Hjelpetelefoner og nettsteder (psykologforeningen.no)

Åpenhet i en digital tid (aftenposten.no 3.5.2014)

Facebook redder teenager fra selvmord (bt.dk 5.4.2009) (aftenposten.no 27.5.2017)

Facebook lanserar funktion mot självmord (dagensmedia.se 15.6.2016)

Ber mediene skrive mer om selvmord (nrk.no 30.4.2014)

(Anm: LEVE er en landsdekkende, livssynsnøytral organisasjon som støtter etterlatte og berørte ved selvmord. (leve.no).)

Flere dør av selvmord enn av krig og drap Forskere verden over arbeider intenst for å få forstå hvorfor mennesker velger å ta sitt eget liv. (aftenposten.no 8.5.2014)

Nedgang i selvmord kan ikke knyttes til nyere antidepressiva (Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) 10.9.2010)

Uten pålitelig helsestatistikk kan forebyggende tiltak ikke målrettes, liv kan unødig gå tapt og penger ødsles. (dagbladet.no 11.9.2004)

The Black Box Warning: Decreased Prescriptions and Increased Youth Suicide? (Am J Psychiatry 164:1907, December 2007)

Sjukvården anmäler inte alla självmord Minst vart tredje självmord bland patienter anmäls aldrig till Socialstyrelsen (sr.se 8.10.2007)

There doesn’t seem to be any evidence of a statistically significant association between suicide rates and prescription rates provided in the paper” for the years after the F.D.A. warnings,... (nytimes.com 14.9.2007) .

Ekstrem selvmordstendens som følge av serotonin syndrom (Br J Psychiatry 1995;167:410)

So what are the implications? A drop is a drop. But the hand-wringing by the APA may be overwrought. (pharmalot.com 18.9.2007)

Selvmordsstigning forvirrer forskerne (dailyiowan.com 19.12.2007)

Dangerous Side Effects? (foxnews.com 22.12.2007) (toledoblade.com 27.12.2007)

Likevel skjer de fleste selvmord blant menn som ikke har en depresjon (vg.no 9.6.2008)

Selvmordsrater som PR-verktøy (boston.com 24.9.2007)

Blant forskere er det en viss uenighet om hvor mange prosent av selvmordene som ikke skyldes psykisk lidelse. (aftenposten.no 5.9.2006)

- Å være i god fysisk form i løpet av tenårene reduserer risikoen for selvmordsatferd senere i livet

Being Physically Fit During Teens Reduces Risk Of Suicidal Behavior Later In Life (Å være i god fysisk form i løpet av tenårene reduserer risikoen for selvmordsatferd senere i livet)
medicalnewstoday.com 30.6.2013
Being in good physical shape at 18 years of age can be linked with a reduced risk of attempted suicide later in life. So says a study of over one million Swedish men conducted by researchers at the Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.

A new, extensive report from the Swedish National Board of Health and Welfare on child and adolescent health shows that teenagers and young adults in Sweden have worse mental health than their age cohorts in other western countries.

Another report that is part of a new social welfare study shows that the number of serious suicide attempts among 19-23 year olds with activity compensation has increased from 115 per year to 460 per year in Sweden between 1995-2010.

At the same time, the number of suicides in the 10 to 45 age group increased. Even the percentage of young people with no activity compensation who attempted to take their life increased.

In order to break this trend, research has now focused on the factors that can prevent mental illness and the risk of suicidal behavior. (...)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Facebook tar krafttag mot självmord. Nu lanserar Facebook ytterligare funktioner för att bygga ett säkrare nätverk och förhindra självmord. I juni 2016 lanserade Facebook en funktion som skulle verka förbyggande mot självmord. Verktyget fungerar i stort sett som en vanlig knapp, där du anonymt kan rapportera inlägg som gör att du misstänker att någon är självmordsbenägen, varpå Facebook kan hjälpa personen genom att till exempel guida denne till en hjälporganisation. (dagensmedia.se 3.3.2017).)

(Anm: Exercise found protective against effects of bullying, suicide. The more students exercised, the less likely they were to feel sad or suicidal, particularly if they were the victims of bullies, analysis of a population health survey has shown. (clinicalpsychiatrynews 24.9.2015).)

- Fysisk aktivitet knyttet til mindre depresjon hos små barn.

(Anm: Physical Activity Tied to Less Depression in Young Children. (…) In adjusted analyses, higher levels of moderate-to-vigorous physical activity at ages 6 and 8 were associated with fewer depression symptoms 2 years later. Each hour of activity per day conferred roughly 0.2 fewer depression symptoms. Sedentary behavior, however, was not associated with major depression. (NEJM 2017 (January 9, 2017).)

(Anm: From the Serotonin Model of Suicide to a Mental Pain Model of Suicide. Psychother Psychosom 2015;84:323-329.)

(Anm: Maria (22) hadde selvmordstanker fra hun var 12 år: – Behandlingen reddet livet mitt. Hun skadet seg selv og gikk med selvmordstanker i fire år. Så kom redningen - en behandlingsmetode som aldri før har blitt prøvd på tenåringer. (…) Hun skulle prøve ut dialektisk atferdsterapi (DBT). DBT kombinerer gruppeterapi og individuell terapi med mer utradisjonelle behandlingsmetoder som mindfulness. (…) Redder liv. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) regner at mellom 5 og 10 prosent av norske ungdommer vil svare ja på om de har gjort forsøk på å ta livet sitt, eller skade seg selv med vilje. (nrk.no 20.3.2016).)

- Beviskrav i sivile saker – kommentarer til HR-2016-2579-A om beviskrav for selvmord. (- Forfatteren er kritisk til Høyesteretts vurdering av om en anførsel om selvmord er særlig belastende.)

(Anm: Av Magne Strandberg. Beviskrav i sivile saker – kommentarer til HR-2016-2579-A om beviskrav for selvmord. Sammendrag. Høyesterett kom i desember 2016 til at beviskravet «sannsynlighetsovervekt» skulle anvendes når et forsikringsselskap har påberopt at et dødsfall var et selvmord. Ifølge Høyesterett var en anførsel om selvmord ikke et særlig belastende faktisk forhold, og det var da ikke grunn til å oppstille et skjerpet beviskrav. I artikkelen diskuterer forfatteren om dommen kan påvirke beviskravsreglene i sivile saker generelt, og når beviskravet kan skjerpes som følge av at det er blitt påberopt et faktisk forhold som er belastende for en part eller andre. Forfatteren er kritisk til Høyesteretts vurdering av om en anførsel om selvmord er særlig belastende. Tidsskrift for forretningsjus 01 / 2017 (Volum 22) Side: 50-73.)

- Selvmord betraktes nå som den 10. ledende dødsårsaken for alle aldre, og frekvensen har økt hvert år fra 2000 til 2014 blant både kvinner og menn i alle aldersgrupper unntatt de som er ≥ 75 år. For de i alderen 15 til 44 år er selvmord blant topp tre dødsårsakene over hele verden.

(Anm: Is Ketamine the New Wonder Drug for Treating Suicide? Although the initial findings involving the use of ketamine in suicidal patients are promising, further research is needed on the short- and long-term effects of this medication. In 2014 the suicide rate in the U.S. was 13/100,000, the highest recorded in 28 years.1 Suicide is now considered the 10th leading cause of death for all ages, and the rate has increased every year from 2000 to 2014 among both women and men and in every age group except those aged ≥ 75 years.1-3 For those aged 15 to 44 years, suicide is among the top 3 causes of death worldwide.4-6 Fed Pract. 2017 September;34(9):12-16.).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Suicidal Ideation and Suicide Attempts in the Elderly Associated with Opioid Use and Pain Sensitivity. Psychother Psychosom 2017;86:373-375.)

- 14-åring døde etter selvmordsforsøk på institusjon. Helsetilsynet undersøker hva som skjedde etter at ei ungjente døde av skadene hun påførte seg selv da hun var innlagt på en psykiatrisk avdeling for ungdom i Hedmark.

(Anm: 14-åring døde etter selvmordsforsøk på institusjon. Helsetilsynet undersøker hva som skjedde etter at ei ungjente døde av skadene hun påførte seg selv da hun var innlagt på en psykiatrisk avdeling for ungdom i Hedmark. INSTITUSJON: Jenta forsøkte å ta livet sitt mens hun var innlagt på Sykehuset Innlandet HF, avdeling Sanderud. Hun døde dagen etter på Ullevål universitetssykehus av skadene hun hadde påført seg selv. (…) Politi: – Ikke straffbar handling Politiet i Innlandet ble varslet om selvmordsforsøket samme kveld som hendelsen fant sted. Krimsjef på Hamar politistasjon, Rune Strand, sier politiet reiste til stedet og snakket med ansatte på avdelingen jenta var innlagt på. – Vår konklusjon er at dette er en sak for helsetilsynet, og at dødsfallet ikke er knyttet til en straffbar handling etter straffeloven, sier Strand. (…) I 2015 og 2016 var det 58 pasienter som døde av selvmord mens de var innlagt i døgnenhet i psykisk helsevern, viser Meldeordningen. (nrk.no 5.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Flere unge oppsøker krisehjelp. Kirkens SOS og Mental Helse mottok i fjor 320.000 henvendelser fra personer som søkte hjelp i krise. Det er 20.000 flere henvendelser enn året før. (aftenposten.no 11.2.2018).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, massemord etc.? (mintankesmie.no).)

- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.

(Anm: Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort (Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort) (...) Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016).)

- Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (- Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.)

- (Anm: Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.) Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold. (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.) J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.)

(Anm: Pilot i dødelig krasj brukte forbudt legemiddel. (Pilot in fatal crash was using banned drug.) The Chilkat Valley News. (28.02.2002).)

 (Anm: Gåten Lubitz (...) Kan antidepressiva ha forårsaket Germanwings-tragedien (- Could antidepressants have caused the Germanwings tragedy?) (forbes.com 29.3.2015).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.

(Anm: Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort (Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort) (...) Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016).)

(Anm: Sygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold (arbejdsmiljoviden.dk 13.10.2015).)

- Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

(Anm: Legemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - søksmål (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

- Forventet levetid etter det første selvmordsforsøket. (- Konklusjon. Forventet levetid reduseres dramatisk hos pasienter som prøver selvmord. Når de fleste dødsfall skyldes fysiske helsemessige tilstander bør den offentlige innsatsen rettes både mot det å forbedre fysisk helse og det å forhindre selvmord.)

(Anm: Life expectancy after the first suicide attempt. Abstract Objective To assess excess mortality among suicide attempters compared to the general population. (…) Conclusion The life expectancy is dramatically reduced in patients attempting suicide. With most excess deaths being due to physical health conditions, public efforts should be directed both towards improving physical health and to prevent suicide. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 14 December 2017).)

- Unge med selvmordsforsøk har svært forkortet levetid. Unge menn som har ett selvmordsforsøk bak seg har 18 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. De dør som oftest av andre årsaker enn selvmord.

(Anm: Unge med selvmordsforsøk har svært forkortet levetid. Unge menn som har ett selvmordsforsøk bak seg har 18 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. De dør som oftest av andre årsaker enn selvmord. Det viser en ny studie fra Karolinska Institutet og Umeå Universitet som publiseres i Acta Psychiatrica Scandinavia. – Selvmord er selvsagt vanlig i denne utsatte pasientgruppen, men en fordypet analyse viser at overdødeligheten for en stor del kommer av ikke-psykiatriske sykdommer, sier Jussi Jokinen, psykiater og professor ved Umeå Universitet, til ki.se. (dagensmedisin.no 22.12.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Forskningsstudie: Vanskelig å se selvmordsfare hos unge menn.

(Anm: Forskningsstudie: Vanskelig å se selvmordsfare hos unge menn. Mange etterlatte forteller at de ikke så tegn til psykisk sykdom før personen som sto dem nær, begikk selvmord. Gjennom dybdeintervjuer med etterlatte ønsket forskerne Mette Lyberg Rasmussen og Gudrun Dieserud, begge psykologer ansatt ved Folkehelseinstituttet, å se nærmere på om pårørende så selvmordsfare i forkant. Studien deres viser at etterlatte ofte vurderte faren for selvmord som liten på grunn av tilsynelatende høy mestringsevne og fravær av tegn på alvorlig psykisk lidelse, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening. (nettavisen.no 7.2.2018).)

(Anm: De «små» tingenes betydning. Det er ikke alltid lett å se tegnene på selvmordsfare hos unge menn. Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn er en kvalitativ studie med 61 nære pårørende og venners erfaringer etter selvmord hos ti unge menn (1). I artikkelen diskuteres det om fremtidens handlingsplaner for selvmordsforebygging bør ha et bredere perspektiv enn dagens sykdomsmodell. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 5. februar 2018.)

- Om man måler antall selvmord per 100 000 innbyggere i Norge i 2015, var raten 16 for menn og i underkant av 8 for kvinner, altså dobbelt så høy for menn som for kvinner. Går vi 25 år tilbake i tid, var raten tre ganger høyere for menn som for kvinner.  

(Anm: Store gutter gråter også: Selvmord. Nesten tre ganger så mange menn som kvinner tar livet sitt. Menn velger dødeligere selvmordsmetoder, og er oftere ruspåvirket. Hvert år registreres det i gjennomsnitt 530 selvmord i Norge, og nesten 400 av dem begås av menn. (…) Lars Mehlum er professor i psykiatri og suicidologi ved Universitetet i Oslo og leder av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. (…) Litt under 60 prosent av alle selvmord skjer i aldersgruppene under 50 år, og selvmord medfører derfor mange tapte leveår i befolkningen. 30 prosent av alle dødsfall blant befolkningen mellom 20-24 år, skyldes selvmord. (…) Studier viser også at både menn og kvinner er alkoholpåvirket under selvmordsforsøk og selvmord. (…) - Om man måler antall selvmord per 100 000 innbyggere i Norge i 2015, var raten 16 for menn og i underkant av 8 for kvinner, altså dobbelt så høy for menn som for kvinner. Går vi 25 år tilbake i tid, var raten tre ganger høyere for menn som for kvinner. (dagbladet.no 28.9.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

(Anm: I alle grupper av samfunnet lever den yngre generasjonen lenger enn den eldre. Men nå er trenden brutt for én gruppe: Hvite kvinner i 40- og 50-årene. (…) Mot normal utvikling. Blant afroamerikanere, latinamerikanere og den eldre garde hvite amerikanere har levealderen vokst jevnt og trutt. Men for hvite kvinner, som burde være midt i livet, har levealderen fått seg en kraftig knekk. I en av de hardest rammede gruppene, hvite kvinner i slutten av 40-årene som bor på landsbygda eller i småbyer, har antallet som dør unormalt tidlig økt med 30 prosent. (aftenposten.no 22.4.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Studien finner en økende trend for depresjon, spesielt blant unge. (- Spesielt påfallende, var økningen raskest blant de mellom 12 til 17 år, som økte fra 8,7 prosent i 2005 til 12,7 prosent i 2015.)

(Anm: Study finds rising trend in depression, especially among young people. Depression is on the rise in the United States, according to researchers at Columbia University's Mailman School of Public Health and the CUNY Graduate School of Public Health and Health Policy. From 2005 to 2015, depression rose significantly among Americans age 12 and older with the most rapid increases seen in young people. The findings appear online in the journal Psychological Medicine. This is the first study to identify trends in depression by gender, income, and education over the past decade. The results show that depression increased significantly among persons in the U.S. from 2005 to 2015, from 6.6 percent to 7.3 percent. Notably, the rise was most rapid among those ages 12 to 17, increasing from 8.7 percent in 2005 to 12.7 percent in 2015. Data were drawn from 607,520 respondents to the National Survey on Drug Use and Health, an annual U.S. study of persons ages 12 and over. The researchers examined the prevalence of past-year depression annually among respondents based on DSM-IV criteria. The increase in rates of depression was most rapid among the youngest and oldest age groups, whites, the lowest income and highest income groups, and those with the highest education levels. These results are in line with recent findings on increases in drug use, deaths due to drug overdose, and suicide. (news-medical.net.com 30.10.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Kvinner tar flest sovepiller. – Det gjenspeiler det at langt flere kvinner enn menn klager over dårlig søvn, sier Bjorvatn. Legemiddelindustrien (LMI) har ingen formening om årsaken til at flere bruker sovemidler.

(Anm: Derfor er det ikke bare negativt at vi bruker mer sovemedisin. Hele 430.000 nordmenn fikk resept på sovemidler i fjor. Men vi bruker mer av sovetabletter som ikke er vanedannende. Her er tipsene som kan få deg til å sove uten piller. (…) Kvinner tar flest sovepiller Videre viser pilletallene at det er et klart flertall av kvinner som bruker sovepiller. – Det gjenspeiler det at langt flere kvinner enn menn klager over dårlig søvn, sier Bjorvatn. Legemiddelindustrien (LMI) har ingen formening om årsaken til at flere bruker sovemidler. (…) – Men vi har tillit til at legene forskriver disse legemidlene der det er medisinsk riktig å gjøre det. Sovemedisiner er utviklet for å kunne gi hjelp til pasienter som av ulike grunner har behov for hjelp og medisinsk behandling, uttaler LMIs administrerende direktør Karita Bekkemellem. Søvnekspert Bjorvatn synes likevel at for mange tyr til tabletter. – Ja, jeg mener at det er for mange som bruker sovemidler. Hovedgrunnen til at jeg mener det, er at det finnes bedre behandling, som dessverre få har blitt tilbudt. Ved langvarig insomni anbefales kognitiv atferdsterapi, opplyser han. (nrk.no 14.10.2017).)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- Färre män än kvinnor, 5,4 procent jämfört med 9,8 procent, hade antidepressiva läkemedel utskrivna, trots att de rapporterat depression i högre grad. Hos kvinnor var förhållandet det omvända, där en större andel av de som inte klassats som deprimerade trots allt hade antidepressiva läkemedel utskrivna.

(Anm: Män får mer sällan diagnosen depression. Kön kan ha betydelse för vilken diagnos patienter får. Det visar en avhandling från Uppsala universitet. (…) I de studier som Lena Thunander Sundboms avhandling bygger på fick bland annat 16 000 slumpvis utvalda personer (kvinnor och män) mellan 18 och 84 år svara på frågeformuläret HADS. Efter bortrensning av de som inte svarade alls eller lämnade ofullständiga svar återstod 7 618 personer (44,8 män, 54,5 procent kvinnor). (…) Färre män än kvinnor, 5,4 procent jämfört med 9,8 procent, hade antidepressiva läkemedel utskrivna, trots att de rapporterat depression i högre grad. Hos kvinnor var förhållandet det omvända, där en större andel av de som inte klassats som deprimerade trots allt hade antidepressiva läkemedel utskrivna. (lakemedelsvarlden.se 29.11.2017).)

(Anm: Kvinder får oftere depression. En nylig afleveret afhandling har undersøgt kønsaspektet i diagnose og behandling af depression. Resultaterne viser, at der er kønsforskelle, og der synes at være en overdiagnose og overbehandling af kvinder, mens der ses en underbehandling af mænd. Læs mere pharmadanmark.anp.se - lakemedelsvarlden.se 29.11.2017).)

- Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie.

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Mer enn doblet risiko for uførhet hos kvinner. En norsk studie finner kjønnsforskjeller i uførhetsrisiko og andelen som får en posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter å ha vært utsatt for en traumatisk hendelse. Det var ingen signifikante kjønnsforskjeller ved sammenhengen mellom eksponering for traume og innvilget uføretrygd. (dagensmedisin.no 24.8.2017).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Ungdomsdepresjon og selvmordsrater stiger idet flere barn enn noen gang bruker mobiltelefoner. Her er hva ny forskning sier om forbindelsen. (- Teen depression and suicide rates are climbing as more kids than ever use cell phones. Here's what new research says about the connection.)

(Anm: We Need to Talk About Kids and Smartphones (…) The latest statistics on teen mental health underscore the urgency of this debate. Between 2010 and 2016, the number of adolescents who experienced at least one major depressive episode leapt by 60%, according to a nationwide survey conducted by the U.S. Department of Health and Human Services. The 2016 survey of 17,000 kids found that about 13% of them had a major depressive episode, compared to 8% of the kids surveyed in 2010. Suicide deaths among people age 10 to 19 have also risen sharply, according to the latest data from the Centers for Disease Control and Prevention. Young women are suffering most; a CDC report released earlier this year showed suicide among teen girls has reached 40-year highs. All this followed a period during the late-1990s and early 2000s when rates of adolescent depression and suicide mostly held steady or declined. (time.com 10.10.2017).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Selvmordsrisikoatferd blant seksuelle minoritetsungdommer i USA, 2015.

(Anm: Suicide Risk Behaviors Among Sexual Minority Adolescents in the United States, 2015. Sexual minority (lesbian, gay, bisexual, or questioning) adolescents are believed to have elevated suicide risks.1 (…) After adjusting for potential confounders, sexual minority adolescents were significantly more likely to consider, plan, or attempt suicide (risk ratio [RR]: 2.45 [95% CI, 2.12-2.81] for considering, 2.59 [95% CI, 2.18-3.04] for planning, and 3.37 [95% CI, 2.73-4.09] for attempting) than heterosexuals. (…) This study is limited by the lack of data for suicide risks among transgender adolescents and a 60% response rate that may limit generalizability. Further study is also needed to understand the mechanisms underlying elevated suicide risk behaviors for sexual minority adolescents. JAMA. 2017;318(23):2349-2351. (December 19, 2017).)

- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.

(Anm: Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort (Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort) (...) Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

- Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.

(Anm: Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.) Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold. (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.) J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.)

- Utdanning og legemiddelbruk. (- Figur 2 viser relativ risiko for utlevering av minst ett legemiddel innen hver av de undersøkte legemiddelgruppene blant korttidsutdannede (≤ 10 år) sammenliknet med langtidsutdannede (> 10 år).) (- Relativ risiko var litt over 2 for både menn og kvinner, som betyr at sannsynligheten for å få utlevert minst ett legemiddel fra ATC-gruppe N07 var litt over dobbelt så stor for kortidsutdannede som for langtidsutdannede.)

(Anm: Utdanning og legemiddelbruk. Bakgrunn. Mange studier har vist at lav sosioøkonomisk posisjon er assosiert med dårlig helse. Vi ønsket å undersøke hvorvidt bruk av reseptbelagte legemidler generelt og innenfor utvalgte legemiddelgrupper varierer med utdanning. Bruk av utvalgte legemidler i to utdanningsgrupper. Figur 2 viser relativ risiko for utlevering av minst ett legemiddel innen hver av de undersøkte legemiddelgruppene blant korttidsutdannede (≤ 10 år) sammenliknet med langtidsutdannede (> 10 år). Øverst ligger legemidler fra ATC-gruppe N07 – andre midler med virkning på nervesystemet – som ble utlevert til 3,9 % av mennene og 4,1 % av kvinnene. Relativ risiko var litt over 2 for både menn og kvinner, som betyr at sannsynligheten for å få utlevert minst ett legemiddel fra ATC-gruppe N07 var litt over dobbelt så stor for kortidsutdannede som for langtidsutdannede. Tidsskr Nor Legeforen 2012 132:2166-70 (16.10.2012).)

(Anm: Suicide attempt predicted by academic performance and childhood IQ: a cohort study of 26 000 children. (…) Conclusions Poor academic performance in compulsory school, at age 16, was a robust predictor of suicide attempt past young adulthood and seemed to account for the association between lower childhood IQ and suicide attempt. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 8 November 2017).)

- Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva.

(Anm: Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva. Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Alcohol and serious harms of antidepressant treatment. BMJ 2016;352:i892 (Published 17 February 2016).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

- Kronisk bruk av ketamin har vært knyttet til kognitiv svekkelse og blærebetennelse. En annen bekymring er at ketamin, noen ganger kalt "Special k," er en substans som misbrukes. (- Chronic use of ketamine has been linked to cognitive impairment and bladder inflammation. Another concern is that ketamine, sometimes called “special K,” is a drug of abuse.)

(Anm: The Dangers of Using the Club Drug Ketamine for Depression. Still, ketamine isn’t quite ready to be considered a primetime treatment for depression, concludes an American Psychiatric Association (APA) research task force in a new report published in JAMA Psychiatry. (…) Chronic use of ketamine has been linked to cognitive impairment and bladder inflammation. Another concern is that ketamine, sometimes called “special K,” is a drug of abuse. (time.com 2.3.2017).)

(Anm: Special k. 1. Ketamine 2. Often obtained by breaking into animal hospitals, this liquid-state tranquilizer can be poured over a mirror, dried, and diced into a powder ready for rave-happy snorting. Let's get tweeked on some special k at the rave tonight. (urbandictionary.com).)

(Anm: Is Ketamine the New Wonder Drug for Treating Suicide? Although the initial findings involving the use of ketamine in suicidal patients are promising, further research is needed on the short- and long-term effects of this medication. In 2014 the suicide rate in the U.S. was 13/100,000, the highest recorded in 28 years.1 Suicide is now considered the 10th leading cause of death for all ages, and the rate has increased every year from 2000 to 2014 among both women and men and in every age group except those aged ≥ 75 years.1-3 For those aged 15 to 44 years, suicide is among the top 3 causes of death worldwide.4-6 Fed Pract. 2017 September;34(9):12-16.).)

- Mennesker i ulykkelige forhold har større sannsynlighet for selvmordstanker.

(Anm: People in unhappy relationships more likely to have suicidal thoughts. The greater the number of unresolved conflicts in a relationship, the greater the likelihood of suicidal thoughts, feelings of hopelessness and depression. (medicalnewstoday.com 8.9.2016).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Selvmord: Selvmord - i strid med naturlige instinkter. Hva er det som egentlig gjør at noen velger å ta sitt eget liv?

(Anm: Selvmord: Selvmord - i strid med naturlige instinkter. Hva er det som egentlig gjør at noen velger å ta sitt eget liv? Oddrun Bøhlerengen Generalsekretær i LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord og Terese Grøm Tidligere fagsjef i LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. (…) Fra 1991 sank forekomsten av selvmord jevnlig frem til 2005, sannsynligvis sammenfallende med økt fokus på forskning og forebyggingstiltak. Men siden da har antall selvmord i Norge holdt seg mer eller mindre konstant mellom 500 og 600 per år. Selvmordstallene er stabile, rapporterer forskere og helseinstanser. (dagbladet.no 10.9.2017).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: National Suicide Rates 1961–2003: Further Analysis of Nordic Data for Suicide, Autopsies and Ill-Defined Death Rates (Psychother Psychosom 2008;77:78–82) (pdf).)

(Anm: The British Journal of Psychiatry (2006) - Highlights of this issue (Apr;188:354-8).)

(Anm: Reseland S, Bray I, Gunnell D. Related Articles, Links Relationship between antidepressant sales and secular trends in suicide rates in the Nordic countries. (Br J Psychiatry. 2006 Apr;188:354-8) (pdf) (pdf).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Misvisende fremstilling av selvmordsstatistikken. (- I radioprogrammet Her og Nå på NRK P1 samme dag, sa dessuten avdelingsdirektør Anne Reneflot ved Avdeling for helseovervåking og forebygging ved Folkehelseinstituttet blant annet at «selvmordstallene har sunket jevnt og trutt utover på 90-tallet og frem til i dag». Dette stemmer ikke.) (- Manglende nedgang i selvmordsraten de siste 20 år gir grunn til bekymring og er et signal om at det er på tide å tenke nytt når det gjelder selvmordsforebyggende arbeid, skriver innleggsforfatterne. )

(Anm: Misvisende fremstilling av selvmordsstatistikken | Kristin Espeland, Phd-kandidat, Julia Hagen, Rådgiver RVTS Midt, St. Olavs Hospital, Phd-kandidat, Heidi Hjelmeland, professor, og Birthe Loa Knizek, professor og spesialist i klinisk psykologi (barn og ungdom), alle ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Folkehelseinstituttet bør fremheve alvoret ved at over 600 mennesker hvert år tar sitt eget liv i Norge. I 2016 tok 614 nordmenn sitt eget liv, noe som tilsvarer en rate på 12 selvmord pr. 100.000 personer. Da overlege Christian Lycke Ellingsen ved Folkehelseinstituttet (Dødsårsaksregisteret) nylig la frem de siste tallene (adressa.no, 13. desember 2017), la han vekt på at det hadde vært en nedgang i selvmordsraten på 25 prosent fra 1990 til 2016. I radioprogrammet Her og Nå på NRK P1 samme dag, sa dessuten avdelingsdirektør Anne Reneflot ved Avdeling for helseovervåking og forebygging ved Folkehelseinstituttet blant annet at «selvmordstallene har sunket jevnt og trutt utover på 90-tallet og frem til i dag». Dette stemmer ikke. (aftenposten.no 7.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

– De hevdet at vår fremstilling av dødsårsaksstatistikken gir et misvisende inntrykk, og at den også kan oppfattes som en bagatellisering av et alvorlig folkehelseproblem.

(Anm: Selvmord er mye mer enn statistikk | Anne Reneflot, leder, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Christian Lycke Ellingsen, overlege, Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet. Vi vet mye om utbredelsen av selvmord, men vi har et stykke igjen når det gjelder forebygging. (…) Den 8. januar skrev fire forskere ved NTNU at Folkehelseinstituttet bør fremheve alvoret ved at over 600 mennesker hvert år tar sitt eget liv i Norge. De hevdet at vår fremstilling av dødsårsaksstatistikken gir et misvisende inntrykk, og at den også kan oppfattes som en bagatellisering av et alvorlig folkehelseproblem. Det er leit at vår fremstilling av et så alvorlig tema kan leses på den måten, men vi er enige med forskerne om utviklingen over tid og at vi som samfunn må tenke nytt for å forebygge selvmord. (aftenposten.no 9.1.2018).)

- Depresjon: Er hjernebetennelse knyttet til selvmordstanker?

(Anm: Depression: Is brain inflammation tied to suicidal thoughts? (…) According to the World Health Organization (WHO), depression is also currently the leading cause of years spent with disability worldwide. Some people diagnosed with major depression experience suicidal thoughts, which may result in suicide attempts. In the U.S., "suicide is the 10th leading cause of death." Now, researchers wonder whether or not suicidal ideation in people with major depression may be linked to abnormal inflammation of the brain. Dr. Peter Talbot and other researchers based at the University of Manchester in the United Kingdom have conducted a study testing the levels of a biomarker associated with brain inflammation in the systems of people diagnosed with clinical depression. The scientists' findings were reported in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 21.9.2017).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Forskere legger frem ny teori om at ADHD kan være knyttet til mangel på vanlig sirkadisk søvn. Rundt 75 % av barn og voksne med ADHD har også søvnproblemer, men inntil nå har dette vært antatt å være separate problemer.

(Anm: Scientists propose new theory that ADHD may be linked to lack of regular circadian sleep. Around 75% of children and adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) also have sleep problems, but until now these have been thought to be separate issues. Now a in a pulling together of the latest research, Scientists are proposing of a new theory which says that much of ADHD may in fact be a problem associated with lack of regular circadian sleep. Presenting the proposal at the ECNP Conference in Paris, Professor Sandra Kooij (Associate Professor of Psychiatry at VU University Medical Centre, Amsterdam and founder and chair of the European Network Adult ADHD) said: "There is extensive research showing that people with ADHD also tend to exhibit sleep problems. What we are doing here is taking this association to the next logical step: pulling all the work together leads us to say that, based on existing evidence, it looks very much like ADHD and circadian problems are intertwined in the majority of patients. (news-medical.net 4.9.2017).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

- Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking.

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Forskning finner sammenheng mellom dårlig søvn og redusert mental velvære.

(Anm: Forskning finner sammenheng mellom dårlig søvn og redusert mental velvære. Research finds link between poor sleep and reduced mental wellbeing. Inadequate sleep at night leads to poor memory and increases the risk of depression, anxiety, and stress, according to research revealed today. (…) These relationships were even stronger in those who habitually sleep for less than five hours a night. Dr Weighall said: "There is now a very compelling case to say there is a strong relationship between getting a good night's sleep and experiencing better health, wellbeing and memory function." (news-medical.net 5.9.2017).)

(Anm: Linking depression, insomnia, and the brain's reward center (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

- CBT (kognitiv atferdsterapi) for å behandle veteraners søvnløshet "reduserte også selvmordstanker".

(Anm: CBT (kognitiv atferdsterapi ) for å behandle veteranerss søvnløshet "reduserte også selvmordstanker".  Forskning publisert i journalen Sleep er den første som demonstrerer en sammenheng mellom behandling av søvnløshet og reduksjon av selvmordstanker hos veteraner. (CBT to treat veterans' insomnia 'also reduced suicidal thoughts'.Research published in the journal Sleep is the first to demonstrate an association between treatment of insomnia and reduction of suicidal thoughts in veterans.) (medicalnewstoday.com 3.2.2015).)

- God søvn linket til reduksjon i psykologiske problemer.

(Anm: God søvn linket til reduksjon i psykiske problemer. Ifølge en ny studie kan mangel på søvn faktisk bidra til psykiske helseproblemer som tidligere mistenkt. Studien hadde til hensikt å se om bedring i søvn kunne bidra til å redusere psykiske problemer som paranoia og hallusinasjoner. Studien betegnet OASIS (Oxford Access for Students Improving Sleep) var et randomisert kontrollert forsøk som involverte 26 universiteter i Storbritannia. Studien ble publisert i siste nummer av tidsskriftet Lancet Psychology. (Good sleep linked to reduction in psychological problems. According a new study lack of sleep can actually contribute to mental health problems as suspected earlier. The study aimed to see if improvement in sleep could help reduce psychological problems such as paranoia and hallucinations. The study termed OASIS (Oxford Access for Students Improving Sleep) was a randomized controlled trial that involved 26 universities in the United Kingdom. The study was published in the latest issue of the journal Lancet Psychology.) (news-medical.net 6.9.2017).)

(Anm: The effects of improving sleep on mental health (OASIS): a randomised controlled trial with mediation analysis. Lancet Psychiatry. 2017 Sep 6. pii: S2215-0366(17)30328-0.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

- Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller etc.) linket til alvorlige REM-søvnlidelser. (- SSRI-bruk (lykkepille-bruk) (OR 3.9, 95% CI: 1.6-9.8; P=0.003).)

(Anm: Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller etc.) linket til alvorlige REM-søvnlidelser. REM sleep behavior disorder in 703 sleep-disorder patients: The importance of eliciting a comprehensive sleep history. (REM-søvn atferdslidelse hos 703 pasienter med søvnlidelser: Viktigheten av å få frem en omfattende søvnhistorie) (Sleep Med. 2009 Dec 16. [Epub ahead of print].)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

- Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie.

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Studie: Ökad självmordsrisk för studerande. (- Varför det ser ut som det gör är fortfarande oklart och det går som det ser ut nu endast att spekulera i olika tänkbara förklaringsmodeller.) (- För studenter på högskola eller universitet är risken att begå självmord dubbel så stor i jämförelse med de som pluggat färdigt. Det visar ny forskning från Karolinska institutet som publicerats i tidskriften BMJ open.)

Studie: Ökad självmordsrisk för studerande
netdoktor.se 7.4.2017
För studenter på högskola eller universitet är risken att begå självmord dubbel så stor i jämförelse med de som pluggat färdigt. Det visar ny forskning från Karolinska institutet som publicerats i tidskriften BMJ open.

– Det förvånade oss att skillnaden i självmordsrisk skulle vara så pass stor, säger Christine Takami Lagerborn, läkarstudent och blivande doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Vanligare bland männen
Det forskarna gjorde var att undersöka data från fem miljoner människor i åldrarna 18 till 39 år vilka samtliga studerat i Sverige någon gång mellan 1993 och 2011. Under pågående universitetsstudier visade sig självmordsrisken för både män och kvinnor vara dubbelt så hög som efter det att man studerat minst en termin och sedan lämnat högskolestudierna.

Oklart kring varför
Varför det ser ut som det gör är fortfarande oklart och det går som det ser ut nu endast att spekulera i olika tänkbara förklaringsmodeller.

– Rent allmänt så är studietiden en period när det händer mycket i livet, med många stora beslut som ska fattas. Men vi har också sett skillnader vad gäller andra dödsorsaker, som vid olyckor. Att man utsätter sig för större risker under studietiden, säger Christine Takami Lagerborn.

Med studien hoppas forskarna kunna synliggöra en grupp som annars ofta anses som skyddad.

– Man behöver på olika sätt uppmärksamma studenter och identifiera de som är i riskzonen för mental ohälsa, säger Christine Takami Lagerborn. (…)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til.

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: - Boligmarked i ubalanse (- Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.) (idunn.no (Plan 06 / 2015).)

- Feil boligpolitikk kan koste dyrt, kommunene må derfor styre.

(Anm: Feil boligpolitikk kan koste dyrt, kommunene må derfor styre. Sammendrag. Boligmeldingen for Arendal kommune fokuserer på de store utfordringene fremover som blant annet omfatter «eldrebølgen» og boforholdene for én-persons husholdninger og familier med skolebarn. Vi må tenke nytt fordi det trengs mer fokus på folkehelse og levekår, og dette påvirkes av hvor og hvordan vi bor. Plan 06 / 2016 (Volum 47) Side: 28-31.)

(Anm: Boligdrøm må bli tilgjengelig for flere. Det er vanskelig å se for seg at det vil lønne seg å bygge «lysfattige boliger og nitriste rom», skriver artikkelforfatteren. (dn.no 6.1.2017).)

- Studentboligkøen fortsetter: – Mange går på en smell hvert eneste år.

(Anm: Studentboligkøen fortsetter: – Mange går på en smell hvert eneste år. (…) – Politikerne har lent seg for mye på privatmarkedet, som er langt mer usikkert og dyrere for en student, som har relativt lite å rutte med eller som gjerne har begrenset kunnskap om boligmarkedet i Oslo. Mange går på en smell her hvert eneste år, sier Holien. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Inntektsulikheten i Norge øker. Det har vært en sterkere økning i ulikheten under Solberg (2013–2015) enn under Stoltenberg (2005–2013). Ulikheten økte imidlertid også i Stoltenbergs siste regjeringsperiode, fra 2009 (Tabell 1).

(Anm: Likhet og ulikhet under Erna Solbergs regjering. Inntektsulikheten i Norge øker. Det har vært en sterkere økning i ulikheten under Solberg (2013–2015) enn under Stoltenberg (2005–2013). Ulikheten økte imidlertid også i Stoltenbergs siste regjeringsperiode, fra 2009 (Tabell 1). Det mest brukte ulikhetsmålet er Gini-indeksen. Mellom 2013 og 2015 steg indeksen fra 0,239 til 0,263. Andre ulikhetsmål øker også: S80/S20 økte fra 3,4 til 3,8, mens P95/P05 økte fra 3,88 til 4,06.1Takk til Axel West Pedersen for gode kommentarer til et tidligere utkast. Tidsskrift for velferdsforskning 02 / 2017 (Volum 20) Side: 164-170.)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: - Boligmarked i ubalanse (- Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.) (idunn.no (Plan 06 / 2015).)

- Pengebekymringer frarøver dig 13 IQ-point

(Anm: Pengebekymringer frarøver dig 13 IQ-point (videnskab.dk 4.9.2013).)

- Den høye prisen på gjeld: husholdningenes gjeld og dens innvirkning på psykisk og fysisk helse.

(Anm: Den høye prisen på gjeld: husholdningenes gjeld og dens innvirkning på psykisk og fysisk helse. Soc Sci Med. 2013 Aug;91:94-100. Epub 2013 May 16.)

(Anm: Ongoing university studies and the risk of suicide: a register-based nationwide cohort study of 5 million young and middle-aged individuals in Sweden, 1993-2011. (…) CONCLUSIONS: Having ongoing university studies was associated with a higher risk of suicide compared with having attained university-level education. This finding highlights the importance of achieving a deeper understanding of suicidal behaviour during years at university. Further studies should assess risk factors for suicide and suicidal behaviour in university students. BMJ Open. 2017 Mar 30;7(3):e014264.)

- Faktasjekk: - Høyre og Frp øker forskjellene.

(Anm: Dette er fordi: Det beste målet for økonomiske forskjeller, gini-koeffisienten, tyder på at forskjellene har økt under Solberg-regjeringen. (aftenposten.no 31.8.2017).)

(Anm: Erna åpner for flere nullskattytere: – Bekymrer meg ikke. ORRESTRANDEN (VG) Statsminister Erna Solberg lover å kutte formuesskatten med 7,5 milliarder. Det vil gi Norge nær 4000 flere nullskattytere, viser regjeringens eget regnestykke. – At de med de største formuene i arbeidende kapital kommer best ut, det overrasker ikke meg, sier Erna Solberg til VG. En oversikt hennes egen regjering har utarbeidet viser at dersom Høyre får fjernet formuesskatten på såkalt arbeidende kapital, vil det innebære at Norges 4300 rikeste personer vil stikke av med halvparten av skattekuttet på 7,5 milliarder kroner. (vg.no 1.8.2017).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Nya fynd om självmordstankar hos medicinstudenter. Det verkar som att förekomsten av psykisk ohälsa är betydligt högre bland medicinstuderande jämfört med övriga befolkningen, enligt en ny metaanalys i tidskriften Jama.

(Anm: Nya fynd om självmordstankar hos medicinstudenter. Det verkar som att förekomsten av psykisk ohälsa är betydligt högre bland medicinstuderande jämfört med övriga befolkningen, enligt en ny metaanalys i tidskriften Jama. (dagensmedicin.se 6.12.2016).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Det er sjelden en isolert hendelse som er årsaken til selvmord.

(Anm: - Det er sjelden en isolert hendelse som er årsaken til selvmord. I TV-serien «13 Reasons Why» forteller hovedpersonen om hvorfor hun tok sitt eget liv. Ekspertene KK.no har snakket med har delte meninger om serien kan ha en uheldig smitteeffekt. (…) LES OGSÅ: Derfor er det viktig med mer åpenhet rundt selvmord (kk.no 7.5.2017).)

- Slik snakker du med barna om selvmord: – Vi må tørre å stille de vanskelige spørsmålene. Foreldre og lærere oppfordres til å vise ekstra omsorg, og tørre å snakke med ungdom om selvmord.

(Anm: Slik snakker du med barna om selvmord: – Vi må tørre å stille de vanskelige spørsmålene. Foreldre og lærere oppfordres til å vise ekstra omsorg, og tørre å snakke med ungdom om selvmord. Trondheim kommune har sendt varsel til foreldrene og advarer mot Netflix-serien «13 Reasons Why». Trondheim kommune har den siste uken iverksatt flere konkret tiltak for å heve omsorgsnivået rundt barn og unge som sliter psykisk. Bakgrunnen for de ekstraordinære tiltakene er flere hendelser knyttet til selvmord og selvmordsforsøk blant unge i Trondheim. (tv2.no 10.5.2017).)

- Bekymring etter flere selvmord og selvmordsforsøk på Lillehammer. (…) – Det har vært altfor mange selvmord i gruppen rundt 20 år. Vi har opplevd selvmord før, men ikke så mange på så kort tid, sier han.

(Anm: Bekymring etter flere selvmord og selvmordsforsøk på Lillehammer. (…) – Det har vært altfor mange selvmord i gruppen rundt 20 år. Vi har opplevd selvmord før, men ikke så mange på så kort tid, sier han. (…) Ekspert på selvmordsforebygging: Roser Trondheims selvmordsalarm – Dette har ringvirkninger Det er bare noen uker siden også Trondheim hadde flere tilfeller av selvmord blant unge på kort tid. Da ble Netflix-serien «13 reasons why» trukket frem som en mulig årsak. (vg.no 26.5.2017).)

- Selvmordsomtale ved epidemier – her er 7 råd. Norske medier har liten trening i hvordan omtale det når antall selvmord og selvmordsforsøk øker i en begrenset befolkningsgruppe.

(Anm: Selvmordsomtale ved epidemier – her er 7 råd. Norske medier har liten trening i hvordan omtale det når antall selvmord og selvmordsforsøk øker i en begrenset befolkningsgruppe. Heldigvis har vi stort sett vært forskånet for selvmordsepidemier i Norge. Dermed har vi også liten trening i hvordan vi skal omtale det når det inntreffer en økning i antall selvmord og selvmordsforsøk i en begrenset befolkningsgruppe. I forbindelse med omtalen av advarslene fra Trondheim kommune og helsevesenet den siste uka er det derfor naturlig å komme med noen råd: (…) (journalisten.no 15.5.2017).)

(Anm: Suicide among immigrant population in Norway: a national register-based study. Objective To investigate differences in suicide risk among immigrant population in Norway compared with native Norwegians, with respect to associated country group of origin. (…) Conclusions Suicide risk is lower in first- and second-generation immigrants but higher in subjects born in Norway with one foreign-born parent and those born abroad with at least one Norwegian-born parent, with notable differences by country group of origin. Acta Psychiatr Scand. 2017;135(6):584–592 (June 2017).)

- Forskere avdekker en rolle for mikrobiomet i det å regulere fryktrespons.

(Anm: Scientists uncover a role for the microbiome in regulating fear responses. New research has shown that the microbiome, the collective trillions of bacteria within the gastrointestinal tract, regulates fear responses and modifies the brain function of adult mice. (…) Fear is a normal response that allows an individual to deal with an impending threat in the environment. The neurobiology of fear is evolutionarily hardwired and tightly regulated by the amygdala. Understanding the factors that regulate fear and fear-associated memories is an important step towards developing therapies for disorders where excessive brain responses to fear memories are manifested, such as post-traumatic stress disorders (PTSD). (medicalnewstoday.com 17.5.2017).)

(Anm: Studie linker gastrointestinale forstyrrelser for GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome) med forandringer i mikrobiota (tarmfloraen). (Study links gastrointestinal disturbances of GWI with changes in intestinal microbiota.) (…) "Mennesker og dyr har spesifikke typer bakterier som bidrar til å hjelpe til med forskjellige fysiologiske prosesser, inkludert fordøyelse, absorpsjon, immunitet og tarmintegritet, og når eksterne faktorer endrer den bakterielle sammensetningen i vårt fordøyelsessystem får vi problemer", sier Chatterjee. "Fedme, metabolsk syndrom, inflammatorisk tarmsyndrom og leversykdom er allerede blitt knyttet til endringer i bakteriesammensetningen i tarmen." (news-medical.net.com 23.3.2017).)

- Kronisk oksidativ stress, mitokondriell Dysfunksjon, Nrf2 aktivering og Inflammasjon i Hippocampus-akkompagnementet forhøyet systemisk inflammasjon og oksidativ Stress i en dyremodell ved GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome).

(Anm: Kronisk oksidativ stress, mitokondriell dysfunksjon, Nrf2 aktivering og inflammasjon i Hippocampus-ledsaget av forhøyet systemisk inflammasjon og oksidativ stress i en dyremodell ved GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome. (Chronic Oxidative Stress, Mitochondrial Dysfunction, Nrf2 Activation and Inflammation in the Hippocampus Accompany Heightened Systemic Inflammation and Oxidative Stress in an Animal Model of Gulf War Illness.) Front. Mol. Neurosci., 14 June 2017.)

(Anm: Pillen som stjeler liv: En kvinnes skremmende reise for å oppdage sannheten om antidepressiva (The Pill That Steals Lives: One Woman's Terrifying Journey to Discover the Truth about Antidepressants Paperback  – 7 Jul 2016. (…) While going through a divorce, documentary filmmaker Katinka Blackford Newman took an antidepressant. Not unusual except that things didn't turn out quite as she expected. She went into a four-day toxic psychosis with violent hallucinations, imagining she had killed her children, and in fact attacking herself with a knife. (…) Could they really be the cause of world mass killings, such as the Germanwings pilot who took an airliner down, killing 150, while on exactly the same medication as the author when she became psychotic?) (amazon.co.uk).)

