Er du pilleavhengig? (nrk.no 7.2.2011)

- 75 % av heroinbrukerne sier de startet med reseptbelagte opioider (Opioid, heroindødsfall fortsetter å øke) (medpagetoday.com 1.7.2014)

Rusfelt på ville veier? (aftenposten.no 4.1.2013)

FN-panel advarer om at misbruk av reseptbelagte legemidler snart overgår illegal narkotika (BMJ 2007;334:444 (3 March))

Selvpåført forgiftning gir dårlige prognoser (...) Noen har gjort et selvmordsforsøk. Andre har fått i seg for mye alkohol, narkotika, medikamenter eller andre giftige substanser. (ulleval.no 7.2.2007)

Rus kan være grunn til skoleslutt (kommunal-rapport.no 28.6.2011)

Leger ønsker at smertestillende legemidler spores (kaiserhealthnews.org 29.6.2010)

Bedre behandling for ruspasienter (pasientsikkerhetsprogrammet.no 7.4.2014)

Akutte forgiftninger 1999 - 2004 - sykelighet og dødelighet Årlig ble det registrert omkring 500 dødsfall etter akutt forgiftning. Omkring 80 % av forgiftningsdødsfallene fant sted utenfor sykehus. (Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1023-7 (19.4.2007))

Brain cancer linked to nerve agent

For the first time, a study has found an increase in brain cancer deaths among Gulf War veterans who might have been exposed to the nerve agent sarin by the destruction of Iraqi weapons in 1991. (USA TODAY 25.7.2005)

Nummer to på listen... er gruppen skader og forgiftninger (10 prosent av hoved-diagnosene). (forskning.no 21.4.2007)

Flest narkodødsfall Nesten halvparten av alle narkotikadødsfall i Norge skjer i Oslo og Akershus. (nrk.no 6.2.2007)

- De unges viten om risikoen er blitt større? (- Et barns første åtte år er kritisk mht. forebygging av rusmiddelmisbruk.)

Det er jo helt vildt taberagtigt at tage stoffer
b.dk 29.3.2013
På to år er antallet af 16-24-årige, der har prøvet hårde stoffer, halveret. Det markante fald skyldes en holdningsændring, og at de unges viden om risikoen er blevet større, vurderer forskere (...)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

(Anm: Heroin (diacetylmorphine) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxymethamphetamine) (mintankesmie.no).)

(Anm: Child Trends 5. 5 Things to Know About Early Childhood Home Visiting. Opioid abuse has increased significantly over the last 20 years. Both the amount of prescription opioids sold and the number of people who died due to a prescription opioid overdose have nearly quadrupled in the United States since 1999. In 2015, more than 2.5 million people abused or were dependent on opioids (including prescription opioids and heroin). Thirty-three thousand people died from an overdose from opioids that year, accounting for 63 percent of all drug overdose deaths. (childtrends.org 24.10.2016).)

- Et flertall på Stortinget vil ikke lenger straffe rusmisbrukere, men det kommer til å ta tid før det skjer noen politisk endring. (– Jeg mener at kjøp, salg og bruk av cannabis fortsatt bør være straffbart, sier Amundsen. VG har spurt Amundsen om det er relevant hva han selv og partiet mener når flertallet ønsker noe annet, men har ikke fått svar.)

(Anm: Et flertall på Stortinget vil ikke lenger straffe rusmisbrukere, men det kommer til å ta tid før det skjer noen politisk endring. Justisminister Per-Willy Amundsen vil fortsatt gi straff i mellomtiden. (…) Ikke en del av flertallet Justisministeren, som er positiv til en debatt om norsk narkotikapolitikk, påpeker at hans eget parti ikke er en del av flertallet, i likhet med Kristelig Folkeparti. Begge frykter konsekvensene av en avkriminalisering. – Jeg mener at kjøp, salg og bruk av cannabis fortsatt bør være straffbart, sier Amundsen. VG har spurt Amundsen om det er relevant hva han selv og partiet mener når flertallet ønsker noe annet, men har ikke fått svar. Høie tidligere i år: Helseministeren vil ikke straffe rusmisbrukere Det er samtidig helt avgjørende med et godt forebyggende arbeid, mener Amundsen. (vg.no 28.12.2017).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: Legevakta får tre til fem overdoser i uka. – Vi har ingen å miste, sier ordførerne i kommunene i Drammensregionen. Torsdag ble de orientert om økende bruk av syntetisk narkotika blant unge. (nrk.no 22.12.2017).)

- Salg av sykdom: legemiddelindustrien) og sykdomshandel. (Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering.) (- Det er store penger å tjene på å fortelle friske mennesker at de er syke.)

(Anm: Salg av sykdom: legemiddelindustrien og sykdomshandel. (Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering) Det er store penger å tjene på å fortelle friske mennesker at de er syke. Noen av de metoder som brukes for å medikalisere hverdagslivet kan kanskje bedre beskrives som sykdomshandel: utvidelse av grensene for behandlbare sykdommer for å ekspandere markeder for de som selger og leverer behandlinger.1 2 Legemiddelfirmaer er aktivt involvert i sponsing av definisjonen av sykdom og promotering overfor både forskrivende leger og forbrukere. Den sosiale fortolkning av sykdom er erstattet av næringslivets sykdomsfortolkning. Mens noen aspekter av medikalisering er gjenstand for løpende debatt, har mekanismen bak firmastøttet sykdomshandel og påvirkning av publikums bevissthet, medisinsk praksis, helse, og nasjonale budsjetter, i liten grad vært gjenstand for kritisk gransking. (...) Næringslivsfinansiert informasjon om sykdom bør erstattes med uavhengig informasjon. (Corporate funded information about disease should be replaced by independent information.) BMJ 2002;324:886-891 (13 April).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Oxycontin-producent stopper markedsføring over for læger. Purdue Pharma fyrer halvdelen af sine sælgere og stopper markedsføringen af selskabets smertestillende opioid Oxycontin over for læger, efter at den amerikanske stat har sagsøgt firmaet for at have gjort tusindvis afhængige af opioider. (- Siden slutningen af 90'erne har overdosis af opioider kostet 300.000 amerikanere livet.)

(Anm: Oxycontin-producent stopper markedsføring over for læger. Medicinalselskabet Purdue Pharma, der har tjent hovedparten af sine penge på at sælge det smertestillende opioid Oxycontin, fyrer nu halvdelen af sælgerkorpset og indstiller markedsføringen af Oxycontin over for læger. Det skriver en række amerikanske medier, heriblandt Bloomberg. Meldingen kommer efter, at 15 stater og 300 byer og amter i USA, senest storbyen New York, har sagsøgt Purdue Pharma for sin rolle i epidemien af opioid-afhængighed og opioid-relaterede dødsfald, der lige nu hærger i USA. (…) Samtidig steg steg antallet af amerikanere, der døde af at have indtaget opioider i overdosis. Siden slutningen af 90'erne har overdosis af opioider kostet 300.000 amerikanere livet. Og den amerikanske stat mener, at der er en sammenhæng mellem den udvikling og Purdue Pharmas markedsføring af Oxycontin. Også en række andre producenter af smertestillende medicin, som f.eks. Johnson & Johnson, er for nylig blevet sagsøgt af den amerikanske stat. Purdue Pharma har tidligere erklæret, at selskabet "har lært af fortiden og fokuserer på fremtiden," og skriver på sin hjemmeside, at kampen mod opioid-afhængighed "også er vores kamp." (medwatch.dk 12.2.2018).)

(Anm: - Reseptbelagte legemidler blir sett på som velsignet av legemiddelkontrollen FDA, mens foreldre og barn oversvømmes av stadig mer aggressiv reklame fra legemiddelfirmaer med meldinger om at disse substansene er trygge, populære, og fordelaktige. (medicalnewstoday.com 27.3.2015).)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

- Legemiddeloverdoser / substansoverdoser i USA 1999-2016. (- I 2016 var det mer enn 63 600 overdosedødsfall i USA (figur 1). Den aldersjusterte frekvensen av overdosedødsfall økte fra 6,1 per 100 000 hos standardbefolkning i 1999 til 19,8 i 2016 (figur 1).) (- Mer enn tre ganger frekvensen i 1999.)

Drug Overdose Deaths in the United States, 1999–2016
cdc.gov -  NCHS Data Brief - No. 294 - December 2017
Key findings

Data from the National Vital Statistics System, Mortality

 • In 2016, there were more than 63,600 drug overdose deaths in the United States.
 • The age-adjusted rate of drug overdose deaths in 2016 (19.8 per 100,000) was 21% higher than the rate in 2015 (16.3).
 • Among persons aged 15 and over, adults aged 25–34, 35–44, and 45–54 had the highest rates of drug overdose deaths in 2016 at around 35 per 100,000.
 • West Virginia (52.0 per 100,000), Ohio (39.1), New Hampshire (39.0), the District of Columbia (38.8), and Pennsylvania (37.9) had the highest observed age-adjusted drug overdose death rates in 2016.
 • The age-adjusted rate of drug overdose deaths involving synthetic opioids other than methadone (drugs such as fentanyl, fentanyl analogs, and tramadol) doubled between 2015 and 2016, from 3.1 to 6.2 per 100,000.

Deaths from drug overdose are an increasing public health burden in the United States (1–4). This report uses the most recent data from the National Vital Statistics System (NVSS) to update trends in drug overdose deaths, describe demographic and geographic patterns, and identify shifts in the types of drugs involved.

In 2016, the age-adjusted rate of drug overdose deaths in the United States was more than three times the rate in 1999.

 • In 2016, there were more than 63,600 drug overdose deaths in the United States (Figure 1).
 • The age-adjusted rate of drug overdose deaths increased from 6.1 per 100,000 standard population in 1999 to 19.8 in 2016 (Figure 1). The rate increased on average by 10% per year from 1999 to 2006, by 3% per year from 2006 to 2014, and by 18% per year from 2014 to 2016.
 • Rates were significantly higher for males than females. For males, the rate increased from 8.2 in 1999 to 26.2 in 2016. For females, the rate increased from 3.9 in 1999 to 13.4 in 2016.

This report uses the most recent data from the National Vital Statistics System (NVSS) to update trends in drug overdose deaths, describe demographic and geographic patterns, and identify shifts in the types of drugs involved.(...)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Epidemisk opiatkrise grunnet forskrivning av reseptbelagte smertestillende og heroin er største helsenyheten i 2017.

(Anm: Epidemic of Opioid Abuse Is Top Health Story of 2017. THURSDAY, Dec. 28, 2017 (HealthDay News) -- The millions of Americans caught in the grip of an addiction to opioids -- prescription painkillers or heroin -- remained the leading health news story of the past year. (…) Overall, 63,600 Americans -- many in young adulthood or middle age -- died from an opioid overdose in 2016. That's higher than the 40,000 annual deaths lost to AIDS at the height of the 1990s HIV crisis. (medicinenet.com 28.12.2017).)

- Økning av fysiske abnormiteter hos spedbarn linket til opioideksponering under graviditet, ifølge studie.

(Anm: Rise in infants with physical abnormalities is linked to opioid exposure during pregnancy, finds study. New research conducted by physicians at the Cincinnati Children's Hospital Medical Center has revealed a dramatic increase in torticollis (an abnormal twisting of the neck) and plagiocephaly (a flattening of the head often seen in conjunction with torticollis) in infants exposed to opioid medications in utero. The study, which was published in The Journal of Pediatrics and was the first of its kind, focused on the chronic effects of maternal opioid exposure. (news-medical.net 24.1.2018).)

(Anm: Prescription Opioid Exposures Among Children and Adolescents in the United States: 2000-2015. OBJECTIVES: This study analyzes and compares exposures to prescription opioids among children and adolescents younger than 20 years old in the United States. (…) CONCLUSIONS: Prescription opioid-related HCF admissions and serious medical outcomes were higher among teenagers. Contrary to trends for other prescription opioids, exposures to buprenorphine have increased in recent years; children aged 0 to 5 years accounted for almost 90% of buprenorphine exposures. These findings indicate that additional prevention efforts are needed. Pediatrics. 2017 Apr;139(4). pii: e20163382.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

- Hva du bør vite om «voldtektsdop» / «voldtektssubstanser». (- Alkohol (...) benzodiazepiner (...) (Ketamin) (...) GHB.)

(Anm: What you should know about date rape drugs. Any drug that alters a person's consciousness in a way that makes self-defense or sound decision-making difficult can be a date rape drug. Most estimates suggest that at least 25 percent or 1 in 4 of American women have been sexually assaulted or raped. Someone the victim knows, sometimes with the assistance of a date rape drug, commits most rapes. Knowing the most common date rape drugs, their side effects, and the signs of a perpetrator planning to use one can prevent victimization. (…) Alcohol Alcohol is the most popular and most readily available date rape drug. (…) Benzodiazepines Benzodiazepines are a class of anti-anxiety drugs that can also cause people to feel sleepy. (…) Ketamine Ketamine is an anesthetic that acts quickly to cause feelings of relaxation. Victims may lose consciousness or be confused and compliant. They might not remember what happened while under the influence of the drug. (…) At high doses, ketamine can cause breathing problems that may be fatal. GHB Gamma-hydroxybutyric acid (GHB) is a drug form of a neurotransmitter that naturally occurs in the body. Neurotransmitters are chemicals that help nerves send and receive signals. GHB slows activity in the central nervous system, making users feel groggy, sleepy, and potentially confused. (medicalnewstoday.com 28.12.2017).)

(Anm: «Voldtektsdop» er en medieskapt betegnelse oversatt fra det engelske «Date rape drug» og omfatter stoffer som blir blandet ut i en drink for å gjøre et offer bevisstløst eller medgjørlig og enkelt istand til å bli voldtatt eller utsatt for annet seksuelt overgrep ved kanskje å utvide effekten av en alkoholholdig drink som oftest er ukjent for personen som drikker den. Stoffet kan også anvendes for å muliggjøre ran av offeret. (no.wikipedia.org).)

- De ulike land møter "skjult problem" med misbruk av legemidler.

Countries face "hidden problem" of prescription drug misuse (De ulike land møter "skjult problem" med misbruk av legemidler)
BMJ 2010;340:c1109 (24 February)
The number of people addicted to prescription drugs has risen sharply in many countries, with many people combining this misuse with that of heroin, cocaine, and MDMA (ecstasy), warns a report from the International Narcotics Control Board, the independent body that monitors implementation of the United Nations’ drug control conventions.

The board says that national authorities need to give more attention to this "hidden problem" when formulating public health policies. (...)

The 2009 annual report of the International Narcotics Control Board is at www.incb.org. (...)

- FNs narkotikaorgan (INCB) advarer mot misbruk av reseptbelagte legemidler.

U.N. narcotics board warns of prescription drug abuse (FNs narkotikaorgan (INCB) advarer mot misbruk av reseptbelagte legemidler)
reuters.com 24.2.2010
LONDON (Reuters) - Misbruk av reseptbelagte legemidler vokser raskt omkring i verden, hvor flere mennesker misbruker lovlig narkotika enn heroin, kokain og ecstasy til sammen, uttalte FNs globale vaktbikkje for narkotika på onsdag. (- Abuse of prescription drugs is growing rapidly around the world, with more people abusing legal narcotics than heroin, cocaine and ecstasy combined, the United Nations global drugs watchdog said on Wednesday.)

The International Narcotics Control Board (INCB) also pointed to a rise in the use of so-called "date rape drugs," as sexual abusers try to get around more rigorous controls with substances not banned by international drugs laws.

The INCB said several high-profile celebrity deaths, such as pop star Michael Jackson last year, had focused attention on prescription drug abuse.

In the United States, abuse of prescription drugs "is now the second most important drug abuse issue after cannabis," it said, with 6.2 million people hooked on them in 2008. (...)

- Barn og rus. Ny studie avdekker: Barn utsettes for grove krenkelser og overgrep - uten å få hjelp.

(Anm: Barn og rus. Ny studie avdekker: Barn utsettes for grove krenkelser og overgrep - uten å få hjelp. - Det er hjerteskjærende og rått, sier forsker ved Akershus universitetssykehus, Bente M. Weimand. (dagbladet.no 16.11.2017).)

- Politiet: Ungdom pådrar seg narkotikaproblemer i russetiden.

(Anm: Politiet: Ungdom pådrar seg narkotikaproblemer i russetiden. Politiet i Bergen har i forkant av russetiden mottatt en rekke bekymringsmeldinger om ungdom som introduseres for narkotika fra narkotikaselgere. (nettavisen.no 16.5.2017).)

- Mener 17-åring døde av narkotikaforgiftning. (– I konklusjonen fremkommer det at det var en MDMA-forgiftning altså bruk av Ecstasy, og MDMA er da virkestoffet i Ecstasy, sier politiadvokat John Ivar Johansen i Sør-Øst politidistrikt til NRK.)

(Anm: Mener 17-åring døde av narkotikaforgiftning. 17 år gamle Eddy Singh døde etter en fest i Drammen tidligere i år. Nå har den endelige obduksjonsrapporten kommet. (…) Nå har Oslo universitetssykehus konkludert med at 17-åringen døde av MDMA-forgiftning. – I konklusjonen fremkommer det at det var en MDMA-forgiftning altså bruk av Ecstasy, og MDMA er da virkestoffet i Ecstasy, sier politiadvokat John Ivar Johansen i Sør-Øst politidistrikt til NRK. (nrk.no 20.10.2017).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Hurtig økende sensomotoriske lammelser, hørselstap og dødelig arytmi hos en multimorbid pasient på grunn av en utilsiktet overdose av Prozac (fluoxetine). (- Vanlige sideeffekter av selektive serotoninopptakshemmere (SSRI) inkluderer takykardi (høy puls), døsighet, tremor, kvalme og oppkast.)

(Anm: Rapid Ascending Sensorimotor Paralysis, Hearing Loss, and Fatal Arrhythmia in a Multimorbid Patient due to an Accidental Overdose of Fluoxetine. Abstract Background: Common side effects of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) include tachycardia, drowsiness, tremor, nausea, and vomiting. Although SSRIs have less toxic side effects compared to more traditional antidepressants, serious and life threatening cases of SSRI overdose have been reported. We describe a 24-year-old multimorbid female who presented to the emergency department with rapid onset ascending sensorimotor paralysis, complicated by respiratory and cardiac arrest, found to have fatal levels of fluoxetine by toxicological analysis, not taken in a suicidal act. Results: Autopsy was performed at the Los Angeles County Medical Examiner's Office of a female with no evidence of traumatic injury. Toxicological analysis revealed lethal levels of fluoxetine, toxic levels of diphenhydramine, and multiple other coingested substances at nontoxic levels. Neuropathological examination of the brain and spinal cord revealed no evidence of Guillain-Barre paralysis. Conclusions: Lethal levels of fluoxetine and multiple potential drug-to-drug interactions in our patient likely contributed to her unique signs and symptoms. This is the first case reporting neurologic signs and symptoms consisting of rapid onset ascending sensorimotor paralysis, hearing loss, respiratory failure, cardiac arrest, and death in a patient with lethal levels of fluoxetine. Case Rep Neurol Med. 2017;2017:5415243. Epub 2017 Oct 16.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Avhengigheten er min egen feil, men jeg skulle ønske samfunnet kunne jobbe mer for å stanse narkotikaen på vei inn i landet.

(Anm: «Avhengigheten er min egen feil, men jeg skulle ønske samfunnet kunne jobbe mer for å stanse narkotikaen på vei inn i landet». Tor Egil Skipevåg har vært rusmisbruker i over 20 år. Kombinasjonen av Subutex og salg av gatemagasinet Asfalt holder motet oppe og kriminaliteten nede. (aftenbladet.no 2.9.2017).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Hemmelig funn avslører frekt "korstog" for å gjøre OxyContin til en blockbuster. (- Donuts-trikset er fremhevet i et av de interne dokumenter innhentet av STAT, som viser hvor langt Abbott gikk for å hanke inn leger for å gjøre OxyContin til en milliard-dollar-blockbuster. Selgerne kjøpte takeaway-middager til leger og møtte dem hos bokhandlere for å betale for deres innkjøp. I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain).)

(Anm: Hemmelig funn avslører frekt "korstog" for å gjøre OxyContin til en blockbuster. (Secret trove reveals bold ‘crusade’ to make OxyContin a blockbuster) (…) Knepet virket.) (…) I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain). (…) Donuts-trikset er fremhevet i et av de interne dokumenter innhentet av STAT, som viser hvor langt Abbott gikk for å hanke inn leger for å gjøre OxyContin til en milliard-dollar-blockbuster. Selgerne kjøpte takeaway-middager til leger og møtte dem hos bokhandlere for å betale for deres innkjøp. I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain).("The doughnut ploy, highlighted in a trove of internal documents obtained by STAT, shows the lengths to which Abbott went to hook in doctors and make OxyContin a billion-dollar blockbuster. The sales force bought takeout dinners for doctors and met them at bookstores to pay for their purchases. In memos, the sales team referred to the marketing of the drug as a “crusade,” and their boss called himself the “King of Pain.”) (statnews.com 23.9.2016)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Suicidal Ideation and Suicide Attempts in the Elderly Associated with Opioid Use and Pain Sensitivity. Psychother Psychosom 2017;86:373-375.)

- En versting blant opioider. En tenåring fikk et melisaktig pulver i en lynlåspose tilsendt per post. Lynlåsposen var merket «C.50», og forsendelsen kom tilsynelatende fra Tyskland. (- Dagen etter ble tenåringen funnet død på sitt eget rom iført hansker.)

(Anm: En versting blant opioider. En tenåring fikk et melisaktig pulver i en lynlåspose tilsendt per post. Lynlåsposen var merket «C.50», og forsendelsen kom tilsynelatende fra Tyskland. Bildet viser posen med pulver. Hvert sorte og hvite felt på linjalen tilsvarer 1 cm (Foto: Kripos KTS/Foto). Pulveret var trolig bestilt via det mørke nettet. Dagen etter ble tenåringen funnet død på sitt eget rom iført hansker. Det ble påvist karfentanil i pulveret. Ved obduksjon ble det påvist karfentanil i blodet. Dødsårsak ble antatt å være respirasjonsstans som følge av forgiftning med karfentanil. Tidsskr Nor Legeforen 2017 Publisert: 30. oktober 2017.)

- Vil du kritisere de høye kostnader for legemidler? Du kan gjøre det, men hvis du gjør det misser du poenget. Vi bør forvente at bedre legemidler er dyrere enn mindre effektive. Men vi forventer ikke at et firma skal bestemme at vi skal få det dårlige legemidlet bare fordi de ønsker å tjene penger. Er betalerne den ledende dødsårsaken i USA? Hvis du synes dette er et sprøtt spørsmål, vær så snill og tenk på nytt.

(Anm: Are Payers the Leading Cause of Death in the United States? (…) On September 17, 2017 The New York Times and ProPublica collaborated on an interesting story. You may have missed it. As everyone knows, we are in the midst of a horrific opioid addiction epidemic. Physicians are prescribing opiates for pain relief, and patients are becoming addicted to them. One-fifth of patients who receive an initial 10-day prescription for opioids will still be using opiates a year later. That is simply extraordinary. (…) Physicians are prescribing opiate formulations that are highly addictive. But they do not need to do that. (…) Milton Packer wonders if people suffer and die because it is cost effective. (…) Do you want to blame the high cost of drugs? You can do that, but if you do, you will be missing the point. We should expect better drugs to be more expensive than less effective ones. But we do not expect to have a company decide that we will get the inferior drug simply because they want to make a profit. Are payers the leading cause of death in the United States? If you think this is a crazy question, please think again. (medpagetoday.com 1.11.2017).)

(Anm: Amid Opioid Crisis, Insurers Restrict Pricey, Less Addictive Painkillers. Drug companies and doctors have been accused of fueling the opioid crisis, but some question whether insurers have played a role, too. (nytimes.com 1.11.2017).)

- Big Pharma produserte opioidkrisen og høye legemiddelpriser; sikker legemiddelimport kan ikke klandres. (- Kommentarsider på internett og i dagsaviser fortsetter å oversvømmes av varsler om at legalisering av import av billigere legemidler fra Canada vil forverre opioidkrisen. Det meste jeg har lest er skrevet av betalte lobbyister, konsulenter eller ansatte i legemiddelfirmaer.)

(Anm: By Gabriel Levitt, President, PharmacyChecker.com Big Pharma Manufactured the Opioid Crisis and High Drug Prices; Safe Drug Importation Not to Blame. Yesterday, President Trump declared the opioid crisis a public health emergency, which hopefully will jumpstart the nation’s response to get more treatment to addicts, including medications that can save them from overdose, and empower law enforcement to more successfully pursue and stop illegal (and even legal) distribution of opioids that have killed hundreds of thousands. (…) Just last week we wrote about Trump saying for a second time that drug companies were getting away with murder because of drug prices: he should have added for drug dealing as well. (…) Pharma’s death machine has no boundaries. Op-eds continue to infest the Internet and daily newspapers warning that legalizing imports of lower-cost medication from Canada will worsen the opioid crisis. Most that I’ve read are written by paid lobbyists, consultants, or employees of drug companies. (pharmacycheckerblog.com 27.10.2017).)

- FDAs-ekspertgruppe liker langtidsvirkende Subutex (buprenorfin) (- Stemte 17-3 i favør.) (- Suzanne Robotti, en forbrukerrepresentant stemte imot.) (- Jeg tror ikke vi bør vente på studier som publiseres etter markedsføringen, sier hun. (- Jeg tror ikke pasienter bør brukes som forsøkskaniner.)

(Anm: FDA Panels Like Long-Acting Buprenorphine. Backed two new products during two-day meeting. The Psychopharmacologic Drugs Advisory Committee and the Drug Safety and Risk Management Advisory Committee voted 18-1 in favor of approval of Indivior's RBP-6000 monthly buprenorphine depot and 17-3 in favor of approving some doses of Braeburn's CAM2038 weekly and monthly buprenorphine depot. (…) Suzanne Robotti, a consumer representative who voted against approving the drug at any dosage, said many questions remained unanswered, including whether the depot can be removed if necessary, and about the pharmacokinetic properties of the "fluid crystal" technology. "I don't think we should wait for postmarketing studies to come out," she said. "I don't think patients should be guinea pigs." (medpagetoday.com 1.11.2017).)

(Anm: Buprenorphine, sold under the brand name Subutex, among others, is an opioid used to treat opioid addiction, moderate acute pain and moderate chronic pain.[3] The combination buprenorphine/naloxone is also used for opioid addiction. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Metadon (methadone hydrochloride) - Subotex (buprenorfin) (Buprenorphine). (mintankesmie.no).)

- Flere dør av lovlige legemidler. (- Han peker også på at ikke alt av metadon og Subutex som havner på det illegale markedet, kommer fra norske helsemyndigheter. )

Flere dør av lovlige legemidler
nrk.no 30.12.2008
Legemidlene metadon og Subutex omsettes ulovlig i større mengder enn noen gang, viser tall fra politiet. (...)

Professor i psykiatri og leder av senteret for rus- og avhengighetsforskning, Helge Waal, sier at lekkasjen av legemidlene til det illegale markedet er et stort problem.

Han peker også på at ikke alt av metadon og Subutex som havner på det illegale markedet, kommer fra norske helsemyndigheter. (...)

(Anm: Over half of UK toddler deaths from unintentional drug poisoning due to methadone (medicalnewstoday.com 16.5.2016).)

- Efter 20 års indsats: Island fik bugt med de unges vilde drukfester.

(Anm: Efter 20 års indsats: Island fik bugt med de unges vilde drukfester. Udgangsforbud for unge. Massivt samvær med forældre. Masser af fritidsaktiviteter. Og tjek på kammeraterne. Sådan blev Islands ungdom ædruelig efter 20 års indsats. Lavaøen i Nordatlanten med godt 300.000 indbyggere har på to årtier rykket sig fra at have en ungdom, der røg og drak med begge arme, til at være en nærmest asketisk nation. Under en ud af ti islandske unge på 15 og 16 år har drukket alkohol i den forløbne måned, hvilket hele tre ud af fire danske unge har gjort. Selv vores nydelige nordiske naboer ligner fordrukne sømænd sammenlignet med islændingene. En ud af fire (22 procent af de unge i Norge og 26 procent i Sverige), mere end dobbelt så mange som i Island, har drukket inden for den sidste måned. (politiken.dk 2.10.2017).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider.

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Fler yngre söker hjälp för läkemedelsberoende. (- Allt fler yngre söker hjälp för beroende av sömnmedel och opioider. Alarmerande, anser läkare.)

(Anm: Allt fler yngre söker hjälp för beroende av sömnmedel och opioider. Alarmerande, anser läkare. En alltmer stressad tillvaro och jakt på snabba lösningar tros ligga bakom. I stället för att sänka tempot tar man den enkla vägen och går till doktorn och frågar efter ett recept, säger överläkare Niklas Preger. På Beroendecentrums mottagning för läkemedelsberoende i Stockholm, med runt 8 000 besök varje år, har läkarna de senaste åren noterat ett ökat beroende av sömnmedel.  (…) Fler unga personer, mellan 18 och 35 år, söker också i större utsträckning hjälp för beroende av smärtstillande opioider, som Tramadol och Citodon. (…) – För 50 år sedan om man fick huvudvärk så gjorde man ingenting, man bara gick och lade sig. Men nu vill man ha en snabb lösning och då blir det ofta någon opioid. (sydsvenskan.se 8.10.2017).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Pasienter med psykiske lidelser forskrives halvparten av alle resepter på opioider.

(Anm: Pasienter med psykiske lidelser forskrives halvparten av alle resepter på opioider. (…) Personer med psykiske lidelser representerer 16 prosent av den amerikanske befolkningen. Funnene er bekymrende, rapporterte forskerne. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Medicinalselskaber ramt af nyt søgsmål for opioid-epidemi. Endnu en amerikansk delstat har sendt et søgsmål af sted til flere store medicinalselskaber for at være skyld i den opioid-epidemi, man oplever i USA. Den omstridte smertemedicin opioider er endnu engang kommet under juridisk beskydning. Denne gang er det delstaten Ohio, der har sendt et søgsmål af sted mod en række medicinalselskaber for deres rolle i den opioid-epidemi, man har oplevet i USA gennem de seneste år, skriver Fiercepharma.Det er medicinalselskaberne Teva, Allergan, Johnson & Johnson, Purdue og Endo, der nu kan føje endnu et søgsmål til bunken. For kun to uger siden fik de samme selskaber – på nær Allergan – et lignende søgsmål fra Orange County, New York. (...)  Medicinalselskaber tjener stort på opioder. (medwatch.dk 1.6.2017).)

- Å lukke dødelighetsgapet for alvorlig psykisk lidelser: går vi i riktig retning?

(Anm: EDITORIALS- Closing the mortality gap for severe mental illness: are we going in the right direction? The British Journal of Psychiatry Sep 2017, 211 (3) 130-131;.)

(Anm: Stefan Leucht, John M. Davis. EDITORIALS. Do antipsychotic drugs lose their efficacy for relapse prevention over time? Declaration of interest In the past 3 years S.L. has received honoraria for consulting from LB Pharma, Lundbeck, Otsuka, Roche, and TEVA, for lectures from AOP Orphan, ICON, Janssen, Lilly, Lundbeck, Otsuka, Sanofi, Roche, and Servier, and for a publication from Roche. The British Journal of Psychiatry Sep 2017, 211 (3) 127-129;.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (– Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang.) (- «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet.

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

- Prenatal (før fødsel) kokaineksponering linket til økt risiko for substansbruk blant tenåringer.

(Anm: Prenatal (før fødsel) kokaineksponering linket til økt risiko for substansbruk blant tenåringer. Prenatal cocaine exposure linked to increased risk of drug use among teens. While the crack cocaine epidemic peaked in the late 1980's, its effects are still causing harm to an estimated 3 million teenagers and young adults exposed to the stimulant in the womb. They are twice as likely to use tobacco and marijuana at age 15 and develop a substance use disorder at 17 than teens who weren't exposed to the drug in utero, according to researchers at Case Western Reserve University. (news-medical.net 3.5.2017).)

(Anm: Revealed: How speed, meth, ecstasy and other party drugs age the heart at an alarming rate. Scientists analysed blood flow in more than 700 recreation drug users. Found the heart and its arteries much fail earlier in amphetamine consumers. It's believed amphetamines interfere with stem cell functioning - the cells involved in tissue repair and renewal. (…) Experts believe it's because the substance interferes with stem cell functioning - the ones involved in tissue repair and renewal. (bbc.com 9.2.2017).)

- Hva er egentlig rusmiddelavhengighet?

(Anm: Hva er egentlig rusmiddelavhengighet? | Thomas Clausen | Helge Waal | Jørg Mørland Thomas Clausen, Helge Waal og Jørg Mørland Professorer, Universitetet i Oslo. Serie om rus: Fagfolk skriver om rusavhengighet. I den første av fem kronikker handler det om kjennetegnene for avhengighet. rusmiddelavhengighet som en tilstand hvor rustrang og abstinensplager dominerer. Dette er for enkelt, men hva er avhengighet egentlig? Definisjoner For ca. 20 år siden foreslo en gruppe amerikanske og norske forskere, der noen av oss deltok, at avhengighet er: (aftenposten.no 16.7.2017).)

(Anm: Ecstasy skader hukommelsen. Personer som misbruker Ecstasy kan få svekket hukommelse permanent. (…) - Den generelle konklusjonen kan vi si er at om du stopper misbruket, blir ikke hukommelsen din verre. Men selv om du slutter kan det hende hukommelsen din aldri vil bli bra igjen, påpeker Zakzanis. (nettavisen.no 24.3.2006).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

- Fler unga tar vårdkontakt om drogproblem.

(Anm: Fler unga tar vårdkontakt om drogproblem. Andelen unga som haft kontakt med sjukvården för drogproblem har mer än fördubblats på tio år visar en kartläggning av Socialstyrelsen, uppger SR Ekot. Andelen män och kvinnor som haft vårdkontakt för drogmissbruk har ökat i alla åldersgrupper mellan 2006 och 2015. Bland unga i åldern 15–24 är ökningen ungefär 150 procent. Men det är inte säkert att det rör sig om en faktisk ökning av unga med drogproblem, säger Gunnel Hedman-Wallin, utredare på Socialstyrelsen. – Vi kan bara säga att vården har uppmärksammat den unga gruppen, så samtidigt kan det ju vara ett positivt tecken. Socialstyrelsens syfte med studien var att kartlägga missbruksvården både inom sjukvården och socialtjänsten. (dagensmedicin.se 13.6.2017).)

- UCI, Italienske forskere begrenser akselerert cellulær aldring (senescens) forårsaket av bruk av metamfetamin.

(Anm: UCI, Italienske forskere begrenser akselerert cellulær aldring (senescens) forårsaket av bruk av metamfetamin. UCI, Italian scientists limit accelerated cellular aging caused by methamphetamine use. Grasp of underlying molecular mechanisms could improve addiction recovery efforts. The ravaged faces of methamphetamine addicts tell a terrible tale - abusing the drug dramatically accelerates aging. Now scientists from UC Irvine and the Italian Institute of Technology have discovered how this occurs at the cellular level and identified methods to limit the process. (medicalnewstoday.com 14.2.2015).)

- Forskning på cellulær senescens kan føre til nye måter å behandle aldersrelaterte lidelser på.

(Anm: Forskning på cellulær senescens kan føre til nye måter å behandle aldersrelaterte lidelser på. Research into cellular senescence may lead to new ways of treating age-related disorders. (…) In basic research conducted on human cell cultures and on mice, Dr. Krizhanovsky and his team asked, "what, exactly, ties senescent cells to aging?" (medicalnewstoday.com 18.5.2017).)

- I løpet av 2015 forårsaket substansoverdoser 52 404 amerikanske dødsfall, inkludert 33 091 (63,1 %) som involverte et opioid

(Anm: Increases in Drug and Opioid-Involved Overdose Deaths — United States, 2010–2015. (…) Rates were stratified by demographics, region, and by 28 states with high quality reporting on death certificates of specific drugs involved in overdose deaths. During 2015, drug overdoses accounted for 52,404 U.S. deaths, including 33,091 (63.1%) that involved an opioid. (cdc.gov 16.12.2016) (Weekly / December 30, 2016 / 65(50-51);1445–1452).)

(Anm: - 75 % av heroinbrukerne sier de startet med reseptbelagte opioider (- Opioid, heroindødsfall fortsetter å øke) (medpagetoday.com 1.7.2014).)

(Anm: Ecstasy is making a comeback, European drugs report warns. (…) The report estimated that at least 6800 people died from a drug overdose, mainly related to heroin and other opioids, in 2014—a slight increase from the previous year. The United Kingdom (36%) and Germany (15%) together accounted for half the total of overdoses, with increases also reported in Ireland and Lithuania. BMJ 2016;353:i3078  (Published 31 May 2016).)

(Anm: Sykepleiere plages av rusede eldre. Helse. Fire av fem sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd pasienter med rusproblemer. Flere utsettes for vold og trusler. (kommunal-rapport.no 17.3.2017).)

(Anm: Drug Abuse: Prescription and OTC Drugs (medicinenet.com 3.8.2016).)

- Opioidkrisen - som har drevet frem overdoseringen av legemidlene som drepte flere amerikanere i 2016 enn Vietnam og Irak-krigen til sammen og forventes å drepe 94.000 amerikanere i 2027.

(Anm: The Weeds: how America became addicted to opioids. On the July 7 episode of The Weeds, Vox’s German Lopez and Matt Yglesias zeroed in on the opioid crisis — which has fueled the drug overdoses that killed more Americans in 2016 than the Vietnam and Iraq wars combined and are expected to kill 94,000 Americans in 2027. German and Matt discuss the origins of the opioid crisis in the United States, which, as German wrote in his explainer on the topic, can largely be attributed to aggressive marketing of drugs like OxyContin by pharmaceutical companies. (vox.com 21.7.2017).)

(Anm: Combining opioids with anti-anxiety medicines linked to greater risk of overdose. Taking opioids (strong prescription painkillers) together with benzodiazepines (widely used to treat anxiety and sleep problems) is associated with greater risk of opioid overdose, finds a study in The BMJ. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Risks of Endo painkiller outweigh benefits, say FDA advisers. The US regulator must make a decision on Endo Pharmaceuticals’ opioid painkiller, after its independent advisers said that the risks of abuse now outweigh its benefits. (pharmaphorum.com 17.3.2017).)

- Påtalemyndighet undersøker rollen legemiddelfirmaer spilte i opioidkrise. (- Deres anklager kommer nesten et tiår etter at tre Purdue Pharma-ledere erkjenner straffskyld og betalte en bot på 634 millioner dollar for en merkevarestrategi for OxyContin (Oksykodon) som overvurderte nytteverdien for behandling med opioider mot kronisk smerte.)

(Anm: Attorneys general investigate role pharma companies played in opioid crisis. (…) Josh Stein, North Carolina’s attorney general, announced on Tuesday that he and 40 other attorneys general had expanded their investigation into manufacturers and distributors of prescription opioids in an attempt to hold the pharmaceutical industry responsible for its part in the nationwide overdose crisis. The investigation builds on one started earlier this year into Purdue Pharma, a company that several states have sued and accused of using deceptive marketing practices related to OxyContin. Their allegations come nearly a decade after three Purdue Pharma executives pleaded guilty and paid a $634 million fine for an OxyContin branding strategy that overstated the benefits of opioids for treating chronic pain. As part of the expanded investigation, the attorneys general have added Endo, Janssen, Teva/Cephalon, Allergan and their related entities to the list of opioid manufacturers from which they want more information. (mcclatchydc.com 20.9.2017).)

(Anm: Legers ansvar for opioid-dødsfall. Leger kan stå overfor kriminelt og sivilt erstatningsansvar i en slik situasjon. Physician liability in opioid deaths. Physicians may face both civil and criminal liabilities in such a situation. (mdedge.com 13.7.2017).)

- USA lider under «opioid-epidemi». En av de viktigste og mest tragiske hendelsene på rusfeltet dette århundret er den pågående opioid-epidemien i USA. (- Center for Disease Control regner med at rundt 64 000 mennesker døde av overdoser i 2016. Det er mer enn det samlede antallet drepte amerikanske soldater i hele Vietnamkrigen, og langt flere enn de som dør av skytevåpen og eller de som døde da Aids-epidemien var på det verste.)

(Anm: USA lider under «opioid-epidemi». En av de viktigste og mest tragiske hendelsene på rusfeltet dette århundret er den pågående opioid-epidemien i USA. Anslag tyder på at rundt to millioner amerikanere led av rusrelaterte lidelser knyttet til reseptbelagte opioider i 2015. Rundt én av fire som bruker slike legemidler, misbruker dem, og rundt én av ti brukere blir avhengige. Center for Disease Control regner med at rundt 64 000 mennesker døde av overdoser i 2016. Det er mer enn det samlede antallet drepte amerikanske soldater i hele Vietnamkrigen, og langt flere enn de som dør av skytevåpen og eller de som døde da Aids-epidemien var på det verste. Rundt 17.000 av disse dødsfallene skyldes reseptbelagte opioider. Epidemien er så omfattende at den påvirker forventet levealder i befolkningen. Forskerne Case og Deaton påviste i 2015 at narkotikabruk og selvmord har ført til synkende levealder blant voksne, hvite amerikanere. Nye beregninger viser at opioidoverdoser har redusert forventet levealder i befolkningen med 2,5 måneder. Økningen i bruk av opioider i befolkningen har også ført til at antallet nyfødte med abstinenser er femdoblet fra 2003-2012. Anslag viser at det ble født nesten 22.000 barn med abstinenser i 2012. (actis.no 18.10.2017).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

- En amerikansk tragedie. I USA døde 64 000 personer av overdoser i fjor. Det er langt flere enn antallet som ble drept i Vietnamkrigen eller som døde av aids i den verste epidemien. Nær én av tre av disse dødsfallene skyldes reseptbelagte medikamenter.

(Anm: En amerikansk tragedie. I USA døde 64 000 personer av overdoser i fjor. Det er langt flere enn antallet som ble drept i Vietnamkrigen eller som døde av aids i den verste epidemien. Nær én av tre av disse dødsfallene skyldes reseptbelagte medikamenter. USA står overfor den verste overdoseepidemien i landets historie. Rundt 17.000 av overdosedødsfallene skyldes reseptbelagte opioider. (minagerhardsen.blogg.no 22.10.2017).)

- Ny bog: Ligesom Hitler sejlede også almindelige tyskere rundt i hårde stoffer og rusmidler. En tysk journalist beskriver for første gang samlet, hvor massivt stofmisbruget var i Tyskland fra 1920'erne og frem til Det Tredje Riges totale kollaps.

(Anm: Ny bog: Ligesom Hitler sejlede også almindelige tyskere rundt i hårde stoffer og rusmidler. En tysk journalist beskriver for første gang samlet, hvor massivt stofmisbruget var i Tyskland fra 1920'erne og frem til Det Tredje Riges totale kollaps. Selvom Hitler officielt tog afstand fra brug af stoffer, var også han dybt afhængig. (jyllands-posten.dk 8.4.2017).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

(Anm: Drug Abuse: Prescription and OTC Drugs (medicinenet.com 3.8.2016).)

- Redaktørens valg. Hva vi må lære av den amerikanske opioidepidemien. (- De fleste er enige om at det startet på 1990-tallet, da legene økte sin ordinasjon av opioider for smertefri kreft, oppmuntret av legemiddelfirmaenes forsikringer om at avhengighet var sjelden.)

(Anm: - Redaktørens valg. Hva vi må lære av den amerikanske opioidepidemien. (Editor's Choice. What we must learn from the US opioid epidemic.) (…) Epidemiens omfang er ikke trukket i tvil. Det amerikanske Disease Control and Prevention (CDC) rapporterer at lovlige forskrivninger (resepter) og ulovlige misbruk av opioider forårsaket mer enn 52 000 dødsfall i 2015, en firfoldig økning siden 1999. (…) De fleste er enige om at det startet på 1990-tallet, da legene økte sin ordinasjon av opioider for smertefri kreft, oppmuntret av legemiddelfirmaenes forsikringer om at avhengighet var sjelden.) BMJ 2017;359:j4828 (Published 19 October 2017).)

(Anm: How inappropriate prescribing prompted the opioid addiction ravaging small town America. BMJ 2017;359:j4730 (Published 19 October 2017).)

(Anm: Editorials. Overprescribing is major contributor to opioid crisis. Surgeons in particular must change their behaviour. Public health crises come in two forms—those resulting from naturally occurring diseases and those that are the byproduct of medical care itself. The opioid crisis is the latest self inflicted wound in public health. In the US alone, there were 240 million opioid prescriptions dispensed in 2015, nearly one for every adult in the general population.1 In order to tackle the opioid epidemic, we must first tackle a major contributor—physician overprescribing.2 BMJ 2017;359:j4792 (Published 19 October 2017).)

(Anm: Opioid crisis results in increased admissions to hospital ICUs and deaths. The opioid crisis in the United States is resulting in increased admissions to hospital intensive care units and in increased numbers of ICU deaths from opioid overdoses, according to new research published online, ahead of print in the Annals of the American Thoracic Society. (…) Among the opioid overdose patients, 25 percent experienced aspiration pneumonia, 15 percent rhabdomyolosis (release of dead muscle fiber into the bloodstream), 8 percent anoxic brain injury and 6 percent septic shock. Ten percent of patients who overdosed needed mechanical ventilation. (news-medical.net 11.8.2017).)

(Anm: Express Scripts to launch programme aimed at limiting opioid drugs prescribed to first-time users. (…) Under the programme, prescriptions for new opioid users will be limited to seven days even if doctors request longer periods. The initiative will also require first-time users to be prescribed short-acting drugs. Moreover, dosages will be limited, with Express Scripts planning to work to prevent situations in which patients may try to collect multiple opioid prescriptions from different doctors. However, the programme will not apply to patients in hospice or palliative care, or to those suffering from cancer. (firstwordpharma.com 16.8.2017).)

(Anm: People with opioid use disorder 50% more likely to get treatment after implementation of ACA. (…) Ryan McKenna, PhD, an assistant professor in Drexel's Dornsife School of Public Health, analyzed data from the National Survey on Drug Use and Health concerning more than 4,000 people diagnosed with opioid use disorder between 2008 and 2014, spanning the period before the ACA and after it was completely implemented. "Since the national implementation of the ACA in 2014, those with opioid use disorder were less likely to be uninsured as well as less likely to report financial barriers as a reason they did not receive treatment," said McKenna, who published his findings in Drug and Alcohol Dependence. "Ultimately, a significant increase in access to treatment was observed for this population." (news-medical.net 14.8.2017).)

- LÆGEMIDDELSTYRELSEN: Tramadol: Det er vigtigt, at vi får indberetninger om bivirkninger. Læger bør tage kontakt til Lægemiddelstyrelsen, hvis deres kliniske erfaringer viser, at et lægemiddels bivirkningsprofil ikke stemmer overens med produktresumeet.

(Anm: Tramadol: Det er vigtigt, at vi får indberetninger om bivirkninger. Læger bør tage kontakt til Lægemiddelstyrelsen, hvis deres kliniske erfaringer viser, at et lægemiddels bivirkningsprofil ikke stemmer overens med produktresumeet. I disse dage er en aktuelt debat om det smertestillende lægemiddel tramadol, og en række læger har i pressen sagt, at de har klinisk erfaring for, at tramadol har et større afhængighedspotentiale, end der står i produktresumeet. (laegemiddelstyrelsen.dk 13.6.2017).)

(Anm: Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser. (Effects of tramadol, clonazepam, and their combination on brain mitochondrial complexes.) (…) Dette resultatet forklarer de kliniske og deres respektive histopatologiske effekter av tramadol, for eksempel anfall og røde nevroner (markør for apoptose). (The results showed that groups that received tramadol (therapeutic and abuse) suffered from weight loss.) (Toxicol Ind Health. 2015 Dec;31(12):1325-33).)

(Anm: Tramadol – et problematisk legemiddel ved langtidsbruk. RELIS har gjennomgått sentralnervøse bivirkninger av tramadol med spesielt fokus på toleranseutvikling, avhengighet, misbruk og seponeringsreaksjoner. Tramadol har både opioide og serotonerge egenskaper og bruk utover en uke øker risiko betydelig (relis.no 14.10.2014).)

(Anm: Tramadol, sold under the brandname Ultram among others,[2] is an opioid pain medication used to treat moderate to moderately severe pain.[1] First, it works by binding to the μ-opioid receptor.[7] Second, it inhibits the reuptake of serotonin and norepinephrine.[8][9] It is often combined with paracetamol (acetaminophen) as this is known to improve the efficacy of tramadol in relieving pain.[3] (…) Serious side effects may include seizures, increased risk of serotonin syndrome, decreased alertness, and drug addiction,[1] although the risk of serotonin syndrome appears to be low.[10] Common side effects include: constipation, itchiness and nausea, among others. A change in dosage may be recommended in those with kidney or liver problems.[1] It is not recommended in those who are at risk of suicide.[1] While not recommended in women who are breastfeeding, those who take it should not stop breastfeeding.[11] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

- Skærpet indberetningspligt for tramadol. Indberet alle bivirkninger på tramadol.

(Anm: Skærpet indberetningspligt for tramadol. Indberet alle bivirkninger på tramadol. Der har på det seneste været en del debat om det afhængighedsskabende potentiale ved tramadol. Lægemiddelstyrelsen ønsker derfor at få et bedre indtryk af problemets omfang og har besluttet, at tramadol fra 11. september 2017 og et år frem er omfattet af skærpet indberetningspligt. Dvs. at læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger ved tramadol. Læs mere i Nyt fra Lægemiddelstyrelsen, september 2017 Link til indberetning af bivirkninger. (sst.dk 8.9.2017).)

- Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser.

