NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (npe.no)

Om NPEs uavhengighet – Min opplevelse er at NPE ikke i tilstrekkelig grad er et nøytralt objektiv forvaltningsorgan som skal ivareta pasientenes interesser, men i for stor grad blir oppfattet som en motpart, sier Tømmerås. (nrk.no 27.3.2006)

Nye tall viser at over 40 prosent av de som taper saken sin i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og som bringer saken inn for retten vinner frem, enten i form av at de får medhold i retten eller ved at NPE inngår forlik. (nrk.no 27.3.2006)

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett (idunn.no)

Rykninger og kramper En 51 år gammel kvinne fikk utbetalt hele 2,2 millioner kroner i erstatning, etter at «lykkepiller» ga henne kroniske rykninger i ansiktet. (VG 22.05.2006)

Nytt håp for Vioxx-ofre (p4.no 24.10.2006)

Om NPE som motpart

Jeg følte at NPE mistrodde meg og motarbeidet meg... Jeg visste jo hvor jeg hadde vondt, men det ville de ikke høre på. De er en motpart som jobber for å spare penger for staten, ikke et privat forvaltningsorgan. Det er mitt inntrykk av NPE. (nrk.no 27.3.2006)

Krever erstatning etter vaksinering (nrk.no/teksttv14.11.2006)

– Staten vil ha fleire pasientskader. (– Hva kan vi lære når staten betaler for våre feil?)

Staten vil ha fleire pasientskader
nrk.no/tekst-tv 30.10.2013
Kun 16 pasienter har fått erstatning for feilbehandling ved norske sjukeheimar dei siste fem åra. Fleire burde søkje erstatning, meinar staten.

Sidan 2008 har Norsk Pasientskadeerstatning NPE gjort vedtak i 21 000 klagesaker.

Berre 43 av dei gjaldt tilhøva på sjukeheimar. I 16 av sakene fekk klagaren medhald og erstatning.

Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg i Helsedepartementet meinar fleire eldre burde klage om dei er misnøgde. (...)

- Hva kan vi lære når staten betaler for våre feil?

(Anm: Hva kan vi lære når staten betaler for våre feil? I dette nummer av Tidsskriftet presenteres to artikler med data fra Norsk pasientskadeerstatning – en ressurs for læring som bør utnyttes bedre. Tidsskr Nor Legeforen. 2016; 136:1956 (20.12.2016).)

(Anm: Pasienters, brukeres og nærmeste pårørendes rett til informasjon ved skade eller alvorlige komplikasjoner. Veileder IS-2213 Helsedirektoratet, juli 2015. (11.8.2016).)

(Anm: Patologirelaterte saker i pasientskadeordningen i perioden 2010 – 15. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1984 – 7.)

(Anm: - I 80 prosent av sakene er pasienten feilbehandlet eller har fått feil diagnose. Flere fikk økonomisk erstatning etter behandlingsfeil. (aftenposten.no 19.1.2015).)

- Rekordhøye erstatningsutbetalinger etter tannlegebesøk. I fjor fikk 175 personer erstatning etter dårlig behandling hos norske tannleger.

(Anm: Rekordhøye erstatningsutbetalinger etter tannlegebesøk. I fjor fikk 175 personer erstatning etter dårlig behandling hos norske tannleger. Over 15 millioner kroner ble utbetalt til misfornøyde pasienter. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlet i 2016 til sammen 373 erstatningskrav fra folk som var misfornøyde med tannlegen sin. I 175 av sakene fikk klagerne medhold, noe som tilsvarer 47 prosent, melder P4. (dagsavisen.no 6.3.2017).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Rekordutbetaling for pasientskader i 2016. (- Utbetalingen på 987 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende er seks prosent høyere enn i 2015.)

(Anm: Rekordutbetaling for pasientskader i 2016. (…) Pasientskadeerstatning behandlet i fjor klager fra 6 629 pasienter. Utbetalingen på 987 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende er seks prosent høyere enn i 2015. (…) Selv om utbetalingen er rekordhøy, får rundt 7 av 10 ingen skadeerstatning. Grunnen er at skaden ikke skyldtes svikt i helsebehandlingen. (nrk.no 26.1.2017).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

– Kostnaderna för felaktig läkemedelsanvändning kan idag vara lika stora som hela läkemedelsnotan – 25 miljarder kronor per år.

(Anm: Minskade kostnader och ökad kvalitet i vården med Läkemedelsgenomgångar. – Kostnaderna för felaktig läkemedelsanvändning kan idag vara lika stora som hela läkemedelsnotan – 25 miljarder kronor per år. (apoteket.se 7.3.2006).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).

- Kenneth (48) ble narkoman av pillene legene skrev ut – vant knusende seier over staten. Glåmdal tingrett er ikke i tvil – det var legene som ødela 25 år av Kenneth Nerbys (48) liv. (- Den sakkyndige legen nemnda hadde brukt mente det ikke var mulig å bevise en sammenheng mellom Kenneths helseproblemer og medisinbruken.)

(Anm: Kenneth (48) ble narkoman av pillene legene skrev ut – vant knusende seier over staten. Glåmdal tingrett er ikke i tvil – det var legene som ødela 25 år av Kenneth Nerbys (48) liv. – Det føltes som at jeg var sjanseløs, og nå har jeg vunnet, sier Kenneth tirsdag. – Jeg vant. Det er helt uvirkelig, en veldig rar følelse. Det har føltes som David mot Goliat hele veien, som at jeg var sjanseløs, og så vant jeg, sier Kenneth Nerby til TV 2 tirsdag ettermiddag. De siste 25 årene har Kenneth, som bor på Austmarka utenfor Kongsvinger, vært avhengig av benzodiazepiner – medisiner han har fått av legen. Det hele begynte med en resept da han var i begynnelsen av 20-årene, og siden har han levd i et liv fylt av pillerus. (…) Den sakkyndige legen nemnda hadde brukt mente det ikke var mulig å bevise en sammenheng mellom Kenneths helseproblemer og medisinbruken. (tv2.no 30.1.2018).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Ble avhengig av piller – nå får han erstatning. (- Viktig for flere Dommen kan også være viktig også for andre i tilsvarende situasjon. Den er godt og grundig skrevet, sier advokat Janne Larsen. Staten (pasientskadenemda) er dømt til å betale saksomkostningene på 442.600 kroner.)

(Anm: Ble avhengig av piller – nå får han erstatning. AUSTMARKA (NRK): I 20 år fikk Kenneth Nerby store mengder vanedannende medisiner av legene sine. Det har gjort ham 100 prosent ufør. Nå får han pasientskadeerstatning. (…) Fra midten av 1990-tallet og fram til i dag, fikk han utlevert store mengder vanedannende medisiner fra flere leger. (…) Det startet med at både moren og faren ble syke og døde da de var bare 45 og 46 år gamle. I tillegg døde farfaren bare en uke etter faren. Kenneth hadde det tungt og ba fastlegen om henvisning til psykolog. Fastlegen i Svelvik, der Kenneth bodde da, skrev i stedet ut Vival og Rohypnol og sa det ville hjelpe ham å sove. (…) Uten tvil legene sin skyld Året etter fikk han diagnosen alkoholisme og benzodiazepinavhengighet. Fastlegen og en annen lege fikk kopi av brevet med diagnosen. Men legene fortsatte å skrive ut tabletter til Kenneth. (…) Uten tvil legene sin skyld Året etter fikk han diagnosen alkoholisme og benzodiazepinavhengighet. Fastlegen og en annen lege fikk kopi av brevet med diagnosen. Men legene fortsatte å skrive ut tabletter til Kenneth. (…) Viktig for flere Dommen kan også være viktig også for andre i tilsvarende situasjon. Den er godt og grundig skrevet, sier advokat Janne Larsen. Staten (pasientskadenemda) er dømt til å betale saksomkostningene på 442.600 kroner. (nrk.no 13.2.2018).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- FIKK ERSTATNING, FØR STATEN SNUDDE: Hege (45) mistet mann og barn, og fikk hjerneskade av medisiner – først i en fengselscelle endret alt seg.

(Anm: FIKK ERSTATNING, FØR STATEN SNUDDE: Hege (45) mistet mann og barn, og fikk hjerneskade av medisiner – først i en fengselscelle endret alt seg. ØSTERSUND, SVERIGE (TV 2): Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mente først at Hege Lindgren ble alvorlig feilbehandlet. Så snudde staten. Fem år senere er småbarnsmorens kamp fremdeles ikke over. (…) Historien begynner for nesten 20 år siden. Prollaps Hege er 25 år gammel og bor i Fredrikstad. Hun er gift, og er mor til en sønn (2) og en datter (6). Hun jobber som selger og kjører rundt med varer til kundene sine. (…) Somadril gjør at hun kan jobbe, at hun kan være mor, at hun føler seg bra. Hun får pillene av legen, men drar også til andre leger, for å forsikre seg om at hun ikke går tom. (…) Hun forstår hun er avhengig av medisinene, og sier dette til legen sin. De lager en nedtrappingsplan, men Hege blir sendt hjem med piller og beskjed om å trappe ned. Det klarer hun ikke. – Jeg hadde ikke en sjanse. Jeg måtte ha rusen, sier hun. (tv2.no 18.2.2018).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

- Flere søker erstatning for helseskader. (- Det betyr at de fleste får avslag..)

(Anm: Flere søker erstatning for helseskader. (…) Så langt i år har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fått inn 3175 slike søknader fra pasienter eller pårørende. Det er ni prosent flere enn første halvår i fjor. Flest søker erstatning etter ortopedisk behandling og oppfølging av kreft. I den private helsetjenesten er det flest saker som gjelder skader etter tannbehandling. 2222 saker er allerede avgjort, og 661 fikk medhold. Det betyr at de fleste får avslag. (forskning.no 11.8.2017).)

(Anm: Rekordutbetalinger for pasientskader For første gang kan det bli utbetalt over en milliard kroner i løpet av et år etter pasientskader i Norge. (nrk.no 20.8.2014).)

- Steinsprut er en type skade få kanskje reflekterer særlig over, men som koster forsikringsselskapene store summer. Hele 1,5 milliarder kroner i året, viser tall fra Finans Norge.

(Anm: Liten skade sender 700 biler på verksted – hver dag. Steinsprut er en type skade få kanskje reflekterer særlig over, men som koster forsikringsselskapene store summer. Hele 1,5 milliarder kroner i året, viser tall fra Finans Norge. (tv2.no 2.4.2017).)

- Europeiske Reiseforsikring kan opplyse at det i 2016 ble det utbetalt to milliarder kroner av forsikringsselskapene på reiseforsikring.

(Anm: Ny rekord i utbetaling av reiseforsikring. (…) Europeiske Reiseforsikring kan opplyse at det i 2016 ble det utbetalt to milliarder kroner av forsikringsselskapene på reiseforsikring, fordelt på 311.962 skader. (dagbladet.no 13.11.2017).)

- Smitte fører til lidelser hos pasienten, men også enorme kostnader for samfunnet gjennom ekstra liggedøgn på sykehus. Ifølge rapporten som Dexon-X har fått laget, stipuleres kostnadene til nærmere 2,2 milliarder kroner årlig. (- Selv om det er mange som smittes, er det ifølge tall fra Norsk Pasientskadeerstatning få som søker om erstatning.)

(Anm: Norsk robot-teknologi skal knuse sykehusbakterier. – Gule stafylokokker som jeg hadde, bør de være null prosent av på et sjukehus, sier skøyteløperen Håvard Bøkko til TV 2. (…) Dødelig smitte Bøkko er bare en av tusenvis av pasienter som hvert år blir smittet av sjukehusinfeksjoner. Ifølge Folkehelseinstituttet er det mangelfulle data på hvor mange som rammes, men i en rapport som er laget for firmaet Decon-X kan så mange som over 30.000 pasienter årlig oppleve smitte. – Bare i Norge dør årlig 2000-4000 personer årlig som følge av sykehusinfeksjoner, hevder Bjørn Platou som er administerende direktør i Decon-X. (…) Blind av infeksjon Selv om det er mange som smittes, er det ifølge tall fra Norsk Pasientskadeerstatning få som søker om erstatning. I fjor kom det inn totalt 273 søknader, og av disse ble det utbetalt erstatning i 156 saker som ofte førte til forlenget opphold på sjukehus. (…) Smitte fører til lidelser hos pasienten, men også enorme kostnader for samfunnet gjennom ekstra liggedøgn på sykehus. Ifølge rapporten som Dexon-X har fått laget, stipuleres kostnadene til nærmere 2,2 milliarder kroner årlig. (tv2.no 15.11.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Saksbehandlingstiden i Pasientskadenemnda: en trussel mot skadelidtes helse, livskvalitet og rettssikkerhet.

(Anm: Av Carl Aasland Jerstad. Saksbehandlingstiden i Pasientskadenemnda: en trussel mot skadelidtes helse, livskvalitet og rettssikkerhet. Saksbehandlingstiden for klager på enkeltvedtak fattet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til Pasientskadenemnda er nå – april 2017 – så lang at den klart er i strid med reglene i forvaltningsloven § 11 a om at .... Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 02 / 2017 (Volum 2) Side: 83-85).)

(Anm: Om grensa mellom meinerstatning og erstatning for sosialmedisinske utgifter ved moderate personskadar. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 02 / 2017 (Volum 2) Side: 86-121).)

(Anm: Om betydning av at skaden ville ha skjedd uansett om skadevolder hadde handlet aktsomt. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 02 / 2017 (Volum 2) Side: 122-148).)

- KJEMPER MOT STATEN ETTER AT SINDRE (15) DØDE: Kristin (43) fant sønnen død i sykehussenga – nektes erstatning. (- Etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a går det fram at pasienter eller andre som har lidt tap på grunn av pasientskade har krav på erstatning når skaden skyldes svikt ved ytelse av helsehjelp.)

(Anm: KJEMPER MOT STATEN ETTER AT SINDRE (15) DØDE: Kristin (43) fant sønnen død i sykehussenga – nektes erstatning. SANDEFJORD (TV 2): Kristin Askerud fikk livet snudd på hodet da sønnen Sindre (15) brått døde på sykehuset. Nå kjemper hun mot staten for å få anerkjennelse. (…) Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Helsetilsynet slo fast at Sindre ikke fikk korrekt helsehjelp da han ankom sykehuset, og at feilbehandlingen førte til at han døde. (…) Etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a går det fram at pasienter eller andre som har lidt tap på grunn av pasientskade har krav på erstatning når skaden skyldes svikt ved ytelse av helsehjelp. Både NPE og Pasientskadenemnda avviste søknaden, Pasientskadenemnda med dissens, der mindretallet mente hun burde få erstatning. (…) Tingretten slo fast at det ikke var tvil om at Kristin skulle få erstatning. Mens Pasientskadenemnda argumenterer med at et dødsfall er noe man kan forvente på et sykehus, og at dødsfallet derfor ikke kan ha fremkalt et så stort sjokk at det ga varige psykiske skader, sier ikke tingretten seg enig i dette. (tv2.no 15.1.2018).)

– NPE-sakene gir ny innsikt. (– Når det gjelder primær- og kommunehelsetjenesten derimot, fanges ikke denne typen hendelser opp i samme grad.)

NPE-sakene gir ny innsikt
Kronikk: Ida Rashida Kahn Bukholm, fagsjef for pasientsikkerhet og statistikk i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).
dagensmedisin.no 23.12.2016
Å samkjøre opplysninger fra både erstatningssakene i NPE og avviksmeldingene i andre systemer, vil bidra til å gi et mer helhetlig bilde av feil som blir gjort på alle nivåer i helsetjenesten.

FEILMEDISINERING er et problem som i mange tilfeller fører til store negative konsekvenser for pasientene. Det er viktig å analysere data fra kilder som omfatter alle nivåer i den offentlige helsetjenesten.

Sakene hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en slik kilde.

FLEST FRA SYKEHUS. Av 1056 medhold og avslag i NPE fra 2006 til 2015 som gjelder feilmedisinering, utgjør saker fra spesialisthelsetjenesten to tredeler og saker fra primærhelsetjenesten én tredel.

Det er pasientene selv, eller deres pårørende, som melder krav om erstatning til NPE, mens det i kvalitetsregistre og meldesystemer i helsetjenesten er helsepersonell som melder fra om avvik.

RAPPORTERING. Feilmedisinering i spesialisthelsetjenesten blir rapportert og fanget opp gjennom lokale rapporteringssystemer på sykehusene, Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten og Helsetilsynet.

Når det gjelder primær- og kommunehelsetjenesten derimot, fanges ikke denne typen hendelser opp i samme grad. Dette er fordi det ikke finnes overordnete systemer for rapportering, med unntak av at pasientene kan melde saker til Fylkeslegen. NPEs saker kan være en viktig kilde til kunnskap om feilmedisinering i denne sektoren av helsetjenesten. (…)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

– Lege: – Må tie når andre leger har gjort feil. (– Mange pasienter har nok fått avvist klagen sin på et ufullstendig grunnlag, sier Bratlid.)

Lege: – Må tie når andre leger har gjort feil
nrk.no 28.3.2017
Barnelege Dag Bratlid sier han blir sensurert av staten og nektet å dokumentere andre legers feil. Mange pasienter får dermed ikke den erstatningen de har krav på, mener han. (…)

– Mange pasienter har nok fått avvist klagen sin på et ufullstendig grunnlag, sier Bratlid.

Han er en av mange medisinske sakkyndige som jobber for Norsk pasientskadeerstatning. Ekspertene skal vurdere om pasienter som klager på feilbehandling i helsevesenet, har rett til erstatning. Det vanligste er at én sakkyndig vurderer en klagesak, men dersom det er stor tvil kan staten kople på ytterligere ekspertise.

Etter at NRK den siste tiden har satt søkelys på pasienters rettssikkerhet, vil barnelegen nå advare mot systemet han selv er en del av.

– De instruksene vi har er at du kun skal vurdere det som er i ditt eget fagområde. Det medfører at åpenbare feil som du sett i et annet fagområde ikke blir dokumentert, mener Bratlid. (…)

Gjennomgangen viser at gruppen med eksperter i gjennomsnitt avslår 8 av 10 saker de behandler. Men enkelte er oppe i en avslagsprosent på 100 – altså alle sakene de vurderer. (...)

– Tragisk for pasientene
1500 pasienter som blir skadet i helsevesenet får erstatning hvert år. Men ifølge Bratlid, som er professor i pediatri, skulle det vært mange flere. (...)

Staten avviser påstanden
Norsk pasientskadeerstatning, som lønner de medisinske ekspertene og utbetaler erstatning til pasienter, avviser påstanden. Staten fastholder at de som har rett til erstatning får det.

– Vi sensurere ikke svarene til sakkyndige. Vi er opptatt av kvalitet i erklæringene. Da er det et viktig prinsipp at sakkyndige uttaler seg innenfor det fagfeltet de er spesialister på, sier avdelingsdirektør i NPE Anne-Mette Gulaker.(…)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

– Staten vil vinne for enhver pris. (– De bruker veldig mye penger for at vi som er pasienter ikke skal få fem øre. Staten skal vinne for enhver pris.)

Kjemper i retten etter prolaps: – Staten vil vinne for enhver pris
nrk.no 15.3.2017
SARPSBORG (NRK): Strikketøyet holder henne oppe når hun ligger nede. Håndarbeid er en av de få vanlige tingene Heidi Mariann Rakstad fortsatt klarer uten å få vondt etter å ha blitt skadet på sykehuset. (…)

Staten lover at den ikke skal vinne rettssaker mot pasienter for enhver pris. Men tall NRK har hentet inn viser at Pasientskadenemda bruker mye mer tid og penger på rettssakene nå enn før. (…)

– De bruker veldig mye penger for at vi som er pasienter ikke skal få fem øre. Staten skal vinne for enhver pris. (…)

(Anm: Leder: Pasientskadeerstatning. Staten må ta mer hensyn til de svakeste. Staten bør vurdere å øke grensa for fri rettshjelp og tåle å ta flere tap i pasientskadesaker enn i dag. Vi nordmenn er vant til å tenke at staten er på vår side. Og i mange tilfeller er den det. Men når en er som mest sårbar, kan staten være den mest dominerende makten av dem alle. Mange av dem som søker staten om erstatning for pasientskade, befinner seg i en slik situasjon. (dagbladet.no 18.3.2017).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Pasientskadeordningen er en maktarrogant bastion

Pasientskadeordningen er en maktarrogant bastion
Geir Hoff, assisterende forskningssjef, Sykehuset Telemark
aftenposten.no 29.3.2017
Pasientskadeordningen fungerer ikke. Den evner ikke å erkjenne egne feil. Taperen er som vanlig den lille mann og kvinne.

Helseministeren har forsvart pasientskadeordningen og utfordret andre til å stå frem med forslag til noe bedre. Jeg er enig i at prinsippet med ordningen er god, men den har utviklet seg til en maktarrogant bastion som ikke ivaretar mandatet sitt.

Beviset ble ikke oppdaget
Jeg har vært sakkyndig for begge parter i klagesaker – flere ganger for Norsk Pasientklageerstatning (NPE) og nå for en pasient. I siste tilfelle ble jeg koblet inn i siste runde i lagmannsretten. Pasienten tapte, men jeg har aldri sett en sak med klarere rett til erstatning enn denne – aldri!

Jeg skal ikke prosedere en komplisert sak her, men pasienten fikk ikke fjernet den tarmsvulsten han skulle opereres for. Beviset lå i sakspapirene, men ble ikke oppdaget før under siste runde i retten. (…)

Også andre leger har den senere tid rettet kritikk mot Norsk Pasientskadeerstatning. Les om Dag Bratlid, som mener han blir utsatt for sensur i pasientskadesaker.

- Pasientene skal få den erstatningen de har krav på

Pasientene skal få den erstatningen de har krav på
Rose-Marie Christiansen, direktør Helseklage
aftenposten.no 2.4.2017
Den siste tiden har det kommet flere uttalelser fra tidligere sakkyndige i pasientskadesaker. Det er alltid nyttig å høre ulike synspunkter på pasientskadeordningen. Disse uttalelsene er knyttet til enkeltsaker og blir brukt til å kritisere hele ordningen. (…)

Pasientskadeordningen er opprettet for å styrke pasientenes rettigheter. Saksbehandlingen er gratis for pasientene. Etter opprettelsen av ordningen har tusenvis av pasienter fått erstatning. Vi har ingen egeninteresse i sakenes utfall og mener at pasientskadeordningen fungerer etter lovgivers intensjon: Den som har rett på erstatning, skal få erstatning. (…)

(Anm: Geir Hoff, assisterende forskningssjef, Sykehuset Telemark. Pasientskadeordningen – en god idé med sviktende praksis. Som svar på mitt innlegg om pasientskadeordningen i Aftenposten 30. mars, forsvarer direktørene Rose-Marie Christiansen og Rolf Gunnar Jørstad ordningen i sine innlegg 2. april. Innleggene er dessverre veldig «alternative news» og gir ikke grunnlag for å styrke tilliten til ordningen. (…) Jørstad hevder i sitt innlegg at Norsk pasientskadeerstatning «skal være ydmyke når det gjelder å lære av våre feil». Det gjenstår fortsatt å se. (aftenposten.no 5.4.2017).)

- Er NPE en nøytral part i erstatningssaker? (- I sitt tilsvar til mitt innlegg Løftene om erstatning for skader etter Pandemrix-vaksinen i Dagens Medisin unnlater Jørstad beleilig å nevne at i snitt får om lag 70 prosent avslag. I Pandemrix-saker har avslagsprosenten vært på over 80, ifølge NPE.)

(Anm: Pandemrix-vaksinen. Er NPE en nøytral part i erstatningssaker? NPE fremstår slett ikke som en nøytral part som gir erstatningssøkere «nødvendig hjelp». Manglende rettssikkerhet for pasienter bør nå løftes opp til Helse- og omsorgskomiteen, helsestatsråden – og helsepolitikere i både posisjon og opposisjon. (…) DIREKTØR Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) bruker 260 millioner kroner i erstatninger etter Pandemrix som «bevis» for at vi har en god erstatningsordning. Så galt kan det bli når NPE er mer opptatt av hvor mye staten har «tapt», enn av hvor mange som har fått avslag og på hvilket grunnlag. I sitt tilsvar til mitt innlegg Løftene om erstatning for skader etter Pandemrix-vaksinen i Dagens Medisin unnlater Jørstad beleilig å nevne at i snitt får om lag 70 prosent avslag. I Pandemrix-saker har avslagsprosenten vært på over 80, ifølge NPE. (dagensmedisin.no 26.9.2017).)

- Datteren tok livet sitt etter overmedisinering: Silje (20) tok livet sitt etter feilbehandling: – Staten kjemper med nebb og klør for å vinne over oss. (– Staten kjører på med sine beste advokater for å knekke enkeltmennesker.)

(Anm: Datteren tok livet sitt etter overmedisinering: Silje (20) tok livet sitt etter feilbehandling: – Staten kjemper med nebb og klør for å vinne over oss. STOVNER, OSLO (TV 2): Espen og kona kjemper for en anerkjennelse av at behandlingen datteren fikk endte med at hun begikk selvmord: – Staten kjører på med sine beste advokater for å knekke enkeltmennesker. (…) I de to årene før har hun fått utskrevet over 15.000 tabletter, og har gått på så mye som 16 forskjellige medikamenter samtidig. Hun fikk resepter på medikamentene Seroquel, Catapresan, Rivotril, Orfiril, Nozinan, Remeron, Cipralex, Sarotex, Lamictal, Vival, Nobligan, Pinex Forte, Imovane, Atarax, Tramadol og OxyNorm. Har du opplevd noe liknende? Ta kontakt med vår journalist. (tv2.no 3.12.2017).)

(Anm: Vårt lille land: Silje Marie (34) var psykiatrisk pasient i ti år – da hun sluttet på medisinene skjedde det noe uventet. Silje Marie Strandberg (34), som var en av Norges sykeste psykiatriske pasienter, mistenker at medisinen gjorde henne sykere. (tv2.no 27.11.2017).)

- Personskader innen psykiatrien fører sjelden til erstatning.

(Anm: Personskader innen psykiatrien fører sjelden til erstatning. Personskador inom psykiatrin leder sällan till ersättning. (...) Medicineringsskador. Enligt Patientskadelagen kan ersättning bli aktuell endast om förskrivning av läkemedel inte har skett enligt föreskrifter och anvisningar och om de uppkomna besvären har ett samband med sådana brister. (...) Psykofarmaka. Flera psykofarmaka, särskilt vissa antipsykosmedel, ger ibland mycket stor viktuppgång, även åtföljt av diabetes. (...) Tandskador. Flera psykofarmaka ger muntorrhet med ökad risk för tandsjukdomar. Sådana skador ersätts inte genom Patientförsäkringen om förskrivningen skett på ett riktigt sätt. (...) Beroende av bensodiazepiner. Bensodiazepiner förskrivs fortfarande under långa tider på dåligt vetenskapligt underlag. Risken för utveckling av beroende är väl känd. (Läkartidningen 2008;105:39-41 (8.1.2008).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Kenneth (48) ble narkoman av pillene legene skrev ut – vant knusende seier over staten. Glåmdal tingrett er ikke i tvil – det var legene som ødela 25 år av Kenneth Nerbys (48) liv. – Det føltes som at jeg var sjanseløs, og nå har jeg vunnet, sier Kenneth tirsdag. – Jeg vant. Det er helt uvirkelig, en veldig rar følelse. Det har føltes som David mot Goliat hele veien, som at jeg var sjanseløs, og så vant jeg, sier Kenneth Nerby til TV 2 tirsdag ettermiddag.

(Anm: Kenneth (48) ble narkoman av pillene legene skrev ut – vant knusende seier over staten. Glåmdal tingrett er ikke i tvil – det var legene som ødela 25 år av Kenneth Nerbys (48) liv. – Det føltes som at jeg var sjanseløs, og nå har jeg vunnet, sier Kenneth tirsdag. – Jeg vant. Det er helt uvirkelig, en veldig rar følelse. Det har føltes som David mot Goliat hele veien, som at jeg var sjanseløs, og så vant jeg, sier Kenneth Nerby til TV 2 tirsdag ettermiddag. De siste 25 årene har Kenneth, som bor på Austmarka utenfor Kongsvinger, vært avhengig av benzodiazepiner – medisiner han har fått av legen. Det hele begynte med en resept da han var i begynnelsen av 20-årene, og siden har han levd i et liv fylt av pillerus. For fem år siden begynte han nedrapping, og fikk etterhvert kontroll over medisinene. Da han så medisinlistene sine forsto han at noe var galt – at han hadde fått utskrevet vanvittige doser medisiner over mange år. Totalt har han tatt flere hundre tusen piller. Kenneth søkte om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Han fikk avslag, og klagde til Pasientskadenemnda. Der fikk han også avslag. Den sakkyndige legen nemnda hadde brukt mente det ikke var mulig å bevise en sammenheng mellom Kenneths helseproblemer og medisinbruken. (tv2.no 30.1.2018).)

- SAKSØKER STATEN: Kenneth tok cocktail av piller hver dag i 25 år – ble narkoman av pillene legen skrev ut. (– Den sakkyndige legen nemnda hadde brukt mente det ikke var mulig å bevise en sammenheng mellom Kenneths helseproblemer og medisinbruken.)

(Anm: SAKSØKER STATEN: Kenneth tok cocktail av piller hver dag i 25 år – ble narkoman av pillene legen skrev ut. AUSTMARKA (TV 2): Kenneth Nerby (48) fikk hundretusenvis av vanedannende piller skrevet ut av legen sin over 25 år. Nå kjemper han kampen for å komme seg tilbake til livet – og en kamp mot staten. (…) Avhengig Kenneth tok mange forskjellige medisiner samtidig. Totalt fikk han utskrevet flere hundre tusen piller. – Jeg pratet vanlig, virker oppegående nok, og har alltid hatt et tak over hodet. Det ville vært annerledes om jeg kom rett fra «Plata», men jeg var avhengig av medisiner, sier han. Allerede i 1995 fikk han diagnosen benzodiazepin-avhengig. Likevel var det ingen som sa stopp. (…) Det ble snakk om å trappe ned, og Kenneth innså i et klart øyeblikk at det han holdt på med var galskap. (…) For fem år siden søkte Kenneth om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Han fikk avslag, og klagde til Pasientskadenemnda. Der fikk han også avslag. Den sakkyndige legen nemnda hadde brukt mente det ikke var mulig å bevise en sammenheng mellom Kenneths helseproblemer og medisinbruken. Dette var en konklusjon han ikke kunne la stå. Mens han stadig kjempet seg tilbake til livet begynte dermed en ny kamp – kampen mot staten – for anerkjennelse og økonomisk kompensasjon. – Behandlingstiden hos både NPE og Pasientskadenemnda var lang, rundt to år, og hvert avslag var et trøkk i trynet, sier han. Kenneth tok kontakt med advokat Janne Larsen, som har spesialisert seg på denne typen saker. Har du opplevd noe liknende? Ta kontakt med vår journalist. (tv2.no 2.12.2017).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- For dårlig oppfølging og kontroll med sidegjøremål.

(Anm: For dårlig oppfølging og kontroll med sidegjøremål. Sidegjøremål. Internrevisjoner ved flere universiteter og en høgskole tror det foregår underrapportering av sidegjøremål, og sier ingen av institusjonene har god nok oppfølging av reglene. (khrono.no 4.12.2018).)

- MØTER STATEN I RETTEN: Kenneth (48) var narkoman i 25 år på legens medisiner: – Det meste som legges fram i retten husker jeg ikke.

(Anm: MØTER STATEN I RETTEN: Kenneth (48) var narkoman i 25 år på legens medisiner: – Det meste som legges fram i retten husker jeg ikke. GLÅMDAL TINGRETT, KONGSVINGER (TV 2): Kenneth Nerby kjemper for erstatning etter at han ble feilbehandlet og var avhengig av en rekke medisiner i 25 år – 25 år som for ham er som forsvunnet i en tåke. (…) TV 2 har tidligere fortalt Kenneths historie. Etter at begge foreldrene døde i løpet av kort tid, dro han til legen for å få hjelp. Kenneth var da i begynnelsen av 20-årene, og fikk utskrevet sin første resept. (tv2.no 12.12.2017).)

(Anm: Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.) (mintankesmie.no).)

- Slår fast at Kenneth ble feilbehandlet: – Ikke rart det går galt når han møter et helsevesen som fremstår som en medisin-kiosk. (- Onsdag forklarte de sakkyndige legene seg i saken. I tillegg til to rettsoppnevnte sakkyndige hadde Pasientskadenemnda hentet inn en av de sakkyndige de har basert sitt avslag på.)

(Anm: Slår fast at Kenneth ble feilbehandlet: – Ikke rart det går galt når han møter et helsevesen som fremstår som en medisin-kiosk. GLÅMDAL TINGRETT, KONGSVINGER (TV 2): Pasientskadenemndas egen sakkyndige slet med å konkludere da han forklarte seg i retten. Samtidig sier de to rettsoppnevnte sakkyndige at Kenneth Nerby helt klart er blitt feilbehandlet av helsevesenet over mange år. Denne uken blir saken der Kenneth Nerby saksøker staten, ved Pasientskadenemnda, behandlet i Glåmdal tingrett. Nerby saksøker staten etter at han ikke fikk erstatning for det han mener er feilbehandling, da leger skrevet ut vanedannende medisiner til ham over en periode på 25 år. Nerby ble avhengig av medisinene, og han sliter i dag med helseplager som følge av medisinbruken. I dag er han uføretrygdet. Onsdag forklarte de sakkyndige legene seg i saken. I tillegg til to rettsoppnevnte sakkyndige hadde Pasientskadenemnda hentet inn en av de sakkyndige de har basert sitt avslag på. (tv2.no 13.12.2017).)

- TORE (67) BLE RÅDET AV LEGEN TIL EKSTREM PILLEBRUK: – Jeg fikk voldsomt angst, ble mørkeredd og fikk kraftige kramper. (- Samtidig begynte han å fungere dårligere og dårligere i hverdagen. Han fikk problemer med både hukommelsen og konsentrasjonen.)

(Anm: TORE (67) BLE RÅDET AV LEGEN TIL EKSTREM PILLEBRUK: – Jeg fikk voldsomt angst, ble mørkeredd og fikk kraftige kramper. (…) Han hadde nettopp googlet sammen med kona. Undersøkt. De søkte opp alle medisinene han tok daglig og hvilke effekter de kunne ha. Det de leste var skremmende. Årsaken til at han var blitt uføretrygdet, alle de tunge dagene, grunnen til at han hadde vært sengeliggende i nesten to og et halvt år ble plutselig innlysende. (…) Jeg spurte legen om dosene jeg gikk på kunne være farlige, men legen sa jeg bare skulle stole på at behandlingen var rett, sier han. – Jeg stolte på henne. Det er det dummeste jeg noen gang har gjort, legger han til. (…)  Samtidig begynte han å fungere dårligere og dårligere i hverdagen. Han fikk problemer med både hukommelsen og konsentrasjonen. Ettervirkninger Tore sliter fortsatt med ettervirkninger fra de høye dosene han gikk på i mange år, og ikke minst den brå avrusingen. (…) TV 2 har tidligere fortalt om Kenneth Nerby, som var avhengig av rusen fra benzodiazepiner i 25 år, og om Silje Benedicte Øwre, som tok livet sitt etter å ha blitt feilbehandlet med vanedannende medisiner. (…) I Vårt Lille Land snakket Silje Marie (34) om sine mistanker om at det var medisinene som gjorde henne sykere da hun slet med en alvorlig scizofreni-diagnose. I Østfold har assisterende fylkeslege Mette Kristine Hjermann greid å få ned foreskrivningen av vanedannende medisiner, etter å ha arbeidet med bevisstgjøring blant fastlegene. – Overmedisinering ødelegger så mye, det ødelegger så mange liv, og i mange tilfeller ser ikke folk noe annen utvei enn å ta livet sitt. Jeg har også vært langt nede og følt på det, sier Tore. I dag er Tore medisinfri. Han har skrevet en bok, Pasientskaden, i roman-form. Historien er basert på hans egen. (…) Kritikkverdig, ikke erstatning Da Tore kom seg ut av medisin-tåka begynte han å lure på hva det var som hadde skjedd, hvordan det kunne ha seg at han var blitt avhengig av medisiner. Legen hans hadde makulert journalene, men skrev et notat der hun skriver at han gikk på svært store doser beroligende, sovetabeletter og Paralgin Forte. Tore klaget behandlingen han hadde fått inn til Norsk pasientskadeerstatning. De slår fast at han fikk for mye medisiner, samt at behandlingen han fikk under nedtrappingen av medisinene var feil, men han har likevel ikke fått noen erstatning. Han kunne tatt saken videre til retten, men våget ikke å gjøre dette på grunn av den økonomiske risikoen et tap ville medføre. Tore håper å bevisstgjøre folk på problematikken rundt bruk av avhengigskapende medikamenter. – Dagens praksis ødelegger så mange liv. Leger foreskriver så mye som de ikke burde skrive ut. Det er hårreisende det som skjer mange steder, sier han. (tv2.no 31.12.2017).)  

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- VELKOMMEN TIL PASIENTSKADEN. Bok om vanedannende medikamenter - foredrag om medikamentavhengighet.

(Anm: VELKOMMEN TIL PASIENTSKADEN. Bok om vanedannende medikamenter - foredrag om medikamentavhengighet. (pasientskaden.com).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

- FIKK 2,2 MILL. etter ansiktskramper. (- Kvinnen har fått store skader. I tillegg til de kroniske muskeltrekningene i ansikt, hals og mellomgulv har kvinnen store pustebesvær, sier Svoldal Stæhr i NPE.) (- Det foreligger en potensiell risiko for kramper ved behandling med antidepressive legemidler. (…) - Store smerter. - Kvinnen har store smerter og er delvis eller helt ufør etter å ha tatt preparatet Fontex, sier Svoldal Stæhr.)

(Anm: FIKK 2,2 MILL. etter ansiktskramper. En 51 år gammel kvinne fikk utbetalt hele 2,2 millioner kroner i erstatning, etter at «lykkepiller» ga henne kroniske rykninger i ansiktet. Informasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ser svært alvorlig på saken. En 51 år gammel kvinne fikk utbetalt hele 2,2 millioner kroner i erstatning, etter at «lykkepiller» ga henne kroniske rykninger i ansiktet. Informasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ser svært alvorlig på saken. - Kvinnen har fått store skader. I tillegg til de kroniske muskeltrekningene i ansikt, hals og mellomgulv har kvinnen store pustebesvær, sier Svoldal Stæhr i NPE. (…) Fontex, bedre kjent som Prozac, skal virke mot depresjon, angst, spiseforstyrrelser, narkolepsi og andre psykiske lidelser. Det foreligger en potensiell risiko for kramper ved behandling med antidepressive legemidler. (…) - Store smerter. - Kvinnen har store smerter og er delvis eller helt ufør etter å ha tatt preparatet Fontex, sier Svoldal Stæhr. (VG 22.05.2006).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. (- I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger).)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking.

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smokng. BMJ Open 2017;7:e016224.)

Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

- Parkinsonspasient får erstatning grunnet legemidlet Requips bivirkninger (…) Pfizer må kompensere parkinsonpasienter som er blitt avhengige av gamling, sex og spiseforstyrrelser.

(Anm: Parkinsonspasient får utbetalt erstatning grunnet Requip-bivirkninger (…) Pfizer må kompensere parkinsonpasienter som er blitt avhengige av gamling, sex og spiseforstyrrelser. (…) Det konfidensielle oppgjøret avslutter en fireårig rettssak for pasientene, hvorav noen spilte bort sine oppsparte midler etter å ha tatt legemidlet og hevdet at de ikke hadde hatt eksisterende gamblingproblemer. (Pfizer must compensate Parkinson’s patients who became addicted. (…) The confidential settlement ends a four year court battle for the patients, some of whom gambled away their life savings after taking the drug and who claimed not to have had any pre-existing gambling problems. BMJ 2015; 350 BMJ 2015;350:h2565 (Published 14 May 2015).)

(Anm: Spilleavhengighet (spilleavhengige/problemspillere) (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon.

(Anm: Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon. Abstrakt. Alderselaterte endringer i mitokondrier er knyttet til redusert i mitokondriell funksjon. Med fremskyndet aldring reduseres mitokondrielt DNA-volum, integritet og funksjonalitet på grunn av akkumulering av mutasjoner og oksidativ skade fremkalt av reaktive oksygensubstanser (ROS). Hos eldre mennesker er mitokondriene preget av redusert funksjon som redusert oksidativ kapasitet, redusert oksidativ fosforylering, redusert ATP-produksjon, betydelig økning i ROS-generasjon og redusert antioksidantforsvar. (Abstract Age-related changes in mitochondria are associated with decline in mitochondrial function. With advanced age, mitochondrial DNA volume, integrity and functionality decrease due to accumulation of mutations and oxidative damage induced by reactive oxygen species (ROS). In aged subjects, mitochondria are characterized by impaired function such as lowered oxidative capacity, reduced oxidative phosphorylation, decreased ATP production, significant increase in ROS generation, and diminished antioxidant defense.) Biomed Res Int. 2014;2014:238463. Epub 2014 Apr 10.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

– Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn. Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere. 

(Anm: – Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn. Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere.  Barn og unge har dobbelt så høy risiko for selvmordsatferd når de bruker en av de mest vanlige antidepressive legemidlene, ifølge studien som er publisert i The BMJ i forrige uke. Forskerne har gjort en såkalt metaanalyse, det vil si en systematisk gjennomgang av all tilgjengelig og relevant forskning på området. Forskerne har sett på til sammen 70 forsøk med over 18.000 pasienter der bruk av antidepressiver er sammenlignet med placebo-medisin. (dagensmedisin.no 2.2.2016).)

(Anm: Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva. Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Alcohol and serious harms of antidepressant treatment. BMJ 2016;352:i892 (Published 17 February 2016).)

– Panorama. En forskrivning for mord? (A Prescription for Murder?)

(Anm: Panorama. A Prescription for Murder? Contains some upsetting scenes. Is it possible that a pill prescribed by your doctor can turn you into a killer? Over 40 million prescriptions for SSRI anti-depressants were handed out by doctors last year in the UK. Panorama reveals the devastating side effects on a tiny minority that can lead to psychosis, violence, possibly even murder. With exclusive access to psychiatric reports, court footage and drug company data, reporter Shelley Jofre investigates the mass killings at the 2012 midnight premiere of a Batman movie in Aurora, Colorado. Twenty-four-year-old PhD student James Holmes, who had no record of violence or gun ownership, murdered 12 and injured 70. Did the SSRI anti-depressant he had been prescribed play a part in the killings? Panorama has uncovered other cases of murder and extreme violence which could be linked to psychosis developed after the taking of SSRIs - including a father who strangled his 11-year-old son. Panorama asks if enough is known about this rare side effect, and if doctors are unwittingly prescribing what could be a prescription for murder. (bbc.com 26.7.2017).) (youtube.com)

- Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon. Alderselaterte endringer i mitokondrier er knyttet til redusert i mitokondriell funksjon. Med fremskyndet aldring reduseres mitokondrielt DNA-volum, integritet og funksjonalitet på grunn av akkumulering av mutasjoner og oksidativ skade fremkalt av reaktive oksygensubstanser (ROS). Hos eldre mennesker er mitokondriene preget av redusert funksjon som redusert oksidativ kapasitet, redusert oksidativ fosforylering, redusert ATP-produksjon, betydelig økning i ROS-generasjon og redusert antioksidantforsvar.

