Virksomheder sælger sygdomme på nettet (berlingske.dk 19.12.2010)

DSM-5: en fatal diagnose? Akademisk psykiatri, forskning, etikk og legemiddelindustrien (BMJ 2013;346:f3655 (11 June 2013).)

Medisinomtale verdt en million Burson-Marstellers Rune Mørck Wergeland (bildet) anslår reklameverdien av helgens Aftenposten-oppslag om influensamedisinen Tamiflu til å være i nærheten av millionen. (kampanje.com 9.12.2003)

Annonser brukt som pressmiddel (...) et firma kan bare kjøpe annonser verdt noen få millioner dollar fra hver av de største nyhetsmedium for å sikre at nyhetsstoffet får minimal dekning, underforstått at annonsene ville bli kansellert dersom nyheten får for mye omtale. (opednews.com 10.9.2006)

Anderssen deler legemiddel-PR inn i lobbyvirksomhet for blåreseptordningen, produkt-PR og selskapenes egen-PR. (kampanje.com 9.12.2003)

Legemiddelindustrien sykeliggjør friske mennesker (business.dk 15.3.2007)

HAVIDOL (avafynetyme HCI) (havidol.com) (BMJ 2007;334:396-397) (Rapid Responses published) (Video)

Många drabbade av fejkad sjukdom (Läkemedelsvärlden 2007 (3) (Mars))

Oy vay syndrome (timesonline.co.uk 20.2.2008)

- Mange rammet av falsk sykdom

Fant opp falsk sykdom
vg.no 20.3.2007
Kunstner lurte selv leger (...)

(Anm: Havidol.com (havidol.com).)

Många drabbade av fejkad sjukdom
Läkemedelsvärlden 2007 (3) (Mars)
Genom en fiktiv marknadsföringskampanj för produkten Havidol vill konstnärinnan Justine Cooper uppmärksamma läkemedelsindustrins makt över patienterna. Kampanjen är så trovärdig att flera människor tror att läkemedlet finns på riktigt.

MARKNADSFÖRING "Havidol är det enda läkemedlet som hjälper mot den nyupptäckta sjukdomen Dysphoric Social Attention Consumption Deficit Anxiety Disorder”. Så står det på hemsidan som är en del av den australiensiska konstnärinnan Justine Coopers skapelse. Konstverket innehåller allt från diagnostisering av sjukdomen till företagslogotyp och utseende på tabletten. Besökare på havidol.com uppmanas att göra ett självtest för att se om man lider av sjukdomen. Symtomen är bland annat att man åldras, känner stress över sitt arbete eller att man tröttnat på att göra saker man förr tyckte var roligt.

Marknadsföringen av det fiktiva terapiområdet är så övertygande att flera människor trott att diagnosen finns på riktigt. Galleriet i New York som sköter hemsidan har enligt nyhetsbyrån Reuters uppgett att flera seriösa hemsidor om panik och ångestsyndrom börjat länka till havidol.com utan att ha förstått att det bara är ett påhitt.

Konstnären Justine Cooper säger i ett pressmeddelande att konstverket är tänkt som en parodi på läkemedelsindustrins egen marknadsföring som ofta spelar på att behovet av ett läkemedel finns där, bara man inser att man är sjuk. (...)

(Anm: Havidol.com (havidol.com).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelretur (kassasjon) (Legemidler er farlig avfall) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Er eg sjuk? / Original episodetittel: Sygdom søges. / Episode 1 av 3 Dansk serie fra 2017.

(Anm: Er eg sjuk? Episode 1 av 3 Dansk serie fra 2017. Som et eksperiment får 100 mennesker tilbud om å teste seg for å få vite om de risikerer å bli alvorlig syke i framtiden. Hvor langt tør de gå når det går opp for dem hva prisen er? Produksjonsår: 2017 Original episodetittel: Sygdom søges. (nrk.no 30.8.2017).)

(Anm: Sygdom Søges, afsnit 1 - Video Dailymotion. (dailymotion.com/video)

(Anm: Sygdom Søges, afsnit 2 - Video Dailymotion. (dailymotion.com/video)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Styrelsesdirektør: Tal viser, at patientsikkerhed betaler sig. (- Det er der nu sat et beløb på. Og det er enorme summer. 15 procent af udgifterne i sundhedsvæsenet i nogle af verdens mest udviklede lande går til at rydde op efter brud på patientsikkerheden. Det konkluderer OECD i en ny rapport. (altinget.dk 2.6.2017).)

- Nye diagnostiske tester: mer skade enn nytte. Selv om ny diagnostikk kan fremskynde diagnoser hos et utvalg av pasienter vil de øke hyppigheten av falske alarmer, overdiagnostikk, overbehandlinger hos andre.

(Anm: New diagnostic tests: more harm than good. Although new diagnostics may advance the time of diagnoses in selected patients, they will increase the frequency of false alarms, overdiagnosis, and overtreatment in others. Bjorn Hofmann and H. Gilbert Welch explain how to minimise harm. BMJ 2017;358:j3314 (Published 18 July 2017).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

- Grundig og nyansert om medikalisering. Hilde Bondevik, Ole Jacob Madsen, Kari Nyheim Solbrækkered. Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. (- Forfatternes prosjekt er å gi en nyansert fremstilling av medikalisering på godt og vondt i et nordisk perspektiv. Jeg syns de har lyktes. Boken anbefales.)

(Anm: Grundig og nyansert om medikalisering. Hilde Bondevik, Ole Jacob Madsen, Kari Nyheim Solbrækkered. Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. 384 s, tab. Oslo: Spartacus forlag/Scandinavian Academic Press, 2017. Pris NOK 399. (…) Dette er en antologi, og redaktørene er alle ansatt ved Universitetet i Oslo. Det er 13 andre bidragsytere fra Norge, Sverige og Danmark, bl.a. Bjørn Hofmann. Målgruppen er ikke eksplisitt formulert, men boken er etter min oppfatning interessant for alle som er opptatt av medikalisering og overdiagnostikk i et bredt perspektiv. (…) Forfatternes prosjekt er å gi en nyansert fremstilling av medikalisering på godt og vondt i et nordisk perspektiv. Jeg syns de har lyktes. Boken anbefales. Tidsskr Nor Legeforen 2017 (Publisert: 18. september 2017).)

- Medikalisering på norsk. (- Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.) (- Debatten om dei skadelege langtidsverknadane (uførestatus og tidleg død) både av nevropleptika og antidepressiva er omtalt i den danske sosiologen Anders Petersens kapittel om depresjon. Det er typisk nok aktørar frå utsida av profesjonane (m.a. epidemiologen Peter Gøtzsche og vitskapsjournalisten Robert Whitaker – begge med bøker omsett til norsk) som har formidla systematisert kunnskap om dette. Psykiatrien sjølv har i hovudsak gått i forsvar, og problematiserer forskingsgrunnlaget – slik også klimafornektarar plar gjere.)

(Anm: Medikalisering på norsk. Tor-Johan Ekeland, professor ved Høgskulen i Volda. Eg helsar debatten om medikalisering velkomen. Her er ei bok som gir eit kunnskapsgrunnlag for ein slik debatt. Hilde Bondevik, Ole Jacob Madsen og Kari Nyheim Solbrække (red.), Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden, Spartacus, 2017. 384 sider. Overbehandling, overdiagnostisering og helseangst er for lengst erkjent som eit helseproblem i fleire område av medisinen, men knappast i psykiatrien. Debatten om dei skadelege langtidsverknadane (uførestatus og tidleg død) både av nevropleptika og antidepressiva er omtalt i den danske sosiologen Anders Petersens kapittel om depresjon. Det er typisk nok aktørar frå utsida av profesjonane (m.a. epidemiologen Peter Gøtzsche og vitskapsjournalisten Robert Whitaker – begge med bøker omsett til norsk) som har formidla systematisert kunnskap om dette. Psykiatrien sjølv har i hovudsak gått i forsvar, og problematiserer forskingsgrunnlaget – slik også klimafornektarar plar gjere. (Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 9, 2017, side 878-880).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Dopad med dödligt gift. TEKNIKHISTORIA. Trots att stryknin dödar plågsamt trodde man länge att det fanns kraft att hämta från giftets attacker på nervsystemet.

(Anm: Dopad med dödligt gift. TEKNIKHISTORIA. Trots att stryknin dödar plågsamt trodde man länge att det fanns kraft att hämta från giftets attacker på nervsystemet. Löparen Thomas Hicks var en av atleterna som satte livet på spel för att bättra på resultaten. (…) I små doser ansågs det dödliga giftet vara stimulerande, och Thomas Hicks piggnade mycket riktigt till. Men med några kilometer kvar började han hallucinera. Hans hud grånade, ögonen tappade sin lyster, armarna hängde. Han fick mer äggvita, ytterligare en dos stryknin och en klunk konjak. Sekonderna lyfte honom över mållinjen medan hans kraftlösa ben fortsatte att springa i luften. Han vann, men var nära döden. (…) Men det var alltså ett irrspår, och Thomas Hicks vann sitt os-guld trots strykninet – inte tack vare det. (nyteknik.se 16.9.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Medicinsk cannabis: Så tynd er evidensen for danske patienter. (- Bioetiker synes, det giver mening, mens andre forskere finder det dybt betænkeligt, at vi vil give patienter medicin uden at kende konsekvenserne.)

(Anm: Medicinsk cannabis: Så tynd er evidensen for danske patienter. En gennemgang af videnskabelig viden viser, at blot tre studier antyder en vis effekt af medicinsk cannabis på rygmarvspatienter. Lægemiddelstyrelsen fastholder, at patienterne bør være en del af en dansk forsøgsordning fra 2018. Bioetiker bifalder beslutningen. Andre forskere er oprørte. (…) Historien kort - Stort set ingen studier viser, at patienter med skader i rygmarven - paraplegi - har gavn af medicinsk cannabis. - Alligevel er rygmarvspatienter sammen med tre andre typer (multipel sklerose, kroniske smerter og kvalme eller opkast efter kemoterapi) med i dansk forsøgsordning fra 1. januar 2018. - Bioetiker synes, det giver mening, mens andre forskere finder det dybt betænkeligt, at vi vil give patienter medicin uden at kende konsekvenserne. (videnskab.dk 19.11.2017).)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Professor om øredræn: Behandling uden evidens er typisk for Danmark. (…) Professor: Vi behandler mange sygdomme uden evidens.) (videnskab.dk 18.11.2017).)

- Bruk av marihuana (cannabis) øker etter hvert som flere mennesker tror det er trygt

Marihuana bruk øker etter hvert som flere mennesker tror det er trygt (Marijuana use rising as more people think it is safe)
medicalnewstoday.com 1.9.2016
Oppfatningen av marihuana som en skadelig substans er redusert blant amerikanske voksne, noe som fører til en økning i bruken, ifølge ny forskning publisert i The Lancet Psychiatry. (The perception of marijuana as a harmful drug has reduced among American adults, leading to an increase in its use, according to new research published in The Lancet Psychiatry.)

Study co-author Dr. Wilson M. Compton, of the National Institute on Drug Abuse (NIDA), and colleagues found that between 2002-2014, marijuana use among adults in the United States increased by almost 3 percent.

The team also identified a 17 percent reduction in the percentage of Americans who perceived smoking marijuana as harmful, perhaps explaining why its use has risen. (…)

Bare en tredjedel av amerikanerne mener marihuana er skadelig (Only a third of Americans think marijuana is harmful)
For their study, the researchers assessed 2002-2014 data from the National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), involving 596,500 adults from the U.S. aged 18 and older.

Specifically, the team looked at participants' use of marijuana in the past year, the prevalence of marijuana use disorders, and perceptions of marijuana-related health risks. (…)

(Anm: - Reseptbelagte legemidler blir sett på som velsignet av legemiddelkontrollen FDA, mens foreldre og barn oversvømmes av stadig mer aggressiv reklame fra legemiddelfirmaer med meldinger om at disse substansene er trygge, populære, og fordelaktige. (medicalnewstoday.com 27.3.2015).)

(Anm: Forførende entusiasme: 40 års forskning på Dr. Fox-effekten. (Uniped 02 / 2016 (Volum 9).)

(Anm: - Det er vanskelig å være tenåring. Det er vondt å sørge. Men noen plager må vi akseptere som en del av livet. Ukens mest omtalte lege Gisle Roksund mener at han kunne ha fått diagnosen «sosial angst» dersom han var barn i 2015. Han var bare sjenert. (…) Det er viktig med en grundig vurdering: Er adferden er et uttrykk for noe som er vanskelig, eller egentlig er et uttrykk for overskudd og livsglede? (aftenposten.no 9.10.2015).)

(Anm: Sammenbrudd - Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn. ISBN: 978-82-7935-382-9. Hvorfor sykeliggjør og medisinerer psykiatrien stadig flere sider av våre liv som tidligere ble betraktet som normale uttrykk for det å være menneske? Hvorfor er psykiatrien blitt den raskest voksende medisinske spesialiteten samtidig som den har de dårligste resultatene? Hvorfor skrives det ut psykiatriske medikamenter i større mengder enn nesten noen andre medisiner, til tross for tvilsom effekt? Hvorfor utvider psykiatrien stadig antallet psykiske lidelser uten å bygge på solid vitenskap – fra 106 i 1952 til nesten 400 diagnoser i dag? (abstrakt.no - ISBN: 978-82-7935-382-9).)

(Anm: Per Egil Hegge Veldokumentert. Språket vårt. Mange har undret seg over at spaltens fornemme professorgruppe så langt ikke har fått noen medlemmer fra psykiaternes rekker. (…) Professor Jan Ivar Røssberg, tilknyttet Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, får representere sine tallrike kolleger etter et leserinnlegg i Aftenposten 4. juli. Her skriver han: «Pasientene er ikke tjent med og «velge» side, og vi trenger ikke egne enheter hvor formålet er ikke å gi en veldokumentert behandling.» En så veldokumentert og/å-feil er mer enn tilstrekkelig for medlemskap. Når det gjelder dokumentasjon, er det i denne sammenheng også et spørsmål hvordan det dokumenteres, hvem som gjør det, og hvilke forbindelser «dokumentaristene» eventuelt måtte ha med farmakologiske firmaer. De som er interessert i det emnet, henvises til boken CRACKED. Why psychiatry is doing more harm than good av Dr. James Davies. (aftenposten.no 18.7.2016).)

(Anm: Av Ann-Mari Lofthus. James Davies: Sammenbrudd – Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn.  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 03 / 2016 (Volum 12).)

- Betennelser korrelerer med symptomer på kronisk utmattelsessyndrom. Det er ikke uvanlig for pasienter som sier at de er syke har normale resultater ved standard laboratorietesting. Legen konkluderer ofte med at det ikke er "ekte" sykdom, og at pasientens symptomer sannsynligvis kommer fra en psykologisk lidelse.

(Anm: Betennelser korrelerer med symptomer på kronisk utmattelsessyndrom. Det er ikke uvanlig for pasienter som sier at de er syke har normale resultater ved standard laboratorietesting. Legen konkluderer ofte med at det ikke er "ekte" sykdom, og at pasientens symptomer sannsynligvis kommer fra en psykologisk lidelse. (Inflammation correlates with symptoms in chronic fatigue syndrome. It is not unusual for patients who say they are sick to have normal results on standard laboratory testing. The physician often concludes that there is no “real” illness and that the patients’ symptoms likely stem from a psychological disorder.) Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Aug 15. pii: 201712475.)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

(Anm: Chronic Fatigue Syndrome Causes and Treatment (webmd.com 1.6.2016).)

(Anm: Nøkkelen til kronisk utmattelsessyndrom sitter i tarmen, ikke hodet. (Key to chronic fatigue syndrome is in your gut, not head.) (mediarelations.cornell.edu 27.6.2016).)

- Medisinens triumf: hvordan overdiagnostikk gjør friske mennesker til pasienter.

(Anm: Medisinens triumf: hvordan overdiagnostikk gjør friske mennesker til pasienter. (The triumph of medicine: how overdiagnosis is turning healthy people into patients.) Family Practice 2015;32(2):127-128.)

- Lurium til eldre. (- Det var en spøk, og en helt åpenbar advarsel mot useriøs markedsføring. Likevel mottok de flere hundre bestillinger på Lurium X-2000.)

Lurium til eldre
adressa.no 20.2.2017
Løssalgsavisene har stadig flere helsides annonser for vidundermidler – kosttilskudd og remedier for alle slags helseplager. Har vi fått en generasjon av «unge» eldre med god nok økonomi til å la seg forføre?

En gang på 1980-tallet lanserte Forbrukerombudet et markedsføringsstunt for å oppnå oppmerksomhet om useriøse produkter. I en landsdekkende postordrekatalog fikk de satt inn en annonse for Lurium X-2000. Dette vidundermiddelet skulle hjelpe mot flere ulike helseplager, og dessuten redusere bensinforbruket med 20 prosent. Det var en spøk, og en helt åpenbar advarsel mot useriøs markedsføring. Likevel mottok de flere hundre bestillinger på Lurium X-2000. (…)

Foran meg har jeg liggende et dusin av disse helsides annonsene. Forføringen har stort sett de samme ingrediensene. Påstander og halvsannheter, krydret i vitenskapelig språk med henvisning til «forskning har vist», og gjerne formulert slik at de så vidt skjærer klar av markedsføringsloven og legemiddel-lovgivningen. Noen ganger også over streken, som i saken svensk presse og NRKs Forbrukerinspektørene tok opp om VitaePro i 2009. Svært ofte legger produsentene inn helbredelseshistorier med bilde av navngitte personer, av og til også med godt betalte kjendiser, som er blitt så utrolig friske og spreke. (...)

- Når det normale blir sykt.

(Anm: Når det normale blir sykt. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at i 2014 hentet 7 prosent av alle 17 år gamle jenter ut en resept på et legemiddel mot psykiske lidelser. I 2004 var andelen 4-5 prosent, skriver artikkelforfatteren. (dn.no 18.8.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Pasienter krever ikke så ofte antibiotika. Pasienter spør ikke lege om antibiotika så ofte som i tidligere år, antyder forskere.

(Anm: Patients request antibiotics less often. Patients are not asking GPs for antibiotics as frequently as in previous years, research suggested. But, while UK GPs are reducing antibiotic prescriptions, a lack of access to diagnostic tools means that over a third are prescribing antibiotics unnecessarily, said two polls commissioned by the Longitude Prize. The prize fund was launched in 2014 with a challenge to develop a point-of-care test to detect and understand infections, to help ensure that the right antibiotics are used at the right time. BMJ 2017;359:j5283 (Published 16 November 2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Ikke noe er så lett å selge som angst for sykdom og løfter om helbredelse.

(Anm: Ikke noe er så lett å selge som angst for sykdom og løfter om helbredelse. Blant norske allmennleger øker bekymringen for at vi i helsetjenesten bruker for mye tid, krefter og penger på tiltak som er unyttige, og i verste fall skadelige. (adressa.no 22.1.2017).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Google vil la deg sjekke om du er deprimert. Folk som søker ordet «depresjon» på Google, vil snart få tilbud om å ta en undersøkelse som skal gi en pekepinn på om de lider av depresjon eller ikke.

(Anm: Google vil la deg sjekke om du er deprimert. Folk som søker ordet «depresjon» på Google, vil snart få tilbud om å ta en undersøkelse som skal gi en pekepinn på om de lider av depresjon eller ikke. – Vemmelig måte å oppsamle data på, sier informasjonsleder i Mental Helse. Søkegiganten har samarbeidet med the US National Alliance on Mental Illness om prosjektet, som i første omgang kun blir tilgjengelig for amerikanske brukere, melder BBC. Brukere som søker etter «depresjon» vil bli bedt om å ta PHQ-9-testen, for å sjekke om de er klinisk deprimerte, og eventuelt hvor stor depresjonen er. (nrk.no 24.8.2017).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Konklusjon: Dekonstruksjon av rettsdokumenter avslørte at protokollspesifikke resultater ikke viste statistisk signifikant forskjell mellom citalopram og placebo. Den publiserte artikkelen konkluderte imidlertid med at citalopram var trygt og betydelig mer effektivt enn placebo for barn og ungdom, med mulige bivirkninger mht. pasientsikkerhet.

(Anm: The citalopram CIT-MD-18 pediatric depression trial: Deconstruction of medical ghostwriting, data mischaracterisation and academic malfeasance. OBJECTIVE: Deconstruction of a ghostwritten report of a randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety trial of citalopram in depressed children and adolescents conducted in the United States. (…) CONCLUSION: Deconstruction of court documents revealed that protocol-specified outcome measures showed no statistically significant difference between citalopram and placebo. However, the published article concluded that citalopram was safe and significantly more efficacious than placebo for children and adolescents, with possible adverse effects on patient safety. Int J Risk Saf Med. 2016 Mar 16;28(1):33-43.)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

(Anm: Janice Haigh. The EMA’s Adaptive Pathways: are safety concerns exaggerated? (…) The decision on when to grant marketing approval for a drug reflects a balance between the desire for patients to have access to promising new medicines as soon as possible, while still ensuring that these medicines are as safe as possible (Figure 1). (…) Safety concerns appear to be exaggerated (pharmaphorum.com 5.7.2016).)

(Anm: Forførende entusiasme: 40 års forskning på Dr. Fox-effekten. (Uniped 02 / 2016 (Volum 9).)

(Anm: Sviktende oppfatninger. Der alle tenker likt, tenkes det ikke mye, sa mediekritiker og filosof Walter Lippmann. Og det lenge før noen hadde hørt om internett og sosiale medier. De som i høst satset penger på at realitystjernen Donad Trump skulle bli republikanernes presidentkandidat, har tjent veldig gode penger. (dn.no 14.7.2016).)

(Anm: En resept for fattigdom (A prescription for poverty. A prescription for poverty. Jane Parry rapporterer om en familielege som drev et prosjekt i Canada som tar sikte på å behandle sosiale problemer så vel som medisinske behov (Jane Parry reports on a family physician run project in Canada that aims to treat social problems as well as medical ones) BMJ 2016;353:i3370 (Published 20 June 2016).)

- Overdiagnostikk – norske allmennleger viser vei. (- Den viktigste grunnen til å unngå overdiagnostikk er at det kan skade. Men også unyttige tiltak som ikke er direkte skadelige bør unngås på grunn av uheldige økonomiske konsekvenser for både samfunn og pasient.)

Overdiagnostikk – norske allmennleger viser vei
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1903-5 (6.12.2016)
Norsk forening for allmennmedisins strategidokument om overdiagnostikk er det første i sitt slag vedtatt av en nasjonal fagmedisinsk forening. Det representerer en milepæl i norsk fagkritisk medisinsk historie. Dokumentet munner ut i en utfordring til medisinske miljøer, helsemyndigheter, politikere og offentlighet.
Helsevesenets ressurser og teknologi gir store muligheter til å forebygge og behandle sykdom. Brukt feil kan de samme ressursene skape sykdom og føre til redusert livskvalitet. Deler av medisinen i den vestlige verden ekspanderer på måter som ikke fremmer helse og som fører til unødvendig ressursbruk og i verste fall skade. (…)

Ikke alt som kan gjøres, skal gjøres
Den viktigste grunnen til å unngå overdiagnostikk er at det kan skade. Men også unyttige tiltak som ikke er direkte skadelige bør unngås på grunn av uheldige økonomiske konsekvenser for både samfunn og pasient.

Overdiagnostikk kan også indirekte bidra til underdiagnostikk ved at begrensede ressurser går til overdreven utredning og sykeliggjøring istedenfor til aktiviteter som kunne gitt bedre uttelling. Dette kan være med på å opprettholde og forsterke sosial urettferdighet. Godt prioriteringsarbeid innebærer blant annet å luke ut unyttige og skadelige tiltak, slik at ressursene kan brukes på det som er nyttig.

Vi mener at leger generelt har behov for økt kompetanse om uheldige effekter av utredning og behandling. Legens informasjon til pasienten om risiko, behandling og forebygging må være nøktern og vektlegge mulige skadevirkninger og nytte like mye. (…)

(Anm: Studier finner bekymrende over- og underforbruk av medisin på verdensbasis. (Studies find worrying over- and underuse of medicine worldwide. (…) The studies, commissioned by The Lancet journal and conducted by 27 international specialists, also found rates of Caesarian section deliveries are soaring - often in women who do not need them - while the simple use of steroids to prevent premature births has lagged for 40 years. (...) "A common tragedy in both wealthy and poor countries is the use of expensive and sometimes ineffective technology while low-cost effective interventions are neglected," the experts wrote in a statement about their findings. (...) Co-lead researcher Shannon Brownlee added: "Patients and citizens need to understand what's at stake here if their health systems fail to address these twin problems. In the U.S., we are wasting billions of dollars that should be devoted to improving the nation's health.") (reuters.com 8.1.2017).)

(Anm: Ingen astma funnet hos en tredel av voksne med tidligere diagnose. (No asthma is found in third of adults with previous diagnosis. A third of adults who had had asthma diagnosed in the previous five years showed no evidence of current asthma, a study in JAMA has found.1 The study authors said that this could be due to spontaneous remission or initial misdiagnosis. They recommended that doctors review patients to see whether treatment can be stepped down or discontinued and that they order objective tests such as spirometry before and after bronchodilator administration to avoid unnecessary treatment or incorrect diagnosis.) BMJ 2017;356:j282 (Published 18 January 2017).)

(Anm: Too Much Medicine. Choosing Wisely: how the UK intends to reduce harmful medical overuse. The Choosing Wisely campaign has laudable aims to reduce harmful and costly medical overuse, writes Jacqui Wise, but will it make a difference in the UK?BMJ 2017;356:j370 (Published 26 January 2017).)

- Onödiga behandlingar ett globalt problem. (- Utbredd över- och underanvändning av mediciner, medicinska ingrepp och undersökningar är ett stort problem i allt fler länder, skriver forskare i the Lancet. (- Den första artikel i en serie av fyra, belyser forskare från flera länder problemet med överanvändning av läkemedel och medicinska behandlingar i världen i en systematisk översikt.)

Onödiga behandlingar ett globalt problem
lakemedelsvarlden.se 9.1.2017
Utbredd över- och underanvändning av mediciner, medicinska ingrepp och undersökningar är ett stort problem i allt fler länder, skriver forskare i the Lancet.

Den första artikel i en serie av fyra, belyser forskare från flera länder problemet med överanvändning av läkemedel och medicinska behandlingar i världen i en systematisk översikt.

Över- och underanvändning av mediciner och vård är svårt att mäta. Flera sätt finns ändå att undersöka ämnet. Ett sätt är exempelvis att se när konsumtionen av ett visst läkemedel skiljer sig åt kraftigt mellan olika geografiska områden, utan att förekomsten av sjukdomen som behandlas med läkemedlet gör det.

Ett av de bäst dokumenterade områdena vad gäller konsumtion av läkemedel är antibiotika, som ju är ett välkänt problem med en ökande resistensutveckling. Många studier har påvisat onödig antibiotikabehandling av övre luftvägsinfektioner. I en systematisk översikt från 2012 i USA hittades 59 studier som visade stora variationer i antibiotikabehandling för luftvägsinfektioner.

I Europa är förskrivningen hög i Sverige, Polen och Storbritannien, där hälften av patienterna får onödig behandling, skriver forskarna i artikeln. (...)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Avføringspiller brukes som slankekur. De siste seks årene har salget av avføringspiller økt med 27 prosent. Apotekansatte forteller om jenter helt ned i 16-årsalderen som bruker pillene som slankekur. Salgsveksten kommer fram i tall fra Apotekforeningen. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til Dagbladet at apotekene ikke skal selge avføringsmiddel dersom det er mistanke om at pillene misbrukes. (abcnyheter.no 18.1.2017).)

(Anm: Farmasøytutlevering kan løse misbruk. Høyre mener at de som vil kjøpe avføringsmidler må ha en prat med farmasøyten før de får utlevert noe. Det kan løse misbruket, mener stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). Det skriver Dagbladet. (apotek.no 20.1.2017).)

(Anm: – Jeg vil ha meg frabedt at jeg er med på en kampanje fra industrien. Sveinung Stensland (H) gikk hardt ut mot Steinar Madsens påstand om at industrien kjører en kampanje mot bytte til biotilsvarende. (…) – For meg høres det ut som tullball at Norswitch-resultatene skal tilsi at det er trygt å bytte andre legemidler. Jeg mener byttestudien er oversolgt, sa Stensland. (dagensmedisin.no 27.1.2017).)

(Anm: Viagra-løsning gikk i stå: Skulle vært på blå resept. Høyres helsepolitiker Sveinung Stensland er kraftig opphisset over at legemiddelindustrien ikke har sørget for å få potensmidler på blå resept. (…) Tidligere mangeårig stortingsrepresentant og statsråd for Ap, Karita Bekkemellem, er nå administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien. Stensland mener hun bør gi bransjen en oppstrammer og få dem til å sende av gårde søknaden. (vg.no 4.2.2017).)

- Agenda settes i styrerommene

De som ikke styrer Helse-Norge
aftenposten.no 29.4.2013
Hvordan skal vi klare å bruke ressursene der de trengs og der vi alle kan få mest glede av dem? spør lege Jørgen Skavlan.

Helsedemagogi er en kunstform her til lands. Ikke la deg lure av forførerisk retorikk og la det være klart med en gang: de rødgrønne er ikke allergiske for private løsninger og de grønnblå vil ikke gi fullt frislipp av private helsetjenester.

Dagens regjering bruker mer penger på private løsninger enn noen før dem. En eventuell ny regjering vil ikke slippe kommersielle krefter helt fri, de vet at da vil det ikke være en nordmann igjen med meniskene på plass, på innsiden av knærne.

