ØKOKRIM er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. (...) ØKOKRIM ble opprettet i 1989, og er både et særorgan i politiet og et statsadvokatembete med nasjonal myndighet. (okokrim.no)

Økokrim satser på færre, store saker (e24.no 14.2.2011)

Økokrim slår korrupsjonsalarm i kommune-Norge (nrk.no 2.1.2013)

Norges-historiens største ertatningssak - Superadvokat kjemper sin livs kamp (na24.no 20.12.2012)

Mer hvitsnipp-krim - Men Økokrim etterlyser tips fra aksjemeglere om juks Økokrim har etter- forsket like mange hvitvaskings- og innside- saker i første halvår i år som i hele fjor. (aftenposten.no 21.08.2007)

Drukner i tips om hvitvasking (dn.no 25.2.2008)

Økokrim anker Finance Credit-saken (nrk.no 21.2.2008)

Økokrim: 9 av 10 ble domfelt (nrk.no 25.2.2008)

Rekordmange saker hos Økokrim (nrk.no 8.12.2007)

– Hvitvasking overvåkes ikke godt nok i Norge (- Fyll opp skattemyndighetenes verktøykasse.)

– Hvitvasking overvåkes ikke godt nok i Norge
e24.no 8.7.2015
Norge somler med å følge opp sine forpliktelser for å overvåke hvitvasking, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.

I en dom i desember 2013 ble Norge forpliktet til å gjennomføre hvitvaskingsdirektivet i norsk rett.

Det innebar at Norge skulle utpeke et offentlig organ for å sikre at de som foretar store kontantkjøp, samt tilbydere av enkelte tjenester til truster og selskaper, følger reglene mot hvitvasking.

– Mer enn 18 måneder senere har Norge fortsatt ikke overholdt dommen, slår ESA fast.

Målet med direktivet var å hindre hvitvasking av penger til finansiering av terrorisme. (…)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet er på gaden, mens tyvene er online. Politieleverne lærer stadigvæk at fange tyve på gaden, selvom berigelseskriminaliteten er flyttet over på internettet. (- Der er behov for at lære mere om datakriminalitet og internationalt samarbejde allerede i løbet af politiuddannelsen.) (- Tyvene går ikke længere efter den enkelte bankkunde. De går efter hele banken.) (videnskab.dk 26.7.2017).)

- Tysk politi har betalte 47 millioner kroner for å få tilgang til navn på skattesnytere som framgår av de såkalte Panamapapirene.

(Anm: Tysk politi betalte millioner for Panamapapirer. Tysk politi har betalte 47 millioner kroner for å få tilgang til navn på skattesnytere som framgår av de såkalte Panamapapirene. SKATTEPARADIS? Panama, et av verdens skatteparadis. Tysk politiet har betalt 5 millioner euro for å få tilgang til papirer som inneholder navn på personer og selskap som har skjult penger i skatteparadiser verden over. (nettavisen.no 4.7.2017).)

– Ny forskning: De aller rikeste unndro mest skatt.

(Anm: Ny forskning: De aller rikeste unndro mest skatt. (…) For første gang har forskere koblet lekkede opplysninger om penger på kontoer i Sveits mot kontoeiernes selvangivelser. Forskerne har sjekket om pengene er oppgitt til skattemyndighetene i Norge, Sverige og Danmark. Resultatet: Nesten ingenting var oppgitt. (aftenposten.no 30.5.2017).)

- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- DNB klar for å sperre 3000 kontoer med én milliard kroner. (- DNB jobber på spreng med å kontrollere at kundeinformasjonen er i henhold til hvitvaskingsloven.)

(Anm: DNB klar for å sperre 3000 kontoer med én milliard kroner. DNB jobber på spreng med å kontrollere at kundeinformasjonen er i henhold til hvitvaskingsloven. Resultatet kan bli at omtrent 3000 bedriftskunder får kundeforholdet sperret i løpet av året. (…) Det er konsekvensen når kunden ikke besvarer DNBs henvendelse tilstrekkelig. (…) Når en konto er sperret, vil det ikke være mulig med andre utbetalinger enn lønn, skatt og merverdiavgift. (dn.no 9.7.2017).)

- Økokrim: Flere milliarder forsvinner ut av landet uten tilsyn. Rundt 500 agenter for utenlandske betalingsforetak er uten tilsyn i Norge. Årlig overfører betalingsagenter flere milliarder kroner for kunder fra Norge til utlandet. Nøyaktig hvor mange milliarder disse agentene overfører fra Norge til utlandet, vet ingen.

(Anm: Økokrim: Flere milliarder forsvinner ut av landet uten tilsyn. Rundt 500 agenter for utenlandske betalingsforetak er uten tilsyn i Norge. Årlig overfører betalingsagenter flere milliarder kroner for kunder fra Norge til utlandet. Nøyaktig hvor mange milliarder disse agentene overfører fra Norge til utlandet, vet ingen. – I 2013 foretok vi et nøktern anslag. Vi anslo da at disse agentene årlig overfører minst tre milliarder kroner ut av landet. Anslaget var en forsiktig vurdering. Det reelle tallet er trolig mye høyere, sier Sven Arild Damslora, leder for Enheten for finansiell etterretning i Økokrim. Les også: Betalingsagent hadde 21 forfalskede id-er (DN+) Økokrim er kritisk til at pengeoverføringer fra disse foretakene ofte foregår uten noen form for kontroll. Finanstilsynet, som fører tilsyn med norske banker, har ikke tilsyn med utenlandske betalingsforetak og deres agenter. (…) Norge får stryk I 2014 ble Norges innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering kraftig kritisert i en evaluering fra Financial Action Task Force (FATF), et internasjonalt organ etablert på initiativ fra G7-landene. Rapporten ga strykkarakter på en rekke punkter, og påviste at Norge manglet en overordnet strategi, politikk og kontrollmekanisme for hvitvasking. Les også: «Alvorlig svikt» i norske rutiner I det regjeringsoppnevnte hvitvaskingsutvalget fremheves agenter for utenlandske betalingsforetak som en risikogruppe i forhold til hvitvasking og terrorfinansiering. (dn.no 3.1.2018).)

- Derfor må Økokrim bestå. Økokrim kan bli bedre, og selvsagt gjøres det feil, men det er flere gode grunner for at det må bestå.

(Anm: Gunnar Holm Ringen er partner, advokat og statsautorisert revisor i PwC Gransking. Derfor må Økokrim bestå. Økokrim kan bli bedre, og selvsagt gjøres det feil, men det er flere gode grunner for at det må bestå. Debatten om Økokrim har de siste uker fått fornyet kraft. Dels som følge av rapporten om særorganene (NOU 2017:11) og dels som følge av Transocean-rapporten levert til Riksadvokaten. Som tidligere førstestatsadvokat i Økokrim, og medansvarlig for Transocean-etterforskningen i rundt ett og et halvt år (frem til mai 2008), har jeg en særlig interesse av å følge med på det som skjer. Det er særlig to temaer som diskuteres: Organiseringen av Økokrim og ledelsen av konkrete straffesaker. (e24.no 19.6.2017).)

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

- Sammenslåing av Kripos og Økokrim: En riktig, dårlig idé. (…) At politiet fungerer dårlig, betyr ikke at det ikke kan bli verre. Skal du drive med kriminalitet her til lands, bør du helst sørge for at den er økonomisk. Det er et av svært få straffeområder der politiet uten blygsel innrømmer at de henlegger saker fordi de er for vanskelige.

(Anm: Sammenslåing av Kripos og Økokrim: En riktig, dårlig idé | Andreas Slettholm. At politiet fungerer dårlig, betyr ikke at det ikke kan bli verre. Skal du drive med kriminalitet her til lands, bør du helst sørge for at den er økonomisk. Det er et av svært få straffeområder der politiet uten blygsel innrømmer at de henlegger saker fordi de er for vanskelige. (…) Kapasiteten er liten ute i politidistriktene, og selv flaggskipet – Økokrim – sliter. I fjor førte arbeidet til enhetens 145 årsverk til inndragning av bare tre millioner kriminelle kroner. Økokrim tapte 3 av 10 saker de tok til retten, hvilket gir omtrent samme domfellelsesprosent som i voldtektssaker. I flere profilerte saker har Økokrim fått sterk kritikk, senest da korrupsjonssaken mot Vimpelcom-sjef Jo Lunder endte med henleggelse. (aftenposten.no 4.12.2017).)

- Hadde førstestatsadvokat Morten Eriksen hatt tilstrekkelige ressurser, er vi overbevist om at man ville kunne ha belyst saken bredere og innen de tidsfrister som gjaldt, skriver artikkelforfatterne.

(Anm: NHH-professorer om Transocean-saken. Merkverdigheter i Transocean-saken. Hadde førstestatsadvokat Morten Eriksen hatt tilstrekkelige ressurser, er vi overbevist om at man ville kunne ha belyst saken bredere og innen de tidsfrister som gjaldt, skriver artikkelforfatterne. (dn.no 21.6.2017).)

– Økokrim mangler en djevelens advokat.

(Anm: Økokrim mangler en djevelens advokat. Økokrim ble advart i Lunder-saken, men lyttet ikke. Da går det galt. Det er ikke første gang. Dessverre. For nøyaktig to år siden - torsdag 4. november 2015 - ble den profilerte næringslivslederen Jo Lunder arrestert på Gardermoen. På dramatisk vis dukket Økokrim opp i eks-Vimpelcom-sjefens liv og kastet ham på glattcelle. Der satt han isolert i to lange døgn. Da satte retten foten ned og mot Økokrims protester ble Lunder løslatt. (aftenposten.no 3.11.2017).)

– Kolberg: Ønsker at Økokrim etterforsker «velferdsprofitørene». (– Noe galt med loven. – Hvem er «velferdsprofitørene»? – En som aktivt og bevisst manipulerer regnskapene og lager modeller innen lovens ramme for å ta ut store profitter. Jeg registrerer at det er selskaper og miljøer som opererer slik. Hvis loven er slik at det er mulig å ta ut store gevinster, må det være noe galt med loven, sier Kolberg.)

(Anm: Kolberg: Ønsker at Økokrim etterforsker «velferdsprofitørene». Leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Aps Martin Kolberg, ønsker at Økokrim skal etterforske private aktører innen barnevern, barnehage og rusomsorg som tjener store beløp med offentlig støtte. (…) – Noe galt med loven. – Hvem er «velferdsprofitørene»? – En som aktivt og bevisst manipulerer regnskapene og lager modeller innen lovens ramme for å ta ut store profitter. Jeg registrerer at det er selskaper og miljøer som opererer slik. Hvis loven er slik at det er mulig å ta ut store gevinster, må det være noe galt med loven, sier Kolberg. Som leder i komiteen har han mange ganger opplevd at lovene «ofte er veldig vanskelig å tolke». – Det er ikke vår oppgave å tolke lovene. Vår oppgave er å kontrollere det konstitusjonelle. Men jeg uttrykker et politisk ønske, sier han. Fra den andre siden av det politiske spekteret har 59 kandidater støttet kampanjen «Nei til profittfri velferd», blant dem Frps Carl I. Hagen, KrFs første nestleder Olaug Bollestad og Venstres Abid Raja. (aftenposten.no 11.8.2017).)

(Anm: Velferdsprofitører et begrep som provoserer NHO-direktøren. NHO-direktør Kristin Skogen Lund er kraftig provosert av uttrykket velferdsprofitører om private som selger helsetjenester. Kristin Skogen Lund liker ikke begrepet velferdsprofitør (frifagbevegelse.no 19.8.2017).)

- Kunnskapsministeren vil sjekke pengestrømmen i private barnehager. Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) vil gå de private barnehagene nærmere etter i sømmene. De siste årene har flere barnehagegründere solgt med milliongevinst. Fire konserner driver en stadig større andel av private barnehager. (- Han kaller debatten om velferdsprofitører en unyansert «grøftekant-debatt».)

(Anm: Kunnskapsministeren vil sjekke pengestrømmen i private barnehager. Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) vil gå de private barnehagene nærmere etter i sømmene. De siste årene har flere barnehagegründere solgt med milliongevinst. Fire konserner driver en stadig større andel av private barnehager. Derfor vil Regjeringen nå se på reguleringen av hele sektoren. – For at den skal ha legitimitet, må den være kontrollert på en skikkelig måte, slik at støtten som skal gå til barnehagedrift, går nettopp til det, sier Asheim. Ministeren påpeker at det da er tre ting det er viktig å se på: - Økonomisk tilsyn med driften. - Gevinst ved salg av private barnehager bygget opp på offentlig støtte. - Grad av lånefinansiering av barnehager. (…) Asheim er også bekymret over at noen barnehageeiere tar opp store lån, hvor renteøkning kan utgjøre en stor risiko. (…) Mener man ikke kunne forutse utviklingen Han kaller debatten om velferdsprofitører en unyansert «grøftekant-debatt». (…) – Burde det offentlige ha gardert seg, slik at noen ikke kunne «cashe ut» store gevinster? – Når man gjennomfører store velferdsreformer, tror jeg ikke det er mulig å helgardere seg for alle mulige utfall. Men det er farlig hvis man som politiker ikke justerer kursen underveis. På spørsmål om hvilke konkrete tiltak han kan se for seg, svarer ministeren at han ikke vil forskuttere noe. (aftenposten.no 6.10.2017).)

(Anm: Barnehagestyreren ga seg selv fire ganger høyere lønn enn sine ansatte. MATHOPEN (NRK): Gjennom flere år har barnehagestyreren brukt lite på lønn til sine ansatte – og utbetalt millioner til seg selv. Nå krever kommunen tilbakebetaling. (…) Kommunen åpnet tilsynssak etter et oppslag i Utdanningsnytt. Det viste at styreren – tross barnehagens beskjedne omsetning – i 2015 tjente mest av alle ledere for aksjeselskapsbarnehager i Norge. (…) I årene kommunen har sett på, 2014-16, har barnehagen betalt ut totalt tolv millioner kroner i lønn. Av disse har Nysæther selv fått 4,7 millioner. (nrk.no 1.12.2017).)

- For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg.

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Store mørketall. Jeg mener utvalgets forslag vil svekke heller enn å styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet hos politi- og påtalemyndigheten.

(Anm: Behold spisskompetansen i Økokrim | Trond Eirik Schea. Politi- og påtalemyndigheten må styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet. Da trengs et sterkt Økokrim. (…) Store mørketall. Jeg mener utvalgets forslag vil svekke heller enn å styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet hos politi- og påtalemyndigheten. (aftenposten.no 31.5.2017).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Siv Jensen skryter av høyt tempo i kampen mot skattejuks (aftenposten.no 30.5.2017).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Jusleksikon Online er et gratis oppslagsverk (…) benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, lærere, næringsliv og offentlig forvaltning m.fl. (jusleksikon.no).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

(Anm: Meglertopp tiltalt for grovt bedrageri. Økokrim har tiltalt Pareto-toppen Petter Dragesund, tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen og den tidligere gruvetoppen Jan Vestrum for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon. Petter Dragesund er permittert fra jobben. Økokrim har tatt ut tiltale for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon mot en ansatt og en tidligere ansatt i et meglerhus og en konsulent, skriver de i en pressemelding. Pareto Securities bekrefter at det er deres corporate-sjef og en tidligere aksjemegler hos dem som er tiltalt. (dn.no 10.5.2017).)

(Anm: Tidligere advokat tiltalt for grov utroskap og grovt bedrageri. Tiltalt for økonomisk utroskap for over to millioner kroner, og et bedrageri på tre millioner kroner. De straffbare handlingene den tidligere advokaten er tiltalt for er i hovedsak begått overfor ulike klienter i hans advokat- og eiendomsmeglervirksomhet, skriver Økokrim i en pressemelding. (nettavisen.no 26.5.2017).)

(Anm: How does money laundering work? - Delena D. Spann Let’s Begin… Money laundering is the term for any process that “cleans” illegally obtained funds of their “dirty” criminal origins, allowing them to be used within the legal economy. And the practice is about as old as money itself. But how does it actually work? Delena D. Spann describes the ins and outs of money laundering. (ed.ted.com).)

- Forskrift følger ikke Stortingets anmodning om rapportering land-for-land. Beskytter fortsatt skatteparadisene. Finansdepartementet har ikke fulgt opp Stortingets anmodning, så norske selskaper slipper å gi opplysninger fra skatteparadis.

HEINRICH KIEBER: HAN AVSLØRTE NORDMENNS SKJULTE FORMUER
SIDE3.NO 20.11.2010
Heinrich Kieber (45) har styrtet tyske finanstopper og er skyld i at 50 nordmenn er under etterforskning.

Hva han har gjort for å «fortjene» denne «skuddpremien»?

Han har stjålet kontoopplysninger fra skatteparadiset Liechtenstein og solgt dem til tyske skattemyndigheter for 40 millioner kroner. Nå snakker varsleren for første gang.

Avsløringene rammet ikke bare tyske skattesvikere. Skattemyndigheter i 13 andre land – deriblant Skatte-direktoratet i Norge – har gratis fått innsyn i de stjålne kontoopplysningene.

I februar 2009 ble det nemlig kjent at myndigheter i flere land hadde fått informasjon om formuer som er gjemt bort i Liechtenstein.

Ifølge Skatteetaten får ikke nordmenn, som blir knepet med skjult formue i Liechtenstein, skatteamnesti. Men de kan få etterberegnet skatt for ti år bakover, inntil 60 prosent tilleggsskatt pluss renter. I grove tilfeller er det også ifølge skatteetaten aktuelt med politianmeldelse. (...)

(Anm: Hvorfor ha skatteamnesti? | Tre økonomiprofessorer skriver. (…) Hva skjer om vi innfører et permanent skatteamnesti? La oss først se på dem som bestemte seg for å unndra skatt før amnestiet ble innført. (aftenposten.no 21.4.2016).)

(Anm: Forskrift følger ikke Stortingets anmodning om rapportering land-for-land. Beskytter fortsatt skatteparadisene. Finansdepartementet har ikke fulgt opp Stortingets anmodning, så norske selskaper slipper å gi opplysninger fra skatteparadis. Problemet er at kjerneopplysningene i land-for-land-rapporteringen ikke må gis «uavhengig av om det er plikt til å gi opplysninger om betalinger til myndigheter», skriver artikkelforfatteren. (dn.no 24.3.2017).)

(Anm: – At folk er ressurssterke kan ikke bety at vi skal la være å straffeforfølge dem. Som aktor i krigsforbryterdomstolen lyttet Hedvig Moe Øren til vitnemål om de mest uhyrlige overgrep. Å bli nestsjef i Økokrim er et naturlig steg videre.  (dn.no 11.11.2016).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

(Anm: Slaget om politiet står nå. Digital kriminalitet øker og blir mer avansert. Svaret er å styrke Økokrim, ikke satse på politidistriktene. Politiet sakker akterut. Britisk politi har ikke klart å holde tritt. I løpet av de siste 20 årene er evnen til å bekjempe og oppklare økonomisk kriminalitet blitt stadig dårligere, ifølge Loveday. (aftenposten.no 13.9.2016).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på.  Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Fyll opp skattemyndighetenes verktøykasse. Selskaper som utnytter forskjeller mellom ulike lands skattesatser for å minimere sitt samlede skattebidrag til Norge, utfordrer premissgivende prinsipper for vårt skattesystem. Når «alle» har et forhold til forbrukerorienterte selskaper som Apple og Facebook, er det også naturlig at de globale selskapenes nasjonale skattebidrag vies stor og økende oppmerksomhet, skriver artikkelforfatterne. (dn.no 1.2.2016).)

- Offensiv mot hvitsnippkriminelle?

Offensiv mot hvitsnippkriminelle
abcnyheter.no 2.11.2016
Myndighetene vil hvitsnippforbrytere til livs - og gjør bekjempelsen av dette til eget fag på Politihøgskolen.

Mål: Gjøre kontrolletatene rustet til å bekjempe økonomisk kriminalitet. Studieplanen er allerede godkjent, og første kull starter neste høst. Først skal stillinger besettes og studieplan legges.

Studiet har fått det fengslende navnet «Utdanning i tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet», og skal styrke samarbeidet mellom politiet og ansatte i etater som Arbeidstilsynet, Finanstilsynet, NAV kontroll, Skatteetaten, Tolletaten og politiet.

Målet er å ha 100 personer i gang høsten 2018.

Økonomisk kriminalitet er ofte komplekst, og har grensekryssende strukturer. Det gjør at sakene er vanskelige og ressurskrevende både å avdekke og å etterforske.

Men Norge har internasjonale forpliktelser på området, og dette er en satsing nedfelt i regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet fra 2011-2014 og Strategi mot arbeidslivskriminalitet fra 2015. (…)

skal følge det sivilrettslige- eller strafferettslige sporet, sier seksjonsleder Ivar Husby ved Politihøgskolen. (…)

(Anm: – Kan slippe straff etter å ha hatt penger i skatteparadis. De 200 nordmennene som skal ha benyttet av skatteparadiser kan unngå straff, hvis de gir beskjed til Skattemyndighetene nå. Det mener Skattebetalerforeningen. (…) Dersom skattemyndighetene har fått tips om skatteunndragelse eller allerede har satt i gang undersøkelser, kan man ikke benytte seg av skatteamnestiet og straffes med tilleggsskatt. Hvis saken er alvorlig, med bot og eller fengselsstraff (nrk.no 4.4.2016).)

(Anm: Hvitvasker slipper inndragning av 45 millioner kroner. En mann som hjalp andre med å hvitvaske 45 millioner kroner, vant fram i Høyesterett med sitt krav om å slippe inndragning av alle millionene. (…) Ikke minst sier Høyesterett at mannen ikke kan dømmes til inndragning av alle millionene, fordi det ikke finnes noen millioner å inndra. Pengene er ikke mannens utbytte av hvitvaskingen, og aktoratet har verken konkretisert hvor stort hans utbytte var eller krevd inndragning av utbyttet, opplyser mannens forsvarer, advokat Anders Brosveet, til NTB. (hegnar.no 29.4.2017).)

(Anm: Raseriet etter Panama Papers | Trine Eilertsen. (…) Hemmeligholdet viktigst. Her er kjernen i problemet, i tillegg til at internasjonal kriminalitet har denne typen hemmelighold som en del av sin forretningsmodell. (aftenposten.no 4.4.2016).)

(Anm: Økokrim visste om DNBs skatteparadis-praksis. Men så ikke grunn til å varsle myndighetene, melder P4 Nyhetene. (…) – Vi har kjent til dette i mange år. Vi er bekymret for dette, da det gir muligheter for å skjule straffbare handlinger, sier Petter Nordeng, leder for avdeling for skattekriminalitet hos Økokrim til radiokanalen. (e24.no 4.4.2016).)

- Rapport: Hvitsnippforbrytelser koster 12 milliarder årlig. (- Selv om såkalt hvitsnippkriminalitet koster Norge mer enn trygdesvindel, brukes langt større ressurser på å ta uærlige navere enn kriminelle direktører.) (- Selv om såkalt hvitsnippkriminalitet koster Norge mer enn trygdesvindel, brukes langt større ressurser på å ta uærlige navere enn kriminelle direktører.)

Rapport: Hvitsnippforbrytelser koster 12 milliarder årlig
e24.no 13.3.2017
Selv om såkalt hvitsnippkriminalitet koster Norge mer enn trygdesvindel, brukes langt større ressurser på å ta uærlige navere enn kriminelle direktører.

FLERE FORBRYTERE: Hvitsnippkriminalitet koster Norge mer enn trygdesvindel. Professor mener at Økokrim må øke antall ansatte for å få bukt med kriminaliteten.

Det framgår av rapporten "Toppen av isfjellet" fra Manifest Tankesmie, som legges fram på Manifests årskonferanse mandag, skriver Klassekampen.

Ifølge rapporten anslås det at økonomisk kriminalitet begått av personer i kraft av deres posisjon og tillit i ulike virksomheter, koster samfunnet 12 milliarder kroner årlig. Anslagene for trygdesvindel er 10 milliarder.

Bekjempelse av hvitsnippforbrytelser bør prioriteres høyere, mener professor Petter Gottschalk, en av rapportforfatterne. Han foreslår blant annet en dobling av antall ansatte i Økokrim.

– Det er et stort problem at for mange går fri. For det første utgjør det et betydelig økonomisk omfang, ettersom hver forbrytelse kan utgjøre flere millioner kroner. For det andre er dette kriminalitet som begås av personer i betrodde stillinger i samfunnseliten, og om de går fri undergraver det hele samfunnspakten, sier Gottschalk.

Han sier mistenkte trygdemisbrukere stort sett blir dømt, mens det ikke er tilfellet med hvitsnippforbrytere.

– Hvitsnippkriminelle er ekstremt ressurskrevende å ta, fordi de har mer ressurser til å skjule kriminaliteten sin og kan kjøpe ekstra advokatbistand, anker sakene og bruker all slags midler for å unngå domfellelse.

Hvitsnippforbrytere er personer som bruker stilling, posisjon, nettverk og tillit til å begå økonomiske forbrytelser. (©NTB)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Journalister som jobbet med Panama Papers ble truet, overvåket og saksøkt

Journalister som jobbet med Panama Papers ble truet, overvåket og saksøkt
aftenposten.no 7.12.2016
Journalister fra hele verden møter represalier etter å ha avslørt utstrakt bruk av skatteparadiser.

Nesten 400 journalister fra mer enn 80 land samarbeidet om dokumentlekkasjen Panama Papers.

Avsløringene om anonyme selskaper i skatteparadiser fikk store konsekvenser – også for journalistene som jobbet med dokumentlekkasjen.

Flere politikere, næringslivsledere og myndighetspersoner ble koblet til skatteparadiser i Panama Papers. I mange land førte det til trusler, hackerangrep og søksmål mot journalistene og medieorganisasjonene bak. (…)

Aftenposten har tidligere skrevet hvordan skattemyndighetene og politiet i Finland krever å få utlevert Panama Papers-materiale fra journalistene i statskanalen YLE. (…)

Tidligere i år ble Finland rangert som det landet i verden med størst pressefrihet. I mange andre land som publiserte Panama Papers, står pressefriheten svakt. (…)

– Trist, men ikke overraskende
Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, forteller at trusler mot journalister og redaktører er et økende problem, også i Norge, men kjenner ikke til at det har skjedd i arbeidet med Panama Papers. (…)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Anonym ville selge norske skatteparadis-navn til skatteetaten. (…) Skattedirektoratet takket imidlertid nei, av prinsipielle grunner. – Vi har en prinsipiell holdning til at vi ikke betaler for tips eller tilgang til bevis, sier Mariken Holter, kommunikasjonsdirektør i Skattedirektoratet, til VG. (…) Tyskland kjøpte tilgang. I en artikkel på ICIJs hjemmeside skriver organisasjonen at tyske skattemyndigheter har kjøpt en mindre del av Mossack Fonseca-dokumentene tidlig i 2015, før den tyske avisen Süddeutsche Zeitung fikk tilgang til dokumentene (vg.no 4.4.2016).)

(Anm: Mossack Fonseca vil saksøke journalister. Mossack Fonseca sier advokatfirmaet har startet prosessen med å saksøke det internasjonale journalistnettverket ICIJ på grunn av Panama-avsløringene. (hegnar.no 12.5.2016).)