(Anm: Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser. (Effects of tramadol, clonazepam, and their combination on brain mitochondrial complexes.) (…) Dette resultatet forklarer de kliniske og deres respektive histopatologiske effekter av tramadol, for eksempel anfall og røde nevroner (markør for apoptose). (The results showed that groups that received tramadol (therapeutic and abuse) suffered from weight loss.) (Toxicol Ind Health. 2015 Dec;31(12):1325-33).)

(Anm: Antibiotika kan utløse mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser. (Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

(Anm: PET Imaging of Mitochondrial Complex I with 18F-BCPP-EF in Brain of Parkinson's Disease Model Monkey. (…) CONCLUSION: 18F-BCPP-EF has potential as a PET probe for the quantitative imaging of MC-1 damage in the living brains of PD model monkeys using PET. J Nucl Med. 2016 Feb 11. pii: jnumed.115.169615. [Epub ahead of print].)

(Anm: Drug-induced mitochondrial dysfunction and cardiotoxicity. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015 Sep 18:ajpheart.00554.2015. [Epub ahead of print].)

(Anm: Role of altered mitochondria functions in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus.Lupus. 2015 Sep 18. pii: 0961203315605370. [Epub ahead of print].)

- Tramadol - bivirkninger og bruk. Tramadol er et opioid til behandling av moderate smerter. Ved siden av opioid effekt påvirker tramadol også reopptak av serotonin og noradrenalin på samme måte som det antidepressive midlet venlafaksin. På grunn av sin virkningsmekanisme er det ventet at noen pasienter vil få psykiske bivirkninger.

(Anm: Tramadol - bivirkninger og bruk. Tramadol er et opioid til behandling av moderate smerter. Ved siden av opioid effekt påvirker tramadol også reopptak av serotonin og noradrenalin på samme måte som det antidepressive midlet venlafaksin. På grunn av sin virkningsmekanisme er det ventet at noen pasienter vil få psykiske bivirkninger. Bruken har steget kraftig de siste årene, fra om lag 90 000 brukere i 2007 til om lag 220 000 brukere i 2016 (1). I takt med økende bruk får også Legemiddelverket flere bivirknings- meldinger. Bivirkningsmeldingene belyser problemer som kan oppstå ved bruk. Lege- middelverket har fått meldinger blant annet om søvnvansker, humørsvingninger,  hallusinasjoner, forvirring, uro og angst. Risikoen for psykiske bivirkninger er antagelig størst hos eldre pasienter. Kombinasjon av tramadol og antidepressive legemidler kan i sjeldne tilfeller utløse serotonergt syndrom. Som alle andre opioide legemidler kan tramadol gi avhengighet. Legemiddelverket har fått 10 meldinger om avhengighet. (legemiddelverket.no 7.9.2017).)

- Tramadol har været markedsført som mindre farligt end andre morfinpræparater, når det kommer til risikoen for at udvikle afhængighed. I DR2-dokumentaren ‘Morfinpillens skyggeside’ påpeger flere læger, at der ikke er hold i den påstand. (- Omkring 300.000 danskere bruger i dag smertestillende medicin med midlet tramadol, som er et syntetisk morfinpræparat.)

(Anm: Smertestillende medicin skaber debat. Medicinen tramadol har tidligere været markedsført som værende mindre vanedannende end andre morfinpræparater. Eksperter påpeger nu, at det kan give falsk tryghed. Omkring 300.000 danskere bruger i dag smertestillende medicin med midlet tramadol, som er et syntetisk morfinpræparat. Tramadol har været markedsført som mindre farligt end andre morfinpræparater, når det kommer til risikoen for at udvikle afhængighed. I DR2-dokumentaren ‘Morfinpillens skyggeside’ påpeger flere læger, at der ikke er hold i den påstand. Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge på Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital og formand for Dansk Smerteforum, fortæller i Politiken.dk, Tramadol er mindst lige så vanedannende som alle andre morfinpræparater. Det er hverken værre eller bedre. Alle vil – efter brug af tramadol i 2-3 uger – blive fysisk afhængige. netdoktor. (dk 12.6.2017).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Medicinalselskaber ramt af nyt søgsmål for opioid-epidemi.

(Anm: Medicinalselskaber ramt af nyt søgsmål for opioid-epidemi. Endnu en amerikansk delstat har sendt et søgsmål af sted til flere store medicinalselskaber for at være skyld i den opioid-epidemi, man oplever i USA. Den omstridte smertemedicin opioider er endnu engang kommet under juridisk beskydning. Denne gang er det delstaten Ohio, der har sendt et søgsmål af sted mod en række medicinalselskaber for deres rolle i den opioid-epidemi, man har oplevet i USA gennem de seneste år, skriver Fiercepharma.Det er medicinalselskaberne Teva, Allergan, Johnson & Johnson, Purdue og Endo, der nu kan føje endnu et søgsmål til bunken. For kun to uger siden fik de samme selskaber – på nær Allergan – et lignende søgsmål fra Orange County, New York. (...)  Medicinalselskaber tjener stort på opioder. (medwatch.dk 1.6.2017).)

(Anm: Association between concurrent use of prescription opioids and benzodiazepines and overdose: retrospective analysis. Conclusions From 2001 to 2013, concurrent benzodiazepine/opioid use sharply increased in a large sample of privately insured patients in the US and significantly contributed to the overall population risk of opioid overdose. BMJ 2017;356:j760 (Published 14 March 2017).)

(Anm: Europeisk narkotikarapport 2016: MDMA er tilbake. (…) Rapporten viser at om lag 2,1 millioner europeiske unge voksne (15–34 år) rapporterer å ha brukt MDMA i løpet av det siste året (1,7 prosent av denne aldersgruppen). Inntil nylig gikk bruken av MDMA i Europa ned – etter et toppnivå fra begynnelsen til midten av 2000-tallet. Men de nyeste undersøkelsene tyder altså på en økning i bruken igjen (se rapportens figur 2.4).  (fhi.no 31.5.2016).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Endo trekker Opana ER etter FDA-bekymringer over legemidlets misbrukspotensial.

(Anm: Endo to withdraw Opana ER following FDA concerns over drug's abuse potential. Endo International said Thursday that it has decided to comply with the FDA's recent request to voluntarily withdraw its opioid pain medication Opana ER (oxymorphone) from the market, even though the company "continues to believe in the [drug's] safety, efficacy and favourable benefit-risk profile." In June, the agency cited data suggesting that abusers of Opana ER, which Endo (firstwordpharma.com 6.7.2017).)

- Det var blandt andet opioider (fentanyl), som tog livet af musikeren Prince sidste år. (- Ifølge National Center for Health Statistics døde næsten 35.000 amerikanere i 2015 af en opioid-overdosis. I 2005 lå det antal på cirka 15.000 personer.)

(Anm: Endo trækker omstridt smertemedicin tilbage. Medicinalselskabet Endo er sammen med flere andre selskaber under anklage for at have startet en regulær opioid-epidemi i USA. Nu har selskabet valgt at trække dets smertemiddel tilbage. (…) Og nu har Endo ifølge Reuters indvilliget i at følge opfordringen. Opana ER omsatte i 2016 for 159 mio. dollars, hvilket er mindre end 5 pct. af selskabet overordnede omsætning. (…) Opioidmisbruget har været stærkt stigende i USA. Det var blandt andet opioider (fentanyl), som tog livet af musikeren Prince sidste år. Ifølge National Center for Health Statistics døde næsten 35.000 amerikanere i 2015 af en opioid-overdosis. I 2005 lå det antal på cirka 15.000 personer. (medwatch.dk 10.7.2017).)

(Anm: Fentanyl Actavis injeksjonsvæske, oppløsning 50 mikrogram/ml (felleskatalogen.no).)

(Anm: Fentanyl. Analgetikum ved sterke, kroniske smerter.  (…) Indikasjoner Voksne: Lindrer sterk, kronisk smerte som bare kan behandles adekvat med opioide analgetika. Barn ≥2 år: Langvarig behandling av sterke, kroniske smerter hos barn som får opioider. (felleskatalogen.no).)

(Anm: Fentanyl, sterktvirkende syntetisk smertestillende medikament i opioid-gruppen. Fentanyl brukes først og fremst ved generell anestesi, men også til rask behandling (ved intravenøs injeksjon) eller langvarig behandling (ved epidural injeksjon) av andre smertetilstander. Kilde: Store norske leksikon.)

- Ekstremt sterktvirkende» designerdop sprer seg i Norge.

(Anm: «Ekstremt sterktvirkende» designerdop sprer seg i Norge. Det har vært hundrevis av overdosedødsfall blant folk som har inntatt fentanyler i Sverige. Det siste halvåret er det gjort flere beslag av dopet i Norge. Da en 33 år gammel kvinne døde etter å ha tatt furanylfentanyl i 2016, fryktet både Folkehelseinstituttet og Kripos at stoffet skulle etablere seg på markedet. I år er det gjort åtte nye beslag, i tillegg til et beslag av karfentanyl. (…) Se videoen fra høsten 2016 da furanylfentanyl for første gang ble oppdaget i Norge:  (…) Bare å lukte på dette kan ta livet av deg. (vg.no 2.9.2017).)

(Anm: Fentanyl Actavis injeksjonsvæske, oppløsning 50 mikrogram/ml (felleskatalogen.no).)

(Anm: Fentanyl. Analgetikum ved sterke, kroniske smerter.  (…) Indikasjoner Voksne: Lindrer sterk, kronisk smerte som bare kan behandles adekvat med opioide analgetika. Barn ≥2 år: Langvarig behandling av sterke, kroniske smerter hos barn som får opioider. (felleskatalogen.no).)

(Anm: Fentanyl, sterktvirkende syntetisk smertestillende medikament i opioid-gruppen. Fentanyl brukes først og fremst ved generell anestesi, men også til rask behandling (ved intravenøs injeksjon) eller langvarig behandling (ved epidural injeksjon) av andre smertetilstander. Kilde: Store norske leksikon.)

- ViewPoints: FDA sier det handler ikke bare om opioider lenger.

(Anm: ViewPoints: The FDA says it's not just about opioids anymore. The FDA is signalling that it intends to step up its game in weighing the public health effects, and particularly the potential for abuse, of both new and approved drugs. While opioid manufactures are bearing the brunt of the new regulatory involvement, the agency is not limiting its scope to the much-maligned marketplace, and will also consider the potential for abuse in other drug classes. (firstwordpharma.com 6.7.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: Do American teens take more risks? (medicalnewstoday.com 25.10.2015).)

- Medicinalselskab lukker amerikansk opioid-sag med trecifret millionbeløb.

(Anm: Medicinalselskab lukker amerikansk opioid-sag med trecifret millionbeløb. Irske Mallinckrodt har valgt at lukke en sag om udbredelsen af det omstridte smertemiddel opioider med det amerikanske justitsministerium ved at indgå et trecifret millionforlig. De amerikanske myndigheder helmer ikke i kampen mod den opioid-epidemi, som flere mener hærger i USA. Også irske Mallinckrodt, der er en af de største producenter af generisk oxycodone som tilhører opioidklassen, har været under anklage for at medvirke til udbredelsen af det smertestillende lægemiddel. Det skriver Reuters. Men medicinalselskabet har fået lagt låg på sagen ved at indgå et forlig til 35 mio. dollars, 228,21 mio. kr. (...) Forlig er ikke det samme som skyld. Mallinckrodt fastholder, at beskyldningerne er grundløse, og at forliget ikke skal ses som en erkendelse af skyld. (...) Indtil videre har tre amerikanske delstater sagsøgt blandt andet Purdue, Johnson & Johnson, Teva og Endo, med anklager om at have tilbageholdt information om risikoen for afhængighed ved brug af opioider. De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, har også blandet sig, og opfordrede blandt andet Endo til at trække dets Opana ER tilbage. (medwatch.dk 16.7.2017).)

Reuters.com: - Disse firmaene fortsetter å villede publikum, sier DeWine på en pressekonferanse i Columbus.

(Anm: Ohio sues five drug companies over opioid crisis. (...) Opioid drugs, including prescription painkillers and heroin, killed more than 33,000 people in the United States in 2015, more than any year on record, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. The five companies Ohio sued were Purdue Pharma LP, Johnson & Johnson's Janssen Pharmaceuticals Inc unit, a unit of Endo International Plc, Teva Pharmaceutical Industries Ltd's Cephalon unit and Allergan Plc. (…) DeWine said the companies helped unleash the crisis by spending millions of dollars marketing and promoting such drugs as OxyContin and Percocet, overstating their benefits and trivializing their potential addictive qualities. "These companies continue to mislead the public," DeWine said at a press conference in Columbus. (reuters.com 31.5.2017).)

(Anm: Barnene av opioidkrisen. Etterlatte av rusavhengige foreldre, titusener av ungdommer oversvømmer landets fosterhjemssystem; besteforeldre bli mammaer og pappaer igjen. (The Children of the Opioid Crisis. Left behind by addict parents, tens of thousands of youngsters flood the nation’s foster-care system; grandparents become moms and dads again.) (wsj.com 15.12.2016).)  

(Anm: Psykiatriske tilstander knyttet til økt risiko for langvarig opioidbruk. (Psychiatric Conditions Linked to Increased Risk of Long-Term Opioid Use. ALPHEN AAN DEN RIJN, the Netherlands -- December 29, 2016 -- A wide range of pre-existing psychiatric and behavioural conditions and the use of psychoactive drugs could be important risk factors leading to long-term use of opioid pain medications, according to a study published in the journal Pain.) (dgnews.docguide.com 29.12.2016).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

- FDA ber Endo å trekke Opana ER fra markedet på grunn av muligheten for misbruk. (- Sier "etter omhyggelig overveielse, [legemiddelkontrollen er bekymret] at nytten av legemidlet kanskje ikke lenger oppveier risikoen.")

(Anm: FDA ber Endo å trekke Opana ER fra markedet på grunn av muligheten for misbruk. FDA asks Endo to pull Opana ER from market over potential for abuse. The FDA said Thursday it has requested that Endo Pharmaceuticals voluntarily withdraw its reformulated opioid pain medication Opana ER (oxymorphone) from the market, saying that "after careful consideration, [the agency is concerned] that the benefits of the drug may no longer outweigh its risks." The FDA noted this is the first time it has taken steps to remove a currently marketed opioid pain drug from sale due to the public health consequences of its abuse. Endo's shares were down as much as 14 percent on the news. (firstwordpharma.com 8.6.2017).)

(Anm: FDA wants opioid painkiller pulled off market. (CNN)The US Food and Drug Administration said Thursday that drugmaker Endo Pharmaceuticals must remove its powerful opioid painkiller Opana ER from the market. The agency says this the first time it has asked that an opioid pain medication be pulled due to "the public health consequences of abuse." "We are facing an opioid epidemic -- a public health crisis -- and we must take all necessary steps to reduce the scope of opioid misuse and abuse," FDA Commissioner Dr. Scott Gottlieb said. "We will continue to take regulatory steps when we see situations where an opioid product's risks outweigh its benefits, not only for its intended patient population but also in regard to its potential for misuse and abuse." (cnn.com 8.6.2017).)

(Anm: Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser. (Effects of tramadol, clonazepam, and their combination on brain mitochondrial complexes.) (…) Dette resultatet forklarer de kliniske og deres respektive histopatologiske effekter av tramadol, for eksempel anfall og røde nevroner (markør for apoptose). (The results showed that groups that received tramadol (therapeutic and abuse) suffered from weight loss.) (Toxicol Ind Health. 2015 Dec;31(12):1325-33).)

(Anm: Oxymorphone, sold under the brand names Numorphan among others, is a powerful semi-synthetic opioid analgesic (painkiller). (…) Brand names[edit] Numorphan (suppository and injectable solution) Opana ER (extended-release tablet) Opana IR (immediate-release tablet) O-Morphon (10 mg tablet and 1 mg/1ml injection) in Bangladesh by Ziska pharmaceutical ltd. (en.wikipedia.org).)

– Pasient blei avhengig av morfin – legen får skarp kritikk. (– Legen har fått klar beskjed om å endre praksisen, og når legen følgjer rådene og åtvaringa er det forsvarleg at han held fram, seier Müller Mikaelsen.) (- Då Statens helsetilsyn begynte å undersøkje saka avdekte dei at det var delt ut uvanleg store mengder narkotiske tablettar også til to andre pasientar.)

Pasient blei avhengig av morfin – legen får skarp kritikk
nrk.no 24.4.2017
Statens helsepersonellnemnd meiner det er nødvendig å gje legen ei formell åtvaring for å unngå at han skriv ut store mengder narkotiske tablettar til fleire pasientar.

Ein pasient blei avhengig av morfin etter å ha fått utskrive store mengder gjennom fleire år. No får legen skarp kritikk for å ha skrive ut narkotiske tablettar til fleire. (…)

Undersøking avdekte fleire
Då Statens helsetilsyn begynte å undersøkje saka avdekte dei at det var delt ut uvanleg store mengder narkotiske tablettar også til to andre pasientar.

Den eine fekk store mengder Paralgin forte, den andre også det smertestillande middelet Stesolid, og då seks gongar meir enn tilrådd døgndose.

Åtvaringar frå ein kollega og teikn på avhengigheit og abstinens hos pasientane gjorde ikkje at legen stoppa utskrivingane.

– Rekvireringa har vart over fleire år og med til dels betydeleg høgare dosar enn det som var rett i forhold til smertetilstanden til pasientane, slår fylkeslegen fast.  (…)

– Legen har fått klar beskjed om å endre praksisen, og når legen følgjer rådene og åtvaringa er det forsvarleg at han held fram, seier Müller Mikaelsen. (…)

- Lederartikkel. Europeisk legemiddelrapport 2017 og opioid-induserte dødsfall. (- Det legitime konsumet av opioidanalgetika per innbygger i USA er 3,5 ganger høyere enn gjennomsnittet per innbyggers forbruk i EUs medlemsstater, Norge og Tyrkia (egne data, 2013).)

(Anm: Editorial. European drug report 2017 and opioid-induced deaths. (…) Opioid-induced death. Currently, the USA has a problem with increased numbers of opioid-induced deaths. In a minority of the cases, the victims used prescription opioids. In most cases, they obtained these prescription opioids from illicit sources. Thus, they were not prescribed to them.2 3 In sharp contrast to this, the attention of the American press, insurance companies, administration and politicians focuses strongly on patients with pain. Recently, American academics even addressed Europe requesting that Europe reduces patient access to opioid analgesics.4 5 In May 2017, 12 USA congressmen wrote a letter to WHO's Director-General warning that a pharmaceutical company (Mundipharma) was promoting opioid analgesics in countries where pain management hardly exists. Aside from the fact that these congressmen hardly seem to understand that the USA is not Europe or the rest of the world, the letter is falsely suggesting that opioid-induced deaths from opioid analgesics are a serious problem in Europe.6 Moreover, pain has at least a 37 times larger contribution to the global burden of disease than substance use disorders.2 The legitimate per capita consumption of opioid analgesics in the USA is 3.5 times higher than the average per capita consumption of the EU Member States, Norway and Turkey (own data, 2013). Especially in many Eastern and Southern European countries, access to opioids for pain treatment remains poor.7 It is against this background that more often, Europeans become confused about the situation with regard to non-medical use of opioids. They think that we might need to adopt the same policy measures as the USA did. The EDR 2017 provides excellent information to understand why the European situation is different. Upfront, it should be clear that for designing any policy response to opioid-induced death, distinction should be made between all sorts of sources that can cause such death: the identity of the substance, whether the substance entered the market as a medicine; whether it was prescribed or obtained through a criminal act and if it was prescribed, to whom and for which indication. All these circumstances are important.2 Eur J Hosp Pharm Published Online First: 05 August 2017.)

- Kostnader for behandling av opioid-overdoseofre stiger voldsomt. Kostnader for å behandle opioid-overdoseofre på akuttmottak økte 58 prosent i løpet av en syvårsperiode ifølge en ny studie som konkluderer at stadig sykere pasienter legger et større press på et overbelastet helsevesen.

(Anm: The cost of treating opioid overdose victims is skyrocketing. The cost of treating opioid overdose victims in hospital intensive care units jumped 58 percent in a seven-year span, according to a new study that concludes increasingly sick patients are placing a greater strain on an overmatched health care system. Between 2009 and 2015, the average cost of care per opioid admission increased from $58,500 to $92,400 in the 162 academic hospitals included in the study, which was led by Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston. That rapid escalation far outpaced the overall medical inflation rate in the U.S., which was about 19 percent during the period covered by the study. Researchers said the cost increase highlights a troubling trend: that overdose patients are arriving in worse shape, requiring longer stays and a higher level of treatment. (statnews.com 11.8.2017).)

- I 2015 døde 52 000 mennesker i USA av en overdose, mer enn 33 000 av dem på grunn av opiater – lovlige, reseptbelagte medikamenter, heroin, fentanyl og beslektede stoffer fra det illegale markedet.

(Anm: Camilla Stoltenberg. Lege og direktør ved Folkehelseinstituttet. Fast spaltist. Smertegrensen for opiat­epidemien i USA er krysset, skriver Camilla Stoltenberg. I april 2016 døde artisten Prince av en overdose fentanyl – et syntetisk opiat som er i slekt med heroin, men 50 ganger sterkere. Prince var ikke den eneste. I 2015 døde 52 000 mennesker i USA av en overdose, mer enn 33 000 av dem på grunn av opiater – lovlige, reseptbelagte medikamenter, heroin, fentanyl og beslektede stoffer fra det illegale markedet. Overdosetallene for 2016 er antagelig enda høyere, melder vox.com. (…) Kan dette skje i andre land? Ja, det er det grunn til å frykte. I Canada skjer det allerede. Også der dør stadig flere av overdoser, og ikke minst av fentanyl, et stoff der grensen mellom smertestillende og dødelig virkning er syltynn. Kan det skje i Norge? Jeg vet ikke, men det er grunn til å være årvåken. Mens USA troner øverst på listen over opiatforbruk per innbygger, ligger Norge et stykke ned på rangeringen. De siste årene har imidlertid forskrivningen av sterke smertestillende medikamenter økt også her. I løpet av åtte år var det mer enn en dobling i antall brukere av sterke opioider, viser tall fra Reseptregisteret: fra 24 000 voksne brukere i 2005 til 54 500 i 2013. (morgenbladet.no 21.7.2017).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Hvordan ble USA de pillenarkomanes land? Hver dag dør mer enn 40 amerikanere av en overdose lovlige smertestillende piller. (vg.no 1.5.2017).)

(Anm: Dødeligheten var 10-doblet hos pasienter med opioid-lidelser. Mortality rate was 10-fold higher in opioid use disorder patients. Individuals with opioid use disorder had a 10-fold higher mortality rate than the general population in a general health care setting, according to a study of 2,576 patients. When researchers examined the electronic health records of opioid use disorder patients in a large university health system and linked those with mortality data, they found those patients had a standardized mortality ratio of 10.3, compared with the general population and adjusted for sex and age (J Addict Med. 2017 Apr 20. (mdedge.com.com 27.4.2017).)

- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.

(Anm: Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort (Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort) (...) Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016).)

(Anm: Sygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold (arbejdsmiljoviden.dk 13.10.2015).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm:  Leger, dødstall og kvalitet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legers integritet, kompetanse og kvalitet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Leges rekvirering av store mengder vanedannende legemidler i eget og én pasients navn – suspensjon og senere tilbakekall av rekvireringsrett. En lege rekvirerte over lengre tid svært store mengder vanedannende legemidler i gruppe B i eget navn og til en pasient som var nærstående. I en måned var omfanget 955 definerte døgndoser (DDD), i en annen 40-dagersperiode 810 DDD. Det ble rekvirert mange ulike preparater, og samme preparat ble hentet ut fra flere apotek samme dag. Statens helsetilsyn vurderer det som lite sannsynlig at mengden rekvirerte legemidler er inntatt av én person, og det er grunn til å tro at legemidler har blitt videresolgt ulovlig. Like etter at Statens helsetilsyn suspenderte legens rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B, søkte legen autorisasjon i et annet land. Suspensjonen ble senere fulgt opp med tilbakekall. Ved tidspunktet for tilbakekall hadde legen ukjent oppholdssted. (helsetilsynet.no 28.4.2017).)

- Pilleland. (- Toppen av isfjellet.) (- Prince døde av en overdose fentanyl, et syntetisk smertestillende middel hundre ganger sterkere enn morfin. Han er sist i rekken av amerikanske stjerner som dør etter mange års pillemisbruk. Kjendisene er toppen av isfjellet. USA står mitt oppi sin største pilleepidemi noensinne.)

Pilleland
vg.no 24.7.2016
LOS ANGELES (VG) Misbruk av smertestillende piller har sendt hundretusener av amerikanere i døden og skapt landets heroin-epidemi. Bak står blant annet et legemiddelfirma som anklages for å være pill råttent.

Denne uken la artisten Chaka Kahn seg inn på rehab for å kvitte seg med avhengighet av reseptbelagte medisiner. Dødsfallet til Prince tidligere i år hadde gitt henne en wake-up call, sa Kahn i en pressemelding og avlyste sommerens konserter.

Les også: AP: Prince døde av overdose

Toppen av isfjellet
Prince døde av en overdose fentanyl, et syntetisk smertestillende middel hundre ganger sterkere enn morfin. Han er sist i rekken av amerikanske stjerner som dør etter mange års pillemisbruk. Kjendisene er toppen av isfjellet. USA står mitt oppi sin største pilleepidemi noensinne.

I 2014 døde 19.000 mennesker av overdose fra reseptbelagte medisiner som inneholdt opioider, ifølge amerikanske helsemyndigheter.

I årene før ble det utskrevet 259 millioner resepter på opioid-smertestillende, opplyser samme kilde. Det tilsvarer et pilleglass til hver voksen amerikaner. Totalt har 165.000 dødd siden 1999. (…)

(Anm: Six important things to know about opioid crisis. While opioid drugs play an important role in pain management, an alarming increase in opioid diversion, opioid use disorder, and opioid-related mortality and morbidity in recent years has created a healthcare crisis in the United States. (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Ny bog: Ligesom Hitler sejlede også almindelige tyskere rundt i hårde stoffer og rusmidler. En tysk journalist beskriver for første gang samlet, hvor massivt stofmisbruget var i Tyskland fra 1920'erne og frem til Det Tredje Riges totale kollaps. Selvom Hitler officielt tog afstand fra brug af stoffer, var også han dybt afhængig. (jyllands-posten.dk 8.4.2017).)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

(Anm: Farlig «designerdop» sendte ungdommer til sykehus med kramper - politiet advarer. - Flere har fått alvorlige psykoser. (dagbladet.no 28.5.2016).)

(Anm: Narkotisk stoff som selges som «nese-spray» har kostet 130 svensker livet. - Selv narkomane skjønner at dette er farlig, sier det norske Legemiddelverkets fagdirektør. (Dagbladet): Minst 130 personer har omkommet det siste året etter å ha brukt legemiddelet Fentanyl, melder svenske Aftonbladet. (dagbladet.no 2.7.2016).)

- Bitte små mengder kan drepe på sekunder. Elefantdop skaper dødsbølge i USA.

(Anm: Bitte små mengder kan drepe på sekunder. Elefantdop skaper dødsbølge i USA. SAN FRANCISCO (Aftenposten): Rekordmange amerikanere dør av overdoser i USA. Syntetisk dop får mye av skylden for økningen, og nå erklærer USAs president utviklingen for en nasjonal krisesituasjon. (…) De siste par årene har dødstallene skutt i vært på grunn av inntoget av store mengder syntetiske opiater – såkalt fentanyl. Det kommer i flere former og er langt sterkere enn heroin. (aftenposten.no 10.8.2017).)

- Opioidavhengighet tidobler risikoen for dødsfall innen helsevesenet (Opioid Addiction Increases Likelihood of Death Tenfold in General Healthcare Settings) (- Mennesker som er avhengige av opioider og mottar medisinsk omsorg i helsevesenet var mer enn 10 ganger så sannsynlig å dø i løpet av en 4-årig periode enn personer uten rusmiddelproblemer, ifølge en studie publisert i Journal of Addiction Medicine.)

Opioid Addiction Increases Likelihood of Death Tenfold in General Healthcare Settings (Opioidavhengighet tidobler risikoen for dødsfall innen helsevesenettekst)
dgnews.docguide.com 21.4.2017
LOS ANGELES -- April 21, 2017 -- Mennesker som er avhengige av opioider og mottar medisinsk omsorg i helsevesenet var mer enn 10 ganger så sannsynlig å dø i løpet av en 4-årig periode enn personer uten rusmiddelproblemer, ifølge en studie publisert i Journal of Addiction Medicine. (People who are addicted to opioids and receiving their medical care in a general health care setting were more than 10 times as likely to die during a 4-year period than people without substance abuse problems, according to a study published in the Journal of Addiction Medicine.)

Resultatene tyder på at helsevesenets systemer bør ha bedre infrastruktur og opplæring for primærhelsetjenestene for diagnostisering og behandling av opioidforstyrrelser. (The findings suggest that healthcare systems should have better infrastructure and training for primary care physicians to diagnose and treat opioid use disorder.)

Studien er den første som ser på dødeligheten hos mennesker med opioidforstyrrelser i helsevesenet snarere enn de som behandles på spesialavhengighetsklinikker. Dødeligheten blant pasienter i denne settingen, som omfatter primærhelsetjenestene og store forskningssykehus, var mer enn to ganger høyere enn hva tidligere studier hadde funnet på spesialklinikker. (…) (The study is the first to look at the mortality rate of people with opioid use disorder in a general healthcare system rather than those treated at specialty addiction clinics. The mortality rate among patients in this setting, which includes primary care offices and large research hospitals, was more than 2 times higher than what previous studies had found in specialty clinics.)

(Anm: High Mortality Among Patients With Opioid Use Disorder in a Large Healthcare System. Abstract OBJECTIVES: Elevated mortality has been observed among individuals with opioid use disorder (OUD) treated in addiction specialty clinics or programs. Information about OUD patients in general healthcare settings is needed in light of the current effort to integrate addiction services into primary healthcare systems. This study examined mortality rates, causes of death, and associated risk factors among patients with OUD in a large general healthcare system. CONCLUSIONS: Patients with OUD in a general healthcare system demonstrated alarmingly high morbidity and mortality, which challenges healthcare systems to find innovative ways to identify and treat patients with substance use disorder. J Addict Med. 2017 Jul/Aug;11(4):315-319.)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Bekymret for bruken av ecstasy blant ungdom. Ifølge Kripos er det på landsbasis hittil i år gjort flere ecstasy-beslag enn i rekordåret i fjor. (…) Det narkotiske stoffet var på sin topp i 2001, og ble nesen borte fra markedet i 2009. – Dette er fordi man lyktes med å regulere kjemikaliene som brukes for å produsere ecstasy, sier hun. (nrk.no 8.6.2016).)

(Anm: Banning psychoactive substances is not enough, we need education too. More than 40 years ago, the synthetic chemist Alexander Shulgin said that, in the future, underground researchers would synthesise novel psychoactive stimulants. Shulgin’s prophecy came true. (theconversation.com 6.6.2016).)

- Ny oversikt over nordmenns bruk av rusmidler. (– Vanedannende legemidler. Tall fra Reseptregisteret ved FHI viser at det er store forskjeller mellom fylkene i bruk av angstdempende midler, sovemidler og beroligende midler.) (– Det har vært en økning i antallet personer i behandling for cannabisproblemer fra 2010 til 2015.)

Ny oversikt over nordmenns bruk av rusmidler.
fhi.no 19.1.2017
Rapporten Rusmidler i Norge 2016 gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika. (…)

Vanedannende legemidler.
Tall fra Reseptregisteret ved FHI viser at det er store forskjeller mellom fylkene i bruk av angstdempende midler, sovemidler og beroligende midler. (…)

Behandling. Noe over en tredjedel av pasienter i behandling for rusmiddelproblemer i spesialisthelsetjenesten har diagnose knyttet til alkoholproblemer, mens litt under to tredjedeler har diagnoser knyttet til problemer med bruk av ulike illegale rusmidler. – Det har vært en økning i antallet personer i behandling for cannabisproblemer fra 2010 til 2015, sier Skretting. (…)

(Anm: Reseptbelagt misbruk av legemidler i Europa er et større problem enn tidligere antatt. (Prescription drug abuse in Europe is a bigger problem than previously thought.) (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Jo mer rusmidler en person bruker, desto mindre glede vil han eller hun ha i sitt liv samlet sett | Mørland og Waal Jørg Mørland og Helge Waal, begge professor emeritus ved Universitetet i Oslo. En rusdebatt mellom skuespiller og lege Anders Danielsen Lie og Dagbladskribentene Aksel Braanen Sterri og Bård Standal i Aftenposten har vekket oppsikt. Vi har nylig brukt tre år av våre liv på en kunnskapsbasert lærebok om rusproblemene (Rus og avhengighet) og reagerer på en del lettvinte påstander og uklare begreper. (…) Rusmiddelbruk regnes som problemskapende i hele verden. Nasjonale og internasjonale reguleringer deler derfor aktuelle stoffer i legale og illegale rusmidler, legemidler og midler til teknisk bruk. (aftenposten.no 19.1.2017).)

(Anm: Mangler data for produktivitet i psykiatri og rusfeltet. I somatikken finnes nok data for å analysere produktiviteten, mens det samme ikke er tilfelle for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (…) Gjenstår betydelig arbeid. «I dag er det ikke et datagrunnlag som uten videre gjør det mulig å analysere verken variasjoner på tvers, eller utvikling i produktivitet innen psykisk helsevern på en måte som gjør det mulig å skille forskjeller i sammensetning av aktivitet fra forskjeller i produktivitet. (…) Les hele rapporten her. (dagensmedisin.no 5.8.2016).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Narkohandel på nett: Slår alarm om enorm økning av nye designerdop. ALNABRU (VG) De siste fem årene har over 380 nye syntetiske narkotiske stoffer blitt oppdaget. De bestilles på nett, er billige og knyttes allerede til over 30 norske dødsfall. I Norge har til eksempel det syntetiske stoffet PMMA, et stoff som ligner en blanding av ecstasy og amfetamin, alene vært knyttet til over 30 dødsfall de siste årene, ifølge forsker ved Folkehelseinstituttet, Anne Line Bretteville-Jensen. (vg.no 24.4.2016).)

(Anm: Metadon (methadone hydrochloride) - Subotex (buprenorfin) (Buprenorphine). (mintankesmie.no).)

(Anm: A child's first eight years critical for substance abuse prevention. An online guide about interventions in early childhood that can help prevent drug use and other unhealthy behaviors was launched today by the National Institute on Drug Abuse (NIDA), part of the National Institutes of Health. (medicalnewstoday.com 9.3.2016).)

(Anm: ‘This Is Your Brain on Drugs,’ Tweaked for Today’s Parents. For a generation of commercial-watching adolescents, it was an indelible image: an egg, sizzling in a frying pan, representing “your brain on drugs.” It was a straightforward message, and the ad’s final line — “Any questions?” — asked as the egg white clouded and cooked, was strictly rhetorical. (nytimes.com 7.8.2016).)

- GSK dømt til at betale i selvmordssag. (- Selvom der var tale om en generisk version af et lægemiddel, som var årsagen til et dødsfald, er det alligevel GlaxoSmithKline, der som originalproducenten af det oprindelige lægemiddel, skal betale i sagen.) (- Den forurettedes advokater havde krævet en erstatning på 39 mio. dollars med henvisning til, at der på indlægssedlen kun var advaret om forøget selvmordsrisiko for unge mennesker under 25, men at risikoen er langt højere for ældre mennesker.)

GSK dømt til at betale i selvmordssag
medwatch 21.4.2017
Selvom der var tale om en generisk version af et lægemiddel, som var årsagen til et dødsfald, er det alligevel GlaxoSmithKline, der som originalproducenten af det oprindelige lægemiddel, skal betale i sagen.

Britiske GlaxoSmithKline (GSK) skal betale 3 mio. dollars – næsten 21 mio. kr. – i erstatning til en kvinde, hvis mand begik selvmord efter brug af en generisk version af selskabets antidepressive middel Paxil.

Det har en jury bestemt, skriver Reuters.

Dødsfaldet skete tilbage i 2010, hvor den afdøde mand, advokaten Stewart Dolin, tog sig af dage ved at springe ud foran et tog, og sagen har været behandlet i retten i Chicago.

GSK er skuffet over juryens kendelse.

”GSK hævder fortsat, at fordi vi ikke har fremstillet eller markedsført lægemidlet indtaget af Mr. Dolin, bør vi ikke være ansvarlige,” lød det fra GSK i en udtalelse efter afgørelsen, som også påpegede, at der var advarsler om selvmordsrisiko påhæftet lægemidlet.

Den generiske version af Paxil kommer fra Mylan, men en dommer dømte i 2014, at de ikke havde noget at gøre med sagen. Det var i stedet GSK der var part i sagen, fordi selskabet stod bag lægemidlets design og indlægsseddel, som også blev brugt i den generiske version.

Den forurettedes advokater havde krævet en erstatning på 39 mio. dollars med henvisning til, at der på indlægssedlen kun var advaret om forøget selvmordsrisiko for unge mennesker under 25, men at risikoen er langt højere for ældre mennesker. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Legemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - søksmål (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Generiske legemidler (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Stoffet er billig, kraftig og brukes av stadig flere

«Stoffet er billig, kraftig og brukes av stadig flere»
aftenposten.no 27.4.2014
Det ble beslaglagt dobbelt så mye amfetamin i Oslo i 2013 som året før.

De siste årene har Kripos gjort rekordstore beslag av amfetamin og metamfetamin med sterk styrkegrad. I Oslo doblet beslaglagt mengde fra 54,3 kg I 2012 til 107,9 kg i 2013.

- Oslo er blant byene i Europa som troner øverst når det gjelder konsentrasjon av amfetamin og metamfetamin i kloakken. Spesielt metamfetamin øker. Det er vanskelig å si hva som er mest skadelig, men det kan se ut som metamfetamin er mer psykosefremkallende», sier Jørgen Bramness, leder for Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf).

Professoren opplyser at amfetamin er utbredt i flere samfunnslag enn heroin, som hovedsakelig benyttes av tunge brukere.

- Kloakkmålingene skiller ikke på ulike brukere, men dokumenterer kun mengde. Mens heroin som oftest injiseres av marginaliserte brukere, finner du amfetamin blant ulike brukergrupper. Dette trenger ikke være tunge misbrukere, sier han. (...)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Justisminister gir opp forbud: – Legaliser metamfetamin. (…) Thailands justisminister er lei av den mislykkende narkotikapolitikken i landet. Nå vil han legalisere metamfetamin. Det skriver Bangkok Post. (…) I lovforslag som skal behandles senere i år, forslår Koomchaya å endre statusen for metamfetamin fra et hard til normalt narkotika. Koomchaya henviser til medisinske studier som viser at effekten metamfetamin har på helsen er mindre skadelig enn effekten alkohol og røyk har. (tv2.no 19.6.2016).)

(Anm: Nearly 10% in US have had problem with drug use, survey finds. Nearly 10% of people in the United States, more than 23.3 million, have or have had a problem with drug use, and the vast majority went untreated, says a study published online by JAMA Psychiatry on 18 November.1 BMJ 2015;351:h6229 (Published 18 November 2015).)

(Anm: Unge ser ikke medicin på recept som farligt. Morfinafhængighed blandt unge er et stigende problem, og det er nødvendigt at sætte ind med forebyggelse, blandt andet på ungdomsuddannelserne. Det er meldingen fra Fredericia Misbrugscenter, efter det er kommet frem, at masser af tomme blisterpakninger fra morfinpræparaterne Oxynorm og OxyContin dagligt bliver fundet i gadebilledet, blandt andet på Gasværksgrunden. (frdb.dk 20.10.2015).)

(Anm: Lett for unge å kjøpe paracetamol. Til tross for 18 års aldersgrense, selger mange legemidler med paracetamol til mindreårige. Det viser en stikkprøve NRK har gjort. (…) Heller ikke hos apotekene var det vanskelig å kjøpe Paracet, uten samtidig å få den påbudte veiledningen. Tablettene ble solgt uten spørsmål hos alle de 15 apotekene som ble oppsøkt. (nrk.no 17.2.2016).)

(Anm: Drug overdoses in Pennsylvania increased 14-fold in past 4 decades (medicalnewstoday.com 11.3.2016).)

(Anm: Drug-overdose deaths average 6.7 percent increase per year, hold steady in some high drug trafficking areas. Areas in the U.S. with the highest drug-overdose death rates are not always places with high drug trafficking, according to a new University of Pittsburgh Graduate School of Public Health analysis published in the journal Preventive Medicine.  Drug-overdose mortality rates have increased an average of 6.7 percent per year since 1979 but held relatively steady in most U.S. border counties, indicating that drugs appear to pass through these counties without affecting the death rates of their residents. (medicalnewstoday.com 25.4.2016).)

(Anm: Slår alarm om mulig LSD-trend blant norsk ungdom. – Vi frykter at de unge ikke vet hvor farlig dette er, sier politiet i Tromsø. BRUKER LSD-LAPPER: Politiet i Tromsø vet at det er LSD-lapper i omløp i byen. De vet ikke hva de inneholder, og ber unge være forsiktige. (tv2.no 27.4.2016).)

(Anm: Watch How the Drug Overdose Epidemic Spread in America (time.com 17.3.2016).)

(Anm: Så ska opioidförskrivning minskas i USA. Efter att opioidöverdoser och missbruk av de förskrivna smärtstillande läkemedlen i USA har ökat införs nu nya riktlinjer. (lakemedelsvarlden.se 16.3.2016).)

(Anm: Cannabis, heroin, and cocaine dominate Europe’s €24bn illegal drugs market. BMJ 2016;353:i2017 (Published 07 April 2016).)

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (- Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet.)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

- 50 % av kvinnelige metadonpasienter startet med reseptbelagte smertestillende. (- 75 % av heroinbrukerne sier de startet med reseptbelagte opioider.) (- NYU-studie finner at 75 prosent (3/4) av elever på videregående skole (high school) som er heroinbrukere startet med reseptbelagte opioider.)

(Anm: - 75 % av heroinbrukerne sier de startet med reseptbelagte opioider (- Opioid, heroindødsfall fortsetter å øke) (medpagetoday.com 1.7.2014).)

(Anm: 50 % av kvinnelige metadonpasienter startet med reseptbelagte smertestillende. (50% of female methadone patients started with prescription painkillers.) (medicalnewstoday.com 10.11.2015).)

(Anm: Rusproblem blant eldre. Bruk og misbruk av alkohol og reseptbelagte legemidler er et økende problem blant eldre. Bruk, misbruk eller feilbruk av alkohol og psykofarmaka blant eldre vil komme til å utgjøre en stor folkehelseutfordring, skriver artikkelforfatteren. (dn.no 2.8.2016).)

(Anm: Reseptbelagt misbruk av legemidler i Europa er et større problem enn tidligere antatt. (Prescription drug abuse in Europe is a bigger problem than previously thought.) (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Opioider linket til dødsfall annet enn overdoser, ifølge studie. CHICAGO (AP) — Utilsiktede overdoser er ikke den eneste dødelig risiko ved bruk av kraftige reseptbelagte smertestillende — legemidlene kan også bidra til hjerterelaterte dødsfall og andre dødsfall, antyder ny forskning. (Opioids Linked with Deaths Other than Overdoses, Study Says. CHICAGO (AP) — Accidental overdoses aren't the only deadly risk from using powerful prescription painkillers — the drugs may also contribute to heart-related deaths and other fatalities, new research suggests. (pharmapro.com 15.6.2016).)

(Anm: Chronic opioid use risks increase with knee surgery, cesarean. The study, published in JAMA Internal Medicine, was led by Dr. Eric Sun and co-authored by Prof. Beth Darnall, from the Stanford University School of Medicine in California. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), prescription painkillers became more affordable and available in the mid-1990s. Since then, drug overdose rates in the U.S. have more than tripled. Every day, 78 Americans die from an opioid overdose. (medicalnewstoday.com 11.7.2016).)

(Anm: -  NYU-studie finner at 75 prosent (3/4) av elever på videregående skole (high school) som er heroinbrukere startet med reseptbelagte opioider. (medpagetoday.com 4.12.2015).)

(Anm: Most teens who misuse prescription stimulants say they use other people's medication. Using someone else's medication is the most common form of prescription stimulant misuse among adolescents, according to a University of Florida Health study, which found that 88 percent of teens who used the drugs non-medically in the past 30 days said they had obtained the medications from someone else. (medicalnewstoday.com 4.3.2016).)

(Anm: Hans Sverre Sjøvold Oslos politimester. Narkotikabruk bør forebygges – ikke tillates. Legaliseringsdebatten går langt i å ufarliggjøre cannabis, og reduserer politiets innsats mot rusmisbruk til en «jakt på slitne narkomane». (…) Debatten kan gi inntrykk av at de fleste narkotikarelaterte problemer løses ved legalisering. (aftenposten.no 5.12.2015).)

(Anm: Califf, FDA top officials call for sweeping review of agency opioids policies. In response to the opioid abuse epidemic, Dr. Robert Califf, the FDA's Deputy Commissioner for Medical Products and Tobacco, along with other FDA leaders, called for a far-reaching action plan to reassess the agency's approach to opioid medications. The plan will focus on policies aimed at reversing the epidemic, while still providing patients in pain access to effective relief. (medicalnewstoday.com 5.1.2016).)

(Anm: FDA announces new plan to combat opioid abuse. (…) Things are getting worse, not better, with the epidemic of opioid misuse, abuse and dependence,” said Dr. Califf, who has been nominated but not confirmed as FDA commissioner. “It’s time we all took a step back to look at what is working and what we need to change to impact this crisis.” (acssurgerynews.com 5.2.2016).)

(Anm: Jeg ville heller dø alene enn å føle meg som en dritt på legevakten. Nei, det handler ikke om å ta seg sammen, skriver tidligere rusmisbruker Amalie Winther. (…) Hvordan kan du være så svak? Jeg har også sett på rusmisbrukere og tenkt: Hva har du opplevd som ikke jeg har opplevd? Hvordan kan du være så svak at du ender opp sånn som dette, når jeg fortsatt står på beina? Nå tenker jeg at det kan ha vært en overlevelsesstrategi for meg. (aftenposten.no 4.12.2015).)

(Anm: Den forsømte legevakten. Konklusjonen fra akuttutvalget er like klar som den er urovekkende: Landets legevakter har for dårlig kvalitet. (…) Utvalget slår fast at legevakten har for dårlig kvalitet. Legeforeningen har pekt på en rekke bekymringsfulle trekk ved landets legevakter over tid, som problemer med rekruttering, lange avstander, dårlig utstyr og lav bemanning. (nrk.no 30.12.2015).)

(Anm: Styreleder Veien Ut. Raymond Tollefsen Når staten vil dope deg. Helsevesenets beste oppskrift er å la rusavhengige gå på lovlige stoffer resten av livet. Vi trenger sårt andre alternativer. (…) LAR er det tilbudet som blir gitt til flest rusavhengige i dag. Snart 8000 mennesker er i dag under LAR-behandling, og får i praksis utdelt syntetisk morfin av staten. (nrk.no 5.7.2016).)

- Reseptbelagt inngangsportal (- The prescription gateway.)

The most damaging gateway to hard drugs? Drugs policy itself
theconversation.com 8.3.2016
There is only one certainty about drugs – if you don’t use them, you won’t get addicted. Everything else we know about how and why people develop problems with drugs remains uncertain or at least up for debate. (…)

The prescription gateway
Although not new, an often overlooked gateway or route into illegal use of drugs is the one instigated by prescription medicine. For example, opiates are prescribed to manage pain. After being introduced to opiates in this way by their doctor, many people go on consuming opiates after their initial pain has subsided. But instead of accessing opiates via their prescriber they enter a shadow world of diverted opiate medication, often made available through family or friendship networks. So while initially opiate use is legitimate, it can act as the first step towards securing and using drugs illegally and possibly could be a gateway again to other drugs.

In America, for example, the sharp increase in drug overdose deaths has focused attention on the number of people misusing prescribed opiates. Irrespective of how it is sourced, the number of Americans consuming opiates is reaching epidemic levels. How we prescribe these drugs needs further investigation. (…)

Policy as a gateway
The government’s main responsibility is to protect the population it serves. The current UK administration believes it achieves this by restricting the supply of drugs, with an increasing tendency to ratchet up drug control. In April, for example, the UK will ban all psychoactive drugs apart from caffeine, nicotine and alcohol. (…)

(Anm: Drugs fatalities overtake car fatalities for the first time. Seven years ago, fatalities from opiates overtook fatalities due to road accidents in the US. Sadly, the same phenomenon is now playing out in England. The latest figures from the Office for National Statistics (ONS), show that last year, 1,732 people died in traffic accidents in the UK compared with 1,989 who died due to opiates in England alone. (theconversation.com 12.9.2016).)

(Anm: Ola Jøsendal Lege. Et ruspolitisk bomskudd av dimensjoner. Talspersonene for å liberalisere cannabis innbiller seg at mer cannabis og mindre alkohol vil gjøre alt bedre. Ikke engang folkeeventyrene ga såpass kreditt til en rev. (aftenposten.no 30.11.2015).)

(Anm: Ecstasy users be warned: a new study of hair samples reveals MDMA’s effects on stress levels and memory performance. (…) Whether it be higher levels of stress or worse memory performance, the effects of ecstasy on the brain aren’t pretty. MDMA lovers must weigh the outcomes — is a few hours of temporary euphoria worth the potential long-term brain damage and spikes in stress? (thescienceexplorer.com 23.10.2015).)

(Anm: Jordy (20) var døden nær etter å ha tatt partydop: - Dere vil ikke ende opp som meg (dagbladet.no 25.11.2015).)

