About Public Citizen

Corporations have their lobbyists in Washington, D.C. The people need advocates too. (citizen.org)

-- An Unreasonable Man. (anunreasonableman.com)

Pintosaken (nrk.no)

Ralph Nader (en.wikipedia.org)

Public Citizen

About Public Citizen (Om public Citizen)
citizen.org
Corporations have their lobbyists in Washington, D.C. The people need advocates too.

Public Citizen serves as the people’s voice in the nation’s capital. Since our founding in 1971, we have delved into an array of areas, but our work on each issue shares an overarching goal: To ensure that all citizens are represented in the halls of power. (...)

Public Citizen is a nonprofit organization that does not participate in partisan political activities or endorse any candidates for elected office. We accept no government or corporate money – we rely solely on foundation grants, publication sales and assistance from our 400,000 members and supporters. Please support our valuable work. (...)

– Trump erklærer opioid-helsekrise, men det kreves mer enn tweets og Big Pharma nominasjoner for å redde liv. (– Å stanse Big Pharmas (legemiddelindustriens) korrupsjon er en nødvendig del av løsningen. (– Eller han kan irrasjonelt fortsette å utnevne Big Pharmas bedriftsledere til å drive den amerikanske regjeringens helse- og tilsynsmyndigheter og synke dypere ned i en gjørme av korrupsjon og avhengighet.)

(Anm: Trump Declares Opioid Public Health Emergency, But It Will Take More Than Tweets and Big Pharma Nominations to Save Lives (Trump erklærer opioid-helsekrise, men det kreves mer enn tweets og Big Pharma nominasjoner for å redde liv) Meddelelse: Nyhetsrapporter sier at president Donald Trump i dag planlegger å beordre US Department of Health and Human Services om å erklære USAs opioidepidemi som en folkehelsekrise. En nasjonal strategi for opioider må inkludere en plan for å tøyle de korrupte mislighetene innen legemiddelindustrien, ellers vil det trolig ikke lykkes. Det som er viktig for amerikanere er ikke å erklære en nødsituasjon, men å handle på nødsituasjonen. Erklæringer og tweets vil gjøre lite for å dempe det dødelige opioidpresset i våre lokalsamfunn som Big Pharma står bak. Big Pharma hektet millioner av amerikanere på opioider gjennom ulovlig markedsføring, grådighet og undergraving av sikkerhetsstandarder. Nå profitterer disse firmaene på vår innsats for å avslutte epidemien ved å øke prisene på overdosebehandlinger og manipulere sikkerhetsstandarder for å blokkere konkurrenter på avhengighetsbehandling. Lokale helsebudsjetter og tjenester strekker seg langt for å holde følge, i noen tilfeller er rasjonering på motgift et resultat av dette. Big Pharma skapte denne epidemien. Å stanse Big Pharmas (legemiddelindustriens) korrupsjon er en nødvendig del av løsningen. (...) Eller han kan irrasjonelt fortsette å utnevne Big Pharmas bedriftsledere til å drive den amerikanske regjeringens helse- og tilsynsmyndigheter og synke dypere ned i en gjørme av korrupsjon og avhengighet. (Note: News reports say President Donald Trump plans today to direct the U.S. Department of Health and Human Services to declare America’s opioid epidemic a public health emergency. A national strategy on opioids must include a plan to rein in the corrupt abuses of the pharmaceutical industry, or it likely will fail. What’s important for Americans is not declaring an emergency, but acting on the emergency. Declarations and tweets will do little to curb the deadly opioid push into our communities spurred by Big Pharma. Big Pharma hooked millions of Americans on opioids through illegal marketing, greed and undermining safety standards. Now these corporations profiteer on our efforts to end the epidemic, too, by spiking the prices of overdose treatments and manipulating safety standards to block addiction therapy competitors. Local health budgets and services are straining to keep up, in some cases rationing antidotes as a result. Big Pharma created this epidemic. Ending Big Pharma’s corruption is a necessary part of the solution. (…) Or he could irrationally continue to appoint Big Pharma’s corporate leaders to run the U.S. government’s health and enforcement agencies, and mire us ever deeper in a swamp of corruption and addiction.) (citizen.org 26.10.2017).)

(Anm: Public Citizen (mintankesmie.no).)