Dessuten er høyresiden i norsk politikk historisk sett like store garantister for et godt offentlig og egalitært helsevesen som venstresiden, selv om overbudspolitikk og megafonbataljene prøver å dekke over dette. (…)

Agenda settes i styrerommene
Illusjonen om at det er fagmiljøene som setter agendaen for hva vi skal definere som sykdom og hva som skal behandles hvordan, er feil. Agendaen settes nå i styrerommene, i mediene og av opinionen. (...)

Bruke ressursene riktig
I dag utreder og behandler vi normalitet og nekter å innse at uro og smerter er en del av det å være menneske. I stedet for å fokusere på hvordan vi skal dempe forbruket av helsetjenesten for å kunne bruke ressursene riktig, foreslår altså Høyre en behandlingsgaranti. Denne garantien skal få ned køene og dempe vårt rekordartede sykefravær. Ruter har transportgaranti. Kommer ikke bussen, kan du ta drosje. Ruter betaler.

Er ventetiden innenfor rimelighet må du dog pent ta bussen, ellers hadde jo alle valgt drosje. Bussjåfører ville alle blitt drosjeeiere. Ruter ville ikke hatt penger til nytt materiell og offentlig kommunikasjon hadde forvitret. Oversetter du Høyres behandlingsgaranti til Ruterspråk sier de egentlig at, skal du først ut å reise, kan du selv velge drosje eller buss. Staten betaler.

Samtidig leser vi i Dagens Medisin at det har vært femdobling i skulder og kneartroskopi, de siste årene. Opp mot 70 prosent av disse inngrep ansees å kunne være unødvendige. Slikt bør få noen hver til å tenke seg om før man åpner kranene ytterligere. Antitesen til fornuftig ressursbruk syntes å kunne bli behandlingsgaranti. (…)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: ADHD: How Did It Leap from Classroom to Boardroom? —Adults are now routinely diagnosed with ADHD. Why is that? This Lowering the Bar; Medicine in 21st Century report seeks answers. What happened next followed a familiar pattern: More research papers -- many of them based on research funded by drug companies -- were published. The 2013 edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), published by the American Psychiatric Association, relaxed the definition for adult ADHD. (medpagetoday.com 22.5.2016).)

(Anm: Gir skolen mye av skylda for ekstrem økning av ADHD-medisinering. Unge sørtrøndere bruker mest ADHD-medisin i landet. Professor Aksel Tjora gir skolen mye av skylda. (adressa.no 23.5.2016).)

- Statiner og muskelsmerter. (- Mennesker som tar statiner og vet at legemiddelet kan gi muskelsmerter, rapporterer også oftest om denne bivirkningen. Dette kan føre til at enkelte velger bort medisinene, konkluderer forskerne bak en ny Lancet-publisert studie.)

Statiner og muskelsmerter
nhi.no 22.5.2017
Mennesker som tar statiner og vet at legemiddelet kan gi muskelsmerter, rapporterer også oftest om denne bivirkningen. Dette kan føre til at enkelte velger bort medisinene, konkluderer forskerne bak en ny Lancet-publisert studie.

Muskelsmerter blir gjerne koblet til statiner - som en mulig bivirkning. Statiner er en samlebetegnelse på legemidler som virker mot for høyt kolesterol.

Les mer om muskelplager som bivirkning av statiner i NHI.no
Men en ny studie publisert i The Lancet viser at mennesker som bruker statiner, i større grad rapporterer om muskelsmerter hvis de vet at de tar dette legemiddelet.

Les hele artikkelen i The Lancet her

Muskelsmerter som bivirkning
Funnene kobler forskerne til den såkalte nocebo-effekten - at folk opplever bivirkninger fordi det er forventet av dem.

Dette var en todelt studie, der den første delen var en dobbelt-blinded randomisert studie (RCT): verken legene eller deltakerne visste om de fikk stoffet eller en placebo. (…)

(Anm: Statiner etc. (mot høyt kolesterol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Myotoxicity associated with lipid-lowering drugs. Curr Opin Rheumatol. 2007 Jan;19(1):67-73.)

(Anm: Biverkningar av statiner tolkas som noceboeffekt. Blindade och oblindade studier gav olika resultat vad gällde biverkningar. Resultaten tyder på noceboeffekt. (dagensmedicin.se 4.5.2017).)

(Anm: Adverse events associated with unblinded, but not with blinded, statin therapy in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial—Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA): a randomised double-blind placebo-controlled trial and its non-randomised non-blind extension phase. (…) Results (…) We noted no significant differences between statin users and non-users in the rates of other AEs, with the exception of musculoskeletal and connective tissue disorders (992 [8·69% per annum] vs 831 [7·45% per annum]; 1·17 [1·06–1·29]; p=0·001) and blood and lymphatic system disorders (114 [0·88% per annum] vs 80 [0·64% per annum]; 1·40 [1·04–1·88]; p=0·03), which were reported more commonly by statin users than by non-users. Lancet 2017 (Published: 02 May 2017).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Overdiagnostikk og overbehandling – det største problemet i moderne vestlig medisin? (utposten-stiftelsen.no 6 - 2013).)

(Anm: - Opp mot 70 prosent av disse inngrep ansees å kunne være unødvendige - De som ikke styrer Helse-Norge (ftenposten.no 29.4.2013).)

(Anm:  To tredjedeler av pasientene i allmennpraksis  trenger ikke å se en lege, sier rapporten. (Two thirds of patients in general practice don’t need to see a doctor, report says. Only a third of people in England who go to a general practice should be seen by a doctor, says a report published by the public services think tank Reform.) BMJ 2016;353:i2082 (Published 12 April 2016).)

(Anm: Mange knæopereres uden grund - Antallet af operationer i knæet er blevet fordoblet på godt ti år. (politiken.dk 6.5.2014).)

(Anm: Is the evidence base for popular knee operations really scandalously poor? BMJ 2015;350:h429 (Published 28 January 2015).)

(Anm: A Controlled Trial of Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis of the Knee. N Engl J Med 2002; 347:81-88 (July 11, 2002).)

(Anm: Common shoulder dislocation can heal just as well without surgery: Study. Acromio-clavicular joint dislocation is one of the most common shoulder injuries orthopedic surgeons treat. Severe dislocations are often treated with surgery, but patients who opt for non-surgical treatment typically experience fewer complications and return to work sooner, according to new research published today in the Journal of Orthopaedic Trauma.  The AC joint is located at the top of the shoulder, between the collarbone and top of the shoulder blade. The AC joint is most commonly injured during sports, but can also be caused by motor vehicle accidents or falls. (medicalnewstoday.com 23.10.2015).)

- Velmenende leger, pasienter, politikere og journalister overvurderer konsekvent nytteverdi og undervurderer skadene av de fleste medisinske behandlinger

A call to challenge the “Selling of Sickness” (Det bes om at "Salg av sykdom" utfordres)
Editorial (Leder)
BMJ 2013;346:f2809 (14 May 2013)
En partnerskapsmodell for en ny sosial helsebevegelse (A partnership model for a new social health movement)

Følelsen av at legevitenskapen er ute av kontroll genererer en flodbølge av bekymringer som inkluderer BMJs ”Too Much Medicine"-kampanje (For mye medisin-kampanje).1 I historiens løp har skruppelløse mennesker fyrt opp under vår universelle frykt for lidelser og død og tjent penger ved å selge tvilsomme remedier. Håpet om at et voksende vitenskapelig grunnlag for medisinsk praksis ville sørge for at denne type aktiviteter var gått i glemmeboken har vist seg å være forgjeves. I virkeligheten synes den moderne entusiasmen for kommersialisering og markedsføring av helsetjenester å tilby en stadig større mulighet for å selge medisinske behandlinger. Resultatene av medisinsk forskning blir ofte forvrengt eller undertrykt for å oppnå økonomisk vinning, og systemer som forsøker å kontrollere klinikernes atferd gjennom betaling for resultater som fører til overdiagnostikk og overbehandlinger.2 3 Pasienter påføres godt dokumenterte skader grunnet at økonomisk profitt ofte tillates å gå foran klinisk bedømmelse.4 Skader forårsakes også av leger, som i god mening forsøker å redde liv i form av tidligere diagnostisering av alvorlige tilstander, 5 som uunngåelig fører til ytterligere mer overdiagnostikk og overbehandling. Velmenende leger, pasienter, politikere og journalister overvurderer konsekvent nytteverdi og undervurderer skadene av de fleste medisinske behandlinger. (...) (The sense that medicine is out of control is generating a rising tide of concern that includes the BMJ’s Too Much Medicine campaign.1 Throughout history, unscrupulous people have preyed on our universal fears of suffering and death and made money by selling dubious remedies. The hope that the growing scientific foundation for medical practice would consign such activity to historical oblivion has proved to be a vain one. Indeed, contemporary enthusiasm for the commercialization and marketing of healthcare seems to offer ever wider opportunities to sell medical treatments. The results of medical research are often distorted or suppressed for commercial gain, and systems that attempt to control clinicians’ behaviour through payment by results drive overdiagnosis and overtreatment.2 3 Patients experience well documented harms as more and more often financial imperatives are allowed to trump clinical judgment.4 Harm is also caused by well meaning doctors trying to save lives by diagnosing serious conditions earlier,5 which inevitably drives up overdiagnosis and overtreatment. Well meaning doctors, patients, politicians, and journalists consistently overestimate the benefits and underestimate the harms of most medical treatments.)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Leder. Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt BMJ. (Editorials. Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra) BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

(Anm: Selgere i kirurgenes rekker: Relasjoner mellom kirurger og medisinske utstyrsrepresentanter (Salespeople in the Surgical Suite: Relationships between Surgeons and Medical Device Representatives. PLoS ONE 11(8): e0158510).

(Anm: - Nesten ni av 10 leger og forskere som bidro til å utvikle et førende sett med retningslinjer for kreftomsorgen i USA rapporterte finansielle bånd til legemiddelindustrien og medisinske utstyrsfirmaer). (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Editor's Choice Too much medicine BMJ 2015;350:h1217 (Published 05 March 2015).)

- Å selge sykdom

Å selge sykdom
Fra redaktøren
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1015 (27.5.2014)
At så godt som alle kliniske studier er kommersielt finansiert, er et stort problem i medisinen. Vi kan ikke i tillegg stoppe forsøk på å etterprøve resultatene

I oktober 2013 publiserte Abramson og medarbeidere en studie i BMJ som viste at statiner gitt til personer med lav risiko for kardiovaskulær sykdom verken reduserte totaldødelighet eller risiko for alvorlig sykdom, mens de fant om lag 18 % risiko for bivirkninger (1). På dette grunnlaget mente de at det ville være feil å utvide indikasjonsområdet for statiner, slik en Cochrane-rapport nylig hadde anbefalt (2). I etterkant av publiseringen var det en faglig diskusjon særlig rundt beregninger av bivirkningsfrekvensen, noe som førte til at forfatterne korrigerte tallet. Hovedfunnet – ingen effekt på totaldødelighet, og dermed mer risiko enn effekt – ble stående.

Så langt var alt som normalt: En artikkel kom inn til et tidsskrift, den ble kvalitetssikret redaksjonelt og av eksterne fagvurderere, publisert, kommentert og debattert i full åpenhet. Men dette er ikke hele historien: I desember 2013 oppsøkte Rory Collins, professor i medisin og epidemiologi ved universitetet i Oxford, sjefredaktør Fiona Godlee i BMJ og forlangte at artikkelen skulle trekkes tilbake. Da dette ikke førte frem, gikk han til britiske medier der han anklaget BMJ for å drive med en skrekkpropaganda som ville ta livet av svært mange mennesker (3). Da heller ikke dette førte frem, sendte han et konfidensielt brev til Godlee. Han avslo gjentatte ganger å delta i den faglige debatten på vanlig vis, nemlig åpent i BMJs spalter (4). (...)

(Anm: Statiner etc. (mot høyt kolesterol) (mintankesmie.no).)

- Novartis agrees to pay $390m in US kickback case.

U.S. sues Novartis over kickbacks
reuters.com 26.4.2013
(Reuters) - The U.S. government on Friday announced its second civil fraud lawsuit against Novartis AG in four days, accusing a unit of the Swiss drugmaker of paying multimillion-dollar kickbacks to doctors in exchange for prescribing its drugs.

Authorities said the Basel-based company for a decade lavished healthy speaking fees and "opulent" meals, including a nearly $10,000 dinner for three at the Japanese restaurant, Nobu, to induce doctors to prescribe its drugs.

They said this led to the Medicare and Medicaid programs paying millions of dollars in reimbursements based on kickback-tainted claims for medication such as hypertension drugs Lotrel and Valturna and the diabetes drug Starlix.

The charges are detailed in a whistleblower lawsuit first filed against Novartis Pharmaceuticals Corp by a former sales representative in January 2011 and which the U.S. government has now joined. (...)

(Anm: Novartis agrees to pay $390m in US kickback case. Novartis AG, the Swiss drug company, has agreed to pay $390m (£255m; €352m) to settle a lawsuit in which the US government claimed that the company had paid kickbacks to specialty pharmacies to boost sales of its drugs. The lawsuit filed by the US Department of Justice had initially sought $3.35bn in fines and damages, charging that the kickback scheme had led the pharmacies to submit false claims for tens of millions of dollars to Medicare and Medicaid programs. BMJ 2015;351:h5784 (Published 28 October 2015).)

- Opp mot 70 prosent av disse inngrep ansees å kunne være unødvendige (- Meniskoperation har ingen effekt)

De som ikke styrer Helse-Norge
aftenposten.no 29.4.2013
Hvordan skal vi klare å bruke ressursene der de trengs og der vi alle kan få mest glede av dem? spør lege Jørgen Skavlan.

Helsedemagogi er en kunstform her til lands. Ikke la deg lure av forførerisk retorikk og la det være klart med en gang: de rødgrønne er ikke allergiske for private løsninger og de grønnblå vil ikke gi fullt frislipp av private helsetjenester.

Dagens regjering bruker mer penger på private løsninger enn noen før dem. En eventuell ny regjering vil ikke slippe kommersielle krefter helt fri, de vet at da vil det ikke være en nordmann igjen med meniskene på plass, på innsiden av knærne.

Dessuten er høyresiden i norsk politikk historisk sett like store garantister for et godt offentlig og egalitært helsevesen som venstresiden, selv om overbudspolitikk og megafonbataljene prøver å dekke over dette. (…)

Agenda settes i styrerommene
Illusjonen om at det er fagmiljøene som setter agendaen for hva vi skal definere som sykdom og hva som skal behandles hvordan, er feil. Agendaen settes nå i styrerommene, i mediene og av opinionen. (...)

Bruke ressursene riktig
I dag utreder og behandler vi normalitet og nekter å innse at uro og smerter er en del av det å være menneske. I stedet for å fokusere på hvordan vi skal dempe forbruket av helsetjenesten for å kunne bruke ressursene riktig, foreslår altså Høyre en behandlingsgaranti. Denne garantien skal få ned køene og dempe vårt rekordartede sykefravær. Ruter har transportgaranti. Kommer ikke bussen, kan du ta drosje. Ruter betaler.

Er ventetiden innenfor rimelighet må du dog pent ta bussen, ellers hadde jo alle valgt drosje. Bussjåfører ville alle blitt drosjeeiere. Ruter ville ikke hatt penger til nytt materiell og offentlig kommunikasjon hadde forvitret. Oversetter du Høyres behandlingsgaranti til Ruterspråk sier de egentlig at, skal du først ut å reise, kan du selv velge drosje eller buss. Staten betaler.

Samtidig leser vi i Dagens Medisin at det har vært femdobling i skulder og kneartroskopi, de siste årene. Opp mot 70 prosent av disse inngrep ansees å kunne være unødvendige. Slikt bør få noen hver til å tenke seg om før man åpner kranene ytterligere. Antitesen til fornuftig ressursbruk syntes å kunne bli behandlingsgaranti. (…)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Enige eksperter: Ondt i knæet skal trænes væk. Vægttab, træning og viden om årsager til smerte skal afhjælpe knæproblemer. (politiken.dk 7.5.2015).)

(Anm: Meniskoperation har ingen effekt. Tusindvis af årlige lægelige meniskindgreb medfører ingen forbedring af knæets funktion og kun ubetydelig smertelindring, konkluderer dansk-svensk forskerhold. Stigningen i operationer bekymrer Sundhedsstyrelsen. (politiken.dk 17.6.2015).)

(Anm: Stadig flere eksperter advarer mot for tidlig menisk-operasjon. Mener det ikke automatisk bør være førstevalg. (dagbladet.no 5.8.2016).)

(Anm: Forskning: Mange tusen opereres unødig. – Norsk forskning slår beina under mange tusen meniskoperasjoner som gjøres i Norge hvert år. I fjor godkjente det offentlige meniskoperasjoner for godt over 150 millioner kroner. Men de aller fleste burde aldri vært utført, viser en norsk forskningsrapport publisert i anerkjente British Medical Journal. (nrk.no 21.7.2016).)

(Anm: Exercise therapy versus arthroscopic partial meniscectomy for degenerative meniscal tear in middle aged patients: randomised controlled trial with two year follow-up. BMJ 2016;354:i3740 (Published 20 July 2016).)

(Anm: Arthroscopic surgery for degenerative knee arthritis and meniscal tears: a clinical practice guideline. (…) What you need to know - We make a strong recommendation against the use of arthroscopy in nearly all patients with degenerative knee disease, based on linked systematic reviews; further research is unlikely to alter this recommendation - This recommendation applies to patients with or without imaging evidence of osteoarthritis, mechanical symptoms, or sudden symptom onset - Healthcare administrators and funders may use the number of arthroscopies performed in patients with degenerative knee disease as an indicator of quality care. - Knee arthroscopy is the most common orthopaedic procedure in countries with available data - This Rapid Recommendation package was triggered by a randomised controlled trial published in The BMJ in June 2016 which found that, among patients with a degenerative medial meniscus tear, knee arthroscopy was no better than exercise therapy. BMJ 2017;357:j1982 (Published 10 May 2017).)

(Anm: Nye retningslinjer anbefaler å slutte å operere slitne knær. Fraråder operasjon på så og si alle pasienter med knelidelser som skyldes aldersforandringer, såkalte degenerative forandringer. (dagensmedisin.no 16.5.2017).)

(Anm: Arthroscopic surgery for knee pain. Editorials. BMJ 2016;354:i3934 (Published 20 July 2016).)

(Anm: Kneopererte kan ha krav på erstatning. (NPK-NTB): Fleire som har fått utført kneoperasjonar, kan ha krav på erstatning utan at dei er klar over det. I perioden 2009– 2015 har Norsk pasienterstatning (NPE) fatta vedtak i 36 saker som gjeld kneoperasjonar i privat helseteneste, skriv Stavanger Aftenblad. (…) – Å kike inn i kneet på pasientar frå 45-årsalderen og oppover fordi dei har litt slitasje, er ikkje nødvendigvis så nyttig. Før var ein ganske rask med å frisere på desse forandringane. Ei slik fiksing gav lite varig og nyttig effekt. Det er det nokså stor semje om. Likevel ser ein at mykje av artroskopien skjer på grunnlag av dette, seier han. (©NPK) (mre.no 30.3.2016).)

(Anm: Kneopererte kan ha krav på erstatning. (…) Det er gitt medhold i 23 saker og avslag i 13 saker. Av de 23 er infeksjon grunn i 14 saker, feil og mangler utgjør fire. Resten skyldes mangelfull dokumentasjon, utredning og funn som ikke er fulgt opp samt at det ikke var grunnlag for å operere. – Det kan være det er mørketall, det vil si at det finnes personer som kan ha rett til erstatning etter å ha fått en skade etter feilbehandling, men som ikke har meldt skaden sin til oss, sier informasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i NPE. (hegnar.no 30.3.2016).)

(Anm: – Ingen effekt ved knekirurgi hos middelaldrende. – Vi så ingen effekt av kirurgi på funksjon, sier Jonas Block Thorlund, førsteforfatter av en studie på artroskopisk knekirurgi hos middelaldrende pasienter (dagensmedisin.no 24.6.2015).)

- Denne kneoperasjonen øker risikoen for dødsfall

Denne kneoperasjonen øker risikoen for dødsfall
tv2.no 19.7.2015
UNØDVENDIG: Flere eksperter mener meniskoperasjonen er et unødvendig inngrep for mange pasienter.

Flere tusen nordmenn gjennomgår hvert år en kneoperasjon som ikke hjelper – og som kan ha svært alvorlige bivirkninger, viser ny forskning.

En dansk forskergruppe har gjort oppsiktsvekkende funn i en ny studie av den omstridte meniskoperasjonen - en kneoperasjon som blant annet norske eksperter mener er unødvendig og har liten effekt

TV 2 har tidligere avdekket at det i 2013 ble utført over 17.800 slike operasjoner ved offentlige og private sykehjem i Norge.

Blodpropp og infeksjoner
Nå mener danske forskere at meniskoperasjoner kan ha flere alvorlige bivirkninger.
Hvert år vil omkring 100 dansker få blodpropp i lunger eller ben, 36 får infeksjoner i kneet, og en til to dør.
Dette er ifølge forskere ved Syddansk Universitet direkte konsekvenser av de rundt 17.000 meniskoperasjonene som utføres i Danmark årlig, skriver avisen Politiken

– Man skal huske at man ved hver operasjon utsetter pasienten for en risiko, og det, mener jeg, er et viktig budskap, sier professor Jonas Bloch Thorlund,som står i spissen for forskningen, til avisen. (…)

(Anm: Arthroscopic surgery for degenerative knee: systematic review and meta-analysis of benefits and harms. BMJ 2015;350:h2747 (Published 16 June 2015).)

(Anm: Eksperter slår alarm: Kneskandale ved norske sykehus. Hvert år blir flere tusen friske pasienter lagt i narkose og operert på norske sykehus. Mange av disse pasientene får i tillegg større plager etter operasjonen, enn de hadde i utgangspunktet. (tv2.no 6.9.2015).)

(Anm: Professor om knæoperationer: Folk vil have et quick fix. Boom i knæoperationer skyldes især krævende patienter, siger professor. (politiken.dk 5.5.2015).)

(Anm: Is the evidence base for popular knee operations really scandalously poor? BMJ 2015;350:h429 (Published 28 January 2015).)

(Anm: Overdiagnostikk og overbehandling – det største problemet i moderne vestlig medisin? (utposten-stiftelsen.no 6 - 2013).)

(Anm: Mange knæopereres uden grund - Antallet af operationer i knæet er blevet fordoblet på godt ti år. (politiken.dk 6.5.2014).)

(Anm: A Controlled Trial of Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis of the Knee. N Engl J Med 2002; 347:81-88 (July 11, 2002).)

- 25-årsjubileet for lanseringen av Prozac gir grunn til ettertanke: Hva gjorde vi galt?

The 25th anniversary of the launch of Prozac gives pause for thought: where did we go wrong? (25-årsjubileet for lanseringen av Prozac gir grunn til ettertanke: Hva gjorde vi galt?)
EDITORIALS
The British Journal of Psychiatry (2014) 204: 331-332 (May 2014)
Abstract Opprettelsen av DSM-III for kategorien "alvorlig depresjon" kan være knyttet til lanseringen, og suksessen til Prozac. Konsekvensene av å skape denne brede diagnostiske kategorien er av interesse mht. behandlingen av mennesker med et mangfoldig utvalg av depressive lidelser. (Abstract The creation, in DSM-III, of the category ‘major depression’ can be linked to the launch, and success, of Prozac. The consequences of creating this broad diagnostic category are of concern in relation to the treatment of individuals with a diverse variety of depressive disorders.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

- Shorter (pp. 331-332) antyder at suksessen til Prozac i stor grad var en leksjon i vellykket markedsføring snarere enn et stort fremskritt i behandlingen av depresjon

Stigma and disclosure, self-harm and problem-solving, and 25 years of Prozac
The British Journal of Psychiatry (2014) 204: A19 (May 2014)
There is toxic relationship between the stigma of mental illness evident in the general population and the impact this has on people with mental health difficulties. This negative public attitude can lead to self-stigmatisation, with detrimental effects on social functioning, loss of social support and increased levels of stress associated with maintaining secrecy. Rüsch et al (pp. 391-397) tested the effects of a Coming Out Proud peer-led group intervention and found no significant beneficial effect of the intervention on measures of self-stigma or empowerment. However, there were positive effects on measures of cognitive appraisal of stigma being a stressor, disclosure-related distress and benefits of disclosure of mental illness. Self-harm is an important risk factor for suicide, and problem-solving ability may mediate the relationship between stressors and self-harm behaviour. McAuliffe and colleagues (pp. 383-390) report that a structured group problem-solving skills programme did not demonstrate any additional benefit in the frequency of subsequent self-harm episodes, compared with treatment as usual. The group treatment also did not demonstrate any positive effects on psychological or social functioning, or on levels of depressive, impulsive or anxiety-related symptoms. The 25th birthday of Prozac is the inspiration for a review of the background to its highly successful launch, and suggests some lessons to be learnt for medical practice and drug development in psychiatry. Somewhat controversially, Shorter (pp. 331-332) suggests that, rather than offering a major advance in the treatment of depression, the success of Prozac was largely a lesson in successful marketing, with a little added popular science to catch the public’s attention. The conclusion is that in both diagnosis and treatment: don’t be fooled by the emperor’s new clothes. (...)

(Anm: EDITORIALS The 25th anniversary of the launch of Prozac gives pause for thought: where did we go wrong? The British Journal of Psychiatry (2014) 204: 331-332 (May 2014).)

- Mange flere får hjelp for sine psykiske plager, men har det blitt for enkelt å få en sykdomsdiagnose?

Mange flere får hjelp for sine psykiske plager, men har det blitt for enkelt å få en sykdomsdiagnose? spør Tone Skjerven.
Tone Skjerven, overlege, Klinikk for voksenpsykiatri, Helse Møre og Romsdal HF
dagensmedisin.no 20.4.2015
Daglig sitter jeg sammen med pasienter som har vonde erfaringer fra tidligere livshendelser, som gjør at de har vansker med å klare livet her og nå. Som oftest har pasienten såpass mange symptomer at det kvalifiserer for en diagnose. Personen blir definert som syk, og har en sykdom. I møte med pasientene og deres historier, kommer det ofte over meg at «dette ville jeg også ha kommet til å få problemer med å klare», det er til å forstå. (…)

SKADEMODELL. Ytre hendelser og belastninger, ofte påført av andre mennesker, kan føre til at man får symptomer som kan tolkes som sykdom. Dette er jo en velkjent sykdoms-/skademodell for biomedisinen. Man får en sykdom, og denne sykdommen har en behandling som gis mer eller mindre uavhengig av personen som har disse problemene.

Men er denne modellen alltid like hensiktsmessig for virksomheten psykisk helsevern? Og i tilfelle ikke, hva kan være alternative tilnærminger? (…)

I en artikkel i «Mental Health Journal» fra 2006 skriver Ekeland og Bergem følgende: «Perspektivene fra ekskludering til inkludering, fra hovedvekt på lidelsen og sykdommen i seg selv til fokus på mennesker med psykiske lidelser og deres livssituasjon, betyr at tidligere «psykiatriske pasienter» i større grad skal oppfattes og møtes som subjekter og aktører, og samfunnet pålegger seg selv en ambisjon om å legge til rette for brukermedvirkning, integrering og medborgerskap». (…)

OVERDIAGNOSTISERING. De kvantitative målsettingene for opptrappingsplanen var atskillig mer tilfredsstillende. Mange flere får hjelp for sine psykiske plager og lidelser, og det er positivt. Samtidig er det betimelig å spørre om det nå har blitt for enkelt å få en sykdomsdiagnose.

Professor Allen J. Frances, som ledet arbeidet med diagnosesystemet DSM-IV, har stilt seg svært kritisk til utformingen av DSM-V som han mener bidrar til overdiagnostisering og medikalisering av vanlige livsproblemer. Eksemplene han kommer med, er svært oppsiktsvekkende.

Nå bruker ikke vi DSM systemet, men det er allikevel grunn til å vurdere om vi har en lignende utvikling i Norge. Dette har også vært en del av den offentlige debatt i lengre tid.  (…)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Voldgiftsret: Day Poulsen krænkede Peter Gøtzsche

Voldgiftsret: Day Poulsen krænkede Peter Gøtzsche
dagensmedicin.dk 20.11.2014
Henrik Day Poulsen har udtalt sig krænkende og nedsættende om Peter Gøtzsche, mener Lægeforeningens Voldgiftsret.

Det var »unødigt krænkende og nedsættende«, da Henrik Day Poulsen i en kronik i Berlingske og senere under en debat i TV2 Lorry udtalte sig om Peter Gøtzsche mentale tilstand.

Det vurderer Lægeforeningens Voldgiftsret, der dermed omstøder Lægeetisk Nævns afgørelse af Peter Gøtzsche i klage over Henrik Day Poulsen, skriver Ugeskrift for Læger. (...)

Henrik Day Poulsen siger til Ugeskrift for Læger, at han er rystet over afgørelsen.

»Der er tale om en endelig afgørelse, så jeg er nødt til at tage den til efterretning. Men jeg er fuldstændig uforstående over for Voldgiftsrettens konklusion – især, når der er tale om to kendte personer, som deltager meget markant i debatten,« siger han.

Peter Gøtzsche, derimod, mener, at Voldgiftsretten er nået til den rigtige opgørelse.