(Anm: Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon. Abstrakt. Alderselaterte endringer i mitokondrier er knyttet til redusert i mitokondriell funksjon. Med fremskyndet aldring reduseres mitokondrielt DNA-volum, integritet og funksjonalitet på grunn av akkumulering av mutasjoner og oksidativ skade fremkalt av reaktive oksygensubstanser (ROS). Hos eldre mennesker er mitokondriene preget av redusert funksjon som redusert oksidativ kapasitet, redusert oksidativ fosforylering, redusert ATP-produksjon, betydelig økning i ROS-generasjon og redusert antioksidantforsvar. (Abstract Age-related changes in mitochondria are associated with decline in mitochondrial function. With advanced age, mitochondrial DNA volume, integrity and functionality decrease due to accumulation of mutations and oxidative damage induced by reactive oxygen species (ROS). In aged subjects, mitochondria are characterized by impaired function such as lowered oxidative capacity, reduced oxidative phosphorylation, decreased ATP production, significant increase in ROS generation, and diminished antioxidant defense.) Biomed Res Int. 2014;2014:238463. Epub 2014 Apr 10.)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Pasientskadeordningen er ikke maktarrogant

Pasientskadeordningen er ikke maktarrogant
Rolf Gunnar Jørstad, direktør Norsk pasientskadeerstatning
aftenposten.no 2.4.2017
Geir Hoff skriver i Aftenposten 30. mars at «Pasientskadeordningen er en maktarrogant bastion». Pasientskadeordningen består av to etater: Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og klageorganet Pasientskadenemnda. Jeg ønsker å komme med noen kommentarer til det jeg oppfatter som Hoffs kritikk av NPE. (…)

Sakene innebærer ofte krevende medisinske og juridiske vurderinger. Noen ganger blir avgjørelsene våre omgjort. NPE følger godt med på omgjøringer fra nemnda og domstolene. Omgjøringene er viktige tilbakemeldinger til oss om vår anvendelse av regelverket. I motsetning til hva Hoff hevder, er vi absolutt innstilt på å lære av dem. (…)

(Anm: Geir Hoff, assisterende forskningssjef, Sykehuset Telemark. Pasientskadeordningen – en god idé med sviktende praksis. Som svar på mitt innlegg om pasientskadeordningen i Aftenposten 30. mars, forsvarer direktørene Rose-Marie Christiansen og Rolf Gunnar Jørstad ordningen i sine innlegg 2. april. Innleggene er dessverre veldig «alternative news» og gir ikke grunnlag for å styrke tilliten til ordningen. (…) Jørstad hevder i sitt innlegg at Norsk pasientskadeerstatning «skal være ydmyke når det gjelder å lære av våre feil». Det gjenstår fortsatt å se. (aftenposten.no 5.4.2017).)

- Pasienter som saksøker staten for feilbehandling får ofte store gjeldsproblemer.

Pasienter som saksøker staten for feilbehandling får ofte store gjeldsproblemer.
tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 16.3.2017
Staten vinner stadig flere av disse sakene og dersom pasientene taper blir de gjerne dømt til å betale statens utgifter. Dette er Tone Olesrud hun saksøkte staten for feilbehandling og vant. Men statens anket, og nå må Olesrud kanskje trekke hele saken sin. Hun er redd for å bli gjeldsslave. (…)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Jusleksikon Online er et gratis oppslagsverk (…) benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, lærere, næringsliv og offentlig forvaltning m.fl. (jusleksikon.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klager: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

(Anm: Sivilombudsmannen (SOM) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning) (mintankesmie.no).)

(Anm: Voldsoffererstatning (vold) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri rettshjelp (frirettshjelp.no/innvilgelseskompetanse).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Økning i antall klager etter feilbehandlinger. Allerede nå tilsier statistikken at Norsk pasientskadeerstatning vil motta flere saker enn i fjor, med en økning på rundt 400-500 klager. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottok 2.976 saker første halvår i år. Dette er en økning på 8 prosent sammenlignet med samme tidsrom i fjor. (nrk.no 25.8.2015).)

– Regningen fra staten. (– Det at vi frifinnes i 77 prosent av dommene viser at Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda gjør riktige vurderinger i sakene, skriver kronikkforfatterene.)

Regningen fra staten
nrk.no 20.3.2017
Rose-Marie Christiansen, direktør i Helseklage, Anita Bergh Ankarstrand, avdelingsdirektør Helseklage.
Pasienter som har krav på erstatning skal få det.

Vi er satt til å vurdere sakene etter regelverket, slik det er i dag. Det at vi frifinnes i 77 prosent av dommene viser at Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda gjør riktige vurderinger i sakene, skriver kronikkforfatterene.

De siste dagene har Dagsrevyen kjørt en rekke innslag på hvordan Helseklage håndterer pasientskadeerstatningssakene i rettssystemet. Dagsrevyen hevder de har avdekket en rekke forhold basert på tall vi har sendt dem. Vi reagerer på måten tallene blir fremstilt på.

Små tall – store prosentvise utslag
Et av hovedpoengene til Dagsrevyen har vært at vi anker oftere enn før. Økningen i anker fra 26 til 30 prosent mellom 2013 og 2016 fremstilles som en uholdbar situasjon. Til sammenligning anket pasientene de resterende 70 prosentene.

Det er avsagt under 100 dommer per år. Tallmaterialet er med andre ord beskjedent. På det laveste anket vi ett år syv dommer, og på det meste 16. Dersom vi ser på hele bildet, det vil si andelen av alle dommer vi anket, så har økningen fra 2013 til 2016 vært på én prosent prosent. Vi er derfor overrasket over kritikken. (…)

– Pasienter som tar staten til retten risikerer økonomisk ruin

Pasienter som tar staten til retten risikerer økonomisk ruin
nrk.no 16.3.2017
Pasienter som saksøker helsevesenet, risikerer regninger på flere hundre tusen dersom de taper. Tone Olesrud mener hun ble feilbehandlet for schizofreni – og har satset over en halv million kroner på seier i retten.

Nå har den uføretrygdede Rjukan-kvinnen reist til Oslo for å snakke med advokaten sin. Hun må finne ut om hun skal fortsette, eller trekke seg.

Men innerst inne vet Tone Olesrud at hun ikke kommer til å gjøre det siste. Hun vet at hun stiller i lagmannsretten. Hun kjenner på figtherviljen.

Så hun tar advokaten sin i hånden med et «dette går vi for». Og hun spytter ut to klisjeer. Den om himmelen og helvete. Og den om David mot Goliat.

BAKGRUNN: Bruker mer tid og penger på pasientsaker som havner i retten (…)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

– Staten mobiliserer i retten – vinner oftere mot pasienter. (– Tall NRK har hentet inn viser at staten, fra 2012–2016, bruker mer tid og penger på rettssaker mot pasienter nå enn før.)

Staten mobiliserer i retten – vinner oftere mot pasienter
nrk.no 15.3.2017
Staten lover at den ikke skal vinne rettssaker mot pasienter for enhver pris. Men tall NRK har hentet inn viser at Pasientskadenemnda bruker mer tid og penger på rettssakene nå enn før.

Vil du gå rettens vei for å få erstatning på grunn av det du mener var forsinket eller feil behandling i helsevesenet, er du nesten garantert å tape.

Pasientskadenemnda lover i sin årsrapport for 2015:

«Vårt mål er at pasientene skal få den erstatningen de har krav på. Vi skal ikke "vinne for enhver pris" (...)».

Pasientskadenemda 2015
Men tall NRK har hentet inn viser at staten, fra 2012–2016, bruker mer tid og penger på rettssaker mot pasienter nå enn før. (…)

Hun legger til at hun har forståelse for opplevelsen at pasientene føler seg små når de saksøker staten. (…)

For fem år siden vant eller delvis vant staten 30 saker, det vil si 54 prosent av rettssakene, mens pasientene vant eller delvis vant 26 – det vil si 46 prosent av sakene. (…)

- Pasientene skal få den erstatningen de har krav på

Pasientene skal få den erstatningen de har krav på
Rose-Marie Christiansen, direktør Helseklage
aftenposten.no 2.4.2017
Den siste tiden har det kommet flere uttalelser fra tidligere sakkyndige i pasientskadesaker. Det er alltid nyttig å høre ulike synspunkter på pasientskadeordningen. Disse uttalelsene er knyttet til enkeltsaker og blir brukt til å kritisere hele ordningen. (…)

Pasientskadeordningen er opprettet for å styrke pasientenes rettigheter. Saksbehandlingen er gratis for pasientene. Etter opprettelsen av ordningen har tusenvis av pasienter fått erstatning. Vi har ingen egeninteresse i sakenes utfall og mener at pasientskadeordningen fungerer etter lovgivers intensjon: Den som har rett på erstatning, skal få erstatning. (…)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klager: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

(Anm: Sivilombudsmannen (SOM) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning) (mintankesmie.no).)

- Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd.

(Anm: Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. I Norge har erstatningsretten utviklet seg parallelt med – og uavhengig av – en stadig større bruk av menneskerettigheter i offentlig rett og i privatretten for øvrig. Menneskerettighetene har derfor ikke fullt ut ... Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett01 / 2017 (Volum 2) Side: 3-6.)

- Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK.

(Anm: Av Henrik Vaaler - (master i rettsvitenskap 2016) jobber som advokatfullmektig i Regjeringsadvokaten. Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK. Sammendrag. EMK artikkel 13 gir personer som har vært utsatt for konvensjonskrenkelser, rett til et effektivt botemiddel på nasjonalt nivå. For å være effektivt må botemidlet kunne gi reparasjon. Artikkelen redegjør for når reparasjonen må bestå i erstatning for ikke-økonomisk tap, og hvilke følger det får for ansvarsgrunnlaget i nasjonal rett. Avslutningsvis går artikkelen inn på norsk rett, og fastlegger når artikkel 13 bør kunne anvendes direkte som erstatningsgrunnlag for norske domstoler. I en rekke saker de siste årene har private parter gått til norske domstoler og krevd erstatning for krenkelser av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Antallet søksmål synes å være økende. Sakene har til felles at saksøkerne, foruten å påberope ulovfestet objektivt ansvar eller oppreisningsbestemmelsen i skadeserstatningsloven (ski.) § 3-5, anfører at staten er forpliktet etter EMK til å tilkjenne erstatning for øko­nomisk og ikke-økonomisk tap på objektivt grunnlag ved krenkelser av konvensjonen, og at EMK utgjør et selvstendig erstatningsgrunnlag i norsk rett. Artikkelen vil se nærmere på begge spørsmålene.(...) AVSLUTTENDE BEMERKNINGER Ved å anvende artikkel 13 direkte som erstatningsgrunnlag vil norsk rett klart tilby et effektivt botemiddel. En direkte tillempning av artikkel 13 er likevel ikke den eneste eller nødvendigvis den beste måten å overholde konvensjonen på. Artikkel 13 er ikke utformet med sikte på å være en nasjonal erstatningshjemmel, og tilbyr ikke noen hel­hetlig erstatningslære. (...) Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56)Side: 299-317.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Nektet erstatning av Norsk pasientskadeerstatning. (- Etter at TV2 fortalte historien i mars, og etter brevene fra legene på Haukeland, har nå Norsk pasientskadeerstatning omgjort vedtaket.)

Robert (59) ble nektet erstatning etter katastrofalt inngrep – fikk hjelp fra uventet hold
tv2.no 2.5.2017
BODØ (TV 2): Rutineinngrepet er utført over tre tusen ganger, men under Roberts (59) operasjon gikk det fryktelig galt.

Robert Pettersen i Bodø kan gi kona Heidi en stor og varm klem, for kampen mot Norsk pasientskadeerstatning er over. (…)

Satte seg fast
Et kateteret satte seg fast i hjertet, og den ene klaffen ble så skadet at familiefaren må hasteopereres.
– Jeg hadde respiratorsvikt, hjertesvikt, nyre- og leversvikt, lunge svikt. Alt var jo dødt, fortalte Pettersen til TV 2 i mars. (…)

Nektet erstatning
Legene meldte hendelsen selv inn til Statens helsetilsyn, og rutinene ble endret. Familiefaren ble allikevel nektet erstatning av Norsk pasientskadeerstatning.

– Jeg gikk jo selv i svart da jeg fikk det første avslag, og jeg tenkte at dette gir jeg rett og slett pokker i. Å kjempe mot staten, hva har man egentlig av muligheter, sier Pettersen.

Etter det TV 2 kjenner til, gjorde avslaget inntrykk også på hjertelegene ved Haukeland.

De har sendt flere brev til NPE med beskjed om at slike komplikasjoner som det Pettersen opplevde under inngrepet er uhyre sjeldent.

Etter at TV2 fortalte historien i mars, og etter brevene fra legene på Haukeland, har nå Norsk pasientskadeerstatning omgjort vedtaket. (…)

– I henhold til Dagsrevyens tall vinner staten flere saker i dag enn de gjorde tidligere. Staten hevder at det ikke er et mål å vinne flere rettssaker, men at de er opptatt av et «riktig resultat.» Er det bare staten som eier sannheten og definerer hva som er et riktig resultat? Hvor langt er de villig til å gå for å få det resultatet de vil ha.

Staten må tåle å tape
nrk.no 16.3.2017
Staten bruker betydelige ressurser for å vinne pasientskadesaker i domstolene. (…)

NRK har avdekket at statens kostnader ved å føre rettssaker er betydelig økt til tross for at antall rettssaker vært stabile. Staten begrunner dette med at sakene i dag er mer komplisert og ressurskrevende(!). Det er selvsagt ikke riktig. (…)

I henhold til Dagsrevyens tall vinner staten flere saker i dag enn de gjorde tidligere. Staten hevder at det ikke er et mål å vinne flere rettssaker, men at de er opptatt av et «riktig resultat.» Er det bare staten som eier sannheten og definerer hva som er et riktig resultat? Hvor langt er de villig til å gå for å få det resultatet de vil ha.

Hvis rettsoppnevnt støtter saksøkers sak, hvorfor innhenter staten flere private sakkyndige for å føre motbevis?

Hvis saksøker vinner saken i første instans, hvorfor anker staten selv om det ikke er noe prinsipielt ved saken? (…)

Konfronteres med legen
I økende grad ser vi at staten fører flere sakkyndige vitner for retten. De sakkyndige fremstår som statens hjelpende hånd og som trente i å svare på spørsmål på en måte som er tilpasset forarbeider og regelverk. De er ikke objektive.

Videre søker staten støtte hos pasientens behandler som vitne i retten. Pasienten opplever i dag å måtte gå i forsvar, med det ubehag og belastning det innebærer og møte ansvarlig lege ansikt til ansikt i retten.

Ønsket med ordningen var å unngå konfrontasjon mellom lege og pasient. Senere års utvikling har ført oss nærmere situasjonen slik den var før ordningen trådte i kraft, hvor pasientene måtte bevise uaktsomhet hos behandler for å nå frem med sitt krav.

Skadelidte på den andre siden føler seg mistrodd, svertet og mistenkeliggjort. Regelmessig anføres at skadelidte umulig kan huske så langt tilbake, og at man må vektlegge tidsnær dokumentasjon fremfor pasientens redegjørelse. (…)

(Anm: Rekordmange klager på helsevesenet, ventetiden øker kraftig, men erstatningene er større enn noen gang. (…) Antall klager til Norsk Pasientskadeerstatning er firedoblet de siste 20 årene. Trolig vil over 6000 nordmenn klage på skader i forbindelse med helsebehandling i år. (aftenposten.no 25.12.2016).)

(Anm: Legemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rekordutbetalinger for pasientskader For første gang kan det bli utbetalt over en milliard kroner i løpet av et år etter pasientskader i Norge. (nrk.no 20.8.2014).)

(Anm: Liten skade sender 700 biler på verksted – hver dag. Steinsprut er en type skade få kanskje reflekterer særlig over, men som koster forsikringsselskapene store summer. Hele 1,5 milliarder kroner i året, viser tall fra Finans Norge. (tv2.no 2.4.2017).)

(Anm: To behandlinger topper klagelisten i det private. 675 personer har fått erstatninger på til sammen 90 millioner kroner. (dn.no 23.6.2015).)

(Anm: Erstatningskrav mot apotekansatte er veldig sjeldent. Siden 2009 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt medhold i ett erstatningskrav mot helsepersonell i apotek. De har i samme periode mottatt 14 krav om erstatning. (apotek.no 20.5.2016).)

– Må vente 22 måneder på behandling av pasientskadesak

Må vente 22 måneder på behandling av pasientskadesak
dagensmedisin.no 9.11.2016
Pasienter og pårørende som har fått avslag på søknad om pasientskadeerstatning, må nå vente i gjennomsnitt 22 måneder på å få klagesaken sin behandlet i Pasientskadenemnda.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er den instansen hvor pasienter og pårørende kan søke om erstatning for pasientskade. Ved avslag i NPE kan vedtaket ankes til Pasientskadenemnda.

Fra 1. januar i år ble Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) etablert og er nå sekretariat for blant andre Pasientskadenemnda.

I mai i fjor ble det vedtatt å flytte Pasientskadenemnda fra Oslo til Bergen. Det fikk store konsekvenser for bemanningen. (…)

Ifølge helseklage.no har den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden variert mellom 10 og 14 måneder i årene 2011 til 2015. (…)

(Anm: Krever at Høie legger flytting av klagenemnd på is: - Hensynet til egen politikk viktigere enn skadde pasienter. ØNSKET POLITIKK: Helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H) legger ikke skjul på at flytting av Pasientskadenemnda til Bergen bunner i regjeringens regionpolitiske mål. Pasientorganisasjoner kritiserer regjeringen for å la politiske hensyn veie tyngre enn menneskelige hensyn. (dagbladet.no 13.9.2015).)

(Anm: Flere klager og større erstatninger. På 20 år er antall klager til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) firedoblet. (…) De som ikke får medhold hos NPE kan gå videre til Helseklage, tidligere kjent som Pasientklagenemnda. Her har behandlingstiden økt betraktelig parallelt med at flere klager på feilbehandling, skriver Aftenposten. I 2003 brukte nemnda 5,5 måneder på en sak, mens statistikken viser at det nå tar 18 måneder. I realiteten er situasjonen enda verre. (hegnar.no 26.12.2016).)

(Anm: Flere får erstatning for lægemiddelskader. En annoncekampagne for anmeldelse af lægemiddelskader har tilsyneladende hjulpet, for Patienterstatningen modtager flere anmeldelser og giver flere patienter medhold, viser årsopgørelse. (dagenspharma.dk 28.5.2015).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

(Anm: «Dødsårsak: ukjent»: Bør bli pensum for både leger og lekfolk. Viktig og skremmende om legemiddelindustriens makt. (...) Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Samtidig er mye av informasjonen i filmen kjent dersom du har fulgt med på store søksmål i USA. Hun greier likevel å få frem et oversiktlig og skremmende bilde av de sterke og korrupte båndene som eksisterer mellom politikere, byråkrater og de store farmasøytiske selskapene. (aftenposten.no 22.3.2017).)

(Anm: Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine. (Without Autopsies, Hospitals Bury Their Mistakes) (…) Da Renee Royak-Schaler uventet kollapset og døde 22. mai beordret ingen obduksjon. (…) Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. (…) Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk. (propublica.org 15.12.2011).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

– Få pasienter kjenner til klageordning. (- Klagesakene i den undersøkte perioden er dominert av selektive COX-2-hemmere og psykoaktive midler. Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. Eller om skadene i denne gruppen drukner i sykdomstegn. Men dette er en deskriptiv studie, så vi vet ikke sikkert, sier Slørdal. Motsatsen til dette er legemiddelet Vioxx, som fikk mye medieoppmerksomhet i 2004-2005.)

Få pasienter kjenner til klageordning
Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013
Få pasienter klager på legemiddelrelaterte skader til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Flertallet av dem som klager, får heller ikke medhold.

Mye tyder på at mulighetene for å søke Norsk pasientskadeerstatning underkommuniseres til pasientene.

Dette fremgår av artikkelen Legemiddelsaker i Norsk pasientskadeerstatning, publisert i Tidsskriftet nr. 2/2013.

Lars Slørdal og medarbeidere har sett på hvilke legemidler og hvilke skader som ble klaget inn til Norsk pasientskadeerstatning i perioden 2003-2009.

Ukjent ordning?
Norsk pasientskadeerstatning er et uavhengig, statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler erstatningskrav fra pasienter som hevder å ha blitt påført skade i helsevesenet. Saksbehandlingen er gratis. (...)

Lite medhold
Klagesakene i den undersøkte perioden er dominert av selektive COX-2-hemmere og psykoaktive midler. Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold.

- Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. Eller om skadene i denne gruppen drukner i sykdomstegn. Men dette er en deskriptiv studie, så vi vet ikke sikkert, sier Slørdal.

Motsatsen til dette er legemiddelet Vioxx, som fikk mye medieoppmerksomhet i 2004-2005.

- Pasientene ble den gang oppfordret til å søke om erstatning, og det er helt tydelig at denne oppfordringen ble fulgt. Vi kan dermed anta at bedre informasjon gir flere søknader, og at ordningen per i dag ikke helt fanger opp den tiltenkte målgruppen, sier Slørdal. (...)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: Stans i behandlingen med antidepressiv medikasjon (antidepressiva) er noen ganger forbundet med utvikling av et såkalt "antidepressivt nedtrappingssyndrom" (syndrom betyr samling av mange symptomer). Symptomene kan være forkjølelsesliknende, søvnproblemer, kvalme, svimmelhet, forstyrret følesans og opplevelser av "elektriske støt" i hodet. Alle typer antidepressiva er rapportert å kunne gi slike reaksjoner, enten som følge av brå stans eller for rask nedtrapping av behandlingen. De mest brukte antidepressiver betegnes SSRI (Fluoxetin, Fontex, Citalopram, Cipramil, Paroxetin, Seroxat, Sertralin, Zoloft, Fevarin, Cipralex, Escitalopram), trisykliske antidepressiver (Klomipramin, Anafranil, Surmontil, Sarotex, Noritren, Sinequan) og MAO-hemmere (Moclobemid, Aurorix). Atypiske antidepressiver er Mianserin, Tolvon, Mirtazapin, Remeron, Wellbutrin, Zyban, Efexor, Venlafaxin, Venlix, Edronax, Cymbalta. (nhi.no 1.1.2017 28.11.2013).)

(Anm: Nyreskade forårsaket av legemidler Man bør alltid vurdere legemidler som årsak ved både akutt og kronisk nyreskade. Medikamenter kan forårsake alle former for nyreskade med forskjellige kliniske manifestasjoner og ulik patogenese. Pasientens alder, hydreringsstatus, opprinnelig nyrefunksjon og eventuell aterosklerose påvirker risikoen for legemiddelrelatert nyreskade. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1462-4.)

(Anm: Nyresykdom en stor bidragsyter til hjerterelaterte dødsfall: Studie. Kidney Disease a Big Contributor to Heart-Related Deaths: Study. THURSDAY, April 13, 2017 (HealthDay News) -- Kidney disease is a major cause of heart-related deaths worldwide, a new study reports. Based on data from 188 countries at six time points between 1990 and 2013, the researchers estimated that in 2013, reduced kidney function was associated with 4 percent of deaths worldwide, or 2.2 million deaths. More than half of these deaths (1.2 million) were heart-related, while nearly 1 million were caused by kidney failure, according to the report. (medicinenet.com 13.4.2017).)

(Anm: Fire av ti kreftpasienter får medhold i NPE. (dagensmedisin.no 20.1.2015).)

(Anm: Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv. (– Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG. (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Norsk Pasientskadeerstatning. 14 kvinner døde av feilbehandling. Hvert år får minst 10 brystkreftrammede kvinner forkortet sin levetid på grunn av feilbehandling og mangelfull oppfølging, viser en gjennomgang Norsk Pasientskadeerstatning har gjort av saker de siste fire årene. (aftenposten.no 29.10.2015).)

(Anm: – Komplisert helsevesen fører til rekordmange erstatningssaker. Økningen av pasienter som tror de kan ha fått en skade etter feilbehandling, har vært markant de siste årene. I 2015 mottok Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 5.742 krav om erstatning, noe som er en økning på 10 prosent fra året før.  (nrk.no 17.1.2016).)

(Anm: Sønnen døde etter omskjæring - nå får de erstatning fire år senere. Norsk Pasientskadeerstatning har snudd – nå får foreldrene som mistet barnet sitt etter et omskjæringsinngrep erstatning. (…) De ønsker å gå videre med et sivilt søksmål mot legene.  (aftenposten.no 20.5.2016).)

(Anm: Saksøker sjukehus etter feilbehandling. Familien til Lene Charlotte Johannessen (47) fra Søgne har bestemt seg for å saksøke Sørlandet sykehus for feilbehandling etter at ho døydde av kreft. (…) No seier Sørlandet sykehus til NRK at det er beklageleg når pasientar får diagnose for seint, slik at behandlinga vert forseinka for alvorleg sjuke menneske. (nrk.no 13.9.2016).)

(Anm: Antok at Torfinn Aase (60) hadde senebetennelse - var lungekreft ** 108 lungekreftpasienter fikk erstatning mellom 2012 og 2015 (vg.no 29.10.2016).)

(Anm: Lungekreft blir oversett eller feiltolket. Mange lungekreftpasienter dør for tidlig fordi prøvesvarene blir tolket feil. (…) Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har gått gjennom hvor mange lungekreftpasienter som har fått medhold i sin klage: For perioden 2012–2015 gjaldt det 108 saker. Gjennomgangen viser at mange lungekreftpasienter som klager til NPE, får medhold i at prøvesvarene er feiltolket. (…) For alle kreftsaker er denne grunnen til medhold på 17 prosent. (…) – For lungekreftpasienter derimot er den vanligste årsaken til medhold ikke at pasientene ikke blir utredet (bilder/prøver blir tatt, red.anm.), men at feilen gjøres i tolkningen. Funn blir oversett eller feiltolket, sier Jørstad. (aftenposten.no 22.10.2016).)

- Personskader innen psykiatrien fører sjelden til erstatning

Personskador inom psykiatrin leder sällan till ersättning
Läkartidningen 2008;105:39-41 (8.1.2008)
(...) Medicineringsskador
Enligt Patientskadelagen kan ersättning bli aktuell endast om förskrivning av läkemedel inte har skett enligt föreskrifter och anvisningar och om de uppkomna besvären har ett samband med sådana brister. (...)

Psykofarmaka.
Flera psykofarmaka, särskilt vissa antipsykosmedel, ger ibland mycket stor viktuppgång, även åtföljt av diabetes. (...)

Tandskador. Flera psykofarmaka ger muntorrhet med ökad risk för tandsjukdomar. Sådana skador ersätts inte genom Patientförsäkringen om förskrivningen skett på ett riktigt sätt. (...)

Beroende av bensodiazepiner.
Bensodiazepiner förskrivs fortfarande under långa tider på dåligt vetenskapligt underlag. Risken för utveckling av beroende är väl känd. (...)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- 200 millioner i erstatning for feilmedisinering. (- I 15 prosent av sakene var konsekvensen så alvorlig at pasienten døde, opplyser Norsk pasientskadeerstatning (NPE).)

200 millioner i erstatning for feilmedisinering
nettavisen.no 16.12.2016
I alt 454 pasienter og pårørende har de siste ti årene fått utbetalt til sammen over 200 millioner kroner i erstatning på grunn av feilmedisinering i helsetjenesten.

I 15 prosent av sakene var konsekvensen så alvorlig at pasienten døde, opplyser Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

– Vi ser at feilmedisinering i mange tilfeller har store konsekvenser for pasientene. Å forebygge feilmedisinering vil spare enkeltmennesker for unødige lidelser og samfunnet for store økonomiske kostnader, sier Ida Bukholm, fagsjef for pasientsikkerhet og statistikk i NPE.

Tre typer medisiner utgjør 60 prosent av sakene. Det er blodfortynnende medisiner, antibiotika eller medikamenter som virker på nervesystemet. (©NTB)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

- I 80 prosent av sakene er pasienten feilbehandlet eller har fått feil diagnose

Flere fikk økonomisk erstatning etter behandlingsfeil
aftenposten.no 19.1.2015
Over 1 milliard kroner ble utbetalt i pasientskadeerstatninger i 2014, mer enn noen gang tidligere.
I 80 prosent av sakene er pasienten feilbehandlet eller har fått feil diagnose. Gjennomsnittsutbetalingen er på 750.000 kroner. (…)

Eksempler på pasienter som fikk erstatning etter feilbehandling helsevesenet.

Kreft – forsinket diagnose
En mann ble fulgt opp ved sykehus på grunn av prostatakreft med rolig vekstmønster. Det ble ikke tatt vevsprøveri forbindelse med oppfølgingen. Etter tre år ble det påvist en stor svulst i prostatakjertelen. NPE mener forsinkelse i diagnostikk har ført til økt behandlingsbehov og dårligere prognose.

Bivirkning av p-pille
En ung kvinne brukte p-pillen Microgynon. Hun utviklet hjerneslag re år etter at hun begynte med p-pillen. NPE konkluderte med at dette er en sjelden og alvorlig bivirkning av legemiddelet, og hun har krav på erstatning.

Bivirkning av medisin
Behandling med legemidlene Zyprexa og Trilafon medførte at en mann utviklet skjelving og stivhet. NPE har konkludert med at parkinsonliknende symptomer er en vanlig bivirkning som går tilbake av seg selv når pasienten slutter å ta legemiddelet. (…)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Åtte menn døde av feilbehandling for kreft i kjønnsorganer. – En tragedie for disse mennene og deres pårørende, sier Norsk pasientskadeerstatning. (…) Av de 89 sakene, har åtte menn dødd og 25 av mennene har fått en forverret prognose av sykdommen, som følge av feilbehandlingen. (…) 78 av sakene gjelder prostatakreft. De andre krefttypene er kreft i testikler og penis. (nrk.no 26.11.2015).)

(Anm: Fire pasienter døde etter slankeoperasjon. 25 pasienter i Norge har fått erstatning etter fedmekirurgi de siste årene. Pasientene ble feilbehandlet, og fire av dem døde som følge av operasjonen. (nrk.no 8.12.2015).)

(Anm: Legene overså voksende svulst i fem år: Kreftsyke Aud (62) skal dø fordi hun har blitt feilbehandlet av legene. (…) Hver niende dag blir kreftpasienter i Norge utsatt for så alvorlig feilbehandling at de dør. Enda oftere begås feil som fører til at kreftsyke får dårligere prognoser. Det viser tall fra Norsk Pasientskadeerstatning. (tv2.no 10.7.2016).)

- Det gikk over 30 år før sannsynlig diagnose forelå. Sykehistorien minner oss om hvor viktig det er å stille spørsmål om hvorvidt symptomene oppstår eller blir forverret i arbeidstiden.

En kvinne i 30-årene med hoste, tremor, uro og synsforstyrrelser.
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1233 – 5.
I 1970-årene kontaktet en kvinne som da var i 30-årene lege på grunn av intermitterende luftveisplager, økende tretthet, uro og synsforstyrrelser. Hun utviklet et sammensatt sykdomsbilde med symptomer fra flere organsystemer. Det skulle gå mer enn 30 år før den sannsynlige årsaken til plagene var identifisert. (…)

Pasienten kontaktet en forsker ved Lunds Universitet i Sverige som hadde gjort studier av effekter av kvikksølv i dyreforsøk. Han sendte pasientens MR-bilder til Boston Environmental Hazards Center ved Boston University i USA. En nevrolog der beskrev betydelig frontal atrofi ikke passende med alderen og svak til moderat atrofi i cerebellum.
Pasientens MR-bilder ble vurdert av to eksperter, som uavhengig av hverandre fant betydelig frontal og cerebellær atrofi. Basalganglieforandringene var lite uttalt og ble ikke kommentert ved annen gangs tolkning. Atrofi og basalganglieforandringer er uspesifikke funn, men er påvist hos enkelte kvikksølveksponerte (4).

Oppsummering
Vår pasient hadde akutte arbeidsrelaterte symptomer som er typiske for skadelig eksponering for kvikksølv. Det gikk over 30 år før sannsynlig diagnose forelå. Sykehistorien minner oss om hvor viktig det er å stille spørsmål om hvorvidt symptomene oppstår eller blir forverret i arbeidstiden. Ved mistanke om arbeidsrelaterte symptomer bør det være lav terskel for henvisning til organspesialist for avklaring av diagnosen og til arbeidsmedisinsk vurdering for vurdering av eksponering.

At eksponering for kvikksølv kan gi synsskade, er ikke godt kjent. Testing av fargesyn og undersøkelse hos nevrolog med visuelt fremkalt kortikale potensialer bør gjøres ved mistanke om synsskade hos personer som har vært eksponert for kvikksølv.

For vår pasient kunne trolig kronifisering av symptomene og varig invaliditet vært unngått hvis hun var blitt tatt ut av eksponering tidligere. Selv om bruk av kvikksølv i tannfyllingsmateriale nå er forbudt (fra 2008), kan lignende sykdomsbilder oppstå ved eksponering for andre toksiske substanser, for eksempel bly eller organiske løsemidler. (…) 

(Anm: Kvikksølvforgiftninger (kvikksølv-saken - tannlegeassistenter) (mintankesmie.no).)

- Micah (41) fra Bergen får millionerstatning etter psykiatriskandale

Micah (41) fra Bergen får millionerstatning etter psykiatriskandale
tv2nyhetene.no 12.1.2016
BERGEN (TV 2): Micah Clemence vant en knusende seier i rettssaken mot Pasientskadenemnda

– Det er godt å ha blitt trodd. Det er vanskelig å sette ord på hvor viktig det er. Det er en form for renvasking. Jeg føler ikke at jeg trenger å forklare meg like mye. Det er ikke lenger bare meg som sier dette, men også Bergen tingrett, sier Clemence. (…)

Flere år på tvang
Den sveitsisk-fødte bergenseren har tidligere stått frem hos TV 2 og fortalt om sin erfaring med psykisk helsevesen. Etter at han på 1990-tallet fikk feil diagnose, var han underlagt tvunget psykisk helsevern i nærmere 13 år. 

I en dom fra Bergen tingrett får han medhold på alle punkter, og tilkjennes en erstatning på 3,8 millioner kroner for tapt arbeidsfortjeneste.

I tillegg skal det fastsettes en erstatning for fremtidig inntektstap, men denne tok ikke Bergen tingrett stilling til i dommen. Fremtidstapet blir fastsatt etter at Nav har konkludert om Clemence har rett på uførepensjon eller ikke. (…)

(Anm: Psykiatri-skandalen: – Han var som en analfabet. BERGEN TINGRETT (TV 2): Psykologen som overtok behandlingen av Micah Clemence (40) etter 12 år på institusjon, beskriver et behandlingsapparat som hadde gitt opp. (tv2.no 30.8.2015).)

(Anm: Micah (41) går til krig mot psykiatrien. BERGEN (TV 2): Feildiagnose, feilbehandling og tvangsbruk, er noe av det Micah Oliver Clemence vil sette søkelys på når han møter Pasientskadenemnda i rettssalen mandag. GÅR RETTENS VEI: Micah Clemence (41) tilbake ved turstiene rundt Sandviken sykehus. Han møter Pasientskadenemnda i Bergen tingrett, etter feilbehandling i psykiatrien i flere år. (tv2.no 23.8.2015).)

(Anm: Lagt i belter og feilmedisinert i årevis: Nå er Micah tilbake på sykehuset – for å undervise. BERGEN (TV 2): Torsdag var Micah Clemence tilbake på sykehuset hvor han en gang var tvangsinnlagt, for å undervise om holdninger og tvang. (tv2.no 19.11.2016).)

(Anm: Feilaktig tvangsinnlagt i nesten 13 år: Sykehuset etter psykiatri-skandalen: – Beklagelig! BERGEN (TV 2): Ledelsen ved Sandviken sykehus sier erfaringen til Micah Clemence (41) er beklagelige, og inviterer ham til et møte. – Vi er på god vei, sier Clemence. (…) – Ledelsen ved Psykiatrisk klinikk ønsker å uttrykke at vi synes at det Micah Clemence har opplevd er beklagelig, skriver Bovim i en e-post. (tv2nyhetene.no 14.1.2016).)

- Hva kan være grunnen til at folk ber om erstatning så lenge etter? (- Man må melde saken inn innen tre år etter at man ble klar over at man fikk en skade av behandlingen) (- Hun sier at de fremste forskerne på feltet har en klar teori om at du kan få narkolepsi som følge av Pandemrix-vaksinasjon på et senere tidspunkt, dersom du for eksempel har hatt en infeksjon i ettertid av vaksinen.)

Må sove to ganger i løpet av skoledagen - får ikke erstatning etter vaksine
nrk.no 17.2.2015
Da Olai var to år gammel tok han vaksine mot svineinfluensa, noen år senere fikk han narkolepsi. Likevel får han ingen erstatning. (…)

– Han mangler et våkenhetshormon. Slik andre mennesker ville hatt det når de ikke hadde sovet på et par dager, slik har Olai det permanent, sier pappa Lasse Ødegaard.

Han er ikke i tvil om at vaksinen mot svineinfluensa er årsaken til sønnens sykdom. (…)

Men familien fikk avslag. I likhet med i overkant av 30 andre barn og unge med narkolepsi.

– I Olais tilfelle mener vi at sykdommen utviklet seg for lenge etter at vaksinen ble satt, sier avdelingsdirektør i NPE, Anne-Mette Gulaker. (…)

Kan ikke gi noen sikker grense
For å få erstatning fra NPE skulle Olai fått narkolepsi maks to år etter at vaksinen ble satt.

Men forskere kan ikke slå fast at to år er den endelige «utløpsdatoen».

– Foreløpig kan vi hverken bevise om det er mulig eller ikke, å få narkolepsi senere enn to år etter at vaksinen er satt, sier Stine Knudsen. Hun er nevrolog, ekspert i søvnmedisin og forskningsleder ved Nasjonalt Kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier ved Ullevål.

Hun sier at de fremste forskerne på feltet har en klar teori om at du kan få narkolepsi som følge av Pandemrix-vaksinasjon på et senere tidspunkt, dersom du for eksempel har hatt en infeksjon i ettertid av vaksinen.

– Det kan være slik og mye tyder på at den teorien er riktig, sier Knudsen.

Det er viktig at vi fortsetter med å følge antallet nye tilfeller nøye i årene som kommer, sier forsker og søvnekspert Stine Knudsen. (…)

(Anm: Flere får narkolepsi-erstatning i Sverige. Flere som tidligere har fått avslag, får nå tilsagn om erstatning etter å ha fått narkolepsi. De svenske helsemyndighetene har økt grensen fra åtte til 16 måneder etter at sprøyten med vaksine mot svineinfluensaen var satt. (nrk.no 27.7.2015).)

- Pandemrixstudie: De flesta insjuknar inom två år efter vaccination men ofta lång fördröjning till diagnos

Pandemrixstudie: De flesta insjuknar inom två år efter vaccination men ofta lång fördröjning till diagnos
lakemedelsvarlden.se 30.6.2016
Läkemedelsverket överlämnade idag till Socialdepartementet resultatet av regeringsuppdraget att belysa tidssambandet mellan vaccination av Pandemrix och narkolepsi. Studien visar att de flesta insjuknar inom två år efter vaccination, men att tiden mellan första symtom på narkolepsi till diagnos i patientregistret är lång och med stor variation.

Läkemedelsverket har, på uppdrag av Socialdepartementet, tillsammans med Karolinska Institutet och Uppsala Clinical Research Center genomfört en forskningsstudie för att belysa tidsförhållanden mellan vaccination med Pandemrix och debut av symptom på narkolepsi.

– För att besvara studiens huvudfråga beräknades hur antalet som årligen insjuknar i narkolepsi förändrats under studieperioden bland vaccinerade jämfört med ovaccinerade. Olika sätt att definiera insjuknandetidpunkt har använts, nämligen tidpunkt för första patientrapporterade symptom, första specialistvårdskontakt respektive för diagnos i register, säger Nils Feltelius, ansvarig för forskningsstudien och senior vetenskaplig rådgivare på Läkemedelsverket. (…)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mareritt i våken tilstand. Har du våknet uten at du klarer å bevege deg? Alle kan oppleve søvnparalyse minst én gang i livet. (…) Når hjernen våkner, men kroppen fortsatt er lammet, kalles det for søvnparalyse. Det kan skje et fåtall ganger, eller det kan være en lidelse som følger deg livet gjennom. (…) Norge bestilte 9,4 millioner doser av Pandemrix-vaksinen og har siden 2009 utbetalt totalt 216 millioner kroner i erstatning etter vaksinasjonsprogrammet. Aidana lider i dag av narkolepsi, katapleksi og søvnparalyser. (nrk.no 1.10.2016).)

- Svineinfluensavaksinen: Myndighetenes anbefaling ga bivirkninger: Har betalt 233 millioner i erstatning for svineinfluensavaksinen. (- Nye tall fra NPE viser at de har mottatt hele 686 saker i forbindelse med bivirkninger av svineinfluensavaksinen. Nå har de betalt 214 av totalt 233 millioner kroner i erstatning til pasienter som har utviklet sykdommen narkolepsi i etterkant av vaksinasjonen.)

Svineinfluensavaksinen: Myndighetenes anbefaling ga bivirkninger: Har betalt 233 millioner i erstatning for svineinfluensavaksinen
dagbladet.no 25.11.2016
Tidligere helsedirektør sier at de ikke hadde nok tid eller tilstrekkelig med kunnskap om pandemien og vaksinen.

(Dagbladet): Høsten 2009 anbefalte helsemyndighetene nordmenn å ta vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. Sju år etter har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) betalt 233 millioner kroner i erstatning til pasienter som har fått bivirkninger av vaksinen.

Nye tall fra NPE viser at de har mottatt hele 686 saker i forbindelse med bivirkninger av svineinfluensavaksinen. Nå har de betalt 214 av totalt 233 millioner kroner i erstatning til pasienter som har utviklet sykdommen narkolepsi i etterkant av vaksinasjonen.

Flest klager
Narkolepsi er en sykdom som gir deg unormal trang for søvn, anfall som kan få kroppen til å kollapse og noen ganger hallusinasjoner, ifølge Norsk helseinformatikk. Kommunikasjonsdirektør i NPE, Øydis Ulrikke Castberg, sier at omfanget av erstatninger i etterkant av massevaksinasjonen i årsskiftet 2009/10 skiller seg ut fra andre vaksinasjoner.

- Dette er den vaksinen vi har fått inn flest klager på. Også er denne saken spesiell fordi mange ble vaksinert samtidig, forklarer hun. (…)

(Anm: Må vurdere erstatning etter svineinfluensavaksine på nytt. (…) Tidligere har vi lagt til grunn at voksne som utvikler narkolepsi etter å ha blitt vaksinert, får symptomer innen åtte måneder», skriver Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i en pressemelding. De har mottatt 686 saker som gjelder svineinfluensavaksinen: - 115 fikk medhold - 492 er avslag - 57 saker fortsatt under arbeid - 22 saker er henlagt eller avvist. Tilsammen er det betalt ut 234 millioner kroner i erstatning. (aftenposten.no 25.11.2016).)

- Svineinfluensavaksinen: Har fått 89 millioner i erstatning

Svineinfluensavaksinen: Har fått 89 millioner i erstatning
vg.no 21.4.2014
89 personer har fått erstatning etter å ha tatt vaksinen mot svineinfluensa.

Over fire år etter at den omfattende vaksineringen startet i Norge, kommer det fremdeles inn nye erstatningskrav til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Bare i år har de mottatt 31 saker, og 77 personer venter nå på svar på om de får erstatning eller ikke.

- Man må melde saken inn innen tre år etter at man ble klar over at man fikk en skade av behandlingen. Det kan bety at vi får inn saker også i tiden som kommer, sier Øydis Ulrikke Castberg, kommunikasjonsdirektør i NPE.

- Hva kan være grunnen til at folk ber om erstatning så lenge etter?

- Hos en del av de som har fått medhold så dreier det seg om nevrologiske lidelser. De kan ofte komme gradvis, man kan ha andre forklaringsårsaker til symptomene og det tar kanskje litt tid før man tenker at dette kan ha noe med vaksinen å gjøre. Vi ser ikke bare i disse sakene, men i andre også at det tar litt tid før folk melder fra. Det er ikke det første du tenker på når du blir syk. (...)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

(Anm: Flere får narkolepsi-erstatning i Sverige. Flere som tidligere har fått avslag, får nå tilsagn om erstatning etter å ha fått narkolepsi. De svenske helsemyndighetene har økt grensen fra åtte til 16 måneder etter at sprøyten med vaksine mot svineinfluensaen var satt. (nrk.no 27.7.2015).)

(Anm: Patienterstatningen anerkender 96 pct. af alle skader efter børnevaccination. 171 børn har foreløbig fået erstatning i 177 afgjorte sager om allergiske reaktioner efter Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccinen. Det høje tal vidner ifølge Patienterstatningen om, at allergiske reaktioner anerkendes som en lægemiddelskade. (dagenspharma.dk 6.10.2015).)

(Anm: Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer: Rotavirus, difteri, stivkrampe, kikhoste, infeksjon med Haemophilus influenzae type b (Hib), pneumokokksykdom, poliomyelitt, meslinger, kusma, røde hunder og humant papillomavirus. I tillegg tilbys noen barn vaksine mot tuberkulose og hepatitt B. (fhi.no 18.2.2015).)