(Anm: Mille (19) døde etter å ha tatt Facebook-narko. DØDE MOMENTANT: Mille Vuust Pedersen ble bare 19-år.  Det narkotiske stoffet, som var kjøpt på facebook, fikk hjertet hennes til å slutte å slå. (…) MDMA er virkestoffet i partydopet Ecstasy, og har de siste året blitt stadig mer populært også i Norge. (tv2nyhetene.no 26.11.2015).)

(Anm: Slår rusalarm: «Syntetisk dop» brukes av få – kobles til mange dødsfall. Til tross for at bruken av nye psykoaktive stoffer (NPS), kjent som syntetisk dop, er lav i Norge, har flere titalls nordmenn dødd av det. – Viser hvor ekstremt farlig det er, advarer forskere bak nytt, omfattende forskningsprosjekt. (nrk.no 4.11.2015).)

- Bier om kokainmisbruk i filmbransjen: - Enormt. (- Det som skjer, spesielt med kokain, er at man ikke kan se noen følelser. Følelsene går vekk. De blir kalde på en ekkel måte. Det tåler jeg ikke.)

Bier om kokainmisbruk i filmbransjen: - Enormt.
kjendis.no 26.2.2016)
Den Oscar-vinnende regissøren kommer med avsløringer på «Skavlan».

- ENORMT FORBRUK: Regissør Susanne Bier har vært i filmbransjen siden 1991, og har vunnet både Oscar og Golden Globe. Da hun gjestet «Skavlan» fortalte hun at det er mange i bransjen som bruker narkotika, og da spesielt kokain.

Regissøren sier videre at hun har vært i situasjoner der hun har gitt skuespillere klar beskjed om enten å slutte med dop eller bli erstattet i filmen hennes. - Det som skjer, spesielt med kokain, er at man ikke kan se noen følelser. Følelsene går vekk. De blir kalde på en ekkel måte. Det tåler jeg ikke. (...)

(Anm: Substance abuse reduces brain volume in women but not men. Stimulant drug abuse has long-term effects on brain volume in women, according to a new study published online in the journal Radiology. Brain structures involved in reward, learning and executive control showed vast changes even after a prolonged period of abstinence from drug use. (medicalnewstoday.com 14.7.2015).)

(Anm: TEMA: Unge og stoffer. De fleste er klar over, at der er høj risiko forbundet med at indtage stoffer. Men de færrste ved, hvad man gør helt konkret, hvis man reagerer dårligt på et stof. Og hvordan "tager du snakken" som forælder, hvis dit barn eksperimenterer med stoffer? (netdoktor.dk).)

(Anm: NIH system to monitor emerging drug trends (medicalnewstoday.com 21.7.2014).)

(Anm: «Han tok et fatalt valg»: Familiens hjerteskjærende bilder av sønnen som ble hjernedød etter ett drag med syntetisk narkotika (tv2nyhetene.no 10.8.2014).)

(Anm: Chris (17) måtte fjerne urinblæra etter ketaminbruk. Br. dokumentar i tre deler. Fleire ungdommar lir av sjukdommar som helst rammar eldre menneske. Cherry Healey møter unge som har fått problem etter å ha brukt narkotika. (Cherry Healey - Old Before my Time) (2:3) (nrk.no 7.3.2014).)

(Anm: Depresjonsstudie på Ketamin- trukket tilbake etter granskning ved Yale. Ketamine-depression paper retracted following investigation at Yale. A psychiatry journal has retracted a 2011 paper exploring the use of ketamine to treat patients with severe depression following an investigation at Yale University. According to the retraction notice, Yale determined that the paper, published in the International Journal of Neuropsychopharmacology, did not accurately describe the research. But the study’s lead author, Gregory Larkin, says he believes the retraction “is wholly unnecessary, serving neither patients nor science.” (retractionwatch.com 28.8.2017).)

(Anm: WHO Recommends against International Control of Ketamine. Seven ‘New Psychoactive Substances’ Considered to Pose Health Risks. (…) “The medical benefits of ketamine far outweigh potential harm from recreational use,” said Marie-Paule Kieny, Assistant-Director General for Health Systems and Innovation at WHO. “Controlling ketamine internationally could limit access to essential and emergency surgery, which would constitute a public health crisis in countries where no affordable alternatives exist.” (who.int 2015).)

(Anm: Nordmenn røyker syntetisk cannabis - aner ikke hvilken fare de utsetter seg for - Norsk ungdom bestiller livsfarlig syntetisk cannabis på nett. (tv2nyhetene.no 13.8.2014).)

(Anm: Epidemic in disorders related to prescription opioids. From 2003-2013, nonmedical use of prescription opioids decreased among adults in the US. However, the prevalence of disorders related to these drugs, frequency of use and number of related deaths increased, according to a study published in JAMA. (medicalnewstoday.com 13.10.2015).)

(Anm: Inhalant use linked to head injuries, traumatic experiences and mental illness (medicalnewstoday.com 14.10.2015).)

(Anm: Editorials. What is chemsex and why does it matter? BMJ 2015;351:h5790 (Published 03 November 2015).)

- Siden 2001 er antallet overdosedødsfall i Norge på vei nedover. Dette gjelder særlig dødsfall knyttet til heroinbruk, mens dødsfall knyttet til ulike reseptbelagte opioider – oftest sammen med benzodiazepiner og/eller alkohol, ev. antidepressiver – ikke minker (2).

Norge på overdosetoppen?
LEDER
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1624 (6.10.2015)
Om vi ikke kan fjerne grunnlidelsen helt, er det likevel meningsfullt og riktig å lindre. Dette må også gjelde ved rusbrukslidelser. (…)

Vanskene ved statistikken er mange. I noen land telles først og fremst døde funnet på offentlig sted. Diagnosebruken varierer ofte betydelig, spesielt ved dødsfall i hjemmet. I ganske mange land brukes koden for «ukjent årsak» ofte – uten rettslig obduksjon. Enkelte land har høy mortalitet på grunn av aids og hepatitt C-virus, en slags konkurrerende mortalitet blant stoffbrukere. Justerer man for disse vanskene, endres rangeringen vesentlig (1) . Siden 2001 er antallet overdosedødsfall i Norge på vei nedover. Dette gjelder særlig dødsfall knyttet til heroinbruk, mens dødsfall knyttet til ulike reseptbelagte opioider – oftest sammen med benzodiazepiner og/eller alkohol, ev. antidepressiver – ikke minker (2). (…)

(Anm: Drug overdose deaths in US hit record numbers in 2014. Over 47,000 deaths last year, mostly due to opioid pain relievers and heroin. From 2000 to 2014 nearly half a million Americans died from drug overdoses. Opioid overdose deaths, including both opioid pain relievers and heroin, hit record levels in 2014, with an alarming 14 percent increase in just one year, according to new data published in CDC's Morbidity and Mortality Weekly Report. (medicalnewstoday.com 21.12.2015).)

(Anm: Fighting prescription painkiller abuse among baby boomers. Study finds motivational interviewing effective against older adults misusing opioids. Prescription opioid abuse has reached epidemic proportions, with more than half of patients being treated for chronic pain reportedly misusing their medication at some point. However, new research led by University at Buffalo psychiatric nursing researcher Yu-Ping Chang found motivational interviewing, a form of behavioral counseling, is an effective tool at curbing the abuse. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

(Anm: Prescriptions for hydrocodone plummet after US tightens prescribing rules. Prescriptions for combination analgesics containing the opiate hydrocodone have fallen by 22% since the US government imposed tougher prescribing rules in 2014, a study has found.1 Hydrocodone bitartrate, which is often formulated with a non-opioid analgesic such as paracetamol, is one of the most commonly misused prescription opioids in the United States. BMJ 2016;352:i549 (Published 27 January 2016).)

(Anm: California doctor convicted of murder charges in overdose of patients. (…) Tseng was one of only a handful of doctors across the country who have faced murder charges for prescribing painkillers that led to a patient's death. Last month, a Florida physician was acquitted of first-degree murder in a patient's fatal overdose. (…) April Rovero, whose son, Joey, died nearly six years ago after mixing alcohol with Xanax and oxycodone he had obtained from Tseng, said she believes the verdict will resonate throughout the country. (latimes.com 30.10.2015).)

(Anm: Drug overdose has become leading cause of death from injury in US. More than 44 000 people in the United States died as a result of a drug overdose in 2013 (figure⇓), making it the leading cause of death from injury in the country, says a report on the effect of injuries released on 17 June.1 Overall, injuries killed more than 193 000 people in 2013 in the US and were the leading cause of death among people aged 1 to 44 years, the report said. (...) About half, 22 000, are related to prescription drugs, the report said. BMJ 2015;350:h3328  (Published 22 June 2015).)

(Anm: The Facts Hurt: A State-By-State Injury Prevention Policy Report  (healthyamericans.org June 2015).)

(Anm: Overdrevne overdoser. Det stemmer ikke at Norge er Europas nest verste på overdoser, selv om den offisielle europeiske statistikken sier det. (…) Bedre enn vårt rykte. – Dette er den offisielle europeiske statistikken. Det er naturlig for Helsedirektoratet å forholde seg til den. Men personlig kunne jeg ønsket at de var mer kritiske til tallene, sier Helge Waal, professor emeritus ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. (morgenbladet.no 23.10.2015).)

(Anm: How Can We Help Persons With Serious Mental Illness and Substance Use Disorders Permanently Exit Homelessness? (cmeinstitute.com 25.11.2015).)

- FN slår alarm om nye narkotiske stoffer (- Hvorfor "Just Say No" ikke virker)

FN slår alarm om nye narkotiske stoffer
vg.no 27.6.2013
Ungdom lures til å tro at syntetisk narkotika er ufarlig, mener FNs kontor for narkotika og kriminalitet UNODC.

Narkolangerne lurer unge mennesker til å prøve de nye syntetiske stoffene ved å si at de er lovlige og gi dem navn som «Krydder», Mjau-mjau» og «Badesalt».

Antallet nye såkalte psykoaktive stoffer har økt med over 50 prosent på tre år og kom i fjor opp i 251, het det i en UNODC-rapport onsdag. (...)

(Anm: Protection or Harm? Suppressing Substance-Use Data. NEJM (April 15, 2015).)

(Anm: Narkomane på tre måneders rusbehandling i ødemarken. Åtte nyavrusede narkomane med abstinenser og skjelvende bein ble sendt ut i den norske villmarken med ett mål. Å bli rusfrie. (aftenposten.no 13.3.2015).)

(Anm: Vil dømme narkomane til behandling. Resultatene med "narkotikadomstoler" er så positive at stortingsflertallet utvidet tilbudet og gjøre det varig. (aftenposten.no 14.5.2015).)

(Anm: Pyskotisk ungdom ruset på motedop raserte pasientrom. Sykehus slår alarm om rabiate unge pasienter. Beslagstall av «motedop», som kalles nye psykoatkive substanser (NPS), viser at det i 2014 beslaglagt dobbelt så mye som året før. (vg.no 30.4.2015).)

(Anm: Motedopet som skremmer norske leger: «Kristoffer» mistet all kontroll – lagt i koma. Ukentlig blir unge menn eskortert av politiet til akuttavdelingen på Ullevål sykehus. Aggressive, paranoide og ustyrlige. I kroppen sirkulerer syntetiske stoffer. «Kristoffer» våknet etter to døgn, i et hvitt rom med masse ledninger. Rundt håndleddet sto det «ukjent». To døgn tidligere var han på fest.  (vg.no 19.6.2016).)

(Anm: - Reseptbelagte legemidler blir sett på som velsignet av legemiddelkontrollen FDA, mens foreldre og barn oversvømmes av stadig mer aggressiv reklame fra legemiddelfirmaer med meldinger om at disse substansene er trygge, populære, og fordelaktige. (medicalnewstoday.com 27.3.2015).)

(Anm: Link found between substance use, teen pregnancy (clinicalpsychiatrynews.com 20.2.2015).)

(Anm: Flere legges inn med overdose: «Marius» (26) lever med voldsom panikkangst etter bruk av syntetisk dop - 26-åringen vil advare alle mot å prøve syntetisk narkotika. – Det var grusomt, sier «Marius». (tv2nyhetene.no 24.1.2015).)

(Anm: Drug policy: we need brave politicians and open minds Editor's Choice Fiona Godlee, editor in chief, The BMJ BMJ 2014;349:g7603 (Published 10 December 2014).)

(Anm: Why "Just Say No" Doesn't Work. (scientificamerican.com 19.12.2013).)

(Anm: More than 9 million Americans abuse drugs. A recent study published in JAMA Psychiatry paints a bleak picture of the current state of drug addiction in the US. (…) The team specifically looked in detail at the prevalence and treatment of drug use disorders (DUDs) as described in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition (DSM-5). They poured over data taken from interviews with 36,309 adults, and the study focused on amphetamine, cannabis, club drug, cocaine, hallucinogen, heroin, nonheroin opioid, sedative/tranquilizer or solvent/inhalant use disorders. Results of the investigation showed a level of prevalence that might, to many, be surprising: 3.9% of Americans - around 9.1 million people - had a 12-month DUD diagnosis, and 9.1% had a lifetime diagnosis. (medicalnewstoday.com 19.11.2015).)

- Narkomane på tre måneders rusbehandling i ødemarken (- I dag, ti måneder etter, er syv av de åtte deltagerne alkoholfrie, medikamentfrie og stoffrie.)

Narkomane på tre måneders rusbehandling i ødemarken
aftenposten.no 15.3.2015
Åtte nyavrusede narkomane med abstinenser og skjelvende bein ble sendt ut i den norske villmarken med ett mål. Å bli rusfrie.

Langt unna dårlige vaner. Alle har ruset seg siden de var ungdommer. De har tatt flere overdoser, vært inn og ut av avrusning, behandling og fengsel, er blitt fratatt barn, forlatt av samboere og familie.

Hva skjer når alle muligheter for å sprekke er på mils avstand? Åtte nyavrusede narkomane med abstinenser og skjelvende bein ble sendt ut i den norske villmarken med ett mål. Å bli rusfrie. (...)

Så hvordan har det gått?
I dag, ti måneder etter, er syv av de åtte deltagerne alkoholfrie, medikamentfrie og stoffrie. Noen bor fortsatt i bemannet ettervernsbolig. To har flyttet til egen bolig og engasjerer seg som frivillige i stiftelsen. Flere har fått plass for videre skolegang, og de fleste deltar i planleggingen av neste tur for en ny gruppe.

- Hadde halvparten vært rusfrie ville vi sagt at det var oppsiktsvekkende bra. Samtidig er det skjørt. Vi vet at når det vanlige livet begynner, utenfor behandling, det er da det er mest krevende, sier Schøyen.

Det finnes få tall for resultater av rusbehandling.
Den eneste store, norske studien som har sett på rusmisbrukere i behandling over tid, ble gjort i årene 1992–2012 av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). De fulgte 481 narkomane og fant ut at en tredjedel av dem som var intervjuet var i arbeid etter ti år. 15 prosent var døde.

En oversikt fra Nasjonal kompetansetjeneste for rusbehandling viser at dropouten fra døgnbehandling på en rekke behandlingssteder varierer mellom 17 og 57 prosent. (...)

RUSBEHANDLING [I Norge]
2013:
Rundt 8500 personer var innlagt for døgnbasert behandling for rus og avhengighet.
Samlet sett var rundt 29.500 personer i en eller annen form for behandling.

SLIK FÅR EN RUSMISBRUKER HJELP
Får behovene vurdert av fastlege/NAV.
Henvises til avrusning ved behov. Deretter eventuelt poliklinisk behandling og/eller døgnbehandling. Poliklinisk behandling kan enten gis som eneste behandling eller i forkant av døgnbehandling.
Skrives deretter ut til kommunen eller videre poliklinisk behandling. Kilde: Helsedirektoratet (...)

(Anm: Rekordhøyt antall narkotikasaker i første halvår (aftenposten.no 11.8.2014).)

(Anm: Farmakologiportalen. Norsk portal for legemiddel- og rusmiddelanalyser (beta.farmakologiportalen.no).)

(Anm: Anlov P. Mathisen Skribent. Rus: Vi må slutte å frykte brukerne, og heller betrakte dem som ressurser. Politikere og fagfolk er i ferd med å bli opptatt av at rusavhengige skal medvirke og ha innflytelse over eget behandlingsløp, skriver Anlov P. Mathiesen. Her taler helseminister Bent Høie (H) under en kongress om rus og psykisk helse i fjor. Ingen har sterkere kompetanse på den rusavhengiges hverdag enn den rusavhengige selv. Etter tiår med ovenfra-og-ned-holdninger i helsevesenet har vinden snudd. Politikere og fagfolk er blitt opptatt av at rusavhengige skal medvirke og ha innflytelse over eget behandlingsløp. (aftenposten.no 30.11.2016).)

(Anm: Nettportal for legemiddelanalyser. Inntil nå har det ikke eksistert noen landsomfattende oversikt over hvilke legemiddel- og rusmiddelanalyser som utføres ved norske laboratorier. Nå lanseres Farmakologiportalen, fagmiljøets egen oversikt over slike analyser. Tidsskr Nor Legeforen - Publisert først på nett 18. mars 2015.)

(Anm: - Jeg følte meg redd og alene Robin Williams har snakket åpent om rusproblemer og angst. (kjendis.no 12.8.2014).)

(Anm: Robin Williams’ Parkinson’s: The Link Between the Chronic Disease and Depression (time.com 14.8.2014).)

(Anm: Enken til Robin Williams avslører sannheten bak dødsfallet. Filmstjernen Robin Williams (63) slet med demenssykdom før han valgte å ta sitt eget liv. – Jeg klandrer ham ikke, sier enken. (…) Hun avslører at Williams ble diagnostisert med sykdommen demens med lewylegemer etter sin død. (…) Ifølge Store norske leksikon ligner sykdommen på Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. Demens med lewylegemer har symptomer som mental svikt, synshallusinasjoner, vrangforestillinger og depresjon. (tv2nyhetene.no 3.11.2015).)

(Anm: Lewy body dementia: unrecognized and misdiagnosed. August last year saw the passing of much-loved actor and comedian Robin Williams. At the time, friends and colleagues of the star claimed that depression led him to take his own life. But earlier this week, his widow Susan said this was not the case; his death was the result of a debilitating brain disease known as Lewy body dementia. (medicalnewstoday.com 6.11.2015).)

(Anm: Why do stand-up comedians die young? (medicalnewstoday.com 17.7.2016).)

(Anm: Does comedy kill? A retrospective, longitudinal cohort, nested case-control study of humour and longevity in 53 British comedians. (…) CONCLUSIONS: These data suggest that elite comedians are at increased risk of premature death compared to their less funny counterparts. Mental health issues and personality characteristics that help shape their comedic talent and success may well explain their reduced longevity and raises serious issues for identifying and mitigating their risk of a premature death.Int J Cardiol. 2015 Feb 1;180:258-61. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.11.152. Epub 2014 Nov 26.)

(Anm: «Stoffet er billig, kraftig og brukes av stadig flere» (aftenposten.no 28.4.2014).)

(Anm: Depression, Addiction, Suicide, and Robin Williams (cmeinstitute.com 20.8.2014).)

(Anm: Langt færre overdoseutrykninger i Bergen. Overdoseutrykningene i Bergen har falt med 40 prosent, viser nye tall. Politiet mener nedleggelsen av rusmiljøet i Nygårdsparken er årsaken. (kommunal-rapport.no 7.4.2015).)

(Anm: Spekulativ overdosestatistikk. Overdoseutrrykninger har gått ned med 40 prosent i Bergen etter at rusmiljøet i Nygårdsparken ble splittet. Men vet vi nok om hva som befinner seg bak tallene? (nrk.no 7.4.2015).)

- Mener rusforskning har vært mislykket)

20 års bortkastet rusforskning på «drop outs»
aftenposten 23.3.2014
«Robin» har en lang karrière i rusbehandlingssystemet bak seg – nå er han på femdøgnspost ved OUS på Ullevål, men snart klar for hverdagsliv med jobb og familie.

I 20 år er årsaken til frafallet i rusbehandlingen evaluert. Forskerne har trolig lett på feil sted.

Hvorfor dropper så mange pasienter ut av rusbehandlingen?

Svaret er trolig å finne andre steder enn hos pasienten selv, viser ny studie. (...)

Forskning på frafall i rusbehandling
- Studien gikk gjennom 122 studier fra 1992 til 2013 med tilsammen 200.000 undersøkte pasienter.
- Målet var å finne solide risikofaktorer for «drop out» fra rusbehandling.

- Forskerne fant at hele 91 prosent av studiene undersøkte om frafall hadde sammenheng med kjennetegn ved pasienten. Få studier fant en sammenheng.

- Bare 9 prosent av studiene så på sammenhengen mellom drop out og trekk ved behandlingsopplegget eller terapeut.

- Studiens konklusjon: Fremtidig forskning bør fokusere på behandlingsopplegget, og på samspillet mellom terapeut og pasient. (...)

(Anm: Stor risiko ved bruk av nye psykoaktive stoffer (NPS) (fhi.no 18.12.2014).)

(Anm: Margaret McCartney: The government’s plan to blame and shame people for having disease  BMJ 2015;351:h4368 (Published 17 August 2015).)

(Anm: Rita Nilsen - daglig leder, Stiftelsen Retretten, styrmedlem Actis. Myter om rusmisbrukere. Det er flott at Oslo Aps ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl har vært en tur i Oslos belastede rusmiljø og skaffet seg innblikk i hverdagen til dem som sliter. Men de fleste med avhengighetsproblemer lever ikke slik som det fremstilles i  ediene. Flertallet har egen bolig, arbeid og familie. Felles for dem på gata og andre er at de trenger hjelp til å ende misbruket. (aftenposten.no 18.8.2015).)

(Anm: Sykehus får refs etter overdosedødsfall. Sykehuset Østfold får kritikk etter at en tvangsinnlagt psykiatrisk pasient stakk av i fjor. Dagen etter døde den unge mannen av en overdose. (vg.no 21.6.2015).)

(Anm: Simon (20) døde av overdose – sykehuset får flengende kritikk. Simon Langrind rømte under en gåtur mens han var tvangsinnlagt for rusbehandling. Dagen etter ble han funnet død av en overdose. (...) Helseadvokat Edmund Asbøll mener dommen er et gjennombrudd når det gjelder konsekvenser av alvorlige feil som gjøres innenfor psykiatrien. (tv2nyhetene.no 21.6.2015).)

(Anm: Fatal poisoning in drug addicts in the Nordic countries in 2012. Forensic Sci Int. 2015 Jan 13;248C:172-180. doi: 10.1016/j.forsciint.2015.01.003. [Epub ahead of print] ).)

(Anm: Hevder dette fikk nazi-soldater til å føle seg uovervinnelige: - Trodde det var som å drikke kaffe. En ny bok kalt «Der Totale Raush» tar for seg den omfattende bruken av narkotiske stoffer under Adolf Hitlers regime i Nazi-Tyskland. (…) Selve «Pervitin» ble funnet opp nazi-kjemikeren Fritz Hauschild - og populariteten ble stor. Stoffet skal også ha blitt blandet inn i sjokolader. (dagbladet.no 14.9.2015).)

(Anm: Slik har menneske rusa seg gjennom historia. Ei ny arkeologisk studie oppsummerer menneskets forhold til rusmiddel frå førhistorisk tid. (nrk.no 16.2.2015).)

(Anm: Studie: Missbruksbarn far mycket illa - Barn till missbrukare löper sju gånger större risk än andra barn att utveckla ett eget missbruk, visar en forskarstudie som presenteras på DN:s debattsida. (dagensmedicin.se 6.2.2015).)

(Anm: Avkriminaliser rus. Når progressive krefter tar til orde for en mer human ruspolitikk, får vi ofte høre at vi her til lands allerede ligger langt framme. Både helseminister Bent Høie (H) og opposisjonen er langt på vei enige i at vi må behandle rusmisbrukere som syke og ikke som kriminelle. Vi blir fortalt at vi ikke straffer narkomane i dag. Men nå viser tall NRK har fått fra politiet at personer i de åpne rusmiljøene i Bergen og Oslo de siste fem åra til sammen er bøtelagt for 48 millioner kroner. Mange ender opp i fengsel fordi de ikke greier å betale. (dagbladet.no 11.4.2016).)

(Anm: Open Letter to UN Chief Calls for Global Drug Policy Shift. UNITED NATIONS (AP) — An open letter to U.N. Secretary-General Ban Ki-moon signed by more than 1,000 people, including financier Warren Buffett, U.S. Sen. Elizabeth Warren and rock star Sting, says the war on drugs has failed and calls for a shift in global drug policy from emphasizing criminalization and punishment to health and human rights. (…) "The drug control regime that emerged during the last century has proven disastrous for global health, security and human rights," the letter says. "It created a vast illicit market that has enriched criminal organizations, corrupted governments, triggered explosive violence, distorted economic markets and undermined basic moral values." (pharmapro.com 14.4.2016).)

- Ble syk av sin rusavhengige datter

Ble syk av sin rusavhengige datter
nrk.no 29.9.2015
– Det er vondt å stenge døren for ungen din som du forguder og elsker over alt i verden. (…)

Det vonde valget
Etter flere år med opp og nedturene som datterens rusmisbruk innebar, opplevde Marianne at hun selv fikk helseproblemer. I perioden datteren ruset seg var hun borte fra jobben sin i helsevesenet i tre år.

– Jeg fikk atopisk eksem på begge armer, hodepine, magesmerter og vondt i skuldre og nakke. Jeg sov nesten ikke, jeg måtte hele tiden være på alerten, det var som å være i krigen hver eneste dag, forteller hun.

Helseproblemene tvang Marianne til å ta et svært vanskelig valg.

– Det var en høstkveld hun kom og ikke hadde noe sted å være. Jeg måtte be henne finne ut av det selv og si at hun ikke var velkommen.

Marianne glemmer det aldri.

– Det er vondt å stenge døra for ungen din som du forguder over alt i verden. (…)

Helseproblemer ikke uvanlig
Selv om Marianne ikke var rusavhengig selv hadde hun gått inn i en psykisk medavhengighet med sin datter.

Betine Sandland, veileder ved veiledningssenteret for pårørende til rusavhengige i Vestfold, sier at det å sette grenser for seg selv er med på å bryte opp det mønsteret man er med i sammen med den som ruser seg. Uten at man ønsker det er man medavhengig på den måten at man legger til rette for rusmisbruket.

Ifølge Sandland er det ikke uvanlig at pårørende til rusavhengige får helseproblemer og problemer med å stå i arbeidslivet. Hennes råd er å oppsøke hjelp om man er i en slik situasjon. Ved veiledningssenteret i Vestfold er terskelen lav.

– Du trenger ingen henvisning for å komme til oss. Samtalene er åpne. Det finnes ingen fasit for hva som er riktig når det gjelder å sette grenser for å ivareta seg selv og egen familie, sier hun. (…)

(Anm: Ruslidelser vanligere blant psykisk syke. Registrerte ruslidelser er ti ganger mer utbredt blant pasienter med alvorlig psykisk sykdom enn i befolkningen totalt, viser en ny studie. (nettavisen.no 26.4.2015).)

- Ingen vil granske overdosedødsfall

Ingen vil granske overdosedødsfall
aftenposten.no 10.9.2009
109 personer døde av overdose i 2007 – 65 av dem på grunn av ulovlige, narkotiske stoffer. Og i fjor døde 60 personer av overdose, ifølge statistikk fra KRIPOS. I tillegg gjennomfører helsepersonell hvert år rundt 2000 gjenopplivinger etter overdoser.

I mars i år vedtok et enstemmig bystyre å sette i gang en granskning av overdosedødsfallene i 2006 og 2007. Rusmiddeletaten spurte tre forskningsfirmaer. To av dem sa nei. Senter for rus og avhengighetsforskning, SERAF, kom med et tilbud, men godtok ikke den økonomiske rammen på 500000 kroner. De regner med at undersøkelsene vil koste 1,4 mill. kroner. (...)

(Anm: 670 ungdommer fikk rushjelp hos Legevakten i fjor. - De er døddrukne, hjelpeløse og har satt seg selv i en uheldig situasjon. De er heldige som bringes hit, sier lege og medisinsk ansvarlig Odd Martin Vallersnes. (aftenposten.no 6.7.2015).)

(Anm: Substance abuse in developing countries needs to be addressed by global public health objectives (medicalnewstoday.com 19.8.2014).)

(Anm: Drop-out from addiction treatment: a systematic review of risk factors. Clin Psychol Rev. 2013 Dec;33(8):1010-24.)

(Anm: 20 års bortkastet rusforskning på «drop outs» . Hvorfor dropper så mange pasienter ut av rusbehandlingen? Forskerne har lett på feil sted. Svaret er trolig å finne andre steder enn hos pasienten selv, viser ny studie. (aftenposten.no 24.3.2014).)

(Anm: Brennpunkt: Metadonbarna: Født på rus betalt av staten (nrk.no 23.11.2010).)

(Anm: Little evidence that primary care providers stop child and teen drug use, US task force says BMJ 2014;348:g2115 (Published 13 March 2014).)

(Anm: Dødsdop kan ha havnet på svenskemarkedet. SVULMET OPP: Dette bildet publiserte politimannen i Södermalm politi på Twitter. Han hevder det dødelig dopet «Krokodil» er skyld i hevelsen. «Selges som heroin, kjøpes som død», skriver svensk politi på Twitter. (dagbladet.no 15.4.2015).)

- Bruk av visse smertestillende midler og antidepressiva (+ 31 %) forbundet med økt risiko for drap

Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide (Bruk av visse smertestillende midler forbundet med økt risiko for drap)
medicalnewstoday.com 1.6.2015
Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (Certain drugs affecting the central nervous system - such as painkillers and tranquilizing benzodiazepines - are associated with increased risk of committing a murder, finds a new study published in the journal World Psychiatry.) (…)

Forskerne fant ingen signifikant sammenheng mellom bruk av antipsykotika og økt risiko for å begå et drap. Men en noe økt risiko for å begå et drap (31 % økt risiko) var assosiert med bruk av antidepressiva (…) (The researchers found no significant association between use of antipsychotics and increased risk of committing a homicide. However, a slightly increased risk of committing a homicide (31% increased risk) was associated with antidepressant use.)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

(Anm: Reglene for ransaking kan bli endret. Regelverket for ransaking av psykiatriske pasienter brytes over hele landet. Nå kan lovverket bli endret. (nrk.no 16.7.2015).)

(Anm: Bryter loven for å opprettholde sikkerheten. Sørlandet sykehus ransaker psykiatriske pasienter selv når lovverket ikke gir adgang til det. Sykehuset mener lovverket ikke er godt nok. (…) Ifølge lovverket kan man bare gjennomgå bagasjen til psykiatriske pasienter ved begrunnet mistanke. Haaland mener det ikke er godt nok. – Konsekvensen vil være at både rusmidler og farlige gjenstander blir brakt inn i enhetene, sier han. (nrk.no 15.7.2015).)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, massemord etc.? (mintankesmie.no).)

(Anm: Pilot i dødelig krasj brukte forbudt legemiddel. (Pilot in fatal crash was using banned drug.) The Chilkat Valley News. (28.02.2002).)

(Anm: Final Report. Accident on 24 March 2015 at Prads-Haute-Bléone (Alpes-de-Haute-Provence, France) to the Airbus A320-211 registered D-AIPX operated by Germanwings (bea.aero D-AIPX - 24 March 2015).)

(Anm: Gåten Lubitz (...) Kan antidepressiva ha forårsaket Germanwings-tragedien (- Could antidepressants have caused the Germanwings tragedy?) (forbes.com 29.3.2015).)

(Anm: More Than 1 in 10 Pilots Suffer From Depression, Survey Finds. THURSDAY, Dec. 15, 2016 (HealthDay News) -- More than one-tenth of professional airline pilots may suffer from depression, and a small percentage might experience suicidal thoughts, a new survey reveals. The findings come in the wake of the Germanwings air crash in 2015. In that tragedy, a co-pilot with depression deliberately crashed an airliner in the French Alps, killing all 150 people onboard. (medicinenet.com 15.12.2016).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.

(Anm: Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort (Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort) (...) Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016).)

(Anm: Sygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold (arbejdsmiljoviden.dk 13.10.2015).)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- For to år siden gikk NRK gjennom dommene etter 231 norske drap over ti år fra 2003 til 2012. I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet.

Forsvarer: – Drapssiktet brukte medikamenter
nrk.no 13.12.2016
22-åringen som er siktet for å ha drept en 42 år gammel mann på Notodden forrige lørdag gikk på medikamenter. (…)

For to år siden gikk NRK gjennom dommene etter 231 norske drap over ti år fra 2003 til 2012. I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet.

– At et drap er begått i rus betyr ikke nødvendigvis at det er en direkte sammenheng mellom rusen og drapet. Ofte kan det være en bakenforliggende årsak til både rusbruken og drapet, sa voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøyskolen til NRK i 2014. (…)

- Halvparten av norske drap begått av rusede

Halvparten av norske drap begått av rusede
nrk.no 10.6.2014
Over halvparten av drapene i Norge gjennom ti år er begått av rusede gjerningspersoner. Tallet både kunne og burde vært lavere hvis rusomsorgen hadde fungert bedre, sier forskere. Av Ståle HansenNRK Journalist Ståle Hansen Ellen Borge Kristoffersen

NRK har gjennomgått dommene etter 231 norske drap over ti år fra 2003 til 2012. I 125 av drapene - eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet.

Drap som er begått i rus involverer ofte personer som kjenner hverandre fra før, eller har en familierelasjon. De er ofte vanskelig å finne et motiv eller drapene er tilsynelatende utløst av bagateller og småkrangler. (...)

- Metamfetaminbrukere mer enn tre ganger risiko for å utvikle parkinson sykdom

Ny UiO-studie: Tyr til amfetamin for å prestere på jobben
e24.no 10.1.2015
– Jeg jobber virkelig ekstremt effektiv, sier en maler som har brukt amfetamin på jobb jevnlig. Ny norsk undersøkelse viser at folk med fysisk krevende arbeid tar oppkvikkende narkotika for å komme seg gjennom arbeidsdagen.

Ifølge en ny studie ved Universitetet i Oslo brukes amfetamin ofte av menn med fysiske slitsomme yrker – snekkere, rengjøringsmedarbeidere, personer i bygg- og anlegg og transportbransjen
Mens kokain tradisjonelt gjerne assosieres med finansbransjen og som finansakrobaters foretrukne dop, er det også personer med lavere inntekt som tyr til hvitt pulver for å komme seg igjennom arbeidshverdagen. (…)

Professor Willy Pedersen, en av forskerne bak studien og ekspert på rusforskning, sier amfetamin er et farlig stoff som like fullt ofte brukes av «vanlige folk». (…)

(Anm: International study finds meth messes up brains of youths far more than those of adults (medicalnewstoday.com 16.2.2015).)

(Anm: Oslo-borgere bruker mest metamfetamin i Europa. Forskere har funnet ut hvilke rusmidler det blir skylt ned mest av og hvor. Tallenes tale viser at Osloborgerne troner øverst på en av listene. European monitoring centre of drugs and drugsaddiction har listet opp og sammenlignet narkotiske stoffer i kloakksystemet i over 50 europeiske byer. Formålet er å finne ut mer om befolkningens narkotikabruk. (tv2nyhetene.no 5.6.2015).)

Meth users 'three times more likely' to develop Parkinson's
medicalnewstoday.com 17.12.2014
Users of methamphetamine are at three times more risk for getting Parkinson's disease than people who do not use illegal drugs, according to new research from the University of Utah and Intermountain Healthcare

A previous study that examined nearly 250,000 California hospital discharge records found that meth users had an increased risk for Parkinson's. The new study - published in the journal Drug and Alcohol Dependence - includes both inpatient and outpatient clinic records, and so draws data from a wider sample of the population. (…)

(Anm: Metamfetamin er et syntetisk sentralstimulerende narkotikum. Det har mye av de samme virkningene og ligner kjemisk på amfetamin. (no.wikipedia.org).)

- Brukere av metamfetamin er tre ganger mer utsatt for å få Parkinsons sykdom enn folk som ikke bruker illegale rusmidler

Meth users 'three times more likely' to develop Parkinson's
medicalnewstoday.com 17.12.2014
Users of methamphetamine are at three times more risk for getting Parkinson's disease than people who do not use illegal drugs, according to new research from the University of Utah and Intermountain Healthcare

A previous study that examined nearly 250,000 California hospital discharge records found that meth users had an increased risk for Parkinson's. The new study - published in the journal Drug and Alcohol Dependence - includes both inpatient and outpatient clinic records, and so draws data from a wider sample of the population. (…)

(Anm: Metamfetamin er et syntetisk sentralstimulerende narkotikum. Det har mye av de samme virkningene og ligner kjemisk på amfetamin. (no.wikipedia.org).)

(Anm: International study finds meth messes up brains of youths far more than those of adults (medicalnewstoday.com 16.2.2015).)

- Metamfetaminbruk knyttet til økt risiko for hjerneslag hos de unge.

(Anm: Methamphetamine use linked to heightened stroke risk in the young. The stimulant methamphetamine, also popularly known as 'speed,' 'ice' and 'meth,' is linked to a heightened risk of stroke among young people, reveals a review of the available evidence, published online in the Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry. (medicalnewstoday.com 25.8.2017).)

(Anm: Stroke and methamphetamine use in young adults: a review. Neurology Neurosurgery & Psychiatry 2017 published online 23 August 2017.)

Amfetamin ökar risk för parkinson
sverigesradio.se 21.2.2011
Amfetamin kan öka risken att drabbas av parkinson med 60%, enligt en ny amerikansk studie som presenteras på American Academy of Neurology:s konferens i vår.

Forskarna bakom studien utgick från data från en stor hälsoundersökning som genomfördes i Kalifornien på 60- och 70-talet, där drygt 66 000 personer deltog. Vid en senare uppföljning hade drygt elva hundra av deltagarna drabbats av parkinson – och för de deltagare som regelbundet intagit amfetamin i form av medicinerna Benzedrine och Dexedrine så ökade risken att drabbas med omkring 60%.

Amfetamin används medicinskt för att behandla patienter med ADHD eller narkolepsi, men är också den näst vanligaste illegala drogen i Sverige efter Cannabis. (...)

Studien presenteras på American Academy of Neurology's 63rd Annual Meeting in Honolulu April 9-16, 2011. (...)

Parkinsons sykdom, en oversikt
nhi.no 11.2.2011
Parkinson sykdom skyldes at celler i hjernen som er med å styre bevegelser blir ødelagt. Symptomene kan komme snikende og det kan ta tid å få stilt riktig diagnose. Det er en betydelig belastning å oppleve at man i mindre grad kan utføre viljestyrte bevegelser.

Skjelvinger, stivhet i armer og ben og dåvoldrlig koordinasjon begrenser muligheten for å delta på mange dagligdagse aktiviteter. Stemmen er også avhengig av muskelstyring, og den blir også rammet ved Parkinson sykdom. (...)

(Anm: Parkinsonlegemidler (Parkinsons sykdom) (mintankesmie.no).)

A Parkinsonian Syndrome in Methcathinone Users and the Role of Manganese
NEJM 2008;358:1009-1017 (March 6)
Background A distinctive extrapyramidal syndrome has been observed in intravenous methcathinone (ephedrone) users in Eastern Europe and Russia. (...)

Conclusions Our observation of a distinctive extrapyramidal syndrome, changes in the MRI signal in the basal ganglia, and elevated blood manganese levels in methcathinone users suggests that manganese in the methcathinone solution causes a persistent neurologic disorder. (...)

(Anm: Methcathinone (wikipedia.org).)

- UCI, Italienske forskere begrenser akselerert cellulær aldring forårsaket av bruk av metamfetamin

UCI, Italian scientists limit accelerated cellular aging caused by methamphetamine use (UCI, Italienske forskere begrenser akselerert cellulær aldring forårsaket av bruk av metamfetamin)
medicalnewstoday.com 14.2.2015
Grasp of underlying molecular mechanisms could improve addiction recovery efforts

The ravaged faces of methamphetamine addicts tell a terrible tale - abusing the drug dramatically accelerates aging. Now scientists from UC Irvine and the Italian Institute of Technology have discovered how this occurs at the cellular level and identified methods to limit the process.

With funding from the National Institute on Drug Abuse to probe the effects of methamphetamine on the "lipidome" (the complete lipid profile of representative organs and tissues) in rats that self-administer the drug, UCI's Daniele Piomelli and his IIT colleagues found that its use caused abnormalities in cellular fat metabolism, triggering extreme inflammation marked by a considerable rise in the formation of ceramides, pro-inflammatory molecules that can foster cell aging and death. (…)

Methamphetamine is a highly addictive psychostimulant that profoundly damages the brain and other body organs. Postmortem examinations of human tissues have linked use of the drug to diseases associated with aging, such as coronary atherosclerosis and pulmonary fibrosis, but the molecular mechanisms underlying these findings have remained unknown.

The Piomelli team learned that this cellular cascade involves the recruitment of nuclear factor kappa beta, a protein that under healthy conditions helps control DNA encoding of proteins. But as the cell is flooded with methamphetamine-induced signaling, nuclear factor kappa beta triggers excessive signaling in pathways that engender dramatic increases in ceramide activity.

"We found this signaling process to be key for advanced cellular aging, which is at the heart of the accelerated aging influenced by methamphetamine abuse," said Piomelli, the Louise Turner Arnold Chair in the Neurosciences. (…)

(Anm: Methamphetamine Accelerates Cellular Senescence through Stimulation of De Novo Ceramide Biosynthesis. PLoS ONE 10(2): e0116961 (February 11, 2015)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

- Metamfetaminbruk knyttet til økt risiko for hjerneslag hos de unge.

(Anm: Methamphetamine use linked to heightened stroke risk in the young. The stimulant methamphetamine, also popularly known as 'speed,' 'ice' and 'meth,' is linked to a heightened risk of stroke among young people, reveals a review of the available evidence, published online in the Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry. (medicalnewstoday.com 25.8.2017).)

(Anm: Stroke and methamphetamine use in young adults: a review. Neurology Neurosurgery & Psychiatry 2017 published online 23 August 2017.)

(Anm: Methamphetamine: Facts, Effects and Health Risks. Methamphetamine is a highly addictive and illegal psychostimulant drug that is used for its powerful euphoric effects which are similar to those of cocaine. (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

(Anm: Surprising finding provides more support for Alzheimer's being an autoimmune disease. Brain levels of the lipid ceramide are high in Alzheimer's disease, and now scientists have found increased levels of an antibody to the lipid in their disease model. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Ceramid (ceramide) N-acylsfingosin, lipid (fettstoff) som er en del av flere glykolipider, bl.a. sfingolipider, cerebrosider og gangliosider som finnes i cellemembraner, særlig i hjerne- og nervevev. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Ceramides are a family of waxy lipid molecules. A ceramide is composed of sphingosine and a fatty acid. Ceramides are found in high concentrations within the cell membrane of cells. They are one of the component lipids that make up sphingomyelin, one of the major lipids in the lipid bilayer. Contrary to previous assumptions that ceramides and other sphingolipids found in cell membrane were purely structural elements, ceramide can participate in a variety of cellular signaling: examples include regulating differentiation, proliferation, and programmed cell death (PCD) of cells. (en.wikipedia.org).)

- Misbruk av reseptbelagte smertestillende legemidler øker forbruket av heroin blant hvite i forstedene

Author Insights: Driven by Prescription Drug Abuse, Heroin Use Increases Among Suburban, Rural Whites
JAMA 2014 (May 29, 2014)
The face of heroin use in the United States is changing. A study published in JAMA Psychiatry this week found that compared with previous generations of heroin users, newer initiates are more likely to be older, to be white, to live in nonurban areas, and to have previously abused prescription painkillers.

Anecdotal reports from law enforcement and substance abuse treatment professionals have long suggested that many individuals who become addicted to prescription painkillers eventually move on to heroin when it becomes too difficult or expensive to access prescription opioids. Recent data from the Substance Abuse and Mental Health Administration support this anecdotal evidence. (...)

(Anm: Pain Medication Abuse Likely Driving Heroin Resurgence. JAMA Psychiatry 2014 (February 3, 2014).)

(Anm: The Changing Face of Heroin Use in the United States A Retrospective Analysis of the Past 50 Years JAMA Psychiatry 2014 (Published online May 28, 2014).)

(Anm: Overdose deaths drop after Florida cracks down on prescribers. BMJ 2014;349:g4425 (Published 03 July 2014).)

- 75 % av heroinbrukerne sier de startet med reseptbelagte opioider (- Opioid, heroindødsfall fortsetter å øke.)

Opioid, Heroin Deaths Continue to Climb (Opioid, heroindødsfall fortsetter å øke)
medpagetoday.com 1.7.2014
Overdose deaths from both prescription opioids and heroin continued to rise in 2011, the most recent year for which data were available, according to the CDC.

While prescription opioid deaths followed a more than decade-long trend and increased about 2% to 16,917, heroin deaths jumped by 44% -- from 3,036 in 2010 to 4,397.

Officials with the CDC said the increase in heroin deaths may be partly due to users having less access to prescription opioids and switching to the illicit drug.

Leonard Paulozzi, MD, MPH, lege og forsker ved CDC i Atlanta, opplyste at omtrent 75 % av heroinbrukerne sier de startet med reseptbelagte opioider. (Leonard Paulozzi, MD, MPH, a physician and researcher with the CDC in Atlanta, said about 75% of heroin users say they started out by using prescription opioids.)

"People might have turned to heroin," Paulozzi told the Milwaukee Journal Sentinel and MedPage Today. (...)

(Anm: Opioider (N02A) - Felleskatalogen (felleskatalogen.no).)

(Anm: Opioider. Stoffer som virker på opioidreseptorer i sentralnervesystemet. Disse kan enten være stoffer forekommende i opium (morfin med flere), syntetisk fremstilt fra disse (kodein med flere) eller naturlig forekommende i kroppen (endorfiner). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Opium somniferum. I opium finnes en rekke alkaloider, de viktigste er kodein, morfin og papaverin. Opium brukes som rusmiddel i form av røykeopium, og har da omtrent samme virkning som morfin. Innen moderne farmakoterapi har ikke opium lenger noen praktisk anvendelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Opioid (av «opium» og «-oid», 'liknande') er ei felles nemning på ulike stoff som likner morfin, eit stoff utvunne frå opium, i verkemåte. Dette kan vera stoff som kjem frå opiumsvalmuen (opiat), eller kunstig framstilte stoff med ein tilsvarande verknad. Omgrepet omfattar fleire, men ikkje alle, opiat, syntetiske stoff som fentanyl, ketobemidon og metadon, og endorfin, som er naturleg danna i kroppen.[1] (no.wikipedia.org).)

(Anm: Opioids are substances that act on opioid receptors to produce morphine-like effects.[2] Medically they are primarily used for pain relief, including anesthesia.[3] Other medical uses include suppression of diarrhea, treating opioid use disorder, reversing opioid overdose, suppressing cough, and suppressing opioid induced constipation.[3] Extremely potent opioids such as carfentanil are only approved for veterinary use.[4] Opioids are also frequently used non-medically for their euphoric effects or to prevent withdrawal.[5](en.wikipedia.org).)

(Anm: Opioid epidemic. The opioid epidemic or opioid crisis is the rapid increase in the use of prescription and non-prescription opioid drugs in the United States and Canada in the 2010s. Opioids are a diverse class of moderately strong painkillers, including oxycodone (commonly sold under the trade names OxyContin and Percocet), hydrocodone (Vicodin), and a very strong painkiller, fentanyl, which is synthesized to resemble other opiates such as opium-derived morphine and heroin. The potency and availability of these substances, despite their high risk of addiction and overdose, have made them popular both as formal medical treatments and as recreational drugs. Due to their sedative effects on the part of the brain which regulates breathing, opioids in high doses present the potential for respiratory depression, and may cause respiratory failure and death.[2] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Hydrocodone/paracetamol, also known as hydrocodone/acetaminophen or hydrocodone/APAP and marketed under the trade name Vicodin among others, is the combination of an opioid pain medication, hydrocodone, with paracetamol (acetaminophen). It is used as a prescription drug to relieve moderate to severe pain.[1] It exists in tablet, elixir and solution in various strengths for oral administration.[1] It can be addictive and is easy to overdose on.[2]  (en.wikipedia.org).)

(Anm: Bevis mangler på effektiviteten av opioider ved behandling av langvarige kroniske smerter (Evidence lacking for the effectiveness of opioid drugs in the treatment of long-term chronic pain) (medicalnewstoday.com 20.1.2015).)

(Anm: Opioid and heroin crisis triggered by doctors overprescribing painkillers (medicalnewstoday.com 9.2.2015).)

(Anm: Hvorfor gjør heroin deg avhengig på gata, men ikke på sykehus? Forfatter Johann Hari om Krigen mot narkotika. (…) Forfatteren av boka Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs, som har vært på New York Times bestselger-liste, vil fortelle om mafiaen som profiterer på narkotika, om forskningen på rusavhengighet og om erfaringene fra Portugal, Oregon og Colorado, som alle har valgt andre måter å regulere narkotika på enn Norge. (morgenbladet.no 27.12.2015).)

- NYU-studie finner at 75 prosent (3/4) av elever på videregående skole (high school) som er heroinbrukere startet med reseptbelagte opioider.

NYU study finds 3/4 of high school heroin users started with prescription opioids
medicalnewstoday.com 4.12.2015
Nonmedical use of prescription opioids (a.k.a.: pain-killers, narcotics) such as Vicodin, Percocet, and Oxycontin has become increasingly problematic in recent years with increases nation-wide in overdoses, hospital treatment admissions, and deaths. Use also appears to be contributing to heroin initiation, which has increased in recent years, as the demographics of users are shifting. Those previously at low risk -- women, whites, and individuals of higher income -- are now using at unprecedented rates.

