De fem hersketeknikker (kilden.forskningsradet.no)

Nye hersketeknikker når kvinner tar makt (svd.se 1.2.2013)

Lucifer-effekten - Dr. Philip Zimbardo i studio - The Stanford Prison Experiment (nrk.no/nett-tv 28.1.2011)

Ansatte truer og provokerer patienter (bt.dk 17.10.2013)

- Ondskapen kan også være norsk (aftenposten.no 89.4.2015)

- Tre kommuneansatte anmeldt for vold mot psykisk utviklingshemmede barn (dagbladet.no 28.3.2014)

MANIPULASJON: Slik mister psykopaten grepet (klikk.no 19.9.2013)

Kvinner er verst til å konspirere (forskning.no 4.5.2015)

PSYKOPATENES DIKTATUR - PROBLEMET ALLE MØTER I HVERDAGSLIVET, I SAMFUNNSLIVET, OG DET POLITISKE LIV (Les som e-bok - nb.no) (mintankesmie.no)

Om "Rule by nobody" og "group risky shift phenomenon"

Mennesker som inngår i grupper har en atferd som ville være utenkelig for dem som enkeltindivider. Gruppetenkning (Janis, 1971) og det Arendt (1965) refererte til som "rule by nobody" er viktige næringslivsbeslutninger som resulterer i menneskelige lidelser. (Bandura (1973: 213))

Om markedsføring av legemidler Når det på et styremøte i New York besluttes å fortsette å markedsføre et farlig legemiddel i den tredje verden, kan ofrene knapt være mer fjernt fra drapsmennene. (CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry- 1984)

Om legemidler

Vanlige mennesker er villige til å ta i bruk forhalingstaktikker for å forsøke å holde et farlig, men profittinnbringende, legemiddel på markedet når de blir spurt om å spille rollen som beslutningstagere innen industrien. (CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry- 1984)

Mangler empatiknappen (fof.se 21.5.2013)

En omvendt Schilder-liste Ny bog: Myndigheder dækkede over nazifortid (b.dk 13.5.2013)

Dyremishandling kan føre til menneskedrap (nrk.no 8.10.2013)

Slik kjenner du igjen en kvinnelig psykopat (illvit.no 15.2.2016)

- Ondskapens forsker

Ondskapens forsker
forskerforum.no 5.10.2011
Philip Zimbardo forsker på menneskelig svakhet - hvordan det kan gå galt med selv de beste av oss

- I løpet av kort tid kan jeg få helt vanlige mennesker til å gjøre grusomme ting, sier mannen bak det brutale Stanford-eksperimentet. Førti år senere bruker sosialpsykolog Philip Zimbardo lærdommen om hvordan folk blir onde, i det godes tjeneste.

Stanford-universitetet, California, 1971: En gruppe studenter er samlet i universitetets kjeller. Den er innredet som et fengsel, og studentene er kledd i uniformer eller fengselsdrakter, etter hvilken rolle de tilfeldig er blitt tildelt. I kontrollrommet sitter den unge forskeren Philip Zimbardo. Han vil undersøke hvilken psykologisk effekt den totalitære fengselskonteksten har på mennesker.

Alt er bare på liksom i kjelleren, det vet alle de involverte. Likevel begynner de snart å oppføre seg som om dette er blodig alvor. De går opp i rollene. Etter bare halvannet døgn får en av de innsatte voldsomme angstanfall og hyler at han vil ut. Fangene gjør opprør, og vokterne slår hardt ned på dem. De fratar fangene grunnleggende rettigheter, selv tilgangen til toalettet blir et privilegium. De ydmyker dem, de setter fangene opp mot hverandre. Etter få dager er situasjonen i ferd med å komme fullstendig ut av kontroll.

Lederen for eksperimentet, Zimbardo, har sluttet å reagere. Vokternes overgrep er blitt rutine. Han våkner først da kjæresten, som senere skal bli hans kone, kommer på besøk til «fengselet» den femte dagen. Hun begynner å gråte da hun ser mishandlingen, og vil vite hvordan han kan stå ansvarlig for den. Dagen etter avslutter Zimbardo det som skulle vært et to ukers eksperiment. (…)

(Anm: Lucifer-effekten. Forståelse av hvordan gode mennesker blir onde (- The Lucifer Effect. Understanding How Good People Turn Evil) (nrk.no/nett-tv 28.1.2011 (Skavlan - Fredrik Skavlan møter norske, svenske og internasjonale gjester, bl.a. Dr. Philip Zimbardo).)

- Rapport: Politiet gned pepperspray i ansiktet på asylsøker. Under et uanmeldt besøk på Politiets utlendingsinternat på Trandum i mars i år, fant sivilombudsmannen flere tilfeller av det de betegner som maktmisbruk mot de innsatte.

(Anm: Rapport: Politiet gned pepperspray i ansiktet på asylsøker. ​Under et uanmeldt besøk på Politiets utlendingsinternat på Trandum i mars i år, fant sivilombudsmannen flere tilfeller av det de betegner som maktmisbruk mot de innsatte. Hvert år sperres flere tusen personer på Trandum utlendingsinternat som er siste stopp før de skal sendes ut av Norge. Menneskene som låses inne her, er personer myndighetene frykter vil rømme før uttransporten. I 2016 var 4206 innom Trandum på vei ut av landet. I en fersk rapport skriver sivilombudsmannen at en urovekkende stor andel av dem som blir plassert på sikkerhetscellene på Trandum, er utsatte grupper som sliter med psykiske helsetilstand, selvskading eller selvmordsfare. Les: 17-åring på sikkerhetscelle – Barneombudet kaller det psykisk tortur. (…) – Det er urovekkende at internatets sikkerhetsavdeling brukes for å håndtere sårbare personer som har forsøkt å ta sitt eget liv, eller har uttrykt planer om dette. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. I løpet av 2016 ble sikkerhetsavdelingen brukt 368 ganger. Sivilombudsmannen mener det er en urovekkende tendens at bruk av sikkerhetscelle i begynnelsen av 2017, var høy sammenliknet med tidligere. (nrk.no 22.9.2017).)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Offentlig sektor er preget av en lydighetskultur der lojaliteten går vekk fra medarbeiderne og oppover i systemet.

(Anm: Offentlige sjefer mest lojale mot sine overordnede. Sjefer i private bedrifter er generelt mer lojale mot sine medarbeidere enn mot sine overordnede, mener de yrkesaktive. Men i offentlig sektor er det annerledes. Offentlig sektor er preget av en lydighetskultur der lojaliteten går vekk fra medarbeiderne og oppover i systemet. Det mener leder av fagforeningen Unio, Anders Folkestad. (aftenposten.no 6.1.2013).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

- Norske jøder i undersøkelse: Jødehatet har blitt verre. Fordommer mot jøder er utbredt i den muslimske befolkningen i Norge, viser en ny undersøkelse.

(Anm: Norske jøder i undersøkelse: Jødehatet har blitt verre. Fordommer mot jøder er utbredt i den muslimske befolkningen i Norge, viser en ny undersøkelse. 70 prosent av jødene som er spurt svarer også at jødehatet er blitt verre de siste årene. Undersøkelsen viser også at utbredelse av antimuslimske holdninger er utbredt i det norske folk. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, lanserte i dag en ny rapport om holdninger til jøder og muslimer i Norge i 2017. (vg.no 5.12.2017).)

(Anm: Ondskapens ansikt- ANTISEMITTISME Europa må utrydde det meningsløse jødehatet én gang for alle. (morgenbladet.no 30.1.2015).)

– Norske jøder redde etter synagogeangrep i Sverige.

(Anm: Norske jøder redde etter synagogeangrep i Sverige. Norske jøder frykter for sin egen sikkerhet, etter at flere maskerte menn kastet brannbomber mot synagogen i Göteborg. – Det er viktig at vi ikke er naive, sier Ervin Kohn. (nrk.no 10.12.2017).)

(Anm: Regjeringen øker innsatsen mot antisemittisme. Regjeringen har satt opp elleve tiltak i en omfattende innsats mot antisemittisme i samfunnet. – Dette er et felles ansvar, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). (nrk.no 2.10.2016).)

(Anm: Vi tar nok jødehatet på alvor, men vi tar det ikke alvorlig nok | Harald Stanghelle. Mange norske jøder er redde for vår tids jødehat. Det må vi andre også være. (aftenposten.no 20.4.2016).)

(Anm: Vil vaksinere ungdom mot antisemittisme (nettavisen.no 23.2.2015).)

- Angreb på jøder i Europa chokerer. Antisemitismen stikker hele tiden sit hæslige fjæs frem. Fokus på indvandringen af muslimer.

(Anm: Angreb på jøder i Europa chokerer. Antisemitismen stikker hele tiden sit hæslige fjæs frem. Fokus på indvandringen af muslimer. Anita Lasker-Wallfisch er en nydelig dame på 92. Som stor pige overlevede hun det industrialiserede massemord på jøder i udryddelseslejren Auschwitz ved at være god til at spille cello. SS-vagterne holdt af at høre hende spille, mens de førte fangerne til gaskamrene. Forleden advarede hun i en manende appel i Forbundsdagen i Berlin mod, hvad hun betegnede som en genopblussen af antisemitisme i Europa: At jøder overfaldes og chikaneres, at israelske flag brændes af, at en jødisk re... (jyllands-posten.dk 11.2.2018).)

- Vårt felles samfunnsansvar. (- Befolkningsundersøkelsen, gjennomført av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-sentret), som ble publisert 5. desember, indikerer og påviser at fordommene mot jøder og muslimer er reelt i det norske samfunnet.)

(Anm: Vårt felles samfunnsansvar | Zaeem Shaukat Styreleder i Islamsk Råd Norge. Holocaustsenterets rapport må ikke ses på som jøder mot muslimer. Befolkningsundersøkelsen, gjennomført av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-sentret), som ble publisert 5. desember, indikerer og påviser at fordommene mot jøder og muslimer er reelt i det norske samfunnet. Bekymringsfulle funn Både muslimer og jøder er en minoritet i Norge, og funnene i rapporten er bekymringsfullt i et åpent og mangfoldig samfunn som Norge. (aftenposten.no 11.12.2017).)

- Artikkelen analyserer Vidkun Quislings antisemittiske forestillinger, slik de kom til uttrykk under den tyske okkupasjonen.

(Anm: Av Kjetil Braut Simonsen og Vitenskapelig publikasjon. Vidkun Quisling, antisemittismen og den paranoide stil. (Vidkun Quisling, Antisemitism and the Paranoid Style.) Artikkelen analyserer Vidkun Quislings antisemittiske forestillinger, slik de kom til uttrykk under den tyske okkupasjonen. Utgangspunktet er at Quislings antisemittisme bør analyseres som en form for konspirasjonstenkning: det som i forskningen omtales som den paranoide stil. Quisling hevdet i sine taler mellom 1940 og 1945 gjentatte ganger at jødene stod bak en internasjonal sammensvergelse, som truet med å undergrave alt «nordisk» og «germansk». Ut i fra dette fremstilte han den nazistiske forfølgelsespolitikken som en legitim forsvarskamp, som var rettet mot en «jødisk overmakt».1 Historisk tidsskrift 04 / 2017 (Volum 96) Side: 446-467.)

- Ny rapport om holdninger til jøder og muslimer i Norge: Antisemittiske holdninger i befolkningen går ned.  (- Undersøkelsen viser utbredte fordommer mot jøder i den muslimske minoriteten: en tredjedel skåret høyt på negative forestillinger om jøder.)

(Anm: Ny rapport om holdninger til jøder og muslimer i Norge: Antisemittiske holdninger i befolkningen går ned. (…) Antisemittiske holdninger i befolkningen som helhet i Norge går ned. Samtidig er det en utbredt muslimfiendtlighet i den norske befolkningen. Det er også utbredte fordommer mot jøder i den muslimske minoriteten. (…) Dette er noen av hovedfunnene:

  • Det er mindre utbredelse av antisemittiske holdninger i Norge i 2017 enn i 2011. Utbredelsen av fordommer i befolkningen går ned fra 12,1 prosentpoeng til 8,3.
  • Den positive utviklingen i retning mindre utbredte negative holdninger står i kontrast til det jødene selv opplever. 70 prosent av de jødiske respondentene sier at antisemittismen er blitt mer utbredt de senere år, og to av tre sier det hender at de skjuler sin religiøse tilhørighet i frykt for negative holdninger.
  • Utbredelsen av anti-muslimske holdninger i befolkningen er stor: 34 prosent har utpregede fordommer mot muslimer.
  • Undersøkelsen viser utbredte fordommer mot jøder i den muslimske minoriteten: en tredjedel skåret høyt på negative forestillinger om jøder. Samtidig viser undersøkelsen at selv om mange har fordommer mot jøder, har de ikke noe imot å ha jøder som nabo eller i vennekretsen.
  • Holdninger til den israelsk-palestinske konflikten splitter respondentene ved at høy antisemittisme oftere sees hos respondenter som holder mest med palestinerne og som har antiisraelske holdninger, mens høy muslimfiendtlighet sees oftere hos dem som holder mest med Israel.
  • Antisemittisme og muslimfiendtlighet er i stor grad beslektede fenomener: De som viser fordommer og motvilje mot fremmede, skårer også høyt når det gjelder negative holdninger til jøder og muslimer. (mynewsdesk.com 5.12.2017).)

(Anm: Harald Stanghelle: Det er alvor nå! Nederlag. Vi trodde aldri jødehatet igjen ville blomstre i Norge. (aftenposten.no 28.2.2015).)

- En nylig utført undersøkelse om norske holdninger til jøder og muslimer viser at 12 prosent i befolkningen og 20 prosent i det muslimske utvalget støtter påstanden: «Når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne, kan trakassering og vold rettet mot jøder forsvares»?

(Anm: Hilde Kramer, professor, fakultetet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen, Aurora Jacobsen Evenshaug, formidler ved Jødisk museum Trondheim - Sebastian Klein, formidler ved Falstadsenteret. De norske jødene som ikke kom hjem. Synet som møtte de russiske soldatene da de frigjorde fangene i Auschwitz var som hentet fra Dantes helvete. Men Harry Samuel Isaksen opplevde aldri frigjøringsdagen. (…) Manglende empati En nylig utført undersøkelse om norske holdninger til jøder og muslimer viser at 12 prosent i befolkningen og 20 prosent i det muslimske utvalget støtter påstanden: «Når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne, kan trakassering og vold rettet mot jøder forsvares»? 48 prosent av respondentene svarer at muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets. Noen uker tidligere fikk norske studenter ideen om å kle seg i SS-kostymer og servere drinker som ga tydelige konnotasjoner til Holocaust. (nrk.no 27.1.2018).)

- Ny forskning: Barn kan arve foreldrenes traumer. (- En oppsiktsvekkende studie av Holocaust-overlevere viser at deres opplevelser kan påvirke barnas gener.)

(Anm: Ny forskning: Barn kan arve foreldrenes traumer. En oppsiktsvekkende studie av Holocaust-overlevere viser at deres opplevelser kan påvirke barnas gener. Foreldre som sliter med vedvarende angst og depresjon etter ekstreme opplevelser, har genforandringer som kan overføres til barna og gjøre dem mer utsatt for lignende psykiske lidelser. (…) Det er imidlertid ikke bare stress og traumer som kan overføres til neste generasjon, men også miljøforhold som kosthold, røyking og annet. Det er derfor man i forskningsmiljøerhalvt i spøk og halvt i alvor snakker om «arvesynden». (aftenposten.no 14.9.2015).)

- Barn arver neppe foreldrenes traumer. Aftenposten videreformidler onsdag tilsynelatende sensasjonelle forskningsfunn om at overlevende fra Holocaust har videreført sine traumer til avkommets gener.

(Anm: Barn arver neppe foreldrenes traumer. Aftenposten videreformidler onsdag tilsynelatende sensasjonelle forskningsfunn om at overlevende fra Holocaust har videreført sine traumer til avkommets gener. Påstanden gis tyngde ved at direktør ved Bioteknologinemda, Sissel Rogne, går god for studiens konklusjoner. Rogne kan neppe ha lest originalartikkelen, som sto på trykk i Biological Psychiatry i april 2015. Studien er faglig usedvanlig svak og burde vært stoppet av redaktøren i forbindelse med fagfellevurderingen av arbeidet. (aftenposten.no 19.9.2015).)

- Erindringer nedarves fra tidligere generationer. Ny forskning antyder, at adfærd påvirkes af traumatiske oplevelser hos tidligere generationer. Finder der en transgenerationel videreførsel af erindringer sted fra tidligere generationer til det nyfødte barn?

(Anm: Erindringer nedarves fra tidligere generationer. Ny forskning antyder, at adfærd påvirkes af traumatiske oplevelser hos tidligere generationer. Finder der en transgenerationel videreførsel af erindringer sted fra tidligere generationer til det nyfødte barn? Det mener amerikanske forskere fra Atlanta-universitetet Emory University School of Medicine, som har foretaget en række dyreforsøg på området. Traumatiske begivenheder Resultaterne er omtalt i den seneste udgave af det videnskabelige tidsskrift Nature. Dyreforsøgene antyder, at adfærd påvirkes af begivenheder hos tidligere generationer, som videregiver en form for genetisk hukommelse, lyder meldingen. Traumatiske begivenheder påvirker nemlig arvematerialet i sæd og kan føre til ændringer i både hjerne og adfærd hos efterfølgende generationer. (…) Sæd og hjerne påvirkes I forsøgene fra Atlanta blev mus trænet i at frygte og undgå duften af blomstrende kirsebær. Denne aversion mod kirsebær viste sig at blive nedarvet hos senere generationer af mus fra samme familie. Forskerne undersøgte i den forbindelse musenes sæd, som udskilles fra kønskirtlerne og indeholder de mandlige kønsceller spermatozoer. Her viste det sig, at den del af dna, der bestemmer følsomheden overfor duften af kirsebær, blev gjort mere aktiv i musenes sædceller. (jyllands-posten.dk 3.12.2017).)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

- Mormors røyking kan gi astma.

(Anm: Mormors røyking kan gi astma. Svensk studie viser at risikoen for barndomsastma kan øke dersom barnets mormor røykte mens hun var gravid. (aftenposten.no 16.10.2015).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).

- 11 anmeldt etter nazihilsen i Brennpunkt-dokumentar. 11 personer fra den nazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» (NMR) er politianmeldt for hets mot folkegruppe i Sverige.

(Anm: 11 anmeldt etter nazihilsen i Brennpunkt-dokumentar. 11 personer fra den nazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» (NMR) er politianmeldt for hets mot folkegruppe i Sverige. Årsaken er at de gjorde hitlerhilsen i Brennpunkt-dokumentaren «Rasekrigerne». I Sverige kan det å gjøre en såkalt hitlerhilsen være ulovlig, fordi det faller inn under forbudet mot diskriminerende og hatefulle ytringer, som i den svenske straffeloven kalles hat mot folkegruppe. Det er den svenske foreningen Juridikfronten som har levert alle anmeldelsene. Hendelsen som har utløst anmeldelsene skjedde under et NMR-arrangement i den svenske byen Falun 1. mai i år. (nrk.no 20.12.2017).)

- Psykopatens taktikk i rettssalen. Når du møter en person med psykopatiske trekk for domstolene, kan du forvente at psykopaten vil bestride de mest enkle og opplagte faktum.

(Anm: Psykopatens taktikk i rettssalen. Når du møter en person med psykopatiske trekk for domstolene, kan du forvente at psykopaten vil bestride de mest enkle og opplagte faktum. (…) Psykopaten vil sitte rolig og selvsikkert og se advokaten eller dommeren i øynene, og forklare saklig og avslappet de mest absurde, irrelevante og grove oppdiktede løgner om motparten. (- Ofte blandes løgnene med korrekt faktum, slik at dommer kan kjenne igjen deler av faktum fra andre kilder. Dommere kan lett la seg lure av psykopaten her, fordi dommeren tenker at han eller hun med sin lange erfaring klarer å se når noen lyver.) (psykopaten.no 4.10.2017).)

– Mange psykopater i lederstillinger.

(Anm: – Mange psykopater i lederstillinger. (…) Når man merker at det er noe som skurrer, skal man ta tak i det i stedet for å overse det. De fleste venter for lenge, for de tror at andre vil deres eget beste, men slik er det ikke alltid, mener Johansen. (nrk.no 19.6.2017).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

- Psykopaten snur ikke bare på sine egne intensjoner, men også på dine! Når filosofer skal beskrive manipulative teknikker, snakker man gjerne om forbytting av intensjoner.

(Anm: Psykopaten snur ikke bare på sine egne intensjoner, men også på dine! Når filosofer skal beskrive manipulative teknikker, snakker man gjerne om forbytting av intensjoner. For eksempel kan en bedriftsleder forsvare høy lønn med samfunnsnytten ved å tiltrekke seg de beste, i stedet for å si at han eller hun har lyst på høy lønn; en tenåring begrunner sitt ønske om ny jakke med at det er viktig for å ikke «bli utenfor», i stedet for å si at «hun har lyst på den». Når vi er i situasjoner der våre egoistiske motiver styrer, er det lett for at vi kommer i forsvar, og dermed fremstiller vi våre ønsker i et mer politisk korrekt lys. Psykopaten er en mester i å snu på tingene, og alt han eller hun gjør blir begrunnet ut fra rent idealistiske motiver. (psykopaten.no 5.1.2018).)

- Psykopatens trekk blir enda verre med alderen. – Psykopatiske besteforeldre.

(Anm: Psykopatens trekk blir enda verre med alderen. – Psykopatiske besteforeldre manipulerer både barn og barnebarn, advarer psykolog. – De fleste som har psykopatiske trekk ser ikke problemet i seg selv, de skylder på alle andre, de ser ikke at de selv trenger behandling. Og så lenge de ikke er åpne for å ta imot hjelp, så vil de ikke forandres. Det sier psykolog og advokat Grethe Nordhelle. Hun har blant annet skrevet boken “Manipulasjon – forståelse og håndtering”, og kan fortelle at de aller fleste psykopater ikke vil endre seg med alderen. (dagbladet.no 4.12.2017).)

- Psykopati: Barn i faresonen reagerer annerledes på latter. For mange av oss er latter smittsomt. Men ny forskning tyder på at dette ikke er tilfellet for barn som er i faresonen for å bli psykopater i voksen alder.

(Anm: Psychopathy: Children at risk respond differently to laughter. For many of us, laughter is contagious. But new research suggests that for children who are at risk of becoming psychopaths in adulthood, this may not be the case. A recent study published in the journal Current Biology examines how children at risk of psychopathy respond to laughter. The research was led by Essi Viding, a professor of developmental psychopathology at University College London in the United Kingdom. As the Prof. Viding explains, "Psychopathy is an adult personality disorder. However, we do know from longitudinal research that there are certain children who are at a higher risk for developing psychopathy." Such children exhibit two main personality traits: they are likely to be disruptive and show "callous-unemotional traits." In the new study, the researchers screened for these traits and hypothesized that the children displaying them would also be somewhat "immune" to the social contagion that accompanies laughter. They looked at this hypothesis on both a behavioral and a neural level. (medicalnewstoday.com 30.9.2017).)

(Anm: Schrödingers katt. Torsdag · Har vi fri vilje? Episodebeskrivelse. I årtusener har vitenskapen diskutert om vi er fri til å velge eller om vi er styrt av skjebnen. Ny forskning tyder oppsiktsvekkende nok på at det er skjebnen som bestemmer. (…) Nokre følgjer feila til gruppa slavisk. (nrk.no 17.12.2015).)

- Psykopatens medhjelpere og medskyldige. Opprinnelig stammer begrepet fra filmen «The Wizard of Oz», der en ond heks bruker flygende aper til å gjøre sine ærend.

(Anm: Psykopatens medhjelpere og medskyldige. Opprinnelig stammer begrepet fra filmen «The Wizard of Oz», der en ond heks bruker flygende aper til å gjøre sine ærend.  «I «Urban Dictionary» definerer de dem slik: I populærpsykologi er en flygende ape noen som går narsissistens ærend for å påføre narissisitens offer ytterligere lidelse. Det  kan være gjennom å spionere på offeret, spre sladder, true, gjøre narsissisten til offeret og offeret til overgriperen.Til tross for dette, nøler ikke narsissisten med å gjøre flygende aper til syndebukker når og hvis det er nødvendig. Narsissisten kan for eksempel bruke søsken som flygende aper til å huke inn voksne søsken tilbake til overgriperens garn.» Begrepet flygende ape er nå sekkebegrepet for alle psykopaten/narsissisten bruker/misbruker for å ramme ett eller flere offer. (psykopaten.info (29.10.2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner kan øke risiko ved kjøring. (- Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag. (- Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene.)

(Anm: Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner kan øke risiko ved kjøring. (…) Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag. (Drugs prescribed to treat anxiety, depression and insomnia may increase patients’ risk of being involved in motor vehicle accidents, according to a recent study.) Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene. Br J Clin Pharmacol. 2013;75(4):1125-33.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

- Retspsykiatrien er selv med til at danne sindssyge. (- Lægen kan med medicin og formynderisk pleje skade patienten i en sådan grad, at patienten bliver voldelig.)

(Anm: Retspsykiatrien er selv med til at danne sindssyge. Lægen kan med medicin og formynderisk pleje skade patienten i en sådan grad, at patienten bliver voldelig. (…) Psykiatrien er en sygdomsfabrik. Der er patienter med uplettet straffeattest, som under et ophold på en almen lukket afdeling ender med behandling i retspsykiatrien på ubestemt tid. (…) Psykiatrihospitalerne er et retsløst grænseland, der indfanger patienter til behandling på ubestemt tid. (politiken.dk 24.10.2017).)

- Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige.

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Antidepressiva - søksmål (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

– Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett.

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Jusleksikon Online er et gratis oppslagsverk (…) benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, lærere, næringsliv og offentlig forvaltning m.fl. (jusleksikon.no).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).

– Ny bok: – Quisling plyndret norske jødiske familier. (– De mest kostbare gjenstandene fra Watchmans bolig endte i Quislings eie.)

(Anm: Ny bok: – Quisling plyndret norske jødiske familier. – Historien om Quisling må skrives om, sier historiker. Historiker og forfatter Bodil Stenseth mener at Vidkun Quisling visste mer om deporteringen av norske jøder enn han hevdet. Hun mener han ranet verdier fra jødiske familier som han visste aldri kom tilbake. Gjenstander fra den jødiske familien Watchman i Norge, endte i Quislings eie. (nrk.no 21.10.2017).)

- Avsløringen bringer hun i boken Quislings ran – historien om Villa Grande, som hun har skrevet på oppdrag fra Holocaust-senteret.

(Anm: Quisling nektet for kjennskap til jødeforfølgelsen. Nå kobles han direkte til plyndring av et jødisk hjem i Oslo. Quisling personlig og som statsleder i Norge var med på å plyndre et bo etter den jødiske familien Watchman i Oslo. Det mener historiker og forfatter Bodil Stenseth å kunne dokumentere. – De mest verdifulle gjenstandene fra dette boet ble brakt til blant annet Gimle, der Quisling bodde i fire år sammen med sin Maria, sier Stenseth. Avsløringen bringer hun i boken Quislings ran – historien om Villa Grande, som hun har skrevet på oppdrag fra Holocaust-senteret.  (aftenposten.no 21.10.2017).)

- Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år.

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: Høie om psykiatrien: Forberedt på flere dårlige nyheter. Helseministeren sier hans bekymring for rettssikkerheten til psykiatriske pasienter er berettiget, og ikke har blitt mindre den siste tiden. Mandag skrev VG om et varsel fra mangeårig medlem av kontrollkommisjonen ved Gaustad sykehus i Oslo, der han slo alarm om ulovlig bruk av tvang ved sykehuset. (vg.no 14.3.2017).).

- Rus og psykiatritjenesten synes i noen grad til å suge til seg en viss type mennesker som liker å herse med mennesker som befinner seg i en hjelpeløs tilstand.

(Anm: Terje Carlsen. Psykiatripasient og tidligere ruspasient. Misbrukt av dem som skulle gjøre meg frisk. Noen sykepleiere og leger utnytter maktposisjonen de får overfor rus- eller psykiatriske pasienter. Derfor bør de screenes for personlighetsforstyrrelser. Siri Getz Sollie (53) går til søksmål mot sykehuset St. Olavs Hospital for brudd på taushetsplikt og for ærekrenkelser. Hun ønsker å ta et oppgjør med det hun kaller et holdningsproblem mot ruspasienter. Rus og psykiatritjenesten synes i noen grad til å suge til seg en viss type mennesker som liker å herse med mennesker som befinner seg i en hjelpeløs tilstand. (nrk.no 18.7.2017).)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

- Si meg hva du studerte og jeg skal si deg hvem du er. (- Økonomistudenter er over snittet psykopatiske og maktglade. Psykologer-in-spe er mer åpne og greie enn de fleste, men også mer nevrotiske. De som velger seg jus, kan fort bli småtverre.)

Si meg hva du studerte og jeg skal si deg hvem du er
dn.no 28.5.2017
Økonomistudenter er over snittet psykopatiske og maktglade. Psykologer-in-spe er mer åpne og greie enn de fleste, men også mer nevrotiske. De som velger seg jus, kan fort bli småtverre.

I overkant åpen og nevrotisk? Da studerte du kanskje psykologi eller humanistiske fag. Folk med businesstudier eller jus i bagasjen derimot, har langt bedre nerver. Og store, lukkede ego.

Ap-leder Jonas Gahr Støre studerte statsvitenskap. Midelfart Holding-sjef Celina Midelfart studerte økonomi, management og finans. Norwegian-sjef Bjørn Kjos studerte jus. Rikspsykolog og skribent Sissel Gran studerte psykologi. (…)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Jusleksikon Online er et gratis oppslagsverk (…) benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, lærere, næringsliv og offentlig forvaltning m.fl. (jusleksikon.no).)

- Hvorfor skal et lands myndigheter forhindres fra å bestemme over fengselsinnsatte, og det kan da ikke være en «menneskerett» ikke å bli kalt «apekatt»?

(Anm: Vidar Strømme, advokat i advokatfirmaet Schjødt. Presset mot menneskerettighetene. Menneskerettighetene er ikke svekket, slik professor Ole Gjems-Onstad hevder. Professor Ole Gjems-Onstad har fyrt av to bredsider mot menneskerettighetene gjennom kronikker i DN. Angrepene følger vanlig mønster. Menneskerettighetene hevdes å være et demokratisk problem, og kritikken illustreres med saker hvor temaet er så prosaisk at merkelappen menneskerett blir latterlig. Hvorfor skal et lands myndigheter forhindres fra å bestemme over fengselsinnsatte, og det kan da ikke være en «menneskerett» ikke å bli kalt «apekatt»? (dn.no 9.7.2017).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

- Psykopatens taktikk i rettssalen. Når du møter en person med psykopatiske trekk for domstolene, kan du forvente at psykopaten vil bestride de mest enkle og opplagte faktum. (- Psykopaten vil sitte rolig og selvsikkert og se advokaten eller dommeren i øynene, og forklare saklig og avslappet de mest absurde, irrelevante og grove oppdiktede løgner om motparten.)

(Anm: Psykopatens taktikk i rettssalen. Når du møter en person med psykopatiske trekk for domstolene, kan du forvente at psykopaten vil bestride de mest enkle og opplagte faktum. Videre kan du forvente å bli overøst med beskyldninger, som er lite sannsynlige, irrelevante eller til og med absurde, skriver advokat Anders Flatabø i dette innlegget. Les hans konkrete tips på hva du bør være oppmerksom på for å vinne en sak. (…) I rettssalen vil en psykopat (som ofte er intelligent) vite hva dommeren vil høre, og psykopaten vil dermed være i stand til å kommunisere dobbelt gjennom beklagelse samtidig som psykopaten indirekte tildeler offeret skyld. (…) Psykopatens evne til løgn og manipulasjon for domstolen. Det som er mest frustrerende i møtet med psykopaten, er at psykopaten lyver så uanstrengt og troverdig for domstolen under en avgitt forsikring, nettopp på grunn av mangel på empati, manglende frykt for konsekvenser og lang trening i å lyve på en troverdig måte. Psykopaten vil derfor ikke utvise normale ikke-verbale tegn på løgn som stemmeforandring, rødming, nøling, flakking av blikk til ene siden, berøring av nese/hake eller å se bort/ned mv. Psykopaten vil sitte rolig og selvsikkert og se advokaten eller dommeren i øynene, og forklare saklig og avslappet de mest absurde, irrelevante og grove oppdiktede løgner om motparten.  Ofte blandes løgnene med korrekt faktum, slik at dommer kan kjenne igjen deler av faktum fra andre kilder. Dommere kan lett la seg lure av psykopaten her, fordi dommeren tenker at han eller hun med sin lange erfaring klarer å se når noen lyver. (psykopaten.no 4.10.2017).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor det er vanskelig å vinne søksmål mot en psykopat. (- Psykopater blir derfor ofte trodd helt eller delvis, da de lyver uanstrengt og virker overbevisende gjennom selvsikkerhet og sjarm. Samtidig er det i sivile saker få konsekvenser av å lyve for den dømmende rett.)

Advokat Anders Flatabø forteller i dette innlegget hvorfor det er vanskelig å møte motparter med psykopatiske trekk i rettssaker. Han forklarer hvordan de uten empati kan lyve og manipulere med stor letthet, og ta stor risiko – uten å være særlig redd for konsekvenser. Skrevet av advokat Anders Flatabø
SIGNERT INNLEGG: En ekte psykopat vil normalt gjøre en god figur i retten gjennom å være sjarmerende, spille offer, være selvsikker og ikke minst gjennom å lyve om og vri seg unna problematiske temaer i saken.

Psykopater blir derfor ofte trodd helt eller delvis, da de lyver uanstrengt og virker overbevisende gjennom selvsikkerhet og sjarm. Samtidig er det i sivile saker få konsekvenser av å lyve for den dømmende rett. (psykopaten.info 16.9.2017).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

- Hvordan du kan vinne en rettssak mot en psykopat. Hvilken taktikk skal du bruke for å vinne mot en psykopat i retten, spør advokat Anders Flatabø i dette innlegget.

(Anm: Hvordan du kan vinne en rettssak mot en psykopat. Hvilken taktikk skal du bruke for å vinne mot en psykopat i retten, spør advokat Anders Flatabø i dette innlegget. Les hans konkrete tips på hva du bør gjøre for å vinne en sak. Skrevet av advokat Anders Flatabø SIGNERT INNLEGG: Bruk alltid advokat for tingretten. Du er avhengig av en buffer mellom deg og psykopaten, for å holde emosjonell avstand fra psykopatens løgner og provokasjoner. Advokaten din vil være flinkere enn deg til å skille mellom det som skal imøtegås og det som bare skal bestrides (se pkt. 2). En god advokat vil kunne forhindre «information overload» og feil fokus i saken. Velg en erfaren advokat, som har vært i liknende saker for retten flere ganger. Spør gjerne om advokaten har erfaring med psykopater som motpart, og om advokaten er kjent med hva som kan forventes. (psykopaten.info 13.9.2017).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Flere skal ha sluttet etter trakassering på jus i Oslo. (- Historiker og forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Trine Rogg Korsvik, skulle undersøke hvorfor det fortsatt er slik at kvinner er underrepresenterte i akademiske toppstillinger på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, til tross for at kvinner har vært i flertall blant studentene i 20 år.)

(Anm: Flere skal ha sluttet etter trakassering på jus i Oslo. Trakassering. Flere kvinner ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal ha sluttet på grunn av seksuell trakassering, viser en sju måneder gammel rapport som ligger upublisert hos fakultetledelsen. Historiker og forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Trine Rogg Korsvik, skulle undersøke hvorfor det fortsatt er slik at kvinner er underrepresenterte i akademiske toppstillinger på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, til tross for at kvinner har vært i flertall blant studentene i 20 år. Under intervjuer fortalte flere informanter forskeren uoppfordret om seksuell trakassering ved fakultetet. Etiske problemer med anonymisering Det var Likestillings-og mangfoldsutvalget, ved leder Inga Bostad, på fakultetet som tok initiativ til undersøkelsen. Drøye sju måneder etter at forskeren overleverte rapporten til oppdragsgiver, er den ennå ikke offentliggjort. (khrono.no 24.7.2017).)

- Mitt liv som advokat. Hvis flere gjør som DNB, kan kvinneandelen i advokatfirmaene gå opp. Det kan gjøre dem mindre lønnsomme.

(Anm: Mitt liv som advokat. Hvis flere gjør som DNB, kan kvinneandelen i advokatfirmaene gå opp. Det kan gjøre dem mindre lønnsomme. Hvis kundene virkelig krever flere kvinner, vil det nok også bli flere av dem. Men hvilken effekt vil det ha på kulturen og inntjeningen i de store advokatfirmaene? (…) Les også: DNB vil kreve kvinnelige advokater  (…) (dn.no 13.7.2017).)

- Hva skjer i hjernen av en psykopat? (- I alle disse studiene antydet forskerne at psykopatisk atferd kan være knyttet til overdreven dopamintransmisjon og en sterkere "funksjonell reaktivitet til belønninger" i striatum. Så de satte seg fore å undersøke om deres hypotese var riktig.)

(Anm: Hva skjer i hjernen av en psykopat? What goes on inside the brain of a psychopath? (…) What goes on in the mind of a psychopath? From specialized neuroscientific studies to popular psychology books, this head-scratching question has preoccupied scientists, ethicists, and journalists alike for years. (…) We may not yet know what goes on in the mind of a psychopath, but the new findings - which are published in the journal Neuron - may help us to understand what goes on their brain. (…) All of these studies suggested to the researchers that psychopathic behavior may be associated with excessive dopamine transmission and a stronger "functional reactivity to rewards" in the striatum. So they set out to investigate whether or not their hypothesis was correct. (…) The model enabled the scientists to measure the impulsivity of the participants' choices, as well as to detect the brain areas that are key in judging the value of these choices. The researchers also examined the inmates' psychopathic characteristics using a traditional psychopathy test called the Hare Psychopathy Checklist-Revised. (medicalnewstoday.com 9.7.2017).)

(Anm: Striatum, ansamling av nerveceller i hjernens basalganglier, i den dypeste delen av (basalt i) hver av de to storhjernehemisfærene; har betydning for samordningen av muskelbevegelsene. Striatum består av nucleus caudatus og putamen som har en ensartet indre struktur. Putamen og globus pallidus, en annen del av basalgangliene omtales i enkelte kilder sammen som nucleus lentiformis, men globus pallidus skiller seg tydelig fra striatum i sin finere struktur. Alle disse nevnte strukturene har forbindelse med hverandre og virker regulerende på den motoriske aktiviteten. Skader eller sykdom i disse strukturene gir motoriske forstyrrelser. Se også Parkinsons sykdom, sanktveitsdans, dystoni, chorea, hjerne. Kilde: Store norske leksikon.)

- I boken ”Taming Toxic People: The Science of Identifying and Dealing With Psychopaths At Work and At Home” reder den australiensiske författaren David Gillespie ut hur man kan undvika fallgroparna. Här är några av hans tips. (…) Håll på privatlivet: En psykopat kommer alltid försöka pumpa dig på information om ditt privatliv, som kan användas emot dig och andra i omgivningen.

(Anm: Så hanterar du psykopatchefen – och undviker fällorna. En psykopat i chefsposition kommer försöka hitta dina svagheter. Målet är att manipulera dig, men här är tipsen på hur du undviker fallgroparna och fällorna. Artikeln dyker med jämna mellanrum upp i svensk press: ”Är din chef en psykopat?”. Sannolikheten är inte liten – för gruppen är gravt överrepresenterad i företagens ledarskikt. Men hur ska man då bete sig för att bäst hantera personlighetstypen? I boken ”Taming Toxic People: The Science of Identifying and Dealing With Psychopaths At Work and At Home” reder den australiensiske författaren David Gillespie ut hur man kan undvika fallgroparna. Här är några av hans tips: Acceptera faktum: Du jobbar under en person utan empati som kommer dominera, manipulera och förödmjuka dig. Försök inte tolka psykopatens beteende utifrån hur empatiska människor skulle agera. Psykopaten söndrar och härskar. Genom att skapa kaos uppstår osäkerhet bland de underordnade, och därmed blir ni lätta att kontrollera. Din strategi ska vara överlevnad medan du hittar ett nytt jobb. (…) Håll på privatlivet: En psykopat kommer alltid försöka pumpa dig på information om ditt privatliv, som kan användas emot dig och andra i omgivningen. Det enkla sättet att skydda sig är helt enkelt att släppa på så lite uppgifter som möjligt. Glöm inte att en skrupelfri chef kan kolla din mejl. Och håll koll på hur du använder sociala medier. (nyteknik.se 18.8.2017).)