- Beviskravet i vaksineskader etter Rt. 2015 s. 1246

Beviskravet i vaksineskader etter Rt. 2015 s. 1246
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 01 / 2016 (Volum 1)
Sammendrag:  Staten har et rent objektivt ansvar for skader voldt av vaksiner, og det gjelder også en legalpresumsjon i skadelidtes favør, jf. smittevernloven § 8-2 og pasientskadeloven §§ 2 og 3. Hvis vaksinen hadde evne til å volde skaden, presumeres det at vaksinen var årsak til skaden med mindre et annet årsaksalternativ er mer sannsynlig. I Rt. 2015 s. 1246 forstod Høyesterett kravet om årsaksevne slik at det måtte være en «praktisk mulighet» for at vaksinen kunne forårsake sykdommen. Muligheten måtte underbygges med medisinsk forskning, men det krevdes ikke allment akseptert medisinsk forskning. Staten påberopte at skadelidte hadde sykdommen i subklinisk form før vaksinen ble satt, men Høyesterett kom til at det ikke var sannsynlighetsovervekt for dette og la til at en subklinisk tilstand ikke var nok til at en skade forelå. Dommen avklarer viktige spørsmål i vaksinesaker; deler av den er også relevant for andre saker. (…)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

- Bare 3 av 10 fikk medhold

Pasienter skadd for nesten én milliard i helsevesenet i fjor
nrk.no 22.1.2014
Norsk pasientskadeerstatning måtte i fjor betale en rekordhøy sum til pasienter som fikk skader i det norske helsevesenet. Ortopedi og kreftbehandling dominerer klagebunken. Erstatninger for private helsetjenester er mer enn doblet på ett år.

Kurven viser veksten i erstatningsutbetalinger fra Norsk pasientskadeerstatsning fra 1988 til 2013.

Til sammen 946 millioner kroner ble utbetalt i erstatning for skader som er oppstått på private og offentlige sykehus, og i primærhelsetjenesten og tannhelsetjenesten i fjor. Det er ny rekord. Over 5000 pasienter og pårørende klaget, men bare 3 av 10 fikk medhold. (...)

(Anm: Legemiddelsaker i Norsk pasientskadeerstatning. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:156 – 60 (22.1.2013).)

- Han er sterkt kritisk til hvordan pasientskadeordningen fungerer

- Jeg gikk til operasjonen på høye hæler, ut derfra i sykebil
dagbladet.no 4.6.2013
Behandlingen på sykehuset gjorde Mai Sandvin invalid. Likevel hevdet staten at hun ikke har krav på erstatning. (...)

Nektet erstatning
Til tross for at det ikke er tvil om at operasjonen er årsak til de enorme helseskadene, avviste både Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda hennes krav om erstatning.

Pasientskadeordningen viste til at komplikasjonen som oppsto er svært sjelden, kanskje så sjelden at den inntreffer i 0,5 prosent av tilfellene eller mindre, men at dette likevel er en risiko som må anses som «akseptabel». (...)

Nå er det bestemt at 61-åringen likevel har krav på erstatning. Hennes advokat, Helge Husebye Haug i advokatfirmaet Norman & co, tok ut stevning og det ble innhentet en ny medisinsk sakkyndigerklæring som viste seg å være god for hennes sak.

Snudde før rettssak
Dermed kastet Pasientskadenemnda kortene og erkjente erstatningsansvar like før saken skulle opp til rettslig behandling. (...)

Likevel ble deres erstatningskrav avvist i to instanser, først hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE), deretter i Pasientskadenemnda. De fleste slår seg til ro med dette og er således sjakk matt, sier advokat Helge Husebye Haug. (...)

Sterkt kritisk
Han er sterkt kritisk til hvordan pasientskadeordningen fungerer.

- Jeg ser det som svært beklagelig at vi har et pasientskadesystem som legger opp til at den skadde skal måtte bevise at svikt eller feil er utført i helsevesenet for at det skal tilkjennes erstatning. Det burde være tilstrekkelig for å få erstatning at pasienten har fått en betydelig tilleggsskade som følge av behandlingen, sier Haug og utdyper: (...)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

– Det minste man må kunne forlange er at en sakkyndig skal være uhildet og habil, sier Eriksson

Lenket til stolen: Andreas Stornes fra Verdal ble lam etter en operasjon
t-a.no 22.8.2013
Andreas (15) nektes erstatning etter feilslått operasjon

Stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp) er rystet over historien og vil nå ta saken opp i Stortinget.

– Han gikk inn på sykehuset, og ble trillet ut i rullestol etter seks måneder. Livet vårt har blitt snudd på hodet, sier pappa Knut Stornes.

LES OGSÅ: Nektes erstatning etter feilslått operasjon

Det var onsdag Trønder-Avisa skrev om saken som stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp) fikk høre om for et halvt års tid siden. Han tok den gang umiddelbart umiddelbart kontakt med familien og har siden fulgt saken tett og hatt innsyn i alle dokumenter. (...)

Han stiller seg også skeptisk til at legen som ble brukt som sakkyndig i saken – og som kom med en vurdering som var tungtveiende for NPEs konklusjon – selv betegner seg som venn av de to legene som opererte.

– Det minste man må kunne forlange er at en sakkyndig skal være uhildet og habil, sier Eriksson. (...)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skadde pasienter redde for inhabile saksbehandlere. (…) Inhabile saksbehandlere? Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter feilbehandling av helsevesenet. Saksbehandlingen er gratis, og dersom du ikke er fornøyd med vedtaket der kan du klage til  Helseklage. (nrk.no 22.11.2016).)

- Man kan spørre seg om ordningen er helt uhildet

Kreftekspert: - Bemerkelsesverdig at den sakkyndige kom til at dette er god pasientbehandling.
dagbladet.no 8.5.2014
FANT SVULST: Da plastikkirurgen fant en kul i brystet til Katarina Pettersen (42), fjernet han den og fortsatte brystforstørrelsesoperasjonen. Det førte til at Pettersen måtte fjerne hele brystet.

Katarina (42) måtte fjerne hele brystet fordi plastikkirurgen fortsatte silikon-operasjonen etter at han fjernet kreftsvulst fra brystet hennes. (...)

- Skal ikke være motpart
Ottestad engasjerer seg i saken på eget initiativ fordi han er kritisk til hvordan NPE har håndtert saken. Kreftlegen har ikke mottatt penger for sitt engasjement.

- Jeg synes det er verdt å diskutere NPEs rolle og hvordan de forvalter sitt mandat. Ordningen skulle forstått at de med mest ekspertise på den aktuelle sykdommen, også bør bli lyttet til og hørt. NPE skal jo ikke være en motpart til pasienten. Man kan spørre seg om ordningen er helt uhildet, sier Lars Ottestad. (...)

- Pasienter får ikke medhold i Høyesterett (- Det er gått system i å la staten vinne.)

Pasienter får ikke medhold i Høyesterett
Steinar Winther Christensen
aftenposten.no 7.7.2015
Pasienterstatning. Det er gått system i å la staten vinne rettssaker.

Høyesterett er 200 år. I festtalene fremheves folkets høye tillit til domstolen, en tillit som formodentlig bygger på domstolens uavhengighet av de motstridende interesser domstolen er satt til å løse. Men hvor langt strekker denne uavhengighet seg? (…)

De siste 25 år før 1988 hadde bare få pasienter fått erstatning for sin skade, enten pasienten gikk til sak eller ikke. Høyesterett behandlet 11 saker også i denne periode. Kun én pasient fikk medhold. I en kronikk i Aftenposten i 1997 kritiserte jeg Høyesterett for denne rettspraksis.

Med de nye regler skulle det ikke lenger være nødvendig å bevise uaktsomhet som grunnlag for ansvar, kun svikt. Dessuten ble det innført en rimelighetsregel dersom det forelå en særlig stor eller uventet skade.

Fra vondt til verre
Mange pasienter får medhold i ting- eller lagmannsretten etter de nye regler, men dette ses ikke i Høyesteretts praksis. Her har det har gått fra vondt til verre. Bortsett fra to dissenser, var alle 11 tap enstemmige. Syv av sakene var vunnet av pasienten i lagmannsretten, men påanket av staten. (…)

Det er gått system i å la staten vinne. Det levner Høyesterett liten ære og ingen tillit fra pasientsiden som vi jo alle tilhører. Uten kanskje å vite det kompromitterer Høyesterett seg selv.

Foreligger et skjult habilitetsproblem? Overstyrer de eldre dommere de yngre som så faller inn i Høyesteretts statsvennlige fold, jfr. den store enstemmighet? Har de skadelidte for få ressurser? Uansett forklaring så har Høyesterett et selvstendig ansvar for rettsanvendelsen.

Høyesteretts rettspolitikk er et demokratisk problem og har i flere av disse saker dømt i strid med lovgivers intensjoner. Høyesterett fortjener neppe på dette område den høye tillit i befolkningen som stortingspresidenten fremholdt i sin tale til Høyesterett 30. juni og professor Sunde angir i sitt bind om Høyesteretts historie.

Veien videre bør være en stortingsmelding og/eller lovendring som tydeliggjør pasientens erstatningsvern og begrenser den statsvennlige lovtolking av Høyesterett som vi hittil har sett. (…)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Juridisk vårløsning. Høyesterett feirer 200-årsjubileum, og er rigget for en rettspolitisk aktivisme som bør påkalle offentlig debatt. MAKT: Høyesterettsjustitiarius Tore Schei har siden 2002 vært landets fjerde mektigste - etter kongen, stortingspresidenten og statsministeren. Det spekuleres på hvem som etterfølger ham når han går av høsten 2016. (dagbladet.no 29.6.2015).)

- Staten har avslått 711 av 829 vaksinesaker de siste ti åra.

Staten har avslått 711 av 829 vaksinesaker de siste ti åra.
dagbladet.no 14.12.2015
Fikk MS etter vaksine som 12-åring og knuste staten i retten. Nå krever forbund ny vurdering av en rekke vaksineavslag.

(Dagbladet): Nylig bestemte et enstemmig Høyesterett at Torbjørn Kiil Karlsen (25) har krav på erstatning etter vaksinen som ga ham MS som tolvåring.

- Dette er en meget viktig og interessant dom som vi mener vil måtte få betydning for et ukjent, men stort antall mennesker som har utviklet sykdom etter vaksinasjoner, sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.

- Høyesterettsavgjørelsen gir meg grunn å tro at staten over svært lang tid på feilaktig juridisk grunnlag har avslått erstatning i slike saker, og forbundet forventer nå at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda (PSN) på eget initiativ gjennomgår og gjenåpner alle liknende saker der man tidligere har avslått erstatningsansvar, legger Oretorp til. (…)

Av de i alt 118 medholdsvedtakene, er hele 108 knyttet til svineinfluensavaksinen Pandemrix. Bare ti skader knyttet til andre typer vaksiner har gitt erstatning. (…)

NPE har ingen planer om å gjenoppta et stort antall vaksinesaker etter Kiil Karlsens seier i Høyesterett. De vil vurdere på nytt 14 tidligere avslag i MMR-vaksinesaker og ytterligere åtte saker hvor MS er den påståtte skadefølgen. (…)

Yngst i Norge
Da Torbjørn Kiil Karlsen fikk diagnosen MS som tolvåring, fikk han beskjed om at han var den yngste i Norge.

I oktober kjempet han i Høyesterett
for retten til erstatning etter skolevaksinen han mente var årsaken til at han utviklet den alvorlige nervesykdommen.

Kort tid etter at Torbjørn Kiil Karlsen som skoleelev ble vaksinert mot kusma, meslinger og røde hunder - MMR-vaksinen - fikk Kiil Karlsen helseproblemer. Han opplevde dobbeltsyn og ble lagt inn på sykehus hvor legene konkluderte med at han har nervesykdommen multippel sklerose (MS).

25-åringens mor, Ann Mari Kiil, forteller at det gikk flere år før de skjønte at sønnens MS-sykdom kunne ha med MMR-vaksinen å gjøre. (…)

(Anm: Vaksiner (mintankesmie.no).)

- Ny svensk registerstudie i Stockholms län av sambandet mellan vaccination med Pandemrix och neurologiska och autoimmuna sjukdomar

Ny svensk registerstudie i Stockholms län av sambandet mellan vaccination med Pandemrix och neurologiska och autoimmuna sjukdomar
lakemedelsverket.se 18.10.2011
Resultaten från en svensk registerstudie i Stockholms läns befolkning visade ingen påverkan på risken att insjukna i Guillain-Barré syndrom, multipel skleros, diabetes typ 1 eller rheumatoid artrit. En liten riskökning för facialispares, paraestesier och inflammatorisk tarmsjukdom noterades bland vaccinerade som tillhörde medicinska riskgrupper. (...)

(Anm: Influenza Virus Affects Intestinal Microbiota and Secondary Salmonella Infection in the Gut through Type I Interferons. Influenza Virus Affects Intestinal Microbiota and Secondary Salmonella Infection in the Gut through Type I Interferons. Abstract. Human influenza viruses replicate almost exclusively in the respiratory tract, yet infected individuals may also develop gastrointestinal symptoms, such as vomiting and diarrhea. However, the molecular mechanisms remain incompletely defined. Using an influenza mouse model, we found that influenza pulmonary infection can significantly alter the intestinal microbiota profile through a mechanism dependent on type I interferons (IFN-Is). Notably, influenza-induced IFN-Is produced in the lungs promote the depletion of obligate anaerobic bacteria and the enrichment of Proteobacteria in the gut, leading to a “dysbiotic” microenvironment. (…) PLoS Pathog 2016;12(5): e1005572.)

(Anm: Mareritt i våken tilstand. Har du våknet uten at du klarer å bevege deg? Alle kan oppleve søvnparalyse minst én gang i livet. (…) Når hjernen våkner, men kroppen fortsatt er lammet, kalles det for søvnparalyse. Det kan skje et fåtall ganger, eller det kan være en lidelse som følger deg livet gjennom. (…) Norge bestilte 9,4 millioner doser av Pandemrix-vaksinen og har siden 2009 utbetalt totalt 216 millioner kroner i erstatning etter vaksinasjonsprogrammet. Aidana lider i dag av narkolepsi, katapleksi og søvnparalyser. (nrk.no 1.10.2016).)

- Advokaten mener det er helt åpenbart feil at en lege ved samme sykehus skal vurdere skadene som kommer som følge av en feiloperasjon utført av en kollega, som ikke vedkjenner seg dette

Janne ble feiloperert – men ble nektet erstatning
tv2.no 21.12.2013
Fikk først avslag på søknaden om ménerstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning. Det var en nær kollega av legen som feilopererte henne som vurderte saken.

– Det har vært både fysisk og psykisk veldig tøft, og jeg prøver å fortrenge en del av det, sier 40 år gamle Janne til TV 2.

For to år siden ble hun operert ved Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen. Det var en bukplastikk-operasjon hun fikk innvilget av helsemessige årsaker. Men så går mye fryktelig galt. På få måneder opereres hun fem ganger.

– Det var fram og tilbake, fram og tilbake, sier Janne. Hun forteller at legen som skulle operere henne sjelden var til stede.

Mener mye er galt
Ifølge advokat Siren Preto har Janne vært utsatt for grov forsømmelse fra både sykehuset og fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Hva sviktet i denne saken?

– For det første er det en kollega som vurderer den medisinske invaliditetsgraden. Denne legen har ikke hatt en samtale med pasienten og har basert det hele på et journalnotat som er over et år gammelt.

Advokaten mener det er helt åpenbart feil at en lege ved samme sykehus skal vurdere skadene som kommer som følge av en feiloperasjon utført av en kollega, som ikke vedkjenner seg dette. Denne personen er inhabil, mener Preto.

Bør NPE revurdere måten de behandler sakene på?

– Helt klart, her må de gå inn å se på sine rutiner og så må de gjøre dette bedre for fremtiden.

Ifølge advokaten er dette et problem som er større enn denne enkeltsaken.

– Vi har flere saker og jeg har også snakket med kolleger som mener at dette er et gjennomgående problem.

En rekke advokatkontor bekrefter overfor TV 2 at de støtter Siren Preto. (...)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

- Pasientskadeordningen fungerer godt? (- Verdens beste pasientskadeordning?)

Verdens beste pasientskadeordning?
Rolf Gunnar Jørstad, direktør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Rose-Marie Christiansen, direktør i Pasientskadenemnda
dagensmedisin.no 17.2.2014
Pasientskadeordningen i Norge er - sammen med tilsvarende ordninger i de andre nordiske landene - unik i verdenssammenheng.

I 2013 var det 25 år siden Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ble opprettet. Målet var å gjøre det enklere for feilbehandlede pasienter å få erstatning. Siden opprettelsen i 1988 har NPE mottatt over 65.000 saker. Mer enn 18.000 pasienter og pårørende er tilkjent erstatning, og det er utbetalt 8,5 milliarder kroner. Disse tallene viser at ordningen bidrar vesentlig til å rette opp økonomiske følger for pasienter som har fått skader etter feilbehandling i helsetjenesten.

I år ligger NPE an til å få inn over 5000 saker og utbetale 900 millioner kroner i erstatninger. Det siste året før ordningen trådte i kraft, mottok forsikringsselskapene rundt 200 saker og utbetalte rundt 12 millioner kroner. (...)

Pasientskadeordningen fungerer godt
Rolf Gunnar Jørstad, direktør for Norsk Pasientskadeerstatning.
dagbladet.no 13.6.2013
PASIENTSKADELOVEN: - Pasientskadeloven gir i utgangspunktet erstatning til de som har vært utsatt for svikt, ikke til alle pasientskader, skriver direktøren for Norsk Pasientskadeerstatning, Rolf Gunnar Jørstad.

Pasientskadeordningen erstatter kun skader som skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp, ikke alle pasientskader.

I Dagbladet går advokat Helge Husebye Haug ut med kritikk av pasientskadeordningen. Han hevder at den ikke fungerer som lovgiverne har ment.Jeg mener at ordningen i all hovedsak fungerer godt. Sist år utbetalte vi over 700 millioner kroner til 1400 pasienter. I mai måned har vi utbetalt 100 millioner kroner i erstatning etter feilbehandling. (...)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

- Ber regjeringen om å gripe inn: - Staten har fått et pressmiddel mot de skadde

Ber regjeringen om å gripe inn: - Staten har fått et pressmiddel mot de skadde
dagbladet.no 7.6.2015
Pasientorganisasjon ber helseministeren og justisministeren om hjelp.

KRITISK: Assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN frir til regjeringen.

(Dagbladet): I brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) ber Personskadeforbundet LTN myndighetene om å «instruere Pasientskadenemnda om å forholde seg til sine egne vedtak når en pasientskadesak bringes inn for domstolene.»

Bakgrunn for dette kravet er en høyesterettskjennelse Dagbladet omtalte onsdag i forrige uke.

Høyesterett har avsagt en kjennelse som kritikerne mener vil føre til at pasientskadde ikke vil tørre å gå rettens vei for å få den erstatningen de mener de har krav på etter feilbehandling i helsevesenet. (…)

(Anm: Personskadeforbundet (LTN) (ltn.no.)

- Høyesterett ber politikerne rydde opp etter sin egen avgjørelse som rammer feilbehandlede pasienter.

Høyesterett ber politikerne rydde opp etter sin egen avgjørelse som rammer feilbehandlede pasienter.
dagbladet.no 27.5.2015
- Temmelig urimelig.

MISFORNØYD: Assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN mener Høyesterett svekker rettssikkerheten til pasientskadde i en ny kjennelse. Foto: Anita Arntzen

(Dagbladet): Høyesterett har avsagt en kjennelse som Personskadeforbundet LTN mener vil føre til at pasientskadde ikke vil tørre å gå rettens vei for å få den erstatningen de mener de har krav på etter feilbehandling i helsevesenet.

- Dette skaper et betydelig rettssikkerhetsproblem for de pasientskadde, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp til Dagbladet.

En gutt (8) fikk godartet, men voksende hjernesvulst i år 2000. Etter behandling og flere operasjoner, er den nå 23 år gamle mannen blitt blind, er plaget av manglende luktesans, har mistet evnen til å kjenne temperaturforskjeller og har hormonforstyrrelser og såkalt ulvehunger. (…)

(Anm: Personskadeforbundet (LTN) (ltn.no.)

- De som ikke har råd til advokat, blir taperne

- De som ikke har råd til advokat, blir taperne
dagbladet.no 13.6.2013
STATEN KASTET KORTENE: Mai Sandvin (61) og Uday Abd (41) fikk store lammelser etter feilbehandling i helsevesenet. Først etter at de selv, ved hjelp av advokat, utredet sakene sine grundigere, snudde pasientskadeordningen og innrømmet erstatningsansvar.

I mange pasientskadesaker sier staten blankt nei til erstatning, men gir seg så fort de møter advokatmotstand.

Det vekker sterke reaksjoner. (...)

(Dagbladet): - Dessverre tror våre folkevalgte at fordi pasientskadeordningen er en offentlig ordning, så sikrer dette både rettssikkerhet og kvalitet. Slik er det dessverre ikke, sier assisterende generalsekretær og seniorrådgiver Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN (Landsforeningen for trafikkskadde).

Tirsdag i forrige uke skrev Dagbladet om Mai Sandvin (61) som ble kraftig invalidisert under en nakkeoperasjon som egentlig skulle gjort henne tilnærmet frisk.

Fredag samme uke skrev Dagbladet om Uday Abd (40) og den altfor sene kreftbehandlingen som har gjort hans liv til et smertehelvete i rullestol.

Sakene deres er blant flere saker advokat Helge Husebye Haug har hatt den seinere tida hvor sykehusbehandling har påført pasientene store nevrologiske skader og hvor Pasientskadenemnda har gitt seg og vedgått erstatningsansvar først etter at det er tatt ut stevning og nye opplysninger i saken er hentet inn.

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Går sammen i kampen mot pasientskadeordningen

Pasientopprøret har eksplodert fra 30 til 135
dagbladet.no 20.2.2014
KJEMPER SAMMEN: 135 norske kvinner og mann står nå sammen i kampen mot pasientskadeordningen.

Feilbehandlet i helsevesenet. Nå krever de å bli hørt og trodd.

(Dagbladet): Mandag 10. februar skrev Dagbladet om 30 norske pasienter som går til felles kamp mot en pasientskadeordning de mener ikke lytter til pasientene og er lite objektiv. (...)

Går sammen i kampen mot pasientskadeordningen
dagbladet.no 10.2.2014
30 kvinner og menn som i årevis har kjempet for erstatning etter feilbehandling i helsevesenet

SAMLET STYRKE: Morten Tollefsen, Roar Magne Norheim, Astri Marie Hansen, Frank Andersen, Tove Veamyhr, Jorun Johansen, Vibeke Brunsell, Elisabeth Severinsen Raade, Cathrine Bruland kjemper alle om erstatning.

(Dagbladet): Nå går de til felles kamp mot en erstatningsordning de mener ikke lytter til pasientene og er lite objektiv.

- I løpet av de årene vi har kjempet for en rettferdig behandling av våre ødelagte liv, har vi gjort oss mange erfaringer. Som pasienter kan vi ikke se at vi blir tilstrekkelig hørt, trodd eller får komme med innspill om hvordan pasientskadeordningen skal fungere. Vi ønsker å bli en kraft ved å samle oss i ei gruppe. For vi er mange som har opplevd det samme i møte med systemet, sier initiativtaker Frank Andersen (43).

Pasientgruppa, som består av til dels kraftig invalidiserte mennesker etter feilbehandling i helsevesenet, har fått ja fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til et møte i slutten av februar. (...)

– Advokaten vår nærmest lo av erstatningssummen

– Advokaten vår nærmest lo av erstatningssummen
nrk.no 13.6.2013
Annika kom til verden på Sykehuset Telemark, der mye gikk galt. Helsevesenet innrømmet feil, og familien fikk erstatning, men den kom med en bismak. (...)

Derfor var gleden stor da helsevesenet innrømmet all skyld og tilkjente familien erstatning etter tre og ett halvt års kamp. (...)

Fikk 800 000 kroner

Men gleden over erstatningen har en bismak. Annika har en rekke behov som allerede har meldt seg, eller kommer til å melde seg når hun vokser til. Derfor trenger familien et hus i et rolig område med alt på en flate.

Merkostnaden i forhold til et vanlig hus på halvannen etasje er forsiktig anslått til 2,4 millioner kroner. Beløpet de har fått er på 800 000.

– Advokaten vår nærmest lo da han ringte, forteller Tommy Flata. (...)

– Nemnda ønsker ikke å kommentere saken før saken er behandlet. Det sier Rose Marie Kristiansen i Pasientskadenemnda til NRK.no. (...)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Jusleksikon Online er et gratis oppslagsverk (…) benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, lærere, næringsliv og offentlig forvaltning m.fl. (jusleksikon.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Kreftsykdommen ble oppdaget for sent

Mathisens familie får kompensasjon
dagbladet.no 19.8.2013
- Kreftsykdommen ble oppdaget for sent.

FÅR ERSTATNING: Jesper Mathisen og hans familie får erstatning etter at farens kreftsykdom ble oppdager for sent.

Familien til avdøde Svein Mathisen får kompensasjon for at kreftsykdommen hans ble oppdaget for sent, skriver Fædrelandsvennen.

«Matta» døde av kreft 27. januar 2011. To og ett halvt år senere får hans etterlatte erstatning for at Røntgensenteret i Kristiansand overså sykdommen hans ved en feil.

Ifølge Norsk pasientskadeerstatning (NPE) kan legetabben ha forkortet livet til den tidligere fotballspilleren og sportsdirektøren i Start. Det er NPE som utbetaler erstatningen til familien.

I tillegg har Mathisen-familien inngått forlik med Røntgensenteret.

- Vi får ikke pappa tilbake. Men det er godt å sette punktum for denne kampen som han startet mens han ennå var i live, sier sønnen Jesper Mathisen til Fædrelandsvennen. (...)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

- Nå er Colosseum-klinikken felt på alle punkter, stikk i strid med kjennelsene fra Norsk Pasientskadeerstatning

Klinikk slurvet: Katarina mistet brystet
nrk.no 21.8.2014
Katarina Ruud Pettersen må leve med et ødelagt bryst og varige smerter etter det som skulle være en enkel silikon-operasjon. Colosseum-klinikken gjorde alvorlige feil før inngrepet, slår Pasientskadenemnda fast. (…

Knusende
Nå er Colosseum-klinikken felt på alle punkter, stikk i strid med kjennelsene fra Norsk Pasientskadeerstatning.

I den ferske kjennelsen slår Pasientklagenemda fast at noen forundersøkelse høyst sannsynlig ikke ble gjennomført, selv om dette er god medisinsk praksis. De mener den svært sannsynlig ville avslørt kulen.

Kulen var fast og relativt stor samtidig som brystet var lite, og kulen ville dermed vært lett å kjenne hvis en undersøkelse var blitt gjennomført.

Endelig mener nemnda at Pettersen burde vært sendt videre til utredning for kreft, men dette forutsatte at kulen ble oppdaget. (…)

(Anm: Fjernet kreft­kul og fortsatte silikon-operasjonen. (dagbladet.no 21.8.2014).)

- Pasienten ble innlagt med hodepine, og utskrevet som blind.

Ble lagt inn på sykehus med hodepine – da 57-åringen ble skrevet ut var han blind
varden.no 14.1.2015
(...) Nå møtes pasienten og Pasientskadenemda i retten for andre gang. Staten nekter å ta ansvaret for at den nå 57 år gamle mannen fikk livet sitt ødelagt mens han lå innlagt på Sykehuset Telemark.Skiensmannen vant fram i Oslo tingrett: Behandlingen han fikk var utilstrekkelig, og årsaken til at han ble blind, fastslår retten. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er dømt til å betale mannen erstatning.

57-åringen er hundre prosent ufør, og vil ha krav på millionbeløp i menerstatning og tapt arbeidsfortjeneste.

Ny runde i retten
Men staten har anket, saken kommer opp igjen for Borgarting lagmannsrett 19. februar.

– Det kunne staten latt være. Dette er en enkeltstående sak som bare gjelder han og ikke vil få presedens for andre, sier mannens prosessfullmektig, advokat Janne Larsen hos Advokatfirmaet Winther Christensen.

– Vi anker fordi vi er uenige i at det er en sammenheng mellom at han ble blind og behandlingen han fikk på sykehuset, sier direktør i Pasientskadenemda, Rose-Marie Christiansen
Mannens pårørende er fortvilet, de trodde de endelig hadde vunnet saken etter tolv års kamp mot NPE og i retten.

57-åringen er i dag både funksjonelt blind, nesten og avhengig av rullestol og rullator etter et senere infarkt. (...)

Opptatt av psykiatri
Trykket i hodet kunne, ifølge retten, ha blitt oppdaget hvis det hadde blitt målt i spinalvæsken.

– Dette burde skjedd allerede under den første innleggelsen, heter det i dommen.

Mannen var innlagt to ganger i januar og februar 2002. Han klaget stadig over dårligere syn.

«Han angir at han ser helt svart på venstre øye», heter i et journalnotat fra siste innleggelse.

Men sykehuset var mest opptatt av psykiatri. I et langt journalnotat like før utskriving er synsproblemer bare nevnt med en setning.

– Det er mulig den psykiatriske vinkling kan ha hindret sykehuset å se alt relevant i den videre behandlingen, heter det i dommen fra Oslo tingrett. (...)

- Mister livet etter datafeil, får 245.000 kroner i erstatning

Mister livet etter datafeil, får 245.000 kroner i erstatning
aftenposten.no 22.3.2014
- Jeg kan ikke si jeg er dødsklar, men jeg er klar for kampen i retten, sier kreftsyke Jack Johnsen og ler litt bittert.

Han føler staten har gitt ham en dødsdom, men mangler ikke galgenhumor av den grunn.

Jack Johnsen, som Aftenposten tidligere har skrevet om anonymisert som «David», saksøker staten for det han mener er «brutal» og «hjerterå» behandling. (...)

Erstatningen: 245.000 kroner
Som offer for feil i det offentlige helsevesenet har han krav på penger fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Johnsen tenkte at disse pengene ville hjelpe ham til et bedre liv den siste tiden. Erstatningsvedtaket slo ham midt i fleisen.

Fordi NPEs sakkyndige lege tror Johnsen sannsynligvis ikke vil leve mer enn to år fra diagnosetidspunktet, bestemte de seg for å gi ham såkalt terminerstatning i stedet for en engangsutbetaling, som er det vanlige.

Les også: «Det er noen ting det nesten ikke går an å beklage engang»

Det betyr at han bare får penger for den tiden som NPE regner er sannsynlig at han kan leve.

De landet på 245.000 kroner for tre og et halvt år. 123.000 kroner for «tapt livsutfoldelse», og 122.000 kroner til diverse utgifter, som hjelp i hverdagen hjemme. (...)

(Anm: Flertall på Stortinget for å endre loven som rammer Jack Johnsen. Kreftsyke Jack Johnsen får mindre i erstatning fordi han snart skal dø. Venstre og KrF støtter nå helseminister Bent Høies (H) initiativ om å endre regelverket. (aftenposten.no 22.3.2014).)

- ME-syke May Britt (39) vant historisk seier mot staten

ME-syke May Britt (39) vant historisk seier mot staten
tv2nyhetene.no 24.10.2013
I 1991 deltok May Britt Hovland i et omstridt vaksineforsøk mot hjernehinnebetennelse. Høyesterett har nå slått fast at hun har krav på erstatning.

VIDEO: Se reportasje om May Britt i videovinduet over.

Det var da May Britt var 17 år gammel at hun deltok i vaksineprosjektet som Høyesterett nå har slått fast gav henne alvorlige helseplager.

1991 ble hun plutselig rammet av kraftige helseplager, som i alle årene siden har sittet fast i kroppen og som ikke er blitt bedre.

– Jeg sover mye og har mye smerte. Jeg får utviklet forkjølelsessymptom og temperatursvingninger, fortalte hun til TV2 i 2011.

Ble kalt hypokonder
De livsødeleggende plagene kom i etterkant av at hun hadde fått vaksine mot hjernehinne-betennelse. Utallige legebesøk endte aldri med noen klar diagnose. Legene ble etter hvert lei av henne – ikke minst han som på denne tiden var hennes fastlege.

– Jeg satt der og prøvde like forbanna å finne et svar, og der jeg fikk beskjed om at «Du er ikke sjuk, May Britt. Du er hypokonder. Kom deg ut av kontoret mitt!» Da var jeg 19 år har Hovland tidligere fortalt. (...)

ME-syk vant over staten i erstatningssak
aftenposten.no 19.6.2013
May Britt Hovland (38) fikk utmattelsessykdommen ME etter å ha deltatt i et vaksineforsøk som barn. Nå har hun fått medhold i lagmannsretten om at hun har krav på erstatning fra Staten. 341 andre har søkt om det samme.

Hovland var én av 180.000 skoleelever som ble vaksinert mot hjernehinnebetennelse i 1988 og 1991. Hun ble raskt syk, og er nå 80 prosent sykmeldt.

Vann fram med anken i lagmannsretten
nrk.no 19.6.2013
May Britt Hovland frå Årdal har kjempa ein lang kamp i retten for å bli trudd. No trur også lagmannsretten på ho og anka frå Staten vert forkasta.

May Britt Hovland vart i 1993 jaga ut av kontoret til fastlegen sin i Årdal med orda «Du er hypokonder»

LES OGSÅ: Vart kalla hypokonder – no kjempar ho i retten

I 2011 vann Hovland i Oslo tingrett, og det vart påvist årsakssamanheng mellom helsetilstanden hennar og ei vaksine ho tok i samband med eit statleg vaksineforsøk mot hjernehinnebetennelse.

Forkasta anken
Pasientskadenemnda vart pålagt å betale May Britt sine sakskostnader på 250.000 kr etter saka i tingretten, men anka dommen til Borgarting lagmannsrett. Forhandlinga blei halde i starten av mai i år.

Lagmannsretten finn forklaringa til Hovland truverdig. Også dei meiner det kan vere ei årsakssamanheng mellom ME-sjukdomen og vaksinen ho tok i 1991.

Hovland har vunne saka over staten og har i utgangspunktet krav på full erstatning for sine sakskostknadar, står det skrive i domen.

Staten ved personskadenemnda må betale 286 589 kroner til Hovland innan to veker frå forkynninga av domen. (...)

Blei sjuk av vaksine
Hovland er opphavleg frå Naddvik i Årdal, men er no busett i Trondheim.

I 1991 fekk den då 17 år gamle May Britt Hovland vaksine gjennom eit statleg vaksineforsøk mot hjernehinnebetennelse som gjekk føre seg i perioden 1988–1994.

Forsøket omfatta om lag 180 000 elevar i ungdomsskulen der 150 00 ungdomar fekk vaksinen. (...)

- NPE urimelig streng?

- Han sier noe helt annet til pasientene sine enn han sa som vitne mot meg i retten
dagbladet.no 19.5.2013
ANKER TIL HØYESTERETT: Nakkeopererte Liv Oddhild Lyng (50) mener behandlingen hun fikk på sykehuset ødela helsa.

Nakkeopererte Liv Lyng mener hun kan bevise at statens legeekspert taler med to tunger.

(Dagbladet): - For meg føles det som om pasientskadeordningen er for leger og helsepersonell og mot pasientene, uttalte Liv Oddhild Lyng (50) til Dagbladet etter at hun hadde tapt kampen mot Pasientskadenemnda i Borgarting lagmannsrett i månedsskiftet mars-april.

Retten bestemte at den nakkeopererte kvinnen ikke har krav på erstatning etter feilslåtte forsøk på gastroskopiundersøkelse på Nordfjord sykehus 6. november 2006.

Nå har Liv Lyng fra Nordfjordeid levert anke til Høyesterett, i håp om at rikets øverste dommere vil behandle saken.

Direktør Rose-Marie Christiansen i Pasientskadenemnda sier til Dagbladet at hun ikke ønsker å kommentere Lyngs anke. (...)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

Slakter Norsk pasientskadeerstatning i fersk undersøkelse
vg.no 3.6.2011
74 prosent av brukerne er kritiske til NPE: Nå foreslår eksperter at erstatningsordningen innfører personlige møter med pasienten.

Misnøye gjennomsyret resultatene i en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Mandag startet VGs serie om feilbehandling og svikt i helsevesenet. Vi kartla 40 personer som har fått livet ødelagt i helsevesenet:

Av de 27 som har fått saken sin ferdig behandlet i NPE, endte halvparten med å anke vedtak eller erstatningssum til en høyere instans. (...)

Rekordmange melder om feilbehandling på norske sykehus
nrk.no 30.5.2011
Feilbehandling eller mangel på behandling som fører til at du lider et økonomisk tap, skal medføre en erstatning. Men to tredeler av dem som mener seg feilbehandlet, får avslag på erstatningssøknaden. (...)

Advokat: Lytter til de sakkyndige, ikke pasienten (...)
(...) – Det er ingen hemmelighet at man lytter til den sakkyndige, legen, i ni av ti saker, sier advokat (H) Steinar Winther Christensen. (...)

– Jeg mener regelverket praktiseres for strengt. Man må i mye større grad enn hittil benytte uavhengige sakkyndige. (...)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Behandles som paria
aftenposten.no 29.5.2011
Mener pasienter har krav på nøytrale sakkyndige oppnevnt av retten

– Det virker av og til som om pasientene blir behandlet som en paria av Pasientskadeerstatningen og -nemnda.

Professor Bjørg Marit Andersen er ikke imponert over det arbeidet Pasientskadenemnda gjør for pasienter som mener at de har krav på erstatning etter feilbehandling.

– Den er jo opprettet for å ivareta pasientenes interesser, da bør den være pasientenes advokat. Pasientene kjenner sin egen sak best, og spesielt når det gjelder sykehusinfeksjoner, så har de veldig ofte rett. Dessverre er det mange som ikke får rett fordi de ikke har ressurser nok til å nå frem, sier Andersen.

Hun kom inn i Geoffrey Trendalls sak som sakkyndig vitne, og snudde en rekke på tre tap i tidligere instanser til enstemmig seier i lagmannsretten. (...)

Har mangelfull tillit til NPE
dagensmedisin.no 10.5.2011
Manglende tillit til saksbehandlingen og utforståelige begrunnelser for avslag er blant tilbakemeldingene i brukerundersøkelsen til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Tre av fire er kritiske til NPE.

Høsten i fjor gjennomførte Norsk pasientskadeerstatning (NPE) en undersøkelse blant erstatningssøkere som har fått ferdigbehandlet sitt erstatningskrav i NPE. Resultatene viser store forbedringsområder.

Under punktet «Utfordringer» står manglende tillit til at saksbehandlingen er løsningsorientert og effektiv. Brukere synes begrunnelsen for utfallet i saken er uforståelig.

Tre av fire pasienter kan beskrives som kritiske til NPE. (...)

- NPE urimelig streng
nrk.no 27.3.2006
Nye tall viser at over 40 prosent av de som taper saken sin i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og som bringer saken inn for retten vinner frem, enten i form av at de får medhold i retten eller ved at NPE inngår forlik.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ble blant annet opprettet for at pasienter som ble skadet i helsevesenet skulle slippe å gå den tunge veien om rettsapparatet.

Strengere enn domstolene
NPE må nå tåle sterk kritikk fra mange advokater som mener de i mange tilfeller tolker regelverket mye strengere enn det domstolene gjør.

NPE praktiserer blant annet en regel som sier at gruppen pasienter som blir skadet fordi diagnosen de får ikke er riktig, ikke nødvendigvis har krav på erstatning.

- Pasientskadenemda har etablert en praksis i henhold til det regelverk vi forvalter om at pasienter ikke får erstatning i tilfeller der diagnostikken har vart i tråd med god medisinsk praksis.

– Dette skjer uavhengig av hvor stor skade pasienten måtte ha fått, sier assisterende direktør i Norsk pasientskadeerstatning Rolf Gunnar Jørstad. (...)

Uavhengig av skyld
Advokat Steinar Winther Christensen som er spesialist i skadeerstatningssaker mener denne tolkningen av regelverket er urimelig streng.

- NPE velger sin egen forståelse av reglene som ikke nødvendigvis er riktig i følge gjeldende rett, sier han.

– Det er fortsatt slik at de tenker skyld, feil og subjektiv svikt for grunnlag til rett til erstatning. Meningen var at denne ordningen skulle være en objektiv erstatningsording med rett til erstatning uavhengig av skyld hos behandlerne.

Ikke nøytral
Christensen får støtte av tidligere Arbeiderpartipolitiker Ane Sofie Tømmerås. Hun satt på Stortinget da pasientskadeloven ble utarbeidet.

Nå er hun blitt advokat og sier at den virkeligheten hun møter i forhold til pasienters krav på erstatning er en annen enn det intensjonen med loven var.

- I innstillinga fra Stortinget står det at man skal fokusere på pasientens skade og at man i praksis skal bygge på en mindre streng uaktsomhetsvurdering enn det som har vært gjort tidligere. Men slik fungerer det dessverre ikke i dag.

– Min opplevelse er at NPE ikke i tilstrekkelig grad er et nøytralt objektiv forvaltningsorgan som skal ivareta pasientenes interesser, men i for stor grad blir oppfattet som en motpart, sier Tømmerås. (...)

Mange klager - fornøyd direktør
aftenposten.no 16.11.2006
Universitetssykehuset Nord-Norge er blant sykehusene som oftest får klager fra pasienter, sett i forhold til antall pasienter. Det liker sykehusdirektøren godt. (...)

- Vi har alltid ligget høyt i andel klager. Det er jeg veldig fornøyd med. Det viser at vi tar dette på alvor. Jeg oppfordrer pasienter til å klage på oss. Når vi ser en ytterligere økning nå, betyr det at vi har lykkes med økt bevissthet rundt dette, sier sykehusdirektør Knut Schrøder, ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. (...)

- Vi ønsker å bli bedre på alt vi gjør. Da må vi vite hva vi gjør feil, sier Schrøder. Han legger til at han selv går inn i samtlige klager sykehuset får på nakken.
- Det undrer meg at antall klager som får medhold ikke er høyere. Det finnes saker hvor Norsk pasientskadeerstatning avviser klagen, hvor jeg mener pasienten burde fått erstatning, sier Schrøder. (...)

- Å plastre med penger

Å plastre med penger
S W Christensen
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1716 (7.8.2012)
Penger kan ikke reparere en skade selv om erstatningsrettens oppgave er å reparere. Men penger hjelper når skaden ruinerer økonomien til pasienten og hans familie.
Gjennom flere tiår har mitt hovedfelt som advokat vært personskadesaker av alle slag, men med særlig interesse for pasientskader. Som ung advokat i Tromsø i slutten av 1970-årene fattet jeg interesse for at pasienter som led skade under behandling, hadde et svakt erstatningsvern. Pasientens ærefrykt og ydmykhet for doktoren den gang var nok større enn i dag og få søkte advokathjelp. Men det var ikke lett å godta at han som gikk på egne bein inn på sykehuset, ble trillet ut i rullestol ved utskrivning - helt uten at noen anså seg ansvarlig for den alvorlige pasientskaden. En forventning om å bli hjulpet endte med det motsatte.

Selv så jeg nok ofte legen som selve «fienden» - feilfri som han gjerne fremsto - godt støttet av sine sakkyndige kolleger når spørsmål om legefeil ble reist. Legene i sin hvite frakk og jeg min sorte kappe. Legens kliniske skjønn var hevet over jusen, noe domstolene stort sett godtok. Men å stå på og forsøke å avdekke uaktsomhet hos legen som årsak til pasientens skade var en nødvendighet for ansvar. Og på pressebenken satt lokalavisen hvis sympati for pasienten nok ofte var gitt. En pågående advokat ble rimeligvis ikke populær i legekretser. (...)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Systemet er håpløst

- Systemet er håpløst
aftenposten.no 30.5.2011
Advokat: Gå til retten

Advokat Helge Husebye Haug har ført en rekke saker mot Pasientskadeerstatningen, og er knallhard i sin dom: – Systemet er håpløst.

Vi har tidligere skrevet om Geoffrey Trendall, som måtte kjempe hardt og lenge for å vinne frem og få sin rett. Han er ikke alene. Advokat Helge Husebye Haug i
advokatfirmaet Norman & Co. mener Trendall snarere er regelen enn unntaket, og at det er urimelig krevende å få erstatning.

– Systemet er håpløst. Med det mener jeg at det ikke følger prinsippene for alminnelig erstatningsrett. Staten lager systemer som tjener staten. Her er prinsippet at skadevolder, utreder, vurderer om det er skjedd noe erstatningspliktig og fastsetter størrelsen på erstatning. Det blir litt som om jeg slår deg ned på gaten, og så skal jeg «avgjøre» hvilke skade som er skjedd og omfanget av ditt tap. Siden nemnda mener den er objektiv og tjener begge parter, nekter den til og med å dekke pasientenes utgifter til en advokat som kan rådgi dem på en vei som de selv aldri før har gått, sier Husebye Haug.