(Anm: Amerikanske myndigheter har opprettet etterforskning av Mossack Fonseca. Amerikansk påtalemyndighet har opprettet etterforskning av Mossack Fonseca, advokatfirmaet som står sentralt i Panama Papers-avsløringene. Dette skriver The Wall Street Journal. Målet med etterforskningen er å finne ut av om Mossack Fonsecas ansatte bevisst har hjulpet sine klienter med å unndra skatt. (aftenposten.no 30.7.2016).)

(Anm: Skatteprofessor: – Innsyn i skatteparadiser er ikke nok. Dokumentlekkasjene fra Panama gjør det mer risikofylt å drive skatteplanlegging. Men at verden får innsyn, stanser ikke virksomheten, mener professor i skatteøkonomi. – Så lenge det finnes land som har interesse av å skjule informasjon eller å bidra til å skjule informasjon fordi de tjener på det selv, vil denne virksomheten fortsette, sier professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen NMBU, Annette Alstadsæter, til NTB. (dn.no 4.4.2016).)

(Anm: - Vi må få vekk skatteparadiser. Statsminister Erna Solberg mener skatteparadiser ødelegger for verdens fattigste. (dn.no 7.4.2016).)

(Anm: Vil konfiskere kriminelles luksushus i London. Oligarker, sjeiker og andre superrike som har skaffet penger ulovlig, kan få konfiskert eiendommene sine i Storbritannia. Det kan gi prisfall på de dyreste boligene i London. (…) En ny britisk lov gjør nå at myndighetene kan konfiskere blant annet fast eiendom som er kjøpt med svarte penger, tilegnet gjennom korrupsjon, underslag, tyveri eller på annet kriminelt vis. Diktatorer og undertrykkere som bryter menneskerettighetene risikerer samme skjebne. (dn.no 6.12.2016).)

Skatteparadisene tar liv. Skatteflukt tar liv og hindrer skolegang og helsestell for verdens fattige. OECDs reformarbeid er ikke nok, FN må ta ansvar. Ifjor døde nesten seks millioner småbarn under fem år. Det er 16.000 barn hver eneste dag. Om landene hvor disse barna bor hadde hatt nok penger til å investere i sykehus, kvalifisert helsepersonell og ordentlig utstyr, kunne barna overlevd, skriver artikkelforfatterne. Her fra slummen i Mumbai. (dn.no 8.4.2016).)

- Økokrim dropper tre av fire saker. (- Nå får politiorganet kritikk for å nedprioritere økonomisk kriminalitet.)

Økokrim dropper å etterforske tre av fire saker
dn.no 15.3.2016
Mulige kriminelle handlinger blir ikke etterforsket, fordi Økokrim avviser tre av fire innmeldte saker. Nå får politiorganet kritikk for å nedprioritere økonomisk kriminalitet.

NRK har fått tilgang på antall saker som er meldt inn og hvor mange som er avvist av Økokrim fra 2010 til 2015. Tallene viser at Økokrim har sagt nei til mer enn 73 prosent av sakene de har fått på sitt bord i perioden.

I 2015 tok Økokrim bare tak i rundt én av fem saker som ble meldt inn. Det gjelder også i saker der Økokrim er relativt sikre på at det har foregått noe kriminelt, ifølge kanalen.

– Det er en utvikling over lengre tid. Politiinnsatsen mot økonomisk kriminalitet har ikke holdt tritt med kriminalitetsutviklingen og hvordan både kontrollorganer og de store selskapene ruster seg, avdekker og følger opp denne type lovbrudd. Det har gått over noen år, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea. (…)

(Anm: Stortingspolitikere reagerer på at Økokrim ikke etterforsket millionbestikkelser. «Jeg er rystet», svarer Aps Marianne Marthinsen. «Økokrim sender et dårlig signal», sier Frps Jan Arild Ellingsen. «Viktig at vi kommer til bunns i denne saken», mener Sps Jenny Klinge. (aftenposten.no 7.4.2016).)

(Anm: Skat: Millionkøb af Panama-papirer giver overskud. De første danskere nævnt i papirer fra Panama har fået nærgående spørgsmål fra Skat. Det vakte både opsigt og forargelse, da skatteminister Karsten Lauritzen (V) gav Skat lov til at sende 6 millioner kroner af skatteborgernes penge til en ukendt modtager i udlandet, mod til gengæld at få en stak afslørende papirer om danske skattesnydere, lækket fra et advokatfirma i Panama. (politiken.dk 4.12.2016).)

(Anm: Økokrim: Korrupsjonsloven er for svak. Korrupsjonsetterforskere i Økokrim mener begrensninger i straffeloven hindrer dem i å forfølge bestikkelser betalt i utlandet og etterlyser en skjerping av korrupsjonslovgivningen. (dn.no 7.4.2016).)

(Anm: Økokrim: Foreløpig ikke mistanke om straffbare handlinger. Økokrim har i flere år visst at nordmenn får hjelp til å plassere penger i skatteparadiser. (...) Nordeng er avdelingsleder for blant annet skatte- og avgiftskriminalitet og sier det må være mistanke om det har skjedd noe straffbart for at Økokrim skal ta etterforskningsskritt. (dn.no 4.4.2016.).)

(Anm: Aftenposten avslører: Statseiede Yara betalte 2,6 millioner dollar i bestikkelser til postboksselskaper i Karibia. (aftenposten.no 6.4.2016).)

(Anm: Nesestyver for Økokrim. Lagmannsrettens U-sving viser hvor kompleks Yara-saken er. Det bør ikke skremme Økokrim. Borgarting lagmannsrett landet fredag på full frifinnelse for tre av de fire tiltalte i Yara-saken. Fra venstre: Rune Håkon Tjomsland, forsvarer for Ken Wallace, Ellen Holager Andenæs, forsvarer for Thorleif Enger, og statsadvokat Helene Bærug Hansen. (dn.no 3.12.2016).)

(Anm: Tidligere Yara-topp Thorleif Enger frikjennes for korrupsjon. Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger og to tidligere direktører i selskapet er frifunnet for anklager om grov korrupsjon. Selskapets tidligere juridiske direktør ble dømt. (aftenposten.no 2.12.2016).)

(Anm: Thorleif Enger om Yara-frikjennelsen: Ikke ett menneske har snudd ryggen til. (…) Én av dem er nettopp dømt for grov korrupsjon. De tre andre er frikjent. Forsvarer Ellen Holager Andenæs smiler svakt til Thorleif Enger. Den tidligere Yara-sjefen ser nesten ut som om han ikke har hørt hva som ble sagt. (aftenposten.no 8.12.2016).)

(Anm: Økokrim har ikke etterforsket Yara-bestikkelsene til Eurochem. Politiet har hatt tilgang til dokumentasjon på millionbestikkelsene fra Yara i over fem år. Både Økokrim og Yara nekter å stille til intervju i denne saken. (aftenposten.no 6.4.2016).)

- Tvangsarbeid og grov menneskehandel i lagmannsretten

Tvangsarbeid og grov menneskehandel i lagmannsretten
abcnews.go.com 27.5.2017
Da menneskehandelssaken gikk for tingretten, fikk den 45 år gamle mannen fem års fengsel. Nå skal saken opp for Borgarting lagmannsrett

Mannen, som er bosatt i Buskerud, hentet over en fireårsperiode flere titalls vietnamesere til Norge for å sette dem i arbeid på norske gårdsbruk.

Aktoratet mener mannen utnyttet fattige og sårbare mennesker da han satte dem i arbeid på norske gårder mot svært lav lønn.

Mens sesongarbeiderne fikk utbetalt mellom 3.000 og 4.000 kroner før de reiste tilbake til Vietnam, satt 45-åringen ifølge tiltalen igjen med et utbytte på minst 5,1 millioner kroner. (…)

- Økokrim dropper tre av fire saker

Økokrim dropper tre av fire saker
nrk.no 14.3.2016
Økokrim skal være Norges kraftsentrum for bekjempelse av økonomisk kriminalitet men skroter 73 prosent av sakene som meldes inn.

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea har sagt nei til tre av fire saker som har blitt spilt inn til ham de siste fem årene. (…)

– Uheldig at det ikke blir fulgt opp

Tallene fra NRK er helt i tråd med erfaringene fra skattedirektør Hans Christian Holte i Skattedirektoratet. Når han varsler Økokrim om skattesnusk eller underslag hender at saken kommer i retur.

Uåpnet.

– Økokrim skal ta saker fra oss som enten er store og omfangsrike, eller av prinsipiell betydning. De tre siste årene har de avvist av 20 av 33 saker vi har gitt dem, sier Holte.

Han kaller det utfordrende. Blant annet fordi man mister den avskrekkende effekten som ligger i risikoen for å bli tatt og dømt.

Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen sier det slik:

– Vi har et godt forhold til Økokrim. De fleste av våre saker blir anmeldt, men det hender at enkelte ikke blir etterforsket. Vi synes det er viktig at mistanker om alvorlig økonomisk kriminalitet innen våre tilsynsområder blir fulgt opp både etterforsknings- og påtalemessig. Da er det uheldig at de ikke blir fulgt opp. (…)

(Anm: Norske skattemyndigheter sjekker «et tosifret antall» personer etter Panama Papers-avsløringene. Skattemyndighetene gransker flere nordmenn som omtales i Panama Papers, men vil ikke betale for opplysninger fra anonyme kilder. (aftenposten.no 8.9.2016).)

(Anm: Internal Market. Indre marked: Hvitvasking overvåkes fortsatt ikke godt nok i Norge. (PR(15)33) (eftasurv.int 8.7.2015).)

(Anm: To dømt for million-hvitvasking. To menn er dømt for hvitvasking og heleri av henholdsvis 30 og 16 millioner kroner. Mennene knyttes til selskapet Hus og Hytte Bygg. (…) De to mennene skal ifølge egen forklaring hatt jobber som hvitvaskere, og tok selv kontakt med politiet. Det har ført til en solid strafferabatt. (dn.no 23.12.2015).)

(Anm: Joly-rapport: – IKEA unndrar milliarder i skatt. I en ny rapport hevder korrupsjonsjeger Eva Joly og flere i EU-parlamentsgruppen De grønne at IKEA har unnlatt å betale minst 1 milliard euro i skatt de siste årene. (dagensperspektiv.no 16.2.2016).)

(Anm: Skatteprofessor ut mot Eva Jolys IKEA-rapport: - Skivebom. Skatteprofessor Knut Olsen mener rapporten der Eva Joly og flere i EU-parlamentsgruppen De grønne at IKEA har unndratt minst én milliard euro i skatt de siste årene er en ren skivebom. (nettavisen.no 21.2.2016).)

(Anm: Westerdals tok for mye betalt av elevene i 10 år. Privatskolen Westerdals School of Communication krevde ulovlig høye skolepenger i årene 2002 til 2012. Rektor Tine Widerøe beklager overfor elever som ble rammet. (…) Ifølge DNs beregninger har skolen tatt inn minst 70 millioner kroner mer enn loven tillot. (aftenposten.no 14.3.2016).)

(Anm: Økokrim henlegger siktelse i Westerdals-saken. Siktelsen mot Westerdals School of Communication er nå henlagt på grunn av bevisets stilling. (…) Westerdals gikk tidligere i juni inn i et forlik med KD på 42 millioner kroner som høyskolen måtte betale tilbake. Departementet har tidligere fremmet krav på til sammen 84 millioner, skriver NTB. (vg.no 28.6.2017).)

(Anm: Økokrim har henlagt siktelsen i Westerdals-saken. Økokrim har siden mai i fjor etterforsket skolen. Nå henlegges siktelsen. (…) I pressemeldingen opplyses det at siktelsen vedrørende film- og tv-tilbudet er henlagt grunnet bevisets stilling. – Siktelsen mot Westerdals School of Communication vedrørende utdanningslinjene scenografi og event samt tredje året av eksponeringsdesign er henlagt etter en helhetsvurdering fordi foretaksstraff i denne saken ikke anses hensiktsmessig, sier Stanghelle. (dn.no 28.6.2017).)

(Anm: Isaksen beklager og lover bedre tilsyn med private skoler. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innrømmer at departementet sov i timen i Westerdals-saken og lover langt tettere oppfølging av privatskoler fremover. Isaksen startet med å beklage og innrømme at departementets oppfølging av en omstridt pengeoverføring i forbindelse med en skolefusjon, var langt fra god nok, da han stilte til høring i kontrollkomiteen på Stortinget onsdag. Han lovet også langt bedre tilsyn med privatskoler fremover og innrømmet at systemet hadde vært for dårlig i lang tid. (universitetsavisa.no 20.4.2016).)

(Anm: Anmelder Westerdals - krever 28 millioner tilbakebetalt. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen anmelder skolen til Økokrim. (kampanje.no 29.3.2016).)

(Anm: Mener Westerdals burde blitt anmeldt tidligere. Jette Christensen sier kunnskapsministeren bør forberede seg godt til høringen om Westerdals-skandalene. Hun er svært kritisk til at Dagens Næringsliv har avslørt pengejukset før departementet. (nrk.no 29.3.2016).)

- Joly: – Økokrim er for lite og svakt (- At Økokrim trakk anken i Transocean-saken viser rettsstatens knefall for den grove kapitalismen.)

Joly: – Økokrim er for lite og svakt
abcnyheter.no 22.1.2016
At Økokrim trakk anken i Transocean-saken viser rettsstatens knefall for den grove kapitalismen, mener EU-parlamentariker og tidligere korrupsjonsjeger Eva Joly.

Den norskfødte franske politikeren og korrupsjonsjegeren Eva Joly mener at statene er for svake når de tar opp kampen med de multinasjonale selskapene.

– Det viser at Økokrim er for lite og svakt. Det er underbemannet og underbemidlet. Det er veldig trist for Norge. Borgerne er blitt fratatt muligheten til å få prøvet denne aggressive skatteunndragelsen for ankeretten, sier Joly til Dagens Næringsliv.

Etter elleve år, en tapt runde i retten og kritikk fra Riksadvokaten trakk Økokrim hele Transocean-saken onsdag i forrige uke.

Bakgrunn: Rekordstore erstatningskrav i Transocean-saken

Les også:  Transocean-advokat brukte statlige Norfund i argumentasjonen

Joly stiller seg bak førstestatsadvokat Morten Eriksen og er uenig i at han var inhabil i saken. Hun minner om at da hun etterforsket korrupsjon på topplanet i oljeselskapet Elf Aquitane i Frankrike, ble hun anklaget for å være en hevntørstig kjerring som gikk etter de rike. Hun mener likevel at det i en betent situasjon kan være riktig å fjerne en aktor for å skape ro, noe som skjedde med Eriksen.

– Men at hele saken frafalles og dermed ikke kommer for ankeretten, er utilgivelig. Det er rettsstatens knefall for den grove kapitalismen, som i stadig større grad skjer på de internasjonale selskapenes premisser, sier Joly. (…)

– «Etter Advokatforeningens syn er imidlertid Transocean-saken ett av flere eksempler på at både Økokrims og øvrige politidistrikters behandling av økonomiske straffesaker har betydelig forbedringspotensial», skriver den. (- Det å straffeforfølge advokater for å formidle sine klienters anførsler om faktum og jus overfor forvaltningsmyndigheter eller domstoler, fremstår etter Advokatforeningens syn som et alvorlig angrep på rettsstaten», skriver Advokatforeningen i sin høringsuttalelse om Økokrims fremgangsmåte i skattesaken mot oljeservicekjempen Transocean.)

(Anm: - Alvorlig angrep på rettsstaten. Advokatforeningen vil stramme opp og ruste opp Økokrim etter Transocean-saken. Høringsuttalelsen fra Advokatforenignen er signert lederen Jens Johan Hjort og generalsekretær Merete Smith. «Det å straffeforfølge advokater for å formidle sine klienters anførsler om faktum og jus overfor forvaltningsmyndigheter eller domstoler, fremstår etter Advokatforeningens syn som et alvorlig angrep på rettsstaten», skriver Advokatforeningen i sin høringsuttalelse om Økokrims fremgangsmåte i skattesaken mot oljeservicekjempen Transocean. Den hardeste delen av kritikken rammer Økokrims tiltale mot Sverre E. Koch. Fra 2007 til 2014 var skatteadvokat Sverre E. Koch under rettsforfølging i tilknytning til skattesaken mot riggselskapet Transocean. (…) «Etter Advokatforeningens syn er imidlertid Transocean-saken ett av flere eksempler på at både Økokrims og øvrige politidistrikters behandling av økonomiske straffesaker har betydelig forbedringspotensial», skriver den. (dn.no 9.1.2018).)

- Hadde førstestatsadvokat Morten Eriksen hatt tilstrekkelige ressurser, er vi overbevist om at man ville kunne ha belyst saken bredere og innen de tidsfrister som gjaldt, skriver artikkelforfatterne.

(Anm: NHH-professorer om Transocean-saken. Merkverdigheter i Transocean-saken. Hadde førstestatsadvokat Morten Eriksen hatt tilstrekkelige ressurser, er vi overbevist om at man ville kunne ha belyst saken bredere og innen de tidsfrister som gjaldt, skriver artikkelforfatterne. (dn.no 21.6.2017).)

(Anm: Transocean og kompleksitet. En av de mest omtalte skattesakene i Norge de siste årene – Transoceansaken – har nylig fått sin avgjørelse i Borgarting lagmannsrett. Saken har til og med fått sin egen side på Wikipedia! Skatterett 01 / 2017 (Volum 35) Side: 1.)

(Anm: Transocean NYSERIG er verdens største boreselskap og verdens største riggselskap med en total flåte på 80 enheter. Av disse kan 36 enheter operere på dypt vann, slik at Transocean også er verdens største dypvannsselskap. På norsk sokkel operer disse flyttbare boreriggene: Polar Pioneer, Transocean Arctic, Transocean Searcher,Transocean Winner, Transocean Barents, Transocean Spitsbergen og Transocean Leader. (no.wikipedia.org).)

- Galskap å legge ned Økokrim. (- Forsvinner Økokrim, gir vi i praksis opp å sikre at likhet for loven også skal gjelde de på toppen.)

Galskap å legge ned Økokrim
dn.no 9.6.2017
Forsvinner Økokrim, gir vi i praksis opp å sikre at likhet for loven også skal gjelde de på toppen.

Økokrim hadde bare ressurser til å ta tolv fattige saker i 2015. Årsaken til det er at det er svært tid- og ressurskrevende å etterforske disse typene økonomisk kriminalitet. (…)

- Førstestatsadvokat Morten Eriksen (66) i Økokrim tapte mot verdens største riggselskap. Nå forteller han om hvordan han opplevde arbeidet med norgeshistoriens største skattesak. – Alle visste at jeg var alene og at jeg ikke kunne være alene om en så stor sak.

Førstestatsadvokat Morten Eriksen (66) i Økokrim tapte mot verdens største riggselskap. Nå forteller han om hvordan han opplevde arbeidet med norgeshistoriens største skattesak. – Alle visste at jeg var alene og at jeg ikke kunne være alene om en så stor sak.
dn.no 9.6.2017
Sto alene. Morten Eriksen i Økokrim tror mye av kritikken mot ham og etterforskningen kunne vært unngått hvis han hadde fått delt oppgaven med en eller to fra starten av. – Jeg har vært eneste statsadvokat på saken i mange år – mot min vilje, sier han.

– Manglende avklaring av aktoratspørsmålet tok nesten knekken på meg.

Førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim retter på solbrillene. I ett år har han holdt munn. Nå er han klar til å fortelle. Om hva han selv mener skjedde da norgeshistoriens største skattesak, Transocean-saken, smuldret opp. Om beskyldningene mot etterforskningen. I dag blir Transocean-saken trukket frem som eksempel på hvorfor særorganet Økokrim bør legges ned.

– Man orker ikke mange store saker i løpet av en karriere, summen av belastninger er for stor, sier Eriksen. (…)

(Anm: Transocean vant skattestrid i lagmannsretten. Slipper å betale 400 millioner kroner. Lagmannsretten opphevet Skatteklagenemndas vedtak. To Transocean-selskaper slipper å betale drøyt 400 millioner kroner i kildeskatt etter at lagmannsretten har opphevet Skatteklagenemndas vedtak. Skatt Vest må betale over 6 millioner kroner i sakskostnader. Selskapene Transocean Offshore og Transocean Offshore Ventures anket til lagmannsretten etter at Oslo tingrett konkluderte med at Skatteklagenemndas vedtak var gyldig. (dagbladet.no 9.1.2017).)

(Anm: Transocean og kompleksitet. En av de mest omtalte skattesakene i Norge de siste årene – Transoceansaken – har nylig fått sin avgjørelse i Borgarting lagmannsrett. Saken har til og med fått sin egen side på Wikipedia! Skatterett 01 / 2017 (Volum 35) Side: 1.)

(Anm: Transocean NYSERIG er verdens største boreselskap og verdens største riggselskap med en total flåte på 80 enheter. Av disse kan 36 enheter operere på dypt vann, slik at Transocean også er verdens største dypvannsselskap. På norsk sokkel operer disse flyttbare boreriggene: Polar Pioneer, Transocean Arctic, Transocean Searcher,Transocean Winner, Transocean Barents, Transocean Spitsbergen og Transocean Leader. (no.wikipedia.org).)

(Anm: «Gyldne tider for hvitsnippforbrytere». 98 anmeldelser er så langt i år lagt i skuffen av Økokrims Trond Eirik Schea. Kanskje burde Transocean-saken vært en av dem, skriver DNs kommentator Bård Bjerkholt. (dn.no 14.12.2015).)

(Anm: Nye opplysninger for domstolene i skatte- og merverdiavgiftssaker. Det har i norsk skatteprosess lenge eksistert en ulovfestet regel som begrenser skattyters rett til å fremlegge nye opplysninger ved domstolsbehandlingen av skattesaker. Skattyters rett til å fremlegge bevis for domstolen kan bortfalle dersom beviset ikke ble fremlagt før behandlingen av ligningsvedtaket var avsluttet. Artikkelen søker å klarlegge det nærmere innholdet av denne regelen de lege lata gjennom en analyse av rettspraksis og sentrale hensyn. I tillegg reises spørsmålet om behovet og det rettspolitiske grunnlaget for en regel som begrenser skattyters rett til å fremlegge nye opplysninger for domstolen. Skatterett 01 / 2017 (Volum 35) Side: 2-209.)

(Anm: Nærpolitireformen: Økokrims fremtid i spill. Skal politiets ressurser gå til etterforskningsteam lokalt i distriktene, eller skal Økokrim få mer enn i dag? NHH-professor Tina Søreide mener spørsmålet bommer på målet som er mer effektiv kriminalitetsbekjempelse. Hun vil la påtalemyndighetene forhandle med skurkene. (…) Et av de viktigste spørsmålene som gjenstår er hva vi skal gjøre med Økokrim. (dagensperspektiv.no 5.2.2016).)

(Anm: Rekordstore erstatningskrav i Transocean-saken. Skatteadvokatene Sverre E. Koch og Einar Brask vil kreve erstatning på over 10 millioner kroner hver etter at Transocean-saken ble trukket av Økokrim. Sverre E. Koch sier han vil fremme et søksmål mot staten basert på at Økokrim har utvist uaktsomhet ved å føre en sak som ikke var basert på gjeldende rett, skriver Dagens Næringsliv.  (dagensperspektiv.no 15.1.2016 ).)

(Anm: Transocean-sakens andre side. To rådgivere og to selskaper ble vitterlig funnet skyldig av to dommere i «Polar Pioneer»-forholdet. Økokrim-kritikken må tas med en klype salt. Oljeriggen «Polar Pioneer» ble tauet ut av norsk sokkel, solgt til et annet konsernselskap for 11,4 milliarder og deretter tauet inn igjen få timer senere. Den ene av skatterådgiveren skal ifølge et møtereferat ha (...) kalt riggsalget «et gøyalt stunt», skriver artikkelforfatteren. Riggen befant seg i Seattle i mai 2015.  (dn.no 22.1.2016).)

(Anm: Presset på Økokrim øker. Justispolitikere på Stortinget krever en full redegjørelse etter Transocean-saken. Etter 11 år ble saken henlagt, og dette er karakterisert som en gedigen rettsskandale. I Høyre stilles det nå spørsmål om Økokrim-sjefen kan fortsette. (nrk.no 15.1.2016).)

(Anm: Økokrim-sjefen tar til motmæle. Debatten etter Transocean-saken føres på feil premisser, mener Økokrim-sjef Trond Eirik Schea. I en «utfordrende ressurs­situasjon» skal han bygge opp igjen tilliten. – Det har satt seg et inntrykk av at tiltalen i Trans­ocean-saken var basert på en statsadvokats helt spesielle og avvikende tolkning av loven – at tiltalen var basert på hans syn på hvordan loven burde være. Det er simpelthen ikke riktig, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea. (dn.no 21.2.2016).)

(Anm: Økonomisk korrupsjon. Å redusere næringslivets bestikkelser bidrar til en positiv utvikling i fattige land. Det franske selskapet Alstom har rekorden så langt med en bot på 772,3 millioner dollar for korrupsjon. Her fra selskapets togfabrikk i Salzgitter i Tyskland. (dn.no (14.11.2015).)

- Det er skadelig for mulighetene til å opprettholde det norske velferdssystemet når store inntekter og formuer unndras fra beskatning.

Nordmann tiltalt for grov skatteunndragelse
dn.no 21.12.2015
Økokrim har tiltalt en person for å ha unndratt 135 millioner kroner i inntekt og 350 millioner kroner i formue fra beskatning.

Av tiltalen fremgår det at Økrokrim mener tiltalte er bosatt i Norge, og derfor skattepliktig her. Inntekten og formuen omfattet av tiltalen gjelder perioden fra 2005 til og med 2013.

«Det er skadelig for mulighetene til å opprettholde det norske velferdssystemet når store inntekter og formuer unndras fra beskatning. Fordi det norske systemet med selvangivelse er basert på tillit, er det nødvendig å påtale alvorlige brudd på dette tillitsforholdet», heter det i meldingen fra Økokrim.

– Dette er en av flere saker Økokrim arbeider med, sier politiadvokat Elisabeth Frankrig i Økokrim til NTB. (…)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

(Anm: LEDER. Korrupsjon og fattigdom. 11 av verdens 12 mest korrupte land mottar bistand fra Norge. Beløpet utgjorde i fjor 2,3 milliarder kroner, kunne Aftenposten fortelle fredag. (aftenposten.no 5.12.2011).)

(Anm: Louise Arbour, FNs høgkommisær for menneskerettar. Menneskerettsdagen og fattigdom. (…) MENNESKERETTAR: Fattigdom er ofte både ei årsak til og eit resultat av brot på menneskerettane. Likevel vert forholdet mellom ekstrem fattigdom og slike overgrep framleis sett i utkanten av policy-debattar og utviklingsstrategiar. (…) Fattigdom handlar óg om makt: om dei som utøver den og dei som ikkje har den, både i det offentlege og innan familien. (dagbladet.no 10.12.2006).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet. Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp. (…) Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre. (…) Jeg er overbevist om at man ikke kan trykke ned de med de høyeste inntektene for å heve de med de laveste. (abcnyheter.no 14.3.2017).)