(Anm: Taming Toxic People: The Science of Identifying and Dealing with Psychopaths at Work & at Home. (…) "I didn't know how to deal with the poisonous and toxic people in my life or why they behaved the way they did, so I went looking for an answer. This book is what I found." Bestselling author David Gillespie turns his attention to a phenomenon that damages businesses, seeds mental disease and discomfort and can bring civilisations to the brink of implosion - the psychopath.  (panmacmillan.com.au).)

- I disse dager er det 75 år siden konsentrasjonsleiren Dachau ble etablert i Tyskland.

Der død og vold ble satt i system
aftenposten.no 26.3.2008
I disse dager er det 75 år siden konsentrasjonsleiren Dachau ble etablert i Tyskland. Lidelse, død, terror og skrekk for millioner av mennesker var satt i system. (...)

- Dachau, Ravensbrück og Sachsenhausen i Tyskland, og ikke minst Auschwitz i Polen, er navn på konsentrasjonsleire som for mange har brent seg fast i erindringen. Fangeleiren Natzweiler-Struthof, som lå i provinsen Alsace i Frankrike, på grensen til Sveits og Tyskland, var den eneste nazi-leiren på fransk territorium.

(Anm: Andre verdenskrig: - Da den fjerde kvinnen ble lagt inn i ovnen, kom hun til bevissthet og satte seg til motverge. De britiske motstandskvinnene Sonya (20), Andrée (24), Diana (29) og Vera (41) ble tatt av dage med gift i den brutale fangeleiren Natzweiler. Dachau, Ravensbrück og Sachsenhausen i Tyskland, og ikke minst Auschwitz i Polen, er navn på konsentrasjonsleire som for mange har brent seg fast i erindringen. Fangeleiren Natzweiler-Struthof, som lå i provinsen Alsace i Frankrike, på grensen til Sveits og Tyskland, var den eneste nazi-leiren på fransk territorium. (kk.no 7.7.2017).)

- I 150-års jubelen er det liten grunn til å juble over Aftenpostens krigsinnsats.

(Anm: På feil side under krigen. I 150-års jubelen er det liten grunn til å juble over Aftenpostens krigsinnsats. Mens mange aviser gikk inn fremfor å bli styrt av nazister, tjente vi millioner. (aftenposten.no 14.5.2010).)

(Anm: Hjalp tyskerne med tungtvann og lettmetall. (…) Det er påfallende at store selskaper og samfunnstopper unngikk reaksjoner. (…) De verste norske krigsprofitørene. (aftenposten.no 10.1.2015).)

- Nazistenes dødsmaskiner

Nazistenes dødsmaskiner
aftenposten.no 26.3.2008
Nødforordningen til beskyttelse av folk og stat av 28. februar 1933 var det formelle grunnlaget for arrestasjon og innsettelse i konsentrasjonsleir, eller "schutzhaftlager" som leirene også ble kalt. (...)

- Hei, nazister. Om dere kommer til Oslo, kan dere si fra først?

(Anm: Hei, nazister. Om dere kommer til Oslo, kan dere si fra først? (…) Velkommen til Vippetangen. Jeg kan møte dere på kaien. Ikke med flagg, det holder med deres. Vi går ikke med én gang. Vår marsj starter der hvor skrittene i fedrelandet for norske jøder endte. Vi snur oss mot fjorden som bar hundrevis av norske jøder, og vi står der side om side og kjenner novembervinden klype i kinnene. Rødfargen kan blande seg med skammen over at distanserte tyskere slett ikke var alene om deportasjonen av våre landsmenn. (aftenposten.no 23.9.2017).)

- I TV-serien Westworld tildeles vi et frikort til å behandle andre mennesker som objekter.

(Anm: Westworld er serien som speiler vår syndighet | Daniel Joachim Kleiven, rådgiver i Tankesmien Skaperkraft. (…) I TV-serien Westworld tildeles vi et frikort til å behandle andre mennesker som objekter. Hva kunne vi selv ha funnet på å gjøre, hvis vi ikke måtte konfrontere ofrene neste dag? (aftenposten.no 4.2.2017).)

- Sieg High. Nazismen var gennemsyret af narko. En ny bog viser, hvor stor en rolle alskens narkotika spillede i Det Tredje Rige. Hitler selv endte som junkie.

(Anm: Sieg High. Nazismen var gennemsyret af narko. En ny bog viser, hvor stor en rolle alskens narkotika spillede i Det Tredje Rige. Hitler selv endte som junkie. Hitler takker sin livlæge, Theodor Morell, for mange års indsprøjtninger ved at overrække ham et ridderkors (Kriegsverdienstkreuz). Morell gjorde reelt Hitler til narkoman. Det er stadig en af militærhistoriens større gåder, hvordan den tyske værnemagt i foråret 1940 på kun seks uger var i stand til besejre arvefjenden Frankrig så eftertrykkeligt. Invasionen foregik som i en rus. Panserkolonnerne rykkede så hurtigt frem mod atlanterhavskysten, at overkommandoen hjemme i Tyskland havde svært ved at følge med på kortene. Det var der en meget konkret grund til, hævder en ny bog. Invasionen foregik rent faktisk i en rus. Pansertropperne var dopet ... (jyllands-posten.dk 17.4.2017).)

- SS var på den tiden en undergren av SA, men fikk en mer selvstendig posisjon og ble nært knyttet til Hitler. De var så lojale at de drepte folk innad i partiet for Hitler, sier Emberland.

(Anm: 30.juni 1934: En blodig politisk utrenskning sikret Hitler makta. Det er fortsatt usikkert hvor mange som ble drept. (Dagbladet): For 83 år siden i dag, 30.juni 1934, tok «de lange knivers natt» sted. Dette var en blodig politisk utrenskning på Adolf Hitlers ordre. Likviderte rivaler i nazistpartiet. Adolf Hitler ble utnevnt til rikskansler i 1933, og var statssjef i årene 1934-1945.  (…) - SS var på den tiden en undergren av SA, men fikk en mer selvstendig posisjon og ble nært knyttet til Hitler. De var så lojale at de drepte folk innad i partiet for Hitler, sier Emberland. (…) «De lange knivers natt»
- På tysk kalt Nacht der langen Messer eller Röhm-Putsch (Röhm-kuppet)
- Natt til 30. juni 1934 startet Adolf Hitler en politisk utrenskning av sine fiender i nazistpartiet. - Operasjonen varte i 48 timer. Tallet på antall drepte er usikkert, men det er hevdet at alt fra 77 til 400 til 1000 ble likvidert. (dagbladet.no 30.6.2017).)

- Det er problematisk når mediene omtaler forskning etter sin egen «ruspolitiske ideologi».

(Anm: Det er problematisk når mediene omtaler forskning etter sin egen «ruspolitiske ideologi». AYNA B. JOHANSEN, PhD., Forsker og psykolog ved Senter for rus og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo. KENNETH ARCTANDER, informasjonsansvarlig i RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (medier24.no 25.4.2017).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

- Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider.

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: Pasienter med psykiske lidelser forskrives halvparten av alle resepter på opioider. (…) Personer med psykiske lidelser representerer 16 prosent av den amerikanske befolkningen. Funnene er bekymrende, rapporterte forskerne. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Medicinalselskaber ramt af nyt søgsmål for opioid-epidemi.

(Anm: Medicinalselskaber ramt af nyt søgsmål for opioid-epidemi. Endnu en amerikansk delstat har sendt et søgsmål af sted til flere store medicinalselskaber for at være skyld i den opioid-epidemi, man oplever i USA. Den omstridte smertemedicin opioider er endnu engang kommet under juridisk beskydning. Denne gang er det delstaten Ohio, der har sendt et søgsmål af sted mod en række medicinalselskaber for deres rolle i den opioid-epidemi, man har oplevet i USA gennem de seneste år, skriver Fiercepharma.Det er medicinalselskaberne Teva, Allergan, Johnson & Johnson, Purdue og Endo, der nu kan føje endnu et søgsmål til bunken. For kun to uger siden fik de samme selskaber – på nær Allergan – et lignende søgsmål fra Orange County, New York. (...)  Medicinalselskaber tjener stort på opioder. (medwatch.dk 1.6.2017).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Endo trekker Opana ER etter FDA-bekymringer over legemidlets misbrukspotensial.

(Anm: Endo to withdraw Opana ER following FDA concerns over drug's abuse potential. Endo International said Thursday that it has decided to comply with the FDA's recent request to voluntarily withdraw its opioid pain medication Opana ER (oxymorphone) from the market, even though the company "continues to believe in the [drug's] safety, efficacy and favourable benefit-risk profile." In June, the agency cited data suggesting that abusers of Opana ER, which Endo (firstwordpharma.com 6.7.2017).)

- Det var blandt andet opioider (fentanyl), som tog livet af musikeren Prince sidste år. (- Ifølge National Center for Health Statistics døde næsten 35.000 amerikanere i 2015 af en opioid-overdosis. I 2005 lå det antal på cirka 15.000 personer.)

(Anm: Endo trækker omstridt smertemedicin tilbage. Medicinalselskabet Endo er sammen med flere andre selskaber under anklage for at have startet en regulær opioid-epidemi i USA. Nu har selskabet valgt at trække dets smertemiddel tilbage. (…) Og nu har Endo ifølge Reuters indvilliget i at følge opfordringen. Opana ER omsatte i 2016 for 159 mio. dollars, hvilket er mindre end 5 pct. af selskabet overordnede omsætning. (…) Opioidmisbruget har været stærkt stigende i USA. Det var blandt andet opioider (fentanyl), som tog livet af musikeren Prince sidste år. Ifølge National Center for Health Statistics døde næsten 35.000 amerikanere i 2015 af en opioid-overdosis. I 2005 lå det antal på cirka 15.000 personer. (medwatch.dk 10.7.2017).)

- ViewPoints: FDA sier det handler ikke bare om opioider lenger.

(Anm: ViewPoints: The FDA says it's not just about opioids anymore. The FDA is signalling that it intends to step up its game in weighing the public health effects, and particularly the potential for abuse, of both new and approved drugs. While opioid manufactures are bearing the brunt of the new regulatory involvement, the agency is not limiting its scope to the much-maligned marketplace, and will also consider the potential for abuse in other drug classes. (firstwordpharma.com 6.7.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Medicinalselskab lukker amerikansk opioid-sag med trecifret millionbeløb.

(Anm: Medicinalselskab lukker amerikansk opioid-sag med trecifret millionbeløb. Irske Mallinckrodt har valgt at lukke en sag om udbredelsen af det omstridte smertemiddel opioider med det amerikanske justitsministerium ved at indgå et trecifret millionforlig. De amerikanske myndigheder helmer ikke i kampen mod den opioid-epidemi, som flere mener hærger i USA. Også irske Mallinckrodt, der er en af de største producenter af generisk oxycodone som tilhører opioidklassen, har været under anklage for at medvirke til udbredelsen af det smertestillende lægemiddel. Det skriver Reuters. Men medicinalselskabet har fået lagt låg på sagen ved at indgå et forlig til 35 mio. dollars, 228,21 mio. kr. (...) Forlig er ikke det samme som skyld. Mallinckrodt fastholder, at beskyldningerne er grundløse, og at forliget ikke skal ses som en erkendelse af skyld. (...) Indtil videre har tre amerikanske delstater sagsøgt blandt andet Purdue, Johnson & Johnson, Teva og Endo, med anklager om at have tilbageholdt information om risikoen for afhængighed ved brug af opioider. De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, har også blandet sig, og opfordrede blandt andet Endo til at trække dets Opana ER tilbage. (medwatch.dk 16.7.2017).)

- For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem.

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell.)

Den totale rus - Narkotika i det tredje rige
af Norman Ohler
lindhardtogringhof.dk 10.3.2017
Den første omfattende undersøgelse af sandheden bag brugen af narkotika i Det Tredje Rige. En øjenåbnende bog, der skildrer begivenhederne i Nazityskland og på de europæiske slagmarker i et nyt perspektiv – fra begyndelsen i 1933 til undergangen i 1945.

Den totale rus - læseprøve  - Published on Jan 3, 2017  (- INDLÆGSSEDEEL I STEDET FOR FORORD)

Den første omfattende undersøgelse af sandheden bag brugen af narkotika i Det Tredje Rige.
Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. Det omfattende misbrug svækkede den tyske ledelses evne til at træffe afgørende beslutninger. Selvom brugen af narkotika ikke alene kan forklare udfaldet af Anden Verdenskrig, ændrer det alligevel vores forståelse af krigen. DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (…)

(Anm: Mordere har ikke noe valg, mener forskere. Eksperimenter på både mennesker og dyr støtter teorien om at vi er dømt til å gjøre det vi gjør. Men forskerne er uenige om hva de vitenskapelige funnene bør få å si for oss. (…) Hiroshis forskning på rottehjernen ble publisert i det prestisjetunge forskningstidsskriftet Nature tidligere i år. (…) Se Schrödingers katts spesialsending om fri vilje (nrk.no 21.12.2015).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- USA lider under «opioid-epidemi». En av de viktigste og mest tragiske hendelsene på rusfeltet dette århundret er den pågående opioid-epidemien i USA. (- Center for Disease Control regner med at rundt 64 000 mennesker døde av overdoser i 2016. Det er mer enn det samlede antallet drepte amerikanske soldater i hele Vietnamkrigen, og langt flere enn de som dør av skytevåpen og eller de som døde da Aids-epidemien var på det verste.)

(Anm: USA lider under «opioid-epidemi». En av de viktigste og mest tragiske hendelsene på rusfeltet dette århundret er den pågående opioid-epidemien i USA. Anslag tyder på at rundt to millioner amerikanere led av rusrelaterte lidelser knyttet til reseptbelagte opioider i 2015. Rundt én av fire som bruker slike legemidler, misbruker dem, og rundt én av ti brukere blir avhengige. Center for Disease Control regner med at rundt 64 000 mennesker døde av overdoser i 2016. Det er mer enn det samlede antallet drepte amerikanske soldater i hele Vietnamkrigen, og langt flere enn de som dør av skytevåpen og eller de som døde da Aids-epidemien var på det verste. Rundt 17.000 av disse dødsfallene skyldes reseptbelagte opioider. Epidemien er så omfattende at den påvirker forventet levealder i befolkningen. Forskerne Case og Deaton påviste i 2015 at narkotikabruk og selvmord har ført til synkende levealder blant voksne, hvite amerikanere. Nye beregninger viser at opioidoverdoser har redusert forventet levealder i befolkningen med 2,5 måneder. Økningen i bruk av opioider i befolkningen har også ført til at antallet nyfødte med abstinenser er femdoblet fra 2003-2012. Anslag viser at det ble født nesten 22.000 barn med abstinenser i 2012. (actis.no 18.10.2017).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

- En amerikansk tragedie. I USA døde 64 000 personer av overdoser i fjor. Det er langt flere enn antallet som ble drept i Vietnamkrigen eller som døde av aids i den verste epidemien. Nær én av tre av disse dødsfallene skyldes reseptbelagte medikamenter.

(Anm: En amerikansk tragedie. I USA døde 64 000 personer av overdoser i fjor. Det er langt flere enn antallet som ble drept i Vietnamkrigen eller som døde av aids i den verste epidemien. Nær én av tre av disse dødsfallene skyldes reseptbelagte medikamenter. USA står overfor den verste overdoseepidemien i landets historie. Rundt 17.000 av overdosedødsfallene skyldes reseptbelagte opioider. (minagerhardsen.blogg.no 22.10.2017).)

- Redaktørens valg. Hva vi må lære av den amerikanske opioidepidemien. (- De fleste er enige om at det startet på 1990-tallet, da legene økte sin ordinasjon av opioider for smertefri kreft, oppmuntret av legemiddelfirmaenes forsikringer om at avhengighet var sjelden.)

(Anm: - Redaktørens valg. Hva vi må lære av den amerikanske opioidepidemien. (Editor's Choice. What we must learn from the US opioid epidemic.) (…) Epidemiens omfang er ikke trukket i tvil. Det amerikanske Disease Control and Prevention (CDC) rapporterer at lovlige forskrivninger (resepter) og ulovlige misbruk av opioider forårsaket mer enn 52 000 dødsfall i 2015, en firfoldig økning siden 1999. (…) De fleste er enige om at det startet på 1990-tallet, da legene økte sin ordinasjon av opioider for smertefri kreft, oppmuntret av legemiddelfirmaenes forsikringer om at avhengighet var sjelden.) BMJ 2017;359:j4828 (Published 19 October 2017).)

(Anm: How inappropriate prescribing prompted the opioid addiction ravaging small town America. BMJ 2017;359:j4730 (Published 19 October 2017).)

(Anm: Editorials. Overprescribing is major contributor to opioid crisis. Surgeons in particular must change their behaviour. Public health crises come in two forms—those resulting from naturally occurring diseases and those that are the byproduct of medical care itself. The opioid crisis is the latest self inflicted wound in public health. In the US alone, there were 240 million opioid prescriptions dispensed in 2015, nearly one for every adult in the general population.1 In order to tackle the opioid epidemic, we must first tackle a major contributor—physician overprescribing.2 BMJ 2017;359:j4792 (Published 19 October 2017).)

- Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk.

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

- Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie.

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

- Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

- Pilot i dødelig krasj brukte forbudt legemiddel.

(Anm: Pilot i dødelig krasj brukte forbudt legemiddel. (Pilot in fatal crash was using banned drug.) The Chilkat Valley News. (28.02.2002).)

 (Anm: Gåten Lubitz (...) Kan antidepressiva ha forårsaket Germanwings-tragedien (- Could antidepressants have caused the Germanwings tragedy?) (forbes.com 29.3.2015).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

- Den totale rus – Narkotika i Det Tredje Rige. (- En tysk journalist beskriver for første gang samlet, hvor massivt stofmisbruget var i Tyskland fra 1920'erne og frem til Det Tredje Riges totale kollaps. Selvom Hitler officielt tog afstand fra brug af stoffer, var også han dybt afhængig.) (- Var Adolf Hitler i virkeligheden i årevis så svært påvirket af medicin og en bred vifte af rusmidler/narkotika, at han ikke altid havde styr på, hvilke vidtrækkende beslutninger han traf?)

Ny bog: Ligesom Hitler sejlede også almindelige tyskere rundt i hårde stoffer og rusmidler
jyllands-posten.dk 8.4.2017
En tysk journalist beskriver for første gang samlet, hvor massivt stofmisbruget var i Tyskland fra 1920'erne og frem til Det Tredje Riges totale kollaps. Selvom Hitler officielt tog afstand fra brug af stoffer, var også han dybt afhængig.

Fantasien kendte ingen grænser, når det gjaldt indtagelse af stoffer. Der blev solgt slik, chokolade og kager, der indeholdt metamfetamin. På billedet gumler tyske piloter lystigt på tyggegummi, der rummer det stærkt vanedannende narkotiske stof. Foto fra "Den totale rus – Narkotika i Det Tredje Rige». (…)

Var Adolf Hitler i virkeligheden i årevis så svært påvirket af medicin og en bred vifte af rusmidler/narkotika, at han ikke altid havde styr på, hvilke vidtrækkende beslutninger han traf?

Det er et spørgsmål, der siden Anden Verdenskrig har været undersøgt og heftigt diskuteret blandt historikere og læger adskillige gange. Der er udkommet en meget lang række bøger om emnet, og der er skrevet tykke afhandlinger og udfærdiget detaljerede forskningsrapporter.

Den generelle konklusion... (…)

(Anm: Den totale rus - læseprøve (issuu.com 3.1.2017.) (- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD)

(Anm: Selve symbolet på ondskap. (…) 70 år siden henrettelsen av Norges mest fryktede nazist. Historien om Henry Rinnan får oss fortsatt til å grøsse. (…) Rinnan fikk anledning til å utfolde sin sadisme fordi han, som dem, tilhørte et system hvor volden var institusjonalisert og legitimert som "en nødvendig jobb". (nrk.no 1.2.2017).)

- Auschwitz: - Han slo meg som en normal person.

(Anm: Auschwitz: - Han slo meg som en normal person. Det er det som er så grusomt. Nå er det 70 år siden den barbariske Auschwitz-kommandanten Rudolf Höss ble dømt til døden. (kk.no 5.4.2017.)

(Anm: SS: SS-dommer Konrad Morgen dømte korrupte SS-offiserer til døden. Ble sjokkert under sitt første besøk i Auschwitz, men ikke på grunn av måten jødene ble behandlet. DØMTE STRENGT: SS-dommer Konrad Morgen, slik han framstår på omslaget til ei ny bok om mannen og hans besynderlige karriere. (dagbladet.no 3.6.2017).)

- Brakte frykt og lammelse til en hel by. Blikket er nedslått, den lånte tyske uniformen henger og slenger rundt kroppen.

(Anm: Brakte frykt og lammelse til en hel by. Blikket er nedslått, den lånte tyske uniformen henger og slenger rundt kroppen. Krigen er over for Johnny Alf Larsen (24), Bodøs mest forhatte mann. I midnattssol humper en bil på grusveien over Bratten utenfor Bodø. Landegode, Lofotveggen, Kjerringøy og Steigen åpenbarer seg i et uvirkelig, gyllent skjær. Det er akkurat blitt 29. mai 1947. Hva tenker han på, den 24 år gamle mannen i baksetet? Hva tenker Johnny Larsen? Hva tenker en mann like før han skal dø? (vg.no 25.6.2017).)

- Navngivning av ofrene for nazi-medisin.

(Anm: Naming of the victims of Nazi medicine. I read with great interest the Perspectives piece by Philip Ball (June 3, p 2182),1 who reported on the Science and Suffering exhibition at the Wiener Library for the Study of the Holocaust and Genocide in London. He rightly highlighted the goal of discovering the names and life stories of victims of the Nazi-era medical experiments. He stated that some of their 15 000—perhaps as many as 27 000—names are projected onto the library's wall. My concern is with his statement that is surprising and warrants precision: “one surprise, for me, was that only about a fifth of the victims were Jewish”. I would suggest, as an explanation, that Nazi medicine exactions were not limited to extermination camps—namely, Auschwitz-Birkenau, Bełżec, Chelmno, Jasenovac, Majdanek, Maly Trostenets, Sajmište, Sobibor, and Treblinka—where more than 90% of the victims were Jews (the primary target of the so-called Final Solution). Nazi medicine exactions also concerned many concentration camps, as stated in the second count of indictment at the second post-war Nuremberg trial (Doctors' trial).2 These camps included Dachau, Buchenwald, Mauthausen-Gusen, Natzweiler-Struthof, Oranienburg-Sachsenhausen, and Ravensbrück, of which the deportees, besides Jews, were political or war prisoners, homosexuals, Romanians, and individuals with disabilities.2, 3, 4, 5 Finally, Aktion T4 (the Euthanasia Programme in 1940–41) was a programme followed by the Shoah of European Jewish people and implemented gassing of adults with physical or mental disabilities in six gassing centres in Germany.2, 5 These observations might account for the surprise that only about a fifth of the victims of Nazi medicine were Jewish. Lancet 2017;390(10098=933 (2 September 2017).)

- Et skammens kapittel i norsk historie. I 1934 ble de nektet innreise i Norge. Ti år senere endte 66 norske rom i dødsleiren Auschwitz-Birkenau.

(Anm: Et skammens kapittel i norsk historie. I 1934 ble de nektet innreise i Norge. Ti år senere endte 66 norske rom i dødsleiren Auschwitz-Birkenau. (…) De færreste overlevde utryddelsesleiren. Av 66 norske rom overlevde bare fire: Milos Karoli og broren Stevo, Klara Karoli og Jeanne Galut Modis. De kom fra tre norske romfamilier. Det var spedbarn. Eldre. Unge. Voksne. Flere generasjoner, som ble nær utslettet. Historiene deres, skjebnen til norske rom, før, under og etter andre verdenskrig, er et skammens kapittel i norske historie, et kapittel som er så altfor lite kjent. (dagsavisen.no 31.10.2017).)

- Pilleland. LOS ANGELES (VG) Misbruk av smertestillende piller har sendt hundretusener av amerikanere i døden og skapt landets heroin-epidemi. Bak står blant annet et legemiddelfirma som anklages for å være pill råttent.

(Anm: Pilleland. LOS ANGELES (VG) Misbruk av smertestillende piller har sendt hundretusener av amerikanere i døden og skapt landets heroin-epidemi. Bak står blant annet et legemiddelfirma som anklages for å være pill råttent. (…) Totalt har 165.000 dødd siden 1999. (…) Legemiddelgiganter som Purdue Pharma og Johnson & Johnson startet en aggressiv markedskampanje der de hevdet at opioider kunne brukes for å lindre kroniske smerter i for eksempel rygg og nakke.) (vg.no 18.7.2016).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid.

(Anm: Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid. Aggressiv skyldfrihet – Hjernevask revisited. Sammendrag. Det foregår i dag en ideologisk kamp om hegemoni rettet mot spørsmål om skyld og ansvar; hvis våre privilegier ikke er et resultat av vår fremragende innsats alene, men derimot et resultat av utbytting og asymmetriske maktforhold, så er privilegiene også delvis illegitime. (…) Holocaust må imidlertid huskes, og spørsmålet om skyld er høyst relevant, hva enten det gjelder «bokholderen i Auschwitz» som i disse dager står for retten, 93 år gammel, eller den norske politimannen Knut Rød som ustraffet organiserte jødedeportasjonene i Oslo i 1942. Begge disse sakene berører også spørsmålet om kollektiv skyld, og da blir det straks mer komplisert. For hva med alle dem som ikke selv deltok i jødeforfølgelsene, som ikke var antisemitter, som ikke drepte eller anga noen, men som var tause tilskuere til at de norske jødene ble arrestert, til at leilighetene deres ble overtatt av andre, som visste eller burde vite hva som var i ferd med å skje – men som ikke gjorde eller sa noe?  Bokkapittel 2. Artikkel 2 av 12. Side: 32-54 DOI: 10.18261/9788215028095-2016-02.)

- Den totale rus - Narkotika i det tredje rige. (- DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien.) (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

Den totale rus - Narkotika i det tredje rige
af Norman Ohler
lindhardtogringhof.dk 10.3.2017
Den første omfattende undersøgelse af sandheden bag brugen af narkotika i Det Tredje Rige. En øjenåbnende bog, der skildrer begivenhederne i Nazityskland og på de europæiske slagmarker i et nyt perspektiv – fra begyndelsen i 1933 til undergangen i 1945.

Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. Det omfattende misbrug svækkede den tyske ledelses evne til at træffe afgørende beslutninger. Selvom brugen af narkotika ikke alene kan forklare udfaldet af Anden Verdenskrig, ændrer det alligevel vores forståelse af krigen. DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (…)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: Den totale rus - læseprøve (issuu.com 3.1.2017.) (- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD)

(Anm: Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse. (…) Oral helse har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Delirium is associated with 5-fold increased mortality in acute cardiac patients. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

- Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka.

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

(Anm: «Dødsårsak: ukjent»: Bør bli pensum for både leger og lekfolk. Viktig og skremmende om legemiddelindustriens makt. (...) Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Samtidig er mye av informasjonen i filmen kjent dersom du har fulgt med på store søksmål i USA. Hun greier likevel å få frem et oversiktlig og skremmende bilde av de sterke og korrupte båndene som eksisterer mellom politikere, byråkrater og de store farmasøytiske selskapene. (aftenposten.no 22.3.2017).)

- Noe staten ikke kan lastes for

9.000 tyskerbarn skulle landsforvises til Australia
vg.no 3.3.2007
Norge ville tvangssende 9.000 småbarn til Australia i 1945, fordi de hadde tysk far. Torsdag kommer diskrimineringen av krigsbarna opp for retten i Strasbourg.

Australia takket høflig nei, og planene ble aldri satt ut i livet. Men det offentlige Norges påstander om at barna var «åndssvake», og at de hadde «tyske gener» som kunne gjøre dem til farlige femtekolonister, fikk konsekvenser, skriver Bergens Tidende. (...)

Den norske staten avviser saken med henvisning til at sakene er foreldet og innrømmer heller ikke at krigsbarna ble diskriminert, men hevder at, noe staten ikke kan lastes for. (...)

(Anm: Schrödingers katts spesialsending om fri vilje (nrk.no 21.12.2015).)

(Anm: NRK Radio - Ettermiddagssending fra NRK Troms - Helse Nord har hatt et viktig møte etter avsløringene om tvang i psykiatrien, og vi får ... Sist sendt på NRK P1 Troms ons 17. august 2016 kl. 14: (nrk.no 18.8.2016).)

(Anm: Oslo før: Barneasyl var «for Børn af den fattigere Befolkning». Nå i vår tid har «asylbarn» og «asylsøkere» blitt aktuelle begrep. Men Christiania fikk «børneasyl» allerede tidlig på 1800-tallet. (…) Det skulle primært « … holde Børn af den fattigere Befolkning borte fra Gadelivets demoraliserende Indflydelse», som det het i de første statuttene.  (aftenposten.no 6.3.2017).)

- For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg.

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

- Psykopatens medhjelpere og medskyldige. Opprinnelig stammer begrepet fra filmen «The Wizard of Oz», der en ond heks bruker flygende aper til å gjøre sine ærend.

(Anm: Psykopatens medhjelpere og medskyldige. Opprinnelig stammer begrepet fra filmen «The Wizard of Oz», der en ond heks bruker flygende aper til å gjøre sine ærend.  «I «Urban Dictionary» definerer de dem slik: I populærpsykologi er en flygende ape noen som går narsissistens ærend for å påføre narissisitens offer ytterligere lidelse. Det  kan være gjennom å spionere på offeret, spre sladder, true, gjøre narsissisten til offeret og offeret til overgriperen.Til tross for dette, nøler ikke narsissisten med å gjøre flygende aper til syndebukker når og hvis det er nødvendig. Narsissisten kan for eksempel bruke søsken som flygende aper til å huke inn voksne søsken tilbake til overgriperens garn.» Begrepet flygende ape er nå sekkebegrepet for alle psykopaten/narsissisten bruker/misbruker for å ramme ett eller flere offer. (psykopaten.info (29.10.2016)).)

(Anm: Jeg kom meg aldri vekk fra psykopaten. Om du velger å leve med en person med psykopatiske trekk er det ting du må belage deg på, skriver hun i denne historien. Det viktigste er å komme seg vekk før det er for sent, ellers må du vite hva som blir resultatet. Det har ikke hun klart, forteller hun i denne historien. LESERHISTORIE: Du forblir veldig ensom i livet. Du mister helsen din litt etter litt. Dine behov som er nødvendige, som for eksempel penger til å handle nødvendigheter, som medisinsk hjelp må du lære deg å håndtere og dekke selv. Livet med psykopaten gjør deg også mistenksom og aggressiv.  Du lurer hele tiden på om det er deg selv som det er noe galt med. Det finnes mye annet som rammer deg ellers også. Ensomhet. Hvorfor? Fordi du har ingen partner du kan betro deg til, ingen å dele sorger med og ingen å dele gleder med. Det er trist, men slik er det. Med det samme tenker du ikke over det, men etter en tid vil du forstå. Det kan ta år før du forstår sannheten, dessverre. (aftenposten.no 19.5.2017).)

(Anm: Slik går du frem for å bryte med en psykopat. Du har forstått at det går mot et brudd og at du må komme deg vekk fra psykopaten. Du er forvirret, redd og veldig ofte helt alene. Kan jeg bare rømme? Vil psykopaten ta barna? Blir det rettsak? Hva skjer da? Mange lesere sender fortvilte mail og spør om råd. Vi er som kjent forsiktige med konkrete råd til enkeltpersoner, men vi deler våre egne erfaringer og andres på bloggen. Alt er “lettere” uten barn. Med barn er det straks fryktelig mer komplisert. Her kan du lese vår erfaring. (aftenposten.no 19.5.2017).)

- Flyvende aper – psykopatens medhjelpere. (- Heksa ønsker ikke at gruppen skal finne Oz, og sender sine hjelpere i form av aper med vinger for å legge diverse hindringer for dem.)

Flyvende aper – psykopatens medhjelpere.
psykopaten.info 2.2017
Betegnelsen «flygende ape» kommer fra den amerikanske familiefilmen Trollmannen fra Oz fra 1939, hvor Judy Garland spiller Dorothy, ei ung jente som sammen med sin hund Toto beveger seg inn i drømmelandet for å finne den magiske byen Oz. På veien møter hun et fugleskremsel, en løve og en blikkboksmann som alle har viktige ærend i Oz. Men en heks forsøker å stikke kjepper i hjulene for vennegjengen. Heksa ønsker ikke at gruppen skal finne Oz, og sender sine hjelpere i form av aper med vinger for å legge diverse hindringer for dem.

En flygende ape er derfor en person som løper ondskapens ærend. En flygende ape skiller seg på den måten fra andre som står som bindeledd mellom to personer. (…)

(Anm: Studie: Psykopater er ikke så smarte som vi ofte tror. Men filmens verden fremstiller dem oftest som geniale. Psykopater er kjennetegnet ved blant annet manglende empati og anger, løgnaktighet og manglende hensyn til sosiale normer. De utgjør (kanskje) så mange som 0,5 prosent av befolkningen, men opp mot ti ganger så mange har spsykopatiske trekk. (nettavisen.no 27.1.2017).)

(Anm: 10 kjøreregler for et endelig brudd. Forlate en psykopat? Eller en narsissist? Snu ryggen til og kom deg vekk! Dette rådet er entydig, men ikke alltid så lett å følge. Hvorfor hører vi så ofte om de som forlater og vender tilbake til mishandlingen selv om de innerst inne vet bedre? Skal man forlate må man forlate for alltid. Les her mer om hvorfor og hvordan du kan gjøre dette. (psykopaten.no 10.1.2017).)

(Anm: Å skvære opp etter et brudd med psykopaten, må vi glemme. Det kommer aldri til å skje. Idèen om forsoning eksisterer ikke i psykopatens hode. Han/hun tenker bare på konkurranse, hevn og oppreisning. (psykopaten.no 2.2017).)

(Anm: Hva koster psykopatene det norske samfunnet? En psykopats herjinger med andre mennesker har en enorm innvirkning og en stor kostnad for det norske samfunnet. Mange av våre lesere skriver at det tar år å bearbeide de skader en psykopat har påført dem. Noen blir aldri friske. (psykopaten.no 2.2017).)

(Anm: Anmeldelse Film Klasseforstanderen. Hvordan én psykopat kan få makten over et lite samfunn. «Klasseforstanderen» handler om manipulering og korrupsjon i det kommunistiske Tsjekkoslovakia. (…) Enkle manipulasjoner. «Klasseforstanderen» beskriver en manipulator og psykopat som er godt plassert i et perfekt system, der hun kan utfolde seg uhindret. (dagbladet.no 28.4.2017).)

- Slik ledet seksualforbryteren, psykopaten og sadisten Oskar Dirlewanger en av krigens mest beryktede straffeavdelinger

Slik ledet seksualforbryteren, psykopaten og sadisten Oskar Dirlewanger en av krigens mest beryktede straffeavdelinger
dagbladet.no 9.4.2017
Mordere, seksualforbrytere og psykopater ble vervet til kampen mot motstandsbevegelsen i Polen og Hviterussland.

Dødsbrigaden: Brigade Dirlewanger var ansvarlig for noen av de verste overgrepene på Østfronten under 2. verdenskrig. (…)

(Anm: Det ariske brorskapet: Historien om den brutale gjengen som styrte det meste i USAs fengsler. Brorskapets motto var «Blod inn, blod ut». Dette betyr at når du først har ofret blod for å bli medlem, forlater du den ikke før du fraktes vekk i en likpose. Høyre: Et tidligere medlem av Det ariske brorskap i delstatsfengselet Calipatria i California. Rundt et halvt århundre etter stiftelsen står gjengen fortsatt sterkt innenfor fengselssystemet. (dagbladet.no 9.4.2017).)

- Ivans norske grav. (- Nazistene kalte dem «Untermenschen». De var uten menneskerettigheter og knapt gode nok til å være slaver. Bare de sterkeste overlevde transporten fra slagmarkene på Østfronten til slavearbeid i norske byer og bygder.)

- Ivans norske grav
nrk.no 25.3.2017
Flere sovjetiske krigsfanger døde av mishandling og sult i Norge enn tallet på døde nordmenn i hele krigen. For Ivan ble ryktet om Hitlers død skjebnesvangert. (…)

Nazistene kalte dem «Untermenschen». De var uten menneskerettigheter og knapt gode nok til å være slaver. Bare de sterkeste overlevde transporten fra slagmarkene på Østfronten til slavearbeid i norske byer og bygder. (…)

– Om det døde noen, så var ikke det så viktig for nazistene for det var så mange å ta av. Michael Stokke, historiker (…)

13.700 sovjetiske krigsfanger døde på norsk jord eller i skipsforlis langs norskekysten under 2. verdenskrig. Nesten 6000 av dem har ennå ikke blitt identifisert. Til sammenligning døde vel 10.200 nordmenn på land eller til havs. Hardt arbeid og matmangel tok livet av krigsfangene. For Ivan, i starten av 20-årene, er historien en annen. (…) 

- Beboere utsettes for ulovlig tvang, mishandling og omsorgssvikt og dermed «grove krenkelser av grunnleggende menneskerettigheter

Nasjonalforeningen for folkehelsen om menneskerettighetsbrudd: Lei av manglende handling i eldreomsorgen
aftenposten.no 17.12.2014
Lisbeth Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, berømmer Norsk senter for menneskerettigheter for at de har gjort et godt og svært viktig arbeid.

Som Aftenposten har omtalt, har senteret utarbeidet en egen temarapport om menneskerettigheter i norske sykehjem.

Rapporten konkluderer bl.a. med at beboere utsettes for ulovlig tvang, mishandling og omsorgssvikt og dermed «grove krenkelser av grunnleggende menneskerettigheter.»

 Rapporten etterlyser strakstiltak fra norske myndigheter, ber om at man i større grad lytter til beboerne og deres pårørende og ber politiet prioritere mishandling eller nedverdigende behandling når det skjer lovbrudd. (...)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Selve symbolet på ondskap. (…) 70 år siden henrettelsen av Norges mest fryktede nazist. Historien om Henry Rinnan får oss fortsatt til å grøsse. (…) Rinnan fikk anledning til å utfolde sin sadisme fordi han, som dem, tilhørte et system hvor volden var institusjonalisert og legitimert som "en nødvendig jobb". (nrk.no 1.2.2017).)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- OVERLEGE: Carl Wilhelm Sem-Jacobsen hadde, som flere andre psykiatere fra sin samtid, et stort ønske om å løse noen av mysteriene innenfor psykiatrien.

(Anm: Psykiatriens historie. Ny strid om den norske overlegen som ødela pasienters hjernevev med strøm. Gjennom årenes løp har psykiatere brukt mange og tidvis smertefulle metoder for å løse sinnets gåter.  OVERLEGE: Carl Wilhelm Sem-Jacobsen hadde, som flere andre psykiatere fra sin samtid, et stort ønske om å løse noen av mysteriene innenfor psykiatrien. (dagbladet.no 5.6.2017).)

(Anm: Carl Wilhelm Sem-Jacobsen. (…) I stedet for hans store antall korte, skissemessige abstrakter ville mange kolleger nok ønske at han hadde gitt et grundig resymé av sine erfaringer i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift med fagfellekritikk (referees). Sem-Jacobsen ble i etterhånd utsatt for til dels voldsom kritikk i norske aviser og fjernsyn. Det var to påstander som ble fremsatt, dels at hans forskning i stor grad var finansiert av amerikanske militære midler, og dels at den foregikk på mennesker som ikke hadde gitt informert tillatelse og som ikke ville ha personlig nytte av forskningen. (nbl.snl.no.no 5.6.2017).)

- Psykofarmaka tar livet av en halv million eldre over 65 år i året i USA og Europa (- Gjør psykiatriske legemidler (psykofarmaka) mer skade enn nytte ved langtids-bruk?)

Peter Gøtzsche skaber påny røre om psykofarmaka
dagenspharma.dk 18.5.2015
Lederen af det Nordiske Cochrane Center advarer om, at psykofarmaka hvert år slår en halv million ældre mennesker ihjel. Udmeldingen møder stærk modstand fra andre forskere i Cochrane-miljøet.

Lederen af det Nordiske Cochrane Center Peter Gøtzsche møder endnu engang stærk modvind efter, at han i en debatartikel i det videnskabelige tidsskrift BMJ regner sig frem til, at psykofarmaka slår over en halv million ældre over 65 år ihjel om året i USA og Europa.

Da antallet af dødsfald for de tre lægemiddelklasser antipsykotisk medicin, benzodiazepiner og antidepressiv medicin efter hans overslag er ansvarlige for 3.693 dødsfald hvert år i Danmark samt 539.000 dødsfald i USA og EU tilsammen, opfordrer han de regulatoriske myndigheder til at gøre en aktiv indsats for at reducere forbruget ved at udskifte de eksisterende guidelines med nye, der specifikt definerer i hvilke situationer og på hvilke patienter lægemidlerne må bruges.

