Psykiatere neglisjerer pasienters fysiske helseproblemer, ifølge studie (BMJ 2011; 343:d5209 (15 August))

Studie viser at de fleste som skrev kliniske retningslinjer hadde økonomiske bånd til legemiddelfirmaer (kaisernetwork.org 3.4.2009)

Amerikansk institutt peker på uoverensstemmelser mellom retningslinjer for samme tilstand (BMJ 2011; 342:d1991 (28 March))

Michael Fiore is in charge of revising federal guidelines on how to get smokers to quit. (wsj.com (12.2.2007))

Many clinical guidelines for doctors in the United States are influenced by the pharmaceutical industry and special interest groups, said an article in the New England Journal of Medicine last week (2007;356:331-3). (BMJ 2007;334:171 (27 January))

- For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studie

Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds (For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studie)
statnews.com 22.8.2016
Leger stoler vanligvis på retningslinjer for behandlinger gitt av medisinske foreninger, men en ny studie viser at mange eksperter som er involvert i utarbeidelsen av disse retningslinjene i Canada har økonomiske bånd til legemiddelfirmaer. Og forfatterne av studien anbefaler at medisinske samfunn implementerer strengere regler for opplysningskrav for å unngå å undergrave kliniske beslutninger. (Physicians typically rely on treatment guidelines issued by medical associations, but a new study finds that many experts involved in assembling these guidelines in Canada have financial ties to drug makers. And the study authors recommend that medical societies implement tougher disclosure rules to avoid undermining clinical decisions.)

Forskerne analyserte 350 forfattere, som jobbet på 28 forskjellige retningslinjer for behandlinger, noen av dem jobbet faktisk på flere dokumenter. Til sammen undersøkte de 400 uttalelser med økonomiske interessekonflikter i forbindelse med de retningslinjer som er publisert i 2012 og 2013, men fant ifølge analysen som ble offentliggjort i forrige uke i BioMed Central, at relasjoner til legemiddelfirmaer varierte. (The researchers analyzed 350 authors who worked on 28 different treatment guidelines, some of whom actually worked on multiple documents. Altogether, they examined 400 financial conflicts of interest statements in connection with the guidelines published in 2012 and 2013, but found that relationships with drug makers varied, according to the analysis, which was published last week in BioMed Central.)

I 75 prosent av offentliggjøringene opplyste forfatteren av retningslinjer om minst ett slikt forhold, og i 21 prosent av retningslinjene opplyste alle forfatterne om én konflikt med legemiddelfirmaer. Mer spesifikt, i 54 prosent av retningslinjene, opplyste minst én forfatter en konflikt med legemiddelfirmaer hvor de anbefalte behandling. Og i 29 prosent av retningslinjene gjorde mer enn en av forfatterne det. (In 75 percent of the disclosures, at least one guideline author revealed such a relationship and in 21 percent of the guidelines, all of the authors disclosed a conflict with drug companies. More specifically, in 54 percent of the guidelines, at least one author revealed a conflict with the manufacturer of the drug they recommended for treatment. And in 29 percent of the guidelines, more than one of the authors did so.)

(Anm: Fortsatt for lite åpenhet blant forfattere av retningslinjer og andre. Still too little transparency among guideline writers and others. A series of studies published in JAMA Internal Medicine have concluded that there needs to be much greater transparency about conflicts of interest among clinicians, patient advocacy organizations, and professional groups. One study found that the level of commercial conflicts of interest among guideline committees remains a problem.1 BMJ 2017;356:j276 (Published 17 January 2017).)

(Anm: Interessekonflikter mht. retningslinjer / veiledere for behandling av seminal hepatitt C-virus og høyt kolesterol. (Conflict of Interest in Seminal Hepatitis C Virus and Cholesterol Management Guidelines. (…) Conclusions and Relevance. Neither the cholesterol guideline nor the hepatitis C virus guideline fully met the IOM standards for commercial COI management, and discordance between committee leader guideline disclosures and those in contemporaneous articles was common. Adherence to additional IOM standards for guideline development and evidence review was mixed. Adoption of consistent COI frameworks across specialty societies may help ensure that clinical guidelines are developed in a transparent and trustworthy manner.) JAMA Intern Med. 2017 (Published online January 17).)

(Anm: Conflicts of Interest and the Presence of Methodologists on Guideline Development Panels: A Cross-Sectional Study of Clinical Practice Guidelines for Major Depressive Disorder. Guidelines in many disease cateories are increasingly recommending drugs as first-line interventions for mild or subthreshold conditions, raising concerns about the quality and trustworthiness of clinical practice guidelines [1] Critical reviews of the literature on treatments for depression have clearly shown that because of the frequenqy of residual depressive symptoms and adverse events associated with antidepressants, alternative treatments [7] should be considered. Psychother Psychosom. 2017;86(3):168-170. Epub 2017 May 11.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: RADS-udvalg beskyldes for at misbruge GRADE i sag om ADHD-medicin. Et medlem af udvalget bag Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for voksne med ADHD beskylder RADS for at overvurdere pålideligheden af methylphenidats effekt ved at misbruge værktøjet GRADE.
(dagenspharma.dk 7.11.2016).)

- Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandlinger de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk.

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Kronikk: (…) Samspill kan sikre bruk av oppdatert kunnskap. Samarbeidet om fagprosedyrer bør koordineres og kvalitetssikres på nasjonalt nivå. Dette kan være et viktig bidrag i målet om en likeverdig helsetjeneste for alle. (dagensmedisin.no 23.10.2017).)

(Anm: - Professor om øredræn: Behandling uden evidens er typisk for Danmark. (…) Professor: Vi behandler mange sygdomme uden evidens.) (videnskab.dk 18.11.2017).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Svenske læger i dobbeltrolle har undladt at oplyse om honorarer

Svenske læger i dobbeltrolle har undladt at oplyse om honorarer
dagenspharma.dk 3.10.2016
En gruppe svenske læger har siddet i ekspertgrupper og udarbejdet retningslinjer, samtidig med at have modtaget honorarer fra virksomheder inden for samme områder

En gruppe svenske læger har angiveligt undladt at oplyse, at de har modtaget honorarer fra lægemiddelvirksomheder, samtidig med at de har medvirket til udarbejdelsen af kliniske retningslinjer.
Det skriver Dagens Medicin i Sverige på baggrund af artikler i Svenska Dagbladet.

16 læger, som har fungeret som eksperter for den svenske Lægemiddelstyrelse, Läkemedelsverket, ved bl.a. at være med til at udarbejde retningslinjer, er kommet i vælten, fordi de ikke har oplyst om, at de har modtaget honorarer fra medicinalfirmaer.

Af de 16 læger har seks af lægerne oplyst, at de også optræder som rådgivere for medicinalvirksomheder. Men i flere tilfælde har de undladt at oplyse om de honorarer, de har modtaget fra virksomhederne.

De undersøgte læger har blandt andet siddet i ekspertgrupper, som har udarbejdet kliniske retningslinjer for hepatitis C og ADHD blandt børn og voksne. Samtidig har de modtaget honorarer på mellem 60.000 og 230.000 svenske kroner fra forskellige farmaceutiske virksomheder, der producerer lægemidler inden for netop i disse behandlinger, står der i artiklen. (…)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

- Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie.

Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds. Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie.
BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016)
Mer enn 85 % av forfatterne av nasjonale retningslinjer for kreft hadde minst én økonomisk interessekonflikt  i 2014, ifølge en amerikansk studie.1 Forskerne fant at forfatterne fikk i gjennomsnitt mer enn 10 000 dollar (£ 7600, € 8900) fra legemiddel- og utstyrsfirmaer som generelle utbetalinger knyttet til slike ting som rådgivning, måltider og losji og 236 000 dollar i utbetalinger knyttet til forskning, herunder finansiering i forbindelse med kliniske studier. (…) (More than 85% of the authors of national cancer guidelines had at least one financial conflict of interest in 2014, a US study has found.1 The researchers found that the authors received an average of more than $10 000 (£7600, €8900) from the drug and device industry in general payments relating to such things as consulting, meals, and lodging and $236 000 in payments relating to research, including funding associated with clinical trials.)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

- Nesten ni av 10 leger og forskere som bidro til å utvikle et førende sett med retningslinjer for kreftomsorgen i USA rapporterte finansielle bånd til legemiddelindustrien og medisinske utstyrsfirmaer.

Study finds links between physicians setting cancer care guidelines and drug industry
medicalnewstoday.com 31.8.2016
Nesten ni av 10 leger og forskere som bidro til å utvikle et førende sett med retningslinjer for kreftomsorgen i USA rapporterte finansielle bånd til legemiddelindustrien og medisinske utstyrsfirmaer, ifølge en studie fra University of North Carolina Lineberger Omfattende Cancer Center. (Nearly nine out of 10 physicians and researchers who helped develop a leading set of cancer care guidelines in the United States reported financial ties to the pharmaceutical and medical device industries, a University of North Carolina Lineberger Comprehensive Cancer Center study found.)

Of the 125 panelists who worked on setting the National Comprehensive Cancer Network's guidelines for lung, breast, prostate and colorectal cancer, 108 received some form of industry funding. This could include general payments for food, lodging, or speaker fees as well as research funding, according to the study published in JAMA Oncology. The majority of those payments were within the limits set by the NCCN to prevent financial conflicts of interest, but eight guideline authors exceeded them.

- Er statlige myndigheter i ferd med å ta et sterkere styringsgrep om medisinsk kunnskap?

Et kaos
A Brean
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:687 (3.5.2016)
Det trengs opprydding i helsevesenets utallige og ofte motstridende retningslinjer. Hvem skal ta grep om den medisinske kunnskapen?

«Er statlige myndigheter i ferd med å ta et sterkere styringsgrep om medisinsk kunnskap?» spurte Åsmund Reikvam i en lederartikkel i Tidsskriftet i 2007 (1). Ni år senere ser svaret ut til å være ja. På Helsedirektoratets internettside Nasjonale faglige retningslinjer finnes det nå over 50 faglige retningslinjer og over 90 statlige veiledere (2). Inkluderer vi også prioriteringsveilederne og pakkeforløp-for-kreft-veilederne på den samme internettsiden, er det her samlet over 200 ulike dokumenter som på ulikt vis beskriver hva helsepersonell bør og ikke bør foreta seg i klinisk praksis. Selv om Helsedirektoratets krav til sine egne retningslinjer er blitt betydelig skjerpet i de senere år, er det i praksis vanskelig å se forskjell på disse og på samme nettsides ulike «veiledere», som også ofte gir føringer for diagnostikk og behandling (2). (…)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Have we given guidelines too much power? “Guidelines, not tramlines,” said David Haslam, chair of the National Institute for Health and Care Excellence (NICE), at its conference this year. Amen to that, but for those of us in primary care, how well do guidelines fit our patients? Guidelines should be a good idea. It’s impossible to keep on top of all new research, to assess its relevance, outcomes, and biases, and to systematically review and meta-analyse it. We require experts to pull research together and then pick it apart. But is the end result reliable? BMJ 2014;349:g6027  (Published 06 October 2014).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Lederartikler (Editorials) Tid for kunnskapsbasert forskningspolitikk Og offentlig finansierte forskere må være åpne om den sannsynlige betydningen av forskningen. (Time for evidence based research policy. And publicly funded researchers need to be candid about the likely impact of research). BMJ 2016;353:i3146 (Published 13 June 2016).)

- USAs retningslinjer for behandling av muggsopp: - Tidlig diagnose er fortsatt nøkkelen til vellykket behandling av dødelig soppinfeksjon. (- De oppdaterte retningslinjene gjelder tre viktige former for aspergillose: allergisk, kronisk lungerelatert, og invasiv (invaderende). Den allergiske formen er vanligst og påvirker millioner av mennesker over hele verden. De med astma og cystisk fibrose har høyest risiko for å utvikle allergisk aspergillose.)

Early diagnosis remains key to successful treatment of deadly fungal infection (Tidlig diagnose er fortsatt nøkkelen til vellykket behandling av dødelig soppinfeksjon)
medicalnewstoday.com 4.7.2016
Mens erkjennelse av at forbedrede terapier har ført til bedre behandling av pasienter med invasiv (invaderende) aspergillose - en potensielt dødelig soppinfeksjon - understreker nye retningslinjer for praksis at det fortsatt er et livsviktig behov for tidlig diagnose. (While acknowledging that improvements in therapies have led to better care of patients with invasive aspergillosis - a potentially deadly fungal infection - new practice guidelines emphasize that there remains a critical need for early diagnosis.)

The Infectious Diseases Society of America (IDSA) har oppdatert retningslinjer for diagnostisering og behandling av aspergillose og publisert dem i tidsskriftet Clinical Infectious Diseases. (...) (The Infectious Diseases Society of America (IDSA) har oppdatert retningslinjer for diagnostisering og behandling av aspergillose og publisert dem i tidsskriftet Clinical Infectious Diseases.)

(Anm: Søk i Helsedirektoratets Nasjonale faglige retningslinjer gir "0 treff på muggsopp" - Veiledere, prioriteringsveiledere og pakkeforløp kreft. (helsedirektoratet.no/retningslinjer.)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidlig diagnose er fortsatt nøkkelen til vellykket behandling av dødelig soppinfeksjon. (Early diagnosis remains key to successful treatment of deadly fungal infection) (…) De oppdaterte retningslinjene gjelder tre viktige former for aspergillose: allergisk, kronisk lungerelatert, og invasiv (invaderende). Den allergiske formen er vanligst og påvirker millioner av mennesker over hele verden. De med astma og cystisk fibrose har høyest risiko for å utvikle allergisk aspergillose. (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Må ha bedre byggetilsyn | Frank Ivar Andersen, daglig leder Byggmesterforbundet. Arbeidsinnvandring, særlig fra Øst-Europa, har medført betydelig innslag av utenlandske bygningsarbeidere med manglende fagkompetanse og kunnskap om norske byggeskikker og regler. I en kronikk 14. juli bekrefter SINTEF Byggforsk at dagens bygg har like mange byggfeil som før. Jeg vil gi min tilslutning til denne konklusjonen, men er undrende til fremstillingen av en byggenæring som konservativ og laugsbasert. (…) SINTEF Byggforsk stadfester at vår bygningsmasse, selv i en tid med høy aktivitet, ikke blir bedre. (aftenposten.no 16.7.2016).)

- Norges retningslinjer for behandling av muggsopp

Søk i Helsedirektoratets Nasjonale faglige retningslinjer gir "0 treff på muggsopp" - Veiledere, prioriteringsveiledere og pakkeforløp kreft. (helsedirektoratet.no/retningslinjer.)

(Anm: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

(Anm: Evidence based medicine: a movement in crisis? BMJ 2014;348:g3725 (13 June 2014).)

(Anm: Campaign is launched to make patients the focus of evidence based medicine. BMJ 2014;349:g4443 (03 July 2014).)