(Anm: Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor. Nå er klasseskillet blitt betydelig. (…) Grafikken viser utviklingen i sysselsettingen blant menn på 30 år fra høyinntektsfamilier (de 20 prosent best betalte) og fra lavinntektsfamilier (de 20 prosent lavest betalte. (…) Mellom 1992 og 2012. (…) Gapet mellom unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier har økt mye siden 1992. Forskere kaller funnene «alarmerende». (aftenposten.no 12.3.2017).)

(Anm: Forskere: Sysselsetting viktigst. Siden 1972 har sysselsettingen falt med 10 prosentpoeng blant menn i alderen 25–54, skriver Aftenposten. Det er feil å konsentrere seg om synkende arbeidsledighet når flere faller helt utenfor, sier arbeidslivsforsker Simen Markussen til avisa. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Filip Rygg. Leder for tankesmien Skaperkraft og forfatter av boken Fremtidens tapere. Sosial mobilitet er overdrevet. Du arver ikke bare dine foreldres formue. Selv i egalitære Norge, er forestillingen om sosial mobilitet sterkt overdrevet. (…) Historien om fremtidens tapere er i stor grad en fortelling om hvor du er født. Vokser du opp i feil familie eller er fra feil land, så er det stor sannsynlighet for at du ikke lykkes i fremtiden. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Den frie pressens rolle i forsvaret & pleien av demokratiet. The Role Of A Free Press In Defending & Fostering Democracy. All over the world there is talk of a Political Revolution taking place due to the public being increasingly disengaged with democracy. (…) Image Source: New York Times Graphic (…) Whether you agree with his economic conclusion or not, Reich's argument about democracy concerns a side effect of the incontrovertible increase in inequality. Rising inequality means lots of millionaires with time on their hands and plans to become ever richer, in both the 1920s-30s and the 80s-90s this meant an abundance of loose money to influence politicians, and that in turn led to political polarisation. (scoop.co.nz 12.3.2017).)

(Anm: Ny studie fra Folkehelsa: – Klasseforskjeller i tenåringsdrikking. Ungdom med foreldre med lavere utdanning drikker mer og starter tidligere, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Slapp oppdragelse og foreldres egen alkoholbruk er noe av grunnen. (…) – Dette har antagelig å gjøre med forskjeller oppdragelsesstilen til foreldrene, sier Pape. (…) – Det er en lang tradisjon som viser at fattigdom og sosiale problemer går i sosial arv mellom generasjonene, sier Pedersen. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: Fattige barn blir fattigere. Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener at "kampen mot fattigdom" virker mot sin hensikt for mange norske barnefamilier. (nrk.no 9.10.2007).)

(Anm: Hvert tiende barn vokser opp i fattigdom. Oppvekst. 98.000 barn vokser opp i en familie med varig lav inntekt i Norge. Det er 31.000 flere enn i 2006. (…) Siden årtusenskiftet har andelen fattige barn i Norge blitt tredoblet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent i 2015. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Elsa Skjong. Styremedlem i Rettspolitisk forening. Likere gjør rikere. Vi liker at det er små forskjeller mellom folk her i landet. Derfor er det mulig å vinne valg ved å gå inn for økte skatter. 16. august under Arendalsuka lanseres en ny rapport om barnefattigdom. Siden 2001 har barnefattigdommen i Norge tredoblet seg. Å vokse opp med få økonomiske ressurser reduserer livssjansene, og stadig flere befinner seg altså i den kategorien. Det er ikke akkurat lystige tall. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Andelen fattige barn i Norge er tredoblet siden 2001 (frifagbevegelse.no 30.3.2017).)

(Anm: Ett av ti barn i Norge vokser nå opp i fattigdom. Det gir utslag på de fleste områder av barns utvikling. – Hvis man ikke gjør noen tiltak, tror jeg man får sosiale klasser i Norge. (…) Andelen barn under 18 år som bor i familier med vedvarende lavinntekt. Kilde: Statistisk sentralbyrå. (aftenposten.no 15.3.2017).)

(Anm: NAV-rapport: Større forskjeller og flere fattige i Norge. (…) Rapporten viser at andelen med vedvarende lavinntekt har økt fra 7,7 prosent til 9,0 prosent i en treårsperiode – målt mot EUs fattigdomsgrense. (vg.no 12.12.2016).)

(Anm: Dramatisk fall i andel unge i arbeid. Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Andelen unge utenfor arbeidsmarkedet er på sitt høyeste siden midten av 1990-tallet. Forskere varsler at situasjonen kan forsette på grunn av nedgangstidene. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Frp-statsråder i steil politikrangel. (…) Striden mellom de to gjelder hvordan økoteamene i politiet skal organiseres, og ordbruken er særdeles skarp. Skillet i konflikten går mellom dem som vil styrke politidistriktenes økoteam ved å legge dem direkte inn under Økokrims ledelse, og dem som vil beholde dagens ordning i nye og større politidistrikter. (aftenposten.no 22.11.2015).)

- Frykter at 40 milliarder kroner er lurt unna

Frykter at 40 milliarder kroner er lurt unna
nrk.no 30.3.2017
Skatteetaten har intensivert innsatsen for å stoppe arbeidslivskriminalitet. Likevel har de mistanke om at 40 milliarder kroner har blitt gjemt unna de siste årene.

– Det er ikke tvil om at mange går fri, og at arbeidskriminalitet fremdeles er et stort problem, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Skatteetaten har nær doblet tallet på personer som jobber med å stoppe kriminalitet i arbeidslivet.

I fjor fant de nær 300 millioner kroner som var forsøkt lurt unna. Holte sier at de tror det reelle tallet er langt høyere.

Våre analyser viser at omfanget kan ha vært på mer enn 40 milliarder kroner over en periode fra 2011 til 2015, sier Holte. (…)

- Riksadvokaten åpner for å overta ansvaret for Økokrim, som i dag ligger under Politidirektoratet. (- Problemet er at vi satser i for få saker.)

Riksadvokaten vil ha mer aktivt Økokrim
hegnar.no 17.4.2015
Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener politiet gjør for lite i kampen mot økonomisk kriminalitet. Han åpner for å overta ansvaret for Økokrim, som i dag ligger under Politidirektoratet.

– Det er lite tvil om at Økokrim er gode i de sakene de satser på. Problemet er at vi satser i for få saker. Som riksadvokat synes jeg at dette er et problem som kan løses. Vi er gode nok, men får gjort for lite. Det hadde vært verre hvis vi ikke var gode nok, sier Busch til Dagens Næringsliv.

Busch har med de politiske myndighetene luftet tanken om hvorvidt Økokrim passer inn i politiets budsjettstruktur, skriver avisa. Han er åpen for at Riksadvokaten tar over ansvaret for Økokrim.

– Dersom Økokrim i en ny politistruktur blir en for liten enhet til å passe inn, går det an å tenke seg at Økokrim legges administrativt inn under Riksadvokaten. I så fall vil midler kommer fra oss, under vårt budsjett, sier Busch. (©NTB)

(Anm: Riksadvokaten - Statsadvokatene (Den høyere påtalemyndighet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Riksadvokaten vil ha mer aktivt Økokrim. Oslo (NTB): Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener politiet gjør for lite i kampen mot økonomisk kriminalitet. Han åpner for å overta ansvaret for Økokrim, som i dag ligger under Politidirektoratet. (dagensperspektiv.no 17.4.2015).)

(Anm: Riksadvokaten vil granske Transocean. TRAKK SAKEN: Sjef for Økokrim Trond Eirik Schea trakk saken mot Transocean i forrige uke. Riksadvokaten vil granske Transocean-saken som overraskende ble trukket av Økokrim i forrige uke, skriver NTB. (dagbladet.no 19.1.2016).)

(Anm: Utvalg kritiserer Finansdepartementet for å gi ekstra penger til egen rettssak.  Finansdepartementet ga Økokrim ekstra penger til den største skattesaken i norsk rettshistorie. Et ekspertutvalg kaller pengene «ekstra uheldig» og «betenkelig». Et utvalg som har vurdert Økokrims arbeid med den såkalte Transocean-saken er sterkt kritisk til etatens arbeid. – Det manglet ressurser og spissing under etterforskningen og under forberedelsene til hovedforhandlingene. Vi mener det burde vært en bredere sammensatt gruppe som etterforsket dette, sier sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud. (aftenposten.no 13.6.2017).)

- Transocean-forsvarer Erling Lyngtveit mener kritikken må få konsekvenser for Økokrim-sjefen. (– Økokrim trenger en gjennomgang og en reformasjon.)

(Anm: – Det er ikke noen tradisjon for at embetsmenn trekker seg, men her burde det skje. Transocean-forsvarer Erling Lyngtveit mener kritikken må få konsekvenser for Økokrim-sjefen. – Økokrim trenger en gjennomgang og en reformasjon. Økokrim gjør veldig mye godt arbeid, men det er personavhengig. Det innebærer at den eller de i toppledelsen må være sitt ansvar bevisst, sier Transocean-forsvarer Erling O. Lyngtveit. (dn.no 14.6.2017).)

(Anm: Refser Økokrim etter Transocean-saken. Evalueringsutvalget til Riksadvokaten kommer med krass kritikk av arbeidet i det som har blitt kalt Norgeshistoriens største skattesak og «Økokrims skattefadese». Både ledelsen, måten man bemannet teamet, finansieringen og samrøret med skatteetaten får passet påskrevet. (vg.no 13.6.2017).)

(Anm: Personangrep, taktikk og retorikk. Jeg har aldri gjort mer for å få bistand av uavhengig ekspertise, og aldri møtt større motstand mot å få det enn i Transocean-saken.  - Jeg har aldri gjort mer for å få bistand av uavhengig ekspertise, og aldri møtt større motstand mot å få det til, skriver Morten Eriksen. (dn.no 14.6.2017).)

- Økokrim frykter mer korrupsjon (- De fleste økonomisk kriminelle går fri.)

Økokrim: Korrupsjon utgjør en trussel i Norge
nrk.no 9.1.2013
130 milliarder kroner unndras for beskatning i Norge hvert eneste år. Samtidig antas korrupsjonsfaren å øke, fastslår Økokrim. (...)

Økokrim frykter mer korrupsjon
aftenposten.no 9.1.2013
Økokrim mener at korrupsjon utgjør en svært høy trussel i Norge. Selv om aksepten for denne type kriminalitet har minket, har ikke det ført til mindre korrupsjon.

I sin trusselvurdering for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet for de neste to årene, fastslår Økokrim at korrupsjonen ikke har minket de siste årene.

- Vi har ingen indikatorer på at det blir mindre korrupsjon enn det har vært tidligere, og det er bekymringsfullt, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til NTB. (...)

- Vi vet at det er store mørketall, så vi kan ikke bare telle anmeldelser. Vi kan bare måle ut ifra det vi ser og hører, men vi er sikre på at det i alle fall ikke er blitt mindre korrupsjon, sier han. (...)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (- Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Skatte­sje­fen: – Desperat jakt på grep mot svart økonomi. Hvis forslaget om større og statlige skattekontorer skrotes, går samfunnet glipp av et viktig grep i kampen mot svart økonomi, mener skattedirektøren. (abcnyheter.no  4.6.2015).)

(Anm: Slik hjalp banken verdens rikeste med å skjule milliarder (aftenposten.no 9.2.2015).)

(Anm: Her skjuler nordmenn skattemilliarder i utlandet - Rekordmange nordmenn kontaktet i fjor Skatteetaten og innrømmet at de skjuler penger i utlandet. (nrk.no 9.2.2015).)

(Anm: VG: Telenor visste om «klare bekymringer». Diskuterte «klare bekymringer» knyttet til investeringene Vimpelcom gjorde i Usbekistan. Fredag morgen ble det kjent at Telenors styreleder Svein Aaser trekker seg med umiddelbar virkning som følge av manglende tillit fra næringsministeren. (vg.no 30.10.2015).)

(Anm: Slik skjuler man 114 millioner dollar i bestikkelser til en diktatordatter. «Granskingene» Vimpelcoms styre og ledelse bestilte for å beskytte seg mot anklager om korrupsjon var høyst mangelfulle, mener amerikanske myndigheter. (aftenposten.no 19.2.2016).)

(Anm: USAs finanstilsyn: Verdiløse granskinger og avvisning av varsler. Hvordan betaler man ut 914 millioner dollar til en korrupt diktatordatter? Telenor-eide Vimpelcom måtte bruke kreativiteten. (aftenposten.no 20.2.2016).)

(Anm: Stortinget: Vi satt med følelsen at Telenor og Aaser ikke fortalte alt. Svein Aaser fikk sparken som styreleder i Telenor, etter å ha innrømmet at selskapet visste, eller burde visst, at korrupsjonsfaren var større enn han fortalte Stortinget. (aftenposten.no 30.10.2015).)

(Anm: Frikjenn Lunder. Hvis ikke Økokrim i løpet at meget kort tid kommer opp med nye opplysninger som kan knytte Jo Lunder til korrupsjon i Vimpelcom, må siktelsen mot ham falle bort. Økokrim kan ikke ødelegge en manns yrkesmessige karriere basert på opplysninger som retten mener ikke holder mål, skriver redaktør Magne Lerø. (…) «Det verste med å få en siktelse mot seg, er at det altfor ofte går en liten evighet før politiet får frafalt den igjen. I mellomtiden kan de ha ødelagt en uskyldig manns yrkeskarriere.» (…) (dagensperspektiv.no 12.11.2015).)

(Anm: Se direkte: Jo Lunder holder pressekonferanse. Jo Lunder holder pressekonferanse ca 1130 etter at Økokrim henla korrupsjonssaken mot Lunder onsdag. Økokrim henlegger siktelsen om grov korrupsjon mot VimpelComs tidligere administrerende direktør Jo Lunder etter bevisets stilling. Saken er en del av en større internasjonal etterforsking av korrupsjon i Usbekistan. Teleselskapet Vimpelcom har erkjent at det er begått korrupsjon, og har betalt 795 millioner dollar i bøter og inndragning til amerikanske og nederlandske myndigheter. (dn.no 1.11.2017).)

- Økokrim: Økende tendens til å bruke advokater i økonomisk kriminalitet

Økokrim: Økende tendens til å bruke advokater i økonomisk kriminalitet
nrk.no 3.7.2015
Økokrim er bekymret for en utvikling der advokater, meglere, revisorer og andre eksperter i stadig større utstrekning blir brukt for å gjennomføre økonomisk kriminalitet.

«Sakene ØKOKRIM befatter seg med, tyder på at det blir mer vanlig å bruke profesjonelle aktører, som advokater, revisorer og takstmenn, for å tilsløre midlenes opprinnelse, skape legitimitet og gi råd om plassering. Denne utviklingen forventes å fortsette (...)»

Sitatet over er hentet fra et kapittel om hvitvasking av penger i Økokrims risikovurdering for 2015 og 2016 som NRK har fått tilgang til.

Men det gjelder ikke kun hvitvasking. Økokrimsjef Trond Eirik Schea sier de ser at ekspertene brukes mer og mer i alle former for økonomisk kriminalitet. (…)

(Anm: SwissLeaks: Norge ba ikke om data som kan avsløre skjulte formuer - 111 klienter med tilknytning til Norge hadde 2,8 milliarder kroner på konto i HSBC. I andre land har skattemyndighetene dratt inn milliarder av kroner som følge av lekkasjen. (aftenposten.no 9.2.2015).)

(Anm: SwissLeaks skaper sterke reaksjoner: «Helt uforståelig at vi ikke har bedt om denne listen». Over hele verden vekker opplysningene i SwissLeaks oppsikt, etter at redaksjoner i over 40 land publiserte disse mandag. (aftenposten.no 10.2.2015).)

(Anm: Swissleaks: «Husmødrene» med fete, hemmelige bankkonti i Sveits. Over 7300 «husmødre» disponerte skjulte bankkonti for milliarder av dollar i Sveits. (aftenposten.no 11.2.2015).)

- Norske myndigheter får ikke kontrollere pengeoverføringsselskaper

Norske myndigheter får ikke kontrollere pengeoverføringsselskaper
tv2nyhetene.no 7.12.2011
BERGEN/OSLO (TV 2) Betalingsfilialer og agenter som brukes av kriminelle som overfører penger til utlandet, blir ikke oppsøkt og sjekket her i landet. Det er utenlandske tilsynsmyndigheter som skal føre kontroll.

Utenlandske betalingsfilialer og agenter i Norge som driver med pengeoverføringer, har i flere år vært brukt av kriminelle til å få ulovlig profitt ut av landet. I motsetning til vanlige banker kan man på minutter sende store beløp ut av landet, som i neste øyeblikk kan tas ut nærmest hvor som helst i verden.

– Alvorlig
– Det som var hensikten bak hele hvitvaskingsregelverket som Stortinget har vedtatt var jo å forebygge nettopp terror og andre type kriminelle handlinger, finansiert på denne måten. Derfor er det alvorlig når vi ser at regelverket kan utnyttes i stor grad, sier Torgeir Micaelsen, leder av finanskomiteen på Stortinget. (...)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- Stortinget ba om mer åpenhet. Brønnøysundregisteret foreslår det motsatte

- Stortinget ba om mer åpenhet. Brønnøysundregisteret foreslår det motsatte
dagbladet.no 26.1.2015
Reagerer mot økt hemmelighold.
FÅR ÅPENT BREV: Næringsminister Monica Mæland.
(Dagbladet) Før jul leverte Brønnøysundregistrene en rapport til regjeringen om «Elektronisk aksjeeierbok i Altinn». Rapporten var bestilt av Nærings- og handelsdepartementet, som sier den skal sikre «åpenhet rundt hvem som er eiere».

Nå advarer skatteeksperter, jusprofessorer og representanter for pressen om at forslaget kan gi mye dårligerere innsynsmuligheter for folk flest, da Brønnøysundregisteret ber regjeringen vurdere det skal være ulovlig å sammenstille opplysningene fra den elektronisk aksjeeierboka.

I dag er mye informasjon om hvem som eier selskaper og hvor mye de eier tilgjengelig via nettsteder som samordner informasjon fra Brønnøysundregisteret.

- Stortingets intensjon var mer åpenhet og bedre tilgjengelig informasjon. Da er det veldig rart at de vil sette begrensninger for dette. Den foreslåtte løsningen vil hindre mange grupper i å få tilgang til viktige opplysninger, sier Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge, som jobber for åpenhet rundt internasjonale pengestrømmer og mot skatteparadis. (…)        
Hvitvaskingskjeft
Norge fikk nylig slakt for vårt arbeid med å stanse, avsløre og forebygge hvitvasking i en rapport fra Financial Action Task Force (FATF), OECDs spesialorgan for å kartlegge tiltak og arbeid mot hvitvasking.

- En av årsakene er at vi for dårlige på åpenhet om eierskapsopplysninger. Jeg håper næringsministeren endrer på dette i stedet for å innføre en halvdårlig løsning, sier Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge.

Regjeringen har ennå ikke tatt noen beslutning om hvilken løsning som skal etableres for å følge opp Stortingets vedtak. (…)

(Anm: To bøter etter ti år med hvitvaskingslov (e24.no 29.3.2014).)

- Taper kampen mot hvitvasking (- Politiet: Dette er svært alvorlig. - Hvitvasking og arbeidskriminalitet er en av de største samfunnsutfordringene vi har i dag)

Taper kampen mot hvitvasking
nrk.no 26.3.2014
Politiet i Norge klarer ikke å identifisere og etterforske hvitvasking. Det er konklusjonen i en rapport Politidirektoratet som har bestilt.

Norsk politi og påtalemakt konsentrerer seg om småtyvenes marked og narkotikakriminalitet i sin jakt på hvitvaskingsforbrytelser. Økonomisk kriminalitet slipper helt unna.

Det går fram av en rapport som den svenske jussprofessoren Dan Magnusson har laget på oppdrag av Politidirektoratet.

Her har han analysert alle sakene i Oslo politidistrikt som ble avsluttet i 2012 der straffelovens bestemmelser om hvitvasking og heleri var del av sakskomplekset.

Gjennomgangen ender i en knusende konklusjon.

– Resultatet av undersøkelsen tyder på at skattemyndigheter, bostyrere, påtalemakt og politi ikke makter å identifisere og etterforske hvitvasking.

– Tingretten ser heller ikke ut til å ha en ambisjon om å løfte fram hvitvasking som en forbrytelse som bør få en allmennpreventiv effekt, skriver den internasjonalt anerkjente eksperten på hvitvasking. (...)

(Anm: Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Betaling for oppdrag gikk til rene hvitvaskingsfabrikker (aftenposten.no 26.3.2014).)

(Anm: To bøter etter ti år med hvitvaskingslov (e24.no 29.3.2014).)

(Anm: Politiet: Dette er svært alvorlig. - Hvitvasking og arbeidskriminalitet er en av de største samfunnsutfordringene vi har i dag. (aftenposten.no 26.3.2014).)

(Anm: Knusende dom over norsk hvitvaskings-bekjempelse (dn.no).)

(Anm: Norsk menneskerettighetsorganisasjon siktet for heleri og hvitvasking. Økokrim har siktet den norske menneskerettighetsorganisasjonen GNRD og organisasjonens leder for hvitvasking og heleri. Etter det NRK erfarer er siktelsen på over 100 millioner kroner. (nrk.no 12.6.2015).)

(Anm: Menneskerettighetsorganisasjon slått konkurs Menneskerettighetsorganisasjonen GNRD, som i juni ble siktet for hvitvasking og heleri av Økokrim, er slått konkurs. (hegnar.no 4.7.2016).)

- Mangler kontroll for å hindre hvitvasking

- Mangler kontroll for å hindre hvitvasking
dagbladet.no 15.10.2010
Finanstilsynet ut mot norske banker.

Finanstilsynet mener at norske banker og finansinstitusjoner ikke har god nok kontroll for å hindre hvitvasking.

De store bankene og finansinstitusjonene i Norge har ikke god nok kontroll og risikovurdering av nye kunder, opplyser Finanstilsynet til Dagens Næringsliv.

Tilsynet har kontrollert ti banker og finansinstitusjoner for å sjekke om de følger den nye hvitvaskingsloven som ble innført i april i fjor. (...)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- De fleste økonomisk kriminelle går fri, samtidig som sakene Økokrim etterforsker blir stadig større og mer kompliserte

Tyvenes marked
dn.no 13.3.2015
Sliter. Økokrim-sjef Trond Eirik Schea må innse at de fleste økonomisk kriminelle går fri, samtidig som sakene Økokrim etterforsker blir stadig større og mer kompliserte. – Det er mulig å bli bedre. Det gjelder for hele politifamilien, sier Schea til DN.

Økokrim har lagt ned bedrageriteamet. To tiår med handlingsplaner og fagre løfter har ikke hjulpet. – Det er kanskje 25 prosent sjanse for å bli tatt, medgir Økokrim-sjef Trond Eirik Schea. (…)

(Anm: Økonomiprofessor: - Lett å bli rik i et land som Norge. Norge har flere superrike per innbygger enn USA, ifølge Kalle Moene. - Burde være en vekker for oss alle, sier han. (dn.no 14.3.2015).)

- Norge etterforsker ikke datingsvindel

Norge etterforsker ikke datingsvindel
nrk.no 17.2.2015
Økokrim tror titusenvis kan være rammet av datingsvindel i Norge, men har bare satt av én rådgiver til å jobbe forebyggende. Ingen etterforsker millionsvindelen. (…)

Én av ofrene som ble registrert i 2014 ble svindlet for 16 millioner kroner, mens de fleste Økokrim var i kontakt med ble svindlet for mellom én og tre millioner.

Les også: Finansierer studiene med nettflørt
Test deg selv: Dater du en nettsvindler?
Se Brennpunkt-dokumentaren «Love-Hurts.com» (…)

NRK Brennpunkt har kontaktet alle politidistrikter i Norge. De som har fått anmeldelser om datingsvindel, forteller at politiet ikke etterforsker denne typen saker fordi de ikke har ressurser til å få oppklart dem. Heller ikke Økokrim etterforsker sakene. (…)

Ifølge Økokrim regnes nettdating som det største problemet innenfor svindel på nettet. (…)

Selv om Økokrim registrerte flere ofre og større summer i 2014 enn tidligere, vil ikke Schea være med på at den forebyggende innsatsen deres ikke har fungert.

– Hvis det var rekord i fjor, tror jeg det kunne vært en enda verre rekord uten denne forebyggingen, sier han. (…)

(Anm: Online dating. 181 nordmenn lurt for 205 millioner i 2016. Ferske tall fra Økokrim viser at svært mange godt voksne blir svindlet via Facebook og forskjellige datingsider. (dinside.no 16.2.2017).)

- Økokrim: Svært alvorlig hvis Transocean-dommen blir stående (- Økokrim mener riggselskapet ulovlig kanaliserte store pengebeløp ut av Norge)

Økokrim: Svært alvorlig hvis Transocean-dommen blir stående.
aftenposten.no 16.7.2014
Hvis frifinnelsene i Transocean-saken blir stående, vil det få dramatiske konsekvenser, mener Økokrim. Deler av dommen blir nå anket til lagmannsretten.

For to uker siden avsa Oslo tingrett en fullstendig frifinnende dom i det som trolig er den største skattesaken som har vært ført for en norsk domstol. Økokrim mener riggselskapet ulovlig kanaliserte store pengebeløp ut av Norge, via Danmark til Caymanøyene, og på den måten unngikk beskatning.

Tingretten kom til at den danske selskapskonstruksjonen, som gjorde den angivelige unndragelsen mulig, ikke var straffbar.

- Hvis dommen blir stående, er det mye som taler for at skattelovgivningen, skatteavtalene med andre land og opplysningspliktene etter ligningsloven, i praksis har lite innhold på svært viktige områder. Det er vanskelig å forstå at det kan være slik, og konsekvensene vil være veldig dramatiske, sier førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim til Dagens Næringsliv. (...)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på.  Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Transocean-saken: Skatt i en ny verden. Den store skattesaken mot selskapet Transocean forteller hvorfor det er blitt vanskeligere å skattelegge selskaper som opererer i mange land. (aftenposten.no 18.7.2014).)

(Anm: J?Accuse...! Jeg anklager Joly for grov uforstand mot verdens fattigste. Publisert den 20. jul 2014, kl. 17:31 av Hans Eirik Olav Selvstendig næringsdrivende (dagbladet.no 20.7.2014 ).)

- Økokrim fant ikke eksperter – skatteadvokat slipper anke

Norgeshistoriens største skattesak: Økokrim fant ikke eksperter – skatteadvokat slipper anke
aftenposten.no 17.7.2014
Ifølge Økokrim skal over 1000 advokater være erklært inhabile eller uvillige til å bistå påtalemyndigheten i Transocean-saken.

- At tilgangen til nødvendig ekspertise skal få betydning for en straffesak er jo svært tankevekkende, sier førstestatsadvokat Morten Eriksen.

Problemer med å finne habile eller villige skatteadvokater påvirket Økokrims avgjørelse om å la være å anke frifinnelsen av Transoceans skatterådgiver Sverre Koch, som er advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen.

Riggselskapet Transocean, et datterselskap og tre skatterådgivere ble i starten av juli frikjent på alle punkter i Oslo tingrett, i det som er norgeshistoriens største skattesak noensinne (se faktaboks).

Les mer: Riggkjempe frifunnet i historiens største skattesak

Onsdag ble det kjent at Økokrim ikke anker dommen mot advokat Sverre Koch, som var tiltalt for grovt skattesvik.