A recent study, published in Drug and Alcohol Dependence by Joseph J. Palamar, PhD, MPH, an affiliate of the Center for Drug Use and HIV Research (CDUHR) and an assistant professor of Population Health at NYU Langone Medical Center (NYULMC), is among the first nationally representative studies in the US to examine the linkages between nonmedical use of opioids and heroin in high school seniors. The researchers examined associations between frequency and recency of nonmedical use of opioids and heroin. Sociodemographic correlates of use of each drug were also examined.

"12.4% of students reported lifetime nonmedical opioid use and 1.2% reported lifetime heroin use," said Dr. Palamar. "As frequency of lifetime opioid use increased, so too did the odds for reporting heroin use, with over three-quarters of heroin users reporting lifetime nonmedical opioid use. More frequent and more recent nonmedical opioid use was associated with increased odds for reporting heroin use."  (…)

(Anm: Survey finds that 15% of returning soldiers use opioids (medicalnewstoday.com 1.7.2014).)

(Anm: Opioid painkiller prescribing varies widely among states (medicalnewstoday.com 2.7.2014).)

(Anm: - Folk setter sprøyter med hva som helst i armen (…) Forskning viser at det er en stadig økende bruk av blandingsrus. Spesielt vanlig er det å blande heroin, som er et opiat, med benzodiazepiner som Xanor, forklarer overlege og spesialist i klinisk farmakologi, Knut Hjelmeland, ved Folkehelseinstituttet (Fhi). (bodonu.no 13.3.2015).)

- Pasienter uten nylig historie for å ta opioider (smertestillende legemidler) hadde 25 prosent høyere risiko for kronisk bruk av legemidlene dersom de fikk dem utskrevet av sykehuset.

CU Anschutz researchers find new risk posed by opioid pain medication.
medicalnewstoday.com 18.11.2015
Some hospital patients given the drugs on discharge risk becoming chronic users.

Pasienter uten nylig historie for å ta opioider (smertestillende legemidler) hadde 25 prosent høyere risiko for kronisk bruk av legemidler dersom de fikk dem utskrevet av sykehuset, ifølge forskere ved University of Colorado Anschutz Medical Campus. (Patients with no recent history of taking opioid pain medication had a 25 percent higher risk of chronically using the drugs if they received them when discharged from the hospital, according to researchers at the University of Colorado Anschutz Medical Campus.)

"These drugs are highly effective for pain control, but also cause feelings of euphoria. For these reasons, patients may ask their physicians for additional opioid medication even after their acute issue is resolved," said study author Susan Calcaterra, MD, MPH and assistant professor of medicine at the CU School of Medicine.

The researchers, a collaboration of experts from across health care disciplines, looked at 6,689 hospital patients who were prescribed opioids when discharged. None of them had been prescribed an opioid in the year preceding their hospitalization. Of those, 1,688 filled a new opioid prescription within 72 hours of leaving the hospital.

"These patients were more likely to become chronic opioid users and had an increased number of opioid refills one year post-discharge, compared to patients without opioid receipt," said Calcaterra. "They were five times more likely to be chronic users after one year." (...)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: Pasienter med psykiske lidelser forskrives halvparten av alle resepter på opioider. (…) Personer med psykiske lidelser representerer 16 prosent av den amerikanske befolkningen. Funnene er bekymrende, rapporterte forskerne. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Medicinalselskaber ramt af nyt søgsmål for opioid-epidemi. Endnu en amerikansk delstat har sendt et søgsmål af sted til flere store medicinalselskaber for at være skyld i den opioid-epidemi, man oplever i USA. Den omstridte smertemedicin opioider er endnu engang kommet under juridisk beskydning. Denne gang er det delstaten Ohio, der har sendt et søgsmål af sted mod en række medicinalselskaber for deres rolle i den opioid-epidemi, man har oplevet i USA gennem de seneste år, skriver Fiercepharma.Det er medicinalselskaberne Teva, Allergan, Johnson & Johnson, Purdue og Endo, der nu kan føje endnu et søgsmål til bunken. For kun to uger siden fik de samme selskaber – på nær Allergan – et lignende søgsmål fra Orange County, New York. (...)  Medicinalselskaber tjener stort på opioder. (medwatch.dk 1.6.2017).)

(Anm: Opioid painkiller prescribing varies widely among states (medicalnewstoday.com 2.7.2014).)

(Anm: Study finds decline in prescription drug misuse more than twice as high in states with broad drug abuse prevention programs (medicalnewstoday.com 17.7.2014).)

- Rusmiddelbruk er den isolert sett hyppigste årsaken til at autorisasjoner kalles tilbake. I alt 84 tilfeller av de 137 skyldes rusbruk.

32 leger mistet autorisasjonen i fjor
abcnyheter.no 3.2.2015
I alt 32 leger ble fratatt autorisasjonen som følge av rus, faglig svikt eller andre alvorlige årsaker i fjor, viser tall fra Statens helsetilsyn.

Samme oversikt viser at 52 sykepleiere, 17 hjelpepleiere og 36 ansatte i andre helseyrker også mistet den nødvendige godkjenningen for å utøve yrket.

Det totale antallet på 137 tilbakekallelser innebærer en økning på hele 39 målt mot 2013 og 41 flere enn i 2012.

– Årsakene til at autorisasjonen ble tilbakekalt, er i de fleste tilfeller misbruk av rusmiddel og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Atferden omfatter blant annet tyveri av legemidler, skriver Helsetilsynet i en kunngjøring.

I tillegg valgte 39 helseansatte frivillig å gi fra seg autorisasjonen sin, og seks leger frasa seg frivillig retten til å skrive ut sterke eller vanedannede legemidler i gruppe A og B.

Rusmiddelbruk er den isolert sett hyppigste årsaken til at autorisasjoner kalles tilbake. I alt 84 tilfeller av de 137 skyldes rusbruk. (…)

(Anm: Varsler reaksjon mot legen som ga Grethe flere sprøyter, selv om han skjønte at hun var blitt rusavhengig (dagbladet.no 3.2.2015).)

(Anm: Cocaine users have impaired ability to predict loss (medicalnewstoday.com 5.2.2015).)

(Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

- Unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere (- Vi fant en overhyppighet av forgiftning som selvmordsmetode hos begge kjønn)

Unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere
Tidsskr Nor Legeforen 2014 (25.3.2014)
Narkotikabrukere dør ofte tidlig, men ikke bare av utilsiktet overdose.

Andre unaturlige dødsfall utgjør et betydelig antall og er etter all sannsynlighet underrapportert.

Det skriver Gerd Jorunn Møller Delaveris og medforfattere i en originalartikkel i Tidsskriftet. De har undersøkt 1 338 rettsmedisinske obduksjonsrapporter fra Oslo, Bergen og Stavanger fra perioden 2000-05. De har ikke skilt mellom «tunge narkomane» og mer tilfeldige brukere av narkotika.

Ved nesten hvert fjerde unaturlige dødsfall der det ble foretatt rettsmedisinsk obduksjon med påvisning av narkotika i blodet, var dødsmåten enten en ulykke, selvmord eller drap.

Gjennomsnittsalderen på den avdøde var 34 år, og 81 % var menn. 24 % (322) av dødsfallene var ikke klassifisert som overdosedødsfall. Av disse var ca. halvparten (168) selvmord, 123 annen ulykke enn forgiftning og 31 drap. Seks av drapsofrene var kvinner.

- Vi fant en overhyppighet av forgiftning som selvmordsmetode hos begge kjønn. I kategorien annen ulykke enn forgiftning var mer enn halvparten trafikkrelatert. Mange narkotikarelaterte dødsfall skjer imidlertid i private hjem, og med andre voksne i nærheten. Dette gir viktig informasjon når man skal vurdere forebyggende og livreddende tiltak, sier Delaveris. (…)

(Anm: Norge har flest overdosedødsfall i Norden (aftenposten.no 9.3.2015).)

(Anm: Rusmiddelrelaterte ulykker betydelig lavere hos motorsykkelførere enn hos bilførere. Blant alle motorvognførere drept i trafikkulykker på norske veier, ble forekomst av rusmidler påvist hos henholdsvis 27,1 prosent av motorsykkelførerne og 40,2 prosent bilførerne, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet. (fhi.no 22.5.2015).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:615 – 9 (25.3.2014).)

(Anm: Cocaine consumption quadruples the risk of sudden death in people between 19 and 49 (medicalnewstoday.com 12.12.2014).)

(Anm: 'Sudden Adult Death' May Have Mitochondrial Origin. —Some cases of unexplained sudden death can be traced to a common mitochondrial defect. (medpagetoday.com 22.4.2015).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Cocaine, amphetamine users more likely to take their own lives (medicalnewstoday.com 23.12.2014).)

(Anm: Cocaine addiction leads to build-up of iron in brain. Cocaine addiction may affect how the body processes iron, leading to a build-up of the mineral in the brain, according to new research from the University of Cambridge. The study, published in Translational Psychiatry, raises hopes that there may be a biomarker - a biological measure of addiction - that could be used as a target for future treatments.  (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Amphetamine use may 'speed up' heart aging. Amphetamine abuse is increasing internationally. While common sides effects of the drug include increased heart rate, headache, stomach pain, and mood changes, little is known about the drug's effect on the heart. Now, new research published in Heart Asia reports that using amphetamines recreationally may accelerate aging of the heart. (medicinenet.com 11.2.2017).)

(Anm: Simultaneous cocaine, alcohol use linked to suicide risk (medicalnewstoday.com 11.4.2016).)

(Anm: Psychotropic drug use and alcohol consumption among older adults in Germany: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults 2008–2011. Objectives The use and combined use of psychotropic drugs and alcohol among older adults is a growing public health concern and should be constantly monitored. Relevant studies are scarce in Germany. Using data of the most recent national health survey, we analyse prevalence and correlates of psychotropic drug and alcohol use among this population. (…) Conclusions Despite the high risk of synergetic effects of psychotropic drugs and alcohol, a substantial part of older psychotropic drug users consume alcohol riskily and daily. Health professionals should talk about the additional health risks of alcohol consumption when prescribing psychotropic drugs to older adults. BMJ Open 2016;6:e012182.)

(Anm: Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain. A study of rats given regular, high doses of amphetamine finds that those exposed to the drug at an age corresponding to human adolescence experience long-term changes in brain function that persist into adulthood. The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. Dopamine is a neurotransmitter that plays a role in memory, attention, learning and feelings of pleasure. (medicalnewstoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Stimulant Medications Linked to Bone Mass Reductions in Children, Adolescents. BOSTON -- April 6, 2016 -- Use of stimulant medications in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood and adolescence is associated with significant reductions in bone mass, according to a study presented here at the 98th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO). (…) “We suggest that stimulant medications, which release and block reuptake of dopamine and norepinephrine, may affect bone mass,” said the researchers. (dgnews.docguide.com 6.4.2016).)

(Anm: Anbefalte kokain mot onani, menssmerter, blodmangel og nerveforstyrrelser. Kokainen gikk fra å være legenes vidundermiddel til å bli storbysynden dødsengel. (dagbladet.no 19.2.2016).)

(Anm: New insights on how cocaine changes the brain. (…) The researchers used tracer molecules to follow electrical activity in the brain in rats exposed to cocaine. (…) Over time, increasing activation of a key part of the extended amygdala--the bed nucleus of the stria terminalis produces a long-lasting increase in signal transmission onto neurons that produce dopamine so that the rats became desensitized to the cocaine. Since this change happens within the amygdala, it may explain some of the long-term effects on behavior and motivation that occur after prolonged cocaine use. (medicalnewstoday.com 26.11.2015).)

(Anm: Cocaine users present alterations in the function and structures of the brain (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: KRIMINOLOGI Test kan påvise kokainbruk gjennom fingeravtrykk Hva hvis kokainbruk kunne påvises og ikke krevde urin-, spytt- eller blodprøver? En ny metode gjør det mulig å finne ut om noen har tatt kokain, og ikke bare tatt i det. Testen gjøres via fingertuppene med en spray som reagerer på ørsmå spor av stoffene bensoylekgonin og methylekgonin i fingeravtrykk. (aftenposten.no 19.5.2015).)

(Anm: Your brain on drugs: Functional differences in brain communication in cocaine users. (…) The brain function of people addicted to cocaine is different from that of people who are not addicted and often linked to highly impulsive behavior, according to a new scientific study. (…) People who are addicted to cocaine are often highly impulsive and are prone to acting quickly, without regard to negative consequences. (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

- Rusmisbruk går i arv (- Både gener og oppvekstmiljø har stor betydning.)

Rusmisbruk går i arv
aftenposten.no 14.8.2014
Barn av rusmisbrukere er i risikogruppen for å utvikle «hele pakken» av psykiske lidelser – som angst, depresjon, selvskading og spiseforstyrrelser. - De fleste som blir misbrukere har en genetisk sårbarhet de ikke kjenner til på forhånd, sier forsker Eivind Ystrøm.

- Dessverre er det ikke slik som det gamle ordtaket sier, at «av skade blir man klok». Min påstand er at «av skade blir man skadet», skriver psykiater Anne Kristine Bergem i den nylig publiserte boken Rusomsorg i praksis utgitt av Stiftelsen Retretten, som hjelper rusmisbrukere på veien til et rusfritt liv. Bergem har i mange år sett hvordan barn av rusmisbrukere tar etter foreldrene og hvordan barn tar skade av å bli utsatt for omsorgssvikt. Nå vet man at rusmisbruk er mer arvelig enn tidligere antatt. Både gener og oppvekstmiljø har stor betydning.

- Barna arver en disposisjon og genetisk sårbarhet for utvikling av rusrelaterte lidelser. For mange fortoner det å ruse seg som den mest nærliggende måten å håndtere virkeligheten på. Rusmidler tilbyr lindring av smerte, en bedøvelse, sier Bergem.

- Når livet er vanskelig og man fra barndommen av er dårlig utstyrt med redskaper til å mestre vanskeligheter, og man ikke har et nettverk eller foreldre som er til stede, kan rusen oppleves som det eneste tilfluktsstedet. (…)

- Når den voksne ruser seg, er det en stor risiko for at også barna begynner med det. Det er helt opplagt at samfunnet ikke har tatt dette tilstrekkelig på alvor. Det er viktig at lærere, helsesøstre, barnehageansatte, tannleger og fastleger på en helt annen måte varsler barnevernet ved den minste mistanke om at barn vokser opp med rusmisbruk I familien. Vi har en opplysningsplikt, og vi må være mye mer aktive i forhold til å fange opp risikobarna. De er svært utsatt for å utvikle psykiske lidelser og rusproblemer selv, sier Bergem. (...)

(Anm: How do genes, gender and environment affect substance abuse? (medicalnewstoday.com 18.8.2014).)

(Anm: Key to prescription drug misuse among young adults is likely peers, but not peer pressure (medicalnewstoday.com 18.8.2014).)

- Lavt utdannede henter mest medisin

Lavt utdannede henter mest medisin
fhi.no 16.10.2012
Lavt utdannede får utlevert mer medisiner på resept enn de med høy utdanning, ifølge en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Folk med lav utdanning bruker også mer medisiner mot kroniske sykdommer enn de med høyere utdanning. Sammenhengen mellom utdanning og medisinbruk er omtrent lik for kvinner og menn.

- Kort utdanning er assosiert med høyere utgifter til legemidler, både for den enkelte og for staten, sier Vidar Hjellvik, seniorforsker på Folkehelseinstituttet.

Funnene samsvarer med resultatene i andre studier av sammenhenger mellom sosioøkonomisk posisjon og helse, og kan tyde på at folk med lav utdanning har dårligere helse.

I studien har forskere fra Folkehelseinstituttet sett på legemiddelutleveringer for i overkant av 600 000 voksne fra Reseptregisteret og koblet dette med data om utdanningsnivå. (...)

(Anm: Legemiddelinformasjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray Matter Abnormalities in the Inhibitory Circuitry of Young Binge Drinkers: A Voxel-Based Morphometry Study. (…) Binge drinking (BD) is defined as a pattern of high alcohol intake in a short time followed by periods of abstinence. Front. Psychol., 13 September 2017.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume).

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: – Underklassens barn får ADHD-diagnosen FOR MYE ADHD? (dagensmedisin.no 24.4.2014.)

(Anm: Bruk av antipsykotika blandt fosterhjemsungdom med diagnostisert ADHD øker (Antipsychotic drug use among ADHD-diagnosed foster care youth is increasing) (...) Antipsykotika forskrives ofte utenfor indikasjon, slik som behandling av barn og unge med oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndrom (ADHD). Resultatene fra en studie på bruk av "atypiske antipsykotika" blant ungdom med ADHD, sammenlignet aldersgrupper, valgbarhet innen Medicaid, og bruk innen fosteromsorg er presentert i det fagfellevurderte medisinske tidsskriftet Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, fra utgiverne Mary Ann Liebert, Inc. (medicalnewstoday.com 9.4.2014).)

(Anm: Gaver, smøring (gave gitt som bestikkelse) etc. (mintankesmie.no).)

- Ruser seg for å redusere medisinbivirkninger

Ruser seg for å redusere medisinbivirkninger
dagensmedisin.no 29.4.2015
Personer med schizofreni eller bipolar lidelse bruker rusmidler ikke bare som symptomlindring, men også for å redusere bivirkningene av medisiner, ifølge norsk studie.

Det viser en liten, kvalitativ studie. Henning Pettersen, som disputerer 8. mai, har i doktorarbeidet sitt intervjuet 11 pasienter som behandles for ruslidelse og alvorlig psykisk sykdom. (…)

Antipsykotika kan ha bivirkninger som vektøkning, søvnløshet og mangel på energi og tiltakslyst. Flere av de intervjuede oppga at brukte rusmidler for å dempe bivirkningene av disse medikamentene. (…)

– Det er ikke nok at helsepersonell spør om de ruser seg eller ikke, eller hvor ofte, men også hva slags rusmidler de bruker, og hvorfor? Dette må inn i pasient-kartleggingen. I dag er det ofte slik at pasienter som svarer ja på spørsmål om de ruser seg, blir henvist til rusbehandling. Dette er ikke godt nok. Begge lidelsene må behandles samtidig. De må få behandling for den psykiske lidelsen slik at de ikke trenger å bruke rusmidler som medisin, uttaler Pettersen i pressemeldingen. (…)

Ruslidelse hos én av fire
En ny studie fra Folkehelseinstituttet, med Ragnar Nesvåg som førsteforfatter, viser 25 prosent av dem med schizofreni hadde en samtidig ruslidelse, og det samme gjaldt 20 prosent av dem med bipolar lidelse.

Studien inkluderer alle pasienter født mellom 1950 og 1989 som var registrert med schizofreni, bipolar eller alvorlig depressiv lidelse minst to ganger i Norsk pasientregister i perioden 2009-2013. (…)

(Anm: - Mistenker diabetes-overbehandling (dagensmedisin.no 4.8.2014).)

(Anm: The epidemiology of diabetes in psychotic disorders. The Lancet Psychiatry 2015;2(5):431–451 (May 2015).)

(Anm: Unge med schizofreni og menn med bipolar lidelse mest utsatt for ruslidelser. Forekomsten av ruslidelser er opp til 10 ganger høyere blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser sammenlignet med den generelle befolkningen i Norge. Det viser en ny studie ved Folkehelseinstituttet. (fhi.no 3.6.2015).)

(Anm: Substance use disorders in schizophrenia, bipolar disorder, and depressive illness: a registry-based study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2015 Feb 14. [Epub ahead of print].)

(Anm: 50.000 nordmenn vil utvikle schizofreni i løpet av livet. - De som lider av denne psykoselidelsen har tanker om verden som ikke stemmer, sier ekspert. (…) Uklare symptomer i starten. Symptomer på Schizofreni utvikler seg over tid, og er i starten litt uklare. Ofte blir de mer fremtredende etter hvert. - Da vises blant annet sosial tilbaketrekning, man mister kontakt med virkeligheten, har vrangforestillinger, hallusinasjoner, tap av matlyst og tap av hygiene. Det er store individuelle variasjoner og mange opplever det som en berg- og dalbane, sier Tove Gundersen, som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. (kk.no 26.9.2016).)

(Anm: Katteparasitt kan gi schizofreni og tvangslidelser. Forskere har funnet en sammenheng mellom katteparasitten Toxoplasma gondii og utviklingen av forskjellige psykiske lidelser hos mennesker. (…) En parasitt fra katteavføring, T. gondii, kan sette fast seg i menneskehjernen og føre til schizofreni, manisk depressiv sinnslidelse, avhengighet og tvangstanker. (nrk.no 29.6.2015).)

(Anm: Så tar kattparasiten kontroll över dina celler. I Sverige bär var femte person på infektionen toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. Den kan enligt studier påverka ditt psyke och kan i vissa fall vara livshotande. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över våra celler. – Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen”, skriver professorn Antonio Barragan som är en av författarna till den nya studien, enligt forskning.se. (netdoktor.se 11.12.2017).)

(Anm: No, Your Cat Isn't a Threat to Your Mental Health. (…) But mental health worries aside, pregnant women should still be cautious about exposure to cat litter boxes, another researcher warned. "There is good evidence that T. gondii exposure during pregnancy can lead to serious birth defects and other health problems in children," said study senior author Dr. James Kirkbride. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Angstbehandling spres til utlandet. Her er nederlandske psykologer i Bergen for å lære om behandlingen som kan kurere tvangstanker på fire dager. Nå spres behandlingsopplegget til andre sykdommer og utover Norges grenser. (dagensmedisin.no 21.12.2016).)

(Anm: Schizofreni kopplas till TBE-smitta. Det kan finnas en koppling mellan virusinfektioner som TBE och neuropsykiatriska sjukdomar som schizofreni. Det har svenska forskare kommit fram till i en studie som presenterades på en konferens i San Diego på måndagen. (svd.se 6.11.2007).)

(Anm: Scientists find chemical pathway responsible for schizophrenia symptoms. Recent studies have suggested that kynurenic acid (KYNA) plays a key role in the pathophysiology of schizophrenia. People with schizophrenia have been shown to possess higher levels of KYNA than healthy individuals. KYNA helps to metabolize tryptophan - an essential amino acid that, in turn, helps the body to produce the "happiness" neurotransmitter serotonin, and the vitamin niacin. (medicalnewstoday.com 9.2.2017).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

– Oslos narkomane er alvorlig underernært

– Oslos narkomane er alvorlig underernært
nrk.no 14.4.2014
Mange av Oslos narkomane kan gå flere dager uten mat.

Mat med mye sukker og lite næringsstoffer er også et gjennomgående problem for mange narkomane, viser en ny doktorgradsavhandling. (...)

I flere år har Sæland og hennes medarbeidere forsket på kosthold og ernæring blant 195 tunge narkomane i hovedstaden. Stoffvaner, kronsik og akutte infeksjoner, tilgang til mat og kostvaner er blitt undersøkt.

I tillegg er det tatt blodprøver og måling av høyde, vekt og overarmsomkrets blant gatenarkomane.
I resultatene som nylig ble presentert, kommer det frem at flere år med lite og feil mat, kombinert med rusmisbruk, gir utmattelse og stor fare for betennelser og infeksjoner.

– De som bruker mer og flere rusmidler har vanligvis også dårligst kosthold. De er sykere, og har mer infeksjoner, både kroniske og akutte, sier Sæland til NRK. (...)

– Smerter, infeksjoner, uro og nedstemthet er utbredt blant narkomane. Dette forverres hvis ernæringsstatusen blir dårligere. Dette fører også til nedsatt matlyst og økt behov for energi og næringsstoffer, sier Sæland.

Hun mener at ernæring også spiller en rolle med tanke på å tåle de påkjenningene livet som rusmisbruker medfører.

I resultatene som nylig ble presentert, kommer det frem at flere år med lite og feil mat, kombinert med rusmisbruk, gir utmattelse og stor fare for betennelser og infeksjoner.

– Rusmisbruk kan sammenlignes med en form for ekstremsport. Et godt kosthold kan være livsviktig for å takle disse påkjenningene. (...)

Eldre sulter på norske sykehjem
vg.no 19.2.2007
Mellom 20 og 50 prosent av de eldre på norske sykehjem er underernærte, viser en undersøkelse fra Sosial- og helsedirektoratet. (...)

Unni Hembre, nestleder i Norges Sykepleierforbund, er ikke overrasket over tallene. Hun mener undersøkelsen bare bekrefter undersøkelser forbundet selv har gjort, skriver Vårt Land. (...)

(Anm: Mat, måltider og ernæring på sykehjem – erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt Nordisk Sygeplejeforskning 02 / 2016 (Volum 5).)

(Anm: Eldresviket: - Vi vet at det er et problem både med underernæring, overmedisinering og feilmedsinering. - Det handler om å legge til rette for et godt måltid, sier Inga Marte Thorkildsen (SV). NY SERIE - ELDRESVIKET: «De satte mat foran ham og dyttet ham inntil bordet, men ingen hjalp ham med å spise. Thoralf visste ikke at det var mat» Gjennom en serie artikler setter Dagbladet fokus på eldreomsorgen i Norge. I gårsdagens Magasinet fortalte vi at én av to sykehjemspasienter er underernærte. I snitt bruker det sju ulike legemidler. - Vi vet at det er et problem både med underernæring, overmedisinering og feilmedsinering, sier Inga Marte Thorkildsen (SV). (dagbladet.no 27.11.2016).)

(Anm: Seks av ti eldre pasienter på institusjoner er underernærte. Ap savner en nasjonal strategi for eldre pasienters ernæring. Nær 60 prosent av eldre pasienter på institusjoner er underernærte, ifølge en ny rapport på oppdrag fra Helsedirektoratet. – Hadde regjeringspartiene sagt ja til den nasjonale strategien om bedre ernæring for eldre som vi foreslo i fjor, hadde vi kommet et stykke på vei nå, sier stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). (dagsavisen.no 20.1.2017).)

(Anm: «Motbydelig mat til eldre er ikke bare moralsk forkastelig. «Ser ut som noe bikkja har spydd opp», sa Gunn Brox til Nordlys denne uken. Hun snakket om desserten hennes 88 år gamle mor hadde fått levert av hjemmetjenesten i Tromsø. En brun gugge med noen rosiner i. Problemet med å tilby eldre motbydelig mat, er ikke bare at kosen forsvinner litt. Det er livsfarlig. (aftenposten.no 4.3.2016).)

(Anm: Solberg med handlingsplan for eldre-ernæring. Regjeringen legger i mars fram en ny handlingsplan for bedre kosthold blant eldre, varsler statsminister Erna Solberg (H). (…) I januar kom en studie fra Nasjonalt råd for ernæring som viser at én av tre pasienter på norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring. Blant eldre er andelen enda høyere. (abcnyheter.no 4.2.2017).)

(Anm: – Mange sto opp tidlig og var på jakt etter mat. Eldre på sykehjem må gå opptil 16 timer uten mat. Under halvparten av landets sykehjem klarer å følge retningslinjene for nattfaste - og mange går opp mot 16 timer uten mat. (tv2.no 24.11.2016).)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

Eldre lider av underernæring
nrk.no 8.7.2010
Mange eldre som bor hjemme lider av underernæring fordi kommunene ikke følger dem opp.

Det viser en rapport utarbeidet av sosial- og helseavdelingen hos fylkesmannen i Hedmark.

Folldal og Stange verst
Kommunene Folldal og Stange har en betydelig svikt. I Stor Elvdal og Ringsaker er ikke rapportene endelig, men mye tyder på at situasjonen er den samme i disse kommunene.

Fungerende fylkeslege i Hedmark, Sven Anders Hautomt, sier underernæring blant eldre er et stort problem;

– Det handler om kompetanse hos tjenesteutøverne. Det vi ser at de eldre ikke får de tjenestene de bør få på et forsvarlig nivå.
Oppfølging fra fylkeslegen

Fylkeslegen vil nå følge opp kommunene.
– Vi har påpekt avvik på dette området og da følger vi opp til vi er sikre på at folk får de tjenestene de skal ha, sier Hautomt. (...)

- Rapport: Tjener opptil 700.000 i måneden på vinningskriminalitet

Rapport: Tjener opptil 700.000 i måneden på vinningskriminalitet
aftenposten.no 20.8.2014
- De finnes i alle byer.

I en fersk rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), sammenlignes rusmiljøet i byene Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes, Trondheim, Tromsø og Kristiansand, skriver bt.no.

Rapporten, som har fått navnet Narkotikabruk på gateplan i sju norske byer, er den første i sitt slag, og består av data samlet inn høsten 2013. Her kommer det blant annet fram at enkelte i de sju byenes rusmiljø tjener opptil 700.000 kroner i måneden på vinningskriminalitet.

Av de 1020 som har avgitt svar i undersøkelsen av miljøet, har 11 prosent svart at de har inntekt fra vinningskriminalitet. Tre prosent oppgir det som sin viktigste inntekt. (…)

- Psykosene kommer kommer i posten (- En slags kjemisk bingo med hodet hver gang du prøver - Nordmenn bestiller syntetiske narkotika på nettet. Leger og tollere ser mørkt på utviklingen.)

Psykosene kommer kommer i posten
aftenposten.no 21.3.2014
Hver uke dukker det i Europa opp minst ett nytt stoff. Tollere pugger kjemi.Leger kaller det bingo med hjernen. Alle vet for lite. Mange er redde.

Han er krakilsk. Han ble sett barbent og i bar overkropp av noen forbipasserende. Han gikk midt i veien, hylte og skrek, var så aggressiv at det ble nødvendig å sette håndjern på ham. Nå er politiet på vei til sykehuset med ham, et sykehus et sted i Norge.

Overlege Fridtjof Heyerdahl har klinisk bakvakt på Giftinformasjonen i Oslo. Han blir oppringt av sykehuset. Den unge pasienten er veltrent og kraftig. Legene klarer ikke å roe ham ned. De prøver med en beroligende medisin som vanligvis gis i doser på mellom 2 og 5 milligram. De har allerede gitt mye mer enn det, og Heyerdahl må be dem fortsette - om nødvendig med opptil flere hundre milligram. Til slutt må de legge pasienten i full narkose for å få kontroll over situasjonen.

- Det hender at vi må legge dem i søvn for å kunne undersøke dem og starte behandling. Når de er så beruset, kan det være umulig å få undersøkt dem på annen måte, forklarer Heyerdahl.

I løpet av den lille timen A-magasinet var i tollbygget på Gardermoen, gjorde Runar Kristiansen og kollegene (bildet på toppen) hans åtte narkotikabeslag i en last med post fra Belgia.

ALLTID NOE NYTT
Denne artikkelen handler ikke om cannabis, amfetamin, LSD, heroin. Den handler derimot om de syntetiske søstrene K2, Spice, Skunk, Blaze, Chillem, Sense, Smoke, Jazz, MDMA, JWH-122, am2233, mefedron, AMT, DMT, 2C-B og utallige andre.

Stoffene har vært her i fem-seks år. Fremdeles har trolig bare et lite mindretall av norske stoffbrukere eksperimentert med dem.

Men fagmiljøene er i beredskap. De frykter at den nye generasjonen syntetiske rusmidler, oftest levert fra Kina, utviklet i små og store garasjelaboratorier og distribuert gjennom hundrevis av nettbutikker i Europa, kan utvikle seg til å bli et omfattende samfunnsproblem. Hver eneste uke blir det nå utviklet minst ett nytt middel. De er billige. Lette å få tak i. Har kraftigere effekt enn de tradisjonelle stoffene de skal etterligne. (...)

(Anm: Sjokkert politimann: - Det så ut som en zombie-film. (…) Spice er også kalt syntetisk marihuana, og politiet advarer folk mot å bruke stoffet. (…) - Syntetiske cannabinoider har det slik at jo mer du tar jo større er effekten. Og du kan få kramper og risikoen er større for slag og hjerteinfarkt, sa fungerende divisjonsdirektør Liliana Bachs ved FHI. (…) Tall viser at Tollvesenet også oppdaget og beslagla over dobbelt så mye syntetisk narkotika i 2014 som i 2013. - Det er den største narkotikatrusselen i Norge og Europa, sa toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse til NTB i januar i fjor. (side3.no 20.3.2016).)

(Anm: Re: Amfetaminutløst psykose eller schizofreni? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:517 – 8 (25.3.2015).)

– Dette er den farligste rusen vi har

– Dette er den farligste rusen vi har
nrk.no 11.6.2014
Av rusede gjerningsmenn som har begått drap de siste ti årene, hadde fire av ti inntatt en blandingsrus. Det er da snakk om en kombinasjon av alkohol og/eller narkotika og/eller piller.

I fire av ti drap som en ruset gjerningsperson står bak, hadde drapsmannen inntatt en cocktail av rusmidler.

Rettskraftige dommer over drap i tiårsperioden 2003–2012 viser at mange av drapene ble begått av personer som var påvirket av en blanding av ulike rusmidler.

NRKs kartlegging av drap viser at 42,4 prosent av de rusede gjerningspersonene begikk drapet i en slik blandingsrus.

Det er da snakk om en kombinasjon av alkohol og narkotika, alkohol og piller, narkotika og piller eller en cocktail av alkohol, narkotika og piller. (…)

- Halvparten av norske drap begått av rusede

Halvparten av norske drap begått av rusede
nrk.no 10.6.2014
Over halvparten av drapene i Norge gjennom ti år er begått av rusede gjerningspersoner. Tallet både kunne og burde vært lavere hvis rusomsorgen hadde fungert bedre, sier forskere. Av Ståle HansenNRK Journalist Ståle Hansen Ellen Borge Kristoffersen

NRK har gjennomgått dommene etter 231 norske drap over ti år fra 2003 til 2012. I 125 av drapene - eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet.

Drap som er begått i rus involverer ofte personer som kjenner hverandre fra før, eller har en familierelasjon. De er ofte vanskelig å finne et motiv eller drapene er tilsynelatende utløst av bagateller og småkrangler. (...)

- Fleire ungdommar lir av sjukdommar som helst rammar eldre menneske (- Medisinske forskere advarer om at krigen mot illegale midler feiler)

War on illegal drugs failing, medical researchers warn
bbc.com 1.10.2014
The report said drug prices had fallen in real terms over 20 years, while purity had increased

Illegal drugs are now cheaper and purer globally than at any time over the last 20 years, a report has warned.

The International Centre for Science in Drug Policy said its report suggested the war on drugs had failed.

The report, published in the British Medical Journal Open, looked at data from seven international government-funded drug surveillance systems.
Its researchers said it was time to consider drug use a public health issue rather than a criminal justice issue.

The seven drug surveillance systems the study looked at had at least 10 years of information on the price and purity of cannabis, cocaine and opiates, including heroin.

The report said street prices of drugs had fallen in real terms between 1990 and 2010, while their purity and potency had increased.

In Europe, for example, the average price of opiates and cocaine, adjusted for inflation and purity, decreased by 74% and 51% respectively between 1990 and 2010, the Vancouver-based centre said. (...)

(Anm: War on illegal drugs failing, medical researchers warn. The report said drug prices had fallen in real terms over 20 years, while purity had increased (bbc.com 1.10.2014).)

(Anm: Chris (17) måtte fjerne urinblæra etter ketaminbruk. Br. dokumentar i tre deler. Fleire ungdommar lir av sjukdommar som helst rammar eldre menneske. Cherry Healey møter unge som har fått problem etter å ha brukt narkotika. (Cherry Healey - Old Before my Time) (2:3) (nrk.no 7.3.2014).)

(Anm: WHO Recommends against International Control of Ketamine. Seven ‘New Psychoactive Substances’ Considered to Pose Health Risks. (…) “The medical benefits of ketamine far outweigh potential harm from recreational use,” said Marie-Paule Kieny, Assistant-Director General for Health Systems and Innovation at WHO. “Controlling ketamine internationally could limit access to essential and emergency surgery, which would constitute a public health crisis in countries where no affordable alternatives exist.” (who.int 2015).)

- Slik ser fjeset til Cynthia ut etter bare åtte år

Slik ser fjeset til Cynthia ut etter bare åtte år
dagbladet.no 27.3.2014
Her er sju ansikter som viser narkotikamisbruk.

NARKOTIKAMISBRUK: Her er sju skremmende eksempler på hva narkotika kan gjøre med kroppen. Videoen er en del av kampanjen «More than meth: The faces of drug arrests» og det er organisasjonen Rehabs som står bak. Video: Rehabs

(Dagbladet): I denne videoen ser du hva få år med narkotikamisbruk gjør med kroppen. Kampanjen «More than meth: The faces of drug arrests» skal gi et bilde på at det ikke bare er bruk av metamfetamin som gjør skade på kroppen. (...)

(Dagbladet): I denne videoen ser du hva få år med narkotikamisbruk gjør med kroppen.

Kampanjen «More than meth: The faces of drug arrests» skal gi et bilde på at det ikke bare er bruk av metamfetamin som gjør skade på kroppen.

Se videoen øverst i saken!

Mug shots
Det er organisasjonen Rehabs som står bak kampanjen. De gjorde også en lignende kampanje, «Faces og meth», for ti år siden.

Bildene av rusmisbrukerne i videoen viser tydelig en skremmende utvikling. De har blitt arrestert gjentatte ganger for bruk av blant annet kokain, heroin, oksykodon og metamfetamin.

Mange får flekker i ansiktet, ødelagte tenner og blodskutte øyne innen kort tid. Organisasjonen håper kampanjen vil bidra til at folk skal få øynene opp for hva misbruk gjør med kroppen, og at misbrukere vil søke hjelp til å bli rusfri. (...)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Dödsdrogens sanna ansikte - Detta är bilderna som säger allt. Om livet före och efter. Med drogen crystal meth. (expressen.se 3.3.2006).)

(Anm: Dejah (26) brukte heroin hver dag - slik ser hun ut nå. Småbarnsmoren har vært dopfri i fire år. (SIDE2): Dejah Hall (26) fra Arizona, USA, deler sin sterke historie på Facebook. Her forteller hun om sin kamp mot narkotika, og viser før-og etterbilder av seg selv. (…) Da ønsket 26-åringen å endre livet sitt, men i samme tidsperiode ble hun arrestert og dømt til fengsel for besittelse av narkotika og reseptbelagte medikamenter. (nettavisen.no 23.12.2016).)

(Anm: Slik ser en eksnarkoman hund ut. (…) – Det er første gang vi har hørt om at et dyr har vært påvirket [av rusmidler]. (vg.no 21.7.2016).)

(Anm: Slik forandret ansiktet seg av ett års narkotikabruk. (…) Nye bilder viser hvordan narkotika forandrer brukernes utseende. (tv2nyhetene.no 13.6.2015).)

(Anm: Hjerterått. Tore Rem levde det perfekte liv. Så ble alt snudd på hodet. Fra den ene dagen til den neste. Tore Rem i 2009. Tore Rem i 2015. Store doser kortison har forandret ham. (…) «Det er Tore Rem. Jeg har bare skiftet ansikt siden sist» Tore Rem, har sykdommen Kardial Sorkoidose (aftenposten.no 3.10.2015).)

(Anm: Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.(...) Det brukes også til å behandle mange immunsykdommer og allergiske tilstander som leddbetennelser, lupus, alvorlig psoriasis, alvorlig astma, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. (nhi.no 16.1.2015).)

(Anm: (...) Nå ligner ikke Tore Rem på seg selv lenger. De store kortisondosene han behandles med har forandret ham så mye at det hender at han skvetter når han ser sitt eget speilbilde i et butikkvindu («er det meg?»). Når han møter mennesker han kjenner fra før, sier han: - Det er Tore. Jeg har bare skiftet ansikt siden sist. (aftenposten.no 3.10.2015).)

(Anm: Ansiktstesten ser enkel ut, men bare to prosent klarer den. Sjekk om du er en «supergjenkjenner» her. (tv2nyhetene.no 17.6.2015).)

(Anm: Nye bilder av Gazza sjokkerer fotballverdenen (tv2nyhetene.no 22.8.2014).)

- Både ruset og psykotisk (– Går det an å skille amfetaminpsykoser fra schizofreni når disse pasientene legges inn?)

Både ruset og psykotisk
Av Maren Næss Olsen
morgenbladet.no 8.5.2014
DOKTOREN SVARER

– Hva slags rus gir amfetamin?

– Man får energi, og blir ikke avslappet slik man blir av for eksempel heroin og hasj. I lave doser vil amfetamin få de fleste til å føle seg svært vel. Man føler seg våken og usårlig, med energi og selvtillit. I større doser kan man bli utagerende, voldelig, ukritisk og i verste fall psykotisk.

– Du har forsket på pasientene som legges inn med amfetaminutløste psykoser. Kan det skje alle?

– Det kan nok ikke det. Dette er omdiskutert, men gamle studier der folk har tatt amfetamin frivillig, viser at enkelte som ikke har vært psykotiske før, kan ta store doser uten å bli psykotiske. Men man har større risiko jo større dose man tar.

– Går det an å skille amfetaminpsykoser fra schizofreni når disse pasientene legges inn?

– Nei, mine studier viser at idet de blir innlagt på akuttpsykiatrisk er de helt like. Veldig ofte hører og ser de ting og tror at folk er ute etter dem, er høyrøstede og urolige. De kan også være aggressive og voldelige.

– Hva betyr dette for måten man møter disse pasientene på? (...)

(Anm: – Det er helt ute av kontroll TØNSBERG (NRK): Kirkens Bymisjon har sett seg nødt til å stenge kafeen sin i Tønsberg på grunn av uberegnelig oppførsel fra flere rusmiddelmisbrukere. nrk.no 24.2.2015.)

(Anm: Re: Amfetaminutløst psykose eller schizofreni? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:517 – 8 (25.3.2015).)

- Norge gjør flest metamfetamin-beslag i Europa

Norge gjør flest metamfetamin-beslag i Europa
dagbladet.no 27.5.2014
NORGE PÅ TVILSOM TOPPLISTE: 4.272 av drøyt 11.000 metamfetaminbeslag i Europa i 2012 skjedde i Norge, ifølge en ny rapport. Dette metamfetaminbeslag viser methbeslag gjort i Norge. Foto: Politiet

- Forbløffende, mener rusforsker. (…)

I «European Drug report», som publiseres i Lisboa tirsdag, kommer det fram at 4.272 av drøyt 11.000 metamfetaminbeslag i Europa skjedde i Norge, skriver VG.

- Hvorfor det er et så høyt tall i Norge har vi spekulert på lenge. Det er helt forbløffende på flere måter, sier seniorrådgiver Odd Hordvin i Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Han mener tallene sier mye om politiets aktivitet og prioriteringer i ulike land.

- Men undringen er fortsatt hvorfor det gjøres så mange enkeltbeslag i Norge. Der har jeg ikke noen bedre forklaring på enn at Norge er et amfetamin-land, og har vært det i flere tiår, sier Hordvin.

Rapporten fra EUs narkotikabyrå EMCDDA sammenstiller tall fra de 28 EU-landene, samt Norge og Tyrkia. I den fremgår det at amfetamin fortsatt er mer utbredt enn metamfetamin i Europa. Samtidig er bekymringen større når det gjelder metamfetamin, som er et sterkere stoff.

Kripos sier det ble satt nye rekord i antall metamfetaminbeslag i Norge i 2013, mens mengden som ble beslaglagt, var størst i 2009. (NTB)

(Anm: Imaging examines risky decision making on brains of methamphetamine users (medicalnewstoday.com 22.5.2014).)

- Hver fjerde arbeidstaker har en kollega med rusproblem

Hver fjerde arbeidstaker har en kollega med rusproblem
tv2nyhetene.no 15.7.2013
RUSPROBLEM: En av fire arbeidstakere har opplevd en kollega med rus- eller avhengighetsproblemer i løpet av det siste året, viser ny undersøkelse.

Ny undersøkelse avslører:
En av fire arbeidstakere i Norge har opplevd rus- og avhengighetsproblemer hos en kollega i løpet av det siste året, viser en ny undersøkelse.

– Problemer med rus og avhengighet er mer vanlig enn mange tror, sier Elisabeth Ege i Akan kompetansesenter.

Kompetansesenteret mottar daglig bekymrede henvendelser fra ledere og ansatte i bedrifter som mistenker at kolleger misbruker rusmidler og som er bekymret for dem.

En undersøkelse utført av kompetansesenteret avslører at en av fire norske arbeidstakere har opplevd avhengighetsproblemer tilknyttet rus eller spill hos en kollega i løpet av det siste året. (...)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: Misbruk av legemidler regnes også som bivirkning - Det er et nytt europeisk regelverk som er bakgrunnen for at bivirkningsdefinisjonen er utvidet til å også omfatte uønskede virkninger ved misbruk og feilmedisinering. Helsepersonell bør melde dette som bivirkning.(legemiddelverket.no 30.1.2014).)

- Tre ganger så mange menn som kvinner (...) innlagt på sykehus grunnet rusmiddelrelaterte mentale lidelser og atferdslidelser

In brief
BMJ 2013;347:f7183 (Published 4 December 2013)
Admissions rise for drug related mental illness: Three times as many men as women (4820 and 1730) were admitted to hospital in England with a primary diagnosis of a drug related mental and behavioural disorder in 2012-13, show new figures from the NHS Health and Social Care Information Centre. Last year there was a 5% rise in overall admissions (6550) for drug-related mental health and behavioural disorders to 6550, from 6230 in 2011-12, though this was 15% less than in 2002-3 (7690).2 (...)

- Mange tenker det er umulig

- Mange tenker det er umulig
- aftenposten.no 20.1.2013
Jonas Gahr Støre gleder seg over at mange rusmisbrukere klarer seg. Nå vil han granske kvaliteten på behandlingen.

Rusomsorg
- Aftenposten presenterte i går rapporten «Gjennom ti år» fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) - Forskerne har fulgt nærmere 500 tungt belastede rusmisbrukere ti år etter behandling.

Én av tre tunge rusmisbrukere er i arbeid ti år etter behandling, kunne Aftenposten fortelle i går. Helseminister Jonas Gahr Støre gleder seg over funnet. (...)

(Anm: Helt ned og opp igjen (aftenposten.no 19.1.2013).)

(Anm: Prosjekt: Tiårig prospektiv studie av narkotikamisbrukere rekruttert fra behandling. SIRUS-Rapport 6/2012. (sirus.no 4.1.2013).)

- Dopanklageren

Dopanklageren
aftenposten.no 31.3.2012
Hun var hustru, mor og bestemor. En vellykket og respektert statsadvokat og lagdommer. Så ble hun narkoman. (...)

På resept
«Dette» som hun refererer til, er dop. Medisiner. Smertestillende piller og plaster foreskrevet av leger på blå resept etter to mislykkede ryggoperasjoner for 16 år siden. Prolaps og spinal stenose, som ikke lot seg lege. (...)

Spesialister
Hun ble behandlet av private smertemedisinere, legespesialister på smertebehandling. Hvor lang tid det tok før hun ble avhengig, vet hun ikke. Det var en glidende
overgang.

– De behandlet meg med opiater (morfin) og et forferdelig stoff som heter Rivotril (mot kramper). Jeg ble avhengig av begge deler. I starten hjelper medisiner mot smertene. Så hjelper de ikke mer, og da øker dosene. Så får man enda mer smerter. På den måten eskalerer det. Jo mer smerter jeg fikk, jo mer medisiner. Jo mer medisiner, jo mer smerter. På det meste brukte Bente Roshauw et smerteplaster og 100 Ketorax (morfinlignende tabletter) i døgnet. – Jeg følte meg totalt forgiftet. Fastlegen min sa jeg kunne drepe en hel hær med de dosene jeg gikk på. Jeg foretok en delvis avrusning på egen hånd og halverte dosene. Men de tok også affære ved smertelegens kontor, og jeg ble henvist til behandling ved smerteavdelingen på Rikshospitalet. Her trappet de ned enormt, slik at jeg bare fikk en brøkdel av de dosene jeg hadde hatt tidligere. Det resulterte i at smertene ble så voldsomme at jeg lå og skrek, og legene måtte gi opp. På nytt ble jeg satt på opiater, men på mye lavere doser. (...)

– Jeg følte meg som et apotek helt forgiftet.
Jeg måtte bare ut av det, så jeg tok den tøffe veien. Det fikk bære eller briste, men jeg orket ikke mer. Jeg var helt på bånn.

Ektemannen kjørte henne til Vestfold den tirsdagen. Måtte bære henne inn, så svak var hun. Legen sa hun ville dødd hvis hun ikke hadde kommet seg dit. Etter noen dagers avrusning startet behandlingen.

– Så skjedde underet over alle undere: Etter halvannen uke uten medisiner avtok smertene. Det var medisinene som hadde gitt meg smerter. Jeg kunne sitte, jeg kunne gå tur, og jeg begynte å spise. Jeg som ikke hadde kunnet sitte oppreist på ti år. Det var seks tøffe behandlingsuker med mange sterke konfrontasjoner
og mye selvkritikk. Jeg ble plukket helt fra hverandre og fullstendig mentalt knust i den behandlingen. Sakte, men sikkert har jeg bygget meg opp og lært å bli
glad i meg selv igjen, noe både mannen min og ettervernet har hjulpet meg mye med. (...)

- Forfatters innsikt: Til tross for anbefalinger, økt bruk av narkotiske legemidler og bildebehandling for ryggsmerter

Author Insights: Despite Recommendations, Increased Use of Narcotics and Imaging for Back Pain (Forfatters innsikt: Til tross for anbefalinger, økt bruk av narkotiske legemidler og bildebehandling for ryggsmerter)
JAMA 2013 (July 29)
John N. Mafi, MD, of Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston, and colleagues found increasing use of imaging to assess and narcotics to treat back pain, despite guidelines promoting more conservative approaches.

A growing number of patients with back pain are receiving narcotic pain medications or imaging scans, despite consistent recommendations that more conservative approaches usually should be used first, according to a study published today in JAMA Internal Medicine.