(Anm: Lægeselskab laver regler for industritilknytning. Dansk Dermatologisk Selskab vil begrænse tilknytningen til medicinalindustrien, når medlemmer laver behandlingsvejledninger. (dagenspharma.dk 3.5.2016).)

- Hvorfor vi ikke kan stole på kliniske retningslinjer (- Have we given guidelines too much power?)

Evidence Based Medicine (Bevisbasert medisin)
Why we can’t trust clinical guidelines
(Hvorfor vi ikke kan stole på kliniske retningslinjer)
BMJ 2013;346:f3830 (14 June 2013)
Til tross for gjentatte anmodninger om å forby eller begrense interessekonflikter blant forfattere og sponsorer av kliniske retningslinjer vedvarer problemet. Jeanne Lenzer gransker (Despite repeated calls to prohibit or limit conflicts of interests among authors and sponsors of clinical guidelines, the problem persists. Jeanne Lenzer investigates)

Den 13. april 1990, på en måte som hittil ikke har skjedd, fakset det amerikanske National Institutes of Health et brev til hver lege i USA om hvordan å foreskrive riktig gjennombruddsbehandling for akutt ryggmargsskade. Mange nevrokirurger var skeptiske til de bevis som lå bak den nye anbefalingen om å gi høye doser av steroider, men når de to respekterte organisasjonene publiserte en vurdering og en retningslinje som anbefaler behandling, følte de seg forpliktet til å gi den. Nå, over to tiår senere, advarer nye retningslinjer mot de alvorlige skadene av høye doser av steroider. Denne saken og andre liknende peker på de etiske vanskelighetene som leger møter når bias (skjeve) retningslinjer promoteres og stiller spørsmålet: Hvorfor feiler prosessene som er ment å forhindre eller redusere bias (skjevhet)? (On 13 April 1990, in an unprecedented action, the US National Institutes of Health faxed a letter to every physician in the US on how to correctly prescribe a breakthrough treatment for acute spinal cord injury. Many neurosurgeons were sceptical of the evidence that lay behind the new recommendation to give high dose steroids, yet when two respected organisations released a review and a guideline recommending the treatment, they felt obliged to give it. Now, over two decades later, new guidelines warn against the serious harms of high dose steroids. This case and others like it point to the ethical difficulties that doctors face when biased guidelines are promoted and raise the question: why do processes intended to prevent or reduce bias fail?)

Leger som stiller seg skeptiske til det vitenskapelige grunnlaget for kliniske retningslinjer har to valg: de kan følge retningslinjene selv om de har en mistanke om at de vil forårsake skade, eller de kan ignorere dem og gjøre hva de mener er riktig for sine pasienter, og dermed risikere profesjonell kritikk og muligens setter karrieren på spill.1 2 3 4 Dette er ikke bare et teoretisk dilemma; der er bevis på at selv om leger tror en retningslinje mulig er skadelig og kompromittert av bias (skjevhet), følger et betydelig antall dem.5 (Doctors who are sceptical about the scientific basis of clinical guidelines have two choices: they can follow guidelines even though they suspect doing so will cause harm, or they can ignore them and do what they believe is right for their patients, thereby risking professional censure and possibly jeopardising their careers.1 2 3 4 This is no mere theoretical dilemma; there is evidence that even when doctors believe a guideline is likely to be harmful and compromised by bias, a substantial number follow it.5)

(Anm: Utvalgt – og helt uavhengig? Offentlige utvalg er ikke bare et faglig forum, men også et styringsredskap som kan «politisere» forskerne. Produktivitetskommisjonen føyer seg inn i rekken av stadig flere forskertunge utvalg som leverer NOU-er spekket med faglige referanser og analyser, skriver artikkelforfatter. Her er kommisjonens leder Jørn Rattsø. (dn.no 12.2.2016).)

(Anm: Eric Nævdal forsker ved Frischsenteret. Advokater, meglere og konsulenter spiser opp stadig mer av økonomien - på tide å effektivisere andre enn lærere og sykepleiere. Vi bør gå det private næringslivet nærmere etter i sømmene. Produktivitetskommisjonen har kommet med sine anbefalinger om hva som er nødvendig for å sikre velferdsstaten. (…) Internasjonale studier tyder på at 60-90 prosent av alle oppkjøp og fusjoner er mislykkede. Jeg har ikke sett gode tall fra Norge, men et konsulentfirma, Mercuri Urval, hevder på sine websider at det er under en tredel som er profitable. (aftenposten.no 19.5.2016).)

(Anm: The deceptive portrayal of benzodiazepines in treatment guidelines. A report published in Psychotherapy and Psychosomatics analyzes how the use of benzodiazepines is analyzed in treatment guidelines. (medicalnewstoday.com 13.11.2015).)

(Anm: Senator questions pain panel’s ties to industry. (…) One member, Wyden noted, was supported by a charity at the Center for Practical Bioethics that was funded by a $1.5m (£1m; €1.3m) endowment from Purdue Pharma, the manufacturer of Oxycontin, a formulation of the opioid oxycodone. Another member, also employed at the Center for Practical Bioethics, had received $6700 from a Purdue affiliate for travel and “services other than consulting, including serving as faculty or as a speaker.”BMJ 2016;352:i878 (Published 15 February 2016).)

- FDA dropper eksperter med industri-kontakter

FDA dropper eksperter med industri-kontakter
medwatch.dk 12.7.2016
Fire fagfolk er med øjeblikkelig varsel blev afskediget fra et rådgivende panel under de amerikanske lægemiddelmyndigheder. Begrundelsen? Lægerne havde for tætte finansielle forbindelser til industrien.

De amerikanske lægemiddelmyndigheder er stødt på et bump på vejen i arbejdet med at lave nye vejledninger til brugen af opiat-baseret smertestillende medicin. Det uafhængige panel, som skal rådgive om brugen af medicinen, har nemlig lige afskediget fire af dets medlemmer for tilsyneladende upassende økonomiske forbindelser til industrien. Det skriver Associated Press .

Afskedigelserne kommer på baggrund af henvendelser fra senator Ron Wyden fra Orgeon, der er en stærk modstander af industriindflydelse på regeringens arbejde med lægemiddelområdet. The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (der har organiseret panelet), modtog et brev fra senatoren, der gjorde opmærksom på, at to af panelmedlemmerne har arbejdet i professionelle selskaber, som har modtaget penge fra lægemiddelproducenter.

Men de fyrede rådgivere er langt fra tilfredse med deres afskedigelse. En af personerne nævnt i Sanator Wydens brev, Dr. Gregory Termna, sagde, at han blev afskediget på grund af, at hans nonprofit, the American Pain Society, modtager penge fra medicinalindustrien, og svarede, at han var stolt af sit arbejde i selskabet.

Senator Ron Wyden har også givet sig i kast med at kigge nærmere på et andet rådgivningspanel under The National Institutes of Health, som også kigger på smertestillende terapier. 

  Amerikanske læger er til salg for en bid brød
  GSK stopper samarbejde med danske læger
  EMA strammer reglerne for eksperters industrisamarbejde (...)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Lederartikler. De forsømte psykologiske aspekter ved hudsykdom. (Editorials. The neglected psychological aspects of skin disease) Hudtilstander kan ha skadelige effekter på de fleste aspekter av en persons liv, inkludert relasjoner, arbeid, sosiale funksjoner, idrettsaktiviteter og til slutt psykisk helse. (Skin conditions can have a detrimental effect on most aspects of a person’s life, including relationships, work, social functioning, sporting activities, and ultimately their mental health. BMJ 2017;358:j3208 (Published 06 July 2017).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Socialstyrelsen avvisar forskarkritik mot riktlinjer. Socialstyrelsen får skarp kritik för att den förminskar betydelsen av psykoterapi i sitt förslag till nya nationella riktlinjer för behandling av depression och ångest. Men myndigheten försvarar utkastet. (dagensmedicin.se 16.1.2017).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

- Dagens Medisin avholder onsdag 25. mai fagseminar om Diabetes!. (- Retningslinjene skal snart endelig vedtas, nå har du mulighet til å si din mening og påvirke det endelige resultatet.)

Diabetes – nye nasjonale retningslinjer
dagensmedisin.no 20.5.2016
Dagens Medisin avholder onsdag 25. mai fagseminar om Diabetes! (kl. 16.00-19.15, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo)

Vi kan love spennende og viktige diskusjoner om en av de store folkesykdommene. Retningslinjene skal snart endelig vedtas, nå har du mulighet til å si din mening og påvirke det endelige resultatet.
 
Du melder deg på her:
http://www.dagensmedisin.no/dm-arena/diabetes---nye-nasjonale-retningslinjer/

Møtet er åpent for alle som arbeider profesjonelt med helse, eller i helsetjenesten. (…)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

- Helsevesenet bruker ikke ny forskning (- Vi bør ha sosiologer, antropologer og psykologer som arbeider med helsepersonell og pasienter for å vurdere det virkelige liv bevis om hva som kunne gjøre NHS tryggere og om hva som ikke fungerer.)

Helsevesenet bruker ikke ny forskning
forskning.no 2.1.2016 (En artikkel fra Norges forskningsråd.)
Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter.

Behandling på sviktende faglig grunnlag og langsom implementering av kunnskap basert på nye forskningsresultater er et større problem enn unyttig forskning.

Det kom fram da Forskningsrådet nylig inviterte til seminar om klinisk forskning. (…)

– På enkelte områder tilbys pasienter behandling basert på utdatert eller mangelfull kunnskap, sier Tjomsland. (…)

Etterlyser en prioriteringsdebatt
(…) Tjomsland understreker at hovedpoenget er at helsevesenets tjenester kommer pasienten til gode og at pasientene blir behandlet på bakgrunn av kunnskap. (…)

– Tar for lang tid å ta i bruk ny kunnskap
Tjomsland mener det er et større problem i helsevesenet at ny forskning ikke blir tatt i bruk enn at det skulle finnes et og annet unyttig forskningsprosjekt.

– Forskningen er ofte nyttig, men det hjelper lite hvis den ikke blir tatt i bruk. Det vi mangler i norsk helsevesen nå er forskning på hvordan ny viten kan tas i bruk på en effektiv måte. Det tar for lang tid å ta i bruk ny kunnskap, sier Tjomsland.

Utfordringen er blant annet at mange aktører er involvert og det er et felles ansvar å ta i bruk ny kunnskap i helsevesenet.

– Helsedirektoratet har ansvar for å publisere retningslinjer, men det er ingen automatikk i at leger og annet helsepersonell endrer praksis når det kommer nye retningslinjer. Det er ingen enkle svar på hvordan ny kunnskap skal tas i bruk og vi vet lite om det, derfor er det et område det bør forskes mer på, sier Tjomsland. (…)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

- Kritiserer terningkastene til Norges forskningsråd. Valg. Jan Arild Snoen i Minerva reagerer på terningkastene til Forskningsrådet: — Jeg synes ikke at forvaltningsorganer skal ha den type meninger om dem som har oppnevnt og som finansierer dem - og i alle fall ikke like før et valg, sier han.

(Anm: Kritiserer terningkastene til Norges forskningsråd. Valg. Jan Arild Snoen i Minerva reagerer på terningkastene til Forskningsrådet: — Jeg synes ikke at forvaltningsorganer skal ha den type meninger om dem som har oppnevnt og som finansierer dem - og i alle fall ikke like før et valg, sier han. Fredag kastet Forskningsrådet-direktør John-Arne Røttingen terningkast over de enkelt departementers forskningsinnsats, og ga regjeringen totalt sett terningkast 5. Minerva-journalist Jan Arild Snoen kaller Forskningsrådet-direktør Røttingen sine terningkast for en politisk vurdering, og stilte på Twitter spørsmål ved om dette er greit. (aftenposten.no 11.9.2017).)

- Den nye ekspertlegen er en maskin. (…) Med 95 prosent sikkerhet har Watson allerede klart å identifisere føflekker med ondartede svulster. (- Om en lege skulle lese bare det siste årets nye kunnskap, ville det ta 57 år, vel å merke dersom hun leste døgnet rundt. 81 prosent av amerikanske leger bruker fem timer eller mindre hver måned på å holde seg faglig oppdatert.)

(Anm: Den nye ekspertlegen er en maskin. (…) Med 95 prosent sikkerhet har Watson allerede klart å identifisere føflekker med ondartede svulster. (…) Leger er sjanseløse mot informasjonsflommen.) (- 81 prosent av amerikanske leger bruker fem timer eller mindre hver måned på å holde seg faglig oppdatert. Sammenhold dette med at det publiseres mer enn en million(!) nye medisinske artikler årlig.) (…) Leger er sjanseløse mot informasjonsflommen. (…) Om en lege skulle lese bare det siste årets nye kunnskap, ville det ta 57 år, vel å merke dersom hun leste døgnet rundt. 81 prosent av amerikanske leger bruker fem timer eller mindre hver måned på å holde seg faglig oppdatert. (aftenposten.no 21.1.2015).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Språk, språkforståelse og utdanning (mintankesmie.no).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Legen publiserte artikler nesten ingen leste, men sykehuset fikk betalt for. Så fikk han nok. – Hvis vi har suksess, vil det virkelig påvirke hvordan pasienten behandles. (- Innovasjon i helsesektoren er svak til tross for en pengebruk på 326 milliarder kroner.)

(Anm: Misfornøyd tross økt pengebruk. Innovasjon i helsesektoren er svak til tross for en pengebruk på 326 milliarder kroner. Det mener NHO-forbundet Abelia, som synes AP er mer nytenkende enn regjeringen. Legen publiserte artikler nesten ingen leste, men sykehuset fikk betalt for. Så fikk han nok. – Hvis vi har suksess, vil det virkelig påvirke hvordan pasienten behandles. (dn.no 15.6.2017).)

(Anm: - Definitivt redaktørmakt. (…) Hva som skal trykkes i en avis er jo gjenstand for en silingsprosess som avisen alene står for. Meg bekjent er det ingen åpenhet hverken i Aftenposten eller i noen andre medier om hvilke standarder som benyttes i utvelgelsen. Er det den redaksjonelle linjen som avgjør? Er det hva som er nyhetsverdig eller er det salgstallene som bestemmer? Eller kanskje avisens politiske orientering? (aftenposten.no 10.11.2016).)