Nemndas yndlinger. Han er ikke i tvil om at systemet bruker og utnytter sin maktposisjon: – Man er for eksempel aldri villig til å drøfte legevalg, et valg som ofte har vgjørende betydning for en saks utfall. På meg virker det som om nemnda bruker sine yndlinger, spesialister som gir de svarene den ønsker, og som derfor får nye ppdrag.
De skriver uttalelser på eget brevpapir, men i praksis fungerer mange av dem som «internleger » for nemnda, sier Haug. Han mener at de pasientene som har ressurser og ork til å gå den lange veien, får en helt annen behandling i retten.

– Ett eksempel er en mann Som mistet synet på det ene øyet. Mens Pasientskadenemnda mente 137 000 kroner var en passende erstatning, økte erstatningenmed2,5 millioner etter at den var brakt frem for Oslo tingrett! Min erfaring er at det i Svært mange saker kan lønne seg å ta saken til retten, sier Haug. – Men det er selvfølgelig lett
ikke sikkert de sakene jeg får, er representative.

Han mener nemnda ofte opptrer smålig og nærmest gjerrig, men at dette ikke handler bare om penger: – Det handler også om tid. Å gå hele veien kan ta fire– fem år. Det er urimelig lenge for folk som er syke og ofte trenger penger, for eksempel til å tilrettelegge boligen sin, sier Hauge.

– En ting er å være kritisk, men finnes det noe alternativ til dagens modell?

Erstatningsrett. – Ja, et system som minner mer om prinsippene som følges i erstatningsretten for øvrig. Det setter i større grad skadelidte i førersetet med blant annet rett til å påvirke legevalget. Det burde også være mulig å bringe en sak raskere til domstolene for å spare den tid det tar å måtte vente på vedtak i to instanser av et orvaltningsorgan som arbeider i sitt eget tempo, uten å ta særlig hensyn til at den skadede har økonomiske problemer og ofte et prekært behov for avklaring, sier Husebye Haug. (...)

- 2011 døde 4500 mennesker unaturlig i Norge

Norsk pasientskadeerstatning: 68 selvmord kunne vært hindret
tv2nyhetene.no 10.7.2012
(...) NPE mener altfor mange får feil behandling i norske helsevesenet. I 2011 døde 4500 mennesker unaturlig i Norge.

68 selvmord kunne vært hindret hvis personene hadde fått rett behandling i helsevesenet mener Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Behandlingssvikt
De siste ti årene har NPE gitt pårørende til 68 personer erstatning etter selvmord, skriver VG. Totalt i samme periode har NPE fått inn 118 saker der pårørende og etterlatte har bedt om en vurdering av om deres slektninger hadde fått riktig behandling.

I over halvparten av sakene mener etaten altså at det har vært behandlingssvikt.

– For å få erstatning må det foreligge behandlings- eller diagnosesvikt i helsetjenesten som har ledet til at pasienten har fått mulighet til å ta sitt eget liv. Eksempler på slik svikt er for dårlig sikring og oppfølging, for dårlig tilsyn og for dårlige vurderinger av selvmordsfare, sier assisterende direktør NPE, Rolf Gunnar Jørstad. (...)

4500 unaturlige dødsfall
På norske sykehus døde 4500 mennesker unaturlig i 2011. Likevel rykket Helsetilsynet ut i kun 14 saker.

Det opprørte leder i Stortingets helsekomité, Bent Høie (H).

– Det underbygger en veldig farlig kultur vi har i helsevesenet, nemlig det at vi ikke er åpne nok for at det skjer feil, sa Høie til TV 2 i april. (...)

- Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda

Pasientskader koster 1,1 milliard årlig
dagensmedisin.no 24.9.2013
Direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning tror utgiftene bare vil øke i årene fremover.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) regner i år med å utbetale 840 millioner kroner i erstatning til pasienter.

I tillegg kommer en regning på 246 millioner kroner, som kostnadene ved å drifte NPE og Pasientskadenemnda. Bare advokatutgiftene beløper seg til 33 millioner kroner. (...)

Knuste staten etter årelang kamp
dagbladet.no 30.6.2011
Retten mener det gikk galt da nakkeopererte Liv Oddhild Lyng (49) ble dopet ned og holdt fast av to sykepleiere. Men staten nekter å godta den knusende dommen.

(Dagbladet): 6. november 2006 våknet Liv Lyng fra bedøvelsen etter en mislykket gastroskopiundersøkelse på Nordfjord sjukehus med sterke smerter, 100 prosent arbeidsufør.

Nå har Oslo tingrett bestemt at den nakkeopererte kvinnen har krav på erstatning fordi sykehusbehandlingen forverret helsa hennes betraktelig.

- Etter avslag hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og i Pasientskadenemnda, føles det veldig godt endelig å bli trodd. Retten fester lit til min forklaring, og legenes sprikende forklaringer er blitt lagt merke til, sier Liv Lyng. (...)

Anker
- Jeg har lest dommen og er uenig i begrunnelsen og konklusjonen retten kommer til. Vi mener det ikke foreligger svikt i helsehjelpen, og at det ikke er årsakssammenheng mellom undersøkelsen og pasientens plager, sier advokat Hans Kristian Sandgrind i Pasientskadenemnda.

- Vi kommer til å anke dommen, sier Sandgrind til Dagbladet.

Dermed må Liv Lyng forberede seg på nye, tøffe tak.

- Ingen ting forundrer meg når det gjelder pasientskadeerstatningen. Man skulle tro at ordningen var til for pasientene, men det virker som om det er motsatt, sier hun til Dagbladet.

Lyngs advokat, Synne Catrin Øren, mener anken er overraskende og skuffende.

- Det er en god og korrekt dom. Jeg hadde håpet at Liv skulle slippe nok en runde i retten. Dommen gjør henne ikke friskere, men den ansvarliggjør sykehuset for skaden hun har fått, sier Øren. (...)

(Anm: Pasientskadenemnda (pasientskadenemnda.no).)

- Hvert år skades 15 000 personer for livet på grunn av feilbehandling og svikt i Helse-Norge

Rekordhøy pasienterstatning i 2011
nrk.no 21.12.2011
Et lite sår på stortåa snudde livet til Ramzan Dossa på hodet. Nå er han avhengig av hjelp til flere av dagliglivets gjøremål og medisinsk sakkyndige har konkludert med at han er 35 prosent varig medisinsk invalid.

Rekordstore utbetalinger for pasientskader i år. Utbetalingene nærmer seg nå milliarden. (...)

Etter uker med stell av såret fikk han høy feber og ble lagt inn – med beskjed om at tåa måtte amputeres. Han fikk gule stafylokokker i såret, og ble feilmedisinert:

– Jeg ble feilmedisinert, og det oppdaget dem etter to til tre måneder. Da var såret så infisert at jeg måtte amputere opp til kneet, sier Dossa. (...)

Staten har betalt 2 milliarder for pasientskader
vg.no 25.6.2011
Norsk pasientskadeerstatning: Kunne vært unngått

De siste fem årene har Staten utbetalt to milliarder kroner for pasientskader som kunne ha vært unngått.

Det viser nytt anslag gjort av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og den norske legelegenden Peter F. Hjort.

- Over 80 prosent av de avgjorte sakene skyldes unødig svikt.

- Det har påført pasienter store lidelser og har medført til 2 milliarder kroner i erstatningsutbetalinger for sykehusskader, som kunne ha vært unngått. Det er tankevekkende, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

Tallene blir presentert i Hjorts siste bok «Uheldige hendelser i helsetjenesten - Pasientfortellinger». (...)

Anslaget: Fem dør hver dag
vg.no 30.5.2011
Pasientombudet i Akershus: - Det er en skandale at det er gjort så lite.

Hver dag dør fem personer som følge av feil gjort av norske leger. Det viser det eneste anslaget som er gjort for helsemyndighetene.

15 000 nordmenn blir hvert år påført skader for livet på sykehus, ifølge et anslag gjort for Helsedepartementet i 2004. Det samme anslaget antar at 2000 personer dør årlig - altså fem mennesker hver eneste dag. (...)

Anslaget ble gjort av legenestor Peter F. Hjort for syv år siden, og er den eneste beregningen som finnes i Norge.

I tillegg kommer behandlingssvikt begått av fastleger, legevakter, i hjemmesykepleien eller ved sykehjemmene.

- Det er en skandale at det er gjort så lite, sier pasientombud og tidligere jurist i helsetilsynet, Knut Fredrik Thorne etter å ha lest saken om Franks og de 39 andre pasienthistoriene VG har kartlagt.

- Hvis det hadde blitt kjent at 2000 dør i trafikken hvert år, så hadde samferdselsministeren fått sparken. Men i helsevesenet møtes disse tallene med et skuldertrekk, sier Thorne. (...)

(Anm: Den forsømte legevakten. Konklusjonen fra akuttutvalget er like klar som den er urovekkende: Landets legevakter har for dårlig kvalitet. (…) Utvalget slår fast at legevakten har for dårlig kvalitet. Legeforeningen har pekt på en rekke bekymringsfulle trekk ved landets legevakter over tid, som problemer med rekruttering, lange avstander, dårlig utstyr og lav bemanning. (nrk.no 30.12.2015).)

Helseministeren: - Gjør et enormt inntrykk
vg.no 30.5.2011
(VG Nett) Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen innrømmer at det er mye unødvendig lidelse i det norske helsevesenet.

I dag presenterer VG historien om Peter Franks, og 39 andre som har fått livet ødelagt av legetabber.

OVERSIKT: 40 liv ødelagt - les historiene og se bilder og filmer

- Det gjør et enormt inntrykk på meg å lese disse historiene, slik jeg er sikker på at det vil gjøre for de fleste andre. Jeg får enda større grunn til å gjøre det jeg kan for at det blir mindre feilbehandling, sier Strøm-Erichsen til VG Nett.

15 000 nordmenn blir hvert år påført skader for livet på sykehus, ifølge et anslag gjort for Helsedepartementet. Det samme anslaget viser at 2000 personer dør hvert år - altså fem mennesker hver eneste dag.

- Det er veldig høye og alvorlige tall, beregnet ut i fra internasjonale anslag. Vi jobber nå med å få på plass norske tall som vil gi oss bedre oversikt over pasientsikkerheten ved norske sykehus, opplyser statsråden. (...)

Disse ble ødelagt i helsevesenet
vg.no 30.5.2011
Hvert år skades 15 000 personer for livet på grunn av feilbehandling og svikt i Helse-Norge. Ifølge helsevesenet kunne halvparten av feilene vært unngått. VG har kartlagt historien til 40 mennesker som har fått livet ødelagt av det norske helsevesenet. (...)

- 7000 sykehusdødsfall kan ikke forklares

- 7000 sykehusdødsfall kan ikke forklares
vg.no 1.6.2011
** Gjennomgår tusenvis av dødsfall
** Utelukker ikke feilbehandling

(VG Nett) Thorstein Moen (60) døde etter en sykehustabbe. Nå stiller forskere spørsmålstegn ved 7000 sykehusdødsfall i Norge.

Dødeligheten måles nå ved alle landets sykehus - og i den forbindelse har forskere oppdaget at langt flere mister livet ved enkelte av institusjonene.

Det tas hensyn til at det behandles ulike typer pasienter ved de forskjellige sykehusene. Derfor er variasjonen overraskende.

- Dersom alle sykehusene hadde like lave tall som den fjerdedelen som kommer best ut, ville 7000 færre dødd per år, sier direktør Geir Bukholm ved Kunnskapssenteret til VG. (...)

- Kan vi stole på pasienters rapporter av uheldige hendelser?

Can We Rely on Patients' Reports of Adverse Events? (Kan vi stole på pasienters rapporter av uheldige hendelser?)
Med Care. 2011 Jun 2. [Epub ahead of print]
BACKGROUND: Evidence suggests that patients can report a variety of adverse events (AEs) not captured by traditional methods such as a chart review. Little is known, however, about whether patient reports are useful for measuring patient safety.

OBJECTIVES: To examine the degree to which physician reviewers agreed that patient reports of "negative effects" constituted AEs, and to identify questionnaire items that affected reviewers' judgments. (...)

CONCLUSIONS: Many patients were able to identify care-related AEs. Patient responses to questions about the sequelae of the events provided limited additional information for physicians to use in gauging the presence and severity of the event. Patient reports complement other incident-detection methods by providing information that is credible and unavailable from other sources. (...)

- Erstatning etter rimelighetsregelen

Får erstatning etter fem års kamp
vg.no 6.9.2010
Legen kalte Ole Johans begynnende blodforgiftning for «forkjølelse». Senere mistet han begge beina, åtte fingre og ble hjerneskadet. (...)

Hjelpesvikt
I november 2005 meldte Arnestad krav til Norsk pasientskadeerstatning, men kravet ble avslått fordi de mente at legens håndtering av pasienten var i samsvar med «alminnelige medisinske retningslinjer». Avslaget ble påklaget Pasientskadenemnda, som valgte å støtte Norsk pasientskadeerstatnings avslag.

I mai 2009 reiste Arnestad sak mot nemnda, men i oktober samme år ble de frifunnet i Sør-Gudbrandsdal tingrett. Saken ble da anket til Eidsivating lagmannsrett, hvor Arnestad fikk medhold fra samtlige tre dommere.

- I dommen konkluderer lagmannsretten med at det foreligger svikt i den helsehjelpen Arnestad fikk, fordi legen burde ha oppdaget at han hadde pneumokokkinfeksjon. Samtlige tre dommerne er enige om at han har krav på erstatning, men på ulikt grunnlag, sier advokat Thorsteinn Skansbo, som har bistått Arnestad.

Måtte flytte
Mens to av dommerne mener at Arnestad ble feilbehandlet, mener den tredje dommeren at det ikke foreligger feilbehandling, men at skaden likevel er så stor at Arnestad har krav på erstatning etter rimelighetsregelen.

- Det at lagmannsretten også gir medhold i kravet etter rimelighetsregelen er spesielt gledelig. Her har Pasientskadenemnda med hud og hår kjempet mot pasientens interesse og lovgivers vilje. I forhold til dette spørsmålet er denne dommen prinsipielt viktig for norske pasienters rettigheter, sier advokaten. (...)

- Mann får seks millioner for unødvendige rotfyllinger

Mann får seks millioner for unødvendige rotfyllinger
na24.no 9.12.2013
SAFTIG ERSTATNING: Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har tilkjent mann seks millioner kroner i erstatning etter unødvendige rotfyllinger.

En mann i 40-årene gikk til tannlegen med vondt i kjeven og endte opp med å få rotfylt seks tenner. Mannen fikk i høst 6 millioner kroner i erstatning.

Først ble én av tennene rotfylt fordi den ikke var ferdig behandlet. Da mannen kom tilbake uten at smertene hadde forsvunnet, valgte tannlegen å rotfylle fem tenner til i samme område av munnen basert på antakelsen om at årsaken var infeksjon, skriver VG,ifølge NTB.

Den massive rotfyllingen hjalp imidlertid ikke på kjevesmertene. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mener tannlegen burde vurdert andre tester istedenfor å rotfylle, og har tilkjent mannen seks millioner kroner i erstatning, den høyeste erstatningssummen for tannlegebehandling noen gang. (...)

NPE peker på at den massive rotfyllingen ikke hjalp mannen, og mener tannlegen sviktet fordi pasienten fikk utført rotfyllingene over svært kort tid. Smertene ble også verre og verre i behandlingsforløpet. Senere ble det påvist at smertene stammet fra skade eller sykdom i nervesystemet. (...)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.) (nrk.no 13.5.2011).)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2016).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).)

(Anm: Klagestorm mot private helsetjenester. Norsk pasientskadeerstatning får inn flere klager på private helsetjenester. De fleste klager på tannlegen. (…) En ny rapport som NPE har utarbeidet om private helsetjenester, viser at etaten har mottatt 3113 saker som gjelder behandling i privat helsetjeneste mellom 2009 og 2015. (…) Tannleger og tannlegespesialister utgjør 54 prosent av sakene. 17 prosent av sakene gjelder kirurger. (tv2.no 10.5.2016).)

(Anm: Rekordhøye tannlegeerstatninger. I fjor fikk 175 personer erstatning etter dårlig behandling hos norske tannleger. Over 15 millioner kroner ble utbetalt til misfornøyde pasienter. (…) Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlet i 2016 til sammen 373 erstatningskrav fra folk som var misfornøyde med tannlegen sin. I 175 av sakene fikk klagerne medhold, noe som tilsvarer 47 prosent, melder P4. (hegnar.no 6.3.2017).)

- Disse hisser på seg flest misfornøyde

Disse hisser på seg flest misfornøyde
dagbladet.no 11.4.2012
474 har klaget på tannlegebehandling de tre siste åra. Nær halvparten har fått medhold.

(Dagbladet): Privat helsetjeneste ble innlemmet i pasientskadeordningen fra 1. januar 2009. Dette innebærer at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er ansvarlig for alle pasientskader i Norge, uansett om skaden har skjedd i privat eller offentlig helsetjeneste.

Nå har NPE utarbeidet en rapport over saksantall, utvikling og utbetalinger de tre første årene privat sektor har vært en del av ordningen.

Av rapporten går det fram at det har vært flest klager etter tannbehandling. Disse sakene utgjør omtrent halvparten av alle sakene fra privat helsetjeneste som NPE har fått på sitt bord i treårsperioden 2009 til 2011.

- Så langt har vi størst materiale knyttet til tannbehandling. Jeg har merket meg at det forekommer mange tilfeller av dårlig journalføring og at mange journaler er ført i strid med journalforskriften, uttaler direktør Erling Breivik på NPEs hjemmeside. (...)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han. (…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft.) (nrk.no 13.5.2011).)

(Anm: Top Problems in Your Mouth (webmd.com 2016).)

(Anm: Does Inflammation Harm Your Health? (webmd.com 30.3.2015).)

- 600 erstatningskrav etter privat helsebehandling

600 erstatningskrav etter privat helsebehandling
dn.no 21.12.2010
De siste to årene har over 600 pasienter søkt erstatning etter behandling i private helsetjenester. Omtrent halvparten av klagene gjelder tannlegebehandling.

Siden januar ifjor er det betalt ut 1,7 millioner kroner etter skader pasienter har fått hos tannleger. 91.000 kroner har gått til erstatninger etter skader utført av kirurg, mens det er utbetalt 159.000 kroner for behandling hos andre legespesialister.

Strømmer inn
Fra 1. januar ifjor ble pasientskadeloven endret slik at Norsk pasientskadeerstatning også er ansvarlig for skader i den private helsetjenesten. Siden da har erstatningskravene strømmet inn.

Totalt har Norsk pasientskadeerstatning mottatt 609 erstatningskrav etter behandling i privat helsetjeneste. 283 av kravene gjelder skader etter tannlegebehandling. Hittil har 134 fått avslag, mens 59 har fått medhold i kravet sitt. (...)

- NPE krever at det må gå fram av pasientenes legejournaler at de ble syke åtte uker innen at de fikk vaksinen

Over 300 nordmenn mener de er vaksineskadde
tv2nyhetene.no 30.9.2011
– Ikke gi opp, sier talsperson for ME-pasienter til de som mener at vaksinen mot hjernehinnebetennelse ga dem bivirkninger.

Pasientskadeforsikringen vil fortsette kampen mot ME-syke som hevder å ha blitt syke etter et vaksineeksperiment på begynnelsen av 90-tallet.

Nå slår ME-pasientenes interesseorganisasjon alarm om et helsevesen som overser plagene deres.

– Veldig tøft å leve med
Generalsekretær Anette Gilje i ME-forbundet sier til TV 2 Nyhetskanalen at det å ikke få hjelp, er noe av det vondeste og det mest såreste man kan oppleve når man er skikkelig dårlig og ber om hjelp.

Gilje og forbundet kjemper en langvarig kamp, ikke bare mot sykdom og smerter, men også mot helsevesenet og Norsk pasientskadeerstatning, som hun mener lukker øynene for ME-pasientenes plager.

– Det er veldig tøft å leve med, og pasientene er veldig syke. De trenger hjelp, og de som kan hjelpe lukker ørene for hvordan det står til og kaster dem ut av kontorene, sier Gilje.

Etter statens vaksineeksperiment har forbundet jevnlig mottatt klager fra personer som hevder at vaksinen de fikk den gangen gjorde dem syke.
Onsdag fortalte TV 2 om ME-pasienten May Britt, som ble den første som fikk domstolen til å tro på at det er en sammenheng mellom eksperimentet og sykdommen.

LES OGSÅ: Ble stemplet som hypokonder - fikk erstatning etter 20 år

Pasientskadenemnda mener fortsatt at det ikke er tilfelle.

– Det er jeg rett og slett ikke enig i. Det er mange, mange tvilsomme spørsmål i denne saken, sier direktør i nemnda, Rose-Marie Christiansen.
Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Forstår skepsis
Avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til TV 2 Nyhetskanalen torsdag at han forstår at folk kan bli skeptiske etter å ha hørt om May Britts og andres kamp for å bli trodd.

– Det forstår jeg veldig godt. Vi har i Norge et system med et uavhengig organ - Norsk pasientskadeerstatning - som skal se på disse sakene.

De er uavhengige både fra Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk. Der får de som har bivirkninger en uavhengig behandling, sier Madsen.

Etter at TV 2 i 2008 viste en dokumentar om at flere hundre kan ha blitt syke av vaksinen, er i dag tallet på innmeldte saker til Norsk pasientskadeerstatning kommet opp i 331.

Av disse har bare én person fått medhold og utbetalt erstatning. (...)

May Britt ble stemplet som hypokonder – 20 år senere får hun erstatning
tv2nyhetene.no 28.9.2011
Som første ME-pasient har hun vunnet fram i retten med krav om erstatning etter omstridt vaksineforsøk. (...)

Vaksineforsøk
De livsødeleggende plagene kom i etterkant av at hun hadde fått vaksine mot hjernehinne-betennelse. Utallige legebesøk endte aldri med noen klar diagnose. Legene ble etter hvert lei av henne – ikke minst han som på denne tiden var hennes fastlege.

– Jeg satt der og prøvde like forbanna å finne et svar, og der jeg fikk beskjed om at «Du er ikke sjuk, May Britt. Du er hypokonder. Kom deg ut av kontoret mitt!» Da var jeg 19 år.

Først i 2006, etter 15 år, ble det slått fast at hun lider av kronisk utmattelsessyndrom, ME. Likevel fattet Norsk pasientskadeerstatning (NPE) vedtak året etter der de slo fast at Hovland ikke hadde krav på erstatning. (...)

Ble syke av vaksine
nrk.no 22.10.2007
Men ingen av pasientene har fått erstatning. (...)

NPE krever at det må gå fram av pasientenes legejournaler at de ble syke åtte uker innen at de fikk vaksinen.

SE: Ingen erstatning etter vaksineforsøk (...)

- Mange kan blir gradvis syke over lengre tid enn åtte uker etter en vaksine, og NPEs grense derfor er meningsløs, sier professor og ekspert på Kronisk utmattelsessyndrom, Birgitta Evengård ved Karolinska sjukhuset i Stockholm. (...)

Eldre får oftest medhold i pasientskadesaker
dagensmedisin.no 28.6.2011
Medholdsandelen i pasientskadesaker for pasienter over 80 år er i gjennom på 47 prosent. Det er 12 prosentpoeng mer enn den generelle andelen som får medhold.

Det viser ny statistikk fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som har sammenfattet data for de regionale helseforetakene i perioden 2006 til 2010.

Svikt i behandling
Den generelle medholdsandelen ved pasientskadesaker var i denne perioden på 35 prosent. For aldersgruppen over 65 år var den 41 prosent, og på hele 47 prosent for pasienter over 80 år.

Som for aldersgruppen 30-64 år, er det også hos de over 65 år svikt i behandlingen som er viktigste medholdsårsak. Dette er grunnen til medhold i 53 prosent av sakene. Smitte og infeksjon utgjør 20 prosent av medholdssakene, mens svikt i diagnostikk står for 17 prosent. (...)

– Nektes erstatning

Ble operert av uskikket kirurg – nektes erstatning
tv2nyhetene.no 19.11.2010
Wibeke Sørgård Jenssen havnet i rullestol: – Hvordan kunne han få holde på?

Wibeke Sørgård Jenssen ble invalid etter en operasjon for ryggprolaps ved St. Olavs hospital i Trondheim i 2004.

– Jeg våknet opp og var veldig glad. Tenkte at «nå er det over». Men så oppdaget jeg at jeg ikke greide å bevege venstre fot. Den var delvis lammet, forteller hun til TV 2 Nyhetene.

Mangelfull journal
Norsk pasientskadeerstatning vil ikke gi Wibeke erstatning for feiloperasjonenr. De mener hennes smertefulle, ødelagte tilstand ikke beviselig er et resultat av dårlig håndverk fra kirurgen.

Lammelsene Wibeke fikk etter operasjonen, ble nemlig aldri journalført av kirurgen, får TV 2 Nyhetene opplyst fra en kilde på sykehuset. (...)

- Feilbehandling av kreftpasienter

160 kreftsyke døde da helsevesenet sviktet
vg.no 22.12.2012
De siste fem årene har minst 160 pasienter dødd her i landet fordi de fikk for sen eller feil kreftbehandling, ifølge Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Norsk pasientskadeerstatning har gitt erstatning i hele 847 kreftsaker de siste fem årene. I 160 tilfeller mistet pasienten livet, skriver VG.

Til sammen har pasientene og deres pårørende fått over 500 millioner i erstatning. (...)

Mange fikk kreftdiagnose for sent
aftenposten.no 22.5.2011
For dårlig utredning og oppfølging forkorter levetiden for mange kreftpasienter. Det viser en oversikt fra Norsk pasientskadeerstatning.

Mellom 2001 og 2009 søkte 482 pasienter med kreft i fordøyelsesorganene om erstatning etter behandlingen de har fått i det norske helsevesenet, skriver Dagbladet. 180 av dem, eller 37 prosent, fikk medhold, viser nye tall fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

– Vår gjennomgang viser at utilstrekkelig utredning og manglende evne til å følge opp faresignaler leder til at kreftdiagnoser blir stilt for sent, sier direktør Erling B. Breivik i NPE.

NPE har til sammen utbetalt 70 millioner kroner i erstatning til kreftpasientene. I halvparten av medholdssakene er det svikt i diagnostikk som ligger til grunn for erstatningskravet. (© NTB)

Diagnoseslurv dreper norske kreftpasienter
dagbladeat.no 22.5.2011
Forkorter levetida og gir dem mindre sjanse for å overleve sykdommen.

(Dagbladet): - Vår gjennomgang viser at utilstrekkelig utredning og manglende evne til å følge opp faresignaler leder til at kreftdiagnoser blir stilt for seint, sier direktør Erling B. Breivik i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

482 klager
Mellom 2001 og 2009 søkte 482 pasienter med kreft i fordøyelsesorganene om erstatning etter behandlingen de har fått i det norske helsevesenet.

Kreft i fordøyelsesorganene omfatter endetarmskreft, tykktarmskreft, kreft i magesekken, bukspyttkjertelkreft, spiserørskreft, tynntarmskreft, leverkreft og kreft i galleblæra.

Ferske tall fra NPE viser at 180 kreftsyke, eller 37 prosent av erstatningssøkerne, fikk medhold etter saksbehandling. NPE har til sammen betalt ut 70 millioner kroner i erstatning. Den høyeste enkeltutbetalingen er på over fire millioner kroner.

NPE har eksempler på flere alvorlige tilfeller som burde kunne vært unngått med bedre rutiner og større årvåkenhet fra helsetjenesten. I halvparten av medholdssakene er det svikt i diagnostikk som utløser pasientenes erstatningskrav. (...)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

62 kreftpasienter døde etter feilbehandling
dagbladet.no 3.7.2010
Ifølge tall fra Norsk pasientskadeerstatning.

De siste seks årene har 62 personer med kreft dødd som følge av feilbehandling og dårlig oppfølging ved norske sykehus, ifølge tall fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

NPE har utarbeidet en oversikt for VG over personer som har fått tilkjent erstatning etter påviste feil i sykehusets behandling.

- Svikt ved diagnostisering har medført til dels meget alvorlige konsekvenser for pasientene, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning. (...)

Totalt betalte NPE ut nær 758 millioner til norske pasienter i fjor. Én av tre klagere fikk medhold. (...)

Ødelagt for livet av kreft-behandlingen han fikk som baby
dagbladet.no 26.9.2008
(...) - 20-årsregelen er i utgangspunktet absolutt. Det gjelder imidlertid en unntaksregel fra denne bestemmelsen, og det er denne unntaksregelen tingretten mente kom til anvendelse i denne saken, sier direktør Rose-Marie Christiansen i Pasientskadenemnda og utdyper:

- I unntaksbestemmelsen ligger at dersom sykehuset kan bebreides for at pasienten ikke ble gitt informasjon om at behandlingen var feil før utløpet av 20-årsfristen, kan 20 årsfristen settes til side, forklarer Christiansen.

Og i denne saker har sykehuset gjort grove feil. (...)

- Som det går frem av nye sakkyndighetsvurderinger i denne saken, var det ikke riktig av sykehuset å gi strålebehandling. Strålebehandlingen skulle ikke ha funnet sted. Vi kom på denne bakgrunn til at vi ikke ønsket å anke saken inn for lagmannsretten, sier direktøren.

Rose-Marie Christiansen påpeker at det generelt sett skal mye til for å komme forbi hovedregelen om foreldelsesfrist på 20 år. (...)

Fikk medhold i Høyesterett
vg.no 1.3.2008
En pasient som fikk alvorlige senskader under kreftbehandling, vant frem i lagmannsretten. Men staten anket – og fikk medhold. Bare en gang før har Staten ved Pasientskadenemnda hatt en sak helt frem til Høyesterett. (...)

(Anm: Norges Høyesterett - Dom. Pasientskadeserstatning. DATO: 2008-02-11. (lovdata.no).)

Sterkt stråleskadet til høyesterett
aftenposten.no 18.6.2007
Må en kreftpasient tåle ”helt uakseptable behandlingsskader” uten krav på erstatning, fordi diagnosen er livstruende? Dette prinsipielle spørsmålet skal Høyesterett ta stilling til. (...)

Kreftskader overses
aftenposten.no 18.6.2007
70 prosent av bivirkningene etter kreftbehandling rapporteres ikke.

En stor del av skadene etter kreftbehandling blir aldri rapportert. Inntil 70 prosent av bivirkningene utelates når tradisjonelle bivirkningsrapporter skrives, viser en amerikansk undersøkelse. (…)

En rekke bivirkninger blir direkte oversett og dermed ikke rapportert, viser undersøkelsen gjengitt i siste utgave av forskningstidsskriftet Lancet Oncology (http://oncology.thelancet.com). (...)

TAME: development of a new method for summarising adverse events of cancer treatment by the Radiation Therapy Oncology Group
Lancet Oncol. 2007 May 30; [Epub ahead of print]
(...) INTERPRETATION: Traditional methods for summarising adverse events systematically exclude important data, giving an inaccurate impression of the toxicity burden in complex multimodality trials. By contrast, T values use data on all high-grade adverse events. T values are proportional to the intensity of treatment, showing a 500% increase between treatment groups in acute toxicity burden in RTOG trials of head and neck cancer done during this study interval. TAME reporting provides a concise and uniform method to compare relative risk among treatment options. Future studies should include testing the performance of the TAME system in additional datasets (from different research organisations and disease sites), prospective correlation of TAME endpoints with predefined outcome measures, and assessment of its usefulness in clinical decision making. (...)

Stråleskadet vant etter syv år
aftenposten.no 29.5.2007
Lars Wetten (26) smiler igjen. Etter syv års kamp for å få erstatning etter store stråleskader, har han vunnet over Pasientskadenemnda i retten. (...)

Avslag på avslag.
I 2000 søkte han Norsk pasientskadeerstatning om erstatning for skadene som han mener skyldtes for voldsom behandling. Svaret var nei. To ganger anket han til Pasientskadenemnda og ba den omgjøre vedtaket, men fikk avslag både i 2002 og 2004. Da bestemte han seg for å gå rettens vei, og anla sivilt søksmål mot Pasientskadenemnda, men tapte i tingretten. (...)

Viktig dom.
- Hvis pasientskadeloven skal ha noen mening, må Lars vinne frem med sitt krav. Dette er en stor personlig seier for ham, mener advokat Nina Reiersen, som har ført saken for Wetten.

Hun mener dommen er svært viktig for alvorlig kreftsyke generelt:
- Noen ganger må man akseptere skader når det står mellom liv og kanskje død. Men det går en grense for hva man skal akseptere. Dommen viser at man går i riktig retning i det erstatningsmessige vernet, sier Reiersen. (...)

- For mye stråling
aftenposten.no 25.11.2005
Legene er enige om at svært få overlever den livstruende kreftformen Lars Wetten fikk. (...)

Store doser.
Legen som behandlet Wetten på Radiumhospitalet er spesialist på akkurat denne kreftformen. I retten fortalte han hvordan han fortløpende gjorde vurderinger av hva han mente var nødvendig for å kurere kreften og redde Lars' liv. Den medisinske sakkyndige konkluderte likevel med at han aldri ville gitt så store doser fordi han som øre-, nese- og halsspesialist vet hvor kritisk sårbar hode- og halsregionen er for stråling. Overlege Johan Tausjø på Radiumhospitalets egen øre-, nese- og halsavdeling er enig i dette.

- Dosen er det doble av hva jeg ville gitt, selv når jeg visste at sannsynligheten for helbredelse var veldig liten, sa Lewin. Han mente skadene var helt uakseptable, og viste til at han aldri noensinne har sett tilsvarende skader. (...)

Livreddende.
Advokat Ivar Holst som representerte Pasientskadenemnda avviste at Tausjøs uttalelser bragte noe nytt inn i saken. Han viste til det faktum at få overlever denne kreftformen selv med aggressiv behandling, og at behandlingen derfor måtte regnes som adekvat, selv med skadene som oppsto.

- For Lars Wetten var det livreddende behandling, sa Holst som la ned påstand om at avslaget skal stå.

Oslo Tingretts oppgave er å ta stilling til om Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er ansvarlig for skadene Lars Wetten er påført. Dom i saken faller like før jul. (...)

Får ingen erstatning
aftenposten.no 24.11.2005
Behandlingen gjorde Lars Wetten kreftfri, men gjorde ham også blind på et øye. 25-åringen kan heller ikke snakke, spise eller puste som andre. (...)

I går var første dag av saken Lars Wetten har anlagt mot Pasientskadenemnda. Etter avslag fra Norsk pasientskadeerstatning i 2001 - og to avslag i Nemnda om å få vedtaket omgjort og vurdert på nytt i 2002 og 2004 - går han nå rettens vei. (...)

- Hva skal man med Norsk pasientskadeerstatning hvis ikke Lars får oppreisning? spør mor Sølvi Wetten. (...)

- Kreftskader overses

Fikk medhold i Høyesterett
vg.no 1.3.2008
En pasient som fikk alvorlige senskader under kreftbehandling, vant frem i lagmannsretten. Men staten anket – og fikk medhold. Bare en gang før har Staten ved Pasientskadenemnda hatt en sak helt frem til Høyesterett. (...)

(Anm: Norges Høyesterett - Dom. Pasientskadeserstatning. DATO: 2008-02-11. (lovdata.no).)

Sterkt stråleskadet til høyesterett
aftenposten.no 18.6.2007
Må en kreftpasient tåle ”helt uakseptable behandlingsskader” uten krav på erstatning, fordi diagnosen er livstruende? Dette prinsipielle spørsmålet skal Høyesterett ta stilling til. (...)

Kreftskader overses
aftenposten.no 18.6.2007
70 prosent av bivirkningene etter kreftbehandling rapporteres ikke.

En stor del av skadene etter kreftbehandling blir aldri rapportert. Inntil 70 prosent av bivirkningene utelates når tradisjonelle bivirkningsrapporter skrives, viser en amerikansk undersøkelse. (…)

En rekke bivirkninger blir direkte oversett og dermed ikke rapportert, viser undersøkelsen gjengitt i siste utgave av forskningstidsskriftet Lancet Oncology (http://oncology.thelancet.com). (...)

TAME: development of a new method for summarising adverse events of cancer treatment by the Radiation Therapy Oncology Group
Lancet Oncol. 2007 May 30; [Epub ahead of print]
(...) INTERPRETATION: Traditional methods for summarising adverse events systematically exclude important data, giving an inaccurate impression of the toxicity burden in complex multimodality trials. By contrast, T values use data on all high-grade adverse events. T values are proportional to the intensity of treatment, showing a 500% increase between treatment groups in acute toxicity burden in RTOG trials of head and neck cancer done during this study interval. TAME reporting provides a concise and uniform method to compare relative risk among treatment options. Future studies should include testing the performance of the TAME system in additional datasets (from different research organisations and disease sites), prospective correlation of TAME endpoints with predefined outcome measures, and assessment of its usefulness in clinical decision making. (...)

Stråleskadet vant etter syv år
aftenposten.no 29.5.2007
Lars Wetten (26) smiler igjen. Etter syv års kamp for å få erstatning etter store stråleskader, har han vunnet over Pasientskadenemnda i retten. (...)

Avslag på avslag.
I 2000 søkte han Norsk pasientskadeerstatning om erstatning for skadene som han mener skyldtes for voldsom behandling. Svaret var nei. To ganger anket han til Pasientskadenemnda og ba den omgjøre vedtaket, men fikk avslag både i 2002 og 2004. Da bestemte han seg for å gå rettens vei, og anla sivilt søksmål mot Pasientskadenemnda, men tapte i tingretten. (...)

Viktig dom.
- Hvis pasientskadeloven skal ha noen mening, må Lars vinne frem med sitt krav. Dette er en stor personlig seier for ham, mener advokat Nina Reiersen, som har ført saken for Wetten.

Hun mener dommen er svært viktig for alvorlig kreftsyke generelt:
- Noen ganger må man akseptere skader når det står mellom liv og kanskje død. Men det går en grense for hva man skal akseptere. Dommen viser at man går i riktig retning i det erstatningsmessige vernet, sier Reiersen. (...)

- For mye stråling
aftenposten.no 25.11.2005
Legene er enige om at svært få overlever den livstruende kreftformen Lars Wetten fikk. (...)

Store doser.
Legen som behandlet Wetten på Radiumhospitalet er spesialist på akkurat denne kreftformen. I retten fortalte han hvordan han fortløpende gjorde vurderinger av hva han mente var nødvendig for å kurere kreften og redde Lars' liv. Den medisinske sakkyndige konkluderte likevel med at han aldri ville gitt så store doser fordi han som øre-, nese- og halsspesialist vet hvor kritisk sårbar hode- og halsregionen er for stråling. Overlege Johan Tausjø på Radiumhospitalets egen øre-, nese- og halsavdeling er enig i dette.

- Dosen er det doble av hva jeg ville gitt, selv når jeg visste at sannsynligheten for helbredelse var veldig liten, sa Lewin. Han mente skadene var helt uakseptable, og viste til at han aldri noensinne har sett tilsvarende skader. (...)

Livreddende.
Advokat Ivar Holst som representerte Pasientskadenemnda avviste at Tausjøs uttalelser bragte noe nytt inn i saken. Han viste til det faktum at få overlever denne kreftformen selv med aggressiv behandling, og at behandlingen derfor måtte regnes som adekvat, selv med skadene som oppsto.

- For Lars Wetten var det livreddende behandling, sa Holst som la ned påstand om at avslaget skal stå.

Oslo Tingretts oppgave er å ta stilling til om Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er ansvarlig for skadene Lars Wetten er påført. Dom i saken faller like før jul. (...)

Får ingen erstatning
aftenposten.no 24.11.2005
Behandlingen gjorde Lars Wetten kreftfri, men gjorde ham også blind på et øye. 25-åringen kan heller ikke snakke, spise eller puste som andre. (...)

I går var første dag av saken Lars Wetten har anlagt mot Pasientskadenemnda. Etter avslag fra Norsk pasientskadeerstatning i 2001 - og to avslag i Nemnda om å få vedtaket omgjort og vurdert på nytt i 2002 og 2004 - går han nå rettens vei. (...)

- Hva skal man med Norsk pasientskadeerstatning hvis ikke Lars får oppreisning? spør mor Sølvi Wetten. (...)

- Hender systemet tar feil
aftenposten.no 24.11.2005
Pasientskadenemnda fungerer bra, men i enkelte kompliserte saker svikter systemet.

- Jevnt over fungerer Pasientskadeerstatningen bra, men det forekommer åpenbart noen saker der jeg har blitt overrasket over at folk har fått avslag.

- Jeg vil oppfordre nemndene til å passe spesielt på at det er pasientenes behov de skal ta seg av. Det offentlige helsevesens interesser greier Statens advokater fint å ta vare på selv, sier Harald T. Nesvik (fr.p.), leder av Helse- og Omsorgskomitéen på Stortinget. (...)

Utfordrer Norsk pasientskadeerstatning
helserevyen.no 18.7.2005
Personer som har vært utsatt for omfattende feilbehandling ønsker å organisere seg i en egen forening for å få den erstatningen de mener å ha krav på.

Solveig Nyvoll Samb ble for ti år siden utsatt for en dramatisk feilbehandling. Nå vil hun starte en egen forening for personer som kjemper for å få erstatning etter sykehusfeil. Dette skriver VG.

Tøff kamp også mot NPE
- Samtidig som vi har slitt med dramatiske følger av feilbehandlingen, har vi vært nødt til å føre en beinhard beviskamp mot Norsk Pasientskadeertatning (NPE). Nå ønsker vi å organisere oss, sier Solveig Nyvoll Samb.

Ser ikke behov for egen forening
NPE ser ikke behov for at det opprettes en forening for personer som kjemper for å få erstatning etter sykehusfeil.

- Vi føler oss ganske trygge på at vi har en god saksbehandling i tråd med pasientskadeloven. Det er omtrent en prosent av saksmengden som ender opp i retten, og i noen av de sakene så vil pasienten få omgjort NPEs vedtak, sier Informasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i NPE. (...)

Undersøkelse viser at leger avviser pasienters klager om bivirkninger

Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?)
washingtonpost.com 28.8.2007
Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects)

Mange engstelige pasienter gir detaljopplysninger på nettforum og pratekanaler på internett om muskelsmerter og hukommelsestap, som de har erfart etter at de begynte med statiner for å senke sitt kolesterol. En ny studie antyder at disse mennesker kanskje har en god grunn til å søke en bekreftelse: Noen klager ville ellers gå upåaktet hen. (On many online message boards and Internet chat rooms, anxious patients share details about the muscle pain and memory loss they have noticed since they started taking statins to lower their cholesterol. A new study suggests these people may be seeking validation for good reason: Some of their complaints might otherwise be going unheard.)

Ifølge en undersøkelse av 650 pasienter publisert sist uke om legemiddelsikkerhet, et fagfellevurdert tidsskrift, ignorerer eller avviser leger ofte pasienters bekymringer om slike sideeffekter. Studien viser et reaksjonsmønster som også gjelder andre legemidler. (According to a survey of 650 patients published last week in Drug Safety, a peer-reviewed journal, doctors frequently ignored or dismissed patients' concerns about such side effects. The study suggests this pattern of reaction goes beyond statins to other drugs.)

Når leger ikke erkjenner pasienters symptomer som en sideeffekt av legemiddelet, er også pasienten utsatt for risiko. På grunn av at legen ikke fyller ut og sender en "bivirkningsrapport" til Food and Drug Administration, kan legemiddelkontrollen undervurdere problemet, og andre leger og pasienter antar at legemiddelet er tryggere enn det er. (When doctors fail to recognize a patient's symptoms as drug side effects, more than that patient's care is put at risk. Because the doctor makes no "adverse event report" to the Food and Drug Administration, the regulatory agency may underestimate the problem, and other doctors and patients may assume the drug is safer than it is.)

Forskerne ved University of California at San Diego gransket sideeffekter for statiner da de ble oppmerksomme på problemet. (...) (Researchers from the University of California at San Diego had been investigating the side effects of statins when they noticed the problem.)

Jerry Avorn -- professor ved Harvard Medical School og forfatter av boken "Powerful Medicines: Nytte, risiko og kostnader for reseptbelagte legemidler" -- sa at "der er en skrekkelig underrapportering av sideeffekter," og legger til at 90 til 99% av "alvorlige sideeffekter ikke rapporteres av leger." (...) (Jerry Avorn -- a Harvard Medical School professor and author of the book "Powerful Medicines: The Benefits, Risks and Costs of Prescription Drugs" -- said that "there is horrendous underreporting of side effects," adding that 90% to 99% of "serious side effects are not reported by doctors.")