»For det er utilstedeligt at stille diagnoser på kolleger, man slet ikke kender og aldrig har mødt – især i medierne, og især, når det drejer sig om psykiatriske diagnoser,« siger han til Ugeskriftet. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Peter Gøtzsche: »Én mand kan godt ændre videnskaben«. Han har sammenlignet medicinalindustrien med Hitlerjugend og har fået en stor del af den danske psykiaterstab på nakken, da han for nylig udgav bogen ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’. Mød Peter Gøtzsche; internationalt anerkendt professor, som ikke er bange for at være udiplomatisk. (videnskab.dk 13.11.2015).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray Matter Abnormalities in the Inhibitory Circuitry of Young Binge Drinkers: A Voxel-Based Morphometry Study. (…) Binge drinking (BD) is defined as a pattern of high alcohol intake in a short time followed by periods of abstinence. Front. Psychol., 13 September 2017.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

2014: året hvor patienten bliver taber
Af Henrik Day Poulsen, Psykiater, ph.d.
berlingske.dk 25.12.2013
Kommentarer Jeg ser meget pessimistisk på 2014 og det danske sundhedssystem. Intet tyder på, at den sunde fornuft tager over. Tværtimod spår jeg endnu et skridt imod et amerikaniseret system, hvor jurister sidder i hospitalernes forhal og spørger patienten om, han da ikke har et eller andet at klage over.

Sundhedsstof er altid godt nyhedsstof. Alene af den grund, at alle på et eller andet tidspunkt i livet får brug for en læge. 2013 har budt på flere sundhedsnyheder, der får mig til at frygte, at 2014 bliver året, hvor patienten for alvor bliver taberen på trods af, at Danmark bruger formuer på hospitaler og ambulant behandling. En af de mest omtalte bøger inden for sundhedsområdet i 2013 er læge Peter Gøtzsches bog med den bombastiske titel Dødelig medicin og organiseret kriminalitet. På vanlig paranoid vis fører Gøtzsche sig frem med eksempler på, hvordan den fæle medicinalindustri snyder og bedrager både patienter og det offentlige. De fleste eksempler i hans bog er af ældre dato og han har i sin intensive pressedækning af bogen slet ikke forholdt sig til, at der er tale om ganske få tilfælde af snyd i forhold til, hvor mange produkter, der de sidste 20 år er kommet på markedet til gavn for syge mennesker.

Gøtzsche har særligt været efter psykiatrien på trods af, at han ikke er speciallæge i psykiatri og stort set intet kender til psykiatriske sygdomme. Han påstår, at »lykkepiller« ikke virker, men han sidder ikke som psykiater eller praktiserende læge, der dagligt oplever, at patienterne efter tre-fire uger får det markant bedre på antidepressiv medicin. (...)

(Anm: Madsen S. Et korstog mot legemiddelindustrien. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1869. (14.10.2014).)

(Anm: P C Gøtzsche. Re: Et korstog mot legemiddelindustrien. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2126 – 7 (25.11.2014).)

(Anm: R Johansen Re: Et korstog mot legemiddelindustrien Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2126 (25.11.2014).)

(Anm: Gøtzsche PC. Deadly medicines and organised crime: How big pharma has corrupted health care. London: Radcliffe Publishing, 2013.)

(Anm: Deadly Medicines and Organised Crime - Peter Gøtzsche - October (youtube.com).)

(Anm: Dødelig medicin og organiseret kriminalitet (E-bog) Af Peter C. Gøtzsche (ebogreolen.dk (3.9.2013).)

(Anm: Dødelig medicin og organiseret kriminalitet (Bog, hæftet) Af Peter C. Gøtzsche (saxo.com (3.9.2013).)

(Anm: Professor: Pilleforbrug i psykiatrien er skadeligt. Forbruget af medicin er »vanvittig højt«, advarer kendt professor. Det bør reduceres markant, da medicinen gør mere skade end gavn, siger han. Brugen af lægemidler til behandling af psykiske sygdomme som skizofreni, depression og angst skal – stort set – standses. Medicinen skader, invaliderer og ødelægger mere, end den gavner. I bogen ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’, som udkommer mandag, argumenterer han for at reducere forbruget af lægemidler til psykiske lidelser med 98 procent. I stedet skal der større fokus på psykoterapi, og al brug af tvang skal indstilles. Der skal kun medicineres ved akutte, voldsomme psykoser og kun korvarigt. (politiken.dk 29.8.2015).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

- Fikk pris for industrikritisk bok

Fikk pris for industrikritisk bok
dagensmedisin.no 10.11.2014
Peter Gøtzsche, leder av The Nordic Cochrane Centre, har fått pris av den britiske legeforeningen for sin bok om hvordan legemiddelindustrien har korrumpert helsevesenet.

Professor Peter C. Gøtzsche, leder av Cochrane Library, sin bok «Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Health Care» ble utgitt i september i fjor.

Nå er den frittalende medisinprofessoren tildelt én av de mange årlige prisene fraThe British Medical Association's Annual Book Award.

Det melder danske Ugeskriftet. (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Leder. Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt BMJ. (Editorials. Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra) BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Madsen S. Et korstog mot legemiddelindustrien. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1869. (14.10.2014).)

(Anm: P C Gøtzsche. Re: Et korstog mot legemiddelindustrien. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2126 – 7 (25.11.2014).)

(Anm: R Johansen Re: Et korstog mot legemiddelindustrien Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2126 (25.11.2014).)

(Anm: Gøtzsche PC. Deadly medicines and organised crime: How big pharma has corrupted health care. London: Radcliffe Publishing, 2013.)

(Anm: Deadly Medicines and Organised Crime - Peter Gøtzsche - October (youtube.com).)

(Anm: Dødelig medicin og organiseret kriminalitet (E-bog) Af Peter C. Gøtzsche (ebogreolen.dk (3.9.2013).)

(Anm: Dødelig medicin og organiseret kriminalitet (Bog, hæftet) Af Peter C. Gøtzsche (saxo.com (3.9.2013).)

(Anm: Professor: Pilleforbrug i psykiatrien er skadeligt. Forbruget af medicin er »vanvittig højt«, advarer kendt professor. Det bør reduceres markant, da medicinen gør mere skade end gavn, siger han. Brugen af lægemidler til behandling af psykiske sygdomme som skizofreni, depression og angst skal – stort set – standses. Medicinen skader, invaliderer og ødelægger mere, end den gavner. I bogen ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’, som udkommer mandag, argumenterer han for at reducere forbruget af lægemidler til psykiske lidelser med 98 procent. I stedet skal der større fokus på psykoterapi, og al brug af tvang skal indstilles. Der skal kun medicineres ved akutte, voldsomme psykoser og kun korvarigt. (politiken.dk 29.8.2015).)

- For mye medisin; for lite omsorg

Too much medicine; too little care (For mye medisin; for lite omsorg)
Editorial
BMJ 2013;347:f4247 (Published 2 July 2013)
På tide å reversere skadene av overdiagnostikk og overbehandling (Time to wind back the harms of overdiagnosis and overtreatment)

"For mye testing av friske mennesker og ikke nok omsorg for syke skaper helseulikheter og drenerer profesjonalitet både for de som trenger behandling og de som ikke trenger det." Margaret McCartney.1 (“Too much testing of well people and not enough care for the sick worsens health inequalities and drains professionalism, harming both those who need treatment and those who don’t.” Margaret McCartney.1)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

(Anm: Sorg som diagnose (morgenbladet.no 4.4.2014).)

(Anm: Sorg gir ikke rett på sykemelding: – Det er ikke riktig å stille en psykisk diagnose. OSLO (TV 2): Krisepsykolog Atle Dyregrov mener norske leger må kunne gi folk i kriser en sorgmelding. (nrk.no 14.3.2015).)

(Anm: Frykter sykeliggjøring av normale sorgreaksjoner (aftenposten.no 30.3.2014).)

- Professor: Private helseaktører skremmer oss syke

Professor: Private helseaktører skremmer oss syke
vg.no 5.8.2013
KRITISK: Professor i samfunnsmedisin, og fastlege ved Mathesonsgården Legesenter, Stein Westin, advarer mot helseangst blant folk flest.

Private helseaktører skremmer folk til overbehandling, mener professor i sosialmedisin, Steinar Westin. Han får støtte fra en rekke helsetopper og fastleger.

- Angst for sykdom er lett å selge. Fastleger plages av at private aktører driver opp et marked av helseangst, sier Westin.

Professoren mener både legemiddelindustrien, private helseaktører og også pasientforeninger, er med på dette kjøret. (...)

- Allmennlege: Går utover de som faktisk er syke

Allmennlege: Går utover de som faktisk er syke
vg.no 5.8.2013
Allmennlege Gisle Schmidt er en av flere leger som advarer mot privatiseringen i helsevesenet. Han mener utviklingen er skremmende.

Han sier konsekvensene av hvordan helsevesenet har blitt, er kostbart, skaper bekymringer og har bivirkninger.

- Folk kan unødvendig få fjernet et bryst eller prostata i jakten på en mulig kreftdiagnose. Det går ut over de som faktisk er syke og som dermed får mindre tid i helsevesenet. De friske trenger seg like mye på som de syke, sier Schmidt.

Schmidt beskriver utviklingen i helsevesenet som en skremmende og ekstremt god forretningsidé.

- Våre politiske myndigheter og opponerende partier bidrar stort sett med å bære bensin til bålet. Få ned ventetidene, gjør mer, tidligere - forebygg. På sikt går det ikke. (…)

- Sannheten om sportsdrikker

Klarlund: Industriens myter om vand er stærkt overdrevne
politiken.dk 4.8.2012
(...) I en ledsagende leder i BMJ kritiserer redaktør Deborah Cohen industrien for at forvrænge den videnskabelige litteratur, så den passer til salgsfremstødene for sportsdrikke. I den forbindelse får idrætsforskerne også en reprimande for at acceptere umådeholden sponsorering af sportsdrikfirmaerne, idet ikke bare forskning og kongresser, men også guidelinesmøder på området har modtaget. (...)

(Anm: Johaugs manager: Vraket milliontilbud - Har lært av Northugs Red Bull-bråk - sa nei til energidrikk (vg.no 25.9.2012).)

(Anm: Forskning: Sportsdrikker er mer skadelig enn vi har trodd. Ny forskning viser at sportsdrikker kan være mer skadelig for tennene enn man først har antatt. (bt.no 2.10.2015).)

(Anm: Vital statistics data can help fill gap about prescription opioid-related deaths. A new study indicates that Statistics Canada data can be used to determine prescription opioid-related deaths and aid public health. The research is published in CMAJ (Canadian Medical Association Journal). (medicalnewstoday.com 30.11.2015).)

(Anm: Energidrikk kan øke stresshormon og blodtrykk. En undersøkelse publisert i tidsskriftet JAMA viser at energidrikk kan øke både stresshormon og blodtrykk. Nå vil Forbrukerrådet i Norge ha strengere regulering av markedsføringen av energidrikk. (dagligvarehandelen.no 7.1.2016).)

(Anm: Victoria (13) kollapset etter skoletid - hadde drukket energidrikk. Nå vil moren advare andre foreldre. (…) – Først var hun veldig pigg, men så ble hun mer og mer dårlig. Hun hadde hjerteklapp, begynte å skjelve, ble trøtt, fikk vondt i hodet og fikk problemer med å puste. Jeg ble veldig redd, fordi hun var så blek og svak. Jeg kjørte henne derfor raskt til sykehuset, forteller den svenske moren til KK.no. (kk.no 25.8.2017).)

(Anm: Lege advarer unge mot energidrikker. Svært mange av unge i dag som drikker energidrikker får i seg så mye at de står i fare for å få bivirkninger som hodepine, kvalme og ujevn hjerterytme, viser forskning. (nrk.no 26.8.2017).)

(Anm: Energidrikk og helserisiko. En undersøkelse publisert i tidsskriftet JAMA viser at energidrikk kan øke både stresshormon og blodtrykk. Nå vil Forbrukerrådet i Norge ha strengere regulering av markedsføringen av energidrikk. (nhi.no 5.1.2016).)

(Anm: Energy drinks linked to risk of cardiac events in young people with familial long QT syndrome. Scientists express concerns about the effect of energy drinks on individuals, particularly teens, with familial long QT syndrome in a new study published in the International Journal of Cardiology (news-medical.net 8.5.2017).)

(Anm: Henrik holdt på å dø av energidrikk som 14-åring. Henrik drakk over fire liter energidrikk for å holde seg våken på dataparty – det endte med at han nesten døde av nyresvikt. (tv2.no 15.4.2017).)

(Anm: Energy Drinks May Give the Heart an Unhealthy Jolt. WEDNESDAY, April 26, 2017 (HealthDay News) -- The surge from energy drinks can cause unhealthy changes in your heart rhythm and blood pressure that don't occur with other caffeinated beverages, a small new trial suggests. (medicinenet.com 26.4.2017).)

(Anm: Frode Jahren generalsekretær, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke helsefaglig, Erik Arnesen rådgiver, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Kronikk: Det er uetisk å ta imot sponsormidler fra energidrikker. (aftenposten.no 8.7.2015).)

(Anm: Energidrikker kan gi hjerterytmeforstyrrelser. Koffeinholdige energidrikker blir stadig mer populært blant unge. Samtidig er det flere og flere unge mennesker som besøker legevakten etter å ha drukket energidrikker. Energidrikker kan utløse alvorlige hjerteproblemer, spesielt blant personer som har en underliggende hjertesykdom. Derfor advarer LHL unge mot å drikke energidrikker med koffein – les mer her: Advarer mot energidrikker for unge. (lhl.no 31.5.2017).)

(Anm: Petter Nome direktør, Bryggeri- og drikkevareforeningen. Vi ønsker ikke å tjene penger på barn. Symbolpolitikk og demonisering fører ikke noe godt med seg, selv om begge deler står sterkt i norsk helsedebatt. (aftenposten.no 10.7.2015).)

(Anm: Koffeinholdig brus forbundet med økt risiko for CP. Mors inntak av koffeinholdig brus var assosiert med økt risiko for cerebral parese (CP) hos barnet. Det kommer frem i en ny studie publisert i Journal of Nutrition. Studien baserer seg på Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) med data fra nærmere 100.000 gravide som blant annet svarer på spørsmål om blant annet mat- og drikkevaner. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: A Randomized Trial of Cardiovascular Responses to Energy Drink Consumption in Healthy Adults. JAMA. 2015;314(19):2079-2082.)

The truth about sports drinks (Sannheten om sportsdrikker)
BMJ 2012;345:e4737 (19 July)
Sportsdrikker blir i økende grad betraktet som et viktig supplement for alle som trener, men bevisene for dette synspunktet mangler. Deborah Cohen gransker sammenhengen mellom sportsdrikkindustrien og akademia (forskningsinstitutter) som har hjulpet med markedsføringen av vitenskapen bak hydrering (væsketilførsel) (...) (Sports drinks are increasingly regarded as an essential adjunct for anyone doing exercise, but the evidence for this view is lacking. Deborah Cohen investigates the links between the sports drinks industry and academia that have helped market the science of hydration)

Så hvordan fikk viktigheten av hydrering (væsketilførsel) drahjelp? En undersøkelse utført av BMJ har funnet at firmaer har sponset forskere, som har utviklet et helt forskningsfelt dedikert hydrering (væsketilførsel). De samme forskerne gir råd til innflytelsesrike idrettsmedisinske organisasjoner, som har utviklet retningslinjer som har blitt allmenne helseråd. Disse retningslinjene har påvirket European Food Safety Authority, dvs. EU-byrået som gir uavhengige råd om bevisene som understøtter helsepåstander knyttet til mat og drikke. Og de har spredt frykt om farene ved dehydrering. (So how did the importance of hydration gain traction? An investigation by the BMJ has found that companies have sponsored scientists, who have gone on to develop a whole area of science dedicated to hydration. These same scientists advise influential sports medicine organisations, which have developed guidelines that have filtered down to everyday health advice. These guidelines have influenced the European Food Safety Authority, the EU agency that provides independent advice on the evidence underpinning health claims relating to food and drink. And they have spread fear about the dangers of dehydration.)

Mye av fokuset på hydrering kan spores tilbake til gateløp-boomen, som startet med New York maraton. Produsenter av sportssko og drikke og ernæringsmessige tilskudd oppdaget et voksende marked. (Much of the focus on hydration can be traced back to the boom in road running, which began with the New York marathon. Manufacturers of sports shoes and the drink and nutritional supplement industries spotted a growing market.) (...)

(Anm: Dehydrering (no.wikipedia.org).)

Industry-university research contracts are damaging (Industri-universitet-forskningskontrakter er skadelige)
BMJ 2012;345:e5978 (18 September 2012)
It is widely recognised that many prominent drug companies exert a nefarious effect on clinical research through abusing university sponsorship and confidentiality agreements in research contracts. Angell’s long editorial experience at the New England Journal of Medicine led her to comment “[i]t is simply no longer possible to believe much of the clinical research . . . published.”1

Heneghan and colleagues highlight the dubious scientific basis of manufacturers’ claims that sports drinks enhance performance.2 One of the companies criticised by Angell—Glaxo-Smith-Kline—is deeply involved in promoting sports drinks. The secrecy over industry-university research contracts described in the study,2 and the readiness of industry funded academics to attack its conclusions, suggest that similar abuse may occur in this field.

Most medical journals, including the BMJ, require authors to publish potential conflicts of interest, but few of the journals that support the claims of sports drinks manufacturers do. (...)

(Anm: Forty years of sports performance research and little insight gained. BMJ 2012;345:e4797 (19 July 2012).)

Poor science does not explain why papers are rejected (Dårlig forskning forklarer ikke hvorfor arbeidene ble avvist)
BMJ 2012;345:e5853 (18 September 2012)
Sawka concludes that poor science, not conflicts of interest, explains why papers are rejected by leading journals, including the Journal of Applied Physiology and Medicine and Science in Sports and Exercise, the editorial boards and review panels of which contain people with close connections to the sports drink industry.1 If true, the rejected papers would not attract high citation rates when published elsewhere. (...)

'Lack of evidence' that popular sports products work ("Mangel på bevis" for at populære sportsprodukter fungerer)
bbc.co.uk 19.7.2012
Forbrukerne kan kaste bort pengene sine på sportsdrikker, proteinshake og dyre joggesko, ifølge en ny felles gransking av BBC Panorama og British Medical Journal. (Consumers could be wasting their money on sports drinks, protein shakes and high-end trainers, according to a new joint investigation by BBC Panorama and the British Medical Journal.)

The investigation into the performance-enhancing claims of some popular sports products found "a striking lack of evidence" to back them up.

A team at Oxford University examined 431 claims in 104 sport product adverts and found a "worrying" lack of high-quality research, calling for better studies to help inform consumers.

Dr Carl Heneghan of the Oxford University Centre for Evidence-Based Medicine led the independent research into the claims made by the makers of sports drinks, protein shakes and trainers.

In the case of Lucozade Sport, the UK's best-selling sports drink, their advert says it is "an isotonic performance fuel to take you faster, stronger, for longer". (...)

- Depresjon: Defekt eller forsvarsmekanisme?

Depression: Defect or Defense Mechanism? (Depresjon: Defekt eller forsvarsmekanisme?)
By Nancy Schimelpfening, About.com
depression.about.com 21.1.2013
Kan det være at depresjon, så smertefullt som det enn er, faktisk er en forsvarsmekanisme og ikke en sykdom? Paul Keedwell, spesialist i depresjon ved Institute of Psychiatry i London, og forfatter av boken "How Sadness Survived" ("Hvordan tristhet overlevde") stiller dette spennende spørsmålet. (Could it be that depression, as painful as it is, is actually a defense mechanism and not a disease? Paul Keedwell, a specialist in depression at the section of Neuroscience and Emotion, Institute of Psychiatry, London and author of the book "How Sadness Survived" takes on this intriguing question.)

I sin bok hevder Keedwell at depresjon fører til positive egenskaper som økt elastisitet, empati og kreativitet, og han gir eksempler på svært vellykkede mennesker -- Winston Churchill og Michelangelo for å nevne noen - som har lidd av depresjon. Han antyder også at grunnen til at det vedvarer og er så vanlig er at det har tjent oss godt mht. vår overlevelse. (In his book, Keedwell argues that depression leads to positive characteristics like increased resilience, empathy and creativity and he gives examples of highly successful people--Winston Churchill and Michelangelo to name a few--who have suffered from depression. He also suggests that the reason it has persisted and is so commonplace is that it has served us well in our survival.)

Forestillingen om at depresjon synes å være så utbredt skyldes at det er en medfødt forsvarsmekanisme, og faktisk er "normalt," kan virke som en sjokkerende idé for mange, men hva om han har rett? Gjør vi en feil ved å medisinere bort våre følelser av tristhet? (The idea that depression may be so prevalent because it's an inborn defense mechanism and in fact is "normal" may seem like a shocking idea to many, but what if he is right? Are we making a mistake by medicating away our feelings of sadness?)

Jeg tror at depresjon i mange tilfeller tjener en hensikt. Tenk på det på denne måten. Hva skjer hvis du berører en varm ovn? Du føler smerte og trekker deg raskt bort. Jeg tror at depresjon kan tjene samme formål. For eksempel, hvis du er i et dårlig forhold, og føler deg deprimert. Smerten av depresjonen, mye som smertene i hånden når du berørte ovnen, er et signal fra hjernen din om at du må slutte med det du holder på med. Hvis noen hadde fortalt deg å ta et smertestillende legemiddel i stedet for å fjerne deg fra komfyren ville du tro han var gal, riktig? Så hvorfor aksepterer vi ideen om å ta et antidepressiva for å stanse den følelsesmessige smerten i stedet for å fikse det som er galt i våre liv? (...) (I believe that depression, in many instances, does serve a purpose. Think about it this way. What happens if you touch a hot stove? You feel pain and quickly pull your hand away. I think depression can serve the same purpose. For example, if you are in a bad relationship, you feel depressed. The pain of the depression, much like the pain in your hand when you touched the stove, is a signal from your brain that you need to stop doing what you are doing. If someone told you to take a painkiller instead of removing your hand from the stove you'd think they were crazy, right? So, why do we accept the idea of taking an antidepressant to stop the emotional pain instead of fixing whatever it is in our life that is wrong?)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: How Sadness Survived: The Evolutionary Basis of Depression (amazon.com).)

- Kvinnor får diagnosen depression ungefär dubbelt så ofta som män

Ny skala gjorde depression jämlik
dagensmedisin.no 30.8.2013
När forskare tog mer hänsyn till typiska manliga symtom på depression blev sjukdomen nästan lika vanlig hos män som kvinnor, enligt en ny studie i Jama Psychiatry.

Kvinnor får diagnosen depression ungefär dubbelt så ofta som män. Men det är välkänt att detta inte avspeglar den verkligen bilden, dels för att män inte söker vården lika ofta som kvinnor, dels för att mer manliga symtom på depression, som irritabilitet, ilska och överkonsumtion av alkohol, inte fångas upp så bra i vården.

Amerikanska forskare visar nu att om mer ”jämlika” skattningsskalor för sjukdomen användes så skulle förekomsten av depression jämnas ut.
Forskarna använde två nya skalor på ett material om nästan 5 700 individer som ingick i en amerikansk undersökning om mental hälsa.

När de applicerade en skala som främst tog hänsyn till de manliga symtomen så uppfyllde 26,3 procent av männen och 21,9 procent av kvinnorna kriterier för depression. Motsvarande siffror när de använde en sammansatt skala, som tog hänsyn till både manliga och mer konventionella symtom, var 30,6 och 33,3 procent.

Enligt forskarna har resultaten potential att få stor betydelse för hur depression uppfattas och mäts. De påpekar bland annat att de manliga symtomen också var ganska vanliga hos kvinnor. Samtidigt efterlyser de mer forskning på området.

Den i studien använda skalan som tog hänsyn till de manliga depressionssymtomen bestod av två tidigare validerade skalor på manlig depression, nämligen The Gotland Male Depression Scale och The Masculine Depression Scale. Den förra skalan togs ursprungligen fram som en del i en studie av självmord i Sverige.

(Anm: The Experience of Symptoms of Depression in Men vs Women: Analysis of the National Comorbidity Survey Replication. JAMA Psychiatry 2013 (Published online August 28, 2013).)

- Rettidig offentliggjøring av alle forsøksresultater kan bety mindre overbehandling

Timely publication of all trial results may mean less overtreatment (Rettidig offentliggjøring av alle forsøksresultater kan bety mindre overbehandling)
Editor's Choice
BMJ 2013;346:f159 (9 January)
To BMJ-kampanjer er sammenfallende denne uken: for offentliggjøring av alle resultater fra kliniske studier, og mot overdiagnostikk og overbehandling (Two BMJ campaigns coincide this week: for publication of all results from clinical trials, and against overdiagnosis and overtreatment)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

- Alle forsøk må registreres og resultatene publiseres

All trials must be registered and the results published (Alle forsøk må registreres og resultatene publiseres)
Editorial (Leder)
BMJ 2013;346:f105 (9 January)
Akademikere og ikke-kommersielle finansiører (bidragsytere) er like skyldige som industrien (Academics and non-commercial funders are just as guilty as industry)

Partisk underrapportering av forskning er dokumentert i mer enn to tiår og bevisene for dette er nå overveldende.1 2 3 4 Underrapportering er forskningsuredelighet og har alvorlige konsekvenser.5 6 Det fører til at man overvurderer nytten av behandlinger og underestimerer deres skadelige effekter.7 På grunn av dette setter man pasientene i fare og kaster bort helsetjenesteressurser. (...) (Biased under-reporting of research has been documented for well over two decades and the evidence for it is now overwhelming.1 2 3 4 Under-reporting is research misconduct and has serious consequences.5 6 It leads to overestimates of the benefits of treatments and underestimates of their harmful effects.7 Because of this it puts patients at risk and wastes healthcare resources.)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

Researchers Say Spin and Bias Sometimes Used to Put Best Face on Breast Cancer Study Findings
JAMA 2013 (January 9)
Use of bias and spin when reporting negative findings from clinical trials may tip the balance in creating a more positive perception of a treatment that has little or no demonstrated benefit or may downplay serious adverse effects.

Most researchers conducting clinical trials hope their work pays off in positive results demonstrating that an experimental intervention benefits patients. But when a trial produces negative findings that a treatment is not helpful or that it has adverse effects, some investigators mask the disappointing results by selective and biased reporting of the findings, say researchers whose findings appear today in the Annals of Oncology. (...)

- Sannheten om legemiddeldata

Clinical trial data for all drugs in current use (Kliniske forsøksdata for alle legemidler som brukes i dag)
EDITORIAL (LEDERARTIKKEL) - Fiona Godlee, editor in chief
BMJ 2012;345:e7304 (29 October 2012)
Må gjøres tilgjengelig for uavhengig gransking (Must be made available for independent scrutiny)

Legemiddelindustrien gjør mange gode ting. De produserer legemidler som kan gi bedre helse og redder liv. De skaper arbeidsplasser og stimulerer til økonomisk vekst. Dessverre gjør de også dårlige ting. Over flere tiår har de vedvarende og systematisk tilbakeholdt og feilrapportert data fra kliniske forsøk.1 Som et resultat av dette har en hel rekke mye brukte legemidler over alle felt av medisinen blitt fremstilt som tryggere og mer effektive enn de er, og setter folks liv i fare og sløser med offentlige midler. Slik forsettlig forvrengning er vitenskapelig uredelig.2 Det er ikke noe vi kan tilgi på grunn av de gode ting legemiddelfirmaer gjør. Som Ben Goldacre skriver i innledningen til sin nye bok Bad Pharma, "Legemiddelfirmaer rundt omkring i verden har produsert noen av de mest fantastiske innovasjoner de siste femti årene, reddet liv i en episk skala. Men det betyr ikke at de kan tillates å skjule data, villede leger og skade pasienter.3 "(The drug industry does many good things. It produces medicines that can improve health and save lives. It creates jobs and stimulates economic growth. Sadly it does bad things too. Persistently and systematically over decades it has withheld and misreported data from clinical trials.1 As a result, a whole range of widely used drugs across all fields of medicine have been represented as safer and more effective than they are, endangering people’s lives and wasting public money. Such wilful distortion is scientific misconduct.2 It is not something we can forgive because of the good things drug companies do. As Ben Goldacre says in the introduction to his new book Bad Pharma, “Drug companies around the world have produced some of the most amazing innovations of the past fifty years, saving lives on an epic scale. But that does not allow them to hide data, mislead doctors, and harm patients.”3)

Open data: seize the moment (Åpne data: grip øyeblikket)
EDITOR'S CHOICE
BMJ 2012;345:e7332 (31 October 2012)
En av de mest populære videoene på TED.com er et miniforedrag av forfatteren, legen, og akademikeren Ben Goldacre, kalt "Hva legene ikke vet om legemidlene de foreskriver " (http://tinyurl.com/9y8chac). I videoen avslører Goldacre (som i sin siste bok, Bad Pharma, gjør mye for å avsløre skader forårsaket av tilbakeholdt og feilrapportert data fra kliniske studier) at i legemiddelutprøvninger finansiert av legemiddelfirmaer" er sannsynligheten for at positive funn blir publisert omtrent dobbelt så stor som for negative funn. "Siden videoen ble lagt ut for to måneder siden er antall visninger 387 000. Tyder dette på at publikum får øynene opp for en av de største skandalene i klinisk forskning: at Big Pharma ikke gjør alle data fra kliniske forsøksdata for alle legemidler i daglig bruk tilgjengelig for uavhengig gransking? (One of the most popular videos on TED.com is a mini-lecture by the writer, doctor, and academic Ben Goldacre, called “What doctors don’t know about the drugs they prescribe” (http://tinyurl.com/9y8chac). In the video, Goldacre (whose latest book, Bad Pharma, does much to expose the damage caused by withheld and misreported data from clinical trials) says that in drug trials funded by pharmaceutical companies “positive findings are around twice as likely to be published as negative findings.” Since it was posted two months ago, the video has attracted over 387 000 views. Does this suggest that the public is waking up to one of the biggest scandals in clinical research: that big pharma does not make all the clinical trial data for all drugs in current use available for independent scrutiny?)