Men bedømmere fra hans egen organisation Cochrane tager personligt afstand fra hans udmeldinger, som f.eks. at de gavnlige effekter af de forskellige typer psykofarmaka er så små, at det burde kunne lade sig gøre at reducere det globale forbrug med 98 procent. I et modsvar, som BMJ også har bragt, skriver de, at Peter Gøtzsche burde lade være med at komme med den slags specifikke opfordringer og holde sig til sin egen boldgade – forskning.

»Vi anerkender vigtigheden af, at Peter som en velrenomeret metodeforsker påpeger problemer med bias efter at have gennemført systematiske reviews. Derfor fortjener hans fortolkning af den eksisterende evidens respekt. Men vi er bekymrede over, at han i denne artikel overskrider sine beføjelser som uafhængig forsker ved at anbefale en specifik fremgangsmåde – der, hvis den bliver fulgt, kan gøre patienter skade,« skriver bedømmerne, der bl.a. tæller Cochranes chefredaktør David I. Tovey.

Ud over at bringe Cochrane-editorernes spontane kommentarer har BMJ også indhentet et modsvar fra professor Allan Young ved Kings College i London samt en udtalelse fra en patient, John Crace, der begge forsvarer brugen af psykofarmaka og beskriver dem som lige så gavnlige og effektive som medicin til andre komplekse lidelser. Der er brug for disse lægemidler, siger de, til at mindske skaderne af psykiatriske sygdomme, som er den femte hyppigste årsag til, at folk bliver uarbejdsdygtige. Hovedårsagen til overdødeligheden blandt psykiatriske patienter skal snarere findes i, at mange mennesker med psykisk sygdom har andre alvorlige lidelser end i deres forbrug af medicin, skriver de. (...)

(Anm: Peter C Gøtzsche, professor, Nordic Cochrane Centre, Rigshospitalet, DK-2100 Copenhagen, Denmark, Allan H Young, professor of mood disorders, Institute of Psychiatry, Psychology and Neurosciences, King’s College London, UK, John Crace, psychiatric patient and parliamentary sketch writer, Guardian, London, UK. Does long term use of psychiatric drugs cause more harm than good? (...) Psychiatric drugs are responsible for the deaths of more than half a million people aged 65 and older each year in the Western world, as I show below.1 2 3 4 5 6 Their benefits would need to be colossal to justify this, but they are minimal. BMJ 2015;350:h2435 (Published 12 May 2015).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

(Anm: «Dødsårsak: ukjent»: Bør bli pensum for både leger og lekfolk. Viktig og skremmende om legemiddelindustriens makt. (...) Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Samtidig er mye av informasjonen i filmen kjent dersom du har fulgt med på store søksmål i USA. Hun greier likevel å få frem et oversiktlig og skremmende bilde av de sterke og korrupte båndene som eksisterer mellom politikere, byråkrater og de store farmasøytiske selskapene. (aftenposten.no 22.3.2017).)

(Anm: Norsk dokumentar: «Lykkepillen» Ti år i psykiatrien var som ti år med tortur for Silje Marie. Et møte med en sykepleier endret alt. (aftenposten.no 13.3.2017).)

(Anm: Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine. (Without Autopsies, Hospitals Bury Their Mistakes) (…) Da Renee Royak-Schaler uventet kollapset og døde 22. mai beordret ingen obduksjon. (…) Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. (…) Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk. (propublica.org 15.12.2011).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

(Anm: Urosepsis er blodforgiftning (sepsis) som utgår fra urinveiene. Dette skyldes at bakterier som har forårsaket urinveisinfeksjon eller en akutt nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), sprer seg til blodbanen. Samme bakterie kan påvises i urinen og blodet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Urosepsis: What to know about UTI complications. Urosepsis is a term used to describe a type of sepsis that is caused by an infection in the urinary tract. It is a complication often caused by urinary tract infections that are not treated quickly or properly. Urosepsis is a serious complication of a urinary tract infection (UTI) that requires immediate medical care to avoid a possible life-threatening event. Anyone experiencing the symptoms of urosepsis should seek emergency medical attention. (medicalnewstoday.com 23.12.2017).)

(Anm: Drug-resistant bacteria in patients' urine or stools raise risk of drug-resistant sepsis (medicalnewstoday.com 26.4.2017).)

(Anm: «Alle» har fått avvik. Ikke ett eneste av akuttmottakene som Helsetilsynet har gjort tilsyn ved, unngikk avvik når det gjelder gjenkjennelse og behandling av sepsis. (…) Rundt 50 prosent av alle pasienter som utvikler sepsis, kommer inn via akuttmottaket. – Pasientene kommer da gjerne med en infeksjon, eller med en uavklart tilstand. (…) Sepsis som oppstår på sengepost ser ikke Fylkesmennene på i dette tilsynet. (sykepleien.no 23.2.2017).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Violence is one of society’s biggest, most tragic problems. The human cost of violent crime is all too obvious: victims, perpetrators and witnesses all suffer. Violence occurs on an enormous scale: in 2014-15, there were 1.3m violent incidents reported in England and Wales alone. The financial impact is staggering, too: violent crime was estimated to have cost the UK £124 billion in the year 2012 – that’s 7.7% of the nation’s GDP. (theconversation.com 13.12.2016).)

(Anm: Toxic bosses are bad for your health and bad for your reputation. (…) People who work for bosses who display psychopathic and narcissistic traits not only feel more depressed due to their bosses bullying behaviour they are also more likely to engage in undesirable behaviours at work.  (medicalnewstoday.com 6.1.2017).)

- Den fullbårne psykopaten kan begå de største overgrep og tillitsbrudd, men aldri klare å innrømme at det er begått en urett. (- Forskjellen på en narsissist og en psykopat.) (- Vil du skvære opp med psykopaten?)

Når psykopaten sier unnskyld.
psykopaten.info 26.11.2016
Så langt har det handlet om normale mennesker med eller uten enkelte psykopatiske trekk. Den fullbårne psykopaten kan begå de største overgrep og tillitsbrudd, men aldri klare å innrømme at det er begått en urett. Hvis det tjener ham/henne, så er det rett. De har ingen moralsk veiviser, og hvis du føler deg overkjørt på noe vis, så er det i hans/hennes hode din egen skyld at du «stod i veien». De vil aldri føle behov for å bøte på urett. Psykopaten resonnerer at de aldri har tvunget noen til å være en del av deres liv. Hvis noen som står dem nær blir skadelidende av deres oppførsel så kan offeret derfor skylde seg selv. Også hvis offeret er deres livspartner eller et familiemedlem og dermed bundet til psykopaten via en sosial kontrakt. Psykopaten opplever ingen moralsk forpliktelse til noen, uansett. (…)  

(Anm: Forskjellen på en narsissist og en psykopat. Sosiopaten og psykopaten er like på mange måter. De mangler empati og skyldfølelse, de manipulerer mennesker rundt seg og bryr seg ofte lite om lover og regler. Men det er også forskjeller. Mens psykopaten i utførelsen av sine onde gjerninger ofte er kalde og beregnende i sin planlegging og unngår å bli tatt, er sosiopaten impulsiv og utålmodig. Psykopater er født som psykopater, mens sosiopater blir oppdratt til det, hevdes det ofte. (psykopaten.info 26.11.2016).)

(Anm: Vil du skvære opp med psykopaten? Tenker du at det hadde hjulpet med en god prat, en kopp kaffe og renset luften? Det hjelper ikke dersom du er utsatt for en psykopat, skriver denne kvinnen. Hun mener aldri kan komme til enighet med en psykopat. Psykopaten lever av å krangle, trakassere, manipulere og suge energi ut av deg. Kom deg vekk, snu ryggen til. Før du selv blir ødelagt! (psykopaten.info 16.10.2016).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Klager: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

(Anm: Narsissisten viser aldri takknemlighet eller anger. En ekte narsissist aldri viser takknemlighet eller anger, skrive vår fagredaktør Dag Øyvind Engen Nilsen i sin kommentar til denne mannen som har forlatt sin narsissistiske kone. Sier de takk eller unnskyld er det utelukkende rituelt. Dersom dere møtes til konfliktløsning blir det derfor mannen som må bære ansvaret. (psykopaten.no 2017).)

- Når psykopaten manipulerer deg med telefonen. (- Han skrudde sjarmen ett eller to hakk høyere enn hva man normalt gjør med venner, for å hekte meg, men uten å forplikte seg til noe. Det er jo forøvrig også en ting de fleste psykopater gjør, de forplikter seg aldri. Hvis du har forventninger til dem, så elsker de å ikke leve opp til dem.)

Når psykopaten manipulerer deg med telefonen
psykopaten.no 2.12.2016
Moderne kommunikasjonsmidler har hjulpet oss med å gjøre hverdagen enklere. Jeg husker at det i barndomshjemmet var restriksjoner på bruk av fasttelefonen. (…)

(…) La meg forklare hvordan de gjør det. 
Når jeg tenker tilbake på de jeg har vært dypt involvert med som jeg mistenker hadde sterke psykopatiske trekk, så hadde alle en måte å «tekste» på som jeg den gang anså som sær og frustrerende. I dag forstår jeg at det var bevisst manipulasjon.

En nær venn jeg var involvert med for noen år siden gjorde hva mange psykopater gjør, han førte meg inn i en gråsone mellom vennskap og kjærlighet, for der å leke med meg for egen forlystelses skyld. Han skrudde sjarmen ett eller to hakk høyere enn hva man normalt gjør med venner, for å hekte meg, men uten å forplikte seg til noe. Det er jo forøvrig også en ting de fleste psykopater gjør, de forplikter seg aldri. Hvis du har forventninger til dem, så elsker de å ikke leve opp til dem. (…)

Hvis jeg responderte ved å svare direkte på forespørselen, og uten å stille ham til ansvar for den siste grenseoverskridelsen, så visste han at han at han kunne fortsette som før, og om mulig skru den dårlige oppførselen opp enda ett hakk, siden jeg tilsynelatende så mellom fingrene på den forrige. Psykopaten kjeder seg og mishandlingen av oss er en spennende lek for dem. De ønsker å se hvor langt de kan gå. (…)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykopaten blir aldri borte – mange år etter bruddet (psykopaten.info 19.12.2016).)

(Anm: - I Sovjet-tiden ble KGB kvitt brysomme dissidenter ved hjelp av psykiatrien. Nå gjør myndighetene på Krim det samme. (aftenposten.no 31.8.2016).)

(Anm: Kritikerne ville ikke føye seg. Da tok Russland i bruk en velkjent KGB-metode. Like etter at Russland annekterte den ukrainske halvøya Krim, begynte krimtatarer å forsvinne. Noen ble senere funnet drept. Russisk politi utførte jevnlig razziaer i krimtatarske moskeer, skoler og private hjem. Emir-Huseyn Kuku skjønte at han burde gjøre noe. Han ble med i Den krimtatarske kontaktgruppen for menneskerettigheter for å dokumentere det som skjedde. Da startet trakasseringen av Kuku: Noen forsøkte å kidnappe ham, han ble banket opp flere ganger, og til slutt ble han tiltalt for ekstremisme. (aftenposten.no 1.4.2017).)

(Anm: Psykopatens medhjelpere og medskyldige. Opprinnelig stammer begrepet fra filmen «The Wizard of Oz», der en ond heks bruker flygende aper til å gjøre sine ærend.  «I «Urban Dictionary» definerer de dem slik: I populærpsykologi er en flygende ape noen som går narsissistens ærend for å påføre narissisitens offer ytterligere lidelse. Det  kan være gjennom å spionere på offeret, spre sladder, true, gjøre narsissisten til offeret og offeret til overgriperen.Til tross for dette, nøler ikke narsissisten med å gjøre flygende aper til syndebukker når og hvis det er nødvendig. Narsissisten kan for eksempel bruke søsken som flygende aper til å huke inn voksne søsken tilbake til overgriperens garn.» Begrepet flygende ape er nå sekkebegrepet for alle psykopaten/narsissisten bruker/misbruker for å ramme ett eller flere offer. (psykopaten.info (29.10.2016)).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, massemord etc.? (mintankesmie.no).)

(Anm: Pilot i dødelig krasj brukte forbudt legemiddel. (Pilot in fatal crash was using banned drug.) The Chilkat Valley News. (28.02.2002).)

 (Anm: Gåten Lubitz (...) Kan antidepressiva ha forårsaket Germanwings-tragedien (- Could antidepressants have caused the Germanwings tragedy?) (forbes.com 29.3.2015).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

(Anm: Av Gert-Fredrik Malt. Hans Petter Graver: Dommernes krig. Den tyske okkupasjonen 1940-1945 og den norske rettsstaten. Tidsskrift for Rettsvitenskap 02-03 / 2016 (Volum 128).)

- Mange av dei eldre behandlingsmetodane minner meir om straff og tortur enn behandling for ein sjukdom.

Innlagde for onani og kjærleikssorg
nrk.no 19.7.2016
Tvangstrøyer, isolasjon og opium. Om du var fattig og sinnssjuk for hundre år sidan, ville du truleg enda opp på ein stad som Møllendal asyl. (…)

Legen er sikker på at det må vere kjærleikssorg som har ført til denne plutselege ulukka.

Møllendal asyl blir siste stopp for henne. Ho reiser aldri heim, og får ikkje oppleve noko anna enn livet som pasient etter julafta 1888.

47 år seinare, i 1935, dør ho i ei seng på asylet. (…)

Klassesamfunnet eksisterte i aller høgste grad også innanfor veggane i norsk psykiatri. (…)
Skumle behandlingsmetodar.
I likskap med Marie budde mange av pasientane på asylet i årevis. Psykiatrien ønska at dei skulle delta i dei daglege gjeremåla og arbeide medan dei var innlagt. (…)

Mange av dei eldre behandlingsmetodane minner meir om straff og tortur enn behandling for ein sjukdom. (…)

Opium og morfin
I dag finst dei ei lang rekke medisinar som hjelper mot psykiske lidingar, slik var det ikkje då. Opium, gjerne i form av morfin, var det viktigste medikamentet.

– Alle medikament som var i bruk, hadde som formål å roe ned utagerande pasientar. Det fanst ikkje medisin som betra sinnsjukdomen. Ein kan få forstopping av opium, så dei hadde nok også noko for å løyse det problemet, fortel Skålevåg.

Psykiatrien på dette tidspunktet var klar over risikoen for å bli avhengig ved bruk av desse tunge beroligande midla, men det var ikkje pasientane som var mest utsett.

– Det finst ein del narkomane på 1800-talet, og det er vanlegvis helsepersonell. Det eldste tilfellet eg kjenner til i Noreg er ei diakonisse som på 1910-talet mista jobben på eit norsk sjukehus på grunn av økonomisk rot og morfinisme. Det finst også dokumentasjon på morfinisme i dansk helsevesen frå rundt 1880, fortel Skålevåg.

Også forskjellige formar for tvang kunne nyttast for å få kontroll over pasientane. I ein pasientjournal ved Møllendal asyl blei ei kvinne lagt i tvangstrøye i 24 timar.

– Det var isolasjon på einecelle og tvangstrøyer som var mest vanleg. Før tvangstrøyene kom, hadde ein brukt lenker på pasientane, så det blei sett på som ei human utvikling innan psykiatrien, fortel Skålevåg. (…)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Nesten halvparten av amerikanerne mener tortur kan forsvares. I 2016 er det flere som mener at tortur i krig kan forsvares, enn det var i 1999. (…) Generelt er folk blitt mer «torturvennlige». En lignende undersøkelse ble gjort i 1999. Da svarte samlet sett 28 prosent ja på torturspørsmålet, mens 36 prosent svarte ja. De to landene som skiller seg mest ut i den andre retningen er Colombia hvor 85 prosent svarer nei til tortur av fiendtlige fanger. I Jemen har hele 99 prosent svart at de er mot tortur. (nrk.no 6.12.2016).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Tyskerungene - barn av de forhatte. (- I følge hans arvelighetsteori kunne selv krigsbarn som var normalt begavede, være bærere av defekte gener som de kunne føre videre til sine barn.)

Tyskerungene - barn av de forhatte
nrk.no 1.3.2016
De ble sett på som fiendens horunger, og ble regnet som mindreverdige borgere. Da freden kom til Norge i 1945, startet krigen for de rundt 12.000 barna med tysk far og norsk mor.

Tirsdag viste NRK Brennpunkt dokumentaren «Tyskerungene», som er laget av den svenske filmskaperen Per Anders Rudelius. Han har møtt norske krigsbarn, og avdekker hvordan de ble sviktet igjen og igjen av det norske samfunnet.

— De har trøstet seg med at de er kjærlighetsbarn, frukten av lidenskapen mellom tyske soldater og norske kvinner under krigsårene — en forbudt kjærlighet, forteller Rudelius.

— Allerede før de ble født, ble de svartmalt av autoriteter i det norske samfunnet. Deres barneår ble fylt av hån, skam og overgrep. De ble kollektivt diagnostisert som åndssvake og mindre verdifulle borgere, og helt inn i vår tid har de måttet betale en høy pris for sine foreldres kjærlighetsforhold.

Advarte mot arvelig åndssvakhet
En av dem som satte sitt preg på oppfatningen av krigsbarna, var Ørnulf Ødegård, direktør ved Gaustad sykehus og sakkyndig for regjeringens Krigsbarnutvalg.

I følge hans arvelighetsteori kunne selv krigsbarn som var normalt begavede, være bærere av defekte gener som de kunne føre videre til sine barn.

Basert på en undersøkelse av 35 kvinner som hadde hatt forhold til tyske soldater, og var innlagt på Gaustad under krigen, konkluderer Ødegård i et brev til Krigsbarnutvalget med at det er stor sannsynlighet for kvinnenes «sjelelige defekter» skal arves videre til barna.

«Hvis faren også er åndssvak, øker risikoen til 85-90 prosent, og det er vel en mulighet for at de tyske soldater som har fraternisert med norske kvinner delvis har vært inferiøre - særlig må en anta at dette gjelder de som ikke har sørget for å hindre besvangring.» (…)

I dokumentaren «Tyskerungene» kommer det fram flere historier der personer som representerte myndighetene, som lærere og leger, deltok i og legitimerte mobbing og overgrep mot krigsbarna. (...)

(Anm: Ørnulv Ødegård (født 12. april 1901 i Kristiania, død 23. februar 1983 i Oslo) var en norsk professor i psykiatri og overlege, samt direktør ved Gaustad sykehus i Oslo i årene 1938 til 1972. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Krigsbarn er et uttrykk som av noen brukes for å betegne barn som er født eller oppvokst under en krig og som har blitt spesielt berørt av krigen på en eller annen måte. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Advarer mot ubevisst sykdomsdiskriminering. Lege og professor Edvin Schei ber kolleger være mer bevisst på hvordan vi tenker om sykdommer og pasientene som rammes av dem. (…) Hvor «populær» en sykdom er kan nemlig være avgjørende for hvordan pasienten blir møtt av helsevesenet og hvilken behandling man får. (dagensmedisin.no 19.1.2016).)

(Anm: Kari ble tatt av nazistene som nyfødt. - Jeg var deres eiendel og inngikk i et prosjekt som var helt sykt. LEBENSBORN-BARN: Her er Kari 4 år gammel, ingen visste hvor hun kom fra og at hun hadde vært en del av nazistenes forferdelige barneprosjekt. (…) Hun var ett av flere tusen barn i nazistenes prosjekt Lebensborn. Hitler ville skape rene, ariske mennesker som skulle befolke Det tredje riket. (kk.no 20.3.2016).)

(Anm: Disse tingene kunne endret 2. verdenskrig helt. 2. verdenskrig er en av de mest innfløkte konfliktene noen gang, og sett i ettertid er det ekstremt mange tilfeldigheter som gjorde at vi endte med den avslutningen vi fikk.  (side3.no 28.3.2016).)

(Anm: Aftenposten mener: «Tyskerjentene» fortjener en unnskyldning. Behandlingen av kvinner som hadde et forhold til tyske soldater under okkupasjonen, er en skamplett på norsk etterkrigshistorie. Det er på høy tid at den norske staten bøter på uretten begått av myndighetene med en offisiell beklagelse. (aftenposten.no 27.5.2016).)

- Så undviker du att få en psykopat på jobbet. (- Christina Davidsson varnar för att psykopatens agerande kan leda till kompetensflykt, kvalitetsförsämring och produktionsbortfall.)

Så undviker du att få en psykopat på jobbet
nyteknik.se 24.2.2017
Jobbar du på ett företag med minst 50 anställda är risken stor att det finns en psykopat bland er. Det hävdar författaren och mentala tränaren Christina Davisson. ”Genomför aldrig anställningsintervjuer ensam”, säger hon som tips.

När ett företag får in en person med psykopatiska drag i verksamheten är det som att bli angripen av en parasit. Därför gäller det att göra allt för att det inte ska ske, anser Christina Davidsson.

Att hävda att chefen är psykopat låter som något man bara slänger ur sig. Men Christina Davidsson, som skrivit en bok i ämnet, säger att hon genom åren har hjälpt många företag som råkat ut för dem. Psykopater brukar dras till tjänster som ger dem makt, exempelvis projektledarroller eller teamledare. De strävar efter att bli högsta chefen och det är på den positionen man hittar de flesta, enligt Christina Davidsson. Mest män, de är fem gånger fler än kvinnorna, säger hon.

Christina Davidsson varnar för att psykopatens agerande kan leda till kompetensflykt, kvalitetsförsämring och produktionsbortfall.

– Psykopaterna tycker att de har rätt att ta för sig av saker utan att bjuda igen och att företagets pengar är deras egna som de kan göra hur de vill med.

För hr-chefen som ska rekrytera till en nyckel­roll gäller det att verkligen tänka igenom vilken sorts person företaget söker för att lättare känna igen och sålla bort personer med oönskade personlighetsdrag. (…)

- I Sovjet-tiden ble KGB kvitt brysomme dissidenter ved hjelp av psykiatrien. Nå gjør myndighetene på Krim det samme.

Regimekritikeren ikke ville føye seg. Da tok russiske myndigheter i bruk en velprøvd KGB-metode
aftenposten.no 31.8.2016
I Sovjet-tiden ble KGB kvitt brysomme dissidenter ved hjelp av psykiatrien. Nå gjør myndighetene på Krim det samme.

Distriktsdomstolen i Simferopol, Krims hovedstad, har dømt den krimtatarske lederen Ilmi Umerov (59) til én måneds tvungen psykiatrisk utredning. Umerov er tiltalt for separatisme etter den russiske straffeloven og risikerer fem års fengsel. Utredningen skal være en del av den pågående rettssaken mot 59-åringen.

Umerov er tidligere nestleder for Mejlis, som er det utøvende organet i krimtatarenes politiske selvstyresystem. Han var også øverste politiske sjef i Bakhtsjisaraj som er krimtatarenes historiske hovedstad.

Bakgrunnen for straffesaken mot Umerov er at han i mars uttalte seg kritisk til Russlands annektering av Krim for drøyt to år siden. Anneksjonen er ikke anerkjent internasjonalt. Formelt er halvøya fortsatt en del av Ukraina. (…)

- USA vurderer å stenge ambassaden i Cuba etter «mystiske helseproblemer». Lydbølger skal ha blitt brukt i angrep mot amerikanske og kanadiske diplomater.

(Anm: USA vurderer å stenge ambassaden i Cuba etter «mystiske helseproblemer». Lydbølger skal ha blitt brukt i angrep mot amerikanske og kanadiske diplomater. Cuba benekter å stå bak. (…) Skal ha brukt lydbølger. USA har også hevdet at lydbølger er blitt brukt i de påståtte angrepene. Disse skal ha påført 21 diplomater symptomer som hodepine og lettere hjernerystelser. Samtidig melder Canada, ifølge The Guardian, at 10 av deres diplomater er blitt rammet av lignende angrep. (dagbladet.no 17.9.2017).)

- Er dette lyden som gjorde diplomatene syke? 21 amerikanske diplomater ved ambassaden i Havnna, Cuba ble syke av uforklarlige grunner. Nå offentliggjør nyhetsbyrået Ap det de hevder er opptak av lyden som kan være årsaken.

(Anm: Er dette lyden som gjorde diplomatene syke? 21 amerikanske diplomater ved ambassaden i Havnna, Cuba ble syke av uforklarlige grunner. Nå offentliggjør nyhetsbyrået Ap det de hevder er opptak av lyden som kan være årsaken. (…) Alvorlige symptomer De 21 diplomatene som er rammet av helseplager på Cuba har alle opplevd alvorlige symptomer, blant dem hørselstap, taleproblemer, konstrasjonsvansker, svimmelhet, balanseproblemer og mild hjerneskade. Selv kaller diplomatene det et "helseangrep". Noen av angrepene er begrenset til bestemte rom eller deler av rom. (…) En akustisk hammer – Lyden trenger inn i systemet som en akustisk hammer, du hører det bare ikke fordi frekvensen er mye høyere. Det sier professor og akustikkekspert Kausik Sarkar til Ap. (…) Les også: Opplever lignende symptomer som USAs Cuba-diplomater (nrk.no 13.10.2017).)

- Fengselsansatte mishandlet og torturerte barn – nå krever statsministeren svar. (- Bildene viser unge urfolk i alderen 14 til 17 som blir holdt fysisk nede og strippet nakne av fengselsbetjenter, gasset med tåregass i cellene sine, og nedverdiget med skjellsord.)

Fengselsansatte mishandlet og torturerte barn – nå krever statsministeren svar
nrk.no 26.7.2016
Tortur av innsatte på et ungdomsfengsel har sjokkert befolkningen i Australia. Nå krever statsminister Malcolm Turnbull svar.

Når en gutt skulle bli flyttet til et annet fengslet ble han festet fast til en stol og fikk en sekk over hodet i to timer. Nå etterforskes forholdene hos kriminalomsorgen i den nordlige delstaten i Australia.

Australias statsminister har bedt om en nasjonal etterforskning etter TV-dokumentaren som viser at fengselsvaktene ved et ungdomsfengsel mishandlet de innsatte guttene.

TV-programmet Four Corner som blir vist på den australske TV-kanalen ABC News viste i går dokumentaren som har skapt store reaksjoner over hele Australia.

Dokumentaren viser bruk av tortur og mishandling av de innsatte ved ungdomsfengslene i den nordlige delstaten av Australias kriminalomsorg, skriver BBC. (…)

(Anm: Lucifer-effekten. Forståelse av hvordan gode mennesker blir onde (- The Lucifer Effect. Understanding How Good People Turn Evil) (nrk.no/nett-tv 28.1.2011 (Skavlan - Fredrik Skavlan møter norske, svenske og internasjonale gjester, bl.a. Dr. Philip Zimbardo).)

(Anm: Sjokkerende bilder fra australsk ungdomsfengsel viser «Abu Ghraib-tilstander». Har iverksatt etterforskning. Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at den australske nyhetskanalen ABC i går kveld sendte en dokumentar om forholdene ved Don Dale varetektsfengsel for ungdom i Nordterritoriet i Australia. Bildene viser unge urfolk i alderen 14 til 17 som blir holdt fysisk nede og strippet nakne av fengselsbetjenter, gasset med tåregass i cellene sine, og nedverdiget med skjellsord. Et annet klipp viser en da 17 år gammel gutt som blir lenka fast til en stol i to timer med hette over hodet. (dagbladet.no 27.7.2016).)

(Anm: FN sjokkert over mishandling i australsk fengsel. FNs høykommissær advarer om at Australia kan ha brutt sentrale menneskerettigheter. (tv2.no 30.7.2016).)

(Anm: Ondskap er å ønske eller bevisst påføre andre motgang eller smerte, som i utsagnet: «det var gjort av ren ondskap»[1] Ondskap er hensikten eller effekten av å gjøre skade eller ødeleggelse, vanligvis fra oppfatningen av bevist overtredelse av en bestemt moralkode. Ondskap er vanligvis sett på som det motsatte av godhet. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Hvilken av disse dresskledde gubbene er den ondeste? Kan man se at noen er ond? Er det mulig å se hvem som er snill, og hvem som er ond? (…) Det kommer nok an på hvem du spør, men Wikpedia-definisjonen forsøker å forklare fenomenet på følgende måte: «Ondskap er å ønske eller bevisst påføre andre motgang eller smerte. Ondskap er hensikten eller effekten av å gjøre skade eller ødeleggelse, vanligvis fra oppfatningen av bevist overtredelse av en bestemt moralkode». Ondskap er vanligvis sett på som det motsatte av det å være snill og grei, og selv om det kanskje ikke er så enkelt å definere hva ondskap er, så vil de fleste kjenne det igjen når de ser det. (nettavisen.no 5.5.2016).)

(Anm: Nesten halvparten av amerikanerne mener tortur kan forsvares. I 2016 er det flere som mener at tortur i krig kan forsvares, enn det var i 1999. (…) Generelt er folk blitt mer «torturvennlige». En lignende undersøkelse ble gjort i 1999. Da svarte samlet sett 28 prosent ja på torturspørsmålet, mens 36 prosent svarte ja. De to landene som skiller seg mest ut i den andre retningen er Colombia hvor 85 prosent svarer nei til tortur av fiendtlige fanger. I Jemen har hele 99 prosent svart at de er mot tortur. (nrk.no 6.12.2016).)

(Anm: Skjult mobbing. Er du sikker på at du kjenner igjen mobbing når du ser det? Intervju med Mons Bendixen, førsteamanuensis i sosialpsykologi. De fleste kjenner igjen fysisk eller direkte mobbing. Indirekte aggresjon er derimot en type mobbing som er vanskeligere for voksne å avdekke. - Det handler om å manipulere vennskapsrelasjoner. For eksempel ved å si noe om noen som ikke er der, si noe som ikke er sant, eller sette noen i et dårlig lys. Vennskap kan også manipuleres ved å bli venn med noen, for å ta bestevennen fra en annen. (nhi.no 19.11.2014).)

- Finnes det en kur mot næringslivskriminalitet innen legemiddelindustrien?

Is there a cure for corporate crime in the drug industry? (Finnes det en kur mot næringslivskriminalitet innen legemiddelindustrien?)
Editorial (Leder)
BMJ 2013;346:f755 (6 February 2013)
Effektiv håndheving av reguleringer krever mer ressurser og vilje til å pålegge robuste sanksjoner (Effective enforcement of regulations requires more resources and determination to impose robust sanctions)

For nesten 30 år siden viste Braithwaites bok Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry (Næringslivskriminalitet innen legemiddelindustrien) at uetisk og korrupt atferd var endemisk i denne sektoren. Dessverre er det økende bevis for at lite har endret seg. Nyere forskning tyder på at brudd på loven fortsetter å være utbredt. De fleste nye legemidler tilbyr liten eller ingen terapeutisk nytteverdi overfor eksisterende produkter, slik at promotering (reklame) spiller en stor rolle for å oppnå markedsandeler. I en overfylt og konkurransedyktig markedsplass er fristelsen for firmaer til å bruke misvisende påstander stor. I henhold til Gøtzsche (doi:10.1136/bmj.e8462), juli 2012, ble ni av de 10 største legemiddelfirmaer rammet av næringslivets integritetsavtaler under sivile og kriminelle forlik eller dommer i USA. Næringslivsaktiviteten som har ført til nylige statlige granskninger har involvert uetisk og ulovlig praksis som går langt utover bare administrative lovbrudd. (...) (Nearly 30 years ago, Braithwaite’s Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry showed that unethical and corrupt behaviour was endemic in the sector. Sadly, there is growing evidence that little has changed. Recent research suggests that violation of the law continues to be widespread. Most new medicines offer little or no therapeutic advantage over existing products, so promotion plays a huge role in achieving market share. In a crowded and competitive marketplace the temptation for companies to resort to misleading claims is great. According to Gøtzsche (doi:10.1136/bmj.e8462),1 as of July 2012, nine of the 10 largest drug companies were bound by corporate integrity agreements under civil and criminal settlements or judgments in the United States. The corporate activity that has led to recent government investigations has involved unethical and unlawful practices that are well beyond mere administrative offences.)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

– Trump erklærer opioid-helsekrise, men det kreves mer enn tweets og Big Pharma nominasjoner for å redde liv. (- Å stanse Big Pharmas (legemiddelindustriens) korrupsjon er en nødvendig del av løsningen. (…) Eller han kan irrasjonelt fortsette å utnevne Big Pharmas bedriftsledere til å drive den amerikanske regjeringens helse- og tilsynsmyndigheter og synke dypere ned i en gjørme av korrupsjon og avhengighet.)

(Anm: Trump erklærer opioid-helsekrise, men det kreves mer enn tweets og Big Pharma nominasjoner for å redde liv. (Trump Declares Opioid Public Health Emergency, But It Will Take More Than Tweets and Big Pharma Nominations to Save Lives.) (…) Å stanse Big Pharmas (legemiddelindustriens) korrupsjon er en nødvendig del av løsningen. (…) Eller han kan irrasjonelt fortsette å utnevne Big Pharmas bedriftsledere til å drive den amerikanske regjeringens helse- og tilsynsmyndigheter og synke dypere ned i en gjørme av korrupsjon og avhengighet. (Ending Big Pharma’s corruption is a necessary part of the solution. (…) Or he could irrationally continue to appoint Big Pharma’s corporate leaders to run the U.S. government’s health and enforcement agencies, and mire us ever deeper in a swamp of corruption and addiction.) (citizen.org 26.10.2017).)

(Anm: The Truth about Pharmaceutical Drugs and the Medical Industry - Part 1 (youtube.com).)

(Anm: Characteristics of Clinical Studies Used for US Food and Drug Administration Approval of High-Risk Medical Device Supplements. Question  What is the quality of clinical studies and data used to approve modifications to high-risk devices by the US Food and Drug Administration (FDA) panel-track supplement pathway? (…) Conclusions and Relevance Among clinical studies used to support FDA approval of high-risk medical device modifications, fewer than half were randomized, blinded, or controlled, and most primary outcomes were based on surrogate end points. These findings suggest that the quality of studies and data evaluated to support approval by the FDA of modifications of high-risk devices should be improved. JAMA. 2017;318(7):619-625.)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- DNB klar for å sperre 3000 kontoer med én milliard kroner. (- DNB jobber på spreng med å kontrollere at kundeinformasjonen er i henhold til hvitvaskingsloven.)

(Anm: DNB klar for å sperre 3000 kontoer med én milliard kroner. DNB jobber på spreng med å kontrollere at kundeinformasjonen er i henhold til hvitvaskingsloven. Resultatet kan bli at omtrent 3000 bedriftskunder får kundeforholdet sperret i løpet av året. (…) Det er konsekvensen når kunden ikke besvarer DNBs henvendelse tilstrekkelig. (…) Når en konto er sperret, vil det ikke være mulig med andre utbetalinger enn lønn, skatt og merverdiavgift. (dn.no 9.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Leder. Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt BMJ. (Editorials. Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra) BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

(Anm: Brain scans reveal how people 'justify' killing (medicalnewstoday.com 15.4.2015).)

(Anm: A winter of discontent (En vinter med misnøye) BMJ 2013;346:f777 (6 February 2013).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Donald W. Light, Antonio F. Maturo. Good Pharma. The Public-health Model of the Mario Negri Institute. (...) Good Pharma is the answer to Goldacre's Bad Pharma, ethical research without commercial distortions that mislead doctors and patients. (palgrave.com).)

(Anm: - I de tretti år som er gått siden Braithwaite opprinnelige bok ble publisert, er det klart at bildet ikke er bedret, det har blitt verre. (…) Graham Dukes, John Braithwaite, and J.P. Moloney: Pharmaceuticals, Corporate Crime and Public Health. (…) Journal of Law and Society 2015;42(2):308–311 (June 2015).)

- Det er påfallende at store selskaper og samfunnstopper unngikk reaksjoner. (- De verste norske krigsprofitørene.)

Hjalp tyskerne med tungtvann og lettmetall
aftenposten.no 10.1.2015
I krigsårene ble det eksportert nærmere 80.000 tonn aluminium fra flere selskaper i Norge til Tyskland. Men tysk flyindustri hadde behov for mer, og Norsk Hydro og tyske samarbeidspartnere hadde store planer om å øke produksjonen kraftig.

Med hjelp fra kjente, pengesterke nordmenn innledet Norsk Hydro et tett samarbeid med nazistene. Etter krigen slapp både selskapet og investorene unna landssvikoppgjøret.

- Norsk Hydro viste tidlig stor interesse for å gå inn i et økonomisk samarbeid med okkupantene, sier førsteamanuensis Anette H. Storeide ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet).

Hun har skrevet boken Norske krigsprofitører, der hun tar for seg en av de mindre omtalte sidene av norsk krigshistorie; nemlig hvordan norsk industri forholdt seg til de tyske okkupantene under 2. verdenskrig. I dette arbeidet endte hun opp med å gjøre et dypdykk ned i historien til Norsk Hydro og dets aksjonærer og samarbeidspartnere under krigen.

- Det er påfallende at store selskaper og samfunnstopper unngikk reaksjoner. For meg er det et stort paradoks når vi setter dette opp mot for eksempel reaksjonen mot norske kvinner som hadde forhold til tyske soldater, sier førsteamanuensis Anette H. Storeide ved NTNU.

Den historien handler ikke først og fremst om tungtvann, som har fått fornyet interesse som følge av NRK-serien Kampen om tungtvannet. Det var et biprodukt for selskapet, og Norsk Hydro skjønte heller ikke hva tyskerne skulle med så store mengder av det. (…)

- Det er påfallende at store selskaper og samfunnstopper unngikk reaksjoner. For meg er det et stort paradoks når vi setter dette opp mot for eksempel reaksjonen mot norske kvinner som hadde forhold til tyske soldater, sier førsteamanuensis Anette H. Storeide ved NTNU. (…)

Norsk Hydros ledere var pragmatiske og vurderte ikke de moralske sidene ved samarbeidet med tyskerne. (...)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- De verste norske krigsprofitørene. For noen ble Hitlers brutale okupasjon av Norge i 1940 en økonomisk julekveld. Fra første stund stilte de ivrig opp – med likkister til «Blücher»-omkomne og gravemaskiner til gravene deres. Her er de største norske krigsprofitørene.

(Anm: De verste norske krigsprofitørene. For noen ble Hitlers brutale okupasjon av Norge i 1940 en økonomisk julekveld. Fra første stund stilte de ivrig opp – med likkister til «Blücher»-omkomne og gravemaskiner til gravene deres. Her er de største norske krigsprofitørene. (dagbladet.no 19.2.2017).)

(Anm: The Saturday Profile. WWII Hero Credits Luck and Chance in Foiling Hitler’s Nuclear Ambitions. “There were so many things that were just luck and chance. There was no plan. We were just hoping for the best.” JOACHIM RONNEBERG, who led a mission to destroy a Nazi production plant in Norway. ALESUND, Norway — For a man who saved the world, or at least helped ensure that Adolf Hitler never got hold of a nuclear bomb, 96-year-old Joachim Ronneberg has a surprisingly unheroic view of the forces that shape history. (…) HE said it was “quite incredible” that executives at Norsk Hydro, many of whom worked closely with the Nazis, were never prosecuted for their wartime treachery. The issue is still so delicate for a company that survived the war to become a pillar of the Norwegian economy that the television series broadcast this year altered the names of Norsk Hydro directors who had collaborated with Hitler. (nytimes.com 22.11.2015).)

- Krigsprofitørene slapp lett unna. Mens «tyskertøser» ble straffet av mobben og NS-medlemmer måtte i fengsel, var det få og milde straffer for krigsprofitørene etter krigen.

(Anm: Krigsprofitørene slapp lett unna. Mens «tyskertøser» ble straffet av mobben og NS-medlemmer måtte i fengsel, var det få og milde straffer for krigsprofitørene etter krigen. (aftenposten.no 7.5.2015).)

(Anm: Den mørke fredshistorien. Langt vekk fra jubelbrus, vaiende flagg og feststemte mennesker foregikk det en annen 8. mai. Dette er den mørke historien om fredsvåren 1945. (vg.no 18.10.2015).)

- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk foråsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1923-4 (17.11.2015).)

(Anm: Uriktig fremstilling av skader i studier på antidepressiva. Nye bevis fra kliniske studierapporter avdekker feilklassifisering, feiltolkning, og underrapportering av alvorlige skader. BMJ 2016;352:i217 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

- Frie forskere eller maktens lakeier?

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Lederartikler (Editorials) Tid for kunnskapsbasert forskningspolitikk Og offentlig finansierte forskere må være åpne om den sannsynlige betydningen av forskningen. (Time for evidence based research policy. And publicly funded researchers need to be candid about the likely impact of research). BMJ 2016;353:i3146 (Published 13 June 2016).)

(Anm: Kronikk: Kari Sollien, leder i allmennlegeforeningen. Hvorfor bruker ikke kommunene legenes kunnskap? Kunnskap skal redde velferdsstaten. I kommunene har ledelsen en lang vei å gå for å involvere helsepersonell i arbeidet med å utvikle helsetjenesten. (dagensmedisin.no 15.8.2016).)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: Dorothea Dix: Redefining mental illness. During the 19th century, mental health disorders were not recognized as treatable conditions. They were perceived as a sign of madness, warranting imprisonment in merciless conditions. One woman set out to change such perceptions: Dorothea Lynde Dix. (…) Dix - a teacher and nurse during the American Civil War - tirelessly campaigned for the fair treatment of patients with mental health disorders, after being appalled by the conditions in which they were confined. (medicalnewstoday.com 5.5.2017).)