- Krever erstatning etter vaksinering

Rettssak: Avviser sammenheng mellom vaksine og ME
aftenposten.no 7.5.2013
Direktøren i Folkehelseinstituttet viktig vitne i ME-rettssak. (...)

Vaksineforsøk
Divisjonsdirektør Per Magnus i Folkehelseinstituttet vitnet tirsdag. Han sier forskning viser at det ikke er statistisk sammenheng mellom vaksinen mot hjernehinnebetennelse og ME-sykdommen.

Han fortalte retten om et forskningsprosjekt som ble satt igang da ME-forbundet varslet om bekymring etter vaksineforsøket mot slutten av 80-tallet.

- Vi sammenliknet ungdom som hadde tatt vaksinen med ungdom som ikke hadde tatt den, og resultatene er at det ikke er sammenheng mellom vaksine og ME på befolkningsbasis. Vi kan likevel ikke utelukke årsakssammenhrng hos enkeltpersoner, sa Magnus.

Sammenheng
Det var to sakkyndige som åpnet forhandlingen i ankesaken mellom staten og May Britt Hovstad. Etter Per Magnus var det professor Bjarne Bjorvattns tur.

Også han avviser at det er sammenheng mellom vaksiner og ME.

Både Magnus og Bjorvattn trakk frem at det ser ut til å være en sammenheng mellom infeksjoner og utvikling av ME. Særlig ble mononekluose (kyssesyke) trukket frem. Bjorvattn mente at siden Hovland hadde hatt kronisk bihulebetennelse var dette en trolig årsak til hennes ME-sykdom. (...)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

May Britt vart kalla hypokonder - no kjempar ho i retten for fleire andre
nrk.no 6.5.2013
TRE DAGAR I RETTEN: May Britt Hovland fekk ME og meiner vaksine ho fekk var årsaka.

Foto: privat/ScanpixMay Britt Hovland vart i 1993 jaga ut av kontoret til fastlegen sin i Årdal med orda «Du er hypokonder». I 2011 vart ho tilkjent erstatning. Denne veka er det omkamp i lagmannsretten. (...)

I 2011 vann Hovland i Oslo tingrett, og det vart påvist årsakssamanheng mellom helsetilstanden hennar og ei vaksine ho tok i samband med eit statleg vaksineforsøk mot hjernehinnebetennelse.

Pasientskadenemnda vart pålagt å betale May Britt sine sakskostnader på 250.000 kr, skreiv tv2.no etter saka i tingretten. (...)

Leger får avgjørende rolle i ankesak om vaksine-erstatning
aftenposten.no 6.5.2013
Partene er enige om May Britt Hovland har utmattelsesykdommen ME. Men de er uenige om når hun fikk den. Hvis ME-sykdommen knyttes til vaksinen hun tok som 17-åring, kan hun søke om millionerstatning. (...)

ME-syk krever erstatning av staten
aftenposten.no 6.5.2013
May Britt Hovland (38) mener hun fikk utmattelsessykdommen ME etter å ha deltatt i et vaksineforsøk som barn.

Hovland var én av 180 000 skoleelever som ble vaksinert mot hjernehinnebetennelse i 1988 og 1991. 38-åringen vant frem i Oslo tingrett, men staten har anket til lagmannsretten, som starter hovedforhandlingene i dag. Pasientskadenemnda ved advokat Jan Aubert mener kvinnen fikk bihulebetennelse, og at det ikke er en sammenheng mellom vaksinen og ME-sykdommen.

Testet ut på ungdom
Norske helsemyndigheter ønsket mot slutten av 80-tallet å teste ut vaksinen mot hjernehinnebetennelse. Vaksinen ble aldri innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Hovland tok vaksinen da hun gikk på ungdomsskolen. Ifølge hennes advokat, Edmund Asbøll, fikk hun smerter umiddelbart etter vaksinen. (...)

Uenig i årsakssammenhengen
Advokat Jan Aubert i advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co sier Staten ved Pasientskadenemnda valgte å anke fordi de er uenige med Oslo tingrett i at det er en årsakssammenheng mellom vaksinene høsten 1991 og utviklingen av ME. (...)

Kjemper på nytt for hundrevis av vaksineofre
dagbladet.no 5.12.2010
Tobarnsmora Anne May Eknes (34) anker dommen som sier hennes ME-sykdom ikke er utløst av vaksina mot hjernehinnebetennelse hun fikk som ungdomsskoleelev. (...)

VAKSINEFORSØK: Flere hundre ME-syke har reist erstatningskrav etter vaksina mot hjernehinnebetennelse som ble gitt 180 000 ungdomsskoleelever i åra 1988 til 1991. (...)

Anne May (34) tapte kampen for hundrevis av vaksineofre
dagbladet.no 1.11.2010
- Jeg synes dommen er feig, sier den ME-syke tobarnsmora.

(Dagbladet): Oslo tingrett avviser i en fersk dom at ME-sykdommen til tobarnsmora Anne May Eknes (34) er utløst av vaksina hun fikk mot hjernehinnebetennelse som 15-årig ungdomsskoleelev 25. november 1991. (...)

Vil anke
Tingretten finner det ikke dokumentert at plagene 34-åringen opplevde etter skolevaksinasjonen var starten på hennes ME, og mener det heller var snakk om forbigående reaksjoner.

- Denne saken gjelder så mange andre enn bare meg, så jeg har ikke lyst til å gi meg. Jeg håper jeg får muligheten til å anke dommen, men for å få det til er jeg redd jeg må tigge folk om penger, sier Anne May Eknes. (...)

Saken til medisinprofessor Ola Didrik Saugstads ME-syke sønn er den eneste av de 329 sakene hvor Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har funnet at det er årsakssammenheng mellom meningokokk B-vaksina og utvikling av ME. Tidligere i år fikk 35-åringen nær 6,5 millioner kroner i erstatning.

- Jeg mener det ville være svært ønskelig om denne saken ble anket. Det handler om å avklare rettsstillingen til denne store pasientgruppa. Blir denne dommen stående, er jeg redd det forblir slik at bare en eneste av de 329 ME-syke får erstatning. Det ville reise en rekke rettssikkerhetsspørsmål, sier advokat Edmund Asbøll som representerer Eknes og en rekke andre vaksineofre.

Asbøll påpeker at meningen med slike pilotsaker er å få en grensedragning mellom de som skal ha og de som ikke skal ha erstating.

- Denne saken drar ikke opp ei slik grense, sier advokaten. (...)

ME-syke Anne May (33) kjemper for hundrevis av vaksineofre
dagbladet.no 1.5.2010
Pilotrettssak kan avgjøre skjebnen til hundrevis av syke etter tidenes vaksineforsøk i Norge.

(Dagbladet): Tobarnsmora Anne May Eknes (33) fra Krogstadelva fikk vaksine mot meningokokk B som 15-årig ungdomsskoleelev 25. november 1991.

Til høsten er saken hennes den første av to pilotrettssaker i Oslo tingrett som skal avgjøre skjebnen til de mange ME-syke som var blant 180 000 ungdomsskoleelever som fikk vaksine mot hjernehinnebetennelse i åra 1988 til 1991 og som nå fremmer erstatningskrav.

- Noen få timer etter vaksina var jeg sengeliggende med sterk hodepine og feber. Jeg klarte ikke å bevege armen jeg hadde fått sprøyta i, forteller Eknes. (...)

En pasient har fått erstatning etter vaksinebom
aftenposten.no 7.4.2010
Bare en person av totalt 329 som er blitt syke, har fått erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning etter vaksinen mot hjernehinnebetennelse som ble gitt 180.000 unge mellom 1988 og 1991.

Vedkommende er sønn av en fremstående medisinprofessor, skriver Dagbladet.

Vaksinen ble gitt mot den farlige meningokokk B-bakterien, som tok livet av rundt 30 personer i året i en epidemi på slutten av 1970-tallet. Men vaksinen ble aldri innført i det norske barnevaksineprogrammet og ble senere betegnet av kritikere som et gigantisk eksperiment med unge kropper.

De 329 som har søkt om erstatning, mener de har fått sykdommen ME (kronisk trøtthetssyndrom) av vaksinen. Dagbladet skriver at 256 erstatningskrav er avslått, to saker er avvist og 67 er henlagt. Tre saker er fremdeles til behandling hos Norsk pasientskadeerstatning.

Mannen (35) som får erstatning, skal ifølge hans advokat Edmund Asbøll ha ligget i et mørkt rom i seks år med gardinene trukket for, hundre prosent pleietrengende. Han får nå 6,5 millioner kroner i erstatning. (...)

Får 6,5 mill. i erstatning etter skolevaksine
dagbladet.no 7.4.2010
Legesønn (35) er den eneste av 329 ME-syke som har fått medhold hos Norsk pasientskadeerstatning.

(Dagbladet): Mellom 1988 og 1991 ble 180 000 ungdomsskoleelever vaksinert mot den farlige meningokokk B-bakterien, som hvert år tok livet av rundt 30 personer i en epidemi på slutten av 70-tallet.

Vaksineprosjektet var et forsøk som ble satt i gang av Folkehelseinstituttet, og ble i ettertid betegnet av kritikere som et gigantisk eksperiment med unge kropper. Vaksinen ble aldri innført i det norsk barne-vaksinasjonsprogrammet.

NPE har til nå mottatt 329 saker til behandling hvor pasientene mener deres ME (kronisk trøtthetssyndrom) er forårsaket av vaksinen mot hjernehinnebetennelse. (...)

Fikk ødelagt livet av utmattelsessyndromet
dagbladet.no 7.4.2010
20 uker etter at hun fikk vaksinen gikk Elisabeth Sigvartsen til legen og fortalte om dårligere helse. Det var 12 uker for seint. (...)

ME begynner oftest akutt, vanligvis etter en infeksjon, f. eks. influensa, kyssesyke, halsbetennelse, virus på balansenerven, infeksjon etter vaksine.

Kognitiv funksjonsforstyrrelse (for eksempel problemer med konsentrasjon, hukommelse, holde på oppmerksomheten, blande ord) fører til en frustrerende manglende evne til å opprettholde normal intellektuell aktivitet. (...)

Erstatningskravene etter meningokokk B-vaksineforsøket
R G Jørstad M M Nøjd
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1352 (25.6.2009)
Elling Ulvestads kronikk i Tidsskriftet nr. 7/2009 (1) gjør det nødvendig å komme med noen kommentarer.

Ekspertgruppen som Norsk pasientskadeerstatning konsulterte, uttrykte at symptomer på nevrologisk sykdom normalt vil oppstå mellom fem dager og tre-fem uker etter vaksinering. Vi valgte likevel å legge til grunn at også symptomer oppstått inntil åtte uker etter vaksineringen kunne anses å ha sammenheng med denne. Bakgrunnen var nettopp usikkerheten som var forbundet med tidsintervallet. Norsk pasientskadeerstatning har med bakgrunn i ekspertenes vurdering ikke utelukket at vaksinen kan være årsak til kronisk utmattelsessyndrom (også kalt myalgisk encefalopati, ME). (...)

Det er riktig at Norsk pasientskadeerstatning legger til grunn prinsippet om omvendt bevisbyrde. Dette innebærer at dersom sykdom i det enkelte tilfelle kan være forårsaket av vaksinen, blir staten ansvarlig – med mindre den kan påvise en eller flere mer sannsynlige årsaker. Poenget i mange av sakene er at vaksinen etter en konkret vurdering og med basis i foreliggende kunnskap ikke fremstår som en sannsynlig årsak til sykdommen. (...)

Ingen erstatning til vaksineofre
vg.no 22.10.2007
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har så langt avslått alle klagesaker fra pasienter som ble vaksinert mot hjernehinnebetennelse fra 1991 til 1998. (...)

124 personer har søkt om erstatning fordi de har fått kronisk utmattelses- syndrom etter Folkehelsas vaksineforsøk mot smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokk B) som varte fra 1988 til 1994.

NPE krever at pasientene kan bevise via sine legejournaler at de ble syke åtte uker etter at de fikk vaksinen, melder NRK.

Stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF) mener dette er et urimelig krav og krever en ny behandling av saken. (...)

- ME-pasienter får ikke erstatning
vg.no 29.8.2007
ME-pasientene som mener de utviklet sykdommen etter et vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse på slutten av 80-tallet, kommer neppe til å få erstatning fra staten.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har fått 272 søknader om erstatning fra personer som mener vaksineforsøket er skyld i at de har utviklet kronisk tretthetssyndrom (ME - myalgisk encefalomyelitt). 13 søknader er behandlet og alle har fått avslag, melder Kanal 24. (...)

Krever erstatning etter vaksinering
nrk.no/teksttv14.11.2006
Norsk pasientskadeerstatning har hittil fått 180 søknader om erstatning etter
meningokokkvaksinering av ungdom mellom 1988 og 1991.

De aller fleste søkerne har fått diagnosen utmattelsessyndrom (ME) med klassiske symptomer på energisvikt.

Andre søkere har nevrologiske skader og andre symptomer, melder Bergens
Tidende.

- Hver klage blir behandlet for seg, og foreløpig er ingen avgjort, sier Torill
Svoldal Stæhr i erstatningsordningen. (...)

- Fødselsskader

Menneskelig svikt bak fødselsskader
dagensmedisin.no 25.4.2012
Mer enn ni av ti NPE-medholdssaker ved fødselsskader skyldes menneskelig svikt.

Menneskelig svikt, både hos jordmødre og leger er en medvirkende faktor til feilbehandling i hele 92 prosent av medholdssaker i forbindelse med fødsel.

I disse sakene som Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ga medhold, står jordmødrene for 37 prosent av feilene og legene for 51 prosent. Det viser en norsk studie (Andreasen m.fl).

Overser
De vanligste menneskelige feilene som ble gjort var å overse stress hos fosteret, ikke å tilkalle personell med spesiell kompetanse når dette var påkrevd samt utilstrekkelig fosterovervåking.

Artikkelforfatterne bemerker at også systemsvikt ligger bak en del av pasientskadene.

Jobbes kontinuerlig med
Knut Hordnes, leder av Norsk gynekologisk forening, sier at fosterovervåking er noe alle fødeavdelinger jobber kontinuerlig med.

– Dette er tema for omtrent hvert eneste morgenmøte og gjenstand for mange faglige møter. Fosterovervåking er helt sentralt i faget vårt, sier Hordnes til Dagens Medisin.

Fosterovervåking skjer ved stetoskop, ved CTG, STAN (ST-analyse) og ved å måle ph-verdi.

– Norsk gynekologisk forening har også et eget STAN-utvalg, som har regelmessige møter.

– Er det lettere å redusere antall feil i forbindelse med at nødvendig hjelp ikke tilkalles?

– Trolig er det ofte en kombinasjon av at faresignalene ved fosterovervåking er oversett, for eksempel at en CTG-kurve tolkes som normal, og at det derfor ikke tilkalles hjelp. Men det er rutine at dersom jordmor er i tvil, skal lege tilkalles. Et poeng her er viktigheten av å selektere den fødende til riktig nivå i forhold til fødestue, fødeavdeling eller Kvinneklinikk. Hvis hun plasseres i riktig gruppe, vil farene for svikt bli redusert.

– All fødselshjelp går ut på å unngå skade, men det er vanskelig å si om antallet menneskelige feil som er funnet i denne studien er høyere enn forventet, legger Hordnes til.

Oksygenmangel
Av 871 fødselsskadesaker meldt til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i 1994-2008, fikk nær en tredel medhold. Alvorlig oksygenmangel var årsaken i åtte av ti skader hos barnet. Ved skader hos den fødende var anal sfinkter vanligste skade, med 30 prosent av skadene, fulgt av infeksjon (23 prosent).

Studien er nylig publisert i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. (...)

(Anm: Får millionerstatning etter sykehustabbe - En kvinne er tilkjent seks millioner kroner i erstatning etter en alvorlig sykehustabbe ved Orkdal sjukehus i 2009. (nrk.no 5.2.2015).)

Sykehustabber bak 1 av 2 dødfødsler
vg.no 23.12.2008
39 av 81 klagere har fått erstatning

STAVANGER (VG) Dødfødsel skyldes sykehusfeil i hele 1 av 2 klager som er behandlet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Det kommer fram av den nyeste statistikken fra NPE. Ifølge avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker vinner flere klagere om dødfødsler fram, enn andre type klagesaker hos pasientskadeerstatningen.

Av totalt 81 klagesaker siden 1988, hvor barn har omkommet i forbindelse med fødsel, har hele 39 familier fått utbetalt erstatning. (...)

Ble fødselskadet på fødestue - får ikke erstatning
nrk.no 9.8.2007
Tonje Thomassen fra Kåfjord i Troms ble alvorlig hjerneskadet under fødselen på Sonjatun fødestue, men nektes erstatning av Norsk pasientskadeerstatning.

Årsaken er at hun ble født på fødestue, og ikke på sykehus.
I årevis sa Norsk pasientskadeerstatning nei til å behandle saken i det hele tatt, men snudde da foreldrene ville gå rettens vei. (...)

Livsvarig skadet under fødselen
nrk.no 8.3.2007
Antallet foreldre som får erstatning fordi barna deres blir alvorlig skadet under fødselen, er doblet.

Flesteparten av barna er blitt hjerneskadet og er avhengige av hjelp og pleie resten av livet. (...)

Fordobling av fødselsskader
Antallet pasienter som får erstatning for dårlig behandling i helsevesenet øker generelt. Tall NRK har hentet inn fra Norsk pasientskadeerstatning viser at økningen er spesielt høy innen kategorien fødsler. (...)

Tilkjent 8,6 millioner etter fødselsskade på SiA
rb.no 28.11.2005
Legene ved Sentralsykehuset i Akershus (nå Ahus) ventet for lenge med å ta keisersnitt på den fødende kvinnen. Dermed oppsto det oksygensvikt forut for forløsningen. Sønnen er i dag 100 prosent invalid og er pleietrengende hele døgnet. (...)

Gikk til sak
– Etter at foreldrene tok ut stevning ved daværende Nedre Romerike herredsrett, ble det innhentet en sakkyndig vurdering av gutten. Konklusjonen var slik at nemnda erkjente ansvar for legetabben. Dermed gikk saken tilbake til Norsk pasientskadeerstatning, som utarbeidet et til bud på 7,4 millioner kroner. Dette ble ikke akseptert og anket til nemnda, som igjen avslo anken.

– Nå har tingretten fastsatt en samlet erstatning på 8.681.000 kroner. Dette skal dekke ménerstatning,

påførte og framtidige utgifter til pleie og omsorg, påførte og framtidige utgifter til transport, boligtilpasning og andre utgifter. Saken har i praksis versert for flere instanser siden 1997, sier Ronander.

Økende saksmengde
– Vi er et offentlig forvaltningsorgan og fra vår side blir det ikke lagt noen prestisje i sakene, sier direktør Erling Breivik i Norsk pasientskadeerstatning. – I år vil vi ha omkring 3.600 saker til behandling og saksmengden er stadig økende. Noen av disse vil kreve lang behandlingstid.

– Denne saken har tatt over åtte år. Er ikke det vel lang tid?

– Det kom etter hvert en ny sakkyndig erklæring på bordet. Den bøyde vi oss for og etter det bare vært spørsmål om hvor stort erstatningsbeløpet skulle bli, sier Breivik. (...)

Millionerstatning for infeksjoner

Millionerstatning for infeksjoner
dagensmedisin.no 12.5.2007
I 2007 betalte Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ut 42,2 millioner kroner i skadeerstatning til pasienter som hadde pådratt seg en sykehusinfeksjon. Året før ble det utbetalt 41,6 millioner kroner.
Kristin Henriksen

Smitte eller infeksjon utgjorde 17 prosent av medholdsakene, en økning fra 15 prosent i forhold til året før. Dette gjør at smitte og infeksjon er den tredje største årsaken til erstatningsutbetaling. I disse sakene har NPE konkludert med at infeksjonen eller smitten skyldes behandlingen, ikke forhold ved pasienten selv. (...)

- Smitte fører til lidelser hos pasienten, men også enorme kostnader for samfunnet gjennom ekstra liggedøgn på sykehus. Ifølge rapporten som Dexon-X har fått laget, stipuleres kostnadene til nærmere 2,2 milliarder kroner årlig. (- Selv om det er mange som smittes, er det ifølge tall fra Norsk Pasientskadeerstatning få som søker om erstatning.)

(Anm: Norsk robot-teknologi skal knuse sykehusbakterier. – Gule stafylokokker som jeg hadde, bør de være null prosent av på et sjukehus, sier skøyteløperen Håvard Bøkko til TV 2. (…) Dødelig smitte Bøkko er bare en av tusenvis av pasienter som hvert år blir smittet av sjukehusinfeksjoner. Ifølge Folkehelseinstituttet er det mangelfulle data på hvor mange som rammes, men i en rapport som er laget for firmaet Decon-X kan så mange som over 30.000 pasienter årlig oppleve smitte. – Bare i Norge dør årlig 2000-4000 personer årlig som følge av sykehusinfeksjoner, hevder Bjørn Platou som er administerende direktør i Decon-X. (…) Blind av infeksjon Selv om det er mange som smittes, er det ifølge tall fra Norsk Pasientskadeerstatning få som søker om erstatning. I fjor kom det inn totalt 273 søknader, og av disse ble det utbetalt erstatning i 156 saker som ofte førte til forlenget opphold på sjukehus. (…) Smitte fører til lidelser hos pasienten, men også enorme kostnader for samfunnet gjennom ekstra liggedøgn på sykehus. Ifølge rapporten som Dexon-X har fått laget, stipuleres kostnadene til nærmere 2,2 milliarder kroner årlig. (tv2.no 15.11.2017).)

NPE tilbyr for lave erstatningssummer

- Feilbehandlede pasienter blir lurt
helserevyen.no 11.10.2007
NPE tilbyr for lave erstatningssummer, slik at de har noe å gå på i forhandlingene. Det mener advokat Torgeir Røinås Pedersen, som synes pasientene tilbys altfor lave erstatningssummer.

Norsk pasientskadeerstatning er et offentlig organ under Helse- og omsorgsdepartementet som skal ivareta rettighetene til feilbehandlede og feilmedisinerte pasienter.

Det mener advokat Torgeir Røinås Pedersen NPE gjør på en dårlig måte.
- Jeg sitter med et inntrykk av at NPE har blitt mer som et privat forsikringsselskap, hvor det er om å gjøre å betale ut minst mulig, sier Røinås Pedersen, til NRK Østfold.

Han mener NPE ikke har pasientenes beste i tankene når de regner ut hva pasientene har krav på, og at organet dermed ikke fyller den rollen de skal ha.
(...)

NPE avviser kritikk

NPE avviser kritikk
npe.no 27.3.2006
-NPE ivaretar pasientenes interesser så godt som mulig, innenfor de rammer som er satt av pasientskadeloven og praksis etablert av Pasientskadenemnda, sier ass.direktør Rolf Gunnar Jørstad.

I Puls hevdes det at NPE har en urimelig streng tolkning av regelverket. Det hevdes også at NPE tenker skyld, feil og subjektiv svikt som grunnlag for rett til erstatning.

-Jeg er forundret over at erfarne advokater kan komme med så dårlig funderte uttalelser, sier Jørstad. Det er ikke nødvendig for NPE å utrede hvorvidt noen kan klandres i pasientskadesaker. Dette er nettopp styrken ved Pasientskadeloven. Når det er sagt er det ingen tvil om at hovedregelen er at pasienten har krav på erstatning, der skaden skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp. Men, dette gjelder altså uavhengig av om legen kan lastes eller ikke.

I tillegg til hovedregelen har loven et eget erstatningsvern for de pasientene som kommer særlig uheldig ut, selv om det ikke foreligger svikt. Pasientskadenemnda har etablert en klar praksis knyttet til denne bestemmelsen, som innebærer at den ikke kommer til anvendelse på rene diagnosesaker. Det finnes heller ingen rettskraftige dommer som taler i motsatt retning.

De tre siste årene, etter at Pasientskadeloven trådte i kraft 1. januar 2003, har ca 160 pasienter fått erstatning etter unntaksbestemmelsen. Alle pasientene har det til felles at skadene ikke skyldtes behandlingssvikt. Denne gruppen pasienter ville etter alminnelig erstatningsrett ikke hatt noe krav på erstatning.
- I disse sakene har NPE vurdert at pasienten sitter igjen med alvorlige og store komplikasjoner, som det ikke er rimelig at de skal måtte akseptere, selv om det ikke forelå svikt ved behandlingen, sier Jørstad. Pasientene har fått full kompensasjon for mén og økonomiske tap, og det er utbetalt 83 millioner kroner i samlede erstatninger for disse skadene. (...)

Godt medisinsk skjønn viktigere enn juristeri

Godt medisinsk skjønn viktigere enn juristeri
Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127 (2.8.2007)
Det uttaler Gro Hillestad Thune i Tidsskriftet nr. 1/2007. Thune er leder av Forbrukerrådet, styreleder i Norsk Pasientforening, og har som menneskerettighetsjurist arbeidet aktivt for at pasienter skal få juridiske rettigheter. (...)

Det er fare for at behandler og pasient blir motparter, som i USA, og ikke lenger spiller på lag, mener Thune.

Det er viktig at det gode medisinske skjønn er overordnet paragrafene. Det som er bra for pasienten er viktigere enn juristenes finurlige regeltolking.

- Min oppfordring er å ta tak i det økende juristeriet og ikke minst de uheldige virkninger dette har for tillitsforholdet mellom lege og pasient. Heis fanen i protest mot et helsevesen hvor det sentrale er å følge reglene og det å være medmenneske ikke verdsettes. Vi i Norsk Pasientforening gir dere vår støtte, sier Thune. (...)

- Vioxx

Ny chans för läkemedelsskadade
lakemedelsvarlden.se 14.5.2009
Ett nittiotal svenskar som anmält att de skadats av läkemedlet Vioxx får sina fall omprövade.

BIVERKAN De väntar nu på besked om ersättning för sina skador. Vioxx-skandalen kulminerade 2004 med att tillverkaren Merck drog tillbaka läkemedlet från världsmarknaden efter larmen om att den orsakade hjärtinfarkt och slaganfall. (...)

Fler Vioxx-patienter kan få ekonomisk kompensation
dagensmedicin.se 14.5.2009
Fler svenskar som har drabbats av biverkningar efter att ha tagit läkemedlet Vioxx kan få rätt till ersättning. (...)

Vioxx-sagen
gigtforeningen.dk 5.11.2008
(...) Gennem de seneste år har Gigtforeningen været i kontakt med en lang række af de mange danskere, der nåede at blive behandlet med gigtmedicinen Vioxx, inden det blev taget af markedet på grund af alvorlige bivirkninger. I Danmark har 108 anlagt erstatningssag mod det amerikanske medicinalvarefirma, og dommene er nu begyndt at falde. De fleste patienter får afslag. (...)

(Anm: Medicin (gigtforeningen.dk).)

Nya kriterier för ersättning till patient som skadats av Vioxx
dagensmedicin.se 15.12.2008
Läkemedelsskadenämnden har fattat beslut om nya kriterier för vilka patienter som kan få ersättning för biverkningar av läkemedlet Vioxx. Patienter som tidigare fått avslag ges möjlighet till en ny prövning.

För att en patient som fått hjärtinfarkt ska få ersättning gäller enligt de nya rekommendationerna att läkemedlet ska ha använts under minst 30 dagar före insjuknandet och att hjärtinfarkten inte inträffat senare än 14 dagar efter att läkemedelsanvändningen avslutats.

För att ett samband mellan Vioxx och ischemisk stroke, hjärninfarkt, ska anses föreligga ska patienten normalt ha använt läkemedlet i minst tre år före insjuknandet. (...)

Pilleofre fikk 16,4 millioner i erstatning
vg.no 10.5.2008
Til sammen 91 nordmenn som fikk hjerneslag eller hjerteinfarkt av giktmedisinen Vioxx, har fått totalt 16,4 millioner kroner i erstatning. (...)

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har mottatt 255 saker om sykdom etter bruk av giktmedisinen som ble trukket fra markedet i 2004. Det er fattet vedtak i 200 av sakene, og i 91 av dem er det besluttet å gi erstatning. 16,4 millioner kroner er utbetalt, og største enkelterstatning er på 1,1 millioner, skriver Dagbladet.

- Dette er hovedsakelig saker med hjerteinfarkt og hjerneslag, de samme bivirkningene som var årsakene til at Vioxx ble trukket fra markedet, sier seksjonssjef Lars Kjønniksen i NPE.

Også i tilfeller av blodpropp og leversykdom er det gitt erstatning.

Vioxx ble lansert i 2000, som et nærmest bivirkningsfritt alternativ til NSAIDs for pasienter med leddgikt og andre muskel- og skjelettplager. (...)

(Anm: Bare én av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling i tide (tv2.no 16.2.2014).)

(Anm: – Får du hjerneslag har du dårlig tid. Dersom du rammes av hjerneslag risikerer du å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Får du ikke behandling innen 4,5 timer, er risikoen for invaliditet og uførhet stor. (…) Slagambulanse med CT. (nrk.no 8.2.2016).)

(Anm: Ja til ny akuttmetode: Flere slagpasienter kan få tilbud om å «fiske ut» blodpropp av hjernen. To år etter mange andre land gis det nå klarsignal til å videreføre ny og effektiv behandlingsmetode for slagpasienter. I fjor fikk bare 150 pasienter inngrepet - som opptil tusen kan ha nytte av hvert år. (aftenposten.no 2.5.2017).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

Utbetaler 25 milliarder i erstatning
nrk.no 9.11.2007
Pillen, som har vist seg å kunne være skyld i både blodpropper, hjerteinfarkt og plutselig død, ble trukket fra markedet i 2004. (...)

Det amerikanske helsedepartementet har anslått at Vioxx i løpet av de fem årene det var på markedet har vært årsak til mellom 88.000 og 139.000 alvorlige hjerte- og karhendelser, hvorav 30-40 % trolig med dødelig utfall, ifølge informasjon fra Wikipedia.

Flere nordmenn rammet
Flere nordmenn har fått erstatning etter å ha fått alvorlige bivirkninger av medisinen Vioxx. Tre av disse pasientene er døde.

Les: Får erstatning etter dødsmedisin

Statens legemiddelverk regner med at opptil 200 mennesker i Norge kan ha blitt skadelidende etter å ha brukt Vioxx. (...)

Får erstatning etter dødsmedisin
nrk.no 22.2.2007
Ytterligere fem personer får erstatning etter å ha fått alvorlige bivirkninger av medisinen Vioxx. Tre av disse er døde. (...)

- Ingen legemidler er uten bivirkninger. Men bivirkninger i form av hjerteinfartkt, kanskje med døden til følge, er alvorlig, sier Lars Kjønniksen, seksjonssjef ved Norsk pasientskadeerstatning. (...)

Vioxx ska granskas igjen
dn.se 18.2.2007
Fler svenska patienter som fått biverkningar av läkemedlet Vioxx kan komma att få ersättning från Läkemedelsförsäkringen. Läkemedelsskadenämnden har tillsatt en arbetsgrupp som ska över de senaste forskningsrönen kring Vioxx biverkningar. (...)

– Åse døde av leddgiktpiller
f-b.no 19.1.2007
Kjell Fredriksen (77) gråter når han forteller om sin kone, Åse Margaret, som døde etter å ha brukt leddgiktmedisinen Vioxx.

– Jeg er ikke bitter, men veldig irritert. At ikke engang norske myndigheter sjekker grundigere medisiner de slipper inn på markedet, synes jeg er forferdelig, sier Kjell Fredriksen.

Åse Margaret Fredriksen døde 4. juni i 2002. 72 år gammel.

I nesten 15 år var hun sterkt rammet av leddgikt. Og i år 2000 fikk hun det nye smertestillende og betennelsesdempende medikamentet Vioxx. Det skulle gi henne en bedre hverdag. To år etter døde kvinnen, som aldri hadde hatt hjerteproblemer, av et kraftig infarkt.

September 2004 ble medikamentet trukket fra markedet: Det var nå blitt bevist at medisinen ga økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. (...)

Bløffet om faren for bivirkninger
helserevyen.no 29.5.2006
Avsløringer i USA tyder på at produsenten av medisinen Vioxx har bløffet om risikoen for farlige bivirkninger. Nå kan flere få erstatning.

Det er den amerikanske radiokanalen National Public Radio (NPR) som står bak avsløringen om at legemiddelprodusenten Merck har holdt tilbake kritisk informasjon, melder Aftenposten.

Da medisinen Vioxx ble trukket fra markedet i 2004 hevdet Merck at medisinen måtte tas i minst 18 måneder før den ga økt risiko for hjerte- og karsykdom.
De avslørende dokumentene viser at bivirkningene er målbare allerede etter 4-6 måneder.

Må sjekkes nærmere
Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning sier til avisen at grensen på 18 måneder har hatt betydning for utfallet av de 67 erstatningssakene som allerede er behandlet i Norge.

20 har allerede fått erstatning, 47 er avslått eller henlagt.

- De nye tallene er opplysninger de sakkyndige må ta med i vurderingen. Om de vil få betydning for allerede vurderte saker må vi se nærmere på, sier Jørstad til Aftenposten.

Flere nye søksmål
I USA har Merck fått over 11 500 søksmål mot seg etter avsløringen om at selskapet hadde tilbakeholdt opplysninger om bivirkningene.

Vioxx virker betennelsesdempende og ble først og fremst brukt mot leddgikt. (...)

Nytt håp for Vioxx-ofre

Nytt håp for Vioxx-ofre
p4.no 24.10.2006
(P4) Flere av dem som har blitt alvorlig syke av leddgiktmedisinen Vioxx, likevel få erstatning. Det er Norsk pasientskadeerstatning som nå skal se på 78 saker på nytt igjen etter at det har kommet fram nye opplysninger om medisinen skriver VG. Legemiddelverket frykter at 400 nordmenn kan ha dødd og langt flere har fått skader etter å ha brukt pillene fram til 2004, da de ble trukket fra markedet. (...)

(Anm: Vioxx - informasjon vs kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

Skadeerstatninger

Når noe går fryktelig galt
aftenposten.no 29.12.2005
RISIKO. All medisinsk behandling er forbundet med en viss risiko. Feil kan skje, men mennesker som opplever dette, må kunne forvente en anstendig behandling.

ET ÅR med stor aktivitet ved norske sykehus er på hell. Fersk statistikk fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser nok en gang en økning i antall pasienter og pårørende som klager på behandlingen de fikk i Helse-Norge. Det er ikke nødvendigvis negativt.

Det er ikke gitt at økningen skal tolkes dit hen at stadig flere pasienter i norske sykehus feilbehandles. Mer sannsynlig er det at økningen er et uttrykk for at flere bruker sin rett til å søke erstatning. Det er et sunnhetstegn, og kan bare bety at folk kjenner sine rettigheter bedre enn før, og at de benytter seg av dem.

At NPE har en kortere saksbehandlingstid nå enn før, er også positivt. Mange vil hevde at det er på høy tid. Like oppmuntrende er imidlertid ikke den økende andelen pasienter som anker avslaget fra NPE til Pasientklagenemnda. Det skyldes neppe bare at antall avslag vil gå opp når terskelen for å søke erstatning er lavere enn før.

Uverdig.
Det er for mange historier om enkeltpasienter som kjemper en årelang og innbitt kamp for erstatning, og som først blir hørt etter flere runder i rettsapparatet. Det er uverdig, og burde være helt unødvendig i et land som har innført en erstatningsording nettopp for å hjelpe dem som opplever å få sine liv ødelagt etter medisinsk feilbehandling. Det er grunn til bekymring når stadig flere pasientskadeerstatningssaker ender på private advokaters bord.

Det har stormet rundt NPE i årevis, dels på grunn av lang saksbehandlingstid, dels fordi mange føler at deres klage urettmessig blir avvist. Kritikken går også på at NPE tolker regelverket for rigid. (...)

Begrunnelsen for de aller fleste avslagene i NPE er at det mest sannsynlig ikke er en årsakssammenheng mellom skaden og sykehusets behandling. Det er en fattig trøst for pasientene som kanskje blir preget for livet. Kompleksiteten i disse sakene må ikke bli til hinder for medmenneskelighet og fleksibilitet overfor mennesker som mer enn de fleste av oss, trenger nettopp det. (...)

Dramatisk økning etter lovendring
aftenposten.no 29.12.2005
- Vi så en dramatisk økning i antall søksmål etter at pasientskadeloven trådte i kraft 1. januar 2003, forteller Rose Marie Christiansen, direktør i Pasientskadenemnda.

Kan nytte.
Det er først etter avslag i både Norsk pasientskadeerstatning og i Pasientskadenemnda at et erstatningskrav kan gå til domstolen.

Advokat Steinar Winther Christensen har jobbet med pasientskadeerstatninger i rundt 30 år.

- Rettssak innebærer en risiko i forhold til at man må betale saksomkostninger. Men dersom man har vurdert saken som sterk nok for å prøves, kan det nytte å gå videre til rettsapparatet. Sannsynligheten for å få medhold er ikke så liten som pasientene tror, sier advokaten.

Grenseland.
De siste årene har han representert flere pasienter som først fikk avslag på sin klage i nemnda, og deretter fikk medhold i retten. I en del saker blir det også enighet uten dom, på grunn av nye sakkyndige vurderinger.

- Erstatning etter behandling er et vanskelig område i grenseland mellom jus og medisin. Det kan være vanskelig for folk å vite om de har krav på erstatning eller ikke, mener Rose Marie Christiansen. (...)

SSRI-er (lykkepiller)

FIKK 2,2 MILL. etter ansiktskramper (PDF)
Av JORUN SOFIE F. AARTUN og MAY LINN GJERDING
VG 22.05.2006 (Side: 9. Emne: Helse. Kategori: HELSE OG MEDISIN)
En 51 år gammel kvinne fikk utbetalt hele 2,2 millioner kroner i erstatning, etter at «lykkepiller» ga henne kroniske rykninger i ansiktet. Informasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ser svært alvorlig på saken.

- Kvinnen har fått store skader. I tillegg til de kroniske muskeltrekningene i ansikt, hals og mellomgulv har kvinnen store pustebesvær, sier Svoldal Stæhr i NPE.

Hun mener det er overveiende sannsynlig at kvinnen fikk de lumske skadene som følge av såkalte SSRI-preparater, som «lykkepillene» heter på fagspråket.

- Store smerter
- Kvinnen har store smerter og er delvis eller helt ufør etter å ha tatt preparatet Fontex, sier Svoldal Stæhr.

Fontex, bedre kjent som Prozac, skal virke mot depresjon, angst, spiseforstyrrelser, narkolepsi og andre psykiske lidelser.

Det foreligger en potensiell risiko for kramper ved behandling med antidepressive legemidler. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

- Sannsynlig karotidyni forårsaket av lykkepille

Probable fluoxetine-induced carotidynia (Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine)
The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September)
Karotidyni er en fokal nakkesmerte, som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter.1 Til vår kunnskap er iatrogen karotidyni en ukjent eller i det minste ikke-rapportert fenomenologi. (...) (Carotidynia is a focal cervical pain that involves the anatomical territory of the affected carotid artery and often radiates to the ipsilateral side of the face or ear. On the basis of medical history and age, carotidynia has been conventionally classified into classic (non-migrainous), migrenainous, and vascular variants.1 To our knowledge, iatrogenic carotidynia is an unknown or at least unreported phenomenology.)

(Anm: carotidynia (en.wikipedia.org).)

(Anm: karotidyni; smerter i hals og nakke med stråling til kjevevinkel og tinning, halsårene (karotidane) er svært såre å ta på; finst helst hos yngre kvinner EN carotidynia Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Arteria carotis er en betegnelse innen menneskets anatomi for flere store arterier på halsen og i hodet:. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Carotidynia: a pain syndrome. J Fam Pract. 1994 Jul;39(1):71-5.)

(Anm: Halsarterier, de store, hudnære arteriene på halsen. Det største karet er arteria carotis communis, som på høyre side går av fra truncus brachiocephalicus, på venstre side fra aortabuen. I høyde med øvre skjoldbruskrand (3. til 4. halsvirvel) deler den seg i to: arteria carotis externa og arteria carotis interna. Her ligger glomus caroticum med kjemo- og pressoreseptorer samt flere ender fra nervus vagus, nervus glossopharyngeus, samt halssympatikus. Et slag mot dette stedet kan få alvorlige følger. Arteria carotis externa følger et dypere løp litt fortil. Den forsyner de ytre delene av hodet, tinningen og ansiktet. Arteria carotis interna går mer i overflaten baktil. Den går gjennom et hull i skallens basis (foramen jugulare) og forsyner øyet samt basis av hjernen, hvor den løper sammen med den dype halsarterien (arteria vertebralis). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: 'Dry eye' linked to chronic pain syndromes. (...) The American Eye Institute estimates that dry eye affects about 3 million Americans every year. When the eyes do not produce an adequate supply of tears or the tears evaporate too quickly from the surface of the cornea, patients develop an "itchy" or painful sensation. Left untreated, dry eye can lead to inflammation, ulcers or scars on the cornea. (medicalnewstoday.com 14.12.2015).)

(Anm: Karotidyni som tecken på jättecellsarterit. Nordisk Geriatrik 1999; (4)26-7.)

(Anm: Vasculitis (Arteritis, Angiitis) (medicalnewstoday.com).)

(Anm: Behçet's disease is a rare immune-mediated small-vessel systemic vasculitis[2] that often presents with mucous membrane ulceration and ocular problems. The disease was named in 1937 after the Turkish dermatologist Hulusi Behçet, who first described the triple-symptom complex of recurrent oral aphthous ulcers, genital ulcers, and uveitis – a disease of the eye. As a systemic disease, it can also involve visceral organs such as the gastrointestinal tract, pulmonary, musculoskeletal, cardiovascular and neurological systems. This syndrome can be fatal due to ruptured vascular aneurysms or severe neurological complications.[3] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Jättecellsarterit är uppdelat i två sjukdomstillstånd, polymyalgia reumatika (PMR) och temporalarterit (TA). (reumatikerforbundet.org).)

(Anm: Polymyalgia revmatika og temporalisarteritt (nhi.no).)

(Anm: Carotidynia: aetiology, diagnosis and treatment. Clin Exp Neurol. 1981;17:113-23).)

(Anm: iatrogen; som skuldast legen eller legekunsten, gjerne brukt om plager eller skade som skuldast legebehandling. EN iatrogenic ET [gr iatros lege + gennan skapa] Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: MR Imaging of Patients with Carotidynia. American Journal of Neuroradiology 21:766-769 (4 2000).)

- Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. (- I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger).)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking.

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smokng. BMJ Open 2017;7:e016224.)

Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon.

(Anm: Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon. Abstrakt. Alderselaterte endringer i mitokondrier er knyttet til redusert i mitokondriell funksjon. Med fremskyndet aldring reduseres mitokondrielt DNA-volum, integritet og funksjonalitet på grunn av akkumulering av mutasjoner og oksidativ skade fremkalt av reaktive oksygensubstanser (ROS). Hos eldre mennesker er mitokondriene preget av redusert funksjon som redusert oksidativ kapasitet, redusert oksidativ fosforylering, redusert ATP-produksjon, betydelig økning i ROS-generasjon og redusert antioksidantforsvar. (Abstract Age-related changes in mitochondria are associated with decline in mitochondrial function. With advanced age, mitochondrial DNA volume, integrity and functionality decrease due to accumulation of mutations and oxidative damage induced by reactive oxygen species (ROS). In aged subjects, mitochondria are characterized by impaired function such as lowered oxidative capacity, reduced oxidative phosphorylation, decreased ATP production, significant increase in ROS generation, and diminished antioxidant defense.) Biomed Res Int. 2014;2014:238463. Epub 2014 Apr 10.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Bivirkninger som endrer ytre utseende er sjelden nevnt i medisinsk litteratur for antipsykotika (Antipsykotika og fysisk attraktivitet) (Antipsychotics and physical attractiveness) Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146).)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

- Deprimerade patienter misstros av vården

Deprimerade patienter misstros av vården
tv4.se 12.11.2004
Karin Sörensen fick kramper men misstroddes av läkarna.

Patienter blir inte trodda när dom berättar om sina biverkningar av antidepressiva medel - som att de får självmordstankar, blir apatiska och känner sig beroende av medicinen. (...)

Karin Sörensen är av de drabbade
- Bemötandet var det värsta. Att inte bli trodd av läkarna. De sade att den här medicinen kommer att fungera, men sen när den inte fungerade så sade de aha, men då är det något annat än medicinen, säger hon. (...)