Redaktøren for BMJ, Fiona Godlee, som har ledet en pågående kampanje for åpne data, håper at vi er tett på å ”se en endring hos publikum.” I en lederartikkel denne uken (doi:10.1136/bmj.e7304) spør hun. "Hvorfor blir ikke alle data fra kliniske studier rutinemessig gjort åpent tilgjengelige for uavhengig gransking straks et myndighetsvedtak er gjort? Hvorfor har kommersielle firmaer fått lov til å evaluere sine egne produkter, og deretter å holde store og ukjente mengder av data hemmelig selv for myndighetene som godkjenner produktene? Hvorfor skal det være opp til firmaene å avgjøre hvem som får se dataene og til hvilke formål? (...) (Certainly BMJ editor Fiona Godlee, who has led an ongoing campaign for open data, hopes that we are on the brink of a “sea change in the public mood.” In an editorial this week (doi:10.1136/bmj.e7304) she asks, “Why aren’t all clinical trial data routinely available for independent scrutiny once a regulatory decision has been made? How have commercial companies been allowed to evaluate their own products and then to keep large and unknown amounts of the data secret even from the regulators? Why should it be up to the companies to decide who looks at the data and for what purpose?”)

(Anm: Open data (en.wikipedia.org).)

- WHO vil ha færre psykiske sykdomsdiagnoser

WHO vil have færre psykiske sygdomsdiagnoser
b.dk 15.1.2012
Psykiske diagnoser griber om sig og skaber pres på billedet af, hvad der er normalt. WHO er bekymret for sygeliggørelsen.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har taget hul på en ømtålelig revision af mere end 200 sygdomskategorier. Det drejer sig bl.a. om depression og ADHD, og målet er at reducere antallet af diagnoser, oplyser leder af projektet, dr. Geoffrey Reed, til Berlingske. Det er første gang, at WHO offentligt taler om projektet, der blandt andet skal imødekomme en - især vestlig - tendens til sygeliggørelse.

»Hvis man som vi har en masse diagnoser, der dækker over et bredt spektrum af menneskelige fænomener i den mindre alvorlige ende, risikerer man at sygeliggøre og medicinere ting, som kan være helt normale følelser og ikke sygelige,« siger Geoffrey Reed.

Med signalet erkender WHO, at antallet af diagnoser har taget overhånd. Resultatet af arbejdet forventes først færdigt i 2015, og endnu er der ikke sat navn eller antal på diagnoser, der skal ud. Men allerede nu kridter WHO banen op i en værdidebat om vores normalitetsbegreb, og Geoffrey Reed bekræfter, at marginalgrænser for diagnoser som depression og ADHD er til diskussion. (...)

- Friske får psykiske diagnoser

Raske får psykiske diagnoser
b.dk 16.1.2012
Psykologer landet over modtager i stigende grad danskere med psykiske diagnoser, selv om de ifølge psykologerne slet ikke er syge.

En rundspørge til 400 psykologer viser, at hver tredje i hverdagen møder patienter, som i virkeligheden er ofre for overdiagnosticering af almindelige livskvaler. Det er et alvorligt problem, mener Dansk Psykologforenings formand, Roal Ulrichsen.

»Diagnoserne kan naturligvis være afklarende og gode til at hjælpe systemet til at behandle syge. Men de kan også komme til at føre klienten ind i en offerrolle, som er meget negativ,« siger han.

Læs også: WHO vil have færre psykiske sygdomsdiagnoser

To ud af tre psykologer får samtidig flere klienter, der søger hjælp udelukkende til at tackle livskriser, og det rejser et velfærdsdilemma.

»Det er et problem, hvis vi ønsker samfundsfinansieret betaling af psykologisk behandling. Så skal det kun være til psykiske problemer,« skriver en af de anonyme psykologer i rundspørgen, der er foretaget af Berlingske Research.

Berlingske kunne i går fortælle, at verdenssundhedsorganisationen WHO er bekymret for sygeliggørelsen af stadig flere mennesker, der blot slås med livskriser, og har iværksat en revision af alle psykiske diagnoser i det verdensomspændende sygdomsregister. Det kan resultere i en reduktion i antallet af diagnoser, og ifølge dr, Geoffrey Reed, som står i spidsen for WHOs projekt, kigges der bl.a. på underdiagnoser inden for depressioner og ADHD. (...)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Er symptomsjekklister mer for markedsføring enn diagnostisering?

Using Symptom Checklists to Sell Drugs (Bruker symptomsjekkliste for å selge legemidler)
well.blogs.nytimes.com 26.1.2012
Er symptomsjekklister mer for markedsføring enn diagnostisering? (Are symptom checklists more for marketing than for diagnosis?)

It began suddenly a little over 10 years ago. With impressive fluency, friends, family members and patients started asking me about random medications, the odd syncopations of those invented, polysyllabic pharmaceutical brand names – Viagra, Lipitor — rolling perfectly off their tongues.

The questions they asked about those drugs did not reflect breaking news or the results of scientific studies. Rather, they were a reflection of sound bites, advertisements and the draw of celebrities who endorsed them, all part of carefully conceived marketing schemes.

There’s no question that Americans like their prescription medications. We spend nearly twice as much per person on pharmaceuticals as patients in other developed countries do, and we account for nearly half of all sales worldwide. But in 1997, when the Food and Drug Administration loosened its regulations and the United States became one of only four countries to allow direct-to-consumer advertising (the others are New Zealand, Pakistan and South Korea), we entered a new era in pharmaceutical consumerism.

Players in the drug industry began aiming their advertisements at patients, and their goal was to define in the minds of patients not only the beneficial effects of the drugs but also the diseases they were designed to treat.

As Vince Parry, a well-known marketing expert, counseled his colleagues, “If you can define a particular condition and its associated symptoms in the minds of physicians and patients, you can also predicate the best treatment for that condition.”

The phenomenon is sometimes referred to as “disease mongering,” redefining what is normal and abnormal in a way that widens potential markets for those who sell treatments. And, as detailed in a recent study in the journal Social Science & Medicine, one marketing strategy has accomplished more in this regard than any other by using what has come to be the very symbol of quality and reliability for doctors and patients everywhere: the checklist.

Placed on Web sites, on downloadable apps and in pamphlets in doctors’ offices, these checklists of symptoms have become a critical part of every major pharmaceutical marketing campaign. What makes them so attractive is that they make it easy for patients to diagnose their own ailments, to take some control over their own health.

What makes the checklists so powerful is their ability to influence patient preferences. (...)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

- Kronik: Vores lykkepille-epidemi er dybt skadelig

Kronik: Vores lykkepille-epidemi er dybt skadelig
Af Peter C. Gøtzsche, Professor og direktør, Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet
b.dk 16.12.2012
Peter C. Gøtzsche: Lykkepiller har mange bivirkninger, og den hyppigste ser ud til at være, at de ødelægger sexlivet. De burde derfor hedde ulykkepiller. Hvad værre er, så kender vi ikke langtidsbivirkningerne, selv om mange behandles i mange år. (...)

Hvorfor har vi så en lykkepille-epidemi? Det har vi set på i Det Nordiske Cochrane Center. Der er tæt sammenhæng mellem pilleforbruget og antallet af præparater. Fra 1992 øgedes salget af lykkepiller 18 gange, mens antallet af præparater øgedes 17 gange. I 2007 markedsførte 23 forskellige firmaer hele 47 forskellige præparater. Dette skaber et enormt markedsføringstryk på lægerne. Alle firmaerne sender lægemiddelsælgere rundt til lægerne, og de markedsfører præparaterne på mange andre måder, fx ved industrisponsorerede såkaldte efteruddannelsesmøder, hvilket er markedsføring forklædt som uddannelse. Firmaerne betalte jo ikke for den slags, hvis det ikke lønnede sig.

En undersøgelse har vist, hvor effektiv markedsføringen er. Hver gang der tilkom et nyt præparat, gik det ikke ud over de eksisterende præparaters salg, der kom bare et mersalg. Svenske psykiatere har fortalt, at den information, de får fra medicinindustrien, er den vigtigste. Det er meget uheldigt, idet industriens interesse er at gøre os alle til patienter. (...)

Hvad værre er, så kender vi ikke langtidsbivirkningerne, selv om mange patienter behandles i mange år, eller sågar resten af livet. Denne mangel på langtidsforsøg er katastrofal, fordi langtidsbivirkningerne formentlig vejer meget tungere end den beskedne eller manglende effekt på symptomerne, pillerne giver. Det er velkendt, at langtidsbehandling med antipsykotika giver permanente hjerneskader, fx i form af tale- og bevægeforstyrrelser, og der er gode holdepunkter for at antage, at andre psykotrope stoffer, inklusive lykkepiller, også kan forårsage permanente hjerneskader ved lang tids brug. (...)

Lykkepille-epidemien er dybt skadelig og må stoppes. Man skal have lov til at være ked af det uden at få en psykiatrisk dia-gnose og blive sat i livslang behandling, fordi man ikke kan holde op igen. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

- Marginale kliniske fordeler og alvorlige bivirkninger, inkludert dødsfall

Antipsychotic Use Among Nursing Home Residents (Bruk av antipsykotika på sykehjem)
JAMA (The Journal of the American Medical Association) 2013;309(5):440-442 (February 6, 2013)
Til redaktøren: Forskrivningen av antipsykotika fortsetter å være høyt på amerikanske sykehjem (NH-er) til tross for at omfattende data viser marginale kliniske fordeler og alvorlige uheldige effekter, inkludert dødsfall.1-2 Imidlertid har upresise og utdaterte data begrenset forståelsen av den nåværende tilstanden på forskrivning av antipsykotika på sykehjem (NH-er).3 Vi analyserte nye og detaljerte reseptdata på sykehjem (NH-er) for å adressere: (1) Hva er dagens nivå på bruken av antipsykotika ? (2) Er det en geografisk forskjell på bruken av antipsykotika på sykehjem? og (3) Hvilke antipsykotika er vanligvis foreskrevet? (To the Editor: The prescribing of antipsychotic medications persists at high levels in US nursing homes (NHs) despite extensive data demonstrating marginal clinical benefits and serious adverse effects, including death.1-2 However, imprecise and outdated data have limited the understanding of the current state of antipsychotic medication prescribing in NHs.3 We analyzed recent and detailed NH prescription data to address: (1) What is the current level of antipsychotic use? (2) Does antipsychotic use in NHs display geographic variation? and (3) Which antipsychotics are most commonly prescribed?)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Should Psychiatry Dump Schizophrenia From the Lexicon? —A growing movement seeks to formalize psychosis as a spectrum disorder. Is the diagnosis "schizophrenia" a misnomer? Should psychotic illness be understood more along the lines of a spectrum? Psychiatrist Jim van Os, MD, PhD, of Maastricht University in The Netherlands, thinks so. (medpagetoday.com 4.2.2016).)

(Anm: “Schizophrenia” does not exist. Disease classifications should drop this unhelpful description of symptoms. (BMJ 2016;352:i375 (Published 02 February 2016).)

(Anm: “Schizophrenia” is a useful concept. To state that schizophrenia does not exist is a trite assertion with no more meaning than saying, for example, that migraine does not exist. BMJ 2016;352:i1046 (Published 23 February 2016).)

- Studie viser at de fleste som skrev kliniske retningslinjer hadde økonomiske bånd til legemiddelfirmaer

De laver reglerne for din medicin
ekstrabladet.dk 30.12.2012
ADHD, depression og kolesterol: De læger der bestemmer, hvornår du skal have piller, er på lønningslisten hos de firmaer, som producerer pillerne (...)

De retningslinjer, som landets læger følger, når de afgør, om du skal have en af de tre typer medicin, er nemlig skrevet af læger, der bijobber for de firmaer, som producerer pillerne.

– Jeg er forundret og overrasket over denne her praksis. Jeg kan ikke forstå, at det ikke er muligt at lave et system, som sikrer bedre imod sammenblandede interesser, siger Sten Bønsing, lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. (...)

Helt uacceptabelt
Ekstra Bladet har gennemgået arbejdsgrupperne i de tre medicinske selskaber, som står bag retningslinjerne for behandling af ADHD, depression og forhøjet kolesterol. I alt 21 læger sidder i de tre grupper. 13 af dem er ifølge Sundhedsstyrelsen på lønningslisten hos pille-producenterne.

– Det er helt uacceptabelt, at det i så høj grad er læger, der er lønnet af industrien, som laver vores retningslinjer. Det har stor betydning for, hvordan retningslinjerne kommer til at se ud, når der deltager læger, som har bånd til lægemiddelindustrien. Det har forskning påvist, siger er professor Peter Gøtzsche, som er direktør for det uvildige forskningscenter, Nordisk Cochrane Center.

Formændene for de tre arbejdsgrupper, der står bag retningslinjerne, mener ikke, at det er et problem, at lægerne er lønnet af de firmaer, hvis produkter de skriver anbefalinger om.

Tine Houmann, som er formand for arbejdsgruppen bag ADHD-retningslinjerne mener derimod, at det er helt naturligt, at eksperter på et område både bliver bedt om udvikle retningslinjer og lave arbejde for medicinalindustrien. (...)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (mintankesmie.no).)

- Influensa: markedsføring av vaksiner ved markedsføring sykdom

Influenza: marketing vaccine by marketing disease (Influensa: markedsføring av vaksiner ved markedsføring sykdom)
BMJ 2013;346:f3037 (16 May 2013)
The CDC pledges “To base all public health decisions on the highest quality scientific data, openly and objectively derived.” But Peter Doshi argues that in the case of influenza vaccinations and their marketing, this is not so

Promotion of influenza vaccines is one of the most visible and aggressive public health policies today. Twenty years ago, in 1990, 32 million doses of influenza vaccine were available in the United States. Today around 135 million doses of influenza vaccine annually enter the US market, with vaccinations administered in drug stores, supermarkets—even some drive-throughs. This enormous growth has not been fueled by popular demand but instead by a public health campaign that delivers a straightforward, who-in-their-right-mind-could-possibly-disagree message: influenza is a serious disease, we are all at risk of complications from influenza, the flu shot is virtually risk free, and vaccination saves lives. Through this lens, the lack of influenza vaccine availability for all 315 million US citizens seems to border on the unethical. Yet across the country, mandatory influenza vaccination policies have cropped up, particularly in healthcare facilities,1 precisely because not everyone wants the vaccination, and compulsion appears the only way to achieve high vaccination rates.2 Closer examination of influenza vaccine policies shows that although proponents employ the rhetoric of science, the studies underlying the policy are often of low quality, and do not substantiate officials’ claims. The vaccine might be less beneficial and less safe than has been claimed, and the threat of influenza appears overstated. (...)

Selling sickness: what’s in a name?
Drug companies have long known that to sell some products, you would have to first sell people on the disease. Early 20th century advertising for the mouthwash Listerine, for example, warned readers of the problem of “halitosis”—thereby turning bad breath into a widespread social concern.26 Similarly, in the 1950s and 1960s, Merck launched an extensive campaign to lower the diagnostic threshold for hypertension, and in doing so enlarging the market for its diuretic drug, Diuril (chlorothiazide).27 Today drug companies suggest that we have underdiagnosed epidemics of erectile dysfunction, social anxiety disorder, and female sexual dysfunction, each with their own convenient acronym and an approved medication at the ready. Could influenza—a disease known for centuries, well defined in terms of its etiology, diagnosis, and prognosis—be yet one more case of disease mongering? I think it is. But unlike most stories of selling sickness, here the salesmen are public health officials, worried little about which brand of vaccine you get so long as they can convince you to take influenza seriously. (...)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tannforsker om Listerine Total Care: - Dette munnskyllevannet kan være katastrofalt. Tannlegeforeningen anbefaler ikke å bruke dette skyllevannet. (side2.no 21.9.2016).)

Flu hype and pharma failures: patients deserve better
US Editor’s Choice
BMJ 2013;346:f3422 (24 May 2013)
Epidemics, pandemics, new strains, and foreign scare stories are an annual event in the world of flu. It barely feels like winter until I’ve read an article about somebody thousands of miles away catching it from a farmyard animal.

We are bombarded with messages about flu whether we want them or not. And increasingly the noise is coming not from news outlets or drug manufacturers out to make a buck, but from those seeking to protect us.

In the latest article in the BMJ’s Too Much Medicine campaign (www.bmj.com/too-much-medicine) Peter Doshi looks at the advice on influenza vaccination from the Centers for Disease Control and Prevention.

He argues that both the dangers of the disease and the need to be vaccinated are being greatly oversold (doi:10.1136/bmj.f3037). The expansion of groups recommended for the vaccine in recent years, by itself, makes compelling reading, but the overall thread of his argument makes a very strong case for a rethink.
At the very least it calls into question the wisdom of the pharmacy 30 yards from my front door, which, far from unusually, offered flu vaccines 24 hours a day for the whole family right through the winter.

At the very least it calls into question the wisdom of the pharmacy 30 yards from my front door, which, far from unusually, offered flu vaccines 24 hours a day for the whole family right through the winter.

Patient information and patient safety are at the heart of another feature this week, in which I speak to chief medical officers from the world’s largest pharmaceutical companies about their roles (doi:10.1136/bmj.f3285). (...)

- Kvinnelige antihelter på TV

Unyansert språkbruk
Merete Hoel, Bergen
aftenposten.no 24.1.2012
Aftenposten bringer 21. januar en interessant artikkel om kvinnelige antihelter på film og TV. Det er flere problemstillinger verdt å drøfte her, både om kvinner må ha en «unnskyldning» i form av diagnose for å bli godtatt som antihelter, og om diagnoser hos hovedrollekarakterer bidrar til troverdighet gjennom å speile samfunnsrealiteter. Jeg nevner en tredje: hvorfor Aspergers syndrom oppfattes som en psykisk lidelse, på linje med de andre diagnosene nevnt i artikkelen. Wencke Mühleisen og Gry Cecilie Rustad kaller det henholdsvis mentale diagnoser og psykiske lidelser, men poenget er det samme: Aspergers syndrom slås sammen med tilstander som alvorlig personlighetsforstyrrelse og bipolar tilstand (feilaktig også sammen med ikke-psykiatriske problemer som bl.a. rus). Den unyanserte språkbruken er merkelig vanlig, og jeg lever i stadig undring over at det går an: at medisinske miljøer over tiår tillater seg en faglig uklarhet som rammer de diagnostiserte daglig, i form av fordommer og feilbehandling. (...)

Kvinner på randen
aftenposten.no 21.1.2012
De lyver og bedrar. De er egoistiske og ustabile. Og de eier ikke sosiale antenner. Derfor digger de vi nye kvinnelige antiheltene på skjermen. (...)

Kvinnelige antihelter på TV
- Politietterforsker Saga Norén i Broen forsøker å fange en seriemorder. Sendes på NRK1.
- CIA-agent Carrie Mathieson i Homeland prøver å avsløre en terrorist. Sendes på TV 2.
- Politietterforsker Sarah Lund i Forbrytelsen er snart i gang med tredje sesong på svensk TV.
- Datahacker Lisbeth Salander i Stieg Larssons Millenium-trilogi er blitt film i både Sverige og USA.
- Sykepleier Jackie Peyton i Nurse Jackie er dyktig, men både narkoman og utro. Sendt på NRK2.
- Husmor Tara Gregson i United States of Tara har personlighetsforstyrrelser. Sendt på Kanal Fem.
- Dr. Brennan i Bones sliter med mellommenneskelige relasjoner. Sendes på TV3.
- Alenemor Nancy Botwin i Weeds tyr til dop- og våpensalg for å forsørge familien. Sendes på TV3. (…)

Mentale diagnoser
I tillegg til at de kan være både hensynsløse og umoralske og ty til alle midler for å få gjort jobben, har mange av de nye, kvinnelige antiheltene i dramaserier til felles at de trolig har en psykisk lidelse. Carrie Mathison er uttalt bipolar, både Lisbeth Salander og Sarah Lund utviser sterk antisosial adferd. Og selv om manusforfatterne bevisst ikke har bekreftet en diagnose, virker de fleste på sosiale medier å være enig i at Saga Norén har Aspergers syndrom.

– Det er et interessant fenomen. På den ene siden kan det jo ses som fremgang at kvinnelige hovedpersoner skildres med lyter. På den annen side kan man undre seg over om trangen til å henge mentale diagnoser på disse kvinnene er et signal om at kvinner i fremtredende posisjoner er et avvik, sier Mühleisen.

– Disse psykiske lidelsene er egentlig med på å gjøre rollefigurene enda mer komplekse. For selv om de har en diagnose, er den ikke mer alvorlig enn at man som seer fortsatt føler at de er ansvarlige for sine handlinger. Dessuten er karakterer med lettere autistiske lidelser en generell trend på TV for tiden. Du ser det for eksempel i familiedramaet Parenthood og komiserien The Big Bang Theory, legger Rustad til.

Lei perfekte damer
At de kvinnelige antiheltene på TV-skjermen har kommet for å bli, er Rustad og Mühleisen enige om.

– Psykologiske karakterdramaer er veldig i tiden, og de krever komplekse rollefigurer av begge kjønn, mener Rustad.

– Vi kommer til å se mer av serier som dette, da det ganske enkelt gir bedre og mer spennende film eller TV-fortellinger som snakker til samtiden på en intelligent måte, mener Mühleisen.

– Kan denne nye trenden også være et utslag av at kvinnelige TV-seere er lei av vakre, smarte, slanke og uoppnåelige kvinnelige rollefigurer på skjermen?

– Det sier seg selv at det både er mer behagelig og interessant å identifisere seg med komplekse rollefigurer som sliter med problemer som ligner dem «vanlige folk» har, sier Mühleisen. (...)

- Hvem bør definere sykdom?

Who should define disease? (Hvem bør definere sykdom?)
BMJ 2011; 342:d2974 (11 May)
Last year an international panel of professional societies changed the definition of gestational diabetes. The blood glucose threshold for diagnosis was substantially lowered, more than doubling the number of women with the diagnosis. It will now encompass almost one in five pregnancies.

I hans granskende artikkel denne uke (doi:10.1136/bmj.d2548), fremhever Ray Moynihan dette som bare det siste eksempel på hvordan definisjonene av vanlige tilstander utvides, så mye etter noen estimater, at nesten hele befolkningen nå er klassifisert å ha minst én kronisk sykdom. (In his feature investigation this week (doi:10.1136/bmj.d2548), Ray Moynihan highlights this as just the latest example of how the definitions of common conditions are being broadened, so much so that by some estimates, almost the entire adult population is now classified as having at least one chronic disease.)

Mental illness is an area of particular concern, he says, where controversy already bubbles around the definitions of attention deficit disorder, autism, and bipolar disorder. The revised diagnostic criteria produced by the American Psychiatric Association (DSM-V) could, he warns, unleash a wave of what one psychiatrist calls “false positive epidemics.”

And underlying the decisions to broaden disease definitions, he argues, are the conflicts of interest embedded among the decision makers. Of the panel members responsible for the current set of psychiatric definitions in DSM-IV, 56% had financial ties to drug companies. The figure for DSM-V is unchanged. In other fields the picture is similar. Half of the panel members who created the diagnosis of pre-hypertension in 2003 had extensive ties to industry.

As Moynihan says, excuses for the continuation of this state of affairs no longer wash. Those who argue that it’s too hard to find experts who don’t have industry ties are just not looking hard enough. Major decision making bodies—the Food and Drug Administration and the National Institutes of Health in America, and the UK’s National Institute for Health and Clinical Excellence, among others—have adopted zero tolerance on experts with financial conflicts of interest. NIH has gone a step further, excluding those with a declared view on a question being considered. As one NIH senior manager says in the article, “intellectual conflicts of interest can be equally important.” (...)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

A new deal on disease definition
BMJ 2011; 342:d2548 (3 May)
How do we replace the old panels of conflicted experts? Ray Moynihan investigates

As this still-fresh century rolls forth, medicine’s imperial project looks on the whole to be in remarkably good health, despite the odd failed campaign. With our new found fondness for preventing disease and premature death we’re redefining more and more of the healthy as sick, and then prescribing our new patients lifelong pharmaceutical solutions to reduce their risks. One recent analysis suggests that the definitions of common conditions have broadened so much that virtually the entire older adult population is now classified as having at least one chronic disease.1

Yet a growing scrutiny of the seemingly well meaning march of medicalisation suggests we may sometimes be pushing boundaries too wide, and setting treatment thresholds so low, that people with mild problems or modest risks are exposed to the harms and costs of treatment with little or no benefit. 2 It has also become clear that many of the people on the panels that are widening the patient pool have direct financial ties to the companies benefiting from that expansion. Concerns are mounting that doctors are collectively overdiagnosing millions of what were until very recently considered healthy people, and leading voices are asking whether it is time society at large took a more direct role in deciding who really warrants a medical label. 3 Some are now calling for a major renovation of the way in which we define disease. (...)

- Hjelper kun en brøkdel

Voldsom stigning i medicinforbruget
dr.dk 10.1.2012
På bare ti år er dobbelt så mange danskere blevet patienter inden for en række sygdomme og lidelser.

Det har fået forbruget af medicin til at stige voldsomt, viser en gennemgang af medicinforbruget, som DR Nyheder har foretaget.

462.000 på antidepressiver
For nylig satte det gang i debatten, at antallet af børn, der får adhd-medicin, er steget fra 2.000 til 15.000 på ti år. Men DR Nyheders gennemgang viser, at der er voldsomme stigninger for medicin mod en række andre lidelser.

For eksempel er antallet af mennesker, der får recept på antidepressiv medicin, steget fra 256.000 til 462.000 på ti år. Det viser tal fra Lægemiddelstyrelsen.

Og sidste år fik 91.000 patienter at vide, at de skulle have medicin mod knogleskørhed. Ti år tidligere var der kun 27.000, der fik piller mod lidelsen.

Lobbyarbejde har rykket grænser
Formanden for de praktikserende læger, Henrik Dibbern, forklarer, at lægerne er blevet rigtig gode til at måle og scanne sig frem til resultater.
- Så finder vi noget, vi synes er unormalt, erklærer det for en sygdom og finder en behandling til den, siger han.

- Men det skyldes selvfølgelig også, at vi har en meget dygtig og stærk medicinalindustri, som har nogle produkter, de gerne vil have solgt.

Industriens lobbyarbejde har været med til at sænke grænsen for, hvornår patienterne får en diagnose, mener Henrik Dibbern. Det gælder også lidelser som forhøjet blodtryk og diabetes.

Hjælper kun en brøkdel
Og medicinen hjælper kun en brøkdel af patienterne, mens mange flere risikerer bivirkninger og har en masse bekymringer over rollen som patient, vurderer de praktiserende lægers formand.

- Vi kan sagtens komme ned på, at det måske kun er en ud af hundrede, der tager en bestemt type medicin, som egentlig har glæde af det, siger Henrik Dibbern.

Han ønsker at revidere grænserne for en række sygdomme, og så skal lægerne blive bedre til at informere patienterne om både fordele og ulemper ved at tage medicin. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

- Observasjonssstudier etter markedsføring: min erfaring innen legemiddelindustrien

Post-marketing observational studies: my experience in the drug industry (Observasjonssstudier etter markedsføring: min erfaring innen legemiddelindustrien)
BMJ 2012;344:e3990 (12 June)
Jeg var ansatt i et stort legemiddelfirma i mer enn syv år. For det meste av den tiden jobbet jeg på den medisinske avdelingen som var ansvarlig for design, gjennomføring og publisering av klinisk forskning. Jeg ble hovedsakelig involvert i observasjonsstudier etter markedsføring. Disse studiene er utfordrende på grunn av deres observasjonelle natur, som er svært forskjellig fra de kontrollerte fase II og III kliniske studier. I teorien brukes studier etter markedsføring primært til å besvare et viktig klinisk spørsmål: "Er dette legemidlet effektivt og trygt i det ikke-kontrollerte virkelige liv.” Imidlertid ble noen av de studiene jeg jobbet med ikke designet for å bestemme den samlede risiko: nytten av legemidlet i befolkningen generelt. De ble laget som støtte i markedsføringen. (I was an employee of a major drug company for more than seven years. During most of that time I was part of the medical department, which was responsible for designing, conducting, and publishing clinical research. I was mainly involved in post-marketing observational studies. These studies are challenging because of their observational nature, very different from the controlled settings of phase II and III clinical trials. In theory, post-marketing studies are primarily used to answer an important clinical question: “Is this drug effective and safe in a non-controlled, real life setting?” However, some of the studies I worked on were not designed to determine the overall risk:benefit balance of the drug in the general population. They were designed to support and disseminate a marketing message.)

Enten det var for å markere en tvilsom fordel over et konkurrende ”jeg også"- legemiddel eller for å øke bevisstheten om sykdommer i det medisinske miljøet (særlig for såkalte oppdiktede sykdommer) og i sin tur øke produktets gjennomslag i markedet, er sannheten at det lå mer markedsføring enn vitenskap bak disse studiene. (Whether it was to highlight a questionable advantage over a “me-too” competitor drug or to increase disease awareness among the medical community (particularly in so called invented diseases) and in turn increase product penetration in the market, the truth is that these studies had more marketing than science behind them.) (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Leder. Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt BMJ. (Editorials. Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra) BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

(Anm: Selgere i kirurgenes rekker: Relasjoner mellom kirurger og medisinske utstyrsrepresentanter (Salespeople in the Surgical Suite: Relationships between Surgeons and Medical Device Representatives. PLoS ONE 11(8): e0158510).