(Anm: X-ray structures and mechanism of the human serotonin transporter. The serotonin transporter (SERT) terminates serotonergic signalling through the sodium- and chloride-dependent reuptake of neurotransmitter into presynaptic neurons. SERT is a target for antidepressant and psychostimulant drugs, which block reuptake and prolong neurotransmitter signalling. Here we report X-ray crystallographic structures of human SERT at 3.15 Å resolution bound to the antidepressants (S)-citalopram or paroxetine. Nature 532, 334–339 (21 April 2016).)

- Studien finner økt selvmordsrisiko for personer med fysiske helsemessige forhold. (- Mens antallet for andre dødsårsaker har gått ned de siste årene, fortsetter selvmord å utvikle seg over alle aldre og kjønn.)

Study finds increase in suicide risk for people with physical health conditions
news-medical.net.com 13.6.2017
Suicide continues to be a major driver of mortality in the United States. Each year, more than 45,000 people die by suicide and in the past 15 years, the suicide mortality rate has risen by an alarming 24%. A new study in the American Journal of Preventive Medicine examines how illness plays a role in suicide risk. Researchers found that 17 physical health conditions, ailments such as back pain, diabetes, and heart disease, were associated with an increased risk of suicide. Two of the conditions -- sleep disorders and HIV/AIDS -- represented a greater than twofold increase, while traumatic brain injury made individuals nine times more likely to die by suicide.

While the rates of other causes of death have declined in recent years, suicide continues to trend upwards across all ages and genders. Many people who die by suicide do not have a prior mental health diagnosis, which means that patients at an increased risk for self-harm are somehow being missed by the mainstream healthcare system. In an attempt to gain some insight into the disturbing rise in suicide rates and possible novel interventions, researchers examined whether there is a link between physical illness and suicide risk. (…)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Studien finner økt selvmordsrisiko for mennesker med fysiske helsetilstander. (- Forskere fant at 17 fysiske helsemessige tilstander, sykdommer som ryggsmerter, diabetes og hjertesykdom, var forbundet med økt risiko for selvmord. To av tilstandene - søvnforstyrrelser og HIV / AIDS - representerte en mer enn doblet økning, mens traumatisk hjerneskade hos disse medførte ni ganger økt sannsynlig for å dø grunnet selvmord.)

(Anm: Study finds increase in suicide risk for people with physical health conditions. Suicide continues to be a major driver of mortality in the United States. Each year, more than 45,000 people die by suicide and in the past 15 years, the suicide mortality rate has risen by an alarming 24%. A new study in the American Journal of Preventive Medicine examines how illness plays a role in suicide risk. Researchers found that 17 physical health conditions, ailments such as back pain, diabetes, and heart disease, were associated with an increased risk of suicide. Two of the conditions -- sleep disorders and HIV/AIDS -- represented a greater than twofold increase, while traumatic brain injury made individuals nine times more likely to die by suicide. (news-medical.net 21.6.2017).)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

(Anm: Use of stimulants may lead to psychomotor control deficits, study finds. Researchers have found that current or past use of methamphetamine or other stimulants may lead to psychomotor control deficits, or a reduced ability to control physical movement. (…) Psychomotor deficits can make it difficult to perform everyday tasks, and the detection of psychomotor deficiencies might be considered an early marker for movement disorders," said Prof. Andrew Parrott, senior author of The Journal of Clinical Pharmacology study. (news-medical.net 20.4.2017).)

(Anm: Forskere fremlegger nye data og utsikter for linker mellom tarm-mikrobiota (tarmflora) og depresjon. Researchers provide new data and prospects for links between gut microbiota and depression. An international group of researchers headed by André Carvalho has published in Psychotherapy and Psychosomatic a paper that provides new data and prospects for the links between the intestinal flora and several disorders, notably depression. (news-medical.net 25.2.2017).)

(Anm: Researchers visualize brain's serotonin pump, provide blueprint for new, more effective SSRIs. Researchers at Oregon Health & Science University's Vollum Institute have uncovered remarkably detailed 3-D views of one of the most important transporters in the brain - the serotonin transporter. Their study, published online today in the journal Nature, provides fresh insight into how citalopram and paroxetine, two of the most widely prescribed selective serotonin reuptake inhibitors, or SSRIs, interact with and inhibit serotonin transport. (medicalxpress.com 6.4.2016).)

- Kjønnsgapet mht. selvmord og differensialfeilklassifisering: En forskningsselvbiografi

THE GENDER SUICIDE GAP AND DIFFERENTIAL MISCLASSIFICATION: A RESEARCH AUTOBIOGRAPHY
International Review Of Modern Sociology · March 2017
This essay employs a social constructionist perspective to reassess the gender gap in US suicide rates during the early 21st century. Male rates well exceed female rates. However, suicide is undercounted, and undercounting is nonrandom by gender and method. Female suicides frequently select drug intoxication and other poisoning, a less forensically overt method than the predominant male methods of shooting and hanging. Most drug-intoxication deaths are mischaracterized as “accidents” or unintentional in the vital statistics. Expanding self-injury mortality, to integrate these deaths with known suicides, reveals greater narrowing of the gender rate gap than evident from the suicide data alone.

Introduction
Paradoxically, “women are sicker and men die quicker” according to a provocative aphorism from medical sociology [Walters, 2004]. Higher mortality rates among men are substantiated by the fact that the United States (U.S.), as do other democratic more developed countries, credibly counts its dead [Rosenberg, 1999]. Mortality sands shift however, when accounting moves from unspecified deaths to differentiation by manner (homicide, suicide, accident, undetermined injury intent, or natural causes/disease) [Lapidus et al., 1990] and underlying cause, for example, alcohol cirrhosis of the liver and congestive heart failure [Hoyert, 2005]. Paralleling the general one, another gender  paradox is reflected in this morbidity and mortality aphorism: U.S. females attempt suicide more frequently than do male counterparts but their suicide rates are far lower. Nonetheless, although remaining large, the gender suicide gap is contracting (Figure 1). Whereas between 2000 and 2014, the male suicide rate rose from 17.1 per 100,000 population in 2000 to 21.1 in 2014 — an increase of 23%, the female rate rose by 50%, from 4.0 to 6.0 per 100,000 [Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2016a].

Drawing primarily from research I have conducted with multidisciplinary colleagues, I will present the case that the real gender gap in suicide or self-injury mortality rates would be narrower if calculations factored in missed poisoning suicides. Moreover, I will demonstrate that the gender suicide gap would be even narrower if we utilized an enhanced category of self-injury mortality that encompasses nonsuicide deaths from drug selfintoxication, in addition to registered or known suicides. Pertinent to exploring probable artifactuality as a contributor to the gender gap, this article also will seek to enlighten a racial suicide paradox. I hope the article will be a source of encouragement to early career scholars who feel their work is outside the box (but so was Einstein’s), and under the radar of their administrators, peers, and funding agencies. (…)

- Infektioner er forbundet med selvmord. (- Ubalance i hjernen kan måske føre til depression. Reaktioner i hjernen kan være en del af forklaringen på forbindelsen mellem selvmord og infektion, konkluderer forskerne.) (- SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.)

Infektioner er forbundet med selvmord
videnskab.dk 14.8.2016
Svære infektioner er forbundet med øget risiko for selvmord, viser ny dansk undersøgelse.

Virus, parasitter og bakterier kan angribe og skade vores krop, så vi bliver så syge, at det kræver hospitalsindlæggelse.

Men selvom vi bliver kureret for infektionen, er faren ikke ovre.

En svær infektion er nemlig forbundet med markant øget risiko for selvmord, selv efter infektionen er slået ned, viser ny dansk forskning.

Faktisk har hver fjerde dansker, som begår selvmord, haft en svær infektion på et tidspunkt i sit liv forinden.

»Det lader til, at betændelsestilstanden forstyrrer vores hjerne og påvirker folks psyke i sådan en grad, at de bliver markant mere tilbøjelige til at begå selvmord,« siger Helene Lund-Sørensen, medicinstuderende på Københavns Universitet. Hun er hovedforfatter til den nye forskningsartikel, der lige er udgivet i det anerkendte tidsskrift JAMA Psychiatry.

LÆS OGSÅ: Én hjernerystelse kan tredoble risikoen for selvmord

Undersøgelsen er i verdensklasse, siger Børge Nordestgaard begejstret efter at have læst artiklen. Han er klinisk professor og overlæge på Herlev Hospital og Københavns Universitet.

»Forskerne bruger det danske register, som er helt unik. Grunddata’en er den bedste i verden, og det kan ikke laves bedre, end de gør her. Sammenhængen mellem selvmord og infektion kan ikke betvivles,« siger Børge Nordestgaard. Han har ikke selv bidraget til undersøgelsen. (...)

Psykisk sygdom kan ikke forklare det alene
Forklaringen på den øgede risiko for selvmord kunne være forbundet med den øgede risiko for depression og psykiske sygdom.

Men selv når forskerne fjernede alle dem, der havde psykiatriske diagnoser, viste resultatet, at:

En svær infektion alene er forbundet med 31 procent øget risiko for selvmord.

En svær infektion får immunforsvaret til at danne en række forskellige stoffer, hvor nogle af dem kan trænge ind igennem blodhjernebarrieren.

LÆS OGSÅ: Psykisk syge har stærkt forøget risiko for at begå selvmord (...)

Ubalance i hjernen kan måske føre til depression
Reaktioner i hjernen kan være en del af forklaringen på forbindelsen mellem selvmord og infektion, konkluderer forskerne.

»Når man ser på den samlede forskning på området, peger en del på, at immunstofferne blandt andet påvirker vores hormonelle balance i hjernen og sænker niveauet af serotonin. Og et fald i serotonin er forbundet med depression, og obduktioner af folk, der har begået selvmord, peger også på dette,« siger Helene Lund-Sørensen.

LÆS OGSÅ: Forskere: Antidepressiver fordobler børns risiko for selvmordsadfærd

Professor Søren Riis Paludan fra Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet er enig i, at det bestemt kan være en del af forklaringen.

»Betændelsesreaktioner i hjernen over længere tid kan skabe irritation og vævsskade i det centrale nervesystem, som kan medføre en kemisk ubalance, der fører til depression. Det kan være en af de mulige forklaringer, men der kan også ligge andet bag,« skriver Søren Riis Paludan i en mail til Videnskab.dk. Han har ikke selv bidraget til undersøgelsen. (...)

- Selvmord tar flest unge liv i verdens lykkeligste land. (…) Rapporten Sykdomsbyrde i Norge (1990-2013) fra Folkehelseinstituttet viser at muskel- og skjelettsykdommer, psykiske lidelser og ruslidelser er de viktigste årsakene til helsetap i Norge.

(Anm: ANDREAS WAHL BLOMKVIST: Turnuslege og forsker, Aalborg Universitet. Selvmord tar flest unge liv i verdens lykkeligste land. (…) Rapporten Sykdomsbyrde i Norge (1990-2013) fra Folkehelseinstituttet viser at muskel- og skjelettsykdommer, psykiske lidelser og ruslidelser er de viktigste årsakene til helsetap i Norge. Ettersom både muskel- og skjelettsykdommer og - spesielt - ruslidelser har en viktig psykisk årsakskomponent, hersker det liten tvil om at det er mental helse vi trenger å bli bedre på. Det er en uhyggelig ironi at selvmord tar flest unge liv i verdens lykkeligste land ifølge World Happiness Report 2017. Og som eksemplifisert med rapporten Ung i Oslo (2015), er omfanget av «psykiske plager» både stort og voksende. I vårt individualistiske samfunn med høye krav og forventninger mangler vi både innsikt og mental styrke for å håndtere motgang i våre indre liv. (vg.no 27.6.2017).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

- GSK dømt til at betale i selvmordssag. (- Selvom der var tale om en generisk version af et lægemiddel, som var årsagen til et dødsfald, er det alligevel GlaxoSmithKline, der som originalproducenten af det oprindelige lægemiddel, skal betale i sagen.) (- Den forurettedes advokater havde krævet en erstatning på 39 mio. dollars med henvisning til, at der på indlægssedlen kun var advaret om forøget selvmordsrisiko for unge mennesker under 25, men at risikoen er langt højere for ældre mennesker.)

GSK dømt til at betale i selvmordssag
medwatch 21.4.2017
Selvom der var tale om en generisk version af et lægemiddel, som var årsagen til et dødsfald, er det alligevel GlaxoSmithKline, der som originalproducenten af det oprindelige lægemiddel, skal betale i sagen.

Britiske GlaxoSmithKline (GSK) skal betale 3 mio. dollars – næsten 21 mio. kr. – i erstatning til en kvinde, hvis mand begik selvmord efter brug af en generisk version af selskabets antidepressive middel Paxil.

Det har en jury bestemt, skriver Reuters.

Dødsfaldet skete tilbage i 2010, hvor den afdøde mand, advokaten Stewart Dolin, tog sig af dage ved at springe ud foran et tog, og sagen har været behandlet i retten i Chicago.

GSK er skuffet over juryens kendelse.

”GSK hævder fortsat, at fordi vi ikke har fremstillet eller markedsført lægemidlet indtaget af Mr. Dolin, bør vi ikke være ansvarlige,” lød det fra GSK i en udtalelse efter afgørelsen, som også påpegede, at der var advarsler om selvmordsrisiko påhæftet lægemidlet.

Den generiske version af Paxil kommer fra Mylan, men en dommer dømte i 2014, at de ikke havde noget at gøre med sagen. Det var i stedet GSK der var part i sagen, fordi selskabet stod bag lægemidlets design og indlægsseddel, som også blev brugt i den generiske version.

Den forurettedes advokater havde krævet en erstatning på 39 mio. dollars med henvisning til, at der på indlægssedlen kun var advaret om forøget selvmordsrisiko for unge mennesker under 25, men at risikoen er langt højere for ældre mennesker. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva – Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (mintankesmie.no).)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Legemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - søksmål (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Generiske legemidler (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Patients with acute coronary syndrome at increased risk of suicide. Patients with acute coronary syndrome, an umbrella term for conditions where the heart's blood supply is suddenly blocked, may be at an increased risk for suicide compared to otherwise healthy people, according to new research in Journal of the American Heart Association, the Open Access Journal of the American Heart Association/American Stroke Association. (medicalnewstoday.com 16.12.2016).)

(Anm: Alkoholbruk og suicidalitet hos brannmenn: Forbindelser mellom depressive symptomer og posttraumatisk stress. (Alcohol use and suicidality in firefighters: Associations with depressive symptoms and posttraumatic stress. Abstract. Both suicidality and alcohol use disorders are significant public health concerns among firefighters, and alcohol use is associated with increased suicide risk. In addition, firefighters endorse high rates of symptoms of depression and posttraumatic stress disorder (PTSD). Thus, the current investigation examined associations between alcohol dependence and suicide risk among a large sample of firefighters.) Compr Psychiatry. 2017 Jan 7;74:44-52.)

- Et dødelig legemiddelresistent sopputbrudd har rammet britiske sykehus.

(Anm: A deadly drug-resistant fungus outbreak has struck the UK’s hospitals. Candida auris infections that target the immune system have been diagnosed across 20 separate NHS trusts and independent hospitals and are proving ‘difficult to control’. More than 200 people have been contaminated or infected with a potentially deadly strain of a drug-resistant fungus. Some 20 separate NHS trusts and independent hospitals detected Candida auris in patients, with three hospitals being forced to tackle “large” outbreaks of the pathogen that is “difficult to control”. First discovered in Japan, the family of yeasts can live on the skin and inside the body, causing complications in people with weakened immune systems. Public Health England (PHE) said doctors at one hospital were still dealing with an outbreak of the fungus, which is resistant to a commonly prescribed fungicidal drug. Medical staff have been issued with new guidance on detecting and dealing with the fungus, including the “intensive” disinfection of wards amid concern over the “increasing experience of the complexities” infections are posing. (independent.co.uk 15.8.2017).)

(Anm: Azoles are a class of five-membered heterocyclic compounds containing a nitrogen atom and at least one other non-carbon atom (i.e. nitrogen, sulfur, or oxygen) as part of the ring.[1] Use as anti-fungal agents. The search for antifungal agents with acceptable toxicity profiles led first to the discovery of ketoconazole, the first azole-based oral treatment of systemic fungal infections, in the early 1980s. Later, triazoles fluconazole and itraconazole, with a broader spectrum of antifungal activity and improved safety profile were developed. In order to overcome limitations such as sub-optimal spectra of activity, drug-drug interactions, toxicity, development of resistance and unfavorable pharmacokinetics, analogues (en.wikipedia.org).)

(Anm: Infektioner er forbundet med selvmord. Svære infektioner er forbundet med øget risiko for selvmord, viser ny dansk undersøgelse. (…) Reaktioner i hjernen kan være en del af forklaringen på forbindelsen mellem selvmord og infektion, konkluderer forskerne. (videnskab.dk 10.8.2016).)

- Det er flere grunner C. auris representerer en betydelig bekymring for de som prøver å holde den britiske befolkning sunn.

(Anm: A killer fungus is spreading through UK hospitals – here's what you need to know about Candida auris. The spread of a multidrug-resistant fungal infection is rapid and alarming. At least 20 NHS Trust hospitals have been hit by a drug-resistant fungus, known as Candida auris. So far, 200 people have been contaminated or infected with the fungus, which can cause potentially deadly complications. (…) But there are several reasons C. auris represents a significant concern for those trying to keep the UK population healthy. (…) These systemic infections, known as candidemia or fungemia, are notoriously difficult to diagnose and treat. The persistent, localised and high-mortality cases that have made up the bulk of the reported infections across the world are probably hospital-acquired. Multidrug-resistant strain Being acquired in the hospital puts the most vulnerable patients right in the way of C. auris. Patients with weakened immune systems and those requiring treatment for other diseases are the ones most likely to get infections. (independent.co.uk 23.8.2017).)

- Økt risiko for selvmord i forbindelse med sykehusinnleggelser grunnet infeksjon.

(Anm: Økt risiko for selvmord i forbindelse med sykehusinnleggelser grunnet infeksjon. (Increased risk suicide death associated with hospitalization for infection. Being hospitalized with infection was associated with an increased risk of suicide death and the highest risk of suicide was among those individuals with hepatitis and HIV or AIDS, according to a study published online by JAMA Psychiatry. (…) All individuals 15 or older living in Denmark from 1980 through 2011 were included, resulting in study population of more than 7.2 million individuals. A history of infection was defined as one or more infection diagnoses since 1977. Infections were grouped into categories, including pathogen (i.e. bacterial, viral, others) and infection type (i.e. sepsis, hepatitis, genital, central nervous system, HIV or AIDS, etc.).) (medicalnewstoday.com 11.8.2016).)

(Anm: Børn af psykisk syge forældre har større risiko for selvmordsforsøg. Børn af forældre, der lider af psykisk sygdom, har større risiko for at forsøge selvmord end børn af raske forældre. Det viser et nyt studie med 1,7 millioner danske børn, der er blevet undersøgt fra deres 15-årsfødselsdag og frem til i dag. (…) Studiet, der er rent statistisk, konkluderer, at børn af forældre med psykiske lidelser som eksempelvis Alzheimers, skizofreni, angst og humørsvingninger har 2,5 gange højere risiko for at forsøge selvmord. »Det, der er overraskend,e er, at vi ser en øget risiko på tværs af alle de forskellige psykiske lidelser hos forældrene. Selvom nogle psykiske problemer giver større risiko end andre, er der stadig højere risiko generelt,« forklarer professor Carsten Bøcker Pedersen, der forsker i sundhed og sygdom på Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Han er en af forfatterne bag studiet, der netop er udgivet i Jama Psychiatry. (videnskab.dk 7.9.2016).)

- Pasienter med akutt koronarsyndrom med økt risiko for selvmord.

(Anm: Patients with acute coronary syndrome at increased risk of suicide. Patients with acute coronary syndrome, an umbrella term for conditions where the heart's blood supply is suddenly blocked, may be at an increased risk for suicide compared to otherwise healthy people, according to new research in Journal of the American Heart Association, the Open Access Journal of the American Heart Association/American Stroke Association. (…) After adjusting the data for diabetes, stroke, chronic kidney disease and psychiatric illness from the Health and Welfare Data Science Center in Taiwan, the researchers found that during the first six months after an ACS diagnosis, people with ACS were 200 percent more likely to commit suicide than people in the comparison group. After adjustment for other risk factors, such as mental illness, the rate of suicide declined among ACS patients to around a 15 percent higher risk, which is still considered significant. (medicalnewstoday.com 16.12.2016).)

- Sammenlignet med friske kontrollpersoner hadde suicidale pasienter påfallende økte nivåer av mitokondrie DNA i deres cellefrie blodplasma. (Compared to the healthy control subjects, the suicidal patients had strikingly increased levels of mitochondrial DNA in their cell-free blood plasma.)

New biomarker is higher in suicide attempters and associated with stress response
medicalnewstoday.com 11.12.2016
Researchers at Lund and Malmö universities in Sweden have measured a biomarker in cell-free blood plasma which can be linked to an overactive stress system in suicidal individuals. This biomarker can
hopefully be used in future psychiatric studies.

"We don't expect the marker to be able to predict who will try to commit suicide, but it may serve as a biological marker indicating greater stress exposure in vulnerable people suffering from various
psychiatric conditions such as anxiety and depression. We would like to test the marker in future
psychiatric studies and see how it is affected by, for example, lifestyle interventions, psychotherapy and pharmacological treatment", says Daniel Lindqvist, associate professor of experimental psychiatry at Lund University and psychiatry resident at Psykiatri Skåne.

The researchers compared 37 patients who had been hospitalised at a psychiatric clinic after attempting suicide with an equal number of healthy control subjects. About 70 per cent of both groups were female, and the average age of the patients was approximately 40. (…)

Compared to the healthy control subjects, the suicidal patients had strikingly increased levels of
mitochondrial DNA in their cell-free blood plasma.

The researchers also found that the large amount of mitochondrial DNA in the plasma was linked to
higher levels of cortisol in the blood. Cortisol is an important hormone in the body's stress system and
high levels of cortisol, which have been found in depressed and suicidal patients in previous studies, are a sign of an overactive stress system.

Previous studies have shown that depressed individuals have an increased level of mitochondrial DNA in their immune cells and that this is linked to stressful life events. Furthermore, studies on animals have shown that increased stress and cortisol levels are linked to higher mitochondrial DNA, but this is the first study to be tested on psychiatric patients.

"We believe the increased levels in suicidal patients are due to their exposure to severe stress for longer periods than the healthy subjects we compared them to. An increased level of cortisol can cause the body's cells to malfunction, which in turn contributes to increased levels of cell-free mitochondrial DNA in the blood", says Lars Ohlsson, senior lecturer at Malmö University. (…)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Forskning på cellulær senescens kan føre til nye måter å behandle aldersrelaterte lidelser på.

(Anm: Forskning på cellulær senescens kan føre til nye måter å behandle aldersrelaterte lidelser på. Research into cellular senescence may lead to new ways of treating age-related disorders. (…) In basic research conducted on human cell cultures and on mice, Dr. Krizhanovsky and his team asked, "what, exactly, ties senescent cells to aging?" (medicalnewstoday.com 18.5.2017).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Increased plasma levels of circulating cell-free mitochondrial DNA in suicide attempters: associations with HPA-axis hyperactivity. Translational Psychiatry (2016) 6, e971 (Published online 6 December 2016).)

(Anm: Valeant’s Siliq approved but suicidal thoughts warning will weigh heavy. Valeant has gained FDA approval for psoriasis drug Siliq – but side effect warnings about suicidal ideation look set to limit sales. (biopharmadive.com 16.2.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Youth Suicide Linked With Economic Downturns  (JAMA 2014 (August 14, 2014).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

- Kunnskapsløs forebygging

Kunnskapsløs forebygging
Jørgen Assar Mortensen lege og stipendiat, Insitutt for nevromedisin, NTNU, Joar Øveraas Halvorsen psykolog og stipendiat, psykologisk institutt, NTNU
aftenposten.no 1.7.2014

Helsedirektoratets retningslinjer for vurdering av selvmordsrisiko gjør mer skade enn nytte.

Tilsynsmyndighetene forventer det umulige av ansatte i psykisk helsevern, nemlig evnen til å forutsi selvmord. Dette skriver Karsten Hytten i Aftenposten 24. juni og sikter til Helsedirektoratets retningslinjer for rutinemessige selvmordsrisikovurderinger.

Disse vurderingene er intervensjoner, som på lik linje med annen medisinsk behandling har som hensikt å redusere et uønsket utfall, i dette tilfellet selvmord. Således er hensikten god. Likevel, før slike intervensjoner godkjennes og tas i bruk, bør det foreligge vitenskapelig dokumentasjon på at fordelene overskygger ulempene. Det gjør det ikke i dette tilfellet.  

Bortkastede ressurser
Faktisk kan vi ikke forutsi selvmord på individnivå, selv om man har ønsket å gjøre det ved å kartlegge risikofaktorer. Problemet er at risikofaktorene er dokumentert på gruppenivå og er til stede hos langt flere personer enn de som dør i selvmord. Samtidig er de ikke til stede hos mange som tar livet sitt. Selv blant såkalte høyrisikopasienter vil man identifisere mange pasienter man tror vil begå selvmord, men som ikke gjør det. Vi kaster dermed bort store ressurser på å utføre slike vurderinger samtidig som graden av etisk problematiske tiltak (som tvang og overvåking) øker når helsearbeidere innbiller seg at selvmordsfaren er overhengende. (…)

Mange helsearbeidere opplever nå sin kliniske fornuft overstyrt av retningslinjer som kanskje er mer til skade enn nytte. Samtidig risikerer de å få tilsynsmyndighetene på nakken og henges ut i mediene, hvis retningslinjene ikke følges. Sånn kan vi ikke ha det. (...)

(Anm: Mindre grubling kan utrydde depresjonar (gemini.no 3.5.2013).)

(Anm: Simon (24) ville ta sitt eget liv – ble frisk av ny jobbresept. 24-åringen brukte jobben på Narvesen som medisin for den psykiske sykdommen. (…) Jobbet seg frisk. Men før bunnen var nådd, fikk Simon kontakt med psykoseteamet i Bodø. I stedet for et liv med medisinering og ung uføretrygdet, fikk han tilbud om jobbstøtte – et prosjekt som skal hjelpe mennesker med alvorlige psykiske lidelser gjennom arbeid. (tv2.no 12.3.2017).)

(Anm: Genetic and bioinformatic studies of antidepressant drug therapeutic efficacy and toxicity: a current overview. (…) With the increasing number of reported cases, several newly developed antidepressants were faced with withdrawal from the markets.Recent Pat CNS Drug Discov. 2014;9(3):193-9.)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: High rate of healthcare visits before suicide attempts (medicalnewstoday.com 19.4.2015).)

(Anm: Langt færre unge forsøger at begå selvmord med piller. Antallet af danskere, der forsøger at begå selvmord med piller, er faldet markant, siden et forbud mod at købe flere end 20 smertestillende piller ad gangen blev indført. (bt.dk 23.10.2015).)

(Anm: Suicide risk article points in the wrong direction. Sinclair and Leach’s recent practice pointer perpetuates false but common myths about the risk assessment of suicide.1 The authors dismiss the findings of a recent meta-analysis of controlled studies, which concluded that risk assessment provides “false reassurance and is, therefore, potentially dangerous,”2 in favour of older, uncontrolled, non-peer reviewed data. In doing so they suggest that the likelihood of suicide is higher if the patient lives alone, is unmarried, has a substance misuse problem, or has a mental illness. BMJ 2017;357:j1965 (Published 21 April 2017).)

- Ingen kan føresjå sjølvmord. (- Kvart år tek over 500 nordmenn seg sjølve av dage. Kanskje så mange som 200 av dei er under behandling i psykisk helsevern. Folk er uroa over at helsetenesta ikkje greier å hindre desse sjølvmorda.)

Ingen kan føresjå sjølvmord
Trond F. Aarre, avdelingssjef, Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde HF, Jan Hammer, prosjektkoordinator, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken, og Tormod Stangeland, psykologspesialist, Barn og unges psykiske helsevern, Akershus universitetssykehus
aftenposten.no 23.5.2017
Helsedirektoratet bør revidere dei nasjonale retningslinene. Risikovurderinga er neppe til nytte, men den kan vere til skade.

Kvart år tek over 500 nordmenn seg sjølve av dage. Kanskje så mange som 200 av dei er under behandling i psykisk helsevern. Folk er uroa over at helsetenesta ikkje greier å hindre desse sjølvmorda.

I fortvilte forsøk på å hindre sjølvmord grip me til løysingar som verkar forstandige, men som ikkje nyttar. Ei slik løysing er systematisk vurdering av sjølvmordsfare.

I ein artikkel i Aftenposten i 2015 skreiv psykolog Jørgen Flor at me ikkje skal ha overdriven tru på at helsepersonell eller andre «kan med sikkerheit forutsi eller hindre menneske frå å ta sitt eige liv». Me deler dette synet, men er på vitskapleg grunnlag endå meir pessimistiske.

Kvifor halde fram med vurderingar?
Tilrådingane i dei nasjonale retningslinene om kartlegging og vurdering av sjølvmordsfare, er «basert på manglande dokumentasjon». I Storbritannia kom The National Institute for Health and Care Excellence i 2011 med ei klår tilråding: «Bruk ikkje risikovurderingsverkty eller – skjema for å føresjå sjølvmord eller gjenteken sjølvskading.» Dei stod fast på dette då teksten vart oppdatert i 2016. (…)

- Forskning avdekker mønstre. I snart ti år har jeg forsket på kjennetegn ved gjerningspersoner, ofre og omstendigheter for drap i nære relasjoner. Det har overrasket meg å måtte kjempe mot mektige institusjoner som ville hindre slik forskning i Norge.

(Anm: Den som går med drapstanker, trenger å bli sett | Vibeke Ottesen, PhD, gjesteforsker på CEES, Universitetet i Oslo. Det er på overtid å hjelpe de som går med drapstanker, slik vi vet gjerningspersoner ofte gjør i forkant av drap i nære relasjoner. Trond F. Arre, Jan Hammer og Tormod Stangeland advarer i kronikk i Aftenposten 22. mai mot å forvente at det er mulig å identifisere hvem som kommer til å begå selvmord, og mot å tro at skjemaer som skal veilede risikovurderingen faktisk er til hjelp. Det samme gjelder drap i nære relasjoner. (…) Forskning avdekker mønstre. I snart ti år har jeg forsket på kjennetegn ved gjerningspersoner, ofre og omstendigheter for drap i nære relasjoner. Det har overrasket meg å måtte kjempe mot mektige institusjoner som ville hindre slik forskning i Norge.  (aftenposten.no 20.6.2017).)

(Anm: Jørgen Flor. Fem myter om selvmord. Jørgen Flor (aftenposten.no 10.9.2015).)

(Anm: Øivind Ekeberg, professor emeritus/spesialrådgiver og Erlend Hem, fagsjef Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS. Vurdering av selvmordsfare nytter. Det er mulig å vurdere selvmordsrisiko, men tidsperspektivet bør ikke være lenger enn få dager. Aarre og medarbeidere hevder i Aftenposten 23. mai at «ingen kan føresjå sjølvmord», og at Helsedirektoratet bør revidere retningslinjene. (aftenposten.no 29.5.2017).)

(Anm: Selvmordsrater forblir høye etter utskrivning fra psykiatrisk. Suicide Rates Remain High after Psych Discharge. Rate is highest within 3 months post-discharge. Patients recently discharged from psychiatric facilities were at particular risk of suicide, however all discharged patients face a high suicide rate and should have ongoing access to healthcare resources, Australian researchers reported. (…) The suicide rate was highest within 3 months after discharge (1,132, 95% CI 874-1467) and among patients admitted with suicidal ideas or behaviors (2,078, 95% CI 1512-2856), they wrote in JAMA Psychiatry. (medpagetoday.com 7.6.2017).)

- Økning i paracetamolforgiftninger blant unge jenter: Over 200 unge jenter meldte fra om pillemisbruk i 2016: - Vi synes det er skummelt

Økning i paracetamolforgiftninger blant unge jenter: Over 200 unge jenter meldte fra om pillemisbruk i 2016: - Vi synes det er skummelt
dagbladet.no 9.3.2017
Folkehelseinstituttet advarer om en økende trend blant unge jenter som velger å ta tabletter når de sliter. 

(Dagbladet): Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser i dag på sine nettsider at de stadig får et økende antall henvendelser om selvpåførte paracetamolforgiftninger blant jenter mellom 15 og 19 år.

Når Giftinformasjonen fører det som selvforskyldt misbruk, betyr det at legemiddelet er tatt med en intensjon om å skade seg.

- Dette tok man ikke for man hadde vondt i tanna eller magen eller noe, man tok det fordi man ikke hadde det bra med seg selv, forklarer avdelingsdirektør Mari Tosterud, Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet. (…)

Ikke alle henvender seg til Giftinformasjonen. Derfor kan disse tallene fra være betydelig lavere enn absolutt antall forgiftninger av paracetamol i Norge, opplyser FHI på sin nettside. (…)

(Anm: Forgiftning med paracetamol øker blant unge jenter. Folkehelseinstituttet får stadig flere henvendelser om selvpåførte paracetamolforgiftninger blant jenter mellom 15 og 19 år. I fjor hadde Giftinformasjonen totalt 1.667 henvendelser der paracetamol ble registrert som hovedvirkestoff. Det betyr at paracetamol er det eneste som er tatt, eller at det er vurdert som det mest problematiske virkestoffet ved blandingsforgiftninger. (vg.no 9.3.2017).)

- Depotformuleret paracetamol trækkes af markedet. Det europæiske lægemiddelagentur bekræfter nu den tidligere anbefaling om at trække produkter med ændret eller forsinket frigivelse af paracetamol (depotformuleret paracetamol) fra markedet.

(Anm: Depotformuleret paracetamol trækkes af markedet. Det europæiske lægemiddelagentur bekræfter nu den tidligere anbefaling om at trække produkter med ændret eller forsinket frigivelse af paracetamol (depotformuleret paracetamol) fra markedet. Årsagen til tilbagetrækningen er vanskeligheder ved behandling af overdosering efter indtagelse – ved normal anvendelse er depotformuleret paracetamol sikkert. Paracetamollægemidler med øjeblikkelig frigivelse påvirkes ikke, men vil være tilgængelige som før. (Lægemiddelstyrelsen Nr. 3 | Årgang 1 | December 2017).)

- EMA’s sikkerhedskomité fastholder fjernelse af depot-paracetamol.

(Anm: EMA’s sikkerhedskomité fastholder fjernelse af depot-paracetamol. Smertestillende medicin med forsinket frigivelse bør fjernes fra det europæiske marked, mener PRAC, EMA’s sikkerhedskomité. (dagenspharma.dk 6.12.2017).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: EMA granskar paracetamol med modifierad frisättning. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA kommer att utvärdera nytta och risker med paracetamoltabletter med modifierad frisättning och depottabletter innehållande paracetamol, som finns i flera EU-länder. (lakemedelsverket.se 11.7.2016).)

(Anm: Medicin giver 80.000 danskere kronisk hovedpine. Medicin, som har til formål at mindske smerter, kan ironisk nok ende med at give smerter i form af hovedpine. Omkring 80.000 danskere lider således af kronisk hovedpine som følge af overforbrug af smertestillende medicin. Såkaldt medicinoverforbrugs-hovedpine (MOH) kan opstå ved højt forbrug af smertestillende medicin gennem en længere periode. Alle typer af smertestillende medicin kan i princippet give MOH, men de mest anvendte typer er for eksempel NSAID, paracetamol, acetylsalicylsyre og opioider, som bl.a. kan anvendes mod gigtsygdomme, hovedpine og muskel- og menstruationssmerter. (netdoktor.dk 28.9.2016).)

(Anm: Reseptbelagt misbruk av legemidler i Europa er et større problem enn tidligere antatt. (Prescription drug abuse in Europe is a bigger problem than previously thought.) (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Inför begränsningar av paracetamol till unga. Apoteket Hjärtat har fattat beslut om att sälja maximalt en förpackning paracetamol åt unga under 18 år per expeditionstillfälle. (lakemedelsvarlden.se 15.12.2015).)

(Anm: Selvmordsbølge blant mindreårige asylsøkere i Sverige. (…) – Det er mye stress. Det er ensomhet og det er fremfor alt håpløshet. De vet ikke hva som venter dem, sier Madadi. (aftenposten.no 9.2.2017).)

(Anm: UDI slår alarm: – Det har vært flere selvmordsforsøk. UDI er bekymret for de unge asylsøkerne som blir boende på mottak over lang tid. Det rapporteres om selvskading, selvmordsforsøk, sosial isolasjon og nedstemthet. (…) – Mottakene rapporterer om at de har opplevd en negativ utvikling hos flere ungdommer det siste halvåret. Det handler om søvnproblemer, skolevegring, frustrasjon, sosial isolasjon, nedstemthet, og noe aggresjon og utagering. Det betyr ikke at det er slik på alle mottak, men det er summen av tilbakemeldingene vi har fått, sier fagsjef i UDI, Edle Grønningsæter Pallum. (dagsavisen.no 9.2.2017).)

(Anm: Nordisk uro for selvmord blant unge asylsøkere. Fire svenske myndighetsorganer satt onsdag i krisemøte for å diskutere hvordan en selvmordsbølge blant unge enslige asylsøkere skal unngås. (…) Også Barneombudet, organisasjoner og Utlendingsdirektoratet (UDI) roper varsku. Mottak for mindreårige har meldt fra til UDI om selvskading, selvmordsforsøk, sosial isolasjon og søvnproblemer, i  følge  Dagsavisen. (dagsavisen.no 15.2.2017).)

- Legemiddel/substans- eller alkoholproblemer blant veteraner kan utgjøre en risiko for selvmord, ifølge studie. (- I alt selvmordsraten var 75,6 for veteraner med substanslidelse, sammenlignet med 34,7 for veteraner samlet.)

Drug or alcohol problems among veterans may increase risk of suicide, study finds
news-medical.net 5.4.2017
Veterans who have drug or alcohol problems are more than twice as likely to die by suicide as their comrades, a new study finds. And women veterans with substance use disorders have an even higher rate of suicide -- more than five times that of their peers, the research shows.

The risk of suicide differs depending on the type of substance the veteran has problems with, according to the study.

De høyeste selvmordsrisiko er blant dem som misbruker reseptbelagte sedativer, for eksempel beroligende legemidler. Kvinnlige veteraner som misbruker opioider har også en spesielt høy risiko for selvmord, ifølge studien. The highest suicide risks are among those who misuse prescription sedative medicines, such as tranquilizers. Women veterans who misuse opioid drugs also have an especially high risk of suicide, the study finds.

The research, published in the journal Addiction by a team from the University of Michigan and Department of Veterans Affairs, finds that much of the difference in suicide risks might be explained by veterans who have both mental health conditions and substance use issues.

But they say the new findings point to a need to focus more veteran suicide-prevention efforts on those who have substance use disorders, especially if they also have depression, schizophrenia, bipolar disorder, post-traumatic stress disorder or anxiety.

De nye funnene kommer fra en av de største undersøkelser noensinne for substansbruklidelser og selvmord, som involverer mer enn 4,4 millioner veteraner. The new findings come from one of the largest-ever examinations of substance use disorders and suicide, involving more than 4.4 million veterans. (…)

The study found the suicide risk was highest for veterans of both genders who misused sedatives - 171.4 per 100,000 - and markedly higher for women who misused opioids, at 98.6 per 100,000. The researchers couldn't distinguish between misuse of prescription opioids and problems with other non-prescription opioids, such as heroin. (…)

(Anm: Suicidal Ideation and Suicide Attempts in the Elderly Associated with Opioid Use and Pain Sensitivity. Psychother Psychosom 2017;86:373-375.)

(Anm: Drug and alcohol problems linked to increased veteran suicide risk, especially in women, long-term study finds. (…) The research, published in the journal Addiction by a team from the University of Michigan and Department of Veterans Affairs, finds that much of the difference in suicide risks might be explained by veterans who have both mental health conditions and substance use issues. (…) In all, the suicide rate was 75.6 for veterans with any substance use disorder, compared with 34.7 for veterans overall. A previous study led by Mark Ilgen, Ph.D., co-author on the new study, found similarly higher rates in veterans who were tracked from 1999 to 2006. (ihpi.umich.edu 16.3.2017).)

(Anm: Substance use disorders and the risk of suicide mortality among men and women in the US Veterans Health Administration. CONCLUSIONS: Current substance use disorders (SUDs) signal increased suicide risk, especially among women, and may be important markers to consider including in suicide risk assessment strategies. None the less, other co-occurring psychiatric disorders may partially explain associations between SUDs and suicide, as well as the observed excess suicide risk associated with SUDs among women. Addiction. 2017 Mar 16.)

- Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (- Psykiatriske patienter ender i private botilbud.) (- Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud.) (- Han siger, at det var drabet på en kvindelig sosu-assistent på bostedet Ringbo i Bagsværd i 2013, der fik kommunen til at se sig om efter nye muligheder.)

Psykiatriske patienter ender i private botilbud
politiken.dk 18.3.2017
Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud.

Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer.

I kommunerne venter man stadig på, at det lykkes Folketingets partier at finde frem til en løsning, der kan mindske antallet af voldelige episoder.

Den manglende afklaring har fået mange kommuner til at tage sagen i egen hånd og i stigende grad sende psykiatriske patienter til private botilbud.

Det fortæller Rasmus Larsen Lindblom, velfærdspolitisk fagchef i Dansk Erhverv.

»Fra virksomhederne hører vi generelt mere end tidligere om øget kommunal efterspørgsel på særligt de højt specialiserede pladser inden for socialpsykiatrien«, siger han.

»Og det er en tendens fra flere steder i landet«.

København er blandt de kommuner, der har måttet benytte sig af dyrere private bosteder for at kunne rumme visse typer patienter. (…)

Han siger, at det var drabet på en kvindelig sosu-assistent på bostedet Ringbo i Bagsværd i 2013, der fik kommunen til at se sig om efter nye muligheder. (…)

-  Hver tredje dag begås et selvmord i psykisk helsevern. (- I fjor tok 159 personer selvmord mens de var i psykiatrisk behandling, ifølge tall fra helsedirektoratet. Eksperter frykter mørketallene er store.)

Monika mistet sønnen i selvmord: – Han kunne vært reddet
nrk.no 29.8.2016
RAUFOSS (NRK): Eirik Eng Haugen skulle følges opp i psykiatrien, men tok sitt eget liv. Hver tredje dag begås et selvmord i psykisk helsevern. (…)

I fjor tok 159 personer selvmord mens de var i psykiatrisk behandling, ifølge tall fra helsedirektoratet. Eksperter frykter mørketallene er store. (…)

Stolte på systemet
MISTET SØNNEN: – Jeg får aldri Eirik tilbake, sier Monika Eng. Hun mener det må gjøres mer for å få ned selvmordstallene i psykisk helsevern.

NRK har tidligere fortalt historien om Eirik Eng Haugen. Han ble innlagt på psykiatrisk flere ganger etter flere selvmordsforsøk. Som 17-åring fikk han en bolig av kommunen og skulle følges opp daglig. Familien pustet ut. (…)

– Et selvmord er alltid et for mye. Men spørsmålet som må snus, er om vi skal og kan forhindre alle, sier Marianne Kvamsdahl.(…)

På sønnens grav fortviler Monika Eng over sønnen som hadde livet foran seg, men som endte det tidlig. Hun frykter psykiatrien ikke har lært av hennes og mange andres tap. (…)

(Anm: Short-term Suicide Risk After Psychiatric Hospital Discharge. Conclusions and Relevance: After psychiatric hospital discharge, adults with complex psychopathologic disorders with prominent depressive features, especially patients who are not tied into a system of health care, appear to have a particularly high short-term risk for suicide. JAMA Psychiatry. 2016 Sep 21.)

- Selvmord i psykiatrien: Minst 137 nordmenn tok sitt eget liv mens de fikk psykiatrisk hjelp i 2016. (- Trolig store mørketall. Men tallet kan være høyere, enn de 137 selvmordene som Statens helsetilsyn er kjent med. I dag er det opp til institusjonene selv å rapportere inn selvmord. Dermed er det trolig store mørketall.)

Selvmord i psykiatrien: Minst 137 nordmenn tok sitt eget liv mens de fikk psykiatrisk hjelp i 2016
tv2.no 11.2.2017
Gaustad/Tønsberg (TV 2): Minst 137 personer tok i 2016 sitt eget liv mens de var til behandling for psykiske lidelser ved norske institusjoner. – Et betydelig samfunnsproblem, mener selvmordsforsker Lars Mehlum.

Hvert år velger ca 550 mennesker å ta sitt eget liv i Norge. Om lag hver fjerde av dem var pasienter som fikk behandling innen psykisk helsevern, da de døde.

At så mange pasienter tar sitt eget liv, bekymrer fagmiljøet.

– Det er et betydelig problem i vårt samfunn at såpass mange personer ender livet i selvmord mens de er under behandling for psykiske lidelser, sier Lars Mehlum, professor ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.

Trolig store mørketall
Men tallet kan være høyere, enn de 137 selvmordene som Statens helsetilsyn er kjent med.

I dag er det opp til institusjonene selv å rapportere inn selvmord. Dermed er det trolig store mørketall.

Men nå starter Nasjonalt senter for selvmordsforskning ved Universitetet i Oslo en helt ny kartlegging, hvor forskerne selv gå ut og krever informasjon fra sykehusene i hver enkelt sak hvor en psykiatrisk pasient har tatt sitt eget liv.

Dermed kan de finne ut hvor behandlingen må endres, slik at flere får hjelp før det er for sent.

– Vi vet i dag ikke om alle disse selvmordene er et resultat av ting som kunne vært unngått. Men jeg vil tro at en del av dem er det. Jeg har vært i dette feltet i mange år, og når jeg sier at vi har et forebyggingspotensiale, så mener jeg det, sier Mehlum. (…)

Hvor mange av pasientene som var innlagt på en avdeling da de tok sitt liv, har myndighetene så langt ikke oversikt over. (…)

Vanskeligere med syntetiske rusmidler
De siste fem-seks årene har klinikksjefen sett en endring. Syntetiske rusmidler har ført til at pasienter oftere har et uforutsigbart reaksjonsmønster.

– Kombinasjonen psykiske lidelser og rusmidler gjør bildet komplisert. Rusmidler påvirker psyken og gjør det mer vanskelig å forutsi hva pasienten vil foretar seg fremover, sier Hall. (…)

(Anm: Når medisinen blir din fiende. TV-reklame bringer nå legemidlene inn i stua di. La deg forføre – men les også dette | Jonas Kure Buer (aftenposten.no 20.2.2016).)

(Anm: Langt færre unge forsøger at begå selvmord med piller. Antallet af danskere, der forsøger at begå selvmord med piller, er faldet markant, siden et forbud mod at købe flere end 20 smertestillende piller ad gangen blev indført. (bt.dk 23.10.2015).)

(Anm: Selvmordsforsøg er faldet markant. Antallet af selvmordsforsøg er siden 2011 næsten halveret. Størst er faldet, efter at store pakker med smertestillende medicin blev gjort receptpligtige. »Det ser glædeligt ud. Det var mit håb, at der ville komme et fald, men jeg synes stadig, det er overraskende, at faldet er så markant, « siger Kim Dalhoff, der er klinisk professor og overlæge ved Institut for Klinisk Medicin på Bispebjerg hospital, og som har stor erfaring med behandlingen af forgiftninger. (dagensmedicin.dk 12.2.2016).)

- Ny topp i selvmord i psykiatrien i fjor. (- Selvmord i psykiatrien. Fra 2011 til og med januar i år har 618 mennesker tatt sitt eget liv mens de var pasienter i psykisk helsevern. Flest selvmord skjedde i fjor.)

