. 2010;75:152-159.)

(Anm:  Fox C, Richardson K, Maidment I, et al. Anticholinergic medication use and cognitive impairment in the older population: the medical research council cognitive function and ageing study. J Am Geriatr Soc. 2011 Aug;59(8):1477-83. Epub 2011 Jun 24.)

(Anm:  Cai X, Campbell N, Khan B, Callahan C, Boustani M. Long-term anticholinergic use and the aging brain. Alzheimers Dement. 2013 Jul;9(4):377-85. Epub 2012 Nov 22.)

Doctors Fail to Recognize Life-Threatening Serotonin Syndrome (Leger mislykkes i å erkjenne livstruende serotonin syndrom)
opednews.com 4.5.2007
I tillegg til nylige rapporter om at legemidlene ikke virker bedre enn sukkerpiller, er det tilføyd en lang liste av uheldige hendelser linket til selektive serotoninreopptakshemmende antidepressiva som retter oppmerksomhet på fødselsdefekter, selvmord og vold. (In addition to recent reports that the drugs work no better than sugar pills, the latest warnings added to the long list of adverse events linked to selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants have focused on birth defects, suicide risks and violence.)

Den massive overforskrivning av SSRI-er, som inkluderer Prozac, Seroxat (Paxil), Zoloft, Celexa (Citalopram) og Cipralex (Lexapro), har imidlertid i kombinasjon med mange andre legemidler medført at medisinske eksperter nå gir leger en slags informasjon om en livstruende tilstand kalt "serotonin syndrom". (...) (However, the massive over-prescribing of SSRIs, including Prozac, Paxil, Zoloft, Celexa and Lexapro in combination with many other drugs now has medical experts scrambling to educate doctors about a life-threatening condition known as "serotonin syndrome.")

Ifølge New York Times, ble det i 2005, som er det siste siste år med tilgjengelig statistikk, er det innrapportert totalt 118 dødsfall. (...) (In 2005, the last year for which statistics are available, a total of 118 deaths were reported, according to the New York Times.)

Advarsler

January 2009 Safety Labeling Changes (Januar 2009 sikkerhetsendringer pakningsvedlegg (Seroxat (Paxil), Celexa, Cipramil, Zoloft, Cybalta, Efexor, Prozac, Venlafaxine, Pristiq etc.)
fda.gov 6.3.2009
- Summary of safety-related revisions to the BOXED WARNING, CONTRAINDICATIONS, WARNINGS, PRECAUTIONS, and ADVERSE REACTIONS sections of drug Prescribing Information, plus Patient Package Inserts and Medication Guides. (Posted 03/06/2009) (…)

WARNINGS
Serotonin Syndrome or Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)-like Reactions

WARNINGS
The development of a potentially life-threatening serotonin syndrome or Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)-like reactions have been reported with SNRIs and SSRIs alone, including Celexa treatment, but particularly with concomitant use of serotonergic drugs (including triptans) with drugs which impair metabolism of serotonin (including MAOIs), or with antipsychotics or other dopamine antagonists (...)

(Anm: Impulse control increased by dopamine replacement in early Parkinson's (medicalnewstoday.com 19.8.2014).)

(Anm: Declining dopamine may explain why older people take fewer risks (medicalnewstoday.com 3.6.2016).)

(Anm: Unmotivated to exercise? Dopamine could be to blame. (…) Examining dopamine receptors in mice. Researchers set out to examine dopamine signaling in lean and obese mice, and the findings were published in the journal Cell Metabolism. (…) They found that the D-2 type receptor (D2R) binding, found in the striatum, was reduced in obese mice. This was consistent with previous research in rodents. (…) Although "there are probably other factors involved as well, the deficit in D2 is sufficient to explain the lack of activity," says Danielle Friend, first author of the study and former NIDDK postdoctoral fellow. Kravitz mentions that his future research will examine the connection between diet and dopamine signaling. Kravitz and team will investigate whether unhealthful eating affects dopamine signaling, and how quickly mice recover to normal activity levels once they start eating healthfully and losing weight. (medicalnewstoday.com 2.1.2017).)

- Ikke uten risiko

New SSRI Antidepressant Approved, But Not Without Risk (Ny SSRI-antidepressiva godkjent, men ikke uten risiko)
medicaldaily.com 22.5.2012
(...) The Food and Drug Administration has recently approved a new SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) Vilazodone hydrochloride marketed as Viibryd, according to the American Journal of Nursing.

Vilazodone is used in treating major depressive disorders and is in the same category as other SSRI drugs, such as Zoloft, Lexapro and Prozac. The drug’s labeling carries warnings similar to those on the labels of other SSRI drugs.

This includes elevations in the risks of suicide, serotonin syndrome, neuroleptic malignant syndrome, seizures, abnormal bleeding and activation of mania or hypomania. The medication guide, which comes with the drug prescription says the most common side effects are diarrhea, nausea, vomiting and insomnia.

Serotonin syndrome occurs when you take medications that enhance the chemical serotonin to build up in the body. It is a chemical that your body produces that is needed for your nerve cells and brain to function. Some of the symptoms of this syndrome, according to the Mayo Clinic website are tremors, agitation, sweating, hyperthermia, coma and death.

Currently, there is a black box warning since 2007 on all SSRI Drugs. Dr. Ken Gillman, an Australian clinical pharmacologist, said in a past report in the Journal of Psychopharmacology that neuroleptic malignant syndrome is similar to serotonin syndrome, only it targets the brain chemical dopamine.

“In my capacity as a general physician to the local psychiatric hospital and as a clinical pharmacologist who takes referrals of drug related problems, I have managed over 50 patients with Neuroleptic Malignant Syndrome over the last 12 years” says Gillman. (...)

- Zoloft (sertralin(e)) og ufrivillige muskelsammentrekninger

Sertralin og ufrivillige muskelsammentrekninger
relis.no 15.5.2012 (RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre))
En ung pasient opplevde plagsomme anfall med muskelsammentrekninger av tiltagende hyppighet etter oppstart med sertralin. Plagene ble først mistenkt å kunne være av epileptisk karakter, og pasienten ble derfor grundig utredet nevrologisk blant annet med videometrisk EEG, uten at dette viste tegn på epileptisk aktivitet, selv ikke under pågående anfall. Ettersom ufrivillige muskelsammentrekninger er oppgitt som en kjent, men mindre vanlig bivirkning i den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for sertralin, besluttet man å prøveseponere. Dette ga gradvis opphør av bivirkningen i løpet av de neste ukene. Ettersom sertralin og metabolitten N-desmetylsertralin har halveringstider på henholdsvis 26 og 62-105 timer er det forventet at bivirkninger vil kunne vedvare i uker etter seponering.

Kasuistikken illustrerer viktigheten av å tenke på legemiddelbivirkninger som en mulig årsak til uforklarlige symptomer. Spesielt viktig er dette om pasienten har startet med et nytt legemiddel i løpet av de siste månedene. Ufrivillige muskelsammentrekninger og kramper er beskrevet for flere av de selektive serotoninreopptakshemmerne (SSRI) både i terapeutiske doser og ved overdosering.

RELIS minner også om at legemiddelbivirkninger som medfører sykehusinnleggelse per definisjon klassifiseres som alvorlige legemiddelreaksjoner. For å sikre god kjennskap til legemidlenes bivirkningsprofil er det viktig at alvorlige legemiddelreaksjoner meldes selv om de allerede er beskrevet i preparatomtalen. (...)

(Anm: Sertraline (Zoloft) (fda.no).)

(Anm: Nontoxic Doses of Party Drug Ecstasy Become Fatal in Warm Conditions JAMA 2014 (June 4, 2014).)

- Soving på magen «kan øke risikoen for plutselig død ved epilepsi» (- In SIDS patients, impaired arousal secondary to serotonin deficiency can suppress auto-resuscitation mechanisms and prevent them from lifting or turning their heads when their airway is obstructed by soft bedding in a prone position)

Sleeping on stomach 'may raise risk of sudden death in epilepsy' (Soving på magen "kan øke risikoen for plutselig død ved epilepsi»)
medicalnewstoday.com 25.1.2015
- People with epilepsy who sleep on their stomach may be at much higher risk of sudden unexpected death than those with the disorder who do not sleep in this position. This is according to a new study published in the journal Neurology.

Epilepsy is one of the most common neurological disorders in the US, affecting around 2.3 million adults and 450,000 children. Though epilepsy can occur at any age, onset is most common in young children and older adults.

The condition is characterized by seizures, caused by disturbances to electrical activity in the brain. An individual is usually diagnosed with epilepsy if they experience two or more seizures that are not triggered by an underlying medical condition.

There is currently no cure for epilepsy, but seizures can be managed with medication. However, some people do not respond to such treatment and continue to experience seizures. This is known as chronic uncontrolled epilepsy.

"Sudden unexpected death is the main cause of death in uncontrolled epilepsy and usually occurs unwitnessed during sleep," notes study author Dr. James Tao, of the University of Chicago.

For their research, Dr. Tao and colleagues set out to determine whether sleeping position may affect the risk of sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP). (…)

Interventions for SIDS may also be effective for SUDEP

The team adds that their findings suggest the mechanisms behind SUDEP may be similar to those involved in sudden infant death syndrome (SIDS).

Fast facts about epilepsy
Around 1 in 26 people in the US will be diagnosed with epilepsy at some point in their lives

Causes of epilepsy include stroke, brain tumor, traumatic brain injury and central nervous system infections, though in many cases the cause is unclear

Each year, the indirect and direct costs of epilepsy in the US total around $15.5 billion.Learn more about epilepsy

"In SIDS patients, impaired arousal secondary to serotonin deficiency can suppress auto-resuscitation mechanisms and prevent them from lifting or turning their heads when their airway is obstructed by soft bedding in a prone position ," the researchers explain. "As such, positioning susceptible children on their backs at bedtime, as in the 'Back-to-Sleep' campaign, has been highly successful for the prevention of SIDS."

Dr. Tao says adopting a similar strategy may be effective in reducing the risk sudden death in patients with epilepsy. "Our findings highlight an important strategy for preventing sudden unexpected death in epilepsy - that 'back is best,'" he notes. "Using wrist watches and bed alarms designed to detect seizures during sleep may also help prevent these deaths." (…)

(Anm: Epilepsi og legemidler (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: SIDS Risk: It's More Than Just the Sleep Environment. (…) Thus, death may occur when a vulnerable infant is in a potentially asphyxiating sleep environment and does not arouse or otherwise respond appropriately when in such an environment. Kinney et al12 and Paterson et al13 have found pathologic evidence in SIDS victims of brainstem abnormalities in neurotransmitters that are responsible for arousal and other autonomic responses. Pediatrics 2016:237(1) (January 2016).)

(Anm: Serotonergic brainstem abnormalities in Northern Plains Indians with the sudden infant death syndrome. J Neuropathol Exp Neurol. 2003 Nov;62(11):1178-91.)

(Anm: Serotonin gives insight into sudden infant death syndrome Researchers from the Geisel School of Medicine at Dartmouth, NH, recently investigated the role of serotonin on breathing responses in sleeping infants. The findings, published in Experimental Physiology, offer a new avenue of research into sudden infant death syndrome. (…) Prof. Leiter and his team discovered that when serotonin was injected into the brainstem, the apnea reduced in duration from around 10 seconds to 2 seconds. This effect was only measured when a specific type of serotonin receptor was activated - the 5HT3 receptor. These findings dovetail neatly with earlier results. Serotonin is found to be reduced in infants who have died of SIDS, and this new evidence shows that serotonin does indeed reduce apnea events in rat pups. (medicalnewstoday.com 28.4.2016).)

(Anm: Multiple serotonergic brainstem abnormalities in sudden infant death syndrome. JAMA. 2006 Nov 1;296(17):2124-32.)

(Anm: The gates of serotonin: Cracking the workings of a notorious receptor (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

(Anm: Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxymethamphetamine) (mintankesmie.no).)

(Anm: Revealed: How speed, meth, ecstasy and other party drugs age the heart at an alarming rate. Scientists analysed blood flow in more than 700 recreation drug users. Found the heart and its arteries much fail earlier in amphetamine consumers. It's believed amphetamines interfere with stem cell functioning - the cells involved in tissue repair and renewal. (…) Experts believe it's because the substance interferes with stem cell functioning - the ones involved in tissue repair and renewal. (bbc.com 9.2.2017).)

(Anm: Ecstasy skader hukommelsen. Personer som misbruker Ecstasy kan få svekket hukommelse permanent. (…) - Den generelle konklusjonen kan vi si er at om du stopper misbruket, blir ikke hukommelsen din verre. Men selv om du slutter kan det hende hukommelsen din aldri vil bli bra igjen, påpeker Zakzanis. (nettavisen.no 24.3.2006).)

- Ikke-giftige doser av partydopet Ecstasy kan være dødelig i varme strøk

Nontoxic Doses of Party Drug Ecstasy Become Fatal in Warm Conditions (Ikke-giftige doser av partydopet Ecstasy kan være dødelig i varme strøk)
JAMA 2014 (June 4, 2014)
Environmental conditions in settings where the illicit drug ecstasy is commonly used may exacerbate adverse effects of the drug.

A combination of warmer ambient temperatures and social interaction may cause normally nontoxic doses of the recreational drug commonly known as ecstasy or Molly to become fatal, suggests findings from an animal study. The study, published today in the Journal of Neuroscience, may help explain how the drug, 3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine (MDMA), causes fatal hyperthermia in some individuals and suggests strategies for treating this serious adverse effect.

A party drug at clubs and impromptu warehouse parties, MDMA has a reputation among users as being safer than other illicit drugs. The drug triggers feelings of euphoria and friendliness. It is responsible for fewer emergency department visits than other illicit substances, including marijuana, and is being studied as a potential treatment for posttraumatic stress disorder and anxiety. (...)

(Anm: Critical Role of Peripheral Vasoconstriction in Fatal Brain Hyperthermia Induced by MDMA (Ecstasy) under Conditions That Mimic Human Drug Use. The Journal of Neuroscience 2014: 34(23): 7754-7762 (4 June).)

- Beskrivelse av serotonin syndrom

Serotonin syndrome
American Family Physician 1995;52:1475-82
Serotoninsyndrom er en potensielt livstruende komplikasjon grunnet psykofarmakologisk legemiddelterapi. Syndromet oppstår oftest ved samtidig bruk av ett eller flere legemidler som øker aktiviteten av serotonin i hjernestammen og blir ofte ikke oppdaget fordi det har en uspesifikk symptomatologi. Serotoninsyndrom er karakterisert ved en forandring i kognisjon, atferd, funksjonen av det autonome nervesystem og nevromuskulær aktivitet. (...) (Serotonin syndrome is a potentially lifethreatening complication of psychopharmacological drug therapy. The syndrome is produced most often by the concurrent use of two or more drugs that increase brainstem serotonin activity and is often unrecognised because of the varied and non-specific naure of its sympthomatlogy. Serotonin syndrome is characterized by alteration in cognition, bahavior, autonomic nervous system function and neuromuscular activity.)

Serotonin syndrom er en iatrogen forstyrrelse: Det opptrer kun ved legemiddelterapi som forøker serotoninnevrotransmisjonen i hjernen. Serotonin syndrom opptrer oftest når to eller flere serotonerge legemidler blir gitt samtidig. Men syndromet er også rapportert ved inntak av et enkelt legemiddel både ved terapeutisk bruk3 og ved overdose.4 (...) (Serotonin syndrome is an iatrogenic disorder: it only occurs in setting of drug therapy that has a net effect of augmenting brain serotonin neurotransmission. Serotonin syndrome most commonly occurs when two or more serotonergic are given concurrently. However, the syndrome has also been reprted with single drug exposure in both therapeutic settings3 and overdose setting.4)

Illustrerende tilfelle. En ellers sunn, men deprimert 18 år gammel mann opplevde en akutt alvorlig angst, sammentrekning av kjevemusklene, diffuse muskelsmerter, hodepine, karftig svetting, lysskyhet, vanskeligheter med å gå og hjertebank. Han klaget også på ukontrollerbar generell skjelving, rykninger og vridninger av hode. Symptomene startet omtrent to timer etter at han tok 20 mg av paroksetin (Seroxat). (...) (Illustrative Case. An otherwise healthy, but depressed, 18-year-old man experienced an acute onset of severe anxiety, jaw muscle tightness, diffuse muscle aches, headache, profuse sweating, photophofia, difficulty in walking and chest palpitations. He also complained of uncontrollable general shivering, leg twitches and head turning. His symptoms began approximately two hours after he took 20 mg of paroxetine (Paxil).)

Kort tid etter at symptomene startet ble pasienten undersøkt på sykehuslegevakten, hvor de fant at han var årvåken og orientert, men ekstremt redd. De vitale målinger viste en hjerterytme på 156 slag per minutt, blodtrykk på 172/111 mm Hg, åndedrettsrate på 28 per minutt og munntemperatur på 38,2 °C (100,8° F). Det var til stede en muskelstivhet, mest uttalt i de lavere ekstremiteter. Pupillene var 7 mm i diameter, med økt bilateral reaksjonsevne på lys. Det ble ikke observert nystagmus. De dype spenningsreflekser var diffust økt i både øvre og nedre ekstremiteter. Det kunne ses muskelrykninger bilateralt ved kne og ankler. Babinskis tegn var tilstede bilateralt. Rutinemessige blodprøver og elekrolytter var normale. (...) (Shortly after the onset of symptoms, the patient was evaluated in a hospital emergency department, where he was found to be alert and orientated but extremely apprehensive. Vital sign included heart rate of 156 beats per minute, blood pressure of 172/111 mm Hg, respiratory rate of 28 per minute and oral temperature of 38,2 °C (100,8° F). Diffuse musclel rigidity was present but was more pronounced in the lower extremeties. Pupils was 7 mm in diameter, with increased light reflex bilaterally. Nystagmus was not observed. Deep tendon reflexes were diffusely increased in both upper and lower extremities. Clonus was elicited bilaterally at the knee and ankle. Babinski’s sign was present bilaterally. Routine blood studies and electrolytes was normal.)