(Anm: - Nesten ni av 10 leger og forskere som bidro til å utvikle et førende sett med retningslinjer for kreftomsorgen i USA rapporterte finansielle bånd til legemiddelindustrien og medisinske utstyrsfirmaer). (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

- Når behandlingen ikke virker

Når behandlingen ikke virker
Maria Gjerpe lege og blogger
aftenposten.no 26.1.2012
Hva skjer når vi som leger selv ikke har behandlingsalternativ til pasientene, eller antar en sykdom er psykosomatisk betinget? (...)

Hvem har ansvar?
Helsearbeidere utfører det som helsepersonelloven kaller helsehjelp. Pasienten kan selvsagt takke nei til enhver behandling, men det betyr ikke at legen dermed står fritt til å gi tvilsomme råd med det forbehold at det er valgfritt for pasientene å bruke dem. Hvem har ansvar når utfallet er uheldig? Legen som anbefalte? Kurslederen eller terapeuten som hevder at de ikke driver "behandling", men likevel indirekte fremstiller den slik? Den syke som lyttet til legen?

Vi leger bør være tydelige i rollen vi skal ha overfor våre pasienter. Slik det er i dag, stoler pasientene på at vi er formidlere og forvaltere av erfaringsbasert kunnskap og at vi ikke gir råd som innebærer kommersielle eller egeninteresser eller som gjør pasientene sykere. Det er en oppgave vi skal ta alvorlig. Vår viten om psyke og soma bør føre til at pasientene blir lyttet til, forstått og møtt som likeverdige mennesker, fremfor å bli forklart og definert. (...)

- En tredjedel av sykehusinnleggelser skyldes legemiddelbivirkninger (- lite kunnskaper om mulige bivirkninger)

Låg kunskap om biverkningar av läkemedel
sverigesradio.se 20.11.2011
Kaliber kontaktade 50 akutsjukhus över hela landet.

Tiotusentals patienter drabbas varje år av allvarlig sjukdom på grund av sina läkemedel. Men kunskapen inom sjukvården om problemen är låg. Det visar P1-programmet Kalibers granskning. (...)

– Det absolut första är att man måste öka medvetenheten om läkemedelsrelaterade problem. Det är A och O att både läkare, tjänstemän och politiker i sjukvårdsammanhang måste förstå vidden av det här problemet, säger Jessica Fryckstedt som har forskat om inläggningar på sjukhus som orsakats av läkemedel.

Jessica Fryckstedt arbetar på akutmottagningen vid Karolinska sjukhuset i Solna.

Hon har i sin forskning följt upp sammanlagt tusen patienter som blev inlagda här, och fann att i mer än en tredjedel av fallen, var det läkemedel som orsakat inläggningen.

Kaliber kontaktade 50 akutsjukhus över hela landet. (...)

(Anm: Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet (mintankesmie.no).)

Dålig koll på biverkningar
dagensmedicin.se 21.11.2011
Medvetenheten kring medicinernas biverkningar på patienterna är låg bland akutsjukhusen, få vet hur vanligt det är.

Sveriges Radios program Kaliber har kontaktat 50 akutsjukhus över hela landet. Av de 40 som svarade var det bara fyra som visste om hur vanligt det är att patienterna blivit sjuka på grund av mediciner.

Jessica Fryckstedt, överläkare på Karolinska sjukhuset i Solna, har forskat på patienter som läggs in på grund av läkemedel.

– Vi är inte medvetna om att läkemedelsrelaterade problem är ett jättebekymmer. Det är A och O att både läkare, tjänstemän och politiker i sjukvårdssammanhang måste förstå vidden av det här problemet, säger hon till Sveriges Radio. (...)

- Kostbart at annenhver pasient blir syk av sine legemidler

Kostbart att varannan patient blir sjuk av sina läkemedel
alphagalileo.org 7.5.2012
Varannan patient i vården blir sjuk av läkemedel, både på sjukhus och i primärvården. Det visar två nya studier vid Nordic School of Public Health NHV.

– Landstingens kostnader för läkemedelsrelaterad sjuklighet blir högre än förväntat, säger doktorand och apotekare Hanna Gyllensten.

Forskningen har tidigare visat att läkemedelsrelaterad sjuklighet på sjukhus är kostbart för vården och att den i vissa fall kan förebyggas. Nu har forskarna vid NHV studerat den läkemedelsrelaterade sjukligheten i hela samhället, inklusive den som kan upptäckas på exempelvis apotek, vårdcentraler och specialistmottagningar.

I de nya studierna uppskattade de tillfrågade läkarna att 51 procent av alla öppenvårdspatienter och 54 procent av slutenvårdspatienterna drabbades av läkemedelsrelaterad sjuklighet. Apotekarna uppskattade att 61 procent av alla patienter inom svensk hälso- och sjukvård drabbades. Av dessa uppskattades 24-25 procent vara drabbade av sådana biverkningar som skulle kunna ha förebyggts genom ytterligare vårdinsatser. (...)

(Anm: Modelling drug-related morbidity in Sweden using an expert panel of physicians. European Journal of Clinical Pharmacology 2012 (6.3.2012).)

(Anm: Modelling drug-related morbidity in Sweden using an expert panel of pharmacists’. European Journal of Clinical Pharmacology 2012 (6.3.2012).)

Every other patient affected by drug-related morbidity
nhv.se 7.5.2012
It is well known that drug-related morbidity is common among hospitalized patients, and is to some extent preventable, but less is known about drug-related morbidity outside hospitals. Two new studies conducted at the Nordic School of Public Health NHV, show that healthcare professionals perceive drug-related morbidity to affect half of all patients attending healthcare.

In two studies using expert opinions, physicians estimated that 51% of all patients outside hospitals and 54% of all hospitalized patients experience drug-related morbidity, while pharmacists estimated this to affect 61% of all patients in healthcare. Of the affected patients, 24-45% were estimated to experience preventable drug-related morbidity, and the resulting costs were EUR 730-1645 per patient with drug-related morbidity.

– It is likely that the frequency of drug-related morbidity and the resulting costs are underestimated in previous studies, as drug-related morbidity was also common outside hospitals according to the expert opinion, says Hanna Gyllensten, pharmacist and doctoral student at the Nordic School of Public Health NHV.
In the studies, drug-related morbidity included new medical problems (adverse drug reactions, drug dependence and intoxication by overdose) and therapeutic failure (insufficient effect of medicines and untreated indications).

The two expert panels of experienced physicians and pharmacists estimated the proportion of patients experiencing drug-related morbidity, the proportion perceived preventable, and the clinical consequences resulting from drug-related morbidity. (...)

- FDA bør skjerpe overvåkningen av reseptbelagte legemidler etter markedsføring, opplyser Institute of Medicine

FDA should tighten post-marketing surveillance of prescription drugs, says Institute of Medicine (FDA bør skjerpe overvåkningen av reseptbelagte legemidler etter markedsføring, opplyser Institute of Medicine)
BMJ 2012;344:e3104 (2 May)
The US Food and Drug Administration (FDA) should look at the risk-benefit profile of approved drugs at pre-specified times after they are put on the market, the Institute of Medicine has recommended.

Its two year study, published on 1 May, grew out of a series of high profile controversies over drugs such as rosiglitazone for diabetes, rofecoxib for pain relief, and the cholesterol lowering drug rosuvastatin. It centres on enhanced regulatory authority given to the FDA in 2007 when Congress changed the law governing the agency.

Drug approval is based on clinical trials in small, select populations, and risks cannot always be identified until after the drug has entered the market and is used by larger numbers of people over a longer period.

The report recommends that patients and other stakeholders be involved with all approval and post-marketing decisions regarding changes to a drug’s benefit-risk profile. It lays out clear and consistent steps that should be used in this process.

The FDA should, it says, create “a publicly available and understandable Benefit and Risk Management Plan (BRAMP)” for each drug. For newly approved drugs, that document should be updated “at pre-specified times in the postmarketing setting and whenever questions about the drug’s benefit-risk profile arise.”
The report urges the FDA to “prospectively determine and publicly identify specific conditions, including drug characteristics,” that are the basis for their uncertainty about a drug’s benefit-risk profile and “the rationale for requiring or not requiring postmarketing research in each case.” (...)

- Legemiddelindustrien sykeliggjør friske mennesker

The Epidemic of Mental Illness: Why?
Marcia Angell
nybooks.com (JUNE 23, 2011)
(...) Nowadays treatment by medical doctors nearly always means psychoactive drugs, that is, drugs that affect the mental state. In fact, most psychiatrists treat only with drugs, and refer patients to psychologists or social workers if they believe psychotherapy is also warranted. The shift from “talk therapy” to drugs as the dominant mode of treatment coincides with the emergence over the past four decades of the theory that mental illness is caused primarily by chemical imbalances in the brain that can be corrected by specific drugs. That theory became broadly accepted, by the media and the public as well as by the medical profession, after Prozac came to market in 1987 and was intensively promoted as a corrective for a deficiency of serotonin in the brain. The number of people treated for depression tripled in the following ten years, and about 10 percent of Americans over age six now take antidepressants. The increased use of drugs to treat psychosis is even more dramatic. The new generation of antipsychotics, such as Risperdal, Zyprexa, and Seroquel, has replaced cholesterol-lowering agents as the top-selling class of drugs in the US. (...)

Talk Doesn’t Pay, So Psychiatry Turns Instead to Drug Therapy (Samtaler betaler seg ikke, derfor går psykiatrien i stedet over til legemiddelterapi)
Richard Perry/The New York Times
nytimes.com 5.3.2011
“I had to train myself not to get too interested in their problems, and not to get sidetracked trying to be a semi-therapist.” DR. DONALD LEVIN, a psychiatrist whose practice no longer includes talk therapy.

DOYLESTOWN, Pa. — Alone with his psychiatrist, the patient confided that his newborn had serious health problems, his distraught wife was screaming at him and he had started drinking again. With his life and second marriage falling apart, the man said he needed help.

But the psychiatrist, Dr. Donald Levin, stopped him and said: “Hold it. I’m not your therapist. I could adjust your medications, but I don’t think that’s appropriate.”

Like many of the nation’s 48,000 psychiatrists, Dr. Levin, in large part because of changes in how much insurance will pay, no longer provides talk therapy, the form of psychiatry popularized by Sigmund Freud that dominated the profession for decades. Instead, he prescribes medication, usually after a brief consultation with each patient. So Dr. Levin sent the man away with a referral to a less costly therapist and a personal crisis unexplored and unresolved.

Medicine is rapidly changing in the United States from a cottage industry to one dominated by large hospital groups and corporations, but the new efficiencies can be accompanied by a telling loss of intimacy between doctors and patients. And no specialty has suffered this loss more profoundly than psychiatry. (...)

Styres av profitthensyn
ANNE K. RAMBERG-MOHN - Holistisk Forbund
aftenposten.no 7.3.2011
Holistisk Forbund mener det er en menneskerett å velge behandling etter eget livssyn. Vi ønsker aksept av alternative behandlingsformer, og at hele mennesket må få økt fokus. Jørgen Skavlan fremstiller i Aftenposten 4. mars det som om alternative behandleres eneste motiv er å tjene på naivitet. Statistikken viser en annen virkelighet: Alternative behandlere er ikke på inntektstoppen i Norge, men derimot omsettes det legemidler for 18 milliarder kroner årlig i Norge.

Leger mottar også lønn for sine tjenester. NOU 2007:6 sier: «Legemiddelindustriens inntjening har vært og er høy. Avkastningen og fortjenestemarginene i denne bransjen er blant de høyeste som observeres for næringsvirksomhet.» Medisinsk forskning styres av profitthensyn.

Psykoterapi regnes som alternativt, mens legene skriver ut piller, og køene til psykologer stadig vokser. I India er homeopati likestilt med vestlig medisin. Vi kunne vært tjent med leger som i større grad innrømmer at dagens system ikke er perfekt, i stedet for å dekke seg bak skylapper mens de klamrer seg til reseptblokken og skriver ut lykkepiller. (...)

(Anm: Alternativ behandling (alternativ medisin). (mintankesmie.no).)

- Økt pillebruk et kulturelt fenomen
helserevyen.no 1.10.2007
Det økte forbruket av medisiner er samfunnsmessig betinget, fordi det er et kulturelt fenomen hvor unormal man skal være før det kalles sykdom. (...)

– Vi leger har levd i et slags ulykkelig ekteskap med legemiddelindustrien i alle år. Vi trenger dem og de trenger oss. Men ekteskapet må bli mer konfliktfylt. Det er på tide å sette foten ned. Vår tenkning kan ikke styres av pengesekken, sier Westin, til Dagavisen.

Seksjonssjef Erik Hviding i Legemiddelverket mener legemidler ikke behøver være noe negativt, men sier spørsmålet er om man bruker dem riktig. (...)

Bred kritik af medicinkampagner
forbrugerraadet.dk 17.3.2007
Praktiserende læger bakker op om Forbrugerrådets kritik af medicinalfirmaernes såkaldte oplysningskampagner.

Den 15. marts anmeldte Forbrugerrådet to medicinalvirksomheder for at bryde loven om reklame for receptpligtig medicin. (...)

Medicinal-industrien sygeliggør raske mennesker (web.archive.org 17.3.2007))
business.dk 15.3.2007
Forbrugerrådet har anmeldt to medicinalfirmaer for ulovligt at reklamere i Danmark og yderligere listet 23 danske hjemmesider fra medicinalindustrien, som rådet mener er med til at sygeliggøre raske mennesker. (...)

- Medisinering av friske bekymrer

- Mistenkeliggjøring av legemiddelindustrien
aftenposten.no 14.5.2011
Allmennlegene mener legemiddelindustrien arbeider for at friske mennesker bør ta medisiner. Karita Bekkemellem, leder av Legemiddelindustriforeningen, er provosert.

Hun føler at Legeforeningen mistenkeliggjør legemiddelindustrien.

– Det oppleves veldig urettferdig at vi beskyldes for å presse medisiner på pasientene, sier Karita Bekkemellem, som ikke kjenner seg igjen i Legeforeningens påstand.

Hun presiserer at legemiddelindustrien har strengt krav til etikk, og mener Legeforeningen retter baker for smed. – Det er legene som tar de medisinske avgjørelsene for hver enkelt pasient, ut fra grenseverdier og regler som er fastsatt av myndighetene.

Nye medisiner. Bekkemellem mener det blir feil hvis de ikke kan gi informasjon om nye medikamenter.

– Bare til neste år kommer det nye hjertemedisiner som kan redde mange liv. Det er klart at det er viktig å nå pasientene med informasjon, sier hun.

Gisle Roksund, avtroppende leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), hevder den internasjonale legemiddelindustrien imange år har arbeidet aktivt for å utvide bruksområdene til legemidlene.

– Fra å lage medisiner til syke mennesker er det nå økende oppmerksomhet om å gi medisiner til friske som har en statistisk økt risiko for fremtidig sykdom. Grensene for behandling er gradvis blitt lavere, sier Roksund.

Medisinering av friske bekymrer. Allmennlegene har nylig hatt møte i Kristiansand, og der ble de enige om å uttrykker sin bekymring for medikalisering av friske. De er bekymret for utviklingen og mener den fører til økt sykdomsfokus og fokus på målbare faktorer som ofte gir marginal helsegevinst.

– Dette er å skyte fra hoften, og jeg opplever at NFA mistenkeliggjør oss, svarer Bekkemellem. (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: En dyr kreftmedisin er verdt det hvis den forlenger pasientenes liv. – Det er svært forståelig at kreftpasienter som ikke får tilgang til ny behandling fordi den er for dyr, blir fortvilet, skriver Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien. (…) Alle rundt blir fortvilet også, og det er lett å skylde på hele legemiddelindustrien. Men det er ikke i legemiddelindustriens interesse å utvikle legemidler som ikke kan brukes av pasientene de er utviklet for. Vi mener derfor det er feil, slik Anne Lise Ryel skriver i sitt innlegg på TV2.no, at bransjen vår opptrår hjerterått og uverdig, og tenker mer på marginer enn på mennesker. (tv2.no 12.2.2016).)

- Man er groft sagt ved at gøre kvinders menstruation og hormonudsving til en behandlingskrævende sygdom

Ny medicin til kvinder møder skarp kritik
business.dk 31.10.2011
Lundbeck nye produkt møder heftig kritik.

Ifølge en række speciallæger er Lundbeck med til at pådutte menstruerende kvinder antidepressiv medicin.

Den danske medicinalvirksomhed Lundbeck er godt i gang med at sygeliggøre raske kvinder og pådutte dem medicin, selv om de ikke er syge.

Det mener en stribe speciallæger, som kalder det "vanvittigt" og "rystende", at Lundbeck netop har lanceret et nyt antidepressivt lægemiddel, Premalex, i Sverige til behandling af kvinder med svære gener op mod menstruationen.

Det sker, efter at de europæiske lægemiddelmyndigheder, EMA, har godkendt såkaldt præmenstruelt dysforisk syndrom (PMDS) som en sygdom.

Ifølge Lundbeck lider op mod fem procent af alle kvinder i den fødedygtige alder af syndromet, som er kendetegnet ved irritabilitet, aggressivitet og humørsvingninger op mod menstruation, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

- Man er groft sagt ved at gøre kvinders menstruation og hormonudsving til en behandlingskrævende sygdom, siger praktiserende læge, dr.med.
Lotte Hvas, som er medlem af Det Etiske Råd.

- Det er vanvittigt, at medicinalvirksomheden får lov til det. Man giver antidepressiv medicin til raske med alt, hvad det medfører af sygeliggørelse og bivirkninger. Det er virkelig et skråplan, siger hun.

Kommunikationsdirektør hos Lundbeck, Anders Schroll, understreger, at Premalex er godkendt til behandling af en anerkendt sygdom, PMDS, og at medicinen kun skal gives til de kvinder, som opfylder kriterierne, skriver Jyllands-Posten. (...)

- Har vi risiko for å bli utsatt for risiko?

Are we at risk of being at risk? (Har vi risiko for å bli utsatt for risiko?)
Fiona Godlee, editor, BMJ (Editor's Choice)
BMJ 2010; 341:c4766 (2 September)
Who decides what constitutes a disease and what is normality? Over the centuries such decisions have been the preserve of the medical profession, aided more recently by modern medical science. But the profession has grown too close to those who profit from developing drugs for new diseases and is no longer fit to make these decisions. This in brief is Ray Moynihan’s thesis, developed over years of reporting on the relationship between doctors and the drug industry, and vigorously reprised in this week’s journal (doi:10.1136/bmj.c4442).

Moynihan’s target this time is prehypertension, a condition that along with preosteoporosis and prediabetes has the potential to transform most of the world’s adult population into patients. And although lifestyle change may have been the original treatment plan for those with “high normal” blood pressure, the drug industry is making plain its interest in this vast potential market. (...)

(Anm: Who benefits from treating prehypertension? BMJ 2010; 341:c4442 (24 August).)

Hva er galt med psykiatrien? En psykiaters synspunkt

What's wrong with psychiatry? One shrink's view (Hva er galt med psykiatrien? En psykiaters synspunkt)
reuters.com 16.6.2010 (Reuters Health)
- Psychiatry has lost its soul.

That's how grimly Dr. Daniel Carlat, a psychiatrist in private practice outside of Boston, characterizes the state of his profession.

"Over the last 20 to 30 years, psychiatry has really transformed itself from a profession in which we try to understand people and understand their psychology -- and talk to them and help them that way -- into a profession in which we diagnose diseases, and we medicate those diseases," says Carlat.

"So over that time, we have in a sense, and this is really alarming to me, we've lost our sense of psychological curiosity," he says. "And that's kind of the very soul of psychiatry." (...)

(Anm: What’s wrong with psychiatry? Join us for a conversation with Dr. Daniel Carlat, author of "Unhinged: The Trouble With Psychiatry" (live.reuters.com).)

- Mange får antidepressiva uten psykiatrisk grunn

Many get antidepressants for no psychiatric reason (Mange får antidepressiva uten psykiatrisk grunn)
reuters.com 4.2.2011
(Reuters Health) - More than a quarter of Americans taking antidepressants have never been diagnosed with any of the conditions the drugs are typically used to treat, according to new research.

Det betyr at millioner kan være eksponert for sideeffekter fra legemidlene uten bevis på helsenytte, ifølge forskerne (That means millions could be exposed to side effects from the medicines without proven health benefits, researchers say.)

"We cannot be sure that the risks and side effects of antidepressants are worth the benefit of taking them for people who do not meet criteria for major depression," said Jina Pagura, a psychologist and currently a medical student at the University of Manitoba in Canada, who worked on the study. (...)

(Anm: Antidepressant Use in the Absence of Common Mental Disorders in the General Population. J Clin Psychiatry 2011 (Online ahead of print: January 25).)

- Psykisk helse - en hellig ku

Psykisk helse - en hellig ku
KRONIKK: Elisabeth Swensen - Kommunelege I, Seljord
dagbladet.no 13.5.2011
HISTORISK SVIK: Under parolen om forebygging og tidlig diagnostikk foregår det en ukritisk kartlegging, testing og viderehenvisning av barn og unge til psykiatrisk diagnostisk og behandling, skriver forfatteren. (...)

De alvorlig psykisk syke taper kampen om oppmerksomhet og penger mot nye grupper med mindre lidelse og mer ressurser.

Det foregår en storstilt, politisk legitimert psykiatrisering av velferdsstaten. Over halvparten av uføre under 40 år har diagnoser i gruppen psykiske lidelser. Tallet på barn og unge med psykiatriske diagnoser og tilhørende portefølje av medikamenter og særtiltak har eksplodert. Media avdekker jevnlig «store mørketall» for psykiske lidelser hos barn med og uten skilte foreldre, ungdom i puberteten, studenter med eksamenspress, gravide med og uten partner, barselkvinner, eneforsørgere, seksuelle minoriteter, krenkede i arbeidslivet — og snart kommer rockemusikerne. (...)

Påstanden om økende forekomst av lettere psykiske lidelser er begrunnet i statistikk, ikke vitenskap. Alle leger jeg kjenner bedriver kreativ diagnosesetting for å tilfredsstille NAVs krav til diagnoser som utløser rett til sykepenger. Dette gjelder særlig kvinner. De får psykiatriske diagnoser når de gamle foreldrene ikke klarer seg selv, når oppfølging av barna tar all energi og i kaoset rundt samlivsbrudd. Noen må passe på at ikke alt går galt på en gang. Sorg, sosiale forhold og omsorgsoppgaver gir ikke rett til sykepenger selv der lege og pasient er enige om at funksjonsevnen på jobb er nedsatt og fraværet hensiktsmessig i et større kostnad-nytte-perspektiv. Som lege på grunnplanet savner jeg en synliggjøring av alminnelig, eksistensielt slit i sykemeldings- og uførestatistikkene. Normale kriser er ikke psykisk sykdom, men behovet for omdisponering av tid og krefter til det som brenner er like fullt legitimt. (...)

Velkommen til fastlegen
ELISABETH SWENSEN. - kommunelege, Seljord
aftenposten.no 18.5.2011
Pasienter i krise. «Fastlegene vil ikke lenger være en skulder å gråte på eller behandle samlivsproblemer», skriver Per Helge Måseide, barnelege og redaktør i Oslo legeforenings fagblad, i Aftenposten 13. mai. Han refererer til min kronikk i Dagbladet 6. april, «Psykisk helse – en hellig ku», og til et intervju han selv nylig gjorde med meg for sitt eget blad (!). Jeg opplever å bli tatt til inntekt for et faglig verdisyn jeg hverken gjenkjenner eller deler.

Som allmennlege i en generasjon har jeg aldri funnet det meningsløst å møte pasienter i krise. I et ellers fragmentert helsevesen er det nettopp fastlegene som følger sine pasienter lengst – i snitt mer enn syv år – og kjenner dem best. Det allmennmedisinske mandatet og tilhørende kompetanse er kjennetegnet av bredde og kompleksitet.

Psykiatriforklare.
Problemet er ikke at folk selv søker fastlegen når livet går i svart. Opplevd smerte er smerte. Det jeg har advart mot, er en økende tendens hos aktører i og utenfor helsevesenet til å psykiatriforklare det man ikke orker, liker eller gjenkjenner. Slik skapes ideer om psykisk uhelse hos normalbefolkningen. Jeg tror ikke på økningen i «lettere psykiske lidelser», annet enn som markedsfenomen og hvitvasking.

Min strategi er å anerkjenne og alminneliggjøre det eksistensielle hverdagsslitet, legitimere midlertidig unntakstilstand der det trengs, og utvise romslighet for folks ulike mestringsstrategier. Jeg tror ubeskjedent at fastlegen – forutsatt gjensidig tillit – har det beste utgangspunktet for å bedrive kostnadseffektiv skreddersøm. Mine samtaler med pasienter i krise konkluderer ikke sjelden med at livet er urettferdig, at man har lov til å bli forbannet, men at det for øvrig handler om å ta seg sammen etter beste evne.

Tillit.
Prioritering inngår i fastlegens samfunnsoppdrag. Jeg ser ingen motsetning i å si nei til sykeliggjøring og overbehandling, samtidig som jeg besvarer den tilliten pasientene viser meg. De som håper og tror at jeg kan hjelpe i nødens stund – gråtkvalte og samlivsforliste – er velkomne. Så tar vi det derfra. (...)

- Hvorfor er flere kvinner deprimert? Er dette en virkelig epidemi - eller resultatet av en kynisk markedsføring fra legemiddelgiganter?

Why are more women depressed? Is this a real epidemic - or the result of cynical marketing by drug giants? (Hvorfor er flere kvinner deprimert? Er dette en virkelig epidemi - eller resultatet av en kynisk markedsføring fra legemiddelgiganter?)
dailymail.co.uk 12.9.2011
One in three of women polled had taken antidepressants during her lifetime

More women than ever are reaching for the happy pills, it was revealed last week. New research suggests there has been a massive increase in the number of women with depression.

Women are twice as likely to suffer from the illness than they were 40 years ago, and as many as one in seven will be affected by the condition at some point in their lives — more than double the number of men, according to a study published in the journal European Neuropsychopharmacology.

And the result of these soaring depression levels is becoming all too clear — a massive rise in prescriptions for antidepressant drugs.

Newly released figures from the Office for National Statistics show that more than four times as many prescriptions for drugs such as Prozac and Cipramil were dispensed in England in 2009 than 18 years before.

Women are twice as likely to be prescribed antidepressants than men — around two-thirds of all NHS antidepressant drugs are prescribed to women. The scale of these increases, over a comparatively short period of time, is breathtaking. So what’s behind the rise? (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

- Legene «jenker til» sykmelding

Forsker advarer mot syke-juks
vg.no 20.2.2010
Mener legene «jenker til» sykmelding

Leger kaller hverdagsproblemer «lettere psykiske lidelser» for at pasientene skal få sykmelding. (...)

- Legene tilpasser diagnosesettingen sånn at pasienten skal få sykmelding. Her er legene veldig samstemte. De nevner til sammen ti diagnoser som de tyr til i tvilstilfeller. Ni av de ti, er psykiske diagnoser, sier Carlsen. (...)

- Denne regelomgåelsen er et stort problem. Det bidrar til en generell sykeliggjøring av folk, sier Carlsen. (...)

- Massemedienes salg av sykdom

Et lite stikk
Kjell Dragnes - utenriksredaktør
aftenposten.no 15.1.2008
(…) Spare?
Men ikke alle økonomer tenker slik. Noen bedrifter, de vet sikkert selv hvilke det er snakk om, sparer penger ved å unnlate å betale for at de ansatte skal ta influensavaksine. Tror de. De gamle hadde et uttrykk for dette: Spare på skillingen og la daleren gå. Siden skilling og daler ikke har vært brukt i Norge siden 1875, kan vi forklare dagens økonomer med at det er liten nytte i å spare småmynt, hvis man samtidig bruker de store sedlene.

Kineserne har etter sigende et langt morsommere ordtak for samme fenomen, også brukbart i disse sparetider: «Den som går tidlig til sengs for å spare på lyset, blir far til tvillinger.»

Men det er i det minste langt morsommere enn å måtte gå til sengs med influensa. (…)

Et tabloid oppslag
Jon Aagaard, Bærum
aftenposten.no 9.2.2007
På hele førstesiden av Aftenposten 7. februar blir vi oppfordret: "Stikk til lege nå!" Oppslaget er om en influensaepidemi, med et stort bilde fra en privat legeklinikk som gjerne tjener gode penger på dem som har råd. I en bortgjemt ramme inne i avisen får jeg vite at vaksinen kan hjelpe utsatte grupper og andre. Jeg kunne tro at Aftenposten virkelig mener at de fleste bør karre til seg vaksinen. Aftenposten satser galt med dette unyanserte og tabloide oppslaget. (...)

(Anm: Influensavaksine har liten effekt. forskning.no 13.2.2007.)

Influensamedisin fikk tidenes produkt-PR
kampanje.com 8.12.2003
Oppslaget er den beste markedsføringen for et reseptbelagt legemiddel jeg har sett, sier informasjonsdirektør Hans Anderssen i Apotek1-kjeden til Kampanje.

Aftenposten viet lørdag sitt hovedoppslag til medisinen som skal lindre influensa-symptomer og stoppe utviklingen av sykdommen. Anderssen mener produktomtalen er enestående i norsk sammenheng, og kun kan sammenlignes med potensmiddelet Viagra, som gjennom enorme mengder nyhetsoppslag er blitt en enorm salgssuksess. (...)