(Anm: Bergens Tidende angrep justisministeren på lederplass. Da Amundsen skulle svare, redigerte avisen bort noe av kritikken. - Første gang jeg opplever, sier justisminister Per-Willy Amundsen. Men BT er ikke alene: Både Adresseavisen og Aftenposten har gjort lignende. Pressegeneral Elin Floberghagen advarer. – Det er første gang jeg opplever at en redaksjon sletter kritikk rettet mot dem selv i et skriftlig tilsvar. Jeg stiller meg undrende til BTs oppførsel, og kan ikke la være å spørre om de mener at det er en ryddig måte å opptre på, når avisen selv er part i saken jeg omtaler i mitt innlegg. Det sier justisminister Per-Willy Amundsen til Medier24 om hvordan han ble behandlet av avisa for noen uker siden. (medier24.no 22.12.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

(Anm: GlaxoSmithKline vil betale uafhængige sundhedsjournalister på eksempelvis Politiken for hjælp til omtale af lægemiddelstudie. »Helt skævt«, siger journalistformand. (politiken.dk 30.1.2016).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm Sponsorer gir 40.000 studenter fri tilgang til Schibsteds nettaviser. (…) Nå utvides studentkonseptet til seks nye skoler, med tre sponsorer på laget, BDO, KPMG og Adlibris. Til sammen 40.000 studenter vil nå få fri tilgang flere av Schibsteds aviser. Det er Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. På trappene er også en lansering på den åttende skolen, NTNU i Trondheim. Med NTNU på plass vil Schibsted og partner nå 70.000 studenter.) (kampanje.no 31.10.2016).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Fra fengsling av journalister til det usynlige, økonomiske fengsel. Medieoligarkene brer om seg. (…) Se hva som skjer: TV 2 og staten ble enige. TV 2 skal være en kommersiell allmennkringkaster. Staten legger en solid slump på bordet, oppå bordet. I tillegg ligger det i kortene at staten skal besørge annonsering i hundremillionersklassen hvert år, og skattelovene får finurlige forskrifter som internt i Finansdepartementet kalles Lex TV 2. (medier24.no 7.8.2016).)

(Anm: Thalidomide og media: "Det är utomordentligt viktigt att PR-avdelningen i framtiden anstränger sig ännu mera än hittills för att hålla nära kontakt med framstående vetenskapsmän och opinionsbildare." (Thalidomide and the Power of the Drug Companies. Penguin Books. Stockholm: Bokforlaget Sjöström & Sjöström, 1972 (s. 108)).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse? (…) Kritisk tenkning er vår beste sikkerhetsventil mot maktovergrep, tyrannisering, og overtro. (…) Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse?) (…) Er kritisk tenkning utbredt? I så fall blant hvem? (fritanke.no 14.6.2013).)

(Anm: - Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning. (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

(Anm: Aage Borchgrevink, forfatter og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomite. Ingenting er sant og alt er mulig. (…) I Russland ligger staten bak, mens amerikanske falske nyheter var en forretningsmodell. (…)  I en tid der det finnes mer informasjon enn noensinne, er folk relativt sett dårligere informert enn før. (nrk.no 5.2.2017).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

(Anm: Michael Flynn trækker sig: Trumps sikkerhedsrådgiver blev ramt af sin egen løgn. Trump accepterer opsigelse fra sin nationale sikkerhedsrådgiver. Aflytning af den russiske ambassadørs telefon tog Michael Flynn i en løgn. (politiken.dk 14.2.2017).)

(Anm: Skrekken for åpenhet i forvaltning, byråkrati og politisk ledelse er et demokratisk problem (aftenposten.no 25.3.2015).)

(Anm: Margaret McCartney: Bevis i en post-fakta-verden (Evidence in a post-truth world.) Gjør internett oss dummere? Utfallet av det amerikanske presidentvalget vil bli analysert som en skarp case-studie lenge etter at vi alle er døde, men internett må i det minste ta noe av skylden. Vi lever i et post-faktum, post-sannhet, vi har fått nok av ekspert-æraen. (Is the internet making us more stupid? The outcome of the US presidential election will be analysed as a caustic case study long after we’re all dead, but the internet must take at least some of the blame. We’re in a post-fact, post-truth, we’ve-had-enough-of-experts era. BMJ 2016;355:i6363 (Published 28 November 2016.)

(Anm: - De som tror intelligens er fastlåst har selvtillit som overgår deres evner. (…) Forskerne bemerker at overdreven selvtillit er et dokumentert problem hos bilførere, motorsyklister, strikkhoppere, leger og advokater. Journal of Experimental Social Psychology 2016;63:94-100 (March 2016).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

(Anm: Klinisk forskning (KLINISKFORSKNING). Programmets mål er å styrke klinisk forskning ved å støtte større kliniske nasjonale og internasjonale studier. Programmet skal også understøtte nasjonale behov og prioriteringer ved særskilt kompetanseoppbygging. (forskningsrådet (2.1.2016)).)

(Anm: Margaret McCartney: Regulation doesn’t guarantee safety. (…) We should have sociologists, anthropologists, and psychologists working with healthcare professionals and patients to assess the real life evidence about what could make the NHS safer and about what doesn’t work. Staffing, appointment length, technology, relationships—we should test, share, and be open about what makes the NHS safer and what does harm. We need fast and robust investigation and the means to remove the rare but harmful individuals who do unthinking damage. BMJ 2016;352:i96 (Published 18 January 2016).)

(Anm: Ansatte i eldreomsorgen kan for lite om å behandle syke eldre. Det er store hull i kompetansen til de ansatte som jobber på sykehjem og i hjemmetjenestene, viser den første norske undersøkelsen som er gjort på området. •Gjøre de riktige observasjonene av pasienter til rett tid •Gjenkjenne sykdomsforverring •Sette i gang riktig tiltak til rett tid •Håndtere prosedyrer; mange av dem nye •Dokumentere tilstrekkelig hva som blir gjort (aftenposten.no 10.2.2016).)

(Anm: Two-thirds of studies on 'psychosocial' treatments fail to declare conflicts of interest. (…) In fact, the new research shows that as many as two-thirds of the studies that list a co-author who financially benefits from sales of said treatment programmes declare no conflict of interest whatsoever. (medicalnewstoday.com 26.11.2015).)

(Anm: Disclosure of Financial Conflicts of Interests in Interventions to Improve Child Psychosocial Health: A Cross-Sectional Study. PLoS ONE 2015;10(11): e0142803 (November 25, 2015).)

(Anm: Antipsychotic drug guidelines need "urgent review" for people with dementia. (…) Moreover, concerns have been raised about the drugs' long-term safety, with evidence suggesting that prolonged use may result in an increased risk of cognitive decline, stroke, and death. (medicalnewstoday.com 19.11.2015).)

- Involverer ikke pasientene

Involverer ikke pasientene
Tidsskr Nor Legeforen 19.11.2010
. – Vi har avdekket stor avstand mellom idealer og virkelighet når det gjelder pasientinvolvering i utviklingen av kliniske retningslinjer i Norge. (...)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

(Anm: Deltar pasientene i utviklingen av kliniske retningslinjer i Norge? Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:2236-8 (19.11.2010).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Fra caveat emptor (kjøperens plikt til å undersøke om en vare har mangler eller feil) til caveat venditor ("selgere kan også bli lurt i en markedstransaksjon"): på tide å stoppe pengers påvirkning av praksis for utvikling av retningslinjer.

Cosgrove L1, Shaughnessy AF, Wheeler EE, Krimsky S, Peters SM, Freeman-Coppadge DJ, Lexchin JR. From caveat emptor to caveat venditor: time to stop the influence of money on practice guideline development.
J Eval Clin Pract. 2014 Dec;20(6):809-12. Oct 19.
Introduction. Many proponents of evidence-based medicine (EBM) call for the universal implementation of clinical practice guidelines (CPGs). The assumption is that CPGs are trustworthy and valid, and because they are based on empirical data, they are not vulnerable to the idiosyncrasies of expert opinion. Although advocates of EBM certainly recognize that recommendations in CPGs are always a synthesis of evidence, interpretation and opinion, they argue that the use of guidelines will lead to better patient outcomes because the recommendations are based primarily on scientific evidence. Thus, it is not surprising that the number of physicians reporting that CPGs have had a ‘substantial effect on their practice’ has increased in recent years [1]. However, concerns have been raised that CPGs are too often based on disease-oriented rather than patient-oriented outcomes and that their standardized use will undermine collaborative decision making. More recently, questions have been raised about the potential for bias when treatment recommendations are developed by industry-funded researchers [2–5]. In response to concerns that the trustworthiness and clinical utility of CPGs were being compromised because of financial conflicts of interest (FCOI) on the part of guideline authors, the Institute of Medicine (IOM) recently recommended that, ‘whenever possible’, authors should avoid FCOI, and, at minimum, those with a conflict should comprise a minority of the guideline development group (GDG) [6]. (…)

Disclosure is not the answer
In order to enhance accountability and in response to practices such as overstating efficacy and underreporting adverse effects of medications, the International Committee of Medical Journal ditors (ICMJE) developed recommendations for disclosure of authors’ commercial ties. Disclosure policies have since grown increasingly common, including among organizations that develop CPGs, with the intention of increased accountability among their users. The current ICMJE recommendations take steps towards increasing transparency and accountability in pub-lishing, but industry has been shown to elude them [13]. Further, policies that require disclosure of potential conflicts of interest do not address the bias that may result from such conflicts. Trans-parency may simply ‘[shift] the problem from one of “secrecy of bias” to “openness of bias” ’ [14]. The inadequacy of transpar-ency as a solution to potential bias was recently evidenced by the controversial American College of Cardiology/American Heart Association cholesterol guidelines regarding cardiovascular risk [15]. The new guidelines would increase the number of Ameri-cans for whom statins are recommended by 7.5 million [16]. Over half of the members of the GDG had ties to the companies that manufacture medications used to treat hyperlipidaemia, including the chair (just prior to accepting the position as panel chair) and one of the co-chairs of the committee. These disclo-sures led one expert to say that the new guidelines are a ‘big kiss to big pharma. . . . According to the new risk calculator all African American men aged 65 and up with normal blood pressure and normal cholesterol levels should be on statins. That’s an outrage and is unsupported by clinical evidence’ [16]. Clearly, disclosure alone does not eliminate the potential for perceived or actual bias. (…)

(Anm: Caveat emptor /ˌkævɛɑːt ˈɛmptɔr/ is Latin for "Let the buyer beware"[1] (from caveat, "may he beware", the subjunctive of cavere, "to beware" + emptor, "buyer").  (en.wikipedia.org).)

(Anm: Caveat venditor is Latin for "let the seller beware." It is a counter to caveat emptor and suggests that sellers can also be deceived in a market transaction. (en.wikipedia.org).)

- Psykiatere neglisjerer pasienters fysiske helseproblemer, ifølge studie

Psychiatrists neglect patients’ physical health problems, says study (Psykiatere neglisjerer pasienters fysiske helseproblemer, ifølge studie)
BMJ 2011; 343:d5209 (15 August)
Psykiatere mislykkes å utføre fysiske helsekontroller for metabolske komplikasjoner, som er vanlige hos pasienter med psykiske lidelser, særlig pasienter som tar antipsykotika, ifølge en studie. (Psychiatrists are failing to carry out physical health checks for metabolic complications common in patients with mental illness, in particular patients taking antipsychotics, a study claims.)

I en metaanalyse og systematisk gjennomgang publisert i Psychological Medicine (doi:10.1017/S003329171100105X) fant forskerne at bare blodtrykk og triglyserider ble rutinemessig overvåket hos mer enn 50 % av pasientene. De fleste andre tester, for eksempel kolesterol, glukose og vektmåling, ble utført hos færre enn halvparten av pasientene. (In a meta-analysis and systematic review published in Psychological Medicine (doi:10.1017/S003329171100105X) researchers found that only blood pressure and triglycerides were routinely monitored in more than 50% of patients. Most other tests, such as cholesterol, glucose, and weight measurement, were carried out in less than half of patients.)

Studier viser at personer med schizofreni som tar antipsykotika ofte har flere relaterte hjerte-og metabolske risikofaktorer, som hyppig bør overvåkes og følges opp med hensiktsmessige medisinske tiltak. Disse risikofaktorene inkluderer høye kolesterolkonsentrasjoner, hypertriglyseridemi, unormal glukose, hypertensjon, diabetes og fedme. (Studies show that people with schizophrenia who are taking antipsychotics often have several related cardiovascular and metabolic risk factors so should be monitored often and provided with the appropriate follow-up medical care. These risk factors include high cholesterol concentrations, hypertriglyceridaemia, glucose abnormalities, hypertension, diabetes, and obesity.)

Selv om retningslinjer for ivaretakelse av slike pasienter er blitt publisert i mange land er det uklart ifølge studien om disse blir fulgt,, og de fleste bevis indikerer at pasienter får suboptimal omsorg. Denne metaanalysen vurderte data for screeningpraksis for å vise omfanget av suboptimal overvåking og om retningslinjer har gjort en forskjell. (Although guidelines for managing such patients have been published in many countries, it is unclear whether these are being followed, the study says, and most evidence indicates that patients are receiving suboptimal care. This meta-analysis assessed data on screening practices to show the extent of suboptimal monitoring and whether guidelines have made a difference.)

Teamet identifiserte 48 studier som totalt inkluderte mer enn 290 000 pasienter som fikk antipsykotika i fem land over 11 år (2000-11). Over halvparten av studiene inkluderte personer med schizofreni. Trettini studier fokuserte på rutinemessig overvåking før retningslinjene ble utstedt, og ni rapportert etter retningslinjer etter overvåking. Sju av disse sammenlignet endringer i screeningpraksis før og etter at retningslinjer var implementert. (...) (The team identified 48 studies looking at a total of more than 290 000 patients taking antipsychotics in five countries over 11 years (2000-11). Over half the studies were of people with schizophrenia. Thirty nine studies focused on routine monitoring before guidelines were issued, and nine reported post-guideline monitoring. Seven of these compared changes in screening practices before and after guideline implementation.)

(Anm: Selective reporting of results in guidelines. The British Journal of Psychiatry 2015;207(6):560-461(December 2015).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: 50.000 nordmenn vil utvikle schizofreni i løpet av livet. - De som lider av denne psykoselidelsen har tanker om verden som ikke stemmer, sier ekspert. (…) Uklare symptomer i starten. Symptomer på Schizofreni utvikler seg over tid, og er i starten litt uklare. Ofte blir de mer fremtredende etter hvert. - Da vises blant annet sosial tilbaketrekning, man mister kontakt med virkeligheten, har vrangforestillinger, hallusinasjoner, tap av matlyst og tap av hygiene. Det er store individuelle variasjoner og mange opplever det som en berg- og dalbane, sier Tove Gundersen, som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. (kk.no 26.9.2016).)

(Anm: Katteparasitt kan gi schizofreni og tvangslidelser. Forskere har funnet en sammenheng mellom katteparasitten Toxoplasma gondii og utviklingen av forskjellige psykiske lidelser hos mennesker. (…) En parasitt fra katteavføring, T. gondii, kan sette fast seg i menneskehjernen og føre til schizofreni, manisk depressiv sinnslidelse, avhengighet og tvangstanker. (nrk.no 29.6.2015).)