- Sedan spred det sig så jag fick riktiga krampanfall i hela kroppen. Och när jag talar om det för läkare så sade de att det kan inte vara medicinen men jag slutade med den och sen har jag aldrig haft krampen igen. (...)

Dementeras av läkare
Kilen är en intesseorganisation dit konsumenter kan rapportera läkemedelsbiverkningar. Många är desperata när de ringer om biverkningar som dementeras av läkare, trots att biverkningarna ibland finns nämnda i Fass, uppslagsboken för läkemedel.

- Det här är ju oerhört förvirrande för en patient att det står i Fass trots att doktorn säger att det inte är det. Och då förlorar man förtroendet för läkaren, man förlorar förtroendet för läkemedlet och man slutar en behandling som kanske kunnat hjälpa, säger Jan Albinson på Kilen. (...)

Lyckopiller får många att må ännu sämre
tv4.se 11.11.2006
Över en halv miljon svenskar använder antidepressiva läkemedel, så kallade lyckopiller. Men mer än hälften måste byta medicin för att biverkningarna är för svåra. (...)

Kända biverkningar är illamående, sexualstörningar och känslan av vara avskärmad från omgivningen. (...)

Krever erstatning til hepatitt C-pasienter

Din forbannede plikt, Brustad!
Av journalist Grethe Horn Mathismoen
aftenposten.no 20.7.2007
SMITTET PÅ SYKEHUS. Offentlige sykehus infiserte pasienter med livstruende Hepatitt C-virus på 80-tallet. Nå nekter Sylvia Brustad dem den raske og rause erstatningen de har krav på.

UTEN EVNE TIL EMPATI. Hva skjer med den rødgrønne regjeringen? Er den redusert til en gruppe selvtilfredse egoister uten evne til empati? Hvordan kan man spørre annerledes, når regjeringen kan slutte seg til helseminister Sylvia Brustads (Ap) ubarmhjertige forslag om ikke å gi erstatning til dem som i 80-årene ble påført livstruende Hepatitt C-virus ved blodoverføring på norske sykehus? Det til tross for at et granskingsutvalg foreslo et raskt og raust erstatningsoppgjør, og ba om at 20-årsfristen settes til side.

Utvalgets forslag ble ikke etterkommet av Regjeringen, hvilket er både tragisk og uforståelig. (...)

Staten er skyldig.
Selvsagt skal ikke de fortvilte menneskene ydmykes til å søke på nytt. Jeg minner om at granskingsutvalget gikk inn for "en rask og raus erstatningsordning". Da snakker vi om langt større beløp enn det de "vanlige" ordningene tilbyr. Og viktigst av alt - i denne saken er det staten som er den skyldige.

Det er staten som er selve overgriperen. Det er statens forbannede plikt å ordne opp. Snarest. Jeg vil ha svar før valget til høsten!

De fleste av oss har vanskelig for å skjønne hva milliardene på et helsebudsjett innebærer. Men dette skjønner vi. Det handler om statens ansvar for enkeltmenneskers lidelser.

Dette er hjerterått, Sylvia Brustad. (...)

Vil likevel se på hepatitt C-sakene
vg.no 13.7.2007
Regjeringen snur og vil likevel se nærmere på hepatitt C-sakene der personer er blitt uforskyldt smittet via blodoverføringer på norske sykehus gjennom 80-tallet. (...)

Frem til nå har Helse- og omsorgsdepartementet nektet å gi erstatning til dem som ble smittet av leversykdommen via infisert blod på sykehusene, fordi sakene har vært foreldet etter 20 år. (...)

Brustads smålighet
dagbladet.no 10.7.2007
Opptil 5000 nordmenn kan ha blitt smittet av Hepatitt C-virus ved blodoverføringer på norske sykehus fram til 1990-tallet. (...)

Det store smitteomfanget ble kartlagt i 2003. Da nedsatte daværende helseminister Dagfinn Høybråten et utvalg som skulle vurdere hva staten kunne gjøre for dem som var blitt smittet under behandling på sykehusene. Utvalget anbefalte rause erstatningsordninger. Bl.a. mente utvalget at myndighetene burde se bort fra reglene om foreldelse, som gjelder for pasientskadeerstatninger. (...)

Etter å ha vurdert utvalgets anbefalinger lenge og vel, er dagens helseminister Sylvia Brustad kommet til at foreldelsesfristene skal opprettholdes også for disse pasientene. Det betyr at de som ikke fikk en klar diagnose før 20 år var gått etter at smitten ble overført, ikke er berettiget til et erstatningsoppgjør fra staten. (...)

Krf krever erstatning til hepatitt C-pasienter
nrk.no 9.7.2007
Opptil 5.000 nordmenn kan ha blitt smittet av hepatitt C ved blodoverføringer på norske sykehus. Men av de svært få som har meldt seg, har så langt ni personer fått avslag på erstatning fordi saken deres er foreldet. (...)

Tusenvis smittet?
nrk.no 5.7.2007
Det kan være 700 nordmenn eller 1500 - og kanskje var det fem tusen pasienter som ble smittet av hepatitt C på norske sjukehus før 1993. Tallet er uansett et estimat – så lenge helsemyndighetene ikke har tatt bryet med å oppspore de smittede. (...)

Det bør derfor igangsettes screening (testing) av større grupper gravide med henblikk på hepatitt C-virusantistoff, for å kartlegge situasjonen, og deretter vurderes om det skulle være grunnlag for en generell screening av denne målgruppen.” (...)

Hepatitt C

Får ikke erstatning
nrk.no 8.7.2007
Hepatitt C
(...) Uten å vite om det, ble Eli Brandtzæg smittet av en blodgiver som hadde hepatitt C. Og dette var før helsevesenet kunne teste og identifisere blodgivere med denne farlige leversjukdommen. (...)

For seint for erstatning
Elis leger forsto ingenting av helseplagene. Leverprøvene var dårlige og hun sleit med influensaliknende plager – stivhet og betennelser. Da legene endelig fant ut hva som feilte henne – var det to måneder for seint til å søke pasientskadeerstatning.

To ganger har hun fått avslag – begge ganger på grunn av foreldelse.

Likevel og til tross for plagene; Eli og Torgeir mener at sjukdommen har fått dem til å leve livet sterkere med de utfordringene sjukdommen har skapt. De har lært seg å se framover og legge det vonde bak seg. (...)

Ble smittet, nektes erstatning
nrk.no/teksttv 8.7.2007
Flere pasienter som ble smittet med sykdommen Hepatitt C på norske sykehus, nektes pasientskadeerstatning. Diagnosen ble stilt for sent, mener staten.

Ni mennesker har fått avslag på pasientskadeerstatning på grunn av foreldelse.

Over 1000 nordmenn som mottok blodføring før 1993, kan ha blitt smittet av Hepatitt C uten å vite om det.

Norsk pasientskadeerstatning beklager at de ikke kan hjelpe de smittede, men sier de ikke kan endre avgjørelsen. (...)

- Det e ei skam
nrk.no 5.7.2007
Eli Brandtzæg ble smittet av hepatitt C på Levanger sjukehus i 1982. I mer enn 20 år ble hun feilbehandlet, før legene fant ut hva som feilte henne.

På livet laus torsdag kl. 14.30

Nå nektes hun også pasientskadeerstatning, fordi diagnosen ikke ble stilt før fristen for å søke slik erstatning hadde gått ut.

- Det er ei skandale, mener mannen hennes om den rød-grønne regjeringas håndtering av denne saken. (...)

Du får hele historia i NRK P2s ”På livet laus” søndag 8. juli. (...)

Drapsmann vil ha erstatning

Drapsmann vil ha erstatning
nrk.no 24.8.2007
43-åringen mener han var så psykotisk da han ble skrevet ut fra sykehus at myndighetene må ta ansvaret for at han endte som drapsmann. (...)

Første gang
Det er trolig første gang en drapsdømt person søker erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (...)

Uforsvarlig
Statens helsetilsyns granskning av saken endte med at en overlege ved Ullevål universitetssykehus fikk advarsel for uforsvarlig pasientbehandling. Det var en turnuskandidat som skrev ut mannen, men det var overlegen som var ansvarlig, slo Helsetilsynet fast. (...)

Feilbehandlinger

Ber myndighetene granske sykehustabbene
vg.no 21.3.2007
Myndighetene gjør altfor lite for å finne ut årsakene til tabbene og feilene i helsevesenet, mener professor Pål Øian ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

De siste 19 årene har staten utbetalt til sammen 3,4 milliarder kroner i erstatninger. Men klagesakene er ikke analysert, og årsaken til feilene er derfor ikke funnet.

Statssekretær Arvid Lybakk i Helsedepartementet innrømmer at noe må gjøres, og viser til at departementet gjennom Nasjonal helseplan har tatt initiativ til en egen, uavhengig gruppe som skal gå igjennom sakene og deretter foreslå tiltak for å få ned antallet pasientskader. (...)

Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som avgjør klagesakene, er enig i at forskere må ta tak i statistikken, som øker for hvert år. Bare i fjor erstattet staten skader for 485 millioner kroner. (...)

Ødelagt av skandalekirurg
nrk.no 14.12.2006
Mange av pasientene som ble operert av kirurgen, er i dag avhengig av rullestol eller krykker. (...)

Pasienter som fikk hofter eller knær ødelagt i operasjoner utført av en dansk kirurg ved Sykehuset Østfold, har fått eller vil få erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

Kirurgen gjorde pasientene invalide i operasjoner som skulle gjøre dem friskere. (...)

NPE anket til høyesterett
nrk.no 27.3.2006
De trodde Solveig Aanesen led av urinveisinfeksjon, men det hun egentlig hadde var en nyrestein som blokkerte den ene nyren. Resultatet var tap av hørselen på det ene øret og koldbrann i fingre og tær. Ikke grunnlag for erstatning mente NPE. (...)

Hun overlevde bare så vidt. Da hun våknet opp etter en uke hadde hun mistet hørselen på det ene øret og fått koldbrann i fingre og tær. Det ytterste leddet på åtte fingre og flere tær måtte amputeres.

Solveig Aanesen ble ufør og må nå klare seg med halve inntekten av det hun gjorde før.

Ble ufør
Før hun ble syk drev Solveig en privat barnehage. Men uten fingertupper blir arbeidsdagen i en barnehage umulig.

- Det er nesten umulig å knyte sløyfe og kneppe små knapper, for ikke å snakke om skifte bleier, sier Solveig.

NPE avslo saken
Solveig mente hun hadde krav på økonomisk erstatning og sendte inn skademeldingsskjema til Norsk pasientskadeerstatning. Der avslo de saken hennes. (...)

Til Lagmannsretten
Solveig skaffet advokat. Steinar Winther Christensen mente Solveigs skade var så stor at hun helt klart hadde krav på erstatning og brakte saken inn for Skien tingrett.

Der fikk de medhold. Men NPE holdt på sitt og anket videre til Lagmannsretten. (...)

Jeg følte at NPE mistrodde meg og motarbeidet meg, sier Solveig. Jeg visste jo hvor jeg hadde vondt, men det ville de ikke høre på. De er en motpart som jobber for å spare penger for staten, ikke et privat forvaltningsorgan. Det er mitt inntrykk av NPE. (...)

Trakk anken
Nok en gang klaget NPE saken videre. Denne gangen for Høyesteretts kjæremålsutvalg. Nå ble en ekstern sakkyndig hentet inn. Han slo fast at legene hadde begått en feil når de gav Solveig diagnosen urinveisinfeksjon. Han sa han valgte å stole på Solveigs sykdomsbeskrivelse. Dermed innså NPE at de ikke hadde noen sak og trakk anken.

Venter på erstatning
- Den dagen var jeg så glad. Jeg heiv meg på telefonen til ungene mine og sa at nå er det over, forteller Solveig.

Men helt over er det ikke. Nå venter Solveig på at NPE skal avgjøre hvor stor erstatningssum hun har krav på. (...)

Glemmer utstyr inne i pasienter - bør utløse røntgenundersøkelse

Glemmer utstyr inne i pasienter
dinside.no 18.5.2008
Tamponger, metallbiter, kirurgisk utstyr og kompress. Enkelte pasienter får med seg uønskede suvenirer hjem fra sykehusoppholdet. (...)

Glemmer utstyr inne i pasienter
vg.no 18.5.2008
(...) - Sterile metalldeler i kroppen er ingen katastrofe. Mange går rundt med metall i kroppen uten å bli syke. Men kompresser og tamponger kan føre til infeksjoner, og her skal rutinene være så gode at antallet er null, sier Bjørn Bergholtz, medisinsk fagsjef i NPE til DinSide Helse. (...)

Glemmer utstyr inne i pasienter
sykepleien.no 9.5.2008
Siden 2004 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlet 38 saker hvor utstyr har blitt glemt inne i pasienten etter en operasjon. (...)

Når noe er glemt i pasientens kropp
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:674 (13.3.2008)
Uoverensstemmelse under opptelling av kirurgiske instrumenter bør utløse røntgenundersøkelse. (...)

Uoverensstemmelse mellom antall kirurgiske instrumenter på operasjonsstuen før et kirurgisk inngrep og etter inngrepet innebærer at sannsynligheten for at noe er gjenglemt i pasientens kropp er økt 100 ganger (1). Da bør det gjøres røntgenundersøkelse, men ikke hvis det glemte fremmedlegemet er en nål på < 10 mm. Dette er noen av konklusjonene i to artikler nylig publisert i Annals of Surgery (2, 3). (...)

(Anm: Uoverensstemmelse i tælling af kirurgiske instrumenter bør udløse røntgenundersøgelse. Ugeskr Læger 2008; 170: 504.)

Omniscan (kontrastmiddel)

Får erstatning etter farens smertefulle død
aftenposten.no 22.5.2011
Syk etter bruk av MR-kontrastmiddel

Som tenåring pleiet Ingrid Hæve Sedal (21) sin dødssyke far. Nå er familien tilbudt drøyt 2,8 millioner kroner i erstatning. Som eldste datter får hun 100000 kroner i erstatning.

Nyresyke Petter Sedal (46) døde i desember 2006, rett før det ble slått internasjonal helsealarm om at MR-kontrastmidler kunne skade nyrepasienter. 46-åringen fikk den invalidiserende og mystiske bivirkningen Nefrogen systemisk fibrose (NSF).

På verdensbasis er det funnet over 800 tilfeller av tilstanden NSF hos nyrepasienter som har fått MR-kontrastvæske, ifølge en rapport fra GE Healthcare. Over 500 av disse pasientene fikk kontrastmiddelet Omniscan.

Det er to kjente dødsofre av bivirkningen i Norge, ifølge Statens legemiddelverk. De fikk injeksjoner med henholdsvis MR-kontrastmidlene Omniscan og Magnevist.

Sedal er det eneste dødsofferet som har fått medhold i krav om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. (...)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

Million-erstatning til Omniscan-ofre
berlingske.dk 16.3.2009

22 nyrepatienter har indtil videre fået til sammen 11 mio. kr. i erstatning efter skanning med kontrastvæsken Omniscan, viser opgørelse.

En række alvorligt syge nyrepatienter får nu udbetalt en erstatning på op til 1,7 mio. kr. i den såkaldte Omniscan-sag, hvor 50-70 danskere enten er døde eller har fået en invaliderende bindevævssygdom efter at have fået indsprøjtet et kontraststof som led i en MR-skanning.

Det fremgår af en opgørelse fra Patientforsikringen, der indtil videre har fået 42 anmeldelser vedrørende Omniscan. 27 af sagerne er afgjort, og heraf har 22 fået medhold med en efterfølgende erstatning på samlet 11,1 mio. kr. (...)

Millionerstatning i Danmark
aftenposten.no 21.5.2008
Den danske Patient-forsikringen har mottatt 28 erstatningskrav fra kontrastmiddelofre. I Norge er det ikke kommet et eneste ett. (...)

Syv ofre for kontrastvæske har fått erstatning i Danmark på opptil 1,5 millioner danske kroner. 26 av 28 krav i Danmark gjelder kontrastmiddelet Omniscan. Nå vurderer den danske regjeringsadvokaten om de skal sende regresskrav til produsenten av Omniscan.

I Norge er det så langt registrert to dødsfall og to pasienter med alvorlige bivirkninger. Tre at dem hadde mottatt injeksjoner med det norskproduserte kontrastmiddelet Omniscan. Så langt har imidlertid ikke Norsk pasientskadeerstatning mottatt et eneste krav. (...)

Ukjent ordning.
Informasjonssjef Torill S. Stæhr i Norsk pasientskadeerstatning mener erstatningsordningen ikke er godt nok kjent, og ber aktuelle pasienter og etterlatte om å ta kontakt.

- Årlig får vi rundt 4000 erstatningskrav etter feilbehandling på norske sykehus, men bare drøyt 100 krav etter legemiddelskader. Statens legemiddelverk får så mange rapporter om bivirkninger at vi burde fått flere krav. Sverige, med dobbelt så mange innbyggere, har tre ganger så mange erstatningskrav for legemidler som i Norge, påpeker hun. (...)

Fire års lidelse for Omniscan-offer
aftenposten.no 21.5.2008
Slik så hendene til danske Michael Madsen ut etter behandling med Omniscan.

De nærmeste trodde trebarnsfaren (46) ble stadig sykere fordi han levde uten nyrer. Nesten ett år etter at han døde, ringte en lege med beskjed om at kontrastmiddelet Omniscan skal ha tatt livet av ham. (...)

Fjernet advarselen
aftenposten.no 20.5.2008
Kontrastmiddelet har kostet flere menneskeliv.

I 1998 fikk produsenten av Omniscan fjernet advarselen om at kontrastmiddelet ikke måtte brukes på pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
Advarselen ble etter produsentens ønske fjernet i Norge og flere andre europeiske land. Myndighetene gikk god for dokumentasjonen i søknaden til produsenten Nycomed, og lot dem endre preparatomtalen.

Bra nok.
- Søknaden var bra nok etter datidens kunnskap, sier Steinar Madsen, avdelingsoverlege i Statens legemiddelverk.

Nycomed søkte om å få fjerne advarselen mot bruk på pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon. Som dokumentasjon fulgte en ekspertrapport som konkluderte med at det ikke var skadelig å bruke Omniscan på denne pasientgruppen. (...)

Kontrastmiddel har tatt to liv
vg.no 19.5.2008
To menn er rapportert døde etter bruk av kontrastmidler ved MR-undersøkelser i Norge. Det norskproduserte middelet Omniscan dominerer bivirkningsstatistikken på verdensbasis.

Det er totalt rapportert om mer enn 300 saker med alvorlige bivirkninger i forbindelse med bruk av kontrastmidler ved MR-undersøkelser, skriver Aftenposten. (...)

GE Healthcare sagsøger Henrik Thomsen
dagensmedicin.dk 2.5.2008
Medicinalfirmaet GE Healthcare mener, at overlæge Henrik Thomsen fra Herlev Hospital er kommet med usande udtalelser om kontrastmidlet Omniscan og dermed har skadet GE Healthcares interesser. (...)

Farlig manøvre
I USA forbereder advokater i en lang række delstater netop nu retssager, som nyrepatienter eller deres pårørende har anlagt mod GE Healthcare. Hundreder af amerikanske nyrepatienter har udviklet den alvorlige, invaliderende og i værste fald dødelige bivirkning nefrogen systemisk fibrose efter at være MR-scannet med Omniscan og kræver derfor nu økonomisk kompensation fra GE Healthcare.

Hvis firmaet ved den kommende retssag i London ikke får held med at bevise, at lægemiddelmyndighederne har fået al tilgængelig viden om eventuelle bivirkninger ved Omniscan, er der derfor en reel risiko for, at sagen kan ende som en boomerang mod firmaet. (...)

Danske myndigheder fik ikke advarsel mod mr-middels farlighed
dagensmedicin.dk 28.3.2008
Producenten af mr-kontrastmidlet Omniscan fortalte ikke de danske sundhedsmyndigheder, at deres kontrastmiddel kunne spores i kroppen på forsøgsdyr i betydeligt større mængder, og i meget længere tid, end andre mr-kontrastmidler. (...)

Nordmann døde etter MR-undersøkelse
aftenposten.no 22.2.2008
I Danmark frykter man at 60 pasienter er døde eller invalidisert etter bruk av den samme kontrastvæsken. (...)

Årsaken er at legemidlet kan føre til en sjelden bindevevssykdom med høy dødelighet, såkalt nefrogen systemisk fibrose (NSF).

- Det er viktig at legene er forsiktige og følger anbefalingene om ikke å bruke disse MR-kontrastmidlene på personer med nedsatt nyrefunksjon, advarer Madsen. (...)

Medicinskandale: 60 døde eller invalide
dr.dk 21.2.2008
Mindst 60 danske nyrepatienter er blevet alvorligt invalideret eller døde efter at have fået kontraststoffet Omniscan i forbindelse med mr-scanning. Det afslører Dagens Medicin.

Patienterne kunne ikke tåle præparatet og har udviklet en sygdom med fatale konsekvenser.

Lægemiddelstyrelsen overså advarsler
Lægemiddelstyrelsen var ikke opmærksom på advarsler mod stoffet, da det blev godkendt i 1994. Lægemiddelstyrelsen forsinkede et forbud, da advarslerne tog til i 2006.

Danske forskere har været involveret i brugen af Omniscan og føler sig i dag ført bag lyset af producenten, GE Healthcare. Medicinalfirmaet afviser beskyldningen, men indrømmer dog, at der er problemer med produktet.

Sagen minder om Thorotrast-skandalen, som omkring Anden Verdenskrig resulterede i en lang række kræfttilfælde. (...)

MR-kontrastmidler inneholder gadolinium og risiko for Nefrogen Systemisk Fibrose
legemiddelverket.no 7.2.2007
Nefrogen Systemisk Fibrose (NSF) har vært sett ved bruk av enkelte MR-kontrastmidler som inneholder gadolinium. NSF fører til økt dannelse av bindevev, fortrinnsvis i huden men også i indre organer. Huden blir fortykket, ru og hard. Sykdommen kan resultere i redusert bevegelse i ledd, svekkelse av muskler og redusert funksjon av indre organer. Denne potensielt alvorlige bivirkningen har bare vært observert hos pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon. (...)

Nefrogen systemic fibrosis (NSF)
NSF er en sjelden tilstand som fører til kraftig dannelse av bindevev i hud og indre organer. Huden blir fortykket, ru og hard. Pasienter med NSF kan ha systemisk påvirkning av indre organer som lunge, lever, muskler og hjerte. Denne påvirkningen kan være fatal. NSF har bare vært observert hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. (...)

Erstatning etter p-pillebruk

Fikk hjerneinfarkt av p-piller
aftenposten.no 25.12.2011
Anne (28) ble ufør av p-pillen Yasmin. Nå er hun tilkjent en millionerstatning. (...)

På den varme julidagen, sykler Anne og kjæresten til stranden for å bade. Men det er noe som ikke stemmer. Hun føler seg så svimmel og rar. Beina beveger seg så rart når hun sykler. (...)

- Inne i hodet mitt var alt klart, men det kom bare babbel ut av munnen, forklarer Anne.

Hadde det ikke vært for en snarrådig kjæreste som raskt tilkalte ambulanse, kunne det gått riktig ille. (...)

Etter fem år med runder i retten mot Norsk Legemiddelforsikring AS, ble dommen i Bergen tingrett rettskraftig i desember. Retten mener det er sannsynlig at Anne ville utdannet seg til og arbeidet som sivilingeniør dersom hun ikke hadde blitt skadet. Men partene var uenige om erstatningsutmålingen som forsikringsselskapet hadde gjort. (...)

KAMPEN ER OVER: Tunge permer med saksdokumenter vitner om seks års kamp i rettsvesenet. (...)

Dommen er unik i sitt slag, Anne vant på alle punkter, og er tilkjent en erstatningssum på nærmere 10 millioner kroner for tapt femtidig inntekt og utgifter i forbindelse med skaden.

Både hun og familien kjenner en enorm lettelse.

- Jeg kan nesten ikke tro at det er over, sier Anne.

28-åringen er fortsatt under behandling av fysioterapeut og logoped. Drømmen er å komme seg ut i en eller annen form for arbeid etter hvert. Men som hva, er ennå usikkert.

- Det er nok urealitisk å få språket helt tilbake, men målet er å få tilbake språket sånn at jeg slipper alle misforståelsene, sier Anne. (...)

(Anm: P-piller etc.. (mintankesmie.no).)

Mange skadesager efter P-pilleudsendelse
berlingske.dk 30.5.2008
15 kvinder har siden sidste år fået anerkendt deres skader efter brug af p-piller, syv af dem brugte p-piller af mærket Yasmin. (...)

Patientforsikringen forventer af flere p-pillebrugere vil få medhold i deres klager, når der træffes afgørelser i de resterende sager, og det kan bringe anerkendelsesprocenten op i nærheden af de 50 procent. (...)

Erstatning etter p-pillebruk
nrk.no 30.5.2008
15 unge danske kvinner fått flere hundre tusen i erstatning. De fikk blodpropp etter å ha brukt p-piller. (...)

Sjefskonsulent i Patientforsikringen, Peter Jacobsen forklarer at en av grunnene til det blir mange erstatningssaker et at det handler om mennesker som i utgangspunktet er unge og friske.

- I mange av sakene er det en klar sammenheng mellom bruken av p-piller og den meget alvorlige skaden i form av blodpropp som kvinnene har fått. I p-pillesaker anses selv mindre bivirkninger som alvorlige. Det skyldes at disse kvinnene i utgangspunktet er helt friske og bruker p-pillene som svangerskapsforebyggelse. I følge lovens alvorskrav skal man da tåle meget lite – nettopp fordi de i utgangspunktet er friske, sier Jacobsen. (...)

Gransking etter feiloperasjoner

Full gransking etter feiloperasjoner
vg.no 31.5.2008
Helsetilsynet sjekker om meldeplikten er brutt

BERGEN (VG) Statens helsetilsyn skal undersøke om sykehus kan ha brutt meldeplikten etter en rekke feiloperasjoner de siste årene. (...)

Torsdag avslørte VG at 30 pasienter de siste fem årene har fått erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter å ha fått fjernet organer som ikke skulle vært operert bort. (...)

- Vi vil sjekke listen fra NPE opp mot registrerte skademeldinger, slik at vi kan se om saker som skulle vært meldt etter loven, er meldt til Helsetilsynet i fylkene. Deretter vil det bli vurdert om det er aktuelt med ytterligere tilsynsmessig oppfølging, sier sjefen for tilsynsavdelingen i Statens helsetilsyn, avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt, til VG. (...)

30 LEGETABBER
vg.no 29.5.2008
KVINNE (38)
Kul i brystet. Celleprøve, konkluderte med brystkreft. Fjerning av bryst og lymfeknuter i høyre armhule. Fant likevel ikke kreft. Ved ny gjennomgang av de første prøvene, ble det konkludert med falsk positiv kreftprøve. Feil diagnose.
Utbetalt kr. 600 000 (...)

- I legemiljøet er en generell oppfatning om at informasjonsplikten er vesentlig mindre enn hva loven faktisk krever

Mor vant over Pasientskadenemnda
aftenposten.no 3.1.2010
Retten: Legene burde informert om risiko

Advokat: Dommen kan medføre strengere informasjonsplikt

«Han kunne ha vært helt frisk hvis jeg hadde fått den informasjonen jeg hadde krav på» (...)

Aina Andersen opplevde alle mødres mareritt da sønnen Jonas Wernersen ble født multihandicappet på grunn av morkakeløsning under svangerskapet. Nylig slo retten fast at hun burde fått informasjon om risikoen for akkurat det. (...)

Kan skape presedens. Andersens advokat, Steinar Winther Christensen, mener denne dommen kan skape presedens med hensyn til sykehusenes informasjonsplikt.

- Dette kan føre til at det i lignende situasjoner blir et større ansvar for å gi informasjon, også om små risikoer. Når pasienter søker om permisjon, skal de alltid informeres om mulige risikoer, slik at de tar valget på grunnlag av kunnskap.

Christensen sier det i legemiljøet er en generell oppfatning om at informasjonsplikten er vesentlig mindre enn hva loven faktisk krever.

- Dette har denne dommen gitt oss en juridisk vurdering på. Den understreker alvoret i brudd på informasjonsplikten og at det da kan foreligge et erstatningsansvar for staten. (...)

- Kan få erstatning likevel?

Kan få erstatning likevel (pdf)
aftenposten.no 26.3.2010
Åpner for å gi pasienter vederlag for feilbehandling

For et år siden mistet alle pasienter med foreldede saker muligheten til å få erstatning etter urimelig behandling. Nå kan de få den tilbake.

Nå åpner rettferdsvederlagsutvalget for at de skal få vederlag likevel.
I går skrev Aftenposten at helsekomiteen på Stortinget kommer med hard kritikk av sin egen rettferdsvederlagsordning. De mener det er urettferdig at overgrepsutsatte barn på behandlingshjem faller utenfor ordningen fordi de på papiret omfattes av Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Her er imidlertid sakene foreldet.

Nå viser det seg at det ikke bare er denne gruppen som er avskåret fra vederlag, men samtlige søkere som har kommet særlig uheldig ut i en pasientsituasjon. En praksisendring i mars 2009 har ført til at kreftpasienter, sanatoriebarn og andre ble fratatt muligheten til offentlig oppreisning over natten.

Statens sivilrettsforvaltning og Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, som består av seks dommere og seks stortingsrepresentanter, kom i for frem til at dette er i tråd med hva Stortinget selv har vedtatt.

I en Stortingsproposisjon fra 2006-2007 unntas nemlig saker omfattet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fra rettferdsvederlagsordningen. I en fotnote står det at dette også gjelder saker som er foreldet. (…)

Også tidligere stortingsrepresentant og ekspert på rettferdsvederlagsordningen, Ane Sofie Tømmerås (Ap), har kritisert praksisen. Da Aftenposten først omtalte saken i forrige uke, sa hun at de som forvalter ordningen, misforstår. Avgrensningen mot andre erstatningsordninger gjelder ikke unntaksfritt, poengterte hun.

Nå kan det se ut som om Statens sivilrettsforvaltning og rettferdsvederlagsutvalgene har tatt til seg kritikken. I en e-post til Aftenposten
skriver de at de vurderer å endre praksis - igjen.

Sikkerhetsventil. – Stortingets utvalg for rettferdsvederlag har tatt spørsmålet opp til ny vurdering, og praksis kan bli endret slik at sakene likevel vil kunne vurderes i forhold til rettferdsvederlagsordningen, skriver seniorrådgiver i Statens sivilrettsforvaltning, Ellen Ystgaard Tjemsland.

I stortingsproposisjonen om ordningen står det i klartekst at den skal fungere som en sikkerhetsventil for personer som av ulike årsaker ikke når frem med
erstatningskrav.

Justisdepartementet forbereder nå en prinsipiell gjennomgang av Rettferdsvederlagsordningen etter påtrykk fra en samlet helsekomité på Stortinget. De enkelte departement vil ha ansvar for utredninger og undersøkelser på eget fagområde.(…)

- Flere selvmord i psykiatrien

Norsk pasientskadeerstatning: 68 selvmord kunne vært hindret
tv2nyhetene.no 10.7.2012
FEIL BEHANDLING: Norsk pasientskadeerstatning mener det har vært behandlingsvikt i over halvparten av sakene som blir innmeldt til helseetaten de siste ti årene.

NPE mener altfor mange får feil behandling i norske helsevesenet. I 2011 døde 4500 mennesker unaturlig i Norge.

68 selvmord kunne vært hindret hvis personene hadde fått rett behandling i helsevesenet mener Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Behandlingssvikt
De siste ti årene har NPE gitt pårørende til 68 personer erstatning etter selvmord, skriver VG. Totalt i samme periode har NPE fått inn 118 saker der pårørende og etterlatte har bedt om en vurdering av om deres slektninger hadde fått riktig behandling.

I over halvparten av sakene mener etaten altså at det har vært behandlingssvikt.

– For å få erstatning må det foreligge behandlings- eller diagnosesvikt i helsetjenesten som har ledet til at pasienten har fått mulighet til å ta sitt eget liv. Eksempler på slik svikt er for dårlig sikring og oppfølging, for dårlig tilsyn og for dårlige vurderinger av selvmordsfare, sier assisterende direktør NPE, Rolf Gunnar Jørstad. (...)

4500 unaturlige dødsfall
På norske sykehus døde 4500 mennesker unaturlig i 2011. Likevel rykket Helsetilsynet ut i kun 14 saker.

Det opprørte leder i Stortingets helsekomité, Bent Høie (H).

– Det underbygger en veldig farlig kultur vi har i helsevesenet, nemlig det at vi ikke er åpne nok for at det skjer feil, sa Høie til TV 2 i april. (...)

Flere selvmord i psykiatrien
aftenposten.no 17.7.2011
Siden 2001 har antall selvmord i psykiatrien økt kraftig. Mange pårørende har fått erstatning på grunn av svikt i vurderingen av selvmordsfare. (...)

Fakta:Selvmord i Norge
2001: 549 selvmord
2005: 533 selvmord
2009: 573 selvmord

Selvmord i psykiatrien
2001: 31 (5,5 prosent av alle)
2005: 68 (12,8 prosent av alle)
2009: 118 (20,6 prosent av alle)

Kilder: SSB og Helsedirektoratet (...)

- Urovekkende
Tilfeller som dette blir stadig oftere meldt til Helsetilsynet. Fra 2001 til 2009 har tallet på mennesker som tar livet sitt i psykiatrien økt fra 31 til 118 i året. Helsetilsynet skriver i sin rapport at dette skyldes at man er blitt flinkere til å melde tilfeller av selvmord. Generalsekretær i Mental Helse, Bjørn Lydersen, tror ikke forklaringen er så enkel.

- Dette er urovekkende. Hadde vi sett en lignende utvikling i andre deler av helsetjenesten, ville alarmen gått forlengst. En så stor økning i antall meldte selvmord burde i det minste resultert i mer forskning, sier Lydersen.

Også Lars Mehlum, professor ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, mener at en slik økning er bekymringsverdig. (...)

Påvist svikt
I 2009 undersøkte Helsetilsynet 174 selvmordssaker i psykisk helsevern som skjedde i årene 2005 og 2006. Det ble avdekket brudd i en av tre undersøkte saker. Tilsvarende undersøkelser er ikke gjort i ettertid, men Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har sett på saker fra perioden 2001–2009, hvor NPE har gitt medhold. «Mari»s pårørende meldte hennes sak til NPE og fikk medhold.

Det samme fikk etterlatte i 54 andre, lignende saker i den samme perioden. De fikk erstatning fordi NPE mente at det kunne påvises mangelfull oppfølging eller sikring, mangelfullt tilsyn eller svikt i vurderingen av selvmordsfare. Det betyr at i nesten halvparten av sakene der det er gitt medhold i psykisk helsevern, dreier seg om selvmord. Tilsammen utgjør det en av ti meldte selvmord i samme periode. (...)

Sviktende helsehjelp førte til selvmord
aftenposten.no 14.1.2011
Fra 2001 til 2009 har Norsk pasientskadeerstatning betalt ut over 83 millioner kroner i tilsammen 168 saker som gjelder psykisk helsevern. Tilsammen er 596 saker behandlet. Nesten halvparten av sakene hvor det ble gitt medhold, dreier seg om selvmord eller selvmordsforsøk. Gjennomgangen Norsk pasientskadeerstatning har gjort, viser at 55 selvmord og 22 selvmordsforsøk skyldes svikt ved helsehjelpen. (NTB)

Gir helsevesenet skylda for 55 selvmord
dagbladet.no 12.1.2011
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har betalt ut millioner i erstatning etter selvmord som kunne vært unngått.

(Dagbladet): I perioden 2001 til 2009 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlet 596 saker innenfor psykisk helsevern. Av disse er det gitt 168 medhold, og det er utbetalt over 83 millioner kroner til pasienter og pårørende etter svikt i ytelse av helsehjelp.

Nær halvparten av sakene der det er gitt medhold dreier seg om selvmord eller selvmordsforsøk. Medholdsandelen er høyere for selvmord og selvmordsforsøk enn for alle andre typer skader innen psykisk helsevern. (...)

(Anm: Voldsoffererstatning (vold) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri rettshjelp (frirettshjelp.no/innvilgelseskompetanse).)

(Anm: Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning) (mintankesmie.no).)

- Forventet levetid etter det første selvmordsforsøket. (- Konklusjon. Forventet levetid reduseres dramatisk hos pasienter som prøver selvmord. Når de fleste dødsfall skyldes fysiske helsemessige tilstander bør den offentlige innsatsen rettes både mot det å forbedre fysisk helse og det å forhindre selvmord.)

(Anm: Life expectancy after the first suicide attempt. Abstract Objective To assess excess mortality among suicide attempters compared to the general population. (…) Conclusion The life expectancy is dramatically reduced in patients attempting suicide. With most excess deaths being due to physical health conditions, public efforts should be directed both towards improving physical health and to prevent suicide. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 14 December 2017).)

- Unge med selvmordsforsøk har svært forkortet levetid. Unge menn som har ett selvmordsforsøk bak seg har 18 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. De dør som oftest av andre årsaker enn selvmord.

(Anm: Unge med selvmordsforsøk har svært forkortet levetid. Unge menn som har ett selvmordsforsøk bak seg har 18 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. De dør som oftest av andre årsaker enn selvmord. Det viser en ny studie fra Karolinska Institutet og Umeå Universitet som publiseres i Acta Psychiatrica Scandinavia. – Selvmord er selvsagt vanlig i denne utsatte pasientgruppen, men en fordypet analyse viser at overdødeligheten for en stor del kommer av ikke-psykiatriske sykdommer, sier Jussi Jokinen, psykiater og professor ved Umeå Universitet, til ki.se. (dagensmedisin.no 22.12.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd.

(Anm: Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. I Norge har erstatningsretten utviklet seg parallelt med – og uavhengig av – en stadig større bruk av menneskerettigheter i offentlig rett og i privatretten for øvrig. Menneskerettighetene har derfor ikke fullt ut ... Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett01 / 2017 (Volum 2) Side: 3-6.)

- Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK.

(Anm: Av Henrik Vaaler - (master i rettsvitenskap 2016) jobber som advokatfullmektig i Regjeringsadvokaten. Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK. Sammendrag. EMK artikkel 13 gir personer som har vært utsatt for konvensjonskrenkelser, rett til et effektivt botemiddel på nasjonalt nivå. For å være effektivt må botemidlet kunne gi reparasjon. Artikkelen redegjør for når reparasjonen må bestå i erstatning for ikke-økonomisk tap, og hvilke følger det får for ansvarsgrunnlaget i nasjonal rett. Avslutningsvis går artikkelen inn på norsk rett, og fastlegger når artikkel 13 bør kunne anvendes direkte som erstatningsgrunnlag for norske domstoler. I en rekke saker de siste årene har private parter gått til norske domstoler og krevd erstatning for krenkelser av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Antallet søksmål synes å være økende. Sakene har til felles at saksøkerne, foruten å påberope ulovfestet objektivt ansvar eller oppreisningsbestemmelsen i skadeserstatningsloven (ski.) § 3-5, anfører at staten er forpliktet etter EMK til å tilkjenne erstatning for øko­nomisk og ikke-økonomisk tap på objektivt grunnlag ved krenkelser av konvensjonen, og at EMK utgjør et selvstendig erstatningsgrunnlag i norsk rett. Artikkelen vil se nærmere på begge spørsmålene.(...) AVSLUTTENDE BEMERKNINGER Ved å anvende artikkel 13 direkte som erstatningsgrunnlag vil norsk rett klart tilby et effektivt botemiddel. En direkte tillempning av artikkel 13 er likevel ikke den eneste eller nødvendigvis den beste måten å overholde konvensjonen på. Artikkel 13 er ikke utformet med sikte på å være en nasjonal erstatningshjemmel, og tilbyr ikke noen hel­hetlig erstatningslære. (...) Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56)Side: 299-317.)

- Stornes-saken finnes ikke i psykiatrien

Stornes-saken finnes ikke i psykiatrien
Terje Carlsen, rus/psykiatripasient og skribent
dagensmedisin.no 5.6.2015
Rå maktbruk kan utøves fordi behandlingspersonalet vet at de færreste psykiatri- og ruspasienter har ressurser til å få gjennomslag for sine erfaringer med maktovergrep.

ANDREAS STORNES (18) fra Verdal fikk oppsiktsvekkende medhold i en alvorlig pasientskadesak i en ny runde i Pasientskadenemnda, takket være høyesterettsadvokat Tom Sørum og et ydmykt St. Olavs Hospital. Stornes ble lam fra livet og ned etter en operasjon ved dette sykehuset. Nå venter rekorderstatning. Kunne vi ha sett noe lignende i norsk psykiatri?

I alle land er mennesker med rus og psykisk sykdom blant dem som er mest utsatt for overgrep og brudd på menneskerettighetene. Overgrepene varierer, fra arroganse og neglisjering fra behandlingspersonale side, til grove brudd på menneskerettighetene som uforholdsmessige inngrep i privatlivets fred, der folk blir hentet av uniformert politi med naboer som vitner, til reiming, langvarig isolasjon og tvangsmedisinering.

Stavanger Aftenblad har fortjenestfullt brukt mye spalteplass på omtale og debatt om svikt i pasientrettigheter ved Stavanger Universitetssykehus. (…)

- Kreftpasient må samle inn penger for å fortsette kampen mot staten. Rolf Iversen vant mot staten i tingretten, men staten anket. Nå får staten kritikk for å være en for tøff motstander med utømmelige ressurser mot pasienter som søker erstatning.

(Anm: Kreftpasient må samle inn penger for å fortsette kampen mot staten. Rolf Iversen vant mot staten i tingretten, men staten anket. Nå får staten kritikk for å være en for tøff motstander med utømmelige ressurser mot pasienter som søker erstatning. – Jeg synes det var leit, trist og skuffende at staten valge å anke en så klar dom. Den tidligere kreftpasienten, Rolf Iversen, møter NRK hjemme i stua i Sandnes. I leiligheten han har måttet belåne ekstra. Han anslår å ha brukt over tre år og over 300.000 kroner på saken mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og staten. I fjor høst trodde han at kampen var over da staten ble dømt til å betale ham 650.000 kroner i erstatning og drøyt 350.000 kroner i saksomkostninger. Staten hadde erkjent svikt, men kun tilbudt Iversen 15.000 kroner. Men rett før jul valgte staten å anke. – Nå er kassen tom, men jeg har ikke lyst å gi meg. Jeg trenger hjelp med å få inn penger slik at jeg kjøre saken videre. (nrk.no 6.2.2018).)

- Kreftpasient vant mot staten. Staten er dømt til å betale totalt én million kroner i erstatning og saksomkostninger til Rolf Iversen. Han ble gitt opp av det norske helsesystemet, men reddet livet med dyr behandling i Tyskland.

(Anm: Kreftpasient vant mot staten. Staten er dømt til å betale totalt én million kroner i erstatning og saksomkostninger til Rolf Iversen. Han ble gitt opp av det norske helsesystemet, men reddet livet med dyr behandling i Tyskland. (…) – Viktig dom Staten er dømt til å betale 650.000 kroner i erstatning og 358.000 kroner i saksomkostninger. – Tingretten gir en god beskrivelse av juss, en god beskrivelse av faktum og foretar en grundig konkret vurdering i denne saken, sier Iversens advokat, Christian Thrane Asserson. Han tror dommen kan få betydning for flere saker der det foreligger svikt. Dommen kan bli prinsipielt viktig. – Det er klart denne dommen vil få betydning for andre saker, sier Asserson. Kan anke NRK har vært i kontakt med staten ved Helseklage. De ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, heller ikke om staten ønsker å anke dommen. De har en måned på seg på å ta avgjørelsen. (nrk.no 27.11.2017).)

(Anm: Pasient ved omstridt kreftklinikk er tilkjent erstatning. Pasientskadenemnda er dømt til å betale en kreftpasient som reiste til den omstridte Medias Klinikum, erstatning for behandlingsutgifter. (…) (Anm: Pasient ved omstridt kreftklinikk er tilkjent erstatning. Pasientskadenemnda er dømt til å betale en kreftpasient som reiste til den omstridte Medias Klinikum, erstatning for behandlingsutgifter. (aftenposten.no 27.11.2017).)