Helgens Aftenposten-sak skiller seg ut ved å være direkte kjøpsutløsende for stort antall nordmenn som frykter influensa, mener Anderssen.

– Saken i Aftenposten ”har alt”. Navnet på legemidlet nevnes i ingressen og hele seks ganger i artikkelen. Avisen har bilde av produktet, en lege taler varmt for medisinen og en pasient illustrerer saken. (...)

Ettersom det er forbudt å reklamere for reseptbelagte legemidler i Norge er produkt-PR i form av redaksjonell omtale gull verdt for legemiddelindustrien.
”Tamiflu koster nesten 250 kroner. Hvis de rundt 10 prosent av befolkningen som får influensa hadde kjøpt medisinen, ville omsetningen ha nådd 100 millioner kroner. (...)

Medisinomtale verdt en million
kampanje.com 9.12.2003
Burson-Marstellers Rune Mørck Wergeland (bildet) anslår reklameverdien av helgens Aftenposten-oppslag om influensamedisinen Tamiflu til å være i nærheten av millionen.

Det er bare å gratulere. Dette er omtale det ville ha vært umulig å skaffe seg ved annonsering, sier Rune Mørck Wergeland.

Han er enig med informasjonsdirektør Hans Anderssen i Apotek1-kjeden, som spår enorm omsetningsøkning for influensapreparatet etter helgens Aftenposten-omtale. (...)

Tilsvarende annonseplass ville ha kostet flere hundre tusen kroner. Skal du måle effekten av slik redaksjonell omtale snakker vi om enda mer, kanskje en treganger av annonseverdien – opp mot millionen.

Redaksjonell omtale er ekstra viktig for produsenter og distributører av reseptbelagte medisiner, som det er reklameforbud for i Norge. Fem medarbeidere jobber med helse og legemidler ved Burson-Marstellers Oslo-kontor. Flere andre PR-byråer satser også på å bygge opp fagmiljøer innen legemiddel-PR. (...)

Hans Anderssen mener Aftenpostens influensamedisin-oppslag lørdag er tidenes produktomtale for et legemiddel i Norge. Han tror dagens PR-innsats fra legemiddelindustrien bare er en forsmak på hva vi kan vente oss i årene som kommer. Anderssen deler legemiddel-PR inn i lobbyvirksomhet for blåreseptordningen, produkt-PR og selskapenes egen-PR.

– Lobby for å få medikamenter inn under blåreseptordningen er alfa og omega. (...)

Men selv om legemiddelindustrien har både penger og «gode saker», er oppslag av typen Tamiflu fikk i Aftenposten lørdag en sjeldenhet, som ikke uten videre kan kopieres. (...)

En enkel avgjørelse
kampanje.com 9.12.2003
For Aftenposten var helgens sak om influensamedisinen Tamiflu uproblematisk. – Dette var en så god journalistisk sak at det var underordnet at et produkt fikk god reklame, sier nyhetsredaktør Ola Bernhus til Kampanje. (...)

Nyhetsredaktør Ola Bernhus i Aftenposten er helt enig i at Tamiflu, som lindrer influensasymptomene når sykdommen først er brutt ut, fikk sjeldent heldig omtale i avisen. Han konstaterer likevel at det var en enkel avgjørelse å slå opp saken.

– Det er veldig sjelden at noen får så god omtale. Generelt kan dette slå begge veier for produkter vi omtaler. Vi prøver å spørre oss om dette er journalistisk godt nok. Dette kan være veldig vanskelig, men i dette tilfellet var avgjørelsen enkel. Vi har tre ulike innganger på selve saken, og synes det var en god sak. (...)

– Det var nødvendig å nevne produktets navn. At dette er god reklame er en underordnet, utilsiktet bivirkning. (...)

- Eksport av sykdom gjør stor suksess

Exporting disease, making a killing (Eksport av sykdom, gjør stor suksess)
business-standard.com 19.5.2010
Dette er uten tvil en av de mest skremmende bøker jeg har lest den senere tid. Journalisten og forfatteren Ethan Watters fra San Francisco, som undersøker sosiale trender for publikasjoner som Wired og The New York Times Magazine, har skrevet en uhyggelig bok om hvordan multinasjonale farmasøytiske firmaer eksporterer ideer om at mentale sykdommer vanlig i USA for å oppnå stor gevinst på å markedsføre legemidler for slike tilstander i land som ikke har et konsept for slike ting som depresjon. (This is without question one of the scariest books I’ve read in recent times. Ethan Watters, a San Francisco-based journalist and author who explores social trends for publications such as Wired and The New York Times Magazine, has written a chilling book on how multinational pharmaceutical companies export ideas about mental illnesses common in the US to make a killing from marketing the drugs for such conditions in countries which had no concept of such things as depression.)

Mental illnesses popular in the US, such as post-traumatic stress disorder (PTSD), anorexia and depression, in particular, are now spreading across the world with the speed of contagious diseases, says Watters, who went about investigating why this was happening although different cultures view mental illnesses through a complex prism of religious, scientific and social attitudes. In short, the West, primarily the US, has been homogenising the way the world goes mad. (...)

(...) Sjakkstrekket var en reklamekampanje som beskrev depresjon som kokoro no kaze, “en sjelelig kulde”, en vanlig lidelse i hjernen som kunne ta livet av pasienter dersom de ikke ble medisinert. Innen et år etter at Seroxat (Paxil) kom på markedet i Japan oppnådde GSKs antidepressive legemiddel et salg på over 100 millioner dollar. I 2008 hadde salget økt til over én milliard dollar. Den tragiske ironien er at de nyere storskalaforsøk på SSRIer i Japan ikke har lykkes å vise noen form for positiv effekt. (The master stroke was an advertising campaign that described depression as kokoro no kaze, “a cold of the soul”, a common illness of the brain that could kill patients if they were not medicated. Within a year of Paxil, GSK’s top anti-depressant medication, coming into Japan, sales had topped $100 million. In 2008, it had crossed $1 billion. The tragic irony is that recent large-scale trials of SSRIs in Japan have failed to show any positive effects.)

Even if you’ve read The Truth About the Drug Companies, The $800-Million Pill or Selling Sickness, Watters’ book comes as an eye-opener. Among the more disturbing disclosures is his detailing of GSK’s dishonesty on Paxil. In-house assessments of the drug that have come to light through lawsuits and government inquiry reports show the drug has not been effective. He quotes a company memo that reported that results of Paxil were “insufficiently robust” and urged GSK to “effectively manage the dissemination of these data in order to minimise any potential commercial impact”.

Crazy like Us reveals what is undeniably the most disturbing aspect of globalisation so far. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Ethan Watters. CRAZY LIKE US. The Globalisation of the American Psyche (amazon.com (17.6.2010)).)

(Anm: Merrill Goozner. The $800 Million Pill: The Truth behind the Cost of New Drugs (amazon.com (17.6.2010)).)

"Ny vidunderpille!” - hva skriver norske aviser om nye legemidler?

"Ny vidunderpille!” - hva skriver norske aviser om nye legemidler?
Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1671-6
Massemediene er en viktig kilde til informasjon om nye legemidler, men det er hevdet at mye av pressedekningen villeder leseren og fungerer som markedsføring, fordi dekningen er ukritisk positiv og gir ufullstendig informasjon om legemidlet. (...)

- Nyhetsmedienes dekning av nytteverdi og risiko for medikamenter

Coverage by the News Media of the Benefits and Risks of Medications (Nyhetsmedienes dekning av nytteverdi og risiko for medikamenter)
N Engl J Med 2000; 342:1645-1650
Bakgrunn. Nyhetsmediene er en viktig kilde for informasjon om nye medisinske behandlinger, men der er bekymringer for at noe av dekningen muligens er unøyaktig og overdrevent entusiastisk. (Background. The news media are an important source of information about new medical treatments, but there is concern that some coverage may be inaccurate and overly enthusiastic.)

Fremgangsmåte. Vi studerte dekningen av amerikanske medier for nytteverdi og risiko for tre medikamenter som er brukt til forebygging av alvorlige lidelser. Medikamentene var pravastatin, et kolesterolsenkende middel for forebygging av kardiovaskulære sykdommer; alendronat, et bisfosfonat for behandling og forebygging av osteoporose (benskjørhet); og aspirin, som er brukt til forebygging av kardiovaskulær sykdom. Vi analyserte en systematisk sannsynlighet for et utvalg av 180 nyhetsartikler (60 for hvert legemiddel) og 27 fjernsynsreportasjer som opptrådte i perioden mellom 1994 og 1998. (Methods. We studied coverage by U.S. news media of the benefits and risks of three medications that are used to prevent major diseases. The medications were pravastatin, a cholesterol-lowering drug for the prevention of cardiovascular disease; alendronate, a bisphosphonate for the treatment and prevention of osteoporosis; and aspirin, which is used for the prevention of cardiovascular disease. We analyzed a systematic probability sample of 180 newspaper articles (60 for each drug) and 27 television reports that appeared between 1994 and 1998.)

Resultater. Av 207 historier, rapporterte 83 (40 prosent) ikke kvantitativ nytteverdi. Av de 124 som gjorde det, rapportere 103 (83 prosent) kun relativ nytteverdi, 3 (2 prosent) kun absolutt nytteverdi, og 18 (15 prosent) både absolutt og relativ nytteverdi. Av 207 historier, nevnte 98 (47 prosent) mulig skader på pasienter, og bare 63 (30 prosent) nevnte kostnader. Av 170 historier som siterer en ekspert eller en vitenskapelig studie, siterte 85 (50 prosent) minst en ekspert eller studie med finansiell tilknytning til en produsent av legemidlet som det hadde blitt redegjort for i vitenskapelig litteratur. Disse forbindelser ble det bare opplyst om i 33 (39 prosent) av 85 oppslag. (Results. Of the 207 stories, 83 (40 percent) did not report benefits quantitatively. Of the 124 that did, 103 (83 percent) reported relative benefits only, 3 (2 percent) absolute benefits only, and 18 (15 percent) both absolute and relative benefits. Of the 207 stories, 98 (47 percent) mentioned potential harm to patients, and only 63 (30 percent) mentioned costs. Of the 170 stories citing an expert or a scientific study, 85 (50 percent) cited at least one expert or study with a financial tie to a manufacturer of the drug that had been disclosed in the scientific literature. These ties were disclosed in only 33 (39 percent) of the 85 stories.)

Konklusjoner. Nyhetsmediehistorier om medikamenter kan inneholde mangelfull eller ufullstendig informasjon om nytteverdi, risiko, og kostnader for legemidlene så vel som finansielle tilknytninger mellom studiegrupper eller eksperter og farmasøytiske produsenter. (Conclusions. News-media stories about medications may include inadequate or incomplete information about the benefits, risks, and costs of the drugs as well as the financial ties between study groups or experts and pharmaceutical manufacturers.)

(Anm: relativ og absolutt nytteverdi; se definisjoner - Hvordan lese/fortolke en medisinsk artikkel?)

(Anm: Acetylsalisylsyre (Acetylsalicylic Acid). Stoffet brukes mot smerter og feber og finnes under flere varemerkebeskyttede navn, blant annet Dispril, Aspirin og Globoid.(no.wikipedia.org).)

(Anm: Risk of Upper Gastrointestinal Bleeding With Low-Dose Acetylsalicylic Acid Alone and in Combination With Clopidogrel and Other Medications.Circulation. 2011;123:1108-1115 (March 15).)

(Anm: Aspirin: is it really a 'wonder drug'? (medicalnewstoday.com 29.10.2015).)

(Anm: Aspirin not an effective treatment for atrial fibrillation, study suggests. New research suggests that aspirin may not be as effective as previously believed for treating patients with atrial fibrillation. In fact, for patients who had a catheter ablation to lower their risk of stroke, the risks of using aspirin may outweigh the benefits. (…) In fact, the American College of Cardiologists report that more than 1 in 3 patients with A-fib who have an "intermediate-to-high" risk of stroke are treated with aspirin instead of oral blood thinners, even when medical guidelines advise the use of anticoagulants. (medicalnewstoday.com 15.5.2017).)

- Hvorfor aspirin kan være farlige for eldre mennesker.

(Anm: Why Aspirin May Be More Dangerous for Older People. (…) Studies have shown that low doses of the blood-thinner can significantly lower the risk of heart problems, especially among people who have already had a heart attack or stroke. But in a study published in the Lancet, researchers say that the risks of aspirin haven’t been properly studied in older people. Most of the studies showing the over-the-counter drug’s benefits have included younger people under 65 years. However, most people who are currently taking daily aspirin for their heart are older. (time.com 14.6.2017).)

(Anm: Bleeding Risks With Aspirin Use for Primary Prevention in Adults: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. (…) Conclusion: Consideration of the safety of primary prevention with aspirin requires an individualized assessment of aspirin's effects on bleeding risks and expected benefits because absolute bleeding risk may vary considerably by patient.Ann Intern Med. 2016 Apr 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Aspirin Therapy Fails to Reduce ARDS. —Rate at 7 days unchanged. (…) SAN FRANCISCO -- Initiating aspirin therapy to emergency room patients at risk of lung injury does not influence the chance that these patients will experience acute respiratory distress syndrome (ARDS), researchers reported here. (medpagetoday.com 17.5.2016).)

(Anm: OTC Antacids Linked to Bleeding Risk: The Pain Medicine News Report. Over-the-counter antacids that contain aspirin may increase the risk of serious bleeding, according to FDA reports. (medpagetoday.com 23.6.2016).)

(Anm: Antacid. An antacid is a substance which neutralizes stomach acidity, which in turn relieves heartburn, indigestion or stomach upset.[1] (en.wikipedia.org).)

- Hvordan Glaxo markedførte en lidelse

«CNN's "House Call" Makes Some Bad Calls
RESTLESS VIEWERS OVER NBC RESTLESS LEG "STORY"

Gary Schwitzer, University of Minnesota School of Journalism & Mass BLOG.LIB.UMN.EDU 5.2.2007
NBC News anchor Brian Williams delivered an awkward and unusual story lead-in last Wednesday, one which has touched off a firestorm of criticism of him even on his own blog. (...)

How Glaxo marketed an ailmemn (Hvordan Glaxo markedførte en lidelse)
wsj.com 25.10.2006
WHEN DRUG GIANT GlaxoSmithKline PLC launched a new medicine for restless-legs syndrome last year, few people had heard of the affliction, and some physicians were skeptical that it even existed.

Today, the drug, Requip, is on track to post sales of $500 million this year, making it one of the fastest-growing drugs in Glaxo's portfolio. (...)

The first ads, in the spring 2005, described the symptoms of RLS without mentioning the drug. "There's a name for it -- restless-legs syndrome. And if you have it, you're among the nearly one in 10 U.S. adults who do," the ad said, advising viewers to go to a Glaxo-run Web site -- www.restlesslegs.com -- for more information. The site provides a checklist of symptoms that people can print and advises them to take the list on their next doctor visit. Later ads began mentioning Requip, as well. (...)

How Glaxo Marketed a Malady to Sell a Drug
TV-Ad Blitz, Physician Onslaught Are Unleashed
To Inform About Little-Known Disorder
online.wsj.com 25.10.2006
WHEN DRUG GIANT GlaxoSmithKline PLC launched a new medicine for restless-legs syndrome last year, few people had heard of the affliction, and some physicians were skeptical that it even existed. (...)

Restless-legs syndrome causes uncomfortable sensations in the legs and an uncontrollable urge to move. In mild cases, the disorder makes it difficult for a person to sit still. In severe cases, it can keep sufferers up all night.

Glaxo didn't set out to find a drug for RLS. It invented Requip -- a compound that regulates the brain chemical dopamine, which is responsible for controlling body movements -- to treat Parkinson's disease. Glaxo realized Requip's potential in RLS after some doctors began prescribing it off-label for the disorder. (...)

Giving Legs to Restless Legs: A Case Study of How the Media Helps Make People Sick
PLoS Med 3(4): e170 (APRIL 2006)
(...) Life can be hard. Sometimes you feel sad or distracted or anxious. Or maybe you feel a compelling urge to move your legs. But does that mean you are sick? Does it mean you need medication? (...)

“Disease mongering” is the effort by pharmaceutical companies (or others with similar financial interests) to enlarge the market for a treatment by convincing people that they are sick and need medical intervention [2]. (...)

- Ukjent folkesykdom?

- Mange får feil diagnose
aftenposten.no 12.10.2006
Mellom 90.000 og 150.000 nordmenn har den ukjente folkesykdommen bipolar 2-lidelse som ofte forveksles med depresjon, oppdages for sent i mange tilfeller og i verste fall fører til selvmord. (...)

Det er antatt at mellom 30 og 50 prosent av dem som har tilbakevendende depresjoner i virkeligheten har en bipolar 2-lidelse, som ofte krever en annen behandling enn "vanlig" depresjon.

- Vi får stadig inn pasienter som ikke reagerer på behandling for depresjon, og som har blitt "gitt opp" av legen sin. Svært ofte viser det seg at de har en bipolar 2-lidelse, sier professor Ulrik Malt, avdelingssjef ved avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved nevroklinikken på Rikshospitalet. (...)

- Vi ser at de som har disse svingningene mellom depresjoner og mani ofte får mange andre lidelser, som panikkangst. Selvmordsfaren er stor, sier Holsten. (...)

(Anm: Seks millioner kroner til anonyme leger. Legemiddelselskapene utbetalte i fjor nærmere seks millioner kroner til leger som nekter offentligheten innsyn i overføringene.  Les også: Disse 100 fikk mest i fjor Les også: Søk i listen over honorarer til helsepersonell (dagensmedisin.no 11.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

- Den siste mani: Salg av bipolar lidelse

Some conditions misdiagnosed as bipolar disorder (Enkelte tilstander diagnostiseres som bipolar lidelse)
reuters.com 13.8.2009
NEW YORK (Reuters Health) - A study published last year suggested that bipolar disorder may be over diagnosed in people seeking mental health care. Now new findings shed light on which disorders many of these patients actually have.
Bipolar disorder, also known as manic depression, involves dramatic swings in mood -- ranging from debilitating depression to euphoric recklessness.
In the original 2008 study, researchers at Brown University School of Medicine found that of 145 adults who said they had been diagnosed with bipolar disorder, 82 (57 percent) turned out not to have the condition when given a comprehensive diagnostic interview.

In this latest study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, the researchers used similar standardized interviews to find out which disorders those 82 patients might have.

Overall, they found, nearly half had major depression, while borderline personality disorder, post-traumatic stress disorder (PTSD), generalized anxiety and social phobia were each diagnosed in roughly one-quarter to one-third. (...)

(Anm: Psychiatric diagnoses in patients previously overdiagnosed with bipolar disorder. Clin Psychiatry. 2009 Jul 28. [Epub ahead of print].)

BiPolar - The New "Must-Have" Disorder
huffingtonpost.com 2.2.2007
I was surprised recently by a television commercial from Bristol-Myers Squibb for ABILIFY® (aripiprazole). While I've gotten used to the daily implications from drug companies that there might be something wrong with me, depression, acid reflux, restless leg syndrome, I was not prepared for a campaign targeting Bipolar disorders (previously referred to as manic-depressive). (...)

The Latest Mania: Selling Bipolar Disorder
PLoS Med. 2006 Apr;3(4):e185. Epub 2006 Apr 11
One of the most famous direct-to-consumer television adverts for a drug begins with a vibrant woman dancing late into the night. A background voice says, “Your doctor probably never sees you when you feel like this.” The advert cuts to a shrunken and glum figure, and the voiceover now says, “This is who your doctor usually sees.” (...)

No drugs are mentioned. But viewers are encouraged to log onto www.bipolarawareness.com, which takes them to a Web site called “Bipolar Help Center,” sponsored by Lilly Pharmaceuticals, the makers of olanzapine (Zyprexa). The Web site contains a “mood disorder questionnaire” (http://www.bipolarhelpcenter.com/resources/mdq.jsp). (...)

“Now it looks like the same thing is happening in journalism.”

Radio Host Has Drug Company Ties (Radiovert har tilknytning til legemiddelindustrien)
NYTIMES.COM 21.11.2008
An influential psychiatrist who served as the host of public radio’s popular “The Infinite Mind” program earned at least $1.3 million between 2000 and 2007 giving marketing lectures for drug makers, income not mentioned on the program.

The psychiatrist and radio host, Dr. Frederick K. Goodwin, is the latest in a series of doctors and researchers whose ties to drug makers have been uncovered by Senator Charles E. Grassley, a Republican from Iowa. Dr. Goodwin, a former director of the National Institute of Mental Health, is the first media figure investigated.

Dr. Goodwin’s radio programs have often touched on subjects important to the commercial interests of the companies for which he consults. In a program broadcast on Sept. 20, 2005, Dr. Goodwin warned that children with bipolar disorder who are left untreated could suffer brain damage, a controversial view. “But as we’ll be hearing today,” Dr. Goodwin reassured his audience, “modern treatments — mood stabilizers in particular — have been proven both safe and effective in bipolar children.” (...)

Mr. Grassley’s investigation demonstrates how deeply pharmaceutical commercial interests reach into academic medicine, and it has shown that universities are all but incapable of policing these arrangements. As a result, almost every major medical school and medical society is reassessing its relationships with makers of drugs and devices.

“Vi vet at legemiddelfirmaer kaster store pengebeløp etter medisinske forskere, og det er ingen enkel oppgave å finne ut hvor mye og eksakt hvor det finner sted”, ifølge Grassley. “Nå synes det som om samme ting skjer innen journalistikken.” (...) (“We know the drug companies are throwing huge amounts of money at medical researchers, and there’s no clear-cut way to know how much and exactly where,” Mr. Grassley said. “Now it looks like the same thing is happening in journalism.”)

US psychiatrist is fired from radio programme for not disclosing drug company ties (Amerikansk psykiater sparket fra radioprogram for ikke å ha offentliggjort bindinger til legemiddelfirma)
BMJ 2008;337:a2934 (9 December)
Frederick Goodwin, en fremtredende amerikansk psykiater, er blitt sparket fra jobben som radiovert for et populært radioprogram etter at senator Charles Grassley avslørte at legen hadde mottatt 1,2 millioner dollar (£0.8m; €0.9m) som honorarer for foredrag og 100 000 dollar for dekning av utgifter fra GlaxoSmithKline siden 2000 (Congressional Record, 19 Nov, pp S10641-4, "Payments to Radio Host") (Frederick Goodwin, an eminent US psychiatrist, has been fired as host of a popular radio programme after Senator Charles Grassley revealed that the doctor had received $1.2m (£0.8m; €0.9m) in speaking fees and $100 000 in expenses from GlaxoSmithKline since 2000 (Congressional Record, 19 Nov, pp S10641-4, "Payments to Radio Host")

Det prisvinnende program, The Infinite Mind, ble sendt over to satelittkanaler av National Public Radio (NPR). Det ble produsert av et uavhengig firma, Lichtenstein Creative Media, i Cambridge, Massachusetts. Dr. Goodwin begynte som programvert i 1998. (...) (The award winning programme, The Infinite Mind, was carried on two satellite channels of National Public Radio (NPR). It was produced by an independent company, Lichtenstein Creative Media, in Cambridge, Massachusetts. Dr Goodwin began hosting the programme in 1998.)

Senator Grassley, republikaner fra Iowa, har den senere tid gansket økonomiske bindinger mellom leger og legemiddelfirmaer (BMJ 2008;337:a2363, doi: 10.1136/bmj.a2363 ; 2008;337:a2315, doi: 10.1136/bmj.a2315 ; 2008;337:a2088, doi: 10.1136/bmj.a2088 ; 2008;337:a930, doi: 10.1136/bmj.a930 ; 2008;337:a929, doi: 10.1136/bmj.a929 ; 2008;336:1327, doi: 10.1136/bmj.39609.364688.DB ; 2008;336:1268, doi: 10.1136/bmj.39598.476250.DB ; 2008;336:235, doi: 10.1136/bmj.39475.397338.DB). (...) (Senator Grassley, an Iowa Republican, has been investigating financial links between doctors and drug companies for some time (BMJ 2008;337:a2363, doi: 10.1136/bmj.a2363 ; 2008;337:a2315, doi: 10.1136/bmj.a2315 ; 2008;337:a2088, doi: 10.1136/bmj.a2088 ; 2008;337:a930, doi: 10.1136/bmj.a930 ; 2008;337:a929, doi: 10.1136/bmj.a929 ; 2008;336:1327, doi: 10.1136/bmj.39609.364688.DB ; 2008;336:1268, doi: 10.1136/bmj.39598.476250.DB ; 2008;336:235, doi: 10.1136/bmj.39475.397338.DB).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

Fra frisk til bipolar til frisk

Dying for a cure
onlineopinion.com.au 23.2.2007
I wrote these words in 1999. I’d been diagnosed with post natal depression and as part of my therapy I’d been urged to keep a journal. Two years later, I would begin to realise these words and others like them were not born of a naturally occurring mental illness so severe and unendurable that it would drive me to perpetually try and end my life. Two years later, I would begin to realise, to my sheer horror, that it was something else altogether.

I had been given the diagnosis shortly after the birth of my first and only child. After delivering the news, my GP referred me for an inpatient stay at the mother and baby unit of a general hospital: a place where I could get some respite, some counselling, and coaching with mothering. He also handed me a trial pack of antidepressant drugs - an SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) similar to the well known Prozac - explaining I would be given some more at the unit. (...)

I was further astounded to learn that this questionnaire classified 49 per cent of participants as mentally ill. I have to ask myself, had it not been for the existence of such a diagnostic tool, would I ever have been labelled “ill” in the first place? Had I not been, it is unlikely I would have been medicated, then all that followed might have been avoided. (...)

"The expanded use of bipolar disorder as a pediatric diagnosis has made children the fastest-growing part of the $11.5 billion U.S. market for antipsychotic drugs."

J&J, Pfizer Profit on `Juvenile Bipolar Juggernaut' (Update3)
bloomberg.com 5.9.2007
Sept. 5 (Bloomberg) -- Sales for children of antipsychotic medicines made by Johnson & Johnson, AstraZeneca Plc and Pfizer Inc. have exploded, fueled by a 40-fold increase over nine years in the number of children diagnosed with bipolar disorder. (...)

The expanded use of bipolar disorder as a pediatric diagnosis has made children the fastest-growing part of the $11.5 billion U.S. market for antipsychotic drugs. Some experts say the treatments are bringing needed help to troubled kids, while others call it a fad that is exposing children to serious risks, including weight gain and diabetes.

"I call it the juvenile bipolar juggernaut,'' says Joseph Woolston, chief of child psychiatry at Yale-New Haven Hospital, affiliated with Yale University in New Haven, Connecticut. "The diagnosis has been broadened considerably, and I think that's a big problem.'' (...)

(Anm: Importance of Early Weight Changes to Predict Long-Term Weight Gain During Psychotropic Drug Treatment. Background: Psychotropic drugs can induce substantial weight gain, particularly during the first 6 months of treatment. (…) Results: Prevalences of metabolic syndrome and obesity were 22% and 17%, respectively, at baseline and 32% and 24% after 1 year. (…) Conclusion: Following prescription of weight gain–inducing psychotropic drugs, a 5% threshold for weight gain after 1 month should raise clinician concerns about weight-controlling strategies. (J Clin Psychiatry 2015;76(11):e1417–e1423).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (March 10, 2016).)

(Anm: New cause of immune neuropathy discovered. Hope for a better diagnosis. "Our study backs the assumption from previous studies that patients who have antibodies against proteins of Nodes of Ranvier exhibit characteristic features," says Kathrin Doppler. This means: The disease develops rapidly, causes severe paralysis and responds poorly to standard therapy with corticosteroids or immunoglobulins but excellently to Rituximab treatment. The Würzburg neurologists found that strong neuralgia is another typical symptom in patients with Caspr antibodies. Patients with antibodies against the two other proteins, Neurofascin-155 and Contactin-1, in contrast typically exhibit a distinct tremor in targeted movements. (medicalnewstoday.com 9.8.2016).)

(Anm: Auto-antibodies to contactin-associated protein 1 (Caspr) in two patients with painful inflammatory neuropathy. Brain. 2016 Jul 29. pii: aww189. [Epub ahead of print].)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: Women with type 2 diabetes at greater cardiovascular risk than men. While it is well established that individuals with diabetes are at higher risk for cardiovascular disease, a new scientific statement from the American Heart Association claims this risk may be significantly greater for women with the condition. Published in the journal Circulation, the statement also says women with type 2 diabetes may need to take more action than men to lower their risk for heart attack and stroke. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

(Anm: Type 2 diabetes: blood pressure drugs may be harmful for some patients. For some patients with type 2 diabetes, treatment with intense blood-lowering medication may do more harm than good. This is according to a new study published in The BMJ. (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

(Anm: Sex Differences in the Cardiovascular Consequences of Diabetes Mellitus: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2015; 132(25): 2424-47.)

- Amerikanske barn overdiagnostisert?

Drug industry is partly to blame for overdiagnosis of bipolar disorder, researchers claim (Legemiddelindustri delvis skyld i overdiagnostisering av bipolar lidelse)
BMJ 2008;336:1092-1093 (17 May)
Marketing tactics by the drug industry are contributing to a huge overdiagnosis of bipolar disorder, researchers have said.

A team from Brown University in Rhode Island says it has evidence that fewer than half of patients who were given a diagnosis of the disorder actually had it (Journal of Clinical Psychiatry

ww.psychiatrist.com/abstracts/oap/ej07m03888.htm). Their finding contradicts previous claims that the illness was underdiagnosed.