Ny topp i selvmord i psykiatrien i fjor
aftenposten.no 17.3.2017
Og utviklingen har fortsatt i år: Annenhver dag i januar tok en pasient i psykisk helsevern sitt eget liv.

De nye tallene for selvmord i psykiatrien er trist lesing:

  • Den første måneden i 2017 er det registret 15 selvmord blant pasienter i psykiatrien.
  • I fjor var det langt flere selvmord i psykiatrien enn årene før; i 2016 valgte 137 psykiatripasienter å avslutte sitt eget liv.

Men hverken Helsetilsynet eller selvmordsekspert tror dette nødvendigvis skyldes at flere mennesker faktisk tok sitt liv mens de var pasienter i psykisk helsevern.

Selvmord i psykiatrien
Fra 2011 til og med januar i år har 618 mennesker tatt sitt eget liv mens de var pasienter i psykisk helsevern. Flest selvmord skjedde i fjor. (…)

– Tror ikke pasienter får dårligere behandling
Professor Lars Mehlum, leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, tror ikke det høye tallet gjenspeiler at behandlingen av pasienter med stor selvmordsrisiko er blitt dårligere.

- Sannsynligvis er årsaken at det er blitt et større og større fokus på at slike tilfeller skal meldes til helsemyndighetene. Men vi vet det faktisk ikke, fordi kvaliteten på dataene rundt registreringen av disse hendelsene har vært så dårlig. Den er nå i ferd med å bli bedre, sier han. (…)

(Anm: Large rise in suicide among male patients in mental health care. There has been a 29% rise in suicide since 2006 among men under the care of mental health services in the UK, a report by The University of Manchester's National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide by People with Mental Illness (NCISH) reveals. The number of suicides in male patients has now reached 1,239 per year. (medicalnewstoday.com 23.7.2015).)

(Anm: Självmorden kan minskas. Antalet självmord kan med rätt insatser och systematiskt arbete minskas väsentligt, skriver en grupp forskare och debattörer på Dagens Nyheters debattsida. (…) De föreslår bland annat att en "nationell aktör" ska ansvara för sådant som kunskapsspridning om självmord och förebyggande arbete inom hälsovården och socialtjänsten. (dagensmedicin.se 14.1.2016).)

(Anm: Fler förgiftade med paracetamol. Antalet samtal till Giftinformationscentralen om paracetamolförgiftning fortsätter att öka, samtidigt som det sedan november 2015 bara är apoteken som får sälja värktabletter som Alvedon och Panodil. (dagensmedicin.se 15.2.2016).)

(Anm: Inför begränsningar av paracetamol till unga. Apoteket Hjärtat har fattat beslut om att sälja maximalt en förpackning paracetamol åt unga under 18 år per expeditionstillfälle. (lakemedelsvarlden.se 15.12.2015).)

(Anm: Incidence of gun-related hospitalizations 'correlates with stock market performance' (…)About 88 people die every day in the US from a combination of firearm-related suicides, homicides, unintentional injuries and accidents, making guns the second leading cause of injury-related death in the nation after road accidents. (medicalnewstoday.com 19.4.2015).)

- Etter 15 år med handlingsplan mot selvmord, tar flere unge sitt liv

«Det tar mange år å ta livet sitt»
aftenposten.no 24.5.2014
Samfunnspsykolog Nicholas Carr advarer: Etter 15 år med handlingsplan mot selvmord, tar flere unge sitt liv.

– Vi leser om ungdom og russebiler stadig vekk. Om alkohol og kjøring. Vi setter inn mange tiltak. Hvorfor gjør vi det? Fordi vi vet at det virker. Å bruke noen millioner på forebygging av selvmord vet vi også virker. Det er ca. 70 ungdommer som tar livet sitt hvert år. Det er en større andel ungdomsselvmord enn i andre land, sier Nicholas Carr til Adresseavisen.

Samfunnspsykologen var med da den Nasjonale handlingsplanen mot selvmord ble gjennomført fra 1994. Han har vært kursansvarlig for opplæring de i nasjonale retningslinjene.

– Da skulle det satses. Men i praksis er forebyggingsfeltet utarmet etter handlingsplanen – og jeg skjønner ikke at det er mulig, sier han.

– Men er det ikke fordi det er mye mer komplisert å forebygge at unge tar livet sitt?

– Nei, det er helt vanlig kunnskap som skal til. Jeg er overbevist om at vi kan forebygge selvmord, derfor holder jeg på med dette. Et land som Norge har Europas høyeste selvmordsrater for ungdom. Det skal ikke behøve å være slik.

Nicolas Carr har jobbet med selvmord et langt yrkesliv, spesielt mot ungdom.

– Det tar mange år å ta livet sitt. År som kunne vært brukt til å forebygge. Min tolkning er at vi her ser resultatet av mangelen på målrettede tiltak for unge, sier han. (…)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva medel kan öka självmordstankar hos unga. Antidepressiva läkemedel leder till en dubblerad risk för unga att bli aggressiva och få självmordstankar, jämfört med vuxna. Det visar en genomgång av flera studier som danska forskare har gjort. (sverigesradio.se 29.1.2016).)

(Anm: Are suicide deaths under-reported? Nationwide re-evaluations of 1800 deaths in Scandinavia. Conclusions. (…) There was a real difference between the experts’ reclassifications, and suicides were more often reclassified as undetermined deaths by psychiatrists and forensic pathologists than by expert coders. BMJ Open. 2015 Nov 25;5(11):e009120.)

(Anm: Why is suicide the leading killer of older adolescent girls? In May and June, 2015, media outlets around the world reported a devastating new finding that shocked the public and public health researchers alike. The Telegraph, Guardian, and National Public Radio all published articles highlighting the fact that suicide had surpassed maternal mortality as the leading cause of death among girls aged 15–19 years globally.1-3. Lancet 2015; 386(10008):2031–2032 (21 November 2015).)

(Anm: Maternal deaths from suicide must be tackled, say experts. Maternal deaths by suicide have remained unchanged since 2003 and are now the leading cause of direct maternal deaths within a year of childbirth, says a report from researchers at the University of Oxford.1 (…) The report, commissioned by the Healthcare Quality Improvement Partnership, found that 111 women from 2009 to 2014 died by suicide in the United Kingdom during pregnancy or in the year afterwards, and 20 of these died during or within 42 days of the end of pregnancy. BMJ 2016;355:i6585 (Published 07 December 2016).)

(Anm: Studie: Unge kreftoverlevere har større risiko for selvmord. (…) En ny norsk studie viser at personer som får kreft før fylte 25 år, har mer enn dobbelt så høy risiko som andre for å begå selvmord. (…) Funnene ble nylig publisert i en artikkel det anerkjente medisintidsskriftet International Journal of Cancer. (vg.no 20.11.2016).)

- Unge kreftoverlevende har dobbelt så stor risiko for selvmord

Young Cancer Survivors Have Twice the Risk of Suicide
dgnews.docguide.com 30.11.2016
BERGEN, Norway -- November 30, 2016 -- Survivors of cancer diagnosed before the age of 25 had a more than 2-fold increased risk of suicide compared with their non-cancer peers, according to a study published in the International Journal of Cancer.

“From our study, it is not possible to say whether there is a connection between the cancer diagnosis and suicide on an individual level, but what we see is an association at population level,” said Maria Winther Gunnes, MD, Department of Global Public Health and Primary Care, University of Bergen, Bergen, Norway. (…)

(Anm: Studie: Unge kreftoverlevere har større risiko for selvmord. (…) En ny norsk studie viser at personer som får kreft før fylte 25 år, har mer enn dobbelt så høy risiko som andre for å begå selvmord. (…) Funnene ble nylig publisert i en artikkel det anerkjente medisintidsskriftet International Journal of Cancer. (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Suicide risk elevated among lung cancer patients. (medicalnewstoday.com 24.5.2017).)

(Anm: Kreftoverlevende mindre deppa enn andre. — Jo, kreftbehandling setter spor, men mindre enn du tror, er professor Alv A. Dahls konklusjon. Stikk i strid med hva man gjerne hører, viser undersøkelser at når det gjelder psykiske plager, er det svært liten eller ingen forskjell mellom såkalt langtidsoverlevende av kreft og befolkningen ellers. Det understreket Alv A. Dahl, forskningsrådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for langtidseffekt etter kreftbehandling, i sitt foredrag på den store konferansen om kreftpleie i Stavanger i går. (aftenbladet.no 13.10.2016).)

(Anm: Morbidity and Mortality Are Rising Among Middle-Aged U.S. Whites. Among men with no more than high school degrees, suicide and chronic liver disease are taking a toll. Since the end of World War II, annual morbidity and mortality have been decreasing among U.S. residents in all age and socioeconomic strata. Two Princeton economists, one of whom won the 2015 Nobel Prize, analyzed multiple datasets collected during the past several decades in the U.S. and other developed nations. Proc Natl Acad Sci U S A 2015 (Nov 2).)

(Anm: Kvelning ved selvmord øker hos ungdom, unge voksne (Suffocation suicides increasing in adolescents, young adults) (clinicalpsychiatrynews.com 5.3.2015).)

(Anm: - Jeg følte meg redd og alene Robin Williams har snakket åpent om rusproblemer og angst. (kjendis.no 12.8.2014).)

(Anm: Robin Williams’ Parkinson’s: The Link Between the Chronic Disease and Depression (time.com 14.8.2014).)

(Anm: Enken til Robin Williams avslører sannheten bak dødsfallet. Filmstjernen Robin Williams (63) slet med demenssykdom før han valgte å ta sitt eget liv. – Jeg klandrer ham ikke, sier enken. (…) Hun avslører at Williams ble diagnostisert med sykdommen demens med lewylegemer etter sin død. (…) Ifølge Store norske leksikon ligner sykdommen på Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. Demens med lewylegemer har symptomer som mental svikt, synshallusinasjoner, vrangforestillinger og depresjon. (tv2nyhetene.no 3.11.2015).)

(Anm: Suicides Spiked After Robin Williams' Death, Study Says. Widespread media coverage may have contributed to a 10% increase in suicides following Robin Williams’ highly publicized death, according to a new study. In the four months after Williams’ death by suicide in August 2014, CDC data revealed that there were 18,690 deaths by suicide in the U.S. — significantly more than the 16,849 suicides that past data and trends would have predicted for that time period, according to an analysis published Wednesday in PLOS ONE. “When you looked at the data, you didn’t need statistics to see that something happened,” says study author David Fink, a doctoral candidate in epidemiology at the Columbia University Mailman School of Public Health. “You see this very large spike in August that you can just tell is off.” (time.com 7.2.2018).)

(Anm: Lewy body dementia: unrecognized and misdiagnosed. August last year saw the passing of much-loved actor and comedian Robin Williams. At the time, friends and colleagues of the star claimed that depression led him to take his own life. But earlier this week, his widow Susan said this was not the case; his death was the result of a debilitating brain disease known as Lewy body dementia. (medicalnewstoday.com 6.11.2015).)

(Anm: Why do stand-up comedians die young? (medicalnewstoday.com 17.7.2016).)

(Anm: Does comedy kill? A retrospective, longitudinal cohort, nested case-control study of humour and longevity in 53 British comedians. (…) CONCLUSIONS: These data suggest that elite comedians are at increased risk of premature death compared to their less funny counterparts. Mental health issues and personality characteristics that help shape their comedic talent and success may well explain their reduced longevity and raises serious issues for identifying and mitigating their risk of a premature death.Int J Cardiol. 2015 Feb 1;180:258-61. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.11.152. Epub 2014 Nov 26.)

(Anm: Depression, Addiction, Suicide, and Robin Williams (cmeinstitute.com 20.8.2014).)

(Anm: Does psychiatric treatment prevent suicide? Over the past 2 decades, more and more people have been treated with antidepressant medications. In the same period of time, suicide rates have gone up – not down. To those of us who treat patients, this fact is both surprising and perplexing. It seems that suicidal thoughts are a common feature of major depression, and when the depressive symptoms abate with treatment, the suicidal thoughts dissipate. Intuitively, it seems that treating depression on a larger scale should prevent suicides, but we still don’t know that conclusively. (clinicalpsychiatrynews.com 8.10.2015).)

- Stor ökning av självmord i USA. (- Bland kvinnor var självmordsfrekvensen högst i åldrarna 45—64 år. Resultaten har väckt stor oro bland experter som efterlyser fler förebyggande insatser.) (- Den största ökningen finns bland flickor i åldrarna 10—14 år där självmordsfrekvensen tredubblats från 0,5 per 100 000 personer 1999 till 1,5 2014.)

Stor ökning av självmord i USA
dagensmedicin.se 22.4.2016
Självmordsfrekvensen i USA har ökat med 24 procent mellan 1999 och 2014, enligt myndighetsstatistik.

Den största ökningen finns bland flickor i åldrarna 10—14 år där självmordsfrekvensen tredubblats från 0,5 per 100 000 personer 1999 till 1,5 2014.

Självmordsfrekvensen är fortfarande högre hos pojkar i samma åldersgrupp men där har ökningen inte varit lika stor.

– Allt yngre barn dör av självmord, säger Victor Fornari, chef för barn- och ungdomspsykiatrin på sjukhuset Zucker Hillside i Glen Oaks, som tror att ökningen bland unga kan vara en återspegling av tillgången till sociala medier och internet där många utsätts för virtuell mobbing.

Bland män var personer över 75 år mest benägna att ta livet av sig både 1999 och 2014. Bland kvinnor var självmordsfrekvensen högst i åldrarna 45—64 år. Resultaten har väckt stor oro bland experter som efterlyser fler förebyggande insatser. (…)

(Anm: I alle grupper av samfunnet lever den yngre generasjonen lenger enn den eldre. Men nå er trenden brutt for én gruppe: Hvite kvinner i 40- og 50-årene. (…) Mot normal utvikling. Blant afroamerikanere, latinamerikanere og den eldre garde hvite amerikanere har levealderen vokst jevnt og trutt. Men for hvite kvinner, som burde være midt i livet, har levealderen fått seg en kraftig knekk. I en av de hardest rammede gruppene, hvite kvinner i slutten av 40-årene som bor på landsbygda eller i småbyer, har antallet som dør unormalt tidlig økt med 30 prosent. (aftenposten.no 22.4.2016).)

(Anm: Stadig flere selvmord er et alvorlig samfunnsproblem. Dobbelt så mange menn som kvinner tar sitt eget liv. NETTAVISEN MENER: Antallet selvmord vokser og vokser, og fjoråret var det verste året på 20 år. Menn er i klart flertall, og kjønnsforskjellen er klarest for voksne i yrkesaktiv alder. Dette er en dyster bølge samfunnet ikke har fått kontroll på. (nettavisen.no 13.12.2017).)

(Anm: Bruk av en type antidepressiva i svangerskapet knyttet til depresjon hos ungdommer. (Gestational exposure to type of antidepressants associated with adolescent depression. A study to be published in the May 2016 issue of the Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP) reports that use of certain antidepressants during pregnancy can result in offspring depression by early adolescence. Using national register data from Finland, researchers found that children exposed to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) during gestation had more chance of being diagnosed with depression after age 12, reaching a cumulative incidence of 8.2% by age 15. For children exposed to maternal psychiatric illness but no antidepressants, the incidence was 1.9%.) (medicalnewstoday.com 29.4.2016).)

(Anm: Bruk av antidepressive under graviditet kan forlenge navlestrengen (Antidepressant use during pregnancy may lengthen umbilical cord) (…) A long umbilical cord can weaken fetal circulation and expose the fetus to a lack of oxygen during the pregnancy or birth, among other things. According to the study researchers, this newly observed association of prenatal SSRI use with umbilical cord length may indicate that SSRI drugs increase fetal activity and movement in the uterus. The length of the umbilical cord is affected by how much the growing fetus moves in the uterus. "When the fetus moves, the umbilical cord stretches and eventually gets longer," says PhD student Julia Kivistö, the first author of the study. (medicalnewstoday.com 9.5.2016).)

(Anm: Antidepressiva under graviditeten kan gi mindre barn. Barn født av mødre som har brukt antidepressiva i svangerskapet har høyere risiko for å bli født tidligere og veie mindre. Forskere advarer likevel kvinner mot å slutte med medisiner når de blir gravide. (forskning.no 6.6.2016).)

(Anm: Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birthweight and gestational age: a sibling-controlled cohort study. (…) The discrepancy between our results could be due to differences in exposure ascertainment: our study used maternal self-report, which is unlikely to produce false negatives (i.e. women who report SSRI use but who were truly unexposed), whereas their study relied on prescription dispensing, a method that is likely to over-estimate women exposed to SSRIs. Int. J. Epidemiol. 2016 (First published online: May 17, 2016).)

(Anm: Suicide rates rise sharply in the US, figures show. (…) The report found that from 1999 through to 2014 the age adjusted suicide rate increased 24%—from 10.5 to 13 per 100 000 population. It rose at an average rate of around 1% each year from 1999 to 2006, after which it accelerated to 2% a year from 2006 through to 2014. Suicide rates among men were more than three times higher than among women—20.7 per 100 000 for men compared with 5.8 per 100 000 for women. However the percent increase among women from 1999 through to 2014 was far greater than that seen in men: 45% for women compared with 16% for men. As a result, the suicide rate ratio between genders shrank from 4.5 to 3.6 from 1999 to 2014. BMJ 2016;353:i2355 (Published 25 April 2016).)

(Anm: Suicide rates rising in US, CDC report. (…) The recently published Centers for Disease Control and Prevention (CDC) report says that the rate of suicide in the US is "increasing against the backdrop of generally declining mortality." The report also states that suicide is one of the ten leading causes of death for each age group from 10-64 years. (medicalnewstoday.com 25.4.2016).)

(Anm: Large rise in suicide among male patients in mental health care. There has been a 29% rise in suicide since 2006 among men under the care of mental health services in the UK, a report by The University of Manchester's National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide by People with Mental Illness (NCISH) reveals. The number of suicides in male patients has now reached 1,239 per year. (medicalnewstoday.com 23.7.2015).)

(Anm: Does psychiatric treatment prevent suicide? Over the past 2 decades, more and more people have been treated with antidepressant medications. In the same period of time, suicide rates have gone up – not down. To those of us who treat patients, this fact is both surprising and perplexing. It seems that suicidal thoughts are a common feature of major depression, and when the depressive symptoms abate with treatment, the suicidal thoughts dissipate. Intuitively, it seems that treating depression on a larger scale should prevent suicides, but we still don’t know that conclusively. (clinicalpsychiatrynews.com 8.10.2015).)

(Anm: Maria (22) hadde selvmordstanker fra hun var 12 år: – Behandlingen reddet livet mitt. Hun skadet seg selv og gikk med selvmordstanker i fire år. Så kom redningen - en behandlingsmetode som aldri før har blitt prøvd på tenåringer. (…) Hun skulle prøve ut dialektisk atferdsterapi (DBT). DBT kombinerer gruppeterapi og individuell terapi med mer utradisjonelle behandlingsmetoder som mindfulness. (…) Redder liv. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) regner at mellom 5 og 10 prosent av norske ungdommer vil svare ja på om de har gjort forsøk på å ta livet sitt, eller skade seg selv med vilje. (nrk.no 20.3.2016).)

- Under-rapportering av selvmord (URS): Skjuling eller bilegging av tragedien (- En rekke land hadde et mistenkelig høyt UnD (ubestemt dødsårsak) for kvinner eller eldre mennesker)

Under-reported suicides: Hiding or compounding the tragedy (Underrapportering av selvmord: Skjuling eller bilegging av tragedien)
medicalnewstoday.com 9.4.2015
A new study has revealed that suicide figures may not be as accurate as they are reported, with key Western countries having a higher suicide rate than that reported in official figures, especially the UK.

New research from Bournemouth University challenges these official figures, with a series of Under-Reported Suicides (URS) potentially discovered through the study.

Professor Colin Pritchard, who led the study, explained, "The tragedy of suicide is double-edged, the loss of the person and the impact upon those around them. One problem is to determine the accuracy of suicide figures as even today stigma surrounding suicide remains. Through this study we wanted to get a more accurate picture of suicide rates in Western countries.

"Essentially, when a death occurs, coroners have to decide whether the death was suicide - which could be hurtful to the family - or whether it is an accident or give Open Verdict because they could not decide which. It is then categorized in World Health Organisation (WHO) stats as an Undetermined Death (UnD) and it is amongst UnD that under-reported suicides are more likely. As an UnD method of dying is very similar to how people kill themselves it is probably the source of underreported suicide."

The study analysed suicides, accidental deaths and UnD by age and sex and found that UK youth (15-24 years) suicides for both sexes, was the same as the number of Undetermined Deaths at a ratio of 1:1, no other country had such a close link.

Moreover, the UK had a disproportionally higher UnD in every age band than any other country.

Andre land med sannsynlig høyere URS (under-rapportering av selvmord) var Portugal, Sveits, mens en rekke land hadde et mistenkelig høyt UnD (ubestemt dødsårsak) for kvinner eller eldre mennesker. (…) (Other countries with likely higher URS were Portugal, Switzerland whilst various countries had suspiciously high UnD for women or elderly people.)

(Anm: Examining undetermined and accidental deaths as source of 'under-reported-suicide' by age and sex in twenty Western countries. Community Ment Health J. 2015 Apr;51(3):365-76. Epub 2014 Dec 24.) (link.springer.com)

(Anm: National suicide rates 1961-2003: further analysis of nordic data for suicide, autopsies and ill-defined death rates. Psychother Psychosom. 2008;77(2):78-82. Epub 2008 Jan 25.)

(Anm: Høye selvmordstall blant ensomme eldre. På 20 år sank selvmordsraten i Norge med over en femtedel, ifølge Folkehelseinstituttet. Blant eldre over 65 år var reduksjonen langt fra like stor. (nrk.no 5.4.2016).)

(Anm: Suicide link has FDA staffers iffy on Valeant's brodalumab. (…) Brodalumab’s suicide link is what landed the med in Valeant’s hands in the first place. Last May, the 6 suicides that cropped up in clinical trials prompted Amgen ($AMGN) to bail on its long-running brodalumab collaboration with AstraZeneca ($AZN), and the British pharma giant sold rights to Valeant a few months later. (fiercepharma.com 15.7.2016).)

(Anm: FDA panel gives cautious nod to Valeant psoriasis drug, despite suicide concerns. An FDA advisory committee recommended that the agency approve Valeant’s brodalumab to treat moderate-to-severe plaque psoriasis. But it also advised that the biopharma implement additional risk-management options for suicidal ideation--which had proved to be a problem in Phase III testing. (fiercepharma.com 19.7.2016).)

- Undersøkelse av ubestemte og utilsiktede dødsfall som kilde til "underrapporterte selvmord" etter alder og kjønn i tjue vestlige land.

Examining undetermined and accidental deaths as source of 'under-reported-suicide' by age and sex in twenty Western countries.
Community Ment Health J. 2015 Apr;51(3):365-76. Epub 2014 Dec 24.
OBJECTIVES: 'Undetermined' (UnD) and accidental deaths (AccD) are explored as possible sources of 'under-reported-suicides' (URS) in 20 Western countries.

METHODS: WHO mortality rates per million of AccD, UnD and suicides analysed. UnD:suicides ratios of <1:5 calculated as likely URS versus ratios >1:10 unlikely URS and all correlated by sex and age.

RESULTS: Male URS likely in 7 countries and in 11 for females. URS in AccD likely in 5 countries for both sexes only UnD and suicide rates the elderly (75+) significantly correlated.

CONCLUSION: Strong indication of URS in the UK, Portugal, Switzerland, Sweden, Denmark and Germany with likely URS in AccD in Greece, Portugal, Switzerland and USA. These findings have important implications, indicating that, with the exception of France and Japan, official reported suicide rates contain a degree of under-reporting, and especially for women yet it is essential to have accurate suicide data to ensure adequate service provision. (…)

- Kvelning ved selvmord øker hos ungdom, unge voksne

Suffocation suicides increasing in adolescents, young adults
clinicalpsychiatrynews.com 5.3.2015
The rates of suicide by suffocation increased significantly in people aged 10-24 years from 1994 to 2012, according to a report from the Centers for Disease Control and Prevention.

The suffocation suicide rate for males was 3.0/100,000 in 1994, and increased to 4.5/100,000 by 2012. For females, the rate more than tripled, from 0.5/100,000 to 1.7/100,000 in 2012. The rates of firearm and poisoning suicides either decreased or remained steady for both males and females. The overall suicide rate for males decreased slightly from 1994 to 2012, and the rate for females increased slightly, the CDC said.

The increase in suffocation suicides and its high lethality “underscores the importance of early prevention strategies to reduce onset of suicidal thoughts in young persons and to help identify persons who are contemplating suicide or who are at greater risk for suicide,” the investigators wrote. (…)

(Anm: Suicide Trends Among Persons Aged 10–24 Years — United States, 1994–2012 Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 2015;64(08):201-205 (March 6, 2015).)

(Anm: Child and Adolescent Self-Poisoning Is Serious. A large epidemiological study highlights the elevated risks for suicide among children and teens who survived earlier acts of deliberate self-poisoning. Lancet Psychiatry 2015 Apr 25.)

(Anm: Youth Suicide Rates Are Increasing Faster Among Females Than Males (…) Suicide rates remained consistently higher among males than females, but differences narrowed; the male-to-female suicide rate ratio decreased from 5.8 in 1994 to 3.7 in 2012. (jwatch.org 1March 11, 2015.)

- Dobbeltfeil om å forebygge selvmord?

Dobbeltfeil om å forebygge selvmord
aftenposten.no 7.7.2014
Fredrik A. Walby,  Lars Mehlum,  Erlend Mork,  Ewa Ness, Alle ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging, Universitetet i Oslo

Vi må leve med at vi ikke vil kunne vite akkurat hvilke pasienter vi kommer til å redde, mener flere ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging, Universitetet i Oslo.

Aftenposten har nylig trykket to debattinnlegg som kritiserer de Nasjonale retningslinjene for selvmordsforebygging i psykisk helsevern som Helsedirektoratet utga i 2008. Psykiater Karsten Hytten angriper 24. juni retningslinjene for å gi inntrykk av at selvmord kan forutsies. Stipendiatene Jørgen Mortensen og Joar Halvorsen har 1. juli samme innvending og lanserer nye tanker om bakgrunnen for retningslinjene. Vi har alle vært aktive i utarbeidelsen av og/eller iverksettelsen av retningslinjene og føler et behov for å oppklare noen åpenbare misforståelser. (…)

(Anm: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) (med.uio.no).)

(Anm: Legene skal lære mer om selvmord. Hvert år tar 550 mennesker livet sitt her i landet. Mer enn halvparten av dem var hos fastlege det siste året de levde, uten at faresignalene ble fanget opp. (…) Noen oppsøker fastlegen med et håp om at legen spør om selvmordstankene, sier psykiatriprofessor Lars Mehlum. (nrk.no 28.1.2016).)

- Vil vurdere nye retningslinjer

Vil vurdere nye retningslinjer
Cecilie Daae - assisterende direktør, Helsedirektoratet
aftenposten.no 9.7.2014
Det er et viktig helsepolitisk mål å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk blant pasienter i psykisk helsevern. Arbeidet med dette er komplekst og utfordrende, og vi vil dessverre aldri kunne forhindre alle selvmord og selvmordsforsøk. Men vi skal jobbe kontinuerlig for å få ned antall selvmord.

Lege Jørgen Assar Mortensen og psykolog Joar Øveraas Halvorsen hevder i sitt innlegg i Aftenposten 1. juli at Helsedirektoratets retningslinje fra 2008 overstyrer den «kliniske fornuft» blant helsearbeidere i Norge.

Helsedirektoratet har ikke behov for å overstyre. Tvert imot; vi ønsker innspill fra de mange som har opparbeidet seg både klinisk og forskningsmessig kunnskap, samt brukererfaring. Det er dette som utgjør grunnlaget for å utarbeide retningslinjer.

For å redusere antall selvmord, må vi ha mer kunnskap som setter oss i stand til å forebygge, og vi må sørge for å spre denne kunnskapen.

I 2014 lanserte Helsedirektoratet «Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading». Som ett av tiltakene i handlingsplanen vil Helsedirektoratet nå ta et initiativ til at det på nytt utarbeides en kunnskapsoppsummering om utredning, oppfølging og behandling av selvskading og selvmordsforsøk. Basert på dette vil vi vurdere om det er behov for oppdaterte retningslinjer.

Alle som jobber med psykisk helsevern deler målet om å redusere antall selvmord og ivareta pasientene på en best mulig måte. Da er kunnskap og kunnskapsdeling viktig. For uten ny kunnskap kommer vi ikke videre. (…)

- Selvmordsrater blant innlagte psykiatriske pasienter er foruroligende høye

Meta-analysis of suicide rates among psychiatric in-patients
Acta Psychiatrica Scandinavica 2014 (Article first published online: 5 JAN 2015)
Objective To examine factors associated with the number of psychiatric admissions per in-patient suicide and the suicide rate per 100 000 in-patient years in psychiatric hospitals.

Method Random-effects meta-analysis was used to calculate pooled estimates, and meta-regression was used to examine between-sample heterogeneity.

Results Forty-four studies published between 1945 and 2013 reported a total of 7552 in-patient suicides. The pooled estimate of the number of admissions per suicide calculated using 39 studies reporting 150 independent samples was 676 (95% CI: 604–755). Recent studies tended to report higher numbers of admissions per suicide than earlier studies. The pooled estimate of suicide rates per 100 000 in-patient years calculated using 27 studies reporting 95 independent samples was 147 (95% CI: 138–156). Rates of suicide per 100 000 in-patient years tended to be higher in more recent samples, in samples from regions with a higher whole of population suicide rate, in samples from settings with a shorter average length of hospital stay and in studies using coronial records to define suicide.

Conclusion Rates of in-patient suicide in psychiatric hospitals vary remarkably and are disturbingly high. Further research might clarify the extent to which patient factors and the characteristics of in-patient facilities contribute to the unacceptable mortality in psychiatric hospitals. (…)

- Avsløringer som må få konsekvenser (- Hvert år begår ca. 100 mennesker som er under behandling for psykisk sykdom, selvmord)

Avsløringer som må få konsekvenser
Leder
aftenposten.no 20.5.2014
Avsløringer som må få konsekvenser

De siste dagene er det fortalt flere rystende historier om suicidale pasienter som tar sitt eget liv mens de er under behandling i spesialisthelsetjenesten.

Aftenposten skrev i går om Herman M. Jansen (30) døde inne på psykoseavdelingen på Ullevål sykehus.

Det er avsløringer som må få konsekvenser.

Hvert år begår ca. 100 mennesker som er under behandling for psykisk sykdom, selvmord.

Så mye som en tredjedel av disse tar sitt eget liv mens de er innlagt for behandling ved en psykiatrisk avdeling.

Antallet som dør for egen hånd på et sykehus, er høyt.

Den vettuge kampen mot byråkrati i helsetjenesten må ikke få stå i veien for nye registre på områder hvor det er maktpåliggende

Og fordi tallmaterialet er så ufullstendig, er det reelle tallet trolig enda høyere. Det er i seg selv overraskende – og kritikkverdig – at helsetjenesten ikke har oversikt over hvor mange som tar sitt eget liv mens de er innlagt til behandling.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (NSSF) etterlyser et slikt register – nå. Helseminister Bent Høie (H) svarer at det kommer på plass så raskt et pilotprosjekt er evaluert.

Det som i hvert fall er sikkert, er at det haster med å få på plass en slik oversikt.

Det vil gjøre det lettere å anerkjenne selvmord, også innenfor psykiatrien, som det store samfunnsproblemet det er. (...)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

- Fem gånger högre risk att autistiska försöker ta sitt liv.

(Anm: Fem gånger högre risk att autistiska försöker ta sitt liv. En ny studie visar att det är fem gånger så hög risk att en person med autism försöker ta sitt liv i jämförelse med resten av befolkningen. Var tionde person med autismdiagnos som saknar intellektuell funktionsnedsättning har försökt att ta sitt liv, det skriver Dagens Medicin enligt TT. – Det behövs konkreta handlingsplaner och manualer både inom vården, socialtjänsten och andra verksamheter, säger Tatja Hirvikoski enligt TT. Hon är docent och specialist i neuropsykologi vid Karolinska institutet och FoU-chef vid Habilitering och hjälpmedel vid Stockholms läns landsting, och en av dem som ligger bakom studien, som ännu inte publicerats. (netdoktor.se 6.12.2017).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray Matter Abnormalities in the Inhibitory Circuitry of Young Binge Drinkers: A Voxel-Based Morphometry Study. (…) Binge drinking (BD) is defined as a pattern of high alcohol intake in a short time followed by periods of abstinence. Front. Psychol., 13 September 2017.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume).

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

- Forebygger antidepressiva selvmord?

Nedgang i selvmord kan ikke knyttes til nyere antidepressiva (pdf) (physorg.com)
fhi.no 10.9.2010 (Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI))
Mange forskere har studert forholdet mellom økningen i salg av nye antidepressive legemidler de siste tiårene og et samtidig fall i selvmordsraten. Nå foreligger resultater fra en studie basert på tall fra de nordiske landene. I studien finner forskerne ingen holdepunkter for at de nye legemidlene kan knyttes til lavere selvmordsrate. Forskerne finner heller ikke at redusert salg av de eldre og mer forgiftningsfarlige legemidlene kan forklare en reduksjon i selvmordsrater. (...)

I studien som nylig er publisert i BMC Psychiatry har forskerne innhentet data fra de nordiske landene på selvmordsrate (antall selvmord per 100 000 innbyggere) og salgstall for antidepressive legemidler, både SSRI- og TCA-preparater. Totalt inngår over 60 000 selvmord i materialet. Forskerne har gjort en statistisk analyse av forholdet mellom endringer i selvmordsraten og endringer i salgstallene både for nye og eldre antidepressive legemidler i perioden 1990-98 i de respektive landene. Det er i denne tidsperioden at endringene i salgstallene var størst og hvor det største fallet i selvmordsraten kunne forventes.

Hovedspørsmålene forskerne har stilt seg er:

1.Kan en sterk økning i salget av SSRI-preparater i et bestemt år knyttes til en sterk nedgang i selvmordsraten det samme året?

2.Kan nedgangen i salget av TCA-preparater knyttes til nedgangen i selvmordsraten?

Studien konkluderer med negativt svar på begge spørsmålene når de nordiske landene ses under ett.

En tidligere studie ved Folkehelseinstituttet (Bramness et al, 2007) har antydet en sammenheng mellom økningen i salgstallene for SSRI-preparater og nedgangen i selvmordsraten i Norge på starten av 1990-tallet og at dette kan forklares med at færre bruker TCA til å begå selvmord. I den nye nordiske studien faller denne sammenhengen bort når man inkluderer de andre landene i analysene og studerer om store økninger salg av SSRI etterfølges av et stort fall i selvmord. Den nye studien viser også at reduksjonen i salg av TCA ikke kan forklare reduksjonen i selvmordsrater. Forskerne bak studien konkluderer med at mekanismene som påvirker selvmordsraten ikke er salg av antidepressiva, men andre faktorer som er lite forstått og ikke lette å måle. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Uriktig forskningsformidling om SSRI-hemmere? Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:1811 (28.6.2007).)

- Konklusjon: Dekonstruksjon av rettsdokumenter avslørte at protokollspesifikke resultater ikke viste statistisk signifikant forskjell mellom citalopram og placebo. Den publiserte artikkelen konkluderte imidlertid med at citalopram var trygt og betydelig mer effektivt enn placebo for barn og ungdom, med mulige bivirkninger mht. pasientsikkerhet.

(Anm: The citalopram CIT-MD-18 pediatric depression trial: Deconstruction of medical ghostwriting, data mischaracterisation and academic malfeasance. OBJECTIVE: Deconstruction of a ghostwritten report of a randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety trial of citalopram in depressed children and adolescents conducted in the United States. (…) CONCLUSION: Deconstruction of court documents revealed that protocol-specified outcome measures showed no statistically significant difference between citalopram and placebo. However, the published article concluded that citalopram was safe and significantly more efficacious than placebo for children and adolescents, with possible adverse effects on patient safety. Int J Risk Saf Med. 2016 Mar 16;28(1):33-43.)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

(Anm: Akutt beruselse øker faren for selvmordsforsøk. For første gang har forskere brukt en meta-analyse for å se på betydningen av akutt alkoholberuselse for selvmordsforsøk. (…) Resultatene er forhåndspublisert på nett i Psychological Medicine, med norske Ingeborg Rossow som sisteforfatter. (dagensmedisin.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: 10.september. Verdensdagen for selvmordsforebygging (fhi.no 10.9.2013).)

(Anm: Når eldre tar sitt eget liv – gjør det noe?  (…) Selvmord hos eldre vekker liten oppmerksomhet i Norge, og forebygging i denne aldersgruppen står ikke på dagsordenen. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:346 – 8 (24.2.2015).)

(Anm: Suicide risk in people with chronic fatigue syndrome. (…) The results of the current study are potentially very important but need to be interpreted with caution. The study was quite small for an investigation of mortality (n=2147 patients of whom 17 died). (…) The increased suicide mortality (sex-standardised mortality ratio 6·85, 95% CI 2·22–15·98; p=0·002) was based on just a few deaths and the confidence intervals were wide. Two fewer suicide deaths would have meant that the findings were no longer significant. Lancet. 2016;387(10028):1596–1597 (16 April 2016).)

(Anm: Mortality of people with chronic fatigue syndrome: a retrospective cohort study in England and Wales from the South London and Maudsley NHS Foundation Trust Biomedical Research Centre (SLaM BRC) Clinical Record Interactive Search (CRIS) Register. (...) This remained the case when deaths from suicide were removed from the analysis. There was a significant increase in suicide-specific mortality (SMR 6·85, 95% CI 2·22–15·98; p=0·002). Lancet. 2016;387(10028): p1638–1643 (16 April 2016).)

- Selvmordsadfærd og selvmordstanker er indberettet som formodet bivirkning til det dermatologiske lægemiddel Otezla® (apremilast)

Selvmordsadfærd og selvmordstanker er indberettet som formodet bivirkning til det dermatologiske lægemiddel Otezla® (apremilast)
laegemiddelstyrelsen.dk (Nyt Om Bivirkninger NR. 10 • ÅRGANG 7 • NOVEMBER 2016)
Produktinformationen til lægemidlet Otezla® bliver opdateret med en advarsel om depression, selvmordsadfærd og selvmordstanker som mulig bivirkning til medicinen. Det sker, efter flere tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er set i forbindelse med en gennemgang af indberettede formodede bivirkninger og kliniske bivirkningsdata. Der var tilfælde både med og uden tidligere depression med en hyppighed på ikke almindelig (≥1/1.000 til ≤1/100). De indberettede formodede bivirkninger omfattede også tilfælde af gennemførte selvmord.

Baggrunden for opdateringen af produktinformationen
På verdensplan var der frem til marts 2016 indberettet i alt 65 tilfælde af selvmord og selvmordsadfærd relateret til Otezla® – herunder:

- 5 gennemførte selvmord
- 4 selvmordsforsøg
- 50 tilfælde med selvmordstanker 
- 5 tilfælde med depression/selvmordstanker 
- 1 tilfælde med selvmordsadfærd. 

Råd til læger
-  Fordele og risici ved behandling med apremilast skal vurderes nøje hos patienter med tidligere psykiske symptomer og hos patienter, der tager (andre) lægemidler, som kan forårsage psykiske symptomer.

- Hvis patienterne lider af nytilkomne eller forværrede psykiske symptomer, eller hvis der konstateres selvmordstanker eller selvmordsadfærd, anbefales det at seponere behandling med apremilast.

- Patienter, pårørende og plejere skal instrueres i at meddele alle ændringer i adfærd eller humør, eller tegn på selvmordstanker, til det ordinerende sundhedspersonale.

Indberet formodede bivirkninger relateret til Otezla®
Otezla® blev markedsført i januar 2015 og er derfor på listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt. Det betyder, at du som læge er forpligtet til at indberette alle formodede bivirkninger til medicinen. Formodede bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk.

Indikation for Otezla®
Den 15. januar 2015 blev Otezla® (apremilast) godkendt i Europa til følgende: Otezla, alene eller i kombination med sygdomsmodificerende antireumatiske læge-midler (disease modifying antirheumatic drugs, DMARDs) er indiceret til behandling af aktiv psoriatisk artritis (PsA) hos voksne patienter, som har haft et utilstrækkelig respons, eller har været intolerante over for en tidligere DMARD-behandling. Otezla® er også indiceret til behandling af moderat til svær kronisk plaque psoriasis hos voksne patienter, som ikke responderede på, eller som har en kontraindikation over for, eller er intolerante over for anden systemisk behandling, herunder ciclospo-rin, methotrexat eller psoralen og ultraviolet-A lys (PUVA).

Der er udsendt et lægebrev (DHPC) til alle relevante læger og patientforeninger. (…)

- Dårlig søvnkvalitet forbundet med økt selvmordsrisiko hos eldre voksne

Poor sleep quality associated with increased suicide risk in older adults (Dårlig søvnkvalitet forbundet med økt selvmordsrisiko hos eldre voksne)
medicalnewstoday.com 11.8.2014
Rapportert dårlig søvnkvalitet, uavhengig av nedstemthet, synes å være forbundet med en økt risiko for selvmord hos eldre voksne (Reported poor sleep quality, independent of a depressed mood, appears to be associated with an increased risk for suicide in older adults.) (…)

Forfatterne undersøkte risikoen for selvmord assosiert med dårlig rapportert søvn i en gruppe av eldre voksne (med en gjennomsnittsalder på nærmere 75 år) i løpet av en 10-årig observasjonsperiode. (The authors examined the risk for suicide associated with poor reported sleep in a group of older adults (with an average age of nearly 75 years) during a 10-year observation period.)

De personer som i utgangspunktet rapporterte dårlig søvnkvalitet hadde 1,4 ganger økt risiko for selvmord. Når forfatterne kontrollerte effekten for depresjon, hadde de som i utgangspunktet hadde dårlig søvn fortsatt 1,2 ganger større risiko for selvmord i løpet av den 10-årige observasjonsperioden. Spesielt to søvnfaktorer - innsovningsvansker og ikke-styrkende søvn - var assosiert med økt selvmordsrisiko. (Those individuals who reported poorer sleep quality at baseline had a 1.4 times increased risk for suicide. When authors controlled for the effects of a depressed mood, people with poorer sleep at baseline still demonstrated a 1.2 times greater risk for suicide during the 10-year observation period. Two sleep factors in particular - difficulty falling asleep and nonrestorative sleep - were associated with increased suicide risk.)

"Vi antyder at dårlig subjektive søvnkvalitet derfor kan representere et nyttig screeningverktøy og en nytt terapeutisk mål for selvmordsforebygging sent i livet." ("We suggest that poor subjective sleep quality may therefore represent a useful screening tool and a novel therapeutic target for suicide prevention in late life.") (…)

(Anm: Association of Poor Subjective Sleep Quality With Risk for Death by Suicide During a 10-Year Period:  A Longitudinal, Population-Based Study of Late Life. JAMA Psychiatry. 2014 (Published online August 13, 2014).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Robin’s Pain: The Mystery of Suicide — and How to Prevent It (timesonline.com 13.8.2014).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Youth Suicide Linked With Economic Downturns  (JAMA 2014 (August 14, 2014).)

(Anm: Parental suicide attempt linked to increased suicidal behavior in offspring (medicalnewstoday.com 31.12.2014).)

- Søvndeprivasjon (søvnfaseforskyvning) er et effektivt antidepressiva for nesten halvparten av pasienter med depresjon.

(Anm: Søvndeprivasjon (søvnfaseforskyvning) er et effektivt antidepressiva for nesten halvparten av pasienter med depresjon. Sleep Deprivation Is an Effective Antidepressant for Nearly Half of Patients With Depression. (dgnews.docguide.com 28.9.2017).)

(Anm: Meta-Analysis of the Antidepressant Effects of Acute Sleep Deprivation. Objective: To provide a quantitative meta-analysis of the antidepressant effects of sleep deprivation to complement qualitative reviews addressing response rates. (…) Conclusions: These findings support a significant effect of sleep deprivation and suggest the need for future studies on the phenotypic nature of the antidepressant response to sleep deprivation, on the neurobiological mechanisms of action, and on moderators of the sleep deprivation treatment response in depression. J Clin Psychiatry 2017. 10.4088/JCP.16r11332.)

(Anm: How sleep deprivation harms memory. Researchers from the Universities of Groningen (Netherlands) and Pennsylvania have discovered a piece in the puzzle of how sleep deprivation negatively affects memory. (medicalnewstoday.com 25.8.2016).)

(Anm: Sleep deprivation causes memory deficits by negatively impacting neuronal connectivity in hippocampal area CA1. eLife 2016;5:e13424 (Published August 23, 2016).)

(Anm: Sleep deprivation linked to cell damage (medicalnewstoday.com 12.12.2014).)

(Anm: Poor sleep quality associated with increased suicide risk in older adults (medicalnewstoday.com 11.8.2014).)

(Anm: Poor sleep health could contribute to inflammatory disease. A new meta-analysis in Biological Psychiatry reports that sleep disturbances and long sleep duration are associated with increases in markers of inflammation. (medicalnewstoday.com 6.7.2016).)

(Anm: Insomnia Linked with Suicidal Thoughts in Teens. J Psychiatr Res 2016 (Jun 7).)

(Anm: Mer sömn – mer lön. Vi vet att sömnen är viktig för vår hälsa. Men bättre sömn kan också leda till högre inkomst, enligt en ny studie. (netdoktor.se.se 12.8.2015).) (PDF)       

- Forskere identifiserer nevroner som styrer hjernens indre ur. (- Neurotransmitteren dopamin, styrer også hjernens sirkadiske senter (døgnrytmesenteret), eller "indre ur" - området som regulerer spisesykluser, metabolisme og våkne / hvilesykluser - en nøkkelforbindelse som muligens påvirker kroppens evne til å tilpasse seg jetlag og roterende skiftarbeid.)

(Anm: Forskere identifiserer nevroner som styrer hjernens indre ur. (Researchers identify neurons that control brain's body clock.) Neuroner i hjernen som produserer den glede-signaliserende neurotransmitteren dopamin, styrer også hjernens sirkadiske senter (døgnrytmesenteret), eller "indre ur" - området som regulerer spisesykluser, metabolisme og våkne / hvilesykluser - en nøkkelforbindelse som muligens påvirker kroppens evne til å tilpasse seg jetlag og roterende skiftarbeid, har en ny studie ved University of Virginia vist. (medicalxpress.com 3.8.2017).)

(Anm: Direct Midbrain Dopamine Input to the Suprachiasmatic Nucleus Accelerates Circadian Entrainment. Current Biology 2017;27(16):2465–2475.e3 (21 August 2017).)

– Den eldgamle klokke som regulerer våre liv - og bestemmer vår helse.

(Anm: The ancient clock that rules our lives – and determines our health. (…) A circadian clock also stops everything happening at the same time, ensuring that biological processes occur in the appropriate sequence. For cells to work properly they need the right materials in the right place at the right time. (…) The pioneering research of Jeffrey Hall, Michael Rosbash and Michael Young – awarded the 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine earlier this week – provided our first clear understanding of how a biological clock ticks in any organism; in this case, a fruit fly. (...) We now know that the morning and evening preferences of individuals who describe themselves as either “larks” or “owls” also appear to be related to small changes in some of these clock genes that either speed up or slow down our circadian rhythms. (theconversation.com 5.10.2017).)