(Anm: Så tar kattparasiten kontroll över dina celler. I Sverige bär var femte person på infektionen toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. Den kan enligt studier påverka ditt psyke och kan i vissa fall vara livshotande. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över våra celler. – Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen”, skriver professorn Antonio Barragan som är en av författarna till den nya studien, enligt forskning.se.  (netdoktor.se 11.12.2017).)

(Anm: No, Your Cat Isn't a Threat to Your Mental Health. (…) But mental health worries aside, pregnant women should still be cautious about exposure to cat litter boxes, another researcher warned. "There is good evidence that T. gondii exposure during pregnancy can lead to serious birth defects and other health problems in children," said study senior author Dr. James Kirkbride. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Angstbehandling spres til utlandet. Her er nederlandske psykologer i Bergen for å lære om behandlingen som kan kurere tvangstanker på fire dager. Nå spres behandlingsopplegget til andre sykdommer og utover Norges grenser. (dagensmedisin.no 21.12.2016).)

(Anm: Schizofreni kopplas till TBE-smitta. Det kan finnas en koppling mellan virusinfektioner som TBE och neuropsykiatriska sjukdomar som schizofreni. Det har svenska forskare kommit fram till i en studie som presenterades på en konferens i San Diego på måndagen. (svd.se 6.11.2007).)

(Anm: Scientists find chemical pathway responsible for schizophrenia symptoms. Recent studies have suggested that kynurenic acid (KYNA) plays a key role in the pathophysiology of schizophrenia. People with schizophrenia have been shown to possess higher levels of KYNA than healthy individuals. KYNA helps to metabolize tryptophan - an essential amino acid that, in turn, helps the body to produce the "happiness" neurotransmitter serotonin, and the vitamin niacin. (medicalnewstoday.com 9.2.2017).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Nye retningslinjer for pasienter med kjeveleddsproblemer. For første gang er det utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje for pasienter med temporomandibulær dysfunksjon (TMD) i Norge. (dagensmedisin.no 6.12.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray Matter Abnormalities in the Inhibitory Circuitry of Young Binge Drinkers: A Voxel-Based Morphometry Study. (…) Binge drinking (BD) is defined as a pattern of high alcohol intake in a short time followed by periods of abstinence. Front. Psychol., 13 September 2017.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Guideline concordant monitoring of metabolic risk in people treated with antipsychotic medication: systematic review and meta-analysis of screening practices. Psychological Medicine 2011 (Published online: 10 August 2011) (PDF).)

- Ny klinisk retningslinje anbefaler nedtrapning af antipsykotiske lægemidler

Ny klinisk retningslinje anbefaler nedtrapning af antipsykotiske lægemidler
dagenspharma.dk 24.2.2015
Sundhedsstyrelsen har sendt en ny klinisk retningslinje for skizofreni i høring, og den præciserer for første gang, at læger bør forsøge at reducere dosis eller helt seponere medicinen, hvis effekten er tvivlsom.

Danske læger skal være bedre til nedtrappe den antipsykotiske behandling for skizofreni-patienter, når et specifik lægemiddel ikke ser ud til at virke. Sådan lyder en af anbefalingerne i en ny klinisk retningslinje for skizofreni, som Sundhedsstyrelsen har sendt i høring. En række af landets førende psykiatere har siddet med i arbejdsgruppen bag de nye kliniske […]

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

- De fleste legemiddelannonser fulgte ikke FDAs retningslinjer

Most Drug Ads Did Not Follow FDA Guidelines (De fleste legemiddelannonser fulgte ikke FDAs retningslinjer)
pharmalot.com 29.8.2011
Last year, the FDA acknowledged the difficulty in policing advertisements aimed at healthcare professionals and consumers by creating its ‘Bad Ad’ program, which the agency recently maintained is having a positive effect (read here). But just how bad were pharmaceutical ads before the FDA launched this program?

To gain some clarity, researchers examined 192 pharmaceutical ads that ran in biomedical journals in November 2008 - less than two years before the ‘Bad Ad’ program began - and found that only 18 percent were compliant with FDA guidelines. And more than half failed to quantify serious risks, including death, according to their study, which was published PLoS One.

To be more specific, of those 192 ads, which were promoting 82 unique meds, only 15 fully adhered to all 20 FDA Prescription Drug Advertising Guidelines (read here). Meanwhile, 57.8 percent of the ads did not quantify serious risks, 48.2 percent lacked verifiable references and 28.9 percent failed to present adequate efficacy quantification. (...)

Many advertised drugs in the sample presented potential risks - 31 contain black box warnings and 33 place patients at risk for death or serious morbidity. And 36 ads, by the way, referenced “data on file” and 40 lacked verifiable references, due either to an absence of any references or to the presence of references only to data on file or the product’s package insert, the researchers found.

Which journals qualified for their review? The Journal of the National Cancer Institute; JAMA; Gastroenterology; Annals of Internal Medicine; Archives of General Psychiatry; Blood; Circulation; Hepatology; Journal of the American College of Cardiology; Journal of Clinical Oncology, and The New England Journal of Medicine (n=35). (...)

“The limited resources of the FDA’s Division of Drug Marketing and Advertising are a major barrier to successful regulation of the pharmaceutical industry’s multi-billion dollar marketing budget,” Deborah Korenstein, lead author of the study and associate professor of Medicine at Mount Sinai School of Medicine, says in a statement (here is the complete study).

(Anm: Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Adherence of Pharmaceutical Advertisements in Medical Journals to FDA Guidelines and Content for Safe Prescribing. PLoS ONE 6(8): e23336 (August 17).)

- Amerikanske leger beskylder firma for påvirkning av legemiddelpolitikk

XIGRIS (drotrecogin alfa(aktivert)) trekkes fra markedet
legemiddelverket.no 26.10.2011
Xigris (drotrecogin alfa (aktivert)), til behandling av voksne med alvorlig blodforgiftning, trekkes fra verdensmarkedet fordi nye studier viser mangel på effekt. Tilbaketrekkingen trer i kraft umiddelbart og gjennomføres så raskt som mulig.

Xigris ble godkjent i Europa i 2002 til behandling av voksne pasienter med alvorlig sepsis med multiorgansvikt, som tillegg til standardbehandling. (...)

- Statlige leger sier Legemiddelfirmaet Eli Lilly & Co. samordnet medisinske retningslinjer for behandling for en ofte dødelig blodinfeksjon på en snedig måte, med håp om å øke salget av et legemiddel med omstridt nytte. (...)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

(Anm: Urosepsis er blodforgiftning (sepsis) som utgår fra urinveiene. Dette skyldes at bakterier som har forårsaket urinveisinfeksjon eller en akutt nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), sprer seg til blodbanen. Samme bakterie kan påvises i urinen og blodet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Urosepsis: What to know about UTI complications. Urosepsis is a term used to describe a type of sepsis that is caused by an infection in the urinary tract. It is a complication often caused by urinary tract infections that are not treated quickly or properly. Urosepsis is a serious complication of a urinary tract infection (UTI) that requires immediate medical care to avoid a possible life-threatening event. Anyone experiencing the symptoms of urosepsis should seek emergency medical attention. (medicalnewstoday.com 23.12.2017).)

(Anm: Drug-resistant bacteria in patients' urine or stools raise risk of drug-resistant sepsis (medicalnewstoday.com 26.4.2017).)

(Anm: «Alle» har fått avvik. Ikke ett eneste av akuttmottakene som Helsetilsynet har gjort tilsyn ved, unngikk avvik når det gjelder gjenkjennelse og behandling av sepsis. (…) Rundt 50 prosent av alle pasienter som utvikler sepsis, kommer inn via akuttmottaket. – Pasientene kommer da gjerne med en infeksjon, eller med en uavklart tilstand. (…) Sepsis som oppstår på sengepost ser ikke Fylkesmennene på i dette tilsynet. (sykepleien.no 23.2.2017).)

(Anm: Hvordan hjernen hjelper kroppen å bekjempe bakterier. (How the brain helps the body fight bacteria. The brain may not only control our thoughts and basic physical functions. Recent studies indicate that it also controls the way our body responds to the threat of bacterial infections. It does this by boosting the production of a protective molecule called PCTR1 that helps white blood cells kill the invading bacteria. Our body is in constant contact with bacteria. For the most part these do not pose a threat since we have evolved defence systems to keep these organisms at bay. But in some instances, especially when the body’s defence systems are weakened or fail, bacteria may invade, leading to infection and, in extreme cases, sepsis, which can result in death.) (theconversation.com 5.1.2017).)

(Anm: New Sepsis-3 Definitions Await Confirmatory Data. Since publication of Sepsis-3, substantial debate has occurred about how and when to incorporate these new definitions into practice. In February 2016, the European Society of Intensive Care Medicine and the Society of Critical Care Medicine Third International Consensus Task Force published “Sepsis-3” — new definitions for sepsis and septic shock. Sepsis is defined as “life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection,” and septic shock is defined as “a subset of sepsis in which underlying circulatory and cellular/metabolic abnormalities are profound enough to substantially increase mortality” (NEJM JW Gen Med Mar 15 2016 and JAMA 2016; 315:775). (NEJM 2017 (December 29, 2016).)

(Anm: Blodforgiftning: William (1) døde av sepsis fordi ingen innså hvor alvorlig situasjonen var. Opp mot 12 000 nordmenn får sepsis årlig. (dagbladet.no 14.9.2016).)

(Anm: Avdekker lovbrudd ved akuttmottak. AKUTTMOTTAK: Flere av avvikene ved tilsyn viser at pasienter med sepsis blir for dårlig observert og ikke får rask nok behandling på akuttmottaket. Alle sykehusene som hittil har vært gjenstand for tilsyn med akuttmottakenes håndtering av pasienter med blodforgiftning (sepsis), har fått avvik, som er brudd på loven. (dagensmedisin.no 21.9.2016).)

(Anm: Belgian scientists discover missing link in septic shock. Researchers at VIB and Ghent University have discovered an important mechanism of sepsis, an overreaction of the body's immune system to an infection. In this condition, the brain is unable to curb an inflammatory response, causing organ failure or 'septic shock'. This scenario is the most frequent cause of death in intensive care units. As it turns out, information about infections is passed to our brain via extracellular vesicles, small particles in brain fluid. These insights will be published in the leading scientific journal EMBO Molecular Medicine and might give rise to new strategies to treat sepsis and even other inflammatory conditions. (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: - Zyprexa (olanzapin) og indberetninger om dødsfald. (…) SEPSIS. (…) Olanzapin og indberetninger om dødsfald. (sundhedsstyrelsen.dk 31.5.2015 (NYT OM BIVIRKNINGER 2015(6) MAJ 2015).)

(Anm: Snabbare vård vid blodförgiftning ska rädda liv. Svår sepsis, blodförgiftning, är vanligt förekommande och ett livshotande tillstånd som kräver snabb vård. Därför ska nu ambulanspersonal bli bättre på att identifiera patienter med sepsis. Sepsis orsakas av bakterier som sprider sig till blodbanan och leder till en allmän infektion. Kroppen utsöndrar då signalsubstanser, cytokiner, vilka påverkar kroppen på flera sätt, som höjd puls och lägre blodtryck. (netdoktor.se 10.8.2016).)

(Anm: Slideshow: What is Sepsis? Symptoms, Treatment, and More (wbmed.com 27.7.2016).)

(Anm: Simple measures cut sepsis deaths nearly in half. Sepsis, commonly called blood poisoning, is a common affliction that can affect people of all ages. A series of simple measures tested at a Norwegian hospital can make a difference in successfully treating sepsis. (medicalnewstoday.com 3.9.2016).)

(Anm: Blodförgiftning. Blodförgiftning, även kallat sepsis, är en form av infektion där bakterier har infekterat blodet. Kroppen reagerar då med ett starkt inflammatoriskt svar som i sin tur kan skada organ. Blodförgiftning är ett allvarligt, livshotande tillstånd som kan utvecklas på bara några timmar och som kräver tidig medicinsk vård. (netdoktor.se 11.4.2016).)

(Anm: Startar storkontroll av blodforgiftning på norske sjukehus. Fleire pasientar har døydd av alvorleg blodforgifting fordi dei ikkje har fått behandling i tide. (…) – Når ein får ein sepsis-tilstand er det veldig viktig at ein startar antibiotikabehandling raskt. Og det ser me ofte at sviktar, forklarar Rudi. (...) Pasienten døydde av blodforgifting som komplikasjon til strikkbehandling av hemoroidar. (nrk.no 22.6.2016).)

(Anm: Sepsis: pathophysiology and clinical management. Sepsis, severe sepsis, and septic shock represent increasingly severe systemic inflammatory responses to infection. Sepsis is common in the aging population, and it disproportionately affects patients with cancer and underlying immunosuppression. In its most severe form, sepsis causes multiple organ dysfunction that can produce a state of chronic critical illness characterized by severe immune dysfunction and catabolism. BMJ 2016;353:i1585 (Published 23 May 2016).)

(Anm: Late mortality after sepsis: propensity matched cohort study BMJ 2016;353:i2375 (Published 17 May 2016).)

(Anm: Editorial. Late mortality after sepsis. A new series of definitions of sepsis1 along with simple guidance for early diagnosis has recently been published, and a NICE guideline is due shortly.2 Sepsis is an extreme manifestation of the body responding to a severe infection—in part adaptive and protective, but potentially maladaptive and life threatening. Naturally, perhaps, the focus has been on early diagnosis and management. This is not always performed well, as highlighted by a 2015 report from the UK National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death.3 In a linked paper, Prescott and colleagues (doi:10.1136/bmj.i2375) report that patients who survive an episode of sepsis have a significant excess risk of mortality for a prolonged period of time.4 BMJ 2016;353:i2735 (Published 17 May 2016).)

(Anm: Bloodstream Infections: The peak of the iceberg. Virulence. 2016 Apr 2;7(3):248-51. Epub 2016 Feb 18.)

(Anm: Bloodstream infection pathogens becoming more resilient. A recently published special issue of Virulence, "Bloodstream Infections", focuses on the resilience of bloodstream infections (BSI) and is endorsed by the European Study Group for Infections in Compromised Hosts of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. (medicalnewstoday.com 5.5.2016).)

(Anm: Blodforgiftning og Bakterier i blodet (Sepsis og Bakteriæmi) (sundhedsguiden.dk 18.9.2006).)

(Anm: - Symptomene tilsvarer symptomer på olanzapinforgiftning, som kan være sløvhet (fra trøtthet til koma) og/eller forvirring, desorientering, agitasjon, angst og annen kognitiv svekkelse. Andre symptomer kan være ekstrapyrimidale symptomer, som muskelstivhet eller risting og vanskeligheter med å gå og snakke, kramper, svimmelhet, økning i blodtrykk og svakhet. Symptomene kan være alvorlige og kreve sykehusinnleggelse. Derfor skal pasienter som behandles med Zypadhera observeres de første timene etter hver eneste injeksjon. legemiddelverket.no 25.11.2016 (legemiddelverket.no 21.11.2016).)