- Vi har slitt betydelig med å finne advokater som kan bistå oss i en ankesak. Faglige krav må være oppfylt, og de færreste advokatmiljøer har internasjonal skatterett som sitt spesialområde. Det krever store fagmiljøer og et internasjonalt nettverk, sier Eriksen.

Advokatene som nå bistår Økokrim ville vært inhabile dersom Koch var involvert i en anke, etter en fersk avgjørelse i Disiplinærnemden for advokater.

Les mer: Økokrim anker Norges største skattesak (…)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Jusleksikon Online er et gratis oppslagsverk (…) benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, lærere, næringsliv og offentlig forvaltning m.fl. (jusleksikon.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Mener at riksadvokaten bør trekke seg

Mener at riksadvokaten bør trekke seg
nettavisen.no 8.1.2016
RIKSADVOKAT Tor-Aksel Busch får kraftig kritikk i en kronikk i Dagens Næringsliv lørdag.

Transocean-advokat konstaterer at det milliontapet Økokrim går mot, ville ført til at ledere i næringslivet hadde blitt arbeidsledige.

Tre Transocean-selskaper og tre skatterådgivere ble i 2011 tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik med over 11 milliarder unndratt fra beskatning. Sommeren 2014 ble alle de tiltalte frifunnet.

Økokrim anket deler av saken, men det er bare smuler igjen av det opprinnelige kravet på 11 milliarder. Kun 700 millioner i Polar Pioneer-saken står igjen.

Transocean-etterforskningen har pågått siden begynnelsen av 2000-tallet og har kostet myndighetene mange millioner kroner.

Les også:«Tidenes skattesak» kan smuldre helt vekk (…)

(Anm: Riksadvokaten - Statsadvokatene (Den høyere påtalemyndighet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim trekker Transocean-saken. Etter elleve år. Etter elleve år og en tapt runde i retten, har Økokrim besluttet å trekke hele Transocean-saken. Frifinnelsene i skattesaken er dermed rettskraftige. - Min klients livs mareritt er over. Han er dypt berørt, men grunnleggende glad, sier advokat Berit Reiss-Andersen, advokat og forsvarer for Klaus Klausen, skatterådgiver i Ernst & Young til  Dagens Næringsliv. (dagbladet.no 13.1.2016).)

- Skyt ikke pianisten

Skyt ikke pianisten
Bettina Banoun - advokat, dr. juris, leder, Advokatforeningens skattelovutvalg, partner i Advokatfirmaet Wiersholm AS
aftenposten.no 21.7.2014
Transocean-saken. Samfunnet er veldig lite tjent med den frontdannelsen som er blitt skapt ved at Økokrim går ut og forsøker å fengsle advokatene i saker hvor man er uenig i jusen.

Økokrim, ved førstestatsadvokat Morten Eriksen, ønsker at skattyter og dens advokater kan straffes, selv om ingen skatt er unndratt.

Han vil fengsle advokatene selv om et flertall i Høyesterett skulle mene det ikke foreligger skatteplikt.

I den viktige debatten omkring Transocean-dommen tar redaktør Ola Storeng i Aftenposten 18. juli til orde for at det er behov for nytolkning av adgangen til gjennomskjæring. (…)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Jusleksikon Online er et gratis oppslagsverk (…) benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, lærere, næringsliv og offentlig forvaltning m.fl. (jusleksikon.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Mener menneskerettsbrudd nører opp under terror. (dn.no 29.1.2015).)

(Anm: – De formuende har også krav på rettssikkerhet. Skatteadvokat Bettina Banoun ble født i en Folkevognboble, kjører en Ducati motorsykkel og er imponerende god på avskjæringsmanøvre. (…)– Absolutt ikke. Jeg har ingen kvaler med å ta skattesaker for næringslivet og private. De formuende har også krav på rettssikkerhet, og Grunnloven, menneskerettigheter og EØS-avtalen gjelder for fattig og rik. – Er det heftig å by staten opp til kamp? (…) STILLING Partner i advokatfirmaet Wiersholm. Møterett for Høyesterett. Styremedlem i Wilh. Wilhelmsen Holding. Leder Advokatforeningens skattelovutvalg. (dn.no 16.10.2015).)

- Alle spor stoppet i skatteparadis

Alle spor stoppet i skatteparadis
dn.no 26.2.2014
Da Kongsberg Gruppens granskere undersøkte mistanker om korrupsjon i Romania, fant de overføringer til skatteparadiser. Der stoppet alle spor. Holdt tett: Konsernledelsen i Kongsberg Gruppen valgte å holde tett om korrupsjonsmistankene, inntil Økokrim aksjonerte igår.

Klokken ti tirsdag formiddag gikk Økokrim til aksjon i Kongsberg Gruppens lokaler i Asker og Kongsberg. Ifølge konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Walter Qvam, anta de ikke at selskapet var under etterforskning av Økokrim før politiet presenterte en siktelse igår. Det er også tatt ut siktelse mot en person som fortsatt er ansatt i selskapet.

Qvam innrømmet under en pressekonferanse tirsdag kveld at konsernledelsen har visst om korrupsjonsmistanker i forbindelse med virksomheten i Romania. Kongsberg Gruppen hyret da inn granskere fra revisjonshuset PwC. Men granskningsrapporten ble aldri overlevert Økokrim. Isteden konkluderte administrasjonen i Kongsberg Gruppen med at det ikke var grunnlag for å gå videre med saken.

Grunnen var blant annet at selskapet ikke greide å komme til bunns i mistankene, blant annet fordi pengene tok veien til skatteparadiser. (...)

- Økokrim: Bankene kan for lite om hvitvasking

Økokrim: Bankene kan for lite om hvitvasking
aftenposten.no 8.11.2013
Bankenes egen organisasjon Finans Norge er enig og peker på sjefene.

Mange banker og andre finansselskaper forstår ikke hvordan kriminelle utnytter dem til å vaske penger. – De aller fleste har fremdeles en vei å gå, sier førstestatsad- vokat Sven Arild Damslora i Økokrim.

Banker og finansinstitusjoner plikter å rapportere til Økokrim ved mistanke om hvitvasking og mistenkelige transaksjoner. Finansnæringen er også ved lov pålagt å vurdere risikoen for å bli brukt i hvitvasking og skal også kunne «påvise at omfanget av ut- førte tiltak er tilpasset den aktuelle risiko».

Hos mange finansselskaper skorter det imidlertid på forstå- elsen for hvordan hvitvasking og økonomisk kriminalitet kan ram- me dem, og hvordan de kan bli misbrukt.

– Det er stor variasjon både i kompetanse og ressursbruk. Risikoforståelsen er også varieren de, de aller fleste har fremdeles en vei å gå, sier Damslora.

Han leder enheten for finansiell etterretning i Økokrim. Så langt i år har de mottatt 2669 rapporter om mistanke om hvitvasking fra norske banker. Fra selskaper som driver med betalingsformidling, har de mottatt 700. Dette nivået er omtrent som fjoråret. (...)

Bakgrunn - Hvitvasking av penger
- Penger fra straffbare handlinger kamufleres for å fremstå som lovlig tjente penger. For å kunne nyte fordelene av midlene må de først integre res i den hvite økonomien.
- En vanlig metode er å investere utbyttet fra kriminell virksomhet i lovlige investeringsobjekter som eiendom, biler, båter og aksjer. En annen vanlig metode er å skjule utbytte i helt legale virksomheter.
- Grov forsettlig hvitvasking har en strafferamme på seks år. (...)

- 7.500 milliarder kroner i tapte skatteinntekter svir

EU-lederne ett skritt lenger i skattejakt
aftenposten.no 22.5.2013
7.500 milliarder kroner i tapte skatteinntekter svir. EU-lederne prøver å tette smutthullene og åpne informasjonsstrømmen.

EU-lederne vil ha slutt på skatteunndragelse, som ifølge nye beregninger koster EU-landene rundt 7.500 milliarder kroner i året. (...)

Informasjon
EU-lederne har slitt lenge med å få på plass mer omfattende og automatisk informasjonsutveksling ettersom både Østerrike og Luxembourg har satt seg på bakbeina. Mens Luxembourg har en stor og viktig banksektor, har Østerrike blant annet vist til privatlivets fred.

- Vi må koordinere bedre, utveksle informasjon, sa Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt da han kom til Brussel.

EU-landene er allerede enige om å innlede forhandlinger med tredjeland, da spesielt Sveits, om å utveksle informasjon om kontoinnhold. (...)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på.  Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

- Vil ta skatteetatens strenge taushetsplikt opp til vurdering (- Skatteetatens taushetsplikt hemmer kampen mot svart arbeid)

Vil ta skatteetatens strenge taushetsplikt opp til vurdering
aftenposten.no 6.5.2014
- Omfanget av informasjon som kan gjøres tilgjengelig fra skatteetaten, er et av temaene vi bør se spesielt på, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg (H). (...)

En konkursrytter pusset opp i Holmenkollen til tross for at kommunen og skatteetaten skrøt av spesielt streng kontroll og ryddige forhold på anlegget. Det har Aftenposten avdekket i sin serie "Grå økonomi".

•             Les også: Konkursrytter pusset opp i Holmenkollen

- Oslo kommune ser behov for et sterkere samarbeid med staten der vi gjennomgår ulike virkemidler for å bekjempe svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet. (...)

I avisens sak om konkursrytteren i Holmenkollen går det frem at skatteetaten ikke kunne opplyse hvorvidt leverandørselskaper i det hele tatt hadde levert selvangivelse eller om de tidligere hadde pådratt seg straffeskatt. (…)

Harelabb?
- Samarbeidet mellom Skatt øst og Oslo kommune i Holmenkollen begrenset seg til om virksomheten sto i momsregisteret og arbeidstagerne i arbeidstagerregisteret. Er det harelabb-kontroll dere driver?

- Samarbeidet mellom Oslo kommune og Skatt Øst den gangen var en nyvinning, det var første gangen det ble etablert et så tett samarbeid mellom en kommune og skatteetaten. Erfaringer siden den gangen viser at det er et behov for et enda tettere samarbeid.

Les også: «Skatteetatens taushetsplikt hemmer kampen mot svart arbeid»

- Burde man ikke sjekket f. eks. revisormerknader og konkurshistorikk?

- Det ble ikke stilt krav om at revisormerknader og konkurshistorikk systematisk skulle sjekkes. Det vil vi nå gjøre. (…)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Konkursryttere og straffedømte skjules i hemmeligholdte registre: Politikere vil «oute» konkursryttere etter Dagbladet-avsløring: - Vi må rydde opp i dette svineriet. Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil ha offentlig liste med konkursgjengangere på nett.

(Anm: Konkursryttere og straffedømte skjules i hemmeligholdte registre: Politikere vil «oute» konkursryttere etter Dagbladet-avsløring: - Vi må rydde opp i dette svineriet. Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil ha offentlig liste med konkursgjengangere på nett. (Dagbladet): - Vi må få ryddet opp i dette svineriet. Det er bandittvirksomhet, sier Arild Grande, arbeidslivspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, til Dagbladet. Han viser til Dagbladets avsløring om at to menn med næringsforbud inntil nylig har operert som underleverandører på en byggeplass med Oslo kommune som byggherre, uten å bli oppdaget. Den ene mannen har livsvarig næringsforbud etter å ha blitt dømt for hvitvasking av 58 millioner kroner, mens den andre var ilagt konkurskarantene etter en rekke stygge konkurser. Det hindret dem ikke fra å figurere på en avtale verdt 10 millioner kroner om å male i en kommunal bygård. - Det er helt utrolig. Det er nesten så en ikke tror det man leser. Når slike folk greier å komme seg inn på offentlige oppdrag, så forteller det meg at her er det store huller i systemene, sier Grande. (dagbladet.no 13.12.2017).)

- Vil endre loven etter Dagbladets «Skyggemaleren»-avsløring. (- Stortinget ber regjeringen sørge for at informasjon om konkurskarantene blir offentlig tilgjengelig, og vurdere om det er annen informasjon om lovbrudd som er relevant for næringsvirksomheten som bør gjøres offentlig tilgjengelig.)

(Anm: Vil endre loven etter Dagbladets «Skyggemaleren»-avsløring. Flertall på Stortinget for å oute konkursryttere. Arbeiderpartiet fikk med et nødskrik med seg Stortinget på å kreve offentliggjøring av konkurskarantene. (Dagbladet): Lørdag avslørte Dagbladet at to menn med næringsforbud inntil nylig har operert som underleverandører på en byggeplass med Oslo kommune som byggherre, uten å bli oppdaget. Konkursregisteret, hvor den ene av de to står oppført, er i praksis lukket for allmennheten. Den andre mannen, med livsvarig næringsforbud etter å ha blitt dømt for å ha hvitvasket 58 millioner kroner, står ikke oppført i registeret. I dag ble saken behandlet i Stortinget. Der endte det med enstemmig flertall for å vedta følgende forslag fra Arbeiderpartiet: «Stortinget ber regjeringen sørge for at informasjon om konkurskarantene blir offentlig tilgjengelig, og vurdere om det er annen informasjon om lovbrudd som er relevant for næringsvirksomheten som bør gjøres offentlig tilgjengelig». (dagbladet.no 15.12.2017).)

(Anm: Konkursryttere: Konkursspøkelsene. Konkursryttere er mennesker som misbruker samfunnets tillit og gjør livet surt for andre. Hvorfor skal det være så vanskelig å få vite hvem de er, spør Geir Ramnefjell. (…) Forutsetningen for at de skal kunne ture fram med sin uetiske og kriminelle atferd, er at de bryter en av de viktigste tillitsordningene i moderne økonomi. Det handler i all enkelhet om misbruk av en grunnleggende struktur i samfunnet, selve forutsetningen for å kunne ha et levende næringsliv. (…) Alle som blir idømt konkurskarantene og næringsforbud, havner i konkursregisteret. Det skal offisielt være åpent for «enhver», men tilgangen er i praksis svært begrenset. Det er Brønnøysundsregistrene som håndterer registeret, og som sørger for at det skal være umulig for de som havner i registeret å meldes inn som blant annet styremedlem eller daglige ledere. Problemet er at mange som havner i karantene eller blir idømt næringsforbud bruker stråmenn, og dermed sklir gjennom kontrollen i Brønnøysund. Kone, onkel, fetter eller kusine er oppført som eier. Den som i realiteten styrer butikken, er rytteren selv. Dette er det ikke så lett for det offentlige Norge å oppdage. Omgivelsene som er tettere på, derimot, kan se hvem som egentlig er sjefen. En entreprenør har kanskje mistanke om at sjefen hos konkurrenten er en gjenganger i konkurssaker, selv om han ikke offisielt sett har noen ledende rolle i selskapet. (dagbladet.no 14.12.2017).)

– Hvitsnippforbrytere slipper for lett unna

– Hvitsnippforbrytere slipper for lett unna
aftenposten.no 19.2.2013
Nestleder i Stortingets justiskomité, Jan Bøhler (Ap) vil trappe opp kampen mot økonomisk kriminalitet. Tirsdag ba han justisminister Grete Faremo svare på hva Regjeringen vil gjøre.

Bøhler fikk bred støtte, også fra de borgerlige på Stortinget, for sitt initiativ. André Oktay Dahl (H) etterlyste også økt innsats mot hvitsnippforbrytere. Dahl mente det var for få ressurssterke og for mange ressurssvake i norske fengsler.Også Jenny Klinge (Sp), Akhtar Chaudhry (SV) og Hans Frode Asmyhr (Frp) understreket at det var viktig å styrke kampen mot økonomisk kriminalitet. De la også vekt på at det er nødvendig å endre folks holdninger til skattesnusk og svart arbeid.

Færre nye saker
I fjor åpnet Økokrim 15 nye saker, året før var det nesten dobbelt så mange. Sakene blir stadig mer ressurskrevende. Dette bekymrer politikerne.

- Økonomisk kriminalitet skal ikke lønne seg. Spørsmålet er hvordan etterforskningen av slike saker skal forsterkes. Nå ser det ut til at hvitsnippforbrytere slipper lettere unna enn andre. Dermed er faren stor for at også tradisjonelle kriminelle søker seg mer og mer inn mot dette feltet, noe Økokrim advarer mot i sin trusselvurdering, sa Bøhler.

- Økokrim møter ressurssterke motstandere som kan hyre inn så mange advokater de vi, og som finner alle smutthull og som stort sett anker helt til Høyesterett. Sakene tar lang tid og det er jo også et spørsmål om retten er flinke nok til å avvise ikke-relevant bevisførsel, spør Bøhler. Han vil også ha større innsats for å få inndratt flere midler fra dem som blir dømt. I fjor ble det inndratt 108 millioner.

- Et lite tall nå vi ser på hvor store summer dette kan dreie seg om. Bare i en enkelt økokrim-sak kan det dreie seg om det mangedobbelte, sa Bøhler i sitt innlegg. (...)

- Norsk rederi bestakk kongefamilien i Bahrain med 9 millioner

Norsk rederi bestakk kongefamilien i Bahrain med 9 millioner
aftenposten.no 15.5.2014
- Dette er en stor internasjonal sak, der Klaveness-delen bare er en liten bit, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Djupesland.  

Det norske Klaveness-rederiet Cabu Chartering har vedtatt en bot på 20 millioner kroner for bestikkelser til et medlem av kongefamilien i Bahrain. Fra sommeren 2003 til mars 2004 var bestikkelsen på i alt 9 millioner kroner. (…)

Korrupsjon på toppnivå

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim sier dette er en meget alvorlig korrupsjonssak. Bestikkelsene har gått til ministernivå i Bahrain, og utbetalingene var forankret i den daværende øverste ledelsen i det norske rederiet.

- Korrupsjon som dette undergraver folks tillit til landets myndigheter og betyr at midler som kunne kommet staten Bahrain og landets befolkning til gode, havner i private lommebøker, sier Djupesland.

Saken har omfattende internasjonale forgreninger.

Les også:

Korrupsjonssak i Storbritannia

Korrupsjonssak i USA 1

Korrupsjonssak i USA 2

- Dette er en stor internasjonal sak, der Klaveness-delen bare er en liten bit. Alle sakene, som etterforskes i flere land, springer ut fra den samme mellommannen og gjelder bestikkelser i Bahrain, forteller Djupesland. (…)

- Norden får smekk for milde korrupsjonsstraffer

Norden får smekk for milde korrupsjonsstraffer
aftenposten.no 6.2.2014
Kunstgjødselgiganten Yara er det siste norske selskapet som er blitt dømt for korrupsjon i utlandet. I januar vedtok selskapet et forelegg på 295 millioner kroner for bestikkelser i Libya, India og Russland. Det svir hardere å bli dømt for korrupsjon i Norge enn i våre naboland, ifølge Økokrim.

Sverige, Danmark og Finland får kritikk fra EU, mens Transparency Norge sier boten mot korrupsjonsdømte Yara kalles for «parkeringsbot».

Norske Yara, med en omsetning på 84 milliarder, fikk i så sent som i januar et forelegg på 295 millioner for korrupsjon i utlandet.

Noen har kalt det en parkeringsbot. Det er helt klart at USA er veldig mye strengere, sier Guro Slettemark, leder i Transparency Norge.

Mandag ettermiddag la EU frem sin første store rapport om korrupsjon i medlemslandene. Omfanget av korrupsjon i EU er massivt, ifølge rapporten, og koster unionen rundt 120 milliarder euro i året.

Selv om de skandinaviske landene stort sett får skryt, får både Sverige, Danmark og Finland kritikk for å straffe selskaper som har drevet med korrupsjon i utlandet altfor lavt. (...)

(Anm: Han hjalp Yara med å skjule millionbetaling. Nå er han siktet i Sveits. (aftenposten.no 24.2.2015).)

(Anm: Milliondryss over tiltalte Yara-topper (nettavisen.no 9.3.2015).)

(Anm: Yaras styreleder la varsling om korrupsjon i skuffen. - Vi ville ikke skape unødvendig uro i forhandlingsinnspurten, sa styreleder Øivind Lund. (aftenposten.no 26.2.2015).)

(Anm: Kronprins Haakon var døråpner for Yara i utlandet. Eier selv ukjente aksjer i selskapet. Kronprins Haakon informerte ikke om at han eier aksjer i det norske gigantkonsernet Yara. (…) REAGERER: - Min umiddelbare reaksjon er at dette er noe som fort kan føre til rollekombinasjoner. Og som er uheldig, sier professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, Karl Harald Søvig. (dagbladet.no 5.4.2016).)

(Anm: Kong Harald: – Vi kan ikke ta imot hele Afrika. Kongen snakker om flyktningsituasjonen. (…) – Jeg tror Europa gjør det vi for øyeblikket makter, om det er nok eller ikke kan nok diskuteres, men vi må jo gjøre ting der det kommer fra for å stoppe flyktningstrømmen, sa han. (abcnyheter.no 7.4.2016).)

(Anm: Kong Harald om flyktningkrisen: – Vi kan ikke ta imot hele Afrika. – Kongen skal ikke snakke som folk flest, sier professor Frank Aarebrot, som mener uttalelsen om Afrika var «firkantet». (…) Slik kommenterer Kjell Lars Berge, professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, kongens uttalelse om «hele Afrika»: (…) – Jeg klarer ikke å tolke det som annet en selvsagthet og litt ufølsomt, sier Berge. Frank Aarebrot, professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, sier det slik: – Det er en litt firkantet uttalelse, men det hører hjemme i kategorien «firkantede, men riktige uttalelser». (aftenposten.no 7.4.2016).)

(Anm: Ekspert om kong Haralds åpenhets-påstand: - Nei, det er jeg ikke enig i. Kong Harald møter motbør fra Venstre, Offentlighetsutvalget og Presseforbundet. Dagbladet): Leder av Offentlighetsutvalget Siri Gedde-Dahl, er uenig med kong Harald, som i dag sier at alle opplysninger om kongehusets økonomi allerede er åpent. Kongens uttalelse kom under et intervju med fremmøtt norsk presse i Roma, NRK og TV2, og er gjengitt av NTB. (dagbladet.no 6.4.2016).)

(Anm: Kongehuset og åpenhet: Slottets kamp mot de folkevalgte. Slottet driver en utmattelseskrig mot Stortinget for å unngå åpenhet om hvordan de bruker penger og tilliten fra fellesskapet. I går slo de til igjen, skriver Geir Ramnefjell. Det var ingen selvfølge at Dagbladets avsløringer om kongehusets feilaktige pengebruk skulle få politiske konsekvenser. Kongen er en populær mann, og bak kongefamiliens milde ytre jobber hoffet og allierte i regjeringen som terriere for å blankpolere imaget og holde nysgjerrige journalister på avstand. (dagbladet.no 8.6.2017).)

(Anm: Sivilombudsmannen kritiserer Skaugum-hemmelighold. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger kritiserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å nekte innsyn i Skaugum-dokumenter. (journalisten.no 6.10.2016).)

(Anm: Hovedkommentar: kongefamiliens makt og økonomi. Kongens unyttige idioter. Kongen bør ha ett nyttårsønske for 2017: litt mindre krypende undersåtter. (dagbladet.no 31.12.2016).)

(Anm: Skylder på «misforståelser» etter pengekritikk fra Stortinget. Kongefamilien lot hoffet dekke millioner i lønn til ansatte for vedlikehold av deres private eiendommer. (dagbladet.no 8.10.2016).)

(Anm: Kong Harald og kronprins Haakon bruker hoffets penger på private hus og hytter. De kongelige lar hoffet betale lønningene for vedlikehold, drift og vaktmestertjenester på sine sju private eiendommer. Det kan dreie seg om millionbeløp hvert år. (…) Likevel bruker kong Harald og kronprins Haakon de ordinære pengebevilgningene til hoffet for å lønne vedlikeholdsarbeid på sine private eiendommer. Slottet bekrefter denne praksisen overfor Dagbladet. (dagbladet.no 8.6.2016).)

(Anm: - Helt tydelig en ukultur som utvikler seg i kongehuset. Per Olaf Lundteigen (Sp) er saksordfører for bevilgningene til kongehuset. Han reagerer på at Slottet engasjerte seg i Märtha Louises basseng-rot og lar skattebetalerne ta regningen. (dagbladet.no 19.9.2016).)

(Anm: Avviser at kongen har brutt noen regler. Kommunalminister Jan Tore Sanner mener kongefamilien alltid har hatt lov til å bruke hoffets midler på vedlikehold av private eiendommer. Likevel har han i år endret budsjettformuleringen. Dagbladet har gjennom en rekke artikler i sommer vist hvordan kongefamilien har brukt av hoffets midler til vedlikehold av sine private eiendommer, selv om det i statsbudsjettet har stått at det er apanasjen, eller kongefamiliens lønn, som skal brukes til deres private eiendommer. LES OGSÅ: Endrer reglene for å gjøre kongens praksis lovlig. (dagsavisen.no 7.10.2016).)

(Anm: Kongehuset: Stortingskomite stanser Sanners konge-forslag. En enstemmig komite stanser sammenblanding av bevilgningene til hoffet og utgifter til drift og vedlikehold av kongefamiliens private eiendommer. Blant postene komiteen behandler er apanasjen til kongefamilien og de ordinære bevilgningene til driften av Det kongelige hoff, på tilsammen 215 millioner kroner. I innstillingen går hele komiteen mot statsråd Jan Tore Sanners (H) forslag i statsbudsjettet, som åpner for at bevilgningene til Det kongelige hoff også skal dekke lønnsutgifter til vedlikehold av kong Harald og kronprins Haakons sju private boliger og feriesteder. (…) Motstand i eget parti. Høyre-statsråd Jan Tore Sanner står bak forslaget. Men også stortingsrepresentanter fra Høyre og Frp er negative til forslaget. (…) (dagbladet.no 13.12.2016).)

Hovedleder - Nå må kongehuset endelig lytte til Stortinget
dagbladet.no 16.12.2016
Noen ganger må vi elske parlamentarismen.

Noen ganger må vi elske parlamentarismen. I en rekke artikler har Dagbladet vist hvordan kongehuset siden 2002 har brukt pengene de får fra staten i strid med Stortingets vedtak. De har brukt penger på seg selv, som skulle gå til å drive hoffet og de statlige eiendommene.

Det har skjedd ved at Kong Harald og kronprins Haakon over flere år har latt hoffet dekke millioner av kroner til vedlikehold, drift og vaktmestere på sine sju private eiendommer. Pengebruken utløste sterk kritikk både fra faglig ekspertise i økonomi, jus og statsvitenskap og politikere på Stortinget.

Slottet har møtt kritikken med taushet. De har vist til at de forholder seg til kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har ansvaret for oppfølging av de statlige bevilgningene til kongehuset. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har vært en lydig støttespiller for slottet. I statsbudsjettet for neste år foreslo han å i stor grad viske ut skillet mellom bruk av penger til offentlig og privat bruk, ved at hoffet skulle kunne dekke drift og mindre vedlikehold av de private eiendommene. (…)

(Anm: Hovedleder: Bevilgningene til kongehuset. Sanners ja Jan Tore Sanner roter til skillet mellom offentlige og private bevilgninger til kongehuset. Det er oppstått strid om bevilgningene til de kongelige. Flere medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité reagerer på at kongefamilien har brukt midler som er bevilget til hoffet, til å drifte og vedlikeholde sine sju private eiendommer. Dette er kommet fram gjennom en rekke saker i denne avisa, det dreier seg antakelig om millionbeløp gjennom flere år. (dagbladet.no 12.10.2016).)