De nevromuskulære klager innbefattet rastløshet, ufrivillige rykkevise muskelrykninger (selv i søvne), tremor i ekstremiteter i hvile, tannklapring og ustødig gange. (...) (Neuromuscular complaints include restlessness, involuntary myoclonic jerks (even than sleeping), resting extremety tremor, teeth chattering and diffuse walking.)

(Anm: Protein S100B in blood may trigger brain-damaging immune response (medicalnewstoday.com 30.7.2014).)

(Anm: What controls blood flow in the brain? (…) In a paper published on June 25 in Neuron, Yale University scientists present the strongest evidence yet that smooth muscle cells surrounding blood vessels in the brain are the only cells capable of contracting to control blood vessel diameter and thus regulate blood flow. This basic anatomical understanding may also have important implications for phenomena observed in stroke and migraines. (medicalnewstoday.com 24.6.2015).)

Vondt kne kan være lungekreft
helserevyen.no 25.9.2007
Fem av 296 pasienter med artrittplager i kneet viste seg å ha lungekreft på et tidlig stadium. Etter kreftoperasjon forsvant smertene.

Italienske kreftforskere mener smerter i ett av knærne kan være et tidlig symptom på lungekreft, melder manuellterapi.no, og refererer til artikkelen ”Isolated knee monoarthritis heralding resectable non small-cell lung cancer. A paraneoplastic syndrome not previously described”. (...)

(Anm: Inflammation Contributes to Pain Sensitivity in Knee OA. —Early targeting of inflammation may be effective for pain prevention (medpagetoday.com 22.11.2015).)

(Anm: Painful knee but not hand osteoarthritis is an independent predictor of mortality over 23 years follow-up of a population-based cohort of middle-aged women. (…) Conclusion We found a significantly increased risk of all-cause and CVD-specific mortality in women experiencing knee pain with or without ROA but not ROA alone. No relationship was found between hand OA and mortality risk. This suggests that knee pain, more than structural changes of OA is the main driver of excess mortality in patients with OA.  Ann Rheum Dis 2015 (Published Online First 5 November 2015)

Serotonin Syndrome: A Clinical Update (Serotoninsyndrom: En klinisk oppdatering)
Crit Care Clin 1997;13:763-83
(...) I sin mest alvorlige form utvikler SS seg hurtig til hjertestopp, koma eller multiorgansvikt, med disseminert intravaskulær (DIC).”… (In its most severe presentation, SS rapidly progresses to cardiac arrest, coma seizures, or multiple organ failure with disseminated intravascular coagulation.)

Ikke desto mindre kan SS klart bli livstruende og i noen tilfeller har dødsfall opptrådt til tross for tidlig og aggressiv behandling.10,15,36,37,85,106,110”… (Nonetheless, SS can clearly become life-theatening and in some cases deaths have occurred despite early and aggressive intensive care.10,15,36,37,85,106,110)

SS er en iatrogen legemiddelrelatert lidelse som ikke har noe kjent endogent motstykke. Det eksisterer kun som et direkte resultat av psykofarmakologisk legemiddelterapi. Den første redegjørelse for SS er en case-rapport publisert i 1955 hvor toksisk hjernebetennelse diskuteres. (...) (SS is an iatrogenic drug-related disorder that has no known endogenous counterpart. It exists only as a direct result of psychopharmacologic drug therapy. The earliest published account of SS is attributed to a 1955 case report discussing toxic encephalitis.73.)

Det eneste absolutte konsistente funnet blant tilfeller av SS er at pasienten har inntatt et legemiddel eller en kombinasjon av flere som øker serotoninaktiviteten i sentralnervesystemet (CNS). (...) (The The only absolutely consistent finding among cases of SS is the history of patient exposure to a drug or combination of drugs that increase CNS serotonin activity.)

SS er ikke relatert til kjønn og har blitt rapportert hos pasienter i alderen fra 9 (55) til 82 år.29 SS er idiosynkratisk i sin natur. Pasienter er ikke mer tilbøyelige å utvikle SS som følge av en overdose enn de er ved inntak av terapeutiske doser. I tilfeller hvor legemiddelnivåer er bestemt (iberegnet metabolitter), har nivåene vært terapeutiske eller lavere enn terapeutiske nivåer i 80 % til 90 % av tilfellene. Derfor ekskluderer ikke terapeutiske nivåer denne diagnosen. SS er blitt rapportert ved terapeutisk inntak av ett enkelt legemiddel; i kombinasjon med flere legemidler (85 % av tilfellene); overdose med ett enkelt legemiddel; overdose ved polyfarmasi; og misbruk av illegale midler. (...) (SS does not have a gender predilection and has been reported in patients ranging in age from 9 (55) to 82 years old.29 SS is idiosyncratic in nature. Patients are no more likely to develop SS following an overdose than they are while taking therapeutic doses. In cases where drug levels have been determined (including metabolites), drug levels have either been at therapeutic or below therapeutic levels in 80% to 90% of cases. Therefore, therapeutic drug levels do not exclude the diagnosis. SS has been reported in association with singel-drug therapy; combination-drug therapy (85% of cases); single-drug overdose; polydrug overdose; and recreational drug of abuse.)

SS kan teoretisk forårsakes av ethvert legemiddel eller kombinasjon av legemidler som effektmessig kan øke den serotonerge neurotransmisjon (Fig. 2). Dyremodeller for SS tyder på at det primært først og fremst opptrer via stimulering av postsynaptiske 5-HT1A reseptorer i hjernestammen.43,99,105. I tillegg er stimulering av postsynaptisk 5-HT2 reseptorer sannsynligvis også involvert selv om det er mindre viktig enn 5-HT1A reseptorer i forklaringen av hele SS37,45. (...) (SS can theoretically be produced by any drug or combination of drugs that has the net effect of increasing serotonergic neurotransmission (Fig. 2). Animal models of SS suggest that it primarily occurs via stimulation of postsynaptic 5-HT1A receptors in the brain stem.43,99,105. In addition, stimulation of postsynaptic 5-HT2 receptors, although less important than 5-HT1A reseptors, is probably also involved in explaining the full SS37,45.)

Tabell 1. SEROTONERGT POTENSIAL FOR FORSKJELLIGE MIDLER (utdrag) (Table 1. SEROTONERIGIC POTENTIAL OF VARIOUS DRUGS)

 

Høyt

Middels

Lavt

Ikke

 

 

 

 

 

Klomipramin

x

 

 

 

Kokain

 

x

 

 

Deksfenfluramin

x

 

 

 

Fenfluramin

x

 

 

 

Fluoxetine (fluoksetin

x

 

 

 

Fluvoxamine (Fluvoksamine)

x

 

 

 

L-Dopa

 

x

 

 

LSD

 

x

 

 

Litium

x

 

 

 

MDMA

x

 

 

 

Melatonin

 

 

x

 

Meperidin

x

 

 

 

Moklobemid

x

 

 

 

Morfin

 

 

 

x

Nefazadon

 

 

x

 

Nortriptylin

 

x

 

 

Paroksetin

x

 

 

 

Seleglin

x

 

 

 

Sertralin

x

 

 

 

Trazodon

 

x

 

 

Venlafaksin

x

 

 

 


Midler som misbrukes, slik som 3,4-metylenedioksimetamfetamin (MDMA, ecstasy)15,27,97 og kokain, kan begge øke utløsningen av serotonin og blokkere opptaket. (...) (Drugs of abuse, such as 3,4-methylenedioxymethaphetamine (MDMA, ecstasy)15,27,97 and cocaine can both increase the release of serotonin and block it’s uptake.)

Rhabdomyolosis kan resultere i forlenget eller alvorlig muskelstivhet. Utbredt skjelving opptrådte i omtrent 25 % av innrapporterte tilfeller. Nystagmus og Babinskis tegn (respons fra strekkmuskler) er blitt rapportert med tilsvarende frekvens og har alltid vært bilateral. Mindre vanlig er nevromuskulære abnormaliteter som klapring av tenner, parestesi og ”hodevridninger”. (...) (Rhabdomyolosis can result from either prolonged or severe muscle rigidity. Generalized shivering occured in approximately 25% of reported cases. Nystagmus and Babinski’s sign (extensor response) have been reported with equal frequency and have always been bilateral. Less commonly reported neuromuscular abnormalities include teeth chattering, paresthesias, and head twitching.)

Atferdsforandringer, slik som angst og hypomani, kan til å begynne med bli feiltolket som akutt forverring av underliggende psykiatrisk sykdom. Anfall/kramper har inntruffet i 14 % av innrapporterte tilfeller med utbredte tonisk-kloniske kramper. De er vanligvis av kort varighet, men langvarige kramper er blitt rapportert36,58,79,101. Subjektive symptomer, slik som hodepine, søvnløshet, hallusinasjoner (visuelle) og svimmelhet, er mindre vanlig. (...) (Changes in behavior, such as anxiety and hypomania, may be initially misinterpreted as an exacerbation of underlaying psychiatric illness. Sizures have occured in 14% of reported cases and are generalized tonic-clonic in nature. They are usually short-lived, but refractory convultions have been reported36,58,79,101. Subjective symptoms, such as headache, insomnia, hallucinations (visual), and dizziness, are less commonly, elicited.)

vetting er et av kjennetegnene ved SS og er innrapportert i omtrent halvparten av tilfeller beskrevet i litteraturen. (...) (Diaphoresis is one of the hallmarks of SS and is reported in approximately half of all cases found in literature.)

Utvidede pupiller er blitt observert i omtrent en fjerdedel av rapporterte tilfeller, og har ikke reagert på lys. Rødming, diaré, økt spyttsekresjon og magesmerter opptrer relativt ”sjelden”. (...) (Dilated pupils have been seen in over a quarter of reported cases and have been unreactive to light. Flushed skin, diarrhea, salivation, and abdominal pain occure relatively infrequently.)

SS er assosiert med mange potensielt alvorlige komplikasjoner, slik som hypertermi, anfall/kramper, koma, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), for lavt blodtrykk, ventrikulær takykardi og metabolsk acidose. (...) (SS is associated with many potentially severe complications, such as hyperthermia, seizures, coma, disseminated intravascular coagulation, hypotension, ventricular tachycardia, and metabolic acidosis.)

Metabolsk acidose er typisk påvist bare i tilfeller som involverer hypertermi, anfall/kramper, muskelstivhet eller multiorgansvikt. (...) (Metabolic acidosis is typically seen only in cases involving hyperthermia, seizures, muscle rigidity, or multiple organ failure.)

(Anm: Benmarg, et av kroppens største organer, som ligger i knokkelens marghule mellom de tynne benspilene (trabekler) i benets svampsubstans (substantia spongiosa). Benmargen består av stamceller for alle slags blodceller, samt forskjellige modningsstadier av disse. Kilde: Store norske leksikon.).)

(Anm: Multiorgansvikt, svikt eller delvis svikt i funksjonen av mer enn to organer. Pasienter med multiorgansvikt finner man på intensivavdelinger og postoperative avdelinger på sykehus. Kilde: Store norske leksikon.).)

(Anm: The effect of serotonin on sensitivity to pain (medicalnewstoday.com 26.8.2014).)

(Anm: 5-HT1A Receptor: An Old Target as a New Attractive Tool in Drug Discovery from Central Nervous System to Cancer. J. Med. Chem. 2014;57 (11):4407–4426.)

(Anm: Autophagic Clearance of Mitochondria in the Kidney Copes with Metabolic Acidosis. J Am Soc Nephrol. 2014 Apr 3. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mitochondria: a new therapeutic target in chronic kidney disease. Nutr Metab (Lond). 2015 Nov 25;12:49.) (PDF)

(Anm: Chronic kidney disease may cause diabetes. A team from the University of Montreal Hospital Research Centre (CRCHUM) has discovered a novel link between chronic kidney disease and diabetes. When kidneys fail, urea that builds up in the blood can cause diabetes, concludes a study published today in the Journal of Clinical Investigation. (medicalnewstoday.com 16.8.2016).)

(Anm: Førstegangs generalisert tonisk-klonisk krampeanfall. BAKGRUNN Førstegangs generalisert tonisk-klonisk krampeanfall er en hyppig årsak til akuttinnleggelse. Hensikten med denne artikkelen er å gi en oversikt over epidemiologi, etiologi, utredning og behandling av slike anfall. (…) FORTOLKNING Pasienter med førstegangs generalisert tonisk-klonisk krampeanfall er en heterogen gruppe. Grundig utredning er nødvendig for å kunne skreddersy behandlingen og redegjøre for prognosen.Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1256 – 8 (11.8.2015).)

(Anm: Encephalitis: raising awareness and collaborating in research. Encephalitis—ie, acute inflammation of the brain—has a high mortality rate (up to 30%)1 and, even with treatment, survivors are often left with severe sequelae. Lancet Neurol. 2016 Feb 19. pii: S1474-4422(16)00059-4.)

(Anm: Autoimmune encephalitis: paving the way for early diagnosis. Lancet Neurol. 2016 Feb 19. pii: S1474-4422(16)00025-9.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Metabolic acidosis; metabolsk acidose; syreopphoping pga sure stoffskifterestar; jf ketoacidose, mjølkesyreacidose; metabolsk acidose er også ein del av uremitilstanden; jf anion gap. EN metabolic acidosis. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Metabolsk acidose er når syrebase-balansen (pH-nivået) i kroppsvæsken er for surt. Dette fenomenet ses særlig hos diabetikere og personer med nyresvikt. Endringer i bikarbonat-konsentrasjonen (base, alkali) er den primære årsaken til denne forstyrrelsen1,2. Normalt skal kroppsvæskene ha et pH-nivå på ca. 7,4. Ved høyere verdier (f.eks. 7,6) foreligger alkalose og ved lavere verdier (f.eks. 7,2) foreligger acidose. Metabolsk acidose skyldes at ulike kjemiske prosesser i kroppen medfører opphopning av syre. Manglende utlufting av avfallsgassen CO2 via lungene, gir også acidose, men da kalles det respiratorisk acidose, det vil si at årsaken er sviktende lungefunksjon. (nmi.no).)

(Anm: Kokainbruk og slagrisiko (nhi.no 18.2.2014).)

(Anm: Dyrestudie finner at sønner til kokainbrukende fedre har markant svekket hukommelse. Animal study finds sons of cocaine-using fathers have profound memory impairments. Fathers who use cocaine at the time of conceiving a child may be putting their sons at risk of learning disabilities and memory loss. The findings of the animal study were published online in Molecular Psychiatry by a team of researchers from the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania. The researchers say the findings reveal that drug abuse by fathers - separate from the well-established effects of cocaine use in mothers - may negatively impact cognitive development in their male offspring. (medicalnewstoday.com 27.2.2017).)

(Anm: Brain 5-HT deficiency increases stress vulnerability and impairs antidepressant responses following psychosocial stress. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Feb 9. pii: 201416866. [Epub ahead of print].)

(Anm: The brain on LSD revealed: first scans show how the drug affects the brain. (…) The findings, published in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS),1 reveal what happens in the brain when people experience the complex visual hallucinations that are often associated with LSD state. They also shed light on the brain changes that underlie the profound altered state of consciousness the drug can produce. (medicalnewstoday.com 12.4.2016).)

LSD changes consciousness by reorganizing human brain networks
medicalnewstoday.com 11.12.2015
LSD changes consciousness by reorganizing human brain networks. LSD is known to cause changes in consciousness, including "ego-dissolution", or a loss of the sense of self. Despite a detailed knowledge of the action of LSD at specific serotonin receptors, it has not been understood how this these pharmacological effects can translate into such a profound effect on consciousness. (…)

Using fMRI, the investigators showed that LSD led to a more chaotic brain state not entirely dissimilar to what is seen in the prodromal phase of psychosis. (…)

(Anm: Funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI; Functional magnetic resonance imaging) (no.wikipedia.org).)

- Quiz: depresjon (- Det virker som depresjoner er nært knyttet til nivået av serotonin og funksjonen til serotoninreseptoren 5-HT1A i hjernen, og medikamentell behandling ved depresjon har nettopp dette som angrepspunkt)

Quiz: depresjon
nhi.no 23.5.2014
Quiz: depresjon - http://nhi.no/forside/quiz/depresjon-quiz-43022.html - Publisert: 23.05.2014
Depresjon kan være en svært alvorlig sykdom. Noen rammes så hardt at de heller vil dø enn å forsette kampen mot sykdommen. Å forstå at det er en depresjon som gjør livet vanskelig er ikke alltid lett - verken for pasient eller behandler. (…)

Hva er en depresjon?
Det virker som depresjoner er nært knyttet til nivået av serotonin og funksjonen til serotoninreseptoren 5-HT1A i hjernen, og medikamentell behandling ved depresjon har nettopp dette som angrepspunkt. (…)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Cocaine, amphetamine users more likely to take their own lives (medicalnewstoday.com 23.12.2014).)

(Anm: Cocaine addiction leads to build-up of iron in brain. Cocaine addiction may affect how the body processes iron, leading to a build-up of the mineral in the brain, according to new research from the University of Cambridge. The study, published in Translational Psychiatry, raises hopes that there may be a biomarker - a biological measure of addiction - that could be used as a target for future treatments.  (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Amphetamine use may 'speed up' heart aging. Amphetamine abuse is increasing internationally. While common sides effects of the drug include increased heart rate, headache, stomach pain, and mood changes, little is known about the drug's effect on the heart. Now, new research published in Heart Asia reports that using amphetamines recreationally may accelerate aging of the heart. (medicinenet.com 11.2.2017).)

(Anm: Simultaneous cocaine, alcohol use linked to suicide risk (medicalnewstoday.com 11.4.2016).)