Back and neck pain are among the most common conditions physicians treat, accounting for 10% of office visits and $86 billion in health spending, according to the study’s authors. Most patients will recover within a few months with minimal intervention, which has led professional organizations to recommend conservative approaches to treating most cases of new-onset back pain that aren’t accompanied by other symptoms that signal a serious medical problem. (...)

- Sovepillene tok fra meg livet mitt

- Sovepillene tok fra meg livet mitt
nrk.no 6.1.2012
Rolf Torodd Olafsen var avhengig av sovepiller i ti år. Han er ikke alene. Rundt 200.000 nordmenn kan i dag være avhengige av sovepiller.

Over halvparten av de som starter opp med sovemedisin ender opp med å bruke det på heltid. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. (...)

– Har vært for slepphendte
Nestlederen i legeforeninga, Trond Egil Hansen, innrømmer at legene har vært for slepphendte med sovepiller.

– Legene har et hovedansvar for de reseptene de skriver. Men for å få redusert bruken av sovemidler og beroligende midler, så trenger vi nok økende bevissthet både blant leger og befolkningen for øvrig om at dette er midler som lindrer i øyeblikket, men som skader på sikt, sier Hansen.

I dag bruker over 350.000 nordmenn sterke sovemidler. Så mange som 200.000 nordmenn kan være sovepilleavhengige. (...)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

- Knarket kommer från läkarna

Blocking three overprescribers is tiny drop in the drug abuse battle
tennessean.com 24.4.2012
Can’t Tennessee do more to stop prescription drug abuse? Shouldn’t it do more?

It was reported last week that three of the top 10 prescribers of antipsychotic and pain medications to patients on TennCare have been blocked by that program from filling further prescriptions.

It’s heartening to hear that overprescribing is on the radar of TennCare officials along with the Haslam administration, which has proposed legislation to attack drug fraud and abuse on a broad front involving multiple agencies.

But it also is important to note that last week’s news was the result of an inquiry made by U.S. Sen. Charles Grassley three months ago. The Iowa Republican chairs the Senate Finance health-care subcommittee, and he seemed less than impressed.

“While these steps sound productive, (Tennessee) has blocked only a handful of prescribers from participation. I encourage states to conduct due diligence and block providers when necessary,” Grassley said.

Some might argue that any progress is progress — except that when it comes to prescription drug abuse, Tennessee should act in crisis mode. (...)

(Anm: Can doctors reduce harmful medical overuse worldwide? BMJ 2014;349:g4289 (Published 03 July 2014).)

More suburban teens turning from pills to heroin, authorities say (Flere tenåringer i forsteder skifter fra piller til heroin, ifølge myndighetene)
seattletimes.nwsource.com 4.4.2012
Mange nye heroinavhengige startet i tenårene med misbruk av reseptbelagte smertestillende piller som de fant i sine hjem. (...) (Many new heroin addicts started as teens, abusing prescription painkillers they found in their homes.)

For lite kortvarig behandling
dagensmedisin.no 11.10.2011
For få norske pasienter får kortvarig behandling med sovemedisin og angstdempende preparater.

Avhengighet av sovemedisin og angstdempende preparater starter oftest med forskriving fra fastlege, men bare et fåtall av norske pasienter får altså kortvarig behandling med denne typen medikamenter, slik retningslinjene anbefaler.

Det er blant resultatene fra en studie som Svein Reidar Kjosavik, allmennlege og stipendiat ved Allmennmedisinsk forskningsenhet ved Universitetet i Bergen, nylig fikk publisert i European Journal of Clinical Pharmacology.

I artikkelen løfter han fram flere tankekors ved behandlingen av pasienter med angst og søvnproblemer. (...)

– Andelen som får behandling i henhold til retningslinjene, nemlig to til fire ukers behandling, er beskjedne 30 prosent, konstaterer forskeren overfor Dagens Medisin.

– Hvorfor får bare et fåtall pasienter den kortvarige behandlingen med denne type medikamenter?

– Det er et spørsmål som denne studien ikke kan gi noe svar på. Studien har analysert reseptregisterdata, og klinisk informasjon var ikke tilgjengelig, svarer Kjosavik. (...)

Starter oftest hos fastleger
I 2005 var ettårsinsidensen av angstdempende og hypnotika på 18,2 og 24,5 per tusen norske innbyggere eller 35,4 om gruppene ses under ett. Fastleger initierte behandlingen av medikamentene ved 75,4 prosent av tilfellene, mens psykiatere startet behandling hos 2,4 prosent av pasientene.

Kjosavik konstaterer at de aller fleste voksne med psykiske vansker behandles av fastlegene, og bare en beskjeden andel blir behandlet av psykiatere.

– Det var derfor ikke uventet at fastlegene startet behandling med disse legemidlene til de fleste pasientene. Slik er det for antipsykotika og antidepressiva også. Studien bekrefter derfor at fastlegene har en nøkkelrolle i norsk helsetjeneste, ikke bare når det gjelder somatiske lidelser, men også når det gjelder mentale problemer. (...)

(Anm: Use of addictive anxiolytics and hypnotics in a national cohort of incident users in Norway. Eur J Clin Pharmacol. 2011 Sep 18. [Epub ahead of print].)

Knarket kommer från läkarna
svt.se 19.6.2011
Runt 70 procent av de narkotikabeslag som polisen gör kommer från recept som läkare har skrivit ut. De narkotikaklassade läkemedlen håller också på att ta över en allt större del av den illegala droghandeln.

I en serie inslag och artiklar ska Rapport granska narkotikahandeln och läkarnas förskrivning. Vi börjar på Sergels Torg i Stockholm, den största marknadsplatsen för droghandel i Sverige, en välbekant plats för Jocke Beland, chef för narkotikaspaningen runt Sergels Torg.

Växande problem
Det som håller Jocke Beland mest upptagen är de narkotikaklassade medicinerna som svenska läkare har skrivit ut på recept och som sedan hamnar till försäljning på Plattan.

-Jag började här 1999, och då var läkemedelsproblematiken inte alls så stor. Man fick känslan av att det som såldes där nere var sådant som smugglades in.
Nu är det i stället svenska läkare som i hög grad förser missbrukare med narkotika. (...)

Cannabis Use and Earlier Onset of Psychosis (Bruk av cannabis og tidlig utvikling av psykose)
Arch Gen Psychiatry. 2011;68(6):555-561 (June)
A Systematic Meta-analysis

Conclusions The results of meta-analysis provide evidence for a relationship between cannabis use and earlier onset of psychotic illness, and they support the hypothesis that cannabis use plays a causal role in the development of psychosis in some patients. The results suggest the need for renewed warnings about the potentially harmful effects of cannabis. (...)

(Anm: Re: Amfetaminutløst psykose eller schizofreni? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:517 – 8 (25.3.2015).)

Recreational Use of Prescription Painkillers Linked to Other Drug Problems in Teens (Rekreasjonsbruk av smertestillende reseptbelagte legemidler linket til problemer med andre substanser hos tenåringer)
healthland.time.com 8.5.2012 (Time)
Nearly 1 in 4 high school seniors has ever taken a prescription opioid pain reliever either medically or recreationally, according to a new study. Nonmedical use of these drugs was associated with a higher risk of smoking, illegal drug use and binge drinking, but proper medical use was not.

Researchers analyzed survey data on more than 7,000 high-school seniors, taken from the national Monitoring the Future study between 2007 and 2009. They found that 18% of 12th graders reporting having ever used opioid painkillers — which include medications like codeine, Oxycontin and Vicodin — for medical reasons. Thirteen percent of seniors reported taking the drugs recreationally.

Of the teens who reported recreational use of painkillers, one-third had previously been prescribed the drugs for a legitimate medical reason. The majority, two-thirds, said their first experience with painkillers had been recreational use (before subsequently being prescribed the drugs legitimately) or they had never received a legitimate prescription at all. (...)

(Anm: FDA Tightens Opioid Labeling (medpagetoday.com 10.9.2013).)

MedPage Today/Milwaukee Journal Sentinel Series Triggers Senate Investigation
medpagetoday.com 9.5.2012
WASHINGTON -- The U.S. Senate Committee on Finance has opened a wide-ranging investigation into questionable financial relationships between companies that make narcotic painkillers and various nonprofit organizations that advocate for the treatment of pain.

Citing MedPage Today/Milwaukee Journal Sentinel investigative reports, the committee is seeking financial and marketing records from three companies that make opioid drugs such as Oxycontin and Vicodin and seven national organizations that advocate for the treatment of pain.

"It is clear that the United States is suffering from an epidemic of accidental deaths and addiction resulting from increased use of powerful narcotic painkillers ...," according to a joint statement from committee chairman Max Baucus (D-Mont.) and member Chuck Grassley (R-Iowa).

The senators said there was growing evidence that opioid manufacturers may be at least partly responsible for the epidemic by promoting misleading information about the safety and effectiveness of the drugs. (...)

Brain Scans Appear to Show Changes Associated With Violent Behavior (Hjerneskanninger synes å vise forandringer assosiert med voldelig atferd)
sciencedaily.com 6.6.2011
ScienceDaily (June 6, 2011) — A brain imaging study suggests that men with a history of violent behavior may have greater gray matter volume in certain brain areas, whereas men with a history of substance use disorders may have reduced gray matter volume in other brain areas, according to a report published online by the Archives of General Psychiatry, one of the JAMA/Archives journals. (...)

The larger gray matter volumes in participants with violent tendencies were associated with higher scores for psychopathy and lifelong aggressiveness, whereas the smaller volumes of gray matter in those with SUDs appeared to be related to response inhibition. Among men with SUDs, the study found smaller gray matter volume in areas of the brain that play a part in social behavior as well inhibition. The authors call for more research "to link the observed structural abnormalities to specific deficits in functioning assessed by both neuropsychological tests and behavior in the real world and to the interactions of genes and environmental factors." (...)

(Anm: Disentangling Structural Brain Alterations Associated With Violent Behavior From Those Associated With Substance Use Disorders. Arch Gen Psychiatry 2011 (June 6).)

(Anm: Several mental disorders share changes in certain brain regions (…) Gray matter loss was identified in regions associated with executive functioning (medicalnewstoday.com 5.2.2015).)

Disentangling Structural Brain Alterations Associated With Violent Behavior From Those Associated With Substance Use Disorders
Arch Gen Psychiatry 2011 (June 6)
Context Studies aimed at identifying structural brain alterations associated with persistent violent behavior or psychopathy have not adequately accounted for a lifetime history of substance misuse. Thus, alterations in gray matter (GM) volume that have been reported to be correlates of violent behavior and/or psychopathy may instead be related to lifelong substance use disorders (SUDs). (...)

Conclusions These findings suggest that a greater GM volume in the mesolimbic reward system may be associated with violent behavior and that reduced GM volumes in the prefrontal cortex, orbitofrontal cortex, and premotor area characterize men with SUDs. (...)

Prescription meds killing more than illegal street drugs, Travis officials say (Reseptbelagte legemidler tar livet av flere enn illegale midler)
statesman.com 2.5.2011
Travis County officials want to sound a public alarm about the number of people they say are dying of accidental overdoses involving prescription drugs.

More people in the county died last year from taking medications such as pain pills and muscle relaxants than from using illegal drugs, including heroin and cocaine, officials with the medical examiner's office have found.

Historically, more people have died of accidental overdoses of illegal drugs, they said. (...)

Officials said the deaths raise concerns about how often doctors are prescribing certain drugs, how they are warning patients about their use and how often they conduct follow-up visits to ensure that patients are taking them correctly.

"We (as an industry) need to improve," said Graves Owen, a Round Rock pain management doctor who is a member of the Texas Pain Society's board. He said doctors should more carefully consider treatments such as physical therapy and psychotherapy before prescribing pain medications.

Nationally, the Centers for Disease Control and Prevention have found that overdose deaths from painkillers have risen from fewer than 4,000 in 2000 to more than 11,000 in 2007, the most recent statistics available, according to The Associated Press. (...)

Cannabis hemmer immunforsvaret
aftenposten.no 1.4.2011
Den kjemiske forbindelsen tetrahydrocannabinol, THC, i cannabis påvirker immunforsvaret. Det er også denne forbindelsen som gjør en «høy» når man røyker hasj eller marihuana. Forsøk med mus viser at THC forårsaker en massemobilisering av celler som demper immunforsvaret, har forskere ved universitetet i south Carolina funnet ut. Cellene kalles MDsCs (myeloidderived suppressor cells), og deres effekt på immunforsvaret gjør kroppen åpen for infeksjoner av alle slag, samt visse former for kreft. (...)

Rusinstitusjonene svake på behandling av psykiske og fysiske plager
kunnskapssenteret.no 10.2.2011
Pasienter ved institusjoner innen rusbehandling opplever at de blir møtt med respekt. Men de er lite tilfreds med behandlingen av psykiske og fysiske plager, og ettervernet skårer svakt. Det viser en pilotundersøkelse fra Kunnskapssenteret. (...)

Er du pilleavhengig?
nrk.no 7.2.2011
Gleder du deg til neste tablett? Da bør du være på vakt.

- Det er helt vanlige mennesker som blir pillemisbrukere, sier Egil Nordlie ved Borgestadklinikken. Her er tegnene du skal være på vakt for.

Flere enn 800.000 nordmenn får hvert år piller av legen som de kan bli avhengige av. Medisinene det er snakk om, er piller mot alt fra akutte ryggplager til søvnproblemer, angst og uro - såkalte «B-preparater».

Pillene er ofte ment å løse kortvarige vanskeligheter, men for noen blir tablettene i stedet starten på et langvarig problem.

- Allerede etter 2-4 uker bør man være på vakt, forteller Egil Nordlie, overlege ved Borgestadklinikken i Skien, til NRK Puls.

LES OGSÅ: Lett å forfalske resepter (...)

Cannabis hämmar immunförsvaret
svt.se 29.11.2010
Cannabis kan ge ökad risk för cancer och infektioner.

Marijuanarökning kan utlösa en dämpning av kroppens immunförsvar. Nu har forskarna funnit varför brukare av cannabis är mer mottagliga för vissa typer av cancer och infektioner.

Cannabis är en av de mest använda missbruksdrogerna i världen. Man har länge misstänkt att en av effekterna är en försvagning av immunförsvaret. Nu tror forskarna att orsaken till dämpningen är en nyligen upptäckt typ av immunceller, kallade MDSC. (...)

(Anm: Cannabis, eller cannabispreparater, fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp (...) Det er toppskuddene og hunnblomsterstanden som gir de forskjellige produktene: marihuana, hasjisj, hasjolje og andre cannabispreparater. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Pot; A slang term for cannabis (Marijuana) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

Norge på overdosetoppen
vg.no 10.11.2010
En fersk europeisk rapport viser at Norge ligger øverst på statistikken over dødsfall som skyldes overdoser. Venstre krever politisk handling. (...)

De siste 10 årene har mer enn 2.000 mennesker dødd av overdoser i Norge. (...)

- Klarer livet bedre uten piller
AUDUN AAS- overlege, Smertepoliklinikken, Sykehuset Østfold
aftenposten.no 27.9.2010
For pasienter flest er ikke risikoen for rusmiddelmisbruk og avhengighet viktigst. Det store spørsmålet er: Kan du få det bedre uten dette medikamentet? (...)

Hjelper å slutte
En nærliggende og forståelig parallell finner vi i fenomenet avsvellende nesedråper. Ved tett nese hjelper de fantastisk i starten. Etter en uke er forkjølelsen borte. Er nesen fortsatt litt tett, er det fristende å fortsette å dryppe. Virkningen varer stadig kortere tid, og tettheten vedvarer. Det eneste som hjelper, er å slutte.

Alle har en tante som begynte med et beroligende middel da mannen døde – hun skulle være flink i begravelsen og ikke gråte. Ett år senere tør hun ikke ta telefonen uten en pille først. Totalt sett har hun det sannsynligvis dårligere med piller enn uten.

Lignende observasjoner gjøres daglig i min verden. Opprådde kolleger prøver å hjelpe med smertestillende og beroligende midler, altfor ofte med negativ gevinst.

Bedre uten?
For pasienter flest er ikke risikoen for rusmiddelmisbruk og avhengighet viktigst. Det store spørsmålet er: Kan du få det bedre uten dette medikamentet?

Den som tar spørsmålet alvorlig, risikerer å møte til neste time med litt mer liv i øynene. (...)

Få slippe peke- fingeren!
MARGARET JOHANSEN - forfatter, Oslo
aftenposten.no 21.9.2010
Det skjulte rusproblemet. Som en av dem som stadig blir minnet om å befinne seg på en for samfunnet plagsom «eldrebølge», leste jeg kronikken «Det skjulte rusproblemet» av Linn-Heidi Lunde og Svein Skjøtskift, med meget blandede følelser. (...)

Dø lykkelig.
Innsovningstabletter og nervepiller er kanskje vanedannende. Men den vanen tror jeg vi kan leve og dø lykkelig med om den kan gi vår alderdom en smule ro og søvn. La oss for all del slippe denne irriterende pekefingeren. Den er garantert ødeleggende for helsen. (...)

Insomnia/anxiety drugs increases risk of death - study (Legemidler mot søvnløshet/angst øker dødsrisiko - ifølge studie)
pharmatimes.com 10.9.2010
Bruk av legemidler til behandling av søvnløshet og angst øker risiko for dødsfall med 36 %, ifølge kanadisk studie. (Taking medications to treat insomnia and anxiety increases mortality risk by 36%, according to a Canadian study.)

Genevieve Belleville of the University of Laval's School of Psychology conducted the study, the details of which are published in the latest edition of the Canadian Journal of Psychiatry. The data involves 14,000 Canadians in Statistics Canada's National Population Health Survey and includes information on the social demographics, lifestyle, and health of Canadians age 18 to 102, surveyed every two years between 1994 and 2007. (...)

(Anm: Can J Psychiatry. 2010;55(9):558–567 (Canadian Journal of Psychiatry) (September).)

Det skjulte rusproblemet
Linn-Heidi LundeSvein Skjøtskift- overlege/spesialist i psykiatri, Haukeland Universitetssykehus- psykologspesialist/ PhD, Haukeland Universitetssykehus
aftenposten.no 4.9.2010
Vanedannende. Mange eldre kunne levd bedre liv uten medikamenter som gir avhengighet og bivirkninger.

Usynlig. Eldre over 70 år er storforbrukere av vanedannende legemidler som beroligende medikamenter, sovemedisin og smertestillende. Skadelig bruk av slike medikamenter kan ha store individuelle og samfunnsmessige omkostninger. Dette rusproblemet får likevel svært lite oppmerksomhet, og er i stor grad et skjult problem.

Fersk statistikk fra det nasjonale reseptbaserte legemiddelregisteret (Reseptregisteret) viser at eldre over 70 år er storforbrukere av beroligende medikamenter, sovemedikamenter og smertestillende. Bruken av slike legemidler er størst hos eldre kvinner. I 2009 fikk hele 28 prosent av kvinner over 70 år og 17 prosent av menn i samme alderskategori, skrevet ut sovemedikamentene Imovane og Zopiklon. Tilsvarende tall for aldersgruppen 45–69 år var 14,9 prosent for kvinner og 7,5 prosent for menn. Norge ligger på europatoppen når det gjelder bruk av vanedannende smertestillende legemidler som Paralgin forte og Pinex forte. Bruken øker med alder, og er høyere blant kvinner enn blant menn. (...)

- Ragnhild visste ikke hvor farlig det var
nettavisen.no 7.8.2010
Ragnhild (15) ga i vår uttrykk for at hun ikke visste at man kunne få store skader og dø av visse rusmidler. (...)

- Misbruk av smertestillende øker ifølge studie risikoen for heroinbruk

Abuse of Painkillers Raises Risk of Heroin Use: Study (Misbruk av smertestillende øker ifølge studie risikoen for heroinbruk)
health.usnews.com 22.8.2013
People who used prescription drugs illegally were 19 times more likely to move to heroin

THURSDAY, Aug. 22 (HealthDay News) -- Illegal use of prescription pain drugs increases a person's risk of becoming a heroin user, a U.S. government report suggests.

The researchers found that Americans aged 12 to 49 who had used prescription pain relievers illegally were 19 times more likely to have started using heroin within the past year than other people in that age group.

Nearly 80 percent of people who recently started using heroin had previously used prescription pain relievers illegally, the U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration report added.

It also noted, however, that only 3.6 percent of people who had illegally used prescription pain medicines started using heroin within five years.

"Prescription pain relievers, when used properly for their intended purpose, can be of enormous benefit to patients, but their nonmedical use can lead to addiction, serious physical harm and even death," Dr. Peter Delany, director of SAMHSA's Center for Behavioral Health Statistics and Quality, said in an agency news release.

"This report shows that it can also greatly increase an individual's risk of turning to heroin use -- thus adding a new dimension of potential harm," Delany said. (...)

(Anm: Heroin (diacetylmorphine) (mintankesmie.no).)

- Ønsker legemiddelfirmaer, beslutningstagere i FDA å handle for å bidra til å stanse opiatmisbruk

Critics’ calls for tougher pain pills are resisted
bostonglobe.com 19.2.2014
Ønsker legemiddelfirmaer, beslutningstagere i FDA å handle for å bidra til å stanse opiatmisbruk (Want drug makers, FDA to act to help stem opiate abuse)

A sampling of the 18,000 prescription pills stolen from a Hyannis pharmacy last year. (...)

Den farmasøytiske industrien har utviklet piller som er sterkt motstandsdyktig mot å bli knust - og er derfor vanskelig for rusavhengige å misbruke. Men industriens fortjenestemarginer, kamp om patenter, forsiktighet over en fortsatt-nyteknologi, og en tungt statlig byråkrati har hindret utbredt bruk av slike motstandsdyktige piller på markedet. (The pharmaceutical industry has developed pills that are strongly resistant to being crushed — and are therefore difficult for addicts to abuse. But industry profit margins, battles over patents, caution over a still-emerging technology, and a ponderous federal bureaucracy have kept such abuse-resistant pills from widespread adoption in the market.)

- Leger som forskriver ofte misbrukte legemidler vil bli gransket

Doctors who prescribe oft-abused drugs face scrutiny (Leger som forskriver ofte misbrukte legemidler vil bli gransket)
washingtonpost.com 1.1.2011
Twice, the patient, a man in his mid-30s, said he lost his prescriptions for Valium and Percocet. Once, he said he was in a car accident that scattered his pills on the road. Another time, he said the medicine he was first prescribed was no good, so he "returned the pills." Another time, his wife called and said their house had been "searched by authorities" and the medicine had gone missing.

Each time, no matter the story, Peter S. Trent or Hampton J. Jackson Jr., doctors at the same orthopedic practice in Oxon Hill, refilled the prescription, according to the Maryland Board of Physicians. Over the course of 21/2 years, the doctors gave the patient 275 prescriptions, mostly for Percocet, a powerful, highly addictive painkiller.

Sometimes they wrote the patient more than one prescription for the drug on the same day. In a single month, they wrote him 11 prescriptions for Percocet, totaling 734 pills.

Jackson and Trent - who maintain that they did nothing wrong - are among a small group of doctors who were the top prescribers of tightly regulated drugs in their state Medicaid programs, according to a Washington Post analysis of state data.

Last year, Sen. Charles E. Grassley (R-Iowa) asked state regulators to provide lists of the top 10 Medicaid prescribers of eight drugs - some of which have high street value because of their popularity among abusers - in an effort to identify doctors who might be overprescribing pricey medicines at taxpayer expense.

The data he collected - which do not include prescriptions written outside of Medicaid - show that some doctors prescribe far more of the drugs than most of their peers. Grassley said the findings do not necessarily suggest "any illegal or wrongful behavior," because doctors on the lists may have a certain expertise or patient population that justifies their prescribing patterns.

But the findings "may also suggest overutilization or even health-care fraud," Grassley said. In one case, he noted, a Florida doctor wrote nearly 97,000 prescriptions for mental-health drugs over a 21-month period. (...)

- Rus kan være grunn til skoleslutt

Rus kan være grunn til skoleslutt
kommunal-rapport.no 28.6.2011
At elever ruser seg, kan være en viktig grunn til at mange avbryter videregående opplæring, tror skolerådgiver.

Mens nesten alle ungdommer starter på videregående skole etter ungdomsskolen (95 prosent), faller hele én av tre fra opplæringen, det vil si at de ikke fullfører i løpet av fem år.

Rådgiver Bente Volder ved Borgund videregående skole i Ålesund har nå sendt et notat til blant andre Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet hvor hun etterlyser føringer for hvilke rutiner skolene skal ha når det avdekkes rusmisbruk, skriver Aftenposten. (...)

- Substansavhengighet kan gjøre brukerne mer sårbare for stress

Drug Addiction May Make Users More Vulnerable to Stress (Substansavhengighet kan gjøre brukerne mer sårbare for stress)
scientificamerican.com 2.2.2012
Depression and substance abuse modify the same brain circuit

Mood disorders such as depression are known to increase drug abuse risk. Yet mounting evidence suggests that substance abuse also makes people more vulnerable to depression and the negative effects of stress, according to Eric J. Nestler, chair of neuroscience at the Mount Sinai School of Medicine. He and his team reported new details about the link between depression and drug abuse in Neuron in August.

The team found that mice given cocaine daily for a week—a simulation of chronic drug abuse in humans—were more likely than their drug-free counterparts to display behaviors reminiscent of depression after being subjected to socially stressful situations involving an aggressive and intimidating mouse. The drug-treated mice became lethargic and reluctant to interact with other mice following a shorter-than-usual bout of this “social defeat” stress, which is commonly used to study depression in mice.

Most striking, the researchers found that the cocaine use led to the same molecular changes in the nucleus accumbens, a reward region, as are found in mice prone to stress and depression. The mice had lower levels of a molecule that polices the activity of certain genes and keeps at least one signaling circuit in check.

When the researchers artificially dialed down or up the levels of this regulatory molecule in the nucleus accumbens, they were able to produce or protect against depression in mice. This effect suggests that shifts in that brain region can cause—and are not just a side effect of—depression. (...)

- Tett oppfølging har gitt Line et nytt og bedre liv

Tett oppfølging har gitt Line et nytt og bedre liv
aftenposten.no 20.12.2011
Lines liv var preget av narkotika og kaos. Så fikk hun Ingelin Tangestuen som tillitsperson. Her forteller hun hvorfor Sandefjord har lykkes med rusomsorgen.

– Hadde noen for to år siden sagt til meg at jeg skulle treffe helseministeren i 2011, hadde jeg ikke trodd på det. Da lå jeg for det meste i sengen og livet mitt besto av sykdom, rus og kaos, sier Line (23). (...)

Line møtte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på sin 23-årsdag. For mindre enn to år siden besto livet hennes av sykdom, rus og kaos. Etter å ha blitt fulgt opp av Ingelin Tangestuen (t.h.) er hun rusfri og klar for et normalt liv. (...)

I dag har hun bedre helse, spiseforstyrrelsen er under kontroll, hasj og kokain er utelukket, hun har bolig og kjæreste. Selv mener hun at tillitspersonprosjektet i Sandefjord har vært viktig for at livet er snudd. En tillitsperson er rett og slett en voksen person med faglig bakgrunn som støtter og hjelper over tid. En evaluering bestilt av Helsedirektoratet viser at Line ikke er den eneste som har hatt nytte av en slik tillitsperson.

Dette er hverdagsstøtte 700 rusmisbrukere i 26 kommuner har fått tilbud om en egen tillitsperson for å takle hverdagen bedre.

Målet er at tillitspersonen skal hjelpe med daglige ting, handle, rydde, følge til banken, Nav og legen. Noen er også med på kafé.

Poenget med ordningen er tett oppfølging: SMS, telefonkontakt og hjemmebesøk. Brukerne kan ta kontakt også utenfor arbeidstid.

Tillitspersonen skal ikke gjøre noe for, men med brukeren. (...)

Da Jens fikk tett oppfølging, ble det oppdaget at han ikke var analfabet. 55-åringen hadde en øyesykdom.

Øivind Hagen er tillitsperson for 55 år gamle Jens. Jens vil være anonym.

Han bor i vernet bolig, sliter med rus, men sprekker stadig sjeldnere.

Da Hagen kom i kontakt med Jens, oppdaget han raskt at hjelpeapparatet hadde sviktet fullstendig for 50 år siden. Den lille gutten fikk hverken god nok oppfølging fra barnehjem eller fosterforeldre.

Alle, inkludert Jens, har dessuten trodd at han ikke kunne lese, og han har diagnosen analfabet.(...)

- Substansbruk: En årsak til depresjon

Drug Use: A Reason to be Depressed? (Substansbruk: En årsak til depresjon)
ivanhoe.com 29.8.2011
(Ivanhoe Newswire) -- We all know that depression can lead to substance abuse, but now scientists are learning more about how substance abuse can affect someone's mental health. A new study in mice shows repeated cocaine use increases the severity of depressive-like responses, and researchers were able to identify a mechanism that underlies this cocaine-induced vulnerability.

"Clinical evidence shows that substance abuse can increase an individual's risk for a mood disorder," senior study author, Dr. Eric Nestler, from Mount Sinai School of Medicine, was quoted as saying. "However, although this is presumably mediated by drug-induced neural adaptations that alter subsequent responses to stress, the mechanisms underlying this phenomenon were largely unexplored."

Researchers examined whether a type of chromatin modification -- known as H3K9me2 -- might be involved in the effects of repeated cocaine use on the vulnerability to develop depressive-like behaviors.

Results showed cocaine increases the susceptibility of mice to stress in a well-established model of depression. They also found that decreased H3K9me2 in the nucleus accumbens, which is a major reward center in the brain, was a central mechanism linking cocaine to stress vulnerability. Also, knocking out an enzyme called G9a that controls H3K9me2 in the nucleus accumbens, enhanced an animal's vulnerability to stress, while too much G9a in the same region blocked the ability of cocaine to increase stress susceptibility.

"Together, our results provide fundamentally novel insight into how prior exposure to a drug of abuse enhances vulnerability to depression and other stress-related disorders," Dr. Nestler said. "Identifying such common regulatory mechanisms may aid in the development of new therapies for addiction and depression."

SOURCE: Neuron, August 2011 (...)

(Anm: A Role for Repressive Histone Methylation in Cocaine-Induced Vulnerability to Stress. Neuron 2011;71(4):656-670 (25 August).)

A Role for Repressive Histone Methylation in Cocaine-Induced Vulnerability to Stress
Neuron 2011;71(4):656-670 (25 August)
Summary Substance abuse increases an individual's vulnerability to stress-related illnesses, which is presumably mediated by drug-induced neural adaptations that alter subsequent responses to stress. Here, we identify repressive histone methylation in nucleus accumbens (NAc), an important brain reward region, as a key mechanism linking cocaine exposure to increased stress vulnerability. Repeated cocaine administration prior to subchronic social defeat stress potentiated depressive-like behaviors in mice through decreased levels of histone H3 lysine 9 dimethylation in NAc. Cre-mediated reduction of the histone methyltransferase, G9a, in NAc promoted increased susceptibility to social stress, similar to that observed with repeated cocaine. Conversely, G9a overexpression in NAc after repeated cocaine protected mice from the consequences of subsequent stress. This resilience was mediated, in part, through repression of BDNF-TrkB-CREB signaling, which was induced after repeated cocaine or stress. Identifying such common regulatory mechanisms may aid in the development of new therapies for addiction and depression. (...)

- Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser

Lesions are seen in young users of stimulant drugs (Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser.)
BMJ 2010; 341:c5636 (13 October)
The editorial by Wallin and Fladby highlights the clinical importance of white matter hyperintensities on magnetic resonance imaging as a marker of small vessel disease in elderly people.1 Prevalence ranges from 11-21% at age 64 to 94% at age 82,2 but is around 0.5% in young people.3 We recently reported the presence of white matter hyperintensities in a prospectively identified cohort of young people (mean age 27 years) attending our emergency department in relation to amphetamine use (methamphetamine, amphetamine, and ecstasy).4 Four of 23 serious amphetamine users had these lesions on magnetic resonance imaging (17%), most commonly in the frontal lobes.

Such lesions, and other neuroimaging abnormalities, have been reported in abstinent amphetamine users and in cocaine users.5 These findings are consistent with the known effects of these stimulant drugs to cause vasospasm. Although the long term effects of these lesions in young drug users is unknown, reported cognitive effects in amphetamine users could be related to small vessel disease. Longitudinal studies are needed to test this hypothesis. (...)

(Anm: hvit substans; hvit substans, margkledde nervefibrer, utløpere fra nervecellene i hjerne og ryggmarg. Den hvite fargen skyldes myelin, et fettholdig stoff som danner margskjeder omkring nervefibrene. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: What are White Matter Hyperintensities Made of? White matter hyperintensities (WMH) of presumed vascular origin, also referred to as leukoaraiosis, are a very common finding on brain magnetic resonance imaging (MRI) or computed tomography (CT) in older subjects and in patients with stroke and dementia. They are associated with cognitive impairment, triple the risk of stroke and double the risk of dementia. Knowledge of their pathology derives mostly from post mortem studies, many from some years ago. J Am Heart Assoc. 2015 Jun; 4(6): e001140.)

(Anm: White matter: The brain's flexible but underrated superhighway (medicalnewstoday.com 16.8.2017).)

(Anm: Concussion leaves mark in brain's white matter 6 months after injury. Concussions are an incredibly common injury, affecting millions of Americans each year. Despite their worrying regularity, the long-term impacts and health ramifications of a concussion are still not entirely understood. (medicalnewstoday.com 8.7.2016).)

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (…) Resultater — Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.) (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. (…) Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter.) (Stroke 2008; 39: 857-862).)

- Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen.

(Anm: Study finds link between memory loss, cognitive decline and small vessel disease in the brain. (…) The study by senior author José Biller, MD, first author Victor Del Brutto, MD, and colleagues is published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Dr. Biller is chair of Loyola Medicine's department of neurology. Dr. Del Brutto is a University of Chicago resident who did a neurology rotation at Loyola. (news-medical.net 6.6.2017).)

(Anm: Small Vesel Disease (SVD), dvs. hjerneslag eller drypp forårsaket av sykdom i små blodårer i hjernen. Hjerneslag forårsakes enten av hjerneblødning (som utgjør ca. 15% av alle slag), eller at en blodåre går tett slik at blodforsyningen til en del av hjerne blokkeres (utgjør ca. 85% av alle hjerneslag).  Dersom det er de store blodårene til hjernen som går tett, eller som sprekker og blør, blir det oftest et stort område i hjernen som blir ødelagt – typisk med lammelse, skjevhet i ansiktet, talevansker o.s.v. Dersom det er en av de små blodårene som har gått tett blir skaden mindre, fordi det er et mindre område av hjernen som er avhengig av akkurat denne lille blodåren. I slike tilfeller er skaden mindre, og prognosen er bedre. Disse hjerneslagene som skyldes tilstopning av små blodårer, omtales ofte som Small Vessel Disease.)

(Anm: PTSD og psykoaktive legemidler knyttet til økt risiko for demens. (PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementiaI) (…) I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranernes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. (…) En ny studie, publisert i Journal of the American Geriatrics Society undersøkte denne forbindelsen. (...) Legemidler som betydelig økte risikoen for demens inkluderte: - Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) - Nye antidepressiva - Atypiske antipsykotika. (news-medical.net 9.5.2017).)

(Anm: Veterans with PTSD have an increased 'fight or flight' response. Young veterans with combat-related post-traumatic stress disorder (PTSD) have an increased 'fight or flight' response during mental stress, according to new findings published in The Journal of Physiology. (medicalnewstoday.com 16.5.2017).)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience.  (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Why white matter matters in insomnia. (…) Insomnia has the power to significantly impact an individual's life; it can pounce on anyone at any time, often without obvious cause. New research published in Radiology delves into the neural basis of this mysterious condition and finds tantalizing clues nestled in the white matter of the brain. (…) The data, manipulated using an advanced analysis technique called Tract-Based Spatial Statistics, yielded fascinating results. The brains of participants with insomnia showed a significant reduction in white matter integrity in sections of the right brain and the thalamus. In regard to the specific regions, Li says: "These impaired white matter tracts are mainly involved in the regulation of sleep and wakefulness, cognitive function and sensorimotor function." (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Research finds link between insomnia and increased risk of heart attack, stroke. Insomnia is associated with increased risk of heart attack and stroke, according to research published today in the European Journal of Preventive Cardiology. (news-medical.net 31.3.2017).)

(Anm: white matter (hvit substans); Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common disease which affects white matter (wikipedia.org).)

(Anm: Leukoaraiosis is associated with short- and long-term mortality in patients with intracerebral hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013 Oct;22(7):919-25. Epub 2013 Feb 21.)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience.  (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Sleep Disordered Breathing and White Matter Hyperintensities in Community-Dwelling Elders. To examine the association between markers of sleep-disordered breathing (SDB) and white matter hyperintensity (WMH) volume in an elderly, multiethnic, community-dwelling cohort. (…) Conclusions: In community-dwelling older adults, self-reported measures of SDB are associated with larger WMH volumes. The cognitive effects of SDB that are increasingly being recognized may be mediated at the small vessel level.Sleep. 2016;39(4):785–791).)

(Anm: Physical fitness in childhood improves white matter in the brain (medicalnewstoday.com 21.8.2014).)

(Anm: Brukere av kodein-holdig hostesirup funnet å ha underskudd på hvit substans (Users of codeine-containing cough syrups found to have white-matter deficits) (medicalnewstoday.com 23.8.2014).)

(Anm: FDA Issues Restriction, Warning About Codeine and Tramadol. Codeine and tramadol medicines: drug safety communication—restricting use in children, recommending against use in breastfeeding women. FDA is restricting the use of codeine and tramadol medicines in children. These medicines carry serious risks, including slowed or difficult breathing and death, which appear to be a greater risk in children younger than 12 years, and should not be used in these children. These medicines should also be limited in some older children. Single-ingredient codeine and all tramadol-containing products are FDA-approved only for use in adults. FDA is also recommending against the use of codeine and tramadol medicines in breastfeeding mothers due to possible harm to their infants. (pharmpro.com 21.4.2017).)

(Anm: Barn i god fysisk form får bedre hjernekapasitet - Barn med god kondisjon har mer hvit materie i hjernen og mer hjernevolum i områder som er forbundet med hukommelse, læring og oppmerksomhet, enn barn med dårlig kondisjon har. (nhi.no 21.8.2014).)

(Anm: Magnetic resonance imaging MRI findings in white matter disease of brain. Demyelinating and dysmyelinating white matter diseases are important components of neurological problems. Recently, Magnetic Resonance Imaging (MRI) has played a key role in diagnoses of white matter diseases. J Pak Med Assoc. 2008 Feb;58(2):86-8.)

The clinical importance of white matter hyperintensities on brain magnetic resonance imaging: systematic review and meta-analysis
BMJ 2010; 341:c3666 (26 July)
Objectives To review the evidence for an association of white matter hyperintensities with risk of stroke, cognitive decline, dementia, and death.

Design Systematic review and meta-analysis. Data sources PubMed from 1966 to 23 November 2009. (...)

Conclusion White matter hyperintensities predict an increased risk of stroke, dementia, and death. Therefore white matter hyperintensities indicate an increased risk of cerebrovascular events when identified as part of diagnostic investigations, and support their use as an intermediate marker in a research setting. Their discovery should prompt detailed screening for risk factors of stroke and dementia. (...)

(Anm: Relationships between personality traits, medial temporal lobe atrophy, and white matter lesion in subjects suffering from mild cognitive impairment. Front. Aging Neurosci 2014 (29 July 2014).)

(Anm: Leukoaraiosis is associated with short- and long-term mortality in patients with intracerebral hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013 Oct;22(7):919-25. Epub 2013 Feb 21.)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience.  (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Sleep Disordered Breathing and White Matter Hyperintensities in Community-Dwelling Elders. To examine the association between markers of sleep-disordered breathing (SDB) and white matter hyperintensity (WMH) volume in an elderly, multiethnic, community-dwelling cohort. (…) Conclusions: In community-dwelling older adults, self-reported measures of SDB are associated with larger WMH volumes. The cognitive effects of SDB that are increasingly being recognized may be mediated at the small vessel level.Sleep. 2016;39(4):785–791).)

- Rusfelt på ville veier?

Rusfelt på ville veier?
aftenposten.no 4.1.2013
Siv Høihilder Heiene avdelingsleder, Stiftelsen Fossumkollektivet, Stein Follerås, institusjonssjef, Ingvild Aargaard institusjonssjef, Mikal Råheim assisterende institusjonssjef, Aud Inger Ernst sosialkonsulent, Bydel Østensjø, Anne Larsen inntakskoordinator/sykepleier, Phoenix Haga, Sonja Liåsen teamleder inntaket, Phoenix Haga
Hvorfor skal lettvinte og ensidige løsninger få svekke en variert rusbehandling? Hvorfor blir medikamentfri behandling mer og mer utdefinert?

I arbeidet med rusavhengighet det siste tiåret er det gitt stadig større plass til behandling der pasienter tilbys medikament som blokkerer og erstatter effektene av opioider som pasientene er avhengig av - såkalt substitusjonsbehandling. Medisiner som metadon, Subutex og suboxone tilbys på lavterskelnivå, og blir altså stadig lettere tilgjengelig.

For noen, kanskje relativt mange, vil medisiner være en sentral del av behandlingen. Men hvis behandlingen ikke består av mer enn medisiner, vil det være svært vanskelig å legge livet i rusmiljøet bak seg. Dagene skal ha innhold og gi mening.

Det stilles i dag ingen krav utover konstatert opiatavhengighet for den som søker substitusjonsbehandling. Om pasienten også er avhengig av alkohol, B-preparat, cannabis eller amfetamin tillegges ingen vekt hva angår å få medisinene som skal avhjelpe opiatavhengigheten. (…)

Flere dør av lovlige legemidler
nrk.no 30.12.2008
Legemidlene metadon og Subutex omsettes ulovlig i større mengder enn noen gang, viser tall fra politiet. (...)

Professor i psykiatri og leder av senteret for rus- og avhengighetsforskning, Helge Waal, sier at lekkasjen av legemidlene til det illegale markedet er et stort problem.

Han peker også på at ikke alt av metadon og Subutex som havner på det illegale markedet, kommer fra norske helsemyndigheter. (...)

(Anm: Gutt (2) døde av forgiftning – politiet ferdige med etterforskningen mot foreldrene. – Saken er en tragedie, sier morens forsvarer. 12. oktober 2015 døde en to år gammel gutt i Bergen av buprenorfin-forgiftning. Ifølge politiet kom stoffet fra Subutex-tabletter faren hadde fått utskrevet. Både moren og faren ble varetektsfengslet etter dødsfallet, og siktet for uaktsomt drap, fordi politiet mener pillene ble oppbevart på uforsvarlig vis, og fordi lege ikke ble oppsøkt da det kunne mistenkes at gutten hadde inntatt Subutex. (nrk.no 15.1.2017).)

- Rusmiddelmisbruk, skader, overdoser og avhengighet

Leger undervurderer rusmisbruk
dagensmedisin.no 3.6.2013
Leger undervurderer hyppigheten av rusmisbruk hos pasienter som blir innlagt ved akuttpsykiatrisk avdeling.

Det fremgår av en studie som norske forskere har fått publisert i Journal of Clinical Psychopharmacology.

Mens legene anslo at 28 prosent av 271 innlagte var påvirket av narkotiske stoffer og/eller alkohol, avdekket blodprøver psykoaktive stoffer i 56 prosent av prøvene.

I alt fant forskerne i den norske studien 15 ulike stoffer i blodanalysene, med opptil åtte ulike stoffer i blodprøvene fra én pasient. (...)

Overdosedødsfall
nhi.no 27.2.2013
Totalt døde 38.329 mennesker i USA av overdose i 2010. I 58 prosent av alle dødsfallene var godkjente legemidler innblandet, og særlig opioide smertestillende legemidler gjør seg gjeldende i denne dystre statistikken.

Dette ifølge en artikkel som ble publisert i JAMA (The Journal of the American Medical Association) i februar 20131.

Ifølge forfatterne viser tallene fra 2010 at antallet overdosedødsfall økte for ellevte år på rad. Legemidler, særlig opioide smertestillende, har drevet denne økningen. Opioider vil si morfinlignende preparater, fra Paralgin Forte og til rent morfin.

3 av 4 dødsfall var utilsiktet
Av de 38.329 overdosedødsfallene i USA i 2010, involverte de fleste kjente legemidler (58 prosent), mens 25 prosent involverte uspesifiserte medisiner. Av overdosedødsfallene som var knyttet til legemidler, var 75 prosent utilsiktet, 17 prosent var selvmord, og i 8 prosent av tilfellene var ikke hensikten kjent.

Blant legemidlene inngikk opioider i 75 prosent av tilfellene. Benzodiazepiner (valium og lignende) var med i 29 prosent av tilfellene, antidepressiva i 18 prosent, og antiepileptika og antiparkinsonmedisiner i 8 prosent av tilfellene. (...)

Overvåkingsprogrammer
Det fremhever også hvor hyppig medisiner som blir foreskrevet for psykiske helseproblemer, var forbundet med overdosedødsfall. Mennesker med psykiske lidelser har økt risiko for tung medisinering, for ikke-medisinsk bruk, og for overdose av opioider. Screening, identifikasjon og riktig håndtering av slike sykdommer er en viktig del av både adferdsmessig helse og håndtering av kroniske smerter, skriver forfatterne i en kommentar til artikkelen.

Forskerne bak studien mener at verktøy i form av overvåkingsprogrammer som kontrollerer reseptbelagte legemidler, og elektroniske pasientjournaler, kan hjelpe klinikere å identifisere risikobruk av medisiner, særlig for opioider og benzodiazepiner. (...)

(Anm: Pharmaceutical Overdose Deaths, United States, 2010. JAMA. 2013;309(7):657-659 (February 20, 2013).)

(Anm: Benzodiazepines linked to worsened COPD in older adults. (clinicalpsychiatrynews.com).)

(Anm: Combining opioids with anti-anxiety medicines linked to greater risk of overdose. Taking opioids (strong prescription painkillers) together with benzodiazepines (widely used to treat anxiety and sleep problems) is associated with greater risk of opioid overdose, finds a study in The BMJ. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Benzodiazepines Increase Risk of Hip Fractures in Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- November 23, 2016 -- The use of benzodiazepines and related drugs increase the risk of hip fracture by 43% in patients with Alzheimer’s disease, according to a study published in the Journal of the American Medical Directors Association. The hip fracture risk was investigated in community-dwelling Finnish persons with Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 23.11.2016).)

(Anm: Benzodiazepiner knyttet til forverret KOLS hos eldre voksne. (Benzodiazepines linked to worsened COPD in older adults.) (clinicalpsychiatrynews.com).)

(Anm: COPD; Kronisk obstruktiv lungesykdom, ofte forkortet til KOLS, er en samlediagnose for en rekke nært beslektede sykdommer med kronisk og mer eller mindre irreversibel nedsettelse av lungefunksjonen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: COPD vs. Emphysema: Which Is Worse? Are They Fatal? (webmd.com 31.8.2017).)

(Anm: Fatigue in COPD: an important yet ignored symptom. Lancet Respir Med. 2017 Apr 21. pii: S2213-2600(17)30158-3. [Epub ahead of print].)

(Anm: Outcomes of patients with chronic obstructive pulmonary disease diagnosed with or without pulmonary function testing. (…) INTERPRETATION: Confirmation of a COPD diagnosis using pulmonary function testing is associated with a decreased risk of death and admission to hospital for COPD. In ambulatory patients, this effect may be from increased use of appropriate COPD medications. The findings of this study validate current guideline recommendations that encourage pulmonary function testing for diagnosis in all patients with suspected. COPD. CMAJ 2017;189(14) (First published November 14, 2016).)

(Anm: What are pulmonary function tests (PFTs)? Pulmonary function tests (PFTs) are a group of tests that measure how well your lungs work. This includes how well you’re able to breathe and how effective your lungs are able to bring oxygen to the rest of your body. (healthline.com 4.11.2015).)

(Anm: Potential of stem cell therapy to repair lung damage. A new study has found that stem cell therapy can reduce lung inflammation in an animal model of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cystic fibrosis. Although, still at a pre-clinical stage, these findings have important potential implications for the future treatment of  patients. (sciencedaily.com 27.3.2017).)

(Anm: Asthma vs. COPD: Differences and Similarities (medicalnewstoday.com 11.2.2017).)

(Anm: Inhalers for COPD: What Types Are There? What are the different types of COPD inhalers available and how do they affect the body? What are the possible risks and side effects? (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

(Anm: COPD and Pneumonia: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Kan rødbetjuice være bra for kolspasienter? (…) Nitrat reduserer oksygenforbruket. (…) Lavere oksygentrykk i blodet under søvn. Søvnrelaterte pusteforstyrrelser kan gi dårlig søvnkvalitet og symptomer som trøtthet og hodepine. Kolspasienter kan oppleve å sove ganske mye, men føler seg likevel ikke uthvilt, forteller avdelingsoverlege på Glittre Nils Henrik Holmedahl. Holmedahl er medisinsk ansvarlig for forskningsprosjektet. (aftenposten.no 20.2.2017).)

(Anm: Exacerbation of COPD: Causes, Warning Signs, and Treatment (medicalnewstoday.com 4.2.2017).)

(Anm: What is the Pathophysiology of COPD? Treatment and prevention (medicalnewstoday.com 8.2.2017).)

(Anm: Diet Tips for COPD. COPD is a chronic lung condition that includes two conditions: emphysema and chronic bronchitis. Together, these conditions damage the lungs and airways, making it more difficult to breathe. Common symptoms include shortness of breath, chronic cough with mucus, wheezing, and fatigue. (medicalnewstoday.com 7.2.2017).)