(Anm: The Opioid Epidemic: A Crisis Years in the Making. WASHINGTON — President Trump on Thursday directed the Department of Health and Human Services to declare the opioid crisis a public health emergency, taking long-anticipated action to address a rapidly escalating epidemic of drug use. But even as he vowed to alleviate the scourge of drug addiction and abuse that has swept the country — a priority that resonated strongly with the working-class voters who supported his presidential campaign — Mr. Trump fell short of fulfilling his promise in August to declare “a national emergency” on opioids, which would have prompted the rapid allocation of federal funding to address the issue. (nytimes.com 26.10.2017).)

- Hemmelig funn avslører frekt "korstog" for å gjøre OxyContin til en blockbuster. (- Donuts-trikset er fremhevet i et av de interne dokumenter innhentet av STAT, som viser hvor langt Abbott gikk for å hanke inn leger for å gjøre OxyContin til en milliard-dollar-blockbuster. Selgerne kjøpte takeaway-middager til leger og møtte dem hos bokhandlere for å betale for deres innkjøp. I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain).)

(Anm: Hemmelig funn avslører frekt "korstog" for å gjøre OxyContin til en blockbuster. (Secret trove reveals bold ‘crusade’ to make OxyContin a blockbuster) (…) Knepet virket.) (…) I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain). (…) Donuts-trikset er fremhevet i et av de interne dokumenter innhentet av STAT, som viser hvor langt Abbott gikk for å hanke inn leger for å gjøre OxyContin til en milliard-dollar-blockbuster. Selgerne kjøpte takeaway-middager til leger og møtte dem hos bokhandlere for å betale for deres innkjøp. I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain).("The doughnut ploy, highlighted in a trove of internal documents obtained by STAT, shows the lengths to which Abbott went to hook in doctors and make OxyContin a billion-dollar blockbuster. The sales force bought takeout dinners for doctors and met them at bookstores to pay for their purchases. In memos, the sales team referred to the marketing of the drug as a “crusade,” and their boss called himself the “King of Pain.”) (statnews.com 23.9.2016)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

- Pintosaken

Car crashes and their causes. BBC. 1998 (Bilkollisjoner og deres årsaker)
"Den polerte morderen" (Norsk tittel på BBC-program i tre deler, sendt på NRK)
(...) I 1960 var ulykkestallene ute av kontroll. I USA alene krevde trafikken 50 000 liv i året. En 26-årig Princeton-student begynte å skrive om bilsikkerhet. Han var sønn av libanesiske innvandrere og het Ralph Nader.

Slik begynte avhandlingen hans. Et forlag ville ha en bok om trafikksikkerhet, og Nader fikk oppdraget. Hans avhandling, ”Den livsfarlige bilen”, satte bilindustrien på hodet. Og den gjorde Nader berømt. Ingen hadde hittil våget å kritisere bilindustrien. Nader utfordret GM og en av deres mest populære biler: Corvair. Boken kom ut i 1965. Nader fikk straks invitasjon fra GM i Detroit. (...)

Ved å innlede boken med Corvairen ville jeg vekke interesse - og gi signal om at det ville bli nevnt produsenter og bilmodeller. (...)

Jeg ble tilbudt jobb to ganger. ”Jobb for GM og realiser dine ideer.” De ville se om jeg var til salgs. Jeg ante ikke at de hadde leid privatdetektiv for å bringe meg i vanry. Flere detektiver fulgte meg rundt i landet. De prøvde å få meg i kompromitterende situasjoner med kvinner. Og de fulgte meg til senatsbygningen i Washington. (...)

Der mistet de sporet av Nader. De jaktet på ham i korridorene med stadig økende bekymring. Til sist spurte de en vakt. Vakten bad dem legitimere seg, og dermed var katta ute av sekken. Fordi Nader var vitne i en senatshøring, var dette en forbrytelse. Toppsjefen for GM måtte komme for å gi en tverr unnskyldning. Det ble vedtatt nye lover for å kontrollere bilfabrikantene.

Bilindustrien stod med ett anklaget for kynisk forakt for menneskeliv. Nå begynte kampen mot en bransje som hadde lagt alle premisser alene. Nader grunnla forbrukerbevegelsen, et organisert opprør blant dem som følte seg hjelpeløse overfor industrigigantene. (...)

På 70-tallet kom det til et klimaks. Flere titalls mennesker brant i hjel i Pinto-ulykker. (...)