(Anm: Får nobelpris for oppdagelsen av døgnrytmen. De amerikanske forskerne Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash og Michael W. Young tildeles årets nobelpris i medisin eller fysiologi for oppdagelsen av den biologiske klokka. (…) Et selvregulerende urverk i kroppen Årets nobelprisvinnere begynte med å studere et gen som krevdes for bananfluens normale døgnrytme. De viste at genet kodet for et protein som økte om natten men brøt ned til lave nivåer om dagen. De identifiserte flere proteiner og kunne dermed beskrive et selvregulerende urverk i våre celler. Klokken har siden vist seg å fungere med samme prinsipp i andre flercellede organismer, også i menneske. (nrk.no 2.10.2017).)

- Sirkadiske rytmer kan være nøkkelen til nye behandlinger for glioblastom. (- Biologiske klokker i hele kroppen spiller en viktig rolle i menneskers helse og ytelse, fra søvn og energi til hvordan maten metaboliseres og til og med alvorlighetsgrad for hjerneslag.)

(Anm: Circadian rhythms could hold key to novel treatments for glioblastoma. Biological clocks throughout the body play a major role in human health and performance, from sleep and energy use to how food is metabolized and even stroke severity. Now, Texas A&M University researchers found that circadian rhythms could hold the key to novel therapies for glioblastoma, the most prevalent type of brain cancer in adults-;and one with a grim prognosis. Scientists in the Texas A&M Center for Biological Clocks Research (CBCR) determined that the timed production of a particular protein, associated with tumor proliferation and growth, is disrupted in glioblastoma cells, and they believe that this may lead to a more effective technique to treat the cancerous cells without damaging the healthy surrounding tissue. These findings, which were supported in part by the National Institutes of Health, were published today (Jan. 10) in the international journal BMC Cancer. (news-medical.net 10.1.2018).)

(Anm: Glioblastom, (GBM), betegnes også WHO grad 4 astrocytom og ble tidligere kalt glioblastoma multiforme. Glioblastom er den vanligste av de primære ondartede hjernesvulstene hos voksne. Glioblastom tilhører en gruppe hjernesvulster som kalles høygradige gliomer. Høygradige gliomer deles i fire undertyper: glioblastom, anaplastisk astrocytom, anaplastisk oligodendrogliom og anaplastisk oligoastrocytom. Glioblastom er den hyppigste undertypen av høygradig gliom og har også dårligst prognose. Hvert år får ca. 200 norske pasienter over 15 år diagnosen høygradig gliom [1]. (no.wikipedia.org).)

- Studie linker selvmordsrisiko til søvnløshet og alkoholbruk

Study links suicide risk with insomnia, alcohol use
medicalnewstoday.com 5.1.2015
A new study is the first to show that insomnia symptoms mediate the relationship between alcohol use and suicide risk, and that this mediation is moderated by gender. The study suggests that the targeted assessment and treatment of specific sleep problems may reduce the risk of suicide among those who use alcohol.

The study found that alcohol use was significantly associated with suicide risk among women. However, further analysis revealed that insomnia symptoms explained a significant proportion of the relationship between alcohol and suicide risk. For men, there was no direct effect of alcohol use on suicide risk, but there was a significant indirect effect of alcohol use increasing suicide risk through insomnia symptoms.

"These results are important as they help demonstrate that alcohol use is associated with an increase in suicide risk, and that this increase may be partially due to insomnia symptoms," said principal investigator Michael Nadorff, PhD, assistant professor at Mississippi State University in Starkville, Miss. "By better understanding this relationship, and the mechanisms associated with increased risk, we can better design interventions to reduce suicide risk."

Although the design of this study did not allow for an examination of causality, the present study lays the groundwork for future longitudinal investigations that further elucidate the relationship among alcohol use, insomnia symptoms and suicide risk.

Study results were published in the December issue of the Journal of Clinical Sleep Medicine. (…)

(Anm: Explaining alcohol use and suicide risk: a moderated mediation model involving insomnia symptoms and gender.J Clin Sleep Med. 2014 Dec 15;10(12):1317-23.)

(Anm: Presence and persistence of sleep-related symptoms and suicidal ideation in psychiatric inpatients.Crisis. 2014 Jan 1;35(6):398-405.)

(Anm: Arbetslöshet bidragande orsak till vart femte självmord (svt.se 11.2.2015).)

(Anm: Unemployment 'a cause of 45,000 suicides each year' (medicalnewstoday.com 11.2.2015.no).)

(Anm: Modelling suicide and unemployment: a longitudinal analysis covering 63 countries, 2000–11. Lancet Psychiatry 2015 (Published Online: 10 February 2015).)

(Anm: Higher suicide risk for those whose parents die when they are young (medicalnewstoday.com 11.11.2015).)

(Anm: Study on suicide risk assessment in mental illness underestimates inpatient suicide risk. BMJ 2016;352:i267. (Published 20 January 2016).)
(Anm: Suicide risk assessment and intervention in people with mental illness. BMJ 2015;351:h4978 (Published 09 November 2015).)

- Medicin, der allerede er i huset, er den store synder, når unge tager piller for at forsøge selvmord, viser nye tal fra Center for Selvmordsforskning

Unge sluger pillerne i huset
fagbladet3f.dk 1.10.2013
Medicin, der allerede er i huset, er den store synder, når unge tager piller for at forsøge selvmord, viser nye tal fra Center for Selvmordsforskning. (...)

Blandt 3.249 unge mellem 13 til 19 år, der i 2011-12 har deltaget i et forskningsprojekt hos Center for Selvmordsforskning, har 113 elever taget en overdosis piller én eller flere gange. Den hyppigst anvendte medicin er håndkøbsmedicin. Ud af de 113 har 54 procent brugt håndkøbsmedicin.

Ofte er det medicin, familien har stående derhjemme, eller som de unge let kan få fat i. De fleste unge – 82 procent - har taget medicin, som allerede var i huset, viser den nye undersøgelse. (...)

Selvmord og piller
• I 2011 blev der indlagt 13.261 personer på danske hospitaler på grund af forgiftninger.
• Ifølge Landspatientregistret har der været i alt 3.768 forgiftninger med acetylsalicylsyre, ibuprofen og paracetamol. 1.246 af disse var selvmordsforsøg.
• I 2009 rettede medierne fokus mod håndkøbsmedicin i forbindelse med selvmordsforsøg blandt børn og unge.
• For at modvirke en stigning blev det pr. 7. marts 2011 indført, at unge under 18 år nu kun må købe smertestillende medicin på apoteket, og kun hvis de har en recept fra deres læge.
• Fra 30. september 2013 indførtes en yderligere stramning, idet store glas med smertestillende piller frem over fjernes helt fra håndkøbsmarkedet. Uanset alder kan de store pakninger nu kun købes med recept.

Kilde: Center for Selvmordsforskning (...)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- USA: Dødeligheten grunnet selvmord, forgiftninger, og fall økte betydelig i løpet av det siste tiåret

Suicides among middle-aged Americans jump by nearly one-third (Selvmord blant middelaldrende amerikanere hoppe med nesten en tredjedel)
cbsnews.com 2.5.2013
(CBS News) The Centers for Disease Control and Prevention said Thursday that suicides are now the tenth-leading cause of death in the U.S. In 2010, more than 38,000 Americans took their own lives -- nearly 5,000 more than died in traffic accidents. (...)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

Leading Causes of Unintentional and Intentional Injury Mortality: United States, 2000–2009 (Viktigste årsakene til utilsiktet og tilsiktet dødelighet grunnet skade: USA, 2000-2009)
Abstrakt Mål. Vi har beskrevet nasjonale trender for de 5 ledende ytre årsakene til dødelighet grunnet skade. Metoder. Vi brukte negative binomisk regresjon og årlige data for underliggende årsak-til-død for amerikanske innbyggere fra 2000 til 2009. Resultater. Dødelighet for utilsiktet forgiftning, utilsiktede fall, og selvmord har økt med henholdsvis 128 %, 71 % og 15 %. Utilsiktet dødelighet grunnet biltrafikk falt 25 %. Selvmord er fremste årsak til dødelighet grunnet skade, etterfulgt av biltrafikk, forgiftning, fall og drap. Kvinner hadde lavere dødelighet grunnet skade enn menn. Den justerte dødeligheten grunnet fall viste en positiv aldersgradient. Svarte og latinamerikanere hadde lavere justert dødelighet for biltrafikk og selvmord og høyere justert drapsrate enn hvite, og en lavere ujustert total dødelighet grunnet skade. Konklusjoner. Dødeligheten grunnet selvmord, forgiftninger, og fall økte betydelig i løpet av det siste tiåret. Selvmord overgår biltrafikken som den ledende årsaken til dødelighet grunnet skade. Omfattende trafikksikkerhetstiltak har redusert dødeligheten for den nasjonale biltrafikken. Tilsvarende innsats vil være nødvendig å redusere byrden av andre skader. (...) (Abstract Objectives. We have described national trends for the 5 leading external causes of injury mortality. Methods. We used negative binomial regression and annual underlying cause-of-death data for US residents for 2000 through 2009. Results. Mortality rates for unintentional poisoning, unintentional falls, and suicide increased by 128%, 71%, and 15%, respectively. The unintentional motor vehicle traffic crash mortality rate declined 25%. Suicide ranked first as a cause of injury mortality, followed by motor vehicle traffic crashes, poisoning, falls, and homicide. Females had a lower injury mortality rate than did males. The adjusted fall mortality rate displayed a positive age gradient. Blacks and Hispanics had lower adjusted motor vehicle traffic crash and suicide mortality rates and higher adjusted homicide rates than did Whites, and a lower unadjusted total injury mortality rate. Conclusions. Mortality rates for suicide, poisoning, and falls rose substantially over the past decade. Suicide has surpassed motor vehicle traffic crashes as the leading cause of injury mortality. Comprehensive traffic safety measures have successfully reduced the national motor vehicle traffic crash mortality rate. Similar efforts will be required to diminish the burden of other injury.)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: Pasienter med psykiske lidelser forskrives halvparten av alle resepter på opioider. (…) Personer med psykiske lidelser representerer 16 prosent av den amerikanske befolkningen. Funnene er bekymrende, rapporterte forskerne. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Medicinalselskaber ramt af nyt søgsmål for opioid-epidemi. Endnu en amerikansk delstat har sendt et søgsmål af sted til flere store medicinalselskaber for at være skyld i den opioid-epidemi, man oplever i USA. Den omstridte smertemedicin opioider er endnu engang kommet under juridisk beskydning. Denne gang er det delstaten Ohio, der har sendt et søgsmål af sted mod en række medicinalselskaber for deres rolle i den opioid-epidemi, man har oplevet i USA gennem de seneste år, skriver Fiercepharma.Det er medicinalselskaberne Teva, Allergan, Johnson & Johnson, Purdue og Endo, der nu kan føje endnu et søgsmål til bunken. For kun to uger siden fik de samme selskaber – på nær Allergan – et lignende søgsmål fra Orange County, New York. (...)  Medicinalselskaber tjener stort på opioder. (medwatch.dk 1.6.2017).)

(Anm: For dårlig oppfølging etter selvmordsforsøk og overdose. Flertallet av landets kommuner har ikke rutiner for oppfølging av personer etter selvmordsforsøk eller overdose. – Alvorlig, mener Helsedirektoratet. Det fremgår av en rapport Sintef har utarbeidet for Helsedirektoratet. Det fremgår av en rapport Sintef har utarbeidet for Helsedirektoratet. Omtrent fire av ti kommuner rapporterte at det er etablert rutiner for at sykehuset varsler kommunen når pasienter utskrives etter å ha vært innlagt for selvmordsforsøk, eller ved mistanke om selvmordsforsøk. Og bare fire av ti kommuner svarer at de har etablert rutiner internt i kommunen for oppfølging etter selvmordsforsøk. (dagensmedisin.no 5.1.2017).)

(Anm: Falling suicide rates in China mask emerging upward trends. BMJ 2014;349:g4486 (07 July 2014).)

(Anm: Funksjonsevnen før og etter en alvorlig fallskade. (The Course of Disability Before and After a Serious Fall Injury.) (...) Konklusjoner og relevans. Fungeringsevnen før og etter en alvorlig fallskade er ganske variabel, men svært sammenvevd, noe som tyder på at sannsynligheten for restitusjon er sterkt avhengig av fungeringsevnen før fallet. JAMA Intern Med. 2013;173(19):1780-1786 (October 28, 2013).)

(Anm: Risk of falls and fractures in older adults using antipsychotic agents: a propensity-matched retrospective cohort study. Drugs Aging. 2010 Oct 1;27(10):815-29.)

(Anm: Fall er ledende årsak til skader som resulterer i dødsfall blant eldre mennesker i USA, ifølge studie. (Falls are leading cause of injury deaths among older people, US study finds. Falls are the leading cause of fatal and non-fatal injuries among adults aged 65 years and older in the United States, a Centers for Disease Control and Prevention study has found.1 The study, published in Morbidity and Mortality Weekly Report, noted that in 2014 around 27 000 US adults in this age group died because of falling and 2.8 million were treated in emergency departments for fall related injuries. Of these, 800 000 were subsequently admitted to hospital, the report said.) BMJ 2016;354:i5190 (Published 23 September 2016)).)

(Anm: Reducing Antipsychotic Medications in Elderly Patients is Associated With Fewer Falls. -- Reducing the dosages of antipsychotic medications prescribed to geriatric patients may help lower the rate of falls in this patient population, according to a prospective study presented here on February 23 at the 45th Annual Meeting of the Society of Critical Care Medicine (SCCM). (…) The investigators found that the rate of falls decreased from 9.4% pre-intervention to 7.6% post-intervention (P =.04). (dgnews.docguide.com 24.2.2016).)

(Anm: Fall blant eldre: Ny studie viser at infeksjoner har mye av skylden. (…) «Blame the bug, not the rug» Men forskerne foreslår nå at leger, familiemedlemmer og øvrige omsorgspersoner bør vurdere nok en årsak: infeksjoner. Infeksjoner i blod, urin- og luftveier er de vanligste syndebukkene når det gjelder infeksjonsrelaterte fall. Dette, ifølge en studie presentert fredag ​​i forrige uke på en årlig konferanse for smittsomme sykdommer, kjent som IDWeek, i San Diego, California. (aftenposten.no 13.10.2015).)

(Anm: Depression, antidepressant medications, and risk of Clostridium difficile infection. BMC Medicine 2013;11:121 (7 May).)

(Anm: Infeksjoner, antibiotika knyttet til maniske episoder hos personer med alvorlige psykiske lidelser. (Infections, antibiotic use linked to manic episodes in people with serious mental illness. (…) Their findings, published in Bipolar Disorders, add to evidence that the body's immune system, the so-called gut brain axis, and the particular bacterial microbiome each person has play an integral part in the ebb and flow of psychiatric symptoms and psychiatric disorders, including bipolar disorder and schizophrenia.) (medicalnewstoday.com 21.7.2016).)

(Anm: Forskere ved Mayo Clinic trekker forbindelsen mellom mikrobiomer og kreft fra samme menneskelige brystvev. (…) Vår forskning fant at vevsprøver ved brystkreft tatt i operasjonssalen under sterile forhold inneholder bakteriell DNA, selv når det er ingen tegn til infeksjon, "sa Hieken i en pressemelding fra Mayo Clinic . "Videre har vi identifisert betydelige forskjeller i mikrobiomer I brystvevet fra kvinner med kreft versus kvinner uten kreft. Mayo Clinic researchers draw connection between microbiome and cancer from the same human breast tissue.) (fiercepharma.com 9.8.2016).)

(Anm: Gut pathogens thrive on body's tissue-repair mechanism. Venture-capital interest in the microbiome—the collection of microbes that inhabit humans, animals and plants—is growing like a culture in a petri dish. More than 100 trillion microorganisms make up the microbiome, living in and on the human body, and performing vital functions: They synthesize vitamins, aid digestion and help the immune system develop. (online.wsj.com 19.9.2016).)

(Anm: Studie: tarmfloraen påvirker legemiddelrespons & bivirkninger. (Study: Intestinal Flora Affects Drug Response & Side Effects.) Antibakterielle legemidler fører til endringer i tarmfloraen. Disse endringene har innvirkning på kapasiteten til leveren og nyrene til å avgifte og eliminere terapeutiske legemidler på grunn av store endringer i metabolisering og transportproteiner. (Antibacterial drugs cause changes in the intestinal flora. These changes have an influence on the capacity of the liver and kidneys to detoxify and eliminate therapeutic drugs due to large changes in the metabolizing and transport proteins.) (pharmapro.com 16.8.2016).)

(Anm: Effect of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors on the Risk of Fracture. (…) Conclusions  Daily SSRI use in adults 50 years and older remained associated with a 2-fold increased risk of clinical fragility fracture after adjustment for potential covariates. Depression and fragility fractures are common in this age group, and the elevated risk attributed to daily SSRI use may have important public health consequences. Arch Intern Med. 2007;167(2):188-194.)

(Anm: Tusenvis dør etter hoftebrudd. Hvert år opplever rundt 10.000 nordmenn hoftebrudd. Nesten en fjerdedel dør innen ett år. (nrk.no 1.2.2015).)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients. J Clin Psychiatry. 2016 Aug 2.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika hadde dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Høye nivåer av vitamin A øker ikke risiko for hoftebrudd. Norge har verdens høyeste forekomst av hoftebrudd, og forskere har spekulert i om det blant annet skyldes at vi spiser mye mat som innholder vitamin A. Nå viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet at høye nivåer av vitamin A i blodet ikke gir økt risiko for hoftebrudd. (fhi.no 16.12.2015).)

(Anm: Sterke bein hele livet. I Norge er osteoporose eller beinskjørhet et stort problem. (…) Forskning ved Folkehelseinstituttet viser at det skjer omkring 9 000 hoftebrudd per år i Norge, 70 % av disse er blant kvinner. Aldersspesifikk forekomst er nedadgående, men på grunn av det økende antallet eldre i befolkningen har antallet hoftebrudd vært stabilt over tid. (fhi.no 20.10.2015).)

(Anm: Stor nedgang i hoftebrudd i Norge - men forskerne vet ikke hvorfor. Folkesykdommene hjerteinfarkt og hoftebrudd har mange likhetstrekk, men forskerne vet mye mer om én av dem.  Norge ligger på topp i verden når det gjelder hoftebrudd, og vi vet ikke hvorfor. (aftenposten.no 4.6.2016).)

(Anm: Melk hjelper ikke mot beinskjørhet hos eldre. Eldre med et kosthold rikt på kalsium, er ikke bedre beskyttet mot å brekke bein eller armer. Norge ligger i verdenstoppen på bruddskader. Om lag 9000 voksne nordmenn brekker hoften hvert år. (nrk.no 3.10.2015).)

(Anm: Child and Adolescent Self-Poisoning Is Serious. A large epidemiological study highlights the elevated risks for suicide among children and teens who survived earlier acts of deliberate self-poisoning. Lancet Psychiatry 2015 Apr 25.)

- Unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere

Unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere
Tidsskr Nor Legeforen 2014 (25.3.2014)
Narkotikabrukere dør ofte tidlig, men ikke bare av utilsiktet overdose.

Andre unaturlige dødsfall utgjør et betydelig antall og er etter all sannsynlighet underrapportert.

Det skriver Gerd Jorunn Møller Delaveris og medforfattere i en originalartikkel i Tidsskriftet. De har undersøkt 1 338 rettsmedisinske obduksjonsrapporter fra Oslo, Bergen og Stavanger fra perioden 2000-05. De har ikke skilt mellom «tunge narkomane» og mer tilfeldige brukere av narkotika.

Ved nesten hvert fjerde unaturlige dødsfall der det ble foretatt rettsmedisinsk obduksjon med påvisning av narkotika i blodet, var dødsmåten enten en ulykke, selvmord eller drap.

Gjennomsnittsalderen på den avdøde var 34 år, og 81 % var menn. 24 % (322) av dødsfallene var ikke klassifisert som overdosedødsfall. Av disse var ca. halvparten (168) selvmord, 123 annen ulykke enn forgiftning og 31 drap. Seks av drapsofrene var kvinner.

- Vi fant en overhyppighet av forgiftning som selvmordsmetode hos begge kjønn. I kategorien annen ulykke enn forgiftning var mer enn halvparten trafikkrelatert. Mange narkotikarelaterte dødsfall skjer imidlertid i private hjem, og med andre voksne i nærheten. Dette gir viktig informasjon når man skal vurdere forebyggende og livreddende tiltak, sier Delaveris. (…)

(Anm: Norge har flest overdosedødsfall i Norden (aftenposten.no 9.3.2015).)

(Anm: Unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:615 – 9 (25.3.2014).)

(Anm: Metod vid självmordsförsök avslöjar ökad suicid-risk .Forskare vid Karolinska Institutet har i en studie visat hur tillvägagångsättet vid tidigare självmordsförsök kan förutsäga risken för ett efterföljande fullbordat självmord. Resultatet pekar även på att vissa psykiatriska diagnoser innebär en ökad risk. (...) Resultaten bekräftar tidigare långtidsstudier, men är den första som undersökt data med patienter som behandlats med dagens psykiatriska behandlingsmetoder. (dagensmedicin.se 5.8.2015).)

(Anm: Study links gang membership and depression. Kids who decide to join gangs are more likely to be depressed and suicidal - and these mental health problems only worsen after joining, finds a new study co-authored by a Michigan State University criminologist. (medicalnewstoday.com 14.4.2016).)

- Selvmord og psykiske lidelser

Selvmord og psykiske lidelser
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1369 – 70 (5.8.2014)
En av de mest etablerte «sannheter» om selvmord er at psykiske lidelser spiller en viktig rolle ved minst 90 % av dem. I dette ligger også en antakelse om årsakssammenheng. Evidensbasen for denne «sannheten» er imidlertid tvilsom fordi den er fremkommet ved studier som ikke holder mål. Her diskuteres noen alvorlige implikasjoner av dette. (…)

Det kan virke som om den sterke sammenhengen mellom psykiske lidelser og selvmord har fått status som faktum kun basert på et stort antall studier av samme type. Det hjelper imidlertid ikke at et funn gjentas i aldri så mange studier, hvis studiene ikke er egnet til å besvare forskningsspørsmålet (5). (…)

Er det så farlig da?
Spørsmålet er så om det gjør noe at det stadig påstås at psykiske lidelser spiller en viktig rolle i ni av ti selvmord. Det er selvsagt viktig å behandle psykiske lidelser, også i selvmordsforebyggende hensikt, men et overdrevent fokus på «90 %-sannheten» kan ha flere uheldige konsekvenser.

Dyregrov (14) har tidligere beskrevet dette som en «farlig diskurs». Én uheldig konsekvens er at det kan bre seg en oppfatning om at så lenge det ikke er tegn til psykisk sykdom, er det ingen fare på ferde (14). Som det går frem av Rasmussen og kollegers studie (12), kan dette bli skjebnesvangert. (…)

I det selvmordsforebyggende arbeidet er det på høy tid å fokusere mer på kompleksiteten som alltid ligger bak et selvmord. Den biomedisinske sykdomsmodellen kommer til kort når det gjelder å forebygge selvmord. Vi blir nødt til å ta inn også det kontekstuelle og relasjonelle i et livsløpsperspektiv hvis vi ønsker å forstå hva selvmord handler om (16). (…)

- Studie: Flere årsaker til unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere (- Resultater: Ikke bare overdose-dødsfall) (- Kvinneandelen var høyest ved selvmord (27 prosent)

Studie: Flere årsaker til unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere
fhi.no 25.3.2014
Overdose regnes som den vanligste unaturlige dødsårsaken blant narkotikabrukere. Én av fire rettsmedisinsk obduserte unaturlige dødsfall i denne gruppen har imidlertid andre årsaker, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Når personer med narkotika i blodet dør som følge av overdose (såkalt «aksidentell forgiftning» eller «forgiftningsulykke»), blir dette rutinemessig rapportert. Andre unaturlige dødsfall som har sammenheng med narkotikabruk blir i mindre grad registrert og studert.

Forskere ved Folkehelseinstituttet ønsket å undersøke forekomsten av unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere og omstendighetene rundt disse. Unaturlige dødsfall regnes her som tilfeller der døden inntraff enten ved ulykke, selvmord eller drap. Målet med studien var blant annet å få mer kunnskap om hvordan narkotika bidrar til unaturlige dødsfall på andre måter enn gjennom forgiftning som skyldes ulykke.  

Studiematerialet ble hentet fra 1338 rettsmedisinske obduksjonsrapporter i perioden 2000 - 2005. Kun de rapportene hvor det var angitt funn av narkotika i blodet ble inkludert i studien.

Resultater: Ikke bare overdose-dødsfall

322 av 1338 unaturlige dødsfall hadde annen dødsårsak enn overdose, tilsvarende nesten 1 av 4

Av disse var det 168 selvmord, 123 dødsfall grunnet andre ulykker (hovedsakelig trafikkrelatert) og 31 drap

Kjønnsfordelingen varierte avhengig av dødsmåte. Kvinneandelen var høyest ved selvmord (27 prosent), og lavest i kategorien ulykker som ikke var overdose (16 prosent)

Trolig underrapportert
Stipendiat Gerd Jorunn Møller Delaveris ved Folkehelseinstituttet mener tallene er viktige for å forstå helhetsbildet tilknyttet dødsårsaker blant narkotikabrukere:

- Unaturlige dødsfall som skjer under bruk av narkotika og som ikke skyldes forgiftning faller gjerne utenfor den ordinære «overdosestatistikken». Disse utgjør et betydelig antall og er mest sannsynlig underrapportert, sier hun.

Møller Delaveris mener dessuten at ulike omstendigheter rundt dødsmåter blant disse brukerne kan ha betydning for forebygging av dødsfall:

- Slik det er nå, er det ikke noen generell eller enhetlig praksis for rekvirering av rettsmedisinsk obduksjon ved unaturlige dødsfall der det ikke er mistanke om kriminell handling. For å få bedre diagnose og registrering av unaturlige dødsfall under narkotikabruk bør hyppigheten av rettsmedisinske obduksjoner for alle unaturlige dødsfall økes, avslutter hun.

Om studien
I alt ble 1338 rettsmedisinske obduksjonsrapporter fra Sør-Norge i perioden 2000 – 2005, der det ble påvist narkotika i avdødes blod, inkludert i studien.

 Avdøde var i alderen 20 – 59 år, og hadde en unaturlig dødsmåte (ulykke, selvmord eller drap).

Kjønn, alder, dødsårsak, dødsmåte, omstendigheter og rekvirerende politidistrikt ble registrert.

De narkotiske stoffene som ble registrert var: amfetamin, metamfetamin, cannabis (THC), kokain og/eller kokain-metabolitten bezoylecgonin, morfin, ecstasy, (MDMA, MDA), fensyklidin (PCP), LSD, sikkert forhøyet GHB (over 1mmol/l), metadon og buprenorfin.

Studien er gjennomført av Gerd Jorunn Møller Delaveris, Svetlana Konstantinova-Larsen og Sidsel Rogde ved Folkehelseinstituttet. (...)

- Siden 2010 har minst 423 mennesker tatt livet sitt mens de fikk behandling i psykisk helsevern (- Hvordan kunne han dø inne på psykoseavdelingen på Norges største sykehus?)

«Hvordan kunne han dø inne på psykoseavdelingen på Norges største sykehus?»
aftenposten.no 19.5.2014
I august 2011 ble Herman M. Jansen lagt inn på døgnavdeling på Ullevål sykehus etter et selvskadingsforsøk. Under en uke senere tok han sitt eget liv.

Siden 2010 har minst 423 mennesker tatt livet sitt mens de fikk behandling i psykisk helsevern. Flere selvmord ble begått mens pasienten var innlagt.

Adresseavisen har fått innsyn i 32 omfattende tilsynssaker der pasienter som har vært under behandling i psykisk helsevern har begått selvmord. Gjennomgangen avdekker alvorlig systemsvikt.

- Hvordan kunne han dø inne på psykoseavdelingen på Norges største sykehus? Vi trodde han skulle få hjelp, at han skulle få en behandling som gjorde ham bedre. Og så skjer dette. Det er ikke til å forstå, sier foreldrene, men erkjenner:

- Herman døde. Ham får vi aldri tilbake. (...)

I en tredjedel av sakene tar pasienten sitt eget liv inne på sykehuset. Dette skjer også på lukkede avdelinger, som skal være det høyeste omsorgsnivået for pasienter i psykisk helsevern. Adresseavisen har bedt både Statens helsetilsyn og Kunnskapssenteret om tall på hvor mange pasienter som hvert år tar sitt eget liv inne på sykehusene. Ingen av dem har en slik oversikt.

Ti av 32 saker ender med den mest alvorlige konklusjonen: ­Pasienten har fått uforsvarlig behandling, det vil si ca. en tredjedel av sakene. (...)

Pasienter får ikke tilfredsstillende diagnostisering og behandling, og nødvendige tester blir ikke tatt. (...)

Pasientjournaler mangler dokumentasjon og utgjør en risiko fordi andre behandlere ikke får oversikt over sykdomsbildet. (...)

Professor dr.med. og leder ved NSSF, Lars Mehlum, er ikke fornøyd med ambisjonsnivået til Helsedirektoratet. Han mener at en mer systematisk tilnærming er nødvendig for at helsepersonell skal lære av hendelsene. Ifølge forskeren er ikke Helsetilsynets gjennomgang nok i seg selv. (...)

Det skjer om lag 100 selvmord i psykisk helsevern hvert år.

- Det er vanskelig å bli klok på. Det burde ikke være slik, at de dør i behandling. (...)

- Svært beklagelig
Direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, sier at det er en vesentlig samfunnsutfordring i større grad å forebygge selvmord og lære av de feilene som går igjen. (...)

Helseforetaket behandler heller ikke henvisninger mellom enhetene på en forsvarlig måte.

Fylkesmannens konklusjon: Helseforetaket har brutt kravet om forsvarlig pasientbehandling. (…)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

- Selvmord i psykisk helsevern får ingen konsekvenser

Selvmord i psykisk helsevern får ingen konsekvenser
vg.no 10.7.2012
** Slipper straff for psykiatri-selvmord ** Helsetilsynet tror 1/3 kunne vært unngått

HOLDER TILSYN: Assisterende direktør i Statens helsetilsyn, Geir Sverre Braut (til høyre), tror ikke det er en god idé å straffe helseforetak når det skjer selvmord i psykisk helsevern. Her sammen med direktør Lars Erik Hanssen (til venstre) tidligere i år.

(VG Nett) Når pasienter tar livet sitt på sykehus, får sykehuset bare beskjed om å skjerpe seg.

VG Nett setter denne uken fokus på de minst 841 personene som har tatt livet sitt mens de var under behandling i psykisk helsevern de siste ti årene.

Bare i 2011 tok 124 personer livet sitt mens de egentlig skulle fått hjelp. Trolig kan tallet være enda høyere, fordi ikke alle selvmordene har blitt meldt til Helsetilsynet.

Geir Sverre Braut, assisterende direktør i Statens helsetilsyn, sier til VG Nett at mange av selvmordene kunne vært unngått. (...)

(Anm: Mange omtaler selvmord som en egoistisk handling. Det er en oppfatning jeg ikke deler (aftenposten.no 21.5.2014).)

- Foreldrenes krangling gir barna selvmordstanker

- Foreldrenes krangling gir barna selvmordstanker
nettavisen.no 28.5.2014
SKADELIG: Professor Frode Thuen ved Høgskolen i Bergen påpeker at konfliktfylte skilsmisser er skadelig for barna.

Professor advarer mot langvarige konflikter etter en skilsmisse.

- Vi ser at det er en dobbelt så høy risiko for at barn med skilte foreldre forteller om selvmordstanker, sier professor Frode Thuen ved Høgskolen i Bergen til Nettavisen.

Thuen har forsket på barn og skilsmisser i flere år, og funnene han har gjort er nedslående lesing.

- Uansett hva man ser på av problemer, så kommer skilsmissebarn litt dårligere ut enn andre barn, enten det er snakk om skoleproblemer, rusmisbruk, atferdsproblemer eller kriminalitet, sier han.

Han bekrefter dermed opplevelsene til barnevernstjenesten i Fredrikstad, som tidligere denne uken slo alarm om barn som får selvmordstanker og depresjoner etter konfliktfylte skilsmisser. 

Les også: - Det gjør så vondt at barna vil dø (…)

- Tausheten om eldre som begår selvmord

Tausheten om eldre som begår selvmord
Overlege og spesialrådgiver ved RVTS øst, med spesialområde «selvmordsforebygging blant eldre» Ildri Kjølseth
nrk.no 18.5.2014

Kronikkforfatteren har undersøkt 23 selvmord i aldersgruppen over 65 år, blant annet gjennom intervjuer med pårørende. Hun fant noen klare fellestrekk. Illustrasjonsbilde.

Eldre mennesker som selv velger å avslutte livet har levd i frykt for at de ikke ville få hjelp – og med en følelse av at samfunnet ikke verdsetter dem. Historiene deres forteller noe om oss som samfunn. (…)

I årene mellom 2007 og 2012 døde hvert år fra rundt 75 til 100 eldre i selvmord. (…)

- 850.000 selvmord på verdensbasis

850.000 selvmord på verdensbasis
dagensmedisin.no 23.4.2014
Hvert år tar minst 850.000 mennesker sitt eget liv, og selvmordsraten er økende.

Det kommer frem i en fersk rapport, som er laget av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Norad. Rapporten er den første i en serie om globale helseutfordringer.

Ifølge rapporten lever om lag 650.000 millioner mennesker med psykiske lidelser som kan forebygges, blant annet angst og depresjon.

Selvmord er den nest viktigste årsaken til død i aldergruppen 10-24 år i verden, og er en av topp tre ledende årsaker til død i aldersgruppen 15-44 år. På verdensbasis ser selvmordsratene ut til å øke, advarer rapporten. (...)

(Anm: Effects of suicide bereavement on mental health and suicide risk. The Lancet Psychiatry, Early Online Publication, 2 May 2014.)

- Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring")

4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089)
ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning)
PRAC's anbefalinger om signaler til ajourføring af produktinformationen Vedtaget den 6.-9. januar 2015, PRAC

På grundlag af alle foreliggende data vedtog PRAC, at indehavere af markedsføringstilladelse for lægemidler indeholdende paroxetin inden 2 måneder skal indsende en ansøgning om ændring af produktinformationen (punkt 4.8 i produktresuméet og indlægssedlen) som beskrevet i det følgende (ny tekst er understreget).

Produktresumé:
Punkt 4.8 – Bivirkninger: Psykiske lidelser
Hyppighed “ikke kendt”: aggression

Fodnote - Tilfælde af aggression er iagttaget efter markedsføring
Indlægsseddel:
Punkt 4 Bivirkninger:
Hyppighed “ikke kendt”: aggression (…)

(Anm: Paroxetin; paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA etc..)

- Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva.

Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Alcohol and serious harms of antidepressant treatment (Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva.)
BMJ 2016;352:i892 (Published 17 February 2016)
Sharma og kolleger 'rapport bekrefter at bruk av antidepressiva er assosiert med aggresjon og vold, særlig hos unge mennesker.1 Andre har bagatellisert en årsakssammenheng , og foreslår på grunnlag av svenske epidemiologiske data at depresjon i seg selv kan være årsaken.2 Men denne studien var mangelfull fordi den ikke klarte å kontrollere for de høye rater av antidepressiva på resept i Sverige.3 (Sharma and colleagues’ report confirms that antidepressant treatment is associated with aggression and violence, especially in young people.1 Others have downplayed a causal link, proposing—on the basis of Swedish epidemiological data—that depression itself may be the cause.2 However, that study was flawed because it failed to control for the high rates of antidepressant prescription in Sweden.3)

En annen svensk kohortstudie sitert av Sharma og kolleger viseren økning i voldelig kriminalitet hos unge voksne, men pekte også på økt forekomst av alkoholrelatert kriminalitet og akutt helsehjelp.4 Disse resultatene er på linje med våre funn om at antidepressiva kan både stimulere drikking og føre til patologisk rus, noen ganger med katastrofale resultater.5 Alkoholbruk blant de som tar antidepressiva er vanlig, men dårlig gransket; dette problemet må raskt bli undersøkt som medvirkende til både grov vold og selvmord. (…) (Another Swedish cohort study cited by Sharma and colleagues indicated increases in violent crime in young adults, but also pointed to increased rates of alcohol related crime and presentation to emergency care.4 These results align with our finding that antidepressants can both stimulate drinking and cause pathological intoxication, sometimes with catastrophic results.5 Alcohol use in people taking antidepressants is common but poorly studied; this problem needs to be urgently investigated as a contributor to both serious violence and suicide.)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical study reports. (...) Conclusions Because of the shortcomings identified and having only partial access to appendices with no access to case report forms, the harms could not be estimated accurately. In adults there was no significant increase in all four outcomes, but in children and adolescents the risk of suicidality and aggression doubled. To elucidate the harms reliably, access to anonymised individual patient data is needed. BMJ 2016;352:i65 (Published 27 January 2016).)

(Anm: Antidepressiva kan doble risikoen for selvmord og aggresjon hos barn, ifølge studie (Antidepressants may double risk of suicide and aggression in children, study finds. Doctors should avoid prescribing antidepressants to children and teenagers wherever possible because they are associated with a doubling in the risk of aggression and suicide, Danish researchers have concluded in The BMJ.1 They recommend considering alternative treatments such as exercise or psychotherapy.) BMJ 2016;352:i545 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Teen Depression Treatment Is an Increasingly Thorny Issue. And the most commonly prescribed antidepressants often don’t help. (…) Taken together, it can be hard for well-meaning psychiatrists to decide the best course of treatment for depressed teens. (time.com 8.6.2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Author’s reply to Dubicka and colleagues and Stone. Dubicka and colleagues say that we are likely to harm young people when we point out that antidepressants increase the risk of suicide.1 2 They consider it harmful that some young people will not start taking antidepressants because they think that these drugs do more harm than good. What is harmful is when these authors and other psychiatrists claim that these drugs protect against suicide despite the solid evidence we have to the contrary and the clear warnings from drug agencies. BMJ 2016;352:i915 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Paper on suicidality and aggression during antidepressant treatment was flawed and the press release was misleading. We have concerns about the editorial process involved in the publication of Sharma and colleagues’ article.1 The article is fundamentally flawed in presentation and logic, and the results were further misrepresented by The BMJ press release. The BMJ is highly regarded and anything it publishes will probably be taken as fact by journalists and the public. It is therefore crucial that The BMJ operates with the highest levels of peer review scrutiny and editorial comment. BMJ 2016;352:i911 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

(Anm: The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac fremviser "antisosial, aggressiv og selvmorderisk atferd" (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour' (dailymail.co.uk 14.7.2013).)

(Anm: Frontal lobe injuries, violence, and aggression: a report of the Vietnam Head Injury Study. (…)These findings support the hypothesis that ventromedial frontal lobe lesions increase the risk of aggressive and violent behavior. Neurology. 1996 May;46(5):1231-8.)

(Anm: Some antidepressants may cause adolescent aggression. Some antidepressant drugs could cause irritability and other abnormal behaviour in teenagers and more research is required to study their effect on children, say scientists. (paktribune.com 18.10.2007).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes.  (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Study suggests new way of preventing diabetes-associated blindness (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Blurry Vision and Diabetes: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 13.6.2016).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

- SSRI-relatert flykrasj

Pilot in fatal crash was using banned drug (Pilot i dødelig krasj brukte forbudt legemiddel)
The Chilkat Valley News. (28.02.2002)
National Transportation Safety Board meldte mandag at spor av antidepressiva Paxil (Seroxat) ble funnet i blod og vevsprøver tatt av den 26 år gamle Chad Beer etter ulykkeen 30. juli 2001 nær Davidson Glacier som drepte Beer og fem passasjerer. (The NTSB factual report, a summary of the agency’s year-long investigation into the crash, does not list use of the drug as the cause of the accident. The safety board will determine and publish the probable cause of the crash within a month.)

NTSBs faktarapport, et sammendrag av byråets ett års granskning av krasjet, nevner ikke bruk av legemidlet som årsaken til ulykken. Sikkerhetskommisjonen vil avgjøre og offentliggjøre den sannsynlige årsak til krasjet innen en måned. (The NTSB factual report, a summary of the agency’s year-long investigation into the crash, does not list use of the drug as the cause of the accident. The safety board will determine and publish the probable cause of the crash within a month.)

I månedene før krasjet ble Beer forskrevet Seroxat (Paxil) som behandling mot angst relatert spesielt til hans arbeid.”… (In the months prior to the crash, Beer was prescribed Paxil to treat anxiety specifically related to his job.”…)

“Det populære antidepressiva er på en liste over psykotrope legemidler, som Federal Aviation Administration betegner "diskvalifiserende," hvilket innebærer at bruk for tiden ikke er tillatt for private eller trafikkflygere. (“The popular antidepressant is on a list of psychotropic drugs the Federal Aviation Administration lists as "disqualifying," meaning that use is currently not allowed for private or commercial pilots.)

Dr Robert Rigg, FAA-regionale flylege, sa at Seroxat (Paxil) er forbudt fordi det kunne påvirke en pilots prestasjoner. "Det endrer sinnsstemning og det kan ha en stor innvirkning på hva som foregår i toppetasjen. Der er faktisk to spørsmål her. Det ene er effekten legemidlet i seg selv har på en person, og det andre er underliggende tilstander som legemidlet er forskrevet mot. Alle mennesker blir deprimerte, og det kan være ille nok å være uskikket. Men bruk av Seroxat (Paxil) er definitivt diskvalifiserende." (Dr. Robert Rigg, FAA regional flight surgeon, said Paxil is banned because it could affect how a pilot performs. "It’s mood altering and it could have a big impact as far as what’s going on upstairs. There are really two issues here. One is the effect the drug itself has on a person, but the other is the underlying conditions for which the drug is prescribed. Everybody gets depressed, and it may be bad enough to be disqualifying. But use of Paxil definitely is disqualifying.")

Rigg sa at Beers lege, som ikke var FAA-sertifisert som medisinsk gransker og dermed kvalifisert til å utføre helseundersøkelser på piloter, kanskje ikke har visst at Seroxat (Paxil) var et forbudt legemiddel. (Rigg said Beer’s doctor, who was not an FAA-certified medical examiner qualified to perform pilot physicals, may not have known Paxil was a banned drug.)

Legen rapporterte til NTSB at Beer fortalte ham at han ikke kunne ta andre legemidler på grunn av sin jobb som trafikkflyger. "Hva legens ansvar angår har jeg ingen formening om fordi han kanskje har antatt (Beer) kunne bruke Seroxat (Paxil). Det vet man bare ikke." ()

Leger er rådet å informere sine pasienter om at Seroxat (Paxil) kan påvirke tenkning og motorikk. Physician’s Desk Reference (PDR; «Felleskatalogen»), standardreferansen for legemiddelforskrivning, opplyser: "Leger er tilrådet å fremlegge for sine pasienter at Seroxat (Paxil) kan forstyrre kognitiv tenkning og motorikk. Pasienter skal advares mot å betjene farlig maskineri, blant annet det å kjøre bil." (Doctors are advised to inform their patients that Paxil could impact thinking and motor skills. The Physician’s Desk Reference, the standard prescription drug reference, states: "Physicians are advised to discuss with their patients that Paxil can interfere with cognitive thinking and motor skills. Patients should be cautioned about operating hazardous machinery, including automobiles.")

Pasienter er gjort oppmerksom på om at " Seroxat (Paxil) kan svekke vurdering (bedømmelse), tenkning eller motorikk. Unngå bilkjøring, betjening av farlig utstyr, eller deltagelse i farlige aktiviteter som krever full mental våkenhet inntil du er sikker på at legemidlet ikke påvirker deg på denne måten." (Patients are warned that "Paxil may impair your judgement, thinking or motor skills. Do not drive, operate dangerous equipment, or participate in any hazardous activity that requires full mental alertness until you are sure the medication is not affecting you in this way.")

NTSB etterforskeren Clint Johnson sa at ledelsen av L.A.B. Flying Service var uvitende om at Beer ble forskrevet legemidlet. Beer fikk godkjent sin siste første skikkelige medisinske undersøkelse for piloter i september 2000, seks måneder etter å ha blitt hyret av L.A.B. (NTSB investigator Clint Johnson said that the management of L.A.B. Flying Service was unaware that Beer had been prescribed the drug. Beer passed his last first-class pilot’s medical exam in September 2000, six months after being hired by L.A.B.)

"Ved min granskning av krasjet var det meget klart at de ikke var oppmerksom på at han ble forskrevet Seroxat (Paxil). Der er egentlig ikke mulig å vite det, dersom ikke piloten forteller det selv," sa Johnson. ("Throughout my investigation of the crash it was very clear that they were not aware that he was prescribed Paxil. There’s really no way to know, if the pilot doesn’t tell them himself," Johnson said.)

Dette skyldes at F.A.A. ikke krever at piloter testes for Seroxat (Paxil) og andre forbudte antidepressiva. Tilfeldig substanstester for piloter legge hovedvekten på marihuana, kokain, og amfetamin. Det er et krav at trafikkflygere gjennomgår en årlig medisinsk undersøkelse, og frivillig er forventet å fortelle F.A.A.s medisinske gransker om det dersom de er på antidepressiva, sa Rigg.“… (That’s because the F.A.A. doesn’t require that pilots be tested for Paxil and other banned antidepressants. Random pilot drug tests focus on marijuana, cocaine, and amphetamines. Commercial pilots are required to undergo an annual medical exam, and are expected to voluntarily tell their F.A.A. medical examiner if they’re on antidepressant drugs, Rigg said.“)

“Rigg sa at piloter som innrømmer bruk av antidepressiva ikke har adgang til å fly før de har vært medisinfri opp til seks uker, for å sikre at tilstanden som legemidlet ble forskrevet mot ikke returnerer.” (…) (“Rigg said pilots who admit to antidepressant use aren’t allowed to fly again until they’ve been off medication for up to six weeks, to make sure the conditions for which the drugs were prescribed don’t return.)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Flere flystyrter er selvmord. Ved systematisk sjekk av ulykker i USA i perioden 1993-2012 kom man frem til at 24 av 7.244 ulykker som medførte tap av liv, tilsvarende 0,33 prosent, sannsynligvis er direkte forårsaket av en eller flere piloter, ifølge Air & Space Magazine. (aftenposten.no 26.3.2015).)

(Anm: Don’t Blame It on Depression. That’s not what made the Germanwings co-pilot murder 149 people. (slate.com 29.3.2015).)

(Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

- Gåten Lubitz (- Could antidepressants have caused the Germanwings tragedy?)

Etter flykatastrofen i Alpene: Gåten Lubitz
aftenposten.no 30.3.2015
Stadig flere opplysninger sannsynliggjør selvmordet. Men over massemordet, derimot, hviler et tungt mørke. (…)

Det drypper stadig ut biter av informasjon om Andreas Lubitz, mannen som for en uke siden styrtet et Germanwings-fly på vei fra Barcelona til Düsseldorf. Etter alt å dømme gjorde han det med viten og vilje. 149 mennesker mistet livet i tillegg til han selv.

Alle informasjonsbrokkene har to ting felles. De kan sannsynliggjøre, bygge opp en slags forståelse for hvorfor Lubitz ikke ville leve lenger. Men de sier ingenting om hvorfor han ble massemorder. (…)

Å forebygge selvmord er viktig. Å hindre massemord enda viktigere. (…)

Derfor settes et par spørsmål som på dagsordenen i Tyskland, et samfunn som setter verdier som orden, presisjon, arbeidsmoral og forutsigbarhet så høyt, men som samtidig hegner om privatsfæren og har utviklet en historisk betinget aversjon mot kontroll- og overvåkingstiltak som griper for dypt inn i den enkelte borgers liv: Hadde det vært mulig å stanse Lubitz før han satt alene bak spakene? Hva måtte i så fall til?