(Anm: Dorothea Dix: Redefining mental illness. During the 19th century, mental health disorders were not recognized as treatable conditions. They were perceived as a sign of madness, warranting imprisonment in merciless conditions. One woman set out to change such perceptions: Dorothea Lynde Dix. (…) Dix - a teacher and nurse during the American Civil War - tirelessly campaigned for the fair treatment of patients with mental health disorders, after being appalled by the conditions in which they were confined. (medicalnewstoday.com 5.5.2017).)

(Anm: Tor K. Larsen, professor i psykiatri, Stavanger universitetssykehus: - Den valgfriheten som helseministeren nå ønsker å påtvinge helsevesenet vil føre til at mange svært alvorlig syke mennesker i praksis fratas retten til best mulig behandling. Innføring av medikamentfrie poster i psykiatrien er et gigantisk feilgrep. (dagensmedisin.no 29.7.2016).)

(Anm: Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk. Studenter som skal jobbe med mennesker og sårbare grupper, bør ikke ha rusproblemer, psykiske problemer, dårlige kommunikasjonsevner eller holdninger som ikke er forenlig med yrket. (aftenposten.no 18.8.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: 27% of Medical Students Are Depressed. In the new research published in the Journal of the American Medical Association, researchers analyzed nearly 200 studies of 129,000 medical students in 47 countries. They found that 27% of medical students had depression or symptoms of it, and 11% reported suicidal thoughts during medical school. (time.com 10.12.2016).)

- 20 symptomer på psykopati

Psykopati er en personlighetsforstyrrelse
lommelegen.no 30.6.2016
Sjekkliste med 20 symptomer brukes for å kartlegge psykopatisk personlighetsforstyrrelse. 1 prosent av befolkningen kan ha diagnosen. (…)

20 symptomer på psykopati

Hoff forteller at pykopati er en bestemt type personlighetsforstyrrelse som rammer ca 1% av befolkningen og som er forbundet med en lang rekke vansker, både for personen selv og for omgivelsene.

Selv om psykopati ikke er en egen diagnose i diagnosesystemet ICD-10 (WHO) og DSM-IV (det amerikanske), betyr det ikke at psykopati ikke er en diagnose. Det er utarbeidet en sjekkliste for psykopatisk personlighet. PCL‐R er ifølge Oslo Universitetssykehus et valid og reliabelt kartleggingsinstrument for psykopatisk personlighet.

De 20 punktene i PCL‐R er:

1.Glatthet/overflatisk sjarm
2.Storhetsideer om egne evner og betydning
3.Behov for stimulering/lett for å kjede seg
4.Patologisk lyving
5.Bedragersk/manipulerende
6.Manglende anger eller skyldfølelse
7.Grunne affekter
8.Ufølsom/manglende empati
9.Parasittisk livsstil
10.Dårlig atferdskontroll
11.Promiskuøs seksuell atferd
12.Tidlige atferdsproblemer
13.Mangel på realistiske fremtidsplaner
14.Impulsivitet
15.Uansvarlig atferd
16.Tar ikke ansvar for egne handlinger
17.Mange kortvarige ekteskaps‐ eller samboerforhold
18.Ungdomskriminalitet
19.Vilkårsbrudd
20.Kriminell karriere med flere typer lovbrudd

- Mennesker med sterke psykopatiske trekk ser på seg selv som bedre enn andre, og som spesielt berettiget. De er opptatt av å manipulere, bedra og kontrollere andre for egen vinning. (…)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Personlighet og personlighetsforstyrrelser: Personlighets­forstyrrelsene du må se opp for. Omtrent én av ti lider av en personlighetsforstyrrelse. Det er ikke bare smertefullt for den det gjelder - det kan være svært ødeleggende også for personene rundt. (dagbladet.no 28.12.2016).)

(Anm: Psychopathy of 1,800 prisoners leads to novel diagnostic tool for criminals and non-criminals alike (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

(Anm: Ny studie: 1 av 5 toppsjefer er psykopater. Omtrent det samme som blant innsatte. (…) Studien viser at rundt en femtedel av toppledere i næringslivet har «ekstremt høye» nivåer av psykopatiske trekk, skriver Daily Mail. Prosentvis er det ifølge studien like mange psykopater i næringslivet som det er blant innsatte i fengsler, skriver Sydney Morning Herald. (side3.no 14.9.2016).)

(Anm: Introduction and validation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sample. Conclusion. This brief measure of psychopathic traits uncontaminated with behavioral items can be used in the same way among participants with and without criminal history. Journal of Criminal Justice 2016;46: 9–17 (September 2016).)

(Anm: Ett spørsmål skal kunne avgjøre om du er psykopat. Men psykologene har ingen tiltro til testen. (…) Finn motivet. Vi begynner med testen. Spørsmålet er som følger: Ei jente går i begravelsen til moren sin. Der møter hun en mann hun ikke kjenner. Jenta synes mannen er helt fantastisk, han er virkelig drømmemannen og hun blir forelsket i ham med der og da. Men mannen forsvinner uten at hun får navn eller telefonnummer. Et par dager senere dreper jenta sin egen søster. Hva var motivet for å drepe søsteren sin? Scroll lenger ned for svaret. (side2.no 1.6.2016).)

(Anm: Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. (aftenposten.no 25.8.2015).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

 - Kvinner slipper unna psykopat-stempel

- Kvinner slipper unna psykopat-stempel
side2.no 30.8.2016
Det er sannsynligvis like mange kvinnelige som mannlige psykopater i samfunnet, mener psykiater.

- Fordi psykopater er en betegnelse som er blitt forbeholdt menn opp gjennom tidene, har kvinnene sluppet billigere unna, sier psykiater Fred Heggen.

Han er overlege på Lovisenberg Diakonale Sykehus, og godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi. Mandag skrev han blogginnlegget «Glemmer vi at det finnes kvinnelige psykopater?».

Han mener vi ikke må glemme at også kvinner kan være psykopater, og at dette er et viktig tema fordi man har undervurdert det faktum at det mest sannsynlig er like mange kvinnelige som mannlige psykopater i samfunnet, sier han.

- De er skadelige for sine omgivelser og medfører lidelse for sine nærmeste.

Temaet vekker interesse, og er et av de mest leste blogginnleggene på Nettavisen mandag. (…)

- Rule by nobody (- group risky shift phenomenon)

CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498)
Forfatter: Pr. John Braithwaite
Utdrag:
(...) Det er et stort antall psykologiske studier som viser at medlemmer i en gruppe vil risikere mer som gruppemedlemmer enn som enkeltindivider (Stoner, 1968; Wallach et al., 1964; Bern et at., 1965; Wallach and Kogan, 1965; Burnstein and Vinokur, 1973; Cartwright, 1973; Muhleman et al., 1976; Shaw, 1976).(...) (There are a large number of psychological studies demonstrating that members of a group will risk more as group members than they will as individuals (Stoner, 1968; Wallach et al., 1964; Bern et at., 1965; Wallach and Kogan, 1965; Burnstein and Vinokur, 1973; Cartwright, 1973; Muhleman et al., 1976; Shaw, 1976).

Psykologer kaller den tendens forbeholdne individer har til å støtte hasardiøse gruppebeslutninger for "group risky shift phenomenon"3. Fenomenet er langt fra allestedsnærværende. Når alternativene er mer sosialt ønskelige, kan press fra en gruppe i virkeligheten føre til nyttige forandringer. (Madaras and Rem, 1968; Fraser et al., 1971). (Psychologists call this tendency for cautious individuals to support more hazardous group decisions the ’group risky shift phenomenon’3. The phenomenon is far from ubiquitous, however. When cautious choices are more socially desirable, group pressures can actually produce a cautious shift. (Madaras and Rem, 1968; Fraser et al., 1971).)

Mennesker som inngår i grupper har en atferd som ville være utenkelig for dem som enkeltindivider. Gruppetenkning (Janis, 1971) og det Arendt (1965) refererte til som "rule by nobody" (Anm: kan kanskje oversettes som "ubetydelighetsregelen") er viktige næringslivsbeslutninger som resulterer i menneskelige lidelser. Bandura (1973: 213) forklarte den grunnleggende psykologi bak “rule by nobody”. Den vanlige hemningen av antisosial atferd virker gjennom ens selvbilde: "Jeg kan ikke se meg selv gjøre dette". Imidlertid handler det i en institusjonell setting om at dette ikke er utført av meg, men igjennom meg som skuespiller, et rollespill i en uvirkelig ”lek” hvor alle ”spiller” (Stone, 1975: 235). (...) (People in groups behave in ways that would be inconceivable for any of them as individuals. Groupthink (Janis, 1971) and what Arendt (1965) referred to as ’rule by nobody’ are important in corporate decision-making which results in human suffering. Bandura (1973: 213) explained the basic psychology of “rule by nobody”…[T]he usual restraints on antisocial behavior operate through a self-image: ’I can’t see myself doing that.’ In an institutional setting, however, that isn’t being done by me but through me as an actor, a role player in an unreal “game” that everyone is “playing” (Stone, 1975: 235).)

En byråkratisk måte å unngå selvfordømmelse er å stole på gruppebeslutninger, slik at den enkelte ikke føler seg ansvarlig for det som etter hvert blir gjort. I virkeligheten går samfunnsorganisasjoner til ytterligheter for å tenke ut sofistikerte måter å skjule ansvaret for de beslutninger som negativt kan påvirke andre. Gjennom arbeidsfordeling, beslutningsprosesser, og kollektive handlinger kan mennesker bidra til grusomme handlinger og blodsutgytelse uten at de personlig føler ansvar eller selvforakt for det som de selv er en del av. (...) ([One] bureaucratic practice for relieving self-condemnation for aggression is to rely on group decision-making, so that no single individual feels responsible for what is eventually done. Indeed, social organisations go to great lengths to devise sophisticated mechanisms for obscuring responsibility for decisions that affect others adversely. Through division of labor, division of decision-making, and collective action, people can be contributors to cruel practices and bloodshed without feeling personally responsible or self-contemptuous for their part in it.)

En annen variabel som skiller en individuell beslutning fra korporativ beslutning er avstanden i rom og tid mellom den hasardiøse beslutning og ofret for beslutningen. (...) (Another variable which distinguishes individual from corporate decision-making is the distance in space and time between the hazardous decision-maker and the victim of the decision.)

Når det på et styremøte i New York besluttes å fortsette å markedsføre et farlig legemiddel i den tredje verden, kan ofrene knapt være mer fjernt fra drapsmennene. (...) (When a New York board meeting decides to continue marketing a dangerous drug in a Third World country, the victims could hardly be more remote from the killers.)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Leder. Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt BMJ. (Editorials. Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra) BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: De dårligste i gruppen overvurderer seg selv. Dét fører til dårligere gruppebeslutninger, viser ny studie. (dagensperspektiv 18.3.2015).)

(Anm: Vi har en rasist inni oss alle sammen. Rasisten i oss stikker hodet fram når vi gruppetenker. ERVIN KOHN, nestleder i Antirasistisk senter og styreleder i Det mosaiske trossamfunn. «Vi har en rasist inni oss alle sammen. Vi må bare lære oss å kjenne ham igjen slik at når han stikker hodet fram, så kan vi sette ham på plass». (vg.no 2.3.2017).)

(Anm: - I de tretti år som er gått siden Braithwaite opprinnelige bok ble publisert, er det klart at bildet ikke er bedret, det har blitt verre. (…) Graham Dukes, John Braithwaite, and J.P. Moloney: Pharmaceuticals, Corporate Crime and Public Health. (…) Journal of Law and Society 2015;42(2):308–311 (June 2015).)

- Hitler var junkie. (– og hæren hans gikk på metamfetamin.)

Hitler var junkie
vg.no 14.10.2016
– og hæren hans gikk på metamfetamin

Etter attentatet 20. juli 1944 var ikke Adolf Hitler stoffri en eneste dag. Det var en junkie som styrtet Tyskland i ruiner, hevder forfatteren Norman Ohler.

20. juli 1944. Med mange meter tykk betongmur på alle kanter sitter Adolf Hitler på sengen i sin førerbunker Wolfschanze, dypt inne i Polens skogkledde sumpland.

Blodet renner fra begge ører, trommehinnene er skadet, buksene er opprevet, bena er fulle av splinter og håret på bakhodet er brent vekk. Men diktatoren er helt rolig og smiler da livlegen Dr. Theodor Morell kommer løpende inn. (…)  

(Anm: Hevder dette fikk nazi-soldater til å føle seg uovervinnelige: - Trodde det var som å drikke kaffe. En ny bok kalt «Der Totale Raush» tar for seg den omfattende bruken av narkotiske stoffer under Adolf Hitlers regime i Nazi-Tyskland. (…) Selve «Pervitin» ble funnet opp nazi-kjemikeren Fritz Hauschild - og populariteten ble stor. Stoffet skal også ha blitt blandet inn i sjokolader. (dagbladet.no 14.9.2015).)

- Systematiske drap på uskyldige barn er temaet i De utvalgte. (- Det er en bok ingen vil ønske å lese. Les den likevel! )

Systematiske drap på uskyldige barn er temaet i De utvalgte.
aftenposten.no 14.6.2015
Det er en bok ingen vil ønske å lese. Les den likevel!

Bestialitetens historier. Anna Wödl med sin handikappede sønn Alfred. Seksåringen ble drept på Spiegelgrund 22. februar 1941 til tross for morens protester

Da tyskerne marsjerte inn i Østerrike, var grunnen vel beredt. Rasismen var ingen nazistisk   oppfinnelse. Frykten for dem som var annerledes, hatet mot jøder, tatere og homofile og handikappede, var ikke begrenset til dem som hevet høyrearmen for å ta imot Hitlers tropper. Dette var holdninger som i større eller mindre grad preget alle de okkuperte landene før krigen, og Norge var ikke noe unntak. Sterilisering av tatere ble lovfestet fra 1934.

Men Hitlers eutanasiprogram var definitivt noe nytt. Systematiske drap på samfunnets svakeste, de som hadde «liv som ikke var verdig liv» ble innført i 1939. Omkring 200.000 mennesker ble myrdet gjennom dette programmet, av dem 5000–6000 barn.

Uønskede barn
Den svenske forfatteren Steve Sem-Sandberg har tatt for seg det som foregikk på klinikken Am Spiegelgrund i Wien, der 789 barn ble drept av nazistiske leger under krigen. Barn som var uønsket i det nye naziverden, ble samlet inn. Noen ble innbrakt av myndighetene, noen ble levert av foreldrene i den tro at de skulle få hjelp. Mange av dem var født med misdannelser og store fysiske og psykiske handicap, og myndighetenes omsorg handlet om å utsette dem for smertefulle medisinske eksperimenter og undersøkelser, før de til slutt fikk giften som gjorde slutt på pinen. (…)

(Anm: Nazistene trodde de slapp unna etter krigen, så dukket nazijegerne opp. Nå begynner tiden å renne ut. Omlag seks millioner uskyldige mennesker mistet livet i konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig. De som ikke ble drept med det samme, ble gjerne sultet, torturert, utsatt for medisinske eksperimenter eller mishandlet. Ved krigens slutt ble noen av krigsforbryterne stilt ansvarlig for sine handlinger, men mange ble aldri tatt. (sol.no 4.3.2016).)

(Anm: Andre verdenskrig: Hvis jeg orker det skal jeg prøve å få til et juledikt. Arnulf Øverland skrev diktet som ble så viktig for medfangene i den tyske konsentrasjonsleiren. (…) For det å feire jul i fangenskap - uansett om man er i en konsentrasjonsleir, i en flyktningeleir eller på et asylmottak - er en tung påkjenning. Tanker, minner, håp og drømmer gjør ekstra vondt i en tid som denne. (…) I boken «Far og Sachsenhausen» skrevet av forfatter Karin Kinge Lindboe (69) skildrer hun hvordan hennes far Steffen «Steff» Kinge, som var krigsfange i nettopp Sachsenhausen, opplevde julen i 1942 (året før dikter Arnulf Øverland skrev «Jul i Sachsenhausen»): (kk.no 24.12.2016).)

(Anm: Kannibalisme herjet i Nazi-Tysklands kz-leire. Gamle dokumenter fra det britiske nasjonalarkivet viser at sult drev de desperate fangene i Hitlers konsentrasjonsleire til å spise hverandre for å overleve. I slutten av mars 2016 offentliggjorde arkivet en rekke, fram til nå fortrolige, øyenvitneskildringer fra 2. verdenskrig. (illvit.no 20.4.2016).)

(Anm: På 90 minutter ble de enige om å utrydde 11 millioner jøder (…) I en praktvilla i Wannsee ble et folkemord planlagt i detalj. Her i spisestuen i denne kjempevillaen ble Wannsee-konferansen holdt for 75 år siden. I dag står en permanent utstilling oppe, og et undervisningsopplegg markerer at villaen er et minnesmerke. Wannsee-konferansen varte bare i halvannen time, men vil aldri bli glemt. Hva skjedde på Wannsee-konferansen? Hvordan var tonen, og hva ble sagt? I følge filmen Die Wannseekonferenz fra 1984, skjedde dette: (aftenposten.no 21.1.2017).)

–  Nå har høyesterett fastslått dommen og dermed også en ny rettspraksis som gjør at tyskere som jobbet på lavere nivå i konsentrasjonsleirene, kan dømmes. (– Høyesterettsdommen er epokegjørende, og den åpner døren for en rekke straffesaker mot forbrytere fra nazitiden, forteller Thomas Will til Aftenposten.)

De hyggelige naboene i 90-årene skjulte en grotesk hemmelighet fra krigen. En dag ringte politiet på døren.
aftenposten.no 20.2.2017
Noen er demente. Andre blir trillet inn i rullestol eller på sykeseng i rettssalene. Ny høyesterettsdom gjør at Tyskland trapper opp straffeforfølgelsen av de siste naziforbryterne. (…)

Nå har høyesterett fastslått dommen og dermed også en ny rettspraksis som gjør at tyskere som jobbet på lavere nivå i konsentrasjonsleirene, kan dømmes.

– Høyesterettsdommen er epokegjørende, og den åpner døren for en rekke straffesaker mot forbrytere fra nazitiden, forteller Thomas Will til Aftenposten. (…)

(Anm: «Nazi-bestemor» (87) dømt til fengsel i Tyskland. Tyske Ursula Haverbeck (87) ble fredag dømt til 10 måneders fengsel for å ha benektet at Holocaust fant sted. Fredag besluttet en dommer retten i Hamburg at Haverbeck må tilbringe de neste ti månedene bak murene, etter at hun i et intervju i april uttalte at «Holocaust er historiens største og mest bærekraftige løgn», melder nyhetsbyrået AFP. Hun trakk ikke tilbake uttalelsene under rettssaken mot henne og hevdet blant annet at det aldri har blitt «historisk bevist» at Auschwitz var en dødsleir. (nettavisen.no 15.11.2015).)

(Anm: «Nazi-bestemoren» fornekter holocaust. Holocaust-fornekteren. Over 70 år etter krigen hevder ytre høyre-ikonet Ursula Haverbeck (88) fortsatt at historiens best dokumenterte folkemord ikke fant sted. (vg.no 8.4.2017).)

- 194 mann ble skutt og begravet her. SS-offiseren som kommanderte disse og rundt 100 andre henrettelser i Norge, ble frikjent i Høyesterett.

(Anm: De ble alle begravet i Trandumskogen. 194 mann ble skutt og begravet her. SS-offiseren som kommanderte disse og rundt 100 andre henrettelser i Norge, ble frikjent i Høyesterett. (…) Lagmannsretten fant Oscar Hans skyldig i krigsforbrytelser og dømte ham til døden ved skyting. Dommen ble anket til Høyesterett, og den 23. august 1947 ble den effektive, tyske bøddelen i Norge frikjent. Dommen ble opphevet fordi Høyesterett ikke fant det bevist at tiltalte var klar over at henrettelsesordrene i 68 tilfeller var utstedt uten lovlig dom. Det holdt ikke at han burde ha kjent til dette. Saken ble dermed henlagt av Riksadvokaten «på grunn av bevisets stilling», og Oscar Hans ble utvist fra Norge til Tyskland 10. desember 1947. Løslatt til slutt Der ble han imidlertid pågrepet av de britiske militærmyndighetene og tiltalt for å ha henrettet seks britiske krigsfanger på Trandum i januar 1943. Fem var kommandosoldater fra en mislykket aksjon mot tungtvannsanlegget på Vemork, den sjette hadde vært med på sabotasjeforsøk mot slagskipet «Tirpitz». Oscar Hans ble i 1948 dømt til 15 års fengsel og løslatt som fri mann i 1954. (aftenposten.no 31.10.2017).)

(Anm: Hun overlevede Holocaust – og er forelsket i Berlin. Margot Friedländer boede 60 år i Amerika og vendte tilbage til byen, hvor hun var blevet anholdt og sendt i koncentrationslejr. BERLIN — Hvis man vil vide, hvorfor skammen over Det Tredje Rige stadig er så stor i Tyskland, er det en god idé at besøge en diskret, komfortabel og ikke voldsomt stor beskyttet bolig midt i Berlin. Her residerer Margot Friedländer. Hun er 95 år og mere adræt end mange, der er et dusin år yngre. Friedländer er blandt de sidste vidner til en tid, som snart kun vil være tilgængelig i historiebøger og på gamle film. Anden Verdenskrig sluttede i 1945, så der er ikke mange tilbage, s... (jyllands-posten.dk 19.2.2017).)

(Anm: Kvifor bidrog norsk politi til Holocaust? | Øystein Hetland, PhD-stipendiat ved prosjektet «Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt» ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret. Å minska sjansane for liknande hendingar krev at ein er villig til å gå inn i dei djupare grunnane til at noko hender. At norsk politi bidrog til Holocaust har etter kvart fortenestefullt blitt både erkjent og beklaga, tydelegast av statsminister Jens Stoltenberg og politidirektør Odd Reidar Humlegård i 2012. Men som regel stoppar tankerekkja med det forferdelege at nordmenn var med på noko slikt. Sjeldan spør ein seg om kvifor. Dermed blir ein ståande med berre ei moralsk vurdering, utan å gå djupare inn i kva som får folk til å bidra med sin skjerv til eit folkemord. (aftenposten.no 29.1.2017).)

(Anm: Fanger som kikket opp på den unge SS-kvinnen ble aldri sett igjen. Maria Mandel var kjent som «beistet» i Auschwitz. Hun var var datter av en skomaker, født i landsbyen Münzkirchen i det daværende østerriksk-ungarske keiserriket i 1912. Da Maria Mandel ble hengt som 36-åring ble hun gitt ansvaret for at en halv million kvinner og barn var sendt i døden. (dagbladet.no 24.4.2016).)

(Anm: Slik gikk det med de beryktede nazi-kvinnene. De befant seg både i konsentrasjonsleirene, bak kamera og i ektesengen side om side med beryktede nazi-topper. Det var ikke bare menn som Adolf Hitler (1889 - 1945), Josef Goebbels (1897 - 1945), Heinrich Himmler (1900 - 1945), Adolf Eichmann (1906 - 1962) og Rudolf Hess (1894 - 1987) som sto bak de grusomme handlingene som foregikk under andre verdenskrig. Flere av de barbariske nazistene var kvinner - og de befant seg både i konsentrasjonsleirene, bak kamera og i ektesengen side om side med beryktede nazi-topper. Under følger et knippe av de mest hardbarka, kvinnelige nazistene som regjerte både nasjonalt og internasjonalt.  (kk.no 17.7.2016).)

(Anm: Tysk domstol: «Auschwitz-pleier» (95) frisk nok til rettssak. Den nå 95 år gamle «pleieren» Hubert Z er frisk nok til å svare på tiltalen for medvirkning til drap på hele 3681 mennesker i nazistenes fryktede dødsleir under andre verdenskrig. (vg.no 4.12.2015).)

(Anm: 94 år gammel Auschwitz-vakt for retten i Tyskland. En 94 år gammel tidligere vakt i nazistenes dødsleir i Auschwitz måtte torsdag møte i retten i Tyskland, tiltalt for medvirkning til drap på 170.000 mennesker. (vg.no 11.2.2016).)

(Anm: Auschwitz-vakt (94) dømt til fem års fengsel. 71 år etter andre verdenskrig, har tyske Reinhold Hanning (94) fått sin dom. (…) 300 000 ungarske jøder gasset i hjel. Ifølge The Guardian bygger tiltalen på at Hanning, uavhengig av rangering, medvirket til det som skjedde i konsentrasjonsleiern. Avisa skriver imidlertid at man ikke kunne ta ut tiltale mot mennesker som bare indirekte medvirket til drap eller tortur før i 2011. (dagbladet.no 17.6.2016).)

(Anm: Reinhard Heydrich: Hitlers blonde bøddel. Hitlers foretrukne håndlanger, Reinhard Heydrich, knuste iskaldt alle rivaler og utryddet alt av motstand mot nazismen. (…) Historien om «det blonde udyrets» vei til toppen av nazihierarkiet starter imidlertid langt fra den tsjekkiske hovedstaden, og med en betydelig mindre skråsikker Reinhard Heydrich. (side3.no 2.1.2016).)

(Anm: Hitler-favoritten som ble israelsk agent. Han var en av Hitlers mest betrodde, og klarte blant annet å frigjøre Mussolini. Dette er historien om hvordan den beryktede nazi-toppen ble agent for israelske Mossad. (nrk.no 28.3.2016).)

(Anm: Kristian Gundersen: Atombomber, lobotomi og raseteori var anvendt forskning. Vitenskapens feilgrep blir ikke begått av ensomme Frankenstein-forskere i mørke laboratorium, de blir bestilt av samfunnet. (aftenposten.no 18.2.2015).)

(Anm: Den besatte kirurgen: Utførte 2900 lobotomier. Walter Freeman oppfant en enkel og hurtig metode til «det hvite snitt»: Med en syl hamret han hull opp til hjernen. Freeman skal han ha utført 2900 lobotomier i USA. (vg.no 1.11.2016).)

(Anm: Ondskap-ekspert: - Breivik var en «nobody», og tapere vil ta igjen. Mener vi har oversett den farlige kraften i misunnelse bak terrorhandlinger. BOKAKTUELL:  Filosofiprofessor, forfatter og skribent Arne Johan Vetlesen mener IS tilbyr fellesskap til unge som føler seg utenfor. - Vesten må få bedre ungdomsarbeidere enn IS, mener han. (dagbladet.no 29.11.2015).)

(Anm: Norske NS-leger og deres forhold til eutanasi. I det nasjonalsosialistiske Tyskland ble rundt 300 000 kronisk syke psykiatriske pasienter og mentalt retarderte barn drept under et eutanasiprogram som tyske helsearbeidere initierte. I Norge foreslo fremtredende medlemmer av Nasjonal Samling (NS) at tilsvarende avliving av pasienter burde startes. Enkelte NS-leger støttet forslaget, og Medisinaldirektoratets holdning var uklar. Noe offisielt forslag om å innføre pasientdrap ble likevel aldri fremsatt. Mye kan tyde på at profilerte NS-leger stoppet det. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1761 – 3  (20.10.2015).)

(Anm: Tortur, massedrap og lampeskjermer av menneskehud: Dette er Hitlers kvinner. De er ansvarlige for noen av nazistenes mest brutale mord. Av rundt 55.000 vakter som jobbet i konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig, var omlag 3.700 kvinner. De flørtet med SS-soldater, hadde på seg rosa undertøy og drev egen frisørsalong. Men bak den rosa skyen var de kvinnelige vaktene noen av de ondeste. (sol.no 4.3.2016).)

(Anm: 70 år etter atombomba viser han fram skrekksårene. Sumiteru (86) lider hver dag. (dagbladet.no 9.8.2015).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Norske krigshelter drept av tyskerne: På dette sykehuset ble de torturert. Filmen «Den 12. mann» er den dramatiske historien om 12 norske sabotører som blir overrasket av tyske soldater. Elleve blir drept. Bare den 12. slipper unna.

(Anm: Norske krigshelter drept av tyskerne: På dette sykehuset ble de torturert. Filmen «Den 12. mann» er den dramatiske historien om 12 norske sabotører som blir overrasket av tyske soldater. Elleve blir drept. Bare den 12. slipper unna. Britiske militærmyndigheter ga militæraksjonen kodenavnet Martin Red. Den kostet elleve nordmenn livet. De falt for tyske kuler eller ble pint i hjel av Gestapos bødler på norsk jord. Aksjonen hadde utelukkende vært omtalt som en tragedie, gjemt langt nede i militærhistorien, om ikke den tolvte soldaten hadde unnsluppet. Han het Jan Baalsrud, og ble en legende. Dette er historien om de elleve som døde – ikke om den ene som overlevde. Om ham skal vi fortelle siden. Dette er historien om heltemot og forræderi, tyske sadister og norske torturofre som heller døde enn å røpe sine hemmeligheter – og om mannen som fikk ti flasker brennevin og tre spekepølser for å selge sine landsmenn. (vg.no 25.11.2017).)

(Anm: Da sykehus ble slaktehus. På denne klinikken utførte nazistene planmessige drap på alvorlige syke og handikappede barn. (pluss.vg.no.no 18.7.2015).)

(Anm: Så på homofili som degenerering av folkekroppen. Historikere har hittil ment at homofile i Norge ikke ble spesielt forfulgt under nazistenes okkupasjon. Nye arkivfunn viser det motsatte: Nasjonal Samling ville skjerpe de norske straffebestemmelsene mot homofile etter mønster fra det strenge tyske lovverket. (aftenposten.no 25.10.2015).)

– Ny bok: – Quisling plyndret norske jødiske familier. (– De mest kostbare gjenstandene fra Watchmans bolig endte i Quislings eie. Så jeg kan dokumentere at Quisling var blant dem som plyndret familiens bo. Det er et mønster her, forteller Bodil Stenseth, som har skrevet bok.)

(Anm: Ny bok: – Quisling plyndret norske jødiske familier. – Historien om Quisling må skrives om, sier historiker. Historiker og forfatter Bodil Stenseth mener at Vidkun Quisling visste mer om deporteringen av norske jøder enn han hevdet. Hun mener han ranet verdier fra jødiske familier som han visste aldri kom tilbake. Gjenstander fra den jødiske familien Watchman i Norge, endte i Quislings eie. Etter krigen ble de funnet igjen blant eiendelene til Quisling i villaen han okkuperte på Bygdøy, et hus han kalte Villa Gimle. Og et stort gulvur som de eide endte i Quislings andre bolig «Ørneredet» i Asker. – De mest kostbare gjenstandene fra Watchmans bolig endte i Quislings eie. Så jeg kan dokumentere at Quisling var blant dem som plyndret familiens bo. Det er et mønster her, forteller Bodil Stenseth, som har skrevet bok. (nrk.no 21.10.2017).)

(Anm: Historiker i ny biografi. - Hitler var mye mer aktiv enn tidligere antatt. Adolf Hitler var mye mer aktiv og blandet seg inn i alt mulig. Også detaljer i jødeutryddelsen skulle han godkjenne personlig, skriver historikeren Peter Longerich i den nye biografien «Hitler» som utgis i Tyskland mandag. (aftenposten.no 8.11.2015).)

(Anm: What happened to black Germans under the Nazis? The fact that we officially commemorate the Holocaust on January 27, the date of the liberation of Auschwitz, means that remembrance of Nazi crimes focuses on the systematic mass murder of Europe’s Jews. The other victims of Nazi racism, including Europe’s Sinti and Roma are now routinely named in commemoration, but not all survivors have had equal opportunities to have their story heard. (theconversation.com 26.1.2016).)

- Mannen er siktet for aktiv deltagelse i drapet på 1075 mennesker. (- Ifølge den britiske avisen jobbet mannen som fangevakt i konsentrasjonsleiren Auschwitz fra november 1942 til juni 1943.)

Tidligere nazi-vakt (92) skal møte i tysk ungdomsdomstol
vg.no 17.7.2015
KONSENTRASJONSLEIR: Den tiltalte krigsforbryteren skal ha jobbet i konsentrasjonsleiren Auschwitz da han var 19 år gammel. Bildet viser fanger i leiren 27. mai 1944.

Mannen er siktet for aktiv deltagelse i drapet på 1075 mennesker.

Til tross for at mannen er blitt 92 år gammel, skal ikke saken hans prøves for en vanlig domstol for voksne. Det er fordi han var 19 år da hans påståtte forbrytelser fant sted, melder Daily Mail.

Ifølge den britiske avisen jobbet mannen som fangevakt i konsentrasjonsleiren Auschwitz fra november 1942 til juni 1943. Han er siktet for aktiv deltagelse i drapet på 1075 mennesker, fra tre forskjellige grupper med fanger. Ifølge påtalemyndighetene ble de drept på en «forferdelig og ondskapsfull» måte.

Les også: Nazivakt (93) siktet for medvirkning til drap på 170.000 mennesker

Påtalemyndighetene i Frankfurt opplyser at de har begrenset seg til deportasjonen av disse tre gruppene av lovmessige grunner, og grunnet bevismaterialet de sitter på i disse sakene. Mannen skal ha vært en villig bidragsyter i fangeleiren som var en industrialisert massedrapsmaskin.

Tiltalen ble kjent dagen etter at den tyske krigsforbryteren Oskar Groening ble dømt til fire års fengsel for sine bidrag til drapene på 170.000 mennesker i den samme fangeleiren. Rettssaken skal etter planen avholdes i ungdomsdomstolen i den tyske byen Hanau. (…)

(Anm: 94 år gammel Auschwitz-vakt for retten i Tyskland. En 94 år gammel tidligere vakt i nazistenes dødsleir i Auschwitz måtte torsdag møte i retten i Tyskland, tiltalt for medvirkning til drap på 170.000 mennesker. (vg.no 11.2.2016).)

(Anm: Han gikk frivillig inn i Auschwitz. Men hva han gjorde på innsiden er virkelig ekstremt. Witold Pilecki: Polsk motstandsmann dro frivillig til Auschwitz. I 1940 lar polakken Witold Pilecki seg frivillig internere i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Han vil organisere polakkene i leiren til motstand. (side2.no 15.11.2015).)

(Anm: Flukttunnel fra litauisk utryddelsessted er funnet. Under 2. verdenskrig gravde jøder en tunnel bare ved bruk av hender og skjeer. Nå har arkeologer funnet fluktveien. En internasjonal forskergruppe har funnet flukttunnelen som jødiske fanger gravde i 1943. Det fortalte Israel Antiquities Authority på et pressemøte i forrige uke. Arkeologer fra blant annet University of Hartford i Connecticut i USA fant den 30,5 meter lange tunnelen ved å undersøke jorden med radar og radiostråler. (historienet.no 6.7.2016).)

- 75 år siden Donau: «Godt dere ikke vet»

(Anm: 75 år siden Donau: «Godt dere ikke vet» | Guri Hjeltnes, direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter «Godt dere ikke vet». Kunne man forestille seg noe som aldri tidligere hadde skjedd? Hva visste de som var om bord på «Donau», 26. november 1942, for 75 år siden? Kunne man forestille seg noe som aldri tidligere hadde skjedd? Hva visste de som var om bord på «Donau», torsdagen 26. november 1942, for 75 år siden? (aftenposten.no 25.11.2017).)

(Anm: Bjarte Bruland Historiker. 529 personer ble ført om bord på Donau. Bare ni av dem overlevde | Bjarte Bruland. Torsdag 26. november 1942 vil for all tid bli stående som en av de mørkeste dager i norsk historie. (…) I Oslo fremsto aksjonen torsdag 26. november 1942 som en razzia, der de jødiske kvinner og barn skulle føres til Amerikalinjens kai på østsiden av Akershus festning. I alt utgjorde mannskapsstyrkene godt over 300 mann; fra Statspolitiet, Kriminalpolitiet, Ordenspolitiets beredskapsavdeling, Quislings hird, og fra Germanske SS Norge. (aftenposten.no 25.11.2015).)

- Slik unngår man å ansette narsissistiske ledere

Slik unngår man å ansette narsissistiske ledere
dagensperspektiv.no 6.11.2015
Sjarmerende eller karismatiske ledere kommer i flere varianter. Ikke alle er sunne for organisasjonen. En fersk masteroppgave fra Handelshøyskolen BI bidrar til å luke ut narsissistene.

Narsissister er overrepresentert blant ledere, men de skaper utrygge og lite motiverte medarbeidere og bør lukes ut. Nå blir det enklere.

Karisma er høyt verdsatt blant ledere, men sjarm kan være et tveegget sverd. Innen karismatisk ledelse skilles det mellom sosialisert karismatisk ledelse og personalisert karismatisk ledelse, der det som skiller dem blant annet er graden av narsissisme. Personaliserte karismatiske ledere har en høyere grad av narsissistiske trekk enn sosialiserte karismatiske ledere.

– Problemet med personaliserte karismatiske ledere, er at de bruker egenskapene sine til egen vinning og ikke til organisasjonens beste, sier tidligere masterstudent i Leadership and Organizational Psychology, Helene Nylende Sørlie. (…)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Styr unna destruktive ledere (- De lyver, fører andre bak lyset og er lite pålitelige.)

Styr unna destruktive ledere
dn.no 26.4.2015
Dårlige ledere har ofte klare destruktive trekk i personlighet og væremåte. De blir neppe bedre av kurs og utdannelse.

Når ambisjonene blir for høye, selvbildet for oppblåst og ønsket om å markere seg blir for sterkt, øker risikoen for dårlig og destruktiv ledelse. (…)

Forskning peker på noen viktig fellesnevnere blant destruktive ledere.

En person som får leder­ansvar, bør naturligvis være trygg og ambisiøs og ønske å oppnå noe ut fra eget initiativ. Når ambisjonene blir for høye, selvbildet for oppblåst og ønsket om å markere seg blir for sterkt, øker risikoen for dårlig og destruktiv ledelse.

Destruktive ledere misbruker lett makten de får. De meler sin egen kake. De påfører andre skade og ulemper. De har en tendens til å presse, baksnakke og trakassere medarbeidere. De er ofte perfeksjonistiske og kontrollerende, og de gir medarbeiderne liten tillit og selvstendighet.

De misbruker makt til å skjule sine egne svakheter og fremstå som mer vellykkede enn de egentlig er. Og de har en tendens til bryte regler og velge fremgangsmåter som er uetiske, korrupte eller direkte ulovlige.

Destruktive ledere har ofte klare personlige svakheter. De er ofte arrogante, kalde og likegyldige. De lyver, fører andre bak lyset og er lite pålitelige. De har ofte mangelfulle kunnskaper, men likevel skyhøye ambisjoner. Og sett under ett, ser personlige svakheter ut til å være viktigere enn mangel på relevant kunnskap for å forklare årsaker til dårlig ledelse. (…)

Mange destruktive ledere mister likevel ikke jobben. De klarer å klamre seg fast til tross for dårlig ytelse. Noen lykkes ved å argumentere godt og være sjarmerende overfor sine oppdragsgivere. Andre klarer å legge skylden over på andre og fremstå i et bedre lys enn fortjent. Og noen holder medarbeidere og kolleger i et jerngrep av manipulasjon, kontroll og trusler i lang tid. (…)

(Anm: Kaldt ytringsklima. Hvorfor er ledere i stat og kommune så redde for at medarbeiderne tar opp feil og skjevheter offentlig? (aftenposten.no 29.4.2014.no).)

- Forskning viser at vi blir dummere i grupper

Forskning viser at vi blir dummere i grupper
aftenposten.no 26.1.2012
Flere hoder tenker bedre en ett. Stadig vekk får vi høre dette mantraet. Men nå viser forskning at gruppearbeid kan føre til markert IQ-fall - spesielt gjelder det kvinner.

Gruppearbeid er vanlig både i klasserommet og på jobben. Og det har av mange blitt betegnet som den optimale arbeidsformen. Men er det alltid slik?

Nå viser forskning fra Caltech (California Institute of Technology) og fire andre forskningsinstitusjoner at gruppearbeid hemmet intelligensen til deltakerne. Studien er blant annet omtalt hos forskning.no.

"Studien viser at ideen om at en persons IQ er noe vi kan måle sikkert i isolasjon uten å tenke på hvordan det fungerer i et sosialt miljø, er helt feil" skriver en av forskerne bak studien - professor Steven Quartz i en melding. (...)

Konkurranse bare et gode?
Forskerne understreker at funnene stammer fra forsøk, men samtidig poengteres det at situasjonen ligner det som skjer i det virkelige liv og tilsvarer de sosiale filtrene i samfunnet - hvor de som presterer i en gruppe er de som rykker opp og frem.

- Fremtidig forskning bør fokusere på å finne ut hva samfunnet fremelsker i konkurransepregede lærings- og arbeidsmiljøer, skriver Montague.