(Anm: Kreftrammede Rolf Iversen fikk millionerstatning i Tingretten. Nå anker staten. Rolf Iversen ble i Stavanger tingrett tilkjent erstatning fra Pasientskadenemnda. Staten anker dommen. Stavangermannen avbrøt behandlingen i Norge og reiste til den omstridte Medias Klinikum og betalte for behandling der. Han gikk til søksmål mot staten for at han måtte betale av egen lomme og fikk medhold i at han hadde krav på erstatning i Tingretten. Erstatningsbeløpet 650.000 kroner. I tillegg er staten dømt til å betale 358.000 kroner i saksomkostninger. Staten har hele tiden ment at det ikke er påvist at behandlingen han fikk i Tyskland, er relevant. Nå anker staten dommen. Les om dommen her.(aftenposten.no 21.12.2017).)

Diverse artikler

– Tror mange i Bodø har en litt dårlig smak i munnen nå
nrk.no 9.12.2014
– Avisoppslagene om feilbehandlede pasienter gjorde at kirurgen Rastislav Kunda (43) ble kjeppjaget vekk fra Norge, sier medieforsker. (...)

(...) – Nå har Høyesterett gitt ham full oppreisning og dømt Avisa Nordland til å betale erstatning. Jeg tror mange i Bodø har en litt dårlig smak i munnen over måten byen behandlet ham på, sier medieforsker Carl Erik Grimstad, som også vært sakkyndig for Rastislav Kunda under behandlingen i Høyesterett.

I dag ble det kjent at Høyesterett har dømt Avisa Nordland til å betale gastrokirurgen Rastislav Kunda 400.000 kroner i oppreisning etter å ha skrevet ærekrenkende utsagn om ham.

Legen gikk til sak mot avisen og vant fram med sitt krav i Salten tingrett. Dommen ble anket, og i Hålogaland lagmannsrett endte det med motsatt konklusjon. Nå har derimot Høyesterett slått fast at tingrettens dom var riktig. (…)

Frykter mindre kritisk journalistikk
– Den fellende kjennelse vi nå har fått, betyr at lista blir lagt høyere i mange redaksjoner for å ta tak historier om enkeltmenneskers møte med helsevesenet, sier Arne Jensen, generalsekretær Norsk Redaktørforening.

– Det som er problematisk med domfellelse i denne saken, er at det kan føre til at vi får færre saker frem i det offentlige lys, hvor pasienter kan fortelle sine fortellinger om sine møter med helsevesenet. Man legger lista for høyt i forhold til hvor grundig og nøyaktig man på ethvert tidspunkt må være i forhold til kompliserte medisinskfaglige vurderinger. Det er leit hvis det skjer, sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

I ytterste konsekvens blir viktige historier liggende. (...)

Pasientskadenemda avlyste mekling om erstatning
nrk.no 9.5.2014
Jon Ivar Sandhaugo (32) måtte amputere beinet etter en sjukehus-tabbe i 2007. Nå vil ikke pasientskadenemnda møte Sandhaugo og megle om erstatning.

Sandhaugo, som er fra Valdres, fikk i 2010 tilbud om erstatning på 1,7 millioner kroner av Norsk pasientskadeerstatning. Sandhaugo sitt krav er 4 millioner kroner i erstatning.

Etter mange år uten at saken om erstatning er endelig avklart håpet han nå at saken snart skulle avsluttes. Både han og advokat Paul Rynning håpet å komme til enighet under rettsmeklingen i Valdres tingrett mandag. (...)

Får kuttet erstatning fordi han snart skal dø
bt.no 12.4.2014
ALVORLIG SYK: En vakker vårdag, men likevel mest preget av sykdom for Terje Eriksen. Denne dagen har han vært på Haukeland og fått tilsagn om å prøve en ny behandling. - Det er noen gode dager, men flest vonde, preget av smerter og plager, sier han.

- Helsevesenet har tatt 20 år av livet mitt. Hvorfor skal jeg da avspises med erstatning bare for den korte tiden jeg har igjen å leve? spør Terje Eriksen.

64 år gamle Eriksen fra Fusa føler han har tapt på alle fronter. Først ble han offer for en legetabbe og endte med uhelbredelig prostatakreft. Så ble han tilkjent erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Men erstatningen Eriksen får er redusert, fordi legene mener han bare har måneder igjen å leve.

Sluttet å sjekke
Terje Eriksens vonde sykehistorie startet i 2006. Da konstaterte fastlegen at han led av sviktende hormonproduksjon. I samråd med spesialist på Haukeland begynte legen å behandle Eriksen med hormonsprøyter fire ganger i året.

I Felleskatalogen står det at slik hormonbehandling kan fremskynde utviklingen av prostatakreft.

asientene bør derfor sjekkes for dette årlig. Samme rådet fikk fastlegen fra Haukeland.
- Det var aldri noen som sa det til meg, forteller Eriksen. (...)

Klager fortsatt på svineinfluensa-vaksine
vg.no 10.4.2014
Så langt i år har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 31 klager på vaksinen Pandemrix, som ble brukt mot svineinfluensa i 2009.

- Det er fortsatt en del som melder erstatningskrav til oss etter denne vaksinen, sier NPEs direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Siden vaksineringen i 2009 har NPE mottatt 439 klager fra pasienter som mener de har fått skader av vaksinen. I alt 89 av disse har fått medhold i klagen. (...)

Sverre Anker Ousdal får erstatning etter rettssak
vg.no 3.4.2014
Skuespilleren: - Det har vært en stor belastning

Pasientskadenemda kommer ikke til å anke saken mot Sverre Anker Ousdal (69). - Vi har besluttet ikke å anke denne saken, og tar den til etterretning, sier direktør i Pasientskadenemda, Rose-Marie Christiansen, til VG.

Dermed blir dommen fra Oslo tingrett stående. Her kom det frem Staten v/Pasientskadenemnda er erstatningsansvarlig, og at de må betale saksomkostninger på nesten 300.000 kroner til Ousdal.

- Det var en veldig fin dom, og det var en gledelig nyhet at staten ikke anker. Det har vært en stor belastning å gå til rettssak, etter at jeg fikk avslag fra Pasientskadenemda to ganger. Nå er jeg bare glad, sier Sverre Anker Ousdal til VG. (...)

Patientforsikringen lynbehandler sager om livmoderhalskræft
politiken.dk 6.12.2013
(...) Patientforsikringen har valgt at lynbehandle de anmeldelser, der er kommet som følge af den it-fejl hos Danske Regioner, der blev afsløret for halvanden måned siden. Fejlen betød, at 19.000 kvinder mellem 1981 og 2007 ikke er blevet screenet for livmoderhalskræft hvert tredje år, som sundhedsmyndighederne ellers tilbyder.

En særlig arbejdsgruppe har arbejdet på højtryk, og nu er den første afgørelse faldet. 51-årige Laila Sønderlyng, som Politiken skrev om, da sagen kom frem, har fået tilkendt 723.150 kroner i erstatning for varigt mén, svie og smerte. Oveni kommer et endnu ikke fastsat beløb for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab.

LÆS OGSÅ 19.000 kvinder blev aldrig screenet for livmoderhalskræft

Patientforsikringens direktør Karen-Inger Bast fortæller, at de indtil videre har modtaget 80 anmeldelser. (...)

Danskere går glip af millioner i erstatning for bivirkninger
dr.dk 20.9.2013
Kun hver tiende indberetning om bivirkninger ender på Patientforsikringens bord.

Mange danskere, der er skadet af bivirkning fra medicin, får aldrig det økonomiske plaster på såret, de kan være berettiget til.

Det er nemlig meget få, der indberetter skader af bivirkninger til Patientforsikringen, som er den instans, der udbetaler erstatning til patienter. (...)

Avisa Nordland vant rettssak mot kirurg
vg.no 13.12.2013
Hålogaland lagmannsrett slo denne uken fast at Avisa Nordland ikke krenket kirurgen Ratislav Kunda da de omtalte den såkalte kirurgiskandalen i 2010.

Samtidig dømmer de Ratislav Kunda til å betale Avisa Nordland saksomkostninger på totalt 1,4 millioner kroner.

- Jeg er svært glad og lettet, både av hensyn til Avisa Nordland og for arbeidsvilkårene for norsk presse. Dommen endrer ikke prinsipper, men den understreker at pressen har et nødvendig arbeidsrom også i utfordrende helsesaker som dette, sier sjefsredaktør i Avisa Nordland, Jan-Eirik Hanssen til VG. (...)

Pris til ærekrenket kirurg
dagensmedisin.no 6.9.2013
Den tidligere kirurgen ved Nordlandssykehuset, Rastislav Kunda, ble i 2010 feilaktig beskyldt for å ha fjernet friske organer. Nå har han fått en pris for å ha stått opp mot uriktige påstander i norske medier.

Rastislav Kunda tildeles prisen som Nordlandsdoktoren 2013 fordi han på vegne av alle leger har tatt belastningen ved å stå opp mot uriktige påstander i norsk presse. Saken dreier seg om legers rettsvern og er derfor av stor prinsipiell betydning, skriver Nordland legeforening.

Mediestorm
Saken fra Nordlandssykehuset i Bodø er blitt omtalt som «kirurgiskandalen», og i løpet av åtte dager publiserte norsk presse nær 1000 saker om den påståtte skandalen. Begge kirurgene ble eksponert med fullt navn og bilde.

I 2009 foretok Kunda og en annen lege ved Nordlandssykehuset i Bodø operasjoner av pasienter med mistanke om kreft i bukspyttkjertelen. Kunda og hans utenlandske kollega ble beskyldt for å ha fjernet friske organer fra kreftpasienter. (...)

Ble tilkjent erstatning
Kunda saksøkte Avisa Nordland for ærekrenkelse. PFU hadde to ganger behandlet klagesak mot avisen, og konkluderte med at avisen ikke hadde brutt god presseskikk.

I mars i år konkluderte Salten tingrett med at beskyldningene om at kirurgene opererte friske mennesker uten grunn og påførte pasienter ubotelig skade, ikke var riktige og at avisen har ærekrenket Kunda.

Avisa Nordland ble dømt til å betale Rastislav Kunda en erstatning på 400.000 kroner, men anket dommen. Ankesaken er berammet til november måned.

Ifølge Nordland legeforening vil Kunda få overrakt prisen senere i høst. (...)

«Fredrik» ble impotent av penisforstørrelsen
nrk.no 4.5.2013
En enkel og rask behandling med Macrolane skulle gjøre penisen til «Fredrik» større. Han har angret på inngrepet siden, og vil advare andre mot middelet. (...)

– Ingen informerte meg om noen risiko. Jeg oppfattet at det var helt risikofritt og at det ikke fantes noen bivirkninger, sier han.

Inngrepet kostet rundt 20.000 kroner og gikk ut på at en geleaktig substans, en såkalt filler, injiseres i penis og fylles på til ønsket størrelse. Macrolane er ikke et permanent produkt, men brytes ned over tid. Vanligvis varer det i et år. (...)

Smerten varte i et halvt år, og hevelsen gikk over i tre kuler som ikke forsvant.

– Da sendte jeg en skademelding til Pasientskadeerstatningen og Helsetilsynet, men det skjedde ingenting, sier «Fredrik».

Ved en tilfeldighet fant han en nettside som søkte menn som hadde blitt rammet av problemer etter Macrolane-injeksjoner i penis. Via dem kom han i kontakt med en klinikk som hjalp ham å tappe middelet fra penis i fire-fem omganger. Men han blir aldri kvitt alt, noe som i følge leger også er tilfellet for flere andre. (...)

I perioden 1991 til 2013 har Norsk pasientskadeerstatning mottatt 31 erstatningskrav fra pasienter som har opplevd plager etter operasjoner på penis. Bare fem av dem har fått medhold. (...)

1,5 mill. Kravet til hans kreftsyke far:
Tilbudet fra Pasientskadeerstatningen: 181 000

aftenposten.no 17.3.2013
En tabbe på sykehuset koster «David» livet. Nå får Ronny Johnsens far lav erstatning fordi Norsk Pasientskadeerstatning regner med at han snart skal dø av kreft.

I alt får faren 181 000 kroner. Det er for de neste tre årene.

Nylig fortalte Aftenposten om kreftpasienten «David» (60) som fikk utredning ett år for sent fordi han ble borte i systemet etter en datafeil.

I dag har kreften spredt seg til vitale organer, og han har fått vite av legene at han kommer til å dø.

Hvis han hadde blitt utredet da han skulle, ville han sannsynligvis blitt frisk, ifølge en sakkyndig vurdering gjort for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). (...)

Spørsmål & svar
1 Hvorfor kan «David» å få utbetaling i korte perioder om gangen? Skadeserstatningsloven § 3-9 anviser en hovedregel om at skadelidte skal få utbetalt en engangserstatning.
Fra dette åpnes det for unntak i form av terminvise utbetalinger, noe som krever at det foreligger «særlige grunner». At man har sterkt forkortet levetid, kan være en slik grunn.
Begrunnelsen for regelen er at skadelidte skal unngå å få overkompensasjon.
2 Hvor ofte skjer det at pasienter får erstatning for slike korte perioder? Det skjer sjelden. Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Morten Kjelland, har gått gjennom alle høyesterettsdommer på området, samt rundt 700 vedtak fra Pasientskadenemda, og funnet at regelen i praksis brukes rent unntaksvis.
3 Hvor mange erstatningssaker mottar NPE i året? NPE behandlet litt under 4500 saker i 2012, og antallet har økt de siste årene. I 2007 var antallet 3087. Rundt en tredjedel av sakene får medhold hvert år. Kilder: Førsteamanuensis Morten Kjelland og Norsk pasientskadeerstatning. (...)

Voksne får narkolepsi-erstatning etter svineinfluensavaksine
nrk.no 8.2.2013
Tre voksne får erstatning etter svineinfluensavaksinen.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har for første gang gitt tre voksne medhold om erstatning etter å ha fått narkolepsi som kan settes i sammenheng med svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Nye tall fra NPE viser at de har mottatt totalt 292 saker og har utbetalt drøye 16 millioner kroner i erstatning. Alle sakene dreier seg om skader etter Pandemrix-vaksinen. I 52 saker er det gitt medhold. (...)

NPE: Kari fikk kreftdiagnosen ett år forsinket
vg.no 5.12.2012
FÅR ERSTATNING: Kari Kolstad kunne ifølge Norsk pasientskadeerstatning fått kreftdiagnosen et år tidligere og sluppet både strålebehandling og permanent stomi.

(VG Nett) Norsk pasientskadeerstatning mener Kari Kolstad kunne sluppet strålebehandling og stomi dersom hun hadde fått behandling tidligere.

Nå gir de henne erstatning.

- Jeg ble jo lettet da jeg fikk medhold av Norsk pasientskadeerstatning, men det viktigste var å få bekreftet det jeg var sikker på selv - at jeg kunne sluppet alt hvis jeg hadde blitt tatt alvorlig med én gang i 2008, sier Kari Kolstad til VG.

Nå er hun kreftfri, men beskriver de siste tre årene som et «helvete» og forteller om en tung kamp for å bli trodd. (...)

18 kvinner døde etter diagnosesvikt ved brystkreft
tv2nyhetene.no 19.10.2012
Ingrid (47) fikk kreftspredning etter legetabbe

Norsk pasientskadeerstatning mener mange dødsfall kunne vært unngått.

18 kvinner er døde fordi helsevesenet slurvet med å gi rask og riktig diagnose ved brystkreft.

Norsk pasientskadeerstatning har betalt ut 97 millioner kroner i erstatning og mener dødsfall kunne vært unngått.

For Ingrid Hemmingsen i Tromsø kom diagnosen to år for sent og da hadde kreften spredd seg. (...)

Halve livet med feilbehandling - får to millioner i erstatning
vg.no 18.9.2012
** Feilmedisinert siden 1988 ** Ikke behandlet for benskjørhet
** Feilaktig med i forskningsprosjekt ** Advokaten: - Avfeid som masete

MYE HJEMME: Ann Marit Hansen er mye sliten, og sover mye. Hun vil gjerne, men klarer ikke å jobbe.

TROMSØ (VG) I stedet for å få riktig medisin, ble Ann Marit Hansen (48) inkludert i et forskningsprosjekt på en medisin som aldri ble godkjent. (...)

Hansen har fått feil medisiner for magesykdommen Morbus Crohn siden 1988.

I stedet for å få riktig medisin, ble hun inkludert i et forskningsprosjekt på en medisin som senere kun ble godkjent til MS-pasienter. «Betenkelig» mener NPEs sakkyndige.

I 1999 fikk hun påvist benskjørhet, en vanlig bivirkning av medisinene hun fikk, men ble ikke fulgt opp for dette. (...)

Millionerstatning til vaksineofre
tv2nyhetene.no 8.9.2012
Norsk pasientskadeerstatning har betalt ut nesten 10 millioner kroner for skader forårsaket av massevaksineringen mot svineinfluensa for tre år siden.

En fersk kartlegging viser at 54 barn har fått sykdommen narkolepsi etter å ha blitt vaksinert med Pandemrix. 18 av dem er hittil tilkjent erstatning, skriver Vårt Land.
Ytterligere fire er tilkjent erstatning for skader de fikk som følge av selve sprøytestikket.

Norsk pasientskadeerstatning hadde i juni fått inn 206 krav om erstatning etter massevaksineringen med Pandemrix. Foruten de 22 som har fått medhold, har 37 fått avslag. De resterende kravene er ikke ferdigbehandlet. (...)

42 barn fikk narkolepsi etter vaksine
aftenposten.no 3.6.2012
I Norge er det hittil meldt om 42 barn i alderen 4 til 19 år som har fått sovesykdommen narkolepsi etter at de tok vaksine mot svineinfluensa høsten for tre år siden. Totalt er det utbetalt 8,5 millioner i erstatning. (...)

20 har fått erstatning
Kommunikasjonssjef Øydis
Ulrikke Castberg i Norsk pasientskadeerstatning opplyser at de har mottatt totalt 185 saker som gjelder Pandemrixvaksinen. Av disse er 51 ferdigbehandlet.

– 31 har fått avslag og 20 medhold. Av disse er det 16 barn og unge som har fått narkolepsi som følge av vaksinen, og fire voksne som har fått skader av selve stikket, altså ikke vaksinen i seg selv. (...)

Døde fordi helsevesenet overså føflekkreft
nrk.no 12.5.2012
VILLE LEVE: Svenn Yngvar Klemsdal hadde et godt liv, men var i store smerter da NRK snakket med han dager før han døde i november i fjor.

Helsevesenet overså kreft i føflekken til småbarnsfaren Svenn Yngvar Klemsdal (41). Det kostet ham livet. Nå innrømmer helsevesenet ansvaret og de etterlatte får erstatning.

– Det er et lite plaster på såret at de tar ansvar, sier faren Yngvar Klemsdal (81) til NRK.

I Mandal ser Yngvar Klemsdal i fotoalbumet av familien. Det siste bildet der Svenn Yngvar var med, ble tatt i fjor sommer i forbindelse med farens 80-årsdag. Før året var omme, var sønnen død.

– Han hadde en sønn som nå er ni, han hadde god jobb og trivelig vennekrets. Han likte livet godt, sier Yngvar Klemsdal til NRK.

Nå fastslår Norsk pasientskadeerstatning at en svikt i helsevesenet sannsynligvis var det som kostet Klemsdal livet. (...)

Operasjon ble mareritt
ta.no 12.5.2012
FIKK DÅRLIGERE SYN: Gunn Olsen på Stathelle satset på at en øyeoperasjon skulle gi henne bedre syn. Det motsatte skjedde.

BAMBLE: Flere hundre tar synskorrigerende behandling i Telemark hvert år. Gunn Olsen fra Stathelle var en av dem. Resultatet: Dårligere syn, utallige undersøkelser og lang klagebehandling. (...)

AVSLAG
Olsen klaget til Norsk pasientskadeerstatning, men fikk avslag: Hun har ikke rett til erstatning.

I begrunnelsen heter det at det reduserte synet på høyre øye skyldes behandlingen, men vilkåret for å få erstatning er at skaden skyldes svikt. Det er ikke påvist, mener pasientskadeerstatningen.

Plagene på venstre øye skyldes ikke operasjonen, slår pasientskadeerstatningen fast.

Olsen klaget til Pasientskadenemda, men fikk også avslag her. (...)

Vil gi sykehusene strenge tidsfrister
tv2nyhetene.no 6.4.2012
Høyre vil straffe sykehus som somler så pasienter må vente på erstatning.

Norske sykehus bør få strenge tidsfrister for å sørge for at pasienter som har blitt feilbehandlet får erstatning, mener Høyre.

TV 2 fortalte torsdag om Per Ove Sletvik som har ventet i to år på å få erstatning etter en sykehustabbe. Sletvik skulle gjennomgå en rutineoperasjon for prolaps i ryggen, men etter operasjonen fikk han sjokkbeskjeden; «beklager, det har skjedd en formidabel skade på deg».

Sykehuset somler
Sletvik har sendt klage til Norsk pasientskadeerstatning, men sykehuset han ble operert ved har ikke sendt inn sine dokumenter. Derfor mangler fremdeles erklæringen som kan avslutte saken og føre til at erstatning utbetales, nesten to år etter operasjonen. (...)

«Beklager, det har skjedd en formidabel skade på deg»
tv2nyhetene.no 5.4.2012
Per-Ove Sletvik hadde nettopp våknet opp fra operasjon på sykehuset, da kirurgen kom med sjokkmeldingen.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) varsler nå Helse-og omsorgsdepartementet om omfattende somling fra norske sykehus i erstatningssaker. I over 30 saker har sykehus over hele landet unnlatt å svare i erstatningssaker mens de feilbehandlede pasienter bare må vente.

I Bergen har Per-Ove Sletvik ventet i nesten to år på at sykehuset skriver en erklæring så han kan få erstatningen han har krav på. (...)

Somler med dokumenter
(...) Både Sletvik og NPE har purret på sykehuset, men nesten to år etter operasjonen mangler fortsatt erklæringen som kan avslutte saken og føre til at erstatning utbetales.

– Du blir jo litt oppgitt. Pengene betyr ingenting, jeg får jo ikke helsen tilbake. Men pengene gjør at jeg kan kjøpe meg frihet og få det litt enklere i hverdagen. Jeg kan få råd til å gjøre endringer i både hus og andre ting.

Økende problem
Saken hans er ikke enestående. NPE har over 30 saker der sykehusene somler med å svare i erstatningssaker.

– Dette er et av flere eksempler der vi venter på viktig informasjon fra sykehuset som vi trenger for å sluttføre sakene, sier kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i NPE.

For problemer med sommel i erstatningssaker er økende, mener NPE. Allerede i februar i år fortalte TV 2 om Odd Johansen på Vormsund som ventet to år på å få svar fra sykehuset etter feilbehandling. Først da han døde kom svaret og pengene. (...)

Tre barn får svineinfluensa-erstatning
tv2nyhetene.no 8.2.2012
UTVIKLET NARKOLEPSI: Norsk pasientskadeerstatning har konkludert med at det er sannsynlig at tre barn fikk narkolepsi som følge av pandemrixvaksinen. (...)

Etter en grundig vurdering av om pandemrixvaksinen kan være årsak til narkolepsitilstanden, har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt barna medhold, melder NRK.

De tre barna er i alderen 8 til 15 år. (...)

(Anm: Mareritt i våken tilstand. Har du våknet uten at du klarer å bevege deg? Alle kan oppleve søvnparalyse minst én gang i livet. (…) Når hjernen våkner, men kroppen fortsatt er lammet, kalles det for søvnparalyse. Det kan skje et fåtall ganger, eller det kan være en lidelse som følger deg livet gjennom. (…) Norge bestilte 9,4 millioner doser av Pandemrix-vaksinen og har siden 2009 utbetalt totalt 216 millioner kroner i erstatning etter vaksinasjonsprogrammet. Aidana lider i dag av narkolepsi, katapleksi og søvnparalyser. (nrk.no 1.10.2016).)

Ingen fikk medhold på klage
dagensmedisin.no 22.12.2011
Hittil i år har Klagenemnda for behandling i utlandet fattet 23 vedtak, men ingen har fått medhold.

Generelt utgjør omgjøringsvedtakene en andel på cirka 5 prosent. Også i 2009 var det ingen av klagesakene som fikk medhold.

I fjor fattet nemnda 47 vedtak, hvor 11 prosent av vedtakene fra førsteinstansen ble helt eller delvis omgjort, mens det i 2008 var en medholdsprosent på 9. (...)

Sjekk sykehusenes erstatningsutbetalinger:
Her gikk det galt

vg.no 6.12.2011
MEST UTSATT: Disse sykehusene må betale mest i pasientskadeerstatning.

Sykehusene skadet norske pasienter for nær tre milliarder på fem år. Sjekk hvilke helseforetak som skadet for mest.

VG har gått gjennom erstatningsutbetalingene ved landets sykehus, og kan i dag vise stor forskjell mellom helseforetakene og regionene.

Tallene viser hvor mye skade hvert enkelt foretak har forvoldt i kroner - per pasient de behandler. VGs beregning er gjort ved å samkjøre pasientantallet ved helseforetakene med erstatningsutbetalingene.

Mens helseregionene de siste årene har slitt med sykehusøkonomien, har de også dekket den rekordstore «tabberegningen» fra 2006-2010: Da utbetalte de nær 2,8 milliarder kroner i erstatninger til tabberammede pasienter, ifølge NPE. (...)

Skadet pasienter for 630 millioner
nrk.no 6.12.2011
Oslo Universitetssykehus og Ahus skadet pasienter for drøyt 630 millioner kroner på fem år.

Det viser tall fra Norsk pasientskadeerstatning.

Helse Sør Øst betalte ut 446 millioner kroner i erstatning etter skader pasienter har fått ved Oslo Universitetssykehus alene. (...)

Billig å være tannturist
aftenposten.no 29.10.2011
Dette må du sjekke før du behandles - Store prisforskjeller

Et tannlegebesøk kan fort bli dyrt, og du kan ofte spare svært mye på å få jobben gjort i utlandet. Mange drar til Europeiske landsomUngarn, Polen, Estland og Spania, mens andre drar helt til Tyrkia og Thailand for å ruste opp smilet. Å kombinere tannbehandling med ferie, er nå blitt vanlig for mange nordmenn. 72 år gamle Inge Sørhegge fra Nord- Norge, var i desember på fire ukers ferie i Pattaya i Thailand. Under oppholdet fant han ut at han skulle foreta en skikkelig overhaling av sine nedslitte tenner.

– Jeg fant ut at det var på tide å gjøre noe med tennene mine, og fikk anbefalt et tannlegekontor av flere utlendinger som er fastboende i Pattaya. Jeg var først veldig skeptisk, men ble imponert over profesjonaliteten til personalet og hvor rent, pent og skikkelig alt var, sier han. (...)

– Fikser for mye
Den Norske tannlegeforening er bekymret over at nordmenn får utført behandlinger som de ikke trenger i utlandet, og synes det er vanskelig å overta pasientenes feilslåtte behandling. Morten Rolstad, informasjonssjef i Den Norske Tannlegeforening, ber forbrukerne være klar over sine rettigheter og oppdatere seg på når ulike ordninger som for eksempel Norsk pasientskadeerstatning ikke gjelder. Rolstad forteller at det er diskusjoner i miljøet om hvordan man skal takle en pasient som kommer inn og trenger hjelp i forbindelse med feil tannlegebehandling i utlandet. (...)

Får 9 mill. i erstatning etter sykehusfeil
aftenposten.no 3.10.2011
En familie på Sørlandet har fått utbetalt 8.990.640 kroner i erstatning etter feil begått på Sørlandet sykehus.

Utbetalingen er den femte største i Norge gjennom alle tider, opplyser Norsk pasientskadeerstatning til Fædrelandsvennen. Og det er den største hvor Sørlandet sykehus har begått feilen, skriver Fvn.no.

Allerede i uke 18 under den da 29 år gamle sørlandskvinnens graviditet, ble det reist mistanke om at hun bar på monochoriale tvillinger. Det vil si at de deler morkake og fostervannssekk, en tilstand som betyr at det er et svangerskap med høy risiko for komplikasjoner. Dødeligheten er på 50-70 prosent generelt, men når fostrene har overlevd uke 29 er dødeligheten redusert til 20-25 prosent. En vanlig dødsårsak er at navlesnorene vikler seg sammen. (...)

Can We Rely on Patients' Reports of Adverse Events? (Kan vi stole på pasienters rapporter av uheldige hendelser?)
Med Care. 2011 Jun 2. [Epub ahead of print]
BACKGROUND: Evidence suggests that patients can report a variety of adverse events (AEs) not captured by traditional methods such as a chart review. Little is known, however, about whether patient reports are useful for measuring patient safety.

OBJECTIVES: To examine the degree to which physician reviewers agreed that patient reports of "negative effects" constituted AEs, and to identify questionnaire items that affected reviewers' judgments. (...)

CONCLUSIONS: Many patients were able to identify care-related AEs. Patient responses to questions about the sequelae of the events provided limited additional information for physicians to use in gauging the presence and severity of the event. Patient reports complement other incident-detection methods by providing information that is credible and unavailable from other sources. (...)

– Tøffere enn forsikringsselskapene
aftenposten.no 7.6.2011
Mer kritikk av Pasientskadeerstatningen

Norsk pasientskadeerstatning bør skifte navn til Statens forsikringsselskap, mener Kari Hovland (68).

Hovland er en av mange som har henvendt seg til Aftenposten etter å ha lest historien om Geoffrey Trendalls kamp for å få erstatning. Han måtte helt til lagmannsretten før han vant sin rett.

Hovland er av mange som opplever Pasientskadeerstatningen som et system som er laget slik at det skal bli vanskeligst mulig for pasientene å få erstatningen de har krav på. – Det er helt utrolig, men dette, som burde være et tilbud til mennesker som er syke eller skadet og ofte er slitne, følger ikke engang norsk erstatningsrett. Staten har laget sitt eget system som gjør det vanskeligere for pasienter å få sin rett enn det er for andre grupper som søker en form for erstatning, sier Hovland.

– Bør skifte navn. Hun mener man kunne begynne med å skifte navn på institusjonen, slik at pasienter som søker erstatning er bedre forberedt på hva som møter dem.

– Navnet gir en illusjon om at Pasientskadeerstatningen og -nemnda er instanser som vil pasientenes beste. I virkeligheten er det landets tøffeste forsikringsselskap.
Forskjellen er at når du møter et forsikringsselskap, så vet du hva du har med å gjøre, sier Hovland. Hun foreslår at pasientskadeerstatningen skifter navn til Statens
forsikringsselskap.– For det er det det er. Der du tror du møter en institusjon som skal hjelpe deg med å sikre dine interesser, møter du i realiteten et forsikringsselskap som er tøffere og holder hardere på pengene sine enn de vanlige forsikringsselskapene. (...)

Dødssyke Peters siste ønske: - Hør på meg!
vg.no 7.6.2011
(VG Nett) I går satte Peter Franks (52) seg utenfor Norsk pasientskadeerstatning - i håp om å få møte direktøren.

Over 250.000 har sett den gripende dokumentaren om Peter Franks på VGTV. Fastlegens tabbe gjør at han er døende av kreft.

VGTV: Se hele dokumentaren her!

52-åringens nærmeste hjalp Franks med å få oppfylt sine to siste ønsker. Lørdag løftet de ham fra dødsleiet på Radiumhospitalet, og fikk fraktet ham om bord i en seilbåt i Asker.

Der ventet kona, sønnen og venner for å være sammen på sjøen for siste gang.

I går ble Franks gjenstående ønske oppfylt. Venner fulgte mannen til Norsk pasientskadeerstatning (NPE), hvor han ville be ledelsen om rettferdighet.

Peter Franks til VGTV: - La meg dø med fred i sinnet (...)

Døden på sykehuset:
Dårlig rettssikkerhet for pasienter

nrk.no 12.5.2011
De færreste som dør i såkalte uanturlige dødsfall i Norge blir obdusert.

Av de 372 unaturlige dødsfallene som ble meldt inn fra norske sykehus i fjor, ble mindre enn en tredel av dem obdusert av rettsmedisinere.

Hvert år dør flere tusen mennesker på norske sykehus. De fleste av naturlige grunner. Men mange dør også i såkalt unaturlige dødsfall.

Disse dødsfallene har skjedd uten at de var forventet, og i mange tilfeller uten at pasienten har vært igjennom en spesielt risikofylt behandling. Likevel blir de færreste obdusert av rettsmedisinere.

Se Brennpunkt-dokumentar i nett-tv: Døden på sykehuset (...)

Når et fåtall av dødsfallene som skjer unaturlig blir obdusert av rettsmedisinere, innebærer det at de som styrer helse-Norge heller ikke har god nok kunnskap, når de skal forvalte helsekronene riktig. (...)

Færre søker erstatning fra helsevesenet
vg.no 18.4.2011
I første kvartal i år mottok Norsk pasientskadeerstatning 1.145 søknader. Det er 1 prosent færre enn i første kvartal i fjor, men størrelsen på utbetalingene har økt.

Samtidig som det ble noen færre søknader om erstatning totalt, var det i samme periode en økning på 32 prosent i erstatninger i privat sektor. Det er imidlertid som forventet, ifølge Norsk pasientskadeerstatning.

- Kjennskapen til at privat sektor er en del av ordningen øker, og derfor får vi flere saker inn til oss som gjelder behandling i det private helsevesenet, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Ansvaret for private helsetjenester ble innlemmet i ordningen 1. januar 2009. (...)

NPE utbetalte i første kvartal i fjor 180 millioner kroner i erstatning. I første kvartal i år ble det utbetalt 260 millioner kroner, en økning på 43 prosent. I samme periode har antall behandlede saker økt med 18 prosent. Dette henger sammen med at NPE har blitt mer effektiv på saksbehandling, ifølge Jørstad. (...)

Mange pasientskader etter skjønnhetsbehandling
aftenbladet.no 7.4.2011
De siste to årene har 78 personer søkt om erstatning for skader etter skjønnhetsbehandling. Foreløpig har elleve pasienter fått medhold.

Erstatningsordningen for pasientskader trådte i kraft for privat helsetjeneste i 2009, og fram til og med 2010 har 638 pasienter søkt om erstatning.

Av de 78 sakene som gjelder skjønnhetsbehandling, er 33 ferdigbehandlet. 11 pasienter har fått medhold, og 22 har fått avslag.

Skjønnhetsbehandling omfatter blant annet øyelokk- og brystoperasjoner, fettsuging, kjemisk behandling av hud og laserbehandling.

I mange av sakene er det dårlig journalføring, og pasientene har fått for lite informasjon om risikoen for varig skade, ifølge Norsk pasientskadeerstatning. (...)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

Flere vil ha erstatning fra helsevesenet
aftenposten.no 3.2.2011
Stadig flere pasienter krever penger fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Arbeidsmengden hos NPE fortsetter å øke. I fjor kom det inn 4352 saker. Det er en økning på drøyt 10 prosent i forhold til året før, da tallet var 3938.

Årsaken til økningen tror NPE-direktør Erling B. Breivik skyldes at ordningen er godt kjent, og at helsepersonell i større grad har blitt flinkere til å informere om pasientenes rettigheter.

Mer enn 1300 skadelidte pasienter eller pårørende ble tilkjent erstatning i fjor.

818 millioner. Det er ikke bare saksmengden som øker. Det gjør også summen av kroner som blir utbetalt. Norsk pasientskadeerstatning utbetalte i fjor 818 millioner kroner. Økningen er på 8 prosent sammenlignet med året før.

Både i antall saker og utbetalinger er det primærhelsetjenesten som står for størst økning. Antall saker knyttet til primærhelsetjenesten økte med 25 prosent i 2010 i forhold til året før. Utbetalingene i disse sakene utgjorde 13 prosent av samlet erstatningsbeløpet. (NTB)

Ingen erstatning for plejesvigt
b.dk 3.2.2011
For mange kunne livet på plejehjem lige så godt foregå på et hospital, men hvis behandlingen ikke er god nok, kan man ikke få erstatning.

Oplever man grove svigt i plejen på et hospital, kan man få erstatning. Men udsættes man for svigt på et plejehjem, er der ikke noget at komme efter. (...)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE) (regjeringen.no).)

Linda fikk diabetes av overmedisinering
tv2nyhetene.no 22.1.2011
(...) Mange feilmedisineres
Hun har en sammensatt sykdomshistorie. Det var vanskelig for fastlegen hennes å avgjøre hvilke medikamenter hun skulle få, og hvor mye. Johansen fikk behandling for både psykiske og fysiske lidelser, noe som er vanskelig å behandle. (...)

Fikk diabetes
Johansen mener hun har mistet ti år av livet sitt på grunn av alle medisinene hun gikk på.

Hun innrømmer at hun også ba fastlegen om å skrive ut enda mer. I denne perioden gikk hun kraftig opp i vekt, hun fikk diabetes og det var vanskelig å være sosial. På det verste veide hun over 60 kilo mer enn hun gjøre i dag. (...)

Leder i Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen, sier det er vanskelig for fastlegene å ha full oversikt over medikamentene som gis til pasientene når flere leger er involvert.

– Det er dels en faglig utfordring å vite hvordan disse pasientene best skal medisineres. Og det er en praktisk utfordring å holde oversikt, sier han.

Gikk til søksmål
Hun har krevd erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. Men etter at hun fikk avslag på erstatning derfra, har hun nå valgt å gå til retten med sin sak. Hun avventer nå at Oslo tingrett skal behandle saken hennes.

Leder i Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen, sier det er vanskelig for fastlegene å ha full oversikt over medikamentene som gis til pasientene når flere leger er involvert.

– Det er dels en faglig utfordring å vite hvordan disse pasientene best skal medisineres. Og det er en praktisk utfordring å holde oversikt, sier han. (...)

Flere får skader av antirynkebehandlinger
tv2nyhetene.no 16.1.2011
Men kun et fåtall har krav på erstatning. Nå advarer Forbrukerrådet.

Mulighetene og lovnadene om hva man kan gjøre for å bli kvitt rynkene er mange og kostbare. Selv om de fleste er fornøyd opplever mange pasienter at skjønnhetsbehandlingene fungerer mot sin hensikt: Stadig flere rapporterer til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) om skader etter å ha tatt anti-rynkebehandlinger som Botox og laser.

Mange blir avvist
Ved Norsk pasientskadeerstatning har de nå 13 klagesaker til behandling.

– De forteller for eksempel at de har fått pigmenttap som følge av en kjemisk peeling. Eller at injeksjonene ikke har redusert rynkene, eller fått en skade, sier kommunikasjonssjef Øydis Castberg i NPE.

Nåløyet for å få erstatning er trangt. Et av kravene er at behandlingene må være foretatt av helsepersonell mens mange av antirynkebehandlingene er foretatt på skjønnhetssalonger som ikke faller inn i denne kategorien:

– Det er et stort og uoversiktlig marked. Vi må vurdere hver sak. Men vi har en del saker som må avvises fordi de ikke faller inn under pasientskadeloven, sier hun til TV 2 Nyhetene. (...)

Legen truer Helene (63) med operasjonsnekt
dagbladet.no 15.1.2011
Hvis hun ikke trekker tilbake klagen hun har sendt Norsk pasientskadeerstatning etter sykehusinfeksjon.

(Dagbladet): Helene Magnussen fra Nordfjordeid er svært opprørt over at en lege i Helse Førde prøver å få henne til å trekke en sak om pasientskadeerstatning.

- Det var ikke til å misforstå. Dersom jeg ikke trekker tilbake saken, får jeg ikke ny operasjon, sier hun til Fjordabladet.

9. februar skal Magnussen etter planen opereres i leggen, for å få orden på vond rygg og hoftesmerter. Nå er hun ikke sikker på om det blir noe av. (...)

Blind på ett øye – fikk erstatning
aftenposten.no 9.12.2010
Seyed Mousavi ble tilnærmet blind på ett øye etter 13 operasjoner. Nå er han blitt tilkjent erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

BENDIK BJERKNES I oktober skrev Aftenposten om Seyed Akbar Mousavi som ble nesten blind etter 13 laseroperasjoner. Forliksrådet dømte Memira synskirurgi til å betale tilbake utgiftene til behandlingen. I vedtaket heter det at «Mousavi har krav på erstatning etter pasientskadeloven for følgene av mislykket laserbehandling ». Mousavis advokat, Per Danielsen er fornøyd med vedtaket. (...)

Helseskader for milliarder
tv2nyhetene.no 1.11.2010
Siden Norsk pasientskadeerstatning ble etablert i 1988, har staten utbetalt rundt 6 milliarder kroner i erstatninger. (...)

Fortsetter utviklingen i samme retning resten av året, vil det gi en økning på 16 prosent sammenlignet med 2009.

– Vi utbetaler nå årlig rundt 800 millioner kroner i erstatning til pasienter, sier avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker i NPE.

Det utbetales mest erstatning til ortopediskader, hele 1,7 milliarder kroner, fulgt av skade på barn under fødsel (1,1 milliarder kroner), og kreftsykdommer (660 millioner kroner). (©NTB)

Pasient nesten blind etter operasjoner
aftenposten.no 22.10.2010
Du har forbrukerrettigheter ved kjøp av helsetjenester Seyed Akbar Mousavi ble nesten blind etter tretten laseroperasjoner. Forliksrådet tilkjente ham 75 000 kroner i erstatning. (…)

Viktig dom. – Dommen er viktig fordi den slår fast at forbrukere også har rettigheter overfor private helseforetak, sier Per Danielsen til Aftenposten.

– Dette betyr at å kjøpe helsetjenester, prinsipielt er det samme som å levere bilen til reparasjon, forklarer Danielsen.

– Har du vært borti lignende saker tidligere?

– Nei, dette er den eneste saken jeg kjenner til som gjelder et privat helseforetak. Det er nettopp det som gjør dommen så viktig, den skaper presedens, hevder Danielsen.

Mousavi fikk i dommen medhold i at han hadde krav på å få refundert de 75 000 kronene han hadde betalt. Retten menteat kjøpet kunne anses som hevet da Mousavi ikke hadde fått det han betalte for. (…)

– Hva med erstatning for svekket syn, er det noe dere vurderer?

– Ja, men etter en lovendring i fjor, er det staten gjennom Norsk pasientskadeerstatning som tar ansvaret ved feil foretatt hos private eller offentlige helseforetak, forklarer Danielsen.

– Det positive med det er jo at er enklere å fremme krav, menpå den annen side er det lettere å slippe unna for de ansvarlige. Dessuten er det nok mange som ikke føler noe personlig ansvar når de ikke blir ansvarliggjort i erstatningssaker, avslutter Danielsen. (...)

Over seks milliarder i erstatning
dagensmedisin.no 21.10.2010
Siden pasientskadeordningen ble etablert, har det blitt utbetalt i overkant av seks milliarder kroner.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ble etablert i 1988. Denne måneden rundet de totale utbetalingene seks milliarder.

Mest ortopedi
Ortopedi er det området som det har blitt utbetalt mest til, hele 1,7 milliarder (28 prosent).

Fødsel følger etter, med 1,1 milliarder (18 prosent). Det tredje største området er kreftsykdommer, med 660 millioner kroner (11 prosent). (...)

Toppalpinist krever erstatning etter amputasjon
dagbladet.no 6.9.2010
Vedtak i Norsk pasientskadeerstatning.

Den østerrikske alpinisten Matthias Lanzinger, som ble hardt skadet i et worldcup-renn i Kvitfjell i Ringebu i 2008, har krav på erstatning etter behandlingen han fikk på Ullevål sjukehus, ifølge et vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning, datert 30. august i år.

Lanzinger fikk et åpent brudd i leggen, og etter flere operasjoner ble beinet amputert. (...)

Har levd i ti år med dødsdom etter flåttbitt
dagbladet.no 10.7.2010
Staten mener Eivind Markhus (45) har den dødelige sykdommen ALS. Selv er han overbevist om at et flåttbitt har lenket ham til rullestolen. (...)

Retten gikk ikke med på at en feilbehandlet nevroborreliose etter flåttbitt har lenket ham til rullestolen. Nå er 45-åringen klar for omkamp i Borgarting lagmannsrett, i ankesaken som er berammet i slutten av juni 2011.

- Nå må helse-Norge akseptere at jeg har borrelia og ikke ALS, sier Markhus på den måten han kan best, via e-post. (...)

(Anm: Overvåking av sykdommen borreliose (fhi.no 28.5.2014).)

(Anm: Flått er farligere enn man hittil har trodd. Skogflått sprer trolig sykdommer som ennå er ukjente, og pasienter risikerer derfor å aldri få riktig diagnose, viser ny forskning. (…) Nesten 45 prosent av flåtten som ble undersøkt bar på to eller flere mikroorganismer som kan fremkalle sykdom hos mennesker. (…) I Sverige og Norge kan skogflåtten mest sannsynlig være bærer av over 20 arter virus, bakterier og encellede organismer som utgjør en fare for mennesker. (aftenposten.no 25.4.2016).)