Herostratos-gåten er 2300 år gammel. Den er ennå ikke løst. (…)

(Anm: Could antidepressants have caused the Germanwings tragedy? (forbes.com 29.3.2015).)

(Anm: Germanwings-styrten: NRK svarer på kritikken: Også Bild kan ha relevante opplysninger. Vi ønsker ikke sensasjon og spekulasjon, men vil bidra med informasjon til publikum, svarer nyhetsdirektøren. (aftenposten.no 31.3.2015).)

(Anm: Dødspiloten Lubitz ble behandlet av fem forskjellige leger. Nevrologer og psykiatere skal ha vært inne i behandlingen av Andreas Lubitz. - En forunderlig lang rekke av leger og spesialister, sier en etterforsker til tyske Der Spiegel. (aftenposten.no 5.4.2015).)

- Rettsmedisineres avgjørelser og selvmordsstatistikk i England og Wales

Coroners’ verdicts and suicide statistics in England and Wales (Rettsmedisineres avgjørelser og selvmordsstatistikk i England og Wales)
BMJ 2011; 343:d6030 (6 October)
Økende bruk av beretninger som grunnlag for avgjørelser reiser alvorlige bekymringer (Increasing use of narrative verdicts raises serious concerns)

Suicide is the most tragic consequence of mental illness, and it accounted for 4648 deaths in England and Wales in 2009.1 Reliable suicide statistics are essential to inform and evaluate suicide prevention strategies,2 highlight changes in rates (perhaps as a result of changing socioeconomic conditions), and detect emergence of new methods of suicide.3 (...)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (- Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet.)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

(Anm: På farlig grund. Selvmord: Jeppe Røndes spillefilmdebut om en bølge af selvmord blandt unge i en walisisk kommune er hædret på Tribeca Film Festival, men myndighederne frygter danskerens film. eppe Rønde havde været på jagt efter Radovan Karadzic på Balkan og sad i flyet på vej hjem, da han første gang læste om selvmordene i Bridgend County. Berlingske Tidende rapporterede, at syv unge fra den walisiske kommune inden for et år havde taget deres eget liv, et uforklarligt højt antal for et område med 139.000 indbyggere. Den lokale retsmediciner gav udtryk for bekymring, men det blev værre. (jyllands-posten.dk 27.6.2015).)

- Selvmordstall kan være feilaktige, ifølge studie

Suicide figures may be wrong, says study (Selvmordstall kan være feilaktige, ifølge studie)
austrianindependent.com 10.9.2011
Significantly more people may have killed themselves in Austria in the past years than official statistics suggest, according to a landmark investigation.

Researchers of Vienna Medical University (MedUni) said yesterday (Weds) they found out that a decrease of autopsies could distort figures on people’s causes of deaths. Fewer than one in five fatalities are examined in autopsies in Austria. Almost twice as many autopsies took place 20 years ago.

MedUni research found that countries with higher autopsy rates seem to have higher suicide figures. They pointed out that the number of suicides in these states could be understood to be higher purely based on the fact that more deceased citizens were found to have killed themselves as a higher number of autopsies took place.

The study considered cause of death information from 35 countries. It was published in Archives of General Psychiatry, a monthly medical journal of the American Medical Association.

Approximately 1,300 people killed themselves in Austria in the most recent years, according to official figures. Almost twice as many cases of suicide were recorded in the alpine country 25 years ago. At the same time, the number of autopsies dropped considerably. Especially the cause of death of elderly citizens is often not being investigated, the team of MedUni scientists pointed out. (...)

(Anm: Declining Autopsy Rates and Suicide Misclassification (Reduserte obduksjonsrater og feilklassifisering av selvmord) Arch Gen Psychiatry. 2011;68(10):1050-1057 (October) (pdf).)

Autopsy decline skews suicide rates (Redusert antall obduksjoner gir skjeve selvmordsrater)
imt.ie 3.8.2011
Caution should be used when comparing international suicide rates as many countries registering a decline in suicide show a corresponding drop in autopsies, international research shows.

The authors of the study concluded that autopsy rates were a “major predictor” for suicide rates, and “may [therefore] affect the validity of suicide statistics”.
The current analysis involved data from 35 European and Asian countries during a roughly 30-year period to 2007 and used autopsy rates as an external measure of validation of cause-of-death-statistics.

Writing in the Archives of General Psychiatry, the authors noted a consistently strong positive correlation between autopsy rates and suicide rates for all three decades of the study. For example, cross-sectional estimates showed that a 1 per cent difference between national autopsy rates was associated with a suicide rate difference of 0.49 per 100,000 population. (...)

Furthermore, declining suicide rates in Europe suggested these decreases harboured a “sizeable artifactual component” that warranted in-depth investigation. (...)

(Anm: Declining Autopsy Rates and Suicide Misclassification (Reduserte obduksjonsrater og feilklassifisering av selvmord) Arch Gen Psychiatry. 2011;68(10):1050-1057 (October) (pdf).)

The relationship between sales of SSRI, TCA and suicide rates in the Nordic countries (Sammenhengen mellom salg av SSRI, TCA og selvmordsrater i de nordiske land) (PDF) (PDF)
BMC Psychiatry 2010, 10:62 (6 August 2010)
Background In the period 1990-2006, strong and almost equivalent increases in sales figures of selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) were observed in all Nordic countries. The sales figures of tricyclic antidepressants (TCAs) dropped in Norway and Sweden in the nineties. After 2000, sales figures of TCAs have been almost constant in all Nordic countries. The potentially toxic effect of TCAs in overdose was an important reason for replacing TCAs with SSRIs when treating depression. We studied whether the rapid increase in sales of SSRIs and the corresponding decline in TCAs in the period 1990-98 were associated with a decline in suicide rates.

Methods Aggregated suicide rates for the period 1975-2006 in four Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden) were obtained from the national causes-of-death registries. The sales figures of antidepressants were provided from the wholesale registers in each of the Nordic countries. Data were analysed using Fisher's exact test and Pearson's correlation coefficient.

Results There was no statistical association (P = 1.0) between the increase of sales figures of SSRIs and the decline in suicide rates. There was no statistical association (P = 1.0) between the decrease in the sale figures of TCAs and change in suicide rates either.

Conclusions We found no evidence for the rapid increase in use of SSRIs and the corresponding decline in sales of TCAs being associated with a decline in the suicide rates in the Nordic countries in the period 1990-98. We did not find any inverse relationship between the increase in sales of SSRIs and declining suicide rates in four Nordic countries. (...)

Drug labels must carry suicide alert (Alle pakningsvedlegg må inkludere advarsel mot selvmord)
independent.ie 24.2.2008
(...) All brands of antidepressant for sale in Ireland will have to carry a warning that the side-effects may include suicide.

After a review carried out by the US Food and Drugs Agency, 33 products which are also widely prescribed in Ireland were deemed to carry a significant risk and merit the warning. (...)

Drop in SSRI Prescribing in the United Kingdom Did Not Lead to Youth Suicide Spike (Reduksjon i SSRI-forskrivning førte ikke til økning av selvmord hos ungdommer)
medscape.com 21.2.2008
February 21, 2008 — Reduced prescribing of selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressants for young people in the United Kingdom following regulatory action in 2003 did not lead to an increase in suicidal behavior, according to an ecological time series study.

The study, led by Benedict W. Wheeler, PhD, from the University of Bristol, in the United Kingdom, was published online February 14 in BMJ.

"The findings are important, in that reduced access to antidepressants in young people in the United Kingdom following regulatory intervention appears not to have had an adverse impact on suicide deaths or hospital admissions for deliberate self-harm," Dr. Wheeler told Medscape Psychiatry. (...)

(Anm: The population impact on incidence of suicide and non-fatal self harm of regulatory action against the use of selective serotonin reuptake inhibitors in under 18s in the United Kingdom: ecological study. BMJ, doi:10.1136/bmj.39462.375613.BE (published 14 February 2008).

Midlife Suicide Rises, Puzzling Researchers (Midtlivs-selvmord øker, forvirrer forskerne)
nytimes.com 19.2.2008
A new five-year analysis of the nation’s death rates recently released by the federal Centers for Disease Control and Prevention found that the suicide rate among 45-to-54-year-olds increased nearly 20 percent from 1999 to 2004, the latest year studied, far outpacing changes in nearly every other age group. (All figures are adjusted for population.)

For women 45 to 54, the rate leapt 31 percent. “That is certainly a break from trends of the past,” said Ann Haas, the research director of the American Foundation for Suicide Prevention.

By contrast, the suicide rate for 15-to-19-year-olds increased less than 2 percent during that five-year period — and decreased among people 65 and older. (...)

At the moment, the prime suspect is the skyrocketing use — and abuse — of prescription drugs. During the same five-year period included in the study, there was a staggering increase in the total number of drug overdoses, both intentional and accidental, like the one that recently killed the 28-year-old actor Heath Ledger. Illicit drugs also increase risky behaviors, C.D.C. officials point out, noting that users’ rates of suicide can be 15 to 25 times as great as the general population. (...)

Suicide rate drops in young men
bbc.co.uk 15.2.2008
The suicide rate among young men in England and Wales is at the lowest level for 30 years, say researchers. (...)

Prescriptions of a type of antidepressants called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in the under-18s have fallen by almost half in the past few years, after drug regulators issued stronger warnings on their use.

Professor Gunnell said concerns about the dangers of reducing antidepressant use in children, who might therefore be at an increased risk of committing suicide, had been raised by US research.

"There's been a greater fall in antidepressant prescribing in the UK but we have seen none of the potentially alarming upturn in suicides." (...)

Antidepressants and suicide
Editorials
BMJ, doi:10.1136/bmj.39482.666366.80 (published 14 February 2008)
Treatment is probably too sporadic to affect overall suicide rates (...)

More recent observational studies, however, raise doubts about an association between suicide rates and changes in antidepressant prescribing. The most recent US data suggest that adolescent suicide deaths began to decrease again between 2004 and 2005.7 The two accompanying observational studies show a lack of connection between antidepressant prescribing rates and suicide rates in adolescents and young adults in the United Kingdom.1 2 Suicide rates declined when antidepressant use steadily increased but continued to decline when the use of antidepressants fell sharply in 2003 and 2004. (...)

Suicide rates in young men in England and Wales in the 21st century: time trend study
BMJ, doi:10.1136/bmj.39475.603935.25 (published 14 February 2008)
(...) Possible recent reductions in alcohol use among young men and increases in prescribing of antidepressants do not seem to be temporally related to the decline in suicide. (...)

The population impact on incidence of suicide and non-fatal self harm of regulatory action against the use of selective serotonin reuptake inhibitors in under 18s in the United Kingdom: ecological study
BMJ, doi:10.1136/bmj.39462.375613.BE (published 14 February 2008)
(...) Conclusions The noticeable reduction in prescribing of antidepressants since regulatory action in 2003 to restrict the use of SSRIs in under 18s does not seem to have been associated with changes in suicidal behaviour in young people. Specifically, these data for England do not indicate that reductions in antidepressant use have led to an increase in suicidal behaviour. (...)

Varningstext på antidepressiva
lakartidningen.se 16.5.2007
FDA, USA:s läkemedelsverk, har nyligen utfärdat krav på varningstexter, »black box warning«, på antidepressiva preparat.

De nya varningstexterna på förpackningen skall ange att tonåringar under 18 år och unga vuxna mellan 18 och 24 löper en ökad risk för suicidala tankar och känslor i samband med antidepressiv medicinering. (...)

Vil advare mot selvmord
dagbladet.no 2.5.2007
ØKT SELVMORDSFARE: Antidepressive legemidler eller såkalte lykkepiller kan øke risiko for selvdestruktiv oppførsel for unge. Nå vil amerikanske legemiddelverket ha obligatorisk advarsel.

Det amerikanske legemiddelverket vil at unge som får lykkepiller skal advares om økt risiko for selvmord. (...)

FDA Seeks Antidepressant Suicide Warning
forbes.com 2.5.2007
Young adults beginning treatment with any antidepressant should be warned about an increased risk of suicidal thoughts and behavior associated with the drugs, health officials said Wednesday. (...)

Kan selvmord forebygges? (PDF)
Av professor Einar Kringlen
aftenposten.no 2.3.2007
Medikamentenes rolle. Psykiater Jørgen Bramness og psykolog Fredrik Walby hadde i Aftenposten 12. februar en artikkel om dette viktige temaet. Budskapet fra forfatterne er klart. Man fikk en nedgang i selvmord her i landet fra slutten av 1980-tallet, en nedgang som tilskrives de nyere antidepressive medikamentene.

De skriver også: «I årene etter medikamentene ble introdusert sank antall selvmord med opptil 150 pr. år.»Bare på et par år skulle altså nedgangen være på 300. Trykkfeil eller har det gått litt fort for forfatterne? Etter 1970-tallet begynte selvmordsratene å stige her i landet, og særlig på slutten av 80-tallet fikk man en påtagelig økning med en topp i 1988 med over 700 registrerte selvmord. Siden flatet tallene seg ut, og fra 1992 kom
det en betydelig nedgang, særlig for menn, med ca. 500 for 2003. Vi må tilbake til 1975 for å finne så lave tall.

Det er imidlertid tvilsomt om den store bruken av de «nyere» antidepressive medikamenter er årsaken til nedgangen, av følgende grunner:

  • Velkontrollerte forsøk viser at virkningen av de nye antidepressive medikamentene er udramatisk.
  • Det store salget av nye antidepressive tok av i Norge først etter 1993, og da hadde økningen i selvmordstallene allerede stanset opp.

Ved studium av selvmordsrater i forskjellige land fant forskeren Burgess og medarbeidere at de land som hadde satt i verk forebyggende tiltak, faktisk hadde den største økningen av selvmord. I motsetning til hva mange ville vente, fant man altså at forebyggende tiltak, blant annet bruk av antidepressive medikamenter, var knyttet til en økning av selvmord, særlig blant menn.

Drapstallene for Norge økte også fra 1970-tallet og nådde en topp i 1989 med 62 registrerte drap. Siden fant det sted en nedgang til 37 i 1999–med en lett oppgang i 2002. Selvmord og drap er gjerne knyttet til brede sosiale samfunnsendringer. Det mest interessante i denne sammenheng er faktisk hvorfor både selvmords- og drapstallene økte så sterkt på slutten av 1980-tallet. Plassen tillater ikke detaljer, men la meg minne om at i Norge representerte 80-tallet en nasjonal orgie i vekst og forbruk som endte med en bankkatastrofe på slutten av tiåret. (...)

- Tenk på et tall!

Tenk på et tall!
LEDER - G C Alfsen
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1594 (26.8.2010)
Dårlig kvalitetssikring av data i norske helseregistre gir et usikkert grunnlag for helsepolitiske beslutninger og medisinsk overvåking av befolkningen (...)

Utsagnet «søppel inn gir søppel ut» mister ikke sin gyldighet ved at databasen blir tilgjengelig på nett. Sentralt i helseforskningen står Norsk pasientregister, et register der det ikke telles, men fortolkes. Data er basert på at legene tolker sykdomsforløpet objektivt og klarer å oversette dette til koder. (...)

Men sett utenfra gjør det faktum at valg av ICD-koder er medvirkende til sykehusenes økonomi, at Pasientregisteret må anses som et lærebokeksempel i mulig skjevfordelte data. (...)

Forgiftningsdødsfallene i Muan og kollegers arbeid ble bare unntaksvis bekreftet av obduksjon eller toksikologiske analyser. Her kan det skjule seg selvmord. Fallende selvmordsrater de siste årene har vært tilskrevet effekten av nye antidepressiver (7), men hvor sikre er disse data? Kurvene for antall selvmord og rettsmedisinske undersøkelser er påfallende parallelle (fig 1). Det er derfor nærliggende å anta at manglende melding og oppfølging av unaturlig død gjør at mange forgiftningsselvmord ikke lenger oppdages eller registreres. Sammenlikner man summen av selvmord med gift og akutte forgiftningsdødsfall for 1996 og 2008, finner man da heller ingen nedgang, men en økning på 29 %. Uten bedre kvalitetssikring av registertallene, kan vi altså ikke si at selvmordsratene faller. Med basis i offentlige registre kan man like gjerne hevde at økt salg av nye antidepressiver gir økende selvmordsrater! (...)

Figur 1 Selvmord, akutte forgiftninger og rettsmedisinske undersøkelser 1980–2008. Tall fra Statistisk sentralbyrå og Den norske patologforening. Rettsmedisinske undersøkelser er vist som tidel av originaltallene (...)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

Kvalitetskontroll av dødsmeldinger
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1162 – 3 (11.6.2013)
I Tidsskriftet nr. 7/2013 var det tre artikler om viktigheten av å kvalifisere offisielle dødsmeldinger, som også offentlig statistikk over dødeligheten bygger på (1 – 3). Siden andre undersøkelser om temaet etterlyses (1), kom jeg på at dette har jeg gjort selv (4). (...)

Overdødelighet som følge av forgiftning var knyttet til både selvmord og ulykker. Den ble justert vesentlig opp ved revisjonen. Mye av revisjonene her var basert på at det forelå sterke indisier på at mange av ulykkesforgiftningene faktisk var selvmord. Dette illustrerer at intoksikasjonsdødsfall hos rusmisbrukere er vanskelig å diagnostisere på dødsattester. Det beror vel like mye på sosiale holdninger til disse tragiske dødsfall som på medisinske overveielser. Dilemmaet her er like aktuelt fremdeles.

Ni andre grupper av dødsårsaker ble nedjustert. Det dreide seg blant annet om tuberkulose, levercirrhose, syfilis, alkoholisme, lungesykdommer, hjerteinfarkt, diabetes og urogentialsykdommer. Nedjusteringene skyldtes blant annet at flere tilfeller diagnostisert som alkoholisme måtte revideres ifølge senere kodepraksis til (alkoholisk) psykose og til alkoholisk kardiomyopati/hjertesvikt. Revisjonene styrket også inntrykket av at overdødeligheten av hjertelidelser var vesentlig større enn det de offisielle dødsårsakene tilsier.

I ettertid kan man gjøre følgende refleksjoner om betydningen av revisjon av offisielle dødsårsaker. Der overdødeligheten i utgangspunktet ble funnet ekstremt høy, forsterket revisjonen av diagnosene denne tendensen. Der overdødeligheten var mindre fremtredende, med lavere signifikansnivå, ble den også oppjustert. Den risikofaktoren (alkohol) som den påviste overdødeligheten knyttes til, gjør seg som kjent gjeldende også i normalbefolkningen. Det er ikke tatt med i de statistiske analysene. (...)

Kodepraksis ved forgiftningsdødsfall
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1601-5 (26.8.2010)
(...) Bakgrunn. Det er drøyt 10 000 sykehusinnleggelser og nesten 100 dødsfall årlig i norske sykehus grunnet akutt forgiftning med legemidler i supraterapeutiske doser og ikke-medisinske stoffer. Hensikten med denne studien har vært å evaluere sykehusenes kodepraksis ved akutte forgiftningsdødsfall og skaffe informasjon om forgiftningsagens. (...)

Fortolkning. Nåværende diagnosekodepraksis gir ikke et korrekt bilde av sykehusdødsfall ved akutte forgiftninger, og registerstudier basert på diagnosekoder bør tolkes med forsiktighet. Registrering av ATC-koder på forgiftningsagens er mangelfull, og den norske versjonen av ICD-10 alene er uegnet til klassifisering av medikamentelle forgiftninger. Man bør vurdere å innføre den internasjonale versjonen av ICD-10 eller bedre rutinene for bruk av ATC-koding. (...)

Pasienter med selvpåført forgiftning i medisinsk avdeling
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:882-4 (30.4.2009)
(...) Resultater. Forekomsten av sykehusbehandlet selvpåført forgiftning er 100–200 per 100 000 personår. Omkring 1 % dør i forbindelse med innleggelse, de fleste som følge av alvorlige komplikasjoner før innleggelsen. Dødeligheten er sterkt forhøyet 20 år etter utskrivning. (...)

Fortolkning. Helseproblemene ved selvpåført forgiftning er alvorligere enn det som reflekteres i oppfølging og omfanget av forskning. (...)

Forekomsten av selvpåført forgiftning
Når det gjelder pasienter som innlegges i akuttmedisinske avdelinger som følge av selvskading, dreier det seg først og fremst om akutte forgiftninger. Kopjar og medarbeidere fant at ratene for sykehusbehandlede forgiftningspasienter i Norge i 2000–02 var 144 per 100 000 personår for kvinner og 94 for menn (2). I en ny undersøkelse av forgiftninger i Oslo i løpet av ett år (2003–04) var det 3 775 behandlingskontakter (3 025 episoder, noen overflytninger) (3). 1 870 pasienter ble behandlet prehospitalt, 958 på legevakt og 947 i sykehus. Insidensen for sykehusinnlagte var 210 per 100 000 personår for kvinner og 190 for menn.

Blant de sykehusinnlagte kvinnene ble forgiftningen hos 41 % oppfattet som sikkert eller mulig selvmordsforsøk, 33 % som appell, mens 26 % var uhell eller rusrelatert. De tilsvarende tallene for menn var 28 %, 15 % og 57 %. Det er altså en betydelig kjønnsforskjell med hensyn til suicidal intensjon. Når handlingen ble oppfattet som appell, var pasientene vanligvis klar over at de ikke kunne dø av overdosen, eller sørget for å komme raskt til behandling. Den medisinske behandlingen er god, slik at det er få som dør (1,1 %) eller får varige skader (0,6 %) (4). De døde hadde som oftest pådratt seg komplikasjoner før de ble innlagt, slik som hypotermi eller hjertestans. (...)

(Anm: Selvmordsrater forblir høye etter utskrivning fra psykiatrisk. Suicide Rates Remain High after Psych Discharge. Rate is highest within 3 months post-discharge. Patients recently discharged from psychiatric facilities were at particular risk of suicide, however all discharged patients face a high suicide rate and should have ongoing access to healthcare resources, Australian researchers reported. (…) The suicide rate was highest within 3 months after discharge (1,132, 95% CI 874-1467) and among patients admitted with suicidal ideas or behaviors (2,078, 95% CI 1512-2856), they wrote in JAMA Psychiatry. (medpagetoday.com 7.6.2017).)

- Kvinner er mer sannsynlig å velge forgiftningrer ved selvmord

Are There Gender Differences in Suicide Methods? (Er der kjønnsforskjeller i valg av selvmordsmetoder?)
depression.about.com 1.9.2011
Question: Are There Gender Differences in Suicide Methods?

Answer:
One of the most commonly reported differences in male and female suicide behavior is which of the suicide methods they select. Men tend to choose more violent -- and thus more likely to be lethal -- suicide methods, such as hanging, breathing vehicle exhaust gas, asphyxiation and firearms. Wo men, on the other hand, are more likely to choose self-poisoning.

Another difference in male and female suicide -- at least partially due to lethality of the chosen method -- is the fact that men actually die from suicide more frequently than women do, while women more often engage in what is known as deliberate self-harm (DSH). DSH includes any sort of self-harming behavior, whether or not the intent is to commit suicide. Examples of DSH include non-lethal drug overdose and self-injury. (...)

- Høy selvmordsrate hos danske leger (- Leger har forhøyet selvmordsrate)

Suicide in doctors while under fitness to practise investigation
Editorials
BMJ 2015;350:h813 (Published 13 February 2015)
GMC review contains wide ranging proposals
Doctors have long been known to be at risk of suicide; in several countries their rates of suicide are higher than those for certain other professions and the general population.1 2 3 Some studies have found the main risk to be among female doctors.4 5 Several factors contribute to this problem, including mental disorder, substance misuse, work problems,6and awareness of and easy access to methods of suicide.3 7 Doctors have higher rates of mental health disorders, including depression, anxiety, substance misuse, and “burnout,” than other occupational groups yet getting help may be undermined by lack of willingness to access services.8 9 Some 10-20% of doctors are thought to become depressed at some point in their careers .10 (…)

(Anm: En mann i 60-årene som uventet og dramatisk forsøker selvmord. (...) Verken ulike antidepressiver, antipsykotika, elektrostimulerende behandling, samtaler med psykiater, kompetent miljøterapeutisk oppfølging eller pårørendes hyppige besøk hadde hjulpet. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:338 – 40 (24.2.2015).)

Høy selvmordsrate hos danske leger
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3189 (13.12.2007)
(...) Suicidraten varierte betydelig mellom ulike yrkesgrupper. Den var høyest hos leger (RR 2,7; 95 % KI 1,8 - 4,2) og lavest hos arkitekter og ingeniører (RR 0,4). Sammenlikningsgruppen var grunnskolelærere. Mesteparten av den økte raten i de ulike yrkesgruppene kunne forklares ved sosioøkonomiske karakteristika i disse yrkene. Unntaket var leger og sykepleiere. Mesteparten av den økte raten for disse to gruppene skyldtes hyppigere anvendelse av medikamentoverdoser. Generelt hadde yrket liten sammenheng med selvmordet hos mennesker med psykiske lidelser. Også her skilte imidlertid legene seg ut - de hadde økt risiko (RR 3,6). Nesten halvparten av dem som døde i suicid, hadde vært innlagt i psykiatrisk avdeling - mot bare 5 % av kontrollpersonene.

Resultatene samsvarer med norske funn. Forgiftning med medikamenter er vanligste selvmordsmåte for leger. Dette henger sikkert sammen med kunnskaper og tilgjengelighet. På den annen side har for eksempel militært personell lav suicidrate. De danske tallene viser også, som i Norge, at det hos politifolk ikke er økt suicidrate. (...)

(Anm: UK doctors facing complaints dogged by severe depression and suicidal thoughts. (medicalnewstoday.com 16.1.2015).)

(Anm: Selvmord blant leger. Leger har forhøyet selvmordsrate, men utviklingen går trolig i riktig retning Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:305 (24.2.2015).)

Økt suicidrate hos kvinnelige leger
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3189 (13.12.2007)
Suicidraten hos kvinnelige leger er dobbelt så høy som hos andre kvinner. Det viser en studie fra USA.

En rekke studier gjennom mange år har vist at det hos leger er forhøyet selvmordsrate (1). Det gjelder også i Norge (2). Nå har amerikanske forskere analysert data fra 26 amerikanske delstater for perioden 1984 - 92 (3). De sammenliknet suicid hos leger, tannleger og personer i andre yrker. 203 legesuicid ble identifisert. (...)

(Anm: UK doctors facing complaints dogged by severe depression and suicidal thoughts. (medicalnewstoday.com 16.1.2015).)

- Legemidler utgjorde 73 % av sykehusforgiftningene

Akutte forgiftninger 1999 - 2004 - sykelighet og dødelighet
Grethe Helen Bøe Lilleeng Knut Joachim Berg Finn Gjertsen Erik Andrew
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1023-7 (19.4.2007)
(...) Resultater. I perioden 1999 - 2004 var det årlig nesten 11 000 utskrivninger etter heldøgnsopphold ved somatiske sykehus som var relatert til akutt forgiftning (hoved- og bitilstand). Mortaliteten i sykehus var 0,8 %. Årlig ble det registrert omkring 500 dødsfall etter akutt forgiftning. Omkring 80 % av forgiftningsdødsfallene fant sted utenfor sykehus. (...)

En annen svakhet er at vi ikke vet hvor mange personer som ble behandlet etter akutt forgiftning. (...)

Selv om inntak av legemidler utgjorde 73 % av sykehusforgiftningene, manglet det informasjon om type legemiddel. Dette viser hvor mangelfull nåværende informasjon om legemiddelforgiftninger er i Norsk pasientregister. (...)

Fortolkning. Resultatene tyder på økt sykelighet og stabil dødelighet etter akutte forgiftninger i Norge. Informasjonen i dødsårsaksregisteret og spesielt i pasientregisteret bør forbedres. Spesifisering av agens og bruk av ATC-koder ved legemiddelforgiftninger vil øke nytteverdien. (...)

Konklusjon
I denne undersøkelsen presenteres for første gang en nasjonal oversikt over sykelighet og dødelighet etter akutt forgiftning. Rundt 500 personer døde årlig av akutt forgiftning, derav ca. 90 i sykehus. Det betyr at 80 % av dødsfallene fant sted utenfor sykehus. Årlig var bortimot 11 000 utskrivninger etter heldøgnsopphold ved somatiske sykehus relatert til akutt forgiftning som hoved- eller bitilstand. (...)

Ny rekord i forgiftninger med Panodil (Ny rekord i forgiftninger med paracetamol)
politiken.dk 9.3.2009
898 piger tog en overdosis piller i 2008. Statens svar er en ny kampagne, men fagfolk boykotter: Det er en lappeløsning.

Hver gang, 10 timer er gået, bliver endnu en pige indlagt akut på hospitalet, fordi hun har slugt en livsfarlig dosis Panodiler eller andre hovedpinepiller.

Det viser endnu ikke offentliggjorte tal fra Landspatientregistret, som Sundhedsstyrelsen har trukket til Politiken. Sidste år var 898 teenagepiger døden nær, fordi de tog for mange piller.

»Det er en helt sindssyg udvikling, som skal stoppes nu«, siger Anna Lynge, stifter af netværket Girltalk, hvor unge piger søger hjælp til at løse deres problemer. (...)

Panodil-overdosis ødelægger leveren (Paracetamoloverdose ødelegger leveren)
nyhederne.tv2.dk 26.2.2009
Selvmordsforsøg blandt helt unge piger er næsten firedoblet indenfor de seneste ti år, ligesom hver sjette af de 15- til 19-årige piger på landets gymnasier har forsøgt at begå selvmord - 18 procent ved at tage en overdosis af piller som blandt andet Panodil.

"Vi fik cirka 100 patienter om året - altså to patienter om ugen blev indlagt med en alvorlig forgiftning af paracetamol. Der er et stigende antal indlæggelser efter en overdosis," siger Kim Dalhoff, der er overlæge på Bispebjerg Hospital og tidligere har arbejdet på leverafdelingen på Rigshospitalet. (...)

"Hvis pigerne kommer tidligt i behandling, har vi en god og effektiv behandling - hvis der går lang tid, inden man kommer på hospitalet og får modgiftbehandling, kan leveren tage skade - i yderste konsekvens kan man dø af det," siger Kim Dalhoff. (...)

Flere ulykker og selvmord blant langtidsdiabetikere
dagensmedisin.no 24.5.2007
Nesten en tredel av dødsfall blant dem som har hatt diabetes type-1 siden barndommen, skyldes ulykke eller selvmord.

I sitt doktorgradsarbeid har barnelege Torild Skrivarhaug ved Ullevål Universitetssykehus fulgt 1906 barn og unge under 15 år som fikk diabetes da de var barn og ungdom for 25-35 år siden. (...)

- I løpet av perioden døde til sammen 103 av dem vi fulgte i undersøkelsen. En stor del av dødsfallene - 28 prosent - skyldtes det som klassifiseres som «voldsomme dødsfall», altså ulykker, suicid og forgiftninger, forklarer Skrivarhaug. (...)

Måtte dobbelsjekke dødsattesten
Da Torild Skrivarhaug jamførte dødsmeldingene med medisinske journaler og obduksjonsrapporter, så hun at mange av attestene unngikk å nevne selvmord.

Som en del av doktorgradarbeidet gikk barnelege Torild Skrivarhaug ved Ullevål Universitetssykehus gjennom 103 dødsattester og sam-menlignet dem med medisinske journaler og obduksjonsrapporter. I flere tilfeller var selvmord utelatt fra dødsattesten.

- Vi vet fra før at mange selvmord blir omtalt som noe annet på dødsattesten, sier hun.

Syv av 13 feilført
Opptellingen, som ble presentert i Diabetologia i oktober 2006, viste 30 tilfeller av voldsom død (selvmord og ulykke). I utgangspunktet var 20 av dem registrert som «ulykke», seks som «selvmord» og fire som «intoksikasjon» (forgiftning).

Gjennomgangen viste at syv av «ulykkene» i realiteten var selvmord. (...)

Underliggende årsak
Dette er feil føring av dødsattest. Som medlem av Verdens helseorganisasjon (WHO) er Norge forpliktet til å registrere underliggende dødsårsak.

- Ved skade eller forgiftning skal også ytre årsak registreres i dødsårsaksregisteret. Ved for eksempel drukning skal det indikeres om det skyldes ulykke, selvmord eller drap/vold. Dette blir ikke alltid gjort, og det er en kilde til feilklassifisering, forklarer forsker Finn Gjertsen ved Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo.

Dårligere register
Dette går ut over kvaliteten på dødsårsaksregisteret.

- Det er vanlig å hevde at Norge har god kvalitet på helseregisterdata, men jeg er ikke overbevist om at vi er så gode som det gis inntrykk av. Hvis man bruker andel dødsfall som registreres med symptomer og ubestemte tilstander som indikator på kvalitet på registreringen i mortalitetsregisteret, har det nok heller skjedd en svekkelse i løpet av de siste fem-ti årene enn det motsatte, sier Gjertsen.

3000 oppfølginger
Dødsmeldingene registreres i Dødsårsaksregisteret av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Om lag 3000 dødstilfeller i året må følges opp av SSB - fordi dødsmeldingen er uklar eller for dårlig utfylt.

I tillegg registreres dødsfall uten årsak når SSB får vite gjennom Folkeregisteret at personen er død, og dødsmeldingen aldri har kommet inn. (...)

(Anm: Long-term mortality in a nationwide cohort of childhood-onset type 1 diabetic patients in Norway. Diabetologia. 2006;49(2):298-305).)

Stadig flere unge forgifter sig med piller
berlingske.dk 16.1.2009
Antallet af unge, der forsøger at begå selvmord ved at sluge hovedpinepiller, er mere end tredoblet på 10 år.

Et rekordhøjt antal unge danskere prøver at slå sig ihjel ved at sluge en overdosis hovedpinepiller, skriver Politiken fredag.

I 1997 blev 259 personer i alderen 12-20 år indlagt med forgiftninger forårsaget af Panodil, Kodimagnyl og andre svage smertestillende midler. Det tal var ti år senere mere end tredoblet til 954 forgiftede unge, hvoraf den klart største del var piger. Det fremgår af et nyt notat fra Lægemiddelstyrelsen, skriver Politiken. Udviklingen er katastrofal, mener professor Merete Nordentoft fra Psykiatrisk Center Bispebjerg i København. (...)

Stor gjentakelse av selvpåførte forgiftninger
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:90 (15.1.2009)
Nesten en tredel av alle pasienter med selvpåført forgiftning gjentar dette i løpet av ett år. Det viser en ny studie fra Oslo.

I studien ble alle forgiftninger som ble behandlet i sykehus og prehospitalt i løpet av ett år prospektivt registrert (1). (...)

Ved å bruke «overlevelsesstatistikk» beregnet vi ettårsrepetisjonsrate for alle typer selvpåførte forgiftninger og identifiserte prediktorer for gjentakelse.

Studien omfattet alle selvpåførte forgiftninger uavhengig av behandlingsnivå og intensjonen bak forgiftningen. Fordi både behandlingsnivå og intensjon kan variere fra episode til episode for samme person, er det viktig å inkludere bredt for å favne alle episoder.

Hele 30 % repeterte forgiftningsepisoden i løpet av ett år, og størst sannsynlighet for repetisjon ble funnet hos dem som forgiftet seg med sedativer eller opioider, var 30 - 49 år gamle, var permanent utenfor arbeidslivet, med tidligere suicidalforsøk eller tidligere psykiatrisk behandling. Et viktig tilleggsfunn var at intensjonen bak repeterte forgiftninger ble tolket ulikt fra episode til episode for nesten en firedel av pasientene. Det vil si at for samme pasient kunne en episode tolkes som en ren rusoverdose, mens en annen episode som suicidforsøk. Dette understreker at det er vage grenser mellom forskjellige typer selvpåførte forgiftninger og at det er viktig å inkludere bredt i slike studier. (...)

Unintentional Poisoning Deaths United States 1999-2004 (Utilsiktede forgiftningsdødsfall i USA 1999-2004)
JAMA. 2007;297:1309-1311 (March 28)
MMWR. 2007;56:93-96
(...) I 2004 var forgiftninger i USA, som årsak til utilsiktede skader, nummer to etter bilulykker .1 Nesten alle forgiftningsdødsfall i USA tilskrives medikamenter, og de fleste forgiftninger skjer som resultat av misbruk av reseptbelagte legemidler eller illegale midler.2 (...) (In 2004, poisoning was second only to motor-vehicle crashes as a cause of death from unintentional injury in the United States.1 Nearly all poisoning deaths in the United States are attributed to drugs, and most drug poisonings result from the abuse of prescription and illegal drugs.2)

Antallet utilsiktede forgiftningsdødsfall økte fra 12 186 i 1999 til 20 950 i 2004. Den årlige aldersjusterte rate økte med 62,5 %, fra 4,4 per 100 000 mennesker i 1999 til 7,1 i 2004. Økningen blant kvinner, fra 2,3 til 4,7 per 100,000 mennesker (103,0 %), var en dobling i forhold til økningen blant menn, fra 6,5 til 9,5 per 100,000 mennesker (47,1 %) (Table 1). (...) (The number of unintentional poisoning deaths increased from 12,186 in 1999 to 20,950 in 2004. The annual age-adjusted rate increased 62.5%, from 4.4 per 100,000 population in 1999 to 7.1 in 2004. The increase among females, from 2.3 to 4.7 per 100,000 population (103.0%), was twice the increase among males, from 6.5 to 9.5 per 100,000 population (47.1%) (Table 1).

Økt dødelighet lenge etter selvmordsforsøk
Tidsskr Nor Lægeforen (1.12.2005)
Selvmordsforsøk er en sterk risikofaktor for selvmord. Mennesker som har forsøkt å ta sitt eget liv, må derfor følges opp særlig nøye. Nå har britiske forskere undersøkt hvordan det gikk med nesten 1 000 pasienter som var innlagt 1985 - 86 etter selvforgiftning med medikamenter (Br J Psychiatry 2005; 187: 470 - 5).

94 % lot seg oppspore etter 16 år. 17 % var døde, 3,5 % av sannsynlig suicid. Selvmord som dødsårsak var forbundet med en rekke faktorer som ble registrert under innleggelsen, men bare alvorligheten av selvmordsforsøket og en tidligere relevant sykehistorie var selvstendige risikofaktorer.

Prediksjon av suicid er svært vanskelig. Forfatterne mener derfor at god oppfølging av alle selvmordsforsøkere er nødvendig. (...)

Drikker seg i hjel
aftenposten.no 31.10.2005
Stadig flere finner drikker seg i hjel. Hvert tredje dødsfall blant middelaldrende menn i Finland i fjor skyldtes alkoholbruk, viste fersk statistikk mandag.

I 2003 døde 1.560 finner av alkoholrelaterte årsaker, mens tallet i år steg til 1.860, en økning på nesten 20 prosent. Tallet på slike dødsfall har økt jevnt og trutt de siste 20 årene, går det fram av oversikten fra Statistikcentralen i Helsingfors.

En tredel av alle dødsfall av denne typen skyldes akutt alkoholforgiftning. Resten skyldes langtidsvirkninger av et høyt alkoholforbruk, som lever- og hjerte-kar-sykdommer, sier medisinske fagfolk i Finland.

Årsaken til at tallet på alkoholdødsfall økte så bratt fra 2003 til 2004 er ennå ikke utredet. De mest utbredte dødsårsakene blant finske kvinner i arbeidsfør alder er brystkreft, og for mennenes vedkommende hjerte-kar-lidelser.

I mars i fjor satte finnene ned avgiften på brennevin med 44 prosent, som ledd i tilpasningen til det lavere avgiftsnivået i EU. Flere forskere mener at det er resultatene av denne alkoholpolitikken man nå ser på dødsstatistikken. (© NTB) (...)

Unge kvinner forsøker oftest selvmord
Aftenposten 30.6.2005
I løpet av tre år ble det registrert mer enn 13 000 selvpåførte forgiftninger med legemidler i Norge. De aller fleste tilfellene er selvmordsforsøk, og yngre kvinner er mest utsatt, viser en fersk studie.

- Det kan finnes noen forskjeller som kan forklare ulikhetene i disse fylkene, men det vet vi ikke nok om. Det kan være flere som kommer inn til behandling, eller det kan være måten behandlingsapparatet er organisert på eller andre faktorer, sier Dieserud til Aftenposten.

- Folkehelseproblem.
Nå etterlyser hun et nasjonalt, personidentifiserbart pasientregister, som blant annet kan avdekke hvor mange personer som har gjennomført flere selvmordsforsøk.

- Hvor mange overlagte og alvorlige selvmordsforsøk dreier dette seg om?

- Det kan vi ikke si ut fra vår undersøkelse. Men i gruppen selvpåførte forgiftninger, er den største gruppen innenfor det vi betegner som selvmordsforsøk. Vi bruker vanligvis en relativt vid definisjon på selvmordsforsøk, der det for de fleste ikke er et klart ønske om å dø. Det er blandede følelser, de ønsker både hjelp og de ønsker å dø, sier hun. Dieserud mener selvpåførte forgiftninger med legemidler utgjør et stort folkehelseproblem. (...)

Suicide and exposure to organophosphate insecticides: cause or effect?
Am J Ind Med. 2005;47(4):308-21 (April 2005)
BACKGROUND: Suicide using pesticides as agent is recognized as a major cause of pesticide poisoning. (...)

CONCLUSIONS: OPs are not only agents for suicide. They may be part of the causal pathway. Emphasizing OPs solely as agents for suicide shifts responsibility for prevention to the individual, reducing corporate responsibility and limiting policy options available for control. (...)

Health Effects of Insecticides
JAMA 2005;293:2992 (June 22/29, 2005)
...The data collected linked use of insecticides, including organophosphates and organochlorines, to reports of recurring headaches, fatigue, insomnia, dizziness, nausea, hand tremors, numbness, and...
...the insecticides studied have been banned or restricted in the United States, including DDT and organophosphates.... (...)

- Flere selvmord i psykiatrien

- Gjør ikke nok for å forebygge psykiatri-selvmord
vg.no 12.7.2012
Det mener Frp må til for å få ned antall selvmord i psykiatrien. Verken de eller Høyre mener det gjøres nok for å få ned antall selvmord i dag. (...)

Har ikke råd til å undersøke alle selvmord
vg.no 11.7.2012
(VG Nett) Eksperter mener bedre oversikt over selvmord kan brukes til forebyggende arbeid. Men Helsetilsynet sier de ikke har råd til å undersøke alle.

VG Nett har tidligere skrevet at det bare de siste ti årene har vært 841 selvmord innen psykisk helsevern.

VG Nett har i dag skrevet om Dennis Jørstad som mistet samboeren sin i selvmord. Hun var innlagt på psykiatrisk avdeling og fikk gå til frisøren alene. Hun kom aldri tilbake.

Selv om kvinnen tok sitt eget liv mens hun var innlagt på institusjonen, var det ingen som undersøkte selvmordet før samboeren klaget til fylkeslegen tre måneder etter dødsfallet. Helsetilsynet konkluderte med at samboeren ikke har fått forsvarlig behandling.

- Det burde vært automatikk i at selvmord i psykisk helsevern ble undersøkt, sier Jørstad. (...)

Dette ofte galt i psykiatri-selvmord
Helsedirektør: - Sjelden jeg ser en ny feil går

vg.no 11.7.2012
(VG Nett) Svært mange av selvmordene i psykisk helsevern skjer fordi de ansatte ikke er flinke nok til å vurdere selvmordsrisiko.

Denne uken setter VG Nett fokus på de som har tatt livet sitt mens de skulle fått hjelp de siste ti årene.

Det finnes ingen oppdatert informasjon om hendelsforløpet i sakene. Men VG Nett gått gjennom en rekke tilsynsrapporter fra de siste årene og resultatene er åpenbare: De viser at det svært ofte konkluderes med at helsepersonell ikke er flinke nok til å vurdere selvmordsrisiko.

Også i flere av selvmordene som Norsk pasientskadeerstatning mener kunne vært unngått, har det vært for dårlig vurdering av selvmordsrisiko. (...)

Selvmord i psykisk helsevern får ingen konsekvenser
vg.no 10.7.2012
** Slipper straff for psykiatri-selvmord ** Helsetilsynet tror 1/3 kunne vært unngått

HOLDER TILSYN: Assisterende direktør i Statens helsetilsyn, Geir Sverre Braut (til høyre), tror ikke det er en god idé å straffe helseforetak når det skjer selvmord i psykisk helsevern. Her sammen med direktør Lars Erik Hanssen (til venstre) tidligere i år.

(VG Nett) Når pasienter tar livet sitt på sykehus, får sykehuset bare beskjed om å skjerpe seg.

VG Nett setter denne uken fokus på de minst 841 personene som har tatt livet sitt mens de var under behandling i psykisk helsevern de siste ti årene.

Bare i 2011 tok 124 personer livet sitt mens de egentlig skulle fått hjelp. Trolig kan tallet være enda høyere, fordi ikke alle selvmordene har blitt meldt til Helsetilsynet.

Geir Sverre Braut, assisterende direktør i Statens helsetilsyn, sier til VG Nett at mange av selvmordene kunne vært unngått. (...)

Flere selvmord i psykiatrien
aftenposten.no 17.7.2011
Siden 2001 har antall selvmord i psykiatrien økt kraftig. Mange pårørende har fått erstatning på grunn av svikt i vurderingen av selvmordsfare. (...)

Fakta:Selvmord i Norge
2001: 549 selvmord
2005: 533 selvmord
2009: 573 selvmord

Selvmord i psykiatrien
2001: 31 (5,5 prosent av alle)
2005: 68 (12,8 prosent av alle)
2009: 118 (20,6 prosent av alle)

Kilder: SSB og Helsedirektoratet (...)

- Urovekkende
Tilfeller som dette blir stadig oftere meldt til Helsetilsynet. Fra 2001 til 2009 har tallet på mennesker som tar livet sitt i psykiatrien økt fra 31 til 118 i året. Helsetilsynet skriver i sin rapport at dette skyldes at man er blitt flinkere til å melde tilfeller av selvmord. Generalsekretær i Mental Helse, Bjørn Lydersen, tror ikke forklaringen er så enkel.

- Dette er urovekkende. Hadde vi sett en lignende utvikling i andre deler av helsetjenesten, ville alarmen gått forlengst. En så stor økning i antall meldte selvmord burde i det minste resultert i mer forskning, sier Lydersen.

Også Lars Mehlum, professor ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, mener at en slik økning er bekymringsverdig. (...)

Påvist svikt
I 2009 undersøkte Helsetilsynet 174 selvmordssaker i psykisk helsevern som skjedde i årene 2005 og 2006. Det ble avdekket brudd i en av tre undersøkte saker. Tilsvarende undersøkelser er ikke gjort i ettertid, men Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har sett på saker fra perioden 2001–2009, hvor NPE har gitt medhold. «Mari»s pårørende meldte hennes sak til NPE og fikk medhold.

Det samme fikk etterlatte i 54 andre, lignende saker i den samme perioden. De fikk erstatning fordi NPE mente at det kunne påvises mangelfull oppfølging eller sikring, mangelfullt tilsyn eller svikt i vurderingen av selvmordsfare. Det betyr at i nesten halvparten av sakene der det er gitt medhold i psykisk helsevern, dreier seg om selvmord. Tilsammen utgjør det en av ti meldte selvmord i samme periode. (...)

Sviktende helsehjelp førte til selvmord
aftenposten.no 14.1.2011
Fra 2001 til 2009 har Norsk pasientskadeerstatning betalt ut over 83 millioner kroner i tilsammen 168 saker som gjelder psykisk helsevern. Tilsammen er 596 saker behandlet. Nesten halvparten av sakene hvor det ble gitt medhold, dreier seg om selvmord eller selvmordsforsøk. Gjennomgangen Norsk pasientskadeerstatning har gjort, viser at 55 selvmord og 22 selvmordsforsøk skyldes svikt ved helsehjelpen. (NTB)

Gir helsevesenet skylda for 55 selvmord
dagbladet.no 12.1.2011
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har betalt ut millioner i erstatning etter selvmord som kunne vært unngått.