Spørsmålet han stiller seg er om man går glipp av mye menneskelig talent ved hele tiden å vektlegge konkurranse.

Forskerne har skrevet en artikkel om studien i Philosophical Transactions of the Royal Society B. (...)

(Anm: Ble dummere i grupper (forskning.no 25.1.2012).)

(Anm: De dårligste i gruppen overvurderer seg selv. Dét fører til dårligere gruppebeslutninger, viser ny studie. (dagensperspektiv 18.3.2015).)

(Anm: Implicit signals in small group settings and their impact on the expression of cognitive capacity and associated brain responses. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2012;367(1589):704-716 (March).)

(Anm: Kaldt ytringsklima. Hvorfor er ledere i stat og kommune så redde for at medarbeiderne tar opp feil og skjevheter offentlig? (aftenposten.no 29.4.2014.no).)

(Anm: Black Friday er en arena for grådighet. Filosof og forfatter Einar Øverenget mener Black Friday slipper fri de minst beundringsverdige sidene ved menneskeheten. «Angrepet er i gang. For å skremme unna motstanderne, hyler og skriker de. Tre menn omringer en fiendtlig kvinne. Angrepet er voldsomt, og det er så vidt hun slipper unna med livet i behold,» forteller David Attenborough med den karakteristiske stemmen vi er vant til å høre omtale naturens besnærende fenomener. Her beskriver han hverken løver, tigre, flodhester eller andre ville skapninger, men amerikanske shoppere under Black Friday. (osloby.no 27.11.2015).)

(Anm: – Nordmenn trenger ikke flere påminnelser om å shoppe mer. Pengene sitter løst når nordmenn kaster seg over tilbud i butikker og på nett. Men ikke alle er like begeistret for at den amerikanske tradisjonen Black Friday har kommet til Norge. (…) NTNU-student Ina Othilie Vikøren mener Black Friday får frem de verste sidene i oss og kaller dagen en svart dag for Jorden (27.11.2015).)

- Hvor kommer ondskapen fra? (- Er det noe vi kan ha lært av kriger og folkemord de siste 100 år, så er det at svært vanlige mennesker svært raskt kan få seg til å gjøre de grusomste handlinger.)

Hvor kommer ondskapen fra?
Atle Ottesen Søvik, professor i systematisk teologi ved Det teologiske Menighetsfakultet
nrk.no 22.6.2015
Vanlige mennesker kan gjøre de grusomste handlinger. Det er ikke alltid det ligger en diagnose i bunn.

Når en 15 år gammel jente dreper for å drepe, eller en ung mann skyter ungdommer på en øy, sier vi gjerne at slik ondskap er uforståelig og meningsløs. Og det er den nok for de fleste i betydningen at man ikke har forståelse for at gjerningspersonene gjorde som de gjorde eller ser noe positiv mening i det.

Men det er ikke uforståelig og meningsløst i betydning at vi ikke forstår årsakene til det som skjedde. Det er heller ikke rimelig å si at det per definisjon må være en psykiatrisk lidelse inne i bildet. For er det noe vi kan ha lært av kriger og folkemord de siste 100 år, så er det at svært vanlige mennesker svært raskt kan få seg til å gjøre de grusomste handlinger. (…)

(Anm: Lærer virkelig norske muslimske barn å hate norske jøder? | Anonym. Jeg må skrive denne teksten anonymt. Det gjør den tragisk nok enda mer aktuell. (…) Jeg spør forsiktig om noen har plaget henne fordi hun er jøde. Hun stopper opp, ser bort på moren og sier: Jeg får jo av og til slengt «jævla jøde» etter meg, men heldigvis har jeg mange som står bak meg og støtter meg. Moren er ikke blitt fortalt dette av datteren før, men allikevel virker hun ikke overrasket. «Det er blitt sånn», sier hun, og har et oppgitt drag over ansiktet. (…) De siste årene har hun blitt frarådet å bære smykker eller annet som kan virke provoserende. Datterens halssmykke, en Davidsstjerne, er forlengst lagt innerst i skuffen, skriver kronikkforfatteren om venninnen. (aftenposten.no 3.4.2016).)

(Anm: Forsker mener det er naivt å tro at hatprat kun kan bekjempes med ord. Ekstremistforsker Tore Bjørgo mener politiet må inn i flere hatprat-saker gjennom tilsnakk og advarsler. (…) Bjørgo er tidligere seniorforsker ved Politihøgskolen, og er ekspert på hatkriminalitet og høyreekstremisme. Han leder nå det nye Senter for forskning på høyreekstremisme (C-Rex). (…) - Det er en del av et generelt mønster som handler om at det er tøft å være politiker i Norge. De mest synlige, genererer mest hat. Når man i tillegg har innvandrerbakgrunn flommer det over. Det er ille, for å si det forsiktig, sier Bjørgo. (aftenposten.no 9.4.2016).)

(Anm: Prædiken i dansk moské ses som opfordring til drab på jøder. En nylig prædiken i en københavnsk moské får nu Det Jødiske Samfund til at kontakte politiet. Den var en slet skjult opfordring til at dræbe jøder, mener formand. En imam fra en moské på Nørrebro i København har opfordret til drab på jøder. Det vurderer Det Jødiske Samfund i Danmark på baggrund af en oversættelse fra en fredagsprædiken i Masjid Al-Faruq-moskéen på Heimdalsgade på Nørrebro i København den 31. marts i år. På baggrund af prædikenen vil Det Jødiske Samfund i Danmark kontakte politiet. Læs også: Muslimske røster efterlyses i debat om chikane af jøder. (politiken.dk 10.5.2017).)

- Skampletten fra Eidsvoll (- Stå opp alle som ingen jøder vil ha i landet!)

Skampletten fra Eidsvoll
aftenposten.no 3.5.2014
Motviljen mot jøder var utbredt i hele Europa, basert blant annet på forestillinger om rituelle mord. Dette tresnittet forestiller navngitte jøder idet de torturerer en også navngitt mann, Simon fra Trento. Bildet, som er hentet fra Das Judentum in der deutschen Vergangenheit av Georg Liebe, 1903, er en del av den nye utstillingen på Holocaust-senteret.

I dag er det 200 år siden Europas mest liberale grunnlov utelukket religionsfrihet og nektet munkeordener, jesuitter og jøder adgang til riket.

4. mai 1814 var en effektiv dag på Eidsvoll. De 112 representantene vedtok 20 paragrafer, blant dem paragraf 2, som stengte den norske grensen for jøder, jesuitter og munkeordener. Det tok 37 år før jødene fikk innreise, 83 år før munker slapp inn og 142 år før jesuitter var velkomne i Norge.

I ettertid har historikere og forskere vært mer opptatt av Henrik Wergelands engasjement for å oppheve jødeparagrafen enn hvorfor den ble innført. Hans lærde far, presten Nicolai Wergeland, samt filosofiprofessoren Georg Sverdrup og Grunnlovens far Christian Magnus Falsen argumenterte sterkt under riksforsamlingen på Eidsvoll.

Ettertiden har valgt å gi uopplyste bønder ansvaret for at den liberale norske Grunnloven stengte jødene ute mens tendensen ellers i Europa var å gi jødene borgerrettigheter. Det finnes få skriftlige kilder fra diskusjonene om paragraf 2 på Eidsvoll, men det er notert at Lista-bonden Theis Jacob Thorkildsen, som representerte Selvstendighetspartiet, under debatten om paragrafen reiste seg og ropte:

- Stå opp alle som ingen jøder vil ha i landet!

Ropet fikk flertallet til øyeblikkelig å reise seg, og paragrafen ble vedtatt. (...)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Kvifor bidrog norsk politi til Holocaust? | Øystein Hetland, PhD-stipendiat ved prosjektet «Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt» ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret. Å minska sjansane for liknande hendingar krev at ein er villig til å gå inn i dei djupare grunnane til at noko hender. At norsk politi bidrog til Holocaust har etter kvart fortenestefullt blitt både erkjent og beklaga, tydelegast av statsminister Jens Stoltenberg og politidirektør Odd Reidar Humlegård i 2012. Men som regel stoppar tankerekkja med det forferdelege at nordmenn var med på noko slikt. Sjeldan spør ein seg om kvifor. Dermed blir ein ståande med berre ei moralsk vurdering, utan å gå djupare inn i kva som får folk til å bidra med sin skjerv til eit folkemord. (aftenposten.no 29.1.2017).)

- Jødehets gjennomsyrer samfunnet vårt

Jødehets gjennomsyrer samfunnet vårt
STIAN LOTHE, russisk- og statsvitenskapstudent ved Middlebury College i Vermont, USA.
vg.no 10.3.2017
Regjeringen kan lage handlingsplaner i øst og vest, men ved mindre vi konfronterer oss selv og snakker om jødehetsen i Norge, tviler jeg på at situasjonen vil kunne bedre seg.

Jeg var på en fotballturnering for å se på min yngre bror spille da jeg overhørte en samtale mellom to spillere på åtte til ni år. Han ene prøvde å få den andres oppmerksomhet flere ganger uten hell, helt til han utbrøt:

«Svar da, din jævla jøde!». Han fikk plutselig oppmerksomheten han søkte. Jeg gikk bort og spurte ham hvorfor han valgte å kalle den andre spilleren en jøde (familien hans hverken praktiserer jødedommen eller har jødisk opphav).

 «Vet ikke, vi leker andre verdenskrig på skolen og dreper nazistene».

Da jeg fortalte at det var nazistene som henrettet jøder under andre verdenskrig, så han litt tomt ut i luften et par sekunder før han fortsatte med sitt. (…)

(Anm: Per Ole Johansen: JØDEFORFØLGELSENE OG DET NORSKE RETTSOPPGJØRET. Foredrag hold i Jødisk Museum i Oslo den 1. desember 2011. Jødeforfølgelser og kollektive erindring. (jus.uio.no 1.12.2011).)

(Anm: Lærer virkelig norske muslimske barn å hate norske jøder? | Anonym. Jeg må skrive denne teksten anonymt. Det gjør den tragisk nok enda mer aktuell. (…) Jeg spør forsiktig om noen har plaget henne fordi hun er jøde. Hun stopper opp, ser bort på moren og sier: Jeg får jo av og til slengt «jævla jøde» etter meg, men heldigvis har jeg mange som står bak meg og støtter meg. Moren er ikke blitt fortalt dette av datteren før, men allikevel virker hun ikke overrasket. «Det er blitt sånn», sier hun, og har et oppgitt drag over ansiktet. (…) De siste årene har hun blitt frarådet å bære smykker eller annet som kan virke provoserende. Datterens halssmykke, en Davidsstjerne, er forlengst lagt innerst i skuffen, skriver kronikkforfatteren om venninnen. (aftenposten.no 3.4.2016).)

- Ondskapens banalitet (- Han tenkte ikke over det onde som han gjorde. Med andre ord: Han hadde ikke noe personlig bevissthet eller forhold til det onde som han var med å utføre)

Ondskapens banalitet
Christopher S. Harper - Oslo
aftenposten.no 26.11.2013
Jødeforfølgelsen. Var politiinspektør Knut Rød klar over at han utførte en ufattelig ond og destruktiv handling som fikk katastrofale konsekvenser for ofrene?

Den severdige filmen Hannah Arendt ga anledning til refleksjon knyttet til i hvilken grad de som deltok eller medvirket til jødeforfølgelsen var seg bevisst ondskapen i sine handlinger.

For Hannah Arendt fremstår Adolf Eichmann som en kald byråkrat som blindt utførte de ordre han mottok. Hun fastslår at hans handlinger var forbryterske og straffbare, men hennes hovedpoeng er: «Han tenkte ikke over det onde som han gjorde.» Med andre ord: Han hadde ikke noe personlig bevissthet eller forhold til det onde som han var med å utføre.

Har hennes problemstilling, som møtte adskillig kritikk, interesse i relasjon til forfølgelsen og deportasjonen av de norske jødene? (...)

Effektiv utførelse av ordre
Hva så med Knut Rød? Var Rød seg bevisst at han utførte en ufattelig ond og destruktiv handling som fikk katastrofale konsekvenser for dem som ble offer for hans effektive utførelse av de ordrene han hadde mottatt? Var det kanskje slik at hans visshet om å ha gjort Hjemmefronten tjenester frikjenner følelsen av at han utførte en ond handling? Vi er ikke helt uten spor når det gjelder hans refleksjoner mens han organiserte arrestasjonene. Rød ble nemlig ført som vitne i saken mot Quisling der jødeforfølgelsene var en sentral del av saken mot ham. På slutten av Røds vitneforklaring stilte aktor følgende spørsmål til ham:

«De har tidligere uttalt at Quisling og Marthinsen begge har visst at jødene skulle sendes ut av landet. Var De klar over det, da arrestasjonene begynte?»

Rød svarte:
«Jeg gjorde meg mine tanker.»
Her forspilte dessverre aktor en gyllensjanse til å trenge bak den kalde masken til Rød, idet han skulle ha fulgt opp svaret fra Rød med følgende tilleggsspørsmål:
«Ja, og hva tenkte De så?»
Det gjorde ikke aktor. (...)

(Anm: Hjernen bak nazistenes folkemord trodde han hadde sluppet unna. Så forsnakket sønnen seg. Jakten på Adolf Eichmann - Hitlers effektive massemorder. Adolf Eichmann er hjernen bak nazistenes folkemord på jødene. Etter krigen bosetter han seg i Argentina - uten å vite at israelske agenter puster ham i nakken. (side3.no 21.11.2015).)

(Anm: Når tenkningen blir farlig. Hannah Arendt forsto tenkning som ett av menneskets eksistensielle grunnvilkår. Lytte og lære: Farlig tenkning fordrer at vi ved hjelp av dømmekraften «går på besøk» hos andres tanker, hevder Hannah Arendt. (morgenbladet.no 24.2.2017).)

(Anm: Kronikk: Hemmeleghald og norsk naziarkitektur | Nicholas Møllerhaug, forfattar. Det er ingen tvil om at norsk arkitekturhistorie må omskrivast etter funn av hemmelege mapper i Norske Arkitekters Landsforbunds arkiv. (aftenposten.no 26.5.2016).)

- Beredskapstroppens sterke gruppekultur ble et hinder for en effektiv operasjon på Utøya

- Deltas gruppetenkning hemmet Utøya-operasjonen
nettavisen.no 20.5.2013
Beredskapstroppens sterke gruppekultur ble et hinder for en effektiv operasjon på Utøya, ifølge en ny analyse.

Organisasjonsforsker Stig O. Johannessen har i sin nye bok «Politikultur, identitet, makt og forandring i politiet» gjort en gruppedynamisk analyse av politioperasjonen på Utøya.

– Jeg deler 22. juli-kommisjonens analyse av at kulturelle årsaker i politiet bidro til at operasjonen 22. juli ikke ble vellykket, men jeg har ønsket å gå et skritt videre og prøve å forstå hva i disse kulturene som bidro negativt, sier Johannessen til NTB. (...)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Mener menneskerettsbrudd nører opp under terror (- Det er nå en reell fare for at virkemidlene som brukes, bidrar til å skape problemet som var ment å løses.)

Mener menneskerettsbrudd nører opp under terror
dn.no 29.1.2015
Å gå over grenser i kampen mot terror gir næring til terrororganisasjoner som IS, advarer Human Rights Watch.

Stater rundt om i verden er stadig mer tilbøyelig til å se på menneskerettighetene som en luksus de ikke har råd til. Men det er en farlig feilslutning som fyrer opp under terrororganisasjoner som IS, skriver Human Rights Watch.

Vestlige land som USA er langt fra skyldfrie, og i noen tilfeller har deres feilslåtte politikk gitt næring til et klima der nettopp jihadistgrupper som Den islamske staten trives.

– Brudd på menneskerettighetene spilte en viktig rolle for at de fleste av dagens mest alvorlige kriser oppsto eller ble forverret, sa direktør Kenneth Roth da organisasjonens årsrapport ble lagt fram torsdag.
Selv om det kan se ut som verden er i ferd med å rakne, virker det som mange regjeringer har kommet til at dagens alvorlige sikkerhetstrusler må få forrang over menneskerettighetene, påpeker han.

Påskudd
(...) Over hele resten av verden brukes også sikkerhetstrusler som påskudd for å ignorere menneskerettighetene. Det gjelder for Kinas behandling av uigurene i Xinjiang, Mexicos krig mot narkokarteller og Nigerias kamp mot Boko Haram. (…)

Prinsippløst
– Ikke bare er dette en prinsippløs tilnærming. Den fungerer faktisk også mot sin hensikt, sier han.
Framveksten av IS var delvis et resultat av USAs invasjon av Irak i 2003. Invasjonen førte til et sikkerhetsvakuum og veldokumenterte tilfeller av mishandling i Abu Ghraib-fengselet og USAs fangeleir på Guantanamo-basen.

Selektiv tilnærming
I Syria har USA bygd opp en koalisjon på 60 nasjoner til kamp mot IS, men ingen har lenger forsøkt å presse president Bashar al-Assad til å stanse nedslaktingen av sivile, som HRW skriver.

– Denne selektive tilnærmingen har vært en gavepakke for dem som rekrutterer folk til IS, når de framstiller seg som de eneste som står opp mot Assads grusomheter, sier Roth. (...)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lars Gule om tvangsflyttingen av Krekar: – Det bør stilles mistillit til Siv Jensen (tv2nyhetene.no 21.1.2015).)

(Anm: Hvis vi vil bekjempe IS, må vi forstå terrorgruppens myke side. (morgenbladet.no 6.2.2015).)

- Debatt: Terror. Villedende om terror og psykisk sykdom

Debatt: Terror. Villedende om terror og psykisk sykdom
Andreas Wahl Blomkvist, medisinstudent og forsker, Aalborg Universitet
dagbladet.no 4.1.2017
Det er uvisst om psykisk lidelse er drivkraften, enda mindre årsaken, til terrorhandlingene.

I et debattinnlegg deler Antje Bomann-Larsen det idéhistoriske perspektiv på terror. Det «kjedelige» svaret er, ifølge idéhistorikeren, et bedre helsetilbud. Premisset for denne konklusjonen er at «når noen med vilje skyter eller kjører på fremmede, er de sjelden helt friske.» Dette er angivelig «opplagt.»

Det er over ti år siden terrorforsker Jeff Victoroff publiserte sin kunnskapsoppsummering og sådde tvil om psykisk sykdom som forklaring til terrorisme. I nyere tid har grundige litteraturgjennomganger avfeid psykisk sykdom som en vesentlig forklaring på både terror og radikalisering. For å sitere terrorforskeren Alex P. Schmid, «de fleste terrorister er klinisk normale selv om deres handlinger er allment anerkjent som utenom normalen.»

En studie, publisert i Studies in Conflict & Terrorism, har vist at blant terrorister som opererer i grupper (uansett størrelse) eller alene, men på vegne av en større organisasjon, er det lavere forekomst av psykisk lidelse enn den generelle befolkning. (…)

Jeg er ingen idéhistoriker, men såframt Bomann-Larsen snakker om terror og psykisk sykdom, så er hennes innlegg villedende. (…)

- Islamkritikkens begrensninger

Kronikk: Islamkritikkens begrensninger | Thomas Hylland Eriksen
aftenposten.no 9.1.2016
Det største problemet med kritikken mot islam er at den gir en rekke svar uten å si hvilke spørsmål kritikken svarer på. (…)

I toneangivende kretser er menneskerettigheter nærmest blitt synonymt med ytringsfrihet. Iallfall når den rammer muslimer og ikke en selv, som da SAS-magasinet trykte en artikkel om politisk høyredreining i Skandinavia og Fremskrittspartiet krevde at opplaget skulle fjernes fra flysetene. Eller da Norges justisminister høytidelig brente sin lokalavis da den skrev noe han ikke likte. Eller da Wikileaks lekket ulekre detaljer fra maktens sirkler. (…)

Mange ville være Charlie Hebdo
For et års tid siden var det uansett mange som gjerne ville være Charlie. Skjønt, da jeg på 1980-tallet jobbet i Gateavisa, som drev med lignende satire, kan jeg ikke huske at vi hadde veldig mange støttespillere i det etablerte Norge. Og de som faktisk støttet oss den gangen, var ikke så opptatt av å skryte av at de var Charlie i januar 2015, heller. (…)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm Sponsorer gir 40.000 studenter fri tilgang til Schibsteds nettaviser. (…) Nå utvides studentkonseptet til seks nye skoler, med tre sponsorer på laget, BDO, KPMG og Adlibris. Til sammen 40.000 studenter vil nå få fri tilgang flere av Schibsteds aviser. Det er Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. På trappene er også en lansering på den åttende skolen, NTNU i Trondheim. Med NTNU på plass vil Schibsted og partner nå 70.000 studenter.) (kampanje.no 31.10.2016).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Fra fengsling av journalister til det usynlige, økonomiske fengsel. Medieoligarkene brer om seg. (…) Se hva som skjer: TV 2 og staten ble enige. TV 2 skal være en kommersiell allmennkringkaster. Staten legger en solid slump på bordet, oppå bordet. I tillegg ligger det i kortene at staten skal besørge annonsering i hundremillionersklassen hvert år, og skattelovene får finurlige forskrifter som internt i Finansdepartementet kalles Lex TV 2. (medier24.no 7.8.2016).)

(Anm: Professor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo. Thomas Hylland Eriksen. Cellegift mot terrorisme. Kampen mot terrorisme risikerer å produsere mer terrorisme, ikke mindre. (…) Det er nå en reell fare for at virkemidlene som brukes, bidrar til å skape problemet som var ment å løses. (…) Sivile lider. Men det er ikke uvanlig at sivile blir drept av luftangrep. Ifølge The Guardian har amerikanske droner, som i flere år har være brukt for å få has på totalt 41 terroristledere i Pakistan og Jemen, drept 1147 mennesker i disse landene, mens flere av terroristene stadig lever i beste velgående.  (nrk.no 16.11.2015).)

(Anm: Hege Storhaug under lupen | Elin Ørjasæter. Politikere som sier at «islam har ingenting med terror å gjøre» har bare ikke giddet å sjekke. Storhaug har tatt jobben for dem. (…) Hege Storhaugs bok, og ikke minst hennes kritikeres faktasjekk, har endret mitt syn på islam.  (aftenposten.no 5.1.2016).)

- Men det er ikke uvanlig at sivile blir drept av luftangrep. (- Mye infrastruktur er ødelagt, mange uskyldige mennesker er drept, og mange vil nok mene at de vestlige landene har levert viktige bidrag til å ødelegge land de hevder at de er med på å redde.)

Cellegift mot terrorisme
Professor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo. Thomas Hylland Eriksen.
aftenposten.no 16.11.2015
Kampen mot terrorisme risikerer å produsere mer terrorisme, ikke mindre. Kreften har spredt seg, og kirurgi er ikke lenger et behandlingsalternativ.

Ingen, med unntak av terroristene og deres tilhengere, er uenige i at terrorisme må bekjempes. Spørsmålet er hvordan det gjøres mest effektivt. Det er nå en reell fare for at virkemidlene som brukes, bidrar til å skape problemet som var ment å løses. Det skyldes blant annet at de angriper symptomene i stedet for å behandle årsaken. Terrorisme og voldsforherligende ideologier utgjør en kreftform som trolig må helbredes med cellegift i stedet for kirurgi. (…)

Sivile lider
Men det er ikke uvanlig at sivile blir drept av luftangrep. Ifølge The Guardian har amerikanske droner, som i flere år har være brukt for å få has på totalt 41 terroristledere i Pakistan og Jemen, drept 1147 mennesker i disse landene, mens flere av terroristene stadig lever i beste velgående. Når det gjelder Syria, opplyser Human Rights Watch at de russiske angrepene i slutten av oktober drepte rundt 60 sivile. Alt tyder på at vestlige bombetokt i Syria også har ført til flere titalls sivile ofre, kanskje flere hundre. (…)

Feil strategi
Helt siden terrorangrepet mot USA 11. september 2001 har vestlige stater, i ulike konstellasjoner, brukt bomber og droner for å bekjempe terrorisme og brutale diktaturer, fra Afghanistan til Libya. Det er usikkert om denne strategien har hjulpet. Mye infrastruktur er ødelagt, mange uskyldige mennesker er drept, og mange vil nok mene at de vestlige landene har levert viktige bidrag til å ødelegge land de hevder at de er med på å redde.

Militære flyangrep treffer aldri bare mennesker og sjelden bare de menneskene de er ment å treffe. For dem som rammes, bidrar de neppe til å skape begeistring for statene som står bak. De kan faktisk være en oppskrift på opptrapping av terrorisme ut fra en gjengjeldelseslogikk. (…)

(Anm: Fredsforsker: - Danmark har deltatt i massemord (...) To mennesker har dødd. (...) Hvor mange mennesker har dansker drept ute i verden, Øberg? - Det har jeg ingen anelse om, men vi har vært et okkupasjonsland i Irak i fire år, og vi var sammen med Norge blant landene som bombet mest i Libya. Og da har man drept en hel del mennesker, sier han. (nettavisen.no 17.2.2015).)

(Anm: Kommentar Knut Olav Åmås. Teorier som inspirerer terrorister. Forkvaklet «kunnskap». De fleste konspirasjonsteorier er rent sprøyt. Men de må likevel tas alvorlig – for de går ofte hånd i hånd med vold og terror. (aftenposten.no 19.2.2015).)

(Anm: Dronesoldaten (30) innrømmet å ha drept 1626 personer: – Det har ødelagt livet mitt I 2011 valgte Brandon Bryant (30) å fortelle offentligheten om sin opplevelse av å være dronesoldat for det amerikanske luftforsvaret. Det har fått konsekvenser. (…) Jeg har ingen rett til det når jeg har ødelagt så mange uskyldige liv, sier han. (…) Da han var ferdig med tjenesten, etter fem og et halvt år, fikk han et diplom der det sto at han hadde vært med på å drepe over 1600 mennesker. (…) Han har også fått trusler fra gamle kolleger i det amerikanske forsvaret. (tv2.no 9.11.2015).)

(Anm: Drapsmaskinene. De fjernstyrte USAs krig mot terror. Fritiden ble bombet med tvangstanker, drikking og narkotika. Dronesoldaer, traumer.(...) Ifølge hemmelige papirer som nylig ble lekket til nettstedet The Intercept, er det god grunn til å tro at svært mange av dem var uskyldige sivile. I dag er det kun en håndfull land vi med sikkerhet vet opererer væpne-de droner: USA, Storbritannia, Russland, Kina, Pakistan og Israel. Andre land følger snart etter. (aftenposten.no 4.12.2015).)

- Hva skal til for å bli terrorist? (- En seks trinns-modell står i sentralt i den psykologiske forskningen rundt hvem som blir terrorist, og hvorfor)

Hva skal til for å bli terrorist?
aftenposten.no 29.7.2014
#MÅVITE. En seks trinns-modell står i sentralt i den psykologiske forskningen rundt hvem som blir terrorist, og hvorfor. Men norske forskere advarer mot å forklare terrorisme som en gradvis utvikling gjennom flere faser.

Modellen forsøker å forklare hvorfor folk blir terrorister som en prosess oppover en seks trinns stige, og er mye brukt innen forskning.

- Hva er de seks trinnene i stigen på veien mot terrorisme?

- Trinn 1 går på at den enkelte opplever at han eller hun lever under dårligere materielle kår enn andre, og at det er urettferdig. Det leder over til trinn 2, der personen ønsker å kjempe mot urettferdigheten, og forbedre sin situasjon. På trinn 3 kommer det man kaller feilplassering av aggresjon: individet retter sin frustrasjon mot en ytre «fiende», som oppleves å være ansvarlig overfor den dårlige situasjonen til vedkommende – men som ikke nødvendigvis er det. (…)

- Hva betyr det at modellen er bygget opp som en stige eller trapp?

- Det innebærer at man ikke kommer på et høyere nivå på stigen før man har «fullført» de foregående trinnene.

På trinn 4 forplikter personen seg moralsk til terroristorganisasjonen. Vedkommende forlater styresmaktenes moralske retningslinjer, og tilnærmer seg terroristorganisasjonens moral og tenkemåte. Det skjer gjennom isolasjon, tilknytning, hemmelighold og frykt. I likhet med andre organisasjoner, for eksempel innen religion og sport, tiltrekkes folk til terroristgrupper gjennom en følelse av tilhørighet.

- Hva skjer på de siste og avgjørende trinnene?

- På trinn 5 forsterker personen sin oppfatning av at terroristgruppen er legitim, og tenker kategorisk på "oss og dem". På dette trinnet trenes vedkommende til å fylle en spesialisert rolle i organisasjonen, basert på motivasjon, talent og behov.

 På det endelige og siste trinn 6 trenes individet opp til å drepe, og til å holde psykologisk avstand til sine fremtidige ofre, slik at han blir i stand til å utføre terrorangrep.-På dette siste trinnet er terroristen villig til å utslette seg selv. (…)

- Fant dere at modellen er brukbar for å forklare hva som skjer i virkeligheten?

- Vi gikk gjennom en rekke empiriske studier, og konkluderte i vår artikkel i Scandinavian Journal of Psychology med at stige-tankegangen nok ikke er den rette for å forstå terrorisme-fenomenet. Vi tror det er riktig at sannsynligheten for at noen blir terrorist vil øke jo flere av disse seks komponentene som er til stede i en gitt situasjon. Men at elementene er mer å betrakte som frittstående byggeklosser enn en stige der alle psykologiske prosesser på hvert trinn må være oppfylt.

- Hvordan kan vi bruke denne forskningen til å forebygge at folk radikaliseres og ender som terrorister?

- Myndighetene kan sette inn tiltak mot grupper i samfunnet som er mindre tilgodesett økonomisk, og som føler seg marginalisert. Og mye kan reddes på trinn 4, hvis man klarer å bryte den moralske forpliktelsen den enkelte føler overfor organisasjonen. For eksempel, slik flere miljøer gjør nå, ved å vise at islam ikke er en religion som forherliger drap og terror, men det motsatte. (…)

(Anm: Aage Borchgrevink, kritiker i Dagbladet og forfatter. Det er usynlige barn blant oss. Fire år etterpå. Radikalisering kan ha røtter i barnemishandling, men tør vi snakke om det? (...) «Så mange som 350 000- 400 000 nordmenn har opplevd flere typer grov vold mens de var barn. Om lag en av fire kvinner og en av fem menn bekrefter minst en volds- eller overgrepshendelse i barndommen,» skriver Thorkildsen. (dagbladet.no 22.7.2015).)

(Anm: Ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme - Regjeringen la frem sin nye handlingsplan for å styrke arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme tirsdag 10. juni. (regjeringen.no 10.6.2014).)

(Anm: Debatten om parallellsamfunn. – Unge som ikke vet bedre, er lette å hjernevaske. BIRMINGHAM (VG) I Storbritannias nest største by er innbyggerne enige i det finnes såkalte parallellsamfunn og lukkede muslimske miljøer. Men nå forsøker miljøet selv å ta grep. (…) Det er ikke nødvendigvis slik at parallellsamfunn i seg selv forårsaker radikalisering og ekstremisme, sier forsker Anthony Glees. Ifølge ham, er en stor andel av de unge britene som har reist til Syria, for å krige med IS, middelklassegutter med god utdannelse. Han mener årsaken til deres radikalisering er mer kompleks enn at de har vokst opp i områder med stor tetthet av folk med innvandrerbakgrunn. (vg.no 2.4.2016).)

- Hvorfor terror? (- Det er mer enn en tragedie, det er en katastrofe.) (- Muslims do not hate our freedom, but hate our policies.)

Hvorfor terror?
Hans Olav Fekjær psykiater, Nesodden
aftenposten.no 26.1.2015
Edgar Kokkvold skrev i Aftenposten 18. januar: «De voldelige islamistene hater friheten, rettsstaten, «Bush sa etter 11/9: «They hate our freedoms». Da bombene rammet London, sa Blair: «(They want to) change our values..»”

Professor Robert A. Pape studerte 460 selvmordsangrep og konkluderte: «Det nesten alle selvmordsangrep har til felles, er et spesifikt sekulært og strategisk mål: å tvinge moderne demokratier til å trekke tilbake militære styrker fra det området som terroristene anser som sitt hjemland.» Andre forskere bekrefter dette. Et utvalg som forsvarsminister Rumsfeld nedsatte, konkluderte med at «Muslims do not hate our freedom, but hate our policies» og ramset så opp USAs politikk overfor muslimske land.

Ved tragedien i Paris døde 17 mennesker. Forskere har funnet at Vestens angrep på Irak kostet fra 460.000 til 1.033.000 døde. Det er mer enn en tragedie, det er en katastrofe.

Terroristene i London, Madrid og Boston var motivert av Vestens kriger mot muslimske land. I kolonitiden kunne Vesten erobre fjerne land og drepe tusener uten å bli rammet av hevn hjemme i London, Paris og Madrid. Nå er verden globalisert.

Det har vært et vanlig syn i Vesten at muslimske terrorister drives av meningsløs ondskap, mens Vesten har startet kriger og bombing i muslimske land på grunn av sine humanistiske ideer. Mye tyder på at denne oppfatningen bør nyanseres. (…)

(Anm: Hvorfor terror? (forskning.no 17.3.2004).)

(Anm: Hvem lyver om Irak? (mintankesmie.no).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Som Wilson påpeker, har vi fortsatt steinaldermannens gener

Fellesskap er nøkkelen til menneskets suksess
aftenposten.no 28.7.2012
Hvorfor har mennesket på forbausende kort tid blitt unikt, både sosialt og mentalt?

Det er alltid en begivenhet langt utover biologenes kretser når Edward O. Wilson utgir en ny bok. I The social conquest of earth (Den sosiale erobring av jorden) er Wilsons ambisjoner å forklare hvorfor Homo sapiens har hatt slik en formidabel suksess. Hvorfor har mennesket på forbausende kort tid blitt unikt, både sosialt og mentalt? Hvorfor ble det nettopp mennesket som fylte den intellektuelle nisjen? (...)

Egoisme i grupper
Solidaritet innad i gruppen innebærer som regel en form for gruppeegoisme, og lite tyder på at gruppekonflikter, stammekriger, nasjonale og internasjonale konflikter, eller religionskriger er historie. Som Wilson påpeker, har vi fortsatt steinaldermannens gener. Spørsmålet er hvor kombinasjonen steinaldergener og en akselererende teknologisk utvikling fører oss.

Det kan heller ikke Edward O. Wilson svare på. Vårt intellekt og vår selvforståelse har sine begrensninger, og vårt solidaritetsinstinkt er ikke utviklet for å inkludere det globale fellesskapet og de kommende generasjoner, men kanskje kan det utvikles i den retning?

Wilson mener det, og for å lykkes trengs en allianse på tvers av fagkulturer, broer mellom naturvitenskap og humaniora. (...)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Moralske vurderinger av skade er umiddelbar og emosjonell, viser hjernestudie.

Moral evaluations of harm are instant and emotional, brain study shows (Moralske vurderinger av skade er umiddelbar og emosjonell, viser hjernestudie)
uchicago.edu 28.11.2012
Folk er innenfor et brøkdels av et sekund i stand til å oppdage om en sårende handling de er vitne til er tilsiktet eller utilsiktet, viser ny forskning på hjernen ved University of Chicago. (People are able to detect, within a split second, if a hurtful action they are witnessing is intentional or accidental, new research on the brain at the University of Chicago shows.)

The study is the first to explain how the brain is hard-wired to recognize when another person is being intentionally harmed. It also provides new insights into how such recognition is connected with emotion and morality, said lead author Jean Decety, the Irving B. Harris Professor of Psychology and Psychiatry at UChicago.

“Our data strongly support the notion that determining intentionality is the first step in moral computations,” said Decety, who conducted research on the topic with Stephanie Cacioppo, a research associate (assistant professor) in psychology at UChicago. They published the results in a paper, “The Speed of Morality: A High-Density Electrical Neuroimaging Study,” to be published Dec. 1 and now on early preview in the Journal of Neurophysiology. (...)

(Anm: The speed of morality: a high-density electrical neuroimaging study. AJP - JN Physiol 2012;108(11):3068-3072 (December 1).)

- I all hemmelighet skrev han om grusomhetene i dødsleiren. Det som skiller seg ut, er det brennende ønsket om hevn. (- Notatet ble funnet utenfor et av krematoriene i konsentrasjonsleiren Auschwitz 35 år etter krigens slutt, men først nå har eksperter ved hjelp av ny teknologi klart å tyde det. Det skriver BBC og Smithsonian.)

(Anm: I all hemmelighet skrev han om grusomhetene i dødsleiren. Det som skiller seg ut, er det brennende ønsket om hevn. - Jeg tenkte ofte at jeg skulle gå inn sammen med de andre. Bare gjøre slutt på alt. Men tanken på hevn hindret meg fra å gjøre det. (Dagbladet): - Jeg tenkte ofte at jeg skulle gå inn sammen med de andre. Bare gjøre slutt på alt. Men tanken på hevn hindret meg fra å gjøre det. Jeg ville og vil fremdeles leve. Leve for å hevne min far, min mor og min kjære lillesøster. Slik lyder ordene den greske jøden Marcel Nadjari i all hemmelighet skriblet ned på et stykke papir. Notatet ble funnet utenfor et av krematoriene i konsentrasjonsleiren Auschwitz 35 år etter krigens slutt, men først nå har eksperter ved hjelp av ny teknologi klart å tyde det. Det skriver BBC og Smithsonian. (…) Han biter seg spesielt merke i Nadjaris sterke ønske om hevn, og det meget nøyaktige overslaget på hvor mange som ble drept i Auschwitz. Han anslo nemlig at 1,4 millioner mennesker mistet livet her. Det er det samme som historikerne i dag mener. (…) Den da 26 år gamle grekeren hadde også nedtegnet nøyaktige instruksjoner for hvordan og til hvem brevet skulle leveres dersom noen fant det. Overlevde mot alle odds Nadjari fryktet som nevnt for sitt liv, men ifølge BBC overlevde han oppholdet i dødsleiren. (dagbladet.no 1.12.2017).)

- Villigheten til å påføre andre skade

CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498)
Forfatter: Pr. John Braithwaite
(...) mennesker var mer villige til å gi et elektrisk sjokk når de var mindre sannsynlig å se eller bli sett av ofret for sjokket.” (Milgram S. (1965); Some conditions of obedience and disobedience to authority. Human Relation 1965;18:57-76) (Turner, C. W., Layton, J. F. and Simmons, L. S; Naturalistic studies of aggressive behavior: aggressive stimuli, victim visibility, and horn honkin. Journal of Personality and Social Psychology 1975:31:1098-1107. (Milgram S. (1965); Some conditions of obedience and disobedience to authority. Human Relation 1965;18:57-76) (Turner, C. W., Layton, J. F. and Simmons, L. S; Naturalistic studies of aggressive behavior: aggressive stimuli, victim visibility, and horn honkin. Journal of Personality and Social Psychology 1975:31:1098-1107. (…people were more willing to administer electric shocks when they were less likely to see or be seen by the victim of the shock. (Milgram S. (1965); Some conditions of obedience and disobedience to authority. Human Relation 1965;18:57-76) (Turner, C. W., Layton, J. F. and Simmons, L. S; Naturalistic studies of aggressive behavior: aggressive stimuli, victim visibility, and horn honkin. Journal of Personality and Social Psychology 1975:31:1098-1107. (Milgram S. (1965); Some conditions of obedience and disobedience to authority. Human Relation 1965;18:57-76) (Turner, C. W., Layton, J. F. and Simmons, L. S; Naturalistic studies of aggressive behavior: aggressive stimuli, victim visibility, and horn honkin. Journal of Personality and Social Psychology 1975:31:1098-1107.)

Et annet eksperiment i en noe mer realistisk setting (Turner et al., 1975) fant at offerets synlighet hemmet aggresjon. (...) (Another experiment in a somewhat more naturalistic setting (Turner et al., 1975) found that victim visibility inhibited aggression.)

Vanlige mennesker er villige til å ta i bruk forhalingstaktikker for å forsøke å holde et farlig, men profittinnbringende, legemiddel på markedet når de blir spurt om å spille rollen som beslutningstagere innen industrien. (Using delaying tactics to keep a dangerous but profitable drug on the market is something that ordinary people appear willing to do when asked to play the role of industry decision-makers.)

Når mennesker dør som et resultat av denne type sosialt uansvarlige handlinger fattet av Upjohns styre i denne saken, vil det å hentyde at dette skjedde fordi Upjohns styre er sammensatt av ondskapsfulle mennesker i liten grad bidra til å forklare dette fenomenet. (...) (Hence when people die as a result of the kinds of socially irresponsible manoeuvres of the Upjohn board in this case, to suggest that it happened because the Upjohn board is made up of evil men does little to advance explanation of the phenomenon.)

Denne boken dokumenterer avskyelige skadevirkninger som gruppebeslutninger innen legemiddelindustrien i mange tilfeller har ført til. (...) (This book documents abominable harm which group decision making in the pharmaceutical industry has caused on many occasions.)