(Anm: Psychotropic drug use and alcohol consumption among older adults in Germany: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults 2008–2011. Objectives The use and combined use of psychotropic drugs and alcohol among older adults is a growing public health concern and should be constantly monitored. Relevant studies are scarce in Germany. Using data of the most recent national health survey, we analyse prevalence and correlates of psychotropic drug and alcohol use among this population. (…) Conclusions Despite the high risk of synergetic effects of psychotropic drugs and alcohol, a substantial part of older psychotropic drug users consume alcohol riskily and daily. Health professionals should talk about the additional health risks of alcohol consumption when prescribing psychotropic drugs to older adults. BMJ Open 2016;6:e012182.)

(Anm: Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain. A study of rats given regular, high doses of amphetamine finds that those exposed to the drug at an age corresponding to human adolescence experience long-term changes in brain function that persist into adulthood. The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. Dopamine is a neurotransmitter that plays a role in memory, attention, learning and feelings of pleasure. (medicalnewstoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Stimulant Medications Linked to Bone Mass Reductions in Children, Adolescents. BOSTON -- April 6, 2016 -- Use of stimulant medications in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood and adolescence is associated with significant reductions in bone mass, according to a study presented here at the 98th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO). (…) “We suggest that stimulant medications, which release and block reuptake of dopamine and norepinephrine, may affect bone mass,” said the researchers. (dgnews.docguide.com 6.4.2016).)

(Anm: Anbefalte kokain mot onani, menssmerter, blodmangel og nerveforstyrrelser. Kokainen gikk fra å være legenes vidundermiddel til å bli storbysynden dødsengel. (dagbladet.no 19.2.2016).)

(Anm: New insights on how cocaine changes the brain. (…) The researchers used tracer molecules to follow electrical activity in the brain in rats exposed to cocaine. (…) Over time, increasing activation of a key part of the extended amygdala--the bed nucleus of the stria terminalis produces a long-lasting increase in signal transmission onto neurons that produce dopamine so that the rats became desensitized to the cocaine. Since this change happens within the amygdala, it may explain some of the long-term effects on behavior and motivation that occur after prolonged cocaine use. (medicalnewstoday.com 26.11.2015).)

(Anm: Cocaine users present alterations in the function and structures of the brain (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: KRIMINOLOGI Test kan påvise kokainbruk gjennom fingeravtrykk Hva hvis kokainbruk kunne påvises og ikke krevde urin-, spytt- eller blodprøver? En ny metode gjør det mulig å finne ut om noen har tatt kokain, og ikke bare tatt i det. Testen gjøres via fingertuppene med en spray som reagerer på ørsmå spor av stoffene bensoylekgonin og methylekgonin i fingeravtrykk. (aftenposten.no 19.5.2015).)

(Anm: Your brain on drugs: Functional differences in brain communication in cocaine users. (…) The brain function of people addicted to cocaine is different from that of people who are not addicted and often linked to highly impulsive behavior, according to a new scientific study. (…) People who are addicted to cocaine are often highly impulsive and are prone to acting quickly, without regard to negative consequences. (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

(Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

- Ekstrem selvmordstendens som følge av serotonin syndrom

Extreme suicidality following serotonin syndrom (Ekstrem selvmordstendens som følge av serotonin syndrom)
British Journal of psychiatry 1995;167:410
(...) Dette tilfellet tyder på at det, som et resultat av serotonin syndrome, kan ha oppstått økt sensitivitet selv ved forsiktig reintroduksjon av et legemiddel med serotonerge egenskaper (clomipramine). Selv om serotonin syndrom er sjelden forekommende, er det påkrevet at pasienter nøye følges i tiden etter at TSS er påvist”. (...) (This case suggests that, following serotonin syndrome, increased sensitivity to even cautious reinstatement of a drug with serotonergic properties (clomipramine), may occur. Although the serotonin syndrome is rare, careful study of patients in the aftermath of TSS is indicated.)

Hun gjorde gjentagende forsøk på å skade seg selv, og forsøkte å innta ulike objekter, mens hun uttalte ”Jeg føler meg så fryktelig dårlig at jeg vil dø” (...) (She made continues effort to lacerate herself and tried to ingest various objects, stating ”I feel so awful I must die”.).

(Anm: TSS: Toxic Serotonin Syndrome).

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: akatisi; manglende evne til å sitte stille, sterk rastløshet og trang til å vandre rundt. Akatisi skyldes oftest utilsiktede og uønskede forandringer i sentralnervesystemets funksjon. De er fremkalt av medisiner og er bivirkninger. Akatisi er oftest fremkalt av nevroleptika, spesielt såkalte lavdosenevroleptika, vanligvis ved behandling av alvorlige psykiske lidelser (se psykose). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Akathisia, suicidality, and fluoxetine. (...) CONCLUSION: We propose a syndrome which we name Extrapyramidal-Induced Dysphoric Reactions, one extreme manifestation of which is the emergence of suicidal ideation. We further propose a heuristic "Four Neuron Model of the Extrapyramidal Motor System" in which increased serotonin activity, by inhibiting the nigrostriatal dopamine tract, is capable of inducing extrapyramidal side effects. J Clin Psychiatry. 1992 Nov;53(11):401-6.)

(Anm: Relevansen av cytokrom P450 polymorfisme i rettsmedisin og akatisi-relatert vold og selvmord. The relevance of cytochrome P450 polymorphism in forensic medicine and akathisia-related violence and suicide. Abstract. Adverse drug reactions and interactions are among the major causes of death in the United States. Antidepressants have been reported as causing suicide and homicide and share the class attribute of frequently producing akathisia, a state of severe restlessness associated with thoughts of death and violence. Medical examiners can now identify some pharmacogenetic interactions that cause drugs, deemed safe for most, to be lethal to others. Such deaths do not yet include medication-induced, akathisia-related suicides and homicides. An extrapyramidal side effect, akathisia is a manifestation of drug toxicity whose causes lie, inter alia, in drugs, doses, and co-prescribed medications that inhibit and compete for metabolizing enzymes, which may themselves be defective. In this paper, we report our investigation into adverse drug reactions/interactions in three persons who committed homicide, two also intending suicide, while on antidepressants prescribed for stressful life events. Their histories of medication use, adverse reactions and reasons for changes in medications are presented. DNA samples were screened for variants in the cytochrome P450 gene family; that produce drug metabolizing enzymes. All three cases exhibit genotype-based diminished metabolic capability that, in combination with their enzyme inhibiting/competing medications, decreased metabolism further and are the likely cause of these catastrophic events. J Forensic Leg Med. 2016 Jul;41:65-71. Epub 2016 Apr 9.)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

- Hodepine kan opptre som et karakteristisk trekk hos pasienter som utvikler serotonin syndrom (serotonergt syndrom)

Headache as a presenting feature in patients with serotonin syndrome: A case series (Hodepine som et karakteristisk trekk hos pasienter som utvikler serotonin syndrom (serotonergt syndrom): en case-serie)
Cephalalgia. 2013 Jul 4. [Epub ahead of print]
(...) INNLEDNING: Serotonin syndrom (SS) er en legemiddelindusert konstellasjon av forskjellige kliniske karakteristisk trekk som følge av alt for mye sentral serotonin. Kliniske funksjoner spenner fra knapt merkbare til å være livstruende. (INTRODUCTION: Serotonin syndrome (SS) is a drug-induced constellation of various clinical features that result from excess central serotonergic tone. The clinical features range from barely perceptible to life-threatening conditions.)

TILFELLER (CASES) : Vi beskriver fire pasienter med akutt hodepine (fire dager til tre uker) som fikk serotonerge legemidler for andre indikasjoner. Det var en temporal relasjon mellom inntaket av de serotonerge legemidler og utviklingen av hodepine. Alle fire pasienter oppfylte Hunter Serotonin Toxicity Criteria for SS. Parallelt oppfylte to pasienter Sternbachs kriterier for SS. Seponering (avslutning) av de serotonerge legemidler og administrasjon av cyprohepatadine førte til fullstendig forbedring tre til sju dager hos alle fire pasienter. (CASES: We describe four patients with acute headache (four days to three weeks) who were receiving serotonergic drugs for other indications. There was a temporal relation between the administration of the serotonergic drugs and the development of the headaches. All four patients fulfilled the Hunter Serotonin Toxicity Criteria for SS. In parallel, two patients fulfilled the Sternbach's criteria for SS. Discontinuation of the serotonergic drugs and the administration of cyprohepatadine led to complete improvement in three to seven days in all four patients.)

DISKUSJON: En gjennomgang av litteraturen antyder at noen overlappinger finnes i patofysiologien mellom SS og hodepinelidelser, inkludert «medikamentoverforbrukshodepine». Overlappingen gjelder også behandlingen. Legemidler funnet å være effektive mot SS (cyproheptadine, chlorpromazine, olanzapine, etc.) er også kjent for å ha positive effekter på enkelte hodepinelidelser. (DISCUSSION: A review of the literature suggests that some overlaps exist in the pathophysiology between SS and headache disorders, including medication-overuse headache. The overlap is also in the management. The drugs found to be effective in SS (cyproheptadine, chlorpromazine, olanzapine, etc.) are also known to have positive effects on some headache disorders.)

KONKLUSJON: Leger bør vurdere diagnostisering av SS hos pasienter med nye utbrudd eller forverret hodepine etter tilskudd av serotonerge legemidler, spesielt i nærvær av objektive tegn ved undersøkelse som antyder lidelser som tremor, feber, hyperrefleksi, diaforese (svetting) eller takykardi.(...) (CONCLUSION: Physicians should consider the diagnosis of SS in patients with new onset or worsening headache after the addition of serotonergic drugs, especially in the presence of objective signs on examination suggestive of the disorder such as tremor, fever, hyperreflexia, diaphoresis or tachycardia.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: The serotonin transporter gene polymorphism is associated with the susceptibility and the pain severity in Idiopathic Trigeminal Neuralgia. The Journal of Headache and Pain 2014, 15:42 (20 June 2014).)

- Sertonerg giftighet (- Hodepine kan skyldes aktivering av 5-HT2A reseptorer i serotonin toksisitet)

Serotonin toxicity (Sertonerg giftighet)
Headache may be caused by activation of 5-HT2A receptors in serotonin (Hodepine kan skyldes aktivering av 5-HT2A reseptorer i serotonin toksisitet)
BMJ 2014;348:g2159 (19 March 2014)
Buckley and colleagues discuss the serotonin syndrome.1 Hunter serotonin toxicity criteria include neuromuscular hyperactivity, autonomic hyperactivity, and altered mental state.2 Mild symptoms of serotonin toxicity can be easily overlooked in a busy general practice when patients present with headache, diarrhoea, or mild tremor.

A recent publication showed that headache can be a presenting feature for serotonin toxicity and must be considered as such.3

Serotonin at higher concentrations can bind to 5-hydroxytryptamine (5-HT) type 2A receptors and induce migraine attacks.4 Triptans are selective agonists at 5-HT 1B/1D/1F receptors, hence the suggestion that triptans do not cause serotonin toxicity. Upregulation of 5-HT2A receptors has been seen in chronic daily headache and in medication overuse headache.5 Headache may therefore be caused by activation of 5-HT2A receptors in serotonin toxicity. (...)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm:  GeneSight multi-gene test more predictive of antidepressant response (medicalnewstoday.com 9.3.2015).)

- Ny studie på rotter: SSRI-er reduserer serotonin-nivåer markant i hjernen

New Rat Study: SSRIs Markedly Deplete Brain Serotonin (Ny studie på rotter: SSRI-er reduserer serotonin-nivåer markant i hjernen)
psychologytoday.com 1.11.2010
Study helps explain SSRI "discontinuation syndrome"

Dutch investigators will soon publish an article in Neurochemistry International that sheds light on how SSRI antidepressants affect the serotonergic system over the longer term, and why abrupt discontinuation of an SSRI can be so problematic. The study also serves as a reminder of how the public belief that SSRIs “increase” serotonin levels in the brain is belied by science.

In the drug-maintained rats, serotonin content at the end of 17 days was “reduced by 60% on average in nine areas of the brain,” compared to controls. This depletion appears to be part of a compensatory response to the drug. Since an SSRI blocks the normal reuptake of serotonin from the synaptic cleft, the neurotransmitter stays in this extracellular space longer than normal, and in response, the brain’s synthesis of serotonin dramatically decreases. As a result, serotonin levels in brain tissues end up markedly depleted.

At the same time, the withdrawal of citalopram triggered volatile fluctuations in the rats’ serotonergic systems. Brain synthesis of the neurotransmitter rose, slightly beyond normal levels, but with the drug no longer blocking the reuptake of serotonin from the synaptic cleft, “extracellular” levels of serotonin likely dropped during this withdrawal period. There also was a dramatic jump in “serotonin turnover” during withdrawal, which meant that enzymes were rapidly converting serotonin released into the synaptic cleft into a metabolite, which was then carted off as waste. This would have depleted serotonin from the synaptic cleft as well.

During this withdrawal period, when the serotonergic system was undergoing these dramatic fluctuations, the rats exhibited “increased behavioral reactivity” to a startling sound. The researchers noted that when people withdraw from SSRIs, they may experience a “discontinuation syndrome” marked by “aggression, irritability, agitation, anxiety, and low mood.”

While notable, these results are not particularly surprising. The finding that serotonin in the brain becomes markedly depleted in response to “long-term” treatment with an SSRI is consistent with earlier studies. And the problems associated with SSRI-withdrawal are fairly well known. However, this study is yet more evidence that SSRIs do not “normalize” brain chemistry, which explains why they may be so problematic long-term and why, at the same time, withdrawing from them can be so difficult.

“The combination of the marked reduction of serotonin content and limited synthesis may destabilize brain serotonin transmission during long-term SSRI treatment," the investigators concluded. "These combined effects may compromise the efficacy of an SSRI therapy and facilitate behavioral changes” when the drug is abruptly withdrawn. (...)

- Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva.

Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Alcohol and serious harms of antidepressant treatment (Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva.)
BMJ 2016;352:i892 (Published 17 February 2016)
Sharma og kolleger 'rapport bekrefter at bruk av antidepressiva er assosiert med aggresjon og vold, særlig hos unge mennesker.1 Andre har bagatellisert en årsakssammenheng , og foreslår på grunnlag av svenske epidemiologiske data at depresjon i seg selv kan være årsaken.2 Men denne studien var mangelfull fordi den ikke klarte å kontrollere for de høye rater av antidepressiva på resept i Sverige.3 (Sharma and colleagues’ report confirms that antidepressant treatment is associated with aggression and violence, especially in young people.1 Others have downplayed a causal link, proposing—on the basis of Swedish epidemiological data—that depression itself may be the cause.2 However, that study was flawed because it failed to control for the high rates of antidepressant prescription in Sweden.3)

En annen svensk kohortstudie sitert av Sharma og kolleger viseren økning i voldelig kriminalitet hos unge voksne, men pekte også på økt forekomst av alkoholrelatert kriminalitet og akutt helsehjelp.4 Disse resultatene er på linje med våre funn om at antidepressiva kan både stimulere drikking og føre til patologisk rus, noen ganger med katastrofale resultater.5 Alkoholbruk blant de som tar antidepressiva er vanlig, men dårlig gransket; dette problemet må raskt bli undersøkt som medvirkende til både grov vold og selvmord. (…) (Another Swedish cohort study cited by Sharma and colleagues indicated increases in violent crime in young adults, but also pointed to increased rates of alcohol related crime and presentation to emergency care.4 These results align with our finding that antidepressants can both stimulate drinking and cause pathological intoxication, sometimes with catastrophic results.5 Alcohol use in people taking antidepressants is common but poorly studied; this problem needs to be urgently investigated as a contributor to both serious violence and suicide.)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical study reports. (...) Conclusions Because of the shortcomings identified and having only partial access to appendices with no access to case report forms, the harms could not be estimated accurately. In adults there was no significant increase in all four outcomes, but in children and adolescents the risk of suicidality and aggression doubled. To elucidate the harms reliably, access to anonymised individual patient data is needed. BMJ 2016;352:i65 (Published 27 January 2016).)

(Anm: Antidepressiva kan doble risikoen for selvmord og aggresjon hos barn, ifølge studie (Antidepressants may double risk of suicide and aggression in children, study finds. Doctors should avoid prescribing antidepressants to children and teenagers wherever possible because they are associated with a doubling in the risk of aggression and suicide, Danish researchers have concluded in The BMJ.1 They recommend considering alternative treatments such as exercise or psychotherapy.) BMJ 2016;352:i545 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Teen Depression Treatment Is an Increasingly Thorny Issue. And the most commonly prescribed antidepressants often don’t help. (…) Taken together, it can be hard for well-meaning psychiatrists to decide the best course of treatment for depressed teens. (time.com 8.6.2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Author’s reply to Dubicka and colleagues and Stone. Dubicka and colleagues say that we are likely to harm young people when we point out that antidepressants increase the risk of suicide.1 2 They consider it harmful that some young people will not start taking antidepressants because they think that these drugs do more harm than good. What is harmful is when these authors and other psychiatrists claim that these drugs protect against suicide despite the solid evidence we have to the contrary and the clear warnings from drug agencies. BMJ 2016;352:i915 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Paper on suicidality and aggression during antidepressant treatment was flawed and the press release was misleading. We have concerns about the editorial process involved in the publication of Sharma and colleagues’ article.1 The article is fundamentally flawed in presentation and logic, and the results were further misrepresented by The BMJ press release. The BMJ is highly regarded and anything it publishes will probably be taken as fact by journalists and the public. It is therefore crucial that The BMJ operates with the highest levels of peer review scrutiny and editorial comment. BMJ 2016;352:i911 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

(Anm: Biochemical and behavioral effects of long-term citalopram administration and discontinuation in rats: Role of serotonin Neurochemistry International 2010;57(8):948–957 (December).)

(Anm: Biochemical and behavioral effects of long-term citalopram administration and discontinuation in rats: Role of serotonin Neurochemistry International 2010;57(8):948–957 (December).)