(Dagbladet): I perioden 2001 til 2009 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlet 596 saker innenfor psykisk helsevern. Av disse er det gitt 168 medhold, og det er utbetalt over 83 millioner kroner til pasienter og pårørende etter svikt i ytelse av helsehjelp.

Nær halvparten av sakene der det er gitt medhold dreier seg om selvmord eller selvmordsforsøk. Medholdsandelen er høyere for selvmord og selvmordsforsøk enn for alle andre typer skader innen psykisk helsevern. (...)

- Militærets økte bruk av legemidler kritiseres

Military’s increased use of medications under fire (Militærets økte bruk av legemidler kritiseres)
spokesman.com 8.4.2012
U.S. Air Force pilot Patrick Burke’s day started in the cockpit of a B-1B bomber near the Persian Gulf and proceeded across nine time zones as he ferried the aircraft home to South Dakota.

Every four hours during the 19-hour flight, Burke swallowed a tablet of Dexedrine, the prescribed amphetamine known as “go pills.” After landing, he went out for dinner and drinks with a fellow crewman. They were driving back to Ellsworth Air Force Base when Burke began striking his friend in the head.
“Jack Bauer told me this was going to happen – you guys are trying to kidnap me!” he yelled, as if he were a character in the TV show “24.”

When the woman giving them a lift pulled the car over, Burke leaped on her and wrestled her to the ground. “Me and my platoon are looking for terrorists,” he told her before grabbing her keys, driving away and crashing into a guardrail.

Burke was charged with auto theft, drunken driving and two counts of assault. But in October, a court-martial judge found the young lieutenant not guilty “by reason of lack of mental responsibility” – the almost unprecedented equivalent, at least in modern-day military courts, of an insanity acquittal.

Four military psychiatrists concluded Burke suffered from “polysubstance-induced delirium” brought on by alcohol, lack of sleep and the 40 milligrams of Dexedrine he was issued by the Air Force.

In a small but growing number of cases across the nation, lawyers are blaming the U.S. military’s heavy use of psychotropic drugs for their clients’ aberrant behavior and related health problems. Such defenses have rarely gained traction in military or civilian courtrooms, but Burke’s case provides the first important indication that military psychiatrists and court-martial judges are not blind to what can happen when troops go to work medicated. (...)

Suicides Rose By 80% In US Army, 2004-2008 (Antall selvmord økte med 80 % i den amerikanske hæren i perioden 2004 - 2008)
medicalnewstoday.com 8.3.2012
According to a study conducted by US Army Public Health Command, the number of suicides committed among US army personnel increased 80% between 2004 and 2008. The study is published online in Injury and Prevention.

The researchers explain that approximately 40% of these suicides might be linked to military events after the United States became involved in Iraq.

Starting In 2003, a considerable number of US troops were deployed to Iraq. The US is currently involved in military operations in Afghanistan. (...)

(Anm: Delirium is associated with 5-fold increased mortality in acute cardiac patients. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

Suicides Highlight Failures of Veterans’ Support System
nytimes.com 24.3.2012
Francis Guilfoyle, a 55-year-old homeless veteran, drove his 1985 Toyota Camry to the Department of Veterans Affairs campus in Menlo Park early in the morning of Dec. 3, took a stepladder and a rope out of the car, threw the rope over a tree limb and hanged himself.

It was an hour before his body was cut down, according to the county coroner’s report.

“When I saw him, my heart just sank,” said Dennis Robinson, 51, a formerly homeless Army veteran who discovered Mr. Guilfoyle’s body. “This is supposed to be a safe place where a vet can get help. Something failed him.” (...)

- Søvnløse får selvmordstankar

Søvnlause får sjølvmordstankar
nrk.no 1.4.2009
Ny forsking syner at søvnproblem aukar risikoen for sjølvmordstankar.

Søvn viktig varsellampe
- Å vakne for tidleg eller å ha vanskar med å sovne om natta, er noko helsemyndigheitene må vere på vakt på som ein risikofaktor for sjølvmord - sjølv når pasienten ikkje har ein psykiatrisk diagnose, seier Marcin Wojnar ved universitetet i Michigan som leia forskingsarbeidet.

5700 amerikanske kvinner og menn var med i forsøket, og ein tredel av forsøkspersonane rapporterte om søvnvanskar.

Forskarane justerte tala utifrå faktorar som psykisk helsetilstand, rusmiddelmisbruk og sosiale utfordringar.

Resultata synte at det å vakne minst to timar tidlegare enn ønskjeleg, var den mest konsistente koplinga til sjølvmordstankar.

Blant dei som sleit med dette, hadde dobbelt så mange hatt suicidale tankar eller sjølvmordsplanar, og nesten tre gongar så mange hadde prøvd å ta sitt eige liv. (...)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

Suicide risk higher for people who have trouble sleeping
guardian.co.uk 1.4.2009
Researchers in US and Poland find clear link between sleep problems and suicidal feelings

People with sleep problems are more likely to try to commit suicide – or to think about it – than those who regularly get a good night's rest, according to a new study.

Lack of sleep is frequently associated with depression and other mental disorders, but it has not often been studied as a possible reason for people feeling suicidal, say psychiatrists at the World Psychiatric Association's international congress today. (...)

Sleep problems linked to suicide
bbc.co.uk 31.3.2009
The reason for the link is unclear

Adults who suffer chronic sleep problems may be more likely to try to commit suicide, US research suggests.

Doctors are being warned to be vigilant if a patient reports disturbed sleep - even if they have no history of mental health problems.

The more types of sleep disturbances people had, the more likely they were to have thoughts of killing themselves, or actually try to do so.

The study will be presented at a World Psychiatric Association meeting. (...)

Insomnia Linked to Suicidal Thoughts, Attempts
healthfinder.gov 1.4.2009
But researchers say it's not clear if one causes the other.

(SOURCES: Marcin Wojnar, M.D., Ph.D., Medical University of Warsaw, Poland, and University of Michigan, Ann Arbor; Alan Berman, executive director, American Association of Suicidology, Washington D.C.; April 1, 2009, presentation, World Psychiatric Association International Congress on Treatments in Psychiatry, Florence, Italy)

WEDNESDAY, April 1 (HealthDay News) -- New research provides more evidence of a link between sleeplessness and suicidal thoughts or attempts, although it's not clear whether insomnia actually makes people want to kill themselves.

Still, the findings suggest that "persistent sleep problems might be an important contributor to suicidal thinking," said study author Dr. Marcin Wojnar, a research fellow at the University of Michigan and an associate professor of psychiatry at the University of Warsaw in Poland. (...)

- Søvnløse netter linket til høyt blodtrykk

Sleepless Nights Linked to High Blood Pressure (Søvnløse netter linket til høyt blodtrykk)
ivanhoe.com 3.4.2009
(Ivanhoe Newswire) – People who have trouble falling asleep and staying asleep may be putting themselves at risk for high blood pressure.

In a new study conducted among more than 1,700 men and women who underwent overnight sleep tests, Pennsylvania researchers found the combination of insomnia and a sleep duration of under five hours a night upped the chances a person would have high blood pressure by more than 500 percent when compared to people without insomnia who sleep for more than six hours a night.

People who reported insomnia and slept for five to six hours a night had a 350 percent increased risk.

The authors believe these are strong findings because sleep duration was measured objectively in the sleep laboratory. Other studies have relied on people’s own assessment of how long they slept, which may not reflect actual hours spent in slumber. (...)

- Diverse aktører som hevder nyere antidepressiva reduserer antall selvmord i Norge med opptil 150 pr. år

Selvmord kan forebygges
lmi.no 13.2.2007 (Legemiddelindustriforeningen (LMI))
Etter at nye medikamenter mot depresjon kom, sank antall selvmord med opptil 150 pr. år skriver psykiater Jørgen G. Bramness og psykolog Fredrik A. Walby i Aftenposten. (...)

Behandling av depresjoner forebygger selvmord
fhi.no 9.2.2007 (Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI))
En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at selvmordfrekvensen i Norge gikk ned samtidig som nyere antidepressiver kom på markedet. Dette bekrefter funn som er gjort flere ganger før i forskjellige land. To ting er nye i denne undersøkelsen: Effekten gjelder ikke bare SSRI-preparatene, men alle nyere antidepressiver og effekten var synlig de første årene etter at midlene ble introdusert. (...)

Forskerne Jørgen G. Bramness ved Folkehelseinstituttet og Fredrik A. Walby ved Senter for selvmordsforskning og forebygging ved Universitetet i Oslo, har nylig publisert en undersøkelse i Journal of Affective Disorder. (...)

Resultatene for hele landet under ett, viste en sammenheng mellom salgsutviklingen av antidepressiver og utviklingen i selvmordshyppighet. På begynnelsen av 1990-tallet var økning i salg av antidepressiver assosiert med en nedgang i antall selvmord på ca. 150 pr. år. (...)

Ut fra dette resultatet er det likevel mulig å si at introduksjonen av de nye antidepressivene hadde en folkehelsegevinst.

Lenke til kronikk i Aftenposten 12.02.2007 (...)

Antidepressiver kan forebygge selvmord
helserevyen.no 12.2.2007
Selvmordfrekvensen i Norge gikk ned samtidig som nyere antidepressiver kom på markedet. Rundt 150 liv kan være reddet per år.

Det viser forskningsrapporten The sales of antidepressants and suicide rates in Norway and its counties 1980–2004, som ble publisert i Journal of Affective Disorder i midten av januar. (...)

Selvmord kan forebygges
aftenposten.no 12.2.2007
I årene etter at nye medikamenter mot depresjon kom på markedet, sank antall selvmord med opptil 150 pr. år. (...)

På 1990-tallet fikk vi en rekke nye antidepressiver i Norge. Før dette var depresjon en klart underbehandlet sykdom, men med SSRI-preparatene og andre nye antidepressiver opplevde norske leger å få et redskap i kampen mot lidelsen. Sammen med medikamentene kom økt forståelse for viktigheten av å oppdage og behandle depresjoner. Dette ble formidlet av fagfolk og legemiddelindustri. Både leger og pasienter fikk større behandlingsoptimisme i en situasjon som oftest var kjennetegnet av det motsatte. (...)

Øker SSRI risikoen for suicidal adferd?
dagensmedisin.no 8.2.2007
- Som hovedregel vil SSRI og andre antidepressiva redusere suicidaltanker, men hos noen kan de tvert imot fremprovosere slike tanker, kanskje særlig hos barn og unge, skriver Odd Lingjærde.

(...) Noen konklusjoner
Det er problematisk å trekke bastante konklusjoner ut fra den omfattende litteraturen om SSRI og andre antidepressivas mulige fremprovosering av suicidal adferd. (...)

- Øket risiko for selvmord og hjerteinfarkt umiddelbart etter beskjed om kreft (- Patients with head and neck cancer have more than 3 times the incidence of suicide compared with the general population.)

Teens and Young Adults Diagnosed With Cancer May Have Increased Suicide Risk (Tenåringer og unge voksne diagnostisert med kreft kan ha økt risiko for selvmord)
JAMA 2013 (October 29)
Older teenagers and young adults diagnosed with cancer may be at increased risk of suicide, especially in the first year after their diagnosis, according to findings published today in the Annals of Oncology.

A population-based cohort study conducted by researchers from Sweden, Iceland, and the United States found an increase in suicide or attempted suicide among individuals aged 15 to 30 years after a cancer diagnosis compared with such behaviors in cancer-free individuals in the same age cohort.

The researchers examined Swedish census, medical, and other records to follow up almost 8 million Swedes aged 15 years or older during 1987-2009. Among the participants, 12669 were first diagnosed with cancer between the ages of 15 and 30 years. Among this cancer population, there was a 60% increase in suicide or attempted suicide: there were 22 suicides (compared with 14 expected in age-adjusted cancer-free individuals) and 136 suicide attempts (compared with the expected 80 attempts in age-adjusted cancer-free individuals).

In addition, the researchers found that the increase in risk was greatest (1.5-fold) within the first year of diagnosis in those with cancer compared with cancer-free individuals. This elevated risk was seen for the majority of main cancer types except for thyroid and testicular cancers and melanoma. (...)

(Anm: Suicide rate significantly higher for patients with head and neck cancer. Patients with head and neck cancer have more than 3 times the incidence of suicide compared with the general population, with rates highest among patients with cancers of the larynx and hypopharynx, according to a study published online by JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery. (medicalnewstoday.com 13.11.2015).)

Ökad risk för självmord och hjärtinfarkt direkt efter cancerbesked
ki.se 5.4.2012
[PRESSMEDDELANDE 2012-04-05] Personer som diagnostiserats med cancer löper en kraftigt ökad risk för självmord och död i hjärtkärlsjukdom direkt efter att de fått sjukdomsbeskedet. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i den ansedda vetenskapstidskriften New England Journal of Medicine.

Patienter som diagnostiseras och tvingas leva med cancer under lång tid drabbas inte sällan av psykiska besvär till följd av den svåra upplevelsen. Tidigare studier har visat att dessa patienter löper ökad risk för både självmord och hjärtkärlssjukdom, något som man i första hand har tolkat som ett resultat av den emotionella börda det innebär att leva med en dödlig sjukdom eller på den ofta påfrestande cancerbehandlingen. Nyligen publicerade data från prostatacancerpatienter antyder dock att cancerbeskedet i sig kan medföra en markant ökad risk för stressrelaterad sjukdom och död.

I den nu aktuella studien i New England Journal of Medicine har en grupp forskare på Karolinska Institutet, Örebro universitet och Islands universitet följt över 6 miljoner svenskar, varav 500 000 drabbats av cancer, för att undersöka om risken för självmord och död i hjärtkärlsjukdom ökar direkt efter cancerdiagnosen. Studien är baserad på de svenska hälso- och sjukvårdsregistren och inkluderar personer som drabbats av cancer mellan 1991 och 2006.

Totalt sett begick bara en liten andel av cancerpatienterna självmord direkt efter att de fått beskedet om sjukdomen. Men jämfört med personer som inte hade cancer uppvisade cancerpatienterna tolv gånger så hög risk för självmord under den första veckan efter diagnosen. På liknande sätt noterades en sex gånger högre risk att dö i hjärtkärlsjukdom under den första veckan efter cancerbeskedet, och en trefaldigt ökad risk under den första månaden. Både risken för självmord och för hjärtkärldöd sjönk sedan kraftigt under det första året. Mest markant var riskökningen vid cancerformer med sämre prognos, som till exempel lung- och bukspottkörtelcancer och minst för hudcancer. (...)

(Anm: Suicide and Cardiovascular Death after a Cancer Diagnosis. N Engl J Med 2012; 366:1310-1318 (April 5).)

- Slagpasienter har dobbelt så stor risiko for selvmord

Slagpasienter har dobbelt så stor risiko for selvmord.
dagensmedisin.no 14.4.2015
Det viser en studie fra Umeå universitet som er publisert i Neurology.

- I studien har vi sammenlignet risikoen for selvmord blant slagpasienter med risikoen i befolkningen generelt, sier Marie Eriksson ved Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, til Dagens Medisin.

Doblet risiko
Ifølge studien har slagrammede pasienter dobbelt så stor risiko for å begå selvmord som den øvrige befolkningen.

Den nasjonale studien inkluderte slagpasienter i Sverige fra 2001 til 2012. Data fra slagregisteret ble linket til data fra Dødsårsaksregisteret.

- Slagpasienter som er under 55 år har fem ganger høyere risiko for selvmord, sammenlignet med befolkningen ellers, sier Eriksson. (…)

- Selvmordsrater som pr-verktøy (eksperter stiller spørsmål ved selvmordsrater hos ungdommer)

Pharma Pill Pushers Use Suicide Ruse - Again (Legemiddelpushere bruker selvmordsknep - igjen)
lawyersandsettlements.com 4.6.2009
Nearly every year, researchers on drug company payrolls publish some ridiculous study with claims that more people may be dying from suicide due to a black box warning about an increased risk of suicide in young people on the labels of SSRI and SNRI antidepressants as a ruse to increase sales of drugs.

Judging from a new study out this month, with a June 2, 2009 headline on WebMD stating: “Are Antidepressant Warnings Causing Harm?”, apparently this year is no exception even though in the US there were 164.2 million prescriptions dispensed for antidepressants in 2008, compared to 143 million in 2004, according to IMS Health, a healthcare information company.

The study, published in the Archives of General Psychiatry, claims there has been a drastic drop in the diagnosis of depression in adults and kids. (...)

No Long-Term Harm From Short-Term Placebo in Adolescent Depression Trials
medpagetoday.com 15.1.2009
DALLAS, Jan. 15 -- Delaying active therapy for teens with major depression didn't impair long-term outcomes in the context of a clinical trial.

Patients on placebo for 12 weeks before switching to antidepressants or cognitive behavioral therapy showed no difference in 36-week response rate (82% versus 83%) compared with those on active treatment from the start of a large randomized trial, said Betsy D. Kennard, Psy.D., of the University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, and colleagues.

The 12-week delay in active therapy also had little impact on rates of suicidal events and symptom worsening, the researchers reported online in the American Journal of Psychiatry. (...)

SUICIDE UPTICK: U.S. RATE CLIMBING
SCIAM.COM/BLOG/60-SECOND 21.10.2008
(...) "While it would be straightforward to attribute the results to a rise in so-called mid-life crises, recent studies find that middle age is mostly a time of relative security and emotional wellbeing," study author Susan Baker said in a statement. The study, she added, didn't explore why more middle-aged Americans were taking their lives. (...)

The study didn't address whether an increase in anti-depressant prescriptions -- from 154 million prescriptions in 2002 to nearly 170 million in 2005 -- may have contributed to the rise in suicides. The Food and Drug Administration has linked anti-depressant drugs to increased suicidal behavior in teens and young adults. (...)

(Anm: The American Journal of Preventive Medicine)

(Anm: Economic crisis 'may explain rise in suicide rates among middle-aged adults' (medicalnewstoday.com 27.2.2015).)

U.S. suicide rate is up
latimes.com 21.10.2008
It's climbed steadily since 1999. The most alarming increase is among middle-age adults: nearly 16%.

After falling for more than a decade, the U.S. suicide rate has climbed steadily since 1999, driven by an alarming increase among middle-age adults, researchers said Monday.

A new six-year analysis in the American Journal of Preventive Medicine found that the U.S. suicide rate rose to 11 per 100,000 people in 2005, from 10.5 per 100,000 in 1999, an increase of just under 5%. (...)

As Antidepressant Sales Sink Pharma Attacks FDA's Black Boxes
opednews.com 14.9.2008
As Antidepressant Sales Sink Pharma Attacks FDA's Black Boxes

In April, Dr. Catherine DeAngelis, editor of the Journal of the American Medical Association (JAMA), wrote that pharma's influence on medicine "is so blatant now you'd have to be deaf, blind and dumb not to see it," adding, "We should all get together and say, 'Enough!'"

But an article in the September 3 JAMA finds her not taking her own medicine. (...)

Meanwhile pharma's aggressive Center for Medicine in the Public Interest (CMPI) stands with the black box theory and awaits the next move from the "anti-SSRI mafia."

"You can bet it'll be vitriolic pharma-bashing with a heaping measure of junk science," warns CMPI president Peter Pitts. (...)

Teen Suicide Rates Falling
telegraph.co.uk 5.9.2008
Medical Researchers say the number of teen suicides across the nation are falling.

One reason for the decline may be recent drug scares deterring teens from using antidepressants. Black box warnings from the FDA have lead to the decline of teens using antidepressants following reports of the drugs increasing suicidal tendencies.

While teen suicide rates are on the decline, experts say they're still disturbingly high. Mesa County's teen suicide rates have also steadlidly decreased, but experts say it's still to early to know why. Linwood says in some instances antidepressants can be more helpful than harmful. Supporters of the drugs say their benefits, including treating depression that can lead to suicide, outweigh their risks. (...)

Dutch academics criticise suicide claims made in American psychiatry journal
BMJ 2008;336:112 (19 January)
Claims in an influential scientific journal of a link between a leap in suicides among young people in the Netherlands and a fall in prescriptions for selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) has been condemned in the Netherlands as "astonishing" and "misleading." (...)

Dr Bijl says the paper’s conclusions were "astonishing" and "cannot be made from the data available." He believes the abstract in the American Journal of Psychiatry should have mentioned that the data lay outside the limit of statistical significance.

"The numbers for the Netherlands are so small that you have to be very, very careful before you make a statement," he said. In an issue as important as childhood suicide he feels the authors were "reckless."

Dr Bijl has raised his concerns with the American Journal of Psychiatry, which is investigating the matter. (...)

The Black Box Warning: Decreased Prescriptions and Increased Youth Suicide?
Am J Psychiatry 164:1907 (December 2007)
(...) In the editorial accompanying the article, James F. Leckman, M.D., and Robert A. King, M.D., noted that the authors cited several studies that agreed with their position, but no studies that reported neutral or opposite findings (3). There is no mention of the fact that the suicide rate was already declining before SSRIs were introduced. The 2004 suicide figures were compared simplistically with the previous year, rather than examining the change in trends over several years. The y axes were contracted to make trends appear more impressive and no data tables were provided, and thus it is difficult for readers to make their own calculations. (...)

SSRI Prescriptions and the Rate of Suicide
Am J Psychiatry 164:1907-a-1908 (December 2007)
(...) We feel that it is risky to draw conclusions from limited ecologic analyses of isolated year-to-year fluctuations in antidepressant prescriptions and suicides. One promising epidemiological approach involves examining the associations between trends in psychotropic medication use and suicide over time across a large number of small geographic regions. Until the results of more detailed analyses are known, prudence dictates deferring judgment concerning the public health effects of the FDA warnings. (...)

Färre barn behandlas med SSRI, fler begår självmord
Isacsson G, Bejerot S, Jarbin H.
Läkartidningen 2007;104(43):3180-81
Oroväckande trend bland barn och unga i USA (...)

Självmord bland barn och unga (10–24 år) ökade dramatiskt (8 procent) under
2004, enligt officiell amerikansk statistik som nyligen offentliggjorts. Denna
utveckling är särskilt anmärkningsvärd mot bakgrund av att antalet självmord i
åldersgruppen hade minskat med 28 procent under perioden 1990–2003. Utvecklingen i USA, med betydligt större population, kan avslöja trender som i
Sverige skulle ta åratal att upptäcka. (...)

För snabb reaktion
Enligt vår uppfattning var dock säkerhetsåtgärderna baserade för lite på en allsidig vetenskaplig värdering och för mycket på den uppståndelse som åstadkoms av emotionellt laddade fallrapporter, ideologiskt präglade »konsumentorganisationer«, uttalat antipsykiatriska organisationer,
sekter, motståndare till vinstdriven läkemedelsindustri etc. Sannolikt
fanns också ytterligare krafter inblandade, eftersom rättsprocesser mot läkemedelsindustrin kunde tänkas inbringa inkomster till både jurister och enskilda. (...)

I en kritisk debattartikel i Läkartidningen 2005 skrev vi att hypotetiska risker för biverkningar av antidepressiva måste vägas mot väl etablerade risker
förknippade med utebliven behandling. Beaktat att depression är främsta orsaken till självmord, även bland barn och unga, medför sannolikt utebliven behandling den större risken för självmord [3]. Den aktuella utvecklingen tyder på att vi sannolikt hade rätt. (...)

Suicide rates as a public relations tool (Selvmordsrater som pr-verktøy)
By Alison Bass
boston.com 24.9.2007
EARLIER THIS MONTH, major newspapers reported the alarming news that suicides among young people were on the rise because of a precipitous drop in the use of antidepressants. This news was based on a study in the September issue of the American Journal of Psychiatry, which concluded that physicians had been scared away from prescribing antidepressants because of the Food and Drug Administration's decision in October 2004 to put black box warnings on the pediatric use of these drugs. The FDA mandated the warnings after finding an increased risk in suicidal thoughts and behaviors among adolescents taking antidepressants such as Prozac, Zoloft, Paxil, and Celexa.

In the wake of the study, several psychiatrists called for the black box warnings to be retracted. "It's time for the agency's warnings to be modified," opined Dr. David Schaffer, chief of child and adolescent psychiatry at Columbia University Medical Center in New York City.

News sources have since exposed a big hole in the journal's argument. Several experts quoted in The New York Times and The Boston Globe pointed out that while there was indeed an upturn in suicide rates among youths (an increase of 14 percent, or a total of 252 more deaths among youths under 19 between 2003 and 2004), the number of prescriptions for antidepressants in the same age group remained basically unchanged between 2003 and 2004.

According to data presented in the American Journal of Psychiatry study, prescription rates for minors did not drop sharply until a year later (between 2004 and 2005). Since suicide rates for 2005 are not yet available from the Centers for Disease Control and Prevention, there is no evidence of a connection between variations in youth suicide rates and antidepressant prescription usage. Furthermore, experts say that trends in suicide rates, like any epidemiological data, have to be looked at over the long term and a one-year variation in rates could be a statistical artifact, or mean something else entirely.

So what's going on here? Why are some in the psychiatric community, despite lack of evidence, working to convince the American public that the FDA may have erred in putting the most serious kind of warning possible on the use of these drugs in young people? In May, the FDA, after finding the same increased risk of suicidal behaviors among young adults taking the class of antidepressants known as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), extended the black box warnings to young adults. (...)

But there is another factor to consider: Who stands to benefit from the latest alarm about an apparent upturn in youth suicide rates? The sharp drop in the sale of SSRIs since 2004 has put a big dent in their manufacturers' bottom line.

These companies have an enormous stake in reversing the current FDA warnings. That might explain why Pfizer (the maker of Zoloft) contributed $30,000 to cover the cost of collecting data for the American Journal of Psychiatry study, which was also funded by the National Institute of Mental Health. It's also worth noting that the two lead authors of the paper have disclosed financial conflicts of interest: Columbia professor of psychiatry Dr. John Mann has been a paid consultant to at least two SSRI makers, Pfizer and GlaxoSmithKline (the maker of Paxil), and Robert Gibbons has served as an expert witness for Wyeth Pharmaceuticals (the maker of Effexor, another SSRI). (...)

Antidepressant Prescriptions: The Real Trend
pharmalot.com 18.9.2007
Two weeks ago, the controversy over antidepressants and Black Box warnings for suicides re-emerged after yet another study in the American Journal of Psychiatry suggested that prescriptions fells due to the publicity given the issue three years ago. Then, CDC data was released showing a rise in suicide among youngsters in 2004 - before the warnings actually showed up on labeling. (...)

Scrips for male and female youngsters between 10 and 19 years old were rising between 2001 and 2003, although the rate of growth was actually slowing. Then, 2004 was relatively flat. There was a dramatic drop in 2005, but prescriptions appeared to have leveled off again in 2006. Look at the chart and see for yourself. (...)

So what are the implications? A drop is a drop. But the hand-wringing by the APA may be overwrought. For the moment, the downturn in scrips has stopped. And there’s nothing to suggest scrips aren’t being written. Instead, what the data may indicate is that, perhaps, the publicity has served to remind some docs that antidepressant scrips shouldn’t be written wily-nily. (...)

Suicide Scares Show There's Money in Dosing Children for Pharma
opednews.com 17.9.2007
Long before the New York Times reported in September that youth suicides were up 8% from 2003 to 2004 and experts indict black box warnings on antidepressants which the FDA imposed in 2004, pharma has been trying to plant a favorable antidepressants/suicide story. (...)

Did we get it all wrong about SSRIs and youth suicide?
National Review of Medicine.2007;4(16) (SEPTEMBER 30)
New data shows suicide spike after warnings.

Kids undertreated (...)

Experts Question Study on Youth Suicide Rates
depression.about.com 14.9.2007
Previously we reported about two studies which found an increase in youth suicide following a U.S. Food and Drug Administration (FDA) mandated warning label regarding the risk of suicidal thoughts in children taking SSRI antidepressants. Outside experts who took a look at one of the studies, published in The American Journal of Psychiatry, say the data do not support the authors' conclusion that the warning label may have scared parents away from treatment, thus leading to more suicide. (...)

In an interview with The New York Times, Dr. Robert D. Gibbons, lead author of the study, acknowledged that their data did not support a causal link. “We really need to see the 2005 numbers on suicide to see what happened,” he said. Dr. Gibbons defended his paper, however, saying “this study was suggestive, that’s what we’re saying.”

It looks like we will have to wait for further research to find out the real effect of the warning label. (...)

Experts Question Study on Youth Suicide Rates (Eksperter stiller spørsmål ved selvmordsrater hos ungdommer)
nytimes.com 14.9.2007
Last week, leading psychiatric researchers linked a 2004 increase in the suicide rate for children and adolescents to a warning by the Food and Drug Administration about the use of antidepressants in minors. The F.D.A. warning, the researchers suggested, might have resulted in severely depressed teenagers going without needed treatment.

But the data in the study, which was published in The American Journal of Psychiatry and received widespread publicity, do not support that explanation, outside experts say.

While suicide rates for Americans ages 19 and under rose 14 percent in 2004, the number of prescriptions for antidepressants in that group was basically unchanged and did not drop substantially, according to data from the study. Prescription rates for minors did fall sharply a year later, but the suicide rates for 2005 are not yet available from the Centers for Disease Control and Prevention.

“There doesn’t seem to be any evidence of a statistically significant association between suicide rates and prescription rates provided in the paper” for the years after the F.D.A. warnings, said Thomas R. Ten Have, a professor of biostatistics at the University of Pennsylvania.

In the report published last week, the authors analyzed data on suicides and antidepressant use over several years in the United States and the Netherlands. They argued that drug regulators may have created a larger problem by requiring pharmaceutical companies to place warnings on antidepressants, scaring away patients and doctors. The F.D.A. warning label says that a potential side effect in young people is an increase in suicidal thoughts and behavior.

“The most plausible explanation is a cause and effect relationship: prescription rates change, therefore suicides change,” said Dr. J. John Mann, a psychiatrist at Columbia University and a co-author of the study.

But Dr. Ten Have and other experts, while noting that it may still turn out that a reduction in prescriptions is leading to increased suicides among young people, said that the new study neither proved nor disproved this. Instead, some experts say, the study illustrates why suicide trends are so difficult to understand — and why this debate has been so polarizing and confusing.

In an interview, Robert D. Gibbons, a professor of biostatistics and psychiatry at the University of Illinois at Chicago and the lead author of the journal article, acknowledged that the data from the United States that he and his colleagues analyzed did not support a causal link between prescription rates and suicide in 2004. “We really need to see the 2005 numbers on suicide to see what happened,” he said. (...)

But many uncertainties remain. While the suicide rate for adolescents has fallen over the last decade, it has remained largely unchanged for the overall population, though prescriptions for psychiatric medicines have risen sharply in all age groups. Adjusted for the demographic changes, about 11 Americans per 100,000 killed themselves in 2004, the same as in 1994. (...)

(Anm: Kvelning ved selvmord øker hos ungdom, unge voksne (Suffocation suicides increasing in adolescents, young adults) (clinicalpsychiatrynews.com 5.3.2015).)

Suicide Rises in Youth; Antidepressant Debate Looms
nytimes.com 7.9.2007
In a finding that is likely to revive a debate of many years about the safety of drugs prescribed for depression, health officials reported yesterday that the rate of suicide in Americans ages 10 to 24 increased 8 percent from 2003 to 2004, the largest jump in more than 15 years. (...)

Dr. Thomas Laughren, director of the division of psychiatry products at the F.D.A., said in a conference call with reporters that the agency would need to see more data over time, linking declines in prescriptions to suicide risk before revisiting any of its decisions. In January, after a lengthy review of drug trial data, an F.D.A. panel voted to extend the “blackbox” warning to include adults up to age 24 — and also to include cautions on the labels that untreated depression was a risk factor for suicide.

“You simply cannot reach causal conclusions” from the new C.D.C. data, Dr. Laughren said. (...)

APA: SSRIs More Likely in Suicides than in Other Young Deaths (SSRIer mer sannsynlig ved selvmord enn i andre dødsfall hos unge)
medpagetoday.com 25.5.2007
SAN DIEGO, May 25 -- Young suicide victims were significantly more likely to have SSRIs in their bloodstream than were young homicide or accident victims, investigators reported here. (...)

In an analysis of "unnatural" deaths recorded by the Virginia Medical Examiner's Office for 1987 through 2003, Antony Fernandez, M.D., and colleagues, found that selective serotonin reuptake inhibitors or the serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor venlafaxine appeared significantly more often in post-mortem toxicology of suicides than of accident or murder victims. (...)

APA: SSRIs More Likely in Suicides than in Other Young Deaths
psychiatrictimes.com 25.5.2007
SAN DIEGO, May 25 -- Young suicide victims were significantly more likely to have SSRIs in their bloodstream than were young homicide or accident victims, investigators reported here. (...)

F.D.A. Expands Suicide Warning on Drugs
nytimes.com 3.5.2007
The Food and Drug Administration ordered drug makers yesterday to add warnings to antidepressant medications, saying the drugs increase the risk of suicidal thinking or behavior in some young adults.

The drug labels, which have included similar warnings for adolescents and children since 2005, will now apply to people younger than 25. (...)

FDA Seeks Antidepressant Suicide Warning
forbes.com 2.5.2007
By ANDREW BRIDGES 05.02.07, 6:00 PM ET
Associated Press Young adults face an increased risk of suicidal thoughts and behavior when they first begin taking antidepressants and should be warned about the danger, federal health officials said Wednesday. (...)

Warnings Of Increased Suicide Risk Didn't Dampen Antidepressant Prescriptions
medicalnewstoday.com 1.3.2007
"Black box" warnings on labels of certain antidepressants about possible increased suicide risk had no effect on the amounts of the medications prescribed in North America. (...)

FDA Panel Seeks to Balance Risks in Warnings for Antidepressants
JAMA. 2007;297:573-574.
Newer generation antidepressants should carry a broader warning of an increased risk of suicidal thoughts and behaviors in not only children and adolescents, but also young adults, recommended a US Food and Drug Administration (FDA) advisory committee after considering new data from the agency. (...)

The committee met December 13 and voted 6 to 2 in favor of extending the existing black box warnings, although members also agreed that the warning should address the benefits of treatment and the risks associated with declining treatment, said Daniel S. Pine, MD, acting chair of the committee and chief of child and adolescent research at the National Institute of Mental Health. The FDA has yet to decide whether to accept the recommendations, but typically the agency does follow its committees' advice. (...)

- Helsevesenet innrapporterer ikke alle selvmord

Antall innmeldte selvmord nær firedoblet
vg.no 12.1.2011
Antall selvmord som ble innrapportert fra psykisk helsevern gikk opp fra 31 i 2001 til 118 i 2009. Helsetilsynet tror dette skyldes bedre rapportering, men at det fortsatt kan være mørketall.

Økningen i rapporterte selvmord kommer fram i en rapport hvor Helsetilsynet tar for seg uønskede hendelser i psykisk helsevern gjennom ni år.

Tilsynet tar den kraftige økningen som et tegn på at psykisk helsevern er blitt bedre til å melde inn selvmord. Samtidig pekes det på at det er vanskelig å anslå hvor stor underrapporteringen er. (...)

Meldesentralen – meldinger om uønskede hendelser rapportert fra psykisk helsevern
helsetilsynet.no 12.1.2011
Rapport fra Helsetilsynet 1/2011
Denne rapporten beskriver meldinger om uønskede hendelser som har skjedd pasienter under behandling i psykisk helsevern, og som har vært rapportert til tilsynsmyndigheten i tidsperioden 2001-2009: (...)

•Nesten halvparten (45 prosent) av meldingene fra psykisk helsevern (2008-2009) gjelder unaturlig dødsfall. De fleste meldingene om unaturlig dødsfall gjelder tilfeller av selvmord eller overdose.

•Litt over halvparten av meldingene gjelder kvinnelige pasienter. To tredeler av meldingene gjelder pasienter som er mellom 16 og 44 år gamle. (...)

Last ned rapporten (pdf)
Summary in English
Čoahkkáigeassu (...)

3.3 Mange meldinger fra psykisk helsevern gjelder selvmord ved henging og kvelning
Det er rapportert selvmord og selvmordsforsøk ved blant annet henging og kvelning, gift (narkotika, alkohol, medikamenter og andre typer gift), sprang fra høyt sted og drukning (se tabell 3).

I mange meldte tilfeller av selvmord er dødsmåten ukjent. Den hyppigste kjente dødsmåten ved selvmord var henging og kvelning (28 prosent av meldinger om selvmord). Denne andelen er høyere enn andelen for alle tilfeller av selvmord i Norge. I følge Statistisk sentralbyrås dødsårsaksstatistikk, var ti prosent
av alle dødsfall på grunn av selvmord i 2008 ved henging og kvelning3. Den nest hyppigste dødsmåten i meldinger om selvmord fra psykisk helsevern er gift. Med tanke på det selvmordsforebyggende arbeidet i psykisk helsevern, er denne informasjonen av betydning.

3.4 Antall meldinger om selvmord har økt, men hvor stor er underrapportering?
Antall meldinger om selvmord har økt fra 31 i 2001 til 118 i 2009 (se tabell 4). Denne økningen tyder på at psykisk helsevern er blitt bedre til å melde tilfeller
av selvmord.
Men vi vet ikke hvor stor underrapporteringen er. Var det noen tilfeller av selvmord som ikke ble rapportert, og i så fall hvor mange? Som nevnt tidligere,
skal alle tilfeller av selvmord for pasienter som er under behandling i psykisk helsevern rapporteres til Helsetilsynet i fylket. Disse hendelsene må også meldes til politiet.

I 2008 skjedde det 96 tilfeller av selvmord blant pasienter under behandling i psykisk helsevern som ble rapportert til Meldesentralen. I følge SSBs dødsårsaksstatistikk var det 505 dødsfall på grunn av selvmord i 2008.

Det er vanskelig å bruke disse tallene for å estimere underrapportering fordi:

• Vi vet ikke hvor mange tilfeller av selvmord som gjelder personer under behandling i psykisk helsevern.

• Av pasienter under behandling er det til enhver tid mange pasienter som er på permisjon.

• Mange pasienter får poliklinisk behandling, og de kan ha lange opphold mellom konsultasjonene. Hvis de begår selvmord, er det ikke alltid virksomheten får vite om det, og det kan være usikkerhet om hendelsen er meldepliktig eller ikke.

• Resultatet av politietterforskning og obduksjon er ikke alltid tilgjengelig når meldingen skrives. Dette betyr at meldinger som mangler informasjon om dødsårsaken kan gjelde tilfeller av selvmord, uten at dette er kjent for melderen. (...)

3.6 Nesten halvparten av meldingene gjelder unaturlig dødsfall
Som nevnt, skal alle dødsfall som skyldes selvmord mens en pasient er under psykisk helsevern meldes. Resultatet av dette er at mange meldinger fra psykisk helsevern er meldinger om unaturlig dødsfall.

Nesten halvparten av meldingene som ble registrert i 2008 og 2009 var meldinger om unaturlig dødsfall (313 meldinger av 698: 45 prosent). Andel meldinger om unaturlig dødsfall har stadig økt de siste årene, fra 16 prosent i 2001 til 45 prosent i 2008–2009 (se tabell 4 og figur 4).

De fleste meldingene om unaturlig dødsfall er tilfeller av selvpåførte skader: selvmord eller overdose (692 av 854: 81 prosent av meldinger om dødsfall). Det er få meldinger om unaturlig dødsfall på grunn av skader som ikke var selvpåførte: kun 54 tilfeller (6 prosent av alle meldinger om unaturlig dødsfall). Over halvparten av disse (29 meldinger) var på grunn av somatisk sykdom (se tabell 2). (...)

Sjukvården anmäler inte alla självmord
sr.se 8.10.2007
Minst vart tredje självmord bland patienter anmäls aldrig till Socialstyrelsen, trots att sjukvården har en skyldighet att anmäla självmord i anknytning till vården. Det visar Ekots granskning, som är den första undersökningen sedan sjukvården blev skyldig att anmäla alla självmord enligt lex Maria. (...)

Ingemar Köhler är vice ordförande för Spes, en organisation för anhöriga och närstående till någon tagit sitt liv.

– Jag tycker rent ut sagt att det är för djävligt. Eftersom det inte bara är jag, utan så många med mig, som inte har fått höra något, säger Ingemar Köhler.

– Man måste ju fundera på om det görs en anmälan överhuvudtaget. Om det görs en anmälan, vad händer med den? Varför får man så sällan eller aldrig reda på vad som står i svaret från Socialstyrelsen? (...)

Anmälningsplikt enligt lex Maria
Sedan början av förra året är sjukvården skyldig att anmäla självmord bland patienter enligt lex Maria. Det innebär att om en patient begår självmord under eller upp till en månad efter kontakt med vården ska vårdpersonalen anmäla sig själv till Socialstyrelsen. (...)

Varför tror du att allt inte kommer fram?
– Jag tror allvarligt talat att många är rädda att de har gjort fel.
Under förra året anmäldes 362 självmord enligt lex Maria. Men totalt skedde minst 559 självmord i anslutning till vården under samma period.
Räknar man dessutom in så kallade osäkra självmord, där obduktionen visat att det troligen handlar om ett självmord är siffran 685, vilket innebär att nästan hälften av självmorden av patienter, 47 procent, inte anmälts. (...)

Önskar nytt system
Jan Beskow är ordförande i Västsvenska nätverket för Suicidprevention och har tidigare jobbat som läkare inom psykiatrin. Han vill ha ett nytt system, där utomstående experter analyserar vad som gått fel i vården när någon tar sitt liv.

– Så länge de egna organisationerna gör utredningarna så har man skygglappar och det är djup mänskligt. Det visar sig att det är så på alla områden. (...)

Søvnforstyrrelser blant eldre linket til selvmord

Sleep disturbances among the elderly linked to suicide (Søvnforstyrrelser blant eldre linket til selvmord)
spiritindia.com (14.6.2007)
Sleep :: Sleep disturbances among the elderly linked to suicide
Self-reported sleep complaints among the elderly serve as a risk factor for completed suicide, according to a research abstract that will be presented Thursday at SLEEP 2007, the 21st Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies (APSS).

The study, conducted by Rebecca Bernert of Florida State University, focused on data that were collected among 14,456 community elders over a 10-year period. During this time frame, 21 individuals died by suicide. When each suicide was matched to 20 randomly-selected controls, it was discovered that disturbances in sleep, independent of depression, predicted an increased risk for eventual de ath by suicide.

"This suggests that, as a warning sign, poor sleep quality constitutes a significant and modifiable risk factor for completed suicide," said Bernert. "Evaluating sleep among at-risk patients may therefore guide and importantly inform both clinical decision-making and suicide risk assessment." (...)

- Stor stigning i selvmordsforsøg blandt børn

Stor stigning i selvmordsforsøg blandt børn
politiken.dk 28.9.2007
Nordsjællands Hospital i Hillerød oplever – som i resten af landet – en kraftig stigning i antallet af helt unge piger, der kommer til afgiftning efter selvmordsforsøg med håndkøbspiller. (...)

I år har 113 piger og tre 3 drenge under 15 år forsøgt at tage livet af sig selv med en eller flere håndfulde hovedpinepiller.

Antallet af disse selvmordsforsøg blandt børn er tredoblet siden 1996. Det viser en opgørelse, som Landspatientregisteret har lavet for Politiken. (...)

Langt de fleste er piger, og de kaldes i daglig tale Panodil-pigerne. På Nordsjællands Hospital i Hillerød er antallet næsten firedoblet på blot seks år:

»Det er skræmmende, at det er blevet hverdag for os at starte afgiftning af børn på bare tolv år«, siger Kirsten Holm, afdelingens overlæge i Hillerød. (...)

- Når psykiatri blir en byrde

Når psykiatri blir en byrde
Av EINAR PLYHN, forlagssjef
aftenposten.no 23.6.2007
OVERGREP. En del etterlatte etter selvmord får behov for psykiatrisk og annen helsehjelp. Jeg gikk fullstendig ned etter å ha mistet min kone og mitt eneste barn i selvmord i løpet av et år. I møte med psykiatrien ble jeg utsatt for et terapeutisk overgrep. (...)

Han skriver videre: "Undertegnede fant det ikke hensiktsmessig å gå videre med MMPI eller SCID 2, da pasienten ble vurdert til ikke å være tjent med å bli konfrontert med en slik diagnose, undertegnede har tidligere opplevd at narsissistiske pasienter har suicidert pga. krenkelse."

Ikke bare stempler seksjonsoverlegen meg med en utrolig belastende diagnose, men han har også hindret meg innsyn i diagnosen, alt under påskudd av at det er til mitt eget beste! Josef K, hovedpersonen i Kafkas roman "Prosessen", ville umiddelbart kjent igjen tenkningen. (...)

Pasienter betaler regningen.
Hvis det på toppen av individuell svak kompetanse heller ikke finnes et tilstrekkelig kritisk faglig fellesskap rundt vurderingene til den enkelte terapeut, blir resultatet en institusjon helt uten aktive korreksjonsmekanismer. (...)

Hva gjelder min egen sak, har jeg skrevet til institusjonen jeg først var på og bedt dem slette den famøse diagnosen. Men fordi de ikke svarer, har jeg måttet henvende meg til Helsetilsynet og bedt om deres hjelp.
Der står saken i skrivende stund. (...)

- Hvorfor tar ingen ansvar for rettssikkerheten i psykiatrien?

Rettssikkerheten undergraves
EINAR PLYHN, Forlagssjef
aftenposten.no 23.12.2007
Psykiatridebatt. Norsk psykiatri krenker mange pasienter. De få som orker å klage, møter mye motstand. La meg kort omtale to av motstandsregimene som undergraver rettssikkerheten innen psykiatrien. (...)

Det er selvsagt ikke tilfeldig at nettopp de sidene som vedrører min klage manglet. Ullevål fortsetter slik å krenke min lovfestede rett til fullt innsyn i journalen. Men selv ledelsen på Ullevål synes å mene at såpass må jeg tåle.

Dessverre hjalp det ikke å løfte saken opp til Helsetilsynet. Tilsynet vegret seg nemlig for å gå inn i klagen, før det plutselig slo fast at brevet med den krenkende diagnosen rett og slett var "faglig argumentering". (...)

Fullstendig rettsløs.
Når behandlingssted og helsetilsyn legger seg til i samme seng, er det ikke mulig for noen å vinne frem med en klage. Men det er svært alvorlig når klagebehandlingen etterlater klagerne med opplevelsen av å være fullstendig rettsløse.

Hvorfor tar ingen ansvar for rettssikkerheten i psykiatrien? (...)

Selvmord - en folkehelseutfordring

Selvmord - en folkehelseutfordring
Arne Holte Avdelingsdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, og professor dr. philos., Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.
dagbladet.no 11.9.2004
(...) Samlet har selvmordstallet siden 1994 holdt seg stabilt på 12-13 per 100 000, dvs. 550 selvmord i året. I 2002 viser tallene 11 selvmord per 100 000, dvs. nær 500 tilfeller.

Noe av denne siste nedgang kan skyldes dårligere registrering. For samtidig registrerte vi sterk økning i dødsfall uten angitt årsak. Dette skjuler trolig flere selvmord. Fortsetter forringelsen av dødsårsaksregistreringen, vil det fort lede til at vår oversikt over selvmordsutviklingen svekkes. Uten pålitelig helsestatistikk kan forebyggende tiltak ikke målrettes, liv kan unødig gå tapt og penger ødsles. (...)

- Det uforklarlige selvmordet (- Nesten 40 prosent er påvirket av alkohol når de tar sitt eget liv)

Vanskelig å forutse selvmord blant barn og unge
aftenposten.no 17.11.2013
Barn og unge som tar sitt eget liv er ikke nødvendigvis tristere enn andre barn. De er til forveksling lik sine jevnaldrende.