(Anm: Kronprins Haakon leier ut boliger uten godkjenning. Kronprins Haakon tjener penger på utleieboliger på Skaugum. Ifølge Asker kommune er boligbruken i strid med plan- og bygningsloven. (dagbladet.no 9.10.2016).)

(Anm: Hoffet har snudd – kronprins Haakon må dekke utgifter selv. I hoffets årsrapport for 2016 er det gjort flere endringer i økonomistyringen av kronprinsen Haakons private eiendommer. Nå tar han mange av kostnadene selv. (dagbladet.no 25.4.2017).)

(Anm: Leide ut for 1,4 millioner i fjor: Hoffet jobber for kronprins Haakons private leietakere. - Dersom vi ber dem om å komme og gjøre noe, så kommer de og gjør det, sier en av kronprinsens private leietaker til Dagbladet. (dagbladet.no 17.6.2016).)

(Anm: - Raket tang på kongeparets strender, bygget parkeringsplasser ved privat feriehus og plukket kongler fra plenen. Nå forteller personer tilknyttet hoffet om hvordan skattepenger er brukt på kongefamiliens private eiendommer. (…) Dagbladet har tidligere avdekket hvordan kongens hoff i flere år har brukt millioner av kroner til lønn for drift og vedlikehold av de kongeliges sju private eiendommer, i strid med ordlyden i statsbudsjettene og Stortingets bevilgninger. (dagbladet.no 5.10.2016).)

(Anm: - Det kan ikke kan være uklarheter om hvordan offentlige midler er brukt. Stortingspolitikerne krever tydelig svar på Slottets pengebruk, før de skal bevilge mer penger i nytt statsbudsjett. (dagbladet.no 5.10.2016).)

(Anm: Johnny fra Stovner er blitt utleie-Haakon fra Asker. Kronprinsen får private utleieinntekter fra eiendommer hoffet vedlikeholder. Vil Slottet snart debattere pengebruken sin? UTLEIE: Kronprins Haakon leier ut hus og leiligheter på Skaugum, og en øy med hytte utenfor Risør. Kronprinsen får inntektene, hoffet tar kostnader med vedlikehold. (dagbladet.no 17.6.2016).)

(Anm: - Riksrevisjonen bør granske Det kongelige hoff og departementet. Økonomiprofessor avviser Slottet og statsråd Sanners forklaring som «helt irrelevant». Sier kronprinsen bør rydde opp og de kongelige betale tilbake. (...) En undersøkelse av hoffet sin pengebruk til vedlikehold på de kongeliges private eiendommer er i kjernen av Riksrevisjonens oppgave. Det samme gjelder Kommunal- og moderniseringsdepartementets håndtering av saken, sier økonomiprofessor Erlend Kvaal ved Handelshøyskolen BI til Dagbladet. (dagbladet.no 22.6.2016).)

(Anm: Kongefamilien markerer jubileum - kommunen må ta millionregning. Kostnadene i Stavanger er nesten dobbelt så høye som i andre byer kongefamilien besøker. (dagbladet.no 21.6.2016).)

(Anm: Det skjulte spillet om kongens feriested. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen grep personlig inn for å sikre kongens interesser i ferieparadiset Mågerø. Myndighetene har også holdt sentral informasjon om Mågerø-prosessen skjult. (dagbladet.no 9.4.2016).)

(Anm: Hadia Tajik vil ha republikk. Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik og over 80 prosent av de yngste i Ap-gruppen på Stortinget vil fjerne kongehuset og innføre republikk i Norge, skriver VG. (nrk.no 7.4.2016).)

(Anm: Her er politikerne som vil endre grunnloven og kaste kongen. (…) I januar feiret kongeparet 25 år ved tronen. I den anledning utførte TNS Gallup en meningsmåling for TV 2 som viste at tre av fire nordmenn tror at Ingrid Alexandra en gang blir dronning.To av tre av de som har en mening, ville på fritt grunnlag valgt monarki som statsform. (tv2.no 4.10.2016).)

(Anm: Bekvem tåkeheim. Yara-sjefene hadde i 2008 påfallende lite behov for å komme til bunns i korrupsjonstips. (dn.no 26.2.2015).)

(Anm: Eva Joly: - Yara-dommen er et veldig sterkt signal. - Det er et veldig sterkt signal som sendes til andre norske firmaer og andre internasjonale selskaper som opererer i Norge, sier Eva Joly. - Denne dommen er resultatet av 20 års arbeid mot korrupsjon, sier tidligere korrupsjonsjeger og advokat Eva Joly til Aftenposten. (7.7.2015).)

(Anm: Økokrim får refs for FBI-avhør. Retten mener Økokrim brukte uakseptable metoder da politiet hentet inn FBI under avhør i Brussel. (…)  I Yara-dommen skriver ting­rettsdommer Heidi Heggdal og de to meddommerne at Økokrims fremgangsmåte i forbindelse med avhør av Ken Wallace er høyst betenkelig. (dn.no 7.7.2015).)

- Oppfordrer Økokrim til å se på Røeggen-saken

Oppfordrer Økokrim til å se på Røeggen-saken
dn.no 26.3.2013
- HAR TILNÆRMET SPILT LOTTO: Jusprofessor Alf Petter Høgberg mener Økokrim bør se på hva bankene har gjort med kundenes penger.

- Man står ikke over loven fordi man er bank, sier jusprofessor. Han mener finten fra Røeggen-advokat John Christian Elden kan føre frem. (...)

Les også: John Chr. Elden vurderer bedrageri-søksmål mot bankene

- Det er absolutt en prosedabel sak fra Eldens side, sier Alf Petter Høgberg. Han er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har spesialisert seg på både avtalerett og strafferett.

Høgberg mener Økokrim burde komme på banen.

- Hvilken risiko banken forsettelig kan eksponere kundene for uten at det rammes av lovens bedrageribestemmelse, er kanskje noe Økokrim burde se på, sier han.

- Ikke over loven
Røeggens seier i Høyesterett fredag innebærer at DNB må betale tilbake de 230.000 kronene Røeggen har tapt. Men det betyr ikke at banken blir straffet på annet vis for å ha solgt de såkalte garanterte spareproduktene til sine kunder. (...)

Banker har heldigvis ikke lov til å lure folk
LEDER Dagens Næringsliv
dn.no 23.3.2013
Konserdirektør kommunikasjon i DnB, Thomas Midteide (t.v.) og Ivar Petter Røeggen etter domsavsigelsen i Røeggensaken i Høyesterett fredag formiddag.

Det brøt ut spontan applaus i Høyesterett igår da den enstemmige dommen i favør av småsparer Ivar Petter Røeggen ble lest opp. Det er lett å klappe med.

Å selge høyrisikable produkter til ikke-profesjonelle investorer og presentere dem som risikofrie er altså ikke bare moralsk forkastelig.

Nå er det også slått fast av alle de 11 dommerne i Høyesteretts storkammer at salget var ulovlig. Heldigvis. (...)

Røeggen vant enstemmig mot DNB
nrk.no 22.3.2013
Endelig punktum for Røeggen-saken settes fredag. Da avgjør Høyesterett om småsparer Ivar Petter Røeggen fra Averøy får dekket sitt tap på sammensatte spareprodukter tidlig på 2000-tallet.

Dommen i Røeggen-saken leses nå opp i Høyesterett. Avgjørelsen vil påvirke utfallet av krav på flere hundre millioner kroner som norske småsparere har rettet mot norske banker.

Førstvoterende dommer Ragnhild Noer har begynt opplesningen av dommen. Det er helt fullt rett før opplesningen starter, og svært mange pressefolk er til stede.

Noer sier i opplesningen at avtalen mellom Røeggen og DNB må settes til side. Alle dommerne støtter Noers syn. Saken er vunnet enstemmig.

Høyesterett sier at DNB har gitt misvisende og manglende informasjon til Røeggen om risikoen som i realiteten lå i produktene han kjøpte.

– Det føles godt, sier Ivar Petter Røeggen rett etter domsavsigelsen.

Forbrukerrådets direktør Randi Flesland sier i en kommentar til avgjørelsen at dommen for en gang for alle slår fast at spekulasjon ikke er det samme som sparing. (...)

- Fire av ti mener norske medier, selskaper og partier er korrupte

Flere tror mediene er korrupte
journalisten.no 9.7.2013
Mange tror norske medier er korrupte.

- Vi lar oss lure og kan være selektive i utvelgelse av virkeligheten, men klassisk korrupsjon tviler jeg på, sier redaktørenes leder.

Det er Aftenposten som gjengir Transparency Internationals siste korrupsjonsundersøkelse. Svarene ut fra 114.000 spurte i 107 land viser at mange nordmenn mener korrupsjon er å finne i flere lag i samfunnet.

Undersøkelsen, som du finner her, viser at 39 prosent av de spurte i Norge tror mediene er korrupte. Samtidig mener én av ti at utfallet av dommer i rettsvesenet kommer av korrupsjon. (...)

Fire av ti mener norske medier, selskaper og partier er korrupte
aftenposten.no 9.7.2013
Og fire prosent har betalt bestikkelser i møtet med det norske rettsvesenet, viser stor korrupsjonsundersøkelse.

Det er antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International som står bak undersøkelsen, som er den største som er gjort på temaet i verden noensinne.

På verdensbasis svarer 27 prosent av de spurte at de har betalt bestikkelser i kontakt med offentlige institusjoner og tjenester i løpet av det siste året. Det tilsvarende tallet for Norge er tre prosent.

Av dem som har vært i kontakt med det norske rettsvesenet har fire prosent, hver 25. person, betalt bestikkelser.

- Jeg ble overrasket over det høye antallet som har betalt bestikkelser i Norge. Det viser oss at alle sektorer er sårbare for korrupsjon, sier generalsekretær i Transparency International Norge, Guro Slettemark.

Både i Danmark og Finland ligger andelen på én prosent. Sverige er ikke med i undersøkelsen. Også politiadvokat Jul Fredrik Kaltenborn i Økokrim er overrasket over tallet.

- Jeg synes det er overraskende, og svært alvorlig, hvis dette stemmer, sier han. Han sier Økokrim ikke kjenner til noen eksempler på bestikkelser i det norske rettsvesenet.

Habilitetsproblematikk i Norge
For Norges del svarer mer enn én av fire at personlige relasjoner er viktig for å få ting gjort i offentlig sektor.

- Det er ikke noen hemmelighet at bekjentskap er en utfordring i Norge. Vi er en liten, tett sammenvevd befolkning, og interessekonflikter og habilitetsproblematikk er utbredt. Derfor synes jeg ikke det er rart at folk oppfatter personlige relasjoner som viktig, sier Slettemark.

- Dette illustrerer også det problematiske ved økt lobbyvirksomhet og politikere som går over i kommunikasjonsbyråer, det er et problem som har blitt mer tydelig de siste årene, sier hun. (...)

- Bruker en tredjedel av tiden på gamle saker

Bruker en tredjedel av tiden på gamle saker
aftenposten.no 28.1.2013
– Vi er opptatt av det allmennpreventive. Folk skal føle at de kan bli tatt, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea.

Sånn sett har 2012 vært et dårlig år for etaten som jobber med de største sakene innenfor økonomisk kriminalitet i Norge.

Statistikk for 2012 viser at antallet nye saker etaten tok tak i sank fra 27 saker i 2011 til 15 saker i 2012. I 2007 var tallet 42. Samtidig eksploderte antallet dager etaten brukte i retten, og størst var økningen for rettsdager brukt i lagmanns- og høyesterett – altså gamle saker som er blitt anket videre.

– For få nye saker
Økokrim regner med at en tredjedel av etatens medarbeidere som etterforsker økonomisk kriminalitet, nå er bundet opp i gjenopptagelsessaker. Økokrim har tilsammen 139 årsverk.

– Antallet dager vi har brukt på gamle ankesaker har preget virksomheten vår i 2012. Tilbøyeligheten til annenomganger i rettslokalene har økt, og vi bruker stadig flere dager i retten pr. sak. Den tiden kunne vi selvsagt gjerne ha brukt på andre saker. 15 nye saker i 2012 syns vi er litt lavt, for det mangler ikke på ting å ta tak i, sier Schea.

I en pressemelding om Økokrims trusselvurdering for de neste to årene skriver etaten at etterforskerne opplever en stadig økende profesjonalisering og organisering innen økonomisk kriminalitet.

«Proffe aktører som bankfolk, advokater, meglere eller lignende gir større profesjonalitet og et skinn av legitimitet» skriver Økokrim.

Ifølge Schea er dette en av årsakene til at Økokrim bruker stadig mer av arbeidstiden i rettslokalene. (...)

- Hvitvasking knyttes ofte til terrorfinansiering

Hvitvasking knyttes ofte til terrorfinansiering
aftenposten.no 8.11.2012
Økokrim har fått 3600 hvitvaskingsmeldinger så langt i år. Metodene blir stadig mer kompliserte og kan ofte knyttes til internasjonal terrorisme, opplyser finansnæringen.

Kriminelle tilbyr millioner for stengte utesteder
Økokrim frykter hvit-vasking av gamle sedler
Tiltalt for å ha unndratt 13,3 milliarder i skatt

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) trapper sammen med Økokrim og Finanstilsynet opp kampen mot hvitvasking av penger.

- Ansatte i bank og forsikring er stadig mer oppmerksomme på hvitvaskingsproblematikk. Opplæring i å avdekke slik kriminalitet er viktig for å bekjempe alvorlig kriminalitet, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i FNO.

Ifølge organisasjonen er terrorfinansiering en stadig mer aktuell problemstilling i forbindelse med hvitvasking. Ofte er hvitvasking tett knyttet til internasjonal organisert kriminalitet, internasjonal terrorisme og korrupsjon.

I de fleste tilfellene er det bankene som melder fra om mistenkelige saker, og de fleste sakene kommer fra Østlandet og Oslo.

Hvitvaskingsmetodene blir stadig mer kompliserte. FNO viser spesielt til forsikringsselskapene, hvor hvitvasking kan være vanskelig å avdekke.

- Mer tradisjonelle metoder, som å komme med penger i en plastpose til banken, ser vi mindre av, sier Neverdal. (...)

- Hvitvasker penger med kort fra 7-Eleven og Narvesen

Hvitvasker penger med kort fra 7-Eleven og Narvesen
na24.no 31.12.2012
Betalingskort som kan kjøpes på 7-Eleven og Narvesen brukes til hvitvasking og valutasmugling, ifølge politiet.

Uregistrerte betalingskort – kort som ikke er tilknyttet noen person eller bankkonto – brukes av kriminelle miljøer til å hvitvaske penger. Det skriver Dagens Næringsliv (DN) mandag.

– Utbytte fra kriminalitet kanskjules ved hjelp av betalingskort, uten at det er mulig å følge det. Pengene flyttes også enkelt ut av landet, sier førstestatsadvokat og teamleder for finansiell etterretning i Økokrim Sven Arild Damslora til DN.

Selv om hvert enkelt kort har en maksinnskudd på 5000 kroner, kan det være snakk om store summer, ifølge Økokrim bruker enkelte miljøer stråmenn som kjøper fire til fem kort på forskjellige steder hver.

Det mest populære betalingskortet som frem til nå ikke har krevd personregistrering, og som selges i disse to kioskene, er SpendOn Visa-kortene. Fra og med 1. januar blir det imidlertid innført identifiksasjonskrav også på disse.

Flere metoder
Politiet har registrert at kortene i hovedsak kan brukes illegalt på tre måter:

* Til valutasmugling. Valutahunder kan bare lukte kontanter.
* Til anonym handel i butikker og på nettet i hele verden.
* At utbyttet fra kriminelle handlinger umiddelbart blir brukt til å kjøpe betalingskort – noe som gjør pengene mer «legitime» og samtidig vanskeliggjør politiets ettforskning.

Kjøpes i kiosken
«Verdikort eller «stored value cards» er betalingskort for oppbevaring av penger uten at de er knyttet til person eller bankkonto», heter det i Økokrims siste trusselvurdering for 2012.

«Det selges slike verdikort i Norge blant annet hos Narvesen og 7-Eleven. Kortene har verdier på mellom 200 til 5000 kroner, og de kan kjøpes i flere omganger. Kortene kan benyttes til å kjøpe varer og tjenester på nettet», heter det videre i Økokrims rapport.

I løpet av ni dager brukte en 32-åring stjålne bankkort til å sikre seg verdier for 200.000 kroner – blant annet i form av slike kort, skriver DN. (...)

– Det er veldig forunderlig at det ikke finnes mer forskning på skatteparadiser

Vil at studenter skal bli korrupsjonsjegere
dn.no 14.11.2012
KORRUPSJONSJEGER: Eva Joly vil at flere skal velge samme yrkesvei som henne.

– Det er veldig forunderlig at det ikke finnes mer forskning på skatteparadiser, sier Eva Joly til Universitas.

Korrupsjonsjeger Eva Joly mener det trengs mer kunnskap om skatteparadiser og kapitalflukt. Hun tror en satsing på ett eller flere kompetansesentre kunne bedret situasjonen.

– Det er veldig forunderlig at det ikke finnes mer forskning innen dette feltet. Det finnes for eksempel ingen ordentlige studier på hvilken makroøkonomisk effekt de ulovlige pengestrømmene har, sier Joly til studentavisen Universitas.

– Studenter bør forske på dette fordi det ikke finnes en større enkeltgrunn til ulykke i verden. Å ta et oppgjør med skatteparadiser vil gjøre mye for utvikling og rettferdighet, sier Joly til studentavisen.

Tax Justice Network presenterte i sommer en studie som viser at 133 milliarder kroner gjemmes unna i skatteparadiser. Torsdag og fredag denne uken arrangerer de en kapitalfluktkonferanse på Høyskolen i Oslo og Akershus. (...)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på.  Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

- Journalister avslører flest hvitsnipper

Journalister avslører flest hvitsnipper
forskning.no 23.11.2011
Journalister bidro til å avsløre nærmere én av fem hvitsnippforbrytere, viser studie fra BI.

I løpet av det siste året ble det avslørt 102 hvitsnippforbrytere i Norge. 19 av disse ble avslørt av journalister.

Det er viktig å avsløre økonomisk kriminalitet generelt og hvitsnippkriminalitet spesielt.

Dette er kriminalitet som kjennetegnes ved at den ikke bare rammer enkeltindivider i samfunnet, men også økonomiske og ideelle samfunnsinteresser og virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Økokrim skriver på sine nettsider at de ordinære individuelle motiver for å anmelde kriminalitet ofte ikke er til stede ved økonomisk kriminalitet. Det gjør det vanskeligere å avdekke forbrytelsen.

Sakene er som regel kompliserte og mangler gjerne ytre kjennetegn som personskade eller materiell skade som klart viser at det handler om lovbrudd.

På sporet av hvitsnippene
Professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en undersøkelse der han har kartlagt omfanget av hvitsnippkriminalitet i Norge ved en systematisk gjennomgang av avisene Dagens Næringsliv, Finansavisen og Aftenposten gjennom et kalenderår.

Ifølge Gottschalk er hvitsnippforbrytere personer som begår økonomisk kriminalitet i kraft av sin stilling, posisjon, kompetanse, ressurser, nettverk, tillit, innflytelse og makt.

– Hvitsnippforbrytere er kjente personer som havner i medias søkelys når de blir avslørt, fremholder BI-professoren. Han mener derfor mediene er en relevant kilde på dette feltet. (...)

Tatt av pressen
aftenposten.no 17.2.2012
Journalister avslører flere hvitsnippkriminelle enn Økokrim gjør. (...)

FÅ BLIR TATT. Journalister som Aslak Eriksrud og Christian Steffensen avslører langt flere hvitsnippkriminelle enn det politiet og Økokrim gjør. Vannverkssaken med Ivar Henriksen, Undervisningsbygg-saken med Frank Murud og taxisvindelsaken med «Lille- Røkke» er alle blitt avslørt av Aftenpostens gravejournalister. Nesten én av fire som blir avslørt for å bedrive økonomisk kriminalitet, blir avslørt av mediene. Det viser statistikk BIprofessor Petter Gottschalk har samlet inn for årene 2009-2011. I hans materiale er det 179 hvitsnippdømte personer i 74 saker som er omtalt i
mediene. Gottschalk har forsket på økonomisk kriminalitet i over ti år; hele tiden har han ment at politi og Økokrim burde tatt flere hvitsnippkriminelle.

– Andelen som avsløres av politiet, er altfor lav. (...)

Disse avslører:
ANTALL ANDEL

1. Journalist 43 24 %
2. Offer 35 20 %
3. Bostyrer 17 9 %
4. Skatt 16 9 %
5. Bank 10 6 %
6. Politi 10 6 %
7. Revisor 8 4 %
8. Internkontroll 6 3 %
9. Børs 5 3 %
10. Andre 29 16 %
SUM 179 100 % (...)

- Mediene kan misbrukes av aktører med kriminelle hensikter

Økokrim ber mediene være på vakt:
- Mediene kan misbrukes av aktører med kriminelle hensikter

dn.no 6.1.2013
Førstestatsadvokat Hans Christian Koss advarer mediene mot å bli verktøy for kriminelle

Medienes jakt på en god historie kan ha bidratt til brudd på verdipapirloven, mener Økokrim og ber pressen gå i seg selv.

- Vi håper noen av avgjørelsene har bidratt til økt oppmerksomhet fra media for hvordan de kan misbrukes av aktører med kriminelle hensikter. Mediene er på jakt etter gode historier og i den jakten blir dere egnede verktøy, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim til DN.no. Han er leder for verdipapirteamet hos Økokrim.

Viktig avklaring
Koss trekker spesielt frem saken mot investoren Inge Sørensen som ble dømt for markedsmanipulasjon. Ifølge dommen skal han ha gitt en journalist i DN.no tilgang til et brev som ga inntrykk av at det var opprør blant obligasjonseierne i DNO. Nyhetssaken om opprøret bidro til at aksjekursen falt kraftig den påfølgende handelsdagen. Sørensen oppfordret i forkant en investorvenn til å shorte DNO-aksjer.

- Lagmannsretten la til grunn at kunnskap om en kommende markedsmanipulasjon kan være innsideinformasjon, sier Koss. Han trekker spesielt frem at kunnskap om feilinformasjon også kan være innsideinformasjon.

- Det var en viktig avklaring, sier Økokrims mann. (...)

- Én av tusen blir tatt

- Én av tusen blir tatt
na24.no 20.11.2012
BLIR IKKE OPPDAGET: BI-professor Petter Gottschalk med ny bok om hvorfor nesten ingen kvinner blir tatt for økonomisk svindel.

Sannsynligheten for å bli tatt for økonomisk svindel er mikroskopisk for halvparten av alle nordmenn.

Få kvinner blir tatt for hvitsnippkriminalitet. 25 kvinner og 262 menn ble dømt til fengsel for hvitsnippkriminalitet her i landet de tre siste årene. Altså bare 8,7 prosent av alle dømte hvitsnippforbrytere er kvinner.

Det er en av hovedkonklusjonene i den nye boken ”Kvinner i økonomisk kriminalitet” skrevet av Petter Gottschalk, professor ved Handelshøyskolen BI og en av landets fremste eksperter på norsk kriminalitet. (...)

- Dette kartet er dårlig nytt for Europa

Dette kartet er dårlig nytt for Europa
nrk.no 3.2.2012
Landene som er hardest rammet av den økonomiske krisen i Europa, er alle «verstingområder» for organisert kriminalitet. Og verre blir det - den illegale økonomien vokser seg enda større og sterkere under krisen.

– Vi ser at kriminelle organisasjoner øker sin økonomiske makt og innflytelse, og at de særlig forsøker å utnytte den økonomiske krisen, sier Rob Wainwright, direktør i Europol, EUs organisasjon for politisamarbeid.

De kriminelle finner stadig ulike måter å tappe den hvite økonomien på.

Suger 800.000.000.000 kroner ut av kassa
– Organiserte kriminelle grupper gjør at den legitime økonomien mister enorme inntekter på et verst tenkelig tidspunkt for Europa, sier Wainwright til NRK.

Ifølge Europol-sjefen suger disse gruppene rundt 800.000.000.000 kroner - altså 800 milliarder kroner - ut av den hvite økonomien i Europa hvert år, bare gjennom momssvindel. Og det er bare én av måtene de kriminelle tjener seg rike på, samtidig som flere europeiske regjeringer sliter med enorm gjeld.

• Se grafikk: Oversikt over gjeldsutviklingen i EU

Wainwright beskriver den organiserte kriminaliteten som veldig aggressiv og svært tilpasset det moderne samfunnet.

– Den er langt mer flytende og fleksibel, og den gjennomtrenger samfunnet på forskjellige måter, særlig over internett. Dette rammer i alle lag av samfunnet, og mange flere enn noen gang tidligere. (...)

- Dette er en kampsak for advokatstanden

Økokrim vil følge pengene
aftenposten.no 17.12.2010
TAUSHETSPLIKT. Viktige prinsipper står imot hverandre i Høyesterett.

«Dette er en kampsak for advokatstanden» (...)

EN AV ØKOKRIMS hovedoppgaver er å avdekke hvitvasking av penger. Det er viktig for samfunnet at muligheten for å gjøre kriminelle penger om til hvite formuer er så liten som mulig. Politiets rett til innsyn er sentral hvis denne type kriminalitet skal avdekkes.

I en sak Høyesterett nå behandler, står dette viktige prinsippet steilt imot et annet viktig prinsipp – advokaters taushetsplikt. Du skal kunne si hva du vil til din advokat i tiltro til at det ikke kan bringes videre på grunn av taushetsplikten. Det er grunnleggende for en advokat å beskytte klienten mot angrep fra myndighetene med krav om innsyn.

Det hører med til grunntrinnene i etterforskning av økonomisk kriminalitet å følge pengestrømmen. Spørsmålet er om en pengeoverføring via en advokats klientkonto skal kunne sette en effektiv stopper for muligheten til å avdekke og oppklare straffbare forhold.

Borgarting lagmannsrett svarte nei på spørsmålet og påla advokatfirmaet Thommessen å gi Økokrim opplysninger om tre konkrete pengeoverføringer via firmaets klientkonto. Tidligere komOslo tingrett til samme konklusjon. Nå må Høyesterett ta stilling til saken på grunnlag av Thommessens anke.

Advokatfirmaet mener at kjennelsen i lagmannsretten representerer en uthuling av taushetsplikten – og får ikke uventet støtte fra advokatforeningene i de skandinaviske land. Dette er en kampsak for advokatstanden. (...)

- Advokatene kan holde tett?

Tviler på dom
dn.no 12.1.2012
VANT. Advokatkontoret Thommessen vant i tingretten, og slapp å røpe sin klient. Men Lagmannsretten tviler på dommen. Her fra rettssaken i Oslo tingrett:Thommessen-partner Christian Bruusgaard (venstre), Erik Keiserud fra Hjort (bakerst) som representerte firmaet og managing partner i Thomrnessen, Kai Thøgersen (høyre).

Lagmannsretten skulle bare formelt oppheve en anke. Men dokumentet innebar en helomvending i konflikten mellom skatteetaten og advokatkontoret Thommessen, om hemmelighold av transaksjoner til og fra skatteparadiser.