Grimshaw var passasjer i en Pinto som ble påkjørt bakfra. (...)

Der er bensintanken. Den er nær støtfangeren, og ved påkjørsel bakfra blir den knust mot bakakselen. Bensinen antennes, og folk blir brent til døde. (...)

Bilen tok fyr, og Richard Grimshaw ble forbrent over hele kroppen. Det var en ufattelig tragedie. (...)

Richard Grimshaw anla sak mot Ford Motor.” (Richard Grimshaw versus Ford Motor Company in California.) (...)

Byron Bloch, bilsikkerhetsgransker, samlet bevis til rettssaken i utbrente Pintoer. Men et papir han fant, ble det avgjørende beviset: Et brev fra Ford om hvorfor man ikke ville gjøre noe. Det anslo at hvis 180 brant til døde og 180 fikk store skader, så ville det påføre Ford 50 mill. i erstatninger. Men utgiftene til å utbedre bilene ville beløpe seg til 137 mill. dollar. (...)

Derfor var det billigere å la dem brenne. (...)

Det var den holdningen som gjorde at Ford måtte betale 125 mill. dollar som straff fordi de ville ofre mennesker for å tjene noen dollar. (...)

Pintosaken satte lyset på bil - industriens kyniske spill om penger. Sikkerhetskrav kunne ikke lenger ignoreres. (...)

(Anm: I Norge ville et mulig erstatningsbeløp vært relativt lavt, dvs. kun noen få millioner kroner, dvs. bilprodusentens regnestykke ville være atskillig mer lønnsomt i Norge enn i USA.)

(Anm: Amerikanske tilstander (mintankesmie.no).)

(Anm: - Nader claims that GM responded to his criticism of the Corvair by trying to destroy Nader's image and to silence him. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

- Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (- En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkningen» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet.)

Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015 (Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015.)
citizen.org 31.3.2017
Idet industrien kutter kostnader viser deres lønnsomhet at pasienter lider unødvendig for å tilfredsstille Big Pharmas (legemiddelindustriens) grådighet (As Industry Fights Affordability, Pattern of Profitability Shows Struggling Patients Suffer Needlessly to Satisfy Big Pharma Greed)

WASHINGTON, D.C. – De 20 største legemiddelfirmaer tjente samlet mer enn 100 milliarder dollar hvert år i tre år på rad (2013 til 2015), hvilket overstiger kostnader for selvrapportert forskning og utvikling (FoU) for nye legemidler, ifølge en ny Public Citizen rapport (PDF) publisert i dag. (WASHINGTON, D.C. – The 20 largest pharmaceutical corporations collectively profited more than $100 billion each year for three consecutive years (2013 to 2015), exceeding self-reported research and development (R&D) costs for new medicines, a new Public Citizen report (PDF) released today shows.)

En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkningen» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (A primary excuse the pharmaceutical industry uses for price gouging is the high cost of R&D these corporations pay to bring new medicines to market..)

Selv om de oppblåste estimater for FoU (forskning og utvikling) rapportert av bransjen overskygges av bransjens fortjeneste økte profitten for de 20 største leemiddelfirmaene fra 100,6 milliarder dollar i 2014 til 124,7 milliarder dollar i 2015 - mer enn 22 prosent. (Even the inflated estimates of R&D reported by the industry are dwarfed by the industry’s profits, which, for the 20 largest pharmaceutical companies, jumped from $100.6 billion in 2014 to $124.7 billion in 2015 – nearly 24 percent..)

“Big Pharma (legemiddelindustrien) sier at høye priser betaler for forskning og utvikling (FoU / R&D), men det viser seg at de bruker mer av deres inntekter på utbytte / profitt enn FoU-investeringer,” sier Robert Weissman, president i Public Citizen. “Prissystemet er brutt sammen og trenger en fundamental endring.” (“Big Pharma says that high prices pay for R&D, but it turns out more of their revenue is going for profits than R&D investments,” said Robert Weissman, president of Public Citizen. “The pricing system is broken and needs fundamental change.”)