Den "kollektive ondskap" for mange farmasøytiske firmaer er åpenbar selv om mange ’hyggelige mennesker’ arbeider for dem. (...) (The ’collective evil’ of many pharmaceutical companies is manifest even though so many ’nice people’ work for them.)

Det meste av den næringslivskriminalitet som er drøftet i denne boken ble ikke rettslig straffet selv om det var straffbart. (...) (Most of the corporate crimes discussed in this book were not punished by law even if they were punishable.)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Leder. Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt BMJ. (Editorials. Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra) BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Har Janteloven preget deg? (tv.nrk.no 2.4.2014 - TV Trygdekontoret 6:8).)

(Anm: Konformitet forstås som det å innordne seg de normer som gjelder i en gruppe eller et samfunn mer generelt.[1] Konformitet er en form for sosial påvirkning der bestemte normer påvirker tenkning og atferd. Denne påvirkningen kan skje både i små og store grupper, og også i samfunnet generelt. Konformitet skilles fra lydighet (det å adlyde andre) og føyelighet (det å samtykke til det andre ber om. (no.wikipedia.org).)

(Anm: - I de tretti år som er gått siden Braithwaite opprinnelige bok ble publisert, er det klart at bildet ikke er bedret, det har blitt verre. (…) Graham Dukes, John Braithwaite, and J.P. Moloney: Pharmaceuticals, Corporate Crime and Public Health. (…) Journal of Law and Society 2015;42(2):308–311 (June 2015).)

- Han gjorde det mulig for USA å torturere sine fanger. (- Sentralt i skandalen står den amerikanske stjernepsykologen Stephen Behnke.)

Han gjorde det mulig for USA å torturere sine fanger. Norsk psykolog: - Vi ble lurt trill rundt.
dagbladet.no 17.7.2015
SKUFFET:  Tor Levin Hofgaard mener at avsløringene om Stephen Behnke og APA vil ramme psykologprofesjonen.

(Dagbladet): Forrige fredag ble en rapport, tidligere omtalt av The Times, offentligjort med svært kritisk innhold rettet mot den amerikanske psykologforeningen(APA).

Ifølge rapporten, utredet av et utvalg ledet av den amerikanske advokaten David Hoffman, har APA samarbeidet med det amerikanske forsvarsdepartementet om avhørene av terrormistenkte gjort av amerikansk etterretningstjeneste.

Sentralt i skandalen står den amerikanske stjernepsykologen Stephen Behnke.

Behnke - anklaget for å muligjøre amerikanske psykologers deltagelse i svært brutale avhør blant annet på Guantanamo - ble mandag avskjediget fra sin stilling som direktør for etikk i APA.

Var en faglig autoritet
Fram til da var Behnke en sentral skikkelse i det internasjonale fagmiljøet. I 2009 holdt han foredrag i den europeiske konferansen for psykologer i Oslo.

- Gjennom sine verv i verdens mektigste psykologforeningen var han en autoritet innenfor etikk. Samtidig manipulerte han etikkreglene til APA slik at de ikke ville være et hinder for deltagelse i tortur. Vi ble lurt trill rundt alle sammen, sier Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening.

Hofgaard, som også er styremedlem i den europeiske føderasjonen for psykologorganisasjoner, sier at Behnke skulle holde foredrag i sommerens psykologkonferanse i Milano.

- Det ble det heldigvis ikke noe av, grunnet at den europeiske arrangøren ba APA om å ikke sende ham til Milano, sier Hofgaard, som gjerne skulle ha sett at APA tok tak før Hoffman-rapporten kom ut i forrige uke. (…)

(Anm: Outside Psychologists Shielded U.S. Torture Program, Report Finds (nytimes.com 10.7.2015).)

- Fanatisk lydighet var innprentet, og mange hadde deltatt i jødemassakrene i øst uten å stille spørsmål.

Mens hele Norge feiret freden, reiste Hitlers forhatte rikskommisær til Skaugum og sprengte seg.
dagbladet.no 8.5.2015
I kveld er det 70 år siden Josef Terboven begikk selvmord.

(Dagbladet): Klokka 13 mandag 7. mai 1945 mottok SS-kaptein Friedrich Barthel en underlig ordre. Han skulle fylle fem tønner med sprengstoff, anskaffe fem meter lunte og plassere ladningen i luftvernbunkeren på Skaugum. (…)

Totalt nederlag
Fanatisk lydighet var innprentet, og mange hadde deltatt i jødemassakrene i øst uten å stille spørsmål.

Men makten var i ferd med å rakne, og Barthel hadde protestert da Terboven ville sprenge all dynamitten på en gang. (…)

Makabre rester
Omtrent samtidig som eksplosjonen fant sted, nærmet den allierte frigjøringskommandoens fortropp på fire mann seg det tyske militære hovedkvarteret på Lillehammer — med brigadegeneral Richard Hilton fra Force 134 som sjef og kommandør Per Askim som norsk forbindelsesoffiser.

Utpå natten ble kapitulasjonsavtalen undertegnet. Den tyske okkupasjonshæren la ned våpnene uten kamp.

Men da en patrulje fra oslopolitiet under politifullmektig Aage Borgen ankom Skaugum neste dag, var hovedmennene borte. I bunkerens golv hadde et krater åpnet seg, jerndøren var smadret, og betongveggene dekket av et mørkt og klebrig stoff.

En grunn grav i nærheten skjulte en lærstøvel med en avrevet fot, knapper, blodige filler og andre makabre rester.

Terboven og Rediess var medansvarlig for forbrytelser uten sidestykke i historien. Som Hitler hadde de rømt fra ansvaret. 

Kilder: Avhør av Friedrich Bartels, Helmut Saur, Curt Posner og Alfred Gomolla, samt rapport av 10.5.1945 av kriminalbetjent Conrad Hauge, Oslo politikammer, Norges Hjemmefrontmuseums arkiv. WO 331 og 171, NA, UK. Berit Nøkleby: «Josef Terboven. Hitlers mann i Norge», Oslo 1992.  (…)

(Anm: Historiker i ny biografi. - Hitler var mye mer aktiv enn tidligere antatt. Adolf Hitler var mye mer aktiv og blandet seg inn i alt mulig. Også detaljer i jødeutryddelsen skulle han godkjenne personlig, skriver historikeren Peter Longerich i den nye biografien «Hitler» som utgis i Tyskland mandag. (aftenposten.no 8.11.2015).)

- De ble lobotomert for å få ro på avdelingen

Grunnloven 200 år: Norgeshistorien vi helst vil glemme
aftenposten.no 15.2.2014
Sigmund Aas og Thomas Vestgården (t.h.) har skrevet bok om den norske stats mørke sider siden 1814 i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014. Her er de ved en anonym massegrav på Ris kirkegård. (...)

Kamuflerte overgrep
Hvorfor nå, i 2014 når vi skal feire 200 år med frihet og demokrati?

- Når vi skal feire grunnlovsjubileet, må vi også huske dem som ikke har fått vært med i fellesskapet. Det gjelder å ta sin egen historie på alvor slik at den ikke gjentar seg, sier Vestgården. (...)

Massegrav og hemmelighold:
På Ris kirkegård i Oslo ligger en anonym massegrav. Staten vil ikke offentliggjøre navnene på dem som ligger her.

Gjennom sitt arbeid med Skammens historie har forfatterne Sigmund Aas og Thomas Vestgården (t.h.) funnet at asken fra minst 24 menn og 27 kvinner med romanibakgrunn ligger under Skammens stein. Alle var pasienter ved Gaustad sykehus.

- Vi vet ikke dødsårsaken til de 51 som ligger her, men mange var innlagt på Gaustad i perioden hvor tvangssterilisering og lobotomi av romanifolket sto høyt på agendaen, sier Vestgården.

Taternes landsforening har minnestund ved graven hvert år. Gjenlevende slektninger til de som antatt ligger der samles og minnes.

- De opplever det som en forlengelse av overgrepet å ikke få vite hvem som ligger der. Det er som et åpent sår. (...)

Innsatte med psykiske problemer har vært en menneskerettighetsutfordring for Norge. Tre ganger, senest i 2009, har Europarådets torturkomité kritisert behandlingen av psykisk syke fanger i Norge. (...)

Lobotomi og tvangspsykiatri:
Tusenvis av mennesker ble offer for lobotomi ved statlige norske sykehus i 1950- og 60-årene. Ved Gaustad sykehus var dødsraten ved operasjonen på 24 prosent.

- Hyppig bruk av elektrosjokk i tiden før lobotomien brøt ned terskelen for overgrep mot pasientene. De ble lobotomert for å få ro på avdelingen. Det skjedde ofte etter kort tids innleggelse og uten at legene selv hadde tro på at pasienten led av psykose. Gaustad var selve flaggskipet for lobotomi i Skandinavia, sier Vestgården.

Joar Tranøys gransking av journaler fra Gaustad avdekket at pasienter som protesterte mot tvangsinnleggelse, systematisk ble lobotomert etter betydelig kortere tid enn sine mer føyelige medpasienter.

- Psykiatriske pasienters rettslige vern var helt fraværende. Fanger hadde det bedre. (...)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: Lisbet hadde dysleksi – ble lobotomert. Hun merker ingen smerte, men aner at legene roter rundt i hodet hennes. Et stålstativ er skrudd fast til kraniet hennes, og hun kan ikke bevege seg. Hun kan merke legens romsteringer. Det trekker ned øyenlokkene hennes. Hun burde være i narkose, men den virker ikke, og hun ligger lys våken på operasjonsbordet. Derfor blir selv Lisbet Östman vitne til operasjonen hun aldri selv har sagt ja til. I hjernen hennes graver kirurgen med et spesielt instrument som minner om en krysning mellom skalpell og en ostehøvel. Lisbets frontallapper skal skilles fra resten av hjernen hennes. Frem til 1983 blir 12 000 pasienter i Skandinavia lobotomert, flere er barn. 2500 av dem er norske. Ingen land lobotomerte flere enn Danmark og Norge i forhold til folketall. I en serie på VG+ kan du følge ofre og pårørende til det som var vitenskapens største feiltagelse. (vg.no 28.10.2016).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray Matter Abnormalities in the Inhibitory Circuitry of Young Binge Drinkers: A Voxel-Based Morphometry Study. (…) Binge drinking (BD) is defined as a pattern of high alcohol intake in a short time followed by periods of abstinence. Front. Psychol., 13 September 2017.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume).

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Kristian Gundersen: Atombomber, lobotomi og raseteori var anvendt forskning. Vitenskapens feilgrep blir ikke begått av ensomme Frankenstein-forskere i mørke laboratorium, de blir bestilt av samfunnet. (aftenposten.no 18.2.2015).)

(Anm: Den besatte kirurgen: Utførte 2900 lobotomier. Walter Freeman oppfant en enkel og hurtig metode til «det hvite snitt»: Med en syl hamret han hull opp til hjernen. Freeman skal han ha utført 2900 lobotomier i USA. (vg.no 1.11.2016).)

- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk foråsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1923-4 (17.11.2015).)

(Anm: Uriktig fremstilling av skader i studier på antidepressiva. Nye bevis fra kliniske studierapporter avdekker feilklassifisering, feiltolkning, og underrapportering av alvorlige skader. BMJ 2016;352:i217 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Lederartikler (Editorials) Tid for kunnskapsbasert forskningspolitikk Og offentlig finansierte forskere må være åpne om den sannsynlige betydningen av forskningen. (Time for evidence based research policy. And publicly funded researchers need to be candid about the likely impact of research). BMJ 2016;353:i3146 (Published 13 June 2016).)

(Anm: Kronikk: Kari Sollien, leder i allmennlegeforeningen. Hvorfor bruker ikke kommunene legenes kunnskap? Kunnskap skal redde velferdsstaten. I kommunene har ledelsen en lang vei å gå for å involvere helsepersonell i arbeidet med å utvikle helsetjenesten. (dagensmedisin.no 15.8.2016).)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: Dorothea Dix: Redefining mental illness. During the 19th century, mental health disorders were not recognized as treatable conditions. They were perceived as a sign of madness, warranting imprisonment in merciless conditions. One woman set out to change such perceptions: Dorothea Lynde Dix. (…) Dix - a teacher and nurse during the American Civil War - tirelessly campaigned for the fair treatment of patients with mental health disorders, after being appalled by the conditions in which they were confined. (medicalnewstoday.com 5.5.2017).)

(Anm: Tor K. Larsen, professor i psykiatri, Stavanger universitetssykehus: - Den valgfriheten som helseministeren nå ønsker å påtvinge helsevesenet vil føre til at mange svært alvorlig syke mennesker i praksis fratas retten til best mulig behandling. Innføring av medikamentfrie poster i psykiatrien er et gigantisk feilgrep. (dagensmedisin.no 29.7.2016).)

(Anm: Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk. Studenter som skal jobbe med mennesker og sårbare grupper, bør ikke ha rusproblemer, psykiske problemer, dårlige kommunikasjonsevner eller holdninger som ikke er forenlig med yrket. (aftenposten.no 18.8.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: 27% of Medical Students Are Depressed. In the new research published in the Journal of the American Medical Association, researchers analyzed nearly 200 studies of 129,000 medical students in 47 countries. They found that 27% of medical students had depression or symptoms of it, and 11% reported suicidal thoughts during medical school. (time.com 10.12.2016).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Psychopathy of 1,800 prisoners leads to novel diagnostic tool for criminals and non-criminals alike (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

(Anm: Introduction and validation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sample. Conclusion. This brief measure of psychopathic traits uncontaminated with behavioral items can be used in the same way among participants with and without criminal history. Journal of Criminal Justice 2016;46: 9–17 (September 2016).)

(Anm: Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien. (aftenposten.no 25.8.2015).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Det var også barn som ble utsatt for lobotomi, noe jeg tror mange ikke er klar over (- det var for å skape ro og orden i sykehusets sovesaler)

Gir ut bok om skamplettene i Norges historie
nrk.no 17.2.2014
Sigmund Aas og Thomas Vestgården (t.h.) debuterer sammen med boken «Skammens historie».

I år feirer vi 200-årsjubileet for Grunnloven. Bokdebutantene Thomas Vestgården og Sigmund Aas vil ikke ødelegge festen, men har ikke noe imot å jekke den ned et par hakk. (...)

– Verre enn jeg kunne forestille meg
– Ideen kom egentlig ganske spontant, den ramlet ned i hodet på meg. Jeg kontaktet min gode venn Thomas og siden har det gått slag i slag, sier Sigmund Aas, en av forfatterne bak boken.

– Vi tenkte at 200-årsjubileet kom til å trenge en bok som forteller om skyggesidene i den norske stats historie. Det er ting som vanligvis ikke blir inkludert i festtalene, legger medforfatter Thomas Vestgården til. (...)

I november 1951 blir Gudrun lobotomert. I sin tid på Gaustad ble hun utsatt for 42 elektrosjokk. En uke senere er Gudrun i dårlig form, hun er slapp og har feber. En pleier noterer at det renner 'blodvann og maserert hjernevev'. Det bemerkes i journalen at legene ikke fant det nødvendig å undersøke henne nærmere. Gudrun døde i løpet av den påfølgende natten. - Thomas Vestgården og Sigmund Aas / Skammens historie, s. 90

Mellom 1941 og 1959 skal minst 2 500 mennesker ha blitt offer for lobotomi ved statlige norske sykehus – tre ganger så mange som i USA og dobbelt så mange som Storbritannia, i forhold til innbyggertall.

– På Gaustad sykehus i Oslo hadde de en dødsrate på 24 prosent. Behandlingene var ikke for pasientens beste, det var for å skape ro og orden i sykehusets sovesaler. Det var også barn som ble utsatt for lobotomi, noe jeg tror mange ikke er klar over. (...)

- Overgrepet mot taterne

Overgrepet mot taterne
Av professor dr. philos. Knut Aukrust, styreleder Holocaustsenteret
aftenposten.no 19.11.2011
Statlig umoral. På Ris kirkegård i Oslo, ved skammens stein, er det en anonym fellesgrav over døde fra Gaustad sykehus. Antallet er usikkert, men det dreier seg om ca. 50 fra perioden 1965-1989, flere av taterslekt, ofre for fysiske overgrep som lobotomering og sterilisering. De siste 10 årene har 7. mai vært en markering over taternes ofre for storsamfunnet Norges forsøk på å disiplinere sine innbyggere, nær sagt koste hva det koste vil. Behandlingen av tatere dreier seg om umoral i ekstremt format, ja jeg tror dessverre det er slik som leder for Taternes Landsforening Leif Brodin Larsen gjentatte ganger har hevdet, at vi her står overfor et folkemord. Og aktørene var det offentlige, storting og lovverk, legevitenskap og psykiatri, statskirke og frivillige kristne organisasjoner: alle som ville det så vel. Vi kan nesten snakke om det godes banalitet - for som det heter i et gammelt ordtak: Veien til helvete er brolagt med gode hensikter. (...)

(Anm: Debatt Holger Gustavsen styreleder, Romanifolkets/taternes senter. Tvangssterilisering og kriminalisering. Familier som ble splittet ved tvang. Ufrivillig «omskolering». Få grupper er blitt utsatt for så alvorlige overgrep fra storsamfunnet som taterne. (aftenposten.no 29.5.2015).)

(Anm: Kronikk av leder for Tater/romani-utvalget: Statens politikk har vært feilslått og nedbrytende i hundre år. Den har redusert livskvaliteten for mange og skapt en frykt for myndigheter som går i arv, mener leder av Tater-/romaniutvalget. Knut Vollebæk leder av Tater-/romaniutvalget (aftenposten.no 1.6.2015).)

(Anm: Norske nazister ville sende tatere til konsentrasjonsleire. Sentrale norske nazister ønsket å sende tatere til tyske konsentrasjonsleire under krigen, men det ble ikke gjennomført fordi det ville by på praktiske utfordringer. (aftenposten.no 1.6.2015).)

(Anm: Ny forskning: Barn kan arve foreldrenes traumer En oppsiktsvekkende studie av Holocaust-overlevere viser at deres opplevelser kan påvirke barnas gener. En oppsiktsvekkende studie av Holocaust-overlevere viser at deres opplevelser kan påvirke barnas gener. Foreldre som sliter med vedvarende angst og depresjon etter ekstreme opplevelser, har genforandringer som kan overføres til barna og gjøre dem mer utsatt for lignende psykiske lidelser. (…) Det er imidlertid ikke bare stress og traumer som kan overføres til neste generasjon, men også miljøforhold som kosthold, røyking og annet. Det er derfor man i forskningsmiljøerhalvt i spøk og halvt i alvor snakker om «arvesynden». (aftenposten.no 14.9.2015).)

(Anm: Barn arver neppe foreldrenes traumer. Aftenposten videreformidler onsdag tilsynelatende sensasjonelle forskningsfunn om at overlevende fra Holocaust har videreført sine traumer til avkommets gener. Påstanden gis tyngde ved at direktør ved Bioteknologinemda, Sissel Rogne, går god for studiens konklusjoner. Rogne kan neppe ha lest originalartikkelen, som sto på trykk i Biological Psychiatry i april 2015. Studien er faglig usedvanlig svak og burde vært stoppet av redaktøren i forbindelse med fagfellevurderingen av arbeidet. (aftenposten.no 19.9.2015).)

- Kun én tater i fellesgraven

Kun én tater i fellesgraven
aftenposten.no 24.2.2014
«Skammens stein» er blitt selve symbolet på overgrep som ble begått i psykiatrien i Norge på 1900-tallet. Historiker Per Haave har konkludert med at det ikke er knyttet spesiell dramatikk til akkurat denne fellesgraven. – Gravstedet har fått en sterk, symbolsk betydning, men resultatene av overgrepene knyttet til behandlingen på Gaustad, er ikke å finne i denne graven, sier Haave.

Fellesgraven på Ris kirkegård har stått som et symbol på overgrep mot romanifolket og ofrene for lobotomi og tvangssterilisering. Men sannheten om hvem som ligger begravd her, er en annen. For første gang har en forsker fått innsyn i samtlige pasientjournaler til de gravlagte i fellesgraven.

Det har vært antatt at mange av de gravlagte har vært ofre for tvangssterilisering og lobotomi, og at flere av dem var av romanislekt.

Som et ledd i å undersøke gjennomføringen av politikken overfor taterne har et offentlig oppnevnt granskingsutvalg fått innsyn i samtlige pasientjournaler til de gravlagte under «skammens stein» (se faktaboks).

- Bare én stemte mot skjebnesvanger lov om tvangssterilisering (- Én mann sto alene)

Bare én stemte mot skjebnesvanger lov om tvangssterilisering
aftenposten.no 31.5.2014
Vi skriver 9. mai 1934. Adolf Hitler har vært diktator i Tyskland i over ett år, og Bjørnstjerne Bjørnsons yngste sønn Erling står på talerstolen i Stortinget.

«Det er naturlig at valget til å fremlegge denne proposisjon er falt på en bonde. For der er ingen som gårdbrukerne der daglig kan iaktta den uhyre fordel som en gjennemført rasehygiene har for gårdsdriften.»

Erling Bjørnson fra Bondepartiet (nå Senterpartiet) var saksordfører for den famøse lov om sterilisering som åpnet for tvangssterilisering av nordmenn.

Den førte blant annet til at mange av romanifolket, særlig kvinner, ble tvangssterilisert eller ble sterilisert «frivillig» etter press. Også titusenvis av andre «åndssvake» ble sterilisert.

Forfattersønnen fortsetter i Stortinget med å snakke om «ugress» og «snyltedyr» og skryter av Tyskland som har vedtatt tvangssterilisering for «å befri de kommende generasjoner for å trekkes med en overbelastning av degenererte mennesker».

Bjørnson ble under krigen et aktivt NS-medlem.

Hele debatten med mange flere rasistiske argumenter av Bjørnson kan du lese her.

Én mann sto alene
Det var én mann som hevet røsten mot slike argumenter og stemte mot flertallet. Han var ikke fra Høyre, Venstre eller Arbeiderpartiet, men fra Samfundspartiet.

Gjert E. Bonde sa det slik: «Dette lovforslaget (...) er et av de farligste lovforslag som overhode har sett dagens lys i landet».

Selv om det ikke sto direkte i lovforslaget at dette hadde noe med rasehygiene å gjøre, var det ingen tvil i debattkonteksten om at dette var et av virkemidlene for å få en «renere norsk rase». 1. juni ble lovforslaget endelig vedtatt i Stortinget.

Hvem var denne Bonde som våget å opponere mot forslaget som skulle sikre rasehygienen - som var mer eller mindre politisk korrekt på 30-tallet?

Han representerte et parti som i to perioder på 30-tallet var inne på Stortinget - Samfundspartiet. Det som sto for en form for holisme og nye økonomiske tanker.

Les også: Noen av kvinnene ble truet med at barna de hadde, ville bli tatt fra dem dersom de ikke lot seg sterilisere (…)

Én mann sto alene
Det var én mann som hevet røsten mot slike argumenter og stemte mot flertallet. Han var ikke fra Høyre, Venstre eller Arbeiderpartiet, men fra Samfundspartiet.

Gjert E. Bonde sa det slik: «Dette lovforslaget (...) er et av de farligste lovforslag som overhode har sett dagens lys i landet».

Selv om det ikke sto direkte i lovforslaget at dette hadde noe med rasehygiene å gjøre, var det ingen tvil i debattkonteksten om at dette var et av virkemidlene for å få en «renere norsk rase». 1. juni ble lovforslaget endelig vedtatt i Stortinget.

Gjert E. Bonde (1885-1966) var den eneste som ikke ville at staten skulle tvinge kvinner og menn til å sterilisere seg. (…)

- Den norske stat betalte Nazi-Tyskland for å transportere vekk norske rom

Den norske stat betalte Nazi-Tyskland for å transportere vekk norske rom
dagbladet.no 13.2.2015
Norge kranglet med Frankrike og Belgia og nektet å anerkjenne rom med norske pass.
Tre generasjoner i tre norske romfamilier ble nesten utslettet i de nazistiske konsentrasjons- og utryddelsesleirene. Av 66 norske rom som ble deportert, overlevde bare fire, to kvinner og to menn.

De overlevende kom fra de tre store familiene Karoli, Modis og Josef, som sterkt ble rammet, med drepte familiemedlemmer fra 65 års alder og ned til spedbarn. Rom var utestengt fra Norge etter 1927 gjennom den såkalte «sigøynerparagrafen» i Fremmedloven.

Da et følge på 68 norske rom sto på den dansk-tyske grensen i Padborg i 1934 og ville hjem til Norge, ble de avvist av norske myndigheter. Det ble av Centralpasskontoret hevdet at det ikke eksisterte «sigøynere» som hadde borgerrett i Norge, selv om de hadde norske pass.

Verken Sverige eller Danmark ønsket å ta imot denne romgruppen, som heller ikke var ønsket i Tyskland eller Belgia. (…)

(Anm: Et svart kapittel Fortellingen om hvordan rom ble behandlet før, under og etter 2. verdenskrig er en del av vår felles historie. Dette bør vi alle kjenne til, også hvilken rolle den norske staten hadde. (nrk.no 18.2.2015).)

(Anm: Solberg beklager rasistisk rom-politikk. Statsminister Erna Solberg kom i ettermiddag med en offisiell beklagelse til norske rom for behandlingen de har fått av norske myndigheter. Solberg mener tiden er høyst moden for «et moralsk oppgjør med en mørk del av vår historie». (nrk.no 8.4.2015).)

- Lille Ruth Sakolsky ble deportert fra Norge til Auschwitz i februar 1943, som en av de siste norske jødene. I en ny bok vil historiker Bjarte Bruland forklare hvordan deportasjonen kunne skje.

Ruth (2) ble sendt til Auschwitz
dagsavisen.no 4.5.2017
Lille Ruth Sakolsky ble deportert fra Norge til Auschwitz i februar 1943, som en av de siste norske jødene. I en ny bok vil historiker Bjarte Bruland forklare hvordan deportasjonen kunne skje.

25. februar 1943 forlot det tyske transportskipet «Gotenland» Oslo og Norge. Om bord var 2 år gamle Ruth Sakolsky og moren hennes Rebekka, begge hentet i Tromsø. Til sammen 158 jøder, de fleste fra Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet ble sendt ut av landet denne dagen, etter å ha vært internert i Bredtveit fengsel i flere måneder. Der hadde de sittet siden de kom for seint til «Donau»- og «Monte Rosa»-transportene, som 26. november 1942 gikk ut fra Oslo med bestemmelsessted Auschwitz. Også Ruth og moren hennes endte til slutt sine liv i gasskammeret i Auschwitz.

Les også: Stillheten etter Steinmann(…)

- Et av verdens mest berømte forsøk kan ha blitt misforstått

Et av verdens mest berømte forsøk kan ha blitt misforstått
nrk.no 23.11.2012
Trykk på knappen og gi et støt. Dette bildet er fra en etterligning av Milgrams opprinnelige eksperiment i 1961.

Psykologiprofessorer mener Stanley Milgram feiltolket resultatene i sitt berømte eksperiment der deltakere gav forsøkspersoner elektriske støt.

– Menneskers villighet til å adlyde ordre er avhengig av at man identifiserer seg med autoriteten og har en genuin følelse av at det man gjør er rett, skriver de to forskerne Alexander Haslam og Stephen Reicher i en ny studie.

Analysen deres går på tvers av den utbredte oppfatningen om at en sterk autoritet, som en offiser, myndighetsperson eller professor, kan få helt vanlige folk til å gjøre grusomme handlinger.

Forskerne mener det berømte Milgram-eksperimentet fra 1961, der vanlige mennesker endte med å gi hverandre kraftige støt, handler mer om å få folk til å tro på viktigheten av det de gjør, enn å blindt følge ordre.

Psykologiprofessorene mener Milgram har feiltolket resultatene sine.

• Sjå NRK-dokumentar basert på Milgrams eksperiment: Når døden blir underholdning

Ga elektrisk støt
– Eksperimentet krever at du fortsetter, sa psykologiprofessor Stanley Milgram til forsøkspersoner som var i tvil.

I eksperimentet hans hadde noen av forsøkspersonene rollen som lærer, og skulle gi et elektrisk støt hver gang eleven svarte feil på et spørsmål. Det deltakerne ikke visste, var at eleven var en skuespiller, og at støtene ikke var ekte.

Milgram undersøkte hvor langt folk er villige til gå. (...)

(Anm: Contesting the “Nature” Of Conformity: What Milgram and Zimbardo's Studies Really Show. PLoS Biol 10(11): e1001426.)

(Anm: Studie: Ja, vi gir elektriske støt om vi blir bedt om det. Forskere ville gjenskape et beryktet eksperiment for å se om vi etter 50 år fortsatt er villig til å gi andre mennesker grusomme støt. Svaret var utvilsomt ja. Eksperimentet polske forskerne har gjort, er basert på Milgrams legendariske og omdiskuterte lydighetseksperiment fra 1961 og er publisert i Society for Personality and Social Psychology. – Når man lærer om Milgrams eksperiment, vil flesteparten påstå "jeg ville aldri gjort noe sånt", sier sosialpsykolog Tomasz Grzyb, en av forskerne bak den nye studien. (nrk.no 19.3.2017).)

- Legemiddelindustrien er ond?

«Legemiddelindustrien er ond»
Bok - sakprosa - Ben Goldacre - Kvakksalverne
aftenposten.no 12.8.2012
Legemiddelindustrien er blitt en av verdens største og mest profitable næringer, den presser fortjenesten til siste dråpe, mener den engelske medisineren og publikumsyndlingen

Helt opp mot vår tid hadde legekunsten så skrøpelig vitenskapelig grunnlag at det kunne være tryggere å ty til folkemedisinen, konstaterer Ben Goldacre.

«Før 1935 var legene i bunn og grunn ubrukelige », skriver han. Alt vi forbinder med moderne medisin har fått sitt gjennombrudd siden den gang, fastslår Goldacre. I fordums tid kunne legene langt oftere enn i dag ta livet av sine pasienter, med årelating og andre skrekkelige metoder. Var det rart at mange oppsøkte folkemedisin
og naturmedisin? Og hva med homeopatene? De var i hvert fall ikke farlige, slik legene kunne være, etter hans syn.

Ben Goldacre (38) er anerkjent og omstridt. Alt ganske ung vakte han internasjonal oppmerksomhet med sine avsløringer av dem han mener er falske profeter innen helbredelsens kunst. Han har bakgrunn fra Oxford og andre av de beste læresteder, og er samtidig totalt ukonvensjonell. I hans bestselger Kvakksalverne (Bad Science) som Rune Moen har oversatt utmerket til norsk, hadde jeg ventet, på bakgrunn av presseintervjuer, at Goldacre særlig ville svinge pisken over den alternative medisin.

Det gjør han jo. I hvert fall avviser han homeopatenes medisiner som bare tull. Men den sterkeste dom feller Goldacre over to langt sterkere makter: den farmasøytiske industri og kosttilskuddsindustrien.

Industrien forfører legene
«Legemiddelindustrien er ond», lyder forfatterens dom. Den er blitt en av verdens største og mest profitable næringer, den fanger og forfører legene med sine knep, den presser fortjenesten til siste dråpe med ublu priser, så lenge patentene gir enerett, den misbruker og forvrenger forskningsresultater og forfusker bivirkningene, skriver Goldacre. Industrien produserer livsnødvendigheter, ridende på et offentlig finansiert helsevesens brede rygg, men møter knapt hindere i sin hensynsløse jakt på utbytte til aksjonærene, mener denne refseren.

Kosttilskuddsindustrien slipper ikke lettere. Goldacre hevder at de fleste av dens produkter er virkningsløse og overprisede blendverk som lurer godtroende legfolk trill rundt.

Vi pressefolk blir hudflettet for hva vi kaster oss på. Hvem serverer i dag askeavkok, 1970-tallets farsott, den gang viet utallige førstesider? (...)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

- I visse situasjoner gjør folk skremmende ting

- I visse situasjoner gjør folk skremmende ting
aftenposten.no 19.12.2008
Forskere har gjentatt det kontroversielle Milgram-eksperimentet.

- Det vi har funnet ut, er en bekreftelse av tidligere resultater: Hvis du setter folk i visse situasjoner, vil de oppføre seg på overraskende - og ofte til og med skremmende - måter, sier professor Jerry Burger ved Santa Clara universitetet i California, til Reuters. (...)

Resultatet viser at hele 70 prosent av forsøkspersonene var villige til å gi elektriske sjokk på 150 volt eller mer. På ett tidspunkt under testen ble det hentet inn en forsøksperson som nektet å gi sjokk større enn 150 volt. Til tross for dette avbruddet, fortsatte 63 prosent å ville gi støt over 150 volt.

- Det var overraskende og skuffende, sier Burger.

Det var ingen forskjell på kvinner og menn, hvor gamle de var eller hvilket samfunnslag de tilhører, ifølge Burger.

Burgers forskning ble publisert i American Psychologist fredag. (...)

(Anm: REPLICATING MILGRAM: RESEARCHER FINDS MOST WILL ADMINISTER SHOCKS TO OTHERS WHEN PRODDED BY 'AUTHORITY FIGURE'. The American Psychological Association (APA) (apa.org 19.12.2008).)

(Anm: Når hjernen følger ordre. En moderne versjon av de kontroversielle Milgram-forsøkene er nylig gjennomført. (…) I en av de mest omtalte vitenskapelige studiene fra 2015 har en stor gruppe forskere arbeidet frivillig for å gjenta over hundre psykologiske forsøk for å se om resultatene ble de samme som i de originale rapportene. (morgenbladet.no 18.3.2016).)

- Gjentagelse av Milgram: - Lydighetsrater uforandet gjennom mer enn 40 år

Four Decades After Milgram, We’re Still Willing to Inflict Pain (Fire tiår etter Milgram, er vi fremdeles villig til å påføre andre smerter)
nytimes.com 28.12.2008
In 1963, Stanley Milgram, an assistant professor of psychology at Yale, published his infamous experiment on obedience to authority. Its conclusion was that most ordinary people were willing to administer what they believed to be painful, even dangerous, electric shocks to innocent people if a man in a white lab coat told them to. (...)

REPLICATING MILGRAM: RESEARCHER FINDS MOST WILL ADMINISTER SHOCKS TO OTHERS WHEN PRODDED BY 'AUTHORITY FIGURE' (GJENTAGELSE AV MILGRAM: FORSKERE FINNER AT DE FLESTE VIL GI ANDRE ELEKTRISK SJOKK NÅR DE OPPILDNES AV "AUTORATIV PERSON")
apa.org 19.12.2008 (The American Psychological Association (APA))
Lydighetsrater uforandet gjennom mer enn 40 år; Ingen forskjell på menn og kvinner (Obedience Rates Essentially Unchanged in More than 40 Years; No Differences Between Men and Women)

WASHINGTON—Nearly 50 years after one of the most controversial behavioral experiments in history, a social psychologist has found that people are still just as willing to administer what they believe are painful electric shocks to others when urged on by an authority figure.

Jerry M. Burger, PhD, replicated one of the famous obedience experiments of the late Stanley Milgram, PhD, and found that compliance rates in the replication were only slightly lower than those found by Milgram. And, like Milgram, he found no difference in the rates of obedience between men and women.

Burger's findings are reported in the January issue of American Psychologist, the flagship journal of the American Psychological Association. The issue includes a special section reflecting on Milgram's work 24 years after his death on Dec. 20, 1984, and analyzing Burger's study. (...)

(Anm: Studie: Ja, vi gir elektriske støt om vi blir bedt om det. Forskere ville gjenskape et beryktet eksperiment for å se om vi etter 50 år fortsatt er villig til å gi andre mennesker grusomme støt. Svaret var utvilsomt ja. Eksperimentet polske forskerne har gjort, er basert på Milgrams legendariske og omdiskuterte lydighetseksperiment fra 1961 og er publisert i Society for Personality and Social Psychology. – Når man lærer om Milgrams eksperiment, vil flesteparten påstå "jeg ville aldri gjort noe sånt", sier sosialpsykolog Tomasz Grzyb, en av forskerne bak den nye studien. (nrk.no 19.3.2017).)

Harm to self outweighs benefit to others in moral decision making.

(Anm: Harm to self outweighs benefit to others in moral decision making. Significance. Principles guiding decisions that affect both ourselves and others are of prominent importance for human societies. Previous accounts in economics and psychological science have often described decision making as either categorically egoistic or altruistic. Instead, the present work shows that genuine altruism is embedded in context-specific egoistic bias. Participants were willing to both forgo monetary reward to spare the other from painful electric shocks and also to suffer painful electric shocks to secure monetary reward for the other. However, across all trials and conditions, participants accrued more reward and less harm for the self than for the other person. These results characterize human decision makers as egoistically biased altruists, with important implications for psychology, economics, and public policy. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(30):7963–7968.)

- 82 % av deltakerne var villige til å påføre andre mennesker smerte helt til offeret døde (- de fleste mennesker kan forvandles til torturbødler)

Når døden blir underholdning
nrk.no (15.12.2010) (REZOFILMS)
(The Game of Death) Dokumentar. Hvor sterk er konkurranseinstinktet? En dokumentar hvor det lages et fiktivt tv show for å se hvor langt deltakerne er villig til å gå.

Tilgjengelig til 10.10.2013, kun i Norge. (...)

(Anm: The Game of Death (youtube.com).)

(Anm: FN stiller ut syriske tortur-bilder som sjokkerer verden. - Vi må ikke se vekk, sier FN om de grusomme bildene. (dagbladet.no 11.3.2015).)

Psykologiforsøget der løb løbsk
videnskab.dk 28.3.2010
For nylig viste et fransk tv-program, at de fleste mennesker kan forvandles til torturbødler. I 1971 løb et lignende eksperiment løbsk, da forsøgslederen i løbet af få dage blev forvandlet fra ambitiøs forsker til sadistisk fængselsinspektør.

Den 17. marts 2010 sendte tv-kanalen France 2 en dokumentarudsendelse, hvor 64 ud af 80 tv-show-deltagere frivilligt sendte en smertefuld ladning stærkstrøm igennem en uskyldig quizdeltager.

I virkeligheden var strømofferet skuespiller, og tv-programmet var en rekonstruktion af psykologen Stanley Milgrams berømte eksperiment fra 1961. (...)

Elektrosjokk-sjokk
nrk.no 17.3.2010 (Kveldsnytt)
Elektrosjokk i spørreprogram

Fjernsynets makt er blitt demonstrert på uhyggelig vis i Frankrike. Tre av fire deltakere i et spørreprogram var villige til å utsette andre deltakere for kraftige elektrisk støt hvis de svarte feil.

Dødsleken heter det franske TV-showet der noen av deltakerne svarer på spørsmål mens andre straffer dem dersom de svarer feil. Straffen er elektrosjokkbehandling som etter hvert blir kraftigere og kraftigere.

82 % av deltakerne var villige til å påføre andre mennesker smerte helt til offeret døde. Men offeret var en skuespiller. Dette var et eksperiment overvåket av psykologer. (…)

Jean Léon Beauvois: Jeg trodde ikke sånn på fjernsynets makt. Så jeg ble virkelig overrasket over at man oppnådde så høye tall.

Forskere har gjort liknende eksperimenter tidligere. Nå ville TV-selskapet vise hvilken makt fjernsynsmedia kan ha. (...)

Game of Death: France's Shocking TV Experiment (Dødsleken: Sjokkerende fransk TV-eksperiment)
timesonline.co.uk 17.3.2010
Is a crusading French documentary maker striking a blow at the abusive powers of television — or simply taking reality TV to a new low of cynicism and bad taste? That's the question viewers across France are asking in light of Christophe Nick's new film Game of Death, which aired on French television Wednesday night. The documentary has generated a massive amount of attention — and naturally, courted controversy — because of the dilemma that faced contestants on a fake game show in the film: Would they allow themselves to be cajoled into delivering near-lethal electrical charges to fellow players, or rather follow their better instincts and refuse? (...)

(Anm: "Death game" asks how far we will go (youtube.com).)

- Hva grupper gjør med individer

Hva grupper gjør med individer
Knut Olav Åmås - Kultur- og debattredaktør i Aftenposten
aftenposten.no 23.7.2010
Cass Sunstein er en utfordrende og fascinerende sakprosaforfatter. (...)

NY KUNNSKAP. Hva skjer egentlig med oss når individer blir til grupper? Jo, ut kommer holdninger og handlinger som enkeltmennesker aldri ville stått for. (...)

I sin viktigste bok, Why societies need dissent fra 2003, argumenterer han for verdien av uenighet. Mest kjent er han for Nudge som han skrev med Richard Thaler i 2008. Der er tesen at folk påvirkes mer enn de tror av flyktige følelser og ofte handler i strid med egne, mer rasjonelle planer.