Hvordan fange opp signalene når vellykkede, ressurssterke ungdommer som er helt vanlige utenpå, men triste på innsiden, strever med selvmordstanker? Hvordan se den skjulte smerten, den som ikke synes?

Anne Freuchen har lenge interessert seg for barn og ungdom som strever med livet. I løpet av perioden 1993–2004 døde 91 barn under 16 år ved selvmord i Norge. Foreldre til 42 av disse barna har bidratt til Anne Freuchens doktorgradsstudie som nylig ble presentert. Hun mener det er svært vanskelig å vite hvilke risikofaktorer man skal se etter.

Det mest overraskende ved Anne Freuchens doktorgradsarbeid er at få av barna som tok sitt liv hadde en depresjon eller annen psykisk lidelse.

Freuchen har i sitt doktorgradsarbeid brukt såkalt psykologisk autopsi, en metode for å danne seg et bredt og sammensatt bilde av den døde og forholdene han eller hun levde under. Hun er spesialist i voksenpsykiatri, og barne- og ungdomspsykiatri og er ansatt ved Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus. (...)

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

(Anm: Mer enn doblet risiko for uførhet hos kvinner. En norsk studie finner kjønnsforskjeller i uførhetsrisiko og andelen som får en posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter å ha vært utsatt for en traumatisk hendelse. Det var ingen signifikante kjønnsforskjeller ved sammenhengen mellom eksponering for traume og innvilget uføretrygd. (dagensmedisin.no 24.8.2017).)

(Anm: Women have higher rates of mental disorders than men, NHS survey finds. Women are more likely to have mental health problems than men, with young women at particularly high risk, the biggest survey of mental health disorder and treatment in England has found. The Adult Psychiatric Morbidity Survey, conducted every seven years and based on interviews with a cross section of the general population aged 16 and over, found that one in six adults (17%) had a common mental disorder—one in five women (20.7%) and one in eight men (13.2%).1 BMJ 2016;354:i5320 (Published 29 September 2016).)

- Hormonprevensjon gir økt risiko for selvmord. SKIEN (NRK): Ifølge en dansk studie øker risikoen for selvmord for kvinner som bruker hormonell prevensjon.

(Anm: Hormonprevensjon gir økt risiko for selvmord. SKIEN (NRK): Ifølge en dansk studie øker risikoen for selvmord for kvinner som bruker hormonell prevensjon. Alle former for hormonell prevensjon fører til flere selvmordsforsøk og selvmord. En forskningsgruppe fra Rigshospitalet i Danmark fulgte 476 000 kvinner fra 15 år og oppover. Kvinnene ble fulgt i gjennomsnitt 8,3 år. I alt var det 6.999 selvmordsforsøk og 71 gjennomførte selvmord blant kvinnene. Blant kvinnene som brukte hormonell prevensjon var selvmord og selvmordsforsøk langt hyppigere enn hos kvinnene som ikke brukte det, skriver den danske avisen Politiken. (nrk.no 2.12.2017).)

(Anm: P-piller etc.. (mintankesmie.no).)

- To nye studier om brug af p-piller og  bivirkninger. (- Det ene studie (…) vedrører en mulig sammenhæng mellem brug af hormonprævention og selvmordsadfærd blandt kvinder, mens det andet (…) vedrører sammenhæng mellem brystkræft og brug af hormonprævention – specielt af betydning for kvinder over 40 år.)

(Anm: To nye studier om brug af p-piller og  bivirkninger. I starten af december måned udkom to nye studier om p-piller. Det ene studie, Association of Hormonal Contraception With Suicide Attempts and Suicides, Skovlund et al., vedrører en mulig sammenhæng mellem brug af hormonprævention og selvmordsadfærd blandt kvinder, mens det andet, Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Cancer,. Mørch et al., vedrører sammenhæng mellem brystkræft og brug af hormonprævention – specielt af betydning for kvinder over 40 år.  Lægemiddelstyrelsen har vurderet de to studier og har valgt at bringe begge signaler videre i EU. (Lægemiddelstyrelsen Nr. 3 | Årgang 1 | December 2017).)

- Studie: P-piller øker risiko for brystkreft. (- Kvinner mellom 15 og 49 år som bruker hormonprevensjon, har i gjennomsnitt 20 prosent høyere risiko for å få brystkreft, viser en ny studie.) (- Studien viser at risikoen for å utvikle brystkreft øker også jo lengre kvinnen bruker hormonprevensjon.)

(Anm: Studie: P-piller øker risiko for brystkreft. Kvinner mellom 15 og 49 år som bruker hormonprevensjon, har i gjennomsnitt 20 prosent høyere risiko for å få brystkreft, viser en ny studie. Den danske studien, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet New England Journal of Medicine , viser at på ett år får normalt 55 av 100.000 kvinner mellom 15 og 49 år som ikke bruker hormonprevensjon, brystkreft. (…) – Det er første gang i verden vi har en undersøkelse av denne størrelsen, hvor vi har kunnet bestemme risikoen for brystkreft i forhold til hvor lenge kvinnen har brukt prevensjonsmiddel, sier Øjvind Lidegaard, professor ved Rigshospitalet og hovedforfatter av studien, til Politiken. Les også: Flere nordmenn får påvist føflekkreft. Studien viser at risikoen for å utvikle brystkreft øker også jo lengre kvinnen bruker hormonprevensjon. (vg.no 7.12.2017).)

(Anm: Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Cancer. N Engl J Med 2017; 377:2228-2239 (December 7, 2017).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Opsigtsvækkende studie: P-piller øger kvinders risiko for at begå selvmord. Alle former for hormonel prævention fører til markant flere selvmordsforsøg og gennemførte selvmord, viser unik dansk forskning. (- Praktiserende læger tror ikke på resultatet.)

(Anm: Opsigtsvækkende studie: P-piller øger kvinders risiko for at begå selvmord. Alle former for hormonel prævention fører til markant flere selvmordsforsøg og gennemførte selvmord, viser unik dansk forskning. En kvinde, der beskytter sig mod graviditet med en hvilken som helst form for hormonel prævention, har mere end dobbelt så stor risiko for at forsøge at begå selvmord og tre gange så stor risiko for at gennemføre selvmordet, sammenlignet med en jævnaldrende kvinde, der aldrig har beskyttet sig hormonelt. Det viser ny, unik dansk forskning fra Rigshospitalet, der netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The American Journal of Psychiatry. »Det er det første studie på verdensplan, der klart og entydigt dokumenterer en sammenhæng mellem brugen af hormonel kontraception og så risiko for selvmordsforsøg og selvmord«, siger seniorforfatter til studiet, professor Øjvind Lidegaard, en af verdens førende forskere i p-pillesikkerhed. »Vi har taget højde for alle de faktorer, der kunne sløre vores datagrundlag, og derfor er vores bedste bud, at det er brugen af p-piller, p-plaster, p-ring, hormonspiral og de andre former for beskyttelse, der øger kvinders risiko for selvmordsadfærd«, siger han. (…) De fleste tåler p-piller Han understreger, at de fleste kvinder tåler p-piller og andre præparater, men en mindre gruppe kvinder påvirkes så markant, at både kvinderne selv og deres læger bør være opmærksomme på depressionsudvikling. (…) Praktiserende læger tror ikke på resultatet Trods Øjvind Lidegaard og resten af forskerteamets opfordring til læger om at være tilbageholdende med hormonprævention til kvinder med tegn på psykiske udfordringer, har de praktiserende læger ikke umiddelbart tænkt sig at ændre praksis på baggrund af studiet. »Der findes amerikanske studier, der viser præcis den omvendte sammenhæng«, siger Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, som er de praktiserende lægers videnskabelige selskab. Han understreger, at lægerne allerede i dag er opmærksomme på, at prævention med hormoner kan øge risikoen for depression, og at ordinationen naturligvis altid beror på en individuel vurdering af patienten. (politiken.dk 17.11.2017).)

(Anm: Forbindelser mellom P-piller og depresjon. (Association of Hormonal Contraception With Depression. (…) Conclusions and Relevance  Use of hormonal contraception, especially among adolescents, was associated with subsequent use of antidepressants and a first diagnosis of depression, suggesting depression as a potential adverse effect of hormonal contraceptive use.) JAMA Psychiatry. 2016 (Published online September 28, 2016).)

(Anm: Blindness, visual impairment rates in U.S. set to double by 2050. More than 8 million people in the United States will be living with visual impairment or blindness by 2050 - double the current prevalence - according to a new study. (…) White women most affected by VI and blindness. Assessing prevalence rates by race/ethnicity, age, and gender, the researchers found that non-Hispanic white individuals, especially women, are most affected by VI and blindness through 2050.  (medicalnewstoday.com 20.5.2016).)

(Anm: Visual Impairment and Blindness in Adults in the United States: Demographic and Geographic Variations From 2015 to 2050.JAMA Ophthalmol. 2016 May 19. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2016.1284. [Epub ahead of print].)

(Anm: Sykefraværet blant de unge øker mest. Det er arbeidstakere mellom 20 og 29 år som har den største økning i sykefraværet. – De er ikke latere, sier Line Krane ved UiT.  – Menn har et sykefravær, både med og uten justering av sykemeldingsgrad, som utgjør rundt 60 prosent av kvinners, skriver NAV på sine nettsider. (uit.no 29.4.2016).)

(Anm: Sterke bein hele livet. I Norge er osteoporose eller beinskjørhet et stort problem. (…) Forskning ved Folkehelseinstituttet viser at det skjer omkring 9 000 hoftebrudd per år i Norge, 70 % av disse er blant kvinner. Aldersspesifikk forekomst er nedadgående, men på grunn av det økende antallet eldre i befolkningen har antallet hoftebrudd vært stabilt over tid. (fhi.no 20.10.2015).)

(Anm: Stor nedgang i hoftebrudd i Norge - men forskerne vet ikke hvorfor. Folkesykdommene hjerteinfarkt og hoftebrudd har mange likhetstrekk, men forskerne vet mye mer om én av dem.  Norge ligger på topp i verden når det gjelder hoftebrudd, og vi vet ikke hvorfor. (aftenposten.no 4.6.2016).)

(Anm: An unexpected headline: more US white people are dying. Middle aged white people’s death rates rise, while those of black and Hispanic people fall, new study finds. (…) Only the US white rate is rising, starting in the late 1990s, while all the others decrease. BMJ 2015;351:h6180 (Published 17 November 2015).)

(Anm: Morbidity and Mortality Are Rising Among Middle-Aged U.S. Whites. Among men with no more than high school degrees, suicide and chronic liver disease are taking a toll. Since the end of World War II, annual morbidity and mortality have been decreasing among U.S. residents in all age and socioeconomic strata. Two Princeton economists, one of whom won the 2015 Nobel Prize, analyzed multiple datasets collected during the past several decades in the U.S. and other developed nations. Proc Natl Acad Sci U S A 2015 (Nov 2).)

(Anm: Alzheimer's Research UK report reveals dementia hits women hardest
 (medicalnewstoday.com 11.3.2015)
.)

(Anm: Dementia hits women hardest – study (…) More than 500,000 women are now affected by dementia. About 350,000 men have the condition. (theguardian.com 14.2.2015).)

Derfor begår noen selvmord
nrk.no 21.3.2011
Nesten 40 prosent er påvirket av alkohol når de tar sitt eget liv. Perfeksjonisme og svekket selvfølelse kan være knyttet til selvmordsadferd.

Stadig flere opplever å miste noen nære i selvmord. De siste 15 årene har det vært en svakt fallende trend i selvmordsdødelighet i Norge.

Men så snudde det. I 2009 tok 573 personer sitt eget liv, og det er nesten tre ganger så mange som antall dødsfall i trafikken. Foreløpig vet vi ikke hvorfor denne trenden er brutt. (...)

- Det er forhøyet fare ved psykiske lidelser. I tillegg viser en del undersøkelser at svekket selvfølelse kan være en årsak. For eksempel hvis selvfølelsen er basert på at en skal være veldig flink og prestere maksimalt. Man har så høye krav til seg selv at det brister den dagen en ikke yter topp, sier Dieserud til NRK Puls. (...)

Forutser selvmordsforsøk
aftenposten.no 29.4.2011
Hittil har det vært vanskelig å forutsi hvem som står i særlig fare for å begå selvmord, men nå er et instrument utviklet som kan gjøre akkurat det. Metoden måler graden av tilstanden hyporeaktivitet: En biologisk betinget mangel på evne til å reagere på omgivelsene. Det er professor i eksperimentell psykiatri Lars Håkan Thorell som beskriver metoden i SR Vetenskapsradion. I Sverige mener man at 97 prosent av dem som har tatt sitt liv de siste 25 år, led av hyporeaktivitet. (...)

Det uforklarlige selvmordet
aftenposten.no 5.9.2006
VIGDIS SONGE-MØLLER, Professor i filosofi, Universitetet i Bergen
(...) Ikke psykisk lidelse.
Blant forskere er det en viss uenighet om hvor mange prosent av selvmordene som ikke skyldes psykisk lidelse. De fleste hevder 10 %, andre 20 %, mens andre hevder det er noe mer.

Det betyr at det i Norge, hvor det begås mellom 500 og 600 selvmord i året, kan være mellom 50 og 150 mennesker som årlig tar sitt liv av andre grunner enn psykisk sykdom. Disse ser ikke ut til å ha noen særlig plass i den dominerende psykiatriske diskursen. Det er min opplevelse at de blir tabuisert. (...)

- Flere selvmord hos deprimerte menn enn hos kvinner

Flere selvmord hos deprimerte menn enn hos kvinner
Av Lisbeth Nilsen (Dagens Medisin)
vg.no 9.6.2008
Selv om depresjon og angst forekommer hyppigst hos kvinner, er deprimerte menn langt mer utsatt for selvmord, ifølge en norsk studie. Likevel skjer de fleste selvmord blant menn som ikke har en depresjon. (...)

Hos menn som er deprimert, er risikoen for selvmord dobbelt så stor som hos kvinner. Det fremgår av en norsk studie basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Undersøkelsen er publisert i juniutgaven av British Journal of Psychiatry (Bjerkeset m.fl.). (…)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

- Ekstrem selvmordstendens som følge av serotonin syndrom

Extreme suicidality following serotonin syndrom (Ekstrem selvmordstendens som følge av serotonin syndrom)
British Journal of psychiatry 1995;167:410
(...) Dette tilfellet tyder på at det, som et resultat av serotonin syndrome, kan ha oppstått økt sensitivitet selv ved forsiktig reintroduksjon av et legemiddel med serotonerge egenskaper (clomipramine). Selv om serotonin syndrom er sjelden forekommende, er det påkrevet at pasienter nøye følges i tiden etter at TSS er påvist”. (...) (This case suggests that, following serotonin syndrome, increased sensitivity to even cautious reinstatement of a drug with serotonergic properties (clomipramine), may occur. Although the serotonin syndrome is rare, careful study of patients in the aftermath of TSS is indicated.)

Hun gjorde gjentagende forsøk på å skade seg selv, og forsøkte å innta ulike objekter, mens hun uttalte ”Jeg føler meg så fryktelig dårlig at jeg vil dø” (...) (She made continues effort to lacerate herself and tried to ingest various objects, stating ”I feel so awful I must die”.).

(Anm: TSS: Toxic Serotonin Syndrome).

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: akatisi; manglende evne til å sitte stille, sterk rastløshet og trang til å vandre rundt. Akatisi skyldes oftest utilsiktede og uønskede forandringer i sentralnervesystemets funksjon. De er fremkalt av medisiner og er bivirkninger. Akatisi er oftest fremkalt av nevroleptika, spesielt såkalte lavdosenevroleptika, vanligvis ved behandling av alvorlige psykiske lidelser (se psykose). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Akathisia, suicidality, and fluoxetine. (...) CONCLUSION: We propose a syndrome which we name Extrapyramidal-Induced Dysphoric Reactions, one extreme manifestation of which is the emergence of suicidal ideation. We further propose a heuristic "Four Neuron Model of the Extrapyramidal Motor System" in which increased serotonin activity, by inhibiting the nigrostriatal dopamine tract, is capable of inducing extrapyramidal side effects. J Clin Psychiatry. 1992 Nov;53(11):401-6.)

(Anm: Relevansen av cytokrom P450 polymorfisme i rettsmedisin og akatisi-relatert vold og selvmord. The relevance of cytochrome P450 polymorphism in forensic medicine and akathisia-related violence and suicide. Abstract. Adverse drug reactions and interactions are among the major causes of death in the United States. Antidepressants have been reported as causing suicide and homicide and share the class attribute of frequently producing akathisia, a state of severe restlessness associated with thoughts of death and violence. Medical examiners can now identify some pharmacogenetic interactions that cause drugs, deemed safe for most, to be lethal to others. Such deaths do not yet include medication-induced, akathisia-related suicides and homicides. An extrapyramidal side effect, akathisia is a manifestation of drug toxicity whose causes lie, inter alia, in drugs, doses, and co-prescribed medications that inhibit and compete for metabolizing enzymes, which may themselves be defective. In this paper, we report our investigation into adverse drug reactions/interactions in three persons who committed homicide, two also intending suicide, while on antidepressants prescribed for stressful life events. Their histories of medication use, adverse reactions and reasons for changes in medications are presented. DNA samples were screened for variants in the cytochrome P450 gene family; that produce drug metabolizing enzymes. All three cases exhibit genotype-based diminished metabolic capability that, in combination with their enzyme inhibiting/competing medications, decreased metabolism further and are the likely cause of these catastrophic events. J Forensic Leg Med. 2016 Jul;41:65-71. Epub 2016 Apr 9.)

- Glukokortikoider knyttet til selvmord, nevropsykiatriske lidelser

Glucocorticoids Linked to Suicide, Neuropsychiatric Disorders
medscape.com 1.3.2012
March 1, 2012 — Glucocorticoid medications given in primary care settings are associated with suicidal behaviors and severe neuropsychiatric disorders, new research suggests.

In a large, population-based study of adult patients in the United Kingdom (UK), those receiving glucocorticoids were almost 7 times more likely to commit or attempt suicide, more than 5 times more likely to develop delirium, more than 4 times more likely to develop mania, and almost twice as likely to develop depression than those with the same underlying conditions who did not receive the medications.

In addition, patients younger than 30 years were at particular risk for suicide attempts, women were more at risk for depression, and men were at especially increased risk for mania and delirium/confusion/disorientation. Higher dosages of the medications were also linked to an overall greater risk for adverse outcomes.

"Steroid-treated patients do not always know that the neuropsychiatric symptoms that they are experiencing are induced by the treatment. They may, for instance, think that they are induced by the underlying disease," lead author Laurence Fardet, MD, PhD, from the Department of Internal Medicine at Saint-Antoine Hospital in Paris, France, told Medscape Medical News.

"Therefore, I believe that physicians must be aware that these neuropsychiatric adverse events are frequent and potentially life-threatening in order to better inform the patient and their family, and to avoid steroids when possible," said Dr. Fardet.

With data for almost 3500 glucocorticoid-treated patients included, the investigators note that this is the largest trial to date to examine these adverse outcomes.

The study was published online February 17 in the American Journal of Psychiatry. (...)

- Studien identifiserer muligheten for tryggere antiinflammatoriske (betennelsesdempende) legemidler

Study identifies potential for safer anti-inflammatory drugs
medicalnewstoday.com 17.1.2015
For people with chronic inflammatory diseases, treatment with glucocorticoids - a class of steroid hormones - is common. While this medication may be effective for reducing inflammation, it can cause severe side effects when used long term. Now, researchers from Georgia State University say they may have identified a new way to suppress inflammation without the harmful side effects.

Inflammation is part of the body's natural immune response, but an overactive inflammatory response can cause damage to the body's tissues. Chronic inflammation is when the inflammation is persistent. It occurs in a number of diseases, including arthritis, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), ear infections and obesity.

There are a number of treatments for chronic inflammatory diseases, but glucocorticoids are among the most common. However, the study researchers, led by Dr. Jian-Dong Li, director of the Institute for Biomedical Sciences at Georgia State, note that exactly how glucocorticoids work to reduce chronic inflammation was unclear.

Past studies have suggested that glucocorticoids work by binding to glucocorticoid receptors before suppressing proinflammatory regulators - such as nuclear factor-κB (NF-κB) or ​activator protein 1 (​AP-1).
In this study, published in the journal Nature Communications, the team found that glucocorticoids also boost expression of interleukin-1 receptor-associated kinase 3 (IRAK-M), which plays a major role in the regulation of inflammatory pathways.

From experiments in mice with inflammation triggered by Haemophilus influenzae - bacteria known to cause meningitis and septic arthritis - the team found that increasing expression of IRAK-M with glucocorticoids reduced inflammation, while use of glucocorticoids among IRAK-M-deficient mice did not.
They explain that boosting IRAK-M expression blocked the activity of MyD88 and IRAK1/4 - proteins that drive inflammation. (…)

- Homofile blir mobbet og banket

Homofile blir mobbet og banket
aftenposten.no 13.9.2007
Unge homofile mobbes over en lav sko. Halvparten har vært utsatt for vold og trusler. (...)

Det er først og fremst jevnaldrende som utøver volden.

- Unge homofile er fortsatt en utsatt minoritetsgruppe. De aller yngste er en særlig sårbar og utsatt gruppe, konstaterer forsker Bera Ulstein Moseng ved Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA. Hun har hatt hovedansvaret for rapporten "Vold mot lesbiske og homofile tenåringer", som offentliggjøres i dag. (...)

Deprimert.
Undersøkelsen avdekker også at unge homofile og lesbiske er mer deprimert enn andre, de føler i større grad at livet er et slit, de har større søvnproblemer og de tenker oftere på å avslutte livet fordi det oppleves som meningsløst. (...)

(Anm: Homobryllup ga 7 prosent nedgang i antall selvmordsforsøk. Over 130.000 færre forsøk på å ta sitt eget liv blant homofile mennesker. (…) En fersk studie som er publisert i forskningsjournalen JAMA Pediatrics viser at lovendringene som har tillatt likekjønnet ekteskap i amerikanske stater gjorde at antall selvmordsforsøk blant unge mennesker sank med hele syv prosent. (side3.no 4.3.2017).)

New study adds weight to criticisms of antidepressant warnings
pharmatimes.com 10.9.2007
(...) A study published in the American Journal of Psychiatry (164: 1356-1363, September 2007) looked at prescription rates in the US and the Netherlands for SSRIs in children and adolescents aged up to 19 years between 2003 and 2005. (...)

Comparable rates of mood stabilizers, antipsychotics and antidepressants were prescribed for both age groups, although young patients were more likely to receive one of the newer atypical antipsychotics such as Abilify (aripiprazole, Bristol-Myers Squibb) or Zyprexa (olanzapine, Eli Lilly). (...)

Suicide spike puzzles experts

Suicide spike puzzles experts (Selvmordsstigning forvirrer forskerne)
dailyiowan.com 19.12.2007
Both local and national experts can only speculate on the implications of a new report showing an increase in the suicide rate of middle-age Americans.

The study, released Dec. 14 by the Centers for Disease Control and Prevention, found suicides by individuals between the ages of 45 and 54 rose 19.5 percent between 1999 and 2004 - 18.4 percent higher than the suicide rate increase for Americans between 20 and 29. The overall suicide rate rose 4.3 percent in America, from 29,199 suicides to 32,439.

Despite the report's breakdown of the statistics into age groups, experts have not drawn many conclusions.

John Westefeld, a UI professor of psychological and quantitative foundations who has studied suicidology since the late 1970s, said the more research one does in the field, the more complicated the field can become. (...)

"There really isn't an apparent trend that we see," she said.

On a national level, the American Association of Suicidology is dedicated to understanding and preventing suicide. It hosts three annual conferences and provides various services to suicide survivors, such as the directory of survivor support groups. It also lists the National Suicide Prevention Lifeline contact number, 1-800-273-TALK, on its website. (...)

Selvmord og internett

Suicide and the internet
Letters
BMJ 2008;336:905-906 (26 April)
Study misses internet’s greater collection of support websites

I’m unsure why Biddle et al’s study of suicide and the internet focused on methods of suicide rather than on support, treatment, interventions, crisis hotlines, or information on how to stop or prevent suicide.1 Suicidal behaviour encompasses all of this and much more. (...)

Oppmuntres til selvmord
helserevyen.no 14.4.2008
Internett domineres av nettsider der unge mennesker oppfordres til å begå selvmord, viser en engelsk studie.

Forskningsartikkelen Suicide and the internet er publisert i det engelske fagtidsskriftet British Medical Journal.

Forskerne fra universitetene i Bristol, Oxford og Manchester fant at mennesker som søker informasjon om selvmord på nettet, lettere kommer frem til sider som oppfordrer til handlingen enn som tilbyr støtte. (...)

Sjokkrapport om selvmord
na24.no 12.4.2008
Undersøkelsen viser at personer som søker informasjon om selvmord lettere blir ledet til sider som forherliger handlingen enn forebygger den.

Det er større sannsynlighet for å finne nettsider som oppfordrer til selvmord enn de som tilbyr hjelp, viser undersøkelse.

Fagbladet British Medical Journal melder at mennesker, som søker informasjon om selvmord på nettet, lettere kommer frem til sider som oppfordrer til handlingen enn som tilbyr støtte, ifølge BBC. (...)

Suicide and the internet (Selvmord og internett)
BMJ 2008;336:800-802 (12 April)
Media reporting of suicide and its fictional portrayal on television are known to influence suicidal behaviour, particularly the choice of method used.1 2 3Indeed, epidemics of suicides using particular methods have occurred after media portrayal of their use.3 4 5As some methods of suicide are more likely to cause death than others,6 such influences may affect the outcome of suicide attempts and national suicide rates.7 (...)

- Hvert tredje dødskrasj skyldes selvmord

Hvert tredje dødskrasj skyldes selvmord
nrk.no 10.9.2010
Hver tredje vogntogulykke der personbilen får skylda for å ha kommet over i motsatt kjørefelt, skyldes trolig et selvmord. (...)

Det viser statistikken for vogntogulykker fra 2005-2008. (...)

Mørketall
Transportøkonomisk institutt har gjennomgått alle de 130 vogntogulykkene mellom 2005 og 2008. I rapporten kommer det fram at 15 av ulykkene var selvmord. I tillegg var 11 ulykker var sannsynligvis selvmord, uten at Statens vegvesens ulykkeskommisjon fant endelige bevis.

Av alle vogntogulykker, var altså en femdel trolig et selvmord. Ser man bare på de møteulykkene der sjåføren i personbilen fikk skylda, så var en tredel trolig selvmord.

Trafikkforsker Dagfinn Moe sier til Her og Nå at mørketallene finnes.

– Det er mange ulykker det ikke finnes mulighet til å granske godt nok, sier han.

– Lettere for de etterlatte
Han har forsket på møteulykker hos Sintef Teknologi og Samfunn og sier omtrent 80 (75-85) prosent av alle trafikkselvmord skjer mot et vogntog.

– Det ene er at et såpass brutalt møte ender med at du mister livet. Samtidig blir dødsfallet oppfattet som en ulykke. Det har mye å si i forhold til forsikringsordninger. I ettertid kan det også være mer gunstig for familien å vite at det var en ulykke, sier Moe.

Moe har også forsket på møteulykker på rette strekninger, og konkluderte med at 42 prosent var selvmord. (...)

Velger døden mot tung lastebil
aftenposten.no 16.11.1999
Psykisk ustabile personbilister velger møtende lastebiler til å gjøre slutt på livet. Selvmord er årsaken i nesten hver femte av de "uforklarlige" møteulykkene på rette veistrekninger.

Av i alt 64 møteulykker på rette, oversiktlige veistrekninger i perioden 1995 til 1997, skjedde 26 mellom personbil og lastebil. Hver gang var det personbilen som kom over i galt kjørefelt. 11 av de 26 ulykkene - 42 prosent - var selvmord, har seniorforsker Dagfinn Moe ved SINTEF i Trondheim kommet til.

- Vi har såpass tydelige indikasjoner at vi er temmelig sikre på at det i disse 11 tilfellene er snakk om selvmord. Vi har fått vite at noen før kjøreturen var i tydelig psykisk ubalanse, at de hadde tatt farvel med familien, at de hadde skrevet avskjedsbrev, for å nevne noe, forklarer Dagfinn Moe.

Moe har dybdeanalysert i alt 119 møte- og utforkjøringsulykker som endte i alvorlige personskader eller at menneskeliv gikk tapt. Alle ulykkene inntraff på rette, oversiktlige veistrekninger med fartsgrense 80 eller 90 kilometer i timen. Av de 119 ulykkene, var 64 møteulykker. (...)

- Store mørketall når det gjelder selvmord blant eldre

Mener hjemmebesøk kan redusere selvmord
tv2nyhetene.no 15.11.2010
OPPFORDRER TIL BESØK: Overlege Ildri Kjølseth mener selvmord blant eldre kan unngås hvis helsetjenesten begynner med oppsøkende virksomhet.
Hvert år begår om lag 100 eldre selvmord i Norge. Overlege Ildri Kjølseth mener dette kan unngås.

Kjølseth har nettopp fullført en doktoravhandling om selvmord blant eldre. Hun mener alle eldre bør får besøk av helsetjenesten når de fyller 70 år.

Store mørketall
Som TV 2 viste søndag, kan være store mørketall når det gjelder selvmord blant eldre. En av grunnene til dette er at det er vanskelig å finne egentlig dødsårsak hos eldre mennesker.

– Det har vært større oppmerksomhet rundt denne problematikken i andre land. I Norge har vi ikke vist noen ting om dette, og det har nesten ikke vært tatt opp i det hele tatt. (...)

- Krisen driver rigmænd til selvmord

Whiskeybæltet i chok:
Rigmænd begår selvmord på stribe

bt.dk 23.11.2010
Finanskrisen har ikke bare kostet mange virksomheder livet – den har også fået flere fallerede danske rigmænd til at begå selvmord.

- Velhavende mænd kan have svært ved at håndtere identitetskrisen, når formuen pludselig er væk, siger bestyrelsesformand Morten Thomsen fra telefonrådgivningen Livslinien, der forsøger at tale folk fra selvmord.

Og det er især hos de rigmænd, der ikke har skabt deres formue selv, men arvet den fra familien, at økonomisk ruin udløser selvmordstanker.

Flere danske rigmænd mænd har begået selvmord siden finanskrisen lavede kæmpe formuer om til bundløs gæld. I sin bog om Erik Damgard, (der lever i bedste velgående), fortæller Berlingske-journalisten Birgitte Erhardtsen om en række selvmord blandt rigmænd i det storkøbenhavnske jetset. (...)

Selvmord blandt rigmænd
Jens Chr. Hansen
Erhvervskommentator på Berlingske Tidende. Journalistisk erfaring i mere end to årtier fra Berlingske Tidende og Jyllands-Posten, herunder som korrespondent i New York. Modtager af Cavling-prisen. Medforfatter til biografien om Jess Søderberg, "Mand af Mærsk."
business.dk 23.11.2010
Det er ikke ukendt, at finansielle problemer kan medføre dramatiske konsekvenser for det enkelte menneske. I ganske få tilfælde bliver disse problemer så uoverstigelige, at den pågældende ikke på nogen måde kan se en løsning og vælger derfor til sidst helt at give op og tage sit eget liv. Selvmord er dog i vid udstrækning er tabuområde, og derfor skrives der ikke meget om det. Men det burde medierne måske gøre, som en del af den virkelighed, der også hører konsekvenserne af højspekulative forretninger til - selvfølgelig med udvidet respekt for de efterladte.

Hvor mange, der begår selvmord på grund af økonomiske problemer, findes der ikke tal for, men i kølvandet på den finansielle krise er der dukket en række eksempler op fra ind- og udland, hvor rigmænd har følt sig så ydmyget og finansielt afklædt, at de har begået selvmord. Selvmord blandt rigmænd, og det er i dette tilfælde næsten udelukkende tale om mænd, er grobund for fascinationen dels af de lyse side blandt de allerrigeste i samfundet dels de mørke sider fra disse ofte lukkede kredse.

Fra historien har vi hørt om mennesker, som under 1930′ernes depression i USA, sprang i døden fra skyskraberne i New York, fordi den personlige økonomi var brudt sammen. Og i forbindelse med den seneste finansielle krise har udenlandske medier beskrevet meget dramatiske selvmord blandt rigmænd i Tyskland og England. Men også herhjemme er der flere eksempler på meget rige mennesker, der har tabt hele formuen og mere til, og som til sidst vælger at gå i døden.

Journalist på Berlingske Business, Birgitte Erhardtsen, har i sin seneste bog taget hul på dette emne og tak for det. Det sker i bogen “Erik Damgaard - rigdommens pris.” Det skal understreges, at kapitlet i bogen om selvmord blandt rigmænd ikke relaterer sig til personen Erik Damgaard, men til en person i hans omgangskreds blandt forretningsmænd. Birgitte Erhardtsen har vovet at berøre dette ømfindtlige emne, fordi netop økonomisk nedtur - for nogle mennesker - er noget af det mest ydmygende, æresødelæggende overhovedet. (...)

Krisen driver rigmænd til selvmord
business.dk 8.11.2010
Mangemilliardæren Adolf Merckle havde svimlende beløb på risikable investeringer.

Det er ikke kun penge, rigmænd har mistet under krisen. Den har også kostet dem livet. Ny bog beskriver, hvordan flere har følt så meget skam over at miste formuen, at de har begået selvmord. Psykologformand er ikke overrasket.

Penge er ikke noget, man taler om i de kredse. Det er bare noget, man har. De er en ligeså naturlig del af ens hverdag som at trække vejret.

Finanskrisen fik imidlertid mange velhavere til at gispe efter vejret. Den ellers konstant flydende pengestrøm tørrede ud. Og skammen over at miste formuen og sætte familiens trygge og behagelige liv over styr har flået flere rigmænd til at vælge den ultimative udvej - selvmord. (...)

Ba om smålån, ble gjeldsslaver
aftenposten.no 2.11.2010
Over 50 selvmord blant fattige låntagere har skapt frykt for at hele systemet med mikrofinans i India skal bryte sammen. En kredittørke kan få alvorlige følger også for norske bidrag. (...)

Aggressivt salg
Låneagenter skal ha drevet med aggressivt salg av slike lån på den indiske landsbygda. Mange låntagere tar også opp flere små lån og havner i en gjeldsfelle når de ikke klarer å betale renter og avdrag.

De siste ukene har indiske banker frosset alle nye lån til slike mikrofinansselskaper etter selvmordsbølgen i delstaten Andhra Pradesh. Politiske myndigheter i delstaten anklager låneagenter for å ha drevet med råsalg av lån og benyttet brutale inkassometoder. (...)

Ba om smålån, ble gjeldsslaver
aftenposten.no 2.11.2010
Selvmordsbølge blant mikrolånskunder Over 50 selvmord blant fattige låntagere har skapt frykt for at hele systemet med mikrofinans i India skal bryte sammen.En kredittørke kan få alvorlige følger også for norske bidrag. (...)

Skammen var ikke til å leve med
aftenposten.no 2.11.2010
Avlingssvikt og lånehaier er en dødelig kombinasjon på landsbygda. Selvmord er ikke uvanlig blant gjeldstyngede bønder i Andhra Pradesh. Som den fattige bondefamilien som var hardt rammet av flommen. Bare en tiendedel av jorda var tørket opp og kunne dyrkes. De kjempet for utkomme for seg, de to barna og bondens aldrende far. (...)

- Vi må unngå selvmord
nettavisen.no 6.1.2009
Politiet frykter flere selvmord som følge et økende antall inkassosaker.

Norges Politilederlag er bekymret over økningen i antall inkassosaker og namsmannsapparatets manglefulle ressurser til å behandle disse sakene.
Leder i Norges Politilederlag, Jonny Nauste, mener situasjonen er alvorlig og han viser til at det allerede har vært et par tilfeller av selvdrap i Asker og Bærum som følge av den økonomiske krisen. (...)

Fedre begår selvmord - vil slette gjeld
nettavisen.no 10.12.2008
- Fedrene opplever at alt blir svart, sier Nora Blaasvær i Kirkens SOS.

Tirsdag kveld ble det holdt et folkemøte i Bærum kulturhus for å gi kriseråd etter at finanskollapsen har ført til en rekke selvmord, skriver VG. (...)

- Erfaring viser at tap av økonomi og anseelse virker sterkt på menn. Flere menn sier de ønsker å ta sitt eget liv fordi de etterlatte da kan få gjeldsslette, sier Blaasvær til Nettavisen onsdag.

Hun oppfordrer alle i nær krets rundt finansofrene til å passe ekstra godt å på.

- Arrangementet tirsdag kveld var kjempefint. Det var en god opplevelse å være der, med selvopplevde erfaringer fra flere av deltakerne. Det var sterkt, sier Blaasvær til Nettavisen. (...)

JON SCHAU: - Man må ikke rømme fra alt det vonde. Da går det fort i oppløsning. Bildet er tatt fra en annen anledning.

Neste år kommer mer enn 2000 personer til å gå personlig konkurs, ifølge beregninger fra DnB NOR.

- Det beste tegnet på at noen sliter er at du ikke ser fyren lenger, sa komiker Jon Schau, ifølge VG. (...)

- Enorm forskel på selvmordstal

Tal om psykiatriske selvmord forkerte
b.dk 9.8.2011
En undersøgelse viser, at danske sindslidende patienter begår selvmord 18 gange hyppigere end svenske patienter. Men det passer ikke.

Selvmordsraten hos sindslidende patienter er i en rapport fra Nordisk Råd opgjort til at være på 5,6 procent af 100.000 indbyggere over 18 år. I Sverige skulle det kun være 0,31 procent. Men det svenske tal passer ikke.

- Tallene fra Sverige er ikke korrekte, siger Jan Main, formand for rapportens arbejdsgruppe og ledende overlæge ved Aalborg Psykiatriske Sygehus.

Den svenske Sundhedsstyrelse har opgivet forkerte tal til arbejdsgruppen. Men de sender nye tal og korrigerede tal senere på dagen.

Fejlen skyldes højst sandsynligt en simpel fejl, der er sket under indrapporteringen af tallene. En ærgerlig fejl, der ikke må ske, ifølge Jan Mainz.
Det danske tal ser til gengæld ud til at passe. Men Jan Mainz har også bedt Sundhedsstyrelsen om at tjekke op på tallene. (...)

Enorm forskel på selvmordstal
b.dk 8.8.2011
Andelen af psykiatriske patienter, der efter kontakt med det psykiatriske system ender med at tage deres eget liv, er 18 gange så stor i Danmark som i Sverige.

Langt flere danske end svenske sindslidende begår selvmord, viser en undersøgelse, der ryster eksperter.

Andelen af psykiatriske patienter, der efter kontakt med det psykiatriske system ender med at tage deres eget liv, er 18 gange så stor i Danmark som i Sverige viser den sammenlignende undersøgelse af psykiatrien i de nordiske lande, som Nordisk Råd har fået udarbejdet, skriver Information.

Rapporten opgør, hvor mange psykiatriske patienter ud af 100.000 indbyggere over 18 år, der i løbet af 2009 begik selvmord. Hvor tallet for Sverige er 0,31, så tegner Danmark sig for 5,6 - eller 18 gange så mange. Tilsvarende tal er ikke tilgængelige for de andre nordiske lande - men Mads Koch Hansen, der er formand for Lægeforeningen, erklærer sig alligevel "rystet" over forskellen:

- Det er svært at se på som læge, at der blandt to så sammenlignelige lande som Danmark og Sverige er så markante forskelle i selvmordsraterne for psykiatriske patienter, siger Mads Koch Hansen til Information.

Hos pårørendeforeningen Bedre Psykiatri kalder generalsekretær Thorstein Theilgaard forskellen for "urovækkende og trist". (...)

Danske sindslidende begår selvmord meget oftere end svenske
vg.no 8.8.2011
Undersøgelse af selvmord blandt sindslidende, ryster eksperter.

Andelen af psykiatriske patienter, der efter kontakt med det psykiatriske system ender med at tage deres eget liv, er 18 gange så stor i Danmark som i Sverige.
Det viser en ny sammenlignende undersøgelse af psykiatrien i de nordiske lande, som Nordisk Råd har fået udarbejdet, skriver Information.

Rapporten opgør, hvor mange psykiatriske patienter ud af 100.000 indbyggere over 18 år, der i løbet af 2009 begik selvmord.

Enorm forskel
Hvor tallet for Sverige er 0,31, så tegner Danmark sig for 5,6 - eller 18 gange så mange.

Tilsvarende tal er ikke tilgængelige for de andre nordiske lande - men Mads Koch Hansen, der er formand for Lægeforeningen, erklærer sig alligevel "rystet" over forskellen:

»Det er svært at se på som læge, at der blandt to så sammenlignelige lande som Danmark og Sverige er så markante forskelle i selvmordsraterne for psykiatriske patienter«, siger Mads Koch Hansen til Information.

Hos pårørendeforeningen Bedre Psykiatri kalder generalsekretær Thorstein Theilgaard forskellen for »urovækkende og trist«.

»Antallet af selvmord er et udtryk for, hvor god og veludbygget en behandling mennesker med psykisk sygdom får - eller ikke får - i dette land. Det er dybt beskæmmende«. (...)

- Varje år dör cirka 1 500 personer i Sverige genom att ta livet av sig, enligt Mind

”Myndighet måste stoppa självmorden”
dagensmedicin.se 21.7.2014
Inrätta en helt ny myndighet för att stoppa självmorden, kräver företrädare för psykiatrin och den ideella föreningen Mind.

I första hand bör Folkhälsomyndigheten vara den myndighet som ges tydligt politiskt mandat att driva suicidprevention. Går inte det bör en helt ny statlig myndighet inrättas för ändamålet, anser debattörerna på DN Debatt.

För att uppnå den nollvision för självmord, som varit framgångsrik för att minska antalet dödsoffer i trafiken, bör det vidare finnas vetenskapligt underlag för att arbetet att nå nollvisionen. Det finns luckor i forskningen om självmordsprevention, skriver artikelförfattarna.

De anser också att det krävs ett system för att övervaka och följa upp nollvisionen, med årliga och mer långsiktiga mål.

Varje år dör cirka 1 500 personer i Sverige genom att ta livet av sig, enligt Mind. Det är ungefär fem gånger fler än som dör i trafiken. Den nollvision som riksdagen antog för självmord 2008 är praktiskt taget okänd och har inte fått genomslag, självmord går att förebygga, skriver debattörerna.

Mind är en ideell förening för psykisk hälsa, tidigare Svensk förening för psykisk hälsa. (…)

- Hormonbrist linket til økt selvmordsrisiko

Hormonbrist ökar självmordsrisken
svt.se 18.8.2011
Hormonet oxytocin har en direkt koppling till självmord. Det har forskare i Sverige kommit fram till. Nu hoppas man på nya behandlingar som kan förhindra självmord.

Oxytocin är ett hormon som utsöndras i kroppen när vi till exempel får massage eller när en mamma ammar sitt barn. Man tror att ämnet minskar stresskänslighet och får oss att må bra och fungera socialt.

Nu har forskare vid Karolinska institutet hittat ett tydligt samband mellan nivåerna av oxytocin i ryggmärgsvätska och allvarliga självmordsförsök.

I studien följde forskarna 28 personer som nyligen försökt genomföra ett självmord och jämförde dessa med 19 personer som inte var självmordsbenägna. Sambanden visade sig vara tydliga. (...)

(Anm: Oxytocin; Oksytocin er et velværehormon som produseres i hypothalamus i hjernen, og føres herfra langs nervefibrer til hypofysebaklappen for lagring og frigjøring etter behov. Hormonet utsondres blant annet ved berøring. Både den som berører og blir berørt skiller ut oksytoscin. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Oxytocin kan påverka antisocialt beteende. Hormonet oxytocin kan vara nyckeln för framtida behandling av aggressivitet och antisocialt beteende, visar ny studie. (lakemedelsvarlden.se 30.9.2015).)

(Anm: Antidepressants during pregnancy linked to autism. Prof. Bérard says: (…) Finally, we looked for a statistical association between the two groups, and found a very significant one: an 87% increased risk." The use of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) - a common class of antidepressants - during the second and/or third trimester was significantly associated with an increased risk of ASD. (medicalnewstoday.com 14.12.2015).)

(Anm: Antidepressant Use During Pregnancy and the Risk of Autism Spectrum Disorder in Children.  Conclusions and Relevance  Use of antidepressants, specifically selective serotonin reuptake inhibitors, during the second and/or third trimester increases the risk of ASD in children, even after considering maternal depression. Further research is needed to specifically assess the risk of ASD associated with antidepressant types and dosages during pregnancy. JAMA Pediatr. 2015 (Published online December 14, 2015).)

Oxytocin involvement in SSRI-induced delayed ejaculation: a review of animal studies.
J Sex Med. 2007 Jan;4(1):14-28.
INTRODUCTION: Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) differ in the severity of induced ejaculation delay. Various studies indicate that oxytocin is involved in sexual behavior. (...)

CONCLUSIONS: Preliminary data suggest that the severity of chronic SSRI treatment-induced delayed ejaculation and the differences between the various SSRIs in inducing ejaculation delay is related to gradual desensitization of 5-HT(1A) receptors on oxytocin neurons. (...)

(Anm: Oxytocin; Oksytocin er et velværehormon som produseres i hypothalamus i hjernen, og føres herfra langs nervefibrer til hypofysebaklappen for lagring og frigjøring etter behov. Hormonet utsondres blant annet ved berøring. Både den som berører og blir berørt skiller ut oksytoscin. (no.wikipedia.org).)

Serotonin, pregnancy and increased autism prevalence: is there a link?
Med Hypotheses. 2010 May;74(5):880-3. Epub 2009 Dec 16.
Abstract The prevalence of autism, a neurodevelopmental condition resulting from genetic and environmental causes, has increased dramatically during the last decade. Among the potential environmental factors, hyperserotonemia during pregnancy and its effect on brain development could be playing a role in this prevalence raise. In the rodent model developed by Whitaker-Azmitia and colleagues, hyperserotonemia during fetal development results in a dysfunction of the hypothalamo-pituitary axis, affecting the amygdala as well as pro-social hormone oxytocin regulation. Dysfunction of the amygdala and abnormal oxytocin levels may underlie many clinical features of ASD. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) are the most widely used class of antidepressants drugs, and they are not contraindicated during pregnancy. In this paper, we hypothesize that increased serotonemia during pregnancy, including due to SSRI intake, could be one of the causes of the raising prevalence in autism. If our hypothesis is confirmed, it will not only shed light on one of the possible reason for autism prevalence, but also offer new preventive and treatment options. (...)

- Serotonin og søvn

Serotonin og søvn
– en turbulent historie!
Søvn 2011;3(2):10-11
Serotonin – en nevrotransmitter for søvn... eller våkenhet?

Serotonin, eller 5-hydroxytryptamin (5HT), ble påvist i sentralnervesystemet i 1950-årene. I 1960-årene kom det mange beskrivelser av søvninduserende effekter av serotonin etter injeksjoner i hjernearterier og hjernens hulrom. Det var ofte en bifasisk effekt, med øket våkenhet etterfulgt av EEG-synkronisering og søvn. Men først i 1970- årene ble serotonin anerkjent som nevrotransmitter (1,2). Serotonerge nevroner er lokalisert i rafekjernene, et lite område i hjernestammen, med nevroner som forgrener seg over hele nervesystemet. (...)

Serotonin
– nevrotransmitter for våkenhet?