(Anm: To av tre med blodforgifting får ikkje hjelpa dei skal ha. Pasientar med blodforgifting (sepsis) blir nedprioriterte når dei kjem til akuttmottak i Helse Vest, viser rapport.  (…) Sepsis-pasientar skal få antibiotikabehandling innan ein time, etter nasjonale retningslinjer, men dei fleste får ikkje dette. (nrk.no 21.9.2016).)

(Anm: Legar sende heim alvorleg sjuk pasient. Ein erfaren kommunelege får sterk kritikk etter at ein mann blei sendt heim utan at det blei oppdaga at han var alvorleg sjuk. (…) Pasienten vart sendt heim og vart raskt dårlegare. Pasienten vart frakta til sjukehus der ein konstaterte at det var snakk om alvorleg blodforgifting. Ut frå funn ved undersøking var årsaka til blodforgiftinga uklar fram til dagen etter innlegginga, då det kom tydelege teikn. – Ved blodforgifting er det spesielt at ein ikkje har så mange timar å gå på, fortel fylkeslegen. (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: MITOCHONDRIAL FUNCTION IN SEPSIS. Shock. 2016 Mar;45(3):271-281.)

(Anm: Cause of immune system paralysis in sepsis identified. New insights into how the immune system can malfunction during sepsis are reported in a paper published online in Nature Immunology. The study demonstrates a new approach for reversing the paralysis of the immune system that characterizes the late stages of sepsis. (…) The team was also able to restore metabolic activity and responsiveness in white blood cells from patients with fungal sepsis by treating them with interferon-γ - a factor released by normal white blood cells responding in a healthy way. (medicalnewstoday.com 7.3.2016).)

(Anm: Statins and brain dysfunction in intensive care. Severe critical illness, the leading medical causes of which are sepsis and acute respiratory distress syndrome, is often complicated by acute brain dysfunction, which is mainly characterised by changes in consciousness (ranging from delirium to coma) and various electrophysiological changes. Lancet Respir Med. 2016 Jan 28. pii: S2213-2600(16)00028-X.)

(Anm: Probiotic Supplementation and Late-Onset Sepsis in Preterm Infants: A Meta-analysis. CONTEXT: Late-onset sepsis (LOS) is a major cause of mortality and morbidity in preterm infants. (…) CONCLUSIONS: Probiotic supplementation reduces the risk of LOS in preterm infants. Pediatrics 2016;137(3) (March 2016).)

Federal Doctors Fault Lilly Drug Push (Statlige leger kritiserer Lillys pushing av legemiddel)
abcnews.go.com 18.10.2006
Government Doctors Say Eli Lilly Marketed Blood Infection Drug Through Medical Societies

BOSTON - Several government doctors say drug maker Eli Lilly & Co. subtly orchestrated medical guidelines for treatment of an often lethal blood infection, hoping to boost sales of a drug whose value is being debated. (Statlige leger sier Legemiddelfirmaet Eli Lilly & Co. samordnet medisinske retningslinjer for behandling for en ofte dødelig blodinfeksjon på en snedig måte, med håp om å øke salget av et legemiddel med omstridt nytte.)

Such involvement could open another door to corporate interests trying to shape health care, beyond funding experiments and cozying up to doctors in labs or at luncheons. Guidelines are meant to reflect independent medical opinion.

"This company is trying to insinuate its drug into many aspects of patient care that industry really shouldn't be involved in," said Dr. Naomi O'Grady, a critical care specialist at the National Institutes of Health. (...)

US doctors accuse company of influencing drug policy (Amerikanske leger beskylder firma for påvirkning av legemiddelpolitikk)
reutershealth.com 19.10.2006
WASHINGTON (Reuters) - Eli Lilly and Co. may have improperly influenced guidelines on the treatment of a dangerous infection called sepsis in order to sell more of an expensive new drug, three federal researchers said on Thursday.

Lilly did not deny trying to influence the guidelines by hiring a marketing firm and by paying doctors and ethicists to launch a campaign about choosing which patients to treat in the emergency room.

But the company said its efforts were educational, and had the goal of making sure only the appropriate patients were treated with the drug, called Xigris.
The U.S. Food and Drug Administration's approval of the drug in 2001 was controversial, and half of the members of the advisory committee that considered the new drug had voted against it. (...)

- Analysen visar att studier som sponsrats av industrin ofta rapporterade större fördelar och färre biverkningar än studier som inte sponsrats av företag

Företagsstudier gav positivare resultat
lakemedelsvarlden.se 12.12.2012
Företagsfinansierade kliniska studier ger oftare positiva resultat. Det visar en Cochrane-rapport.

Cochrane har i en ny systematisk översikt analyserat hur industrisponsring påverkar resultatet och slutsatserna av en klinisk prövning. Analysen omfattade 48 studier om läkemedel och medicintekniska produkter för ett brett spektrum av olika sjukdomar. Läkemedlen och produkterna hade jämförts med placebo eller annan behandling.

Analysen visar att studier som sponsrats av industrin ofta rapporterade större fördelar och färre biverkningar än studier som inte sponsrats av företag. Överensstämmelsen mellan resultat och slutsatser var oftare sämre bland företagsfinansierade studier.

Forskarna bakom analysen menar att det finns en ökad risk för snedvridning av resultatet i företagsfinansierade studier och att man bör ta större hänsyn till de riskerna när man tar fram behandlingsriktlinjer och vid redovisning av forskningsresultat. Till exempel föreslår forskarna att det tydligt ska framgå när studien finansierats av företag. (...)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

- Flertallet av paneldeltagere på nye kontroversielle retningslinjer for kolesterol har nåværende eller nylige bånd til legemiddelfirmer

Majority of panelists on controversial new cholesterol guideline have current or recent ties to drug manufacturers (Flertallet av paneldeltagere på nye kontroversielle retningslinjer på kolesterol har nåværende eller nylige bånd til legemiddelfirmer)
BMJ 2013;347:f6989 (21 November 2013)
The chairman and one of two additional co-chairs of the working panel that wrote the controversial cholesterol guidelines on reducing cardiovascular risk, released last week,1 2 had ties to the drug industry at the time they were asked to lead the panel. And, in all, eight of the 15 panelists had industry ties.
The chairman, Neil J Stone, professor of medicine at the Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, told the BMJ, “When I was asked by NHLBI [the National Heart, Lung and Blood Institute] to chair the [cholesterol] panel, I immediately severed ties with all industry connections prior to assuming my role as chair.”

He severed those ties in May 2008. Later he had to complete a disclosure statement regarding financial ties to industry, and in response to the question regarding his ties from 2008 to 2012 he wrote “None.”

David Newman, a physician researcher at the Icahn School of Medicine at Mt Sinai in New York City, told the BMJ that dropping industry ties on taking up such roles without declaring these previous ties was against the spirit of competing interests declarations.
Stone acknowledged to the BMJ that before being empanelled he had financial ties to Abbott, AstraZeneca, Merck, Pfizer, Sanofi-Aventis, and Schering-Plough, and he had served as a consultant to Abbott, AstraZeneca, Merck, Pfizer, Reliant, Schering-Plough, and Sonaste. All six corporations to which Stone had financial ties make drugs to treat hyperlipidemia. Stone said that he would “definitely” not take any industry funding for two years after release of the guidelines. (...)

- Forskrivninger av antidepressiva mangler ofte diagnoser

Antidepressant Scripts Often Lack Diagnosis (Forskrivninger av antidepressiva mangler ofte diagnoser)
medpagetoday.com 8.8.2011
Nesten trefjerdedeler av forskrivninger av antidepressiva skrevet av ikke-psykiatere hadde ingen dokumentasjon på psykiatriske diagnoser, ifølge en nylig analyse av forskrivningstrender. (Almost three-quarters of the antidepressant prescriptions written by nonpsychiatrists had no documentation of psychiatric diagnoses, an analysis of recent prescribing trends showed)

Prescriptions without psychiatric diagnoses accounted for a majority of nonpsychiatrists' antidepressant prescriptions from 1996 to 2007, according to an article published online in Health Affairs.

And the proportion of prescriptions without documented psychiatric indications increased from about 60% to almost 73% over the study period. (...)

(Anm: Patients Getting Antidepressants More Often From Nonpsychiatrists Without Psychiatric Diagnoses. Health Aff 2011 (August).)

(Anm: Proportion Of Antidepressants Prescribed Without A Psychiatric Diagnosis Is Growing. Health Aff 2011; 30(8):1434-1442 (August).)

- Studie viser at de fleste som skrev kliniske retningslinjer hadde økonomiske bånd til legemiddelfirmaer

De laver reglerne for din medicin
ekstrabladet.dk 30.12.2012
ADHD, depression og kolesterol: De læger der bestemmer, hvornår du skal have piller, er på lønningslisten hos de firmaer, som producerer pillerne (...)

De retningslinjer, som landets læger følger, når de afgør, om du skal have en af de tre typer medicin, er nemlig skrevet af læger, der bijobber for de firmaer, som producerer pillerne.

– Jeg er forundret og overrasket over denne her praksis. Jeg kan ikke forstå, at det ikke er muligt at lave et system, som sikrer bedre imod sammenblandede interesser, siger Sten Bønsing, lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. (...)

Helt uacceptabelt
Ekstra Bladet har gennemgået arbejdsgrupperne i de tre medicinske selskaber, som står bag retningslinjerne for behandling af ADHD, depression og forhøjet kolesterol. I alt 21 læger sidder i de tre grupper. 13 af dem er ifølge Sundhedsstyrelsen på lønningslisten hos pille-producenterne.

– Det er helt uacceptabelt, at det i så høj grad er læger, der er lønnet af industrien, som laver vores retningslinjer. Det har stor betydning for, hvordan retningslinjerne kommer til at se ud, når der deltager læger, som har bånd til lægemiddelindustrien. Det har forskning påvist, siger er professor Peter Gøtzsche, som er direktør for det uvildige forskningscenter, Nordisk Cochrane Center.

Formændene for de tre arbejdsgrupper, der står bag retningslinjerne, mener ikke, at det er et problem, at lægerne er lønnet af de firmaer, hvis produkter de skriver anbefalinger om.

Tine Houmann, som er formand for arbejdsgruppen bag ADHD-retningslinjerne mener derimod, at det er helt naturligt, at eksperter på et område både bliver bedt om udvikle retningslinjer og lave arbejde for medicinalindustrien. (...)

(Anm: Peter Gøtzsche: »Én mand kan godt ændre videnskaben«. Han har sammenlignet medicinalindustrien med Hitlerjugend og har fået en stor del af den danske psykiaterstab på nakken, da han for nylig udgav bogen ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’. Mød Peter Gøtzsche; internationalt anerkendt professor, som ikke er bange for at være udiplomatisk. (videnskab.dk 13.11.2015).)

Most Psychiatrists Who Wrote Clinical Guidelines Had Financial Ties to Drug Companies, Study Shows (Studie viser at de fleste som skrev kliniske retningslinjer hadde økonomiske bånd til legemiddelfirmaer)
kaisernetwork.org 3.4.2009
Most of the psychiatrists on the American Psychiatric Association panels who wrote the newest clinical guidelines for how to treat depression, bipolar disorder and schizophrenia had financial ties to drug companies, according to a study by Boston researchers scheduled to be published this month in the journal Psychotherapy and Psychosomatics, the Boston Globe reports.

For the study, Lisa Cosgrove of the University of Massachusetts-Boston and colleagues, including Sheldon Krimsky of Tufts University and Harold Bursztajn of Harvard Medical School, searched publicly accessible databases such as Medline and the records of the federal patent office to identify financial ties. According to the study, 18 of the 20 authors of the guidelines had at least one financial tie to drug companies. Twelve authors had ties in at least three categories, such as consulting, research grants, speaking fees or stock ownership, the study found. In addition, the study found that all of the authors of schizophrenia and bipolar guidelines had relationships with the drug industry, while 60% of the authors of the depression guidelines had such connections. According to the study, more than 75% of the authors received funding for research from drug companies. In addition, one-third of the authors served on the speakers' bureaus of drug companies, the study shows. (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Lisa Cosgrove, PhD. Professor of Counseling and School Psychology. (Academics › College of Education and Human Development › Faculty CEHD › Lisa Cosgrove).)

- De som utvikler retningslinjer for behandling tar stort sett ikke med pasienter i arbeidet involverer ikke pasientene

Deltar pasientene i utviklingen av kliniske retningslinjer i Norge?
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:2236 – 8 (18.11.2010)
(...) Bakgrunn. I Nasjonal helseplan (2007 – 2010) slås det fast at brukerne skal være med på å forme alle deler av helsetjenesten. Vi har undersøkt om og hvordan pasienter deltar i retningslinjearbeid i Norge.

Materiale og metode. Ni leger og én sykepleier, opplært i bruk av AGREE-instrumentet, et internasjonalt verktøy for vurdering av kliniske retningslinjer, evaluerte sentrale norske retningslinjer med henblikk på pasientinvolvering i utviklingsarbeidet. Det ble brukt en skala som gikk fra 1 (pasienters synspunkter ikke nevnt) til 4 (pasienter deltar).

Resultater. 127 retningslinjer publisert i perioden 2000 – 09 ble vurdert. Graden av pasientinvolvering skåret gjennomsnittlig 1,8. Offentlige institusjoners retningslinjer skåret høyere enn retningslinjer laget av fagmedisinske organisasjoner, gjennomsnittlig 2,4 (95 % KI 2,1 – 2,7) versus 1,5 (1,2 – 1,7). Retningslinjer om kreft, psykisk helse, muskel- og skjelettsykdommer og barn og unge skåret høyest på pasientinvolvering. Det var ingen forskjell mellom eldre (2000 – 05) og nyere (2006 – 09) retningslinjer.

Fortolkning. De som utvikler kliniske retningslinjer i Norge, tar stort sett ikke med pasienter i arbeidet og inkluderer heller ikke pasientenes synspunkter ved litteratursøk eller systematisk innsamling av informasjon. (...)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

- Firmaer med tilkytninger til enkelte leger som bestemmer målsettinger

Firms tied to some MDs who set policy (Firmaer med tilkytninger til enkelte leger som bestemmer målsettinger)
boston.com 2.4.2009
Treatment advice focuses on drugs, researchers find

Virtually all the psychiatrists who wrote the latest clinical guidelines for how to treat depression, bipolar disorder, and schizophrenia had financial ties to drug companies, according to preliminary findings by Boston-based researchers.

Their study is the first to examine potential conflicts of interest in the American Psychiatric Association panels that write the treatment guidelines widely used by practitioners, the paper's authors said.

The guidelines focus heavily on medications and give relatively little attention to nondrug treatments and how and when to phase out drugs prescribed for mentally ill patients, the authors wrote. They said three common diagnoses generate some $25 billion in drug sales per year. (...)