(Anm: Mange flåttpasienter opplever at de ikke blir tatt på alvor av helsevesenet. Skepsis fra helsevesenet og mangelfull behandling. Slik oppsummerer 456 flåttpasienter sine opplevelser i en nettbasert undersøkelse. (aftenposten.no 14.5.2016).)

Flere søker erstatning for pasientskader
vg.no 9.7.2010
I første halvår søkte 2.277 pasienter som har opplevd behandlingssvikt i helsevesenet om erstatning. Det er en økning på 10 prosent fra samme periode i fjor. (...)

Det er fortsatt nær dobbelt så mange avslag som medhold blant erstatningssakene. Jørstad oppfordrer likevel folk til å melde saker til NPE.

- Alle som mener at de er fått påført en skade som kan skyldes svikt i helsetjenesten, bør melde sitt krav til oss, sier Jørstad. (...)

Legetabber har kostet staten 440 mill. hittil i år
dagbladet.no 9.7.2010
Stadig flere nordmenn søker erstatning etter behandlingssvikt. Se klagelista.

Dagbladet): I løpet av første halvår 2010 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 2277 nye erstatningskrav etter påstått behandlingssvikt i helsevesenet. Dette er en økning på 10,3 prosent mot samme periode i 2009, skriver NPE på sine nettsider. (...)

62 kreftpasienter døde etter feilbehandling
dagbladet.no 3.7.2010
Ifølge tall fra Norsk pasientskadeerstatning. (...)

Totalt betalte NPE ut nær 758 millioner til norske pasienter i fjor. Én av tre klagere fikk medhold. (...)

Tommy ble fratatt erstatningen fordi han skulle dø
nrk.no 7.5.2010
Tommy Berg og kona Toril Mjanger måtte bruke store deler av den siste, dyrebare tiden de hadde sammen før Tommy døde, til å kjempe mot Norsk pasientskadeerstatning.

Hjerterått og bøllete, mente SV i 2008. Men ingen av regjeringspartiene ville endre praksisen umiddelbart da de fikk sjansen. (...)

Jusprofessor Carl August Fleischer mener praksisen bryter med loven. (...)

Leger fjernet friske organer hos pasienter
vg.no 26.6.2010
BODØ/OSLO (VG) Sykehuset i Bodø granskes for 16 operasjoner som aldri skulle vært gjennomført.

Del på FacebookDel på TwitterLegg til på NettbyUtskriftsvennlig versjonTips en vennNordlandssykehuset i Bodø rystes av skandalen der de to utenlandske legene Johannes Diermann og Rastislav Kunda står sentralt. De to har vært involvert i 13 av operasjonene som granskes.

Senest i januar i fjor presenterte Avisa Nordland Diermann og Kunda under førstesidetittelen «Valgte selv Bodø foran hele verden».

VG forteller i dag den dramatiske historien om Lillian Olsen (61) som ble feilaktig operert for kreft og påført store indre skader.

I tillegg til Lillian Olsen, kjenner VG til nok et tilfelle der en pasient fikk fjernet en rekke organer uten å ha kreft, og er skadet for livet. (...)

Mottar millionerstatning etter ni år
aftenposten.no 22.6.2010
May-Liss Thomassen ble henvist til fødestue. Tonje (9) ble sterkt pleietrengende etter en dramatisk fødsel. Etter ni års kamp får familien erstatning. (...)

Uklart
Advokat Winther Christensen, som har bistått familien Thomassen, mener det har vært mye frem og tilbake i et svært uklart system.

– Inntil Sylvia Brustad skar gjennom, hadde ikke fødende på fødestuer samme sikkerhet i form av pasientskadeerstatning som andre. Tonje er høyst sannsynlig den første som får erstatning, sier han.

Advokaten understreker at fødende kan velge fødested fritt, og de må bli lyttet til. Han etterlyser også en beredskap når en sykehustabbe inntrer, slik at de som blir rammet, automatisk får hjelp.

– Slik jeg ser det, må kvinner som skal føde få best mulig informasjon og bli fortalt forskjellen på fødestue og sykehus. De må opplyses om at det på en fødestue kan være større risiko for problemer enn på et sykehus. Her må det komme en informasjonsplikt, sier advokaten. (...)

Sykehustabber for 2,5 milliarder på fem år
vg.no 29.4.2010
(VG Nett) Norske pasienter har fått svimlende 2,5 milliarder kroner i erstatninger de siste fem årene som følge av feil i Sykehus-Norge. (...)

Totalt betalte NPE ut nesten 758 millioner til norske pasienter i fjor, hvorav 675 millioner er tilknyttet helseforetakene - en økning på nesten hundre millioner fra 2008. (...)

Rekord i erstatning til pasienter
vg.no 14.4.2010
(...) Færre får medhold
NPE behandlet i fjor 3200 klager. Men ikke alle vinner frem. Sammenlignet med 2008 fattet NPE 750 flere vedtak i fjor, men andelen som har fått medhold har gått ned fra 36 til 32 prosent. (...)

Staten nekter å betale for Livs ødelagte helse
dagbladet.no 12.4.2010
Nakkeopererte Liv Oddhild Lyng (48) ble bedøvet og holdt nede av to sykepleiere.

(Dagbladet): 6. november 2006 våknet Liv Oddhild Lyng (48) fra bedøvelsen etter en gastroskopiundersøkelse på Nordfjord sjukehus med sterke smerter, 100 prosent arbeidsufør.

Nytt avslag
I november i fjor skrev Dagbladet at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mener Lyng ikke har krav på erstatning etter pasientskadeloven.

Lyng anket vedtaket til Pasientskadenemnda som, etter ny vurdering, er kommet til samme konklusjon.

- Det er fortvilende. Jeg føler at NPE og nemnda er for leger og mot pasientene. Nå går jeg rettens vei med saken. Dette gir jeg meg ikke på, sier Liv Lyng. (...)

28 millioner kroner i erstatninger
nrk.no 20.3.2010
Nær 28 millioner kroner ble i fjor utbetalt til pasienter som er blitt skadet ved sykehusene i Østfold.

Dette er nesten ti millioner mer enn året før, men Norsk pasientskadeerstatning avviser at dette gjenspeiler flere medisinske feilgrep.

- Vi har ingen grunn til å tro at økte utbetalinger i 2009 henger sammen med flere skader eller dårligere helsetjenester, sier Øydis Ulrikke Castberg. (...)

Fikk sår på stortå - måtte amputere
nrk.no 16.3.2010
(...) Så har han mest sannsynlig tråkket i gjødsel, for Dossa fikk etter på påvist gule stafylokker, noe som kan føre til sårinfeksjoner.

Kun få måneder senere måtte han amputere ved kneet. Ifølge Norsk pasientskadeerstatning kunne det vært unngått.

«Dersom sykehuset blant annet hadde startet korrekt antibiotikabehandling med det samme han kom til behandling, ville man mest sannsynlig unngått amputasjon», heter det i vedtaket. (...)

Slurver med å informere pasienter om feil
aftenposten.no 16.3.2010
I 28 prosent av sakene som ble meldt inn til Helsetilsynet i 2008, hadde pasienten selv ikke fått beskjed om at den var utsatt for feil. (...)

Sykehusene har etter Spesialisthelsetjenesteloven plikt til å melde fra til helsemyndighetene om feil som førte, eller kunne ha ført til alvorlig skade på pasienten, men bare en brøkdel av feilene meldes inn. Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten mener få melder fra fordi de frykter sanksjoner både fra Helsetilsynet, kolleger og overordnede, hvis de melder fra. (...)

Som å se gjennom et matpapir
nrk.no 8.3.2010
- Etter to laseroperasjoner har jeg fått langt dårligere syn, sier Johnny Christiansen. Han er også blitt 30 000 kroner fattigere. Pasientskadeerstatningen har fått flere klagesaker.

I 2007 fikk Johnny Christiansen utført en laseroperasjon på den private øyeklinikken Argus. (...)

Ingen oversikt over laser-klager
nrk.no 8.3.2010
Åtte pasienter har klaget etter å ha gjennomgått en laseroperasjon ved en av de private øyeklinikkene i fjor. Ingen av sakene er ferdigbehandlet ennå. (...)

Oppretter skandinavisk legetabbe-register
aftenposten.no 28.2.2010
Flere saker er tatt opp i mediene den siste tiden der leger har begynt å jobbe i nabolandet etter å ha fått advarsel eller andre reaksjoner av helsemyndighetene hjemme.

Helsetilsynet har gått gjennom regelverket. Under dagens praksis varsles myndighetene i andre land først når legers og andre helsearbeideres autorisasjon begrenses eller trekkes tilbake.

Nå har Helsetilsynet blitt enig med tilsynsmyndighetene i Danmark og Sverige om at man også skal utveksle informasjon om mindre strenge former for reaksjon, som advarsler i tilsynssaker.

– Dette vil være informasjon om type reaksjon (for eksempel advarsel) og hvem som har fått denne, opplyser Helsetilsynet. (...)

Rekordhøye utbetalinger til pasienter
dagensmedisin.no 9.2.2010
(...) NPE mottok 3939 erstatningssaker i 2009, mot 3 382 i 2008. Økningen skyldes i hovedsak at privat sektor ble innlemmet i ordningen 1. januar 2009. (...)

I 2009 ble det utbetalt 737 millioner kroner, mot 659 millioner i 2008. Dette utgjør en økning på 12 prosent. (...)

Flere pasientskadesaker i 2009
vg.no 1.2.2010
Flere søkte pasientskadeerstatning i 2009 enn i 2008, men medholdsprosenten var lavere i fjor enn året før, viser nye statistikker.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottok 3.939 erstatningssaker i 2009, en økning på 559 saker, fra 3.380 i 2008.

Samtidig har også antall vedtak i saker økt i 2009, mens medholdsprosenten har gått litt ned i forhold til i 2008, viser ny statistikk fra NPE. (...)

Ble spilleavhengig av medisin
nrk.no 29.1.2010
Medisinen som brukes av Parkinsonpasienter fører til spilleavhengighet hos 10 prosent av brukerne. (...)

Norsk legemiddelforsikring vil ikke kommentere denne saken, siden det ennå ikke er kommet noen dom. (...)

– Det var ingen som advarte meg, hadde jeg fått en slik advarsel så hadde jeg nok oppsøkt hjelp hos legestanden før jeg hadde brukt så mye penger, sier han. (...)

Foreslår lovendring etter Tommys død
vg.no 18.1.2010
Vil forhindre erstatningskutt på dødsleiet etter VG-sak

Etter legetabben kuttet Staten ménerstatningen til kreftsyke Tommy Berg ned til en brøkdel. Begrunnelsen var at mannen var døende, og derfor ikke behøvde resten av pengene. Tommy sovnet inn lille julaften 2008.

Nå vil Høyres stortingsgruppe endre den sjeldne unntakshjemmelen i loven som gjorde dette mulig. (...)

BAKGRUNN: Fratatt erstatning fordi han er dødssyk (...)

Får erstatning etter at kona døydde
nrk.no 24.12.2009
Ei kvinne i 60-åra døydde etter ein operasjon på Førde sentralsjukehus. No får mannen erstatning. (...)

Marits brystkreft ble ikke tatt på alvor av sykehuset
tv2nyhetene.no 22.11.2009
Tre år senere hadde den mangedoblet seg.

Over 160 norske kvinner med brystkreft har de siste årene fått medhold fra Norsk pasientskadeerstatning. En av dem er Marit Remme. Først flere år etter at hun oppsøkte sykehuset med en kul i brystet ble hun tatt på alvor. Diagnosen var brystkreft med spredning.

– Jeg er frustrert rett og slett frustrert og sinna, sier Remme til TV 2 Nyhetene. (...)

Nakkeopererte Liv ble bedøvet og holdt nede av to sykepleiere
dagbladet.no 9.11.2009
Var i jobb før gastroskopiundersøkelse. Våknet opp 100 prosent ufør. NPE sier nei til erstatning. (...)

Rekordår for pasientskadeerstatninger
tv2nyhetene.no 6.11.2009
Norske pasienter påføres skader for 750 millioner kroner i året av leger og sykepleiere.

Stadig flere pasienter søker om erstatning for skader de mener helsevesenet har påført dem.

Siden Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ble opprettet i 1988 har de utbetalt fem milliarder kroner. I år vil utbetalingene nå nye høyder, 750 millioner kroner vil NPE samlet betale i erstatninger i løpet av 2009.

LES OGSÅ: Får erstatning: – Helsevesenet gjorde meg narkoman (...)

Norsk helsevesen får kritikk:– Gjorde Jan narkoman
tv2nyhetene.no 5.11.2009
Jan Christer Stenberg ble narkoman – skapt og betalt av norsk helsevesen. Nå har han fått erstatning.

Jan Christer Stenberg fra Hokksund ble operert for skiveprolaps i 1997. Etterpå har han ikke hatt en eneste dag uten sterke ryggsmerter. Han er i dag medisinsk invalid, og sliter fortsatt med rusavhengighet.

– Helsevesenet gjorde meg til narkoman. De pøste på med Ketorax, og sa jeg skulle avvendes etterpå. Det skjedde ikke, sier Stenberg til TV 2 Nyhetene.

I en fersk avgjørelse har han fått medhold og erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) for å ha blitt avhengig av sterke smertestillende medikamenter. (...)

Retslæger er ansat i forsikringsselskaber
politiken.dk 16.10.2009
De læger, som har et afgørende ord, når borgere trækker forsikringsselskaber i retten, er samtidig ansat i forsikringsselskaber.

Lægerne har ingen pligt til at oplyse om deres job i forsikringsselskaberne, og forsikringsselskaberne vil som hovedregel ikke oplyse navnene på de ansatte læger. Derfor er det tilfældigt, når advokater i retten opdager, at Retslægerådets eksperter er ansat i et forsikringsselskab.

Det er et eksempel på, at Retslægerådet ikke har fulgt med tiden og ikke lever op til kravene i et moderne retssystem, mener en gruppe advokater, der står bag en opfordring til justitsminister Brian Mikkelsen (K) om at ændre Retslægerådets arbejde på ni punkter. (...)

Kræftpatienter får større erstatning
politiken.dk 7.9.2009
11 kræftpatienter, der tog skade af lang ventetid, skal have 450.000 kroner, som de blev snydt for i første omgang.

Elleve kræftpatienter eller deres pårørende har fået udbetalt 451.879 kroner i erstatning for de skader, som patienterne blev påført ved at vente for længe på kræftbehandling.

Det er resultatet, efter at Patientforsikringen har afsluttet en ny behandling af sager fra 45 kræftpatienter og pårørende, som i første omgang havde fået en afgørelse, der byggede på en forkert fortolkning af loven.

Fejlen blev kun opdaget, fordi en 55-årig kræftpatient fra det nordlige København insisterede på, at afgørelsen i hans sag var forkert. Det forsøgte han to gange uden held at overbevise Patientforsikringen om. Først da han klagede til Sundhedsministeriet, som gav patienten ret og greb ind, blev fejlen erkendt i Patientforsikringen. (...)

Kjeveoffer får erstatning
tv2nyhetene.no 29.8.2009
Kristiansand/Ålesund (TV 2 Nyhetene) Heidi Sakkestad fikk ansiktet ødelagt av norske kirurger for seks år siden. Nå orker hun ikke lenger kjempe og har akseptert tilbudet fra Norsk pasientskadeerstatning.

Seks år etter at hun ble feiloperert og fikk ansiktet vansiret, er erstatningsoppgjøret avsluttet. Motvillig har Heidi Sakkestad fra Kristiansand akseptert et tilbud på 2,4 millioner kroner fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

- Det er masse, masse penger, men det er også penger som skal rekke frem til jeg blir gammel. Vi har hatt enorme utlegg i denne prosessen og jeg føler det forferdelig trist å ikke kunne få lov til å ha muligheten til å betale tilbake til de menneskene som virkelig har hjulpet oss, slik at vi har klart oss frem til i dag. Uten den hjelpa hadde vi ikke klart oss, sier Heidi Sakkestad til TV 2 Nyhetene. (...)

Mariette (22) ble lam etter skolevaksine
dagbladet.no 14.7.2009
Ble lam fra brystet og ned da hun var 12 år gammel. Vant erstatningssak mot staten i Oslo tingrett. (...)

I likhet med 92 prosent av befolkningen, fulgte Mariette vanlig vaksinasjonsprogram for barn. 21. januar 2000 ble hun vaksinert for annen gang mot meslinger, kusma og røde hunder, såkalt MMR-vaksine.

- I perioden etterpå opplevde jeg stadig en stikkende smerte i et punkt i ryggen. Det var som om noen stakk en syl i ryggen på meg, forteller hun.

Den distinkte ryggsmerten var mye verre den dagen hun ble lam. I løpet av noen få timer, 27. mars 2000, var hun ikke lenger i stand til å gå. (...)

Vant i retten
I vedtak 15. juni 2005 skrev NPE at Mariette ikke har krav på erstatning fordi de ikke anså at lammelsene og smerteplagene er utløst av MMR-vaksinen. (...)

Saken ble anket til Pasientskadenemnda, som 21. februar 2008 stadfestet NPEs vedtak. Dermed var det duket for rettslig strid i Oslo tingrett. (...)

- Jeg er veldig skuffet over at Staten nå har anket dommen. I anken bruker Pasientskadenemnda de samme argumentene som ikke førte fram i tingretten. Men vi har ikke noe annet valg enn å kjempe videre. Jeg må få lagt erstatningssaken bak meg før jeg kan gå videre i livet, sier 22-åringen.

Pasientskadenemnda vil ikke ta tingrettens dom til følge. (...)

Får ikke vite om feilmedisinering
nettavisen.no 6.7.2009
De fleste pasienter som blir feilmedisinert, får ikke vite om det. Hundrevis av mennesker dør på grunn av feilmedisinering hvert år.

En studie gjort ved St. Olavs hospital i Trondheim og publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, viser at bare 23 prosent av pasientene som ble feilmedisinert, fikk vite om det.

Olav Spigset, professor og overlege ved St. Olavs hospital, er en av legene bak undersøkelsen. Han er ikke overrasket over den lave andelen pasientvarslere.

- Nei, andre undersøkelser har vist det samme. Men vi ble overrasket over et annet aspekt, at bare én prosent informerte pasienten om Norsk pasientskadeerstatning, sier Spigset til Dagsavisen.

Ikke alle feilmedisineringer er skadelige. Det kan for eksempel være snakk om å få en litt for svak hodepinetablett. Samtidig viser undersøkelsen fra Trondheim at det også kan være tilfeller hvor legen regner feil og ti- eller hundredobler dosene.

Øystein Flesland er leder av Nasjonal enhet for pasientsikkerhet og advarer mot følgene av manglende pasientvarsling. (©NTB)

Tier om feilmedisinering
dagbladet.no 6.7.2009
Pasienter som blir feilmedisinert, får ikke vite om det. Hundrevis av mennesker dør årlig av feilmedisinering. Legene tar selvkritikk.

– Vi er ikke flinke nok til å si fra.

Det sier visepresident i Legeforeningen, Arne Refsum. Han er ikke imponert over tallene fra St. Olavs Hospital i Trondheim som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening. En undersøkelse viser at bare 23 prosent av pasientene som ble feilmedisinert, fikk vite om det.

– Det er altfor lite! Det er stikk i strid med loven, og dette er et landsomfattende problem, sier Geir Sverre Braut, assisterende direktør i Helsetilsynet.

Han applauderer St. Olavs Hospital for å sette søkelys på problemet og ønsker seg slike undersøkelser over hele landet. (...)

Hjørdis (58) spist av sykehusbakterie
vg.no 4.6.2009
100 angrepet siste fem år

VESTFOLD (VG) Rutineoperasjonen førte til at kjøttetende bakterier spiste opp deler av låret til Hjørdis Nilsen (58). Nå krever hun erstatning.

- Jeg er heldig som lever. Det var bare centimetre før jeg mistet hele foten, sier Nilsen til VG.

Nå krever 58-åringen erstatning for skrekkopplevelsen og har klaget behandlingen hun fikk på Buskerud sentralsykehus inn for Norsk Pasientskadeforening, (NPE). (...)

Psykisk syge får nej til erstatning
politiken.dk 24.5.2009
To danskere har fået erstatning for bivirkninger ved den mest udbredte medicin mod skizofreni. I USA er tallet 30.000.

Det mest solgte lægemiddel til danskere med skizofreni har været centrum for et gigantisk retsopgør i USA de senere år, hvor producenten har udbetalt erstatning til 30.000 amerikanere for potentielt dødelige bivirkninger ved medicinen Zyprexa.

Herhjemme har blot to patienter fået erstatning for bivirkninger ved præcis samme lægemiddel.

»USA har en helt anden tradition for retssager om bivirkninger ved lægemidler. Det kan være forklaringen på, at der har været så mange erstatningssager derovre og så få i Danmark«, siger overlæge Anders Fink-Jensen, der er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og klinikchef på Rigshospitalets psykiatriske afdeling. (...)

Patientforsikringen oplyser, at den i perioden 2003-2009 har modtaget 18 klager fra enkeltpersoner over bivirkninger ved Zyprexa. Det svarer til tre klager om året i gennemsnit.

De har blandt andet klaget over, at de er blevet overvægtige af Zyprexa. 16 sager er afgjort, og i langt de fleste får klagerne at vide, at de ikke er berettiget til erstatning. Kun to patienter har fået medhold.

Trods sagerne i USA ser Lægemiddelstyrelsen ingen grund til at mistænke Zyprexa for at være farlig.

»Vores vurdering af effekt og sikkerhed bygger ikke på retssager i et andet land. De bygger på forskningsresultater og indberettede bivirkninger fra Danmark og resten af Europa«, siger overlæge Doris Stenver fra Lægemiddelstyrelsen. (...)

(Anm: Antipsykotika. (mintankesmie.no).)

Kræftpatienter får nye erstatninger
politiken.dk 22.5.2009
En tilfældighed og en stædig borger fik fastslået, at 51 erstatningssager fra kræftpatienter er blevet fejlbehandlet.

Kræftpatienter er blevet snydt for store erstatninger for at have ventet for længe på behandling.

Det viser de første afgørelser fra Patientforsikringen i en række genoptagne sager.

En 52-årig kvinde fra Esbjerg har efter to års kamp fået en erstatning på 171.000 kroner, fordi hun fik varige men af at vente på strålebehandling af en hjernesvulst. I ventetiden voksede svulsten, så hun blev livsfarligt syg og fik varige skader i form af besvær med at gå, tale, læse og regne.

Kvinden fik først – for næsten to år siden – blankt afslag på erstatning. Afslaget blev tiltrådt af Patientskadeankenævnet. Men nu er afgørelsen ændret, skriver Politiken. (...)

Kritikk etter dødsfall og pasientskader
vg.no 21.5.2009
Ett dødsfall og flere pasientskader er bakgrunnen for tilsynssakene der Statens helsetilsyn nylig har rettet sterk kritikk mot St. Olavs hospital i Trondheim. (...)

Alvorlige skader
Saken om overlegen som er fratatt sin spesialistgodkjenning, handler om flere feilbehandlinger, og ser ut til å ha startet i 2000, går det fram av brevet fra Helsetilsynet.

Da ble det satt i verk tiltak for at legen skulle fungere som nevrokirurg i avdelingen. Helsetilsynet mener at disse tiltakene var utilstrekkelige, og er særlig kritisk til at denne legen «ved en inkurie» fikk utføre en operasjon høsten 2003.

«Når (legens navn strøket) fikk utføre denne teknisk vanskelige operasjonen, viser det med tydelighet at de iverksatte tiltakene ikke var tilstrekkelige for å sikre en forsvarlig pasientbehandling. De øvrige kirurgiske inngrepene som sakkyndig har vurdert, er fra perioden 2000-2005. De faglige feil som er påpekt her, viser at (legens navn) var satt til arbeidsoppgaver han ikke fullt ut mestret», skriver Helsetilsynet. (...)

Hvem har ansvaret?
GUNNAR CLAUSEN, Oslo
aftenposten.no 21.4.2009
Les feilopererte Gunnar Clausens åpne brev til helseminister Hanssen. (...)

Jeg søkte erstatning, men Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er helt tydelig ikke på pasientenes side. Da jeg kom hjem fra Lovisenberg sykehus, ble jeg oppringt av Rikstrygdeverket, som sa: «Hvis du i det hele tatt skal ha noen sjanse, må du skaffe deg advokat.» Så jeg skaffet meg advokat. Ni års kamp resulterte i et salær på 400 000 kroner. (...)

Livsvarig ufør etter kneoperasjon
nrk.no 11.4.2009
En liten operasjon gjorde ham fullstendig arbeidsufør. Flere lokalsykehus måtte i fjor betale store erstatninger til pasienter som ble påført alvorlige skader. (...)

- Ingen bagatell
- Det rammer enkeltpersoner hvis man bagatelliser slike hendelser, det må man ikke gjøre, sier Olav Gunnar Ballo.

For å sikre pasientene mener lege og stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo at flere sykehustjenester må sentraliseres.

Lista over erstatninger fra norske sykehus er nemlig lang. De samla erstatningene kom i fjor opp i rekordhøye 658 millioner kroner. (...)

(Anm: Kneopererte kan ha krav på erstatning. (NPK-NTB): Fleire som har fått utført kneoperasjonar, kan ha krav på erstatning utan at dei er klar over det. I perioden 2009– 2015 har Norsk pasienterstatning (NPE) fatta vedtak i 36 saker som gjeld kneoperasjonar i privat helseteneste, skriv Stavanger Aftenblad. (…) – Å kike inn i kneet på pasientar frå 45-årsalderen og oppover fordi dei har litt slitasje, er ikkje nødvendigvis så nyttig. Før var ein ganske rask med å frisere på desse forandringane. Ei slik fiksing gav lite varig og nyttig effekt. Det er det nokså stor semje om. Likevel ser ein at mykje av artroskopien skjer på grunnlag av dette, seier han. (©NPK) (mre.no 30.3.2016).)

(Anm: Kneopererte kan ha krav på erstatning. (…) Det er gitt medhold i 23 saker og avslag i 13 saker. Av de 23 er infeksjon grunn i 14 saker, feil og mangler utgjør fire. Resten skyldes mangelfull dokumentasjon, utredning og funn som ikke er fulgt opp samt at det ikke var grunnlag for å operere. – Det kan være det er mørketall, det vil si at det finnes personer som kan ha rett til erstatning etter å ha fått en skade etter feilbehandling, men som ikke har meldt skaden sin til oss, sier informasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i NPE. (hegnar.no 30.3.2016).)

Flere kan ha krav på erstatning
dinside.no 12.2.2009
- Legemiddelklager underrapporteres, sier ekspert. Vi viser deg hvordan du klager. (...)

- Vi tror det er underrapportering av legemiddelskader. Hvis vi sammenlikner oss med Sverige, hvor de har 700-900 saker i året, og vi har 50-70 saker her på et normalår, så er det nok tegn på at det er en underrapportering. Jeg tror ikke at vi bruker mindre legemidler i Norge enn de gjør i Sverige, for å si det sånn, sier Lars Kjønniksen, seksjonssjef i NPE til DinSide.

Dette skulle bety at vi i hvert fall burde ha 300-400 saker hvert år her hjemme - folketallet tatt i betraktning. Grunnene til denne underraporteringen kan være flerdelt. (...)

- Underrapporterer legemiddelskader
Av Lisbeth Nilsen (Dagens Medisin) 10.02.2009 kl. 09:49 Kilde: VG NETT
vg.no 10.2.2009
- Det er stor underrapportering av skader på grunn av legemidler, mener seksjonssjef Lars Kjønniksen i Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (...)

- Vanligvis har vi ligget på cirka 50-60 legemiddelskadesaker i året. I Sverige rapporteres årlig mellom 700 og 900 saker, sier seksjonssjef Lars Kjønniksen i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til Dagens Medisin.

- Antallet innbyggere i Sverige er noe over det doble av Norge, og det betyr at vi i hvert fall burde ha 300-400 saker hvert år, legger han til. (...)

Thore (56) vant i retten selv om sykehusfeilen aldri ble funnet
dagbladet.no 21.1.2009
VANT TIL SLUTT: Etter flere års kamp har retten endelig bestemt at Thore Jørgen Hanssen (56) har krav på erstatning etter operasjonen som gjorde ham lam. (...)

Kontorarbeideren trodde derfor at han hadde et sikkert erstatningskrav, og at møtet med systemet ikke ville volde ham problemer. Han tok grundig feil. (...)

30. september 2005 fattet NPE vedtak om at Hanssen ikke hadde krav på erstatning. Da vedtaket ble stadfestet av Pasientskadenemnda 20. november 2006, hadde ikke Hanssen annen mulighet en å gå rettens vei i håp om å få erstatning.

Nedturen var stor da han tapte i Oslo tingrett 8. mai i fjor. Han anket dommen, og 7. januar i år bestemte Borgarting lagmannsrett at Thore Jørgen Hanssen har krav på erstatning. (...)

Sympatistrøm til kreftsyke Tommy
vg.no 11.12.2008
Får 50 000 ekstra - men staten vil beholde resten

Kreftsyke Tommy Berg får lavere erstatning etter legetabben fordi han er dødssyk. Etter VG skrev om saken, får han 50 000 kroner ekstra. Men staten beholder resten. (...)

Staten snudde i tidligere kreft-sak
vg.no 6.12.2008
Men vil fortsatt frata dødssyke Tommy 700 000

Staten ville utmåle erstatning ut fra hvor lenge kreftsyke Kjetil Hagensen Knutsen (32) hadde igjen å leve - men snudde om rett før han døde. (...)

Lovens hovedprinsipp er at Berg skulle ha fått utbetalt hele ménerstatningen i et engangsbeløp. (...)

Tommy fratatt erstatning fordi han er dødssyk
vg.no 5.12.2008
SKEDSMO (VG) Etter legetabben skulle kreftsyke Tommy Berg få 900 000 kroner i erstatning. Han får bare en femtedel. Grunn: Staten regner med at han dør snart. (...)

Frp raser på vegne av dødssyke Tommy
vg.no 5.12.2008
(VG Nett) Fremskrittspartiets Harald Nesvik er rystet over at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) nekter dødssyke Tommy Berg penger fordi han har kort tid igjen å leve. (...)

Høyres Inge Lønning er også svært skeptisk til NPEs vurdering.

- Jeg synes dette virker veldig merkelig. For det som i utgangspunktet skal ligge til grunn for erstatning er hvorvidt en pasient er rammet av mangelfull behandling. Hvorvidt pasienten kan komme til å leve et halvt år eller ti år har ikke noen som helst betydning, sier Lønning ti VG Nett. (...)

Lettere å klage på feilbehandling
nrk.no 24.11.2008
Fra neste år kan pasienter som skades på private sykehus søke det offentlige om erstatning.

Regjeringen har bestemt at også private helsetjenester nå skal omfattes av Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

I dag må helsepersonell i privat sektor tegne egne forsikringer. Men fra 1. juni blir de pålagt å registrere virksomheten sin i NPE og betale tilskudd til et fond som skal øremerkes pasientskader i det private helsevesenet.

- Vi regner med at dette fondet vil nå 200 millioner kroner i løpet av de første fem årene. Fondsmidlene skal finansiere erstatning til pasienter fra privat helsetjeneste, sier direktør i NPE Erling B. Breivik. (...)

Nesten halvparten får erstatning etter brystkreftklage
vg.no 17.11.2008
Frisk kvinne fikk fjernet bryst feilaktig

(VG Nett) Av nesten 200 klager på brystkreftbehandling de siste fem årene, har 79 fått penger i erstatning. (...)

Ifølge NPE har de hatt i underkant av 200 klagesaker knyttet til brystkreftbehandling de siste fem årene. 79 av disse har gitt erstatning.

Så langt i år har NPE utbetalt 614 millioner kroner fordelt på knapt 1100 klagesaker. Dette er langt høyere enn i fjor, men skyldes blant annet at en rekke klagesaker fra tidligere år har blitt tatt unna nå.

Kulen han fant i beinet i 1990 ble ikke fjernet før i 2005
dagbladet.no 21.10.2008
(Dagbladet.no): Allerede som tolv år gammel turner, i 1982, fikk Svenn Børre Steinsland påvist instabilitet i knærne. Under en skyteøvelse i militæret rundt 1990, oppdaget han for første gang en kul bak venstre kne.

Nå får han endelig erstatning etter at Pasientskadenemnda har vedtatt at behandlingen han fikk på Sykehuset Buskerud ikke var god nok. (...)

Har minst feildiagnostisering i medholdssaker
Av Lisbeth Nilsen (Dagens Medisin)
vg.no 25.6.2008
Helse Sør-Øst har lavest andel feil og/eller forsinket diagnose i medholdssaker fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har nylig lagt frem en rapport over behandlede pasientskadeerstatningssaker i perioden 2003-2007. I saker som har fått medhold, er svikt i behandlingen den vanligste årsaken. (...)

To milliarder til pasientskader
vg.no 12.6.2008
De fem siste årene har norsk helsevesen gitt feilbehandlede pasienter erstatning i 4.000 saker. Til sammen er det blitt utbetalt omtrent to milliarder kroner. (...)

I de siste fem årene er det søkt erstatning for feilbehandling av kreft for over 1.300 nordmenn. Hver fjerde av dem døde som følge av forsinket eller feil diagnose. (...)

En farlig taushet
aftenposten.no 12.6.2008
RESPEKT OG FORSTÅELSE. Pasienter som utsettes for feilbehandling i sykehus må møtes med respekt og forståelse.

DET ER ALARMERENDE når antall pasienter og pårørende som klager på behandlingen de fikk i Sykehus-Norge, har økt med 46 prosent på fem år. Bak hver eneste én av de 13 000 personene i den dystre statistikken skjuler det seg brutte forventninger, fortvilelse, lidelser og ødelagte liv. (...)

Ballo:- Var med og fjernet frisk nyre
vg.no 29.5.2008
30 nordmenn har fått fjernet feil organ

(VG Nett) SV-topp Olav Gunnar Ballo har som lege selv vært med på fjerning av en frisk nyre og mener gode rutiner er viktig for å unngå legefeil. (...)

Medisin skader nyfødte
nrk.no 7.5.2008
50 barn skades hvert år
Årlig fødes rundt femti barn med skader som følger av oksygenmangel de har fått under fødselen. (...)

Ingen retningslinjer
Oxytocin er et hormon som skal fremskynde fødselen. En av tre fødende i Norge får dette hormonet. Men helsepersonell har ingen retningslinjer for når, og til hvem, hormonet bør gis under fødselen. Praksisen varierer fra sykehus til sykehus.

Hvert år blir femti barn skadet som følge av at mor får for mye av hormonet. Og siden 1988 har Norsk pasientskadeerstatning utbetalt én milliard kroner til foreldre av oksygenskadde barn. (...)

(Anm: Oxytocin kan påverka antisocialt beteende. Hormonet oxytocin kan vara nyckeln för framtida behandling av aggressivitet och antisocialt beteende, visar ny studie. (lakemedelsvarlden.se 30.9.2015).)

(Anm: Antidepressants during pregnancy linked to autism. Prof. Bérard says: (…) Finally, we looked for a statistical association between the two groups, and found a very significant one: an 87% increased risk." The use of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) - a common class of antidepressants - during the second and/or third trimester was significantly associated with an increased risk of ASD. (medicalnewstoday.com 14.12.2015).)

(Anm: Antidepressant Use During Pregnancy and the Risk of Autism Spectrum Disorder in Children.  Conclusions and Relevance  Use of antidepressants, specifically selective serotonin reuptake inhibitors, during the second and/or third trimester increases the risk of ASD in children, even after considering maternal depression. Further research is needed to specifically assess the risk of ASD associated with antidepressant types and dosages during pregnancy. JAMA Pediatr. 2015 (Published online December 14, 2015).)

Lægerne afgør om kræftsyge får erstatning
politiken.dk 13.4.2008
Læger vurderer i langt de fleste tilfælde, at patienter ikke skades af ventetid. 9 ud af 10 får afslag på erstatning.

9 ud af 10 kræftpatienter, der har ventet for længe, har fået afslag på erstatning.

Patientforsikringen har afgjort sager uden at stille lægerne centrale spørgsmål, som klagerne har rejst - og som ifølge loven kunne udløse erstatning.

Det er på baggrund af erklæringer fra læger, der selv har haft ansvaret for, at tusindvis af kræftpatienter har måttet vente for længe på behandling, at næsten 9 ud af 10 patienter har fået afslag på erstatning fra Patientforsikringen.

Lægerne slipper billigt
Selv om det i dag er anerkendt, at chancen for helbredelse mindskes, jo længere tid patienterne venter på behandling, vurderer lægerne i langt de fleste tilfælde, at patienterne slet ikke har taget skade i ventetiden.

I flere sager har Patientforsikringen slet ikke bedt lægerne om at tage stilling til centrale spørgsmål, som patienterne eller deres pårørende har stillet, og som efter loven kunne give patienterne mulighed for at få erstatning. (...)

Ventetiden slog kræftpatient ihjel
politiken.dk 12.4.2008
Så er det fastslået, at det kostede liv, da sygehusene og Sundhedsstyrelsen ulovligt lod kræftpatienter vente i lang tid på behandling.

En 68-årig mand fik lov at vente tre måneder, fra lægerne på Aalborg Sygehus havde opdaget, at han havde kræft, til han blev opereret. I ventetiden bredte kræften sig, og hans chance for at overleve faldt fra 60 procent til 0 procent.

Sygehuset er derfor af Patientforsikringen blevet pålagt at betale en erstatning på 454.872 kroner til mandens pårørende. (...)

Fikk 500.000 fra anonym giver
nettavisen.no 26.2.2008
Heidi var nær konkurs etter kjeveoperasjonen. Så kom gaven fra oven.

Ekteparet Sakkestad var nær konkurs etter kjeveoperasjonen hun gjennomgikk i USA. Derfor ble Heidi svært rørt over den sjenerøse gaven, skriver fvn.no. (...)

Fikk en halv million kroner fra ukjent giver
fvn.no 26.2.2008
MANGE KILO LETTERE: - Vi kan betjene lånet, og senke skuldrene, forteller Heidi Sakkestad, som lovet å kjempe videre for erstatning da Jan Vincents Johannessen hadde overrakt gavedokumentet i hennes hjem på Hånes sent i går kveld. (...)

Krever millionerstatning
nrk.no 13.2.2008
(...) Millionkrav
Nå har Kjell Halvard Hansen saksøkt Pasientskadenemnda og krever 950.000 kroner i erstatning. Det er forskjellen mellom det han mener han ville tjent de ti siste årene som yrkesaktiv snekker og det han i dag får i uføretrygd.

Hansen sier han er ute etter rettferdig behandling fra det offentlige. Han føler han har stanget hodet i veggen i nesten sju år.

- Det har vært bare og slåss hele veien. Staten må bli litt flinkere til å sjå medmenneskers problemer. (...)

Færre søker pasientskadeerstatning
nrk.no 23.1.2008
For første gang på mange år synker antall klager til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (...)

Men NPE tror ikke det skyldes at sykehusene gjøre færre feil. Selv tror de nyhetene om lengre køer kan ha skremt folk fra å klage. (...)

- Vi antar at mediedekningen har en viss betydning. Et par ganske kritiske reportasjer om NPE, en del negativ fokus på opprettelsen av en køordning for nye saker, kan ha medført at noen vegrer seg for å fremme krav, sier Jørstad.

Det tar ofte tid å få klagen behandlet. Gjennomsnittet har ligget på rundt ett år, men køene vokser, og med det saksbehandlingstiden. I verste fall kan det ta år. (...)

Nya beslut om Vioxx dröjer
dagensmedicin.se 27.12.2007
Det är ännu oklart om fler patienter ska kunna få ersättning för biverkningar av Vioxx. En särskild arbetsgrupp har presenterat sin utredning – men ett vägledande beslut kommer tidigast under våren.

I februari tillsatte Läkemedelsskadenämnden en arbetsgrupp som skulle granska de se senaste forskningsrönen angående Vioxx-biverkningar. Syftet var att se om det finns ny information som bör ändra försäkringens bedömningar om vem som har rätt till ersättning. (...)

Erstatningskrav etter listeriasmitte ved Rikshospitalet
vg.no 15.12.2007
Norsk pasientskadeerstatning har mottatt to erstatningskrav i forbindelse med listeriautbruddet ved Rikshospitalet der fem personer omkom og fem ble syke. (...)

- Endelig, nå kan jeg smile
vg.no 7.11.2007
Norske leger mente at Heidis ansikt var ødelagt for godt. I dag kommer hun hjem fra USA, der legene på dugnad ga henne smilet tilbake. (...)

Erstatningskrav
- Vi opprettet i august tilsynssak mot Sørlandet Sykehus og Haukeland Universitetssykehus, på bakgrunn av informasjon vi har fått fra de pårørende, sier rådgiver Hallvard Kile i Helsetilsynet i Aust-Agder.

Saken er også meldt inn til Norsk pasientskadeerstatning. Advokat Edmund Asbøll har meldt inn et foreløpig krav på to millioner kroner, som vil bli justert opp når alle utgiftene er kartlagt. (...)

273 søkt om erstatning
nrk.no (21.10.2007)
124 av klagene mot vaksineprogrammet mot hjernehinnebetennelse er allerede avslått.

Se: Ingen erstatning (…)

Har pantsatt huset for å betale regningene
fvn.no 11.10.2007
(...) Mislykket
I fire år har hun levd med grusomme smerter. Ansiktet ble helt skjevt da kjeven skled ut etter den første operasjonen. På grunn av dette ble det gjennomført tre operasjoner til i Arendal. Heidi ble også operert i Bergen. Hver gang skulle legene fikse det som gikk galt forrige gang. Til tross for at journalene sier at alle inngrep var vellykket, ble ansiktet bare verre. (...)

Mistet tillit
- Legen må ha det vondt etter å ha forårsaket skadene i ansiktet mitt. Jeg er ikke bitter, men har mistet fullstendig tilliten til det norske legesystemet, sier Sakkestad. (...)

Fekk kreftdiagnosen eitt år etter
nrk.no 3.8.2007
Ei kvinne frå Romsdal har klaga Ålesund sjukehus inn for Norsk pasientskadeerstatning.

Kvinna meiner det var ein alvorleg svikt i rutinane ved sjukehuset, då ein cyste som ikkje vart kontrollert på sjukehuset, eitt år seinare viste seg å vere kreft.
I journalar ho har fått frå sjukehuset i ettertid, skal det ha stått at dei hadde glemt å ta prøvane og at ho difor måtte kome tilbake seinare.

Men kvinna fekk aldri beskjed om dette, og prøvene vart aldri tatt. (...)

Eivind (40) døde etter at han ble sendt hjem fra legevakta
dagbladet.no 11.7.2007
(Dagbladet.no): 3. oktober i fjor døde Eivind Lorgen (40) av et hjerteinfarkt. Ifølge obduksjonsrapporten fikk han trolig infarktet ei uke før han døde. To dager før dødsfallet oppsøkte han legevakta, men ble sendt hjem med smertestillende tabletter. (...)

Krev millionar etter sjukehustabbe
nrk.no 18.6.2007
Ein familie i Sunnfjord krev fleire millionar i erstatning etter at ein mann vart invalid på grunn av ein sjukehustabbe. (...)

Krever 27 mill etter legetabbe
nettavisen.no 6.6.2007
Lone Kristiansen (7) kan få norgeshistoriens største erstatning etter en sykehustabbe. Familien krever Pasientskadenemda for 27 millioner kroner.
Ålesund (TV 2 Nyhetene): Den tragiske tabben skjedde i 2000. I dag er Lone Kristiansen fra Eidsvåg i Romsdal 100 prosent invalid. (...)

Lenket til rullestol etter flåttbitt
dagbladet.no 29.5.2007
(Dagbladet.no:) I løpet av noen få år gikk Eivind Markhus (42) fra å være en veltrent idrettsmann til å bli fullstendig lammet og lenket til rullestolen.
Norske leger har gitt ham diagnosen ALS (amyotrofisk lateralsklerose), en nervesykdom med dødelig utgang. Utenlandske eksperter har avdekket en aktiv borreliainfeksjon i kroppen hans som etterlikner ALS. (...)

Sykehustabber for en halv milliard
vg.no 14.3.2007
Feilbehandlinger ved norske sykehus førte til rekordutbetalinger på nær en halv milliard kroner i fjor. (...)

Patienter snyder sig selv for erstatning
politiken.dk 28.2.2007
Staten sparer hvert år millioner på patienter, som ikke gør krav på