Peter Maybarduk, direktør for Public Citizen’s Access to Medicines program, uttalte at “Industrien misbruker sin monopolmakt til å avkreve mennesker så mye som mulig for å betale for å ta vare på sine kjære. Prisene er ikke relatert til FoU-kostnader (forskning og utvikling). Publikum betaler selv 30 milliarder dollar av egen lomme for sine egne hvert år til biomedisinsk forskning gjennom det skattyterfinansierte National Institutes of Health. Vi fortjener rimelige legemidler som motytelse.” (…) (Added Peter Maybarduk, director of Public Citizen’s Access to Medicines program, “Corporations abuse their monopoly power to charge people as much as we will pay to care for our loved ones. Prices are not related to R&D costs. The public puts in $30 billion of our own every year for biomedical research through the taxpayer-funded National Institutes of Health. We deserve affordable medicines in turn.”.)

(Anm: Which is Bigger: Pharma Profits or R&D Spending? On Mar 27, 2017, Public Citizen came out with a report that claimed "Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015 (…) Today, another email from Public Citizen notified me that the organization “discovered a methodological issue in our report on medication costs and industry R&D spending. We have withdrawn the report and will repost it later this week with corrected data.”  (pharmamkting.blogspot.no 28.3.2017).)

KOPI AV DEN TILBAKETRUKKEDE NETTUTGAVE DATERT 27.3.2017:

- Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (- En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkningen» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet.)

Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015
citizen.org 27.3.2017
Idet industrien kutter kostnader viser deres lønnsomhet at pasienter lider unødvendig for å tilfredsstille Big Pharmas grådighet (As Industry Fights Affordability, Pattern of Profitability Shows Struggling Patients Suffer Needlessly to Satisfy Big Pharma Greed)

WASHINGTON, D.C. – De 20 største legemiddelfirmaer tjente samlet mer enn 100 milliarder dollar hvert år i tre år på rad (2013 til 2015), mens selvrapportering av utgifter viser at de bruker omtrent halvparten så mye på forskning og utvikling (FoU) for nye legemidler, ifølge en ny Public Citizen rapport (PDF ) som offentliggjøres i dag. (The 20 largest pharmaceutical corporations collectively profited more than $100 billion each year for three consecutive years (2013 to 2015) while self-reporting spending about half that amount on research and development (R&D) for new medicines, a new Public Citizen report (PDF) released today shows.)

En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkningen» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (A primary excuse the pharmaceutical industry uses for price gouging is the high cost of R&D these corporations pay in order to bring new medicines to market. A primary excuse the pharmaceutical industry uses for price gouging is the high cost of R&D these corporations pay in order to bring new medicines to market.)

Selv om de oppblåste estimater for FoU (forskning og utvikling) rapportert av bransjen overskygges av bransjens fortjeneste økte profitten for de 20 største leemiddelfirmaene fra 100,5 milliarder dollar i 2014 til 123 milliarder dollar i 2015 - mer enn 22 prosent. (Even the inflated estimates of R&D reported by the industry are dwarfed by the industry’s profits, which, for the 20 largest pharmaceutical companies, jumped from $100.5 billion in 2014 to $123 billion in 2015 – more than 22 percent.)

Med toppfirmaer som tjener gjennomsnittlig 5 000 millioner dollar per år har industrien rikelig med ressurser til å utvikle legemidler med beskyttelse for å hindre at de prises langt høyere enn det folk som trenger dem kan betale. (…) (With top companies profiting an average of $5 billion each per year, the industry has ample resources for developing medicines with protections to prevent them from being priced out of reach for the people who need them.)

(Anm: Which is Bigger: Pharma Profits or R&D Spending? On Mar 27, 2017, Public Citizen came out with a report that claimed "Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015 (…) Today, another email from Public Citizen notified me that the organization “discovered a methodological issue in our report on medication costs and industry R&D spending. We have withdrawn the report and will repost it later this week with corrected data.”  (pharmamkting.blogspot.no 28.3.2017).)

Diverse artikler

Citizen's Sidney Wolfe Taking on Larger Role at FDA; Drugmakers Express Concerns
kaisernetwork.org 9.1.2009
The Wall Street Journal on Friday examined how, to "the consternation of the drug industry," the appointment of "[d]rug-safety crusader" Sidney Wolfe to FDA's Drug Safety and Risk Management Committee could give one of the leading critics of the pharmaceutical industry "the ear of several health leaders and members of Congress expected to influence FDA policy in the Obama administration." As head of Public Citizen's Health Research Group, Wolfe has "helped push 16 drugs off the market and slap restrictions on several multibillion-dollar products," according to the Journal. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009