- Retningslinjer for kardiovaskulær risiko og åpenhet

Cardiovascular risk guidelines and transparency (Retningslinjer for kardiovaskulær risiko og åpenhet)
Editor's Choice - US Editor’s Choice
BMJ 2013;347:f7022 (22 November 2013)
The importance of transparency with regards to author and industry ties when publishing research is paramount. The degree of disclosure and what exactly constitutes a competing interest will vary by author and journal, but its impact on independence, either perceived or real, is universally acknowledged. (...)

The new guidelines on cardiovascular risk (doi:10.1136/bmj.f6858) drawn up by panels from the American Heart Association, the American College of Cardiology, and the Obesity Society have been subject to fierce criticism since their release last week, with some experts claiming that millions more people will be prescribed statins as a result (doi:10.1136/bmj.f6957).

Criticism of any new guidelines is absolutely healthy and no cause for concern. It is now reported, however, that more than half the panelists working on the guidelines—described by observers as “a big kiss to big pharma”—had substantial ties with industry (doi:10.1136/bmj.f6989). (...)

- Dansk diabetesvejledning lavet af læger med tilknytning til Novo Nordisk

Dansk diabetesvejledning lavet af læger med tilknytning til Novo Nordisk
information.dk 7.10.2012
I den officielle danske diabetesvejledning anbefaler man ikke at bruge den billige humane insulin, selv om den for langt de fleste patienter er lige så god som den dyre, analoge insulin. Ni ud af de 14 læger bag vejledningen har økonomisk tilknytning til Novo Nordisk, som tjener penge på de dyre insulinanaloger

Den officielle danske diabetesvejledning er udarbejdet af folk med tilknytning til Novo Nordisk.

Sundhedsstyrelsens Institut for Rationel Farmakoterapi udsender vejledningen, som benyttes som rettesnor af både de privatpraktiserende læger og af lægerne på landets sygehuse, når de skal udskrive medicin til type 2-diabetikere. Men til trods for at en offentlig myndighed står bag vejledningen, tæller forfattergruppen to læger, der ejer aktier i Novo Nordisk, og syv læger med forskellige bijob hos den store insulinproducent – og interessekonflikterne fremgår ikke noget sted i vejledningen.

Det er uholdbart, mener Preben Holme Jørgensen, som er praktiserende læge og medlem af netværket Læger uden sponsor.

»Jeg synes, det er kedeligt, at man vælger at sammensætte et udvalg på den måde. Men det overrasker mig ikke, og man har set det før. Man forklarer det med, at det er svært at finde eksperter, der er uafhængige af industrien, men det ændrer ikke ved, at det er kedeligt,« siger Preben Holme Jørgensen. (...)

(Anm: Diabetesbehandling i Norge – mål uten mening? Til tross for norske myndigheters økende erkjennelse av helse- og samfunnsmessige utfordringer, finnes det ikke helhetlige nasjonale planer for diabetesomsorgen de kommende årene. (dagensmedisin.no 16.2.2015).)

- Helseadvarsler - ikke alle er bevisbasert

Health warning—not all evidence based (Helseadvarsler - ikke alle er bevisbasert)
BMJ 2012;345:e5078 (31 July)
(...) Readers who rely solely on the summary guidance must be aware that, perhaps because of space limitations, the summary did not articulate these reservations. This also serves as a reminder not to blindly follow National Institute for Health and Clinical Excellence guidance because the evidence base may not be robust. More helpfully, these reservations should have been included in the summary, or better still, the grade of evidence supporting the recommendation mentioned; perhaps it was deliberately omitted because it was level C (expert opinion) and not grade A? (...)

- Mange medisinske retningslinjer vurderer ikke kostnader

Many medical guidelines don't consider costs (Mange medisinske retningslinjer vurderer ikke kostnader)
reuters.com 7.5.2013
(Reuters Health) - Professional medical societies don't often consider costs when they're developing their treatment guidelines for specific conditions, according to a new study.

Researchers found that just over half of the top medical societies with at least 10,000 members considered costs when developing best practices. The other half either implicitly considered costs or didn't address them at all.

"Even when they said they looked at costs, they didn't seem to have a clear, consistent or rigorous way to do so," said Dr. Steven Pearson, the study's senior author and a visiting scientist in the Department of Bioethics at the National Institutes of Health in Bethesda, Maryland. (...)

- En solskinns-forordning for Europa

A sunshine act for Europe (En solskinns-forordning for Europa)
Leder
BMJ 2011; 343:d6593 (13 October)
As the days grow shorter in this northern outpost of Europe, we can dream about sunshine, real and metaphorical. Barack Obama’s Sunshine Act comes into force in 2013, requiring drug companies to declare all payments and hospitality they give to doctors. As Andrew Jack explains, the aggressive marketing of drugs in the United States is now being met with an equally aggressive response from government, fuelled by exposés, law suits, and public pressure (doi:10.1136/bmj.d6459).

Jennifer Neuman and colleagues give the bandwagon another shove (doi:10.1136/bmj.d5621). Their review of clinical guidelines in the US and Canada finds that half the panel members had conflicts of interest. These were substantially more common on non-government sponsored guidelines and were especially prevalent on guidelines produced by specialty societies, a fact not lost on Edwin Gale in his linked editorial (doi:10.1136/bmj.d5728). (...)

(Anm: Feds to Withhold One-Third of Sunshine Act Data. (medpagetoday.com 15.8.2014).)

(Anm: "Solskinn" treffer Europa: Utbetalinger fra legemiddelfirmaer til leger er nå tilgjengelige, men tallene er langt fra altomfattende ('Sunshine' hits Europe: Pharma's doc payments now available, but numbers are far from comprehensive) (…) The ProPublica numbers include payments to physicians and teaching hospitals, excluding royalties and research deals. The idea is to zero in on marketing-related payments. They cover the last 5 months of 2013, the most recent data available; the feds recently said they would roll out new Sunshine Act data once a year. - here's the ProPublica database and top 10 list (fiercepharma.com 25.7.2016).)

- Retningslinjer trekkes grunnet interessekonflikter (bias)

French guidelines are withdrawn after court finds potential bias among authors (Franske retningslinjer trekkes tilbake etter at domstol finner mulig bias blant forfatterne)
BMJ 2011; 342:d4007 (24 June)
The highest administrative court in France has ruled that two sets of guidelines issued by the French Health Authority must be withdrawn immediately because of potential bias and undeclared conflicts of interest among the authors. Other guidelines are also being reviewed and will be withdrawn if similar problems emerge, the authority has said.

The French Council of State (Conseil d’Etat) made the ruling on 27 April, two years after doctors with the non-profit organisation Formindep (Formation Indépendante) charged that the guideline development process for the authority’s guidelines on type 2 diabetes and Alzheimer’s disease “contravened national law on conflicts of interests and the agency’s own internal rules.”

In a news release issued on 20 June Formindep stated that it had examined the diabetes and Alzheimer’s disease guidelines “because of the large number of patients affected. However, . . . the group considers that most if not all of [the authority’s] guidelines may not stand up to legal scrutiny for similar reasons.” (...)

- Interessekonflikter hos panelmedlemmer som utarbeider retningslinjer

Interessekonflikter og kliniske retningslinjer
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:285 (14.2.2012)
Mange av dem som utarbeider kliniske retningslinjer har interessekonflikter og unnlater å rapportere om dem.

Interessekonflikter, særlig økonomiske, er problematiske, både ved studier og ved utarbeiding av retningslinjer for klinisk praksis. Nå har amerikanske forskere kartlagt økonomiske interessekonflikter blant medlemmer av paneler som utarbeider retningslinjer for screening og behandling av hyperlipidemi og diabetes (1).

Retningslinjer publisert av nasjonale organisasjoner i USA og Canada mellom 2000 - 10 ble gjennomgått. Fem av de 14 relevante sett med retningslinjer som ble funnet, inneholdt ingen opplysninger om interessekonflikter for panelmedlemmene. 150 av til sammen 288 panelmedlemmer hadde interessekonflikter, hvorav 138 hadde opplyst om dem, mens 12 ikke hadde opplyst om dem. Av 73 medlemmer som hadde oppgitt at de ikke hadde interessekonflikter, ble slike likevel påvist hos åtte. Halvparten av panellederne hadde økonomiske interessekonflikter.

- Vi har sett det samme problemet i Norge, sier Ole Frithjof Norheim, som er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen. I Helsedirektoratets retningslinjer for primærforbygging av hjerte- og karsykdommer, oppga åtte av faggruppens ti medlemmer mulige interessekonflikter. Det betyr ikke at alle var reelle, men at det kunne oppfattes slik. Selv var jeg overrasket over at så mange hadde mulige bindinger til industrien, sier Norheim, som var leder for faggruppen.

- Vi valgte å gjøre åpent rede for mulige interessekonflikter og gjorde dem kjent for Helsedirektoratets ledelse på forhånd. Åpenhet og transparens er et minimum for å redusere tap av legitimitet, sier Norheim. (...)

(Anm: Prevalence of financial conflicts of interest among panel members producing clinical practice guidelines in Canada and United States: cross sectional study. BMJ 2011; 343:d5621 (11 October).)

Conflicts of interest in guideline panel members (Interessekonflikter hos panelmedlemmer som utarbeider retningslinjer)
BMJ 2011; 343:d5728 (11 October)
A change in the culture of medicine is needed; legislation is not enough (En endring av medisinsk kultur er nødvendig; lovgivning er ikke nok)

It has been said that “it is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it,”1 and the medical profession has been slow to understand the importance of conflicts of interest. The linked study by Neuman and colleagues (doi:10.1136/bmj.d5621) reports the prevalence of financial conflicts among guideline panel members in the United States and Canada. Of the 14 guidelines considered, six came from government sponsored organisations, six from specialist or professional organisations, and two from private non-profit organisations; three were from Canada and the remainder from the US. Five (four government sponsored) guidelines provided no conflict of interest statement, but their participants had presumably been screened, because only four of 77 panellists seemed to have a conflict. Six of 12 named chairpersons had a conflict, as did 138 of the 211 panellists who provided a disclosure statement; 12 more failed to disclose an interest, and 10 others received research funding from industry. Only 61 (29%) had no potential financial ties.2

The guidelines in question related to the management of diabetes and hyperlipidaemia, therapeutic areas that accounted for sales of $70.8bn (£44.3bn; €50.4bn) worldwide in 2010, or 8.9% of the worldwide drug market.3 Patent protected agents generate most of the profit, but they enter the market in competition with established treatments that are not only cheaper but have more evidence to support their use. Outcome data are rarely available for a new agent at the time of launch, and unexpected safety concerns may still come to light. (...)

Prevalence of financial conflicts of interest among panel members producing clinical practice guidelines in Canada and United States: cross sectional study
BMJ 2011; 343:d5621 (11 October)
(...) Objective To determine the prevalence of financial conflicts of interest among members of panels producing clinical practice guidelines on screening, treatment, or both for hyperlipidaemia or diabetes. (...)

Conclusions The prevalence of financial conflicts of interest and their under-reporting by members of panels producing clinical practice guidelines on hyperlipidaemia or diabetes was high, and a relatively high proportion of guidelines did not have public disclosure of conflicts of interest. Organisations that produce guidelines should minimise conflicts of interest among panel members to ensure the credibility and evidence based nature of the guidelines' content. (...)

Financial ties between DSM-IV panel members and the pharmaceutical industry (Finansielle bånd mellom DSM-V-medlemmer og legemiddelindustrien)
Psychother Psychosom. 2006;75(3):154-60.
BACKGROUND: Increasing attention has been given to the transparency of potential conflicts of interest in clinical medicine and biomedical sciences, particularly in journal publishing and science advisory panels. The authors examined the degree and type of financial ties to the pharmaceutical industry of panel members responsible for revisions of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(DSM).

METHODS: By using multimodal screening techniques the authors investigated the financial ties to the pharmaceutical industry of 170 panel members who contributed to the diagnostic criteria produced for the DSM-IV and the DSM-IV-TR.

RESULTS: Of the 170 DSM panel members 95 (56%) had one or more financial associations with companies in the pharmaceutical industry. One hundred percent of the members of the panels on 'Mood Disorders' and 'Schizophrenia and Other Psychotic Disorders' had financial ties to drug companies. The leading categories of financial interest held by panel members were research funding (42%), consultancies (22%) and speakers bureau (16%).

CONCLUSIONS: Our inquiry into the relationships between DSM panel members and the pharmaceutical industry demonstrates that there are strong financial ties between the industry and those who are responsible for developing and modifying the diagnostic criteria for mental illness. The connections are especially strong in those diagnostic areas where drugs are the first line of treatment for mental disorders. Full disclosure by DSM panel members of their financial relationships with for-profit entities that manufacture drugs used in the treatment of mental illness is recommended. (...)

- Kliniske retningslinjer skal laves af uafhængige læger

PLO: Kliniske retningslinjer skal laves uden industrilæger
Ugeskrift for Læger 2012 (9.1.2012)
Sidder du i et advisory board, er investigator eller konsulent for medicinalindustrien, er du diskvalificeret til at deltage i arbejdet med de kommende nationale kliniske retningslinjer.

Så klar er melding fra de praktiserende lægers formand Henrik Dibbern:

"Der skal ikke sidde nogen læge, der har interessekonflikter eller mulige interessekonflikter med medicinalindustrien, der, hvor de retningslinjer bliver skrevet", fastslår formanden.

Dermed vil førende danske specialister og aktive klinikere i videnskabelige selskaber være frataget muligheden for at sikre en ensartet og evidensbaseret nationalt fastlagt behandling. Alene på grund af deres bånd til industrien.

Alle former for økonomiske mellemværender mellem læge og medicinalindustri er i PLO-formandens optik en ”interessekonflikt”, og både igangværende og nært forestående industrisamarbejde "må udløse en karensperiode", der skal gælde år efter endt samarbejde, siger Henrik Dibbern.

Årsagen til den kontroversielle udmelding er, at PLO-formanden vil sikre, at det alene er faglige hensyn til patienterne, der tæller.

Ingen må kunne beklikke de kommende behandlings-guidelines for at være skjult dikteret af medicinalindustrien.

Også derfor foreslog PLO-formanden før jul, at læger, der sidder i myndighedernes eller ministeriets rådgivende udvalg, ikke må samarbejde med medicinalindustrien samtidig. (...)

(Anm: Praktiserende Lægers Organisation (PLO) (da.wikipedia.org).)

PLO: Kliniske retningslinjer skal laves af uafhængige læger
dagenspharma.dk 10.1.2012
Læger, der samarbejder med medicinalindustrien, må ikke være med til at udarbejde nationale kliniske retningslinjer, mener de praktiserende lægers formand.

PLO-formand Henrik Dibbern mener, at læger, der sidder i et advisory board, er investigator eller konsulent for medicinalindustrien, har diskvalificeret sig selv fra at deltage i arbejdet med de kommende nationale kliniske retningslinjer.