Lead researcher Mark Zimmerman of Rhode Island Hospital and Brown University, said: "There might well be some cases where the condition goes undiagnosed.

"But the results from this study suggest that bipolar disorder is being overdiagnosed, and, given the serious side effects that the treatments can cause, we need to be aware of this." (...)

Bipolar disorder in youths may be over diagnosed (Bipolar lidelse hos ungdommer er mulig overdiagnostisert)
latimes.com 4.9.2007
A new study says a fortyfold increase can be partly attributed to doctors mislabeling children and teens with the illness.

The diagnosis of bipolar disorder in children and adolescents has risen fortyfold since 1994, according to a study released Monday. But researchers partly attributed the dramatic rise to doctors over-diagnosing the serious psychiatric disorder.

The report in the journal Archives of General Psychiatry said bipolar disorder was found in 1,003 of every 100,000 office visits from children and adolescents in 2002-03, compared with 25 of 100,000 office visits in 1994-95. (...)

Bipolar children - is the US overdiagnosing? (Er bipolar lidelse hos amerikanske bipolare barn overdiagnostisert?)
newscientist.com 16.5.2007
Rebecca Riley seemed a normal, playful young child, if at times a little boisterous. Then, aged 2, she was diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder, and at 3 as having a bipolar personality. By the age of 4, Rebecca was dead, killed by an overdose of the drug clonidine, which was being used to treat her condition. She was also taking the anti-convulsant Depakote (valproate) and the anti-psychotic Seroquel (quetiapine fumarate) to stabilise her mood.

Rebecca died next to her parents' bed in Hull, Massachusetts, on 13 December last year. This Wednesday a pre-trial hearing began that will be followed by a full trial to determine whether her parents, Carolyn and Michael Riley, intentionally gave Rebecca too much of the drug, or whether she died of an accidental overdose. Whatever the verdict, Rebecca's tragic story forms part of a wider narrative: the growing numbers of young children in the US being diagnosed with bipolar disorder and given drugs to treat it.

While the trend is clear, the reasons behind it are not. Psychiatrists also disagree over whether children are being helped or harmed by being diagnosed with the condition. (...)

Antidepressants Risky for Bipolar II?

Antidepressants Risky for Bipolar II?
webmd.com 15.3.2007
Researcher Says Doctors Often Give Wrong Treatment for a Type of Bipolar Disorder

March 15, 2007 -- There is widespread concern that antidepressants may increase suicide risk, but an Italian psychiatric disorders expert says this may only be true when the drugs are used incorrectly.

In an essay appearing March 17 in The Lancet, Franco Benazzi, MD, PhD, writes about a common but poorly recognized form of bipolar disorder, called bipolar disorder II.

Because the disorder is so often misdiagnosed, patients are often wrongly treated with antidepressants alone, which can make the problem worse, the professor of psychiatry tells WebMD. (...)

Bipolar forskning henviser til kegemiddelfri behandling

Bipolar research points to drug-free treatment (Bipolar forskning henviser til kegemiddelfri behandling)
guardian.co.uk 9.4.2007

• Therapies could avoid side-effects of medication
• Scientists track down genes linked to disorder

Traditional drug regimes for people with bipolar disorder could be increasingly replaced with therapies to treat the "triggers" of manic episodes, scientists say.
In the future, making "lifestyle changes", as well as learning new ways to cope with stress and having more therapy, could help some people avoid a lifetime of medication, according to Nick Craddock, a psychiatrist at Cardiff University. (...)

Tenåringene styres av humørhormon

Tenåringene styres av humørhormon
mozon.no 13.3.2007
(...) Amerikanske forskere har funnet ut at tenåringsmus har ekstra høye nivåer av en spesiell mottaker, eller reseptor, som hormonet virker på. Dermed blir de heller nervøse enn beroliget av THP. Forskerne tror hormonet har den samme effekten hos mennesker, ifølge nyhetsbyrået Reuters. (...)

Stemningsepidemien

Stemningsepidemien
aftenposten.no 17.2.2007
Psykiatere mener Svein Mork Dahl og 200 000 andre nordmenn trenger piller mot et ustabilt sinn. Det passer legemiddelindustrien fint. (...)

Bipolar lidelse
Livsvarig: Regnes som genetisk betinget og arvelig.
To poler: Stemningsleiet skifter mellom høyt og lavt. Vanlige, unipolare depresjoner går bare lavt.
Type I: Tidligere manisk-depressiv. Mani er så høyt stemningsleie at man blir helt ukritisk.
Type II: Hypomani og depresjoner. Hypomani er oppstemthet, kreativitet og overaktivitet som oftest oppleves positivt.

KONTROVERSIELLE DIAGNOSER
Diagnosene under er foreløpig kontroversielle i psykiatrien, men tas nå mer i bruk. Med disse har nærmere én av ti en bipolar lidelse.
Type 2,5 cyclotymi: Vedvarende, mindre alvorlige, men plagsomme svingninger over flere år. Ligner humørsyke.
Type III: Som type II, men man trenger ikke å være hypoman. Det holder hvis du har familiemedlemmer med bipolar lidelse eller blir hypoman av medisiner eller rusmidler.
Type IV: Livsglade individer som er kreative og dynamiske frem til 45-55 år for så å bli deprimerte og tilbaketrukne. Ligner utbrenthet.

Kilder: Professor Ulrik Fredrik Malt og overlege Ketil J. Ødegaard. (...)

Folkesykdom. (...)
– Forekomsten av bipolar lidelse er større enn diabetes, så man kan godt kalle det en folkesykdom, sier professor i psykiatri ved Rikshospitalet, Ulrik Fredrik Malt.

– Bipolar lidelse er sterkt underdiagnostisert. 50 prosent av dem med tilbakevendende depresjoner er egentlig bipolare. Mange får ikke riktig behandling. Bipolar lidelse forveksles med humørsyke, fremholder professor Fred Holsten ved Universitetet i Bergen. Holsten er blant psykiaterne som mener at minst 5 prosent av den voksne befolkningen, noe færre blant barn, har en bipolar lidelse. Det vil si tilsammen 200 000 nordmenn. Ifølge Statens Helsetilsyns retningslinjer skal alle med diagnosen ha langvarig medikamentell behandling. (...)

Kritikere hevder nå at overslagene over antall syke er kunstig høye og resultat av at legemiddelindustrien markedsfører sykdom for å selge mer. Såkalt «disease mongering». Professor David Healy ved Universitetet i Cardiff, Wales, er ekspert på psykiatrimedisiner og har jobbet for alle de store legemiddelfirmaene. Han har skrevet artikkelen «The Latest Mania – Selling Bipolar Disorder» i tidsskriftet Public Library of Sciences. (...)

– Intet firma ville vært interessert i bipolar lidelse hvis ikke psykiatere skrudde opp tallet på mennesker med sykdommen. Selskapene vet at når diagnosen stilles, følger medisineringen nesten automatisk. De ønsker at humørsvingninger ses som biologisk sykdom og ikke livsaspekter folk kan gjøre noe med. Bipolar lidelse er en alvorlig sykdom, men i dag behandler man normale svingninger som bipolar lidelse. Det er alvorlig, bivirkningene av stemningsstabiliserende medisiner er sterke, sier han.

Siden bipolar lidelse oftest behandles med forebyggende, langvarig medisinering, gir en diagnose også en attraktiv langtidskunde, hevder Healy. (...)

Medisinsk direktør Else Høibraaten i selskapet Lilly mener Healy er ensidig. – Bipolar lidelse er ikke normale humør-svingninger, men en kronisk sykdom med uttalte svingninger i stemningsleiet. Økningen i diagnosen kan skyldes at sykdommen før ble oversett, og at mennesker ikke fikk behandling. Vår medisin Zyprexa kan gi mange et bedre liv, og den omfattende forskningen bak er offentlig på lillytrials.com, sier hun.

Sponsestopp. Norsk selskap for bipolare lidelser stengte sin sponsede nettside etter at A-magasinet tok kontakt, og opplyser at det i fremtiden vil avstå fra sponsing. (...)

(Anm: Zyprexa (olanzapine). (mintankesmie.no).)

Bipolare merkelapper på barn reiser bekymring

Den nye barnediagnosen
aftenposten.no 25.4.2008
Tidligere ble det kalt manisk-depressivitet og var en voksensykdom. Nå blir norske barn medisinert for bipolar lidelse.

Flere forskere stiller spørsmål ved koblingene mellom forskningen på sykdommen bipolar lidelse, behandlingsmetodene og den amerikanske legemiddelindustrien. (...)

Ved Sørlandet sykehus deltar 26 barn og unge i skolealder i et forskningsprosjekt om bipolar lidelse. Her brukes stemningsstabiliserende medikamenter i behandlingen, ved siden av annen behandling.

- Min motivasjon er å hjelpe barn med store lidelser. Langvarig ubehandlet bipolar lidelse medfører økt risiko for rusmisbruk, funksjonssvikt og selvmord, sier psykiater Anne Udal.

- Uetisk.
Men i A-Magasinet kommer det også frem at flere forskere stiller spørsmål ved koblingene mellom forskningen på sykdommen, behandlingsmetodene og den amerikanske legemiddelindustrien. Psykologspesialist Espen Idås er kritisk til økende medisinering. (...)

Bipolar labels for children stir concern (Bipolare merkelapper på barn reiser bekymring)
boston.com 15.2.2007
Hull case highlights debate on diagnosis

The case of Rebecca Riley highlights a hot debate in psychiatric circles over the growing number of children who are diagnosed with bipolar disorder -- a battle centered largely in Boston but affecting the treatment of young patients nationwide. (...)

Riley, the Hull 4-year-old who died of an overdose of psychiatric medications, was exceptionally young when she was diagnosed, just 2 1/2. But among somewhat older children, the bipolar label has proliferated to the point that some psychiatrists now suspect the diagnosis may be sometimes misused, placing some children at unnecessary risk from the serious medications that usually follow. (...)

One thing is clear: In the past decade or so, the number of children diagnosed with bipolar disorder has risen dramatically. A study of mentally ill children in community hospitals, published last month in the Archives of General Psychiatry, found the proportion of children diagnosed as bipolar shot up from less than 3 percent in 1990 to 15 percent in 2000. Psychiatrists say the rate has continued to climb.

Why the increase? Psychiatrists at Massachusetts General Hospital were among those who spurred it. In 1995, they published research that contradicted the prevailing notion that bipolar disorder was exceedingly rare in children. Rather, they said, 16 percent of the children referred to their psychopharmacology clinic fit the diagnosis. Overall, that would mean perhaps 1 percent of all children may be affected. (...)

Letter: Children & Psychiatric Drugs? You Might as well Give Them Ecstasy
Sara K. Rich, Graduate Social Work Student, George Mason University
connectionnewspapers.com 9.3.2007
Would you give your child cocaine? How about heroin? What about some ecstasy? Of course you wouldn’t. You wouldn’t because they are dangerous, addictive, and potentially deadly drugs. Would you give your child a drug that can increase suicidal behavior? How about one that has not been studied to determine long-term side effects? One would think that the answer to these two questions would be "of course not" as well, but that’s not the case.
Like cocaine, heroin, and ecstasy, psychiatric drugs prescribed to children can be dangerous, addictive, and potentially deadly. So why are doctors still prescribing them and more importantly, why are parents filling these prescriptions? (...)

(Anm: Cocaine, amphetamine users more likely to take their own lives (medicalnewstoday.com 23.12.2014).)

(Anm: Cocaine addiction leads to build-up of iron in brain. Cocaine addiction may affect how the body processes iron, leading to a build-up of the mineral in the brain, according to new research from the University of Cambridge. The study, published in Translational Psychiatry, raises hopes that there may be a biomarker - a biological measure of addiction - that could be used as a target for future treatments.  (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Amphetamine use may 'speed up' heart aging. Amphetamine abuse is increasing internationally. While common sides effects of the drug include increased heart rate, headache, stomach pain, and mood changes, little is known about the drug's effect on the heart. Now, new research published in Heart Asia reports that using amphetamines recreationally may accelerate aging of the heart. (medicinenet.com 11.2.2017).)

(Anm: Simultaneous cocaine, alcohol use linked to suicide risk (medicalnewstoday.com 11.4.2016).)

(Anm: Psychotropic drug use and alcohol consumption among older adults in Germany: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults 2008–2011. Objectives The use and combined use of psychotropic drugs and alcohol among older adults is a growing public health concern and should be constantly monitored. Relevant studies are scarce in Germany. Using data of the most recent national health survey, we analyse prevalence and correlates of psychotropic drug and alcohol use among this population. (…) Conclusions Despite the high risk of synergetic effects of psychotropic drugs and alcohol, a substantial part of older psychotropic drug users consume alcohol riskily and daily. Health professionals should talk about the additional health risks of alcohol consumption when prescribing psychotropic drugs to older adults. BMJ Open 2016;6:e012182.)

(Anm: Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain. A study of rats given regular, high doses of amphetamine finds that those exposed to the drug at an age corresponding to human adolescence experience long-term changes in brain function that persist into adulthood. The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. Dopamine is a neurotransmitter that plays a role in memory, attention, learning and feelings of pleasure. (medicalnewstoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Stimulant Medications Linked to Bone Mass Reductions in Children, Adolescents. BOSTON -- April 6, 2016 -- Use of stimulant medications in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood and adolescence is associated with significant reductions in bone mass, according to a study presented here at the 98th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO). (…) “We suggest that stimulant medications, which release and block reuptake of dopamine and norepinephrine, may affect bone mass,” said the researchers. (dgnews.docguide.com 6.4.2016).)

(Anm: Anbefalte kokain mot onani, menssmerter, blodmangel og nerveforstyrrelser. Kokainen gikk fra å være legenes vidundermiddel til å bli storbysynden dødsengel. (dagbladet.no 19.2.2016).)

(Anm: New insights on how cocaine changes the brain. (…) The researchers used tracer molecules to follow electrical activity in the brain in rats exposed to cocaine. (…) Over time, increasing activation of a key part of the extended amygdala--the bed nucleus of the stria terminalis produces a long-lasting increase in signal transmission onto neurons that produce dopamine so that the rats became desensitized to the cocaine. Since this change happens within the amygdala, it may explain some of the long-term effects on behavior and motivation that occur after prolonged cocaine use. (medicalnewstoday.com 26.11.2015).)

(Anm: Cocaine users present alterations in the function and structures of the brain (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: KRIMINOLOGI Test kan påvise kokainbruk gjennom fingeravtrykk Hva hvis kokainbruk kunne påvises og ikke krevde urin-, spytt- eller blodprøver? En ny metode gjør det mulig å finne ut om noen har tatt kokain, og ikke bare tatt i det. Testen gjøres via fingertuppene med en spray som reagerer på ørsmå spor av stoffene bensoylekgonin og methylekgonin i fingeravtrykk. (aftenposten.no 19.5.2015).)

(Anm: Your brain on drugs: Functional differences in brain communication in cocaine users. (…) The brain function of people addicted to cocaine is different from that of people who are not addicted and often linked to highly impulsive behavior, according to a new scientific study. (…) People who are addicted to cocaine are often highly impulsive and are prone to acting quickly, without regard to negative consequences. (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

(Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

- Antipsykotika mot ukjent sykdom?

Hard-To-Treat Depression Unlikely To Be Unrecognized Bipolar Disorder
medicalnewstoday.com 7.12.2010
Patients with depression who report psychotic-like symptoms tend to be those who are less likely to respond well to treatment, rather than having unrecognized bipolar disorder, researchers from Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, report in Archives of General Psychiatry. Psychotic-like symptoms, such as hearing voices or believing they are being spied on or schemed against, reported by some patients with depression, do not appear to be linked to treatment resistance, the authors write. (...)

(Anm: Association Between Bipolar Spectrum Features and Treatment Outcomes in Outpatients With Major Depressive Disorder. Arch Gen Psychiatry 2010 (Published online December 6).)

New hope for manic-depression sufferers comes from unlikely source
pharmaceutical-business-review.com 21.11.2006
(...) 'Content With the creation of the community-based disorders bipolar II disorder and cyclothymia, the inclusion criteria has softened. Without the need for an episode of hospitalization for mania, estimates of the prevalence of bipolar disorder have increased significantly from 1% in 1994, to 2.6% in 2005. (...)

Depressed bipolar disorder patients are much more likely to attempt suicide than sufferers of classical depression. Antidepressants have a tendency to switch patients from the depressive phase to the manic phase, and are therefore generally not prescribed by psychiatrists.

Why an antipsychotic for a depressive symptom?

The discovery that one of the most commonly prescribed antipsychotics can help treat the depressive symptoms of bipolar disorder may seem like a peculiar twist of fate. Atypical antipsychotics are commonly used to treat schizophrenia and the manic phase of bipolar disorder, so using this class of drug to treat what is in effect an opposing symptom seems counter intuitive. As such, the scientific community has not yet arrived at a consensus of opinion with regards a mode of action for this effect. (...)

Norges glemte folkesykdom

Norges glemte folkesykdom
Bertil Andersson Daglig Leder Bayer HealthCare
dagbladet.no 28.4.2006
IMPOTENS: Det er i dag over 350.000 nordmenn som har opplevd ereksjonssvikt som følge av psykologiske og/eller fysiologiske årsaker. Til sammenlikning er det 170.000 diabetikere i Norge, og dette omtales som en av våre viktigste folkesykdommer. Potensproblemer rammer over dobbelt så mange. Vi kan trygt si at dette er vår glemte «folkesykdom».

I Dagbladet 12. april vier Thore Langfeldt en kronikk til Bayer HealthCares publikasjon «Potent». Denne ble distribuert til ca. 20.000 helsearbeidere gjennom ukeavisen Dagens Medisin. Bayer produserer potensmiddelet Levitra, og Langfeldt stiller blant annet spørsmålet om vi mennesker skal jobbe med oss selv når vi har prestasjonsangst, eller om vi skal overlate til legemiddelindustrien å finne løsninger. Dette er en relevant problemstilling, men vi mener at han forutsetter at alle leger jobber med potensproblemer daglig og er like bekvemme med pasientsamtalen som han selv er. (...)

Potenspiller, som for eksempel Levitra, kan i mange tilfeller være den beste behandlingen for paret som lider med mannen impotens. (...)

Overvekt og fedme er et alvorlig folkehelseproblem og er forbundet med en rekke sykdommer - også psykiske lidelser

Fedme er forbundet med angst og depresjon
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2498
Overvekt og fedme er et alvorlig folkehelseproblem og er forbundet med en rekke sykdommer - også psykiske lidelser. (...)

I en tverrsnittsstudie av 9 125 voksne amerikanere ble sammenhengen mellom fedme, affektive lidelser, angstlidelser og rusmisbruk undersøkt (1). Fedme var assosiert med ca. 25 % økning i oddsratioene for både affektive lidelser og for angstlidelser, mens fedme var assosiert med 25 % reduksjon i oddsratioen for rusmisbruk.

- Resultatene er i tråd med funnene i en pågående analyse basert på norske data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Vi finner samme styrke på assosiasjonen mellom depresjon og overvekt i de norske dataene, sier psykolog Arnstein Mykletun ved HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. (...)

GlaxoSmithKline Diabetes Drug May Spike on News

GlaxoSmithKline Diabetes Drug May Spike on News
mediapost.com 11.9.2006
(...) The news comes as Glaxo and other pharmaceutical companies have focused on ways to get patients to stay on their medications and take them as directed. Efforts by Glaxo to boost Avandia compliance, for example, include drug discounts, free trials for switching drugs, and diabetes support and health tips on www.avandia.com for people already taking the drug.

Scala says the findings, given the drug's new usage potential, should increase Avandia use without eroding sales of competing diabetes drugs. Competing drugs in the sector include Takeda Pharmaceutical's Duetact and Pfizer's Glucotrol XL. (...)

- Glaxo SmithKline (GSK) promoterer psykiske lidelser - deretter Seroxat

Glaxo Promotes Mental Disorders - Then Paxil (Glaxo promoterer psykiske lidelser - deretter Seroxat)
by Evelyn Pringle
After gaining FDA approval for Paxil to treat depression in 1992, GlaxoSmithKline spent the next decade launching creative advertising campaigns aimed at promoting not only Paxil but also a myriad of treatable "disorders."

And as a result, Glaxo was able to convince doctors and consumers alike that the drug was appropriate for treating just about every common anxiety of life. In the end Paxil was approved for the following conditions:

Depression
Panic disorder
Social anxiety disorder (SAD)
Obsessive-compulsive disorder (OCD)
Posttraumatic stress disorder (PTSD)
Generalized anxiety disorder (GAD)

Experts say that since the restrictions on advertising were lifted in 1997, drug makers have been using direct-to-consumer marketing as a tool to get people to believe they are mentally ill. According to Marcia Angell, former editor of the NEJM, and author of the best-selling book, "The Truth About the Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do About It:"

"If you can define everyone who has the blues as having depression that needs to be treated, you've created a huge market. If you define everyone who is shy as having social anxiety disorder, that enlarges the market. There's probably not a soul alive who hasn't felt shy. If you listen to the pharmaceutical industry, many of the ordinary discontents of life are medical conditions that require drugs." (...)

(Anm: Paxil (Seroxat; generisk navn paroxetine; paroksetin i Norge).

On December 8, 2005, the FDA issued a public safety alert after the results of Paxil studies suggested that the drug increases the risk if heart defects, when women take it during the first three months of pregnancy.

Research published in the February 9, 2006 New England Journal of Medicine found that mothers who took SSRIs, in the second half of their pregnancies were 6 times more likely to give birth to infants with a lung disorder called persistent pulmonary hypertension (PPHN).

The condition occurs when a newborn's circulation system does not adapt to breathing outside the womb and causes high pressure in the blood vessels of the lungs making them unable to get enough oxygen into their bloodstream and can be fatal. Researchers estimate that between 10% and 20% of infants with PPHN will end up dying even after receiving treatment.

Kritikere uttalte at nyhetsstoff om farlige legemidler slik som Seroxat aldri når ut til forbrukerne fordi Big Pharma hvert år deler ut milliarder av dollar til media og dersom negative studier er i ferd med å komme ut, kan et firma bare kjøpe annonser verdt noen få millioner dollar fra hver av de største nyhetsmedium for å sikre at nyhetsstoffet får minimal dekning, underforstått at annonsene ville bli kansellert dersom nyheten får for mye omtale. (...) (Critics say the news about dangerous drugs such as Paxil never reaches consumers because Big Pharma doles out billions of dollars to the media each year and if a negative study is about to come out, a company can just buy a few million bucks worth of ads from each major media outlet to ensure that the story gets minimal coverage, with the unspoken understanding that the ads will be canceled if the story gets too much exposure.)

Families seeking justice for infants born with Paxil related birth defects can contact the Baum Hedlund Law Firm at: (800) 827-0087; http://www.baumhedlundlaw.com/

(Anm: Does SSRI Use During Pregnancy Increase the Risk for PPHN? Yes, though perhaps more modestly than previously suggested. (…) Comment This is the most comprehensive analysis to date of the relationship between SSRI use and PPHN in the U.S. Although questions remain about whether SSRI use is associated with milder versus severe PPHN, this is the first study to rigorously control for maternal depression and provides important data indicating that the overall risk for PPHN following maternal SSRI use might be more modest than previously described. NEJM 2015 (July 13, 2015).)

Unscientific Depression Screenings and Front Groups Boost SSRI Sales
lawyersandsettlements.com 10.11.2006
USA: Prior to the arrival of the selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants (SSRIs) on the market, depression was estimated to affect only 100 people per million.

And those 100 people per million sought help from a medical professional trained in psychiatry and the treatment of depression.

Since the introduction of SSRIs, rates for depression are now considered to be in the range of 50,000 to 100,000 cases per million, or between a 500 to 1,000 fold increase, according to The Marketization of Depression: The Prescribing of SSRI Antidepressants to Women, by Janet Currie, in the May 2005 journal Women and Health Protection. (...)

GlaxoSmithKline betaler kjendiser for å promotere nye lidelser

Talking Back to Prozac
nybooks.com 6.12.2007 (VOLUME 54, NUMBER 19 • DECEMBER 6, 2007)
During the summer of 2002, The Oprah Winfrey Show was graced by a visit from Ricky Williams, the Heisman Trophy holder and running back extraordinaire of the Miami Dolphins. Williams was there to confess that he suffered from painful and chronic shyness. Oprah and her audience were, of course, sympathetic. If Williams, who had been anything but shy on the football field, was in private a wilting violet, how many anonymous citizens would say the same if they could only overcome their inhibition long enough to do so? (...)

Little of what we see on television, however, is quite what it seems. Williams had an incentive—the usual one in our republic, money—for overmastering his bashfulness on that occasion. The pharmaceutical corporation GlaxoSmithKline (GSK), through its public relations firm, Cohn & Wolfe, was paying him a still undisclosed sum, not to tout its antidepressant Paxil but simply to declare, to both Oprah and the press, "I've always been a shy person." (...)

CLEAN COMEBACK
sfgate.com 18.11.2007
Williams hopes to shed hazy image in another return to Dolphins

-- If you need to make good with the boss, take some tips from Ricky Williams. The 1998 Heisman Trophy-winning running back knows what it takes to get back in an employer's good graces: (...)

When he publicly confessed that he found marijuana to be "10 times more helpful than Paxil," the drugmaker GlaxoSmithKline promptly pulled his picture and endorsement from its Web site. Bummer! If you're Williams, you have to understand you work for an employer, the NFL, that expressly forbids the use of weed, either for recreational or medicinal use. This might seem unfair, but that's the way it is. (...)

Media - den skyldige?

Alle skal ikke behandles
Av Christian Önfelt, adm. direktør AstraZeneca
(...) For at legen din skal kunne skrive ut en resept på en medisin til deg, må helsemyndighetene ha godkjent denne til den sykdommen du har. Dette basert på den dokumentasjon som foreligger på den aktuelle sykdommen. At legemiddelindustrien mer eller mindre skulle finne opp sykdom som de så lanserer medikamenter for, er derfor spekulativt og ikke mulig slik forskningen foregår og godkjenningsprosessen er for medisiner i Norge i dag.

Ansvar på feil sted.
Det er sant at terskelen for å sette i gang behandling for en rekke sykdommer er blitt lavere. Dette kan ha flere årsaker: ny viten, bedre medisiner, folks kunnskap om sykdom er blitt større, samfunnet aksepterer i stadig mindre grad sykdom. At legemiddelindustrien gjør "big business av å få friske folk til å føle seg syke, og de litt syke til å føle seg enda sykere", er imidlertid å legge ansvaret på feil sted. I Norge er legemiddelindustrien helt avskåret fra, ved lov, å snakke med noen andre enn helsepersonell om reseptpliktige medisiner.
Kanskje skyldes en eventuell sykeliggjøring mediene selv og deres fokus på den perfekte kropp og liv? For mediene er dette uten tvil big business. (...)

The battle to treat nerve pain heats up

The battle to treat nerve pain heats up
money.cnn.com 19.10.2006
Multi-billion dollar market to show rapid growth; Pfizer, Lilly, others fight for share; Endo takes a hit.

NEW YORK (CNNMoney.com) -- The market for painkillers for the shooting pain associated with cancer, diabetes and shingles is expected to soar over the next decade, driven by a largely untapped patient pool of millions of Americans.

The $1.7 billion market for neuropathic pain is expected to triple to $5.5 billion by 2015, according to estimates from Datamonitor, a stock research firm. (...)

Unge bruger Viagra mod præstations-angst

Unge bruger Viagra mod præstations-angst
bt.dk 9.11.2006
Et stigende antal raske unge mænd under 40 tager Viagra.

Potensproblemet skyldes præstationsangst, siger læger. Samtidig også et eksempel på, at medicin i dag bruges anderledes, mener professor.

Det er ikke kun ældre mænd, der skal have medicinsk hjælp, når den skal stå på lidt lir bag de nedrullede gardiner i soveværelset.

Også unge mænd i deres mest virile alder kommer i stigende grad ind på apotekerne med en recept på Viagra. 2.630 mænd i alderen 15-39 år fik i 2001 medicinen, sidste år var tallet vokset med 80 procent til 4.723.

Det viser tal fra Lægemiddelstyrelsen over, hvor mange mænd der er i behandling med midler mod såkaldt 'erektionsforstyrrelse'. (...)

Not So Fast

Not So Fast
cbs5.com 4.2.2007
A two-part CBS 5 Healthwatch special report on Premature Ejaculation

... guys really don't like to talk about it, out of shame and guilt... but specialists say they need to understand it's not their fault and that there is treatment. (...)

Kan leger forebygge sykdom?

Læger skal forebygge bedre
berlingske.dk 19.6.2007
Regeringen lancerer en forebyggelsesplan, der blandt andet skal give de praktiserende læger bedre mulighed for at forebygge livsstilssygdomme. (...)

Den tikkende bombe under sundhedsvæsenet er lige nu, at WHO mener, at syv ud af ti sygehusindlæggelser i 2020 vil skyldes livsstilsfaktorer, man kunne have påvirket, og det handler simpelthen om at få gjort meget mere inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Nu har vi skabt en struktur med de fem regioner, der skal gives indhold, og det skal have fuld skrue.« (...)

Vil sykmelde friske barn
vg 19.4.2007
Danske foreldre krever psykiatriske diagnoser på sine friske barn. Høye prestasjonskrav må ta noe av skylda, mener norsk lege.

NATURLIGE SVINGNINGER: Det er helt normalt å ha gode og dårlige dager, og det trenger ikke bety at barnet er psykisk sykt, påpeker lege Ole Rikard Haavet.