(Anm: - Flere hundre tusen nordmenn går rundt med lungesykdommer de ikke vet om. (…) Sykdommen er økende på verdensbasis, og siden 2010 har det i Norge blitt 40% økning i antall sykhusinnleggelser for kolsbehandling, ifølge Dagens Medisin. (lommelegen.no 23.1.2017).)

(Anm: Incidence of GOLD-defined chronic obstructive pulmonary disease in a general adult population. (…) CONCLUSION: Approximately 6% developed COPD over 9 years. Smoking and aging were important incidence predictors. Our study suggests a substantial underdiagnosis of COPD among adults in this community.Int J Tuberc Lung Dis. 2005 Aug;9(8):926-32.)

(Anm: COPD and Life Expectancy: What's the Outlook? (…) When a person has COPD, the damage to their lungs cannot be reversed, and the condition therefore tends to worsen with time. Currently, there is no cure for COPD. (medicalnewstoday.com 3.1.2017).)

(Anm: COPD vs. Emphysema: What's the Difference? (medicalnewstoday.com 23.12.2016).)

(Anm: COPD - what causes the lungs to lose their ability to heal? (medicalnewstoday.com 19.12.2016).)

(Anm: Key Facts and Common Myths About COPD (medicalnewstoday.com 1.2.2017).)

(Anm: Breathing Exercises for People with COPD (medicalnewstoday.com 7.1.2017).)

(Anm: Antipsykotika kan øke risiko for respirasjonssvikt ved KOLS. Risiko var doseavhengig; ingen trygg dose påvist. (Antipsychotics May Boost Respiratory Failure Risk in COPD. Risk was dose-dependent; no safe dose found. (medpagetoday.com 8.1.2017).)

(Anm: ACAAI: Asthma-COPD Overlap Studies Needed. Proliferation of ACOS papers, but, as yet, no clinical trials. It is very difficult to know what to do in asthma-COPD overlap syndrome because we don't have randomized trials looking specifically at this patient population," said R. Stokes Peebles, MD, of Vanderbilt University in Nashville, speaking at the American College of Allergy, Asthma and Immunology 2016 Annual Scientific Meeting. (medpagetoday.com 18.11.2016).)

(Anm: COPD patients with moderately low oxygen deficiencies don't benefit from long-term oxygen.- (…) The findings, published in the New England Journal of Medicine, are based on research examining oxygen treatment outcomes in 738 COPD patients with moderately low blood oxygen levels at 42 clinical centers in the United States. The study began in 2009 and ended in 2015. Patients who received supplemental oxygen over the course of the study showed no significant differences in rate of hospitalizations, time to death after diagnosis, exercise capacity or quality of life when compared to patients who did not receive supplemental oxygen. (medicalnewstoday.com 28.10.2016).)

(Anm: Mange ignorerer symptomer på KOL. (…) Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. (sundhedsstyrelsen.dk 19.9.2016).)

(Anm: Ekstreme klimaforandringer er allerede et faktum i Europa. Uanset hvor meget, der diskuteres – ekstrem tørke, hedebølger og voldsom regn er allerede et faktum i Europa, konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer om nye sygdomme og hårde vilkår for landbruget i Østeuropa. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, der udsendes hvert fjerde år, og han er ikke i tvivl: »Vi har allered... (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: CDC: COPD-Related Deaths Down in Men, Less So in Women. —COPD death rates continue to climb among black women. (…) From 2000 through 2014, age-adjusted COPD-related deaths decreased by 22.5% in men, versus just 3.8% among women. These decreases were mainly in the 65-84 age group. Still, the death rate remained higher for men than women, although this gender gap has decreased, the report noted. (medpagetoday.com 9.9.2016).)

(Anm: Forskning giver nyt håb for KOL-patienter. Lungesygdommen KOL dræber hvert år tusindvis af danskere. Men det skal forskning fra SDU være med til at forhindre. Nøglen er særlige bio-markører. (…) Kronisk obstruktiv lungesygdom, i daglig tale KOL, er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. Det skyldes ikke mindst, at sygdommen er svær at opdage i tide. (…) I Center for Kronisk Obstruktiv Lungesyndrom (CeKOL) arbejder man på at udvikle en teknik med såkaldte biomarkører – dvs. målbare stoffer i kroppen, der øges eller sænkes, i takt med at KOL udvikler sig. (sdu.dk 16.8.2016).)

(Anm: Opioids May Up Mortality Risk in COPD Patients. —Increased risk for adverse outcomes in older adults regardless of dose (medpagetoday.com 19.7.2016).)

(Anm:  Svakelighet er vanlig hos pasienter med KOLS. — Kan gå utover tiltak for å forlenge overlevelse. (Frailty Is Common in Patients With COPD. — May compromise interventions to prolong survival. The rate of frailty in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) referred for pulmonary rehabilitation is over twice that of the general population of older people, and these patients have a high risk for discontinuing the exercise therapy. (…) He added that pulmonary rehabilitation exercise programs tailored to frail patients with COPD would help more people access the treatment.) (medpagetoday.com 18.6.2016).)

(Anm: Sleep Quality Tied to COPD Exacerbation Risk. —Causality direction still uncertain. SAN FRANCISCO -- Poor sleep quality was strongly associated with an increased risk for COPD exacerbations over 18 months of follow up in an analysis of data from a Canadian prospective cohort study reported here. (…) Shorofsky presented the analysis of data from the Canadian Cohort of Obstructive Lung Disease (CanCOLD) in poster presentation at the American Thoracic Society annual meeting. "Our finding suggest that poor sleep and COPD are strongly related, but it is a chicken-egg issue," Shorofsky told MedPage Today. (medpagetoday.com 20.5.2016).)

(Anm: New way to predict COPD progression; new treatment may be on the horizon. New research has found that a process initiated in white blood cells known as neutrophils may lead to worse outcomes for some patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The discovery may help identify patients at higher risk for COPD progression, who might also show little benefit from standard treatments. (medicalxpress.com 15.5.2016).)

(Anm: Nytt KOL-test ska rädda liv. Identifieras lungsjukdomen KOL i ett tidigt skede skulle antalet som diagnostiseras öka med över 50 procent men dödligheten skulle minska. Genom ett extra utandningstest är detta möjligt. Den dödliga sjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är relativt vanligt och orsakas huvudsakligen av tobaksrökning. Sjukdomen leder till svår invaliditet och risken för tidig död ökar kraftigt. Det rapporterar Dagens nyheter. (netdoktor.se 6.5.2016).)

(Anm: COPD health-care delivery: a holistic and dynamic approach is needed. (…) The proposed stratification reflects a very traditional, provider oriented and static assessment approach. Particularly in the group with so-called simple COPD, medicalisation should be avoided: People should be empowered not only to actively adapt a healthy lifestyle, with smoking cessation and regular physical activity, but also to manage the diversity of factors, determinants, and contexts that can influence health.The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(6)e30–e31 (June 2016).)

(Anm: Study reveals COPD linked to increased bacterial invasion. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common smoking-related lung illness and the third leading cause of death in the United States. Scientists have long believed that inhaling toxic gases and particles from tobacco smoke causes inflammation of the small airways in the lungs, leading to the development of COPD. However, the theory doesn't explain why airway inflammation and disease progression continue even after the patient stops smoking. (medicalnewstoday.com 28.4.2016).)

(Anm: COPD may cause structural changes within the brain. Patients with COPD demonstrate decrease in areas of the brain that process breathlessness, fear, and sensitivity to pain. (medicalnewstoday.com 10.2.2016).)

(Anm: Avføring avslører: Vikingene ga oss KOLS. Forskerne har lenge diskutert hvorfor lungesykdommer som KOLS og emfysem forekommer så hyppig i dag. Nå viser det seg at de livsfarlige lungesykdommene stammer fra vikingene. (…) Proteinet førte i stedet til lungesykdommer A1AT skulle beskytte vikingene mot det enorme ormeangrepet de ble utsatt for, og virket proteinet som det skulle, ville det beskytte lungene og leveren mot de skadelige proteasene. Men var proteinet defekt, førte det til antitrypsinmangel, som er den prosessen som i dag fører til lungesykdommer som astma samt KOLS, pluss leversykdommer som skrumpelever. (historienet.no 10.2.2016).)

(Anm: Inflammatory bowel disease and risk of mortality in COPD. Eur Respir J. 2016 May;47(5):1357-64. Epub 2016 Feb 11.)

(Anm: Når håpet kveles. Morten Wanvik er syk i kroppen, men frisk i sinnet. Hans verste fiende er hans egne lunger. (…) Hvert år de siste årene har 60 personer stått i kø for å få nye lunger i Norge. Morten Wanvik er alvorlig syk, men er blant dem som ikke kommer seg inn i køen. Han har 18 prosent lungekapasitet igjen. (…) Lungen til venstre er frisk. Til høyre ser du en kols-lunge. (nrk.no 27.2.2016).)

(Anm: NICE recommends pulmonary rehabilitation programmes for patients with COPD. BMJ 2016;352:i768 (Published 08 February 2016).)

(Anm: Do asthma and COPD truly exist? Defining a patient's symptoms using the historical diagnostic labels of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an outdated approach to understanding an individual's condition, according to experts writing in the European Respiratory Journal. (medicalnewstoday.com 29.1.2016).)

(Anm: New studies published in Nature Immunology further understanding of immune system in COPD and lupus (medicalnewstoday.com 26.4.2016).)

(Anm: Cardiac dysfunction during exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Summary. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cardiovascular disease often coexist, and acute cardiac events frequently occur during COPD exacerbations. Even when cardiac complications are not clinically apparent, biochemical evidence of cardiac dysfunction is often noted during exacerbations and portends poor prognosis. Diagnosis of cardiac disease in COPD can be difficult and necessitates a high degree of clinical suspicion. However, the additional strain of an exacerbation could be a pivotal moment, during which previously unsuspected cardiac dysfunction is exposed. In this Review, we present evidence about cardiac involvement in exacerbations of COPD, and discuss diagnostic challenges and treatment opportunities. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(2):138–148 (February 2016).)

(Anm: Neuromuscular electrical stimulation to improve exercise capacity in patients with severe COPD: a randomised double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(1):27-36.)

(Anm: Researchers develop new method for looking into the lungs. For the first time, researchers have succeeded in producing 3D images showing oxygen and CO2 transport in the lungs. The new method provides hope for better treatment of COPD and lung cancer. (medicalnewstoday.com 21.12.2015).)

(Anm: A man with COPD, fever, and leucocytosis. A 68 year old man with severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD), who was on home oxygen and still smoked, presented to the emergency room with fever, fatigue, and leucocytosis (14×109 white blood cells/L). Computed tomography was performed (fig 1⇓). What is the diagnosis? BMJ 2015;351:h6067 (Published 13 November 2015).)

(Anm: Leading researchers call for action on inhaled corticosteroid overuse in patients with COPD. A new study published in the International Journal of COPD highlights a problem with over-prescription of inhaled corticosteroids for low-risk patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). (medicalnewstoday.com 19.10.2015).)

(Anm: Risiko for medfødte misdannelser etter eksponering for astmamedisin i første trimester av svangerskapet - en kohort koblingsstudie. (Risk of congenital anomalies after exposure to asthma medication in the first trimester of pregnancy - a cohort linkage study. (…) CONCLUSION: The increased risk of congenital anomalies for women taking asthma medication is small with little confounding by maternal age or socioeconomic status. The study confirmed the association of inhaled corticosteroids with anal atresia found in earlier research and found potential new associations with combination treatment. The potential new associations should be interpreted with caution due to the large number of comparisons undertaken.) BJOG. 2016 May 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Inhaled Corticosteroids Are Associated with Pneumonia in COPD Patients. David J. Amrol, MD reviewing Suissa S et al. Chest 2015 Nov. In a case-control study, discontinuing ICS in patients with chronic obstructive pulmonary disease lowered relative risk for pneumonia. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) guidelines recommend adding inhaled corticosteroids (ICS) when patients continue to have exacerbations while taking long-acting bronchodilators. However, ICS use in COPD patients is associated with excess risk for pneumonia and, in some studies, patients who discontinue their ICS exhibit little or no deterioration. Researchers performed a case-control study using the Canadian national healthcare database to determine if withdrawal of ICS in COPD patients leads to a shorter time to first severe pneumonia (i.e., causing death or hospitalization). NEJM 2015 (November 19, 2015).)

(Anm: pneumonia; pneumoni; (SML-artikkel) det samme som lungebetennelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bacterial Pneumonia: Get the Facts (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)
(Anm: Mycoplasma Pneumoniae: What You Need to Know (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Inflammatory markers linked with an increased risk of premature death in adults with COPD (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: Inflammatory markers linked with an increased risk of premature death in adults with COPD (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), also known as chronic obstructive lung disease (COLD), and chronic obstructive airway disease (COAD), among others, is a type of obstructive lung disease characterized by chronically poor airflow. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Legemiddel som stjeler kvinners liv: Det er mer vanedannende enn heroin, med skremmende bivirkninger. Så hvorfor, 50 år etter lanseringen, forskrives fortsatt Valium til millioner av mennesker? (dailymail.co.uk 7.3.2013).)

Opioid overdose deaths rose fivefold among US women in 10 years
BMJ 2013;347:f4415 (8 July 2013)
Deaths related to use of prescription opioid painkillers by women in the United States rose from 1287 in 1999 to 6631 in 2010, a more than fivefold increase, the US Centers for Disease Control and Prevention has reported.1

In a video briefing released with the report, the CDC’s director, Tom Frieden, said, “Prescription opiate overdoses is a growing and under-recognized risk for women in the United States. Doctors need to be cautious about prescribing, and patients about using, these drugs.”

The report’s authors, Karin Mack, Christopher Jones, and Leonard Paulozzi, of the CDC’s Division of Unintentional Injury Prevention, noted that overall in 2010 a total of 15 323 deaths among women were attributed to drug overdoses. The combined total of drug overdose deaths among men and women in that year was 38 323. (...)

Deaths from prescription opioids soar in New York (Dødsfall fra reseptbelagte opioider stiger i New York)
BMJ 2013;346:f921 (11 February 2013)
Antallet mennesker som døde i New York av overdoser av opioider på resept, slik som oxycodone, var i 2006 sju ganger antallet i 1990, ifølge en studie. Dødsfall grunnet opioidoverdoser på resept var den eneste typen overdosedødsfall som økte i denne perioden. (The number of people in New York city who died from overdose of prescription opioids such as oxycodone in 2006 was seven times the number in 1990, a study has found. Death from prescription opioid overdose was the only type of overdose death to rise in this period.)

The study, published in Drug and Alcohol Dependence, was conducted by researchers at the Mailman School of Public Health at Columbia University and Cornell University Weill School of Medicine in New York and the School of Nursing at the University of California, San Francisco. Although much has been written about misuse of prescription drugs in rural areas, the epidemic has also occurred in cities. (...)

Drug Overdoses Climb For 11th Consecutive Year (Substansoverdoser øker for 11. år på rad)
healthland.time.com 20.2.2013 (Time)
Drug overdose deaths rose for the 11th straight year, federal data show, and most of them were accidents involving addictive painkillers despite growing attention to risks from these medicines.

“The big picture is that this is a big problem that has gotten much worse quickly,” said Dr. Thomas Frieden, head of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), which gathered and analyzed the data.

In 2010, the CDC reported, there were 38,329 drug overdose deaths nationwide. Medicines, mostly prescription drugs, were involved in nearly 60 percent of overdose deaths that year, overshadowing deaths from illicit narcotics.

The report appears in Tuesday’s Journal of the American Medical Association. (...)

Sjokkbilder skal skremme unge fra zombiedop
tv2nyhetene.no 7.12.2012
SKREKK: På tre år ble denne kvinnen totalt forandret etter bruk av metamfetamin.

Politimann dokumenterte grusomme endringer hos brukerne av metamfetamin.

En anti-narkotikakampanje fra Rehabs.com viser grusomme «før og etter»-bilder av personer som har brukt det farlige dopet metamfetamin.

Bildene er skrekkeksempler på hva bare et par års misbruk kan gjøre med utseende til en person. Tenner og tannkjøtt råtner og huden sprekker opp. Samtidig gjør dopet at man går lange perioder uten mat, noe som resulterer i at kroppen begynner å spise av muskelvev og man hules etter hvert ut, skremmer Rehabs.com. (...)

Pasienter bruker rusmidler på rusinstitusjon
vg.no 20.11.2012
Oslo universitetssykehus vedkjenner at det foregår kjøp og salg av narkotika og at pasienter har tatt overdoser på avdelingene for unge og voksne ved Senter for rus- og avhengighetsbehandling. (...)

Psykiatri-ledelsen hadde ikke hørt om rus-vold. «Vanlig» vold derimot...
dagbladet.no 20.11.2012
PRESISERTE: «Det har ikke blitt meldt om voldsepisoder», skrev klinikkdirektør Kirsten Hørthe for tre uker siden om forholdene i Strandveien Boliger ved Blakstad sykehus. Igår presiserte hun at det «ikke har blitt meldt om voldsepisoder knyttet til rus».

Nå presiserer klinikkdirektøren ved Blakstad hva slags vold ledelsen ikke visste om. (...)

Trusler
- Det har skjedd en rekke voldsepisoder mot personalet i Strandveien. Å hevde noe annet er i beste fall uvitenhet, sier en ansatt til Dagbladet.

Vedkommende vil ikke stå fram med navn av frykt for represalier fra sykehusledelsen.

Dagbladet har fått se egne skjemaer hvor pleierne har ført opp utagering og avvik på beboere i Strandveien boliger.

Knusing av telefoner, møbler og inventar, og trusler og verbal og fysisk utagering, er noe av det som tas opp. (...)

Rusmiddelkontroll
ukeavisenledelse.no 19.10.2012
Spørsmål: En av våre ansatte transportsjåfører har de siste ukene ved flere tilfeller opptrådt sløv og uoppmerksom på jobb. Vi har tatt dette opp med ham, og spurt om han er påvirket av medisiner eller rusmiddel. […]

[…] Han har avvist dette, men vi er ikke overbevist. Vi kan ikke påvise beruselse. Kan vi kreve at han avgir blodprøve eller lignende for å avklare mistanken? Vi tenker på å innføre en generell adgang til å foreta rusmiddelkontroll av alle de ansatte, både ved konkret mistanke og rutinemessig for at det skal virke forebyggende. Hvordan skal vi gå frem? (...)

Rusavhengige blant taperne i budsjettet
kommunal-rapport.no 9.10.2012
Rusfeltet får 45 millioner ekstra utover dagens rammer i budsjettet for 2013, noe Fagrådet innen rusfeltet mener er altfor lite. Nå frykter de at flere rusklinikker må legges ned.

Tidligere regjeringer har gitt opptil 200 millioner ekstra per år, og årets budsjett er det dårligste for rusfeltet på lang tid.

Leder av Fagrådet innen rusfeltet i Norge, Erling Pedersen, sier dette betyr fortsatt nedleggelse av rusklinikker og slutten på øremerkede midler til rustiltak i kommunene. (...)

- Det bildene først og fremst viser er forfall
dagbladet.no 3.5.2012
Politiet i USA publiserer bilder av methbrukere til skrekk og advarsel. (...)

Etter bare få måneder, og i noen tilfeller uker kommer symptomene. Øynene blir innsunket, huden blekner og får merker.

Det mest tragiske er at personene får et uttrykk i ansiktet som beskriver sorg og lidelse, skriver Daily Mail.

Bildene er publisert av Sheriff-kontoret i Multnomah County, som håper bildene kan skremme unge fra å prøve stoffet.

- Alvorlige konsekvenser
- Skadevirkningene er stort sett like for amfetamin og metamfetamin. Men noen mener at metamfetamin er farligere, sier fagdirektør ved divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Liliana Bachs ved Folkehelseinstituttet.

- Det er klart at stoffet har alvorlige konsekvenser, kanskje først og fremst for psyken, sier hun

- Det bildene først og fremst viser er forfall. Mange er ikke lenger i stand til å ta vare på seg selv, og det skyldes ofte psykiske plager, sier Bachs. (...)

Clues to 'Slacker' Behavior Found in Brain, Study Says (Spor av "tregere" atferd påvist i hjernen, ifølge studie)
philly.com 2.5.2012
WEDNESDAY, May 2 (HealthDay News) -- Chemistry in three areas of the brain may influence your motivation levels, a new, small study says.

Along with providing new information about how the brain works, this study could prove important in finding ways to treat depression, schizophrenia, attention-deficit disorder and other types of mental illness linked with decreased motivation, Vanderbilt University researchers said.

The researchers monitored brain activity in 25 volunteers, aged 18 to 29, as they performed a task designed to assess their willingness to work for a cash reward.

The results showed that "go-getters" who were willing to work hard for a reward had higher release of the neurotransmitter dopamine in areas of the brain known to play an important role in reward and motivation -- the striatum and ventromedial prefrontal cortex.

But "slackers" -- those who were less willing to work hard for a reward -- had higher levels of dopamine in a brain area involved in emotion and risk perception, known as the anterior insula. Dopamine's role in this area of the brain surprised the researchers.

"Past studies in rats have shown that dopamine is crucial for reward motivation, but this study provides new information about how dopamine determines individual differences in the behavior of human reward-seekers," study author Michael Treadway, a post-doctoral student, said in a university news release.

The study appears in the May 2 issue of the Journal of Neuroscience. (...)

(Anm: Dopaminergic Mechanisms of Individual Differences in Human Effort-Based Decision-Making. The Journal of Neuroscience, 2012;32(18): 6170-6176(2 May).)

Willingness to Work Hard Linked to Dopamine Response in Brain Regions (Villighet til å arbeide hardt linket til dopaminrespons i hjerneregioner)
JAMA 2012 (May 2)
Individuals who are willing to work hard even in the face of long odds have a stronger response to dopamine in regions of the brain associated with the reward centers of the brain, according to a new study published the Journal of Neuroscience. Conversely, individuals who are less willing to expend such effort have a greater response to dopamine in an area of the brain linked with social behavior and perception.

Previous work in animals had suggested that the dopamine system in the brain is an important mediator of cost benefit decision-making. These studies had probed the effects of manipulating the dopamine system on animals willingness to pursue food rewards. These studies had either enhanced or blocked the dopamine receptors in the animals. A few human studies had suggested that such manipulations of the dopamine system may also dampen or enhance an individuals willingness to pursue a reward. However, a team of researchers from Vanderbilt University wondered how much individual differences effected human decision-making. So the team recruited 25 healthy volunteers and subjected them both to behavioral testing of their willingness to complete tasks for potential monetary reward and positron emission tomography to measure individual brain responses to dopamine. (...)

(Anm: Dopaminergic Mechanisms of Individual Differences in Human Effort-Based Decision-Making. The Journal of Neuroscience, 2012;32(18): 6170-6176(2 May).)

Drug Withdrawal More Common in Newborns (Seponering av substanser mer vanlig hos nyfødte)
medpagetoday.com 30.4.2012
More babies in the U.S. are being born with symptoms of opiate withdrawal than were seen a decade ago, researchers found.

The number of newborns with neonatal abstinence syndrome (NAS) tripled between 2000 and 2009, and the number of mothers using opiates at the time of delivery rose five-fold over that period (P<0.001 for both), Stephen Patrick, MD, MPH, of the University of Michigan in Ann Arbor, and colleagues reported online in the Journal of the American Medical Association.

"This serves as a reminder that this is really a public health emergency that requires attention from multiple levels from the federal government, from state government, and from researchers," Patrick told The JAMA Report.

Recent data have shown that about 16% of pregnant teens and about 7.5% of pregnant women ages 18 to 25 use illicit drugs. Most neonate withdrawal problems have been tied to maternal opiate use, although other drugs have been implicated, the researchers wrote. (...)

(Anm: Neonatal abstinence syndrome increasing 'due to opioid overprescription' (medicalnewstoday.com 14.4.2015).)

(Anm: Incidence of neonatal abstinence syndrome almost doubles in 4 years. etween 2009 and 2012, the number of babies born in the US with neonatal abstinence syndrome - symptoms of drug withdrawal - almost doubled. This is according to a new study published in the Journal of Perinatology. (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

(Anm: Vedvarende sponeringslidelser (bivirkninger) indusert av paroxetine (Seroxat; paroksetin), en selektiv serotonin reopptakshemmer (SSRI), og behandlet med spesifikk kognitiv atferdsterapi (Persistent Postwithdrawal Disorders Induced by Paroxetine, a Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, and Treated with Specific Cognitive Behavioral Therapy.) De første månedene av paroksetinavbrudd, inkludert nedtrapping og 1 måned med fullstendig seponering, var kjennetegnet av vedvarende post-abstinensforstyrrelser som består av kontinuerlig agitasjon, depersonalisering, generalisert angst, fysisk svakhet, humørsvingninger og søvnproblemer. (The first months of paroxetine withdrawal, including tapering and 1 month of complete discontinuation, were characterized by persistent postwithdrawal disorders consisting of continuous agitation, depersonalization, generalized anxiety, physical weakness, mood swings and sleep difficulties.) Psychother Psychosom 2014;83:247-248).)

(Anm: seponering; det å stansa ei behandling, slutta med eit legemiddel, vanleg forkorting: sep. EN cessation of medication; withdrawal. ET [lat. seponere setja til side] Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Increasing incidence and geographic distribution of neonatal abstinence syndrome: United States 2009 to 2012. (…) CONCLUSION: NAS incidence and hospital charges grew substantially during our study period. This costly public health problem merits a public health approach to alleviate harm to women and children. J Perinatol. 2015 Apr 30. [Epub ahead of print].)

Cocaine Habit Ages Brain Prematurely (Kokainvaner medfører tidlig aldring av hjernen)
blogs.scientificamerican.com 24.4.2012
Selv om kokain får folk til å føle seg mer oppmerksom og helt på topp i øyeblikket kan det føre til at brukerne opplever at hjernen fungerer dårligere på lengre sikt. En ny studie viser at viktige deler i hjernen ved kronisk bruk i akselererende grad eldes. Resultatene ble publisert online den 24. april i Molecular Psychiatry. (Although cocaine makes people feel more alert and on top of things in the moment, it can leave users vulnerable to a much slower brain in the long run. A new study shows that chronic use ages key parts of the brain at an accelerated rate. The findings were published online April 24 in Molecular Psychiatry.)

Brukere som regelmessig inntar kokain erfarer ofte kognitiv svikt og hjernesvinn (hjerneatrofi), og nye funn viser hvordan disse brukerne faktisk mister grå hjernemasse mye raskere enn de som ikke bruker midlet. (Regular cocaine users often experience early cognitive decline and brain atrophy, and the new findings show how these users are, indeed, actually losing gray matter in their brain much faster than people who don’t take the drug.)

Karen Ersche ved Behavioral and Clinical Neuroscience Institute ved University of Cambridge og medforfatter av den nye studien uttalte at “vi alle mister grå hjernemasse” når vi eldes. Men hun bemerket at “kroniske kokainbrukere mister grå hjernemasse i signifikant raskere grad, hvilket kan være et tegn på for tidlig aldring.” (“As we age we all lose gray matter,” Karen Ersche of the Behavioral and Clinical Neuroscience Institute at the University of Cambridge and co-author of the new study, said in a prepared statement. But, she noted, “chronic cocaine users lose grey matter at a significantly faster rate, which could be a sign of premature aging.”)

Ersche og hennes kolleger brukte magnetresonanstomografi (MRI) for å studere hjernene til 60 mennesker i alderen 18 til 50 år, som brukte kokain jevnlig, og 60 friske mennesker i tilsvarende alder og IQ, som ikke var brukere. De fant at i gjennomsnitt hos friske individer som ikke brukte midlet årlig mistet 1,7 milliliter grå masse, mens kokainbrukere årlig mistet nærmere 3,1 milliliter. (Ersche and her colleagues used magnetic resonance imaging (MRI) to study the brains of 60 people ages 18 to 50 who used cocaine habitually and 60 healthy people of similar ages and IQs who did not. They found that on average, healthy individuals who didn’t use the drug lost about 1.7 milliliters of grey matter annually, whereas cocaine users were losing closer to 3.1 milliliters each year.)

Kokainbrukere mistet mye mer grå masse i prefrontale og temporale regioner—som hjelper å kontrollere hukommelse, beslutningstaking og oppmerksomhet—enn ikkebrukere gjorde. (Cocaine users lost much more gray matter in the prefrontal and temporal regions—which help control memory, decision-making and attention—than non-users did.)

The find brings a new insight into “why the cognitive deficits typically seen in old age have frequently been observed in middle aged chronic users of cocaine,” Ersche said. Even after the researchers excluded the 16 people from the cocaine group who also had alcohol problems, the trend of accelerated brain mass loss held up.

Of the estimated 21 million cocaine users worldwide, about 1.9 million lived in the U.S. as of 2008. And the largest segment of U.S. users were people ages 18 to 25—some 1.5 percent of whom said they had used cocaine in the past month, according to the National Institutes of Health.

“Unge mennesker som bruker kokain trenger informasjon om langtidsrisiko for tidlig aldring,” sier Ersche. Men hun og hennes kolleger bemerket også at resultatene også bør være oppmerksom på de ekstra kognitive vansker som middelaldrende og eldre voksne substansbrukere i stor grad kan ha i tillegg til avhengighetsproblemer. (...) (“Young people taking cocaine today need to be educated about the long-term risk of aging prematurely,” Ersche said. But she and her colleagues also noted that the results also underscore the extra cognitive needs that middle-aged and older adult drug users seem more likely have in addition to their addiction problems.)

(Anm: Cocaine (benzoylmethylecgonine) (INN) is a crystalline tropane alkaloid that is obtained from the leaves of the coca plant.[5] The name comes from "coca" in addition to the alkaloid suffix -ine, forming cocaine. It is a stimulant of the central nervous system, an appetite suppressant, and a topical anesthetic. Specifically, it is a serotonin–norepinephrine–dopamine reuptake inhibitor (also known as a triple reuptake inhibitor (TRI)), which mediates functionality of these neurotransmitters as an exogenous catecholamine transporter ligand. It is addicting because of the way it affects the mesolimbic reward pathway.[6] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Hjernesvinn eller hjerneatrofi er et vanlig trekk ved mange av sykdommene som rammer hjernen. Atrofi av ethvert vev betyr tap av celler. I hjernevevet betyr atrofi tap av nerveceller (nevroner) og forbindelsene mellom dem (nervetrådene, aksoner). Atrofien kan være generell og utbredt, hvilket betyr at hele hjernen har skrumpet, eller den kan være avgrenset (fokal) og rammer bare et mindre område av hjernen. Ved et generelt hjernesvinn vil således mange hjernefunksjoner svekkes, mens fokalt hjernesvinn medfører tap av funksjoner som kontrolleres fra dette området av hjernen. Generelt hjernesvinn der begge hjernehalvdelene er skrumpet, kan føre til mental svekkelse og forstyrrelser av aktiviteter som styres av vår vilje. (nhi.no).)

Cocaine dependence: a fast-track for brain ageing?
Molecular Psychiatry (24 April 2012)
Abstract Cocaine-dependent individuals anecdotally appear aged and their mortality rates are estimated up to eight times higher than in the healthy population.1 Psychological and physiological changes typically associated with old age such as cognitive decline, brain atrophy, or immunodeficiency are also seen in middle-aged cocaine-dependent individuals.2, 3 These observations raise the question of whether cocaine abuse might accelerate the process of normal ageing. Although this is a little-studied area, there are several reasons for assuming that chronic cocaine exposure interferes with the processes of brain ageing. (...)

Strøm-Erichsen: Overdosedødsfall blir ikke borte over natta
vg.no 5.3.2012
(VG Nett) Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) mener altfor mange nordmenn dør av overdoser.

Tall viser at de siste årene har tallet på overdosedødsfall ligget på mellom 250 og 300 i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. (...)

Deadly Duo: Mixing Alcohol and Prescription Drugs Can Result in Addiction or Accidental Death (Dødelig duo: Å blande alkohol og reseptbelagte legemidler kan føre til avhengighet og uheldige dødsfall)
sciencedaily.com 24.2.2012
Alcohol and Xanax, both found in Whitney Houston's hotel room right after she died, inhibit the central nervous system and depend on the same enzyme for bodily clearance

The mystery of Whitney Houston's death will not be solved for several weeks, as the Los Angeles County Coroner's Office awaits a full toxicology report. But many experts speculate that the singer's tragic demise involved a deadly cocktail of alcohol and prescription drugs, including Xanax. (...)

(Anm: Xanor (Xanax i USA) (alprazolam). (mintankesmie.no).)

Et rungende nei til legalisering
Bjørn Røse - Tolldirektør; Mette Rooth - Leder i Norsk Narkotikapolitiforening
dagbladet.no 20.2.2012
- Vi kan nå konstatere at legaliseringstilhengernes idé om samme regler for narkotika som for alkohol og tobakk ikke har støtte. (...)

Perspective: Why Did Conrad Murray Get Just Four Years In Jackson's Death?
healthland.time.com 30.11.2011 (Time)
Dr. Conrad Murray, convicted of involuntary manslaughter in the death of Michael Jackson, was sentenced on Tuesday to four years in prison, the maximum sentence for the crime. On the day the Jackson died and on many occasions before that, Murray gave the singer propofol, an anesthetic drug that has no legitimate medical use outside of surgery, supposedly to help him sleep. During sentencing, the judge angrily slammed Murray for caring more about "money, fame and prestige" than about his patient and for killing Jackson by treating him like "an experiment."

Still, Murray got just four years in prison. It's a stark contrast to past cases in which doctors have received decades-long sentences for drug-related charges, even when their link to their patients' deaths or injuries was much less clear. (...)

Michael Jacksons lege dømt for uaktsomt drap
side2.no 7.11.2011
Conrad Murray (58) er funnet skyldig for uaktsomt drap etter å ha gitt superstjernen en overdose av legemiddelet propofol. (...)

Conrad Murray har ikke vitnet under rettssaken, men har tidligere forklart politiet at han ga Jackson propofol og andre legemidler om morgenen den dagen superstjernen døde. Han har erklært seg ikke skyldig. (...)

Are Doctors Really to Blame for the 'Overdose Epidemic'? (Er leger virkelig å klandre for "overdoseepidemien"?)
healthland.time.com 2.11.2011 (Time)
Forty people die each day from what Dr. Thomas Frieden, the director of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), calls an "epidemic" of prescription drug overdose. Frieden largely attributes the rise in overdose deaths, which have tripled since 1999, to overprescribing by doctors. But the reality is much more complicated. (...)

More U.S. doctors facing charges over drug abuse (Flere amerikanske leger anklages for feil bruk av legemidler)
reuters.com 14.9.2011
(Reuters) - Michael Jacksons lege anklaget for å ha tatt livet av en popstjerne med en kraftig narkosemiddel, inngår i en liten men voksende antall amerikanske leger som møter rettslige anklager for deres bruk av reseptbelagte legemidler. ((Reuters) - Michael Jackson's doctor, accused of killing the pop star with a powerful anesthetic, has joined a small but growing number of U.S. physicians facing criminal charges over their handling of prescription drugs.)

Medical negligence cases in the United States are typically handled in civil court, with the victim or victim's family seeking money damages from the doctor.
In the case of Jackson's doctor, Conrad Murray, prosecutors allege his negligence was so extreme that he should be charged with involuntary manslaughter and punished with prison time.

Fatal overdoses from prescription painkillers more than tripled to 13,800 in the United States in 1999 through 2006, according to the Centers for Disease Control and Prevention.

Consequently, more doctors are finding themselves in the sights of prosecutors as states like Florida and Georgia confront the growth in abuse of prescription drugs. The prosecution of doctors is seen as more effective than bringing cases against their patients. (...)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

Prescription Painkiller Overdoses in the U.S. (Overdoser av smertestillende i USA)
cdc.gov 1.11.2011
Overdose deaths from prescription painkillers have skyrocketed in the past decade. Every year, nearly 15,000 people die from overdoses involving these drugs—more than those who die from heroin and cocaine combined.

Overdoses involving prescription painkillers—a class of drugs that includes hydrocodone, methadone, oxycodone, and oxymorphone—are a public health epidemic. These drugs are widely misused and abused. One in 20 people in the United States, ages 12 and older, used prescription painkillers nonmedically (without a prescription or just for the "high" they cause) in 2010. A recent CDC analysis discusses this growing epidemic and suggested measures for prevention. (...)

(Anm: Prescriptions for hydrocodone plummet after US tightens prescribing rules. Prescriptions for combination analgesics containing the opiate hydrocodone have fallen by 22% since the US government imposed tougher prescribing rules in 2014, a study has found.1 Hydrocodone bitartrate, which is often formulated with a non-opioid analgesic such as paracetamol, is one of the most commonly misused prescription opioids in the United States. BMJ 2016;352:i549 (Published 27 January 2016).)

Information on the proper storage and disposal of medications can be found at www.cdc.gov/HomeandRecreationalSafety/ Poisoning/preventiontips.htm. (...)

Substance Abuse Linked To Vulnerability To Depression (Substansmisbruk linket til sårbarhet for depresjon)
medicalnewstoday.com 25.8.2011
It is well established that a mood disorder can increase an individual's risk for substance abuse, but there is also evidence that the converse is true; substance abuse can increase a person's vulnerability to stress-related illnesses. Now, a new study finds that repeated cocaine use increases the severity of depressive-like responses in a mouse model of depression and identifies a mechanism that underlies this cocaine-induced vulnerability. The research, published by Cell Press in the August 25 issue of the journal Neuron, may guide development of new treatments for mood disorders associated with substance abuse.

"Clinical evidence shows that substance abuse can increase an individual's risk for a mood disorder," explains senior study author, Dr. Eric Nestler from Mount Sinai School of Medicine "However, although this is presumably mediated by drug-induced neural adaptations that alter subsequent responses to stress, the mechanisms underlying this phenomenon were largely unexplored." (...)

Læger kan skubbe medicinmisbrugere ud i alkoholisme
information.dk 1.8.2011
En intensiv indsats har kraftigt reduceret danskernes årelange overforbrug af sove- og angstmedicin. Men der er ingen afvænningstilbud til den procentdel, der er blevet afhængige, og det er et problem, påpeger Sundhedsstyrelsen. Misbruget kan blive erstattet med alkohol.

Det danske sundhedsvæsen risikerer at skubbe folk fra det ene misbrug ud i et andet, når man forsøger at reducere danskernes overforbrug af medicin.

Ifølge tilsynschef i Sundhedsstyrelsen Anne Mette Dons er det problematisk, at der ikke eksisterer nogen tilbud for de medicinafhængige på eksempelvis sove- og nervemedicin. (...)

Sove- og angstmedicinen benzodiazepin kaldes også tørsprit og virker samme sted i hjernen som alkohol. Derfor vil en del af de afhængige formentlig erstatte medicinen med alkohol, hvis ikke de bliver ordentligt afvænnet,« siger misbrugsekspert Henrik Rindom, der er psykiatrisk overlæge på Hvidovre Hospital. (...)

Intet overblik over misbrug af medicin
information.dk 13.7.2011
Mens man i Tyskland har dokumentation for, at antallet af medicinafhængige de seneste år har overhalet antallet af alkoholikere, ved de danske myndigheder ikke, hvor mange medicinmisbrugere, der er i Danmark. Ekspert vurderer, at der hersker massiv uvidenhed om misbruget.

Sundhedsstyrelsen har ikke overblik over, hvor mange danskere, der er afhængige af medicin. Ser man udelukkende på smertestillende medicin, skønner Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital, at 50.000-100-000 danskere har så stort et overforbrug af hovedpinepiller, at de lider af medicinfremkaldt hovedpine. (...)

Is cocaine silently killing its users? (Tar kokain stilltiende livet av brukerne?)
cbsnews.com 20.6.2011
Is cocaine silently damaging its users hearts?

(CBS) Is cocaine silently killing its users? An eye-popping new study suggests that coke-heads are harming their hearts - in many cases without even realizing it. (...)

While the swelling is often reversible, fibrosis - which can be the aftermath of a silent heart attack - is not.

Cocaine is one of the most commonly used illicit drugs in the U.S., with 6.4 million users between the ages of 15 and 64. In addition to cardiovascular problems, cocaine can cause ulcers and kidney failure, according to WebMD.

The National Institute on Drug Abuse has more on cocaine abuse. (...)

(Anm: Autoimmune attack underlying kidney failure. Interstitial nephritis, a common cause of kidney failure, has a complex and largely unknown pathogenesis. In a new published paper in The Journal of the American Society of Nephrology, a team of researchers led from Karolinska Institutet shows how interstitial nephritis can develop from an autoimmune attack on the kidney's collecting duct. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

- Narkoman på blå resept

Narkoman på blå resept
Bente Roshauw - tidligere statsadvokat, tidligere lagdommer, tidligere narkoman
aftenposten.no 23.3.2012
Legalisering. Som tidligere narkoman med dop på blå resept har jeg førstehånds erfaring med hva som kan skje med et menneske ved lovlig narkotikabruk.

Debatten om legalisering av narkotika er blusset opp igjen blant annet i Aftenpostens spalter. Flere politiske ungdomspartier tar også til orde for slik legalisering.
Selv deltok jeg i denne debatten for ca. 20 år siden, den gangen som statsadvokat med ansvar for blant annet rusrelatert kriminalitet. Og da, som nå, er det de ikke rusavhengige som debatterer. De narkomanes stemme når sjelden opp. Som tidligere narkoman med dop på blå resept har jeg førstehånds erfaring med hva
som kan skje med et menneske ved lovlig narkotikabruk.

Menneskelige ulykker
Kommentator Inger Anne Olsen trekker frem den gamle, forslitte vinklingen om legalisering for å spare offentlige midler. Politiet slipper arbeidsoppgaver, domstolene får mindre å gjøre, fengslene blir «tomme».

Men jeg stiller meg sterkt tvilende til den totale offentlige innsparingen. For Olsen tar ikke med de øvrige omkostningene ved rusrett. Utgifter til ehandlingsplasser,
arbeidsuførhet, ødelagte hjem, skadede barn, for tidlig død, ulykker. Listen kan forlenges. Men for meg dreier det seg ikke om offentlige utgifter, men om menneskelige ulykker.

Legaliseringsdebatten vinkles ofte som om narkotika er et like greit helgedop som vin til maten. Og så får man jo ikke tømmermenn dagen derpå! Men slik argumentasjon er i beste fall kunnskapsløs. (...)

- Tobakksforsker Karl Erik Lund (bildet) flere ganger uttalt at snusbruk er en effektiv metode for å slutte å røyke og at det vil ha en positiv effekt på folkehelsa hvis folk bytter ut røyk med snus. Flere Sirus-forskere frykter for den akademiske friheten når de tirsdag blir del av FHI.

[Sett inn produkt her] ... er livsfarlig!
aftenposten.no 14.5.2015
TORD FINNE VEDØY - KARL ERIK LUND
Vi, og særlig myndighetene, ender med å bruke tid og krefter på å bekjempe ubetydelige farer.
Hva er egentlig helsefarlig for oss, og hvorfor skriver mediene om relativt ufarlige produkter som om livet sto på spill?

Vi blir daglig konfrontert med hvor farlige eller risikofylte visse produkter eller vaner er. I den senere tid har vi gjennom pressen blitt fortalt at telys kan gjøre oss syke (VG), at brus «kan være like farlig som røyking» (Nettavisen), at paracetamol «kan øke risikoen for hjerteinfarkt, tidlig død og slag» (VG), at det er funnet et «nytt farlig stoff […] i norske butikkhyller » (VG) og så videre. Pressen har også slått fast at «passiv røyking ved e-sigaretter gir helserisiko» (VG), at «e-sigaretten kan virke mot sin hensikt» (KK) og at «forskere mener e-sigaretter er svært kreftfarlige» (VG).  (…) 

Et åpenbart problem er at hvis både røyking, snus og e-sigaretter presenteres som «svært farlige» i mediene, da tenker naturligvis folk at de er like farlige. Det er de imidlertid ikke. (...)

Hva er risiko?
Det er kanskje av større interesse å spørre: når kan vi egentlig si at noe er risikabelt eller farlig?
Hvis vi tar tobakk som eksempel, hvor risikabelt er det egentlig å bruke tobakksprodukter? Vel, det avhenger av en rekke forhold:

 • Hvilket tobakksprodukt vi har med å gjøre og hvor mye som brukes.
 • Hva det er risikabelt for. (kroppen, psyken eller sosiale relasjoner)
 • Størrelsen på den mulige skaden og sannsynligheten for at den inntreffer. (gule tenner versus lungekreft)
 • Om det er skadelig for en selv og/eller for andre.
 • Om man ser risikoen som absolutt (altså, hvor mange tilfeller totalt) eller relativ. (altså, hvor mange ganger flere tilfeller i én gruppe sammenlignet med en annen) (…)

Sigarettrøyking er en av de største enkeltårsakene til sykdom og død i stort sett alle vestlige land. Undersøker vi den absolutte risikoen finner vi at oppunder 6000 av totalt 41.000 årlige dødsfall i Norge skyldes sigarettrøyking, og en «normal» røyker lever i gjennomsnitt 10–12 år kortere enn en som aldri har røykt. I tillegg kommer ikke-dødelige sykdommer.

Imidlertid kan faren vises på en annen måte. Død forbundet med røyking er et resultat av en høyfrekvent og langvarig vane. En normal røyker vil i løpet av en røykekarrière på 40–50 år konsumere 175.000 til 220.000 sigaretter, storrøykere kan ofte ha konsumert dobbelt så mye.

Hadde vi inntatt andre stoffer eller produkter på samme måte hadde det kanskje også resultert i store skader. Sigarettens   styrke » er derfor at den faktisk er så tiltrekkende, så lett å konsumere og så «lite» farlig at den kan konsumeres i et slikt tempo. (…)

Pressens mangel på presisjon
Mediene er helt klart mindre presise med risikobegrepet enn vitenskapelige artikler. For det første presenteres sammenhenger slik at det er nærliggende å tro at det er en årsakssammenheng (kausalitet) mellom fenomenene. Et eksempel fra NRK: «– Snus øker risikoen for alkoholisme». Det forskningsartikkelen faktisk hadde funnet var at det var en større andel alkoholikere blant dem som hadde brukt snus sammenlignet med dem som ikke hadde brukt snus, men forskerne påpekte selv at dette var en assosiasjon, ikke en kausal sammenheng. (…)

- Vi risikerer å miste frihet, ytringsfrihet og troverdighet
dagbladet.no 11.5.2015
Tirsdag vil rusforskerne i Sirus bli en del av Folkehelseinstituttet. De gruer seg.

SNUS-KJETTER: Sirus-forskere har uttalt seg stikk i strid med de gjeldende rådene fra FHI flere ganger de siste årene. Blant annet har tobakksforsker Karl Erik Lund (bildet) flere ganger uttalt at snusbruk er en effektiv metode for å slutte å røyke og at det vil ha en positiv effekt på folkehelsa hvis folk bytter ut røyk med snus. Flere Sirus-forskere frykter for den akademiske friheten når de tirsdag blir del av FHI.

(Dagbladet): De ansatte ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) har fått beskjed om at helseminister Bent Høie (H) trolig gjøre dem til en del av Folkehelseinstituttet (FHI). Endringen vil trolig bli offentligjort i forbindelse med offentliggjøringen av revidert nasjonalbudsjett tirsdag i neste uke. (…)             

Sirus-forskere har uttalt seg stikk i strid med de gjeldende rådene fra FHI flere ganger de siste årene. Blant annet har tobakksforsker Karl Erik Lund flere ganger uttalt at snusbruk er en effektiv metode for å slutte å røyke og at det vil ha en positiv effekt på folkehelsa hvis folk bytter ut røyk med snus. Han har også uttalt seg positivt om e-sigaretter, som enn så lenge er ulovlig i Norge. (…)

I et debattinnlegg i Vårt Land tidligere i vår skrev FHI-direktør Camilla Stoltenberg at FHI vil styrke rusforskningen og fortsette å bidra til åpen debatt om rus. (…)

Diverse artikler

Foreldre, barn og andre pårørende til rusavhengige risikerer nå å få sin rett til helsehjelp svekket.
aftenposten.no 25.6.2015
Åse Prestvik, Lade Behandlingssenter, Blå Kors,  Helga Melkeraaen, Lærings-og mestringssentret, Avdeling for rus og avhengighet, St Olav Hospital,  Hilde Evensen Holm, Kompetansesenter rus-region sør/Blå Kors

Mange pårørende til rusavhengige blir sykmeldt og får store helseplager. Kostnadene er store, menneskelig og økonomisk, skriver artikkelforfatterne. (…)

I rusfeltet har pårørende hatt rett til helsehjelp for egen del i en årrekke. Rusklinikker over hele landet har utviklet flere behandlingstilbud til partnere, voksne barn av rusmisbrukere, søsken og andre som er belastet.

I forslag til ny prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er pårørendes rett til helsehjelp i ruspoliklinikkene borte med et pennestrøk. (…)

Store menneskelige kostnader
Mange pårørende til rusavhengige blir sykmeldt og får store helseplager. Dette er uttrykk for en maktesløshet i møte med et tilsynelatende uangripelig monster. Kostnadene er store, menneskelig og økonomisk. (…)

Rusklinikker over hele landet tilbyr poliklinisk samtalebehandling til pårørende med egen journal og behandlingsplan. Denne behandlingen er gitt uavhengig av om den som ruser seg er i behandling, og uten at pårørende er prisgitt de rusavhengiges samtykke og svingende motivasjon for behandling. Rett til behandling for egen del innebærer en viktig maktforskyvning i en maktesløs situasjon for pårørende. (…)

Overdoser: Forskjellene i Norden er blitt mindre
dagensmedisin.no 16.2.2015
En ny studie viser at det er blitt færre overdosedødsfall i Norge, men flere i Sverige og på Island.

Studien er publisert i Forensic Science International, og tallene er fra 2012.
Ett av hovedfunnene er at de nordiske landene nærmer seg hverandre når det gjelder antall overdosedødsfall.