»Der skal ikke sidde nogen læge, der har interessekonflikter eller mulige interessekonflikter med medicinalindustrien, der, hvor de retningslinjer bliver skrevet,« siger han til Ugeskrift for Læger. (...)

- Legemiddelkontroll - Offentliggjøring av relasjoner mellom lege-legemiddelfirma

Drug Regulation
Letting the sunshine in on doctor-pharma relationships
(- Legemiddelkontroll - Offentliggjøring av relasjoner mellom lege-legemiddelfirma)
BMJ 2011; 343:d6459 (11 October )
Drug companies are increasingly obliged to publish details of payments to doctors. The United States is leading the charge, but are we getting the full story in Europe? Andrew Jack reports

When the drug company Cephalon took 13 British doctors to the European pain congress in Lisbon in September 2009, the expenses it provided did not stop with travel, fees, and accommodation—and its presentations were not limited to a balanced scientific explanation of its products at a day time satellite meeting. An internal feedback document circulated to the sales team at the company (now owned by Teva) described one evening’s festivities that it funded for staff and doctors: “Dinner was fantastic . . . we then went to a few bars and to a club till 3am. All the customers were really looked after and spoke positively about Effentora [fentanyl]—let’s make sure they start Rxg [prescribing] now!” (...)

- Utkast til retningslinjer for retningslinjer

«Retningslinjer for retningslinjer» på høring
kommunal-rapport.no 11.10.2011
Vennesla-rådmann Svein Skisland trodde knapt sine egne øyne da han fikk til høringsuttalelse «Retningslinjer for retningslinjer» fra Helsedirektoratet.

– Lurer på når de innser at det er nok skjemaer, spør Vennesla-rådmann Svein Skisland i Fædrelandsvenn, etter at han fikk det 55 sider lange dokumentet «Utkast til retningslinjer for retningslinjer», veileder for utarbeidelse av kunnskapsbaserte faglige retningslinjer i Helse- og omsorgstjenesten, til uttalelse fra Helsedirektoratet. (...)

Retningslinjene er en revisjon av forrige versjon av dokumentet fra 2002. Ifølge Fædrelandsvennen er dette et av hovedrådene i dokumentet:

«Retningslinjer bør følges opp med effektiv implementering slik at praksis justeres etter retningslinjenes anbefalinger. Implementeringsarbeidet bør tilpasses retningslinjens formål og målgruppe, og er bare summarisk beskrevet i dette dokumentet. Det er videre viktig at faglige retningslinjer evalueres og oppdateres jevnlig.» (...)

(Anm: ”Retningslinjer for retningslinjer” Veileder for utarbeidelse av kunnskapsbaserte faglige retningslinjer i helse- og omsorgstjenesten Eksternt høringsutkast 9/2011 (helsedirektoratet.no).)

Utkast til retningslinjer for retningslinjer
fvn.no 10.10.2011
Sjekk denne: Du tror det ikke før du ser det

– Lurer på når de innser at det er nok skjemaer, spør Vennesla-rådmann Svein Skisland. I dag fant han ”Utkast til retningslinjer for retningslinjer” fra Helsedirektoratet.

Vennesla: – Jeg la den ut på Facebook, og reaksjonene lot ikke vente på seg. Men ærlig talt: Jeg har ventet på dette. Det er faktisk helt ufattelig skjemavelde som etter hvert bygger som opp i dette landet. (...)

Les og lær
For den mer interesserte gjengir vi her innholdet i høringen fra Helsedirektoratet. Du kan jo sjekke om du skjønner det greit:

”Høring: Utkast til «Retningslinjer for retningslinjer» – Veileder for utarbeidelse av kunnskapsbaserte faglige retningslinjer i Helse- og omsorgstjenesten

Retningslinjene er en revisjon av forrige versjon av dokumentet fra 2002.

Arbeidet er initiert av Helsedirektoratet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Bakgrunnen for oppdraget var blant annet behovet for å inkludere aspekter av økonomisk og organisatorisk karakter, i tillegg til generell faglig oppdatering av veilederen. Målgruppen for veilederen er aktører som utarbeider kunnskapsbaserte faglige retningslinjer i helse- og omsorgstjenesten”

Så vet vi det. Kanskje du også har bruk for dette:

”En tverrfaglig arbeidsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet har stått bak revideringen. Kunnskapsbaserte faglige retningslinjer inneholder systematisk utarbeidede råd og anbefalinger knyttet til forebygging, diagnostikk, behandling og/eller oppfølging innenfor helse- og omsorgstjenestene. Rådene og anbefalingene som gis skal være konkrete, de skal hjelpe helsepersonell og pasienter til å ta gode beslutninger og de skal bidra til å redusere uønsket variasjon samt fremme god kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.” (...)

- Amerikansk institutt peker på uoverensstemmelser mellom retningslinjer for samme tilstand

US institute points up inconsistencies between guidelines on same condition (Amerikansk institutt peker på uoverensstemmelser mellom retningslinjer for samme tilstand)
BMJ 2011; 342:d1991 (28 March)
Biases and methodological shortcomings often undermine the value of clinical practice guidelines and the foundation of systematic reviews on which they are based. These faults pose various challenges for providers, patients, and policy makers alike, the US Institute of Medicine concludes.

The institute was charged with developing best practice guidance for conducting both types of evaluation. It released its recommendations in a pair of reports on 23 March.

Panelet som så på kliniske retningslinjer identifiserte mer enn 3700 retningslinjer fra 39 land. Det ble ofte påvist uoverensstemmelser mellom retningslinjer, som dekker samme tilstand i samme land, utarbeidet på bakgrunn av synspunktene til de til ulike medisinske spesialiteter. (The panel looking at clinical practice guidelines identified more than 3700 guidelines from 39 countries. It often found inconsistencies between guidelines covering the same condition in the same country when they were written from the perspective of different medical specialties.)

"Disse standardene er nødvendig, gitt at det er lite dokumentasjon for å bedømme kvaliteten og påliteligheten av mange av de eksisterende kliniske retningslinjer," sier Sheldon Greenfield, som ledet panelet og leder for Health Policy Research Institute ved University of California, Irvine . (“These standards are necessary, given that there is little documentation to judge the quality and reliability of many of the existing clinical practice guidelines,” said Sheldon Greenfield, who chaired the panel and directs the Health Policy Research Institute at the University of California, Irvine.)

"Practiske retningslinjer gir verdifulle data og veiledning, som ikke bare informerer om enkeltvedtak for omsorg, men til slutt også kan forbedre den generelle kvaliteteten og resultatene innen helsevesenet," la han til. (“Practice guidelines provide valuable data and guidance that not only informs individual decisions about care but ultimately could also improve overall health care quality and outcomes,” he added.)

The report recommends eight standards for developing trustworthy clinical guidelines. Among them, transparency is paramount. It says that ideally none of the people involved in creating guidelines should have an institutional, financial, or other stake in them. And where that cannot be avoided, those members should be in the minority.

The panel should be multidisciplinary, not limited to a single field or specialty. It should include representatives from the nursing profession, payers, patients, and the public.

The evidence base should be fully examined, individual studies should be rated for quality, and those ratings should be explained as part of the guideline development. That is particularly true when the evidence is of low quality and hence subject to interpretation. (...)

- Interessekonflikter vanlig blant de som skriver retningslinjer for hjerte- og karsykdommer

Conflicts Common Among Heart Guideline Writers (Interessekonflikter vanlig blant de som skriver retningslinjer for hjerte- og karsykdommer)
medpagetoday.com 28.3.2011
More than half of the experts who wrote cardiology clinical practice guidelines reported conflicts of interest, researchers reported.

And more than 80% of the chairs of the writing committees reported at least one conflict, according to James Kirkpatrick, MD, of the University of Pennsylvania in Philadelphia, and colleagues.

On the positive side, there appears to be a "substantial pool" of writers and reviewers without conflicts, Kirkpatrick and colleagues reported in the March 28 issue of Archives of Internal Medicine. (...)

(Anm: Can We Trust Cardiovascular Practice Guidelines? Comment on "Conflicts of Interest in Cardiovascular Clinical Practice Guidelines". Arch Intern Med. 2011;171(6):584-585 (March 28).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

Study looks at ties between firms, heart experts
reuters.com 28.3.2011
(Reuters) - Half of the experts involved in writing recent treatment guidelines for heart patients reported a conflict of interest, U.S. researchers said on Monday, raising worries about whose interests are being served.

Even though the experts are disclosing their ties to companies that produce heart drugs and devices, the phenomenon is important because the guidelines they produce are used to help train new doctors, thus can have long-lasting impact on the way patients are treated.

"Because they are so important, the process for producing them is also important. They need to be above suspicion," said Dr. James Kirkpatrick of the University of Pennsylvania, who worked on the study in the Archives of Internal Medicine. (...)

(Anm: Can We Trust Cardiovascular Practice Guidelines? Comment on "Conflicts of Interest in Cardiovascular Clinical Practice Guidelines". Arch Intern Med. 2011;171(6):584-585 (March 28).)

Diverse artikler

A third of recommendations in Scottish guidelines are based on poorest evidence, finds study
BMJ 2014;348:g1428 (Published 7 February 2014)
Expert groups that produce the longest clinical guidelines make the biggest proportion of recommendations that are based on poor evidence, a study has concluded.1

To investigate the levels of evidence used in guidelines, the researchers examined 42 guidelines of the Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN). They chose these guidelines because they are internationally respected and they contribute to national policies, such as the Quality and Outcomes Framework (QOF), the incentive payment scheme for GPs in the United Kingdom. (...)

Retningslinjer – mål uten mening?
dagensmedisin.no 23.12.2014
I min hjertespesialistpraksis utgjør pasienter med diabetes, hypertensjon og åreforkalkning en stor andel. Jeg prøver etter beste evne å følge retningslinjene for behandling av disse pasientene. Men det er slett ikke så lett å oppnå de målsettingene retningslinjene setter opp. De fleste diabetespasienter oppnår ikke så lav HbA1c som de burde, blodtrykket er for høyt hos mange og kolesterolverdiene får vi heller ikke langt nok ned. Resultatet av dette er skuffet lege, skuffet pasient og medikamentell behandling – for ikke å si overbehandling - med masse legemidler. Det er slett ikke uvanlig med to diabeteslegemidler, tre blodtrykksmedisiner, to kolesterolsenkende midler samt blodplatehemmer. Særlig for de eldre pasientene blir det ofte bivirkninger ut av dette. Lavt blodsukker og følinger, blodtrykksfall og svimmelhet, muskelsmerter og magesmerter for å nevne noe. (...)

Thrombolysis, thyroid cancer, and the need for scepticism (Trombolyse og kreft i skjoldbruskkjertelenog behovet for skeptisisme)
Editor's Choice
BMJ 2013;347:f5427 (4 September 2013)
Back in June, Jeanne Lenzer wrote an article about why it’s hard to trust clinical guidelines (BMJ 2013;346:f3830, doi:10.1136/bmj.f3830). Her central point was that guideline panels are still rife with conflicts of interest. She took as her main example the current guidelines promoting thrombolysis in acute stroke, about which the evidence is heavily disputed. She quoted several opinion polls showing that most emergency doctors remain unconvinced. Among the many rapid responses was one on behalf of the American Academy of Neurology, written by some of the authors of their guideline, which we publish as a letter this week (doi:10.1136/bmj.f5324). They highlight “errors and omissions” in Lenzer’s article and they stand by their recommendations for the use of intravenous alteplase in acute ischaemic stroke. (...)

Two such expert sceptics give their view of the evidence in this week’s Head to Head debate (doi:10.1136/bmj.f5215). While Graeme Hankey argues that there is evidence of benefit from thrombolysis in selected patients with stroke, Simon Brown and Stephen Macdonald say there is clear evidence that thrombolysis harms some patients early in their treatment, including some who might otherwise have made a full recovery. Meanwhile the evidence of benefit, from trials and industry funded datasets, is flawed, they say; and until better evidence emerges, thrombolysis should be given only within high quality placebo controlled trials.

Scepticism is also an essential in the face of new diagnostic categories and technologies. This week, the BMJ’s Too Much Medicine campaign turns its attention to the overdiagnosis and treatment of thyroid cancer. Although a small proportion of thyroid cancers are dangerous and need intensive treatment, most are small and indolent and, according to Juan P Brito and colleagues (doi:10.1136/bmj.f4706), may never progress to cause symptoms and death. (...)

(Anm: Editor's Choice Too much medicine BMJ 2015;350:h1217 (Published 05 March 2015).)

(Anm: trombolyse; oppløysing av blodlevre eller blodpropp, sjå trombolytisk behandling EN thrombolysis Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: trombolytisk behandling; fibrinolytisk behandling, fibrinolysebehandling, behandling med aktivator av det fibrinolytiske system i den hensikt å oppløse blodpropp. Kilde: Store norske leksikon.)

Tok grep om interessekonfliktene
dagensmedisin.no 13.6.2013
Kanadiske og amerikanske forskere var de første til å innføre strenge krav ved kartlegging og håndtering av interessekonflikter i retningslinjearbeid. - Dette har vært vellykket, mener Gordon Guyatt.

Da American College of Chest Physicians (ACCP) utga den niende utgaven av antitrombotiske retningslinjer i fjor, var det med en ny strategi for kartlegging og håndtering av interessekonflikter.

I Annals of Internal Medicine i 2010 beskrev professor Gordon H. Guyatt ved McMaster University og medforfattere en mulig løsning på det økende problemet med at fagfolk som er involvert og ledende i arbeidet med kliniske retningslinjer, har både finansielle og intellektuelle interessekonflikter. (...)

Har interessekonflikter ført til dårlige medisinske råd, eller handler det mer om graden av troverdighet og åpenhet?

- Hva som er et dårlig råd, blir et tolkningsspørsmål. Jeg er sikker på at de som har laget anbefalingene, vil forsvare dem og ha rasjonelle argumenter til sitt forsvar. Min oppfatning er at interessekonflikter har ført til anbefalinger som ikke er til pasientenes beste, svarer Guyatt. (...)

Retningslinjer uten direktoratet som avsender
dagensmedisin.no 28.5.2013
Arbeidet med de nasjonale retningslinjene for antitrombotisk behandling ble stoppet tidligere i år på grunn av opphavsrettlige problemer. Nå sendes de på høring, men uten Helsedirektoratet som avsender.

Etter den opprinnelige planen skulle nye nasjonale faglige retningslinjer for antitrombotisk behandling, blant annet anbefalinger om behandling med nye blodfortynnende medisiner, være ferdig på nyåret og publiseres av Helsedirektoratet.

Dagens Medisin har tidligere skrevet at arbeidet med retningslinjene ble midlertidig stoppet på grunn av problemstilling omkring opphavsrett og krav om lisensavtale med amerikanerne som har copywright på de amerikanske retningslinjene som de norske retningslinjene er basert på.