Leger, skolepsykologer og psykiatere presses av foreldre som vil ha psykiatriske diagnoser på sine barn, skriver den danske avisen Kristeligt Dagblad. (...)

Forskere: 60 procent af alle sygdomme kan forebygges
politiken.dk 17.1.2007
De ryger i Høje Taastrup og drikker i Hørsholm. Ved at målrette indsatsen over for livsstilsssygdomme vil Region Hovedstad kunne spare mange penge i sundhedsvæsenet. (...)

Medicin er til patienter
hjerteforeningen.dk 12.6.2006
Raske skal styre kolesteroltallet med motion og sund mad

Danskerne får mere og mere medicin, og det har samfundet ikke råd til. Formanden for Regionsforeningen, Bent Hansen, er bekymret for udviklingen og frygter, at for mange raske får medicin og dermed presser de offentlige udgifter i vejret.

Det skriver Ugebrevet Mandag Morgen, der kan berette om et medicinmarked som eksploderer. Markedet for medicin til raske forudses at stige til mindst 32 milliarder dollar i 2008.

Boom i kolesterolmedicin
I Danmark får flere og flere medicin til at sænke deres kolesteroltal. 190.000 danskere er i behandling med kolesterolsænkende medicin, og det er mere end ti gange så mange som for ti år siden.

Hjerteforeningen har tidligere hilst den udvikling velkommen, fordi danskernes forbrug af kolesterolsænkende medicin stadig ligger langt under forbruget i de europæiske lande, vi normalt sammenligner os med, når der er tale om patienter med kendt hjertekarsygdom.

Men det er først og fremmest patienterne og ikke de raske, som skal have medicinen. Formand for Hjerteforeningen, Henrik Heegård Sillesen, overlæge, dr.med. på Rigshospitalets Karkirurgiske afdeling, understreger, at når det gælder brugen af kolesterolsænkende medicin, er det vigtigt at skelne mellem raske, der har forhøjet kolesterol og de, der har en høj risiko for at blive syge eller allerede er patienter med en hjertekarsygdom.

- Det er ikke alle med forhøjet kolesterol, som skal have medicin, og Hjerteforeningen rådgiver primært om, hvordan man kan styre kolesteroltallet med motion og sund mad. Medicin skal ikke automatisk indgå i forebyggelse af hjertekarsygdom hos raske. Om medicin er nødvendig, afhænger af om patienten har en risiko for at blive syg eller få tilbagefald, siger Henrik Sillesen.

Hjerteforeningen skønner, at omkring 500.000 danskere ville have helbredsmæssig gavn af at sænke deres kolesteroltal enten gennem medicin eller kostomlægning.

Sparer 1 milliard
Kritikken fra regionernes formand, Bent Hansen kommer samtidig med at priserne på kolesterolsænkende medicin falder.

De danske amter har udsigt til at spare over 1 milliard kroner på kolesterolpræparatet Simvastatin i 2006. Prisfaldet skyldes udløb af patentrettigheder sidste år, og dermed kommer billigere produkter på markedet. Beregningen er foretaget af Industriforeningen for generiske lægemidler og forudsætningen er en uændret forbrug. (...)

Medisiner til friske eller syke?
dagbladet.no 9.6.2006
Pål Christian Roland Adm. direktør i Legemiddelindustriforeningen (LMI)

(...) Det er riktig at legemiddelindustrien er avhengig av fortjeneste for å utvikle nye produkter som kan bidra til økt livskvalitet og levealder. Men det er ikke legemiddelindustrien som avgjør hva som defineres som sykdom. Det er det til enhver tid Verdens Helseorganisasjon (WHO) som gjør. (...)

Medieoffer-syndromet (MOS) - "medikalisering av samfunnsdebatten"

- Haga er ikke et medieoffer
vg.no 19.6.2008
Kokkvold: - Det ble noe manisk over dekningen

(VG Nett) Åslaug Haga er ikke et medieoffer, mener presseeksperter. (...)

Tidligere NRK-journalist Marit Christensen og professorene Leif Weisæth og Ragnar Waldahl har forsket på medieofre. De har utviklet et diagnoseverktøy for MOS: Medieoffersyndromet.

- Det skal mye til for at vi bruker dette begrepet, og vi mener ikke at Haga er et medieoffer. Likevel er det viktig å understreke at enhver stor medieoppmerksomhet er svært belastende for den det gjelder, sier Christensen til VG Nett.

Christensen får støtte av generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold. (...)

Brynhildsen må i fengsel
kampanje.com 16.6.2008
Borgarting Lagmannsrett har opprettholdt straffen på ti måneders fengsel for pr-rådgiver Rune Brynhildsen. Retten mener mediepresset ikke gir grunn for lavere straff. (...)

Mediepresset ikke formildende
Brynhildsen og forsvarer Knut Smedsrud har gjennom rettssaken argumentert med at det sterke mediefokuset som har vært burde gi en mildere dom. Det har lagmannsretten kontant avvist. (...)

I medienes søkelys
Per Helge Måseide
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3192 (13.12.2007)
«Medieoffer» bør ikke bli en medisinsk diagnose, med urettmessig medieomtale som sykdomsårsak (...)

Marit Christensen og medarbeidere hevder i dette nummer av Tidsskriftet at mediene er vår tids gapestokk (8). De etterlyser mer forskning rundt følgene av pågående og repeterende mediedekning og lanserer begrepet «medieoffer». Nytten av dette begrepet vil avhenge av hva som kommer ut av slik forskning og av den offentlige debatt. Det er grunn til å advare mot å gjøre dem som utsettes for negativ medieomtale til pasienter med egen diagnose der sykdomsårsaken er urettmessig mediedekning. Dette kan oppfattes som medikalisering av samfunnsdebatten. Det er også problematisk når urettmessighet blir et diagnosekriterium. Hvordan skal dette avgjøres? (...)

Medier som skader og dreper
Marit Christensen Ragnar Waldahl Lars Weisæth
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3224-7 (13.12.2007)
Mediene setter ofte personen i en sak i sentrum. Dette er en generell tendens i norsk og internasjonal journalistikk, og den kommer til å vare. Det er mange grunner til dette - blant annet det at personfokusering trekker lesere, det er stor konkurranse i medieverdenen om oppmerksomhet og tilhørende inntjening, det har skjedd en avpolitisering av mediene og nyhetsformidlingen går raskere. Et slikt søkelys kan være svært belastende for dem som rammes av det. Mange har erfart at dagens medier slår hardt, at de når langt, og at nyanser, forbehold og tvil ikke er deres sterke side. Vi vil i denne kronikken drøfte mulige konsekvenser for liv og helse hos mennesker som på en negativ måte kommer i medienes søkelys. (...)

Medieofferet
I sin iver etter å synliggjøre konflikter og plassere ansvaret der de mener det hører hjemme, plasserer mediene mennesker i gapestokken. Noen offentlige personer blir så vant til kritisk omtale i mediene at det ikke får noen helsemessig betydning for dem. Offentlig mediekritikk kan likevel ramme hardt. Den kan vare over lang tid, og den kan være massiv - med stadige repetisjoner av det mediene finner kritikkverdig. Den kan føles ikke bare uetterrettelig, men også dypt urettferdig og krenkende. Og den skaper ofte frykt for hva som blir medienes neste utspill. Vi vet at mange får psykiske traumer av massiv og negativ mediefokusering, og vi har i de senere år dessverre også opplevd selvmord av den grunn. Enkelte sterkt mediefokuserte personer har også utviklet alvorlige legemlige sykdommer i nær tilknytning til mediefokuseringen. (...)

Christensen: – Medieofre må aldri føle seg alene
aftenposten.no 24.3.2007
Medieofre må aldri føle at de er alene, og det må hindres at de som er utsatt for sterkt, offentlig søkelys begår selvmord, sier tidligere NRK-journalist Marit Christensen.

Christensen, som selv betrakter seg som en person som har vært offer for mediene, snakket i Oslo lørdag til blant andre vel 400 leger om det å bli offer for det som nå kalles medieoffer-syndromet. Dette er mennesker som får en sosial dødsangst der man blir redd for alt og alle.

Medieoffer-syndromet er en ny psykiatrisk diagnose, og Marit Christensen tok på møtet til orde for at det opprettes et egen kriseteam for slike ofre. Denne gruppen kan rykke ut på kort varsel for å hjelpe og beskytte personer som utsettes for sterk medieomtale. (...)

Første prosjekt
Christensen har sammen med professor i psykiatri, Lars Weisæth, og professor i medievitenskap, Ragnar Waldahl, deltatt i et prosjekt for å kartlegge kjennetegnene for denne tilstand som kalles medieoffer-syndromet (MOS). (...)

- Sex-piller til kvinder kan blive et salgshit

Sex-piller til kvinder kan blive et salgshit
bt.dk 15.11.2006
Det globale salg af potenspiller er vokset fra nul til 19 mia.
kr. på under et årti. Skal medicinindustrien gøre sex-piller til kvinder til et nyt salgshit, bliver markedsføring altafgørende. (...)

Et udækket behov
Manfred Haehl, medicinsk direktør og medlem af koncerndirektionen i Boehringer Ingelheim, siger til Berlingske Tidende, at han har store forventninger til Flibanserin.

- Vi ved, at der er et stort udækket medicinsk behov for et stof som Flibanserin. Men en succes forudsætter blandt andet, at kvinder opfatter deres nedsatte lyst som et problem.

Frank Hørning Andersen, medicinalanalytiker i Jyske Bank kalder det oplagt, at industrien prøver at gøre nedsat sexlyst hos kvinder til et nyt marked. (...)

- Reklame og store salgsstyrker er altafgørende, når et sex-relateret produkt skal markedsføres. Vi ved fra markedet for sovepiller, at der er et stort udækket behov, men mange bruger alligevel ikke medicin.

Man skal overbevise mennesker om, at nedsat sexlyst er en lidelse, der er værd at tage piller for.

Man skal overbevise kvinder om, at noget de hidtil har levet med skal bekæmpes med medicin, der potentielt kan give bivirkninger. Og man skal skabe omsætning på et område, hvor årsagerne til problemet kan være stress på arbejdet, et dårligt parforhold eller andre ting, der kan gøres noget ved.

Men Frank Hørning Andersen, medicinalanalytiker i Jyske Bank, fastslår, at det er lykkedes med potenspillerne til mændene. (...)

(Anm: ‘Female Viagra’ Doesn’t Work Very Well: Study. Flibanserin, approved last year to treat low sexual desire in women, is linked to only a very slight increase in sex. The so-called “female Viagra” drug isn’t showing impressive results, suggests a new study published in JAMA Internal Medicine. (times.com 1.3.2016).)

(Anm: VIDEO: New sexual desire drugs coming for women. EXPERT ANALYSIS FROM NAMS 2017. PHILADELPHIA – Despite the slow start that flibanserin had since being approved to treat hypoactive sexual desire disorder (HSDD) in premenopausal women in 2015, more drugs are in the pipeline to help women address low desire. One drug – bremelanotide – has completed phase 3 trials and could be considered by the Food and Drug Administration as early as 2018, Sheryl A. Kingsberg, PhD, said during an interview at the annual meeting of the North American Menopause Society. (…) Another drug, prasterone, is also being studied to treat HSDD. The intravaginal DHEA treatment is already approved to treat dyspareunia due to vulvovaginal atrophy in menopause. (…) While flibanserin hasn’t been a blockbuster drug, its approval by the FDA paved the way for additional drug development in this area, Dr. Kingsberg said. (mdedge.com 17.10.2017).)

(Anm: Is Flibanserin Worth the Risks? Review and meta-analysis suggest the answer is no. The FDA's approval of flibanserin for hypoactive sexual desire disorder (HSDD) in premenopausal women was accompanied by media attention along with concerns that the medication's modest efficacy might be outweighed by its side effects. NEJM 2016 (February 29, 2016).)

(Anm: Debate Over Addyi Flares Anew. — Journal under fire for 'inaccuracies' and 'bias' (medpagetoday.com 1.3.2016).)

(Anm: Måttlig effekt med kvinnligt Viagra. (…) Kvinnorna som fick läkemedlet löpte också fyra gånger så hög risk för att få biverkningar i form av yrsel och trötthet samt två gånger så hög risk att drabbas av illamående. (…) I dag är läkemedlet märkt med en så kallad ”black box”-varning, vilken är FDAs starkaste. I varningen står det att kvinnor kan få mycket lågt blodtryck eller svimma om de tar läkemedlet tillsammans med alkohol, vissa andra läkemedel eller har leverproblem. (lakemedelsvarlden.se 3.3.2016).)

(Anm: Efficacy and Safety of Flibanserin for the Treatment of Hypoactive Sexual Desire Disorder in Women A Systematic Review and Meta-Analysis. (…) Conclusions and Relevance  Treatment with flibanserin, on average, resulted in one-half additional SSE per month while statistically and clinically significantly increasing the risk of dizziness, somnolence, nausea, and fatigue. Overall, the quality of the evidence was graded as very low. Before flibanserin can be recommended in guidelines and clinical practice, future studies should include women from diverse populations, particularly women with comorbidities, medication use, and surgical menopause.JAMA Intern Med. 2016 (Published online February 29, 2016).)

- FDA blåstempler kvindelig viagra på trods af fare for black out. (- SAKEN HANDLER OM: Addyi, Lybrido, Lybridos, Bremelanotide, «kvinnelig Viagra».) (- DN i nytt bråk om magasinsak.)

FDA blåstempler kvindelig viagra på trods af fare for black out
dagenspharma.dk 19.8.2015
Selvom lægemidlet Addyi kan give lavt blodtryk, der kan medføre black out, hvis pillen indtages sammen med alkohol, har den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA godkendt lægemidlet Addyi til behandling af præmenopausale kvinder med manglende sexlyst.

En lille lyserød pille, der sælges under navnet Addyi og rummer det aktive stof flibanserin kan fremover ordineres til præmenopausale kvinder, som har mistet lysten til sex – i hvert fald i USA, hvor den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA har godkendt lægemidlet til det amerikanske marked. Lægemidlet har to gange tidligere forsøgt at bore sig vej […]

(Anm: – Det er en etterlengtet pille. Tekst Kristiane Larssen &   Hanna Stoltenberg. Illustrasjonsfoto  Catharina Caprino. SAKEN HANDLER OM: Addyi, Lybrido, Lybridos, Bremelanotide, «kvinnelig Viagra», den rosa pillen. (...) – Du vet, som de sier i den Nike-reklamen: Just do it.(dn.no 2.6.2016).)

(Anm: Nå er den godkjent, den kontroversielle pillen som skal øke sexlysten hos kvinner. Den lille rosa. (dagbladet.no 19.8.2015).)

(Anm: DN i nytt bråk om magasinsak. Dagens Næringsliv i nytt bråk om for store likheter med britisk magasin. Fredagens utgave av D2 har gjennom helgen fått kritikk i sosiale medier for å være identisk med en forside fra det britiske magasinet Granta for seks år siden. (…) Som fagbladet Journalisten skriver mandag, beskriver art director Jørgen Brynildsvoll dette på Coverjunkie.com. Men det er ikke det eneste som skurrer med fredagens D2-cover. Selve reportasjen den viser til, virker også å være sterkt inspirert av en sak fra 2015 i Cosmopolitan. (...) (aftenposten.no 7.6.2016).)

(Anm: Varningstext för kvinnligt Viagra. Den första behandlingen mot låg sexlust bland kvinnor har godkänts men med varningstext.  (lakemedelsvarlden.se 19.8.2015).)

(Anm: Å insinuere at D2 har plagiert i lystpille-saken er tøv | Gry Egenes, redaktør i Dagens Næringsliv. Artikkelen om D2s dekning av lystpillen Addi i Medier24 er feil. D2s journalister har ikke skrevet av en artikkel i Cosmopolitan, slik nettstedet insinuerer. Lanseringen av lystpillen Addi er en viktig helsenyhet for kvinner, helt på linje Vigra, som det også selvfølgelig ble skrevet mange artikler om. (aftenposten.no 8.6.2016).)

- Omdefinering av depresjon

Redefining Depression as Mere Sadness (Omdefinering av depresjon til bare tristhet)
nytimes.com 15.9.2008
Let’s say a patient walks into my office and says he’s been feeling down for the past three weeks. A month ago, his fiancée left him for another man, and he feels there’s no point in going on. He has not been sleeping well, his appetite is poor and he has lost interest in nearly all of his usual activities.

Should I give him a diagnosis of clinical depression? Or is my patient merely experiencing what the 14th-century monk Thomas à Kempis called “the proper sorrows of the soul”? The answer is more complicated than some critics of psychiatric diagnosis think.

To these critics, psychiatry has medicalized normal sadness by failing to consider the social and emotional context in which people develop low mood — for example, after losing a job or experiencing the breakup of an important relationship. This diagnostic failure, the argument goes, has created a bogus epidemic of increasing depression.

In their recent book “The Loss of Sadness” (Oxford, 2007), Allan V. Horwitz and Jerome C. Wakefield assert that for thousands of years, symptoms of sadness that were “with cause” were separated from those that were “without cause.” Only the latter were viewed as mental disorders. (...)

Stressramte parkeres på lykkepiller
politiken.dk 13.9.2008
Piller træder ind, hvor relevant behandling for stress mangler. Det koster pensionsselskaberne dyrt.

Kun hver femte dansker sygemeldt med stress er i en relevant behandling efter tre måneder. (...)

Dermed varetager det offentlige ikke pligten til at få de sygemeldte tilbage i job, lyder anklagen fra de store pensionsselskaber, som nu vil gå det offentlige i bedene, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten. (...)

Det koster pensionsselskaberne dyrt i form af øgede erstatninger.

»Alt for mange mennesker med stressrelaterede psykiske lidelser får ikke relevant behandling. De er i en svær situation og får lykkepiller, men medicin gør det ikke alene. Det er afgørende, at vi bliver bedre til at håndtere de psykisk syge,« siger underdirektør i PFA Pension Anette Damgaard.

Hun efterlyser bedre samarbejde mellem kommuner, læger, virksomheder og pensionsselskaber. (...)

- Global funksjonsskåring – like aktuelt etter siste versjon av diagnosesystemet DSM

Global funksjonsskåring – like aktuelt etter siste versjon av diagnosesystemet DSM
Tidsskr Nor Legeforen - Publisert først på nett 6. mai 2014
Global Assessment of Functioning (GAF) er et mål på psykososialt funksjonsnivå og brukes på tvers av psykiatriske diagnoser. Selv om skalaen er tatt ut av siste versjon av diagnosesystemet Diognostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), betyr ikke dette at den forsvinner som klinisk konstruksjon. Den er fortsatt aktuell som dokumentasjon av klinisk virksomhet. Likevel er det på tide med en modernisering.

Global Assessment of Functioning (GAF) er et mål på psykososialt funksjonsnivå, spesielt utviklet for psykiske lidelser. I forrige versjon av DSM, DSM-IV (1), representerer GAF-skalaen et dimensjonalt supplement til de ellers kategoriske klassifikasjonene. Skalaen er et generisk instrument for sykdomsalvorlighetsgrad, og den er ikke diagnosespesifikk.

I psykiatrien har det vært tradisjon for global funksjonsmåling siden 1960-årene. Det hele startet med Health-Sickness Rating Scale (HSRS) (2) som fikk en videreutvikling med Global Assessment Scale (GAS) (3). Disse er forløperne til GAF-skalaen, som først i 1987 ble innført med diagnosesystemet DSM-III-R. I 2013 kom den nye versjonen av DSM (DSM-5). Her er aksesystemet fra DSM-IV fjernet. Dermed er også GAF-skalaen, som utgjorde akse V, blitt borte (4). (...)

- DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)) (- a profit center for the American Psychiatric Association)

The Craziness of ICD-10
medpagetoday.com 2.7.2015
—This vast expansion of diagnosis codes isn't going to improve medical practice, says Fred N. Pelzman, MD

So the question becomes, does ICD-10 become yet another straw designed to break the camel's back?

At our faculty meeting last week, representatives of the medical college and the hospital came to update us on the changes coming into effect with ICD-10.

The compliance officers went through the changes in regulations -- for inpatients and outpatients -- which we've all heard before, the changes in the rules, and how ICD-10 leads to greater specificity for billing. Almost to the point of ridiculousness.

Medical websites, articles, and blogs have been full of examples of hilarious insane ICD-10 codes, new ones that many of us will (hopefully) never use in a lifetime of practice. (…)

Nietzsche said, "That which does not kill us makes us stronger."

Well, this stuff is killing us. And I feel no stronger. (...)

Psykiatri i ubalanse
Kristin Mack-Borander - Spesialist i psykiatri - Henrik Kamphus - Psykolog
morgenbladet.no 18.7.2013
«Behandling i dagens offentlige psykiske helsevern preges av et ønske om rask symptomreduksjon.»

I Morgenbladet 14. juni kom professor i psykiatri Sigmund Karterud med et tilsvar til psykologiprofessor Tor Johan Ekelands påpekning av biomedisinsk grunnsyn og subjektivitetens trange kår i psykiatrien. Ekeland slår inn åpne dører, hevder Karterud, og mener at norsk psykiatri verken er preget av biomedisin eller splittelse.

Ekeland etterlyser tilnærminger hvor fenomenene forstås innenfra i lys av subjektets erfaring. I motsetning til Karterud opplever vi dette ikke som «misvisende», men tvert imot som relevant og virkelighetsnært – ikke minst med tanke på den globale påvirkningskraften til den amerikanske, og nå nylig reviderte, psykiatriske diagnosemanualen DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Manualen var opprinnelig tenkt som et supplement til klinisk erfaring, og skulle kun inngå som ledd i en større klinisk vurdering. I praksis har imidlertid DSM utviklet seg til å bli selve «psykiatriens bibel». Manualen sies å være ateoretisk, men er i realiteten et logisk-positivistisk system hvor psykiatriske lidelser diagnostiseres gjennom å telle opp tilstedeværelsen av ytre og observerbare symptomer. Dette prinsippet er også adoptert av Verden helseorganisasjons kodeverk ICD-10, som Norge forholder seg til. Spørsmålet er: Møtes den psykisk lidende best mulig gjennom denne diagnostiseringspraksisen? Vi mener nei. DSM mangler det subjektive perspektivet, og forståelsen av hva pasienten egentlig sliter med står i fare for å reduseres. (...)

Hvor galt det kan gå i den diagnostiske prosessen når beskrivelse ikke kombineres med forståelse, er gjentatte ganger blitt påpekt i Breivik-saken. Et annet eksempel er diagnosemanualens perspektiv på sorg. Fordi amerikanske forsikringsselskaper ikke vil betale med mindre folk har en offisiell diagnose, har DSM løst problemet ved å definere sorg med varighet over to uker som en unormal sorgreaksjon. Symptomer på sorg to uker etter at du har mistet en viktig person i livet ditt, ditt barn eller din ektefelle, er altså unormalt! Det ironiske er at mennesker intuitivt vet forskjellen på sorg og depresjon, men DSM vet det altså ikke. Fordi man har gått så langt i retning av disse kunstige ytre, observerbare diagnosekategoriene, kan ikke folk lenger unngå å se hvor absurde de er. Hvis man trekker noe så langt at konklusjonene blir absurde, vil det til slutt generere et tilbakeslag.

Et slikt tilbakeslag sees nå i form av en storstilt mobilisering mot implementeringen av DSM-5. Over 14 000 klinikere og 50 profesjonelle organisasjoner i USA, inkludert 16 avdelinger av den amerikanske psykologforeningen, stilte seg bak et åpent brev til DSM-5s utgiver, den amerikanske psykiatriske foreningen. Oppropet fikk støtte av enda skarpere kritikk fra det britiske psykologiske miljøet. Ett av de kritiske punktene er DSM-5s biologiske syn på psykisk lidelse. I tillegg har det amerikanske National Institute of Mental Health nå vendt tommelen ned for DSM, og er i gang med å utvikle en helt ny tilnærming til konseptualisering av mentale lidelser. Denne internasjonalt massive etterlysningen av en alternativ måte å kategorisere psykisk sykdom på, belyser nettopp de grunnlagsproblemer i psykiatrien som Ekeland påpeker.

Behandling i dagens offentlige psykiske helsevern preges av et ønske om rask symptomreduksjon. Faren er kortvarig effekt og svingdørspasienter. Dypere forståelse for hvordan symptomene representerer enkeltindividets måte å håndtere psykisk smerte på, har verken særlig høy status eller prioritet.
(...)

(Anm: Hva er galt med hodet? (aftenposten.no 20.11.2013).)

(Anm: Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

(Anm: ICD-10: Is it for clinicians or reimbursement? (modernhealthcare.com 5.8.2014).)

Psychiatry 'bible' gets two doses of criticism (Psykiatrisk "bibel" får to doser av kritikk)
chicagotribune.com 21.6.2013
Løftet om at nevrologien en dag ville finne fysiologiske korrelasjoner til psykiske lidelser — har ennå tilgode å bli oppfylt. Uten biologisk sikkerhet sitter psykiatere og annet psykisk helsepersonell igjen med teori, formodning, eksperiment og valget om å løse opp eller samle ("dele" eller "å skjære alle over en kam") utover manifestasjoner av tilsynelatende sykdommer. (...) The promise of neurology — that it would someday find physiological correlates for mental disorders — has yet to be fulfilled. Without biological certainty, psychiatrists and other mental health professionals are left with theory, conjecture, experiment and the choice of disentangling or aggregating ("splitting" or "lumping") the outward manifestations of apparent illnesses. (...)

Den nyeste guideboken til denne jettegryten og dårlig opplyste territorie er den femte utgaven av den American Psychiatric Associations "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders," populært kjent som DSM-5. Den siste store revisjonen av manuelen, DSM-IV, dukket opp i 1994. Så mai-publikasjonen av denne versjonen av den såkalte bibelen i psykiatri er en generasjonsskifte-begivenhet, med kulturelle, vitenskapelige og praktiske betydninger for alle fra forsikringsselskaper til potensielle pasienter. For mange kritikere har denne veritable mursten av en bok, 947 sider lang, vært en massiv skuffelse. De siste ukene har selv National Institute of Mental Health avvist dens bruk som forskningsparadigme. DSM-5 er kritisert for påstått mangel på åpenhet hos de som er involvert i utarbeidelsen, det overflodet av nye sykdommer som den skaper (inkludert "hamstringslidelse" og for temperamentsfulle-raserianfall-utsatte barn, "forstyrrende feilregulerert humørlidelse") og dets manglende evne til (ikke ulikt DSMs siste) å danne noe mer enn en rekke gjetninger og utgjør en fare til noe bedre kommer på banen. (The latest guidebook to this potholed and ill-lit territory is the 5th edition of the American Psychiatric Association's "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders," popularly known as DSM-5. The last major revision of the manual, DSM-IV, appeared in 1994. So the publication in May of this version of the so-called bible of psychiatry is a generational event, with cultural, scientific and practical significance for everyone from insurance companies to potential patients. To many critics, this veritable doorstop of a book, 947 pages long, has been a massive disappointment. In recent weeks, even the National Institute of Mental Health has rejected its use as a research paradigm. The DSM-5 has taken hits for the alleged lack of transparency involved in its assembly, the profusion of new diseases it creates (including "hoarding disorder" and, for temper-tantrum-prone children, "disruptive mood dysregulation disorder") and its inability (not unlike DSMs past) to constitute anything beyond a series of guesses to be hazarded until something better comes along.)

Two necessary new books sum up the complaints. The more engaging, radical and generally delectable of the two is Gary Greenberg's "The Book of Woe: The DSM and the Unmaking of Psychiatry." The author of "Manufacturing Depression" (2010), Greenberg is a practicing psychotherapist who writes with the insight of a professional and the panache of a literary journalist.

By contrast, Allen Frances' "Saving Normal: An Insider's Revolt Against Out-of-Control Psychiatric Diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the Medicalization of Ordinary Life" can seem plodding and repetitive. But its importance lies in the fact that Frances himself is a former pillar of the psychiatric establishment, the chairman of the task force that developed DSM-IV, and now a staunch critic of many of his former colleagues.

Greenberg's perspective is that specific mental diseases are for the most part social constructs, devoid of scientific validity — and that to presume otherwise is farcical and misleading. In Greenberg's view, various missteps in the development of the DSM-5 are merely more nails in the coffin of psychiatric diagnosis.
In his brilliant take-down of the psychiatric profession, Greenberg begins with an inflammatory example: the 19th-century positing of a malady dubbed "drapetomania," whose main symptom was running away from slavery. A more recent and better-known case is psychiatry's struggle with homosexuality, considered a psychiatric condition until 1973. Immediately before then, Greenberg writes, the listing of homosexuality in the DSM "meant that doctors could get paid to treat it, scientists could search for its causes and cures, employers could shun its victims, and families could urge them to seek help, even as gay people conducted their intimacies in furtive encounters, lived in fear and shame, lost jobs, forwent careers, and chained themselves to marriages they didn't want."
From there, Greenberg homes in on the present-day consequences of the DSM, including what he sees as the overly widespread use of antidepressants, often with crippling side effects, and the medication of children allegedly suffering from bipolar disorder, resulting in yet more side effects.

He, too, has been implicated, he says, as "a mental health professional who has been faithfully filling out insurance forms for thirty years, jotting down those five-digit codes from the DSM that open the money taps, rendering diagnoses even though you're pretty sure you're not treating medical conditions."

Greenberg's larger critique, about the squishiness of diagnostic categories and the fallibility of diagnosis in general, is the chief strength of his book. But he also is angry about the monopoly that psychiatrists (as opposed to other mental health professionals) exert on diagnosis through the DSM, and the fact that its publication is a profit center for the American Psychiatric Association. (…)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.20