Gruppens dynamikk
Den nye bokens budskap er litt i slekt med begge disse. Litt forenklet: Når mennesker kommer sammen i grupper, begynner de å tenke og gjøre ting som de overhodet ikke ville gjort på egen hånd. Nå snakker vi ikke bare om terrorister, men like mye om skoleungdom. For det handler om noe som vi kan kalle gruppedynamikk: Særlig når folk befinner seg i grupper med likesinnede, og spesielt når de er avsondret sosialt, er de tilbøyelig til å bli mer ekstreme enn på egen hånd.

Men er ikke alt dette litt kontraintuitivt? Skulle man ikke tro at medlemmer av en diskuterende og forhandlende gruppe tvert imot blir mindre ekstreme, får slipt av kantene og inngår kompromisser?

Jo, de blir for så vidt mer like – men i en tilspisset retning. De mest ekstreme synspunktene i en aktuell gruppe vinner ofte diskusjonene. Hvorfor? Blant annet fordi de enkelte medlemmer for en liten stund «glemmer» at gruppen ikke nødvendigvis er representativ og derfor lettere lar seg påvirke, viser Sunsteins akkumulerte materiale. (...)

Alle disse perspektivene bryter med å se mennesket som essensielt ondt eller godt, og etablerer snarere en situasjonsbestemt oppfatning av mennesket. Tenk på Stanley Milgrams eksperiment fra 1961, der forsøkspersoner ble overtalt av en ekspert til å påføre andre elektriske støt.

Et lignende forsøk er et fengselseksperiment ved Stanford University i 1971. En gruppe personer ble inndelt i fengselsvoktere og innsatte. Vaktene ble i stigende grad grusomme, aggressive og umenneskeliggjorte, mens de innsatte overraskende raskt gikk inn i rollen som svake ofre.

Ble avindividualisert
Dette viser muligens at menneskers individuelle trekk dessverre kan være et svakt forsvar mot gruppepress. I starten av Stanford-eksperimentet var det nemlig ingen forskjeller på de to gruppene. En uke senere var det ingen likheter mellom dem. De var begge avindividualisert.

Slik forandrer grupper individer. Eller snarere, får dem til å fortrenge hva de står for som enkeltmennesker. (...)

- Grupper bedre problemløsere

Grupper bedre problemløsere
aftenposten.no 27.9.2010
Grupper løser problemer på jobben bedre enn enkeltpersoner.

En gruppe mennesker som får samme informasjon løser problemer bedre enn det enkelte individ, viser ny forskning. Dette melder metrojobb.se

Gruppe fungerer best
Det britisk- danske eksperimentet ble utført på over seksti personer, og konkluderte med at en gruppe fatter bedre beslutninger enn det enkelte individ, gitt at de får samme informasjon.

I studien fikk to personer av gangen se fem figurer i to ulike versjoner på hver sin dataskjerm. Etterpå skulle de sammen komme frem til ulikhetene mellom de to versjonene uten å se på hverandres skjermer. (...)

- Hvis dette er en generell trend, er risikoen at man avstår å snakke positivt om grupper man har sympati for

Én grunn til at menn ikke fremsnakker kvinner
ukeavisenledelse.no 30.4.2014
http://www.ukeavisenledelse.no/2014/en-grunn-til-at-menn-ikke-fremsnakker-

Hvorfor lar en del menn være å snakke kvinnelige kollegers sak?

En tradisjonell forklaring på et slikt spørsmål, vil være kjønnsdiskriminering, men selv menn som er genuint opptatt av mer likestilling ser ut til å vegre seg for å snakke kvinnenes sak. Det konstaterer Adam Grant, Wharton-professor i ledelse, i et innlegg hos The Atlantic.

En av grunnene til dette kan være at menn som ønsker å gi sin støtte, frykter at de ikke vil bli tatt seriøst siden de selv ikke har noen egeninteresse i saken, mener Grant. Professoren viser til at studier har vist at det skjer noe med folk når hensikten med det de vil si ikke ser ut til å være i tråd med deres egen egeninteresse. De frykter at argumentasjonen vil slå tilbake på dem, og velger å avstå.

Frykten er antagelig ikke helt grunnløs. På tvers av flere studier har professorene Rebecca Ratner ved University of Maryland og Dale Miller ved Standford funnet at når menn snakker de kvinnelige rettighetenes sak, så ble de møtt med overraskelse og sinne. Hvorfor skal de snakke om dette? Kvinner som snakket kvinners sak fikk ikke den samme negative responsen.

Hvis dette er en generell trend, er risikoen at man avstår å snakke positivt om grupper man har sympati for, men ikke er en del av ut fra begrunnelser av typen: Dette er ikke min arena. Dette må noen andre ta seg av. Grant viser imidlertid til at kvinnene trenger mennenes støtte. Han viser til at hvis man skal få flere kvinner inn i lederroller, vil de trenge støtte fra både kvinner og menn. (…)

(Anm: Why So Many Men Don't Stand Up for Their Female Colleagues (theatlantic.com 29.4.2014).)

- Lucifer-effekten. Forståelse av hvordan gode mennesker blir onde (- The Lucifer Effect. Understanding How Good People Turn Evil)

Dr. Philip Zimbardo i studio - The Stanford Prison Experiment
nrk.no/nett-tv 28.1.2011 (Skavlan - Fredrik Skavlan møter norske, svenske og internasjonale gjester, bl.a. Dr. Philip Zimbardo)
(...) Det vi så her, er det som beskriver Lucifer-effekten. Det er et eksperiment der 24 studenter blir innelåst i en kjeller. De skal late som de er fanger og fangevoktere. - Hva ville du bevise med dette?

- Det er som en gresk tragedie. Vi ville finne ut hva som skjedde hvis vi tok normale og intelligente studenter. Vi valgte de mest normale og plasserte dem på et fordervet sted. Ville det gode i mennesket seire, eller ville godheten la seg forderve? Det triste svaret var: sistnevnte.

Hvor raskt begynte endringene å vise seg?

Etter halvannet døgn. Den første dagen skjedde det ikke noe. (…) Vi spurte om de ville være fange eller fangevokter. Ingen ville være vokter. Men vi slo kron og mynt om hvem som skulle være fange og vokter. (…) Jeg ville avslutte forsøket etter én dag, men neste morgen gjorde fangene opprør. De låste seg inn på cella og rev av nummerlappen på fangedrakta. Da sa fangevokterne: ”Fangene er farlige.” De så dem ikke lenger som studenter, men farlige innsatte. De sa: ”Vi må knuse opprøret.” Da endret dynamikken seg.

- Hvordan oppførte de seg da?

- De kledde dem nakne og ydmyket dem. ”Se for en liten penis…” De måtte vaske do med hendene. For hver time fikk fangene stadig mer ydmykende og fornedrende oppgaver.

Hvordan analyserer du dette fra et psykologisk ståsted?

Når vi prøver å forstå menneskelig atferd, har vi tradisjonelt konsentrert oss om personens indre, om karakterbrist og gener. Både innen psykiatri og psykologi. Men også i rettsvesen og religion. Jeg mener vi har ignorert det som omgir personen. Denne studien viser at vi må ta hensyn til situasjonens makt. Påkledningen, hvilken rolle vi spiller, om vi er anonyme eller kan identifiseres.

Det var en del av forsøket. Hva skjedde med deg?

Når en situasjon forandrer et godt menneske, skjer det gradvis. Man merker ikke at det skjer. Jeg spilte fengselsdirektøren. Jeg hadde ansvaret for administrasjonen. Alle behandlet meg som fengselsdirektør, og det ble jeg.

Påvirket det oppførselen din?

- Ja. Min oppgave var å ivareta personalet og institusjonen, ikke fangene. Da jeg så fanger som fikk gjennomgå, så jeg bare fangevokterne som gjorde jobben sin. Jeg hindret fangevokterne i å utøve fysisk vold. Men ikke psykisk vold. Det overså jeg. Jeg vet ikke hva som vill skjedd om forsøket hadde vart to uker. Hvis jeg ikke hadde måttet avbryte det.

Hvorfor måtte du det?

Det er en interessant historie. Halvveis ut i forsøket skulle doktorgradsstudenter og kolleger intervjue fanger og voktere, så de fikk se hvordan forsøket forløp. Den første var en ung kvinne jeg nettopp var blitt sammen med. Hun hadde nettopp avlagt eksamen og skulle til Berkeley. Jeg sier, ”Se på dette, Chris!” En vokter trer en pose over hodet på fangene og lenker beina deres sammen. Han skriker og banner . ”Å dorunden”, tenker jeg. Hun begynner å gråte og sier: ”Det du gjør med disse guttene er grusomt. Du er den ansvarlige her.” Hun løper ut, og jeg etter: ”Hva slags psykolog er du? Kvinner er for myke.” Da sier hun: ”Jeg vet ikke hvem du er. Jeg trodde du var en omsorgsfull person. Jeg trodde du var en omsorgsfull mann.” Det var som å få to slag i ansiktet: ”Du har rett.”

- Du så det ikke selv?

Nei. For det skjedde litt etter litt at jeg ble rollen.

Slikt ser vi i dag også, i krig. Og du var faktisk sakkyndig i rettssaken om Abu Grahid? Fengselet i Irak.

Her hadde man amerikanske soldater. Vi ser det samme bildet, bare verre. Men Bush-administrasjonen sa: ”Ikke skyld på systemet. De er råtne egg.” Men de var gode soldater som ble plasser i et råttent miljø. (...)

(Anm: Philip Zimbardo (en.wikipedia.org).)

(Anm: Daniel Goleman: - Det betyr, og det er foruroligende, at i samfunnet generelt, er det slik at de som har makten har liten forståelse for hvordan beslutninger påvirker folk. Og jeg mener at det er et problem i samfunnet. Skavlan (Gjest bl.a. Daniel Goleman) (nrk.no/nett-tv 25.9.2015).)

(Anm: Daniel Goleman (en.wikipedia.org).)

- I dag regnes det fremdeles som en av de mest sentrale sosialpsykologiske eksperimentene i psykologiens historie.

Stanford Prison Experiment
no.wikipedia.org (4.9.2013)
Stanford Prison Experiment var et sosialpsykologisk eksperiment utført av Philip Zimbardo, Craig Haney og Curtis Banks i 1971 på universitetet i Stanford, California, USA. Eksperimentet var utformet som et rollespill med fanger og fangevoktere, og skulle ta for seg mellommenneskelig dynamikk i et fengselsmiljø. Spesielt var målet med ekseperimentet å undersøke i hvilken grad disposisjonelle eller situasjonelle faktorer spiller inn på menneskers atferd i grupper. Selv om eksperimentet var tenkt å vare i to uker, ble det avsluttet allerede etter 6 dager, fordi forholdet mellom fanger og fangevoktere eskalerte på en slik måte at det ble fare for liv og helse. I dag regnes det fremdeles som en av de mest sentrale sosialpsykologiske eksperimentene i psykologiens historie.(...)

Tekstoppgave: The Stanford prison experiment
psykologi.cappelendamm.no 9.2.2011
I 1972 gjennomførte psykologen Philip Zombardo og hans kollegaer et eksperiment der 24 person ble plassert i et simulert fengselsmiljø der noen var fanger og noen var fangevoktere. Forskerne ønsket å se hvordan en slik situasjon påvirket menneskelig atferd.

Nedenfor kan du lese en beskrivelse av dette forsøket og hvordan det gikk. Teksten er på engelsk.

Les teksten i artikkelen og se filmen om eksperimentet på Youtube. Svar deretter på oppgavene. (...)

(Anm: Stanford Prison Experiment (youtube.com).)

Forskning på menneskets sadisme – etisk uforsvarlig
etikkom.no 23.6.2009
I 1971 gjennomførte en forskergruppe ved Stanford universitetet i USA et psykologisk forskningsprosjekt, The Stanford Prison Experiment. Prosjektet gikk ut på å studere den psykologiske effekten av å være fanger og fangevoktere.

Deltakerne, frivillige, normale og friske studenter, skulle være i settingen i 14 dager. Forsøkte måtte imidlertid avbrytes etter bare 6 dager. Allerede etter få dager viste «fangevokterne» sadistiske tendenser, og de «innsatte» fikk symptomer på depresjon og stress.

Eksperimentet under ledelse av Philip Zimbardo, søkte etter frivillige forsøkspersoner i lokalavisen i småbyen Palo Alto. Over 70 unge menn svarte, og etter en rekke intervjuer og psykologiske tester ble 24 plukket ut til å delta. Disse ble vurdert som normale og friske uten kriminelt rulleblad, rusproblemer eller mentale forstyrrelser. Gjennom tilfeldig utvalg skulle noen være innsatte og andre skulle være fangevoktere. (...)

Gruppementalitet gjør oss til brutale bødler
illvit.no (IV nr. 5/2008 s. 78-79)
Da bildene fra Abu Ghraib-fengselet i Irak kom frem i lyset, sjokkerte de hele verden. Men selv den mest overbeviste pasifist er klar til å utøve tortur hvis et mektig kollektiv visker ut hans personlighet. Det hevder den amerikanske psykologen Philip Zimbardo i boken The Lucifer Effect – og en rekke forskerkolleger gir ham rett. (...)

Books:
Philip Zimbardo: The Lucifer Effect, Random House, 2007
Websites: http://www.lucifereffect.com/ - http://www.zimbardo.com/
Magazines:
Personality And Social Psychology Bulletin, Vol32, 2006, p525
Science, Vol306, 26/11/04, p1482
Psychological Science, Vol17, 10/06, p847
Scan, Vol2, 2007, p45
New Scientist, 14/04/07, p42 (...)

Philip Zimbardo
morgenbladet.no 17.7.2009
Født i 1933 i New York City.

Doktorgrad i psykologi fra Yale University i 1959.

Ansatt ved Stanford University i California siden 1968.

Gjennomførte The Stanford Prison Study i 1971. 24 studenter deltok i eksperimentet, som gikk ut på å studere hvordan situasjoner kan forandre menneskers identitet og verdier.

I boken The Lucifer Effect. Understanding How Good People Turn Evil (Random House 2007) beskriver han eksperimentet og sammenligner det med Abu Ghraib-overgrepene.

Zimbardo har gitt ut rundt 50 bøker. Han har blant annet forsket på ondskap, vold, forholdet til tid, sjenerthet, galskap, hypnose.

I oktober starter opptakene til en film om Stanford-eksperimentet, regissert av Christopher McQuarrie. (...)

Philip Zimbardo
snl.no/no (31.1.2011)
Philip Zimbardo, Philip George Zimbardo, født 23. mars 1933, amerikansk psykolog, professor i sosialpsykologi ved Stanford-universitetet. Zimbardo er kjent for det såkalte fengselseksperimentet, der forsøkspersoner tilfeldig fikk tildelt roller som henholdsvis fange og vokter. I løpet av kort tid viste det seg at forsøkspersonene gikk inn i disse rollene i en slik grad at forsøket måtte avbrytes. Zimbardo har også bidratt med forskning innenfor sjenanse og har en betydelig lærebokproduksjon, bl.a. en anerkjent innføringsbok i psykologi, Psychology and life (16. utg. 2002, sammen med Gerrig).

Anbefalt lenke: Nettsider om Zimbardo (...)

- Grupper får gode mennesker til å gjøre onde ting

Grupper får gode mennesker til å gjøre onde ting
Aftenposten.no 17.6.2014
Gruppepress er et velkjent fenomen for alle som har overlevd ungdomsskolen. Og nå har forskere fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) slått fast at grupper kan få oss til å ta valg som bryter med våre overbevisninger. Forskerne skannet hjernen til en gruppe med frivillige forsøkspersoner, og så at hjernen reagerte mindre når de ble bedt om å skade noen som var utenfor sin egen gruppe, sammenlignet med å skade de som var en del av gruppen. (…)

- Funksjonshemmede barn mer voldsutsatt

Funksjonshemmede barn mer voldsutsatt
aftenposten.no 30.5.2013
I verden i dag lever omtrent 93 millioner barn med en funksjonsnedsettelse. Fire av fem av disse bor i utviklingsland.

Forlatt, forsømt eller institusjonalisert. Det er hverdagen for en stor del av verdens funksjonshemmede barn.

Det viser UNICEFs årlige tilstandsrapport om verdens barn. Rapporten gir fersk global statistikk på et utvalgt område, og i år har organisasjonen valgt å fokusere på barn med nedsatt funksjonsevne.

Gjemmes bort
Konklusjonen i rapporten er at barn med nedsatt funksjonsevne er «usynlige» i mange samfunn. I det legger organisasjonen at det å få et barn med nedsatt funksjonsevne er så skambelagt i mange kulturer at barna gjemmes bort. Så mange som minst en tredjedel av de barn i verden som ikke går på barneskole, er funksjonshemmede. Mange blir heller aldri registrert, noen blir til og med drept, står det i rapporten.

- Det har gått altfor lenge uten at vi har klart å løfte situasjonen for denne gruppen barn. Det er på høy tid at vi setter et tydelig fokus på denne gruppen, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF.

Faller igjennom
I tillegg til å være såkalte «usynlige barn», har barn med nedsatt funksjonsevne tre til fire ganger så stor sannsynlighet for å bli utsatt for vold og overgrep, viser rapporten. I tillegg blir mange plassert i institusjon, noe som også øker risikoen for vold og overgrep drastisk.

- Dette er barn som har evner, men som har flere barrièrer enn andre barn. Det handler derfor ikke om å redde disse barna, men om å fjerne hindringer og se dem som barn, ikke som funksjonshemmede, sier Apeland. (...)

- Ansatte truer og provokerer patienter (- En rapport konkluderede herefter, at der herskede en subkultur)

Efter BT-afsløringer: Nu ruller der hoveder på psykiatrisk hospital
bt.dk 17.10.2013
BTs dækning af forholdene på den retspsykiatriske afdeling i Risskov førte i foråret 2013 til, at Region Midtjylland selv iværksatte en undersøgelse af hospitalet. Det har nu fået konsekvenser for 10 ansatte på stedet.

BT kunne i foråret afsløre det ene graverende forhold efter det andet på den retspsykiatriske afdeling i Risskov. Nu får det konsekvenser for 10 ansatte, mens ledelsen går fri.

Efter BTs afdækning af flere kritisable forhold på den retspsykiatriske afdeling i Risskov, undersøgte Region Midtjylland selv hospitalet. En rapport konkluderede herefter, at der herskede en subkultur, hvor en gruppe ansatte truede og provokerede patienter.

Det har nu fået konsekvenser for 10 ansatte på stedet. Syv af dem har fået en skriftlig advarsel, mens to er blevet fyret. Samtidig har et vikarbureau fået besked på ikke igen at sende en navngiven vikar til Risskov.

Flere tidligere ansatte er stået frem i BT og har fortalt om den dårlige kultur, hvor psykiatriske patienter blev ydmyget på stedet uden ledelsen greb ind. (...)

LÆS OGSÅ: Rapport afslører: Ansatte truer og provokerer patienter på Risskov

Flere tidligere ansatte er stået frem i BT og har fortalt om den dårlige kultur, hvor psykiatriske patienter blev ydmyget på stedet uden ledelsen greb ind. (...)

(Anm: Medisinering utviklingshemmede (nrk.no 13.11.2011) (Lørdagsrevyen 12.11.11).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

- Tre kommuneansatte anmeldt for vold mot psykisk utviklingshemmede barn

Tre kommuneansatte anmeldt for vold mot psykisk utviklingshemmede barn
dagbladet.no 28.3.2014
Lederen for institusjonen er en av dem.

Alta kommune har politianmeldt tre ansatte ved en institusjon etter å ha blitt varslet om vold mot psykisk utviklingshemmede barn.

Tre ansatte, blant dem lederen for institusjonen, er suspendert, melder Altaposten.

Kommuneledelsen ble mandag denne uken varslet om det som omtales som svært alvorlige forhold ved institusjonen i Finnmark-kommunen.

- Ut fra det som er varslet så langt, og som vi har klart å avdekke, fant vi det helt naturlig å gå til politiet, sier rådmann Bjørn Atle Hansen.

De øvrige ansatte samt foreldrene til barna ved institusjonen, ble torsdag informert om mistanken mot de tre ansatte ved institusjonen.

- Det er uklart hvor mange barn dette kan gjelde, men meldingen vi fikk inn, gjaldt ett barn, sier ordfører Laila Davidsen i Alta til Nordlys. (...)

- Pleiere drakk seg fulle på Syden-flyet (- Gjertsen undrer seg over hvordan brukeren ble skjøttet etter ankomst)

- Pleiere drakk seg fulle på Syden-flyet
dagbladet.no 19.6.2014
Vanskjøttet og skjenket psykisk utviklingshemmet bruker, forteller sjokkerte medpassasjerer.

(Dagbladet): To kvinnelige pleiere ansatt i en ikke navngitt norsk kommune granskes nå etter øyenvitneskildringer av at de drakk seg fulle på et Syden-fly hvor de hadde ansvaret for en psykisk utviklingshemmet bruker. Brukeren skal ha blitt vanskjøttet, bl.a. gjennom skjenking, skriver Bladet Vesterålen.

- Hun trakasserte medpassasjerer som hadde mindreårige barn, brukte ukvemsord og nektet å roe seg ned og ta på setebelte etter anmodning fra besetningen, forteller den sjokkerte medpassasjeren Geir Rishaug om den ene pleieren til lokalavisa.

En annen passasjer, Mari Gjertsen, forteller at de to kvinnene tyllet i seg «utrolige mengder» vin, og at de også skjenket brukeren - som tilsynelatende ikke ble fulgt på toalettet.

Gjertsen undrer seg over hvordan brukeren ble skjøttet etter ankomst, med tanke på pleiernes promille på flyet.

Den aktuelle kommunen sier til Bladet Vesterålen at de er kjent med opplysningene, og at de gransker saken. De vil ikke uttale seg før de har snakket med alle de involverte.

- Om dette er sant, blir det personalsak av det, sier kommunens representant til lokalavisa.

Medpassasjer Rishaug understreker overfor Bladet Vesterålen at følget forholdt seg rolige på veien hjem igjen til Evenes.  (…)

(Anm: Tre siktet for å ha tvangsprostituert psykisk utviklingshemmet kvinne - Fant kjøpere på nettet. Ti antatte kunder politianmeldt. (dagbladet.no 23.1.2015).)

- Minst 1400 barn har blitt seksuelt misbrukt i engelsk by: Rapport: Politi og politikere visste om misbruket - gjorde ingenting

Minst 1400 barn har blitt seksuelt misbrukt i engelsk by: Rapport: Politi og politikere visste om misbruket - gjorde ingenting

** Byrådsleder trakk seg umiddelbart
** Krever politimesterens avgang
Politiet og offentlige etater i Rotherham har ignorert tre rapporter som alle beskriver hvordan og i hvilket omfang barn i byen har blitt seksuelt utnyttet, mener rapportforfatter.

– Rapportene ble overlevert til politiet og offentlige etater. Og ble ignorert, sa professor Alexis Jay under pressekonferansen tirsdag der funnene fra den nyeste rapporten om seksuelt misbruk av barn i den engelske byen Rotherham ble presentert. 

Jay er den skotske regjeringens fremste rådgiver i helse- og sosialsaker.

Rapporten konkluderer med at voldsomme feilgrep både fra politisk ledelse og politiet har bidratt til at minst 1400 barn er blitt misbrukt seksuelt i årene 1997 til 2013, siden gjerningsmennene ikke er blitt stoppet. Antallet blir beskrevet som et «konservativt anslag». (…)

- Overvekt av utviklingshemmede (- Kastreringene i Trondheim forgikk på en tid da rasehygiene var en del av den ideologiske hovedstrømmen)

Lot seg kastrere for å bli frie menn
kilden.no 12.3.2014
Ved å la seg kastrere frivillig ønsket de farlige mennene å bli ufarlige, med håp om å slippe ut av psykiatriske institusjoner og bli akseptert av samfunnet.

"‒ Mennene i pasientjournalene fremstår som menn utenfor den aksepterte maskuliniteten, sier Eivind Myhre, som har forsket på kastrering av menn ved de psykiatriske institusjonene Reitegjerdet og Kriminalasylet. (...)

Sammen med professor Øyvind Thomassen har Eivind Myhre forsket på sterilisering og kastrering av pasienter ved norske psykiatriske sikkerhetsinstitusjoner fra 1923-1945.

‒ Kastrering og sterilisering hadde to ulike formål, fra psykiaternes side, slik vi har funnet i vårt materiale, forteller Myhre. Kastrering – fjerning av testikler – fungerte som et kriminalpreventivt tiltak. Sterilisering – ulike metoder for å forhindre reproduksjon – ble brukt som et sosial- og samfunnshygienisk tiltak. (...)

Overvekt av utviklingshemmede
Kastreringene i Trondheim forgikk på en tid da rasehygiene var en del av den ideologiske hovedstrømmen. Dette er allikevel ikke et fremtredende perspektiv i journalene Myhre har studert.

‒ Kastreringer med rasehygieniske begrunnelser finnes ikke i journalene. Kastrering var heller ikke sett på som noe egnet rasehygienisk virkemiddel. Til det formålet var sterilisering tilstrekkelig.

Derimot er det sterk overvekt av psykisk utviklingshemmede blant de kastrerte.

‒ Blant mange av disse nevnes ikke seksualforbrytelser eller seksualitet. Likevel var det en større frykt for at denne pasientgruppen skulle begå seksualforbrytelser. Derfor ble de nok lettere kastrert, og noen av dem ble også tvangskastrert, forteller Myhre.

"Reitegjerdet var et psykiatrisk sykehus som var del av kriminalomsorgen fra 1923-1987. Eivind Myhres forskning viser at innlagte menn aktivt ba om å få bli kastrert for å kureres for sin sinnslidelse og bli akseptable menn. (...)

- Ondskapens filosofi

Ondskapens filosofi
ULF ANDENÆS
aftenposten.no 12.2.2006
Det er sjelden at norske filosofer utgir sine nyskrevne bøker på ledende internasjonale forlag. Ikke mindre sjelden er det at en av dagens fagfilosofer skriver bok om et emne som ondskap.

"Evil and Human Agency" heter boken som Arne Johan Vetlesen, filosofiprofessor ved Universitetet i Oslo, har utgitt på universitetsforlaget i Cambridge. En mulig norsk oversettelse ville være "Ondskap og menneskelig handlingsmønster".

Med undertittelen "Om å forstå kollektive onde handlinger" foretar Vetlesen en undersøkelse av ondskap som fenomen, særlig slik den er blitt utøvet av organiserte fellesskap, under den annen verdenskrigs jødeutryddelse og under vår tids etniske rensing i Bosnia.

Konkret.
Egentlig burde ikke det onde være et sjeldent tema for filosofer, i egenskap av å være et sentralt menneskelig anliggende, og ifølge vår barnelærdom en mørk side ved vår natur.

- Vår tids filosofi har lidd under spesialiseringen i den akademiske verden, sier Vetlesen. - Vi skriver helst om svært avgrensede temaer, som få andre har interesse av. På den annen side finnes i dag også filosofer som Lars Svendsen, som skriver om almenmenneskelige spørsmål med stort nedslagsfelt, av interesse for et større publikum. Men slike som ham er det ikke mange av. Vi har ikke mange møtesteder mellom dagens fagfilosofi og det bredere samfunn. Jeg for min del er mer opptatt av den virkelige verden enn av teorier. Jeg tar utgangspunkt i ondskap som et livsanliggende, noe vi har gjort erfaringer med. Jeg starter med det konkrete, som ligger nær vår erfaring.

Individets valg.

Han prøver ut en definisjon på ondskap: "Å påføre et annet menneske smerte og lidelse med hensikt, mot hans eller hennes vilje, og forårsake alvorlig og forutsett overlast".

- Noen mener at ondskapen egentlig ikke finnes, at de grusomste handlinger egentlig er resultat av skadelige sosiale vilkår?

- Etter mitt syn er det ingen tvil om at ondskapen eksisterer. Det handler om individets valg og egenansvar. Men jeg vil ikke se det i svart og hvitt. Den mest eksplosive blandingen oppstår når enkeltindivider og et helt miljø finner felles interesse i å utføre det destruktive. Da kan resultatet bli katastrofe. (...)

- Ondskaben bor i os alle

Ondskaben bor i os alle
AF MIKKEL FYHN CHRISTENSEN - KASPER SCHÜTT-JENSEN
jyllands-posten.dk 26.1.2013
Karl Ove Knausgård er over 3.500 siders selvbiografi rejst både ind i sig selv og ind i Hitlers liv. (...)

Sindets mørke: Religionen har mistet sit tag i det moderne mennekse, og når ondskaben viser sig for os, og unge menneskekroppe ligger spredt på Utøyas klipper, er det folk som Karl Ove Knausgård, samfundet søger hjælp hos. Han har gransket sit inderste og forsøgt at se selv Hitler som menneske. (...)

En urgammel egenskab
På højskolen tripper litterater og gymnasielærere utålmodigt, mens de venter på det foredrag, som forfatteren har døbt ”Litteraturen og det onde”.

»Jeg må indrømme, at jeg føler mig lidt ilde til mode ved titlen,« begynder Knausgård, mens der er helt stille i salen.

»For det første har jeg svært ved at forholde mig til et så overgribende begreb som ”det onde”, fordi det er en abstraktion. Lidt på samme måde som ”kærlighed” er. Hvorimod det, som det udspringer af, den onde handling, altid er konkret, altid er fæstnet i tiden, altid har en særlig historie, der involverer bestemte mennesker.«

Knausgård er ikke ene om at beskæftige sig med ondskab. Det går langt tilbage. Ifølge præsten og H.C. Andersen-forskeren Kathrine Lilleør går interessen for ondskab tilbage til menneskehedens fødsel, og selv om kristendommen ikke har den samme fremtrædende rolle i dag, handler den første historie i Bibelen om Kain og Abel, om den lille ondskab, der udgår af misundelsen og bliver til stor ondskab i brodermordet. Ondskab har været en del menneskers litterære søgen lige siden.

»I løbet af de seneste 100 år er vi begyndt at se Bibelen som en slags mørkebog. Der er sket et dannelsestab, og det er ærgerligt, for det er stort set umuligt at udtale sig om værdier i et vestligt samfund uden at læne sig op ad kristne værdier. Men de kristne værdier går igen i rigtig megen litteratur,« pointerer Kathrine Lilleør.

»Augustin, Thomas Aquinas, Luther, Kierkegaard, H.C. Andersen, Karen Blixen og Martin A. Hansen har jo også undersøgt dette fænomen. Vi står simpelthen øverst på en bjergtinde, på et kæmpestort bjerg, som også rækker langt ned under vandet af overvejelser og litterære indsigter, der er længere og dybere end mennesket selv,« forklarer hun.

»H.C. Andersen har i ”Skyggen”, måske et af de største modernistiske litterære værker, vi har om ondskab, behandlet ondskab som et forgemak i ethvert menneske. Vi har både det mørke og det lyse i os, og hvis vi ingen selverkendelse har, har ondskaben frit løb i verden,« siger hun. (...)

Forfatteren Christina Hagen udgav for et par år siden bogen ”71 breve til M”, som handler om en ung kvindelig forfatter, som – via korrespondance med en fængslet morder – søger efter sin egen identitet.

»Det, som vi kalder ondskaben, er en naturlig del af os alle, som vi kun nødigt vil stå ved,« siger hun. (...)

Men ondskaben lader heller ikke til at bo i kulturer eller ideologier. Vi tager ofte fat i holocaust, men gaskamre blev opfundet af amerikanerne, og kz-lejrene er en engelsk opfindelse.

Tyskerne har lagt alt frem
Den betragtning kan den norske forfatter have en pointe i.

»Hvorfor interessere sig så meget for Hitler?« spørger Uffe Hansen, professor i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet, som har udgivet bogen ”Det onde i litteraturen”.

»Personligt slog han højst en flue ihjel. Ondskaben forudsatte, at millioner af mennesker legede med.«

Ifølge Uffe Hansen er nazisterne langtfra unikke, når det gælder ondskab i historien.

»I Argentina udryddede man indianerne ualmindeligt effektivt, ligesom kinerserne har stået bag uhyrlige forbrydelser mod menneskeheden. Nej, tyskerne er desværre ikke unikke. Men de har – i modsætning til alle andre – vist vilje til at gøre op med fortiden. Tyskerne har gennem mange år gennemført krigsforbryderprocesser, som konstant har kastet nyt lys over begivenhederne i eksempelvis Auschwitz. Hvor mange krigsforbryderprocesser har de haft i Japan? Eller i Østrig? I Spanien? Eller i Putins Rusland? Ingen. Og det er faktisk ret rystende,« siger Uffe Hansen, som mener, at ondskaben findes i mennesket uanset race, religion, kultur eller idelogi. (...)

I Knausgårds lange essay om Hitler fremstilles Der Führer som en socialt inkompetent mand, der blev forsmået over ikke at kunne komme ind på kunstakademiet, og Knausgård bemærker, at Hitlers ungdom ikke adskiller sig voldsomt fra kunstnere i Hitlers samtid.

»Man kan sige, at hvis Hitler var kommet ind på kunstakademiet, havde meget nok været anderledes. Men det forklarer stadig ikke, hvad der udløste ondskaben i ham,« konstaterer Knausgård, da publikum mangler svar.

Det er naturligvis ikke hele forklaringen på, hvorfor mennesket Hitler blev det ultimative symbol på ondskab. Der vil altid mangle noget.

Gal eller ond?
Ifølge Thomas Grene Helsted, mag.art. med speciale i ondskab, er ondskab netop et begreb, som vi ikke kan forklare. Ondskab repræsenterer nemlig sprogets yderste grænse. Vi har ikke andet, når vi hører om begivenheder som Holocaust eller Utøya – uden nogen sammenligning i øvrigt.

»Det, der er karakteristisk for vores mange forskellige kulturelle forestillinger om det onde, er, at her skete noget, som sprænger rammerne for vores forståelsesevne. Man kan sige, at det onde ikke rigtigt finder sted i sproget og i vores virkelighedsopfattelse. Når det så alligevel sker, taler vi ofte om noget umenneskeligt, noget, der befinder sig uden for det menneskelige. Det onde er altså noget umenneskeligt, der på en måde befinder sig hinsides fornuften og moralens godt og ondt,« forklarer han.

»Det er paradoksalt, for ondskaben er som regel meget menneskelig. For eksempel Anders Behring Breiviks nøje planlægning af terrorangrebet, de mange rationelle overvejelser, som han må have gjort sig undervejs,« bemærker han.

Men hvis ondskab alene handlede om rationelle overvejelser, ville begrebet blive opløst, mener Thomas Grene Helsted. (...)

Torturbødel og terrorister
Peter Øvig Knudsen har beskæftiget sig med det onde i sine fortællinger om torturbødlen fra Anden Verdenskrig, Birkedal, Blekingadebanden og de hippier, som bevægede sig for langt i eksperimenterne med hårde stoffer og ritualier.

Men hvad skal vi mennesker stille op med onskaben? Der er dem, der mener, at vi skal beskæftige os med det onde, mens andre mener, at vi for alt i verden skal lade være. (...)

(Anm: Vi må aldri glemme Auschwitz (dagbladet.no 29.1.2015).)

(Anm: Tidligere SS-sersjant (94) tiltalt for medvirkning til drap i Auschwitz. Skal ha jobbet som militærlege i konsentrasjonsleiren Auschwitz i 1944. (aftenposten.no 25.2.2015).)

(Anm: «Bokholderen i Auschwitz» dømt til fengsel. For over 70 år siden arbeidet han i konsentrasjonsleiren Auschwitz. I dag ble 94 år gamle Oskar Gröning kjent skyldig i å tilrettelegge for massemord og dømt til fire års fengsel. (nrk.no 15.7.2015).)

(Anm: Japanernes verste krigsforbrytelser. Den japanske okkupasjonen av Det fjerne østen utviklet seg til en orgie i vold og undertrykkelse av sivilbefolkninger, krigsfanger og folk fra vesten. (…) Soldatene ble oppmuntret fra høyeste hold til å glemme alt av menneskelighet og behandle alle i deres makt med nådeløs brutalitet. Terrormetodene skulle skremme alle fra å gjøre motstand. (nettavisen.no 27.12.2015).)

- Medisin for samfunnskroppen (- Nazistar blant norske legar)

Medisin for samfunnskroppen
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1254 – 6 (1.7.2014)
Gjennom heile forfattarskapen har eg vore opptatt av at skarpe motsetningar – mellom høgt og lågt, fattig og rik, vulgært og forfina, stygt og vakkert, godt og vondt – kan koma til uttrykk i ein og same person. På samfunnsnivå toppar slike kontrastar seg i spenningsforholdet mellom barbari og sivilisasjon. Gir ein seg først i kast med dette stoffet, kjem ein uavvendeleg til Det tredje riket og det store sivilisasjonssamanbrotet i moderne tid. Konsentrasjonsleiren Auschwitz har sidan blitt symbolet på dette samanbrotet.

I mai 1943 kom den unge legen Josef Mengele (1911 – 79) til Auschwitz i det tyskokkuperte Polen (1). Dr. Mengele var fødd i velstand i Bayern, utdanna som antropolog i München og som arvebiolog under rasehygienikaren Otmar von Verschuer (1896 – 1969), som var direktør for det velrenommerte instituttet for arvebiologi og rasehygiene (Institut für Erbbiologie und Rassenhygiene) i Frankfurt am Main og dommar ved Erbgesundheitsobergericht.

I Auschwitz heldt Mengele, som både var dr.med. og dr.phil., fram med samarbeidet med von Verschuer. Som Hauptsturmführer og leirlege kunne han bruka levande menneske til medisinske eksperiment og senda resultata til sin mentor i Frankfurt. For fangane blei Mengele sjølve symbolet på dei medisinske dødsenglane som sto på perrongen og skilde mellom liv i fornedring og fangenskap og brå død i gasskammeret. (…)

Nazistar blant norske legar
Som i andre europeiske land sto tankane om sosialhygiene sterkt også i den norske styringseliten i tida fram til den andre verdskrigen (14). Dette gjeld for heile det politiske spektret. Det fekk sine mest ytterleggåande utslag i sterilisering av 44 000 menneske frå sosiale utgrupper med «dårleg arvestoff» (15). I Norge blei den politiske nazismen likevel aldri ei folkerørsle. Den brutale tyske okkupasjonen var heller ingen god reklame, trass i at tyskarane hadde store forhåpningar, ikkje minst til norske studentar, som blei internerte for å trenast opp til å bli supergermanarar (16).

Likevel var det ikkje meir enn til saman rundt 20 norske legar og medisinarstudentar som gjorde teneste som frontkjemparar på tysk side under krigen (17). Fem av desse mista livet, dei andre blei dømde for landssvik og fekk til dels lange fengselsstraffer. Av dei mest prominente nazilegane fekk Hans Eng (1907 – 95) lov til å praktisera vidare etter soning, i eit slags indre eksil i Kvænangen i Troms (18). Dr. Eng hadde bakgrunn både som Gestapo-lege og Quislings livlege og var rekna som ein av dei farlegaste nazistane i Oslo. Heimefronten utførte eit dramatisk og mislykka attentatforsøk mot Eng i heimen hans i krysset Kirkeveien-Suhms gate i Oslo. (...)

(Anm: Nazistenes grusomme eksperiment. Giftinjeksjoner i øynene og blodige operasjoner uten bedøvelse. For nazilegen Josef Mengele var kz-leiren Auschwitz et laboratorium, og fangene bare forsøksdyr. Dr. Mengele drepte tusenvis av uskyldige mennesker. (side3.no 7.9.2015).)

(Anm: - Jeg var Dr. Mengeles forsøkskanin. MÜNCHEN (VG) De eneggede tvillingsøstrene Eva og Miriam (10) ble misbrukt i nazistenes medisinske eksperimenter i Auschwitz. 70 år senere forteller Eva oss om smerten, frykten og tilgivelsen. (vg.no 19.02.2016).)

(Anm: IS skal ha testet dødelige giftstoffer på fanger: Sammenlignes med Nazi-eksperimenter. (…) IS skal ha testet dødelige giftstoffer på fanger, sammenlignet med Nazi-eksperimenter, for å utvikle nye kjemiske våpen. Dette er ifølge dokumenter The Times har fått tilgang til. (dagbladet.no 21.5.2017).)

- "Norges verste nazister": To leger slapp billig unna

«Norges verste nazister»: To leger slapp billig unna
dagbladet.no 12.10.2015
Legene Hans Eng og Ingolf A. Andresen gikk i Gestapos tjeneste.

BERLIN (Dagbladet): I boka «Norges verste nazister», forteller Bernt Rougthvedt om de to medisinerne som valgte å løpe nazistenes ærend. Hans Eng ble ikke bare bedriftslege for det nazistiske statspolitiet, men han fikk samtidig rang som politiinspektør.

Hans Eng var også Vidkun Quislings personlige lege - og han greide å overbevise pasienten om at motstanderne led av en psykiatrisk lidelse som han kalte «joessingismus anglomanicus paranoiformis» - eller på godt norsk «psykotisk engelsksyk jøssingisme».  (…)

- Norge, krigen og jødene: Det ufullstendige oppgjøret. (- At påtalemyndigheten bagatelliserte overgrepene mot jødene ved kun å betrakte disse som bistand til fienden og ikke som det de i det minste var, nemlig ulovlig frihetsberøvelse og tyveri, er oppsiktsvekkende.)