Kjennelsen fra Borgarting blir lest med lupe av alle involverte parter: For samtidig som lagmannsretten formelt går med på å oppheve anken, sår lagdommeren tvil om gyldigheten av en tidligere tingrettsdom - hvor advokatkontoret Thommessen fikk medhold i at de kan nekte å røpe hvem som overfører penger fra skatteparadiser via firmaets klientkonto.

Skattemyndighetene anket tingrettsdommen, men gikk senere med pa å trekke anken da Thommessen likevel ga dem opplysningene. Thommessen forklarte at de valgte å legge kortene på bordet etter en artikkel i DN, hvor det gikk frem at transaksjonen på 20 Millioner - som Skatt Øst ville vite mottager av - kunne kobles til den omstridte investoren Thomas Øye.

Det er i vurderingen av hvem som skal betale saksomkostningene, at lagdommeren kommenterer tingrettsdommen:

«Som det går frem ovenfor er det etter lagmannsrettens mening tvilsomt om tingrettens dom et riktig», skriver lagdommer Iver Huitfeldt, og slår videre fast at: «Statens anførsler synes å ha mye for seg».

- Jeg har sjelden lest en kjennelse som tar et så tydelig annet standpunkt fra tidligere vurderinger i en tidligere instans uten at dette var nødvendig. For oss er det tydelig at lagmannsretten ville vurdert kjernen i denne tvisten annerledes enn tingretten, sier Øyvind. Bakken, leder av internasjonal seksjon i Skatt Øst, som sto bak bokettersynet som utløste konflikten.

Skjult smutthull
Thommessen har konsekvent vist til advokaters taushetsplikt overfor klienter, når det nekter innsyn i opplysninger fra klientkonto. Skattemyndighetene, på sin side, mener det gjør advokaters klientkonto til et smutthull for transaksjoner til og fra skatteparadiset.

En stikkprøve viste at seks avlandets største forretningsadvokatkontor, i løpet av fem år, overførte 7,5 milliarder til og fra land med lav skatt og hemmelighold av kontoinnehaverne. Advokater er dermed den største kanalen i Norge for pengestrømmer til og fra paradisene.

Også to andre advokatkontor, Selmer og Arntzen de Besehe, har begge fått likelydende krav om å identifisere klienter. Men deres saker har ligget i bero i påvente av at Thommessen fikk avklart sin strid over samme tema.

Nå kan dokumentet fra lagmannsretten - som i utgangspunktet er en formalitet - vise seg å bli avgjørende. Ifølge Bakken har skatteetaten fått bekreftelsen de ønsket:

- Vi har flere saker på vent. Vi regner med at vi kommer til fornuftige løsninger gjennom dialog med berørte parter. Først må avvente og se om Thommessen anker, eller om kjennelsen blir rettskraftig. Deretter tar vi stilling til de andre sakene. Men vi tolker helt klart avgjørelsen dithen at vi har full adgang til å gjennomføre eventuelle andre kontroller som måtte foreligge.

Managing partner i Thommessen, Kai Thøgersen, opplyser til DN at de ennå ikke har bestemt seg for om de tar saken videre.

Økokrim tapte i Høyesterett
aftenposten.no 23.12.2010
Advokatfirmaet Thommessen har fått medhold i Høyesterett i striden med Økokrim om innsyn i advokaters klientkonti. (...)

Advokatene kan holde tett
dn.no 23.12.2010
Høyesterett fastslår i dag at Økokrim ikke kan kreve innsyn i advokaters overføring av penger.

Høyesterett har i en kjennelse besluttet at taushetsplikten gjelder for opplysninger om pengeoverføringer via advokaters klientkonti. Dermed er kjennelsen fra lagmannsretten opphevet.

Det skriver Økokrim i en pressemelding.

Bakgrunnen for rettssaken er en begjæring fra Økokrim om innsyn i advokatfirmaet Thommessens klientkonto. Økokrim vil vite hvem som mottok drøyt 2,4 millioner kroner, som angivelig stammer fra straffbare handlinger begått av de tre tiltalte i den såkalte Fortuna-saken.

Thommessen har på sin side nektet å utlevere opplysningen, og henviser til advokaters taushetsplikt overfor klienter. Pengene ble overført til klientkontoen etter en tvist hvor Thommessen representerte den ene parten. Saken endte med forlik, og Thommessens klient fikk overført penger fra motparten - som var selskaper under ledelse av de tre tiltalte i Fortuna-saken. Pengene ble sluset via advokatfirmaets klientkonto. I ettertid har det angivelig vist seg at pengene stammer fra bedrageri. (...)

Lovendring?
Spørsmålet er om Høyesteretts raske konklusjon fører til en lovendring:

I kjennelsen heter det at ”dersom det skulle vise seg at de rettslige rammer for å pålegge advokater å gi opplysninger om mulige straffbare forhold er for snevre, vil det være lovgivers oppgave å vurdere om rettstilstanden bør endres”.

Høyesterett uttaler også at navnet på advokatkontorets klient - her mottaker av pengene - i et egentlig advokatoppdrag, må anses for å være omfattet av taushetsplikten.

I februar kommer en lignende sak opp i Tingretten. Da er det skattemyndighetene som ber om innsyn i advokaters pengeoverføringer. (...)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Jusleksikon Online er et gratis oppslagsverk (…) benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, lærere, næringsliv og offentlig forvaltning m.fl. (jusleksikon.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Advokater sendte milliarder av kroner til skatteparadiser

Advokat tiltalt for bedrageri på 35 millioner
nettavisen.no 31.3.2011
Økokrim har tatt ut tiltale.

Advokat Gunnar Christian Frick er tiltalt for flere grove bedrageri, melder Økokrim.

Tiltalte, som er en tidligere advokat, skal ha stilt en skjult konto i Sveits til disposisjon for en klient som er dømt for bedrageri på til sammen 140 millioner kroner.
Han skal blant annet ha medvirket til grovt bedrageri av rundt 35 millioner kroner. (...)

- Advokater sendte milliarder av kroner til skatteparadiser
dagbladet.no 21.12.2010
TAUS: Advokat Erik Keiserud (t.v.) ønsker ikke å kommentere beskyldningene som rettes mot hans klient. (...)

Ifølge Skatt øst. Nå havner saken i retten.

Skatt øst oppdaget ved en rutinesjekk at flere av landets fremste forretningsadvokater skal ha sluset nærmere 7,5 milliarder kroner til ulike skatteparadiser. Nå havner saken i retten.

Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv.

Skatt øst varslet bokettersyn hos seks advokatfirmaer, men selskapene hevdet at transaksjonene er gjort på vegne av klienter og at opplysningene derfor er taushetsbelagt.

Pålegget fra Skatt øst ble derfor innklaget for Skattedirektoratet, som ga Skatt øst medhold, noe som har ført til at advokatfirmaet Thommessen - et av de seks advokatfirmaene - har saksøkt Skattedirektoratet for å få fram en prinsippavgjørelse.

- Staten ønsker å få avklart om det er Thommessens skatte- og avgiftsdisposisjoner som er berørt av transaksjonene, eller andre. Vi mener det ikke holder at Thommessen sier at «nei, det er ikke oss» og viser til at det er klientenes penger, sier Christian Reusch hos Regjeringsadvokaten.

Advokat Erik Keiserud i advokatfirmaet Hjort, som representerer kollegene i Thommessen, ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i media, men konstaterer at advokatfirmaet er uenig i at saken gjelder ligning av firmaet Thommessen.

Saken er berammet til februar, og lignende saker mot fem andre advokatfirmaer er utsatt i påvente av en avgjørelse i denne saken. (...)

Advokater mellommenn mot skatteparadiser
ukeavisenledelse.no 21.12.2010
Seks norske advokatkontorer har på seks år fra 2004 til 2009 overført til sammen 7,5 milliarder norske kroner til eller fra utenlandske skatteparadiser. Alle viser til kundekonfidensialitet og nekter å opplyse hvilke klienter som eier pengene.

Det skriver Dagens Næringsliv. Opplysningene er kommet frem gjennom søk som skattemyndighetene har gjort i valutaregistrene. Skattemyndighetene frykter at pengene helt eller delvis kan være et ledd i økonomisk kriminalitet, og har forlangt å få opplysninger om hvem pengene er overført på vegne av. Saken kommer for retten i februar.

Det er advokatkontoret Thommessen som fronter den første saken på vegne av advokatene, og det er ventet at utfallet vil danne presedens for hva de øvrige firmaene må gi av opplysninger senere skriver avisen. (...)

- Advokater i skatteparadis

Advokater i skatteparadis
ukeavisenledelse.no 22.9.2009
Skatt Øst har avdekket milliardoverføringer til skatteparadiser med advokater som mellommenn. Her må det skjæres igjennom. Advokaters taushetsplikt må vike i jakten på skattesnytere, skriver redaktør Magne Lerø.

Norsk advokater fører penger ut og inn av skatteparadiser i stor stil på vegne av klienter, skriver Aftenposten i dag. Advokatene nekter imidlertid Skatteetaten å få vite hvem klientene er. Seksjonssjef Øyvind Bakken i Skatt øst mener advokatfirmaene bidrag til å skape et skatteparadis i Norge.

Det står strid om 4,6 milliarder kroner, tre av de er knyttet til et firma i Norge, i løpet av de siste fem årene. Transaksjonene har skjedd i forhold til et par selskaper i Karibien, og i alt seks norske advokatfirmaer er involvert.

I denne saken står lov mot lov. Skatt øst henviser til ligningsloven som gir dem rett til fullt innsyn i alle pengetransaksjoner som skjer her i landet. Advokatene på sin side hevder at de har en lovbestemt taushetsplikt som har til hensikt å verne sine klinter.

Berit Reiss-Andersen, leder for Advokatforeningen, sier hun tar sterkt avstand fra påstanden om at advokater bidrar til å skjule svarte penger. Hun minner om at politiet har hjemmel til å oppheve taushetsplikten dersom det er mistanke om kriminalitet. (...)

– Hvert år blir 127 milliarder kroner holdt utenfor felleskassen, ifølge analyser fra Økokrim

Brødre dømt til fengsel for svart arbeid
aftenposten.no 8.7.2011
(...) Hvert år blir 127 milliarder kroner holdt utenfor felleskassen, ifølge analyser fra Økokrim. (...)

Økokrim: – Vi svindler for titalls milliarder kroner
tv2nyhetene.no 22.12.2010
Økokrim slår alarm om svak skattemoral og økt trygdesvindel i Norge.

Økokrim ønsker holdningsendring hos det norske folk. 40 prosent av nordmenn synes svart arbeid er ok. Samtidig er trygdemisbruk utbredt i Norge. Økokrim er bekymret.

Stort problem
– Bildet vi ser nå er at det er ganske stort problem når det gjelder penger som fellesskapet går glipp av, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til TV 2.
– Det er naivt ikke å tro at det dreier seg om mange titalls milliarder og det støter an mot det velferdssamfunnet vi ønsker å ha, mener Schea.
Økokrim slår derfor alarm om utviklingen av slik økonomisk kriminalitet inn i det nye året i sin trusselvurdering for 2011. De mener det er nordmenns moral som må rustes opp.

– Gjerne en holdningsendring i 2011, det er vi for, sier Schea til TV 2.

Vil ha mer kontroll
Men politikerne på Stortinget mener det er mer kontroll som vil få nordmenn til å skjerpe seg.
– Vi er nødt til å ha effektive kontrollmekanismer. Vi har vært for naive når det gjelder økonomisk kriminalitet, vi må bygge opp kontroll og behandle anmeldelser som kommer fra skatteetaten, sier stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Ap til TV 2.

Frykten er der for at velferdsstaten vil bli truet hvis utviklingen fortsetter. Stortingsrepresentant Per-Kristian Foss fra Høyre mener det handler om tillit og kontroll med systemet.

– Det er for mange eksempler på juks med trygd og for mye svart arbeid. Straffebestemmelsene for svart arbeid er blitt skjerpet så det overrasker meg at folk tør, men mange prøver iallfall, sier Foss til TV 2. (...)

- Snakker ikke høyt om skatteparadiser

Snakker ikke høyt om skatteparadiser
aftenposten.no 22.8.2011
Attac Norge: Problematisk - Hindrer demokratisk kontroll gjennom innsyn

Ti prosent av selskapene på Oslo Børs har kontorer i noen av verdens fremste skatteparadiser.

Det er ulike definisjoner på skatteparadiser, men fellesnevneren er steder uten eller med svært lav skatt, og med strengt hemmelighold om finansielle operasjoner. Å etablere kontorer i et skatteparadis er i seg selv ikke ulovlig. Men hemmeligholdet gjør det vanskelig å undersøke om selskaper som er registrert der betaler riktig skatt.

Luxembourg, Bermuda, Kypros og Cayman Islands blant verdens fremste skatteparadiser ifølge Financial Secrecy Index, en årlig rangering av land med økonomiske hemmelighold. Det er nettopp i disse landene 20 selskaper på Oslo Børs har kontorer. Aftenposten spurte selskapene hvorfor de er registrert der, hvor mange lokalt ansatte de har, hvor selskapets ledelse sitter og om selskapet har noen skattemessige fordeler ved å være der. Vi ble møtt med taushet og knappe svar. (...)

Vil ha nye regler for børsselskaper
For Skatteetaten betyr bruken av skatteparadiser mye merarbeid. Nå vil de ha nye rapporteringsregler for selskaper på Oslo Børs. Skatteetaten har skjerpet innsatsen for å avdekke skjulte formuer og overskudd gjemt i lavskatteland.

– Hemmeligholdet hindrer oss i å få ut informasjonen vi trenger for å kunne fastsette riktig skatt for en person eller et selskap. Vi finner ikke ut hvem som er reell eier av et selskap, ei heller verdipapirinformasjon og regnskapsinformasjon om selskaper som kan være hjemmehørende i Norge, sier Henry Larsen, underdirektør i regionavdelingens seksjon for kontroll. – Sekretessen blir en trussel mot det norske skattefundamentet, sier han.

Skatteetaten bruker i dag 100 årsverk i jakten på skjulte formuer og overskudd. For fem år siden var ingen årsverk dedikert til dette. (...)

- Norges-historiens største ertatningssak (- Joly anbefaler Økokrim å anke Transocean-dom) (- Hvis dommen blir stående, er det mye som taler for at skattelovgivningen, skatteavtalene med andre land og opplysningspliktene etter ligningsloven, i praksis har lite innhold på svært viktige områder.)

Økokrim: Svært alvorlig hvis Transocean-dommen blir stående.
aftenposten.no 16.7.2014
Hvis frifinnelsene i Transocean-saken blir stående, vil det få dramatiske konsekvenser, mener Økokrim. Deler av dommen blir nå anket til lagmannsretten.

For to uker siden avsa Oslo tingrett en fullstendig frifinnende dom i det som trolig er den største skattesaken som har vært ført for en norsk domstol. Økokrim mener riggselskapet ulovlig kanaliserte store pengebeløp ut av Norge, via Danmark til Caymanøyene, og på den måten unngikk beskatning.

Tingretten kom til at den danske selskapskonstruksjonen, som gjorde den angivelige unndragelsen mulig, ikke var straffbar.

- Hvis dommen blir stående, er det mye som taler for at skattelovgivningen, skatteavtalene med andre land og opplysningspliktene etter ligningsloven, i praksis har lite innhold på svært viktige områder. Det er vanskelig å forstå at det kan være slik, og konsekvensene vil være veldig dramatiske, sier førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim til Dagens Næringsliv. (...)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på.  Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Transocean-saken: Skatt i en ny verden. Den store skattesaken mot selskapet Transocean forteller hvorfor det er blitt vanskeligere å skattelegge selskaper som opererer i mange land. (aftenposten.no 18.7.2014).)

Økokrim anker deler av Transocean-dommen
dn.no 16.7.2014
- Konsekvensene vil være veldig dramatiske om dommen blir stående, sier førsteadvokat Morten Eriksen i Økokrim.

Økokrim anker deler av Transocean-dommen, fremgår i en pressemelding onsdag. I anken frafaller Økokrim to av de fem ulike sakene straffesaken har omfattet. Disse to gjelder et konsernbidrag i 2001 og hvorvidt Transocean-selskapet Arcade skulle skatte til Norge i 2001 og 2002.

Thommessen-advokat Sverre E. Koch er tatt ut av saken og har dermed en rettskraftig frifinnelse.

- Ankefristen går ut 24:00. Jeg gir ingen uttalelser før i morgen, skriver Sverre E. Koch i en sms til DN. FRIKJENT. Advokat Sverre E. Koch i advokatfirma Thommessen. Foto: Gunnar Bløndal.

Tiltalen mot to Transocean-selskaper og Ernst & Young-rådgiverne Klaus Klausen og Einar Brask opprettholdes.

- Hvorfor anker Økokrim?
- Hvis dommen blir stående, er det mye som taler for at skattelovgivningen, skatteavtalene med andre land og opplysningspliktene etter ligningsloven, i praksis har lite innhold på svært viktige områder.  Det er vanskelig å forstå at det kan være slik, og konsekvensene vil være veldig dramatiske, sier Eriksen.

- Når skattyter lager kunstige konstruksjoner av skattemessige grunner, blir det vanskelig for retten å avgjøre om det faller innenfor loven eller ikke. Dette vil avhenge av om man legger  til grunn kunstige formaliteter eller realiteter. Dette bør Høyesterett i siste instans ta standpunkt til. (...)

Joly anbefaler Økokrim å anke Transocean-dom
aftenposten.no 15.7.2014
Eva Joly mener Økokrim ikke kan gjøre annet enn å anke frifinnelsen av Transocean.

Tidligere korrupsjonsjeger og nåværende EU-parlamentariker Eva Joly mener Økokrim må anke frifinnelsen av riggselskapet Transocean.

Transocean-saken er blitt omtalt som norgeshistoriens største skattesak. Den har vært etterforsket siden 2005. Selve rettssaken tok ni måneder, og 2. juli falt dommen i Oslo tingrett. Retten avviste samtlige av Økokrims tiltalepunkter. Dermed ble Transocean og tre av selskapets skatterådgivere frifunnet. (…)

-Et korstog mot advokater
dn.no 3.7.2014
KRAFTIG KRITIKK. - Økokrim, Skatteetaten og Regjeringsadvokaten har ødelagt livet til tre skatterådgivere i ni år, sier Bettina Banoun, advokat i Wiersholm og leder av Advokatforeningens skattelovutvalg.

Bettina Banoun, leder av Advokatforeningens skattelovutvalg, refser Økokrim etter frifinnelsene i Transocean-saken: – Det minner om sjikane og psykisk terror, sier hun. (…)

(Anm: – De formuende har også krav på rettssikkerhet. Skatteadvokat Bettina Banoun ble født i en Folkevognboble, kjører en Ducati motorsykkel og er imponerende god på avskjæringsmanøvre. (…)– Absolutt ikke. Jeg har ingen kvaler med å ta skattesaker for næringslivet og private. De formuende har også krav på rettssikkerhet, og Grunnloven, menneskerettigheter og EØS-avtalen gjelder for fattig og rik. – Er det heftig å by staten opp til kamp? (…) STILLING Partner i advokatfirmaet Wiersholm. Møterett for Høyesterett. Styremedlem i Wilh. Wilhelmsen Holding. Leder Advokatforeningens skattelovutvalg. (dn.no 16.10.2015).)

Transocean. - Minner om sjikane og psykisk terror
e24.no 3.7.2014
Lederen av Advokatforeningens skattelovutvalg kaller Transocean-rettssaken et «korstog».

UENIG: Førstestatsadvokat Morten Eriksen mener det var riktig å etterforske saken mot Transocean, selv om saken tok over ni år. Her fra Økokrim sin pressekonferanse i anledning påtaleavgjørelsen mot Transocean.

Onsdag ettermiddag ble rigg- og boreselskapet Transocean sammen med de tre tiltalte rådgiverne, frikjent på alle punkter.

Lederen av Advokatforeningens skattelovutvalg, Bettina Banoun er svært kritisk til Økokrims håndtering av saken, og kaller den et korstog, skriver Dagens Næringsliv. 

- Økokrim, Skattetaten og Regjeringsadvokaten har ødelagt livet til tre skatterådgivere i ni år, sier hun til DN.

Frifunnet på alle punkter

Økokrim begynte å jobbe med saken høsten 2004. De mente opprinnelig at selskapet og de tiltalte rådgiverne var medkyldige i skatteundragelse på over ti milliarder kroner.

Dette ble senere nedjustert, og etter syv års etterforskning ble de første tiltalene tatt ut.

Som E24 skrev onsdag falt dommen i Oslo tingrett, der Transocean sammen med advokatene Sverre Koch og Einar Brask, i tillegg til revisor Klaus Klausen, var siktet for grov skatteundragelse på syv milliarder kroner.  (…)

Full frifinnelse norges- historiens største skattesak
dagbladet.no 2.7.2014
Transocean var tiltalt for unndragelse av 7 milliarder, staten må betale 41 millioner i saksomkostninger.

Riggselskapet Transocean og tre skatterådgivere er i Oslo tingrett frikjent på alle punkter i norgeshistoriens største skattesak.

Saken har vært etterforsket siden 2005. Selve rettssaken tok ni måneder, og dommerne har brukt like lang tid på å skrive dommen, ifølge Dagens Næringsliv. (…)

Superadvokat kjemper sin livs kamp
na24.no 20.12.2012
Kan få regning på 1,8 milliarder i posten

OSLO TINGRETT (NA24): I starten av desember gikk startskuddet for Norges-historiens største ertatningssak.

Saken ble først utsatt på grunn av at flere av aktoratets innleide advokater ble funnet inhabile, da advokatkontoret de jobber for, eller de selv, tidligere har jobbet for de tiltalte.

Men torsdag er det duket for en av de mest interessante dagene i saken, som det er ventet at vil gå i rettsapparatet frem til neste høst.

Årsaken er at Sverre Koch, partner i advokatfirmaet Thommessen, landets kanskje fremste skattejurist og skatterådgiver for noen av Norges rikeste personer og største selskaper forklarer seg. Koch er tiltalt på to forhold på brudd av Ligningsloven, og har til nå ikke villet uttale seg. (...)

- Lyngtveit (Erling O. Lyngtveit er forsvarer for Transocean red. anm.) sa at han kunne bli nødt til å trekke frem noen forhold som kunne bli ubehagelige for hans kolleger i Økokrim. Tiltalte Koch anser ikke aktorene fra Økokrim som noen kollegaer. Jeg tror heller ikke jeg har noe behov for det i de mange årene jeg har igjen. Det er ikke noe mål for meg å være ubehagelig, men jeg vil bli forundret over om det ikke vil føre til et visst ubehag over det jeg har tenkt å avsløre i denne saken, sier Koch. (...)

Potensiell kjemperegning
Saken dreier seg om det ble unndratt skatt knyttet til den tidligere norske virksomheten til verdens største bore- og riggselskap, Transocean.

Koch risikerer, i likhet med to rådgivere fra Ernst & Young, å bli solidarisk sittende igjen med en gigantregning på 1,8 milliarder kroner pluss renter, som er summen Økokrim mener at Transocean unndro norske myndigheter.

- Om jeg skal dyttes utfor stupet, og at jeg da skal dytte Thommessen utfor stupet, risikerer erstatningssak og så videre, og det går på min personlige integretitet. Advokat Koch er tilhenger av sterk tale og han har vært under sterk påvirkning om å ikke være for klar i dette innlegget, så jeg har en utgave her som vi lar ligge der foreløpig. Men det er opplevelsen av tiltalen. For meg er dette blitt en sak der hensikten helliger middelet. Og så er det ikke så nøye å forankre det i hjemler.

Etter hva Nettavisen NA24 erfarer benyttet Sverre Koch kun noen få timer på rådgivningsjobben, der han kom med forslag på hvordan man skulle løse dette. Koch er tiltalt for å ha gitt ufullstendige og/eller uriktige opplysninger til ligningsmyndighetene. (...)

(Anm: Joly: – Økokrim er for lite og svakt. At Økokrim trakk anken i Transocean-saken viser rettsstatens knefall for den grove kapitalismen, mener EU-parlamentariker og tidligere korrupsjonsjeger Eva Joly. (abcnyheter.no 22.1.2016).)

(Anm: Transocean-sakens andre side. To rådgivere og to selskaper ble vitterlig funnet skyldig av to dommere i «Polar Pioneer»-forholdet. Økokrim-kritikken må tas med en klype salt. Oljeriggen «Polar Pioneer» ble tauet ut av norsk sokkel, solgt til et annet konsernselskap for 11,4 milliarder og deretter tauet inn igjen få timer senere. Den ene av skatterådgiveren skal ifølge et møtereferat ha (...) kalt riggsalget «et gøyalt stunt», skriver artikkelforfatteren. Riggen befant seg i Seattle i mai 2015.  (dn.no 22.1.2016).)

- Anmelder Økokrim-advokat

Anmelder Økokrim-advokat
dn.no 18.7.2014
Etter syv års straffeprosess slår frikjente Sverre E. Kock tilbake og anmelder førstesadvokat  Morten Eriksen for «grov uforstand i tjenesten».

Onsdag fikk Thommessen-advokat Sverre E. Koch meldingen om at Økokrim ikke anker Kochs frifinnelse i Transocean-saken fra Oslo tingrett. Koch har dermed en rettskraftig frifinnelse i norgeshistoriens største skatteunndragelsessak.

Skatteadvokaten har ikke uttalt seg om saken i mediene siden han ble mistenkt i 2007. Nå tar han bladet fra munnen og slår tilbake.

I et innlegg i DN fredag skriver Koch at han vil politi­anmelde Økokrims førsteadvokat Morten Eriksen.

«Disse sidene ved min sak har viktige prinsipielle sider. Jeg har derfor nå besluttet å ta en sommeruke på kontoret for å anmelde Eriksen for grov uforstand i tjenesten», skriver Koch.

– Jeg regner med at jeg blir ferdig med anmeldelsen i løpet av uken. Jeg har alle dokumentene klare, sier han i et intervju med DN (krever abonnement).

I tillegg til politianmeldelsen av Økokrim, varsler han erstatningssøksmål.

Koch mener blant annet at Morten Eriksen i Økokrim har misbrukt sin aktorrolle til å fremskaffe opplysninger til Skattekontoret, som skattekontoret ikke skulle hatt. Han betegner det som myndighetsmisbruk.

«Denne saken kommer til å koste AS Norge flere hundre millioner kroner innen sluttstrek settes. Når de andre tiltalte også er frifunnet etter ankesaken, må justisministeren nedsette en «havarikommisjon». Ingen er tjent med at påtalemyndigheten og andre offentlige etater ikke følger samfunnets spilleregler», skriver Sverre E. Koch. (…)

- Hvitvasking av penger

Finansrådgiver erkjenner ikke milliardsvindel
tv2nyhetene.no 29.10.2012
To tidligere KPM-ansatte er i USA dømt til fengsel i skattesaken. Mandag møter en norsk finansrådgiver i Oslo tingrett for å svare for tiltalen om medvirkning til skatteunndragelse av over 13 milliarder kroner.

61 år gamle Helge Vilhelmsen er tiltalt for å ha hjulpet rike amerikanere med å unndra 13,3 milliarder kroner i skatt.