Dette snudde forestillingene om serotonin og søvn fullstendig på hodet. Den gjengse oppfatning var nå at serotonin og serotonerg aktivitet førte til våkenhet, ikke til søvn. Forestillingen om én nevrotransmitter, én funksjon holdt enda, men med stikk motsatte funksjoner. Beskrivelsen av multiple serotoninreseptorer fra 1980- årene og utover gjorde endelig slutt på denne forestillingen. Vi fant at medikamenter som øket serotonin ved synapsene (serotonin reopptakshemmere) førte til øket våkenhet, etterfulgt av dyp søvn (8,9). Disse effektene kunne endres eller simuleres av ulike serotonin reseptor agonister og antagonister (9,10). Dette har øket forståelsen av at serotonerg nevrotransmisjon er involvert i mange ulike funksjoner, relatert både til søvn og våkenhet (11-13). (...)

Søvnområde i hypothalamus
hemmes av serotonin

I fremre hypothalamus finnes et søvninduserende område med hemmende GABA- nevroner, det ventrolaterale preoptiske område (VLPO). Serotonerge nevroner i rafekjernene og noradrenerge nevroner i locus coeruleus i hjernestammen (se figur) modulerer VLPO-nevronene, og vice versa, VLPO-nevronene modulerer nevronene
i rafekjernene og locus coeruleus. Serotoninets og rafekjernenes rolle blir her sett på som en del av et aktiveringssystem, som sammen med noradrenerg og annen input til VLPO hemmer de GABA-erge nevronene og fører til våkenhet (15).

VLPO- nevronene deltar også i den homeostatiske reguleringen av søvn, det vil si økning av søvnmengde og søvndybde etter søvndeprivasjon (16, 17).

Aktivering kan også hemmes av serotonin
En sentral del av aktiveringssystemet er en gruppe kolinerge nevroner i den basale forhjerne, basaliskjernen, som ligger litt lenger fremme enn VLPO (figur 1). Disse
kolinerge nevronene mottar impulser fra hjernestammens retikulære aktiveringssystem og er ansvarlige for aktivering av hjernebarken, både i våken tilstand og under REM søvn. Når de er aktive hemmer de også retikulariskjernen i thalamus beskrevet ovenfor, slik at søvnspindler ikke kan dannes. De kolinerge basalisnevronene
eksiteres av noradrenalin og dopamin, mens de hemmes av serotonin (18). Generelt kan man si at serotonin demper kortikal aktivering via hemmende påvirkninger av andre aktiverende systemer (19).

Konklusjon
Den generelle oppfatningen i dag er at serotonin modulerer både søvn og våkenhet (4, 11-13, 19). Moduleringen avhenger av hvilke serotonerge nevroner som er aktive, graden av aktivitet, hvilke reseptorer som finnes i området, og av hele organismens funksjonelle tilstand. (...)

- Bevidst overdosis med cyclizin (Gotur og Marzine®). Styrelsen for Patientsikkerhed har identificeret fire utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor det sløvende antihistamin cyclizin er blevet anvendt til selvmordsforsøg blandt yngre kvinder. (- Styrelse advarer mod selvmordsforsøg med middel mod transportsyge.)

(Anm: Bevidst overdosis med cyclizin (Gotur og Marzine®). Styrelsen for Patientsikkerhed har identificeret fire utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor det sløvende antihistamin cyclizin er blevet anvendt til selvmordsforsøg blandt yngre kvinder. I en hændelse resulterede overdoseringen i dødsfald. I en anden hændelse har en patient over en periode gentagne gange bevidst indtaget en overdosis af cyclizin. Giftlinjen har set tilsvarende tilfælde og en generel stigning i henvendelser om overdosering med cyclizin de seneste år. (stps.dk 26.6.2017).)

- Selvmordsforsøk kobles til endring i gener. Livsstil og miljø kan påvirke et bestemt gen som er knyttet til stress.

(Anm: Selvmordsforsøk kobles til endring i gener. Livsstil og miljø kan påvirke et bestemt gen som er knyttet til stress. Det kan øke selvmordsrisikoen hos voksne og ungdom, ifølge forskere. Risikoen for alvorlige selvmordsforsøk kan være knyttet til genetiske endringer. Det kommer fram i en studie som er gjort av forskere ved Umeå universitet, Karolinska instituttet og Uppsala universitet, melder SVT. (…) Jussi Jokinen ved Institutt for klinisk forskning ved Umeå Universitet ledet studien og undersøkte blodprøvene til de medvirkende. – Målet var å undersøke endringer i CRH-genet og hvordan det opptrer hos personer som har gjort mindre og mer alvorlige selvmordsforsøk, forteller han. Blant den sistnevnte gruppen kunne forskerne se en genendring. (…) Færre tar sitt liv i Norge I 2016 tok 614 nordmenn sitt eget liv, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Antall selvmord er nå 12,0 per 100.000 innbyggere, mot 16,4 i 1990. Det vil si at antallet er redusert med en firedel. – Mesteparten av nedgangen skyldes en reduksjon i antall selvmord hos menn. Forskjellen mellom kjønnene er dermed blitt mindre, sier overlege Christian Lycke Ellingsen ved Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet. I fjor var det dobbelt så mange menn som kvinner som tok sitt liv. (nrk.no 1.1.2018).)

(Anm: Epigenetic Changes in the CRH Gene are Related to Severity of Suicide Attempt and a General Psychiatric Risk Score in Adolescets. EBioMedicine. 2017 Dec 18. pii: S2352-3964(17)30499-1.)

(Anm: Selvmord og selvmordsforsøk i Norge. Hvert år blir det registrert 500 – 600 selvmord i Norge. To av tre som begår selvmord er menn. Svært mange pårørende blir berørt av selvmord hvert år. (…) Selvmord i Norge – status og utvikling I 2016 ble det registrert 617 selvmord i Norge, 421 hos menn og 196 hos kvinner. Det vil si at vel to av tre var menn. Til sammenligning ble det i 2015 registrert 590 selvmord, 400 hos menn og 190 hos kvinner. (fhi.no 15.12.2017).)

Diverse artikler

Takler ikke nederlag
nrk.no 22.1.2015
Unge menn som ikke takler overgangen fra ungdom til voksenlivet, tar oftere livet sitt. – Vi må finne ut hvordan vi kan fange dem opp før det skjer, sier forsker ved Folkehelsa. (...)

Høye krav
569 personer tok livet sitt i Norge i 2013, viser oppdaterte tall. Det går fram av selvmordsstatistikken fra Folkehelseinstituttet. Av disse var 387 menn og 180 kvinner. Tallene er nesten identiske med selvmordstallene for de siste ti åra.

Menn tar i liten grad kontakt med det psykiske helsevernet før det velger å ta livet sitt.

– Vi sliter med å få tak i mennene, sier daglig leder av Kirkens SOS i Borg, Harald Mella. Mange kvinner kontakter hjelpetjenesten, og ofte skriver de om selvmordstanker.

Det gjør ikke mennene. I de ti tilfellene som forsker Mette Lyberg Rasmussen undersøkte, var det få signaler på at noe var galt i forkant. Men, det ble oppdaget ting etterpå.

– I alle tilfellene ble selvmordene knyttet til personlige nederlag i forkant av den dramatiske handlingen.

Forskeren spør seg om hvor de unge mennene har de høye prestasjonskravene fra, som gjør dem sårbare for å gå på nederlag. (...)

Självmordsförsök bland unga kan halveras
dagensmedisin.no 9.1.2015
En ny europeisk studie visar en bra effekt av att lära ungdomar att känna igen och hantera egna psykiatriska symtom samt att lära dem hjälpa kompisar med samma besvär.

Ungdomar som randomiserades till att få sådan kunskap hade efter ett års uppföljning en halverad risk för självmordsförsök och för att ha haft allvarliga själmordstankar med självmordsplaner, jämfört med en kontrollgrupp av ungdomar på skolor som inte fått speciell utbildning i att känna igen psykiatriska symtom. (…)
Efter tolv månaders uppföljning hade 0,70 procent av eleverna som i Awarness-gruppen genomfört ett självmordsförsök, jämfört med 1,5 procent i kontrollgruppen. Efter att att forskarna kontrollerat för ett flertal riskfaktorer för psykisk ohälsa motsvarade det en riskminskning med 65 procent.

Motsvarande siffror för allvarliga självmordstankar med självmordsplaner var 0,75 och 1,4 procent i respektive grupp, vilket motsvarande en riskminskning med 50 procent.

Awareness-programmet är utvecklat av forskare vid Karolinska institutet och Columbia University i USA. Det tar totalt fem timmar och genomförs under fyra veckor. (…)

Samtaleterapi forebygger selvmord hos ældre
politiken.dk 26.12.2014
Langt færre ældre tager livet af sig selv. I stedet opsøger de blandt andet samtaleterapi, som kan forebygge selvmord.

Antallet af selvmord blandt ældre over 65 år er faldet markant i Danmark.

Siden 1980’erne er tallet faldet til næsten en tredjedel, så der i 2012 var 181 ældre over 65 år, som begik selvmord. Det skyldes flere ting. Dels har nogle af de sovepiller, man har i dag, ikke samme dødelige effekt som ældre præparater. Dels er der ikke længere kulilte i husholdningsgas.

»Og til sidst er vi blevet bedre til at opspore de selvmordstruede og tale med dem. Der er kommet en ny generation af ældre, der opsøger samtaleterapi, så de kan italesætte deres sorg«, fortæller Jan-Henrik Winsløv, der er psykolog og leder af centeret Enhed for Selvmordsforebyggelse ved Aalborg Universitetshospital. (…)

Forskere leder efter selvmordsgener
jyllands-posten.dk 14.12.2014
Man har længe vidst, at selvmord kan være genetisk betinget. Avanceret brug af genmateriale fra over 4.000 patienter hjælper i jagten, men gåden er endnu ikke løst.

Hvem begår selvmord, hvem overvejer det – og hvordan kan man forhindre det?

Forskerne har længe vidst, at selvmord kan være genetisk betinget. Derfor har masser af forskning forsøgt at kortlægge, hvad der får nogle mennesker til at forsøge selvmord, mens andre aldrig kunne drømme om det.

Professor og overlæge Ole Mors fra Aarhus Universitet har deltaget i en undersøgelse med genetiske studier af i alt 4.017 svært deprimerede patienter, hvoraf 663 tidligere enten har forsøgt selvmord eller har haft selvmordstanker i forbindelse med depression.

Ved hjælp af dna-analyser af patienternes blodprøver – og ved brug af en såkaldt ”polygen risikoscore” – har forskerne forsøgt at kortlægge, hvorvidt særlige genetiske varianter kan give en øget risiko for selvmordsadfærd. (...)

Blod fra alle danskere født siden 1982 giver uvurderlig viden
I et fryserum på Amager ligger to millioner blodprøver, der formentlig kan give svar på nogle af de helt store spørgsmål om liv og død. 

»Konklusionen er, at der er dokumentation for, at selvmordsadfærd har en genetisk komponent – at det er muligt at finde en sammenhæng i dna-kæden. Vi er på sporet af at finde de rigtige varianter og har fået fat i en lille flig af den genetiske virkelighed. Men undersøgelsen har ikke en størrelse eller tyngde, der kan fastslå en direkte genetisk sammenhæng mellem de selvmordstruede,« fastslår Ole Mors.

Han peger samtidig på, at risikoen for at opleve selvmordstanker ikke hænger sammen med et enkelt gen – men derimod skal findes i mange gener. (...)

Ökning av antalet självmord
dagensmedicin.se 28.7.2014
De senaste två åren har antalet självmord ökat, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Allmänmedcin År 2011 begick 1 378 personer självmord i Sverige. Förra året var det 1 600 person som tog livet av sig, visar statistik som Socialstyrelsen tagit fram på uppdrag av Rapport i SVT. Ökningen är relevant också efter justering för befolkningsökning.

– Det är en stor ökning, och det finns metoder att förebygga självmord men ingenting händer. Det finns förstås vissa kommuner och landsting som gör enstaka satsningar men det är ingen systematisk satsning, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri vid Karolinska institutet, till Rapport.

Sveriges riksdag antog 2008 en nollvision för självmord, men ändå är det den vanligaste dödsorsaken för personer upp till 24 år. I åldersgruppen 45–64 år har dock en minskning skett. (...)

Suicidal ideation and suicide plans or attempts in adults with Asperger's syndrome attending a specialist diagnostic clinic: a clinical cohort study.
The Lancet Psychiatry 2014;1(2):142-147 (July 2014)
Background Asperger's syndrome in adulthood is frequently associated with depression, but few studies have explored the lifetime experience of self-reported suicidal ideation and suicide plans or attempts in this clinical group. We aimed to assess this prevalence in a clinical cohort of patients in the UK.(...)

Interpretation Our findings lend support to anecdotal reports of increased rates of suicidal ideation in adults with Asperger's syndrome, and depression as an important potential risk factor for suicidality in adults with this condition. Because adults with Asperger's syndrome often have many risk factors for secondary depression (eg, social isolation or exclusion, and unemployment), our findings emphasise the need for appropriate service planning and support to reduce risk in this clinical group.(...)

Postrecession increases in suicides not inevitable
clinicalpsychiatrynews.com 11.6.2014
Vitals
Key clinical point: Interventions aimed at helping patients whose mental health is adversely affected by recessions might have an effect on reducing the suicide risk.

Major finding: The suicide rates increased by almost 5% in the United States and Canada, and 6.5% in Europe, since the onset of recession in 2007, but no increases in several countries affected by the same recession indicates that suicides can be prevented.

Data source: The report compared suicide trends after the 2007 recession in Europe and North America.

Increases in suicides after a recession, such as those seen in Europe, Canada, and the United States after the most recent recession, are not inevitable, according to the authors of a report on "economic suicides" in Europe and North America.

"The evidence that some societies have successfully de-coupled economic shocks from adverse mental health outcomes reveals the hope that it will be possible to eliminate the association of economic shocks with a rise in suicidality," said Aaron Reeves, Ph.D., of the University of Oxford (England) and his coauthors, from the London School of Hygiene and Tropical Medicine. Their report, which reviewed suicide data in Europe, the United States, and Canada after the onset of recession in 2007, appears online in the British Journal of Psychiatry (2014 June 11 [doi: 10.1192/bjp.bp.114.144766]). (…)  

(Anm: Economic suicides in the Great Recession in Europe and North America. British Journal of Psychiatry 2014 (Published online ahead of print June 12, 2014).)

Stor ökning av självmord under krisåren
dagensmedicin.se 12.6.2014e
Den stora lågkonjunkturen i USA och Europa kan ha lett till mer än 10 000 extra självmord, enligt en studie. Men några länder slapp undan trenden, däribland Sverige.

studien har brittiska forskare analyserat data från 24 EU-länder, USA och Kanada. Antalet självmord i Europa hade sjunkit fram till 2007. Efter den ekonomiska kraschen inleddes en ökning som vid 2009 var uppe i 6,5 procent, en ny nivå som höll i sig till 2011, uppger BBC. I Europa handlar det om cirka 8 000 fler självmord än vad som hade kunnat förväntas om tidigare trender hållit i sig.

Även i Kanada ökade antalet självmord med den ekonomiska nedgången. I USA räknar forskarna med att krisen ledde till 4 750 fler självmord.

Studien rankar förlusten av arbete, skuldsättning och återtagna hem som de största riskfaktorerna.

Sverige, Finland och Österrike sticker ut i studien. I dessa länder syns ingen ökning av antalet självmord i befolkningen.

Forskarna anser att det antyder att det finns saker att göra för att förhindra självmord och psykisk ohälsa vid ekonomiska nedgångar och pekar på att alla tre länderna har utbyggda välfärdssystem för att hjälpa arbetslösa tillbaka i arbete och ger någon form av ekonomiskt stöd till arbetslösa. (…)  

Study finds that suicides are far more likely to occur after midnight
medicalnewstoday.com 3.6.2014
A new study provides novel evidence suggesting that suicides are far more likely to occur between midnight and 4 a.m. than during the daytime or evening.

Results show that the weighted, scaled mean suicide rate per hour was 10.27 percent after midnight, peaking at 16.27 percent between 2 a.m. and 2:59 a.m. In contrast, the mean suicide rate per hour was 2.13 percent between 6 a.m. and 11:59 p.m. When six-hour time blocks were examined, the observed frequency of suicide between midnight and 5:59 a.m. was 3.6 times higher than expected.  (…)

Ökad risk för självmord vid diabetes
ki.se 28.5.2014
Ny forskning från Karolinska Institutet visar att diabetes medför en ökad statistisk risk för självmord, särskilt bland personer som får diagnosen tidigt i livet. Studien publiceras i vetenskapstidskriften Diabetes Care.

Arbetet bygger på anonym information från svenska patientregister om 252 191 personer som fått diagnosen diabetes typ 1 eller typ 2 under åren 1996-2009. Varje deltagare med diabetes matchades avseende ålder, kön och födelseort mot fem slupmässigt valda personer ur normalbefolkningen som inte hade diabetes (en så kallad matchad kohortstudie). Resultaten visar bland annat att risken för suicid var mer än tre gånger högre i diabetesgruppen än i kontrollgruppen. Även risken för annan onaturlig död ökade i diabetesgruppen. (...)

(Anm: Unnatural Deaths in a National Cohort of People Diagnosed With Diabetes. Diabetes Care. 2014 May 21. pii: DC_140005. [Epub ahead of print].)

Ikke reduser selvmord til biokjemi
Einar Plyhn - forlagssjef, etterlatt ved selvmord
aftenposten.no 18.5.2014
Oppslaget i Aftenposten 9. mai «Flere dør av selvmord enn av krig og drap» forenkler og stigmatiserer. Det står: «En teori er at traumer tidlig i livet, som mishandling og seksuelle overgrep», kan føre «til økt selvmordsrisiko i voksen alder», underbygget med at det er «påvist en rekke forandringer i hjernen hos personer som tar eller forsøker å ta sitt eget liv». Dette reduserer ettermælet til alle som aldri har vært mishandlet eller misbrukt, og stigmatiserer etterlatte.

Selvmordssmerte gir ekstrem stress. Det er som ventet at man ved obduksjon og hjerneskanning finner høye nivåer av stoffer i hjernen forbundet med stress. Hva er så årsak og virkning her, eller når hjerneskanning av deprimerte sykehuspasienter, og friske instruert til å gå inn i en depressiv stemning, til forveksling er like?

At psyken har et biologisk grunnlag betyr ikke at selvmordsadferd kan reduseres til biokjemi, slik man heller ikke kan med forventninger, håp, glede, sorg, kjærlighet, intensjoner, vilje og alt annet som gjør oss til de vi er. (...)

Folkhälsomyndigheten ska samla staten mot självmord
dagensmedicin.se 16.5.2014
Kunskapen om hur självmord ska kunna förebyggas behöver samordnas och effektiviseras, anser regeringen.

Därför beslutades i förra veckan att Folkhälsomyndigheten ska få minst 2,4 miljoner kronor för att arbeta fram en ”samordnad, effektiv och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning som stöd för lokalt och regionalt självmordspreventivt arbete.” Arbetet ska ske i samråd med bland andra Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg och ska vara klart senast den 1 mars 2015.

I uppdraget nämns också de nio strategier mot självmord som regeringen i mars 2008 lade fram i sin proposition om en förnyad folkhälsopolitik. Däremot nämns inte den nollvision för självmord som formulerades i samma proposition eller det faktum att självmorden i Sverige i både faktiska och relativa tal har ökat sedan 2008. (...)

Åpenhet i en digital tid
aftenposten.no 3.5.2014
Selvmordsrefleksjoner og sosiale medier. En god match?

"Dagens pris for filterløs og beinhard åpenhet om selvmord går til Oddvar Vignes. For en usannsynlig modig mann."

"Mange takk for fine ord! Eg trur det er det filterlause som må til. Taushet har me prøvd lenge no."

Slik lød det på Twitter da journalist Egon Holstad hadde lest Vignes' kronikk om å forsøke å avslutte livet sitt til tross for at han ytre sett var en vellykket ung mann. Vignes selv, som hadde overlevd selvmordsforsøket for så å skrive kronikk om det, kunne svare så vi alle skjønte enda litt mer av hva han hadde gjort og hvorfor.

Papageno-effekten i kommentarfeltet
Den rosende journalisten var i godt selskap. På noen dager hadde over 100.000 lest Vignes' tekst og et utall gitt tilbakemeldinger på Twitter, Facebook og i kommentarfeltene.

Før den digitale tid, med lenker, likes og delinger, ville kronikken (om den overhodet hadde blitt trykket, personlig som den er) blitt lest av de som holdt avisen, og kanskje naboen, samt noen løskjøp. Kanskje like mange: Men uten den samme debatten i etterkant. Ville det vært bedre?

Les også: Trenger hjelp for å kunne hjelpe

Vignes tror ikke det. For ham betyr åpenhet i en digital tid muligheter: Sprengkraften i det å bryte tabu, ikke bare i tekst men også i interaksjon, og samspillet med leserne i etterkant utmerker seg. Debatten blir dynamisk. Det gir mulighet til å bygge bruer der hvor fallgrubene tidligere ville ligget åpne:

"Eg syns ikkje det var stas då ein skreiv at han trudde mitt innlegg ville føre til meir sjølvmord. Men eg svarte han og. For eg trur han tek feil og eg har rett. Då lar eg ikkje det stå uimotsagt", sa Vignes.

Samtalen i kommentarfeltet ble dermed en inngangsport til å høre om Papageno-effekten:

Forskere har påvist at medieomtale av personer som har kjempet seg gjennom motgang kan få andre som går med selvmordstanker til å revurdere. (...)

Hummer og kanari om selvmord og selvskading
aftenposten.no 2.5.2014
Det er vanskelig å få øye på hvordan Regjeringens nye handlingsplan skal bidra til forebygging, mener psykolog.

Journalistene fra NRK og TV 2 stilte betimelige spørsmål da helse- og omsorgsminister Bent Høie onsdag denne uken lanserte den nye handlingsplanen for forebygging av selvmord og selvskading. Dessverre fikk de ikke svarene de håpet på.

Journalistene på lanseringen i Skedsmo kommune var opptatt av at mange flere menn enn kvinner tar selvmord, at kvinner driver mer med selvskading enn menn, hvilke risikofaktorer som opptrer samtidig med psykiske problemer, og på hvilken måte samfunnsforhold kan forklare hvorfor 500 mennesker i året tar livet sitt i Norge.

Men selv om innledningskapittelet i planen nevner disse forholdene, så følges det ikke opp i tiltakene. (…)

Selvskadingens psykologi handler vel så ofte om uheldige mestringsstrategier på lignende linje med rusmisbruk og spiseforstyrrelser, heller enn et ønske om å ta sitt eget liv.

Dette er ikke adressert i planen.

Norge har ikke hatt en handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading siden 2003. Dessverre er det vanskelig å få øye på hvordan regjeringens nye hummer- og kanariplan for forebygging av selvmord og selvskading vil bidra til færre selvmord eller mindre selvskading i Norge. (…)

Et veloverveid mord og selvmord i Canada
leifern.blogg.no 30.04.2014
En enslig mor tar livet av sin seksten år gamle sønn og så seg selv. Og det er vanskelig å bebreide henne.

Denne saken fra Prince Rupert, en liten by helt nord langs Canadas vestkyst:

En enslig mor, Angie, tok livet av sin seksten år gamle sønn med autisme, Robert og så seg selv, la igjen en lapp om at det gikk ikke mer.

Det er lett å tro at mordet/selvmordet var et resultat av irrasjonell desperasjon, noe som kunne ha vært unngått om hun hadde hørt skogens linde drag og blitt lovet blanke ark og fargestifter. Men antagelig var det en veloverveid beslutning, i det hun innså at hennes sønns fremtid ikke var til å holde ut, og at hun selv ikke kunne leve etter å ha myrdet ham.

Robert var utagerende, skadet seg selv og andre, og var dypt ulykkelig. Etter at han hadde skallet ut et bilvindu, ble han innlagt på sykehus og foret Lorazepam til han roet seg. Han ble utskrevet med en måneds forsyning av medisinen. Myndighetenes løsning for gutten, slik det ofte er med slike barn, var å dope ham ned. Inntil videre, det vil si på ubestemt tid, det vil si for all overskuelig fremtid. (...)

Selvmordsraten stiger med forårets pollen
jyllands-posten.dk 17.4.2014
pril måned er den måned på året, hvor flest gør alvor af tankerne om at begå selvmord. Forår har den effekt på os; det har videnskaben været klar over siden 1800-tallet. Årsagen er til gengæld ukendt. Kan det mon skyldes pollen i luften?

Forskere fra Aarhus Universitet har fundet en kobling mellem mængden af pollen i luften og antallet af selvmord i Danmark. Resultatet bliver dog mødt med en del forbehold fra andre forskere.
En lille gruppe forskere ved Aarhus Universitet tilbyder en forklaring på en gåde, som har undret videnskaben i mange år: Hvorfor de fleste selvmord finder sted om foråret.

Ifølge en undersøgelse, publiceret i tidsskriftet BMJ Open, hænger antallet af selvmord i Danmark nemlig direkte sammen med mængden af pollen i luften.

Det skriver Videnskab.dk: Forskere: Pollen er muligvis skyld i selvmord

Lille, men betydende forbindelse mellem pollen og selvmord

Det giver selvfølgelig sig selv, at der vil være et sammenfald mellem pollen og selvmord, når man nu i forvejen ved, at de fleste selvmord sker om foråret. (...)

Selvmordstanker blant norske leger M R Berg
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:759 (8.4.2014)
Færre norske leger har selvmordstanker enn tidligere, viser en studie fra Legeforskningsinstituttet. Det er høyere selvmordsrate blant leger enn i den generelle befolkningen (1). Å ha tanker om selvmord og følelsen av at livet ikke er verdt å leve, øker risikoen for å utføre et selvmord eller selvmordforsøk (2). I en studie fra Legeforskningsinstituttet er forekomsten av tanker om selvmord blant norske leger kartlagt i 2000 og 2010 (3).

Studien er basert på spørreskjemasvar fra en kohort på litt over 1 500 yrkesaktive norske leger. De fikk blant annet spørsmål om de noen gang hadde følt at livet ikke var verdt å leve, om de noen gang hadde ønsket at de var døde, og om de noen gang hadde tenkt på å ta sitt eget liv. I tillegg ble de spurt om arbeidsrelatert stress, oppfatning av egen helse og velvære og tilfredshet både i arbeid og fritid. (...)

(Anm: UK doctors facing complaints dogged by severe depression and suicidal thoughts. (medicalnewstoday.com 16.1.2015).)

Vil ha psykisk helse som nytt fag i skolen.
vg.no 4.4.2014
- Norges fremste selvmordsforsker frykter at flere konkrete tiltak vrakes i helsemyndighetenes nye handlingsplan for forebygging av selvmord.

Trass i kraftig innsats for å styrke psykisk helsevern de siste årene, har ikke selvmordstallene gått ned, skriver A-magasinet fredag.

Spesielt er fagfolk bekymret for unge menn. Hver måned tar seks menn mellom 20 og 30 år i gjennomsnitt livet sitt.

Les også: Utad er de unge, vellykkede menn - så tar de livet sitt

Den forrige handlingsplanen for forebygging av selvmord ble avsluttet i 2002. Etter flere forsinkelser, er en ny plan ventet i vår. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ved Universitetet i Oslo har ledet et faglige arbeid med et forslag til en ny slik strategi. Blant de helt konkrete tiltakene er: (...)

Vil bremse tilgang på alkohol Tallene for selvmord har ligget relativt stabilt de siste 20 år (mellom 500 og 600 i året), etter å ha sunket betraktelig på slutten av 1980- og begynnelsen av 1990-tallet. Fagfolk knytter dette til innføring av flere våpenrestriksjoner den gang. Antall skyteselvmord dalte i etterkant.

Herrestad mener at politikerne bør se på restriksjoner på andre arenaer, og trekker frem alkoholpolitikken. Flere studier viser at en stor andel av selvmord skjer med alkohol i blodet.

- Alkoholrestriksjoner vil kunne ha en forebyggende virkning. Innskrenkning av skjenketider og økt kontroll av overskjenking er noen eksempler. Man bør i alle fall ikke øke tilgjengeligheten i form av helligdagsåpent og mer alkohol i butikk, sier Herrestad. (...)

Overdreven tro på selvmordsrisikovurderinger?
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:394 (25.2.2014)
Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern har som formål å øke kompetansen blant helsepersonell og bidra til at pasientene mottar et standardisert og forbedret behandlingstilbud for å forebygge selvmord og selvmordsforsøk. Vi stiller oss imidlertid tvilende til om formålet kan oppnås i praksis. (...)

CDC data: Suicide responsible for over 50% of violent deaths in 16 states
healio.com 3.2.2014
Parks SE. MMWR. 2014;63:1-33.
According to data from the CDC's National Violent Death Reporting System, 16,186 violence-related deaths occurred in 16 states in 2010, the majority of which were suicides. (...)

Were These Knife Attacks Caused by SSRI Antidepressants?
opednews.com 26.1.2014
It's a crime to jolt the most jaded TV News watchers. Last week, a 14-year-old girl in a Chicago suburb allegedly stabbed her 11-year-old half sister 40 times, killing her. News reports say the 14-year-old was angry over an argument the night before, set her alarm, got a kitchen knife and entered her sister's room. The suspect allegedly uttered that the younger girl was not thankful for what she had done with each stab wound, said police. The older sister's unappreciated services included cooking dinner, doing the 11-year-old's chores for her and keeping the household running, said news reports. (...)

Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn
fhi.no 25.1.2014
Hver måned tar i gjennomsnitt seks unge menn mellom 20 og 30 år livet sitt i Norge. Forskere ved Folkehelseinstituttet har dybdeintervjuet etterlatte til unge menn som tok livet sitt i overgangen til voksenlivet, om hvordan de forsto selvmordet. Hovedfunnet tyder på en særlig sårbarhet for å oppleve seg som avvist og ikke å ha lykkes med å nå sine mål.

Ingen tegn på psykisk lidelse
Mens tidligere studier ofte har tatt utgangspunkt i at selvmord er et symptom på psykisk lidelse, har denne studien ved Folkehelseinstituttet intervjuet mødre, fedre, søsken, venner og tidligere kjærester til unge menn (18-30 år) som plutselig har tatt livet sitt og som ikke tidligere hadde vært i kontakt med psykisk helsevern eller gjort selvmordsforsøk, om deres forståelse av selvmordet. De nære etterlatte hadde ikke sett tegn på alvorlig psykisk lidelse før selvmordet. (...)

Selvmord på nettet er blevet tidsfordriv
jyllands-posten.dk 29.12.13 kl. 03:00
Iscenesat: Grænserne for at opnå opmærksomhed på nettet bliver mere og mere ekstreme. Nogle iscenesætter og livestreamer deres eget selvmord. Og hvis meningen med livet er reduceret til anerkendelse, giver selvmord maksimal mening, forklarer en psykolog. (...)

Mange selvmordsforsøk blant bifile
nrk.no 7.11.2013
Ikke alle veiver stolt med «homoflagget». Mange homofile, lesbiske og spesielt bifile holder legningen sin skjult, ifølge en ny, stor forskningsrapport.

Homofile, lesbiske og bifiles levekår er dårligere enn for resten av befolkningen, viser den største undersøkelsen av sitt slag i Norge. Mange bifile opplever å ha ekstra store utfordringer. (...)

Recruitment to drug trials (Rekruttering til legemiddelforsøk)
Investigating the fallout of a suicide (Granskning av etterspill etter selvmord)
BMJ 2013;347:f6039 (8 October 2013)
In 2004 Dan Markingson committed suicide while he was taking part in the CAFE psychiatric trial. Edward Davies looks at how his death has been dealt with
Almost a decade has passed since Dan Markingson committed suicide while taking part in the CAFE psychiatric drug trial at the University of Minnesota.
After years of pressure and countless fruitless personal and legal battles, however, campaigners still believe that his story is only half told and earlier this year launched a petition demanding Minnesota governor Mark Dayton independently investigate the case.1

The petition makes some grave allegations: “Evidence of fraud and serious privacy violations in psychiatric studies at the university have emerged,” it claims.
“It is possible that other research subjects have died or suffered serious injuries, or that they have been mistreated in other ways. Bioethicists at the University of Minnesota itself have called for an external investigation, yet the university still refuses.”

Nine years of struggle
To understand the most recent developments it’s important to note that many of the protagonists have been at loggerheads since Markingson first entered the CAFE trial in 2003.

Markingson began to show signs of paranoia and delusions in 2003, believing that he needed to murder his mother. He was committed to Fairview Hospital involuntarily after evaluation and was subsequently enrolled on a clinical trial of antipsychotic drugs. This study was a comparison of atypical antipsychotics for the treatment of first episodes of schizophrenia (the CAFE study). The study’s structure was that of a Phase 4 randomized, double blind trial comparing the effectiveness of three different atypical antipsychotic drugs: Zyprexa (olanzapine), Risperdal (risperidone) and Seroquel (quetiapine), with each patient to be treated for a year.

After about two weeks on study treatment in the hospital, Markingson was discharged to a halfway house. His mother, Mary Weiss, raised repeated concerns about his condition, questioning his involvement in the trial, but he eventually committed suicide on 7 May 2004. (...)

SUICIDE RATE IN JAPAN RELATED TO BAD WEATHER – STUDY (SELVMORDSRATE I JAPAN LINKET TIL DÅRLIG VÆR – STUDIE)
tokyotimes.com dds
A recent study released on Thursday shows that the number of suicides on railways in Japan usually grows after several days of bad weather. Thus training operators have to be more alert and increase patrols during longer periods of rain.

Japan is known for its high suicide rate. It actually has one of the highest suicide rates of the developed countries. The study tried to find reasons behind some of the deaths that contribute to this black statistic.

Japanese scientists wanted to check if the commonly held belief about mood and weather is true. A team led by Hiroshi Kadotani of Shiga University of Medical Science reviewed 971 instances where someone had taken their own life, or attempted to do so, between 2002 and 2006 in Tokyo, Kanagawa, and Osaka, Japan’s main commercial hubs, the international press reports.

They discovered that several days in a row with no or low sunlight leads to the increase of the number of suicides. They cross-referenced this with weather records and found that a high proportion of incidents happened after three-to-seven days of reduced sunlight—days that had been cloudy or rainy days.

“We observed an increased proportion of railway suicide attempts after several days without sunlight,” the study’s abstract said. (...)

Likestilling, også for menn
nettavisen.no 14.8.2013
Hvert år velger fedre å ta sine liv i følge ressursenteret for menn - vi snakker om maktesløshet og tap av det mest kjære i ens liv og økonomisk ruin. Vi snakker barnefordelingssaker. (...)

Mental hospitals cannot prevent suicides, Israeli doctors say
haaretz.com 16.7.2013
Expecting suicides to be prevented in all cases is like expecting doctors to cure patients every time, psychiatrists argue.

The heads of Israel's psychiatric associations have published a new position paper stating that suicides in psychiatric hospitals cannot be prevented by doctors. The paper adds that a psychiatric hospital "is not an 'insurance policy' promising that a person will not find some way to end his life." (…)

Soldier suicides kill more than Afghan weapons
scotsman.com 15.7.2013
MORE soldiers and veterans killed themselves than died in active service in Afghanistan last year, new figures have revealed.

The Ministry of Defence confirmed that in 2012, seven serving soldiers were confirmed to have killed themselves, while a further 14 died in suspected suicides where inquests had yet to be held. The government does not record suicides among former soldiers, but an investigation by the BBC’s Panorama found at least 29 veterans also took their own lives last year.

The total of 50 suicides compares with 40 soldiers who died in action in Afghanistan during the same period.

A spokesman for the Ministry of Defence (MoD) said suicide among members of the armed forces was “extremely rare”.

But former senior officers said they believed the issue was worse than was acknowledged.

Colonel Stuart Tootal, a former commander of 3 Para, said: “The evidence suggests there’s more of a problem than the government and the MoD are admitting to.” (...)

Youth homicide rates reach 30-year low
clinicalpsychiatrynews.com 11.7.2013
A new Centers for Disease Control and Prevention report has found a decline in homicide rates among U.S. residents aged 10-24 years, reaching a 30-year low of 7.5/100,000 in 2010.

Using data from the National Vital Statistics System, CDC analyzed youth homicide data from 1981 to 2010. Rates varied considerably over the 30-year period, with a sharp rise of 83% occurring from 1985 to 1993, but homicide rates in the youth population experienced a decline starting in 1994; that decline has slowed since 1999. Firearm homicides consistently outnumbered non–firearm homicides as the cause of death; the annual rate of firearm homicides was 3.7 times that of non–firearm homicides during the 30-year period (MMWR 2013,62:545-8). (...)

Suicide rate jumps among middle-aged Americans
presstv.ir 9.7.2013
Suicides are rising across the United States. And U-S citizens are facing the growing epidemic that is also affecting various racial backgrounds. Press TV’s Colin Campbell explains why this is occurring.

The US recession and the national mortgage crisis led to more than just financial woes. New reports show that both crises caused the US suicide rate to increase.

The rate among the middle-aged through the baby boomer generation climbed a startling 28 percent in a decade.

The trend was most pronounced among white men and women in that age group. Their suicide rate jumped 40 per cent between 1999 and 2010. One theory from the Centers for Disease Control and Prevention indicates the recession created more emotional trauma in whites, who tend not to have the same kind of community support and extended families that blacks and Hispanics do.

New studies are investigating the cause of why Americans are committing suicide than ever before. But the answer won’t come easy. Experts say there are many reasons why people living in the US want to harm themselves.

One of the main reasons is finances. Americans are struggling to make ends meet amidst an aging burdened population. The US economy plunged into recession from the end of 2007 until mid-2009. But even afterwards, polls show most Americans remain worried about weak hiring, a depressed housing market and other issues.

People ages 35 to 64 account for about 57 per cent of suicides in the U.S. One more possible contributor is the growing sale and abuse of prescription painkillers over the past decade. Some people commit suicide by overdose.

The Centers for Disease Control and Prevention did not break out suicides of current and former military service members, a tragedy that has been getting increased attention. But a recent Department of Veterans Affairs report concluded that suicides among veterans have been relatively stable in the past decade and that veterans have been a shrinking percentage of suicides nationally. (...)

Suicide seasonality and antidepressants: a register-based study in Sweden
Acta Psychiatr Scand. 2013 Feb;127(2):117-25 Epub 2012 Jun 8.
Makris GD, Reutfors J, Ösby U, Isacsson G, Frangakis C, Ekbom A, Papadopoulos FC.

OBJECTIVE: Seasonality of completed suicides with a peak in spring and early summer is a well-documented finding. The circannual serotonergic functioning is hypothesized to be central in this phenomenon. Antidepressant medications exert their pharmacological action mainly by regulating serotonin. Our aim is to study the amplitude of the seasonal effect among suicide victims positive for different classes of antidepressants or without any antidepressants at the time of death.

METHOD: By using Swedish Registers, 12 448 suicides with forensic data for antidepressive medication and information on in-patient-treated mental disorder were identified during 1992-2003. Seasonality was estimated with a Poisson regression variant of the circular normal distribution of completed suicides.

RESULTS: Higher suicide seasonality was found for individuals treated with selective serotonin reuptake inhibitor (SSRIs) compared to those with other antidepressant treatment or without any antidepressant treatment. The finding is more evident for men and violent suicide methods and those without history of in-patient treatment.

CONCLUSION: Our results provide preliminary support for the serotonergic hypothesis of suicide seasonality and raise the question of a possible accentuation of the natural suicide seasonality in patients treated with SSRIs, a hypothesis that warrants further investigation. (...)

(Anm: Serotonergic medication enhances the association between suicide and sunshine. J Affect Disord. 2015 Oct 8;189:276-281. [Epub ahead of print]. CONCLUSIONS: There is an enhanced association between sunshine and suicide among those with SSRI medication, even after adjusting for season. This may have interesting theoretical and clinical implications.)

(Anm: Positron Emission Tomographic Imaging of the Serotonergic System and Prediction of Risk and Lethality of Future Suicidal Behavior. (…) Conclusions and Relevance  Greater RN serotonin1A binding potential predicted higher suicidal ideation and more lethal suicidal behavior during a 2-year period. This effect may be mediated through less serotonin neuron firing and release, which affects mood and suicidal ideation and thereby decision making.JAMA Psychiatry. 2016 (Published online July 27, 2016).)

(Anm: Serotonin Binding & Suicidal Behavior Examined. JAMA Psychiatry; ePub 2016 Jul 27; Oquendo, et al. (…) Contrary to hypotheses, suicidal intent was not predicted by serotonin1A binding potential in any brain region, and midbrain serotonin transporter binding potential did not predict future attempts, possibly owing to low power. (currentpsychiatry.com 4.8.2016).)

Pollensesongen kan ha betydning for at antall selvmord øker om våren
uio.no 3.6.2013
At antall selvmord om våren øker er velkjent, men årsakene til det er uvisse. I en ny undersøkelsen har Ping Qin m. fl. vist at det er en predikativ sammenheng mellom økt forekomst av pollen og selvmord.

Vi har testet følgende hypotese: Den massive pollenutløsningen om våren som forårsaker allergiske betennelsestilstander, kan øke selvmordsrisikoen ved å påføre individer med økt allergirisiko, økt risiko for depresjon og selvmord. Denne hypotesen er bygget på tidligere funn av sesongstigning om våren både hva angår selvmord og innleggelse for depresjon; sammenhengen mellom depresjon og allergi; den sterke sammenheng mellom affektiv sinnslidelse og selvmord; så vel som den depressogene og prosuicidale effekt av visse cytokiner som utløses ved inflammatoriske tilstander inkl. allergi. I vår undersøkelsen har vi anvendt data fra forskjellige longitudinelle registre i Danmark og vist at det er en predikativ sammenheng mellom økt forekomst av både pollen og selvmord. Resultatene betyr at identifiseringen av mulige miljømessige utløsere av selvmord kunne bane vei for nye tiltak i forbindelse med prediksjon og forebygging av selvmord. (...) Referanse:

Se klipp fra NRK Nyheter her (...)

(Anm: Suicide risk in relation to air pollen counts: a study based on data from Danish registers. BMJ Open 2013;3:e002462 (28 May 2013 ).)

Severe Allergies Linked to Suicides (Alvorlige allergier linket til selvmord)
newsmaxhealth.com 28.12.2010
People with severe nasal or skin allergies may have a higher suicide risk than the allergy-free, a new study suggests — although the reasons are not yet clear.
Reviewing medical records for more than 27,000 suicide victims, Danish researchers found that just more than 1 percent had ever been hospitalized for severe nasal allergies or eczema. That compared with 0.8 percent among nearly 468,000 adults studied for comparison.

When the researchers weighed other factors — like people's incomes and history of mental health disorders — those treated for severe allergies had a one-third higher risk of suicide than people with no history of allergies.

While that difference sounds large, the risk to any one person with serious allergies would still be quite small.

"We did find an increased risk for suicide associated with severe allergy — however, the risk is not particularly high," said lead researcher Dr. Ping Qin, of Aarhus University in Denmark.

So allergy sufferers, Qin said in an e-mail, should not be alarmed. (...)

(Anm: - I virkeligheten kan kløe og kloring hos mennesker være bivirkninger av antidepressiva, som kan øke nivået av serotonin i huden. (- I tillegg til eksem kan kronisk kløe stamme fra systemiske forhold, inkludert nyresvikt, skrumplever og visse typer kreft. Forståelse av det molekylære grunnlaget for kronisk kløe er av vesentlig klinisk interesse, og nå er det et nytt mål tilgjengelig for forskning.) Serotonin receptor is involved in eczema and other itch conditions (Serotoninreseptor er involvert i eksem og andre kløende tilstander) (medicalnewstoday.com 12.6.2015).)

(Anm: New research confirms correlation of common bacteria (including MRSA) and eczema. A new study published in the British Journal of Dermatology has shown that, on average, 70% of eczema patients are colonised with Staphylococcus aureus bacteria (S. aureus, including MRSA) on their skin lesions. Patients with more severe disease had a greater risk of being colonised. These results provide an indication of the importance of colonisation as a possible trigger in eczema. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Prevalence and odds of Staphylococcus aureus carriage in atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2016 Mar 19. doi: 10.1111/bjd.14566. [Epub ahead of print].)

(Anm: Stive muskler? Du kan ha fibromyalgi. (...) - Vi pleier å forklare fibromyalgi med at stressystemet har “hengt seg opp”, sier Elisebeth K. Bærheim, landsleder ved NRF Fibromyalgi. (...) Årsaken til fibromyalgi er ukjent, men den mistenkes å ha en sammenheng med ubalanse i signalstoffer i sentralnervesystemet. (klikk.no 10.6.2015).)

(Anm: Fibromyalgi: Fibromyalgi rammer over 100.000 norske kvinner. - En del tror sykdommen bare er tøys. Også blant leger er det en del som flirer av den, forteller professor. (…)   Når leger blir bedt om å rangere hvilke sykdommer det er mest prestisje å jobbe med, så havner alltid fibromyalgi nederst, forteller hun. Professor Egil Andreas Fors ved Institutt for samfunnsmedisin og allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU er blant Norges fremste eksperter på sykdommen. Han bekrefter holdningene Slydal beskriver. (…) Sykdommen kjennetegnes gjerne ved at man har kroniske muskelsmerter, andre symptomer kan være utmattelse, hodepine, stivhet i kroppen, svimmelhet, kvalme, indre frost, depresjoner, angst og søvnproblemer. (kk.no 8.3.2016).)

(Anm: Lettere at diagnosticere fibromyalgi. På University of Colorado har forskere opdaget en speciel hjernesignatur, der med 93 pct. sikkerhed kan fastslå, hvorvidt en person lider af fibromyalgi eller ej. (pharmadanmark.anp.se 27.10.2016).)

(Anm: Blockage of muscle and neuronal nicotinic acetylcholine receptors by fluoxetine (Pr ozac). Proc Natl Acad Sci U S A. 1997 Mar 4;94(5):2041-4.)

(Anm: Antidepressants noncompetitively inhibit nicotinic acetylcholine receptor functioJ Neurochem. 1999 Mar;72(3):1117-24.)

(Anm: Fluoxetine-induced bradycardia and syncope in two patients. J Clin Psychiatry. 1990 Sep;51(9):385-6.)

(Anm: Drug-induced myopathies. Baillieres Clin Rheumatol. 1991 Apr;5(1):21-38.)

(Anm: Drug-induced myasthenic syndromes. Acta Neurol Scand Suppl. 1984;100:39-47.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

FDA Has Safety Concerns with Merck Insomnia Drug
pharmatimes.com 20.5.2013
Federal health regulators say an experimental insomnia drug from Merck can help patients fall asleep, but it also carries worrisome side effects, including daytime drowsiness and suicidal thinking.

The Food and Drug Administration on Monday released its review of the company's sleep aid, suvorexant, ahead of a public meeting on Wednesday. The pill works by temporarily blocking chemical messengers that keep people awake.

The FDA said company trials show suvorexant is better than placebo at helping people fall asleep and stay asleep. And regulators said the drug's effectiveness was consistent across several doses tested by Merck & Co. Inc.

But patients taking the higher doses of the drug showed an eight-fold increase in daytime drowsiness, which sometimes interfered with driving the next morning. Patients taking 20 milligrams and 40 milligrams of suvorexant had trouble staying in their driving lanes when tested by company researchers. FDA notes that four women actually had to stop the driving test due to excessive sleepiness.

The FDA review also notes that suvorexant was associated with increased risk of suicidal thinking. Over 12 months, there were eight cases of suicidal thinking or behavior reported among patients taking the drug, compared with no cases among patients given placebo. (...)

Misreporting of suicide after the L’Aquila earthquake (Feilrapportering av selvmord etter jordskjelvet i L'Aquila)
BMJ 2013;346:f3179 (17 May 2013)
Some Italian media outl