Biochemical and behavioral effects of long-term citalopram administration and discontinuation in rats: Role of serotonin
Neurochemistry International 2010;57(8):948–957 (December)
Abstract We have investigated effects of continuous SSRI administration and abrupt discontinuation on biochemical and behavioral indices of rat brain serotonin function, and attempted to identify underlying mechanisms.

Biochemistry of serotonin was assessed with brain tissue assays and microdialysis; behavior was assessed as the acoustic startle reflex.

Long-term SSRI administration to rats reduced the content of 5-HT and its main metabolite shortly after inhibition of 5-HT synthesis in many brain areas with more than 50%. Turnover was not appreciably decreased, but significantly increased within 48 h of drug discontinuation. The microdialysis experiments indicate that neuronal release of 5-HT depends strongly on new synthesis and emphasize the role of 5-HT1B receptors in the regulation of these processes. Discontinuation of the SSRI rapidly increased behavioral reactivity to the external stimulus. Additional startle experiments suggest that the increased reactivity is more likely related to the reduced extracellular 5-HT levels than to impaired synthesis.

The combination of the marked reduction of serotonin content and limited synthesis may destabilize brain serotonin transmission during long-term SSRI treatment. These combined effects may compromise the efficacy of an SSRI therapy and facilitate behavioral changes following non-compliance. (...)

- Kokainvaner medfører tidlig aldring av hjernen (- Spor av "tregere" atferd påvist i hjernen, ifølge studie)

Clues to 'Slacker' Behavior Found in Brain, Study Says (Spor av "tregere" atferd påvist i hjernen, ifølge studie)
philly.com 2.5.2012
WEDNESDAY, May 2 (HealthDay News) -- Chemistry in three areas of the brain may influence your motivation levels, a new, small study says.

Along with providing new information about how the brain works, this study could prove important in finding ways to treat depression, schizophrenia, attention-deficit disorder and other types of mental illness linked with decreased motivation, Vanderbilt University researchers said.

The researchers monitored brain activity in 25 volunteers, aged 18 to 29, as they performed a task designed to assess their willingness to work for a cash reward.

The results showed that "go-getters" who were willing to work hard for a reward had higher release of the neurotransmitter dopamine in areas of the brain known to play an important role in reward and motivation -- the striatum and ventromedial prefrontal cortex.

But "slackers" -- those who were less willing to work hard for a reward -- had higher levels of dopamine in a brain area involved in emotion and risk perception, known as the anterior insula. Dopamine's role in this area of the brain surprised the researchers.

"Past studies in rats have shown that dopamine is crucial for reward motivation, but this study provides new information about how dopamine determines individual differences in the behavior of human reward-seekers," study author Michael Treadway, a post-doctoral student, said in a university news release.

The study appears in the May 2 issue of the Journal of Neuroscience. (...)

(Anm: Dopaminergic Mechanisms of Individual Differences in Human Effort-Based Decision-Making. The Journal of Neuroscience, 2012;32(18): 6170-6176(2 May).)

(Anm: Impulse control increased by dopamine replacement in early Parkinson's (medicalnewstoday.com 19.8.2014).)

(Anm: Declining dopamine may explain why older people take fewer risks (medicalnewstoday.com 3.6.2016).)

Willingness to Work Hard Linked to Dopamine Response in Brain Regions (Villighet til å arbeide hardt linket til dopaminrespons i hjerneregioner)
JAMA 2012 (May 2)
Individuals who are willing to work hard even in the face of long odds have a stronger response to dopamine in regions of the brain associated with the reward centers of the brain, according to a new study published the Journal of Neuroscience. Conversely, individuals who are less willing to expend such effort have a greater response to dopamine in an area of the brain linked with social behavior and perception.

Previous work in animals had suggested that the dopamine system in the brain is an important mediator of cost benefit decision-making. These studies had probed the effects of manipulating the dopamine system on animals willingness to pursue food rewards. These studies had either enhanced or blocked the dopamine receptors in the animals. A few human studies had suggested that such manipulations of the dopamine system may also dampen or enhance an individuals willingness to pursue a reward. However, a team of researchers from Vanderbilt University wondered how much individual differences effected human decision-making. So the team recruited 25 healthy volunteers and subjected them both to behavioral testing of their willingness to complete tasks for potential monetary reward and positron emission tomography to measure individual brain responses to dopamine. (...)

(Anm: Dopaminergic Mechanisms of Individual Differences in Human Effort-Based Decision-Making. The Journal of Neuroscience, 2012;32(18): 6170-6176(2 May).)

(Anm: Impulse control increased by dopamine replacement in early Parkinson's (medicalnewstoday.com 19.8.2014).)

(Anm: Declining dopamine may explain why older people take fewer risks (medicalnewstoday.com 3.6.2016).)

Cocaine Habit Ages Brain Prematurely (Kokainvaner medfører tidlig aldring av hjernen)
blogs.scientificamerican.com 24.4.2012
Selv om kokain får folk til å føle seg mer oppmerksom og helt på topp i øyeblikket kan det føre til at brukerne opplever at hjernen fungerer dårligere på lengre sikt. En ny studie viser at viktige deler i hjernen ved kronisk bruk i akselererende grad eldes. Resultatene ble publisert online den 24. april i Molecular Psychiatry. (Although cocaine makes people feel more alert and on top of things in the moment, it can leave users vulnerable to a much slower brain in the long run. A new study shows that chronic use ages key parts of the brain at an accelerated rate. The findings were published online April 24 in Molecular Psychiatry.)

Brukere som regelmessig inntar kokain erfarer ofte kognitiv svikt og hjernesvinn (hjerneatrofi), og nye funn viser hvordan disse brukerne faktisk mister grå hjernemasse mye raskere enn de som ikke bruker midlet. (Regular cocaine users often experience early cognitive decline and brain atrophy, and the new findings show how these users are, indeed, actually losing gray matter in their brain much faster than people who don’t take the drug.)

Karen Ersche ved Behavioral and Clinical Neuroscience Institute ved University of Cambridge og medforfatter av den nye studien uttalte at “vi alle mister grå hjernemasse” når vi eldes. Men hun bemerket at “kroniske kokainbrukere mister grå hjernemasse i signifikant raskere grad, hvilket kan være et tegn på for tidlig aldring.” (“As we age we all lose gray matter,” Karen Ersche of the Behavioral and Clinical Neuroscience Institute at the University of Cambridge and co-author of the new study, said in a prepared statement. But, she noted, “chronic cocaine users lose grey matter at a significantly faster rate, which could be a sign of premature aging.”)

Ersche og hennes kolleger brukte magnetresonanstomografi (MRI) for å studere hjernene til 60 mennesker i alderen 18 til 50 år, som brukte kokain jevnlig, og 60 friske mennesker i tilsvarende alder og IQ, som ikke var brukere. De fant at i gjennomsnitt hos friske individer som ikke brukte midlet årlig mistet 1,7 milliliter grå masse, mens kokainbrukere årlig mistet nærmere 3,1 milliliter. (Ersche and her colleagues used magnetic resonance imaging (MRI) to study the brains of 60 people ages 18 to 50 who used cocaine habitually and 60 healthy people of similar ages and IQs who did not. They found that on average, healthy individuals who didn’t use the drug lost about 1.7 milliliters of grey matter annually, whereas cocaine users were losing closer to 3.1 milliliters each year.)

Kokainbrukere mistet mye mer grå masse i prefrontale og temporale regioner—som hjelper å kontrollere hukommelse, beslutningstaking og oppmerksomhet—enn ikkebrukere gjorde. (Cocaine users lost much more gray matter in the prefrontal and temporal regions—which help control memory, decision-making and attention—than non-users did.)

The find brings a new insight into “why the cognitive deficits typically seen in old age have frequently been observed in middle aged chronic users of cocaine,” Ersche said. Even after the researchers excluded the 16 people from the cocaine group who also had alcohol problems, the trend of accelerated brain mass loss held up.

Of the estimated 21 million cocaine users worldwide, about 1.9 million lived in the U.S. as of 2008. And the largest segment of U.S. users were people ages 18 to 25—some 1.5 percent of whom said they had used cocaine in the past month, according to the National Institutes of Health.

“Unge mennesker som bruker kokain trenger informasjon om langtidsrisiko for tidlig aldring,” sier Ersche. Men hun og hennes kolleger bemerket også at resultatene også bør være oppmerksom på de ekstra kognitive vansker som middelaldrende og eldre voksne substansbrukere i stor grad kan ha i tillegg til avhengighetsproblemer. (...) (“Young people taking cocaine today need to be educated about the long-term risk of aging prematurely,” Ersche said. But she and her colleagues also noted that the results also underscore the extra cognitive needs that middle-aged and older adult drug users seem more likely have in addition to their addiction problems.)

(Anm: Cocaine (benzoylmethylecgonine) (INN) is a crystalline tropane alkaloid that is obtained from the leaves of the coca plant.[5] The name comes from "coca" in addition to the alkaloid suffix -ine, forming cocaine. It is a stimulant of the central nervous system, an appetite suppressant, and a topical anesthetic. Specifically, it is a serotonin–norepinephrine–dopamine reuptake inhibitor (also known as a triple reuptake inhibitor (TRI)), which mediates functionality of these neurotransmitters as an exogenous catecholamine transporter ligand. It is addicting because of the way it affects the mesolimbic reward pathway.[6] (en.wikipedia.org).

(Anm: Norepinephrine aids brain in sorting complex auditory signals. In the Journal of Neuroscience this week, doctoral student Maaya Ikeda and her advisor, neuroscientist Luke Remage-Healey at the University of Massachusetts Amherst, report finding that the neuromodulator norepinephrine has an unexpected, direct action on auditory processing of complex signals, specifically bird songs in the zebra finch. (medicalnewstoday.com 25.6.2015).)

(Anm: Hjernesvinn eller hjerneatrofi er et vanlig trekk ved mange av sykdommene som rammer hjernen. Atrofi av ethvert vev betyr tap av celler. I hjernevevet betyr atrofi tap av nerveceller (nevroner) og forbindelsene mellom dem (nervetrådene, aksoner). Atrofien kan være generell og utbredt, hvilket betyr at hele hjernen har skrumpet, eller den kan være avgrenset (fokal) og rammer bare et mindre område av hjernen. Ved et generelt hjernesvinn vil således mange hjernefunksjoner svekkes, mens fokalt hjernesvinn medfører tap av funksjoner som kontrolleres fra dette området av hjernen. Generelt hjernesvinn der begge hjernehalvdelene er skrumpet, kan føre til mental svekkelse og forstyrrelser av aktiviteter som styres av vår vilje. (nhi.no).)

(Anm: Impulse control increased by dopamine replacement in early Parkinson's (medicalnewstoday.com 19.8.2014).)

(Anm: Declining dopamine may explain why older people take fewer risks (medicalnewstoday.com 3.6.2016).)

(Anm: Several mental disorders share changes in certain brain regions (…) Gray matter loss was identified in regions associated with executive functioning (medicalnewstoday.com 5.2.2015).)

Cocaine dependence: a fast-track for brain ageing?
Molecular Psychiatry (24 April 2012)
Abstract Cocaine-dependent individuals anecdotally appear aged and their mortality rates are estimated up to eight times higher than in the healthy population.1 Psychological and physiological changes typically associated with old age such as cognitive decline, brain atrophy, or immunodeficiency are also seen in middle-aged cocaine-dependent individuals.2, 3 These observations raise the question of whether cocaine abuse might accelerate the process of normal ageing. Although this is a little-studied area, there are several reasons for assuming that chronic cocaine exposure interferes with the processes of brain ageing. (...)

(Anm: Unmotivated to exercise? Dopamine could be to blame. (…) Examining dopamine receptors in mice. Researchers set out to examine dopamine signaling in lean and obese mice, and the findings were published in the journal Cell Metabolism. (…) They found that the D-2 type receptor (D2R) binding, found in the striatum, was reduced in obese mice. This was consistent with previous research in rodents. (…) Although "there are probably other factors involved as well, the deficit in D2 is sufficient to explain the lack of activity," says Danielle Friend, first author of the study and former NIDDK postdoctoral fellow. Kravitz mentions that his future research will examine the connection between diet and dopamine signaling. Kravitz and team will investigate whether unhealthful eating affects dopamine signaling, and how quickly mice recover to normal activity levels once they start eating healthfully and losing weight. (medicalnewstoday.com 2.1.2017).)

- Dødsfall grunnet serotonin syndrom etter inntak av Seroxat (paroxetine; paroksetin)

Serotonin syndrome after a massive overdose of controlled-release paroxetine.
Psychosomatics. 2010 Sep;51(5):437-42.
BACKGROUND: Serotonin syndrome is a condition resulting from an overabundance of serotonin at postsynaptic receptors. The syndrome usually responds to cyproheptadine and benzodiazepines. However, some patients do not respond to conventional treatment. (...)

RESULTS: The patient had initially presented with minor symptoms of serotonin syndrome, but these quickly progressed in severity, and he eventually died from resulting complications: a pulmonary embolism 9 days after admission, despite appropriate prophylaxis with enoxaparin.

CONCLUSION: The authors are the first to report on a paroxetine overdose of this magnitude, and they provide one of the few reports on a prolonged course of serotonin syndrome that was unresponsive to standard treatment. (...)

(Anm: Benzodiazepines linked to worsened COPD in older adults. (clinicalpsychiatrynews.com).)

(Anm: Combining opioids with anti-anxiety medicines linked to greater risk of overdose. Taking opioids (strong prescription painkillers) together with benzodiazepines (widely used to treat anxiety and sleep problems) is associated with greater risk of opioid overdose, finds a study in The BMJ. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Benzodiazepines Increase Risk of Hip Fractures in Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- November 23, 2016 -- The use of benzodiazepines and related drugs increase the risk of hip fracture by 43% in patients with Alzheimer’s disease, according to a study published in the Journal of the American Medical Directors Association. The hip fracture risk was investigated in community-dwelling Finnish persons with Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 23.11.2016).)

(Anm: Benzodiazepiner knyttet til forverret KOLS hos eldre voksne. (Benzodiazepines linked to worsened COPD in older adults.) (clinicalpsychiatrynews.com).)

(Anm: COPD; Kronisk obstruktiv lungesykdom, ofte forkortet til KOLS, er en samlediagnose for en rekke nært beslektede sykdommer med kronisk og mer eller mindre irreversibel nedsettelse av lungefunksjonen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: COPD vs. Emphysema: Which Is Worse? Are They Fatal? (webmd.com 31.8.2017).)

(Anm: Fatigue in COPD: an important yet ignored symptom. Lancet Respir Med. 2017 Apr 21. pii: S2213-2600(17)30158-3. [Epub ahead of print].)

(Anm: Outcomes of patients with chronic obstructive pulmonary disease diagnosed with or without pulmonary function testing. (…) INTERPRETATION: Confirmation of a COPD diagnosis using pulmonary function testing is associated with a decreased risk of death and admission to hospital for COPD. In ambulatory patients, this effect may be from increased use of appropriate COPD medications. The findings of this study validate current guideline recommendations that encourage pulmonary function testing for diagnosis in all patients with suspected. COPD. CMAJ 2017;189(14) (First published November 14, 2016).)

(Anm: What are pulmonary function tests (PFTs)? Pulmonary function tests (PFTs) are a group of tests that measure how well your lungs work. This includes how well you’re able to breathe and how effective your lungs are able to bring oxygen to the rest of your body. (healthline.com 4.11.2015).)

(Anm: Potential of stem cell therapy to repair lung damage. A new study has found that stem cell therapy can reduce lung inflammation in an animal model of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cystic fibrosis. Although, still at a pre-clinical stage, these findings have important potential implications for the future treatment of  patients. (sciencedaily.com 27.3.2017).)

(Anm: Asthma vs. COPD: Differences and Similarities (medicalnewstoday.com 11.2.2017).)

(Anm: Inhalers for COPD: What Types Are There? What are the different types of COPD inhalers available and how do they affect the body? What are the possible risks and side effects? (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

(Anm: COPD and Pneumonia: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Kan rødbetjuice være bra for kolspasienter? (…) Nitrat reduserer oksygenforbruket. (…) Lavere oksygentrykk i blodet under søvn. Søvnrelaterte pusteforstyrrelser kan gi dårlig søvnkvalitet og symptomer som trøtthet og hodepine. Kolspasienter kan oppleve å sove ganske mye, men føler seg likevel ikke uthvilt, forteller avdelingsoverlege på Glittre Nils Henrik Holmedahl. Holmedahl er medisinsk ansvarlig for forskningsprosjektet. (aftenposten.no 20.2.2017).)

(Anm: Exacerbation of COPD: Causes, Warning Signs, and Treatment (medicalnewstoday.com 4.2.2017).)

(Anm: What is the Pathophysiology of COPD? Treatment and prevention (medicalnewstoday.com 8.2.2017).)

(Anm: Diet Tips for COPD. COPD is a chronic lung condition that includes two conditions: emphysema and chronic bronchitis. Together, these conditions damage the lungs and airways, making it more difficult to breathe. Common symptoms include shortness of breath, chronic cough with mucus, wheezing, and fatigue. (medicalnewstoday.com 7.2.2017).)

(Anm: - Flere hundre tusen nordmenn går rundt med lungesykdommer de ikke vet om. (…) Sykdommen er økende på verdensbasis, og siden 2010 har det i Norge blitt 40% økning i antall sykhusinnleggelser for kolsbehandling, ifølge Dagens Medisin. (lommelegen.no 23.1.2017).)

(Anm: Incidence of GOLD-defined chronic obstructive pulmonary disease in a general adult population. (…) CONCLUSION: Approximately 6% developed COPD over 9 years. Smoking and aging were important incidence predictors. Our study suggests a substantial underdiagnosis of COPD among adults in this community.Int J Tuberc Lung Dis. 2005 Aug;9(8):926-32.)