Vilhelmsen erkjente ikke straffskyld da rettssaken startet i Oslo tingrett mandag. Han er tiltalt for å ha organisert 25 norske stråmenn som skrev under på at de eide selskaper i skatteparadiset Caymanøyene.

Selskapene skal deretter ha blitt brukt til å oppnå urettmessige skattefordeler for amerikanerne.

BAKGRUNN: – Nordmann ville hjelpe rike amerikanere å snyte på skatten

Omfattende hvitvasking
Økokrim har tiltalt 61-åringen for hvitvasking, grovt heleri og for å ha sikret utbytte fra straffbare handlinger. Saken startet mandag morgen og skal pågå i tre og en halv måned.
Hvitvaskingen pågikk ifølge tiltalen fra 1998 til 2006. Dette skal ha fungert ved at amerikanere som hadde arvet bedrifter, solgte virksomheten og plasserte pengene i stråselskapene.
Deretter skal det ha blitt konstruert et tap som nullet ut gevinsten av salget, slik at de unngikk skatt.

Bot og fengsel
I 2006 ble Riksadvokaten av amerikanske myndigheter bedt om å etterforske navngitte nordmenn i forbindelse med saken.
Det er kunder av det amerikanske revisorselskapet KPMG som var involvert i skatteunndragelsene.

Selskapet har tidligere inngått en avtale med amerikanske myndigheter og godtatt å betale en bot. To tidligere ansatte ble dømt til fengsel. (TV 2/NTB)

Økokrim: Aksjemarkedet er «hvitvaskingssentraler»
dn.no 29.11.2011
Ny rapport om hvitvaskings-metoder i Norge avslører hvor lett det er å bruke verdipapirmarkedet til å tilsløre og integrere ulovlig opptjente penger.

Økokrims etterretning viser at det finnes egne «hvitvaskingssentraler» i Norge, hvor stråmenn overfører skjulte formuer i utlandet til norske investorer. Stråmenn skaffer innsideinformasjon, og det foregår bytte av investeringsråd mot narkotika, skriver Dagens Næringsliv.

Det kommer frem i en rapport om hvitvaskingstrender i Norge, som ble presentert for en engere krets av ansatte i norske kontrollvirksomheter for to uker siden.

Rapporten refererer til etterretningsinformasjon hentet inn av Økokrims enhet for finansiell etterretning (EFT), og det internasjonale samarbeidsorganet Financial Action Task Force (FATF). (...)

(Anm: The Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org).)

Økokrim har fått 5000 tips om hvitvasking
nrk.no 12.11.2009
Hittil i år har Økokrim mottatt nesten 5000 meldinger fra norske finansinstitusjoner om mistenkelige transaksjoner.

Det meste av hvitvasking av penger i Norge er knyttet til underslag, bedrageri, økonomisk utroskap og korrupsjon, men også organisert kriminalitet som ran, narkotikaomsetning og menneskehandel, ifølge den siste årsrapporten til Enhet for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim. (...)

Økokrim har tiltalt legen for å ha tappet legevirksomheten for inntil 4,1 millioner kroner.
nrk.no 17.10.2008
Legen skal i egenskap av styreleder og daglig leder i virksomheten ha overført betydelige pengebeløp til et utenlandsk selskap hun og/eller hennes bror kontrollerte, opplyser Økokrim.

Selskapet det dreier seg om er Tracktell, registrert på øya Guernsey i Den engelske kanal. Utad fremstod overføringene som betaling for leasing av lasermaskiner, ifølge politiet.

Ifølge ble saken oppdaget i forbindelse med etterforskningen av den såkalte Tordenskjold-saken, hvor tre personer tiltalt for tapping av selskaper, underslag og grovt bedrageri for 100 millioner kroner. (...)

Tom kasse i Økokrim
ukeavisenledelse.no 11.8.2008
Når Fast ikke blir etterforsket for å ha manipulert regnskapet og lurt aksjonærer og samarbeidspartnere, får politikerne godta at grunnen er at det ikke er kapasitet. Det blir ikke sterkere bekjempelse av hvitsnippkriminalitet uten økte bevilgninger, skriver Magne Lerø. (...)

Digital hvitvasking gir hodebry for Økokrim
digi.no 25.2.2008
Etter at bankene ble pålagt elektronisk system for hvitvasking har oppdragene eksplodert.

Hvitvaskingsloven av 1. januar 2005 krever at alle norske finansinstitusjoner skal ha et elektronisk system for hvitvasking.

Loven skal hindre at penger tilegnes på ulovlig vis, enten fra økonomisk kriminalitet eller penger til terrorfinansiering.

Det er EDB og SAS Institute som leverer overvåkingssystemer til bankene. De norske bankene er de første i verden som er pålagt å overvåke alle transaksjoner og videre rapportere det til Økokrim.

Men den elektroniske innrapporteringen har ikke bare vært positivt for Økokrim som er sterkt underbemannet til å etterforske sakene. (...)

Drukner i tips om hvitvasking
dn.no 25.2.2008
Kun et fåtall blir anmeldt og etterforsket.

Økokrim fikk inn over 7.500 meldinger om mistenkelige transaksjoner i 2007, skriver Dagens Næringsliv.

Leder Svein Arild Damslora i Økokrims enhet for finansiell etterretning anslår at hvitvaskingsmeldingene bare førte til mellom 30 og 40 anmeldelser i fjor. Årsaken er sprengt kapasitet hos politidistriktene.

– Vi har nok av saker vi kunne anmeldt og sendt videre, men som vi holder igjen av hensyn til mottakerleddet, sier Damslora til DN. (...)

Flere mistanker om hvitvasking
nrk.no 10.11.2007
For å hvitvaske omsetning fra kriminell virksomhet er det ikke uvanlig at pengene puttes inn i bransjer som bruktbilhandel, renseri, videoutleie, grønnsakhandel, bygg og anlegg, barer og restauranter.

I regnskapet blander de kriminelle lovlige og ulovlige inntekter, og rapporterer det samlede beløpet som lovlig inntekt. Når de da også fører fiktive utgifter i regnskapet, får de i tillegg slippe unna med minimal skatt.

Les mer om hvitvaskingens tre faser: Slik foregår hvitvaskingen (...)

Reagerer på forskjellsbehandling
nrk.no 14.5.2007
Oslo-politiet tok verdigjenstandar og fekk 11 personar i varetekt. Økokrim let sju sikta rusle ut på gata etter avhøyr. Forskjellsbehandlinga skaper reaksjonar. (...)

Politiet i hovudstaden meiner Økokrim har hatt god tid til å bygge opp saker som ville halde til varetektsfengsling. Det har ikkje skjedd. (...)

Strøm av tips om hvitvasking av penger
hegnar.no 4.8.2006
Økokrim har i år mottatt mange flere tips om hvitvasking av penger enn i fjor. (...)

- Øko-kriminaliteten blir tøffere

Øko-kriminaliteten blir tøffere
aftenposten.no 15.3.2010
(...) - Over den siste tiårsperioden har sakene vokst i omfang. Som for 2008 så vi også i 2009 snarere flere enn færre av de store sakene. Ikke minst verdipapirkriminalitet og korrupsjon har vi sett mer av også i 2009. Det er en utfordring for oss, sier Schea. (...)

- Nordmenn er spesielt lettlurte
dn.no 4.5.2009
Økokrim er lei av nordmenn som gir fra seg millioner usikret.

Lederen av Økokrims bedrageriteam, Arnt Angell, varsler at Økokrim vil prioritere ned etterforskningen av investeringsbedragerier. (...)

ØKOKRIM-LEDER:
Vil ikke etterforske

e24.no 3.5.2009
- I fremtiden vil vi oftere si nei til å etterforske investeringsbedragerier, sier lederen for Økokrims bedrageriteam, Arnt Angell. Økokrim bruker mye tid på å forebygge investeringsbedragerier, men får daglig telefoner fra nye folk som føler seg lurt. Nordmenn er spesielt lettlurte, mener statsadvokaten. (...)

- Øk bevilgningene til Økokrim
nrk.no 17.3.2009
Eva Joly mener hun har nøkkelen til hvordan man kan bekjempe korrupsjon i Norge.

Korrupsjonsjeger Eva Joly var lunsjgjest i Østlandssendingen i dag.

Hør hele intervjuet med Eva Joly her.

Hun mener Norge har anstrengt seg for å bli bedre i kampen mot økonomisk kriminalitet, men at det likevel burde satses mer på området. (...)

Økokrim går etter storfisken
dn.no 14.8.2008
Men greier ikke oppklare mange nok saker. (...)

Tom kasse i Økokrim
ukeavisenledelse.no 11.8.2008
Når Fast ikke blir etterforsket for å ha manipulert regnskapet og lurt aksjonærer og samarbeidspartnere, får politikerne godta at grunnen er at det ikke er kapasitet. Det blir ikke sterkere bekjempelse av hvitsnippkriminalitet uten økte bevilgninger, skriver Magne Lerø. (...)

- Et politisk ansvar å etterforske Fast
digi.no 11.8.2008
Tidligere Økokrim-sjef Erling Grimstad sier det truer rettssamfunnet at Fast ikke etterforskes.

Oslo (NTB): Manglende etterforskning av Fast er en trussel mot vårt rettssamfunn, mener advokat Erling Grimstad.

Grimstad, som er tidligere sjef i Økokrim, synes det er trist å se at politiet ikke tar tak i såpass store saker, skriver Dagens Næringsliv. Verken Oslo-politiet eller Økokrim har kapasitet til å etterforske Fast-saken. Nå skal statsadvokaten i Oslo vurdere om politiet skal beordres til å etterforske saken. (...)

Mer hvitsnipp-krim - Men Økokrim etterlyser tips fra aksjemeglere om juks
aftenposten.no 21.08.2007
Økokrim har etter- forsket like mange hvitvaskings- og innside- saker i første halvår i år som i hele fjor. (...)

Nå skal hvitsnipp-forbryterne tas
dn.no 10.11.2005
Den rød-grønne regjeringen vil skjerpe kampen mot økonomisk kriminalitet og gir penger til elleve nye stillinger i Økokrim.

I alt vil Justisdepartementet gi 129 millioner kroner i økte bevilgninger i forhold til den forrige regjeringen. Politiet er den sektoren som mottar mest, men også kriminalomsorgen styrkes med 45 flere fengselsplasser og midler til forebyggende tiltak er prioritert. (...)

- Ikke straff, men straffbart

Høyesterett: Å bekjenne sine synder skal lønne seg
aftenposten.no 3.9.2012
Tidligere toppsjef i Eltek, Lars Jervan, slipper straff for å ha skjult formue i utlandet. Årsaken er at Jervan bekjente sine skattesynder før det var innledet politietterforskning mot ham.

Det skal lønne seg å legge alle kortene på bordet overfor skatteetaten. Høyesterett har slått dette fast i en ankesak som gjelder tidligere Eltek-topp Lars Jervan. Landets høyeste rettsinstans mener at han ikke skal få straff for egne skatteunndragelser.

"Diffen"-effekten
Før Økokrim startet etterforskning mot Jervan, hadde han allerede via sin advokat tatt initiativ til endringer i selvangivelsen. Det gjorde han rett etter at tidligere Oslo-ordfører Per Ditlev-Simonsen (også kalt "Diffen") frivillig fortalte om skjult formue i utlandet, og utløste et skred av skattebekjennelser.

At personer frivillig melder fra om tidligere skjulte formuer i utlandet har vært svært viktig for skatteetaten. Så langt har flere hundre personer meldt seg med formuer på tilsammen flere milliarder kroner uten å risikere anmeldelse eller straffeskatt.

Slipper fengsel
Etter behandling i tre rettsinstanser sitter Jervan igjen med en straff på 120 dagers fengsel, hvorav halvparten er gjort betinget. Den andre halvparten har han allerede sonet i varetekt.

I Kongsberg tingrett fikk han en straff på ett år tre måneders fengsel, hvorav fem måneder ble gjort betinget. Lagmannsretten endte på fem måneders fengsel, mens Høyesterett barberte straffen ytterligere.

Jervan står igjen med dom for medvirkning til skattesvik hos tre andre personer.

Prinsippsak
– Det er bra at høyesterett har skåret gjennom og lagt vekt på hvordan mannen i gaten måtte oppfatte skattemyndighetene, og ikke hørt på Økokrims finurlige tolkning om at de selv kan straffefølge alle de måtte ønske til tross for amnestiet, sier Jervans advokat John Christian Elden.

Ikke straff, men straffbart
Økokrim mente straffen i lagmannsretten var for lav, og anket saken inn for Høyesterett for å få skjerpet straff. Resultatet ble altså det stikk motsatte.
- Vi tar dette til etteretning. Jeg tror ikke dommen får noen pratisk betydning utover denne avgjørelsen, sier statsadvokat Henrik Horn i Økokrim.
Han konkluderer med at forholdet Jervan har begått er straffbart, men ikke straffverdig.

- Høyesterett legger som en premiss at han kvalifiserte til å være en del av skatteamnestiet, og at skatteetaten ikke har politianmeldt ham, sier Horn. (...)

- Økokrim slår korrupsjonsalarm i kommune-Norge

Økokrim: – Vi opplever en bølge av tips om korrupsjon
nrk.no 6.1.2013
TIPS: Både NRK og Økokrim har mottatt en rekke tips om korrupsjon etter at NRK.no og Dagsrevyen omtalte problemet onsdag.

Økokrim har fått inn over 30 tips etter at NRK satte søkelys på korrupsjon i kommune-Norge. – Vi ser at mediefokus gir folk et ekstra puff til å varsle.

SAMMENHENG: Ifølge Marianne Djupesland i Økokrim fører medieoppslag om korrupsjon til at flere tipser politiet.

Korrupsjon i Norge

• Korrupsjon defineres som misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst.
• Korrupsjon er ulovlig, og straffelovens § 276 åpner for fengsel inntil ti år.
• På Transparency Internationals liste over verdens minst korrupte land kommer Norge på sjuendeplass.
• Norge er dermed det mest korrupte landet i Skandinavia.
• Siden 2003 er 24 personer dømt for kommunal korrupsjon i Norge.
• Kilder: Transparency International og lovdata (...)

Ekspert: – Svakere korrupsjonskontroll nå enn før
nrk.no 3.1.2013
NETT-TV: Det er ingen systematisk korrupsjonsjakt i norske kommuner, sier Ole Kristian Rogndokken.

Ingen jobber systematisk med å avdekke korrupsjon i norske kommuner. Samtidig har revisorene mindre makt til å avsløre korrupsjon i dag enn for ti år siden.

– Jeg har vært i bransjen i mange år, og utviklingen er negativ. Revisors internkontroll har nok blitt svekket, sier Ole Kristian Rogndokken som leder Norges kommunerevisorforbund (NKRF). (...)

24 dømt for kommunal korrupsjon
nrk.no 3.1.2013
KORRUPSJON: Ifølge loven er korrupsjon «å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag». Siden 2003 er 24 dømt for korrupsjon i kommunene.

De siste ti årene er 24 personer dømt for kommunal korrupsjon i Norge. De har lurt til seg over 205 millioner kroner og fått fengselsstraffer på 49 år til sammen. (...)

Rådmann – Jeg har fått flere tilbud om bestikkelser
nrk.no 2.1.2013
KORRUPSJON: Jacob Br. Almlid har selv mottatt tilbud om bestikkelser i løpet av sine år som rådmann. Nå har han anmeldt en kommuneansatt i Verran for korrupsjon.

Nav-ansatte som angivelig tar penger under bordet. Falske regninger og rådmenn som tilbys bestikkelser. Økokrim slår korrupsjonsalarm i kommune-Norge.

– Jeg har i mine tolv år opplevd tre, fire tilfeller der jeg har fått tilbud om penger eller andre ting for å bidra til at man skulle få de tjenestene man ønsket.

Slik svarer rådmannen i Verran kommune, Jacob Br. Almlid, på spørsmål om hvor vanlig han tror korrupsjon er i norske kommuner.

I sommer anmeldte han en Nav-ansatt i kommunen som skal ha krevd penger for å hjelpe gjeldsofre i nød.

Men Verran er langt fra den eneste kommunen som opplever at ansatte mistenkes for å bryte regelverket til egen vinning.

– Omfanget er større enn vi liker å tro. Det er betydelige mørketall, og vi har en jevn strøm av korrupsjonssaker som etterforskes av politiet, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Arnt Angell.

•Les også: – Korrupsjon handler om griskhet (...)

– Korrupsjon handler om én ting, og det er griskhet
nrk.no 2.1.2013
GRÅDIGHET: Spesialetterforsker i Økokrim, Gunnar Fjæra, er ikke i tvil om hva korrupsjon skyldes: Griskhet.

De som har mest fra før stjeler mest fra fellesskapet. Slik beskriver to av landets fremste korrupsjonsjegere hvem som begår korrupsjon i kommune-Norge.

– Dette er topper i samfunnet, ofte i maktposisjoner og med bra lønn, som egentlig lever på samfunnets solside – og som vil ha mer, sier spesialetterforsker i Økokrim, Gunnar Fjæra.

• BAKGRUNN: Korrupsjon i kommunene

Han og kollega Arnt Angell har etterforsket en rekke korrupsjonssaker i norske kommuner. De forteller at de skyldige ofte er maktpersoner som misbruker tilliten de har til å karre til seg skattebetalernes penger.

– Det handler om én ting, og det er griskhet, slår Fjæra fast.

– Vi ser at mange er opptatt av penger og profitt og er villige til å korrumpere seg slik at de mottar midler og får en bedre levestandard, istemmer Angell. (...)

Diverse saker

Økokrim satser på færre, store saker
e24.no 14.2.2011
Årsaken er at sakene er blitt stadig mer komplekse, ifølge Økokrim-sjef Trond Eirik Schea.

Gjennomsnittlig saksbehandling er nå på over ett år, 391 dager, mens målet er 350 dager. Når det gjelder domfellelser, fikk Økokrim medhold i retten i åtte av ti tilfeller, omtrent det samme som de siste årene.

I 2010 hadde Økokrim flere rettsdager enn noen gang, og for første gang var de fleste i høyere rettsinstanser.

Trond Eirik Schea varsler at trenden med færre saker vil fortsette.

– Økokrim skal bli mer kunnskapsstyrt, ikke minst i utvelgelsen av saker vi engasjerer oss i, sier Schea til Finansavisen.

I trusselvurderingen for 2011-2012 trekkes skattekriminalitet, trygdebedrageri og korrupsjon fram som de meste alvorlige formene for økonomisk kriminalitet i samfunnet.

– I 2011 er det ikke realistisk at vi er til stede innen alle kategoriene av økonomisk kriminalitet, slik ambisjonen var for noen år siden, sier Schea til avisa. (...)

- DnB NOR prøver å sverte Økokrim
nrk.no 12.12.2008
- DnB NOR prøver å sverte tilliten til Økokrim ved å holde tilbake dokumenter om innsidesaken mot banken, sier Eva Joly. (...)

Økokrim vil inndra rekordbeløp
nrk.no 19.6.2008
Økokrim ønsker å inndra 24 millioner kroner som en tidligere forvalter i KLP skal ha skaffet seg i gevinst fra ulovlig verdipapirhandel. (...)

Den tidligere forvalteren og to investorbrødre ble onsdag tiltalt for 979 brudd på reglene for egenandel.

- Det er et historisk høyt inndragningsbeløp, sier politiadvokat Hans Christian Koss i Økokrim til Dagens Næringsliv. (...)

Dømt for millionbedrageri
dn.no 13.6.2008
To skoledere i Oslo må i fengsel. (...)

To tidligere ledere ved en privat videregående skole i Oslo er dømt til fengsel for å ha bedratt staten for rundt 13 millioner kroner.

De to er dømt til ett år og ti måneders fengsel hver for urettmessig å ha mottatt for mye midler i støtte fra det offentlige til drift av skolen. Kun to måneder av straffen er gjort ubetinget, skriver Økokrim i en pressemelding. (...)

Økokrim anker Finance Credit-saken
nrk.no 21.2.2008
Økokrim anker frifinnelsen av revisorselskapet KPMG i Finance Credit-saken inn for Høyesterett.

Frifinnelsen reduserer foretakenes ansvar hvis den blir stående, mener politiet.

I kjølvannet av straffesaken mot Finance Credit-grunderne Torgeir Stensrud og Trond Kristoffersen, ble revisor John Haukland i KPMG dømt for brudd på revisjonsloven. Også selskapet sto tiltalt, men ble frifunnet og slapp foretaksstraff både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. (...)

Økokrim drukner i innsidesaker
nrk.no 21.1.2008
Kredittilsynet fikk nesten dobbelt så mange saker om ulovlig innsidehandel i 2007 sammenlignet med året før. (...)

Razzia hos legemiddelselskap
dn.no 15.9.2007
Økokrim gjennomførte fredag ettermiddag en razzia i lokalene til legemiddelselskapet Astra Zeneca.

- Økokrim har vært her i dag. De sa at det var i anledning den som de har reist mot grossistene, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i Astra Zeneca til e24.no.

Ifølge Strøm Arnøy var det en tredjepartsransaking og selskapet er ikke blant de mistenkte i saken. (...)

Privatskoleledere bedrageritiltalt
nrk.no 4.9.2007
To tidligere ledere ved den private videregående skolen Minerva i Oslo er tiltalt for grovt bedrageri etter at de skal ha jukset med elevtallene. (...)

Økokrim etterforsker medisingrossistene
helserevyen.no 3.5.2007
Økokrim har startet etterforskning av de tre legemiddelgrossistene Norsk Medisinaldepot (NMD), Apokjeden og Alliance UniChem, som er mistenkt for prisjuks. (...)

Sponsor Service-revisorer tiltalt
nrk.no 8.3.2007
To av revisorene i Sponsor Service er tiltalt for brudd på regnskapsloven.

Revisjonen har vært så mangelfull, at det skal medføre straffeansvar, hevder Økokrim.

De to revisorene tilknyttet Ernst & Young tiltales for brudd på revisorloven og medvirkning til regnskapslovbrudd. (...)

Intensiverer etterforskningen
nrk.no 7.1.2007
I fjor rømte mer laks og ørret enn noensinne fra norske oppdrettsanlegg. (...)

Flere kjendiser i Økokrims søkelys
dn.no 21.12.2006
Flere investorkjendiser skal være i Økokrims søkelys i granskingen av lekkasjer fra tidligere Pareto-megler. (...)

Varsler mange erstatningssaker
e24.no 12.11.2006
Stadig flere bedrifter vil reise erstatningssøksmål etter korrupsjon og andre økonomiske misligheter, spår privatetterforsker Erling Grimstad. (...)

Dette fenger Økokrim
imarkedet.no 30.9.2005
I et brev til Kredittilsynet avslører Økokrim hvilke saker de prioriterer og hvorfor de ikke ville etterforske norgeshistoriens største fondsskandale. Les mer her:

Denne uken kunne iMarkedet.no avdekke at Økokrim ikke ville etterforske Sundal Collier Fondsforvaltning, som Kredittilsynet tidligere i år anmeldte.

Bakgrunnen for anmeldelsen var et tilsyn hos forvaltningsselskapet som hadde fondspenger til blant andre norske småsparere i forvaltning i aksjefond.

Dette tilsynet avdekket flere alvorlige lovbrudd, og hadde det ikke vært for at selskapet selv stengte ned sin virksomhet, solgte ut alle aktiva og gikk fullstendig i oppløsning så hadde Kredittilsynet selv stengt Sundal Collier Fondsforvaltning. Saken førte også til at Steinar Strømsnes måtte gå fra stillingen sin. Han ledet Sundal Collier Fondsforvaltning, men har nå gått i dekning.

Beslutningen til Økokrim har skapt harme blant annet hos flere av iMarkedet.nos lesere. Nå kan iMarkedet.no avdekke hvorfor Einar Høgtveit, sjef for Økokrim, sa nei. (...)

I et brev til Kredittilsynet der Økokrim forklarer beslutningen om å avvise Sundal Collier-saken, skriver Høgtveit følgende.

- For så vidt gjelder økonomiske straffesaker, skal enhetens begrensede ressurser først og fremst settes inn mot overtredelser av bredere samfunnsmessig betydning. Eksempler her er alvorlige brudd på offentligrettslig reguleringslovgivning, samt skatte- og avgiftsunndragelser, verdipapirkriminalitet og brudd på konkurranseregler, skriver Høgtveit i brevet iMarkedet.no har fått tilgang til.

Videre skriver Økokrim:

"Andre prioriterte områder vil være korrupsjon, alvorlige bedragerier ovenfor en større krets av personer eller offentlige støtteordninger, større konkurssaker og hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger."

Økokrim har også en tommelfingerregel dersom anmeldelsene gjelder enkeltpersoner. Da bør nemlig den forventede straffereaksjon være ubetinget fengsel.

- Saker som i hovedsak dreier seg om sivilrettslige tvister og hvor erstatning ofte fremstår som en adekvat reaksjon, faller utenfor de prioriterte områder. Utover dette søkes saksporteføljen diversifisert slik at de fleste hovedkategorier økonomisk kriminalitet er representert, skriver Økokrim i brevet. (...)

Diverse artikler

Dater du en nettsvindler?
nrk.no 18.2.2015
Blir du sjekket opp av en internasjonal svindelliga, eller er det ekte kjærlighet?

Test deg selv her: (...)

Ifølge Økokrim regnes nettdating som det største problemet innenfor svindel på nettet. I fjor registrerte de 173 nordmenn som var utsatt for kjærlighetssvindlere. Disse sendte til sammen 210 millioner kroner til bedragere som hadde opprinnelse i Vest-Afrika.Én ble svindlet for 16 millioner kroner, mens de fleste Økokrim var i kontakt med ble svindlet for mellom én og tre millioner.

Les også: Sendte barnas konfirmasjonspenger til en svindler

Se Brennpunkt-dokumentaren «Love-Hurts.com»

Store mørketall
– Vi får bare toppen av isfjellet, jeg aner ikke hvor store mørketallene er. Jeg tror vi fanger opp de store beløpene, sier Anne Dybo, rådgiver i Økokrim.

– Hvem er det som blir utsatt for dette?

– Det er alle typer mennesker. De fleste har jobb. Det er ressurssterke folk. (…)

Saksøkte Økokrim for oppdiktede siktelser, tapte i retten .
dagbladet.no 5.1.2015
Advokat Steingrim Wolland varsler anke.

UNDER RETTSSAKEN: Det var sterke anklager og påstander mellom partene, men stemningen i pausene var likefullt god da søksmålet ble behandlet i Oslo tingrett.

(Dagbladet): - Økokrim diktet opp siktelser og opprettholdt dem over flere år. For å svekke min troverdighet, og for å få kjennelser til ransakelser og beslag mot meg, sa advokat Steingrim Wolland i retten i november. Saken ble da omtalt av Dagbladet.

Wolland saksøkte Økokrim for æreskrenkelser og injurier, men det ble ingen seier for den tidligere svært så profilerte advokaten: I dommen som kom rett før juleferien, fikk Økokrim fullt medhold fra tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Det melder nettavisen Medier24.com.