Norge, krigen og jødene: Det ufullstendige oppgjøret
Christopher S. Harper Forskningsassistent, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
aftenposten.no 22.5.2017
At påtalemyndigheten bagatelliserte overgrepene mot jødene ved kun å betrakte disse som «bistand til fienden», er oppsiktsvekkende.

Forfølgelsen av de norske jødene under okkupasjonen 1940–1945 var en del av et gigantisk folkemordprosjekt som ble utløst av nazistene i det okkuperte Europa og Sovjetunionen.
Med frigjøringen fulgte landssvikoppgjøret mot dem som hadde gått okkupantens ærend. Også de som hadde medvirket i jødeforfølgelsen ble stilt til ansvar. (…)

Juridiske bekvemmelighetshensyn
Det er mulig at påtalemyndigheten regnet med at ved å legge listen så lavt, ville de tiltalte med sikkerhet bli dømt. Men i så tilfelle har juridiske bekvemmelighetshensyn bidratt til å fjerne oppmerksomheten fra det sentrale, nemlig at de tiltalte var deltagere i et folkemord.
Selv om folkemord den gang ikke var en del av straffeloven, kunne en rekke av straffelovens strengere bestemmelser blitt anvendt og derved tydelig markert hva de tiltalte faktisk hadde vært med på.

At påtalemyndigheten bagatelliserte overgrepene mot jødene ved kun å betrakte disse som bistand til fienden og ikke som det de i det minste var, nemlig ulovlig frihetsberøvelse og tyveri, er oppsiktsvekkende.

Selvfølgelig var de avskyelige handlingene som deltagerne i jødeforfølgelsen utførte, «bistand til fienden», men de var også så uendelig mye mer.

Landssvikoppgjøret var kanskje «vanskelig», men i forhold til de som ble rammet av et overgrep uten sidestykke i vår historie, var oppgjøret sannelig «ufullstendig».

Lese mer om Norges mindre ærerike krigshistorie:

- Jeg var Dr. Mengeles forsøkskanin

Jeg var Dr. Mengeles forsøkskanin
vg.no 27.1.2015
MÜNCHEN (VG) De eneggede tvillingsøstrene Eva og Miriam (10) ble misbrukt i nazistenes medisinske eksperimenter i Auschwitz. 70 år senere forteller Eva oss om smerten, frykten og tilgivelsen. (…)

(Anm: Nazistenes grusomme eksperiment. Giftinjeksjoner i øynene og blodige operasjoner uten bedøvelse. For nazilegen Josef Mengele var kz-leiren Auschwitz et laboratorium, og fangene bare forsøksdyr. Dr. Mengele drepte tusenvis av uskyldige mennesker. (side3.no 7.9.2015).)

(Anm: Psykopat eller manipulator. Er det psykopat eller manipulator du har møtt? (…) Nordhelle sier at en psykopat ikke vil oppsøke en profesjonell behandler – rett og slett fordi han ikke ser at det er noe feil med ham. I hans øyne er det ikke noe galt med ham, men med alle andre. Manipulatoren derimot, kan gjerne gå til både en og to terapeuter. Han jobber tilsynelatende med seg selv, men det er kun et spill for galleriet. (…) Nordhelle sier det kan være flytende overganger mellom en manipulator og en psykopat. (klikk.no 7.9.2015).)

(Anm: Manipulasjon: Slik mister psykopaten grepet. Tre råd til hvordan du avslører en manipulator. EDDERKOPP-NETT: Jo større svakhet hos offeret som er blitt åpenbart for manipulatoren, desto bedre grep har hun om byttet sitt. (…) - Mangelfull empati, dårlig selvinnsikt, ansvarsfraskrivelse og storhetstanker er typiske trekk hos en psykopat. En psykopat skylder alltid på partneren for problemer i forholdet og møter enhver diskusjon med det for øye å vinne den. Han eller hun sykeliggjør sine nærmeste med kommentarer som: «Du burde vært innlagt » og «Det er du som er gal og vanskelig ». (kk.no 28.4.2016).)

(Anm: Explainer: What’s the Difference Between a Psychopath and a Sociopath? L. Michael Tompkins, a psychologist at the Sacramento County Mental Health Treatment Center, told WebMD that a psychopath doesn’t have a conscience. A psychopath can lie, cheat, steal, harm others, and even kill without feeling any moral repercussions — although he or she may pretend to. According to Tompkins, psychopaths may observe others and try to act the way they do in order to avoid being “found out.” Sociopaths, on the other hand, do have a conscience, although it’s a weak one. While he or she may know that stealing your money, for example, is wrong, and even might feel some guilt or remorse, that ultimately won’t stop the behavior. (theconversation.com 10.3.2016).)

- Hvorfor avsløres ikke psykopatene? (Ingen kan lyve og bedra som en psykopat. Ingen kan vel manipulere mer effektivt.)

Hvorfor avsløres ikke psykopatene?
Fred Heggen, en psykiaters refleksjoner
nettavisen.no 17.6.2016
Eller mer presist: Hvorfor avsløres ikke psykopatene på et tidligere tidspunkt? Før grepet festes. Før offeret mister kontrollen. Før skaden kan bli uopprettelig. H or mange brukne rygger, skadeskutte sjeler og ødelagte privatøkonomier kunne vel ikke da ha vært unngått? (…)

Svindleren
(…) Ingen kan lyve og bedra som en psykopat. Ingen kan vel manipulere mer effektivt. Psykopaten kan være flink til å finne offerets svake punkter, og vite når han skal aksjonere. Når psykopaten bestemmer seg for et offer, handler det om flere bakenforliggende motiver. Det viktigste motivet er likevel penger. Det handler alltid om penger. (…)


For godt til å være sant
Ingen kan egentlig forberede seg på å skulle møte en psykopat, men en ting er det viktig ikke å glemme: Er noe nesten for godt til å være sant, er det ikke sant!

Følger man denne leveregelen, vil risikoen for å bli invadert av en psykopat reduseres betraktelig. (…)

(Anm: I disse yrkene jobber det flest psykopater. Hvilke yrker tiltrekker seg flest og færrest psykopater? Hvilke kjennetegn har en psykopat? Sjekk listen og lenker nederst i saken (nettavisen.no 15.10.2015).)

(Anm: The 10 jobs that attract the most psychopaths. Psychopaths display fearless dominance over other people - perfect for one of these careers. Psychopaths are attracted to a career as a surgeon.   (independent.co.uk 14.10.2015).)

- Wilhelm Brasse overlevde fangenskapet i Auschwitz fordi han fotograferte de andre ofrene

Wilhelm ga ofrene i Auschwitz et ansikt
vg.no 28.1.2015
UNIK DOKUMENTASJON: Wilhelm Brasse viste frem noen av fotografiene sine under et intervju hjemme hos seg selv i Zywiec, sør i Polen, i 2009. Omtrent alle bildene som ble tatt i Auschwitz under krigen ble fotografert av ham.

Wilhelm Brasse overlevde fangenskapet i Auschwitz fordi han fotograferte de andre ofrene.
Auschwitz-fotografen fortalte selv sin rystende historie til en tysk og to italienske forfattere, som de siste månedene har gitt ut hver sin biografi om Wilhelm Brasse. Gjennom sine fotografier bidro han med unik dokumentasjon av mye av det som foregikk i nazistenes verste utryddelsesleir. (…)

Brasse ble vitne til legenes sadistiske, poengløse «forskning». Dr. Josef Mengele sendte ham tvillinger, kortvokste og romaer, som han eksperimenterte med. De måtte fotograferes nakne, og Brasse følte skammen deres når de sto nakne foran kameraet. Han måtte også dokumentere gynekologiske eksperimenter. Når han måtte fotografere en livmor som var blitt tatt ut, holdt han på å gå over ende bak kameraet.

Men han fikk også besøk av SS-mennene etter arbeidstid. De drakk kaffe, småpratet, og lot seg fotografere. Naziforbryterne som skrek ordrer og mishandlet fanger på dagtid, smilte plutselig forsiktig og nervøst til fotografen. Bildene ble fremkalt i postkortstørrelse, så de kunne sendes hjem til ektefeller og foreldre. «De beste hilsener fra Auschwitz». (…)

– Nesten halvparten kjenner ikke til Holocaust

– Nesten halvparten kjenner ikke til Holocaust
nrk.no 16.5.2014
Gjerde utenfor Auschwitz, leiren der rundt 1,5 millioner mennesker ble drept under 2. verdenskrig.

En verdensomspennende spørreundersøkelse viser utbredt antisemittisme og at mange ikke har hørt om nazistenes jødeutryddelser.

Den USA-baserte jødiske organisasjonen Anti-Defamation League (ADL) har gjennomført undersøkelsen i over 100 land og territorier rundt om i verden.

Totalt er 53.100 mennesker spurt i undersøkelsen, skriver Independent.

Det er første gang en så stor undersøkelse av folks forhold til jøder er gjennomført.

– For første gang har vi fått en virkelig følelse av hvor omfattende og vedvarende antisemittisme i dag er rundt om i verden, sier nasjonaldirektøren for ADL, Abraham Foxman, til The Local.

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av de spurte ikke har hørt om jødeutryddelsene under 2. verdenskrig.

Når det gjelder Vest-Europa er imidlertid tallene helt annerledes; bare seks prosent av vest-europeerne sier at de ikke har hørt om Holocaust. (…)

- Nazi-ideologens dagbøker funnet i USA

Nazi-ideologens dagbøker funnet i USA
aftenposten.no 26.6.2013
Dagbøkene til en av Hitlers nærmeste menn kan gi et sjeldent
blikk inn i «ånden til en mørk sjel», håper historikere.

Nazi-historien
Aasmund Willersrud 30 år etter skandalen med de falske Hitler-dagbøkene, handler det nå om ekte vare, heter det: De 400 sidene med Alfred Rosenbergs opptegnelser ble smuglet ut til USA etter Nürnbergprosessen. (...)

– Stor betydning
– Materialet er av stor betydning for å forstå hvorfor holocaust skjedde og kan bidra til å dokumentere hvordan både gjerningsmenn og ofre handlet, sa direktøren for museet i Washington, Sara Bloomfield ifølge Hamburg-avisen Die Zeit.

Dagboknotatene skriver seg fra tiåret 1934 til 1944. Blant smakebitene som ble lagt frem torsdag var referatet fra en middag med Hitler 2. april 1942, der rikskansleren sa: «Rosenberg, nå er Deres store time kommet». Det var knapt fire måneder etter at naziledere, under Wannsee-konferansen i Berlin, hadde vedtatt den «endelige løsning» på jødespørsmålet. (...)

Hitlers indre krets
Alfred Rosenberg hørte til den indre krets av ledere i Hitlers nasjonalsosialistiske parti under hele Det tredje rike. Han var født i Tallinn i Estland i 1893, men dro til München da bolsjevikene tok makten i Russland. Hitler skal ha blitt inntatt av hans ideer om den nye Sovjetunionens jødiske karakter. Selv om han var dårlig i tysk, ifølge historikeren Sven Felix Kellerhoff, fikk han i 1923 jobben som sjefredaktør i nasjonalsosialistenes avis «Völkischer Beobachter». (...)

- Nazisjokk for bilgiganten Audi

Nazisjokk for bilgiganten Audi
dagbladet.no 29.5.2014
KONSENTRASJONSLEIR: I Flossenburg skal 4500 fanger ha mistet livet som følge av slavearbeidet for bilfabrikanten Auto Union under krigen. Fotomontasje: US ARMY/NTB Scanpix

Rystende rapport forteller hva de egentlig drev med under krigen.

(Dagbladet): Den tyske bilgiganten Audi rystes bokstavlig talt i grunnvollene.

En studie som ble publisert denne uka fører til at bilfabrikanten må skrive om sin bejublede historie, og ta et kraftig oppgjør med sin legendariske grunnlegger, Richard Bruhn, melder tyske The Local. (…)

- Sjokkert
Grunnleggeren Richard Bruhn, som både mottok Marshall-hjelp og ble tildelt storkorset i Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden, viser seg å ha vært en aktiv nazist med status som «Wehrwirtchaftsfuhrer» - en leder innen forsvarsindustrien. At Auto Union gruppen leverte kjøretøy til den tyske krigsindustrien er en kjent sak. Men de tette båndene til regimet, og den omfattende bruken av slavearbeid, kommer som et sjokk på dagens Audi-ledelse.

- Jeg er veldig sjokkert over hvor involvert den tidligere ledelsen i Auto Union var i slavearbeidsystemet. Jeg var ikke klar over omfanget, sier Audi-sjef Peter Mösch til tyske WirtchaftsWoche.

Selskapet vil nå endre på selskapspresentasjonen og profilen de har på grunnleggeren Richard Bruhn. De vil også fjerne hans navn som profilering innad i bedriften, som for eksempel er brukt i forbindelse med selskapets pensjonsplan. (…)

- Unik anti-Hitler-film fra 1933 funnet i Belgia

Unik anti-Hitler-film fra 1933 funnet i Belgia
tv2nyhetene.no 29.9.2013
En dokumentarfilm med unike klipp fra Hitler-Tyskland i 1933 er nå restaurert i anledning 75-årsjubileet til Museum of Modern Art (MOMA) i New York i slutten av oktober

Se klipp fra filmen som ble stoppet etter tysk press.

I over 60 år trodde man at den var gått tapt, men nå har filmhistorikere i Brussel funnet og restaurert den unike filmen fra 1933, som viser hvordan Hitlers naziregime ble påtvunget sivilbefolkningen. (...)

Filmen ble laget av Cornelius Vanderbilt IV, og inneholder autentiske klipp og gjenskapte scener fra hans møte med Hitler i 1933. (...)

– Den eneste kopien
Da han kom tilbake, klippet han filmen «Hitler's Reign of Terror», som ble vist i en kinosal på Broadway i april 1934 før Tysklands ambassadør i Washington protesterte på innholdet. Filmen ble deretter nektet vist etter at USAs handelskommissær i Berlin konkluderte med at filmen «ikke tjente gode hensikter».

– En kopi av filmen ble imidlertid distribuert til Belgia, trolig i 1939, da nazistene invaderte landet. Den ble liggende i over 60 år, og vi fant ut at dette er den eneste kopien, sier filmkonservator Nicola Mazzanti til belgisk TV.

Den 55 minutter lange filmen er restaurert i anledning 75-årsjubileet til Museum of Modern Art (MOMA) i New York, og blir vist der fra 26. oktober.

Se utdrag av filmen her: (...)

War street
dn.no 3.8.2014
Wall Streets mektigste familier og banker finansierte nazister, kommunister og alle mulige allianser i to verdenskriger. Vi måtte ta et oppgjør med dem. (…)

HITLER
Nylig viste britiske Channel 5 en ny dokumentar om Hitlers private formue, som ved Andre verdenskrigs slutt ble anslått til 37 milliarder kroner. Men lenge før Hitler bygget opp sin formue og før han tok sitt eget liv i bunkeren i 1945, hadde ryktene begynt å gå om at store tyske industrialister sto bak og finansierte Hitler og nazistpartiets fremvekst. Fullt så kjent er det ikke at Hitler også fikk viktig økonomisk hjelp fra Wall Street.
– Sutton har gravd i papirene fra det internasjonale militærtribunalet i Nürnberg etter krigen. Wall Street finansierte Hitler. I bøtter og spann.

Suttons bok har et stort hakekors på coveret. «The astonishing true story of the American financiers who bankrolled the Nazis». Inni boken, kapittel tre: General Electric finansierer Hitler. Kapittel seks: Henry Ford. Han fikk medalje av Hitler. Og så, da: Standard Oil.

– Standard Oil? Rockefeller igjen, altså?

– Ja. Sutton sier så. Men ikke bare han. Flere andre historikere har også gransket papirer som viser hvor Hitler fikk penger fra. Selskaper kontrollert av Rockefeller var med på å finansiere Hitler under krigen, viser dokumenter fra tre granskningskomiteer nedsatt av den amerikanske kongressen etter krigen. Standard Oil forsynte nazistene med alt fra utvikling av drivstoff til teknisk assistanse.

– Og nå skal du høre om da han fikk penger fra bankfolkene på Wall Street. Opplysningene om dette kommer fra et bibliotek lenger opp i staten her, Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum i Hyde Park. I de omfattende arkivene der finner vi blant annet dagbøkene og dokumentene etter Roosevelts finansminister, Henry Morgenthau. Han avslørte et omfattende samarbeid mellom det tyske nazipartiet og amerikanske banker.

– Hva slags samarbeid?

– Vi må tilbake til 1929. (…)

(Anm: DA USA FINANSIERTE HITLER (SIDE3.NO 16.2.2013).)

- Barn i nazileire

Barn i nazileire
vg.no 30.5.2014
BERLIN (VG) Sara var bare 13 år da hun ble sendt til nazistenes arbeidsleir. Her ble hun brukt som medisinsk prøvekanin. I fire og et halvt år levde Sara i fangenskap. (…)

(Anm: Fange i Ravensbrück. Han var den eneste Magnhild kunne fortelle om fangeleierens grusomheter. Hun var bare 19 år da hun ble sendt til Ravensbrück. (…)Kilde: Samtale med Magnhild Brathen og fra boken "Eplekarten i Ravensbruck" av Oddvar Schjolberg. (nettavisen.no 26.7.2015).)

- Terrorens ansikt

Terrorens ansikt
Einar Øverenget - dr. i filosofi, Humanistisk akademi
aftenposten.no 29.1.2013
Vi forstår ikke mer av terrorens egenart selv om den gis et ansikt – det være seg Osama bin Ladens eller Mokhtar Belmokhtar.

Terroren har fått et nytt ansikt. Det tilhører algerieren Mokhtar Belmokhtar. Han leder en terrorgruppe som er påstått å stå bak gisselaksjonen i In Aménas. I skrivende stund er ikke alle de falne endelig identifisert, men de bekreftede tapstallene er økende.

Viljen til å drepe uskyldige mennesker vekker avsky – og medias interesse. I løpet av få dager er bildet av terroristen spredt verden over. «Den enøyde». «Mannen som ikke kan fanges». «Mr. Marlboro». Mokhtar Belmokhtar er med ett blitt kjent – med alle sine kallenavn. (...)

Ikke for ondskapens skyld
Anders Romarheim, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, definerer terror på følgende måte: Terrorisme er en ikke-statlig aktørs systematiske bruk av vold og ødeleggelse – eller trusler om dette – mot ikke-stridende med sikte på å skape en tilstand av frykt, få oppmerksomhet om en politisk sak og å påvirke adferden også til andre enn de direkte ofrene for terroraksjonen.

Med utgangspunkt i denne definisjonen kan vi tydeliggjøre forskjellige trekk som kjennetegner en terrorhandling.

For det første, den volden som utøves – uansett hvor brutal og ondsinnet den er – er ikke ondskap for ondskapens egen skyld. Den er et middel som er valgt for å nå et bestemt mål.

For det andre, de direkte målene for volden er ikke de endelige målene for volden. De er kun et middel.

For det tredje, og som et tillegg til Romarheims definisjon: de som utøver volden er også å betrakte som midler. De gjør det ikke for egen vinnings del. De er ofte villige til å ofre eget liv for en større sak.

Personfokus
Mye av retorikken i terrordebatten siden 11. september 2001 har vært personfokusert. Mediene har forståelig nok en tendens til å identifisere terror med bestemte skikkelser – lenge var det Osama bin Laden – og det er forståelig all den tid ugjerningene blir mer håndgripelig om vi greier å knytte en person og et ansikt til det som har blitt gjort.

Om handlingene i tillegg er så brutale som de i In Aménas kan det også være fristende å forklare det hele med å demonisere denne personen og trekke den slutningen at terroren er et resultat av et avvik som tvinger ham og de som følger ham til å gjøre det de har gjort: At de for eksempel er onde eller syke.

Har et valg
Det er to problemer med en slik oppfatning. For den første innebærer det at terrorhandlingen ikke betraktes som en valgt handling. Om vi antar at det finnes mennesker som utfører onde handlinger fordi de er onde, så sier vi at de egentlig ikke hadde noe valg – de valgte ikke å gjøre det onde, de måtte gjøre det.

For det andre tror jeg vi misforstår drivkraften bak terror om vi betrakter den som en manifestasjon av terroristenes indre ondskap. Den ondskapen vi møter i terrorhandlingen kan ofte være grensesprengende ond – men den blir ikke utført av mennesker som vil det onde for det ondes egen skyld.

Med mennesker som middel
Terror representerer en form for ondskap som kan karakteriseres som instrumentell ondskap. Utøveren av den onde handlingen forstår at handlingen er ond, men han mener den finner sin legitimitet i konsekvenser som følger av handlingen. Han gjør det onde for å oppnå et gode.

Ondskapen blir et middel – det samme gjelder ofrene. Typisk for en terrorhandling er nemlig at de direkte målene for volden ikke er de endelige målene. De individene som utsettes for volden har i beste fall en rent forbigående nytteverdi som et middel som kan tjene en sak.

Og det er kanskje noe av det mest avskyelige ved terrorhandlingen: Den bryter fundamentalt med et viktig etisk prinsipp: Du skal ikke bruke andre mennesker som et rent middel, men også anerkjenne dem som et mål i seg selv. (...)

- Ekspert: Sådan afslører du om kollegaen er psykopat (- Psykopatiske trekk)

Ekspert: Sådan afslører du om kollegaen er psykopat
jyllands-posten.dk 31.3.2014
Tidligere FBI-ekspert deler i ny bog ud af sine råd til at afsløre folk med personlighedsforstyrrelser. Los Angeles

Hun er kropssprogsekspert og har blandt andet hjulpet det amerikanske forbundspoliti (FBI) med at opklare bedragerisager

I sin nye bog ”The Body Language of Liars” (Løgneres kropssprog, red.) uddeler Lillan Glass nu praktiske råd til, hvordan man nemt - i sin omgangskreds eller på arbejdspladsen - kan afsløre personer, der lider af psykopati.

Det kan ifølge forfatteren, der har en doktorgrad fra University of Minnesota, være en god idé, fordi der på arbejdspladserne er flere psykopater, end folk umiddelbart tror.

Udtrykket, som henviser til en person med en brist i selve personligheden - en karakterafvigelse - opfattes som nedsættende og anvendes derfor ikke længere officielt, men en del fagfolk sværger fortsat til udtrykket. (...)

Man kan nemt blive tiltrukket af psykopaternes charme, beslutsomhed og gennemslagskraft, og det kan være fatalt, fordi omgivelserne ofte belastes eller ligefrem lider, når psykopaten manipulerer og for alvor folder sig ud. (...)

Men man skal også lægge mærke til noget andet, siger Lillian Glass. Når en psykopat taler om disse behov, benytter vedkommende nemlig ofte dobbelt så mange ord som mennesker, der ikke har de samme psykopatiske træk, lyder meldingen.

Hovedpersonen taler ofte intenst og længe om behovene og leverer i den forbindelse alt for mange informationer, lyder meldingen. (...)

Udpræget offermentalitet
Hvis samtaler med kollegaen ofte resulterer i, at vedkommende fremstår som et offer, så kan psykopaten have været på spil.

Psykopaten på arbejdspladsen har nemlig ofte en tendens til at have et opblæst selvbillede og taler gerne om sine egne problemer. De kommer dog også tit med bortforklaringer og giver andre skylden for sine egne negative sider.

Dårlig selverkendelse og manglende evne til at tage ansvar for sine handlinger er et kendetegn på, at der er noget galt, skriver Lillian Glass. (...)

Skiftende forklaringer
Hvis man stiller psykopaten et spørgsmål og mistænker svaret for at være en løgn, kan man teste hovedpersonen ved at korrigere spørgsmålet en smule.

Får man herefter et helt andet svar, er der tale om en ny advarselslampe.

Lillian Glass konstaterer nemlig, at psykopaternes hjerne ifølge flere forskere er programmeret til at konstant at lede efter nye udveje, hvis de presses.

Selvmodsigende kropssprog
Ryster kollegaen afvisende på hovedet, når han eller hun samtidig svarer ”ja” til et spørgsmål? Eller affejer hovedpersonen fysisk og tydeligt et forslag med hånden, mens han verbalt hilser det velkomment? (...)

(Anm: Psykopater påvirker arbejdsmiljøet. Psykopater på jobbet er alvorligt problem for arbejdsmiljøet og produktiviteten. Der er titusinder på danske arbejdspladser, og de er vanskelige at opdage og komme af med, advarer eksperter. (…) Det er en af 15 beretninger, som de svenske ledelseseksperter Mike Florette og Lisbet Duvringe gengiver i deres bog ’Psykopater i arbetslivet’. De anslår, at der findes omkring 50.000 psykopater på danske arbejdspladser, idet mellem en og tre procent af befolkningen er psykopater, og der er lidt over 2,5 millioner fuldtidsbeskæftigede i Danmark. (arbejdsmiljoviden.dk 18.8.2015).)

(Anm: Research Reveals the Best Way to Resist a Psychopath’s Manipulating Powers. Looks like they can’t be successful schemers in all situations. (…) Psychopaths are notorious for manipulating and lying to others in order to get what they want, and some research has even found that psychopathic traits are linked to success. (…) "What this research tells us is that if you want to be confident in your ability not be taken in by these types of known manipulators, you're probably better off dealing with them online," Woodworth advises. So in conclusion, it looks like psychopaths have a weak spot when it comes to online interactions. In an increasingly digitized world, at least there’s one way to potentially dodge their manipulative schemes. (theconversation.com 13.4.2016).)

(Anm: – Torpedoer signifikant mer psykopatiske. – Evnen til å kunne stenge av følelser, samt redusere gjeldsofferet til en mindreverdig skapning er antagelig nødvendige personlighetsmessige forutsetninger for å kunne fungere i denne typen virke, sier forsker Peder C. Bryhn Nørbech.  (dagensmedisin.no 20.8.2015).)

(Anm: Identification With a Violent and Sadistic Aggressor: A Rorschach Study of Criminal Debt Collectors. J Pers Assess. 2015 Jul 30:1-11. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ekspertenes råd mot psykopater: Kom deg unna! Så mange som én av tyve nordmenn kan være psykopater. Siden de er manipuleringens mestre kan du bo sammen med en uten at du vet det. (vg.no 28.8.2015).)

(Anm: Slik kan du oppdage en psykopat. Forskere har kartlagt språkmønstre som kan avsløre psykopater. Kjenner du noen som snakker i overkant mye om mat og penger? Bruker denne personen mange nølende lyder som «æh» og «øh»? Vel, da kan han eller hun være en psykopat, om man skal tro språkforskere ved Cornell-universitetet i New York. Forskerne hevder å ha kartlagt språkmønster som kan avsløre den neste «Hannibal Lecter», skriver nettsiden Live Science. (side3..no 20.10.2011).)

(Anm: How to Spot Psychopaths: Speech Patterns Give Them Away. NEW YORK — Psychopaths are known to be wily and manipulative, but even so, they unconsciously betray themselves, according to scientists who have looked for patterns in convicted murderers' speech as they described their crimes. (livescience.com 20.10.2011).)

- Psykopater kan slå på empatien

Psykopater kan slå på empatien
nrk.no 30.7.2013
Christian Bale som psykopaten Patrick Bateman i filmen American Psycho. Ny forskning antyder at psykopater ikke mangler empati - det bare det at de ikke får slike følelser automatisk.

Psykopater kan føle empati, men den blir ikke automatisk slått på i situasjoner der andre ville kjent medfølelse.

En psykopat er en person som både kan være overfladisk sjarmerende, manipulerende, som har lite skyldfølelse, og dessuten lite medfølelse med andre. Psykopati er ikke en egen diagnose, selv om de fleste med såkalt antisosial personlighetsforstyrrelse vil passe beskrivelsen. (...)

Psykopater og ikke-psykopater ble utsatt for de samme situasjonene, som skulle vekke empati, men bare kontrollgruppen viste det forskerne kaller en normal reaksjon på andres lykke eller ulykke.

Da psykopatene ble bedt om å sette seg inn i de andres situasjon, endret imidlertid det seg:

Med slik instruksjon slo psykopatene på empatien, og hjerneaktiviteten deres ble til forveksling lik kontrollgruppens.

Funnet kan bety at vi må tenke på psykopati på en grunnleggende ny måte, skriver forskerne. (...)

Kunne slå på empati
Hjerneaktiviteten kan ikke kalles normal, skriver forskerne, for den var ikke spontan.

Psykopatene var heller i stand til å aktivt skape empati – eller empatilignende reaksjoner – i sin egen hjerne.

Hjerneforsker Christian Keysers og kollegene i Nederland tolker det som at deltagerne selv kunne velge å ”slå på empatibryteren”. De har ikke den automatiske reaksjonen som hindrer de fleste av oss å skade andre, fordi vi får vondt av det selv, men evnen er ikke totalt fraværende.

De mener den viljestyrte empatien kan være årsaken til at psykopater ofte oppfattes som både sjarmerende og kyniske. (...)

(Anm: Så mange som én av tyve (5 %) nordmenn kan være psykopater. (vg.no 31.3.2014).)

(Anm: Psykopater påvirker arbejdsmiljøet. Psykopater på jobbet er alvorligt problem for arbejdsmiljøet og produktiviteten. Der er titusinder på danske arbejdspladser, og de er vanskelige at opdage og komme af med, advarer eksperter. (…) Det er en af 15 beretninger, som de svenske ledelseseksperter Mike Florette og Lisbet Duvringe gengiver i deres bog ’Psykopater i arbetslivet’. De anslår, at der findes omkring 50.000 psykopater på danske arbejdspladser, idet mellem en og tre procent af befolkningen er psykopater, og der er lidt over 2,5 millioner fuldtidsbeskæftigede i Danmark. (arbejdsmiljoviden.dk 18.8.2015).)

(Anm: – Torpedoer signifikant mer psykopatiske. – Evnen til å kunne stenge av følelser, samt redusere gjeldsofferet til en mindreverdig skapning er antagelig nødvendige personlighetsmessige forutsetninger for å kunne fungere i denne typen virke, sier forsker Peder C. Bryhn Nørbech.  (dagensmedisin.no 20.8.2015).)

(Anm: Identification With a Violent and Sadistic Aggressor: A Rorschach Study of Criminal Debt Collectors. J Pers Assess. 2015 Jul 30:1-11. [Epub ahead of print].)

- Derfor gentager psykopater deres voldsforbrydelser

Derfor gentager psykopater deres voldsforbrydelser
jyllands-posten.dk 2.2.2015
Psykopaters hjerner er ikke i stand til at tage ved lære af straf, og derfor fortsætter deres kriminelle løbebane ofte, når de kommer ud af fængslet, viser ny forskning.

Hvis en psykopat straffes for eksempelvis mord, er der stor sandsynlighed for, at han gentager tragedien, når fængselsstraffen er afsonet.

Ifølge et nyt studie er psykopaters hjerner nemlig ude af stand til at tage ved lære af straf. Det skriver Science Daily ifølge Videnskab.dk.

»Psykopatiske forbrydere er forskellige fra almindelige kriminelle på mange måder. Regelmæssige kriminelle responderer i høj grad på trusler, mens psykopater har en meget lav respons på trusler, er kolde, og deres aggression er overlagt,« forklarer Nigel Blackwoo, der, sammen med Sheilagh Hodgins fra University of Montreal, står bag studiet.

Forskerne har studeret hjernestruktur og -funktion hos tre forskellige grupper: En gruppe med 12 psykopatiske voldsforbrydere, en gruppe med 20 ikke-psykopatiske voldsforbrydere og en gruppe med 18 ikke-kriminelle.

Her viser det sig, at der er store afvigelser i de psykopatiske hjerner, når det kommer til evnen til at opfange, bearbejde og forstå information.

Derudover er der store abnormiteter hos psykopaterne i de hjerneregioner, der gør os i stand til at føle empati, skyld og forlegenhed.

For at forhindre at psykopatiske voldsforbrydere bliver ved med at begå kriminelle lovovertrædelser, er det ifølge studiet vigtigt at identificere de neurale mekanismer, som ligger til grund for adfærden.

Resultaterne skal hjælpe til at give psykopatiske voldsforbrydere den mest hensigtsmæssige behandling for at forhindre fremtidig kriminalitet. (...)

- Dette avslører psykopaten

Dette avslører psykopaten
klikk.no 23.7.2014
PSYKOPATEN: Han eller hun er ikke villig til å endre seg. En psykopat ser ingen grunn til det.

Det er åpenbart hva du bør gjøre dersom du utsettes for en psykopat.

Mangelfull empati, dårlig selvinnsikt, ansvarsfraskrivelse og storhetstanker er typiske trekk hos en psykopat.

En psykopat skylder alltid på partneren for problemer i forholdet og møter enhver diskusjon med det for øye å vinne den, har sosionom og familieterapeut Jan Olav Røed tidligere uttalt til Klikk.no.

Psykopaten sykeliggjør sine nærmeste med kommentarer som: «Du burde vært innlagt» og «Det er du som er gal og vanskelig».

Overfokus på psykopaten
– Det er ikke rart man er opptatt av å prøve å forstå hva man har fått inn i livet sitt, men jeg synes ofte det blir et overfokus på å prøve å forstå psykopaten. Det er ikke egentlig så konstruktivt å prøve å finne ut av han/hun, det er viktigere å finne ut av sitt eget liv og hva man finner seg i og ikke, sier psykolog Peder Kjøs. (…)

– Flere tusen nordmenn er psykopater

– Flere tusen nordmenn er psykopater
nrk.no 21.5.2014
Psykiatrispesialist Randi Rosenqvist har ett råd til dem som lever med en psykopat: – Dere burde springe!

– Man må ikke tro at dette går over, sier psykiatrispesialist Randi Rosenqvist om psykopati.

– Erfaringen er at de som lever tett med psykopater, begynner å tro at det er dem selv det er noe galt med. De brytes ned. Jeg har sagt at hvis man er gift med en psykopat, burde man springe. Man må ikke tro at dette går over, sier Rosenqvist.

– Kan man ikke bryte kontakten, må man prøve å innrette seg slik at man minst mulig blir et offer. Mødre er i en veldig sårbar situasjon, det er ikke lett for dem å kutte båndet. Som offer for en psykopat, risikerer man blant annet å bli manipulert, nedbrutt, man kan miste nattesøvnen og bli deprimert.

10.000 psykopater – 100.000 med psykopatiske trekk

Det er ikke mulig å tallfeste hvor mange nordmenn som er psykopater.

Svenn Torgersen, professor i psykologi og ekspert på personlighetsforstyrrelser, anslår at det er rundt 10.000 personer, i hovedsak menn, som oppfyller kriteriene for diagnosen psykopat.

Ser man på hvor mange som har psykopatiske trekk, mener han det kan dreie seg om rundt 100.000 nordmenn.

Også Torgersen mener man, for ens eget beste, bør unngå samliv med en psykopat.

– De som lever med en psykopat, lider under det. Det er bare én ting å gjøre dersom du har følelsen av at partneren er psykopatisk, og det er å komme seg unna, sier han. (…)

- Psykopatiske sjefer

Psykopatiske sjefer
ukeavisenledelse.no 29.9.2011
Psykopater kjennetegnes av at de mangler moral, er egoistiske og mest opptatt av egen makt og egne fornøyelser.

Andelen psykopater blant ledere kan være fire ganger større enn i befolkningen ellers.

Det skriver Time Healthland, som omtaler et forskningsprosjekt gjort av psykolog og ledercoach Paul Babiak.

Babiak har studert 203 talenter i amerikanske virksomheter som er blitt håndplukket til å delta i et lederutviklingsprogram, og resultatene viser at en av 25 ledere – det vil si fire prosent – kan være psykopater. Dette skal være fire ganger flere enn andelen psykopater i befolkningen generelt.

Psykopater kjennetegnes av at de mangler moral, er egoistiske og mest opptatt av egen makt og egne fornøyelser. De har også en tendens til å være sjarmerende, men manipulerende.

Når de tiltrekkes av næringslivet, kan det være fordi de fristes av jaget etter økonomiske resultater i et miljø hvor grådighet ofte blir akseptert.

Babiak har i studien sin brukt en metode for å psykopatiske trekk som er utviklet av Robert Hare fra University of British Columbia i Canada.

Les mer om destruktivt lederskap i norske virksomheter her: Ukeavisen Ledelse nr. 31 2011 (...)

Mind Reading: When You Go Hunting for Psychopaths, They Turn Up Everywhere
healthland.time.com 3.6.2011 (Time)
Psychologist Robert Hare's Psychopathy Checklist is the most widely used diagnostic tool to identify psychopathy — not only in prisons and institutions. If you give the test to CEOs or other corporate executives, Hare says, a lot of them qualify.

In a new book, The Psychopath Test, British journalist Jon Ronson (otherwise known as the author of the bestselling The Men Who Stare At Goats) talks to Hare and examines the impact of his test: is Hare's checklist a crucial means of diagnosing incorrigible and permanently dangerous psychopaths, or is it just a tool of oppression, wrongly condemning mentally ill convicts to lifelong incarceration even after they've served their sentences?

(More on TIME.com: Simon Baron-Cohen on Empathy and the Science of Evil)

In Ronson's exploration of the industry of psychopathy, he tries to understand society's obsessive desire to label and corral madness, and along the way, talks to a bunch of fascinating psychopaths. (...)

Lysglimt fra psykiatrien
ANMELDELSER
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1645 (26.8.2010)
De fleste bøker som omhandler psykiatri, beskjeftiger seg med fagets skyggesider. Det er langt mellom bøker som omhandler lysglimtene fra et fag som hjelper og behandler svært mange mennesker. Denne utgivelsen er slikt et sjeldent lysglimt. Forfatteren, Manfred Lütz, er psykiater, psykoterapeut og teolog (!), og har siden 1997 vært sjefslege ved Alexander Krankenhaus i Köln. Han har et brennende engasjement for psykiatrien og medmennesker med psykiske lidelser – og en aldri så liten regning å gjøre opp med oss andre «normale», vi som er så redde for å falle utenfor den normerte rammen, og som betrakter de som gjør det, med frykt og skjeve blikk.

Det hele åpner med et oppgjør med vår tids trang til å erklære historiens tyranner og diktatorer for psykisk syke, og derfor onde. Det er behagelig å karakterisere f.eks. Stalin og Hitler som utilregnelige og psykisk syke, fordi vi da kan trekke opp en grense mellom dem og oss. Lütz mener at dette gir oss en mulighet til å avskrive det onde som noe «sykt» (fortrinnsvis psykisk), ikke som et resultat av de mange valgene vi hver dag tar. Ikke overraskende argumenterer han med at ovennevnte to menn både var systematiske og beregnende i sine handlinger, noe som ikke hadde vært mulig med en alvorlig psykisk sinnslidelse. Nettopp det at Hitler var så «normal», gjorde at han kunne kommunisere med de andre «normale», si det de ville høre, og sørge for at det han sa, ble akseptert. At både Stalin og Hitler hadde det man kan betegne som «psykopatiske trekk», er Lütz enig i, men han påpeker at psykopati er likt representert blant mennesker med og uten kjent psykisk lidelse. (...)

- Hva er forskjellen mellom en psykopat og en sosiopat?

Explainer: What’s the Difference Between a Psychopath and a Sociopath?
theconversation.com 10.3.2016
The two terms are often confused.

Sociopath, psychopath — just terms to describe a crazy person, right?

Although they’re often confused or grouped together, “psychopath” and “sociopath” actually signify very different traits and behaviors in people.

First off, one of the key differences between psychopaths and sociopaths is the existence of a conscience, or the voice inside of us that recognizes when we’re doing something wrong.

SEE ALSO: Does Taking a Lot of Selfies Make You Psychopathic?

L. Michael Tompkins, a psychologist at the Sacramento County Mental Health Treatment Center, told WebMD that a psychopath doesn’t have a conscience. A psychopath can lie, cheat, steal, harm others, and even kill without feeling any moral repercussions — although he or she may pretend to. According to Tompkins, psychopaths may observe others and try to act the way they do in order to avoid being “found out.”

Sociopaths, on the other hand, do have a conscience, although it’s a weak one. While he or she may know that stealing your money, for example, is wrong, and even might feel some guilt or remorse, that ultimately won’t stop the behavior.

What about empathy? According to Aaron Kipnis, a clinical psychologist and author of The Midas Complex, both psychopaths and sociopaths lack empathy, or the ability to put themselves in the position of others and understand how they feel. However, a psychopath has less regard for others than a sociopath, Kipnis says. Psychopaths see others as mere objects to use for his or her own benefit.

Although popular movies and crime TV shows often depict psychopaths or sociopaths as the evil people who kill and torture others, Kipnis says this isn’t always the case in real life. While some psychopaths can be violent, it’s more likely for psychopaths and sociopaths to manipulate others to get what they want — especially in the workplace.</