(Anm: COPD and Life Expectancy: What's the Outlook? (…) When a person has COPD, the damage to their lungs cannot be reversed, and the condition therefore tends to worsen with time. Currently, there is no cure for COPD. (medicalnewstoday.com 3.1.2017).)

(Anm: COPD vs. Emphysema: What's the Difference? (medicalnewstoday.com 23.12.2016).)

(Anm: COPD - what causes the lungs to lose their ability to heal? (medicalnewstoday.com 19.12.2016).)

(Anm: Key Facts and Common Myths About COPD (medicalnewstoday.com 1.2.2017).)

(Anm: Breathing Exercises for People with COPD (medicalnewstoday.com 7.1.2017).)

(Anm: Antipsykotika kan øke risiko for respirasjonssvikt ved KOLS. Risiko var doseavhengig; ingen trygg dose påvist. (Antipsychotics May Boost Respiratory Failure Risk in COPD. Risk was dose-dependent; no safe dose found. (medpagetoday.com 8.1.2017).)

(Anm: ACAAI: Asthma-COPD Overlap Studies Needed. Proliferation of ACOS papers, but, as yet, no clinical trials. It is very difficult to know what to do in asthma-COPD overlap syndrome because we don't have randomized trials looking specifically at this patient population," said R. Stokes Peebles, MD, of Vanderbilt University in Nashville, speaking at the American College of Allergy, Asthma and Immunology 2016 Annual Scientific Meeting. (medpagetoday.com 18.11.2016).)

(Anm: COPD patients with moderately low oxygen deficiencies don't benefit from long-term oxygen.- (…) The findings, published in the New England Journal of Medicine, are based on research examining oxygen treatment outcomes in 738 COPD patients with moderately low blood oxygen levels at 42 clinical centers in the United States. The study began in 2009 and ended in 2015. Patients who received supplemental oxygen over the course of the study showed no significant differences in rate of hospitalizations, time to death after diagnosis, exercise capacity or quality of life when compared to patients who did not receive supplemental oxygen. (medicalnewstoday.com 28.10.2016).)

(Anm: Mange ignorerer symptomer på KOL. (…) Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. (sundhedsstyrelsen.dk 19.9.2016).)

(Anm: Ekstreme klimaforandringer er allerede et faktum i Europa. Uanset hvor meget, der diskuteres – ekstrem tørke, hedebølger og voldsom regn er allerede et faktum i Europa, konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer om nye sygdomme og hårde vilkår for landbruget i Østeuropa. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, der udsendes hvert fjerde år, og han er ikke i tvivl: »Vi har allered... (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: CDC: COPD-Related Deaths Down in Men, Less So in Women. —COPD death rates continue to climb among black women. (…) From 2000 through 2014, age-adjusted COPD-related deaths decreased by 22.5% in men, versus just 3.8% among women. These decreases were mainly in the 65-84 age group. Still, the death rate remained higher for men than women, although this gender gap has decreased, the report noted. (medpagetoday.com 9.9.2016).)

(Anm: Forskning giver nyt håb for KOL-patienter. Lungesygdommen KOL dræber hvert år tusindvis af danskere. Men det skal forskning fra SDU være med til at forhindre. Nøglen er særlige bio-markører. (…) Kronisk obstruktiv lungesygdom, i daglig tale KOL, er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. Det skyldes ikke mindst, at sygdommen er svær at opdage i tide. (…) I Center for Kronisk Obstruktiv Lungesyndrom (CeKOL) arbejder man på at udvikle en teknik med såkaldte biomarkører – dvs. målbare stoffer i kroppen, der øges eller sænkes, i takt med at KOL udvikler sig. (sdu.dk 16.8.2016).)

(Anm: Opioids May Up Mortality Risk in COPD Patients. —Increased risk for adverse outcomes in older adults regardless of dose (medpagetoday.com 19.7.2016).)

(Anm:  Svakelighet er vanlig hos pasienter med KOLS. — Kan gå utover tiltak for å forlenge overlevelse. (Frailty Is Common in Patients With COPD. — May compromise interventions to prolong survival. The rate of frailty in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) referred for pulmonary rehabilitation is over twice that of the general population of older people, and these patients have a high risk for discontinuing the exercise therapy. (…) He added that pulmonary rehabilitation exercise programs tailored to frail patients with COPD would help more people access the treatment.) (medpagetoday.com 18.6.2016).)

(Anm: Sleep Quality Tied to COPD Exacerbation Risk. —Causality direction still uncertain. SAN FRANCISCO -- Poor sleep quality was strongly associated with an increased risk for COPD exacerbations over 18 months of follow up in an analysis of data from a Canadian prospective cohort study reported here. (…) Shorofsky presented the analysis of data from the Canadian Cohort of Obstructive Lung Disease (CanCOLD) in poster presentation at the American Thoracic Society annual meeting. "Our finding suggest that poor sleep and COPD are strongly related, but it is a chicken-egg issue," Shorofsky told MedPage Today. (medpagetoday.com 20.5.2016).)

(Anm: New way to predict COPD progression; new treatment may be on the horizon. New research has found that a process initiated in white blood cells known as neutrophils may lead to worse outcomes for some patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The discovery may help identify patients at higher risk for COPD progression, who might also show little benefit from standard treatments. (medicalxpress.com 15.5.2016).)

(Anm: Nytt KOL-test ska rädda liv. Identifieras lungsjukdomen KOL i ett tidigt skede skulle antalet som diagnostiseras öka med över 50 procent men dödligheten skulle minska. Genom ett extra utandningstest är detta möjligt. Den dödliga sjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är relativt vanligt och orsakas huvudsakligen av tobaksrökning. Sjukdomen leder till svår invaliditet och risken för tidig död ökar kraftigt. Det rapporterar Dagens nyheter. (netdoktor.se 6.5.2016).)

(Anm: COPD health-care delivery: a holistic and dynamic approach is needed. (…) The proposed stratification reflects a very traditional, provider oriented and static assessment approach. Particularly in the group with so-called simple COPD, medicalisation should be avoided: People should be empowered not only to actively adapt a healthy lifestyle, with smoking cessation and regular physical activity, but also to manage the diversity of factors, determinants, and contexts that can influence health.The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(6)e30–e31 (June 2016).)

(Anm: Study reveals COPD linked to increased bacterial invasion. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common smoking-related lung illness and the third leading cause of death in the United States. Scientists have long believed that inhaling toxic gases and particles from tobacco smoke causes inflammation of the small airways in the lungs, leading to the development of COPD. However, the theory doesn't explain why airway inflammation and disease progression continue even after the patient stops smoking. (medicalnewstoday.com 28.4.2016).)

(Anm: COPD may cause structural changes within the brain. Patients with COPD demonstrate decrease in areas of the brain that process breathlessness, fear, and sensitivity to pain. (medicalnewstoday.com 10.2.2016).)

(Anm: Avføring avslører: Vikingene ga oss KOLS. Forskerne har lenge diskutert hvorfor lungesykdommer som KOLS og emfysem forekommer så hyppig i dag. Nå viser det seg at de livsfarlige lungesykdommene stammer fra vikingene. (…) Proteinet førte i stedet til lungesykdommer A1AT skulle beskytte vikingene mot det enorme ormeangrepet de ble utsatt for, og virket proteinet som det skulle, ville det beskytte lungene og leveren mot de skadelige proteasene. Men var proteinet defekt, førte det til antitrypsinmangel, som er den prosessen som i dag fører til lungesykdommer som astma samt KOLS, pluss leversykdommer som skrumpelever. (historienet.no 10.2.2016).)

(Anm: Inflammatory bowel disease and risk of mortality in COPD. Eur Respir J. 2016 May;47(5):1357-64. Epub 2016 Feb 11.)

(Anm: Når håpet kveles. Morten Wanvik er syk i kroppen, men frisk i sinnet. Hans verste fiende er hans egne lunger. (…) Hvert år de siste årene har 60 personer stått i kø for å få nye lunger i Norge. Morten Wanvik er alvorlig syk, men er blant dem som ikke kommer seg inn i køen. Han har 18 prosent lungekapasitet igjen. (…) Lungen til venstre er frisk. Til høyre ser du en kols-lunge. (nrk.no 27.2.2016).)

(Anm: NICE recommends pulmonary rehabilitation programmes for patients with COPD. BMJ 2016;352:i768 (Published 08 February 2016).)

(Anm: Do asthma and COPD truly exist? Defining a patient's symptoms using the historical diagnostic labels of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an outdated approach to understanding an individual's condition, according to experts writing in the European Respiratory Journal. (medicalnewstoday.com 29.1.2016).)

(Anm: New studies published in Nature Immunology further understanding of immune system in COPD and lupus (medicalnewstoday.com 26.4.2016).)

(Anm: Cardiac dysfunction during exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Summary. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cardiovascular disease often coexist, and acute cardiac events frequently occur during COPD exacerbations. Even when cardiac complications are not clinically apparent, biochemical evidence of cardiac dysfunction is often noted during exacerbations and portends poor prognosis. Diagnosis of cardiac disease in COPD can be difficult and necessitates a high degree of clinical suspicion. However, the additional strain of an exacerbation could be a pivotal moment, during which previously unsuspected cardiac dysfunction is exposed. In this Review, we present evidence about cardiac involvement in exacerbations of COPD, and discuss diagnostic challenges and treatment opportunities. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(2):138–148 (February 2016).)

(Anm: Neuromuscular electrical stimulation to improve exercise capacity in patients with severe COPD: a randomised double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(1):27-36.)

(Anm: Researchers develop new method for looking into the lungs. For the first time, researchers have succeeded in producing 3D images showing oxygen and CO2 transport in the lungs. The new method provides hope for better treatment of COPD and lung cancer. (medicalnewstoday.com 21.12.2015).)

(Anm: A man with COPD, fever, and leucocytosis. A 68 year old man with severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD), who was on home oxygen and still smoked, presented to the emergency room with fever, fatigue, and leucocytosis (14×109 white blood cells/L). Computed tomography was performed (fig 1⇓). What is the diagnosis? BMJ 2015;351:h6067 (Published 13 November 2015).)

(Anm: Leading researchers call for action on inhaled corticosteroid overuse in patients with COPD. A new study published in the International Journal of COPD highlights a problem with over-prescription of inhaled corticosteroids for low-risk patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). (medicalnewstoday.com 19.10.2015).)

(Anm: Risiko for medfødte misdannelser etter eksponering for astmamedisin i første trimester av svangerskapet - en kohort koblingsstudie. (Risk of congenital anomalies after exposure to asthma medication in the first trimester of pregnancy - a cohort linkage study. (…) CONCLUSION: The increased risk of congenital anomalies for women taking asthma medication is small with little confounding by maternal age or socioeconomic status. The study confirmed the association of inhaled corticosteroids with anal atresia found in earlier research and found potential new associations with combination treatment. The potential new associations should be interpreted with caution due to the large number of comparisons undertaken.) BJOG. 2016 May 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Inhaled Corticosteroids Are Associated with Pneumonia in COPD Patients. David J. Amrol, MD reviewing Suissa S et al. Chest 2015 Nov. In a case-control study, discontinuing ICS in patients with chronic obstructive pulmonary disease lowered relative risk for pneumonia. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) guidelines recommend adding inhaled corticosteroids (ICS) when patients continue to have exacerbations while taking long-acting bronchodilators. However, ICS use in COPD patients is associated with excess risk for pneumonia and, in some studies, patients who discontinue their ICS exhibit little or no deterioration. Researchers performed a case-control study using the Canadian national healthcare database to determine if withdrawal of ICS in COPD patients leads to a shorter time to first severe pneumonia (i.e., causing death or hospitalization). NEJM 2015 (November 19, 2015).)

(Anm: pneumonia; pneumoni; (SML-artikkel) det samme som lungebetennelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bacterial Pneumonia: Get the Facts (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)
(Anm: Mycoplasma Pneumoniae: What You Need to Know (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Inflammatory markers linked with an increased risk of premature death in adults with COPD (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: Inflammatory markers linked with an increased risk of premature death in adults with COPD (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), also known as chronic obstructive lung disease (COLD), and chronic obstructive airway disease (COAD), among others, is a type of obstructive lung disease characterized by chronically poor airflow. (en.wikipedia.org).)

- Seroxat-dødsfall grunnet serotonin syndrom og hypertermi

Justice for his brother David (Retterdighet for hans bror Daivid)
bellinghamherald.com 25.10.2010
David Vernon was one of society’s most vulnerable individuals, completely dependent on others for the simplest care. (...)

A caregiver for Aacres LLC found him unresponsive on his bedroom floor just before 5 a.m. A reading later taken at St. Joseph Medical Center – where Vernon was taken by ambulance – showed his temperature to be 107 degrees.

The Mayo Clinic recommends people with a temperature of 104 seek immediate medical attention.

The Pierce County Medical Examiner’s Office ruled David Vernon’s death an accident, and at least three other investigations into his death placed no blame on Aacres. (...)

They also reported that he had not complained of being hot or shown signs of heat exhaustion on July 28.

På det tidspunkt han døde, tok Vernon to forskrevne reseptbelagte legemidler mot psykiske lidelser: olanzapine (Zyprexa) og paroxetine (Seroxat). Olanzapine er brukt mot skizofreni; paroxetine er brukt mot depresjon og andre stemningslidelser. (At the time of his death, Vernon was taking two drugs prescribed to treat his mental illness: olanzapine and paroxetine. Olanzapine is used to treat schizophrenia; paroxetine is given to treat depression and other mood disorders.)

Begge kan ganger noen medføre hypertermi. (Both can make someone taking them prone to hyperthermia.)

“You should know that olanzapine may make it harder for your body to cool down when it gets very hot,” according to a brochure about the drug published by American Society for Health-System Pharmacists. “Tell your doctor if you plan to do vigorous exercise or be exposed to extreme heat.”

Seroxat (paroxetine) er kjent for å forårsake serotonin syndrom, et potensielt dødelig syndrom som kan opptre hos mennesker som tar disse terapeutiske legemidler. Hvilket kan resultere i hyperthermi. (Paroxetine is known to cause serotonin syndrome, a potentially deadly reaction that can occur in people taking certain therapeutic drugs. Hyperthermia can result.)

“Symptomer kommer vanligvis raskt, med kliniske funn som ofte opptrer innen minutter etter endring i medisinering eller overdosering,” ifølge en studie på syndromet publisert i The New England Journal of Medicine den 17. mars 2005. “Pasienter med milde tegn kan ha subakutte eller kroniske symptomer, mens alvorlige tilfeller raskt kan føre til dødsfall.” (“The onset of symptoms is usually rapid, with clinical findings often occurring within minutes after a change in medication or self-poisoning,” according to a study on the syndrome published in the March 17, 2005, issue of The New England Journal of Medicine. “Patients with mild manifestations may present with subacute or chronic symptoms, whereas severe cases may progress rapidly to death.”)

Symptomer på syndromet er vanskelig å oppdage og ofte oversett av leger, ifølge artikkelen, som også påpeker at en eneste dose av paroxetine er nok til å forårsake tilstanden. Dødsfall grunnet syndromet er sjelden ifølge medisinsk literatur. (Symptoms of the syndrome are tough to spot and often missed by physicians, according to the article, which also points out that a single dose of paroxetine is enough to cause the condition. Death from the syndrome is rare, according to medical literature.)

Laboratory tests found unusually high levels of paroxetine – more than 16 times normal levels – in Vernon’s blood at the time of his death, according to the medical examiner’s report. He was taking 50 milligrams of paroxetine each night before bedtime, according to DSHS records.

It was unknown how Vernon – who was about 5 feet 7 and 180 pounds – built up such a high level of the drug in his system. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: hypertermi, forhøyet kroppstemperatur (over 38,2 °C) som en følge av at organismens varmeproduksjon øker mer enn varmetapet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Metabolsk acidose og generaliserte epileptiske anfall sekundært ved overdose av citalopram: en caserapport

Metabolic acidosis and generalized seizures secondary to citalopram overdose: a case report. (Metabolsk acidose og generaliserte epileptiske anfall sekundært ved overdose av citalopram: en caserapport)
J Clin Pharm Ther. 2010 Aug 1;35(4):479-82.
Selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) are widely used in the community for treating many forms of mental illnesses. Citalopram, a newer generation SSRI, is commonly prescribed, but despite its low toxicity profile has a potential to cause seizures and dysarrythmias in overdose. Data on citalopram overdose-induced metabolic acidosis are scarce. There have been only three cases of metabolic acidosis reported in the literature due to citalopram overdose in humans and we are reporting the fourth one. We report a case of citalopram overdose with metabolic acidosis and generalized seizure. To our best knowledge, this is the first case reported in Saudi Arabia. (...)

(Anm: Metabolic acidosis; metabolsk acidose; syreopphoping pga sure stoffskifterestar; jf ketoacidose, mjølkesyreacidose; metabolsk acidose er også ein del av uremitilstanden; jf anion gap. EN metabolic acidosis. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Metabolsk acidose er når syrebase-balansen (pH-nivået) i kroppsvæsken er for surt. Dette fenomenet ses særlig hos diabetikere og personer med nyresvikt. Endringer i bikarbonat-konsentrasjonen (base, alkali) er den primære årsaken til denne forstyrrelsen1,2. Normalt skal kroppsvæskene ha et pH-nivå på ca. 7,4. Ved høyere verdier (f.eks. 7,6) foreligger alkalose og ved lavere verdier (f.eks. 7,2) foreligger acidose. Metabolsk acidose skyldes at ulike kjemiske prosesser i kroppen medfører opphopning av syre. Manglende utlufting av avfallsgassen CO2 via lungene, gir også acidose, men da kalles det respiratorisk acidose, det vil si at årsaken er sviktende lungefunksjon. (nmi.no).)