Wolland ble for noen år siden implisert i flere etterforskninger knyttet til bedragerier av både kunst og boliger. Sakskomplekset har blant annet forgreininger til ikke ukjente Christer Tromsdal. (…)

Tidligere styreleder i gruveselskap korrupsjonstiltalt
e24.no 28.6.2014
Den tidligere styrelederen i gruveselskapet Intex, Jan Vestrum, er tiltalt for grov korrupsjon, hvitvasking og markedsmanipulasjon. Vestrums advokat mener det ikke er grunnlag for tiltalen. (...)

– Økokrim mener dette er en veldig alvorlig sak. Tiltalen for korrupsjon bygger på at tiltalte blant annet ga verdifull informasjon til selskapets største aksjonær og var med på å gjennomføre salg av aksjonærenes aksjepost i Intex ved blant annet markedsmanipulasjon, slik at aksjonæren kunne selge seg ut på et meget gunstig tidspunkt og på en høy kurs. For dette mottok tiltalte en større utbetaling fra den samme aksjonæren, sier statsadvokat Henrik Horn i Økokrim til avisen.

Dersom Jan Vestrum dømmes for alle punktene i Økokrims tiltale, risikerer han inntil 16 år i fengsel, skriver Dagens Næringsliv.

– Ikke grunnlag
Vestrums advokat Filip Truyen i advokatfirmaet Wikborg Rein sier på sin side at det ikke er grunnlag for tiltalen. (...)

Økokrim krever fengsel for død mann
aftenposten.no 10.3.2014
På Hamar sitter nå syv dommere og lurer på om de skal dømme avdøde Trond Kristoffersen, som var tiltalt i Finance Credit-saken, til fengsel eller ei. Tiltalte er forlengst død og begravet. Men da Økokrims statsadvokat Espen Haug i januar avsluttet sin prosedyre for Eidsivating lagmannsrett, la han ned påstand om ni års fengsel.

Det er ualminnelig sjelden det føres straffesaker mot mennesker som er avgått ved døden. Men så har da heller aldri Finance Creditsaken vært noen vanlig sak.

Kjent som norgeshistoriens største bedragerisak har den versert i norsk offentlighet siden journalist Bjørn Olav Jahr i Kapital tidlig på 2000-tallet avslørte den råtne selskapsstrukturen. Finance Credit brukte fiktive krav som sikkerhet for å få låne enorme summer av flere banker. (...)

Økokrim får daglig henvendelser om nettsvindel
tv2.no 10.3.2014
– Det er alle mulige typer mennesker som lar seg lure, sier sier førstestasadvokat i Økokrim Arnt Kvitberg til TV 2.

I går viste TV 2 hvordan vi ble truet på livet, etter at vi reiste til Amsterdam for å avdekke at løftet om millioner av dollar var et svindelforsøk.

Svært mange nordmenn har mottatt lignende mailer: «Alt du trenger å gjøre er å betale et kontantgebyr, så får du pengene».

Men hvem lar seg egentlig lure av disse svindelforsøkene?

Problemet bare øker, ifølge Økokrim.

– Alle kan la seg lure

– Vi får daglige henvendelser om forskjellige former for denne svindelen, sier førstestasadvokat i Økokrim Arnt Kvitberg til TV 2.

Økokrim reagerer på Tromsdals pengebruk
aftenposten.no 27.9.2013
Økokrim reagerer på finansmannen Christer Tromsdals pengebruk på advokater og rådgivere.

Førstestatsadvokat Geir Kavlie minner om advokatenes særlige ansvar og plikt til å følge hvitvaskingsreglene når det gjelder penger de mottar fra sine klienter, skriver Dagens Næringsliv.

- Vi har hatt flere straffesaker på advokater som mottar utbytte for straffbare handlinger fra sine klienter. Vi forutsetter at advokatfirmaer følger opp dette og er seg bevisst dette, ikke minst når det gjelder Tromsdal, sier Kavlie.

Christer Tromsdal (44) ble i fjor dømt til seks års fengsel i Oslo tingrett anklaget for å ha forledet banker og kredittinstitusjoner. Lagmannsretten ga i forrige uke Tromsdal medhold i innsigelsen om inhabilitet fra en av meddommerne, og dommen ble opphevet.

Belastet navn
Tromsdal har til sammen hyret ni advokater, én revisor og én utreder for å bli renvasket. Han har et eget kontor hos advokatfirmaet Hjort i tre år. Fra dette kontoret ledes arbeidet med å fremskaffe motbevis, slik at han kan renvaske seg i det han kaller en vill krig mot Økokrim, skriver Dagens Næringsliv.
- Jeg går ikke på en vanlig jobb om morgenen, jeg går på Hjort for å renvaske meg, sier han.

Tromsdal står oppført med null i inntekt og formue i 2011-ligningen, som er siste tilgjengelige inntektsår. Tromsdal opplyser at han fortsatt er delaktig i eiendoms- og aksjetransaksjoner, men fordi han har fått et belastet navn, velger han selv å holde seg i bakgrunnen.

- Jeg har et betydelig fremførbart skattemessig underskudd som gjør at jeg ender med null i ligningsinntekt og formue, sier Tromsdal. (...)

Advokatfirma reagerer på Tromsdal-oppslag
e24.no 27.9.2013
ADVOKATER I FORSVAR: Finansmannen Christer Tromsdal skal ifølge media ha ni advokater, én revisor og én utreder i ryggen. Dette motstrider advokatkontoret.

Advokatfirmaet Hjort imøtegår presseoppslag denne uka om at de har foretatt seg noe som ikke er i samsvar med god advokatskikk i sitt arbeid for finansmannen Christer Tromsdal (44).

Førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim sa denne uka til Dagens Næringsliv at advokater har et særlig ansvar og plikt til å følge hvitvaskingsreglene når det gjelder penger de mottar fra sine klienter.

– Vi har hatt flere straffesaker på advokater som mottar utbytte fra straffbare handlinger fra sine klienter. Vi forutsetter at advokatfirmaer følger opp dette og er seg bevisst dette, ikke minst når det gjelder Tromsdal, sa Kavlie.

Christer Tromsdal ble i fjor dømt til seks års fengsel i Oslo tingrett for å ha forledet banker og kredittinstitusjoner. Lagmannsretten ga ham i forrige uke medhold i innsigelsen om inhabilitet fra en av meddommerne, og dommen ble opphevet. (...)

Offentlig betalt
Tromsdal har ifølge avisa hyret ni advokater, én revisor og én utreder for å bli renvasket.

I en pressemelding sendt fredag ettermiddag imøtegår advokatfirmaet Hjort dette og flere andre forhold avisa har omtalt denne uka.

Ifølge firmaets styreleder Kristin Bjella har advokatene Nicolai Skjerdal og Erling Lyngtveit, som er partnere i Hjort, et forsvareroppdrag for Tromsdal som skjer under offentlig oppnevning, og betales av det offentlige. (...)

Prispress gir mer svart arbeid
aftenposten.no 19.9.2013
Offentlige oppdragsgivere som ikke gidder å sjekke nedover i leverandørkjeden, må stilles til ansvar, sier Bengt Herning, direktør for byggevarehandelen i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Prispress i byggenæringen stimulerer skatteunndragelse og dårlige arbeidsvilkår, fastslår han.

- Både i det offentlige og i private hjem er folk så kåte på å kjøpe det billigste at de gidder ikke sjekke nedover i verdikjeden, sier Bengt Herning i Virke.

Fagfolk i byggenæringen mener at både at både stat og kommune bidrar til sosial dumping ved å godta for lave anbud.

- Svart arbeidskraft er etterspurt. Derfor kan sosial dumping skje, sier Herning.

Han bekrefter bildet av en voksende underskog av useriøse aktører i byggebransjen som gir blaffen i lover og regler. Ved hjelp av svart omsetning og arbeidsmiljøkriminalitet er de i stand til å levere svært billige tjenester. Og de selger i økende grad tjenester til seriøse bedrifter. (...)

Høyesterett avviser anken til Anders Talleraas
aaftenposten.no 2.4.2013
Dommen på seks måneders betinget fengsel for grovt uaktsomt bedrageri . - Skuffende, sier Talleraas. (...)

Høyesterett har nektet fremmet Anders Talleraas' anke over Borgarting lagmannsrett dom 6. desember 2012. Dommen på seks måneders betinget fengsel for grovt uaktsomt bedrageri etter at han uberettiget hadde mottatt vel 2,6 millioner i alderspensjon fra Stortinget, blir dermed stående.

Med dette er punktum satt i den såkalte "Stortingspensjonssaken", skriver Økokrim i en pressemelding. (...)

Økokrim overrasket over frifinnelse i milliardskattesak
aftenposten.no 27.2.2013
En 61 år gammel nordmann som var tiltalt for å ha hjulpet amerikanere med å unndra over 13 milliarder kroner i skatt, er frifunnet i Oslo tingrett. Økokrim er overrasket over nederlaget etter to og en halv måned i retten.

- Dette er vi uenig i. Vi tok ut tiltale fordi vi mente det var tilstrekkelige bevis til å holde i en norsk rett, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim.

Saken i Oslo tingrett startet i slutten av oktober i fjor. Onsdag kom dommen som frifinner mannen for straff og for inndragning av 26 millioner kroner som Økokrim mente han hadde hatt i fortjeneste.

Den 61 år gamle mannen var tiltalt for hvitvasking, grovt heleri og sikring av utbytte fra straffbare handlinger.

Mannen var finansrådgiver da han i årene 1998-2006 hjalp amerikanske skatteytere med å unndra 13,3 milliarder kroner i skatt, mener påtalemyndigheten.

- Det er for tidlig å si om påtalemyndigheten vil anke denne frifinnelsen, sier Nordeng. (...)

- Én av tusen blir tatt
na24.no 20.11.2012
BLIR IKKE OPPDAGET: BI-professor Petter Gottschalk med ny bok om hvorfor nesten ingen kvinner blir tatt for økonomisk svindel.

Sannsynligheten for å bli tatt for økonomisk svindel er mikroskopisk for halvparten av alle nordmenn.

Få kvinner blir tatt for hvitsnippkriminalitet. 25 kvinner og 262 menn ble dømt til fengsel for hvitsnippkriminalitet her i landet de tre siste årene. Altså bare 8,7 prosent av alle dømte hvitsnippforbrytere er kvinner.

Det er en av hovedkonklusjonene i den nye boken ”Kvinner i økonomisk kriminalitet” skrevet av Petter Gottschalk, professor ved Handelshøyskolen BI og en av landets fremste eksperter på norsk kriminalitet. (...)

To Yara-direktører siktet av Økokrim
ukeavisenledelse.no 19.5.2012
Økokrim har pågrepet og siktet to direktører i Yara International i forbindelse med korrupsjonsetterforskningen som har pågått siden i fjor.

De to ble pågrepet fredag morgen i Oslo. Bakgrunnen skal være medvirkning til grov korrupsjon, ifølge førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim.

– Poenget med pågripelsen er at de skal avhøres samtidig for å få avkreftet eller bekreftet mistanken, sier hun til NTB. (...)

Stangeland frifunnet av Høyesterett
dn.no 23.4.2012
Høyesterett har forkastet påtalemyndighetens anke, og Magnus Stangeland (Sp) er dermed endelig frikjent i stortingspensjonssaken.

Stangeland var tiltalt for å ha mottatt urettmessig mye i pensjon fra Stortinget, samtidig som han hevet fast lønn for konsulentarbeid, styrehonorar og hadde fri bil til en samlet verdi av 536.000 kroner.

I november ble han frikjent for grovt uaktsomt bedrageri i Borgarting lagmannsrett, etter å ha blitt dømt til 60 dagers fengsel i Oslo tingrett. Nå har Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke over lagmannsrettens frifinnende dom.

Høyesterett slår fast at Stangeland verken opptrådte grovt uaktsomt eller at han overtrådte bestemmelsen om grovt uaktsomt bedrageri, ettersom han ikke forledet pensjonsordningens sekretær.

Stangeland fikk fra sekretæren opplyst at verken inntekter av styrehonorar eller fordel av fri bil var relevant ved vurderingen av om inntektsgrensen var overtrådt.
«I en slik situasjon kan det etter Høyesteretts syn i alminnelighet ikke kreves at en pensjonssøker gjør ytterligere undersøkelser», heter det i avgjørelsen fra Høyesterett. (©NTB)

Økokrim vil unnta hvitvaskings-register fra ny personvernlov
aftenposten.no 6.1.2012
Over 10.000 nordmenn er lagret i hvitvaskingsregisteret uten å vite det

Politietaten ønsker ikke å vurdere om informasjonen de får, er nødvendig å lagre.

Tusenvis av nordmenn har hvert år blitt innrapportert til Økokrim, for mistanke om mulig hvitvasking eller terrorfinansiering. Dette gjelder både personer som har overført penger og har fått penger.

Navnene blir lagret i et hvitvaskingsregister hvor det var 32.000 forskjellige registreringer mai 2011. Av dem er det minst 10.000 navngitte nordmenn.

Informasjon som kommer fra registeret sendes også til flere instanser, blant annet politiet, skattemyndighetene og Nav. Også andre land kan få tilgang på informasjonen i registeret.

- Den kan brukes både operativt og strategisk. Og vi lager etterretningsrapporter som andre i politiet kan bruke. I de rapportene kan det også være informasjon fra politiets andre registre, skattemyndighetene og fra åpne kilder, sier førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, leder av enheten som har ansvar for registeret

Damslora bekrefter også at ingen nordmenn har rett til å vite om de ligger i registeret – og de får dermed heller ikke hva som eventuelt står om dem. (...)

170 formuesjuksere avslørt
aftenposten.no 28.12.2011
I disse dager gjemmes millioner av kroner i norske madrasser før de settes tilbake på konto i januar. Hensikten er å spare formuesskatt.

Det er kontoens status 31. desember som legges til grunn for ligningen. I løpet av de siste tre årene har Skatt øst funnet 770 millioner kroner i ubeskattede formuer fordi folk avslører seg selv i nyttårshelgen. Ved først å ta ut store beløp og så sette dem inn igjen i januar, risikerer du nemlig at banken sender hvitvaskingsmelding til Økokrim. (...)

Formuesjuksere ved årsskiftet havner i selskap med narkokriminelle som hvitvasker penger, og andre økonomisk kriminelle. Uttak av store summer fra bankkonto før nyttår var med på å avsløre den tidligere eiendomssjefen i Undervisningsbygg i Oslo, Frank Murud.

En hvitvaskingsmelding fra Handelsbanken til Økokrim fortalte at han hadde tatt ut 19,5 millioner kroner fra kontoen sin i 2005, og satt pengene inn igjen i januar året etter. (...)

Skal ha flyttet 320 mill. fra Drammen til skatteparadis
aftenposten.no 23.3.2011
Økokrim har tatt ut en av historiens største tiltaler i en skatteparadissak.

Politiadvokat Marianne Bender i Økokrim sier det ligger omfattende etterforskning bak tiltalen.

- Etterforskningen har vært omfattende av flere grunner. Det har vært mye utenlands etterforskning, det er også store beløp i saken. I tillegg skal det grove utroskapet ha foregått over lang tid, altså opp mot femten år, sier hun til Aftenposten.no. (...)

Økokrim skal etterforske Sp
nrk.no 15.12.2010
Økokrim har åpnet etterforskning for å avklare om regnskapslovgivningen ble brutt da Senterpartiet sendte fakturaer til kraftselskaper. (...)

Skal ha hvitevasket millioner
dn.no 6.8.2010
To Oslo-menn i 40-årene er arrestert av Økokrim for å ha hvitevasket millioner av kroner. (...)

Ber om etterforskning av Store Norske
aftenposten.no 15.7.2010
Statsadvokaten ber Økokrim om å etterforske gruveselskapet Store Norske, melder TV2.

- Vi har mottatt anmeldelsen Store Norske har sendt inn, lest igjennom materialet og besluttet at vi ønsker å sende dette til Økokrim med anmodning om at de igangsetter etterforskning, sier statsadvokat Ole Sæverud til TV2. (...)

- Kan vanskelig se at dette blir noe annet enn fengselstraff
vg.no 14.5.2010
(VG Nett) Tidligere strafferettsadovkat Imran Haider, som har fulgte pensjonistjuks-saken tett, sier han ikke kan se for seg noe annet enn at det vil bli fengselstraff for Magnus Stangeland og Anders Talleraas, dersom de blir dømt. (...)

Tiltaler stortingsrepresentanter for pensjonsjuks
aftenposten.no 14.5.2010
De tidligere stortingsrepresentantene Anders Talleraas (H) og Magnus Stangeland (Sp) tiltales i pensjonsjuks-saken.

Det opplyser Talleraas’ forsvarer, advokat Bjørn Stordrange, til TV 2. (...)

Det er Riksadvokaten som har tatt beslutningen om å tiltale de to tidligere stortingspolitikerne på bakgrunn av etterforskningen til Økokrim.

Spørsmålet er om de to som tiltales har søkt om og mottatt pensjonsutbetalinger fra Stortinget, uten å ha krav på disse utbetalingene. Hvis de skulle bli dømt for trygdesvindel, kan de risikere ubetinget fengsel.

Økokrim mener Talleraas har mottatt 2,6 millioner kroner for mye i pensjon, mens beløpet for Stangeland er 536.000 kroner, melder NRK.no. (...)

Uverdig av Økokrim
nettavisen.no 31.3.2010
Økokrim arbeider så sent at det er en fare for rettssikkerheten. Behandlingen av tidligere stortingsrepresentant Anders Talleraas er uverdig. (...)

Tidligere høyrepolitiker og parlamentarisk leder Anders Talleraas har nå ventet i 390 dager uten å høre noe fra Økokrim.

Man kan bare forestille seg hvilken belastning det er å ha en så alvorlig sak hengende over hodet uten å få forklare seg.

Den 8. januar i fjor konkluderte det såkalte ekspertutvalget som gransket «gullpensjonene» ved Stortinget at seks tidligere stortingsrepresentanter har fått for mye i pensjon. De groveste anklagene kom mot Talleraas, som skal ha fått 2,1 millioner kroner for mye i pensjon. (...)

- Økokrim må ikke stoppe nå
dn.no 26.3.2010
- Det er viktig at andre selskaper ikke ser på dette som et slags gebyr man må betale for regnskapsjuks, sier tidligere Økokrim-topp.

- Jeg har ikke hørt om en bot i den størrelsesorden for regnskapsovertredelse, sier advokat Erling Grimstad i Advokatfirmaet G-Partner til DN.no om boten på fire millioner kroner til Fast Search & Transfer. (...)

Økokrim vil ikke gå ut med detaljer rundt den videre etterforskningen av enkeltpersoner i Fast.

- Saken er avgjort for selskapet, men vi har ikke lukket sakskomplskset og det betyr jo at vi må etterforske enkeltpersoner, sier statsadvokat Bård Thorsen til DN.no.

Grimstad mener dette kan føre til fengsel for Fast-toppene.

- Med en såpass alvorlig overtredelse kan det føre til fengelsstraff for enkeltpersoner. Loven inneholder endel ansvarssubjekter, som daglig leder og styret som er ansvarlig for riktig avleggelse av regnskapet. Det er dermed flere personer man drive etterforskning mot, forklarer Grimstad. (...)

Økokrim gir DnB NOR millionbot
nrk.no 17.2.2010
Økokrim mener DnB NOR har tjent 14 millioner kroner på misbruk av innsideinformasjon, og krever at pengene betales tilbake til statskassa. (...)

En mann er dømt til fengsel i to år og ni måneder for grovt skattesvik, til tross for tilståelse.
na24.no 4.2.2010
I en Økokrim-sak har Drammen tingrett dømt en mann til fengsel i to år og ni måneder for grovt skattesvik. Det skriver Økokrim i en melding

Tidligere er fem andre menn dømt til fengselsstraff i samme sakskompleks.
Mannen hadde unnlatt å føre opp inntekt med til sammen cirka trettiseks millioner kroner og unndro dermed skatt for i overkant av elleve millioner kroner.

Retten la til grunn at riktig straff for forholdet ville utgjort fire års ubetinget fengsel dersom siktede ikke hadde avgitt en uforbeholden tilståelse, heter det.
Domfelte fikk en kraftig tilståelsesrabatt og dessuten straffereduksjon fordi han medvirket til å avdekke andre involverte personer i sakskomplekset. Dette viser at retten legger stor vekt på tilståelser og samarbeid med politiet, skriver Økokrim i meldingen. (...)

Økokrim-topp ut mot Ugland
– Et system som er skapt for å misbrukes

nrk.no 6.10.2009
– Hele systemet Ugland House representerer er designet for å kunne misbrukes i andre land, tordner Økokrims Morten Eriksen. (...)

Se og Hør fikk 350 000 kr. i bot
dagbladet.no 6.10.2009
Bidro til å holde Ole Christian Bach skjult for politiet.

Økokrim har gitt Se og Hør et forelegg på 350.000 kroner.

Bagrunnen er at kjendisblandet skal ha bidratt økonimisk til at Ole Christian Bach kunne holde seg på flukt, etter at han var etterlyst av Økokrim i 2005.

Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher i Økokrim sier til Dagbladet at foreleggsstraffen også omfatter uriktig bokføring. (...)

– For mange razziaer i Noreg
nrk.no 4.7.2009
– Økokrim set menneske i gapestokk ved å utføre altfor mange unødvendige ransakingar, meiner professor Petter Gottschalk. (...)

Økokrim anker ikke
nrk.no 2.3.2009
Økokrim går ikke videre etter å ha tapt mot DnB NOR i lagmannsretten.

Bare beslaglagt informasjon fra et kortere tidsrom kan da brukes i innsidesaken mot selskapet. Dette fordi Økokrim i lagmannsretten tapte på sentrale punkter angående hvor omfattende beslag de hadde anledning til å ta.

Økokrim gikk tidlig offensivt ut i saken og krevde innsyn i dokumenter fra selskapet tilbake i tid som mulige bevis. Dette skjedde etter at Økokrim aksjonerte mot DnB NORs lokaler på Aker Brygge i Oslo. Dokumenter datert helt tilbake til 1995 ble beslaglagt. (...)

Økokrim vil inndra 24 millioner kroner i innsidesak.
e24.no 22.2.2009
En permittert politiførstebetjent, hans bror – en økonomirådgiver – og en fondsforvalter møter mandag i Oslo tingrett tiltalt for flere tilfeller av egenhandel. Økokrim vil inndra en gevinst på 24 millioner kroner. (...)

Økokrim vurderer DnB NOR-anke
nrk.no 17.2.2009
Økokrim vurderer å anke til Høyesterett etter at DnB NOR har fått medhold i at beslaget i innsidesaken mot banken var for omfattende.

Borgarting lagmannsrett opprettholder kjennelsen fra Oslo tingrett, som også mente at Økokrim gikk altfor langt tilbake i tid i kravet til innsyn.

Førstestatsadvokat Thomas Skjelbred i Økokrim bekrefter overfor NTB at det kan være aktuelt å prøve spørsmålet om tidsrommet for innsyn for Høyesterett.
(...)

- Greit at Økokrim ser på saken
nrk.no 11.2.2009
Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (Krf) mener det er greit at Økokrim vurderer straffeforfølging for grovt bedrageri etter pensjonsskandalen på Stortinget. (...)

Stortingspensjoner granskes av Økokrim
ukeavisenledelse.no 9.1.2009
Økokrim skal gå gjennom rapporten om pensjoner til stortingsrepresentanter for å se om det er grunnlag for å sette i gang politietterforskning av saken.

Torsdag ble det kjent at seks tidligere stortingsrepresentanter, blant dem Gro Harlem Brundtland (Ap) og Kjell Magne Bondevik (KrF), har fått pensjon som de ikke hadde krav på fra Stortinget.

- Når vi får pensjonsrapporten, vil vi sende den videre til Økokrim. De skal så på fritt grunnlag vurdere om det er grunn til å iverksette politietterforskning, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch til VG.
De andre representantene som trekkes fram rapporten fra ekspertutvalget som har gransket pensjonene, er Magnus Stangeland (Sp), Anders Talleraas (H), Thor-Eirik Gulbrandsen (Ap) og Tore Austad (H).

Utvalget retter kritikk både mot de seks tidligere politikerne, håndteringen av pensjonsordningen og Riksrevisjonens bastante påstander om hvem som angivelig hadde fått for mye. (...)

Økokrim har kastet silkehanskene
dn.no 25.12.2008
Økokrim blir stadig bedre til å etterforske innsidesaker. Fortsatt er det store mørketall. (...)

Økokrim bedre i innsidesaker
vg.no 25.12.2008
Økokrim konstaterer ved enden av året at organet er blitt bedre til å håndtere innsidesaker, men at det fortsatt finnes store mørketall.

Økokrim innledet 2008 på historisk vis. For første gang ble en person satt i varetekt i en innsidesak. Allerede da viste Økokrim at innsidehandlere måtte passe seg i år.

Siden har verdipapirteamet i Økokrim jobbet med stadig flere saker. Suksessraten har økt etter hvert som erfaringen er blitt større, skriver Dagens Næringsliv. (...)

Slår alarm om innsidehandel
nrk.no 21.7.2008
Oslo Børs har de siste årene mangedoblet sin innsats for å avsløre innsidehandel. Det hjelper lite når Økokrim ikke har ressurser til å etterforske selv alvorlige saker, klager børsen. (...)

Ressurser avgjørende
– Hvis ikke Økokrim snart tilføres større ressurser er det vanskelig å forstå hvordan de store og prinsipielle sakene i det hele tatt skal havne i rettsvesenet, sier Olsen. (...)

Vil ha databaser over stjålet norsk kunst
digi.no 7.4.2008
I jakten på kunsttyvene, vil Økokrim etablere egen database over stjålne kunstgjenstander. (...)

Økokrim: 9 av 10 ble domfelt
nrk.no 25.2.2008
(...) Statistikken for 2007 viser at Økokrim fortsatt vinner de aller fleste sakene de velger å føre for domstolene. 87 prosent av sakene endte med at tiltalte ble domfelt.

I 2007 tok Økokrim inn 42 nye saker, mot 32 i 2006. Til tross for økningen, er Økokrims strategi er fortsatt inntak av store og kompliserte saker. (...)

- Juks av Økokrim
imarkedet.no 11.12.2007
Mener Økokrim trikset med bevisene mot eks-politimann. (...)

Rekordmange saker hos Økokrim
nrk.no 8.12.2007
Økokrim har aldri hatt mer å gjøre enn nå. Banker og forsikringsselskaper forteller om rekordmange mistenkelige forhold i år. (...)

7.042 mistenkelige transaksjoner ble innrapportert til Økokrim, noe som er 44 prosent flere enn i 2005. (...)

Tiltalt av Økokrim
e24.no 23.5.2007
Økokrim har tatt ut tiltale mot Haakon Korsgaard for en rekke forhold.

Tiltalen gjelder forhold som har vært under etterforskning siden 2003, da Haakon Korsgaard ble siktet av Økokrim for de samme forhold han nå er tiltalt for, melder Finansavisen.

Korsgaard etablerte inkassoselskapene Olympia Eiendom og Olympia Finans i 1990, som han senere solgte til Aktiv Kapital for 1,6 milliarder kroner i 2004. (...)

Hvitsnippjeger på nye jaktmarker
e24.no 8.11.2006
Muligens trekker de gjenværende hvitsnippforbryterne på Wall Street et lettelsens sukk når den fryktede statsadvokaten Eliot L. Spitzer nå blir guvernør i delstaten New York. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009