- For Norge ser vi at antall overdosedødsfall er fallende, mens trenden er økende i Sverige og på Island. I Danmark er nivået omtrent som tidligere år, sier Vigdis Vindenes, direktør for avdeling for rusmiddelforskning og metodeutvikling, Nasjonalt folkehelseinstitutt. (…)

(Anm: Fatal poisoning in drug addicts in the Nordic countries in 2012. Forensic Sci Int. 2015 Jan 13;248C:172-180. doi: 10.1016/j.forsciint.2015.01.003. [Epub ahead of print] ).)

Skilsmisse utgjør nesten halvparten av sakene
nettavisen.no 26.5.2014
Barnevernet i Fredrikstad, her ved Anne-Beth Brekke Tvedt og Therese Eddie, opplever økt pågang av skilsmissesaker.

Mens ungdom tidligere kom til barnevernet på grunn av rus, er det nå skilsmisseproblematikk som dominerer.

For av de 76 sakene som ungdomsavdelingen i barnevernstjenesten har på bordet for øyeblikket, handler 33 om skilsmisseproblematikk. Det er 44 prosent, skriver Fredrikstad Blad.

– Det er voldsomt, fastslår Therese Eddie, leder av ungdomsavdelingen.  (…)

LSD tilbake i terapi?
morgenbladet.no 21.3.2014
Bruk av LSD i forskning ble forbudt i USA i 1966, men forskning på bruk av hallusinogener i terapi har gjort et ørlite comeback de siste årene. Denne uken publiserte The Journal of Nervous and Mental Disease resultatene fra den første kontrollerte studien av LSD i terapi på over førti år. Studien ble utført av den sveitsiske psykiateren Peter Gasser, som ga det hallusinogene rusmiddelet til tolv pasienter hvis liv gikk mot slutten – de fleste var dødssyke kreftpasienter som slet med dødsangst. De hadde sterke, og til dels tøffe rusopplevelser. Én av dem møtte sin avdøde far et sted i kosmos. I etterkant fikk de det imidlertid bedre enn før. «Angsten deres minsket og holdt seg slik,» sier Gasser til The New York Times. (...)

US bill would force FDA to withdraw approval of new pain drug Zohydro
BMJ 2014;348:g2195(17 March 2014)
Joe Manchin, a Democrat senator from West Virginia, introduced a bill on Thursday 13 March that would force the US Food and Drug Administration to withdraw its approval of the controversial opioid pain drug Zohydro ER.

The FDA’s decision to approve the drug—a high dose, long acting formulation of hydrocodone bitartrate—has been sharply criticized by addiction experts and law enforcement officials, who warned that its approval would lead to a sharp rise in drug addiction and deaths from overdose.1

As currently formulated the product, which comes in doses as high as 50 mg, can be easily crushed and then sniffed or injected.

Manchin, whose state has been hard hit by the US prescription drug epidemic, said that the FDA’s refusal to reconsider its decision had forced him to introduce the bill.

“Unless this product is reformulated to prevent abuse, I strongly believe Zohydro will only fuel addiction and death in this nation. It must be kept off the market for the wellbeing of our nation, especially our families and our youth,” he said.

Concerns about abuse prompted the FDA’s Anesthetic and Analgesic Drug Products Advisory Committee to vote 11-2 against approving the drug—but the FDA nevertheless went ahead, citing the need for a long acting hydrocodone product that did not contain paracetamol (acetaminophen).

In testimony before the Senate Committee on Health Education Labor and Pensions on the same day that Manchin introduced his bill Margaret Hamburg, the FDA Commissioner, defended her agency’s decision. (...)

Philip Seymour Hoffman døde av overdose
vg.no 28.2.2014
Den prisbelønnede skuespilleren ble funnet død i sitt hjem på Manhattan i New York 2. februar. Nå bekreftes det at skuespilleren døde av en overdose.

Fredag kveld, norsk tid, bekrefter en rettsmedisiner i New York at skuespilleren døde av en dopcocktail av heroin, amfetamin, kokain og antidepressiva, skriver BBC News. (...)

Pressmeddelande: Ny rapport: En miljon svenskar har missbruks- eller beroendeproblem
stad.org 14.2.2014
Under 2013 hade ca en miljon individer i åldern 17-84 år så pass allvarliga problem med antingen alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel eller tobak att de var beroende eller hade ett missbruk enligt vedertagna kriterier. Ännu fler påverkas negativt av närståendes bruk. Att närstående dricker för mycket alkohol har negativa konsekvenser för över en miljon vuxna. Det visar en rapport som presenteras idag där närmare 16 000 svenskar har intervjuats om negativa konsekvenser av eget och andras bruk av alkohol, narkotika, läkemedel och tobak.

Läs hela pressmeddelandet här. (...)

Pain Medication Abuse Likely Driving Heroin Resurgence
JAMA 2014 (February 3, 2014)
Heroin use in the United States has risen over the past decade, a trend likely driven by growing abuse of prescription painkillers.

News from the New York Times and other media outlets yesterday that actor Philip Seymour Hoffman had been found dead of an apparent overdose puts a familiar face on an ongoing epidemic of opioid abuse in the United States. To provide some background on the recent resurgence of heroin abuse in the United States, we’ve reposted a JAMA Medical News and Perspectives article that appeared in October that details the US heroin resurgence. (...)

Slik har vi jobbet
nrk.no 27.1.2014
NRKs kartlegging av drap gjennom 10 år viser at nær halvparten av drapene er begått av personer med en alvorlig psykisk lidelse. Dette er de viktigste premissene for kartleggingen:

Det begås svært få drap i Norge. Drapsraten her i landet er blant de laveste både i Europa og i verden – og lavere enn land som Sverige, Danmark og Finland.

At det begås svært få drap totalt, betyr også at det begås svært få drap av personer med alvorlige psykiske lidelser. Men det er likevel kjent gjennom forskning at denne gruppen er overrepresentert i drapsstatistikken.

Diagnoser dreper ikke. Tusenvis av mennesker i Norge har alvorlige psykiske diagnoser – som for eksempel schizofreni – uten at de noensinne utgjør noen trussel for noen. For eksempel viser vår kartlegging at nesten ingen kvinner med alvorlige psykiske lidelser begår drap.

Det er derfor en utfordring å undersøke overrepresentasjonen av mennesker med alvorlige psykiske lidelser blant drapsmenn uten samtidig å stemple en stor gruppe mennesker som potensielle drapsmenn. For det er det ingen grunn til.

Organisasjonen Mental Helse representerer mange mennesker med psykiske helseproblemer i Norge. Deres syn på forholdet mellom psykiske lidelser og drap hun du lese her. (...)

Opioids and restless legs syndrome (Opioider og restless legs syndrom)
The Lancet Neurology 2013;12(12):1128 - 1129, (December 2013)
The first known use of opiates for treatment of restless legs syndrome seems to have been in the 17th century,1 and the first small double-blind polysomnographic study2 of oxycodone for restless legs syndrome and periodic limb movements in sleep was done in 1993, showing an improvement in these symptoms and sleep. Based on this and other previous studies, the American Academy of Sleep Medicine has listed opioids as a level 2 (guideline treatment) recommendation for treatment of restless legs syndrome.3 Intrathecal morphine for treatment of restless legs syndrome has also been investigated with positive results.4 Several other treatments are listed by the American Academy of Sleep Medicine: the dopamine agonists pramipexole and ropinirole (level 1, standard treatments); levodopa—carbidopa, the dopamine agonist cabergoline, and the long-acting anticonvulsant gabapentin enacarbil (level 2); and the anticonvulsants carbamazepine, short-acting gabapentin, and pregabilin, the anti-hypertensive clonidine, and iron replacement when serum ferritin is low (level 3, treatment option).3 The American Academy of Sleep Medicine guidelines were written before the US Food and Drug Administration approved the long—acting dopaminergic rotigotine patch.5 (...)

FDA beefs up pain-drug warnings in face of abuse epidemic
reuters.com 10.9.2013
(Reuters) - The U.S. Food and Drug Administration has proposed stronger safety language on labels of long-acting and extended-release opioids in response to an epidemic of overdoses and deaths from the widely used pain medicines.

The labels need to highlight dangers of abuse and possible death, as well as risks to newborns of mothers taking the medicines, the agency said on Tuesday.
Opioids include formulations of morphine, oxycodone and fentanyl. One of the best-known opioids is Oxycontin, a long-acting form of oxycodone.

Some 16,651 people in 2010 died from overdose deaths related to opioid abuse, the FDA said, including long-acting formulations.

In a conference call, FDA officials said long-acting forms of opioids have played a "disproportionate role" in drug abuse and deaths. (…)

(Anm: FDA Tightens Opioid Labeling (medpagetoday.com 10.9.2013).)

LSD kan brukes som legemiddel
Pål-Ørjan Johansen
aftenposten.no 3.9.2013
I fjor publiserte jeg og Teri Krebs en studie som viste at LSD kan brukes som legemiddel for alkoholisme.

I en kronikk her i Aftenposten nylig la vi frem planer om en psykedelia-klinikk i Norge. Samtidig forklarer vi i VG hvorfor vi mener det bare er et tidsspørsmål før fleinsopp fjernes fra narkotikalisten. På Dagsnytt 18 var jeg i debatt med Steinar Madsen fra Legemiddelverket. Madsen har ingen motsigelser til klinisk bruk av psykedelia, og er enig i at forbudet mot fleinsopp er basert på gammel frykt og ikke vitenskapelig dokumentasjon.

I et debattinnlegg skriver Stig E. Paulsen at folk med alkoholproblemer bør få daglige medisiner, nærmere bestemt de medisinene som firmaet han er administrerende direktør i markedsfører. Patentet på LSD har forlengst utgått på dato. Markedsføringsgodkjenning og patenter bør ikke være det sentrale
her. Det er heller ingen motsetning mellom LSD, psykologisk behandling og medisiner.

Det er få sikkerhetsproblemer med bruk av LSD innen medisin. Nylig la vi frem en studie som viser at folk som bruker psykedelia ikke har dårligere psykisk helse enn andre. Rusforsker Helge Waal uttalte i 2008 til Rådet for psykisk helse at «Jeg kjenner ikke til at noen pasienter har kommet dårlig ut av (LSD) behandling.»

Bruken av psykedelia innen medisin tok slutt på grunn av misforståelser, begrensede profittmuligheter og historiske kulturelle årsaker. Jeg er helt enig med Paulsen i at vi ikke skal avvise LSD-behandling basert på fordommer. (...)

(Anm: Serotonin Syndrome: A Clinical Update (Serotoninsyndrom: En klinisk oppdatering) Crit Care Clin 1997;13:763-83.)

(Anm: Skal teste psykedeliske stoffer mot depresjon. Danske forskere skal teste om et psykedelisk stoff fra fleinsopp kan ha positiv effekt på depresjon og andre psykiske lidelser. (…) Sebastian Leth-Petersen påpeker at det er behov for mer forskning. (nrk.no 25.8.2015).)

(Anm: Medisinsk sopptur. Kan fleinsopp gi oss bedre mental helse? For første gang kan den bli brukt til å behandle pasienter i Norge. (…) I august åpnet EmmaSofia Klinikk på Majorstuen i Oslo. Pål-Ørjan Johansen og Teri Krebs ønsker å bygge opp et behandlingstilbud med reseptbelagt, kontrollert medisinsk bruk av psilocybin (virkestoffet i fleinsopp) og MDMA (virkestoffet i ecstasy). I tillegg tilbyr de også vanlig psykologisk behandling. Johansen er psykolog, og Krebs er doktorgradskandidat ved Institutt for nevromedisin, NTNU. (…) I henhold til legemiddellovens paragraf 23 er det også i Norge lovlig å bruke MDMA, psilocybin og LSD i behandling og forskning: - Andre stoffer som står på narkotikalisten, og som er i medisinsk bruk i Norge, er blant annet morfin, amfetamin og kokain, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk. (aftenposten.no 22.11.2015).)

Kokain kan endre hjernar på få timar
nrk.no 26.8.2013
Mus utsett for kokain-injiseringar fekk nye forgreiningar på hjernecellene.

Endringar hjernen hos mus oppstod berre timar etter første kokain-inntak, viser ny studie.

Forsøk på mus viser at nye strukturar i hjernen kopla til læring og hukommelse byrja å vekse kort etter inntak av kokain. Dette skriv BBC News.

Mens tidlegare forsøk har vist endringar i hjernen hos kokainavhengige mus etter at dei var døde, skal dette vere første gong forskarar har kunne studere hjerneceller hos levande mus før og etter deira første oppleving med kokain. (...)

Studien som er publisert i Nature neuroscience viser at allereie etter ein dose med kokain vart det danna fleire forgreininga på utløparane til nerveceller i hjernen til musene.

Slike forgreiningar bind saman nerveceller og utgjer knutepunkta i hjernens leidningsnett.

Talet på forgreiningar på musenes nerveceller heng saman med kor mykje kvar enkelt mus lærte å føretrekke konteksten rundt kokainopplevinga. (...)

Abusive Prescribing of Controlled Substances — A Pharmacy View (Misbruksforskrivning av kontrollerte substanser - En apotekers synspunkt)
NEJM 2013 (August 21)
Public health advocates are increasingly focused on illness and deaths caused by inappropriate use of controlled substances — in particular, opioid analgesics. Opioid prescriptions have increased dramatically, by more than 300% between 1999 and 2010.1 This increase has led to substantial iatrogenic disease. Most strikingly, the number of deaths due to overdose in the United States increased from 4000 in 1999 to 16,600 in 2010.2 Indeed, overdose is now the second-leading cause of accidental death in this country, where more than 2.4 million people were considered opioid abusers in 2010.3

The causes of increases in prescriptions and the prevalence of abuse are manifold. In the mid-1990s, advocates for treatment of chronic pain began arguing that pain was largely undertreated and appropriately exhorted clinicians to be more liberal in their treatment. In addition, a number of new formulations of opioid agents became available, with purported advantages in analgesia.

But perhaps just as important, inappropriate prescribing has grown. The worst form of such prescribing occurs in so-called pill mills, wherein fully licensed physicians with valid Drug Enforcement Administration (DEA) numbers write prescriptions that provide large quantities of powerful analgesics to individual patients. Such bogus pain clinics cater to younger patients, operate on a cash basis, and draw clients from a broad geographic area. States and the DEA have attempted to curb pill-mill activities — the best example being Florida's closure of 254 “pain clinics” — but the efficacy of such regulation is unclear.4 (...)

LSD kan hjelpe alkoholikere
Pål-Ørjan johansen psykolog og forsker ved Institutt for nevromedisin, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet )
aftenposten.no 21.8.2013
Det burde være unødvendig at personer med rusproblemer som vil forsøke behandling med psykedelika må reise til "sjamaner" på den andre siden av kloden, skriver Pål-Ørjan Johansen.

En dose med LSD kan hjelpe alkoholikere. Nå bør Norge tilby slik behandling.

Er psykedelika et lovlig legemiddel? Spørsmålet har skapt usikkerhet og utgjort en bremsekloss for behandlingsutvikling. Selv om det ikke er tillatt å markedsføre LSD, og legemiddelet står på narkotikalisten, kan det foreskrives etter søknad om registreringsfritak, opplyste nylig Legemiddelverket til VG.

På 1960-tallet ble LSD rutinemessig tilbudt som behandling for alkoholisme og rusavhengighet i Norge, Canada, USA og andre land. Arnfinn Teigen, overlege ved Statens Klinikk for Narkomane skrev i 1964 til FN at LSD-behandling har ført til "økt forståelse og innsikt, og har bidratt til en positiv atmosfære og mer motivasjon for behandling". (...)

Norsk forskning: Fleinsopp og LSD gir ikke psykiske problemer
dagbladet.no 19.8.2013
Tvert imot fant forskerne at brukerne har færre problemer.

- IKKE SKADELIG: Fleinsopp gir ikke skader på psyken, konkluderer den norske forskningsrapporten.

Brukere av LSD og fleinsopp har ikke dårligere psykisk helse enn andre, ifølge en studie fra NTNU i Trondheim.

Derimot fant forskerne at folk som hadde brukt stoffene LSD, psilocybin (fleinsopp) og meskalin (psykedelisk kaktus) ser ut til å ha færre psykiske problemer enn folk som ikke har brukt disse stoffene.

Stipendiat Teri Krebs og klinisk psykolog Pål-Ørjan Johansen ved Institutt for nevromedisin ved NTNU står bak undersøkelsen. De har analysert data fra en amerikansk undersøkelse om rusmidler og helse. 130 000 amerikanere ble spurt, og 22 000 av disse hadde brukt psykedeliske stoffer en eller flere ganger.

Materialet gir imidlertid ikke noe svar på hvorfor de som har brukt disse stoffene, har mindre psykiske plager.

- Vi kan ikke utelukke at bruk av psykedelika kan ha negativ effekt på den mentale helsen hos noen individer eller grupper, men dette må ses i sammenheng med den positive effekten det kan ha på mental helse hos andre, sier Pål-Ørjan Johansen. (NTB)

Vil behandle alkoholisme med LSD
vg.no 9.3.2012
Ny forskning: LSD nyttig mot alkoholavhengighet

LSD kan brukes til å behandle alkoholisme, viser oppsiktsvekkende forskning fra NTNU. Forskerne ønsker LSD i behandling i Norge. (...)

Det oppdaget forsker og psykolog Pål-Ørjan Johansen og stipendiat Teri Krebs ved Institutt for nevromedisin på NTNU da de analyserte gammel forskning på LSD.

Resultatene publiseres i dag i det ankerkjente britiske tidsskriftet Journal of Psychopharmacology, og av Nature News. (...)

Jørgen Bramness, leder for Seraf - Senter for rus- og avhengighetsforskning i Oslo, har liten tro på at LSD er framtidens behandling.

- Behandlingseffekten av LSD er på høyde med andre medikamenter, men psykososiale metoder som terapi er vel så gode. Det er stor interesse for raske løsninger, men vi må være forsiktig med stoffer som har stor misbruksfare. Men forskningen er interessant og viktig. (...)

(Anm: Serotonin Syndrome: A Clinical Update (Serotoninsyndrom: En klinisk oppdatering) Crit Care Clin 1997;13:763-83.)

Forsker på ecstasy som medisin
vg.no 9.11.2006
Ved NTNU i Trondheim forskes det på det forbudte rusmiddelet ecstasy til medisinsk bruk. (...)

- Målgruppa er dem som ikke får noen virkning av tradisjonell behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD), en diagnose som noen får etter sterke opplevelser, sier psykolog Pål-Ørjan Johansen ved NTNU til NRK. (...)

(Anm: Serotonin Syndrome: A Clinical Update (Serotoninsyndrom: En klinisk oppdatering) Crit Care Clin 1997;13:763-83.)

Bør forskningen styres av lovverket?
dagbladet.no 23.6.2013
mspill med systemer som allerede er på plass i hjernen», skriver artikkelforfatteren.

Lovverket hindrer utforskning av det terapeutiske potensialet til rusmidler.

Rusforskeren David Nutt holdt foredrag hos SIRUS i Oslo 22. mai i år, fire år etter at han mistet jobben som rusrådgiver for det britiske parlamentet. Reaksjonen kom etter at forskeren sto bak en empirisk tabell som sammenliknet skadene fra flere ulike rusmidler. Begrunnelsen var at Nutt, i sin rolle som statlig forsker «ikke kan være imot statens politikk». Avskjedigelsen skapte uro i statlige forskningsmiljøer. Nutt fikk støtte fra faglige miljøer, og opprettet raskt en ny, egen komité for uavhengig rusforskning. Hans kamp mot forskningssensur fortsetter. I et nytt intervju siteres Nutt på at totalforbudet mot cannabis, LSD med mer medfører «den verste vitenskapelige sensur siden den katolske kirke sensurerte arbeidet til Kopernikus og Galilei».

Mange oppfatter rus feilaktig. Nevrologen Dean Burnett har omtalt misforståelsene i The Guardian. Han viser til at det er vanlig å beskrive rusmidler som rent fysiologisk skadelige. Framstillingen skaper et bilde av at det å bruke rusmidler vil være som å helle vann over et elektronisk apparat. Slik kan man oppnå noen nye lyder, lukter og opplevelser, men prosessen vil kunne forårsake uopprettelig skade til systemet. Men bildet stemmer ikke. De fleste rusmidler har effekt fordi de fungerer i samspill med systemer som allerede er på plass i hjernen. For eksempel har opiater som heroin effekt fordi de interagerer med hjernens opiatreseptorer. Menneskehjernen er et resultat av en lang og pågående utviklingsprosess. Underveis har våre kropper benyttet seg av en rekke ulike kjemikalier på måter vi fremdeles jobber med å forstå. (...)

- Jeg sniffet kokain med en minister
na24.no 23.5.2013
- Kokain brukes åpent blant Norges kjendis- og politikerelite, sier «Kåre» til Nettavisen.

- Det florerer av kokain blant kjendisene i Norge.

Nettavisen har i lengre tid snakket med en rekke personer som tilhører kjendismiljøet i Norge, som bekrefter at det renner over av kokain i Oslo.

Ingen tør å stå fram med navn, men en tidligere kjent artist, som også har gitt ut plater og hatt bookingansvar for flere av Norges mest kjente artister, ønsker å gi et lite innblikk i hva som skjer bak fasaden på Oslos beste vestkant. (...)

Opioids for back pain are linked to increased risk of erectile dysfunction (Opioider for ryggsmerter er knyttet til økt risiko for erektil dysfunksjon)
BMJ 2013;346:f3223 (17 May 2013)
Men who take opioid analgesics for back pain over a long period may have an increased risk of erectile dysfunction, a study has found.1Long term opioid use has already been linked with hypogonadism.

To explore the relation between the use of drugs for erectile dysfunction or testosterone replacement and opioid use, researchers looked 11 327 men diagnosed with back pain on at least one visit in 2004. Their mean age was 49 years. The researchers examined the prescriptions on pharmacy and medical records of these men six months before and six months after this visit. (...)

(Anm: Testosterontillskott höjer inte potensen. Det funkar inte att ta testosteron för att bli ett vilddjur i sängen. När ett antal män lottades till att få antingen testosterontillskott eller placebo syntes ingen skillnad i potens eller sexlust mellan de båda grupperna. (netdoktor.se 12.8.2015).)

Opioids Tied to Low T, Erectile Dysfunction?
medpagetoday.com 15.5.2013
Opioid use, particularly long-term use, may be associated with erectile dysfunction and low testosterone, researchers found.

Men who used opioids long-term for back pain were significantly more likely to use erectile dysfunction and hormone replacement therapies than men who did not use opioids (OR 1.45, 95% CI 1.12-1.87, P<0.01), according to Richard Deyo, MD, of the Oregon Health and Science University in Portland, and colleagues.

And regardless of treatment duration, those receiving daily doses of 120 mg of morphine-equivalent or more were also more likely to use testosterone replacement or erectile dysfunction therapy than those not receiving opioids (OR 1.58, 95% CI 1.03-2.43), they wrote online in the journal Spine. (...)

Misuse of Opioid Medication
JAMA. 2013;309(19):2055 (May 15, 2013)
About 100 million Americans have chronic pain and some may be treated with opioid medications. Opioid medications include codeine, morphine, oxycodone, and fentanyl, among others. These medications can help some people and harm others. In the United States, opioid medications are the second most common drug abused after marijuana. Opioid medication misuse is defined as use of an opioid medication different than the way in which it was prescribed (for example, in higher doses) or for reasons other than why it was prescribed (for example, to get high). An article published in the March 6, 2013, issue of JAMA discussed opioid misuse. (...)

Opioid Analgesics—Risky Drugs, Not Risky Patients
JAMA. 2013;():1-2 (May 9, 2013)
From 1999 to 2010 the number of people in the United States dying annually from opioid analgesic–related overdoses quadrupled, from 4030 to 16 651.1 Patients' predisposition to overdose could not have changed substantially in that time; what has changed substantially is their exposure to opioids. During this same time, the amount of opioids prescribed also quadrupled.1 The increase in prescribing occurred in the context of a greater emphasis on treating pain following efforts by the American Pain Society, the Veterans Health Administration, The Joint Commission, and others to increase recognition and management of pain, as well as advocacy by pain societies urging physicians to use opioids more readily for patients with chronic noncancer pain. (...)

Kripos slår alarm: Farlig pilleflom til Norge
dagbladet.no 29.1.2013
SMUGLER MEDISINER: SMUGLER VALIUM: I 2012 hadde politiet 5 2629 beslag av benzodiazepiner. Beslagene utgjorde formidable 1.285 000 tabletter. Beslaget av er blant de høyeste noen gang. Her ser man et valiumbeslag fra 2012.

De er helt like reseptbelagte medisiner, men føres illegalt inn til Norge. Nå advarer politiet mot å kjøpe medisinen på det svarte markedet. - Det kan være direkte farlig, sier Kripos. (...)

Sharp Rise In Admissions For Certain Drug Combinations Over 10 Years (Kraftig økning i innleggelser for visse legemiddelkombinasjoner i løpet av 10 år)
medicalnewstoday.com 18.12.2012
Rusbehandlingsinnleggelser for avhengighet, som involverer kombinert bruk av benzodiazepiner og smertestillende legemidler økte totalt 569,7 prosent, til 33 701 fra 2000 til 2010, ifølge en rapport fra Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). Samlede rusbehandlingsinnleggelser av mennesker i alderen 12 år og eldre i samme periode steg 4 prosent til 1.82 million, sa byrået. (Substance abuse treatment admissions for addiction involving combined use of benzodiazepine and narcotic pain relievers rose a total of 569.7 percent, to 33,701, from 2000 to 2010, according to a report by the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). Overall substance abuse treatment admissions of people ages 12 and older in the same period rose 4 percent, to 1.82 million, the agency said.)

"Clearly, the rise in this form of substance abuse is a public health problem that all parts of the treatment community need to be aware of," said SAMHSA Administrator Pamela S. Hyde. "When patients are battling severe withdrawal effects from two addictive drugs, new treatment strategies may be needed to meet this challenge. These findings will help us better understand the nature and scope of this problem and to develop better approaches to address it." (...)

Færre døde av overdoser i 2011
dagbladet.no 28.10.2012
HEROIN: Antallet overdoser i Norge sank med 18 prosent i 2011. Men Norge ligger fortsatt på Europa-toppen for overdoser.

Men Norge er fortsatt på overdose-toppen.

294 personer døde av overdoser her i landet i fjor. Det er 18 prosent færre enn året før. Regjeringen legger neste år fram en plan for å få tallet ytterligere ned.

148 av overdosedødsfallene i fjor skyldtes narkotikamisbruk, 43 døde av alkoholforgiftning, mens de resterende døde av overdose av andre uspesifiserte giftige stoffer, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) dødsårsaksstatistikk. (...)

ALLE FORELDRES SKREKK:
Slik avslører du om barnet har begynt med stoff

nrk.no 15.10.2012
Tegnene trenger ikke være like åpenbare som på dette bildet. Noen ganger er det de mindre detaljene du skal legge merke til.

Her er tegnene du kan se etter.

– Mange foreldre vil ikke tro at barna har begynt med rusmidler, sier Michael Lindholm.

Han er rådgiver ved pårørendesenteret til Landsforbundet mot stoffmisbruk, og får stadig telefoner fra bekymrede foreldre.

Lindholm mener det flere tegn du kan se etter:

• Mindre interesse for skole, arbeid og/eller fritidsaktiviteter
• Mye borte, også om kvelden, uten å gi en god forklaring på det.
• Unormalt lange perioder med søvn.
• Holder ikke avtaler og tas i små og store løgner.
• Mange nye og eldre venner, gjerne kjent fra brukermiljøer.

Landsforbundet mot stoffmisbruk mener det er viktig å søke hjelp tidlig hvis du oppdager narkotikamisbruk tidlig.

– Jo lenger du venter, desto større kan problemene bli, sier Lindholm. (...)

Kokain-avhengig millionær sniffet i stykker (!) nesa
tv2nyhetene.no 29.9.2012
Multimillionæren var så kokainavhengig at nesen til slutt kollapset av den overdrevne sniffingen.

Han hadde alt: Som 36-åring hadde eiendomsutvikleren James Brown (45) tjent så mye penger at han like gjerne pensjonerte seg. Problemet var bare at han ikke ante hva han skulle gjøre med all fritiden, og endte opp på kokainkjøret.

Nå er 45-åringen fra London fengslet i fem år, etter at politiet gjorde et stort beslag av kokain i luksussportsbilen hans. Fangsten av hvite pulveret, som jetset-dophoder sverger til, hadde en gateverdi på over 1,7 millioner kroner, og lå skjult i airconditionanlegget på Browns Bentley.

På hotellrommet sitt sør i Wales hadde han dessuten et våpenarsenal stort nok til å gå i krigen med.

Men det er ikke beslaget som er det mest interessant med denne saken. Det er snarere fangebildet politiet tok av Brown etter pågripelsen. Dette viser med all tydelighet hvor galt det kan gå når misbruket går for langt. (...)

Lite kokain i kloakken i Oslo
dn.no 30.8.2012
Analyser av kloakken i en by kan si mye om innbyggernes narkovaner. I Oslo står ikke kokain høyt i kurs, derimot er forbruket av metamfetamin svært høyt.

Sammenlignet med 18 andre europeiske storbyer er det lite kokain i Oslo-kloakken, viser en analyse som Norsk Institutt for vannforskning (Niva) har gjort i samarbeid med kolleger i ti europeiske land.

Men det er bare Helsingfors og Åbo i Finland som har høyere nivåer av metamfetamin, viser tallene.

Undersøkelsen ble gjennomført i 19 storbyer over en uke i mars ifjor. Niva har i en årrekke gjort analyser av kloakk i Norge, men det er første gang man sammenligner narkotikaspor i kloakken i et samordnet forsøk over hele Europa. (...)

«Krokodille-dop» spiser opp norske rusmisbrukere
nettavisen.no 3.8.2012
(...) Heroin bestående av smertestillende tabletter, bensin, rød fosfor, maursyre, saltsyre og kaustisk soda injiseres av norske rusmisbrukere.

Den billige heroinvarianten kalles «Krokodil» og tar som regel livet av tunge brukere i løpet av to til tre år. (...)

- Stoffet inneholder desomorfin som relativt enkelt kan lages av kodein, et mye brukt legemiddel som for eksempel brukes i smertestillende tabletter som Paralgin Forte. I Russland selges kodein reseptfritt over disk, sa Madsen til Nettavisen. (...)

The Prescription Painkiller Experience: Less than a Third Say They Like It (Erfaringer med reseptbelagte smertestillende legemidler: Mindre enn en tredjedel sier at de likte det)
healthland.time.com 13.7.2012 (Time)
(...) According to the findings, published in the journal Anesthesiology, 14% of participants said they disliked the opioid experience outright. About 6% found it neither pleasant nor unpleasant and 52% had mixed feelings about it; 23% of those with mixed feelings said they disliked it more than they liked it. Less than one-third (29%) of volunteers said they liked the opioid experience unreservedly. “If you would split it up, you would say about a quarter really didn’t like it and a quarter really liked it a lot,” says Angst, a professor of anesthesia at Stanford. (...)

Flere unge misbrugere er psykiske syge
bt.dk 4.7.2012
Flere unge dulmer symptomer på psykiske lidelser med stoffer og hash. Antallet af misbrugerne, der har en psykisk sygdom, er stigende, lyder det fra ekspert.
- Vi ved, at unge mennesker kan have svært ved at tackle deres symptomer og derfor gør brug af stoffer. For mange betyder det, at de skjuler deres lidelse, så de ikke kommer i behandling, siger projektleder på landskampagnen EN AF OS, Johanne Bratbo, til dr.dk.

Kampagnens formål er at nedbryde tabuer og fordomme om psykiske sygdomme.

Ifølge Johanne Bratbo kan man ikke sætte tal på antal misbrugerne, der har en psykisk sygdom. Men problemet er omfattende og stigende:

- Man har ikke faste tal på det, men det er noget, man altid skal være opmærksom på, fordi det i dag er nemmere at skaffe sig stoffer end for år tilbage, og derfor er der større mulighed for den her selvmedicinering, siger Johanne Bratbo ti dr.dk. (...)

Substance Abuse 'Underappreciated' Among Elderly Psychiatric Inpatients
clinicalpsychiatrynews.com 3.5.2012
FROM THE ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR GERIATRIC PSYCHIATRY

VITALS
Major Finding: 11.7% of admissions for patients over age 65 years were associated with at least one substance abuse diagnosis.
Data Source: The data come from a retrospective examination of admissions for 1,788 patients admitted to an acute inpatient geriatric psychiatry service. (...)

Pliktmessig avhold for helsepersonell
regjeringen.no 4.5.2012 (Pressemelding, 04.05.2012 - Nr.: 35/2012)
- Jeg gjennomfører dette året flere tiltak for å bedre pasientsikkerheten. I statsråd i dag er det satt i kraft endringer i helsepersonelloven som skal bedre kontrollmulighetene og gjøre det lettere å avsløre rusmiddelmisbruk i helse- og omsorgstjenesten. Hvert år behandles det et stort antall tilsynssaker mot helsepersonell for bruk av rusmidler. Dagens endringer skal gjøre det tryggere å være pasient, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Selv om det allerede finnes regler for helsepersonell om plikt til rusfrihet i tjenesten har Statens helsetilsyn gitt uttrykk for en økende bekymring knyttet til rusmiddelmisbruk blant helsepersonell. (...)

Hver femte helsekrone skyldes avhengighet
nrk.no 2.5.2012
Øl og tobakk er kjent for å gjøre folk avhengige, men også sjokolade og dataspill kan ha samme effekten.

Ulike former for avhengighet koster Europa 500 milliarder euro årlig. – Sanksjoner og straff kan ikke løse dette problemet, sier professor Jan Erik Karlsen.

– Helseskadene knyttet til rus og tobakk er synlige og veldokumenterte. Derimot er det ikke så lett å se hva som skjer med dem som er avhengige av dataspill, trening eller sukker.

Slik forklarer Svanaug Fjær bakgrunnen for forskningsprosjektet Alice rap. Hun er instituttleder ved Universitet i Stavanger, og en av 130 forskere som samarbeider om å undersøke hvordan Europa blir formet av avhengighet til både lovlige og ulovlige stoffer.

– Vi tar utgangspunkt i rusforskning gjort om alkohol, narkotika og tobakk, og så ser vi om dette kan være relevant på andre store livsstilsspørsmål i dagens samfunn, sier hun. (...)

Decreased dopamine activity predicts relapse in methamphetamine abusers
Molecular Psychiatry (12 July 2011) | doi:10.1038/mp.2011.86
Abstract Studies in methamphetamine (METH) abusers showed that the decreases in brain dopamine (DA) function might recover with protracted detoxification. However, the extent to which striatal DA function in METH predicts recovery has not been evaluated. Here we assessed whether striatal DA activity in METH abusers is associated with clinical outcomes. Brain DA D2 receptor (D2R) availability was measured with positron emission tomography and [11C]raclopride in 16 METH abusers, both after placebo and after challenge with 60 mg oral methylphenidate (MPH) (to measure DA release) to assess whether it predicted clinical outcomes. For this purpose, METH abusers were tested within 6 months of last METH use and then followed up for 9 months of abstinence. In parallel, 15 healthy controls were tested. METH abusers had lower D2R availability in caudate than in controls. Both METH abusers and controls showed decreased striatal D2R availability after MPH and these decreases were smaller in METH than in controls in left putamen. The six METH abusers who relapsed during the follow-up period had lower D2R availability in dorsal striatum than in controls, and had no D2R changes after MPH challenge. The 10 METH abusers who completed detoxification did not differ from controls neither in striatal D2R availability nor in MPH-induced striatal DA changes. These results provide preliminary evidence that low striatal DA function in METH abusers is associated with a greater likelihood of relapse during treatment. Detection of the extent of DA dysfunction may be helpful in predicting therapeutic outcomes. (...)

Opium Use Linked to Earlier Death
medpagetoday.com 17.4.2012
The use of opium -- a practice still widespread in poppy-growing areas of Asia -- is associated with a sharply increased risk of death, particularly among women, a large prospective cohort study found.

Among more than 50,000 residents of northeastern Iran, opium (lachryma papaveris) use was associated with an 86% increased risk for all-cause mortality over the study period (adjusted HR 1.86, 95% CI 1.68 to 2.06), according to Reza Malekzadeh, MD, of Tehran University, and colleagues.

And for women, the risk of death rose by 143% (HR 2.43, 95% CI 2.05 to 2.88, P<0.001), the researchers reported online in BMJ. (...)

(Anm: Opium use and mortality in Golestan Cohort Study: prospective cohort study of 50 000 adults in Iran. BMJ 2012;344:e2502 (Published 17 April 2012).)

Hadde hull i nesa og ni ulike narkotiske stoffer i kroppen
side2.no 9.4.2012
Sjokkerende obduksjonsrapport avslører uhyggelige detaljer fra den avdøde superstjernens hemmelige liv.

Whitney Houston ble funnet død i et badekar på sitt hotellværelse i Beverly Hills 11. februar i år. Nå har den britiske tabloiden TheSun fått tilgang til obduksjonsrapporten, som viser at den kvinnelige sangstjernen presset kroppen sin til det ytterste i årevis.

I tillegg til brennmerker og et nålestikk i armen, viste rapporten at Houston hadde totalt ni forskjellige narkotiske stoffer i kroppen dagen hun døde.

Sangstjernen hadde i tillegg et hull i nesen, som følge av omfattende kokainmisbruk. (...)

Hjernar kan vere programmert for å bli rusavhengige
nrk.no 4.2.2012
Hjerneskanningar av syskenpar der den eine misbruker narkotika og den andre ikkje.

Hjerneskanningar viser at sysken av rusmisbrukarar deler misdanningar i det same område av hjernen. Dette kastar lys på kvifor risiko for å bli avhengig går i familien.

Forskarar ved University of Cambridge skanna hjernane til femti syskenpar, der det eine syskenet er avhengig av kokain eller crack, mens den andre ikkje misbruker verken narkotika eller alkohol.

Hjernane deira vart også samanlikna med hjernane til femti friske frivillige.

Dei fann avvik i hjernane til begge syskena, i eit område av hjernen som har med sjølvkontroll å gjere.

Studien som er publisert i Science tyder altså på at enkelte av oss arvar ein hjerne som gjer oss meir tilbøyelege til å bli avhengige av eit rusmiddel. (...)

Annorlunda hjärna hos drogmissbrukare
netdoktor.se 6.2.2012
Hjärnan hos drogmissbrukare avviker i utseende och struktur om man jämför med hur människohjärnor i allmänhet ser ut. Missbrukarens hjärna fungerar också annorlunda.

Forskarna har hittills inte vetat om förändringarna beror på drogmissbruket eller om hjärnan faktiskt var avvikande redan innan personen blev beroende av droger.

I ett forskningsprojekt i Cambridge undersökte därför hjärnstrukturen hos både missbrukare och deras drogfria syskon. Försökspersonernas hjärnstruktur registrerades och de fick utföra beteendetester. Resultatet visade att både missbrukarna och deras syskon hade mindre mängd vit substans, en fettsubstans som omger hjärnans nervceller. Det här är en strukturell förändring som kan ge sämre impulskontroll.

Anledningen till att syskonen ändå förblev drogfria kan ha att göra med miljöfaktorer samt andra, mer skyddande faktorer i deras hjärnor. (...)

Powerful New Painkillers Have Addiction Experts Worried
healthland.time.com 26.12.2011 (Time)
Drug companies are working to develop a pure, more powerful version of the nation’s second most-abused medicine, which has addiction experts worried that it could spur a new wave of abuse.

The new pills contain the highly addictive painkiller hydrocodone, packing up to 10 times the amount of the drug as existing medications such as Vicodin. Four companies have begun patient testing, and one of them — Zogenix of San Diego — plans to apply early next year to begin marketing its product, Zohydro.

If approved, it would mark the first time patients could legally buy pure hydrocodone. Existing products combine the drug with nonaddictive painkillers such as acetaminophen.

Critics say they are especially worried about Zohydro, a timed-release drug meant for managing moderate to severe pain, because abusers could crush it to release an intense, immediate high.

“I have a big concern that this could be the next OxyContin,” said April Rovero, president of the National Coalition Against Prescription Drug Abuse. “We just don’t need this on the market.”

LIST: The Prescription Drug Overdose Epidemic, Plus 7 Other Health Stories to Watch in 2012 (...)

Forbudet har folkets støtte
DEBATTINNLEGG - Arne Johannessen - Styreleder i Actis, Anne-Karin Kolstad - Generalsekretær i Actis
dagbladet.no 16.12.2011
Bekjempelsen av narkotika er på ingen måte en tapt sak i Norge.

KAMPEN PÅGÅR: «Ingen rusavhengig eller pårørende skal oppleve at samfunnet har gitt opp deres kamp,» skriver artikkelforfatter.

Minerva-redaktør Nils A. Andresen hevder i kronikken «Narkotikafreden» 6. desember at norsk narkotikapolitikk er en «krig mot menneskenaturen» og at «forbudsregimet vil falle». Andresen unnlater å fortelle at legalisering er uforenlig med den norske folkeviljen. En legalisering slik Andresen tar til orde for undergraver selve fundamentet for den ansvarlige ruspolitikken folket vil ha. Bekjempelsen av narkotika er på ingen måte en tapt sak i Norge, og ingen rusavhengig eller pårørende skal oppleve at samfunnet har gitt opp deres kamp.

Som Andresen skriver, det er for mye lidelse på veien. Det er derfor underlig at han ikke tar seg tid til å diskutere de mange og sammensatte årsakene til at vi har så mange narkotikainduserte dødsfall i Norge. Ethvert dødsfall er et dødsfall for mye, her er vi alle enige. Legaliseringstilhengerne har imidlertid gjort overdosedødsfallene til sitt mantra i sin krig for legalisering, og det er etter vår oppfatning et for snevert utgangspunkt for en konstruktiv debatt. Effektiv narkotikapolitikk er alltid en kombinasjon av forebygging, behandling og lovverk. Samtidig er politikkutformingen avhengig av folkelig legitimitet. Andresen undervurderer ikke bare lovforbudets betydning, men også støtten i den norske befolkning. En Actis-undersøkelse fra våren 2011 viser at hele 88 prosent støtter forbudet mot narkotika. (...)

Forbudspolitikken er primitiv
DEBATTINNLEGG - Arild Knutsen - Leder, Foreningen for human narkotikapolitikk
dagbladet.no 16.12.2011
Stadig flere stortingspolitikere foreslår legalisering, og stadig flere land mykner opp rusmiddelforbudet.

HAR LÆRT: «Det norske folk tok lærdom av forbudstida mot alkohol, og har siden folkeavstemningen i 1926 favorisert statlig regulering av rusmiddelet», skriver artikkelforfatteren. (...)

Narkotikafreden
KRONIKK - Nils August Andresen - Redaktør i Minerva
dagbladet.no 6.12.2011
Når man fører krig mot menneskenaturen, taper både staten, samfunnet og narkotikamisbrukerne.

VIL REDUSERE KRIMINALITET: «Alternativet til forbudspolitikken er heldigvis ikke å erkjenne nederlag. Det er regulert omsetning, i tillegg til rusomsorg og sosialpolitikk,» skriver kronikkforfatteren. (...)

En grunn til at narkotikaforbudet gjør lite for å redusere forbruket, og forskning viser tydelig at slik er det, er at det skapes en enorm kriminell økonomi der utallige mennesker har alt å tjene på å rekruttere stadig flere brukere. Og det gjør de, både nasjonalt og globalt. Rundt en tredjedel av alle innsatte i norske fengsler sitter inne for narkotikaforbrytelser.

I tillegg kommer all vinningskriminaliteten som utføres for å finansiere brukerdosene med heroin. Store lidelser påføres rans- og innbruddsofrene. Narkotikaforbudet rammer også bredt, og fører til rundt 40 000 anmeldelser årlig. Politimilliarder som kunne oppklart voldtekter, går med til en innsats som dels ikke virker, dels straffer for trivielle forhold, som besittelse av cannabis til eget bruk. (...)

Drugs Slipped Into Drinks Sending Many to ER: Report
health.yahoo.com 10.11.2011
THURSDAY, Nov. 10 (HealthDay News) -- In 2009, nearly 15,000 American women and men ended up in an emergency room after being unwittingly, but intentionally, drugged by someone else, a new federal report reveals.

According to the data, about 60 percent of these cases occurred after someone surreptitiously slipped a drug into the victim's drink.

Details outlined in the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) report -- touted as the first of its kind -- suggest that the problem extends to a broad section of society.

For example, nearly three-quarters of intentional poisonings involved individuals over the age of 21. And though the majority of cases involved females, nearly four out of every 10 victims was male.

"This is not an epidemic, but it is a serious situation," said Peter Delany, director of SAMHSA's Center for Behavioral Health Statistics and Quality. "That means there are a lot of people who end up in the emergency room because a drug was given to them -- stimulants, cocaine, Ecstasy, anxiety drugs -- without their knowledge.

"So if you're in a situation where there's drinking and drug use going on, you need to keep an eye on things and pay attention," he added. (...)

Overdoses on the Rise (Antall overdoser øker)
JAMA. 2011;306(16):1750 (November 2)
Rates of hospitalization of young adults for overdose involving alcohol, other drugs, or a combination of the 2 have increased in the past decade, according to a study funded by the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

An analysis of the Nationwide Inpatient Sample, a nationally representative sample of US hospitalizations, revealed that 29 412 hospitalizations for alcohol overdoses occurred in 2008, a 25% increase compared with 1999, resulting in health care costs estimated at about $266 million (White AM et al. J Stud Alcohol Drugs. 2011;72[5]:774-786). The analysis also found that 113 907 hospitalizations for drug overdoses occurred in 2008, a 55% increase over the same period, with an estimated $737 million in associated health costs. Overdoses involving both alcohol and other drugs increased the most over the decade, with 75% more such incidents (29 202 cases) in 2008, resulting in an estimated $198 million in health care costs.

An increase in the rate of overdose from prescription opioid analgesics among teens was similar to trends documented in the adult population. The study found a rate of 47.68 such overdoses per 100 000 teens in 2008 compared with 21.44 per 100 000 in 1999, a 122% increase. (...)

Vital Signs: Overdoses of Prescription Opioid Pain Relievers --- United States, 1999--2008
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 2011;60:1-6 (November 1) (Early Release)
(...) Background: Overdose deaths involving opioid pain relievers (OPR), also known as opioid analgesics, have increased and now exceed deaths involving heroin and cocaine combined. This report describes the use and abuse of OPR by state.

Methods: CDC analyzed rates of fatal OPR overdoses, nonmedical use, sales, and treatment admissions.

Results: In 2008, drug overdoses in the United States caused 36,450 deaths. OPR were involved in 14,800 deaths (73.8%) of the 20,044 prescription drug overdose deaths. Death rates varied fivefold by state. States with lower death rates had lower rates of nonmedical use of OPR and OPR sales. During 1999--2008, overdose death rates, sales, and substance abuse treatment admissions related to OPR all increased substantially.

Conclusions: The epidemic of overdoses of OPR has continued to worsen. Wide variation among states in the nonmedical use of OPR and overdose rates cannot be explained by underlying demographic differences in state populations but is related to wide variations in OPR prescribing. (...)

Begränsad tillgänglighet minskar narkotikabruk
fhi.se 6.10.2011 (Folkhälsoinstitut)
En ny rapport beskriver utveckling och resultat på narkotikaområdet den senaste femårsperioden. Fortsatta begränsningar av tillgänglighet kombinerat med åtgärder som begränsar efterfrågan pekas ut som de främsta insatserna för att minska narkotikabruket. (...)

Her døde Solveig (20) etter å ha blitt ignorert av helsevesenet
tv2nyhetene.no 25.9.2011
Solveig Nesheim (20) døde på glattcelle – syk av rusmisbruk, men ikke syk nok til å bli tvangsinnlagt.

Hun burde vært tvunget til hjelp, sier faren til TV 2. Han får støtte av både politiet og helsevesenet med krav om lovendring. (...)

– Ruspsykiatri er det svarte hullet i helsevesenet
Nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, Kjersti Toppe (Sp), er opprørt over skjebnen Solveig Nesheim møtte i kjelleren på politihuset i Bergen.

– Det er like ille med for lite tvang som for mye tvang. Vi må lage et bedre tilbud i helsevesenet som kan fange opp og sørge for at slike får det tilbudet som de har krav. Og hvis det må en regelendring til, så må vi også være åpne for dét, sier hun til TV 2 Nyhetene.

En slik lovendring er på trappene. Høringsfristen på lovforslaget går ut i januar neste år. Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) vil imidlertid ikke spekulere i hva som kunne ha hjulpet Solveig den fatale søndagskvelden i juni.

– Det er dypt tragisk når et ungt menneske mister livet på denne måten, sier hun.

Helsetilsynet har gransket saken, og konkludert med at hverken legevakten eller Helse Bergen brøt reglene.

– Ruspsykiatri er det svarte hullet i helsevesenet. I altfor mange år har denne gruppen hatt for lite fokus, sier Toppe. (...)

Lundekvam: - Jeg unner ingen det jeg gikk gjennom
fotball.aftenposten.no 19.9.2011
De blir hyllet og dyrket i jobben sin. Men når kroppen sier stopp og flomlyset slukkes, får mange idrettsutøvere store problemer.

Det er en kort setning med et brutalt innhold. Bak setningen ligger år med knallhardt arbeid. Bak subjektet og objektet ligger det atskillige tomflasker. Dessuten en del pundsedler med pulver på. (...)

(...) Vil hjelpe andre som sliter med rus
Claus Lundekvam vil ha bedre ettervern for idrettsutøvere. Selv stiller han opp når som helst.