- Dyskinesi linket til serotonin

Some PD Dyskinesia Linked to Serotonin (Dyskinesi linket til serotonin hos enkelte med parkinsons sykdom (PD))
medpagetoday.com 30.6.2010
Fetal tissue transplants for Parkinson's disease initially seemed promising, but after a period of improvement, most patients began experiencing involuntary movements. Now British and Swedish researchers think they've worked out the paradoxical cause of that so-called "graft-induced dyskinesia" and in the process identified ways to prevent and treat it, according to Marios Politis, MD, of Imperial College London, and colleagues.

The key is an excess of serotonin-producing neurons in the grafted striatum, Politis and colleagues said in the June 30 issue of Science Translational Medicine.

Dyskinesias in Parkinson's disease are thought to be a result of dopamine, not serotonin, stimulation, but the graft-induced dyskinesias occur in the absence of dopaminergic medication. Politis and colleagues thought that the explanation might lie in the ability of the serotonin neurons to switch to a different neurotransmitter -- to use dopamine as a so-called "false transmitter."

To test the idea, they used brain imaging techniques on two patients who had been given fetal tissue transplants, 12 Parkinson's patients who had not been transplanted, and 12 healthy volunteers.

Positron emission tomography radioactive tracers that bind to dopaminergic neurons and to the dopamine receptor showed that, in the two patients, the grafts had restored the dopamine neurons that decay during Parkinson's disease.

In both patients, the neurons and the amount of dopamine they released returned to normal values after the transplant, Politis and colleagues found.

But in both, there were more serotonin neurons than usual. Specifically:

•In one patient, the ratio of serotonin to dopamine neurons in the grafted region increased by a factor of 2.3 compared with the ratio in normal controls -- at 356 versus 108.
•In the second patient, the ratio was also increased, by a factor of 1.46 -- at 266 versus 108.

The findings suggested that blocking the action of the serotonin neurons might improve the symptoms, Politis and colleagues said. To test the idea, they treated both patients with 15 milligrams of the 5-HT1A agonist buspirone (BuSpar), given in three doses of five milligrams at 30-minute intervals.(...)

(Anm: dyskinesi; dyskinesi. (av dys- og gr. 'sette i bevegelse'), forstyrrede kroppsbevegelser. (...) mer eller mindre permanent art, oftest ved langvarig bruk av nevroleptika. (...) Typisk er stereotype, rytmiske bevegelser i ansikt, tunge og kjevemuskulatur. En viss samtidig muskulær urofølelse kan forekomme (akathisi). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: akatisi; manglende evne til å sitte stille, sterk rastløshet og trang til å vandre rundt. Akatisi skyldes oftest utilsiktede og uønskede forandringer i sentralnervesystemets funksjon. De er fremkalt av medisiner og er bivirkninger. Akatisi er oftest fremkalt av nevroleptika, spesielt såkalte lavdosenevroleptika, vanligvis ved behandling av alvorlige psykiske lidelser (se psykose). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Akathisia, suicidality, and fluoxetine. (...) CONCLUSION: We propose a syndrome which we name Extrapyramidal-Induced Dysphoric Reactions, one extreme manifestation of which is the emergence of suicidal ideation. We further propose a heuristic "Four Neuron Model of the Extrapyramidal Motor System" in which increased serotonin activity, by inhibiting the nigrostriatal dopamine tract, is capable of inducing extrapyramidal side effects. J Clin Psychiatry. 1992 Nov;53(11):401-6.)

(Anm: Relevansen av cytokrom P450 polymorfisme i rettsmedisin og akatisi-relatert vold og selvmord. The relevance of cytochrome P450 polymorphism in forensic medicine and akathisia-related violence and suicide. Abstract. Adverse drug reactions and interactions are among the major causes of death in the United States. Antidepressants have been reported as causing suicide and homicide and share the class attribute of frequently producing akathisia, a state of severe restlessness associated with thoughts of death and violence. Medical examiners can now identify some pharmacogenetic interactions that cause drugs, deemed safe for most, to be lethal to others. Such deaths do not yet include medication-induced, akathisia-related suicides and homicides. An extrapyramidal side effect, akathisia is a manifestation of drug toxicity whose causes lie, inter alia, in drugs, doses, and co-prescribed medications that inhibit and compete for metabolizing enzymes, which may themselves be defective. In this paper, we report our investigation into adverse drug reactions/interactions in three persons who committed homicide, two also intending suicide, while on antidepressants prescribed for stressful life events. Their histories of medication use, adverse reactions and reasons for changes in medications are presented. DNA samples were screened for variants in the cytochrome P450 gene family; that produce drug metabolizing enzymes. All three cases exhibit genotype-based diminished metabolic capability that, in combination with their enzyme inhibiting/competing medications, decreased metabolism further and are the likely cause of these catastrophic events. J Forensic Leg Med. 2016 Jul;41:65-71. Epub 2016 Apr 9.)

(Anm: dystonia; dystoni; endring i muskulaturens spenningstilstand, ofte i form av ufrivillige muskelsammentrekninger (f.eks. i nakkemuskulaturen og svelgmuskulaturen. Dystoni kan være symptom ved indremedisinske og nevrologiske sykdommer, men kan også opptre som bivirkning av legemidler som blokkerer signalsubstansen dopamin. Akutte dystonier sees hos yngre menn noen dager etter at vedkommende har begynt på relativt høye doser med nevroleptika. (...) Ved akutte dystonier på grunn av legemidler er behandlingen tilførsel av antiparkinsonmidler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre. (…) I følge en artikkel publisert på nettstedet 1-800-dentist, en av USAs største tannlegenettsider, kan problemer med kjeven - også kalt temporomandibular joint syndrome (TMJ) også skyldes: (kk.no 1.12.2015).)

(Anm: Impulse control increased by dopamine replacement in early Parkinson's (medicalnewstoday.com 19.8.2014).)

(Anm: Declining dopamine may explain why older people take fewer risks (medicalnewstoday.com 3.6.2016).)

- SSRIer og giftighet

Toxicity, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor
emedicine.com 18.5.2007
(...) The most serious drug-related adverse effect of SSRIs is the potential to produce serotonin syndrome (SS). Commonly prescribed SSRIs include sertraline (Zoloft), fluoxetine (Prozac), paroxetine (Paxil), and fluvoxamine (Luvox).

SS, characterized by mental status changes, neuromuscular dysfunction, and autonomic instability, is thought to be secondary to excessive serotonin activity in the spinal cord and brain.

Initial reports of such a syndrome date back to the 1950s; however, the full spectrum of the syndrome has only recently been appreciated. Increased use of SSRIs for a variety of neurobehavioral disorders has led to a greater clinical awareness of the syndrome. (...)

Frequency:
• In the US: Data from the 2004 annual report of the American Association of Poison Control Centers Toxic Exposures Surveillance System (AAPCC-TESS) reveal that 48,204 SSRI exposures (from a total of 103,155 antidepressant exposures) occurred; 11,680 exposures to SSRIs occurred in children aged 6-19 years, and 8187 exposures occurred in children younger than 6 years. (...)

History: SSRIs have a high toxic-to-therapeutic ratio, and fatalities are uncommon with pure SSRI overdoses. Because the enteric nervous system is richly innervated by serotonin, acute toxicity is frequently manifested by altered gastrointestinal motility and nausea. The most serious drug-related adverse effect of SSRI is the potential to produce SS. (...)

DIFFERENTIALS Section 4 of 10

Author Information Introduction Clinical Differentials Workup Treatment Medication Follow-up Miscellaneous Bibliography

Hyperthyroidism
Substance Abuse: Cocaine
Tetanus
Toxicity, Hallucinogens - LSD
Toxicity, Hallucinogens - PCP
Toxicity, Monoamine Oxidase Inhibitor
Toxicity, Tricyclic Antidepressant (...)

Other Problems to be Considered:
NMS
Hyperthermia (...)

Lab Studies:
• Rapid bedside glucose determination
• Serum pH
• Electrolytes, including calcium, magnesium, and phosphorus: Check for anion gap acidosis that may be present in co-ingestions.
• Serum salicylate and acetaminophen levels
• Creatine kinase (CK)
• Urinalysis and urine toxicological screen
• Urine pregnancy test when indicated
• Serotonin and 5-hydoxyindolacetic acid measurement: Although serotonin and its metabolite (5-hydroxyindolacetic acid) can be measured, this data would not be readily available and, therefore, would have limited clinical utility. (...)

(Anm: LSD (disambiguation) stands for lysergic acid diethylamide, a hallucinogenic drug. (en.wikipedia.org)

(Anm: Rekordmange LSD-beslag på Oslo Lufthavn. (…) Hittil i år har Tolletaten registrert over 60 prosent mer LSD-sendinger enn det de beslagla i løp av hele fjoråret. (nrk.no 8.6.2016).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Study Yields Surprise on LSD's Mechanism of Action. Insight into how the drug gives meaning to meaningless stimuli -- and the roots of psychosis. (…) Lysergic acid diethylamide. LSD. It is the prototypical, if not the original, psychedelic drug. Despite its first being synthesized in 1938, we still are not entirely clear on its mechanism of action. But a well-conducted randomized trial, published Thursday in Current Biology, now makes it clear that a surprising amount of the effects of LSD are mediated through the serotonin 2A receptor in the brain. (medpagetoday.com 26.1.2017).)

(Anm: LSD ‘microdosing’ is trending in Silicon Valley – but can it actually make you more creative? (…) The downsides. (…) It is therefore important that more research is done on the safety and efficacy of microdosing. In the meantime, physical exercise, education, social interaction, mindfulness and good quality sleep have all been shown to improve cognitive performance and overall well-being. (theconversation.com 14.2.2017).)

(Anm: The Fabric of Meaning and Subjective Effects in LSD-Induced States Depend on Serotonin 2A Receptor Activation. Current Biology 2017:27:1–7 (February 6, 2017).)

- Serotonin og aggresjon

Reduced serotonin 5-HT1A receptor binding in the temporal cortex correlates with aggressive behavior in Alzheimer disease
Brain Res. 2003 Jun 6;974(1-2):82-7
Previous studies have implicated brain serotonin 5-HT(1A) receptors in several CNS functions, including cognition, mood and emotional states. In Alzheimer disease (AD), cognitive impairment and behavioral symptoms are the main clinical features. However, the biochemical basis of such changes is poorly understood. Results from recent in vivo studies suggest that 5-HT(1A) receptors may be related to aggressive traits in healthy subjects. The present study investigated the state of 5-HT(1A) receptors in the postmortem neocortex of 33 AD patients prospectively assessed for cognition and behavioral symptoms, together with 20 matched controls, by saturation [(3)H]8-OH-DPAT binding assays. 5-HT(1A) receptor binding affinity (K(D)) and density (B(max)) were unchanged in the overall AD group compared with controls. Within the AD group, 5-HT(1A) receptor B(max) in the temporal cortex inversely correlated with aggression and dementia severity. However, multiple regression analyses showed that 5-HT(1A) receptor B(max) remained the best predictor for aggression, while temporal cortical neurofibrillary tangle grading was the best predictor for dementia severity. This suggests that 5-HT(1A) receptor alteration is directly related to aggression in AD, while dementia severity is more strongly related to the neurodegenerative process. Our data indicate further study of 5-HT(1A) receptors as a pharmacological target for the treatment of behavioral symptoms in AD. (...)

Zyprexa – ökad förekomst av cerebrovaskulära händelser (stroke och TIA) och ökad dödlighet i demensstudier
mpa.se 9.3.2004
Risperdal – förnyad aktualitet för tidigare information om ökad förekomst av cerebrovaskulära händelser i demensstudier
mpa.se 9.3.2004

PDR (Final labelling paroxetine)
fda.gov
(...) Kardio-vaskulære system: "frequent": forhøyet blodtrykk, besvimelse, takykardi; "infrequent": bradykardi, forstyrrelser i overføringen av impulser i hjertets ledningssystem, unormalt elektrokardiogram, lavt blodtrykk, migrene, forstyrrelse i perifer blodsirkulasjon; "rare": angina pectoris, arytmi, atrieflimmer, blokkert overledning i en del av hjertets ledningssystem, dårlig blodtilførsel til hjernen, hjerneslag, plutselig, sykelig forandring i hjernen på grunn av sirkulasjonsforstyrrelser (hjerneslag), hjertesvikt med opphopning av blod i deler av kretsløpet, lavt minuttvolum fra hjertet, hjerteinfarkt, forstyrrelse i blodforsyningen til hjertemuskelen, blekhet, betennelse i blodåre, lungeemboli, ekstraslag i hjertet forårsaket av elektriske impulser generert i atriene, trombose, sykelig utvidet vene, hodepine på grunn av sirkulasjonsforhold, ekstraslag i hjertet forårsaket av elektriske impulser generert i ventriklene. (Cardiovascular System: frequent: hypertension, syncope, tachycardia; infrequent: bradycardia, conduction abnormalities, electrocardiogram abnormal, hypotension, migraine, peripheral vascular disorder; rare: agina pectoris, arrhythmia, atrial fibrillation, bundle branch block, cerebral ischemia, cerebrovascular accident, congestive heart failure, low cardiac output, myocardial infarct, myocardial ischemia, pallor, phlebitis, pulmonary embolus, supraventricular extrasystoles, thrombosis, varicose vein, vascular headache, ventricular extrasystoles.)

(Anm: Bare én av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling i tide (tv2.no 16.2.2014).)

(Anm: – Får du hjerneslag har du dårlig tid. Dersom du rammes av hjerneslag risikerer du å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Får du ikke behandling innen 4,5 timer, er risikoen for invaliditet og uførhet stor. (…) Slagambulanse med CT. (nrk.no 8.2.2016).)

(Anm: Ja til ny akuttmetode: Flere slagpasienter kan få tilbud om å «fiske ut» blodpropp av hjernen. To år etter mange andre land gis det nå klarsignal til å videreføre ny og effektiv behandlingsmetode for slagpasienter. I fjor fikk bare 150 pasienter inngrepet - som opptil tusen kan ha nytte av hvert år. (aftenposten.no 2.5.2017).)

(Anm: Vanliga läkemedel verkar påverka moraliska beslut. Vår vilja att inte skada andra eller oss själva verkar kunna förändras av två vanliga läkemedel, enligt en ny studie från brittiska forskare. (…) Forskarna påpekar dock att studien är gjord på friska försökspersoner och att effekterna med största sannolikhet inte ser likadana ut hos patienter som tar läkemedlen. (dagensmedicin.se 3.7.2015).)

(Anm: Dissociable Effects of Serotonin and Dopamine on the Valuation of Harm in Moral Decision Making. Curr Biol. 2015 Jul 1. pii: S0960-9822(15)00595-3. [Epub ahead of print]. (PDF).)

TIA - Transitorisk ischemisk attack
viss.nu
(övergående syrebrist)
Definieras som neurologiska bortfall på basen av ischemi med kortare duration än 24 timmar. De flesta TIA har endast högst timslång duration. Malign TIA eller hopade TIA betyder två eller fler TIA inom de närmast föregående två veckorna och är ett hotfullt tillstånd.

TIA-attacker i allmänhet, innehåller oftast motoriska bortfallssymtom. Ett undantag utgör amaurosis fugax som oftast uppträder utan andra symtom. Patienter med enbart sensoriska symtom måste bedömas med stor försiktighet innan diagnosen TIA fastställs.

Nedan symptom är inte typiska för TIA:
- sensoriska symptom som successivt vandrar ex från handen till under- resp överarmen
- blås- eller tarminkontinens
- synförlust i samband med medvetanderubbning
- fokala symptom i samband med migrän
- enbart konfusion
- enbart minnesförlust
- enbart drop-attacker
Nedan symptom skall inte benämnas TIA:
- medvetslöshet utan andra
tecken på cirkulationsrubbning
i vertebrobasilaris-området
- toniska och/eller kloniska kramper
- symptom som successivt
breder ut sig i flera områden
av kroppen
- flimmerskotom

Serotonergt syndrom med dødelig utgang utløst av selektiv serotonin opptakshemmer
Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 647-50
(...) Serotonergt syndrom er en sjelden, men potensielt dødelig bivirkning av medikamenter som øker serotonerg neurotransmisjon. I takt med økt bruk av selektive reeopptakshemmere må vi forvente å se tilstanden hyppigere. Syndromet karakteriseres av forandret mental status med uro, konfusjon, og agitasjon, videre neuromuskulære symptomer som skjelvinger, myoklonus ataksi og hyperrefleksi. Dessuten sees autonome symptomer med feber, svette hypertensjon og takykardi. Årsaken er oftest interaksjon mellom ulike medikamenter, men syndromet kan opptre ved monoterapi, selv i terapeutiske doser. Vi beskriver et tilfelle med dødelig utgang etter inntak av paroxetin (Seroxat) i terapeutiske doser. (...)

Tilstanden kan imidlertid utvikle seg raskt, med dramatisk forverring av symptomene i løpet av timer. Årvåkenhet for symptomer er viktig for å unngå fatal utgang. (...)

Avgjørende for diagnosen er det utløsende medikament. Det verdt å merke seg at serumnivå av medikament oftest er i normalområdet (5). Forhøyet nivå er ikke et diagnostisk kriterium.

The toxicity of antidepressant poisoning: is it changing? A comparative study of cyclic and newer serotonin-specific antidepressants
Emerg Med (Fremantle). 2002;14:440-6)
MÅLSETTING: Å sammenlikne kliniske trekk for cycliske antidepressiva og nyere, ikke-cycliske, serotonin- spesifikke antidepressiv forgiftning. METODE: Sammenlignende, beskrivende studie av alle antidepressive overdose pasienter innlagt på et sykehus grunnet toksisitet fra februar 1997 til april 2001. Pasient data ble registrert prospektivt i en reservert toksikologisk database for subsequent analyse. (AIM: To compare the clinical features of cyclic antidepressant and newer, non-cyclic, serotonin-specific antidepressant poisoning. METHODS: Comparitive, descriptive study of all antidepressant overdose patients admitted to a hospital toxicology service from February 1997 to April 2001. Patient data were entered prospectively into a dedicated toxicology database for subsequent analysis.)