Helsedirektoratet kunne ikke inngå en slik lisensavtale, og arbeidsgruppen gikk i forhandlinger med de amerikanske opphavsrettighetshaverne om en løsning.

Nå er forhandlingene i havn, men under forutsetning av en lisensavtale. Det betyr at Helsedirektoratet ikke kan være utgiver av retningslinjene som blir publisert via Legeforeningen til høsten. (...)

Risk of Autism Is Five Times Higher in Low-Birthweight Babies
healthland.time.com 17.10.2011 (Time)
Low-birthweight babies are at risk for all sorts of motor and cognitive delays, and researchers have just added autism to the list. A new study from the University of Pennsylvania finds that premature babies weighing less than 4.5 lbs. at birth are five times more likely than babies born at a normal weight to have an autism spectrum disorder (ASD). (...)

The conclusions, which are published Monday in the journal Pediatrics, are the results of a study that began more than two decades ago. Researchers initially followed 1,105 children who were born in three New Jersey counties between 1984 and 1987, some of whom weighed just a pound at birth.

MORE: For Siblings of Autistic Kids, Risk Is Far Higher Than Thought

Researchers evaluated the children at ages 2, 6, 9, 16 and 21, looking each time at different outcomes — behavioral, academic and psychiatric, to name a few. At age 16, they screened the children for autism. What they found was surprising: 117 of the 623 children screened positive, while 506 screened negative. (...)

They wound up with a total of 14 cases of ASD, which equates to five times the rate of autism reported in the general population. "CDC data says it's about 1% in 8-year-olds, and we found it to be 5% in 21-year-olds," says Pinto-Martin. (...)

Ultrasound Guidelines May Wrongly Diagnose Miscarriage (Retningslinjer for ultralyd kan feilaktig diagnostisere spontanabort)
healthland.time.com 14.10.2011 (Time)
As if the worry over potential miscarriage weren't stressful enough for newly pregnant women, research released Friday shows that current guidelines for using ultrasound to determine that a pregnancy has ended may not always be accurate.

The four new studies looked at U.K. ultrasound specifications, but when the findings are extrapolated to U.S. guidelines, the researchers suggest 1 in 23 women diagnosed with miscarriage could still have a viable pregnancy.

What that might mean for the future of such incorrectly doomed pregnancies is unclear. Researchers did not analyze whether women in the studies who were told that their pregnancies had ended went on to have surgical procedures to clear out their uterus. (...)

Nasjonale retningslinjer gir flere overlevende
dagensmedisin.no 1.3.2011
Flere pasienter med tykk- og endetarmskreft overlever som et resultat av implementering av nasjonale retningslinjer.

Kirurgisk Avdeling ved Stavanger Universitetssykehus melder dette etter en nylig gjennomført nasjonal kohortstudie.

Sammenlignet overlevelsen
Forsker og kirurg Bjørn Steinar Nedrebø og medarbeidere sammenlignet femårsoverlevelse for pasienter som ble diagnostisert med adenokarsinom i tykk- og endetarm i perioden 1994–2003.

Tall fra Kreftregisteret og Det norske rektalkreftregisteret viste at 31.158 personer fikk dianosen i den angitte perioden.

Bedret ved spredning
19.053 av pasientene gjennomgikk kurativ kirurgi. Femårsoverlevelsen bedret seg signifikant, både for pasientene med tykktarmskreft (73,8 prosent til 78,0 prosent) og endetarmskreft (72,1 prosent til 79,6 prosent).

Den bedrede overlevelsen koblet Nedrebø til bedre utfall for pasientene med spredning til lymfeknuter. (...)

Kids not getting enough exercise at sports practice
cbc.ca 6.12.2010

More than 75 per cent of children in organized sports such as baseball or soccer do not reach the U.S. government's recommended amount of physical activity during their practices, a study suggests.

National guidelines in the U.S. recommend that children and teens perform 60 minutes of moderate to vigorous physical activity each day, but fewer than half of children and 10 per cent of teens meet these guidelines. (...)

Antibiotikabruk til bekymring
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:2010 (21.10.2010)
Retningslinjer implementerer ikke seg selv. Hva skal til for å få legene til å følge retningslinjene for antibiotikabehandling?

Den medisinske utviklingen går raskt, og det er vanskelig å holde seg orientert om hva som er beste behandling og balansere dette mot den farmasøytiske industris markedsføring. I mange land har myndighetene derfor utgitt retningslinjer for behandling av vanlige sykdommer (1). For å kvalitetssikre slike retningslinjer er det strenge kriterier for utarbeiding av disse (2). (...)

Omtrent 90 % av antibiotikabruken i Norge skjer i allmennpraksis. Til tross for at retningslinjene på området har eksistert i over ti år, øker både den totale antibiotikabruken og bruken av bredspektrede resistensdrivende midler (6). Etter vår mening skyldes dette bl.a. manglende føringer og bevilgninger fra de offentlige myndighetene som utgir retningslinjene. (...)

Børnelæger tæt på medicinalindustrien
berlingske.dk 1.9.2010
Børnelæger, der laver retningslinjer for behandling af børn med ADHD, har tæt forbindelse til medicinalindustrien, som laver medicin til netop børn med ADHD.

Flere af Danmarks førende børnepsykiatere har tætte forbindelser til medicinalindustrien. Men samtidig står de også i spidsen for en arbejdsgruppe, som udarbejder retningslinjer for behandlingen af børn med ADHD - tidligere kaldet damp.

Det skriver fagbladet Børn&Unge torsdag.

Bladet fortæller, hvordan den førende danske overlæge Per Hove Thomsen foruden at være formand for den gruppe læger, der udarbejder retningslinjer for behandling af børn med ADHD i Danmark, er foredragsholder, underviser og konsulent for medicinalvirksomheden Novartis, som fremstiller Ritalin. (...)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

Internists' Antidepressant Guideline Defended
medpagetoday.com 26.11.2008
PALO ALTO, Calif., Nov. 26 -- Responding to criticism from a prominent psychiatrist, the chairman of the committee that developed the American College of Physicians' new practice guideline for second-generation antidepressants offers a rebuttal.

Douglas Owens, M.D., of the VA Medical Center here, said the ACP had no intention of suggesting that anti-depressant drugs are the only depression treatment that primary care physicians need to know about. (...)

Dr. Karasu said guidelines related to complex disorders such as depression should address those complexities. He said it was inappropriate to focus on a single treatment modality.

"The cart is put before the horse here," he said. "It's the worst possible practice to give something like this to general practitioners." (See: Psychiatrists Give Mixed Reviews on ACP Antidepressant Guideline) (...)

Evidence-based guidelines for treating depressive disorders with antidepressants: A revision of the 2000 British Association for Psychopharmacology guidelines
Journal of Psychopharmacology 2008;(4):343-396 (June 1) (British Association for Psychopharmacology)
(…) Concerns about the reasons for the higher venlafaxine fatal toxicity index led to a review in the UK (Medicines and Healthcare Products Regulatory Authority, 2006), which concluded that it is partly, but not completely, attributable to patient characteristics and possible mechanisms include cardiotoxicity, seizures, serotonin syndrome/muscle toxicity and CNS depression, but that the relative importance of these mechanisms could not be assessed. Caution was recommended in vulnerable patients (e.g. high arrhythmia risk, uncontrolled hypertension) and at doses ≥300 mg daily. TCAs are cardiotoxic, mainly due to cardiac sodium channel blockade leading to conduction defects (Thanacoody and Thomas, 2005) and MAOIs are dangerous in overdose and have interactions with tyraminecontaining foodstuffs and a variety of medications; toxic effects including hypertensive crisis, serotonin and noradrenaline toxicity and central nervous system excitation and depression (Bateman, 2003).

This is not a complete review of safety considerations and adverse effects and the prescribing should be done in conjunction with a reference book such as the British National Formulary (BMJ and RPS, 2007); some others are considered in Evidence section 5. (...)

(Anm: Venlafaxine-Induced Cytotoxicity Towards Isolated Rat Hepatocytes Involves Oxidative Stress and Mitochondrial/Lysosomal Dysfunction. Purpose: Depression is a public disorder worldwide. Despite the widespread use of venlafaxine in the treatment of depression, it has been associated with the incidence of toxicities. Hence, the goal of the current investigation was to evaluate the mechanisms of venlafaxine-induced cell death in the model of the freshly isolated rat hepatocytes. (…) Conclusion: Therefore, our data indicate that venlafaxine induces oxidative stress towards hepatocytes and our findings provide evidence to propose that mitochondria and lysosomes are of the primary targets in venlafaxine-mediated cell damage. Adv Pharm Bull. 2016 Dec;6(4):521-530.)

(Anm: Akutt toksisitet for 8 antidepressiva: hva er deres virkningsmekanismer? (Acute toxicity of 8 antidepressants: what are their modes of action? Currently, the hazard posed by pharmaceutical residues is a major concern of ecotoxicology. Most of the antidepressants belong to a family named the Cationic Amphipathic Drugs known to have specific interactions with cell membranes. The present study assessed the impact of eight antidepressants belonging to selective serotonin reuptake inhibitors or serotonin norepinephrine reuptake inhibitors.) Chemosphere. 2014 Aug;108:314-9. Epub 2014 Feb 14. (PDF).)

(Anm: Cytotoxic immune cell in sick and healthy skin a key to understanding vitiligo. With the aid of thousands of skin biopsies and over a hundred kilograms of skin, researchers at Karolinska Institutet have observed how two subgroups of immune cell behave in healthy skin. This functional dichotomy is preserved in the inflammatory diseases psoriasis and vitiligo. The study, which is published in the journal Immunity, opens the way for more targeted local treatments for patchy inflammatory skin disorders. (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

New Guidelines Shed Light on Use of Psychiatric Medications During Pregnancy CME/CE
medscape.com 10.4.2008
April 10, 2008 — The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) has issued updated guidelines for the treatment of certain psychiatric illnesses during pregnancy and breast-feeding. The April 2008 Practice Bulletin updates the previous November 2007 bulletin and is based on current evidence of risks and benefits of treatment of psychiatric illnesses during pregnancy. The guidelines are designed to aid clinicians in providing appropriate care. (...)

Guidelines Seek to Reduce Medication Errors
Involving Kids

healthfinder.gov 11.4.2008
A key recommendation is measuring a child's weight in kilograms. (...)

"Sadly, there seems to be a lack of widespread appreciation even among health-care providers that children have unique safety and medication needs," said Dr. Matthew Scanlon, assistant professor of pediatrics-critical care at the Medical College of Wisconsin and a member of the Joint Commission's Sentinel Event Advisory Group. "The issues of having to adapt products -- be it technology or medications -- that were created for adults and apply those to pediatric patients is terribly problematic and really is the source of a great deal of work that has to be performed on a daily basis among pediatric health-care providers."

Added Catherine Tom-Revzon, clinical pharmacy manager at Children's Hospital at Montefiore in New York City: "This is definitely increasing the public awareness that at least something's being done to address the medication errors that occur in children."

The alert follows publication this week of a study that found that medication errors, including accidental overdoses and adverse reactions, affect about one of 15 -- or 7 percent -- of hospitalized children. The study was published in the April issue of the journal Pediatrics. (...)

Behind Antismoking Policy Influence of Drug Industry
wsj.com (12.2.2007)
Companies Featured in This Article: GlaxoSmithKline, Pfizer
Michael Fiore is in charge of revising federal guidelines on how to get smokers to quit. He also runs an academic research center funded in part by drug companies that make quit-smoking aids, and he personally has received tens of thousands of dollars in speaking and consulting fees from those companies.
Conflict of interest? No, says Dr. Fiore, who has consistently declared that doctors ought to use stop-smoking medicine. He says his opinion -- reflected in current federal guidelines -- is based on scientific evidence from hundreds of studies.

Now debate is growing about that evidence, and about who should ... (...)

US clinical guidelines often influenced by industry, NEJM says
BMJ 2007;334:171 (27 January)
Many clinical guidelines for doctors in the United States are influenced by the pharmaceutical industry and special interest groups, said an article in the New England Journal of Medicine last week (2007;356:331-3).

"The quality of guidelines varies considerably," and some are controversial, says a commentary by the journal's national correspondent, Robert Steinbrook.

Meanwhile, the National Institutes of Health (NIH) cancelled a conference that it had planned on guidelines for screening pregnant women for herpes, after it received a protest letter from the Center for Science in the Public Interest. The organisation's letter said that four out of five of the speakers had undisclosed ties to drug firms that made antiviral drugs (BMJ 2007;334:115). (...)

Omstridte retningslinjer
Tidsskr Nor Lægeforen 2005;125:2909 (3.11.2005)
Europeiske retningslinjer for behandling av kardiovaskulær risiko vil berøre flertallet av voksne i befolkningen og ha store etiske, samfunnsmedisinske og ressursmessige konsekvenser.

I 2004 publiserte norske forskere en artikkel som viste at med nye europeiske retningslinjer for kardiovaskulær risikointervensjon blir 90 % av den voksne befolkning over 50 år gjort til potensielle pasienter (1). (...)

Vejledning om antipsykotika til ældre med demens og psykiatriske symptomer
Institut for Rationel Farmakoterapi 9.11.2005

Behandling med psykofarmaka har beskeden terapeutisk effekt, men betydeligt alvorlige bivirkninger.

IRF har derfor udgivet en ny folder om udredning og behandling af psykiatriske symptomer, med fokus på behandling af urolige demente ældre. Titlen på folderen er: ”Ældre med demens, psykiatriske symptomer og urolig adfærd” og er i lommeformat.

Folderen udgives i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen og demens-eksperter, og de 12 gode råd er et resultat af en nylig rapport fra Sundhedsstyrelsen. Alle læger får tilsendt et eksemplar.

Læs hele folderen i PDF format (98 KB)

Læs om baggrunden for arbejdet

Læs hele rapporten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (...)

GPs to stop prescribing antidepressants blamed for suicidal feelings in under-18s (Allmennpraktiserende leger stanser forskrivning av antidepressiva klandret for selvmordstanker hos de under 18)
Guardian 28.9.2005
· 40 000 barn stanser gradvis pillebruken (Pills to be phased out for up to 40,000 children)
· Nye behandlinger inkluderer trening og veiledning (New treatments to include exercise and counselling)

Leger ble i går bedt om å slutte å gi barn under 18 år antidepressiva, på grunn av risikoen for at pillen får dem til å føle seg suicidale. (...) (Doctors were yesterday told to stop giving antidepressants to children and people under 18, because of the risks that the pills will make them feel suicidal.)

Dataene viste at 3,4 % av barna erfarte endret sinnsstemning, forsøkte selvskading eller fikk selvmordstanker, sammenliknet med 1,2 % som fikk narrepiller i forsøket. (...) (The data showed that 3.4% of children experienced mood changes, tried to harm themselves or thought of suicide, compared with 1.2% who took a dummy pill in the trials.)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009