Den tidligere Southampton-spilleren kjente på tomrommet og fylte det med rus. Han er ikke alene om å ha gått i den fellen. Nå etterlyser Lundekvam en bevisstgjøring rundt problemet og et styrket ettervern for dem som får problemer når de slutter med fotball.

Nå er Claus ekspert for TV 2 og holder kontakt med fotballmiljøet gjennom den jobben. Han er ren, tørr, edru og rusfri. Han understreker også at han har det godt.

Lundekvam brenner for dem som ikke har det. De i fotballfamilien som synes det er traurig når flomlyset slukkes, garderoben er låst, fansen svermer rundt nye stjerner og avisene skriver om andre. De som savner det å skulle prestere hver uke og savner kroppen som aldri nektet dem noe som helst. (...)

Prescription drugs poisonings up in kids (Reseptbelagte legemidler fører i økende grad til forgiftninger hos barn)
reuters.com 16.9.2011
(Reuters Health) - More and more kids are showing up in the emergency room after accidental poisoning from prescription drugs, according to new research.

The findings show that powerful painkillers and sedatives including sleep aids and muscle relaxants are behind much of that rise, and that the poisonings usually occur when kids get into medications themselves -- not when parents give them too much by mistake.

"This new study is a bit alarming," said Dr. Michael Rieder, a pediatrician and pharmacology researcher at the University of Western Ontario in Canada who wasn't involved in the research.

"I think people have been under the assumption that the rate of poisoning (in kids) is fairly stable," he told Reuters Health. "Our assumption is wrong."

"The big thing to take away from this is we need to do a better job of keeping children and medicines away from each other in the home," said Dr. Eric Lavonas, from the Rocky Mountain Poison and Drug Center in Denver, also not linked to the new work.

Researchers led by Dr. G. Randall Bond, from the Cincinnati Children's Hospital Medical Center in Ohio, gathered data from all calls made to U.S. poison control centers from emergency rooms after kids had accidentally swallowed a medication.

Between 2001 and 2008, they tallied about 544,000 visits in kids five and younger -- 454,000 of which could be pinned on a single drug.

Most kids who went to the ER didn't end up being sick. Still, there were 66 deaths during the study period, according to findings published in The Journal of Pediatrics. (...)

(Anm: The Growing Impact of Pediatric Pharmaceutical Poisoning. The Journal of Pediatrics 2011 (Available online 13 September 2011).)

More U.S. Adults Using Illegal Drugs: Report
news.yahoo.com 8.9.2011
THURSDAY, Sept. 8 (HealthDay News) -- The number of Americans using illegal drugs has continued to rise, reaching 22.6 million, or 8.9 percent of the population, in 2010, a new government survey shows.

The increase has largely been driven by more marijuana use, according to the U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. In fact, in 2010 some 17.4 million Americans were using marijuana, compared with 14.4 million in 2007, the researchers found. This is an increase in the rate of marijuana use from 5.8 percent in 2007 to 6.9 percent in 2010.

"I don't know why there is an increase in marijuana, but that almost explains the increase in drug use," said Peter J. Delany, director of SAMHSA's Office of Applied Studies. "That's the driving trend." (...)

Uføre bruker legemidler feil
nrk.no 6.9.2011
Feil bruk av vanedannende legemidler som Vival og Valium bidrar til at uføretrygdede ikke kommer tilbake i arbeidslivet, advarer Folkehelseinstituttet.

Det er særlig kvinner og menn i slutten av 40-årene som bruker legemidler som Vival og Valium, viser en studie fra Folkehelseinstituttet, Høgskolen i Hedmark og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).

De nevnte legemidlene hører inn under gruppen benzodiazepiner som brukes som sovemedisin, beroligende middel og mot epilepsi.

Undersøkelsen avdekket et stort omfang av et ikke-anbefalt bruk blant uføretrygdede i Norge.

LES OGSÅ: Ble pillemisbruker av flyskrekk (...)

Espen søkte rushjelp, derfor mister han lappen
dagbladet.no 5.9.2011
Masseflukt fra rusbehandling av frykt for å bli fratatt førerkortet. (...)

Må melde alle
Espen er offer for helsedirektoratets retningslinjer knyttet til førerkortforskriftens helsekrav. Hensikten er å redusere rusrelaterte trafikkulykker, og direktoratet fastslår at de som oppsøker behandlingsapparatet for et rusproblem, ikke oppfyller helsekravene. Det pålegger videre helsepersonell å melde alle pasienter med rusproblemer og førerkort inn til fylkeslegen. Espens terapeut har oppfylt meldeplikten sin, og for Espen betyr dette at byggverket hans er i ferd med å rase sammen.

- Jeg er avhengig av bil både for å komme meg på skolen, til behandlingsklinikken, og for å holde kontakt med familien. (...)

Drug Testing the Poor: Bad Policy, Even Worse Law
time.com 5.9.2011
Under a new Florida law, people applying for welfare have to take a drug test at their own expense. If they pass, they are eligible for benefits and the state reimburses them for the test. If they fail, they are denied welfare for a year, until they take another test.

Mandatory drug testing for welfare applicants is becoming a popular idea across the U.S. Many states — including Alabama, Kentucky, Oklahoma and Louisiana — are considering adopting laws like Florida's. At the federal level, Senator David Vitter, a Louisiana Republican, has introduced the Drug Free Families Act of 2011, which would require all 50 states to drug-test welfare applicants. (See photos inside Colorado's marijuana industry.)

And the focus isn't even limited to welfare. In July, Indiana adopted drug tests for participants in a state job-training program. An Ohio state senator, Tim Grendell, recently said he plans to introduce a bill to require the unemployed to take a drug test before they receive unemployment benefits. (...)

Hærverk for millioner
uib.no 1.9.2011
Rusavhengige graver opp steinmurer og heller for å gjemme narkotika. Hærverk og innbrudd koster UiB flere millioner kroner i året. Senest i helgen var det fire innbrudd.

Natt til lørdag brøt tyver seg inn i Allégaten 70 og stjal privat utstyr for 26.000 kroner, som tilhørte en utenlandsk student. På Sydnesplassen 7 var to vinduer brutt opp lørdag morgen og PC-utstyr var forsvunnet. I tillegg var to ruter knust på Realfagbygget i helgen uten at eiendomsavdelingen (EIA) har registrert at noe er forsvunnet.

– Alle snakker om at Nygårdsparken er et problem. Realiteten er at hele Nygårdshøyden har blitt et problem. Rekrutteringen til rusmiljøet har eksplodert. Dette har ført til flere innbrudd og mer forsøpling de siste årene, sier overingeniør Tore Reigstad ved EIA. (...)

Facing up to the prescription opioid crisis
BMJ 2011; 343:d5142 (23 August)
Deaths resulting from prescription opioids tripled in the United States between 1999 and 2007 and are also increasing in many other countries, including the United Kingdom. Irfan A Dhalla, Navindra Persaud, and David N Juurlink describe how this situation developed and propose several ways to reduce morbidity and mortality from opioids

Over the past 25 years, physicians in many countries have become increasingly willing to prescribe opioids for chronic pain with causes other than cancer. The burgeoning use of opioids has been accompanied by a steep increase in opioid related mortality. (...)

In Mental Illness Men More Likely To Develop Substance Abuse, Antisocial Problems; Women More Likely To Develop Anxiety, Depression
medicalnewstoday.com 22.8.2011
When it comes to mental illness, the sexes are different: Women are more likely to be diagnosed with anxiety or depression, while men tend toward substance abuse or antisocial disorders, according to a new study published by the American Psychological Association.

Published online in APA's Journal of Abnormal Psychology, the study looked at the prevalence by gender of different types of common mental illnesses. The researchers also found that women with anxiety disorders are more likely to internalize emotions, which typically results in withdrawal, loneliness and depression. Men, on the other hand, are more likely to externalize emotions, which leads to aggressive, impulsive, coercive and noncompliant behavior, according to the study. The researchers demonstrated that it was differences in these liabilities to internalize and to externalize that accounted for gender differences in prevalence rates of many mental disorders. (...)

Hva er egentlig narkotika?
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:1574-5 (23.8.2011)
Narkotika er det vi forskriver på A-resepter. Eller?

Figur 1 Ulike definisjoner av begrepet «narkotika», vist i et venndiagram. Ytre sirkel omslutter midler som kan gi brukeren en eller annen form for rus. Sirkelen med overskrift «narkotikalisten» omslutter midler som klassifiseres som «narkotika» i henhold til norsk lov. Innenfor denne omslutter sirkelen til venstre vanedannende legemidler som er markedsført i Norge. Her vil leger ofte omtale A-preparatene (rød skrift), men ikke B-preparatene (blå skrift), som «narkotika». Den lyseste sirkelen omslutter den historisk/engelskspråklige definisjonen av «narkotika», det vil si analgetika i opioidklassen. Midler merket med stjerne er de som «folk flest» assosierer med begrepet «narkotika»

Ordet narkotika (flertallsform av narkotikum) er avledet fra det greske ordet narce, som betyr bedøvelse. Et narkotikum er altså et bedøvende middel - eller, mer presist, et middel som kan indusere stupor, koma og analgesi (1). Hvis man tar utgangspunkt i denne definisjonen, hvilket man gjør både i engelskspråklig litteratur («narcotics») og medisinskfaglig sammenheng, er begrepet synonymt med morfinliknende bedøvende midler (1). Med andre ord: Narkotika er det samme som opioider.
Denne betydningen synes over tid å ha blitt erstattet av en mer juridisk tolking, der ordet narkotika brukes som en samlebetegnelse for alle ulovlige eller reseptbelagte rusgivende substanser, uavhengig av deres farmakologiske egenskaper (1). I Norge er for tiden 264 substanser - samt derivater av disse - klassifisert som narkotika i den såkalte «narkotikalisten» (2). Siden det er store ulikheter i disse substansenes farmakologiske egenskaper, og siden listen stadig utvides, har det blitt vanskelig å besvare spørsmålet «hva er et narkotikum?» uten å havne i en sirkelargumentasjon av type «noe som omfattes av narkotikalisten».

Vanedannende legemidler
Det er viktig å være oppmerksom på at den juridiske definisjonen av narkotika er mer omfattende enn den «folkelige» oppfatningen av begrepet, som vanligvis begrenser seg til illegale rusmidler som cannabis, kokain, amfetamin og heroin (fig 1). Den juridiske definisjonen - det vil si narkotikalisten - omfatter også mange stoffer som brukes terapeutisk, altså såkalte vanedannende legemidler. Mange av disse midlene, blant annet seks benzodiazepiner og 15 opioider, er markedsført i Norge (fig 1). I Norge plasseres disse i reseptgruppe A (legemidler med høy misbruksfare) eller B (legemidler med misbruksfare) etter vurdering hos Statens legemiddelverk (3). Det er imidlertid ikke slik at legemidler i reseptgruppe A og B utgjør en entitet tydelig atskilt fra illegale narkotika. Potensielt vanedannende substanser som ikke har markedsføringstillatelse i Norge (som for eksempel cannabis), kan forskrives legalt på godkjenningsfritak, og blant legemidler som er markedsført i Norge, finner vi blant andre et «klassisk narkotikum» som morfin og et «folkelig/juridisk narkotikum» som amfetamin. Det er med andre ord umulig å dra en tydelig grense mellom legemidler og narkotika. (...)

Breivik var påvirket av rusmidler
vg.no 7.8.2011
RUSET: Politiet bekrefter nå at Breivik var ruset da han begikk de grusomme handlingene han er siktet for. De vil imidlertid ikke oppgi hva cocktailen av medikamenter inneholdt. (...)

Det fremgår av analysen av blodprøvene som ble tatt etter pågripelsen, forteller politiadvokat Christian Hatlo i Oslo-politiet.

- Han var påvirket, uten at jeg vil gå i detaljer om hva slags stoff det var, sier Hatlo.

Etter det VG Nett får opplyst viser blodprøvene at Breivik blant annet var påvirket av anabole steroider og koffein. (...)

Blodprøver afslører: Breivik dræbte i en rus
b.dk 7.8.2011
Analyse af blodprøver taget efter Breiviks anholdelse viser, at han var påvirket af narko. (...)

Ifølge Breiviks advokat, Geir Lippestad, har Breivik i detaljer beskrevet, hvordan han planlagde og udførte terrorangrebene, herunder hvilke stoffer han tog forud for massakren.

- Efter det han har forklaret, så er der tale om en cocktail af medikamenter, siger advokaten. (...)

Self-medication of anxiety tied to later drug abuse
reuters.com 4.8.2011

(Reuters Health) - People who drink or use drugs to calm down anxious nerves are at increased risk of developing full-blown substance abuse disorder down the road, Canadian researchers have found.

Their study is the first to try to shed light on a long-standing chicken-or-egg question: Do anxiety-ridden people self-medicate because they are substance abusers or do they become substance abusers because they self-medicate?

Tapping into a national U.S. survey of drinking problems and mental illness, the researchers were able to follow close to 35,000 people over three years.

Of those who had anxiety disorder at the outset of the study and said they self-medicated with alcohol, 13 percent developed alcoholism, Jennifer Robinson and her colleagues at the University of Manitoba in Winnipeg report in the Archives of General Psychiatry. (...)

Heat Spikes Death Risk from Drugs
healthland.time.com 22.7.2011 (Time)
With relentless heat enveloping much of the nation, no one, it seems is spared. That includes a group at especially high risk of harm from high temperatures: drug users, both therapeutic and recreational, particularly those who take stimulants like cocaine, methamphetamine and Ritalin or antidepressants and other psychiatric medications.

One study found that for every week that the temperature exceeds 75 degrees Fahrenheit, New York City will experience two extra cocaine-related deaths. And, as the temperature climbs, the number of deaths leaps proportionally. A week like this with temperatures in the 90's and possibly 100's might tally 4-7 extra cocaine deaths in New York City alone.

“High doses of stimulants can produce extremely high body temperatures,” says Zheng-Xiong Xi, a researcher at the National Institute on Drug Abuse. And extremely high body temperatures can kill. (...)

Dansker kan være ramt af verdens farligste gift
b.dk 21.7.2011
Botulisme-giften, som myndighederne mistænker en 16-årig dreng for at være forgiftet med, er samme nervegift, som Botox er lavet af.

Fødevarestyrelsen mistænker fødevarebåren botulisme også kendt som pølsegift for at være skyld i en 16-årig drengs sygdom. Mistanken kan først bekræftes endeligt om nogle dage, men holder Fødevarestyrelsen og Serum Instituttets teori vand, er der tale om verdens farligste gift målt på, hvor lidt der skal til for at slå et menneske ihjel.

Indtages giften direkte i blodet i ren form, skal der ikke mere end 10 milliontedele af et gram til at slå et menneske ihjel. Fire kg af nervegiften er derfor mere end nok til at slå hele den menneskelige race ihjel. (...)

Gift også kendt som Botox
Botulisme stammer fra botulinumtoksiner, der er en nervegift, som tusindvis af kvinder og mænd hver dag frivilligt får sprøjtet i ansigtet i form af Botox - en fortyndet form af nervegiften. Botox strammer huden op ved at lamme nerverne i ansigtet. Virkningen aftager dog i løbet af nogle måneder, efterhånden som giften nedbrydes af kroppen.

Fødevarebåren botulisme optages i tarmene og spreder sig derfra til kroppen nervesystem, hvor den kan lamme kroppens muskler - herunder hjertet og brystkassen. Heldigvis er det ekstremt sjældent, at botulisme dannes i fødevarer herhjemme.

- Det er meget, meget sjældent, at vi ser tilfælde af fødevarebåren botulisme i Danmark. Bakterien, der danner giften, kan kun opstå, hvis fødevarerne ikke opvarmes godt i produktionen, fortæller ​Kim Vandrup Sigsgaard, der er Fødevareberedskabschef i Fødevarestyrelsen til Berlingske. (...)

Bakterie prutter, når den danner gift
Bakterien, der danner botulisme, kaldes Clostridium botulinum og udvikler luft, når den vokser. Derfor vil man ofte kunne høre et overtryks-pust, når man åbner dåsen eller glasset med en Botulisme-forgiftet fødevare.

Selvom giften også kaldes pølsegift, er der ikke større fare for at den udvikles i kødholdige madvarer i forhold til vegetabilske af slagsen. Det eneste forhold bakterien kræver for at udvikle giften er, at der ikke må være ilt til stede, og fødevaren ikke er blevet varmet tilstrækkeligt op, inden den blev emballeret, fortæller Kim Vandrup Sigsgaard.

Selvom giften er ekstrem farlig, er der gode overlevelsesmuligheder, hvis en forgiftet patient kommer under hurtigt behandling med en antigift. Ifølge Statens Serum Institut overlever 95 pct. af patienter, der komme i intensiv behandling og 40 pct. uden behandling. (...)

Nyt stof får folk til at rådne op
b.dk 18.7.2011
I et forsøg på at undslippe stigende heroinpriser fixer mange af Ruslands narkomaner Krokodil, 'stoffet der æder junkier.'

Over de seneste år er et stigende antal russiske misbrugere begyndt at stikke sig med en hjemmelavet blanding af blandt andet hovedpinepiller, fortyndervæske og saltsyre. Stoffets bivirkninger har givet cocktailen tilnavnet 'stoffet der æder junkier.'

Misbrugerne er nu så mange, at flere eksperter taler om en decideret epidemi.

Selvom gruopvækkende detaljer om det nye supernarko trænger sig på, handler historien mere om et desperat narkomiljø i et af verdens mest misbrugstunge lande. (...)

Forbud lader vente på sig
Kritiske røster i landet har anklaget medicinindustrien for ikke at ville fjerne pillerne. Selvom priserne er små, er avancen høj, og visse apoteker kan takke pillerne for op til 25 procent af deres overskud.

Senest har en talsperson for regeringen i Moskva sagt, at man ville forsøge at mindske adgangen til hovedpinepillerne, men at det ville tage tid.

Efter alt at dømme er misbrugerne også forberedt på det træk. Sidste nye er, at de er begyndt at stikke sig med en særlig øjenvæske, som kan købes endnu billigere end Krokodil, og selvom brugerne med den type misbrug slipper for rådnende lemmer, kan stoffet give voldsomme psykiske problemer.

Stoffet er ligesom Krokodil blevet det sidste udtryk for et trængt misbrugsmiljø. (...)

- Jeg har ingen håp lenger
nettavisen.no 9.7.2011
Kommunen betaler 14 500 kroner per person i måneden for å sende folk tilbake til rushelvete

Bergensavisen har undersøkt forholdene på byens hospits.

Rommene er ikke mer enn seks-åtte kvadratmeter store.

De er skitne og slitte. På noen rom er det slått hull i veggene.

Andre steder deales det og brukes tung narkotika åpenlyst. Hit kommer folk fra fengsel og avrusning. Herfra skal de tilbake til samfunnet.

I stedet blir de sendt tilbake til rusen og kriminaliteten. De får en enveisbillett tilbake til helvete. Rommene koster 469 kroner døgnet, eller 14 500 kroner i måneden.

Kommunen betaler.
- Dette er et helvete, sier den unge kvinnen som åpner døren for oss. Hun slipper oss inn i det skitne rommet. Hun er 21 år gammel og helt uten håp.

Vi er i hospitset Bergenshjemmet i Nygårdsgaten. Vi har stått utenfor og ventet på at noen skulle inn eller ut. Noen som kunne slippe oss inn. (...)

Hver fjerde: Min kollega er påvirket af medicin eller stoffer
politiken.dk 8.7.2011
MISBRUG. Cokemisbrug er udbredt på visse danske arbejdspladser. 25,4 procent af deltagerne i rundspørgen svarer, at de på et tidspunkt har oplevet, at en kollega har været påvirket af medicin eller stoffer.

Brug af kokain, hash eller smertestillende piller rammer mange arbejdspladser.

Det er ikke kun i garderoberne på Det Kongelige Teater, at der angiveligt bliver sniffet kokain.

Hver fjerde af os har oplevet, at en kollega har været påvirket af stoffer eller medicin på jobbet. Det viser en rundspørge, som analysebureauet Wilke har foretaget for Avisen.dk. (...)

»Det bekræfter, hvad jeg havde på fornemmelsen - at det nærmest er blevet normalt«, siger misbrugskonsulent fra Lægernes Testcenter Ulla Erlandsen.

»Det er slemt, at vi har arbejdspladser, hvor folk ofte er høje eller skæve, og at mange vælger at sluge to kodymagnyler for at tage rygsmerterne. Jeg er chokeret«, siger hun. (...)

Drink and drugs 'fuelling suicide'
belfasttelegraph.co.uk 30.6.2011
Alcohol and drugs are fuelling homicide and suicide rates in Northern Ireland, an independent report said.

The problem is greatest among young people, with mental illness, substance abuse, drink, previous self-harm and deprivation contributing to most cases, the University of Manchester study added.

There were 332 suicides of young people over a nine-year period and last year, the number of suicides reached its highest figure ever.

Research author Professor Louis Appleby said: "In homicide and suicide generally, alcohol misuse was a more common feature in Northern Ireland than in the other UK countries and a broad public health approach, including better dual diagnosis of mental illness and alcohol or drug misuse, health education and alcohol pricing, should be seen as key steps towards reducing the risk of both homicide and suicide.

"In particular, there needs to be a focus on developing new services for young people with substance misuse problems." (...)

Teens and Drugs: Rite of Passage or Recipe for Addiction?
healthland.time.com 29.6.2011 (Time)
Teen drug use shouldn't be looked at as a rite of passage but as a public health problem, say experts, and one that has reached "epidemic" levels.

In a new report on drug, alcohol and tobacco use among teens in the U.S., the National Center on Addiction and Substance Abuse (CASA) at Columbia University finds that 75% of all high school students have used alcohol, tobacco or either legal or illicit drugs and that 20% of these adolescents are addicted.

The data also support previous studies that link early substance use to addiction later in life: 90% of Americans who are currently addicted started smoking, drinking or using drugs before age 18. A quarter of those who begin using addictive substances at these early ages become addicted as adults, while only one in 25 who start using these substances after age 21 does.

"What this data show is that any adolescent is at risk of using substances, and that it's preventable," says Dr. Leslie Walker, president of the Society for Adolescent Health and Medicine chief of adolescent medicine at the University of Washington. (...)

Is cocaine silently killing its users? (Tar kokain stilltiende livet av brukerne?)
cbsnews.com 20.6.2011
Is cocaine silently damaging its users hearts?

(CBS) Is cocaine silently killing its users? An eye-popping new study suggests that coke-heads are harming their hearts - in many cases without even realizing it.

It's not exactly news that cocaine has a detrimental effect on the cardiovascular system. Coke has been linked to heart rhythm abnormalities (arrhythmias) and strokes, and the scientists behind the study - published in the June 20 issue of the journal Heart - say that autopsies of long-term cocaine users reveal that about one in five had myocarditis. That's an inflammatory condition of the heart that can cause chest pain and heart attacks.

The authors estimate that one in four non-fatal heart attacks in persons under age 45 is linked to cocaine.

But can coke cause heart damage even in the absence of symptoms? That's what the scientists wanted to find out.

So they looked at 30 chronic, heavy cocaine users who had no symptoms of heart disease - men and women who abused the drug for at least 12 years. Using MRI scans and EKGs, the scientists found that 12 of the coke users showed evidence of significant cardiac abnormalities. Almost half had swelling of the lower left ventricle, and roughly three out of four showed signs of scarring (fibrosis).

While the swelling is often reversible, fibrosis - which can be the aftermath of a silent heart attack - is not.

Cocaine is one of the most commonly used illicit drugs in the U.S., with 6.4 million users between the ages of 15 and 64. In addition to cardiovascular problems, cocaine can cause ulcers and kidney failure, according to WebMD.

The National Institute on Drug Abuse has more on cocaine abuse. (...)

(Anm: Autoimmune attack underlying kidney failure. Interstitial nephritis, a common cause of kidney failure, has a complex and largely unknown pathogenesis. In a new published paper in The Journal of the American Society of Nephrology, a team of researchers led from Karolinska Institutet shows how interstitial nephritis can develop from an autoimmune attack on the kidney's collecting duct. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

Study: Most Addicts Get Painkillers from Friends or Family, Not Doctors
healthland.time.com 20.6.2011 (Time)
Only 1 in 5 people who misuse opioid painkillers like Vicodin get their drugs exclusively from doctors, and 69% never obtain any of these drugs from medical sources, according to a recent study published in the Archives of Internal Medicine.

Researchers led by Yale's Dr. William Becker examined 2006-08 data from the National Household Survey on Drug Use and Health (NHSDUH), an annual survey that includes information from interviews with thousands of people about their drug habits.

Information was obtained for more 3,000 people over 18 who reported having taken an opioid painkiller that was not prescribed to them or for nonmedical reasons in the last month. In line with prior research, the new study found overwhelmingly that most opioid misusers were not being treated for pain and had obtained their drugs from friends, family or dealers, not doctors.

Younger drug misusers were less likely to get their drugs from doctors than middle-age and older ones: 77% of 18-to-25-year-olds got their painkillers exclusively from nonmedical sources, compared with 52% of those older than 50. (...)

Hardare narkomiljø i distrikta:
«Dei siste åra har eg mist ni vener på grunn av narkotika. Det er trist.»

nrk.no 17.4.2011
Dei siste ti åra har over 3200 menneske døydd av overdose i Norge. I den vesle byen Florø har narkotikamiljøet blitt så hardt at dei narkomane er redde for å miste fleire. (...)

Markant utvikling i distrikta
Frå 1999 til 2009 har over 3200 rusmisbrukarar døydd som følgje av overdose i Norge. Samanlikna med andre europeiske land ligg Norge heilt i toppen på statistikken over overdosedødsfall i befolkinga.

Tidlegare var overdoser noko som nesten berre skjedde i Oslo, men i løpet av dei siste 30 åra har trenden snudd.

Ifølgje Statens institutt for rusmiddelforsking (Sirus) har det vore ei markant utvikling i overdosedødstala i distrikta, og i dag skjer storparten av overdosane utanfor hovudstaden. (...)

Overdoselandet Norge
Norge ligg øverst på statistikken over overdosedødsfall i befolkinga i heile Europa.

I 2009 omkom 214 personar i trafikken, men talet omkomne av overdose var på 285. (...)

Adverse Rx Drug Effects on Increase (Uheldige effekter fra reseptbelagte legemidler øker)
medpagetoday.com 14.4.2011
The number of hospitalizations due to side effects from drugs -- including accidental overdoses -- increased by more than 50% in five years, government researchers found.
In-hospital treatment of adverse events due to hormones -- particularly corticosteroids -- topped the list in 2008, accounting for about 16% of hospitalizations, Jennifer Lucado, MPH, and colleagues reported in an Agency for Healthcare Research and Quality statistical brief.

When combining both hospitalizations and treat-and-release situations, corticosteroids again accounted for most of the adverse events (9.4%), followed by anticoagulants and then antineoplastic and immunosuppressive drugs. (...)

Taken separately, adverse drug events were culprits in 1.8 million hospital stays and 838,000 treat-and-release emergency department visits in 2008.

Stays that year, which accounted for nearly 5% of all hospital stays, increased 52% from 1.2 million stays in 2004.

The mean age of hospitalized patients was 62.8 years, but fell to around 50 when the researchers looked just at poisonings. (...)

(Anm: Medication-related adverse outcomes in U.S. hospitals and emergency departments, 2008. AHRQ Brief 2011 (April).)

Designer drug abuse out of control: U.N. drugs board (FNs-panel for substanser opplyser at designerdop er ute av kontroll)
reuters.com 2.3.2011
(Reuters) - The problem of so-called "designer drugs" is running out of control in many regions of the world, the U.N. global drugs watchdog said Wednesday.

The International Narcotics Control Board (INCB) said detailed instructions for how to make designer drugs, which are slightly altered to bypass existing control systems, are often shared via the Internet.

The report said the problem was "escalating out of control" and "major efforts" were needed to counter it.

"Given the health risks posed by the abuse of designer drugs, we urge governments to adopt national control measures to prevent the manufacture, trafficking in and abuse of these substances," Hamid Ghodse, the INCB's president, said at a briefing in London as the board's annual report was published. (...)

Mephedrone is available through the Internet and also through retail outlets known as "smart shops," sometimes advertised as bath salt, plant food or research chemical to avoid detection and legal proceedings.

The drug has effects similar to cocaine, amphetamine and MDMA, or "ecstasy." A number of reports of deaths from using it have been reported in recent years in Britain and Europe.

"Mephedrone has now become a problem drug of abuse in Europe, North America, Southeast Asia and in Australia and New Zealand," the INCB report said.

It added that mephedrone was just "one example of a large number of designer drugs that are being abused." (...)

Det hemliga missbruket
lakemedelsvarlden.se 2.2.2011
SPECIAL I varje landsting finns det i genomsnitt 400-500 personer som behöver hjälp med sitt läkemedelsmissbruk. Problemet har hittills inte tagits på allvar. Men en beräknad kostnad på 20 miljarder kronor om året för samhället har väckt politikernas intresse. (...)

Tidigt missbruk följer med upp i medelåldern
accentmagasin.se 9.2.2011
Unga som missbrukar alkohol och andra droger löper en ökad risk att fortsätta missbruka ända upp i medelåldern. De riskerar också att drabbas av psykisk ohälsa, olyckor, ekonomiska problem, självmordsbenägenhet och fysiska sjukdomar. Det visar en ny forskningsstudie från Karolinska Institutet.

Resultaten bygger på en studie av två stora grupper ungdomar med missbruk som följts under flera decennier. Den generella bilden av missbrukande unga är att det är männen som drabbas hårdast av fortsatt missbruk och kriminalitet.

Men forskningen visar att det är små skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor med tidiga missbruks- och kriminalitetsproblem löper lika stor risk som män att utveckla psykosociala problem senare i livet.

En slutledning av forskningsstudien kan vara att bredden av problem i vuxen ålder pekar på att det inte bara är missbruket som bör behandlas. Man bör också fokusera på andra områden där unga har det svårt. (...)

Dødsdopet tok sju liv før noen reagerte
dagbladet.no 3.2.2011
Etter sju dødsfall ble dødsdopet PMMA i all hast ført opp på den norske narkotikalisten i høst. I EU har stoffet vært under narkotikalovgivningen siden 2002.

Norsk ungdomskoleelev døde
Også i Norge døde en person av stoffet i 2002. En 15 år gammel ungdomskoleelev fra Rygge døde etter å ha tatt tabletter med Mitsubishi-logo. Han hadde en kroppstemperatur på 42 grader da han ble innlagt.

- Det stemmer at det første PMMA-dødsfallet var for snart ti år siden. En 15-årig gutt fra Rygge døde, sier leder i Norsk Narkotikapolitiforening, Anette Gultvedt til Dagbladet.

Til tross for dødsfallet i Norge, og at andre europeiske land valgte å føre opp stoffet på narkotikalisten, skulle det ta ytterligere ni år, og seks nye dødsfall før Statens legemiddelverk i all hast sørget for å få ført stoffet opp på narkotikalista her i landet i høst.

- Legemiddelverket tok initiativ til å få dette stoffet på narkotikalista i oktober, etter nyhetsoppslagene om at seks personer hadde dødd av stoffet, sier seniorrådgiver i Statens Legemiddelverk Anne Sagabråten til Dagbladet. (...)

Full lege kjørte og jobbet
aftenposten.no 2.2.2011
Først promillekjørte legen til jobben og ble oppsøkt av politiet. Selv om blåseprøven viste nesten tre i promille, fortsatte legen å behandle pasienter.

Statens helsetilsyn har nå suspendert legens autorisasjon.

- Vi mener legen er til fare for pasientsikkerheten. Autorisasjonen hans er suspendert fordi vi mener det er sannsynlig at han vil bli fratatt autorisasjonen etter at tilsynssaken mot ham er avsluttet, sier Bjørn Jamtli, fungerende fagsjef for tilsynssaker i Statens helsetilsyn, til Adresseavisen.

I en promillesak i Sør-Trøndelag tingrett nylig, avga legen en uforbeholden tilståelse. På grunn av sin helsesituasjon og en påbegynt rehabilitering, slapp han imidlertid unna med samfunnstraff. (...)

Tolv døde av ecstasylignende dop
vg.no 31.1.2011
12 personer er døde og 22 andre har fått påvist spor av det narkotiske stoffet PMMA. Folkehelseinstituttet advarte mot stoffet sist høst etter at de første seks dødsfallene var registrert.

Flere av tilfellene har inntruffet etter advarselen som ble sendt ut i september. Folkehelseinstituttet tar dette som et tegn på at stoffet fortsatt er i omløp.

PMMA, som er en forkortelse for para-metoksymetamfetamin, kan finnes i tabletter og pulver solgt som ecstasy eller amfetamin, men er langt giftigere. (...)

Advarer mot dødsdop - igjen
nrk.no 31.1.2011
Det ecstasy-lignende stoffet PMMA tar livet av stadig flere.

eks mennesker har dødd siden forrige advarsel fra Folkehelseinstituttet. (...)

12 døde etter å ha tatt livsfarlig nytt dop
aftenposten.no 31.1.2011
- Brukerne er ofte ikke klar over hva de får i seg, advarer divisjonsdirektør Jørg Mørland i Folkehelseinstituttet.

PMMA selges som ecstacy og amfetamin, men er mye giftigere. Det har ført til 12 dødsfall siden juni i fjor. I tillegg er 22 bilister tatt i PMMA-rus.

- Utviklingen er skremmende. Ingen andre land, hverken i Europa - eller USA - har rapportert om så mange dødsfall av stoffet PMMA som i Norge, sier divisjonsdirektør Jørg Mørland i Folkehelseinstituttet til Aftenposten.(...)

Michael Jacksons lege stilles for retten
aftenposten.no 12.1.2011
Poplegenden Michael Jacksons personlige lege, Conrad Murray, blir stilt for retten for uaktsomt drap på den berømte sangeren.

Dommer Michael Pastor besluttet tirsdag etter seks dager med bevisførsel at det er lagt fram tilstrekkelig bevis til at han kan tiltales for uaktsomt drap.

Påtalemyndigheten la fram bevismateriale som tyder på at Murrays måte å behandle Jackson på avvek sterkt fra vanlig medisinsk praksis.

Jackson døde i juni 2009 av en overdose sterk anestesimedisin som gis intravenøst og normalt bare i forbindelse med operasjoner på sykehus. (...)

Tre tiltalt etter Ragnhilds død
bt.no 30.12.2010
Ragnhild Helsengreen kunne vært i live hvis de skaffet hjelp, mener statsadvokaten.

Tre personer risikerer nå lange fengselsstraffer etter at 15 år gamle Ragnhild Helsengreen døde av overdose i en leilighet i Solheimslien i sommer.

To av dem, en 18 år gammel mann og en 33 år gammel kvinne, skal ifølge tiltalen ha ruset seg sammen med 15-åringen, og hjulpet henne til å sette en sprøyte med heroin.

I tillegg hadde jenten fått i seg blant annet stoffene PMMA og metamfetamin. (...)

Mareritt for tvangsinnlagt mor
tv2nyhetene.no 12.12.2010
En svært kritisk rapport om den særnorske ordningen med tvang overfor rusmiddelavhengige avdekker en rekke kritikkverdige forhold og grov forskjellsbehandling i bruk av tvang.

– Jeg ville heller satt i fengsel fremfor å være på tvangsinnlagt på institusjon, forteller «Janne». En svært kritisk rapport om den særnorske ordningen med tvang overfor rusmiddelavhengige avdekker en rekke kritikkverdige forhold og grov forskjellsbehandling i bruk av tvang. (...)

Dyrt missbruk av medicin
dagensmedicin.se 2.11.2010
Läkemedelsmissbruk kostar samhället 20 miljarder kronor per år, enligt regeringens utredare.

Sammanlagd kostnad för missbruket av alkohol, narkotika och läkemedel är cirka 150 miljarder kronor årligen i Sverige. Det visar nya beräkningar från regeringens missbruksutredning, skriver utredaren Gerhard Larsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Mest kostar alkoholen, 66 miljarder kronor, medan narkotikan beräknas kosta samhället 62 miljarder kronor per år. (...)

Beroendekunskap behöver bli ett ämne i grundutbildningarna för yrkesgrupper som sjuksköterskor, psykologer och läkare. Sjukvårdens och socialtjänstens insatser måste också samordnas bättre utifrån individens behov, skriver Gerhard Larsson i debattartikeln. (...)

Party 'Popper' Drugs Damage Eyes
medpagetoday.com 26.10.2010
Experimenting with "poppers" -- inhaled alkyl nitrates used as recreational drugs -- can cause lasting retinal damage, ophthalmologists warned.

Four cases over a three-month period in France were reported in a letter to the editors appearing in the Oct. 14 issue of the New England Journal of Medicine.

The prolonged visual loss likely resulted from damage to foveal photoreceptors by the acute, massive release of nitric oxide from the drugs, Michel Paques, MD, PhD, of the Quinze-Vingts Hospital in Paris, and colleagues wrote. (...)

Drug Testing Doesn't Always Draw Truth from Teens
medpagetoday.com 25.10.2010
Teens may deny drug use -- even in the face of an impending positive drug test, researchers reported.

A longitudinal cohort study of more than 400 high-risk urban teens and parents, found that even those teens who knew a hair analysis test would be positive for cocaine still wouldn't admit it voluntarily beforehand, according to Virginia Delaney-Black, MD, MPH, of Wayne State University and Children's Hospital of Michigan, both in Detroit, and colleagues.

Less than 1% of those tested said they used cocaine -- whereas the drug showed up in hair samples of 33.7% (2 versus 69 of 211, P<0.001), Delaney-Black and co-authors wrote in the November issue of Pediatrics. (...)

(Anm: Just Say "I Don't": Lack of Concordance Between Teen Report and Biological Measures of Drug Use. PEDIATRICS 2010 (Published online October 25).)

Marijuana, Prescription Meds Drive Spike in Drug Use (Marihuana, reseptbelagte legemidler driver opp substansforbruket)
Psychiatr News 2010;45(20):6 (October 15) (American Psychiatric Association)
Previous concerns by federal health officials over “doctor shopping” by drug abusers give way to a call by these officials for more patient education on the need to dispose unneeded prescribed medications.

The overall national rate of drug use increased from 2008 to 2009, and the two drug categories that accounted for most of that increase were prescription drugs and marijuana.

The overall rate of illicit drug use in the United States rose from 8 percent of the population over age 11 in 2008 to 8.7 percent one year later, according to the nation's most comprehensive annual substance use survey. Results of the National Survey on Drug Use and Health, conducted by the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), released on September 16, identified nonmedical uses of marijuana and prescription drugs as the key drivers of the increase. (...)

Seks døde av nytt narkotikastoff
dagbladet.no 6.10.2010
Folkehelseinstituttet advarer etter mange overdoser. (...)

Stoffet PMMA, ParaMetoksyMetAmfetamin, er et stoff som ligner både amfetamin og ecstasy.

Inntak av stoffet innebærer en høyere risiko for dødelige overdoser enn stoffene det minner om. (...)

Hallusinogen I tillegg har Folkehelseinstituttets Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning oppdaget PMMA hos flere personer som er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand.

PMMA er et stimulerende hallusinogen. I kroppen omdannes stoffet til PMA (ParaMetoksyAmfetamin), et narkotisk stoff som også går under navnet «Death» og «Dr. Death».

Folkehelseinstituttet opplyser at død kan inntre plutselig og uventet som følge av hjerterytmeforstyrrelser eller hjerneslag, ved bruk av stoffet, men også ved lengre forløp med en rekke symptomer som trykk i brystet, koma, kramper og gradvis svikt i indre organer som lunger, nyrer og hjerte. (...)

(Anm: Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxymethamphetamine) (mintankesmie.no).)

(Anm: Revealed: How speed, meth, ecstasy and other party drugs age the heart at an alarming rate. Scientists analysed blood flow in more than 700 recreation drug users. Found the heart and its arteries much fail earlier in amphetamine consumers. It's believed amphetamines interfere with stem cell functioning - the cells involved in tissue repair and renewal. (…) Experts believe it's because the substance interferes with stem cell functioning - the ones involved in tissue repair and renewal. (bbc.com 9.2.2017).)

(Anm: Ecstasy skader hukommelsen. Personer som misbruker Ecstasy kan få svekket hukommelse permanent. (…) - Den generelle konklusjonen kan vi si er at om du stopper misbruket, blir ikke hukommelsen din verre. Men selv om du slutter kan det hende hukommelsen din aldri vil bli bra igjen, påpeker Zakzanis. (nettavisen.no 24.3.2006).)

(Anm: Bare én av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling i tide (tv2.no 16.2.2014).)

(Anm: – Får du hjerneslag har du dårlig tid. Dersom du rammes av hjerneslag risikerer du å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Får du ikke behandling innen 4,5 timer, er risikoen for invaliditet og uførhet stor. (…) Slagambulanse med CT. (nrk.no 8.2.2016).)

(Anm: Ja til ny akuttmetode: Flere slagpasienter kan få tilbud om å «fiske ut» blodpropp av hjernen. To år etter mange andre land gis det nå klarsignal til å videreføre ny og effektiv behandlingsmetode for slagpasienter. I fjor fikk bare 150 pasienter inngrepet - som opptil tusen kan ha nytte av hvert år. (aftenposten.no 2.5.2017).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

HFSA: Check Drug History in CHF Patients (HFSA (Heart Failure Society of America): Sjekk tidligere substansbruk hos CHF(Chronic heart failure - kronisk hjertesvikt)-pasienter)
medpagetoday.com 16.9.2010
SAN DIEGO -- Almost one-fourth of patients hospitalized for heart failure had a history of cocaine use as a potential contributing factor, a retrospective chart review showed.

Compared with patients who had a negative cocaine history, cocaine users were younger and had a lower comorbidity burden. Despite those favorable characteristics, they were almost twice as likely to be readmitted within six months of discharge, according to a presentation here at the Heart Failure Society of America meeting.

"At our hospital, cocaine use was common among patients hospitalized for heart failure," Bradley A. Bart, MD, of Hennepin County Medical Center in Minneapolis, told MedPage Today. "These results emphasize the need for a complete drug history -- including illicit drugs -- on all patients with heart failure." (...)

Meth-bruk skal hjelpa psykose-forsking
nrk.no 11.9.2010
– Målet er å finne ein fellesnemnar i hjernen til dei som blir psykotiske. (...)

Fleire unge med psykosar
Tidlegare denne veka kunne NRK Hordaland fortelja at svært mange innleggingar av unge på psykiatriske sjukehus her i landet, skuldast metamfetamin.

LES ÓG: Fleire unge med psykoser

Dette stoffet er ifølgje ekspertar farlegare enn "vanleg" amfetamin, og ikkje minst aukar det faren for psykose. (...)

(Anm: Re: Amfetaminutløst psykose eller schizofreni? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:517 – 8 (25.3.2015).)

FDA Panels Reject Plan to Curb Opioid Painkiller Abuse
consumermedsafety.org 23.7.2010
Stumbling block was lack of mandatory training for prescribing doctors, official says

FRIDAY, July 23 (HealthDay News) -- Two advisory panels to the U.S. Food and Drug Administration voted Friday against the agency's plan to curb abuse of opioid painkillers.

In February, the FDA issued a proposal called a Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS) for all extended-release and long-acting opioid drugs. The proposal was an attempt to curtail the growing misuse and abuse of the powerful and potentially addictive drugs, according to the agency. (...)

Doctors Want Pain Drugs To Be Tracked (Leger ønsker at smertestillende legemidler spores)
kaiserhealthnews.org 29.6.2010
The Hill: Doctors who belong to the American Society of Interventional Pain Physicians want lawmakers to give money to help states begin collecting and sharing data on patients who "doctor shop" for pain medications. (...)

Medicinalfirma vil studere Ozzy
politiken.dk 18.6.2010
At legendens vaner ikke har slået ham ihjel, gør ham til et medicinsk mirakel.

Et vildt forbrug af stoffer, medicin og alkohol burde have sendt rocklegenden Ozzy Osbourne i graven op til flere gange.

Men trods sin farlige livsstil er heavystjernen stadig i live, og det vil en række forskere nu gerne se nærmere på.

Medicinalfirmaet Knome vil ifølge musikmagasinet Gaffa bruge 240.000 kroner på at undersøge Ozzys dna. (...)

Hver femte amerikanske ungdom misbruker legemidler
aftenbladet.no 3.6.2010
Én av fem ungdomsskoleelever i USA har misbrukt legemidler, viser en studie.

Av de hvite ungdommene innrømmet 23 prosent å ha misbrukt reseptbelagte legemidler. 17 prosent av de latinamerikanske ungdommene og 12 prosent av de svarte ungdommene oppga å ha misbrukt legemidler. (...)

Home Office has failed to monitor effect of England’s drugs strategy, says watchdog (Home Office har mislykkes å overvåke effekten Englands strategi for narkotisk stoffer)
BMJ 2010;340:c1911 (7 April)
It is "unacceptable" that the Home Office in England does not know the overall effect of the drugs strategy it introduced in 2008, says the public spending watchdog.

The 10 year strategy, which aims to "reduce the harm that drugs cause to society, to communities, individuals, and their families," costs the country £1.2bn (€1.4bn; $1.8bn) a year. But the House of Commons Public Accounts Committee criticised the Home Office for not evaluating its work rigorously enough. (...)

Prescription Drug Abuse Sending More to Hospitals (Misbruk av reseptbelagte legemidler sender flere på sykehus)
usnews.com 6.4.2010
Overdoses of painkillers and sedatives up 65 percent in U.S., study finds

TUESDAY, April 6 (HealthDay News) -- Hospitalizations caused by accidental and intentional abuse of prescription sedatives, tranquilizers and other painkilling drugs has risen dramatically over the last decade, new research reveals. (...)

The study, reported in the May issue of the American Journal of Preventive Medicine, presents a snapshot of prescription drug abuse drawn from a database that tracks hospitalizations nationwide. (...)

Prescription drug overdoses on the rise in U.S.
reuters.com 6.4.2010
NEW YORK (Reuters Health) - More and more Americans are landing in the hospital due to poisoning by powerful prescription painkillers, sedatives and tranquilizers, according to a report released today. City-living middle-aged women seem particularly vulnerable. (...)

Dødsfall knyttet til GHB
nrk.no 19.3.2010
Politiet i Vestfold etterforsker to dødsfall.

Politiet mener det farlig stoffet GHB er i omløp i Vestfold. (...)

Tidlig cannabisbruk knyttes til psykose
dagensmedisin.no 2.3.2010
Forskere har oppdaget en sterkere sammenheng enn det en tidligere har visst vedrørende bruk av cannabis i ung alder og risiko for psykose. (...)

(Anm: Prediction of Psychosis in Adolescents and Young Adults at High Risk Arch Gen Psychiatry. 2010;67(3):241-251 (March).)

Ungdommer i koma av hjemmelagd partydop
dagbladet.no 27.2.2010
(Dagbladet): Politi og helsevesen advarer ungdom i Haugesund mot livsfarlig flytende og hjemmelagd partydop som er omløp i byen - trolig GHB (gammahydrolsybutyrat) eller et beslektet stoff. (...)

Tre unge menn og ei jente ble sendt til Haugesund Sjukehus. Fem timer seinere er to av dem ennå ikke ved bevissthet. (...)

FN bekymret over misbruk av reseptmedisiner
vg.no 25.2.2010
I USA er misbruk av reseptbelagte medisiner et like stort problem som misbruk av ulovlige stoffer, skriver FN-organet International Narcotics Control Board (INCB) i sin årsrapport.

Tilsvarende utvikling finnes i flere vestlige land. (...)

Countries face "hidden problem" of prescription drug misuse (De ulike land møter "skjult problem" med misbruk av legemidler)
BMJ 2010;340:c1109 (24 February)
The number of people addicted to prescription drugs has risen sharply in many countries, with many people combining this misuse with that of heroin, cocaine, and MDMA (ecstasy), warns a report from the International Narcotics Control Board, the independent body that monitors implementation of the United Nations’ drug control conventions.

The board says that national authorities need to give more attention to this "hidden problem" when formulating public health policies. (...)

The 2009 annual report of the International Narcotics Control Board is at www.incb.org. (...)

U.N. narcotics board warns of prescription drug abuse (FNs narkotikaorgan (INCB) advarer mot misbruk av reseptbelagte legemidler)
reuters.com 24.2.2010
LONDON (Reuters) - Misbruk av reseptbelagte legemidler vokser raskt omkring i verden, hvor flere mennesker misbruker lovlig narkotika enn heroin, kokain og ecstasy til sammen, uttalte FNs globale vaktbikkje for narkotika på onsdag. (- Abuse of prescription drugs is growing rapidly around the world, with more people abusing legal narcotics than heroin, cocaine and ecstasy combined, the United Nations global drugs watchdog said on Wednesday.)

The International Narcotics Control Board (INCB) also pointed to a rise in the use of so-called "date rape drugs," as sexual abusers try to get around more rigorous controls with substances not banned by international drugs laws.

The INCB said several high-profile celebrity deaths, such as pop star Michael Jackson last year, had focused attention on prescription drug abuse.

In the United States, abuse of prescription drugs "is now the second most important drug abuse issue after cannabis," it said, with 6.2 million people hooked on them in 2008. (...)

Kjøper narko-resept for 500 kr
aftenposten.no 19.1.2010
For 500 kroner under bordet kjøper Henrik resept på 75 valium og 100 sovetabletter av legen, skriver Aften i dag. (...)

Legen driver som den reneste langeren. Legen får 500 kroner i kontanter, Henrik får resepten på pillene han er så avhengig av: 75 valium og 100 apodorm sovetabletter. Legebesøket er over på fem minutter.

– Det er klart det er farlig for meg som pasient at legen ikke undersøker meg, ikke stiller diagnose eller fører journal. Men alternativet er å kj&osl