RESULTATER: Der var 256 innleggelser for antidepressiv forgiftning (17,5 % av alle innleggelsr grunnet forgiftning). Cykliske forgiftning med antidepressiva omfattet 43 % av antidepressiva innleggelser. Statistisk signifikante forskjeller mellom de to grupper inkluderte cycliske antidepressiva grupper hadde lenger median opphold (23,1 vs 15,9 h, P = 0.0008), større behov for endotrakeal intubasjon (31 % vs 4%, OR = 11,5, P < 0.0001) og høyere forekomst av anfaløl (7,2 % vs 0,7%, OR = 10.4, P = 0.01), hurtifgere median puls, lenger QRS-intervall ved innleggelse, og lenger intensiv opphold. Imidlertid, ikke-cycliske, serotonin-specifikke antidepressiv forgiftning involverte høyere doser av antidepressiva og var mer sannsynlig å ha inntatt andre legemidlker sammen med disse. Serotonin syndrom vart den eneste registrerte ikke-cycliske, serotonin-specifikke forgiftning (10,3 %, OR = 26.6, P = 0.0002). Patienter med serotonin syndrom hadde lenger median sykehusopphold (46 vs 16 h, P < 0.0002) sammenliknet med andre ikke-cycliske, serotonin-spesifikke pasiewnter. Der var ingen dødsfall i løpet av studieperioden. (RESULTS: There were 256 admissions for antidepressant poisoning (17.5% of all poisoning admissions). Cyclic antidepressant poisoning comprised 43% of antidepressant admissions. Statistically significant differences between the two groups included: cyclic antidepressant group had longer median length of stay (23.1 vs 15.9 h, P = 0.0008), greater need for endotracheal intubation (31% vs 4%, OR = 11.5, P < 0.0001) and higher incidence of seizures (7.2% vs 0.7%, OR = 10.4, P = 0.01), faster median pulse rate, longer QRS-interval on admission, and longer intensive care unit stays. However, non-cyclic, serotonin-specific antidepressant poisonings involved larger doses of antidepressants and were more likely to ingest other medications along with these. Serotonin syndrome was only seen in non-cyclic, serotonin-specific poisoning (10.3%, OR = 26.6, P = 0.0002). Patients with serotonin syndrome had a longer median hospital stay (46 vs 16 h, P < 0.0002) compared to other non-cyclic, serotonin-specific patients. There were no deaths during the study period.)

KONKLUSJONER: Cycliske antidepressiva omfatter fremdeles en signifikant andel av antidepressiv forgiftning og resultere i mmer signifikant sykelighet enn ikke-cyclisk, serotonin-spesifikk forgiftning. Klinikere bør også være oppmerksom på at ikke-cycliske, serotonin-spesifikk forgiftning kan resultere i utviklingen av serotonin syndrom. Det ar den mest signifikante giftige effekten registert som følge av ikke-cyckisk, serotonin-spesifikk forgiftning i denne studien.” (CONCLUSIONS: Cyclic antidepressants still comprise a significant proportion of antidepressant poisoning and result in more significant morbidity than non-cyclic, serotonin-specific poisoning. Clinicians should also be aware that non-cyclic, serotonin-specific poisoning may result in the development of serotonin syndrome. This was the most significant toxic effect noted following non-cyclic, serotonin-specific poisoning in this study.)

Antidepressant-Induced Adverse Reactions in a Patient with Hemorrhagic Stroke (October)
Ann Pharmacother. 2005 Aug 9; [Epub ahead of print]

Antidepressant-Induced Adverse Reactions in a Patient with Hemorrhagic Stroke (October).

OBJECTIVE: To report a case of antidepressant-induced adverse drug reactions in a patient with hemorrhagic stroke. CASE SUMMARY: A 56-year-old man developed life-threatening adverse reactions after fluoxetine was added to his previously prescribed regimen of buspirone and olanzapine. One week after starting fluoxetine 60 mg/day, the patient developed syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion and serotonin syndrome concurrently. The patient had experienced a hemorrhagic stroke before the adverse drug reactions occurred. DISCUSSION: A patient with a history of hemorrhagic stroke developed serious adverse drug reactions when fluoxetine was added to his drug therapy. When the combination therapy was stopped, all adverse effects gradually disappeared and laboratory abnormalities were corrected. The likelihood that the adverse reactions were caused by fluoxetine is probable according to the Naranjo probability scale. In addition, a history of stroke may be a risk factor for the development of such reactions. CONCLUSIONS: Today, patients with depression after experiencing a stroke are treated more effectively, but antidepressant-induced adverse drug reactions may be serious. A growing number of patients are treated for post-stroke depression; they require close supervision and careful dosing of antidepressants to prevent full-blown adverse reactions from occurring. (...)

- En miks av legemidler kan være dødelig

A Mix of Medicines That Can Be Lethal (En miks av legemidler kan være dødelig)
nytimes.com 27.2.2007
The death of Libby Zion, an 18-year-old college student, in a New York hospital on March 5, 1984, led to a highly publicized court battle and created a cause célèbre over the lack of supervision of inexperienced and overworked young doctors. But only much later did experts zero in on the preventable disorder that apparently led to Ms. Zion’s death: a form of drug poisoning called serotonin syndrome. (...)

When she became agitated, a symptom of serotonin toxicity, and tried to pull out her intravenous tubes, she was restrained, and the resulting muscular tension is believed to have sent her fever soaring to lethal heights.

Now, with the enormous rise in the use of serotonin-enhancing antidepressants, often taken in combination with other drugs that also raise serotonin levels, emergency medicine specialists are trying to educate doctors and patients about this not-so-rare and potentially life-threatening disorder. In March 2005, two such specialists, Dr. Edward W. Boyer and Dr. Michael Shannon of Children’s Hospital Boston, noted that more than 85 percent of doctors were “unaware of the serotonin syndrome as a clinical diagnosis.”

In their review in The New England Journal of Medicine, Dr. Boyer and Dr. Shannon cited a report based on calls to poison control centers around the country in 2002 showing 7,349 cases of serotonin toxicity and 93 deaths. (In 2005, the last year for which statistics are available, 118 deaths were reported.)

The experts fear that failure to recognize serotonin syndrome in its mild or early stages can result in improper treatment and an abrupt worsening of the condition, leading to severe illness or death. Even more important, in hopes of preventing it, they want doctors — and patients — to know just what drugs and drug combinations can cause serotonin poisoning.
(...)

A Diagnostic Challenge
Serotonin syndrome was first described in medical literature in 1959 in a patient with tuberculosis who was treated with meperidine. But it wasn’t given its current name until 1982.

Recognizing the early signs is tricky because it has varying symptoms that can be easily confused with less serious conditions, including tremor, diarrhea, high blood pressure, anxiety and agitation. The examining physician may regard early symptoms as inconsequential and may not think to relate them to drug therapy, Dr. Boyer and Dr. Shannon noted.

In its classic form, serotonin syndrome involves three categories of symptoms:
Cognitive-behavioral symptoms like confusion, disorientation, agitation, irritability, unresponsiveness and anxiety.

Neuromuscular symptoms like muscle spasms, exaggerated reflexes, muscular rigidity, tremors, loss of coordination and shivering.

Autonomic nervous system symptoms like fever, profuse sweating, rapid heart rate, raised blood pressure and dilated pupils.

Widespread ignorance of the syndrome is another diagnostic impediment. But even when doctors know about it, the strict diagnostic criteria may rule out “what are now recognized as mild, early or subacute stages of the disorder,” Dr. Boyer and Dr. Shannon wrote. (...)

Perhaps adding to the diagnostic challenge is the fact that a huge number of drugs — prescription, over the counter, recreational and herbal — can trigger the syndrome. In addition to selective serotonin reuptake inhibitors like Zoloft, Prozac and Paxil and serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors like Effexor, the list includes tricyclic antidepressants and MAOIs (for monoamine oxidase inhibitors); narcotic painkillers like fentanyl and tramadol; over-the-counter cough and cold remedies containing dextromethorphan; the anticonvulsant valproate; triptans like Imitrex used to treat and prevent migraines; the antibiotic Zyvox (linezolide); antinausea drugs; the anti-Parkinson’s drug L-dopa; the weight-loss drug Meridia (sibutramine); lithium; the dietary supplements tryptophan, St. John’s wort and ginseng; and several drugs of abuse, including ecstasy, LSD, amphetamines, the hallucinogens foxy methoxy and Syrian rue. (...)

Serotonin syndrome can occur at any age, including in the elderly, in newborns and even in dogs. Since 1998, the poison control center at the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals has gotten more than a thousand reports of the ingestion of antidepressant medications by dogs, which can develop symptoms rapidly and die. The syndrome can also occur weeks after a serotonin-raising drug has been discontinued. Some drugs remain active in the body for weeks, and the MAOIs disable an enzyme involved in serotonin metabolism that does not recover until weeks after the drugs are stopped. (...)

(Anm: The serotonin syndrome. N Engl J Med. 2005 Mar 17;352(11):1112-20.)

Warning issued over drug
canada.com 27.2.2007
Overdose of B.C.'s most widely prescribed antidepressant can cause seizure, death, official says (...)

"We are alerting doctors about our concerns to give them a heads-up that it is a potential concern because it appears it is more toxic than it was originally hoped it would be," Derek Daws, managing director of the B.C. Drug and Poison Information Centre said in an interview Monday, referring to the medication called venlafaxine, whose brand name is Effexor. (...)

The drug, a serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) has been available in Canada since 1994 and was initially thought to have a safer overdose profile than other antidepressant drugs. (...)

(Anm: Norepinephrine aids brain in sorting complex auditory signals. In the Journal of Neuroscience this week, doctoral student Maaya Ikeda and her advisor, neuroscientist Luke Remage-Healey at the University of Massachusetts Amherst, report finding that the neuromodulator norepinephrine has an unexpected, direct action on auditory processing of complex signals, specifically bird songs in the zebra finch. (medicalnewstoday.com 25.6.2015).)

- Turte ikke å oppsøke lege
side2.no 13.2.2007
Anna Nicole Smith turte ikke å oppsøke lege fordi hun var redd for medieoppmerksomheten.

Dette forteller Bonnie Stern som er søsteren til Anna Nicole Smiths kjæreste Howard K. Stern. Storesøsteren Bonnie har nylig snakket med broren sin som fortalte henne at Smith hadde 40 i feber dagen hun døde. Ifølge Bonnie hadde ikke Howard vært tilstede da Anna Nicole døde, men han og en sykepleier hadde forsøkt å kjøle henne ned. (...)

Anna Nicole Smith told pal she couldn't 'go on'
dailyindia.com 11.2.2007
(...) Smith's pal also revealed that the model was on anti-depressants Xanax and Prozac plus slimming pills and strong pain-killers.

"She took the anti-depressants just so she could get up in a morning and she didn't always take them according to the directions. She'd just slug a couple down if she was getting anxious," the pal said. (...)

Two dead after fatal mix of prescription drugs
townsvillebulletin.news.com 13.11.2006
TWO men died and more became severely ill after a man incited them to take a mixture of two prescription pills, claiming it would give them a "high", police believe. (...)

A post-mortem found Mr Bateson had died from "serotonin syndrome" caused by ingesting two anti-depressants: venlafaxine (brand name Effexor) and moclobemide (Aurorix). (...)

Deprimerade patienter misstros av vården
tv4.se 12.11.2004
Karin Sörensen fick kramper men misstroddes av läkarna.

Patienter blir inte trodda när dom berättar om sina biverkningar av antidepressiva medel - som att de får självmordstankar, blir apatiska och känner sig beroende av medicinen. (...)

Karin Sörensen är av de drabbade
- Bemötandet var det värsta. Att inte bli trodd av läkarna. De sade att den här medicinen kommer att fungera, men sen när den inte fungerade så sade de aha, men då är det något annat än medicinen, säger hon. (...)

- Sedan spred det sig så jag fick riktiga krampanfall i hela kroppen. Och när jag talar om det för läkare så sade de att det kan inte vara medicinen men jag slutade med den och sen har jag aldrig haft krampen igen. (...)

Dementeras av läkare
Kilen är en intesseorganisation dit konsumenter kan rapportera läkemedelsbiverkningar. Många är desperata när de ringer om biverkningar som dementeras av läkare, trots att biverkningarna ibland finns nämnda i Fass, uppslagsboken för läkemedel.

- Det här är ju oerhört förvirrande för en patient att det står i Fass trots att doktorn säger att det inte är det. Och då förlorar man förtroendet för läkaren, man förlorar förtroendet för läkemedlet och man slutar en behandling som kanske kunnat hjälpa, säger Jan Albinson på Kilen. (...)

Lyckopiller får många att må ännu sämre
tv4.se 11.11.2006
Över en halv miljon svenskar använder antidepressiva läkemedel, så kallade lyckopiller. Men mer än hälften måste byta medicin för att biverkningarna är för svåra. (...)

Kända biverkningar är illamående, sexualstörningar och känslan av vara avskärmad från omgivningen. (...)

(Anm: One hundred and twenty cases of enduring sexual dysfunction following treatment. Int J Risk Saf Med. 2014;26(2):109-16). (PDF).)

Watch for overdoses for antidepressant Effexor, U.S. urges
cbc.ca 25.10.2006
(...) The overdoses were most common when the drug was taken with alcohol or other drugs, the agency said.

Doctors should prescribe the "smallest quantity of capsules consistent with good patient management," the FDA said in releasing a letter from Wyeth.
The letter did not say how many overdoses have been reported. The most commonly reported events in overdoses were a faster-than-normal heart rate, changes in level of consciousness, widening of the pupils, seizures and vomiting. (...)

Antidepressant overdoses can be potentially fatal. The risks with Effexor may be higher than other selective serotonin reuptake inhibitors such as Prozac, Zoloft and Paxil, but less than with older antidepressants called tricyclics, the company said. (...)

Earlier this year, Health Canada warned women taking SSRIs who are pregnant or thinking of becoming pregnant that the drugs may carry potential risks to the baby.

Internal Links
Health Canada issues antidepressant warning for pregnant women

External Links
Wyeth letter to doctors, U.S. FDA (in .pdf format) (...)

Prozac plus Ecstasy a toxic combo
reuters.com 21.9.2006
- The combination of the antidepressant drug Prozac and the illegal "club drug" Ecstasy increases the risk of acute toxic effects of Ecstasy, and may explain the increasing number of Ecstasy-related deaths, according to research presented at the annual meeting of the American College of Clinical Pharmacology, held here this week. (...)

Troops With Stress Disorders Fit For Duty?
cbsnews.com 19.10.2006
(...) Meanwhile, Bryce Syverson is still in Iraq. He sent this e-mail home:

"Head about to explode from the blood swelling inside, the lightning storm that happened inside my head."

He wrote that it was the anti-depressants that were making him feel bad, so he told his father he may stop taking them.

"Who knows what could happen? There are soldiers depending on him, and other soldiers are expecting Bryce to react," his father says. "Who knows how he will react under live combat fire." (...)

THE DRUGS BEHIND DANIEL’S DEATH
intouchweekly.hollywood.com 19.9.2006
Anna Nicole Smith’s 20-year-old son had been taking a common antidepressant and a sleeping pill, and a combination of the two could have been behind his death, In Touch has learned exclusively.

Daniel Smith had prescriptions for both the insomnia drug Ambien and the antidepressant Lexapro for two months and the buildup over the weeks could have been just too much for his body to handle. Pharmacist Jennifer Athay tells In Touch a cocktail of the two drugs can be fatal. “There are cases where people have died,” she says.

Dr. Cyril Wecht, the pathologist brought in by Anna Nicole to conduct a second autopsy, says Daniel’s depression “had to do with a girlfriend.”

Daniel died on September 10 after flying to the Bahamas where Anna Nicole, 38, had just given birth to a girl she has named Hannah Rose. (...)

Autopsy Shows Smiths Son on Medication
forbes.com 18.9.2006
Anna Nicole Smith's son was on prescription anti-depression medication when he died at the hospital bedside of the former reality TV star, a pathologist who did a second autopsy on 20-year-old Daniel Smith said Monday.

Forensic pathologist Cyril Wecht said Daniel Smith was being treated for depression that began about four to six weeks earlier, but he did not know whether the medication played any role in his death, which came three days after his celebrity mother gave birth in the Bahamas.

Wecht, speaking by phone from Miami a day after conducting the autopsy in the Bahamas, said he's still awaiting toxicology tests to determine the cause of death. (...)

FDA warns on migraine drugs, antidepressants taken together
marketwatch.com 19.7.2006
WASHINGTON (MarketWatch) -- The Food and Drug Administration said Wednesday patients and doctors need to be aware of the possibility that taking certain types of migraine drugs and antidepressants at the same time could cause a potentially life-threatening problem known as serotonin syndrome. (...)

Serotonin toxicity associated with the use of linezolid: a review of postmarketing data
Clin Infect Dis. 2006 Jun 1;42(11):1578-83
(...) CONCLUSION: The use of linezolid with medications that increase concentrations of serotonin in the central nervous system may result in serotonin toxicity. Prescribers must weigh risks and benefits of this combination. Patients and prescribers should be cognizant of signs and symptoms of serotonin toxicity and should initiate appropriate measures if such symptoms develop.

FIKK 2,2 MILL. etter ansiktskramper (PDF)
Av JORUN SOFIE F. AARTUN og MAY LINN GJERDING
VG 22.05.2006 (Side: 9. Emne: Helse. Kategori: HELSE OG MEDISIN)
En 51 år gammel kvinne fikk utbetalt hele 2,2 millioner kroner i erstatning, etter at «lykkepiller» ga henne kroniske rykninger i ansiktet. Informasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ser svært alvorlig på saken.

- Kvinnen har fått store skader. I tillegg til de kroniske muskeltrekningene i ansikt, hals og mellomgulv har kvinnen store pustebesvær, sier Svoldal Stæhr i NPE.

Hun mener det er overveiende sannsynlig at kvinnen fikk de lumske skadene som følge av såkalte SSRI-preparater, som «lykkepillene» heter på fagspråket.

- Store smerter
- Kvinnen har store smerter og er delvis eller helt ufør etter å ha tatt preparatet Fontex, sier Svoldal Stæhr.

Fontex, bedre kjent som Prozac, skal virke mot depresjon, angst, spiseforstyrrelser, narkolepsi og andre psykiske lidelser.

Det foreligger en potensiell risiko for kramper ved behandling med antidepressive legemidler. (...)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

Expert in addiction medicines testifying
abbynews.com 21.10.2006
The trial of James Swanney - the former Abbotsford doctor charged with criminal negligence causing the death of patient Christena Constible in 2000 - continued Tuesday with an expert in addiction medicines testifying about normal practices for prescribing methadone.

Dr. Garth McIver, who has been involved with methadone maintenance for approximately a decade, testified that the preferred method of giving methadone to patients is by way of a "direct, witnessed ingestion by a pharmacist." (...)

That prompted objections from defence lawyer Terry Robertson, who said Constible's cause of death did not involve Paxil. He argued it was irrelevant to the case that Swanney gave Constible Paxil and said it may be prejudicial to Swanney's case if the witness disagreed with Swanney's decision to give the drug to Constible. (...)

- Legemidler mot migrene og antidepressiva kan være en farlig kombinasjon

Migraine Meds and Antidepressants Can Be a Dangerous Combination (Legemidler mot migrene og antidepressiva kan være en farlig kombinasjon)
about.com 30.10.2007
According to data presented at the annual congress of the European College of Neuropsychopharmacology and reported on by Elsevier Global Medical News, approximately 700,000 Americans were at risk for serotonin syndrome in 2004 because they were using a triptan for migraine headaches along with a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) or serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) for depression.

The figure of 700,000 was obtained from the most recent data from the annual U.S. National Ambulatory Medical Care Survey. Based upon this data, about 50.4 million Americans were prescribed either an SSRI or SNRI in 2004, almost 3.9 million patients were prescribed a triptan, and 694,276 individuals were on both at the same time.

“The potential for coadministration could be even greater now", says Linda M. Robison of the pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology research unit at Washington State University, Pullman, "given how much the use of the SSRI and SNRI antidepressants has increased since 2004, along with the increase that’s occurred in the use of triptans for treatment of migraine headaches.”

Serotonin syndrome is a potentially life-threatening condition in which there is an excess of serotonin in the central nervous system. Among its symptoms are: mental confusion, hypomania, agitation, headache, coma, shivering, sweating, fever, hypertension, tachycardia, nausea, diarrhea, myoclonus/clonus, hyperreflexia and tremor. Patients experiencing any of these symptoms should seek medical assistance immediately.

The SSRIs include the drugs Celexa, Lexpro, Luvox, Paxil, Prozac and Zoloft. The SNRIs include Cymbalta, Effexor, Pristiq, Serzone and the diet drug Meridia. (...)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Norepinephrine aids brain in sorting complex auditory signals. In the Journal of Neuroscience this week, doctoral student Maaya Ikeda and her advisor, neuroscientist Luke Remage-Healey at the University of Massachusetts Amherst, report finding that the neuromodulator norepinephrine has an unexpected, direct action on auditory processing of complex signals, specifically bird songs in the zebra finch. (medicalnewstoday.com 25.6.2015).)

- Øker hyperthyreose dødsrisiko ved inntak av Ecstasy?

Does Hyperthyroidism Increase Risk of Death Due to the Ingestion of Ecstasy? (Øker hyperthyreose dødsrisiko ved inntak av Ecstasy?)
J Forensic Sci. 2007 May 25; [Epub ahead of print]
Ecstasy (3,4-methylenedioxymethamphetamine, MDMA) is a psychoactive amphetamine derivative widely used for recreational purposes. Deaths caused by acute drug intoxication with MDMA are rare but can often involve a severe hyperthermic episode. The factors underlying the increased risk of some ecstasy users to a fatal drug reaction are not known. We present a case report of a 24-year-old woman who developed fatal hyperthermia with multi-organ complications following MDMA use and was found at autopsy to have diffuse thyroid hyperplasia (Graves' disease). An antemortem blood MDMA concentration of 0.68 mg/L was measured in a sample obtained on admission to hospital. Although a cause and effect cannot be established, as the thyroid hormone is a major regulator of thermogenesis, we suggest that hyperthyroidism predisposed the subject to ecstasy-induced hyperthermia and that a pre-existing defect affecting temperature status could be one factor in explaining some ecstasy intoxication deaths. (...)

- Øker SSRI-preparater risiko for Parkinson og Alzheimers sykdom?

Depression May Be Early Sign of Parkinson's Disease
healthfinder.gov 27.4.2007
(...) Eksperter sa at leger altfor ofte legger skylden på humørsvingers innflytelse på diagnoser. (Too often, doctors may blame mood change on impact of diagnosis, experts say.)

Han bemerket at tilleggsdata, ikke inkludert i den publiserte studie, indikerte at nyere brukere av antidepressiva -- de som hadde brukt legemidler i mindre enn ett år -- hadde tredoblet risiko for å utvikle Parkinsons sykdom enn mennesker som ikke brukte antidepressiva. (He noted that additional data, not included in the published study, indicated that newer users of antidepressants -- those who had been on the drugs for less than one year -- had a threefold higher risk of developing Parkinson's than people who had never used antidepressants.)

(Anm: En såkalt depresjon forårsaker ikke parkinsonisme, men legemidlene (SSRI-er) kan beviselig forårsake bevegelighetsforstyrrelser (ekstrapyramidale symptomer), dvs. mulige hjerneskader (inklusive parkinsonisme etc.).

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

Nytt håp i Alzheimer-gåten?
mozon.no 2.2.2007
Dårlig motorikk kan være et tegn på svekket hukommelse hos eldre. Videre forskning kan vise om det har sammenheng med Alzheimers sykdom. (...)

SSRI-preparater og mulige MS-liknende hjerneskader

Antidepressant linked to worsening white matter in elderly (Antidepressiva linket til forverring av hvit substans hos eldre)
rehabpub.com/reuters_article.asp 17.3.2008
NEW YORK (Reuters Health) - The results of a study employing serial cranial MRI suggest that elderly adults who use tricyclic antidepressants may be at increased risk for progression of white matter lesions, which have been linked with late-life depression by previous studies. (...)

The use of an antidepressant from any class during the study period hastened the progression of white matter disease, according to the report in the March issue of Stroke.

Contrary to what the investigators had hypothesized, SSRI use did not reduce, but slightly increased the risk of worsening white matter on multivariate analysis. Still, the 36% increased risk seen with these agents was not statistically significant.

The use of a tricyclic antidepressant, however, was associated with a significantly elevated risk of worsening white matter lesions. Compared with those who used no antidepressants, patients receiving an agent in this drug class had an increased risk of 77%. (...)

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (…) Resultater — Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.) (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. (…) Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter.) (Stroke 2008; 39: 857-862).)

(Anm: PTSD og psykoaktive legemidler knyttet til økt risiko for demens. (PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementiaI) (…) I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranernes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. (…) En ny studie, publisert i Journal of the American Geriatrics Society undersøkte denne forbindelsen. (...) Legemidler som betydelig økte risikoen for demens inkluderte: - Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) - Nye antidepressiva - Atypiske antipsykotika. (news-medical.net 9.5.2017).)

(Anm: Veterans with PTSD have an increased 'fight or flight' response. Young veterans with combat-related post-traumatic stress disorder (PTSD) have an increased 'fight or flight' response during mental stress, according to new findings published in The Journal of Physiology. (medicalnewstoday.com 16.5.2017).)

(Anm: NY NORSK FORSKNING: Etter bare én natt uten søvn endrer noe seg i hjernen din. (…) – Vi vet fra før at søvnmangel svekker hjernens funksjoner, men våre og andre forskeres resultater tyder på at også hjernens struktur kan endre seg, sier Elvsåshagen. (…) – Vi fant tegn til forandringer i hjernens hvite substans. Den inneholder blant annet nervecellenes utløpere, som overfører signaler fra et hjerneområde til et annet. Jo større forandringene i den hvite substansen var, desto søvnigere følte deltakerne seg. (tv2.no 17.3.2016).)

(Anm: hvit substans; hvit substans, margkledde nervefibrer, utløpere fra nervecellene i hjerne og ryggmarg. Den hvite fargen skyldes myelin, et fettholdig stoff som danner margskjeder omkring nervefibrene. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: white matter (hvit substans); Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common disease which affects white matter (wikipedia.org).)

(Anm: Physical fitness in childhood improves white matter in the brain (medicalnewstoday.com 21.8.2014).)

(Anm: Brukere av kodein-holdig hostesirup funnet å ha underskudd på hvit substans (Users of codeine-containing cough syrups found to have white-matter deficits) (medicalnewstoday.com 23.8.2014).)

(Anm: Barn i god fysisk form får bedre hjernekapasitet - Barn med god kondisjon har mer hvit materie i hjernen og mer hjernevolum i områder som er forbundet med hukommelse, læring og oppmerksomhet, enn barn med dårlig kondisjon har. (nhi.no 21.8.2014).)

(Anm: Magnetic resonance imaging MRI findings in white matter disease of brain. Demyelinating and dysmyelinating white matter diseases are important components of neurological problems. Recently, Magnetic Resonance Imaging (MRI) has played a key role in diagnoses of white matter diseases. J Pak Med Assoc. 2008 Feb;58(2):86-8.)

Selective serotonin reuptake inhibitor use associates with apathy among depressed elderly: a case-control study (Bruk av selektive serotoninreopptakshemmere er assosiert med apati blant deprimerte eldre: en case-control studie)
Annals of General Psychiatry 2007, 6:7
Background (Bakgrunn)
Det er det siste ti år rapportert at bruk av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-er) kan være assosiert med forekomst av apati. (...) (It has been reported for over the past decade that the use of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI's) may associate with the emergence of apathy.)

Conclusion (Konklusjon)
Selv om depresjon ble bedre hos eldre pasienter som fikk antidepressiva, opptrådte apati oftere hos pasienter som ble behandlet med SSRI enn hos pasienter som ikke ble behandlet. Dysfunksjon i frontal lobe på grunn av serotonerge endringer er ansett som en av mulighetene. (...) (Even though depression was improved in elderly patients receiving antidepressants, apathy appeared to be greater in patients who were treated with SSRI than that found in patients who were not. Frontal lobe dysfunction due to alteration of serotonin is considered to be one of the possibilities.)

(Anm: apati (av gr. nektende a og 'affekt'), psykologisk og psykiatrisk begrep som betyr mangel på sjelelige følelser (affekter). Som regel ledsaget av interesseløshet. Sees særlig ved svære depressive og schizofrene tilstander.

(Anm: pannelappen; lobus frontalis, hjernens frontallapp; jf frontallappssyndromet EN frontal lobe.

frontallappssyndromet; eit særleg huglag (sinnelag) som kan koma etter skade i ein pannelapp i hjernen, t d etter lobotomi; pasienten får eit grunt kjensleliv, vert urimeleg overflatisk og lett til sinns, likesæl og godtruande; også kalla frontal psyke; jf Witzelsucht (ty.) EN frontal lobe syndrome. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Kristian Gundersen: Atombomber, lobotomi og raseteori var anvendt forskning. Vitenskapens feilgrep blir ikke begått av ensomme Frankenstein-forskere i mørke laboratorium, de blir bestilt av samfunnet. (aftenposten.no 18.2.2015).)

(Anm: Den besatte kirurgen: Utførte 2900 lobotomier. Walter Freeman oppfant en enkel og hurtig metode til «det hvite snitt»: Med en syl hamret han hull opp til hjernen. Freeman skal han ha utført 2900 lobotomier i USA. (vg.no 1.11.2016).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

Reversal of SSRI-Associated Apathy Syndrome by Discontinuation of Therapy
Ann Pharmacother. 2012 Mar;46(3):e8. Epub 2012 Feb 21.
(...) OBJECTIVE : To report 6 cases of selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI)-associated apathy syndrome. CASE SUMMARIES : In all 6 cases, the patient reported loss of motivation while being treated with an SSRI. Loss of motivation was of new onset and temporally associated with the use of the SSRI. A trial of discontinuation of the SSRI was performed in all 6 patients and 2 were started on bupropion while cross-tapering from the SSRI. During the treatment trials, depression and apathy were monitored in all patients. Each case was assessed using the Apathy Evaluation Scale, Clinician version (AES-C), and by evaluating how the patient responded to discontinuation of the SSRI. DISCUSSION : Scores on the AES-C improved significantly in all 6 cases after the SSRI was discontinued. Improvement was also seen in the motivation, novelty, and persistence subdomain scores of the AES-C. A pretreatment AES-C score was available only in the first case. Based on the Naranjo probability scale, there was a probable cause of apathy syndrome with SSRI therapy in the first case and a possible association in the rest of the cases. CONCLUSIONS : In some patients SSRIs may cause an apathy syndrome that can be reversed through discontinuation of the agent. When evaluating patients being treated with an SSRI, clinicians should have a high degree of suspicion and specifically inquire for this iatrogenic form of apathy syndrome. (...)

(Anm: Risk of Angle-Closure Glaucoma With Bupropion and Topiramate. (…) Conclusions and Relevance: Both bupropion and topiramate are widely prescribed drugs. The risk of angle-closure glaucoma in patients younger than 50 years was twice as high in patients taking bupropion and more than 5 times higher in patients taking topiramate.JAMA Ophthalmol. 2015 Jul 9. [Epub ahead of print].)

(Anm: Can your brain control how it loses control. A new study may have unlocked understanding of a mysterious part of the brain -- with implications for neurodegenerative conditions such as Alzheimer's. The results, published in Translational Vision Science & Technology (TVST), open up new areas of research in the pursuit of neuroprotective therapies. Glaucoma is a neurodegenerative disease where patients lose seemingly random patches of vision in each eye. This random pattern of vision loss is in stark contrast to loss from a brain tumor or stroke, which causes both eyes to develop blind spots in the same location. Scientists have long thought that glaucoma's progression is independent of - or uncontrolled by - the brain. (medicalnewstoday.com 17.8.2015).)

Vanlige utfall etter ervervet hjerneskade
sunnaas.no 26.2.003
(...) Det er rapportert at noen pasienter blir passive og apatiske. Noen er det fordi de har blitt deprimerte, mens det for andre er et direkte resultat av skaden. Noen blir også urolige og kritikkløse. Ofte er slike endringer i oppførsel det de pårørende synes er vanskeligst å forholde seg til. (...)

THE PEOPLE'S PHARMACY
infoweb.newsbank.com 14.7.2007 (The Dallas Morning News)
Serotonin has become a household word, thanks to Prozac. Millions of people take this popular antidepressant or related drugs such as Zoloft and Paxil every day.

These medications are known scientificallyas SSRIs: selective serotonin reuptake inhibitors. They allow serotonin to accumulate between nerve endings. This brain chemical helps to regulate mood and appears to be important for sleep, learning, appetite, sexual behavior, pain, perception and movement.

But although serotonin is essential for good health, it has a darker side. Too much serotonin can cause bizarre behavior, and some people taking these medications might be at risk of life-threatening drug interactions.

Serotonin syndrome can cause a range of problems, from anxiety, agitation and muscle twitches to nausea, sweating, confusion, convulsions and even coma. (...)

(Anm: One hundred and twenty cases of enduring sexual dysfunction following treatment. Int J Risk Saf Med. 2014;26(2):109-16). (PDF).)

- Forstyrret følesans og opplevelser av "elektriske støt" i hodet" (...) "...følelse av elektriske støt i hodet, andre blir svimmel og psykisk urolig"

Hva er antidepressivt nedtrappingssyndrom?
nhi.no 28.11.2013
Stans i behandlingen med antidepressiv medikasjon (antidepressiva) er noen ganger forbundet med utvikling av et såkalt "antidepressivt nedtrappingssyndrom" (syndrom betyr samling av mange symptomer). Symptomene kan være forkjølelsesliknende, søvnproblemer, kvalme, svimmelhet, forstyrret følesans og opplevelser av "elektriske støt" i hodet. Alle typer antidepressiva er rapportert å kunne gi slike reaksjoner, enten som følge av brå stans eller for rask nedtrapping av behandlingen. De mest brukte antidepressiver betegnes SSRI (Fluoxetin, Fontex, Citalopram, Cipramil, Paroxetin, Seroxat, Sertralin, Zoloft, Fevarin, Cipralex, Escitalopram), trisykliske antidepressiver (Klomipramin, Anafranil, Surmontil, Sarotex, Noritren, Sinequan) og MAO-hemmere (Moclobemid, Aurorix). Atypiske antidepressiver er Mianserin, Tolvon, Mirtazapin, Remeron, Wellbutrin, Zyban, Efexor, Venlafaxin, Venlix, Edronax, Cymbalta.

Kjennskap til antidepressivt nedtrappingssyndrom er viktig fordi selv om symptomene ofte er milde, kan tilstanden gi mye ubehag, fravær fra jobb, andre psykososiale problemer og unntaksvis kreve sykehusinnleggelse. Oversett diagnose kan føre til medisinske og psykiatriske feildiagnoser, og eventuelt utsette deg for unødvendige undersøkelser og medisinske behandlinger. Dessuten kan slike plager skape en motvilje hos deg mot bruk av slike medikamenter i fremtiden, og derved øke din sårbarhet ved eventuelle fremtidige angst- og depresjonsplager.

Det er få sikre data på forekomst av tilstanden. I ulike rapporter varierer forekomsten fra 9% til 66%. Et rimelig anslag er at hver tredje pasient som behandles med antidepressiva, utvikler milde til moderate symptomer på antidepressivt nedtrappingssyndrom. (…)

- Hjerneslag: